<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Budujemy Dom Rodzin Stankiewiczów

 • Wstęp
 • Włocławek
 • Wileńszczyzna
 • Warszawa i Płońsk
 • Działdowo
 • Poznań
 • Tarnopol, Olsztyn, Toruń, Warszawa
 • Wileńszczyzna – Czarnożyły, Igołomie, Miechów, Sterławki Wielkie, Giżycko, Lublin, Reszel
 • Mazowsze k/ Lipna, Łążyn, Gdynia, Warszawa
 • Ukraina; Radoszyce; Lublin
 • Wileńszczyzna – Nowa Wilejka, Wilno, Winkowce, Gdynia, Łódź
 • Sędziszów i Gniewięcin
 • Mieczyno
 • Chorzow k/ Mołodeczna, Mińska
 • Bobrujsku, Stańków i Chmielniki k/ Mińska
 • Wileńszczyzna - Szwedy oraz Lublin, Chełm
 • Zbaraż
 • Magierów pow. Rawa Ruska
 • Wadowice
 • Informacje od Czytelników
 • Warszawa (Mokotów)
 • Pilzno
 • Piotrkowice gm. Bejsce
 • Warszawa, Sankt Petersburg, Łotwa
 • Nadbory woj. podlaskie
 • Przemyśl
 • Rypin


 • Wileńszczyzna – Nowa Wilejka, Wilno, Winkowce, Gdynia, Łódź


   


     Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych -
  ich wykorzystanie tylko za zgodą właściciela !

      
  Jan Stankiewicz


   

  Anna, Jan, Ludmiła - 1923 r.
  Gdzieś wśród nich kryje się Jan Stankiewicz ?
  Mikołaj Stankiewicz
  http://www.stankiewicz.dteam.pl/forum/viewtopic.php?t=78

  Jeden z ocalałych dokumentów mówi, że

  Mikołaj Stankiewicz syn Jana pozostawał aresztowany w więzieniu od 9.04.1941 r  do dnia 23.04.1941 r doprowadzony przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa jako..... (słowo nieczytelne)

  Na dokumencie widnieją podpisy ze stemplami  więzienia cieżkich robót w Wilnie  wystawione 10 lipca 1941 r .

   

  Wiadomo co się dalej działo z tymi ludźmi - Łukiszki to śmierć !!!!!

  Od tego czasu ślad po Mikołaju zaginął ...


         
          Romana Stankiewicz z d. Mokrzecka                   Anna Iwanowa z dziećmi         

                 
                      Eugeniusz Stankiewicz                      Romana Stankiewicz z d. Mokrzecka, 
                                                                                     Anna (Stankiewicz) Ciarkowa, 
                                                                                            Mikołaj Stankiewicz     Zaświadczenie Anny Stankiewicz o jej statusie jako repartianki
  wraz z kartkami na posiłki 
                       Zameldowanie Anny Stankiewicz 22 lipiec 1938 r.
    
        Zaświadczenie Romany Stankiewicz
        o ewakuacji z Wilna do Polski 1946 r.


  Osoby występujące w grafie:

   

  Ø      Bielecka – Kawińska Danuta

  Ø      Bielecki

  Ø      Ciarka

  Ø      Ciarka Anna z d. Stankiewicz

  Ø      Kawińska Agnieszka

  Ø      Kawińska Anna z d. Grzechowiak

  Ø      Kawiński Marek

  Ø      Kawiński Mieczysław

  Ø      Kosecka Marysia

  Ø      Kosecka Monika z d. Kawińska

  Ø      Kosecki Kajetan

  Ø      Kosecki Rafał

  Ø      Stankiewicz Anna z d. Iwanowa

  Ø      Stankiewicz Eugeniusz

  Ø      Stankiewicz Jan

  Ø      Stankiewicz Ludmiła

  Ø      Stankiewicz Mikołaj

  Ø           Stankiewicz Romana Kamila z d. Mokrzecka
  17 listopad 2005 r. - 21 marzec 2006 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005