<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Akty Stanu Cywilnego cz. 1

 • Mazurówka, parafia Grzymałów, powiat Skałat
 • Stary Zamość
 • Powsin k. Warszawy
 • Podlesie, parafia Grzymałów powiat Skałat
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława cz. 2
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława cz. 3
 • Warszawa - Praga, par. Matki Bożej Loretańskiej UR
 • Warszawa - Praga, par. Matki Bożej Loretańskiej ŚL
 • Warszawa - Praga, par. Matki Bożej Loretańskiej ZG
 • Stupsk, gm. Stupsk, woj. mazowieckie
 • Śleszyn woj. łodzkie
 • Wypisy wybranych aktów ślubów,urodzeń i zgonów w Rożnowie, Nowosielicy, Dżurowa, Kut, Kosowa, Sniaty
 • Wilno, parafia św. Jana - chrzty
 • Wilno, parafia Św. Jana - śluby
 • Wilno, parafia Św. Jana - śluby późniejsze
 • Wilno, parafia Św. Jana - zgony
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława cz. 4
 • Kiełpin k. Warszawy UR
 • Kiełpin k. Warszawy ŚL
 • Kiełpin k. Warszawy ZG
 • Bedlno k. Kutna UR
 • Bedlno k. Kutna ŚL
 • Bedlno k. Kutna ZG
 • Tarchomin k. Warszawy UR
 • Tarchomin k. Warszawy ŚL
 • Tarchomin k. Warszawy ZG
 • Łomna k. Warszawy UR
 • Łomna k. Warszawy ŚL
 • Łomna k. Warszawy ZG
 • Zerzeń - Warszawa UR
 • Zerzeń - Warszawa ŚL
 • Zerzeń - Warszawa ZG
 • Paprotnia woj. mazowieckie UR
 • Paprotnia woj. mazowieckie ŚL
 • Paprotnia woj. mazowieckie ZG
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę A - J
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę K - O
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę P - Ż
 • Warszawa, par. Św. Jana ŚL - nazwiska "A " do " Ł "
 • Warszawa, par. Św. Jana ŚL - nazwiska "M " do " Ż "
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę A - J - lata 1884 - 89
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę K - O - lata 1884 - 89
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę P - Ż - lata 1884 - 89
 • Warszawa, par. Św. Jana UR
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława ŚL
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1901 - 1905 - nazwiska na literę A - J
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1901 - 1905 - nazwiska na literę K - O
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1901 - 1905 - nazwiska na literę P - Ż
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1906 - 1909 - nazwiska na literę A - J
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1906 - 1909 - nazwiska na literę K - O
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1906 - 1909 - nazwiska na literę P - Ż
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych ŚL 1866 - 1890 - nazwiska na literę " A - Ł "
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych ŚL 1866 - 1890 - nazwiska na literę " M - Ż "
 • Turośl woj. podlaskie UR


 • Wilno - par. św. Jana

   księgi chrztów 1877 - 1906 
     księga chrztów 1877-1879
  Link: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3935

  księga chrztów 1879-1883
  Link: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3936

  księga chrztów 1883-1890
  Link: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3774

  księga chrztów 1890-1894
  Link: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3775

  księga chrztów 1894-1897
  Link: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3785

  księga chrztów 1898-1900
  Link: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3789

  księga chrztów 1900-1906
  Link: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3790

   

  Rok

  Nr. strony /

  Nr. aktów w nawiasach

  Liczba osób ochrzczonych

  Uwagi

  1877

  3-33(nr.45-149)

  149

  jest spis osób ochrzczonych

  1878

  34-71

  152

  jest spis osób ochrzczonych

  1879

  72-105 (1-141)

  4 (142-147)

  147

  jest spis osób ochrzczonych

  1880

  1-41

  151

  brak

  1881

  42-69

  137

  brak

  1882

  70-102

  156

  brak

  1883

  102-107 (nr. 1-28), 3-27 (nr. 29-137)

  137

  niezbyt czytelne; niedokładności

  1884

  27-63

  131

  niezbyt czytelne; niedokładności

  1885

  64-95

  162

  niezbyt czytelne; niedokładności

  1886

  96-117

  149

  niezbyt czytelne; niedokładności

  1887

  118-141

  157

  brak

  1888

  142-163

  173

  brak

  1889

  164-191

  155

  brak

  1890

  192-202 (nr.1-),     4-31 (nr-149

  149

  pismo wyblakłe, wiele miejsc nieczytelnych

  1891

  32-59

  166

  brak

  1892

  59-80

  199

  brak

  1893

  80-100

  207

  brak

  1894

  101-103 (nr. 1-33)

  3 – 23 (od nr 34)

  183

  niezbyt czytelny charakter pisma

   

  1895

  23 - 46

  212

  brak

   

  1896

  47 - 77

  197

  niezbyt wiarygodne zapisy nazwisk

   

  1897

  77 -110

  199

  od końca roku cenne zapisy o miejcu pochodzenia rodziców

  1898

  3 - 39

  176

  są zapisy o miejcu pochodzenia rodziców

  1899

  40 - 89

  190

  przy końcu roku zapisy mniej czytelne

  1900

  89 - 102(nr.1-63)

  4 – 25 (od nr.64)

  166

  w początku roku zapisy mniej czytelne brak

  1901

  25 - 65

  175

  brak

  1902

  65 – 107, 110

  155

  niezbyt czytelny charakter pisma, księga prowadzona dość niechlujnie

  1903

  110 - 144

  154

  brak

  1904

  145 - 174

  173

  Przemieszane kartki:

  strona 150: lewa kartka ze str. 179;

  strona 165: lewa kartka ze str. 150;

  strona 179: lewa kartka ze str. 165

  1905

  175 - 202

  173

  brak

  1906 (do 12 lutego)

  203-206, 209

  26

  brak

  RAZEM

  4408

     Jak korzystać z tabeli
  1. Odnalezienie poszukiwanego nazwiska.
  Najlepiej robić to przy pomocy własnej (nie portalowej!) wyszukiwarki: wystarczy kliknąć na klawisz "Strg" albo "Crtl" w lewym dolnym rogu klawiatury, a potem na klawisz oznaczający literę "F". Na ekranie pojawia się okienko, gdzie należy wpisać nazwisko albo jego najbardziej charakterystyczną część, np. „Mieczkowski” albo „Mieczk”. Należy pamiętać o tym, że pisownia nazwiska często nie odpowiada dzisiejszej wersji, nazwiska pisano „na słuch”, np. Dapszewicz i Dabszewicz.

  2. Odszukanie aktu w księdze.
  W tabeli podane są lata i numery stron, odpowiadajace tym latom. Np. poszukiwana osoba urodziła się w 1893 roku, akt nr 27. Przy pomocy tabeli można ustalić, że aktu należy szukać na stronach 80-100 księgi chrztów 1890-1894 (link jest podany nad tabelą). Z tabeli można się też dowiedzieć, że na 20 stronach mieści się 207 aktów czyli po 10-11 aktów na jednej stronie. Z tego wynika, że akt nr 27 znajduje się na trzeciej stronie danego roku czyli na 82 albo 83 stronie księgi. W rzeczywistości sprawa jest bardziej złożona, liczba aktów na stronie zmienia się znacznie nawet w ciągu jednego roku. Powyższe obliczenia warto jednak stosować dla lepszej orientacji.


  O księgach

  Księgi metrykalne parafii św. Jana w Wilnie, znajdujące się w zasobach Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego, zostały opublikowane w sieci w ramach projektu Litewskiej Biblioteki Narodowej. Indeksację rozpoczęłam z myślą o tych, dla których kościelny rosyjski stanowi przeszkodę nie do pokonania. Nazwiska odzwierciedlają wielonarodowościowy koloryt Wilna i Wileńszczyzny; w poprawnym ich odczytaniu bardzo pomogła mi znajomość litewskiego i białoruskiego. Stosowałam wszędzie polską transkrypcję, choć pewnie nie zawsze byłoby to po myśli właścicieli tych nazwisk. Na przełomie XIX i XX wieku ruch litewskiego odrodzenia narodowego przybierał na sile, zdarzało się, że rodzeni bracia pisali swoje nazwiska odmiennie, w zależności od wyznawanej tożsamości narodowościowej. Obserwowane są również zmiany nazwiska tej samej osoby: zostaje albo spolszczone albo zlitewszczone. Takiego rodzaju zmiany nie zostały podczas indeksacji usunięte. Poprawna pisownia nie zawsze była do ustalenia z powodu osobliwości rosyjskiego alfabetu (np. Guszcza czy Huszcza; Paszun czy Paszyń). Za wszelkie uwagi i sprostowania z góry dziękuję!

  Zalecane jest uważne przestudiowanie samego wpisu. Przy metrykach chrztu zdarzają się dopiski proboszcza o późniejszym zawarciu małżeństwa (patrz: Wilno, późniejsze śluby), a także informacje o miejscu pochodzenia rodziców oraz adres urodzenia dziecka. Nazwiska rodziców chrzestnych też są warte uwagi, wiele z nich powtarza się po kilka razy, co zapewne odzwierciedla zażyłości wewnątrz parafii.

  Zastosowane skróty:
  sz – pochodzenie szlacheckie
  m – pochodzenie mieszczańskie
  ch – pochodzenie chłopskie
  z d. – z domu
  Znaki zapytania w rubrykach „Wiek” i „Pochodzenie” oznaczają brak odpowiedniego zapisu, przy nazwisku – zapis nieczytelny. Nazwisko w nawiasach oznacza inny zapis nazwiska tej samej osoby w innych aktach.

  Indeksacji dokonała Wilnianka (kontakt  plsndnetz@aol.com)
  Możliwy kontakt po polsku i rosyjsku.
  Contact in English and German possible.
  Galima kreiptis lietuviskai.)
  Nazwisko Imię dziecka - - Data urodzenia - Data chrztu - Imię ojca - Imię matki - Nazwisko matki - Pochodzenie - Ojciec chrzestny - Matka Chrzestna - Stan cywilny matki chrz. - Numer
  ? Zofia - - ? - 1906-01-03 - ojciec nieznany - matka nieznana - - ? - Ignacy Małachowski - Zofia Sinkiewicz - - 7

  Abriażuk Petronela - - - 08.08.1882 - Wincenty - Michalina - Wołczanko - - Jan Sawlewicz - Teofila Abriażuk - - 94

  Adamajtis Wacław - - 1904-08-17 - 1904-09-05 - Józef - Helena - Moczulska - ch - Józef Gajewski - Emilia Kalinowska - - 122

  Adamowicz Michał - - - 19.08.1890 - Kazimierz - Karolina - Bujwid - m - Piotr Strugaczycki - Antonina Szmagaris - - 92

  Adamowicz Stanisława - - - 14.11.1893 - Aleksander - Ludwika - Plewako - m - Aleksander Mierecki - Helena Hajdamowicz - - 182

  Adamowicz Stanisław - - 30.04.1895 - 07.05.1895 - ojciec nieznany - Tekla - Adamowicz - ch - Władysław Czyż - Petronela Jankowska - panna - 67

  Adamowicz Stefania - - 26.12.1897 - 18.01.1898 - Aleksander - Zofia - Kulikowska - m - Stanisław Iwanowski - Aniela Wróblewska - wdowa - 10

  Adamowicz Scholastyka - - 1904-03-09 - 1904-03-24 - Aleksander - Zofia - Kulikowska - m - Teofil Downarowicz - Stefania Monkiewicz - panna - 36

  Adamowicz Józefa - - - 03.01.1883 - Jan - Aniela - Rodziewicz - m - Ludwik Słobodziński - Malwina Janczewska - - 4

  Adamowicz Magdalena - - - 22.10.1886 - Kazimierz - Augusta - Adalberger - m - Witold Hoppen - Felicja Hoppen - - 115

  Adamowicz Władysław - - - 20.07.1887 - Stanisław - Marianna - Narkiewicz - ch - Paweł Adamowicz - Helena Kardysz - panna - 76

  Adamowicz Antonina - - - 15.06.1888 - Kazimierz - Augustyna - Adalberger - m - Wincenty Jazdowski - Zofia Tarwid (?) - - 96

  Adamowicz Stanisława - - - 03.10.1889 - Kazimierz - Augusta - Adelberger - m - Antoni Żurawski - Petronela Koziełło - - 120

  Adamowicz Teofila - - - 31.10.1880 - Jan - Petronela - Niedzińska - m - Stefan Łuczko - Kornelia Wółkowska - - 126

  Adamowicz vel Adamajtis Edward - - 1905-09-20 - 1905-11-13 - Józef - Helena - Moczulska - ch - Jan Mickiewicz - Jadwiga Butkiewicz - - 145

  Akińczo Maria - - 1901-02-27 - 1901-03-04 - Jakub - Joanna - Paszun - ch - Bernard Paszun - Paulina Sinkiewicz - - 25

  Akińczo Jan - - 1902-10-23 - 1902-10-27 - Jakub - Joanna - Paszun - ch - Jan Waszkas - Anna Paszunas - żona Wincentego - 137

  Akińczo Joanna - - 1905-02-08 - 1905-02-13 - Jakub - Joanna - Paszynis - ch - Marcin Żerejko - Zuzanna Ostromęcka - - 16

  Akińczo (Jakińcz) Anna - - 15.02.1899 - 21.02.1899 - Jakub - Joanna - Paszyń (Paszun) - ch - Wincenty Paszyń - Weronika Limanowska - panna - 34

  Albertowicz Apolonia - - - 25.03.1880 - Bolesław - Marianna - Adamowicz - - Franciszek Grudziński - Helena Zogieło (?) - - 34

  Albowicz Józefa - - 1902-03-19 - 1902-03-21 - Daniel - Weronika - Weryk - ? - Walerian Kastowski - Zofia Horoszko - - 19

  Alchimowicz Maria - - - 16.11.1880 - Franciszek - Petronela - Rodowicz - - Tomasz Jonaitis - Kazimiera Mirunowicz - - 133

  Alchimowicz Leonard - - - 27.08.1878 - Franciszek - Petronela - Rodowicz - - Adam Jurowski - Emilia Horbaczewska - panna - 104

  Aleksandrowicz Anna - - - 27.06.1893 - Kajetan - Adela - Borusewicz - ch - Stanisław Jagielnicki - Izabela Zakrzewska - - 109

  Aleksandrowicz Bronisława - - - 05.09.1893 - Kazimierz - Karolina - Leszczewicz - ch - Tomasz Derwis - Rachela Kłonis - - 152

  Aleksandrowicz Dominika - - 21.04.1894 - 08.05.1894 - Jan - Scholastyka - Szlawien - ch - Antoni Masian - Katarzyna Szlawienówna - - 71

  Aleksandrowicz Leon - - 06.11.1894 - 27.11.1894 - Józef - Maria - Lisiecka - ? - Piotr Burlingis (?) - Martyna Dacewicz - - 161

  Aleksandrowicz Stefan - - 21.07.1895 - 10.09.1895 - Jan - Anna - Poznańska - sz - Julian Pozdrez (?) - Julia Zwnorowska (?) - żona Juliana - 155

  Aleksandrowicz Stanisława - - 17.11.1895 - 16.12.1895 - Kazimierz - Karolina - Leszczewicz - ch - Szymon Giełwanowski - Tekla Kłonis - panna - 206

  Aleksandrowicz Anna - - 1900-02-03 - 1900-02-11 - Julian - Ewa - Kiznia (?) - m - Jan Kosy - Petronela Wiszniewska - wdowa - 21

  Aleksandrowicz Jadwiga - - 1901-11-28 - 1901-12-02 - Antoni - Leonora - Kuleszo - ? - Michał Kuprel - Aniela Wieliczko - - 169

  Aleksandrowicz Antoni - - 1903-01-08 - 1903-01-12 - Antoni - Leonora - Kuleszo - ch - Aleksander Klukowski - Krystyna Ciunis - panna - 5

  Aleksandrowicz Konstanty - - - 04.12.1887 - Konstanty - Leokadia - Krukowska - sz - Marcelin Aleksandrowicz - Apolonia Szadora - żona Szymona - 145

  Aleksiński (Alksninis) Władysław - - 05.07.1899 - 18.07.1899 - Adam - Wiktoria - Mickus - m - Kazimierz Kriszczukajtis - Józefa Mickus - panna - 109

  Alksninis Franciszek - - - 11.08.1896 - Adam - Wiktoria - Micko - m - Dawid Żamejtis - Zofia Alksninis - panna - 124

  Alksninis Anna - - - 17.06.1897 - Konstanty - Anna - Szurkowska - ch - Adam Alksninis - Monika Gitianis - - 104

  Alksninis Zofia - - 24.05.1898 - 31.05.1898 - Adam - Wiktoria - Micko - m - Michał Serbetowicz - Rozalia Alksninis - - 63

  Alksninis Stanisław - - 1901-05-12 - 1901-05-20 - Adam - Wiktoria - Mickus - m - Justyn Cybulski - Józefa Kosińska - żona Józefa - 69

  Alksninis Michał - - 1902-09-21 - 1902-09-29 - Adam - Wiktoria - Mickus - m - Józef Adamowicz - Anna Rusojć - panna - 118

  Alksnis Leokadia - - - 15.12.1892 - Michał - Barbara - Adamowicz - ch - Jan Kudzin - Jadwiga Cijunowicz - - 186

  Ambrożewicz Witold Alfons - - 1876 - 14.01.1879 - Wawrzyniec - Antonina - Narzymska - sz - Hilary Raduszkiewicz - Antonina Narzymska - - 6

  Ambrożewicz Jadwiga Maria - - 1878 - 14.01.1879 - Wawrzyniec - Antonina - Narzymska - sz - płk.Arkadiusz Golwienski (Goleński?) - Maria Raduszkiewicz - - 7

  Andrełowicz Aleksander - - - 21.10.1893 - Mikołaj - Helena - Babińska - m - ks. Lubomir Gadon - Helena Harasimowicz - - 171

  Andrełowicz Józef - - - 30.03.1884 - Józef - Krystyna - Pieszko - ? - Michał Mordasz - Konstancja Sensowa (?) - - 34

  Andrełowicz Helena - - - 11.10.1887 - Mikołaj - Helena - Babińska - m - Justyn Dobkiewicz - Michaliba Babińska - panna - 118

  Andrełowicz Aleksander - - - 18.07.1882 - Józef - Katarzyna Krystyna - Pieszko - - Wincenty Rodziewicz - Antonina Paszkiewicz - - 83

  Andrijewski Zygmunt - - - 26.12.1882 - Jan - Aniela - Paszkiewicz - - Wincenty Pieciukonis - Róża Abramowicz - - 151

  Androłojć Weronika - - - 21.06.1890 - Józef - Katarzyna - Samosienko - ch - Stanisław Michniewicz - Anastazja Samosienko - - 64

  Androłojć Stanisław - - - 01.09.1891 - Józef - Katarzyna - Samosienko - ? - Wincenty Sisicki - Anna Dubowska - - 106

  Androłojć Bronisława - - 14.07.1895 - 30.07.1895 - Józef - Katarzyna - Samosionek - ? - Kazimierz Pieszko - Maria Michniewicz - żona Stanisława - 129

  Androłojć Maria - - - 06.01.1888 - Józef - Katarzyna - Samosienok - ? - Stanisław Machniewicz - Anna Stwołowicz - panna - 6

  Androłojć Stefania - - - 18.03.1889 - Józef - Katarzyna - Samosionek - ? - Antoni Sielicki - Krystyna Sielicka - - 30

  Androłowicz Konstancja - - - 20.06.1893 - Józef - Katarzyna - Szczerbato - ch - Konstanty Mironowski - Zofia Łapin - - 105

  Andrukajtis Izabela - - - 11.10.1892 - Adam - Petronela - Dereszkiewicz - ch - Józef Sobolewski - Zofia Jadź - - 149

  Andrukajtis Piotr - - 10.08.1894 - 11.09.1894 - Adam - Petronela - Doroszkiewicz - ch - Kazimierz Stankiewicz - Zofia Sobolewska - - 125

  Andrukajtis Adam - - - 10.07.1897 - Adam - Petronela - Doroszkiewicz - ch - Antoni Sobolewski - Maria Romejko - żona Jana - 114

  Andrukajtis Teresa - - - 30.11.1886 - Adam - Petronela - Taraszkiewicz - m - Józef Zaleski - Marianna Stankiewicz - panna - 129

  Andrukajtis Bolesław - - - 08.10.1889 - Adam - Petronela - Dereszkiewicz - ch - Antoni Bajnowski - Michalina Orszewska - - 122

  Andrukiewicz Filomena - - 17.10.1899 - 18.10.1899 - Konstanty - Eleonora - Podskarbis - ch - Antoni Podskarbis - Zofia Dudak - panna - 147

  Andrukowicz (Andrzejkowicz) Adolf - - - 19.06.1887 - Aleksander - Józefa - Dawidowska - m - Władyslaw Świetlikowski - Celina Wyszyńska - panna - 64

  Andruszanis Jadwiga - - - 22.05.1888 - Wincenty - Helena - Wojnowska - m - Stanisław Dwilewicz - Anna Krasodomska - żona Konstantego - 85

  Andruszkiewicz Melania - - - 04.10.1892 - Julian - Konstancja - Hermanowicz - ch - Jan Imieniński - Stefania Monkiewicz - - 144

  Andruszkiewicz Stanisława - - - 05.09.1893 - Julian - Konstancja - Hermanowicz - ch - Stefan Baranowski - Helena Korzeniewska - - 151

  Andruszkiewicz Zofia - - - 10.06.1897 - Adam - Helena - Martusewicz - ch - Józef Parafianowicz - Maria Szypiełowska - panna - 103

  Andruszkiewicz Michał - - 13.01.1898 - 02.02.1898 - Jan - Marianna - Szymaniec vel Szymanowska - ch - Adam Kokoszkin - Ewa Kokoszkin - panna - 22

  Andruszkiewicz Helena - - 01.03.1898 - 06.04.1898 - Julian - Konstancja - Hermanowicz - ch - Józef Hermanowicz - Ewa Pietkiewicz - żona Józefa - 41

  Andruszkiewicz Maria - - 1900-04-09 - 1900-04-11 - Julian - Konstancja - Hermanowicz - ch - Antoni Szynkiewicz - Joanna Gasperowicz - panna - 59

  Andruszkiewicz Ludwik Feliks - - 1901-02-25 - 1901-02-27 - Michał - Kazimiera - Maciejewska - ch - Stanisław Kozakowski - Felicja Pietraszkiewicz - wdowa - 21

  Andruszkiewicz Stanisława - - 1903-01-24 - 1903-01-31 - Michał - Kazimiera - Maciejewska - ch - Antoni Michałowski - Paulina Szumska - - 9

  Andruszkiewicz Józef - - - 23.04.1883 - ojciec nieznany - Magdalena - Andruszkiewicz - ch - Konstanty Symonowicz - Anna Stankiewiczowa - - 42

  Andruszkiewicz Franciszek - - - 20.11.1888 - Wincenty - Izabela - Pietrusiewicz - ch - Franciszek Krupowicz - Karolina Pietrusiewicz - żona Adama - 146

  Andrys Franciszek - - - 04.02.1890 - Antoni - Maria - Ostapko - m - Franciszek Trościanko - Emilia Naliwajko (?) - - 16

  Andrys Henryk - - - 03.11.1891 - Antoni - Maria - Ostapko - m - Henryk Andrys - Kazimiera Prętkowska - - 139

  Andrzejewska Felicja - - - 30.08.1887 - Władysław - Anna - Jakubenas (?) - ch - Julian Andrzejewski - Bronisława Miłaszewicz - panna - 104

  Andrzejewski Wacław - - - 24.10.1896 - Walenty - Urszula - Puzewicz - m - Władysław Jasieński - Emma Gilewicz - panna - 160

  Andrzejewski Leon - - - 13.04.1881 - Napoleon Julian - Tekla - Januszkiewicz - sz - Stanisław Sorzycki (?) - Anna Moksewicz - - 40

  Andrzejkowicz (Andrukowicz) Aleksander - - - 05.06.1886 - Aleksander - Józefa - Dawidowska - m - Wincenty Kizilewski - Cecylia Wiszniewska - - 60

  Andzielewicz Witold - - 1905-05-20 - 1905-06-14 - Józef - Franciszka - Wołukanis - ch - Witold Zahorski - Halina Zahorska - panna - 78

  Antoniewicz Ewa Julia - - - 07.01.1881 - Konstanty - Maria - Charewicz - m - Józef Zachowski - Antonina Charewicz - - 3

  Antoniewicz Henryka - - - 02.02.1877 - Konstanty - Maria - Charewicz - m - Zenon Kalinowski - Emilia Sztemberg - - 11

  Antoniewicz Stefania - - - 14.10.1879 - Konstanty - Maria - Charewicz - m - Paweł Myślicki - Emilia Steinberg - żona Cezarego - 121

  Antonowicz Tekla - - - 16.07.1889 - Feliks - Zofia - Justynowicz - m - Stanisław Łuksza - Izabela Borkowska - - 80

  Anużewicz Kazimiera - - - 05.12.1882 - Konstanty - Dominika - Sierżewska - m - Władysław Maluszkiewicz - Kazimiera Siwicka - - 148

  Apanasowicz Edward - - - 21.07.1891 - Wincenty - Olimpia - Kotłubaj - ch - Kazimierz Kalinowski - Stefania Boratyńska - - 90

  Apanasowicz Ludwik - - 07.06.1895 - 18.06.1895 - Wincenty - Olimpia - Katłubij (Kotłuwaj) - ch - Dominik Kondracki - Maria Dąbrowska - panna - 104

  Apanasowicz Jadwiga - - 10.01.1898 - 25.01.1898 - Wincenty - Olimpia - Kotłuwaj - ch - Wiktor Gotort - Tekla Wysocka - żona Jegora - 13

  Apanowicz Paulina - - - 27.01.1890 - Jakub - Waleria - Żełno - ch - Józef Paprocki - Stefania Czerniawska - żona Kazimierza - 12

  Aramowicz Bronisław - - 1904-07-14 - 1905-02-21 - ojciec nieznany - Paulina - Aramowicz - sz - Bolesław Perkowski - Anna Szyszło - - 19

  Aramowicz Michał - - - 06.01.1886 - Antoni - Anna - Łochańska - sz - Karol Gierżot - Anna Ciechanowicz - - 3

  Aramowicz Bronisława - - - 12.11.1880 - Antoni Jan - Anna - Łukańska - sz - Wincenty Tomaszewski - Aniela Kondratowicz - panna - 131

  Aramowicz Konstancja - - - 26.12.1882 - Antoni Jan - Anna - Łukańska - sz - Franciszek Więcewicz - Marianna Kulikowska - - 150

  Aramowicz Florian - - - 28.05.1878 - Antoni - Anna - Łokiańska - sz - Piotr Frąckiewicz - Helena Hajdamowicz - - 73

  Arciszewski Aleksander - - - 17.02.1891 - Kajetan - Kazimiera - Gołębiowska - ? - Dymitr Purpin - Anastazja Poczlewska - - 25

  Arcymowicz Konstancja - - - 26.02.1890 - Jan - Julia - Romanowska - m - Piotr ...niewski - Wiktoria Kozłowska - żona Jana - 24

  Arcymowicz Tekla - - - 05.10.1892 - Jan - Julia - Romanowska - ch - Antoni Szemiak - Konstancja Szoc - - 148

  Arcymowicz Jadwiga - - 18.10.1894 - 01.11.1894 - Jan - Julia - Romanowska - ch - Piotr Prykla - Bronisława Jełeńska - - 150

  Arcymowicz Maria Aleksandra - - - 09.06.1880 - Tadeusz - Helena - Ordyńska - sz - Maurycy Sawicki - Róża Górniewicz - żona Andrzeja - 72

  Arcymowicz Stanisław Eustachy - - - 10.12.1878 - Tadeusz - Helena - Ordyniec - sz - Jan Adamowicz - Julia Ordyniec - - 140

  Astapko (Ostapko?) Leokadia - - - 15.05.1877 - Jan - Julia - Szarewicz - ch - Adolf Markowski - Franciszka Jurewicz - panna - 68

  Astopka Zofia - - - 13.04.1881 - Jan - Julia - Izarewicz - - Adam Wojnicz - Ewa Guterowicz - - 37

  Aszkiełojć Zofia - - 1901-05-13 - 1901-05-17 - Wincenty - Maria - Olenkowicz - ch - Władysław Iwaszkiewicz - Maria Mickiewicz - żona Piotra - 67

  Aszkiełowicz Jan - - 1905-07-10 - 1905-07-13 - Wincenty - Maria - Alenkowicz - ch - Antoni Aszkiełowicz - Maria Romańczyk - - 95

  Aszukiewicz Antoni - - 13.07.1898 - 26.07.1898 - Kazimierz - Franciszka - Stankiewicz - ch - Adam Popławski - Maria Gobiata - - 91

  Aszukiewicz Józef - - 1902-03-27 - 1902-04-23 - Kazimierz - Franciszka - Stankiewicz - ch - Kazimierz Gieczys - Jadwiga Wejtoszys - panna - 62

  Aszukiewicz Maria - - 1905-09-25 - 1905-10-16 - Kazimierz - Franciszka - Stankiewicz - ch - Józef Gobiato - Maria Jankowska - - 131

  Audorowicz Helena - - 20.03.1895 - 22.03.1895 - Józef - Marianna - Kamińska - m - Maciej Rynkiewicz - Józefa Dobrowolska - panna - 38

  Audorowicz Jan - - - 11.07.1896 - Józef - Marianna - Kamińska - m - Bartłomiej Barbarowicz - Apolonia Kaziukonis - żona Andrzeja - 104

  August Zofia - - 1903-01-11 - 1903-01-19 - Kazimierz - Urszula - Sobotowicz - ch - Rafał Bartosewicz - Zofia Gradzewicz - - 7

  Augustowski Jan - - - 29.04.1885 - ojciec nieznany - Karolina - Augustowska - m - Adam Andruszkiewicz - Rachela Giedrojć - - 41

  Augustynowicz Wanda - - - 10.06.1891 - Aleksander - Tekla - Pisanko - m - Mieczysław Pisanko - Jadwiga Wojnicka - - 80

  Augustynowicz Tekla - - - 27.12.1887 - Aleksander - Tekla - Pisanko - m - Konstanty Aleksandrowicz - Antonina Lindorf - wdowa - 155

  Augustynowicz Stanisław - - - 02.07.1889 - Aleksander - Tekla - Pisanko - m - Piotr Wojnicki - Marianna Malinowska - - 77

  Awiżenis Józef - - 1902-01-17 - 1902-01-20 - Jan - Justyna - Krasowska - ch - Józef Missup - Maria Krasowska - żona Marcina - 31

  Awiżeń Marianna - - 24.01.1898 - 01.02.1898 - Jan - Justyna - Krasowska - ch - Józef Awiżeń - Marianna Krasowska - żona Marcina - 19

  Awiżeń Stanisław - - 1905-11-05 - 1905-11-13 - Jan - Justyna - Krasowska - ch - Kacper Wysocki - Józefa Matusowicz - - 144

  Awłasewicz vel Ułasewicz Marcjanna - - 12.11.1899 - 23.11.1899 - Kazimierz - Dorota - Dyro - ch - Zygmunt Awłasewicz - Anna Mieszkuniec - panna - 165

  Awłasewicz vel Ułasowicz Stanisława - - 1903-10-09 - 1903-10-12 - Kazimierz - Dorota - Dyro - ch - Konstanty Awłasewicz - Helena Sosnowska - - 117

  Babian Kazimierz - - - 06.04.1887 - Józef - Maria - Zdiniówna - ch - Jan Puzelewicz - Maria Undorowicz - - 40

  Babicz Alfred - - - 03.10.1892 - Stanisław - Franciszka - Rustejko - m - Franciszek Fritsche - Aleksandra Ecke - - 142

  Babicz Konrad Jan - - - 08.03.1896 - Stanisław - Franciszka - Rustejko - m - Jan Senewaldt - Antonina Frejsztejn (?) - żona Franciszka - 33

  Babicz Zygmunt Stanisław - - 1903-05-29 - 1903-08-10 - Stanisław - Franciszka - Rostejko - m - Jan Senewald - Maria Iwaszkiewicz - - 92

  Baczański Bronisław - - - 03.11.1881 - Wincenty - Wiktoria - Rynkiewicz - sz - Wincenty Tomaszewicz - Anna Smokur - - 116

  Bagieńska Zofia Anna - - - 31.12.1896 - Piotr Paweł - Maria - Niewodniczańska - sz - Aleksander Wojnicz - Zofia Niewodniczańska - wdowa - 197

  Bagieński Bogdan Władysław - - - 11.08.1891 - Piotr Paweł - Maria Pelagia - Niewodniczańska - sz - Baltazar Bogucki - Zofia Niewodniczańska - wdowa - 96

  Bagieński Stanisław - - - 10.01.1893 - Piotr Paweł - Maria Pelagia - Niewodniczańska - sz - Wiktor Niewodniczański - Emilia Giejbowicz - - 6

  Bagiński Kazimierz - - 1902-11-23 - 1902-11-24 - Jerzy - Waleria - Gryncewicz - ch - Aleksander Żukowski - Aniela Józefowicz - żona Wiktora - 150

  Bakasenas (Bekasenas) Henryk - - - 31.01.1893 - Ludwik - Anna - Ejsmont - ch - Walerian Kułakowski - Józefa Ejsmont - - 24

  Balcewicz Emilia - - - 31.08.1888 - Antoni - Helena - Dauksza - ch - Wincenty Urniaż - Emilia Szugalska - żona Józefa - 116

  Balis Weronika - - 1904-01-25 - 1904-02-01 - Feliks - Aniela - Bomblewicz - ch - Stanisław Adamowicz - Anna Adamowicz - - 16

  Balukiewicz Julia - - 1902-08-07 - 1902-08-18 - Klemens - Julia - Michałowska - ? - Jan Malejko - Józefa Gruszecka - - 105

  Bałasz Jan - - - 08.07.1890 - Filip - Anna - Mikulewicz - ch - Kazimierz Kisiel - Maria Giejgał - panna - 75

  Bałasz Adolf - - - 24.06.1892 - Filip - Anna - Mikulewicz - ch - Michał Miłan (?) - Franciszka Łapin - - 104

  Bałasz Edmund - - - 06.02.1894 - Filip - Anna - Mikulewicz - ch - Bolesław Malinowski - Aleksandra Majewska - - 16

  Bałasz Franciszek - - - 01.09.1896 - Filip - Anna - Mikulewicz - ch - Stanisław Jurkiewicz - Eufrozyna Bilewicz - panna - 134

  Bałasz Katarzyna - - 10.07.1898 - 26.07.1898 - Filip - Anna - Mikulewicz - ch - Antoni Sinkiewicz - Józefa Jurewicz - - 89

  Bałtrukowicz Maria - - 08.05.1894 - 22.05.1894 - Ludwik - Michalina - Warżyńska - ch - Adam Makowski - Józefa Rodzewicz - - 78

  Bałtrukowicz Stanisław - - - 09.06.1896 - Ludwik - Michalina - Ważyńska - ch - Stefan Ważyński - Anna Borejko - żona Józefa - 82

  Bałzukiewicz Anna - - - 16.01.1883 - Wincenty - Helena - Uszpulewicz - m - ks. Franciszek Stankiewicz - Katarzyna Bortkiewicz - - 6

  Bałzukiewicz Wiktor - - - 08.10.1880 - Wincenty - Helena - Uszpulewicz - m - Władysław Charewicz - Julia Gorecka - - 121

  Bałzukiewicz Katarzyna Tekla - - - 26.12.1877 - Wincenty - Helena - Uszpulewicz - m - ks. Stankiewicz - Julia Gorecka - - 149

  Bałzukiewicz Bolesław Stanisław - - - 12.02.1879 - Wincenty - Helena - Uszpulewicz - m - Klemens Żejmo - Julia Górecka - - 21

  Banel Bronisław - - 1904-09-12 - 1904-09-20 - Wincenty - Józefa - Nienartowicz - ch - Józef Matulewicz - Wiktoria Gołębiowska - - 131

  Baniewicz Leon - - - 04.03.1878 - Augustyn Karol Jan - Helena - Brzozowska - sz - Henryk Łopaciński - Eugenia Piotrowska - - 38

  Bańkowska Anna - - - 06.01.1886 - Klemens - Petronela - Brzozowska - ? - Kazimierz Jachimowicz - Marianna Sinkiewicz - - 2

  Bańkowska Józefa - - - 07.07.1877 - Leonard - Maria - Dobrowolska - sz - Kajetan Guryn - Tekla Putyrska (?) - - 81

  Bańkowski Stanisław - - - 23.09.1884 - Klemens - Aniela - Kowalska - ? - Leopold Erling - Paulina Glińska - - 93

  Bańkowski Władysław - - - 02.01.1888 - Feliks - Petronela - Brzozowska - ? - Jan Szafarowicz - Gryzelda Jacyno - żona Jana - 1

  Bańkowski Kazimierz - - - 30.03.1882 - Leopold - Maria - Dobrowolska - sz - Walerian Poznański - Aleksandra Pilecka - - 38

  Bańkowski Leopold - - - 24.07.1879 - Leopold - Maria - Dobrowolska - sz - Jan Adamkowicz - Tacjanna Putyrska - - 89

  Baptyst Jan - - - 11.02.1879 - Dominik - Helena - Krugłowska - - Andrzej Chłund - Ewa Starzewska - - 20

  Baran vel Baranowska Helena - - - 14.01.1896 - Benedykt - Emilia - Kmicińska - ch - Ignacy Sitkiewicz - Emilia Bererzowska - panna - 9

  Baranowska Helena - - - 08.11.1891 - Justyn - Malwina - Ilcówna - ch - Andrzej Klewczyński - Klemensa Lenkiewicz - - 141

  Baranowska Maria - - 1901-03-16 - 1901-05-18 - Justyn - Malwina - Inczyk - ? - Aleksander Wojdacz - Weronika Baranowska - - 57

  Baranowski Romuald - - - 13.02.1894 - Justyn - Malwina - Ilczyn - ch - Ludwik Spierski - Emilia Drozdowska - - 20

  Baranowski Bronisław - - - 13.06.1888 - Antoni - Aleksandra - Bujwid - ? - Karol Michniewicz - Karolina Herbaczewska - żona Antoniego - 93

  Barbarajć Helena - - - 09.02.1889 - Franciszek - Agata - Korsak - ch - Piotr Witkowski - Julianna Buklerowicz - panna - 16

  Barbarojć (Barbarowicz) Stefan - - - 10.02.1893 - Bartłomiej - Ewa - Sacharewicz (Zacharewicz) - ch - Józef Wołejszo - Katarzyna Janowicz - - 34

  Barbarowicz Piotr - - - 14.06.1891 - Bartłomiej - Ewa - Zacharewicz - ? - Jan Pietkiewicz - Petronela Janowicz - - 84

  Barbarowicz Leonard - - 06.11.1895 - 12.11.1895 - Bartłomiej - Ewa - Zacharewicz - ? - Wincenty Pietkiewicz - Maria Witkowska - żona Piotra - 186

  Barbarowicz Józef - - 16.03.1898 - 17.03.1898 - Adam - Konstancja - Banel - ch - Augustyn Janowicz - Teresa Buchowska - żona Józefa - 38

  Barbarowicz Antoni - - - 11.06.1885 - Bartłomiej - Ewa - Zacharewicz - ch - Szymon Balukiewicz - Agata Barbarowicz - - 56

  Barbarowicz Józef - - - 09.11.1886 - Bartłomiej - Ewa - (Zacharewicz) - ch - Wincenty Borowski - Konstancja Moraniewska (?) - - 120

  Bartosewicz Bronisław - - 1905-06-09 - 1905-06-19 - Marcin - Aleksandra - Januszewska - ch - Wincenty Mackiewicz - Ludwika Kuniewicz - - 81

  Bartoszewicz Paulina - - 15.10.1899 - 24.10.1899 - Adam - Helena - Rutkiewicz - ch - Michał Jankiełłowicz - Paulina Rutkiewicz - panna - 152

  Bartoszewicz Wiktor - - 1901-07-22 - 1901-08-12 - Adam - Helena - Rutkiewicz - ch - Michał Rutkiewicz - Anastazja Jurgielewicz - panna - 104

  Bartoszewicz Anna - - - 24.02.1885 - Józef - Anna - Jarmołkowicz - ch - Władysław Husielewski - Maria Zubowicz - - 21

  Bartoszewicz (?) Jadwiga - - 1901-12-24 - 1902-01-13 - Stanisław - Rozalia - Dowiz (Dowiez?) - ch - Władysław Misiewicz - Tekla Dorniz - panna - 26

  Bartoszko (Bartoszewicz) Józef - - - 13.04.1881 - Józef - Anna - Jarmołowicz - ch - Antoni Strzeziński - Antonina Miłaszewicz - - 33

  Baskowicz Antoni Ignacy - - - 13.12.1884 - Ignacy - Barbara - Andruszkiewicz - m - Józef Kowalewski - Franciszka Marczewska - - 121

  Bastowska Józefa - - - 13.01.1891 - Ignacy - Rozalia - Walentynowicz - ? - Józef Miteliunas - Franciszka Dąbrowska - - 8

  Batyst Jan - - - 31.01.1881 - Dominik - Helena - Krugłowska - - Walery Stachowski - Elżbieta Błażewicz - żona Adama - 9

  Batyst (Babtyst?) Marianna - - - 18.06.1880 - Dominik - Helena - Krokowska (Krugłowska?) - - Marcin Tuniewicz - Franciszka Sawicka - żona Konstantego - 78

  Bazewicz Helena - - 1903-06-13 - 1903-06-15 - Stanisław - Marianna - Czapukowicz - ch - Michał Czapukowicz - Emilia Bazewicz - - 62

  Bąblewicz Janina - - 1901-06-04 - 1901-06-18 - Feliks - Kazimiera - Kontowt - ch - Wiktor Józefowicz - Apolonia Kontowt - panna - 80

  Bejer Zofia - - - 31.08.1897 - Jan - Ludwika - Szczepańska - m - Adolf Treu - Leokadia Ratusińska - - 138

  Bejer Piotr - - 1903-06-30 - 1903-07-05 - Jan Marian - Ludwika - Szczepańska - m - Oskar Kaugis (?) - Aniela Sztral - żona Bolesława - 74

  Bejer Marian - - - 23.07.1889 - Jan - Ludwika - Szczepańska - m - Franciszek Sznejder - Maria Osterman - - 85

  Bejer Franciszek - - 1900-10-04 - 1900-11-05 - Jan - Ludwika - Szczepańska - m - Bolesław Sztral - Malwina Wróblewska - panna - 139

  Bejnarowicz Maria - - - 10.06.1891 - Ludwik - Elżbieta - Gojrzewska - ? - Józef Gzowski - Felicja Gojrzewska - - 82

  Bejnarowicz Anna - - - 08.09.1891 - Teodor - Apolonia - Komarowska - ? - Władysław Podkoński - Emilia Miłaszewska - - 113

  Bejnarowicz Helena - - 20.03.1898 - 06.04.1898 - Adam - Franciszka - Bernatowicz - m - Jan Karolewicz-Jucewicz - Helena Trubnicka - żona Józefa - 40

  Bejnarowicz Justyn - - 15.03.1899 - 25.03.1899 - Adam - Franciszka - Bernatowicz - m - Edward Rynkiewicz - Józefa Kiesielewa - - 52

  Bejnarowicz Józef - - 11.12.1899 - 12.12.1899 - Michał - Wiktoria - Wojciechowska - sz - Józef Domejko - Bronisława Markowska - - 179

  Bejnarowicz Edward - - 1900-03-01 - 1900-04-10 - Adam - Franciszka - Bernatowicz - m - Edward Aleksandrowicz - Aleksandra Malewska - panna - 56

  Bejnarowicz Dominik - - 1901-07-13 - 1901-07-22 - Antoni - Rozalia - Bejnarowicz - ch - Gabriel Burzyński - Maria Symanowicz - żona Pawła - 97

  Bejnarowicz Adam - - 1901-12-22 - 1902-01-20 - Adam - Franciszka - Bernatowicz - m - Wacław Trubnicki - Aniela Nimicka - panna - 29

  Bejnarowicz Antoni - - - 06.07.1886 - Ignacy - Józefa - Grużewska - ch - Antoni Tumaniec - Franciszka Lichtarowicz - - 76

  Bejnarowicz Michalina - - - 21.02.1888 - Ignacy - Józefa - Galińska - ch - Konstanty Galiński - Scholastyka Żydowicz - żona Teodora - 39

  Bejnarowicz Władysław - - - 04.06.1889 - Ludwik - Elżbieta - Gojrzewska - m - Stefan Józefowicz - Kazimiera Szyszkiewicz - - 67

  Bejnarowicz Helena - - - 20.08.1889 - Teodor - Apolonia - Kossakowska - sz - Franciszek Gliniewicz - Zofia Kondratowicz - - 101

  Bejnarowicz Franciszka - - - 12.11.1889 - Ignacy - Zofia - Galińska - ch - Konstanty Galiński - Helena Stankiewicz - - 132

  Bekasenas Sylwester - - - 06.01.1897 - Ludwik - Anna - Ejsmont - ch - Antoni Zacharewicz - Stanisława Downarowicz - panna - 4

  Bekasenas Franciszek - - 21.08.1898 - 06.09.1898 - Ludwik - Anna - Ejsmont - ch - Zenon Bogdziewicz - Stanisława Korczanowa - - 115

  Beker Stanisław Józef - - - 21.04.1880 - Edward - Anna - Osowska - m - Cyprian Jasiński - Konstancja Kirklewska - - 46

  Beker Maria - - - 16.08.1882 - Edward - Anna - Osowska - m - Aleksander Narkiewicz - Aniela Wasiewicz - - 98

  Beker Jadwiga - - - 17.12.1878 - Edward - Anna - Osowska - m - Aleksander Wasiewicz - Domicela Łoszczewska - - 145

  Bekionis Apolonia - - 1901-02-09 - 1901-02-25 - Jan - Katarzyna - Udwald - ? - Anatol Wilczyński - Rozalia Prokopowicz - żona Stefana - 20

  Bekker Edward - - - 18.11.1884 - Edward - Anna - Osowska - m - Ludwik Grunwald - Zofia Kisiel - - 113

  Bellen Eugenia - - - 01.02.1887 - Zygmunt - Rozalia - Wirtek - m - Józef Poczegański - Józefa Kalinowska - panna - 16

  Bellen Władysław - - - 25.04.1888 - Zygmunt Stanisław - Rozalia - Wirter - ? - Michał Tedisz (?) - Józefa W... - żona Gustawa - 72

  Bendorowicz Aleksandra - - - 28.09.1887 - Wincenty - Anna - Jankowska - ch - Jan Jachimowicz - Rozalia Łomska - żona Władysława - 114

  Bendorowicz Bernard - - 1888 - 25.08.1889 - Wincenty - Anna - Jankowska - ch - Jan Waszkiewicz - Maria Pawlukiewicz - - 102

  Benois Romuald - - - 17.08.1880 - Jan - Anastazja - Uziełówna - m - Jan Stankiewicz - Katarzyna Kurkowska - żona Konstantego - 100

  Bercewicz Antoni - - - 10.12.1878 - Adam - Sabina - Rymkiewicz - m - Wacław Czyż - Zofia Ginter - - 139

  Berejkis Marianna - - - 19.09.1879 - Eliasz - Konstancja - Puswaszkiewicz - ch - Jakub Chmielewski - Anna Delassowa - - 113

  Berkel Stefan - - 22.11.1894 - 26.12.1894 - Wincenty - Eleonora - Mazur - ch - Wincenty Niecewicz - Helena Gawlewa - - 178

  Bernacka Stefania - - - 26.12.1884 - Kazimierz - Urszula - Jurewicz - m - Piotr Jankowski - Michalina Zadorowska - - 125

  Bernacka Helena - - - 29.01.1889 - Kazimierz - Urszula - Jurewicz - m - Adam Lipin - Ludwika Sosnowska - - 8

  Bernacki Kazimierz - - - 29.03.1877 - Kazimierz - Urszula - Jurewicz - m - Leopold Bańkowski - Maria Nowoszewska - - 38

  Bernat Wiktor - - - 17.12.1891 - Michał - Dominika Helena - Miron - ch - Piotr Rajewski - Konstancja Kamińska - - 163

  Bernatowicz Paulina - - - 06.04.1892 - Stefan - Melania - Wereszko - ? - Franciszek Wojtkiewicz - Elżbieta Wereszko - - 64

  Bernatowicz Jadwiga - - - 13.05.1896 - ojciec nieznany - Franciszka - Bernatowicz - ch - Jan Jermołkowicz - Rachela Wasilewska - żona Jana - 66

  Bernatowicz Jan - - 1905-05-16 - 1905-05-22 - Maciej - Julia - Benajtis - sz - Tadeusz Czaplo - Eleonora Gasparowicz - - 64

  Bernatowicz Paulina - - - 02.07.1883 - Feliks - Tekla - Jusiewicz - ? - Jan Kojarenko - Amelia Staniszewska - - 72

  Bernatowicz Józefa - - - 12.01.1886 - Feliks - Tekla - Jusiewicz - ? - Czesław Dąbrowski - Konstancja Urbanowicz - - 6

  Bernatowicz Piotr - - - 04.12.1888 - Feliks - Franciszka - Bastowska - ? - Józef Łukjański - Malwina Michałowska - - 157

  Bertling Józef - - 1904-03-18 - 1904-03-29 - Franciszek - Michalina - Sieczan - m - Józef Elminowicz - Zofia Kosmaczewska - - 43

  Berwidis Jan - - - 09.06.1891 - Ignacy - Katarzyna - Janusz - ch - Tomasz Michniewicz - Izabela Jumokowicz - - 79

  Berwidis Zofia - - - 22.05.1893 - Ignacy - Katarzyna - Janusz - ch - Adam Morawski - Urszula Zajączkowska - - 94

  Berwidis Bronisława - - 22.10.1894 - 30.10.1894 - Ignacy - Katarzyna - Janusz - ? - Ignacy Małachowski - Józefa Okulewicz - - 147

  Berwidis Kazimierz - - - 04.03.1896 - Ignacy - Katarzyna - Janusz - ? - Aleksander Ryckiewicz - Marianna Aleksandrowicz - żona Józefa - 31

  Berwidis Piotr - - 1901-01-31 - 1902-04-01 - Ignacy - Katarzyna - Janusz - ch - Stanisław Pamianas - Maria Iwaszkiewicz - - 48

  Berwidis Leonard - - 1902-06-08 - 1902-06-24 - Antoni - Józefa - Akulewicz - ch - Kazimierz Tubas - Aniela Wajnisz - - 88

  Berwidis Katarzyna - - 1903-10-23 - 1903-11-23 - Ignacy - Katarzyna - Januszewicz - ch - Aleksander Berwidis - Dominika Dziemidowicz - - 137

  Berwidis Michał - - 1905-09-29 - 1905-10-08 - Ignacy - Katarzyna - Janusz - ch - Józef Chwojnicki - Klementyna Okolicka - - 126

  Bębnowska Ludwika - - - 08.09.1881 - Antoni Teofil - Maria Adolfina - Cydzik - sz - Ludwik Bębnowski - Felicja Cydzik - - 94

  Białaus Helena - - - 23.06.1883 - Jan - Helena - Błażewicz - m - Jan Dorożyński - Elżbieta Brudzińska - - 64

  Białkowski Stanisław - - - 28.05.1878 - Józef - Helena - Mielawska - - Kajetan Półkoński - Aleksandra Łukaszewiczowa - - 75

  Biegańska Monika - - 22.12.1894 - 08.01.1895 - Kazimierz - Marcela - Symonowicz - ch - Kazimierz Gustajtis - Maria Orszewska - - 4

  Biegański Kazimierz - - - 08.12.1890 - Stanisław - Jadwiga - Kusojć - ch - Bernard Paszkiewicz - Anna Kusojć - - 138

  Bielawska Marianna - - - 07.09.1897 - Tomasz - Petronela - Zajączkowska - ? - Józef Wojnicz - Franciszka Tumałajtis - żona Stanisława - 143

  Bielawska Maria Konstancja - - - 15.11.1881 - Józef - Natalia - Wito - m - Hilary Maciejewicz - Konstancja Korsakowa - - 122

  Bielawska Michalina - - - 11.09.1877 - Tomasz - Petronela - Zajączkowska - - Józef Zajączkowski - Urszula Bernacka - - 111

  Bielawska Józefa Stefania - - - 26.12.1877 - Józef - Natalia - Wit - m - Franciszek Winczo - Katarzyna Łajko - - 147

  Bielawski Piotr - - - 23.01.1894 - Piotr - Teofila - Stankiewicz - ch - Józef Dąbrowski - Joanna Bielawska - - 12

  Bielawski Jan - - - 11.02.1896 - Piotr - Teofila - Stankiewicz - ? - Ignacy Kuprel - Urszula Michajłowicz - panna - 21

  Bielawski Mieczysław - - 03.01.1898 - 07.01.1898 - Piotr - Teofila - Stankiewicz - ch - Piotr Daniłowicz - Aniela Dawidowicz - wdowa - 7

  Bielawski Stanisław - - - 06.01.1884 - Kazimierz - Weronika - Kunicka - ch - Antoni Skinder - Rozalia Sokołowska - wdowa - 3

  Bielawski Franciszek - - - 15.01.1889 - Tomasz - Aniela - Druchel - ch - Franciszek Kasperowicz - Rozalia Miszkin - panna - 4

  Bieldziszewska Natalia - - - 02.03.1888 - Jan Walenty - Maria Berta - Wojewódzka - sz - Ignacy d'Sipson (?) - Herminia Bieldzieszewska - - 46

  Bieldziszewski Teodor - - - 01.03.1887 - Jan - Maria Berta - Wojewódzka - sz - Józef Wojewódzki - Julia Laskowicz - - 29

  Bielinowicz Jadwiga - - - 06.04.1892 - Konstanty - Zofia - Minciuk - sz - Henryk Brener - Tekla Brzozowska - - 67

  Bielinowicz Aleksandra - - - 02.03.1886 - Konstanty - Zofia - Minciuk - ? - Piotr Wojniusz - Maria Wołodko - - 22

  Bielinowicz Ksawery - - - 26.12.1882 - Konstanty - Zofia - Minciuk - sz - Antoni Salomonowicz - Julia Minciuk - - 152

  Bielkiewicz Weronika - - - 25.11.1890 - Antoni - Anna - Jurewicz - ch - Kazimierz Wasilewski - Maria Bielkiewicz - - 130

  Bielunas Felicjanna - - - 19.04.1892 - Feliks - Antonina - Monkiewicz - ch - Michał Jakubowski - Julia Borkowska - - 78

  Bielunas Antonina Kazimiera - - 04.03.1895 - 05.03.1895 - Feliks - Antonina - Monkiewicz - m - (brak imienia) Filipczenok - Stanisława Daniłowska - żona Stanisława - 32

  Bielunas Maria - - - 30.03.1897 - Feliks - Antonina - Monkiewicz - m - Ilja Sakowicz - Józefa Zacharewicz - żona Kazimierza - 51

  Bielunas Jan - - 14.08.1898 - 16.08.1898 - Feliks - Antonina - Monkiewicz - m - Stanisław Daniłowicz - Ludwika Kalinowska - - 105

  Bielunas Bronisław - - - 23.06.1885 - Feliks - Antonina - Monkiewicz - ? - Franciszek Ilkiewicz - Aleksandra Lisowska - - 60

  Bielunas Kazimiera - - - 05.04.1887 - Feliks - Antonina - Monkiewicz - ? - Leon Chartasz - Kornelia Ostaniewicz - żona Napoleona - 37

  Bielunas Edward - - - 08.09.1888 - Feliks - Antonina - Monkiewicz - ? - Michał Barkowski - Józefa Danowska - panna - 119

  Biełous Zofia - - 1901-03-18 - 1901-03-28 - Antoni - Maria - Łukszo - ? - Wacław Kaliński - P. Pozniak - wdowa - 32

  Biereznicka Bronisława Józefa - - - 29.06.1878 - Antoni - Tekla - Pieńkowska - m - Józef Kuczyński - Aleksandra Ancewicz - - 87

  Biereznowska Maria - - - 22.09.1896 - Wincenty - Adolfina - Marecka - ch - Kazimierz Żyngiel - Kazimiera Krzesłowska - żona Jana - 141

  Biereźnicka Jadwiga - - - 13.04.1881 - Antoni - Tekla - Pieńkowska - m - Michał Tomaszewicz - Helena Czernicka - - 36

  Biereźnicki Walenty - - - 19.02.1884 - Antoni - Tekla - Pieńkowska - m - Feliks Pristor - Malwina Bereźnicka - - 22

  Biereźnicki Wincenty - - - 21.07.1885 - Antoni - Tekla - Pieńkowska - m - Aleksander Bajkowski - Eleonora Ejnik - - 72

  Biereźnicki Mikołaj - - - 26.09.1882 - Antoni - Tekla - Pieńkowska - m - Władysław Charewicz - Aleksandra Narzymska - - 110

  Bildziuk Helena - - - 14.07.1891 - Piotr - Dominika - Jankowska - ch - Stanisław Kiwiński - Katarzyna Chiniewicz - - 88

  Bildziuk Marianna - - - 01.08.1893 - Piotr - Dominika - Jankowska - ? - Antoni Riszkus - Aniela Moroz - - 132

  Bildziuk Jadwiga - - 18.10.1895 - 05.11.1895 - Piotr - Dominika - Jankowska - ? - Jan Pacewicz - Helena Naruszewicz - panna - 181

  Bildziuk Franciszka - - 04.10.1898 - 08.11.1898 - Piotr - Dominika - Jankowska - ch - Aleksander Jodko - Michalina Halecka - - 149

  Bildziuk Jan - - 1902-06-26 - 1902-06-30 - Piotr - Weronika - Witkowska - ch - Feliks Matoszno - Marianna Preło - - 91

  Bilewicz Jan - - - 24.01.1892 - Bernard - Apolonia - Tracewska - ch - Wincenty Zdanowski - Józefa Miłaszewicz - - 13

  Biliński Stanisław - - - 08.11.1892 - Kazimierz - Karolina - Rusiecka - ch - Antoni Butrymowicz - Maria Wróblewska - - 160

  Bilsz Jadwiga - - 1900-07-15 - 1900-07-30 - Michał - Maria - Piotrowska - ch - Józef Tarasewicz - Anna Pawłowska - panna - 99

  Bilsz Józef - - 1903-03-02 - 1903-03-24 - Michał - Maria - Piotrowska - ch - Witold Wojnicki - Weronika Kostecka - - 26

  Bimbiris Maria - - - 19.05.1891 - Gabriel - Józefa - Ejsmont - ? - Kazimierz Sienkiewicz - Paulina Juchniewicz - - 68

  Bimbiris Helena - - - 31.03.1893 - Gabriel - Józefa - Ejsmont - ? - Feliks Kozłowski - Helena Hajdamowicz - - 62

  Bimbiris Władysław - - 10.08.1895 - 15.08.1895 - Gabriel - Józefa - Ejsmont - ? - Stanisław Miajszys - Teofila Romejko - żona Michała - 134

  Binkiewicz Stefan - - 29.12.1897 - 07.01.1898 - Adam - Antonina - Spirgiewicz - m - Jan Piłsudski - Stefania Piłsudska - żona Jana - 6

  Birno Konstanty - - 24.02.1895 - 1903-09-20 - Karl - Albina Wincenta - Iwaszkiewicz - m - Aleksander Paweł Grabowski - Stanisława Iwaszkiewicz - - 112

  Birul Jadwiga - - - 23.02.1892 - Józef - Władysława - Malewska - m - Henryk Rymszo - Salomea Malewska - - 38

  Birul Maria - - - 29.03.1893 - Józef - Władysława - Malewska - m - Jan Umiastowski - Michalina Szwagrzyk - - 59

  Birul Henryk - - 24.04.1894 - 30.10.1894 - Józef - Władysława - Malewska - m - Ignacy Zimmer - Paulina Malewska - - 149

  Bistram Albertyna Aloiza - - - 26.10.1882 - Edward August - Albertyna - Roszkowska - Poddani pruscy - Ludwik Ryłło - Franciszka Downar - - 126

  Bitkowski Paweł Kazimierz - - - 23.01.1878 - Mateusz - Apolonia - Filimonowicz - m - Demetriusz Popow - Katarzyna Wańkowicz - - 10

  Bizunowicz Marianna - - 12.01.1894 - 13.03.1894 - Jan - Elżbieta - Mościaniec - ? - Józef Junowicz - Aniela Mościaniec - - 37

  Bizunowicz Antoni - - 17.01.1895 - 04.04.1895 - Jan - Elżbieta - Mościaniec - ? - Stanisław Witkowski - Paulina Piecikopis - żona Macieja - 49

  Bizunowicz Leonard - - - 27.08.1887 - Józef - Maria - Dąbrowska - ? - Antoni Kulikowski - Michalina Karpowicz - panna - 102

  Blesmanowicz Anna - - 1904-08-05 - 1904-08-10 - Józef - Helena - Hermanowicz - ch - Adam Szyszkiewicz - Antonina Bernatowicz - - 110

  Bleze Lucja - - - 21.04.1883 - Alfons - Helena - Rakowska - ? - Arksentij Iwanow - Nadzieżda Antroggow - - 41

  Bliszkiewicz Stanisław - - - 12.11.1892 - Stanisław - Marianna - Hryniewicz - ch - Józef Sierko - Konstancja Sinkiewicz - - 162

  Bliszkiewicz Feliks - - - 21.02.1894 - Stanisław - Anna - Hryniewicz - ch - Feliks Pumyłłowicz (?) - Tekla Hryniewicz - - 24

  Bliszkiewicz Piotr - - - 20.01.1897 - Stanisław - Maria - Hryniewicz - ch - Kacper Bliszkiewicz - Cecylia Bogdanowicz - panna - 20

  Bliszkiewicz Antoni - - 1901-10-23 - 1901-11-01 - Stanisław - Maria - Hryniewicz - ch - Michał Tankiewicz - Maria Zacharewska - żona Józefa - 140

  Błażewicz Kazimierz - - - 02.12.1890 - Antoni - Dominika - Piotrowska - ch - Aleksander Żorawowicz - Henryka Agłacz - - 135

  Błażewicz Adam - - - 06.01.1891 - Wincenty - Anna - Iwaszkiewicz - ch - Adam Kuris - Ewa Jagiełło - - 5

  Błażewicz Jan - - - 28.02.1893 - Wincenty - Anna - Iwaszkiewicz - ch - Adam Ruris - Helena Owsianik - - 42

  Błażewicz Józefa - - 08.06.1895 - 29.06.1895 - Wincenty - Anna - Iwaszkiewicz - ch - Jan Owsianik - Ewa Korecka - żona Adama - 108

  Błażewicz Wacław - - 07.03.1898 - 07.04.1898 - Stanisław - Tekla - Michałowska - ch - Jan Błażewicz - Urszula Us - żona Wincentego - 46

  Błażewicz Władysław - - 03.11.1899 - 14.11.1899 - Konstanty - Tekla - Grabowska - ch - Wacław Grabowski - Józefa Grabowska - panna - 164

  Błażewicz Zofia - - 1902-10-23 - 1902-12-25 - Konstanty - Tekla - Grabowska - ch - Antoni Giecewicz - Emilia Arcyt - - 157

  Błażewicz Helena - - 1903-03-18 - 1903-04-07 - Adam - Aniela - Salnik - ch - Feliks Weryk - Karolina Tomaszewicz - żona Andrzeja - 31

  Błażewicz Michał - - 1903-04-18 - 1903-05-04 - Jan - Eleonora - Kartanowicz - ch - Michał Sokołowski - Konstancja Szczerbo - - 42

  Błażewicz Marian - - 1903-12-08 - 1903-12-27 - Konstanty - Tekla - Grabowska - ch - Jan Adamowicz - Józefa Grabowska - - 150

  Błażewicz Adam - - - 03.01.1888 - ojciec nieznany - Izabela - Błażewicz - ch - Michał Rynkiewicz - Rozalia Jacewicz - żona Wincentego - 2

  Błażkiewicz Józef - - - 05.06.1887 - ojciec nieznany - Anna - Błażkiewicz - ch - Jerzy Stupenko - Stanisława Pożerska - wdowa - 59

  Błażyński Piotr - - 1902-06-07 - 1902-06-16 - Rafał - Maria - Adamajtis - ch - Ignacy Wochas - Stanisława Adamajtis - - 84

  Błażyński Władysław - - 1904-03-25 - 1904-04-04 - Rafał - Maria - Adamaitis - ch - Ignacy Adamaitis - Antonina Kisiel - - 57

  Błocki Michał - - 1905-09-13 - 1905-09-25 - Michał - Stanisława - Połoczańska - m - Piotr Gudanis - Stefania Zakrzewska - - 121

  Błudnicki Piotr - - 1903-10-19 - 1903-10-26 - Marcin - Rozalia - Degutis - ch - Teofil Jodwalkis - Benigna Giedrojć - - 129

  Bobiatyńska Eugenia - - - 17.02.1892 - Eugeniusz - Wanda Karolina - Rossochacka - sz - Aleksander Bobiatyński - Karolina Rossochacka - - 34

  Bobiatyński Stanisław - - - 16.09.1887 - Eugeniusz - Wanda - Rossochacka - sz - Stefan Jamont - Zofia Bobiatyńska - żona Bronisława - 111

  Bobińska Anna - - - 05.08.1890 - Teodor - Anastazja - Neuman - sz - Ignacy Monczulski - Katarzyna Żurawska - - 87

  Bobrowicz Władysława - - 17.05.1894 - 19.05.1894 - Ferdynand - Ewa - Andrus - ? - Piotr Bildziuk - Aniela Lichodziejewska - - 76

  Bobrowicz Anna - - 29.09.1894 - 09.07.1895 - Ferdynand - Ewa - Andrys (Andrus) - ? - Józef Romanowski - Wiktoria Smykowska - żona Wincentego - 112

  Bobrowicz Franciszek - - - 13.07.1896 - Ferdynand - Ewa - Andrus - ? - Antoni Moroz - Władysława Kolendo - żona Jana - 105

  Bobrowicz Józef - - - 31.03.1883 - Ferdynand - Ewa - Andrus - ? - Konstanty Hajdamowicz - Józefa Salmanowicz - - 31

  Bobrowicz Jan Antoni - - - 31.03.1883 - Ferdynand - Ewa - Andrus - ? - Marcin Dragun - Julianna Kulewicz - - 32

  Bobrowicz Helena - - - 16.02.1888 - Ferdynand - Ewa - Andrus - ? - Jan Kolendo - Helena Korzeniewska - żona Jerzego - 35

  Bobrowicz Kazimierz - - - 01.01.1881 - Józef - Anna - Szymańska - ch - Kazimierz Nowicki - Marianna Szymańska - - 2

  Bobrowska Emilia - - 10.02.1899 - 21.02.1899 - Kajetan Jan - Weronika - Rymszo - sz - Antoni Norejko - Aniela Norejko - - 35

  Bobrowska (Bobrowicz) Tekla - - - 23.06.1885 - Ferdynand - Ewa - Andrus - ? - Jan Kulikowski - Katarzyna Liborówna - - 61

  Bodriad Stefania - - - 05.01.1887 - Kazimierz - Rozalia - Sinkiewicz - ? - Józef Bartasewicz - Konstancja Sawław - żona Wincentego - 2

  Bogatkiewicz Józef - - 13.12.1899 - 19.12.1899 - Józef - Zofia - Janusz - m - Kazimierz Janusz - Aleksandra Juchno - panna - 180

  Bogdan Jan - - 15.01.1895 - 22.01.1895 - Marcin - Marianna - Radzewicz - ch - Ignacy (?) Pietruszun - Marianna Pukiewicz - panna - 13

  Bogdan Wiktor - - 14.07.1895 - 23.07.1895 - Wiktor - Maria - Slipuk - ch - Benedykt Kużas - Antonina Sławińska - panna - 123

  Bogdan Władysław - - - 02.03.1897 - Marcin - Marianna - Rudzis - ch - Stefan Strungis - Marianna Waszkun - panna - 39

  Bogdan Tekla - - - 25.09.1887 - Adam - Marcela - Miron - ? - Adam Andruszkiewicz - Domicela Szyrwińska - panna - 113

  Bogdanowicz Józefa - - - 03.11.1891 - Wiktor - Marianna - Szlepik - ? - Ignacy Sienkiewicz - Julia Cezanowicz - - 138

  Bogdanowicz Ludwika - - - 09.08.1892 - Paweł - Zofia - Oponowicz - m - Kazimierz Żorawowicz - Kazimiera Opanowicz - - 119

  Bogdanowicz Helena - - - 04.07.1893 - Józef Ryszard - Władysława - Tomkiewicz - ch - Adolf Hryniewicki - Helena Markowska - - 114

  Bogdanowicz Franciszka - - - 10.10.1893 - Jan - Leonarda - Kumielska - ? - Benedykt Sipko - Aleksandra Cytrynowicz - - 165

  Bogdanowicz Maria - - - 06.02.1894 - Wincenty - Karolina - Siemienowicz - ch - Feliks Mieczago - Rozalia Szyrwińska - - 18

  Bogdanowicz Kazimierz - - 13.12.1894 - 05.02.1895 - Stefan - Zofia - Hermanowicz - ? - Piotr Sawicki - Weronika Sawicka - żona Pawła - 15

  Bogdanowicz Józefa - - 30.04.1895 - 07.05.1895 - Jan - Eleonora - Kamieńska - ? - Wincenty Czepułkowski - Rozalia Gulbicka - żona Piotra - 69

  Bogdanowicz Henryk - - - 22.10.1897 - Antoni - Michalina - Wiłkowska - m - Jan Jankowski - Ewa Jurgielewicz - żona Antoniego - 166

  Bogdanowicz Mieczysław - - 12.05.1899 - 03.06.1899 - ojciec nieznany - Antonina - Bogdanowicz - ch - Józef Radziun - Antonina Pilwil - żona Stefana - 81

  Bogdanowicz Jadwiga - - 1901-10-21 - 1902-06-18 - ojciec nieznany - Kazimiera - Bogdanowicz - ? - Florian Korzeniewski - Mar... Idlanska - - 85

  Bogdanowicz Janina - - 1904-03-18 - 1904-03-28 - Aleksander - Karolina Helena - Małkowska - m - Piotr Stabiński - Maria Małkowska - - 37

  Bogdanowicz Bronisław - - - 14.03.1883 - Mikołaj - Anna - Swirowska - ch - Józef Sudnik - Stefania Piotrowska - - 27

  Bogdanowicz Justyna - - - 05.09.1883 - Stefan - Zofia - Hermanowicz - ? - Antoni Jurewicz - Zofia Gintowt - - 96

  Bogdanowicz Wincenta Teodora - - - 15.11.1883 - Walerian - Wincenta - Katowicz - m - Antoni Sutowicz - Tekla Ga... - - 120

  Bogdanowicz Marianna - - - 27.05.1884 - Feliks - Ewa - Korzeniewska - m - Kazimierz Giryn - Petronela Pietraszko - - 58

  Bogdanowicz Michalina - - - 30.09.1884 - Zygmunt - Maria - Zacharewicz - ch - Aleksander Suchodolski - Petronela Żurawska - - 95

  Bogdanowicz Jadwiga - - - 24.10.1885 - Mikołaj - Anna - Swirowska - m - Michał Czarniawski - Helena Jazdowska - - 119

  Bogdanowicz Kazimierz - - - 26.12.1885 - Walerian - Wincenta - Kitkowska - m - Kazimierz Naruszkiewicz - Józefa Lipińska - - 156

  Bogdanowicz Antoni - - - 07.12.1880 - Feliks - Ewa - Korzeniewska - m - Józef Janowicz - Stanisława Gizun - - 139

  Bogdanowicz Mikołaj - - - 22.02.1881 - Stefan - Zofia - Hermanowicz - - Michał Bogdanowicz - Emilia Miller - - 17

  Bogdanowicz Władysław - - - 21.03.1881 - Mikołaj - Anna - Swirowska - ch - Antoni Nowicki - Maria Biełowa - - 25

  Bogdanowicz Michalina - - - 29.09.1882 - Feliks - Ewa - Korzeniewska - m - Jan Kudrewicz - Anna Rodziewicz - - 113

  Bogdanowicz Bolesław - - - 17.04.1878 - Edward - Rozalia - Roda - m - A. Sidorowicz - Aniela Olechnowicz - - 50

  Bogdanowicz Józef - - - 12.08.1879 - Mikołaj - Anna - Swirowska - ch - Bartłomiej Borowski - Józefa Drozdówna - - 100

  Bogdanowicz (Bohdanowicz, Czechracz) Piotr - - - 10.02.1880 - Szymon - Aniela - Audziewicz - - Andrzej Bernacki - Barbara Kordzin - panna - 22

  Bogdziewicz Henryka - - 13.08.1895 - 24.09.1895 - Narcyz - Anna - Lutyńska - m - Zygmunt Nagrodzki - Józefa Lutyńska - panna - 158

  Bogdziewicz Józefa - - - 07.07.1896 - Stanisław - Stefania - Boło (Buło) - m - Kajetan Tyszkiewicz - Antonina Biedulska - panna - 101

  Bogdziewicz Michał - - - 28.11.1897 - Stanisław - Stefania - Bolówna - m - Józef Brzozowski - Elżbieta Rudziańska - panna - 177

  Bogdziewicz Edward - - 06.11.1898 - 15.11.1898 - Stanisław - Stefania - Buło - m - Józef Runiewicz - Maria Bernatowicz - - 155

  Bogdziewicz Bolesław Narcyz - - 19.10.1899 - 14.11.1899 - Narcyz - Anna - Lutyńska - m - Ryszard Litz - Lucyna Gałecka - żona Aleksandra - 163

  Bogdziewicz Wacław Michał - - 1901-07-02 - 1901-08-06 - Narcyz - Anna - Lutyńska - m - Aleksander Gałecki - Jakubina Rukujżo - panna - 102

  Bogdziewicz Jadwiga - - 1901-11-30 - 1901-12-16 - Mikołaj - Zofia - Janowicz - ch - Michał Januszewicz - Konstancja Karolkowa - - 158

  Bogdziewicz Zofia - - 1902-03-05 - 1902-03-17 - Stanisław - Stefania - Buło - m - Józef Runowicz - Joanna S. - panna - 17

  Bogdziewicz Franciszka - - 1904-09-16 - 1904-09-26 - Stanisław - Stefania - Buło - m - Jerzy Bogdziewicz - Petronela Bogdziewicz - panna - 132

  Bogdziewicz Anna - - 1905-04-18 - 1905-05-10 - Ignacy - Józefa - Makrycka - ch - Paweł Bogdziewicz - Apolonia Szyrwińska - - 58

  Bogdziewicz Stanisław - - 1900-12-15 - 1900-12-20 - Stanisław - Stefania - Buło - m - Józef Bogdziewicz - Urszula Żelwis - panna - 157

  Bogińska Irena - - 09.10.1898 - 09.10.1898 - Jerzy - Waleria - Hryncewicz - ch - Franciszek Wasilewski - Emilia Bogińska - - 129

  Bogiński Jan - - 1900-12-13 - 1900-12-17 - Jerzy - Waleria - Hryncewicz - ch - Klemens Kuncewicz - Zofia Ofiorow - panna - 156

  Bogusławska Aleksandra - - - 27.10.1891 - Antoni - Urszula - Milewska - ? - Franciszek Ilkiewicz - Paulina Bogusławska - - 136

  Bogusławska Anna - - - 05.07.1892 - ojciec nieznany - Agata - Bogusławska - ch - Adolf Zahorski - Maria Iwanowska - - 108

  Bogusławska Jadwiga - - 1903-07-05 - 1903-07-13 - Antoni - Urszula - Milewska - m - Kajetan Korkuć - Dominika Buda - - 77

  Bogusławski Stanisław - - 15.10.1894 - 30.10.1894 - Antoni - Urszula - Milewska - ? - Piotr Kuleszo - Helena Tomaszewska - - 146

  Bogusławski Feliks - - - 01.12.1896 - Robert Antoni - Urszula - Milewska - ? - Władysław Stefanowicz - Dominika Plat - panna - 180

  Bogusławski Antoni - - 04.06.1899 - 13.06.1899 - Robert Antoni - Urszula - Milewska - m - Stanisław Lewkowicz - Paulina Zimnicka - - 85

  Bogusławski Józef - - 1901-04-13 - 1901-04-24 - Antoni - Urszula - Milewska - ? - Marcin Pietrasewicz - Franciszka Paszkiewicz - panna - 49

  Bogusławski Stanisław - - - 12.08.1884 - Henryk - Maria - Stankiewicz - m - Jan Karolewicz - Michalina Niewiadomska - - 83

  Bogusławski Jan - - - 24.05.1887 - Henryk - Maria - Stankiewicz - m - Antoni Bogusławski - Maria Młodzianowska - - 54

  Bogusławski Bronisław - - - 08.06.1889 - Robert Antoni - Urszula - Milewska - m - Henryk Bogusławski - Maria Milewska - panna - 68

  Bogusz Antoni - - 24.04.1899 - 29.04.1899 - Jan - Franciszka Julia - Tanajewska - sz - ks. Mieczysław Tanajewski - Jadwiga Kupściowa - żona Edwarda - 71

  Bogusz Maria - - - 20.07.1886 - Konstanty - Maria - Rodziewicz - m - Hipolit Jurewicz - Antonina Kozłowska - - 83

  Boguszewicz Michał - - - 19.09.1877 - Franciszek - Gabriela - Szklennik - sz - Apolinary Boguszewicz - Julia Czaplińska - - 114

  Boguszewicz Michał - - patrz: 1877 - 19.09.1878 - Franciszek - Gabriela - Szklennik - sz - Apolinary Boguszewicz - Julia Czaplińska - - 148

  Boguszewska Maria - - - 27.12.1893 - Michał - Maria - Jurewicz - m - Maciej Gawla - Aniela Kibort - - 202

  Boguszewska Helena - - - 16.06.1885 - Michał - Marianna - Jojcz(?) - m - Izydor Jonicz - Helena Boguszewska - - 53

  Boguszewska Michalina - - 1881 - 03.01.1882 - Michał - Maria - Jocz - m - Józef Bartosowicz - Anna Polikarp - - 1

  Boguszewski Józef - - - 06.10.1891 - Michał - Marianna - Jurewicz - m - Józef Szematowicz - Anna Kuzborska - - 124

  Boguszewski Wincenty - - - 31.07.1883 - Michał - Marianna - Jancz - m - Józef Tarasewicz - Rozalia Kalinowska - - 84

  Boguszewski Józef - - - 20.12.1886 - Michał - Marianna - Jowicz - m - Józef Iwaszkiewicz - Jakobina Łabanowska - panna - 139

  Boguszewski Antoni - - - 26.02.1889 - Marcin - Helena - Kisiel - m - Antoni Tarasewicz - Scholastyka Markiewicz - panna - 23

  Bojak Tekla - - 04.11.1895 - 12.11.1895 - Laurenty - Józefa - Hajdamowicz - ch - Szymon Niedźwiedzki - Petronela Jatowicz - żona Justyna - 185

  Bojarczyk Józefa - - - 02.10.1892 - Adam - Marianna - Pociecha - ch - Michał Bojarczyk - Dorota Gryncewicz - - 141

  Bojarczyk Stanisław - - - 29.05.1897 - Michał - Dorota - Hryncewicz - ch - Adam Satkiewicz - Maria Tarazewicz - żona Cypriana - 92

  Bojarczyk Helena - - 15.09.1899 - 26.09.1899 - Michał - Dorota - Hryncewicz - ch - Adam Satkiewicz - Maria Tarazewicz - żona Cypriana - 136

  Bojarczyk Stefan - - 1901-09-03 - 1901-09-09 - Michał - Dorota - Hryncewicz - ch - Bolesław Worotyński - Maria Tarasewicz - - 115

  Bojarczyk Helena - - - 08.12.1883 - Adam - Maria - Pociecha - ? - Wincenty Prikacen (?) - Helena Balińska - - 127

  Bojarojć Józef - - - 12.02.1878 - Tomasz - Maria - Ulewicz - - Julian Budrewicz - Anna Korejwa - - 22

  Bojarska Adela - - - 16.12.1890 - Adam - Maria - Pociecha - ? - Władysław Rewkowski - Helena Popławska - - 141

  Bojarska Maria Helena (Etka) - - - 16.10.1883 - Boruch - Bluma - brak danych - m - Władysław Mickiewicz - Konstancja Tomaszewska - - 107

  Bojarun Piotr - - - 08.12.1896 - Antoni - Judyta - Zalewska - ? - Konstanty Bojarun - Natalia Lipko - panna - 182

  Bojarun Stanisława - - 13.09.1898 - 27.09.1898 - Antoni - Judyta - Zalewska - ch - Stanisław Wojtkiewicz - Józefa Jankowska - - 123

  Bołtuć Władysław - - - 25.12.1897 - Stanisław - Dominika - Hryniewicz - sz - Franciszek Karaś - Katarzyna Zimnoch - żona Antoniego - 191

  Bołtuć Kazimierz - - 1900-03-02 - 1900-04-10 - Stanisław - Dominika - Hryniewicz - sz - Maksymilian Piotrowski - Wiktoria Stampo - panna - 51

  Boncz-Osmołowska Halina Maria - - 1902-06-08 - 1902-06-13 - Władysław - Jadwiga Barbara - Siemaszko - sz - Jan Marywil - Marta Siemaszko - panna - 82

  Bondi Karolina Wiktoria - - - 21.05.1883 - Edward - Antonina - Piotrowska - ? - Wacław Piasecki - Charlotte Bondi - - 48

  Bondi Eugenia Małgorzata - - - 07.07.1880 - Edward - Antonina - Piotrowska - sz - Aleksander Bondi - Emilia Zdanowicz - - 87

  Bondi Maria Beata - - - 31.10.1881 - Edward - Antonina - Piotrowska - sz - Józef Sirakos - Melania Naruszewicz - - 112

  Bondi Zofia Julia - - - 28.01.1879 - Edward - Antonina - Piotrowska - sz - gen. Bazyli Szpadier - Józefa Chrościcka - - 12

  Boraczewski Helena - - - 07.09.1897 - Emilian - Katarzyna - Gudwald (Gudwild) - m - Stefan Prokopowicz - Kazimiera Bagdziewicz - żona Andrzeja - 141

  Boratyński Zygmunt - - 1904-10-03 - 1904-10-17 - Józef - Maria - Augustynowicz - m - Józef Drazdas - Julia Łukowicz - - 143

  Borejkis Antonina - - 17.02.1895 - 19.02.1895 - Adam - Marianna - Stankiewicz - ch - Antoni Borejkis - Katarzyna Stankiewicz - żona Kazimierza - 24

  Borejko Marianna - - - 21.09.1897 - Michał - Karolina - Wierszyło - ch - Antoni Borejko - Anna Czertowicz - żona Andrzeja - 153

  Borejko Antoni - - 1900-12-27 - 1900-12-31 - Antoni - Helena - Michałowska - ch - Kazimierz Borejko - Helena Drazdas - żona Michała - 163

  Borejko Bronisław - - 1902-08-05 - 1902-08-11 - Antoni - Helena - Michałowska - ch - Julian Żarnowski - Anna Barkowska - - 101

  Borejko Maria - - 1904-04-22 - 1904-05-18 - Antoni - Helena - Michałowska - ch - Jan Wołkowicz - Władysława Wiesla - - 81

  Borejszo Stanisław - - - 21.06.1892 - Józef Tadeusz - Waleria Wiktoria - Lisowska - sz - Stanisław Jędrusiewicz - Józefa Pol - - 103

  Borkowska Anastazja - - - 01.11.1897 - Wiktor - Petronela - Stankiewicz - ? - brak danych - brak danych - - str.105

  Borkowska Wiktoria - - 1903-01-02 - 1903-01-05 - Eustachy - Antonina - Orzechowska - m - Józef Blesmanowicz - Maria Stankiewicz - - 1

  Borkowska Helena - - - 19.05.1886 - Michał - Aleksandra - Lisowska - ch - Teofil Simdranski (?) - Konstancja Lisowska - - 52

  Borkowska Franciszka - - - 17.04.1878 - Julian - Maria - Lewenberg - m - Adam Załuski - Maria Antonowicz - - 52

  Borkowska Konstancja - - - 20.05.1879 - ojciec nieznany - Marcjanna - Borkowska - ch - Piotr Kowalewski - Józefa Rodkiewiczowa - - 59

  Borkowski Paweł - - - 02.07.1890 - Józef - Wiktoria - Dowiato - ch - Wincenty Siemianicki (?) - Weronika Daukszo - - 70

  Borkowski Zygmunt - - - 28.01.1893 - Michał - Julia - Stankiewicz - m - Napoleon Ostaniewicz - Antonina Baluńska - - 26

  Borkowski Józef - - - 24.03.1896 - Michał - Julia Katarzyna - Stankiewicz - ch - Feliks Bieliunas - Tekla Jakubowska - żona Michała - 42

  Borkowski Julian - - 1901-12-19 - 1901-12-30 - Michał - Julia Katarzyna - Stankiewicz - ch - Józef Blesmanowicz - Antonina Bemonas - żona Feliksa - 163

  Borkowski Józef - - 1905-03-29 - 1905-04-11 - Eustachy - Antonina - Orzechowska - m - Jan Czerniawski - Tekla Orzechowska - - 36

  Borkowski Edward - - - 14.10.1884 - Józef - Wiktoria - Daukszo - ch - Jerzy Drzewicki - Antonina Paszkiewicz - - 96

  Borkowski Adam - - - 06.01.1880 - Julian - Maria - Lewerberg - m - Henryk Zieliński - Zuzanna Januszkiewicz - - 5

  Boroszko Aleksandra - - 20.05.1899 - 25.06.1899 - Wincenty - Barbara - Łajewska - ch - Józef Radziun - Urszula Gradzewicz - - 92

  Borowska Antonina - - - 03.10.1886 - Wincenty - Franciszka - Gasilewicz - ch - Julian Gołdakowski - Maria Gasilewicz - panna - 108

  Borowska Wiktoria - - - 28.03.1877 - Adolf - Antonina - Pieńkowska - m - Augustyn Janowicz - Felicja Nowicka - - 35

  Borowska Julia - - - 25.12.1877 - Michał - Anna - Nowicka - - Józef Michmel - Antonina Borowska - - 143

  Borowski Mieczysław - - - 11.09.1888 - Józef - Rozalia - Mosiewicz - ? - Jerzy Kawszyniec - Michalina Rotkiewicz - panna - 122

  Borowski Stefan - - - 03.09.1878 - Mateusz - Urszula - Nowicka - - Paweł Kruglik - Joanna Wołejkówna - - 108

  Bortkiewicz Janina Dominika - - - 23.08.1892 - Konstanty - Joanna - Kisiel - sz - Aleksander Jaszyński - Maria Kurnakowicz - - 125

  Bortkiewicz Maria Adela - - - 13.10.1896 - Konstanty - Joanna - Kisiel - sz - Andrzej Andrzejewski - Katarzyna Kisiel - panna - 151

  Bortkiewicz Petronela - - - 12.06.1883 - Józef - Józefa - Masłowska - ch - Kazimierz Bortkiewicz - Rozalia Antonowiczowa - - 59

  Bortkiewicz Helena - - - 23.05.1880 - ojciec nieznany - Teo... - Bortkiewicz - m - Antoni Matecki - Konstancja Szocik - - 61

  Bortkiewicz Ludwik - - 1879 - 20.04.1881 - ojciec nieznany - Teofila - Bortkiewicz - ch - Konstanty Giejdałowicz - Anna Starkiewicz - - 47

  Bortkiewicz Konstanty Kalikst - - - 25.04.1882 - Konstanty Adam - Urszula - Karpowicz - m - ks. Konstanty Ejmont - Olimpia Gryncewiczowa - - 48

  Bortkiewicz Konstanty Onufry - - - 01.11.1877 - Onufry - Antonina - Drozgiełt - ch - Wincenty Ważyński - Maria Korzan - - 126

  Borys Paulina - - - 02.06.1896 - Kajetan - Scholastyka - Lutowicz - ? - Justyn Borys - Marianna Purelis - żona Kazimierza - 76

  Borys Józef - - 1903-04-13 - 1903-04-20 - Antoni - Karolina - Fejfer - ch - Antoni Songin - Rozalia Jamontowicz - panna - 39

  Borysewicz Helena - - - 11.04.1882 - ojciec nieznany - Petronela - Borysewicz - ch - Michał Romeński - Anna Jastrubowa - - 45

  Borysowicz Antoni - - - 09.11.1893 - Franciszek - Rozalia - Jermołowicz - ? - Narcyz Jermołowicz - Julianna Borysowicz - panna - str. 97

  Borysowicz Helena - - 29.11.1895 - 16.12.1895 - Józef - Tekla - Wołowicz - ch - Jan Jacyno - Helena Korzeniewska - żona Jerzego - 207

  Borysowski Jan - - - 16.08.1886 - Adam - Rozalia - Ambrożewicz - ch - M... Małyszen - Aniela Jurewicz - - 91

  Bostowski Jan - - 1902-06-28 - 1902-06-30 - Władysław Bolesław - Joanna - B... (?) - m - Ignacy Manis (?) - Stefania Zdanowicz - - 92

  Bowgierd Jadwiga - - 1903-08-10 - 1903-08-17 - Józef - Franciszka - Koźmian - ch - Konstanty Bowgierd - Tekla Koźmian - - 96

  Bowgierd Maria - - 1904-09-10 - 1904-09-19 - Józef - Franciszka - Koźmian - ch - Konstanty Bowgierd - Urszula Koźmian - - 129

  Bowgierd Piotr - - 1906-01-12 - 1906-01-22 - Józef - Franciszka - Koźmian - ch - Michał Stankiewicz - Kazimiera Balińska - - 13

  Bójko Stanisław - - - 15.05.1890 - Stefan - Maria - Suchorzewska - m - Adolf Kandyba - Maria Bortkiewicz - panna - 45

  Bójko Jadwiga - - - 28.08.1883 - Stefan - Maria - Sucharzewska - ch - Wincenty Gołozubiec - Maria Oskierko - - 88

  Bójko Mieczysław - - - 10.11.1885 - Stefan - Maria - Sucharzewska - ch - Wincenty Gołozubiec - Emilia Odalczyńska - - 128

  Bójko Władysław - - - 01.02.1887 - Stefan - Maria - Sucharzewska - ch - Wincenty Gołozubiec - Marianna Koncewicz - żona Tadeusza - 17

  Bójko Bronisław - - - 14.04.1881 - Stefan - Maria - Sucharzewska - ch - Wawrzyniec Sosnien(?) - Dominika Michajłowicz - - 44

  Bójko Józef - - - 12.03.1877 - Tadeusz - Antonina - Cywińska - - Maurycy Steckiewicz - Józefa Zendler (Sendler) - - 30

  Bójko Stefania - - - 28.01.1879 - Stefan - Maria - Sucharzewska - ch - Konstanty Sucharzewski - Maria Tenczyńska - - 14

  brak nazwiska Konstanty - - 15.03.1895 - 03.04.1895 - Jan - Aniela - Lewicka - ch - Konstanty Jaksztowicz - Ewa Demadowicz - panna - 45

  brak nazwiska Stanisława - - 25.03.1895 - 03.04.1895 - Wincenty - Karolina - Symonowicz - ch - Antoni Tołkaczewski - Teofila Bielawska - żona Piotra - 46

  brak nazwiska Aniela - - - 07.03.1884 - Józef - Adolfa - Zalewska - sz - Adam Wissakowski (?) - Rozalia Bielanowa - - 31

  brak nazwiska Maria - - - 24.09.1878 - Michał - Petronela - Nawlicka - ch - Antoni Hryniewicz - Adela Andruszkiewicz - - 114

  Branicka Maria - - - 01.11.1881 - Józef - Ludwika - Orzenowska (?) - m - Antoni Rodziewicz - Kazimiera Rutkiewicz - - 113

  Branicki Józef - - - 07.01.1882 - Ignacy - Katarzyna - Zaniewska (?) - m - Józef Kuleszo - Franciszka Marszewska - - 3

  Brasewicz Anna - - 1905-08-28 - 1905-09-04 - Adam - Domicela - Plampo - m - Stanisław Szeszko - Maria Wasilewska - - 112

  Brasławska Maria - - 08.10.1898 - 18.10.1898 - Andrzej - Anna - Gładkowska - ch - Wincenty Markowski - Konstancja Andruszkiewicz - - 136

  Brasławska Maria - - - 10.09.1885 - Karol - Wiktoria - Lubaczyńska - ? - Jakub Zawistowski - Maria Libczyńska - - 102

  Brasławski Wacław - - 30.10.1894 - 01.11.1894 - Andrzej - Anna - Gładkowska - ch - Antoni Pietrusiewicz - Ewa Gładkowska - - 151

  Brasławski Stanisław - - - 02.02.1897 - Andrzej - Anna - Gładkowska - ch - Adam Żamejć - Ewa Gryszkiewicz - panna - 28

  Brazulewicz Emilia - - - 04.10.1881 - Stefan - Anna - Walicka - - Zalmont Stankiewicz - Zofia Dubicka - - 100

  Brazulewicz Stefania - - - 03.04.1879 - Stefan - Anna - Wolicka - - Józef Bałzukiewicz - Katarzyna Piasecka - - 43

  Brażycka Anna - - - 05.08.1890 - Franciszek - Krystyna - Urbanowicz - ch - Józef Muraszko - Antonina Przyjemska (?) - - 85

  Brażycka Weronika - - - 15.07.1893 - Franciszek - Krystyna - Urbanowicz - ch - Kazimierz Jankielewicz - Emilia Januszkiewicz - - 122

  Brażycki Franciszek - - - 22.03.1892 - Franciszek - Krystyna - Urbanowicz - ch - Jerzy Bielski - Kazimiera Jankielewicz - - 60

  Brejwo Ludwik Stanisław - - - 13.11.1877 - Jan - Katarzyna - Wróblewska - m - Józef Piekarski - Ewa Siniawska - - 131

  Brochocki Stanisław - - - 19.01.1892 - Władysław Kazimierz Tomasz Roch - Zofia - Moll - sz - Stanisław Strawiński - Zofia Domeyko - wdowa - 10

  Brodowski Józef - - - 30.06.1879 - Antoni - Józefa - Janukiewicz - ch - Józef Chorąży - Monika Znosko - - 79

  Brosewicz (Brasewicz) Zofia - - 1900-11-27 - 1900-12-03 - Adam - Domicela - Plampo - m - Jakub Karmazyn - Anna Huszczo - - 152

  Bruchmann Wilhelmina - - - 26.03.1878 - Gregor - Margarete - Zindorf - poddani pruscy - Karol Salamon - Katarzyna Klank - - 43

  Bruksztas Ludwik - - - 23.02.1886 - Justyn - Domicela - Dajnowska - ? - Władysław Antonowicz - Aleksandra Kołpaczewska - - 18

  Bruksztus Jan - - 09.03.1898 - 13.03.1898 - Justyn - Dominika - Dajnowska - ch - Edward Czerniawski - Helena ...ołowa - panna - 35

  Brylewski Jan - - - 15.06.1880 - Jan - Antonina - Staszkiewicz - - Stefan Bodryk - Marianna Snarska - - 77

  Bryliń Jadwiga - - 1900-07-19 - 1900-08-02 - Bolesław - Maria - Brzeska - m - Ignacy Łajewski - Justyna Bryliń - panna - 113

  Brzezińska Janina - - - 31.03.1893 - Bolesław Daniel - Stefania - Sikorska - sz - Oktawian Witkowski - Kazimiera Sikorska - - 63

  Brzeziński Stefan Sylwester - - - 24.01.1891 - Bolesław Daniel - Stefania - Sikorska - sz - Michał Sikorski - Ludwika Brzezińska - - 10

  Brzeziński Władysław - - - 15.08.1882 - Józef - Paulina - Tałaszkiewicz - ch - Mikołaj Kostecki - Ewa Wierszyło - - 96

  Brzozowska Anna - - - 12.10.1897 - Bonifacy - Michalina - Skrycka - ch - Franciszek Wojtkiewicz - Stanisława Dąbrowska - panna - 159

  Brzozowska Janina - - 1904-11-05 - 1904-11-07 - Wincenty - Karolina - Wawer - ch - Ludwik Szmat - Petronela Kuchtor - - 158

  Brzozowska Weronika Anastazja - - - 09.07.1878 - Franciszek - Anastazja - Bartoszewicz - ch - Mikołaj Szmiel (?) - Konstancja Mokrzycka - - 92

  Brzozowski Jan - - 12.11.1895 - 19.11.1895 - Tomasz - Marianna - Kartanowicz - ? - Jan Kartanowicz - Jadwiga Brzozowska - panna - 192

  Bucewicz Władysław Beniamin - - - 30.03.1881 - Wawrzyniec - Helena - Janowicz - sz - ks. Władysław Dusiejko - Antonina Bójko - - 31

  Buchowiecki Tadeusz Teodor - - - 15.09.1896 - Adam - Kazimiera - Borowska - poddani niemieccy - Kazimierz Miskiewicz - Maria Martynowska - żona Anastazego - 137

  Buczyńska Stefania - - - 29.08.1893 - Kazimierz - Tekla - Kamińska - m - Serafin Bartoszewicz - Anna Wyganowska - - 146

  Buczyńska Helena - - 11.07.1899 - 01.08.1899 - Kazimierz - Tekla - Kamińska - m - Kazimierz Kawecki - Paulina Kamińska - panna - 117

  Buczyńska Helena - - - 26.02.1885 - Ksawery - Wiktoria - Sulżycka - m - Michał Cepko - Rozalia Pozańska - - 24

  Buczyński Konstanty - - - 15.06.1893 - Adam Dominik - Aniela - Mścichowska - sz - Józef Wróblewski - Emilia Czarska - wdowa - 101

  Buczyński Jan - - 16.07.1894 - 20.07.1894 - Stefan - Paulina - Jacuńska - sz - Ignacy Rościszewski - Rachela Ryszkiewicz - - 104

  Buczyński Ludwik - - 25.08.1894 - 08.11.1894 - Adam - Aniela - Mścichowska - sz - Władysław Orłowski - Marianna Izbicka - - 154

  Buczyński Stanisław - - - 27.10.1896 - Stefan - Paulina - Jacuńska - ? - Stefan Rynkiewicz - Apolonia Kopcich - panna - 166

  Buczyński Bronisław - - - 21.09.1897 - Kazimierz - Tekla - Kamińska - m - Bronisław Dmochowski - Stefania Bogucka - panna - 154

  Buczyński Bolesław - - - 12.06.1883 - Ksawery - Wiktoria - Sulżycka - ch - Heliodor Kochanko - Kazimiera Downarowicz - - 61

  Budnik Bronisław - - 09.03.1894 - 01.05.1894 - ojciec nieznany - Anna - Budnik - ? - Aleksander Łunkiewicz - Marianna Kulikowska - - 67

  Budrewicz Teresa - - 1901-02-21 - 1901-02-21 - ojciec nieznany - Anna - Budrewicz - m - brak zapisu - brak zapisu - - 19

  Budzewicz Genowefa - - 03.01.1895 - 22.01.1895 - Karol - Teresa - Dycewicz - ? - Kazimierz Kalinowski - Magdalena Taraszewicz - żona Józefa - 11

  Budzewicz Antoni - - 06.11.1899 - 28.11.1899 - Karol - Teresa - Dycewicz Budzewicz - ch - Antoni Gruntmejer - Magdalena Garaszewicz - żona Józefa - 167

  Budzewicz Maria - - 1903-07-07 - 1903-07-27 - Wincenty - Zofia - Gaidis - ch - Stefan Gruszewicz - Franciszka Miłaszewicz - - 80

  Budzikowski Adam - - 1902-11-03 - 1902-11-07 - Jan - Emerencjanna(?) - Bacewicz - ch - Ignacy Bakas - Urszula Machowicz - żona Konstantego - 142

  Budźko Bolesław - - 21.08.1898 - 20.09.1898 - Władysław - Melania - Sadowska - ch - Michał Kołasowski - Gryzelda Jurszo - - 120

  Budźko Stanisław - - 1902-05-15 - 1902-06-04 - Władysław - Melania - Sadowska - ch - Aleksander Sudofanski (?) - Józefa Ingielewicz - - 81

  Bujak Anna Maria - - - 24.01.1878 - Karol - Kazimiera - Szemferow (?) - ch - Ignacy Stasiulewicz - Petronela Kozłowska - - 12

  Bujak Jan - - - 01.07.1878 - Jan - Maria - Frąckiewicz - ch - Franciszek Pietraszewski - Wiktoria Paszkiewicz - - 88

  Bujko Stanisława - - 12.11.1898 - 20.11.1898 - Piotr - Franciszka - Wojciechowska - ch - Stanisław Grygorowicz - Anna Jagiełowicz - - 158

  Bujniewicz Bronisław Piotr - - - 28.05.1886 - Bronisław Kazimierz - Paulina - Rewkowska - ? - Piotr Grużewski - Maria Morozowa - - 68

  Bujniewicz Władysław - - - 29.03.1877 - Aleksander - Anna - Ejnik - m - Feliks Kuncewicz - Aniela Grońska - - 49

  Bujwid Franciszka - - 04.10.1899 - 06.10.1899 - Franciszek - Kazimiera - Tyszkiewicz - ch - Onufry Ignatowicz - Leonora Ignatowicz - panna - 142

  Bujwid Helena - - 1904-07-31 - 1904-08-15 - Józef - Marianna - Juniewicz - ch - Antoni Kozłowski - Marianna Aleksandrowicz - - 113

  Bujwid Anna - - - 16.08.1881 - Józef - Magdalena - Sinkiewicz - - Tadeusz Wojciechowicz - Katarzyna Korkowska - - 86

  Bukaty Leonilda - - - 09.03.1883 - Maciej Jan - Maria Justyna - Pacewicz - sz - Arkadiusz Pacewicz - Ludwika Chądzyńska - - 25

  Bukowiecki Mieczysław - - 20.12.1893 - 26.06.1894 - Adam - Kazimiera - Borowska - poddani niemieccy - Mieczysław Borowski - Eugenia Borowska - - 97

  Bukowska Julia - - - 08.11.1881 - Adam - Julia - Mackiewicz - - Joachim Ziemski - Ewa Mackiewicz - - 120

  Bulewska Stanisława - - 1887 - 19.02.1888 - Jan Marian Florian - Maria Wiktoria - Świda - sz - Wiktor Macikowski - Julia Niemarmańska - wdowa - 38

  Bulewski Zygmunt - - - 19.11.1886 - Jan Marian - Maria - Świda - sz - Florian Świda - Helena Świda - żona Jana - 125

  Bułgarowska Irena - - 05.03.1898 - 06.04.1898 - Władysław Mikołaj - Ludwika Wanda - Gieczewska - sz - Stanisław Bułgarowski - Felicja Szadzewicz - panna - 39

  Bumbul Emilia - - - 06.11.1884 - Maciej - Zofia - Romanowska - ch - Kazimierz Bumbul - Emilia Kutkiewicz - - 109

  Bumbul Józef - - - 01.02.1881 - Maciej - Zofia - Romanowska - ch - Julian Romanowski - Helena Kucharska - - 11

  Bumbul Aleksander - - - 21.11.1882 - Maciej - Zofia - Romanowska - ch - Feliks Szatrowski - Weronika Sorzycka - - 137

  Bumbul Józefa - - - 23.07.1877 - Maciej - Zofia - Romanowska - ch - Kazimierz Romanowski - Eufrozyna Wołejszo - - 90

  Bumbul Antoni - - - 11.12.1878 - Maciej - Zofia - Romanowska - ch - Wincenty Balczukiewicz - Marianna Bumbul - - 143

  Bumbul Jadwiga - - - 26.10.1886 - Maciej - Zofia - Romanowska - ch - Antoni Lenartowicz - Justyna Gierulska - żona Konstantego - 116

  Bumbul Wiktoria - - - 01.11.1887 - Kazimierz - Paulina - Sobolewska - ? - Feliks Bogdziewicz - Helena Bumbul - panna - 125

  Bumbul Tekla - - - 06.09.1888 - Maciej - Zofia - Romanowska - ch - Wiktor Dłuski - Monika Olszewska - - 118

  Burbulis Marianna - - 02.12.1899 - 12.12.1899 - Mateusz - Joanna - Łozowska - ch - Jan Radziun - Elżbieta Łozowska - panna - 178

  Burbulis Stanisław - - 1901-09-01 - 1901-09-09 - Maciej - Joanna - Łozowska - ? - Antoni Burbulis - Katarzyna Bogdanowicz - panna - 114

  Burdman Józef - - 11.02.1895 - 19.03.1895 - Stanisław - Barbara - Zujewa - m - Michał Markiewicz - Maria Szymon - panna - 36

  Burdman Helena - - - 16.04.1897 - Stanisław - Barbara - Łukocijewska - ? - Wacław Gasperowicz - Maria Markiewicz - panna - 68

  Burel Antonina - - - 06.02.1885 - Szymon - Teresa - Stankiewicz - ch - Józef Święcicki - Dominika Kuncewicz - - 23

  Burel Jan - - - 17.05.1887 - Szymon - Teresa - Stankiewicz - ch - Piotr Szczegłow - Antonina Poźniak - panna - 52

  Burianska Teresa - - - 14.08.1896 - Andrzej - Cecylia - Knopik - poddani austriaccy - Jakub Wiszniowski - Marianna Wiszniowska - żona Jakuba - 125

  Burlingis Józef - - - 09.08.1892 - Justyn - Anna - Brzozowska - ch - Ksawery Deglis - Anna Janczewska - - 120

  Burnejko Stanisław - - 23.02.1894 - 06.03.1894 - Teodor - Kazimiera - Dowgiałło - m - Piotr Mackiewicz - Stanisława Getwił (?) - - 35

  Burnejko Jadwiga - - 15.03.1895 - 23.03.1895 - Teodor - Kazimiera - Dowgiałło - m - Adolf Drzawicki - Katarzyna Mironowicz - żona Michała - 40

  Burnejko Teodor - - - 19.08.1896 - Teodor - Kazimiera - Dowgiałło - m - Tadeusz Siemonc - Joanna Dowgiałło - panna - 127

  Burnejko Maria - - - 02.09.1897 - Teodor - Kazimiera - Dowgiałło - m - Leon Dowgiałło - Agata Waluk - żona Michała - 139

  Burnejko Bronisława - - 07.02.1899 - 28.02.1899 - Teodor - Kazimiera - Dowgiałło - m - Michał Miranowski - Dominika Bildziuk - - 36

  Burnejko Kazimiera - - 1900-08-03 - 1900-08-06 - Teodor - Kazimiera - Dowgiałło - m - Władysław Brzozowski - Tekla Dowgiałło - panna - 104

  Burzyński Z. (?) - - 1901-11-29 - 1901-12-26 - Michał - Zofia Kunegunda - Sobolewska - m - Jan Gurynowicz - Maria Sobolewska - - 172

  Busz Stanisława - - - 18.07.1884 - Edward Wiktor - Maria - Kozłowska - sz - Wacław Busz - Leontyna Kozłowska - - 79

  Buszyńska Tekla - - 10.07.1895 - 23.07.1895 - Jan - Tekla - Nowicka - m - Adolf Grudziński - Stanisława Monczuńska - panna - 124

  Buszyńska Klotylda - - 1900-02-25 - 1900-04-10 - Jan - Tekla - Nowicka - m - Julian Nowicki - Maria Ostrowska - panna - 53

  Buszyńska Maria Barbara - - 1901-04-28 - 1901-05-20 - Jan - Tekla - Nowicka - m - Antoni Swirski - Julia Żidonis - - 72

  Buszyńska Katarzyna - - 1901-11-07 - 1901-11-25 - Jan - Tekla - Nowicka - ? - Kazimierz Drumstas - Eleonora Ignatowicz - panna - 150

  Buszyński Stanisław - - - 14.11.1893 - Jan - Tekla - Nowicka - m - Wojciech Wilczyński - Stanisława Kierul - - 183

  Buszyński Jan - - - 20.10.1896 - Jan - Tekla - Nowicka - m - Jan Gir - Eleonora Ignatowicz - panna - 157

  Buszyński Władysław - - 26.07.1898 - 16.08.1898 - Jan - Tekla - Nowicka - m - Józef Nowicki - Józefa Churbutowicz - - 103

  Buszyński Zygmunt Benedykt - - 1904-12-27 - 1904-12-31 - Jan - Tekla - Nowicka - m - Wacław Trubnicki - Tekla Nowicka - - 173

  Buszyński Gustaw - - - 21.12.1888 - Gustaw Klemens - Zofia - Adolf - sz - Aleksander Suszyński - hr. Katarzyna Mawros - - 165

  Butkiewicz Stanisława - - - 16.02.1892 - Ignacy - Maria - Tomaszewska - m - Józef Butkiewicz - Teofila Ingielewicz - - 28

  Butkiewicz Michał - - 23.03.1894 - 18.04.1894 - Ignacy - Maria - Tomaszewska - m - Ignacy Bajchut - Paulina Butkiewicz (Bankiewicz?) - - 57

  Butkiewicz Maria - - - 27.04.1897 - Ignacy - Maria - Tomaszewicz - m - Aleksander Poźniak - Marianna Karczewska - żona Konstantego - 74

  Butkiewicz Ignacy - - 25.04.1898 - 03.05.1898 - Ignacy - Maria - Tomaszewska - m - Józef Butkiewicz - Julia Poźniak - panna - 56

  Butkiewicz Wacław - - 1903-10-29 - 1904-02-01 - Klemens - Anna - Grudzińska - ch - Filip Zienkiewicz - Helena dębowska - - 15

  Butkiewicz Anna - - - 06.12.1888 - Konstanty - Maria - Czerniawska - m - Jan Gierwielaniec - Ewa Bogdanow - panna - 159

  Butkiewicz Maria - - - 13.12.1881 - Aleksander - Helena - Romanowska - - Julian Kozłowski - Pelagia Czerniawska - - 129

  Butkus Jan - - 1905-06-14 - 1905-06-19 - Tadeusz - Karolina - Szniger - ch - Julian Dawgilewicz - Helena Jałowik - - 82

  Butowt Stefania - - - 19.09.1893 - Zygmunt Władysław - Helena Bronisława - Lenczewska - sz - Konstanty Butowt - Aleksandra Firewicz - - 156

  Butowt Janina - - 1905-03-01 - 1905-03-02 - Witold - Weronika - Maciejewska - sz - Edward Orzechowski - Zofia Kiryłowicz - żona Antoniego - 26

  Butrymowicz Nikodem - - - 15.08.1890 - Nikodem Tadeusz - Antonina - Urniaż - sz - Borys Urniaż - Magdalena Butrymowicz - - 89

  Buzewicz Ksawery - - - 26.12.1896 - Karol - Teresa - Dacewicz - ? - Ksawery Paszkowski - Anna Kalinowska - żona Kazimierza - 193

  Bycan Antonina - - - 29.06.1897 - Jakub - Tekla - Gejd - ch - Julian Zubowicz - Helena Bartoszewicz - panna - 108

  Bychowska Jadwiga - - - 24.01.1890 - Paweł Bolesław - Jadwiga - Martyszewska - sz - Leopold Żudycki - Adela Piotrowska - panna - 11

  Bychowska Wanda - - - 16.10.1879 - Paweł Bolesław - Jadwiga - Martyszewska - sz - Jan Bujnicki - Wiktoria Kaszczyc - - 126

  Bychowski Aleksander - - - 16.10.1888 - Paweł Bolesław - Jadwiga - Martyszewska - sz - Anatol Richter - Maria Dąbrowska - wdowa - 137

  Bychowski Julian Paweł Aleksander - - - 09.02.1882 - Paweł - Jadwiga - Martyszewska - sz - ks. Kazimierz Pacewicz - Teofila Prokopowicz - - 17

  Byczkowska Helena - - 1905-07-23 - 1905-07-31 - Wacław - Maria - Znamierowska - ch - Julian Solanko - Maria Dowgiałło - - 100

  Byczkowski Wacław - - 1903-01-24 - 1903-02-02 - Wacław - Maria - Znamierowska - ch - Stanisław Cimaszewski - Helena Cimaszewska - - 10

  Byliński Jan Antoni - - - 07.07.1896 - Julian Antoni - Wiktoria - Pieńkowska - sz - Jarosław Byliński - Anna Orszewska - żona Dominika - 102

  Byliński Stanisław - - 01.05.1899 - 09.05.1899 - Antoni Julian - Wiktoria - Pieńkowska - sz - Dominik Kozakiewicz - Izabela Popławska - wdowa - 74

  Byliński Bolesław - - 1901-07-06 - 1901-07-22 - Julian Antoni - Wiktoria - Pienkowska - sz - Jan Romanowski - Ludwika Ostaniewicz - panna - 100

  Byliński Aleksander - - - 26.04.1887 - Jakub - Petronela - Pieńkowska - sz - Jan Byliński - Paulina Minkowska - żona Jerzego - 45

  Cedrowski Józef - - 1906-01-10 - 1906-01-14 - Józef - Zofia - Klebeko - ch - Ignacy Bogdziewicz - Domicela Brosewicz - - 11

  Cejko Jadwiga - - 1903-01-18 - 1903-01-23 - Kazimierz - Weronika - Ilgiewicz - ch - Antoni Cejko - Filomena Malinowska - - 8

  Cejko Anna - - - 04.09.1882 - Michał - Helena - Mackiewicz - m - Antoni Tarolewicz - Helena Mackiewiczowa - - 116

  Cejkowicz Alfons - - - 03.02.1880 - Michał - Helena - Mackiewicz - ch - Antoni Cejkowicz - Elżbieta Cejkowicz - panna - 17

  Chatkiewicz Weronika - - 1904-03-24 - 1904-04-04 - Ludwik - Maria - Żwerełło - ch - Błażej Gotowt - Józefa Jurałowicz - - 61

  Chlewiński Władysław - - 1901-11-17 - 1901-11-18 - Michał - Rozalia - Radziun - ? - Konstanty Sprangin - Marianna Suchocka - panna - 146

  Chludziński Henryk - - - 01.08.1877 - Kacper Melchior Baltazar - Eufemia - Wilkaniec - sz - Mikołaj Wilkaniec - Idalia Dietrich - - 95

  Chmielewska Bronisława - - - 28.05.1878 - ojciec nieznany - Paulina - Chmielewska - ch - Jan Hanny (?) - Walentyna Ponomariowa - - 76

  Chodźko Stanisław - - - 02.04.1890 - Adam - Emilia - Turkiewicz - m - Michał Turkiewicz - Aleksandra Zieniewicz - panna - 30

  Chodźko Antoni - - - 15.03.1892 - Adam - Emilia - Turkiewicz - ? - Michał Turkiewicz - Maria Turkiewicz - - 56

  Chodźko Jadwiga - - - 03.01.1888 - Adam - Emilia - Turkiewicz - m - Justyn Brzozowski - Eufrozyna Sarnicka - panna - 4

  Chojecki Kazimierz - - - 06.05.1884 - Jan - Zofia - Stefanowicz - m - Antoni Kiesiukowski - Michalina Stankiewicz - - 50

  Chojecki Stanisław Aleksander - - - 18.08.1885 - Jan - Zofia - Stefanowicz - m - Piotr Michajłowski - Wiktoria Iwaszkiewicz - - 88

  Chojnowska Jadwiga - - - 28.05.1897 - ojciec nieznany - Maria - Chojnowska - ch - Jan Rynkiewicz - Helena Hesse - żona Jana - 91

  Choruży Ryszard - - 1902-03-21 - 1902-04-14 - Jan - Maria - Tomaszewska - ch - Kazimierz Jankilewicz - Aleksandra Gruntmir - panna - 50

  Choruży Leon - - 1904-05-10 - 1904-05-17 - Zygmunt - Kazimiera - Frąckiewicz - ch - Stefan Karolewski - Maria Stankiewicz - panna - 79

  Choruży Maria - - 1904-05-15 - 1904-05-22 - Władysław - Marianna - Kaczyńska - ch - Adolf Adamowicz - Marianna Borysewicz - - 82

  Choruży vel Waliński Jan - - 1905-10-08 - 1905-10-16 - Władysław - Marianna - Kaczyńska - ch - Adolf Adamowicz - Urszula Maciejewska - - 129

  Chotkiewicz Maria - - 07.01.1899 - 13.01.1899 - Piotr - Wiktoria - Fedorowicz - ? - Mikołaj Jarkowiec - Maria Mickiewicz - żona Piotra - 13

  Chrapowicka Maria - - - 23.05.1886 - Michał - Józefa - Śmigielska - sz - Bolesław Symanowicz - Maria Gracewicz - - 57

  Chróścicki Zdzisław Franciszek - - - 27.12.1880 - Zdzisław Franciszek - Józefa Felicjanna - Zdanowicz - sz - Scypius Bielinowicz - Salomea Chróścicka - - 148

  Chruścielewski Karol Stanisław - - 1904-02-07 - 1905-12-26 - Franciszek Ignacy - Jadwiga Irena - Moczarska - ? - Stanisław Oleszkiewicz - Maria Siedlecka - - 169

  Chrzanowska Stefania - - - 23.07.1889 - Jan - Rozalia - Stankiewicz - ? - Konstanty Leonowicz - Magdalena Bujwid - - 86

  Chrzanowski Antoni - - - 07.05.1880 - Jan - Rozalia - Stankiewicz - - Piotr Stankiewicz - Rozalia Jastrzębska - - 53

  Chrzanowski Jan - - - 28.11.1882 - Jan - Rozalia - Stankiewicz - - Wincenty Stefanowicz - Maria Paszkiewicz - - 140

  Chwirago Zofia - - 16.06.1898 - 21.06.1898 - Stanisław - Tekla - Kuleszo - ch - Michał Woronowski - Anna Matwiejewa - - 69

  Ciechanowicz Wiktoria - - - 25.12.1890 - Antoni - Domicela - Wilkialis - m - Antoni Pinkowski - Cecylia Sipowicz - - 143

  Ciechanowicz Elżbieta - - 1904-09-04 - 1904-09-18 - Ignacy - Marianna - Bałtruszis - ch - Bolesław Kondratowicz - Julia Januszewska - - 130

  Ciechanowska Anna - - - 23.01.1883 - ojciec nieznany - Zofia - Ciechanowska - ch - Fiłat Szałkunow - Dominika Kuncewicz - - 8

  Cielecka Helena Antonina - - 13.11.1898 - 15.11.1898 - Kazimierz - Michalina - Wołkowicka - ch - Jan Penta - Janina Tyszkiewicz - - 157

  Ciereszko Bronisław - - 1904-11-10 - 1904-11-21 - Dominik - Stefania - Stefanowicz - ch - Marcin Ciereszko - Agnieszka Januszkiewicz - - 160

  Ciesiun Stefan - - 06.03.1893 - 06.09.1895 - ojciec nieznany - Katarzyna - Ciesiun - ch - Wincenty Lebiedziński - Urszula Ciesiun - panna - 146

  Cieśnicki (Cześnicki?) Kazimierz Lucjan - - 19.10.1894 - 10.12.1894 - Marian Ludwik - Franciszka Norberta - Friederich - poddani austriaccy - Kazimierz Sztral - Wiktoria Grużewska - - 177

  Cileszko Franciszek - - - 29.11.1892 - ojciec nieznany - Ludwika - Cileszko - ch - Tomasz Kulewicz - Marianna Michniewicz - - 174

  Cimaszewska Stanisława - - 1902-11-03 - 1902-11-17 - Stanisław - Helena - Znanierowska - m - Jan Cimaszewski - Maria Dowgiało - panna - 147

  Cimaszewska Genowefa - - 1900-06-28 - 1900-07-02 - Stanisław - Helena - Znanierowska - m - Wacław Boczkowski - Agata Pawłowska - panna - 89

  Cimochowski Edward - - - 19.01.1897 - Stanisław - Eufrozyna - Bienkiewicz - ch - Stanisław Żywik - Jadwiga Jankowicz - żona Justyna - 14

  Contall Maria - - - 07.07.1890 - ojciec nieznany - Maria - Contall - obywatelka francuska - Dymitr Mindzin - Maria Miller - - 74

  Cybulska Jadwiga - - 10.03.1894 - 20.03.1894 - Kazimierz - Gryzelda - Rudalewicz - m - Stanisław Tomałajtis - Anna Adamowicz - - 41

  Cybulska Stefania - - - 29.12.1896 - Kazimierz - Gryzelda - Rudalewicz - ch - Bronisław Pugowski - Maria Drążewska - panna - 196

  Cybulska Helena - - 19.12.1899 - 19.12.1899 - Kazimierz - Gryzelda - Rudalewicz - ch - Stanisław Adamowicz - Julia Dąbrowska - żona Antoniego - 182

  Cybulska Michalina - - 1902-09-27 - 1902-09-29 - Justyn - Anna - Pretkiel - ? - Stanisław Gr... - Leonarda Szafałowicz - żona Józefa - 119

  Cybulska Janina - - 1904-10-12 - 1904-10-17 - Ignacy - Anna - Maszejko - ch - Adam Żytliński - Michalina Siemaszko - - 144

  Cybulska Franciszka - - - 17.12.1884 - Stanisław - Paulina - Abramowicz - m - Stanisław Pietkiewicz - Maria Mieszkowska - - 123

  Cybulski Jan - - 1900-06-24 - 1900-07-09 - Justyn - Anna - Pretkiel - sz - Wincenty Iwaszko - Teofila Babrowicz - - 94

  Cybulski Justyn - - 1904-10-15 - 1904-11-07 - Justyn - Anna - Pretkiel - sz - Romuald Cybulski - Eleonora Ignatowicz - - 157

  Cyciak Helena - - 03.11.1895 - 19.11.1895 - Stanisław - Antonina - Wersocka - ch - Daniel Chorużyk - Emilia Likszo - panna - 195

  Cyciak Michał - - - 01.06.1897 - Stanisław - Antonina - Wersocka - ch - Adam Trocki - Maria Prejs - panna - 96

  Cyciak (Ciciak?) Bronisława - - 20.08.1894 - 06.09.1894 - Stanisław - Antonina - Wersocka - ? - Wincenty Wersocki - Zofia Michałowska - - 121

  Cydzik Władysław - - - 05.11.1890 - Julian - Zofia - Orszewska - m - Feliks Czepułkowski - Zofia Sidlecka - - 121

  Cydzik Jan - - - 15.04.1897 - Jan Kazimierz - Stefania Maria - Abramowicz - sz - Bogdan Cydzik - Katarzyna Cydzik - panna - 66

  Cydzik Jan - - - 05.12.1886 - Julian - Zofia - Orszewska - m - Andrzej Nienartowicz - Gryzelda Orszewska - panna - 132

  Cydzik Stanisław - - - 17.11.1887 - Julian - Zofia - Orszewska - m - Józef Trzemski (?) - Karolina Gorom (?) - panna - 135

  Cydzik Wacława Ludwika - - - 26.04.1888 - Ludwik - Maria - Paszkiewicz - sz - Emil (brak nazwiska) - Aleksandra Korzewnikow - - 76

  Cydzik Wacław - - - 24.10.1888 - Julian - Zofia - Orszewska - m - Jan Wagmejster - Maria Czepułkowska - - 139

  Cykalewicz Jan - - - 06.10.1891 - Jan - Maria - Filimonowicz - ? - Jan Romanowski - Aniela Borkowska - - 125

  Cykalewicz Aleksandra - - 24.02.1894 - 13.03.1894 - Jan - Maria - Filimonowicz - m - Aleksander Mejer - Franciszka Masłowska - - 36

  Cykalewicz Władysław - - - 14.04.1896 - Jan - Marianna - Filimonowicz - ch - Franciszek Jankojć - Jadwiga Masłowska - panna - 58

  Cykalewicz Witold Marcelin - - - 01.06.1897 - Jan - Maria - Filimonowicz - ch - Stanisław Kabak - Karolina Pietrusiewicz - żona Stanisława - 93

  Cykalewicz Marian - - 1900-03-25 - 1900-04-10 - Jan - Maria - Filimonowicz - ? - Antoni Cyniewicz - Karolina Pietrusiewicz - żona Władysława - 50

  Cykalewicz Stanisław - - 1901-11-20 - 1901-12-16 - Jan - Marianna - Filimonowicz - ch - Wacław Lisiecki - Helena Sawko - panna - 159

  Cykot Leon - - - 23.02.1892 - Paweł - Emilia - Puzanowicz - ? - Michał Moroz - Domicela Puzanowicz - - 37

  Cykot Józef - - - 16.01.1894 - Paweł - Emilia - Puzyno - ch - Maciej Rakszewski - Domicela Puzyno - - 9

  Cykot Aleksander - - - 10.03.1896 - Paweł - Emilia - Puzanowicz - ? - Wincenty Jankowski - Malwina Kowalewska - panna - 34

  Cywiński Jan Stanisław Józef - - - 20.01.1887 - Zenon - Maria - Szostakowska - sz - Stanisław Pusłowski - Helena Niezabitowska - panna - 12

  Czajkowski Mieczysław - - 1903-07-16 - 1903-08-10 - Faustyn - Zofia - Sawicka - m - Adam Przyjemski - Franciszka Masłowska - - 91

  Czaplewska Anna - - - 06.11.1888 - Kazimierz - Marianna - Dziatłowska - sz - Paweł Iwaszkiewicz - Anna Narkiewicz - żona Marcina - 142

  Czaplińska Helena - - - 15.05.1882 - Augustyn - Telesfora - Gutowska - - Jan Biełous - Julia Elsner - - 61

  Czapłowski Bronisław - - 1904-07-06 - 1904-07-22 - Aleksander - Marianna - Dzidziul - ch - Kazimierz Michalowski - Helena Pawlukowicz - - 101

  Czechowicz Maria - - 15.06.1894 - 20.06.1894 - Mikołaj - Rozalia - Piasecka - ch - Tadeusz Lipski - Malwina Drobiazgowicz - - 95

  Czechracz Teresa - - - 21.04.1886 - Szymon - Aniela - Audziewna - ? - Feliks Pietrasz - Teresa Iwaszkiewicz - - 45

  Czechracz Maria - - - 20.03.1877 - Szymon - Aniela - Rodziewicz - - Wincenty Połaczański (?) - Maria Wojnicz - - 42

  Czepulionis Maciej - - - 19.10.1881 - Maciej - Dorota - Krasowska - - Wincenty Krugłowski - Emilia Krasowska - - 108

  Czepulonis Antonina - - - 25.05.1878 - Maciej - Dorota - Krukowska - - Aleksander Baniewicz - Petronela Tomaszewiczowa - - 77

  Czepulonis Dorota - - - 06.09.1879 - Maciej - Dorota - Kruk - - Wincenty Bałzukiewicz - Klara Malinowska - - 109

  Czepułkowska Stanisława - - - 06.12.1892 - Feliks - Maria - Lubkiewicz - ? - Karol Sitkiewicz - Maria Łukietko - - 178

  Czepułkowski Piotr - - - 03.03.1896 - brak imienia - Helena - Małachowska - ch - Ignacy Sienkiewicz - Rozalia Gulbicka - żona Piotra - 30

  Czepułkowski Wacław - - 1900-03-25 - 1900-04-03 - Piotr - Helena - Małachowska - m - Ignacy Sienkiewicz - Rozalia Bulbicka - żona Piotra - 45

  Czepułkowski Bronisław - - 1901-07-29 - 1901-08-12 - Piotr - Helena - Małachowska - ? - Piotr Gulbicki - Aniela Narwid - żona Jana - 103

  Czepułkowski Bolesław - - - 17.09.1884 - Feliks - Maria - Lubkiewicz - ? - Michaił Afanasjew - Wostriakowa - - 91

  Czereszko Bronisława - - 1904-12-17 - 1904-12-26 - Ignacy - Teofila - Wierszelis - ch - Bolesław Wierszelis - Paulina Dunowska - - 167

  Czerewatenko Kazimiera - - - 04.03.1879 - ojciec nieznany - Katarzyna - Czerewatenko - m - Jan Januszewski - Dorota Pucztatel - - 28

  Czerniawska Stanisława - - - 19.01.1897 - Tomasz - Aleksandra - Stefanowicz - m - Franciszek Sawicki - Antonina Błaszkiewicz - panna - 18

  Czerniawska Anna - - - 16.07.1888 - Aleksander - Petronela - Bogdanowicz - m - Paweł Pawłowski - Karolina Janowicz - żona Jana - 104

  Czerniawski Jan - - - 06.10.1891 - Aleksander - Petronela - Bogdanowicz - m - Ignacy Grudziński - Teodora Gałko - - 126

  Czerniawski Kazimierz - - - 04.03.1897 - Kazimierz - Emilia - Stankiewicz - m - Jan Silicki - Wiktoria Stankiewicz - panna - 40

  Czerniawski Czesław - - - 16.03.1897 - Edward - Emilia Tekla - Mieczkowska - m - Bronisław Dubicki - Helena Dubicka - żona Konstantego - 46

  Czerniawski Eugeniusz - - 13.11.1898 - 27.12.1898 - Edward - Emilia Tekla - Mieczkowska - m - Józef Czerniawski - Wiktoria Mieczkowska - - 175

  Czerniawski Władysław - - 1901-11-24 - 1901-12-26 - Tomasz - Aleksandra - Stefanowicz - m - Antoni Kozłowski - Rozalia Zapowicz - żona Macieja - 165

  Czerniawski Feliks - - 1905-01-11 - 1905-01-16 - Piotr - Anna - Skrycka z d. Bielan - ch - Antoni Bielan - Józefa Gofczyk - - 8

  Czerniawski Paweł - - - 14.10.1879 - Aleksander - Katarzyna - Adamowicz - m - Józef Baptysta - Katarzyna Wager - - 122

  Czernik Stanisław - - 1903-11-13 - 1903-11-13 - Leonard - Jadwiga - Orlicka - m - Andrzej Myszkowski - Kamila Czernik - - 133

  Czertowicz Bolesław - - 24.05.1894 - 06.06.1894 - Andrzej - Joanna - Malinowska - ch - Jan Jakutowicz - Anna Antonowicz - - 88

  Czertowicz Marianna - - - 18.06.1896 - Andrzej - Joanna - Malinowska - ? - Jan Jakutowicz - Antonina Kresło - panna - 93

  Czertowicz Helena - - 1904-08-10 - 1904-08-29 - Andrzej - Anna - Malinowska - ch - Jan Sobolewski - Zofia Borejko - - 120

  Czerwiak vel Kopaczewski Józef - - - 06.07.1886 - Wincenty - Antonina - Sadzewicz - ch - Jan Wiszniewicz - Paulina Bielewicz - - 77

  Czerwiak vel Kopaczewski Witold - - - 06.07.1886 - Wincenty - Antonina - Sadzewicz - ch - Ignacy Bildziukiewicz - Antonina Jastrzębska - - 78

  Czerwiak-Kopaczewski Władysław - - - 22.04.1891 - Wincenty - Antonina - Sadzewicz - ch - Jan Ilewicz - Eleonora Janowska - - 50

  Czerwińska Janina - - 1905-06-15 - 1905-06-25 - ojciec nieznany - matka nieznana - - ? - ks. kanonik Czerniawski - Helena Sobolewska - - 85

  Cześnicka (Cieśnicka?) Halina - - 1902-04-05 - 1902-05-06 - Ludwik Marian - Franciszka Norberta - Frieberich - poddani austriaccy - Michał Bernat - Helena Afonasiewa - - 65

  Czikotas Zofia - - 17.06.1899 - 29.06.1899 - Jan - Julianna - Grygorowicz - ch - Michał Wieżanis - Zofia Balukiewicz - panna - 100

  Cziwilis Michalina - - 02.05.1894 - 15.05.1894 - Michał - Karolina - Sawoniewicz - ch - Jan Sawoniewicz - Anna Barejko - - 73

  Cziwilis Ewa - - - 13.04.1881 - Tomasz - Katarzyna - Rudziewicz - - Justyn Żukowski - Maria Bogusz - - 34

  Człan Katarzyna - - - 09.05.1886 - Tomasz - Marcela - Jodko - ? - Stanisław Gitołajtis - Anna Gajduk - - 51

  Czuryło Stefan - - 03.06.1898 - 07.06.1898 - Szymon - Felicja - Zaranko vel Kletowska - ch - Piotr Bredis - Helena Kletowska - panna - 66

  Czykot Anna - - 1902-09-20 - 1902-09-29 - Jan - Julia - Grygorowicz - ch - Piotr Michalewicz - Marianna Mejłunas - panna - 120

  Czynczyk Ludwika - - 1900-08-16 - 1900-08-20 - Piotr - Zofia - Czewruk - ch - Adam Kruszkiewicz - Maria Kruszkiewicz - żona Jana - 108

  Czypiniec Adam - - - 07.07.1886 - Adam - Anastazja - Borowska - ch - Julian Widzelewicz - Aleksandra Birżańska - - 81

  Czypinis Wacław - - 1903-09-28 - 1903-10-24 - Kazimierz - Aniela - Sinkiewicz - ? - Filip Bałasz - Helena Kulikowska - - 126

  Czypkus Marianna - - - 12.06.1896 - Dionizy - Józefa - Siciun - ? - Józef Ludkiewicz - Marianna Czerniawska - panna - 87

  Czyż Helena - - - 28.08.1891 - Edward Franciszek - Elżbieta - Pizani - sz - Paweł Pizani - Helena Biegańska - - 105

  Czyż Bronisław - - 1905-11-30 - 1905-12-11 - Stanisław - Marcjanna - Kaciłowska - ? - Antoni Sadowski - Julia Radzewicz - - 161

  Czyż Władysław - - 1885 - 03.07.1887 - Józef Jerzy - Helena - Wierzbicka - sz - Władysław Wąsowicz - Aleksandra Szpakowska - wdowa - 72

  Czyż Józef - - - 07.03.1888 - Edward - Józefa - Pizani - sz - Henryk Czyż - Maria Podbereska - - 52

  Czyżewicz Jan - - - 22.09.1890 - Antoni Piotr - Wiktoria Ewa - Biedrzycka - poddani austriaccy - ks. Julian Raczkowski - Henrietta Ak... (?) - - 101

  Czyżewicz Katarzyna Anna - - - 08.12.1884 - Antoni - Wiktoria - Biedrzycka - poddani austriaccy - Piotr Makowski - Józefa Zejdler - - 119

  Czyżewicz Antoni - - - 07.04.1887 - Antoni - Wiktoria - Biedrzycka - sz - Jan Biedrzycki - Magdalena Domgier - żona Oskara - 41

  Czyżun Maria - - 1905-11-29 - 1905-12-04 - Feliks - Agata - Twiragas - m - Adam Brosewicz - Antonina Twiragas - - 157

  Czyżyk Jadwiga - - - 12.01.1897 - Jan - Antonina - Truchan - ? - Feliks Wiszniewski - Anna Truchan - panna - 10

  Dacewicz Eugenia - - - 17.01.1888 - Klemens - Justyna - Krasowska - ch - Kazimierz Narwicz - Maria Krasowska - panna - 13

  Dacewicz Władysław - - - 16.11.1878 - Wincenty - Teresa - Szulc - m - Józef Adamowicz - Franciszka Stankiewicz - - 131

  Dagulis Józef - - - 16.06.1884 - Jerzy - Michalina - Dejger - ch - Edward Powilicki - Anna Lachowicz - - 67

  Dajgowicz Weronika - - 11.04.1895 - 14.05.1895 - Ignacy - Michalina - Gryckiewicz - m - Aleksander Milinkiewicz - Teofila Rymkiewicz - panna - 78

  Dajnawiec Franciszek - - - 22.12.1897 - Adam - Joanna - Czepułkowska - ch - Kazimierz Wojewódzki - Klementyna Urban - panna - 189

  Dajnowska Anna - - - 27.01.1891 - Wincenty - Antonina - Salmanowicz - ? - Józef Krasnopolski - Karolina Łarska - - 12

  Dajnowska Maria - - - 17.07.1888 - Wincenty - Antonina - Salmonowicz - ? - Józef Krasnopolski - Domicela Baranowska - żona Kazimierza - 105

  Dajnowski Piotr - - - 16.05.1893 - Wincenty - Antonina - Salmanowicz - ? - Wincenty Zarembo - Tekla Salmanowicz - - 85

  Dajnowski Jan - - - 27.12.1886 - Wincenty - Antonina - Salmanowicz - ? - Maciej Pilik (?) - Domicela Baranowska - - 147

  Dakszewicz Franciszek - - 30.06.1898 - 05.07.1898 - Jerzy - Felicja - Kupko - ch - Maciej Żuromski - Petronela Sinkiewicz - - 83

  Dakszewicz Zofia - - 1901-03-25 - 1901-04-02 - Jerzy - Felicja - Czujko - ch - Jan Ilkiewicz - Marianna Jankowska - panna - 35

  Dalecka Weronika - - 1906-02-05 - 1906-02-12 - Adam - Wiktoria - Syrojć - ch - Józef Trachimowicz - Franciszka Marcinkiewicz - - 24

  Dalewski Edmund - - - 24.01.1889 - Jan - Bronisława - Bucewicz - ? - Konstanty Kanis-Kaniewicz - Aurelia Bacewicz - - 6

  Danilewicz Zygmunt - - - 27.05.1890 - Mateusz - Aleksandra - Gaslewicz - m - Klemens Dugszan - Brygida Gasewicz - - 51

  Danilewicz Dyoniza - - - 04.11.1892 - Mateusz - Aleksandra - Gaslewicz - ch - Wilhelm Malinowski - Pelagia Rewako - - 159

  Danilewicz Paulina - - - 07.07.1878 - Piotr Mateusz - Aniela - Wojniusz - sz - Ludwik Kozłowski - Stefania Twardomańska - - 90

  Daniszewska Anna - - - 23.04.1889 - Jan - Rozalia - Paszkiewicz - sz - Julian Herman - Karolina Gawryłowa - - 52

  Daniszewski Ryszard - - 25.09.1895 - 10.11.1895 - Witold - Antonina - Adam - sz - Edward Aleksandrowicz - Katarzyna Korszak - żona Gabriela - 184

  Daniszewski Alfred - - - 17.04.1897 - Witold - Antonina - Adam - sz - Jan Górski - Zofia Malinowska - żona Władysława - 70

  Daniszewski Kazimierz Mieczysław - - 04.03.1899 - 03.04.1899 - Witold - Antonina - Adam - sz - Władysław Żebrowski - Sylwina Oganowska - - 53

  Daniszewski Władysław - - - 24.09.1877 - ojciec nieznany - Józefa Katarzyna - Łopacińska Daniszewska - sz - Wincenty Chowański - Aleksandra Piljanek - - 115

  Dańko Władysław - - 1902-12-06 - 1902-12-26 - Konstanty - Maria - Wołoszyn - m - Adolf Rekieć - Antonina Łauczius - żona Karola - 158

  Darulis Stanisław - - - 06.09.1892 - Stanisław - Felicjanna - Rynkiewicz - ch - Stanisław Brejczyn - Teofila Darulis - - 130

  Darulis Wincenty - - 16.01.1895 - 22.01.1895 - Stanisław - Felicja - Rynkiewicz - ch - Piotr Walczewski (?) - Józefa Kuźmińska - żona Ludwika - 10

  Darulis Jan - - 1905-10-29 - 1905-11-01 - Stanisław - Felicja - Rynkiewicz - ch - Jan Kunowicz - Konstancja Czerniawska - - 135

  Dasewicz Stanisław - - - 18.04.1890 - Klemens - Justyna - Krasowska - ch - Tomasz Chodźko - Antonina Kopaczewska - - 35

  Daszewski Piotr - - - 01.11.1887 - Jan - Urszula - Wojtkiewicz - m - Julian Borkowski - Zofia Nikimowicz (?) - - 127

  Daszkiewicz Stefania - - - 31.01.1893 - ojciec nieznany - Michalina - Daszkiewicz - sz - Jan Kulikowski - Anna Szekaliniec - - 20

  Daszkiewicz Joanna - - 24.08.1894 - 29.09.1894 - ojciec nieznany - Michalina - Daszkiewicz - ch - Wincenty Możejko - Marianna Bizunowicz - - 131

  Daszkiewicz Jan - - 1905-12-25 - 1905-12-29 - Ignacy - Michalina - Zwicharowska - ch - Andrzej Stankiewicz - Aniela Radziusz - - 172

  Daszkiewicz Helena - - - 09.12.1885 - Ignacy - Petronela - Koziej - m - Stanisław Budwid - Helena Koziej - - 150

  Daukszo Mieczysław - - 20.05.1895 - 04.06.1895 - Wincenty - Rozalia - Stankiewicz - m - Józef Stankiewicz - Anna Gorłakowicz - panna - 97

  Daukszo Bronisława - - - 17.11.1896 - Wincenty - Rozalia - Stankiewicz - m - Wincenty Bakasenas - Józefa Ejsmont - panna - 172

  Daukszo Franciszek - - 04.10.1899 - 19.10.1899 - Wincenty - Rozalia - Stankiewicz - m - Augustyn Grinius - Antonina Stankiewicz - żona Andrzeja - 148

  Dawidajtis Jadwiga - - - 25.03.1896 - Kazimierz - Petronela - Ostromęcka - ch - Ksawery Deglis - Jadwiga Zacharewicz - panna - 43

  Dawidowicz Ignacy - - - 25.08.1891 - Ignacy - Konstancja - Krzywiec - sz - Aleksander Korkuć - Bronisława Krzywiec - - 108

  Dawidowicz Helena - - 1900-12-27 - 1901-01-14 - Jan - Józefa - Drabat - ch - Michał Sokołowski - Wiktoria Urbszys - żona Tadeusza - 7

  Dawidowicz Helena - - 1901-04-13 - 1901-04-29 - Bolesław - Karolina - Iwaszkiewicz - m - Edward Pietrusiewicz - Aleksandra Kułakow - - 51

  Dawidowicz Bolesław - - 1902-08-22 - 1902-10-21 - Jan - Józefa - Drabat - ch - Andrzej Tomaszewicz - Helena Urbszo - - 133

  Dawidowicz Jarosław Jan - - - 06.07.1880 - Władysław - Kazimiera - Zawadzka - - Antoni Wierzbicki - Teofila Milewska - panna - 85

  Dawidowicz Helena - - - 16.05.1882 - Władysław - Kazimiera - Zawadzka - - Romuald Bożyczko - Julia Bogdanowicz - - 66

  Dawidowicz Mieczysław Idzi - - - 24.09.1877 - Władysław - Kazimiera - Zawadzka - - Michał Gisow (?) - Wincenta Rostowicz - - 116

  Dawidowicz Władysław - - - 21.01.1879 - Władysław - Kazimiera - Zawadzka - - Kazimierz Dawidowicz - Emilia Korsak - - 10

  Dawidowska Maria Aldona - - 04.04.1894 - 19.04.1894 - Aleksander - Ksaweryna - Rudnicka - sz - Konstanty Dawidowski - Teresa Rudlecka - - 62

  Dawidowski Witold - - - 12.02.1893 - Aleksander - Ksawera - Rudnicka - sz - Bolesław Rudnicki - Maria Dawidowska - - 35

  Dąbrowski Piotr - - - 12.12.1893 - Mateusz - Anna - Gieczewska - ch - Zygmunt Markowicz - Tekla Kropis - - 194

  Dąbrowski Kazimierz - - 15.08.1899 - 22.08.1899 - Julian - Stanisława - Weryk - ch - Józef Giedrys - Rachela Krysztold - żona Józefa - 125

  Degutis Antoni - - - 09.06.1891 - Wincenty - Stefania - Stecewicz - ch - Andrzej Staszewicz - Marianna Siemienowicz - - 77

  Degutis Władysław - - - 26.09.1893 - Wincenty Ignacy - Stefania - Wołoncewicz - ch - Marcin Zawisza - Ewa Bielewicz - - 159

  Degutis Anna - - - 26.05.1896 - Wincenty - Stefania - Stacewicz - ? - Antoni Szwelnik - Adolfina Wiszniewska - panna - 72

  Degutis (Dagulis) Stanisław - - - 07.07.1880 - Jerzy - Michalina - Dedrich - ch - Stanisław Hertowicz - Kazimiera Dranicka - żona Piotra - 86

  Dejnarowicz Kazimierz - - - 31.08.1885 - ojciec nieznany - Felicjanna - Dejnarowicz - ch - Antoni Kapusta - Helena Szyszłowa - - 93

  De-Lalicz-De-Lawal Czesław - - - 15.02.1893 - Justyn - Maria - Kostrowicka - sz - Marcin De-Lalicz-De Lawal - Augustyna Monkiewicz - - 36

  Denisienko Bronisław - - 1903-04-03 - 1903-04-07 - Józef - Maria - Szyszkowska - ch - Antoni Borejko - Elżbieta Szyszkowska - wdowa - 35

  Denisienko Maria - - 1905-06-11 - 1905-06-26 - Józef - Maria - Szeszkowska - ch - Maciej Szeszkowski - Jadwiga Szeszkowska - żona Franciszka - 86

  Denisiewicz Witold - - 1905-12-06 - 1905-12-26 - Antoni - Weronika - Mataczun - m - Kazimierz Korkorewicz - Zofia Mataczun - - 171

  Dębowska Teodora - - - 04.04.1882 - Hieronim - Zofia - Wojtkiewicz - m - Wincenty Bogdanowicz - Katarzyna Wojtkiewicz - - 39

  Dębowski Aleksander - - - 13.09.1887 - ojciec nieznany - Helena - Dębowska - m - Leonard Awinas - Teresa Wanagas - - 109

  Dibel Helena - - - 24.05.1887 - August - Katarzyna - Mackiewicz - m - Gotwald Koszan - Balbina Sadowska - żona Ksawerego - 56

  Djakiewicz Helena - - - 05.12.1882 - Stanisław - Katarzyna - Jacyno - ch - Władysław Bako - Helena Tomaszewicz - - 147

  Djakiewicz Kazimierz - - - 02.03.1884 - Stanisław - Katarzyna - Jacyno - ch - Ludwik Tomaszewicz - Paulina Barzewska - - 29

  Długoborska Zofia - - - 12.01.1880 - Konstanty - Emilia - Bejer - m - Kazimierz Steckiewicz - Maria Antoniewicz - - 9

  Długoborska Aleksandra - - - 27.12.1878 - Konstanty - Emilia - brak nazwiska(Bejer) - m - Paweł Bogdanowicz - Weronika Syndełowa - - 150

  Dobrowolska Julianna - - 17.09.1895 - 08.10.1895 - Jakub - Franciszka - Juniewicz - ? - Szymon Giełwanowski - Eleonora Gasperowicz - panna - 163

  Dobrowolska Marianna - - - 06.07.1886 - Jakub - Franciszka - Juniewicz - ? - Jan Kotrewicz (?) - Marianna Juniewicz - - 75

  Dobrowolski Antoni - - - 15.08.1888 - Jakub - Franciszka - Juniewicz - ? - Michał Dobrowolski - Marianna Klikas (?) - panna - 114

  Dołgowicz Jan - - - 25.10.1892 - Ignacy - Michalina - Gryckiewicz - m - Józef Sarol - Ewa Mackiewicz - - 154

  Dołgowicz Stefania - - - 30.06.1896 - Ignacy - Michalina - Gryckiewicz - m - Bolesław Wyszyński - Weronika Wiszniewska - panna - 99

  Dołgowicz Aleksander - - - 20.09.1897 - Ignacy - Michalina - Gryckiewicz - m - Wiktor Józefowicz - Zofia Wiłkowska - panna - 152

  Dołgowicz Maria - - 21.10.1898 - 25.10.1898 - Ignacy - Michalina - Gryckiewicz - m - Jakub Wojciechowicz - Teofila Rynkiewicz - - 142

  Domecka Kazimiera Paulina - - - 06.09.1881 - Wincenty - Józefa - Stempkowska - m - Justyn Bortkiewicz - Antonina Paszkiewicz - - 91

  Domecki Antoni - - - 05.06.1877 - Wincenty - Józefa - Stempkowska - - Franciszek Butkiewicz - Jadwiga Malczewska - - 73

  Dordzik Aleksander - - - 16.11.1879 - Józef - Franciszka - Sipowicz - ch - Aleksander Sadowski - Petronela Gudowicz - panna - 139

  Dorniak Antoni - - - 08.03.1893 - Józef - Emilia Aleksandra - Iwaszkiewicz - ch - Michał Łozowski - Katarzyna Kazimirska - - 46

  Dorniak Stanisław - - 02.06.1894 - 25.08.1894 - Józef - Emilia - Iwaszkiewicz - ch - Wincenty Gołarzewicz - Ewa Klim - - 113

  Dorniak Jan - - - 21.04.1896 - Józef - Emilia Aleksandra - Iwaszkiewicz - ch - Adam Mażulis - Helena Alickun - panna - 61

  Dorniak Maria - - 19.10.1898 - 22.11.1898 - Józef - Emilia Aleksandra - Iwaszkiewicz - ch - Bolesław Iwaszkiewicz - Jadwiga Szepieć - - 159

  Dorniak Helena - - 1901-08-09 - 1901-11-16 - Józef - Emilia - Iwaszkiewicz - ? - Maksymilian Piotrowski - Helena Alickun - panna - 144

  Dorniak Tekla - - - 07.10.1885 - Aleksander - Aniela - Kaszczyc - ch - Michał Kaszczyc - Elżbieta Gierociówna - - 113

  Dowejko Władysław - - 24.12.1899 - 1900-01-07 - ojciec nieznany - Michalina - Dowejko - ? - Tomasz Gorbatowicz - Rozalia Karpowicz - żona Jana - 3

  Dowejko Józefa Paulina - - - 14.02.1882 - Ignacy - Józefa - Jankiewicz - sz - Ignacy Daman - Ludwika Wojtkiewicz - - 19

  Dowgierd Stanisława Aleksandra - - 1900-08-05 - 1900-08-30 - Jan Józef Wincenty - Stanisława Klara - Pawłowicz - sz - Aleksander Dowgierd - Józefa Pawłowicz - żona Stanisława Zenona - 119

  Dowmont Tomasz - - - 11.09.1877 - Jan - Agata - Osińska - - Jan Tomaszewski - Anna Bielawska - - 110

  Downar Józef - - 08.06.1896 - 16.01.1899 - Józef - Anna - Jadzis - ch - Jan Wasilewski - Agnieszka Komaiszko (?) - - 16

  Downarowicz Paweł Wacław - - - 29.01.1878 - Józef - Felicja - Zienkowicz - sz - Aleksander Walentynowicz - Marianna Osachowska - - 17

  Dragun Stanisław - - - 02.12.1890 - Adam - Katarzyna - Dulińska - ch - Mateusz Talarkowski - Wiktoria Rodzewicz - - 134

  Dreling Stanisław - - 17.12.1898 - 10.01.1899 - Romuald - Michalina - Pretkiel - m - Stanisław Nowodworski - Helena Pawłowicz - - 7

  Dreling Antoni - - 1905-03-22 - 1905-05-10 - Konstanty - Aleksandra - Wyzgo - sz - Wiktor Józefowicz - Maria Wolska - - 57

  Drema Anna - - - 13.02.1883 - ojciec nieznany - Zofia - Drema - ch - Jan Okrukow - Marianna Malinowska - - 13

  Drozd Stefania - - - 30.09.1893 - Jan - Malwina - Wyganowska - ch - Michał Wiszniewski - Marianna Kołoszewska - - 162

  Drozd Stanisław - - 1900-01-19 - 1900-01-23 - Michał - Helena - Staszewska - ch - Antoni Staszewski - Helena Godlewska - panna - 12

  Drozdowska Marianna - - - 13.09.1892 - Ludwik - Eleonora - Szulska - ch - Konstanty Symonowicz - Marianna Barejko - - 132

  Drozdowska Aleksandra - - 27.03.1899 - 19.04.1899 - Jan - Zofia - Niemcewicz - ch - Wincenty Niemcewicz - Marcela Wróblewska - żona Michała - 59

  Drozdowska Wiktoria - - 1900-09-05 - 1900-09-17 - Jan - Zofia - Niemcewicz - ch - Stanisław Brychin - Michalina Niemcewicz - żona Wincentego - 122

  Drozdowska Weronika - - 1903-05-06 - 1903-05-11 - Jan - Zofia - Niemcewicz - ch - Stanisław Żwirełło - Weronika Bryliń - - 44

  Drozdowska Józefa - - 1905-06-23 - 1905-08-07 - Jan - Zofia - Niemcewicz - ch - Józef Derlikowski - Karolina Giedrys - - 103

  Drozdowska Weronika - - 1900-06-18 - 1900-06-25 - Ludwik - Eleonora - Szulska - ch - Adolf Karmazyn - Rozalia Arszewska - żona Wincentego - 83

  Drozdowski Antoni - - - 10.05.1890 - Ludwik - Aniela - Grygorowicz - ch - Antoni Perkowski - Teofila Wilczyńska - - 41

  Drozdowski Michał - - 01.10.1894 - 02.10.1894 - Ludwik - Eleonora - Szulska - ch - Julian Drozdowski - Pelagia Drozdowska - - 132

  Drozdowski Bolesław - - - 18.02.1896 - Ludwik - Eleonora - Szulska - ch - Julian Klimowicz - Domicela Zełło - panna - 23

  Drozdowski Władysław - - 28.08.1898 - 08.09.1898 - ojciec nieznany - Anna - Drozdowska - ch - Dominik Drozdowski - Zofia Rutkowska - - 116

  Drozdowski Kazimierz - - 1903-09-01 - 1903-09-07 - Hieronim - Elżbieta - Trabuszewska - ch - Edward Korsak - Teresa Kondratowicz - - 106

  Drozdowski Paweł - - - 29.05.1877 - Antoni - Józefa - Raczkowska - ch - Jan Koziełło - Bronisława Koziełło - - 71

  Drozdowski (Drozd) Władysław - - - 04.05.1897 - Michał - Helena - Staszewska - ch - Jan Mintorowicz - Władysława Popowa - żona Mikołaja - 76

  Drusiejko-Różewicz Kazimierz - - - 04.03.1884 - Benedykt - Anastazja - Sadowska - sz - Mateusz Rudyk - Anna Ławrynowicz - - 30

  Drusiejko-Różewicz Władysław - - - 25.05.1886 - Bernard - Anastazja - Sadowska - sz - Mateusz Rubik - Zofia Witolska - - 56

  Drużyłowska Paulina - - - 25.12.1890 - Edward Michał - Paulina - Mościbrodzka - sz - Kazimierz Łukawski - Helena Swiderska - - 144

  Drużyłowska Maria - - - 13.05.1885 - Edward Michał - Paulina - Mościbrodzka - sz - Bazyli Infielicyn - Maria Drużyłowska - - 44

  Drużyłowski Marian - - - 08.09.1893 - Edward Michał - Paulina - Mościbrodzka - sz - Leonard Łukawski - Józefa Zapaśnik - - 154

  Drużyłowski Edward - - - 23.08.1887 - Edward Michał - Paulina - Mościbrodzka - sz - Kazimierz Łukawski - Anna Infelicja (?) - - 98

  Dubas Antoni - - 1903-12-07 - 1903-12-21 - Maciej - Felicjanna - Medekszo - ch - Hipolit Priszmonis - Kazimiera Kierszycka - panna - 146

  Dubicka Anna - - - 01.08.1893 - Tomasz - Izabela - Chodorowicz - ? - Antoni Zamara - brak danych - - 129

  Dubicka Helena - - 18.08.1895 - 27.08.1895 - Ignacy - Anna - Kureczko - m - Wincenty Gryć - Ludwika Gierżot - panna - 136

  Dubicka Jadwiga - - - 28.01.1896 - Tomasz - Izabela - Chodorewicz - ch - Antoni Zamara - Helena Andrełowicz - żona Mikołaja - 14

  Dubicka Elżbieta - - 1905-12-29 - 1906-01-01 - Aleksander - Teresa - Pawełkowska - ch - Andrzej Borkowski - Anastazja Girc - - 4

  Dubicki Stanisław - - - 05.08.1890 - Tomasz - Izabela - Chodorowicz - ch - Kazimierz Dawlik - Anna Borysewicz - - 82

  Dubicki Antoni - - - 26.01.1892 - Tomasz - Izabela - Chodorowicz - ch - Antoni Zamaro - Maria Gabilewicz - - 15

  Dubicki Wincenty - - 22.01.1895 - 05.02.1895 - Tomasz - Izabella - Chodorowicz - ch - Wincenty Dubicki - Paulina Gryszkiewicz - żona Kazimierza - 16

  Dubicki Jan - - 18.09.1898 - 27.09.1898 - Ignacy - Anna - Kureczko - ch - Jan Umiastowski - Emilia Snarska - - 126

  Dubicki Józef - - - 28.05.1889 - Tomasz - Izabela - Chodorowicz - ch - Jakub Wasilczyk - Józefa Majewska - żona Konstantego - 61

  Dubietis Edward - - 1903-08-21 - 1903-08-24 - Michał - Tekla - Zasztowt - ch - Edward Majewski - Anna Michałowska - - 100

  Dubietis Zenon - - 1905-06-03 - 1905-06-09 - Michał - Tekla - Zasztowt - ch - Marian Zasztowt - Maria Zasztowt - - 75

  Dubnicki Michał - - - 25.08.1891 - Tadeusz - Marianna - Lagiewicz - ch - Kazimierz Witkun - Anna Gatałówna (?) - - 110

  Dubowska Wiktoria - - - 01.01.1891 - Onufry - Julianna - Kulwieć - ? - Wincenty Januszaniec - Maria Miłaszewska - - 1

  Dubowski Wacław - - 04.11.1895 - 26.11.1895 - Onufry - Julia - Kulwieć - ? - Maciej Minkiel - Helena Wolko - żona Michała - 198

  Dubrowski Wincenty - - - 28.07.1891 - Wawrzyniec - Paulina - Biront - ? - ks. Seweryn Mikutowicz - Emilia Michalina Kulikowska - - 95

  Duden Zofia - - - 12.02.1890 - Jan - Marianna - Waszkiewicz - ch - Antoni Junziński (?) - Gertruda Jurewicka - panna - 21

  Duden Bolesław - - - 10.06.1891 - Jan - Marianna - Waszkojć (Waszkiewicz) - ch - Kazimierz Witkun - Marianna Nowicka - - 81

  Duden Jan - - - 15.11.1892 - Jan - Marianna - Waszkojć - ? - Stanisław Witkowski - Tekla Babowicz - - 164

  Dudkas Stanisław - - 25.06.1899 - 27.06.1899 - Paweł - Michalina - Jakubowska - ch - Antoni Szot - Monika Jakubowska - panna - 99

  Dudko Piotr - - - 23.01.1894 - Antoni - Petronela - Czerniawska - ? - Adam Kurowski - Aleksandra Muszyńska - - 10

  Dudyńska Janina - - 03.12.1895 - 26.12.1895 - Jan Józef - Stanisława - Wołłowicz - sz - Kazimierz Karol Sztral - Aniela Kwiatkowska - żona Władysława - 210

  Dudyński Władysław - - - 03.09.1897 - Jan Józef - Stanisława - Wołłowicz - sz - Konstanty Radkiewicz - Maria Ottowicz - żona Walentego - 140

  Dudzicz Stefania - - - 02.01.1883 - Tadeusz - Michalina - Tomaszewicz - ch - Jan Garłow - Maria Bobrowicz - - 2

  Dudzień Stanisław - - - 04.12.1888 - Jan - Marianna - Waszkojć - ? - Adam Andruszkiewicz - Tekla Małafjewa - żona Piotra - 158

  Dulko Wiktor - - 1903-12-31 - 1904-01-11 - Stanisław - Urszula - Michniewicz - ch - Antoni Kiersnowski - Jadwiga Bogdzewicz - - 4

  Dulko Józef - - 1905-07-29 - 1905-07-31 - Stanisław - Urszula - Juchniewicz - ch - Jan Czerwiński - Karolina Rogoża - panna - 102

  Dunaj Józef - - - 13.02.1878 - Kazimierz - Katarzyna - Osiecka - - Wincenty Bałzukiewicz - Marianna Danowska - - 23

  Dunowska Zofia - - 29.03.1894 - 31.03.1894 - Stanisław - Stanisława - Wojtkiewicz - ch - Ignacy Jeleński - Leontyna Bogusławówna - - 48

  Dunowski Stefan - - - 10.02.1891 - Stanisław - Stanisława - Waszkiewicz - ch - Jakub Waszkiewicz - Magdalena Dunowska - - 24

  Dutkiewicz Władysław - - - 03.12.1897 - Aleksander - Stefania - Ingielewicz - ch - Adam Misiewicz - Apolonia Gudonis - żona Andrzeja - 180

  Dutko Władysław - - - 31.05.1892 - Antoni - Petronela - Czerniawska - ? - Adam Dutko - Józefa Klimontowicz - - 94

  Dutko (Dudko) Tekla - - - 10.10.1890 - Antoni - Petronela - Czerniawska - ch - Kazimierz Ławiński - Ewa Naaparowa (?) - - 106

  Dwilewicz Zofia - - - 19.05.1893 - Stanisław - Malwina - Barkiewicz - ch - Gabriel Karczewski - Helena Matelewna (?) - - 92

  Dwilewicz Helena - - 16.01.1898 - 25.01.1898 - Jan - Zofia - Gasiukiewicz - ch - Ignacy Dubicki - Marianna Michałowska - żona Władysława - 15

  Dwilewicz Bronisława - - 27.02.1898 - 06.04.1898 - Stanisław - Malwina - Borkiewicz - ch - Jan Jurewicz - Anna Karankiewicz - żona Jana - 45

  Dwilewicz Adolf - - 1900-06-17 - 1900-07-02 - Stanisław - Malwina - Bortkiewicz - ch - Jan Dwilewicz - Paulina Kraskowska - żona Antoniego - 90

  Dwilewicz Paulina - - 1901-10-20 - 1901-10-21 - Stanisław - Malwina - Borkiewicz - ch - Jan Koronkiewicz - Paulina Kraskowska - - 134

  Dwilewicz Michał - - 1902-01-12 - 1902-01-13 - Jan - Zofia - Gasiukiewicz - m - Michał Wieliczko - Ludwika Czerżot - panna - 27

  Dwilewicz Stanisława - - - 18.08.1885 - Stanisław - Malwina - Barkiewicz - ch - Antoni Markowicz - Franciszka Tumałajtis - - 87

  Dwilewicz Jadwiga - - - 17.01.1888 - Stanisław - Malwina - Barkiewicz - ch - Andrzej Malecki - Urszula Mażel - panna - 14

  Dybiel Stefania - - - 22.04.1891 - Augustyn - Katarzyna - Mackiewicz - m - Jan Abakanowicz - Helena Godycko-Cwirko - - 52

  Dylis Jadwiga - - - 28.12.1885 - Feliks - Józefa - Iwaszewska - ch - Antoni Iwaszkiewicz - Ludwika Juchno - - 159

  Dymsza Piotr - - - 19.06.1877 - Wincenty - Anna - Sieniawska - ch - Piotr Jotko - Elżbieta Jurewicz - - 79

  Dymszo Franciszek - - - 03.04.1879 - Wincenty - Anna - Siniawska - ch - Kazimierz Zmitrowicz - Regina Jodko - - 41

  Dyrma Stanisława - - - 30.04.1892 - Zygmunt - Helena - Bortkiewicz - ch - Michał Stachowicz - Wiktoria Tumanowicz - - 83

  Dyrma Jan - - 10.05.1894 - 05.06.1894 - Zygmunt - Helena - Bortkiewicz - ch - Justyn Wierzchnicki - Leonora Stachowicz - - 83

  Dziakońska Janina - - - 14.04.1897 - Michał - Maria - Strauss - ch - Ludwik Ostrejko - Maria Strauss - żona Roberta - 63

  Dziaugis Kazimierz - - - 12.03.1878 - Kazimierz - Katarzyna - Iwanowska - - Aleksander Wilbik - Maria Gryniewicz - - 40

  Dziemitrowicz Marianna - - 29.10.1895 - 14.11.1895 - Józef - Maria - Widukiewicz - ch - Stanisław Jakubowski - Ludwika Piotrowska - wdowa - 190

  Dziemitrowicz Katarzyna - - - 16.09.1897 - Józef - Marianna - Widukiewicz - ch - Józef Gzowski - Paulina Łabanowska - panna - 149

  Dzieniewicz Władysław - - - 09.12.1880 - Wincenty - Anna - Wikod... - ch - Stefan Moszyński - Bronisława Moszyńska - - 141

  Dzimitrowicz Jan - - - 16.02.1886 - Konstanty - Franciszka - Miszydańska (?) - ch - Cyprian Miszydański - Anna Gołdakowska - - 16

  Dzimitrowicz Ewa - - - 08.06.1880 - Stanisław - Zofia - Giezgo - m - Kajetan Stankiewicz - Karolina Pukiel - żona Jakuba - 69

  Dzimitrowicz Ewa - - - 16.08.1882 - Aleksander - Kazimiera - (brak nazwiska) - m - Konstanty Szwedowicz - Rachela Galijewska - - 97

  Dzimitrowicz Marianna - - - 19.02.1878 - Aleksander - Kazimiera - Kubicka - m - Adam Kozłowski - Marianna Paczkowska - - 27

  Dzinniel Weronika - - - 20.01.1891 - Piotr - Anna - Tołkiewicz - ? - Jan Sienkiewicz - Ludwika Bender - - 6

  Dzinniel Maria - - - 26.12.1885 - Piotr - Anna - Tołkiewicz - ? - Józef Mikołajun - Wincenta Stalewska - - 157

  Dzinniel Aleksander - - - 20.11.1888 - Piotr - Anna - Tołkiewicz - ? - Franciszek Poczegański - Emilia Kieżun - panna - 147

  Dzisiewicz Michał - - 25.01.1898 - 15.02.1898 - Barnaba - Emilia - Anusewicz - ch - Michał Muchlada - Marcella Dzisiewicz - wdowa - 26

  Dzisneński Bronisław - - - 07.06.1881 - Dominik - Marianna - Kondratowicz - - Jan Biełous - Barbara Łojko - - 63

  Dzisnienowicz Katarzyna - - - 07.05.1884 - Dominik - Marianna - Kondratowicz - ? - Ludwik Korsak - Zofia Pawiłowska - - 51

  Egert-Piotrowicz Marianna - - - 09.01.1880 - Paweł Jan - Katarzyna - Szczesnowicz - m - Piotr Żukowski - Anna Judycka - - 8

  Ejmunt Helena - - 20.02.1899 - 05.03.1899 - Piotr Julian - Zofia Łucja - Rusiecka - od Suwalk - Piotr Wojewódzki - Zofia Sawicka - - 40

  Ejsmont Helena - - - 10.06.1896 - Władysław - Maria - Łozdowska - sz - Romuald Kisiel - Kaliksta Zienkiewicz - żona Wincentego - 86

  Ejsymont Józef - - 1885 - 29.07.1887 - Mamert - Karolina - Kasperowicz - sz - Antoni Hryniewicz - Ewa Znosko - wdowa - 78

  Ejsymont Antoni - - - 25.09.1888 - Maciej - Karolina - Kasperowicz - sz - Antoni Hryniewicz - Julia Mackiełło - żona Wincentego - 129

  Elminowicz Piotr - - 1901-03-20 - 1901-04-01 - Józef - Urszula - Ruczyńska - ch - Jan Ilgiewicz - Józefa Stomakiewicz (?) - - 33

  Elminowicz Stanisława - - 1904-04-12 - 1904-04-25 - Józef - Urszula - Ruczyńska - ch - Adam Elminowicz - Tekla Dubietis - - 65

  Endrzejewicz Kazimierz - - - 11.05.1890 - Teodor - Helena - Wasińska - m - Ryszard Osterman - Eliza Załuska - - 42

  Erisman Emilia Katarzyna - - - 24.05.1883 - Wacław - Wiktoria - Rodzimińska-Zapaśnik - poddani austriaccy - Józef Grim - Waleria Jasińska - - 49

  Erisman Maria Justyna - - - 24.10.1881 - Wacław - Wiktoria - Radzymińska-Zapaśnik - poddani austriaccy - Karol Erisman - Maria Radzymińska-Zapaśnik - - 110

  Ernstein Marianna - - - 21.09.1880 - Andrzej - Antonina - Dauksza - - Marcin Rynkiewicz - Antonina Siemaszko - panna - 116

  Eysmont Melania Maria - - 1880 - 08.07.1881 - Mamert - Teofila - Downarowicz - sz - ks. A. Daugo - Konstancja Rutkiewicz - - 71

  Faber Katarzyna - - - 25.12.1886 - Teodor - Joanna - Andrzejewska - m - Józef Grabowski - Katarzyna Karolewicz - - 145

  Faber Władysław - - - 06.04.1889 - Teodor - Joanna - Andrzejewska - m - Jan Faber - Stefania Urbanowicz - - 38

  Faleński Bogdan - - - 24.04.1880 - Michał Hieronim Pius - Józefa - Karczewska - sz - Jan Domański - Jadwiga Majewska - - 49

  Falkowski Bronisław - - - 14.09.1889 - Józef - Anna - Jodokas-Murawska - m - Jan Buszyński - Anna Stankiewicz - - 110

  Fedorowicz Jan - - 20.12.1894 - 05.01.1895 - Paweł - Antonina - Możejko - ch - Klemens Kuncewicz - Emilia Sztatman - - 2

  Fedorowicz Zofia - - - 01.06.1897 - Wincenty - Konstancja - Szemietowicz - m - Adolf Grygorowicz - Emilia Wolke-Kraczewska - żona Konstantego - 95

  Fedorowicz Helena - - 20.09.1898 - 13.10.1898 - Wincenty - Konstancja - Siemietowicz - m - Wacław Stankiewicz - Stefania Wieczerkowska - - 132

  Fedorowicz Franciszek - - 12.10.1899 - 31.10.1899 - Jan - Marianna - Malinowska - ch - Stanisław Sielmanowicz - Maria Mickiewicz - żona Piotra - 158

  Fedorowicz Franciszek - - 1901-12-03 - 1901-12-09 - Michał - Cecylia - Gajdel - ch - Karol Jarowski - Maria Grygonis - panna - 168

  Fedorowicz Anna Józefa - - - 26.05.1884 - Józef - Leontyna - Karzdolewicz - ch - Michał Lipiński - Józefa Sawicka - - 54

  Filipowicz Jan - - 28.06.1894 - 07.08.1894 - Wincenty - Tekla - Szyszło - sz - Stanisław Filipowicz - Wincenta Szyszło - - 108

  Filipowicz Witold - - - 14.04.1896 - Wincenty - Tekla - Tyło - ? - Jan Wołejszo - Ewa Czajkowska - panna - 59

  Firko Piotr - - - 13.05.1877 - Andrzej - Franciszka - Sucharzewska - ch - Piotr Jotko - Katarzyna Łukaszewicz - - 67

  Fladrzynowski Władysław - - - 29.03.1881 - Józef - Tekla - Ciemnołącka (?) - sz - Stanisław Zajączkowski - Helena Mierzuk - - 30

  Fleury Witold Antoni - - - 25.01.1878 - Antoni - Maria - Kisiel - sz - Adolf Kandybo - Bronisława Kisiel - - 16

  Fleury Adela Maria - - - 27.09.1879 - Antoni - Maria - Kisiel - sz - ks. Kazimierz Pacynko - Stefania Januszewicz - - 118

  Frąckiewicz Jadwiga - - - 24.08.1897 - Ludwik - Katarzyna - Dąbrowska - ch - Andrzej Parafianowicz - Apolonia Ulczycka - panna - 136

  Frąckiewicz Malwina - - 08.07.1899 - 25.07.1899 - Andrzej - Marianna - Bobelis - ch - Józef Bobelis - Karolina Raugus - panna - 112

  Frąckiewicz Stefan - - - 30.12.1879 - Franciszek - Aniela - Marcinkiewicz - - Adam Miłaszewicz - Emilia Łapin - - 147

  Fryczyński Jan - - - 06.10.1881 - Kazimierz - Helena - Augustowska - sz - kpt. Jerzy Zieliński - Antonina Zimodro - - 102

  Fryczyński Bronisław - - - 10.12.1878 - Kazimierz - Helena - Augustowska - sz - płk. Adam Zimodro - Zofia Kozłowska - - 142

  Furs Antonina - - - 17.05.1893 - Andrzej - Karolina - Jancun - ? - Julian Połukort - Malwina Barkowska - - 91

  Furs Jadwiga - - 22.04.1895 - 23.04.1895 - Andrzej - Karolina - brak nazwiska (Wilczyńska) - ch - Michał Kozłowski - Helena Korzeniewska - żona Jerzego - 61

  Furs Franciszek - - - 09.04.1897 - Andrzej - Karolina - Wilczyńska - ch - Józef Bogdanowski - Wiktoria Jasińska - wdowa - 56

  Furs Adam - - - 05.02.1884 - Andrzej - Barbara - Turowska - ? - Adam Mamiec - Tekla Gałowska - - 13

  Furs Weronika - - - 04.09.1885 - ojciec nieznany - Stefania - Furs - ch - Wincenty Kunicki - Aniela Plowgo - - 99

  Furs Jan - - - 05.10.1885 - Florian - Petronela - Pieszczewska - ch - Bernard Giedrojć - Maria Adamowicz - - 111

  Furs Hipolit - - - 15.08.1878 - Florian - Petronela - Puszczewska - ch - Walerian Markowski - Antonina Markowska - - 102

  Gadon Zofia Wiktoria - - 1877 - 18.04.1878 - Otton - Maria - Jurkowska - sz - Piotr Staszewski - Emilia Sak - - 54

  Gagis Paweł - - - 09.02.1886 - Ambroży - Waleria - Szydłowska - ch - Jan Dowgiało - Barbara Kontarzewska - - 12

  Gajdakowska Zofia - - 11.06.1899 - 24.06.1899 - Jan - Elżbieta - Popławska - m - Ludwik Drozdowski - Anna Gołdakowska - - 91

  Gajdakowski Władysław - - 11.07.1894 - 11.07.1894 - Jan - Elżbieta - Popławska - ch - Ludwik Drozdowski - Anna Romanowska - - 101

  Gajdakowski Jan - - - 09.06.1896 - Jan - Elżbieta - Popławska - m - Ludwik Drozdowski - Tekla Atowska - żona Aleksandra - 81

  Gajdis Maria - - - 07.02.1877 - Piotr - Ewa - Kozakiewicz - - Mikołaj Dziwaszkiewicz - Joanna Nahorska - - 15

  Gajdukiewicz Weronika - - 08.10.1895 - 22.10.1895 - Franciszek - Maria - Piotrowska - m - Aleksander Żołkiewicz - Anna Czekatowska - - 150

  Gajdul Stanisław - - - 02.06.1897 - Adam - Wiktoria - Bartusewicz - ? - Adam Misiewicz - Teofila Bartusewicz - panna - 99

  Gajdulewicz Jan - - 29.08.1899 - 05.09.1899 - Jan - Marcela - Afranowicz - ch - Jan Walukiewicz - Tejkla Gajdulewicz - panna - 129

  Gajdys (Giejdzis) Piotr - - - 01.07.1880 - Piotr - Ewa - Kozakiewicz - - Wincenty Kozakiewicz - Petronela Markowska - - 83

  Gajkiewicz Aleksander - - - 25.02.1896 - Antoni - Eleonora - Łukaszewicz - ch - Stanisław Kokorew - Maria Szturs - wdowa - 27

  Gajkiewicz Weronika - - - 28.12.1897 - Antoni - Eleonora - Wierzbicka - ch - Andrzej Borysewicz - Antonina Krawcowa - panna - 195

  Gajkiewicz Bolesław - - 02.02.1899 - 03.02.1899 - Antoni - Eleonora - Wierzbicka - ch - Jan Sawicki - Melania Janiel - panna - 25

  Galimska Zofia Janina - - - 17.05.1893 - Paweł Piotr - Maria Leokadia - Janowicz - sz - Tytus Suchodolski - Ewa Galimska - - 88

  Galinajtis Irena - - - 04.04.1896 - Karol Ludwik - Józefa - Zarembo - m - Edward Zakrzewski - Wincenta Siedlecka - żona Władysława - 52

  Galińska Eugenia Jadwiga - - 28.05.1894 - 04.06.1894 - Paweł - Maria - Janowicz - sz - Adolf Okrymski - Julia Janowicz - - 82

  Ganiewicz Antoni - - 1906-01-12 - 1906-01-29 - Piotr - Apolonia - Kowzan - ch - Piotr Stanionis - Rozalia Ganiewicz - - 16

  Garbartis Józef - - - 11.03.1893 - Michał - Maria - Zdanowicz - ? - Franciszek Krzysztofowicz - Antonina Baluńska - - 48

  Gasparowicz Emilia - - 1904-08-08 - 1904-08-16 - Józef - Karolina - Lamowska - ch - Antoni Nestorowicz - Maria Kondratowicz - - 116

  Gasparowicz Maria - - - 14.09.1886 - Wasyl - Petronela - Skrup (?) - ? - Mikołaj Łokietko - Ewa Erman - - 104

  Gasperowicz Maria - - 22.04.1895 - 23.04.1895 - Józef - Karolina - Łomowska - ch - Adam Mażulis - Emilia Szymkiewicz - panna - 59

  Gasperowicz Jadwiga - - - 06.01.1897 - Józef - Karolina - Łomowska - ch - Antoni Balsewicz - Michalina Sinkiewicz - panna - 6

  Gasperowicz Antoni - - 20.09.1898 - 18.10.1898 - Józef - Karolina - Łomowska - ch - Kazimierz Cybulski - Emilia Szymkiewicz - - 135

  Gasperowicz Mieczysław - - 02.10.1898 - 26.12.1898 - Franciszek Bolesław - Aleksandra - Duchowska - m - Antoni Dobrowolski - Michalina Duchowska - panna - 174

  Gasztowicz Jadwiga - - - 02.03.1886 - Antoni - Bogusława - Rodziówna - ? - Herman Piejew - Maria Mickiewicz - - 24

  Gasztowicz Antonina - - - 20.03.1888 - Antoni - Bogusława - Rodź - ? - Klemens Reniger - Marianna Kudrawcew - żona Piotra - 59

  Gatowski Stefan - - - 02.09.1890 - Konstanty - Marianna - Butkiewicz - ? - Antoni Kresłow - Katarzyna Ka...(?) - - 97

  Gatowski Antoni - - - 26.06.1893 - Aleksander - Tekla - Turowska - ch - Stanisław Chodyko (Chodźko?) - Aniela Kimszto (?) - - 110

  Gatowski Konstanty - - - 16.01.1885 - Konstanty - Marianna - Butkiewicz - ? - Feliks Pietrecki - Rozalia Juchnińska - - 8

  Gatowski Jadwiga - - - 11.02.1886 - Konstanty - Marianna - Butkiewicz - ? - Kazimierz Wismunt - Helena Likszo - - 15

  Gausmin Kazimierz Józef - - - 08.06.1884 - Tomasz - Maria - Konwerska - sz - ks. Franciszek Stankiewicz - Józefa Szeszkiewicz - - 61

  Gawla Kazimierz - - - 19.04.1883 - Maciej - Aniela - Żołkowska - ? - Kazimierz Malonis - Antonina Wojnicz - - 39

  Gawla Maria - - - 09.12.1885 - Maciej - Aniela - Żołkowska - m - Kazimierz Masionis - Leonora Maltorówna (?) - - 137

  Gawla Władysław - - - 19.11.1889 - Maciej - Aniela - Żołkowska - ? - Andrzej Mickiewicz - Scholastyka Borusewicz - - 136

  Gawlis Antoni - - - 01.06.1897 - Maciej - Aniela - (Żołkowska) - ch - Jan Iwaszko - Karolina Muraszko - żona Piotra - 97

  Gawlis (Gawla?) Jadwiga - - - 23.07.1892 - Maciej - Aniela - Żołkowska - ? - Adolf Markiewicz - Józefa Mazurkiewicz - - 116

  Gawrylczyk Helena - - - 22.02.1888 - ojciec nieznany - Michalina - Gawrylczyk - ch - Wiktor Sujeto - Katarzyna Macedońska - panna - 41

  Gedo Wacław - - 1905-09-19 - 1905-10-02 - Michał - Paulina - Wojciechowicz - ch - Jan Pietkiewicz - Gryzelda Jacyno - - 123

  Gejdis Tekla - - - 12.10.1878 - Piotr - Ewa - Kozakiewicz - - Franciszek Jachimowicz - Izydora Naruszewicz - - 120

  Gelman Jan - - 12.11.1894 - 26.12.1894 - Reingold - Rozalia - Barszczewska - poddani pruscy - Jan Żebrowski - Aniela Zimmer - - 171

  Gelman Bronisław - - - 27.06.1896 - Reingold - Rozalia - Barszczewska - poddani pruscy - Jan Czekatowski - Rozalia Barszczewska - - 97

  Gelman Jan - - 1881 - 28.03.1882 - Jan - Felicja - Jabłońska - m - Władysław Paszkiewicz - Józefa Gałkowska - - 32

  Gelman (Helman) Jadwiga Leokadia - - 1876 - 06.01.1877 - Reinhold - Rozalia Julia - Barszczewska - poddani pruscy - Friedrich Wilhelm Studnicki - Agata Barszczewska - - 3

  Gendzwiłło Wacław - - 1900-01-07 - 1900-01-20 - Zygmunt Klemens - Jadwiga Antonina - Kruszyńska - sz - Jan Kruszyński - Maria Grabowska - żona Ludwika - 8

  Giak Teresa - - 1900-07-14 - 1900-07-16 - Józef - Zofia - Pietkiewicz - ch - Konstanty Basiuk - Franciszka Walińska - żona Józefa - 95

  Giec Karol Stanisław - - - 20.11.1884 - Wincenty - Aleksandra - Jotejko - ? - Jan Pawłowski - Kazimiera Pawłowska - - 106

  Giecewicz Maria - - - 31.01.1891 - Teofil - Ludgarda - Mincewicz - m - Karol Giecewicz - Róża Podbereska - - 15

  Giecewicz Józef - - - 23.05.1892 - Aleksander - Katarzyna - Uziało - ch - Bartłomiej Stepajtis - Domicela Baczul - - 88

  Giecewicz Zofia - - 27.06.1894 - 22.07.1894 - Aleksander - Katarzyna - Uziało - m - Andrzej Kłabis - Zofia Skrycka - - 102

  Giecewicz Stefania - - - 06.01.1885 - Teofil - Ludgarda - Micewicz - m - Wincenty Giecewicz - Marianna Micewicz - - 3

  Giecewicz Teofila - - - 26.03.1885 - Wincenty - Helena - Mitałowicz - ? - Teofil Giecewicz - Gryzelda Lubomirska - - 31

  Giecewicz Hieronim - - - 26.12.1885 - Teofil - Ludgarda - Micewicz - m - Ksawery Rejnchimbach - Gryzelda Olechnowicz - - 158

  Giecewicz Stefania - - - 15.12.1887 - Teofil - Ludgarda - Micelis - m - Michał Micelis - Kamila Bożeczko - żona Romualda - 152

  Giecewicz Józef - - - 10.04.1889 - Teofil - Ludgarda - Micewicz - m - Izydor Kowalewski - Paulina Micewicz - panna - 40

  Giecewicz Scholastyka - - - 02.04.1879 - Antoni - Rozalia - Żerdecka - m - Konstanty Szyrynkiewicz - Helena Pietraszewska - - 46

  Gieczewska Jadwiga - - 04.02.1895 - 26.02.1895 - Jan - Anna - Romanowicz - ch - Franciszek Gierlis - Stefania Bilkiewicz - panna - 26

  Gieczewska Konstancja - - - 17.03.1896 - Norbert - Karolina - Jurewicz - ? - Kazimierz Gieczewski - Antonina Hajdamowicz - żona Michała - 38

  Gieczewska Anna - - - 14.07.1896 - Jan - Anna - Romanowicz - ch - Augustyn Matejko - Antonina Hajdamowicz - żona Marcina - 107

  Gieczewska Weronika - - 1900-01-11 - 1900-01-23 - Norbert - Karolina - Jurewicz - m - Kazimierz Buzarewicz - Wiktoria Alksninis - żona Adama - 10

  Gieczewska Julianna - - 1902-01-06 - 1902-01-20 - Jan - Anna - Romanowicz - ch - Kazimierz Trzeciak - Joanna Burdulis - żona Macieja - 30

  Gieczewska Wiktoria - - - 15.03.1889 - Norbert - Karolina - Jurewicz - ? - Władysław Szymkiewicz - Helena Żebrowska - panna - 28

  Gieczewski Norbert - - - 10.03.1890 - Norbert - Karolina - Jurewicz - m - Jerzy Auksztakalnis - Anna Januszkiewicz - żona Andrzeja - 27

  Gieczewski Franciszek - - - 30.08.1892 - Norbert - Karolina - Jurewicz - m - Wincenty Strzedziński - Julia Godwod - - 127

  Gieczewski Jakub - - 25.07.1899 - 08.08.1899 - Jan - Anna - Romanowicz - ch - Wincenty Gieczewski - Domicela Romanowicz - żona Szymona - 118

  Gieczys Ludwika - - 1905-12-05 - 1905-12-11 - Tomasz - Stanisława - Witis - ch - Jerzy Gieczys - Tekla Czywilis - - 163

  Giedrojć Wojciech - - - 20.04.1884 - Antoni - Rachela - Jankowska - m - Kazimierz Bendrodi - Julia Markowska - - 47

  Giedrojć Wiktoria - - - 06.04.1880 - Antoni - Rachela - Jankowska - m - Aleksander Wołowicz - Wiktoria Sinkorska - - 41

  Giedrys Helena - - 1901-04-26 - 1901-05-01 - Franciszek - Franciszka - Giedrys - ? - Onufry Giedrys - Rachela Krysztold - - 53

  Giedrys Julianna - - 1903-10-28 - 1903-11-02 - Franciszek - Franciszka - Giedrys - ch - Wojciech Mejłunas - Weronika Surwicka - - 131

  Gieglis Władysław - - 09.03.1899 - 08.09.1899 - Kajetan - Petronela - Romanowska - ch - Florian Rynkiewicz - Rozalia Bujwid - panna - 130

  Gieglis Michalina - - - 24.06.1879 - ojciec nieznany - Rozalia - Gieglis - ch - Antoni Buszkiewicz - Aniela Błażewiczowa - - 76

  Giejdzis (Gajdys) Anna - - - 04.10.1881 - Piotr - Ewa - Kozakiewicz - m - Aleksander Modenik - Ludwika Wierzbowicz - - 101

  Giełażowska Antonina - - - 18.07.1892 - Stanisław - Anna - Niewiadomska - ? - Piotr Bilerak - Anna Tombakiewicz - - 112

  Giełwanowska Maria - - - 19.12.1893 - Izydor - Antonina - Falkowska - ch - Andrzej Wysocki - Stanisław Barbarowicz - - 198

  Giełwanowska Franciszka - - 04.07.1899 - 07.07.1899 - Izydor - Antonina - Mickiewicz - ch - Michał Pawłowski - Anna Buciuto - - 103

  Gierdziewicz Wincenty - - 01.05.1898 - 24.05.1898 - Jan - Józefa - Daniszewska - m - Wincenty Więckiewicz - Anna Łukaszewicz - - 59

  Gieryng Wacław - - - 11.10.1890 - Ludwik Franciszek - Michalina Antonina Franciszka - Łagun - ? - ks. Hipolit Głowacki - Maria Łagun - - 107

  Gieryng Jadwiga - - - 17.07.1897 - Ludwik Franciszek - Michalina Antonina - Łagun - mieszkańcy Królestwa Polskiego - Kazimierz Sztral - Julia Łagun - żona Antoniego - 119

  Gieryng Maria - - - 03.10.1889 - Ludwik Franciszek - Michalina Antonina - Łagun - m - ks. Pacynko - Tekla Romako - - 121

  Gierżent Emilia Karolina - - - 09.06.1880 - Karol - Karolina - Malma (?) - - Wincenty Jałowiecki - Katarzyna Bortkiewicz - żona Wincentego - 73

  Gigaszko Antoni - - - 14.06.1886 - Antoni - Scholastyka - Kowalewska - ch - Jan Wołejko - Antonina Wojnicz - - 69

  Gigoł Apolonia - - 1904-04-29 - 1904-05-02 - Paweł - Anna - Giełgunt - ch - Antoni Raczycki - Aniela Balewicz - - 68

  Gilion Antoni - - 1871 - 21.07.1881 - Michał - Józefa - Szumska - ch - Kazimierz Gilion - Elżbieta Minejko - - 78

  Gillg Anna Adolfina - - - 09.05.1880 - ojciec nieznany - Minda Augusta - Gillg - poddanka pruska - Krotkiewicz - Anna Puszniewicz - - 54

  Gilun Waleria - - 1904-04-26 - 1904-05-06 - Jan - Joanna - Walentynowicz - ch - Maciej Romanczyk - Katarzyna Michalowska - - 74

  Gilun Józef - - 1904-09-15 - 1904-09-26 - Józef - Kazimiera - Jurewicz - ch - Józef Zinkiewicz - Maria Czajkowska - - 133

  Gilunas Kleofas - - 1905-11-20 - 1905-11-27 - Józef - Kazimiera - Jurewicz - ch - Paweł Gilunas - Rachela Bogdanowicz - - 152

  Ginatis Anna - - - 10.02.1891 - Antoni - Agata - Bikulska - ch - Michał Rynkiewicz - Anna Gramowska - - 22

  Ginatis Kazimierz - - - 24.01.1888 - Antoni - Agata - Bikulcz - ch - Jan Michałowski - Urszula Puzyno - panna - 21

  Ginejt Kazimierz - - - 09.09.1882 - Kazimierz - Maria - Rudzińska - - Stanisław Rakowski - Maria Daniłowicz - - 103

  Giniewiec Katarzyna - - 1901-09-14 - 1901-09-23 - Kazimierz - Elżbieta - Pszczołowska - ? - Paweł Cerluk - Petronela Klukowicz - - 121

  Gintowt Marian - - - 11.12.1884 - Edward - Zofia - Witkiewicz - sz - Tadeusz Gintowt - Helena Gorska - - 120

  Gintowt Teofil Mamert - - - 04.06.1880 - Edward - Zofia - Witkowicz - sz - Ignacy Żagiel - Waleria Gintowt - - str.163,1888

  Gintowt Teofil Mamert - - - 11.05.1880 - Edward Justyn - Zofia Jadwiga - Witkiewicz - sz - książę Ignacy Żagiel - Waleria Gintowt - - str.13-14

  Gintowt Justyn Edward - - - 15.05.1882 - Edward - Zofia - Witkiewicz - sz - Edward Gromkowski - Pelagia Wyszomirska - - 60

  Girdz Jan - - 1901-03-21 - 1901-04-02 - Konstanty - Anastazja - Biegin - ch - Jakub Szajówka - Julia Płongińska - - 34

  Girdz Anna - - 1903-06-15 - 1903-06-23 - Konstanty - Anastazja - Biegin - ch - Teodor Iwanow - Sabina Cylińska - żona Władysława - 65

  Girdz Stanisław - - 1905-04-16 - 1905-04-26 - Konstanty - Anastazja - Biegin - ch - Adam Wiszniewski - Maria Karwacka - - 52

  Girin Maria - - - 17.04.1878 - Kazimierz - Antonina - Korzeniewska - m - Józef Konwicki - Konstancja Krasowska - - 51

  Gitling Jan - - 1900-04-14 - 1900-04-14 - Edward - Józefa - Mamczys - m - Jan Paciulis - Aniela Daugielewicz - panna - 62

  Glińska Maria - - 1905-03-17 - 1905-03-26 - Stanisław - Rozalia - Wasilewska - m - Bolesław Rusiecki - Eleonora Ignatowicz - - 31

  Gliński Bolesław - - - 02.11.1885 - ojciec nieznany - Emilia - Glińska - m - Kazimierz Łomowski - Dominika Jackiewicz - - 131

  Gład vel Gładkowski Józef - - 1904-04-16 - 1904-05-02 - Klemens - Zofia - Lepieto - ch - Konstanty Szotik - Ludwika Pinczo - żona Adama - 72

  Głod-Głodkowski Adam - - 1905-12-23 - 1906-01-06 - Klemens - Zofia - Lepieto - ch - Andrzej Parafianowicz - Tekla Tytosz - - 9

  Gnidziewicz Anna - - - 03.11.1881 - Józef - Helena - Leoszko - m - Kazimierz Kisiel - Julia Kizilewicz - - 115

  Gniedziewicz Tekla - - - 10.10.1884 - Józef - Helena - Leoszko - m - Romuald Gilewicz - Katarzyna Gniedziewicz - - 104

  Gniedziewicz Antoni - - - 16.08.1886 - Józef - Helena - Leoszko - m - Wincenty Gnieździewicz - Joanna Jankowska - - 89

  Gniedziewicz Zofia - - - 24.04.1888 - Józef - Helena - Leoszko - m - Romuald Gilewicz - Józefa Jackowska - wdowa - 68

  Gniedziewicz Piotr - - - 20.06.1889 - Józef - Helena - Leoszko - m - Alfons Malinowski - Aniela Trzeciak - - 73

  Gniedziewicz Kazimierz - - - 05.09.1880 - Józef - Helena - Leoszko - m - Kazimierz Kisiel - Franciszka Pisanko - żona Karola - 109

  Gniedziewicz Konstanty - - - 05.09.1880 - Józef - Helena - Leoszko - m - Kazimierz Kisiel - Franciszka Pisanko - żona Karola - 110

  Gniedziewicz Antonina - - - 27.03.1877 - Józef - Helena - Leoszko - m - Wincenty Gniedziewicz - Franciszka Piesankowicz - panna - 31

  Gniedziewicz Helena - - - 18.03.1879 - Józef - Helena - Leoszko - m - Piotr Niementowski - Ewa Januszewska - - 31

  Gniedziewicz Józefa - - - 18.03.1879 - Józef - Helena - Leoszko - m - Jan Januszewski - Helena Cijunowicz - - 32

  Gniedziewicz Stanisław - - - 16.11.1879 - Wincenty - Stefania - Januszewska - m - Aleksander Czerechowski - Konstancja Szocik - - 138

  Godlewska Tekla - - - 26.09.1878 - Antoni - Salomea - Woronowicz - m - Paweł Holszuk - Aleksandra Woronowicz - - 116

  Godlewski Piotr Julian - - - 11.03.1881 - Antoni - Salomea - Woronowicz - ch - Jan Podwiński - Aniela Czaplińska - - 23

  Gojrzewski Mieczysław - - - 09.05.1891 - Stanisław - Ludwika - Nowicka - sz - Ludwik Ostrejko - Zofia Niewiarowska - - 64

  Goldszuch (Holszuk) Ludwik - - - 26.12.1882 - Wincenty - Maria - Bauman - m - Ludwik Bauman - Kamila Kruszyńska - - 155

  Golonska Halina - - 1901-11-30 - 1902-03-16 - Florian Jakub - Łucja - Czyżewska - sz - Stanisław Czyżewski - Józefa Stanilewicz - - 15

  Golonski (?) Jerzy Florian - - 1900-10-12 - 1901-05-04 - Florian Jakub - Łucja Ewa - Czyżewska - sz - Artur Doliński, radca - Karolina Golonska - - 55

  Gołąb Władysław - - - 09.06.1891 - Ignacy - Anna - Giedrojć - ch - Władysław Pietrusiewicz - Zofia Trzcińska - - 76

  Gołębiewski Ignacy - - - 26.09.1893 - Ignacy - Anna - Giedrojć - ch - Wacław Kiwiński - Zofia Tkaczyńska - - 161

  Gołębiewski Stanisław - - - 23.06.1896 - Ignacy - Anna - Giedrojć - ch - Józef Gołąbiewski - Helena Jurkiewicz - żona Stanisława - 96

  Gorawska Wiktoria - - 17.11.1894 - 25.11.1894 - Józef - Eleonora - Żyngiel - ch - Jerzy Nejpo (?) - Ewa Wróblewska - - 158

  Gorawska vel Dąbrowska Helena - - 15.10.1899 - 24.10.1899 - Józef - Leonarda - Żyngiel - ch - Michał Górski - Katarzyna Żyngiel - żona Karola - 153

  Gorawska vel Dąbrowska Weronika - - 1900-03-15 - 1900-04-10 - Wincenty - Teresa - Sadowska - ? - Andrzej Nejna - Domicela Symonowicz - żona Szymona - 49

  Gorawski Antoni - - 1902-09-20 - 1902-10-20 - Wincenty - Teresa - Sadowska - ch - Wincenty Bowgierd - Weronika Gorawska - panna - 129

  Gorbacz Stefania - - - 13.05.1890 - Antoni - Michalina - Pietrowska - ch - Franciszek Walentynowicz - Maria Moraszkowa - - 44

  Gorbatowicz Stanisław - - 1900-07-04 - 1900-07-16 - Tomasz - Konstancja - Wysocka - ch - Józef Jutkiewicz - Rozalia Raińska - żona Antoniego - 96

  Gordziewicz Jan - - 1905-04-05 - 1905-04-14 - Jan - Anna - Gancewska - ch - Julian Bolwach - Paulina Jastrzębska - - 37

  Gorska Maria Józefa - - 1882 - 10.01.1880 - Wincenty - Helena - Witkiewicz - sz - Melchior Gorski - Józefa Gorska - panna - 10

  Gorska Zofia Antonina - - - 06.08.1878 - Adolf - Maria - Powicka - sz - Edward Powicki - Zofia Adamkowicz - panna - 100

  Gotowt Antoni - - 1901-06-12 - 1901-06-25 - Adolf - Anna - Gryń - ? - Sylwester Glaudel - Rachela Gotowt - panna - 86

  Gowdur Bolesław - - 03.05.1895 - 14.05.1895 - Karol - Monika - Szczerbińska - ? - Bolesław Gowdur - Maria Narujewicz - panna - 77

  Gowkiało Jan - - 1904-06-06 - 1904-06-20 - Franciszek - Marianna - Rusiecka - ch - Wacław Sienkiewicz - Paulina Sarczyk - - 91

  Gożuchowski Mieczysław - - 1902-09-04 - 1902-10-02 - Ksawery Karol - Helena - Witkiewicz - m - Witold Bartkiewicz - Helena Woronko - żona Konstantego - 122

  Gożuchowski Ksawery - - 1904-04-06 - 1904-05-10 - Ksawery - Helena - Wojtkiewicz - m - Henryk Jardel - Helena Malinowska - - 77

  Górniewicz Marianna - - - 11.02.1890 - Józef - Zofia - Szyrwińska - ch - Kajetan Miranowski - Franciszka Drozdowska - żona Józefa - 20

  Górniewicz Emilia - - - 23.01.1881 - Jerzy - Tekla - nazwisko nieznane - ch - Antoni Jankowski - Emilia Ławrynowicz - - 8

  Górska Maria - - - 27.08.1890 - Michał - Anna - Szafranowicz - ? - Jan Grudziński - Rozalia Siemaszko - - 95

  Górska Wacława - - 28.08.1894 - 11.09.1894 - Wincenty - Waleria - Winczupska - ch - Józef Andryjałowicz - Krystyna Siesicka - - 124

  Górska Maria Zofia - - 10.09.1899 - 1902-03-10 - Antoni - Zofia - Palecka - sz - Włodzimierz Ganiecki - Adolfina Kruman - panna - 14

  Górska Katarzyna - - - 02.01.1883 - Michał - Marianna - Olechnowicz - ? - Michał Misura - Agata Barbarowicz - - 1

  Górski Emeryk - - 1901-05-06 - 1901-05-10 - Józef Kazimierz Walenty - Izabella Aleksandra Julia - Witort - sz - ks. Kazimierz Pacynko - Jadwiga Witort - - 61

  Grabowska Maria - - 24.07.1898 - 02.08.1898 - Józef - Joanna - Czepielewska - ch - Józef Sakowicz - Marianna Czepielewska - - 93

  Grabowska Paulina - - - 12.11.1880 - ojciec nieznany - Klara - Grabowska - ch - Wincenty Potołowicz - Kazimiera Dąbrowska - panna - 132

  Grabowska Jadwiga - - - 08.04.1877 - Józef - Katarzyna - Godwod - m - Ignacy Adamowicz - Anna Adamowicz - panna - 54

  Grabowski Jan - - 15.10.1899 - 31.10.1899 - Józef - Joanna - Czepielewska - ch - Paweł Gigoło - Konstancja Kartunowicz - żona Michała - 157

  Grabowski Jan - - 1904-12-12 - 1905-01-16 - Adolf - Antonina - Mordowska - m - Teofil Błędowski - Zofia Morozowska - - 9

  Grabsztunowicz Jadwiga - - - 13.09.1892 - Jan - Anna - Spragis - ch - Jan Malinowski - Elżbieta Sprogis - - 133

  Grabszturowicz Witold - - 15.06.1895 - 25.06.1895 - Jan - Anna - Sprogis - ch - Józef Możewicz - Józefa Miłasz - panna - 107

  Gradzewicz Jan - - 1903-04-03 - 1903-04-06 - Józef - Zofia - Uzadis - ch - Jan Mazurkiewicz - Anna Uzadis - - 28

  Grażul Antonina - - - 27.07.1897 - Antoni - Helena - Szniger - ch - Jan Mazol - Józefa Buczyńska - żona Dominika - 121

  Grażul Zofia - - 20.03.1899 - 19.04.1899 - Stanisław Antoni - Helena - Szniger - ch - Antoni Kozłowski - Zofia Szniger - panna - 61

  Grażul Bronisława - - 1901-03-07 - 1901-03-07 - Antoni - Helena - Szniger - ch - Antoni Borejko - Józefa Michałowska - żona Józefa - 29

  Grażulis Helena - - 1903-05-22 - 1903-06-08 - Antoni - Helena - Szniger - ch - Antoni Kozłowski - Zofia Szniger - - 57

  Grądzka Irena Janina Maria - - 1905-11-17 - 1905-11-29 - Jan - Zofia - Urbanowicz - ? - Witold Urbanowicz - Maria Urbanowiczowa - - str.196

  Greb Janina - - 12.08.1898 - 24.08.1898 - Karol - Maria - Wierzchnicka - poddani pruscy - Dominik Czerniewski - Eleonora Ignatowicz - - 110

  Greb Kazimierz-Norbert - - 1900-06-06 - 1900-06-25 - Karol - Maria - Wierzchnicka - m - Ferdynand Tysser - Emilia Łabuć - wdowa - 82

  Grekuwicz Ludwika - - - 02.09.1878 - Józef - Maria - Wysocka - m - Zdzisław Selens - Adela Pierzuchin - - 106

  Griczius Urszula - - 1900-11-08 - 1900-11-19 - Wincenty - Urszula - Pakalniszkis - ch - Bolesław Bogdanowicz - Helena Karmazyn - żona Jerzego - 147

  Grigaliunas Weronika - - 1905-08-18 - 1905-08-21 - Justyn - Anna - Sobolewska - ch - Benedykt Skrzydlewski - Helena Aleksandrowicz - - 110

  Grochowski Aleksander - - - 29.11.1882 - Mieczysław - Wincenta - Stachowicz - m - Adam Thorwirth - Emilia Daman - - 141

  Grodzicka Maria Wanda - - - 23.06.1891 - Władysław - Sabina Wanda - Słupska - sz - Wojciech Wilczyński - Maria Wiszniakowa - - 85

  Grodź Leonora - - - 20.02.1878 - Teofil - Marianna - Chackiewicz - m - Karol Taraszkiewicz - Rozalia Pietraszkiewicz - - 28

  Gromowski Adam - - - 01.01.1881 - Tomasz - Marianna - Frankun - - Jerzy Szumowski - Bogumiła Szumowska - - 1

  Gromowski Józef - - - 09.07.1878 - Tomasz - Marianna - Frankoń - - Jakub Sosnowski - Leokadia Skindzierska - - 91

  Grozbarzdis Stanisława - - - 10.09.1890 - Michał - Maria - Zdanowska - ? - Franciszek Ambros - Konstancja Jastrzębska - - 99

  Grudzińska Barbara - - 04.04.1894 - 04.12.1894 - Adolf - Józefa - Żusinowicz - ch - Kazimierz Lachowicz - Emilia Szlachtowicz - - 163

  Grudzińska Janina Joanna - - 17.03.1895 - 10.08.1895 - Jan Bonifacy - Maria - Korzeniewska - sz - Jan Konstanty Szwykowski - Elżbieta Łojkowa - wdowa - 133

  Grudzińska Tekla - - 23.09.1895 - 08.10.1895 - Adolf - Józefa - Żusinowicz - ch - Damazy Malczewski - Maria Bader - żona Augustyna - 166

  Grudzińska Teresa - - 01.10.1899 - 17.10.1899 - Adolf - Józefa - Żusinowicz - ch - Romuald Malinowski - Maria Baltruszad - żona Ludwika - 149

  Grudziński Olgierd Jan - - - 21.07.1896 - Jan Bonifacy - Maria - Korzeniewska - sz - Jan Konstanty Szwykowski - Konstancja Dobużyńska - żona Waleriana - 111

  Grudziński Witold - - - 14.09.1897 - Adolf - Józefa - Żusinowicz - ch - Kajetan Olszewski - Julia Jasiulaniec - żona Adama - 147

  Grudziński Piotr - - 1902-04-29 - 1902-06-03 - Adolf - Józefa - Żosinowicz - ch - Władysław Szymański - Malwina Gir - - 80

  Grunt Jadwiga - - - 01.12.1896 - Kazimierz - Petronela - Golenis - ? - Piotr Grunt - Bronisława Romańczyk - panna - 179

  Grunt Maria - - 14.07.1898 - 02.08.1898 - Kazimierz - Petronela - Galinis - ? - Jerzy Norejko - Ewa Niewiadomska - - 94

  Grużewska Stefania Helena - - - 04.01.1892 - Piotr Paweł - Paulina Helena - Jankowska - sz - Franciszek Grużewski - Bronisława Parafianowicz - - 3

  Grużewska Helena Joanna - - - 04.01.1892 - Piotr Paweł - Paulina Helena - Jankowska - sz - Ignacy Zakrzewski - Maria Fidaniec - - 4

  Grużewska Zofia - - - 05.07.1887 - Konstanty - Eleonora - Godwod - ch - Andrzej Satkiewicz - Maria Sztejnberg - panna - 73

  Grużewska Jadwiga - - - 10.04.1889 - Józef - Wiktoria - Trubicka - sz - Michał Bogdanowicz - Joanna Blok - - 41

  Grużewska Anna - - - 03.09.1889 - Konstanty - Helena - Godwod - ch - Józef Bartoszewicz - Kazimiera Mickiewicz - - 107

  Grużewska Maria Anna - - - 10.01.1882 - Konstanty - Eleonora - Godwod - m - Józef Grabowski - Anna Miłaszewicz - - 12

  Grużewski Ludwik Julian - - - 06.05.1893 - Piotr Paweł - Paulina Helena - Jankowska - sz - Jan Berkman - Alicja Rybicka - - 81

  Grużewski Marian Piotr - - - 09.01.1896 - Piotr - Paulina - Jankowska - sz - Kazimierz Wojciechowicz - Maria Dmochowska - żona Jana - 4

  Grużewski Paweł - - 22.03.1898 - 29.11.1898 - Józef Cyprian - Kazimiera Wiktoria - Trubnicka - sz - Józef Trubicki - Anna Aleksandrowicz - - 163

  Gryduszko Stanisław - - - 25.12.1881 - Antoni - Anna - Strzecińska - ch - Stanisław Zajączkowski - Weronika Sukiennikowiczowa - - 131

  Grydziuszko Aleksander - - - 11.03.1879 - Antoni - Anna - Strzedzińska - ch - Antoni Naruszewicz - Kornelia Gałkowska - - 29

  Grydź Józef - - - 11.04.1893 - Jan - Weronika - Korzeniewska - ? - Józef Lutkowski - Marianna Janulewicz - - 69

  Grydź Jan - - - 14.04.1897 - Jan - Weronika - Milewska - ch - Jan Kartanowicz - Michalina Łabanowska - panna - 57

  Grygorowicz Antoni - - - 14.04.1897 - Bronisław - Marianna - Śnieżko - ch - Antoni Hryniewicz - Marianna Raczko - żona Franciszka - 59

  Grygorowicz Władysława - - 21.07.1898 - 09.08.1898 - Adolf - Izabela - Stankiewicz - m - Zygmunt Narbut - Weronika Nowicka - - 96

  Grygorowicz Wacław - - - 01.11.1884 - Alfons - Olimpia - Baczyńska - m - Franciszek Sosnowski - Maria Baczyńska - - 111

  Grygorowicz Adolf - - - 17.03.1888 - Adolf - Izabela - Stankiewicz - m - Stanisław Romejko - Anna Bałtrużewicz - żona Aleksandra - 57

  Gryncewicz Adolf - - - 13.03.1880 - Kazimierz - Emilia - Maloś (?) - m - Adolf Web - Zofia Torwert - - 32

  Grynko vel Gryniewicz Stanisława - - - 31.07.1889 - Marcin - Urszula - Dąbrowska - ch - Michał Waluk - Ewelina Szarska - - 92

  Gryńko-Gryniewicz Antonina - - - 21.03.1892 - Marcin - Urszula - Dąbrowska - ch - Aleksander Szarski - Rozalia Szarska - - 58

  Gryszkiewicz Jan - - - 09.11.1891 - Julian - Eleonora - Buterlewicz - m - Bronisław Buterlewicz - Józefa Truchlecka - - 142

  Gryszkiewicz Jan - - - 15.08.1897 - Michał - Emilia - Maciesz - ch - Jan Pincza - Maria Subocz - panna - 131

  Gryszkiewicz Franciszka - - 1900-03-09 - 1900-03-26 - Karol - Leokadia - Koncewicz - ch - Walery Ostromęcki - Janina Szyszko - panna - 41

  Gryszkiewicz Antoni - - - 21.10.1884 - Kazimierz - Paulina - Makowska - ? - Jan Waszkiewicz - Weronika Adamowicz - - 102

  Gryszkiewicz Władysław - - - 15.04.1889 - Kazimierz - Paulina - Makowska - ? - Walenty Krzyżkowski - Marianna Makowska - - 47

  Gryszukiewicz Stanisław - - - 11.11.1879 - Kazimierz - Paulina - Makowska - - Antoni Berin - Franciszka Gałkaszewicz - - 135

  Gryszun Aleksander - - - 09.02.1882 - Antoni - Helena - Korzyńska - ch - Juliusz Łabanowski - Julia Domaszewicz - - 18

  Grzegorzewska Wiktoria - - - 11.10.1881 - Marcin - Maria - Praniewicz - sz - Józef Grzegorzewski - Kamilla Dziukiewicz - - 105

  Grzegorzewski Edward - - - 11.10.1881 - Marcin - Maria - Praniewicz - sz - Jan Daniszewski - Aleksandra Brzestowska - - 104

  Gudan Józef - - - 13.11.1897 - Ludwik - Weronika - Wojtkiewicz - ch - Antoni Brzozowski - Petronela Augustynowicz - panna - 174

  Gudanis Tekla - - 1904-09-01 - 1904-09-12 - Piotr - Tekla - Cześniuk - ch - Ignacy Jacewicz - Maria Waleńska - panna - 126

  Gudonis vel Szarapko Stanisława - - - 24.06.1892 - Antoni - Antonina - Narbut - ch - Edward Gintowt - Bogumiła Kotowska - - 105

  Gujgo Jan - - - 24.10.1896 - Kazimierz - Marcela - Biegańska - ? - Piotr Zinkiewicz - Weronika Paszan - żona Stanisława - 161

  Gujska Leokadia - - 02.12.1898 - 02.12.1898 - Józef - Jadwiga - Halecka - ch - Jan Krejn - Antonina Kucewicz - - 164

  Gujska Pelagia - - 1901-07-01 - 1901-07-01 - Józef - Jadwiga - Halecka - ? - Izydor Kejras - Pelagia Halecka - panna - 88

  Gujski Wincenty - - - 08.03.1877 - Walenty Roman - Maria Filomena - Bołtuć - sz - kanonik ks. Jan Kulesza - Adela Szpak (?) - - 26

  Gujski Wincenty Józef - - - 30.04.1878 - Walenty Roman - Maria Filomena - Bołtuć - sz - ks. Marek Gujski - Maria Jundziłł - - 57

  Gujski Tadeusz Jan - - - 30.07.1879 - Walenty Roman - Maria - Bołtuć - sz - Adam Prapulinat - Izabela Bołtuciowa - - 95

  Gulbicka Wiktoria - - - 19.05.1886 - Jan - Izabela - Radżwił (?) - ch - Józef Mironowski - Rozalia Szyszkowska - - 53

  Gulbin Bogdan Adam - - 1902-10-05 - 1902-11-23 - Franciszek Aleksander - Maria - Walentukierwicz - sz - Adam Bocewicz - Józefina Szatrowska - żona Wacława - 148

  Gulbin Witold Kleofas - - - 27.09.1877 - Bolesław - Wiktoria - Tyszkiewicz - ch - Justyn Olszewski - Ludwika Rodziewiczówna - - 117

  Gulbinowicz Rozalia - - - 29.08.1893 - Ignacy - Kazimiera - Strzedzińska - ch - Ignacy Marcinkiewicz - Rozalia Zaniewicz - - 147

  Gulbinowicz Zygmunt - - 1903-02-13 - 1903-02-16 - Józef - Maria - Zulger - ch - Konstanty Kowalewski - Teresa Stankiewicz - - 17

  Gulbinowicz Józef - - - 21.03.1881 - ojciec nieznany - Teofila - Gulbinowicz - - Piotr Gulbinowicz - Wiktoria Bendler (?) - - 26

  Gulecki Bolesław - - - 20.09.1896 - Kazimierz - Karolina - Korsak - ch - Hipolit Korsak - Anastazja Wojtkiewicz - żona Antoniego - 143

  Gulewicz Kazimierz - - - 04.03.1887 - Tomasz - Marianna - Giełwanowska - m - Aleksander Pietkiewicz - Zofia Michno - żona Michała - 30

  Gulewicz Adam - - - 04.03.1887 - Tomasz - Marianna - Giełwanowska - m - Paweł Iwaszkiewicz - Rozalia Pietkiewicz - żona Aleksandra - 31

  Gunicz Antoni Aleksander - - - 26.05.1884 - Mateusz - Anna - Borysowska - ? - Maciej Witkowski - Wiktoria Rutkowska - - 55

  Gunicz Józef - - - 28.12.1886 - Mateusz - Anna - Borysewicz - ? - Protazy (?) Deleff (?) - Malwina Narkiewicz - - 148

  Gunicz Józefa - - - 29.03.1882 - Mateusz - Anna - Borysewska - - Piotr Sobolewski - Maria Lachowicz - - 37

  Guniewicz Maria - - - 27.12.1879 - Maciej - Anna - Borysowska - - Dawid Dezbroński - Anna Delen - - 145

  Guz Jadwiga - - 04.06.1895 - 07.06.1895 - Wacław Rudolf Adam - Jadwiga - Miłwid - sz - (brak imienia) Brzeziński - Jadwiga Rymczyńska - - 100

  Guze Jadwiga Józefa - - - 04.02.1878 - Konstanty Walenty - Teresa Izabella - Naruszewicz - sz - Feliks Guze - Jadwiga Korowaj - - 19

  Guze Maria Laura Teresa - - - 20.12.1879 - Rajmund Stanisław - Tekla Józefa Edwarda - Światopełk-Mirska - sz - Bonawentura Horbaczewski - Klara Korsak - żona Anzelma - 143

  Gwilewicz Stanisław - - - 11.12.1883 - Jan - Amelia - Nosowicz - ? - Michał Czerniawski - Zofia Kalinowska - - 129

  Gwozdowska Teresa - - - 19.01.1897 - Wincenty - Zofia - Jeleńska - ch - Kazimierz Jeleński - Zofia Ancz - panna - 15

  Hajdamowicz Dominik - - - 29.07.1890 - Piotr - Katarzyna - Kuczyńska - ch - Kazimierz Kebłas - Maria Konwicka - - 81

  Hajdamowicz Jadwiga - - - 10.03.1891 - Andrzej - Anna - Skokowska - ? - ks. Jan Łabok - Konstancja Kociałkowska - - 41

  Hajdamowicz Józef - - - 05.05.1891 - Piotr - Eleonora - Karażewicz - ? - Filip Bogodziewicz - Maria Bejnarowicz - - 62

  Hajdamowicz Rozalia - - - 21.03.1893 - Andrzej - Anna - Skokowska - ? - Mikołaj Aleksandrowicz - Klara Załęska - - 54

  Hajdamowicz Tekla - - - 16.08.1893 - Michał - Antonina - Gieczewska - ch - Hilary Markiewicz - Antonina Malinowska - - 142

  Hajdamowicz Zygmunt - - 15.04.1895 - 05.06.1895 - Andrzej - Anna - Skokowska - ? - Julian Wyszomirski - Antonina Rusiecka - - 99

  Hajdamowicz Marianna - - - 30.11.1897 - Konstanty - Petronela - Gonczar - ch - Ignacy Prunckun - Helena Zaleska - żona Konstantego - 179

  Hajdamowicz Jan - - 1901-06-24 - 1901-07-08 - Aleksander - Zofia - Łozowska - ? - Andrzej Furs - Anna Osakowska - - 93

  Hajdamowicz Jan - - 1902-03-09 - 1902-03-28 - Jan - Helena - Ryngun - ? - Józef Kinto - Anna Jackowska - - 20

  Hajdamowicz Izabela - - 1903-09-03 - 1903-09-08 - Konstanty - Petronela - Gonczar - ch - Konstanty Szykienis - Ewa Litwinowicz - - 109

  Hajdamowicz Franciszka - - 1904-03-09 - 1904-03-29 - Jan - Helena - Rynkun - ch - Józef Trocki - Julia Jasiulaniec - - 47

  Hajdamowicz Józefa - - - 31.07.1888 - Andrzej - Anna - Skokowska - ? - Józef Skokowski - Aleksandra Poczobut - - 108

  Hajdamowicz Jadwiga - - 1900-12-01 - 1900-12-25 - Konstanty - Petronela - Gonczar - ch - Wincenty Armanowicz - Weronika Olechno - panna - 160

  Hajdukiewicz Mieczysław - - - 02.06.1891 - Jerzy Władysław - Józefa - Norejko - ? - Andrzej Byczkow - Eufemia Rydwańska - - 73

  Hajdukiewicz Mieczysław - - - 26.12.1892 - Alfons - Teofila - Janowska - ch - Jan Lepieta - Kamila Bożyczko - - 192

  Hajdukiewicz Maria - - - 19.02.1884 - Władysław - Józefa - Norejko - ? - Nikołaj Tokarew - Aleksandra Pławińska - - 21

  Hajdukiewicz Władysław - - - 10.11.1885 - Jerzy Władysław - Józefa - Norejko - ? - Aleksander Kutorga - Maria Tokariewa - - 126

  Hajdukiewicz Witold - - - 03.12.1889 - Jerzy Władysław - Józefa - Norejko - ? - Michał Malinowski - Michalina Dronczejko - - 148

  Hajdukiewicz Stanisław - - - 02.08.1881 - Alfons - Teofila - Jankowska - ch - Joachim Raczkowski - Katarzyna Macedwińska - - 81

  Hałaburda Zofia - - 10.05.1894 - 02.10.1894 - ojciec nieznany - Anna - Hałaburda - ch - Antoni Pietkiewicz - Rozalia Adakasowska (?) - - 133

  Harasimowicz Julia - - 1902-04-13 - 1902-04-21 - Zenon - Jadwiga - Kaczan - sz - Prałat (?) Harasimowicz - Emilia Bronicka - - 58

  Harasymowicz Irena - - 1904-02-01 - 1904-02-15 - Zenon - Jadwiga - Koczan - sz - Witold Harasymowicz - Maria Oleszkiewicz - - 24

  Harasymowicz Zygmunt - - 1905-07-01 - 1905-07-14 - Zenon - Jadwiga - Koczan - sz - Władysław Jundziłł - Helena Runiewska - panna - 96

  Helman (Gelman) Józef - - - 08.02.1877 - Jan - Felicja - Jabłońska - m - Florian Łokucijewski - Pelagia Żyźniewska (?) - - 16

  Hermanowicz Benedykt - - - 03.04.1890 - Franciszek - Michalina - Romejko - ch - Józef Strygo - Ewa Romejko - żona Szymona - 33

  Hermanowicz Piotr - - - 29.03.1893 - Franciszek - Michalina - Romejko - ch - Justyn Kułda - Karolina Karol - - 56

  Hermanowicz Stanisław - - 16.11.1895 - 20.11.1895 - Franciszek - Michalina - Romejko - ch - Justyn Kułda - Karolina karol - żona Feliksa - 196

  Hermanowicz Józefa - - 17.07.1898 - 17.07.1898 - Franciszek - Michalina - Romejko - ch - Justyn Kulda - Teresa Wencławowicz - - 86

  Hermanowicz Józef - - 1900-06-15 - 1900-06-25 - Franciszek - Michalina - Romejko - ch - Wincenty Franckiewicz - Karolina Karol - żona Feliksa - 85

  Hermanowicz Jan - - 1902-03-25 - 1902-04-16 - Józef - Maria - Wojcinowicz - ch - Józef Kropow - Helena Bylińska - - 56

  Hermanowicz Maria - - 1903-06-24 - 1903-06-29 - Franciszek - Michalina - Romejko - ch - Szymon Romejko - Marianna Hermanowicz - żona Józefa - 70

  Hermanowicz Władysław - - 1903-06-21 - ?.07.1903 - Jerzy - Józefa - Kosiłowicz - ? - Dominik Hermanowicz - Urszula Kosiłowicz - panna - str.125

  Hermanowicz Edward - - 1904-02-10 - 1904-03-07 - Adolf - Helena - Rudzewicz - ch - Franciszek Waltis - Wiktoria Wasilewska - - 29

  Hermanowicz Maria - - - 16.10.1883 - Romuald - Kazimiera - Prawlin - ch - Zygmunt Stankiewicz - Julianna Niemunasowa - - 109

  Hermanowicz Józef - - - 25.07.1885 - Romuald - Kazimiera - Prawlonis - m - Ignacy Nemunis - Maria Wilkowska - - 75

  Hermanowicz Franciszek - - - 21.09.1886 - Romuald - Kazimiera - Prawlewicz - m - Michał Olszewski - Aleksandra Cipko - - 105

  Hermanowicz Stanisław - - - 12.10.1880 - Romuald - Kazimiera - Prawlin - m - Ambroży Czymbar - Elżbieta Firanienko (?) - - 122

  Hermanowicz Władysław - - 1881 - 03.01.1882 - Romuald - Kazimiera - Prawlonis - m - Adam Prawlonis - Julia Niemunis - - 2

  Hermanowicz Kazimierz - - - 18.12.1877 - Jan - Teofila - Wojtkiewicz - ch - Stanisław Piwcenis - Maria Wichert - - 141

  Hermanowicz Ferdynand - - - 14.01.1879 - Romuald - Kazimiera - Prawlin - m - Wincenty Babinskiewicz - Maria Staniszewska - - 4

  Hermanowicz Maria - - 1900-08-14 - 1900-08-31 - Adolf - Helena - Radzewicz - ? - Bronisław Hermanowicz - Aleksandra Bekker - panna - 120

  Hesse Franciszek - - - 19.10.1885 - Leon - Marianna - Szyrwińska - m - Wiktor Wysocki - Petronela Guryn - - 117

  Hesse Maciej - - - 15.02.1887 - Leon - Maria - brak danych (Szyrwińska) - m - Maciej Monkiewicz - Petronela Guryn - panna - 26

  Holenderski Ryszard Ignacy - - 1904-07-31 - 1904-09-11 - Jan - Maria - Machwic - m - Bronisław Kulaszyński - Zofia Morozowska - wdowa - 125

  Holszuk (Goldschuh) Maria - - - 20.04.1886 - Wincenty Józef - Maria Barbara - Bauman - sz - Ludwik Bauman - Kamila Kruszyńska - - 47

  Horeszko Antoni - - - 21.09.1889 - Tomasz - Michalina - Olszewska - ch - Antoni Naruszewicz - Anna Sawicka - - 112

  Hornowski Henryk - - - 16.07.1878 - Henryk - Marianna - Nowos - m - Augustan Stankiewicz - Felicja Adamowicz - - 94

  Hornowski Konstanty - - - 30.12.1879 - Henryk - Maria - Nowos - m - Cezary Juchniewicz - Anna Naliwajko - panna - 146

  Hryniewicz Jan - - - 02.06.1896 - Jan - Anna - Hałaburda - ? - Jerzy Wiłowicz - Paulina Okuniewicz - żona Józefa - 78

  Hryniewicz Kazimierz - - 26.05.1898 - 31.05.1898 - Jan - Anna - Hałaburdo - ch - Michał Sienkiewicz - Teodozja Zakrzewska - - 62

  Hryniewicz Helena - - 17.06.1899 - 27.06.1899 - Jan - Anna - Hałaburda - ? - Konstanty Hryniewicz - Helena Bogucka - panna - 94

  Hryniewicz Felicjan - - 1901-06-09 - 1901-06-24 - Jan - Anna - Hałaburda - ch - Konstanty Hryniewicz - Maria Markunas - panna - 84

  Hryniewicz Elżbieta - - 1901-11-03 - 1901-11-04 - Michał - Malwina-Felicja - Szukszto - sz - Józef Hryniewicz - Tekla Mackiewicz - panna - 141

  Hryniewicz Jerzy - - 1902-05-30 - 1902-06-01 - Jan - Anna - Hałaburda - ? - Jerzy Sommer - Celina Sommer - panna - 76

  Hryniewicz Aleksander - - 1903-08-15 - 1903-09-14 - Michał - Malwina - Szukszto - sz - Arkadiusz Juszkiewicz - Klementyna Kamińska - - 110

  Hryniewicz Edward - - 1904-07-17 - 1904-08-01 - Jan - Anna - Hałaburdo - ch - Karol Panasas - Aleksandra Bartoszewicz - - 105

  Hryniewicz Leonard - - - 30.11.1886 - ojciec nieznany - Marianna - Hryniewicz - m - Zygmunt Bellen - Maria Pociugańska - - 128

  Hryniewicz Franciszek - - - 25.04.1888 - Marcin - Urszula - Dąbrowska - ch - Stefan Barkowski - Zofia Mikulewicz - panna - 69

  Hryniewicz Jan - - - 29.05.1877 - Kazimierz - Apolonia - Sokołowska - - Antoni Sawicki - Maria Stankiewicz - panna - 70

  Huszczo Maria - - 1905-01-25 - 1905-02-07 - Józef - Adela - Karpowicz - ch - Aleksander Dulko - Teofila Stankiewicz - - 15

  Ickowska Zofia - - - 26.11.1878 - Wacław - Aniela - Leonowicz - m - Józef Nowicki - Michalina Krasowska - - 133

  Ignatowicz Adolf - - 25.05.1898 - 25.05.1898 - Wincenty - Weronika - Michniewicz - ch - Adam Bojarczyk - Zofia Garuszewicz - - 61

  Ignatowicz Gustaw Teofil - - - 22.02.1881 - Konrad Władysław - Michalina - Swolkień - sz - Michał Ostromęcki - Zofia Zienowicz - - 19

  Ignatowicz Konrad Henryk - - - 16.07.1877 - Władysław Konrad - Michalina - Swolkień - sz - Józef Wilenko - Karolina Swolkień - - 85

  Ignatowicz Zofia Józefa Julia - - - 26.05.1879 - Władysław - Michalina - Swolkień - sz - Władysław Zajączkowski - Zofia Zienowiczowa - - 64

  Ikoniewicz Stanisława - - 1901-01-05 - 1901-01-07 - Jan - Stefania - Stankiewicz - ch - Adam Ikonowicz - Urszula Pietrusiewicz - żona Jerzego - 3

  Ilcewicz (Ilewicz) Bronisław - - - 20.04.1886 - Onufry - Weronika - Kuncewicz (Koncewicz) - m - Kazimierz Urbanowicz - Konstancja Tomaszewska - - 42

  Ilewicz Jadwiga - - - 07.04.1892 - Onufry - Józefa - Hermanowicz - ch - Ferdynand Pachniewski - Aleksandra Urbanowicz - - 72

  Ilewicz Bronisław - - 27.01.1895 - 12.02.1895 - Wincenty - Helena - Kazowicz (Kadziewicz) - ch - Laurenty Lachowicz - Anna Żukowska - żona Wincentego - 20

  Ilewicz Jakub - - - 04.08.1897 - Wincenty - Helena - Kodzewicz - ch - Adolf Romanowski - Teofila Paszkowska - żona Ksawerego - 127

  Ilewicz Wiktoria - - 11.12.1899 - 26.12.1899 - Wincenty - Helena - Kadziewicz - ch - Adolf Romanowski - Urszula Romanowska - żona Adolfa - 187

  Ilewicz Monika - - 1906-01-16 - 1906-01-30 - Adam - Eleonora - Kulczyjewicz - ch - Ignacy Iluk - Katarzyna Szwiłpo - - 17

  Ilkiewicz Józef - - 1901-12-16 - 1901-12-25 - Jan - Józefa - Niewiadomska - ch - Michał Niewiadomski - Krystyna Baranowska - panna - 157

  Inczyk Maria - - - 06.06.1880 - Antoni - Maria - Aleksandrowicz - sz - Grigorij Jegorow - Estera Struczkowska - żona Józefa - 68

  Ingielewicz Stanisława - - - 03.03.1891 - Ludwik - Felicja - Filipowicz - ch - Adam Misiewicz - Aniela Pietkiewicz - - 34

  Ingielewicz Maria - - - 24.05.1892 - Ludwik - Felicja - Filipowicz - ch - Adam Pietkiewicz - Katarzyna Mieszkowska - - 89

  Ingielewicz Leopold - - 15.11.1895 - 23.11.1895 - Ludwik - Felicja - Filipowicz - ch - Wincenty Michałowski - Józefa Minkiewicz - żona Adama - 197

  Ingielewicz Konstanty - - - 31.07.1883 - Ludwik - Felicjanna - Filipowicz - ch - Antoni Zawadzki - Apolonia Kozakiewiczowa - - 82

  Ingielewicz Władysław - - - 31.01.1887 - Ludwik - Felicja - Filipowicz - ch - Adam Misiewicz - Zofia Czerkowska - panna - 13

  Ingielewicz Feliks - - - 26.12.1888 - Ludwik - Felicjanna - Filipowicz - ch - Adam Pietkiewicz - Józefa Gulbicka - panna - 170

  Iszoro Eugeniusz - - - 02.11.1889 - Aleksander - Zofia - Paszkiewicz - sz - Ignacy Paszkiewicz - Ludwika Siesicka - - 130

  Iwanowska Jadwiga - - - 07.11.1877 - Kornel - Anna - Łastowska - sz - Józef Lenkowski - Teresa Piotrowska - - 129

  Iwanowski Stanisław - - 1900-05-27 - 1901-04-24 - Stanisław - Petronela - Pietkiewicz - ? - Wiktor Józefowicz - Teresa Isakiewicz - panna - 48

  Iwanowski Józef - - - 15.01.1887 - Karol - Anna - Łastowska - sz - Leon Wołodkowicz - Łucja Wołodkowicz - panna - 9

  Iwaszkiewicz Kazimierz - - - 06.10.1891 - Jan - Aleksandra - Bierżyńska - ch - Jan Muśnicki - Paulina Miłkowska - - 127

  Iwaszkiewicz Józefa - - - 11.07.1893 - Józef - Paulina - Zmitrowicz - ? - Antoni Szykier - Władyslawa Zmitrowicz - - 119

  Iwaszkiewicz Klara - - 12.08.1894 - 23.10.1894 - Aleksander - Tekla - Brzozowska - m - Henryk Brener - Anna Andrzejewska - - 142

  Iwaszkiewicz Władysława - - 19.11.1895 - 26.11.1895 - Józef - Paulina - Dymitrowicz (Zmitrowicz) - ch - Władysław Golszuch - Zofia Sinkiewicz - żona Ignacego - 202

  Iwaszkiewicz Aleksandra - - 18.12.1895 - 31.12.1895 - Aleksander - Tekla - Brzozowska - m - Jan Miszkuro - Józefa Kwiatkowska - żona Adolfa - 212

  Iwaszkiewicz Janina - - - 14.04.1897 - Antoni - Paulina - Chlebińska - m - Jan Iwaszkiewicz - Józefa Chlebińska - żona Kazimierza - 64

  Iwaszkiewicz Onufry - - 29.06.1899 - 18.07.1899 - Antoni Ignacy - Paulina - Chlebińska - m - Józef Chlebiński - Stefania Niciecka - - 108

  Iwaszkiewicz Antoni - - 1901-06-12 - 1901-06-24 - Władysław - Kazimiera - Czertowicz - ch - Stanisław Mołczan - Aleksandra Czertowicz - panna - 83

  Iwaszkiewicz Bronisław - - 1901-11-17 - 1901-11-25 - Antoni Ignacy - Paulina - Chlebińska - m - Aleksander Iwaszkiewicz - Maria Iwaszkiewicz - żona Jana - 148

  Iwaszkiewicz Helena - - 1905-05-22 - 1905-05-29 - Konstanty - Helena - Bortkiewicz - ch - Michał Krynicki - Lucyna Kiersnowska - - 67

  Iwaszkiewicz Genowefa - - 1905-11-20 - 1905-11-30 - Józef - Paulina - Zmitrowicz - ch - Józef Szwajkowski - Józefa Klimm - - 154

  Iwaszkiewicz Józef - - - 02.01.1883 - Józef - Wiktoria - Bogdziewicz - ch - Michał Boguszewski - Julia Rytchel (?) - - 3

  Iwaszkiewicz Wincenty - - - 14.04.1885 - Józef - Wiktoria - Bogdziewicz - ch - Józef Szewiel - Kazimiera Bogdziewicz - - 36

  Iwaszkiewicz Maria - - - 08.02.1887 - Józef - Wiktoria - Bogdanowicz - ch - Zygmunt Stefanowicz - Rozalia Konopacka - żona Szymona - 22

  Iwaszko Witold - - - 26.12.1893 - Wincenty - Katarzyna - Bartoszewicz - ch - Piotr Kosryn (?) - Helena Wojtkiewicz - - 200

  Iwaszko Maria - - - 07.06.1896 - Wincenty - Katarzyna - Bartoszewicz - ch - Józef Poczobut - Eufrozyna Budrewicz - żona Kazimierza - 79

  Iwaszko Jan - - - 09.06.1896 - Wincenty - Katarzyna - Bartoszewicz - ch - Antoni Pietrusiewicz - Karolina Wojciechowicz - żona Franciszka - 80

  Iwaszko Helena - - - 10.08.1897 - Wincenty - Katarzyna - Bartoszko - ch - Adam Ruris - Stefania Krugłowa - żona Argeja - 130

  Iwaszko Feliks - - 1902-05-03 - 1902-05-26 - Krzysztof - Anna - Pożerycka - ch - Kwietinis - Helena Pożerycka - - 73

  Jacewicz Wanda - - - 12.01.1897 - Michał - Weronika - Korycińska - ch - Józef Milewski - Helena Jankowska - panna - 9

  Jacewicz Anna - - - 21.12.1897 - Piotr - Józefa - Dudarewicz - ch - Jan Urbanowicz - Karolina Karol - żona Feliksa - 188

  Jacewicz Maria - - 22.07.1899 - 22.08.1899 - Bolesław - Zofia - Łarysz - ch - Aleksander Karpij - Maria Kasperowicz - panna - 124

  Jacewicz Helena - - 1900-01-31 - 1900-02-02 - Piotr - Józefa - Dudarewicz - ch - Feliks Karolew - Anna Urbanowicz - żona Jana - 17

  Jacewicz Helena - - 1904-04-16 - 1904-04-29 - Mieczysław - Karolina - Kiejziewicz - m - Bolesław Symonowicz - Teresa Kiejziewicz - - 67

  Jacewicz Bonifacy - - - 10.09.1889 - Wincenty - Rozalia - Juszkiewicz - ch - Michał Rymkiewicz - leonora Albert - żona Franciszka - 109

  Jachiewicz Antoni - - 1900-12-13 - 1900-12-17 - Ignacy - Michalina - Rożyńska - m - Józef Jachiewicz - Weronika Batrys - żona Stanisława - 153

  Jackiewicz Jadwiga - - - 20.06.1890 - Kazimierz - Domicela - Łomowska - ch - Feliks Mackiewicz - Anastazja Kuczyńska - - 63

  Jackiewicz Olimpia - - - 27.12.1892 - Wincenty - Ludwika - Januszewska - m - Michał Mickiewicz - Adelajda Narkiewicz - - 196

  Jackiewicz Bolesław - - - 28.04.1893 - Kazimierz - Domicela - Łomowska - ch - Adolf Grygorowicz - Maria Syrojć - - 75

  Jackiewicz Albina - - - 29.02.1894 - Wincenty - Ludwika - Januszewska - m - Wincenty Katkiel - Julia Gorłowa - - 30

  Jackiewicz Stanisław - - 03.05.1895 - 11.05.1895 - Wincenty - Ludwika - Januszewska - m - Kajetan Konstanty Jackiewicz - Anna Jackiewicz - żona Kajetana - 75

  Jackiewicz Franciszek - - 03.12.1895 - 28.12.1895 - Józef - Tekla - Jasienowicz - ch - Mikołaj Salnicki - Zofia Jasienowicz - żona Aleksandra - 211

  Jackiewicz Joanna - - - 06.10.1896 - Wincenty - Ludwika - Januszewska - ? - Feliks Tomaszewski - Franciszka Łukaszewicz - panna - 148

  Jackiewicz Tekla - - 20.09.1898 - 08.10.1898 - Kazimierz - Domicela - Łomowska - ch - Stefan Karpowicz - Emilia Kozłowska - - 128

  Jackiewicz Leon - - 30.03.1899 - 08.04.1899 - Wincenty - Ludwika - Januszewska - m - Stanisław Rutkowski - Maria Kamińska - żona Marcina - 55

  Jackiewicz Henryk Michał - - 1905-12-07 - 1905-12-12 - Józef - Maria - Ruczyńska - ch - Aleksander Budzyń-Dawidowski - Michalina Ruczyńska - - 165

  Jackiewicz Stanisław - - - 02.12.1886 - Kazimierz - Domicela - Łomowska - ch - Zygmunt Kabaszys - Urszula Wendelska - panna - 130

  Jackiewicz Władysław - - - 09.05.1889 - Kazimierz - Domicela - Łomowska - ch - Jerzy Drzewiecki - Gertruda Wendelska - - 54

  Jackiewicz Józef - - - 09.11.1882 - Kazimierz - Domicela - Tomaszewicz - ch - Michał Wawrzyncow - Helena Daniszewska - - 133

  Jackiewicz Wincenty - - - 16.04.1877 - Kazimierz - Domicela - Łomowska - ch - Jerzy Drzewiecki - Cezaria Downarowicz - panna - 58

  Jackiewicz Jan - - - 02.04.1879 - Kazimierz - Domicela - Łomowska - ch - Karol Skarżyński - Rachela Drzewicka - - 40

  Jackiewicz Zofia - - 1900-05-05 - 1900-05-28 - Wincenty - Ludwika - Januszewska - m - Stanisław Rutkowski - Franciszka Łukaszewicz - panna - 75

  Jackowska Leokadia - - - 01.12.1885 - ojciec nieznany - Teresa - Jackowska - m - Jan Jackowski - Justyna Syrewicz - - 146

  Jackunas Bolesław - - - 26.12.1887 - Jerzy - Elżbieta - Prokopowicz - m - Izydor Pierednikow - Petronela Palukas - panna - 153

  Jacuńska Zofia - - 17.11.1895 - 28.11.1895 - Izydor - Kazimiera - Urbanowicz - sz - Adam Sakowicz - Zofia Miaczkowska (Mieczkowska?) - żona Aleksandra - 203

  Jacuńska Stefania - - 1903-08-01 - 1903-08-05 - Jan - Monika - Ostapko - m - Antoni Sadowski - Józefa Daraszewska - - 86

  Jacuński Stanisław - - 1900-08-15 - 1900-08-15 - Jan - Monika - Ostapko - m - Antoni Słomiński - Zofia Ostapko panna - panna - 106

  Jagiełłowicz Zofia - - - 16.02.1894 - Franciszek - Maria - Olszewska - m - Adam Sosnowski - Matylda Obry - - 21

  Jakiel Jakub - - 1900-07-15 - 1900-07-22 - Antoni - Stefania - Horoburdo - ch - Justyn Kozłowski - Wiktoria Ilgiewicz - żona Jana - 98

  Jakimowicz Paweł - - 13.01.1895 - 04.06.1895 - Julian - Waleria - Niemczynowicz - sz - Jan Łopatyński - Helena Lasocka - panna - 98

  Jakowicz Maria - - 25.03.1894 - 03.04.1894 - Jan - Anna - Grabsztunowicz - ch - Antoni Rybak - Tekla Waszkiewicz - - 49

  Jakszta Stanisława - - - 29.04.1882 - Antoni - Wiktoria - Więckowicz - ch - Józef Grydziuszko - Marianna Więckowiczówna - - 52

  Jakszto Adam - - - 19.02.1884 - Antoni - Wiktoria - Więckowicz - ch - Ksawery Więckowicz - Karolina Malinowska - - 24

  Jakszto Bolesław - - - 30.03.1880 - Antoni - Wiktoria - Więckowicz - ch - Justyn Liksza - Stefania Łatkowa - - 38

  Jakszto Tekla - - - 30.03.1880 - Antoni - Wiktoria - Więckowicz - ch - Kazimierz Rynkiewicz - Alberta Jankowska - - 39

  Jakszto Zygmunt - - - 14.08.1877 - Antoni - Wiktoria - Więckiewicz - ch - Justyn Likszo - Stefania Sienkiewicz - - 100

  Jakszto Stefania - - - 14.08.1877 - Antoni - Wiktoria - Więckiewicz - ch - Michał Wawrzyńcow - Wiktoria Borejszo - - 101

  Jakubowska Jadwiga Teresa - - - 05.09.1893 - Stanisław - Anna - Karolewicz - m - Rafał Karolewicz - Zofia Jurgielewicz - - 150

  Jakubowska Helena - - 1903-11-09 - 1903-11-23 - Antoni - Zofia - Wojnicka - ch - Jan Wojnicki - Urszula Bożyczko - panna - 134

  Jakubowska Felicja - - ?.?.1855 - 1905-06-01 - Szymon - Maria - Assanowicz - ? - Dr. Ludwik Jankowski - Adolfina Kruman - - 70

  Jakubowska z d. Assanowicz Maria - - ?.?.1833 - 1905-06-01 - Jan - Amelia - Romanowska - ? - Dr. Ludwik Jankowski - Adolfina Kruman - - 69

  Jakubowski Antoni - - - 18.02.1892 - Karol - Izabela - Piotrowska - ch - Antoni Jackiewicz - Pelagia Piotrowska - - 35

  Jakuczun Eleonora - - 22.09.1898 - 27.09.1898 - Kazimierz - Petronela - Koleśnik - ch - Jan Koleśnik - Urszula Paszkiewicz - - 124

  Jakuć Maria Justyna - - - 18.11.1884 - Justyn - Helena - Giecelewicz - ch - Gabriel Pawszel - Rozalia Zadorska - - 115

  Jakuszczenko Wincenty - - 1901-10-18 - 1901-10-21 - Adam - Franciszka - Samulewicz - ch - Adolf Godlewski - Urszula Joczys - - 132

  Jakuszczenko (Jakuszczanek) Katarzyna - - 25.11.1899 - 05.12.1899 - Adam - Franciszka - Samulewicz - ch - Wacław Markunas - Apolonia Żebrowska - panna - 171

  Jakutowicz Kazimierz - - - 08.03.1887 - Antoni - Karolina - Kuczyńska - ? - Ludwik Łukaszewicz - Ludwika Termińska - panna - 33

  Jałowiecka Elżbieta - - 1903-01-27 - 1906-01-22 - Teofil - Maria - Kruss - sz - Zygmunt Struniewicz - Antonina Struniewicz - - 14

  Jałowiecki Bogdan - - - 09.12.1897 - Konstanty Antoni - Waleria - Piotrowska - sz - Dr. Mikołaj Głębicki - Maria Czarnocka - wdowa - 183

  Jałowik Jadwiga - - - 16.05.1882 - Jan - Urszula - Bołądź - ch - Jerzy Falewicz - Józefa Kor.. Ska - - 65

  Jałyńska Marianna - - 1901-04-21 - 1901-05-06 - Bolesław - Józefa - Borowska - ? - Anatol Pieślak - Emilia Gajdukiewicz - żona Józefa - 60

  Jałyńska Jadwiga - - - 08.11.1888 - Władysław - Antonina - Piotrowicz - m - Jan Jansen - Wanda Szpak - - 143

  Jałyński Władysław - - 1901-01-08 - 1901-08-12 - ojciec nieznany - Zofia - Jałyńska - m - Piotr Koniuszewski - Weronika Siewruk - panna - 106

  Jamont Jadwiga - - - 07.09.1879 - Władysław - Aniela - Kozłowska - sz - Józef Wasilkiewicz - Michalina Wierzbicka - - 110

  Jancewicz Józefa - - - 17.07.1883 - Władysław - Barbara - Jakubowska - ? - Jan Pachar - Marianna Szeżowa (?) - - 77

  Jancewicz Anna - - - 02.08.1887 - Władysław - Barbara - Korkuć - ? - Jan Martusewicz - Kazimiera Randomańska - - 80

  Jancewicz Justyna - - - 17.10.1881 - Władysław - Barbara - Korkuć - - Józef Martinelis - Stefania Ławrynowicz - - 107

  Janczewska Maria - - - 21.04.1880 - Justyn - Malwina - Kotwicka - sz - Konstanty Antoniewicz - Maria Kotwicz - - 47

  Janczukowicz Weronika - - - 09.02.1885 - Józef - Maria - Rynkiewicz - m - Kazimierz Borkowski - Anna Rejszand - - 20

  Janczukowski Kajetan - - - 14.08.1888 - Józef - Maria - Rymkiewicz - m - Teodor Waroszys (?) - Leokadia Jodkowska - żona Piotra - 113

  Janikowski Wacław - - 24.03.1898 - 19.04.1898 - Józef - Maria - Missewicz (?) - sz - Jan Janikowski - Helena Wańkowicz - - 54

  Janiszewska Apolonia - - - 16.08.1889 - Antoni - Aniela - Prantos (?) - ch - Antoli Kulicki - Eleonora Korzon - - 99

  Jankajć Józef - - - 03.01.1888 - Stanisław - Urszula - Ławrecka - ch - Stanisław Możejko - Weronika Hermann - - 3

  Jankiełowicz Bronisława - - - 08.12.1892 - Dominik - Anna - Dziemieszko - ch - Józef Jasiński - Anna Barkowska - - 181

  Jankiełowicz Anastazja - - 10.07.1895 - 20.07.1895 - Dominik - Anna - Dziemieszko (Dzieszko) - ch - Jan Szybkowski - Emilia Dziemieszko - panna - 117

  Jankiełowicz Maria - - - 22.05.1897 - Dominik - Anna - Dziemieszko - ch - Tomasz Mackiewicz - Maria Borkowska - panna - 88

  Jankiełowicz Dominik - - 20.05.1899 - 13.06.1899 - Dominik - Anna - Dzieszko - ch - Tomasz Mackiewicz - Maria Borkowska - - 86

  Jankojć Anna - - - 08.04.1890 - Franciszek - Anna - Pudymajtis - ch - Antoni Samulanis - Karolina Janowicz - żona Jana - 34

  Jankojć Karol - - - 17.10.1891 - Franciszek - Anna - Pudymajtis - ch - Jan Janowicz - Antonina Grabowska - - 133

  Jankojć Anna - - - 31.01.1893 - Franciszek - Anna - Pudymajtis - ch - Adolf Peter - Stefania Jurewicz - - 22

  Jankojć Witold - - 15.06.1895 - 06.07.1895 - Franciszek - Anna - Pudimajtis - ch - Kazimierz Żorawowicz - Barbara Juchno - żona Jerzego - 110

  Jankojć Wanda - - - 05.12.1896 - Franciszek - Anna - Pudimajtis - ch - Leopold Franciszek Piotrowski - Maria Hornowska - żona Franciszka - 181

  Jankojć Kazimierz - - 28.02.1898 - 05.03.1898 - Franciszek - Anna - Pudymat - ch - Michał Miranowski - Maria Gornowska - żona Franciszka - 31

  Jankojć Ludwik - - - 29.01.1889 - Franciszek - Anna - Pudymajtis - ch - Kazimierz Wichanowicz - Anna Iwanowska - - 7

  Jankowicz Urszula - - 1904-03-24 - 1904-03-29 - Antoni - Waleria - Wierzbicka - ch - Józef Matusowicz - Urszula Jetkonis - panna - 42

  Jankowska Zofia - - - 25.03.1891 - Klemens - Ewa - Lisowska - m - Jan Borkowski - Helena Sołowjewa - - 39

  Jankowska Jadwiga - - - 30.07.1893 - Józef - Marianna - Aleksandrowicz - ch - Wiktor Kisielewski - Rozalia Tomaszewska - - 128

  Jankowska Ludwika - - - 05.09.1893 - Felicjan - Konstancja - Łyszko - ? - Jan Wasilewski - Helena Pieńkowska - - 153

  Jankowska Zofia - - 15.08.1894 - 28.08.1894 - Michał - Petronela - Rynkiewicz - m - Antoni Drozdowski - Maria Lossowska - - 115

  Jankowska Anastazja - - 25.12.1894 - 27.12.1894 - Felicjan - Konstancja - Łyszko - m - Kazimierz Hałaszewski (?) - Władysława Drozdowska - - 181

  Jankowska Stanisława - - - 21.07.1896 - Józef - Urszula - Gryszkiewicz - ch - Kazimierz Jankowski - Felicja Jakuczunis - panna - 110

  Jankowska Felicjanna - - - 14.04.1897 - Felicjan - Konstancja - Łyszko - m - Józef Drozdowski - Maria Skuratowicz - panna - 61

  Jankowska Helena - - 23.05.1898 - 31.05.1898 - Felicjan - Konstancja - Łyszkus - m - Kajetan Załogo - Maria Wieliczko - panna - 65

  Jankowska Wiktoria - - 23.12.1898 - 10.01.1899 - Antoni - Anna - Getel - ch - Aleksander Zapaśnik - Helena Getel - panna - 9

  Jankowska Jadwiga - - 1901-11-10 - 1901-12-11 - Wincenty - Stefania - Mincewicz - ch - Stanisław Awgun - Franciszka Mincewicz - panna - 155

  Jankowska Anna - - 1903-03-23 - 1903-04-07 - Kazimierz - Anna - Szretner - ch - Józef Jankowski - Maria Markunas - panna - 33

  Jankowska Jadwiga - - 1903-08-19 - 1903-08-31 - Michał - Petronela - Rynkiewicz - ch - Adam Poźniak - Emilia Sosnowska - - 102

  Jankowska Stefania - - 1904-03-11 - 1904-03-29 - Franciszek - Adolfina - Abramowicz - ch - Kazimierz Krupski - Aleksandra Pikelis - wdowa - 46

  Jankowska Stefania Jadwiga - - - 04.08.1885 - Marek - Rozalia - Tołoczko - ch - Jakub Mikianiec - Maria Slikiewicz (?) - - 79

  Jankowska Maria - - - 12.01.1886 - Klemens - Ewa - Lisowska - m - Wincenty Wynkiewicz - Józefa Michałowska - - 7

  Jankowska Apolonia - - - 14.02.1888 - Klemens - Ewa - Lisowska - m - Adam Sołowjew - Józefa Michałowska - - 32

  Jankowska Zofia - - - 28.02.1888 - Józef - Urszula - Gryszkiewicz - ch - Adam Chodźko - Tekla Jankowska - panna - 42

  Jankowska Józefa - - - 02.06.1881 - Klemens - Ewa - Wojnicz - m - Jan Kalinowski - Ewa Wojnicz - - 61

  Jankowska Maria - - - 22.06.1882 - Julian - Rozalia - Stefanowicz - sz - Adam Saulewicz - Helena Jankowska - - 74

  Jankowska Justyna - - - 20.05.1877 - Antoni - Franciszka - Bielewicz - m - Jan Nawrocki - Justyna Gimbut - - 69

  Jankowska Maria - - - 26.12.1877 - Józef - Joanna - Müller - m - Wincenty Jankowski - Andrieta Kuczyrynko - - 146

  Jankowska Anna - - - 23.07.1879 - Julian - Rozalia - Stefanianis - - Nikołaj Wasiljew - Konstancja Jankowska - - 88

  Jankowska Marianna - - 1900-04-23 - 1900-04-29 - Józef - Rachela - Łabuć - ch - Kazimierz Jankowski - Marianna Bylańska - żona Józefa - 65

  Jankowski Bonawentura - - - 22.07.1890 - Felicjan - Konstancja - Łyszko - m - Augustyn Hryniewicz - Rachela Bogdanowicz - - 80

  Jankowski Jan - - - 21.10.1891 - Józef - Urszula - Gryszkiewicz - ch - Antoni Jankowski - Maria Aleksandrowicz - - 134

  Jankowski Felicjan - - - 02.02.1892 - Felicjan - Konstancja - Łyszko - ? - Michał Skuratowicz - Wiktoria Ilgiewicz - - 19

  Jankowski Witold - - - 04.10.1892 - Michał - Petronela - Rynkiewicz - m - Piotr Rynkiewicz - Józefa Miłasz - - 145

  Jankowski Stanisław - - 18.04.1895 - 07.05.1895 - Józef - Urszula - Gryszkiewicz - ch - Antoni Piekutowski - Petronela Sułowiejewska (?) - żona Jakuba - 66

  Jankowski Władysław - - - 14.04.1897 - Michał - Petronela - Rynkiewicz - ? - Bartłomiej Sosnowski - Dominika Rynkiewicz - żona Piotra - 62

  Jankowski Jan - - 11.06.1898 - 17.06.1898 - Wincenty - Eleonora - Wojnicz - ch - Józef Jankowski - Franciszka Aleksandrowicz - żona Adama - 67

  Jankowski Dominik - - 04.08.1898 - 16.08.1898 - Józef - Urszula - Gryszkiewicz - ch - Wincenty Korobczyc - Stanisława Zubrycka - - 102

  Jankowski Witold - - 13.12.1899 - 26.12.1899 - Wincenty - Stefania - Mincewicz - ch - Julian Antanowicz - Adela Michniewicz - panna - 188

  Jankowski Józef - - 1901-03-19 - 1901-04-02 - Antoni - Aniela (Anna?) - Getel - ch - Kazimierz Jurewicz - Maria Jankowska - panna - 36

  Jankowski Leonard - - 1901-11-10 - 1901-12-11 - Wincenty - Stefania - Mincewicz - ch - Stanisław Tuzimek - Franciszka Łobaczewska - - 154

  Jankowski Bolesław - - 1902-03-01 - 1902-04-15 - Józef - Rachela - Łabuć - ch - Andrzej Tomaszewski - Agata Szretner - panna - 52

  Jankowski Adolf - - 1903-07-17 - 1903-08-03 - Józef - Rachela - Łabuć - ch - Antoni Michniewicz - Izabela Szyk - panna - 82

  Jankowski Jan - - 1905-01-08 - 1905-01-09 - ojciec nieznany - Helena - Jankowska - ch - Adam Scepuro - Katarzyna Kulis - panna - 3

  Jankowski Adam - - - 28.12.1883 - Klemens - Ewa - Lisowska - m - Kajetan Kalinowski - Józefa Iwaszkiewicz - panna - 136

  Jankowski Władysław - - - 14.08.1887 - Marek - Rozalia - Tołoczko - ch - Julian Sokołowski - Stanisława Lewin - żona Justyna - 88

  Jankowski Michał - - - 03.04.1888 - Michał - Petronela - Rynkiewicz - ? - Konstanty Diebienis - Paulina Kalinowska - panna - 63

  Jankowski Zygmunt - - - 12.11.1889 - Józef - Urszula - Gryszkiewicz - ch - Franciszek Golecki - Tekla Jankowska - - 134

  Jankowski Stanisław - - - 11.11.1880 - Józef - Joanna - Müller - m - Józef Jankowski - Julia Burnalejn - - 128

  Jankowski Władysław - - - 10.05.1881 - Władysław - Konstancja - Gryszkiewicz - ch - Joachim Chowan - Rozalia Gryszkiewicz - - 54

  Jankowski Konstanty - - - 26.12.1882 - Władysław - Konstancja - Gryszkiewicz - - Wasilij Sałamatow - Anna Kusznerowa - - 149

  Jankowski Jan Franciszek - - - 01.11.1878 - Klemens - Ewa - Lisowska - m - Szymon Kalinowski - Franciszka Mianowska - - 127

  Jankowski Andrzej - - - 30.12.1878 - Michał - Marianna - Truskowska - - Antoni Suszyński - Rozalia Jastrzębska - - 149

  Jankowski Bronisław - - - 22.04.1879 - Wincenty - Dorota - Marczulajtis (Maczulajtis) - sz - Julian Garaczkowski - Agnieszka Michniewiczowa - - 50

  Jankowski Jan - - 1900-06-23 - 1900-06-29 - Felicjan - Konstancja - Łyszko - m - Jan Iłłowicz - Leokadia Szczęsnowicz - panna - 87

  Janowicz Stanisław - - - 05.10.1892 - Augustyn - Katarzyna - Barbarowicz - m - Bartłomiej Barbarowicz - Olimpia Rakicka - - 147

  Janowicz Leon - - - 07.02.1893 - Jan - Karolina - Bogdanowicz - ch - Józef Janowicz - Franciszka Szymborska - - 29

  Janowicz Zygmunt - - - 20.04.1893 - Antoni Aleksander - Antonina - Kierzon - sz - Józef Kropow - Helena Kablenc - - 74

  Janowicz Maria - - 08.12.1894 - 09.12.1894 - Augustyn - Katarzyna - Barbarowicz - m - Władysław Barbarowicz - Anna Frąckiewicz - - 176

  Janowicz Maciej - - - 17.03.1896 - Augustyn - Katarzyna - Barbarowicz - ? - Jan Gryć - Marianna Kolesińska - panna - 37

  Janowicz Aleksander - - 29.09.1899 - 11.10.1899 - Jan - Karolina - Bogdanowicz - ch - Julian Poklewski Koziełło - Kazimiera Kojakowska - panna - 145

  Janowicz Maria - - 1901-07-03 - 1901-08-19 - Jan - Karolina - Bogdanowicz - ch - Walenty Szpak - Maria Czepas - żona Michała - 108

  Janowicz Antoni - - 1902-03-13 - 1902-04-15 - Augustyn - Katarzyna - Barbarowicz - ? - Michał Andruszkiewicz - Karolina Rynkiewicz - - 53

  Janowicz Michał - - - 11.10.1887 - Jan - Karolina - Bogdanowicz - ch - Antoni Szykier - Urszula Szymanowicz - panna - 119

  Janowicz Karol - - - 03.12.1889 - Jan - Karolina - Bogdanowicz - ch - Franciszek Jankojć - Marianna Nowicka - - 143

  Janowicz vel Jonchitis Franciszka - - 1903-06-30 - 1903-07-27 - Jan - Karolina - Bogdanowicz - ch - Józef Nowacki - Wiktoria Popiełło - żona Franciszka - 81

  Janowska Weronika - - 1905-03-25 - 1905-04-19 - Jan - Maria - Stasiewicz - ch - Zygmunt Markowicz - Izabela Wołejszo - - 46

  Janowski Bolesław Florian - - - 08.09.1892 - Zygmunt - Aniela - Bronikowska - poddani pruscy - Walerian Baszczewicz - Honorata Wratnowska (?) - panna - 131

  Janowski Michał - - 1900-03-01 - 1900-04-14 - Jan - Maria - Stasowicz - ch - Wincenty Szczerbowicz - Zofia Denisiewicz - panna - 63

  Janulewicz Anna - - - 02.10.1883 - Bartłomiej - Petronela - Potapowicz - ch - Marcin Wasilewski - Paulina Daszkiewicz - - 105

  Janulewicz Józef - - - 08.04.1887 - Bartłomiej - Petronela - Potapowicz - ch - Jan Daszkiewicz - Maria Kozłowska - panna - 42

  Janusewicz Weronika - - - 11.08.1893 - Jan - Magdalena - Maciejewska - ch - Aleksander Jabłoński - Rozalia Mackiewicz - - 136

  Janusz Rozalia - - - 05.05.1891 - Józef - Monika - Masiulin - ch - Stanisław Andrukanis - Rozalia Szymkunowa - - 60

  Janusz Jan - - - 19.04.1892 - Józef - Monika - Masiulanis - ch - Stanisław Szejpun - Petronela Janusz - - 79

  Janusz Stefania - - - 21.11.1893 - Józef - Monika - Maślanik - ch - Adolf Adamowicz - Antonina Siekmak - - 185

  Janusz Józef - - 1903-03-18 - 1903-04-18 - Michał - Katarzyna - Rakowska - ch - Władysław Danilewicz - Helena Hajdamowicz - żona Jana - 38

  Janusz Stefania - - 1903-10-02 - 1903-10-12 - Karol - Maria - Matulewicz - ch - Józef Matulewicz - Katarzyna Abramowicz - - 119

  Janusz Stanisław - - - 31.05.1887 - Benedykt - Katarzyna - Jurkun - ch - Jan Skinder - Antonina Sinkiewicz - panna - 58

  Janusz Franciszek - - - 22.10.1889 - Franciszek - Stefania - Rondomańska - ? - Józef Gołumbowski - Rozalia Kuplewska - - 124

  Januszewicz Bolesław - - 20.03.1894 - 18.04.1894 - Szymon - Antonina - Misiuro - sz - Józef Filipowicz - Adela Bielawska - - 59

  Januszewicz Paulina - - - 25.12.1886 - Franciszek - Anna - Subocz - m - Leonard Żmujdzki - Paulina Kozłowska - - 142

  Januszewska Jadwiga - - - 01.03.1885 - ojciec nieznany - Józefa - Januszewska - ch - Jerzy Młyński - Antonina Kowalska - - 26

  Januszewska Julia - - - 18.07.1882 - Mikołaj - Aniela - Sudwoj - - Tomasz Gojrzewski - Konstancja Brzozowska - - 84

  Januszkiewicz Jadwiga - - - 06.02.1894 - Kazimierz - Anna - Surkont - m - Władysław Bezuszko - Maria Makarewicz - - 15

  Januszkiewicz Witold - - 1903-09-27 - 1903-10-12 - Piotr - Michalina - Paszkiewicz - ch - Bronisław Grygorowicz - Apolonia Iwaszkiewicz - panna - 118

  Januszkiewicz Stanisław - - - 04.07.1886 - ojciec nieznany - Ewelina - Januszkiewicz - m - Stanisław Dmochowski - Maria Podbereska - - 80

  Januszkiewicz Maria - - - 16.11.1878 - Bazyli - Franciszka - Nowicka - ch - Aleksander Januszkiewicz - Albina Gulbińska - - 130

  Januszys Bolesław - - - 13.04.1896 - Justyn - Aniela - Matuk - ch - Feliks Wasilewski - Karolina Januszys - panna - 56

  Januszys Antoni - - 1905-08-14 - 1905-08-14 - Karol - Maria - Matulewicz - ch - Adolf Adamowicz - Marcjanna Sadowska - - 108

  Jarczak Julia - - - 02.11.1886 - ojciec nieznany - Zofia - Jarczak - m - Antoni Abielewicz - Julia Pilkiewicz - panna - 119

  Jarczak Stanisław - - - 04.10.1888 - ojciec nieznany - Zofia - Jarczak - m - Michał Kamiński - Karolina Broniecka - żona Jana - 133

  Jarkowiec Julian - - - 09.02.1897 - Mikołaj - Kazimiera - Jurewicz - ch - Adam Stempkowski - Anastazja Kuleszo(?) - panna - 33

  Jarkowiec Helena - - - 22.01.1885 - Mikołaj - Kazimiera - Jurewicz - ch - Konstanty Mazurski - Helena Hajdamowicz - - 14

  Jarmaszewicz Władysław - - 1900-08-04 - 1900-08-06 - Jan - Franciszka - Tarasewicz - ch - Stefan Jarmaszewicz - Stanisława Kiwil - panna - 100

  Jarmaszewicz Konstanty - - 1900-08-04 - 1900-08-06 - Jan - Franciszka - Tarasewicz - ch - Adam Tarasewicz - Emilia Makarowicz - żona Jakuba - 101

  Jarmołkiewicz Anna - - - 07.11.1882 - Stefan - Wiktoria - Balukiewicz - m - Józef Jarmołowicz - Maria Kozłowska - - 131

  Jarmołkiewicz Anna - - - 07.06.1878 - Stefan - Wiktoria - Balukiewicz - m - Aleksander Wiszniewski - Helena Taraszkiewicz - - 80

  Jarmoło Cezary - - 12.12.1899 - 1900-04-09 - Jan - Marianna - Cedrowska - ch - Jan Cedrowski - Paulina Muraszko - żona Wincentego - 47

  Jarmołowicz Leokadia - - - 26.04.1877 - Bartłomiej - Aleksandra - Marcinowicz - ch - Nikifor Mojuczyn - Paulina Lisowska - żona Aleksandra - 61

  Jaroszenko Helena - - - 07.04.1891 - Kazimierz - Helena - Wiażewicz - ch - Ludwik Lebonowicz - Katarzyna Chiniewicz - - 45

  Jaroszewicz Zenon - - - 10.07.1883 - Józef - Ewelina - Pietkiewicz - m - Jan Małkiewicz - Maria Oskierska - - 75

  Jaroszyńska Maria Jadwiga - - - 09.04.1884 - Aleksander Artur Apolinary - Józefa Antonina - Heine - m - Michał Pieślak - Maria Heine - - 41

  Jaroszyńska Romana Katarzyna - - - 01.01.1885 - Aleksander Artur Apolinary - Józefa - Heine - m - Feliks Bobrowski - Florentyna Jaroszyńska - - 1

  Jaroszyńska Helena Józefa - - - 26.12.1888 - Aleksander - Józefa - Heine - sz - Franciszek Kamieński - Julia Srokowska - - 171

  Jasieńska Helena - - 23.08.1899 - 03.10.1899 - Władysław Stanisław - Stefania Joanna - Jacyno - sz - Zygmunt Ruszczyc - Elżbieta Jacyno - wdowa - 141

  Jasieński Henryk Zygmunt - - 30.07.1895 - 05.09.1895 - Witold Józef - Maria Wilhelmina - Jacyno - sz - ks. Jan Nowicki - Elżbieta Jacyno - wdowa - 144

  Jasieński Stefan Tadeusz - - - 16.09.1897 - Władysław Stanisław - Stefania - Jacyno - sz - Witold Jasieński - Elżbieta Jacyno - wdowa - 150

  Jasiński Józef - - - 02.04.1897 - Jan - Ewa - Strazdas - ch - Piotr Stankiewicz - Stefania Krukowska - wdowa - 54

  Jasiński Bolesław - - 17.08.1898 - 30.08.1898 - Józef - Marianna - Mieszkierewicz - ch - Feliks Szokoła - Franciszka Przyjemska - - 111

  Jasiński Edward - - 13.10.1898 - 18.10.1898 - Jan - Ewa - Strazdas - ch - Paweł Jasiński - Franciszka Łapin - - 138

  Jasiński Bronisław - - 1904-03-28 - 1904-04-05 - Józef - Marianna - Mieszkierewicz - ch - Konstanty Jakubowski - Wanda Palukas - - 59

  Jasiński Michał - - - 20.04.1886 - Wincenty - Zuzanna - Milczewska - ? - Jan Milczewski - Waleria Jasińska - - 48

  Jasiulaniec Kazimierz - - 1904-10-20 - 1904-10-31 - Ludwik - Anastazja - Wiedrycka - ch - Jan Smołko - Jadwiga Godlewska - - 153

  Jasiulewicz Jan - - 1902-09-24 - 1902-10-06 - Jan - Helena - Albowicz - ch - Walerian Rastowski - Rozalia Stankiewicz - żona Piotra - 123

  Jasiulewicz Mieczysław - - 1904-08-22 - 1904-09-08 - Jan - Helena - Albowicz - ch - Ignacy Albowicz - Magdalena Albowicz - wdowa - 123

  Jasnowska Scholastyka - - - 28.03.1877 - Kazimierz - Weronika - Wieliczko - m - Michał Tomaszewicz - Felicja Jasnowska - - 47

  Jastrebienko Aniela - - - 06.08.1878 - Tadeusz - Rozalia - Trynkiewicz - - Tadeusz Wojciechowicz - Anna Dąbrowska - - 101

  Jastrebienko Anna - - - 14.10.1879 - Tadeusz - Rozalia - Rynkiewicz - - Filip Abusiew - Anna Dąbrowska - - 123

  Jastrząb Mamert - - - 08.09.1881 - Jerzy - Anna - Bielińska - - Michał Maszko - Helena Korsak - - 93

  Jastrzębowicz Antoni - - - 19.06.1878 - Jerzy - Maria - Buczyńska - - Zefirian Lenartowicz - Zofia Wołyńska - - 86

  Jastrzębska Jan - - - 10.06.1884 - ojciec nieznany - Stefania - Jastrzębska - sz - Stanisław Rodziewicz - Henryka Kuczerenko - - 64

  Jastrzębski Henryk - - - 24.09.1889 - Wincenty - Stefania - Wiszniewska - sz - Wiktor Jacuński - Tekla Wiszniewska - - 114

  Jasutis Jadwiga - - - 08.04.1892 - Aleksander - Apolonia - Marcinek - ? - Wincenty Malko - Antonina Gabszewicz - - 73

  Jasutis Janina - - - 17.10.1893 - Aleksander - Apolonia - Marcinkiewicz - ? - Dionizy Kosiński - Kunegunda Łunkiewicz - - 170

  Jasutis Apolonia - - - 04.12.1897 - Aleksander - Apolonia - Marcinek - ch - Jan Andruszkiewicz - Aniela Tananiewicz - żona Józefa - 182

  Jasutis Domicela - - - 12.05.1885 - Aleksander - Apolonia - Marcinkus - ? - Józef Bonkowski - Maria Czesiun - - 43

  Jaszczanin Aza Izabella - - - 27.09.1892 - Bolesław - Izabela - Szaniawska - sz - Olimpiusz Pańkowski - Adolfa Kruman - - 140

  Jaszczołd Aleksander - - - 16.12.1879 - Stanisław - Antonina - Rodziewicz - m - Stanisław Hermanowicz - Józefa Artamonowa - - 142

  Jatowt Stanisław - - - 27.02.1892 - Jan - Petronela - Ruchel - sz - Józef Pierko - Maria Ruchło - - 40

  Jaworowska Marianna - - - 23.02.1897 - Michał - Anna - Pisarewicz - ? - Andrzej Plepa - Marianna Witkowska - żona Piotra - 36

  Jaworowska Kazimiera - - 10.01.1898 - 25.01.1898 - Kazimierz - Marianna - Plopo - ch - Michał Jaworowski - Justyna Kumielewska - żona Ludwika - 14

  Jaworowska Jadwiga - - 10.10.1898 - 18.10.1898 - Michał - Anna - Pisarewicz - ch - Adam Jaworowski - Józefa Znamiarowska - - 133

  Jaworowska Zofia - - 10.12.1899 - 12.12.1899 - Michał - Anna - Pisarewicz - ch - Jan Kozłowski - Zofia Godlewska - panna - 177

  Jaworowski Kazimierz - - 1903-10-12 - 1903-11-02 - Kazimierz - Maria - Plop - ch - Kazimierz Jakiel - Magdalena Charun - panna - 132

  Jazdowska Karolina - - - 25.12.1890 - Wincenty - Helena - Pawłowska - m - Ignacy Zacharewicz - Zofia Witrewska (?) - - 142

  Jazdowska Adela - - - 14.06.1884 - Wincenty - Helena - Pawłowska - m - Mikołaj Bogdanowicz - Agata Miszkinis - - 66

  Jazdowska Maria - - - 10.04.1889 - Wincenty - Helena - Pawłowska - m - Władysław Łomski - Elżbieta Jazdowska - - 42

  Jazdowska Stefania - - - 05.12.1882 - Wincenty - Helena - Pawłowska - m - Józef Boncz-Bogdanowicz - Adela Mikutowicz - - 144

  Jazdowski Aleksander Bartłomiej - - - 20.07.1881 - Stefan Piotr - Paulina - Żołkowska - sz - Kazimierz Godlewski - Monika Szukszto - - 76

  Jazykow Maria (Szejna) - - - 26.07.1883 - Jankiel - Bella - Tajbis - m - Edward Pietrusiewicz - Olimpia Hryniewiczowa - - 81

  Jeleniewska Wanda Weronika - - 22.10.1898 - 04.04.1899 - Bolesław - Zofia - Schiller - sz - Jan Fedorowicz - Bronisława Kandybo - żona Piotra - 54

  Jeleniewska Helena - - 1901-05-26 - 1901-07-12 - Bolesław - Zofia - Schiller - sz - Eliasz Noniewicz - Maria Szykier - żona Józefa - 94

  Jeleńska Janina - - - 18.02.1892 - Antoni - Maria - Giejgał - ? - Wincenty Radziun - Michalina Kostecka - - 36

  Jerzykowicz Helena - - 1903-10-01 - 1903-10-18 - Jan Tomasz - Ludwika - Kopalińska - sz - Adam Rymsza - Helena Pietkiewicz - żona Antoniego - 121

  Jezierska Anna - - - 29.07.1880 - ojciec nieznany - Antonina - Jezierska - sz - Wincenty Bałzukiewicz - Helena Malinowska - - 89

  Jeżewska Zofia - - - 14.06.1884 - Adam - Helena - Matulewicz - ch - Ignacy Ochman - Maria Matulewicz - - 65

  Jędrzejewicz Bolesław - - - 27.09.1888 - Teodor - Helena - Wasińska - m - baron Aleksander von Druzen - Waleria Klimontowicz - żona Franciszka - 131

  Jocz Stanisława - - 26.09.1899 - 30.09.1899 - Piotr - Izabela - Olechnowicz - ch - Stanisław Jocz - Marianna Robak - wdowa - 138

  Jodakas Piotr - - - 22.09.1891 - Stanisław - Rozalia - Rutkowska - ? - Stefan Tomaszewicz - Helena Kwakszys - - 117

  Jodakas Bronisław - - 04.11.1895 - 26.11.1895 - Stanisław - Rozalia - Rutkowska - ? - Jan Skuratowicz - Maria Andrys - żona Antoniego - 200

  Jodko Witold - - 1904-12-19 - 1904-12-27 - Józef - Michalina - Sakowicz - ch - Stefan Jodko - Michalina Tatul - - 172

  Jodokas Jan - - - 30.10.1888 - Stanisław - Rozalia - Rutkowska - ? - Józef Pogowski - Helena Rutkowska - - 141

  Jordan Stefan - - - 21.10.1886 - Karol - Katarzyna - Tuborg - m - Zygmunt Wrotkowski - Marianna Milewska - żona Józefa - 114

  Jordan Julian - - - 12.01.1892 - Karol Edward - Wiktoria - Andruszkiewicz - ch - Józef Mickiewicz - Maria Maliszewska - - 8

  Jotkiewicz Józef - - 1905-04-19 - 1905-04-24 - Ludwik - Julia - Karpowicz - ch - dr. Władysław Zahorski - Janina Węsławska - - 50

  Jotko Henryk - - 1901-02-26 - 1901-06-23 - ojciec nieznany - Helena - Jotko - ? - Władysław Wiśniewski - Maria Radziun - żona Karola - 82

  Józefowicz Marianna - - - 31.03.1896 - Wiktor - Aniela - Wojniusz - m - Jan Czekatowski - Roberta Urbanowicz - wdowa - 49

  Józefowicz Tekla - - 03.02.1898 - 15.02.1898 - Wiktor - Aniela - Wojniusz - m - Jerzy Jankunas - Roberta Urbanowicz - wdowa - 27

  Józefowicz Jan - - 1900-03-23 - 1900-04-03 - Wiktor - Aniela - Wojniusz - m - Józefat Landsberg - Kazimiera Dmochowska - żona Bolesława - 44

  Józefowicz Janina - - 1902-06-18 - 1902-07-08 - Wiktor - Aniela - Wojniusz - m - ks. Michaelis - Maria Kolińska (Kamińska?) - - 94

  Józefowicz Stanisława - - 1905-02-19 - 1905-03-10 - Wiktor - Aniela - Wojniusz - m - Michał Niewiadomski - Bronisława Wyskoczkowa - - 27

  Józefowicz Józef - - - 20.02.1884 - Jan - Tekla - Nowicka - ch - Józef Matuszewski - Ewa Giran - - 28

  Józefowicz Maria - - - 03.11.1887 - Longin - Emilia - brak danych (Szyszko) - m - Władysław Łomski - Maria Szykier - - 128

  Józefowicz Anna - - - 18.09.1888 - Longin Kazimierz - Emilia - Szyszko - m - Aleksander Raczkowski - Helena Bójko - - 125

  Józefowicz Tekla - - - 10.03.1877 - Maciej - Kazimiera - Mielewska - ch - Kazimierz Dederko - Aleksandra Montwiłłowa - - 27

  Józefowicz Helena - - - 22.03.1879 - Jan - Tekla - Nowicka - ch - Józef Hajduk - Konstancja Szocik - - 33

  Józiel Anna - - - 16.12.1897 - Karol - Marianna - Danusewicz - ch - Piotr Bójko - Paulina Wojtkun - panna - 187

  Juchniewicz Marianna - - - 22.05.1888 - Donat - Dorota - Żukowska - ? - Jerzy Palewicz - Józefa Czerniewska - - 84

  Juchniewicz Aleksandra - - - 29.03.1881 - Jerzy - Barbara - (Puswaszkis) - ch - Benedykt Grygorowicz - Magdalena Grygorowicz - - 29

  Juchno Stanisław Zenon - - - 07.08.1883 - Jerzy - Barbara - Puswaszkowa - ch - Aleksander Juszkiewicz - Aniela Adamowicz - - 86

  Juchno Jadwiga - - - 26.08.1885 - Jerzy Wojciech - Barbara - Puswaszkis - ch - Jan Adamowicz - Felicja Tetrowska (?) - - 96

  Juchno Helena - - - 08.09.1887 - Jerzy - Barbara - Puswaszkis - ch - Karol Bedykanis - Józefa Kondratowicz - panna - 108

  Juchno Wilhelm Piotr - - - 22.07.1879 - Jerzy - Barbara - Puswaszkiewicz - ch - Jan Eppler - Helena Sznułowa - - 90

  Judkiewicz Jan - - - 01.07.1897 - Józef - Marianna - Maciulewicz - ch - Feliks Weryk - Maria Maciulewicz - żona Mikołaja - 110

  Judkiewicz Emilia - - 1905-01-01 - 1905-01-09 - Michał - Maria - Utko vel Rokas - ch - Wincenty Filipowicz - Emilia Szysz - - 5

  Judkiewicz (Jutkiewicz) Józef - - 09.07.1895 - 30.07.1895 - Józef - Marianna - Maciulewicz - ch - Mikołaj Maciulewicz - Agata Markowa - żona Kazimierza - 127

  Jundo Bronisława - - - 30.03.1893 - Jan - Marianna - Drumska - ch - Antoni Mieszko - Anna Rabcewicz - - 60

  Jundziłł Kazimierz Walerian - - - 16.05.1891 - Stefan Michał - Melania Anastazja Joanna - Dowgiałło - sz - Ksawery Dowgiałło - Jadwiga Jundziłł - - 67

  Jundziłł Witold - - 07.04.1894 - 21.06.1894 - Piotr - Emilia - Schacht - sz - Dr. Julian Moraczewski - Maria Jundziłł - żona Hipolita - 96

  Jundziłł Romuald - - 31.03.1895 - 09.04.1895 - Julian - Anna - Bolak - sz - Stanisław Jundziłł - Józefa Niewojno - panna - 54

  Jundziłł Olgierd Tadeusz - - 24.05.1895 - 14.07.1895 - Piotr - Emilia Wilhelmina - Schacht - sz - Tadeusz Syrwid - Zofia Szacht - panna - 114

  Jundziłł Wanda - - - 08.02.1884 - Stanisław - Konstancja - Kuncewicz - sz - Lucjan Jundziłł - Aniela Jundziłł - - 16

  Jundziłł Wincenta - - - 30.04.1888 - Piotr - Emilia Wilhelmina - Szacht - sz - Stefan Syrwid - Adela Waltowska(?) - - 78

  Juniewicz Władysław - - - 29.08.1885 - ojciec nieznany - Anna - Juniewicz - m - Stanisław Stankiewicz - Karolina Koczanowska - - 95

  Jurałowicz Konstancja - - - 03.10.1877 - Piotr - Aleksandra - Markowska - - Feliks Markowski - Aleksandra Gejslar - - 118

  Jurałowicz Piotr - - - 04.11.1879 - Piotr - Aleksandra - Markowska - - Feliks Markowski - Anna Paszkiewiczowa - - 131

  Jurewicz Anna - - - 26.09.1890 - Jan Romuald - Gryzelda - Jacuńska - sz - ks. Mojżesz Jusewicz - Joanna Jacuńska - panna - 102

  Jurewicz Jadwiga - - - 10.03.1892 - Jan Romuald - Gryzelda - Jacuńska - sz - Bolesław Jacuński - Rozalia Zubrycka - - 52

  Jurewicz Helena - - 04.04.1894 - 07.04.1894 - Jan - Gryzelda - Jacuńska - sz - Adam Grygielewicz - Konstancja Jacuńska - - 52

  Jurewicz Antoni - - 21.10.1898 - 03.11.1898 - Jan Romuald - Gryzelda - Jacuńska - sz - ks. Julian Ejdziatowicz - Weronika Sukiennikowicz - - 147

  Jurewicz Joanna - - 1900-09-09 - 1900-09-12 - Jan Romuald - Gryzelda - Jacuńska - sz - ks.Julian Ejdziatowicz - Joanna Jussis - żona Antoniego - 125

  Jurewicz Maria - - - 11.06.1889 - Jan Romuald - Gryzelda - Jacuńska - sz - Józef Soroko - Joanna Jacuńska - żona Jana - 69

  Jurewicz Adolf - - - 21.04.1880 - Maciej - Aniela - Ochocimska - m - Alfons Sobolewski - Maria Liber - - 43

  Jurgielewicz Weronika - - - 18.11.1890 - Antoni - Ewa - Biziuk - ch - Tadeusz Kuncewicz - Katarzyna Andrzejewska - - 126

  Jurgielewicz Jadwiga - - - 29.02.1894 - Antoni - Ewa - Biziuk - ? - Kazimierz Sokołowski - Maria Kuncewicz - - 29

  Jurgielewicz Melania - - 12.08.1895 - 23.08.1895 - Antoni - Ewa - Biziuk - ? - Tadeusz Kuncewicz - Jadwiga Gulkowska - panna - 139

  Jurgielewicz Janina - - - 30.01.1897 - Antoni - Ewa - Biziuk - ch - Tadeusz Koncewicz - Maria Koncewicz - żona Tadeusza - 25

  Jurgielewicz Michalina - - 09.05.1898 - 17.05.1898 - Antoni - Ewa - Biziuk - m - Jerzy Budźko - Eleonora Urbanowicz - - 57

  Jurgielewicz Helena - - 1900-08-19 - 1900-08-27 - Antoni - Ewa - Biziuk - ? - Ludwik Godlewski - Tekla Jagiełło - panna - 116

  Jurgielewicz Stefania - - 1901-01-09 - 1901-01-14 - ojciec nieznany - Nastazja - Jurgielewicz - ? - Wiktor Józefowicz - Stefania Korwiel - - 8

  Jurgielewicz Aleksandra - - - 14.05.1878 - Jan - Urszula - Masiukiewicz - m - Paweł Muratow - Anastazja Samson - - 68

  Jurkalniewicz Maria - - 1901-08-31 - 1901-09-09 - Aleksander - Stefania - Łajewska - ch - Stanisław Batrys - Władysława Kolendo - żona Jana - 112

  Jurkiewicz Stanisława - - 27.11.1895 - 03.12.1895 - Stanisław - Maria Helena - Gryszkiewicz - m - Michał Krupowies - Anna Frąckiewicz - panna - 205

  Jurkiewicz Wanda Filomena - - - 24.03.1897 - Stanisław - Marianna - Gryszkiewicz - m - Jan Czekatowski - Tekla Gołąbiewska - żona Józefa - 48

  Jurkulniewicz Władysława - - 1904-04-30 - 1904-05-09 - Aleksander - Stefania - Łajewska - ch - Jan Kolendo - Zofia Karpowicz - - 75

  Jurszo Stefania - - - 16.01.1897 - ojciec nieznany - Jadwiga - Jurszo - ch - Kazimierz Romanowski - Helena Jurszo - panna - 12

  Jusel Stanisław - - - 09.06.1891 - Michał - Franciszka - Czaplińska - ch - Ludwik Czapliński - Teresa Czaplińska - - 75

  Jusel Władysław - - - 07.08.1893 - Michał - Franciszka - Czaplińska - ch - Kazimierz Kiejzewicz - Aniela Klukowska - - 133

  Jusel Maria - - - 11.12.1888 - Michał - Franciszka - Czaplińska - ch - Antoni Litwinowicz - Helena Czaplińska - - 161

  Juszkian Stanisław - - 22.03.1897 - 1902-11-30 - ojciec nieznany - Emilia - Juszkian - ? - Kapitan Moczyło - Paulina Bulmerins (?) - - 151

  Juszkiewicz Tekla - - - 20.01.1891 - Józef - Joanna Zofia - Stankiewicz - m - Kazimierz Kalinowski - Wiktoria Malinowska - - 9

  Juszkiewicz Malwina - - - 06.04.1877 - Aleksander - Anna - Kutołowicz - - Ignacy Wastawicz (?) - Anna Kowszyniec - - 53

  Juszko-Romanowska Apolonia - - 1904-01-26 - 1904-02-03 - Adam - Aniela - Wojniusz - ch - Hilary Witkiewicz - Roberta Urbanowicz - - 18

  Juszko-Romanowski Wacław - - 1905-05-06 - 1905-05-29 - Adam - Aniela - Wojniusz - ch - Wiktor Józefowicz - Laura Kopertowicz - - 68

  Jutkiewicz Maria - - 30.07.1898 - 09.08.1898 - Józef - Marcjanna - Maciulewicz - ch - Kazimierz Maciulewicz - Maria Wysocka - - 97

  Jutkiewicz Michał - - 1901-06-11 - 1901-07-01 - Józef - Marianna - Maciulewicz - ch - Michał Kaliński - Katarzyna Popławska - żona Józefa - 89

  Jutkiewicz (Judkiewicz) Helena - - - 24.01.1893 - Józef - Marianna - Maciulewicz - ch - Antoni Kamiński - Józefa Frąckiewicz - - 18

  Juzenas Jadwiga Aleksandra - - - 19.09.1885 - Aleksander - Helena - Rakowska - ch - Konstanty kaniewicz - Klementyna Karwowska - - 105

  Juzinas Zofia Judyta - - - 23.02.1881 - Aleksander - Helena - Rakowska - ch - Mieczysław Wojtkiewicz - Ewa Bogdanowicz - - 20

  Juzinas Aleksander - - - 06.11.1882 - Aleksander - Helena - Rakowska - ch - Mieczysław Wojtkiewicz - Konstancja Mokrzecka - - 130

  Kabak (Kobak) Mieczysław - - 24.05.1894 - 05.06.1894 - Stanisław - Stefania - Gojrzewska - ch - Wincenty Pietkiewicz - Paulina Pietrusiewicz - - 85

  Kabelis Wacław - - - 04.10.1892 - Ludwik - Anna - Walentynowicz - ch - Justyn Klukowski - Anastazja Piotrowska - - 143

  Kaczanowska Anna - - 1904-01-21 - 1904-02-02 - Bolesław - Helena - Wojciechowicz - ch - Antoni Żukowski - Anna Mikosza - - 17

  Kaczanowski Józef - - - 02.04.1879 - Benedykt - Karolina - Statkun - - Józef Jankowski - Elżbieta Borowska - - 38

  Kaczenowski Stanisław - - - 11.10.1887 - Władysław - Apolonia - Sawicka - ? - Hipolit Domecki - Rozalia Salmanowicz - - 120

  Kaczkowska Jadwiga Malwina - - - 02.07.1881 - Józef - Tekla - Subocka - m - Kazimierz Iwanowski - Gryzelda Jackiewicz - - 68

  Kaczyńska Marianna - - - 13.06.1893 - Piotr - Zofia - Daszkiewicz - ch - Józef Ładziński - Karolina Morawska - - 98

  Kaczyńska Józefa - - - 13.06.1893 - Piotr - Zofia - Daszkiewicz - ch - Adam Araszkiewicz - Rozalia Daszkiewicz - - 99

  Kaczyńska Jadwiga - - 12.07.1895 - 16.07.1895 - Piotr - Zofia - Daszkiewicz - ch - Antoni Szafranowicz - Michalina Górska - panna - 115

  Kaczyńska Anna - - 12.07.1895 - 16.07.1895 - Piotr - Zofia - Daszkiewicz - ch - Piotr Murawski - Maria Biedulska - żona Wincentego - 116

  Kaczyńska Zofia - - - 14.12.1897 - Piotr - Zofia - Daszkiewicz - ch - Józef Judkiewicz - Teofila Murawska - panna - 186

  Kaczyński Jan - - 06.11.1898 - 15.11.1898 - Piotr - Zofia - Daszkiewicz - ch - Józef Jutkiewicz - Petronela Gryszkiewicz - panna - 154

  Kaczyński Wincenty - - 1906-01-27 - 1906-02-02 - Józef - Zofia - Wysocka - ch - Julian Waliński - Anna Kaczyńska - - 18

  Kaj Maria - - - 17.04.1886 - Karol Józef - Antonina Józefa - Adamowicz - ? - Antoni Rekść - Petronela Stankiewicz - - 39

  Kaj Karol - - - 17.12.1888 - Karol - Antonina - Adamowicz - ? - Władysław Stankiewicz - Maria Nawrocka - żona Jana - 164

  Kalbelis Józefa - - 1901-02-22 - 1901-03-04 - Jan - Marianna - Podzewicz - ? - Adam Romanowski - Józefa Jewsa - żona Wincentego - 27

  Kalinowska Józefa Franciszka - - 19.03.1895 - 04.04.1895 - Józef - Weronika - Miłaszewska - m - Jan Miłaszewski - Marianna Rondomańska - wdowa - 47

  Kalinowska Maria - - - 28.05.1884 - Jan - Maria - Kociełowicz - m - Jan Mockus - Maria Buchowicz - - 59

  Kalinowska Józefa - - - 27.04.1880 - Szymon - Rozalia - Kociełłowicz - m - Jan Jankowski - Eudokia Malikowa - - 50

  Kalinowska Anna - - - 08.08.1882 - Szymon - Rozalia - Stankiewicz - m - Jan Kalinowski - Anna Mackus - - 93

  Kalinowska Marianna - - - 06.08.1878 - Szymon - Rozalia - Kociełowicz (?) - m - Ignacy Stasiulewicz - Rozalia Jankowska - - 99

  Kalinowski Stanisław - - - 20.05.1896 - Jan - Maria - Skrzycka - ch - Jan Skrzycki - Ewa Buczulska - panna - 68

  Kalinowski Jan - - 1905-06-30 - 1905-07-10 - Michał - Joanna - Mackiewicz - ch - Ignacy Jotejko - Anna Łowcelis - - 93

  Kalinowski Wincenty - - - 27.01.1885 - Jan - Marianna - Skrzycka - m - Maciej Arnatkiewicz - Aleksandra Szyszko - - 15

  Kalinowski Wacław - - - 09.03.1886 - Andrzej - Zofia - brak danych - ch - Michał Kitkowicz - Helena Kitkowska - - 28

  Kalinowski Konstanty - - - 10.04.1886 - Zenon - Erazmina - Komar-Gacka - poddani austriaccy - Stanisław Komar-Gacki - Franciszka Klemkowska (?) - - 32

  Kalinowski Piotr - - - 28.06.1887 - Jan - Maria - Skrzycka - m - Adam Sołowjew - Paulina Mickun - panna - 67

  Kalinowski Karol - - - 20.08.1889 - Jan - Marianna - Skrzycka - ch - Aleksander Romanowski - Paulina Lickun - - 100

  Kalinowski Jan - - - 04.04.1882 - Jan - Marianna - Skrycka - m - Adam Sołowjew - Rozalia Jankowska - - 42

  Kalita Jadwiga - - 1902-01-14 - 1902-06-14 - Piotr - Józefa - Michałowska - ? - brak zapisu - Adela ? - - 83

  Kalito Jan Ignacy - - - 07.08.1885 - Piotr - Julia - Sokołowska - poddani austriaccy - Ludwik Zabłocki - Antonina Wilejko - - 81

  Kamieniecki Kazimierz - - - 03.03.1892 - ojciec nieznany - Józefa - Kamieniecka - sz - Jan Lachowicz - Aniela Jasińska - - 43

  Kamińska Aniela - - - 20.09.1890 - Michał - Konstancja - Czetyrkowska - ? - Józef Wilczyński - Magdalena Bujwid - - 100

  Kamińska Katarzyna - - - 25.08.1891 - Michał - Konstancja - Czetyrkowska - ? - Józef Iwaszkiewicz - Bolesława Kossowska - - 109

  Kamińska Joanna - - 14.08.1895 - 06.09.1895 - Michał - Konstancja - Czetwierkowska (Czetyrkowska) - ? - Jan Trzeciak - Józefa Chrapowicka - żona Michała - 145

  Kamińska Stefania - - 1904-08-06 - 1904-08-15 - Wacław - Apolonia - Iwanowska - m - Kazimierz Sylwanowicz - Anna Gołębiewska - - 114

  Kamińska Maria - - - 16.08.1887 - Michał - Konstancja - Czetyrkowska - ? - Józef Iwaszkiewicz - Urszula Czetyrkowska - panna - 90

  Kamińska Franciszka - - - 10.04.1889 - Michał - Konstancja - Czetyrkowska - ? - Tadeusz Szafranowicz - Katarzyna Czebotarowicz - żona Onufrego - 37

  Kamińska Scholastyka - - - 27.02.1877 - Karol - Julia - Rogozińska - - Tomasz Wojnicz - Cecylia Sorokowa - - 21

  Kamińska vel Kiwińska Anna - - - 09.03.1897 - Wacław - Apolonia - Iwanowska - m - Ambroży Sławiński - Maria Bermont - panna - 41

  Kamińska vel Kiwińska Kazimiera - - 1902-01-06 - 1902-01-13 - Wacław - Apolonia - Iwanowska - m - Konstanty Kamiński - Anna Sewanowicz - żona Kazimierza - 25

  Kamiński Edward - - - 26.09.1893 - Franciszek - Urszula - Bartoszewicz - ch - Józef Michałowski - Agnieszka Sadkiewicz - - 160

  Kamiński Benedykt - - 21.03.1894 - 04.04.1894 - Michał - Konstancja - Czeterkowska - ? - Hipolit Mierzyński - Paulina Stankiewicz - - 51

  Kamiński Marcin - - 12.04.1895 - 24.04.1895 - Marcin - Marianna - Cejlicka - ? - Maciej Bartoszewicz - Anna Jackiewicz - żona Konstantego - 60

  Kamiński Antoni - - - 18.01.1896 - Wacław - Apolonia - Iwanowska - m - Benedykt Połoński - Zofia Trzcińska - żona Józefa - 10

  Kamiński Romuald - - 1902-10-31 - 1902-11-11 - Michał - Konstancja - Czetyrkowska - ch - Jerzy Szałkiewicz - Stanisława Broniewska - - 145

  Kamiński vel Kiwański Józef - - 30.08.1899 - 05.09.1899 - Wacław - Apolonia - Iwanowska - m - Wincenty Jakubiniec - Anna Sylwanowicz - żona Kazimierza - 128

  Kapłanowska Józefa - - - 08.03.1887 - Tomasz Franciszek - Magdalena - Karwiecka - m - Jan Bugarowski - Józefa Miłaszewicz - - 32

  Karaczewska-Wołk Jadwiga - - 05.10.1894 - 14.10.1894 - Konstanty - Emilia - Kieżun - sz - książę Feliks Drucki-Lubecki - Jadwiga Rewieńska - - 137

  Karaczewski Wołk Stefan - - - 23.08.1892 - Konstanty - Emilia - Kieżun - sz - Adolf Grygorowicz - Anna Frąckiewicz - - 123

  Karasewicz Czesław - - - 23.10.1883 - ojciec nieznany - Julia - Karasewicz - ch - Jan Zawadzki - Helena Świderska - - 114

  Karczewska Weronika - - - 25.03.1896 - Konstanty - Marianna - Gołębiewska - ch - Ignacy Podhajski - Helena Andrzejewska - żona Wojciecha - 44

  Karczewska Maria - - 1904-04-21 - 1904-05-02 - Dominik - Ewa - Lachowicz - ch - Antoni Sosnowski - Anna Łukaszewicz - - 71

  Karczewska Helena - - - 25.03.1889 - Konstanty - Marianna - Gołąbiewska - ch - Jerzy Gołąbiewski - Paulina Miaczynowa - - 33

  Karczewska Aleksandra - - - 09.03.1880 - Konstanty - Marianna - Gołębiewska - ch - Ignacy Karczewski - Helena Gołębiewska - - 30

  Karkiewicz Michalina - - - 09.05.1897 - Ludwik - Ludwika - Wieżalis - ch - Jan Paszkiewicz - Maria Kirkiewicz - panna - 79

  Karmazyn Michał - - - 26.12.1891 - Jan - Klotylda - Grybicz - ch - Piotr Mosewicz - Franciszka Grybicz - - 165

  Karol Anna - - - 04.11.1890 - Feliks - Karolina - Łabusz - ? - Józef Juchniewicz - Katarzyna Swierzewska - - 119

  Karol Stefania - - - 07.02.1893 - Feliks - Karolina - Łabisz - ch - Piotr Zdanowicz - Magdalena Mężyńska - - 31

  Karol Ludwika - - 06.02.1895 - 12.02.1895 - Feliks - Karolina - Larosz (Labusz) - ? - Justyn Kołda - Michalina Herman - żona Franciszka - 19

  Karol Władysław - - - 06.07.1897 - Feliks - Karolina - Łabuszówna - ? - Justyn Kulda - Michalina Hermanowicz - żona Franciszka - 113

  Karol Maria - - 1900-01-25 - 1900-02-06 - Feliks - Karolina - Łabusz - ch - Franciszek Hermanowicz - Teresa Wonsławowicz - żona Szymona - 19

  Karol Wincenty - - 1902-08-01 - 1902-08-11 - Feliks - Karolina - Łabusz - ? - Wincenty Stankiewicz - Paulina Klementowicz - - 103

  Karol Bronisław - - - 08.02.1887 - Marcin - Helena - Kwiatkowska - ch - Andrzej Erensztejn - Weronika Fadiejewa - żona Michała - 21

  Karol Domicela - - - 15.01.1889 - Feliks - Karolina - Lorysz (Łabusz) - ? - Stanisław Swierulski - Helena Karol - panna - 5

  Karol Adam - - - 30.11.1880 - ojciec nieznany - Ewa - Karolowa - ch - Józef Bogdanowski - Tekla Danowska - - 136

  Karolewicz Maria Helena - - 04.04.1895 - 09.07.1895 - Rafał Michał - Maria - Ottencon - m - Wiktor Szniolis - Wilhelmina Ottencon - - 111

  Karolewicz-Jucewicz Józef - - - 22.12.1891 - Jan - Apolonia Maria - Malewska - sz - Mikołaj Struz - Krystyna Grużewska - - 161

  Karolewicz-Jucewicz Janina - - - 04.02.1896 - Jan - Apolonia Maria - Malewska - sz - Wincenty Lemieszewski - Michalina Niewiadomska - żona Michała - 19

  Karolewicz-Jucewicz Wacław - - - 07.12.1897 - Jan - Apolonia - Malewska - sz - Jan Szoc - Wiktoria Malewska - żona Franciszka - 181

  Karolewicz-Jucewicz Wilhelmina - - 1901-10-29 - 1901-11-08 - Jan - Apolonia - Malewska - sz - Marian Niewiadomski - Aleksandra Malewska - panna - 143

  Karolewicz-Jucewicz Wilhelmina - - - 25.05.1888 - Jan - Apolonia - Malewska - sz - Adolf Łowmiański - Maria Raduszkiewicz - żona Hilarego - 86

  Karolewicz-Jucewicz Ryszard - - - 23.07.1889 - Jan - Apolonia Maria - Malewska - sz - Michał Niewiadomski - Katarzyna Grabowska - żona Józefa - 87

  Karpińska Maria - - 01.01.1899 - 17.01.1899 - Andrzej - Karolina - Borejszo - ch - Nikodem Borejszo - Adolfina Borejszo - - 17

  Karpowicz Franciszka - - - 12.04.1892 - Kazimierz - Joanna - Czur - ? - Szymon Karpowicz - Stefania Czurówna - - 75

  Karpowicz Jan - - - 15.12.1892 - Aleksander - Adolfa - Stachowska - m - Maciej Maszkowski - Anna Palczewska - - 184

  Karpowicz Maria - - 19.05.1899 - 19.05.1899 - Jan - Helena - Pawłowska - ch - Adolf Kozłowski - Maria Wołczek - - 78

  Karpowicz Aleksander - - 18.05.1899 - 13.06.1899 - Józef - Antonina - Łotach-Kaziulewicz - ch - Konstanty Danusiewicz - Katarzyna Łotach-Kaziulewicz - - 87

  Karpowicz Janina - - 1900-03-08 - 1900-03-19 - Jan - Stefania - Adamowicz - ch - Jan Jankowski - Filomena Szejno - panna - 40

  Karpowicz Helena - - 1901-03-06 - 1901-04-08 - Jan - Paulina - Rusiecka - ? - Michał Wojciulewicz - Helena Karpowicz - - 41

  Karpowicz Helena - - 1901-11-17 - 1901-11-25 - Jan - Helena - Pawłowska - ch - Marcin Kondratowicz - Rozalia Malinowska - żona Franciszka - 147

  Karpowicz Józef - - 1905-03-10 - 1905-04-18 - Feliks - Karolina - Łabusz - ch - Adam Hermanowicz - Helena Zdanowicz - - 43

  Karpowicz Aleksander - - - 31.03.1885 - Kazimierz - Joanna - Czurówna - ? - Paweł Skrzypek - Paulina Glińska - - 33

  Karpowicz Jan - - - 28.05.1889 - Antoni - Paulina - Pawłowska - ch - Konrad Witulski - Zofia Kulikowska - panna - 60

  Karpowicz Stanisława - - - 17.09.1889 - Kazimierz - Joanna - Czur - ? - Józef Kierul - Rozalia Koszewska - - 111

  Karpowicz Adam - - - 28.12.1880 - Kazimierz - Joanna - Czur - - Kazimierz Stankiewicz - Barbara Arytkiewicz - - 149

  Karpowicz Józefa - - - 13.03.1882 - Michał - Rozalia - Butler - - Tadeusz Wojciechowicz - Agata Gryckiewiczowa - - 29

  Kartanowicz Maria - - - 11.08.1896 - Michał - Julia - Żejmisz - ch - Józef Palczewski - Anna Żukowska - żona Aleksandra - 123

  Kartanowicz Jan - - - 18.10.1896 - Andrzej - Dorota - Sawicka - ch - Kazimierz Kartanowicz - Zofia Tarczewska - żona Stefana - 153

  Kartanowicz Antonina - - 08.01.1899 - 10.01.1899 - Andrzej - Dorota - Sawicka - ch - Kazimierz Kartanowicz - Józefa Miłosz - panna - 8

  Kartanowicz Franciszka - - 1900-03-12 - 1900-03-13 - Michał - Julia - Żejmisz - ch - Tomasz Brzozowski - Gabriela Palecka - panna - 37

  Kartanowicz Wiktoria - - 1901-02-23 - 1901-03-01 - Andrzej - Dorota - Sawicka - ch - Kazimierz Paszkiewicz - Wiktoria Wysocka - - 22

  Kartanowicz Józef - - 1903-08-05 - 1903-08-10 - Andrzej - Dorota - Sawicka - ch - Bolesław Perkowski - Wiktoria Wysocka - - 88

  Kartaszewicz (Kartanowicz) Zofia - - 04.10.1894 - 23.10.1894 - Andrzej - Dorota - Sawicka - ? - Izydor Kiepieniewicz - Karolina Sawicka - - 140

  Kartunowicz Aleksander Kazimierz - - 18.02.1895 - 04.03.1895 - Michał - Konstancja - Wierszełowicz - ch - Konstanty Macinkiewicz - Zofia Wysocka - panna - 30

  Karwowska Ludwika - - - 10.06.1879 - ojciec nieznany - Felicja - Karwowska - ch - Feliks Pietraniec - Józefa Dwilewiczowa - - 68

  Kasperowicz Anna - - - 26.11.1878 - Antoni - Antonina - Rodziewicz - ch - Ludwik Sawicki - Ewa Staszewska - - 134

  Kastowski Andrzej - - 1903-11-30 - 1904-01-19 - Walerian - Zofia - Oroszko - ch - dr. Juliusz Sumorok - Izabela Silinis - - 9

  Kaszczyc Stanisław - - - 17.11.1891 - Stanisław - Paulina - Kirnia-Karpowicz - ? - Aleksander Daraszewski - Urszula Mackiewicz - - 149

  Kaszeto Karolina - - 1905-11-08 - 1905-11-13 - ojciec nieznany - Teresa - Kaszeto - m - Józef Awgul - Aleksandra Kaszeto - - 143

  Kaszubo Adam - - 1903-01-13 - 1903-03-25 - Julian Ryszard - Gabriela Eleonora - Bułhak - sz - Adam von Mewes - Anna Święcicka - żona Aleksandra - 27

  Kaszyńska Paulina - - 18.10.1894 - 27.10.1894 - Józef - Anna - Szumska - ch - Justyn Masiewicz - Aniela Kuczkowska - - 144

  Kaszyńska Tekla - - 03.10.1895 - 08.10.1895 - Józef - Anna - Szumiel (Szumska) - ch - Wincenty Wierzbicki - Tekla Błażewicz - żona Stanisława - 165

  Katin Stanisława - - 1901-01-18 - 1901-01-26 - Stanisław - Michalina Antonina - Ambrosewicz - ch - Stanisław Diakowski - Klementyna Okulicka - panna - 14

  Katin Władysława - - 1904-03-17 - 1904-03-29 - Stanisław - Karolina - Lelecka - ch - Antoni Woronowski - Benigna Rekasz - - 49

  Katinas Zofia - - - 17.01.1893 - Tadeusz - Józefa - Ludwinowicz - ch - Piotr Ludwinowicz - Petronela Jotewicz - - 11

  Katkowska Maria - - 1903-02-07 - 1903-02-16 - Józef - Malwina - Żebrowska - ch - Joachim Katkowski - Brygida Klizowska - panna - 18

  Katkowska Maria - - 1904-04-25 - 1904-05-02 - Joachim - Maria - Jurgielewicz - ch - Dominik Lamontowicz - Lucja Galtier - - 69

  Katkowski Józef - - 1905-03-10 - 1905-05-29 - Joachim - Maria - Jurgielewicz - ch - Józef Jurgielewicz - Kazimiera Jurgielewicz - - 66

  Kaupas Maria - - - 20.04.1886 - Tomasz - Marianna - Dulska - ? - Antoni Rusakiewicz - Franciszka Łazarska - - 43

  Kawecki Henryk - - - 28.03.1877 - Julian - Zofia - Ołuszyńska - m - Aleksander Suszczewicz - Paulina Butkiewicz - - 46

  Kawecki Mieczysław Stanisław - - - 21.01.1879 - Julian - Zofia - Ołuszyńska - m - Apolinary Majewski - Władysława Maciejewska - - 11

  Kawszyniec Józefa - - 1876 - 05.01.1877 - Stanisław - Anna - Chrystianiewicz - m - Franciszek Korzeniewski - Albertyna Nowicka - - 2

  Kawszyń (Kowszyniec) Stanisław - - - 18.04.1893 - Karol - Antonina - Malinowska - ch - Antoni Balcewicz - Marianna Lejten - - 72

  Kaziukonis Anna - - - 25.03.1891 - Andrzej - Apolonia - Kozłowska - ch - Wincenty Sawin - Domicela Staszkiewicz - - 40

  Kaziukonis Aniela - - - 05.09.1893 - Andrzej - Apolonia - Kozłowska - ch - Julian Sosnowski - Rozalia Badan - - 149

  Kaziukonis Jan - - - 22.02.1896 - Andrzej - Apolonia - Kozłowska - ch - Jan Czekatowski - Anna Frąckiewicz - żona Antoniego - 26

  Kaziukonis Piotr - - 10.06.1898 - 05.07.1898 - Andrzej - Apolonia - Kozłowska - ch - Adam Wilkicki - Marianna Awdarowicz - - 81

  Kaziukonis Tekla - - 1901-03-11 - 1901-04-08 - Andrzej - Apolonia - Kozłowska - ? - Józef Kaziukonis - Anna Cywińska - - 40

  Kaziukonis Stefan - - - 14.12.1886 - Andrzej - Apolonia - Kozłowska - ch - Jan Kajrewicz - Maria Kawecka - panna - 136

  Kaziukonis Jadwiga - - - 05.07.1889 - Andrzej - Apolonia - Kozłowska - ch - Józef Martanis - Aniela Pietkiewicz - - 79

  Keletis Maria - - - 13.03.1883 - Franciszek - Agata - Marcinkiewicz - ch - Władysław Słławiński - Petronela Karas - - 26

  Kern Wiktor - - - 18.05.1897 - Waldemar - Stefania - Bielonis - m - Piotr Kopysz - Scholastyka Wojtkiewicz - żona Jana - 86

  Kern Józef - - - 18.05.1897 - Waldemar - Stefania - Bielonis - m - Jan Wojtkiewicz - Elżbieta Szatrowska - wdowa - 87

  Kiakszta Stanisława - - 17.03.1895 - 07.06.1895 - Feliks - Bronisława - Tanajewska - sz - Aleksander Tanajewski - Emilia Furs - żona Aleksandra - 101

  Kiakszto Antoni - - - ?.06.1884 - Feliks - Bronisława - Tanajewska - ? - Adolf Gutowski - Olimpia Wańkowiczowa - - str. 43

  Kidut Jan - - 03.08.1895 - 02.09.1895 - Kazimierz - Maria - Tankielun - ch - Antoni Żukowski - Anna Żukowska - panna - 141

  Kiec Władysław - - 1904-03-11 - 1904-03-29 - Bronisław - Marianna - Sładkiewicz - ch - Jan Kripajtis - Zofia Kibelis - - 45

  Kieda (Kiedo) Stefan - - 01.09.1894 - 05.09.1894 - Michał - Katarzyna - Wojciechowicz - ? - Władysław Pupkiewicz - Gryzelda Jacyno - - 120

  Kiedo Anna - - - 04.08.1891 - Michał - Paulina - Wojciechowicz - ch - Jan Jacyno - Wiktoria Karpowicz - - 94

  Kiedo Władysław - - - 20.09.1892 - Michał - Paulina - Wojciechowicz - ch - Antoni Pierkowski - Helena Korzeniewska - - 134

  Kiedo Helena - - - 23.06.1896 - Michał - Paulina - Wojciechowicz - ? - Józef Pietkiewicz - Gryzelda Jacyno - żona Jana - 94

  Kiedo Marianna - - 09.04.1898 - 19.04.1898 - Michał - Paulina - Wojciechowicz - ch - Wincenty Czepułkowski - Aniela Witkiewicz - panna - 53

  Kiedo Bronisław - - 1903-02-12 - 1903-03-02 - Michał - Paulina - Wojciechowska - ch - Józef Jazyno - Paulina Szukszto - - 22

  Kiedo Jan - - - 07.05.1889 - Michał - Paulina - Wojciechowicz - ? - Jan Jacyno - Rozalia Bobrowicz - - 53

  Kiejziewicz Marianna - - 1900-04-06 - 1900-04-10 - Aleksander - Weronika - Miszkiń - ch - Józef Wysocki - Marianna Olechno - panna - 52

  Kiejzik Weronika - - 1900-12-29 - 1901-01-07 - Ignacy - Teofila - Kisielewska - ch - Jan Giczewski - Monika Kolbowska - panna - 6

  Kiejzik Ignacy - - 1901-01-31 - 1902-02-03 - Ignacy - Teofila - Kisielewska - ch - Adam Łosowski - Maria Dobrzyńska - panna - 37

  Kieno Jan - - - 02.03.1894 - Ludwik - Ludwika - Danilewicz - ch - Stanisław Więckiewicz - Urszula Macewicz - - 32

  Kiepieszo Maria - - - 04.08.1884 - ojciec nieznany - Józefa - Kiepieszo - ch - Konstanty Wołk - Emilia Jaorconówna (?) - - 81

  Kiepieszo Stanisława - - - 28.05.1878 - Stanisław - Aniela - Sz... (nieczytelne) - - Adam Wróblewski - Ewa Markiewicz - - 74

  Kierewicz Wiktoria - - 23.12.1898 - 08.01.1899 - Edward Kazimierz - Sabina - Długoborska - sz - Dominik Lamontowicz - Urszula Raczycka - - 3

  Kiersnowska Maria Agnieszka - - - 30.06.1890 - Jan Klemens Marek - Izabela - Garnowska - sz - Eustachy Garnowski - Aleksandra Garnowska - - 66

  Kiersnowska Alina - - - 27.03.1884 - Jan Klemens Marek - Izabela - Czarnowska - sz - Eustachy Czarnowski - Aleksandra Czarnowska - - 33

  Kiersnowska Bronisława - - - 11.09.1886 - Jan - Izabela - Czarnowska - sz - Eustachy Czarnowski - Aleksandra Czarnowska - - 97

  Kiersnowski Jan Antoni - - - 29.08.1893 - Jan Klemens Marek - Izabela - Czarnocka - sz - Eustachy Czarnowski - Aleksandra Czarnocka - - 148

  Kierul Kazimiera - - - 27.03.1877 - Kajetan - Tekla - Lenuszewska - ch - Antoni Majewski - Agnieszka Usowiczowa - - 33

  Kilewicz Helena - - - 15.07.1890 - Tomasz - Ewa - Wierzbicka - ch - nazwisko nieczytelne - Józefa Groszdan - - 76

  Kilewicz Jan - - - 08.03.1892 - Tomasz - Ewa - Wierzbicka - ? - Józef Wilczyński - Ewa Barbarowicz - - 50

  Kiłbowska Helena - - - 19.06.1877 - Kazimierz - Marianna - Siadkowska (?) - - Polikarp Malkiewicz - Agata Pilunajtis - - 78

  Kin Aleksander - - - 24.02.1885 - ojciec nieznany - Emilia Wilhelmina - Kin - m - Paweł Fedorowicz - Elżbieta Borowska - - 22

  Kipiesz Maria - - - 26.12.1888 - Jan - Anna - Markowska - ? - Jerzy Szarkus - Petronela Łapińska - żona Konstantego - 169

  Kipieszo Tekla - - - 28.07.1885 - Jan - Anna - Markowska - ? - Jan Zawadzki - Petronela Żurawska - - 78

  Kirkiłło-Stacewicz Zofia Anna - - 1903-03-14 - 1905-03-29 - Józef Szymon - Petronela - Biesiekierska - sz - Władysław Fiorentini - Bogumiła Wejtko - - 33

  Kirkis Jadwiga - - 1904-01-04 - 1904-01-14 - Aleksander - Emilia - Kossobudzka - ch - Ludwik Kowalewski - Joanna Kossobudzka - - 5

  Kirro Józefa - - - 16.07.1878 - Klemens - Helena - Oleńska - - Edward Pietrusiewicz - Emilia Stankowska - - 93

  Kisiel Katarzyna - - 14.05.1895 - 14.05.1895 - Hipolit - Konstancja - Orzechowicz - sz - Antoni Trachtmejer - Karolina Malinowska - żona Jana - 80

  Kisiel Ludwik - - - 26.08.1880 - Piotr - Józefa - Urbanowicz - - Jan Landsberg - Anna Becker - żona Edwarda - 107

  Kisner Helena - - - 22.11.1887 - Jerzy - Joanna - Kozłowska - ? - Konstanty Baniewicz - Aniela Soroko - - 140

  Kiszkis Józefa - - 01.10.1894 - 06.11.1894 - Jan - Józefa - Żyrmunt - ch - Kazimierz Symonowicz - Wiktoria Juchniewicz - - 152

  Kitkiewicz Władysława - - - 24.10.1890 - Piotr Wincenty - Antonina - Polakowska - ch - Antoni Dawidowicz - Felicja Rukiewicz - - 115

  Kitkiewicz Witold - - - 20.01.1892 - Piotr Wincenty - Antonina - Polakowska - ch - Ignacy Nacionis - Jadwiga Korkuć - - 11

  Kitkiewicz Józef - - - 21.10.1883 - Michał - Anastazja - Szyngier - ch - Józef Tylink (?) - Anna Guniewicz - - 113

  Kitowicz Elżbieta - - - 06.05.1893 - Tomasz - Ewa - Wierzbicka - ? - Józef Wilczyński - Katarzyna Swirzewska - - 80

  Kiziniec vel Sawicki Stanisław - - - 11.05.1897 - Józef - Anna - Piotrowska - ch - Kazimierz Matejko - Katarzyna Piotrowska - panna - 83

  Klaczkowska Franciszka - - - 30.01.1889 - Aleksander - Elżbieta - Norejko - ? - Józef Wilczyński - Marianna Sarolewa - - 9

  Klaczkowski Antoni - - - 13.06.1888 - Michał - Paulina - Barkowska - ? - Stanisław Biłuński - Konstancja Dziakońska - żona Władysława - 92

  Klar Zofia Leokadia - - - 18.11.1890 - Jan - Zofia - Krimm - m - Stanisław Krimm - Salomea Toczyńska - - 127

  Klementowicz Bronisława - - 26.10.1895 - 12.11.1895 - Jan - Anna - Jurgielewicz - m - Piotr Wersocki - Emilia Makiewicz - żona Michała - 187

  Klementowicz Maria - - 1900-07-06 - 1900-07-06 - Jan - Anna - Jurgielewicz - m - Edward Klementowicz - Michalina Kolesińska - żona Antoniego - 91

  Klementowicz Anna - - - 04.12.1883 - ojciec nieznany - Maria - Klementowicz - ch - Justyn Usłowicz - Józefa Balkiewicz - - 125

  Klementowicz Zofia - - - 28.12.1886 - ojciec nieznany - Marianna - Klementowicz - ch - Wincenty Sawlecz - Karolina Kozłowska - - 149

  Klim Antonina - - - 10.05.1880 - Władysław - Ewa - Mikisz (?) - m - Jan Urbanowicz - Petronela Tomaszewicz - - 56

  Klim Stanisław - - - 10.10.1882 - Władysław - Ewa - Mikito (?) - m - Michał Czerniawski - Jadwiga Zaremba - - 120

  Klimas Józef - - 1905-09-03 - 1905-09-11 - Wincenty - Zuzanna - Medekszo - ch - Kazimierz Medekszo - Adela Medekszo-Giniewicz - - 119

  Klimaszewska Anna - - 1904-06-16 - 1904-06-16 - Józef - Helena - Wołodźko - ch - brak zapisu - Felicjanna Szwajkowska - - 89

  Klimaszewski Władysław - - - 20.04.1892 - Józef - Anna - Janczewska - ch - Stanisław Wasilewski - Julia Gerbis - - 80

  Klimaszewski Michał - - - 03.03.1877 - ojciec nieznany - Katarzyna - Klimaszewska - m - Leopold Bańkowski - Marianna Sawicka - - 28

  Klimaszewski Tadeusz - - ?.04.1899 - 25.04.1899 - Julian - Maria - brak nazwiska - ? - brak danych - brak danych - - str 56

  Klimontowicz Jakub - - - 22.09.1893 - Franciszek Kazimierz - Waleria Petronela - Grabińska - m - Teofil Klimontowicz - Joanna Gajkowska - - 157

  Klimontowicz Stanisław - - 1901-06-06 - 1901-06-07 - Edward - Marianna - Urbanowicz - ? - Antoni Kolasiński - Rozalia Chrukiewicz - żona Wincentego - 75

  Klimowicz Władysław - - ?.08.1904 - ?.08.1904 - ojciec nieznany - Aleksandra - Klimowicz z d. Miłaszewska - ? - Marcin Gryszkiewicz - Józefa Jurgielewicz - - str.163

  Kluczan Józef - - 1904-02-26 - 1904-03-29 - Michał - Katarzyna - Jermołowicz - m - Andrzej Morawski - Teresa Bychowska - żona Józefa - 48

  Klucznik Wiktoria - - - 06.01.1885 - Kazimierz - Elżbieta - Mackiewicz - ch - Antoni Miłkowski - Antonina Mackiewicz - - 2

  Klucznik Stanisław Ignacy - - - 23.10.1880 - Kazimierz - Elżbieta - Mackiewicz - ch - płk. Konstanty Mianowski - Konstancja Kozakowicz - - 125

  Klucznik Konstancja - - - 13.07.1882 - Kazimierz - Elżbieta - Mackiewicz - ch - Jan Adamowicz - Konstancja Iłłakowicz - - 81

  Klucznik Kazimierz - - - 10.07.1877 - Kazimierz - Elżbieta - Mackiewicz - ch - Jan Adamowicz - Katarzyna Baranowicz - - 82

  Klucznik Bolesław - - - 04.03.1879 - Kazimierz - Elżbieta - Mackiewicz - ch - Jan Adamowicz - Helena Białous - - 26

  Kłabis Franciszka - - - 08.12.1893 - Andrzej - Ludwika - Linkiewicz - ch - Józef Kłabis - Weronika Żerdecka - - 193

  Kłabis Stanisław - - 05.07.1898 - 12.07.1898 - Andrzej - Ludwika - Linkiewicz - ch - Adam Aliszkiewicz - Ewa Kozłowska - - 85

  Kłabis Zofia - - 1900-04-27 - 1900-05-07 - Andrzej - Ludwika - Linkiewicz - ch - Michał Szymański - Emilia Borkowska - wdowa - 68

  Kłosowska (Kłotowska) Anna - - - 25.03.1885 - Franciszek - Helena - Oleszkiewicz - ch - Andrzej Oleszkiewicz - Anna Żorawska - - 29

  Kobak (Kabak) Kajetan - - - 02.09.1892 - Stanisław - Stefania - Gojrzewska - ch - Jan Żdanowski - Helena Żdanowska - - 128

  Kobkowska Jadwiga - - - 23.06.1885 - Józef - Helena - Ostrowkówna - ? - Maciej Balcewicz - Paulina Dobkiewicz - - 62

  Kobylińska Eugenia - - - 27.12.1891 - Jan Adam - Maria - Iwaszkiewicz - m - Antoni Błażejczyk - Maria Osterman - - 166

  Kobylińska Janina - - 13.08.1898 - 26.12.1898 - Jan Adam - Maria - Iwaszkiewicz - m - Witalis Piotr Uścinowicz - Maria Moczyłowska - wdowa - 173

  Kobylińska Jadwiga - - 1900-09-22 - 1900-10-08 - Jan Adam - Maria - Iwaszkiewicz - m - Ludwik Arbatowski - Józefa Kwiatkowska - żona Adolfa - 134

  Kobylińska Teresa - - 1900-09-22 - 1900-10-08 - Jan Adam - Maria - Iwaszkiewicz - m - Izydor Leon Żurkiewicz - Apolonia Sawicka - żona Waleriana - 135

  Kobylińska Zofia - - 1902-05-13 - 1902-06-29 - Jan Adam - Maria - Iwaszkiewicz - m - Franciszek Szczepański - Leonarda Arbanowska - - 89

  Kobylińska Ludwika - - 1903-08-15 - 1903-11-30 - Jan Adam - Maria - Iwaszkiewicz - m - Walerian Siwicki - Maria Dowbor - - 141

  Kochanko Maria - - - 26.07.1877 - Heliodor - Konstancja - Downarowicz - m - Konstanty Aleksandrowicz - Weronika Downarowicz - - 93

  Kochanowska Eleonora Paulina - - 16.08.1894 - 08.09.1894 - Jan - Maksymilianna - Ejsmont - sz - Józef Kozłowski - Eleonora Ejsmont - - 123

  Kochanowska Maksymilianna - - 21.10.1898 - 15.11.1898 - Jan - Maksymilianna - (nazwiska brak) - sz - Adam Rolicz - Helena Sinkiewicz - - 153

  Kochanowski Leonard - - - 30.07.1896 - Jan - Maksymilianna - Ejsmont - sz - Józef Biereznowski - Maria Łodzińska - żona Leona - 118

  Kociełł Wincenty - - - 28.01.1884 - Józef - Józefa - Turska - m - Apolinary Turski - Zofia Talat - - 9

  Koczan Władysław - - 12.11.1894 - 08.12.1894 - Alfons - Michalina - Terejło - sz - Stanisław Jacyno - Aleksandra Koczan - - 175

  Kodzis Marianna - - 1903-10-19 - 1903-10-27 - Augustyn - Marianna - Malewicz - ch - Piotr Litaszewski - Zofia Malewicz - - 130

  Kodzis Antoni - - 1905-06-27 - 1905-07-03 - Augustyn - Marianna - Malewicz - ch - Aleksander Kodzis - Zofia Malewicz - - 91

  Kodzis Jan - - - 21.09.1880 - ojciec nieznany - Katarzyna - Kodzis - ch - Konstanty Fedorowicz - Maria Kodzis - - 115

  Kokoszkin Józef - - - 16.05.1882 - Aleksander - Maria - Swirko - m - Konstanty Swirko - Anna Czeczewna - - 62

  Kokoszkin Adam - - 1876 - 04.01.1877 - Aleksander - Maria - Swirko - m - Jan Szuszkiewicz - Paulina Gorejewska - - 1

  Kolendo Maria - - 1901-09-08 - 1901-09-27 - Adam - Helena - Mochnicka - ch - Ignacy Łajewski - Konstancja Kirmiłło - - 123

  Kolendo Dominik - - 1902-08-03 - 1902-10-12 - Jan - Franciszka - Czerniawska - m - Ignacy Łajewski - Zofia Stankiewicz - żona Franciszka - 124

  Kolendo Kazimierz - - - 15.09.1888 - Adam - Józefa - Łukas (?) - ch - Otton Wańkowicz - Helena Wańkowicz - - 124

  Kolendo Adam - - - 23.11.1889 - Jan - Franciszka - Czarniewska - m - Józef Miłaszewicz - Pelagia Rewako - - 138

  Kolesińska Zofia - - 1902-04-29 - 1902-05-12 - Antoni - Michalina - Madzewicz - ch - Wincenty Romanowski - Paulina Klementowicz - - 68

  Kolesińska Aleksandra - - 1903-12-01 - 1903-12-07 - Antoni - Michalina - Madzewicz - ch - Józef Kolesiński - Malwina Brzozowska - żona Piotra - 143

  Kolesińska Helena - - 1905-02-24 - 1905-02-27 - Antoni - Michalina - Madzewicz - ch - Aleksander Madzewicz - Emilia Dzwonek - - 21

  Kołakowski Władysław - - 1903-06-10 - 1903-06-27 - Wacław Henryk - Józefata - Lachowicz - sz - Walerian Kołakowski - Eleonora Lachowicz - panna - 68

  Kołdunowicz Władysław - - - 13.05.1882 - Józef - Konstancja - Paszkowska - m - Józef Miechow - Teresa Malewiczowa - - 59

  Kołpakowicz Jan - - - 08.03.1889 - Konstanty - Karolina - Stankiewicz - ? - Jakub Wojciechowicz - Aniela Kowalewska - - 25

  Kołwojtis Bronisław - - - 03.02.1880 - ojciec nieznany - Marianna - Kołwojtis - - Mateusz Błażewicz - Emilia Herbaczewska - - 19

  Kołysko Apolonia - - 1900-11-05 - 1900-11-12 - Stanisław - Józefa - Daukszo - ch - Gabriel Maslianikow - Katarzyna T... - żona Jana - 141

  Komaiszko Katarzyna - - - 25.05.1892 - Franciszek - Rozalia - Brzezińska - ch - Kazimierz Witkun - Michalina Kowalewska - - 90

  Komaiszko Franciszek - - 29.08.1894 - 18.09.1894 - Franciszek - Rozalia - Brzezińska - ch - Aleksander Sienkiewicz - Aleksandra Żiwilis - - 127

  Komaiszko Jadwiga - - 1903-10-12 - 1903-10-19 - Franciszek - Anna - Kierul - ch - Walenty Kierul - Adolfa Jasiewicz - - 123

  Komarowicz Stefania - - 02.09.1894 - 18.09.1894 - Stanisław - Izabella - Ilgiewicz - m - Jan Jasiński - Aniela Czerniawska - - 126

  Komorowska Janina - - 1900-06-18 - 1900-07-16 - Jan Piotr - Józefa Serafina - Łapińska - sz - Antoni Komorowski - Bronisława Ratkowska - - 97

  Komorowski Bolesław - - 1877 - 14.01.1878 - Kazimierz - Helena - Januszkiewicz - ch - Tomasz Sokołowski - Julia Małachowska - - 4

  Konce Marcin Maksymilian - - - 10.11.1877 - Oskar - Julia - Muszyńska - obywatele Królestwa Polskiego - Karol Bogdanowicz - Joanna Wierzbicka - - 137

  Kondracka Jadwiga - - - 22.04.1891 - Leonard - Emilia - Skarżyńska - m - Piotr Danilewicz - Marianna Możejko - - 49

  Kondracka Tekla - - - 22.09.1896 - Leonard - Emilia - Skarżyńska - m - Piotr Sawicki - Józefa Piskunowicz - żona Tomasza - 140

  Kondracka Władysława - - 1902-01-23 - 1902-04-28 - Leonard - Emilia - Skarżyńska - m - Julian Kochanowski - Helena Stankiewicz - panna - 63

  Kondracka Justyna - - - 27.09.1886 - Leonard - Emilia - Skarżyńska - m - Władyslaw Hajdukiewicz - Petronela Możejko - - 107

  Kondracki Ignacy - - - 05.05.1890 - Leonard - Emilia - Skarżyńska - m - Józef Borowski - Marianna Możejko - - 39

  Kondracki Franciszek - - - 04.04.1893 - Leonard - Emilia - Skarżyńska - m - Stanisław Możejko - Kazimiera Prejgnis(?) - - 65

  Kondracki Stanisław - - 08.05.1894 - 15.05.1894 - Leonard - Emilia - Skarżyńska - m - Władysław Zapielski (?) - Michalina Rogoża - - 74

  Kondracki Jan - - 18.06.1899 - 29.06.1899 - Leonard - Emilia - Skarżyńska - m - Tadeusz Simuntis - Tekla Piskunowska - żona Adama - 101

  Kondracki Romuald - - - 07.02.1885 - Leonard - Emilia - Skarżyńska - m - Romuald Borejsza - Katarzyna Skarżyńska - - 19

  Kondracki Izydor - - - 24.11.1885 - Leonard - Emilia - Skarżyńska - m - Michał Rogoża - Julia Kondracka - - 142

  Kondracki Albin - - - 06.03.1888 - Leonard - Emilia - Skarżyńska - m - Władysław Gajdalewicz - Kamila Bożyczko - żona Romualda - 51

  Kondracki Józef - - - 24.02.1889 - Leonard - Emilia - Skarżyńska - m - Michał Rogoża - Marianna Możejko - - 21

  Kondratowicz Józef - - - 28.03.1892 - Szymon - Zofia - Orda - ? - Bolesław Kurhan - Katarzyna Siemielińska - - 63

  Kondratowicz Władysław - - - 04.07.1893 - Szymon - Zofia - Orda - ? - Józef Moroz - Zofia Lachowicz - - 112

  Kondratowicz Maria - - - 04.11.1885 - ojciec nieznany - Wiktoria - Kondratowicz - ch - Jan Zarubski - Apolonia Gersonowa - - 134-I

  Kondratowicz Józef - - - 04.11.1885 - ojciec nieznany - Wiktoria - Kondratowicz - ch - Klemens Bazikowski - Wincenta Pawłowska - - 134-II

  Kondratowicz Jan - - - 14.12.1887 - ojciec nieznany - Zofia - Kondratowicz - ? - Antoni Iwanow - Anna Pietrusewicz - żona Edwarda - 147

  Kondratowicz Maria - - - 17.01.1888 - Augustyn - Helena - Luterowicz - ? - Józef Rydzewicz - Maria Jeszora - żona Konstantego - 16

  Kongiel Roman - - 1904-06-29 - 1904-07-25 - Jan - Ludwika - Chajkiewicz - sz - Witold Małachowski - Paulina Iwaszkiewicz - - 102

  Konkołowicz Stefania - - - 01.09.1883 - Piotr - Bronisława - Nowicka - sz - Robert P..erski - Anna Burbska - - 91

  Konkołowicz Bronisław - - - 29.03.1882 - Piotr - Bronisława - Nowicka - sz - Józef Antonowicz - Józefa Twardo - - 35

  Konkołowicz Piotr - - - 29.06.1879 - Piotr - Bronisława - Nowicka - m - Eliasz Święcicki - Antonina Sadkiewicz - - 78

  Kononowicz Helena - - - 23.01.1883 - Jan - Elżbieta - Sztendel - m - Ludwik Pietraszewicz - Maria Tysserowa - - 7

  Kononowicz Albina - - - 25.12.1883 - Jan - Elżbieta - brak danych (Sztendel) - m - Jan Kukurzewicz - Stefania Gryncewicz - - 132

  Konopacka Józefa - - - 29.03.1882 - Michał - Karolina - Zarakowska - m - Kazimierz Wróblewski - Terasa Sokołowska - - 34

  Konopko Ewa - - - 01.07.1879 - Józef - Władysława - Litwin - - Józef Wakulenko - Anna Woronowicz - - 80

  Kopaczewski Jan - - - 15.08.1893 - Wincenty - Antonina - Sadzewska - ch - Kajetan Jasiewicz - Urszula Saldziun - - 138

  Kopaczun Helena - - 12.06.1899 - 26.06.1899 - Andrzej - Józefa - Borejko - ch - Marian Pławiński - Antonina Jurewicz - żona Hipolita - 93

  Kopczyńska Czesława - - 1905-08-10 - 1905-09-12 - Edmund Teodor - Monika - Prokopowicz - m - Tadeusz Wyganowski - Florentyna Wyganowska - - 120

  Koralcew Janina Amelia - - 28.08.1898 - 14.11.1898 - Feliks Jan - Wanda Konstancja - Wyrwicz - ? - Józef Rotal - Amelia Tluchors (?) - żona Józefa - 152

  Korc Stanisława - - 1905-10-01 - 1906-01-02 - Piotr - Aniela - Grygorowicz - m - Józef Trubnicki - Zofia Grygorowicz - - 5

  Kordecka Stefania - - 1900-04-30 - 1900-05-21 - Stefan - Helena - Rogowska - m - Ludwik (nieczytelne) - Adela Bonkowicz - żona Franciszka - 73

  Kordecki Mieczysław - - - 19.07.1892 - Stefan - Helena - Rogowska - m - Józef Sypniewski - Józefa Kwiatkowska - - 115

  Kordecki Czesław - - - 17.10.1893 - Stefan - Helena - Rogowska - m - Hipolit Zimmer - Hieronima Pitkun - - 169

  Kordecki Wacław - - 08.08.1895 - 27.08.1895 - Stefan - Helena - Rogowska - m - Tytus Skinder - Władysława Biruli - żona Józefa - 138

  Korecki Piotr - - 05.11.1898 - 08.11.1898 - Michał - Marcjanna - Grykin - ch - Piotr Deszuk - Aleksandra Olechnowicz - - 151

  Korejwo Helena Franciszka - - 1906-01-26 - 1906-02-03 - Józef - Stefania - Krzemieniecka - sz - Piotr Cedrowski - Agata Nawrocka - żona Piotra - 19

  Korewa Janina Regina - - - 02.12.1880 - Konstanty - Wanda - Zmaczyńska - sz - Jan Zmaczyński - Kazimiera Pożerska - - 137

  Korkuć Stefan - - - 14.09.1886 - Leopold - Helena - Wilbik - sz - Stefan Tubielewicz - Paulina Puzyna - żona Dionizego - 102

  Korsak Józef - - - 17.02.1891 - Rudolf - Bolesława Agnieszka - Pisarska - sz - ks. Wincenty Dojniak - Helena Wiełłowicz - żona Mateusza - 26

  Korsak Józef - - - 18.10.1892 - Józef - Karolina - Mucha - sz - Jan Korsak - Aleksandra Karpińska - - 153

  Korsak Witold - - - 30.11.1897 - Franciszek - Maria - Machuło - ch - Sebastian Bućko - Maria Jazulewicz - żona Fabiana - 178

  Korsak Aldona - - 1902-08-20 - 1903-05-25 - Stanisław - Tekla - Puczko - sz - Emanuel Mickiewicz - Aleksandra Siemaszko - panna - 51

  Korsak Kazimierz - - - 16.06.1885 - Rudolf - Bolesława Agnieszka - Pisarska - sz - Jan Kowalewski - Maria Zofia Tabor - - 57

  Korwiel Bronisław - - 1900-10-15 - 1900-10-29 - Stanisław - Karolina - Galińska - ch - Andrzej Galiński - Karolina Stanulewicz - żona Jakuba - 138

  Korwiel Stanisław - - 1904-01-20 - 1904-01-25 - Stanisław - Karolina - Galińska - ch - Benedykt Trzeciak - Adela Chmielewska - - 12

  Korwiel Antonina - - - 01.03.1883 - ojciec nieznany - Tekla - Korwielowa - ch - Lew German - Weronika Gigilewicz - - 23

  Korycka Bronisława - - 08.05.1895 - 09.05.1895 - Michał - Marianna - Grykin - ? - Paweł Małyszko - Katarzyna Szestoczanowicz - panna - 72

  Korycka Michalina - - - 27.10.1896 - Michał - Marianna - Grykian - ? - Jan Mickaniec - Michalina Dzieszuk - żona Piotra - 164

  Korycka Helena - - 1900-11-30 - 1900-12-03 - Michał - Marianna - Grygian - ch - Szymon Rudzis - Aniela Rekieć - panna - 150

  Korycki Franciszek - - - 14.03.1893 - Michał - Marianna - Grykin - ? - Krzysztof Rekić - Benigna Bilewicz - - 51

  Korycki Wiktor - - 08.05.1895 - 09.05.1895 - Michał - Marianna - Grykin (Grygian) - ? - Adolf Rekieć - Zofia Liminowicz - panna - 71

  Korzeniewska Franciszka - - - 12.02.1877 - Franciszek - Maria - Berbeć - m - Piotr Godlewski - Wiktoria Bańkowska - - 18

  Korzeniewski Michał - - - 24.02.1891 - Michał - Stanisława - Nowicka - m - Stanisław Nowicki - Stefania Piotrowska - - 30

  Korzeniewski Stanisław - - - 17.12.1889 - Michał - Stanisława - Nowicka - m - Antoni Dawidowicz - Aleksandra Nowicka - - 147

  Kos (Kosy?) Franciszek - - 17.09.1899 - 26.09.1899 - Jan - Teofila - Giebień - ch - Ignacy Giebień - Emilia Snieżko - żona Edwarda - 137

  Kosicki Józef - - - 06.03.1888 - Piotr - Ewa - Stankiewicz - m - Władysław Wolski - Adela Skwarczyńska - panna - 48

  Kosińska Łucja Aurelia - - - 07.01.1893 - Dionizy - Maria - Bietkowska - sz - Władysław Orłowski - Emilia Jundziłł - - 5

  Kosiński Dionizy - - - 05.05.1890 - Dionizy - Maria - Bietkowska - ch - Józef Borowski - Marianna Możejko - - 38

  Kosiński Jan - - - 09.06.1891 - Dionizy - Maria - Biedkowska - sz - Bronisław Kondratowicz - Maria Bauer - - 78

  Kosiński Józef - - - 11.03.1896 - Dionizy - Maria - Biedkowska - sz - Stanisław Biedkowski - Ewa Jermak - panna - 35

  Kosiński Stanisław - - - 12.11.1888 - Dionizy - Maria - Belkowska - sz - Karol Filimonowicz - Ewa Jermak - panna - 144

  Kosobudzki Bronisław - - - 20.02.1889 - Wincenty - Maria - Wojdacz - ? - Bronisław Lipiński - Stefania Lutestańska - panna - 20

  Kosowski Franciszek - - - 18.12.1892 - Konstanty - Władysława - Maciejewska - sz - Józef Talmont - Katarzyna Ro - - 187

  Kosowski Stanisław - - - 08.07.1893 - Władysław - Maria - Szafryk - m - Franciszek Gajkowski - Eugenia Komocka - - 115

  Kossacki Jan - - - 24.01.1893 - Piotr - Ewa - Stankiewicz - m - Stanisław Darulewicz - Marianna Koczanowska - - 17

  Kossobudzka Maria - - - 26.09.1891 - Michał Euzebiusz - Aleksandra - Popowska - sz - Ignacy Kleczkowski - Olimpia Hryncewicz - - 121

  Kossowska Helena - - - 10.11.1891 - Władysław - Maria - Szafryk - sz - Władysław Stypułkowski - Balbina Sadowska - - 144

  Kossowska Janina - - 1900-04-16 - 1900-05-14 - Władysław - Maria - Szafryk - sz - Franciszek Gajkowski - Stanisława (nieczytelne) - żona Antoniego - 71

  Kossowska Jadwiga - - 1902-02-04 - 1902-04-15 - Władysław - Maria - Szafryk - sz - Franciszek Ksawery Sadowski - Genowefa Ciroto - - 51

  Kossowski Władysław - - - 25.03.1896 - Władysław - Maria - Szafryk - sz - Laurenty Zakrzewski - Joanna Gajkowska - żona Franciszka - 46

  Kossowski Roman - - 09.08.1898 - 21.10.1898 - Władysław - Maria - Szafryk - sz - Dr.Waszkiewicz - Henryka Mierecka - - 140

  Kostecka Stanisława - - - 04.01.1894 - Józef - Anna - Wawierowska - ch - Kazimierz Ruczyński - Domicela Jermołowska - - 2

  Kostecka Maria - - - 20.12.1887 - Józef - Anna - Wawirowska - ch - Stanisław Tumałajtis - Józefa Drozdowska - - 150

  Kostecka Józefa - - - 29.09.1882 - Mikołaj - Maria - Orłowska - m - Michał Paździerski - Józefa Piotrowicz - - 114

  Kostecki Władysław - - - 24.06.1890 - Józef - Anna - Wawirowska - ch - Józef Pobiatyński - Weronika Dąbrowska - - 65

  Kostecki Stefan - - 1903-10-19 - 1903-10-26 - Feliks - Józefa - Pietkiewicz - ch - Antoni Rynkiewicz - Helena Szyrwińska - - 127

  Kostecki Aleksander - - - 05.02.1889 - Antoni - Michalina - Ikanowicz - ? - Aleksander Kostecki - Izabela Pietrowa - - 11

  Kosy Władysław - - 1904-01-08 - 1904-01-18 - Jan - Teofila - Giebień - ch - Antoni Kosy - Stefania Syrgied - - 8

  Kowalczuk Maria - - - 18.04.1877 - Kazimierz - Józefa - brak nazwiska - ch - Jan Grejwuł - Gryzelda Piaszczewska - - 55

  Kowalenek Piotr - - - 17.07.1888 - Mamert - Apolonia - Koleśnik - ? - Ignacy Winciun - Stefania Harasymowicz - panna - 106

  Kowalewska Maria - - 1901-12-21 - 1902-02-03 - Józef - Petronela - Kowalewska - ch - Dominik Choroszewicz - Marianna Kowalewska - - 39

  Kowalewska Maria - - - 20.01.1885 - Józef - Antonina - Pietkiewicz - ch - Rajmund Parkowski - Maria Wolska - - 12

  Kowalewska Genowefa - - - 12.01.1886 - Józef - Antonina - Pietkiewicz - sz - Józef Ickiewicz - Wiktoria Borowska - - 9

  Kowalewska Helena - - - 13.08.1882 - Józef - Antonina - Pietkiewicz - ch - Rajmund Gosztowt - Zofia Niewiarowska - - 95

  Kowalewska Helena - - - 22.08.1877 - Ignacy - Anna - Doborzyńska - m - Julian Pietraszkiewicz - Ewelina Górzewska - - 102

  Kowalewska Cezaryna - - - 10.09.1878 - Józef - Antonina - Pietkiewicz - ch - Wiktor Łukaszewicz - Leokadia Chodorowska - - 111

  Kowalewska vel Kowalicka Paulina - - - 14.07.1885 - Antoni - Marianna - Kuleszo - ch - Piotr Selmanowicz - Katarzyna Rybnikowa - - 70

  Kowalewski Józef - - 12.01.1899 - 17.01.1899 - Józef - Petronela - Kowalewska - ch - Józef Piórko - Elżbieta Ratyńska - - 18

  Kowalewski Wacław - - 30.11.1899 - 07.12.1899 - Józef - Scholastyka - Jasnowska - ch - Ignacy Jasnowski - Stefania Korwiel - panna - 174

  Kowalewski Kazimierz - - 1903-02-24 - 1903-02-24 - Józef - Scholastyka - Jasnowska - ch - Kazimierz Bancewicz - Weronika Kowalewska - - 20

  Kowalewski Bolesław - - - 24.04.1880 - Józef - Antonina - Pietkiewicz - ch - Kazimierz Staniszewski - Kazimiera Linkiewicz - - 48

  Kowalewski Jan - - - 07.05.1878 - ojciec nieznany - Marianna Helena - Kowalewska - ch - Jan Bodak - Emilia Korsak - - 65

  Kowalicka Felicja - - - 21.11.1891 - Antoni - Maria - Kuleszo - ch - Stefan Stankiewicz - Konstancja Kamińska - - 150

  Kowalicka Apolonia - - 16.08.1895 - 27.08.1895 - Antoni - Maria - Kuleszo - ch - Bartłomiej Barbarowicz - Dominika Kuleszo - żona Macieja - 137

  Kowalicka Helena - - - 23.08.1887 - Antoni - Maria - Kuleszo - ch - Władysław Walencewicz - Olimpia Rosicka - - 99

  Kowalicka Maria - - - 12.11.1889 - Antoni - Maria - Kulesza - ch - Marcin Borusewicz - Dominika Rybińska - - 133

  Kowalicka Aleksandra - - 09.02.1898 - 12.02.1898 - Antoni - Marianna - Kulesza - ch - Kazimierz Minkowski - Malwina Koleśnik - panna - 25

  Kowalska Kazimiera - - - 25.12.1889 - Stanisław Izydor - Emilia - Sommer - m - Andrzej Kowalski - Waleria Stypułkowska - wdowa - 150

  Kowczuk Józef - - 1903-09-01 - 1903-09-07 - Jerzy - Franciszka - Tomszys - ch - Kazimierz Niekrasz - Dominika Moczulska - panna - 107

  Kowgird Jadwiga - - - 25.12.1886 - Franciszek - Eleonora - Borowska - m - Walery Jurewicz - Petronela Bielawska - - 141

  Kowszyniec Tekla - - 10.10.1894 - 22.05.1895 - Karol - Antonina - Malinowska - ch - Franciszek Pieczuro - Tekla Malinowska - panna - 85

  Kowszyniec Franciszek - - - 15.11.1896 - Karol - Antonina - Malinowska - ch - Kazimierz Tołoczko - Tekla Malinowska - panna - 169

  Kowszyniec Piotr - - 1903-10-07 - 1903-10-19 - Karol - Antonina - Malinowska - ch - Marcin Butkiewicz - Tekla Malinowska - - 124

  Kowszyniec Jan - - 11.06.1898 - 21.06.1898 - Karol - Antonina - Malinowska - ch - Józef Biegański - Michalina Zwirewicz - - 70

  Kowszyniec Józef - - 1900-02-04 - 1900-02-20 - Karol - Antonina - Malinowska - ch - Paweł Bojarczyk - Tekla Malinowska - panna - 25

  Kowszynis Józef - - - 13.10.1891 - Józef - Karolina - Wojnicka - ch - Wincenty Kawszynis - Malwina Urbanowicz - - 130

  Kowszynis Michalina - - - 27.12.1893 - Józef - Karolina - Wojnicka - ch - Antoni Winciun - Aniela Szydejko - - 203

  Kozakiewicz Antoni - - - 15.10.1897 - Józef - Zofia - Wirganowicz - ch - Antoni Gajkiewicz - Stefania Wirganowicz - panna - 164

  Kozakiewicz Jan - - 26.08.1899 - 29.08.1899 - Józef - Zofia - Wirganowicz - ch - Feliks Wasilewski - Konstancja Chrol - panna - 126

  Kozakiewicz Ignacy - - 1900-03-30 - 1900-04-05 - Aleksander - Marianna - Jerenkiewicz - ch - Ignacy Sienkiewicz - Konstancja Kozakiewicz - żona Józefa - 46

  Kozakiewicz Maria - - 1901-08-31 - 1901-09-09 - Józef - Zofia - Wirganowicz - ch - Józef Kotkowski - Joanna Stano... - żona Marcina - 113

  Kozakiewicz Paweł - - 1904-01-22 - 1904-01-25 - Józef - Zofia - Wirganowicz - ch - Feliks Wasilewski - Barbara Monowicz - żona Jana - 11

  Kozakowska Maria - - - 02.12.1891 - Adam - Franciszka - Giedrojć - ch - Franciszek Szymanowski - Zofia Puzyrewska - - 154

  Kozakowska Jadwiga - - - 24.01.1883 - Józef - Zofia - Leśkiewicz - sz - Jan Bortkiewicz - Karolina Łukaszewicz - - 9

  Kozakowski Jadwiga - - - 20.01.1885 - Karol - Konstancja - Mackiewicz - ch - Piotr Nowaszauk - Rozalia Czepielewska - - 13

  Kozakowski Bronisław - - 1876 - 17.01.1877 - Karol - Konstancja - brak nazwiska (Mackiewicz) - ch - Eugeniusz Nowacki - Antonina Andrzejewska - - 9

  Kozłowska Kazimiera - - - 25.06.1893 - Kazimierz - Marianna - Kozakiewicz - ch - Franciszek dawidowicz - Marianna Lenczewska - - 108

  Kozłowska Wiktoria - - 29.10.1894 - 30.10.1894 - Antoni - Urszula - Karaśniewicz (Karaszewicz) - ? - Feliks Bartoszewicz - Helena Jakowicz - - 148

  Kozłowska Maria - - - 31.03.1896 - Antoni - Urszula - Karaźniewicz - ? - Adam Sinkiewicz - Tekla Pawiluniec - żona Augustyna - 50

  Kozłowska Bronisława - - - 23.06.1896 - Michał - Anastazja - Sawicka - ? - Józef Sawicki - Ewa Nawrocka - żona Michała - 95

  Kozłowska Stefania - - 1901-01-08 - 1901-01-21 - Franciszek - Maria - Szylkin - ch - Wiktor Józefowicz - Rozalia Weryk - żona Antoniego - 13

  Kozłowska Konstancja - - 1903-02-19 - 1903-03-02 - Antoni - Józefa - Trypucka - ch - Bolesław Worotyński - Maria du Dio - - 21

  Kozłowska Apolonia - - 1903-04-04 - 1903-04-08 - Jan - Antonina - Babicz - ch - Adam Maliszewski - ApoloniaTuzik - panna - 36

  Kozłowska Eleonora - - 1903-02-04 - 1903-06-25 - Piotr - Aniela - Kołoszewska - m - Alfons Zajączkowski - Wincenta Markunas - wdowa - 67

  Kozłowska Wiktoria - - 1903-12-07 - 1903-12-21 - Piotr - Rozalia - Mosewicz - ch - Michał Kozłowski - Izabela Mosewicz - - 145

  Kozłowska Jadwiga - - - 24.04.1883 - Maciej - Magdalena - Janukiewicz - m - Michał Mickun - Katarzyna Karolewicz - - 43

  Kozłowska Emilia - - - 11.06.1883 - Eliasz (?) - Ewelina - Winober - sz - Dominik Sinkiewicz - Helena Czyżowa - - 58

  Kozłowska Jadwiga - - - 06.10.1883 - Konrad Jan - Stefania - Niewiarowicz - sz - Stanisław Maculewicz - Irena Rawmuszkiewicz - - 108

  Kozłowska Jadwiga - - - 22.11.1885 - Michał - Leontyna - Sadowska - ? - Józef Kozłowski - Jadwiga Mokrzycka - - 141

  Kozłowska Maria - - - 26.12.1885 - Maciej - Magdalena - Januszkiewicz - m - Antoni Minkowski - Konstancja Gruszkowska - - 155a

  Kozłowska Wanda - - - 07.02.1888 - Michał - Leontyna - Sadowska - ? - Józef Kozłowski - Jadwiga Sadowska - panna - 26

  Kozłowska Wanda Franciszka - - - 30.04.1888 - Stanisław Bernard Adam - Wanda - Bolcewicz - sz - Antoni Kozłowski - Teodora Bolcewicz - wdowa - 77

  Kozłowska Helena - - - 06.12.1889 - Feliks - Scholastyka - Piotrowska - ch - Karol Gryszkiewicz - Zofia Kozłowska - - 145

  Kozłowska Stefania Aleksandra - - - 29.11.1882 - Konrad - Stefania - Niewiarowicz - sz - Aleksander Niewiarowicz - Aleksandra Maculewicz - - 142

  Kozłowska Wiktoria - - 23.12.1895 - 1900-05-04 - Piotr - Aniela - Kałuszewska - m - Franciszek Rauba - Dominika Wiersznicka - wdowa - 66

  Kozłowski Stanisław - - - 21.12.1893 - Antoni - Paulina - Kowszyniec - ch - Władysław Trzeciak - Helena Wojszwiłło - - 199

  Kozłowski Marianna - - 15.03.1894 - 20.03.1894 - Piotr - Rozalia - Masiewicz - ch - Michał Kozłowski - Aleksandra Żukowska - - 39

  Kozłowski Michał - - 04.03.1894 - 01.05.1894 - Julian - Sabina - Undrewicz - sz - Michał Niewiadomski - Anna Michałowska - - 69

  Kozłowski Julian - - 28.08.1894 - 04.09.1894 - Michał - Anastazja - Sawicka - ? - Michał Nawrocki - Maria Kowalewska - - 119

  Kozłowski Józef - - 08.10.1895 - 09.10.1895 - Wincenty - Michalina - Grabowska - ? - Antoni Kozłowski - Urszula Gudejć - żona Michała - 168

  Kozłowski Antoni - - 1901-01-08 - 1901-01-21 - Franciszek - Maria - Szylkin - ch - Wincenty Szylkinis - Maria Jurewicz - panna - 12

  Kozłowski Władysław - - 1904-11-25 - 1904-12-26 - Antoni - Józefa - Trypucka - ch - Aleksander Trypucki - Aniela Trypucka - panna - 170

  Kozłowski Paweł Piotr - - - 31.08.1880 - Maciej - Magdalena - Jankiewicz - m - Józef Połubicki - Maria Bogdziewicz - - 108

  Kozłowski Julian - - - 29.10.1878 - ojciec nieznany - Apolonia - Kozłowska - sz - Józef Maciejewski - Berta Typis - - 124

  Kozubski Julian - - - 14.06.1883 - Aleksander Kazimierz Zygmunt - Maria Genowefa - Piększyc - sz - Karol Jankowski - Maria Jakacka - - 62

  Kożuchowska Aleksandra - - - 10.06.1879 - Konstanty - Anna - Sokołowska - - Józef Witkowski - Aleksandra Rudnik - - 70

  Kożuchowski Władysław - - - 26.12.1877 - Konstanty - Anna - Sokołowska - - Jan Konokotin - Ar.. Stupnicka - - 144

  Kożukowska Bronisława - - - 26.08.1880 - Konstanty - Anna - Sokołowska - - Łopatyński - Maria Różańska - - 106

  Krahelska Maria - - - 06.01.1887 - Henryk - Tekla - Buchowiecka - sz - Józef Soroka - Malwina Krahelska - żona Narcyza - 3

  Krahelski Bronisław - - - 05.11.1885 - Henryk - Tekla - Buchowiecka - sz - Narcyz Krahelski - Maria Buchowiecka - - 122

  Krapin Maria - - - 16.10.1890 - ojciec nieznany - Anna - Krapin - m - Franciszek Wojtkiewicz - Maria Zimnicka (?) - - 111

  Krapin Aleksander Józef - - - 26.02.1878 - Andrzej - Anna - Zimnicka - - Józef Zimnicki - Marianna Paszkiewicz - - 34

  Krapsztul Konstanty - - - 16.05.1893 - Paweł - Marianna - Marcinkiewicz - ? - Jan Januszkiewicz - Józefa Prokopowicz - - 86

  Krasodomska Maria - - - 03.08.1886 - Konstanty - Anna - Szulc - ch - Antoni Klimaszewski - Malwina Dwilewicz - - 87

  Krasodomska Salomea - - - 23.11.1889 - Konstanty - Anna - Szulc - ch - Wincenty Andruszaniec - Katarzyna Chiniewicz - - 137

  Krasodomski Stanisława - - - 15.01.1893 - Konstanty - Anna - Szulc - ch - Józef Sadowski - Michalina Radzewicz - - 9

  Krasowski Paweł - - - 30.10.1879 - ojciec nieznany - Zofia - Krasowska - ch - Franciszek Malinowski - Antonina Dauksza - - 128

  Krauz Mieczysław Paweł - - - 21.04.1886 - Bolesław - Antonina - Landańska - sz - Wincenty Us - Waleria Łabuć - - 44

  Krawczenko Maria - - 21.11.1898 - 08.12.1898 - Rafał - Julia - Statkun - m - Aleksander Wasiewicz - Dominika Stecewicz - panna - 166

  Krawczenko Bronisław - - - 26.05.1886 - ojciec nieznany - Magdalena - Tałuszkiewicz - m - Feliks Petranis - Magdalena Hajdamowicz - - 58

  Krawczun Jan - - 11.02.1899 - 21.02.1899 - Wincenty - Stefania - Nowalińska - ch - Józef Blesmanowicz - Katarzyna Dawdo - żona Kazimierza - 33

  Krawczun Zofia - - - 01.01.1889 - Adam - Helena - Bucewicz - ? - Jan Bucewicz - Helena Sielicka - - 1

  Kresło Franciszek - - 07.08.1894 - 11.08.1894 - Antoni - Julia - Piasecka - ? - Franciszek Wojtkiewicz - Konstancja Łuszczyńska - - 111

  Kresło Czesław - - - 29.12.1896 - Antoni - Julia - Piasecka - ? - Kazimierz Sienkiewicz - Michalina Ozierejko - panna - 195

  Kresło Julian - - - 17.11.1885 - Antoni - Julia - Piasecka - ? - Michał Gardziewicz - Maria Szocik - - 138

  Kresło Antonina - - - 11.05.1880 - Antoni - Julia - Piasecka - - Józef Zdanowicz - nieczytelne - - 57

  Krop(ow) Kazimierz - - - 26.08.1889 - Józef - Antonina - Iwanowska - m - Kazimierz Mażejko - Petronela Pieślakowa - - 103

  Krop(ow) Władysław - - - 26.08.1889 - Józef - Antonina - Iwanowska - m - Jan Borucki - Uszponiewiczowa - - 104

  Kropidłowski Józef - - - 26.04.1885 - Marcin - Tekla - Satkiewicz - ? - Jan Zacharew - Petronela Filipowicz - - 39

  Kropis Dominik - - 07.05.1894 - 15.05.1894 - Piotr - Tekla - Janusz - ch - Adam Błażewicz - Katarzyna Berwidis - - 75

  Kropis Marianna - - - 04.02.1896 - Piotr - Tekla - Janusz - ? - Ignacy Berwidis - Wiktoria Grzybowska - żona Bolesława - 18

  Kropow Władysława - - - 10.10.1893 - Józef - Antonina - Iwanowska - m - Paweł Myszkowski - Maria Strauss - - 166

  Kropow Katarzyna - - 15.02.1895 - 17.02.1895 - Józef - Antonina - Iwanowska - m - Mikołaj Strauss - Cypianna Satkiewicz - żona Andrzeja - 22

  Kropow Franciszek - - - 08.11.1887 - Józef - Antonina - Iwanowska - m - Andrzej Satkiewicz - Anna Harasymowicz - żona Wiktora - 132

  Kropow (Kor) Maria - - - 23.04.1891 - Józef - Antonina - Iwanowska - m - Wiktor Harasymowicz - Maria Strauss - - 58

  Królikowski Józef - - - 15.02.1884 - Michał - Petronela - brak danych - ? - Jan Królikowski - Maria Stasiłowicz - - 20

  Krukowska Władysława - - - 25.08.1886 - ojciec nieznany - Stefania - Krukowska - ch - Jan Siemszcz - Aniela Jurewicz - - 96

  Krupel Edward - - 1904-10-14 - 1904-10-24 - Laurenty - Apolonia - Szirmenis - ch - Kazimierz Kozłowski - Konstancja Plepo - panna - 149

  Krupiczojć Bolesław - - - 03.12.1892 - Józef - Józefa - Korzeniewska - ch - Wiktor Józefowicz - Franciszka Łapin - - 175

  Krupowies Aleksandra - - - 10.03.1892 - Józef - Weronika - Krupowies - ? - Kazimierz Witkun - Ewa Wojtkiewicz - - 51

  Krupska Leokadia - - 1901-12-06 - 1901-12-16 - Michał Wincenty - Klara Maria - Gabryjałowicz - sz - Kacper Krupski - Stefania Gabryjałowicz - panna - 151

  Kryczało vel Lapertowicz Jan - - 23.03.1895 - 03.04.1895 - Michał - Marianna - Toszewska - ch - Józef Rynkiewicz - Aniela Bobrowicz - żona Karola - 44

  Krynicka Anna - - - 23.08.1892 - Józef - Aleksandra - Sprzeńska - ch - Franciszek Poczegański - Anna Kiepiesz - - 124

  Krynicki Bronisław - - - 19.11.1893 - Józef - Aleksandra - Strzeńska - ch - Michał Subocz - Józefa Krasonkowa (?) - - 184

  Kryszkowska Antonina - - - 08.09.1883 - Walenty - Maria - Lachowicz - ? - Władysław Lachowicz - Weronika Jachowicz - - 98

  Kryszkowski Edward - - - 07.11.1890 - Walenty - Maria - Leczkowicz (?) - ? - Władysław Za..lski (?) - Weronika Wymianowicz (?) - - 122

  Kryszkowski Władysław - - - 31.01.1881 - Walenty - Karolina - Piasecka - - major Włodzimierz Popow - Adelajda Kurmanalejew - - 10

  Kryszkowski Karol - - - 26.04.1882 - Walenty - Karolina - Piasecka - - Jan Sz..ocki - Joanna Czyżewska - - 49

  Kryszkowski Antoni - - - 26.04.1882 - Walenty - Karolina - Piasecka - - Ferdynand Marcinowski - Weronika Gałkowska - - 50

  Krysztofowicz Jan - - 1903-06-21 - 1903-06-29 - Józef - Malwina - Maciejkiewicz - ch - Alfons Zajączkowski - Anna Jankowska - żona Kazimierza - 72

  Krysztofowicz Józef - - 1904-10-17 - 1904-10-24 - Józef - Malwina - Maciejkiewicz - ch - Justyn Krysztofowicz - Ludwika Płonisz - - 147

  Krywko Julian - - - 27.02.1877 - Antoni - Tekla - Szymkowska - ch - Julian Skibierski - Urszula Stefanowicz - - 22

  Krześlewska Wanda - - 21.10.1894 - 24.10.1894 - ojciec nieznany - Petronela - Krześlewska - m - Aleksander Zapaśnik - Bronisława Matkiewicz - - 143

  Krzymowska Tekla - - - 29.03.1877 - Norbert - Antonina - Mackiewicz - ch - Tomasz Niewierowicz - Antonina Mieszkowska - - 37

  Krzymowski Władysław - - - 26.06.1877 - Karol - Anna - Tałuzo (?) - - Józef Madej - Marianna Iwanowska - - 80

  Krzymowski Romuald - - - 02.04.1879 - Dominik - Apolonia - Grygorowicz - m - Bolesław Mickiewicz - Zofia Krupowiczowa - - 39

  Krzyszkowska Stefania - - - 08.01.1889 - Walenty - Maria - Lachowicz - ? - Joachim Wołowow - Tekla Grygorowicz - - 2

  Krzywicki Franciszek - - - 19.10.1886 - Jan Franciszek - Honorata - Łobaczewska - m - Jan Kosnikiewicz - Aniela Adamowicz - - 113

  Krzywicki Kazimierz Mieczysław - - 1900-09-27 - 1900-12-26 - Aleksander - Anna - Zelbo - m - Stanisław Gelman - Helena Obri - panna - 161

  Krzywiec Anna - - - 07.01.1890 - Kazimierz - Bronisława - Iwaszkiewicz - m - Józef Iwaszkiewicz - Stefania Iwaszkiewicz - - 3

  Krzywiec Anna - - - 01.04.1891 - Kazimierz - Maria - Daniłowicz - sz - Hilary Daniłowicz - Maria Szerewska - - 44

  Krzywiec Bronisława - - - 19.07.1892 - Kazimierz - Bronisława - Iwaszkiewicz - m - Mikołaj Naumowicz - Maria Szumiel - - 114

  Krzywiec Jadwiga - - 15.04.1895 - 23.04.1895 - Kazimierz - Bronisława - Iwaszkiewicz - m - Kazimierz Zenonowicz - Maria Sobolewska - panna - 58

  Krzywiec Bolesław - - 1902-07-17 - 1902-08-04 - Bolesław - Rozalia - Ostrejko - m - Antoni Pietrusiewicz - Anna Waronowicz - - 97

  Krzywiec Jan - - - 02.10.1888 - Kazimierz - Bronisława - Iwaszkiewicz - m - Dawid Zamojski - Petronela Sobolewska - panna - 132

  Krzywiec Helena - - 1900-05-12 - 1900-05-28 - Kazimierz - Bronisława - Iwaszkiewicz - m - Wincenty Michelewicz - Zofia Korwin-Piotrowska - żona Adolfa - 76

  Krzywobłocka Marianna - - 1904-07-22 - 1904-08-01 - Bonifacy - Katarzyna - Weryk - sz - Jan Weryk - Rachela Krysztolf - - 106

  Krzyżanowska Emilia - - - 16.08.1881 - Jan - Rozalia - Stankiewicz - - Józef Kołdunowicz - Barbara Gałązowska - - 87

  Krzyżkowski Stanisław - - - 29.11.1892 - Walenty - Marianna - Lachowicz - ? - Franciszek Wojtkiewicz - Maria Wilanowicz - - 173

  Kubicki Bronisław - - - 24.05.1883 - Wojciech - Emilia - Trynkiewicz - ? - Jan Siergiejew - Julianna Hałyńska - - 50

  Kubicki Wincenty - - - 17.07.1877 - Wojciech - Emilia - Trynkiewicz - - Konstanty Trynkiewicz - Tekla Jakowicz - - 86

  Kublicka Stefania - - 21.08.1895 - 03.09.1895 - Józef - Zofia - Szocik - ch - Jan Januszkiewicz - Regina Goiczyńska - żona Antoniego - 142

  Kublicka Helena - - - 28.03.1877 - Damazy - Paulina - Steckiewicz - sz - Feliks Tresnianko - Józefa Hansowa - - 36

  Kublicki Kazimierz - - - 17.11.1891 - Józef - Zofia - Szocik - m - Antoni Narbutowicz - Maria Koncewicz - - 148

  Kublicki Aleksander - - - 06.07.1880 - Wojciech - Emilia - Trynkiewicz - - Józef Jakowicz - Justyna Hapernska (?) - żona Jana - 88

  Kuczkowska-Pietrusiewicz Apolonia - - 28.04.1895 - 19.05.1895 - Feliks - Aniela - Sienkiewicz - ch - Piotr Sienkiewicz - Natalia Zembrzycka - panna - 83

  Kuczyńska Kazimiera - - 21.05.1895 - 04.06.1895 - ojciec nieznany - Antonina - Kuczyńska - ch - Andrzej Nosewicz - Józefa Wysocka - żona Bernarda - 92

  Kuczyńska Bronisława - - 1882 - 30.01.1883 - ojciec nieznany - Anna - Kuczyńska - ? - Józef Aleksandrowicz - Franciszka Jankowska - - 10

  Kuczyński Adam - - - 15.04.1897 - ojciec nieznany - Antonina - Kuczyńska - ch - Jan Pietrusiewicz - Urszula Wilkiewicz - żona Jerzego - 65

  Kuczyński Władysław - - - 18.05.1889 - ojciec nieznany - Zofia - Kuczyńska - sz - Ignacy Markiewicz - Anna Markiewiczowa - - 57

  Kuczyński Jan - - - 16.07.1889 - Kazimierz - Antonina - Jachimowicz - ch - Julian Andrejew - Marianna Sierachowicz - - 83

  Kuczyński Ludwik - - - 14.08.1877 - ojciec nieznany - Anna - Kuczyńska z d. Rodziewicz - - Karol Gierżod - Katarzyna Standarenko - - 103

  Kudrewicz Eugenia Bolesława - - - 21.07.1881 - ojciec nieznany - Helena - Kudrewicz - sz - Leopold Bańkowicz - Natalia Nazimko - - 77

  Kudzdorski (Kudzborski?) Jan - - 1900-02-09 - 1900-02-27 - Julian - Stefania - Wierszycka - ch - Piotr Ostaniewicz - Genowefa Leszczewicz - żona Jana - 30

  Kudziewicz Piotr - - - 18.03.1877 - Michał - Zofia - Szymkiewicz - ch - Piotr Z... - Helena Kuczewska - - 40

  Kudziewicz Aleksander - - - 29.10.1878 - Michał - Zofia - Szylkiewicz - ch - Jan Białous - Katarzyna Ankudowicz - - 125

  Kudzin Konstanty Kazimierz - - - 26.02.1878 - Tomasz - Zofia - Rynkowicz - podoficer - Józef Komiago - Felicjanna Łukaszewicz - - 33

  Kukawski Michał - - - 20.09.1892 - Witold - Marianna - Sokołowska - m - Józef Jachimowicz - Emilia Kukawska - - 136

  Kukla Rozalia - - 1900-03-08 - 1900-03-08 - Piotr - Józefa - Michałowska - ch - Wincenty Michałowski - Anna Gawrycka - panna - 35

  Kukla Stefania - - 1900-09-02 - 1900-09-18 - Michał - Anna - Zubkowska - ch - Karol Leszczyński - Helena Wróblewska - panna - 126

  Kukla Antoni - - 1902-01-20 - 1902-01-21 - Piotr - Józefa - Michałowska - ch - Antoni Witrunow (?) - Józefa Kartonowicz - panna - 32

  Kukoszkin Maria - - - 01.07.1890 - Andrzej - Ludwika - Rozel - ch - Wincenty Dejnusski - Józefa Likszo - - 68

  Kukoszkin Wiktoria - - - 03.04.1883 - Andrzej - Ludwika - Razel - m - Hipolit Rusiecki - Urszula Zelen - - 33

  Kukoszkin Władysław - - - 05.10.1885 - Aleksander - Marianna - Swirko - m - Władysław Bartoszewicz - Ludwika Januszkiewicz - - 112

  Kukoszkin Jan - - - 01.02.1887 - Andrzej - Ludwika - Razel - m - Jan Lechaciejewski - Elżbieta Kuklis - żona Jana - 14

  Kukoszkin Antonina - - - 18.06.1887 - Aleksander - Maria - Swirko - m - Antoni Krzywiec - Tekla Aldusewicz - panna - 63

  Kukoszkin Piotr - - - 29.06.1880 - Aleksander - Maria - Swirko - m - Konstanty Gliński - Wiktoria Kołtan - panna - 81

  Kukoszkin Ewa - - - 29.06.1880 - Aleksander - Maria - Swirko - m - Konstanty Swirko - Marianna Glińska - - 82

  Kukowski Stanisław - - 18.09.1895 - 08.10.1895 - Witold - Maria - Sokołowska - m - Franciszek Pieczuro - Emilia Kukowska - panna - 167

  Kulbacka Bronisława - - - 07.01.1896 - Dionizy - Zofia - Dudojć - ch - Ignacy Łajewski - Franciszka Jurago - żona Dominika - 1

  Kulbacka Helena - - 12.12.1899 - 1900-01-09 - Dionizy - Zofia - Dudojć - ch - Aleksander Zienkowicz - Emilia Stasiewicz - panna - 4

  Kulbacka Emilia - - 1902-06-24 - 1902-07-21 - Dionizy - Zofia - Dudojć - ch - Jan Dudojć - Maria Zubrycka - - 114

  Kulbacka Zofia - - 1903-11-14 - 1903-11-30 - Dionizy - Zofia - Dudajtis - ch - Wincenty Filipczonok - Aleksandra Stasiewicz - - 138

  Kulbacki Antoni - - - 09.11.1897 - Dionizy - Zofia - Dudojć - ch - Wincenty Filipczenok - Helena Weber - panna - 173

  Kulesza Franciszka - - - 01.04.1891 - Jan - Petronela - Borkowska - m - Konstanty Sitkiewicz - Emilia Truchlec - - 43

  Kuleszo Maria - - - 25.12.1883 - Aleksander - Karolina - Lelel - ? - Mateusz Kuleszo - Barbara Sadowicz - - 133

  Kuleszo Helena - - - 22.02.1886 - Aleksander - Karolina - Lemówna (?) - ? - Kazimierz Jodkowski - Anastazja Birojn - - 20

  Kuleszo Maria - - - 15.11.1887 - Jan - Petronela - Borkowska - m - Jan Łukaszewicz - Rozalia Morawska - wdowa - 137

  Kuleszo Władysław - - - 02.04.1889 - Jan - Petronela - Borkowska - ? - Wincenty Sitkiewicz - Marianna Morawska - panna - 35

  Kuleszo Franciszek - - - 24.01.1882 - Aleksander - Karolina - Lelówna - - Józef Kozakowski - Stanisława Jaglińska - - 13

  Kuleszo Jan - - - 29.07.1879 - Aleksander - Karolina - Lemonowa - - Jan Karolewicz - Wincenta Sielukówna - - 92

  Kulicka Józefa - - 13.08.1899 - 17.08.1899 - Józef - Paulina - Czepułkowska - m - Stanisław Korgowd - Helena Olechnowicz - - 123

  Kulikowska Wiktoria - - - 03.01.1893 - Antoni - Teofila - Ptak - m - Cyprian Ptak - Anna Ptak - - 2

  Kulikowska Weronika - - - 02.02.1893 - Jan - Barbara - Durycka - sz - Justyn Taraszkiewicz - Stefania Wysocka - - 27

  Kulikowska Stefania Maria - - - 04.08.1896 - Antoni - Teofila - Ptak - m - Antoni Januszewicz - Maria Paukiewicz - panna - 120

  Kulikowska Salomea - - - 05.02.1889 - Michał - Petronela - Sudnikowicz - m - Jan Szymkiewicz - Marianna Buciuto - - 12

  Kulikowska Felicja - - - 10.11.1889 - Jan - Barbara - Durycka - ? - Michał Masłowski - Ewa Gorska - - 131

  Kulikowska Janina Agata - - - 02.04.1879 - Kazimierz - Helena - Grochowska - sz - Otton Kulikowski - Helena Miłaszewicz - - 35

  Kulikowski Antoni - - 19.11.1894 - 04.12.1894 - Antoni - Teofila - Ptak - m - Antoni Brzeziński - Felicjanna Ptakówna - - 162

  Kulikowski Edward - - 28.03.1898 - 09.04.1898 - Antoni - Teofila - Ptak - m - Augustyn Wieligor - Weronika Ptak - panna - 48

  Kulikowski Wacław - - 28.09.1899 - 10.10.1899 - Antoni - Teofila - Ptak - m - Wincenty Żwalewski - Władysława Brzezińska - panna - 144

  Kulikowski Teofil - - - 10.11.1885 - Jan - Barbara - Durycka - sz - Ignacy Durycki - Michalina Szejwo - - 127

  Kulikowski Emilia - - - 16.11.1885 - Antoni - Zofia - Zielenkiewicz - m - Wincenty Jankowski - Jadwiga Kojałowicz - - 135

  Kulikowski Aleksander - - - 09.06.1886 - Michał - Petronela - Sudnikowicz - m - Jan Bizunowicz - Elżbieta Sudnikowicz - - 67

  Kulikowski Stanisław - - - 07.12.1886 - Antoni - Zofia - Zielenkiewicz - m - Bernard Pokrzywnicki - Władysława Brzezińska - panna - 134

  Kulikowski Jan - - - 07.02.1888 - Jan - Barbara - Durycka - sz - Maciej Bazewicz - Kazimiera Durycka - panna - 27

  Kulikowski Wacław - - - 11.04.1889 - Antoni - Zofia - Zielenkiewicz - m - Adam Czyniński - Józefa Łopata - - 43

  Kulwicki Zygmunt - - - 14.10.1897 - Antoni - Paulina - Czepułkowska - m - Stanisław Korgowd - Gabriela Pietkiewicz - panna - 162

  Kulwicki Bolesław - - - 14.10.1897 - Antoni - Paulina - Czepułkowska - m - Feliks Sulewski - Zofia Czapas - panna - 163

  Kuncewicz Gertruda - - - 18.11.1884 - Tadeusz - Maria - Oskierko - m - Michał Niewiarowicz - Michalina Niewiarowska - - 114

  Kuncewicz Bolesław - - - 13.12.1884 - Konstanty - Adela - Andrzejewska - sz - Jan Czandow - Zofia Liprowicz - - 122

  Kuncewicz Janina - - - 04.06.1889 - Tadeusz - Maria - Oskierko - ch - Józef Szel - Stefania Jackiewicz - - 65

  Kundzicz Anna Klementyna - - - 23.11.1890 - Stanisław - Władysława - Dziakońska - sz - Michał Dziakoński - Maria Michałowska - - 129

  Kundzicz Kazimierz Wiktor - - 06.03.1894 - 26.03.1894 - Stanisław - Władysława - Dziakońska - sz - Stanisław Downarowicz - Bronisława Dziakońska - - 43

  Kundzicz Marian Józef Leon - - - 12.04.1887 - Stanisław - Władysława - Dziakońska - sz - Aleksander Kozakiewicz - Katarzyna Dziakońska - - 44

  Kundzicz Teresa - - - 20.02.1889 - Stanisław - Władysława - Dziakońska - sz - dr. Stefan Moszyński - Józefa Szkultecka - - 19

  Kunicka Maria - - - 16.06.1883 - Jan - Katarzyna - Jeżewska - m - Ludwik Malecki - Ludwika Żakowicz - panna - 63

  Kunicki Wacław - - 01.08.1894 - 09.03.1895 - Władysław - Marianna - Karpowicz - ? - Mikołaj Maculewicz - Marianna Sawicka - żona Franciszka - 34

  Kunicki Władysław - - - 17.11.1896 - Władysław - Maria - Prokopowicz - ? - Stefan Prokopowicz - Aleksandra Adamowicz - panna - 170

  Kuńska Jadwiga - - - 05.10.1886 - Józef - Anastazja - Baczkowska - ? - Piotr Michałkowski - Anna Jachimowicz - żona Kazimierza - 110

  Kupryszewska Anna - - - 03.08.1897 - Stanisław - Anna - Wysocka - m - Julian Nietupski - Zofia Wysocka - panna - 125

  Kupryszewska Bronisława - - - 26.07.1889 - Stanisław Jan - Antonina - Wysocka - m - Bolesław Wyszomirski - Anastazja Młodzianowska - - 91

  Kurczyn Kazimierz - - - 09.06.1887 - Leon - Helena - Zagórska - sz - Walerian Ścielnicki - Waleria Poskoczym - - 60

  Kurczyn Zofia - - - 03.01.1888 - Leon - Helena - Zagórska - m - Witold Giedrojć - Anna Amenda - - 5

  Kurhan Jadwiga - - - 05.02.1889 - Konstanty - Krystyna - Pacelko - ? - Józef Skokowski - Kazimiera Krzywicka - wdowa - 13

  Kurhan Wanda - - - 05.02.1889 - Konstanty - Krystyna - Pacelko - ? - Jan Andruszkiewicz - Teresa Taraszkiewicz - - 14

  Kurowska Karolina - - - 18.01.1881 - Aleksander - Katarzyna - Hryniewicz - ch - Wacław Bilewicz - Michalina Matison - - 6

  Kurowski Wacław - - - 23.05.1882 - Aleksander - Katarzyna - Hryniewicz - m - Wacław Bilewicz - Wiktoria Matusewicz - - 70

  Kurylenko Mieczysław - - 02.08.1894 - 21.08.1894 - Michał - Brygida - Tyszyńska - ? - Stanisław Sadowski - Franciszka Potaszkiewicz - - 112

  Kusojć Stefania - - - 23.08.1881 - Jakub - Julia - Miłaszewicz - m - Karol Miłaszewicz - Antonina Miłaszewicz - - 89

  Kuźmicz Józef - - 01.05.1894 - 05.06.1894 - Mieczysław - Aleksandra - Wierzbicka - ch - Józef Wierszyłowicz - Antonina Bobrowska - - 84

  Kwiatkowska Franciszka - - 04.10.1895 - 22.10.1895 - Adolf - Józefa - Olechnowicz - sz - Aleksander Iwaszkiewicz - Maria Kobylińska - żona Jana - 174

  Kwiatkowska Karolina - - 29.10.1899 - 28.11.1899 - Michał - Rozalia - Mansewicz - ch - Adam Chlebowski - Józefa Abrocka (Obrocka?) - żona Józefa - 168

  Kwiatkowska Janina - - 1901-06-28 - 1901-07-01 - Jan - Marianna - Stanulewicz - ch - Michał Zimnicki - Jadwiga Bujwid - panna - 91

  Kwiatkowska Maria - - 1902-02-24 - 1902-02-28 - Michał - Rozalia - Mansewicz - ? - Adam Chlebowski - Józefa Obrocka - żona Józefa - 8

  Kwiatkowski Wincenty - - 14.11.1895 - 26.11.1895 - Michał - Rozalia - Mojsiewicz - ch - Jerzy Mojsiewicz - Ewa Bielawska - żona Jakuba - 201

  Kwiatkowski Kazimierz - - 10.04.1898 - 12.04.1898 - Michał - Rozalia - Mojsiewicz (Mansewicz?) - ch - Adam Pawłowski - Emilia Chlebowska - żona Adama - 52

  Kwiatkowski Aleksander - - 18.05.1898 - 29.06.1898 - Jan - Marianna - Stanulewicz - ch - Ignacy Andrejewski - Maria Moro - - 72

  Kwiatkowski Jan - - - 08.11.1887 - Józef - Katarzyna - Kaciełowska - ? - Jan Poźniak - Rozalia Szynkowska - żona Franciszka - 131

  Lacerus Stefania - - - 11.11.1884 - Jan - Marianna - Walentynowicz - m - Leonard Kondracki - Paulina Walentynowicz - panna - 108

  Lachowicka Maria Helena - - - 05.02.1878 - Jan - Maria - Jurgielaniec - ch - Antoni Strzedziński - Joanna Czaplińska - - 20

  Lachowicki Ignacy - - - 10.08.1886 - Jan - Maria - Jurgielewicz - ch - Władysław Świetlikowski - Matylda Hildebrand - - 88

  Lachowicki Bolesław - - - 26.12.1881 - Jan - Maria - Jurgielaniec - ch - B. Lachowicki - Helena Tomaszewska - - 133

  Lachowicki Jan - - - 10.06.1879 - Jan - Maria - Jurgielaniec - ch - Jan Lachowicki - Marianna Szylińska - - 69

  Lachowicz Jan - - - 03.06.1890 - Franciszek - Maria - Kondratowicz - m - Erazm Wojciechowicz - Anna Gawryłkowicz - - 57

  Lachowicz Adam - - - 22.04.1891 - Jan - Marianna - Siemaszko - ? - Józef Januszkiewicz - Tekla Kozłowska - - 48

  Lachowicz Bronisława - - 12.07.1898 - 18.08.1898 - Michał - Helena - Flerkowska - ch - Stefan Lachowicz - Jadwiga Lachowicz - - 107

  Lachowicz Jadwiga - - 1905-03-10 - 1905-05-26 - Stanisław - Anna - Matulis - m - Jan Lachowicz - Józefa Rymkiewicz - panna - 65

  Lachowicz Konstancja - - - 20.02.1884 - Jan - Marianna - (Siemaszko) brak danych - ? - Józef Hryniewicz - Konstancja Iwicka - - 26

  Lachowicz Stefan - - - 08.09.1885 - Jan - Marcela - Siemaszko - ch - Stanisław Dwilewicz - Petronela Borkowska - - 101

  Lachowicz Józefa - - - 09.11.1885 - Kazimierz - Kazimiera - Andrzejewska - ch - Maciej Bumbul - Helena Lachowicz - - 124

  Lachowicz Michał - - - 04.10.1887 - Jan - Marianna - Siemaszko - ? - Michał Kurycki - Maria Wojcinkiewicz - żona Michała - 117

  Lachowicz Konstancja - - - 06.03.1888 - Franciszek - Maria - Kondratowicz - m - Walenty Krzyżkowski - Julia Wojciechowicz - żona Erazma - 50

  Lamontowicz Józef - - 1901-12-31 - 1902-01-06 - Dominik - Antonina - Remiso - ch - Józef Kristinelis - Józefa Dziminowicz - żona Józefa - 22

  Lamontowicz Antoni - - 1900-05-22 - 1900-05-28 - Dominik - Antonina - Remiso - ch - Antoni Kulicki - Maria Golszuch - żona Wincentego - 74

  Lanckowicz Henryk - - 1904-01-19 - 1904-04-03 - Napoleon - Melania - Tubilewicz - m - ks. Kazimierz Rogowski - Elżbieta Prokazo - panna - 54

  Landsberg Janina - - - 04.11.1879 - Julian Aleksander - Emilia Katarzyna - Salnicka - sz - Jan Salnicki - Kazimiera Anasińska - żona Feliksa - 132

  Laskowicz Wiktor - - - 08.09.1888 - Feliks - Joanna - Szulc - sz - Izydor Światocha - Maria Podgórska - żona Jana - 120

  Lebiedziewicz Stanisław - - - 13.02.1883 - Michał - Petronela - Sumbor - ? - Jan Jakubowicz - Marianna Paszkiewicz - - 12

  Lebiedziewicz Władysław - - - 19.07.1884 - Michał - Petronela - Sumbor - ? - Antoni Brodowski - Katarzyna Szesajkowska (?) - - 76

  Lebiedziewicz Helena - - - 10.11.1881 - Michał - Petronela - Sumbor - - Jerzy Jastrzębski - Maria Paszkiewicz - - 121

  Lebiedzińska Maria - - - 29.11.1893 - Wincenty - Anna - Szlaszkiewicz - ch - Antoni Juszkiewicz - Maria Czarniawska - - 191

  Lebiedzińska Jadwiga - - 01.01.1895 - 02.01.1895 - Wincenty - Anna - Laskowska - ch - Michał Subocz - Aniela Dzienis - - 1

  Lebiedziński Józef - - - 18.08.1891 - Wincenty - Anna - Slezkowicz - ch - Mateusz Talarkowski - Michalina Witkowska - - 103

  Lebiedziński Michał - - - 25.12.1896 - Wincenty - Anna - Sleskowicz - ? - Józef Bobrowicz - Katarzyna Daukszewicz - panna - 190

  Legawiec Alfons - - - 19.11.1892 - Jan - Malwina - Jurewicz - ch - Karol Michniewicz - Zofia Wyszemirska - - 165

  Legun Anna Maria - - - 17.01.1893 - Franciszek - Helena - Jakublewicz - m - dr. Witold Więcławski - Maria Dymszo - żona Henryka - 12

  Legunas Helena - - 1903-06-02 - 1903-06-07 - Konstanty - Antonina - Barbarowicz - ch - Józef Kalinowski - Józefa Lewkowicz - - 56

  Legunko Cezary - - - 28.07.1891 - Antoni - Marianna - Czekulańska - ch - Kacper Michałowski - Katarzyna Guniewicz - - 92

  Legunko Stanisław - - - 28.07.1891 - Antoni - Marianna - Czekulańska - ch - Jan Komar - Lucja Germanowicz - - 93

  Lejda Kazimiera - - - 23.03.1882 - Stanisław - Tekla - Maculewicz - - Wincenty Bałzukiewicz - Katarzyna Matusewicz - - 31

  Lejfer Stanisław - - - 07.05.1891 - ojciec nieznany - Anna - Lejferowa - m - Kazimierz Ruczyński - Teofila Sprengienówna - - 63

  Lejkowicz Tomasz - - - 10.01.1886 - Feliks - Aniela - Małyszewicz - ch - Józef Filistowicz - Maria Gruntner (?) - - 5

  Lejkowska Zofia - - 1902-10-13 - 1902-10-23 - Feliks - Anna - Nowaszewska - ch - Kazimierz Tubas - Zofia Chlebowska - panna - 134

  Lejkowski Bronisław - - - 11.07.1893 - Feliks - Anna - Nowaszewska - ch - Konstanty Pomarnacki - Marianna Kondratowicz - - 118

  Lejkowski Hipolit - - 02.12.1895 - 26.12.1895 - Feliks - Anna - Nowosz - ch - Maciej Zinkiewicz - Marianna Giecewicz - żona Władysława - 209

  Lejkowski Antoni - - - 31.07.1888 - Feliks - Anna - Nowaszewska - ch - Kazimierz Naruszkiewicz - Michalina Pieczur - - 110

  Lelis Jadwiga - - 06.05.1899 - 16.05.1899 - Józef - Tekla - Gieczewska - ch - Feliks Lelis - Dominika Sosnowska - żona Piotra - 77

  Lelis Zofia - - 1900-11-15 - 1900-11-19 - Józef - Tekla - Gieczewska - ch - Józef Wołejszo - Maria Wiszniewska - - 145

  Lemieszew Tomasz Antoni - - 1865 - 02.01.1880 - Jakub - Paulina - Minerowicz - - Jerzy Młyński - Urszula Pieszkurówna - panna - 1

  Lenartowicz Marianna - - - 28.07.1885 - Antoni - Magdalena - Sobolewska - sz - Andrzej Sobolewski - Aniela Gadomska (?) - - 77

  Lenkszewicz Justyna Maria - - - 20.04.1878 - Feliks - Ewelina - Kuplewska - sz - ks. Franciszek Lenkszewicz - Maria Lenkszewicz - - 55

  Leńska Janina Maria Józefa - - - 16.01.1885 - Zenon - Anna - Brzozowska - sz - Gabriel Zalewski - Maria Jelińska - - 9

  Leonowicz Andrzej - - 1901-11-30 - 1901-12-09 - Karol - Franciszka - Wołkowicka - ch - Józef Bartoszewicz - Michalina Cielecka - żona Kazimierza - 153

  Leonowicz Stanisław Józef - - - 29.09.1882 - Sylweriusz - Joanna - Dobejko - sz - Piotr Rutkowski - Julia Niedźwiedzka - - 115

  Leonowicz Aleksandra - - - 19.09.1879 - Sylweriusz - Joanna - Dabejko - sz - Aleksy Taraszkiewicz - Antonina Platt - - 114

  Leoszko Kazimierz - - - 27.12.1884 - Kazimierz - Dominika - Michniewicz - m - Józef Piotrowski - Rozalia Grinald - - 128

  Leoszko Ludwika - - - 26.12.1886 - Kazimierz - Dominika - Michniewicz - m - Ludwik Grinwald - Elżbieta Leoszko - - 146

  Leoszko Józef - - - 07.01.1888 - Kazimierz - Dominika - Michniewicz - m - Ignacy Szablewicz - Emilia Bazicka - panna - 8

  Lepin Anna - - - 09.04.1884 - Jan - Malwina - Bylińska - m - Mitrofan Denisow - Maria Kozłowska - - 44

  Leszczewicz Bronisław - - 16.11.1899 - 28.11.1899 - Karol - Konstancja - Budźko - ch - Bronisław Kroj (?) - Julia Juchniewicz - żona Edwarda - 169

  Leszczyński Edward - - 1901-03-18 - 1901-04-29 - Tomasz - Józefa - Jeleńska - ? - Antoni Gleb - Emilia Niedźwiedzka - żona Jana - 50

  Leszkiewicz Jan - - - 27.01.1877 - Józef - Teofila - Karpowicz - ch - Jan Lissowski (?) - Marianna Siemaszkowa - - 24

  Leszkiewicz Fabian - - - 28.01.1879 - Józef - Teofila - Karpowicz - ch - Fulgenty Siemaszko - Róża Warapowicz - - 13

  Leszkowicz Bolesław - - 1905-11-27 - 1905-12-08 - Piotr - Karolina - Dokalska - ch - Jan Wasilewski - Maria Raczko - - 158

  Leśniewski Romuald - - - 05.02.1892 - Heliodor - Jadwiga - Macewicz - sz - Edward Wróblewski - Michalina Leszczyńska - - 20

  Leśniewski Franciszek - - - 10.10.1879 - Jan - Aniela - Borysewicz - m - Rudolf Korsak - Maria Fleury - żona Antoniego - 120

  Lewandowski Jan Antoni - - - 30.01.1880 - Gustaw - Julia - Wesołowska - sz - Michał Faliński - Jadwiga Majewska - żona Adolfa - 15

  Lewik Aleksandra (Zisla) - - - 30.09.1890 - Hersz - Ginda - Bronsztejn - m - Julian Pawłowski - Katarzyna Baranowska - - 103

  Lewko Zofia - - 1904-08-01 - 1904-08-15 - Ignacy - Wincenta - Cytrynowicz - ch - Józef Lewko - Izabela Lewko - - 112

  Lewkowicz Anna - - 1902-12-22 - 1903-01-05 - Jan - Józefa - Harasymowicz - ch - Konstanty Lege - Adela Bychowska - - 2

  Lewkowicz Zofia - - - 07.02.1884 - Kazimierz - Felicja - Tatarzyńska - ch - Apolinary Dawidowicz - Urszula Wiedernikowa - - 14

  Lewkowicz Władysław - - 1880 - 26.04.1881 - ojciec nieznany - Józefa - Lewkowicz - m - Józef Matuszewski - Helena Tomaszewska - - 49

  Lewkowicz Piotr Stanisław - - - 08.05.1878 - Józef - Konstancja - Piotrowicz - sz - Mikołaj Frąckiewicz - Julia Kolendo - panna - 63

  Lewszewicz Mieczysław - - - 12.06.1883 - Ludwik - Tekla - Piotrowska - ch - Aleksander Jasiński - Maria Bojko - - 60

  Lewszewicz Cezary - - - 03.12.1878 - Ludwik - Tekla - Piotrowska - ch - Jan Michałowski - Ewa Bogdanowicz - - 136

  Liber Helena - - - 02.05.1878 - Jan - Marianna - Horbaczewska - m - Alfons Sobolewski - Karolina Piotrowska - - 59

  Liber Bronisława - - - 02.05.1878 - Jan - Marianna - Horbaczewska - m - Jan Korzon - Julia Horbaczewska - - 60

  Lichodziejewska Kazimiera - - 04.03.1895 - 16.03.1895 - Aleksander - Maria - Pawłowska - ? - Julian Wiszniewski - Maria Gorkowska - żona Franciszka - 35

  Lichotowicz Władysław - - 1902-10-21 - 1902-11-03 - Wincenty - Scholastyka - Pietkiewicz - ch - Konstanty Rymkiewicz - Anna Gladel - żona Sylwestra - 141

  Lickunas Konstancja - - 1901-10-10 - 1901-10-14 - Stanisław - Zuzanna - Klimas - ch - Kazimierz Salamon - Józefa Klimas - - 127

  Likszo Jadwiga - - - 19.04.1883 - Ignacy - Helena - Uszakowska - ch - Kazimierz Stempkowski - Maria Nikołajewa - - 37

  Likszo Julian - - - 27.01.1885 - Ignacy - Helena - Uszakowska - ch - Alfons Orzechowski - Waleria Trocka - - 16

  Likszo Ignacy - - - 01.01.1886 - Ignacy - Helena - Uszakowska - ch - Wincenty Podwiński - Anna Sadowska - - 1

  Likszo Paulina - - - 11.11.1887 - Maciej - Katarzyna - Siemaszko - ch - Bolesław Zniszczyński - Paulina Jakubowska - panna - 133

  Likszo Zygmunt - - - 16.10.1888 - Ignacy - Helena - Uszakowska - ch - Wincenty Malinowski - Antonina Kropow - żona Józefa - 136

  Likszo Helena Jadwiga - - - 18.12.1877 - Ignacy - Konstancja - Tomaszewicz - ch - Felicjan Litwinowicz - Ewa Bartoszewicz - - 140

  Likszo Maria - - - 16.11.1879 - Ignacy - Urszula - Tomaszewicz - ch - Jan Likszo - Zofia Krupowiczowa - - 140

  Lilejko Aleksander - - 1901-09-30 - 1901-10-07 - Kazimierz - Rozalia - Koczgan - ch - Szymon Ławrytik (?) - Aleksandra Jeleńska - - 126

  Lilejko Jan - - 1903-07-23 - 1903-08-03 - Kazimierz - Rozalia - Koczgan - ch - Jan Brażunas - Sabina Kulwinowicz - - 83

  Lilejko Bronisława - - 1900-09-03 - 1900-09-17 - Kazimierz - Rozalia - Koczgan - ch - Michał Szylejko - Wiktoria Koczgan - panna - 124

  Limanowska Jadwiga - - 15.10.1894 - 06.11.1894 - Franciszek - Julia - Rusak - sz - Mikołaj Jakutowicz - Malwina Kalinowska - - 153

  Limanowska Maria - - 11.10.1898 - 11.10.1898 - Franciszek - Julia - Rusakowa - sz - Faustyn Czajkowski - Oktawia Mickiewicz - - 131

  Limanowska Antonina - - 1903-05-09 - 1903-05-26 - Franciszek Rafał - Julia - Russakowa - sz - Władysław Danilewicz - Urszula Radzewicz - żona Kajetana - 53

  Limanowski Walerian Witold - - - 04.05.1897 - Franciszek - Julia - Rusakowa - sz - Adam Przyjemski - Maria Szabłowska - panna - 75

  Limanowski Wiktor - - 1900-03-06 - 1900-04-11 - Franciszek - Julia - Russak - sz - Franciszek Koncewicz - Petronela Łapin - żona Konstantego - 58

  Lincewicz Jan - - - 05.05.1891 - Antoni - Adela - Bernatowicz - ch - Michał Szocik - Gryzelda Bernatowicz - - 61

  Lincewicz Maria - - - 17.08.1893 - Antoni - Adela - Bernatowicz - ch - Mikołaj Kislaw (?) - Zofia Sinkiewicz - - 143

  Linkowski Bronisław - - 1904-10-06 - 1904-10-10 - Michał - Urszula - Marcinkiewicz - ch - Józef Piotrowski - Katarzyna Czeczot - - 141

  Lipin Kazimierz - - - 21.10.1887 - Jan - Julia - Masiukiewicz - ? - Siergiej Konowicz - Paulina Wiszniewska - panna - 122

  Lipińska Zofia - - - 10.08.1897 - Adam - Scholastyka - Bogucka - ch - Andrzej Pawłowski - Paulina Kaczarewska - panna - 129

  Lipnicka Maria Helena - - - 25.07.1877 - Józef - Zofia - Wasilewska - sz - Konstanty Prat - Maria Lewbun (?) - - 92

  Lipniewicz-Mikutaniec Witold - - 1903-11-14 - 1903-12-01 - Wincenty - Joanna - Daukszo - ch - Witold Lipniewicz - Adela Daukszo - - 142

  Lipska Bronisława - - - 20.09.1881 - ojciec nieznany - Anastazja - Lipska - sz - Aleksander Nowicki - Stanisława Kułakowska - - 96

  Lisowicz Marian - - - 15.08.1893 - ojciec nieznany - Apolonia - Lisowicz - sz - Jan Mikołajczyk - Jadwiga Rójkowska - - 140

  Lisowska Janina - - 1904-06-01 - 1904-07-24 - Antoni - Zofia - Pieczegonis - ? - Ludwik Gieryng - Józefa Szatrowska - - 103

  Lisowski Jan - - 31.12.1894 - 08.01.1895 - Jan - Michalina - Janowicz - ? - Józef Bejer - Maria Żebrowska - - 3

  Lisowski Antoni Wacław - - 1901-06-12 - 1901-06-15 - Antoni - Zofia - Poczeganis - obywatele Królestwa Polskiego - Antoni Dymszo - Anna Kowalewska - żona Mikołaja - 78

  Lisowski Henryk Olgierd - - 1902-12-12 - 1902-12-29 - Antoni - Zofia - Pieczionis - obywatele Królestwa Polskiego - Wacław Szatrowski - Emilia Poczegańska - panna - 154

  Litomska Helena - - - 12.09.1882 - Józef - Maria - Mozolewska - m - Bolesław Dobrowolski - Maria Wołodkowicz - - 105

  Litomski Józef - - - 09.04.1884 - Józef - Maria - Mozolewska - m - Franciszek Januszewicz - Zofia Kościukiewicz - panna - 43

  Litwin Edward - - - 25.03.1896 - Antoni - Joanna - Sielewicz - ch - Aleksander Żyliński - Stefania Stefanowicz - panna - 45

  Lodko Kajetan Olgierd - - - 27.12.1884 - Aleksander - Sabina - Bielewicz - ch - Kazimierz Stempkowski - Stefania Baniewicz - - 129

  Lodko Ryszard - - - 29.01.1880 - Aleksander - Sabina - Bielewicz - ch - Ryszard Pierusiejc - Albertyna Nowicka - - 14

  Lodko Sabina - - - 27.03.1877 - Aleksander - Sabina - Bielewicz - ch - Radca N. N. - Barbara Malinowska - - 43

  Ludko Katarzyna - - - 02.04.1879 - Aleksander - Sabina - Bilinowicz - ch - Ryszard Pietrusewicz - Kazimiera Dabecka - - 36

  Lutkiewicz Kazimiera - - - 08.03.1892 - Józef - Wincenta - Dziugiewicz - ? - Maciej Piszczyk - Weronika Lutkiewicz - - 48

  Lutkiewicz Antoni - - 27.10.1895 - 30.10.1895 - Józef - Wincenta - Dziugiewicz - ? - Jan Bizunowicz - Józefa Czypkus - żona Dionizego - 180

  Lutkiewicz Maria - - - 02.02.1897 - Józef - Wincenta - Dziugiewicz - ch - Kazimierz Minkowski - Emilia Frąckiewicz - żona Filipa - 30

  Łabuć Wiktor Bernard - - - 22.08.1887 - Aleksander Franciszek - Wanda - Drabińska - sz - Konstanty Łabuć - Malwina Berent - panna - 95

  Łajewska Władysława - - 25.09.1895 - 15.10.1895 - Ignacy - Domicela - Staszkiewicz - ch - Ignacy Moksewicz - Julia Wojewódzka - żona Ignacego - 171

  Łajewska Wanda - - - 12.01.1897 - Ignacy - Domicela - Staszkiewicz - ch - Stanisław Kazinowski - Józefa Grudzińska - żona Adolfa - 11

  Łajewska Maria - - 1902-04-20 - 1902-04-21 - Ignacy - Domicela - Staszkiewicz - ch - Ignacy Czaples - Adolfina Kruman - - 60

  Łajewski Wacław - - 18.09.1898 - 20.10.1898 - Ignacy - Domicela - Staszkiewicz - ch - Antoni Sajkowski - Maria Raczko - - 139

  Łajewski Kazimierz - - 1901-01-12 - 1901-02-04 - Ignacy - Domicela - Staszkiewicz - ? - Józef Falkowski - Zofia Kulbacka - żona Dionizego - 16

  Łajewski Wilhelm - - 1904-04-06 - 1904-04-19 - Ignacy - Domicela - Staszkiewicz - ch - Dionizy Kulbacki - Irena Archimowicz - - 64

  Łajewski Stanisław - - 1905-12-02 - 1906-01-01 - Ignacy - Domicela - Staszkiewicz - ch - Jan Zieleniecki - Zofia Morozowska - - 3

  Łajęcka (?) Wanda Joanna - - 1867 - 28.07.1882 - Alfred - Olimpia - Bielecka - sz - Paweł Malinin - Anna Minczewska - - 87

  Łajęcki (?) Witold - - 1870 - 28.07.1882 - Alfred - Olimpia - Bielecka - sz - hr. Jan Horn - Anna Minczewska - - 88

  Łajęcki (?) Zygmunt - - 1874 - 28.07.1882 - Alfred - Olimpia - Bielecka - sz - hr. Jan Horn - Anna Minczewska - - 89

  Łajęcki (?) Tadeusz - - 1878 - 28.07.1882 - Alfred - Olimpia - Bielecka - sz - Antoni Abłamowicz - Wanda Łajęcka - - 90

  Łajko Piotr - - - 30.10.1883 - Ignacy - Józefa - Rozwadowska - ch - Felicjan Zalewski - Wilhelmina Kuczyńska - - 115

  Łakowicz Włodzimierz - - 1868 - 11.08.1877 - Ferdynand Józef - Pelagia - Horbaczewska - sz - Justyn Daszkiewicz - Anna Bujwid - - 98

  Łakowicz Aleksander - - - 30.03.1878 - Ferdynand Józef - Pelagia - Horbaczewska - - Jan Eysymont - Zofia Dawidowicz - - 45

  Łapin Wanda - - - 15.10.1884 - Antoni - Maria - Rymkiewicz - ch - Rajnald Paszkowski - Maria Rymkiewicz - - 99

  Łapińska Józefa Seweryna - - - 22.08.1877 - Aleksander - Wincenta - Dobrowolska - sz - Ignacy Damman - Zofia Lego - - 104

  Łastowski Stanisław - - - 17.09.1878 - Franciszek - Helena - Wołkowicz - m - Józef Maciejewski - Katarzyna Turonkówna - - 112

  Łaszas Stanisław - - - 26.07.1883 - ojciec nieznany - Magdalena - Łaszas - m - Wincenty Sienicki - Franciszka Lewonowicz - - 78

  Łaszkiewicz Józef - - - 13.03.1888 - Justyn Józef Kalasanty - Anna Aleksandra - Odachowska - sz - Napoleon Odachowski - Maria Iwanowa - - 56

  Łatok Józef - - 1901-12-05 - 1901-12-23 - Konstanty - Rozalia - Niewiadomska - m - Jan Kalwelis - Agnieszka Ladowska - żona Piotra - 156

  Łatwis Maria - - - 30.10.1889 - Franciszek - Rachela - Jasiewicz - ch - Piotr Bikuć - Helena Jasiewicz - - 128

  Ławiński Stanisław - - - 27.12.1881 - Wincenty - Helena - Piotrowska - sz - Antoni Boguszewicz - Teofila Możejko - - 134

  Ławrynowicz Czesław - - 1900-03-23 - 1900-04-10 - Antoni - Michalina - Szmaukszto - m - Antoni Iwaszkiewicz - Zofia Niewiadomska - panna - 54

  Ławrynowicz Henryk Zenon - - 1901-12-22 - 1902-01-27 - Antoni - Michalina - Szmaukszto - m - Walerian Jeżewski - Waleria Łukaszewicz - żona Wiktora - 34

  Ławrynowicz Bolesław - - 1903-11-14 - 1903-12-25 - Antoni - Michalina - Szmaukszto - m - Jan Szmaukszto - Wiktoria Michałowska - panna - 147

  Ławrynowicz Adela - - 1904-06-30 - 1904-07-01 - Aleksander - Paulina - Ułan vel Ulin - ch - Stanisław Pietrusiewicz - Katarzyna Pietranis - - 95

  Ławrynowicz Tadeusz - - 1905-08-12 - 1905-08-13 - Antoni - Michalina - Szmaukszto - m - Edward Rynkiewicz - Anna Wojnicka - - 104

  Ławrynowicz Kazimierz - - - 07.10.1886 - Mikołaj - Zofia - Krasowska - ch - Szymon Tyłło - Agata Wojciechowicz - panna - 111

  Ławrynowicz Ludwika - - - 20.07.1888 - Józef - Ludwika - Sałownin (?) - ? - Aleksander Ławrynowicz - Zofia Borecka - żona Wincentego - 107

  Ławrynowicz Jan - - - 11.02.1880 - Mikołaj - Maria - Krasowska - ch - Franciszek Malinowski - Justyna Kulewicz - - 23

  Ławrynowicz Helena - - - 24.05.1881 - Mikołaj - Zofia - Krasowska - ch - Antoni Wojciechowicz - Leonora Krasowska - - 59

  Ławrynowicz Michał - - - 10.10.1882 - Mikołaj - Zofia - Krasowska - ch - Jakub Sietkowski - Eleonora Krasowska - - 118

  Ławrynowicz Maria - - - 16.04.1878 - Piotr - Bogumiła - Stankiewicz - - Jan Doksztan - Zofia Rynkiewicz - - 47

  Ławrynowicz Antoni - - - 21.05.1878 - Mikołaj - Maria - Krassowska - ch - Stanisław Anc - Rozalia Olszewska - - 69

  Ławrynowicz Mikołaj - - - 21.05.1878 - Mikołaj - Maria - Krassowska - ch - Kazimierz Prunskun - Zofia Krassowska - - 70

  Łazarowicz Helena - - - 16.04.1889 - Andrzej - Antonina - Lachowicz - ? - Władysław Giecewicz - Antonina Subocz - panna - 48

  Łoc Anna Barbara (Chana) - - - 16.05.1893 - Icek - Tamara - nieczytelne - m - Konstanty Bartkiewicz - Karolina Lejbowicz - - 181

  Łodzińska Izabela - - 1905-07-20 - 1905-08-18 - Leon - Maria - Lipińska - m - Edmund Kowalski - Helena Jędrzejewicz - żona Teodora - 109

  Łodziński Alfred - - 1903-01-02 - 1903-02-09 - Leon - Maria - Lipińska - m - Edmund Kowalski - Genowefa Sankowska - - 15

  Łojko Ignacy - - - 23.08.1887 - Ignacy - Józefa - Strobejko (Strubejko) - sz - Piotr Strubejko - Anna Jankowska - - 100

  Łojko Maria - - - 23.10.1881 - Ignacy - Józefa - Strobejko (Strubejko) - ch - Rafał Brodowski - Urszula Łojko - - 109

  Łokis Jadwiga - - - 25.02.1891 - Józef - Anna - Sudinkiewicz - ? - Franciszek Krzysztofowicz - Anna Rakowska - - 32

  Łokis Bronisława - - - 14.06.1887 - Józef - Anna - Sudnikiewicz - ? - Ignacy Łakis - Bronisława Kamieńska - panna - 61

  Łokucijewska Teresa - - - 05.11.1878 - Michał - Lucyna - Bildziukiewicz - sz - hr. Edward Mostowski - Albertyna Bildziukiewicz - - 128

  Łomanowicz Aleksander - - - 22.04.1879 - Józef - Julia - Narkiewicz - m - Władysław Wąsowicz - Teofila Ginszugowa ? - - 51

  Łomiańska Zofia - - 28.01.1894 - 21.03.1894 - Wincenty - Zofia - (Sajewicz) - m - Jan Iwaszkiewicz - Franciszka Iwaszkiewicz - - 42

  Łomiański Wincenty - - - 11.11.1890 - Wincenty - Zofia - Sajewicz - m - Wincenty Andruszkiewicz - Konstancja Sienkiewicz - - 124

  Łomiański Adolf - - - 10.12.1892 - Wincenty - Zofia - Sajewicz - ch - Jakub Jarmołkowicz - Izabela Andruszkiewicz - - 182

  Łomska Jadwiga - - - 09.11.1884 - Władysław - Rozalia - Dejnowicz( ?) - m - Aleksander Nowski - Julia Jadzewicz - - 110

  Łopato Zygmunt - - - 10.02.1891 - Justyn - Józefa - Borejszo - ch - Jan Rymaszkiewicz - Józefa Tomaszewska - - 21

  Łopato Maria - - - 22.11.1887 - Justyn - Józefa - Borejszo - ch - Jan Rymaszkiewicz - Tekla Borejsza - panna - 139

  Łopato Paweł - - - 01.11.1893 - Justyn - Józefa - Borejszo - ch - Paweł K...ski - Józefa Jasiukianiec (?) - - 177

  Łopatowska Kazimiera - - - 01.07.1879 - Jan - Stefania - Gorbun - ch - Walerian Gorbun - Eugenia Lenczewska - - 82

  Łopatowski Władysław - - - 13.08.1884 - Jan - Stefania - Garbin - m - Józef Songajło - Wiktoria Dereszkiewicz - - 85

  Łopatowski Stanisław - - - 17.01.1882 - Jan - Stefania - Garbina - ch - Walerian Garbina - Gryzelda Garbinówna - - 9

  Łopatyńska Zofia Cecylia - - 22.11.1894 - 14.01.1895 - Jan Aleksander - Elwira Józefa - Niemczynowicz - sz - Justyn Malecki - Florentyna Niemczynowicz - - 5

  Łopatyński Michał - - - 11.01.1893 - Jan Aleksander - Elwira - Niemczynowicz - sz - Książę Michał Ogiński - księżna Adela Massalska - żona Aleksandra - 7

  Łopiałło Franciszek - - - 22.09.1891 - Kajetan - Agnieszka - Aszakiewicz - ch - Feliks Bernatowicz - Felicja Dubowska - - 119

  Łopiałło Karol - - - 09.01.1894 - Kajetan - Agnieszka - Aszakiewicz - ch - Michał Czywilis - Ewelina Wołkowicz - - 4

  Łossowska Marta - - - 20.02.1891 - Konstanty - Maria - Wieczerkowska - sz - Maciej Jarzęmski - Apolonia Jaszutis - - 28

  Łotachow Stefan - - 11.08.1898 - 16.08.1898 - Konstanty - Rozalia - Bezprozwanija vel Niewiadomska - m - Michał Tankiewicz - Marianna Szałkowska - - 106

  Łotacz vel Płatacz Kleofas - - 1904-09-25 - 1904-10-04 - Piotr - Kazimiera - Rozwadowska - ch - Stanisław Budełajtis - Anna Stankiewicz - - 136

  Łotarewicz Helena - - - 21.06.1892 - Kazimierz - Marianna - Lencewicz - ? - Piotr Kuźma - Adela Dowlat - - 101

  Łotarewicz Bolesław - - 13.02.1898 - 18.02.1898 - Bonifacy - Antonina - Czarniawska - ch - Józef Grudziński - Konstancja Rajszys - żona Wincentego - 28

  Łowińska (Ławińska) Jadwiga - - - 28.08.1877 - Wincenty - Helena - Piotrowska - sz - Józef Piotrowski - Franciszka Jankowska - - 105

  Łozowska Jadwiga Maria - - - 28.02.1892 - Michał - Józefa - Pieślakowa - ? - Kazimierz Jackiewicz - Maria Iwaszkiewicz - - 22

  Łozowska Helena - - 15.06.1899 - 27.06.1899 - Leonard - Rozalia - Ejlak - ch - Sylwester Łozowski - Franciszka Dolska - panna - 98

  Łozowska Jadwiga - - 1905-02-15 - 1905-02-27 - Bolesław - Julia - Fedorowicz - ch - Jan Zieniewicz - Łozowska - panna - 20

  Łozowski Kazimierz - - - 05.03.1893 - Konstanty - Maria - Wieczerkowska - sz - Jan Biegański - Julia Łossowska - - 44

  Łozowski Zygmunt - - - 29.01.1897 - Michał - Józefa - Wojciechowicz - m - Antoni Chojecki - Olga Rachmanin - panna - 24

  Łozowski Alfons - - 1901-09-25 - 1901-09-27 - ojciec nieznany - Weronika - Łozowska - ? - Wiktor Józefowicz - Paulina Matulis - - 124

  Łozowski Bronisław - - 1902-08-30 - 1902-09-15 - Leonard - Rozalia - Ejlak - ? - Jan Obuchowski - Marianna Staszewska - - 109

  Łozowski Wincenty - - 1903-04-05 - 1903-04-07 - Bolesław - Julianna - Fedorowicz - ch - Maciej Burbulis - Weronika Łozowska - - 30

  Łuczyński Jan - - 28.01.1899 - 07.02.1899 - Jan - Michalina - Bundzewicz - ch - Józef Łuczyński - Józefa Bundzewicz - panna - 30

  Łukaszewicz Władysława - - - 09.07.1893 - Jan - Marianna - Żylińska - ? - Andrzej Furs - Barbara Narbucka - - 116

  Łukaszewicz Stanisław Leonard - - 21.03.1894 - 27.03.1894 - Wiktor - Wiktoria Elżbieta - Warszewicz - sz - Adolf Ozewicz - Maria Warszewicz - - 46

  Łukaszewicz Jadwiga - - 10.05.1895 - 11.05.1895 - Jan - Maria - Żylińska - ? - Józef Januszkiewicz - Antonina Piasecka - żona Jakuba - 73

  Łukaszewicz Anna - - - 23.10.1896 - Ludwik - Ewa - Panasewicz - ch - Władysław Kossowski - Karolina Jakutowicz - żona Antoniego - 159

  Łukaszewicz Konstanty Franciszek - - - 31.10.1896 - Konstanty - Anna - Zygmuntowicz - ch - Stanisław Wiszniewski - Elżbieta Fedorowa - - 167

  Łukaszewicz Antoni - - 09.04.1899 - 19.04.1899 - Jan - Elżbieta - Gierasimowicz - ch - Jan Cziwilis - Antonina Borelew - panna - 60

  Łukaszewicz Julia - - 22.12.1899 - 25.12.1899 - Jerzy - Marianna - Iwaniec - ch - Apolinary Kłonisz - Petronela Czaj...ska - - 185

  Łukaszewicz Michalina - - 1901-11-02 - 1901-11-25 - Michał - Anna - Tarłowska - m - Józef Majewski - Maria Łukaszewicz - panna - 149

  Łukaszewicz Edward - - 1904-04-14 - 1904-05-02 - Michał - Anna - Tarłowska - m - Jan Sawaniewicz - Teofila Bartoszko - - 70

  Łukaszewicz Antoni - - 1905-08-21 - 1905-09-04 - Michał - Anna - Tarłowska - m - Izydor Łuszczyński - Julia Łukaszewicz - - 114

  Łukaszewicz Wacław - - 1905-11-26 - 1905-11-26 - Jan - Felicja - Szwedowicz - ch - Jerzy Wilkiewicz - Aniela Sołowiej - - 151

  Łukaszewicz Barbara - - - 04.12.1884 - Edward - Michalina - Piotrowicz - m - Kazimierz Pieślak - Maria Borkowska - - 117

  Łukaszewicz Józef - - - 02.06.1885 - Jan - Wiktoria - Bancewicz - ? - Józef Jurewicz - Maria Bortkiewicz - - 52

  Łukaszewicz Salomea - - - 24.11.1885 - Wincenty - Petronela - Walentynowicz - ? - Aleksander Maslis (?) - Paulina Łowińska - - 136

  Łukaszewicz Julia - - - 15.04.1886 - Edward Michał - Michalina - Piotrowicz - m - Julian Baranowski - Rozalia Łukaszewicz - - 36

  Łukaszewicz Władysław - - - 17.04.1888 - Jan - Wiktoria - Bancewicz - ? - Józef Moroz - Agata Bójko - panna - 66

  Łukaszewicz Kazimiera - - - 15.05.1888 - Jan - Elżbieta - Gierasimowicz - ch - Maciej Malinowski - Emilia Chorąży - panna - 81

  Łukaszewicz Józef - - - 25.10.1888 - Edward - Michalina - Piotrowicz - m - Lucjan Jundziłł - Antonina Szyszko - - 140

  Łukaszewicz Anna - - - 27.09.1889 - Jan - Elżbieta - Gierasimowicz - ch - Antoni Kiwlanis - Anna Bojarowska - - 116

  Łukaszewicz Bolesław - - - 23.07.1880 - Jan - Karolina - Oleszkiewicz - - Eugeniusz Bogdanowicz - Ludwika Brzezińska - - 93

  Łukaszewicz Stanisław - - - 23.11.1880 - Konstanty - Anna - Zygmuntowicz - ch - Sergiusz Jakubowicz - Helena Del - - 135

  Łukaszewicz Władysław - - - 17.05.1881 - Piotr - Anna - Naryłówna - - Wasyl Basko - Maria Aziekło - - 56

  Łukaszewicz Katarzyna - - - 06.12.1881 - Kazimierz - Ewa - Kowska (?) - m - Kazimierz Czarkowski - Tekla Bogdanowicz - - 127

  Łukaszewicz Ignacy - - - 04.02.1882 - Jan - Wiktoria - Bancewicz - - Jan Biełous - Agata Bujnicka - - 14

  Łukaszewicz Marcjanna - - - 01.05.1877 - Jan - Wiktoria - Bencewicz (Bancewicz) - - Julian Turowicz - Marianna Butkiewicz - żona Jana - 64

  Łukaszewicz Władysław Konrad - - - 16.07.1877 - Andrzej - Franciszka - Dubicka - sz - Antoni Turowicz - Justyna Bortkiewicz - - 84

  Łukaszewicz Malwina - - - 10.10.1877 - ojciec nieznany - Józefina - Łukaszewicz - m - Stefan Olenikow - Marianna Ligowska - - 120

  Łukaszewicz Stanisława Maria - - - 17.10.1877 - Justyn - Katarzyna - Cimochowicz - ch - Leopold Bańkowski - Maria Łuzinowa - - 122

  Łukaszewicz Leopold - - - 08.09.1878 - Ludwik - Ewa - Panasewicz - ch - Jan Romanas - Anna Swirska - - 110

  Łukaszewicz Antoni - - - 10.06.1879 - Jan - Wiktoria - brak nazwiska(Bancewicz) - - Julian Turowicz - Maria Winicka - - 67

  Łukaszewicz Piotr - - - 24.09.1879 - Justyn - Katarzyna - Cimachowicz - ch - Andrzej Czapowicz - Antonina Polanowska - - 115

  Łuksza Władysław - - - 08.06.1880 - Wincenty - Petronela - Walentynowicz - - Władysław Czyrski - Maria Anzolaite - panna - 70

  Łuksza Józef - - - 10.12.1878 - Józef - Karolina - Bortkiewicz - ch - Mieczysław Wojtkiewicz - Katarzyna Bortkiewicz - - 141

  Łukszo Jan - - - 06.10.1891 - Sylwester - Marianna - Giedrojć - ch - Nikodem Żabiński - Józefa Romejko - - 128

  Łukszo Józef - - 1904-12-28 - 1905-01-02 - Aleksander - Dominika - Kumlańska - ch - Feliks Pawlukojć - Julia Molis - - 2

  Łyndas (Łyndo) Genowefa - - 1904-09-30 - 1904-10-17 - Franciszek - Michalina - Praszkiewicz - ch - Antoni Łyndo - Stefania Praszkiewicz - - 145

  Łyndo Piotr - - 1901-10-19 - 1901-10-21 - Franciszek - Michalina - Pietkiewicz - ch - Michal Dubietis - Elżbieta Romanowska - - 130

  Łyndo Onufry - - 1903-06-12 - 1903-06-23 - Franciszek - Michalina - Praszkiewicz - ch - Marcin Lipnicki - Gryzelda Adamowicz - panna - 64

  Macewicz Jan - - - 02.10.1884 - Julian - Wiktoria - Sperska - m - Kazimierz Kisiel - Helena Krzysztofowicz - - 116

  Machowiecka Helena - - 23.02.1898 - 12.04.1898 - Józef - Helena - Gulbińska - ch - Michał Jałyński - Petronela Żebrowska - żona Jana - 51

  Maciejewicz Barbara Konstancja - - - 04.12.1880 - Hilary - Barbara - Kuszelewska - m - Dionizy Iwanowski - Stefania Witkowska - - 138

  Maciejewska Wiktoria - - - 06.04.1892 - Paweł - Franciszka - Żarnowska - sz - Henryk Zieniewicz - Aleksandra Zieniewicz - - 68

  Maciejewska Paulina - - 01.01.1895 - 22.01.1895 - Paweł - Franciszka - Żarnowska - sz - Konstanty Bortkiewicz - Elżbieta Ru... - żona Kazimierza - 9

  Maciejewska Helena - - - 28.05.1896 - Paweł - Franciszka - Żarnowska - sz - Tadeusz Zieniewicz - Marcela Matejko - panna - 74

  Maciejewska Teresa - - 27.05.1898 - 31.05.1898 - Paweł - Franciszka - Żarnowska - sz - Edward Chodźko - Maria Mielecka - - 64

  Maciejewski Jan - - 1903-12-24 - 1903-12-27 - ojciec nieznany - Łucja - Maciejewska - ch - Antoni Bejnarowicz - Aniela Józefowicz - żona Wiktora - 149

  Maciejewski Bolesław - - - 29.05.1880 - Józef - Anna - Czepanowska - - Ludwik Jarmasz(?) - Helena Antonowicz - - 64

  Maciesowicz Edward - - 1904-12-15 - 1904-12-26 - Konstanty - Monika - Runiewicz - ch - Aleksander Kudziewicz - Katarzyna Maczelis - - 169

  Macinkiewicz Józef - - - 02.11.1885 - Jan - Aleksandra - Grycun - ch - Feliks Pietranis - Helena Klimowicz - - 132

  Maciowska Maria - - 25.04.1895 - 11.05.1895 - Antoni - Urszula - Koronż - m - Michał Waluk - Kazimiera Sienkiewicz - panna - 74

  Maciulewicz Michał - - - 02.10.1883 - Paweł - Marianna - Szymieta - ch - Józef Gójrzewski - Helena Stankiewicz - - 106

  Mackiełło Jadwiga - - - 22.06.1893 - Adam - Władysława - Maciejewska - m - Józef Wołodkowicz - hrabina Zofia Kościałkowska - - 107

  Mackiełło Władysław - - - 01.06.1896 - Adam - Władysława - Maciejewska - ? - Józef Ważyński - Maria Ważyńska - panna - 73

  Mackieło Józef - - - 21.06.1892 - Adam - Władysława - Maciejewska - ? - Józef Skarbek-Ważyński - Maria Skarbek-Ważyńska - - 100

  Mackiewicz Weronika - - - 02.06.1891 - Aleksander - Zofia - Roubo - ch - Kazimierz Mackiewicz - Zofia Mazurówna - - 71

  Mackiewicz Anna - - - 02.08.1892 - Bolesław - Katarzyna - Kierul - ? - Konstanty Zaleski - Stefania Kordziel - - 118

  Mackiewicz Kazimiera - - - 17.05.1893 - Aleksander - Zofia - Pobiedzińska - ch - Zygmunt Rouba - Kazimiera Bogdanowicz - - 89

  Mackiewicz Zofia - - - 28.11.1893 - Piotr - Karolina - Miciuto - ch - Ignacy Sienkiewicz - Franciszka Dąbrowska - - 188

  Mackiewicz Zofia - - 14.11.1894 - 20.11.1894 - Bolesław - Katarzyna - Kierul - ? - Ignacy Prunckun - Krystyna Sadowska - - 157

  Mackiewicz Władysław - - 25.10.1894 - 27.12.1894 - Julian - Helena - Miedzińska - sz - Piotr Kosacki - Rozalia Jankowska - - 180

  Mackiewicz Katarzyna Helena - - 14.02.1895 - 19.02.1895 - Aleksander - Zofia - Roubo - ch - Tomasz Mackiewicz - Karolina Pietrusiewicz - żona Adama - 25

  Mackiewicz Józef - - 04.04.1895 - 06.04.1895 - Kazimierz - Zofia - Grabowska - ch - Antoni Hołowacz - Helena Rynkiewicz - żona Wincentego - 51

  Mackiewicz Józef - - 04.09.1895 - 14.09.1895 - Tomasz - Józefa - Żurawska - ch - Kazimierz Mackiewicz - Zofia Żurawska - panna - 156

  Mackiewicz Piotr - - - 25.02.1897 - Aleksander - Zofia - Roubo - ch - Ignacy Bogusławski - Izabela Balisewicz - żona Konstantego - 38

  Mackiewicz Helena - - - 20.04.1897 - Tomasz - Józefa - Żurawska - ch - Kazimierz Buzarewicz - Walerianna Mackiewicz - panna - 71

  Mackiewicz Maria - - - 27.04.1897 - Józef - Emilia - Iwaszkiewicz - m - Józef Iwaszkiewicz - Karolina Wiłkas - panna - 73

  Mackiewicz Anna - - 04.01.1898 - 06.01.1898 - Samuel - Stanisława - Stryszko (?) - ch - Adam Stempkowski - Józefa Łagunowicz - panna - 5

  Mackiewicz Jan - - 18.09.1898 - 20.09.1898 - Tomasz - Józefa - Żurawska - ch - Franciszek Trzeciak - Aniela Filipowicz - - 121

  Mackiewicz Stanisława - - 1900-01-24 - 1900-01-27 - Aleksander - Zofia - Roubo - ch - Jan Żwirblis - Józefa Mackiewicz - żona Tomasza - 13

  Mackiewicz Romuald - - 1900-04-09 - 1900-04-14 - ojciec nieznany - Waleria - Mackiewicz - ch - Kazimierz Mackiewicz - Konstancja Dziatłowska - panna - 61

  Mackiewicz Maria Marta - - - 07.09.1883 - Kazimierz - Serafina - Mark (?) - sz - Karol Mackiewicz - Regina Reniger - - 97

  Mackiewicz Helena - - - 18.12.1883 - Jan - Maria - Sobolewska - ch - Jan Romaszkiewicz - Rozalia Wołkowska - - 130

  Mackiewicz Aleksander - - - 30.06.1887 - Franciszek - Antonina - Grażewicz - m - Leon Mackiewicz - Józefa Ożarowska - wdowa - 71

  Mackiewicz Zofia - - - 27.05.1880 - Jan - Maria - Sobolewska - sz - Bolesław Lejszański (?) - Zofia Datejko(?) - - 63

  Mackiewicz Jadwiga - - - 15.10.1880 - Franciszek - Antonina - Grażewicz - m - Tomasz Koczan - Józefina Ozarowska - - 120

  Mackiewicz Leon Jan - - - 17.01.1882 - Jan - Maria - Sobolewska - ch - Piotr Wigiełło - Rozalia Wołkowska - - 10

  Mackiewicz Joanna - - - 23.08.1882 - Franciszek - Antonina - Grażewicz - m - Ludwik Lewszewicz - Konstancja Iłłakowicz - - 101

  Mackiewicz Maria - - - 01.10.1878 - ojciec nieznany - Emilia - Mackiewicz - ch - Maciej Rutkiewicz - Marianna Walukowicz - - 118

  Mackiewicz Ludwika Tekla - - - 12.09.1879 - Bronisław - Adela - Zawadzka - sz - Feliks Zawadzki - Wincenta Zawadzka - - 112

  Mackiewicz vel Brużas Władysława - - 1904-06-27 - 1904-07-04 - Kazimierz - Aleksandra - Szymanowska - ch - Antoni Mackiewicz - Michalina Kierul - - 97

  Maculewicz Dominik - - - 27.01.1891 - Michał - Maria - Duchowska - ? - Aleksander Jermałowski - Anna Gałkiewniówna - - 13

  Maculewicz Stanisław - - - 05.05.1893 - Mikołaj - Maria - Duchowska - ? - Józef Jotkiewicz - Józefa Tomaszewska - - 79

  Maculewicz Michał - - 01.06.1894 - 07.06.1894 - Mikołaj - Maria - Duchnowska - ? - Józef Jutkiewicz - Helena Marcinkiewicz - - 89

  Maculewicz Helena - - 06.11.1895 - 13.11.1895 - Mikołaj - Maria - Duchowska - ? - Jan Mażyn - Anna Woronowicz - żona Konstantego - 189

  Maculewicz Michał - - - 29.09.1896 - Józef Antoni - Julianna - Bankowska - m - Józef Judkiewicz - Maria Łukaszewicz - panna - 144

  Maculewicz Jadwiga - - 02.04.1898 - 12.04.1898 - Mikołaj - Marianna - Duchowska - ch - Kazimierz Maculewicz - Anna Woronowicz - żona Konstantego - 50

  Maculewicz Jadwiga - - 1900-03-28 - 1900-10-15 - Józef Stanisław - Jadwiga - Anasińska - sz - Arkadiusz Korczewski - Józefa Burniewicz - panna - 136

  Maculewicz Jan - - - 26.06.1883 - Mikołaj - Maria - Duchowska - ? - Kazimierz Szarecki - Rozalia Pietraszkiewiczowa - - 65

  Maculewicz Aleksandra - - - 10.12.1884 - Stanisław - Aleksandra - Niewiarowicz - sz - Konrad Kozłowski - Zofia Skawińska - - 118

  Maculewicz Anastazja - - - 25.01.1886 - Mikołaj - Anastazja - Duchowska - ? - Józef Gołązowski - Katarzyna Szarecka - - 10

  Maculewicz Weronika - - - 11.01.1887 - Mikołaj - Maria - Duchowska - ? - Michał Zawistowski - Helena Stankiewicz - panna - 6

  Maculewicz Teodor - - - 18.06.1889 - Mikołaj - Marianna - Duchowska - ? - Józef Kostecki - Jadwiga Piotrowska - - 72

  Maculewicz Józefa Władysława - - - 15.04.1881 - Stanisław Antoni - Aleksandra - Niewiarowicz - sz - Piotr Chrystanowicz-Sztiber - Stefania Kozłowska - - 46

  Maculewicz Aleksander - - - 25.07.1882 - Mikołaj - Marianna - Duchowska - - Paweł Maculewicz - Wiktoria Szpakowska - - 85

  Maćkaniec Maria - - - 27.12.1881 - Antoni - Pelagia - Wołkowska - ch - Wacław Milewski - Joanna Maksymowicz - - 135

  Maćko Franciszek - - 02.04.1894 - 18.04.1894 - Walenty - Maria - Maler - ch - Michał Krupski - Helena Mackiewicz - - 58

  Majewska Maria - - 1904-02-02 - 1904-02-08 - Edward - Anna - Rogowska - ch - Wiktor Hultaj - Konstancja Kucharewicz - - 22

  Majewska Maria - - - 09.05.1877 - Antoni - Zofia - Krzysztof - ch - Kajetan Karol - Stefania Zakrzewska - panna - 72

  Majewska Albertyna - - - 17.06.1877 - Adolf - Jadwiga - Karczewska - sz - Dr. Hipolit Jundziłł - Julia Lewandowska - - 75

  Majewska Józefa - - - 15.12.1878 - Adolf - Jadwiga - Karczewska - sz - Ksawery Karczewski - Zofia Majewska - - 144

  Makarska Zofia - - 1905-08-15 - 1905-10-02 - Henryk - Maria - Pietraszewska - ? - Ludgard Makarski - Eugenia Bujnowska - - 124

  Makarski Antoni - - 1904-02-24 - 1904-06-04 - Henryk - Maria - Pietraszewska - sz - Michał Kozłowski - Helena Domeradzka - - 90

  Makowska Jadwiga - - 1901-10-13 - 1901-10-21 - Ilja (?) - Melania - Leonowicz - ch - Piotr Mokrocki - Rozalia Sapiego - - 131

  Makowski Czesław - - - 26.02.1889 - Wacław Leon - Apolonia - Chełmińska - sz - Feliks Zawadzki - Maria Zawadzka - - 24

  Maksymowicz (Poźniak) Kazimierz - - 1900-09-24 - 1900-10-08 - Stanisław - Julia - Poźniak - m - Kazimierz Sylwanowicz - Elżbieta Sakowicz - żona Jana - 133

  Makutonowicz Antoni - - 1901-01-01 - 1901-01-07 - Aleksander - Eleonora - Szydejcz - ch - Józef Wołkowicz - Józefa Bejnarowicz - żona Franciszka - 4

  Malczewski Wacław - - 11.03.1899 - 20.04.1899 - Damazy - Julia Michalina - Soroczyńska - m, Kielce - August Zitner - Julia Węgrzyn - żona Sebastiana - 64

  Malecka Wacława Justyna - - 1903-12-17 - 1904-01-03 - Jan Justyn - Gabriela - Niemczynowicz - sz - Wacław Niemczynowicz - Jadwiga Tomaszewska - wdowa - 1

  Malecka Jadwiga - - - 09.11.1886 - Justyn - Maria - brak danych - sz - Józef Bursz - Jadwiga Tomaszewska - - 121

  Malecka Paulina Teofila - - - 30.04.1877 - Justyn - Maria - Karenicka - sz - Romuald Malecki - Michalina Karenicka - - 62

  Malecki Aleksander - - - 02.09.1884 - Kacper - Konstancja - Pawłowska - ch - Augustyn Szłango - Katarzyna Gulbińska - - 87

  Malecki Stanisław - - - 02.08.1887 - Kacper - Konstancja - Pawłowska - ch - Augustyn Sztango - Anna Wierszułowska - - 81

  Malinowska Wanda - - - 17.05.1893 - Kajetan - Anna - Łozkowicz - ch - Jan Niewiadomski - Karolina Niewiadomska - - 90

  Malinowska Jadwiga - - - 22.11.1893 - Antoni - Zofia - Lebiedziewicz - sz - Józef Borejko - Zofia Puzyrewska - - 186

  Malinowska Jadwiga - - - 02.02.1896 - Kajetan - Anna - Łozinkowicz - ch - Marcin Pożerycki - Antonina Swirska - panna - 16

  Malinowska Michalina - - - 02.02.1897 - Franciszek - Rozalia - Karpowicz - ch - Wincenty Aszkiełowicz - Petronela Poźniak - żona Aleksandra - 27

  Malinowska Maria - - 1902-02-19 - 1902-05-19 - Józef - Rozalia - Mickiewicz - ch - Kacper Wysocki - Karolina To...ur - - 72

  Malinowska Maria - - - 18.08.1885 - Kajetan - Anna - Łazinkowicz - ch - Józef Bielonis - Katarzyna Monszcz - - 86

  Malinowska Stefania - - - 26.12.1888 - Kajetan - Anna - Łazinko - ? - Bolesław Dajnowski - Emilia Ławrynowicz - - 168

  Malinowska Konstancja - - - 20.09.1881 - Franciszek - Emilia - Daukszo - m - Franciszek Nowicki - Maria Wolska - - 97

  Malinowska Melania - - - 09.11.1882 - Franciszek - Józefa - Iwaszkiewicz - m - Jan Czauzen - Helena Borsi - - 134

  Malinowska brak imienia - - - 08.04.1884 - Franciszek - Józefa - Iwaszkiewicz - m - Jan Dorożejko - Wiktoria Anc - - 39

  Malinowska Anna - - - 06.02.1877 - Adam - Antonina - Bielańska - - Antoni Narbutowicz - Anna Palczewska - - 13

  Malinowski Bronisław - - - 16.10.1891 - Kajetan - Anna - Łazinko - ch - Wincenty Staniewicz - Emilia Ławrynowicz - - 132

  Malinowski Antoni - - - 28.07.1896 - Antoni - Zofia - Lebiedź - sz - Jan Balukiewicz - Emilia Elizanowicz - panna - 115

  Malinowski Wiktor - - - 27.12.1897 - Kajetan - Anna - Łozinko - ch - Marcin Pożerycki - Anna Sinkiewicz - panna - 193

  Malinowski Alfons - - 10.03.1899 - 14.03.1899 - Kajetan - Anna - Łazinko - ch - Franciszek Gogis - Stefania Kamińska - - 44

  Malinowski Konstanty - - 10.03.1899 - 14.03.1899 - Kajetan - Anna - Łazinko - ch - Marcin Pożarycki - Helena Sinkiewicz - - 45

  Malinowski Władysław - - 27.06.1899 - 09.07.1899 - Władysław - Zofia - Oganowska - m - Jan Sosnowski - Michalina Strebejko - żona Józefa - 105

  Malinowski Stanisław - - 1900-07-07 - 1900-08-13 - Władysław - Zofia - Oganowska - m - Kazimierz Daukszo - Maria Koziełł-Poklewska - żona Kazimierza - 105

  Malinowski Piotr - - 1901-11-26 - 1901-12-03 - Kajetan - Józefa - Piwarun - ch - Wincenty Łozinko - Józefa Sinkiewicz - panna - 171

  Malinowski Władysław - - 1902-12-27 - 1902-12-27 - Kajetan - Józefa - Piwarun - ch - Władysław Kuleszo - Józefa Sinkiewicz - - 159

  Malinowski Józef - - - 19.04.1883 - Kajetan - Anna - Łozinko - ch - Stefan Statkiewicz - Wiktoria Łozinko - - 36

  Malinowski Karol - - - 11.11.1884 - Józef - Józefa - Abaniewicz - m - Franciszek Gizo - Paulina Kowalewska - - 107

  Malinowski Piotr - - - 30.06.1885 - Jan - Józefa - Oleszkiewicz - m - Józef Karolewicz - Adalia Oleszkiewicz - - 63

  Malinowski Mikołaj - - - 12.01.1886 - Jan - Karolina - Jankowska - m - Michał Popow - Maria Hryniewiecka - - 8

  Malinowski Bolesław - - - 03.05.1887 - Kajetan - Anna - Łazinko - ? - Michał Paszkiewicz - Katarzyna Monicz - - 49

  Malinowski Władysław - - - 20.01.1880 - Jan - Karolina - Jankowska - - Jan Herbacewicz - Paulina Tichomirow - - 11

  Malinowski Grzegorz - - - 22.05.1877 - Jan - Karolina - Jankowska - m - Jan Gorbacewicz - Paulina Ponomarenko - - 65

  Malinowski Jan - - 1878 - 07.01.1879 - Adam - Antonina - Bielewicz - - Maksymilian Zajkowski - Helena Hajdamowiczowa - - 1

  Malko Adam - - - 26.05.1891 - Adam - Antonina - Sakowicz - ch - Antoni Cyniewicz - Helena Żento - - 69

  Malko Ferdynand - - - 31.01.1893 - Adam - Antonina - Sakowicz - ch - Jan Kochanowski - Józefa Furs - - 23

  Malko Apolonia - - 18.04.1894 - 08.05.1894 - Adam - Antonina - Sakowicz - ch - Jan Kozakowski - Józefa Firtt (?) - - 72

  Malko Pelagia - - - 12.06.1896 - Adam - Antonina - Sakowicz - ch - Jan Czekatowski - Katarzyna Pietkiewicz - żona Dominika - 89

  Malko Leonard - - - 28.12.1897 - Adam - Antonina - Sakowicz - ch - Franciszek Jankojć - Stefania Wieczerkowska - żona Józefa - 197

  Malko Anastazja - - 09.03.1899 - 16.03.1899 - Adam - Antonina - Sakowicz - ch - Jan Raczycki - Stefania Wieczerkowska - żona Józefa - 46

  Malko Jadwiga - - 1900-09-23 - 1900-10-01 - Adam - Antonina - Sakowicz - ch - Wiktor Józefowicz - Teofila Szymańska - wdowa - 131

  Malko Leonard - - 1902-09-27 - 1902-10-27 - Adam - Antonina - Sakowicz - ? - Michał Miranowski - Teofila Szymańska - wdowa - 139

  Malko Helena - - 1904-01-01 - 1904-02-01 - Adam - Antonina - Sakowicz - ch - Kazimierz Kowaliunas - Maksymilina Kochanowska - - 13

  Malko Eugenia - - 1905-10-01 - 1905-11-06 - Adam - Antonina - Sakowicz - ch - Konstanty Symonowicz - Maria Wawrzyniec - - 138

  Malko Stanisława - - - 28.06.1887 - Adam - Antonina - Sakowicz - ch - Stanisław Stankiewicz - Rozalia Ławrzopisowa (?) - żona Jana - 68

  Malko Teofila - - - 29.06.1888 - Adam - Antonina - Sakowicz - ch - Wiktor Naruszewicz - Teofila Szymańska - wdowa - 100

  Malko Bronisława - - - 14.11.1889 - Adam - Antonina - Sakowicz - ch - Wiktor Naruszewicz - Teofila Szymańska - - 135

  Malkowski Stanisław - - 1905-11-16 - 1905-12-25 - Romuald - Emilia - Hryniewicz - ch - Józef Filipowicz - Kazimiera Butkiewicz - - 168

  Malona-Meleta(Melech) Zofia - - - 18.11.1877 - Michał - Maria - Bartosiewicz - - Paweł Gryszkiewicz - Marianna Wołodkowa - - 134

  Małachowska Adela - - - 08.03.1892 - Wincenty - Konstancja - Raczkowska - m - Jan Tarasewicz - Rachela Bogdanowicz - - 47

  Małachowska Helena - - 1902-07-10 - 1902-07-14 - Julian - Ewa - Masztelis (Mentel) - sz - Jerzy Staszewicz - Anna Genuja (?) - - 96

  Małachowska Cecylia - - - 25.12.1883 - ojciec nieznany - Helena - Małachowska - sz - Antoni Obolewicz - Rozalia Urbanowicz - - 134

  Małachowska Kazimiera - - - 22.01.1881 - Anioł - Celina - Suchocka - sz - Mieczysław Oziębłowski - Teofila Połońska - - 7

  Małachowska Antonina - - - 18.07.1882 - Anioł - Cecylia - Suchocka - m - Kazimierz Klikowicz - Teofila Połońska - - 82

  Małachowski Mieczysław - - 1901-07-16 - 1901-07-22 - Julian - Ewa - Mentel (Masztelis) - sz - Antoni Małachowski - Apolonia Jankowska - panna - 99

  Małachowski Romuald - - 1906-02-08 - 1906-02-12 - Ignacy - Anna - Matujzo - sz - Jerzy Staszelis - Emilia Bednarska - - 25

  Małachowski Kazimierz - - - 27.07.1886 - Anioł - Celina - Suchocka - m - Kazimierz Klikowicz - Wiktoria Czarnocka - - 86

  Małachowski Benedykt - - - 30.03.1888 - Anioł - Celina - Suchocka - m - Władysław Fijałkowski - Maria Gujska - żona Walentego - 61

  Małachowski Józef - - - 26.11.1889 - Wincenty - Konstancja - Raczkowska - m - Konstanty Klementowicz - Józefa Drozdowska - żona Antoniego - 141

  Małachowski Jan - - - 11.03.1877 - Anioł - Celina - Suchocka - m - Józef Rymsza - Scholastyka Denisiewicz - panna - 29

  Małyszkiewicz Jan - - ?.?.1895 - 21.12.1898 - Szołom - Goda - Szapiro - m - Samuel Sinkiewicz - Adela Osmołowska - panna - 176

  Małyszkiewicz z d. Szapiro Józefa (Goda) - - ?.?.1866 - 21.06.1898 - Berko - Touba - Gitlis - m - Samuel Sinkiewicz - Adela Osmołowska - panna - 78

  Małyszko Jan - - - 14.12.1888 - Paweł - Marianna - Kuczyńska - ch - Józef Piasecki - Elżbieta Kuczyńska - panna - 163

  Mamenas Bronisław - - - 09.08.1892 - Jerzy - Ludwika - Masiulewicz - ? - Michał Reskowicz - Jadwiga Korsak - - 121

  Mamenas Anna - - 10.03.1895 - 28.03.1895 - Jerzy - Ludwika - Masiulewicz - ? - Ignacy Łabuński - Michalina Korsak - panna - 41

  Mamenas Helena - - - 20.07.1897 - Jerzy - Ludwika - Masiulewicz - ? - Jan Abulewicz - Anna Sokołowska - żona Franciszka - 120

  Maniukiewicz Julia - - - 29.03.1892 - Leonard - Joanna - Miłaszewska - m - Aleksander Ostaniewicz - Paulina Gryszkiewicz - - 62

  Maniukiewicz Aniela - - 02.10.1895 - 22.10.1895 - Leonard - Joanna - Miłoszewska - m - Stanisław Gajdarowicz - Ludwika Ostaniewicz - żona Franciszka - 175

  Maniukiewicz Zofia - - 28.12.1897 - 06.01.1898 - Leonard - Joanna - Miłoszewska - m - Adolf Krzywicki - Marianna Audorowicz - żona Józefa - 3

  Mansewicz Kazimierz - - - 21.05.1878 - Hilary - Barbara - Kuszelewska - m - Ildefons Balukiewicz - Aniela Sidorowicz - - 71

  Mańkowski Józef - - - 15.06.1889 - Wiktor Bronisław - Stefania - Mikulska - sz - Aleksander Wasilewski - Julia Puciatycka - żona Łukasza (?) - 71

  Maracz Stefan - - - 14.12.1891 - Andrzej - Zofia - Balińska - ? - Michał Bilmin - Rozalia Subocz - - 159

  Maracz Helena - - - 06.04.1893 - Andrzej - Zofia - Balińska - ? - Aleksander Pławski - Aniela Nienartowicz - - 68

  Maracz Józef - - - 17.05.1881 - ojciec nieznany - Marianna - Maracz - m - Antoni Rynkiewicz - Paulina Pacewicz - - 58

  Marcewicz Stanisław Bronisław - - - 25.05.1888 - Julian - Wiktoria - Sperska - m - Kazimierz Kisiel - Paulina Naruszkiewicz - żona Kazimierza - 87

  Marcewicz Edward - - - 29.04.1882 - Julian - Wiktoria - Sperska - m - Kazimierz Kisiel - Aniela Bielewiczowa - - 53

  Marcewicz Maria - - - 06.05.1879 - Julian - Wiktoria - Sperska - m - Kazimierz Kisiel - Julia Onoszkowa - - 55

  Marcewicz Józef - - - 06.01.1887 - Julian - Wiktoria - Sperska - m - Franciszek Krzysztofowicz - Aleksandra Krotkowa - panna - 4

  Marcijewski Paweł - - - 25.08.1880 - Józef - Paulina - Jakowicka - m - Edward Czyż - Stefania Pizani - - 105

  Marcinian Alfons - - - 01.11.1892 - Józef - Anna - Masenas - ? - Aleksander Michniewicz - Marianna Kozłowska - - 157

  Marcinkiewicz Adam - - - 28.12.1897 - Ignacy - Helena - Kublicka - m - Józef Żilionis - Stefania Tomaszewska - żona Józefa - 194

  Marcinkiewicz Władysław - - 19.11.1899 - 23.11.1899 - Ignacy - Helena - Kublicka - m - Antoni Jurgielewicz - Petronela Augustynowicz - panna - 170

  Marcinkiewicz Jadwiga - - 1901-05-27 - 1901-06-25 - Ignacy - Helena - Kublicka - ? - Wiktor Józefowicz - Helena Bogdanowicz - panna - 85

  Marcinkiewicz Zofia - - 1903-05-12 - 1903-05-25 - Aleksander - Anna - Ulczyńska - ch - Jan Sawko - Emilia Bodziak - - 49

  Marcinkiewicz Stanisława - - 1904-04-29 - 1904-05-09 - Maciej - Marianna - Taukun - ch - Antoni Szwabowicz - Marcjanna Taukun - - 73

  Marcinkiewicz Aleksander - - 1904-10-09 - 1904-10-17 - Aleksander - Marianna Anna - Ulczyńska - ch - Józef Jacz - Emilia Bogdzian - panna - 142

  Marcinkiewicz Maria Barbara - - - 09.12.1880 - Konstanty Marian - Maria - Gregorowicz - sz - Roman Marcinkiewicz - Kamilla Grygorowicz - - 142

  Marciszewska Maria - - - 04.03.1879 - Antoni - Emilia - Michałowska - ch - Aleksander Chruszczow - Helena Wasyl - - 27

  Marciszewski Kazimierz - - - 06.04.1897 - Jan - Marianna - Oleszkiewicz - ch - Władysław Kuczyński - Rozalia Bartoszewicz - żona Stanisława - 55

  Marciszewski Jakub - - - 26.07.1883 - Antoni - Emilia - Michałowska - ch - Stanisław Zajączkowski - Weonika Subiennikowiczowa - - 79

  Marciszewski Rafał - - - 26.07.1883 - Antoni - Emilia - Michałowska - ch - Aleksander Narkiewicz - Aniela Zajączkowska - - 80

  Marecka (Mierecka) Stefania - - 02.04.1894 - 19.04.1894 - Aleksander - Henrietta - Frinkler (Trinkler) - m - Jan Wołk - Maria Krutyńska (?) - - 61

  Mariańska Norberta - - - 05.07.1892 - Kazimierz - Maria - Korsak - m - Alojzy Popławski - Ludwika Balińska - - 107

  Mariańska Jadwiga - - - 11.06.1889 - Kazimierz - Maria - Korsak - m - Maciej Mariański - Ewa Korsak - żona Józefa - 70

  Markiewicz Stefania - - - 23.01.1894 - Tomasz - Helena - Mackiewicz - ch - Józef Wiszniewski - Krystyna Siesicka - - 11

  Markiewicz Helena - - - 21.10.1896 - Kazimierz - Weronika - Zinkiewicz - ? - Bolesław Zinkowicz - Barbara Narbut - panna - 158

  Markiewicz Zofia - - 11.03.1887 - 1905-06-11 - ojciec nieznany - Aleksandra - Markiewicz - sz - Bolesław Rusiecki - Wirginia Rusiecka - wdowa - 76

  Markiewicz Maria - - - 04.07.1883 - ojciec nieznany - Elżbieta - Markiewicz - sz - Ludwik Pawiłonis - Aleksandra Żukowska - - 73

  Markiewicz Maria - - - 17.10.1879 - Mikołaj - Kazimiera - Dawidowicz - sz - Piotr Jodko - Karolina Jackiewicz - żona Jana - 127

  Markiewicz Józef Paweł - - - 22.12.1879 - Zygmunt - Helena - Sommerfeld - sz - Paweł Michałowski - Józefa Chróścicka - żona Zdzisława - 144

  Markowicz Ludwik - - - 01.12.1890 - Antoni - Ewa - Aleksandrowicz - ch - Witold Abokamowicz - Petronela Witkiewicz - - 134a

  Markowicz Jadwiga - - - 16.02.1892 - Antoni - Ewa - Aleksandrowicz - ch - Karol Kamajewski - Helena Groto (Groszo?) - - 31

  Markowicz Zofia Petronela - - - 19.02.1878 - Mikołaj - Kazimiera - Dawidowicz - sz - Jan Jackiewicz - Konstancja Kochanko - - 25

  Markowska Helena - - - 02.02.1892 - Kazimierz - Agata - Sienkiewicz - ch - Józef Juszkiewicz - Maria Ulecka - - 17

  Markowski Kazimierz - - 14.03.1894 - 20.03.1894 - Kazimierz - Agata - Sinkiewicz - ch - Józef Jurkiewicz - Zofia Łomiańska - - 40

  Markowski Jan - - 1902-06-21 - 1902-06-23 - ojciec nieznany - Rozalia - Markowska - ? - brak zapisu - brak zapisu - - 111

  Markowski Kazimierz - - - 26.02.1884 - Jakub - Izabela - Julikowicz - sz - Tomasz Niewiarowicz - Kazimiera Cedrowska - - 27

  Markowski Jan - - - 05.07.1881 - Antoni - Julia - Szyszło - ch - Julian Borkowski - Anna Szyszło - - 70

  Markun Władysław - - - 28.03.1885 - Kazimierz - Tekla - Skokowska - ch - Waldemar Biuszer (Buecher?) - Klementyna Niedzielska - - 34

  Markun Helena - - - 24.08.1886 - Kazimierz - Tekla - Skokowska - ? - Aleksander Kozłowski - Kamila Jarasewicz - - 92

  Markun Zofia - - - 26.04.1888 - Kazimierz - Tekla - Skokowska - ? - Szymon Podzius (?) - Sabina Markiewicz - żona Juliana - 74

  Markun Bronisław - - - 03.12.1889 - Kazimierz - Tekla - Skokowska - ? - Antoni Narowski - Anna Lejfert - - 144

  Markunas Jan - - 17.11.1899 - 05.12.1899 - Jerzy - Bronisława - Rynkiewicz - ch - Wincenty Kowalewski - Stefania Korwiel - panna - 173

  Markunas Józef - - 1905-05-31 - 1905-06-12 - Jerzy - Bronisława - Rynkiewicz - ch - Michał Grynkiewicz - Marcjanna Paszko - - 77

  Marszałek Witold - - 1901-05-06 - 1901-05-13 - Rafał - Karolina - Tulkowicz - ch - Marcin Lubecki - Marianna Szymkunas - panna - 64

  Martinelis Jadwiga - - - 02.12.1891 - Józef - Józefa - Ławrynowicz - ch - Aleksander Żorawowicz - Kazimiera Jasowicz - - 153

  Martinelis Stanisława - - - 07.09.1897 - Józef - Kazimiera - Pieślak - m - Mikołaj Pejsachowicz - Apolonia Jagiełło - żona Aleksandra - 145

  Martinelis Maria - - - 29.01.1884 - Józef - Józefa - Ławrynowicz - ch - Aleksander Kierdejko - Aniela Gojrzewska - - 10

  Martinelis Stefania - - - 24.11.1887 - Józef - Józefa - Ławrynowicz - ch - Leon Kurczyn - Maria Żunywowicz (?) - żona Kazimierza - 141

  Martinelis Józef - - - 12.05.1889 - Józef - Józefa - Ławrynowicz - ch - Józef Sienkiewicz - Anna Grabowska - wdowa - 56

  Martinelis Franciszek - - 03.10.1894 - 06.10.1894 - Józef - Józefa - Ławrynowicz - ch - Kazimierz Żarawowicz - Helena Żarawowicz - - 134

  Masiewicz Julian - - - 14.04.1891 - Józef - Urszula - Markiewicz - ? - Walerian Kowiński - Józefa Przybosko - - 46

  Masiewicz Antoni - - - 22.05.1893 - Józef - Urszula - Markiewicz - ch - Stanisław Rudziński - Maria Romer (?) - - 95

  Masiewicz Piotr - - 15.10.1895 - 22.10.1895 - Justyn - Petronela - Baczulis - ch - Władysław Asminski - Helena Zalewska - - 173

  Masiewicz Piotr - - - 21.01.1896 - Józef - Urszula - Markiewicz - ? - Antoni Masiewicz - Malwina Dwilewicz - żona Stanisława - 11

  Masiewicz Kazimierz - - - 21.02.1896 - Adam - Marianna - Biedulska - ? - Konstanty Zaleski - Anna Satkiewicz - żona Adama - 24

  Masiewicz Anna - - - 21.02.1896 - Adam - Marianna - Biedulska - ? - Michał Możejko - Petronela Kristalewa - żona Archipa - 25

  Masiewicz Władysław - - 27.06.1898 - 29.06.1898 - Adam - Marianna - Biedulska - ch - Jan Błonkowski - Elżbieta Biełogołowa - - 73

  Masiewicz Jan - - 06.01.1899 - 24.01.1899 - Józef - Urszula - Markiewicz - ch - Józef Dwiero - Izabella Masiewicz - żona Antoniego - 20

  Masiewicz Anna - - 1900-10-23 - 1901-03-18 - Józef - Urszula - Markiewicz - ? - Józef Szynkiewicz - Stefania Bogdzewicz - - 30

  Masiewicz Eleonora - - - 12.02.1889 - Józef - Urszula - Markiewicz - ? - Jerzy Palewicz - Władysława Tabortowska - - 17

  Masiewicz Jan Wiktor - - - 26.10.1878 - Stanisław - Anastazja - Jeleńska - ch - Wiktor Wasiutyński - Maria Iwaszkiewicz - - 123

  Masiuk Stefan - - 1904-09-02 - 1904-09-19 - Ignacy - Karolina - Radziunas - ch - Jerzy Bilewicz - Tekla Kunkiewicz - - 128

  Masiukiewicz Antonina - - - 09.09.1891 - Michał - Zofia - Strusiłko - ? - Jan Stankiewicz - Anna Dubowska - - 114

  Masiul Petronela - - - 25.02.1896 - Jan - Petronela - Masiewicz - ? - Ludwik Dwilewicz - Petronela Masiewicz - żona Józefa - 29

  Masłowska Helena - - 1904-08-10 - 1904-08-22 - Walerian - Julia - Karpowicz - ch - Józef Masłowski - Marianna Masłowska - - 118

  Masłowski Władysław - - 1903-06-06 - 1903-06-15 - Ignacy - Barbara - Dimżylis - ch - Piotr Makrycki - Zofia Ostapko - panna - 61

  Maszkowski Kleofas - - - 12.10.1880 - Franciszek - Józefa - Waszkiewicz - m - Cyprian Jasiński - Antonina Czertowicz - panna - 123

  Maślińska Zofia - - - 15.08.1893 - Stanisław - Eleonora - Niemcewicz - ch - Adam Bojarczyk - Józefa Szmatowicz - - 139

  Maślińska Helena - - - 25.12.1896 - Adam - Józefa - Sznejder - ch - Franciszek Szumski - Helena Szumska - żona Józefa - 192

  Maślińska Genowefa Bronisława - - 06.01.1899 - 15.01.1899 - Adam - Józefa - Schneider - ch - Michał Połoński - Antonina Sokołowska - żona Andrzeja - 15

  Maśliński Aleksander - - - 20.01.1892 - Adam - Józefa - Schneider - ch - Feliks Kulikowski - Michalina Maślińska - - 12

  Maśliński Antoni - - - 27.12.1893 - Adam - Józefa - Sznejder - ch - Józef Lutkiewicz - Anna Wiszniewska - - 204

  Matejko Henryk - - 1903-09-04 - 1903-10-19 - Aleksander - Zofia - Łunkiewicz - m - Aleksander Dybowski - Apolonia Sawicka - - 125

  Matejko Witold - - 1905-02-07 - 1905-02-16 - Aleksander - Zofia - Łunkiewicz - m - Józef Trocki - Stefania Trocka - - 17

  Matejko Władysław - - 1905-12-31 - 1906-01-01 - Konstanty - Jadwiga - Wiekieć - ch - Sylwester Misiukiewicz - Eleonora Wiekieć - - 2

  Matejun Mikołaj - - - 29.04.1887 - Konstanty - Adela - Leśniewska - ? - Andrej Zelencow - Zofia Niedźwiedzka - żona Jerzego - 47

  Matejunas Jan - - - 09.02.1897 - Józef - Marianna - Buciuto - ch - Marcin Pietrukaniec - Józefa Dowgiałło - panna - 32

  Matiejunas Kazimierz - - 26.07.1898 - 26.07.1898 - Józef - Marcella - Buciuto - ch - Hipolit Piotrowicz - Marianna Matiejunas - - 88

  Matiejunas Marianna - - 1902-10-13 - 1902-10-20 - Ignacy - Maria - Dydziak - ch - Antoni Mackiewicz - Michalina Rusiecka - panna - 128

  Matulewicz Helena - - 17.09.1894 - 25.09.1894 - Maciej - Maria - Zubrycka - ? - Andrzej Januszkiewicz - Ksenia Sawicka - - 128

  Matulewicz Zofia - - - 11.02.1896 - Maciej - Maria - Zubrycka - ? - Michał Pietrusiewicz - Franciszka Łukaszewicz - panna - 20

  Matusewicz Władysław - - - 21.06.1892 - Teodor Wincenty Witold - Aleksandra Irena - Fiorentini - sz - Władysław Fiorentini - Anna Mol - - 102

  Mączyńska Katarzyna - - 30.04.1899 - 27.05.1899 - Feliks Rajmund - Apolonia - Kozłowska - sz - Ignacy Mokrzecki - Katarzyna Kozłowska - - 80

  Medejszo Aleksander - - 1903-04-23 - 1903-04-27 - Michał - Dominika - Mickiewicz - ch - Paweł Turczynowicz - Tekla Pucharzewska - panna - 40

  Medekszo Wanda Władysława - - - 11.01.1881 - Bolesław Franciszek - Paulina - Michniewicz - sz - Klemens Sawaszkiewicz - Eufemia Szarska - - 4

  Mejłun Jan - - 1902-02-26 - 1902-03-10 - Franciszek - Zofia - Dacewicz - ch - Edward Zalewski - Petronela Czajkowska - żona Onufrego - 11

  Mejłun Józef - - - 08.09.1887 - ojciec nieznany - Weronika - Mejłun - ch - Kazimierz Kalinowski - Joanna Kowszyniec - - 107

  Mejłun Zofia - - - 19.09.1882 - ojciec nieznany - Franciszka - Mejłun - ch - Michał Mickun - Kazimiera Stankiewicz - - 108

  Mejłun Zofia - - - 25.02.1879 - ojciec nieznany - Franciszka - Mejłun - ch - Jan Kowszyniec - Aniela Sienkiewicz - - 22

  Mejnartowicz Ludwik - - - 20.07.1897 - Ludwik - Małgorzata - Teubner - sz - Ludwik Sokoliński - Anna Ożarowska - żona Kacpra - 122

  Mejnartowicz Bolesław - - 1901-01-28 - 1901-03-03 - Ludwik - Małgorzata - Teubner - sz - Kacper Opsarowski - Karolina Lawender - panna - 24

  Melech Bronisława - - - 04.10.1881 - Michał - Maria - Bartosiewicz - - Aleksander Gerżan - Malwina Lepin - - 99

  Menowek (?) Marianna (Chaja-Lea) - - - 03.06.1897 - Aszer - Bela - brak nazwiska - m - Stanisław Kalinowski - Anna Rotmistrz - panna - 101

  Mężyńska Stefania - - - 25.10.1892 - Hipolit - Magdalena - Stankiewicz - m - Nikodem Marcinkiewicz - Aniela Strzelecka - - 155

  Mężyński Jan - - 02.01.1895 - 15.01.1895 - Hipolit - Magdalena - Stankiewicz - m - Zygmunt Mickiewicz - Paulina Januszkiewicz - - 6

  Michajłowska Wiktoria - - - 08.05.1897 - Józef - Ewa - Ławrynowicz vel Zyngiel - m - Michał Zimnicki - Katarzyna Bagdzewicz - wdowa - 77

  Michałowska Maria - - - 02.04.1890 - Kazimierz - Anna - Bobrowska z d. Szymańska - m - Izydor Kowalewski - Maria Drozdowicz - żona Ludomira - 32

  Michałowska Zofia - - - 22.05.1890 - Adam - Malwina - Taraszkiewicz - m - Piotr Gumbrycki - Teofila Roszańska - - 50

  Michałowska Helena - - - 08.03.1892 - Adam - Malwina - Taraszkiewicz - ? - Konstanty Szarski - Leonora Piwcenis - - 49

  Michałowska Józefa - - - 26.04.1892 - Kazimierz - Anna - Szymańska - m - Antoni Giecewicz - Józefa Martynelis - - 81

  Michałowska Felicja - - - 25.03.1896 - Feliks - Maria - Wierzbicka - ? - Antoni Antonowicz - Anna Żabiełowicz - panna - 47

  Michałowska Jadwiga - - - 09.06.1896 - Kazimierz - Anna - Szymańska - m - Józef Martinelis - Apolonia Naruszewicz - panna - 84

  Michałowska Michalina - - - 06.10.1896 - Piotr - Karolina - Tomaszewicz - ? - Rafał Tomaszewicz - Katarzyna Pawłowska - żona Jana - 147

  Michałowska Anna - - - 15.09.1897 - Kazimierz - Felicjanna - Tumas - ch - Piotr Kukla - Konstancja Kozakiewicz - żona Józefa - 148

  Michałowska Weronika - - 19.05.1899 - 20.06.1899 - Piotr - Karolina - Tomaszewicz - m - Jan Osipowicz - Maria Czerniawska - żona Adama - 88

  Michałowska Zofia - - 1900-02-21 - 1900-03-13 - ojciec nieznany - Józefa - Michałowska - m - Lucjan Żytkiewicz - Katarzyna Sawlan - panna - 38

  Michałowska Janina - - 1904-10-26 - 1904-11-07 - Edward - Marianna - Dowlasz - m - Stanisław Dowlasz - Maria Sokolińska - - 155

  Michałowska Helena - - 1904-12-15 - 1904-12-26 - Dominik - Maria - Łazarenko - ch - Stanisław Łozowski - Teofila Walentynowicz - - 168

  Michałowska Michalina - - 1905-06-24 - 1905-06-26 - Jerzy - Urszula - Jankowska - ch - Jakub Hajdamowicz - Felicja Michałowska - - 87

  Michałowska Józefa - - - 06.08.1885 - Józef - Józefa - Iwaszkiewicz - m - Jan Berkowski - Marianna Kalinowska - - 80

  Michałowska Helena - - - 18.06.1886 - Piotr - Karolina - Tomaszewicz - ? - Michał Niedajsza - Aniela Michniewicz - - 71

  Michałowska Weronika - - - 26.04.1888 - Adam - Malwina - Taraszkiewicz - ? - Stanisław Piwcenis - Józefa Mariańska - żona Macieja - 73

  Michałowska Helena - - - 17.08.1880 - Józef - Józefa - Iwaszkiewicz - m - Wincenty Rymkiewicz - Helena Borkowska - żona Adama - 101

  Michałowska Anna - - - 23.05.1879 - Józef - Katarzyna - Grygołowicz - sz - Jarosław Tański - Konstancja Monczuńska - - 62

  Michałowski Jan - - - 16.05.1893 - Piotr - Karolina - Tomaszewicz - ? - Kazimierz Wilkelis (?) - Aniela Michniewicz - - 83

  Michałowski Witold - - 30.01.1895 - 18.02.1895 - Feliks - Maria - Wierzbicka - sz - Michał Łozowski - Rozalia Siemaszko - żona Leona - 23

  Michałowski Stanisław - - 30.04.1899 - 09.05.1899 - Michał - Julia - Korolkiewicz - ch - Michał Bekisz - Zofia Protko - panna - 72

  Michałowski Stanisław - - 1902-03-01 - 1902-03-10 - Piotr - Karolina - Tomaszewicz - ? - S. (?) Tomaszewicz - Apolonia Stefanowicz - - 12

  Michałowski Wacław - - 1902-12-14 - 1902-12-25 - Dominik - Maria - Łazarenko - ch - Michał Jakuszczenko - Julia Łozowska - żona Stanisława - 155

  Michałowski Mieczysław - - 1903-02-03 - 1903-02-09 - Edward - Maria - Dowlasz - ch - Kózef Koceń - Julianna Michałowska - - 13

  Michałowski Antoni - - 1903-06-20 - 1903-06-29 - Piotr - Karolina - Tomaszewicz - ? - Ignacy Tomaszewicz - Katarzyna Pawłowska - żona Jana - 71

  Michałowski Julian - - 1903-08-08 - 1903-08-18 - Wincenty - Zofia - Zakrzewska - m - Piotr Walentynowicz - Katarzyna Andruszewicz - - 97

  Michałowski Wiktor - - 1904-03-27 - 1904-03-30 - Kazimierz - Felicjanna - Tumas - ch - Ignacy Nowicki - Konstancja Nowicka - - 52

  Michałowski Kazimierz - - 1905-03-24 - 1905-03-27 - Kazimierz - Aniela - Taraszkiewicz - ch - Julian Knysz - Zofia Michałowska - - 32

  Michałowski Antoni - - 1905-10-24 - 1905-10-28 - Jan - Michalina - Marcinkiewicz - ch - Kazimierz Aszkiełowicz - Tekla Czajkowska - - 134

  Michałowski Jan - - - 20.02.1883 - Józef - Józefa - Iwaszkiewicz - m - Wincenty Bondziński - Maria Kalinowska - - 18

  Michałowski Wincenty - - - 28.06.1885 - Piotr - Karolina - Tomaszewicz - ? - Piotr Tomaszewicz - Aniela Michniewicz - - 54

  Michałowski Bolesław - - 1887 - 28.02.1888 - Antoni - Maria - Karpowicz - ch - Zygmunt Sokołowski - Maria Markowska - panna - 44

  Michelis Stanisław - - 1902-08-01 - 1902-08-04 - Kazimierz - Anastazja - Karamos - ch - Tadeusz Jasiński - Weronika Witkowska - - 98

  Michmel Władysław - - - 13.04.1881 - Józef - Domicela - Płatkowska - ch - Władysław Kuczyński - Urszula Żekiłowa - - 35

  Michmel Helena - - - 04.02.1879 - Józef - Domicela - Płatkowska - ch - Grzegorz Mrozowski - Anna Michmelowa - - 17

  Michmel (?) Marianna - - - 27.12.1884 - Józef - Domicela - Płatkowska - ch - Augustyn Andrycen (?) - Urszula Żekinówna - - 126

  Michniewicz Helena - - - 07.11.1890 - Tomasz - Helena - Wicz (Wincz) - ? - Piotr Misiewicz - Zofia Harasymowicz - - 123

  Michniewicz Kazimierz - - - 03.02.1891 - Wincenty - Adolfa - Łuczko - ? - Hilary Kuleszo - Franciszka Hermalewicz - - 17

  Michniewicz Weronika - - - 13.01.1893 - Wincenty - Adolfa - Łuczko - ch - Józef Mordus - Teofila Możejko - - 8

  Michniewicz Antoni - - - 24.01.1893 - Tomasz - Helena - Wincz (Wicz) - ch - Ignacy Janusz - Józefa Terenim (?) - - 25

  Michniewicz Stefania - - 28.05.1894 - 04.06.1894 - Wincenty - Antonina - Łuczko - ? - Antoni Zamaro - Stefania Stankiewicz - - 94

  Michniewicz Apolonia - - - 07.01.1896 - Wincenty - Adolfina - Łuczko - ch - Wincenty Szczerba - Aniela Andruszkiewicz - panna - 3

  Michniewicz Józefa - - - 18.03.1889 - Tomasz - Helena - Wicz - ? - Jan Łapiński - Helena Witkowska - - 29

  Michno Helena - - - 19.04.1883 - Leon - Agnieszka - Szyszko - m - Adam Filimonowicz - Zofia Wołyńska - - 38

  Michno Jadwiga - - - 07.08.1877 - Leon - Agnieszka - Szyszko - m - Robert Świrszczewski - Konstancja Wołkowiczowa - - 97

  Michnowicz Julia - - 29.06.1894 - 04.07.1894 - Joachim - Aniela - Sokołowska - ch - Adam Spikiewicz - Anna Sokołowska - - 98

  Miciukiewicz Marianna - - - 29.04.1884 - Jan - Aleksandra - Gricius (?) - ch - Jan Kwiatkowski - Weronika Gryszowicz - - 49

  Mickaniec Antoni - - 1905-10-03 - 1905-10-08 - Antoni - Anna - Kwiatkowska - ch - Kajetan Mickanis - Zofia Jasutewicz - - 128

  Mickaniec Stefania - - - 06.08.1889 - Jan - Ewa - Czywil - ch - Franciszek Mikelis - Agata Mażul - - 94

  Mickańska Jadwiga - - 1876 - 08.04.1879 - Aleksander - Paulina - Biereznicka - sz - Stanisław Zdanowicz - Julia Elsner - - 47

  Mickiewicz Stanisław - - 1904-03-10 - 1904-03-14 - Józef - Helena - Grasińska (?) - ch - Jan Mickiewicz - Apolonia Grzybowska - - 32

  Mickiewicz Julia - - - 01.08.1883 - Władysław - Maria - Szwarc - sz - Stanisław Mickiewicz - Maria Pieńkowska - - 85

  Mickiewicz Anastazja - - - 06.01.1880 - ojciec nieznany - Klementyna - Mickiewicz - ch - Michał Czepanowski - Ewa Taraszkiewicz - - 3

  Mickiewicz Adela - - - 03.09.1878 - ojciec nieznany - Aleksandra - Mickiewicz - sz - Kazimierz Tworoński - Anna Pieńkowska - - 107

  Mickun Elżbieta - - - 29.05.1883 - Michał - Karolina - Obolewicz - ch - Jakub Wołoncewicz - Emilia Wojtkiewicz - - 52

  Mickun Helena - - - 08.09.1885 - Michał - Karolina - Obolewicz - ch - Michał Wojtkiewicz - Zofia Staszyńska - - 100

  Mickun Franciszek - - - 05.04.1889 - Michał - Karolina - Obolewicz - ch - Wincenty Ostrouch - Aniela Czapracka - - 36

  Mickun Cyriak - - - 16.08.1881 - Michał - Karolina - Obolewicz - ch - Władysław Wojtkiewicz - Antonina Raniewicz - - 88

  Mickun Zofia - - - 26.01.1877 - Michał - Karolina - Obolewicz - ch - Antoni Sinkiewicz - Antonina Rołowiczówna - - 6

  Mickun Jan - - - 05.11.1878 - Michał - Karolina - Obolewicz - ch - Józef Jundził - Jadwiga Skukowska - - 129

  Mickun Maria - - - 08.12.1879 - Michał - Karolina - Obolewicz - ch - Władysław Wojtkiewicz - Antonina Rołłowicz - - 141

  Midrowski Józef - - - 04.05.1886 - Józef - Anna - Gilówna - ch - Jerzy Kalitis (?) - Tekla Eldusowicz - - 50

  Midzgier Katarzyna - - - 16.10.1877 - Marcin - Maria - Odtonow - - Wincenty Kozakiewicz - Magdalena Baniewicz - - 121

  Miechowska Stefania - - - 20.06.1880 - ojciec nieznany - Stefania - Miechowska - m - Krzysztof Sodman - Rozalia Korolkowa - - 79

  Mieczkowski Wacław - - 06.03.1894 - 13.03.1894 - Adolf - Zofia - Wołejko - ch - Zygmunt Stanilewicz - Franciszka Wołejko - - 38

  Mieczkowski Edward - - 1900-03-17 - 1900-03-19 - Józef - Izabella - Małyszko - m - Bronisław Dubicki - Emilia Czerniawska - żona Edwarda - 39

  Mieczkowski Julian - - 1904-01-05 - 1904-01-17 - Jerzy - Anna Weronika - Grzybowska - sz - Władysław Gorski - Jadwiga Młodzianowska - żona Antoniego - 7

  Miedziuchowski Antoni - - - 14.01.1877 - Antoni - Magdalena - Kopacz - ch - Jan Korzeniewski - Katarzyna Sobotkiewicz - - 4

  Miedźwiecki Stefan - - 26.12.1894 - 30.12.1894 - ojciec nieznany - Tekla - Miedźwiecka - ch - Michał Miedźwiecki - Michalina Czereniewicz - - 183

  Miedźwiedzki Józef - - - 30.03.1897 - Szymon - Anna - Stankiewicz - ch - Jerzy Czerniawski - Paulina Daraszewicz - panna - 50

  Mierecka Konstancja - - 18.02.1898 - 06.04.1898 - Aleksander - Henrietta - Trinkler - m - Aleksander Matusewicz - Zofia Simplińska - żona Ludwika - 43

  Mierecka Zofia - - 1903-04-10 - 1903-05-11 - Aleksander - Henrietta - Trinkler - m - Ludwik Ciempliński - Zofia Juryn - żona Antoniego - 45

  Mierecki Franciszek - - - 01.11.1891 - Aleksander - Henrietta - Trinkler - m - Józef Michałowski - Katarzyna Wałł - - 137

  Mierecki Antoni - - 1900-06-12 - 1900-07-09 - Aleksander - Henrietta - Trinkler - m - Ludwik Ciempliński - Wiktoria Juchniewicz - żona Aleksandra - 93

  Mierzejewski Jan - - - 27.12.1890 - Antoni Fabian - Maria - Warzyńska - sz - Mikołaj Tołwiński - Maria Mierzejewska - - 149

  Mieszko Zofia - - - 07.04.1896 - Antoni - Emilia - Kochańska - ? - Wincenty Nowacki - Zofia Serafinowicz - żona Rafała - 55

  Mieszko Bronisław - - 14.02.1895 - 03.03.1895 - Antoni - Emilia - Kochańska - ch - Julian Burbianicz - Zofia Regińska - panna - 28

  Mieszko (Moszko) Jan - - 07.06.1894 - 16.06.1894 - Feliks - Anna - Szyrwińska - ch - Witold Szyszko - Maria Puzyrewska - - 91

  Mikulaniec Anna - - 1902-03-28 - 1902-03-28 - ojciec nieznany - Anna - Mikulaniec - ? - Józef Jakimowicz - Rozalia Misiewicz - - 54

  Mikulewicz Szymon - - 1902-05-14 - 1902-05-19 - Antoni - Józefa - Janowicz - ch - Szymon Sadulis - Adela Żukowska - - 70

  Mikulska Jadwiga - - 1903-12-21 - 1904-01-04 - Antoni - Dominika Malwina - Gawla (Gawiel) - ch - Kazimierz Gawla - Jadwiga Palczewska - - 2

  Mikulska Stefania - - 1900-05-20 - 1900-05-29 - Antoni - Dominika Malwina - Gawiel - ch - Stefan Sokołowski - Aniela Palczewska - żona Józefa - 78

  Mikulski Kazimierz - - 1905-03-04 - 1905-03-13 - Antoni - Dominika Malwina - Gawla - ch - Kazimierz Gawla - Maria Żejdis - - 28

  Mikutowicz Ludwika Anna - - - 25.10.1897 - Kazimierz - Rozalia - Wołyncewicz - sz - ks. Seweryn Mikutowicz - Maria Baranowska - panna - 167

  Mikutowicz Elżbieta - - 1876 - 13.10.1884 - Apolinary - Gabriela - Wiszniewska - sz - Wincenty Kamieniecki - Maria Bokszańska - panna - 105

  Mikutowicz Seweryn - - - 18.08.1879 - Apolinary Justyn - Józefa Gabriela - Wiszniewska - sz - ks. Seweryn Mikutowicz - Paulina Bakszczańska - - 117

  Milanowska Aniela - - - 03.08.1879 - Franciszek - Józefa - Iwaszkiewicz - m - Mikołaj Ławrynowicz - Ewa Ańcowa - - 97

  Milewicz Bronisław - - 1903-07-15 - 1903-08-03 - Jan - Benedykta - Borysewicz - ch - Kazimierz Azulewicz - Anna Bernard - - 84

  Milewski Józef - - 1904-07-26 - 1904-08-03 - Jan - Józefa - Gaidys - ch - Faustyn Ziemnicki - Gustawa Wróblewska - - 107

  Milko Bolesław - - - 25.09.1883 - Wiktor - Monika - Jakszta - m - Jan Wilczyński - Maria Jakitys - - 104

  Miltenis Józef - - 1905-06-16 - 1905-06-22 - Kazimierz - Anna - Szulska - ch - Stefan Puodziunas - Katarzyna Szulska - - 84

  Miluk Aleksandra - - - 20.06.1882 - Marcin - Aniela - Sinkiewicz - - Mateusz Stankiewicz - Aniela Jarmołowiczowa - - 73

  Miluk Bolesław - - - 02.09.1879 - Marcin - Aniela - Sienkiewicz - ch - Jan Mikołajun - Wincenta Grużewska - - 108

  Milwid Antoni - - - 13.06.1878 - Adam - Józefa - Dłużniewska - sz - Roman Milwid - Zofia Komar - - 83

  Miłan (Miłonas) Stefania - - - 06.12.1892 - Michał - Ewa - Karol - ? - Wiktor Józefowicz - Franciszka Łapin - - 176

  Miłaszewicz Kazimierz - - - 05.12.1882 - Stanisław - Henrietta - Jambris - - Franciszek Jurewicz - Barbara Burzyńska - - 145

  Miłaszewicz Barbara - - - 05.12.1882 - Stanisław - Henrietta - Jambris - - Kazimierz Pietkiewicz - Aniela Polakiewicz - - 146

  Miłaszewicz Maria - - - 24.09.1879 - Adam - Józefa - Korzeniewska - m - Norbert Przymowski - Monika Miłaszewiczówna - - 116

  Miłonas Antoni - - - 05.07.1890 - Michał - Ewa - Karol - ch - Maciej Wilczewski - Maria Żylińska - - 72

  Mimońska Anna - - - 12.11.1892 - Karol - Maria - Łappo - sz - Bonifacy Łappo - Emilia Klimontowicz - - 163

  Minkiel Helena - - - 08.12.1896 - Maciej - Maria - Gajlun - m - Klemens Szkiełdo - Helena Minkiel - panna - 184

  Minkiewicz Helena - - - 16.02.1892 - Piotr - Brygida - Sobolewska - ch - Wincenty Kiszkiel - Kunegunda Straszyńska - - 32

  Minkiewicz Józef - - - 07.03.1892 - Jan - Felicja - Samosienko - ? - Wincenty Siesicki (?) - Katarzyna Andresowicz - - 45

  Minkiewicz Ludwik - - 23.04.1894 - 28.04.1894 - Romuald - Michalina - Więckowicz - m - Józef Gintowicz - Helena Więckowicz - - 66

  Minkiewicz Felicjanna - - 1902-01-10 - 1902-01-19 - Jan - Felicjanna - Samosienko - ? - Wincenty Sesnukij - Katarzyna Andrałowicz - - 28

  Minkiewicz Leonida - - - 13.05.1885 - Konstanty - Antonina - Byczkowska - sz - Konstanty Gorbaczewski - Karolina Mitkiewicz - - 45

  Minkiewicz Michalina - - - 09.02.1888 - Jan - Felicja - Samosionok - ? - Józef Adrołowicz - Urszula Łapińska - żona Piotra - 28

  Minowicz Mieczysław Jan - - 16.07.1895 - 30.07.1895 - Ludwik - Maria - Niedźwiedzka - m - Mikołaj Zenowicz - Rozalia Afanasowicz - - 126

  Minowicz Katarzyna - - - 25.11.1889 - Jan - Karolina - Lisowska - ch - Tomasz Krisztajtis - Marianna Jaczun - - 139

  Miorzebanwski (Misiubowski) Stanisław - - - 16.03.1883 - Wincenty - Stefania - Dąbrowska - ch - Augustyn Łukaszewicz - Scholastyka Arejówna - - 28

  Miranowski Władysław - - - 27.08.1890 - Kajetan - Adela - Jodis - ch - Tadeusz Borejko - Kazimiera Dowgiałło - - 86

  Mironowicz Weronika - - - 19.10.1884 - ojciec nieznany - Urszula - Mironowicz - ch - Antoni Rusiecki - Rozalia Romanowicz - panna - 101

  Mironowska Antonina - - - 02.05.1882 - Michał - Katarzyna - Paszkiewicz - - Wincenty Paszkiewicz - Rozalia Zamrzycka - - 55

  Mirynowski Bronisław - - - 25.12.1886 - Kajetan - Adela - Jocewicz - ch - Piotr Morawski - Aleksandra Bujwid - - 143

  Misiewicz Paweł - - 07.03.1899 - 07.03.1899 - Marek - Stanisława - Kotowicz - ch - Zachariusz Wołejko - Paulina Liszko - - 41

  Misiewicz Piotr - - 07.03.1899 - 07.03.1899 - Marek - Stanisława - Kotowicz - ch - Józef Bujko - Petronela Kotowicz - - 42

  Misiewicz Janina - - 1905-10-29 - 1905-11-10 - Jan - Emilia - Roskowska - ch - Józef Aleksandrowicz - Tekla Jakimowicz - - 142

  Misiewicz Małgorzata - - - 11.08.1886 - Jan - Zofia - Lipnicka - ch - Wincenty Trzeciak - Aleksandra Lipnicka - - 90

  Misiewicz Bronisław - - - 01.06.1889 - ojciec nieznany - Julia - Misiewicz - sz - Antoni Misiewicz - Aleksandra Hrynkiewicz - - 63

  Misiubowski Bronisław - - - 20.02.1884 - Wincenty - Stefania - Dąbrowska - ch - Walenty Jurewicz - Julia Borowska - - 25

  Misiukiewicz Helena - - - 13.06.1893 - Michał - Zofia - Strzałkowska - ? - Piotr Krokis - Ewa Nawrocka - - 102

  Misiukiewicz Weronika - - 1902-10-12 - 1902-10-27 - Michał - Zofia - Strejkowska - ch - Jan Strejkowski - Weronika Piskurewicz - żona Michała - 138

  Miskis Maria - - 1900-10-10 - 1900-10-29 - Jan - Katarzyna - Stempkowska - ch - Józef Sienkiewicz - Izabella Matejko - żona Antoniego - 137

  Mitianiec Anna - - - 29.06.1897 - Paweł - Marianna - Piotrowska - ? - Dominik Babkin - Marianna Mitianiec - panna - 109

  Mitianis Jan - - 18.06.1895 - 23.07.1895 - Paweł - Maria - Piotrowska - ch - Onufry Godwid - Józefa Piotrowska - żona Michała - 122

  Mitianis Kazimierz - - 1903-07-28 - 1903-08-17 - Paweł - Maria - Piotrowska - ch - Józef Krasnopolski - Katarzyna Michałowska - panna - 94

  Mitianis (Micianiec) Antoni - - 22.12.1899 - 1900-01-02 - Paweł - Marianna - Piotrowska - ch - Jan Gilun - Katarzyna Michałowska - panna - 1

  Mitroszenko Henryk - - 1900-08-15 - 1900-09-24 - Michał - Marianna - Miłaszewicz - m - Fabian Rynkiewicz - Magdalena Miłaszewicz - panna - 128

  Mizik Jan - - 12.03.1894 - 08.04.1894 - Maciej - Urszula - Gorbaczewska - ch - Franciszek Widziun - Anna Gorbaczewska - - 53

  Mizik Maria - - 20.06.1895 - 06.08.1895 - Maciej - Urszula - Gorbaczewska - ch - Ignacy Łajewski - Paulina Makindorf - żona Sylwestra - 132

  Mizik Anna - - - 27.10.1896 - Maciej - Urszula - Gorbaczewska - ch - Stanisław Kamiński - Anna Gorbaczewska - - 163

  Mizik Stanisław - - 10.09.1898 - 27.09.1898 - Maciej - Urszula - Gorbaczewska - ch - Józef Gasperowicz - Bronisława Siwicka - - 125

  Moczulska Maria - - - 30.07.1878 - Hieronim - Aniela - Rokicka - m - Jan Rokicki - Julia Górecka - - 97

  Moczulski Józef - - - 12.01.1892 - Konstanty - Aniela - Gulbinowicz - sz - Ludwik Kurczewski - Anna Dzienis - - 7

  Moczulski Franciszek - - 07.08.1899 - 09.09.1899 - Romuald - Marcela - Sawiejko - ch - Antoni Sajkowski - Helena Moczulska - panna - 131

  Molis Józefa - - 1900-03-01 - 1900-03-12 - Piotr - Anna - Symonowicz - ch - Jan Kisiel - Michalina Oderejko - panna - 36

  Molis Maria - - 1902-01-16 - 1902-03-10 - Piotr - Anna - Symonowicz - ch - Józef Łodziatow - Marianna Benkus - - 10

  Monczunski Jan - - 1901-10-01 - 1901-10-21 - Kazimierz - Karolina - Kondratowicz - ch - Jan Gradowski - Katarzyna Rajstowicka - - 133

  Monczuński Wacław - - 1876 - 22.06.1879 - Kajetan Lucjan - Rozalia - Ulicka - sz - Leopold Pietkiewicz - Zofia Sokołowska - - 74

  Monczuński Mikołaj - - 1878 - 22.06.1879 - Kajetan Lucjan - Rozalia - Ulicka - sz - Antoni Biereznicki - Michalina Bukowska - - 75

  Monczuński Kazimierz Władysław - - - 19.08.1879 - Kajetan Lucjan - Rozalia - Ulicka - sz - Edward Adamkowicz - Konstancja Monczuńska - - 103

  Montowt Władysław - - - 05.03.1893 - Julian - Lucja - Sosnowska - m - Józef Paliński - Aniela Sosnowska - - 45

  Montwid-Białłozor Aleksandra Maria - - - 27.05.1890 - Aleksander - Helena - Chomińska - sz - Paweł Kończa - Jadwiga Chomińska - - 53

  Mordas Paulina - - 22.06.1898 - 29.06.1898 - Józef - Zofia - Pietrusiewicz - ch - Jan Maculewicz - Aniela Wołodkowicz - - 76

  Moroz Stanisława - - 26.04.1895 - 30.04.1895 - Antoni - Aniela - Wołkowicka - ch - Karol Leonowicz - Władysława Kolendo - żona Jana - 64

  Moroz Stefania - - - 19.01.1897 - Antoni - Aniela - Wołkowicka - ch - Ludwik Wołkowicki - Konstancja Grygorowicz - panna - 17

  Moroz Helena - - 26.12.1898 - 10.01.1899 - Antoni - Aniela - Wołkowicka - ch - Wincenty Malinowski - Helena Blesmanowicz - żona Józefa - 11

  Moroz Antoni - - 1900-09-23 - 1900-10-01 - Antoni - Aniela - Wołkowicka - ch - Józef Blesmanowicz - Apolonia Jasutis - żona Aleksandra - 132

  Moroz Apolonia - - 1902-02-15 - 1902-02-25 - Antoni - Apolonia - Łajbowicz - ch - Jan Gir - Filomena Malinowska - panna - 47

  Moroz Adela - - 1904-06-02 - 1904-06-20 - Antoni - Apolonia - Łajbowicz - ch - Albert Zajączkowski - Tekla Jackiewicz - - 93

  Morozowska Jadwiga - - 28.03.1899 - 07.06.1899 - Franciszek - Michalina - Gimbut - m - Paweł Rynkiewicz - Stanisława Sobolewska - panna - 83

  Morozowska Maria - - 1902-03-12 - 1902-03-18 - Franciszek - Anna - Tomaszewicz - ch - Marcin Morozowski - Konstancja Kulwińska - panna - 18

  Morozowska Maria - - - 26.08.1884 - Henryk - Kazimiera - Nowicka - m - Mitrofan Nieszkin - Tekla Kandybo - - 86

  Morozowska Apolonia - - - 29.02.1880 - Henryk - Kazimiera - Nowicka - m - Augustyn Pieślak - Józefa Nowicka - - 27

  Morozowska Emilia - - - 08.07.1882 - Henryk - Kazimiera - Nowicka - - Feliks Morozowski - Emilia Morozowska - - str. 87

  Morozowski Paweł - - 1901-04-06 - 1901-05-20 - Franciszek - Michalina - Gimbut - m - Michał Rogowski - Zofia Giedmin - - 71

  Morozowski Wacław - - 1903-08-22 - 1903-10-05 - Franciszek - Michalina - Gimbut - m - Michał Rogowski - Zofia Giedmin - - 115

  Morozowski Malwina - - - 09.06.1884 - Walerian - Zofia - Szołtenis - m - Alfons Bielawski - Marianna Bengowa - - 62

  Morozowski Antoni - - - 19.10.1885 - Walerian - Zofia - Szejtenis - m - Stanisław Nowicki - Anna Biengo (?) - - 118

  Mosiewicz Jan - - 04.08.1899 - 15.08.1899 - Augustyn - Weronika - Bołkowska - m - Jan Barkowski - Karolina Iwanowska - - 120

  Moszko Feliks - - - 24.03.1891 - Feliks - Anna - Szyrwińska - ? - Wincenty Bogdanowicz - Róża Szyrwińska - - 38

  Moszko Kazimiera - - - 30.08.1892 - Feliks - Anna - Szyrwińska - ch - Kazimierz Paszkiewicz - Leonora Sokołowska - - 126

  Moszko Andrzej Józef - - 21.11.1895 - 30.11.1895 - Feliks - Anna - Szyrwińska - ? - Wincenty Parchowski - Helena Szyrwińska - panna - 204

  Moszko Maria - - 13.02.1898 - 21.02.1898 - Feliks - Anna - Szyrwińska - ch - Władysław Rodkiewicz - Helena Lutkiewicz - panna - 29

  Moszko Tekla - - 1902-04-04 - 1902-04-14 - Feliks - Anna - Szyrwińska - ch - Wincenty Parchowski - Helena Szyrwińska - - 49

  Moszko Antoni - - 1900-06-01 - 1900-06-11 - Feliks - Anna - Szyrwińska - ch - Józef Audorowicz - Michalina Perkowska - żona Wincentego - 81

  Moszyńska Zofia - - - 23.02.1890 - Stefan - Jadwiga - Żurawska - ? - Julian Oziembłowski - Aurelia Paszkiewicz - - 23

  Moszyńska Helena Maria - - - 16.05.1883 - Stefan - Jadwiga - Żorawska - ? - Władysław Moszyński - Maria Mianowska - - 47

  Moszyńska Maria Jadwiga - - - 13.04.1886 - Stefan Tomasz - Jadwiga Elżbieta - Żorawska - ? - Wiktor Niwicki - Bronisława Moszyńska - - 33

  Moszyński Michał - - - 26.05.1892 - Stefan Tomasz - Jadwiga Elżbieta - Żorawska - ? - Stanisław Paszkiewicz - Bronisława Żorawska - - 91

  Moszyński Jan Edmund - - - 16.09.1884 - Stefan - Jadwiga Elżbieta - Żorawska - ? - Stanisław Jankowski - Jadwiga Oziębłowska - - 90

  Mozol vel Mozolewski Stefan - - 04.08.1898 - 02.09.1898 - Jan - Emilia - Ławrynowicz - ch - Antoni Szydłowski - Antonina Swirko - - 112

  Możejko Romuald - - - 23.02.1897 - Franciszek - Maria - Żejmo - ? - Józef Pietkiewicz - Ewa Jermak - panna - 35

  Możejko Bronisława - - 27.08.1898 - 24.09.1898 - Franciszek - Marianna - Żejmo - ch - Franciszek Wasilewski - Marianna Plawgo - - 122

  Mućko Jan - - - 16.02.1892 - Walenty - Maria - Miller - ch - Józef Rusiecki - Sabina Żeligowska - - 29

  Mućko Józef - - 27.06.1895 - 21.07.1895 - Walenty - Maria - Miller - ch - Antoni Raczkowski - Klara Krupska - żona Michała - 119

  Mućko Wiktor - - 03.01.1898 - 18.01.1898 - Walenty - Maria - Miller - ch - Antoni Kozakiewicz - Jadwiga Jasiewicz - żona Adama - 11

  Mućko Józefa - - 29.06.1899 - 27.06.1899 - Walenty - Maria - Miller - ch - Feliks Michałowski - Petronela Sakowicz - żona Romualda - 97

  Mućko Antoni - - 1901-08-18 - 1901-09-16 - Walenty - Maria - Miller - ch - Feliks Michałowski - Maria Raczycka - żona Jana - 118

  Mućko Aleksander - - 1903-06-04 - 1903-06-24 - Walenty - Maria - Miller - ch - Jan Jankowski - Emilia Mućko - panna - 66

  Mućko Stanisława - - - 15.05.1888 - Walenty - Maria - Miller - ? - Justyn Jakuć - Katarzyna Malinowska - żona Alfonsa - 89

  Mućko Stefania - - - 03.09.1889 - Wincenty - Maria - Miller - ch - Antoni Somolanis - Julia Mackiewicz - - 106

  Murawska Zofia - - - 02.04.1890 - Piotr - Karolina - Karpowicz - ch - Jan Marcinkiewicz - Ludwika Brejwo - żona Józefa - 29

  Murawska Aleksandra - - - 10.02.1892 - ojciec nieznany - Józefa - Murawska - ch - Kazimierz Witkun - Eufrozyna Leśniewicz - - 25

  Murawska Maria - - - 31.03.1885 - Piotr - Karolina - Karpowicz - ch - Julian Wanagas - Aleksandra (brak nazwiska) - - 32

  Murawska Józefa - - - 16.05.1882 - Piotr - Karolina - Karpowicz - ch - Jerzy Szabliński - Urszula Szwedowicz - - 67

  Murawski Paweł - - 25.01.1895 - 05.02.1895 - Piotr - Karolina - Karpowicz - ch - Jan Kulikowski - Ludwika Blejwowicz (?) - żona Józefa - 14

  Murawski Stanisław - - - 15.08.1896 - Piotr - Karolina - Karpowicz - ch - Stanisław Kowalewski - Aniela Gawla - żona Macieja - 126

  Murawski Tomasz - - - 31.08.1887 - Piotr - Karolina - Karpowicz - ch - Tomasz Bogdanowicz - Urszula Sawicka - żona Józefa - 105

  Muszkiet Apolonia - - - 21.02.1881 - Maciej - Aniela - Borusewicz - ch - Wincenty Butkiewicz - Ksawera Grzewska - - 16

  Muszkiet Ewa Stefania - - 1877 - 22.01.1878 - Mateusz - Aniela - Borusewicz - ch - Antoni Dąbrowski - Marianna Bańkowska - - 7

  Muszyński Mieczysław - - - 01.07.1897 - Józef - Felicjanna - Piotrowska - m - Józef Pietkiewicz - Konstancja Andruszkiewicz - żona Juliana - 111

  Mutterper Aniela (Sora) - - 1865 - 22.08.1882 - Wolf - Enta - (brak nazwiska) - - ks. Jan Kurczewski - Władysława Rodziewicz - - 100

  Myszkowska Felicja - - 1904-06-12 - 1904-07-04 - Piotr - Krystyna - Kozłowska - m - Adam Bogdziewicz - Julia Niewiadomska - - 100

  Myszkowska Bronisława - - - 12.03.1884 - Bronisław - Maria - Lipko - m - Edward Benowicz (?) - Wiktoria Buczyńska - - 32

  Myszkowska Paulina - - - 17.10.1885 - Bronisław - Maria - Lipko - m - Franciszek Sznejdrajtis - Paulina Piasecka - - 116

  Myszkowska Stanisława - - - 25.04.1882 - Bronisław - Maria - Lipko - m - Leonard Bańkowski - Paulina Piasecka - - 47

  Myszkowski Stanisław - - 1902-02-04 - 1902-02-08 - Piotr - Krystyna - Kozłowska - m - Józef Stoms (?) - Konstancja Mikułko - panna - 40

  Myszkowski Józef - - - 01.11.1887 - Piotr - Krystyna - Kozłowska - ? - Antoni Olechnowicz - Apolonia Mieczkowska - panna - 124

  Myszkowski Leonard - - - 21.03.1881 - Bronisław - Marianna - Lipko - m - Władysław Borys - Marianna Parakelis - - 27

  Najmowicz Stanisław - - 1905-08-05 - 1905-08-14 - Jan - Katarzyna - Milewicz - ch - Ludwik Milewicz - Eleonora Milewicz - żona Adama - 107

  Naliwko Konstanty - - - 11.11.1880 - ojciec nieznany - Anna - Naliwko - poddanka austriacka - Mikołaj Żyliński - Felicja Wojciechowska - - 129

  Narbutowicz Rafał - - - 01.11.1887 - Piotr - Helena - Dawidowicz - m - Marcin Brywiński - Olimpia Mazurkiewicz - - 126

  Narbutowicz Józef - - - 26.12.1880 - Antoni - Michalina - Sawicka - ch - Edmund Kulikowski - Kazimiera Truchanowicz - - 145

  Narbutowicz Kazimiera - - - 17.07.1877 - Antoni - Michalina - Sawicka - ch - Józef Juchniewicz - Kazimiera Trochonowicz - - 89

  Narkiewicz Maria - - - 18.08.1891 - Józef - Filomena - Narkiewicz - ch - Antoni Peplenowicz - Zofia Stepajtis - - 102

  Narkiewicz Władysław - - - 03.10.1891 - Aleksander - Maria - Kamińska - m - Błażej Chraszczewski - Jadwiga Wojcicka - - 123

  Narkiewicz Leon - - 07.08.1894 - 11.08.1894 - Aleksander - Maria - Kamińska - m - Dionizy Kosiński - Wiktoria Czyżewicz - - 110

  Narkiewicz Helena - - - 16.07.1889 - Aleksander - Maria - Kamińska - m - Władysław Paszkiewicz - Jadwiga Wojnicka - żona Piotra - 84

  Narsutis vel Naruszewicz Maria - - - 07.04.1896 - ojciec nieznany - Michalina - Narsutis vel Naruszewicz - ch - Bolesław Józefowicz - Anna Czekatowska - żona Jana - 54

  Naruszewicz Aldona - - - 10.01.1884 - Jan Zygmunt - Melania Wiktoria - Rymszewicz - sz - Ignacy Garorzewski - Ludwika Balcewicz - - 6

  Naruszewicz Melania - - - 29.10.1881 - Jan Zygmunt - Melania Wiktoria - Rymszewicz - sz - Józef Balcewicz - Marianna Dzierdzwijewska - - 111

  Naruszewicz Witold Marian - - 1876 - 30.01.1877 - Jan Zygmunt - Melania Wiktoria - Rymszewicz - sz - Donat Rajkowski - Maria Rymszewiczowa - - 8

  Naruszewicz Zygmunt - - 1877 - 29.01.1878 - Jan Zygmunt - Melania - Rymszewicz - sz - Justyn Rymszewicz - Maria Strumiłło - - 15

  Naruszewicz Alina - - - 11.06.1879 - Jan Zygmunt - Melania Wiktoria - Rymszewicz - sz - Karol Horbaczewski - Karolina Piasecka - - 71

  Naruszkiewicz Feliks - - - 02.02.1892 - Kazimierz - Paulina - Wiszniewska - ? - Edward Gintowt - Maria Cywińska - - 18

  Naruszkiewicz Tekla - - - 15.02.1881 - Kazimierz - Tekla - Wiśniewska - - Józef Balczunas - Antonina Jachimowicz - - 14

  Naruszkiewicz Zofia - - - 02.08.1882 - Kazimierz - Paulina - Wiszniewska - - Aleksander Kozłowski - Helena Jankowska - - 92

  Narwicz Helena - - - 14.11.1893 - Kazimierz - Rozalia - Klebańska - ch - Józef Mikota - Scholastyka Swietlikowska - - 179

  Narwicz Piotr - - - 14.06.1888 - Kazimierz - Rozalia - Klebańska - ? - Jerzy Kamiński - Maria Panfiłowa - żona Georgija - 95

  Narwid Kazimierz - - - 17.01.1893 - Jan - Adela - Małachowska - sz - Piotr Gulbicki - Dominika Demidowicz - - 10

  Narwid Maria - - 19.09.1894 - 28.09.1894 - Jan - Adela - Małachowska - sz - Ignacy Sinkiewicz - Rozalia Cybulska - - 130

  Narwid Anna - - - 25.02.1896 - Jan - Adela - Małachowska - ? - Jerzy Narwid - Anna Raczyńska - panna - 28

  Narwid Władysław - - 23.03.1898 - 06.04.1898 - Jan - Adela - Małachowska - sz - Ignacy Sinkiewicz - Rozalia Gulbicka - żona Piotra - 44

  Narwid Weronika - - 20.08.1899 - 29.08.1899 - Jerzy - Antonina - Zwireło - sz - Michał Sinkiewicz - Kazimiera Stankiewicz - panna - 127

  Narwid Franciszka - - 1900-08-11 - 1900-08-20 - Jan - Aniela (Adela?) - Małachowska - sz - Edward Lisiecki - Agnieszka Sienkiewicz - żona Ignacego - 109

  Narwid Aleksander - - 1901-12-12 - 1901-12-26 - Jerzy - Antonina - Żwirełło - sz - Ignacy Sienkiewicz - Teofila Żwirełło - panna - 166

  Narwid Józef - - 1903-01-02 - 1903-01-08 - Jan - Adela - Małachowska - sz - Kajetan Małachowski - Rozalia Gulbicka - - 4

  Narwid Rozalia - - 1903-03-15 - 1903-03-23 - Jerzy - Antonina - Żwerelis - sz - Jerzy Kozłowski - Kornelia Wojsit - - 25

  Narwid Jadwiga - - 1904-11-30 - 1904-12-05 - Jan - Adela - Małachowska - sz - Józef Radziuk - Agnieszka Sinkiewicz - - 163

  Narwid Dominik - - 1900-12-08 - 1900-12-17 - Jerzy - Antonina - Żwirełło - sz - Zygmunt Gładecki - Jadwiga Andruszkiewicz - - 154

  Narzymska Stefania - - - 17.09.1880 - Antoni - Aleksandra - Berkus - m - Władysław Charewicz - Izabela Budryk - żona Markela - 114

  Narzymski Kazimierz - - - 19.04.1879 - Antoni - Aleksandra - Berkszo - m - Antoni Biereznicki - Julia Dubicka - - 49

  Naumczyk Jan - - - 08.02.1893 - Mikołaj - Aleksandra - Osipowicz - ch - Julian Sokołowski - Karolina Słomska - - 32

  Naumczyk Marianna - - - 08.02.1893 - Mikołaj - Aleksandra - Osipowicz - ch - Ignacy Branicki - Józefa Wojszwiło - - 33

  Nawlicka Maria Dominika - - - 20.04.1886 - Dominik - Teofila - Rochnicka - ? - Ludwik Bańkowski - Anna Karpowicz - - 34

  Nawłok Maria - - - 30.09.1884 - Seweryn Otton - Klotylda - Urzelewicz - sz - Józef Dulewicz - Florentyna Kaszowicz (?) - - 94

  Nawrocka Teresa - - 1900-06-02 - 1900-06-29 - Piotr - Agata - Kuczel - m - Ksawery Soczewko - Kazimiera Ambrożuk - żona Stanisława - 88

  Nawrocki Jan - - - 21.01.1896 - Michał - Ewa - Sławińska - m - Stefan Rymkiewicz - Wiktoria Paszkiewicz - żona Michała - 12

  Nawrocki Kazimierz - - 1902-08-16 - 1902-08-29 - Piotr - Agata - Kuczel-Tubielewicz - ? - Aleksander Wirszyło - Maria Holszuk - - 107

  Nieczepier Helena - - - 10.07.1877 - ojciec nieznany - Ewa - Nieczepier - ch - Józef Gołębiewski - Anna Czartowiczowa - - 99

  Niedźwiedzki Jan - - 19.08.1895 - 24.08.1895 - Jerzy - Konstancja - Kozłowska - ch - Jan Kozłowski - Wiktoria Olszewska - żona Jana - 140

  Niekraszewicz Halina - - 1901-10-02 - ? - Erazm - Józefa - Jankowska - ? - Witold Jankowski - Stanisława Sylwestrowiczowa - - str.56

  Niementowska Helena - - - 21.09.1887 - ojciec nieznany - Teofila Eleonora - Niementowska - m - Ignacy St... - Salomea Michałowska - - 112

  Niementowski Romuald - - - 21.09.1886 - ojciec nieznany - Teofila - Niementowska - m - Stefan Wahn - Wiktoria Szwarc - żona Jana - 106

  Niemiro Antoni - - - 28.05.1890 - Michał - Michalina - Jancewicz - m - Aleksander Szagżdowicz - Zofia Nochotnicka - - 54

  Niemiro Michał Antoni - - - 29.09.1885 - Michał - Michalina - Jancewicz - m - Jan Adamowicz - Zofia Rachotnicka - - 108

  Niemiro Józef - - - 12.06.1888 - Michał - Michalina - Jancewicz - m - Jan Adamowicz - Konstancja Szagżdowicz - żona Aleksandra - 91

  Niemiro Leon Teofil - - - 13.04.1881 - Michał - Michalina - Jancewicz - m - Teofil Ciechacki - Józefa Gordasińska - - 38

  Niemiro Katarzyna - - - 26.12.1882 - Michał - Michalina - Jancewicz - m - Justyn Siemaszko - Aleksandra Sprogis (?) - - 153

  Niewiadomska Zofia - - - 31.07.1883 - Michał - Michalina - Nagrodzka - ? - Henryk Bogusławski - Kamilla Ciołkowicz - - 83

  Niewiadomski Urban - - - 10.06.1890 - Michał - Michalina - Nagrocka - m - Kajetan Olszewski - Katarzyna Korsak - - 59

  Niewiadomski Dominik Michał - - - 15.08.1885 - Michał - Michalina - Nagrocka - m - Henryk Bogusławski - Weronika Oświęcimska - - 85

  Niewiadomski Bronisław - - - 29.03.1880 - Michał - Michalina - Nagrodzka - m - Leon Perkowski - Maria Kowalewska - - 37

  Niewiadomski Marian - - - 10.12.1881 - Michał - Michalina - Nagrocka - m - Władysław Bocewicz - Teofila Bartosiewicz - - 128

  Nizuław Ksawery - - - 08.09.1891 - Jegor - Cecylia - Babek - ch - Mikołaj Sigalczyński (?) - Marcela Babek - - 112

  Norejko Teresa - - 12.10.1894 - 23.10.1894 - Antoni - Urszula - Saldziun - ? - Wincenty Pietkiewicz - Urszula Gier... (?) - - 141

  Norejko Jan - - - 24.11.1896 - Antoni - Urszula - Saldziun - ? - Kazimierz Cejko - Anna Rubel - panna - 175

  Norejko Piotr - - - 28.10.1897 - Antoni - Urszula - Saldziun - ch - Bartłomiej Barbarowicz - Zofia Pietkiewicz - żona Jana - 170

  Norejko Eleonora - - 1901-04-10 - 1901-04-22 - Antoni - Urszula - Saldziun - ? - Antoni Plaugo - Weronika Cejko - - 47

  Nosel Kazimierz - - 1900-01-14 - 1900-01-23 - Adam - Justyna - Sierko - ch - Adam Szyłko - Maria Krancewicz - panna - 11

  Nosel Józef - - 1902-08-13 - 1902-08-18 - Adam - Justyna - Sierko - ? - Józef Sznarko - Anna Szyłkas - - 104

  Nowicka Jadwiga - - - 07.06.1890 - Kazimierz Nikodem - Paulina Anna - Rymkiewicz - sz - Ludwik Gieryng - Maria Iwanowska - - 61

  Nowicka Wiktoria - - - 29.11.1890 - Kazimierz - Maria - Kubicka - m - Kazimierz Piotrowski - Józefa Nowicka - - 131

  Nowicka Kazimiera Stanisława - - - 06.01.1893 - Kazimierz Nikodem - Anna - Rymkiewicz - sz - Kazimierz Rudziewicz - Michalina Czernis - - 4

  Nowicka Stanisława - - 05.10.1899 - 31.10.1899 - Kazimierz Nikodem - Paulina Anna - Rymkiewicz - sz - Klemens Więcewicz - Michalina Gieryns - żona Ludwika - 159

  Nowicka Zofia Aniela - - 02.10.1899 - 11.11.1899 - Ignacy - Jadwiga - Glindzicz - sz - Leopold Glindzicz - Aurelia Glindzicz - panna - 162

  Nowicka Jadwiga - - 25.12.1899 - 1900-01-16 - Julian - Aleksandra - Franckiewicz - m - Józef Nowicki - Paulina Malewska - panna - 7

  Nowicka Helena - - 1901-04-01 - 1901-04-08 - Julian - Aleksandra - Franckiewicz - ? - Edward Becker - Stefania Karbusz - żona Bolesława - 42

  Nowicka Maria - - 1904-01-17 - 1904-02-25 - Julian - Aleksandra - Frąckiewicz - m - Jan Hajdamowicz - Emilia Frąckiewicz - - 28

  Nowicka Stefania - - 1905-11-29 - 1905-12-25 - Julian - Aleksandra - Frąckiewicz - m - Stefan Legaczyński - Karolina Krusewicz - - 167

  Nowicka Maria - - - 21.07.1885 - Szymon - Joanna - Achramowicz - ? - Maciej Borowski - Maria Syczowa - - 74

  Nowicka Janina - - - 14.02.1889 - Kazimierz Nikodem - Paulina Anna - Rymkiewicz - sz - Michał Szwykowski - Maria Gujska - panna - 18

  Nowicka Kazimiera - - - 27.08.1889 - Kazimierz - Maria - Kubicka - m - Władysław Jasiński - Helena Nowicka - - 105

  Nowicki Marian - - - 13.04.1892 - Kazimierz - Maria - Kubicka - m - Kazimierz Nowicki - Aleksandra Kubicka - - 76

  Nowicki Józef - - - 20.10.1896 - Julian - Aleksandra - Frąckiewicz - ? - Antoni Andrys - Jadwiga Jankowicz - żona Justyna - 156

  Nowicki Stanisław - - 1902-10-12 - 1902-11-09 - Julian - Aleksandra - Franckiewicz - m - Adolf Grudziński - Wilhelmina Krusewicz - żona Józefa - 143

  Nowicki Adam - - 1903-12-24 - 1904-02-01 - Józef - Wanda - Sztolc - m - Kazimierz Kiemsunas - Tekla Nowicka - - 14

  Nowicki Stanisław - - - 19.06.1884 - Hieronim - Anastazja - Narkiewicz - m - Andrzej Kalinowski - Maria Kiełbowska - - 68

  Nowicki Adam - - - 29.12.1885 - Hieronim - Anastazja - Narkiewicz - m - Władysław Wasilewski - Antonina Piotrowska - - 160

  Nowicki Jan - - - 08.11.1887 - Szymon - Joanna - Achramowicz - ch - Ludwik Tołoczko - Wiktoria Rosołek - żona Piotra - 129

  Nowicki Jan - - - 29.12.1887 - Kazimierz Nikodem - Paulina - Rymkiewicz - sz - ks. Kazimierz Pacynko - Bronisława Kunkułowicz - - 157

  Nowicki Konstanty - - - 27.04.1880 - Stanisław - Katarzyna - Zazecz - - Józef Kozłowski - Zofia Zazecz - - 52

  Nowicki Józef - - - 12.07.1881 - Hieronim - Anastazja - Narkiewicz - m - Józef Iwaszkiewicz - Urszula Błażewicz - - 73

  Nowicki Jan - - - 21.06.1882 - ojciec nieznany - Helena - Nowicka - m - Kuźma Jakowlew - Teresa Stankiewicz - - 75

  Nowicki Maria - - - 10.10.1882 - Stanisław - Helena - Barszczewska - m - Jan Adamowicz - Teofila Malewska - - 121

  Nowicki Bronisław - - - 17.02.1877 - Adam - Marcjanna - Szawlewicz - m - Piotr Kurnakowicz - Anna Swirska - - 19

  Nowicki Władysław - - - 02.02.1879 - Adam - Marianna - Szawlewicz - - Wincenty Bałzukiewicz - Aleksandra Januszkiewicz - panna - 15

  Nowicki Antoni - - - 28.02.1879 - Stanisław - Helena - Barszczewska - m - Wincenty Bałzukiewicz - Wincenta Sawicka - - 24

  Nowicki Władysław - - - 01.07.1879 - Hieronim - Anastazja - Narkiewicz - m - Ferdynand Nowokuński - Agnieszka Pożaryńska - - 81

  Nowochocki Jan - - - 10.08.1889 - Józef - Emilia - Kimbar - ? - Wincenty Każarnowicz - Kamila Pietraszko - - 95

  Obrocki Jan - - 14.01.1898 - 18.01.1898 - Jan - Józefa - Ludwinowicz - m - Józef Stanulewicz - Zofia Łomiańska - żona Wincentego - 12

  Obrocki Stanisław - - 1905-11-14 - 1905-11-20 - Konstanty - Anastazja - Kochanowska - m - Władysław Fedorowicz - Maria Burzyńska - - 150

  Odachowska Zofia Anna - - - 05.07.1881 - Napoleon Wincenty - Maria Kazimiera - Domeyko - sz - Ignacy Odachowski - Celina Domeyko - - 69

  Odachowski Henryk - - - 22.02.1881 - Julian Michał Franciszek - Alina - Bukaty - sz - Aksentij Iwanow - Ewelina Sławińska - - 18

  Odachowski Kazimierz - - - 26.05.1877 - Julian Michał Franciszek - Alina - Bukaty - sz - Aleksander Bukaty - Józefina Markowa - - 66

  Odachowski Kazimierz Jan - - - 06.01.1884 - Napoleon Wincenty - Maria Kazimiera - Domejko - sz - Leon Domejko - Julia Domejko - - 4

  Offan Kazimierz - - 1901-07-27 - 1901-09-27 - Jan - Józefa - Prużewska - m - Franciszek Mejłun - Maria Stepanow - - 125

  Ofin Maria (Roza) - - - 15.09.1889 - Beniamin - Zelda - brak nazwiska - m - Ludwik Katiniewicz - Maria Ryszkiewicz - - 133-1890

  Ogińska Anna (Piesia) - - ?.?.1885 - 1905-11-20 - Judel - Nachana - Gochman - ? - Michał Pieślak - Maria Jeleńska - wdowa - 149

  Ogińska Maria - - - 24.09.1889 - Jan - Rozalia - Makowska - ch - Justyn Kostynowski - Michalina Krupowicz - - 115

  Ogiński Antoni - - - 15.04.1886 - Jan - Rozalia - Makowska - ch - Aleksander Ułowicz - Anna Guniewicz - - 35

  Ogiński Witold Ignacy - - - 13.09.1886 - Jan Antoni - Eugenia - Dąbrowska - sz - Michał Kopański - Wanda Żagiel - panna - 100

  Okulewicz Anna - - - 23.08.1877 - ojciec nieznany - Tekla - Okulewicz - ch - Tadeusz Wojciechowicz - Rozalia Jastrzębska - - 106

  Olechnowicz Józefa - - - 03.04.1884 - Józef - Teresa - Jasińska - sz - Jan Sawicz - Maria Hejkowicz - - 42

  Olszewska Maria - - - 11.07.1883 - Adolf - Monika - Kowzan - sz - Józef Olszewski - Antonina Gowsztater - - 76

  Olszewska Jadwiga Michalina - - - 14.10.1884 - Adolf - Monika - Kowzan - sz - Onufry Houwald - Maria Mickiewicz - - 98

  Olszewska Julia Antonina - - - 16.02.1886 - Adam - Monika - Kowzan - m - Teodor Syrewicz - Michalina Popowa - - 17

  Olszewska Leokadia - - - 15.02.1887 - Adolf - Monika - Kowzan - m - Wiktor Dłuski - Leokadia Chodorowska - żona Michała - 25

  Olszewska Helena - - - 10.04.1889 - Adam - Monika - Kowzan - m - Sebastian Staniszewski - Wilhelmina (nazwisko nieczytelne) - wdowa - 39

  Olszewska Antonina - - - 10.12.1880 - Justyn - Rozalia - Kulwicz - ch - Antoni Zaleński - Eugenia Morozowa - - 140

  Olszewski Kazimierz - - - 19.06.1890 - Adolf - Monika - Kowzen - m - ks. K. Pacynko - Józefa Rachunkówna - - 62

  Olszewski Kazimierz - - - 06.03.1888 - Jan - Wiktoria - Czerniewicz - m - Adam Borysowski - Katarzyna Czerniewicz - żona Stanisława - 49

  Olszewski Józef - - - 13.04.1888 - Adolf - Monika - Kowzan - m - Ignacy Grynicki - Józefa Sztejnger - - 65

  Olszewski Aleksander - - - 19.02.1878 - Justyn - Rozalia - Kulwicz - ch - Antoni Załanski - Eugenia Morozowa - - 26

  Omuciańska Weronika - - 14.12.1899 - 22.12.1899 - Maciej - Rozalia - Pietkiewicz - ch - Jan Butkiewicz - Michalina Grigonis - - 184

  Opolska Maria - - - 20.09.1896 - Wincenty - Ewa - Zienkiewicz - ch - Piotr Jasiulewicz - Franciszka Pałubińska - żona Bolesława - 142

  Opolski Stanisław - - 20.02.1898 - 01.03.1898 - Wincenty - Ewa - Zienkiewicz - ch - Stanisław Katinas - Zofia Mackiewicz - żona Kazimierza - 30

  Orański Józef - - - 24.03.1891 - Michał - Zofia - Krupowies - ? - Lucjan Basiukiewicz - Joanna Pawelska (?) - - 37

  Orański Jan - - 28.05.1894 - 06.06.1894 - Michał - Zofia - Krupowies - m - Hieronim Butkiewicz - Józefa Daszkiewicz - - 87

  Orda Maria Anna - - 30.11.1894 - 28.12.1894 - Jan Robert - Anna Jadwiga - Wejtko - sz - Edmund Orda - Anna Fiorentini - - 182

  Orlicka Jadwiga - - 1905-01-31 - 1905-11-06 - Adolf - Józefa - Łowczynowska - sz - Józef Lisowski - Jadwiga Osmołowska - - 139

  Orłowska Anastazja - - - 01.09.1896 - ojciec nieznany - Rozalia - Orłowska - m - Samuel Sinkiewicz - Urszula Masiulis - panna - 135

  Orłowski Leonard - - - 12.11.1883 - Albin - Dorota - Krejc - m - Józef Butrymowicz - Waleria Trocka - - 118

  Orszewska Leonika - - - 11.03.1890 - Adam - Marianna - Matelaniec - ch - Konstanty Leszczyński - Petronela Andrukajtis - żona Adama - 28

  Orszewska Maria - - - 07.01.1896 - Jerzy - Bogumiła - Muczynis - ch - Franciszek Brażycki - Maria Michniewicz - panna - 2

  Orszewska Franciszka - - - 18.12.1886 - Karol - Michalina - Zakrzewska - ? - Ignacy Ananko - Gryzelda Jacyno - żona Jana - 137

  Orszewska Domicela - - - 09.08.1887 - Adam - Marianna - Matelan - ch - Kazimierz Charewicz - Petronela Andrukowicz - żona Adama - 83

  Orszewska Adela - - - 25.12.1888 - Karol - Michalina - Zakrzewska - ? - Kazimierz Orszewski - Gryzelda Jacyno - - 167

  Orzechowski Józef - - 1903-11-25 - 1903-11-30 - Jerzy - Filomena - Kuszelewska - m - Antoni Urbanowicz - Józefina Skabas - - 139

  Osińska Julia - - 1876 - 06.10.1876 - ojciec nieznany - Kazimiera - Osińska - - Adam Rodziewicz - Elżbieta Jerozolimska - żona Wasyla - 59

  Osipowicz Piotr - - - 05.07.1886 - Maciej - Zofia - Wołdkiewicz - ch - Piotr Dzienis - Michalina Jerminowicz - - 79

  Ostaniewicz Zygmunt - - - 28.04.1896 - Aleksander - Julia - Ważyńska - ch - Władysław Zajączkowski - Kornelia Ostaniewicz - żona Napołeona Hipolita - 62

  Ostromęcka Emilia - - - 05.01.1892 - Kazimierz - Julia - Jałyńska - m - Ksawery Pawłowski - Antonina Tołoczko - - 6

  Ostrowska Katarzyna Helena - - - 17.04.1878 - Jan - Teodora - Dzius - - Ignacy Kowalewski - Antonina Bortkiewiczowa - - 49

  Oszkiełłowicz Józefa - - 1902-11-02 - 1902-11-09 - Wincenty - Maria - Osinkowicz - ch - Kazimierz Tubas - Antonina Ałaus - panna - 144

  Oszkiełojć Kazimiera - - 14.10.1895 - 29.10.1895 - Michał - Maria - Żemajtis - ch - Antoni Żukowski - Adela Wołejszo - panna - 179

  Oszust Władysław - - - 09.05.1897 - Seweryn - Bolesława - Otto - ch - Franciszek Kanapin - Maria Kamińska - żona Marcina - 78

  Owsianko Zofia - - - 11.04.1893 - ojciec nieznany - Zofia - Owsianko - ch - Michał Nagorski - Teofila Waszkiewicz - - 71

  Ożarowski Bronisław - - - 25.10.1892 - Kacper - Anna Maria - Teubner - sz - Bronisław Kondratowicz - Maria Kowalewska - - 156

  Ożarowski Jan - - - 15.09.1893 - Kacper - Anna - Teubner - ? - Dionizy Kosiński - Marianna Sokolińska - - 155

  Pacewski Julian - - - 15.04.1884 - ojciec nieznany - Helena - Pacewska - ch - Antoni Zubirew - Antonina Dechterowa - - 45

  Pachar Antonina - - - 12.06.1890 - Józef - Anna - Juszkiewicz - m - Julian Watkowski (?) - Anna Pawłowska - - 60

  Pachar Jadwiga - - - 06.09.1892 - Józef - Anna - Juszkiewicz - ch - Aleksander Pawłowski - Prakseda Masalska - - 129

  Pachar Rafał - - 24.12.1894 - 25.12.1894 - Józef - Anna - Juszkiewicz - m - Jan Jermołowicz - Paulina Wyszemirska - - 169

  Pachar Maria - - 29.05.1895 - 18.06.1895 - Stanisław - Józefa - Dacewicz - m - Franciszek Staszewski - Helena Romanowska - panna - 105

  Pachar Kazimierz - - - 24.08.1886 - Stefan - Petronela - Januszkiewicz - ? - Feliks Pietranis - Petronela N. - - 93

  Pachar Józef - - - 16.11.1886 - Stanisław - Józefa - Dacewicz - ? - Józef Pachar - Aleksandra Marcinkiewicz - - 122

  Pacyno Michał - - 1902-09-29 - ?.10.1902 - Jan - Benedykta - Andrzejewska - ? - Jan Górski - Zofia Błażewiczowa - żona N. - str.99

  Paketuris Gedymin Piotr - - 1903-07-07 - 1903-07-13 - Józef - Elżbieta - Ruszkiewicz - ch - Walenty Urbanowicz - Agnieszka Puniszko - żona Józefa - 78

  Paknis (Poknis) Wladysław - - 1904-03-22 - 1904-03-29 - Aleksander - Wiktoria - Morawska - ch - Wincenty Kupinczuk - Maria Morawska - - 41

  Palecki Antoni Józef - - 1902-02-03 - 1902-02-11 - Konstanty - Regina - Dobarska - sz - Michał Rorski - Adolfina Kruman - panna - 44

  Palewicz Antoni - - - 27.02.1885 - Jerzy - Karolina - Sudzinowicz - ch - Aleksander Rajzel - Aniela Bojarkowa - - 25

  Palewicz Stefan - - - 13.08.1889 - Jerzy - Karolina - Suzanowicz - ch - Jan Ziemiec - Karolina Dąbrowska - - 96

  Palińska Anastazja - - - 30.05.1891 - Józef - Wiktoria - Sosnowska - ch - Maciej Talarkowski - Anastazja Jagiełło - - 70

  Palińska Waleria - - - 14.06.1892 - Józef - Wiktoria - Sosnowska - ch - Józef Hołownia - Maria Tomaszewska - - 99

  Panas Stanisław - - - 28.11.1893 - Antoni - Urszula - Kowalewska - ch - Andrzej Oleszkiewicz - Helena Jędrzejewicz - - 190

  Panikas Stefania Aniela - - - 30.07.1878 - Antoni - Zofia - Witkowska - - Bronisław Wołodko - Helena Wołodko - - 98

  Paniukas Stanisław - - - 19.03.1881 - Antoni - Zofia - Witkowska - - Leon Sobański - Olga Plater - - 24

  Pankiewicz Brygida - - - 27.10.1896 - Aleksander - Petronela - Krześlewska - ? - Julian Zimnicki - Rozalia Sajkowska - żona Antoniego - 162

  Pankiewicz Anna - - 13.07.1898 - 13.08.1898 - Aleksander - Petronela - Krześlewska - ch - Julian Zimnicki - Maria Kozłowska - - 100

  Papszo Wincenty - - - 06.02.1877 - Józef - Katarzyna - Tankiewicz - ch - Jan Narkun - Rozalia Truchel - - 12

  Parchowska Ewa - - 1901-06-15 - 1901-06-20 - Wincenty - Michalina - Szyrwińska - m - Kajetan Sawlewicz - Filomena Tomaszewicz - panna - 81

  Parchowski Władysław - - 05.03.1898 - 11.03.1898 - Wincenty - Michalina - Szyrwińska - m - Mateusz Burbulis - Rozalia Drozdowska - żona Justyna - 33

  Parchowski Jan - - 10.04.1899 - 12.04.1899 - Wincenty - Michalina - Szyrwińska - m - Józef Szyrwiński - Helena Szyrwińska - panna - 56

  Parchowski Stanisław - - 1903-05-05 - 1903-05-11 - Wincenty - Michalina - Szyrwińska - ch - Feliks Kostecki - Teresa Dunowska - żona Aleksandra - 43

  Paszkiewicz Stanisław - - 1901-01-01 - 1901-01-07 - Bolesław - Konstancja - Łuszczyńska - ch - Jan Łuszczyński - Pelagia Sopoćko - żona Tadeusza - 5

  Paszkiewicz Jan - - 1901-09-04 - 1901-09-09 - Antoni - Joanna - Polito - ch - Piotr Lutkiewicz - Agata Stankiewicz - panna - 111

  Paszkiewicz Eugenia - - 1883 - 08.04.1884 - Benedykt - Michalina - Szukszto - sz - Józef Kosiecki - Stefania Bankowska - - 35

  Paszkiewicz Stanisław - - - 15.06.1885 - Józef - Wiktoria - Stankowska - ch - Karol Giersztod - Maria Wierzbicka - - 58

  Paszkiewicz Władysław - - - 03.05.1887 - Józef - Wiktoria - Stankowska - ? - Kazimierz Paszkiewicz - Helena Hajdamowicz - żona Konstantego - 50

  Paszkiewicz Wanda - - 1880 - 19.08.1887 - Bronisław - Stefania - Hannak (?) - sz - Napoleon Paszkiewicz - Maria Hannak - panna - 92

  Paszkiewicz Antonina - - 1884 - 19.08.1887 - Bronisław - Stefania - Hannak (?) - sz - Napoleon Paszkiewicz - Maria Hannak - panna - 93

  Paszkiewicz Józef - - - 25.09.1880 - Józef - Wiktoria - Stankowska - ch - Franciszek Pietraszewski - Monika Kowzan - - 118

  Paszkiewicz Tekla Agata - - - 07.02.1882 - Józef - Wiktoria - Stankowska - ch - Piotr Paszkiewicz - Izabela Pelnis - - 15

  Paszkiewicz Maria Magdalena - - - 11.06.1878 - Józef - Wiktoria - Adamowicz - ch - Piotr Paszkiewicz - Zofia Pietraszewska - - 82

  Paszkiewicz Bernard - - - 25.08.1879 - Józef - Wiktoria - Stachowska - ch - Kazimierz Paszkiewicz - Maria Malinowska - - 106

  Paszkiewicz? Antonina - - - 10.10.1884 - Jan - Aniela - Paszkiewicz? - ? - Maciej Piecznikowicz - Marianna Paszkiewicz - panna - 103

  Paszkin Mikołaj - - - 23.07.1880 - Jan - Eliza - Intrzynowa(?) - - Juliusz Bańkowski - Karolina Szlicht - - 92

  Paszkin Julian - - 1876 - 02.01.1877 - Jan - Elżbieta - Intyszyn - - Józef Ciesiul - Katarzyna Kopucka (?) - - 60

  Paszkin Apolonia - - - 09.02.1879 - Jan - Alojza - Intyszyn - - Ambroży Chodzis - Elżbieta Chankowa - - 18

  Paszkin Antonia - - - 09.02.1879 - Jan - Alojza - Intyszyn - - Ambroży Chodzis - Elżbieta Chankowa - - 19

  Paszko Janina - - - 26.08.1896 - Łukasz - Marianna - Maciejewska - ? - Wincenty Lemieszewski - Elżbieta Jacewicz - panna - 133

  Paszko Jadwiga - - 26.02.1898 - 05.03.1898 - Łukasz - Marianna - Maciejewska - ch - Adam Mackiełło - Julia Jasiulaniec - panna - 32

  Paszko Maria - - 1901-08-20 - 1901-10-20 - Łukasz - Marianna - Maciejewska - ? - Marcin Rusiecki - Franciszka Szydalis - panna - 129

  Paszkowski Ignacy - - - 16.01.1894 - Ignacy - Maria - Borowska - m - Jan Paszkowski - Ewa Jagiełło - - 8

  Paszkowski Stefan - - 27.03.1895 - 30.03.1895 - ojciec nieznany - Michalina - Paszkowska - sz - Dionizy Czypkus - Marianna Czerniawska - panna - 42

  Paszkowski Stanisław - - - 02.04.1896 - Ignacy - Marianna - Borowska - m - Antoni Karolkiewicz - Katarzyna Lancewicz - żona Antoniego - 53

  Patijun Wacław - - 1901-08-24 - 1901-09-16 - Józef - Anna - Raczyńska - ch - Edward Lisiecki - Monika Runiewicz - panna - 117

  Patolski Zygmunt Jan Bogdan - - - 12.05.1880 - Franciszek Edward - Maria Olga - Lewicka - sz - książę Bogdan Ogiński - Księżna Maria Ogińska - żona Michała - 59

  Pauksztis Antonina - - - 28.09.1889 - Ignacy - Rozalia - Paukciówna - m - Tomasz Wojtkiewicz - Joanna Werkowska - - 117

  Paulukojć Michalina - - - 18.09.1897 - Michał - Helena - Michałowska - ch - Michał Michałowski - Franciszka Oszkiełojć - żona Szymona - 151

  Pauzonis Aleksander - - - 27.02.1878 - Antoni - Zofia - Adamowicz - ch - Wincenty Adamowicz - Helena Kochanowska - - 35

  Pawilunas Marianna - - - 11.05.1897 - Augustyn - Tekla - Plampo - ch - Jerzy Żełaniec - Ewa Zabłocka - panna - 82

  Pawilunas Adam - - 23.12.1898 - 24.12.1898 - Augustyn - Tekla - Plampo - ch - Józef Rajszys - Marianna Birżys - - 172

  Pawlukiewicz Helena - - 12.07.1894 - 12.07.1894 - Jan - Józefa - Tubielewicz - ? - Konstanty Bortkiewicz - Urszula Wierzchnicka - - 103

  Pawlukojć Bronisława - - 31.12.1899 - 1900-01-09 - Feliks - Adela - Gasiul - ch - Maciej Łabulis (?) - Michalina Woroniecka - panna - 5

  Pawlukowicz Weronika - - 1905-04-30 - 1905-05-01 - Ignacy - Zofia - Korzeniewska - ch - Feliks Paulukowicz - Weronika Szapetis - - 53

  Pawłowicz Franciszka - - - 02.12.1888 - Bronisław - Maria - Łozowska - ch - Wincenty Wenderowicz - Apolonia Falkiewicz - - 155

  Pawłowska Józefa - - - 16.02.1893 - Wincenty - Eleonora - Mazur - ch - Maciej Gawla - Tekla Jazdowska - - 38

  Pawłowska Aniela - - - 16.02.1893 - Wincenty - Eleonora - Mazur - ch - Adolf Markiewicz - Józefa Mazur - - 39

  Pawłowski Florian - - 1902-08-08 - 1902-08-19 - Florian - Karolina - Łopiejko - ? - Michał Daniulewicz - Stefania Bujko - panna - 106

  Pawłowski Karol - - - 22.03.1883 - Franciszek - Tekla - Jurewicz - m - Romuald Galczewski - Aniela Kołyszewska - - 30

  Pawłowski Stanisław - - - 05.06.1883 - Jan - Colette - Jurgielewicz - m - Jakub Wasiljew - Joanna Kozłowska - - 54

  Pawłowski Maurycy - - - 18.03.1880 - Franciszek - Tekla - Jurewicz - m - Adam Bielski - Adela Geisler - - 33

  Pawłowski Józef - - - 23.03.1882 - ojciec nieznany - Helena - Pawlowska - ch - Tadeusz Balukiewicz - Józefa Podejko - - 30

  Pawłowski Aleksander - - - 13.05.1878 - Jan - Colette - Jurgielewicz - m - Jan Kowalewski - Maria Brujewicz - - 66

  Paździerska Eleonora - - - 22.04.1886 - Michał - Marianna - Waweris - ? - Otto Żyłowski - Maria Soroko - - 46

  Paździutko Stanisław - - 03.08.1894 - 03.08.1894 - Antoni - Aniela - Dabszewicz - ? - Stanisław Wajnicki - Adela Markiewicz - - 107

  Paździutko Antoni - - - 15.06.1896 - Antoni - Aniela - Dapszewicz - ? - Bolesław Jacyno - Helena Ułaszewska - panna - 90

  Paździutko Franciszek - - - 05.10.1897 - Antoni - Aniela - Dabszewicz - ch - Franciszek Moczułło - Helena Tomaszewska - żona Stefana - 157

  Pażelewski Jadwiga - - - 14.08.1891 - Józef - Maria - Kuszewicz - m - Ludwik Grinwald - Zofia Szablejgow (?) - - 98

  Pażelewski Stanisław - - - 25.12.1892 - Józef - Marianna - Kuszewicz - m - Izydor Kowalewski - Zofia Szablewicz - - 189

  Pempicka Zofia - - 1904-07-24 - 1904-07-29 - Jerzy - Maria - Mergis - ch - Alfons Milewski - Zofia Romanowska - - 104

  Perkowska Jadwiga - - - 11.10.1885 - Leon Wincenty - Izabela Petronela - Betkowska - m - Leon Perkowski - Maria Perkowska - - 114

  Perkowska Kazimiera - - - 12.04.1889 - Leon - Izabela - Betkowska - m - Bolesław Perkowski - Józefa Mokrzycka - panna - 45

  Perkowski Zygmunt - - - 27.01.1884 - Leon - Izabela - Betkowska - ? - Ignacy Betkowski - Maria Pierkowska - - 12

  Perkowski Józef - - - 15.04.1886 - Józef - Antonina - Sawicka - m - Marcin Jawist - Marianna Syczewa - - 37

  Perkowski Stanisław - - - 21.06.1881 - Leon - Izabella - Betkowska - m - Wincenty Daniszewski - Kunegunda Okuszko - - 65

  Perkowski Mieczysław - - - 27.12.1882 - Leon - Izabella - Betkowska - m - Stanisław Sinkiewicz - Stefania Daniszewska - - 154

  Perkowski Leon - - 1877 - 06.01.1878 - Leon - Izabela - Betkowska - m - Ignacy Kobaszyński (?) - Maria Perkowska - - 3

  Perkowski Bolesław - - - 05.11.1879 - Leon - Izabela - Betkowska - m - Ignacy Bedkowski - Maria Wan - - 133

  Perren Andrejna Klementyna - - 1879 - 29.05.1880 - ojciec nieznany - Agnieszka - Perren - poddanka austriacka - Dymitr Dymakowski - Angelina Mais - - 65

  Peschl Józef - - - 01.06.1885 - Gustaw - Franciszka - Pangans - poddani austriaccy - Józef Peschl - Paulina Peschl - - 51

  Petelczyc Józef - - - 16.02.1881 - Jan - Marianna - Klimowicz - ch - Józef Pażylewski - Teresa Wołotowicz - - 15

  Peterson Maria Zofia - - - 20.09.1881 - Aleksander - Jadwiga - Komar - sz - mjr.Aleksander Romar (?) - Jadwiga Tabeńska - - 98

  Petiunas Aniceta - - 18.04.1894 - 24.04.1894 - Adam - Aniela - Filimonowicz - ? - Ludwik Dziemitrowicz - Maria Wojnicka - - 64

  Petkun Wilhelm - - - 08.12.1891 - Adolf - Hieronima - Raugis - ch - Stefan Kordecki - Amelia Oświęcimska - - 158

  Petkun Władysław - - 03.08.1894 - 25.12.1894 - Adam - Hieronima - Raugas - ch - Robert Hrynkiewicz - Rozalia Arcimowicz - - 170

  Pęczkowska Maria - - - 03.09.1883 - Konstanty - Franciszka - Osiecka - m - Józef Kudzin - Leontyna Mirbach - - 92

  Pęczkowska Bronisława - - - 20.12.1884 - Konstanty - Franciszka - Osiecka - m - Feliks Hermanowicz - Józefa Mariańska - - 124

  Pęczkowska Tekla - - - 09.06.1886 - Konstanty - Franciszka - Osiecka - m - Maciej Marytowski (?) - Julia Piwcewicz - - 65

  Pęczkowski Paweł - - - 06.04.1880 - Konstanty - Franciszka - Osiecka - m - Sylwester Zdanowski - Katarzyna Gulbińska - - 40

  Pęczkowski Mikołaj - - - 26.12.1881 - Konstanty - Franciszka - Osiecka - m - Antoni Szafranowicz - Anna Gonczarowa - - 132

  Piecewska Katarzyna - - 1900-11-25 - 1900-12-10 - Julian - Michalina - Maciulis - m - Jan Hajdamowicz - Julia Jasiulaniec - żona Adama - 165

  Piecewska Katarzyna - - 1902-05-30 - 1902-06-02 - Julian - Michalina - Masiul (Maciulis) - m - Hajdamowicz - Julia Jasiulaniec - żona Adama - 79

  Piechowski Leon - - - 21.02.1882 - Michał - Karolina - Pobiedzińska - ch - Franciszek Kucharski - Stefania Szajkowska - - 22

  Pieciukonis Kazimierz - - - 09.09.1884 - Wincenty - Katarzyna - Chmielewska - ? - Franciszek Szerakas - Helena Jazdowska - - 88

  Pieciukonis Daniel - - - 09.01.1887 - Wincenty - Katarzyna - Chmielewska - ? - Antoni Chmielewski - Anna Czechatkowska - żona Jana - 5

  Pieciukonis Stanisław - - - 16.05.1882 - Wincenty - Katarzyna - Chmielewska - - Wincenty Jazdowski - Paulina Rodziewicz - - 63

  Pieciukonis Emilia - - - 24.05.1879 - Wincenty - Katarzyna - Chmielewska - - Maciej Wyskoczko - Aniela Matusewicz - - 63

  Pieczegański Bolesław - - - 07.06.1881 - Franciszek - Maria - Blukowska - ch - hr. Leon Sobański - Aleksandra Skałon - - 62

  Pieczegonis Maria - - - 14.10.1891 - Franciszek - Maria - Blukowska - ch - Romuald Kondratowicz - Apolonia Białous - - 131

  Pieczuro Michalina - - - 01.07.1890 - Ignacy - Michalina - Kuczyńska - ch - Antoni Norejko - Maria Brzezińska - - 69

  Pieczuro Paweł - - - 24.11.1891 - Ignacy - Michalina - Kuczyńska - ? - Kazimierz Witkun - Aniela Dowiat - - 151

  Pieczuro Bronisława - - - 27.12.1892 - Ignacy - Michalina - Kuczyńska - ch - Wincenty Bogdanowicz - Emilia Dwilewicz - - 197

  Pieczuro Jadwiga - - - 29.12.1893 - Ignacy - Michalina - Kuczyńska - ch - Antoni Narbutowicz - Modesta Bogdanowicz - - 206

  Pieczuro Aniela - - 29.11.1894 - 26.12.1894 - Franciszek - Urszula - Kozłowska - ch - Józef Pietkiewicz - Magdalena Pieczuro - - 172

  Pieczuro Helena - - 20.02.1895 - 27.02.1895 - Ignacy - Michalina - Kuczyńska - ch - Piotr Kuczyński - Magdalena Pieczuro - panna - 27

  Pieczuro Jan - - 24.10.1895 - 29.10.1895 - Franciszek - Urszula - Kozłowska - ch - Jan Czekatowski - Teofila Możejko - żona Michała - 178

  Pieczuro Kazimierz - - - 15.02.1896 - Ignacy - Michalina - Kuczyńska - ch - Kazimierz Szałacki - Magdalena Pieczuro - panna - 22

  Pieczuro Aleksander - - - 01.04.1897 - Franciszek - Urszula - Kozłowska - ch - Adam Miechowicz - Franciszka Łapin - żona Piotra - 53

  Pieczuro Maria - - - 24.08.1897 - Ignacy - Michalina - Kuczyńska - ch - Antoni Kuczyński - Anna Wesołowska (Wiesiełowska?) - żona Władysława - 137

  Pieczuro Zofia - - 05.01.1899 - 10.01.1899 - Ignacy - Michalina - Kuczyńska - ch - Adam Skuratowicz - Bronisława Kuczyńska - panna - 4

  Pieczuro Anna - - 1902-10-25 - 1902-12-25 - Ignacy - Michalina - Kuczyńska - ch - Antoni Kuczyński - Maria Iwanowska - - 156

  Pieczuro Bronisław - - - 10.11.1885 - Ignacy - Michalina - Kuczyńska - ch - Julian Budynis - Wiktoria Januszewska - - 125

  Pieczuro Antoni - - - 12.03.1888 - Ignacy - Michalina - Kuczyńska - ch - Wincenty Bogdanowicz - Franciszka Jankowska - wdowa - 55

  Pieczuro Helena - - - 23.07.1889 - Ignacy - Michalina - Kuczyńska - ch - Konrad Witulski - Helena Hajdamowicz - żona Konstantego - 88

  Piekarski Jan - - - 29.11.1880 - Józef - Kazimiera - Bierfrend - sz - Stanisław Zdanowicz - Helena Jurewicz - panna - 134

  Pielaszukiewicz Wincenta - - - 24.07.1877 - ojciec nieznany - Anna - Pielaszukiewicz - m - Józef Paszkiewicz - Anna Paszkiewicz - panna - 91

  Pienkowski Franciszek - - - 11.03.1893 - ojciec nieznany - Bronisława - Pienkowska - ch - Jakub Burlingis - Teofila Paszkowska - - 49

  Pieńkowski Franciszek - - - 14.10.1879 - ojciec nieznany - Teofila - Pieńkowska - - Kazimierz Opoin - Helena (brak nazwiska) - żona Michała - 124

  Piercewicz (Prycewicz) Jan - - 1904-06-24 - 1904-07-04 - Wincenty - Katarzyna - Wasilewska - ch - Jan Stankiewicz - Urszula Niekludo - - 99

  Pierednia Stanisław - - 16.07.1895 - 20.07.1895 - Dominik - Ewa - Reza - ch - Józef Wołodkowicz - Kazimiera Karczewska - panna - 118

  Pierewicz Władysław - - - 11.08.1891 - Jan - Aniela - Lubert - ? - Stanisław Krimm - Aniela Aleksandrowicz - - 97

  Pierewicz Jadwiga - - - 22.11.1892 - Jan - Aniela - Lubert - ? - Józef Moris - Anna Andruszkiewicz - - 167

  Pierewicz Marianna - - - 28.07.1896 - Jan - Aniela - Lubert - ? - Władysław Wojtkiewicz - Eleonora Leńska - panna - 113

  Pierewicz Julian - - 1901-01-02 - 1901-01-07 - Jan - Aniela - Lubert - ch - Bonifacy Andrzejewski - Antonia Zalewska - żona Felicjana - 2

  Pierewicz Maria Wiktoria - - - 12.01.1885 - Piotr - Ewelina - Rymkiewicz - ch - Jan Pierewicz - Adela Maruszewska - - 7

  Pierewicz Antoni - - - 25.09.1885 - Jan - Aniela - Lubert - ? - Kajetan Adamowicz - Wiktoria Lubert - - 106

  Pierewicz Henryk - - - 18.01.1887 - Piotr - Ewa - Rymkiewicz - ch - Adam Tukerkes - Elżbieta Sadowska - żona Antoniego - 11

  Pierewicz Piotr Dominik - - - 10.08.1880 - Piotr - Antonina - Gołębiewska - ch - Józef Stasiewicz - Tekla Salmonowicz - żona Michała - 99

  Pieszczewska Konstancja - - - 28.02.1880 - Adam - Gryzelda - Bogdan - - Jerzy Frąckiewicz - Wiktoria Suchodolska - żona Aleksandra - 25

  Pieszczewski Kazimierz - - - 08.12.1878 - Adam - Gryzelda - Bogdanowicz - - Aleksander Suchodolski - Franciszka Janczewska - - 137

  Pieszczewski Tekla - - - 08.12.1878 - Adam - Gryzelda - Bogdanowicz - - Wincenty Rodziewicz - Petronela Fursowa - - 138

  Pieszko Michał - - - 08.12.1890 - ojciec nieznany - Katarzyna - Pieszko - m - Wincenty Ławrynowicz - Agata Groskiewicz - - 139

  Pieszko Anna - - - 09.08.1887 - ojciec nieznany - Katarzyna - Pieszko - m - Józef Gryckiewicz - Stefania Bejgart - żona Ignacego - 85

  Pietkiewicz Helena - - - 04.03.1890 - Aleksander - Katarzyna - Rakowska - ch - Antoni Chądzyński - Petronela Jatowt - żona Jana - 26

  Pietkiewicz Maria - - - 19.08.1890 - Andrzej - Aleksandra - Swirska - m - Piotr Danilewicz - Domicela Logus - - 91

  Pietkiewicz Maria - - - 06.10.1891 - Józef - Ewa - Glińska - ch - Szymon Szablewski - Konstancja Wiszniewska - - 129

  Pietkiewicz Władysław Jan - - - 14.12.1891 - Jan - Zofia - Piesnikiewicz - m - Władysław Brochocki - Aleksandra Molt (?) - - 160

  Pietkiewicz Jan - - - 26.04.1892 - Jan - Zofia - Babasz - ch - Józef Truszyński - Elżbieta Plisan - - 82

  Pietkiewicz Stanisław - - - 26.05.1892 - Aleksander - Karolina - Wieliczko - ch - Stanisław Wyzgo - Tekla Moroz - - 92

  Pietkiewicz Aleksander - - - 30.03.1893 - Józef - Ewa - Glińska - ch - Józef Złotkowski - Emilia Jelińska - - 61

  Pietkiewicz Helena - - 01.04.1894 - 18.04.1894 - Antoni - Helena - Talarkowska - m - Wiktor Józefowicz - Zofia Borodziewicz - - 55

  Pietkiewicz Stanisław - - 18.04.1894 - 24.04.1894 - Józef - Ewa - Glińska - ch - Józef Szabłowski - Konstancja Gorbatowicz - - 65

  Pietkiewicz Bolesław - - 20.04.1895 - 30.04.1895 - Józef - Ewa - Jelińska - ch - Bronisław Korkus - Karolina Prządkowska - żona Michała - 62

  Pietkiewicz Anna - - 01.10.1895 - 03.10.1895 - Stanisław - Maria - Żylińska - m - Jan Obłoczyński - Emilia Kotwicka - żona Bolesława - 162

  Pietkiewicz Helena Krystyna - - - 04.07.1896 - Jan - Zofia - Łukaszewicz - sz - Stanisław Łukaszewicz - Mawrykia Walicka - żona Krzysztofa - 100

  Pietkiewicz Józef Benedykt - - - 30.03.1897 - Aleksander - Katarzyna - Rakowska - ch - Adam Jacewicz - Kazimiera Chądzińska - wdowa - 52

  Pietkiewicz Helena - - - 13.07.1897 - Józef - Ewa - Glińska - ch - Felicjan Łukjański - Katarzyna Pszczołowska - panna - 116

  Pietkiewicz Jadwiga - - 1902-08-01 - 1902-08-11 - Kajetan Franciszek - Zofia - Minakowska - m - Wiktor Józefowicz - Zofia Stankiewicz - - 102

  Pietkiewicz Tadeusz - - 1902-11-04 - 1902-12-05 - Antoni Józef - Helena - Witkiewicz z d.Nowakowicz - sz - Władysław Fiorentini - Lucyna Puzynowska - - 152

  Pietkiewicz Wincenty - - 1903-05-25 - 1903-06-15 - Wincenty - Antonina - Kuzborska - m - Bolesław Downarowicz - Zofia Pietkiewicz - panna - 60

  Pietkiewicz Wiktor - - 1905-02-21 - 1905-02-27 - Jerzy - Aniela - Puchalska - ch - Andrzej Parafianowicz - Eugenia Flegantow - - 24

  Pietkiewicz Irena - - 1905-03-17 - 1905-04-18 - Antoni Józef - Helena - Witkiewicz z d. Nowakowicz - sz - Leon Sienkiewicz - Anna Fiorentini - - 40

  Pietkiewicz Maria - - - 11.11.1883 - Kazimierz - Barbara - Burzyńska - m - Piotr Daniłowicz - Antonina Kołpakowska - - 117

  Pietkiewicz Maria - - - 08.04.1884 - Michał - Anna - Rutkowska - ch - Józef Sinkiewicz - Anna Niewiadomska - - 37

  Pietkiewicz Władysława - - - 28.06.1887 - Józef - Ewa - Glińska - ch - Stefan Markowicz - Rozalia Pietkiewicz - panna - 70

  Pietkiewicz Julian - - - 11.01.1889 - Andrzej - Aleksandra - Swirska - m - Antoni Szykier - Jadwiga Giedrojć - - 3

  Pietkiewicz Jan - - 1879 - 03.02.1880 - Tadeusz - Aniela - Towsznówna - sz - Stanisław Pietkiewicz - Stefania Pietkiewicz - żona Romualda - 16

  Pietkiewicz Bolesław - - - 09.02.1880 - Andrzej - Aleksandra - Swirska - m - Joachim Bogdanowicz - Józefa Panolewicz - - 21

  Pietkiewicz Zofia - - - 29.03.1877 - Tadeusz - Aniela - Towgin - sz - Aleksander Suszczewicz - Sabina Łodkowa - - 50

  Pietkiewicz Karolina - - - 29.01.1878 - Tadeusz - Aniela - Towgin - sz - Augustyn Budzewicz - Franciszka Juchniewicz - - 14

  Pietranis Alfons - - 1904-03-03 - 1904-03-14 - Kazimierz - Rozalia - Wojtkun - ch - Jerzy Szymanowski - Emilia Wawer - - 35

  Pietraszkiewicz Jan - - - 27.01.1890 - Jan Stanisław - Tekla - Parczewska - ? - Feliks Pietraszkiewicz - Stefania Parczewska - żona Antoniego - 13

  Pietraszkiewicz Ludwika Maria - - - 01.05.1893 - Jan Stanisław - Tekla Antonina Wiktoria - Parczewska - sz - Ignacy Parczewski - Karolina Piasecka - - 78

  Pietraszkiewicz Ludwika - - - 28.12.1893 - Feliks Onufry Andrzej - Felicja - Kozakowska - sz - dr. Jan Pietraszkiewicz - Felicja Siesicka - - 205

  Pietraszkiewicz Zofia Maria - - - 01.06.1896 - Jan Stanisław - Tekla Antonina Wiktoria - Parczewska - sz - Feliks Pietraszkiewicz - Stefania Ilcewicz - - 75

  Pietraszkiewicz Stanisława Maria - - - 23.07.1884 - Jan Stanisław - Antonina Apolonia - Chądzyńska - sz - Wacław Piasecki - Ludwika Pietraszkiewicz - panna - 80

  Pietraszkiewicz Józef - - - 24.11.1887 - Jan - Tekla - Parczewska - sz - Antoni Parczewski - Ludwika Pietraszkiewicz - - 142

  Pietraszkiewicz Stanisław - - - 11.05.1880 - Julian - Karolina - Jakubiel - m - Benedykt Gałkowski - Katarzyna Urbanowicz - - 58

  Pietraszkiewicz Ludwik - - - 16.08.1881 - Julian - Karolina - Jakubieło - m - Mikołaj Baranowicz - Wiktoria Zawadzka - - 85

  Pietraszkiewicz Tekla - - - 26.12.1877 - Julian - Karolina - Jakubiel - m - Kazimierz Silicki - Wiktoria Zawadzka - - 145

  Pietraszko Paulina - - - 03.07.1884 - Franciszek - Joanna - Dzięgielewska - m - Klemens Szuszkiewicz - Barbara Ciechanowicz - - 73

  Pietraszko Aleksandra - - - 29.03.1882 - Franciszek - Joanna - Dzięgielewicz - m - Klemens Szuszkiewicz - Katarzyna Krasowska - - 36

  Pietraszko Joanna - - - 13.11.1877 - Franciszek - Joanna - Dzięgielewska - m - Jakub Manini - Rozalia Silicka - - 132

  Pietroszys Stanisław - - - 14.05.1897 - Jan - Zofia - Miłaszewska vel Miłaszewicz - ch - Wacław Szatrowski - Olimpia Kosti - żona Stawro - 84

  Pietroszys Stefan Wacław - - 03.08.1898 - 22.08.1898 - Jan - Zofia - Miłaszewicz - ch - Piotr Siewruk - Józefa Szatrowska - - 108

  Pietrowicz Franciszek - - 1904-03-27 - 1904-04-01 - Adam - Józefa - Dovydenas - ch - Julian Bułaj - Salomea Biła - - 53

  Pietrowski Antoni - - - 12.12.1893 - Konstanty - Marianna - Piotrowska - ch - Marcin Piotrowski - Adela Wojszwiło - - 195

  Pietrukaniec Witold - - - 28.04.1887 - Marcin - Katarzyna - Matejunas - m - Józef Matejunas - Franciszka Jankowska - żona Antoniego - 46

  Pietrusiewicz Izabela - - - 15.12.1892 - Antoni - Władysława - Baranowska - m - Julian Andruszkiewicz - Michalina Baranowska - - 185

  Pietrusiewicz Henryk - - - 21.01.1893 - Ludwik - Melania - Pietrusiewicz - sz - dr. Jan Wyzgo - Aleksandra Szukiewicz - - 15

  Pietrusiewicz Zofia - - - 16.06.1893 - Józef - Paulina - Burnas - ch - Jan Brzozowski - Karolina Proniewska - - 103

  Pietrusiewicz Stefania - - 22.06.1894 - 10.07.1894 - Adam - Anna - Subotowicz - ch - Jan Siekmak - Józefa Subotowicz - - 100

  Pietrusiewicz Michalina - - 29.09.1894 - 13.10.1894 - Antoni - Władysława - Baranowska - m - Wincenty Filimonowicz - Antonina Bobrowska - - 136

  Pietrusiewicz Stefan - - - 23.07.1896 - Antoni - Władysława - Baranowska - m - Józef Poczobut - Katarzyna Iwaszko - żona Wincentego - 112

  Pietrusiewicz Marianna - - - 17.11.1896 - Józef - Jadwiga - Czerniewicz - ch - Mateusz Szrubis - Józefa Pietrusiewicz - panna - 171

  Pietrusiewicz Sylwester - - 31.12.1897 - 06.01.1898 - Jerzy - Urszula - Wilkiewicz - ch - Jan Ikoniewicz - Zofia Brazołowicz - panna - 4

  Pietrusiewicz Maria - - 1900-03-25 - 1900-04-02 - Jerzy - Urszula - Witkiewicz (Wilkiewicz) - ch - Piotr Zasztowt - Olimpia Zasztowt - żona Piotra - 43

  Pietrusiewicz Jan - - 1903-06-10 - 1903-06-18 - Jerzy - Urszula - Wilkiewicz - ch - Albin Brzostowski - Aniela Braziełowicz - żona Adama - 63

  Pietrusiewicz Jadwiga - - 1905-11-13 - 1905-11-27 - Jerzy - Urszula - Wilkiewicz - ch - Adam Ilewicz - Katarzyna Szwiłpo - - 153

  Pietrusiewicz Antonina - - - 20.02.1883 - Jerzy - Helena - Karpowicz - ch - Szymon Kojałowicz - Teofila Piszczykowa - - 16

  Pietrusiewicz Jadwiga Konstancja - - - 08.03.1883 - Ludwik - Melania - Pietrusiewicz - sz - Bronisław Iwaszkiewicz - Aleksandra Iwukiewicz - - 24

  Pietrusiewicz Maria - - - 13.01.1888 - Kajetan - Emilia - Adamowicz - m - Maciej Matasacz - Anna Krapina - - 11

  Pietrusiewicz Józef - - - 03.07.1888 - Stanisław Jan - Rozalia - Piotrowska - ch - Franciszek Hermanowicz - Anna Kartin (?) - żona Andrzeja - 101

  Pietrusiewicz Aleksandra - - - 10.12.1888 - Ludwik - Melania - Pietrusiewicz - sz - dr. Hipolit Jundziłł - Aleksandra Szukiewicz - wdowa - 160

  Pietrzyk Maria - - - 25.06.1887 - Wincenty - Józefa - Jurgielewicz - m - Władysław Bezuszko - Izabela Pietrowska - żona Józefa - 66

  Pietuszko Henrietta - - - 21.08.1877 - Justyn - Anna - brak nazwiska - ch - Bazyli Narkiewicz - Rozalia Noniewiczowa - - 107

  Pietuszko Maria - - - 26.07.1879 - Justyn - Aniela - Bronicka - ch - Maciej Guniewicz - Emilia Romanowska - - 91

  Piłsudska Teodora - - - 24.10.1882 - Józef Piotr Wincenty - Maria Urszula - Bilewicz - sz - Kazimierz Piłsudski - Helena Piłsudska - - 124

  Piłsudski Piotr - - - 24.10.1882 - Józef Piotr Wincenty - Maria Urszula - Bilewicz - sz - Józef Piłsudski - Stefania Lipman - - 123

  Piłsudski Kacper - - - 16.10.1879 - Józef - Maria - Billewicz - sz - Bronisław Piłsudski - Stefania Lippman - - 125

  Pimpicka Jadwiga - - 11.01.1898 - 01.02.1898 - Jerzy - Marianna - Mergis - ch - Wincenty Samosinkiewicz - Zofia Romanowska - żona Feliksa - 21

  Pimpicka Stanisława - - 1900-03-14 - 1900-04-10 - Jerzy - Maria - Mergis vel Markiewicz - ch - Stefan Pimpicki - Józefa Mergis vel Markiewicz - - 48

  Pimpicka Józefa - - - 29.06.1883 - ojciec nieznany - Tekla - Pimpicka - ch - Filip Pietrow - Scholastyka Korabuszowa - - 69

  Pinkowska Wiktoria - - - 26.07.1892 - Antoni - Zofia - Krupowska - m - Jakub Gasian - Józefa Siciun - panna - 117

  Pinkowski Kazimierz - - 26.02.1895 - 04.03.1895 - Antoni - Zofia - Krupowska - ch - (brak imienia) Bernatowicz - Anna Siemaszko - wdowa - 29

  Piotrowicz Emilia - - - 13.05.1890 - Kazimierz - Maria - Sokołowska - m - Józef Palczewski - Emilia Kurkowska - panna - 43

  Piotrowicz Helena - - - 15.07.1891 - ojciec nieznany - Maria - Piotrowicz - m - Jan Sieluk - Konstancja Jankowska - - 89

  Piotrowicz Helena - - 22.08.1894 - 04.09.1894 - Julian - Helena - Gusak - ch - Jakub Szlajewski - Maria Wysocka - - 117

  Piotrowicz Małgorzata - - - 24.11.1896 - Józef - Małgorzata - Rossa - ch - Aleksander Morozow - Janina Filipowicz - żona Augustyna - 177

  Piotrowicz Teresa - - 15.10.1899 - 1900-02-20 - Józef - Małgorzata - Rossat - ch - Mikołaj Ragozin - Józefa Rossat - panna - 29

  Piotrowicz Bronisława - - - 09.04.1884 - Franciszek - Aniela - Offan - ? - Jan Niewiadomski - Franciszka Gajewska - - 40

  Piotrowicz Maria - - - 09.09.1880 - Paweł Jan - Katarzyna - Czesnowicz - m - Piotr Żukowski - Anna Judycka - - str.40

  Piotrowicz (Pietrzyk) Witold - - - 23.05.1882 - Wincenty - Józefa - Jurgielewicz - m - Piotr Sawicki - Izabela Piotrowicz - - 72

  Piotrowska Helena - - 1902-05-26 - 1902-06-02 - Konstanty - Marianna - Piotrowska - ? - Jan Orłowski - Felicja Mackiewicz - - 78

  Piotrowska Helena - - - 01.06.1884 - Antoni - Karolina - Arcimowicz - sz - Michał Wojtkiewicz - Kazimiera Wojtkiewicz - - 60

  Piotrowska Zofia Marcjanna - - - 16.01.1881 - Antoni - Karolina - Arcimowicz - sz - Aleksander Walentynowicz - Kazimiera Wojtkiewicz - - 5

  Piotrowska Antonina - - - 07.03.1882 - Antoni - Karolina - Arcimowicz - sz - Michał Mickun - Maria Arcimowicz - - 25

  Piotrowska Maria Jadwiga - - - 25.12.1877 - Antoni - Karolina - Arcimowicz - sz - Feliks Wilkaniec - Kazimiera Wojtkiewicz - - 142

  Piotrowski Jan - - - 03.01.1893 - Józef - Walentyna - Bartaszewicz - m - Jan Żebrowski - Emilia Daczko - - 1

  Piotrowski Wacław - - - 01.10.1896 - Jan - Józefa - Czerniewicz - ch - Mateusz Szrubis - Antonina Sokołowska - żona Andrzeja - 145

  Piotrowski Rafał - - - 26.10.1897 - Konstanty - Marianna - Piotrowska - ch - Kazimierz Cejko - Felicja Mackiewicz - panna - 169

  Piotrowski Henryk - - - 21.11.1897 - Adam - Franciszka - Malewska - sz - Ks. Jagiełłowicz - Paulina Malewska - panna - 176

  Piotrowski Jan - - - 02.12.1884 - Michał - Maria - Oszeciówna (?) - m - Józef Ginejtowski - Baronessa Maria Butorg - - 112

  Piotrowski Bronisław - - - 24.11.1885 - Antoni - Karolina - Arcimowicz - sz - Konstanty Orłowski - Maria Fetkiewicz - - 144

  Piotrowski Julian - - - 16.08.1887 - ojciec nieznany - Antonina - Piotrowska - ch - Kazimierz Stankiewicz - Anna Kowalewska - - 89

  Piotrowski Bolesław - - - 16.07.1889 - Antoni - Elżbieta - Rodziewicz - m - Jan Śliwowski - Maria Koziec - żona Justyna - 82

  Piotrowski Edward Józef - - - 01.11.1881 - Józef - Izabella - Krasowska - m - Władysław Gajdukiewicz - Petronela Trubicka - - 114

  Piotrowski Kazimierz - - - 22.02.1878 - Zenon - Teodora - Brzozowska - sz - Jan Baniewicz - Zofia Baniewicz - - 30

  Piotrowski Jan - - - 21.06.1879 - Antoni - Elżbieta - Rodziewicz - m - Wincenty Bałzukiewicz - Zofia Dembowska - - 72

  Pisarczukowska Jadwiga - - 1905-06-28 - 1905-07-11 - Feliks - Konstancja - Ankwicz - ch - Zygmunt Narbut - Helena Pisarczukowska - - 94

  Pitkiewicz Wincenty - - - 26.05.1896 - Adam - Kazimiera - Jakubowska - ? - Otton Ciecierski - Emilia Winkler - żona Franciszka - 69

  Piwcenis Antoni - - - 03.01.1893 - Stanisław - Eleonora - Urbanowicz - m - Antoni Pieszko - Kazimiera Mickiewicz - - 3

  Piwcenis Jan - - - 24.06.1884 - Stanisław - Julia - Borkowska - m - Maciej Mariański - Petronela Żurawska - - 69

  Piwcenis (brak nazwiska) Stanisława - - - 09.03.1894 - Stanisław - Eleonora - Urbanowicz - m - Jan Adamowicz - Anna Hajdamowicz - - 31

  Piwcewicz Kazimiera - - - 09.02.1886 - Stanisław - Julia - Berkowska - m - Piotr Troscianius - Antonina Niewiadomska - - 13

  Piwcinis Tekla - - - 05.04.1887 - Stanisław - Julia - Borkowska - m - Aleksander Andrukowicz - Wiktoria Gałkowska - żona Leona - 36

  Plago Jan - - 05.06.1895 - 22.07.1895 - Jan - Emilia Magdalena - Fajkus - ch - Jan Trocki - Ewa Serafin - panna - 120

  Plago Bolesław - - - 04.08.1896 - Jan - Emilia Magdalena - Fajkus - ch - Jan Czekatowski - Katarzyna Sabowicz - żona Konstantego - 121

  Plago Józef - - 1900-02-28 - 1900-03-02 - Jan - Anna - Brywińska - m, Suwałki - Józef Rodź - Apolonia Plago - panna - 31

  Plater Jadwiga Aleksandra Maria - - - 11.04.1881 - Władysław - Aleksandra - Sobańska de Broel - hrabia - Leon Sobański - hr. Kazimiera de Broel-Plater - - 32

  Plączyńska Wilhelmina - - - 26.01.1897 - Antoni - Julia - Zakrzewska - m - Józef Cyrto - Helena Chomicz - panna - 23

  Plączyński Julian - - - 16.01.1894 - Antoni - Julia - Zacharzewska (Zakrzewska) - m - Witold Kiersnowski - Helena Halicz - - 6

  Plączyński Antoni - - 30.07.1895 - 09.09.1895 - Antoni - Julia - Zakrzewska - m - Wacław Chomicz - Konstancja Stalewska - żona Franciszka - 148

  Plepas Michał - - 1901-09-13 - 1901-09-20 - Stanisław - Elżbieta - Jankowska - ch - Wincenty Jacewicz - Emilia Kozłowska - - 119

  Płaszczyńska Józefa - - - 02.03.1893 - Józef - Julia - Grabowska - ? - Szymon Szakłat - Michalina Grabowska - - 43

  Płatacz Michał - - - 16.10.1893 - Andrzej - Karolina - Marcinkiewicz - ch - Michał Łapiński - Ewa Wiszniewska - - 168

  Płatacz Stefania - - - 23.04.1889 - Andrzej - Karolina - Marcinkiewicz - ch - Justyn Leonowicz - Maria Łuczyńska - panna - 51

  Płatacz (Płatycz) Bronisław - - - 26.05.1896 - Andrzej - Karolina - Marcinkiewicz - ch - Stanisław Pietranis - Marianna Lewanowicz - żona Justyna - 70

  Płatacz (Płatycz) Stanisława - - 07.12.1898 - 13.12.1898 - Andrzej - Karolina - Marcinkiewicz - ch - Gabriel Bitowicz - Karolina Morkiewicz - - 168

  Płatycz Karolina - - - 18.08.1891 - Andrzej - Karolina - Marcinkiewicz - ch - Władysław Sławiński - Teofila Balsowiec (?) - - 101

  Pławska Anna - - 03.12.1898 - 13.12.1898 - Jerzy - Eleonora - Hryncewicz - ? - Antoni Syrowiński - Antonina Siemaszko - panna - 170

  Pławska Helena - - 1900-04-23 - 1900-04-25 - Jerzy - Eleonora - Hryncewicz - m - Wincenty Korowajczyk - Eleonora Trabuć - żona Michała - 64

  Pławska Eleonora Władysława - - 1901-06-27 - 1901-07-01 - Jerzy - Eleonora - Hryncewicz - m - Antoni Karpowicz - Maria Radziwun - żona Wincentego - 90

  Płonis Kamila - - 1903-08-18 - 1903-08-31 - Władysław - Justyna - Iwancewicz - ch - Władysław Maciejewski - Urszula Wańkiewicz - - 103

  Pobiedzińska Jadwiga - - - 27.04.1882 - Jan - Beniamina - Sławińska - sz - Fryderyk Wonger - Katarzyna Szaszkowska - - 51

  Pobiedzińska Felicjanna - - - 26.06.1877 - Jan - Beniamina - Sławińska - sz - Albin Borkowski - Albina Malinowska - - 76

  Pobiedziński Władysław - - - 01.11.1879 - Jan - Beniamina - Sławińska - sz - Bogumił Hafner - Albina Malinowska - żona Jakuba - 129

  Poczagański Władysław - - - 25.06.1889 - Franciszek - Maria - Blukowska - ch - Maciej Kalinowski - Zofia Paździerska - żona Władysława - 76

  Poczegański Jan - - - 05.07.1887 - Franciszek - Maria - Blukowska - ch - Jan Biełaus - Antonina Komorowska - żona Romualda - 74

  Poczobut Paulina - - - 11.07.1893 - Józef - Izabela - Szkop - ? - Jan Hajdamowicz - Malwina Baranowska - - 120

  Poczobut Weronika - - 18.06.1894 - 06.07.1894 - Józef - Izabela - Szkop - ch - inż. Michał Prozor - Weronika Prozor - - 99

  Poczobut Rafał - - - 10.11.1896 - Józef - Izabela - Szkop - ? - Jan Podlipski - Malwina Baranowska - żona Tomasza - 168

  Poczygoński vel Poczegonis Franciszek - - - 25.03.1885 - Franciszek - Maria - Blukowska - m - Jan Białous - Helena Blukowska - - 30

  Podbereska Zofia - - 18.02.1899 - 1901-04-12 - Andrzej - Leokadia Władysława - Odyniec - sz - Eliasz Noniewicz - Zofia Jasiewicz - - 45

  Podgajło Józef - - - 06.01.1880 - Jan - Justyna - Gryszkiewicz - m - Justyn Symonowicz - Julia Wróblewska - - 2

  Podhajska Tekla - - - 24.09.1878 - Jan - Justyna - Gryszkiewicz - m - Antoni Maszkowski - Józefa Kudzin - - 113

  Podhajski Piotr - - 1866 - 11.12.1883 - Ignacy - Marianna - Czepankówna - sz - Wincenty Augustynowicz - Katarzyna Szerecka - - 128

  Podkońska Aniela - - 1900-08-02 - 1900-08-06 - Antoni - Maria - Rynkiewicz - m - Fabian Rynkiewicz - Anna Gladzbalewicz - żona Sylwestra - 103

  Podlipska Aleksandra - - 1904-05-12 - 1904-05-23 - Hipolit - Józefa - Żylewicz - ch - Jan Wysocki - Rachela Michałowska - - 83

  Podorska Julia - - - 05.07.1888 - Grzegorz - Weronika - Sorzycka - ? - Leon Kozakowski - Józefa Borowska - żona Józefa - 102

  Pogowska Róża - - - 20.05.1890 - Józef - Anna - Sinkiewicz - m - Konstanty Polakow - Maria Sinkiewicz - - 47

  Pokk Edward - - - 22.04.1891 - Aleksander - Wincenta - Bejnarowicz - m - Adam Bejnarowicz - Emilia Utkiewicz - - 51

  Poknis Jan - - 21.09.1899 - 03.10.1899 - Aleksander - Wiktoria - Morawska - ch - Kazimierz Polidowski - Józefa Morawska - panna - 140

  Poknis Zygmunt - - 1901-08-06 - 1901-08-27 - Aleksander - Wiktoria - Morawska - ? - Michał Prokopowicz - Józefa Morawska - panna - 110

  Pol Wiktoria - - - 29.07.1890 - Jan - Józefa - Lisowska - sz - Kazimierz Nowicki - Amelia (?) Pisanko - - 83

  Pol Wacław - - - 04.02.1892 - Jan Onufry - Józefa - Lisowska - ch - Michał Sieniec - Helena Jędrzejewicz - - 21

  Polakiewicz Maria - - - 06.07.1897 - Bonifacy - Helena - Władyko - ? - Tomasz Michniewicz - Anna Andruszkiewicz - panna - 112

  Polakiewicz (Powiłowicz, Polekiewicz) Witold - - 16.04.1899 - 20.04.1899 - Bonifacy - Helena - Władyko - ch - Jan Kren - Antonina Żejmo - - 62

  Polekiewicz (Powiłowicz, Polakiewicz) Weronika - - 1902-02-03 - 1902-02-04 - Bonifacy - Helena - Władyko - ch - Antoni Ławrynowicz - Helena Żaworonek - panna - 38

  Pollak Stanisław - - - 30.10.1893 - Stanisław Wacław - Elżbieta - Iwaszkiewicz - sz - Henryk Dymsza - Anna Ławruszewicz - - 174

  Połoński Witold Aleksy - - - 29.09.1885 - Bogdan Jan Henryk - Stanisława Julia - Bielińska - ? - Tadeusz Esman - Michalina Połońska - - 109

  Połtuć Józef - - - 04.09.1885 - ojciec nieznany - Aniela - Połtuć - ch - Jan Krymcza (?) - Rachela Giedrojć - - 94

  Połubińska Anna - - - 19.07.1892 - Jan - Rozalia - Zienkiewicz - ch - Józef Zienkiewicz - Maria Witkowska - - 113

  Połubiński Jan - - - 02.02.1897 - Jan - Rozalia - Zienkiewicz - ch - Rafał Sarakulski - Rachela Medeksza - panna - 29

  Połujańska Władysława - - - 25.12.1883 - Antoni - Stefania - Cugier - ? - Stefan Sidorowicz - Anna Milejt - - 131

  Połujańska Marianna - - - 25.05.1880 - Franciszek - Anna - W... - ch - Jakub Symonowicz - Marianna Połujańska - - 62

  Popławska Marianna - - 28.09.1895 - 19.11.1895 - Adam - Gryzelda - Szeszkowska - ? - Józef Szeszkowski - Agrypina Sokołowa - panna - 193

  Popławska Wanda - - 1900-12-29 - 1901-01-14 - Adam - Gryzelda - Szeszkowska - ? - Józef Tomaszewicz - Elżbieta Roniewicz - zona Józefa - 9

  Popławska Helena - - 1902-07-03 - 1902-07-04 - Adam - Gryzelda - Szeszkowska - ch - Józef Wienis...(?) - Zofia Klemiato - - 93

  Popławska Emilia - - - 02.02.1884 - Józef - Katarzyna - Sienkiewicz - ch - Stanisław Wasilewski - Helena Stankiewicz - - 11

  Popławski Jan - - - 19.12.1893 - Adam - Gryzelda - Szeszkowska - ch - Jan Zima - Kazimiera Popławska - - 197

  Popławski Bolesław - - 22.01.1899 - 26.01.1899 - Adam - Gryzelda - Szeszkowska - ch - Kazimierz Paszkiewicz - Maria Szeszkowska - panna - 22

  Popławski Michał - - - 18.01.1885 - Józef - Katarzyna - Sinkiewicz - ch - Mikołaj Macierewicz - Teresa Nowik - - 10

  Popławski Franciszek - - - 20.12.1881 - Kazimierz - Kazimiera - Więckiewicz - m - Jan Zmiejewski (?) - Franciszka Sinkiewicz - - 130

  Posienicki Romuald - - - 21.10.1883 - Piotr - Maria - Zaleska - sz - Michał W..kiewicz - Maria Szeniec - - 112

  Potapowicz Władysław - - - 22.11.1892 - Jan - Eleonora - Gargalska - m - Maciej Piszczyk - Helena Pietrusiewicz - - 166

  Potapowicz Jadwiga - - 23.07.1895 - 06.08.1895 - Jan - Eleonora - Gorgolska - m - Władysław Nowicki - Florianna Szopenko - żona Michała - 130

  Potecka Kazimiera - - - 03.11.1892 - Ignacy - Rozalia - Szadujko - ch - Antoni Jaczun - Domicela Szymańska - - 158

  Potocka Konstancja - - 19.9.1879 - 1901-07-01 - ojciec nieznany - Aniela - Potocka - sz - Ludwik Jankowski radca - Urszula di-Dio - - 92

  Potrykowski Stanisław - - - 08.04.1878 - Aleksander - Anna - Bobiatyńska - sz - Stanisław Drozdowski - Franciszka Adamowiczowa - - 46

  Powicka Aniela Wanda - - 1884 - 02.02.1885 - Jan Alfons - Emilia Łucja - Cydzik - sz - Adolf Cydzik - Antonina Powicka - - 17

  powtórzony zapis nr. 92 (Pęczkowska) - - - 04.09.1883 - - - - - - - - 95

  Poznańska Maria Magdalena - - 1900-11-05 - 1900-11-05 - Bolesław - Maria - Urbanowicz - m - Nikodem Skarżyński - Adela Kowalewska - panna - 140

  Poznańska Genowefa - - 1902-01-20 - 1902-02-01 - Bolesław - Maria - Urbanowicz - m - Jan Zembrzycki - Zofia Strauss - - 35

  Pozniak Julia - - - 21.04.1880 - Antoni - Petronela - Sakowicz - - Jan Sakowicz - Leonora Żukowska - - 45

  Pozwerk Wiktor Jan - - - 16.10.1880 - ojciec nieznany - Katarzyna - Pozwerk - m - Jan Bożewicz - Urszula ..etnowska - żona Dionizego - 124

  Poźniak Jan - - 17.10.1898 - 18.10.1898 - Aleksander - Apolonia - Żwikiewicz - ch - Paweł Poźniak - Rozalia Maciejewska - - 137

  Poźniak Józef - - 1903-03-05 - 1903-03-16 - ojciec nieznany - Julia - Poźniak - m - Wincenty Dziwiazin - Maria Żebertowicz - - 24

  Poźniak Władysław - - 1905-06-15 - 1905-06-22 - ojciec nieznany - Michalina - Poźniak - ch - Adolf Kopeć - Anna Simagina (?) - - 83

  Poźniak Władysław - - - 06.05.1882 - Jan - Rozalia - Nosewicz - sz - Jakub Markowski - Rozalia Siemaszko - - 58

  Poźniak Jan - - - 23.05.1879 - Jan - Rozalia - Nosowicz - sz - Adolf Ammon - Zofia Stankiewiczowa - - 61

  Pożerska Emilia - - - 27.12.1890 - Robert Ludwik - Eleonora - Romaszewska - sz - Ignacy Tukałło - Maria Zimmer - - 148

  Pożerski Feliks Saturnin - - - 29.12.1887 - Robert Ludwik - Eleonora - Romaszewska - sz - Ignacy Tukałło - Emilia Pożerska - wdowa - 156

  Pożerycka Stanisława - - 1903-03-14 - 1903-07-05 - Wincenty - Helena - Kubicka - ch - Wincenty Wojtkiewicz - Maria Kupczyńska - - 75

  Pożerycki Walerian - - 1905-03-14 - 1905-04-19 - Wincenty - Helena - Kubicka - ch - Krzysztof Iwaszko - Kazimiera Kozłowska - - 47

  Pralnik Michalina - - - 24.01.1893 - Władysław - Anna - Radzewicz - ch - Konstanty Krasodomski - Emilia Terazowicz - - 16

  Preckajło Alfons - - 1904-03-22 - 1904-03-29 - Michał - Józefa - Chodźko - ch - Jan Pawszokiewicz - Maria Preckajło - - 51

  Prejdzis Kazimiera Jadwiga - - - 24.04.1883 - ojciec nieznany - Kazimiera - Prejdzis - ? - Antoni Ignatowicz - Marianna Możejko - - 45

  Prejdzis Helena - - - 13.09.1877 - Adam - Kazimiera - Domont - - Wincenty Wysocki - Ewa Ilewicz (?) - - 112

  Prejdzis Nikodem - - - 13.09.1877 - Adam - Kazimiera - Domont - - Aleksander Walentynowicz - Petronela Możejko - - 113

  Prenska Kazimiera - - - 03.03.1879 - ojciec nieznany - Apolonia - Prenska - m - Damazy Kublicki - Katarzyna Urbanowicz - - 25

  Proborszcz Wiktor - - 04.04.1899 - 18.04.1899 - Franciszek - Julia - Juralewicz - ch - Jan Mickiewicz - Zofia Mikszo - - 58

  Procner Tadeusz - - - 01.03.1892 - Józef Nikodem Władysław - Helena - Opińska - m - Jan Pracner - Józefa Olszewska - - 42

  Procner Wacław - - 17.03.1894 - 27.03.1894 - Józef Nikodem Władysław - Helena - Opińska - m - Zygmunt Neuman - Maria Prochner - - 44

  Prokopowicz Józef - - - 23.02.1892 - Stanisław - Józefa - Marcinkiewicz - ? - Franciszek Ratański - Rozalia Sokołowska - - 39

  Prokopowicz Julia - - 03.09.1894 - 08.09.1894 - Stanisław - Józefa - Marcinkiewicz - ? - Józef Zmaczyński (?) - Julianna Kałgotowa (?) - - 122

  Prokopowicz Jan - - 15.11.1898 - 08.12.1898 - Stanisław - Józefa - Marcinkiewicz - ch - Maciej Staszewski - Julia Kalusz-Ostrowska - - 165

  Prokopowicz Franciszka - - 06.01.1899 - 31.01.1899 - Antoni - Katarzyna - Paszkiewicz - ch - Antoni Awiżeń - Franciszka Łaniewska - - 23

  Prokopowicz Józef - - 28.10.1899 - 31.10.1899 - Józef - Rozalia - Hryniewiecka - ch - Kazimierz Dwilewicz - Stefania Bojarczyk - panna - 156

  Prokopowicz Antoni - - - 27.05.1884 - ojciec nieznany - Katarzyna - Prokopowicz - ch - Franciszek Korzeniowski - Marianna Stankiewicz - - 57

  Prokopowicz Jadwiga - - - 04.06.1878 - Jerzy - Krystyna - Taraszkiewicz - m - Wiktor Gołubko - Julia Bortkiewicz - - 78

  Proniewski Kazimierz - - - 21.01.1890 - Jan - Karolina - Kucharewicz - ? - Jan Naj... - Konstancja Kamińska - żona Michała - 8

  Proniewski Konstanty - - - 12.07.1892 - Jan - Karolina - Kucharewicz - ? - Michał Witkowski - Helena Romanowska - - 111

  Proniewski Aleksander - - - 18.07.1885 - Jan - Karolina - Kucharewicz - ? - Antoni Kapusta - Anna Szpakowska - - 65

  Proniewski Adolf - - - 18.06.1887 - Jan - Karolina - Kucharewicz - ? - Michał Kamiński - Karolina Zimmerman - - 62

  Prycewicz Wacław - - 1902-06-17 - 1902-06-21 - Wincenty - Katarzyna - Wasilewska - ch - Feliks Nakmoda (?) - Anna Żebrowska - - 113

  Pryszmont Aleksander - - 1904-09-25 - 1904-09-28 - Hipolit - Alberta - Piotrowska - sz - Jan Grinis - Konstancja Winciun - - 134

  Pryżgint Joanna - - - 27.08.1878 - Aleksander - Leonida - Milewicz - sz - Aleksander Piotrowski - Sylweria Milewicz - - 105

  Przegaliński Witold Bronisław - - 05.01.1894 - 18.04.1894 - Witold Jan - Bronisława Maria - Nowicka - m - Dr. Feliks Sławiński - Konstancja Nowicka - - 56

  Przychodzka Marianna - - 25.09.1895 - 15.10.1895 - Józef - Józefata - Rudzińska - ch - Ludwik Jaśkiewicz - Ewelina Nowacka - wdowa - 170

  Przychodzka Michalina - - - 13.10.1896 - Józef - Józefata - Rudzińska - ch - Michał Danilewicz - Urszula Trzecińska - panna - 150

  Przychodzki Leon - - 18.06.1899 - 27.06.1899 - Bolesław - Joanna - Piotrowska - m z Warszawy(zapis pomylony z zapisem nastepnym "Mućko") - Michał Sokołowski - Aniela Sarul - panna - 96

  Przychodzki Władysław - - 1900-03-15 - 1900-04-10 - Józef - Józefa - Rudzińska - ch - Władysław Byszewski - Nikluda Bylicka - panna - 55

  Przychodzki Antoni - - 1902-06-09 - 1902-06-23 - Józef - Józefa - Rudzińska - ch - Józef Kimbart - Teresa Rodzewicz - - 86

  Puciłowski Józef - - - 25.08.1896 - Kazimierz - Teofila - Bogucka - sz - Józef Iwaszkiewicz - Tekla Urbanowicz - żona Albina - 130

  Pucis Wacław - - - 15.07.1890 - Jan - Anna - Rodzewicz - ch - Benedykt Ronanas (?) - Eleonora Sokołowska - - 77

  Pucis Józef - - 10.02.1895 - 14.02.1895 - Jan - Anna - Radzewicz - ch - Józef Sikorski - Anna Moszkowska - żona Feliksa - 21

  Pucis (Putis) Jan - - - 31.07.1888 - Jan - Agata - Rodziewicz - ch - Stanisław Czarniewicz - Marcela Nowikowa - - 109

  Puczko Edward - - - 05.02.1889 - Jan - Petronela - Brzostowicz - ch - Jerzy Gorski - Julia Tiede - panna - 15

  Pugacewicz Franciszek - - 1902-10-11 - 1902-10-27 - Józef - Bronisława - Dziczkowska - ch - Antoni Chlebiński - Maria Dziczkowska - panna - 136

  Pugacewicz Bronisław - - 1904-08-21 - 1904-09-05 - Józef - Bronisława - Dziczkowska - ch - Ludwik Golec - Cecylia Zapaśnik - - 121

  Pugacz Stanisław - - - 23.07.1884 - Franciszek - Józefa - brak danych - ? - Adam Janonis - Eufrozyna Sarnacka - - 78

  Pugacz Bolesław - - - 11.01.1887 - Franciszek - Józefa - Runic - ? - Jan Berkowski - Tekla Jankowska - panna - 7

  Pugaczewska Zofia - - - 30.10.1878 - Antoni - Franciszka - Rusiecka - m - Kajetan Armacki - Marianna Szejbak - - 126

  Pugalska Michalina - - 1903-09-29 - 1903-10-18 - Antoni - Marianna - Bryliń - m - Franciszek Januszewski - Maria Marcinkiewicz - - 120

  Pupiało Konstanty - - - 01.12.1890 - Ludwik - Tekla - Szarejko - ch - Ludwik Szarejko - Michalina Misiewicz - - 132

  Pupkiewicz Antoni - - - 09.08.1897 - Władysław - Helena - Romanowska - ch - Eustachy Borkowski - Anna Frąckiewicz - żona Antoniego - 128

  Purwiel Apolonia - - - 30.04.1878 - Karol - Józefa - Ogonowska - ch - Władysław Ogonowski - Rozalia Brzozowska - - 58

  Puswaszkis Józefa - - - 21.04.1881 - Maciej - Marianna - Krzyżanowska - ch - Jan Krzyżanowski - Józefa Wojciechowska - - 48

  Puszklewicz Bronisława - - 1901-03-18 - 1901-04-03 - Michał - Michalina - Wysocka - ? - Jan Trybocki - Zofia Wysocka - panna - 39

  Putis Kazimierz - - - 28.03.1893 - Jan - Agata - Rodzewicz - ch - Kazimierz Cyranowicz - Katarzyna Czerniewicz - - 55

  Putro Wiktoria - - - 30.10.1893 - Ignacy - Julianna - Filipczenko - ch - Stanisław Dwilewicz - Anna Andruszkiewicz - - 175

  Puzan Zofia - - - 12.01.1897 - Antoni - Urszula - Ryckiewicz - ch - Tomasz Miselis - Agata Jandis - żona Ignacego - 8

  Puzanow Maria Janina - - 1904-02-22 - 1904-03-29 - Jan - Marianna - Cwiklińska - ch - Bronislaw ...nski - Paulina Pawłowska - - 39

  Puzewicz Jadwiga - - - 03.08.1897 - Antoni - Malwina - Pacewicz - ch - Władysław Szymkiewicz - Zofia Strzelecka - panna - 126

  Puzyrewski Stanisław - - - 23.05.1893 - Józef - Rozalia - Romanowska - ch - Piotr Dubinis - Aleksandra Kwiatkowska - - 96

  Puzyrkiewicz Anna - - 11.06.1895 - 23.06.1895 - ojciec nieznany - Apolonia - Puzyrkiewicz - ch - Wojciech Andrzejewski - Helena Kasperowicz - - 96

  Racewicz Helena - - - 20.01.1891 - Konstanty - Aniela - Parafianowicz - m - Franciszek Orzechowski - Tekla Ziemnicka - - 7

  Racewicz Stefan - - - 31.12.1889 - Konstanty - Aniela - Parafianowicz - ch - Jan Michałowski - Antonina Marcinkiewicz - panna - 155

  Racewicz Antoni Bolesław - - - 01.08.1879 - ojciec nieznany - Elwira - Racewicz - m - Adam Dąbrowski - Antonina Tyszkiewicz - - 96

  Rackiewicz Aniela - - - 27.09.1892 - Wincenty - Karolina - Bimber - ch - Augustyn Pawilonis - Aniela Daugwiłło - - 138

  Rackiewicz Władysław - - - 29.06.1888 - Wincenty - Karolina - Bimbir - ch - Michał Kulikowski - Gryzelda Zajączkowska - żona Józefa - 99

  Rackiewicz Franciszka - - - 15.10.1889 - Wincenty - Karolina - Bimbir - ch - Michał Masojć - Petronela Kulikowska - - 123

  Raczkowski Witold - - - 15.12.1885 - Antoni Stanisław - Maksymila Placyda - Michniewicz - sz - Aleksander Norman - Pelagia Koramyszewa - - 152

  Raczkowski Jan - - - 18.05.1882 - Hermenegild - Franciszka - Maksymowicz - sz - Kazimierz Smilewicz - Emilia Jastrzębska - - 68

  Radecka Leokadia Aurelia - - 19.08.1899 - 19.09.1899 - Stanisław Felicjan - Stanisława Brygida - Czyrska - sz - Zygmunt Czyrski - Kazimiera Jassowicz - panna - 134

  Radecka Kazimiera Emilia - - 1905-06-29 - 1905-07-05 - Stanisław - Stanisława - Czyrska - z Warszawy - Kazimierz Karol Sztral - Aniela Jasińska - - 92

  Radowski Wacław - - 1902-10-29 - 1902-11-03 - Tadeusz - Anna - Franckiewicz - sz - Józef Nowicki - Aleksandra Nowicka - żona Juliana - 140

  Radwański Leon - - - 15.08.1893 - Jan Serafin - Jadwiga - Pietraszkiewicz - sz - Klemens Pietraszkiewicz - Eleonora Jundziłł - - 141

  Radzel Stanisław - - 1901-09-11 - 1901-09-13 - Józef - Ewa - Bogdanowicz - ch - Adam Rynkiewicz - Maria Raczko - - 116

  Radzewicz Stanisława - - 1900-11-09 - 1900-11-19 - Kazimierz - Julia - Stanulewicz - ch - Ignacy Raiszys - Zofia Drozdowska - - 143

  Radzewicz Kazimierz - - 1903-09-04 - 1903-09-08 - Kazimierz - Julia - Stanulewicz - ch - Władysław Wołyński - Teofila Kaczyńska - - 108

  Radzewicz Zygmunt - - - 25.05.1886 - Karol - Jadwiga - Baniewicz - m - Jan Chuszczanowski - Joanna Taraszkiewicz - - 55

  Radzin Julian - - 1901-06-01 - 1901-06-03 - Kazimierz - Maria - Grydziuszko - ? - Franciszek Putno - Domicela Grydziuszko - - 73

  Radziszewska Julia - - 1900-03-11 - 1900-03-31 - Wincenty - Zuzanna - Kardzis - m - ks. Michał Szwykowski - Filomena Malinowska - panna - 42

  Radziszewski Wincenty - - 1905-10-30 - 1905-11-06 - Wincenty - Zuzanna - Kardis - m - Michał Kardis - Michalina Rajewicz - - 140

  Radziszewski Jan - - 1905-10-30 - 1905-11-06 - Wincenty - Zuzanna - Kardis - m - Józef Adaminas - Katarzyna Rubek - - 141

  Radziuk Józef - - - 26.04.1893 - Antoni - Rozalia - Katkiewicz - ch - Kazimierz Hryniewicz - Anna Matrulewicz - - 73

  Radziuk Stanisława - - 01.05.1895 - 14.05.1895 - Antoni - Rozalia - Kaszkin - ch - Franciszek Zajączkowski - Paulina Boginowicz - panna - 79

  Radziulewicz Maria - - 1884 - 03.02.1885 - Jan - Anna - Lang - ? - Ferdynand Nowoszyński - Paulina Ziemnicka - - 18

  Radziulewicz Witold - - - 09.08.1887 - Jan - Anna - Lange - ? - Ferdynand Nawrocki - Leokadia Dębowska - żona Antoniego - 86

  Radziulewicz Bronisław - - - 26.07.1889 - Jan - Anna - Lang - ? - Marcin Pietrusiewicz - Karolina Gierszot - - 90

  Radziun Wiktoria - - - 01.01.1890 - Wincenty - Dominika - Baranowska - ch - Julian Radziun - Maria Łabusz(?) - - 1

  Radziun Edward - - - 15.07.1890 - Kazimierz - Józefa - Rutkowska - ch - Piotr Pleskis - Marianna Giejdałd - panna - 78

  Radziun Bolesław - - - 23.06.1891 - Wincenty - Dominika - Baranowska - ch - Jan Owsianik - Joanna Karpowicz - - 86

  Radziun Marianna - - - 06.12.1892 - Wincenty - Dominika - Baranowska - ch - Kajetan Juszkiewicz - Urszula Zinkiewicz - - 177

  Radziun Helena - - 17.04.1895 - 30.04.1895 - Wincenty - Dominika - Baranowska - ch - Antoni Pawłowski - Helena Owsianikowska - żona Jana - 65

  Radziun Aleksandra - - - 02.06.1896 - Wincenty - Dominika - Baranowska - ch - Mateusz Danilewicz - Felicja Podlipska - żona Jana - 77

  Radziun Kazimiera - - 04.03.1898 - 08.03.1898 - Wincenty - Dominika - Baranowska - ch - Konstanty Łukaszewicz - Rozalia Balukiewicz - żona Aleksandra - 34

  Radziwiłł Kazimierz - - 1905-04-13 - 1905-04-24 - Justyn - Rozalia - Zaborowska - ch - Stefan Radziwiłł - Marianna Bruklis - - 51

  Radziwon Witalis - - 04.01.1898 - 01.02.1898 - Wincenty - Maria - Skurewicz - ch - Jan Arasymowicz - Weronika Pinkowska - żona Józefa - 20

  Radziwon Leokadia - - 1900-07-19 - 1900-08-29 - Wincenty - Maria - Skurewicz - ch - Antoni Radziwon - Jadwiga Cybulska - żona Stanisława - 117

  Radzwił Władysław - - 24.04.1898 - 30.04.1898 - Jan - Katarzyna - Sosnowska - ch - Jan Janowicz - Stefania Wieczerkowska - żona Józefa - 55

  Radzwił Bolesław - - 1903-03-21 - 1903-04-07 - Jan - Katarzyna - Sosnowska - ch - Bolesław Wieligor - Stanisława Sosnowska - - 32

  Radzwił Weronika - - 1905-01-13 - 1905-01-23 - Jan - Katarzyna - Sosnowska - ch - Bogusław Sosnowski - Anna Wołochowicz - - 12

  Rafałowicz Helena - - - 11.09.1877 - Adam - Monika - Januszewska - m - Józef Richter (?) - Justyna Sietkowska - - 108

  Raińska Antonina - - 22.01.1899 - 04.02.1899 - Antoni - Rozalia - Karpowicz - ch - Ignacy Pierkowski - Adela Narwid - żona Jana - 26

  Raiński Michał - - 1900-05-10 - 1900-05-14 - Antoni - Rozalia - Karpowicz - ch - Piotr Gulbicki - Weronika Andrukianis - żona Józefa - 69

  Rajszys Wincenty - - 06.12.1898 - 13.12.1898 - Wincenty - Konstancja - Meliuksztis - ch - Michał Meliuksztis - Konstancja Grudzińska - - 169

  Rajszys Ryszard - - 1901-05-24 - 1901-05-29 - Bolesław Robert - Eleonora - Jaworska - ? - Michał Jankowski - Konstancja Jankowska - żona Felicjana - 74

  Rajszys Józefa - - - 18.09.1883 - Józef - Benedykta - Jankowska - ch - Michał Szpakowski - Joanna Czuczaniewicz - - 102a

  Rajszys Tekla Eufemia - - - 18.09.1883 - Józef - Benedykta - Jankowska - ch - Michał Szpakowski - Joanna Czuczaniewicz - - 102b

  Rajszys Antoni - - - 18.09.1883 - Józef - Benedykta - Jankowska - ch - Ludwik Świetlikowski - Helena Pieńkowska - - 103

  Rajuniec Maria - - 1901-09-11 - 1904-08-26 - ojciec nieznany - Teresa - Rajuniec - sz - Wincenty Urbanowicz - Ewa Jermak - panna - 119

  Rakicki Ignacy - - 1904-03-21 - 1904-03-29 - Bolesław - Konstancja - Jaroszyńska - ch - Jan Repeczko - Emilia Jarosz - panna - 38

  Rakieć Józefa - - 1904-08-03 - 1904-08-09 - Paweł - Marianna - Sadowska - ch - Franciszek Bykowski - Rozalia Puszkarska - - 109

  Rakowicz Helena - - 21.05.1895 - 04.06.1895 - Michał - Rozalia - Jackiewicz - ch - Jan Prima - Paulina Michniewicz - panna - 93

  Rakowska Kazimiera - - - 08.11.1892 - Antoni - Rozalia - Grygorowicz - sz - Antoni Raczko - Dominika Staniulewicz - - 161

  Rakowska Władysława Antonina - - - 28.11.1885 - Władysław - Emilia - Dzimidowicz - sz - ks. Michał Szwykowski - Antonina Dzimidowicz - - 145

  Rakowska Emilia - - - 31.12.1889 - Antoni - Rozalia - Grygorowicz - ? - Adam Szczęsnowicz - Karolina Rakowska - żona Jana - 153, str 185

  Rakowski Jan - - - 16.06.1886 - ojciec nieznany - Petronela - Rakowska - ch - Adam Malinowski - Weronika Połońska - - 70

  Rakso Helena - - 1900-07-15 - 1900-08-17 - ojciec nieznany - Michalina - Rakso - ch - Konstanty Straszyński - Krystyna Dubicka - panna - 107

  Rambiewski Kazimierz - - - 23.02.1880 - Maciej - Karolina - Wiszniewska - ch - Ksawery Sadowski - Rozalia Kozicz - - 24

  Ranenfeld (?) Wacława - - - 14.10.1890 - Eustachy Karol - Jadwiga - Undrewicz - poddani pruscy - Ignacy Undrewicz - Teresa Sokołowska - - 109

  Rappoport Filomena (Sora-Dwera) - - ?.?.1883 - 03.05.1898 - Dawid - Lea Złata - Porysz - m - Franciszek Schneider - Julia Słowińska - - 77

  Rataj Adelajda - - 28.12.1894 - 16.01.1895 - ojciec nieznany - Marianna - Rataj - od Łomży - Jan Daniszewski - Katarzyna Rataj - wdowa - 8

  Ratkiewicz Józef - - - 01.04.1893 - Wincenty - Helena - Grabowska - m - Antoni Mieszko - Zofia Maciejewska - - 64

  Rauch Daniel - - 1866 - 17.08.1880 - Friedrich - Józefa - Bogdanowicz - ch - Władysław Florentini - Anna Florentini - - 103

  Raugiewicz Józef - - - 21.07.1896 - Józef - Antonina - Buraczas - ? - Adolf Czerniak - Zofia Endziulis - żona Jana - 109

  Raugiewicz Andrzej - - 30.11.1898 - 15.12.1898 - Józef - Antonina - Burałas - od Suwalk - Aleksander Białowicz - Cecylia Tanini - - 171

  Rauza Józef - - - 02.05.1882 - Julian - Antonina - Balczewska - - Karol Konopacki - Karolina Lenartowicz - - 54

  Rauzo Marianna - - - 05.12.1890 - Julian - Antonina - Balcewicz - m - Ignacy Błażewicz - Marcelina Rodzewicz - - 136

  Rauzo Kazimiera - - - 01.07.1884 - Jan - Antonina - Balcewicz - ? - Antoni Trajnowicz - Julia Ławruszewicz - - 70

  Rauzo Mikołaj - - - 28.07.1885 - Julian - Antonina - Balczewska (Balcewicz) - ? - Feliks Morozowski - Agata Morozowska - - 76

  Rauzo Stanisława - - - 23.08.1887 - Julian - Antonina - Balczewska - m - Antoni Gasznowicz - Wiktoria Daszkiewicz - panna - 96

  Rauzo Stefania - - - 11.11.1879 - Julian - Antonina - Grygorowicz - m - Jan Wróblewski - Rachela Bogdanowicz - - 136

  Rawdanowicz Władysław - - - 05.08.1890 - Jan - Karolina - Jurgielaniec - ch - Jan Bazylewicz - Helena Bulekiewicz (?) - - 84

  Rawgas Teresa - - 1903-09-02 - 1903-09-07 - Piotr - Antonina - Nowik - ch - Brak nazwiska - Antonina Bogawicz - - 105

  Rawko Karolina - - - 11.11.1890 - Antoni - Zuzanna - Błażewicz - ? - Witold Żebrowski - Urszula Grinius (?) - - 125

  Rawko Katarzyna - - - 16.02.1892 - Antoni - Zuzanna - Błażewicz - ? - Antoni Moczulski - Maria Martyszewska - - 33

  Rawko Napoleon - - - 24.11.1888 - Antoni - Zuzanna - Błażewicz - ? - Aleksander Dajnowski - Konstancja Grudzińska - żona Józefa - 150

  Razel Bolesław - - - 12.03.1893 - Józef - Ewa - Bogdanowicz - ch - Wincenty Rackiewicz - Marcela Buciut - - 50

  Razel Jan - - 06.04.1895 - 08.04.1895 - Józef - Ewa - Bogdanowicz - ch - Paweł Apanowicz - Józefa Dowgieło - panna - 53

  Razel (Radzel) Antoni - - 18.06.1899 - 27.06.1899 - Józef - Ewa - Bogdanowicz - ch - Dominik Żabiełowicz - Teresa Zacharewicz - panna - 95

  Razgajło Marianna - - 1906-02-02 - 1906-02-09 - Stanisław - Michalina - Dowejko - ch - Hilary Lakuszczewicz - Paulina Byszawska - - 22

  Razgunas Antoni - - - ...10.1878 - Jan - Rachela - Barszkutis - ch - chrzest w Malatach - - - str. 61

  Rekieć Maria - - 02.10.1899 - 10.10.1899 - Paweł - Marianna - Sadowska - ch - Jan Michałowski - Józefa Bartoszewicz - żona Feliksa - 143

  Rekieć Stanisława - - 1904-04-25 - 1904-06-08 - Bolesław - Celina - Kołpakowska - m - Wincenty Kołpakowski - Maria Kołpakowska - panna - 88

  Renard Zofia Kazimiera - - - 21.08.1883 - Olgierd Zygmunt - Wanda Franciszka - Romanowicz - sz - Olszewski - Julia Renard - panna - 87

  Repeczko Wiktoria - - 1903-04-24 - 1903-04-27 - Justyn - Urszula - Czymbarowska - ch - Jan Grinis - Wiktoria Giecz - żona Kazimierza - 41

  Repnik Jan - - 12.11.1898 - 22.11.1898 - Apolinary - Antonina - Ławrynowicz - ch - Konstanty Konopacki - Józefa Znamierowska - - 160

  Reucki Michał - - - 23.08.1887 - ojciec nieznany - Marianna - Reucka - ch - Michał Sajewicz - Anna Maciejunas - panna - 97

  Richter Michał - - 1905-04-04 - 1905-07-02 - Jan - Michalina - Bykowska, wdowa - sz - ks. kanonik Czerniawski - Teodora Szałkowska - - 90

  Richter Władysław - - - 16.03.1885 - Józef - Leonora - Rafałowicz - ? - Antoni Rafałowicz - Maria Makarewicz - - 27-II

  Richter Mikołaj - - 1882 - 03.02.1880 - Józef - Eleonora - Rafałowicz - m - Kazimierz Sobolewski - Julia Makiewicz - - 18

  Ritter Stanisława - - - 25.06.1888 - Adolf - Julia - Załuska - m - Adam Załuski - Waleria Stypułkowska - żona Feliksa - 97

  Rodkiewicz Adam - - 1978 - 21.01.1879 - Maciej - Joanna - Miłaszewicz - - Karol Dąbrowski - Waleria Fiodorowicz - - 9

  Rodzewicz Jan - - - 27.01.1891 - Antoni Jan - Tekla - Orzepowska - sz - Józef Kozłowski - Eleonora Siedlecka - - 14

  Rodzewicz Klementyna - - - 02.02.1891 - Jan - Wiktoria - Oleszkiewicz - ? - Antoni Moczulski - Stefania Oleszkiewicz - - 16

  Rodzewicz Władysław - - - 30.06.1891 - Piotr - Tekla - Łokis - ? - Józef Zabielski - Józefa Rodzewicz - - 87

  Rodzewicz Jan - - 1902-04-12 - 1902-05-06 - Antoni - Zuzanna - Karpowicz - sz - Wincenty Jankowski - Anna Głotowska (?) - - 66

  Rodzewicz Leokadia - - 1902-12-11 - 1902-12-12 - Jan - Elżbieta - Tomas(?) - ch - Leon Cenzawicki - Petronela Suchowiej - żona Jakuba - 153

  Rodzewicz Stanisław - - 1905-04-29 - 1905-05-07 - Ignacy - Tekla - Gajdulewicz - m - Edmund Kijakowski - Kazimiera Żukowska - - 55

  Rodziewicz Marianna - - - 14.03.1893 - Józef - Joanna - Bielkiewicz - ch - Albert Zajączkowski - Maria Szatrowska - - 52

  Rodziewicz Maria - - 25.05.1895 - 28.05.1895 - Józef - Anna - Gramowska - m - Piotr Kisiel - Michalina Rodziewicz - panna - 89

  Rodziewicz Wacław - - - 27.12.1883 - Karol - Ludwika - Baniewicz - m - Onufry Iwaszkiewicz - Anna Pawłowska - - 137

  Rodziewicz Melania - - - 13.10.1885 - Karol - Maria - Mikulska - sz - Leonard Mikulski - Bronisława Skokowska - - 115

  Rodziewicz Apolonia - - - 02.03.1886 - Jan - Wiktoria - Oleszkiewicz - ? - Michal Komiaga - Anna Kondraszew - - 23

  Rodziewicz Konstanty - - - 03.05.1887 - Jan - Wiktoria - Oleszkiewicz - ? - Stefan Iwanowski - Agata Sieniawska - żona Piotra - 48

  Rodziewicz Jan - - - 28.02.1882 - ojciec nieznany - Józefa - Rodziewicz - sz - Adam Tomkowit - Anna Makiferowa (?) - - 24

  Rodziewicz (Radzewicz) Genowefa - - - 20.10.1896 - Kazimierz - Julia - Stanulewicz - ch - Ignacy Rodziewicz - Wiktoria Jurkiewicz - żona Stanisława - 154

  Rodziewicz-Rapeczko Julia - - - 29.05.1889 - Jan - Wiktoria - Oleszkiewicz - ch - Jan Leszkiewicz - Anastazja Jagiełło - - 62

  Rodziewicz-Repeczko Marianna - - - 16.05.1893 - Jan - Wiktoria - Oleszkiewicz - ? - Adam Pietrusewicz - Izabela Norejko - - 84

  Rodziwin (?) Antoni - - 04.05.1895 - 30.05.1895 - ojciec nieznany - Elżbieta - Rodziwinowa - ch - Jerzy Markunas - Agata Walkowska - panna - 90

  Rodźko Bronisława - - 15.12.1899 - 20.12.1899 - Jan - Magdalena - Cybulska - ch - Fabian Rynkiewicz - Maria Krancewicz - panna - 183

  Rodźko Stanisław - - 1901-03-08 - 1901-04-02 - Jan - Magdalena - Cybulska - ch - Aleksander Malinowski - Petronela Hajdamowicz - żona Konstantego - 37

  Rodźko Helena - - 1903-01-22 - 1903-02-02 - Jan - Magdalena - Cybulska - ch - Józef Jachimowicz - Adela Jankowska - - 12

  Rodźko Leon - - 1905-03-23 - 1905-04-18 - Jan - Magdalena - Cybulska - ch - Bronisław Rodźko - Leonora Gutowska - - 42

  Roemer Stefan Jan Edward Bolesław - - - 02.03.1881 - Bolesław Ludwik - Elżbieta - von Roemer - sz - Seweryn von Roemer - Zofia von Roemer - - 21

  Rogońska Weronika - - - 18.01.1878 - Edmund - Ludwika - Mościaniec - ch - Władysław Charewicz - Elżbieta Gunkowa - - 6

  Rogowska Anna - - 10.08.1898 - 12.08.1898 - Jan - Karolina - Urbanowicz - ch - Jan Kuczyński - Elżbieta Urbanowicz - - 98

  Rogowska Anna - - - 07.01.1880 - Ignacy - Krystyna - Pietkiewicz - m - Wincenty Sienikowski - Aniela Adamowicz - - 7

  Rogowski Józef - - - 19.08.1890 - Jan - Eleonora - Masiulewicz - ? - Stefan Krukow - Anna Markiewicz - - 93

  Rogowski Kazimierz - - - 08.09.1891 - Jan - Eleonora - Masiul - ? - Antoni Karwel - Domicela Juniewicz - - 111

  Rogożo Antoni - - 1902-07-08 - 1902-07-21 - Michał - Apolonia - Kasperowicz - ch - Józef Nejna - Zofia Kondratowicz - - 116

  Rogożo Kazimierz - - 1905-03-13 - 1905-04-18 - Michał - Apolonia - Kasperowicz - ch - Maciej Paciulanis - Stefania Sinicka - - 44

  Rolicz Michał - - - 23.11.1890 - Adam - Franciszka - Gabienkówna - ? - Gabriel Bim... (?) - Teofila Ro... (?) - - 128

  Rolicz Aleksandra - - - 02.06.1897 - Piotr - Anna - Giżys-Gojrzewska - ? - Edward Juchniewicz - Emilia Jałyńska - panna - 98

  Rom Anna (Chaja-Brajna) - - 1885 - 1903-08-24 - Wolf - Liba - ? - m - Stanisław Sapieha - Zofia Ganiecka - - 101

  Romaniuk Władysław - - - 12.02.1884 - Feliks - Felicja - Waszkiewicz - ? - Józef Kwiatkowski - Jadwiga Downarowicz - panna - 19

  Romanowicz Kazimiera - - - 14.03.1892 - Szymon - Domicela - Bastowska - ch - Michał Korycki - Maria Czerwielaniec - - 53

  Romanowicz Maria - - - 26.12.1893 - Szymon - Domicela - Bastowska - ch - Mitrofan Berwidis - Maria Gierwianomska (?) - - 201

  Romanowicz Ludwik - - - 25.08.1896 - Szymon - Domicela - Bastowska - ch - Jan Gierwielaniec - Magdalena Mężyńska - żona Hipolita - 128

  Romanowicz Michał - - - 25.08.1896 - Szymon - Domicela - Bastowska - ch - Karol Bierniukiewicz - Rozalia Gryszun - żona Feliksa - 129

  Romanowicz Julia - - - 20.08.1878 - ojciec nieznany - Maria - Romanowicz - sz - Józef Ga..gowski - Emilia Paszkiewicz - - 103

  Romanowska Helena - - - 07.01.1890 - Jerzy - Anna - Samosienko - ? - Jan Waszewicz - Helena Korzeniewska - - 4

  Romanowska Leonina - - - 14.10.1890 - Mateusz - Marianna - Stankiewicz - ch - Piotr Maśliński - Tekla Łacewicz - - 110

  Romanowska Jadwiga - - 08.07.1898 - 20.07.1898 - Feliks - Zofia - Stecewicz - ch - Oktawian Szarski - Lubow Tupielewa - - 87

  Romanowski Witold - - 26.12.1894 - 15.01.1895 - Kazimierz - Józefa - Owsianny - ch - Adam Żygałło - Adela Wojtkiewicz - - 7

  Romanowski Józef - - 02.01.1895 - 10.02.1895 - Adolf - Urszula - Jankiewicz - ? - Dominik Romanowski - Zofia Pruszyńska - panna - 18

  Romanowski Piotr - - - 29.06.1886 - Jerzy - Anna - Samosienko - ? - Piotr Dzieckiewicz (?) - Olga Filkina - - 74

  Romanowski Stefan - - - 08.11.1887 - Jerzy - Anna - Samosienko - ? - Jerzy Korzeniewski - Agata Romanowska - żona Antoniego - 130

  Romanowski Kazimierz - - - 31.07.1880 - Kazimierz - Paulina - Rodkiewicz - ch - Maciej Bumbul - Anna Grabowska - - 95

  Romańczuk Franciszka - - 24.01.1895 - 05.02.1895 - Jan - Marianna - Szałkiewicz - ? - Michał Korycki - Marianna Szałkiewicz - panna - 17

  Romańczuk Władysław - - 1901-12-31 - 1902-01-06 - Jan - Marianna - Szałkiewicz - ch - Michał Kondratowicz - Ludwika Korzeniewska - żona Michała - 23

  Romańczuk Leon - - 1903-06-29 - 1903-07-02 - Jan - Marianna - Szałkiewicz - ch - Franciszek Stasiukiewicz - Anna Olszewska - panna - 73

  Romaszkiewicz Józef - - 1904-05-11 - 1904-05-23 - Jan - Anna - Wikciun - ch - Kazimierz Rymejs - Dorota Linkiewicz - - 85

  Romaszkiewicz Aleksander Jan - - 1877 - 01.01.1878 - Aleksander Józef - Maria Izabella - Leszczyńska - sz - Robert Leszczyński - Apolonia Klidziówna - - 1

  Romaszkiewicz Maria Antonina - - - 26.02.1879 - Aleksander - Maria - Leszczyńska - sz - Ignacy Audziewicz - Izabela Leszczyńska - - 23

  Romaszko Tadeusz Józef - - 15.05.1894 - 27.06.1894 - Paweł Marian - Aniela Anna Ksawera - Wolska - sz - Dr. Jan Wyzgo - Maria Wolska - panna - 93

  Romejko Jan - - - 28.08.1887 - Józef - Emilia - Bitowt - m - Konstanty Popławski - Anna Matusewicz - żona Stanisława - 103

  Romer Jerzy Sebastian - - 08.01.1895 - 06.04.1895 - Edward Maciej - Józefa Oktawia Eufrozyna - Czechowska - sz - Edward Walerian Romer - Regina Romer - - 52

  Romer Józef Marian Jerzy Maciej - - - 27.05.1883 - Edward Maciej - Józefa - Czechowska - sz - Izydor Romer - Elżbieta Romer - - 51

  Romer Alfons Medard Izydor Bronisław - - - 15.01.1885 - Edward - Józefa - Czechowska - sz - Medard Kończa (?) - Anna Komar - - 4

  Romer Regina Rachela Kazimiera - - - 30.11.1887 - Edward - Józefa - Czechowska - sz - Paweł Kończa - Zofia Kościałkowska - - 144

  Rondomańska Kazimiera - - 15.10.1899 - 21.10.1899 - Jan - Ludwika - Kondraszewicz - m - Józef Spirydowicz - Kazimiera Terasewicz - panna - 151

  Rondomańska Jadwiga - - 1905-09-15 - 1905-09-25 - Jan - Ludwika - Kondraszewicz - m - Ignacy Radzewicz - Jadwiga Słoniewska - - 122

  Rondomański Kazimierz - - 25.02.1899 - 03.03.1899 - Piotr - Teresa - Bańkowska - m - Wiktor Józefowicz - Eugenia Rostocka - - 39

  Rondomański Michał - - - 29.09.1885 - ojciec nieznany - Julia - Rondomańska - sz - Maciej Szostak - Maria Sokołowska - - 110

  Rosiecki (?) Feliks - - - 20.01.1885 - Antoni - Antonina - Malikojczówna - ch - Józef Jarmołkiewicz (?) - Katarzyna Maciesiówna - - 11

  Rosiński Ksawery - - 11.05.1895 - 22.05.1895 - Jan - Maria - Romanowska - ch - Ksawery Paszkowski - Maria Możejko - panna - 87

  Rossochacki Antoni - - 1904-07-22 - 1904-08-10 - Felicjan Kalikst - Wacława Amelia - Landsberg - sz - Bolesław Rommer - Karolina Rossochacka - - 111

  Rossudowski Bolesław - - - 25.01.1893 - Józef - Joanna - Daukszo - sz - Jan Wołejszo - Antonina Wołejszo - - 19

  Rossudowski Jan Mikołaj - - - 06.11.1881 - Augustyn Jan Miron - Adela - Nacewicz - sz - mjr. Jan Rypański - Teofila Krassowska - - 117

  Rostanowicz Stanisław - - 1903-01-01 - 1903-01-04 - Justyn - Karolina - Sakowicz - ch - Jan Kołwelis - Agata Stankiewicz - - 3

  Rościszewska Konstancja - - 08.04.1895 - 16.04.1895 - Ignacy - Konstancja - Tokarska - m - Franciszek Sawicki - Anna Nosowicz - panna - 57

  Roubo Aleksandra - - 1905-12-29 - 1906-01-06 - ojciec nieznany - Urszula - Roubo - ch - Tomasz Tuczkowski - Franciszka Miłaszewicz - - 8

  Rozanowicz Anna - - - 15.01.1887 - Józef - Emilia - Komarowska - m - Henryk Sopaciński - Stefania Palińska - panna - 8

  Rozanowicz Weronika Maria - - - 27.01.1888 - Józef - Emilia - Komarowska - m - hr. Aleksander Tyszkiewicz - Maria Płachcińska - - 22

  Rozanowicz Józef - - - 25.02.1889 - Józef - Emilia - Komarowska - m - Stanisław Daszewski - Aniela Trzeciak - - 22

  Rozen Erazm - - - 20.12.1880 - Władysław - Franciszka - Moszczyńska - sz - Wincenty Bałzukiewicz - Katarzyna Popławska - - 144

  Rozgajło Franciszek - - 1904-11-27 - 1904-12-01 - Stanisław - Michalina - Dawejko - ch - Zygmunt Piwaris - Józefa Jusiewicz - panna - 162

  Rozłucki Józef - - - 17.06.1893 - Franciszek - Marianna - Bogdanowicz - m - Adam Tukerkes - Zofia Szagun - - 104

  Rożyński Jan - - 28.01.1898 - 28.01.1898 - Jan - Marianna - Wróblewska - ch - Karol Romaszkiewicz - Katarzyna Zagrzecka - żona Rafała - 16

  Rożyński Władysław - - 1903-12-13 - 1903-12-18 - Jan - Marianna - Wróblewska - ch - Nikodem Sinkiewicz - Rozalia Brzezińska - żona Hipolita - 144

  Różewicz Władysława - - - 24.10.1882 - Władysław - Anastazja - Sadowska - sz - Aleksander Kurdejko - Emilia Longin - - 125

  Ruchla Zofia - - - 03.11.1885 - Franciszek - Gabriela - Sodrzycka - m - Julian Wadzielewicz - Zofia Koziełło - - 133

  Ruczyńska Zofia - - - 03.07.1890 - Kazimierz - Józefata - Obrycka - ch - Antoni Staniewicz - Maria Gujska - - 71

  Ruczyńska Józefa - - 21.12.1894 - 21.12.1894 - Kazimierz - Józefata - Obrycka - ch - Jakub Stefanowicz - Teofila Sarełginówna (?) - - 168

  Ruczyńska Bronisława - - - 07.09.1897 - Kazimierz - Józefata - Obrycka - ch - Władysław Matulewicz - Józefa Wawierowska - żona Jana - 144

  Ruczyńska Józefa - - 06.11.1898 - 06.11.1898 - Kazimierz - Józefata - Obrycka - ch - Zygmunt Stanulewicz - Domicela Sosnowska - żona Zygmunta - 148

  Ruczyńska Kazimiera - - 1900-01-22 - 1900-01-23 - Kazimierz - Józefata - Obrycka - ch - Adam Stempkowski - Józefa Łagun - panna - 9

  Ruczyńska Zofia - - 1902-05-17 - 1902-05-19 - Kazimierz - Jozefata - Obrycka - ch - Jan Stankiewicz - Józefa Woweris - - 71

  Ruczyńska Helena - - 1902-09-13 - 1902-09-29 - Feliks - Weronika - Gryncewicz - ch - Aleksander Bagiński - Julia Antonowicz - panna - 121

  Ruczyńska Zofia - - 1905-05-04 - 1905-06-05 - Feliks - Weronika - Gryncewicz - ch - Ignacy Poszewiecki - Elżbieta Pietkiewicz - - 71

  Ruczyńska Michalina - - - 24.08.1886 - Kazimierz - Józefa - Obrycka - ch - Leon Zawadzki - Elżbieta Tyriańczyk - - 94

  Ruczyński Franciszek - - - 27.09.1892 - Kazimierz - Józefata - Obrycka - ch - Józef Kostecki - Teofila Sprengienówna - - 139

  Ruczyński Jan - - 21.12.1894 - 21.12.1894 - Kazimierz - Józefata - Obrycka - ch - Józef Piwarowicz - Barbara Gintowicz - - 167

  Rudnik Teodora (Riwka) - - - 19.08.1891 - Abram Gerszon - Sara - brak nazwiska - m - Piotr Pawłowski - Karolina Lagowicz - - 104

  Rudzianiec Jadwiga - - 1904-04-07 - 1904-04-11 - Antoni - Jadwiga - Suchocka - ch - Michał Sawłyk - Zofia Pietrusiewicz - - 62

  Rudziewicz Feliks - - - 22.02.1893 - Kazimierz Teofil - Władysława - Bogdziewicz - sz - dr. Leon Rudziewicz - Zofia Rudziewicz - - 41

  Rudziewicz Kazimiera - - - 23.03.1894 - Kazimierz Teofil - Władysława - Bogdziewicz - sz - ks. Antoni Daniszewski - Antonina Zimodro - - 33

  Rudziewicz Piotr Jerzy - - - 16.01.1885 - Kazimierz Teofil - Władysława - Bogdziewicz - sz - ks. Jan Kurczewski - Olimpia Gryncewicz - - 5

  Rudziński Jan - - 1904-08-29 - 1904-08-30 - Jan - Józefa - Muran - ch - Wiktor Muran - Maria Jusiewicz - - 127

  Rudzis vel Rodzewicz Paulina - - - 04.09.1888 - ojciec nieznany - Rozalia - Rudzis vel Rodzewicz - ch - Adam Chodźko - Józefa Pugaczewska - żona Franciszka - 117

  Rukas (?) Maria - - 1901-10-30 - 1901-11-01 - Jan - Rozalia - Tomasziunas - ch - Józef Wołodkiewicz - Anna Zabłocka - żona Michała - 139

  Rukowicz Seweryna Magdalena - - - 07.08.1877 - Jan - Izabela - Orłowska - sz - Władysław Orłowski - Izabela Leszczyńska - - 96

  Rulpowska Aleksandra - - - 07.12.1883 - ojciec nieznany - Emilia - Rulpowska - m - Mikołaj Maculewicz - Anna Szpakowska - - 126

  Rumszo Piotr - - 1904-12-31 - 1905-01-02 - Serafin - Antonina - Kotkowska - m - Antoni Janiel - Franciszka Kotkowska - - 1

  Runiewicz Jadwiga - - - 13.10.1893 - Stanisław - Michalina - Adamowicz - ch - Sylwester Maculewicz - Joanna Samulewicz - - 167

  Runiewicz Stanisława - - 17.11.1895 - 19.11.1895 - Stanisław - Michalina - Adamowicz - ch - Ignacy Kuczyński - Elżbieta Kossobudzka - panna - 191

  Runiewicz Stefania - - - 12.10.1897 - Stanisław - Michalina - Adamowicz - ch - Józef Runiewicz - Krystyna Mieczkowska - panna - 160

  Runiewicz Marianna - - 07.12.1899 - 07.12.1899 - Stanisław - Michalina - Adamowicz - ch - Maciej Muczynis - Tekla Pawyliniec - żona Augustyna - 175

  Runiewicz Henryk - - 1905-07-15 - 1905-07-17 - Stanisław - Michalina - Adamowicz - ch - Jan Mieczkowski - Wiktoria Grajewska - - 98

  Runiewicz Bolesław - - - 09.03.1886 - Tadeusz - Antonina - Tomaszewicz - ? - Jan Żylinkiewicz (?) - Stankiewiczowa - - 27

  Runiewicz Józefa - - - 11.07.1882 - Tadeusz - Antonina - Tomaszewicz - - Jan Proniewski - Rozalia Andrejewna - - 79

  Runowicz Kazimierz - - - 10.10.1882 - Augustyn - Maria - Wojtkiewicz - m - Kazimierz Grodzki - Karolina Dik - - 122

  Ruris Elżbieta - - - 22.11.1892 - Adam - Helena - Masiewicz - ch - Adam Woroniecki - Karolina Wojciechowska - - 168

  Ruris Aleksander - - 04.12.1894 - 26.12.1894 - Adam - Helena - Masiewicz - ? - Antoni Dwarecki - Karolina Wojciechowicz - - 179

  Ruris Michalina - - 11.10.1899 - 17.10.1899 - Adam - Helena - Mossewicz - ch - Zygmunt Stankiewicz - Michalina Mikszta - panna - 150

  Rusiecka Kazimiera - - - 09.03.1897 - Hipolit - Melania - Rymkiewicz - ch - Józef Grabowski - Stefania Dmochowska - żona Alojzego - 44

  Rusiecka Stanisława Waleria - - 1901-04-26 - 1901-05-30 - Ferdynand Józef - Emilia Eugenia - Lau - sz - Dr. Michał Baliński - Waleria Chrzanowska - - str.64

  Rusiecka Petronela - - - 01.07.1883 - Antoni - Antonina - Miszkon - ch - Wasyl Janiewicz - Julianna Gimbut - - 70

  Rusiecka Paulina - - - 01.07.1883 - Antoni - Antonina - Miszkon - ch - Jan Łopatyński - Julia Ejnarowicz - - 71

  Rusiecki Bronisław - - - 14.01.1890 - Hipolit - Melania - Rymkiewicz - ? - Józef Grabowski - Salomea Ostrouch - żona Wincentego - 5

  Rusiecki Joachim - - - 22.12.1891 - Hipolit - Melania - Rymkiewicz - ? - - Joanna Ciecielewicz - - 162

  Rusiecki Hipolit - - - 31.10.1893 - Hipolit - Melania - Rymkiewicz - ch - Franciszek Moczuło - Teofila Gajdukiewicz - - 176

  Rusiecki Jan - - - 04.02.1896 - Hipolit - Melania - Rymkiewicz - ch - Ludwik Wołejszo - Julia Poter - panna - 17

  Rustejkis Aleksander - - - 01.03.1892 - Aleksander - Augustyna - Szer - m - Rafał Karolewicz - Eufrozyna Monczuńska - - 41

  Rutkiewicz Kazimierz - - - 21.07.1890 - Kazimierz Franciszek - Filomena Anna - Dobrowolska - sz - Ignacy Wiązowski - Paulina Chodźko - - 79

  Rutkiewicz Józef - - - 03.11.1891 - Kazimierz Franciszek - Filomena Anna - Dobrowolska - sz - Kamil Andruszkiewicz - Kazimiera Sikorska - - 140

  Rutkiewicz Witold - - 28.04.1894 - 05.06.1894 - Kazimierz Franciszek - Filomena Anna - Dobrowolska - sz - Edward Chodźko - Władysława Birula - - 86

  Rutkiewicz Wincenty - - 1905-09-01 - 1905-09-04 - Adam - Anna - Kałubowicz - ch - Michał Żarejko - Józefa Żarejko - żona Marcina - 113

  Rutkiewicz Michalina - - - 27.06.1883 - Michał - Konstancja - Ejsymont - sz - Mamert Ejsymont - Maria Tomkiewicz - - 67

  Rutkiewicz Jan - - - 16.05.1882 - Maciej - Joanna - Miłaszewicz - - Jan Czudowski - Leokadia Janowicz - - 64

  Rutkiewicz Maria Rozalia - - 1877 - 06.05.1878 - Maciej - Joanna - Miłaszewicz - - Józef Pabczewski (?) - Rozalia Zamrzycka - - 61

  Rutkowska Julia - - - 26.04.1890 - Feliks - Anna - Oleszkiewicz - ? - Jerzy Baranowski - Józefa Martinelis - - 36

  Rutkowska Józefa - - 28.07.1899 - 28.07.1899 - Feliks - Anna - Oleszkiewicz - ? - Augustyn Pawluniec - Maria Różyńska - - 115

  Rutkowski Antoni - - - 11.10.1892 - Stanisław - Maria - Marciusz - m - Michał Borusewicz - Aleksandra Kuźmicz - - 151

  Rutkowski Adam - - 24.12.1898 - 10.01.1899 - Antoni - Kazimiera - Łado - ch - Aleksander Łunkiewicz - Józefa Strzało - panna - 10

  Rutkowski Jan - - 1905-05-05 - 1905-05-08 - Ignacy - Joanna - Markowska - ch - Jan Frykowski - Aniela Pietkiewicz - - 56

  Rychter Józef - - - 10.04.1883 - Józef - Leonora - Januszewska - ? - Bernard Lisowski - Aniela Rafałowicz - - 35

  Rychter Antoni Jerzy - - - 23.04.1878 - Józef - Leonora - Rafałowicz - - Mikołaj Makarewicz - Izabela Anfarowicz (?) - - 56

  Ryckiewicz Helena - - 17.01.1899 - 10.02.1899 - Aleksander - Cecylia - Swiętkowska - ch - Wiktor Swiętkowski - Weronika Stefanowicz - żona Józefa - 32

  Rymkiewicz Kazimiera - - - 06.02.1894 - Kajetan - Elżbieta - Kałwajtis - m - Michał Żyła - Rozalia Lenkiewicz - panna - 17

  Rymkiewicz Helena - - - 03.06.1886 - Jan - Maria - Genona - ? - Jan Krzyżanowski - Antonina Genona - - 62

  Rymkiewicz Władysław - - - 23.11.1886 - ojciec nieznany - Małgorzata - Rymkiewicz - m - Józef Jurewicz - Weronika Zienkowicz - panna - 127

  Rymkiewicz Zofia - - 1887 - 26.06.1888 - Wincenty - Julia - Szyszko - ? - Łukasz Urbański - Marianna Michałkiewicz - żona Michała - 98

  Rymkiewicz Łucja Maria - - - 18.08.1882 - Julian - Antonina - Glińska - sz - Adolf Rymkiewicz - Salomea Michniewska - - 99

  Ryndzewicz Jan - - 1904-10-20 - 1904-10-24 - Tadeusz - Elżbieta - Białun - ch - Jan Matusewicz - Józefa Litwinowicz - - 148

  Rynkiewicz Antoni - - - 30.05.1890 - Wincenty - Helena - Gradowicz - m - Marcin Pietrusewicz - Emilia Olan - - 55

  Rynkiewicz Władysław - - - 13.05.1891 - Kazimierz - Weronika - Hryniewicz - ch - Władysław Suchodolski - Zuzanna Strukowska - - 65

  Rynkiewicz Konstanty - - - 13.05.1891 - Kazimierz - Weronika - Hryniewicz - ch - Kazimierz Winicki - Ewa Popiało - - 66

  Rynkiewicz Stanisław - - - 29.04.1893 - Kazimierz - Weronika - Hryniewicz - ch - Michał Waszok - Stefania Kuszelewska - - 76

  Rynkiewicz Adam - - - 29.04.1893 - Kazimierz - Weronika - Hryniewicz - ch - Kazimierz Mironowski - Helena Swiętorzecka - - 77

  Rynkiewicz Jan - - 01.06.1895 - 25.06.1895 - Wiktor - Aleksandra - Sawicka - ch - Paweł Gil - Weronika Sawicka - panna - 106

  Rynkiewicz Jadwiga - - - 25.05.1897 - Wiktor - Aleksandra - Sawicka - ch - Paweł Gil - Ewa Kawecka - żona Wincentego - 89

  Rynkiewicz Jadwiga - - 28.02.1899 - 01.03.1899 - Jakub - Stefania - Witkowska - ch - Kazimierz Liksza - Eleonora Urbanowicz - - 38

  Rynkiewicz Stanisław - - 13.05.1899 - 22.05.1899 - Wiktor - Aleksandra - Sawicka - ? - Ignacy Ananko - Łucja Rynkiewicz - żona Józefa - 79

  Rynkiewicz Leonard - - 1901-02-20 - 1901-03-01 - Jakub - Stefania - Witkowska - ch - Jakub Stanulewicz - Józefa Witkowska - - str. 29

  Rynkiewicz Maria - - 29.08.1898 - 1901-03-04 - ojciec nieznany - Helena - Rynkiewicz - ? - Dominik Ejsmontowicz - Maria Kałaszewska - - 26

  Rynkiewicz Ludwik - - - 29.05.1885 - Antoni - Julia - Nowicka - ch - Józef Lutomski - Marianna Lutomska - - 49

  Rynkiewicz Józefa - - - 29.05.1885 - Antoni - Julia - Nowicka - ch - Bolesław Dobrowolski - Zofia Lipuszynowa (?) - - 50

  Rynkiewicz Eleonora - - - 22.02.1887 - Bartłomiej - Aniela - Puzanowska - ? - Józef Inczykowski - Emilia Kondracka - żona Leonarda - 28

  Rynkiewicz Helena - - - 04.08.1887 - Wincenty - Helena - Grabowska - m - Marcin Pietrusewicz - Emilia Olum (?) - - 82

  Rynkiewicz Helena - - - 20.12.1887 - Stefan - Rachela - Jacuńska - m - Ludwik Kuźmiński - Helena Rynkiewicz - żona Wincentego - 148

  Rynkiewicz Władysław - - - 26.11.1881 - Kazimierz - Urszula - Matulewicz - - Franciszek Sławiński - Anna Wasilewska - - 125

  Rynkiewicz Rafał - - - 31.10.1882 - ojciec nieznany - Anna - Rynkiewicz - m - Stanisław Djakowicz - Izabella Pieszkowa - - 127

  Rynkiewicz Konstancja - - - 20.02.1877 - Kazimierz - Urszula - Matulewicz - - Franciszek Wojczunowski - Felicja Filipowiczówna - - 20

  Rynkiewicz Jadwiga - - - 20.05.1879 - Kazimierz - Urszula - Matulewicz - - Franciszek Sławiński - Rozalia Konkołowicz - - 57

  Rynkiewicz vel Rymkiewicz Stanisława - - 1901-06-05 - 1901-06-10 - Wincenty - Rozalia - Górska - ch - Stanisław Rynkiewicz - Józefa Wyszomirska - - 76

  Rynkiewicz vel Rymkiewicz Antoni - - 1903-03-23 - 1903-04-07 - Wincenty - Rozalia - Górska - ch - Dominik Stankiewicz - Anna Wezberg - panna - 34

  Rynkowicz Leon - - 1902-02-21 - 1902-03-01 - Jakub - Stefania - Witkowska - ch - Jakub Stanulewicz - Józefa Witkowska - panna - 9

  Rynkun Antoni - - - 03.06.1886 - Kazimierz - Weronika - Hryniewicz - ch - Józef Habit - Kazimiera Widziska (?) - - 63

  Rytter Aleksander - - - 15.02.1892 - Adolf Stanisław - Julia - Załuska - m - Edward Michałowski - Jadwiga Załuska - - 27

  Rytwińska Stanisława - - - 17.11.1877 - Antoni - Maria - Malawska - m - Jan Trynkiewicz - Anna Daniszewska - - 133

  Rytwiński Władysław - - - 16.04.1897 - Władysław - Paulina - Szydłowska - m - Władysław Zajączkowski - Monika Szydłowska - panna - 67

  Ryzenko Witold - - - 01.01.1892 - Mieczysław Pius - Aniela - Andrzejkowicz - sz - Ignacy Juszkiewicz - Kamila Oleszkiewicz - wdowa - 1

  Rzeczycki Stanisław - - - 17.01.1888 - Stanisław - Marianna - Rasowska - m - hr. Wilhelm Plater - Jadwiga Czapska - - 18

  Rzepicki Władysław - - - 13.07.1888 - Jacek - Wiktoria - Szałkowska - ch - Jan Drobniak - Rozalia Siemaszko - żona Jana - 103

  Rzepnicka Maria Józefa - - - 19.06.1878 - Jacek - Wiktoria - Szałkowska - ch - Józef Jagielski - Maria Kowalska - - 85

  Rzepnicki Jan Józef - - - 07.01.1880 - Jan - Wiktoria - Szałkowska - m - Samuel Ejnarowicz - Teofila Daszkiewicz - - 6

  Rzepnicki Zygmunt - - - 06.05.1882 - Jan - Wiktoria - Szałkowska - m - Jan Biełous - Emilia Ławrynowicz - - 57

  Sabowicz Eugenia - - - 24.02.1891 - Konstanty - Karolina - Żebrowska - m - Piotr Daniłowicz - Aniela Adamowicz - - 31

  Sabowicz Stanisław - - - 28.02.1894 - Konstanty - Karolina - Żebrowska - m - Konstanty Ołamazewicz - Aniela Adamowicz - - 28

  Sabowicz Helena - - 31.05.1895 - 11.06.1895 - Konstanty - Katarzyna - Sieniawska - m - Konstanty Sabowicz - Karolina Słomska - - 103

  Sabowicz Władysław - - - 01.08.1896 - Konstanty - Karolina - Żebrowska - m - Jakub Potocki - Krystyna Żebrowska - panna - 119

  Sabulis Stanisław - - 1902-11-08 - 1902-11-15 - Paweł - Julia - Dagilis - ch - Józef Wołejko - Marianna Dagilis - żona Antoniego - 146

  Sachowicz Maria - - - 28.08.1883 - Kazimierz - Kazimiera - Andrzejewska - ch - Antoni Jarpatowicz - Michalina Kaduszkiewicz - - 90

  Sadowska Helena - - - 24.11.1891 - Wincenty - Krystyna - Czerniawska - ch - Konstanty Zaleski - Maria Szczewiardowicz - - 152

  Sadowska Maria - - - 23.01.1894 - Wincenty - Krystyna - Czerniawska - ch - Andrzej Wołkowicz - Stefania Monkiewicz - - 13

  Sadowska Natalia - - 17.05.1894 - 31.07.1894 - Teofil Ludwik - Karolina - Unterberger - m, z Warszawy - Jan Sokołowski - Zofia Ro - - 105

  Sadowska Maria - - 02.01.1899 - 13.01.1899 - Wincenty - Krystyna - Czerniawska - ? - Bolesław Mackiewicz - Maria Samorewicz (?) - żona Ksawerego - 14

  Sadowska Bronisława - - 1901-01-20 - 1901-01-22 - Józef - Kazimiera - Michałowska - ? - Jan Łukszo - Salomea Beniuk - - 11

  Sadowska Stanisława Wiktoria - - 1901-04-25 - 1901-05-06 - Wincenty - Krystyna - Czerniawska - ? - Józef Korzanowicz - Wiktoria Raciborska - - 59

  Sadowska Leokadia - - - 26.12.1887 - Ludwik Teofil - Karolina - Unterberger - sz - Edward Koszan - Balbina Sadowska - żona Ksawerego - 154

  Sadowska Julia - - - 14.02.1888 - Julian Kazimierz - Wincenta - Nimicka - ? - Franciszek Ksawery Sadowski - Wilhelmina Amelia Kaszan - - 34

  Sadowska Jadwiga - - - 04.06.1889 - Teofil Ludwik - Karolina - Unterberger - ? - Franciszek Ksawery Sadowski - Jadwiga Melania Nimicka - - 66

  Sadowska Aniela - - 1879 - 09.05.1880 - Ksawery Albert - Aniela - Sadowska - sz - Antoni Bronisław Sadowski - Adela Sadowska - - 55

  Sadowska Stefania - - - 18.06.1881 - Aleksander - Karolina - Geisner - m - Adam Bielski - Zinaida Geisner - - 64

  Sadowska Anna Izabela - - - 01.04.1877 - Ksawery Albert - Aniela - Sadowska - sz - Antoni Ziemicki - Teresa Bakenburk - panna - 52

  Sadowski Stanisław - - - 11.10.1890 - Wincenty - Krystyna - Czerniawska - ? - Józef Wojtkiewicz - Apolonia Czerniawska - - 108

  Sadowski Edward - - - 25.12.1891 - Ludwik - Karolina - Unterberg - sz - Piotr Niemicki - Emilia Meier - - 164

  Sadowski Stefan - - 22.10.1895 - 12.11.1895 - Wincenty - Krystyna - Czerniawska - ? - Ksawery Samorewicz - Maria Raciborska - panna - 188

  Sadowski Kazimierz - - - 15.03.1897 - ojciec nieznany - Józefa - Sadowska - m - Wiktor Józefowicz - Józefa Mackiewicz - panna - 42

  Sadowski Czesław Julian - - 27.01.1898 - 30.01.1898 - Wincenty - Krystyna - Czerniawska - ch - Andrzej Wołkowicz - Weronika Hryncewicz - panna - 17

  Sadowski Eugeniusz - - - 25.12.1885 - Franciszek - Balbina - Mieczkalska (?) - sz - Aleksander Norman - Eliza Załuska - - 154

  Sadowski Stefan - - - 25.12.1885 - Teofil Ludwik - Karolina - Unterberger - m - Adam Załuski - Balbina Sadowska - - 155

  Sajewicz Wacław - - - 09.09.1886 - Wincenty - Karolina - Dawcewicz - ? - Kazimierz Ruszyński - Marianna Mironowska - - 99

  Sajewicz Aleksander - - - 28.03.1887 - Michał - Rozalia - Karolis (?) - ? - Adam Sajewicz - Zofia Lubkiewicz - panna - 35

  Sajkowicz Piotr - - - 10.07.1897 - Jan - Emilia - Skrypska - ? - Bolesław Paszkowicz - Franciszka Opolska - panna - 115

  Sajkowicz Adolf - - 1901-05-05 - 1901-05-13 - Jan - Emilia - Skrypska - ch - Jan Stanisław Gulbicki - Kazimiera Panawis - - 65

  Sakowicz Kazimiera - - - 25.10.1890 - Adam - Marianna - Skrycka - ? - Julian Romanowski - Katarzyna Wiszniewska - - 116

  Sakowicz Józef - - - 22.03.1892 - Adam - Maria - Skrycka - ? - Aleksander Poźniak - Anna Szymel - panna - 59

  Sakowicz Aleksandra - - - 29.03.1893 - Romuald - Petronela - Swietlikowska - ? - Michał Wowierowski - Maria Baniewicz - - 58

  Sakowicz Stanisław - - 18.04.1895 - 30.04.1895 - Józef - Ewa - Skrycka - ? - Jan Skrycki - Elżbieta Skrycka - panna - 63

  Sakowicz Maria - - 1904-11-13 - 1904-11-21 - Józef - Stefania - Rajszys - ch - Wiktor Hołownia - Franciszka Sawaniewicz - - 159

  Sałamińska Kazimiera - - - 16.07.1896 - Jan - Felicja - Ostapko - ch - Michał Sałamiński - Maria Kolendo - żona Andrzeja - 108

  Samulanis Antoni - - - 31.05.1892 - Antoni - Teresa - Krzysztofowicz - ch - Bernard Hłasko - Emilia Więcławska - - 93

  Samulewicz Romuald - - - 29.05.1883 - Józef - Józefa - Lewkowicz - ? - Kazimierz Rynkiewicz - Paulina Stankiewiczowa - - 53

  Sanowicz Stanisław - - - 03.06.1897 - ojciec nieznany - Maria - Sanowicz - m - Leonard Sipanowicz - Helena Sanowicz - panna - 100

  Sarakulska Bronisława - - - 13.10.1896 - Rafał - Apolonia - Nieciecka - ? - Ksawery Rejchenbach - Józefa Lachowicz - panna - 149

  Sarakulska Apolonia - - 1900-08-14 - 1900-08-20 - Rafał - Apolonia - Niciecka - ch - Kajetan Krzywicki - Józefa Kułakowska - żona Wacława - 112

  Sarakulski Rafał - - 1902-10-08 - 1902-10-24 - Rafał - Apolonia - Niciecka - ch - Ludwik Siemiliński - Wiktoria Ilgiewicz - żona Jana - 131

  Sardyczewicz Elżbieta - - 1905-04-01 - 1905-04-03 - Wincenty - Anna - Tomaszewicz - ch - Jan Hermanowicz - Maria Wciałko - żona Wincentego - 35

  Satkiewicz Jan - - 06.07.1899 - 13.07.1899 - Antoni - Adela - Smyk - ch - Jan Jasiński - Marianna Stankiewicz - żona Józefa - 107

  Satkiewicz Zofia - - - 11.11.1879 - ojciec nieznany - Stefania - Satkiewicz - - Eustachy Czubiński - Maria Wasilewska - - 137

  Saulewicz (Sawlewicz) Władysław - - 1900-11-16 - 1900-11-26 - Konstanty - Rachela - Kaszkiewicz - ch - Henryk Swietlikowski - Michalina Rodzewicz - panna - 148

  Sawaniewski Józef - - - 03.06.1890 - Franciszek - Paulina - Borejko - ch - Józef Bernatowicz - Karolina Palewicz - - 56

  Saważalis-Aleksandrowicz Jan - - - 24.06.1897 - Jan - Scholastyka - Czylawienówna - ch - Aleksander Juzenas - Helena Żytkiewicz - panna - 107

  Sawicka Helena - - - 21.10.1890 - Antoni - Józefa - Sołogaj - m - Józef Ar... (?) - Julia Beryl (?) - - 114

  Sawicka Jadwiga - - 12.03.1895 - 05.04.1895 - Wincenty - Zofia - Ozierska - ch - Ludwik Ostrejko - Maria Wołodkowicz - żona Ludwika - 50

  Sawicka Maria - - - 25.12.1896 - Wincenty - Zofia - Ozierska - ? - Michał Mironowicz - Benigna Kamińska - panna - 191

  Sawicka Michalina - - - 20.01.1897 - Kazimierz - Marianna - Markiewicz - ch - Wincenty Rajszys - Konstancja rajszys - żona Wincentego - 19

  Sawicka Agnieszka - - - 21.01.1897 - Kazimierz - Marianna - Markiewicz - ch - Michał Meliuksztis - Tekla Markiewicz - panna - 21

  Sawicka Janina - - 1900-02-23 - 1900-05-06 - Antoni - Józefa - Sołogaj - m - Bronisław Sawicki - Anna Łapińska - panna - 67

  Sawicka Apolonia - - 1901-02-09 - 1901-02-13 - Jan - Karolina - Kraśnikowska - sz - Romuald Paszkowski - Julia Leoszko - panna - 18

  Sawicka Wiktoria - - - 04.05.1886 - ojciec nieznany - Rozalia - Sawicka - ch - Adam Bogusławski - Agrypina Szumska - - 49

  Sawicka Jadwiga - - - 15.09.1888 - Antoni - Józefa - Sołogaj - m - Ksawery Sadowski - Aleksandra Sołogaj - panna - 123

  Sawicka Zofia - - - 13.08.1889 - Józef - Urszula - Szwedowicz - m - Władysław Wojtkiewicz - Tekla Szwedowicz - - 98

  Sawicka Maria - - - 31.12.1889 - Antoni - Józefa - Sołogaj - m - dr. Stanisław Daniłło - Waleria Stypułkowska - - 154

  Sawicki Stanisław - - - 22.04.1891 - Jan - Marianna - Błażewicz - ch - Ignacy Żidonis - Michalina Gieczewska - - 54

  Sawicki Bolesław - - - 28.11.1892 - Antoni - Józefa - Sołogaj - m - Aleksander Ludewich - Aleksandra Sołogaj - - 170

  Sawicki Józef - - 18.03.1899 - 25.03.1899 - Kazimierz - Marianna - Markiewicz - ch - Władysław Żilenas - Emilia Kucka - panna - 51

  Sawicki Fabian - - 1902-04-19 - 1902-04-21 - Stefan - Helena - Paszkowska - ch - Jan Maculewicz - Józefa Rodzewicz - - 59

  Sawicki Stanisław - - 1905-11-19 - 1905-12-12 - Stanisław - Józefa - Morgis - ch - Józef Pieciukonis - Maria Bobowicz - - 164

  Sawicki Franciszek - - - 29.04.1885 - Stanisław - Konstancja - Romanowska - m - Ignacy Romanowski - Wincenta Szabłowska - - 40

  Sawicki Aleksander - - - 27.08.1885 - ojciec nieznany - Zofia - Sawicka - sz - Jerzy Korczan - Anna Sawicka - - 97

  Sawicki Bronisław - - - 14.09.1887 - Marcin Antoni - Józefa - Sołogaj - m - Juliusz Korsak - Maria Łapińska - żona Edwarda - 110

  Sawicki Julian - - - 14.11.1882 - Stanisław - Konstancja - Romanowska - m - Konstanty Szabłowski - Tekla Kruszyńska - - 136

  Sawicz-Zabłocka Bronisława - - - 14.02.1888 - Jan - Maria - Rudzińska - sz - Ludwik Zabłocki - Antonina Wilejko - - 33

  Sawicz-Zabłocki Stanisław - - - 10.06.1890 - Jan Wilhelm - Maria Tekla - Rudzińska - sz - Jan Druer - Konstancja Zacharewicz - - 58

  Sawko Maria - - - 07.12.1886 - Antoni - Malwina - Stankiewicz - ch - Dionizy Gudowicz - Konstancja Buszkiewicz - wdowa - 133

  Sawlewicz Stefania - - - 14.04.1896 - Konstanty - Rachela - Kaszkiewicz - ? - Józef Tratel - Maria Fedorowicz - panna - 57

  Sawlewicz Franciszek - - - 17.06.1897 - Konstanty - Rachela - Kaszkiewicz - ch - Henryk Wojciechowski - Paulina Łabanowska - panna - 105

  Sawlewicz Bronisław - - 20.11.1898 - 29.11.1898 - Konstanty - Rachela - Kaszkiewicz - ch - Stanisław Żemienowicz - Michalina Rodzewicz - - 161

  Sawlewicz Bronisław - - 1900-08-18 - 1900-08-27 - Kajetan - Agata - Baranowska - ch - Kazimierz Baranowski - Benigna Bacewicz - panna - 114

  Sawlewicz Maria - - 1903-05-21 - 1903-05-26 - Kajetan - Agata - Baranowska - ch - Jan Butkiewicz - Maria Jodko - panna - 52

  Sawlewicz Helena - - 1904-10-30 - 1904-11-06 - Kajetan - Agata - Baranowska - ch - Kazimierz Jodko - Urszula Czereszko - - 154

  Sawlin Anastazja Marianna - - - 01.06.1880 - Michał - Marianna - Wawiorska - - Michał Walun - Maria Frąckiewicz - - 66

  Sawlin Franciszek - - - 23.01.1878 - Michał - Marcjanna - Wawiorska - ch - Józef Groński - Ewelina Szarska - - 9

  Sawłan Petronela - - - 13.02.1883 - Wincenty - Konstancja - Wasilewska - ch - Kazimierz Żorawowicz - Petronela Wilczyńska - - 14

  Sawłan Katarzyna - - - 13.02.1883 - Wincenty - Konstancja - Wasilewska - ch - Józef Wilczyński - Elżbieta Piskunowa - - 15

  Sawłan Rozalia - - - 09.11.1882 - Michał - Marianna - Waweris - - Aleksander Sinkiewicz - Anna Mickiewicz - - 132

  Sawłan Maria - - - 19.10.1886 - Wincenty - Konstancja - Hess - ch - Józef Wilczyński - Anna Slenkowska (?) - - 112

  Schneider Wanda Antonina - - - 18.05.1892 - Franciszek - Franciszka - Didier - poddani austriaccy - Piotr Zajączkowski - Cecylia Szejnia - - 86

  Sciepuro Wincenta - - - 03.01.1892 - Józef - Joanna Zofia - Krasowska - sz - Jan Raksimowicz - Masia Sciepuro - - 2

  Semplińska Helena - - 1880 - 12.03.1882 - Aleksander Ksawery Maurycy - Agata - Smolska - sz - Wincenty Bałzukiewicz - Apolonia Białous - - 26

  Semplińska Maria - - 1881 - 12.03.1882 - Aleksander Ksawery Maurycy - Agata - Smolska - sz - Wincenty Bałzukiewicz - Apolonia Białous - - 27

  Sempliński Piotr - - 1881 - 12.03.1882 - Aleksander Ksawery Maurycy - Agata - Smolska - sz - Józef Bałzukiewicz - Helena Semplińska - - 28

  Serafinowicz Piotr - - 16.04.1899 - 25.04.1899 - Nikodem - Elżbieta - Grammer - m - Mikołaj Andrełowicz - Michalina Babińska - - 68

  Sidorkiewicz Helena - - - 23.06.1897 - Antoni - Elżbieta - Stankiewicz - ch - Justyn Sidorkiewicz - Jadwiga Stankiewicz - panna - 106

  Sidorowicz Adam Krzysztof - - 1886 - 28.09.1887 - Aleksander Józef - Weronika - Złotkowska - sz - Samuel Jastrzębski - Julia Sidorowicz - panna - 115

  Sidorowicz Marta Wanda - - 1884 - 28.09.1887 - Aleksander Józef - Weronika - Złotkowska - sz - Antoni Sidorowicz - Teofila Bogdanienko - - 116

  Sidorowicz Józef Franciszek - - - 21.09.1889 - Aleksander Józef - Weronika - Złotkowska - sz - Henryk Kozłowski - Antonina Rozum - - 113

  Sieczeń Jadwiga Benigna - - - 30.08.1883 - Maciej - Antonina - Pietkiewicz - ? - Józef Piotrowski - Aniela Wasiewicz - - 89

  Sieczeń Stanisław - - - 19.02.1884 - Antoni - Katarzyna - Matusewicz - ch - Jerzy Gumowski - Jadwiga Sieczeń - panna - 23

  Sieczeń Aniela - - - 07.08.1880 - Jan - Katarzyna - Matusewicz - ch - Józef Wysocki - Ludwika Straszuńska - - 96

  Sieczkowski Władysław Jakub - - - 19.07.1879 - Wincenty - Marianna - Chowańska - - Maciej Wyskoczko - Helena Świderska - - 86

  Siekierska Maria - - - 25.03.1897 - Jan - Konstancja - Hołubowicz - ? - Franciszek Kowalewski - Antonina Naruszewicz - żona Wiktora - 49

  Sieklecka Anna - - 1902-11-18 - 1902-11-24 - Konstanty - Stefania - Podkomorowska - ch - Franciszek Januszewski - Anna Milis - żona Piotra - 149

  Sieklecki Jan - - 1904-03-30 - 1904-04-04 - Konstanty - Stefania - Putkamerowska - ch - Kazimierz Munduć - Aniela Komarowska - panna - 55

  Sielawo Stanisław - - - 14.02.1892 - ojciec nieznany - Antonina - Sielawo - ch - Wincenty Lebiedziński - Maria Sielawo - - 26

  Siemaszko Bronisław - - 22.07.1899 - 15.09.1899 - Władysław - Irena - Sławińska - m - Bronisław Chądziński - Józefa Rimsko-Korsakowa - żona Władimira - 133

  Siemaszko Jan - - - 18.02.1888 - ojciec nieznany - Maria - Siemaszko - ch - Aleksander Grymski - Apolonia Tarasewicz - - 37

  Siemaszko Stefania - - - 27.12.1880 - Józef - Rozalia - Wysocka - m - Franciszek Pugaczewski - Zofia Mataszyńska - - 147

  Sieniuć Jan - - 1903-05-25 - 1903-06-08 - Kazimierz - Emilia - Cejlicka - m - Jerzy Wojniusz - Marianna Kamińska - - 59

  Sieniuć Kazimiera - - 1905-02-13 - 1905-02-20 - Jerzy - Emilia - Cieplicka - m - Bronisław Sieniuć - Józefa Bogdanowicz - - 18

  Sieniuć Maria - - 1903-03-30 - 1905-04-01 - Józef - Rozalia - Baranowska - ch - Michał Hrynkiewicz - Józefa Szczęsnowicz - - 34

  Sienkiewicz Zofia - - - 26.12.1892 - Dominik - Marianna - Jermołow (?) - ? - Władysław Paździerski - Anna Iwanowska - - 195

  Sienkiewicz Bernard - - - 25.08.1896 - Ignacy - Zofia - Czeplikowska - ? - Przemysław Blinstrup - Emilia Czepułkowska - panna - 131

  Sienkiewicz Wanda - - - 05.10.1897 - Antoni - Katarzyna - Wojtkiewicz - sz - Leopold Czarnocki - Barbara Sobolewska - wdowa - 156

  Sienkiewicz Alina Stanisława - - 1905-03-02 - 1905-04-18 - Leon - Maria Helena - Pietkiewicz - sz - Antoni Józef Pietkiewicz - Krystyna Sienkiewicz - panna - 41

  Sienkiewicz Józef - - - 07.04.1883 - Jan - Józefa - Aludzińska (?) - m - Andrzej Popowicz - Antonina Jankowska - - 34

  Sienkiewicz Stanisław - - - 20.05.1885 - Dominik - Maria - Jarmołowicz - ? - Józef Moroz - Emilia Boreld (?) - - 47

  Sienkiewicz Jan - - - 20.03.1888 - Dominik - Maria - Jarmołowicz - ? - Jan Zawadzki - Kamila Bożyczko - - 58

  Sienkiewicz Jadwiga - - - 24.08.1881 - Dominik Karol - Maria - Pawłowicz - sz - Eliasz Kozłowski - Tekla Sienkiewicz - - 90

  Sienkiewicz Bolesław - - - kwiecień 1881 - Józef - Joanna - Szylejko - m - Jan Sokołowski - Maria Houwalt - - str. 67

  Sienkiewicz Maria - - - xx.10.1877 - Paweł - Julia Franciszka - Kolb - m - dr. Jan Antoni Wyzga - Maria Wolska - - str 25-26

  Sienkiewicz Stefan - - - 25.12.1878 - ojciec nieznany - Wiktoria - Sienkiewicz - ch - Jan Subocz - Katarzyna Burcowa - - 147

  Siergiejew Jan - - 1900-01-27 - 1900-02-02 - Stanisław - Ewa - Gryszkiewicz - ch - Feliks Siergiejew - Petronela Gryszkiewicz - panna - 16

  Siestrzeńcewicz Maria Anna - - 22.04.1899 - 06.05.1899 - Władysław - Zofia - Wencławowicz - sz - Władysław Wencławowicz - Anna Wencławowicz - - 73

  Siewruk Alfons - - 24.11.1899 - 05.12.1899 - Zygmunt - Genowefa - Lisiewicz - ch - Adolf Czernik - Konstancja Rymkiewicz - panna - 172

  Siezieniewska Kazimiera - - 1904-04-14 - 1904-05-16 - Stefan - Helena - Szuszko vel Szuszkiewicz - m - Jan Karolewicz - Kazimiera Mickiewicz - - 78

  Siezieniewska Helena - - 1905-07-31 - 1905-09-04 - Stefan - Helena - Szuszkiewicz - m - Wiktor Józefowicz - Michalina Słomska - - 115

  Simaniuksztis Jadwiga - - 1904-11-01 - 1904-11-07 - Nikodem - Malwina - Kaszyńska - ch - Kazimierz Masiulanis - Helena Brzezińska - - 156

  Sinico Władysław - - 1904-03-30 - 1904-04-04 - Jan - Izabela - Rusiecka - ch - Adam Romanowski - Konstancja Stankiewicz - - 58

  Sinkiewicz Jadwiga - - 27.08.1895 - 10.09.1895 - ojciec nieznany - Aniela - Sinkiewicz - ch - Bernard Leonowicz - Julia Szyszko - żona Cypriana - 152

  Sinkiewicz Józef - - 1902-06-01 - 1902-07-09 - Adolf - Teresa - Najronowska (?) - ch - Wincenty Babicz - Maria Malinowska - - 95

  Sinkiewicz Jan - - 1905-05-15 - 1905-05-17 - Stanisław - Anna - Gudaliunas - ch - Jan Rossudowski - Melania Rossudowska - - 62

  Sinkiewicz Malwina - - - 02.02.1887 - Józef - Konstancja - Markiewicz - ? - Szymon Blistrup - Paulina Stankiewicz - - 18

  Sinkiewicz Daniel - - - 15.01.1888 - Ludwik - Józefata - Sienniuć - ? - Dawid Szulgo - Maria Litowd - panna - 12

  Sinkiewicz Kazimiera - - - 19.03.1889 - Józef - Joanna - Szylejko - m - Stanisław Kręglewski - Michalina Mieczkowska - - 32

  Sinkiewicz Franciszka - - - 15.06.1880 - Antoni - Marianna - Kowalewska - - Michał Lebiedziewicz - Anna Jastrzębska - - 76

  Sinkiewicz Jan - - - 18.08.1880 - Adam - Tekla - Marcinkiewicz - m - Józef Zublewski - Monika Ramerowa - - 104

  Sinkiewicz Jan - - - 30.01.1877 - Józef - Anna - Brzozowska - m - Otton Kukowicz - Barbara Kisielowa - - 7

  Sinkiewicz Piotr - - - 02.07.1878 - ojciec nieznany - Rozalia - Sinkiewicz - ch - Adam Tomkiewicz - Anna Sobaczowa - - 89

  Sinkiewicz Władysław - - - 10.01.1879 - Józef - Anna - Brzozowska - m - Józef Grudziński - Józefa Baranowicz - żona Franciszka - 2

  Sinkiewicz Józef - - - 10.01.1879 - Józef - Anna - Brzozowska - m - Franciszek Baranowski - Katarzyna Urbanowicz - żona Onufrego - 3

  Sipowicz Jan - - - 12.06.1880 - Józef - Antonina - Sosnowska - m - Paweł Ostrowski - Róża Kaszorowska - - 75

  Sitkiewicz Wiktoria - - - 02.04.1890 - Karol - Agnieszka - Bartoszewicz - ch - Wincenty Budźko - Barbara Maciejewicz - wdowa - 31

  Sitkiewicz Domicela - - - 21.05.1890 - Konstanty - Justyna - Gierulska - m - Wincenty Sitkiewicz - Helena Bombol - - 49

  Sitkiewicz Marianna - - - 25.12.1892 - Konstanty - Justyna - Gierulska - ch - Klemens Szkiełda - Teofila Sitkiewicz - - 190

  Sitkiewicz Kazimierz - - 14.02.1895 - 05.03.1895 - Konstanty - Justyna - Gierulska - ch - Jerzy Szarkus - Elżbieta Satkiewicz - żona Aleksandra - 31

  Sitkiewicz Anna - - - 04.08.1896 - Konstanty - Justyna - Gierulska - ch - Ignacy Balukiewicz - Zofia Błażewicz - żona Wincentego - 122

  Sitkiewicz Wacław - - - 10.07.1883 - Karol - Agnieszka - Bartoszewicz - ch - Adam Załuski - Emilia Hryncewicz - - 74

  Sitkiewicz Helena - - - 09.09.1884 - Konstanty - Justyna - Gierulska - ch - Karol Sitkiewicz - Józefa Gierulska - - 89

  Sitkiewicz Helena Anna - - - 11.07.1885 - Karol Jan - Agnieszka - Bartoszewicz - sz - Karol Kowalewski - Anna Sadowska - - 68

  Sitkiewicz Wiktoria - - - 23.02.1886 - Konstanty - Justyna - Gierulska - ch - Aleksander Sitkiewicz - Wincenta Łukaszewicz - - 19

  Sitkiewicz Konstanty - - - 13.06.1886 - Karol - Agnieszka - Bartoszewicz - ch - Donat Kostecki - Anna Sadowska - - 66

  Sitkiewicz Edward - - - 20.08.1887 - Karol - Agnieszka - Bartoszewicz - ? - Józef Butrymowicz - Maria Kowalewska - żona Karola - 94

  Sitkiewicz Józef - - - 25.04.1888 - Konstanty - Justyna - Gierulska - ch - Józef Kublicki - Petronela Gierulska - panna - 70

  Sitkiewicz Karol - - - 20.11.1888 - Karol - Agnieszka - Bartoszewicz - ch - Kazimierz Hryncewicz - Maria Sukiennikowicz - panna - 149

  Sitkiewicz Stefan - - - 14.09.1882 - Konstanty - Justyna - Gierulska - ch - Mikołaj Pieretykos - Aniela Sitkiewicz - - 107

  Skabas Helena - - 1903-05-21 - 1903-07-05 - Tomasz - Józefa - Eksztel - ch - Stefan Podżiunas - Jadwiga Szpakowska - - 76

  Skarżyńska Stanisława - - - 04.06.1880 - Antoni - Helena - Wojtkiewicz - m - Wincenty Bierozłowski - Aniela Ławcewicz - żona Karola - 67

  Skarżyńska Barbara - - - 01.12.1882 - Antoni - Helena - Wojtkiewicz - m - Eliasz Skarżyński - Aniela Łowcewicz - - 143

  Skinder Henryk - - - 15.07.1885 - Tytus Wandalin - Helena Antonina Karolina - Olechnowicz - sz - Józef Krowłowski - Agata Fejtlejcowa - - 71

  Skobejko Marta - - 1900-11-15 - 1900-11-19 - Zenon - Kazimiera - Sinkiewicz - sz - Otton Żyjowski - Elwira Bendis - żona Kazimierza - 144

  Skobejko Ema - - 1902-01-18 - 1902-01-23 - Zenon - Kazimiera - Sinkiewicz - ? - Jan Rudziński - Michalina Furs - panna - 33

  Skobejko Zygmunt - - 1904-01-29 - 1904-03-14 - Zenon - Kazimiera - Sinkiewicz - sz - Kazimierz Osiński - Wiktoria Małachowska - - 33

  Skorupko Jadwiga - - - 08.02.1884 - Antoni - Kamila - Kluczyńska - sz - Teodor Piotrowicz - Klementyna Kluczyńska - - 15

  Skorych Józefa - - - 26.12.1890 - Aleksander - Zofia - Dworzecka - ? - Józef Dworzecki - Michalina Sadowska - - 147

  Skowzgird Marian - - - 05.10.1888 - Stefan Kazimierz - Zofia - Wilgocka - sz - ks. Henryk Korsak - Martyna Skórko - żona Michała - 134

  Skrycka Maria - - 17.08.1894 - 28.08.1894 - ojciec nieznany - Helena - Skrycka - m - Piotr Gębicki - Maria Kalinowska - - 116

  Skrzędziewski Ksawery - - - 07.12.1891 - Ignacy - Józefa - Juszkiewicz - m - Kazimierz Adamowicz - Katarzyna Piotrowska - - 156

  Skrzycka Władysława - - - 16.02.1892 - ojciec nieznany - Helena - Skrzycka - ch - Piotr Gulbicki - Konstancja Korsak - - 30

  Skrzycka Maria - - - 10.01.1888 - Jan - Katarzyna - Cytrynowicz - m - Adam Sołowjew - Maria Kalinowska - - 10

  Skrzyndziewski Władysław - - - 01.11.1879 - ojciec nieznany - Anastazja - Skrzyndziewska - m - Stanisław Ans - Anna Bierenoz... - - 130

  Skugar Gerard Marcin - - 11.11.1894 - 08.12.1894 - Antoni - Konstancja - Ludkiewicz - m - Józef Baranowicz - Stefania Ludkiewicz - - 164

  Skugar Ryszard - - - 16.03.1897 - Antoni - Konstancja - Lutkiewicz - m - Wojciech Wilczyński - Helena Lutkiewicz - panna - 43

  Skutkiewicz Stanisława - - - 23.04.1891 - Nikodem - Rozalia - Zilman - ? - Jan Jabłoński - Elżbieta Sawrymowicz (?) - - 56

  Slaskowicz Kazimierz - - - 19.04.1883 - Ignacy - Anna - Andruszkiewicz - - Kazimierz Rynkiewicz - Józefa Januszewska - - 40

  Slaskowicz Barbara - - - 04.12.1885 - Ignacy - Anna - Androłowicz - m - Franciszek Dawidowicz - Marianna Kuczyńska - - 148

  Slenanian (?) Marta - - - 04.03.1886 - Jerzy - Jadwiga - Romeń(?) - ch - Piotr Michajłowski - Stefania Romen (?) - - 25

  Slepikowski Bronisław - - - 03.08.1879 - Jan - Stefania - Suchocka - sz - Piotr Bołądź - Bronisława Litwinowska - - 99

  Slużel-Jancewicz Piotr - - 19.10.1898 - 27.10.1898 - Andrzej - Elżbieta - Kosobudzka - ch - Józef Runiewicz - Zofia Kułakowska - - 145

  Slużyn Stefan - - - 02.01.1883 - Jan - Petronela - Gruniewicz - ? - Jan Dwilewicz - Anna Rulewicz - - 5

  Slużyn Bolesław - - - 13.09.1881 - Jan - Petronela - Makowska - - Piotr Pawłowski - Rozalia Karczewska - - 95

  Sławinowicz Jadwiga - - - 13.05.1884 - Konstanty - Emilia - Lipnicka - ch - Józef Grunda - Konstancja Matecka - - 53

  Sławińska Maria - - 1905-05-24 - 1905-06-06 - Stanisław - Urszula - Juniewicz - ch - Antoni Chlebowski - Marianna Pawłowicz - - 72

  Słyczko Wincenty - - - 17.11.1891 - Szymon - Franciszka - Butowicz - ch - Jan Pietruchaniec - Aleksandra Słyczko - - 147

  Słyczko Wacław - - - 05.12.1893 - Szymon - Franciszka - Butowicz - ch - Józef Drozd - Krystyna Jasińska - - 192

  Smejlis Marianna - - 1900-01-23 - 1900-02-06 - Aleksander - Stefania - Gibner - ch - Jan Gliński - Tekla Smejlis - żona Józefa - 18

  Smilewicz Bolesław - - 02.01.1895 - 11.06.1895 - Bolesław - Aleksandra - Jurgielewicz - m - Eugeniusz Gryckiewicz - Maria Rudzińska - - 95

  Smilgin Zofia - - - 29.08.1890 - Jan - Józefa - Wiszniewska - ch - Adam Sakowicz - Katarzyna Wiszniewska - - 96

  Smilgin Jan - - - 06.01.1897 - Jan - Józefa - Wiszniewska - ch - Wincenty Kociełowski - Stefania Matejunas - panna - 5

  Smilgin Wiktoria - - - 26.04.1888 - Jan - Józefa - Wiszniewska - ? - Aleksander Loeb (?) - Stefania Smilgin - żona Józefa - 75

  Smolski Kazimierz - - - 04.03.1896 - Feliks - Józefa - Kierulis - ? - Ignacy Pierko - Kazimiera Hajdamowicz - panna - 32

  Smożel Jadwiga - - - 29.09.1885 - Jan - Petronela - Runiewicz - ? - Antoni Narbutowicz - Róża Abramowicz - - 107

  Smyk Emilia - - - 15.01.1884 - ojciec nieznany - Tekla - Smyk - ch - Józef Turowski - Emilia Kozłowska - - 7

  Smykowski Józef - - 21.03.1895 - 01.04.1895 - Wincenty - Wiktoria - Matulewicz - ? - Wiktor Gotort - Maria Masalska - panna - 43

  Smykowski Helena - - - 20.10.1896 - Wincenty - Wiktoria - Matulewicz - ? - Bronisław Styczyński - Józefa Godlewska - panna - 155

  Snadzka Stanisława - - 1880 - 29.11.1883 - Walerian - Celina - Dobrowolska - sz - Bronisław Iwaszkiewicz - Emilia Iwaszkiewicz - - 124

  Snarska Michalina - - 1903-02-03 - 1903-02-09 - Hipolit - Anastazja - Saulinas - sz - Stanisław Pietrusiewicz - Jadwiga Rudenas - - 14

  Snarska Anastazja - - 1905-03-31 - 1905-04-17 - Hipolit - Anastazja - Sawlin - sz - Bolesław Snarski - Maria Kulewicz - - 38

  Sobolewska Wanda - - 1901-08-12 - 1901-09-23 - Kazimierz - Józefa - Wierzbicka - m - Jan Bulkiewicz - Maria Chruścińska - - 122

  Sobolewska Jadwiga - - 1902-04-10 - 1902-04-15 - Władysław - Marianna - Żukowska - ch - Jan Sobolewski - Anna Sobolewska - panna - 55

  Sobolewska Stanisława - - 1903-12-28 - 1904-01-04 - Antoni - Marianna - Hajduk - ch - Antoni Żamejć - Franciszka Bortkiewicz - - 3

  Sobolewska Aleksandra - - 1905-12-21 - 1905-12-24 - Walenty Kazimierz - Joanna - Gryszkiewicz - ch - Bolesław Sobolewski - Barbara Sobolewska - - 166

  Sobolewska Maria - - - 09.09.1883 - Teofil - Zofia - Osipowicz - ? - Stanisław Parubicki - Maria Makarow - - 99

  Sobolewska Bronisława Józefa - - - 07.07.1885 - Teofil - Zofia - Osipowicz - ? - Aleksander Jasiński - Joanna Kisiel - - 67

  Sobolewska Jadwiga - - - 09.08.1887 - Teofil - Zofia - Osipowicz - ? - Szymon Narkiewicz - Aniela Jasińska - żona Aleksandra - 84

  Sobolewska Aniela - - - 27.04.1880 - ojciec nieznany - Konstancja - Sobolewska - sz - Jan Solennik - Aniela Klimentowicz - - 51

  Sobolewska Anna - - - 05.04.1882 - Antoni - Kazimiera - Winnicka - - Jan Pietraszkiewicz - Helena Jazdowska - - 43

  Sobolewska Aniela - - 1877 - 23.01.1878 - Alfons - Izabela - Narkiewicz - m - Adam Miłaszewicz - Aniela Jurewiczowa - - 11

  Sobolewski Adam - - 24.12.1897 - 01.01.1898 - Piotr - Rozalia - Szarmowicz - ch - Ignacy Marcinkiewicz - Barbara Sobolewska - żona Jana - 1

  Sobolewski Andrzej - - 29.11.1899 - 11.12.1899 - Władysław - Marianna - Żukowska - ch - Walenty Sobolewski - Barbara Sobolewska - żona Jana - 176

  Sobolewski Kazimierz - - 1902-02-21 - 1902-02-27 - Józef - Rozalia - Kondratowicz - ch - Michał Rogoża - Michalina Szylińska - żona Józefa - 7

  Sobolewski Zygmunt - - 1902-02-03 - 1902-02-11 - Bolesław - Konstancja - Bujnowska - ch - Walenty Sobolewski - Weronika Baranowska - - 43

  Sobolewski Wiktor - - 1905-03-15 - 1905-05-15 - Piotr - Rozalia - Szarmowicz - ch - Jan Sobolewski - Aniela Warkowska - - 60

  Sobolewski Stanisław - - - 02.04.1879 - Alfons - Izabela - Narkiewicz - m - Adam Szymański - Maria Liberowa - - 45

  Sokolińska Helena - - 1904-02-14 - 1904-02-22 - Ludwik - Maria - Żwejruk - ch - Stefan Żwejruk - Maria Słonicz - żona Józefa - 27

  Sokolińska Maria - - 1905-05-19 - 1905-09-08 - Ludwik - Maria - Żwejrowska vel Żwejruk - k - Józef Nowacki - Anna Ożerowska - - 117

  Sokolis Michał - - 1904-05-16 - 1904-06-04 - Stanisław - Katarzyna - Ruris - ch - Feliks Mączyński - Józefa Sperska - - 87

  Sokołowski Władysław - - 1903-04-12 - 1903-04-12 - Stefan - Maria - Kasperowicz - ch - Jerzy Bernot - Józefa Małachowska - żona Władysława - 37

  Sokołowski Antoni - - 1905-01-01 - 1905-01-13 - Stanisław - Wincenta - Kurłowicz - m - Marcin Stankiewicz - Zofia Opalewicz - - 7

  Sokołowski Edward - - - 06.01.1878 - Ksawery Artur - Aniela Maria - Pac-Pomarnacka - sz - Edward Sokołowski - Róża Sokołowska - - 2

  Sokołowski Antoni - - - 01.05.1879 - Ksawery - Aniela - Pomarnacka - sz - Jan Rożanis - Ludwika Gołownina - - 54

  Solbach Małgorzata - - - 02.11.1877 - Jan - Maria - Zindorf - poddani pruscy - Filip Zindorf - Małgorzata Pruchman (?) - - 127

  Sołomińska Jadwiga - - 1904-02-01 - 1904-02-04 - Antoni - Eleonora - Statkun - ch - Andrzej Kolendo - Michalina Bowsiard - - 19

  Sołomińska Helena - - 1906-02-08 - 1906-02-12 - Antoni - Eleonora - Statkun - ch - Julian Statkus - Michalina Maksymowicz - - 23

  Sołoniewicz Bronisław - - - 07.09.1879 - Witold - Anna - Sarnacka - - Józef Kosacz - Katarzyna Sarnacka - - 111

  Sołowiej Maria - - - 07.07.1877 - Wincenty - Weronika - Śnieżko - m - Edward Śnieżko - Anna Ciechanowiczowa - - 83

  Songin Józef - - - 07.04.1892 - Piotr - Amelia - Kondracka - m - Franciszek Michałowski - Franciszka Stryszko - - 71

  Soroko Ludwik Witold - - - 03.05.1881 - Karol - Adela - Sałtan - sz - Walerian Balukiewicz - Anna Ławruszewicz - - 53

  Sorzycka Joanna - - - 23.06.1886 - Stanisław - Teofila - Aleksandrowicz - sz - Antoni Hryciuszko - Jadwiga Sawicka - - 72

  Sosna Katarzyna - - - 02.03.1883 - Tomasz - Agata - Burnos - ? - Józef Leśkiewicz - Katarzyna Siniewicz - - 22

  Sosnowska Maria - - - 23.10.1891 - Julian - Aniela - Gołosowska - m - Antoni Gołosowski - Stefania Truszczyńska - - 135

  Sosnowska Bronisława - - - 13.12.1892 - Julian - Aniela - Gołosowska - m - Karol Rokicki - Anna Drynko - - 183

  Sosnowska Stefania - - 10.09.1895 - 25.09.1895 - Paweł - Elżbieta - Kuźmińska - ? - Józef Jasiński - Józefa Czypus - żona Dionizego - 159

  Sosnowska Maria - - - 25.03.1886 - Kazimierz - Ludwika - Jurewicz - m - Józef Dobrzyński - Elżbieta Karczewska - - 29

  Sosnowska Marianna - - - 09.11.1880 - Zygmunt - Domicela - Symonowicz - - Aleksander Morozow - Rozalia Symonowicz - żona Jana - 127

  Sosnowski Jan - - - 27.05.1890 - Paweł - Elżbieta - Kuźmińska - ch - Józef Jasiński - Anna Borkowska - - 52

  Sosnowski Leopold - - - 06.04.1892 - Zygmunt - Domicela - Symonowicz - ? - Leopold Undarowicz - Zofia Szadzewicz - - 66

  Sosnowski Aleksander - - - 09.03.1893 - Paweł - Elżbieta - Kuźmicka - ? - Antoni Pinkowski - Anna Barkowska - - 47

  Sosnowski Antoni - - - 02.02.1883 - Zygmunt - Domicela - Symonowicz - ? - Walenty Gujski - Maria Zajączkowska - - 11

  Sosnowski Józef - - - 26.12.1884 - Paweł - Elżbieta - Kuźmicka - ? - Antoni Moczulski - Janicka - - 127

  Sójkowski Józefa - - - 29.03.1893 - Wacław - Ewa - Czernówna - ch - Jan Wrakowski - Izabela Kołgar - - 57

  Spadowicz Romuald - - 15.05.1898 - 18.05.1898 - Feliks - Aniela - Karalis - ch - Karol Janusz - Helena Jasiewicz - - 58

  Spadowicz Michał - - 1900-09-18 - 1900-09-24 - Feliks - Aniela - Karalis - ch - Kazimierz Janczura - Emilia Luce - żona Antoniego - 127

  Spadowicz Antoni - - 1902-10-15 - 1902-10-21 - Feliks - Aniela - Karalis - ch - Marian Czarnocki - Emilia Grużewska - panna - 130

  Spirydowicz Helena - - - 22.06.1880 - Ludwik - Rozalia - Baranowska - - Jan Żemło - Urszula Sadowska - - 80

  Spodonicz Agata - - - 05.02.1880 - Michał - Barbara - Jakubowska - ch - Jan Kosowicz - Eleonora Walentynowicz - - 20

  Sprangis Michał - - 1903-08-11 - 1903-08-24 - Konstanty - Zofia - Rutkowska - ch - Antoni Grygielewicz - Izabela Rożkowska - - 98

  Sprindziukas Jan - - 1902-07-23 - 1902-07-23 - Jan - Elżbieta - Matusewicz - ? - Piotr Matusewicz - Aniela Matusewicz - panna - 110

  Sprindziukas Paulina - - 1905-04-23 - 1905-05-16 - Jan - Elżbieta - Matusewicz - ch - Paweł Matusewicz - Urszula Janowicz - - 61

  Stacewicz Karol - - - 10.11.1891 - Józef - Domicela - Paździerska - m - Wincenty Rackiewicz - Agata Pasternacka - - 145

  Stacewicz Stanisław - - - 01.08.1889 - Aleksander - Agata - Waszkojć - m - Jan Dudzin - Marianna Korsak - - 93

  Stacewicz Felicja - - - 17.09.1880 - Wincenty - Rozalia - Andruszkiewicz - sz - Michał Łojowski - Zofia Kozłowska - - 112

  Stacewicz Maria - - - 24.07.1878 - Karol - Stefania - Gaslewicz - sz - Antoni Buraczewski - Marianna Juszkiewicz - - 96

  Stacewicz Emilia - - - 07.07.1879 - Wincenty - Rachela - Andruszkiewicz - m - Florian Sztral - Kamila Jankowska - - 83

  Stacewicz Władysława - - - 23.08.1879 - Karol - Stefania - Gajoł - sz - Stefan Gojoł - Marianna Buraczewska - - 105

  Stachowska Łucja - - 1879 - 09.03.1880 - Walerian - Rozalia - Skuratowicz - m - Dominik Batyst - Józefa Grudzińska - żona Józefa - 31

  Stachowski Józef - - - 02.11.1877 - Walerian - Rozalia - Baniewicz - m - Marcin Symonowicz - Anna Siemaszko - - 128

  Stachowski Bernard - - - 20.11.1878 - Walerian - Rozalia - Skuratowicz - m - Józef Grudziński - Daniela Hordyńcówna (?) - - 135

  Stadzewicz Bolesław - - 1904-08-03 - 1904-12-12 - Bolesław - Jadwiga - Cydzik - m - Jan Kiersnowski - Franciszka Syrwid - - 166

  Stadzewicz Maria - - - 28.10.1877 - Maciej - Ludwika - Sawicka - m - Józef Żuromski - Stefania Slepikowska - - 124

  Stadzewicz Jadwiga - - - 21.04.1879 - Maciej - Ludwika - Lewicka - m - Ignacy Buczyński - Maria Mikołajewa - - 52

  Stajewicz Petronela - - - 02.02.1888 - Wincenty - Karolina - Dawcewicz - ? - Leon Zawadzki - Izabela Malinowska - panna - 25

  Stajewicz vel Sajewicz Jan - - - 09.02.1892 - Wincenty - Karolina - Dawcewicz - ? - Jan Werkunas - Józefa Ruczyńska - - 23

  Stajewicz vel Sajewicz Franciszek - - - 03.12.1889 - Wincenty - Karolina - Dawcewicz - ? - Julian Sokołowski - Kazimiera Skorulska - panna - 142

  Stakuć Stanisława - - - 14.03.1893 - Józef - Karolina - Marcinkiewicz - m - Antoni Morus - Dominika Jackiewicz - - 53

  Staniewicz Janina - - - 27.12.1897 - Adam Stanisław - Bronisława - Porożyńska - sz - Cezary Staniewicz - Justyna Staniewicz - żona Bernarda - 192

  Staniewicz Bernard - - 1900-12-17 - 1901-05-03 - Adam Stanisław - Bronisława - Porożyńska - sz - Jan Stanewiczius - Franciszka Porożyńska - panna - 54

  Staniewicz Cezary - - 1903-02-12 - 1903-04-06 - Adam Stanisław - Bronisława - Porożyńska - sz - Edward Kazimierz Kierewicz - Aniela Staniewicz - żona Karola - 29

  Staniewicz Helena Eugenia - - 1905-12-28 - 1906-01-25 - Adam Stanisław - Bronisława - Porożyńska - sz - Jan Marian Bejer - Franciszka Ferużyńska - - 15

  Staniewicz Antonina Julia Łucja - - - 18.04.1886 - Cezary Augustyn - Julia Róża - Rossochacka - sz - Antoni Rossochacki - Karolina Rossochacka - - 41

  Stanilewicz (Stanulewicz) Władysław - - - 20.02.1894 - Zygmunt - Tekla - Wołejko - m - Jan Żenewski - Franciszka Wołejko - - 22

  Staniszewska Wanda - - 18.02.1894 - 04.04.1894 - Władysław - Aniela - Dzimitrowicz - ? - Paweł Kopczewski (?) - Monika Olszewska - - 50

  Staniszewski Bronisław - - 1902-08-03 - 1902-08-04 - Jan - Teofila - Smailis - ch - Jan Guszczyński - Elżbieta Znaniewska - - 99

  Staniszewski Antoni - - 1905-11-23 - 1905-12-11 - Jan - Teodora - Smejlikas - ch - Paweł Symonowicz - Zofia Chwierago - - 160

  Stankiewicz Wiktor - - - 06.01.1891 - Stanisław - Weronika - Czyrko - ? - Feliks Bejm (?) - Maria Urbanowicz - - 4

  Stankiewicz Maria - - - 12.07.1892 - Stanisław - Weronika - Czyrko - ch - Feliks Czepułkowski - Stanisława Przyjemska - - 110

  Stankiewicz Helena - - - 23.05.1893 - Stefan - Helena - Kamińska - ch - Hipolit Mężyński - Aleksandra Brzozowska - - 97

  Stankiewicz Stanisław - - - 22.11.1893 - Stanisław - Weronika - Czyrko - ch - Alfons Orzechowski - Helena Łukszo - - 187

  Stankiewicz Bronisław - - 15.03.1895 - 09.04.1895 - ojciec nieznany - Maria - Stankiewicz - sz - Adam Borodzicz - Elżbieta Grzybowska - - 55

  Stankiewicz Józef - - 18.03.1895 - 07.05.1895 - Stanisław - Weronika - Czyrko - ? - Józef Łuksza - Kazimiera Mickiewicz - żona Andrzeja - 68

  Stankiewicz Anna - - 21.12.1897 - 04.01.1898 - Kazimierz - Anna - Piekarska - ch - Michał Piekarski - Petronela Narwejszo - panna - 2

  Stankiewicz Stefania - - 09.07.1898 - 26.07.1898 - Jakub - Gryzelda - Lipnicka - ch - Stanisław Lipnicki - Wiktoria Stankiewicz - - 90

  Stankiewicz Bronisław - - 21.01.1899 - 08.02.1899 - Jan - Jadwiga - Sławińska - ch - Piotr Michałowski - Helena Bylińska - żona Antoniego - 31

  Stankiewicz Stanisław - - 16.04.1899 - 21.04.1899 - Franciszek - Katarzyna - Putro - ch - Wacław Guze - Jadwiga Kołyszko - - 66

  Stankiewicz Stefania - - 06.04.1899 - 02.05.1899 - Bolesław - Marianna - Krepsztul - ch - Marcin Sobolewski - Anna Stankiewicz - panna - 70

  Stankiewicz Antoni - - 06.09.1899 - 09.09.1899 - Kazimierz - Anna - Piekarska - ch - Marcin Żerejko - Weronika Szałkiewicz - żona Jerzego - 132

  Stankiewicz Ludwik - - 1900-08-25 - 1900-09-03 - Kazimierz - Rozalia - Slepik - ch - Józef Stankiewicz - Wiktoria Siemaszko - panna - 121

  Stankiewicz Stanisława - - 1901-05-16 - 1901-05-17 - Kazimierz - Anna - Piekarska - ch - Jan Boroszko - Stefania Matuk - - 68

  Stankiewicz Karol - - 1901-06-14 - 1901-06-25 - Karol - Filomena - Wołłecka - ? - Jakub Szajówka - Katarzyna Szarkowska - wdowa - 87

  Stankiewicz Jadwiga - - 1903-07-04 - 1903-08-04 - Kazimierz - Anna - Piekarska - ch - Feliks Stankiewicz - Krystyna Buzanowicz - - 85

  Stankiewicz Anna - - 1904-10-08 - 1904-10-10 - Józef - Teofila - Huszcza - ch - Antoni Huszcza - Antonina Derlico - panna - 139

  Stankiewicz Stanisław - - 1905-06-25 - 1905-07-17 - Kazimierz - Anna - Piekarska - ch - Józef Aleksiukas - Felicja Kapuścińska - - 97

  Stankiewicz Jan - - 1905-10-19 - 1905-11-06 - Wincenty - Rachela - Szczebrowska - ch - Gabriel Pieczul - Weronika Konopacka - - 137

  Stankiewicz Michał - - 1905-10-28 - 1905-11-14 - Franciszek - Katarzyna - Putro - ch - Antoni Jeleński - Adelajda Alchimowicz - - 146

  Stankiewicz Józefa - - - 20.03.1883 - Piotr - Tekla - Okulewicz - ? - Józef Krzyżanowski - Aleksandra Kochanowska - - 29

  Stankiewicz Jadwiga - - - 27.06.1883 - Antoni - Aniela - Siwicka - ch - Adam Bejnarowicz - Jadwiga Wolikowska (?) - - 68

  Stankiewicz Alfons - - - 11.08.1884 - Maciej - Aniela - Sinkiewicz - m - Michał Piotrowski - Anna Malinowska - - 82

  Stankiewicz Jadwiga - - - 27.12.1884 - Ignacy - Stefania - Nahorska - sz - Feliks Andruszkiewicz - Zofia Nahorska - - 131

  Stankiewicz Stanisław - - 1884 - 25.03.1885 - Dominik - Józefa - Stankiewicz - m - Joachim Janczewski - Emilia Korsak - - 28

  Stankiewicz Zofia - - - 22.04.1885 - Piotr - Tekla - Okulewicz - m - Stanisław Możejko - Zofia Kalinowska - - 38

  Stankiewicz Władysław - - - 08.11.1885 - Ignacy - Stefania Zofia - Nahorska - sz - Antoni Jackiewicz - Katarzyna Baranowska - - 123

  Stankiewicz Stefan - - - 27.11.1888 - Władysław - Maria - Borysowska - m - Stefan Kodź - Maria Karpuszko - żona Alojzego - 154

  Stankiewicz Marianna - - - 26.12.1889 - Stefan - Paulina - Kamińska - m - Franciszek Janczewski - Zofia Kiersnowska - panna - 151

  Stankiewicz Józef - - - 20.01.1880 - ojciec nieznany - Teresa - Stankiewicz - m - Stanisław Piwcewicz - Julia Kalusz - - 12

  Stankiewicz Zofia - - - 21.04.1880 - Kajetan - Ewa - Drozdowska - m - Bolesław Kotwicki - Franciszka Drozdowska - - 44

  Stankiewicz Zofia - - - 27.07.1880 - Zygmunt - Anna - Serejko - m - Michał Głos - Zofia Rodzewicz - panna - 94

  Stankiewicz Helena - - - 08.09.1880 - Piotr - Tekla - Okulewicz - - Kazimierz Dziawisz (?) - Michalina Korkus - panna - 111

  Stankiewicz Zofia - - - 14.12.1880 - Maciej - Karolina - Urbanowicz - - Jan Stankiewicz - Zofia Szczelik - - 143

  Stankiewicz Maria - - - 08.03.1881 - (Maciej) - Aniela - Sinkiewicz - m - Jan Łopatyński - Waleria Szydłowska - - 22

  Stankiewicz Antoni - - 1880 - 10.05.1881 - Kazimierz - Apolonia - Paszkiewicz - - Jan Kibort - Marianna Sokołowska - - 55

  Stankiewicz Ludwika - - - 13.05.1878 - Mateusz - Kazimiera - Sienkiewicz - m - Jan Łopatyński - Waleria Szydłowska - - 67

  Stankiewicz Józef - - - 11.06.1878 - ojciec nieznany - Dominika - Stankiewicz - ch - Antoni Sobczyński - Anna Żurakowska - - 81

  Stankiewicz Helena Bronisława - - - 05.09.1878 - Dominik Karol - Maria - Pawłowicz - sz - Napoleon Paszkiewicz - Helena Czyż - - 109

  Stankiewicz Anna - - - 27.12.1878 - Romuald - Paulina - O... - m - Michał Mazurkiewicz - Józefa Jurgielewicz - - 152

  Stankowski Ignacy - - - 21.04.1891 - Edmund - Anna - Matkiewicz - ch - Ignacy Wołejko - Maria Sucharzecka - - 47

  Stankowski Józef - - 1903-07-20 - ?.07.1903 - ojciec nieznany - matka nieznana - matka nieznana - ? - Brak nazwiska - Brak nazwiska - -

  Stankowski Feliks - - - 04.06.1889 - Edmund - Anna - Matakiewicz - ch - Piotr Pleskis - Agata Achromowicz - - 64

  Stanulenis Józefa - - 1904-03-08 - 1904-04-04 - Józef - Józefa - Matulewicz - ch - Kajetan Kondratowicz - Józefa Bylińska - - 56

  Stanulewicz Józef - - - 12.01.1892 - Jan - Dominika Elżbieta - Wilkiniec - ch - Franciszek Brażycki - Paulina Głuszkiewicz - - 9

  Stanulewicz Michał - - - 09.01.1894 - Józef - Dominika - brak nazwiska - ch - Antoni Odulczyk - Marianna Jedkiewicz - - 5

  Stanulewicz Aleksander - - 17.05.1895 - 22.05.1895 - Zygmunt - Tekla - Wołejko - ch - Józef Lipiński - Salomea Statkiewicz - panna - 86

  Stanulewicz Maria - - 13.05.1895 - 28.05.1895 - Władysław - Teofila - Stankiewicz - m - Wincenty Prodziadowicz - Amelia Szal - panna - 88

  Stanulewicz Stanisława - - - 12.05.1896 - Zygmunt - Tekla - Wołejko - ch - Jan Wawierowski - Józefata Ruczyńska - żona Kazimierza - 65

  Stanulewicz Bronisław - - - 12.10.1897 - Zygmunt - Tekla - Wołejko - ch - Władysław Matelis - Helena Januszko - żona Józefa - 161

  Stanulewicz Jan - - 25.12.1897 - 03.02.1898 - Władysław - Teofila - Stankiewicz - ch - Jan Czekatowski - Maria Hryniewiecka - wdowa - 24

  Stanulewicz Katarzyna - - 22.06.1898 - 29.06.1898 - Józef - Dominika Elżbieta - Wilkiniec - ch - Kazimierz Wiedzeń - Malwina Dwilewicz - - 75

  Stanulewicz Adam - - 03.11.1898 - 08.11.1898 - Zygmunt - Tekla - Wołejko - ch - Józef Januszko - Józefa Grzymajło - - 150

  Stanulewicz Zygmunt - - 1900-01-01 - 1900-01-01 - Zygmunt - Tekla - Wołejko - ch - Antoni Matulewicz - Maria Mindryk - - 2

  Stanulewicz Stanisław - - 1900-04-23 - 1900-05-21 - Władysław - Teofila - Stankiewicz - m - Wincenty Dauksza - Helena Zalewska - żona Konstantego - 72

  Stanulewicz Jan - - 1901-03-18 - 1901-04-02 - Zygmunt - Tekla - Wołejko - ch - Konstanty Pietrowski - Leokadia Jakubińska - panna - 38

  Stasiulewicz Józefa - - - 08.07.1882 - Jan - Katarzyna - Aleksandrowicz - m - Wincenty Żulwoda - Józefa Hryniewicz - - 78

  Stasiulewicz Tekla - - - 11.11.1879 - Jan - Katarzyna - Aleksandrowicz - m - Adolf Grabowski - Antonina Śledzińska - - 134

  Staszewska Tekla Helena - - - 09.06.1880 - Jan - Marianna - Pietrusewicz - ch - Jan Godlewski - Delfina Dobkiewicz - panna - 74

  Staszewska Maria - - - 13.04.1881 - Antoni - Konstancja - Szyrwińska - - Józef Rudziński - Ewa Tomaszewicz - - 39

  Staszewska Marianna - - - 12.09.1882 - Franciszek - Anna - Gryszkiewicz - m - Antoni Staszewski - Wiktoria Wilejko - - 106

  Staszewska Józefa - - - 16.04.1878 - Antoni - Konstancja - Szyrwińska - - Mateusz Rubik - Aleksandra Pielenkowa - - 48

  Staszewski Jan - - 1905-04-03 - 1905-04-19 - Bolesław - Dominika - Jarmołkiewicz - ch - Wincenty Staszewski - Ewa Jarmołkiewicz - - 48

  Staszewski Adam - - - 30.08.1879 - Franciszek - Anna - Gryszkiewicz - m - Adam Załuski - Aleksandra Downarowicz - - 107

  Staszkiewicz Hipolit - - 07.03.1899 - 21.03.1899 - Julian - Magdalena - Karewicz - m - Antoni Bogusławski - Petronela Hajdamowicz - - 48

  Staszkiewicz Anna - - 30.05.1899 - 20.06.1899 - Antoni - Józefa - Wołyńska - ch - Wiktor Józefowicz - Anna Balińska - panna - 89

  Staszkiewicz Dominik - - 05.07.1899 - 25.07.1899 - Franciszek - Zofia - Owsiukiewicz - ch - Dionizy Kulbacki - Dominika Łajewska - żona Ignacego - 113

  Staszkiewicz Henryk - - 1900-03-11 - 1900-04-11 - Julian - Magdalena - Karewicz - m - Józef Gławnicki - Anastazja Babulis - żona Piotra - 57

  Staszkiewicz Józef - - 1903-08-30 - 1903-08-31 - Julian - Magdalena - Karewicz - m - Kajetan Pietkiewicz - Franciszka Bilewicz - - 104

  Staszyński Kazimierz - - - 10.02.1877 - Ludwik Aleksander - Ludwika Michalina - Januszkiewicz - sz - Jan Siłanko - Albertyna Danilecka - - 17

  Statkiewicz Władysław - - - 03.08.1897 - Józef - Joanna - Zawadzka - ch - Marek Giruć - Izabela Sajdak - panna - 123

  Stedzińska Marianna - - - 04.03.1890 - Wincenty - Aniela - Jurewicz - ch - Adam Zajączkowski - Helena Jurewicz - panna - 25

  Stedziński Józef - - 1900-09-08 - 1900-09-24 - Wincenty - Aniela - Jurewicz - ch - Konstanty Jurewicz - Marianna Jurewicz - wdowa - 129

  Stefanowicz Władysław - - - 15.02.1893 - Jakub - Kazimiera - Borejszo - ch - Edward Miczkowski (Mieczkowski?) - Woreonika Stefanowicz - - 37

  Stefanowicz Józef - - 1903-12-21 - 1903-12-28 - Feliks - Ewa - Lisowska - ch - Józef Daszkiewicz - Weronika Lisowska - panna - 151

  Stefanowicz Maria Anna - - - 06.01.1884 - Jakub - Kazimiera - Borejszo - ch - Antoni Towgin - Marianna Jaczynówna - - 63

  Stefanowicz Paulina - - - 27.12.1878 - Romuald - Aleksandra - Jabłońska - m - Antoni Sobolewski - Anna Sadowska - - 151

  Stefanowski Edmund - - - 21.05.1889 - Hipolit Józef - Emilia - Tymanis - sz - Bolesław Stefański - Cecylia Minejkowa - - 58

  Stefańska Łucja - - 09.04.1899 - 09.06.1899 - Jan - Rozalia - Czerniawska - m, Warszawa - ks. Antoni Dawidowicz - Józefa Kuczewska - wdowa - 84

  Stefańska Anastazja - - 1901-03-24 - 1901-04-08 - Jan - Rozalia - Czerniawska - ? - Maksymilian Miniarski - Tekla Ausztukalnis(?) - żona Jerzego - 43

  Stelnicki Walerian - - - 05.01.1897 - Walerian Paweł - Maria - Łabanowska - sz - Władysław Cieśliński - Paulina Łabanowska - panna - 3

  Sterło-Orlicka Eugenia - - - 24.03.1888 - Józef Piotr - Helena Barbara Benedykta - Majewska - sz - Stepan Iwanow - Weronika Majewska - panna - 60

  Sterło-Orlicka Jadwiga Ewa - - - 18.04.1882 - Józef Piotr - Helena Barbara Benedykta - Majewska - sz - Edmund Weryga (?) - Maria Majewska - - 46

  Sterło-Orlicki Jan - - - 07.01.1886 - Józef Piotr - Helena Barbara Benedykta - Majewska - sz - Marcin Majewski - Maria Majewska - - 4

  Stonis Józefa - - - 20.05.1879 - Kazimierz - Antonina - Żukowska - - Krzysztof Petkun - Maria Łukaczowa - - 58

  Strakaniec Julia - - 11.06.1898 - 21.06.1898 - Antoni Jan - Bogumiła - Siewruk - ch - Piotr Michałowski - Teofila Razgułowa - - 71

  Strakaniec Jadwiga - - 21.09.1899 - 03.10.1899 - Antoni Jan - Bogumiła - Siewruk - ch - Józef Strakianiec - Elżbieta Łaniewska - panna - 139

  Strakenas Franciszek - - - 08.06.1892 - Jan - Paulina - Bimbir - ch - Wincenty Rackiewicz - Józefa Klucznik - - 98

  Strazdas Helena - - - 23.04.1889 - Ludwik - Aniela - Grygorowicz - ch - Józef Wilczyński - Ludwika Grygorowicz - panna - 50

  Strelikowska Bronisława - - 1903-09-03 - 1903-09-28 - Ignacy - Helena - Ledowska - ch - Jan Szadziański - Aniela Jarmołkowicz - żona Wincentego - 114

  Stronczet Józef - - - 14.01.1879 - Jan - Anna - Wieriocka (?) - ch - Mikołaj Romanowicz - Petronela Krukowska - - 5

  Struczyńska Helena - - - 02.06.1891 - Michał - Weronika - Taraszkiewicz - ch - Adam Rodzewicz - Tekla Sienkiewicz - - 72

  Struczyńska Zofia - - - 11.04.1893 - Michał - Weronika - Taraszkiewicz - ? - Adam Rolicz - Elżbieta Suchocka - - 70

  Struczyńska Józefa - - - 19.03.1889 - Michał - Weronika - Taraszkiewicz - ? - Justyn Żukowski - Józefa Suchocka - panna - 31

  Struczyński Bronisław - - - 14.02.1888 - Michał - Weronika - Taraszkiewicz - ? - Dawid Szulgo - Anna Żenis - - 30

  Struniewicz Antonina - - - 08.06.1880 - Adolf - Helena - Marcijewska - sz - Aleksander Referowski (?) - Ewa Marcijewska - - 71

  Struniewicz Zygmunt - - 1881 - 10.01.1882 - Adolf - Helena - Marcijewska - sz - Edward Drużyłowski - Anastazja Krus - - 5

  Struniewicz Helena - - - 21.05.1877 - Adolf - Helena - Marcijewicz - sz - płk. Eugeniusz Czyrkin - brak danych - - 63

  Strupejkis Marianna - - - 11.05.1884 - Kazimierz - Aleksandra - Mickiewicz - ch - Antoni Dawidowicz - Kazimiera Mickun - - 52

  Strygo Maria - - 1905-09-02 - 1905-09-08 - Józef - Maria - Szulwaczewicz - k - Wincenty Suchacki - Gryzelda Legiewicz - - 118

  Strzałko Jadwiga - - 1901-05-31 - 1901-06-10 - Kazimierz - Michalina - Kirmicz - sz - Paweł Zieniewicz - Tekla Kirmicz - panna - 77

  Strzałkowska Helena - - 14.02.1899 - 28.02.1899 - Jan - Anna - Stankiewicz - ch - Cezary Linkiewicz - Albina Kowszyniec - - 37

  Strzałkowska Bronisława - - 1902-12-25 - 1903-01-12 - Jan - Anna - Stankiewicz - ch - Wincenty Kowszyniec - Maria Żygało - - 6

  Strzedziński Józef - - 19.03.1894 - 27.03.1894 - Wincenty - Aniela - Jurewicz - ch - Józef Stakuć - Emilia Dzisiewicz - - 45

  Strzemiński Ignacy Teodor - - - 18.04.1896 - Ignacy Wasyl - Katarzyna - Serwatowicz - sz - Teodor Syrewicz - Maria Szmurło - żona Wincentego - 60

  Stundis Maria - - - 15.01.1890 - Piotr - Wiktoria - Stankiewicz - ch - Konstanty Dowgiałło - Maria Paszkiewicz - żona Józefa - 6

  Stundis Apolonia - - - 06.12.1887 - Piotr - Wiktoria - Stankiewicz - ? - Szymon Baniukiewicz - Petronela Stankiewicz - - 136

  Styczniewska Jadwiga - - 1904-10-09 - 1904-10-31 - Edward - Helena - Bogusławska - m - Michał Czyryca - Aleksandra Bogusławska - - 151

  Styper Marianna - - - 23.01.1877 - Władysław - Ludwika - Macholec - m - Paweł Skrzypek - Stefania Styperówna - - 5

  Stypułkowska Benona Anna - - - 20.11.1877 - Feliks - Waleria - Antoniewicz - sz - Julian Adolf Manke - Wanda Ruczyńska - - 135

  Stypułkowski Witold Brunon - - 1900-01-22 - 1900-02-21 - Władysław Wacław - Olimpia Józefa - Rutkowska - sz - August Erdman - Olimpia Rutkowska - żona Adolfa - 27

  Subocz Maria - - - 22.09.1891 - Michał - Stefania Konstancja - Szejkis - ? - Bronisław Juchniewicz - Antonina Polito - - 118

  Subocz Józef - - - 03.12.1891 - Wincenty - Izabela - Sinkiewicz - ch - Franciszek Wojtkiewicz - Franciszka Miłaszewicz - - 155

  Subocz Józef - - - 11.10.1892 - Jan - Magdalena - Wyzgo - ch - Michał Wasilewski - Jadwiga Kumaszewska - - 152

  Subocz Emilia - - - 27.02.1894 - Wincenty - Izabela - Sinkiewicz - ch - Adam Żukowski - Maria Żurawska - - 25

  Subocz Stanisław - - - 27.02.1894 - Michał - Stefania - Szejkis - ? - Jegor Bałtrukowicz - Elżbieta Szejkis - - 27

  Subocz Aleksandra - - - 25.08.1896 - Michał - Stefania Konstancja - Szejkis - ? - Julian Szejkis - Zofia Sawicka - żona Wincentego - 132

  Subocz Józefa - - - 27.10.1896 - Wincenty - Izabela - Sinkiewicz - ch - Michał Wasiukiewicz - Paulina Szulc - żona Adama - 165

  Subocz Adam - - 1900-01-26 - 1900-02-02 - Wincenty - Izabela - Sinkiewicz - ch - Franciszek Kudzin - Kazimiera Wasiukiewicz - żona Michała - 15

  Subocz Michał - - - 10.03.1888 - Michał - Anna - Rodziewicz - ch - Józef Łopato - Marianna Bizunowicz - żona Józefa - 53

  Subocz Franciszka - - - 10.03.1888 - Michał - Anna - Rodziewicz - ch - Franciszek Wojtkiewicz - Helena Górska - żona Romualda - 54

  Suchanowska Maria - - 1904-08-08 - 1904-08-15 - Stanisław - Julia - Toletak (?) - ch - Aleksander Andrukowicz - Stanisława Laksa - - 115

  Suchocka Bronisława - - 01.11.1895 - 05.11.1895 - Antoni Aleksander - Katarzyna - Gunicz - sz - Mikołaj Witorski - Maria Gunis - panna - 182

  Suchodolska Kazimiera - - 20.08.1895 - 03.09.1895 - Stanisław - Aniela - Engielewicz (Ingielewicz?) - ? - Michał Mroczkowski - Elżbieta Janowicz - panna - 143

  Suchodolska Antonina - - - 21.11.1885 - Aleksander - Wiktoria - Ziemnicka - ? - Wincenty Jazdowski - Petronela Żurawska - - 140

  Suchodolski Aleksander - - - 05.02.1890 - Aleksander - Wiktoria - Kuźmicka - ? - Adolf Riller (?) - Anna Kozłowska - panna - 17

  Suchodolski Bronisław - - - 29.08.1882 - Aleksander - Wiktoria - Kuźmicka - - Michał Swodkowski - Helena Mieżus - - 102

  Suchodolski Michał - - - 28.03.1877 - Aleksander - Wiktoria - Kuźmicka - - Florian Furs - Michalina Tunnisowa (?) - - 45

  Suchowiej Weronika - - - 21.01.1890 - Kazimierz - Maria - Krywoszejko - ch - Jerzy Żuk - Petronela Suchowiej - żona Jakuba - 9

  Suchowiej Franciszek - - - 15.03.1892 - Kazimierz - Maria - Krywoszejko - ch - Jerzy Żukowski - Rozalia Wald - - 54

  Suchowiej Bronisław - - - 14.11.1893 - Kazimierz - Maria - Krywoszejko - ch - Jan Minciuk - Tekla Jankowska - - 180

  Suchowiej Katarzyna - - - 10.02.1897 - Kazimierz - Maria - Krywoszejko - ch - Józef Szukałowicz - Petronela Suchowiej - żona Jakuba - 34

  Sujeta Stanisław - - - 27.12.1888 - Wiktor Hipolit - Weronika - Bagińska - sz - Adam Lipin - Katarzyna Macedońska - panna - 172

  Sukiennikowicz Bolesław - - - 10.07.1880 - Cyprian - Weronika - Dubicka - m - Ludwik Butrymowicz - Aniela Zajączkowska - - 90

  Sukiennikowicz Bronisława Placyda - - - 08.11.1881 - Cyprian - Weronika - Dubicka - m - Karol Gorbaczewski - Zofia Butrymowicz - - 119

  Sukiennikowicz Władysław Anastazy - - - 16.02.1878 - Cyprian - Weronika - Dubicka - m - Jan Brzozowski - Zofia Butrymowicz - - 24

  Sukiennikowicz Wiktor Ludwik - - - 01.04.1879 - Cyprian - Weronika - Dubicka - m - Atanazy Muckin - Zofia Butrymowicz - - 34

  Sumorok Andrzej Jan - - 30.11.1898 - 03.01.1899 - Juliusz Antoni Ezechiel - Wilhelmina Matylda - Schacht - sz - Jan Sumorok - Emilia Jundziłł - żona Piotra - 2

  Sumorok Marian Grzegorz - - 1903-09-08 - 1903-12-31 - Juliusz Antoni Ezechiel - Wilhelmina Matylda - Schacht - sz - Kajetan Pietkiewicz - Aniela Gieczewska - - 153

  Surowicz Bronisława - - 06.12.1899 - 19.12.1899 - Franciszek - Zofia - Kozłowska - ch - Aleksander Bielewski - Stanisława Misiewicz - żona Marka - 181

  Surowicz Franciszka - - 1900-12-17 - 1900-12-27 - Franciszek - Zofia - Kozłowska - ch - Wacław Brazulewicz - Dominika Kozłowska - panna - 162

  Surwiło Władysław - - 18.10.1898 - 29.10.1898 - Maciej - Anna - Swiacka - ch - Józef Józefowicz - Konstancja Jurgielaniec - - 146

  Susz Kazimierz Stanisław - - - 02.03.1880 - Wincenty - Domicela - Łukjan - ch - Michał Dąbrowski - Zofia Jarmołowicz - - 28

  Susz Józef Leon - - - 27.02.1878 - Wincenty - Domicela - Łukjanow - ch - Rajmond Rusiecki - Zofia Jarmałowicz - - 31

  Swiackiewicz Jan - - - 28.07.1893 - Kazimierz - Anna - Kornecka - m - Władysław Juchniewicz - Katarzyna Mikłaszewicz - - 126

  Swirbutowicz Jadwiga - - - 02.05.1896 - Andrzej - Róża - Lachowicz - ch - Stefan Lachowicz - Rozalia Zubrycka - żona Jana - 63

  Swirbutowicz Jan - - 24.03.1898 - 25.05.1898 - Andrzej - Róża - Lachowicz - ch - Jan Zubrycki - Maria Swirbutowicz - - 60

  Swolkień Antoni - - - 04.02.1887 - Edward - Felicja - Kurkowska - sz - Adolf Grygorowicz - Anna Bołtraszewicz - żona Aleksandra - 20

  Sycianko Maria Eugenia - - - 05.04.1887 - Ryszard - Wanda - Romer - sz - Aleksander Wojnicz - Waleria Czechowska - - 38

  Sycianko Kazimiera Róża - - - 10.06.1879 - Ryszard - Wanda - Römer - sz - Leonard Burznicki - Monika Römer - - 73

  Symonowicz Piotr - - 07.04.1899 - 20.04.1899 - Paweł - Marianna - Żernowska - sz - Jan Wincewicz - Elżbieta Żabińska - - 63

  Symonowicz Aleksandra - - 1901-02-22 - 1901-03-04 - Paweł - Marianna - Żernowska - ? - Józef Jundziłł - Marianna Podo - - 28

  Symonowicz Anna - - 1902-04-09 - 1902-04-20 - Paweł - Marianna - Żernowska - sz - Wiktor Józefowicz - Anna Cybulska - żona Zenona - 57

  Symonowicz Helena - - 1904-01-28 - 1904-02-08 - Paweł - Marianna - Żernowska - sz - Antoni Radzewicz - Rozalia Bejnarowicz - - 21

  Symonowicz Jadwiga - - 1905-11-19 - 1905-12-04 - Paweł - Maria - Żernowska - sz - Józef Sakowicz - Katarzyna Berwidis - - 156

  Symonowicz Bolesław - - - 01.02.1887 - Jan - Rozalia - Domaszewska - ? - Jan Żemis - Maria Undorowicz - żona Leopolda - 15

  Symonowicz Eustachy - - - 13.04.1881 - Justyn - Helena - Zagorska - ch - Jan Drobniak - Julia Zagorska - - 41

  Symonowicz Cezary - - - 09.12.1877 - Bronisław - Alina - Strokowska - sz - Antoni Zniszczyński - Maria Strokowska - - 138

  Symonowicz Józefa - - - 15.01.1879 - Justyn - Helena - Zagorska - ch - Józef Sobolewski - Julia Zahorska - - 8

  Syrewicz Wanda - - - 03.07.1893 - Konstanty Donat - Maria Scholastyka - Holsner - sz - Apoloniusz Narwojsz - Teresa Syrewicz - - 111

  Syrewicz Maria - - - 14.05.1897 - Konstanty - Maria Scholastyka - Holsner - ? - Bolesław Syrewicz - Agata Holsner - panna - 85

  Syrewicz Jan - - 15.08.1898 - 23.10.1898 - Józef - Anna - Witkowska - m - Wincenty Spirgiewicz - Felicja Czuryłowska - - 141

  Syrewicz Adam - - - 18.10.1884 - Jan - Justyna - Onimańska? - sz - Adam Wróblewski - Józefa Chomicz - - 100

  Syrojć Władysław - - 1904-02-09 - 1904-02-22 - Wincenty - Paulina - Hajdukiewicz - ch - Hipolit Kaplewski - Emilia Żaktewicz - - 26

  Syrojć Franciszek - - - 26.03.1880 - Jerzy - Rozalia - Rodź - ch - Wincenty Bałzukiewicz - Łucja Woronowicz - - 35

  Syrojć Katarzyna - - - 26.05.1878 - Jerzy - Rozalia - Rodz - ch - Wincenty Baldukiewicz - Anna Sawicka - - 72

  Syrwid Felicja - - - 11.08.1893 - Stefan August - Maria Zofia - Pisanko - sz - Tadeusz Syrwid - Helena Kossowska - - 135

  Syrwid Marian - - - 18.04.1889 - Tadeusz Bolesław - Franciszka - Stadzewicz - sz - Stefan Syrwid - Józefa Syrwid - panna - 49

  Szadujkis Weronika - - - 09.03.1886 - Michał - Teofila - Łukaszewicz - ch - Jerzy Łukaszewicz - Agata Maslukowa (?) - - 26

  Szafirewicz Aleksandra - - - 09.06.1888 - Jan - Józefa - Bejnarowicz - ch - Teofil Świedziński - Adela Kuncewicz - żona Kaliksta - 90

  Szagun Helena - - - 03.02.1893 - Józef - Zofia - Masłowska - m - Franciszek Jankojć - Józefa Walukiewicz - - 28

  Szagun Jadwiga - - 02.10.1895 - 17.10.1895 - Józef - Zofia - Masłowska - m - Michał Mironowicz - Maria Gorkowska - żona Franciszka - 172

  Szajówka Aleksandra - - 1902-07-25 - 1902-08-04 - Jakub - Józefa - Suchodolska - m - Franciszek Abramowicz - Michalina Szajówka - - 100

  Szajówka Władysława - - 1903-09-18 - 1903-09-28 - Jakub - Józefa - Suchodolska - m - Ludwik Buchowiec - Anna Glaudel - żona Sylwestra - 113

  Szajówka vel Szajewska Zofia - - 1905-01-13 - 1905-01-23 - Jakub - Józefa - Suchodolska - m - Hipolit Karpowicz - Anna Możejko - - 11

  Szalewicz Maria - - - 30.04.1881 - Ksawery Józefat - Władysława Eleonora - Zalman - sz - Antoni Jurewicz - Stanisława Garnowska - - 50

  Szałkiewicz Stefania - - 1903-05-30 - 1903-06-01 - Jerzy - Anna - Kozakiewicz - ch - Aleksander Szyszko - Ewa Auksztwalis - - 55

  Szałkiewicz Stanisława - - 1905-05-08 - 1905-05-10 - Jerzy - Anna - Kozakiewicz - ch - Jan Romańczuk - Marianna Benkus - - 59

  Szałkowicz Władysław - - 1902-04-20 - 1902-04-28 - Jerzy - Anna - Koziukoń - ch - Jan Kozłowski - Urszula Niewiadomska - panna - 64

  Szałkowska Maria - - - 03.04.1886 - Ignacy - Anna - Szejnicka - m - Stanisław Szałkowski - Jadwiga Szejnicka - - 31

  Szałkowska Antonina - - - 28.06.1887 - Ignacy - Anna - Szejnicka - m - Władysław Pietrowski - Wiktoria Rzepnicka - żona Jana - 69

  Szałkowski Robert - - - 20.11.1883 - Ignacy - Anna - Szejnicka - m - Jan Fabertowski - brak danych - - 121

  Szałkowski Piotr - - - 28.09.1889 - Ignacy - Anna - Szejnicka - m - Kazimierz Szejnicki - Wiktoria Rzepnicka - - 118

  Szałkowski Teodor Piotr - - - 29.11.1881 - Ignacy - Anna - Szejnicka - m - Józef Rymszo - Izabela Leszczyńska - - 126

  Szamatowicz Bronisława - - 24.05.1895 - 01.06.1895 - Ignacy - Marianna - Frąckiewicz - m - Stefan Sawlew - Rozalia Frąckiewicz - panna - 91

  Szamatowicz Józef - - - 24.11.1896 - Ignacy - Marianna - Frąckiewicz - m - Stanisław Pietrusiewicz - Stefania Robaszewska - panna - 174

  Szamiel Witold - - - 17.08.1897 - Jan - Stefania - Drozdowska - ch - Franciszek Wojtkiewicz - Melania Rozmyślewicz - żona Szymona - 132

  Szamiel Alfons - - 26.11.1898 - 29.11.1898 - Jan - Stefania - Drozdowska - ch - Józef Raugiewicz - Matylda Dragun - - 162

  Szandarenko Maria - - 25.04.1894 - 01.05.1894 - Jan - Joanna - Krepsztul - ch - Józef Krupiczowicz (?) - Marianna Michniewicz - - 68

  Szandarenko Jadwiga - - - 19.01.1897 - Jan - Joanna - Krepsztul - ch - Bronisław Krepsztul - Magdalena Alenkowicz - żona Jana - 13

  Szangier Michał - - - 29.06.1882 - ojciec nieznany - Anastazja - Szangierowa - m - Jerzy Degutis - Wiktoria Węgier - - 76

  Szantyr Stanisław Tadeusz - - 15.10.1899 - 27.11.1899 - Bolesław Edward - Paulina - Tabeńska - sz - Stanisław Tabeński - Stanisława Szantyr - panna - 166

  Szantyr Maria - - 1901-01-30 - 1901-04-03 - Bolesław - Paulina - Tabeńska - sz - Franciszek Szantyr - Maria Tabeńska - - 46

  Szantyr Bronisław - - - 21.12.1887 - Leon - Tekla - Dubicka - m - Karol Sitkiewicz - Barbara Macewicz - wdowa - 151

  Szantyr Maria - - - 22.09.1880 - Leon - Tekla - Dubicka - m - Wincenty Sinkowski - Konstancja Łukaszewicz - - 117

  Szantyr Jadwiga - - - 26.09.1882 - Leon - Tekla - Dubicka - m - Stanisław Zajączkowski - Weronika Sukiennikowiczowa - - 111

  Szantyr Stanisław Eustachy - - - 15.10.1878 - Leon Neriusz - Tekla - Dubicka - m - Tomasz Hofstetter - Aniela Zajączkowska - - 121

  Szarejko Maria - - 1900-08-15 - 1900-08-20 - Józef - Melania - Bejnarowicz - ch - Hipolit Piotrowicz - Anna Michałowska - żona Jana - 110

  Szarejko Konstanty - - - 14.02.1882 - ojciec nieznany - Anna - Szarejko - ch - Tadeusz Susz - Konstancja Palewicz - - 21

  Szarko Adela - - - 11.07.1893 - Antoni - Józefa - Bucharewicz - m - Antoni Jankowski - Idalia Dowlat - - 121

  Szarko Anna - - 28.05.1894 - 29.05.1894 - Jerzy - Katarzyna - Liber (Liwro) - m - Antoni Borowik - Emilia Dowgiało - - 80

  Szarko Władysław - - - 14.01.1896 - Jerzy - Katarzyna - Liber - ch - Antoni Gruntmeier - Ewa Kalinowska - żona Kazimierza - 8

  Szarko Marianna - - 1900-06-08 - 1900-06-25 - Jerzy - Katarzyna - Liwro (Liber) - ch - Ksawery Paszkowski - Michalina Hołowacz - żona Adama - 84

  Szarkowski Paweł - - - 26.10.1886 - Antoni - Salomea - Żakiewicz - ? - Józef War..maniec - Maria Baciszcz - panna - 117

  Szarno Stanisław - - 14.08.1895 - 09.09.1895 - Stanisław - Krystyna - Tomaszewicz - m - Konstanty Bortkiewicz - Aurelia Baczyńska - - 147

  Szarski Kazimierz Jan - - - 15.01.1878 - Oktawian Kalikst - Ewa - Ligowska (?) - sz - Jan Szarski - Antonina Szarska - - 5

  Szarski Władysław Józef - - - 28.04.1878 - Jan - Eufemia - Paszkowska - sz - Wincenty Szmurło - P. (?) Skrodzka - - 53

  Szaszotowicz Jan - - - 08.08.1893 - Ignacy - Marianna - Fartukiewicz - m - Józef Frąckiewicz - Zofia Frąckiewicz - - 134

  Szatrowska Wacława - - - 25.04.1888 - Władysław - Kazimiera - Truchanowicz - sz - Adam Wieliczko - Maria Rzeczycka - żona Stanisława - 71

  Szatrowski Fabian - - - 23.08.1890 - Władysław - Kazimiera - Truchanowicz - sz - Fabian Ostrowski - Maria Rabińska - - 94

  Szawiel Kazimierz Antoni - - - 16.09.1883 - Antoni - Zuzanna - Tomaszajtis (?) - ch - Jan Rymkiewicz - Władysława Kosan - - 100

  Szczerbińska vel Szczerbicka Janina - - 1901-12-12 - 1901-12-27 - Bronisław - Konstancja - Krzywicka - m - Józef Szczerbicki - Katarzyna Bilewicz - panna - 161

  Szczerbo Helena - - 21.10.1898 - 26.10.1898 - Michał - Anna - Dronicz - ch - Adam Popławski - Teresa Bychowska - - 144

  Szczygło Władysław - - 30.08.1898 - 06.09.1898 - Klemens - Karolina - Misiuro - m - Jan Żabiełowicz - Maria Mickiewiczowa - - 113

  Szczygło Julian - - 1902-02-13 - 1902-02-24 - Klemens - Karolina - Misiuro - ? - Jan Żabiełowicz - Julianna Niewiadomska - żona Wincentego - 46

  Szebut Helena - - - 28.11.1893 - Wincenty - Anna - Piasecka - ch - Edward Jezierski - Maria Odachowska - - 189

  Szebut Zofia - - 1904-05-09 - 1904-05-17 - Wincenty - Anna - Piasecka - ch - Stanisław Bogdzewicz - Emilia Szebut - - 80

  Szejbok Bronisław - - 16.08.1898 - 23.08.1898 - Konstanty - Helena - Jurewicz - m - Bolesław Zdarżyński - Michalina Jurewicz - - 109

  Szejkis Marianna - - - 03.07.1880 - ojciec nieznany - Stefania - Szejkis - ch - Julian Rutkowski - Paulina Okunicz - - 84

  Szejpun Kazimiera - - 18.01.1895 - 22.01.1895 - Stanisław - Petronela - Janusz - ? - Jan (brak nazwiska) - Kazimiera Lubianiec - panna - 12

  Szenberg Anna - - 1905-07-24 - 1905-07-31 - Józef - Petronela - Narwojsz - ch - Wincenty Narwojsz - Wiktoria Grajewska - - 99

  Szeołon Julia - - - 23.04.1884 - Jan - Maria - Kozłowska - ch - Adam Patnunas - Teresa Iwaszkiewicz - - 48

  Szerepko Zofia - - 1904-06-13 - 1904-07-06 - ojciec nieznany - Cecylia - Szerepko - ch - Jan Kozłowski - Anna Walukiewicz - - 98

  Sziksznis Stanisław - - 1902-10-25 - 1902-10-29 - Konstanty - Weronika - Olechno - ch - Antoni Butkiewicz - Zofia Straudo - panna - 132

  Sziksznis Jan - - 1904-02-01 - 1904-02-09 - Konstanty - Weronika - Olechno - ch - Piotr Czerniawski - Karolina Skystimas - - 23

  Szkieldo Helena - - 03.05.1895 - 21.05.1895 - Klemens - Joanna - Drzeżycka - ch - Antoni Bujwid - Katarzyna Szarko - żona Jerzego - 84

  Szkiełdo Joanna - - - 04.06.1892 - Klemens - Joanna - Dzierżyc - ? - Aleksander Kozłowski - Helena Okulewicz - - 95

  Szkil Feliks - - 1905-04-10 - 1905-04-19 - ojciec nieznany - Zofia - Szkil - ch - Feliks Pawlukowicz - Wincenta Staniulis - - 49

  Szkop Antonina - - 26.08.1898 - 06.09.1898 - Antoni - Anna - Bortkiewicz - ch - Józef Poczobut - Antonina Baranowska - - 114

  Szlak Stanisław Seweryn - - - 09.04.1884 - Józef - Stanisława - Sławińska - ? - Antoni Sławiński - Maria Kamieniecka - - 36

  Szmara Stanisław - - 1905-02-13 - 1905-02-27 - Antoni - Agata - Stankiewicz - ch - Stefan Rynkiewicz - Maria Kamińska - - 22

  Szmeling Roman Ignacy - - 1904-07-18 - 1904-08-04 - Aleksander - Anna - Skarbek-Ważyńska - sz - Waldemar Szmeling - Krystyna Mierzejewska - - 108

  Szmigiero Adam - - 22.02.1894 - 02.03.1894 - ojciec nieznany - Helena - Szmigiero - ch - Jan Iwaszkiewicz - Józefa Michałowska - - 34

  Szmigiero Franciszka - - 1903-07-24 - 1903-08-10 - Kazimierz - Maria - Kołosowska - m - Julian Leszkiewicz - Maria Szymkowicz - panna - 89

  Szmitowska Maria - - - 18.11.1885 - Józef - Katarzyna - Przygocka - m - Julian Andrzejewski - Józefa De... Rzyk - - 139

  Szmitowski Michał - - - 18.09.1883 - Józef - Katarzyna - Jaroszewicz - m - Jan Przygodzki - Kazimiera Żarnowska - - 101

  Szmitowski Julian - - - 09.04.1880 - Józef - Katarzyna - Przygodzka - m - Wincenty Szmytowski - Maria Poznakowska - - 42

  Szmitowski Stanisław Józef - - - 21.02.1878 - Józef - Katarzyna - Przygodzka - m - Józef Songajło - Agata Dudejcymona - - 29

  Szmurło Prosper - - - 19.07.1879 - Wincenty Piotr - Maria Leokadia - Syrewicz - sz - Stanisław Malinowski - Palmira Szmurło - - 85

  Sznejder Janina - - - 06.01.1890 - Franciszek - Franciszka - Didier - poddani austriaccy - Ignacy Didier - Maria Korczewska - - 2

  Sznejder Franciszka Ludwika - - 17.01.1894 - 25.09.1894 - Franciszek - Franciszka - Didier - poddani austriaccy - Ludwik Dugier (?) - Emilia Gibas - - 129

  Sznejder Adam Marian - - - 26.11.1883 - Franciszek - Franciszka - Didier - poddani austriaccy - Michał Pieślak - Józefa Jaroszyńska - - 122

  Sznejder Józef Antoni - - - 15.01.1887 - Franciszek - Franciszka - Didic - m - Józef Szejna - Antonina Herter - panna - 10

  Sznejder Jadwiga - - - 19.04.1888 - Franciszek - Franciszka - Didier - poddani austriaccy - Józef Gibas - Teresa Sznejder - żona Kajetana - 67

  Szniger Emilia - - 1905-06-04 - 1905-06-19 - Kazimierz - Maria - Kołosowska - m - Franciszek Czerdowicz - Franciszka Stropas - - 79

  Szocik Wincenty - - - 04.11.1890 - Wincenty - Urszula - Mikałajunas - ? - Stanisław Grebnicki - Nadzieja Kowazo - - 120

  Szocik Maria - - - 30.06.1885 - Wincenty - Urszula - Mikołajuniec - ? - Stefan Kastencik - Anna Mockus - - 64

  Szocik Zofia - - - 28.07.1887 - Wincenty - Urszula - Mikołajunas - ? - Bolesław Brzeziński - Rozalia Siemaszko - żona Leona - 77

  Szocik Władysław - - - 11.12.1888 - Wincenty - Urszula - Mikołajunas - ? - Adam Imaszko - Maria Kozakiewicz - - 162

  Szocik Helena - - - 27.12.1881 - Wincenty - Urszula - Mikołajunas - - Jan Hajdukiewicz - Anna Łukocijewska - - 136

  Szostakowska Konstancja - - - 03.11.1885 - Antoni - Karolina - Rutkowska - ch - Onufry Kibort - Konstancja Żebrowska - - 121

  Szostakowski Jarosław - - - 08.04.1879 - Antoni - Karolina - Rutkowska - ch - Chrobrysław Maszewski - Anna Popow - - 48

  Szpilewska Michalina - - - 04.10.1878 - Józef - Michalina - Mickiewicz - - Dominik Simakow - Marianna Binkiewiczówna - - 119

  Szturo Jan - - 1900-01-29 - 1900-01-30 - Michał - Petronela - Jankun - ch - Jan Gajdulewicz - Wiktoria Bukień - panna - 14

  Szukelis Adela - - - 01.08.1893 - Krzysztof - Petronela - Rodziewicz - ch - Mikołaj Czechowicz - Wiktoria Grygorowicz - - 130

  Szukiewicz Stanisław - - - 28.12.1897 - Ludwik - Emilia - Stankiewicz - ch - Jan Mazurkiewicz - Antonina Łukszo - panna - 196

  Szukiewicz Henryk - - 22.03.1899 - 27.04.1899 - Wandalin Maciej - Julia - Kamieńska - sz - Bolesław Rusiecki - Franciszka Szalewicz - - 69

  Szukiewicz Antoni - - 1900-06-12 - 1900-06-25 - Ludwik - Emilia - Stankiewicz - ch - Kazimierz Stankiewicz - Elżbieta Lutkiewicz - panna - 86

  Szukszto Stefan - - - 06.01.1891 - Otton Andrzej - Katarzyna - Matusewicz - m - Hipolit Komocki (?) - Zofia Jurgielewicz - - 2

  Szukszto Jan - - - 23.03.1892 - Otton - Katarzyna - Matusewicz - m - Adam Sienkiewicz - Zofia Jurgielewicz - - 61

  Szukszto Helena - - - 20.05.1893 - Otton - Karolina - Matusewicz - m - Mikołaj Bogdanowicz - Adela Szukszto - - 93

  Szukszto Franciszek - - - 03.12.1888 - Otton - Katarzyna - Matusewicz - m - Leopold Płodowski - Helena Bosiacka - - 156

  Szulc Wiktoria - - - 16.01.1890 - Józef Ignacy - Rozalia Jadwiga - Pietraszewicz - sz - Prałat Ludwik Zdanowicz - Zofia Zdanowicz - żona Symforiana (?) - 10

  Szulc Karol - - - 10.11.1891 - Stefan - Katarzyna - Ciechanowicz - ch - Kazimierz Witkun - Weronika Żwiniówna - - 146

  Szulikowski Józef - - - 01.06.1886 - Antoni - Józefa - Sobolewska - ? - Feliks Szulikowski - Franciszka Zienkowicz - - 59

  Szumańska Helena Kamilla - - 18.10.1899 - 09.11.1899 - Władysław Antoni - Emma - Kalina - poddani austriaccy - Marian Szumański - Kamilla Godlewska - panna - 161

  Szumańska Janina Jadwiga - - 1901-04-30 - 1901-12-26 - Władysław - Emma - Kalina - poddani austriaccy - Józef Michałowski - Józefa Grudzińska - - 160

  Szumański Adam Lubomir - - 1905-10-17 - 1905-12-26 - Władysław - Emma - Kalina - ? - Adam Kochański - Maria Szymańska - - 170

  Szumska Marianna - - 08.12.1894 - 26.12.1894 - Franciszek - Stefania - Burzymowicz - m - Józef Draguński - Józefa Burzymowicz - - 173

  Szumski Franciszek - - - 09.05.1893 - Franciszek - Stefania - Burzymowicz - ? - Marcin Rakowski - Stefania Szumska - - 82

  Szurpicki Jan - - 1904-02-09 - 1904-02-15 - Joachim - Julia - Gubanis - ch - Jan Orłowski - Felicja Mackiewicz - - 25

  Szurska Eleonora - - 22.02.1898 - 08.03.1898 - Wincenty - Zofia - Burawska - ch - Michał Pugowski - Ludwika Truchoń - żona Izydora - 36

  Szurska Katarzyna - - 22.02.1898 - 08.03.1898 - Wincenty - Zofia - Burawska - ch - Kazimierz Abaliunas - Maria Brazilewicz - panna - 37

  Szurski Mikołaj - - - 09.12.1896 - Wincenty - Zofia - Burawska - ch - Antoni Kaszeta - Ludwika Romejko - żona Franciszka - 185

  Szurski Bronisław - - - 09.12.1896 - Wincenty - Zofia - Burawska - ch - Michał Rychlicki - Rozalia Aleksandrowicz - żona Piotra - 186

  Szustowicki Edward - - - 26.03.1880 - Józef - Anna - Kozłowska - - Gabriel Giris - Anna Chałkowska - - 36

  Szuszkiewicz Alfons - - 1905-12-10 - 1906-01-02 - Wincenty - Anna - Żukowska - ch - Wincenty Zakrzewski - Jadwiga Kierul - - 6

  Szutowicz Jadwiga - - - 12.02.1884 - Jan - Anna - Orłowska - m - Ignacy Łapo - Maria Orłowska - - 17

  Szwabowicz Zofia - - 30.10.1899 - 31.10.1899 - Józef - Józefa - Opuchowicz - ch - Franciszek Stasiłowicz - Zofia Szostak - panna - 155

  Szwabowicz Helena - - 1902-08-22 - 1902-09-02 - Antoni - Petronela - Skajsteras - ch - Michał Szwabowicz - Magdalena Marcinkiewicz - żona Macieja - 117

  Szwabowicz Stanisław - - 1904-10-24 - 1904-10-31 - Antoni Stanisław - Petronela - Skajster - ch - Józef Wosilus - Michalina Syrowicz - - 152

  Szwabowicz Józefa - - 1900-11-05 - 1900-11-12 - Józef - Józefa - Opuchowicz - ch - Kazimierz Opuchowicz - Rozalia Szostak - żona Jana - 142

  Szwagżlis Władysław - - - 19.11.1896 - Adam - Michalina - Orłowska - ch - Adam Suchodolski - Marianna Żejmo - żona Antoniego - 173

  Szwajkowski Jan - - - 18.10.1887 - Władysław - Michalina - Bogdziewicz - ch - Józef Iwaszkiewicz - Józefa Szwajkowska - panna - 121

  Szwaras Adam - - - 29.10.1889 - Stanisław - Ewa - Weryk - ch - Aleksander Wisiewicz - Apolonia Wołodowicz - - 126

  Szwaris Stanisław - - - 16.11.1886 - Stanisław - Ewa - brak danych (Weryk) - ch - Ksawery Więckowicz - Teofila Spr... - - 123

  Szwedowicz Stanisław - - - 18.08.1884 - Konstanty - Łucja - Żylińska - ch - Jakub Udwald - Tekla Wanagasowa - - 84

  Szwedowicz Konstanty - - - 03.02.1887 - Konstanty - Łucja - Żylińska - ch - Józef Tumuławski - Rozalie Tumuławska - panna - 19

  Szwedowicz Józef - - - 28.06.1881 - Konstanty - Łucja - Żylińska - ch - Piotr Morawski - Katarzyna Pukiel - - 66

  Szwedowicz Maria - - - 28.06.1881 - Konstanty - Łucja - Żylińska - ch - Tadeusz Wojciechowicz - Karolina Morawska - - 67

  Szwedowicz Aleksandra - - - 23.11.1878 - Konstanty - Łucja - Żylińska - ch - Aleksander Poźniak - Anna Szwedowicz - - 132

  Szwejkowski Kazimierz Edward - - 1901-10-13 - 1901-10-30 - Kazimierz - Matylda - Wirpszyłło - sz - Michał Lipiński - Stefania Szwejkowska - panna - 138

  Szwelnik Jadwiga - - 04.06.1894 - 16.06.1894 - Antoni - Ludwika - Akulewicz - ch - Tomasz Michniewicz - Helena Kondratowicz - - 90

  Szwelnik Stanisława - - 03.10.1894 - 09.10.1894 - Kazimierz - Kazimiera - Staszkiewicz - ch - Stanisław Darulis - Olimpia Czertowicz - - 135

  Szwelnik Bronisław - - 13.11.1895 - 26.11.1895 - Antoni - Ludwika - Okulicz (Akulewicz) - ch - Jan Iszora - Anna Nienart - panna - 199

  Szwelnik Maria - - - 15.09.1896 - Kazimierz - Kazimiera - Staszkiewicz - ch - Jakub Mikianiec - Rachela Rynkiewicz - żona Stefana - 138

  Szwelnik Anna - - - 03.08.1897 - Antoni - Ludwika - Okulicz (Akulewicz) - ch - Konstanty Rusiecki - Weronika Brzozowska - żona Wincentego - 124

  Szwelnik Władysław - - 02.01.1899 - 10.01.1899 - Antoni - Ludwika - Okulewicz - ch - Leon Satkiewicz - Konstancja Wiłłowicz - - 6

  Szwelnik Zofia - - 1900-08-17 - 1900-08-20 - Antoni - Ludwika - Akulewicz (Okulewicz) - ch - Hipolit Prokopowicz - Zofia Grypińska - panna - 111

  Szwelnik Maria - - ?.07.1902 - ?.07.1902 - Antoni - Ludwika - Okulewicz - ch - Józef Sienkiewicz - Emilia Leszczyńska - panna - str.90

  Szyliński Jan - - - 11.08.1885 - Antoni - Anna - Egier - ? - Jan Chojecki - Michalina Stankiewicz - - 83

  Szyłeyko Bronisława - - - 20.09.1896 - Józef - Jadwiga - Prądzińska - sz - brak danych - Wiktoria Łabuć - panna - 139

  Szyłko Konstancja - - - 28.09.1897 - Adam - Anna - Żwirko - ch - Antoni Jackiewicz - Joanna Małkiewicz - panna - 155

  Szyłko Adolf - - 1900-01-30 - 1900-02-13 - Adam - Anna - Żwirko - ch - Romuald Minkiewicz - Benigna Waluś - panna - 23

  Szymanis Stanisław - - 1902-05-12 - 1902-05-13 - Kazimierz - Anna - Kuncewicz - ch - Marcin Jankunas - Aniela Komarowska - - 69

  Szymanowska Anna - - - 08.02.1881 - Kajetan - Izabella - Kosibor - ch - Rafał Medeksza - Anna Ałasewcz - - 13

  Szymańska Zofia - - 1904-10-07 - 1904-10-07 - Tomasz - Józefa - Jasiewicz - ch - Piotr Bublewicz - Zofia Romejko - - 137

  Szymańska Helena - - 1905-03-27 - 1905-04-17 - Kazimierz - Maria - Dowgiałło - ch - Jan Paszkowski - Julia Żylio - żona Jana - 39

  Szymianiec Jan - - 24.01.1899 - 31.01.1899 - Wincenty - Elżbieta - Lenart - ch - Jerzy Czerniawski - Zofia Proszkin - panna - 24

  Szymielewicz Bronisław Stanisław - - - 23.09.1884 - Wincenty - Teofila - Wojtko - ? - Andrzej Kodylewicz - Olga Trepicka - - 92

  Szymkiewicz Władysław - - - 29.07.1896 - Władysław - Weronika - Pawłowska - ? - Romuald Pawłowski - Maria Godwod - panna - 116

  Szymkiewicz Joanna - - - 02.11.1897 - Władysław - Weronika - Pawłowska - ? - Wincenty Pieciukonis - Julia Kalusz-Ostrowska - wdowa - 172

  Szymkiewicz Jadwiga - - 28.12.1898 - 10.01.1899 - Władysław - Weronika - Pawłowska - m - Jan Kobyliński - Antonina Zmaczyńska - - 5

  Szymkiewicz Maria - - 1904-12-08 - 1904-12-12 - Władysław - Paulina - Orłowska - m - Franciszek Pawłowski - Stefania Kulikowicz - panna - 165

  Szymko Józefa - - 19.03.1898 - 06.04.1898 - Ksawery - Aniela - Sienkiewicz - m - Kazimierz Mackiewicz - Franciszka Wojnicz - żona Adama - 42

  Szymko Helena - - 1904-10-07 - 1904-10-10 - Ksawery - Aniela - Sienkiewicz - m - Cyprian Szyszko - Helena Staszewska - wdowa - 140

  Szymko Hipolit - - 1900-02-27 - 1900-03-05 - Ksawery - Aniela - Sinkiewicz - m - Hipolit Kozłowski - Julia Rodzewicz - żona Kazimierza - 34

  Szymko Maria - - 1902-05-07 - 1902-05-21 - Ksawery - Aniela - Sienkiewicz - m - Ludwik Czekałowski - Weronika Malewicz - - 112

  Szymko Weronika - - 1905-12-08 - 1905-12-11 - Ksawery - Helena - Sinkiewicz - m - Ludwik Drozdowski - Pelagia Granzewicz - - 162

  Szymkowicz Konstanty - - 1905-11-02 - 1905-11-06 - Józef - Karolina - Boguszewicz - ch - Andrzej Sokołowski - Apolonia Siulewicz - - 136

  Szynkiewicz Franciszka - - - 19.10.1897 - Józef - Kazimiera - Wojnicka - ch - Mateusz Błażewicz - Eleonora Owsianny - żona Władysława - 165

  Szynkiewicz Józef - - 19.04.1899 - 22.04.1899 - Józef - Kazimiera - Wojnicka - ch - Józef Masiewicz - Rozalia Wojnicka - żona Michała - 67

  Szynkiewicz Aleksander - - 1901-11-18 - 1901-12-02 - Józef - Kazimiera - Wojnicka - ch - Stanisław Wojnicki - Weronika Łużyńska - - 170

  Szynkiewicz Helena - - 1903-11-10 - 1903-11-23 - Józef - Kazimiera - Wojnicka - ch - Józef Łużyński - Józefa Girutis - panna - 135

  Szynkiewicz Jadwiga - - 1905-10-06 - 1905-10-23 - Józef - Kazimiera - Wojnicka - ch - Stanisław Korwiel - Weronika Giettówna - - 133

  Szypszyńska Jadwiga - - 16.12.1884 - 26.12.1894 - ojciec nieznany - Marcela - Szypszyńska - m - Kazimierz Nawicki - Józefa Szypszyńska - - 174

  Szyszkiewicz Wacław - - 1903-05-11 - 1903-05-25 - Jan - Felicjanna - Gryszko - ch - Józef Tomaszewski - Urszula Ptaszyńska - - 50

  Szyszkiewicz Bolesław - - 1904-06-23 - 1904-07-04 - Jan - Felicjanna - Gryszko - ch - Konstanty Jakubowski - Konstancja Nowicka - - 96

  Szyszkiewicz Weronika - - 1905-10-13 - 1905-10-23 - Jan - Felicjanna - Gryszko - ch - Faustyn Markowicz - Konstancja Nowicka - - 132

  Szyszko Helena - - - 08.06.1879 - Andrzej - Julia - Dworzecka - - Jarosław Tański - Józefa Pliskowska - - 66

  Śnieżko Zofia - - - 16.08.1892 - Michał - Anna - Zakrzewska - sz - Kazimierz Kalinowski - Stefania Urbanowicz - - 122

  Śnieżko Bronisław - - - 24.10.1893 - Michał - Anna - Zakrzewska - sz - Wincenty Ilcewicz - Stefania Urbanowicz - - 172

  Śnieżko Michalina - - 26.06.1895 - 23.07.1895 - Michał - Anna - Zakrzewska - ? - Adolf Romanowski - Michalina Gorbaczewska - żona Antoniego - 121

  Śnieżko Petronela - - - 14.07.1896 - Edward - Emilia - Szydłowska - ? - Jerzy Misiewicz - Katarzyna Samuntis - - 106

  Śnieżko Dominik - - - 17.08.1897 - Edward - Emilia - Szydłowska - m - Aleksander Golębiewski - Anastazja Simuntis - panna - 133

  Śnieżko Maria - - - 26.10.1897 - Michał - Anna - Zakrzewska - sz - Antoni Potapowicz - Teofila Paszkowska - żona Ksawerego - 168

  Śnieżko Franciszek - - 1901-10-16 - 1901-10-28 - Michał - Anna - Zakrzewska - sz - Wincenty Sudenis - Helena Owsianik - - 136

  Śnieżko Katarzyna - - - 27.11.1888 - Edward - Emilia - Szydłowska - ? - Onufry Kiżyk - Scholastyka Markiewicz - panna - 153

  Świątecka Anna - - - 02.05.1891 - Leon Franciszek - Stefania Jadwiga - Rzewuska - sz - Eustachy Rzewuski - Stanisława Umiastowska - - 59

  Świda Zofia - - - 24.05.1886 - Ludwik Dominik - Ludwika Fabianna - Świda - sz - dr. Jan Buławski - Ludwika Han (Gan?) - - 54

  Świetlikowska Helena - - - 18.02.1891 - Henryk - Antonina - Żewiazny - ? - Karol Romaszewski - Petronela (brak nazwiska) - - 27

  Świeżyński Bogdan - - - 21.12.1886 - Michał - Katarzyna Felicja - Walicka - sz - Bolesław Jacuński - Scholastyka Łoś - wdowa - 138

  Świeżyński Michał - - - 23.09.1888 - Michał - Katarzyna Felicja - Walicka - sz - Michał Więcławski - Emilia Gomulicka - panna - 127

  Świętkowski Piotr - - - 24.09.1891 - Antoni - Maria - Kerlin - ? - Piotr Razum - Antonina Razum - - 120

  Świętkowski Bronisław - - 1887 - 18.02.1888 - Antoni - Maria - Kerlin - m - Piotr Rozum - Waleria Trocka - żona Konstantego - 36

  Świętkowski Jan - - - 21.12.1888 - Antoni - Maria - Kerlin - m - Jan Trocki - Maria Świętkowska - panna - 166

  Świto Julian - - 09.08.1895 - 1901-11-18 - ojciec nieznany - Marcela - Świto - ? - Jan Kalwelis - Teofila Piotrowska - żona Feliksa - 145

  Tabort Jadwiga - - 1887 - 03.03.1888 - Jan Szymon - Julia Maria Małgorzata - Kozierowska - sz - Bolesław Kozierowski - Romania (?) Dworzecka - wdowa - 47

  Tabortowski Wacław - - - 08.01.1884 - Jan Szymon - Julia Małgorzata Maria - Kozierowska - sz - Władysław Wierciński - Helena Kozierowska - - 5

  Tabortowski Wiktor - - - 25.05.1885 - Jan Szymon - Julia Maria Małgorzata - Kozierowska - ? - Konstanty Korsawski - Helena Kozierowska - - 48

  Talarkowska Jadwiga - - - 16.03.1896 - Tomasz - Anna - Giriunas - m - Mateusz Talarkowski - Petronela Grigas - panna - 36

  Talewicz Jan - - - 04.01.1897 - ojciec nieznany - Marianna - Talewicz - sz - Tadeusz Ziniewicz - Karolina Jodko - żona Stanisława - 1

  Tamoszun Joanna - - 1905-07-23 - 1905-07-31 - Andrzej - Antonina - Narkiewicz - ch - Jan Karolewicz-Jucewicz - Michalina Niewiadomska - - 101

  Tankiewicz Józefa - - - 25.05.1897 - Michał - Petronela - Leśnicka - ch - Stanisław Salmanowicz - Marianna Wodnicka - panna - 90

  Tańska Tekla - - - 22.09.1893 - Tomasz - Bronisława - Surożyńska - ch - Wincenty Aszkiełojć - Tekla Kropis - - 158

  Tańska /Kruszyńska Maria - - 07.09.1895 - 10.09.1895 - Jerzy - Marianna - Kruszyńska - ? - Kazimierz Kijczewicz - Tekla Mulicz - panna - 153

  Tarajdis Anna - - - 25.12.1885 - Antoni - Maria - Wysocka - m - Piotr Jotkowski - Anna Gonczarewa - - 153

  Tarakowicz Leon - - 18.03.1895 - 04.04.1895 - Antoni - Katarzyna - Rycewicz - ? - Krzysztof Rekić - Izabella Kułakowska - panna - 48

  Tarakowicz Stefan - - - 15.09.1896 - Antoni - Katarzyna - Rycewicz - m - Julian Bocewicz - Eleonora Bortkiewicz - panna - 136

  Taraniewicz Maria - - 10.09.1895 - 01.10.1895 - Andrzej - Róża - Wulf - ch - Wincenty Staszewski - Józefa Łopato - żona Justyna - 160

  Tarasewicz Antonina - - - 04.06.1892 - ojciec nieznany - Ludwika - Tarasewicz - ch - Kajetan Malinowski - Emilia Ławrynowicz - - 96

  Tarasewicz Bronisława - - 02.10.1899 - 28.10.1899 - Karol - Jadwiga - Modzelewska - m - Joachim Modzelewski - Maria Bortnowska - - 154

  Tarasewicz Witold - - 1901-01-03 - 1901-05-20 - Karol - Jadwiga - Modzelewska - m - Adam Sztraus - Walentyna Modzelewska - żona Marcina - 70

  Tarasewicz Wacław - - - 16.10.1883 - Jan - Maria - Walukiewicz (Alukiewicz) - ? - Ferdynand Klein - Konstancja Kondracka - - 111

  Tarasewicz Feliks - - - 08.02.1887 - Józef - Aniela - Łukszo - ch - Michał Pautel - Anna Łotysz - panna - 23

  Tarasewicz Władysław - - - 02.02.1889 - Andrzej - Rozalia - Wulf - ch - Wincenty Backiewicz - Aniela Zawadzka - panna - 10

  Tarasewicz Władysław - - - 19.07.1881 - Jan - Maria - Alukiewicz - - Adolf Olszewski - Marianna Marciszewska - - 74

  Taraszkiewicz Stanisław - - 29.01.1899 - 07.02.1899 - Kornel - Michalina - Łaniewska - ch - Józef Taraszkiewicz - Petronela Bernatowicz - - 29

  Taraszkiewicz Jadwiga - - - 04.04.1879 - ojciec nieznany - Ewa - Taraszkiewicz - m - Michał Popow - Rozalia Sejdak - - 44

  Tarczewska Ewa - - 22.12.1895 - 24.12.1895 - Stefan - Zofia - Sawicka - ch - Andrzej Kartanowicz - Anna Kulesza - żona Jana - 208

  Tarczewska Maria - - 02.08.1898 - 08.08.1898 - Stefan - Zofia - Sawicka - ? - Dominik Lamontowicz - Julia Straszyńska - - 95

  Tarczewski Stanisława - - - 02.10.1893 - Stefan - Zofia - Sawicka - m - Andrzej Kartanowicz - Ludwika Karpińska - - 163

  Tarczewski Józef - - 1900-12-09 - 1900-12-23 - Stefan - Zofia - Sawicka - ch - Marcin Jankunas - Aniela Wojniusz - - 158

  Taruńska (Toruńska?) Zofia Faustyna - - - 28.03.1877 - Michał - Ludwika - Proromieniecka - - Filip Dowojna - Stanisława Gieczewska - - 44

  Tchórzewska Irena - - 30.08.1898 - 05.10.1898 - Jan - Julia Agnieszka - Balcewicz - z Warszawy - Gabriel Zignel - Maria Maciejewska - - 127

  Terlikowski Józef - - - 14.02.1882 - Mateusz - Józefa - Malkowska - - Adam Janonis - Rozalia Woronowicz - - 20

  Terribilio Ferdynanda Maria - - 1906-02-06 - 1906-02-08 - Nikolas - Elżbieta - Gervasio - poddani wloscy - Józef Ronki - Antonina Michałowska - - 21

  Teszyńska Franciszka - - - 08.04.1884 - Jan - Dominika - Stankiewicz - sz - Feliks Sindrewicz - Apolonia Malewska - - 38

  Tęczyńska Jadwiga - - - 03.04.1879 - ojciec nieznany - Karolina - Tęczyńska - sz - Józef Maciejewski - Weronika Żwiniówna - - 42

  Titianiec (Ciecianiec?) Jan - - 1902-09-23 - 1902-10-14 - Władysław - Helena - Znamierowska - m - Antoni Masłowski - Zofia Murawska - panna - 127

  Tokar Daniel - - 1880 - 10.01.1888 - Maciej - Zofia - Kosacka - ? - Jan Kepisz - Maria Wołodko - panna - 9

  Tołkacz Stanisław - - - 03.05.1882 - Jan - Józefa - Naruszewicz - - Michał Wasilewski - Anna Tomkiewiczowa - - 56

  Tołłoczko Ryszard Henryk - - 1901-10-10 - 1901-10-29 - Lucjan - Maria Adela - Friedrich - ? - Ludwik Czesnicki - Dominika Bernad - - 137

  Tołłoczko Kazimierz Mieczysław - - 1904-07-18 - 1905-01-16 - Lucjan - Maria Adelajda - Friedrich - sz - ks. Kazimierz Rogowski - Jadwiga Biskupska - - 10

  Tołoczko Bolesław - - - 05.05.1885 - Ludwik - Petronela - brak danych - ? - Józef Androłowicz - Helena Gujrzewska - - 42

  Tołoczko Elżbieta - - - 09.09.1886 - Ludwik - Petronela - brak danych - m - Wincenty Rymsza - Teresa Iwaszkiewicz - - 98

  Tołwiński Wacław - - - 12.04.1889 - Aleksander - Maria - Żabko-Potopowicz - sz - Wilhelm Malinowski - Jadwiga Odyniec - - 46

  Tomalejtis Jan - - - 03.09.1883 - Stanisław - Franciszka - Brodowska - ch - Michał Binkiewicz - Dominika Zajączkowska - - 93

  Tomalejtis Maria - - - 03.09.1883 - Stanisław - Franciszka - Brodowska - ch - Stefab Brodowski - Agata Balkiewiczowa - - 94

  Tomaszewicz Maria - - 10.05.1899 - 16.05.1899 - Ignacy - Petronela - Stankiewicz - m - Andrzej Stankiewicz - Maria Sokołowska - - 75

  Tomaszewicz Anna - - 1902-07-12 - 1902-07-21 - Michał - Karolina - Berwidis - ch - Jerzy Berwidis - Helena Tr..uszewska - - 115

  Tomaszewicz Kazimierz - - - 01.03.1888 - Piotr - Helena - Leoszko - ? - Michał Kamiński - Felicja Szyszło - panna - 45

  Tomaszewicz Teresa - - - 30.03.1877 - Jan - Filomena - Brener - m - Wincenty Boczkowski - Amelia Szulc - panna - 51

  Tomaszewska Stanisława - - - 06.04.1892 - Józef Zachariasz - Seweryna - Roubo - sz - dr. Franciszek Nowicki - Julia Staszewska - - 69

  Tomaszewska Helena - - 29.10.1894 - 30.10.1894 - Karol - Józefata - Sawlewicz - ? - Jan Mozolewski - Jadwiga Grużewska - - 145

  Tomaszewska Waleria - - 01.04.1895 - 15.05.1895 - Hilary Feliks - Anastazja - Żankowska - m - Michał Dowgierd - Ludwika Frajkus - - 82

  Tomaszewska Helena - - 15.01.1898 - 02.02.1898 - Michał - Anna - Kłodej - ch - Ludwik Rachnicki - Paulina Iwaszkiewicz - żona Józefa - 23

  Tomaszewska Monika - - 1905-06-22 - 1905-06-29 - Wincenty - Julia - Czejdis - ch - Bolesław Tomaszewski - Dominika Czejdis - - 89

  Tomaszewska Jadwiga - - - 08.07.1884 - Józef - Stefania - Tyszkiewicz - ch - Ignacy Likszo - Rozalia Siemaszko - - 74

  Tomaszewska Zofia - - - 04.01.1887 - Józef - Teresa - Leśnikowska - sz - Feliks Bernatowicz - Józefa Babicz - żona Wincentego - 1

  Tomaszewski Stanisław - - - 25.07.1891 - Karol - Józefa - Sawlewicz - ch - Ludwik Ostrejko - Stefania Kamińska - - 91

  Tomaszewski Jan - - - 29.11.1892 - Karol - Józefa - Sawlewicz - ? - Konstanty Sawlewicz - Natalia Marcinkiewicz - - 172

  Tomaszewski Maksymilian - - 01.04.1895 - 15.05.1895 - Hilary Feliks - Anastazja - Żankowska - m - Adam Mencel - Anna Siniakiewicz - panna - 81

  Tomaszewski Dominik - - - 17.08.1897 - Karol - Józefa - Sawlewicz - ch - Justyn Potecki - Maria Walentynowicz - panna - 134

  Tomaszewski Franciszek - - 11.10.1898 - 25.10.1898 - Karol - Józefa - Sawlewicz - ch - Ignacy Patecki - Elżbieta Ostapko - - 143

  Tomaszewski Nikodem - - - 15.07.1884 - Józef - Teresa - Leśnicka - m - Nikodem Daszkiewicz - Eufrozyna Leśnicka - - 75

  Tomaszewski Władysław - - - 02.11.1882 - Józef - Stefania - Szuszkiewicz - ch - Leon Siemaszko - Rozalia Bogdanowicz - - 129

  Tomaszun Piotr - - 28.12.1899 - 1900-02-13 - Zygmunt - Zofia - Matejun - ch - Piotr Januszkiewicz - Marianna Kuźmitowicz - panna - 24

  Tomaszun Aleksander - - 1900-10-27 - 1900-11-27 - Andrzej - Antonina - Markiewicz - ch - Aleksander Kozłowski - Zofia Niewiadomska - - 149

  Tomkiewicz Aniela - - 1904-11-08 - 1904-11-26 - Adam - Maria - Popławska - ch - Józef Bychowski - Konstancja Hryniewicz - - 161

  Tomkiewicz Zofia - - - 03.06.1886 - Jerzy - Anna - Andruszkiewicz - sz - Józef Klimowicz - Anna Palczewska - - 61

  Tomkiewicz Józef - - - 18.05.1880 - Jerzy - Anna - Andruszkiewicz - sz - Aleksander Malinowski - Katarzyna Lipczyńska - - 60

  Tomkiewicz Tadeusz - - - 19.01.1877 - ojciec nieznany - Elżbieta - Tomkiewiczowa - - Adam Zumara - Katarzyna Bułanówna - - 10

  Tomkiewicz Bronisława Maria - - - 07.05.1878 - Jerzy - Anna - Andruszkiewicz - sz - płk. Konstanty Mianowski - Bronisława Gucewicz - - 64

  Towiańska Jadwiga - - - 12.02.1884 - Jerzy - Marianna - Jastrzębska - ? - Jan Szczerbiński - Konstancja Jastrzębska - - 18

  Traszko Michał - - - 16.10.1896 - ojciec nieznany - Joanna - Traszko - ch - Antoni Strakianas - Paulina Strakianas - żona Józefa - 152

  Trat Anna - - - 20.07.1886 - Michał - Anna - Seifert - ? - Jan Czechowicz - Anna Niewiadomska - - 82

  Trato Zygmunt - - - 01.07.1890 - Augustyn - Urszula - Matul - ch - Michał Trato - Karolina Kawszynok - - 67

  Trato Alfons - - 1901-09-17 - 1901-09-23 - Kazimierz - Konstancja - Mieszko - ch - Zygmunt Buczys - Anna Bimbiris - - 120

  Trato Konstancja - - 1903-01-15 - 1903-02-02 - Kazimierz - Konstancja - Mieszko - ch - Józef Ciechanowicz - Apolonia Szyrmienis - - 11

  Trato Franciszka - - - 14.12.1886 - ojciec nieznany - Anna - Trato - ch - Stanisław Tunałajtis - Aniela Karczewska - żona Ignacego - 135

  Trejow Maria Katarzyna - - - 18.12.1877 - Karol - Melania Waleria - Walencikowska - m - Feliks Leonard Stanilewicz - Antonina Katarzyna Walencikowska - - 139

  Trocka Marianna - - - 04.10.1892 - Jan - Stefania - Markowska - m - Jan Szuman - Maria Buraczewska - - 146

  Trocka Jadwiga - - 19.02.1894 - 11.04.1894 - Jan - Stefania - Markowska - m - Antoni Baroczewski (?) - Waleria Trocka - - 54

  Trocka Stanisława - - 08.05.1895 - 04.06.1895 - Jan - Stefania - Markowska - m - Wincenty Malinowski - Adela Kerlin - żona Wilhelma - 94

  Trocka Stefania - - - 27.12.1896 - Jan - Stefania - Markowska - m - Józef Trocki - Małgorzata Wołejszo - żona Joachima - 194

  Trocka Franciszka Zofia - - - 10.11.1877 - Jan - Maria - Miłaszewicz - ch - Piotr Rozyn - Waleria Trocka - - 130

  Trocki Helena - - - 08.07.1890 - Adam - Wiktoria - Bratańska - ? - Karol Sztral - Stanisława Jarmołowicz - - 73

  Trocki Stanisław - - - 24.09.1878 - Konstanty - Waleria - Świętkowska - m - Antoni Świętkowski - Emilia Michelowa - - 115

  Trojnowski Feliks - - 30.08.1895 - 10.09.1895 - Józef - Józefa - Walentynowicz - ch - Kazimierz Moczulski - Emilia Trojnowska - żona Adama - 154

  Trubecki Stanisław Antoni - - - 18.08.1885 - Józef - Petronela - Boguszewicz - m - Józef Grużewski - Dorota Walentynowicz - - 89

  Trubicka (Trubnicka) Józefa Jadwiga - - 03.04.1894 - 18.06.1894 - Józef - Helena - Żebrowska - m - Ludwik Bejnarowicz - Józefa Narkiewicz - - 92

  Trubicki Aleksander Witold - - - 23.02.1891 - Józef - Helena - Żebrowska - m - Władysław Bujwid - Aniela Gregorowicz - - 29

  Trubicki Leon - - - 19.03.1897 - Józef - Helena - Żebrowska - m - Konstanty Ratusiński - Wiktoria Grużewska - żona Józefa - 47

  Trubicki Lucjan - - - 15.02.1887 - Józef - Helena - Żebrowska - m - Lucjan Kobyliński - Józefina Zapaśnik - panna - 24

  Trubicki Marian - - - 25.10.1889 - Józef - Helena - Żebrowska - m - Józef Grużewski - Olga Aniewska - - 125

  Trubnicka Helena - - 02.07.1899 - 07.07.1899 - Józef - Helena - Żebrowska - m - Lucjan Kobyliński - Anna Wasilewska - panna - 104

  Trubnicki Henryk - - - 18.01.1893 - Józef - Helena - Żebrowska - m - Adam Bejnarowicz - Maria Iwanowska - - 13

  Trubnicki Stanisław - - - 18.01.1893 - Józef - Helena - Żebrowska - m - Wacław Trubicki - Zofia Żebrowska - - 14

  Trubnicki Józef - - 1901-08-14 - 1902-01-06 - Józef - Helena - Żebrowska - m - Edward Gendzier - Zofia Oleszkiewicz - żona Jana - 24

  Trukszyn Zofia - - - 20.03.1877 - Adam - Ewa - Jankowska - - Maciej Michałowski - Weronika Boszkowa - - 41

  Trumpowicz Aleksandra - - - 01.06.1881 - Adolf - Apolonia - Juchniewicz - m - Jan Biełous - Aniela Ejmontowicz - - 60

  Trzeciak Władysław Stefan - - - 06.12.1890 - Hieronim Norbert - Ludwika - Bójko - sz - Władysław Paszkiewicz - Irena Bójko - - 137

  Trzeciak Leon - - - 24.01.1891 - ojciec nieznany - Anna - Trzeciak - sz - Karol Tusłowski - Maria Pawlukiewicz - - 11

  Trzeciak Stanisław - - 1902-10-02 - 1902-10-13 - Benedykt - Zofia - Wasilewska - sz - Stanisław Wasilewski - Aniela Staszkiewicz - panna - 125

  Trzeciak Wiktor - - 1904-03-05 - 1904-03-14 - Benedykt - Zofia - Wasilewska - m - Marcin Mokrzycki - Paulina Benesz - panna - 34

  Trzeciak Jan - - 1905-05-27 - 1905-06-06 - Benedykt - Zofia - Wasilewska - m - Antoni Tumiel - Józefa Czesnowska - - 73

  Tubielewicz Jan - - - 02.06.1891 - Klemens - Elżbieta - Wasilewska - m - Piotr Kisiel - Paulina Kuczyńska - - 74

  Tubielewicz Jadwiga - - - 05.07.1892 - Klemens - Elżbieta - Wasilewska - ? - Wiktor Naruszewicz - Dominika Błażewicz - - 109

  Tubielewicz Stanisława Aleksandra - - - 26.03.1878 - Adam - Norberta - Sikorska - sz - Konstanty Birkło - Salomea Jakowicka - - 42

  Tubielewicz Maria Jadwiga - - 1873 - 26.03.1878 - Adam - Norberta - Sikorska - sz - Paweł Jakowicki - Maria Koluszewska (?) - - 44

  Tubis Helena - - - 20.06.1893 - Józef - Józefa - Bukowska - ? - Franciszek Ziemski - Antonina Łabacz - - 106

  Tuczyńska Emilia - - - 20.04.1897 - Wacław - Zofia - Plaugo - sz - Lucjan Adam Zaniewski - Zofia Wiersznicka - panna - 72

  Tuczyński Wacław - - - 29.09.1891 - Wacław - Zofia - Plaugo - sz - Błażej Chraszczewski - Jadwiga Wojcicka - - 122

  Tukałło Jadwiga Janina Walentyna - - - 25.12.1892 - Walerian Ryszard - Jadwiga Anna Walentyna - Sobolewska - sz - Walerian Tukałło - Józefa Sobolewska - - 194

  Tukerkes Jadwiga - - - 10.02.1891 - Adam - Zofia Barbara - Tange - m - Władysław Wąsowicz - Elżbieta Drużyłowska - - 23

  Tukerkes Maria - - - 08.09.1885 - Adam - Zofia Barbara - Tando (Tandetnik) - m - Jan Kegel - Katarzyna Wojtkiewicz - - 98

  Tukerkes Józef - - - 17.05.1887 - Adam - Zofia - Tanne - m - Józef Kozłowski - Scholastyka Siwicka - żona Kazimierza - 53

  Tukerkes Jan - - - 27.07.1882 - Adam - Zofia - Tando - m - Józef Sawicki - Kamila Korkuć - - 86

  Tukerkes Adam Ildefons - - - 29.01.1878 - Adam - Zofia - Tandetnik - m - Ildefons Balukiewicz - Izabela Budryk - - 13

  Tukerkes Helena - - - 29.05.1879 - Adam - Zofia - Tandetnik - m - Antoni Urbanowicz - Rozalia Sokołowska - - 65

  Tumałajtis (Tomalejtis) Helena - - 1881 - 11.04.1882 - Stanisław - Franciszka - Brodowska - ch - Andrzej Kozłowski - Ewa Możel - - 44

  Tumaniec Aleksander - - - 15.09.1885 - Antoni - Rachela - Sieniuć - ch - Aleksander Hajdamowicz - Józefa Bejnarowicz - - 103

  Tumaniec Adolf - - - 31.05.1887 - Antoni - Rachela - Sinica - ch - Adam Sinica - Marianna Wiszniewska - żona Jana - 57

  Tumasz Michał - - 25.02.1895 - 05.03.1895 - Jerzy - Zofia - Karuż - ? - Michał Drozdowski - Paulina Rakowska - żona Antoniego - 33

  Tumiłowski Władysław - - - 23.06.1885 - ojciec nieznany - Rozalia - Tumiłowska - ch - Klemens Jankowski - Anna Szwedowicz - - 59

  Turkułł Halina - - 1904-07-05 - 1904-10-21 - Witold - Jadwiga - Chamska - sz - Wit Turkułł - Maria Ustjanowicz - - 146

  Turło Anna - - 1900-12-06 - 1900-12-10 - Mikołaj - Jadwiga - Mackiewicz - ch - Józef Iwaszkiewicz - Władysława Iwaszkiewicz - żona Jana - 164

  Turłowicz Jan - - 1901-07-08 - 1901-07-16 - Bolesław - Joanna - Sumbar - ch - Piotr Molis - Józefa Sumbar - żona Aleksandra - 96

  Turłowicz Józef - - 1904-09-26 - 1904-10-03 - Bolesław - Joanna - Sumbarajtis - ch - Franciszek Kułakowski - Józefa Ostapko - - 135

  Turowska Marianna - - - 15.08.1881 - Jan - Anna - Brodowska - ch - Antoni Brodowski - Weronika Baszko - - 84

  Turska Alina - - - 13.04.1881 - Apolinary - Zofia - Strenkowska - sz - Bronisław Zajączkowski - Wiktoria Zajączkowska - - 42

  Turulis Zofia - - - 26.09.1882 - Antoni - Marianna - Iwanowicz - ch - Antoni Butkiewicz - Helena Misiewicz - - 109

  Tuzilik Józef - - 1902-10-11 - 1902-10-22 - Stanisław - Felicjanna - Strebejko - ch - Wincenty Karłowicz - Urszula Strebejko - panna - 135

  Twaranowicz Krystyna - - - 06.09.1887 - Stefan - Floriana - Gerlic - m - Jan Frąckiewicz - Zofia Sobolewska - żona Teofila - 106

  Twaranowicz Leon - - - 23.04.1877 - Stefan - Anna - Pietraszewska - m - Ignacy Undrewicz - Katarzyna Daniszewska - - 56

  Tydyńska Józefa Apolinara - - - 30.07.1877 - Walerian - Teofila - Sobańska - ch - Zygmunt Cienzielski - Zofia Skorwid - - 94

  Tylenis Maria Józefa - - - 10.05.1890 - Antoni - Apolonia - Stankiewicz - ch - Antoni ...szkiewicz - Eleonora Cywińska - - 40

  Tyłło Stefania - - - 19.08.1890 - Szymon - Eleonora - Krasowska - ch - Karol Tyłło - Józefa Brzozowska - - 90

  Tyłło Jadwiga - - - 05.07.1892 - Szymon - Eleonora - Krassowska - ch - Jerzy Auksztakalnis - Wincenta Tyłło - - 106

  Tyłło Justyn - - - 10.04.1888 - Szymon - Eleonora - Krasowska - ch - Adam Alksninis - Tekla Tyłło - panna - 64

  Tyło Pelagia - - - 18.03.1896 - Szymon - Eleonora - Krasowska - ch - Aleksander Kozłowski - Marianna Piotrowska - panna - 40

  Tyski Żegota Józef Apoloniusz - - - 17.07.1877 - Władysław - Natalia - Ostrowska - sz - Hipolit Tyski - Teresa Szmid - - 88

  Tyszkiewicz Jadwiga - - 1901-07-09 - 1901-07-22 - Jan - Marianna - Drutelis - ch - Maciej Basłyk - Kazimiera Trusewicz - panna - 98

  Tyszkiewicz Michalina - - 1903-02-25 - 1903-03-04 - Jan - Marianna - Drutelis - ch - Paweł Drutelis - Petronela Wienis - panna - 23

  Tyszkiewicz Petronela - - 1904-03-11 - 1904-03-14 - Jan - Marianna - Drutelis - ch - Paweł Drutelis - Maria Praniecka - - 31

  Tyszkiewicz Janina - - 1905-05-23 - 1905-06-06 - Feliks - Paulina - Zakrzewska - ch - Michał Wiszniewski - Konstancja Łastowska - - 74

  Tyszkiewicz Stefania - - 1906-02-04 - 1906-02-06 - Jan - Marcjanna - Drutelis - ch - Wojciech Paszyń - Kazimiera Basłyk - - 20

  Tyszkiewicz Alfred Jan - - - 14.11.1882 - Jan Leon - Klementyna Józefa Maria Jadwiga - Potocka - hrabia - hr. Alfred Potocki - hr. Maria Klementyna Potocka - - 135

  Tyszyńska Maria - - - 26.07.1881 - Jan - Dominika - Stankiewicz - sz - Jan Wygonowski - Antonina Rutkowska - - 79

  Udwald Jan - - - 01.08.1893 - ojciec nieznany - Katarzyna - Udwald - m - Antoni Bankiewicz - Gryzelda Borusewicz - - 131

  Ulewicz Józef - - - 28.10.1890 - Onufry - Józefa - Hermanowicz - ch - Konstanty Hajdamowicz - Agnieszka (?) Masłowska - - 117

  Ulewicz Kazimierz - - 03.11.1894 - 13.11.1894 - Onufry - Józefa - Germanowicz - ch - Stefan Bentlejewski (?) - Maria Godlewska - - 155

  Ulewicz Marianna - - - 16.06.1896 - Onufry - Józefa - Hermanowicz - ch - Bolesław Burzanowski - Krystyna Sadowska - żona Wincentego - 91

  Ulewicz Mieczysław - - 20.12.1897 - 08.01.1898 - Onufry - Józefa - Hermanowicz - ch - Julian Nowaszewski - Michalina Iwanowska - żona Antoniego - 8

  Ułowicz Maria - - 09.04.1899 - 21.04.1899 - Jan - Anna - Dudzicz - m - Fabian Rynkiewicz - Anna Korzeniewska - żona Jana - 65

  Ułowicz Antoni - - - 20.02.1883 - Jan - Anna - Dubicka - m - Aleksander Ułowicz - Rozalia Ułowiczowa - - 17

  Ułowicz Adolf - - - 06.06.1883 - Aleksander - Helena - Rybicka - m - Jan Rybicki - Rozalia Ułowiczowa - - 56

  Ułowicz Aleksander - - - 21.07.1885 - Aleksander - Helena - Rybicka - m - Jan Ułowicz - Marianna Rybicka - - 73

  Ułowicz Maria - - - 14.02.1888 - Aleksander - Helena - Rybicka - m - Zygmunt Ułowicz - Anna Rejnard - - 31

  Umiastowska Emilia Klementyna - - - 20.12.1892 - Marian Kazimierz - Maria Aniela - Narzymska - sz - Zenon Cywiński - Maria Wolska - panna - 188

  Umiastowska Izabella Barbara Maria - - 04.12.1894 - 18.12.1894 - Marian Kazimierz - Maria Aniela - Narzymska - sz - Boleslaw Pac-Pomarnacki - Anna Bartkiewicz - żona Edmunda - 165

  Umiastowski Marian - - - 08.05.1889 - Bronisław Adam Antoni - Helena Teresa - Salmanowicz - sz - Emil Umiastowski - Konstancja Salmanowicz - wdowa - 55

  Umiastowski Wojciech - - 1900-06-27 - 1900-06-27 - Marian - Maria - Narzymska - ? - Bronisław Umiastowski - Maria Zarzecka - - str8

  Undrewicz Józef - - 1901-03-21 - 1901-05-15 - Benedykt - Maria - Poznańska - sz - Józef Rymszewicz - Ewa Poznańska - żona Stefana - 66

  Undrewicz Tadeusz - - 1902-04-04 - 1902-05-28 - Benedykt - Maria - Poznańska - sz - Jan Aleksandrowicz - Celina Francuzowicz - panna - 75

  Undrewicz Wincenty - - - 26.07.1881 - Ferdynand - Karolina - Grygołowicz - m - Aleksander Juszkiewicz - Apolonia Undrewicz - - 80

  Unterberger Franciszka - - - 10.11.1891 - Adolf - Eleonora - Komocka - ? - Jan Meier - Karolina Sadowska - - 143

  Unterberger Adolf - - - 21.02.1888 - Adolf - Eleonora - Komocka - m - Hipolit Komocki - Maria Dibel - żona Karola - 40

  Urban Waleria - - - 26.06.1883 - Aleksander - Maria - Wieliczko - m - Cyprian Pieńkowski - Franciszka Gajdis - - 66

  Urban Józefa - - - 14.09.1886 - Aleksander - Maria - Wieliczko - m - Kazimierz Rudzewicz - Olimpia Gryncewicz - wdowa - 103

  Urbanowicz Aniela - - - 06.03.1892 - Michał - Krystyna - Sabko - ch - Kazimierz Malinowski - Aniela Zadarnowicz (?) - - 44

  Urbanowicz Bogdan - - - 31.01.1893 - Jan Bolesław - Helena - Nowicka - sz - Robert Pożerski - Weronika Bujnowicz - - 21

  Urbanowicz Stanisława - - - 12.08.1893 - Stanisław - Tekla - Mickiewicz - ch - Stanisław Poznański - Wanda Uścinowicz - - 137

  Urbanowicz Bronisława - - 14.03.1895 - 08.05.1895 - Stanisław - Tekla - Mickiewicz - ch - Bronisław Błus - Maria Lichtorowicz - panna - 70

  Urbanowicz Bolesław - - - 09.06.1896 - Stanisław - Tekla - Mickiewicz - ch - Wincenty Urbanowicz - Michalina Łabucka - panna - 83

  Urbanowicz Jan - - - 07.09.1897 - Stanisław - Anna - Wojtkiewicz - ch - Józef Górski - Anna Nienart - panna - 142

  Urbanowicz Władysław - - ?.03.1899 - ?.03.1899 - Józef - Anna - Romanowska - ch - Władysław Wirpszo - Anna Turewicz - - str.48

  Urbanowicz Weronika - - 23.07.1899 - 01.08.1899 - Jan - Anna - Jacewicz - ch - Stanisław Bogdziewicz - Joanna Jacewicz - panna - 116

  Urbanowicz Czesław - - 26.07.1899 - 08.08.1899 - Stanisław - Tekla - Mickiewicz - ch - Mieczysław Rogiński - Michalina Deglis - żona Seweryna - 119

  Urbanowicz Wacław - - 1902-03-05 - 1902-03-17 - Józef - Maria - Bratkowska - sz - Stanisław Falkowski - Paulina Muraszko(?) - żona Wincentego - 16

  Urbanowicz Wincenty - - 1902-05-19 - 1902-06-02 - Wincenty - Maria - Cijunowicz - ? - Serafin Rumsza - Maria Singer - panna - 77

  Urbanowicz Jan - - 1903-05-15 - 1903-05-25 - Wincenty - Maria - Cijunowicz - ch - Wincenty Podwiński - Maria Szymanowska - - 48

  Urbanowicz Antoni - - 1903-11-01 - 1903-11-30 - Józef - Maria - Bratkowska - sz - Wincenty Muraszko - Matylda Bratkowska - - 140

  Urbanowicz Maria - - 1905-08-23 - 1905-09-08 - Wincenty - Maria - Cijunowicz - k - Witold Walentynowicz - Helena Walentynowicz - - 116

  Urbanowicz Aleksander - - - 29.11.1887 - Jan - Józefa - Rechembach (?) - sz - Adam Andrukajtis - Zofia Gorin - - 143

  Urbanowicz Hieronim - - - 18.04.1877 - Michał - Anna - Szuman - sz - Tichon Zacharow - Stefania Pizani - wdowa - 57

  Urbanowicz Helena - - 1900-04-18 - 1900-05-28 - Józef - Maria - Bratkowska - sz - Adam Zboromirski - Antonina Falkowska - żona Stanisława - 77

  Urło Leonora Władysława - - - 01.02.1881 - Dominik - Marianna - Padlecka - ch - Tadeusz Urło - Leonora Żukowska - - 12

  Urszulak Aleksandra - - - 30.01.1890 - Bolesław Michał - Petronela - Bezruczkin - ch - Leopold ...dorowicz - Helena Cejko - żona Michała - 14

  Urszulak Stanisław - - - 08.05.1888 - Bolesław Michał - Petronela - Bezruczkin - ch - Kazimierz Zowarowicz - Rozalia Bazewicz - żona Macieja - 79

  Urwik Anastazja - - - 21.02.1882 - Józef - Magdalena - Wałajtis - ch - Antoni Bukont - Anastazja Czesowa - - 23

  Usciłło Józef - - - 25.12.1897 - Józef - Józefa - Hajduk(Gajduk?) - ch - Andrzej Kłabis - Katarzyna Bekiszowa - żona Michała - 190

  Ustinowicz Stanisława - - - 15.05.1888 - Konstanty - Michalina - Tumulonis - ? - Karol Marszand - Wiktoria Jurewicz - panna - 80

  Uściło Stanisława - - 09.01.1899 - 17.01.1899 - Józef - Józefa - Hajduk - ch - Stanisław Baliński - Marcjanna Romaniecka - - 19

  Uścinowicz Helena - - 10.09.1898 - 15.09.1898 - Witalis Piotr - Angelika Wanda - Wróblewska - sz - Ksawery Karol Gorzuchowski - Anna Ławruszewicz - - 118

  Uścinowicz Witalis - - 1901-10-07 - 1901-10-21 - Witalis Piotr - Maria - Stempkowska - sz - Jan Kobyliński - Antonina Potapowicz - - 128

  Uzorko Maria - - 01.09.1898 - 13.09.1898 - Jakub - Tekla - Jarmołowicz - ch - Bolesław Sygnatowicz - Maria Staniszewska - - 117

  Uzorko Gertruda - - 1901-01-20 - 1901-01-21 - Jakub - Tekla - Jarmołowicz - ch - Andrzej Żukowski - Ludwika Kuncewicz - - 10

  Uzorko Tekla - - 1903-07-30 - 1903-08-24 - Jakub - Tekla - Jarmołowicz - ch - Józef Matejunas - Maria Pimpicka - żona Jerzego - 99

  Wadzińska Eleonora - - - 25.07.1893 - Władysław - Marianna - Giren - ch - Józef Birul - Elżbieta Gitling - - 125

  Wadziński Piotr - - - 01.04.1896 - Władysław - Marianna - Giren - ch - Józef Sinkiewicz - Anna Januszkiewicz - wdowa - 51

  Walentukiewicz Aleksandra Maria - - - 28.02.1878 - Jan - Adela - Michałowska - ch - Klemens Nosowicz - Wiktoria Ostrowska - - 32

  Walentukiewicz Eustachy - - - 22.04.1879 - Jan - Adela - Michalowska - ch - Kacper Wyszomirski - Joanna Chmielewska - - 53

  Walentynowicz Witold - - - 06.04.1892 - Franciszek - Stefania - Markiewicz - sz - Antoni Pierkowski - Konstancja Nowik - - 70

  Walentynowicz Marianna - - - 08.12.1892 - Piotr - Felicja - Pietkiewicz - sz - Bolesław Rusiecki - Maria Wołodkowicz - - 180

  Walentynowicz Helena - - - 06.11.1893 - Franciszek - Stefania - Markiewicz - sz - Ludwik Ostrejko - Helena Komar - - 178

  Walentynowicz Aniela - - - 01.01.1894 - Jan - Jadwiga - Józefowicz - m - Feliks Stulpin - Aniela Wojtosz - - 1

  Walentynowicz Apolonia - - - 17.03.1896 - Józef - Maria - Romanowska - ? - Ignacy Szamatowicz - Julia Dąbrowska - żona Antoniego - 39

  Walentynowicz Kazimierz - - - 16.03.1897 - Jan - Jadwiga - Józefowicz - ch - Bolesław Józefowicz - Helena Kuzborska - żona Adama - 45

  Walentynowicz Helena - - 19.07.1898 - 12.08.1898 - Józef - Maria - Romanowska - ch - Bagrad Tumanians - Malwina Kaziukajtis - - 99

  Walentynowicz Stanisław - - 07.08.1898 - 16.08.1898 - Jan - Jadwiga - Józefowicz - ch - Wiktor Józefowicz - Anna Pietkiewicz - - 101

  Walentynowicz Wacław - - 1900-12-09 - 1900-12-25 - Jan - Jadwiga - Józefowicz - ch - Stanisław Ambrożewicz - Helena Milewska - żona Antoniego - 159

  Walicki Józef - - - 04.01.1884 - Adam - Maria - Popow - sz - Władysław Fiorentini - Zofia Moll - - 2

  Waliński Dominik - - - 03.08.1879 - Antoni - Franciszka - Kozłowska - - Dominik Maczernis - Domicela Storanowa - - 98

  Walter Emilia - - 1900-08-10 - 1900-08-27 - Franciszek - Agata - Wasilewska - ch - Antoni Walter - Zofia Stankiewicz - panna - 115

  Walter Witold - - 1902-03-21 - 1902-04-21 - Franciszek - Agata - Wasilewska - ch - Kazimierz Narkowicz - Antonina Walter - panna - 61

  Waluk Józef - - 02.09.1895 - 10.09.1895 - Jan - Jadwiga - Józefowicz - ch - Wiktor Józefowicz - Honorata Urniaż - panna - 149

  Waluk Stanisław - - - 20.06.1889 - Michał - Agata - Maknis - ? - Oktawian Szarski - Maria Szarska - panna - 74

  Walukiewicz Emilia - - - 01.10.1878 - ojciec nieznany - Anna - Walukiewicz - ch - Adolf Sobolewski - Anna Andrukaitis - - 117

  Wan Teodozja Leopolda - - - 21.05.1879 - Stefan - Maria - Podzilińska - m - Friedrich Baumann - Anna Monstowiczowa - - 60

  Warkiełło Helena - - 1905-11-06 - 1905-11-14 - Feliks - Anna - Bogdanowicz z d. Szostakowska - ch - Antoni Żerwański - Aniela Zmitrowicz - - 148

  Warnas Olimpia - - - 16.10.1883 - Franciszek - Franciszka - Sarnecka - ch - Wacław Mi..ki - Anna Parczewska - - 110

  Warnas Franciszek - - - 03.11.1885 - Franciszek - Franciszka - Sarnecka - ch - Wacław Milewski - Rozalia W..kulska - - 120

  Warnas Jan - - - 11.08.1888 - Franciszek - Franciszka - Sarnacka - ch - Kajetan Konstanty Jackiewicz - Anna Kamińska - żona Michała - 112

  Warnas Leokadia - - - 06.01.1880 - Franciszek - Franciszka - Sarnacka - ch - Antoni Bienkuński - Justyna Nowicka - - 4

  Warnas Teofila - - - 22.11.1881 - Franciszek - Franciszka - Sarnacka - ch - Antoni Kamiński - Rozalia Binkińska (?) - - 124

  Wasilczyk Jadwiga - - 06.10.1894 - 23.10.1894 - Jakub - Izabela - Rodzewicz - ? - Jan Bartoszewicz - Józefa Lutyńska - - 139

  Wasilczyk Witold - - 1900-01-08 - 1900-01-16 - Jakub - Izabela - Rodzewicz - ch - Antoni Januszewski - Teresa Stasiunas - żona Jana - 6

  Wasilczyk Maria - - 1901-03-18 - 1901-04-12 - Jakub - Izabella - Rodzewicz - ? - Jan Stasiul - Agata Achramowicz - - 44

  Wasilewska Stefania - - - 09.09.1890 - Michał - Helena - Justynowicz - ch - Alfons Hajdukiewicz - Waleria Justynowicz - - 98

  Wasilewska Maria - - - 02.09.1891 - Aleksander - Dominika - Zimnicka - ? - Wincenty Ancewicz - Wincenta Wasilewska - - 107

  Wasilewska Malwina - - 23.10.1899 - 07.11.1899 - Stanisław - Augusta - Reingard - m - Kazimierz Monczuński - Zofia Czajkowska - żona Faustyna - 160

  Wasilewska Maria - - 1901-02-12 - 1901-03-01 - Franciszek - Helena - Lechowicz - m - Kazimierz Lechowicz - Apolonia Generałow - żona Jerzego - 23

  Wasilewska Zofia - - 1902-03-23 - 1902-03-31 - Franciszek - Helena - Czatszys - ch - Kazimierz Trainys - Zofia Pieroczewska - panna - 21

  Wasilewska Kazimiera - - - 01.03.1885 - Jan - Rachela - Godwod - ch - Józef Klimaszewski - Helena Rustejko - - 27-I

  Wasilewska Jadwiga - - - 21.04.1885 - Marcin - Kazimiera - Kubiecka - ch - Feliks Petranis - Weronika Jachimowicz - - 37

  Wasilewska Jadwiga - - - 11.09.1888 - Michał - Helena - Justynowicz - ch - Karol Wasilewski - Zofia Justynowicz - panna - 121

  Wasilewska Weronika - - - 04.04.1882 - Jan - Rachela - Godwod - - Ignacy Klimaszewski - Katarzyna Godwodowa - - 41

  Wasilewski Wincenty - - - 06.04.1892 - Jerzy - Teofila - Żytlińska - ch - Adam Andras - Anna Wasilewska - - 65

  Wasilewski Stanisław - - - 12.06.1896 - Wincenty - Marianna - Urbanowicz - ch - Józef Jachimowicz - Zofia Steckiewicz - panna - 88

  Wasilewski Dominik - - 05.05.1899 - 16.05.1899 - Augustyn - Weronika - Paszkiewicz - ch - Jerzy Wasilewski - Dominika Wasilewska - - 76

  Wasilewski Bolesław - - 1900-05-22 - 1900-06-04 - Aleksander - Ewa - Tarasewicz - ch - Ignacy Tarasewicz - Zofia Karnowis - żona Macieja - 79

  Wasilewski Jan - - 1901-08-06 - 1901-08-19 - Stanisław - Augusta Matylda - Ajoriska-Reingard ? - m - Faustyn Czajkowski - Petronela Jankowska - żona Aleksandra - 107

  Wasilewski Stanisław - - 1903-10-09 - 1903-10-19 - Stanisław - Augusta - Reiner (Reingard) - m - Julian Drozdowski - Maria Szyszkiewicz - żona Adama - 122

  Wasilewski Konstanty - - - 04.06.1878 - ojciec nieznany - Petronela - Wasilewska - ch - Andrzej Kieżun - Anna Matusewicz - - 79

  Wasilewski Kazimierz - - - 19.08.1879 - Rygobert - Cecylia - Judziewicz - m - Julian Pietraszkiewicz - Rozalia Silicka - - 102

  Wasilewski Władysław - - 1900-06-26 - 1900-07-09 - Józef - Ludwika - Moszkowska - ch - Ignacy Łajewski - Maria Falkowska - żona Józefa - 92

  Wasiuk Józef - - - 25.08.1886 - Józef - Helena - Derwińska - m - Bolesław Wontyński (?) - Anna Pietkiewicz - - 95

  Wasiuk Kazimiera - - 1881 - 17.01.1882 - Józef - Helena - Derwińska - m - Jan Kolenda - Franciszka Czerniawska - - 11

  Wasiukiewicz Michał - - - 12.01.1885 - Józef - Helena - Derwińska - m - Feliks (?) Kozłowski - Zofia Wołyńska - - 6

  Waskan Wiktor - - 1900-09-04 - 1900-09-17 - Maciej - Maria - Żylewicz - ch - Bolesław Skryński - Paulina Żylewicz - panna - 123

  Waskan Marian - - 1904-04-14 - 1904-05-09 - Maciej - Maria - Żylewicz - ch - Mieczysław Borkowski - Paulina Żylewicz - - 76

  Waszczun Janina - - 1903-07-24 - 1903-08-05 - ojciec nieznany - Karolina - Waszczun - ch - Wincenty Michałowski - Urszula Waszczun - żona Jana - 87

  Waszczun Bronisław - - - 18.09.1888 - Jan - Urszula - Dragun - ch - Maciej Mizinkowicz - Apolonia Łotwińska - panna - 126

  Waszkojć Stanisław - - - 05.01.1897 - Jan - Anna - Akińczo - ch - Piotr Akińczo - Anna Sinkiewicz - panna - 2

  Waśkowa Ludwika - - - 19.03.1878 - ojciec nieznany - Emilia - Waśkowa - ch - Ludwik Łukaszewicz - Anastazja Naruszewicz - - 41

  Wawrzyniec Stanisław - - - 10.05.1883 - Michał - Helena - Rutwińska - m - Kazimierz Jackiewicz - Michalina Narkiewicz - - 46

  Wawrzyniec Petronela - - - 10.08.1880 - Michał - Helena - Rutwińska - m - Antoni Sabowicz - Wincenta Łabejszo - żona Wincentego - 97

  Wawrzyniec Paulina - - - 10.08.1880 - Michał - Helena - Rutwińska - m - Paweł Kruglik - Barbara Suchocińska (?) - panna - 98

  Ważyńska Stanisława Ludwika - - - 26.02.1891 - Władysław Leon - Wanda Krystyna - (Gorska) - sz - Stanisław Cierpiński - Kazimiera Ważyńska - - 33

  Ważyński Konstanty Kazimierz - - - 29.04.1890 - Władysław Leon - Wanda Krystyna - Gorska - sz - Jerzy (?) Baltazar Bogucki - Olimpia Ważyńska - - 37

  Wąsowicz Piotr - - 1875 - 06.05.1881 - ojciec nieznany - Tekla - Wąsowicz - sz - Konstanty Kożuchowski - Pelagia Zwienicka - - 52

  Weber Jerzy Jakub - - - 28.07.1879 - Adolf - Ludwika - Barkenberg - m - Stefan Moszyński - Teresa Barkenberg - - 94

  Wejtkun Henryk - - - 18.07.1893 - Kazimierz - Genowefa - Wejalis - ? - Antoni Wiciun - Urszula Giejgał - - 123

  Wendorf Zofia Maria - - 1905-04-07 - 1905-05-04 - Oskart Zenon - Helena - Falkowska - sz - Mieczysław Bogdanowicz - Maria Wendorf - panna - 54

  Wendt Kazimiera - - - 24.02.1883 - Szymon - Weronika - Kubiecka - m - Stanisław Kapuścin - Ewa Kuleszowa - - 19

  Went Marianna - - - 20.07.1881 - Szymon - Weronika - Kubiecka - ch - Aleksander Dzimientowicz - Rachela Galijewska - - 75

  Werkowski Stanisław - - - 26.01.1892 - Józef - Rozalia - Andruszkiewicz - ? - Wacław Kanonowicz - Karolina Szablewicz - - 14

  Wersocka Anna - - - 04.05.1887 - ojciec nieznany - Maria - Wersocka - ? - Wincenty Subotowicz - Maria Podynkowska - panna - 51

  Wersowicz Konstanty - - - 02.03.1878 - Adam - Anna - Witowicz - - Ignacy Klimowicz - Teofila Kaczanowska - - 37

  Weryk Weronika - - - 14.01.1896 - Feliks - Antonina - Juchniewicz - ch - Franciszek Mieczkowski - Weronika Weryk - panna - 7

  Weryk Bronisława - - - 26.05.1896 - Adolf Ildefons - Weronika - Mieczkowska - ? - Feliks Weryk - Dominika Weryk - panna - 71

  Weryk Michał - - 08.10.1898 - 11.10.1898 - Feliks - Antonina - Juchniewicz - ch - Stanisław Mieczkowski - Dominika Weryk - - 130

  Weryk Jadwiga - - 1901-04-27 - 1901-05-13 - Feliks - Antonina - Juchniewicz - ch - Jan Januszkiewicz - Antonina Markiewicz - panna - 63

  Weryk Bronisław - - 1902-05-15 - 1902-05-21 - Jan - Domicela - Szynkowska - ch - Jan Łukszo - Karolina Weryk - panna - 74

  Weryk Stanisława - - 1904-04-18 - 1904-04-25 - Jan - Domicela - Szynkowska - ch - Adolf Szynkowski - Karolina Szymaniec - - 66

  Węcławowicz Otton Walerian - - - 30.10.1893 - Zygmunt Anastazy - Helena Kazimiera - Węcławowicz - sz - Otton Węcławowicz - Maria Pac-Pomarnacka - - 173

  Węsławski Stanisław - - - 06.10.1896 - Witold Jan Narcyz - Emilia Franciszka - Bielska - sz - Michał Węsławski - Joanna Zawadzka - żona Józefa - 146

  Wiałbut Stanisław - - 1903-05-01 - 1903-05-11 - Kazimierz - Wincenta - Bielawska - sz - Kazimierz Grawisiel (?) - Emilia Darwniak - żona Józefa - 46

  Wiałbut Wacław - - 1905-09-28 - 1905-10-16 - Kazimierz - Wincenta - Bielawska - ch - Wincenty Bielawski - Anna Krzyżewicz - - 130

  Wieczerkowski Bronisław - - - 16.12.1896 - Józef Wincenty - Stefania Maria - Wąsowicz - ch - Konstanty Woronowicz - Maksymilianna Kochanowska - żona Jana - 188

  Wieczerkowski Władysław - - 18.09.1898 - 20.09.1898 - Józef - Stefania Maria - Wąsowicz - ch - Józef Bereznowski - Felicja Wąsowicz - - 119

  Wieczerkowski Jan - - 1900-08-19 - 1900-08-29 - Józef - Stefania - Wąsowicz - ch - Adam Malko - Józefa Misewicz - żona Adama - 118

  Wiedoros Maria - - - 03.04.1886 - Konstanty - Helena - Lenczewska - ch - Benedykt Janusz - Marianna Puswaszkis - - 30

  Wiejkszan Wincenty - - - 28.01.1888 - Jan - Marianna - Bogdanowicz - ch - Piotr Misiewicz - Katarzyna Kuczyńska - - 23

  Wiejksznia Helena - - - 07.12.1885 - Jan - Maria - Bogdanowicz - ch - Tomasz Michniewicz - Helena Wicz - - 149

  Wiejkszno Józef - - - 22.01.1884 - Jan - Maria - Bogdanowicz - ch - Feliks Bernatowicz - Aniela Ciesiun - - 8

  Wiejkszno Marianna - - - 23.11.1886 - Jan - Marianna - Bogdanowicz - ? - Antoni Tumaniec - Tekla Bernatowicz - żona Feliksa - 126

  Wieliczko Wincenty - - 19.05.1894 - 22.05.1894 - Wincenty - Anna - Szatraw (?) - ch - Kazimierz Wieliczko - Helena Michnowicz - - 77

  Wieliczko Franciszek - - 20.12.1894 - 20.12.1894 - Kazimierz - Maria - Jurgiełajć - ? - Konstanty Piotrowski - Anna Tomaszewicz - - 166

  Wieliczko Antoni - - - 03.06.1897 - Kazimierz - Marianna - Jurgielanis - ? - Józef Masójć - Maria Kwiatkowska - - 102

  Wieliczko Petronela - - 29.06.1899 - 04.07.1899 - Kazimierz - Maria - Jurgielaniec - ch - Wincenty Wieliczko - Aleksandra Piotrowska - żona Marcina - 102

  Wieliczko Maria - - 1901-08-18 - 1901-08-26 - Kazimierz - Maria - Jurgielaniec - ch - Jan Orłowski - Maria Piotrowska - żona Konstantego - 109

  Wieliczko Anna - - 1903-07-18 - 1903-07-18 - ojciec nieznany - Elżbieta - Wieliczko - ch - Brak nazwiska - Antonina Prokuda - - 79

  Wieliczko Stanisław - - 1903-08-12 - 1903-08-13 - Kazimierz - Maria - Jurgielańska - ch - Stanisław Bobiatyński - Jadwiga Bobiatyńska - - 93

  Wiełłowicz Stanisław - - - 03.05.1892 - Stanisław - Antonina - Szymanowska - ? - Stanisław Wyzgo - Emilia Ławrynowicz - - 85

  Wiełłowicz Felicja - - - 19.07.1893 - Stanisław - Antonina - Szymanowska - ? - Franciszek Szumski - Józefa Tomaszewska - - 124

  Wiełłowicz Jadwiga - - 08.07.1895 - 12.07.1895 - Stanisław - Antonina - Szymanowska - ? - Józef Wieczerkowski - Izabela Sakowicz - panna - 113

  Wiełłowicz Kazimiera - - - 02.11.1897 - Stanisław - Antonina - Szymanowska - sz - Antoni Szwelnik - Rozalia Wiełłowicz - żona Aleksandra - 171

  Wiełłowicz Marianna - - - 26.11.1889 - Stanisław - Antonina - Szymanowska - ? - Aleksander Grumow - Helena Władimirowa - żona Mikołaja - 140

  Wiełłowicz (Wiłowicz) Wiktor - - 10.01.1899 - 24.01.1899 - Stanisław - Antonina - Szymanowska - sz - Karol Zaszczerzyński - Anna Szymanowska - panna - 21

  Wierchnicki Józefa - - - 17.05.1881 - Józef - Marianna - Korobcewicz - - Jan Kunicki - Helena Hajdamowicz - - 57

  Wierciński Aleksander - - - 06.01.1894 - ojciec nieznany - Ewa - Wiercińska - m - Antoni Burko - Helena Ostrowska - - 3

  Wierzbicka Wanda Erazmina - - - 09.02.1891 - Józef Michał - Maria Tekla - Trynkoska - ? - Kamil Andruszkiewicz - Stanisława Kudrewicz - - 18

  Wierzbicki Olgierd Antoni - - - 09.02.1891 - Józef Michał - Maria Tekla - Trynkoska - ? - Mikołaj Trynkoski - Anna Pawłowska - - 19

  Wierzbicki Władysław - - - 14.04.1897 - Józef - Marianna - Rządowska - ch - Stanisław Grygorowicz - Janina Bobicz (?) - panna - 58

  Wierzbicki Józef - - 1902-02-01 - 1902-02-03 - Józef - Urszula - Krukowska - ch - Ignacy Dzimidowicz - Kazimiera Jurkiewicz - - 36

  Wierzbicki Jan - - 1905-01-22 - 1905-01-30 - Józef - Urszula - Krukowska - ch - Wincenty Sudejkis - Zofia Łatukas - - 13

  Wierzbowicz Zygmunta - - - 10.05.1885 - Franciszek - Ludwika - Bujwid - m - ks. Józef Malicewicz(?) - M. Bujwid - - 46

  Wierzbowicz Franciszek - - - 23.07.1886 - Franciszek - Ludwika - Bujwid - m - Bonifacy Ingielewicz - Ludwika Wilczyńska - - 84

  Wierzbowicz Henryk - - - 19.01.1888 - Franciszek - Michalina - Kumpikiewicz - m - Justyn Dabkiewicz - Maria Bankleben - - 19

  Wierzbowicz Kazimiera - - - 15.04.1881 - Franciszek - Ludwika - Bujwid - m - Władysław Bujwid - Kazimiera Sawicka - - 45

  Wierzbowicz Stefan Władysław - - - 26.09.1882 - Franciszek - Ludwika - Bujwid - m - Kazimierz Siwicki - Michalina Richter - - 112

  Wierzbowicz Seweryna - - - 01.02.1878 - Franciszek - Ludwika - Bujwid - m - Ferdynand Lachowicz - Anna Bujwid - - 18

  Wierzchnicki Ludwik - - 1902-07-10 - 1902-07-10 - Stanisław - Joanna - Saplewicz - m - Marcin Gulbicki - Anna Pawłowska - - 95-bis

  Więcewicz Helena - - 1901-02-01 - 1901-02-04 - Klemens - Maria - Miedzińska - sz - Adolf Więcewicz - Helena Miedzińska - żona Aleksandra - 17

  Więckowicz Bronisława - - - 17.09.1891 - Ksawery - Helena - Estko - sz - Marceli Michniewicz - Teresa Radzewicz - - 116

  Więckowicz Tekla - - - 23.01.1894 - Ksawery - Helena - Estko - sz - Józef Kozłowski - Gryzelda Juchniewicz - - 14

  Więckowicz Konstancja - - - 16.03.1887 - Ksawery - Helena - Estko - sz - Andrzej Walentynowicz - Antonina Przyjemska - - 34

  Więckowicz Maria - - - 10.04.1889 - Ksawery - Helena - Estko - sz - Jan Małachowski - Paulina Kulbowska - - 44

  Wiktous Bolesław - - - 11.08.1887 - Józef - Maria - Augustowska - m - Jan Dorniak - Anna Iwanowska - żona Karola - 87

  Wiktoust Norbert - - - 26.06.1886 - Józef - Maria - Augustowska - m - Piotr Trościanko - Konstancja Bogorzel - - 73

  Wiktoust Otton - - - 13.04.1881 - Józef - Maria - Augustowska - ch - Jan Biełous - Alberta Nowicka - - 43

  Wiktoust Bronisława - - - 15.10.1878 - Józef - Maria - Augustowska - ch - Zygmunt Michniewicz - Wincenta Augustowska - - 122

  Wiktoust Józef - - - 03.10.1879 - Józef - Maria - Augustowska - ch - Konstanty Tukałło - Weronika Sukiennikowa - - 119

  Wilczyńska Maria - - - 11.08.1891 - Józef - Petronela - Jatecka - m - Adam Jasiulaniec - Izabela Grygorowicz - - 99

  Wilczyńska Zofia - - 03.10.1894 - 13.11.1894 - Wojciech - Ludwika - Judycka - m - Piotr Kodź - Antonina Mackiewicz - - 156

  Wilczyńska Teresa - - - 06.11.1883 - Józef - Petronela - Łatecka - m - Alfis Orzechowski - Maria Bogdanowicz - - 116

  Wilczyńska Katarzyna - - - 24.11.1885 - Józef - Petronela - Łatecka - m - Józef Stroczkowski - Maria Żurawska - - 143

  Wilczyńska Bronisława - - - 04.07.1889 - Adalbert - Ludwika - Judycka - m - Dominik Łapa - Maria Raduszkiewicz - - 78

  Wilczyńska Ewa - - - 20.12.1889 - Józef - Petronela - Łatecka - m - Kazimierz Kiełbowski - Józefa Józefowicz - wdowa - 149

  Wilczyńska Anna Aniela - - - 09.08.1881 - Jan Piotr - Aniela - Gzoska (?) - m - Piotr Stankiewicz - Albertyna Zawadzka - - 82

  Wilczyńska Maria - - - 08.09.1881 - Wojciech - Julia - Pietkiewicz - m - Wincenty Balcewicz - Katarzyna Bortkiewicz - - 92

  Wilczyński Ignacy - - - 09.02.1888 - Józef - Petronela - Latecka - m - Jan Wilczyński - Elżbieta Szukszto - żona Leona - 29

  Wilczyński Piotr Kazimierz - - - 17.08.1880 - Wojciech - Julia - Pietkiewicz - m - Juliusz Pawłowski - Julia Gorecka - - 102

  Wilczyński Tadeusz - - - 17.10.1881 - Józef - Petronela - Latecka - m - Antoni Wierzbicki - Maria Zacharewicz - - 106

  Wilczyński Stanisław - - - 14.03.1877 - Wojciech - Julia - Pietkiewicz - poddani austriaccy - Michał Ciechanowicz - Julia Gorecka - - 39

  Wilczyński Wacław - - - 18.06.1878 - Wojciech - Julia - Pietkiewicz - m - Julian Pawłowski - Julia Gorecka - - 84

  Wilczyński Józef - - - 08.07.1879 - Józef - Petronela - Łatecka - m - Kazimierz Żorawowicz - Anna Wierzbicka - - 84

  Wiliamowicz Julia - - - 11.07.1882 - Jan - Weronika - Grochowska - m - Piotr Sawicki - Marianna Zalewska - - 80

  Wilkaniec Jan - - 1904-08-20 - 1904-09-08 - ojciec nieznany - Karolina - Wilkaniec - ch - Aleksander Makutunowicz - Konstancja Janowicz - panna - 124

  Wilkaniec Bronisław - - - 27.05.1884 - Feliks - Emilia - Łokucijewska - sz - Feliks Dowlański - Elżbieta Jerozolimska - - 56

  Wilkaniec Zofia - - - 22.12.1886 - Klemens - Stanisława - Downarowicz - sz - Adam Sieklicki - Józefa Talewicz (?) - - 140

  Wilkaniec Karolina - - - 21.11.1882 - ojciec nieznany - Ewa - Wilkańcowa - m - Jerzy Romanowski - Anna Zahorska - - 138

  Wilkelis Antoni - - 03.04.1895 - 12.04.1895 - ojciec nieznany - Rozalia - Wilkelis - ch - Adam Urbanowicz - Tekla Chodkiewicz - żona Adama - 56

  Wilkicka Anna - - 05.02.1899 - 05.02.1899 - Adam - Helena - Ratowt - ch - Jan Gryć - Michalina Łabonowska - panna - 28

  Wilkicka Helena - - 1900-07-29 - 1900-08-06 - Adam - Helena - Deczko - ch - Antoni Wilkicki - Marianna Audorowicz - żona Józefa - 102

  Wilkicki Józef - - 05.06.1895 - 11.06.1895 - Adam - Helena - Ratowt - ch - Bronisław Muraszko - Róża Stefanowicz - panna - 102

  Wilkicki Jan - - 05.02.1899 - 05.02.1899 - Adam - Helena - Ratowt - ch - Jan Hajdamowicz - Marianna Odorowicz - żona Józefa - 27

  Wilkiewicz Eleonora - - 28.06.1898 - 05.07.1898 - Antoni - Filomena - Gintowt - ch - Konstanty Kurszis - Eleonora Kolago - - 82

  Wilkińć Weronika - - 1901-03-23 - 1901-04-08 - ojciec nieznany - Karolina - Wilkińć - ? - Feliks Pietrowski - Anastazja Zinkiewicz - wdowa - 58

  Wilkowska Marianna - - - 20.09.1892 - ojciec nieznany - Urszula - Wilkowska - ch - Ludwik Jagielewicz - Maria Guniewicz - - 135

  Wiłłowicz Stanisława - - - 28.01.1896 - Modest - Konstancja - Rudzianiec - sz - Kazimierz Rudzianiec - Antonina Wiłłowicz - żona Stanisława - 13

  Wiłłowicz Janina - - 1901-09-24 - 1901-10-21 - Modest-Leopold - Konstancja - Rudzianis - sz - Aleksander Żukowski - Anna Rudzianis - - 135

  Wiłłowicz Witold - - 1905-03-14 - 1905-04-18 - Modest - Konstancja - Rudis - sz - Stanisław Rozgajłło - Zofia Ałfiorow - - 45

  Wiłłowicz (Valavicius) Michał - - 06.04.1898 - 08.04.1898 - Modest - Konstancja - Rudzianiec - sz - Aleksander Łukaszewicz - Anna Szymanowska - panna - 47

  Wiłowicz Wincenty - - 24.07.1895 - 06.08.1895 - Jerzy - Tekla - Czerniawska - m - Michał Kamiński - Paulina Okuniewicz - żona Józefa - 131

  Wiłowicz Jadwiga - - - 24.11.1896 - Jerzy - Tekla - Czerniawska - m - Franciszek Brażycki - Rozalia Oszako - żona Józefa - 176

  Wiłowicz Leokadia - - 05.12.1898 - 10.12.1898 - Jerzy - Tekla - Czerniawska - m - Ignacy Utarowicz - Aniela Kondratowicz - wdowa - 167

  Wiłowicz Helena - - 1904-12-24 - 1905-01-09 - Jerzy - Maria - Tworun - m - Mikołaj Minarski - Ludmiła Sinicka - panna - 4

  Wiłowski Edward - - 1901-08-05 - 1901-08-12 - Jerzy - Tekla - Czerniawska - m - Wincenty Rogowicz - Malwina Turewicz - żona Jana - 105

  Wimunć Stanisław - - - 01.11.1889 - Jerzy - Marcela - Czerniawska - ch - Wasyl Grabowski - Felicja Żukowska - - 129

  Wimunt Jadwiga - - - 29.11.1892 - Jerzy - Marianna - Czarniawska - ch - Michał Suchecki - Aniela Gieczewska - - 169

  Wincewicz Jadwiga - - - 15.12.1885 - Antoni - Helena - brak danych - ? - Julian Lemieszewski - Marianna Lewicka - - 151

  Winckiewicz Kazimierz - - - 01.07.1884 - Józef - Julia - Koniuszewska - m - Kazimierz Koniuszewicz - Wiktoria Malewska - - 71 i str.28

  Winckiewicz Rafał - - - 10.09.1882 - Jan - Helena - Walentynowicz - - Wincenty Łukaszewicz - Petronela Wojtkiewicz - - 104

  Winiarski Bolesław - - - 18.09.1885 - Ignacy - Anna - Łapińska - ? - Sergiusz Borys - Marianna Krukowska - - 104

  Winik Edmund - - - 20.12.1887 - ojciec nieznany - Marianna - Winik - ch - Józef Gajdul - Anna Grygorowicz - żona Adama - 149

  Winober Stanisław - - - 23.05.1882 - Narcyz Adolf - Teodozja - Łobanowska - sz - Juliusz Łobanowski - Maria Górska - - 71

  Winober Bronisława Aurelia - - - 21.11.1877 - Adolf - Teodozja - Łobanowska - sz - Karol Klimowicz - Scholastyka Pierzanowska - - 136

  Wirpszo Aleksander - - 1903-02-04 - 1903-02-16 - Ignacy - Maria Anna - Drozdowska - sz - Ferdynand Tysser - Maria Pio - - 16

  Wirpszo Ignacy - - 1904-07-18 - 1904-10-31 - Ignacy - Maria Anna - Drozdowska - sz - Adam Bejnarowicz - Dominika Drozdowska - - 150

  Wirpszo Aniela - - - 02.12.1885 - Jerzy - Anna - Czerwińska - m - Wincenty Małachowski - Petronela Szwajkowska - - 147

  Wirpszo Wiktor - - - 25.09.1888 - Jerzy - Anna - Czerwińska - m - Jan Daniszewski - Aleksandra Puzyrewska - wdowa - 128

  Wiszniewska Helena - - 1905-03-15 - 1905-05-21 - Julian - Helena - Leganowicz - sz - Aleksander Masewicz - Tekla Kapuścińska - - 63

  Wiszniewski Wacław - - - 15.07.1884 - Michał - Anna - Januszkiewicz - m - Stefan Lidzkiewicz - Antonina Janowska - - 77

  Wiszniewski Jan - - - 27.03.1877 - ojciec nieznany - Anna - Wiszniewska - ch - Igor Tomkiewicz - Katarzyna Bułanówna - - 32

  Wiszniewski-Szmilgin Emilia - - - 16.05.1893 - Jan - Józefa - Wiszniewska - ? - Wiktor Wiszniewski - Ewa Bielawska - - 87

  Witkiewicz Franciszek - - - 16.01.1894 - Franciszek - Teresa - Frelich - ch - Franciszek Miodkowski - Rozalia Radziszewicz - - 7

  Witkiewicz Waleria - - 1903-05-01 - 1903-05-20 - Hilary Paweł - Barbara - Mejżelis - sz - Wiktor Józefowicz - Katarzyna Mejżelis - - 47

  Witkowska Jadwiga - - 29.09.1895 - 15.10.1895 - Piotr - Marianna - Barbarowicz - ch - Piotr Zinkiewicz - Petronela Jankowska - żona Michała - 169

  Witkowska Stefania - - 1900-04-11 - 1900-04-11 - Piotr - Maria - Barbarowicz - ch - Franciszek Barbarowicz - Ewa Barbarowicz - żona Bartłomieja - 60

  Witkowska Maria - - - 17.05.1888 - Józef - Julia - Rokitnicka - ? - Adam Sołtanowicz - Kazimiera Stasiewicz - - 83

  Witkowska Wiktoria - - - 27.02.1877 - ojciec nieznany - Wincenta - Witkowska - ch - Adolf Sperski - Julia Malinowska - - 23

  Witkowski Piotr - - - 26.06.1893 - Piotr - Marianna - Barbarowicz - ch - Bartłomiej Barbarowicz - Maria Makarewicz - - 100

  Witkowski Józef - - 1903-11-17 - 1903-11-23 - Józef - Michalina - Brazulewicz - ch - Adam Brazulewicz - Józefa Brazulewicz - - 136

  Witulska Antonina - - - 08.03.1892 - Konrad - Zofia - Brzezińska - m - Walerian Rewiński - Józefa Grzybowska - - 46

  Witulska Helena - - - 20.02.1894 - Konrad - Zofia - Brzezińska - sz - Adam Dutkiewicz - Józefa Miłasz - - 23

  Witulski Michał - - - 20.01.1890 - Konrad - Zofia - Brzezińska - ch - Zygmunt Mickiewicz - Maria Brzezińska - panna - 7

  Witulski Franciszek - - 30.03.1899 - 18.04.1899 - Konrad - Zofia - Brzezińska - ch - Jan Debis - Aleksandra Stankiewicz - - 57

  Witulski Karol - - - 17.01.1888 - Konrad - Zofia - Brzezińska - ch - Aleksander Andrukonis - Maria Brzezińska - panna - 15

  Wnukiewicz Felicja - - - 07.02.1893 - Stanisław - Rozalia - Prokopowicz - ch - Andrzej Brysławski - Urszula Pietkiewicz - - 30

  Wnukiewicz Antoni - - 21.11.1894 - 27.11.1894 - Stanisław - Rozalia - Prokopowicz - ? - Józef Sierko - Katarzyna Sylwanik - - 159

  Wnukiewicz Józef - - - 11.05.1897 - Stanisław - Rozalia - Prokopowicz - ch - Aleksander Nowogrodzki - Stefania Żyłuk - żona Bolesława - 81

  Wojciatowicz Wiktor - - - 10.08.1881 - Gabriel - Aniela - Walentynowicz - - Adam Gosztowt - Magdalena Walentynowicz - - 83

  Wojciechowicz Jakub - - - 27.12.1884 - Jakub - Anastazja - Jakutowicz - m - Stefan Wołejko - Rozalia Zakrzewska - - 130

  Wojciechowicz Maria - - - 09.02.1886 - Jakub - Agata - Sinkiewicz - m - Michał Zajankiewicz - Zofia Taraszkiewicz - - 14

  Wojciechowicz Anna - - - 12.04.1887 - Jakub - Agata - Sinkiewicz - m - Wincenty Taraszkiewicz - Ludwika Dejwo - żona Józefa - 43

  Wojciechowicz Marianna - - - 24.11.1888 - Jakub - Agata - Sinkiewicz - m - Józef Brejwo - Teresa Malewicz - żona Stefana - 151

  Wojciechowicz Helena - - - 07.11.1881 - Antoni - Petronela - Brejwo - m - Jan Brejwo - Emilia Kubicka - - 118

  Wojciechowska Elżbieta - - 04.06.1899 - 20.06.1899 - Władysław - Weronika - Koźman vel Kuźmin - ch - Michał Bejnarowicz - Wiktoria Narwojsz - panna - 90

  Wojciechowska Anna - - 1901-06-07 - 1901-06-17 - Władysław - Weronika - Koźmian - ch - Antoni Kulwiński - Urszula Żeteń - panna - 79

  Wojciechowski Józef - - 1903-09-26 - 1903-10-26 - Władysław - Weronika - Koźmian - ch - Jan Kren - Tekla Wysocka - - 128

  Wojciechowski Jan - - - 20.11.1883 - Antoni - Domicela - Bal... - ch - Adam Pieślak - Anna Bogdan - żona Antoniego - 119

  Wojewódzka Jadwiga - - - 30.07.1896 - Piotr Ignacy - Julia - Goroszewicz - sz - Jan Gurczyn - Adela Gurczyn - żona Onufrego - 117

  Wojewódzka Ewa - - - 29.07.1882 - Michał - Petronela - Misolówna - ch - Feliks Ganiewski - Katarzyna Kwiatkowska - - 91

  Wojewódzki Michał - - - 18.04.1886 - Michał - Petronela - Misiul - ch - Feliks Golsiewski - Katarzyna Kwiatkowska - - 40

  Wojnicka Helena - - - 02.05.1892 - Michał - Rozalia - Marciszewska - m - Julian Mackiewicz - Helena Pieczegańska - - 84

  Wojnicka Wiktoria - - - 01.12.1896 - Michał - Rozalia - Marciszewska - m - Antoni Sawko - Teofila Biegańska - panna - 178

  Wojnicki Piotr - - - 26.12.1892 - Piotr - Jadwiga - Łapińska - m - Jan Meier - Felicja Chraszczewska - - 193

  Wojnicki Władysław - - - 30.12.1893 - Stanisław - Gertruda - Nowicka - m - Michał Wojnicki - Anna Lebiedzińska - - 207

  Wojnicki Eugeniusz - - 1902-02-10 - 1902-02-10 - Paweł Leon - Anna - Budrewicz - m z Warszawy - Jan Miszkuro - Maria Narkiewicz - - 42

  Wojnicz Stanisław - - 02.04.1894 - 03.05.1894 - Józef Herkulan - Teofila - Pietrusiewicz - sz - Władysław Gumowski - Melania Pietrusiewicz - - 70

  Wojnicz Antoni - - 29.06.1898 - 06.07.1898 - Jakub - Zofia - Sokołowska - m - Aleksander Najdenok - Maria Żwirełło - - 84

  Wojnicz Kazimierz - - 1903-05-31 - 1903-06-08 - Adam - Julia - Minkowska - ch - Kazimierz Kruszyński - Melania Pażusińska - - 58

  Wojnicz Anna - - - 27.11.1883 - Antoni - Antonina - Bielkiewicz - ? - Mikołaj Naumowicz - Katarzyna Branicka - - 123

  Wojnicz Jan - - - 02.12.1886 - Jakub - Zofia - Sokołowska - m - Józef Iwaszkiewicz - Antonina Sokołowska - żona Wincentego - 131

  Wojnicz Józef - - - 26.09.1888 - Józef Herkulan - Teofila - Pietrusiewicz - sz - Ludwik Pietrusiewicz - Zofia Bańkowska - - 130

  Wojnicz Jan - - - 27.11.1888 - Wincenty - Maria - Bykowska - m - Jan Połubiński - Petronela Dajnowicz - panna - 152

  Wojnicz Konstancja - - - 28.02.1880 - Antoni - Antonina - Bielkiewicz - - Antoni Brzozowski - Anna Szołkowska - - 26

  Wojnicz Helena - - - 28.09.1880 - Jan - Paulina - Pietrusewicz - m - Klemens Jankowski - Helena Gejdałowicz - - 119

  Wojnicz Piotr - - - 08.02.1882 - Antoni - Antonina - Bielkiewicz - ch - Bronisław Wróblewski - Alina Strauss - - 16

  Wojnicz Jan - - - 09.10.1877 - Antoni - Antonina - Bielkiewicz - - Feliks Markiewicz - Malwina Stankiewicz - - 119

  Wojniusz Jadwiga - - 1901-12-08 - 1901-12-26 - Jerzy - Waleria - Narkiewicz - m - Wincenty Jackiewicz - Anna Jackiewicz - - 164

  Wojskiewicz Witold - - - 28.07.1896 - Jakub - Antonina - Wołkowicz - ? - Adam Bałandynowicz - Anna Rolicz - żona Piotra - 114

  Wojskiewicz Zofia - - 12.01.1899 - 13.01.1899 - Jakub - Antonina - Wołkowicz - ch - Feliks Kozłowski - Karolina Mączyńska - żona Kazimierza - 12

  Wojskiewicz Alfons - - 1900-11-17 - 1900-12-03 - Jakub - Antonina - Wołkowicz - ch - Ignacy Wojskiewicz - Joanna Białogrzyw - - 151

  Wojskiewicz Jadwiga - - 1904-05-30 - 1904-06-20 - Jakub - Antonina - Wołkowicz - ch - Władysław Bastowski - Justyna Bałandowicz - - 92

  Wojtiekun Piotr - - - 05.05.1896 - Kazimierz - Genowefa - Wejalis - ? - Feliks Korsak - Aniela Komarowska - panna - 64

  Wojtkiewicz Adam - - - 16.03.1892 - Franciszek - Łucja - Frejlich - ? - Adam Frejlich - Petronela Jeleńska - - 57

  Wojtkiewicz Bronisława - - 31.10.1894 - 31.10.1894 - Franciszek - Józefa - Łuszczyńska - ? - Adam Szymul - Konstancja Łuszczyńska - - 138

  Wojtkiewicz Jan - - - 08.12.1896 - Franciszek - Łucja - Frejlich - ? - Franciszek Mitkowski - Urszula Sinkiewicz - żona Jana - 183

  Wojtkiewicz Stefania - - - 14.04.1897 - Ksawery - Anna - Radzwił - ? - Józef Markowski - Eleonora Wojtkiewicz - panna - 60

  Wojtkiewicz Stanisław - - 16.08.1899 - 20.09.1899 - Stanisław - Julia - Siemaszko - m - Cyprian Zawistowski - Anna Zaniewska - panna - 135

  Wojtkiewicz Wacław - - 1906-01-16 - 1906-01-16 - Ludwik - Kazimiera - Went - ch - Zygmunt Baranowski - Bronisława Wojtkiewicz - - 12

  Wojtkiewicz Józefa - - - 07.07.1885 - Wincenty - Katarzyna - Wysocka - m - Michał Zawistowski - Józefa Jankowska - - 69

  Wojtkiewicz Helena - - - 25.12.1886 - Józef - Urszula - Surbutowicz (Subotowicz) - m - Józef Sobolewski - Józefa Danowska - - 144

  Wojtkiewicz Maria - - - 18.08.1887 - Antoni - Józefa - Anc - m - Mateusz Swirski - Wiktoria Runnicka - żona Jana - 91

  Wojtkiewicz Józef - - - 12.03.1889 - Franciszek - Łucja - Frejlich - ? - Justyn Martinelis - Wiktoria Kresło - panna - 26

  Wojtkiewicz Zofia - - - 25.03.1889 - Mieczysław - Helena - Wysocka - sz - Piotr Zmysłow - Helena Bortkiewicz - - 34

  Wojtkiewicz Stanisław - - - 20.07.1880 - Antoni - Józefa - Ańcówna - m - Jan Drobniak - Aniela Ańcowa - żona Stanisława - 91

  Wojtkiewicz Maria - - - 23.12.1880 - Mieczysław - Helena - Wysocka - sz - Julian Sulczycki - Julia Wilem... - - 146

  Wojtkiewicz Jadwiga - - 1881 - 17.01.1882 - Mieczysław - Helena - Wysocka - sz - Julian Sulżycki - Julia Wilczyńska - - 6

  Wojtkiewicz Adam - - - 17.01.1882 - Wincenty - Katarzyna - Wysocka - m - Piotr Łukaszewicz - Łucja Szwedowicz - - 7

  Wojtkiewicz Anna - - - 17.01.1882 - Wincenty - Katarzyna - Wysocka - m - Wincenty Wysocki - Anna Łukaszewicz - - 8

  Wojtkiewicz Julian - - - 06.02.1877 - Adam - Petronela - Sarnacka - m - Antoni Ruchla - Emilia Lubieńska - - 14

  Wojtkiewicz Henryk - - - 16.07.1878 - Mieczysław - Helena - Wysocka - sz - Konstanty Trocki - Katarzyna Bortkiewicz - - 95

  Wojtkiewicz Stanisław - - - 29.07.1879 - Adam - Petronela - Sarnicka - m - Franciszek Wernes - Leokadia Skindzierska - - 93

  Wojtkun Helena - - 17.03.1895 - 19.03.1895 - Kazimierz - Genowefa - Wiejewska - ? - Wincenty Wróblewski - Helena Wojtkun - żona Wincentego - 37

  Wojtkuńska Jadwiga - - 28.03.1894 - 18.04.1894 - Ignacy - Maria - Kotkowska - ch - Piotr Gulbicz - Anna Badak - - 60

  Wojtkuńska Weronika - - - 31.03.1896 - Ignacy - Maria - Kotkowska - ? - Benedykt Miłaszewicz - Tekla Kotkowska - panna - 48

  Wojtkuński Józef - - - 11.05.1897 - Ignacy - Maria - Kotkowska - ch - Stanisław Szwedowicz - Idalia Dowlat (?) - panna - 80

  Wolfowicz Anna (Lea) - - - 20.12.1892 - Wulf - Dwiera - brak nazwiska - m - Józef Rogowski - Sabina Zambrzycka - - 199

  Woliński Kazimierz - - - 27.12.1877 - Antoni - Franciszka - Kozłowska - - Konstanty Hajdamowicz - Helena Maczanisowa - - 148

  Wolski Konstanty - - - 23.04.1891 - Władysław - Emilia - Oleszkiewicz - ? - Aleksander Kutorg - Aleksandra Szemielewska - - 57

  Wołczecki Stanisław - - 21.07.1898 - 31.07.1898 - Antoni - Zofia - Niewiadomska - m - Franciszek Antoniewicz - Karolina Klimaszewska - - 92

  Wołejko Zofia - - - 20.05.1892 - Ignacy - Franciszka - Wawierowska - ch - Walenty Czułakij (?) - Stanisława Ostachiewicz - - 87

  Wołejko Ignacy - - - 21.03.1896 - Ignacy - Franciszka - Wawierowska - ch - Nikodem Waweris - Anna Stempkowska - żona Adama - 41

  Wołejko Ludwik - - 14.06.1898 - 21.06.1898 - Ignacy - Franciszka - Wowierowska - ch - Bronisław Gauryłkiewicz - Józefa Krzycka - - 68

  Wołejko Tekla - - 1901-01-26 - 1901-01-28 - Ignacy - Franciszka - Wowierowska - ? - Stanisław Charewicz - Zofia Niewiadomska - panna - 15

  Wołejko Maria - - 1904-08-17 - 1904-08-22 - Ignacy - Franciszka - Wowierowska - ch - Jan Wowierowski - Anna Kajeszecka (?) - wdowa - 117

  Wołejko Antoni - - - 29.10.1889 - Ignacy - Franciszka - Wowierowska - ch - Antoni Marcinkiewicz - Anna Kostecka - - 127

  Wołejszo Izydor - - - 22.04.1891 - Mateusz - Rozalia - Karmazyn - ch - Kazimierz Baranowski - Apolonia Dobrowolska - - 55

  Wołejszo Józef - - 19.01.1898 - 01.02.1898 - Jan - Dominika - Mazurkiewicz - ch - Wincenty Filipowicz - Konstancja Kotłowska - żona Stanisława - 18

  Wołejszo Franciszka - - 07.07.1899 - 18.07.1899 - Jan - Dominika - Mazurkiewicz - ch - Jan Mazurkiewicz - Antonina Rutkowska - - 110

  Wołejszo Wacław - - 1904-01-02 - 1904-01-14 - Józef - Stanisława - Stech - ch - Adolf Szynkowski - Wiktoria Poskoczymo - - 6

  Wołejszo Julian - - 1904-05-21 - 1904-05-23 - Józef - Kazimiera - Szpakowska - sz - Władysław Wołejszo - Petronela Wiszniewska - - 84

  Wołejszo Alfons - - 1905-06-15 - 1905-06-26 - Józef - Eleonora - Wojtkiewicz - ch - Kazimierz Radzewicz - Anna Puncewicz - panna - 88

  Wołk Edward - - - 28.01.1896 - Jan - Józefa - Narkiewicz - ch - Wincenty Apanasowicz - Franciszka Rolicz - żona Adama - 15

  Wołk Romuald - - - 28.12.1897 - Jan - Józefa - Narkiewicz - ch - Kazimierz Szyłogalis - Malwina Łabecka - panna - 198

  Wołk Janina - - 01.07.1899 - 11.07.1899 - Jan - Józefa - Narkiewicz - ch - Konstanty Rekść - Maria Fronckiewicz - panna - 106

  Wołkowicz Maria - - - 09.02.1892 - Jan - Franciszka - Borejko - ch - Antoni Janowicz - Antonina Kierzówna - - 24

  Wołkowicz Władysław - - 18.08.1894 - 28.08.1894 - Jan - Franciszka - Borejko - m - Augustyn Borejko - Anastazja Stanulewicz - - 114

  Wołkowicz Kazimierz - - - 15.12.1896 - Jan - Franciszka - Borejko - m - Józef Borejko - Teofila Kamińska - panna - 187

  Wołkowicz Helena - - 19.12.1899 - 26.12.1899 - Jan - Franciszka - Borejko - m - Antoni Borejko - Tekla Markiewicz - panna - 186

  Wołkowicz Stanisław - - 1905-11-29 - 1905-12-01 - Jan - Franciszka - Borejko - m - Stanisław Wołkowicz - Salomea Paszkowska - - 155

  Wołkowska Helena - - 1900-02-10 - 1900-02-13 - Józef - Józefa - Bukiel - ch - Stanisław Wasilewski - Helena Drozdowska - żona Juliana - 22

  Wołodko Stefania - - 1904-03-22 - 1904-04-05 - Józef - Monika - Kozak - m - Wincenty Sadowski - Maria Swirska - - 60

  Wołodko Zofia - - 1879 - 15.11.1885 - Kazimierz - Ludwika - Mieczkowska - m - Jan Karolewicz-Jucewicz - Olimpia Gryncewicz - - 130

  Wołodkowicz Maria Elżbieta - - - 29.01.1892 - Józef Gabriel Joachim - Lucja Placyda - Tukałło - sz - Ignacy Tukałło - Zuzanna Tukałło - - 16

  Wołodkowicz Ignacy - - - 02.07.1884 - Ignacy - Ewa - (Dubiczanko?) brak danych - ? - Klemens Żynkiewicz - Julia Jaryczowa - - 72

  Wołodkowicz Józef Jakub - - - 01.10.1889 - Józef Gabriel Joachim - Łucja - Tukałło - sz - Kazimierz Okuszko - Maria Wołodkowicz - - 119

  Wołodkowicz Jadwiga - - - 31.10.1882 - Ignacy - Ewa - Dubicka - - Wincenty Songin - Jadwiga Jackiewicz - - 128

  Wołosewicz Michał - - - 26.12.1889 - Michał - Stefania - Stacewicz - ch - Ignacy Lebejko - Zofia Skaczkowska - panna - 152

  Wołoszyn Michalina - - - 14.01.1896 - Aleksander - Stefania - Żygalewicz - ch - Michał Żygalewicz - Ewa Dzikowicz - żona Marcina - 5

  Wołotkiewicz Kazimierz - - 1902-02-24 - 1902-03-25 - Józef - Marianna - Pietkiewicz - ch - Wincenty Sokołowski - Marianna Maselnicka - panna - 13

  Wołyńska Jadwiga - - 1902-02-08 - 1902-02-10 - Michał - Marianna - Plawgo - ch - Michał Łapienko - Adolfa Jacewicz - - 41

  Woroniecka Teresa - - - 26.12.1890 - Adam - Jadwiga - Masiewicz - ch - Adam Wereszko - Helena Mosewicz - - 146

  Woroniecka Józefa - - - 06.01.1888 - Józef - Joanna - Zinkiewicz - m - Piotr Zienkowicz - Maria Zienkowicz - - 7

  Woroniecki Pantaleon - - - 21.02.1893 - Adam - Jadwiga - Masiewicz - ch - Adam Wereszko - Helena Ruris - - 40

  Woronowicz Michał - - - 07.10.1893 - Konstanty - Anna - Wolfowicz - ch - Konstanty Zołotucha - Justyna Jasińska - - 164

  Woronowicz Edward - - 13.10.1895 - 25.10.1895 - Konstanty - Anna - Wolfowicz - ch - Jan Balin - Malwina Sawko - żona Antoniego - 177

  Woronowicz Maria - - - 23.12.1896 - Konstanty - Anna - Wolfowicz - ch - Jan Balin - Joanna Statkiewicz - żona Józefa - 189

  Woronowicz Bolesław - - 07.03.1899 - 21.03.1899 - Konstanty - Anna - Wolfowicz - ch - Władysław Moczulski - Konstancja Fedorowicz - - 47

  Woronowicz Karol - - - 14.06.1888 - Antoni - Jadwiga - Szostak - ch - Kazimierz Szlachtowicz - Anna Szostak - - 94

  Woronowicz Wiktor - - - 24.07.1889 - Antoni - Jadwiga - Szostak - ch - Józef Andrełowicz - Anna Szostak - - 89

  Woronowicz Franciszek - - - 10.10.1882 - Antoni - Rozalia - Gordarewicz - ch - Adam Janonis - Maria Brzeska - - 119

  Woronowicz Adam - - - 12.06.1877 - Adam - Rozalia - Gajdarowicz - - Adam Wojtkiewicz - Karolina Stankiewicz - - 77

  Wróblewska Bronisława - - 18.11.1895 - 19.11.1895 - Adam - Petronela - Niekludo - ? - Leonard Korkuć - Józefa Zawadzka - wdowa - 194

  Wróblewska Genowefa - - 1903-05-29 - 1903-06-01 - Szymon - Józefa - Andzielewicz - ch - Jan Szestowicz - Emilia Andzielewicz - panna - 54

  Wróblewska Helena - - - 06.06.1883 - Adam - Petronela - Niechludo - ? - Wincenty Klonowski - Agata Bujnicka - - 57

  Wróblewska Petronela - - - 01.07.1882 - Adam - Petronela - Kozłowska - - Konstanty Stankiewicz - Aniela Gołębiowska - - 77

  Wróblewska Ewa - - - 28.03.1877 - Adam - Petronela - Niekludo - - Michał Żukowski - Karolina Wasilewska - - 34

  Wróblewski Adam - - - 29.11.1892 - Aleksander - Józefa - Ruszczyc - m - Feliks Rakowski - Barbara Gipielewicz - - 171

  Wróblewski Aleksander - - - 10.06.1885 - Adam - Petronela - Niechludo - ? - Wincenty Szostik - Rozalia Siemaszko - - 55

  Wróblewski Karol - - - 25.12.1878 - Władysław - Augusta - Schingel - m - Rudolf Korsak - Marianna Nowicka - - 146

  Wyganowska Katulina Marianna - - - 27.02.1878 - Adam - Marianna - Oszmiańska - ch - Zygmunt Stankiewicz - Ludwika Sawicka - - 36

  Wysocka Marianna - - - 07.10.1897 - Bartłomiej - Urszula - Gasewicz - ch - Antoni Sinkiewicz - Dorota Wysocka - panna - 158

  Wysocka Katarzyna - - - 14.10.1884 - Aleksander - Marianna - Wersocka - ? - Mikołaj Ra...wicz - Petronela Jotewicz - - 97

  Wysocka Helena - - 1900-06-02 - 1900-06-08 - Bartolomeusz - Urszula - Gasewicz - ch - Józef Strungis - Urszula Rubis - panna - 80

  Wysocki Aleksander - - 1901-02-15 - 1901-05-16 - Kacper - Petronela - Tamouł (Tamkun) - ? - Antoni Masiewicz - Zofia Szyszko - - 56

  Wysocki Wacław - - 1903-08-12 - 1903-08-17 - Kacper - Petronela - Tamkun - ch - Julian Wasilewski - Katarzyna Tamkun - - 95

  Wysocki Konstanty - - 1904-03-11 - 1904-03-29 - Bartolomeusz - Urszula - Gasewicz - ch - Wacław Rutkowski - Maria Dudziak - panna - 44

  Wysocki Paweł - - 1904-04-12 - 1904-04-18 - Adam - Rozalia - Mosewicz - ch - Paweł Michałowski - Anna Borejko - - 63

  Wysocki Leon - - 1905-01-22 - 1905-02-02 - Kacper - Petronela - Tomaszewicz (Tamkun) - ch - Izydor Wysocki - Eleonora Tamkun - - 14

  Wyszomirska Maria - - - 04.03.1891 - Bolesław - Józefa - Kędzierska - sz - Klemens Zahorski - Adela Kędzierska - - 35

  Wyszomirska Wanda - - - 17.01.1888 - Bolesław - Józefa - Kędzierska - m - Wincenty Kondratowicz - Adela Kędzierska - panna - 17

  Zabłocka Stefania - - - 23.09.1890 - Bernard - Ewa - Lemieszewska - sz - Dymitr Rachmanin - Anna Lemieszewska - - 104

  Zabłocka Bronisława - - - 04.04.1893 - Bernard - Ewa - Lemieszewska - ? - Ludwik Wołodkowicz - Zofia Stacewicz - - 66

  Zabłocka Stefania - - - 25.08.1887 - Ludwik - Emilia - Drue - sz - Piotr Kalita - Wiktoria Drue - żona Kazimierza - 101

  Zabłocka Maria - - - 17.05.1888 - Bernard - Ewa - Lemieszewska - ? - Adam Mackiełło - Urszula Markindorf - panna - 82

  Zabłocki Medard - - - 13.06.1891 - Józef - Zofia - Pietrusiewicz - ch - Józef Pietkiewicz - Maria Sakowiczówna - - 83

  Zabłocki Aleksander - - - 11.09.1877 - ojciec nieznany - Józefa - Zabłocka - ch - Jan Odyn..w - Anna Klikiewicz - - 109

  Zaborowski Zygmunt - - - 13.08.1890 - Walenty - Władysława - Dubicka - ch - Adam Dubicki - Konstancja Markowska - - 88

  Zacharewicz Ludwik - - - 15.09.1891 - Ignacy Albert - Maria - Tukał - ch - Józef Zacharewicz - Ludwika Gotwid - - 115

  Zacharewicz Antoni - - 08.10.1899 - 14.10.1899 - Antoni - Maria - Bagińska - ch - Stanisław Gryszkiewicz - Bronisława Gotard - wdowa - 146

  Zacharewicz Stanisława - - 1900-09-28 - 1900-10-01 - Antoni - Maria - Bagińska - ch - Zenon Bogdziewicz - Emilia Stankiewicz - panna - 130

  Zacharewicz Petronela - - - 05.06.1877 - Jan - Antonina - Swiderewicz - m - Jan Zawadzki - Maria Wysocka - - 74

  Zacharewska (Zacharzewska) Emilia - - 30.06.1895 - 06.07.1895 - Józef - Marianna - Michałowska - ch - Michał Kartunowicz - Kazimiera Basłyk - żona Macieja - 109

  Zacharzewska Maria - - 1903-02-16 - 1903-02-18 - Józef - Maria - Michałowska - ch - Kazimierz Zacharzewski - Michalina Piotrowska - - 19

  Zacharzewski Konstanty - - 30.07.1899 - 15.08.1899 - Stanisław Jakub - Ewa - Swiło - ch - Florian Zakrzewski - Maria Kuźmińska - - 121

  Zacharzewski Kazimierz - - 1901-03-04 - 1901-03-18 - Józef - Marianna - Michałowska - ? - Jan Trybocki - Konstancja Kartunowicz - - 31

  Zagórska Jadwiga - - - 11.07.1893 - Ignacy - Emilia - Niewiadomska - ? - Kazimierz Symonowicz - Władysława Malinowska - - 117

  Zahorska Maria Jadwiga - - 1901-12-09 - 1901-12-20 - Wincenty - Jadwiga - Poźniak - m - Franciszek Łukaszewicz - Rozalia Siemaszko - - 152

  Zajac Aniela - - - 04.02.1879 - Aleksander - Anna - Rogucka - - Kazimierz Rogucki - Ewa Lachowicz - panna - 16

  Zając vel Zajączkowski Władysław - - - 28.10.1890 - Józef - Anna - Pietkiewicz - ch - Józef Urbanowicz - Ewelina Urbanowicz - - 118

  Zajączkowska Maria - - 1905-08-04 - 1905-08-14 - Wincenty - Leonora - Sosnowska - ch - Aleksander Siemaszko - Jadwiga Kozłowska - - 106

  Zajączkowska Wincenta - - - 19.07.1887 - Franciszek - Dorota - Czekin - ch - Adam Zajączkowski - Józefa Czekin - panna - 75

  Zajączkowska Anna - - - 17.09.1880 - Bartłomiej - Tekla - Mażalówna (?) - ch - Aleksander Jasiński - Maria Bójko - panna - 113

  Zajączkowska Józefa - - - 07.05.1878 - Józef - Stanisława - Fabianowicz - m - Tytus Skinder - Maria Czajkowska - - 62

  Zajączkowski Leon - - - 17.08.1891 - Adam - Anna - Mieszkiuniec - ch - Maciej Raksa - Kazimiera Masiulaniec - - 100

  Zajączkowski Alfons - - 19.03.1894 - 29.03.1894 - Adam - Anna - Piatkuniec - ch - Michał Rakowicz - Izabela Miszkuniec - - 47

  Zajączkowski Jan - - - 17.04.1897 - Adam - Anna - Mieszkiuniec - ch - Adolf Kwiatkowski - Konstancja Aleksandrowicz - panna - 69

  Zajączkowski Alfons - - 1903-12-07 - 1903-12-25 - Alfons - Maria - Bartaszewicz vel Bartoszko - m - Piotr Nawrocki - Aniela Kozłowska - - 148

  Zajączkowski Józef - - - 09.02.1886 - Adam - Anna - Mieszkuniec - ch - Józef Jackiewicz - Antonina Rusiecka - - 11

  Zajączkowski Antoni - - - 02.08.1887 - Adam - Domicela - Rosińska - ch - Antoni Sańko - Apolonia Walkiewicz - - 79

  Zajączkowski Tadeusz - - - 14.11.1887 - Adam - Anna - Miszkuniec - ch - Mikołaj Wilkaniec - Aleksandra Nalewajko - - 134

  Zajączkowski Kazimierz - - - 16.07.1889 - Adam - Anna - Mieszkiuniec - ch - Franciszek Zajączkowski - Tekla Szemiako - - 81

  Zajc vel Znajdzicz Michalina - - - 05.10.1886 - Aleksander - Anna - Reczuganin - ? - Maciej Szafranowicz - Rozalia Karpowicz - żona Michała - 109

  Zajkowska Helena - - 17.07.1899 - 26.07.1899 - Walenty - Józefa - Szarejko - m - Wincenty Butkiewicz - Dominika Bruksztus - żona Justyna - 114

  Zakrzewska Józefa - - - 09.02.1890 - Edward - Stanisława - Jumasz - m - Stanisław Zakrzewski - Jadwiga Wojnicka - żona Piotra - 18

  Zakrzewska Jadwiga - - - 09.02.1890 - Edward - Stanisława - Jumasz - m - Piotr Wojnicki - Józefa Zaremba - panna - 19

  Zakrzewska Zofia - - - 26.12.1890 - Józef - Antonina - Wirpszo - sz - Jan Miago - Katarzyna Guniewicz - - 145

  Zakrzewska Aleksandra - - - 08.12.1891 - Józef - Antonina - Wirpszo - sz - Jan Miago - Józefa Dawidowicz - - 157

  Zakrzewska Stefania - - - 08.12.1892 - Józef - Antonina - Wirpszo - sz - Jan Modzelewski - Karolina Kozieł - - 179

  Zakrzewska Maria - - 15.08.1894 - 04.09.1894 - Józef - Antonina - Wirpszo - sz - Marcin Niewiarowicz - Anna Doroszewska - - 118

  Zakrzewska Maria Aleksandra - - 1904-11-08 - 1904-12-26 - Laurenty - Maria - Kossowska - m - Karol Kossowski - Maria Kossowska - - 171

  Zakrzewska Ludwika - - - 27.02.1883 - Edward - Stanisława - Jumaszew - m - Piotr Jumaszew - Felicja Borkowska - - 20

  Zakrzewska Anna - - - 27.02.1883 - Edward - Stanisława - Jumaszew - m - Stanisław Rudziński - Julia Radziwiłłowa - - 21

  Zakrzewska Weronika - - - 27.03.1881 - Józef - Józefa - Kudzin - m - Antoni Garlewicz - Petronela Jurkiewicz - - 28

  Zakrzewski Mirosław - - - 11.10.1892 - Ignacy Teodor - Kazimiera - Malinowska - sz - Jan Plewiński - Walentyna Jakutowicz - - 150

  Zakrzewski Brunon Antoni - - 1905-09-23 - 1905-10-08 - Sylwester - Waleria - Mroczko - sz - Karol Mroczko - Julia Krasuska - - 125

  Zakrzewski Wacław - - - 13.11.1885 - Józef - Józefa - Kudzin - m - Wincenty Narwojsz - Matylda Obry - - 129

  Zakrzewski Stanisław - - - 20.06.1887 - Ignacy Teodor - Kazimiera - Malinowska - sz - Piotr Grużewski - Zofia Gębicka - - 65

  Zakrzewski Sylwester - - 1881 - 10.01.1882 - Edward - Stanisława - Jumaszew - m - Stanisław Zakrzewski - Waleria Jumaszew - - 4

  Zakrzewski Bolesław - - - 19.05.1882 - Józef - Józefa - Kudzin - m - Karol Obry - Malwina Jancewicz - - 69

  Zakrzewski Jan - - - 17.07.1877 - Edward - Maria - Sienkiewicz - ch - Gabriel Mikołajun - Aniela Jarmakowiczowa - - 87

  Zakrzewski Bronisław - - - 30.10.1877 - Mateusz - Rozalia - Czapkowska - - Kazimierz Turłowicz - Marianna Czapkowska - - 125

  Zaleska Bronisława - - - 30.09.1890 - Józef - Petronela - Kondratowicz - m - Stanisław Gorłowski - Barbara Mackiewicz - - 105

  Zaleska Marianna - - - 29.08.1893 - Józef - Petronela - Kondratowicz - ? - Kazimierz Monczuński - Anna Kondratowicz - - 145

  Zaleska Helena - - - 01.06.1897 - Józef - Petronela - Kondratowicz - m - Józef Turewicz - Eleonora Leńska - panna - 94

  Zaleska Krystyna Karolina - - - 26.07.1885 - ojciec nieznany - Maria Tekla Honorata - Zaleska - sz - Franciszek Stankiewicz - Anna Zaleska - - 82

  Zaleska Zofia - - - 13.09.1886 - Józef - Petronela - Kondrat(owicz) - m - Kazimierz Żaba - Karolina Kondrat - panna - 101

  Zaleski Ignacy - - 07.07.1895 - 30.07.1895 - Józef - Petronela - Kondratowicz - m - Jan Żygielewicz - Anna Kondratowicz - panna - 128

  Zaleski Ignacy - - 26.11.1898 - 07.03.1899 - ojciec nieznany - Klementyna - Zaleska - m - Feliks Wasilewski - Zofia Juniewicz - - 43

  Zaleski Siemion - - 1905-12-25 - 1906-01-01 - ojciec nieznany - Franciszka - Zaleska - ch - Józef Koziełło - Wincenta Małachowska - - 1

  Zalewska Antonina - - 10.09.1895 - 24.10.1895 - ojciec nieznany - Judyta - Zalewska - ch - Lucjan Pokolnicki (Pakulnicki?) - Maria Gołębiewska - żona Antoniego - 176

  Zalewski Jan - - - 24.05.1887 - Józef - Adolfa - Lisowska - m - Maciej Siejun - Rozalia Miłaszewska - żona Juliana - 55

  Załuska Maria Franciszka - - - 16.05.1890 - Adam - Franciszka Eliza - Ciecierska - m - Ksawery Sadowski - Luiza Weber - - 46

  Załuska Janina Antonina - - - 04.01.1892 - Adam - Elżbieta - Ciecierska - m - Otton Ciecierski - Balbina Sadowska - - 5

  Załuska Magdalena Anna - - - 22.08.1893 - Adam - Elżbieta - Ciecierska - m - Franciszek Sadowski - Benona Stypułkowska - - 144

  Załuska Helena Zofia - - 06.05.1894 - 31.07.1894 - Adam - Elżbieta - Ciecierska - m - Otton Ciecierski - Ludwika Weber - - 106

  Załuska Felicja - - - 24.04.1883 - Adam - Elżbieta - Ciecierska - m - Samuel Golsztejn - Waleria Stypułkowska - - 44

  Załuska Stefania Helena - - 1884 - 01.04.1885 - Adam - Elżbieta - Ciecierska - m - Ksawery Sadowski - Wanda Rucińska - - 35

  Załuska Wanda Małgorzata - - - 17.02.1887 - Adam - Elżbieta - Ciecierska - m - Otton Ciecierski - Julia Ritter - żona Adolfa - 27

  Załuska Jadwiga - - - 29.03.1882 - Adam - Elżbieta - Ciecierska - m - Feliks Stypułkowski - Natalia Ciecierska - - 33

  Zamaro Antoni - - - 23.02.1897 - Antoni - Maria - Mieczkowska - ? - Maciej Dowlasz - Karolina Czerniawska - żona Michała - 37

  Zamaro Bolesław - - - 09.10.1882 - Stanisław - Regina - Doroszewska - ch - Kazimierz Naruszkiewicz - Maria Dziśnieńska - - 117

  Zamaro Antoni - - - 18.08.1879 - Stanisław - Regina - Doroszewska - ch - Rudolf Tomaszewicz - Aleksandra Rossochacka - - 101

  Zaniewski Leon - - - 06.04.1887 - Adam Lucjan - Franciszka - Karbowska - m - Jan Adamowicz - Antonina Balińska - - 39

  Zaniewski Wacław - - - 16.10.1888 - Adam Lucjan - Franciszka - Karbowska - m - Aleksander Kosiński - Maria Bogusławska - żona Henryka - 138

  Zapaśnik Anna - - 1904-06-03 - 1904-06-26 - Bronisław Romuald - Anna Teresa Zofia - Łukomska - sz - Cyprian Zapaśnik - Joanna Czarnocka - - 94

  Zapaśnik Bronisław Romuald - - - 23.10.1877 - Cyprian Ferdynand - Anna - Żuk - sz - Onufry Antoni Tomkiewicz - Teofila Żochowska - panna - 123

  Zapolska Janina - - 1902-02-08 - 1902-02-17 - Marcin - Józefa - Dziatłowska - ch - Antoni Zapolski - Izabella Dziatłowska - panna - 45

  Zarachowicz Wacław - - 03.08.1898 - 16.08.1898 - Adolf - Maria - Arcymowicz - m - Józef Arcymowicz - Zofia Karuglik - - 104

  Zarembo Leonard - - - 12.03.1889 - Aleksander - Konstancja - Gierdkiewicz - ch - Wincenty Witkiewicz - Weronika Gierdziewicz - panna - 27

  Zarembo Antoni - - 1873 - 28.03.1877 - Kacper Jakub - Barbara - Krapanowicz - sz - Aleksander Zabłocki - Rozalia Ko---łowska - - 48

  Zarzecka Anna Aleksandra Katarzyna - - - 06.05.1881 - Mikołaj Józef Wojciech - Maria Albina Antonina - Wojnicka - sz - hr. Stanisław Puttkamer - Anna Zarzecka - - 51

  Zarzecka Józefa - - - 22.11.1881 - Nikodem - Zofia - Kozłowska - m - Jerzy Pradziadowicz - Ludwka Anosewicz (?) - - 123

  Zatorska Zofia - - 1903-12-07 - 1903-12-28 - Stefan - Klara - Komorowska - sz - Władysław Kozłowski - Maria Lewandowska - żona Józefa - 152

  Zawadzka Stanisława - - 07.05.1894 - 31.05.1894 - Antoni - Zofia - Żukowska - sz - Witalis Trydencki - Czesława Kutorga - - 81

  Zawadzka Józefa - - - 28.02.1888 - Stefan - Józefa - Łowczanowska - sz - Władysław Baranowski - Justyna Syrewicz - żona Jana - 43

  Zawadzki Witold Olgierd Zygmunt - - - 17.03.1891 - Aleksander - Ludwika - Wisłouch - sz - Michał Płotnicki - Franciszka Zawadzka - - 42

  Zawadzki Teodor - - - 25.12.1883 - Jan - Albertyna - Gross - sz - Wincenty Ostrowski - Anna Misiewicz - - 135

  Zawadzki Piotr - - - 06.07.1885 - Stefan Władysław - Józefa - Łowczanowska - sz - Kazimierz Rudzewicz - Olimpia Gryncewicz - - 66

  Zawistowska Weronika - - - 07.02.1894 - Cyprian - Tekla - Wojtkiewicz - m - Tomasz Mackiewicz - Anastazja Wysocka - - 19

  Zawistowska Tekla - - 23.09.1895 - 08.10.1895 - Cyprian - Tekla - Wojtkiewicz - m - Józef Grabowski - Ewa Łukaszewicz - żona Ludwika - 164

  Zawistowska Paulina - - 22.06.1898 - 29.06.1898 - Cyprian - Tekla - Wojtkiewicz - m - Wiktor Józefowicz - Julia Siemaszko - - 74

  Zawistowski Władysław Stefan - - - 18.02.1890 - Jakub - Weronika - Downarowicz - ? - Jan Mackas - Józefa Kurs - - 22

  Zawistowski Józef - - - 24.03.1891 - Cyprian - Tekla - Wojtkiewicz - m - Józef Wysocki - Weronika Zawistowska - - 36

  Zawistowski Leon - - - 28.08.1888 - Cyprian - Tekla - Wojtkiewicz - m - Józef Bartoszko - Rachela Podlańska - żona Michała - 115

  Zdanowicz Maria - - 18.04.1894 - 24.04.1894 - Mateusz - Rozalia - Mironowicz - ch - Aleksander Sinkiewicz - Katarzyna Mironowicz - - 63

  Zejdler Marian Edward - - - 07.03.1878 - Józef Jan - Józefa - Bury - sz - Tadeusz Bójko - Maria Zejdler - - 39

  Zejwald Józefa - - - 02.04.1879 - Adolf - Wilhelmina - Rudolf - ch - Konstanty Sobolewski - Paulina Kowgierd - - 37

  Zembo Marek - - 1901-07-05 - 1901-07-29 - Franciszek - Stefania - Wituska - ch - Aleksander Zienkowicz - Teofila Wituska - wdowa - 101

  Zenonowicz Ignacy - - - 04.03.1880 - Kazimierz - Ludwika - Bitowt - m - Wilhelm Plater - Maria Żagiel - - 29

  Zgierski-Strumiłło Antoni - - 1905-08-21 - 1905-08-28 - Longin - Maria Izabela - Kurnakowicz - sz - Julian Sumorok - Adela Krukowska - - 111

  Zieleniecki Leonard - - 1904-09-18 - 1904-10-09 - Jan - Maria - Lau - m - Adolf Peter - Helena Bogdanowicz - wdowa - 138

  Zielenko Stanisław - - - 06.04.1893 - ojciec nieznany - Helena - Zielenko - ch - Józef Dytkowski - Maria Gugis - - 67

  Ziemięcka Kazimiera Jadwiga - - - 11.11.1880 - Antoni Onufry - Karolina - Oziębłowska - sz - Kazimierz Godlewski - Jadwiga von Romer - - 130

  Ziemięcka Maria Antonina - - - 21.11.1882 - Antoni Onufry - Karolina - Oziębłowska - sz - Jan Romer - Maria Ziemięcka - - 139

  Ziemnicka Maria - - 13.08.1895 - 16.08.1895 - Michał - Michalina - Masojć - ch - Józef Rodzewicz - Antonina Podkońska - żona Ludwika - 135

  Ziemnicki Józef - - - 10.07.1896 - Michał - Michalina - Masojć - ch - Alojzy Giecewicz - Józefa Sadowska - żona Andrzeja - 103

  Ziemska Apolonia - - 08.07.1895 - 23.07.1895 - Franciszek - Józefa - Pakulnicka - m - Jan Stankiewicz - Karolina Pakulnicka - panna - 125

  Ziemska Bronisława - - - 27.10.1886 - Franciszek - Józefa - Pokulnicka - m - Antoni Ziemski - Maria Żabska - panna - 118

  Ziemska Józefa - - - 15.11.1887 - Franciszek - Józefa - Pakulnicka - m - Kazimierz Zalewski - Józefa Żakiewicz - żona Jana - 138

  Ziemski Jan - - - 04.02.1890 - Franciszek - Józefa - Pakulnicka - m - Wincenty Okulewicz - Ewa Jermak - panna - 15

  Ziemski Bolesław - - - 25.12.1892 - Franciszek - Józefa - Pakulnicka - m - Lucjan Pakulnicki - Karolina Pakulnicka - - 191

  Ziemski Władysław - - - 09.12.1897 - Franciszek - Józefa - Pakulnicka - m - Mikołaj Ziemski - Karolina Pakulnicka - panna - 184

  Ziemski Stanisław - - 02.11.1898 - 15.11.1898 - Franciszek - Józefa - Plampo - m - Stanisław Czymbor - Maria Butkiewicz - - 156

  Zieniewicz Józef - - - 15.03.1892 - Stanisław - Jadwiga - Mizerak - ? - Franciszek Zieniewicz - Anna Mizerakowska - - 55

  Zieniewicz Stanisława - - - 27.09.1892 - Jan - Wincenta - Dziedziukiewicz - ch - Stanisław Podwarski - Helena Markojczewa - - 137

  Zieniewicz Antoni - - - 14.01.1896 - Stanisław - Jadwiga - Mizerakowska - ch - Józef Iwaszkiewicz - Maria Jurewicz - panna - 6

  Zieniewicz Franciszek - - 04.10.1898 - 18.10.1898 - Wincenty - Rozalia - Tujniewicz - ch - Józef Rodzewicz - Felicja Zieniewicz - - 134

  Zieniewicz Michał - - 1903-09-01 - 1903-10-05 - Adam - Maria - Wołodkowicz - ch - Michał Wołodkowicz - Józefa Wołodkowicz - żona Piotra - 116

  Zieniewicz Janina - - - 12.10.1888 - Jan - Wincenta - Dziedziukiewicz - ? - Michał Jodko - Aleksandra Michałowska - żona Mateusza - 135

  Zienkiewicz Kazimierz - - - 07.04.1892 - Maciej - Józefa - Romanowska - m - Józef Walentynowicz - Dorota Zajączkowska - - 74

  Zienkiewicz Weronika - - - 27.02.1894 - Maciej - Józefa - Romanowska - m - Stanisław Bałabanow - Amelia Songin - - 26

  Zienkiewicz Stanisław - - - 17.05.1896 - Maciej - Józefa - Romanowska - m - Józef Barkowski - Anna Lejkowska - żona Feliksa - 67

  Zienkiewicz Stanisława - - - 06.01.1897 - Stefan - Aniela - Kordzis - m - Antoni Montygier-Łojbo - Michalina Rawicz - panna - 7

  Zienkiewicz Jan - - - 13.07.1897 - Maciej - Józefa - Romanowska - ch - Józef Bereznowski - Weronika Kostecka - panna - 117

  Zienkiewicz Julia - - 15.05.1899 - 06.06.1899 - Maciej - Józefa - Romanowska - m - Jan Zienkiewicz - Maria Walentynowicz - żona Józefa - 82

  Zienkiewicz Józef - - 1901-07-02 - 1901-07-15 - Maciej - Józefa - Romanowska - m - Julian Romanowski - Franciszka Zarembo - panna - 95

  Zienkiewicz Anna - - 1905-03-08 - 1905-03-13 - Franciszek - Helena - Drozdowska - ch - Kazimierz Bojarojć - Emilia Zwaniuk - - 29

  Zienkiewicz Antoni - - - 03.06.1886 - Jan - Maria - Łoś - ch - Izydor Pućko - Józefa Surwiłowska - - 64

  Zienkiewicz Maria - - - 13.08.1889 - Maciej - Józefa - Romanowska - m - Franciszek Zajączkowski - Konstancja Staniszewska - - 97

  Zienkiewicz Józef - - - 08.09.1889 - Jan - Maria - Łoś - ch - Wincenty Łapiński - Joanna Wiszniewska - - 108

  Zienkowicz Janina Maria - - 1904-02-23 - 1904-03-29 - Aleksander - Helena - Zdanowska - ch - Lucjan Belgard - Zofia Kulbacka - - 50

  Zimmer Paulina - - 1876 - 04.03.1877 - Augustyn - Paulina - Szyrwińska - m - Wincenty W...chowski - Justyna Zdanowska - - 25

  Zimmer Wincenty - - - 19.08.1879 - August - Paulina - Szyrwińska - m - Feliks Pietraniec - Barbara Kardziówna - - 104

  Zimnicki Władysław - - - 17.08.1897 - Józef - Paulina - Zakrzewska - ? - Ignacy Butowt - Karolina Musewicz - żona Piotra - 135

  Zimnicki Kazimierz - - - 07.08.1888 - Józef - Paulina - Zakrzewska - ? - Zygmunt Waszkiewicz - Helena Ussel - panna - 111

  Ziniewicz Władysław - - 12.06.1898 - 02.07.1898 - Tadeusz - Eleonora - Chodźko - ch - Józef Uściło - Dominika Żarnowska - - 79

  Ziniewicz Maria - - 21.03.1899 - 22.03.1899 - Stanisław - Jadwiga - Mizerakowska - ch - Marcin Ziniewicz - Rozalia Ziniewicz - żona Wincentego - 49

  Ziniewicz Stanisława - - 21.03.1899 - 22.03.1899 - Stanisław - Jadwiga - Mizerakowska - ch - Jan Kasperowicz - Maria Ziniewicz - żona Marcina - 50

  Ziniewski Cyprian - - - 12.07.1881 - Michał - Aniela - Gutow - - Kazimierz Staniszewski - Apolonia Malinowska - - 72

  Zinkiewicz Wincenty - - - 26.01.1897 - Klemens - Anastazja - Bożyczko - ch - Paweł Sowejkis - Ewa Mackiewicz - żona Jerzego - 22

  Zinkiewicz Maria - - 09.07.1899 - 20.07.1899 - Stefan - Aniela - Kardis - m - Karol Werner - Stefania Bebko - panna - 111

  Zinkiewicz Józef - - 1901-04-27 - 1901-04-29 - Antoni - Anna - Sakowicz - ch - Michał Medejszo - Elżbieta Fatyńska - panna - 52

  Zinkiewicz Klemens - - - 20.08.1885 - Klemens - Anastazja - Bożyczko - ch - Wincenty Bendorowicz - Aleksandra Birżańska - - 90

  Zinkiewicz Anastazja - - - 20.08.1885 - Klemens - Anastazja - Bożyczko - ch - Antoni Żurawski - Konstancja Godlewska - - 91

  Znosko Szymon - - 1877 - 22.01.1878 - ojciec nieznany - Jadwiga - Znosko - sz - Szymon Baniak - Malwina Stankiewicz - - 8

  Znosko Jan - - - 29.06.1879 - ojciec nieznany - Jadwiga - Znosko - sz - Antoni Wojnicz - Petronela Bielawska - - 77

  Zubowicz Stanisław - - 25.06.1898 - 04.07.1898 - Ignacy Paweł - Aniela - Pietkiewicz - m - Teofil Żyliński - Rozalia Slużyn - - 80

  Zubowicz Karolina - - 1900-11-05 - 1900-11-19 - Ignacy - Aniela - Pietkiewicz - m - Antoni Pietkiewicz - Izabella Pietkiewicz - - 146

  Zubowicz Albin - - 1904-02-22 - 1904-03-07 - Ignacy - Aniela - Pietkiewicz - m - Adam Błażewicz - Urszula Masewicz - - 30

  Zubowicz Wincenty - - 1905-03-22 - 1905-03-22 - Ignacy - Aniela - Pietkiewicz - m - Jan Kajrys - Zofia Łukaszewicz - - 30

  Zubrycka Bronisława - - - 25.10.1887 - Mikołaj - Antonina - Wersocka - ? - Kajetan Wersocki - Petronela Zalewska - żona Józefa - 123

  Zubrycki Jan - - - 12.12.1893 - Jan - Weronika - Robakas - ch - Bolesław Pieślak - Zofia Karpowicz - - 196

  Zubrycki Władysław - - - 20.11.1888 - Jan - Rozalia - Kolesińska - ? - Kazimierz Grużewski - Zofia Grużewska - - 148

  Zumsza (Zumszo?) Antonina - - 1902-05-05 - 1902-05-06 - Stefan - Apolonia - Katkowska - m - Jan Katkowski - Maria Jurgielewicz - - 67

  Zwycewicz Władysław - - - 10.02.1891 - Jan - Michalina - Żylińska - sz - Tadeusz Sniednowicz (?) - Rozalia Starkiewicz - - 20

  Zwycewicz Julian - - - 17.11.1888 - Jan - Michalina - Żylińska - sz - Antoni Skokowski - Kazimiera Czyżewska - - 145

  Zygmuntowicz Helena - - 14.03.1895 - 22.03.1895 - Karol - Anna - Czepielanis - m - Józef Czeżejwski - Zofia Jurewicz - panna - 39

  Zygmuntowicz Stefan - - - 09.02.1897 - Karol - Anna - Czypielanis - m - Kazimierz Daukszo - Amelia Łabuńska - panna - 31

  Zygmuntowicz Piotr - - 29.06.1899 - 16.08.1899 - Karol - Anna - Czypielaniec - m - Hipolit Jankun - Franciszka Bujwid - - 122

  Zyło Kazimierz - - - 12.03.1879 - Piotr - Wiktoria - Pogorzelska - - Aleksander Mokrycki - Ludwika Jurewicz - - 30

  Zyzas Władysław - - - 16.06.1896 - ojciec nieznany - Eleonora - Zyzas - ch - Szymon Jedziewicz - Konstancja Sokołowska - panna - 92

  Żabiełowicz Władysława - - 25.09.1895 - 01.10.1895 - Michał - Urszula - Staszewska - ch - Konstanty Staszewski - Izabela Tarasewicz - panna - 161

  Żabiełowicz Stanisław - - 1904-11-28 - 1904-12-05 - Kazimierz - Malwina - Azarowicz - ch - Stefan Żabiełowicz - Helena Andrejewa - - 164

  Żagiell Helena Katarzyna - - - 09.02.1878 - Ignacy Tadeusz Marcin - Maria - Plater - książę - hr. Władysław Plater - hr. Katarzyna Kossakowska - - 21

  Żagiell Bogdan Antoni - - - 20.07.1879 - Ignacy Tadeusz Marcin - Maria - Plater - książę - hr. Wilhelm Plater - Zofia Römer - - 87

  Żagun Adam - - - 04.07.1893 - Adam - Rozalia - Czerniawska - ch - Józef Janusz - Rozalia Łubieńska - - 113

  Żamajtis Józef - - 1905-02-20 - 1905-02-27 - ojciec nieznany - Marcjanna - Żamajtis - ch - Feliks Taraszkiewicz - Elżbieta Rutkowska - - 23

  Żarejko Stanisław - - 1900-02-15 - 1900-02-20 - Marcin - Józefa - Pawłowska - ch - Jan Waszkojć - Anna Bogdanowicz - żona Franciszka - 26

  Żarnowska Marianna - - - 14.09.1897 - Julian - Tekla - Boguszewska - sz - Józef Tarasewicz - Franciszka Tarasewicz - żona Antoniego - 146

  Żarnowska Michalina - - 1905-09-29 - 1905-10-08 - Julian - Tekla - Boguszewska - sz - Paweł Jurgiewicz - Antonina Tarasewicz - - 127

  Żarnowski Michał - - 1900-02-26 - 1900-03-05 - Julian - Tekla - Boguszewska - sz - Bronisław Maciejewski - Rozalia Tarasewicz - żona Kajetana - 33

  Żarnowski Jan - - 1902-06-19 - 1902-06-23 - Julian - Tekla - Boguszewska - sz - Kazimierz Żarnowski - Rozalia Tarasewicz - - 87

  Żarnowski Józef - - 1905-10-27 - 1905-11-14 - Dominik - Rachela - Swiebodo - ch - Julian Połukart - Monika Żarnowska - - 147

  Żebertowicz Franciszek - - - 15.04.1892 - Maciej - Marianna - Rybicka - ch - Franciszek Wojtkiewicz - Anna Sołowjewa - - 77

  Żebrowski Henryk - - 10.08.1895 - 05.11.1895 - Jan - Petronela - Rakowska - m - Łukasz Rudnicki - Julia Sadowska - żona Leona - 183

  Żegun Katarzyna - - - 10.12.1887 - Ignacy - Marianna - Tomaszewicz - ? - Kózef Kłyczyński - Agnieszka Pożaryńska - - 146

  Żejmo Kazimierz - - - 16.04.1884 - Izydor - Filomena - Stefanowicz - ? - Alfons Makowski - Marianna Brońska - - 46

  Żejmo Mieczysław - - - 15.04.1886 - Izydor - Filomena - Stefanowicz - m - Bronisław B..rzeski - Petronela Żejmo - - 38

  Żejmo Michalina - - - 06.10.1881 - Jan - Marianna - Ankudowicz - - Benedykt Sienkiewicz - Helena Mirska - - 103

  Żemło Dominik - - - 31.01.1888 - Józef - Rozalia - Waszkojć - m - Dominik Wasilewski - Józefa Łopato - żona Justyna - 24

  Żemojtel Tadeusz - - - 04.06.1892 - Adam - Anna Ewelina - Bokszczanin - sz - Bolesław Bokszczanin - Julia Bokszczanin - wdowa - 97

  Żemojtel Julia - - 12.04.1894 - 23.05.1894 - Adam - Anna - Bokszczanin - sz - Wincenty Żemojtel - Laurentyna Bokszczanin - - 79

  Żemojtel Leon - - - 08.06.1888 - Dominik - Melania - Jodkowska - sz - Kazimierz Klikowicz - Ewa Przyjemska (?) - - 88

  Żerejko Antoni - - 1903-08-04 - 1903-08-10 - Marcin - Józefa - Pawłowska - ch - Stanisław Pilżys - Maria Baroszko - panna - 90

  Żerejko Helena - - 1905-06-16 - 1905-06-19 - Jakub - Paulina - Topol - ch - Wincenty Rynkiewicz - Joanna Akińczo - - 80

  Żilonis Edward - - - 19.01.1897 - Józef - Urszula - Akińczo - ch - Józef Stakuć - Agata Bokszańska - panna - 16

  Żiłukas Jan - - 1904-12-29 - 1905-01-09 - Bolesław - Stefania - Prokopowicz - ch - Bolesław Wnukiewicz - Anna Pacewicz - - 6

  Żołkiewicz Mikołaj - - 02.09.1895 - 22.10.1895 - Aleksander - Aniela - Piotrowska - ch - Wiktor Józefowicz - Elżbieta Czekatowska - - 151

  Żołkiewicz Bronisława - - - 16.11.1897 - Aleksander - Aniela - Piotrowska - ch - Izydor Rymsza - Anastazja Skinder - żona Konstantego - 175

  Żołkiewicz Jan - - 1900-01-22 - 1900-02-20 - Aleksander - Aniela - Piotrowska - ch - Stanisław Zarachowicz - Maria Dubska - żona Grzegorza - 28

  Żołkiewicz Maria - - 1901-11-05 - 1901-12-30 - Aleksander - Aniela - Piotrowska - ch - Grzegorz Dubski - Anna Zarachowicz - panna - 162

  Żorawowicz Salomea - - - 18.10.1890 - Kazimierz - Maria - Bogdanowicz - sz - Józef Ar... (?) - Felicja Bogdanowicz - - 113

  Żorawowicz Henryk - - - 22.04.1891 - Aleksander - Helena - Niedźwiedzka - sz - Kazimierz Żorawowicz - Karolina Manini - - 53

  Żorawowicz Kazimiera - - - 29.12.1892 - Aleksander - Helena - Niedźwiedzka - sz - Florian Tomaszewicz - Salomea Łubieńska - - 198

  Żorawowicz Jan - - - 29.07.1893 - Kazimierz - Maria - Bogdanowicz - sz - Andrzej Satkiewicz - Waleria Trocka - - 127

  Żorawowicz Ignacy - - 02.04.1895 - 14.05.1895 - Kazimierz - Maria - Bogdanowicz - sz - Mikołaj Andrzejkowicz - Teresa Niedźwiedzka - żona Feliksa - 76

  Żorawowicz Jadwiga - - - 24.07.1886 - Aleksander - Helena - Niedźwiedzka - sz - Kazimierz Żorawowicz - Emilia Gajczewska - - 85

  Żorawowicz Kamilla - - 1888 - 23.05.1889 - Aleksander - Helena - Niedźwiedzka - sz - Florian Tomaszewicz - Jadwiga Żorawowicz - panna - 59

  Żorawowicz Helena Maria - - - 21.06.1889 - Kazimierz - Maria - Bogdanowicz - sz - Franciszek Dawidowicz - Elżbieta Walentynowicz - - 75

  Żórawowicz Antoni - - - 20.01.1888 - Aleksander - Helena - Niedźwiedzka - sz - Mikołaj Tomaszewicz - Jadwiga Żorawowicz - panna - 20

  Żukowska Jadwiga - - - 06.01.1891 - Piotr - Malwina - Kiser (?) - ch - Edmund Tankiewicz - Teofila Szymańska - - 3

  Żukowska Anna - - 17.11.1894 - 27.11.1894 - Antoni - Anna - Tankielun - ch - Stanisław Babicz - Akleksandra Ekke - - 160

  Żukowska Maria - - - 15.07.1897 - Aleksander - Anna - Janukowicz - sz - Klemens Kuncewicz - Aniela Żukowska - panna - 118

  Żukowska Weronika - - 1905-07-30 - 1905-08-14 - Adam - Antonina - Duchowska - ch - Jan Duchowski - Jadwiga Gujżewska - - 105

  Żukowska Władysława - - - 12.08.1885 - Adam - Weronika - Łastowska - m - Józef Kozłowski - Maria Piotrowska - - 84

  Żukowska Jadwiga - - 1900-12-07 - 1900-12-17 - Aleksander - Anna - Janukowicz - sz - Paweł Jakow (Jakub?) - Aniela Żukowska - - 155

  Żukowski Stanisław - - 24.06.1894 - 07.08.1894 - Wincenty - Marianna - Markun - ? - Łukasz Szostak - Aleksandra Szulżycka - - 109

  Żukowski Wacław Paweł - - - 02.02.1897 - Antoni - Anna - Tankielun - ch - Antoni Ławrukiewicz - Aniela Januszewska - panna - 26

  Żukowski Zygmunt - - - 10.12.1897 - Antoni - Anna - Tankielun - ch - Jan Żukowski - Marianna Owsianko - żona Józefa - 185

  Żukowski Józef - - 20.12.1898 - 03.01.1899 - Wincenty - Anna - Markun - ch - Michał Korecki - Aniela Potapowicz - żona Antoniego - 1

  Żukowski Leon - - 1900-02-29 - 1900-03-05 - Antoni - Anna - Tankielun - ch - Józef Żukowski - Felicja Ławrukiewicz - panna - 32

  Żukowski Karol - - 1901-04-25 - 1901-05-13 - Wincenty - Anna - Markun - ch - Bolesław Malinowski - Scholastyka Karecka - żona Michała - 62

  Żukowski Władysław - - 1904-05-20 - 1904-05-31 - Cyprian - Helena - Ginejto - ch - Florian Milewicz - Konstancja Swidzińska - - 86

  Żukowski Jakub - - - 05.06.1883 - Piotr - Malwina - Klijer - ch - Ksawery Rachimbach - Zuzanna Janisz - - 55

  Żukowski Ignacy - - - 26.08.1885 - Franciszek - Maria - Egert (?) - ch - Jan Monkiewicz - Domicela Baranowska - - 92

  Żukowski Józef - - - 23.02.1886 - Piotr - Malwina - Klijer - ch - Ksawery Rech... - Joanna Kozłowska - - 21

  Żurawska Wiktoria - - - 17.10.1890 - Antoni - Anna - Bożyczko - ? - Cyprian Biszkontowicz (?) - Petronela Żurawska - - 112

  Żurawska Zofia - - - 20.01.1880 - Józef - Petronela - Bogdanowicz - sz - Wincenty Kuniewicz - Zofia Dąbrowska - - 13

  Żurawski Adam - - - 01.01.1884 - Józef - Petronela - Bogdanowicz - sz - Narcyz Żurawski - Anna Kopisz - - 1

  Żurawski Ignacy - - - 04.04.1882 - Józef - Petronela - Bogdanowicz - sz - Stanisław Bogdanowicz - Helena Kuniewicz - - 40

  Żuromski Antoni - - - 29.06.1896 - Andrzej - Zofia - Sawicka - ? - Ignacy Norejko - Lucja Knobeldorf - panna - 98

  Żuromski Piotr - - 28.02.1898 - 11.04.1898 - Andrzej - Zofia - Sawicka - ch - Jerzy Niewodniczański - Zofia Norejko - panna - 49

  Żuromski Stefan - - 1901-01-02 - 1901-01-06 - Dominik - Zofia - Sorolis - ch - Donat Malinowski - Aniela Jakiel - - 1

  Żwirblis Henryka Maria Aloiza - - - 10.06.1896 - Adam - Maria - Widucka - ch - Jan Karolewicz-Jucewicz - Aleksandra Malewska - panna - 85

  Żydowicz Bronisława - - - 20.05.1879 - Albin - Petronela - Rynkiewicz - m - Paweł Korowaj - Jadwiga Korowaj - - 56

  Żygaris Weronika - - 1905-11-13 - 1905-12-08 - Kazimierz - Michalina - Jankowska - ch - Michał Korecki - Genowefa Sewruk - - 159

  Żygielewicz Marianna - - 1905-02-24 - 1905-02-27 - Józef - Urszula - Plapo - ch - Jerzy Plapo - Marianna Romańczyk - - 25

  Żylanis Leon - - 1902-05-05 - 1902-06-30 - Andrzej - Tekla - Sinkiewicz - ch - Władysław Sinkiewicz - Stefania Brokowska - panna - 90

  Żylanis Stefania - - 1903-12-19 - 1904-01-19 - Andrzej - Tekla - Sinkiewicz - ch - Witold Szyszko - Pelagia Sopoćko - - 10

  Żylanis Janina - - 1906-01-17 - 1906-02-12 - Andrzej - Tekla - Sienkiewicz - ch - Kazimierz Pumpuć - Anna Sienkiewicz - - 26

  Żylewicz Jan - - 28.08.1895 - 14.09.1895 - Adam - Marianna - Białousow - ch - Andrzej Kukoszkin - Dorota Kartanowicz - żona Andrzeja - 157

  Żyliński Walerian - - - 15.12.1889 - Aleksander - Apolonia - Grygieniewska - ? - Adam Tyszkiewicz - Teofila Oszekiewicz - - 146

  Żyłło Helena - - 1901-11-18 - 1901-12-05 - Jan - Julia - Romaniecka - sz - Julian Żyłło - Anna Skwarcowa - - 167

  Żyłuk Wacław - - 09.01.1898 - 18.01.1898 - Bolesław - Stefania - Prokopowicz - ch - Stanisław Jurałowicz - Anna Bresławska - żona Andrzeja - 9

  Żyłuk Piotr - - 1900-05-10 - 1900-05-14 - Bolesław - Stefania - Prokopowicz - ch - Michał Prokopowicz - Anna Mickiewicz - - 70

  Żyłuk Michał - - 1902-09-29 - 1902-10-13 - Bolesław - Stefania - Prokopowicz - ch - Stanisław Wnukiewicz - Marianna Walińska - żona Władysława - 126

  Żyngiel Helena - - - 20.05.1890 - Kazimierz - Urszula - Baraznowska - ch - Wincenty Baraznowski - Karolina Taraszkówna - panna - 48

  Żyngiel Władysław - - - 17.11.1886 - Kazimierz - Urszula - Biereznowska - ? - Andrzej Ostap... - Kazimiera Biereznowska - panna - 124

  Żyngiel Malwina - - - 31.03.1888 - Kazimierz - Urszula - Baraznowska - ? - Franciszek Ilcewicz - Franciszka Jabłońska - żona Aleksandra - 62

  Żytkiewicz Wiktor - - 1904-03-23 - 1904-03-29 - Bolesław - Julia - Szczanowicz - ch - Wincenty Maciejkiewicz - Zofia Kowalewska - - 40

  Żytliński Julian - - 1900-02-04 - 1900-02-06 - Daniel - Weronika - Albowicz - ch - Piotr Stankiewicz - Antonina Jeleńska - panna - 20

  Żytliński Witold - - 1903-06-22 - 1903-06-29 - Antoni - Weronika - Błażys - ch - Ignacy Żytliński - Antonina Szedis - panna - 69

  Żywialis Leonora - - 1905-12-31 - 1906-01-06 - Karol - Stefania - Wilkaniec - ch - Walenty Młyniuk - Konstancja Wiłowicz - - 10

  - - - brak wpisu - - - - - - - - 140

  - - powtórzony zapis 131 - - - - - - - - - str.51

  - - patrz: 162 (podwojny zapis) - - - - - - - - - 142

  - - 1902 Zapisy powtórzone później - - - - - - - - - 1 do 6

  - - powtórzony zapis 117 - - - - - - - - - 108

  - - zapis błędny - - - - - - - - - 111

  - - zapis błędny - - - - - - - - - 20
   

   

   

   
   


   


  15 listopad 2008 r. - 2 styczeń 2011 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005