<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 2

  • 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej
  • 4 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
  • 4 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
  • 30 Pułk Piechoty
  • 13 Pułk Artylerii Pancernej
  • 1 Pułk Piechoty
  • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku
  • Obrona Warszawy i Modlina - 1939 r.; nazwiska A - G
  • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
  • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
  • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
  • Pracownicy Poczty i Telekomunikacji 1939 – 1945
  • 14 Pułk Piechoty
  • 7 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
  • 7 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
  • „Ocalić od zapomnienia”
  • Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)
  • Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w nowogródzkiem
  • 10 Pułk Piechoty
  • Baranowicze
  • Kryptonim „San”
  • RUDAU II Reichsautobahnlager pod Królewcem
  • 27 Wołyńska Dywizja AK
  • MAUZOLEUM - polegli w latach 1939 - 47
  • Lotnicy w wojnie obronnej w 1939 r.
  • Lotnicy na wojnie 1940 - 1946 r.
  • 6, 7 i 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
  • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie x
  • Zbrodnia w Sarnim Dworze
  • 1 Dywizja Grenadierów w kampanii Francuskiej 1940 roku
  • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " A - Ł "
  • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " M - Ż "
  • Deportacja na roboty przymusowe mieszkańców Podlasia
  • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956
  • 12 Pułk Piechoty - Kołobrzeski
  • Polegli w bitwie pod Lenino - 1943 r.


  • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników
     w ZSRR w latach 1940-1956
     


    Opracowała Iwona Łaptaszyńska.


     

     
     
    Źródło: Praca zbiorowa zamieszczana w kolejnych publikacjach "My Sybiracy", wydawanych przez Zwiazek Sybiraków, oddział w Łodzi.
    autorzy: Stanisław Jacoń, Anna Jacoń, Grzegorz Jacoń.
     

    W n/w wykazie nie uwzględniono części danych  znajdujących sie przy niektórych nazwiskach w orginalnej pracy , tzn. imienia ojca, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania do 1939r oraz przyczyny śmierci.
     
    Więcej o obozach  na terenie ZSRR można znaleźć na stronie http://www.tgcp.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=139
     

    Objaśnienia skrótów:
    C    cmentarz
    CK        "        komunalny
    CM        "       miejski
    CO        "        obozowy
    CP         "        polski
    CR        "         radziecki
    CW       "         wojskowy
    CŻ        "         żydowski
    CPW     "        Polski Cmentarz Wojskowy
    fer. - ferma
    gaj. - gajówka
    gm. - gmina
    koł. - kołchoz
    kr. - kraj
    kw. - kwartał
    lesop. - lesopunkt
    leś. - leśniczówka
    łag. - łagier
    łagp. - łagpunkt
    maj. - majątek
    o/obw - obwód
    os. - osada
    p/pow. - powiat
    pos. - posiołek
    r/rej. - rejon
    sow. - sowchoz
    st.zbor. - przy stacji zbornej
    w./woj - województwo
    W2,  W 33...  - numery grobów
    1, 2...   - numery grobów
    I, V, VII.....-numery rzędów grobów


    Zapraszamy Czytelników do nadsyłania not biograficznych wymienionych osób, cele umieszczenia na stronie. 
     
     
     
     

     

    Nazwisko Imię - - - Data - Miejsce zgonu


    Abakanowicz Władysław - - - 1941 - areszt-zaginiony
    Aberbuch Estera - - - 1942 - rejon Samarkandy
    Abłażej Zofia - - - 1945 - Aktiubinsk, Kaz. SRS
    Abramajtys Antoni - - - 1942 - Kitab, CW
    Abramowicz Waclaw - - - 1942 - Kermine, CW, 17
    Achranowicz Piotr - - - 1941 - etap Wilejka-Borysów
    Achrem Ryszard - - - 1942 - Guzar, CK, IV,W-9.
    Adamczyk Adam - - - 1942 - Kenimech, CW, 22
    Adamczyk Edmund - - - 1944 - UzbeckaSRR
    Adamczyk Janina - - - 1945 - Ipatowo,Krj Stawropolski
    Adamczyk Michał - - - 1940 - spos.Ujma, obw.archangielski
    Adamkiewicz Józef - - - 1942 - Wrewska, CP, 16
    Adamkiewicz Feliks - - - 1941 - spos.Suchona, obw.archangielski

     

     

     

    Adamkiewicz Maria - - 1940 - spos.Suchona, obw.archangielski
     

    Figurujący na niniejszej liście jako zmarli moi dziadkowie Maria i Feliks Adamkiewicz w rzeczywistości przeżyli zesłanie i wrócili do Polski. Usciślam dane osobowe ; Feliks Adamkiewicz s. Józefa ur.10.12.1893r we Włodzimierzu Wołyńskim,żołnierz gen.Hallera,udział w wojnie z bolszewikami,osadnik wojskowy, zesłany z rodziną- żoną Marią Adamkiewicz.ur 1908r w Uściługu oraz dziećmi Marią Danutą ur.8.09.1930r.Henrykiem ur.18.03.1932r i Edwardem ur.1935r do obłasti archangielskiej posiołok Suchona,następnie od 1941r w obłasti saratowskiej w pobliżu miasta Engels, od 1942r w Kazachstanie , skąd dziadek Feliks został "indywidualnie" zesłany do kopalni w okolicach Irkucka,do Polski powrócił jako żołnierz 5 Samodzielnej Kompanii Samochodowej I Armii Wojska Polskiego , babcia Maria z dziećmi Maria Danutą i Henrykiem(moim ojcem) powróciła do Polski w 1945r.Edward zmarł w Kazachstanie w 1945r. Dziadek Feliks zmarł w 1955r w Bierkowie pod Słupskiem. Babcia Maria w 1995r w Słupsku a Maria Danuta zm.18.02.2009r.Mój ojciec cieszy się dobrym zdrowiem.
    inf.  Wiesław Adamkiewicz

     

     

     


    Adamska Bronisława - - - x - Turkiestan / Kazachstan
    Adamska Eleonora - - - x - Turkiestan / Kazachstan
    Adamska Janina - - - x - Turkiestan / Kazachstan
    Adamski Julian - - - 1942 - Mankent
    Adamski Stanisław - - - 1942 - Kermine, CW, 17
    Adamski Władysław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 100
    Adamski Franciszek - - - 1939/1942 - oboz Biełomorsk. Sorok-Łag.
    Adamski Antoni - - - 1940 - Kozielsk lub Ostaszków
    Ader Stefan - - - 1942 - Kenimech, CW, 166-2
    Afranowicz Anatol - - - 1942 - st. Kitab, CW
    Aimor Mendel - - - 1942 - Dżuma, obw.samarkandzki
    Ajnenkiel Michalina - - - x - sow.Czystowski/obw.pietropawłowski/Kazachstan
    Ajzensztadt x - - - 1942 - Dżizak, obw.samarkandzki
    Akawiec Józef - - - 1942 - rej.komsomolski, obw.samarkandzki
    Aksztel Jerzy - - - 1942 - Kara-Su, CW
    Aleksandrowicz Józef - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 221
    Aleksandrowicz Wincenty - - - 1942 - Kitab, CW
    Aleksiejew Aleksander - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 73
    Alinowski Tadeusz - - - 1941 - w Mamlutce k. Pietropawłowska /Kazachstan
    Aliński Czesław - - - 1942 - Kenimech, CW, 17
    Alter Szymon - - - 1942 - Itifak, w r.Samarkandy
    Altman Abram - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Altman Machla - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Altman Rajzla - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Amber Abram - - - 1942 - Jangijul, CW
    Ambroziak Józef - - - 1942 - Guzar, IV, W- 45
    Amewski Stanisław - - - 1942 - Kermine, I, 1.2.
    Anderson Jan - - - x - Srokino, Ałtajski Kraj
    Andruchów Zofia - - - 1941 - B. Bukon, rejon.kokpektyński
    Andruszkiewicz Henryk - - - 1942 - Guzar, V, W-4
    Andruszkiewicz Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, VII, 38
    Andruszko Pawel - - - 1942 - Czokpak, C, st.zboma, 15
    Andrzejewska Zofia - - - 1942 - Mamyt, Kazachstan
    Andrzejewski Czesław - - - 1942 - Szachrisabz, CW
    Andrzejewski Zbigniew - - - x - Charków
    Andrzejewski Kazimierz - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
    Andrzejewski Ryszarda - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
    Angas Franciszek - - - 1942 - Kermine, 6-17-1
    Anisfeld Dora - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Ankowska Mieczysława - - - 1940 - Muszakowka, Krasnojar, Kr.
    Ankowski Franciszek - - - 1940 - Muszakowka, Krasnojar, Kr.
    Antkiewicz x - - - 1941 - x
    Antkowski Tomasz - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna, 11
    Antków Józef - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 207
    Antoniewska Jadwiga - - - 1942 - Katta Kurgan
    Antos Jan - - - 1943 - Krasnojarski Kraj
    Antos Janina - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
    Apanowicz Paweł - - s.Antoniego - 1941 - las pod Witebskiem
    Aplewicz Władysław - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP, 5DP, 4 B
    Arcimowicz Jan - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP, 5DP, 5
    Arciszewski Michał - - - 1945 - Wozdwiżenka, obw.semipałatyński
    Arciszewski Antoni - - - 1941 - Nomża, r. nejski, obw.kostromski
    Arciszewski Zygmunt - - - 1942 - Centr. Specposiołek, rej.nejski
    Artuchiewicz Józef - - - 1942 - st.Kermine, VII, A-28
    Ast Izak - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Atamaniuk Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 10
    Augustowski Bolesław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 78
    Augustyn Zygmunt - - - 1942 - Ługowa
    Augustyn Helena - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Awkunas (Awkanas) Karol - - - 1942 - Narpaj
    Awramienko Julian - - - 1942 - Guzar, IV, W-36
    Awtosiewicz Bronisław - - - 1942 - st. Kermine, VII, 37
    Azambłowski Marian - - - 1942 - Margelan, CW
    Babczyszyn x - - - ok..1942 - zesłaniec
    Babik Józef - - - 1942 - st.Kermine, VII, A-20
    Babis Stefan - - - 1942 - Wrewska, CP, 17
    Babuszka (?) Władysław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 132
    Bacher Jan - - - 1942 - Guzar, CK, IV, W-16
    Bachman Balbina - - - 1945 - Kamionka, rej. Jurgieński, obw. Tiumeński
    Bachman Maciej - - - 1946 - Przemyśl
    Bachman Maria - - - 1941 - Kamionka, ob. Tiumeński
    Badjan Aleksander - - - 1942 - Wrewska, CP, 54
    Baduła Paweł - - - 1942 - Guzar, CK, IV, c-11
    Bagieński Adam - - - 1942 - Wrewska, CP, 37
    Baginski Stanisław - - - 1939 - rozstrzelany przez NKWD w lesie k. Sarn
    Bagińska Paraskiewa - - - 1945 - ZSRS
    Bagiński Kazimierz - - - 1942 - Guzar, CK, III, W-33
    Bagiński Leopold (?) - - - 1942 - Guzar, CK, I, B-4
    Bagiński Mieczysław - - - 1942 - Kermine
    Bagiński Stefan( Czesław) - - - 1942 - Kara-Su
    Bagiński vel Bogiński x - - - 1942 - Kenimech, CW
    Bagnowski Paweł - - - 1944 - Czystinski Swiekło Sowchoz/Ałtajski Kraj
    Bahrynowski Józef - - - 1942 - Czokpak, 23
    Bajda Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna, 10
    Bajeński Józef - - - 1942 - Buhry /obw.nowosybirski
    Bajer Marian - - - 1942 - st. Kitab, CW
    Bajon Józef - - - 1942 - Kenimech, CW, 141-1
    Bajorek Jan - - - 1942 - Guzar, IV, W-45
    Bajorek Wawrzyniec - - - 1942 - Kara-Su
    Bakalec Józef - - - 1942 - Kara-Su
    Baksztan x - - - 1941 - Juchnowo
    Baksztan (Bakszta) Marcin - - - 1941 - oboz Juchnowo
    Bakun Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, CW, III, 14
    Balawajder Kazimierz - - - 1942 - Guzar, W-37
    Baldwin-Ramult Bolesław - - - 1942 - Kermine, CW, II, 12
    Baldy Ryszard - - - 1942 - Kenimech, CW, 14
    Baleik (Bobik) Adam - - - 1942 - Jangijul, CK
    Balicka Janina - - - 1942 - Jangijul, PCW
    Balicki Jerzy Andrzej - - - 1942 - Pawłodar,KazSRS
    Balik Katarzyna - - - 1942 - Irkuck
    Baliński Szymon - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 37
    Bałajewicz Tadeusz - - - 1940 - Arszan, rej.tułuński, obw.irkucki
    Bałajewicz Wanda - - - 194? - Arszan, rej.tułuński, obw.irkucki
    Bałajewicz Zofia - - - 1941 - kołchoz Dobryj Put, rej.tułuński
    Baławander Edward - - - 1942 - Krasnowodzk, CM
    Bałdysz Bolesław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 199
    Bałka Anna - - - 1942 - Guzar,CK, III, W-42
    Bałut Marcin - - - 1942 - Kenimech,CW,79-3
    Banach Antoni - - - 1942 - Kara-Su
    Banach Franciszek - - - 1942 - Margelan
    Banasiewicz Stanisław - - - 1942 - Guzar, CK, I, W-38
    Banasiewicz Józefa - - - 1942 - Guzar, CW, VIII, W-19
    Banasik Józef - - - 1942 - Szachrisabz, CW,148
    Banaś Tadeusz - - - 1942 - Taszłak,PCW
    Bant Józef - - - 1942 - st.Kermine, IV, 43a
    Bańdur Franciszek - - - 1940 - Majkain-Zołoto /Kazachstan
    Bańdur Maria c.Jana - - - 1940 - Majkain-Zołoto /Kazachstan
    Bańdur Maria c.Franciszka - - - 1943 - Majkain-Zołoto /Kazachstan
    Bańdur Stanisław - - - 1943 ? - ?
    Bańdur Tadeusz - - - 1944 - Warszawa
    Bańkowska Aleksandra - - - 1954 - pos.Lejba, Krasnojarski Kraj
    Bańkowski Jan - - - 1945 - areszt.przez NKWD
    Bańkowski Władysław - - - 1954 - pos.Lejba, Krasnojarski Kraj
    Bar Jan - - - 1942 - Czokpak, CO, 31c
    Bar Bronisława - - - 1942 - rej. Irtyszewski, KazSRR
    Bar Y - - - - Kalucze, obw.irkucki
    Bar x - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
    Barab Zanwel - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Baran Bolesław - - - 1942 - Kermine,CW, 3-14-1
    Baran Józef - - - 1942 - st.Kermine, CO, 6-A-23
    Baran Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, IV,36
    Baran Stefan - - - 1942 - Jakkobak, CW
    Baran Stefan - - - 1942 - Kenimech, CW, 165-3
    Baran Ignacy - - - 1942 - łagry archangielskie
    Baran Jerzy - - - 1940 - Rożewo, k.Archangielska
    Baraniecki x - - - 1941 - więzienie w Połtawie
    Baranowski Bronisław - - - 1942 - st.Kermine, IV, 51
    Baranowski Feliks - - - 1942 - Kenimech, CW, 122
    Baranowski Feliks - - - 1942 - st.Kermine, 3, A-54
    Baranowski Aleksander - - - 1941 - obóz pracy w KomiASRR
    Barańczuk Stefan - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
    Barański Janusz - - - 1942 - Margelan, CW
    Barański Roman - - - 1942 - Guzar, CK, IV, W-4
    Barański Eugeniusz - - - 1941 - łag."Kedrowyjszor", sow.NKWD
    Barański x - - - 1939/1942 - Łuck
    Barański Wiktoria - - - 1942 - Czyraż k/Taszkientu
    Barasanowicz Lidia - - - 1942 - x
    Barbory Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Barcewicz Mieczysław - - - 1942 - Jangijul, CW
    Barczyk Józef - - - 1940 - Ostaszków ?
    Barczyński Adam - - - 1940 - obw. Irkucki (niemowlę)
    Barczyński Edward - - - 1940 - transport / obw.irkucki
    Bardecka Weronika - - - 1940 - Kaz.SSR, B. Bukoń
    Barkowski Jan - - - 1942 - Guzar, CK, IV, W-22
    Baron Antoni - - - 1941 - obw.archangielski
    Barszczuk Władysław - - - 1942 - Kenimech, CW, 93-2
    Barszewski Antoni - - - 1942 - Parabiel, obw. Nowosybirski
    Bartel Feliks - - - 1942 - st.Kermine, VII, A-10
    Bartkowiak Łukasz - - - 1940 - lesop.Azikowo / obw.archangielski
    Bartłomiej Zofia - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Bartniczak Stanisław - - - 1942 - Kenimech, CW, 157-4
    Bartnik Maria - - - 1943 - Kostousowo, kw.46, r. reżewski
    Bartold Stefan - - - 1943 - Sławgorod, Ałtajski K.
    Bartosiak Jan - - - 1942 - Tockie, CW
    Bartosiewicz Franciszka - - - 1942 - Czokpak, CW, 15
    Bartosiewicz Jan - - - 1942 - Kenimech, CW, 124-4
    Bartoszewicz x - - - 1941/1942 - 35 łagp.X oddz.SUŁ w Gari
    Bartoziewicz (?) Bogusław - - - 1941 - Tockie, CW
    Bartysel Jakub - - - 1942 - Guzar, CK , III, W-11
    Baryło Czesław - - - 1943 - rej.kotłaski
    Baryło Franciszek - - - 1943 - rej.kotłaski, obw.archangielski
    Baryło Maria - - - 1944 - rej.archangielski
    Basaranowicz Janina - - - 1944 - Kołbasz, rej.totiemski, obw. Wołogda
    Basierzanka Jadwiga - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Basłyk Wiktor - - - 1942 - Kenimech, CW, 177-1
    Bass Wiktor - - - 1942 - Kermine, CM, 5-19-1
    Batog Feliks - - - 1942 - Kok-Jangak.CR
    Bauer Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna, 8
    Baumgarten Leon - - - 1941 - Tockie, CW
    Bazan Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 98
    Bazylewski Stanisław - - - 1942 - Krasnowodzk, C, bazy,12
    Bazylkiewicz Mikołaj - - - 1942 - Kermine, CM, 2-15-3
    Bączek Leokadia - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Bączkowski Ferdynand - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Bąk Józef - - - 1942 - Guzar, CK, III, W-49
    Bąk Wincenty - - - 1942 - Muszakowka, Krasnojar, Kr.
    Bąk Władysław - - - 1942 - Aszchabad, CP, 1
    Bąk (żona Wincentego) x - - - 1942 - Muszakowka, Krasnojar, Kr.
    Bąkowski Władysław - - - 1942 - Kenimech, CW, 47
    Bąkowski x - - - 1939/1942 - więzienie ?
    Beatus Dawid - - - 1942 - Czirakczi, CW, IV, 1
    Beca x - - - 1939/942 - zastrzelony/ucieczka
    Beck Alfred - - - 1942 - Guzar, CK, II, 11
    Bednarczyk Jan - - - 1942 - Wysokie, C
    Bednarczyk Stanisław - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
    Bednarek Tadeusz - - - 1942 - Dżalal-Abad, CP,5DP, 80
    Bednarski Jerzy - - - 1942 - st.Kermine, III, 45 c
    Bednarz Czesława - - - 1942 - Guzar, CW, iii, C-53
    Bednarz Jan - - - 1942 - Czokpak, CW
    Bednarz Józef - - - 1942 - Czokpak, CW
    Bednarz Wojciech - - - 1942 - Czokpak, CO, 23a
    Bednarz Wojciech - - - 1942 - Kenimech, CW, 125
    Beduen Jan - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna, 11
    Beer Konrad - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Befinger Wiktoria - - - 1951 - Czernogorsk, r. abakański
    Bejner Tadeusz - - - 1941 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
    Bekienbach Kazimierz - - - 1942 - Szachrisabz, CW. 185
    Bekier X - - - X - zaginął
    Belej Jan - - - 1942 - st.Kitab, CW
    Belic Abram - - - 1941 - Tockie, CW
    Bełza Teofil - - - 1941 - Sangorodek k. Ajkino
    Berdak x - - - 1940-1941 - oboz pracy KomiASRR
    Bereta Marian - - - 1940 - Kruto-Klucz, rej. Tułuński, obw.irkucki
    Bereta Zbigniew - - - 1940 - Kruto-Klucz, rej. Tułuński, obw.irkucki
    Bereza Katarzyna - - - x - Żałtyr, obw.akmoliński,Kazachstan
    Berezienicki Sergian - - - 1942 - st.Kermine, CO, 1-A-52
    Berezowski Jakub - - - 1942 - st.Kitab, CW
    Bereźnicka Anna - - - 1942 - Kazachstan, Bolszaja Bukoń
    Bereźnicki Michał - - - 1942 - Narpaj
    Berger Norbert - - - 1942 - Kermine, IV, 6-3
    Berger Herman - - - 1942 - koł. Kaganowicza, rej. Pachtakorski, Uzb
    Berkowski Teofil - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 239
    Berliner Hersz - - - ok..1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Berliner Majer - - - ok..1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Berliński Abraham - - - 1942 - Guzar, CW
    Berman Natan - - - 1942 - Guzar, CW
    Bernatówka Honorata - - - 1942 - Guzar, CW, IX, C-23
    Bester Władysław - - - 1942 - Guzar, CK,I, W-14
    Betlejemski Zachariasz - - - 1942 - Kermine, IV, 6-1
    Better Henryk - - - 1942 - Margelan
    Bębenek Władysław - - - 1942 - st.Kitab, CW
    Białczak Edward - - - 1942 - Szachrisabz, CW,82
    Białooki Stanisław - - - 1942 - st.Kermine,VII, A-15
    Białoszewicz (?) Szczepan - - - 1942 - Guzar, CK, III, W-21
    Białous Aleksy - - - 1941 - Tockie, CW
    Białowąs Teofila - - - 1941 - koł.Bezkazubowo / Kazachstan
    Białyński Władysław - - - 1942 - Czokpak, CO, 17
    Biber Andrzej - - - 1942 - st.Kitab, CW
    Bibuła Filip - - - 1942 - obw.czkałowski
    Biciuta x - - - 1942 - st.Kermine,CW
    Biczycko (?) Alojzy - - - 1942 - Guzar, CK, X, W-4
    Biczysko Wanda - - - 1942 - Guzar, CW,IX, W-8
    Bidny Jan - - - 1942 - Kenimech, 181-2
    Biebe Józef - - - 1942 - st.Kermine, 4-36
    Biedka Mieczysław - - - 1942 - Kenimech, CW, 137
    Biedroń Józefa - - - 1944 - Basaraira ? ZSRS
    Biedul Zygmunt - - - 1942 - Aszchabad, CP, 2
    Biegański Tadeusz - - - 1942 - Kermine
    Biejgo Józef - - - 1942 - st.Kermine, IV, 40a
    Biel Florian - - - 1942 - Guzar, CK, I, W-35
    Bielaczyc Leon - - - 1942 - Szachrisabz,CW, 203
    Bielak Baltazar - - - 1942 - Kermine, IV, 75
    Bielak Jan - - - 1942 - Morze Kaspijskie
    Bielec Józef - - - 1942 - Kermine, CW
    Bielecka Aniela - - - 1940 - sow.Olegowka (?) /Kazachstan
    Bielecki Henryk - - - 1942 - Guzar, CK, VI, 17
    Bielecki Henryk - - - 1942 - Wrewska, CP, 10
    Bielicki Edmund - - - 1942 - Dżalal-Abad, CP,5DP,4
    Bieliński Tadeusz,Marian - - - 1942 - st.Karmine, III, 13
    Biełajec Anna - - - 1941 - Mariewka, Kazachstan
    Biełousowa (?) x - - - 1940 - sowchoz 288, r. Mam
    Bienia Andrzej - - - 1942 - Czokpak, C, stacja zborna, 7
    Bieniecki Józef - - - 1942 - Szachrisabz, CW
    Bieniek Wawrzyniec - - - 1942 - st. Kermine, 3-29
    Bieńkowska Stanisława - - - 1941 - Madża, KOMI ASRS
    Bieńkowski Franciszek - - - 1941 - Madża, KOMI ASRS
    Bier Alfred - - - 1942 - st.Kermine, CW
    Biernot Helena - - - 1942 - Guzar, CW,X,W-6
    Biesiadecka Aniela - - - 1942 - B.Bukoń, Kazachstan
    Biesiekierska Maria - - - 1942 - Bieriezowka,Krasnojarski Kraj
    Bigielajzen(?) Jakub - - - 1941 - Tockie,CW, 16
    Bilinkiewicz Eugenia - - - 1941 - Suzun, ob..nowosybirski
    Bilinkiewicz Teresa - - - 1940 - Suzun, ob..nowosybirski
    Bilinkiewicz Władysław - - - 1942 - w drodze do Armii Andersa
    Biliszek Józef - - - 1942 - Huzar, CK, III, C-21
    Biłgoraj Mojsze - - - 1942 - sow. Zarawszan 2, UzbSRR
    Binder Michał - - - 1941 - Kożym
    Birken Helena - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Birman Lidia - - - 1944 - Kaz Gorodok, KazSRR

    Bisiorek Marcin - - - 1944 - x

     

     

     

    Bisiorek Marcin - - 1944 - x

    Marcin Bisiorek urodzony w Pyzdrach pod Poznaniem, zmarły w marcu 1944 w Chersoniu i tam pochowany*. Przed wojną pracował jako gajowy w Zalisach powiat Kowel, wraz z rodziną mieszkał też w Kortylisach również powiat Kowel województwo wołyńskie. W czasie wojny wywieziony wraz z rodziną na Ural ( z wyjątkiem córki Kazimiery, która opiekowała się dzieckiem gdy NKWD wywiozło rodzinę) w okolice Swierdłowska, powiat Resz. Początkowo był to kwartał 113 następnie 94, około 12 kilometrów od miejscowości Kruticha. Wraz z żoną Pelagią odmówił zrzeczenia się obywatelstwa polskiego za co skazani zostali na ciężkie roboty. Zmarł w wyniku wypadku przy wyrębie lasu w marcu 1944 w okolicach Chersonia.

    inf. Janusz Napiórkowski 1.04.2012

     

     

     

     

    Biskupski Franciszek - - - 1942 - Jangijul, CW
    Biskupski Jan - - - 1942 - Guzar, CK, 8-C-5
    Bistula Antoni - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 255
    Bitner Emil - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 12
    Blachert Edward - - - 1941 (?) - Tockie, CW
    Blajke Jan - - - 1942 - Kitab, CW
    Blass Leon - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Blaszko Bronisław - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
    Blecharczyk Wincenty - - - 1943 - Tara, obw.omski
    Bledziewski Bronisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW,85
    Bleiwajs Szyfra - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Blicharski Jan - - - 1942 - Guzar, CK,I,1
    Blin Elżbieta - - - 1953 - Usol Syberyjski
    Blittner Wolf - - - 1942 - r. pachtakorski, Uzb.
    Bloch Szepsel - - - 1941 - Tockie, CW,9
    Blonek Teofil - - - 1942 - Guzar, CK,I,B-dodat.12
    Blum Bajła - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Bluszczak Jan - - - 1942 - Szachrisabz. CW, 168
    Błaszczak Józef - - - 1942 - Warzob-Gez, Tadżykistan
    Błaszczak Tadeusz - - - 1942 - Warzob-Gez, Tadżykistan
    Błaszczak Zofia - - - 1942 - Stalinobad, Tadżykistan
    Błaszczyński Kazimierz - - - 1942 - Narpaj, 3-3
    Błaszkiewicz Józef - - - 1942 - Czokpak, C, stacja zborna,7
    Błaszkowski Michał - - - 1942 - st.Kermine, V, 52
    Błaziewicz Feliks - - - 1942 - Kenimech, CW, 135-1
    Błażejewicz Adolf - - - 1942 - st.Kermine, CW,V.10
    Błażewicz Marian - - - 1942 - Guzar, CW, V, C-31
    Błoniarz Marian - - - 1944 - Kuszmurun, obw. Akmoliński
    Błoński Stanisław - - - 1944 - w Bolszoj Bukoni / Kazachstan
    Błyskal Michał - - - 1940 - w drodze na zesłanie
    Bnorowski Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, stacja zborna,8
    Bober Jan - - - 1941 - Tockie, CW
    Bober Stanisław - - - 1942 - Kermine, 3-15
    Bober Bronisław - - - 1941 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
    Bober Józef - - - 1942 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
    Bober Julian - - - 1940 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
    Bober Maria - - - 1942 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
    Bober Wiktoria - - - 1943 - Hobda, obw. Aktiubiński
    Bober Władysław - - - 1941 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
    Bobin Jan - - - 1942 - st.Kermine, IV, 15
    Bobiński x - - - 1941 - Tobolsk
    Bobkiewicz Kazimierz - - - 1942 - Kenimech.CW,124-2
    Bobrowski x - - - 1941-1942 - 35 łagp.X oddz.SUŁ w Gari
    Bobryk Antoni - - - 1944 - ?
    Bochenek Franciszek - - - 1942 - Kołtubanka
    Bochenek Leon - - - 1942 - Krasnowodzk, CB,31
    Bochenek Roman - - - 1942 - Wrewska, CP,96
    Boczkowski Czesław - - - 1942 - Guzar, CK, VIII, C-23
    Boczkowski Witold - - - 1942 - Dżyżak
    Boczkowski Janina - - - 1943 - pos. Salazki, obw. kurgański
    Boder Abram - - - 1942 - st.Kermine
    Bodlak Wincenty - - - 1941 - Tockie, CW
    Bodzioch Magdalena - - - x - Tiubil, Krasnojarski Kraj
    Bogacki Piotr - - - 1942 - Czokpak, C, stacja zborna, 8
    Bogacz Wanda - - - (?) - st.kol.Mary
    Bogdan Franciszek - - - 1942 - Kenimech, CW, 86
    Bogdanow Leon - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
    Bogdanowicz Andrzej - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
    Bogdanowicz Jan - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
    Bogdanowicz Aleksander - - - 1940 - Gieorgijewka,Kazachstan
    Bogucka Danuta - - - 1943 - Borowianka, obw.bamaulski
    Bogucka Stanisława - - - 1942 - Guzar, CK, VIII. C-38
    Bogucki Jan - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Bogucki Kazimierz - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Bogucki Stanisław - - - 1942 - Czokpak
    Bogucki Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, st. zborna,21
    Boguszewski Władysław - - - 1942 - Guzar, CK,V, W-14
    Bohda Stanisław (?) - - - 1942 - st.Kitab, CW
    Bohm Edward - - - 1944 - w Bukoni / obw.semipałatyński
    Bohusz Edward - - - 1942 - Szachrisagz, CW,3
    Bohuszewicz Władysław - - - 1942 - st.Kitab, CW
    Bojar Jan - - - 1942 - Kenimech, CW,168-2
    Bojarski Michał - - - 1942 - Guzar, CK
    Bojaruniec Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna 4
    Bojarzynski Józef s.Adama - - - 1943 - Ongortop, obw. Omski
    Bojarzyńska Anna - - - 1942 - Znamienka, obw.omski.
    Bojarzyńska Dominika - - - 1943 - Ongortop, obw. Omski
    Bojarzyńska Regina - - - 1942 - Znamienka, obw.omski.
    Bojarzyńska Romualda - - - 1942 - Ongortop, obw. Omski
    Bojarzyński Adolf - - - x - Ongortop, obw. Omski
    Bojko Ignacy - - - 1942 - Mankent,CW
    Boldrycz Michał - - - 1942 - Margelan
    Bolejko Edward - - - 1940 - ?
    Bolejko Franciszek - - - 1943 - lasy k.Omska
    Bolejko Mieczysław - - - 1944 - lasy k.Omska
    Bołun Józef - - - 1942 - Kermine,I, 5-2
    Bonikowski Zdzisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 71
    Borchowski Aleksander - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP, 5DP,20
    Borcz Władysław - - - 1942 - Czokpak, C.st.zborna , 4
    Borda Szymon - - - 1942 - Kenimech, CW, 158-3
    Borecki Szymon - - - 1942 - Kara-Su
    Borek Walenty - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 256
    Borek Władysław - - - 1942 - Guzar, CK, IV,W-30
    Boren Eugeniusz - - - - Krasnowodzk, C, bazy,16
    Borensztajn Abram - - - - Guzar, CZ
    Borka (o) Emilian - - - 1941 - Kołtubanka
    Borkowska Helena - - - x - Połtawka, Kazachstan
    Borkowska Irena - - - 1946 ? - Pawłodar,KazSRS
    Borkowski Czesław - - - 1942 - Krasnowodzk, CM
    Borkowski Kazimierz - - - 1942 - Guzar, CK,IX,W-7
    Borkowski Marian - - - 1942 - Szachrisabz, CW
    Borkowski Teofil - - - 1942 - Czokpak, C,st.zborna,7
    Borkowski Kazimierz - - - 1943 - ZSRR Syberia...
    Borkowski Szymon - - - 1940 - rej.Pawłodaru, KazSRR
    Borkowski (?) Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 83
    Borowiak Marian - - - 1942 - Guzar, CK, I,B, 9 dod.
    Borowski Stanisław - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP, 5DP, 17
    Borowski Kazimierz - - - 1939 (?) - w Wołożynie
    Borsz Katarzyna - - - 1942 - Wrewska,CP,122
    Borszowski Stanisław - - - 1942 - Wrewska, CP. 105
    Bortnowska Józefa - - - 1946 - obw.semipałatyński / Kazachstan
    Bortnowski Bolesław - - - 1940 - Pińsk oraz Ałma Ata
    Boryn Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, CW
    Borys Józef - - - 1942 - Guzar,CK
    Borysewicz Jerzy - - - 1942 - Kermine.CM, 2-15-2
    Bosacki Leon - - - 1943 - w Gusarze
    Bosacki Paweł - - - 1943 - w Gusarze
    Bosakowski Jan - - - 1942 - Dżalał-Abad, CP, 5DP, 26
    Botoryk Stefan - - - 1942 - st.Kitab, CW
    Bozenstajn Abram - - - 1942 - Guzar, CW
    Bożentka Maria - - - x - transport do Buzułuku
    Bożentka Roman - - - x - w Jełowce/obw.swierdłowski
    Braindbost Fejga - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Brandel Józef - - - 1942 - Guzar, CK
    Bratko Józef - - - 1942 - Guzar, CK, V, W-1
    Bratkowski Józef - - - 1942 - Kenimech, CW,150-8
    Bratkowski Mateusz - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP,5DP, 71
    Brączkowski Bronisław - - - 1942 - Aszchabad, CP
    Brejter Józefa - - - x - Salechard, Płn.Syberia
    Breńko Jan - - - 1942 - Buchara
    Brewczyńska Zofia - - - 1944 - Aktiubińsk, KazachSRS
    Broczyński Bernard - - - 1942 - st.Kitab, CW
    Broda Maria - - - 1940 - w drodze na Syberię
    Brolis Paweł - - - 1942 - st.Kermine, 1-4
    Brondzin Henryk - - - 1942 - Kermine
    Bronfen Jankiel - - - 1942 - Zsrs (?)
    Bronicki Adam - - - 1942 - Guzar, CK,VII,C-26
    Bronicki Zdzisław - - - 1942 - Tatiszczewo, CP,II, 28a
    Bronkowski Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,166-3
    Bruś Jan - - - 1942 - Kermine, CM, 7-29-1
    Bruś Zygmunt - - - 1942 - Guzar, CK.V,W-27
    Bryja Jan - - - 1940 - Uspuszczaja, ob..mołotowski
    Bryja Marian - - - 1941 - Uspuszczaja, ob..mołotowski
    Brykot Władysław - - - 1942 - Ługowa
    Brysz Antoni - - - 1942 - Czirakiczy, CW
    Brysztel Stefan - - - 1942 - Kermine, 6-11
    Brzeczowski Michał - - - 1942 - Krasnowodzk, CK
    Brzezicka Helena - - - 1942 - Aszchabad,CP, 58
    Brzezicki Zbigniew - - - 1942 - st.Kitab, CW
    Brzezinska Barbara - - - 1940 - pos. Mieżdugranka, obw.Irkuck
    Brzezinski Władysław - - - 1942 - Mierkie, Kirgiska SRS
    Brzeziński Stefan - - - 1941 - Kenimech,CW,12
    Brzęk Adam - - - 1942 - Kenimech, CW,33
    Brzękowski Edmund - - - 1942 - Kołtubanka
    Brzozowska x - - - 1940? - Kalucze n/rz Pojmą, obw.irkucki
    Brzozowski Jan - - - 1942 - Mankent,CW
    Brzozowski Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,72-1
    Brzozowski Stanisław - - - 1942 - Buzułuk
    Brzozowski Izydor - - - x - Kołyma
    Brzozowski Stanisław - - - 1942? - ok..Czortkowa??
    Brzykcy Józef - - - 1942 - st.Kermine,3-53
    Buba Stefan - - - 1942 - Kenimech,CW,38
    Buba Klaudia - - - 1941 - lesop. Kiarnysz, obw.archangielski
    Buba Stefania - - - 1941 - lesop. Kiarnysz, obw.archangielski
    Bubienko Stanisław - - - 1942 - Margelan,CW
    Buciuto Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW,158
    Buczak Michał - - - 1942 - Guzar,CK,iv,W-43
    Buczek Tomasz - - - 1941 - B.Bukoń,Kazachstan
    Buczek Henryk - - - 1941 - Dobrożanowka, KazSRR
    Buczkowski Michał - - - 1942 - Kermine, 6-5
    Buczma Franciszek - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,11
    Buczyński Jan - - - 1942 - Kermine, CM,7-19-3
    Bućko Jan - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Bućko Stanisława - - - 1942 - sow."10-lecia", rej.irtyszski
    Budryk Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Budziński Kazimierz - - - 1941 - Tockie,CW
    Budzowski Franciszek - - - 1942 - st.Kermine,CW
    Budzyn Ignacy - - - 1942 - st.Kermine,III,51a
    Budzyniak Kazimierz - - - 1943 - rej. Lengierski, obw.czimkiencki, KazSRR
    Budzyniak Stefania - - - 1942 - obw.archangielski
    Budźko Kazimierz - - - 1942 - Pietrowka, r. dżowaliński, UzbSRR
    Bugajak Józef - - - 1942 - Szachrisabz
    Bujak Roman - - - 1942 - Makaricha, obw.archangielski
    Bujnicki Bolesław - - - 1942 - Guzar,CK
    Bujno Ksawera - - - 1942 - Krasny Jar, r. pudinski
    Bujwiłło Alksander - - - 1942 - Guzar, VIII,C-2
    Bujwiłło Władysław - - - 1942 - Guzar,IX,W-11
    Bukato Emilia - - - 1940 - Biegeń /obw.pawłodarski/Kazachstan
    Bukato X - - - 1940 - łag. k. Archangielska
    Bukowski Antoni - - - 1942 - Szachrisabz,CW
    Bukowy Eugeniusz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,202
    Bukrym Eustachy - - - 1942 - Margelan
    Buksbaum Salomon - - - 1942 - Guzar,CK
    Bulak Ignacy - - - 1942 - Dżałał-Abad ,CWP
    Bulik Jan - - - 1942 - Kenimech, 163-2
    Bułach Franciszek - - - 1942 - Szachrisabz,CW,52
    Bułdak Ludwik - - - 1942 - Kermine,CW,6-18-4
    Bułkowska Maria - - - 1942 - Guzer,CW,VI,W-22
    Bułkowski Paweł - - - 1942 - Narpaj
    Bunikowski Marcin - - - 1942 - w drodze do Krasnowodzka
    Buraczek Zdzisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Buraczewski Józef - - - x - w drodze do wojska Andersa
    Burczak Barbara - - - 1940 - Udacznoje k. Irkucka
    Burczak Bogusław - - - 1940 - Udacznoje k. Irkucka
    Burczak Jagoda - - - 1940 - Udacznoje k. Irkucka
    Burczak Julian - - - 1940 - Udacznoje k. Irkucka
    Burczewski Józef - - - 1942 - Kermine,CM,2-14-1
    Burda Andrzej - - - 1942 - barak 114,rej.troicki,Ałltajski Kraj
    Burda Wincenty - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Burec Pelagia - - - 1942 - ob.. Mołotowski
    Burek stanisław - - - 1942 - Guzar, CK,III,C-3
    Burghardt Michał - - - 1942 - Guzar,CK,IX,W-9
    Burlinski Ignacy - - - 1942 - Krasnowodzk.C,bazy,14
    Bury Waleria - - - 1945 - kołchoz Matasy,Ukraina
    Burza Jakub - - - 1942 - Guzar,CK,VI,C-35
    Burzynska Anna - - - 1940 - Kriesty, obw.archangielski
    Burzyński Konstanty - - - 1942 - Tatiszczewo,CW,5P,7
    Burzyński Jan - - - 1940 - Kriesty, obw.archangielski
    Busiłowicz Antoni - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,43
    Buszczak Jan - - - 1942 - st.Kermine, 6A-51
    Buśkiewicz Mikołaj - - - 1942 - Szachrisabz,W,55
    Butewicz Józef - - - 1942 - Wysokie, C,Szpitalny, 14
    Butkiewicz Jolanta - - - 1943 - kołch. Gruszewka, Kazachstan
    Byk Feliks - - - 1943 - zesłaniec, WP
    Bykowski Włodzimierz - - - 1942 - Kakiem,Gog-King, CM
    Byra Józef - - - 1942 - rej.kosichinski / Ałtajski Kraj
    Byrski Jan - - - 1940 - Kajen n/rz Czułą, obw.irkucki
    Bystroń Karol - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-11
    Calewski Bolesław - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,10
    Caliński Idzi - - - 1942 - Kermine, CW
    Cegłowski Józef - - - 1942 - Margelan
    Cek Tadeusz - - - 1942 - st.Kitab, CW
    Celtnerówna stanisława - - - 1942 - Guzar
    Ceplin Antoni - - - 1942 - st.Kermine, VII,A-1
    Chabiński Jan - - - 1942 - Guzar, CK, I-b,dodat.5
    Chacus Józef - - - 1942 - Czokpak, C,st.zborna,10
    Chada Anna - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Chada x - - - 1946 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Chaładaj Władysław - - - 1942 - Kenimech,CW, 7-46
    Chałupa Sabina - - - 1941 - Tobolsk
    Chałupa Wanda - - - 1941 - Tobolsk
    Chałupa Wincenty - - - 1942 - Tobolsk
    Chałupnik Roman - - - 1942 - Kermine
    Chałus Jan - - - 1942 - Dżałał-Abad, CM
    Chałyszko Bolesław - - - 1942 - Kenimech, CW
    Chamielec Jan - - - 1943 - Syktywkar, KomiASRR
    Chamielec Józef - - - 1942 - Sidorowo, r. priłuski, KomiASRR
    Chamielec Władysław - - - 1942 - Objaczewo, KomiASRR
    Charytonik Stanisław - - - 1942 - Tockie,CW
    Charytowicz Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW
    Chawinska Michalina - - - 1941 - Krasnojarsk
    Chełbin x - - - x - Krasnodolsk, obw. północnokazachstanski
    Chemieliński Franciszek - - - 1942 - Kenimech,CW,4
    Cheminiak Józef - - - 1942 - Tatiszczewo, CP,II, 39a
    Cherian Janina - - - 1942 - Karkin-Batasz(k.Guzar)
    Chilinski Kazimierz - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
    Chilkiewicz Wincenty - - - 1942 - Kagan
    Chirowski Dominik - - - 1942 - st.Kermine, 5-7
    Chlebinska Bronisława - - - 1944 - Krasnodarski Kraj
    Chlebińska Wiktoria - - - 1941 - Bolszoj Szyrokowsk, obw.nowosybirski
    Chlebiński Aleksander - - - 1942 - Parabiel, obw.nowosybirski
    Chlistowski Kazimierz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,81
    Chlor Antoni - - - ok..1942 - rej.ak-daryjski, obw. Samarkandzki
    Chmara Jan - - - 1942 - Kenimech,CW,80-3
    Chmiel Jan - - - 1942 - Wysokie,C,Szpitalny,14
    Chmiel Stanisław - - - 1942 - Mierkie, Kirgiska SRS
    Chmiel Walenty - - - 1942 - Pryisk Kirowski
    Chmiel Anna - - - 1944 - Miczuryńsk- Rosyjska FSRR
    Chmielarz Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Chmielewski Walenty - - - 1942 - Guzar,CK,W-28
    Chmielewski Zdzisław - - - 1942 - Kermine(Kenimech),CW,3
    Chmieliński Franciszek - - - 1942 - Kenimech,CW,4
    Chmieliński Stanisław - - - 1942 - Narpaj,CW,1-4
    Chmielowiec Cyprian - - - 1946 - Uljanowsk
    Chmura Władysław - - - 1942 - Kermine,3-9
    Chodakiewicz Zygmunt - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Chodanionek Julian - - - 1942 - Szachrisabz,CW,5
    Chodarz Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,126
    Chodziakiewicz Marian - - - 1942 - Kenimech,CW,171-1
    Chojan Ludwik - - - 1941 - Tockie,CW
    Chojnacka Albina - - - 1945 - Semipałatyńsk, kazSRS
    Chojnacki Cyryl - - - 1940 - Semipałatyńsk
    Chojnowski Piotr - - - 1942 - Guzar, CK, I,B
    Cholewa Władysław - - - 1942 - Kenimech, CW
    Chołomiczek Antoni - - - 1942 - Dżał-Abad, CP, 5DP,117
    Choma Andrzej - - - 1942 - Taszłak, PCW
    Choma Kazimierz - - - 1942 - st.Kermine, VII,A-8
    Choma Wojciech - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Chomak Józef - - - 1942 - Guzar, CK, V,C-1
    Chomczanowski Paweł - - - 1942 - Kermine
    Chomicki Michał - - - 1942 - Kenimech, CW, 136-2
    Chorążewski Teofil - - - 1942 - Jangijul, CW
    Chotyniecki Jan - - - 1942 - Jangijul, CW
    Chramiec Jan - - - 1941 - Witlang, obw.mołotowski
    Chrobeński Jan - - - 1942 - Jakobak, CW, J/1
    Chromik Zygfryd - - - 1942 - st.Kitab, CW
    Chróściel Franciszek - - - 1942 - Wrewska,CP,33
    Chróścielewska Rozalia - - - 1942 - Kwitok, obw.irkucki
    Chruściel Jan - - - 1942 - Guzar, CK, III,8
    Chruściel Jan - - - 1942 - Uzbekistan
    Chrzanowicz (?) Aleksandrowicz - - - 1942 - Kenimech,CW,56
    Chrzanowski Andrzej - - - 1942 - Kermine, 7-5-1
    Chrząstowski Mikołaj - - - 1943 - Rublowka, Kazachstan
    Chrząstowski Aleksander - - - 1940 - Rublowka, Kazachstan
    Chrząszcz Leon - - - 1942 - st.Kermine, 5-4
    Chuchra Michał - - - 1942 - st.Kermine,3-31
    Chudyko (a) Zygmunt - - - 1942 - Kenimech, CW,158-1
    Chudziak Piotr - - - 1942 - Kenimech, CW, 124-1
    Chudzicki Andrzej - - - 1941 - Tockie,CW
    Chudzik Jan - - - 1942 - st.Kermine,IV,18
    Chudzinski Zygmunt - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,C-1
    Chumko Józef - - - 1942 - Krasnowodzk, CM
    Chutkowski Józef - - - 1942 - Czokpak,,C,st.zborna,14
    Chwiejda Jan - - - 1942 - koł.Kumel/obw.dzambulski/Kazachstan
    Chwopis Paweł - - - 1942 - st.Kermine,CW
    Chycko Franciszek - - - 1940 - Sybir
    Chyliński Tadeusz - - - 1942 - Guzar, CK, IV,C-3
    Chytron Julian - - - 1940 - k/Irkucka
    Ciaston Tadeusz - - - 1942 - Guzar, CK, IV, W-2
    Cichanowicz Eugeniusz - - - 1940 - Kwitok, obw.irkucki
    Cichoń Tomasz - - - 1942 - Kermine, CM,6-15-3
    Cichoński Henryk - - - 1942 - Szachriabz, CW
    Ciechanowski Jan - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Ciedeszko Piotr - - - 1942 - st.Kitab, CW
    Ciepielski Władysław - - - 1942 - Kermine, CM,III,1-4
    Ciereszko Karol - - - 1942 - Kenimech, CW, 150-1
    Ciereszko Władysław - - - x - łagier-kopalnia złota
    Cierpiałowski Teofil - - - 1942 - Margelan
    Ciesielski Wojciech - - - 1945 - transport do Saratowa
    Cieślak Aleksandra - - - 1942 - m.Żelezno / obw.polnocnokazachstański
    Ciewiera x - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Cipka Anna - - - 1942 - obw.archangielski
    Cipka Feliks - - s.Jakuba - 1942 - obw.archangielski
    Cipka Jakub - - s.Franciszka - 1942 - obw.archangielski
    Cipka Jan - - s.Jakuba - x - obw.archangielski
    Cipka Ludwika - - c.Franciszka - 1942 - obw.archangielski
    Cipka Władysław - - s.Jakuba - x - obw.archangielski
    Cisek Maria - - - 1942 - koł.Kaganowicz, obw.dżałał-abadzki
    Cisek Zofia - - - 1942 - koł.Kaganowicz, obw.dżałał-abadzki
    Ciszko Franciszek - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Citron Stefan Jan - - - 1942 - Kenimech, CW,40
    Ciunel Michał - - - 1942 - st.kol.Adyr
    Ciurlik Alfons - - - 1942 - Komi ASRS
    Ciurlik Bogusław - - - 1940 - Komi ASRS
    Ciurlik Czesław - - - 1945 - front Austria
    Ciurlik Irena - - - 1940 - Komi ASRS
    Ciużyńska Jadwiga - - - 1941 - pos. Kargowina, obw.archangielski
    Ciużyńska Jadwiga - - - 1945 - sow.Sadorozsadnik,obw.charkowski
    Ciużyńska Marianna - - - 1942 - pos. Kargowina, obw.archangielski
    Codello Władysław - - - 1942 - Kermine, CW
    Cudejko Władysław - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Cudykin Izrael - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Cupryś Grzegorz - - - 1942 - Guzar,CP,III,C-6
    Cwenar Franciszka - - - 1940 - Szysz k.Tary / obw.omski
    Cwenar Józef - - - 1943 - w Znamience/ obw.omski
    Cwenar Marysia - - - 1940 - tajga syberyjska/obw.omski
    Cwenar Rozalia - - - 1940 - tajga syberyjska/obw.omski
    Cybruch Józef - - - ? - ? w drodze do A.Andersa
    Cybruch Władysław - - - 1942 - Czokpak, C,st,zborna,8
    Cybruch Józef - - - 1941/1942 - łagry /Daleki Wschód
    Cybulska Maria - - c.Hermana - 1940 - Kazachstan/kołchoz Komintern
    Cybulski Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Cybulski Paweł - - - 1942 - ok..Uljanowska
    Cyganowicz Szloma - - - 1942 - Tockie,CR
    Cygielman Aron - - - 1942 - Guzar,CW,H-11
    Cyma Cecylia - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Cyma Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Cymbajew Antoni - - - 1941(?) - areszt.przez NKWD ?
    Cymbajew Eugeniusz - - - ? - od 1943r WP,
    Cymbajew Helena - - - 1942 - sow.Czyściński,Ałtajski Kraj
    Cymmerling ? - - - 1942 - Guzar,CP,II,W-10
    Cyndler Julian - - - 1942 - Buzułuk, CK
    Cynz Eugenia - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Cyruliczek Władysław - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
    Cywiński Kazimierz - - - 1942 - Kenimech, CW,81-3
    Czabak Stanisław - - - 1942 - Ługowa
    Czajka Jan - - - 1942 - Wysokie,C,szpitalny,1
    Czajka Marian - - - 1942 - Guzar, CW,VIII,W-22
    Czajka Władysław - - - 1942 - Wrewska,CP-26
    Czajkowski Bronisław - - - 1942 - st.Kermine,IV-14
    Czajkowski Józef - - - 1942 - Kok-Jangak,CM
    Czajkowski Stefan - - - 1942 - Kermine, CM,5-16-1
    Czanecki Jan - - - 1945 - Radowice(300km za Moskwą)
    Czapla Alicja - - - 1942 - MajkainZołoto,obw.pawłodarski
    Czapla Władysław - - - 1942 - MajkainZołoto,obw.pawłodarski
    Czapnik Katarzyna - - - 1941 - Szubuń ?, Syberia
    Czarkowski Stanisław - - - 1942 - pos. Przelak,obw.archangielski
    Czarniecki Włodzimierz - - - 1942 - Krasnowodzk
    Czarnopolska Barbara - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Czarnota Bolesław - - - 1942 - Kenimech, CW,112
    Czarnowski Konstanty - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Czartkowski Jan - - - 1941 - Tockie,CW
    Czaszejko-Kowalec Aleksander - - - 1942 - Kenimech,CW,78-4
    Czawsz Bazyli - - - 1942 - w Koniezawodzienr 52/ obw.aktiubińskim
    Czeczot Stanisława - - - 1941 - obw.nowosybirski
    Czeczot Władysław - - - 1941 - obw.nowosybirski
    Czeczot Władysław - - - 1944 - obw.nowosybirski
    Czemerko Maria - - - 1945 - powrot z Krasnojarskiego Kraju
    Czepiel Bolesław - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna,6
    Czerech Franciszek - - - 1942 - st.Kitab, CW
    Czeredeczko Adela - - - 1941 - Czygielik, obw.semipałatynski
    Czerepi Michał - - - 1942 - Guzar,CK,III,C-13
    Czerkawski Władysław - - - 1942 - Mirbazar(Kenimech),CW,165
    Czernek Stanisław - - - 1942 - Mirbazar(Kenimech),
    Czerniak Stanisława - - - 1942 - Kermine,CM,II,12-2
    Czerniak Stanisława - - - 1942 - Kermine, CM,3-12-2
    Czerniawski Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Czerniewski Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Czerw Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, III, 44a
    Czerwiński Grzegorz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,8
    Czerwiński Kazimierz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,29
    Czerwonka Jan - - - 1942 - Guzar, CK, VII,W-18
    Czerwonka Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW,144
    Czesnik Kazimierz - - - 1942 - Biały Jar, Narymski Kraj
    Czoboda Antoni - - - 1942 - Krasnowodzk, C,bazy,31
    Czochański Kazimierz - - - 1942 - Mirbazar(Kenimech),CW,165
    Czopek Anna - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-31
    Czternastek Tadeusz - - - 1942 - Kermine,8-5-1
    Czubkowski Wiktor - - - 1942 - Szachrisabz,CW,24
    Czuchnowski Jan - - - 1942 - st.Taszkient
    Czudacz Jan - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,63
    Czuj Ludwik - - - 1945 - Szczerbakty.Kazachstan
    Czulak Sylwester - - - 1940 - Kalucze n/rz Pojmą, obw.irkucki
    Czulak x - - - 1945 - Ogradna k.Kajena, obw.irkucki
    Czulak y - - - 1944 - Ogradna k.Kajena, obw.irkucki
    Czuło Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW.158-4
    Czwartkowska Emilian - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,C-15
    Czwartkowska Katarzyna - - - 1942 - Guzar, CW,VII,c-19
    Czwartkowski Józef - - - 1942 - Guzar,CK
    Czwartkowski Piotr - - - 1942 - Guzar,CK,II,1-3
    Czynciel Stanisław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CK,5DP,43
    Czyrkuń Anatol - - - 1942 - st.Kermine
    Czyrkuń Aleksander - - - 1942 - st.Kermine, 6-38
    Czywil Michał - - - 1945 - Syberia
    Czyż Leon - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy, 41
    Czyżewski Wiktor - - - 1942 - Kok-Jangak, CM
    Czyżycki Zbigniew - - - 1943 - Chworostanka, ZSRR
    Ćwiek (Ćwik) Tadeusz - - - 1942 - Czokpak,13
    Ćwik Helena - - - 1940 - ArszanTułun,obw.irkucki
    Ćwik Jakub - - - 1940 - ArszanTułun,obw.irkucki
    Daar Naftali - - - 1942 - Tatiszczewo,77
    Dadak Jan - - - 1942 - Szachrisabz, CW,127
    Daniel Maciej - - - 1942 - Guzar, CK.,V,W-19
    Daniel Maria - - - 1942 - Karkin-Batasz
    Daniel Antoni - - - 1945 - Mieczelińsk, obw.Saratow
    Daniel Emilia - - - 1940 - Galaszor, obw.Mołotowsk
    Daniel Ernestyna - - - 1940/1941 - Galaszor, obw.Mołotowsk
    Daniel Felicja - - - 1940 - Galaszor, obw.Mołotowsk
    Daniel Władysław - - - 1944 - koł.w rej.Marks, obw. Saratow
    Daniluk Eugenia - - - 1941 - rej.Krasnojarska
    Daniłkiewicz Maria - - - 1945 - Kordon, obw.wołogodzki
    Daniło Jan - - - 1942 - st.Kermine,CO,6-A-13
    Danowski Ignacy - - - 1942 - Guzar,CP,I,C-30
    Darmetko Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK.VII,C-45
    Darowicki Wacław - - - 1942 - Guzar, CK,IV,W-18
    Darszenkiewicz Olga - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Datkiewicz Władysław - - - 1942 - Szachrisabz,CW116
    Daulewicz Jan - - - 1942 - st.Kermine,6-A-58
    Dawizon Edmund - - - 1942 - st.Kermine
    Dąb Michał - - - 1942 - Kenimech,CW,120
    Dąbrowska Józefa - - - 1943 - Kiprino,Ałtajski kr.
    Dąbrowska Domicela - - - 1955 - ?
    Dąbrowska Maria - - - 1942-1943 - Lebiażje
    Dąbrowska Zofia - - - 1943 - Wiszniowka, obw. Akmoliński
    Dąbrowska Elżbieta - - - 1944 - fedorowski rejon/obw.kustanajski
    Dąbrowski Marek - - - 1943 - Kiprino,Ałtajski kr.
    Dąbrowski Bronisław - - - 1942 - Kitab,CW
    Dąbrowski Stanisław - - - 1942 - Margelan
    Dąbrowski Stanisław - - - 1942 - Kitab,CW
    Dąbrowski Stanisław - - - 1942 - Margelan
    Dąbrowski Tadeusz - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Dąbrowski Władysław - - - 1942 - Guzar,CKII,W-15
    Dąbrowski Zdzisław - - - 1941 - Tockie,CW
    Dąbrowski Zygmunt - - - 1941 - Kiprino,Ałtajski kr.
    Dąbrowski x - - - 1939-1942 - Kotłas, obw. Archangielski
    Dąbrowski Jerzy - - - 1939-1942 - wiezien Kozielska i innych
    Dedejczuk Marian - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Degan Mojżesz - - - 1942 - Kermine,CM,4-15-1
    Dembasz Zdzisław - - - 1942 - Kermine,CM
    Dembiński Adam - - - 1942 - Mankent,CM
    Dembiński Michał - - - 1942 - Czokpak,CO,34d
    Dembkowski Ignacy - - - 1942 - Szachrisabz,CW,106
    Demczuk Pawel - - - 1942 - Kenimech
    Demidowicz Jan - - - 1942 - Kermine,7-8
    Demus Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-38
    Denk Dezyderiusz - - - 1942 - Kermine,CK
    Denko Kazimierz - - - 1942 - st.Kermine,II,1a
    Derdziński Zdzisław - - - 1942 - Kenimech,CW,26
    Dereń Władysław - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Derwis Michał - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-2
    Deryn Jan - - - 1942 - Czokpak,CO,34a
    Dębkowska Wanda - - - 1942 - Guzar,CW,V,C-43
    Dębogórski Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,84-4
    Dębski Stanisław - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,13
    Dibija Jan - - - 1942 - st.Kermine,CW
    Długoborski Wojciech - - - 1942 - Kenimech,CW,168-3
    Długosz Antoni - - - 1942 - Kermine
    Długosz Antoni - - - 1942 - Kermine,II,10-1
    Dmitrowicz Aleksy - - - 1942 - Kenimech,CW,65-1
    Dmyterko Władysław - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,6
    Dmytrow Tadeusz - - - 1942 - Guzar,CK,III,8
    Dobek Julian - - - 1941 - pos.Otnisk, Syberia, łagry
    Dobek Stanisław - - - 1941 - pos. Otnisk, obw.tiumieński
    Dobek Zuzanna - - - 1943 - Tobolsk, Syberia
    Dobek Wincenty - - - 1941 - pos.Otnisk, obw.tiumieński
    Dobiasz Michał - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,24
    Dobosz Władysław - - - 1942 - Guzar,CW,VII,C-25
    Dobrostański Józef - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,25
    Dobrowolski Wiktoria - - - x - areszt.w 1939r
    Dobrzańska Maria - - - 1942 - Guzar,CW,III,C-31
    Dobrzycki Ignacy - - - 1942 - st.Kermine,4-48
    Dobrzyński Stanisław - - - 1942 - Wysokie,C
    Dola Wilhelm - - - 1942 - Wrewska,CP,35
    Dolata Szczepan - - - 1942 - st.Kermine, CO,51-A-35
    Dolecka Feliksa - - - 1942 - r. jasilski, KazSRR
    Dolecka Feliksa - - - 1941 - sow.Tersakanski,Kazachstan
    Dolgan (Dolhun) Gordiusz - - - 1942 - Kermine,CM,8-16-1
    Dollanc Ferdynand - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-25
    Dołbniak Ignacy - - - 1940 - pos. Zołotaja Gora,obw.irkucki
    Dołęga Eugeniusz - - - 1942 - Kenimech,CW,68
    Dołęga Józef - - - 1942 - Kermine,CM,6-15-1
    Dołęga Wojciech - - - 1942 - st.Kermine,7-A-61
    Dołęga Tadeusz - - - 1942 - Aszchabad,CP,5
    Dołęga-Kowalewska Celina-Maria - - - 1941 - Guzar,PCW
    Domańska Ludwika - - - 1940 - pos.Pieszczanka / obw.irkucki
    Domański Józef - - - 1942 - Kara-Su
    Domański Władysław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,23
    Domański Eugeniusz - - - - urodzony w 1884r zginął 01.06.1941r w Uchtiżemłag Wietłosian OŁP 7 Komi ASSR. Aresztowany przez NKWD 12.04.1940r.
    Domaradzki Hubert - - - 1942 - Kenimech,CW,88-1
    Dominiak Bogusława - - - 1940 - Obirkowa, obw.tociemski
    Dominito Etka - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Domino x - - - 1941 - Kalucze, obw. Irkucki
    Domko Franciszek - - - 1942 - st.Kermine,1-5
    Donatek Paweł - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,13
    Donenhersz Zofia - - - 1942 - Mołotow, r.samarkandzki
    Donga Henryk - - - 1942 - Szachrisabz,CW,7
    Dorner Wacław - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Dorniak Józef - - - 1948 - transport powrotny do Polski
    Dorosz Zdzisław - - - 1942 - Kermine,II,7-2
    Dosuge Wacław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,245
    Dowejko Witold - - - 1953 - Sorokino, Kołbinski Lespromchoz
    Dowgierd Antoni - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV,50
    Dowienko Józef - - - 1942 - Krasnowodzk, CM
    Dowłasiewicz Józef - - - 1942 - Aszchabad,CP,4
    Downar Wincenty - - - 1943 - Kreszczenka, KSRS
    Downar Paweł - - - 1943 - Romanowka, Ałtajski Kraj
    Drabik Marcin - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-5
    Dragon ? - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy, 3
    Dragun Albert - - - 1942 - Krasnowodzk
    Drągowski Henryk - - - 1942 - Szachrisabz,CW,223
    Drdzeń Julian - - - 1942 - Kermine,4-9
    Drejsyger Bajła - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Drewniak Jan - - - 1942 - Taszłak,PCW
    Drewski Jerzy - - - 1942 - Czokpak,CO,37a
    Driga Benedykt - - - 1942 - Kermine,CM,8-9-3
    Drost Stanislaw - - - 1942 - Kenimech,CW,31
    Drozd Edmunt - - - 1942 - Kenimech,CW
    Drozd(Drozel) Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Drozdowicz Aniela - - - x - Mierkie
    Drozdowicz Stefania - - - x - Mierkie
    Drozdowska Waleria - - - 1945 - Pietropawłowsk
    Drozdowski Władysław - - - 1942 - Guzar
    Drożdż Stanisław - - - 1942 - Kermine
    Drumałko Franciszek - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy,29
    Dryg Teodor - - - 1942 - Szachrisabz,CW,17
    Drygalska Zofia, - - - 1942 - sow.Bolszewik
    Drygalski Roman - - - 1942 - dom dziecka (?)
    Drylaga Ludwika - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Drżal Jan - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Duba Witold - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Dubaniewicz Piotr - - - 1942 - Szachrisabz,CW,27
    Dubanowicz Piotr - - - 1942 - Szachrisabz,CW
    Dubicka Leonarda - - - 1942 - Guzar,CW,VI,W-19
    Dubiel Teofila - - - 1940 - w Tsinzwie ?
    Dubis Józef - - - 1942 - st.Kermine,CO,6-7
    Dubis Władysław - - - 1942 - st.Kermine,IV,43a
    Duczakowska Maria - - - 1940 - m.Palenczyt / obw.irkucki
    Duda Józef - - - 1942 - Taszłak,PCW
    Duda Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,242
    Duda Stefan - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
    Duda Kazimiera - - - 1944 - Dubiciel
    Dudek Wojciech - - - 1942 - pos.Kajen, obw.irkucki
    Dudko Józef - - - 1942 - Czokpak,CO,3
    Dudkowa x - - - 1941 - Ogradna k.Kajena, obw.irkucki
    Dudojć Michał - - - 1942 - Szachrisabz,CW,159
    Dudzik Adam - - - 1942 - Szachrisabz,CW,1165
    Dudzik Władysław - - - 1942 - Narpaj
    Dudziński Jan - - - 1942 - st.Kermine,III,19
    Dudziński Piotr - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Dul Jan - - - 1942 - st.Kermine,CO,2-45
    Dul Michał - - - 1942 - Krasnowodzk,CO,9
    Dul Stanisław - - - 1942 - Guzar,CW,VII,W-6
    Dulak Stanisław - - - 1942 - Kermine
    Dulęba Irena - - - 1942 - Guzar,CW,VI,W-20
    Dulęba Krystyna - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,C-27
    Dulęba maria - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,W-7
    Dumska Stefania - - - 1940 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
    Duniec Józef - - - 1942 - Szachrisabz,CW,241
    Duplicki Jerzy - - - 1942 - Guzar,CK,IV,8
    Dus Kazimierz - - - 1942 - st.Kirab,CW
    Duszka Tadeusz - - - 1942 - Jangijul,CW
    Duszkiewicz Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,164-3
    Duszyczka Józef - - - 1942 - Guzar,CK,IV,wW-47
    Duszynski Władysław - - - 1942 - Mankent,CW
    Dutkowski Czesław - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-57
    Dworecki Newoch - - - 1941 - Tatiszczewo,CW,5DP,18
    Dworski Józef - - - 1942 - Kazachstan
    Dyba Antoni - - - 1942 - Kermine,6-9
    Dyba Stefan - - - 1942 - Guzar,CK
    Dybizbański Hieronim - - - 1942 - Jakkobak,K-5
    Dyczko Piotr - - - 1942 - Szachrisabz,CW,189
    Dygas Franciszek - - - 1941 - Tockie, CW
    Dykas Adam - - - 1942 - Jangijul,CW
    Dyko Paweł - - - 1942 - Kenimech,CW,171-2
    Dyl Mikołaj - - - 1941 - więzienie w Objaczewie
    Dyl Walerian - - - 1943 - o.pr.wNoszul 98,rej.Objaczewo
    Dylikowski Stanisław - - - 1942 - Narpaj
    Dyl-Stopa Wiktoria - - - 1940 - o.pracy Noszul 98,Komi ASRS
    Dymkiewicz Franciszek - - - 1942 - w transporcie nr 557a
    Dyńczuk Abram - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Dyrak Adam - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,8
    Dyrdzinski Wiesław - - - 1942 - Kenimech,CW,26
    Dyrkacz Włodzimierz - - - 1942 - Kermine,III,5-1
    Dyszkowski Stanisław - - - 1942 - Tockie,CW
    Dziadul Wacław - - - 1942 - Mankent( szpital)
    Dziarnowska x - - - x - ok..Atbasar,obw.Akmolinsk
    Dziedzic Maria - - - 1941 - Pierwomajsk,obw..swierdłowski
    Dziedzic Anna - - - 1940 - Tułaj, obw.świerdłowski
    Dziedzic Jan - - - 1940 - Tułaj, obw.świerdłowski
    Dziedzic Józef - - - 1943 - rej. mierkiński, Kazachstan
    Dziedzic Tadeusz - - - 1943 - rej. mierkiński, Kazachstan
    Dziedzic-Hutek Maria - - - 1943 - pos.Pierwomajski, obw. świerdłowski
    Dziedziczak Lucjan - - - 1942 - Guzar,CK
    Dziekoński Izydor - - - 1942 - Kenimech
    Dziemidowicz Mikołaj - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna 13
    Dziemiera Helena - - - 1940 - pos.Pierwomajski, obw. świerdłowski
    Dzienis Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Dzierżanowski Henryk - - - 1942 - Kermine,7-6
    Dziewanowski Rafał - - - 1942 - Guzar,CK,I-6
    Dziewisz Józef - - - 1942 - Kermine,CM,4-14-2
    Dzieżgowski Józef - - - 1942 - Krasnowodzk.C.bazy,33
    Dzikowski Józef - - - 1942 - Szachrisabz,CW,39
    Dzimidowicz Władysław - - - 1942 - Kermine,CM,3-14-2
    Dzinkiewicz Mieczysław - - - 1942 - Jangijul,CW
    Dziubak Jan - - - 1941 - Tockie,CW
    Dziuda Andrzej - - - 1942 - Aszchabad,CP,6
    Dziugot(Dzinogot) Stefan - - - 1942 - Guzar,ck,VII,C-43
    Dziura Józef - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
    Dzyra Teodor - - - 1943 - Nowojagodna, obw. Omski
    Dzyra-Górniak katarzyna - - - x - M.Bicza,r.uścszyszewski, obw.omski
    Edelman Henry Samuel - - - 1942 - Ługowa
    Eintracht (Emtracht) Julian - - - 1942 - st.Kermine
    Eksner Stefan - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Elelman(Edelman) Jakub - - - 1942 - Suzak,obw.Dżałał-Abad,CM
    Elinski Władysław - - - 1942 - Mierkie
    Endruch Jan - - - 1942 - Kermine,CM,5-18-1
    Engel Bronisław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CR
    Engelgard Jan - - - 1940 - rozstrzelany-Łuck
    Engelmann Maksymilian - - - 1942 - Czokpak,20
    Engiert Kazimierz - - - 1942 - Guzar,CK,VI,C-6
    Erernfreid Saluk - - - ok..1942 - r. ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Erlich Szmul - - - x - rej.chatarczynski, obw. Samarkandzki
    Etinger Małka - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Faber Piotr - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Fabisiak Edward - - - 1942 - Tockie,CW
    Fabisiak Maria - - - 1944 - pos.Pawłowka/obw.pawłodarski/Kazachstan
    Fabisz Helena - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Fajks ? - - - 1939 - rozstrzelany
    Fajks Stanisław - - - 1941 - ok..Archangielska
    Fajt Tadeusz - - - 1942 - Kermine,CM,5-15-1
    Falinski Bronisław - - - 1944 - Warszaawa
    Falinski Jan - - - 1943 - Ukraina
    Falińska Maria - - - 1941 - pos.Mucznia,obw.archangielski
    Faliński Kazimierz - - - 1942 - Czokpak,CO,13
    Fangrat Waleria - - - 1952 - Dżetsajstroj, Kazachstan
    Farbsztejn Moszek - - - 1941 - Tockie,CW
    Faryna Jarosław - - - 1942 - Kitab,CW
    Fastyn Halina - - - 1940 - pos.Siewiernoje w Archangielsku
    Fastyn Helena - - - 1941 - pos.Siewiernoje w Archangielsku
    Fastyn Jadwiga - - - 1942 - Archangielsk
    Fastyn Olgierd - - - x - sow.Sosnowka k. Saratowa
    Fastyn Roman - - - 1942 (?) - szpital k.Archangielska
    Fatuszynski Tadeusz - - - 1942 - Jangijul,CW
    Fedok Czesław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,175
    Fedorczuk Michał - - - 1942 - Szachrisabz,CW,42
    Fedorko Mirosław - - - 1944 - obw.charkowski
    Fedorko Stefania - - - 1944 - obw.charkowski
    Fedorowicz Hieronim - - - 1942 - Szachrisabz,CW,42
    Fedorowicz Jan - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-13
    Fedorowicz Mieczysław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,85
    Fedorowicz Teodor - - - 1942 - st.Kermine,CW
    Feigin Boruch - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Fejt Arnold - - - 1942 - st.Kermine
    Fenc Bogusława - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Ferenc Józef - - - 1942 - Guzar,CK,IV,W-50
    Ferenc Tadeusz - - - 1942 - Guzar,CK
    Fic Stanisław - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy,56
    Ficek Jan - - - 1940 - Syberia
    Ficek Teresa - - - 1940 - Syberia
    Ficyk Mikołaj - - - 1940 - w.Priskowa,obw.nowosybirski
    Fidenicz Teodor - - - 1940 - areszt.przez NKWD
    Fidrych(Fiedrych) Władysław - - - 1942 - Guzar,CK,VII,W-22
    Fijak Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK.II,W-30
    Fijałkowski Kazimierz - - - 1942 - st.Kermine,II,12
    Filip Aleksander - - - 1942 - Kenimech,CW
    Filipczyk Bolesław - - - 1942 - Kenimech,CW,154-2
    Filipowicz Antoni - - - 1942 - Kermine,CW,IV,A-41Filipowicz
    Filipowicz Helena - - - 1942 - Guzar,CW,VI,W-14
    Filipowicz Jan - - - 1942 - st.Kermine,VII,A-44
    Filipowicz Janina - - - 1942 - Guzar,W,V,W-43
    Filipowicz Stanisław - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
    Filipowicz Adolf - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Filipowicz Andrzej - - - 1942 - koł.Krupskaja, obw.samarkandzki
    Fiń Stanisław - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
    Fiń Ewa - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
    Fiołek Leonia - - - 1940 - Sasgorod, r. rewdziński
    Firek Stanisław - - - 1942 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
    Firmanty Czesław - - - 1942 - Szachrisabz,CW-246
    Fiszer Ber - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
    Flak Jan - - - 1940 - rej.troicki,Ałtajski Kraj
    Flak Stanisława - - - 1942 - rej.troicki,Ałtajski Kraj
    Flak Tadeusz - - - 1942 - rej.troicki,Ałtajski Kraj
    Flak Władysław - - - 1943 - WP, Lenino
    Fliciński Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,197
    Flis Józef - - - 1942 - Kermine,CW
    Florczak Antoni - - - 1942 - Kok-Jangak,CM
    Flowarczyny Franciszek - - - 1943 - pod Lenino
    Folak Jerzy - - - 1942 - Mankent,CW
    Folej Czesława - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-8
    Folwarko Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,II,61
    Foremny Tadeusz - - - 1942 - Kok-Jangak,CM
    Forma Józef - - - 1942 - st.Kermine,CW
    Fornal Ludwika - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Frankiewicz Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,143-3
    Frankiewicz Marian - - - 1942 - Ługowa
    Franków Paweł - - - 1942 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
    Frąckiewicz Wiktoria - - - 1942 - Aktiubińsk / Kazachstan
    Frąckiewicz Władysław - - - 1942 - Aktiubińsk / Kazachstan
    Frąckowiak Maksymilian - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Frąckowiak x - - - 1941-1942 - 35 łagp.X oddz.SUŁ w Gari
    Frączkowski Czesław - - - 1942 - Kermine,VI,3
    Fritz Henryk - - - 1942 - Mierkie
    Fronczek Eugeniusz - - - 1942 - Czokpak,17
    Froń Sylwester - - - 1942 - Szachrisabz,CW,232
    Frost Czesław - - - 1942 - Tockie,CW
    Fruchtman Marian - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-12
    Frydryk Regina - - - 1941 - Wietka,Komi ASRS
    Frydryk Stanisław - - - 1942 - Karabułak,KazSRS
    Frydrykiewicz Adolf - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Fudali Łukasz - - - 1939 - Stanisławów/ rozstrzelanie
    Fudała Jan - - s.Romana - 1944 - Wiechoturie/obw.swierdłowski
    Fudała Roman - - s.Tomasza - 1942 - w.Pija,rej.Wierchoturje
    Fudel Mikołaj - - - 1942 - Szachrisabz,CW,107
    Fulara Julian - - - 1942 - Dżałał-Abad,CR
    Fularz Adam - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Furkałowska Maria - - - 1942 - Kalucze, r. szytkiński
    Furkałowski Paweł - - - 1946 - k.Omska
    Furmanek Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,2
    Furmanik Henryk - - - 1942 - st.Kermine,VII,A-7
    Fyłyk Jan - - - 1942 - st.Kermine,IV,69
    Gabryś Franciszek - - - 1942 - Karszy
    Gaca Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,133-1
    Gacek Mieczysław - - - 1942 - Guzar,CP,III,C-10
    Gach Leon - - - 1942 - Kajgorodzka Baza Mechaniczna
    Gadacz Franciszek - - - 1942 - Szachrisabz,CW,220
    Gadziński Feliks - - - 1942 - st.Kermine,CW,III,11
    Gaj Paweł - - - 1942 - st.Kermine,5-A-37
    Gajdanowicz Bronisław - - - 1942 - Kermine,CM,4-18-2
    Gajewska x - - - 1942 (?) - Majkain Zołoto/ obw.pawłodarski
    Gajewski Szczepan - - - 1942 - Czokpak,CO,27
    Gala stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Galica Franciszek - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,16
    Galica Jan - - - 1942 - Czokpak,CO,29a
    Galica Szymon - - - 1942 - Czokpak,CO,8
    Galik Wacław - - - 1942 - Kenimech,CW,78-2
    Galin Urszula - - - 1940 - Bułajewo,obw.kazachstański
    Galus Adam - - - 1942 - Kermine
    Gałaś Stanisław - - - 1942 - Kermine
    Gałczewski Antoni - - - 1942 - Czokpak
    Gałczyk Stanisław - - - 1942 - st.Kermine,6-A-6
    Gałczyńska Irena - - - 1942 - Guzar,CW,VII,W-20
    Gałek Juda - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Gałka Maria - - - 1942 - Karkin-Batasz,C
    Gałka Maria - - - 1943 - Czułakkurgan, obw. Czymkiencki
    Gałka Maria - - - 1943 - Czułakkurgan,obw.czymkiencki
    Garbicki Walenty - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,15
    Gardecka Honorata - - - 1942 - Szobbas, UzbSRS
    Gardecki Tomasz - - - 1942 - Szobbas, UzbSRS
    Garfunkiel Chameh - - - 1942 - st.Kermine
    Garmułkiewicz Franciszka - - - 1942 - Grybanowo, obw. Irkucki
    Garmułkiewicz Franciszek - - - x - Kazachstan
    Garwolinski Tadeusz - - - 1942 - Wysokie, C.szpit, 14
    Gasiuk Janina - - - 1941 - Łagier 21,rej.wożegodzki
    Gaskównka Czesława - - - 1942 - Guzar,CW,VI,C-40
    Gauer Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,VI-19
    Gawel Karol - - - 1942 - Kermine,CM,3-13-5
    Gawiński Jan - - - 1942 - Czokpak,19
    Gawlak Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Gawlik Jan - - - 1942 - Wrewska,CP,20
    Gawlik Stanisław - - - 1942 - st.Kermine,CW
    Gaworek Antoni - - - 1942 - Narpaj
    Gawronski Roman - - - 1940 - obóz 90,Ałtajski Kraj
    Gawronski Edward - - - 1942 - Czkałow, r.Samarkandy
    Gawrychowski Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-8
    Gawrylczyk Bronisław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,36
    Gąsior Jan - - - 1942 - Kermine,CM,8-20-1
    Gąsiorek-Gąsiorowski Andrzej - - - 1942 - Guzar,CK,I,18
    Gąsiorowski Zygmunt - - - 1942 - Czokpak,CO,4
    Gąska Piotr - - - 1942 - Jangijul,CW
    Gąska Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,II,14
    Gąska Władysław - - - 1942 - Guzar,CK,X,W-15
    Gąska Karol - - - 1942 - Kamienka, Syberia
    Gąska Rozalia - - - 1942 - Kamienka, Syberia
    Gąsowski Władysław - - - 1941 - w transporcie…
    Gąszowski Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,151-2
    Geczuta Stanisław - - - 1942 - Taszłak,PCW
    Genachow Abraham - - - 1942 - Guzar,CW
    Gerczak Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-36
    Gerenczak Helena - - - 1942/1943 - Semipałatynsk
    Gerlach Anna - - - 1943 - w Ujarze, Krasnojarski Kraj
    Gerlach Bronisława - - - 1943 - w Ujarze, Krasnojarski Kraj
    Gerlach Jozef - - - 1944 - łag.Kaczyńsk, Krasnojarski Kraj
    Gerlach Józefa - - - 1945 - w Ujarze, Krasnojarski Kraj
    Gerlach Stanisław - - - 1943 - Nowosybirsk
    Gerlach Tadeusz - - - 1940 - Zieja(Tieja ?)-Zimowio, Krasnojarski Kraj
    Gerle Katarzyna - - - 1941 - Kamionka, obw.semipałatyński
    Gibała Stanisław - - - 1942 - st.Kermine,CW
    Gibas Wojciech - - - 1942 - Ługowa
    Gibauer (Gebayer) Teodor - - - 1942 - Kenimech,CW,24
    Gieniewski Benedykt - - - 1942 - Wrewska,CP,48
    Giercuszkiewicz B - - - 1940 - Szypilińsk, Krasnojarski Kraj
    Gierkowski Jan - - - 1942 - Aszchabad,CP,7
    Gieruch Bolesław - - - 1942 - Kermine.CM,4-18-1
    Gilewski Mieczysław - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-11
    Gilik (Giluk) Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW
    Gitelman Hersz - - - 1942 - r. chatarczynski, obw. samarkandzki
    Giza Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,80-2
    Glanczer Samuel - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Glanowski Stanisław - - - 1942 - Kermine,CM,7-10-2
    Gleich Bernard - - - 1942 - Czokpak,CO,23
    Glezynger Mira - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Gliniak Irena - - - 1944 - rej.Dżurin,obw. Aktiubinsk
    Gliniak Józefa - - - 1944 - rej.Dżurin,obw. Aktiubinsk
    Gliniak Tekla - - - x - rej.Dżurin,obw. Aktiubinsk
    Gliniak Władysława - - - x - rej.Dżurin,obw. Aktiubinsk
    Glinowiecki Gutek - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Gliński Bronisław - - - 1942 - Guzar
    Gliński Bronisław - - - 1942 - Guzar,CK,V,C-23
    Głąb Magdalena - - - 1941 - Borowoj,rej.barnaulski
    Głąb Weronika - - - 1941 - Borowoj,rej.barnaulski
    Głodowski Emil - - - 1942 - Karszy
    Głodowski Jan Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,21
    Głośny Franciszek - - - 1942 - Margelan
    Głowacki Marian - - - 1942 - Guzar,CK,II,11
    Głowacki Michał - - - 1942 - Kermine,V,2
    Głowacki Mieczysław - - - 1942 - Guzar,CK,VI,W-15
    Głowacki Tadeusz - - - 1941 - Guzar,CP,III,C-5
    Głowienka Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,157-1
    Głowiński Józef - - - 1941 - więzienie NKWD,Kryzył-Orda
    Główka Józefa - - - 1944 - Czernoreck,obw.pawłodarski
    Głuszczak Paweł - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-28
    Głuszek Hela - - - 1940 - Kalucze, obw. irkucki
    Głuszek Janina - - - 1941? - Kalucze, obw.irkucki
    Gniazdowski Jan - - - 1942 - Kermine
    Gnidec Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,77
    Gnoinski Ksawery - - - 1942 - Guzar,CK,III,13
    Gocek Walenty - - - 1942 - r. chatarczyński, obw. Samarkandzki
    Goch Solel - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Godawa Edward - - - 1942 - Wrewska,CP,61
    Godawa Helena - - - 1942 - Guzar,CW,V,C-43
    Godlewski Bronisław - - - 1941 - Tockie,CW
    Godlewski Henryk - - - 1942 - Dzałał-Abad,CP,5DP,100
    Godlewski Wacław - - - 1942 - Kermine,CM,2-14-2
    Godłowski Kazimierz - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-6
    Godowski Antoni - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
    Godyczko-Ćwirko Ludwika - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Gojrzewski Stefan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,33
    Golarowna Janina - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Golba Eleonora - - - 1942 - koł.Kryzył-Juduz, UzbSRR
    Golba Franciszek - - - 1941 - Lednia, obw.archangielski
    Golba Helena - - - 1942 - Chanaka, TadżSRR
    Golba Jadwiga - - - 1944 - Leninabad, Tadżykistan
    Golba Michalina - - - 1942 - Chanaka, TadżSRR
    Golba Janina - - - 1942 - Kyzył-Juduz, UzbSRR
    Gold Stanisław - - - 1942 - Narpaj,10
    Goldberg Szyja - - - 1942 - Guzar,CW
    Goldblum Zanwel - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Goldcum Zysel - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Goldhuber Izydor - - - 1942 - Guzar,CW,II,4
    Goldman Chaskiel - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
    Goldman Józef - - - 1942 - koł. K. Askar, obw.samarkandzki
    Goldsztejn Jerzy - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
    Goldsztejn Nuchman - - - 1942 - Mierkie
    Goldwassen Isia - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Goldyn Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Golec Aleksander - - - 1942 - Kermine,CM,3-11-2
    Golec Franciszek - - - 1942 - Szachrisabz,CW,174
    Golec Jan - - - 1942 - Tatiszczewo,CW,5DP,27
    Golek Gitla - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Golpszryf Lanwel - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Gołacki Bronisław - - - 1940 - łag.Uchta, Komi ASRR
    Gołąb Piotr - - - 1942 - Kitab,CW
    Gołąb Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,192
    Gołębiowska Irena - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Gołębiowski Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-49
    Gołębiowski Czesław - - - 1942 - Guzar,CK,X,W-8
    Gołębski Jerzy - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Gołowski Stefan - - - 1942 - st.Kermine
    Gołub Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,87-1
    Gołubienko Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,4-58
    Gomaliczek Piotr - - - 1942 - Guzar,CK,I,B,
    Gomola Stanisław - - - 1942 - Jakkobak,CW
    Gonkowa x - - - 1941 - Presnoredutie/ obw.kustanajski
    Gonsiorowski Mikołaj - - - 1942 - Mankent,CW
    Gontak Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Gontarz Jan - - - 1942 - Mierkie
    Goń Stefan - - - 1942 - st.Kermine,VI,19
    Gorbacz Stanisław - - - 1942 - Jangijul,CW
    Gorczyca Tadeusz - - - 1942 - st.Kermine,3-30
    Gordański Aleksander - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Gordennler Wolf - - - 1941 - rej.Samarkandy
    Gorecki Stefan - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Gorgon Józef - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,11
    Gortych Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,150
    Gorzeń Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,219
    Gorzkiewicz Anna - - - 1943 - Syktywkar, KomiASRR
    Gorzkiewicz Ludwik - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRR
    Gorzkiewicz Michał - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRR
    Gorzkiewicz Piotr - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRR
    Gorzkiewicz Stanisław - - - 1943 - Syktywkar, KomiASRR
    Gorzkowski Stanisław - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna
    Gosk Mieczysław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,92
    Gowin Józef - - - x - areszt.w 1939r -NKWD
    Gozdek Aniela - - - 1942 - Biełojarka, obw. Akmoliński
    Goździk Helena - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Góral Bazyli - - - 1942 - Kara-Su
    Góralowa x - - - x - rej.krasnokucki/ obw.pawłodarski/Kazachstan
    Górecka Antonina - - - 1944 - Semipałatyńsk / Kazachstan
    Górecki Franciszek - - - 1940 - ok..Lwowa- rozstrzelanie NKWD
    Górgul Jan - - - 1943 - Pierwomajsk
    Górka Maria - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
    Górka Stanisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Górska Irena - - - 1945 - Michajłowska, obw.czymkieniecki
    Górska Zofia - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Górski Bolesław - - - 1942 - w drodze z Archangielska
    Górski Stanisław ,Józef - - - 1942 - Kermine,CW
    Górski x - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Gpak Henryk - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Grabi Józef - - - 1942 - kol.Zarawszan, obw. Samarkandzki
    Grabowiecki Szczepan - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna.13
    Grabowski Czesław - - - 1942 - Guzar, CK,II,C-20
    Grabowski Jerzy - - - 1942 - Taszłak,PCW
    Grabowski Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,30
    Grabowski Władysław - - - 1942 - Kermine,III,7
    Grabowski Zygmunt - - - 1942 - Dżydżak
    Grabski Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,I,2
    Graczyk Władysław - - - 1942 - Kenimech,CW,1
    Gradzewicz Piotr - - - 1951 - pos.Morozowo, obw.irkucki
    Gradzewicz Piotr - - s.Klemensa - 1951 - Irkuck
    Gralewski Władysław - - - 1952 - Kiedracz, obw.tomski
    Gramacki Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,79-2
    Graniczny Jan - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,86
    Grądkowski Feliks - - - 1942 - Kara-Su
    Greczyn Jerzy - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Greczyn-Czereśniowska Anna - - c.Leona - x - Sybir
    Gregorczyk Michał - - - 1942 - Kara-Su
    Gregorewicz Stafan - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,8
    Grębowiec Szczepan - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-16
    Grinberg Nacia - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Grinsztein Mendel - - - 1942 - ob.. Samarkandzki
    Groch Antoni - - - 1942 - Kermine
    Grochola Celina - - - 1942 - Piaskowce? ZSRR
    Grochola Jan - - - 1942 - Piaskowce? ZSRR
    Grochola Teofila - - - 1942 - Piaskowce? ZSRR
    Grochowski Jankiel - - - 1942 - Margelan
    Grochowski Stanisław Seweryn - - - 1942 - Kitab
    Grodski Jan - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-43
    Grodzicki Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,176-2
    Grodzicki Kazimierz - - - 1941 - ?
    Gromadka Ludwika - - - 1942 - st.Kermine,5-11
    Gromół Wincenty - - - 1942 - Aszchabad,CP,8
    Gróbiel (Grubiel) Aleksander - - - 1942 - Szachrisabz,CW,138
    Gruberówna Cyla - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Grumet Maurycy - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,115
    Gruszczak Grzegorz - - - 1941 - lesopunktnr 8,rej.syktywkarski
    Gruszewski M.G - - - 1942 - Mierkie
    Gruszka Stefan - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-19
    Gruszkiewicz Izrael - - - 1942 - Kermine
    Gruszko Bronisław - - - 1942 - Dzałał-Abad,CP,5DP,30
    Grydziuk Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW
    Grygorczyk Michał - - - 1942 - Guzar,CK.I,C-7
    Grygorowicz Klemens - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-48
    Grymiński Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV-52
    Gryncewicz Konstanty - - - 1942 - Kermine,CM,5-19-2
    Gryndzia Stanisław - - - 1943 - Rakitianka, r. miednogorsk
    Gryniewicz Bolesław - - - 1942 - Wrewska,CP,69
    Gryniewski Kazimierz - - - 1942 - Kwitok, obw.irkucki
    Grynszpan Sara - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Gryszkiewicz Jerzy - - - 1941 - areszt. w Berezweczu
    Gryzan Teresa - - - 1940 - Syberia
    Gryzowski Michał - - - 1942 - Kenimech,CW,178-1
    Grządziel Maria - - - 1942 - Romietan,obw.bucharski
    Grządziel Stanisława - - - 1942 - rej.Romietan
    Grządziel Zdzisław - - - 1942 - Teheran
    Grządziel Zygmunta - - - 1942 - Romietan,obw.bucharski
    Grzebieniak Tadeusz - - - 1942 - st.Kermine,CO,6-A-27
    Grzegorczyk Władysław - - - 1941 - Tatiszczew,CW,5DP,19
    Grzegorzewski Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,75-2
    Grzelak Mieczysław - - - 1942 - Wrewska,CP,43
    Grzemski Andrzej - - - 1942 - Szachrisabz,CW,253
    Grzesiak Eugeniusz - - - 1942 - Wierchoturnia,obw.świerdłowski
    Grzesiak Franciszka - - - 1941 - Wierchoturnia,obw.świerdłowski
    Grzesiak Jan - - - 1945 - koł.Rad Ziemla, obw.chersonski
    Grzesiak Stanisława - - - 1945 - Wierchoturnia,obw.świerdłowski
    Grzesik Paweł - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-49
    Grzesiński Michał - - - 1942 - Narpaj,9-1
    Grześkiewicz Józef - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,4
    Grześkowiak Stanisława - - - 1943 - w Mamlutce /obw.północnokazachstański
    Grześkowiak Zygmunt - - - 1940 - m.Woskriesienowka/obw.północnokazachstański
    Grzonkowski Leon - - - 1942 - Kenimech,CW,CW,170-1
    Grzyb Aniela - - - 1945 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
    Grzyb Genowefa - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,C-18
    Grzyb Stanisława - - - 1942 - Guzar,CW,II,C-47
    Grzyb Władysław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,41
    Grzybalski Zbigniew - - - 1941 - Mała Bukoń,obw.semipałatynski
    Grzybowski Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK,VI,W-40
    Grzymała Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-10
    Grzyminski Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,CW
    Gubalik Władysław - - - 1942 - Aszchabad,CP,9
    Gubczyk Tomasz - - - 1942 - Wysokie,C.szpitalny10
    Gubicz Grzegorz - - s.Antoniego - 1944 - Dżambula(Taraz)/Kazachstan
    Gudes Henryk - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Gugała Jan - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Gul Piotr - - - 1942 - Guzar,CK,1-B,dodat.8
    Gula Stanisław - - - 1942 - Kermine,CM,II,2-1
    Gumny Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Gumoła Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW
    Gustynowicz Bazyli - - - 1942 - Guzar,CW,VI,W-25
    Gutkowski Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-10
    Gutowski Jan - - - 1942 - Kenimech,CW,9
    Guzik Jan - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Guzik Władysław - - - 1941 - Kuzjol,KOMI ASRS
    Guzik Zofia - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Gużonek Konstanty - - - 1939 - areszt.przez NKWD
    Gużonek Stefan - - - 1944 - Żertumsuk,KazSRS
    Gużowski x - - - przed 1946 - obw.pawłodarski /Kazachstan
    Gwaj Paweł - - - 1942 - st.Kermine,CW,A-37
    Gwardecki Bronisław - - - 1942 - Kenimech,CW,34
    Gwiazda Franciszek - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,16
    Gwiazda Władysław - - - 1941 - Tatiszczewo,CW,5DP,22
    Gwiazdoń Stanisław - - - 1941 - Guzar,CK,VI,W-25
    Gwiżdż Marcin - - - 1941 - st.Kermine,VI,A-29
    Gwoździew Włodzimierz - - - 1941 - Margelan
    Habrych Piotr - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 216
    Hacuś Antoni - - - 1942 - Wysokie, C.szpit.7
    Hacyk Franciszek - - - 1942 - Czokpak,19
    Hadała Ludwik - - - 1942 - Czirakczi, CW
    Hadam Michał - - - 1942 - Krasnowodzk, C, bazy, 23
    Hady Andrzej - - - 1942 - Tatiszczewo,CP, II, 35a
    Hajbura Andrzej - - - 1942 - st.Kermine
    Hajdakówna GolI - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Hajdakówna Irena - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Hajduk Franciszek - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 231
    Hajduk Maria - - - x - w drodze do WP
    Hajdukiewicz Antoni - - - 1942 - Narpaj, 5-3
    Hajtałowicz Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 80
    Haliński Władysław - - - 1942 - ,CW, 169-1
    Hałaburda Kazimierz - - - 1942 - Margelan
    Haładyj Władysław - - - 1942 - st.Kermine, 7-A-46
    Hałajko Danuta - - - 1945 - Dżurun,obw.aktiubinski,KazSRS
    Hałajko Emilia - - - 1944 - Ałga,obw.aktiubinski,KazSRS
    Hałczak Władysław - - - 1942 - st.Kermine, 5-B-2
    Hałub Michał - - - 1942 - Kermine, CM,8-11-1
    Hałus Antoni - - - 1942 - Kermine, CM, 1-9-2
    Hamburger Moritz - - - 1942 - Itifak, rej.Samarkandy
    Hammer Józef - - - 1942 - Ługowa
    Hamulewicz Eugeniusz - - - 1942 - Kermine, CM,8-6-3
    Handerek Jan - - - 1942 - Czok-Pak, 18
    Hanebach Tadeusz - - - 1942 - Kenimech, CW
    Hannebach Julian - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Hanower Wolf - - - 1942 - Guzar,CK
    Haracz Antonina - - - 1945 - kol.Nowaja Put, KazSRS
    Haspod Jan - - - 1941 - Majkain-Zoloto
    Haszcz Franciszek - - - 1941 - os.Juranka/rep.Komi
    Haupt Mieczysław - - - 1942 - Kenimech, CW, 147-2
    Hauptman Lola - - - 1940 - Kokpiekty,obw.semipałatynski
    Hauzner Salomon - - - 1945 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
    Hazenfus Bernard - - - 1942 - Guzar,CW
    Hejran Jan - - - 1940 - Kaban nr 2, r.kuszwinski
    Helba Władysław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,54
    Heller Henryk - - - 1942 - Kermine,CM,1-6-1
    Helman Antoni - - - 1941 - Kołtubanka
    Helman Dawid - - - 1942 - Kitab, CR
    Hemler Tadeusz - - - 1942 - Kermine, CM,1-4-2
    Herba Tadeusz - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy,30
    Herbeć Walenty - - - 1942 - Aszchabad, CP,10
    Herbstman x - - - 1942 - Itifak, rej.Samarkandy
    Herbstman Pinkus - - - 1942 - Itifak, rej.Samarkandy
    Herman Cyla - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Herman Marcin - - - 1942 - Guzar, CK,I,W-23
    Heronis Kazimierz - - - 1942 - szpit.Ziadin, obw.samarkandzki
    Hess Stanisław - - - 1941 - Tockie, CW
    Hildebrandt Maksymilian - - - 1945 - Charków
    Hładowski ieczysław - - - 1942 - Narpaj
    Hoc Kazimierz - - - x - Kermine,CW
    Hochhauser Dawid - - - 1942 - Margelan
    Hoffman Artur - - - 1941 - ferma1(2),obw.semipałatyński
    Hoffman Kazimierz Paweł - - - 1942 - Mierkie,Kazachstan
    Hofler Józef - - - 1941 - Tatiszczewo, CW,5DP,20
    Hołubowicz Konstanty - - - 1942 - Kenimech, CW,82-1
    Hołyński Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-27
    Horba Julian - - - 1946 - Żelezienka / obw.pawłodarski /Kazachstan
    Horba Teresa - - - 1943 - w Irtyszsku
    Horbatowski Bolesław - - - 1942 - Margelan
    Hordynski Marian - - - 1942 - st.Kitab, CW
    Hordyńska Maria - - - 1943 - Borowoje,obw.kustanajski,KazSRS
    Hordyński Stefan - - - 1943 - Borowoje,obw.kustanajski,KazSRS
    Horn Abram - - - 1942 - koł.Kaganowicza, rej.pachtakorski
    Hornik Zbigniew - - - 1944 - Czernuszki, ob..stawropolski
    Hornowicz Krystyna - - - 1941 - Pawłodar
    Hornowicz Krystyna - - - 1941 - Pawłodarz
    Horodecki Jerzy - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-55
    Horodok Kazimierz - - - 1942 - Tatiszczewo,CP,II,36a
    Horoszkiewicz Kazimierz - - - 1942 - w Tobolsku
    Horwat-Horbaczynski Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,CW
    Hrycaj Antoni - - - 1942 - Kenimech, CW,170-2
    Hryniak Marian - - - 1941 - Tatiszczewo,CW,5Dp,14
    Hryniewiecki Kazimierz - - - 1942 - Guzar,CK,VII,C-11
    Hrynkiewicz Piotr - - - 1942 - Guzar, CK,II,7
    Hubacz Andrzej - - - 1942 - Ural
    Hubacz Katarzyna - - - 1943 - BiałyJar,rej.werhecki,obw.tomski
    Hubacz Maria - - - 1940 - BiałyJar,rej.werhecki,obw.tomski
    Hubacz Teodor - - - 1940 - BiałyJar,rej.werhecki,obw.tomski
    Hubacz Włodzimierz - - - 1940 - BiałyJar,rej.werhecki,obw.tomski
    Huber Edward - - - 1942 - st.Kermine,CW
    Hula Anna - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRR
    Hulewicz Stanisław - - - 1942 - Wysokie,C.szpitalny14
    Hulewicz(Gulewicz) Rościsław - - - 1942 - kołchoz Siemakino, obw.wołogodzki
    Hulewicz(Gulewicz) Włodzimierz - - - 1942 - obw.wołogodzki
    Hus Franciszek - - - 1942 - Jakkobak,CW,H-2
    Husak Ludmiła - - - 1940 - podczas transportu
    Huzar Maria - - - 1940 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
    Huzarski Jerzy - - - 1942 - Cziokpak,23
    Iberfirer Lejb - - - ok..1942 - r.ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Ilczuk Józef - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,7
    Isalski Władysław - - - 1942 - Kenimech,CW,90-2
    Iskra Stanisław - - - 1944 - rej.trojski,Ałtajski Kraj
    Iwan Klemens - - - 1942 - x
    Iwanicki Waldemar - - - 1941 - Solwyczegodzk, obw.archangielski
    Iwanik(Iwaniuk) Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,80-4
    Iwanowski Bohdan - - - 1942 - Szachrisabz,161
    Iwanowski Józef - - - 1942 - Kermine,CM,8-7-1
    Iwanowski Edward - - - 1942 - m.Wieriużskoje Oziero/rej.ustiański/obw.archangielski
    Iwańciów Stefan - - - 1942 - Ługowa, CW
    Iwańczuk Julian - - - 1942 - st.Kermine,VII,34
    Iwański Sergiusz - - - 1942 - Guzar,CK,II,C-25
    Iwańszuk Mikołaj - - - 1942 - Guzar,CK,IV,W-44
    Iwardowski Aleksander - - - 1942 - Kenimech, CW,132
    Iwaszko Bazyli - - - 1942 - st.Kermine,7-A-62
    Jabloński Alfons - - - 1947 - ZSRS
    Jabłońska Stanisława - - - 1954 - pod Taszkientem
    Jabłoński Czesław - - - 1942 - st.Kermine,CW
    Jabłoński Jan - - - 1942 - st.Kermine
    Jabłoński Mieczysław - - - 1942 - Taszłak,PCW
    Jabłoński Józef - - - 1953 - koł.Lenina,obw.ilijczewski
    Jabłoński Leopold - - - 1952 - Sako-Wancetti, Kazachstan
    Jabłuszewski Placyd - - - 1942 - Szachrisabz,CW,187
    Jacek Bazyli - - - 1942 - Wrewska,CP,86
    Jachimek Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,11
    Jachimowicz Jadwiga - - - 1942 - Kazachstan
    Jachniewicz Edward - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Jaciow Bohdan - - - 1945 - oboz NKWD nr 523
    Jaćków Mikołaj - - - 1941 - Tockie,CW
    Jagas Alfred - - - 1941 - Kwitok, obw.irkucki
    Jagas Róża - - - 1945 - Kosicha 9B,Ałtajski Kraj
    Jagielonski Wacław - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Jakielski Władysław - - - 1942 - Guzar,CK,XI-9
    Jakieła Adam - - - 1942 - szpital w Michajłowce / Kazachstan
    Jakieła Maria - - - 1941 - Pietrowskoje Oziero /Ałtajski Kraj
    Jakobiec(Jakóbiec) Anna - - - 1941 - Krasnojarsk
    Jakowczuk Iwan - - - 1941 - Tockie,CW
    Jakubczyk Andrzej - - - 1942 - st.Kermine, 6-28
    Jakubowicz Fryda - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Jakubowski Catko - - - 1941 - Tockie,CW
    Jakubowski Jan - - - 1942 - Guzar, CK,II,V-53
    Jakubowski Jerzy - - - 1942 - Narpaj,1-2
    Jakubowski Józef - - - 1942 - Tatiszczewo, CW,5DP,29
    Jakubowski Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK.III,C-19
    Jakus Sylwester - - - 1942 - Dzałał-Abad,CP,5DP,64
    Jampolski Jerzy - - - 1942 - Buzułuk
    Jamrozik Tadeusz - - - 1942 - Kara-Su
    Jamróz Antoni - - - 1943 - BiełowskiSwinosowchoz,Ałytajski Kraj
    Jamróz Antoni - - - 1942 - m.Biełowskij swinosowchoz/Ałtajskij Kraj
    Janas Szczepan - - - 1942 - Kazachstan
    Janczewski Ignacy - - - 1942 - Guzar,CK,VI,W-25
    Jandy Roman - - - 1942 - Szachrisabz,CW
    Janelt Bronisław - - - 1941 - Tockie,CW
    Jania Wincenty - - - 1942 - Guzar,CW,IV,14
    Janicka Zofia - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Janicki x - - - 1942 - Kermine
    Janicki Stanisław - - - 1941 - Tockie,CW
    Janiga Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,III,8
    Janik Rozalia - - - 1941 - pos.Swietłoje,obw.wołogodzki
    Janik Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,91
    Janik Zbigniew - - - 1942 - Berezowka, r.niżnieomski
    Janiszewski ? - - - 1940/41 - tajga archangielska
    Janiszewski Edward - - - 1941/42 - tajga archangielska
    Janiszewski Janio - - - 1941/42 - tajga archangielska
    Janiszewski Tadeusz - - - 1941/42 - tajga archangielska
    Janiszewski Jan - - - 1941 - Kazachstan
    Jank Karol - - - 1940 - x
    Jankiewicz Józef - - - 1942 - Ural
    Jankiewicz Tadeusz - - - 1942 - Kermine,CM,7-12-3
    Jankiewicz Józef - - - 1942 - sow.nr23/obw.pawłodarski/Kazachstan
    Jankiewicz Zofia - - - 1944 - Kazachstan
    Jankowska Ewa - - - 1942 - ferma nr 1,sowchoz nowotrojski
    Jankowski Bronisław - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-3
    Jankowski Cezary - - - 1942 - Kenimech,CW,158-2
    Jankowski Ignacy - - - 1942 - Kitab,CW
    Jankowski Józef - - - 1941 - Tockie,CW
    Jankowski Kazimierz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,140

    Jankowski Michał
    - - - 1942 - Kermine, CM,6-1

    Jankowski Wincenty - - - 1942 - Margelan
    Janocha Piotr - - - 1942 - Szachrisabz,CW,182
    Janowski Czesław - - - 1942 - Guzar,CK,W-38
    Janowski Mikołaj - - - 1942 - Guzar,CW
    Janusz Wojciech - - - 1942 - Aszchabad, CP,11
    Januszewski Bronisław - - - x - w Sosnowce/obw.mołotowowski
    Januszewski Wilhelm - - - 1942 - w Sosnowce/obw.mołotowowski
    Januszkiewicz (kpr) Wacław - - - 1942 - Kitab,CW
    Januszkiewicz(strz). Wacław - - - 1942 - Kitab,CW
    Januszko Adam - - - 1942 - Kermine,CM,2-17-2
    Januszonek Władysław s.Julii - - - 1940 (?) - łagry
    Januszonek Władysław s.Jana - - - 1940 - sow.Zagot Skot/obw.pawłodarski/Kazachstan

    Janyska Andrzej
    - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,16

    Jara Franciszek - - - 1942 - st.Kitab,CW
    Jaraszkiewicz Wincenty - - - 1942 - Szachrisabz,CW,177
    Jarecki Jan - - - 1942 - Kenimech,CW.III-2
    Jarmoliński Franciszek - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-5
    Jarocz Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Jarosiński Marek - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Jarosiński Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,VII,W-5
    Jarosławski Józef - - - 1942 - Szachrisabz,CW,34
    Jarosz Antoni - - - 1942 - Czokpak,C, st.zborna,12
    Jarosz Józef - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV,61
    Jarzębkowski Stefan - - - 1942 - Kermine,CM,1-12-2
    Jarzębowski Kazimierz - - - 1942 - Szachriabz,CW,171
    Jasinski Ludwik - - - 1942 - Kermine,CM,1-7-2
    Jasińska Danuta - - - x - obw.archangielski
    Jasińska Janina - - - x - obw.archangielski
    Jasińska Julia - - - x - obw.archangielski
    Jasińska Marianna - - - x - obw.archangielski
    Jasiński Alfons - - - 1942 - Szachrisabz,CW,240
    Jasiński Aleksander - - - x - obw.archangielski
    Jasiński Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,VII,15
    Jasiński Ignacy - - - 1942 - Szachrisabz,CW,153
    Jasionek Stefan - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-16
    Jaskóła Jan - - - 1942 - Kara-Su
    Jaskulski Wincenty - - - 1942 - Ługowa
    Jastrzębowicz Bronisława - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw. Samarkandzki
    Jaszczur Adam - - - 1942 - St.Kermine,4-11
    Jata Jan - - - 1942 - Guzar,CW, 833
    Jaworski Kazimierz - - - 1943 - pos.Chim-Stroj,r.krasnouralski
    Jaworski Michał - - - 1942 - Dżałal-Abad,CP,5DP,81
    Jaworski stanisław - - - 1942 - Kitab
    Jaxa-Małachowska Jadwiga - - - 1942 - Jesilu/obw.akmoliński/Kazachstan
    Jaxa-Małachowska Janina - - - 1944 - w Atbasarze/obw.akmoliński/Kazachstan
    Jaxa-Małachowska Ludgarda - - - 1942 - Jesilu/obw.akmoliński/Kazachstan
    Jaxa-Małachowska Maria - - - 1943 - w Atbasarze/obw.akmoliński/Kazachstan
    Jaxa-Małachowski Tadeusz - - - 1942 - Jesilu/obw.akmoliński/Kazachstan
    Jazowit Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,144-6
    Jaźwiński Daniel - - - 1942 - st.Kermine,I,71
    Jażąbkowski (Jarzębkowski) Stefan - - - x - x
    Jażownik Jan - - - 1941 - Tulun,Lesozawod, obw.irkucki
    Jażownik Józef - - - 1940 - Tulun,Lesozawod, obw.irkucki
    Jażownik Maria - - - 1940 - Tulun,Lesozawod, obw.irkucki
    Jażownik Stanisław - - - 1941 - Tulun,Lesozawod, obw.irkucki
    Jedliński Zygmunt - - - 1942 - Guzar,CK,VI,W-2
    Jednac Bolesław - - - 1945 - Jogła,ZSRS
    Jelaszkiewicz Kazimierz - - - 1942 - Dzałał-Abad, CP,5DP,79
    Jermakowicz Jan - - - 1942 - st.Kermine,III,36
    Jeśkowiak Franciszek - - - 1942 - st,Kermine,6-A-44
    Jewsiewicki Bolesław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,87
    Jezierski Jan - - - 1942 - Kermine,CW,II,5
    Jezioro Jan - - - 1942 - Kenimech,CW,142-2
    Jędruch Władysław - - - 1942 - st.Kermine,IV,5
    Jędrusik Tomasz - - - 1940 - rej.Suzun
    Jędrych Józef - - - 1942 - Kitab,CW
    Jędrzejewski Stanisław - - - 1942 - Ługowa
    Jędrzejewski Stefan - - - 1942 - Mankent,CW
    Jodkowska Antonina - - - 1942 - Ałtajski Kraj
    Jodkowski Hieronim - - - 1941 - Siewdwinłag,k.Archangielska
    Johan Jan - - - 1942 - Guzar,CK,3-III,C-20
    Johan Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK
    Jopek Leon - - - 1941 - Tockie.CW
    Jordan Józef - - - 1941 - Uchtiżemłag
    Jowik Tadeusz - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV,13
    Józefczyk Katarzyna - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Jóźwiak Józef - - - 1942 - Kermine, CM,8-6-4
    Jóźwiak Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-18
    Juchniewicz Władysław - - - 1942 - Guzar, CK,VI,C-9
    Juchniewicz Antoni - - - 1941 - obóz Zołotaja Gora/obw.irkucki
    Juchniewicz Marianna - - - 1941 - obóz Zołotaja Gora/obw.irkucki
    Judzik Maria - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Jugo Stanisław - - - 1942 - st.Kermine
    Jundziłł Edmund - - - 1942 - Czokpak,C.st.zborna,8
    Jungier Henryk - - - 1942 - Guzar.CW
    Jur Michał - - - 1942 - st.Kermine
    Juran Benedykt - - - 1942 - Kenimech,CW,86
    Juraszczuk Maria - - - 1940 - Krasnojarsk
    Juraszczuk Wasyl - - - 1941 - Krasnojarsk
    Jurczak x (ż.Stanisława) - - - x - Uksora,ob..archangielski
    Jurczak x (m.Marii) - - - x - Kazachstan
    Jurczak Aleksander - - - 1942 - Szachrisabz,CW,198
    Jurczuk Jerzy - - - ? - okol.Wołogdy
    Jurczyk Franciszek - - - 1945 - ZSRR
    Jurecki Józef - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV,5
    Jureczko Antonina - - - 1944 - w Wozdwiżence/obw.semipałatyński/Kazachstan
    Jurewicz Michał - - - 1942 - Narpaj,CW
    Jurgielewicz Sylwester - - - 1942 - Kenimech,CW,152-2
    Jurkiewicz Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,149-2
    Jurkiewicz Jan - - - x - więzienie w Tułunie/obw.irkucki
    Juszczak Ksawery - - - 1942 - Kaban2,obw.świerdłowski
    Juszkiewicz Konstanty - - - 1942 - Guzar, CK, III,C-12
    Juśko Piotr - - - 1942 - Kermine,CW
    Juzwin Antoni - - - 1942 - ob..samarkandzki
    Jużyniec Michał - - - - Narpaj,4-3
    Kabała Stanisław - - - 1941 - Rekasija, obw.archangielski
    Kaczmarek Tekla - - - po 1941 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
    Kaczor Konstancja - - c.Tomasza - 1942 - Maikaino Zołoto/ Kazachstan
    Kaczor Stanisława - - c.Tomasza - 1940 - Maikaino Zołoto/ Kazachstan
    Kadela Jan - - - 1940/1942 - łagry?
    Kadela Stefania - - - 1940/1942 - łagry?
    Kakaluk Helena - - - 1942 - pos.Warda/obw.archangielski
    Kakaluk Olga - - - 1942 - pos.Warda/obw.archangielski
    Kakaluk Nina - - - 1940 - pos.Usniema,rej.chołmogorski
    Kaleczynski Józef - - - 1940 - NKWD, zaginął
    Kalinowski Wacław - - - 1943 - Astrachanka, Kazachstan
    Kalinski Jan - - - 1942 - ?
    Kaliszuk Marian - - - 1940 - Kijały, rej.smirnowski
    Kalkof Ignacy - - - 1944 - Kogoustach, JakASRR
    Kamieńska Krystyna - - c.Jerzego - 1943 - Dmitrijewka/Kazachstan
    Kamieński Janusz - - - 1941 - Dmitrijewka/Kazachstan
    Kamieński Stanisław - - - 1940 - Dmitrijewka/Kazachstan
    Kaminska Wiktoria - - - 1944 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
    Kamiński Mieczysław - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Kamiński Zdzisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Kania Zbigniew - - - 1941 - Worju, Komi ASRR
    Kantor Agnieszka - - - 1941 - Ust Szysz, r. znamienskojski
    Kantor Andrzej - - - 1943 - Ust Szysz, r. znamienskojski
    Karabinowska Anna - - - 1942 - Jagodin, obw.archangielski
    Karbowska Władysława - - c.Świetlika - 1941 - sowchoz Czekał/rej.pawłodarski
    Karczewska ? - - - 1941 - ferma1(2),obw.semipałatyński

    Karlik Stanisław - - - - syn Mikołaja ur. 1925r mieszkaniec miejscowości Łancew Ług pow. Byteń woj. Nowogródzkie, narodowości polskiej przebywał do czasu aresztu w miejscu urodzenia, osądzony dnia 25 kwietnia 1944r. przed Wojskowym Trybunałem NKWD obwodu Baranowickiego z art 63-1, 76 UK BSSR i skazany 10 lat pozbawienia wolności . Rozpoczął odbywanie kary dnia 13 grudnia 1944r.przybył w celu obycia wyroku pobawienia wolności do okręgu Magadan dnia 05 sierpnia 1945r. parostatkiem "Kaukaz" . Zmarł. z powodu zawału serca, dnia 13 października 1945 podczas odbywania wyroku . Pochowany na cmentarzu p. Czkałowa Sysmańskiego rejonu , Mgadańskiego obszaru. Zawiadomienie o śmierci wysłano do Oddziału ZAGSa Byteńskiego rejonu, Baranowiczeskiego obwodu 16 października 1945 r. Dokument archiwizacyjny akt sądowych Nr 3-92329 jest przechowywany przez UWD Magadańskiego obszaru. inf. Stanisław Karlik

    Karluk Albin - - - 1944 - Pietrowka,obw.pietropawłowski
    Karluk Albina - - - 1941 - Pietrowka,obw.pietropawłowski
    Karluk Celina - - - 1945 - Pietrowka,obw.pietropawłowski
    Karolczuk Stanisław - - - 1946 ? - zesłanie ?
    Karp Jan - - - 1945 - Krasnokamienka, KazSRR
    Karpowicz Zofia, - - - 1942 - Pawłodar,KazSRS
    Karpowicz Antonina - - - 1942 - Uzbekistan
    Karpowicz Paweł s.Stefana - - - x - k/Buzułuku
    Karpowicz Paweł - - - 1942 - Guzar, CK, V, W-33
    Karpowicz Stefan - - - 1942 - Archangielsk
    Karwacki Wincenty - - - 1946 - Iwanowka, KazSRR
    Kasperek Jan - - - x - m.Chołmogory/obw.archangielski
    Kasperowicz Adolf - - - 1950 - pos.Pobieditiel, obw.irkucki
    Kasprzynski Aleksander - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Kaufman Marek - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Kawa Danuta - - - 1940 - Syberia
    Kawa Janina - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
    Kawa Kunegunda - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
    Kazimierczak Anna - - - 1941 - Sławgorod,Ałtajski Kraj
    Kazimierczak Anna - - - 1941 - Sławgorod, Ałtajski Kraj
    Kądziołka Antoni - - - 1942 - Taszkient
    Kądziołka Tadeusz - - - 1941 - Pierwomajsk,obw.świerdłowski
    Kądziołka Wojciech - - - 1941 - Pierwomajsk,obw.świerdłowski
    Kądziołka Tadeusz - - - 1940 - pos.Pierwomajski, obw. świerdłowski
    Kądziołka Wojciech - - - 1943 - pos.Pierwomajski, obw. świerdłowski
    Kenigsberg Juda - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
    Kenigsberg Maks - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
    Kenigsberg Mania - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
    Kędzior Michał - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
    Kępny Stefan - - - 1945 - ZSRR
    Kialaga Stanisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Kicyłło Anna - - - 1941 - Krasnojarsk
    Kierat Jan - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Kiesielewska Maria - - - 1942 - Turk-Szoł,r.Samarkandy
    Kiesielowski Michał - - - 1942 - Turk-Szoł,r.Samarkandy
    Kieżel Wiktor - - - 1943 - Nikolsk, Krasnojarski Kraj
    Kilczewska Stefania - - - 1942 - Ałtajski Kraj
    Kimstacz x - - - ok..1940 - x
    Kiźnia Stanisława - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
    Klag Antoni - - - 1941 - Uzbekistan
    Klanholc Dawid - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Klein Aleksander - - - 1943 - sowchoz 499,obw.pawlodarski
    Klein Joanna - - - 1940 - sowchoz 499,obw.pawlodarski
    Klein Irena - - - 1940 - Siemijarsk, obw.pawłodarski
    Kleinhold Nuchem - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Klemiata Leon - - - ? - ?
    Klemiata Aleksander - - - 1939 - x
    Klence Mania - - - 1942 - r.chatarczynski,UzbSRR
    Klepacka Eugenia - - - 1941 - Gorodki, obw.mołotowski
    Klepacki Antoni - - - 1941 - Witlany, obw.mołotowski
    Klich Edward - - - 1945 - Amangilde/obw.dżambulski
    Klich Franciszek - - - 1943 - Amangilde/obw.dżambulski
    Klich Zdzisława - - - 1944 - dom dziecka w Burnoje
    Klimaszewska Anna - - - 1940 - pos.Udacznoje k.Irkucka
    Klimaszewska Władysław - - - 1941 - pos.Udacznoje k.Irkucka
    Klimaszewska Zygmunt - - - 1940 - pos.Udacznoje k.Irkucka
    Kliś Franciszek - - - 1940 ? - Kalucze, obw.irkucki
    Kliś x - - - 1940 ? - Kalucze, obw.irkucki
    Kliś Władysław - - - 1940 ? - Kalucze, obw.irkucki
    Kliś Helena - - - 1940 - pos.Kajen, obw.irkucki
    Kliś Zygmunt - - - 1940 - pos.Udacznoje k.Irkucka
    Kluz Jan - - - 1941 - Aban,rej.nowosybirski
    Kłosowski Paweł - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
    Kmitówna Alicja - - - 1946 - Turgieniewka,rej.wiszniowski
    Kniejówna x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Koba Bronisław - - - 1941 - Syktywkar,KOMI ASRS
    Koba Urszula - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRS
    Kobiałka Czesława - - - 1943 - pos.Irbit,obw.świerdłowski
    Kobylarz Marcin - - - 1942 - r.Pachtakor, UzbSRR
    Kocańda Franciszek - - - 1943 - Abakan,Krasnojarski Kraj
    Kochański Franciszek - - - 1941 - Iwdiełlag, obw.świerdłowski
    Kochański Leon - - - 1945 - Stanisławów
    Kocuba Antoni - - - ok..1943 - pos.nr 6/obw.czkałowski
    Kocuba Wiktor - - - x - ok..Smoleńska
    Koczurek Józef - - - 1942 - Syktywkar, KomiASRS
    Koczurek Józef - - - 1942 - Syktywkar, KomiASRS
    Kogut Władysław - - - 1940 - Rakietianka, obw.czkałowski
    Kojder Aniela - - - 1943 - NowyUrciak, Syberia
    Kojder Jan - - - 1941 - Jagodne, Syberia
    Kojder Jan - - - 1941 - Szysz, obw.omski
    Kojder Mieczysław - - - 1943 - Omsk-tajga
    Koleśnikow Helena - - - 1942 - Krotkowski lesop,obw.wołogodzki
    Koleśnikow Walentyna - - - 1946 - Wołogda,
    Kołakowski Marian - - - 1945 - obóz w Orszy
    Kołb Michał - - - 1941 - szpital w Pinedze
    Kołb Władysława - - - 1941 - Cymole
    Kołodziej Franciszek - - - 1943 - Ibie,KOMI ASRS
    Kołodziej Julian - - - 1942 - Karnajol,KOMI ASRS
    Kołodziej Józefa - - - 1943 - Ibie,KOMI ASRS
    Kołodziej Waleria - - - 1941 - Niucheime, rej.syktywkarski
    Kołodziej Józef - - - 1944 - Kulikowo, obw.mołotowski
    Kołodziej Stanisława - - - 1943 - Żak, szpital..
    Kołodziej Zofia - - - 1941 - Witlany, obw.mołotowski
    Kołodziej Bolesław - - - 1943 - Kudymkarz, obw.mołotowowski
    Kołodziej Jan - - - 1941 - Konanobor w rej.Jorło
    Kołodziej Marcin - - - 1941 - Konanobor w rej.Jorło
    Kołodziej Bolesław - - - 1943 - w Kudymkarze/obw.mołotowowski
    Kołodziej Marcin - - - 1944 - w drodze na Ukrainę do Mikołajewa
    Kołodziej Stefania - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
    Kołodziejczyk Zofia - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Kołodziejczyk Helena - - - x - w Kaczyrach/Oktiabrskij Ziemo-Sowchoz/obw.pawłodarski/Kazachstan
    Kołodziejska Zofia - - - 1946 - x
    Kołodziejski Albin - - - 1940 - Szubunia,ob..archangielski
    Kołodziejski Edward - - - 1946 - x
    Kołodziejski Józef - - - 1945 - Kirgizja
    Kołodziejski Lucjan - - - 1942 - Szubunia,ob..archangielski
    Kołodziejski Marian - - - 1940 - Szubunia,ob..archangielski
    Kołodziejski Jerzy - - - 1940 - Kazachstan
    Komar Antoni - - - 1941 - Żałtyr, obw.akmoliński, Kazachstan
    Komarnicka Janina - - - 1942 - m.Kusaj/Uzbekistan
    Komarnicka Karolina - - - 1943 - m.Kusaj/Uzbekistan
    Komarnicka Ludwika - - - 1942 - m.Kusaj/Uzbekistan
    Konarowski Zygmunt - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Kondracionek Mieczysław - - - 1939 - więzień w Głębokiem
    Kondraciuk Anna - - - x - Rublowka, Kazachstan
    Kondrucki Gerry - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Konior Anna - - - 1944 - sow.Tabacznoje, rej.majkopski
    Konior Jakub - - - 1942 - Metiol,r.syktywdyński
    Konopka Ignacy - - - ok./1945 - zesłaniec, zmarł pod Warszawą
    Kontnik Jan - - - 1942 - kołchoz im.Kirowa
    Kontnik Andrzej - - - x - w drodze do Taszkientu
    Kontnik Honorata - - - x - w czasie deportacji
    Kontnik Julia - - - x - m.Czu / Kazachstan
    Kontnik Józef - - - 1942 - Uzbekistan
    Kontnik Roman - - - 1942 - koł.Kirow
    Kontnik Rozalia - - - 1941 - Nowosybirsk
    Kopała x - - - 1940 - Syberia
    Kopała Maria - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Kopała Maria - - - 1941 - w drodze z Miezdogranki do Zimy
    Kopciński Eugeniusz - - - 1943 - Tiolpino
    Kopciuch Maria - - - 1944/1945 - obw.semipałatyński
    Kopeć Wincenty - - - 1941 - sow.288,rej.mamlucki
    Kopij Jan - - - 1943 - łagier Garaz
    Kopol Aria - - - 1942 - kol.Lapunina,r.Samarkandy
    Kopyto Abram - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Kopyto Chama - - - 1942 - "Udarnik", UzbSRR
    Kopyto Szoma - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Korba Irena - - - 1942 - x
    Korba Jan - - - 1940 - Szubunia,ob..archangielski
    Korczynski Józef - - - x - więziony w Łucku, rozstrzelany
    Kordas Anna - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
    Kordas Bolesław - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
    Kordas Mieczysław - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
    Kordas Anna - - - 1942 - Kuszwa, obw.świerdłowski
    Kordas maria - - - 1942 - Irbit,obw.świerdłowski
    Kordas Stanisława - - - 1942 - Kuszwa, obw.świerdłowski
    Korzeniewska Paulina - - - 1953 - Parabiel,obw.tomski
    Kosik Franciszek - - - 1940 - "Stara Baza", rep.Komi
    Kosinska Julian - - - 1944 - obw.semipałatyński
    Kosiński Jacenty - - - 1941 - Czerfo, obw.nowosybirski
    Kossakowska Feliksa - - - 1943 - Tara, obw.omski
    Kostecki Roman - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Kostecki Tadeusz - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Kostisz Aleksander - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Kostro Jan - - - 1943 (44?) - w Niżnej Tawdzie /obw.tiumeński
    Kościk Maria - - - 1944 - obw.saratowski
    Kościukiewicz Bronisław - - - 1941 - Wołożyn
    Kościukiewicz Paulina - - - 1943 - Bolszoj Ułuj,Krasnojarski Kraj
    Kościukiewicz x - - - 1941 (?) - głąb Rosji
    Kowalczuk Maria - - - 1942 - obw.semipałatyński
    Kowalczyk Jan - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Kowalczyk Aleksander - - - 1941 - Ługoda, obw.ledniński
    Kowalczyk Józefa - - - 1942 - Ługoda, obw.ledniński
    Kowalewska Teodora - - - 1942 - Czernogorsk,Krasnojarski Kraj
    Kowalewska Wiktoria - - - 1942 - Czernogorsk,Krasnojarski Kraj
    Kowalik Włodzimierz - - - ? - Sybir
    Kowalikowa x - - - 1942 - w Leschozie Borki/obw.kustanajski/Kazachstan
    Kownacka Ludwika - - - 1944 - łagier k.Świerdłowska
    Koza Marcin - - - 1942 - Tułuń,tajga irkucka
    Kozakiewicz Aniela - - - 19545 - Krasnodolsk, KazSRR
    Kozakiewicz Wanda - - - 1945 - Krasnodolsk, KazSRR
    Kozakiewicz Adam - - - 1940 - Lwów,zastrz.na Brygidkach
    Kozakiewiczowa Aniela - - - x - Krasnodolsk / Kazachstan
    Kozakiewiczówna Wanda - - - x - Krasnodolsk / Kazachstan
    Kozicka x - - - x - Krasnodolsk / Kazachstan
    Kozierkiewicz Helena - - - 1941 - Oziero Zajskoje, Syberia.
    Krasowska Anna - - - 1942 - Bijsk, Ałtajski Kraj
    Krasucka Eudokia - - - 1944 - sow.Kirow/obw.pawłodarski/Kazachstan
    Krauze Zofia, - - - 1943 - łagier ITŁ 37-Chantagi,KazSRS
    Krej Stefan - - - ok..1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Krogulski Adam - - - 1943 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
    Kropiewnicka Halina - - - 1940 - Kwitok,rej.tajszecki
    Król Anna - - - 1940 - Toporok, obw.irkucki
    Król Salomea - - - 1942 - m.Charyk, rej.kujtunski ?
    Kruczkowski Aleksander - - - x - w Majsku/ obw.pawałodarski/Kazachstan
    Kruk Stanisław - - - 1945 - Lwów
    Kruk Stanisław - - - 1945 - Lwów
    Kruk Antonina - - - 1943 - Kazachstan
    Kruk Zuzanna - - - 1942 - Kazachstan
    Krupa Wawrzyniec - - - 1943 - Bystrówka,Kirgizja
    Krupa Zofia, - - - 1943 - Bystrówka,Kirgizja
    Krupa Wawrzyniec - - - 1943 - Bystrowka, obw.frunzeński
    Krupa Zofia - - - 1941 - Bystrowka, obw.frunzeński
    Krupa Michał - - - 1942 - rej.majski/obw.pawłodarski/Kazachstan
    Krupa Melania - - - po1940 - rej.majski/obw.pawłodarski/Kazachstan
    Krupska Ewa - - - 1940 (41?) - w czasie deportacji
    Krupski Ryszard - - - po1941 - sow.Mulawka(?)/obw.pawłodarski/Kazachstan 
     

    Kryniewska Maria - - - 1942 - pos.Kwitok, obw.irkucki - prawdziwe nazwisko  Gryniewska Maria - żona Kazimierza Gryniewskiego. Oboje umarli na Syberii w miejscowości Kwitok. Dziadek w lutym babcia we wrześniu - inf. Bogumiła 14.07.2014

    Krzyżanski Jan - - - x - na zesłaniu
    Krzyżanski Kazimierz - - - 1942 - Narpaj, Uzbekistan
    Krzyżańska Zofia - - - 1941 - Szyczyndze, obw. Wołogdzki
    Książek Jan - - - 1942 - Ural
    Książek Eugenia - - - 1942 - Ural
    Książek Maria - - - 1942 - Ural
    Książek Zofia - - - 1942 - Ural
    Kubala Ludwik - - - 1942 - Rudniki nad Jenisejem
    Kubala Michał - - - 1943 - Rudniki nad Jenisejem
    Kubiakowski Karol - - - 1941 - Siemipołka,obw.pietropawłowski
    Kuca Władysław - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
    Kuczyńska Irena - - - 1941 - w Diegtiarce, obw.archangielski
    Kuczyńska Katarzyna - - - 1943 - w Diegtiarce, obw.archangielski
    Kuczyńska Leonarda - - - 1941 - w Diegtiarce, obw.archangielski
    Kuczyńska Zofia - - - 1942 - w Diegtiarce, obw.archangielski
    Kufeld Juda - - - 1942 - Itifak, UzbSRR
    Kuklinska Magdalena - - - 1941 - Czerwianka,obw.barnaulski
    Kuklis Józef - - - 1942 - st.Żariki, łagier karagandyjski
    Kukuś Roman - - - 1950 - łag.Hołodnyj, obw.magadański
    Kulczycka Hanna - - c.Leona - 1940 - Brzozowa/Krasnojarski Kraj
    Kulczycka Janina - - c.Leona - 1941 - Dołhij Most/Krasnojarski Kraj
    Kulczycka Karolina - - Karewicz - 1941 - Brzozowa/Krasnojarski Kraj
    Kulczycka Maria - - c.Leona - 1941 - Dołhij Most/Krasnojarski Kraj
    Kulczycki Leon - - s.Bronisława - 1945 - obw.woroszyłowgradzki(łużański)
    Kullanda Seweryna - - - 1940 - w Żołkuduku/obw.pawłodarski/Kazachstan
    Kułaga Maria - - - 1943 - Mieżdugranka,obw.irkucki
    Kułaga Tekla - - - 1945 - Mieżdugranka,rej.Zima
    Kułaga Zofia, - - - 1945 - Lesozawod,rej.tułuński
    Kułaga Tekla - - Lach - x - Mieżdogranka,obw.irkucki
    Kunysz Aniela - - - 1942 - Kwartał 56, Ałtajski Kraj
    Kunysz Antoni - - - 1943 - Kwartał 54,Ałtajski Kraj
    Kuranty Adela - - - 1942 - Romietan, Uzbekistan
    Kuranty Tadeusz - - - 1942 - Romietan, Uzbekistan
    Kuranty Wawrzyniec - - - 1942 - Romietan, Uzbekistan
    Kurasińska Marianna - - - 1942 - Parahłudowa, obw. Omski
    Kurczewska Maria - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Kurek Stefania - - - 1943 - Issa
    Kurek Stanisława - - - 1940 - Kaban, rej.kuszewski, obw.N.Tagił
    Kurek Stefania - - - 1943 - Issa, obw.penzeński
    Kuroczycka Michalina - - - 1941 - Kellerwce-Kazachstan
    Kurowska Adela - - - 1940 (41?) - sow.Siewiernyj/obw.pawłodarski/Kazachstan
    Kurs Michał - - - 1942 - ob..samarkandzki
    Kuryłowicz x - - - po1940 - X
    Kuryszko Justyna - - - 1942 - koł. im. Stalina, obw. Buchara
    Kuryś Łucja - - - 1941 - na zesłaniu X
    Kuśpiś Julia - - - ? - rej. Sysorski, KOMI ASRS
    Kuźminska Klementyna - - - 1944 - sow.Ajack / Kazachstan
    Kwiatkowska Jadwiga - - - 1943 - Urick, obw.kustanajski
    Kysiak Edward - - s.Teodora - 1945 - Lwów/Łąckiego 40
    Labut Czesław - - - 1943 - Mierkie, obw.dżambulski
    Lach Aleksander - - - 1942 - obw.archangielski
    Lachman Helena - - - 1942 - pos.Wojnowo
    Lachman Rafał - - - 1941 - pos.Koskowo
    Lampart Maria - - - 1943 - Krasnodolsk, Kazachstan
    Landau Icek - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Lang ? - - - 1940 - sow.Czygilek,obw.semipałatynski
    Lasek Rozalia - - - 1943 - koł. Bałdysu, rej.turkiestański
    Lasek Stefania - - - 1942 - Aczisaj, KazSRS
    Lasek Wojciech - - - 1942 - transport…
    Lasocki Henryk - - - 1944 - w Zaporożu (wyspa Chostica,sow.nr 4)
    Lassota Adam - - - 1944 - w Wierchniej Pawłowce, obw. Czkałowski
    Lassota Julian - - - 1942 - w Czkałowie
    Lassota Józef - - - 1944 - w Wierchniej Pawłowce, obw. Czkałowski
    Lassota Konstancja - - - 1943 - w Wierchniej Pawłowce, obw. Czkałowski
    Lassota Stefania - - - 1943 - Orienburg
    Lassota Anna - - - 1944 - w Wierchniej Pawłowce, obw. Czkałowski
    Lauda (Laude) x - - - po1940 - sow.Potaniński / obw.pawłodarski (nauczycielka)
    Lauda (Laude) x - - - po1940 - sow.Potaniński / obw.pawłodarski (mąż)
    Lauda (Laude) x - - - po1940 - Taszkient (syn)
    Lech Helena - - - 1940 - Szysz, rej.tarski,obw.omski
    Lech Józef - - - 1941 - Szysz, rej tarski,obw.omski
    Lech Karolina - - - 1941 - Szysz, rej.tarski,obw.omski
    Lech Tadeusz - - - 1940 - Szysz, rej.tarski,obw.omski
    Lech Stanisława - - - 1943 - Szysz, rej.tarski,obw.omski
    Ledowicz Aleksy - - - 1941 - Oziero Zajskoje, Syberia.
    Legucka Janina - - - 1943 - Majun-Kum/Kazachstan
    Lekowski Antoni - - - 1941 - Czerwianka, obw.barnaulski
    Lekowski Józef - - - 1941 - Czerwianka, obw.barnaulski
    Lelewski Kazimierz - - - 1941 - łag.Uchta, Komi ASRR
    Len x - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Lenczowski Bolesław - - - 1942 - w Pieszkowce/obw.kustanajski
    Lenkiewicz Zygmunt - - - 1941 - obw.archangielski
    Leszczyk x c.Feliksa - - - 1941 - Jermak/obw.pawłodarski/Kazachstan
    Leszczyk x m.Feliksa - - - po 1940 - Jermak/obw.pawłodarski/Kazachstan
    Leszczyk x o.Feliksa - - - po 1940 - Jermak/obw.pawłodarski/Kazachstan
    Leszczyński Bolesław - - - 1954 - obóz pracy w ZSRR
    Leśniak Szymon - - - 1941 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
    Leśniak Szymon - - s.Jana - 1941 - Majkaino/pow.Pawłodarski
    Leśniak-Iwanowska Krystyna - - - 1941 - Siemionowka, obw. Akmoliński
    Leśnik Tadeusz - - - 1943 - x
    Leśnik Zygmunt - - - 1940 - Oziero Zajskoje, Syberia.
    Lewandowska x - - - 1946 - rep.Komi
    Lewandowski Roman - - - 1943 - obw.irkucki
    Leżańska Eugenia - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Leżański Wojciech - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Lialden Helia - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Lichwiarz Maria - - - x - ZSRR
    Lichwiarz Wawrzyniec - - - x - ZSRR
    Liebich Zofia - - - 1944 - Bondarowka, ob..kustanajski
    Lisowska Lucyna - - - 1940 - Kalucze, obw.irkucki
    Lisowska Stefania - - - 1943 - Kalucze, obw.irkucki
    Lisowski Grzegorz - - - 1942 - Kalucze, obw.irkucki
    Litwin Sergiusz - - - 1947 - Syberia, więzienie
    Litwin Sergiusz - - - 1947 - Syberia
    Liżewska Jadwiga - - - 1944 - m.Toboł / Kazachstan
    Liżewski Franciszek - - - 1941 - Biełojarsk / Kazachstan
    Lubiak Regina - - - 1941 - w Irtyszsku /obw.pawłodarski/Kazachstan
    Lubiak Witold - - - po1939 - łagry
    Luksemburg Zelik - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Lustron Helena - - - 1942 - obw.omski
    Łajsza Mikołaj - - - po 1940 - więzienie w Baranowiczach ?
    Łajsza Wiktor - - - 1945 - w Błagowieszczence/obw.pawłodarski/
    Łapuć Józef - - - 1944 - rej.kujbyszewski,obw.pawłodarski
    Łapuć Mikołaj - - - 1939 - areszt…
    Łapuć Józef - - - 1944 - sow.Czkałowa/obw.pawłodarski
    Łapuć Mikołaj - - - po 1939 - areszt.przez NKWD
    Ławrynowicz Irena - - - 1942 - Ilinka
    Łepkowski Franciszek - - - 1943 - x
    Łobaczewski Adam - - - 1945 - Świerdłowsk
    Łochowska Marianna - - - 1943 - w drodze do Kazachstanu
    Łochowski Stanisław - - - 1942 - obw.archangielski
    Łochowski Wacław - - - 1942 - obw.archangielski / Teheran
    Łochowski Wojciech - - - po 1940 - lesp.Syncybino/obw.archangielski
    Łokcik Bolesław - - - 1940 - Sybir
    Łokcik Bolesław - - - 1940 - w trakcie transportu
    Łonska Maria - - - 1938 - Adrejewka, Kazachstan
    Łozinska x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Łubniewski Jan - - - 1942 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
    Łuczycki Stefan - - - 1943 - Biełojarsk /Ałtajski Kraj
    Maciałek Franciszka - - - 1942 - Gieorgijewka(?),Kazachstan
    Maciałek Jan - - - 1941 - obw.archangielski
    Maciałek Katarzyna - - - 1942 - Taszkient(?),Kazachstan
    Maciałek Władysława - - - 1942 - Czelabinsk
    Maciałek Jan - - - 1941 - obw.archangielski
    Maciejczak Henryk - - - 1941 - pos.Czelabinsk (?)
    Maciejewski Antoni - - - 1942 - Suzun,obw.nowosybirski
    Maciejewski Zygmunt - - - 1944 - zesłaniec i żołnierz,Monte Cassino
    Maciejko Michał - - - 1942 - sow.Czkałowa/obw.pawłodarski
    Maciejko Stanisław - - - 1943 - sow.Czkałowa/obw.pawłodarski
    Macieląg Stanisław - - - 1944 - w Rajewce Olszajewej
    Mackiewicz Wacław - - - 1943 - Dżydinskie łagry,Bur-Mong, ASRR
    Mackiewicz Lusia - - - 1942 - sow. Zagot-Skot/obw.pawłodarski
    Macyszyn Piotr - - - 1941 - Włodzimirsk,Krasnojarski Kraj
    Madalińska Ewa - - - 1941 - Nuchto Oziero, obw.archangielski
    Madej Marian - - - 1941 - Ichszardyn,rej.objaczewski
    Madera Bronisław - - - 1942 - m.Chanaka, Tadżykistan
    Madera Maria - - - 1941 - w Kotłasie
    Madera Rozalia - - - 1942 - Sara Assija, Uzbekistan
    Madera Jan - - - 1940 - pos.Rieczka
    Majcher Andrzej - - - 1940 - areszt NKWD…
    Majcher Józef - - - 1940 - obóz Tiubil, Krasnojarski Kraj
    Majcher Michał - - - 1940 - obóz Tiubil, Krasnojarski Kraj
    Majcher Rozalia - - - 1940 - obóz Tiubil, Krasnojarski Kraj
    Majchrzak Michał - - - 1944 (?) - Świerdłowsk
    Majdak Franciszek - - - 1940/1941 - Kalucze, obw.irkucki
    Majta Łucja - - - 1941 - Kuziol,rej.kajgorodzki,KOMI ASRS
    Majtek Aba - - - 1942 - koł. Uzbekstan, rej.pachtakorski
    Makohoniuk(?) ? - - - 1940 - obw.semipałatyński
    Maksymiuk Sławomir - - - x - Pudino, obw.nowosybirski
    Maksymowicz Jan - - - 1941 - Korniłowka, NKWD…
    Malinowska Marysia - - - 1941 - Ogradna k/Kajena, obw.irkucki
    Malisz Władysław - - - 1942 - Mierkie,Kazachstan
    Maliszowa Maria - - - 1942 - Mierkie,Kazachstan
    Małachowska Lena - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Małachowski Aleksander - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Małaczyńska Maria - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
    Małecka Maria - - - 1942 - m.Gornaja Reczkowka/obw.czkałowski
    Małecki Ignacy - - - 1943 - m.Gornaja Reczkowka/obw.czkałowski
    Małecki Stanisław - - - 1943 - m.Gornaja Reczkowka/obw.czkałowski
    Mamzerowska Teresa - - - 1946 - m.Kirow
    Mandelwaum Jankiel - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Mantay Jerzy - - - 1947 - łagier Chudiakowo za Reżem
    Manterys Zofia - - - 1941/1942 - Kalucze, obw.irkucki
    Mańko Maria - - - x - Rublowka, Kazachstan
    Marciniak Jadwiga - - - 1942 - Błachowieńszczyzna, KazSRR
    Marciniak Tomasz - - - x - rozstrzelany (?)
    Marczenko Karol - - - 1940 - areszt. zaginął
    Margules Maria - - - 1942 - r. ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Mark Mozes - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Markiewicz Roman - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Markiewicz Sebastian - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Marusiak Jan - - - 1941 - Jalowka, obw.świerdłowski
    Marusiak Katarzyna - - - 1943 - Kazachstan
    Maruszewski Zysia - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Marzec Stanisław - - - 1942 - Swierdłowsk
    Marzec Jan - - - x - Swierdłowsk
    Marzec Kazimierz - - - 1940 - Swierdłowsk
    Masiak Eugenia - - - 1941 - Szenkursk, obw.archangielski
    Masłowski Hieronim - - - 1941 - Ural
    Masłowski Leonarda - - - 1942 - w Ust-Kosa, ASSR Komi
    Maszońska Helena - - - 1943 - więzienie w Pietropawłowsku
    Maszońska Helena - - - 1943 - Pietropawlowsk,KazSRR
    Maszoński Maksymilian - - - 1939 - areszt.przez NKWD….
    Maszoński Maksymilian - - - 1939 - areszt.NKWD…
    Maśnica Aleksandra - - - 1942 - Abakan, Krasnojarski Kraj
    Maśnica Aniela - - - 1942 - Abakan, Krasnojarski Kraj
    Maśnica Stanisław - - - 1942 - Abakan, Krasnojarski Kraj
    Matkowski Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Matkowski Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Matuszewska Maria - - - 1942 - Iszajda,rej.tułuński,obw.irkucki
    Mazan Jan - - - 1941 - Metyjolu,KOMI ASRS
    Mazan Józef - - - 1942 - Metyjolu,KOMI ASRS
    Mazgajska Anna - - - 1940 - Krasnouralsk
    Mazgajski Franciszek - - - 1941 - Orsk
    Mazur Jan - - - 1940(?) - Kalucze, obw.irkucki
    Mazur Józefa - - - 1942 - koł.Zarawszan, obw. Samarkandzki
    Mazur Julek - - - 1941 (?) - Kajen, obw.Irkucki
    Mazur Marysia - - - 1941(?) - Kajen, obw.Irkucki
    Mazur Michał - - - ok..1942 - r.chatarczyński
    Mazur Mieczysław - - - 1941 - Bamauł, Ałtajski Kraj
    Mazur Tadeusz - - - 1941 - Barnauł, Ałtajski Kraj
    Mazur Maria - - - 1941(?) - Kajen, obw.Irkucki
    Mazur Karolina - - - 1941 - m.Janczar
    Mazurak Maria - - - 1944 - Semipałatynsk,KazSRR
    Mazurak Stanisław - - - 1942 - Tuligany, KazSRR
    Mazurek Karolina - - - 1942 - Kostousowo, kw.46
    Mazurek Zbigniew - - - 1940 - Ural
    Mazurek Henryk - - - 1944 - m. Pieszczenskoje, obw.saratowski
    Mazurek Marian - - - 0k.1944 - obw.archangielski
    Mazurek Wawrzyn - - - 1943 - pos. Pieszczanskoje, obw.archangielski
    Mazurek Ludwik - - - x - Besarabia
    Mączyński Wincenty - - - 1941 - w Gieorgijewce / Kazachstan
    Melzer Rachela - - - 1943 - B.Bukon, obw.semipałatynski
    Mendzela Andrzej - - - 1943(?) - zesłaniec, WP
    Mendzela Zachariasz - - - 1941 - Pima, obw.krasnojarski
    Mendzela Zachariasz - - - 1940 - m.Areszna/ krasnojarski Kraj
    Merchel Józef - - - 1940 - w Tule
    Messer Jakub - - - 1942 - Bolszewik, rej.Samarkandy
    Micek Balbina - - - 1944 - Majkain,obw.pawłodarski
    Michalczuk Aleksander - - - x - Tomsk
    Michalczyk Anna - - - 1946 - Kazachstan
    Michalczyk Michał - - - 1940 - areszt. NKWD
    Michałkiewicz Jan - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Michałowska Michalina - - - 1944 - Kazachstan
    Michałowski Stanisław - - - 1940(?) - Kazachstan
    Miciak Jan - - - 1946 - Troick, ZSRR
    Mielnik-Czerkis Maria - - - 1942 - Teja,sow.Rudnik,Krasnojarski Kraj
    Mieńciuk x m.Malwiny - - - 1939 (40?) - Pińsk
    Mieńciuk x c.Malwiny - - - x - obw.pawłodarski / Kazachstan
    Miernik Wanda - - - 1941 - Kruticha, obw.świerdłowski
    Miernik Władysław - - - 1944 - Karaganda
    Mierzejewska Anna - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Mikołajewski Piotr - - - 1941 - Chołmogory,obw.archangielski
    Mikołajko Maria - - - 1942 - Krasnojarski Kraj
    Milbaner Szmul - - - 1942 - Itifak, UzbSRR
    Miler Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Milewicz Aleksandra - - - 1942 - Spław-Uczastok k.Talmienki
    Milewicz Józef - - - 1941 - areszt….
    Milewicz Onufry - - - ? - Archangielsk
    Milewicz Tadeusz - - - ? - Archangielsk
    Miłaszewski Józef - - - 1940 - NKWD….
    Minko Stanisław - - - 1945 - Semipałatyńsk
    Mirończyk Wincenty - - - 1943 - Jersiwo, obw.archangielski
    Mirończyk x m.Władysławy - - - 1943 - Archangielsk
    Misiaszek Stanisław - - - 1941/1942 - w drodze do armiiAndersa
    Misiaszek Wiktoria - - - 1942 - kolch.Staraja Kukuszka k.Kujbyszewa
    Miśków Apolonia - - - 1941 - Czorniszi,KOMI ASRS
    Miśków Maria - - - 1942 - Kirgizstan
    Miśków Tytus - - - 1942 - Kirgizstan
    Miśtaka Wojciech - - - 1940 - pos.Siuroł.obw.permski
    Młotek Józef - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Młynarczykówna x - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Modrzejewski Władysław - - - 1940 - obw. świerdlowski
    Mojzelech Helena - - - 1940 - st. Żmerinka
    Mokorowa Stefania - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Mokorówna Irena - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Moniakowski Wincenty - - - 1940 - Pińsk
    Moniuszko Adam - - - 1943 - Dżurun, obw.aktiubinski, KazSRS
    Morawska Aniela - - - 1944 - Kazachstan
    Morel Fajga - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Moskwa Ludwik - - - 1942 - Orenburg
    Moskwa marian - - - 1940 - x
    Moszyk Marcin - - - 1939 - NKWD…
    Mościcka Stanisława - - - 1943 - Akmolinsk,Kazachstan
    Mroszczyk Salomea - - - 1940 - transport na Sybir
    Mroszczyk Władysława - - - x - ok..Archangielska
    Mrówka Józefa - - - 1943 - Pierwomajsk, obw.świerdłowski
    Mróz ? - - - 1940/1941 - lasy archangielskie
    Mujzel Karol - - - 1944 - Krasnojarski Kraj
    Muller Mikołaj - - - 1942 - Krasnowodzk, C, bazy, 43
    Muselak Adolf - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Muselak Bolesław - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Muselak Jurek - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Musiło Zofia, - - - 1942 - k/Takanysza
    Muzyczuk Czesław - - - 1945 - zesłaniec,WP, Wałcz
    Myk Antoni - - - 1945 - Donbas,ZSRS
    Mysza Andrzej - - - 1941 - Muraszy, kw.174, Komi ASRR
    Mysza Genowefa - - - 1942 - Muraszy, kw.174, Komi ASRR
    Mysza Zofia - - - 1941 - Muraszy, kw.174, Komi ASRR
    Nachaj Eliasz - - - 1941 - Toporok, rej.tajszecki, obw.irkucki
    Najder Franciszek - - - 1942 - KOMI ASRS
    Najder Józef - - - 1942 - KOMI ASRS
    Nakonieczny Antoni - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Naumow Aleksandra - - - 1941 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
    Naumow Jakub - - - 1940 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
    Nesteruk Stanisława - - - 1945 - Budionnowka, rej.presnowski
    Nichwiadowicz Adolf - - - 1942 - m.Azerbejdzan
    Nieborak Józef - - - 1950 - Workuta,KOMI ASRS
    Nieborak Józef - - - 1950 - Workuta, Komi ASRR
    Nielipowicz x - - - 1945 - Mostik-Pristań /obw.pawłodarski
    Niemiec Jan - - - 1941 - obw.archangielski
    Niemiec Wiktoria - - - 1942 - Perm
    Niemiec Julian - - - 1943 - zesłaniec, WP
    Niewiarowska ? - - - 1943 - rej.atbasarski,obw.akmolinski
    Niewierowski Adam - - - 1943 - Toporok,rej.Tajszet,obw.irkucki
    Niewierowski Jan - - - 1943 - Toporok,rej.Tajszet,obw.irkucki
    Niewierowski Marian - - - 1942 - Zołotaja Gorka, rej.Tajszet,obw.irkucki
    Niewinski Janek - - - x - Uksora, r.szenkurski, obw.archangielski
    Niezborała Roman - - - 1941 - ok.. Słowgorodu,Ałtajski Kraj
    Norska Ludwika - - - 1944 - B.Bukon, obw.semipałatynski
    Nosewicz Michalina - - - 1953 - Lejba,rej.manski
    Nosewicz Michalina - - Malewska - 1953 - Lejbie/Krsanojarski Kraj
    Noster Anastazja - - - 1943 - obw.omski
    Nowacki Franciszek - - - 1943 - Komi ASRR
    Nowak Barbara - - - ok..1941 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
    Nowak Józef - - - ok..1941 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
    Nowak Eugenia - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Nowakowski Seweryn - - - 1939 - łagier w Kotłasie
    Nowicka Paulina - - - 1941 - Wozdwiżenka,obw.semipałatyński
    Nowogórska Stefania - - c.Marcina - 1944 - Dmitrijewka/Kazachstan
    Nowogórski Jerzy - - s.Stanisława - 1941 - Dmitrijewka/Kazachstan
    Nowogrodzki Adolf - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Nowokuńska Gabriela - - - 1954 - rej. Usolski,obw.irkucki
    Noworanc Zypla - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Nowozagorcówna x - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Nuckowski Bronisław - - - 1942 - Worio,ZSRS
    Nuckowski Jan - - - 1943 - zesłaniec, WP
    Nuckowski Szczepan - - - 1942 - Worio,ZSRS
    Obermacher Lianwel - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Oberman Julian - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Obłąk Jan - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Obłąk x - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Obuchowicz Jadwiga - - - 1943 - x
    Obuchowicz Paweł (Jan) - - - 1943 - Kalinowka/obw.aktiubinski
    Obuchowski Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Ochyra Adam - - - 1940 - x
    Ochyra Wojciech - - - 1941 - pos.Wieruski, r.uściański
    Ogrodnikówna x - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Okinczyc Eugeniusz - - - 1942 - Taszkient
    Okulicz Kazimierz - - - 1948 - Tajożno,Krasnojarski Kraj
    Olejnik x - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Oleś x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Olewiński Kazimierz - - - 1940 - Aleksandrowka, Kazachstan
    Olszewska Julia - - - 1946 - w transporcie
    Olszewski Mieczysław - - - 1941 - rej.suzumski, obw.nowosybirski
    Olszowiec Karolina - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
    Olszowiec Wojciech - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
    Onoszko Franciszka - - - x - w Kanonierce / obw.pawłodarski
    Onoszko x - - - x - ok.. Swierdłowska
    Orczakowski Zenobiusz - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
    Orlikowska Krystyna - - - 1942 - Ust Piniega, obw.archangielski
    Orlikowska Teresa - - - 1940 - Ust Piniega, obw.archangielski
    Orlikowska Waleria - - - 1940 - Ust Piniega, obw.archangielski
    Orlikowski Hieronim - - - 1942 - Ust Piniega, obw.archangielski
    Orlikowski Hieronim - - - 1942 - Ust Piniega, obw.archangielski
    Osiadło Jan - - - 1940/46 - Majkain-Zołoto / obw.pawłodarski
    Osiecki Józef - - - 1941 - Borzowo, Krasnojarski Kraj
    Osiecki Wojciech - - - 1945 - zesłaniec, WP
    Osijewska Weronika - - - 1940 - Archangielsk
    Osinska Barbara - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Osipowicz Maria - - - 1941 - Bohdanowka, Półn.Kazachstan
    Osipowicz Władysław - - - 1945 - zesłaniec,WP
    Osipowicz Maria - - Uzupis - 1941 - Bohdanówka/Kazachstani
    Ostrowska Antonina - - - 1941 - w Noworusowce, obw.archangielski
    Ostrowska Emilia - - - 1940 - Mucznia Wierchnia,obw.archangielski
    Ostrowski Andrzej - - - 1944 - w Aleksiejewce, obw.archangielski
    Ostrowski Bolesław - - - 1942 - w Noworusowce, obw.archangielski
    Ostrowski Stanisław - - - 1940 - Mucznia Wierchnia,obw.archangielski
    Ostrowski Jan - - - 1940 ? - Katyń ?
    Osuch Józef - - - 1941 - Pit Gorodok, obw.krasnojarski
    Oszust Kacper - - - 1941 - Kuziol Sesolski, KOMI ASRS
    Ożga Kazimierz - - - 1944 - Komi
    Pabian Piotr - - - 1943 - Uczpristań, Ałtajski Kraj
    Pabian Piotr - - - 1942 - Wiatkinia, rej.uczpristański
    Pachołek Pantaleon - - - 1945 - sow.Konzawod 52,KazZSRS
    Paciorek Pelagia - - - x - w drodze do WP
    Paciorek Stanisław - - - x - w drodze do WP
    Pająk Mieczysław - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Pajek x m.Marii - - - po 1940 - aresztowany przez NKWD
    Pajek x - - - x - sow.Siewiernyj / obw.pawłodarski
    Paliwoda Jan - - - 1940 - Grybanowo, obw.irkucki
    Paluch Czesława - - - 1941 - pos.Pieredwiżne, obw.wołogodzki
    Paluch Jan - - - 1941 - Wierchniestrojka,
    Paluch Janina - - - 1941 - Wierchniestrojka,
    Paluch Jozefa - - - 1941 - Wierchniestrojka,
    Paluch Krystyna - - - 1941 - Wierchniestrojka,
    Panek Edward - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Panek Jan - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Paraska Józefa - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Parys Stanisław - - - 1941 - k.Aktiubińska
    Parys Władysław - - - 1941 - x
    Parys Stanisław - - - 1941 - k.Aktiubińska
    Parys Władysław - - - 1941 - obw.dżambulski
    Pasinska Krystyna - - - 1945 - Wilno
    Pastuch Zbigniew - - - 1941 - ………
    Paszkiewicz Antoni - - - 1940 - Piszczanka, rej.krasnowiszerski
    Paszkiewicz Leon - - - 1940 - Sulikamsk
    Paszkiewicz Marcelina - - - 1940 - Piszczanka, obw.permski
    Paszkowski Ignacy - - - 1943 - Pokrowiki, obw.kustanajski
    Pater Andrzej - - - 1943 - Irkuck
    Pawlicka Jadwiga - - - x - w drodze do WP
    Pawlicki Edward - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Pawlicki Marian - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Pawlikowski Józef - - - 1943/1944 - Ałtajski Kraj
    Pawławicz Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Pawłowski Aleksander - - - 1942 - koł.k.Aktiubińska / obw.akmoliński
    Pawulscy x,x - - - x - sow.Zagot-Skot / obw.pawłodarski
    Pączka Mieczysław - - - 1942 - Znamienka
    Pelc Stanisława - - - 1940 - Rudnik, rej.jenisiejski
    Pelman Szmul - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
    Pendrak Józef - - - 1943 - Smoleńsk
    Penzer Salomon - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
    Perlis Dorota - - - 1943 - Ust Kułom, Komi ASRR
    Perlis Julian - - - 1943 - Ust Kułom, Komi ASRR
    Perlis Mikołaj - - - 1940 - o.Sjedowa, Komi ASRR
    Perlis Wiesława - - - 1940 - o.Sjedowa, Komi ASRR
    Petters Teodor - - s.Artura - 1944 - Turkiestan (łagier)
    Petujga Jan - - - 1942 - r.chatarczynski, obw. Samarkandzki
    Pękosz Wojciech - - - 1941 - Muszakowka,Krasnojarski Kraj
    Piaskowski Antoni - - - x - x
    Pieniuszka Lorenz - - - 1945 - ZSRR
    Pieszak Józef - - - 1941 - Ust Zaruba, obw.archangielski
    Pieszak Walerian - - - 1943 - zesłaniec, WP
    Pietranik Waleria - - - 1940 - x
    Pietras Katarzyna - - - 1944 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
    Pietrzyk Józefa - - - 1943 - zesłaniec, WP
    Pietrzyk Stanisław - - - 1941 - Kananobor, obw.mołotowski
    Pietrzyk Stanisława - - - 1941 - Kananobor, obw.mołotowski
    Pietrzyk Wojciech - - - 1941 - Kudymkar, obw. Mołotowski
    Pikuszewski x - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
    Pikuszewski Bronisław - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
    Pilecki Tadeusz - - - 1939 - NKWD…
    Pilichowska Jadwiga - - - 1942 - Bieriezowsk, obw,.świerdłowski
    Pilichowski Jan - - - 1942 - Bieriezowsk, obw,.świerdłowski
    Pilichowski Karol - - - 1942 - Bieriezowsk, obw,.świerdłowski
    Piotrowska Julian - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
    Piotrowska Maria - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
    Piotrowska Stanisława - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
    Piotrowski Andrzej - - - 1942 - Semipałatyńsk
    Piotrowski Jan - - - 1942 - tajga,
    Pirket Halina - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Piszynger Fajga - - - ok..1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Piwinska Anna - - - 1944 - obw.pawłodarski
    Piwko Piotr - - - 1943 - Ałma-Ata
    Piwko Piotr - - - 1943 - więzienie w Ałma Acie
    Piwko Piotr - - - 1943 - Irtysk/Kazachstan
    Pizło Ignacy - - - 1942 - koł.1 Maja w m.Czukrejewka/obw.omski
    Piznal Aniela - - - 1940 - Kalucze, obw.irkucki
    Podgórska Zofia - - - 1944 - w Gieorgijewka/obw.semipałatynski
    Pogodzińska Maria - - - 1943 - x
    Pokora x - - - 1940 - Syberia
    Pomaranska Józefa - - - 1943 - koł.Dżigirgien,płd.Kazachstan
    Pomaranska Józefa - - - 1943 - Kazachstan
    Pomaranski Andrzej - - - 1943 - Czimkient
    Pomarański Andrzej - - - 1943(?) - Czimkient,Uzb SRS
    Pondel Kazimierz - - - 1941 - w Szuszwie
    Popławski Stefan - - - 1941 - łagry, KoOMI ASRS
    Porada-Krawiec Franciszek - - - 1945 - Tułun,obw.irkucki
    Porębska x - - - 03.1942 - x
    Porębska Maria - - - 03.1942 - x
    Porębski Kazimierz - - - 03.1942 - x
    Porębski Władysław - - - 03.1942 - x
    Pożarska Jadwiga - - - 1942 - w Szafrykanie, Uzbekistan
    Pożarska Leonarda - - - 1942 - w Szafrykanie, Uzbekistan
    Pożarski Stanisław - - - 1942 - w Szafrykanie, Uzbekistan
    Pożarski Wacław - - - 1942 - w Szafrykanie, Uzbekistan
    Półkotycka Maria - - - 1941 - Syberia, więzienie
    Prażyniewic Michał - - - 1946 - Kalucze, obw.irkucki
    Przeczewski Wacław - - - 1945 - x
    Przędzińska Elżbieta - - - 1942 - Joszkar Oła, Maryjska ASRS
    Przybylska Zenbia - - - 1941 - sow.Bolszewik,obw.semipałatynski
    Przybysz Danuta - - - 1942 - Buchara, Uzb.SRS
    Przybysz Edward - - - 1942 - Buchara, Uzb.SRS
    Przybysz Franciszek - - - 1941 - k/Archangielska
    Przybysz Halina - - - 1942 - Buchara, Uzb.SRS
    Pszczoła Józef - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Ptaskow Jakub - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Ptaszynski Jan - - - 1942 - Taszkient
    Puchaczewska Anna - - - 1941 - rej.kortkirowski. KOMI ASRS
    Puchaczewski Antoni - - - 1942 - rej.kortkirowski. KOMI ASRS
    Puchaczewski Antoni - - - 1942 - Komi ASRR
    Pudełko Józefa - - - x - Mały Jarosław, Mołdawia-Besarabia (?)
    Puka Edward - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Puka Adam - - - 1943 - Mieżdugranka
    Puka Anna - - - 1943 - Mieżdugranka
    Puka Michał - - - x - Mieżdugranka
    Puka Jan - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Puka Michał - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Puszczak Ewa - - - 1942 - w Kurgończy
    Puszczak Olga - - c.Michała - 1942 - w Kurgończy
    Puszkiewicz x - - - 1943 - Siemionowka, obw. Akmoliński
    Puterczyk Ryszard - - - 1941 - Ural
    Putkowska Rozalia - - - 1942 - Krutoj Klucz, Syberia
    Putlak Hanna - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Rabba Józef - - - 1945 - obóz NKWDnr 503, Andżerka
    Radiuk Aleksy - - - 1942 - obw. Samarkandzki
    Radiuk Anna - - - 1942 - obw.samarkandzki
    Rajchenbach Szulim - - - 1942 - Kołtubianka
    Rajdecka Kamila - - - 1942 - Czułak-Kurgan, obw.czimkiencki
    Rajdecki Zygmunt - - - 1941 - Czułak-Kurgan, obw.czimkiencki
    Ramska maria - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Raubo Emilia - - - 1942 - Czeremoszniki k. Tomska
    Rawinski Aleksander - - - 1942 - Sija, r.jemiecki
    Rawinski Michał - - - 1942 - Sija, r.jemiecki
    Rawski Feliks - - - 1940 - st.Czuk k. Nowosybirska
    Rączynski Julian - - - x - Miednoje
    Rechowicz Malina - - - 1944 - sow.Bolszewik,obw.semipałatynski
    Redlich Wolf - - - 1942 - r.pachtakorski
    Redo Tadeusz - - - 1940 - os.Warda,obw.archangielski
    Regulinska Halina - - - 1941 - Syberia
    Regulinska Jadwiga - - - 1940 - Syberia
    Regulinski Jan - - - 1941 - Stiepniak,KazSRS
    Reguliński Alfred - - - 1944 - Biestiubie, KazSRS
    Rembowski x - - - ok..1940 - aresztowany przez NKWD/ślad zaginął
    Remiszewska Izabela - - - 1942 - Kazachstan/obw.dżambulski
    Rębacz Franciszek - - - 1941 - Popereczka
    Robak Barbara - - - 1941 - Bijsk, Ałtajski Kraj
    Robak Danuta - - - 1941 - Bijsk, Ałtajski Kraj
    Robak Tomasz - - - 194o(?) - Katyn (?)
    Robakowska Emilia - - - 1940 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
    Robakowski Jan - - - 1944 - B.Bukon, obw.semipałatynski
    Rodziewicz Maria - - - 1941 - m.Tuim/Krasnojarski Kraj
    Rodzynek Henda - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Rogacz x - - - 1939 - aresztowany przez NKWD/ślad zaginął
    Rogalski Władysław - - - 1944 - sow.Bolszewik, obw.semipałatynski
    Rojbach Rywka - - - 1942 - Komunizm, obw.samarkandzki
    Romanowska Leokadia - - - 1943 - Ałtajski Kraj
    Romańczuk Karolina - - - 1941 - Muraszy,kw174, Komi ASRR
    Romańczuk magdalena - - - 1942 - Muraszy, kw.174, Komi ASRR
    Romatowski Dominik - - - 1945 - łagry w Pietropawłowsku
    Romcio Włodzimierz - - - ok..1942 - pod Moskwą
    Rossa ? - - - 1940 - sow.288,Kondratowka, rej.mamlucki
    Rotenberg Jankiel - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Roterdam Naftali - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Rozik Antonina - - - 1945 - koł.Bezkazubowo / Kazachstan
    Rozmysłowicz Bronisława - - - 1945 - pos.Uścierba/Krasnojarski Kraj
    Rozwandowicz Antoni - - - 1941 - marsz śmierci
    Rubin Estera - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Rubis Franciszek - - - 1941 - Buzułuk
    Rudel Ryszard - - - 1940 - k/Kudymkaru
    Rudka Ryszard - - - 1940 - m.Chołm/obw.archangielski
    Rudkowska Aniela - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Rudkowski Grzegorz - - - 1943 - x
    Rudkowski Mikołaj - - - 1942 - w Toćmie
    Rudkowski Zygmunt - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Runiewicz Franciszek - - - 1942 - pos. rej.ryżewskiego/obw.świerdłowski
    Rurmański Lejba - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
    Rusakiewicz Ryszard - - - 1941 - w Neji
    Rusowicz Wincenty - - - 1943 - pos.Jawas w Mordowskiej ASSR
    Ruszel Walentyna - - - 1943 - Kirgizja.ZSRS
    Ruta Stanisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Rutecka Maria - - - 1942 - Dżiżak / Uzbekistan
    Rutecki Andrzej - - - 1945 - żołnież WP / pod Siekierkami n.Odrą
    Rutecki Antoni - - - 1941 - w trakcie transportu na południe ZSRR
    Rutecki Kazimierz - - - 1940 - pos.Szuksza /obw.archangielski
    Rutecki Konstanty - - - 1942 - Dżiżak / Uzbekistan
    Rutecki Longin - - - 1940 - pos.Szuksza /obw.archangielski
    Rutecki Michał - - - 1941 - pos.Szuksza /obw.archangielski
    Rutecki Zygmunt - - - 1940 - obw.archangielski
    Rutkowska Helena - - - 1952 - Dżetsajstroj, Kazachstan
    Ryczek Alina - - - 1940 - Suszenskoje,obw.archangielski
    Ryczek Alina - - - 1940 - Suszenskoje, obw.archangielski
    Rydzik Augustyn - - - 1943 - Najurbach, obw.saratowski
    Rymaszewski Franciszek - - - 1940 - zesłanie ZSRR
    Ryndak Jan - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Rysiewicz Józef - - - 1941 - ZSRR
    Ryzinska Olga - - - 1944 - Annułka, r.uricki, ob..kustanajski
    Ryzińska Emilia - - - 1942 - Annułka, r.uricki, ob..kustanajski
    Sacha Józef - - - 1941 - Staraja Baza, KOMIASRS
    Saczynski Szczepan - - - 1941 - Borzowo,Krasnojarski Kraj
    Sadowska Maria - - - 1942(?) - Siemionowka, obw. Akmoliński
    Sadowska Teresa - - - 1943 - w Jermaku
    Sadowska Janina - - c.Stefanii - 1945 - Grzymałów/woj.tarnopolskie
    Sadowska Stefania - - - 1943 - rej.mamajski/Kazachstan
    Salamon Janina - - - 1941 - Korokino/obw. czelabiński
    Salmonowicz Stanisław - - - 1942 - Buzułuk
    Salwa Anna - - - 1941 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Salwa Michał - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Sałaśna Bronisława - - - 1942 - obw.samarkandzki
    Sałdyka Wawrzyniec - - - 1940 - Kańsk
    Samal Teodor - - - 1940 - Świerdłowsk
    Sapieha Maria - - - 1944 - obw.kustanajski
    Sapieha Piotr - - - 1941 - obw.kustanajski
    Sapielak Rdward - - - 1942 - Szachrisabz,CW,205
    Sapielak Maria - - - 1943 - kol.Pieszkow k. Wabkientu,UzbSRS
    Sasur Jan - - - 1941 - Komi ASRR
    Sasur Janina - - - 1940 - Komi ASRR
    Sasur Józef - - - 1940 - Komi ASRR
    Sasur Kazimiera - - - 1940 - Komi ASRR
    Sasur Michał - - - 1941 - Komi ASRR
    Sasur Władysława - - - 1941 - Komi ASRR
    Sawczuk Andrzej - - - 1942 - Perlak,obw.archangielski
    Sawczuk Piotr - - - 1943 - Siennoje,obw.archangielski
    Sawczuk x - - - x - Siennoje,obw.archangielski
    Sawicka Amelia - - - 1940 - ,obw.archangielski
    Sawicka Helena - - - 1940 - obw.nowosybirski
    Sawlewicz Janina - - - 1940 - w Diegtiarce/obw.świerdłowski
    Sąsiadek Albert - - - 1940 - Wyżny Kałapur, KOMI ASRS
    Sążnicki Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Schabowscy 5 osób - - - 1940/46 - obw.pawłodarski / Kazachstan
    Schenker Jerzy - - - 1941 - k.Taszkientu
    Sebastiani Jozefa - - - 1944 - Dżurun,obw.aktiubiński
    Sebastiani Stanisław - - - 1941 - koł.Jerwazarow, obw.aktiubinski
    Semieniuk Sławek - - - 1941 - Archangielsk
    Seńków Stanisław - - - 1941 - m.Atnist /rej.uwacki/obw.omski
    Serafin Bolesław - - - 1945 - Kałaczowa/obw.omski
    Serafin Ewa - - - 1940 - Biały Jar /rej.Tywryz/obw.tarski
    Serafin Wawrzyniec - - - 1940 - Biały Jar /rej.Tywryz/obw.tarski
    Seredyńska Katarzyna - - - 1944 - obw.aktiubiński
    Sidlarowicz Stanisława - - - 1942 - łagier Zołotaja Gora
    Siedlecki Lejba - - - 1941 - rej.Samarkandy
    Sielicka Bronisława - - - 1942 - Nikulińska Wieś /dobriański rej/obw.permski
    Sienkiewicz Wojciech - - - 1942 - rej.pachtakorski
    Sierpińska Franciszka - - - 1942 - Beskaragajski Plemchoz, Kaz.SRS
    Siewruk Helena - - - 1941 - obw.aktiubiński
    Sikorska Zofia - - - 1942 - Karasiówka,ob. nowosybirski
    Sikorska Apolonia - - - 1942 - łag.obw.archangielski
    Sikorska x - - - x - Piotrowce, Kazachstan
    Sikorski Wiktor - - - x - x
    Silarska Katarzyna - - - 1941 - Kazachstan
    Silarski Józef - - - 1941 - Bielajka, obw. Omski
    Sirbińska Anna - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Sisman henryk - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Sisman Józef - - - 1942 - Itifak, UzbSRR
    Siswein Mendel - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
    Siswein Sala - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
    Skarbek Józef - - - 1944 - Tara, obw.omski
    Skirgajło Katarzyna - - - 1944 - obw.chakaski
    Skirgajło Klemens - - - 1943 - Minusinsk
    Skowronska Stefania - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
    Skowronska Marta - - - 1942 - Nowosybirsk
    Skowronska Stefania - - - 1940 - m.Czieriomuszkino/rej.mański/Kraj Krasnojarski
    Skowrońska Marta - - - 1942 - Nowosybirsk
    Skowroński Józef - - - 1943 - Kurgan
    Skóra Zuzanna - - - 1943 - Kirgizja, ZSRS
    Skóra Janina - - - 1943 - Kirgizja, ZSRS
    Skóra Stanisław - - - 1943 - Kirgizja, ZSRS
    Skrętkowicz Jan - - - 1942 - Kokpiety, obw. Semipałatynski
    Skrzypek Józef - - - 1941 - Lipownik,n/rz.Dźwina
    Słota Jan - - - 1945 - x
    Słowik Danuta - - - 1940 - w Kajgorodku /Komi ASRR
    Sługocka Kazimiera - - - 1941 - pos.Pierwomajski/rej.berezowski/obw.świerdłowski
    Sługocka (?) ? - - - 1940 - Pierwomajsk, rej.bieriezowski
    Sługocki Józef - - - 1942 - Pierwomajsk, rej.bieriezowski
    Słupczynska Monika - - - 1942 - Yb. rej.syktywkarski, KOMI ASRS
    Słupczynski Władysław - - - 1942 - YB, rej.syktywkarski
    Słupczynski Wojciech - - - 1940 - Worju, rej. Syktywkarski
    Słupczynski Henryk - - - 1942 - Wojru, obw. Syktykwarski
    Słysz Klara - - - 1942 - Klukwina, Krasnojarski Kraj
    Smolska Józefa - - - 1942 - NKWD…
    Smolska Józefa - - - 1942 - areszt, NKWD
    Smolski Wincenty - - - 1939 - NKWD…
    Snarkowicz Tekla - - - 1945 - Wiesiołyje Tymy, Ukraina
    Snarski Józef - - - 1940 - Sybir
    Sobania Kazimierz - - - 1943 - Sowrudnik, Syberia
    Sobaszek Mieczysław - - - 1941 - w Kostousowie/obw.swierdlowski (niemowlę)
    Sobczuk Maria - - - 1944 - Pieszkowcy, obw.kustanajski
    Sobejko Michał - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Sobel Józef - - - 1941 - rej.Samarkandy
    Sobolewski Abram - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Sobolewski Icek - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Sobolewski Wincenty - - - 1941 - Witlany,obw. Mołotowski
    Soboń Wiktoria - - - x - w Noszulu/obw.archangielski
    Sobotówna Danuta - - - 1943 - sow.Czigilek, obw. Semipałatyński
    Sochaczewska Waleria - - - 1942 - Kostousowo, obw. Świerdłowski
    Sochaczewska Walerian - - - 1942 - Kostousowo, kw.46
    Sokołowski x - - - x - Krasnodolsk, Kazachstan
    Soliańska Anna - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Solicja Ljonia - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Solicka Franciszka - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Sołodink Michał - - - 1942 - obw. Świerdłowski
    Sołoniewicz Włodzimierz - - - 1943 - Wołogda,
    Sołoniewicz Włodzimierz - - s.Witolda - 1943 - W Wołogdzie
    Soncuk Bolesław - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Soroko Jan - - - 1939 - Prużana
    Soroko Jerzy - - - 1940 - Sybir
    Soroko Witalis - - - 1944 - Stawropolski Kraj
    Sosnowska Józefa - - - 1941 - Karabasz / Ural
    Sosnowski Józefa - - - 1940 - w Siewżełdorłagu
    Sowa Michał - - - 1943 - Kozury Małe, rej.barnaulski
    Sowa Michał - - - 1943 - barnaulski rej./Ałtajski Kraj
    Spanili Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Spicegol Abram - - - 1941 - rej.Samarkandy
    Sprung Chaja - - - 1942 - kol.Kachraman,obw.samarkandzki
    Spychalski Leon - - - 1946 - rej.Świerdłowska
    Sroka Andrzej - - - 1942 - m.Dikarabad w Uzbekistanie
    Sroka Jakub - - - 1942 - m.Dikarabad w Uzbekistanie
    Sroka Maria - - - 1942 - m.Dikarabad w Uzbekistanie
    Sroka Stanisław - - - 1942 - m.Dikarabad w Uzbekistanie
    Srtrach Jadwiga - - - 1941 - Krasnouralsk
    Srulewicz Srul - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Stanbułka Władysław - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Stanicki Władysław - - - 1941 - rej.Samarkandy
    Staniczek Tauba - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Stanisz Maria - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
    Stanisz Marian - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
    Stanisz Wanda - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
    Stanke Celinka - - c.Łucji 2 lata - x - Juranka/rep.Komi
    Stanke Łucja - - Haszcz - 1943 - Juranka/rep.Komi
    Stankiewicz maksymilian - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Stanowski Stefan - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Stanyński Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Stańkowska Stefania - - - 1945 - Kazachstn
    Starczewski Michał - - - 1942 - Ust Abakanski Lesoza-d, r.abakanski
    Starczewski Michał - - - 1943 - rej.abakański/Krasnojarski Kraj
    Steckiewicz Joanna - - - 1954 - Jelan,obw.irkucki
    Stefanczyk Konstanty - - - 1943 - Buchara, Uzb.SRS
    Steiner Dominika - - - 1941 - Borzowa, Krasnojarski Kraj
    Stelmach Emilia - - - 1944 - Ługawsk, r.minusinski
    Stemplewska Jadwiga - - - x - Jenieck, obw.archangielski
    Stemplewska Krystyna - - - 1941 - pos.Sija, obw.archangielski
    Sternecka Jadwiga - - - x - Sybir
    Stochlińska Honorata - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
    Stonowski Eugeniusz - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Stowiecka Łata - - - 1942 - koł.Komunizm, chajdarski s/s
    Stranc Jan - - - 1942 - Syberia
    Stranc Stanisław - - - 1941 - Syberia
    Strugała Edward - - - 1941 - w Lipowniku k. Archangielska
    Strugała Konstanty - - - 1942 - Brin-Nawolok k. Archangielska
    Struzik x - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Strynkowska Aleksandra - - - 1942 - Zarawszan, obw.samarkandzki
    Strynkowska Anna - - - 1942 - Zarawszan, obw.samarkandzki
    Strzelec Jan - - - 1940 - ?
    Strzelec Władysław - - - 1940 - ?
    Stykowski Jan - - - 1942 - Khanaki, Irak…
    Subczyńska Genowefa - - - 1942 - Worju, rej. Syktywkarski
    Subczyński Jan - - - 1943 - Worju, rej. Syktywkarski
    Sucharzewski Izydor - - - 1942 - Semipałatynsk
    Suchodolski Henryk - - - 1950 - pos.Tojożnoje/rej.mański/Krasnojarski Kraj
    Sudoł Genowefa - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
    Sudoł Michał - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
    Superniak Maria - - - 1941 - Noszul,Komi ASRR
    Swatek Tomasz - - - 1943 - zesłaniec, WP
    Sychla Antoni - - - 1942 - Wabkient, obw.bucharski
    Sychla Antoni - - - 1942 - Wabkient, obw.bucharski
    Sycz Michalina - - - 1940 - Kazachstan
    Sykała Karol - - - 1942 - Oremburg
    Sylwanowicz Stanisław - - - 1940 - Bestiubie / obw.akmoliński
    Sylwanowicz Stefania - - - 1940 - Bestiubie / obw.akmoliński
    Sylwestrowicz Zofia - - - 1941 - Kiryłowka,KazSRR
    Symonowicz Julian - - - 1942 - Kazachstan
    Symul Samuel - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Synowiec Adolf - - - 1948 - łag.w Komi ASRR
    Szacki Czesław - - - 1948 - tajny łagier
    Szagdaj Helena - - - 1940 - Irkuck
    Szagdaj Jadwiga - - - 1940 - Sybir…
    Szajna Wanda - - - 1942 - Graczewka, obw. Kustanajski
    Szalter Ozjasz - - - 1942 - rej.pachtakorski
    Szawioła Stanisława - - - 1941 - Zołotaja Gora, rej.tajszecki
    Szbinska Bronisława - - - 1943 - Uzbekistan
    Szczawińska Felicja - - - 1945 - Wilno
    Szczepańska Stefania - - - 1943 - pos.Gladiło
    Szczerbicki napoleon - - - 1948 - Jesil,KazSRR
    Szczudluk Ksenia - - - 1943 - Abakan / Krasnojarski Kraj
    Szczur Jan - - - 1944 - Krasnyj Majak/obw.chersonski
    Szczur Władysław - - - 1941 - puszmiński rej./obw.świerdłowski
    Szczyradłowska Józefa - - - 1944 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
    Szemiot Kazimierz - - - 1943 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
    Szenda Adolf - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Szerajew Nina - - - 1945 - Siemionowka, obw. Akmoliński
    Szewc Wanda - - - 1944 - obw. Aktiubinski
    Szewczyk Andrzej - - - 1942 - Plemsowchoz,s/s czkałowski
    Szewczyk Aniela - - - ok..1943 - lasy k/Archangielska
    Szewczyk Bronisław - - - 1942 - lasy k/Archangielska
    Szewczyk Mieczysław - - - 1943 - Jez.Onega
    Szewczyk Tekla - - - 1942 - lasy k/Archangielska
    Szklarski Leszek - - - 1943 - w Bijsku w Ałtajskim Kraju
    Szkutnik Jan - - - 1941 - Nyszul,Syberia
    Szkutnik Janina - - - 1943 - koł.Achum-Babaj, Uzbekistan
    Szkutnik Rozalia - - - 1943 - koł.Achum-Babaj, Uzbekistan
    Szkutnik Zofia - - - 1943 - Nyszul,Syberia
    Szlosek Kunegunda - - - 1941 - Meczadzil, KomiASRR
    Szlucka Karolina - - - 1940 - Tomsk
    Szlucka Stanisława - - - 1942 - x
    Szmulewicz Stanisław - - - 1942 - rej. Samarkandy
    Sznajder Jan - - - 1946 - NKWD…
    Sznajder Aniela - - - 1941 - Ungut, rej.manski, Krasnojarski Kraj
    Sznajder Krystyna - - - 1942 - Ungut, rej,manski,Krasnojarski Kraj
    Szofer Józefa - - - 1940 - x (rozstrzelany przez NKWD)
    Szołobryt Józef - - - 1942 - Budionnowka, rej.presnowski
    Szopa Jan - - - 1942 - sow.Bałangor, obw.samarkandzki
    Szopa Stanisław - - - 1942 - sow. Bałangor, obw.samarkandzki
    Szopa Wiktor - - - 1942 - sow. Bałangor, obw.samarkandzki
    Szostak Albina - - - 1943 - koł.Kizył Batrak/obw.samarkandzki
    Szostak Anna - - - 1940 - Ałtajski Kraj
    Szostak Jozef - - - 1943 - koł.Kizył Batrak/obw.samarkandzki
    Szostak Marceli - - - 1943 - koł.Kizył Batrak/obw.samarkandzki
    Szot Władysław - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Szowalewski Antoni - - - 1942 - Czernogorsk,Krasnojarski Kraj
    Szpakowski Piotr - - - 1941 - m.Zorza/obw.archangielski
    Szpilewski Mirosław - - - 1945 - r.urlitiupski, obw.pawłodarski
    Szporer Boruch - - - 1942 - Komunizm, obw.samarkandzki
    Szpytma Alicja - - - 1941 - m.Pierwomajsk/obw.swierdłowski
    Szrajner Anna - - - 1942 - koł. Kizilsz, obw.samarkandzki
    Szrajner Boruch - - - 1942 - koł. Kizilsz, obw.samarkandzki
    Szturm Fajga - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
    Szulgacz Helena - - - 1945 - sow. Industria, obw. Połtawski
    Szulgacz Michał - - - 1941 - Sigerda, rej.karpagorski
    Szumowska Anna - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
    Szumska Anna - - - 1943 - Kaługino, rej. Mamlucki, KazSRS
    Szuszkiel Aleksandra - - - 1942 - Krasnouralsk
    Szuszkiel Czesław - - - 1942 - Krasnouralsk
    Szuszkiel Janina - - - 1942 - Krasnouralsk
    Szut Tomasz - - - 1943 - m.Sołonieczno/ Ałtajski Kraj
    Szutowicz Adolf - - - 1948 - k.Nowosybirska/obw.kiemierowski
    Szwaricz Anna - - - 1941 - Krasnojarsk
    Szwed August - - - 1943 - m.Lesnaja /rej.kudymkarski
    Szybińska Katarzyna - - - 1942 - Uzbekistan
    Szybińska Bronisława - - - 1943 - Uzbekistan
    Szybińska Katarzyna - - - 1942 - Uzbekistan
    Szybiński Andrzej - - - 1942 - Uzbekistan
    Szybiński Stanisław - - - 1943 - Indie ((Anders)
    Szybiński Zygmunt - - - 1941 - Narwa, Uzbekistan
    Szybiński Andrzej - - - 1942 - Uzbekistan
    Szybiński Stanisław - - - 1943 - Indie
    Szybiński Zygmunt - - - 1941 - m.Narwa
    Szydełko Antoni - - - 1941 - m.Tiubil /Krasnojarski Kraj
    Szydełko Bronisława - - - 1941 - obw.wołogocki RFRR
    Szydełko Tadeusz - - - 1940 - m.Tiubil /Krasnojarski Kraj
    Szydełko Władysław - - - 1941 - m.Tiubil /Krasnojarski Kraj
    Szydełko Bronisława - - - 1941 - pos.Wietka / obw.wołogodzki
    Szydełko Katarzyna - - - 1942 - w Zabojkach
    Szydłowski Stanisław - - - 1942 - Kermine, CW
    Szyk Krystyna - - - 1941 - Artiel"Kzył-Zar", obw.kustanajski
    Szylko Władysław - - - 1939 - NKWD
    Szyłak Maria - - - 1940 - Suchobezwodna /obw.gorkowski
    Szymanowski Zelik - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Szymańska Stefania - - - 1944 - B.Bukon, obw.semipałatynski
    Szymszon Józef - - - 1944 - Romanowka, r.dżurunski
    Ślaciecka Zofia - - - x - Połtawka, Kazachstan
    Ślaciecki Ignacy - - - x - Połtawka, Kazachstan
    Ślaciecki Janusz - - - x - Połtawka, Kazachstan
    Ślaciecki Jędrek - - - x - Połtawka, Kazachstan
    Ślaciecki Oleś - - - x - Połtawka, Kazachstan
    Ślenski Władysław - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Śliwa Helena - - - 1940 - ok..Saratowa
    Śludzińska x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Śluzałek x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Śmigielska Alfonsyna - - - 1942 - Zarawszan, obw.samarkandzki
    Świątkowski Gustaw - - - 1942 - Semipałatyńsk / Kazachstan
    Świderska Józefa - - - 1941 - łag.Diesiatki k. Archangielska
    Świderska Lusia - - - x - w transporcie…
    Świderska Stanisława - - - 1940 - łag. Diesiatki k. Archangielska
    Świderski Bolesław - - - 1941 - łag. Diesiatki k. Archangielska
    Świderski Jerzy - - - 1941 - łag. Diesiatki k. Archangielska
    Świderski Mieczysław - - - 1941 - łag. Diesiatki k. Archangielska
    Święcicki Władysław - - - 1934 - zesłany do Karelii, 1945 WP poległ
    Świrniak Józef - - - 1939 - NKWD…
    Świrniak Szczepan - - - 1941 - Kaczyry, obw.pawłodarski
    Świtała Zofia - - - 1943 - Barnauł, Ałtajski Kraj
    Tabaczyńska Jadwiga - - - 1944 - B.Bukoń, obw.semipałatynski
    Tabaczyńska Zofia - - - 1944 - B.Bukoń, obw.semipałatynski
    Tabaczyński Tadeusz - - - 1941 - B.Bukon, obw.semipałatynski
    Tabaka Józef - - - 1942 - Ziadin, obw.samarkandzki
    Taczała Czesława - - - 1940 - w Karpogorach/obw.archangielski
    Taczała Jan - - - 1942 - Pinedze /obw.archangielski
    Taczała Stanisława - - - x - w Karpogorach/obw.archangielski
    Tanenbaum Dawid - - - 1942 - kol.Łapunina, rej.Samarkandy
    Tanenbaum Jankiel - - - 1942 - Kiziłnamuna, rej.Samarkandy
    Tarbur Abela - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Tarło Bendet - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Tarnowska Zofia - - - 1943 - łagier Krywoszczakowo
    Tarnowski Edward - - - x - utonął w rzece Ob.
    Tarnowski Wiktor - - - x - x
    Taruruj Andrzej - - - 1940(?) - Syberia…
    Tatarynowicz Elżbieta - - - 1941 - m.Makariew / obw.kostromski
    Tenerowicz Tadeusz - - - 1940 - areszt.NKWD….
    Terebkarz Szmul - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Terlikowski Bolesław - - - 1943 - k/Parabieli, obw.nowosybirski
    Tiszbenfas Zygmunt - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Tłuczek Maria - - - x - w Wierchniej Pawłowce/obw.czkałowski
    Tobias Chaim - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Tobiasz Piotr - - - 1944 - Ichołza, rej.krasnoborski
    Tobiasz Piotr - - - 1942 - pos.Sarga
    Tobiasz Tadeusz - - - 1942(?) - WP….
    Toczek Michał - - - 1941 - pos.Paługrudowa,r.tarski
    Todryk Gabriela - - - 1941 - Toporok, rej.tajszecki, obw.irkucki
    Todryk Krystyna - - - 1942 - Toporok, rej.tajszecki, obw.irkucki
    Tokar Bolesław - - - 1942 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
    Tokar Danuta - - - 1940 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
    Tokar Tadeusz - - - 1942 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
    Tokarska Maria - - - 1943 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
    Tokarski Jan - - - 1942 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
    Tołścik Barbara - - - 1940 - pos.nr6 / obw.wołogodzki
    Tołścik Sylwester - - - 1942 - Nalimow Ruczej / obw.wołogodzki
    Tomala x - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Tomczyński Jan - - - 1940 - łagry na Kołymie
    Topola Franciszek - - - 1944 - obóz Sielce, obw. Riazański
    Topolski Jan - - - 1944 - Bułajewo
    Topolski (Tpolski) Andrzej - - - 1944 - Bułajewo,obw.kazachstański
    Toruniewski Józefa - - - 1943 - w Diegtiarce /obw.swierdłowski
    Tracz Mirosław - - - x - stacja Kruticha, r.reżewski
    Tracz Wacław - - - x - stacja Kruticha, r.reżewski
    Tracz Wiktoria - - - 1944 - Krutoj Klucz, Syberia
    Tracz Wojciech - - - 1941 - Krutoj Klucz, Syberia
    Trojanowski Jan - - - 1942 - Nowa Jeruda, Krasnojarski Kraj
    Trojnar Walenty - - - 1941 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Trusz Anna - - - 1942 - os.Otnisk Tobolski
    Trusz Antoni - - - 1942 - wiezienie-Syberia
    Trusz Bronisława - - - 1939/1940 - os.Otnisk Tobolski
    Trytek Ludwik - - - 1943 - Czułak-Kurgan, Kazachstan
    Trytek Walenty - - - 1944 - Czimkient, KazSRR
    Trzęsniowski Zdzisław - - - 1942 - Ozierki, rej. Taboryński
    Trzęśniowska Franciszka - - - 1943 - Ozierki, rej. Taboryński
    Trzęśniowski Celestyn - - - 1945 - Troick, obw. Czelabinski
    Tuła Anna - - - 1946 - Semipałatynsk, Kazachstan
    Tumiłowicz Helena - - - 1940 - koł.Czan-Czar, Kazachstan
    Turek Jakub - - - 1941 - m.Ciopsa k. Irkucka
    Turek Józefa - - - 1941 - m.Ciopsa k. Irkucka
    Turlej Marian - - - 1945 - m.Tatjenowka / Krasnojarski Kraj
    Tuszewicki Józef - - - 1943(?) - zesłaniec, WP
    Tuzinkiewicz Jerzy - - - 1942 - Karkin-Batasz
    Twardowski Konstanty - - - 1936 - areszt.NKWD……
    Tyczynski Tadeusz - - - 1942 - sow.Bolszewik, obw.semipałatynski
    Tymaszuk Maria - - - 1942 - Żołdowaj, Kazachstan
    Tymber Franciszek - - - 1945 - w transporcie…
    Ulianowa Maria - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Umpirowicz Roman - - - 1951 - Usolje Sibirskoje, Syberia
    Umpirowicz Roman - - s.Władysława - 1951 - Usol
    Urbańska Benigna - - - 1944 - Kijały, Kazachstan
    Urbańska Stefania - - - 1942 - Połtawka,Płn.Kazachstan
    Usyk Michał - - - 1944 - Krasnouralsk
    Usyk Katarzyna - - - 1944 - Krasnouralsk
    Uzłowski Eustachy - - - 1943 - Pieczłag,Komi ASRR
    Uznański Jan - - - 1944 - koł.Deż-Kan /obw.dżambulski/ Kazachstan
    Wac Anna - - - 1941 - Władymirsk, rej. jenisiejski
    Wac Jakub - - - 1941 - Władymirsk, rej. jenisiejski
    Wac Mikołaj - - - 1942 - więzienie w Jenisiejsku
    Wachowska Zofia - - - 1942 - sow. Bolszewik, KazSRS
    Wajkert Helena - - - 1940 - pos.Suśma
    Wajkert Marianna - - - 1941 - m.Kokornaja / obw.archangielski
    Wajs Joel - - - 1942 - Ziadin, obw.samarkandzki
    Wakuluk Zofia - - - x - Rublowka, Kazachstan
    Walak Stefan - - - 1942 - Ziadin, obw.samarkandzki
    Walczewska Helena - - - 1943 - Kargowina, r.biereznikowski
    Walczewski Michał - - - 1942 - Kargowina, r.winogradowski
    Walczuk Józef - - - x - Kotłas
    Wałęgowa Apolonia - - - 1940 - koł.Żarkul /obw. kustanajski
    Wanic czesława - - - 1941 - Pałagrudowo,obw.omski
    Warczuk Michał - - - 1939 - więź.w Bielsku
    Warmachowski Józef - - - 1939 - NKWD…
    Waryszewer Szyja - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
    Warzyńska Maria - - - x - Parabiel,obw.nowosybirski
    Wasilewska Maria - - - 1942 - Bystrówka,Kirgizja
    Wasilewska Maria - - - x - Lwowka, obw.nowosybirski
    Wasilewska Maria - - - 1942 - Bystrowka, Kirgizja
    Wasilewski x - - - 1941 - Dżambuł, Kazachstan
    Wasilewski Jan - - - x - Krasnojarski Kraj (?)
    Wasilewski Witold - - - 1942 - Kenimech,CW,14410
    Wasiukiewicz Józef - - - 1940 - więxź. w Prużanie (?)
    Wasyluk Czesław - - - 1942 - sow. Bolszewik, KazSRS
    Wasyluk Władysław - - - 1942 - sow. Bolszewik, KazSRS
    Wąs Michał - - - 1940 - Sybir
    Wąsewicz Danuta - - - 1940 - Zacharkowski Bor
    Wąsowska Emilia - - - 1942 - Akmolińsk, Kazachstan
    Wdowiak Helena - - - 1940 - Czeremoszka, Krasnojarski Kraj
    Wdowiak Janina - - - 1940 - Czeremoszka, Krasnojarski Kraj
    Wdowiak Michał - - - 1941 - Czeremoszka, Krasnojarski Kraj
    Wende Eugeniusz - - - x - Czelabinsk
    Wiącek Eleonora - - - 1946 - Irtyszsk, rej. Pawłodarski
    Wichman Halina - - - 1940 - Kazachstan
    Widelski Leon - - - 1941 - Dzambuła, Kazachstan
    Widła Rozalia - - - 1944 - Bijsk, Ałtajski Kraj
    Widła Wanda - - - 1943 - Bijsk, Ałtajski Kraj
    Wiejak Jerzy - - - 1942 - Barnauł
    Wielgus Antoni - - - 1941 - Tułun, obw. Irkucki
    Wielgus Jadwiga - - - 1942 - Tułun, obw. Irkucki
    Wielgus Józef - - - 1942 - WP, zaginał
    Wielgus Waleria - - - 1941 - Tułun, obw. Irkucki
    Wienconek Eleonora - - - 1944 - Tomsk
    Wienconek Leon - - - x - Dołoń /obw.pawłodarski/Kazachstan
    Wierszyło Jadwiga - - - 1942 - Barnauł, Ałtajski Kraj
    Wierzbiniec Franciszek - - - 1942(?) - areszt.NKWD…
    Wierzbiniec Marian - - - 1943(?) - areszt.NKWD…
    Wierzbiniec x - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Wieśko Aleksander - - - 1939 - NKWD…
    Więcław Stanisław - - - 1942 - x
    Wiglusz Jan - - - 1942 - Taszkient
    Wiglusz Marcin - - - 1945 - w Mombasie
    Wilk Jan - - - ? - Zesłaniec, WP-Lenino
    Wilken Margarita - - - 1942 - KomiASRR
    Wilusz Aleksander - - - 1941 - Archangielsk
    Winniczek Józefa - - - 1943 - Błagowieszczenka.KazSRR
    Wiśniewski Mieczysław - - - 1941 - r.irtyszski
    Włodyka Genowefa - - - 1943 - Pawłodar,KazSRS
    Wnuk Maria - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Wodiczko Helena - - - 1944 - B.Bukon, obw.semipałatynski
    Wojciechowska Danuta - - - 1940 - Kokpiekty,obw.semipałatynski
    Wojciechowski Władysław - - - 1942 - posiołek 11, Ałtajski Kraj
    Wojciechowski Kazimierz - - - 1942 - m.Wieriużskoje Oziero /obw.archangielski
    Wojtasiewicz Tadeusz - - - 1941 - Lwów/więzienie na Łąckiej.
    Wojtylewicz Wacław - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Wołek Teodor - - - 1943 - obw.kustanajski/Kazachstan
    Wołk Barbara - - - 1943 - Połtawka, Kazachstan
    Wołk-Łaniewska Bronisława - - - 1943 - obw.kokczetawski
    Wołk-Łaniewska Bronisława - - - 1943 - w.im.Gorkiego/Kazachstan
    Wołos Ludwika - - - ? - zesłaniec, WP-Lenino
    Wołos Ludwik - - - 1943 - zesłaniec, WP
    Wołosiewicz Natalia - - - 1944 - rej.Kaczyra, obw.pawłodarski
    Wołoszczak Agnieszka - - - 1941 - m.Minor / Jakucka ASSR
    Wołydyłło Danuta - - - ok..1942 - Wiszniowka, obw.akmoliński
    Wonka Stanisława - - - 1945 - w Starym Szpejerze Ukraina
    Wonka Waleria - - - 1944 - w Starym Szpejerze Ukraina
    Worobcowa x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Woszczek Jakub - - - 1942 - w Jemecku / obw.archangielski
    Woźniak Józef - - - 1941 - Tok-Mansaj, obw.aktiubinski
    Woźniakiewicz Anastazja - - - 1942 - Chim-Stroj, r.krasnouralski
    Wójcik Czesław - - - 1942 - Kermine, CM, 3-14-3
    Wróbel Roman - - - 1940 - zaginiony
    Wróblewska Marianna - - - 1943 - Zwienigorodka, KazSRR
    Wysocka ? - - - 1946 - Wołodarowka, KazSRS
    Wysocka Wanda - - - 1946 - Majkain-Zołoto /obw.pawłodarski
    Wysocki Szulim - - - 1942 - Ziadin,obw.samarkandzki
    Wysocki Feliks - - - 1943 - Majkain-Zołoto /obw.pawłodarski
    Wysocki Marceli - - - 1943 - Kazachstan
    Wysoczańska Anna - - - 1942 - koł.Kizył-Szarik k. Dzambułu
    Wysoczańska Franciszka - - - 1942 - w Dżambule / Kazachstan
    Wysoczański Edward - - - 1942 - Taszkient / Uzbekistan
    Wysoczański Józef - - - 1942 - w Dżambule / Kazachstan
    Wysoczański Józef - - - 1941 - pos.Czarnysz / obw.archangielski
    X Dzidzia - - - 1942 - sierociniec w r. dżowalińskim, UzbSRR
    X Michał - - - 1942 - sierociniec w r. dżowalińskim, UzbSRR
    X Rózia - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
    Zabojski Bronisław - - - 1941 - Ziadin, rej.pachtakorski,UzbSRR
    Zabojski Stanisław - - - 1941 - Ziadin, rej,pachtakorski,UzbSRR
    Zacios x - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Zagajewicz Stefan - - - 1941 - Krasnojarsk
    Zagoździnski Tadeusz - - - 1945 - transport do łagrów
    Zagrobelny Michał - - - 1944 - st.Dżurun, ob..aktiubinski
    Zagrodnik Bronisława - - - 1942 - Ziadin, rej,pachtakorski,UzbSRR
    Zagrzewska Apolonia - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Zając Celina - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
    Zając Łucja - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
    Zając Maria - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
    Zając Mojsze - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Zając Teresa - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
    Zającowna Krystyna - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Zajączkowski Henryk - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Zajączkowski Marcin - - - 1942 - Plemsowchoz,s/s czkałowski
    Zaklukiewicz Maria - - - 1942 - Popereczka, Krasnojarski Kraj
    Zaklukiewicz Stanisława - - - 1941 - Popereczka, Krasnojarski Kraj
    Zakrzewska Helena - - - x - Uksora, obw.archangielski
    Zakrzewska Janina - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Zakrzewska Zofia - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Zaleska Joanna - - - 1951 - Chabarowski Kraj
    Załuska Tadeusz - - - 1944 - w Barnaule
    Zapała Janina - - - x - Stiepnoje/obw.dzambulski/Kazachstan
    Zapała Roman - - - 1940 - w Kopytowie/obw.archangielski
    Zapała Stanisław - - - 1943 - sow. Czok-Pak /obw.dżambulski /Kazachstan
    Zapałowicz Krzysztof - - - 1941 - lespunkt, obw.archangielski
    Zarołowska Maria - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Zarychta Maria - - - 1941 - Urgienicz, srednia Azja
    Zarzecki Piotr - - - 1944 - koł.Nowyj Put /obw.tiumieński
    Zarzycki Wojciech - - s.Wojciecha - 1944 - Pieremożec 6/obw.zaporowski
    Zawadzka x - - - x - Barnauł, Ałtajski Kraj
    Zawadzki Wincenty - - - 1940(?) - x
    Zawadzki Witold - - - x - Barnauł, Ałtajski Kraj
    Zawistowski Wiktor - - - 1941 - Archangielsk
    Zdobylak Szczepan - - - 1942 - Syktywkar, KOMI ASRS
    Zegzda Eugeniusz - - - 1942 - Bajdukow, r.Samarkandy
    Zegzda Władysław - - - 1942 - Bajdukow, r.Samarkandy
    Zelenfrojnd Irena - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Zębska Katarzyna - - - 1940 - obóz Udaczna /obw.irkucki
    Zębski Czesław - - - 1940 - obóz Udaczna /obw.irkucki
    Zębski Stanisław - - - 1940 - obóz Udaczna /obw.irkucki
    Zgłobicka Ryszarda - - - 1940 - Sybir
    Zgłobicki Stanisław - - - 1943 - Uzbekistan
    Zielinski Piotr - - - 1941 - Irkuck
    Zielińska Magdalena - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
    Zieliński Tadeusz - - - 1941 - IV Ferma/ obw.kustanajski/Kazachstan
    Zięba Zofia - - - 1941 - w Talicy / obw.świerdłowski
    Ziębla Helena - - - 1944 - w Pawłodarze
    Ziębla Jan - - - 1943 - w Pawłodarze
    Zimorowicz Aleksander - - - 1941 - Syberia
    Zimorowicz Regina - - - 1940(?) - Kalucze, obw.irkucki
    Zimorowicz x - - - 1939(?) - areszt.NKWD….
    Zimorowicz x - - - 1940(?) - Kalucze, obw.irkucki
    Zimowski Piotr - - - x - Katyn(?)
    Ziomek Maria - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
    Zipkowski Henryk - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Złotkowska Halina - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Złotnicka Alicja - - - 1945 - Sorokino,Ałtajski Kraj
    Zmora Julian - - - x - pod Wałczem
    Zmora Marcin - - - 1941 - Ust Szysz, obw. Omski
    Zmora Maria - - - 1942 - Ust Szysz, obw. Omski
    Zontek Leopold - - - 1941 - Ogradna, obw. Irkucki
    Zontek Mela - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
    Zontek Weronika - - - 1940 - Kalucze, obw.irkucki
    Zora Cecylia - - - x - w Mościskach k.Pawłodaru/Kazachstan
    Zorbachowska Barbara - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Zub Eugenia - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
    Zub Helena - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
    Zub Janina - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
    Zub Tomasz - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
    Zub Władysław - - - 1945 - koł. Kabsel, rej.abakański
    Zubrzycki Teodor - - - x - zesłanie x
    Zwarycz Michał - - - 1940 - Paczyna, obw. Archangielski
    Zweig Leopold - - - 1942 - Grizidubowo, rej.Samarkandy
    Zyga Katarzyna - - - 1945 - Zwienigorodka, Ukraina
    Zyga Zygmunt - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Zygelberg Melania - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Zygelberg Stanisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Zygurski Andrzej - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Zylderszmir Liora - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Zyśko Bronisław - - - 1945 - B.Bukon, obw.semipałatynski
    Żabiełowicz Ludwika - - - 1954 - Reszoty, Krasnojarski Kraj
    Żak Katarzyna - - - 1941 - Kamionka, obw. Tiumeński
    Żak Ludwika - - - 1941 - Kamionka, obw. Tiumeński
    Żak Tadeusz - - - 1941 - Kamionka, rej.jurgiński
    Żedż Antoni - - - 1940 - w Gramatusze
    Żedż Eugenia - - - 1943 - w Gramatusze
    Żelazowski Józef - - s.Cezarego - 1943 - Kazłyk/obw.akmoliński
    Żelichowska Amila - - - 1942 - rej.Samarkandy
    Żmuda-Trzebiatowski Józef - - - 1940 - pos.Kwtok, obw.irkucki
    Żuczkowski Antoni - - - 1942 - Zarawszan, obw.samarkandzki
    Żukowska Helena - - - 1940 - Bobrysze,obw.archangielski
    Żurawski Stanisław - - - 1939 - ?
    Żydak Katarzyna - - - 1940 - Ozjero Zajskoje w Ałtajskim Kraju
    Żywicki Julian - - - 1942 - Bieriozowka, Krasnojarski Kraj.

    SUPLEMENT    24.08.09

    Jestem wnuczką Bronisława Kordońskiego. Cała rodzina Kordońskich została wywieziona 10.02.1940r.
    z ich majątku Piłatowicze koło Nowej Myszy ( majątek Piłatowicze graniczył z majątkiem Bałabanowicze oraz z folwarkiem Skuplin tj. kolo Baranowicz) do specposiołku Południewica w Gorkowskiej Obłastii - poczta Łubtiuk, tam zmarły z głodu siostry mojej mamy - Franciszka i Zofia.
    Pracowali w tajdze. W końcu 1941r. dostali pozwolenie wyjazdu na południe i znaleźli się w Uzbekistanie. Pracowali w kołchozie Askar skąd w lutym Bronisław Kordoński z synem Piotrem poszli do Armii Andersa i wysłano ich do obozu w Guzar. Tam obaj zmarli. Niestety na tablicach Cmentarza Wojskowego widnieje tylko junak Piotr Kordoński.
    Tadeusz, Edward i Filip wyjechali z sierocińcem Andersa do Południowej Afryki.
    O śmieci ojca i brata a także o losach sierot wywiezionych z Uzbekistanu moja mama dowiedziała się juz w Polsce po długich poszukiwaniach przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż w Kairze dopiero w 1949 roku.
    Moja mama ze swą matką Pauliną pracowały w Bucharze skąd wróciły w 1947 roku do Polski. Babcia zmarła w 1956 roku.
    To historia. Moja mama ma 85 lat.

    Elżbieta Kurkiewicz z Kordońskich

     
    29.09.2011

    W wykazie zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956 nie znalazłam nazwiska mojej babci Marii Sałamaj, która zmarła i została gdzieś tam pochowana i nigdzie nie mogę znależć gdzie.
    I może dla szukających rodzin podam   rodziny, które zostały wywiezione i może ktoś będzie miał jakieś zdjęcia, pamiątki...
     
     
    Sałamaj Maria z domu Rudnicka ur. 1909  córka Jakuba i Marii Więcław      -Dżambułska obł. Dżambulski rej,, k/z Pułat-Koszczi        
    dzieci:  Stanisław   ur. 1927
                 Władysław   ur.1929
                 Antoni    ur.1931
                 Eugeniusz   ur.1933
                 Bolesław   ur. 1937
                 Stefania    ur.  1935
                 Wanda   ur. 1941
               mąż  Józef,  szeregowy syn Jana i Agaty Ćwikiel
              
     
    Sałamaj Anna z domu Rudnicka ur. 1909  córka Jakuba  i Marii Więcław     -  Dżambułska obł. Dżambulski rej,, k/z Pułat-Koszczi        
     
    dzieci: Edward  ur. 1925
    Marian  1927
    Mieczysław 1928
    Tadeusz 1929
    Bronisław 1931
    Helena  1932
    Stanisława 1934
    Czesława 1936
    mąż Franciszek szeregowy   - syn Jana i Agaty Ćwikiel
     
    Agata Sałamaj
     


    27.11.2011

    Szanowny panie,chce podziekowac za pana wysilek upamietnienia ludzi zmarlych na sybirze(wykaz zmarłych polskich zesłańców...).dodam do listy 3 nazwiska osob zmarlych w borzowie.sa to:
    1) Maria Zielonka ur.w senkowie kuropatnickim w 1927 roku; zmarla z glodu w maju 1942 w wieku 15 lat-siostra mojego ojca inz.wladyslawa zielonki corka franciszki(z domu wieckowicz)i wojciecha zielonki
    2) Piotr Wieckowicz ur.1868,zmarl w 1941 -dziadek mojego ojca po stronie matki
    3) Maria Wieckowicz (z domu urban,corka marty i franciszka urbana )ur1880 zmarla w 1940 roku babcia mojego ojca po stronie matki.
    Moim cichym pragnieniem jest odnalezienie ich grobow w borzowie,ale nie wiem czy to mozliwe...
    inf.  Lucjan Juliusz Zielonka 


     
    27.11.2011

    Grabsztunowicz Jan urodzony 1884 r. w Podmerecz parafia Tugiele, Litwa. Wywieziony z rodziną w 1951 r na Sybir do osady Podgornoje obw. Tomsk zmarł tam w 1956 roku.
    Załączam również do wykorzystania skany dość unikalnych dokumentów z wywozu na Sybir, zdobytych z archiwum Litwy.
    Jest to dokument przekazania rodziny do składu pociągu i dokument wybycia z Sybiru zmarłego dziadka Jana Grabsztunowicza, który został pochowany w Podgornoje obw. Tomsk.
     
     
    inf.  Romuald Grabsztunowicz


    27.04.2012
    Mieczysław Ryszkowski, ktory zmarl 19 marca 1942 w Czirakczi, Uzbekistanie, z przeczyny Tyfusu Plamistego

    inf. Barbara A. Ryszkowska 29,04,2012

    03.02.2013

    Z posiadanych przeze mnie informacji: w Mieżdugrance zmarła Hada Anna (pisana przez samo"h' i chłopiec, którego imienia nie pamiętają członkowie mojej rodziny. Ponadto zmarła tam Zofia Kawalec i jej córeczka też Zofia, które zmarły tuż po porodzie w 1943 roku.

    inf. Anna-Pisarek-Walendziak


    09.05..2013
     
    Na liście nie znalazłem:
    Jastrzębski Józef (mój dziadek) z tego co wiem zmarł w szpitalu na tyfus, w Muraszi (Autonomiczna Republika Komi) zimą lub wiosną 1942r.
    Jastrzębski Mieczysław (syn Józefa) urodzony w 1938 r zmarł na płuca wiosną 1943 r w Muraszi lub w miejscowości Bezbożnik (Autonomiczna Republika Komi).
    Zostali oni z resztą rodziny wywiezieni 10.02.1940 roku z osady Mogiła, koło Krasnego, pow. Złoczów, woj. Tarnopolskie

    inf. Janusz Jastrzębski

         20 styczeń 2009 r. - 14 lipiec 2014 r. 

    @
    Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005