<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lista strat Wojska Polskiego 1918-20

 • Nazwiska na A
 • Nazwiska na B - Bi
 • Nazwiska na Bl - Bź
 • Nazwiska na C
 • Nazwiska na Ć
 • Nazwiska na D
 • Nazwiska na E
 • Nazwiska na F
 • Nazwiska na G
 • Nazwiska na H
 • Nazwiska na I
 • Nazwiska na J
 • Nazwiska na K - Kn
 • Nazwiska na Ko - Kó
 • Nazwiska na Kr - Ky
 • Nazwiska na L
 • Nazwiska na Ł
 • Nazwiska na M - Mę
 • Nazwiska na Mi - My
 • Nazwiska na N
 • Nazwiska na O
 • Nazwiska na P - Pi
 • Nazwiska na Pl - Py
 • Nazwiska na R
 • Nazwiska S - Stap
 • Nazwiska Star - Szyw
 • Nazwiska na Ś
 • Nazwiska na T
 • Nazwiska na U
 • Nazwiska na W - Wisz
 • Nazwiska na Wiś - Wzo
 • Nazwiska na V
 • Nazwiska na Z
 • Nazwiska na Ż
 • Nazwiska na Ź
 • Lista dodatkowa


 • Lista strat Wojska Polskiego 1918-1920

  Lista dodatkowa

  (opracowanie własne)  Dane pochodzą z publikacji "Lista strat Wojska Polskiego" wydanej przez Wojskowe Biuro Historyczne w roku 1934


  Albert Moritz - , szer. 10. p. p. pl. 15.VI.1920, Mościszcze.
  Antociński Jan - , szwol. 1. p. szwol. pl. 11.X.1920, Suszki.
  Augustyn Ludwik - , szer. poc. panc. 17. pl. 4.XII.1918, Obroszyn.
  Banachowicz Jan - , wachm. l. p. szwol. pl. 30.IX.1920, Ostróżki.
  Bandurski Marjan - , szer. - pl. 19.XI.1918,
  Bania Stanisław - , szer. 1. p. strz. Iw. pl. 11.1.1919, Lwów.
  Bataglja Andrzej - , szer. - pl. 1-22.x1.1918,
  Bednarski Aleksander - , szwol. 1. p. szwol. pl. 26.VII.1920, Szczurowice.
  Beniuk Marjan - , - - zm. r. 27.XII.1918, Lwów.
  Bensz Wiktor - , - - p.l 5.XI.1918,
  Berczyński - -, szwol. 1. p. szwol. pl. 27.VII.1920, Zawidcze.
  Bereżyński - -, szwol. 1. p. szwol. pl. 4.VII.1920, Jarosławczyk.
  Betner (Beiner) - -, szer. - pl. 20.XII.1918, Lwów.
  Bitschan Jerzy - , szer. - pl. 21.XI.1918,
  Bogarska Michalina - . - - pl. 10.XI.1918, Lwów.
  Bojankiewicz Władysław - , sierż. urz. gosp. Płock. pl. 18. VIII.1920. Płock.
  Bourdon Anna - , - - pl. 19.XI.1918, Lwów.
  Brzeziński - -, plut. 1. p. szwoI. pl. 18.VIII.1920, Smardzew.
  Buta Roman - , szer. 30. p. p. pl. 1.1.1919, Lwów.
  Chabera Bronisław - . plut. 1. p. szwol. pl. 3.VIII.1920, Brody.
  Chabowski Leon - , szwol. 1. p. szwol pl. 3.VIII.1920, Brody.
  Chajerowski Stanisław - , szwol. 1. p. szwol. zm. r. 16.VIII.1919,
  Chlebik Józef - , szer. - zm. r. 21.XI.1918, Lwów.
  Chryplewicz Franciszek - , szer. Lp. strz.** pl. 3.1.1919, Lwów.
  Ciepko Józef - , szer. - zm. r. 9.XI. 1918, Lwów.
  Czajka Stanisław - . szer. - zm. r. 14.XII.1918,
  Czemak Jan - , ppor. - pl. 9.XII.1918.
  Czerwińska Marja - , - - zm. r. 19.XI.1918, Lwów.
  Czesak Józef - , - - pl. ~7 .x1.1918, Lwów.
  Czesak Marja - , - - pl. 5.XI.1918, Lwów.
  Danielewicz Józef - , szwol. 1. p. szwol. pl. 4.VI.1920, Równe.
  Darwiński - -, szwol. 1. p. szwol. pl. 11.V111.1920, Zawidcze.
  Dawiec Katarzyna - . - - pl. 18.XI.1918, Lwów.
  Dąbkowski - -, uł. - pl. 4.1.1919,
  Dąbrowski Jan - , szwol. 1. p. szwol. pl. 27.VII.1920, Zawidcze.
  Denenfeld Piotr - , szer. leg. pol. pl. 22.XII.1918, Lwów.
  Dębowski Franciszek - , szwol. 1. p. szwol. pl. 3.VII.1920, Brody.
  Domagalski Kazimierz - , szwol. 1. p. szwol. pl. 3.VII.1919, Horodyszcze.
  Drągowski Mieczysław - , szwol. 1. p. szwol. pl. 3.VII.1919, Horodyszcze.
  Dudziak Wojciech - , - - pl. 30.XII.1918, Lwów.
  Dunaj Karol - , szwol. 1. p. szwol. pl. 27.VII.1920, Szczurowice.
  Dworzniak Adam - , szwol. 1. p. szwol. pl. 13.VIII.1920, Suklinek.
  Fanio Wasyl - , - - pl. 20.XI.1918, Lwów.
  Fedynia Aleksander - , szer. 14. p. strz.** zm. r. 2.XII.1918, Lwów.
  Felczyszyn Jan - , - - pl. 3.1.1919, Lwów.
  Fenerowicz Ludwik - , szer. - zm. r. -, Lwów.
  Fiałkowski Emil - , - - pl. 13.XI.1918, Lwów.
  Figas Jan - *, strz. 9. p. strz. gran. zm. ch. 10.XI.1920, Wadowice.
  Fryndt - -, szwol. 1. p. szwol. pl. 27.VIl.1920, Włodzimierz.
  Gałuszka Józef - , - - zm. r. 14.XII.1918, Lwów.
  Gawliński Marjan - , - - zm. r. 14.XI.1918, Lwów.
  Gaworczyk Michał - , strz. p. strz. kon. ** pl. 23.XI.1918, Czyszki.
  Glanz Ludwik - , ut. oddz. kaw. Iw. pl. 22.XII.1918, Lwów.
  Goldberg Kuba - , - - pl. 13.XI.1918, Lwów.
  Goldsztajn Judke - *, szer. 34. p. p. zm. ch. 27.I.1920, Biała Podl.
  Gortych Marek - , - - zm. r. 6.XII.1918, Lwów.
  Grunerowa Karolina - , - pl. 1.1.1919,
  Gruszka Ludwik - , strz. 1. p. strz.** pl. 15.1.1919,
  Grzyb Piotr - , plut. milicja lud. zm. ch. 10.VI.1919, szp. pol. 11.
  Guczerski - -, szwol. 1. p. szwol. pl. 4.VI.1920, Jarosławczyk.
  Guczewski - -, szwol. 1. p. szwol. pl. 11.VIII.1920, Zawidcze.
  Gural Karolina - , - - zm. r. 1-22.XI.1918, Lwów.
  Hamer Bernard - , - pl. 11.XI. 1918, Lwów.
  Heider Roman - , szer. - zm. r. 12.1.1919, Lwów.
  Hess (Hiss) Władysław - , szer. leg. pol. zm. r. 10.XI.1918, Lwów.
  Hittner Stefan - , st. szer. - pl. 12.1.1919, Lwów.
  Hodowański Józef - , - - zm. r. 12.XII.1918, Lwów.
  Hoffman Jan - , masz. kol. - pl. 22.XII.1918, Lwów.
  Holzar Józef - , stud. - pl. 1.XI.1918, Lwów.
  Homiński Antoni - , szer. leg. pol. pl. 1-6.XI.1918, Lwów.
  Horczak - -, szwol. 1. p. szwo!. pl. 27.VII.1919, Krystynopol.
  Husak Jan - , szwol. 1. p. szwol. pl. 15.VII.1920, Stawki.
  Jakobow Dominik - , - - pl. 1-22.XI.1918, Lwów.
  Jakubowski Bronisław - , szwol. 1. p. szwol. pl. 17.VIII.1920, Źurominek.
  Jakubowski Ignacy - , - - zm. r. 18.XI.1918, Lwów.
  Jałocha Antoni - , szer. Lp. strz. Iw. pl. 12.1.1919, Suchowola.
  Jankowski Jan - , - - zm. r. 10.1.1919, Lwów.
  Jaranowski Eugenjusz - , szwol. 1. p. szwol. pl. 17.VIII.1920, Żurominek.
  Jarosz - -, szer. 1. bryg. Iw. pl. 15.XII.1918, Lwów.
  Jędrzejewski Leon - , szwol. 1. p. szwol. pl. 3.VIII.1920, Brody.
  Jopowicz - -, kpr. 1. p. sz,,'oI. pl. 21.IX.1918, Włodawa.
  Josafat Maksym - , szer. - zm. 1-22.XI.1918, Lwów.
  Juszkiewicz Czesław - , plut. 1. p. szwol. pl. 19.IX.1919, Woronki.
  Knaflik (Knapik) Franciszek - , szer. 19. p. p. zm. r. 16.VI.1920, Przemyśl.
  Kroczek Wilhelm - *, ks. kapel. szp. epid. Kraków. zm. ch. 30.III.1920, Kraków.
  Kruber Filip - *, sap. komp. zap. sap. 4. zm. ch. 29.VII.1920, Kielce.
  Krzyżański Władysław - *, st. szer. - pl. 19.VII.1920, Perespa.
  Książek Andrzej - , - - zm. - 1l.XU.1920, niewola lit.
  Kubik - -, szer. 17. dyw. piech. zm. ch. VIII.1920, Niż. Nowogród, niewola ros.
  Kuczera Zygmunt - , szer. baon san.** zm. - 10.VIII.1920, Modlin.
  Kuczkowski Zenon - *, szer. 236. p. p. zm. r. 14. VlII.1920, Ząbki.
  Lewicki (Zewicki) Franciszek - *, strz. 49. p. strz. zm. ch. 22.VIII.1920, Jarosław.
  Numczuk Piotr - *, szer. 42. p. p. pi. 14.IX.1920, Kowel.
  Patrycki - -, ppor. - pL 24.V.1920,
  Pawłowski Franciszek - , szer. - zm. ch. 2.VI.1919, Lida.
  Sierok - -, sierż. - pl. 2.VIII.1920, Lemianki.
  Skolmoski Jan - *, szer. 132. p. p. zm. ch. 27.VII.1920, Kraków.
  Sobierajski Władysław - , szer. 12. p. p. zm. ch. 3.VII.1919, Wadowice.
  Tymoszuk Aleksander - *, ul. 2. p. ul. pl. 10.X.1920, Rudnia Baranowska.
  Walica Aleksander - , szer. Jeg. pol. pL 1919, Bolechów.
  Wegnerowicz Józef - , szer. Lp. p. Jeg. pl. 26. V.1919. Smorgonie.
  X. X. - - 40. p. strz. pl. 1-10.III.1919,
  X. X. - - baon szturm. pl. 1-10.III.1919.
  X. X. - - - zm. r. 6.IV.1919. Gródek Jagieł.
  X. X. - szer. 19. p. p. pl. 19.IV.1919. Bartat6w.
  X. X. - - - pl. 21-30.IV.1919.
  X. X. - - 39. p. strz. pl. 1-10.V.1919,
  X. X. - strz. 3. p. strz. H. zm. (uton.) 2.VI.1919. Styr.
  X. X. - - - zm. - 2. VI.1920. szp. pol. 402.
  X. X. - - - zm. - 3. V1.1920, szp. pol. 402.
  X. X. - - - pl. 10-20.VI.I919.
  X. X. - - - pl. 10-20.VI.1919,
  X. X. - - - pl. 10-20.VI.1919,
  X. X. - - - pl. 10-20. VI.1919,
  X. X. - - - pl. 10-20.VI.1919.
  X. X. - - 19. p. p. pl. l.IX.1920, Busk.
  X. X. - ppor. 240. p. p. pl. -.
  X. X. - sap.

  30,04,2012
  Dane o tych żołnierzach znalazłem w księdze zmarłych parafii Sarnaki , oto te dane .
   
  2 sierpnia padł pod Chlebczynem w boju z bolszewikami śp. Józef Lewandowski lat 25 syn Rocha i Magdaleny ( z Cieśluków) Lewandowskich urodzony w Strzelni , parafia Jeżów ziemia piotrowska powiat Brzeziny. Nr aktu zgonu 138 , sporządzony 16 września 1920 r.Dziś województwo Łódzkie.
   
  Nr. aktu 139 1920 r śp. Antoni Wiktorowski , 7 sierpnia 1920 r ranny pod Sarnakami , szeregowiec lat nieznanych, rodziców nieznanych. Mieszkaniec ziemi kaliskiej, starostwa Turek , wsi Zelgość.
   
  Nr. aktu 149 1920 rok . śp.Stanisław Pałetko ranny 9 sierpnia 1920 r . Szeregowiec Polskiej armii lat 24 zmarł 11 sierpnia 1920 r. Syn Marcina i Katarzyny (z Molgów ) Pałetko. Mieszkaniec gminy Niedźwiedź, powiatu miechowskiego , wsi Zabuże.
   
  Takie dane znalazłem w księgach parafialnych, moga byc literowe pomyłki w nazwach wsi .
  inf.  Mariusz Dudziuk
  3 marzec 2007 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005