<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Budujemy Dom Rodzin Stankiewiczów

 • Wstęp
 • Włocławek
 • Wileńszczyzna
 • Warszawa i Płońsk
 • Działdowo
 • Poznań
 • Tarnopol, Olsztyn, Toruń, Warszawa
 • Wileńszczyzna – Czarnożyły, Igołomie, Miechów, Sterławki Wielkie, Giżycko, Lublin, Reszel
 • Mazowsze k/ Lipna, Łążyn, Gdynia, Warszawa
 • Ukraina; Radoszyce; Lublin
 • Wileńszczyzna – Nowa Wilejka, Wilno, Winkowce, Gdynia, Łódź
 • Sędziszów i Gniewięcin
 • Mieczyno
 • Chorzow k/ Mołodeczna, Mińska
 • Bobrujsku, Stańków i Chmielniki k/ Mińska
 • Wileńszczyzna - Szwedy oraz Lublin, Chełm
 • Zbaraż
 • Magierów pow. Rawa Ruska
 • Wadowice
 • Informacje od Czytelników
 • Warszawa (Mokotów)
 • Pilzno
 • Piotrkowice gm. Bejsce
 • Warszawa, Sankt Petersburg, Łotwa
 • Nadbory woj. podlaskie
 • Przemyśl
 • Rypin


 • STANKIEWICZE Z WADOWIC
  Witam nazywam się Adam Chmura syn Barbary Stankiewicz z Wadowic. Dopiero niedawno rozpocząłem przygodę z odkrywaniem przodków. Poniżej podam co do tej pory znalazłem na cmentarzu parafialnym w Wadowicach:

   
  Stankiewicz Jan, 1872 odstąpił miastu pod budowę gmachu gimnazjum plac
  przy ul. Wiedeńskiej o powierzchni 1200 sążni kw. i wartości 50 000 złp., pocho-
  wany w Wadowicach.

  Stankiewicz Sebastian, 1735 starszy cechmistrz cechu szewskiego w Wadowicach,
  jego nazwisko wymieniono w tytule księgi cechu, pochowany w Wadowicach.

  Stankiewiczowie - Józef i Maciej, 1792 - członkowie cechu tkackiego w Wado-
  wicach.

  Stankiewicz Mogiła Mateusz, burmistrz Wadowic, 1846 podjął energiczną akcję
  uspakajania okolicznych wsi w czasie tzw. \"rabacji chłopskiej\", pochowany w Wa-
  dowicach.

  Stankiewicz Franciszek (ok. 1817-1861), kupiec, obywatel miasta Wadowic, po-
  chowany w Wadowicach.

  Stankiewicz Józef (1854-187 5), ur. we Lwowie, syn Franciszka (zob.), pisarz w kan-
  celarii c. k. Urzędu Podatkowego, pochowany w Wadowicach.

  Stankiewicz Józef, 1792 członek wadowickiego cechu tkackiego.

  Stankiewicz Józef (ok. 1796-1879), senior, obywatel miasta Wadowic, asesor,
  właściciel realności, pochowany w Wadowicach.

  Stankiewicz Józef (1834-1879),junior, senior, obywatel, radny i asesor miejski,
  właściciel realności, zmarł na tyfus, pochowany w Wadowicach.

  Stankiewicz Józef, 1874 naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej, dystryktowy
  nadzorca Bialskiego Towarzystwa Jedwabniczego, członek Towarzystwa Pszczel-
  no-Sadowniczego i Jedwabniczego w Krakowie.

  Stankiewicz Józef, senior, właściciel realności, 1873-79 członek Rady Miejskiej,
  asesor, 1874 jeździł-wraz z Janem Wierzbickim - w delegacji do Krakowa z pe-
  tycją w sprawie ustanowienia sądu w Wadowicach.

  Stankiewicz Józef, senior, ur. 1 797, w r. 1822 wybrany \"mężem i ćwiertnikiem
  przy Magistracie Wadowickim\", 1840 poseł do Sejmu we Lwowie, 1854 od-
  znaczony przez cesarza Franciszka Józefa I Krzyżem Zasługi, asesor miasta
  Wadowic, 9 V 1874 r. uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia wę-
  gielnego \"pod mający się stawiać kosztem Miasta gmach gimnazyalny\" i wpi-
  sał się do specjalnej księgi.

  Stankiewicz Maciej, 1777 organista w Wadowicach, tu pochowany.

  Stankiewicz Maciej, 1792 członek wadowickiego cechu tkackiego.

  Stankiewicz Sebastian, 1735 starszy cechmistrz cechu szewskiego w Wadowi-
  cach. Jego nazwisko wymieniono w tytule naj starszej księgi cechu szewskiego
  w Wadowicach, zatytułowanej \"Breve compendium wszystkich obrządków i na-
  leżytości braci i sióstr sławnego cechu szewieckiego z przywileju najjaśniejszego
  króla pol. Zygmunta Trzeciego wyrażonych i approbowanych. Za pilnościąi sta-
  raniem sławet. p. Sebastyana Stankiewicza, cechmistrza starszego i za zobopolną
  wszystkich braci tegoż cechu należycie dla wszelkiej obserwy zgodą wypisane,
  roku 1735, d. 29. maja\".
   


  inf. Adam Chmura syn Barbary Stankiewicz z Wadowic


   
   
   
   
   
   
   
   
   


  17 luty 2010 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005