<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Ca - Ch


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch

  pozostałe nazwiska - w kolejnych rozdziałach


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Caban - 1632 od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cabana - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cabanek - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cabanka - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cabanowski - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cabań - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cabański - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cabon - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Caboń - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cabrzyński - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cac - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Caca - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cacaj - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cacak - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cacał - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cacała - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cacałko - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cacałowski - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cacan - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko lub od gwarowego cacany ‘ładny, grzeczny, miły’.

  Cacek - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cach - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Cacha - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Cachaj - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Cachań - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Cachej - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Cachel - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Cacho - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Cachoń - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Cachra - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Cachro - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Cacka - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cacko - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cackowiak - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cackowski - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cacoń - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cacura - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cadanowicz - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Cadek - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Cadel - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Cader - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cadera - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Caderek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Caderski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cadko - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Cadlok - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Cadnik - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Cado - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Cado-Sadowski - złożenia brak; Cado od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’; Sadowski 1390 od nazw miejscowych typu Sadowo, Sadowice, Sady, Szadów, Szady.

  Cadrowski - 1391 od nazw miejscowych Cedrowice, Cedry (Maz).

  Caesar - od imienia Cezary. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Cesarius.

  Cagiel - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cahl - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Caja - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Cajda - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Cak - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cakaj - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cakała - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cakało - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cako - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cakoła - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cal - 1596 od cały, w formach nowszych też od cal.

  Cala - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Calak - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Calas - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Cal-Całko - złożenia brak; Cal 1596 od cały, w formach nowszych też od cal; Całko od cały, w formach nowszych też od cal.

  Calewski - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Calicki - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Calik - od cały, w formach nowszych też od cal lub od gwarowego calik ‘mały kawałek ziemi, skiba’.

  Calinski - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Caliński - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Calk - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Calka - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Calko - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Calkowski - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Call - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Calo - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Cał - 1413 od cały, w formach nowszych też od cal.

  Cała, m. - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całek - 1498 od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całka - 1498 od cały, w formach nowszych też od cal lub od całka.

  Całke - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całkiewicz - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całko - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całkos - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całkosiński - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całkosz - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całkowicz - 1507 od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całkowski - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Cało - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całokopała - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całomietan - 1415 od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całoń - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całosiński - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całoszyński - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całoś - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całow - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całowański - 1482 od nazwy miejscowej Całowanie (warszawskie, gmina Karczew).

  Całowieński - 1468 od nazwy miejscowej Całowanie (warszawskie, gmina Karczew).

  Całuch - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całuj - 1484 od cały, w formach nowszych też od cal lub od całować.

  Całujak - od cały, w formach nowszych też od cal lub od całować.

  Całujek - od cały, w formach nowszych też od cal lub od całować.

  Całujko - od cały, w formach nowszych też od cal lub od całować.

  Całun - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całuń - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całus - od cały, w formach nowszych też od cal lub od całus.

  Całusiński - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całuszka - od cały, w formach nowszych też od cal lub od gwarowego całuszka ‘kromka chleba z końca bochenka’.

  Całuszyński - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całuś - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całuziński - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całużyński - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całwa - 1396 od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całwin - 1453 od cały, w formach nowszych też od cal.

  Cały - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całyniuk - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całys - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Całyś - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Camara - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Cambor - 1359 (forma zgermanizowana) od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku.

  Can - 1341 od niemieckiej nazwy osobowej Zahn, ta od apelatywu Zahn ‘ząb’.

  Cana - 1348 od niemieckiej nazwy osobowej Zahn, ta od apelatywu Zahn ‘ząb’.

  Cander - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Candrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Candrowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Candryk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Candrzyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Candzier - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Candzior - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Canecki - od niemieckiej nazwy osobowej Zahn, ta od apelatywu Zahn ‘ząb’.

  Cangel - od niemieckiej nazwy osobowej Zingel, od niemieckiego Zingel ‘mur warowny’, lub od średniowysokoniemieckiego zungel ‘języczek’.

  Cangier - od niemieckiej nazwy osobowej Zänker, ta od apelatywu zanken ‘’kłócić się’.

  Cania - od niemieckiej nazwy osobowej Zahn, ta od apelatywu Zahn ‘ząb’.

  Caniak - od niemieckiej nazwy osobowej Zahn, ta od apelatywu Zahn ‘ząb’.

  Caniewski - od niemieckiej nazwy osobowej Zahn, ta od apelatywu Zahn ‘ząb’.

  Cank - od niemieckiej nazwy osobowej Zahn, ta od apelatywu Zahn ‘ząb’.

  Canka - od niemieckiej nazwy osobowej Zahn, ta od apelatywu Zahn ‘ząb’.

  Cankar - 1370 od niemieckiej nazwy osobowej Zänker, ta od apelatywu zanken ‘’kłócić się’.

  Cankiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Zahn, ta od apelatywu Zahn ‘ząb’.

  Cankow - od niemieckiej nazwy osobowej Zahn, ta od apelatywu Zahn ‘ząb’.

  Cankowski - od niemieckiej nazwy osobowej Zahn, ta od apelatywu Zahn ‘ząb’.

  Canowiecki - od niemieckiej nazwy osobowej Zahn, ta od apelatywu Zahn ‘ząb’.

  Cańka - od niemieckiej nazwy osobowej Zahn, ta od apelatywu Zahn ‘ząb’.

  Cap - 1402 od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’.

  Capa - 1768 od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’.

  Capaj - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’.

  Capaja - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’.

  Capała - 1746 od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’.

  Capałła - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’.

  Capałowski - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’.

  Capar - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’.

  Caparczyk - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’.

  Capecki - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’.

  Capek - 1325 od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’.

  Capel - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’.

  Capelik - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’.

  Capi - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capiak - 1638 od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capic - 1548 od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capiga - od staropolskiego gwarowego czapiga, czepiga ‘rękojeść pługa’.

  Capik - 1580 od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capin - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capiński - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capiuk - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capjak - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capka - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capke - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capko - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capkowiec - 1645 od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capkowski - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capkula - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capkuła - 1687– od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capla - od czapla.

  Caplewski - od czapla.

  Caplicki - od czapla.

  Caplicki - od nazwy miejscowej Czaplice (kilka wsi).

  Caplik - od czapla.

  Caplin - od czapla.

  Capliuk - od czapla.

  Capowicz - 1560 od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capowski - 1771 od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Cappek - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capski - od nazwy miejscowej Czaple (liczne), z wtórnym uproszczeniem grupy spółgłoskowej.

  Caputa - 1680 od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Car - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Cara - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carek - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carenko - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carenkow - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carew - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carewicz - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carik - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carina - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Cariow - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Cariuk - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carka - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carkiewicz - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carko - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carkowski - od nazwy miejscowej Czarnków (kilka miejscowości), Czarkowy, dawniej Czarnkowy (kieleckie, gmina Nowy Korczyn).

  Carnecki - w grupie nazwisk pochodzących od nazw miejscowych Czarnica (kieleckie, gmina Włoszczowa), Czarna, Czarne (kilka wsi).

  Carniel - od czarny.

  Carnocki - od nazw miejscowych typu Czarnocin, Czarnociny, Czarnocice, Czarnoty.

  Carnuth - od czarny.

  Caronia - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carowicz - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carr - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carski - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Cartt - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Caruk - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carukowski - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carus - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Caruso - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Caryk - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carykiewicz - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carykowski - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Caryński - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carysz - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carz - 1386 od cesarz, cezar.

  Carzasty - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Carzow - 1398 od cesarz, cezar.

  Carzyński - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary lub od car.

  Casar - od cesarz, cezar.

  Caspaeri - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Caspar - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Caspari - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Caspario - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Caspary - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Casperski - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Cat - od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Cata - od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Catewicz - od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Catko - od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Cąber - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cąbrowski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cąbrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cąder - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cąderek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cąmber - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cąmpa - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cąp - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cąpa - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cąpała - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cąpek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cąplak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cąporek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Ceban - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cebaniak - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cebanowski - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cebeniak - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cebenko - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cebeń - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cebeńko - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Ceber - 1570 od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebera - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Ceberak - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Ceberek - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebernik - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebro - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebromski - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebrowicz - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebrowski - 1398 od nazwy miejscowej Ceber (tarnobrzeskie, gmina Bogoria).

  Cebrowski - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebruk - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebryj - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebryk - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebrykow - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebryło - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebryń - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebryński - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebrzyk - 1396 od ceber ‘naczynie na płyny’; od cebrzyk.

  Cebrzykowicz - 1526 od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebrzykowski - 1743 od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebrzyński - od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebrzysko - 1437 od ceber ‘naczynie na płyny’.

  Cebuchowski - od cybuch ‘część fajki’.

  Cebul - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cebula - 1408 od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cebulak - od cebula, ze staropolskiego cybula lub od gwarowego cebulak ‘zielone liście cebuli, łupiny cebuli’.

  Cebular - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cebularz - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cebulek - 1401 od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cebulewicz - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cebulewski - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cebuliński - od nazwy miejscowej Cybulin (plockie, gmina Bodzanów).

  Cebulka - 1349 od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cebulok - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cebulski - od nazwy miejscowej Cybulice (warszawskie, gmina Czosnów), Cybulina (plockie, gmina Bodzanów) lub od apelatywu cebula.

  Cecat - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cecata - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cecek - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cecelak - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecelak - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cecelenko - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cecelewicz - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecelewicz - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cecelion - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecelok - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cecelon - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecelon - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cecelski - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecelski - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Ceceniewski - od nazwy miejscowej Ceceniowice (Wołyń).

  Ceceniowski - od nazwy miejscowej Ceceniowice (Wołyń).

  Cecerko - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecerow - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecerski - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Ceceruk - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecewicz - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecewiński - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cech - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cech ‘zrzeszenie rzemieślników jednego lub kilku zawodów’.

  Cecha - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechański - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechel - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cecheńko - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cecherz - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechmajster - od cechmistrz ‘starszy cechu’.

  Cechman - od cechmistrz ‘starszy cechu’.

  Cechmann - od cechmistrz ‘starszy cechu’.

  Cechmanowicz - od cechmistrz ‘starszy cechu’.

  Cechmański - od cechmistrz ‘starszy cechu’.

  Cechmistro - od cechmistrz ‘starszy cechu’.

  Cechmistruk - od cechmistrz ‘starszy cechu’.

  Cechmistrz - 1462 od cechmistrz ‘starszy cechu’.

  Cechmistrzuk - od cechmistrz ‘starszy cechu’.

  Cechmiszczuk - od cechmistrz ‘starszy cechu’.

  Cechnarski - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechner - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechniak - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechnicki - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechnowski - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechol - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cecholik - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cecholnik - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechorz - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechosz - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechowicz - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechowitz - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechowski - od nazw miejscowych Czechowo, Czechów (kilka miejscowości).

  Cechowy - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechól - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechul - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechula - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechulski - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Cechyra - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od cecha ‘znamię’.

  Ceciora - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Ceciura - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Cecki - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Ceckiewicz - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cecko - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Ceckowski - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Cecot - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Cecota - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Cecotek - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Cecotka - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Cecow - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecuda - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecuga - od czeczuga ‘ryba z rodziny jesiotrowatych; rodzaj szabli’, z gwarowego ‘baba’.

  Cecugiewicz - od czeczuga ‘ryba z rodziny jesiotrowatych; rodzaj szabli’, z gwarowego ‘baba’.

  Cecugowicz - od czeczuga ‘ryba z rodziny jesiotrowatych; rodzaj szabli’, z gwarowego ‘baba’.

  Cecuł - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecuła - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecułowski - 1442 od nazwy miejscowej Cecułów (KrW).

  Cecur - od cecurać się ‘zbierać się bardzo powoli’.

  Cecur - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecura - 1774 od cecurać się ‘zbierać się bardzo powoli’.

  Cecurski - od cecurać się ‘zbierać się bardzo powoli’.

  Cecut - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecyk - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Cecyłowski - 1444 od nazwy miejscowej Cecułów (KrW).

  Ceda - od cedzić ‘przesączać’.

  Cedak - od cedzić ‘przesączać’.

  Cedal - od cedzić ‘przesączać’.

  Cedar - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Ceder - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cedera - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cederko - 1645 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cedolin - od cedzić ‘przesączać’.

  Cedor - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cedra - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cedro - 1556 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cedroński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cedrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cedrowski - 1456 od nazw miejscowych Cedrowice, Cedry (Maz).

  Cedrowski - od nazwy miejscowej Cedrowice (warszawskie, gmina Góra Kalwaria).

  Cedrych - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cedryk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cedrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cedzel - od cedzić ‘przesączać’.

  Cedziadło - od cedzić ‘przesączać’; od cedzidlo ‘przyrząd do cedzenia’.

  Cedzich - od cedzić ‘przesączać’.

  Cedzidło - 1518 od cedzić ‘przesączać’; od cedzidlo ‘przyrząd do cedzenia’.

  Cedziech - od cedzić ‘przesączać’.

  Cedziedło - od cedzić ‘przesączać’; od cedzidlo ‘przyrząd do cedzenia’.

  Cedzik - od cedzić ‘przesączać’.

  Cedziłło - od cedzić ‘przesączać’.

  Cedziło - od cedzić ‘przesączać’.

  Cedziwoda - od cedzić ‘przesączać’.

  Cedzyński - od cedzić ‘przesączać’.

  Ceganek - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cegara - od cygaro, cygar.

  Cegelski - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegełka - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegełko - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegenberski - 1454 od nazwy miejscowej Cegenberg, dziś Żabno (słupskie, gmina Sławno).

  Cegiel - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegiela - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegielnik - 1624 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula; od cegielnik ‘wyrabiający cegły’.

  Cegielny - 1570 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula; od przymiotnika cegielny.

  Cegielo - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegielski - 1656 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegieł - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegieła - 1414 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegiełka - 1386 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula; od cegiełka.

  Cegiełko - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegiełkowski - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegiełła - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegil - 1373 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegiłka - 1402 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegiołka - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegla - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ceglacki - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ceglak - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ceglar - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ceglarczyk - 1682 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ceglarek - 1715 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ceglarski - 1707 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ceglarz - 1597 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula; od ceglarz.

  Ceglecki - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegler - 1398 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ceglewski - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ceglik - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegliński - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ceglowski - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegła - 1369 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegłarz - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegłowicz - 1601 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegłowski - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cegula - 1757 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ceigler - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cej - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Ceja - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Cejka - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Cejkała - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Cejkało - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Cejko - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Cekala - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cekalla - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cekalski - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cekała - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cekałło - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cekało - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cekałowski - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cekan - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cekań - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cekański - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cekol - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cekuń - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cekus - 1787 od łacińskiego caecus ‘niewidomy, ciemny’.

  Cekus - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cekuś - od łacińskiego caecus ‘niewidomy, ciemny’.

  Cekuś - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cekut - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Cel - 1419 od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cela - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celadyn - od czeladź ‘służba domowa’.

  Celak - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celeda - od czeladź ‘służba domowa’.

  Celedyn - od czeladź ‘służba domowa’.

  Celejewski - od nazwy miejscowej Czelejów, dziś Celejów (siedleckie, gmina Wilga).

  Celejowski - od nazwy miejscowej Czelejów, dziś Celejów (siedleckie, gmina Wilga).

  Celek - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celes - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celesa - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celeska - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celewicz - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celichowski - od nazwy miejscowej Celigów (skierniewickie, gmina Głuchów).

  Celigowski - 1577 od nazwy miejscowej Celigów (skierniewickie, gmina Głuchów).

  Celik - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celiński - 1580 od nazwy miejscowej Celiny (częste) lub od imienia Celina.

  Celka - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celkowski - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cell - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cella - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cellak - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cellnik - od celnik ‘poborca opłat dla państwa’.

  Celluk - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celniczak - 1748 od celnik ‘poborca opłat dla państwa’.

  Celnik - 1432 od celnik ‘poborca opłat dla państwa’.

  Celnikowicz - 1625 od celnik ‘poborca opłat dla państwa’.

  Celny - 1655 od celnik ‘poborca opłat dla państwa’; od celny ‘dotyczący cła’.

  Celo - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celoch - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celowski - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celów - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celski - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celt - od celta ‘namiot żołnierski’.

  Celta - 1483 od celta ‘namiot żołnierski’.

  Celtawa - od celta ‘namiot żołnierski’.

  Celter - od celta ‘namiot żołnierski’.

  Celtner - od celta ‘namiot żołnierski’.

  Celtownik - 1679 od celta ‘namiot żołnierski’.

  Celuch - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celuchowski - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celuk - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celuko - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Celusta - od staropolskiego czeluść ‘szczęka, policzek; twarz’.

  Celustek - od staropolskiego czeluść ‘szczęka, policzek; twarz’.

  Celustka - od staropolskiego czeluść ‘szczęka, policzek; twarz’.

  Celuściński - od nazwy miejscowej Czeluścin (poznańskie, gmina Czerniejewo).

  Cema - 1526 od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Cemachowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Cemba - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cembal - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cembala - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cembalak - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cembalik - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cembalista - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cembalski - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cembaluk - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cembał - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cembała - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cembałowski - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cembor - 1409 (forma zgermanizowana) od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku.

  Cembor - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cemborek - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cemborek - (forma zgermanizowana) od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku.

  Cemborowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cemborowski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cembranowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cembronowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cembrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cembrowski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cembruch - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cembruk - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cembrykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cembryło - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cembrzek - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cembrzyna - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cembrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cemer - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Cemerman - 1440 od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cemerowicz - 1777 od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Cemiński - od nazwy miejscowej Czemanino, dziś Czemianin (włocławskie, gmina Topólka).

  Cemka - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Cemke - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Cemor - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Cemorowski - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Cempa - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cempe - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cempel - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cempiak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cempiel - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cempura - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cemputa - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cemra - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cemrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cena - od cena ‘wartość’.

  Cenacewicz - od cena ‘wartość’.

  Cenajek - od cena ‘wartość’.

  Cenajka - od cena ‘wartość’.

  Cenar - 1431 od niemieckich nazw osobowych Zenner, Zehner, te od średniowysoko niemieckiego ze (he)ner ‘człowiek zobowiązany do płacenia dzierżawy’.

  Cenarowicz - 1438 od niemieckich nazw osobowych Zenner, Zehner, te od średniowysoko niemieckiego ze (he)ner ‘człowiek zobowiązany do płacenia dzierżawy’.

  Cenarski - od niemieckich nazw osobowych Zenner, Zehner, te od średniowysoko niemieckiego ze (he)ner ‘człowiek zobowiązany do płacenia dzierżawy’.

  Cencarek - od niemieckiej nazwy osobowej Zänker, ta od apelatywu zanken ‘’kłócić się’.

  Cencarka - od niemieckiej nazwy osobowej Zänker, ta od apelatywu zanken ‘’kłócić się’.

  Cencek
  nazwisko pochodzenia słoweńskiego. Jest to imię utworzone od łacińskiego imienia Wicencjusz. W Słowenii pisze się z daszkiem (^)nad drugim c i wymawia Cenczek. Najstarszy wpis w/g Slovensko Rodoslovno Drużstwo to Cencek Matija ur. 13.02.1644 w m. Żażat Żitko.
  inf. - Henryk Cencek


  Cendro - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cendrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cendrowski - od nazwy miejscowej Cedrowice (warszawskie, gmina Góra Kalwaria).

  Cendry - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cendryk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cendrzak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cener - 1447 od niemieckich nazw osobowych Zenner, Zehner, te od średniowysoko niemieckiego ze (he)ner ‘człowiek zobowiązany do płacenia dzierżawy’.

  Cengel - od niemieckiej nazwy osobowej Zingel, od niemieckiego Zingel ‘mur warowny’, lub od średniowysokoniemieckiego zungel ‘języczek’.

  Cengiel - od niemieckiej nazwy osobowej Zingel, od niemieckiego Zingel ‘mur warowny’, lub od średniowysokoniemieckiego zungel ‘języczek’.

  Cenglewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Zingel, od niemieckiego Zingel ‘mur warowny’, lub od średniowysokoniemieckiego zungel ‘języczek’.

  Ceniak - od cena ‘wartość’.

  Cenian - od cena ‘wartość’.

  Cenin - od cena ‘wartość’.

  Cenio - od cena ‘wartość’.

  Ceniuch - od cena ‘wartość’.

  Ceniuk - od cena ‘wartość’.

  Cenkar - 1436 od niemieckiej nazwy osobowej Zänker, ta od apelatywu zanken ‘’kłócić się’.

  Cenkarz - od niemieckiej nazwy osobowej Zänker, ta od apelatywu zanken ‘’kłócić się’.

  Cenker - 1419 od niemieckiej nazwy osobowej Zänker, ta od apelatywu zanken ‘’kłócić się’.

  Cenkier - od niemieckiej nazwy osobowej Zänker, ta od apelatywu zanken ‘’kłócić się’.

  Cenkir - 1430 od niemieckiej nazwy osobowej Zänker, ta od apelatywu zanken ‘’kłócić się’.

  Cenner - od niemieckich nazw osobowych Zenner, Zehner, te od średniowysoko niemieckiego ze (he)ner ‘człowiek zobowiązany do płacenia dzierżawy’.

  Cenrowski - od niemieckich nazw osobowych Zenner, Zehner, te od średniowysoko niemieckiego ze (he)ner ‘człowiek zobowiązany do płacenia dzierżawy’.

  Cens - od czynsz ‘opłata, podatek’.

  Cent - 1618 od cent ‘krajcar, setna część reńskiego’.

  Centala - od cent ‘krajcar, setna część reńskiego’.

  Centała - od cent ‘krajcar, setna część reńskiego’.

  Centar - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Centara - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Centarowicz - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Centarowski - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Centarski - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Centarzyński - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Cente-Bury - złożenia brak; Cente od cęta, cętka ‘drobny znak barwny, blaszka’, też od cent ‘nazwa monety’; Bury 1457 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur-, por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Centek - od cęta, cętka ‘drobny znak barwny, blaszka’, też od cent ‘nazwa monety’.

  Centelewicz - od cent ‘krajcar, setna część reńskiego’.

  Centkowski - 1766 od cęta, cętka ‘drobny znak barwny, blaszka’, też od cent ‘nazwa monety’.

  Centkowski - od cęta, cętka ‘drobny znak barwny, blaszka’, też od cent ‘nazwa monety’.

  Centnar - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Centnarowicz - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Centnarowski - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Centnarski - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Centner - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Centnerowski - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Centowski - od cent ‘krajcar, setna część reńskiego’.

  Centt - od cent ‘krajcar, setna część reńskiego’.

  Cenula - od cena ‘wartość’.

  Cep - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepa - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepak - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Ceparowski - 1447 od nazwy miejscowej Ceperów (KrW).

  Ceparz - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepek - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepel - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cepela - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cepelewicz - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cepelik - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cepelowicz - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cepełowicz - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cependa - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Ceperowski - 1444 od nazwy miejscowej Ceperów (KrW).

  Cepeusz - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepiak - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepicki - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepiel - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cepielewicz - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cepielewski - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cepielik - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cepieliński - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cepierzowski - 1441 od nazwy miejscowej Ceperów (KrW).

  Cepiga - od staropolskiego gwarowego czapiga, czepiga ‘rękojeść pługa’.

  Cepik - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepil - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cepilak - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cepin - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepiński - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepka - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepkiewicz - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepko - 1653 od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Ceplak - od czapla.

  Ceplich - od czapla.

  Ceplin - od czapla.

  Cepnik - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepok - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepowicz - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepowski - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Ceppan - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stéphanos, od stéphanos ‘wieniec, korona. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już od XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Cepuch - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepuchowicz - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepura - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepura - od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’.

  Cepurski - od cep ‘narzędzie do młócenia zboża’.

  Cepurski - od nazwy miejscowej Czapury (poznańskie, gmina Mosina).

  Cer - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cera - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cerach - od imienia Serafin, pochodzenia hebrajskiego, od seraphin ‘płonący, palący’, serafini w Biblii nazwa jednego z chórów anielskich. W Polsce imię znane od XIII weiku, też w obocznych postaciach Serafim, Serefin.

  Cerach - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Ceraficki - od imienia Serafin, pochodzenia hebrajskiego, od seraphin ‘płonący, palący’, serafini w Biblii nazwa jednego z chórów anielskich. W Polsce imię znane od XIII weiku, też w obocznych postaciach Serafim, Serefin.

  Cerafin - od imienia Serafin, pochodzenia hebrajskiego, od seraphin ‘płonący, palący’, serafini w Biblii nazwa jednego z chórów anielskich. W Polsce imię znane od XIII weiku, też w obocznych postaciach Serafim, Serefin.

  Ceraj - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cerak - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Ceran - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Ceranek - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Ceranic - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Ceraniuk - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Ceranka - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Ceranko - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cerankowski - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Ceranowicz - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Ceranowski - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Ceraza - od imienia Cezary. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Cesarius.

  Cerazy - od imienia Cezary. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Cesarius.

  Cerba - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Cerbat - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Cerbe - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Cerbel - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Cerbian - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Cerbijan - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Cerbik - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Cerbin - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Cerbiński - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Cerbjan - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Cerbniak - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Cerbowski - 1696 od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Cerda - od łacińskiego cerdo ‘garbarz; człowiek prosty’.

  Cerde - od łacińskiego cerdo ‘garbarz; człowiek prosty’.

  Cerdian - od łacińskiego cerdo ‘garbarz; człowiek prosty’.

  Cerdic - od łacińskiego cerdo ‘garbarz; człowiek prosty’.

  Cerdo - 1567 od łacińskiego cerdo ‘garbarz; człowiek prosty’.

  Cerebież-Tarabicki - złożenia brak; Cerebież brak; Tarabicki może od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramolić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’; od taraban ‘wielki bęben używany w dawnym wojsku’.

  Cereficki - od imienia Serafin, pochodzenia hebrajskiego, od seraphin ‘płonący, palący’, serafini w Biblii nazwa jednego z chórów anielskich. W Polsce imię znane od XIII weiku, też w obocznych postaciach Serafim, Serefin.

  Cerefin - od imienia Serafin, pochodzenia hebrajskiego, od seraphin ‘płonący, palący’, serafini w Biblii nazwa jednego z chórów anielskich. W Polsce imię znane od XIII weiku, też w obocznych postaciach Serafim, Serefin.

  Cerek - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cerekwicki - 1497 od nazwy miejscowej Cerekwica (kaliskie, gmina Jaraczewo).

  Ceremański - od nazwy miejscowej Czeremosznia (KrW).

  Ceremużyński - od nazwy miejscowej Czeremosznia (KrW).

  Cereś - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cerewicz - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cergowski - 1432 od nazwy miejscowej Cergowa (krośnieńskie, gmina Dukla).

  Cerhałt - 1408 od niemieckiej nazwy osobowej Zierholt.

  Cerhałtowic - 1408 od niemieckiej nazwy osobowej Zierholt.

  Cerk - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cerkasiewicz - od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Cerkasiewicz - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cerkaski - od nazwy miejscowej Czerkasy (KrW).

  Cerkawski - od nazwy miejscowej Czerkasy (KrW).

  Cerkies - od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Cerkiewicz - od cerkiew, cerkwa ‘kościół, dziś tylko o kościele wschodnim’.

  Cerkiewna - od cerkiew, cerkwa ‘kościół, dziś tylko o kościele wschodnim’.

  Cerkiewnik - od cerkiew, cerkwa ‘kościół, dziś tylko o kościele wschodnim’.

  Cerkiewny - od cerkiew, cerkwa ‘kościół, dziś tylko o kościele wschodnim’.

  Cerkowiak - od cerkiew, cerkwa ‘kościół, dziś tylko o kościele wschodnim’.

  Cerkowicz - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cerkowna - od cerkiew, cerkwa ‘kościół, dziś tylko o kościele wschodnim’.

  Cerkowniak - od cerkiew, cerkwa ‘kościół, dziś tylko o kościele wschodnim’.

  Cerkownik - od cerkiew, cerkwa ‘kościół, dziś tylko o kościele wschodnim’.

  Cerkowski - od cerkiew, cerkwa ‘kościół, dziś tylko o kościele wschodnim’.

  Cerkwa - od cerkiew, cerkwa ‘kościół, dziś tylko o kościele wschodnim’.

  Cerkwic - 1542 od cerkiew, cerkwa ‘kościół, dziś tylko o kościele wschodnim’.

  Cerkwicki - od nazwy miejscowej Cerekwica (kaliskie, gmina Jaraczewo).

  Cerkwiński - od cerkiew, cerkwa ‘kościół, dziś tylko o kościele wschodnim’.

  Cerliński - od nazwy miejscowej Czerlin (pilskie, gmina Gołańcz).

  Cermak - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Cern - od czarny.

  Cerna - od czarny.

  Cernak - od czarny.

  Cernek - od czarny.

  Cerolewicz - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Ceron - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Ceronik - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Ceroń - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cerowski - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cerski - od nazwy miejscowej Czersk (kilka wsi).

  Certa - 1494 (Wlkp) od certa ‘ryba z rodziny łososi’, z niemieckiego Zarthe lub o certować się, z łacińskiego certare.

  Certowicz - od certa ‘ryba z rodziny łososi’, z niemieckiego Zarthe lub o certować się, z łacińskiego certare.

  Certowski - 1735 od certa ‘ryba z rodziny łososi’, z niemieckiego Zarthe lub o certować się, z łacińskiego certare.

  Cerula - 1529 od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło lub od łacińskiego caerulus ‘modry, błękitny’.

  Cerulewicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło lub od łacińskiego caerulus ‘modry, błękitny’.

  Ceruliczek - 1591 od cyrulik ‘chirurg, felczer, golibroda’.

  Cerulik - 1628 od cyrulik ‘chirurg, felczer, golibroda’.

  Cerulli - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło lub od łacińskiego caerulus ‘modry, błękitny’.

  Ceruła - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło lub od łacińskiego caerulus ‘modry, błękitny’.

  Ceruło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło lub od łacińskiego caerulus ‘modry, błękitny’.

  Cerus - od imienia Cyrus, notowanego w Polsce od XV wieku.

  Ceruz - od imienia Cyrus, notowanego w Polsce od XV wieku.

  Cerwas - od imienia Serwacy. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego; łacińskie Servatius genetycznie związane jest z wyrazem servatus ‘zachowany’.

  Cerwasz - 1415-16 od imienia Serwacy. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego; łacińskie Servatius genetycznie związane jest z wyrazem servatus ‘zachowany’.

  Cerwenak - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Cerwenka - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Cerwik - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Cerwo - 1467 od imienia Serwacy. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego; łacińskie Servatius genetycznie związane jest z wyrazem servatus ‘zachowany’; też od łacińskiego cereus ‘jeleń’.

  Cerwus - 1516 od łacińskiego cereus ‘jeleń’.

  Cerwusiak - 1677 od łacińskiego cereus ‘jeleń’.

  Ceryl - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Ceryło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cerzan - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cesacz - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Cesak - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Cesar - od cesarz, cezar.

  Cesar - od imienia Cezary. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Cesarius.

  Cesarak - od cesarz, cezar.

  Cesarczyk - od cesarz, cezar.

  Cesarek - od cesarz, cezar.

  Cesarewicz - od cesarz, cezar.

  Cesarski - od cesarz, cezar.

  Cesarz - 1478 od cesarz, cezar.

  Cesarzyk - od cesarz, cezar.

  Ceschica-Wensierski - złożenia brak; Ceschica brak; Wensierski od nazwy miejscowej Węsiory (gdańskie, gmina Sulęczyno).

  Cesek - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Cesiak - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Cesonik - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Cessa - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Cessak - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Cessarz - od cesarz, cezar.

  Cesul - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Cesyk - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Ceszelski - od cieśla.

  Ceszyca - od imion złożonych typu Czesław.

  Ceszyca-Węsierski - złożenia brak; Ceszyca od imion złożonych typu Czesław; Węsierski 1766 od nazwy miejscowej Węsiory (gdańskie, gmina Sulęczyno).

  Ceś - od imion złożonych typu Czesław.

  Ceśla - od cieśla.

  Ceślak - od cieśla.

  Ceślik - od cieśla.

  Ceśluk - od cieśla.

  Cetera - 1664 od rumuńskiego cetera ‘cytra’, ceterás ‘skrzypce’.

  Ceterowski - od rumuńskiego cetera ‘cytra’, ceterás ‘skrzypce’.

  Ceterski - 1698 od rumuńskiego cetera ‘cytra’, ceterás ‘skrzypce’.

  Ceterzak - 1692 od rumuńskiego cetera ‘cytra’, ceterás ‘skrzypce’.

  Cetnar - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Cetnarczuk - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Cetnarowicz - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Cetnarowski - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Cetnarski - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Cetner - 1780 od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Cetnerowicz - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Cetnerowski - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Cetnerski - 1783 od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Cetnorowski - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Cetnowski - 1744 od cetno ‘liczba parzysta, rodzaj gry’.

  Cetowski - 1560 od nazwy miejscowej Cety (włocławskie, gmina Chodecz).

  Cetra - od rumuńskiego cetera ‘cytra’, ceterás ‘skrzypce’.

  Cewa - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Cewe - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Cewicki - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Cewiński - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Cewka - od gwarowego cywa ‘cewka’; od staropolskiego cewka ‘rurka’.

  Cewkiewicz - od gwarowego cywa ‘cewka’; od staropolskiego cewka ‘rurka’.

  Cewkowicz - od gwarowego cywa ‘cewka’; od staropolskiego cewka ‘rurka’.

  Cewkowiec - od gwarowego cywa ‘cewka’; od staropolskiego cewka ‘rurka’.

  Cewuch - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Cezar - 1399 od imienia Cezary. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Cesarius.

  Cezara - od imienia Cezary. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Cesarius.

  Cezarek - od imienia Cezary. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Cesarius.

  Cezari - od imienia Cezary. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Cesarius.

  Cezariusz - 1683 od imienia Cezary. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Cesarius; od imienia Cezariusz.

  Cezarski - od imienia Cezary. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Cesarius.

  Cezaruk - od imienia Cezary. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Cesarius.

  Cezary - od imienia Cezary. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Cesarius.

  Cezaryk - od imienia Cezary. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Cesarius.

  Cębrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cębrowski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cębrzyna - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cębrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cębura - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cędro - 1720 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cędrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cędrowski - od nazwy miejscowej Cedrowice (warszawskie, gmina Góra Kalwaria).

  Cędrzak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cępa - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cępała - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cępel - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cępiel - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cętka - 1423 od cęta, cętka ‘drobny znak barwny, blaszka’, też od cent ‘nazwa monety’.

  Cętka-Sobotkiewicz - złożenia brak; Cętka 1423 od cęta, cętka ‘drobny znak barwny, blaszka’, też od cent ‘nazwa monety’; Sobotkiewicz w grupie nazwisk pochodzących od sobota.

  Cętkiewicz - od cęta, cętka ‘drobny znak barwny, blaszka’, też od cent ‘nazwa monety’.

  Cętkowski - od cęta, cętka ‘drobny znak barwny, blaszka’, też od cent ‘nazwa monety’.

  Cętnar - od centnar, cetnar, cetnar ‘jednostka wagi’.

  Chaba - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabaj - 1471 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabalewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabała - 1544 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabało - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabałowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabałyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabara - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabarczyk - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabarek - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabas - 1608 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’; od chabas ‘chuda szkapa’.

  Chabasek - 1771 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabasinski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabasiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabasz - 1748 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabatowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabda - 1401 od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Chabdaj - 1485 od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Chabdziński - 1417 od nazwy miejscowej Chebzino, Chebdzino, dziś Habdzin (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna).

  Chabecki - 1789 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabel - 1564 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od chabel ‘cielę’.

  Chabelak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od chabel ‘cielę’.

  Chabelka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od chabel ‘cielę’.

  Chabelski - od nazwy miejscowej Chabielino, dziś Chobielin (bydgoskie, gmina Szubin) lub od nazwy miejscowej Chabielice (piotrkowskie, gmina Szczerców).

  Chabelski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od chabel ‘cielę’.

  Chaber - 1500 od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabera - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chaberch - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chaberek - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’; lub od chaberek ‘bławatek’.

  Chaberka - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’; lub od chaberka ‘bławatek’.

  Chaberko - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’; lub od chaberka ‘bławatek’.

  Chaberkowski - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’; lub od chaberka ‘bławatek’.

  Chaberny - 1787 od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chaberski - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabiel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabiela - 1405 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabieliński - 1399 od nazwy miejscowej Chabielino, dziś Chobielin (bydgoskie, gmina Szubin).

  Chabielski - 1400 od nazwy miejscowej Chabielino, dziś Chobielin (bydgoskie, gmina Szubin) lub od nazwy miejscowej Chabielice (piotrkowskie, gmina Szczerców).

  Chabier - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabier - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabiera - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabiera - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabierski - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabierski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od chabina ‘pręt, rózga’.

  Chabina - 1502 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od chabina ‘pręt, rózga’.

  Chabiniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od chabina ‘pręt, rózga’.

  Chabiniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od chabina ‘pręt, rózga’.

  Chabiniok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od chabina ‘pręt, rózga’.

  Chabiniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od chabina ‘pręt, rózga’.

  Chabinka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od chabina ‘pręt, rózga’.

  Chabinowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od chabina ‘pręt, rózga’.

  Chabiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od chabina ‘pręt, rózga’.

  Chabionka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od chabina ‘pręt, rózga’.

  Chabior - 1406 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabiora - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabiorowski - 1459 od nazwy miejscowej Chabiorowo, dziś Chabierów (sieradzkie, gmina Błaszki).

  Chabiór - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabir - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabiuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chablak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chablasek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chablaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chablewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabłów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabocki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabor - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabora - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chaborek - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chaborka - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chaborski - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabot - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’ lub od gwarowego chabot ‘kij, pręt, rózga’.

  Chabowski - 1393 od nazwy miejscowej Chabowo (płockie, gmina Zawidz).

  Chabracki - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabrajski - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabras - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabraszewski - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabraszewski - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabraszka - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabraś - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabrewicz - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabron - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabroni - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabroń - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabros - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabroszewski - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabroś - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabrowas - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabrowicz - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabrowski - 1771 od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabrus - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabry - 1424 od chrobry ‘dzielny, odważny’.

  Chabrych - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabryn - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabryń - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabrzak - 1669 od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabrzycki - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabrzyk - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabrzyński - od chaber, haber ‘bławatek, chwast’.

  Chabski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabucki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabuda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabudziński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabura - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chaburski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chabza - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Chabzda - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Chabżda - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Chac - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chacaj - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chacała - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chacewicz - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chachałka - 1706 od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chachelski - 1422 od nazw miejscowych Chechło, Chechły (kilka wsi).

  Chacholek - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chacholski - 1752 od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chachoł - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chachołek - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chachołko - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chachula - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Chachulczyk - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Chachulski - 1787 od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Chachuł - od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Chachuła - 1465 od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Chachułczyk - 1611 od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Chachułka - 1611 od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Chachułowicz - 1744 od chachulić ‘ukrywać coś’, chachuła ‘pysk, morda’.

  Chacia - od chata ‘dom’.

  Chacia - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaciaj - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaciak - od chata ‘dom’.

  Chaciak - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaciej - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaciewicz - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaciński - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaciołka - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaciowka - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaciółka - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaciówka - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaciuk - od chata ‘dom’.

  Chaciuk - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chacka - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chackiewicz - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chacko - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chacuk - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chacun - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chacus - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chacuś - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chacz - 1425 (KrW) od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chacza - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaczaj - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaczek - 1497 (KrW) od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaczko - 1497 od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaczkowski - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaczyk - 1441 (KrW) od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaczykowski - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chaczyński - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć.

  Chać - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć lub od gwarowego chać ‘chata’, chachać ‘ciężko pracować’.

  Chaćkiewicz - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć lub od gwarowego chać ‘chata’, chachać ‘ciężko pracować’.

  Chaćko - od nazwy osobowej Chacz, z ormiańskiego chacz ‘krzyż’; może też od hak, haczyć lub od gwarowego chać ‘chata’, chachać ‘ciężko pracować’.

  Chad - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chada - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadacz - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadaj - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadajczuk - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadajewski - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadaj-Oleszczuk - złożenia brak; Chadaj od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’; Oleszczuk od imion na Ol-, typu Oleksy, Oleksander.

  Chadajski - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadalski - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadała - 1265 od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadałka - XVI w. od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadej - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadeja - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadelka - 1679 od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chader - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadera - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadik - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadkiewicz - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chaduch - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chaduk - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadukiewicz - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chaduła - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadułkiewicz - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadyła - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadyma - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadyna - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadynek - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadyniak - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadyniecki - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadynka - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadyńka - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadysz - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadyś - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadzaj - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadzak - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadzik - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadziński - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadzis - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadziukiewicz - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadzuła - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadzyniak - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chadzyński - od chadzać, z gwarowego chadać ‘chodzić’.

  Chaftka - od haft ‘wyszywanie, ornament’; od haftka.

  Chain - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan-.

  Chaj - 1461 od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’.

  Chaja - 1743 od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’.

  Chajczak - od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’.

  Chajczuk - od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’.

  Chajczyk - od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’.

  Chajda - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’; od gwarowego chajda ‘pogardliwe określenie Żyda; stara chałupa; kawał chleba’.

  Chajdacki - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajdak - 1407 od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajdas - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajdasiński - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajdasz - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajdaś - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajdecki - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajdek - 1482 od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajdos - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajduczenia - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Chajduda - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajduga - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajduk - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Chajdukiewicz - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Chajdukowski - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Chajduła - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajdur - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajdus - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajduś - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajdzicki - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajdziony - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chajecki - od nazwy miejscowej Chajęty (ostrołęckie, gmina Dąbrówka).

  Chajek - od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’ lub od gwarowego chajek ‘mały nóż do obierania ziemniaków’.

  Chajewski - od nazwy miejscowej Chajęty (ostrołęckie, gmina Dąbrówka).

  Chajęcki - 1578 od nazwy miejscowej Chajęty (ostrołęckie, gmina Dąbrówka).

  Chajka - od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’ lub od chajka ‘ptak’.

  Chajkiewicz - od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’.

  Chajko - od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’.

  Chajkowski - od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’.

  Chajn - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan-; od gwarowego chajnąć ‘ukłuć, żgnąć, uderzyć’.

  Chajna - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan-.

  Chajnacki - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan-.

  Chajnik - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan-.

  Chajniuk - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan-.

  Chajnor - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan-.

  Chajnow - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan-.

  Chajnowski - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan-.

  Chajnrych - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Chajrych - od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Chajski - od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’.

  Chajt - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Chajtas - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Chajto - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Chajtowicz - od staropolskiego hajtać ‘kołysać, jeść powoli’, też w gwarze ‘ciężko pracować, ciąć długo tępym narzędziem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Heit.

  Chak - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Chakała - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Chakało - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Chakowski - od hak lub od niemieckiej nazwy osobowej Hake.

  Chalaburda - od halabarda, dawniej też halaburda ‘grot z ostrzem’.

  Chaladus - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Chaladyj - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Chalama - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Chalamański - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Chalamoński - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Chalamski - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Chalamus - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Chalas - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chalasiewicz - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chalastra - od chałastra, hałastra ‘pospólstwo, motłoch’.

  Chalasz - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chalecki - 1511 od nazwy miejscowej Chalcza (KrW).

  Chalemba - od gwarowego kalęba ‘stara, chuda krowa; kobieta otyła’.

  Chalembski - od gwarowego kalęba ‘stara, chuda krowa; kobieta otyła’.

  Chalemoniuk - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Chalemski - od gwarowego halama ‘człowiek niezgrabny’.

  Chaleński - od nazw miejscowych Chalin, Chalino (wlocławskie, gmina Dobrzyń nad Wisłą).

  Chalibożek - od imienia złożonego Chwalibóg, notowanego od XIII wieku.

  Chaliński - 1419 od nazw miejscowych Chalin, Chalino (wlocławskie, gmina Dobrzyń nad Wisłą).

  Chalupa - od chałupa

  Chalupczak - od chałupa

  Chalupczok - od chałupa

  Chalupec - od chałupa

  Chalupka - od chałupa

  Chalupniczak - od chałupa

  Chalupnik - od chałupa

  Chałaciński - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Chałacz - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Chałaczak - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Chałaczek - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Chałaczenko - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Chałaczkiewicz - od chałat, też hałat ‘długi płaszcz noszony przez niektóre narody Wschodu’.

  Chałada - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Chaładaj - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Chaładej - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Chaładuda - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Chaładus - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Chaładusz - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Chaładyj - od gwarowego haładeja ‘urwis’.

  Chałas - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chałasa - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chałasiak - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chałasiewicz - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chałasik - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chałasiński - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chałasiuk - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chałaskiewicz - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chałastra - 1378 od chałastra, hałastra ‘pospólstwo, motłoch’.

  Chałasz - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chałaszczyk - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chałaszewski - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chałaszkiewicz - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chałaś - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chałaśkiewicz - od hałas ‘wrzawa, krzyk’.

  Chaława - 1391 (Wlkp) od nazwy miejscowej Chaławy, w średniowieczu też Chalewo (poznańskie, gmina Brodnica).

  Chaławina - 1391 od nazwy miejscowej Chaławy, w średniowieczu też Chalewo (poznańskie, gmina Brodnica).

  Chaławski - 1392 od nazwy miejscowej Chaławy, w średniowieczu też Chalewo (poznańskie, gmina Brodnica).

  Chałowski - 1398 od nazwy miejscowej Chaławy, w średniowieczu też Chalewo (poznańskie, gmina Brodnica).

  Chałuba - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Chałubczak - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Chałubczyński - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Chałubek - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Chałubiec - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Chałubiński - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Chałubis - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Chałubka - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Chałubko - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Chałubowicz - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Chałubowska - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Chałubska - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Chałubuda - pod wpływem czeskim lub ukraińskim: od gołąb.

  Chałupa - 1448 od chałupa.

  Chałupczak - 1652 od chałupa.

  Chałupczok - od chałupa.

  Chałupczyk - od chałupa.

  Chałupczyński - od chałupa.

  Chałupiec - od chałupa.

  Chałupiński - od chałupa.

  Chałupka - 1600 od chałupa, chałupka.

  Chałupko - od chałupa.

  Chałupniak - 1768 od chałupa

  Chałupniczak - od chałupa.

  Chałupniczuk - od chałupa

  Chałupnik - 1617 od chałupa; od chałupnik ‘chlop bez roli’.

  Chałupny - 1766 od chałupa; od chałupny ‘domowy, o człowieku opieszałym’.

  Chałupski - od chałupa.

  Chałwa - od halwa, chałwa ‘rodzaj wyrobu cukierniczego’.

  Cham - 1259 od cham.

  Chama - 1743 od cham.

  Chamaj - 1496 od cham.

  Chamajczak - 1791 od cham.

  Chamajda - 1595 od cham.

  Chamajek - 1794 od cham.

  Chamala - od cham.

  Chamała - 1384 od cham.

  Chamar - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamara - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamarczuk - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamarczyk - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamarniak - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamarowski - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamczak - od cham.

  Chamczowic - 1388 od cham.

  Chamczuk - od cham.

  Chamczyk - od cham.

  Chamczyński - od cham.

  Chamek - 1406 od cham.

  Chamel - od cham.

  Chamela - od cham.

  Chamelak - od cham.

  Chamelec - od cham.

  Chamer - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamera - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamerek - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamerka - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamerke - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamerla - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamerlik - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamerling - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamerliński - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamernik - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamerski - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamerszmidt - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamerszmit - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chameruk - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chamery - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chami - od cham.

  Chamica - od cham.

  Chamicewicz - od cham.

  Chamiec - 1390 od cham.

  Chamiel - od cham.

  Chamielak - od cham.

  Chamielec - od cham.

  Chamienia - od cham.

  Chamienicz - od cham.

  Chamier - od cham.

  Chamier-Ciemiński - złożenia brak; Chamier od cham; Ciemiński 1407 od nazwy miejscowej Ciemin, dziś Ciemień (konińskie, gmina Kawęczyn).

  Chamier-Gliszczyński - złożenia brak; Chamier od cham; Gliszczyński 1550 od nazwy miejscowej Gliszcz (bydgoskie, gmina Sicienko).

  Chamiewski - od cham.

  Chamiga - 1568 od cham.

  Chamik - od cham.

  Chamiło - od cham.

  Chamioła - od cham.

  Chamioło - od cham.

  Chamionek - od cham.

  Chamionko - od cham.

  Chamiuk - od cham.

  Chamka - 1425 od cham.

  Chamkowic - 1405 od cham.

  Chamliński - od cham.

  Chamluk - od cham.

  Chamma - od cham.

  Chamniuk - od cham.

  Chamny - 1453 od cham.

  Chamoła - 1404 od cham.

  Chamołko - od cham.

  Chamoń - od cham.

  Chamów - od cham.

  Champel - od niemieckich nazw osobowych Hampel, Ampel, te od apelatywu Hampel ‘błazen’.

  Champerek - od niemieckich nazw osobowych Hampel, Ampel, te od apelatywu Hampel ‘błazen’.

  Champlewski - od niemieckich nazw osobowych Hampel, Ampel, te od apelatywu Hampel ‘błazen’.

  Chamra - od cham.

  Chamraj - od cham.

  Chamski - od cham lub od nazwy miejscowej Chamsk (ciechanowskie, gmina Żuromin).

  Chamuczyński - od cham.

  Chamula - od cham.

  Chamulak - od cham.

  Chamulla - od cham.

  Chamulski - od cham.

  Chamuła - od cham.

  Chamułka - od cham.

  Chamułko - od cham.

  Chamyga - od cham.

  Chan - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chana - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanaczewski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanaczowski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanaj - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanajew - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanajewski - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanak - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanaka - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanala - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanarz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanas - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanasik - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanasiński - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanasz - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanaś - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chanc - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chancewicz - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chanckowski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chancyk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chanczak - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chanczar - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chanczaruk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chanczewski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chanczyk - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chandas - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Chandat - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Chandej - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Chandel - od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Chandij - od niemieckiej nazwy osobowej Hand, ta od apelatywu hant ‘ręka’.

  Chandlarski - od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Chandlaski - od handel ‘sprzedaż’, też od niemieckich nazw osobowych Händel, Hendel.

  Chandra - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Chandrała - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Chandrychowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Chandryko - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Chandrykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Chandrys - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Chandrysiak - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Chanduszko - od niemieckiej nazwy osobowej Handr, ta od Andreas.

  Chandzel - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Chandzelewski - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Chandziel - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Chandzielewski - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Chandzlik - od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Chań - od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Chańba - od hańba.

  Chańc - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chańce - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chańcewicz - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chańczak - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chańczewski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chańka - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chańke - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chańko - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chańkowski - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chański - od nazwy miejscowej Hańsk (chełm., gmina Hańsk).

  Chańtok - od niemieckich nazw osobowych Hanz, Hans, te od imion Johann, Johannes.

  Chapa - 1781 od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapała - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapało - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapanionek - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapaniuk - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapanowicz - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapańkowski - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapczuk - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapeć - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapek - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapiński - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapiorski - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapka - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapke - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapko - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapkowski - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chaplak - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chaplapa - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chaplewski - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapliski - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapnik - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chaponiuk - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chaponkowski - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapoń - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapońkowski - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapowicz - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapski - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapula - 1534 od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapuła - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Chapuniuk - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Char - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Chara - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Charach - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Characzko - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Characzuk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Charan - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Charań - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Charańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Charap - od harap, dawniej herap ‘bicz z długim rzemieniem’.

  Charapczuk - od harap, dawniej herap ‘bicz z długim rzemieniem’.

  Charapczyński - od harap, dawniej herap ‘bicz z długim rzemieniem’.

  Charasim - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Charasimczuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Charasimiuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Charasimowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Charasin - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Charasiniak - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Charasiński - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Charast - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Charasta - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Charasymczuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Charasymiec - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Charasymiuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Charasymowiec - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Charaś - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Charaśkiewicz - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Charaśna - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Charaśny - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Charat - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charatan - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charatin - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charatomik - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charaton - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charatonik - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charatoniuk - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charatończyk - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charatoński - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charatym - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charatymowicz - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charatyniak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charatynowicz - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charatyński - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charaziak - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Charazik - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Charazka - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Charażka - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Charażny - od staropolskiego haraśny, araśny ‘piękny, dobry’.

  Charaży - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Charąża - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Charążka - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Charążko - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Charbicki - 1391 od nazwy miejscowej Charbice (sieradzkie, gmina Lutomiersk).

  Charbinowski - 1404 od nazwy miejscowej Charbinowice (kieleckie, gmina Opatowiec).

  Charbioł - 1420 od chrobry ‘dzielny, odważny’.

  Charbowski - 1453 od nazwy miejscowej Charbowo )poznańskie, gmina Kłecko).

  Charby - 1393 od chrobry ‘dzielny, odważny’.

  Charchal - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchala - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchalec - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchalis - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchalski - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchała - 1606 od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchan - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchań - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchoba - 1494 od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchol - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchos - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchowski - 1728 od nazwy miejscowej Charchów (sieradzkie, gmina Zadzim).

  Charchuba - 1494 od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchuc - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchuć - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchul - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchula - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchuł - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchuła - 1455 od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchut - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charchuta - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charciak - od chart ‘pies gończy’.

  Charcianek - od chart ‘pies gończy’.

  Charciarek - od chart ‘pies gończy’.

  Charcicki - 1405 od nazwy miejscowej Charcice (poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie).

  Charcikowski - od chart ‘pies gończy’.

  Charciniak - od chart ‘pies gończy’.

  Charciński - od chart ‘pies gończy’.

  Charciski - 1388 od nazwy miejscowej Charcice (poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie).

  Charczenko - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charczewski - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charczewski - od nazwy miejscowej Charszewo, także Charczew (włocławskie, gmina Rogowo).

  Charczowski - od nazwy miejscowej Charszewo, także Charczew (włocławskie, gmina Rogowo).

  Charczuk - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charczun - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charczyszyn - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Chardej - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Chardy - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Chardyn - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Chardys - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Chardyś - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Chardziak - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Chardziej - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Chardziejko - od hardy ‘dumny, pyszny’.

  Charenda - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Charendarczyk - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Charendarz - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Charendasz - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Charendziak - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Charendziuk - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Charenza - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Chareza - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Chareża - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Charęda - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Charędza - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Charędziak - od arenda, harenda ‘dzierżawa; karczma’.

  Charęza - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Charęziński - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Charęzowicz - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Charęża - od staropolskiego haręża ‘żołądek’, z rumuńskiego arindza ‘żołądek’.

  Chargot - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Chariasz - od imienia Zachariasz, pochodzenia biblijnego, od Zeakharejahu ‘Jahwe pamięta’. W Polsce imię to notowane jest od XII wieku jako Zachryasz i Zacharz.

  Chariaszkowicz - 1699 od imienia Zachariasz, pochodzenia biblijnego, od Zeakharejahu ‘Jahwe pamięta’. W Polsce imię to notowane jest od XII wieku jako Zachryasz i Zacharz.

  Chariton - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charitonienko - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charitoniuk - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charitonow - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charitonowicz - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charjasz - od imienia Zachariasz, pochodzenia biblijnego, od Zeakharejahu ‘Jahwe pamięta’. W Polsce imię to notowane jest od XII wieku jako Zachryasz i Zacharz.

  Charka - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Charkan - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Charkawy - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Charke - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Charkiel - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Charkiewicz - 1768 od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Charkin - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Charko - 1463 od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’.

  Charkot - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charkow - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charkowicz - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charkowski - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charkowy - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charków - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charkulak - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Charlak - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charlej - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charlejczyk - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charlęski - 1546 od nazwy miejscowej Charlęż (lubelskie, gmina Spiczyn).

  Charlęza - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charlęzki - od nazwy miejscowej Charlęż (lubelskie, gmina Spiczyn).

  Charlęża - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charlężak - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charlik - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charlikowski - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charliński - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charliński - od nazwy miejscowej Charlęż (lubelskie, gmina Spiczyn).

  Charlos - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charłacz - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charłajczuk - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłam - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłamenko - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłamow - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłamowicz - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłamów - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłamp - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłamp-Charłamow - złożenia brak; Charłamp od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp; Charłamow w grupie nazwisk pochodzących od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charalampes, a ta od charis ‘piękno, radość’ i lampó ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłampenko - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłampiew - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłampiew - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłampiewicz - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłampowicz - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłan - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłanowicz - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłanty - 1454 od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłap - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłapowicz - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłasz - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charłasz - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłaszów - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charłaszów - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłęża - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charło - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charłos - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Charłos - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłoś - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłowicz - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłowski - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłoziński - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłukowicz - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charłupski - od nazwy miejscowej Charłupia (sieradzkie, gmina Wróblew).

  Charłusz - od imienia Charłanty. Imię, notowane w Polsce od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiej nazwy osobowej Charlampes, a to od charis ‘piękno, radość’ i lampo ‘świecić, błyszczeć’, od białoruskiego Charłamp.

  Charmarz - od harmasz ‘zbroja, rynsztunek rycerski’.

  Charmas - od harmasz ‘zbroja, rynsztunek rycerski’.

  Charmaski - od nazwy miejscowej Charmęże, dziś Harmęże (bielskie, gmina Oświęcim).

  Charmasz - od harmasz ‘zbroja, rynsztunek rycerski’.

  Charmęski - 1470-80 od nazwy miejscowej Charmęże, dziś Harmęże (bielskie, gmina Oświęcim).

  Charmieski - od nazwy miejscowej Charmęże, dziś Harmęże (bielskie, gmina Oświęcim).

  Charnas - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Charnaś - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Charnik - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Charniuk - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Charoba - od cherubin, ze staropolskiego cherub ‘archanioł’.

  Charobin - od cherubin, ze staropolskiego cherub ‘archanioł’.

  Charon - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Charoń - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Charoński - od imienia Aron, Aaron, z hebrajskiego Aharon, z łacińskiego Aaron. W Polsce używane od wczesnego średniowiecza, głównie przez Żydów. Pochodzenie imienia niepewne, może znaczyło ‘wzniosły, oświecony’. Imię Aaron nosił brat Mojżesza.

  Charpała - od harpa ‘miecz w kształcie sierpa’.

  Charpan - od harpa ‘miecz w kształcie sierpa’.

  Charpczyński - od harpa ‘miecz w kształcie sierpa’.

  Charpoła - od harpa ‘miecz w kształcie sierpa’.

  Charski - 1478 od nazwy miejscowej Karsy (kilka wsi).

  Charszewski - 1600 od nazwy miejscowej Charszewo, także Charczew (włocławskie, gmina Rogowo).

  Charszla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy karsz-, por. staropolskie karsz ‘dzielny, butny’, staropolskie, gwarowe karśniawy ‘mańkut’, prasłowiańskie ‘lewa ręka’.

  Charszlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy karsz-, por. staropolskie karsz ‘dzielny, butny’, staropolskie, gwarowe karśniawy ‘mańkut’, prasłowiańskie ‘lewa ręka’.

  Charsznia - 1398 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy karsz-, por. staropolskie karsz ‘dzielny, butny’, staropolskie, gwarowe karśniawy ‘mańkut’, prasłowiańskie ‘lewa ręka’.

  Charsznicki - od nazw miejscowych Karsznice, Karśnice, Charśnica (kilka wsi).

  Charśnicki - 1454 od nazw miejscowych Karsznice, Karśnice, Charśnica (kilka wsi).

  Chart - 1253 od chart ‘pies gończy’.

  Chartaniak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartanowicz - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartanowiec - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartenowicz - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charton - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartoniak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartonik - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartoniuk - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartonowicz - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartunewicz - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartuniewicz - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartunik - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartunowicz - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartwig - od niemieckiej nazwy osobowej Hartwig, to od starowysokoniemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Chartwik - od niemieckiej nazwy osobowej Hartwig, to od starowysokoniemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Chartyniak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartyniec - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartyniuk - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartynowicz - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Chartyon - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charuba - 1781 od cherubin, ze staropolskiego cherub ‘archanioł’.

  Charubczyk - od cherubin, ze staropolskiego cherub ‘archanioł’.

  Charubin - 1389 od cherubin, ze staropolskiego cherub ‘archanioł’.

  Charuk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Charukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego hara ‘dół na ziemniaki’, też ‘nędzna wódka’, od imienia Harasym, od niemieckiej nazwy osobowej Haar.

  Charwat - 1443 od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Charwatek - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Charwath - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Charwatowicz - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Charwiński - 1469 od nazwy miejscowej Karwin, dawniej też Charwin (krakowskie, gmina Koniusza).

  Charwot - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Charyasz - od imienia Zachariasz, pochodzenia biblijnego, od Zeakharejahu ‘Jahwe pamięta’. W Polsce imię to notowane jest od XII wieku jako Zachryasz i Zacharz.

  Charydczak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charydczak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charyta - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytan - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytan - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytaniak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytaniak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytanienko - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytanik - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytanik - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytaniuk - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytanowicz - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytanowicz - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytanów - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytański - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytański - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytczak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytczak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytniuk - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charyton - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytoniak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytoniak - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytonik - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytoniuk - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytonow - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytonow - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytonowicz - 1541 od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytonowicz - 1541 od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytonów - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytonów - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytoń - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charytończyk - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charzeński - od nazwy miejscowej Charzyny (ciechanowskie, gmina Raciąż).

  Charzewski - 1414 od nazw miejscowych Chorzów, Chorzowice, dawniej Charzów, Charzowice (kilka wsi).

  Charzowski - 1453 od nazw miejscowych Chorzów, Chorzowice, dawniej Charzów, Charzowice (kilka wsi).

  Charzyński - 1541 od nazwy miejscowej Charzyny (ciechanowskie, gmina Raciąż).

  Chas - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chasiak - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chasiczewicz - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chasieniewicz - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chasik - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chasikowski - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chasiniak - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chasiniec - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chasiniewicz - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chass - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chaszcz - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Chaszczak - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Chaszczewicz - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Chaszczewski - od nazwy miejscowej Chaszczów (KrW).

  Chaszczownik - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Chaszczowski - od nazwy miejscowej Chaszczów (KrW).

  Chaszczowy - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Chaszczuk - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Chaszczyn - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Chaszczyński - od chaszcz ‘gąszcz, chrust’, haszcza ‘krzaki’.

  Chaszkowski - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chaś - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chaściak - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chaśka - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chaśkiewicz - od hasać ‘skakać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Has.

  Chat - od chata ‘dom’.

  Chata - od chata ‘dom’.

  Chatadaj - od chata ‘dom’.

  Chataj - od chata ‘dom’.

  Chatalski - od chata ‘dom’.

  Chatała - od chata ‘dom’.

  Chatka - od chata ‘dom’, od chatka.

  Chatlas - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Chatłas - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Chatłaś - od atłas, ze staropolskiego hatłas ‘rodzaj materiału’.

  Chatowski - od chata ‘dom’.

  Chatul - od chata ‘dom’.

  Chatuła - od chata ‘dom’.

  Chatys - od chata ‘dom’.

  Chatysz - od chata ‘dom’.

  Chatyś - od chata ‘dom’.

  Chawa - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawałek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawałkiewicz - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawałko - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawełka - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawełko - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawer - od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Chawera - od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Chawerski - od staropolskiego hawer, hawiarz ‘górnik’.

  Chawielski - 1453 od nazwy miejscowej Chabielino, dziś Chobielin (bydgoskie, gmina Szubin).

  Chawik - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawiński - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawka - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawko - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawlik - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawluk - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawła - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawłowski - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawoła - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawołek - od imienia Gaweł. Imię, znane w tej formie od XIV wieku, stanowi słowiańską przeróbkę imienia Gaulus.

  Chawrilski - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Chawro - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Chawrona - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Chawroń - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Chawros - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Chawruk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Chawruś - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Chawrylak - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Chawryluk - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Chawrył - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Chawryłko - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Chawryłło - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Chawryło - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Chawryś - od imienia Gabriel, wywodzącego się z języka hebrajskiego, od geber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (‘mąż Boży’), notowanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu było używane w formach Gabrzyjał, Gawrzyjał, Gabryjel; na Kresach Wschodnich Hawryło, Hawryło, Awryło.

  Chaz - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Chazan - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Chazanow - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Chazanowicz - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Chazuk - od staropolskiego hazuka ‘rodzaj szaty’.

  Chazy - od węgierskiego haz ‘dom’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Has, ta od średniowysokoniemieckiego hase, has ‘zając’.

  Chącia - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chąciak - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chąciński - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chąciński - od nazwy miejscowej Chęciny (kilka wsi).

  Chącki - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chądrzyński - od nazw miejscowych Chądzyny (ciechanowskie, gmina Strzegowo), Chądzyń (siedleckie, gmina Sterdyń).

  Chądzeński - od nazw miejscowych Chądzyny (ciechanowskie, gmina Strzegowo), Chądzyń (siedleckie, gmina Sterdyń).

  Chądziński - od nazw miejscowych Chądzyny (ciechanowskie, gmina Strzegowo), Chądzyń (siedleckie, gmina Sterdyń).

  Chądzyno - 1493 od nazw miejscowych Chądzyny (ciechanowskie, gmina Strzegowo), Chądzyń (siedleckie, gmina Sterdyń).

  Chądzyński - 1446 od nazw miejscowych Chądzyny (ciechanowskie, gmina Strzegowo), Chądzyń (siedleckie, gmina Sterdyń).

  Chąndzyński - od nazw miejscowych Chądzyny (ciechanowskie, gmina Strzegowo), Chądzyń (siedleckie, gmina Sterdyń).

  Chąsinowski - 1388 od nazwy miejscowej Chąsinowo, dziś Kąsinowo (poznańskie, gmina Szamotuły).

  Chchlik - od cichy.

  Chciał - 1601 od chcieć.

  Chciałkowski - od chcieć.

  Chciałowski - od chcieć.

  Chciński - od chcieć.

  Chcipiwo - XV w. od chcieć.

  Chciuk - 1680 od kciuk ‘pierwszy palec u ręki’.

  Chdak - od gdakać ‘kwokać, gderać’.

  Chdakowski - od gdakać ‘kwokać, gderać’.

  Chdera - od gderać.

  Chderski - od gderać.

  Cheba - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chebda - 1152-53 od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Chebdowski - 1702 od nazwy miejscowej Hebdów, dawniej Chebdów (krakowskie, gmina Nowe Brzesko).

  Chebdowski - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chebdziak - od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’; od chebdziak ‘bez koralowy’.

  Chebdzik - 1578 od chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’.

  Chebdziński - 1415 od nazwy miejscowej Chebzino, Chebdzino, dziś Habdzin (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna).

  Chebdzyński - od nazwy miejscowej Chebzino, Chebdzino, dziś Habdzin (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna).

  Chebel - od niemieckiej nazwy osobowej Hebel, ta od imion na Hadu-.

  Chebelski - od niemieckiej nazwy osobowej Hebel, ta od imion na Hadu-.

  Chebowski - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chec - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chechelski - 1390 od nazw miejscowych Chechło, Chechły (kilka wsi).

  Checheł - 1447 od chechłać ‘moczyc; rżnąć tępym narzędziem’; od gwarowego chechłacz ‘tępy nóż’.

  Chechla - od chechłać ‘moczyc; rżnąć tępym narzędziem’; od gwarowego chechłacz ‘tępy nóż’.

  Chechliński - od nazw miejscowych Chechło, Chechły (kilka wsi).

  Chechła - od chechłać ‘moczyc; rżnąć tępym narzędziem’.

  Chechłacz - od chechłać ‘moczyc; rżnąć tępym narzędziem’; od gwarowego chechłacz ‘tępy nóż’.

  Chechłan - od chechłać ‘moczyc; rżnąć tępym narzędziem’; od gwarowego chechłacz ‘tępy nóż’.

  Chechłarz - od chechłać ‘moczyc; rżnąć tępym narzędziem’; od gwarowego chechłacz ‘tępy nóż’.

  Chechłek - 1400 od chechłać ‘moczyc; rżnąć tępym narzędziem’; od gwarowego chechłacz ‘tępy nóż’.

  Chechło - 1426 od chechłać ‘moczyc; rżnąć tępym narzędziem’.

  Chechłowski - 1451 od nazw miejscowych Chechło, Chechły (kilka wsi).

  Checia - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Checiak - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Checiek - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Checka - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Checko - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Cheć - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chećka - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chećko - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chejda - od niemieckich nazw osobowych Heid, Heide, te od imion na Heid-.

  Chejde - od niemieckich nazw osobowych Heid, Heide, te od imion na Heid-.

  Chejduk - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Chejdukowski - od hajduk ‘żołnierz piechoty węgierskiej; sługa dworski ubrany w strój węgierski’.

  Chejdys - od niemieckich nazw osobowych Heid, Heide, te od imion na Heid-.

  Chejdysz - od niemieckich nazw osobowych Heid, Heide, te od imion na Heid-.

  Chejn - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan-.

  Chejna - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan-.

  Chejniak - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan-.

  Chejno - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan-.

  Chejnowski - od niemieckich nazw osobowych Hein, Hin, te od germańskich imion na Hagan-.

  Cheliński - od nazw miejscowych Chyliny, Chylin (kilka wsi).

  Chelpa - od chełpic się ‘chwalić się’.

  Chelwig - od niemieckiego imienia Helwig, to od starowysokoniemieckiego hell ‘zdrowie’ + wig ‘walka’.

  Chelwing - od niemieckiego imienia Helwig, to od starowysokoniemieckiego hell ‘zdrowie’ + wig ‘walka’.

  Chełchowski - od nazwy miejscowej Chełchy (kilka wsi).

  Chełkowski - od nazwy miejscowej Chełchy (kilka wsi).

  Chełmecki - od nazwy miejscowej Chełmiec (nowosądeckie, gmina Chełmiec).

  Chełmicki - 1398 od nazwy miejscowej Chełmica (włocławskie, gmina Szpetal Górny).

  Chełmiecki - 1617 od nazwy miejscowej Chełmiec (nowosądeckie, gmina Chełmiec).

  Chełmieński - 1405 od nazwy miejscowej Chełmno (kilka wsi).

  Chełmiński - 1652 od nazwy miejscowej Chełmno (kilka wsi).

  Chełmoniak - od nazwy miejscowej Chełmonie (toruńskie, gmina Kowalewo).

  Chełmoniewicz - od nazwy miejscowej Chełmonie (toruńskie, gmina Kowalewo).

  Chełmoński - 1664 od nazwy miejscowej Chełmonie (toruńskie, gmina Kowalewo).

  Chełmowski - od nazwy miejscowej Chełm (częste).

  Chełmski - 1389 od nazwy miejscowej Chełm (częste).

  Chełpa - od chełpic się ‘chwalić się’.

  Chełpiński - od chełpic się ‘chwalić się’.

  Chełpowicz - od chełpic się ‘chwalić się’.

  Chełski - od nazw miejscowych Chełstowo, Chełstów, Chełsty (kilka wsi).

  Chełst - 1136 od chełst ‘szum’, chełścić ‘szumieć’.

  Chełstoński - od nazw miejscowych Chełstowo, Chełstów, Chełsty (kilka wsi).

  Chełstowski - 1413 od nazw miejscowych Chełstowo, Chełstów, Chełsty (kilka wsi).

  Chemel - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, od średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Chemelczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Hammel, ta od apelatywu Hammel, od średniowysokoniemieckiego też hemel ‘baran’.

  Chemer - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chemera - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chemerski - od staropolskiego hamer ‘kuźnia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hammer; lub od gwarowego hamera ‘burza, zawierucha’.

  Chen - od podstawy hen-, ta od imienia Henryk, od postaci niemieckich Hein, Heinrich lub od Johannes.

  Chenc - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chenc - od niemieckich nazw osobowych Hintz, Hintsch, te od imion na Hag-.

  Chencel - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chencia - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chenciak - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chenciński - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chenciński - od nazwy miejscowej Chęciny (kilka wsi).

  Chencki - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chencz - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chencz - od niemieckich nazw osobowych Hintz, Hintsch, te od imion na Hag-.

  Chenczek - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chencziński - od nazwy miejscowej Chęciny (kilka wsi).

  Chenczka - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chenczke - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chenczke - od niemieckich nazw osobowych Hintz, Hintsch, te od imion na Hag-.

  Chenćka - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chendoga - od chędogi ‘czysty, piękny, zdrowy’.

  Chendoski - od chędogi ‘czysty, piękny, zdrowy’.

  Chendosko - od chędogi ‘czysty, piękny, zdrowy’.

  Chendoszka - od chędogi ‘czysty, piękny, zdrowy’.

  Chendoszko - od chędogi ‘czysty, piękny, zdrowy’.

  Cheniowski - 1447 od nazw miejscowych Chyniowice, Hyniowice (KrW).

  Chenowski - od nazw miejscowych Chynów, Chynowa (kilka wsi).

  Chentkiewicz - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chentko - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chentkowski - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chentnik - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chentosz - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Cheńko - od podstawy hen-, ta od imienia Henryk, od postaci niemieckich Hein, Heinrich lub od Johannes.

  Cheński - od podstawy hen-, ta od imienia Henryk, od postaci niemieckich Hein, Heinrich lub od Johannes.

  Cher - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Cherasim - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Cherasko - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Cherbański - od herb ‘godło’, dawniej też ‘ród szlachecki; spadkobierca’.

  Cherbeć - od herb ‘godło’, dawniej też ‘ród szlachecki; spadkobierca’.

  Cherbetko - od herb ‘godło’, dawniej też ‘ród szlachecki; spadkobierca’.

  Cherbich - od herb ‘godło’, dawniej też ‘ród szlachecki; spadkobierca’.

  Cherczak - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Cherczuk - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Cherej - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Cherek - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Cherewicz - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Cherka - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Cherka - od herka ‘wiewiórka’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Herke.

  Cherkawa - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Cherke - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Cherkiewicz - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Cherkowski - od herka ‘wiewiórka’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Herke.

  Cherla - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Cherlik - od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Cherlowski - 1763 od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Chermanowicz - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku, notowane w formach Herman, Arman, Harman, Hermen, Harmen, Kerman, Erman oraz w formach bardziej spolszczonych: Irzman, Hirzman, Urzman.

  Chermanowski - od imienia Herman. Imię pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku, notowane w formach Herman, Arman, Harman, Hermen, Harmen, Kerman, Erman oraz w formach bardziej spolszczonych: Irzman, Hirzman, Urzman.

  Chernes - od niemieckich nazw osobowych Hirn, Hern, te od średniowysokoniemieckiego hirne, hirn, hërne ‘mózg, rozum’ lub też od staropolskiego herny, harny ‘dumny, zuchwały’.

  Chernik - od staropolskiego harny, herny ‘zarozumiały, dumny’.

  Cherominek - od imienia Hieronim, w staropolszczyźnie też Jeronim. Imię pochodzenia greckiego Hierónymos, od hierós ‘święty’ + ónyma ‘imię’, znane w Polsce od XII wieku.

  Cheromiński - od imienia Hieronim, w staropolszczyźnie też Jeronim. Imię pochodzenia greckiego Hierónymos, od hierós ‘święty’ + ónyma ‘imię’, znane w Polsce od XII wieku.

  Cheroń - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Cherszkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Hersch, Hirsch, te od apelatywu Hirsch ‘jeleń’.

  Chertel - od niemieckiej nazwy osobowej Hertel, ta od średniowysokoniemieckiego hërt, hërd ‘ognisko domowe, mieszkanie’.

  Cherubin - 1228 od cherubin, ze staropolskiego cherub ‘archanioł’.

  Cherubina - od cherubin, ze staropolskiego cherub ‘archanioł’.

  Cherubiński - od cherubin, ze staropolskiego cherub ‘archanioł’.

  Cheruta - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Cherża - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Ches - od niemieckich nazw osobowych Hess, Hesse, te od nazwy plemienia.

  Chesiak - od niemieckich nazw osobowych Hess, Hesse, te od nazwy plemienia.

  Chesiuk - od niemieckich nazw osobowych Hess, Hesse, te od nazwy plemienia.

  Chetka - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chetkie - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chetkiewicz - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chetkowski - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chetla - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chetman - od hetman, ze staropolskiego etman, hetman, hertman ‘wódz, dowódca’, też od niemieckich nazw osobowych Hertmann, Erdmann lub od niemieckiej nazwy osobowej Hertmann.

  Chetnik - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chęc - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chęcia - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chęciak - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chęciek - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chęcielewski - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chęcik - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chęcina - 1495 od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chęcinski - od nazwy miejscowej Chęciny (kilka wsi).

  Chęciński - 1748 od nazwy miejscowej Chęciny (kilka wsi).

  Chęcio - 1632 od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chęcki - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chęckiewicz - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chęczkiewicz - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chęczyński - od nazwy miejscowej Chęciny (kilka wsi).

  Chęć - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chęćka - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’.

  Chędkowski - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’; od chętki ‘chętny’.

  Chędogi - 1484 od chędogi ‘czysty, piękny, zdrowy’.

  Chędoski - od chędogi ‘czysty, piękny, zdrowy’.

  Chędoszka - od chędogi ‘czysty, piękny, zdrowy’.

  Chędoszko - od chędogi ‘czysty, piękny, zdrowy’.

  Chędowski - od chędogi ‘czysty, piękny, zdrowy’.

  Chędozka - od chędogi ‘czysty, piękny, zdrowy’.

  Chędożka - od chędogi ‘czysty, piękny, zdrowy’.

  Chędożko - od chędogi ‘czysty, piękny, zdrowy’.

  Chętka - 1449 od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’; od chętka.

  Chętki - 1514 od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’; od chętki ‘chętny’.

  Chętkiewicz - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’; od chętki ‘chętny’.

  Chętko - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’; od chętki ‘chętny’.

  Chętkowski - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’; od chętki ‘chętny’.

  Chętnicki - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’; od chętny.

  Chętniewicz - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’; od chętny.

  Chętnik - 1404 od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’; od chętny.

  Chętny - 1489 od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’; od chętny.

  Chfilip - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Chib - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chiba - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chibała - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chibicki - od nazwy miejscowej Chybice (kieleckie, gmina Pawłów).

  Chibiński - od nazwy miejscowej Chybice (kieleckie, gmina Pawłów).

  Chibner - od niemieckich nazw osobowych Hiebner, Hübner, te od średniowysokoniemieckiego huober, huobener ‘właściciel majątku’.

  Chicheł - od chich, chych, chichi ‘śmiech’, od gwarowego chychoł ‘wierzchołek, czub’.

  Chichicz - od chich, chych, chichi ‘śmiech’, od gwarowego chychoł ‘wierzchołek, czub’.

  Chichieł - od chich, chych, chichi ‘śmiech’, od gwarowego chychoł ‘wierzchołek, czub’.

  Chichla - od chich, chych, chichi ‘śmiech’, od gwarowego chychoł ‘wierzchołek, czub’.

  Chichła - od chich, chych, chichi ‘śmiech’, od gwarowego chychoł ‘wierzchołek, czub’.

  Chichłowicz - od chich, chych, chichi ‘śmiech’, od gwarowego chychoł ‘wierzchołek, czub’.

  Chichłowski - od chich, chych, chichi ‘śmiech’, od gwarowego chychoł ‘wierzchołek, czub’.

  Chichłun - od chich, chych, chichi ‘śmiech’, od gwarowego chychoł ‘wierzchołek, czub’.

  Chichoł - od chich, chych, chichi ‘śmiech’, od gwarowego chychoł ‘wierzchołek, czub’.

  Chiciński - od nazwy miejscowej Chycina (gorzowskie, gmina Bledzew).

  Chiczewski - od nazwy miejscowej Chyczewo (ciechanowskie, gmina Raciąż).

  Chier - od hera ‘pycha’, od niemieckiej nazwy osobowej Herr, ta od apelatywu Herr ‘pan’.

  Chierek - od hera ‘pycha’, od niemieckiej nazwy osobowej Herr, ta od apelatywu Herr ‘pan’.

  Chierka - od hera ‘pycha’, od niemieckiej nazwy osobowej Herr, ta od apelatywu Herr ‘pan’.

  Chierkowski - od hera ‘pycha’, od niemieckiej nazwy osobowej Herr, ta od apelatywu Herr ‘pan’.

  Chierowski - od hera ‘pycha’, od niemieckiej nazwy osobowej Herr, ta od apelatywu Herr ‘pan’.

  Chil - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chila - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chilak - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chilakowski - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chilarczyński - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Chilarecki - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Chilarewicz - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Chilari - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Chilarski - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Chilary - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Chilarzak - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Chilarzewski - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Chilczuk - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chilczuk-Troskowski - złożenia brak; Chilczuk w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary; Troskowski od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Chilecki - od nazwy miejscowej Chylczyce (dawny powiat lwowski, KrW).

  Chilej - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chilewicz - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chilicki - od nazwy miejscowej Chylice (skierniewickie, gmina Jaktorów).

  Chilik - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chilimaniuk - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Chilimanowicz - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Chiliński - od nazw miejscowych Chyliny, Chylin (kilka wsi).

  Chilman - od niemieckiej nazwy osobowej Hilmann, ta od imienia Hildman.

  Chilmanczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Hilmann, ta od imienia Hildman.

  Chilmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Hilmann, ta od imienia Hildman.

  Chilmańczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Hilmann, ta od imienia Hildman.

  Chilmański - od niemieckiej nazwy osobowej Hilmann, ta od imienia Hildman.

  Chilmon - od niemieckiej nazwy osobowej Hilmann, ta od imienia Hildman.

  Chilmonczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Hilmann, ta od imienia Hildman.

  Chilmonik - od niemieckiej nazwy osobowej Hilmann, ta od imienia Hildman.

  Chilmoniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Hilmann, ta od imienia Hildman.

  Chilmończyk - od niemieckiej nazwy osobowej Hilmann, ta od imienia Hildman.

  Chiluk - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chiluta - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chiła - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chiłek - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chiłła - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chim - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chima - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimak - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimakowski - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimalski - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chiman - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimanienko - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimczak - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimczewski - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimczuk - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimek - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimel - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimeluk - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimiak - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimicz - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimiczewski - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimieniec - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimiewicz - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimik - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimikowski - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimioch - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimiok - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimiuk - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimka - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimko - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimkowski - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimosz - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chimowicz - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chin - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  China - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chinalski - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chinasiński - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chinc - od niemieckich nazw osobowych Hintz, Hintsch, te od imion na Hag-.

  Chince - od niemieckich nazw osobowych Hintz, Hintsch, te od imion na Hag-.

  Chincz - od niemieckich nazw osobowych Hintz, Hintsch, te od imion na Hag-.

  Chincza - od niemieckich nazw osobowych Hintz, Hintsch, te od imion na Hag-.

  Chinczak - od niemieckich nazw osobowych Hintz, Hintsch, te od imion na Hag-.

  Chińcz - od niemieckich nazw osobowych Hintz, Hintsch, te od imion na Hag-.

  Chińcza - od niemieckich nazw osobowych Hintz, Hintsch, te od imion na Hag-.

  Chińczak - od niemieckich nazw osobowych Hintz, Hintsch, te od imion na Hag-.

  Chiński - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chip - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chipalski - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chipała - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chipczyński - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chipsz - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chir - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chira - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chirek - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chirk - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chirko - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chirrek - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chirurg - 1594 od chirurg, z łacińskiego chirurgus ‘cyrulik, felczer’.

  Chirurgus - 1578 od chirurg, z łacińskiego chirurgus ‘cyrulik, felczer’.

  Chiryk - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych, dop. kerykos ‘zwiastun’.

  Chirzyński - od nazwy miejscowej Chyrzyna (wieś zagrodowa w Poznańskiem).

  Chiszpański - od nazwy kraju Hiszpania.

  Chit - od chwytać; od gwarowego chytać.

  Chita - od chwytać; od gwarowego chytać.

  Chitczak - od chwytać; od gwarowego chytać.

  Chitej - od chwytać; od gwarowego chytać.

  Chitka - od chwytać; od gwarowego chytać.

  Chitkowicz - od chwytać; od gwarowego chytać.

  Chitra - od chytry.

  Chitreń - od chytry.

  Chitro - od chytry.

  Chitroń - od chytry.

  Chitrosz - od chytry.

  Chitrow - od chytry.

  Chitrowicz - od chytry.

  Chitrowski - od chytry.

  Chitruk - od chytry.

  Chitrun - od chytry.

  Chitruń - od chytry.

  Chitruszko - od chytry.

  Chitry - od chytry.

  Chitryk - od chytry.

  Chitryn - od chytry.

  Chitryniewicz - od chytry.

  Chitryń - od chytry.

  Chitrzyk - od chytry.

  Chiza - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chiziak - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chizy - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chiźniak - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chiż - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chiża - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chiżewski - od nazw miejscowych Chyżowice, Chyżów, Chyże (kilka wsi).

  Chiżniak - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chiżowski - od nazw miejscowych Chyżowice, Chyżów, Chyże (kilka wsi).

  Chiżuk - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chiży - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chiżyk - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chiżyn - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chiżyński - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chiżyński - od nazw miejscowych Chyżowice, Chyżów, Chyże (kilka wsi).

  Chla - od chlać ‘pić chciwie, chłeptać’.

  Chladek - od chłód, chłodzić.

  Chladny - od chłód, chłodzić.

  Chladzik - od chłód, chłodzić.

  Chlan - 1406 od chlać ‘pić chciwie, chłeptać’.

  Chlanda - od staropolskiego ględać, ględzieć ‘patrzeć; szukać’ lub od ględa ‘nudziarz, gaduła’, ględzić ‘mówić przewlekle, pleść’.

  Chlantacz - od chlać ‘pić chciwie, chłeptać’.

  Chlast - 1413 od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlasta - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlastac - 1776 od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlastacz - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’ lub od gwarowego chlastacz ‘pyskacz, o wesołym mężczyźnie’.

  Chlastała - 1748 od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlastarz - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlastawa - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlastek - 1458 od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlastorz - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlastos - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlastosz - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlastwa - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlasz - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlaszczak - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlaściach - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlaściak - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chlaścik - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’.

  Chląd - od staropolskiego ględać, ględzieć ‘patrzeć; szukać’ lub od ględa ‘nudziarz, gaduła’, ględzić ‘mówić przewlekle, pleść’.

  Chląst - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chląstać ‘chlastać’.

  Chląstawa - 1598 od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlastawa ‘gatunek rośliny; od gwarowego też ‘słota, plucha’.

  Chleb - od chleb.

  Chleba - od chleb.

  Chlebaj - od chleb.

  Chlebak - od chleb; od chlebak ‘piec do pieczenia chleba’.

  Chleban - od chleb.

  Chlebana - od chleb.

  Chlebaniuk - od chleb.

  Chlebanowski - od chleb.

  Chlebarz - od chleb.

  Chlebas - od chleb.

  Chlebasz - 1789 od chleb.

  Chlebaszek - od chleb lub od chlebaszek ‘chlebek’, też ‘dobrobyt, zboże’.

  Chlebcewicz - od chleb.

  Chlebczyński - 1580 od nazwy miejscowej Chlebczyn (białostockie, gmina Sarnaki).

  Chlebda - od chleb.

  Chlebek - 1400 od chleb.

  Chlebica - 1391 od chleb; od chlebica ‘duzy bochen chleba’.

  Chlebicki - od chleb.

  Chlebicz - od chleb.

  Chlebiczka - 1410 od chleb.

  Chlebiczyc - 1393 od chleb.

  Chlebiecki - od chleb.

  Chlebiej - od chleb.

  Chlebień - od chleb.

  Chlebik - od chleb.

  Chlebiński - od chleb.

  Chlebio - od chleb.

  Chlebiok - od chleb.

  Chlebionek - od chleb.

  Chlebionka - 1429 od chleb.

  Chlebisz - od chleb.

  Chlebiuk - od chleb.

  Chlebko - od chleb.

  Chlebkowicz - 1424 od chleb.

  Chlebna - od chleb.

  Chlebniczak - od chleb.

  Chlebniczek - od chleb.

  Chlebnikow - od chleb.

  Chlebników - od chleb.

  Chlebny - 1403 od chleb; od chlebny ‘pachołek noszący chleb’; też ‘silny, żyzny’.

  Chlebodawca - 1673 od chleb.

  Chleborowicz - od chleb.

  Chleborz - od chleb.

  Chlebos - od chleb.

  Chlebosch - od chleb.

  Chlebosz - 1748 od chleb.

  Chleboś - od chleb.

  Chlebot - od chleb; od chlebot ‘odgłos obluzowanego przedmiotu, otwór w żarnach’.

  Chlebowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Gleb. Imię występuje w Kościele wschodnim, jest prawdopodobnie pochodzenia normańskiego. W Polsce wschodniej imie notowane od XIV wieku jako Gleb, Hleb, Hlib, Lib.

  Chlebowitz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Gleb. Imię występuje w Kościele wschodnim, jest prawdopodobnie pochodzenia normańskiego. W Polsce wschodniej imie notowane od XIV wieku jako Gleb, Hleb, Hlib, Lib.

  Chlebowski - 1399 od nazw miejscowych Chlebowo, Chlebów (kilka wsi).

  Chlebowy - 1489 od chleb; chlebowy.

  Chleburadowic - 1470 od chleb.

  Chlebus - od chleb.

  Chlebusz - 1743 od chleb.

  Chlebuś - od chleb; od chlebuś.

  Chlechowicz - od chlechać ‘jęczeć, stękać’.

  Chlechowitz - od chlechać ‘jęczeć, stękać’.

  Chlew - 1768 od chlew.

  Chlewa - od chlew.

  Chlewicki - 1431 od nazwy miejscowej Chlewiska (radomskie, gmina Chlewiska).

  Chlewik - 1410 od chlew.

  Chlewiński - 1579 (Pom) od nazwy miejscowej Chlewnia (wieś zagrodowa, powiat sochaczewski).

  Chlewiotka - 1411 od chlew.

  Chlewiski - 1498 od nazwy miejscowej Chlewiska (radomskie, gmina Chlewiska).

  Chlewkowicz - 1784 od cholewa.

  Chlewski - 1459 od nazwy miejscowej Chlewo (kaliskie, gmina Grabów nad Prosną).

  Chlęch - od chlechać ‘jęczeć, stękać’.

  Chlib - od chleb.

  Chlibiński - od chleb.

  Chlibiuk - od chleb.

  Chlibkiewicz - od chleb.

  Chliborób - od chleb.

  Chlibowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Gleb. Imię występuje w Kościele wschodnim, jest prawdopodobnie pochodzenia normańskiego. W Polsce wschodniej imie notowane od XIV wieku jako Gleb, Hleb, Hlib, Lib.

  Chlibowski - od nazw miejscowych Chlebowo, Chlebów (kilka wsi).

  Chlibyk - od chleb.

  Chliński - 1431 od nazwy miejscowej Chlina (katowickie, gmina Żarnowiec).

  Chlip - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipala - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipalak - 1692 od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipalski - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipała - 1695 od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipałka - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipański - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipas - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipaski - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipata - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipawka - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipelski - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipiński - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipka - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipowski - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlipp - od chlipać ‘trzaskać, płakać, pić’.

  Chlista - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlistać ‘chłostać’.

  Chlistalla - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlistać ‘chłostać’.

  Chlistała - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlistać ‘chłostać’.

  Chlistoń - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlistać ‘chłostać’.

  Chlistowski - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlistać ‘chłostać’.

  Chlistumoff - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlistać ‘chłostać’.

  Chlistun - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlistać ‘chłostać’.

  Chlistunoff - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlistać ‘chłostać’.

  Chlistunow - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlistać ‘chłostać’.

  Chliszcz - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlistać ‘chłostać’.

  Chliszczak - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlistać ‘chłostać’.

  Chliszczuk - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlistać ‘chłostać’.

  Chliszczyk - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlistać ‘chłostać’.

  Chlocholski - 1449 od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chlodek - od chłód, chłodzić.

  Chlond - od staropolskiego ględać, ględzieć ‘patrzeć; szukać’ lub od ględa ‘nudziarz, gaduła’, ględzić ‘mówić przewlekle, pleść’.

  Chlondowski - od staropolskiego ględać, ględzieć ‘patrzeć; szukać’ lub od ględa ‘nudziarz, gaduła’, ględzić ‘mówić przewlekle, pleść’.

  Chlopas - (z fonetyką czeską) od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chlopek - (z fonetyką czeską) od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chlopiec - 1580 od chłop ‘rolnik, kmieć’; od chlopiec.

  Chlopowicz - 1590 od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chlost - od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chlosta - od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chlostosz - od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chloszczak - od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chlościak - od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chloupek - (z fonetyką czeską) od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chluba - 1743 od chluba.

  Chlubda - od chluba.

  Chlubecki - od chluba.

  Chlubek - od chluba.

  Chlubicki - od chluba.

  Chlubiecki - od chluba.

  Chlubik - od chluba.

  Chlubny - od chluba; chlubny.

  Chlubowski - od chluba.

  Chlud - od chłód, chłodzić.

  Chludek - od chłód, chłodzić.

  Chludnik - od chłód, chłodzić.

  Chludzieński - 1631 od nazwy miejscowej Chludnie (łomżyńskie, gmina Mały Płock).

  Chludziński - 1659 od nazwy miejscowej Chludnie (łomżyńskie, gmina Mały Płock).

  Chlund - od staropolskiego ględać, ględzieć ‘patrzeć; szukać’ lub od ględa ‘nudziarz, gaduła’, ględzić ‘mówić przewlekle, pleść’.

  Chlustacz - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlustać ‘chlastać’ lub od gwarowego chlustacz ‘ogon’.

  Chlustek - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od chlustać ‘chlastać’ lub od gwarowego chlustacz ‘ogon’.

  Chluścik - od chlastać, też od staropolskiego gwarowego chlustać, chlistać, chląstać ‘bić, chłostać’; od gwarowego chlućcik ‘ młoda gałązka, pęd’.

  Chład - od chłód, chłodzić.

  Chładaj - od chłód, chłodzić.

  Chładko - od chłód, chłodzić.

  Chładoń - od chłód, chłodzić.

  Chładowczak - od chłód, chłodzić.

  Chładowicz - od chłód, chłodzić.

  Chładowski - od chłód, chłodzić.

  Chładziński - od chłód, chłodzić.

  Chładzyński - od chłód, chłodzić.

  Chłap - od chłapać ‘chłeptać’.

  Chłapek - od chłapać ‘chłeptać’.

  Chłapik - od chłapać ‘chłeptać’.

  Chłapiński - od chłapać ‘chłeptać’.

  Chłapkowiak - od chłapać ‘chłeptać’.

  Chłapkowski - od chłapać ‘chłeptać’.

  Chłapnik - od chłapać ‘chłeptać’.

  Chłapowiak - od chłapać ‘chłeptać’.

  Chłapowiec - od chłapać ‘chłeptać’.

  Chłapowski - 1394 od nazwy miejscowej Chłapowo (poznańskie, gmina Dominowo).

  Chłappik - od chłapać ‘chłeptać’.

  Chłąd - 1404 od chłąd ‘nać, łodyga; żerdź’.

  Chłądowicz - od chłąd ‘nać, łodyga; żerdź’.

  Chłądzik - od chłąd ‘nać, łodyga; żerdź’.

  Chłądziński - od chłąd ‘nać, łodyga; żerdź’.

  Chłądzyński - od chłąd ‘nać, łodyga; żerdź’.

  Chłęd - od chłąd ‘nać, łodyga; żerdź’.

  Chłędowo - 1395 od nazwy miejscowej Chłędowo, dziś Chłądowo (konińskie, gmina Witkowo).

  Chłędowski - 1390 od nazwy miejscowej Chłędowo, dziś Chłądowo (konińskie, gmina Witkowo).

  Chłędziak - od chłąd ‘nać, łodyga; żerdź’.

  Chłędzik - od chłąd ‘nać, łodyga; żerdź’.

  Chłochoł - 1475 od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chłod - 1397 od chłód, chłodzić.

  Chłoda - od chłód, chłodzić.

  Chłodak - od chłód, chłodzić.

  Chłodek - 1479 od chłód, chłodzić lub od chłodek.

  Chłodna - od chłód, chłodzić, chłodny.

  Chłodnicki - 1489 od nazwy miejscowej Kłodnica (kilka wsi).

  Chłodny - od chłód, chłodzić, chłodny.

  Chłodoń - od chłód, chłodzić.

  Chłodowicz - od chłód, chłodzić.

  Chłodowski - od chłód, chłodzić.

  Chłody - od chłód, chłodzić.

  Chłodzik - od chłód, chłodzić.

  Chłodziński - od chłód, chłodzić.

  Chłond - od chłąd ‘nać, łodyga; żerdź’.

  Chłonda - od chłąd ‘nać, łodyga; żerdź’.

  Chłondowicz - od chłąd ‘nać, łodyga; żerdź’.

  Chłondzik - od chłąd ‘nać, łodyga; żerdź’.

  Chłondziński - od chłąd ‘nać, łodyga; żerdź’.

  Chłondzyński - od chłąd ‘nać, łodyga; żerdź’.

  Chłoń - od chłonąć ‘wciągać, połykać, chlać’.

  Chłop - 1577 od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopacki - od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopak - od chłop ‘rolnik, kmieć’; od chłopak.

  Chłopas - 1612 od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopasek - 1576 od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopasik - 1642 od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopaś - od chłop ‘rolnik, kmieć’; od staropolskiego chlopaś ‘pachołek’.

  Chłopczycki - 1465 od nazwy miejscowej Chlopczyce (KrW).

  Chłopczyk - od chłop ‘rolnik, kmieć’ lub od chłopczyk.

  Chłopczyński - od nazwy miejscowej Chlopczyce (KrW).

  Chłopczyski - 1469 od nazwy miejscowej Chlopczyce (KrW).

  Chłopecki - 1421 od nazwy miejscowej Chlopczyce (KrW).

  Chłopek - 1489 od chłop ‘rolnik, kmieć’ lub od chłopek.

  Chłopeniuk - od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopicki - 1468 od nazwy miejscowej Chlopice (przemyskie, gmina Chłopice).

  Chłopiecki - 1437 od nazwy miejscowej Chlopczyce (KrW).

  Chłopik - od chłop ‘rolnik, kmieć’ lub od gwarowego chłopik ‘chłopina’.

  Chłopis - 1591 od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopiś - od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopkiewicz - od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopkowiak - od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopkowski - od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopków - od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopocki - od nazwy miejscowej Chlopczyce (KrW).

  Chłopoś - od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopot - od chłop ‘rolnik, kmieć’ lub od gwarowego chłopot ‘kłopot’.

  Chłopow - od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopowiec - od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopowski - od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłopski - 1435 od nazwy miejscowej Chłopy (KrW).

  Chłopuś - od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłost - od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chłosta - 1759 od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chłostała - 1489 od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chłostecki - od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chłostowicz - od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chłostowski - 1774 od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chłoszczyński - od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chłościński - od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chłód - od chłód, chłodzić.

  Chłódek - od chłód, chłodzić.

  Chłud - od chłód, chłodzić.

  Chłuda - od chłód, chłodzić.

  Chłudziński - od nazwy miejscowej Chludnie (łomżyńskie, gmina Mały Płock).

  Chłuj - od chuj ‘penis’.

  Chłyst - od chłystać ‘pić chciwie’.

  Chłysta - od chłystać ‘pić chciwie’.

  Chłystała - 1497 od chłystać ‘pić chciwie’.

  Chłystek - od chłystać ‘pić chciwie’.

  Chłystowski - od chłystać ‘pić chciwie’.

  Chłystun - od chłystać ‘pić chciwie’.

  Chmal - od chmal ‘gąszcz, gęstwa’ lub od chmalić ‘pić, trąbić’.

  Chmala - od chmal ‘gąszcz, gęstwa’ lub od chmalić ‘pić, trąbić’.

  Chmalewski - od chmal ‘gąszcz, gęstwa’ lub od chmalić ‘pić, trąbić’.

  Chmalowski - od chmal ‘gąszcz, gęstwa’ lub od chmalić ‘pić, trąbić’.

  Chmara - 1537 od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmarek - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmarna - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmarniak - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmarniuk - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmarny - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmaro - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmarow - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmarowski - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmarra - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmarski - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmaruk - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmarycz - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmaryk - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmarzewski - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmarzyc - 1418 od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmarzyń - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmarzyński - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmel - od chmiel.

  Chmela - od chmiel.

  Chmelik - od chmiel.

  Chmera - od chmara ‘tłum, obłok’.

  Chmiel - 1369 od chmiel.

  Chmiela - od chmiel.

  Chmielak - od chmiel.

  Chmielan - od chmiel.

  Chmielarczuk - od chmiel.

  Chmielarczyk - od chmiel.

  Chmielarek - od chmiel.

  Chmielarski - od chmiel.

  Chmielaruk - od chmiel.

  Chmielarz - 1414 od chmiel; chmielarz ‘hodowca chmielu’.

  Chmielarzyk - 1635 od chmiel.

  Chmielawski - od chmiel.

  Chmielczak - od chmiel.

  Chmielczyk - 1621 od chmiel.

  Chmielecki - 1562 od nazw miejscowych Chmiele, Chmielek, Chmielik, dziś Chmielnik (kilka wsi).

  Chmielek - 1577 od chmiel.

  Chmielenko - od chmiel.

  Chmieleński - od nazw miejscowych Chmielno, Chmieleń (kilka wsi).

  Chmieleski - od nazw miejscowych Chmiele, Chmielek, Chmielik, dziś Chmielnik (kilka wsi).

  Chmielewic - 1483 od chmiel.

  Chmielewicz - od chmiel.

  Chmielewiec - od chmiel.

  Chmielewski - 1415 od nazwy miejscowej Chmielów (częste).

  Chmielic - 1404 od chmiel.

  Chmieliczek - od chmiel.

  Chmielik - od chmiel.

  Chmielikowski - od chmiel.

  Chmielina - od chmiel; od chmielina ‘chmiel’.

  Chmieliński - 1749 od nazw miejscowych Chmielno, Chmieleń (kilka wsi).

  Chmielis - od chmiel.

  Chmieliuk - od chmiel.

  Chmielko - od chmiel.

  Chmielkowski - od chmiel.

  Chmiell - od chmiel.

  Chmielniak - od chmiel.

  Chmielnicki - 1498 od nazw miejscowych Chmielnik, Chmielniki (kilka wsi).

  Chmielnik - 1415 od chmiel.

  Chmielnikowski - od chmiel.

  Chmielniok - od chmiel.

  Chmieloch - od chmiel.

  Chmielok - od chmiel.

  Chmielorz - od chmiel.

  Chmielowicz - 1456 od chmiel.

  Chmielowiec - od chmiel.

  Chmielowię - 1485 od chmiel.

  Chmielowski - 1417 od nazwy miejscowej Chmielów (częste).

  Chmieluk - od chmiel.

  Chmielus - od chmiel.

  Chmieł - od chmiel.

  Chmieła - od chmiel.

  Chmil - od chmiel.

  Chmileński - od nazw miejscowych Chmielno, Chmieleń (kilka wsi).

  Chmill - od chmiel.

  Chmiła - od chmiel.

  Chmioła - od chmiel.

  Chmiołek - od chmiel.

  Chmula - od chmura.

  Chmulak - od chmura.

  Chmur - od chmura.

  Chmura - 1438 od chmura.

  Chmura-Hanik - złożenia brak; Chmura 1438 od chmura; Hanik 1404 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna;

  Chmuraj - od chmura.

  Chmurak - od chmura.

  Chmurawa - od chmura.

  Chmurczyk - 1733 od chmura.

  Chmurczyński - od chmura.

  Chmurek - od chmura.

  Chmurka - 1698 od chmura, chmurka.

  Chmurkacz - od chmura, chmurka.

  Chmurko - od chmura, chmurka.

  Chmurkowski - od chmura, chmurka.

  Chmuro - od chmura.

  Chmurowicz - od chmura.

  Chmurowski - od chmura.

  Chmurra - od chmura.

  Chmurski - od chmura.

  Chmurycz - od chmura.

  Chmurzewski - od chmura.

  Chmurzyński - od chmura.

  Chmyl - od chmiel.

  Chmylak - od chmiel.

  Chmyłko - od chmiel.

  Chmyłkowski - od chmiel.

  Chmyś - od gwarowego gmyz, chmyza ‘mały konik; człowiek mizerny; krzak’.

  Chmyziński - od gwarowego gmyz, chmyza ‘mały konik; człowiek mizerny; krzak’.

  Chmyzowski - od gwarowego gmyz, chmyza ‘mały konik; człowiek mizerny; krzak’.

  Chnat - od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.

  Chnysek - od gwarowego gmyz, chmyza ‘mały konik; człowiek mizerny; krzak’.

  Chob - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Choba - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chobel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chobęcki - od nazwy miejscowej Chobędza (krakowskie, gmina Gołcza).

  Chobian - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chobiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chobienia - 1430 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chobienicki - 1395 od nazw miejscowych Chobienice, Chobienia (Wlkp).

  Chobieniecki - od nazw miejscowych Chobienice, Chobienia (Wlkp).

  Chobiński - od nazw miejscowych Chobienice, Chobienia (Wlkp).

  Chobociak - 1631 od chobot ‘ogon, chwast’.

  Chobocik - 1627 od chobot ‘ogon, chwast’.

  Chobocki - od chobot ‘ogon, chwast’.

  Chobola - 1537 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chab-, też chob- ‘słaby, zły’, por. czeskie chaby ‘słaby’, gwarowe chab, chaba ‘żebro, sucha gałąź’.

  Chobot - 1450 od chobot ‘ogon, chwast’.

  Chobotko - od chobot ‘ogon, chwast’.

  Chobotow - od chobot ‘ogon, chwast’.

  Chobra - od chrobry ‘dzielny, odważny’.

  Chobro - 1449 od chrobry ‘dzielny, odważny’.

  Chobry - od chrobry ‘dzielny, odważny’.

  Chobrzański - od nazwy miejscowej Chobrzany, dawniej Chrobrzany (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Chobrzeński - 1486 od nazwy miejscowej Chobrzany, dawniej Chrobrzany (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Chobrzyński - 1390 od nazwy miejscowej Chobrzany, dawniej Chrobrzany (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Chocaj - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chocaś - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chochaus - od niemieckiej nazwy osobowej Hoch, ta od imion na Hoch-, Hoh-.

  Chochauz - od niemieckiej nazwy osobowej Hoch, ta od imion na Hoch-, Hoh-.

  Chochel - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochela - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochelka - 1586 od chochla ‘duża łyżka drewniana’; od chochelka.

  Chochla - 1407 od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochlar - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochlew - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochlewicz - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochlica - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochlicz - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochliński - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochliuk - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochlowicz - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochlowski - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochła - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochłacz - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochłaczow - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochłakiewicz - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochło - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochłow - od chochla ‘duża łyżka drewniana’.

  Chochłowski - 1442 od nazwy miejscowej Chochłów (KrW).

  Chochłów - od nazwy miejscowej Chochłów (KrW).

  Chochmała - od niemieckich nazw osobowych Hofman, Ofman, te od apelatywu Hofmann ‘ dworzanin’.

  Chochman - od niemieckich nazw osobowych Hofman, Ofman, te od apelatywu Hofmann ‘ dworzanin’.

  Chochmański - od niemieckich nazw osobowych Hofman, Ofman, te od apelatywu Hofmann ‘ dworzanin’.

  Chochmarz - od niemieckich nazw osobowych Hofman, Ofman, te od apelatywu Hofmann ‘ dworzanin’.

  Chochol - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chochola - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chocholak - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chocholec - 1319 od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chocholek - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chocholewski - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chocholik - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chocholiński - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chocholski - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chochoł - 1394 od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chochoła - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chochołek - 1398 od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’; od chochołek.

  Chochołka - 1476 od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’; od chochołka ‘wiecha na dachu, rodzaj grzyba’.

  Chochołko - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chochołków - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chochołow - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chochołowicz - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chochołowski - 1434 od nazwy miejscowej Chochołów (nowosądeckie, gmina Czarny Dunajec; płockie, gmina Dobrzelin).

  Chochorowski - 1541 od nazwy miejscowej Chochołowice, dawniej też Kochorowice (nowosądeckie, gmina Podegrodzie).

  Chochrowski - od nazwy miejscowej Chochołowice, dawniej też Kochorowice (nowosądeckie, gmina Podegrodzie).

  Chochul - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chochulowius - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chochulski - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chochuł - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chochuła - od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chocia - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chociaj - 1412 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chociak - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chocian - 1136 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chocianowicz - 1670 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chocianowski - od nazwy miejscowej Chocianowice (część Łodzi).

  Chocianów - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chociecki - 1394 od nazwy miejscowej Chocicza (poznańskie, gmina Września).

  Chociej - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chociejewski - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chociejowski - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chociel - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chocieński - 1410 od nazw miejscowych typu Chocień, Choczeń, Chocznia (KrW).

  Chocieszewski - 1418 (Wlkp) od nazw miejscowych typu Chociszew, Chociszewo (kilka wsi).

  Chocieszowic - 1204 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chocieszowski - 1497 od nazw miejscowych typu Chociszew, Chociszewo (kilka wsi).

  Chocieszyński - 1450 od nazw miejscowych typu Chociszew, Chociszewo (kilka wsi).

  Chociewicz - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chociłowicz - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chocimierski - 1469 od nazwy miejscowej Chocimierz (KrW).

  Chocimirski - 1437 od nazwy miejscowej Chocimierz (KrW).

  Chocimirz - 1487 od nazwy miejscowej Chocimierz (KrW).

  Chocimka, ż. - 1470 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chocimko - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chocimowicz - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chocimowski - 1470-80 od nazwy miejscowej Chocimów (kieleckie, gmina Kunów).

  Chociniec - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chociński - 1446 od nazw miejscowych typu Chocień, Choczeń, Chocznia (KrW).

  Chociszewski - 1387 od nazw miejscowych typu Chociszew, Chociszewo (kilka wsi).

  Chociszowski - 1496 od nazw miejscowych typu Chociszew, Chociszewo (kilka wsi).

  Chociwski - od nazwy miejscowej Chociw (piotrkowskie, gmina Czerniewice).

  Chocyk - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chocz - 1414 (KrW) od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Choczaj - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Choczanowicz - 1696 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Choczek - 1399 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Choczeński - 1410 od nazw miejscowych typu Chocień, Choczeń, Chocznia (KrW).

  Choczowicz - 1473 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Choczyk - 1429 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Choczyński - 1447 od nazw miejscowych typu Chocień, Choczeń, Chocznia (KrW).

  Choć - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Choćba - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Choćka - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Choćko - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Choćmirski - 1444 od nazwy miejscowej Chocimierz (KrW).

  Chod - 1446 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW).

  Choda - 1689 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodacki - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodacz - 1743 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodaczek - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodaczka - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodaczkiewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodacznik - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodaczuk - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodaczyński - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodak - 1455 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodakiewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodakowski - 1368 od nazwy miejscowej Chodaków (część Sochaczewa, skierniewickie).

  Chodaków - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodala - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodalic - 1395 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodalski - od nazwy miejscowej Chodel (lubelskie, gmina Chodel).

  Chodała - 1534 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodam - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodan - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodana - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodaniecki - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodanienok - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodaniewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodanionek - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodanionok - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodaniorek - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodanowicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodanowski - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodań - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodaczek ‘’but, trzewik, chłopczyk’.

  Chodar - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodara - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’ lub od chodara ‘dziewczyna’.

  Chodara - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodarcewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodarek - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodarewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodarkiewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodarski - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodarzec - 1437 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodas - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodasewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodasiewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodasz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodaszek - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodaszewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodawiec - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodawik - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodawski - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodczak - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodecki - 1479 od nazwy miasta Chodecz (włocławskie).

  Chodecz - 1487 od nazwy miasta Chodecz (włocławskie).

  Chodeczek - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodej - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodek - 1470-80 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodelski - 1788 od nazwy miejscowej Chodel (lubelskie, gmina Chodel).

  Chodena - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodeniec - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodeniecki - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodenionek - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodenko - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodeń - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodeńczuk - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodeński - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Choder - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodera - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Choderek - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Choderna - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Choderny - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Choderonek - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Choderski - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodeusz - 1420 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodewa - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodiasz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodka - 1689 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodkiewicz - 1492 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodko - 1359 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodkowicz - 1459 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodkowski1691 - od nazwy miejscowej Chotkowo, dziś Chodkowo-Załogi (ostrołęckie, gmina Płoniawy-Bramura).

  Chodlewski - od nazwy miejscowej Chodel (lubelskie, gmina Chodel).

  Chodna, m. - 1448 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodnicki - od nazwy miejscowej Chodnowice (KrW).

  Chodniczak - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodniewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodnik - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodnikiewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodnowicz - 1437 od nazwy miejscowej Chodnowice (KrW).

  Chodnowski - 1437 od nazwy miejscowej Chodnowice (KrW).

  Chodo - 1445 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’; od Chodor.

  Chodoba - 1466 od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chodobiński - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chodobowski - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chodobski - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chodola - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodolak - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodoli - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodolonek - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodoła - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodoły - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodon - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodonek - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodoniec - 1446 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodonionek - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodoniuk - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodonowski - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodoń - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodor - 1370 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodora - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodorąski - od nazwy miejscowej Chodorążek (wlocławskie, gmina Lipno).

  Chodorek - 1622 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodorew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodork - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodorko - 1442 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodorkowski - 1491 od nazwy miejscowej Chodorkowice (KrW).

  Chodoromek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodoronek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodorowicz - 1488 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodorowski - 1424 od nazw miejscowych Chodorowo, Chodorów, Chodory (kilka wsi).

  Chodorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodorski - od nazw miejscowych Chodorowo, Chodorów, Chodory (kilka wsi).

  Chodorski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodoruk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodorzec - 1437 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodorzewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodos - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodosewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodosiewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodoska - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodosko - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodosz - 1440 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodoszy - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodowana - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodowany - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodowicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodowiec - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodownik - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodowski - od nazwy miejscowej Chodów (kilka wsi).

  Chodór - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodóra - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chodubski - od nazwy miejscowej Chodupie, dziś Chodupka (ciechanowskie, gmina Kuczbork-Osada).

  Chodukiewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodukowski - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodulski - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Choduła - 1474 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodun - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Choduna - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodunaj - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodunów - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Choduń - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodup - od nazwy miejscowej Chodupie, dziś Chodupka (ciechanowskie, gmina Kuczbork-Osada).

  Chodup - w grupie nazwisk pochodzących od dupa.

  Chodupski - 1423 od nazwy miejscowej Chodupie, dziś Chodupka (ciechanowskie, gmina Kuczbork-Osada).

  Chodur - 1413 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder lub od chodór ‘ten, kto chodzi’.

  Chodur - 1567 (Śl) od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodura - 1566 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodura - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder lub od chodór ‘ten, kto chodzi’.

  Chodurak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder lub od chodór ‘ten, kto chodzi’.

  Chodurek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder lub od chodór ‘ten, kto chodzi’.

  Choduro - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder lub od chodór ‘ten, kto chodzi’.

  Chodurski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder lub od chodór ‘ten, kto chodzi’.

  Chodycz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyczko - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyga - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodygo - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyka - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyke - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodykin - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyko - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyła - XVIII w. od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyło - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodym - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyma - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyn - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyna - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyniak - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodynicki - od nazwy miejscowej Chodynicze (KrW).

  Chodyniecki - od nazwy miejscowej Chodynicze (KrW).

  Chodyniuk - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodynka - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodynke - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodynko - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodynow - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyń - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyński - od nazwy miejscowej Chodynicze (KrW).

  Chodyr - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder lub od chodór ‘ten, kto chodzi’.

  Chodyra - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyra - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder lub od chodór ‘ten, kto chodzi’.

  Chodyrew - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyrew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder lub od chodór ‘ten, kto chodzi’.

  Chodyrewicz - 1525 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder lub od chodór ‘ten, kto chodzi’.

  Chodysz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodyś - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodzba - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodzen - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodzeń - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodzeński - od nazwy miejscowej Chodynicze (KrW).

  Chodzewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodziak - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodziakiewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodziaków - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodzic - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodzicki - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodzicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodzidlo - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodziej - 1406 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodzik - 1743 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodzikiewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodzikowski - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodziło - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodziński - od nazwy miejscowej Chodynicze (KrW).

  Chodzir - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodzisławski - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodziuk - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodziukiewicz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodziusz - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodziutka - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodziutko - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodzko - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodzyniecki - od nazwy miejscowej Chodynicze (KrW).

  Chodzyński - od nazwy miejscowej Chodynicze (KrW).

  Chodźba - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodźka - od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodźkiewicz - 1763 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Chodźko - 1684 od chodzić, chód lub od imienia Chodor (KrW); od gwarowego choda ‘chodzenie, droga, ścieżka’.

  Choffman - od niemieckich nazw osobowych Hofman, Ofman, te od apelatywu Hofmann ‘ dworzanin’.

  Chofman - od niemieckich nazw osobowych Hofman, Ofman, te od apelatywu Hofmann ‘ dworzanin’.

  Choim - od niemieckiej nazwy osobowej Heimann, ta od Hagemann, z kontrakcją age >ai.

  Choin - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Choina - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Choinacki - od nazwy miejscowej Chojnata (skierniewickie, gmina Kowiesy).

  Choinka - 1772 od choja, choina ‘drzewo iglaste’ lub od choinka ‘wiązka gałęzi’.

  Choinko - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Choinkowski - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Choino - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Choinowski - od nazw miejscowych typu Chojnów, Chojna (częste).

  Choinski - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Choiński - 1624 od nazwy miejscowej Chojny (kilka wsi).

  Choitz - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Choja - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojacki - od nazwy miejscowej Chojęcin (kaliskie, gmina Bralin).

  Chojaczek - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojaczyk - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojak - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojał - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojało - 1576 od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojan - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojanacki - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojancki - od nazwy miejscowej Chojęcin (kaliskie, gmina Bralin).

  Chojanek - 1498 od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojanicka - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojankowski - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojar - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojara - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojarczyk - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojarski - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojcan - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojczak - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojczyk - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojda - od gwarowego, hojdać, hujtać ‘huśtać, kołysać’.

  Chojdacki - od gwarowego, hojdać, hujtać ‘huśtać, kołysać’.

  Chojdak - od gwarowego, hojdać, hujtać ‘huśtać, kołysać’.

  Chojdas - od gwarowego, hojdać, hujtać ‘huśtać, kołysać’.

  Chojdecki - od gwarowego, hojdać, hujtać ‘huśtać, kołysać’.

  Chojdeczko - od gwarowego, hojdać, hujtać ‘huśtać, kołysać’.

  Chojdengo - od gwarowego, hojdać, hujtać ‘huśtać, kołysać’.

  Chojdęgo - od gwarowego, hojdać, hujtać ‘huśtać, kołysać’.

  Chojdyna - od gwarowego, hojdać, hujtać ‘huśtać, kołysać’.

  Chojdyński - od gwarowego, hojdać, hujtać ‘huśtać, kołysać’.

  Chojdys - od gwarowego, hojdać, hujtać ‘huśtać, kołysać’.

  Chojecki - 1491 od nazwy miejscowej Chojny (kilka wsi) lub od nazwy miejscowej Chojeczno (siedleckie, gmina Grębków).

  Chojenka - 1604 od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojenkowski - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojenta - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojento - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojeńczyk - 1523 od nazwy miejscowej Chojny (kilka wsi).

  Chojeński - 1396 od nazwy miejscowej Chojny (kilka wsi).

  Chojeńszczyk - 1510 od nazwy miejscowej Chojny (kilka wsi).

  Chojeski - 1479 od nazwy miejscowej Chojny (kilka wsi).

  Chojeszczyk - 1510 od nazwy miejscowej Chojny (kilka wsi).

  Chojeta - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojęcki - od nazwy miejscowej Chojęcin (kaliskie, gmina Bralin).

  Chojęta - 1696 od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojęto - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojka - 1498 od choja, choina ‘drzewo iglaste’ lub od chojka ‘sosna’.

  Chojke - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojkiewicz - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojko - 1425 od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojkowski - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojks - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojło - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojm - od niemieckiej nazwy osobowej Heimann, ta od Hagemann, z kontrakcją age >ai.

  Chojma - od niemieckiej nazwy osobowej Heimann, ta od Hagemann, z kontrakcją age >ai.

  Chojna - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojnacki - 1396 od nazwy miejscowej Chojnata (skierniewickie, gmina Kowiesy).

  Chojnacki - 1783 od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojnak - 1602 od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojnaski - 1424 od nazwy miejscowej Chojnata (skierniewickie, gmina Kowiesy).

  Chojnecki - od nazwy miejscowej Chojnata (skierniewickie, gmina Kowiesy).

  Chojnic - 1566 od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojnica - 1401 od nazw miejscowych Chojnice, Chojnica (kilka wsi).

  Chojnicak - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojnicki - 1393 od nazw miejscowych Chojnice, Chojnica (kilka wsi).

  Chojnik - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojno - 1270 od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojnowic - 1479 od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojnowski - 1456 od nazw miejscowych typu Chojnów, Chojna (częste).

  Chojny - od choja, choina ‘drzewo iglaste’ lub od hojny.

  Chojński - od nazwy miejscowej Chojny (kilka wsi).

  Chojowski - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chojwa - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chola - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Cholajda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Cholak - 1452 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Cholas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Cholasiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Cholaszczy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Cholaszczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Cholaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Cholawa - od cholewa.

  Cholawczuk - od cholewa.

  Cholawczyk - od cholewa.

  Cholawenko - od cholewa.

  Cholawiec - od cholewa.

  Cholawin - od cholewa.

  Cholawiński - od cholewa.

  Cholawka - od cholewa.

  Cholawo - od cholewa.

  Cholawo-Kalinowski - złożenia brak; Cholawo od cholewa; Kalinowski 1400 od nazw miejscowych Kalinów, Kalinowo (częste).

  Cholawski - od nazwy miejscowej Cholewy (ciechanowskie, gmina Płońsk).

  Cholecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Cholek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Cholera - od cholera ‘rodzaj choroby, przekleństwo’.

  Cholerek - od cholera ‘rodzaj choroby, przekleństwo’.

  Choleron - od cholera ‘rodzaj choroby, przekleństwo’.

  Choleryng - od cholera ‘rodzaj choroby, przekleństwo’.

  Choleryński - od cholera ‘rodzaj choroby, przekleństwo’.

  Cholerzyński - od cholera ‘rodzaj choroby, przekleństwo’ lub od nazwy miejscowej Cholerzyn (krakowskie, gmina Liszki).

  Cholewa - 1347 od cholewa.

  Cholewa-Kalinowski - złożenia brak; Cholewa 1347 od cholewa; Kalinowski 1400 od nazw miejscowych Kalinów, Kalinowo (częste).

  Cholewasz - od cholewa.

  Cholewczak - od cholewa.

  Cholewczuk - od cholewa.

  Cholewczyk - 1471 od cholewa.

  Cholewczyński - od cholewa.

  Cholewiak - od cholewa.

  Cholewiarz - 1786 od cholewa.

  Cholewic - 1265 od cholewa.

  Cholewicki - 1746 od nazwy miejscowej Cholewy (ciechanowskie, gmina Płońsk).

  Cholewicz - od cholewa.

  Cholewik - od cholewa.

  Cholewiński - 1797 od nazwy miejscowej Cholewy (ciechanowskie, gmina Płońsk).

  Cholewius - od cholewa.

  Cholewiusz - od cholewa.

  Cholewjusz - od cholewa.

  Cholewka - 1579 od cholewa, cholewka.

  Cholewko - od cholewa.

  Cholewków - od cholewa.

  Cholewna - od cholewa.

  Cholewniak - od cholewa.

  Cholewnik - od cholewa.

  Cholewo - od cholewa.

  Cholewoński - od cholewa.

  Cholewski - 1424 od nazwy miejscowej Cholewy (ciechanowskie, gmina Płońsk).

  Choli - od goły; może też od golić ‘strzyc’.

  Cholicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Cholik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Cholka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Cholowa - 1551 od cholewa.

  Cholowiak - 1696 od cholewa.

  Cholowka - 1602 od cholewa.

  Cholowski - 1424 od nazwy miejscowej Cholewy (ciechanowskie, gmina Płońsk).

  Choła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołast - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołaszczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołaściński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołda - od niemieckiej nazwy osobowej Gold, ta od apelatywu Gold ‘złoto’, lub od gwarowego gołda ‘ruda żelaza’, też ‘pijak; leniwa kobieta’.

  Chołdak - od niemieckiej nazwy osobowej Gold, ta od apelatywu Gold ‘złoto’, lub od gwarowego gołda ‘ruda żelaza’, też ‘pijak; leniwa kobieta’.

  Chołdas - od niemieckiej nazwy osobowej Gold, ta od apelatywu Gold ‘złoto’, lub od gwarowego gołda ‘ruda żelaza’, też ‘pijak; leniwa kobieta’.

  Chołdaś - od niemieckiej nazwy osobowej Gold, ta od apelatywu Gold ‘złoto’, lub od gwarowego gołda ‘ruda żelaza’, też ‘pijak; leniwa kobieta’.

  Chołderna - od niemieckiej nazwy osobowej Gold, ta od apelatywu Gold ‘złoto’, lub od gwarowego gołda ‘ruda żelaza’, też ‘pijak; leniwa kobieta’.

  Chołderny - od niemieckiej nazwy osobowej Gold, ta od apelatywu Gold ‘złoto’, lub od gwarowego gołda ‘ruda żelaza’, też ‘pijak; leniwa kobieta’.

  Chołdoś - od niemieckiej nazwy osobowej Gold, ta od apelatywu Gold ‘złoto’, lub od gwarowego gołda ‘ruda żelaza’, też ‘pijak; leniwa kobieta’.

  Chołdowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Gold, ta od apelatywu Gold ‘złoto’, lub od gwarowego gołda ‘ruda żelaza’, też ‘pijak; leniwa kobieta’.

  Chołdy - od niemieckiej nazwy osobowej Gold, ta od apelatywu Gold ‘złoto’, lub od gwarowego gołda ‘ruda żelaza’, też ‘pijak; leniwa kobieta’.

  Chołdych - od niemieckiej nazwy osobowej Gold, ta od apelatywu Gold ‘złoto’, lub od gwarowego gołda ‘ruda żelaza’, też ‘pijak; leniwa kobieta’.

  Chołdyk - od niemieckiej nazwy osobowej Gold, ta od apelatywu Gold ‘złoto’, lub od gwarowego gołda ‘ruda żelaza’, też ‘pijak; leniwa kobieta’.

  Chołdyn - od niemieckiej nazwy osobowej Gold, ta od apelatywu Gold ‘złoto’, lub od gwarowego gołda ‘ruda żelaza’, też ‘pijak; leniwa kobieta’.

  Chołdziński - od niemieckiej nazwy osobowej Gold, ta od apelatywu Gold ‘złoto’, lub od gwarowego gołda ‘ruda żelaza’, też ‘pijak; leniwa kobieta’.

  Chołka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołobek - od gołąb.

  Chołod - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołoda - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodczuk - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodecki - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodniak - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodnicki - od nazwy miejscowej Kłodnica (kilka wsi).

  Chołodnicki - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodniuk - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodow - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodowicz - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodowski - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołody - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodyj - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodyn - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodyń - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodyński - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodzianko - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodzienko - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodziński - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodziuk - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodzniak - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołodzyński - (pod wpływem ukraińskim) od chłód, chłodzić.

  Chołoj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’ lub od gwarowego chołoj, chołój ‘człowiek brudny, głupi’.

  Chołojczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołojczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołojewski - od nazw miejscowych Chołujowa, Chołojowa (KrW).

  Chołojowski - od nazw miejscowych Chołujowa, Chołojowa (KrW).

  Chołołowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołomej - od formy imienia Hołomiej, Hołomin, te od Warfołomiej, cerkiewnej postaci imienia łacińskiego Bartholomeus (pol. Bartłomiej), starocerkiewnosłowiańskiego Wartołoměi.

  Chołomek - od formy imienia Hołomiej, Hołomin, te od Warfołomiej, cerkiewnej postaci imienia łacińskiego Bartholomeus (pol. Bartłomiej), starocerkiewnosłowiańskiego Wartołoměi.

  Chołomiej - od formy imienia Hołomiej, Hołomin, te od Warfołomiej, cerkiewnej postaci imienia łacińskiego Bartholomeus (pol. Bartłomiej), starocerkiewnosłowiańskiego Wartołoměi.

  Chołon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołoniewski - od nazw miejscowych Chołuniew, Chołuniewice (KrW).

  Chołoniewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołopiak - (z fonetyką ukraińską) od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chołost - (z fonetyką ukraińską) od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chołostiakow - (z fonetyką ukraińską) od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chołostowski - (z fonetyką ukraińską) od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chołosz - 1452 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołosza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołościakowski - (z fonetyką ukraińską) od chłostać ‘bić’, chlosta ‘bicie, ten, co wymierza chłostę’.

  Chołot - od hołota ‘pospólstwo’ dawniej ‘ubogi’.

  Chołota - od hołota ‘pospólstwo’ dawniej ‘ubogi’.

  Chołotowicz - od hołota ‘pospólstwo’ dawniej ‘ubogi’.

  Chołowacz - (pod wpływem ukraińskim) od głowa.

  Chołowczak - (pod wpływem ukraińskim) od głowa.

  Chołowczyk - (pod wpływem ukraińskim) od głowa.

  Chołowicki - (pod wpływem ukraińskim) od głowa.

  Chołowicz - (pod wpływem ukraińskim) od głowa.

  Chołowiec - (pod wpływem ukraińskim) od głowa.

  Chołowiej - (pod wpływem ukraińskim) od głowa.

  Chołowienko - (pod wpływem ukraińskim) od głowa.

  Chołowieńczak - (pod wpływem ukraińskim) od głowa.

  Chołowieński - (pod wpływem ukraińskim) od głowa.

  Chołowiński - (pod wpływem ukraińskim) od głowa.

  Chołownia - (pod wpływem ukraińskim) od głowa.

  Chołownicki - (pod wpływem ukraińskim) od głowa.

  Chołowski - 1453 od nazwy miejscowej Chołowice (KrW).

  Chołowski - (pod wpływem ukraińskim) od głowa.

  Chołój - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołub - od gołąb.

  Chołuba - od gołąb.

  Chołubek - od gołąb.

  Chołubiec - od gołąb.

  Chołubiński - od gołąb.

  Chołubowicz - od gołąb.

  Chołubowski - od gołąb.

  Chołuda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołuj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołuja - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołujowski - 1499 od nazw miejscowych Chołujowa, Chołojowa (KrW).

  Chołun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chołuniowski - 1500 od nazw miejscowych Chołuniew, Chołuniewice (KrW).

  Chołuń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Choły - od goły; może też od golić ‘strzyc’.

  Chołyk - od goły; może też od golić ‘strzyc’.

  Chołyniec - od goły; może też od golić ‘strzyc’.

  Chołyniewski - 1503 od nazw miejscowych Chołuniew, Chołuniewice (KrW).

  Chołyński - od goły; może też od golić ‘strzyc’.

  Chołys - od goły; może też od golić ‘strzyc’.

  Chołysiak - od goły; może też od golić ‘strzyc’.

  Chołyst - od goły; może też od golić ‘strzyc’.

  Chołysz - od goły; może też od golić ‘strzyc’.

  Chołyś - od goły; może też od golić ‘strzyc’.

  Chom - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Choma - 1389 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomac - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomaciuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomacka - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomacki - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomać - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Choman - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomaniec - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomaniuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomankiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomań - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomańcek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomańczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomański - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomatowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomącień - 1513 od chomąto.

  Chomąt - od chomąto.

  Chomątarz - 1401 od chomąto, chomątarz.

  Chomątek - 1620 od chomąto.

  Chomątko - 1425 od chomąto.

  Chomąto - 1401 od chomąto.

  Chomątowski - od nazw miejscowych Chomętów, Chomętowo (kilka wsi).

  Chomczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomczyński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomeczko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomej - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomel - 1476 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomelek - 1454 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomen - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomenda - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomeniuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomenko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomentowski - od nazw miejscowych Chomętów, Chomętowo (kilka wsi).

  Chometa - od chomąto.

  Chomęcień - 1622 od chomąto.

  Chomęcki - 1387 od nazwy miejscowej Chomęcice (poznańskie, gmina Komorniki).

  Chomęski - 1388 od nazwy miejscowej Chomęcice (poznańskie, gmina Komorniki).

  Chomętczyk - 1582 od chomąto.

  Chomętek - 1512 od chomąto.

  Chomętkowicz - od chomąto.

  Chomętowski - 1393 od nazw miejscowych Chomętów, Chomętowo (kilka wsi).

  Chomiaczewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiak - 1582 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma lub od chomiak ‘chomik’.

  Chomiakiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiakow - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiakowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiaków - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiał - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomian - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiankiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomianko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomianowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiarczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiarczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiąski - 1444 od nazwy miejscowej Chomiąża (bydgoskie, gmina Żnin).

  Chomiąszczyk - 1460 od nazwy miejscowej Chomiąża (bydgoskie, gmina Żnin).

  Chomiąża - 1398 od nazwy miejscowej Chomiąża (bydgoskie, gmina Żnin).

  Chomic - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomica - 1436 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomicki - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomicz - 1399 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiczak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiczenko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiczewski - 1738 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomić - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiec - 1450 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiecki - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomieczewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiela - 1569 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomielec - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomielek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomienia - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomieniec - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomienko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomieńko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomieszczak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomięski - 1609 od nazwy miejscowej Chomiąża (bydgoskie, gmina Żnin).

  Chomik - 1477 (KrW) od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma lub od chomik ‘gatunek gryzonia’.

  Chomikiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma lub od chomik ‘gatunek gryzonia’.

  Chomikowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma lub od chomik ‘gatunek gryzonia’.

  Chomin - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomina - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chominek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chominiec - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chominiuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chominowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiszak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiszczak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomiuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomjak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomka - 1401 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma lub od chomka ‘chomik’.

  Chomkiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomkowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomlak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomlesz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomluk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomniakiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomnicki - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomol - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomola - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomoncik - od chomąto.

  Chomonczuk - od chomąto.

  Chomoniuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomont - od chomąto.

  Chomontek - od chomąto.

  Chomontowicz - od chomąto.

  Chomontowski - od nazw miejscowych Chomętów, Chomętowo (kilka wsi).

  Chomoń - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomończak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomończuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomot - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomow - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomów - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomrański - 1655 od nazwy miejscowej Chomranice (nowosądeckie, gmina Chełmiec).

  Chomski - od nazwy miejscowej Chomsk (KrW).

  Chomuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomunt - od chomąto.

  Chomuntowski - od nazw miejscowych Chomętów, Chomętowo (kilka wsi).

  Chomut - od chomąto.

  Chomutnik - od chomąto.

  Chomutow - od chomąto.

  Chomutowski - od nazw miejscowych Chomętów, Chomętowo (kilka wsi).

  Chomy - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomycz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomyczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomyć - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomyj - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomyn - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomyń - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomyszcz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomyszczak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chomyszyn - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Choncar - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Choncer - od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’.

  Choncia - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chondziński - od nazw miejscowych Chądzyny (ciechanowskie, gmina Strzegowo), Chądzyń (siedleckie, gmina Sterdyń).

  Chondzyński - od nazw miejscowych Chądzyny (ciechanowskie, gmina Strzegowo), Chądzyń (siedleckie, gmina Sterdyń).

  Chonek - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Choniak - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Choniawka - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Choniawko - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Chonicz - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Choniej - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Choniek - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Choniewko - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Chonij - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Chonik - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Chonika - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Choniło - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Chonin - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Choniuk - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Chonor - od honor ‘część, godność osobista’ lub od imienia Honoriusz, z łacińskiego Honorius.

  Chonorowicz - od honor ‘część, godność osobista’ lub od imienia Honoriusz, z łacińskiego Honorius.

  Chont - od niemieckiej nazwy osobowej Hund, ta od apelatywu Hund ‘pies’.

  Chonta - od niemieckiej nazwy osobowej Hund, ta od apelatywu Hund ‘pies’.

  Choń - 1492 od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Chońca - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Chońca - od niemieckiej nazwy osobowej Hund, ta od apelatywu Hund ‘pies’.

  Chońcia - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Chońka - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Chońko - 1428 od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Choński - od imion na Cho-, typu Chociemir, Choma, Chodor.

  Chopa - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopań - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopcia - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopcian - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopciarz - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopciaś - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopek - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopiak - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopiany - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopica - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopiec - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopiorski - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopkiewicz - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopko - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopkowicz - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chopta - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Choptawa - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Choptian - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Choptiana - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Choptianny - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Choptiany - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Choptij - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Choptina - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Choptiński - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Choptowa - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Choptowicz - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Choptowy - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Choptyj - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Choptyński - od gwarowego hopać ‘skakać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Hope.

  Chora - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorabiewski - od nazwy miejscowej Korabiewice (skierniewickie, gmina Puszcza Mariańska).

  Chorabski - 1400 od nazwy miejscowej Korabiewice (skierniewickie, gmina Puszcza Mariańska).

  Choragiewicz - od chorągiew.

  Choragwicki - od nazwy miejscowej Chorągwica (krakowskie, gmina Wieliczka).

  Chorak - od chory, chorować, chorzeć.

  Choralla - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorała - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorałek - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorałła - od chory, chorować, chorzeć.

  Choras - od chory, chorować, chorzeć.

  Choraś - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorawa - 1478 od litewskiego Koreiva, Kareiva, to od apelatywu kareiva ‘wojak, żołnierz’.

  Chorawiec - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorawik - od chory, chorować, chorzeć.

  Choraziak - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorazka - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorazki - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorazy - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Choraża - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorażak - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorażek - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorażewicz - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorażewski - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorażka - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorażkiewicz - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Choraży - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorażyczewski - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorażyk - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorażykiewicz - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorąbiewski - od nazwy miejscowej Korabiewice (skierniewickie, gmina Puszcza Mariańska).

  Chorągiewicz - od chorągiew.

  Chorągiewka - od chorągiew.

  Chorągiewski - od chorągiew.

  Chorągwic - 1409 od chorągiew.

  Chorągwica - 1400 od chorągiew.

  Chorągwicki - 1437 od nazwy miejscowej Chorągwica (krakowskie, gmina Wieliczka).

  Chorąski - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorązak - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorązewicz - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorąziak - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorąziek - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorąziek - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorązik - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorązka - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorązki - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorąż - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorąża - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążak - 1683 od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążak - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorąże - 1368 od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążeczewski - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążeczewski - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążek - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążek - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążel - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążewicz - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążewicz - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążewski - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążewski - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążka - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążki - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążki - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążkiewicz - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążkiewicz - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążko - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążuk - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążuk - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorąży - 1390 od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorąży - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążyc - 1451 od chorąży, od staropolskiego też chorąże; od staropolskiego chorążyc ‘syn chorążego’.

  Chorążyczewski - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążyczewski - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążyk - 1643 od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążyk - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążykiewicz - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążykiewicz - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążyna - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążyński - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążyszewicz - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorążyszewicz - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorba - od garb, garbić się ‘pochylać się, trzymać się krzywo’.

  Chorbacz - od garb, garbić się ‘pochylać się, trzymać się krzywo’.

  Chorbaczewski - od garb, garbić się ‘pochylać się, trzymać się krzywo’.

  Chorbaczyk - od garb, garbić się ‘pochylać się, trzymać się krzywo’.

  Chorbot - od chrobotać, chrobot.

  Chorbotowicz - od chrobotać, chrobot.

  Chorbutowicz - od chrobotać, chrobot.

  Chorchel - od niemieckiej nazwy osobowej Horch, ta od apelatywu horchen ‘słuchać, podsłuchiwać’.

  Chorchela - od niemieckiej nazwy osobowej Horch, ta od apelatywu horchen ‘słuchać, podsłuchiwać’.

  Chorchiel - od niemieckiej nazwy osobowej Horch, ta od apelatywu horchen ‘słuchać, podsłuchiwać’.

  Chorchowski - od niemieckiej nazwy osobowej Horch, ta od apelatywu horchen ‘słuchać, podsłuchiwać’.

  Chorczak - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorczakowski - od chory, chorować, chorzeć.

  Chordas - od horda ‘obóz tatarski, tłum, zgraja’, w pochodnych też od ukraińskiego hordyj ‘domowy’.

  Chordecki - od horda ‘obóz tatarski, tłum, zgraja’, w pochodnych też od ukraińskiego hordyj ‘domowy’.

  Chordej - od horda ‘obóz tatarski, tłum, zgraja’, w pochodnych też od ukraińskiego hordyj ‘domowy’.

  Chordejuk - od horda ‘obóz tatarski, tłum, zgraja’, w pochodnych też od ukraińskiego hordyj ‘domowy’.

  Chordyński - od horda ‘obóz tatarski, tłum, zgraja’, w pochodnych też od ukraińskiego hordyj ‘domowy’.

  Chorecki - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorek - 1390 od chory, chorować, chorzeć.

  Chorella - od chory, chorować, chorzeć.

  Choreś - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorewa - 1448 od litewskiego Koreiva, Kareiva, to od apelatywu kareiva ‘wojak, żołnierz’.

  Chorębiewski - od nazwy miejscowej Korabiewice (skierniewickie, gmina Puszcza Mariańska).

  Chorębiowski - od nazwy miejscowej Korabiewice (skierniewickie, gmina Puszcza Mariańska).

  Choręgiewicz - od chorągiew.

  Choręgwice - 1400 (Wlkp) od chorągiew.

  Choręza - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Choręziak - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Choręża - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorężak - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorężeczewski - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorężewicz - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorkała - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorkawy - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorke - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorkiewicz - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorko - 1398 od chory, chorować, chorzeć.

  Chorkow - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorkowski - 1574 od nazwy miejscowej Chorki (konińskie, gmina Grabów).

  Chorkowy - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorkulak - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorkun - od chory, chorować, chorzeć.

  Chormański - od nazwy miejscowej Choromany (ostrołęckie, gmina Troszyn).

  Choro - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorob - od choroba.

  Choroba - 1521 od choroba.

  Chorobacz - od choroba.

  Chorobak - od choroba.

  Chorobczyk - od choroba.

  Chorobiak - od choroba.

  Chorobik - 1726 od choroba.

  Chorobiński - od choroba.

  Chorobowicz - od choroba.

  Chorobry - 1478 (KrW) z fonetyką ukraińską od chrobry ‘dzielny, odważny’.

  Choroch - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorociej - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorodecki - od nazw miejscowych typu Horodek, Horodyszcze (KrW).

  Chorodeński - od nazw miejscowych typu Horodno, Horodniany (KrW).

  Chorodyński - od nazw miejscowych typu Horodno, Horodniany (KrW).

  Chorolewski - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorolicz - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorolski - od chory, chorować, chorzeć.

  Choroł - od chory, chorować, chorzeć.

  Choromański - 1615 od nazwy miejscowej Choromany (ostrołęckie, gmina Troszyn).

  Chorongiewicz - od chorągiew.

  Chorongiewski - od chorągiew.

  Choronża - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Choronżewski - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Choronży - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Choronżyczewski - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Choroń - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorończyk - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorop - od podstawy chrop-, por. chropawy ‘nierówny’, od gwarowego chrop, chropa.

  Choropol - od podstawy chrop-, por. chropawy ‘nierówny’, od gwarowego chrop, chropa.

  Choros - od chory, chorować, chorzeć.

  Choroscin - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chorosiewicz - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorosiński - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chorostecki - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chorostek - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chorostkowski - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chorostowski - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chorostyński - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chorosz - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorosza - od chory, chorować, chorzeć.

  Choroszcz - od chory, chorować, chorzeć.

  Choroszcza - od chory, chorować, chorzeć.

  Choroszczak - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Choroszczewski - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Choroszczo - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Choroszczucha - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Choroszczuk - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Choroszczyk - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Choroszej - od chory, chorować, chorzeć.

  Choroszewicz - 1426 od chory, chorować, chorzeć.

  Choroszewski - od chory, chorować, chorzeć.

  Choroszkiewicz - od chory, chorować, chorzeć.

  Choroszko - od chory, chorować, chorzeć.

  Choroszucha - od chory, chorować, chorzeć.

  Choroszucho - od chory, chorować, chorzeć.

  Choroszyn - od chory, chorować, chorzeć.

  Choroszyński - od chory, chorować, chorzeć.

  Choroś - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorościcki - od nazwy miejscowej Chrościce, dziś Chruścice (kieleckie, gmina Pińczów).

  Chorościej - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chorościel - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chorościn - (z fonetyką ukraińską) od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chorowicz - 1443 od litewskiego Koreiva, Kareiva, to od apelatywu kareiva ‘wojak, żołnierz’.

  Chorowicz - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorowiec - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorowieć - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorowinin - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorowski - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorób - od choroba.

  Choróbczyk - od choroba.

  Choróbski - od choroba.

  Choróży - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorub - od choroba.

  Chorubak - od choroba.

  Chorubała - od choroba.

  Chorubczyk - od choroba.

  Chorubin - od choroba.

  Chorubski - od choroba.

  Chorup - od choroba.

  Chorus - od chory, chorować, chorzeć.

  Choruś - od chory, chorować, chorzeć.

  Choruta - od chory, chorować, chorzeć.

  Choruz - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Choruza - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Choruzy - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Choruża - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Choruży - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorużyk - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Chorwacik - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Chorwacki - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Chorwat - 1498 od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Chorwath - od chorwat, w staropolszczyźnie też charwat ‘pachołek służby miejskiej’ lub od nazwy narodowości Chorwat.

  Chory - od chory, chorować, chorzeć.

  Choryłek - może od imion typu Gorzysław; później od goryl ‘gatunek małpy’.

  Choryło - może od imion typu Gorzysław; później od goryl ‘gatunek małpy’.

  Chorynkiewicz - od chory, chorować, chorzeć.

  Choryń - od chory, chorować, chorzeć.

  Choryński - 1391 od nazwy miejscowej Choryń (leszczyńskie, gmina Kościan).

  Chorys - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorysz - od chory, chorować, chorzeć.

  Choryszny - od chory, chorować, chorzeć.

  Choryś - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorzalski - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorzek - 1471 od chory, chorować, chorzeć.

  Chorzel - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorzela - 1125 od chory, chorować, chorzeć.

  Chorzelewski - od nazwy miasta Chorzlele (ostrołęckie).

  Chorzelski - od nazwy miasta Chorzlele (ostrołęckie).

  Chorzeński - 1500 od nazwy miejscowej Chorzenice (piotrkowskie, gmina Sulmierzyce).

  Chorzeszewski - 1530 od nazwy miejscowej Chorzeszów (sieradzkie, gmina Wodzierady).

  Chorzewski - 1403 (Wlkp) od nazw miejscowych Chorzów, Chorzowice, dawniej Charzów, Charzowice (kilka wsi).

  Chorzępa - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Chorzowczyk - 1617 od nazw miejscowych Chorzów, Chorzowice, dawniej Charzów, Charzowice (kilka wsi).

  Chorzowski - 1448 (KrW) od nazw miejscowych Chorzów, Chorzowice, dawniej Charzów, Charzowice (kilka wsi).

  Chorzym - 1608 od chory, chorować, chorzeć.

  Chorzyński - od nazwy miejscowej Chorzenice (piotrkowskie, gmina Sulmierzyce).

  Chosa - od niemieckiej nazwy osobowej Höss, ta od nazwy etnicznej Hesse, od germańskiego Hassa ‘członek plemienia Hessów’.

  Chosia - od niemieckiej nazwy osobowej Höss, ta od nazwy etnicznej Hesse, od germańskiego Hassa ‘członek plemienia Hessów’.

  Chossa - od niemieckiej nazwy osobowej Höss, ta od nazwy etnicznej Hesse, od germańskiego Hassa ‘członek plemienia Hessów’.

  Chosta - od chwost ‘ogon’.

  Choste - od chwost ‘ogon’.

  Chostek - od chwost ‘ogon’.

  Chostowski - od chwost ‘ogon’.

  Choszcz - od chwost ‘ogon’.

  Choszczak - od chwost ‘ogon’.

  Choszczewicz - od chwost ‘ogon’.

  Choszczewski - od chwost ‘ogon’.

  Choszczko - od chwost ‘ogon’.

  Choszczuk - od chwost ‘ogon’.

  Choszczyk - od chwost ‘ogon’.

  Choszewski - od imion złożonych typu Gościsław, Gościmir, też od gość.

  Choszko - od imion złożonych typu Gościsław, Gościmir, też od gość.

  Choszowski - od imion złożonych typu Gościsław, Gościmir, też od gość.

  Choszowski - od nazwy miejscowej Hoszów (KrW; krośnieńskie, gmina Ustrzyki Dolne).

  Chościak - od chwost ‘ogon’.

  Chościelewski - od chwost ‘ogon’.

  Chościłowicz - od chwost ‘ogon’.

  Chościński - od chwost ‘ogon’.

  Chościsko - 1394 od chwost ‘ogon’.

  Chościskowic - 1393 od chwost ‘ogon’.

  Chot - 1372 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chota - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotaj - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotarski - od słowackiego hotar, węgierskiego határ ‘granica’.

  Chotecki - 1437 od nazwy miejscowej Chotcza (radomskie, gmina Chotcza).

  Chotej - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotek - 1266 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotelski - 1627 od nazwy miejscowej Chotel (kieleckie, gmina Wiślica).

  Chotenowicz - 1546 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Choteń - 1464 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotja - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotkiewicz - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotko - 1399 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotkowski - od nazwy miejscowej Chotkowo, dziś Chodkowo-Załogi (ostrołęckie, gmina Płoniawy-Bramura).

  Chotlewski - 1516 od nazwy miejscowej Kotlewy (piotrkowskie, gmina Dobryszyce).

  Chotlicki - 1300 od nazwy miejscowej Chotlice, dziś Kotlice (kieleckie, gmina Sobków).

  Chotomowicz - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotomski - 1479 od nazwy miejscowej Chotom, dziś Chotum (ciechanowskie, gmina Ciechanów).

  Chotowski - 1411 od nazw miejscowych Chotowa, Chotów (kilka wsi).

  Chotuliński - 1398 od nazwy miejscowej Kotulin (katowickie, gmina Toszek; skierniewickie, gmina Rogów).

  Chotumski - od nazwy miejscowej Chotom, dziś Chotum (ciechanowskie, gmina Ciechanów).

  Chotycki - od nazwy miejscowej Chotcza (radomskie, gmina Chotcza).

  Chotyma - 1454 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotymia - 1413 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotymin - 1413 od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotymka, ż. - 1422 (KrW) od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotymowicz - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotyna, ż. - 1422 (KrW) od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotyniec - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotyniuk - od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotynka, ż. - 1422 (Kr) od imion złożonych typu Chocimir, Chociesław i prasłowiańskiego Xoteti ‘chcieć’.

  Chotyński - 1520 od nazwy miejscowej Chotynin (kaliskie, gmina Bolesławiec).

  Chow - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowa - 1781 od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowacz - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowaj - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowałko - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowan - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowana - 1781 od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowancak - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowanczak - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowanec - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowanek - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowaniak - 1628 od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowaniak-Choweny - złożenia brak; Chowaniak 1628 od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’; Choweny brak; może od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowaniec - 1628 od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowaniec-Bombac - złożenia brak; Chowaniec 1628 od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’; Bombac od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Chowaniec-Glista - złożenia brak; Chowaniec 1628 od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’; Glista 1471 od glista, glizda.

  Chowaniec-Lajczyk - złożenia brak; Chowaniec 1628 od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’; Lajczyk od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średniowysokoniemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Chowaniec-Sieniawski - złożenia brak; Chowaniec 1628 od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’; Sieniawski 1463 od nazwy miasta Sieniawa (przemyskie).

  Chowanik - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowaniok - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowanitz - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowaniuk - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowanski - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowań - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowańczak - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowański - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowar - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowara - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowicki - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowiera - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowin - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowis - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowoj - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowoń - 1743 od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowrona - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Chowryn - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Chowryń - od gawron ‘ptak z rodziny kruków’.

  Chowura - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Choynacki - od nazwy miejscowej Chojnata (skierniewickie, gmina Kowiesy).

  Choynowski - od nazw miejscowych typu Chojnów, Chojna (częste).

  Chójka - od choja, choina ‘drzewo iglaste’.

  Chól - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chółuj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chol-, por. rosyjskie cholit’ ‘czyścić’.

  Chrabak - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Chrabałowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabaszcz - od chrabąszcz.

  Chrabąszcz - od chrabąszcz.

  Chrabąszczewicz - od chrabąszcz.

  Chrabąszczewski - od chrabąszcz.

  Chrabąszewski - od chrabąszcz.

  Chrabczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabela - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabelski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chraboł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabołowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabołowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chraboncz - od chrabąszcz.

  Chrabonszcz - od chrabąszcz.

  Chrabonszczewski - od chrabąszcz.

  Chrabot - od chrobotać, chrobot.

  Chrabota - od chrobotać, chrobot.

  Chrabowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabry - XII w. od chrobry ‘dzielny, odważny’.

  Chrabustowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrabustowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chraca - od chraczeć ‘charczeć’.

  Chracewicz - od chraczeć ‘charczeć’.

  Chrachało - od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Chrachoł - 1564 od charkać, chachać, chrachać ‘chrząkać, pluć’, też od harkać ‘warczeć, mówić niewyraźnie’ lub od charkot.

  Chraczel - 1532 od chraczeć ‘charczeć’.

  Chraczyński - od chraczeć ‘charczeć’.

  Chram - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chramek - 1767 od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chramiak - 1731 od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chramicz - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chramiec - 1665 od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chramienkow - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chramik - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chramy - 1437 od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chranicki - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chraniec - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chraniewicz - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chraniuk - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chranowski - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chrany - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chrap - 1136 od chrapać.

  Chrapa - od chrapać.

  Chrapacz - od chrapać.

  Chrapaj - od chrapać.

  Chrapak - od chrapać.

  Chrapal - od chrapać.

  Chrapala - od chrapać.

  Chrapała - XVI w. od chrapać.

  Chrapan - od chrapać.

  Chrapczak - od chrapać.

  Chrapczuk - od chrapać.

  Chrapczyk - od chrapać.

  Chrapczyński - od chrapać.

  Chrapec - od chrapać.

  Chrapecki - od chrapać.

  Chrapeć - od chrapać.

  Chrapek - 1204 od chrapać.

  Chrapicki - 1633 od nazwy miejscowej Chrapice (toruńskie, gmina Chełmża).

  Chrapiec - od chrapać.

  Chrapiecki - od chrapać.

  Chrapieć - od chrapać.

  Chrapielak - od chrapać.

  Chrapiewicz - od chrapać.

  Chrapiewski - 1497 od nazwy miejscowej Chraplewo, dawniej Chrapiewo (bydgoskie, gmina Szubin; poznańskie, gmina Kuślin).

  Chrapisz - 1210 od chrapać.

  Chrapka - od chrapać.

  Chrapkiewicz - od chrapać.

  Chrapko - od chrapać.

  Chrapkow - od chrapać.

  Chrapkowicz - 1495 od chrapać.

  Chrapkowski - 1575 od nazwy miejscowej Chrapków (kieleckie, gmina Pińczów).

  Chrapla - od chrapać.

  Chraplak - 1790 od chrapać.

  Chraplewski - 1438 od nazwy miejscowej Chraplewo, dawniej Chrapiewo (bydgoskie, gmina Szubin; poznańskie, gmina Kuślin).

  Chrapliwy - od chrapać.

  Chrapol - od chrapać.

  Chrapoński - od chrapać.

  Chrapowicki - od nazwy miejscowej Chrapowice (KrW).

  Chrapowicz - od chrapać.

  Chrapowiecki - od nazwy miejscowej Chrapowice (KrW).

  Chrapulski - od chrapać.

  Chrapun - od chrapać.

  Chrapunow - od chrapać.

  Chrapunów - od chrapać.

  Chrapuń - od chrapać.

  Chrapuński - 1578 od nazwy miejscowej Chrapoń (ciechanowskie, gmina Lutocin).

  Chrast - 1559 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od slowackiego chrast ‘chrust’.

  Chrastak - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od slowackiego chrast ‘chrust’.

  Chrastal - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od slowackiego chrast ‘chrust’.

  Chrastał - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od slowackiego chrast ‘chrust’.

  Chrastek - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od slowackiego chrast ‘chrust’.

  Chrastowicz - 1569 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od slowackiego chrast ‘chrust’.

  Chrastów - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od slowackiego chrast ‘chrust’.

  Chraszcz - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od slowackiego chrast ‘chrust’.

  Chraszczyk - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od slowackiego chrast ‘chrust’.

  Chraścik - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od slowackiego chrast ‘chrust’.

  Chraścina - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od slowackiego chrast ‘chrust’.

  Chrąst ok. - 1225 od chrzęścić, chrzęst.

  Chrąstek - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrąstka - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrąszcz - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrąściek - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrąściel - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrczonko - 1390 od imienia Chrzczon, notowanego w średniowieczu jako Chrszczon, Chrczon, Chrzon, Krzczon, Krszczon. Krczon, Krzon, Krzczan, Krczan, Krzan. U podstaw tych form leży łacińskie imię Christianus, wtórnie łącone z imieniem Christinus.

  Chrczonowic - 1426 od imienia Chrzczon, notowanego w średniowieczu jako Chrszczon, Chrczon, Chrzon, Krzczon, Krszczon. Krczon, Krzon, Krzczan, Krczan, Krzan. U podstaw tych form leży łacińskie imię Christianus, wtórnie łącone z imieniem Christinus.

  Chrczonowski - od nazwy miejscowej Chrzczonowice (skierniewickie, gmina Kowiesy).

  Chrebala - od podstawy greb-, por. grzebać, grzebień, grzebło.

  Chrebela - od podstawy greb-, por. grzebać, grzebień, grzebło.

  Chrebelski - od podstawy greb-, por. grzebać, grzebień, grzebło.

  Chrebtowicz - od chrzept ‘grzbiet’, od gwarowego chrept ‘chwast skrzyp’;

  Chrem - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chremata - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chremeta - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chrenicki - 1503 od nazwy miejscowej Chreniki (KrW).

  Chrennicki - od nazwy miejscowej Chreniki (KrW).

  Chrepciak - 1716 od chrzept ‘grzbiet’, od gwarowego chrept ‘chwast skrzyp’.

  Chrept - 1710 od chrzept ‘grzbiet’, od gwarowego chrept ‘chwast skrzyp’.

  Chrepta - 1707 od chrzept ‘grzbiet’, od gwarowego chrept ‘chwast skrzyp’.

  Chreptak - od chrzept ‘grzbiet’, od gwarowego chrept ‘chwast skrzyp’.

  Chreptow - 1492 od nazw miejscowych Chreptów, Chreptowice (KrW).

  Chreptowicz - 1448 od chrzept ‘grzbiet’, od gwarowego chrept ‘chwast skrzyp’.

  Chreptowski - 1492 od nazw miejscowych Chreptów, Chreptowice (KrW).

  Chreściak - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chreścienko - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chreścionka - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chreścionko - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chręstek - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Chrinowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Chriń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Christ - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Christa - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Christek - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Christel - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Christen - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Christenko - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Christian - od imienia Krystian. Imię, znane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od łacińskiego christianus ‘wyznawca Chrystusa’.

  Christiani - od imienia Krystian. Imię, znane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od łacińskiego christianus ‘wyznawca Chrystusa’.

  Christianus - od imienia Krystian. Imię, znane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od łacińskiego christianus ‘wyznawca Chrystusa’.

  Christof - od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Christoffel - od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Christop - od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Christopf - od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Christoph - od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Christoporski - od nazwy miejscowej Krzysztoporzyce, dziś Krzysztoforzyce (krakowskie, gmina Kocmyrzów-Luborzyca) lub też od imienia Krzysztofor.

  Christow - od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Christyniuk - od imienia Krystyn, w staropolszczyźnie też Krzysztyn. Imię, notowane w Polsce od XI wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od Chrustinus ‘należący do Chrystusa’.

  Christyniuk - od imienia Krystyn, w staropolszczyźnie też Krzysztyn. Imię, notowane w Polsce od XI wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od Chrustinus ‘należący do Chrystusa’.

  Chroba - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobacz - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Chrobaczek - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Chrobaczewski - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Chrobaczyński - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Chrobak - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Chrobakiewicz - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Chrobal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobasik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobat - od chrobotać, chrobot.

  Chrobateńko - od chrobotać, chrobot.

  Chrobatyn - od chrobotać, chrobot.

  Chrobąszcz - od chrabąszcz.

  Chrobczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobelewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chroberski - 1384 od nazwy miejscowej Chroberz (kieleckie, gmina Złota).

  Chrobik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobociński - od chrobotać, chrobot.

  Chrobocze - od chrobotać, chrobot.

  Chroboczek - od chrobotać, chrobot.

  Chroboczyński - od chrobotać, chrobot.

  Chrobok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chroboł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobot - od chrobotać, chrobot.

  Chrobotek - 1675 od chrobotać, chrobot.

  Chrobotowicz - od chrobotać, chrobot.

  Chrobowski - od nazwy miejscowej Chroberz (kieleckie, gmina Złota).

  Chrobry - XIII w. od chrobry ‘dzielny, odważny’.

  Chrobrza - 1372 od nazwy miejscowej Chroberz (kieleckie, gmina Złota).

  Chrobrzański - od nazwy miejscowej Chobrzany, dawniej Chrobrzany (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Chrobrzeński - 1470-80 od nazwy miejscowej Chobrzany, dawniej Chrobrzany (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Chrobrzyński - 1490 od nazwy miejscowej Chobrzany, dawniej Chrobrzany (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Chrobuczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobuła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chrobuta - od chrobotać, chrobot.

  Chrom - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chroma - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromańczuk - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromański - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromcak - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromcewicz - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromcow - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromczak - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromczuk - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chrome - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromec - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromecki - od nazwy miejscowej Chromiec (poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wartą).

  Chromeczek - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromej - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromejko - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromek - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromenko - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromeńko - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromiak - 1792 od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromic - 1494 od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromicz - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromiec - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromiecki - 1391 od nazwy miejscowej Chromiec (poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wartą).

  Chromiej - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromiela - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromieński - od nazwy miejscowej Chromna (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Chromik - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromił - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromiński - 1580 od nazwy miejscowej Chromna (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Chromiuk - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromniak - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromnicki - od nazwy miejscowej Chromna (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Chromnik - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromno - 1457 od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromołowski - 1499 od nazwy miejscowej Kromołów (katowickie, gmina Zawiercie).

  Chromow - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromowski - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromów - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromuk - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromulak - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromy - 1416 od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromyk - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromyszyn - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chron - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chrona - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chroniak - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chronicki - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chronicz - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chroniec - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chroniewski - 1768 od nazwy miejscowej Chronów (tarnowskie, gmina Nowy Wiśnicz).

  Chronik - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chroniowski - od nazwy miejscowej Chronów (tarnowskie, gmina Nowy Wiśnicz).

  Chronis - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chronowiak - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chronowian - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chronowiat - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chronowiąt - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chronowicz - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chronowion - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chronowski - 1496 od nazwy miejscowej Chronów (tarnowskie, gmina Nowy Wiśnicz).

  Chronówka - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chroń - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chroński - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chropacz - 1415 od podstawy chrop-, por. chropawy ‘nierówny’, od gwarowego chrop, chropa.

  Chropał - od podstawy chrop-, por. chropawy ‘nierówny’, od gwarowego chrop, chropa.

  Chropała - od podstawy chrop-, por. chropawy ‘nierówny’, od gwarowego chrop, chropa.

  Chropek - 1136 od podstawy chrop-, por. chropawy ‘nierówny’, od gwarowego chrop, chropa.

  Chropot - od chrobotać, chrobot.

  Chropowicki - od podstawy chrop-, por. chropawy ‘nierówny’, od gwarowego chrop, chropa.

  Chropowicz - od podstawy chrop-, por. chropawy ‘nierówny’, od gwarowego chrop, chropa.

  Chrosciel - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chroscielewski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chrosciewicz - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chrosla - 1304 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chrosłek - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chrosniak - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chrosnik - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chrosny - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chrost - 1401 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrosta - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrostak - 1463 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrostek - 1447 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrostkiewicz - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrostkowicz - 1631 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrostkowski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrostla - 1228 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrostny - 1418 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrostow - 1484 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrostowicz - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrostowski - 1458 od nazw miejscowych Chrostowo, Chrustowo (kilka wsi).

  Chroszcz - 1480 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chroszcz ‘roślina; szalężnik’.

  Chroszczebrodzki - 1441 od nazwy miejscowej Chruszczobród (katowickie, gmina Łazy).

  Chroszczewski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chroszcz ‘roślina; szalężnik’.

  Chroszczo - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chroszcz ‘roślina; szalężnik’.

  Chrościak - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrościany - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrościc - 1402 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrościcki - XV w. od nazwy miejscowej Chrościce, dziś Chruścice (kieleckie, gmina Pińczów).

  Chrościechowski - 1447 od nazwy miejscowej Chruściechów, dawniej Chrościechów (radomskie, gmina Stara Błotnica).

  Chrościej - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrościel - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrościela - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrościelecki - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrościeleski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrościelski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrościewicz - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrościewski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrościk - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrościkowski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrościn - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrościński - 1419 od nazwy miejscowej Chrościna, dziś Chruszczyna (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka).

  Chrośliński - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrośniak - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrośnik - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróń - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chrósciel - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróscik - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrósciński - od nazwy miejscowej Chrościna, dziś Chruszczyna (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka).

  Chrósniak - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrósny - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróst - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróstek - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróstkowski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróstny - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróstowicz - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróstowski - od nazw miejscowych Chrostowo, Chrustowo (kilka wsi).

  Chrósz - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrószcz - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróściak - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróścicki - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróścicki - od nazwy miejscowej Chrościce, dziś Chruścice (kieleckie, gmina Pińczów).

  Chróściechowski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróściechowski - od nazwy miejscowej Chruściechów, dawniej Chrościechów (radomskie, gmina Stara Błotnica).

  Chróściel - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróścielewski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróścielski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróścieł - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróściewicz - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróścik - 1601- od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróścikowski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróścin - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróściński - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróściok - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróściszewski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróślicki - 1569 od nazwy miejscowej Chruślice (radomskie, gmina Wolanów).

  Chróśliński - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróśniak - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chróśnik - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chruba - od gruby.

  Chrubański - od gruby.

  Chrubasiak - od gruby.

  Chrubasik - od gruby.

  Chrubczyński - od gruby.

  Chrubelski - od gruby.

  Chrubiński - od gruby.

  Chruby - od gruby.

  Chruma - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chrumała - 1646 od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chrumula - 1646 od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chruniak - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chrunik - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chrunyk - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chruń - od chronić ‘chować, strzec’, ochraniać.

  Chrupa - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupajło - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupalik - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupała - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupałła - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupało - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupcała - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupczak - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupczalski - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupczałowski - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupczarski - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupczyk - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupczyński - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupek - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupiński - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupo - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupol - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupowicz - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrupszczalski - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chruptyś - od chrupać ‘gryźć, zjadać’.

  Chrusciak - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chruscicki - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrusciel - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrusciela - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chruscielewski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chruscielski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrusciewicz - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chruscik - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chruscikowski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrusciński - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chruscz - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrusiński - od nazwy miejscowej Chrościna, dziś Chruszczyna (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka).

  Chruslak - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chruslicka - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrusłek - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrusłow - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrusłowicz - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrusnik - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrusny - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrusowicz - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrust - 1559 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrusta - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrustalew - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrustana - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrustaw - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrustawczuk - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrustecki - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrustek - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrustny - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrustowicz - 1665 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chrustowski - 1782 od nazw miejscowych Chrostowo, Chrustowo (kilka wsi).

  Chruszcz - 1530 od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chruszczak - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chruszczanowicz - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chruszczek - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chruszczel - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chruszczewski - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chruszczow - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chruszczów - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chruszczycki - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chruszczyk - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’; od chruszcz z ukraińskiego ‘chrząszcz’.

  Chruszczyn - od chrust, ze staropolskiego chrost ‘suche gałęzie, zarośla’.

  Chruszczyński - od nazwy miejscowej Chrościna, dziś Chruszczyna (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka).

  Chruszewski - od grusza ‘drzewo owocowe’.

  Chruszka - od grusza ‘drzewo owocowe’; od gruszka.

  Chruszke - od grusza ‘drzewo owocowe’; od gruszka.

  Chruszkiewicz - od grusza ‘drzewo owocowe’; od gruszka.

  Chruścichowski - od nazwy miejscowej Chruściechów, dawniej Chrościechów (radomskie, gmina Stara Błotnica).

  Chruścicki - od nazwy miejscowej Chrościce, dziś Chruścice (kieleckie, gmina Pińczów).

  Chruściechowski - od nazwy miejscowej Chruściechów, dawniej Chrościechów (radomskie, gmina Stara Błotnica).

  Chruślicki - 1591 od nazwy miejscowej Chruślice (radomskie, gmina Wolanów).

  Chrymecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy grzym-, por. imię Pielgrzym, Grzymisław, także od grzmieć.

  Chrymiewiecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Chrymniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy grzym-, por. imię Pielgrzym, Grzymisław, także od grzmieć.

  Chrymon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy grzym-, por. imię Pielgrzym, Grzymisław, także od grzmieć.

  Chrymowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy grzym-, por. imię Pielgrzym, Grzymisław, także od grzmieć.

  Chryn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Chryncyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Chrynecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Chrynek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Chryniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Chrynicki - od nazwy miejscowej Chreniki (KrW).

  Chryniewicki - od nazwy miejscowej Hryniewce (KrW).

  Chryniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Chryniewiecki - od nazwy miejscowej Hryniewce (KrW).

  Chryniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Chrynkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Chrynnicki - od nazwy miejscowej Chreniki (KrW).

  Chrynowicki - od nazwy miejscowej Hryniewce (KrW).

  Chrynus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Chryp - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chrypa - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chrypankowski - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chrypanow - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chrypanowski - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chrypiak - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chrypienko - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chrypiński - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chrypko - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chryplewicz - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chrypliwa - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chrypliwy - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chrypłowicz - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chrypo - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chryponow - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chryponów - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chrypto - od chrypieć ‘mówić chrypliwym głosem’.

  Chryptowicz - od chrzept ‘grzbiet’, od gwarowego chrept ‘chwast skrzyp’;

  Chryst - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrysta - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrystak - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrystała - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrystałowicz - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrystan - od imienia Krystian. Imię, znane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od łacińskiego christianus ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrystan - od imienia Krystian. Imię, znane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od łacińskiego christianus ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrystaniak - od imienia Krystian. Imię, znane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od łacińskiego christianus ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrystaszek - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrysteczko - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrystek - 1590 od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrystel - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrystenko - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrystian - od imienia Krystian. Imię, znane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od łacińskiego christianus ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrystiani - od imienia Krystian. Imię, znane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od łacińskiego christianus ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrystianowicz - od imienia Krystian. Imię, znane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od łacińskiego christianus ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrystians - od imienia Krystian. Imię, znane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od łacińskiego christianus ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrystiańczak - od imienia Krystian. Imię, znane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od łacińskiego christianus ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrystiański - od imienia Krystian. Imię, znane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od łacińskiego christianus ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrystman - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrystof - od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Chrystoffer - od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Chrystofiak - od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Chrystofik - od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Chrystofowicz - 1564 od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Chrystoph - od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Chrystow - od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Chrystowiak - od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Chrystowicz - od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Chrystowski - 1773 od imienia Krzysztofor. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od greckiego Christophóros ‘noszący, wyznający Chrystusa’. W Polsce już w XV wieku imię używane było w formie skróconej Krzysztof.

  Chrystuk - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrystul - 1743 od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrystyn - od imienia Krystyn, w staropolszczyźnie też Krzysztyn. Imię, notowane w Polsce od XI wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od Chrustinus ‘należący do Chrystusa’.

  Chrystyn - od imienia Krystyn, w staropolszczyźnie też Krzysztyn. Imię, notowane w Polsce od XI wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od Chrustinus ‘należący do Chrystusa’.

  Chrystyna - od imienia Krystyn, w staropolszczyźnie też Krzysztyn. Imię, notowane w Polsce od XI wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od Chrustinus ‘należący do Chrystusa’.

  Chrystyna - od imienia Krystyn, w staropolszczyźnie też Krzysztyn. Imię, notowane w Polsce od XI wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od Chrustinus ‘należący do Chrystusa’.

  Chrystyniak - od imienia Krystyn, w staropolszczyźnie też Krzysztyn. Imię, notowane w Polsce od XI wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od Chrustinus ‘należący do Chrystusa’.

  Chrystynicz - od imienia Krystyn, w staropolszczyźnie też Krzysztyn. Imię, notowane w Polsce od XI wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od Chrustinus ‘należący do Chrystusa’.

  Chrystyniuk - od imienia Krystyn, w staropolszczyźnie też Krzysztyn. Imię, notowane w Polsce od XI wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od Chrustinus ‘należący do Chrystusa’.

  Chrystynko - od imienia Krystyn, w staropolszczyźnie też Krzysztyn. Imię, notowane w Polsce od XI wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od Chrustinus ‘należący do Chrystusa’.

  Chrystynycz - od imienia Krystyn, w staropolszczyźnie też Krzysztyn. Imię, notowane w Polsce od XI wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od Chrustinus ‘należący do Chrystusa’.

  Chryszcz - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chryszczak - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chryszczanowicz - od imienia Krystian. Imię, znane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od łacińskiego christianus ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chryszczenia - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chryszczuk - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chryszczynowicz - od imienia Krystyn, w staropolszczyźnie też Krzysztyn. Imię, notowane w Polsce od XI wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od Chrustinus ‘należący do Chrystusa’.

  Chryszczynowicz - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chryszkiewicz - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chryszko - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrysztof - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chryścianko - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chryścienko - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chryścina - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chryścionka - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chryścionko - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chryściuk - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chryzko - od imion typu Krzysztof, Krystyn, Krzysztyn, Krzysztan.

  Chrzan - 1382 od chrzan.

  Chrzanczewski - od chrzan.

  Chrzanecki - od chrzan.

  Chrzaniecki - od chrzan.

  Chrzanik - od chrzan.

  Chrzaniuk - od chrzan.

  Chrzankowski - od chrzan.

  Chrzanowicz - od chrzan.

  Chrzanowski - 1412 od nazw miejscowych Chrzanów, Chrzanowo, Chrzanowice (kilka wsi).

  Chrzanów - od nazw miejscowych Chrzanów, Chrzanowo, Chrzanowice (kilka wsi).

  Chrzascik - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrzastek - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrzastka - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrzastowski - od nazw miejscowych Chrząstowo, Chrząstowice (częste).

  Chrzaszcz - od chrząszcz.

  Chrzaszczak - od chrząszcz.

  Chrzaszczewski - od nazwy miejscowej Chrząszczewo (konińskie, gmina Wierzbinek).

  Chrzaszczyk - od chrząszcz.

  Chrzaszczyński - od chrząszcz.

  Chrzaściak - od chrząszcz.

  Chrzaściel - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrzaścik - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrząblicki - 1403 od nazwy miejscowej Chrząblice (konińskie, gmina Brudzew).

  Chrząkała - od staropolskiego gwarowego krzękać, krząkać, krzęczeć ‘chrząkać, kaszleć’.

  Chrząpieć - od staropolskiego chrząp ‘kuper ptasi’, krząpiec ‘grdyka’, chrąpiel ‘grzbiet’.

  Chrząst - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrząstawa - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrząstek - 1702 od chrzęścić, chrzęst.

  Chrząstka - 1601 od chrzęścić, chrzęst.

  Chrząstkowski - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrząstowicz - 1660 od chrzęścić, chrzęst.

  Chrząstowski - 1394 od nazw miejscowych Chrząstowo, Chrząstowice (częste).

  Chrząszcz - 1403 od chrząszcz.

  Chrząszczak - od chrząszcz.

  Chrząszczew - od chrząszcz.

  Chrząszczewicz - od chrząszcz.

  Chrząszczewski - od nazwy miejscowej Chrząszczewo (konińskie, gmina Wierzbinek).

  Chrząszczkiewicz - 1668 od chrząszcz.

  Chrząszczowski - od nazwy miejscowej Chrząszczewo (konińskie, gmina Wierzbinek).

  Chrząszczyk - od chrząszcz.

  Chrząszczyński - od chrząszcz.

  Chrząścian - 1487 od chrzęścić, chrzęst.

  Chrząściel - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrząścik - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrząść - od chrząszcz.

  Chrzczanowicz - od imienia Chrzczon, notowanego w średniowieczu jako Chrszczon, Chrczon, Chrzon, Krzczon, Krszczon. Krczon, Krzon, Krzczan, Krczan, Krzan. U podstaw tych form leży łacińskie imię Christianus, wtórnie łącone z imieniem Christinus.

  Chrzczon - od imienia Chrzczon, notowanego w średniowieczu jako Chrszczon, Chrczon, Chrzon, Krzczon, Krszczon. Krczon, Krzon, Krzczan, Krczan, Krzan. U podstaw tych form leży łacińskie imię Christianus, wtórnie łącone z imieniem Christinus.

  Chrzczonowicz - 1546 od imienia Chrzczon, notowanego w średniowieczu jako Chrszczon, Chrczon, Chrzon, Krzczon, Krszczon. Krczon, Krzon, Krzczan, Krczan, Krzan. U podstaw tych form leży łacińskie imię Christianus, wtórnie łącone z imieniem Christinus.

  Chrzczonowski - 1499 od nazwy miejscowej Chrzczonowice (skierniewickie, gmina Kowiesy).

  Chrzczynowicz - od imienia Chrzczon, notowanego w średniowieczu jako Chrszczon, Chrczon, Chrzon, Krzczon, Krszczon. Krczon, Krzon, Krzczan, Krczan, Krzan. U podstaw tych form leży łacińskie imię Christianus, wtórnie łącone z imieniem Christinus.

  Chrzelczycki - 1446 od nazwy miejscowej Chrzelczyce, dziś Skrzelczyce (kieleckie, gmina Pierzchnica).

  Chrzelowski - 1381 od nazwy miejscowej Chrzelów, dziś Krzelow (kieleckie, gmina Sędziszów).

  Chrzempa - od staropolskiego chrząp ‘kuper ptasi’, krząpiec ‘grdyka’, chrąpiel ‘grzbiet’.

  Chrzempiec - od staropolskiego chrząp ‘kuper ptasi’, krząpiec ‘grdyka’, chrąpiel ‘grzbiet’.

  Chrzempieć - od staropolskiego chrząp ‘kuper ptasi’, krząpiec ‘grdyka’, chrąpiel ‘grzbiet’.

  Chrzempka - od staropolskiego chrząp ‘kuper ptasi’, krząpiec ‘grdyka’, chrąpiel ‘grzbiet’.

  Chrzeniowski - 1498 od nazwy miejscowej Chrzeniów (KrW).

  Chrzenszczyk - od chrząszcz.

  Chrzep - 1528 od krzepić ‘wzmacniać’.

  Chrzepciak - 1698 od chrzept ‘grzbiet’, od gwarowego chrept ‘chwast skrzyp’.

  Chrzepek - od krzepić ‘wzmacniać’.

  Chrzepka - od krzepić ‘wzmacniać’.

  Chrzeptoń - od krzepić ‘wzmacniać’.

  Chrzescijan - od chrześcijan ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrzest - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrzestek - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrzeszczyk - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrześcian - od chrześcijan ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrześcianek - od chrześcijan ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrześciański - od chrześcijan ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrześcijan - od chrześcijan ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrześcijanek - od chrześcijan ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrześcijański - od chrześcijan ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrześcjan - od chrześcijan ‘wyznawca Chrystusa’.

  Chrzępa - od staropolskiego chrząp ‘kuper ptasi’, krząpiec ‘grdyka’, chrąpiel ‘grzbiet’.

  Chrzępka - od staropolskiego chrząp ‘kuper ptasi’, krząpiec ‘grdyka’, chrąpiel ‘grzbiet’.

  Chrzęst - 1415 od chrzęścić, chrzęst.

  Chrzęstek - 1405 od chrzęścić, chrzęst.

  Chrzęszcz - od chrząszcz.

  Chrzęszczuk - od chrząszcz.

  Chrzęszczyk - od chrząszcz.

  Chrzęszczyńska - od chrząszcz.

  Chrzęściewski - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrzęścik - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrzęściński - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrzęść - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrzibek - od grzyb.

  Chrzniłowski - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa skrzynia’.

  Chrzon - od chrzan.

  Chrzonowski - od nazw miejscowych Chrzanów, Chrzanowo, Chrzanowice (kilka wsi).

  Chrzonszcz - od chrząszcz.

  Chrzonszczyk - od chrząszcz.

  Chrzontała - od krzątać ‘uwijać się, ruszać się’.

  Chrzszczon - od imienia Chrzczon, notowanego w średniowieczu jako Chrszczon, Chrczon, Chrzon, Krzczon, Krszczon. Krczon, Krzon, Krzczan, Krczan, Krzan. U podstaw tych form leży łacińskie imię Christianus, wtórnie łącone z imieniem Christinus.

  Chrzszczonowicz - od imienia Chrzczon, notowanego w średniowieczu jako Chrszczon, Chrczon, Chrzon, Krzczon, Krszczon. Krczon, Krzon, Krzczan, Krczan, Krzan. U podstaw tych form leży łacińskie imię Christianus, wtórnie łącone z imieniem Christinus.

  Chrzustek - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrzuszcz - od chrząszcz.

  Chrzuszczyński - od chrząszcz.

  Chrzuściel - od chrzęścić, chrzęst.

  Chrzybski - 1401 od nazwy miejscowej Chrypsko (poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie),

  Chrzyptek - 1733 od chrzept ‘grzbiet’, od gwarowego chrept ‘chwast skrzyp’; od gwarowego chrzypt ‘kość grzbietowa’.

  Chrzyptowicz - od chrzept ‘grzbiet’, od gwarowego chrept ‘chwast skrzyp’; od gwarowego chrzypt ‘kość grzbietowa’.

  Chszaszcz - od chrząszcz.

  Chsząszcz - od chrząszcz.

  Chszczanowicz - od imienia Chrzczon, notowanego w średniowieczu jako Chrszczon, Chrczon, Chrzon, Krzczon, Krszczon. Krczon, Krzon, Krzczan, Krczan, Krzan. U podstaw tych form leży łacińskie imię Christianus, wtórnie łącone z imieniem Christinus.

  Chszczon - od imienia Chrzczon, notowanego w średniowieczu jako Chrszczon, Chrczon, Chrzon, Krzczon, Krszczon. Krczon, Krzon, Krzczan, Krczan, Krzan. U podstaw tych form leży łacińskie imię Christianus, wtórnie łącone z imieniem Christinus.

  Chszczonowicz - od imienia Chrzczon, notowanego w średniowieczu jako Chrszczon, Chrczon, Chrzon, Krzczon, Krszczon. Krczon, Krzon, Krzczan, Krczan, Krzan. U podstaw tych form leży łacińskie imię Christianus, wtórnie łącone z imieniem Christinus.

  Chszenszczyk - od chrząszcz.

  Chszuszcz - od chrząszcz.

  Chtiej - od chcieć.

  Chub - od huba ‘grzyb rosnący na drzewie’ lub też od czeskiego huba ‘gęba’, może też od imienia Hubert.

  Chuba - od huba ‘grzyb rosnący na drzewie’ lub też od czeskiego huba ‘gęba’, może też od imienia Hubert.

  Chuberski - od imienia Hubert. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie. Pochodzi od hugu ‘rozum’ + bert ‘sławny’.

  Chubert - od imienia Hubert. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie. Pochodzi od hugu ‘rozum’ + bert ‘sławny’.

  Chubicki - od nazwy miejscowej Hubice (KrW).

  Chuc - od huta ‘zakład, w którym wytapia się metale lub szkło’.

  Chucha - 1431 od chuchać.

  Chuchacz - od chuchać.

  Chuchaj - 1626 od chuchać.

  Chuchajda - od chuchać.

  Chuchajski - 1654 od chuchać.

  Chuchala - od chuchać.

  Chuchalic - 1394 od chuchać.

  Chuchała - 1400 od chuchać.

  Chuchan - od chuchać.

  Chuchara - od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Chucharak - od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Chuchel - od chuchać.

  Chuchela - od chuchać.

  Chucher - od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Chucherko - od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Chuchla - od chuchać.

  Chuchliński - od chuchać.

  Chuchła - od chuchać.

  Chucholski - od chuchać.

  Chuchoła - od chuchać.

  Chuchra - od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Chuchracki - od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Chuchrak - od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Chuchro - 1564 od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Chuchrowicz - 1595 od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Chuchrowski - 1775 od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Chuchryk - od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Chuchryła - od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Chuchrzak - od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Chuchula - od chuchać.

  Chuchulski - od chuchać.

  Chuchuła - od chuchać.

  Chucik - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chuciński - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chucki - od huta ‘zakład, w którym wytapia się metale lub szkło’.

  Chucz - od huczeć, też od chuć.

  Chuczak - od huczeć, też od chuć.

  Chuczek - od huczeć, też od chuć.

  Chuczko - od huczeć, też od chuć.

  Chuczun - od huczeć, też od chuć.

  Chuć - 1438 od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chud - od chudy.

  Chuda - od chudy.

  Chudacz - od chudy.

  Chudaj - od chudy.

  Chudak - 1602 od chudy.

  Chudala - od chudy.

  Chudalewski - od chudy.

  Chudalla - od chudy.

  Chudała - 1743 od chudy.

  Chudan - od chudy.

  Chudański - od chudy.

  Chudarek - od chudy.

  Chudas - od chudy.

  Chudasek - od chudy.

  Chudaski - od chudy.

  Chudasz - 1407 od chudy.

  Chudaszak - od chudy.

  Chudaszek - od chudy.

  Chudaś - od chudy.

  Chudawski - od chudy.

  Chudebski - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chudecki - od chudy.

  Chudej - od chudy.

  Chudek - 1414 od chudy.

  Chudek - 1414 od chudy.

  Chudela - od chudy.

  Chudelewski - od chudy.

  Chudelski - 1793 od chudy.

  Chudera - od chudy.

  Chuderewicz - od chudy.

  Chuderski - od chudy.

  Chudesz - od chudy.

  Chudeusz - od chudy.

  Chudewniak - od chudy.

  Chudewnik - od chudy.

  Chudiak - od chudy.

  Chudiakow - od chudy.

  Chudik - od chudy.

  Chudin - od chudy.

  Chudio - od chudy.

  Chudka - od chudy.

  Chudkiewicz - od chudy.

  Chudko - od chudy.

  Chudkowski - 1497 od nazwy miejscowej Chudki (wieś zagrodowa, kaliskie).

  Chudnicki - od chudy.

  Chudnik - od chudy.

  Chudo - od chudy.

  Chudoba - 1466 od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chudobej - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chudobiak - 1744 od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chudobicz - 1573 od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chudobiecki - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chudobiecki - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chudobiński - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chudoblak - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chudobo - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chudobowicz - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chudobski - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chudola - od chudy.

  Chudolak - od chudy.

  Chudolej - od chudy.

  Chudoliński - od chudy.

  Chudon - od chudy.

  Chudoń - od chudy.

  Chudor - 1444 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chudora - od chudy.

  Chudorek - od chudy.

  Chudorowicz - od chudy.

  Chudorski - od chudy.

  Chudosek - od chudy.

  Chudosiak - od chudy.

  Chudoszek - od chudy.

  Chudow - od chudy.

  Chudowicz - od chudy.

  Chudowolski - od chudy.

  Chudowski - od chudy.

  Chudula - od chudy.

  Chudunów - od chudy.

  Chudy - 1390 od chudy.

  Chudyba - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chudycki - od chudy.

  Chudycz - od chudy.

  Chudyga - od chudy.

  Chudyk - od chudy.

  Chudyka - od chudy.

  Chudykowski - od chudy.

  Chudym - od chudy.

  Chudyma - od chudy.

  Chudyna - od chudy.

  Chudyniuk - od chudy.

  Chudynka - od chudy.

  Chudynko - od chudy.

  Chudynowicz - od chudy.

  Chudyńkiewicz - od chudy.

  Chudyński - od chudy.

  Chudysz - od chudy.

  Chudyszewicz - od chudy.

  Chudyszkiewicz - od chudy.

  Chudz - 1136 od chudy.

  Chudza - 1265 od chudy.

  Chudzak - od chudy.

  Chudzeński - od nazwy miejscowej Chudzyno (płockie, gmina Drobin).

  Chudzewski - 1624 od nazwy miejscowej Chudzice (włocławskie, gmina Dobrzyń nad Wisłą).

  Chudzia - od chudy.

  Chudziak - 1631 od chudy.

  Chudziakiewicz - od chudy.

  Chudziakow - od chudy.

  Chudziakowski - od chudy.

  Chudzian - od chudy.

  Chudzianek - od chudy.

  Chudzianka - od chudy.

  Chudziaszek - od chudy.

  Chudzic - 1493 od chudy.

  Chudzica - od chudy.

  Chudzicha - od chudy.

  Chudzichowski - od chudy.

  Chudzicki - 1390 od nazwy miejscowej Chudzice (poznańskie, gmina Środa Wielkopolska).

  Chudziec - od chudy.

  Chudziechowski - od chudy.

  Chudziej - od chudy.

  Chudzieński - od chudy.

  Chudziewicz - od chudy.

  Chudzik - 1546 od chudy.

  Chudzikiewicz - od chudy.

  Chudzik-Lipka - złożenia brak; Chudzik 1546 od chudy; Lipka 1396 od lipka.

  Chudzikowicz - od chudy.

  Chudzikowski - 1751 od chudy.

  Chudzil - od chudy.

  Chudziła - od chudy.

  Chudziło - od chudy.

  Chudzina - 1743 od chudy.

  Chudzinski - od nazwy miejscowej Chudzyno (płockie, gmina Drobin).

  Chudziński - od chudy.

  Chudzio - od chudy.

  Chudziski - 1399 od nazwy miejscowej Chudzice (poznańskie, gmina Środa Wielkopolska).

  Chudziuk - od chudy.

  Chudziutko - od chudy.

  Chudzk - od chudy.

  Chudzka - od chudy.

  Chudzniak - od chudy.

  Chudznik - od chudy.

  Chudzoński - od chudy.

  Chudzowski - 1502 od nazwy miejscowej Chudzice (włocławskie, gmina Dobrzyń nad Wisłą).

  Chudzuk - od chudy.

  Chudzyński - 1573 od nazwy miejscowej Chudzyno (płockie, gmina Drobin).

  Chudź - od chudy.

  Chudźko - od chudy.

  Chufman - od niemieckich nazw osobowych Hofman, Ofman, te od apelatywu Hofmann ‘ dworzanin’.

  Chuj - 1471 od chuj ‘penis’.

  Chujawa - od chuj ‘penis’; od gwarowego chudawa ‘zadymka’.

  Chujczyk - od chuj ‘penis’; od chujec ‘kierniz’.

  Chujdus - od chuj ‘penis’.

  Chujduś - od chuj ‘penis’.

  Chujeba - od chuj ‘penis’.

  Chujka - od chuj ‘penis’.

  Chuk - od huk ‘łoskot’, hukać ‘pokrzykiwać’.

  Chukała - od huk ‘łoskot’, hukać ‘pokrzykiwać’.

  Chukało - od huk ‘łoskot’, hukać ‘pokrzykiwać’.

  Chukowski - od huk ‘łoskot’, hukać ‘pokrzykiwać’.

  Chul - od hulać ‘bawić się grzecznie’.

  Chulasz - od hulać ‘bawić się grzecznie’.

  Chulawski - od hulać ‘bawić się grzecznie’.

  Chulczyński - od hulać ‘bawić się grzecznie’.

  Chulek - od hulać ‘bawić się grzecznie’.

  Chulewicz - od hulać ‘bawić się grzecznie’.

  Chuliński - od hulać ‘bawić się grzecznie’.

  Chulist - od hulać ‘bawić się grzecznie’.

  Chułek - od hulać ‘bawić się grzecznie’.

  Chułkowski - od hulać ‘bawić się grzecznie’.

  Chuma - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chumański - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chumek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chumeniuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chumeńczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chumieniuk - od ihumen, humien ‘przełożony w klasztorze wschodnim’.

  Chumieńczuk - od ihumen, humien ‘przełożony w klasztorze wschodnim’.

  Chumięcki - od nazwy miejscowej Humięcino (ciechanowskie, gmina Grudusk).

  Chumik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chumikowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chumin - od ihumen, humien ‘przełożony w klasztorze wschodnim’.

  Chumin - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chumincki - od ihumen, humien ‘przełożony w klasztorze wschodnim’.

  Chuminiuk - od ihumen, humien ‘przełożony w klasztorze wschodnim’.

  Chumiński - od ihumen, humien ‘przełożony w klasztorze wschodnim’.

  Chumowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chumowiecki - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chumski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Chuncia - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chund - od niemieckiej nazwy osobowej Hund, ta od apelatywu Hund ‘pies’.

  Chunda - od niemieckiej nazwy osobowej Hund, ta od apelatywu Hund ‘pies’.

  Chundz - od niemieckiej nazwy osobowej Hund, ta od apelatywu Hund ‘pies’.

  Chundziński - od nazw miejscowych Chądzyny (ciechanowskie, gmina Strzegowo), Chądzyń (siedleckie, gmina Sterdyń).

  Chundzyński - od nazw miejscowych Chądzyny (ciechanowskie, gmina Strzegowo), Chądzyń (siedleckie, gmina Sterdyń).

  Chungier - od łacińskiego Hungarus (= Węgier).

  Chupa - od hupać ‘skakać, podrzucać’.

  Chupak - od hupać ‘skakać, podrzucać’.

  Chupka - od hupać ‘skakać, podrzucać’.

  Chuptys - od hupać ‘skakać, podrzucać’.

  Chuptyś - od hupać ‘skakać, podrzucać’.

  Churchot - 1786 od churkot, hurkot ‘łoskot, grzmot’, od gwarowego charchot ‘kaszel’.

  Churkot - od churkot, hurkot ‘łoskot, grzmot’, od gwarowego charchot ‘kaszel’.

  Chust - od chusta, chustka ‘okrycie na głowę’.

  Chusta - 1799 od chusta, chustka ‘okrycie na głowę’.

  Chustak - od chusta, chustka ‘okrycie na głowę’.

  Chustecki - 1569 od nazwy miejscowej Chustki (radomskie, gmina Szydłowiec).

  Chusteczka - od chusta, chustka ‘okrycie na głowę’.

  Chustek - od chusta, chustka ‘okrycie na głowę’.

  Chustka - 1442 od chusta, chustka ‘okrycie na głowę’.

  Chustkowski - 1579 od nazwy miejscowej Chustki (radomskie, gmina Szydłowiec).

  Chustnik - 1374 od chusta, chustka ‘okrycie na głowę’.

  Chuszcz - od huszcza ‘rzesza, tłum’.

  Chuszcza - od huszcza ‘rzesza, tłum’.

  Chuścik - od chusta, chustka ‘okrycie na głowę’.

  Chuściński - od chusta, chustka ‘okrycie na głowę’.

  Chuść - od chusta, chustka ‘okrycie na głowę’.

  Chuśtik - od chusta, chustka ‘okrycie na głowę’.

  Chut - od huta ‘zakład, w którym wytapia się metale lub szkło’.

  Chuta - od huta ‘zakład, w którym wytapia się metale lub szkło’.

  Chutajewa - od huta ‘zakład, w którym wytapia się metale lub szkło’.

  Chutczak - od huta ‘zakład, w którym wytapia się metale lub szkło’.

  Chutczenko - od huta ‘zakład, w którym wytapia się metale lub szkło’.

  Chutek - od huta ‘zakład, w którym wytapia się metale lub szkło’.

  Chutka - 1747 od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chutkiewicz - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chutko - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chutkowski - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chutna - od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’;

  Chutny - 1707 od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’; od chutny ‘pragnący’, z gwarowego ‘wczesny, prędki’.

  Chuto - od huta ‘zakład, w którym wytapia się metale lub szkło’.

  Chutor - od chutor, futor, hutor ‘zabudowania za wsią na Kresach Wschodnich’.

  Chutoran - od chutor, futor, hutor ‘zabudowania za wsią na Kresach Wschodnich’.

  Chutorański - od chutor, futor, hutor ‘zabudowania za wsią na Kresach Wschodnich’.

  Chutoren - od chutor, futor, hutor ‘zabudowania za wsią na Kresach Wschodnich’.

  Chutorna - od chutor, futor, hutor ‘zabudowania za wsią na Kresach Wschodnich’.

  Chutornenko - od chutor, futor, hutor ‘zabudowania za wsią na Kresach Wschodnich’.

  Chutorny - od chutor, futor, hutor ‘zabudowania za wsią na Kresach Wschodnich’.

  Chutowski - od huta ‘zakład, w którym wytapia się metale lub szkło’.

  Chużyn - od gęś.

  Chwacień - 1204 od chwat ‘zuch, junak’.

  Chwacik - od chwat ‘zuch, junak’.

  Chwaciński - od chwat ‘zuch, junak’.

  Chwadczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwadeczko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwadejew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwaja - od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’.

  Chwajda - od gwarowego hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’, też od gwarowego hajdać ‘kołysać, jeść powoli’, możliwe też od staropolskiego gajda ‘dudy’.

  Chwajewski - od nazwy miejscowej Chajęty (ostrołęckie, gmina Dąbrówka).

  Chwajka - od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’.

  Chwajko - od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’.

  Chwajok - od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’.

  Chwajoł - od chajać ‘szukać, mieszać’ lub od Chaja ‘przezwisko Żyda’, od gwarowego chaja ‘śnieżyca, zadymka, awantura, bójka’.

  Chwal - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwala - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalana - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalba - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalbiński - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalbogowski - od nazw miejscowych Chwalibogowo, Chwalibogowice, Chwalibogi (kilka wsi).

  Chwalczewski - 1401 od nazwy miejscowej Chwalczewo, dziś Chwaliszew (kaliskie, gmina Krotoszyn).

  Chwalczewski - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalczuk - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalczyk - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwaleba - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalebny - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalech - 1265 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalej - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalek - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalencki - od nazwy miejscowej Chwalęcin (poznańskie, gmina Nowe Miasto).

  Chwalenia - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwaleński - 1397 od nazwy miejscowej Chwalęcin (poznańskie, gmina Nowe Miasto).

  Chwalewski - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalęcki - 1386 od nazwy miejscowej Chwalęcin (poznańskie, gmina Nowe Miasto).

  Chwaliboga - od imienia złożonego Chwalibóg, notowanego od XIII wieku.

  Chwalibogowski - 1477 od nazw miejscowych Chwalibogowo, Chwalibogowice, Chwalibogi (kilka wsi).

  Chwaliboski - 1588 od nazw miejscowych Chwalibogowo, Chwalibogowice, Chwalibogi (kilka wsi).

  Chwalibota - od imienia złożonego Chwalibóg, notowanego od XIII wieku.

  Chwalibowski - od nazw miejscowych Chwalibogowo, Chwalibogowice, Chwalibogi (kilka wsi).

  Chwaliboż - 1324 od imienia złożonego Chwalibóg, notowanego od XIII wieku.

  Chwalibożek - od imienia złożonego Chwalibóg, notowanego od XIII wieku.

  Chwalibóg - 1443 od imienia złożonego Chwalibóg, notowanego od XIII wieku.

  Chwalibyg - od imienia złożonego Chwalibóg, notowanego od XIII wieku.

  Chwalik - 1415 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalikowski - 1395 od nazw miejscowych Chwalikowice, Chwalikowo (kilka wsi).

  Chwalimowski - 1402 od nazw miejscowych Chwalikowice, Chwalikowo (kilka wsi).

  Chwalimski - 1413 od nazwy miejscowej Chwalim (zielonogórskie, gmina Kargowa).

  Chwaliński - od nazwy miejscowej Chwalęcin (poznańskie, gmina Nowe Miasto).

  Chwaliski - 1396 od nazwy miejscowej Chwaliszyce, dziś Chwałszyce (poznańskie, gmina Nekla).

  Chwalisz - 1204 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwaliszewski - 1471 od nazw miejscowych Chwaliszewo, Chwaliszów, Faliszowice (kilka wsi).

  Chwaliszowski - od nazw miejscowych Chwaliszewo, Chwaliszów, Faliszowice (kilka wsi).

  Chwalkiewicz - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalko - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalkowski - 1497 od nazw miejscowych Chwalikowice, Chwalikowo (kilka wsi).

  Chwalmowski - 1403 od nazw miejscowych Chwalikowice, Chwalikowo (kilka wsi).

  Chwalna - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalny - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalski - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwaluczyk - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwaluk - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwał - 1222 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwała - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwałak - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwałatiuk - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwałczyk - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwałczyński - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwałek - 1390 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwałk - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwałka - 1697 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwałkiewicz - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwałko - 1265 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwałkowski - 1399 od nazw miejscowych Chwałków, Chwałkowice, Fałków (kilka wsi).

  Chwałow - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwałowski - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwałyk - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwapień - od kwapić się ‘być skorym do czegoś’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Chwapil - od kwapić się ‘być skorym do czegoś’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Chwapiński - od kwapić się ‘być skorym do czegoś’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Chwarciński - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Chwas - od kwas, kwasić.

  Chwast - 1388 od chwast.

  Chwasta - od chwast.

  Chwastacz - od chwast.

  Chwastan - od chwast.

  Chwastarz - od chwast.

  Chwastasz - od chwast.

  Chwasteczka - od chwast.

  Chwastek - od chwast.

  Chwastenko - od chwast.

  Chwastiak - od chwast.

  Chwastikow - od chwast.

  Chwastkowski - od chwast.

  Chwastow - od chwast.

  Chwastowicz - od chwast.

  Chwastowski - od chwast.

  Chwastów - od chwast.

  Chwastuk - od chwast.

  Chwastyk - od chwast.

  Chwastykowski - od chwast.

  Chwastyniak - od chwast.

  Chwaszcz - od chwast.

  Chwaszcza - od chwast.

  Chwaszczewski - od chwast.

  Chwaszczuk - od chwast.

  Chwaszczyński - od chwast.

  Chwaściak - od chwast.

  Chwaścianek - od chwast.

  Chwaścik - od chwast.

  Chwaścikowski - od chwast.

  Chwaścinkowski - od chwast.

  Chwaściński - 1758 od chwast.

  Chwat - 1578 od chwat ‘zuch, junak’.

  Chwata - od chwat ‘zuch, junak’.

  Chwatek - od chwat ‘zuch, junak’.

  Chwatik - od chwat ‘zuch, junak’.

  Chwatka - od chwat ‘zuch, junak’.

  Chwatko - od chwat ‘zuch, junak’.

  Chwatkowski - od chwat ‘zuch, junak’.

  Chwatow - od chwat ‘zuch, junak’.

  Chwatowski - od chwat ‘zuch, junak’.

  Chwatów - od chwat ‘zuch, junak’.

  Chwedaczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedaszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedaś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedeczko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedekiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedeńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwederewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwederowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedko - 1458 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedorczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedorec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedoruk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedorzewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chweduk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedura - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedyna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedynicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwedynko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwesiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwesiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwesiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwesjuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chweszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chweściński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chweściuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwetczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwetko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwetkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwezda - od gwiazda.

  Chwiała - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiałek - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’; od chwiałek ‘fiołek’.

  Chwiałka - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiałkiewicz - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiałkowski - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwieckiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiecko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwieckowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiećko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwied - 1400 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedacz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedczenia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedec - 1476 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedko - 1458 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedor - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedoruk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedosik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedosiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedór - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwieduk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwieduszko - 1407 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedzenia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedziewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedziuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedzko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedź - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiedźko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiej - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwieja - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiejaczek - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiejczak - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiejczuk - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiejczyk - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiejda - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiejewski - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiejka - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiel - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwielczuk - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwielewski - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwielnik - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiełka - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiełkiewicz - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiełkowski - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiema - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Chwiemak - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Chwienda - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwiendacz - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’.

  Chwieralski - od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwierała - 1534 od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwierawski - od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwieroń - od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwieros - od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwieroś - od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwierot - od staropolskiego, gwarowego chwierutać, kierutać ‘poruszać, potrząsać’.

  Chwiersowicz - od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwierunt - od staropolskiego, gwarowego chwierutać, kierutać ‘poruszać, potrząsać’.

  Chwierut - od staropolskiego, gwarowego chwierutać, kierutać ‘poruszać, potrząsać’.

  Chwieruta - od staropolskiego, gwarowego chwierutać, kierutać ‘poruszać, potrząsać’.

  Chwietczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwietkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Chwiezda - od gwiazda.

  Chwiędacz - od chwiać, chwiać ‘poruszać, kołysać’; od gwarowego chwiądacz ‘mężczyzna stale się drapiący’.

  Chwijałkiewicz - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Chwijałkowski - od nazwy miejscowej Fijałkowo (ostrołęckie, gmina Przasnysz).

  Chwil - 1442 (KrW) od chwila.

  Chwila - 1680 od chwila.

  Chwilczuk - od chwila.

  Chwilczyński - od chwila.

  Chwilewski - od chwila.

  Chwilimon - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Chwilka - od chwila, chwilka.

  Chwilkowski - od chwila.

  Chwilla - od chwila.

  Chwilowicz - od chwila.

  Chwilowski - od chwila.

  Chwiluk - od chwila.

  Chwiła - od chwila.

  Chwiłatiuk - od chwila.

  Chwiłec - od chwila.

  Chwiłek - od chwila.

  Chwiłka - od chwila.

  Chwiłkow - od chwila.

  Chwiłkowski - od chwila.

  Chwiłoc - od chwila.

  Chwiłoc-Fiłoc - złożenia brak; Chwiłoc od chwila; Fiłoc od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Chwiłowic - od chwila.

  Chwiłowicz - od chwila.

  Chwiolka - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Chwiołek - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Chwiołka - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Chwir - od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwirala - od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwiralski - od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwirała - 1421 od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwirost - od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwirot - od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwirust - od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwirut - od chwirać, chwierać się ‘chwiać się’.

  Chwist - od chwist ‘świst’.

  Chwistecki - od chwist ‘świst’.

  Chwistek - 1631 od chwist ‘świst’ (lub od chwistek ‘ptak kopciuszek’).

  Chwistowski - od chwist ‘świst’.

  Chwistuła - 1680 od chwist ‘świst’.

  Chwiszcz - od chwist ‘świst’.

  Chwiszczak - od chwist ‘świst’.

  Chwiszczuk - od chwist ‘świst’.

  Chwiszczyk - od chwist ‘świst’.

  Chwoiński - od nazwy miejscowej Chojny (kilka wsi).

  Chwojka - od choja, choina ‘drzewo iglaste’ lub od staropolskiego chwojka ‘gatunek jałowca’.

  Chwojko - od choja, choina ‘drzewo iglaste’ lub od staropolskiego chwojka ‘gatunek jałowca’.

  Chwojna - od choja, choina ‘drzewo iglaste’ lub od staropolskiego chwojka ‘gatunek jałowca’.

  Chwojnicki - od nazw miejscowych Chojnice, Chojnica (kilka wsi).

  Chwojnowski - od nazw miejscowych typu Chojnów, Chojna (częste).

  Chwol - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwola - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwolaczyk - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwolek - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwolik - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwolis - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwolka - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwoła - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwołczyński - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwołek - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwołka - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwost - 1606 od chwost ‘ogon’.

  Chwostek - 1536 od chwost ‘ogon’.

  Chwostiana - od chwost ‘ogon’.

  Chwostkiewicz - od chwost ‘ogon’.

  Chwostkowski - od chwost ‘ogon’.

  Chwostow - od chwost ‘ogon’.

  Chwostowski - od chwost ‘ogon’.

  Chwostyk - od chwost ‘ogon’.

  Chwoszcz - od chwost ‘ogon’.

  Chwoszczyński - od chwost ‘ogon’.

  Chwościenko - od chwost ‘ogon’.

  Chwościło - od chwost ‘ogon’.

  Chwościuk - od chwost ‘ogon’.

  Chwoyka - od choja, choina ‘drzewo iglaste’ lub od staropolskiego chwojka ‘gatunek jałowca’.

  Chwyczko - od chwytać.

  Chwyć - od chwytać.

  Chwyl - od chwila.

  Chwyła - od chwila.

  Chwyłko - od chwila.

  Chwyt - od chwytać.

  Chwytała - 1682 od chwytać.

  Chwytałka - 1684 od chwytać.

  Chwytuła - 1683 od chwytać.

  Chwytułka - 1684 od chwytać.

  Chyb - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chyba - 1426 od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybadło - 1398 od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybalski - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybała - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybciński - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybczyński - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybdziński - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybel - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybiak - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybiasz - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybicki - 1443 od nazwy miejscowej Chybice (kieleckie, gmina Pawłów).

  Chybidziura - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybik - 1600 od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybil - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybił - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybiła - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybiło - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybin - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybiński - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybion - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybka - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’; od chybki ‘szybki’.

  Chybki - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybko - 1375 od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chyblewski - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybner - od niemieckich nazw osobowych Hiebner, Hübner, te od średniowysokoniemieckiego huober, huobener ‘właściciel majątku’.

  Chybo - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybowicz - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybowski - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybs - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chybski - 1401 od nazwy miejscowej Chyby (poznańskie, gmina Tarnowo Podgórne).

  Chybś - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chyc - 1630 w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chycak - 1663 w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chyc-Cieś - złożenia brak; Chyc 1630 w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’; Cieś od gwarowego cieś ‘belka w budownictwie drewnianym’; od imion złożonych typu Cieszybor, Cieszymir, też od cieszyć.

  Chyc-Czarniak - złożenia brak; Chyc 1630 w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’; Czarniak 1658 od czarny lub od gwarowego czarniak ‘człowiek śniady’.

  Chycewicz - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chyc-Gazdeczka - złożenia brak; Chyc 1630 w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’; Gazdeczka 1786 od gazda ‘gospodarz, góral’.

  Chychła - od chich, chych, chichi ‘śmiech’, od gwarowego chychoł ‘wierzchołek, czub’.

  Chychłowski - od nazw miejscowych Chechło, Chechły (kilka wsi).

  Chycholl - od chich, chych, chichi ‘śmiech’, od gwarowego chychoł ‘wierzchołek, czub’.

  Chycholz - od chich, chych, chichi ‘śmiech’, od gwarowego chychoł ‘wierzchołek, czub’.

  Chychowicz - od chich, chych, chichi ‘śmiech’, od gwarowego chychoł ‘wierzchołek, czub’.

  Chycia - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chyciak - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chycik - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chyciński - 1399 od nazwy miejscowej Chycina (gorzowskie, gmina Bledzew).

  Chyciuk - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chycki - 1470-80 od nazwy miejscowej Chycza (kieleckie, gmina Naglowice-Oksa).

  Chycko - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chyckowski - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chyc-Kuros - złożenia brak; Chyc 1630 w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’; Kuros w grupie nazwisk pochodzących od kura, też może od kurzyć.

  Chyclak - od apelatywu hycel ‘łotr; łapacz psów’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Hitzel.

  Chyc-Magdzin - złożenia brak; Chyc 1630 w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’; Magdzin w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Magdalena, które zostało utworzone od biblijnej Marii z Magdali. Nazwa miejscowości Magdala jest pochodzenia aramejskiego. W Polsce imię znane od XIII wieku.

  Chyc-Mulik - złożenia brak; Chyc 1630 w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’; Mulik w grupie nazwisk pochodzących od mulić, muł, też od niemieckiej nazwy osobowej Muhl.

  Chyc-Myrmuła - złożenia brak; Chyc 1630 w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’; Myrmuła brak; może od mur.

  Chyc-Olesiak - złożenia brak; Chyc 1630 w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’; Olesiak 1791 od imion na Ol-, typu Oleksy, Oleksander.

  Chyc-Teklarz - złożenia brak; Chyc 1630 w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’; Teklarz od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Chycuń - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chycuński - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chycz - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chycza - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chyczewski - od nazwy miejscowej Chyczewo (ciechanowskie, gmina Raciąż).

  Chyczko - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chyczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chyczowski - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chyczyński - od nazwy miejscowej Chycina (gorzowskie, gmina Bledzew).

  Chyć - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chyćka - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chyćke - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chyćko - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chyda - od staropolskiego hydzić ‘obmawiać; brzydzić’, od gwarowego hydki ‘obrzydliwy’ lub od imienia Idzi.

  Chydak - od staropolskiego hydzić ‘obmawiać; brzydzić’, od gwarowego hydki ‘obrzydliwy’ lub od imienia Idzi.

  Chydrasiński - od hydra ‘potwór bajeczny, żmija wodna’.

  Chydy - od staropolskiego hydzić ‘obmawiać; brzydzić’, od gwarowego hydki ‘obrzydliwy’ lub od imienia Idzi.

  Chydyba - od staropolskiego hydzić ‘obmawiać; brzydzić’, od gwarowego hydki ‘obrzydliwy’ lub od imienia Idzi.

  Chydyszewicz - od staropolskiego hydzić ‘obmawiać; brzydzić’, od gwarowego hydki ‘obrzydliwy’ lub od imienia Idzi.

  Chydziak - od staropolskiego hydzić ‘obmawiać; brzydzić’, od gwarowego hydki ‘obrzydliwy’ lub od imienia Idzi.

  Chydzik - od staropolskiego hydzić ‘obmawiać; brzydzić’, od gwarowego hydki ‘obrzydliwy’ lub od imienia Idzi.

  Chydziński - od staropolskiego hydzić ‘obmawiać; brzydzić’, od gwarowego hydki ‘obrzydliwy’ lub od imienia Idzi.

  Chydzyński - od staropolskiego hydzić ‘obmawiać; brzydzić’, od gwarowego hydki ‘obrzydliwy’ lub od imienia Idzi.

  Chyjak - od chyjać ‘unikać, zmykać’.

  Chyjecki - od chyjać ‘unikać, zmykać’.

  Chyjek - od chyjać ‘unikać, zmykać’.

  Chyl - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chyla - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chylak - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chylarczyński - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Chylarecki - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Chylarski - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Chylaszek - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chylaszko - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chylczuk - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chylczyc - 1442 od nazwy miejscowej Chylczyce (dawny powiat lwowski, KrW).

  Chylczycki - 1464 od nazwy miejscowej Chylczyce (dawny powiat lwowski, KrW).

  Chyldebrand - od niemieckiego imienia Hildebrand, to ze starszej formy Hildi ‘walka’ + brant ‘miecz’.

  Chylebrant - od niemieckiego imienia Hildebrand, to ze starszej formy Hildi ‘walka’ + brant ‘miecz’.

  Chylec - 1485 w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chylecki - 1442 od nazwy miejscowej Chylczyce (dawny powiat lwowski, KrW).

  Chylek - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chyleński - od nazw miejscowych Chyliny, Chylin (kilka wsi).

  Chylicki - 1579 od nazwy miejscowej Chylice (skierniewickie, gmina Jaktorów).

  Chylik - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chyliński - 1414 od nazw miejscowych Chyliny, Chylin (kilka wsi).

  Chyll - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chylla - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chylo - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chylor - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chyloszek - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chylów - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chylus - 1743 w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chył - 1382 w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chyła - 1380 w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary od gwarowego Chyła ‘człowiek przygarbiony’.

  Chyłacz - 1485 w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chyłek - 1445 w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chyłka - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chyłkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chyłko - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chyłkowski - 1400 od nazwy miejscowej Chełchy (kilka wsi).

  Chyłła - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chyło - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chyłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chyłowski - w grupie nazwisk pochodzących od chylić (się), też od imienia Hilary.

  Chym - 1385 (KrW) od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chyma - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chymak - 1428 (KrW) od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chymał - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chymała - 1445 od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chymczuk - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chymiakowski - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chymiński - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chymko - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chymkowski - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chymol - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chymos - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chymosz - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chymoszczak - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chymuk - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chymycz - od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Chyn - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chyna - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chynak - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chynał - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chynas - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chynasiński - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chync - od niemieckich nazw osobowych Hintz, Hintsch, te od imion na Hag-.

  Chynczewski - od niemieckich nazw osobowych Hintz, Hintsch, te od imion na Hag-.

  Chynek - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chyniawski - 1448 od nazw miejscowych Chyniowice, Hyniowice (KrW).

  Chynie - 1495 od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chyniec - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chyniewicz - 1617 od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chyniewski - 1466 od nazw miejscowych Chyniowice, Hyniowice (KrW).

  Chyniowski - 1452 od nazw miejscowych Chyniowice, Hyniowice (KrW).

  Chynka - 1467 (KrW) od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chyno - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chynowię - 1470 od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chynowski - 1417 od nazw miejscowych Chynów, Chynowa (kilka wsi).

  Chyń - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chyńczyński - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chyński - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia uzywanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chyr - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyra - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrchel - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrchła - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrchol - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrczakowski - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrek - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrk - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrka - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrkowski - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrna - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrny - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyro - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrosz - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrowicz - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrowski - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrski - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrz - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrza - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrzeński - 1493 od nazwy miejscowej Chyrzyna (wieś zagrodowa w Poznańskiem).

  Chyrzewski - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrzy - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chyrzyński - 1420 od nazwy miejscowej Chyrzyna (wieś zagrodowa w Poznańskiem).

  Chyrża - od chyra ‘choroba’, chyrać ‘cherlać’.

  Chys - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chysiński - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyska - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyski - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyss - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chysz - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyszpański - od nazwy kraju Hiszpania.

  Chyś - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyśki - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyt - od chwytać.

  Chyta - od chwytać.

  Chytaj - od chwytać.

  Chytała - od chwytać.

  Chytek - od chwytać.

  Chytka - od chwytać.

  Chytkowski - od chwytać.

  Chytla - od chwytać.

  Chytła - od chwytać.

  Chytłowicz - XVIII w. od chwytać; od gwarowego chytać.

  Chytoń - od chwytać; od gwarowego chytać.

  Chytra - od chytry.

  Chytrala - od chytry.

  Chytrek - 1589 od chytry; od chytrek ‘skąpiec’.

  Chytro - od chytry.

  Chytron - od chytry.

  Chytroń - od chytry.

  Chytros - od chytry.

  Chytrosz - od chytry.

  Chytroszek - od chytry.

  Chytroś - od chytry; od gwarowego chytroś ‘chciwy, skąpiec’.

  Chytrość - od chytry, chytrość.

  Chytrow - od chytry.

  Chytrowski - od chytry; od gwarowego chytrowski ‘człowiek przebiegły, chytrus’.

  Chytrów - od chytry.

  Chytrula - od chytry; od chytrula ‘człowiek podstępny, przebiegły’.

  Chytruń - od chytry.

  Chytry - 1608 od chytry.

  Chytryj - od chytry.

  Chytryk - od chytry.

  Chytryniewicz - od chytry.

  Chytrzan - 1438 od chytry.

  Chytrzęcina, ż. - 1500 od chytry.

  Chytrzyński - od chytry.

  Chyz - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyza - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyzak - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyziak - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyział - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyzicki - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyziewicz - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyziński - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyzy - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyźniak - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyż - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyża - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyżak - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyżay - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyżewski - od nazw miejscowych Chyżowice, Chyżów, Chyże (kilka wsi).

  Chyżniak - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyżniański - 1653 od nazwy miejscowej Chyżne (nowosądeckie, gmina Jabłonka).

  Chyżo - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyżowski - 1496 od nazw miejscowych Chyżowice, Chyżów, Chyże (kilka wsi).

  Chyży - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyżych - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.

  Chyżyński - od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’.  Nazwiska występujące w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.    Cab Caba Cabaj Cabajewski Cabak Cabal Cabala Cabalis Cabalski Cabał Cabała Cabałka Caban Cabana Cabanek Cabanka Cabanowski Cabań Cabański Cabarz Cabas Cabata Cabel Cabela Caber Cabian Cabicar Cabiga Cabik Cabior Cabiszak Cablewski Cabola Cabon Caboń Cabor Cabra Cabral Cabrales Cabrera Cabrowska Cabrychowicz Cabryś Cabrzyński Cabunek Caca Cacaj Cacak Cacał Cacała Cacałko Cacałowski Cacan Cacek Cach Cacha Cachaj Cachań Cacharowska Cachej Cachel Cachewicz Cacho Cachoń Cachowska Cachór Cachra Cachro Cachrys Cachuj Cacia Cacińska Cacis Caciuk Cacka Cacko Cackowiak Cackowski Cacman Caco Cacoj Cacon Cacoń Cacopta Cacoś Cacuba Cacun Cacuń Cacura Cacyk Caczew Caćkowska Cadanowicz Cadart Cadecka Cadek Cadel Cadelski Cader Cadera Caderek Caderski Cadik Cadil Cadilas Cadima Cadko Cadler Cadlok Cadnik Cado Cado-Sadowski Cadrowska Cadrzyński Cadudal Cadylasz Cafała Cafor Cafujek Cag Cagala Cagałek Cagan Caganek Caganos Caganowski Cagany Cagara Cagasek Cagaszek Cagiel Caglarek Cagolińska Cagowski Cahan Cahart Cahel Cahen Cahl Cahn Caicki Caidler Cailer Caille Caiński Cais Caizner Caja Cajbel Cajc Cajcelman Cajchner Cajda Cajder Cajdler Cajdlic Cajdlor Cajewska Cajg Cajgefinger Cajgler Cajgner Cajkowski Cajler Cajmer Cajn Cajner Cajnog Cajnóg Cajs Cajsa Cajsel Cajske Cajt Cajta Cajtak Cajtas Cajtel Cajun Cajza Cajzek Cajzel Cajzer Cajzner Cajznerski Cak Cakaj Cakalos Cakalosz Cakała Cakało Cako Cal Cala Calaba Calabek Calabria Calak Calanca Calapa Calay Calberg Calcałko Cal-Całko Calda Calder Caldera Caldler Caldwell Calej Calejewska Calek Caleńska Caler Calero Caletka Caletko Calewski Calicki Caliga Calik Calimach Calinski Caliński Calipała Caliski Caliskiewicz Caljew Calk Calka Calkidis Calkidys Calko Calkowska Call Callan Callas Callenbach Callier Calman Calmer Calmet Calo Calon Calor Calow Calów Calski Caluk Calus Calusińska Cał Cała Całach Całaj Całajewska Całan Całap Całas Całbecki Całbińska Całczyński Całder Całecki Całeczka Całek Całka Całka-Kowalczyk Całke Całkiewicz Całko Całkos Całkosiński Całkosz Całkowicz Całkowski Całno Cało Całociński Całojek Całokopała Całoń Całosiński Całoszyńska Całoś Całow Całowański Całpiński Całubińska Całuch Całuj Całujak Całujek Całujko Całun Całuń Całupińska Całus Całusiński Całuszka Całuszyńska Całuś Całuziński Całużyński Cały Cały-Głowaczewski Całyniuk Całys Całyś Cam Cama Camaj Camara Camargo Cambell Camber Camberg Cambier Cambis Camboł Cambon Cambrych Cambunis Camdanowska Camera Camerano Camian Camiboł Camiel Camiola Camis Camlet Camlit Cammarano Cammarata Camon Camona Campa Campała Campana Campbell Campe Campel Camper Campioni Camplar Camporek Campos Campr Camps Campura Campus Camra Camura Can Cancan Cancelek Cancyger Cancygier Cander Canderan Canderska Candler Candrowicz Candrowska Candryk Candrzyk Candzier Candzior Canecki Canert Canew Canfora Cang Canga Cangaris Cangas Cange Cangel Canger Cangier Cania Caniak Canibal Canibał Canibol Caniboł Caniewski Caniga Canigier Cank Canka Cankel Cankiel Cankiewicz Cankow Cankowska Cannon Cano Canobis Canowiecki Cant Cantarin Cantarini Cantek Cantele Cantell Cantemir Canter Canto Cantop Cantor Cantrup Canut Canzopulu Cań Cańka Cao Cap Capa Capaj Capaja Capak Capala Capalska Capaluk Capała Capałła Capałowski Capana Capanda Capar Caparczyk Capczyk Cape Capecki Capek Capel Capelier Capelik Capen Capener Capenko Caper Capi Capiak Capiega Capier Capierzyński Capiewski Capiga Capik Capika Capin Capiński Capiuk Capjak Capka Capke Capko Capkowska Capla Caplewski Caplicki Caplik Caplin Caplińska Capliuk Capłap Capłon Capniak Capnicki Capnik Capok Capon Capoń Capor Capowicz Capowiecka Capowska Cappe Cappek Cappel Capps Capra Capska Capuł Capuła Capuris Caput Caputa Car Cara Carapiej Carapiejew Carapińska Carata Carawa Carawas Carbal Carbarski Carbat Carboch Carbuch Carda Cardot Cardyński Cardyś Carek Carenko Carenkow Carew Carewicz Carewski Cargier Cariak Carik Carina Carion Carionow Cariow Caris Cariuk Carius Cark Carka Carkiewicz Carko Carkowski Carl Carli Carlo Carlos Carlsen Carlson Carlsson Carło Carłow Carmen Carnecki Carniel Carnik Carnocka Carnogrecka Carnota Carnuth Carnysz Caroczyński Carol Carolak Carolczak Caron Caronia Carot Carowicz Carowina Carowski Carpenter Carpentier Carr Carri Carriera Carroll Carski Carson Carst Carstecka Carsten Carstens Cart Cartell Carter Carti Cartman Carton Cartron Caruch Caruczyński Caruk Carukowski Carus Caruso Caryk Carykiewicz Carykowska Caryński Carysz Carzasty Carzyński Casak Casanova Casas Caschman Casek Caser Casetti Casias Casimir Caspaeri Caspar Caspari Caspario Caspary Casperski Cassak Cassan Casselius Casseliusz Cassina Casta Castaner Castelli Castillo Castkowska Castner Castro Casz Caś Cat Cata Catania Catarczak Catewicz Catka Catko Catkorz Catyniak Cauden Cauder Caudron Cauk Caune Cauner Cawałek Cawęski Cawiatkowska Cawiel Cawik Cawińska Cawist Cawlas Cawłowska Cawnia Cawno Cawran Cawric Cawricz Cawrońska Cawrycz Cazarek Cazman Cazów Cąber Cąblik Cąbrowski Cąbrzyński Cącek Cąckiewicz Cąder Cąderek Cąg Cągała Cągol Cąkala Cąkała Cąkata Cąkoła Cąmber Cąmpa Cąp Cąpa Cąpała Cąpek Cąplak Cąplin Cąporek Cątkiewicz Cba Cbawa Cbulko Ceba Cebaj Cebak Cebala Ceban Cebaner Cebaniak Cebanowski Cebańska Cebara Cebarek Cebarska Cebart Cebartowski Cebe Cebel Cebela Cebelak Cebelan Cebeliński Cebelska Cebeltowicz Cebeniak Cebenko Cebeń Cebeńko Ceber Cebera Ceberak Ceberek Ceberg Ceberkus Cebernik Cebert Ceberterowicz Cebertowicz Ceberz Cebestowicz Cebeterewicz Cebeterowicz Cebetowicz Cebetrewicz Cebielski Cebieniak Cebila Cebinka Cebla Cebler Ceblońska Ceblowski Cebo Ceborski Cebowska Cebra Cebraj Cebrał Cebrat Cebret Cebrik Cebrin Cebrnik Cebro Cebromski Cebrowicz Cebrowski Cebruk Cebryj Cebryk Cebrykow Cebryło Cebryń Cebryński Cebrzyński Cebuchowski Cebul Cebula Cebulak Cebular Cebularz Cebulewicz Cebulewski Cebulińska Cebulka Cebulla Cebulok Cebulorz Cebulski Cebuł Cebuła Cebułka Cebułko Cebunka Cebura Cebylska Cecat Cecata Cecek Cecelak Cecelenko Cecelewicz Cecelion Cecelok Cecelon Cecelski Ceceniowska Cecerko Cecerow Cecerski Ceceruk Cecet Cecewicz Cecewiński Cech Cech Cecha Cechak Cechalnik Cechanowicz Cechanowski Cechańczuk Cechański Cecharowska Cecharz Cechel Cechelius Cecheliusz Cecheljusz Cechelt Cecheńko Cecherz Cechikan Cechini Cechis Cechmajster Cechman Cechmann Cechmanowicz Cechmański Cechmistro Cechmistruk Cechmistrz Cechmistrzuk Cechmiszczuk Cechnarska Cechner Cechniak Cechnicki Cechnowski Cechocka Cechol Cecholik Cecholnik Cechońska Cechorz Cechosz Cechowicz Cechowitz Cechowski Cechowy Cechól Cechul Cechula Cechulski Cechyra Cecielska Cecieręga Cecierska Cecilak Ceciora Ceciura Ceciwoda Cecki Ceckiewicz Cecko Ceckowski Cecnarowicz Cecnarowicz Cecner Cecot Cecota Cecotek Cecotka Cecow Cecuda Cecuga Cecugiewicz Cecugowicz Cecuł Cecuła Cecur Cecurski Cecut Cecwirek Cecyk Cecylia Cecylian Cecylio Cecylion Cecyn Cecynowski Cecyńska Cecz Ceczotek Ceda Cedak Cedal Cedańska Cedar Cedejko Cedel Cedenbaum Ceder Cedera Cederbaum Cederberg Cedergren Cederholm Cederowicz Cederski Cedich Cediga Cedko Cedler Cedlerski Cedlewski Cedor Cedra Cedro Cedroński Cedrowicz Cedrowski Cedroyć Cedruk Cedrych Cedryk Cedrzyński Cedulski Cedyka Cedymin Cedzel Cedziadło Cedzich Cedzidło Cedziech Cedziedło Cedzik Cedziłło Cedziło Cedziwoda Cedzyński Cefal Cefał Cefarska Cefer Cefera Cefkowicz Cefnarowicz Cefor Ceforski Cefór Cegałko Ceganek Cegara Cegelęga Cegelmann Cegelski Cegełka Cegełko Cegemund Cegiałka Cegiel Cegiela Cegielfarb Cegielka Cegielko Cegielna Cegielnia Cegielniak Cegielnik Cegielny Cegielowski Cegielski Cegielski Cegieł Cegieła Cegiełka Cegiełko Cegiełkowski Cegiełła Cegiełowski Cegienko Cegierski Cegiołka Cegla Ceglacki Ceglak Ceglar Ceglarek Ceglarski Ceglarz Ceglecki Cegledy Cegleński Cegler Ceglerski Ceglewski Ceglik Cegliński Ceglorek Ceglorz Cegła Cegłak Cegłarz Cegłowski Cegłowski Cegman Cegot Cegowska Cegulska Ceguła Cehak Cehańczuk Cehelik Cehelska Cehertowicz Ceholnik Ceholnyk Ceidler Ceier Ceiler Ceimer Ceirowska Ceirus Ceising Ceitel Cej Ceja Cejba Cejcyn Cejdel Cejdler Cejdrowska Cejdzik Cejer Cejest Cejfik Cejka Cejkała Cejkało Cejkiński Cejko Cejkowska Cejler Cejlewska Cejlowski Cejman Cejmann Cejmanowski Cejmański Cejmer Cejmerowski Cejnak Cejnar Cejner Cejnerewski Cejniak Cejnog Cejnowa Cejnowska Cejnóg Cejnug Cejnuk Cejny Cejrowski Cejtel Cejtler Cejtlin Cejza Cejze Cejzer Cejzik Cejzner Cejzyk Cejża Cekada Cekaj Cekala Cekalińska Cekalla Cekalski Cekała Cekałło Cekało Cekałowski Cekan Cekań Cekański Cekar Cekarska Cekary Cekata Ceke Cekier Cekiera Ceklan Ceklarz Ceklera Cekliniak Ceklyniak Cekłyniak Cekner Cekol Cekorn Cekowniak Cekulka Cekulska Cekuń Cekus Cekuś Cekut Cel Cela Celach Celada Celadyn Celaj Celak Celano Celanowicz Celanowski Celany Celar Celara Celarek Celarowski Celarski Celary Celarz Celas Celasz Celaza Celban Celbań Celberg Celbon Celbrodt Celbrot Celczyński Celdar Celder Celdner Celdon Celeban Celebań Celebański Celebarz Celebąk Celebiarz Celebias Celebiasz Celebiaś Celebucha Celebucki Celebudka Celebudzki Celebuski Celecińska Celecki Celeda Celedyn Celegra Celegrad Celegrat Celej Celejewski Celejowski Celejski Celek Celekiński Celembrowski Celemencki Celemer Celemęcka Celemięcki Celen Celencewicz Celenik Celenowicz Celenowski Celeń Celep Celepa Celer Celerek Celerman Celes Celeska Celesta Celestyński Celesz Celeszczuk Celeta Celewicz Celewski Celfand Celga Celgert Celgow Celgowska Celi Celian Celibała Celiban Celibata Celica Celichowski Celicińska Celicka Celico Celier Celiewski Celigowski Celij Celijewska Celijowski Celik Celikowska Celimer Celimiga Celimigas Celin Celina Celiner Celing Celiniaszek Celinik Celinski Celiny Celiński Celiński Celiński Celiński Celiński Celiński Celiński Celiński Celion Celiowski Celip Celis Celiszczew Celiszczyk Celit Celitan Celjan Celjewski Celjowski Celka Celkowski Cell Cella Cellak Cellari Cellarius Cellary Celle Celler Cellery Celli Cellich Cellmer Cellner Cellnik Celm Celma Celman Celmar Celmarowska Celmek Celmer Celmer Celmerowski Celmierowski Celmin Celmiński Celmirowski Celmorowska Celmus Celna Celnarowska Celner Celniak Celniaszek Celnicka Celnik Celnikier Celny Celo Celoch Celory Celowski Celów Celski Celt Celta Celtawa Celter Celtner Celuch Celuchowski Celujka Celuk Celuko Celupa Celush Celusiak Celusta Celustek Celustka Celuszak Celuściński Celutko Celyan Cełbecka Cełdon Cełebańska Cełeń Cełep Cełko Cełminiecka Cełnarowski Cełniaszek Cełujko Cema Cemachowicz Cemak Cemba Cembal Cembala Cembalak Cembalik Cembalista Cembalski Cembaluk Cembał Cembała Cembałowski Cembara Cembarzewski Cembat Cembel Cember Cemberski Cembiak Cembicki Cembik Cembir Cembnich Cembolista Cembor Cemborek Cemborowicz Cemborowski Cemborys Cembowska Cembranowicz Cembronowicz Cembrowicz Cembrowski Cembruch Cembruk Cembrykiewicz Cembryło Cembrzyna Cembrzyński Cembulak Cembulik Cemburzyna Cemel Cemens Cementowska Cemer Cemerek Cemerman Cemernych Cemerowska Cemeryńska Cemerys Cemerzewski Cemerzyńska Cemian Cemiński Cemka Cemke Cemlak Cemler Cemlok Cemoch Cemor Cemorowska Cempa Cempe Cempel Cempiak Cempiel Cempiński Cempirek Cempkowska Cempla Cempler Cempo Cempruch Cempulik Cempura Cemra Cemrzyński Cena Cenacewicz Cenajek Cenajka Cenar Cenarski Cenart Cenartowicz Cenbier Cenc Cencala Cencała Cencarek Cencarka Cencek Cencel Cencelak Cencelek Cencelewicz Cencelewski Cencelowicz Cencer Cencewicz Cenciała Cenciper Cenckiewicz Cencner Cencnier Cencor Cencora Cencura Cencyk Cencyl Cenczek Cenczkowska Cend Cenda Cendac Cendacka Cendakowicz Cendal Cendalski Cendał Cendecki Cendel Cendelewska Cender Cenderowicz Cenderowski Cendlak Cendler Cendlewski Cendlowski Cendnarska Cendnowska Cendowska Cendro Cendrowicz Cendrowski Cendrów Cendry Cendryk Cendrzak Cendt Cendy Cendzwiłł Cenecki Cener Cenert Cengel Cengelenga Cengelęga Cengelinga Cenger Cengiel Cenglewicz Cengnesz Cengora Ceniak Cenian Cenic Cenić Ceniek Ceniera Ceniewicz Cenik Cenika Cenilewicz Cenilik Cenin Cenio Ceniuch Ceniuk Cenkalik Cenkalski Cenkała Cenkało Cenkar Cenkarz Cenker Cenkiel Cenkier Cenkiewicz Cenkl Cenkner Cenkow Cenkownik Cenkowski Cenkus Cenkuszewski Cenler Cenner Cennik Cenow Cenowski Cenpryniak Cenrowski Cens Cent Centala Centała Centar Centara Centarowicz Centarowski Centarski Centarzyński Centauer Centaur Centaus Centawer Cente-Bury Centek Centelewicz Center Centes Centiłow Centka Centkiewicz Centkow Centkowski Centler Centlewski Centlik Centling Centmarska Centnar Centnarowicz Centnarowska Centnarski Centner Centomirski Centowicz Centowski Centra Centrowicz Centrowski Centylewicz Cenula Cenza Cenzarek Cenzarowicz Cenzartowicz Cenze Cenzen Cenzer Cenzor Cenzorowski Cenzura Ceńkar Ceńko Cep Cepa Cepachowicz Cepak Cepan Cepanda Cepańska Ceparski Cepcarz Cepcer Cepczak Cepech Cepek Cepel Cepela Cepelewicz Cepelik Cepełowicz Cependa Cepeniuk Cepernik Ceperska Cepeusz Cepf Cepiak Cepiałka Cepiega Cepiel Cepielewicz Cepielewski Cepielik Cepielińska Cepielnik Cepieniak Cepiga Cepik Cepil Cepilak Cepin Cepiński Cepka Cepkiewicz Cepko Ceplak Ceplaner Ceplarek Cepli Ceplich Ceplin Cepliński Ceplucha Cepła Cepłowska Cepnik Cepok Cepoł Ceponda Cepor Cepowicz Cepowski Ceppan Ceppert Ceppok Ceppus Cepra Ceprowski Cepryński Ceprzyńska Ceptowski Cepuch Cepuchowicz Cepura Cepurski Cepuszełów Cepuszyłów Cepuszyński Ceputa Cer Cera Cerabowska Cerabska Cerach Ceradny Ceraficki Cerafin Ceragra Ceraj Cerajewski Cerak Ceral Ceralewski Ceralska Cerało Ceramański Ceran Ceranek Ceranic Ceraniuk Ceranka Ceranko Cerankowski Ceranowicz Ceranowski Cerantola Cerań Cerański Cerapiński Cerarek Cerat Ceratkiewicz Ceratowski Ceratzki Ceraza Cerazy Cerba Cerbat Cerbe Cerbel Cerbian Cerbijan Cerbik Cerbin Cerbiński Cerbjan Cerbniak Cerbot Cerbst Cercek Cercel Cerch Cercha Cerczyński Cerda Cerde Cerdian Cerdic Cerebiej Cerebierz Cerebież Cerebież-Tarabicki Cerebińska Cerecha Cerechowicz Cerecki Cereda Ceredys Ceredysz Cereficki Cerefin Ceregra Ceregro Ceregrzyn Cerej Cerek Cereke Cerekwica Cerekwicki Cerekwiczka Cerelczak Cerelewska Ceremański Ceremon Ceremuga Ceremus Ceremusiak Ceremużyński Ceren Cereniewicz Cerenka Cerenko Cerenowicz Cerenowska Cerent Cereń Cereńska Cerepak Cererzuga Ceres Ceresko Cereszkiewicz Cereszko Cereszyński Cereś Ceret Cerewicz Cerfas Cerfass Cerfowski Cerger Cergiel Cergier Cergowski Cerha Cering Cerk Cerkanowicz Cerkarska Cerkasiewicz Cerkaski Cerkawski Cerkies Cerkiewicka Cerkiewicz Cerkiewna Cerkiewnik Cerkiewny Cerklański Cerklewicz Cerkolniak Cerkonik Cerkow Cerkowiak Cerkowna Cerkowniak Cerkownik Cerkowski Cerkwica Cerkwicka Cerkwiński Cerlach Cerlak Cerlangowski Cerlica Cerlich Cerlicka Cerlik Cerling Cerliński Cerluk Cerlukiewicz Cerłosz Cermak Cerman Cermaniuk Cermann Cermanowicz Cermańska Cermel Cermer Cermuga Cern Cerna Cernal Cernatowicz Cernecki Cernek Cerner Cerniak Cernicka Cerniecki Cerniewicz Cernik Cernin Cernohouz Cernol Cernosa Cerny Cero Cerobski Ceroch Cerochowicz Cerocki Ceroga Cerolewicz Cerolowicz Ceron Ceronek Ceroni Ceronik Ceroń Ceroński Cerowicz Cerowniak Cerownik Cerowski Ceróga Cerpiał Cerpicka Cerpik Cerpisz Cers Cerski Cersowski Cerszy Cerszyński Certa Certak Certik Certow Certowicz Cerucha Cerula Cerulewicz Cerulik Cerulnik Ceruła Ceruło Cerus Ceruz Cerwas Cerwenak Cerwenka Cerwik Cerwin Cerwiński Cerych Ceryk Ceryl Ceryło Ceryn Cerynger Ceryngier Ceryszko Cerzan Cerzański Cerzniewski Cerzycki Cerzyńska Ces Cesa Cesacz Cesak Cesan Cesanek Cesar Cesarak Cesarczyk Cesarek Cesarewicz Cesarski Cesarz Cesarzyk Cesasz Ceschica Ceschica-Wensierski Ceschke Cesek Cesiak Cesielski Cesik Cesiński Cesiul Ceski Ceslak Cesler Ceslik Cesling Ceslińska Ceslowski Cesluk Cesnajtys Cesnowski Cesnyka Cesonik Cessa Cessak Cessanis Cessarz Cestar Cestola Cestr Cesul Cesuła Cesyk Cesz Ceszelski Ceszka Ceszke Ceszkiel Ceszlak Ceszniewski Ceszyca Ceszyca-Węsierski Ceszyński Ceś Ceśla Ceślak Ceślar Ceślik Ceśling Ceśluk Cetajewska Cetała Cetel Ceteleman Cetelman Cetelmann Cetens Ceter Cetera Ceterowski Ceterski Cetes Cetesa Cethold Cetiner Cetinic Cetinkale Cetis Cetka Cetkowski Cetlawa Cetler Cetlicer Cetlin Cetliński Cetnar Cetnarczuk Cetnarowicz Cetnarowski Cetnarski Cetner Cetnerowicz Cetnerowski Cetnorowska Cetnowska Ceto Cetorska Cetowińska Cetra Cetranowska Cetrejew Cetta Cettler Cetula Cetulec Cetwiński Cetys Ceuch Ceula Ceunel Cewa Cewald Cewandowska Cewcora Cewczuk Cewder Cewdomi Cewdomis Cewe Cewek Cewerda Cewi Cewicki Cewicz Cewiński Cewirek Cewka Cewkiewicz Cewkowicz Cewkowiec Cewska Cewta Cewuch Ceyba Ceyer Ceylan Ceyman Ceynowa Ceypek Ceyrowski Ceysa Ceysinger Ceyza Ceza Cezac Cezak Cezanowicz Cezar Cezara Cezarek Cezari Cezarski Cezaruk Cezary Cezaryk Ceżuchowska Cębala Cębalista Cębarowska Cębarska Cębik Cębrowicz Cębrowski Cębrzyna Cębrzyński Cębura Cęcak Cęcek Cęcelek Cęcelewicz Cęcelewski Cęcelska Cęcińska Cęckiewicz Cęcner Cęcora Cęcyk Cęda Cędecka Cęder Cędlewski Cędłewska Cędrowicz Cędrowski Cędrzak Cędzikowski Cęgiel Cęgielęga Cęgielski Cęglarek Cęglawy Cęgot Cęgotek Cękalski Cękała Cękało Cękar Cękiel Cękier Cęncelewska Cęncyk Cęnda Cępa Cępel Cępiel Cępiński Cępura Cęsarz Cętar Cętka-Sobotkiewicz Cętkiewicz Cętkowski Cętnar Cętowska Cężka Cfajna Chaaban Chab Chaba Chabacińska Chabacka Chabaj Chabal Chabalewski Chabało Chabałowski Chabałyk Chabara Chabarczyk Chabarek Chabarkiewicz Chabarko Chabarnal Chabarow Chabarowska Chabarski Chabas Chabasiewicz Chabasinski Chabasiński Chabat Chabatowski Chabczyk Chabczyński Chabe Chabecki Chabek Chabel Chabelak Chabelka Chabelski Chaber Chabera Chaberch Chaberek Chaberka Chaberko Chaberkowski Chabermas Chabernal Chabernał Chaberski Chabet Chabiarska Chabieda Chabiel Chabiela Chabielski Chabier Chabiera Chabierski Chabik Chabin Chabina Chabiniak Chabiniec Chabiniok Chabiniuk Chabinka Chabinowski Chabiński Chabionka Chabior Chabiora Chabiorska Chabiór Chabir Chabisiak Chabiuk Chabiurska Chabiwiec Chabiwka Chabkiewicz Chabko Chabkowski Chablak Chablasek Chablaszek Chablewski Chabluk Chabło Chabłowski Chabłów Chabnyk Chabocki Chabor Chabora Chaborek Chaborka Chaborowska Chaborski Chabos Chabosiewicz Chabosińska Chaboski Chabot Chabotow Chabowski Chabór Chabracki Chabrajski Chabras Chabraszewski Chabraś Chabres Chabreska Chabreszewski Chabrewicz Chabrocka Chabron Chabroni Chabroń Chabros Chabroszewski Chabroś Chabrowas Chabrowicz Chabrowicz Chabrowski Chabrucka Chabrus Chabruszewska Chabrych Chabryluk Chabryn Chabryń Chabryś Chabrzycki Chabrzyk Chabrzyński Chabski Chabucki Chabuda Chabudziński Chabun Chabura Chaburski Chabus Chabuz Chabuż Chabydziura Chabza Chabzda Chabżda Chac Chacaga Chacago Chacaj Chacała Chacas Chacaś Chacel Chacewicz Chach Chachaj Chachalica Chachalska Chachało Chachamowicz Chachanowicz Chachańska Chachar Chachejski Chachel Chachelski Chacher Chachiel Chachier Chachilska Chachińska Chachira Chachler Chachlewski Chachlica Chachlicka Chachlik Chachlikowski Chachliński Chachlor Chachlowski Chachła Chachłow Chachłowska Chachłun Chachnia Chachnowski Chachoj Chachol Chacholski Chachoł Chachołek Chachołko Chachonowska Chachoń Chachor Chachorek Chachorowski Chachorz Chachowicz Chachowski Chachólski Chachółek Chachórski Chachran Chachrowska Chachrut Chachuderska Chachuiska Chachuj Chachula Chachulski Chachuł Chachuła Chachułka Chachur Chachura Chachurski Chachuta Chachylska Chacia Chacia Chaciaj Chaciak Chacianowski Chaciąg Chacicz Chaciej Chaciewicz Chaciłowski Chacimska Chaciński Chaciołek Chaciołka Chaciowka Chaciółka Chaciówka Chaciuk Chaciuski Chacjańska Chacka Chackielewicz Chackiewicz Chacko Chackowska Chackuła Chacla Chacler Chacnuła Chacorylak Chacuk Chaculiński Chacun Chacus Chacuś Chacyk Chacz Chacza Chaczaj Chaczatrian Chaczaturian Chaczaturians Chaczaturjanc Chaczbabian Chaczewska Chaczka Chaczko Chaczkowska Chaczucho Chaczulska Chaczyk Chaczykowski Chaczyński Chać Chaćkiewicz Chaćko Chad Chada Chadacz Chadaj Chadajczuk Chadajewski Chadaj-Oleszczuk Chadajski Chadalonek Chadalski Chadała Chadałus Chadam Chadamik Chadaniewicz Chadanionek Chadań Chadas Chadasewicz Chadasiewicz Chadaś Chade Chadecka Chadej Chadeja Chader Chadera Chaderko Chaderla Chadey Chadik Chadkiewicz Chadkowska Chadła Chadłów Chadoj Chadomiak Chadon Chadoń Chador Chadór Chadra Chadran Chadrian Chadrjan Chadro Chadron Chadroń Chadrow Chadrowicz Chadruś Chadryan Chadrych Chadryk Chadryka Chadrys Chadrysiak Chadrysiewicz Chadryś Chadrzak Chadrzewska Chadubska Chaduch Chaduk Chadukiewicz Chaduła Chadułkiewicz Chadun Chadup Chadurska Chaduś Chady Chadyk Chadyka Chadyma Chadyna Chadynek Chadyniak Chadyniecka Chadynka Chadyńka Chadysz Chadyś Chadzaj Chadzak Chadzeli Chadzelis Chadzewicz Chadzewski Chadziak Chadziewicz Chadzik Chadziński Chadzis Chadziukiewicz Chadzk Chadzyniak Chadzyński Chadżaj Chadżak Chadżi Chadżulis Chadży Chafiak Chaftka Chag Chagdaj Chagno Chagnon Chagowski Chagrot Chagula Chahulska Chahuła Chahurski Chaicki Chaidas Chaieb Chaik Chaim Chaimer Chaimiec Chaimski Chain Chainka Chaiński Chaisz Chaj Chaja Chajak Chajan Chającka Chajbert Chajbos Chajbowicz Chajc Chajcelman Chajcher Chajchrzyk Chajczak Chajczuk Chajczuk Chajczyk Chajczyńska Chajda Chajdacki Chajdak Chajdakowska Chajdamacka Chajdamaka Chajdamaszek Chajdara Chajdas Chajdasiński Chajdasz Chajdaś Chajdecki Chajdenrajch Chajder Chajdera Chajderowski Chajdos Chajduba Chajducka Chajduczenia Chajduda Chajduga Chajduk Chajdukiewicz Chajdukowski Chajdulis Chajduła Chajdur Chajdus Chajduś Chajdy Chajdyga Chajdyła Chajdys Chajdzicki Chajdziony Chajec Chajecki Chajek Chajemska Chajenta Chajer Chajerczyk Chajewski Chajęcki Chajęcki Chajka Chajkaluk Chajkiewicz Chajkin Chajko Chajkowski Chajkuluk Chajło Chajm Chajmenis Chajmik Chajn Chajna Chajnacki Chajneta Chajniecka Chajnik Chajniuk Chajnor Chajnow Chajnowski Chajnów Chajnrych Chajnych Chajost Chajowski Chajrewicz Chajrych Chajski Chajt Chajtałowicz Chajtar Chajtas Chajtel Chajter Chajtman Chajto Chajtowicz Chajuma Chajutin Chajzer Chajzler Chak Chakaczkiewicz Chakała Chakało Chaker Chakiel Chakos Chakowski Chakubowicz Chala Chalaba Chalabala Chalabała Chalabi Chalabicz Chalabowski Chalabry Chalaburda Chalaczkiewicz Chalaczyński Chaladus Chaladyj Chaladz Chalajew Chalak Chalama Chalamański Chalambowska Chalamoński Chalamowska Chalamski Chalamus Chalapacz Chalarz Chalas Chalasiewicz Chalastra Chalasz Chalaś Chalat Chalawa Chalawska Chalba Chalbazany Chalber Chalbert Chalbicz Chalbiniak Chalbrych Chalbrycht Chalcarz Chalcerz Chalciński Chalcorz Chalczyński Chaleba Chalebicki Chalebska Chalechna Chalecki Chalejew Chalemba Chalembska Chalemoniuk Chalemski Chalender Chaleński Chaleraszewska Chalerzyński Chalewicz Chalewski Chalęcka Chalfat Chalfen Chalfin Chalfon Chalib Chalibożek Chaliburda Chalicki Chalicz Chalida Chalier Chaligłówka Chalik Chalikias Chalił Chaliman Chalimaniuk Chalimanowicz Chaliminiuk Chalimiuk Chalimon Chalimonczyk Chalimoniak Chalimonik Chalimoniuk Chalimonów Chalimonuk Chalimończyk Chalimow Chalimowski Chalin Chaliniarz Chalinka Chalinowski Chaliński Chaliszewska Chalitef Chalitew Chaliwowski Chaliżak Chalkias Chalkiewicz Chalkowska Challa Challier Chalmoniuk Chalmoński Chalna Chaloch Chalodus Chalot Chalota Chalska Chalter Chalu Chalubiak Chalubińska Chaluch Chaluczyk Chaluda Chaluk Chalupa Chalupczak Chalupczok Chalupec Chalupka Chalupniczak Chalupnik Chalusiak Chalwa Chalwit Chała Chałaba Chałabczak Chałabis Chałabiś Chałabuda Chałabura Chałaburda Chałabus Chałabut Chałaciński Chałacz Chałaczak Chałaczek Chałaczenko Chałaczkiewicz Chałada Chaładaj Chaładaś Chaładej Chałado Chaładuda Chaładus Chaładusz Chaładyj Chaładymiak Chaładyn Chaładyniak Chaładyń Chaładysiak Chaładziak Chaładziński Chaładzion Chałagus Chałaj Chałaja Chałajczak Chałajda Chałajdziak Chałajewska Chałajko Chałajska Chałak Chałam Chałamus Chałan Chałana Chałanicz Chałanowicz Chałanycz Chałański Chałapa Chałapka Chałapuk Chałas Chałasa Chałasiak Chałasiewicz Chałasik Chałasiński Chałasiuk Chałaskiewicz Chałasz Chałaszczyk Chałaszewski Chałaszkiewicz Chałaś Chałaśkiewicz Chałat Chałata Chałatkiewicz Chaława Chaławczak Chaławka Chałbiec Chałbiński Chałbowicz Chałchowska Chałcza Chałczyński Chałda Chałdas Chałdaś Chałdej Chałdowska Chałdrych Chałdych Chałecka Chałek Chałemski Chałęcka Chałęza Chałgasiewicz Chałka Chałko Chałkowski Chałła Chałmiński Chałnicka Chałodziński Chałoj Chałon Chałoń Chałoński Chałopa Chałopuk Chałos Chałoś Chałota Chałotowski Chałowińska Chałowski Chałoy Chałóbka Chałópka Chałpczak Chałpek Chałpińska Chałpka Chałpniczak Chałpnik Chałpska Chałsińska Chałstowska Chałtas Chałtyn Chałtyń Chałuba Chałubczak Chałubczyński Chałubek Chałubiec Chałubiński Chałubis Chałubka Chałubko Chałubowicz Chałubowska Chałubska Chałubuda Chałucha Chałucka Chałuda Chałudziński Chaługus Chałuj Chałujska Chałuniewicz Chałup Chałupa Chałupczak Chałupczok Chałupczyk Chałupczyński Chałupecka Chałupek Chałupiak Chałupiec Chałupiek Chałupinczak Chałupiński Chałupis Chałupka Chałupko Chałupna Chałupniak Chałupnicka Chałupniczak Chałupniczuk Chałupnik Chałupowicz Chałupski Chałus Chałusewicz Chałuski Chałusko Chałustowski Chałuszczak Chałuszczyk Chałuszczyńska Chałuszkiewicz Chałuszko Chałuś Chałuziński Chałużyński Chałwa Chały Chałyński Chałys Chałyś Chałzer Cham Chama Chamaj Chamak Chamala Chamała Chaman Chamanek Chamaniec Chamar Chamara Chamarczuk Chamarczyk Chamarniak Chamarowski Chamarska Chamas Chamasiewicz Chamasińska Chamat Chamatowicz Chamay Chambin Chamczak Chamczuk Chamczyk Chamczyński Chamecka Chamel Chamela Chamelak Chamelec Chamelska Chamełka Chameniuk Chamenkowska Chamenok Chamentowska Chamer Chamera Chamerek Chamerka Chamerke Chamerla Chamerlik Chamerling Chamerliński Chamernik Chamerski Chamerszmidt Chamerszmit Chameruk Chamery Chami Chamiak Chamiała Chamica Chamicewicz Chamicka Chamicz Chamidło Chamidulin Chamiec Chamiel Chamielak Chamielec Chamielewska Chamienia Chamier Chamier-Ciemiński Chamier-Gliszczyński Chamięcka Chamiga Chamik Chamiło Chamim Chamin Chamioła Chamioło Chamionek Chamionko Chamionok Chamioto Chamir Chamirska Chamiszczak Chamiuk Chaml Chamliński Chamluk Chamma Chamniuk Chamny Chamołko Chamoniuk Chamont Chamoń Chamorka Chamorok Chamorro Chamot Chamowski Chamółko Chamów Champczyk Champel Champerek Champlewski Chamra Chamracka Chamraj Chamras Chamrat Chamratowicz Chamrek Chamreska Chamrol Chamrot Chamryga Chamryk Chamski Chamuczyński Chamuda Chamuga Chamula Chamulak Chamulla Chamulska Chamuła Chamułka Chamułko Chamurda Chamutowski Chamuza Chamyga Chamyk Chamzak Chan Chana Chanaczewska Chanaczowski Chanaj Chanajew Chanajewska Chanak Chanaka Chanala Chanarz Chanas Chanasik Chanasiński Chanasz Chanaś Chanba Chanc Chancewicz Chanckowski Chancyk Chanczak Chanczar Chanczaruk Chanczewski Chanczyk Chandas Chandat Chandej Chanderys Chandij Chandlarski Chandlaska Chandoha Chandoszka Chandoszko Chandra Chandrała Chandrychowicz Chandryko Chandrykowski Chandrys Chandrysiak Chanduszko Chandy Chandze Chandzel Chandzelewska Chandziaras Chandziel Chandzielewska Chandzlik Chandzulis Chanecki Chanejko Chanek Chaneńska Chaner Chanera Chanerke Chanflik Chang Chania Chaniak Chanibin Chanicki Chaniczewska Chaniecki Chaniekiewicz Chaniel Chanielska Chanier Chaniera Chanierska Chaniewicz Chaniewski Chanik Chanikowska Chaniło Chanin Chaninowicz Chaniszewski Chaniuk Chaniukiewicz Chanke Chankie Chankiewicz Chanko Chankowski Chann Chanoloszko Chanos Chanow Chanowski Chanów Chans Chanse Chanson Chanszcz Chant Chantaj Chantajn Chantal Chantel Chantkowski Chanto Chanton Chanulak Chanus Chanusa Chanusiak Chanusik Chanusz Chanuszek Chanuszkiewicz Chanuza Chanuża Chanych Chanyk Chanysz Chanyszkiewicz Chanyżewska Chanzel Chań Chańba Chańc Chańce Chańcewicz Chańczak Chańczewski Chańka Chańke Chańko Chańkowski Chański Chańtok Chapało Chapanionek Chapaniuk Chapanowicz Chapańkowska Chapczuk Chapeć Chapek Chapert Chapiński Chapiorski Chapka Chapke Chapko Chapkowska Chaplak Chaplapa Chaplewska Chapliski Chapnik Chaponiuk Chaponkowska Chapoń Chapońkowski Chapowicz Chapski Chapuła Chapuniuk Char Chara Charab Charaba Charabaruk Charabas Charabasz Charabień Charabin Charablewska Charaburda Charabut Charach Charachajczuk Charachasz Characińska Characzajczuk Characzko Characzuk Characzyńska Charadyczak Charadyńska Charaga Charaj Charak Charakter Charała Charałampiew Charamać Charaman Charambura Charamińska Charamuszko Charamut Charan Charandzjuk Charanicz Charaniuk Charanza Charań Charańczuk Charańczyk Charańska Charap Charapczuk Charapczyński Charapek Charapiuk Charapla Charapowicz Charaputa Charaputka Chararz Charas Charasiak Charasiewicz Charasim Charasimczuk Charasimiuk Charasimowicz Charasin Charasiniak Charasiński Charasiuk Charasna Charasnia Charasny Charast Charasta Charasymczuk Charasymiec Charasymiuk Charasymowiec Charasz Charaszcz Charaszczuk Charaszewicz Charaszewski Charaszkiewicz Charaszna Charaszucka Charaś Charaśkiewicz Charaśna Charaśny Charat Charatan Charatański Charatin Charatomik Charaton Charatonik Charatoniuk Charatończyk Charatońska Charatym Charatymowicz Charatyniak Charatynowicz Charatyńska Charaziak Charazik Charaziński Charazka Charazmóż Charazmusiewicz Charaźny Charażka Charaży Charąszka Charązka Charąża Charążka Charążko Charbaszewski Charbaś Charbat Charbelska Charber Charbich Charbicki Charboł Charbos Charbot Charbowski Charbraszewski Charbros Charbuciński Charbut Charcewicz Charchal Charchala Charchalec Charchalis Charchalski Charchała Charcham Charchan Charchań Charchol Charchor Charchos Charchot Charchowski Charchuc Charchuć Charchul Charchula Charchuł Charchuła Charchut Charchuta Charciak Charcianek Charciarek Charcikowska Charciniak Charciński Charciorek Charcza Charczenko Charczewski Charczuk Charczuka Charczun Charczyj Charczyk Charczyński Charczyszyn Chardej Chardian Chardowicz Chardy Chardyn Chardys Chardyś Chardziak Chardziej Chardziejko Charecki Chareczko Charembski Charemsa Charemski Charemza Charenda Charendarczyk Charendarz Charendasz Charendziak Charendziuk Charenza Chareński Chareuza Charewicz Chareza Charezińska Chareża Charębska Charęda Charędza Charędziak Charęsz Charęza Charęziński Charęzowicz Charęża Charężka Charężowicz Chargot Chariakow Chariasz Charicki Chariec Charif Charik Charis Chariton Charitonienko Charitoniuk Charitonow Charitonowicz Charitos Chariza Charizanow Charjasz Charka Charkan Charkanowicz Charkat Charkawy Charke Charkiel Charkiewicz Charkin Charko Charkot Charkow Charkowicz Charkowski Charkowy Charków Charkulak Charkun Charkut Charlak Charlam Charland Charlej Charlejczyk Charleńska Charles Charlet Charlewska Charleza Charlęski Charlęza Charlęzki Charlęża Charlężak Charlicki Charlik Charlikowski Charliński Charlos Charłacz Charłajczuk Charłam Charłamenko Charłamow Charłamowicz Charłamów Charłamp Charłamp-Charłamow Charłampenko Charłampiew Charłampiewicz Charłampowicz Charłampowicz Charłan Charłanowicz Charłańska Charłap Charłapowicz Charłasz Charłaszów Charłaziński Charło Charłom Charłompowicz Charłop Charłos Charłoś Charłowicz Charłowska Charłoziński Charłukowicz Charłusz Charma Charmaciński Charmaczuk Charmaj Charmała Charmantowicz Charmańska Charmarz Charmas Charmast Charmasz Charmęga Charmo Charmoj Charmukowicz Charmuła Charmułowicz Charmuszka Charmuszkiewicz Charmuszko Charnas Charnaś Charnecka Charnicki Charniecki Charniewicz Charnik Charniuk Charnot Charo Charoba Charobin Charomańska Charon Charoń Charoński Charoszewicz Charow Charowicz Charowski Charów Charóżo Charpała Charpan Charpczyński Charpoła Charrych Chars Charsche Charsimowicz Charski Charson Charsz Charszczuk Charszczyński Charszej Charszepska Charszewski Charszla Charszlak Chart Chartaniak Chartanowicz Chartanowiec Chartapowicz Chartenowicz Charter Chartich Chartien Chartier Chartliński Chartman Chartnich Chartnińska Charton Chartoniak Chartonik Chartoniuk Chartonowicz Chartowski Chartunewicz Chartuniewicz Chartunik Chartunowicz Chartuś Chartwich Chartwig Chartwik Chartyniak Chartyniec Chartyniuk Chartynowicz Chartyon Chartys Charuba Charubczyk Charubin Charubo Charuchuła Charucki Charudzka Charug Charuga Charuj Charuk Charuk Charuk Charukiewicz Charuła Charum Charun Charuń Charupa Charusta Charusz Charuścińska Charuta Charuto Charutonowicz Charuza Charuziński Charuzy Charuża Charuży Charużyk Charużyn Charwat Charwatek Charwath Charwatowicz Charwicka Charwot Charyasz Charyba Charycki Charydczak Charyga Charygo Charyk Charykowski Charylak Charylon Charylonowicz Charyło Charyłonowicz Charymski Charyna Charynek Charyner Charynowicz Charyntonowicz Charyński Charys Charyska Charysz Charyszczak Charyszyn Charyta Charytan Charytaniak Charytanienko Charytanik Charytaniuk Charytanowicz Charytanów Charytański Charytczak Charytniuk Charyton Charytoniak Charytonik Charytoniuk Charytonow Charytonowicz Charytonów Charytoń Charytończyk Charytorz Charytow Charytowicz Charyza Charza Charzanowska Charzasty Charzeńska Charzewski Charzowski Charzyński Charzytonowicz Chas Chasiak Chasiczewicz Chasieniewicz Chasik Chasikowski Chasiniak Chasiniec Chasiniewicz Chasiński Chaskiel Chaskielewicz Chaskiewicz Chasluk Chasłoń Chasojas Chass Chassaja Chasso Chasta Chastas Chastek Chasyszyn Chaszcz Chaszczak Chaszczewicz Chaszczewski Chaszczownik Chaszczowski Chaszczowy Chaszczuk Chaszczyn Chaszczyński Chaszewska Chaszko Chaszkowski Chaszyńska Chaś Chaściak Chaśka Chaśkielewicz Chaśkiewicz Chaślińska Chat Chata Chatadaj Chataj Chatalski Chatała Chatas Chataś Chatat Chatek Chaterek Chatian Chatila Chatin Chatizow Chatka Chatkiewicz Chatkowski Chatków Chatlapa Chatlas Chatliński Chatłas Chatłaś Chatnik Chatoj Chatonko Chatońska Chatowski Chatry Chatrys Chatrzewska Chattyn Chatul Chatuła Chaturzewska Chatus Chatyka Chatys Chatysek Chatysiak Chatyss Chatyś Chaud Chaudyba Chauer Chaufa Chauke Chaupa Chaupczak Chaupczyńska Chaupka Chausa Chaussa Chaussat Chaustow Chaustowicz Chaustowski Chauszcz Chaut Chauterewicz Chautory Chauturewicz Chauzer Chawa Chawalisz Chawaluk Chawała Chawałek Chawałkiewicz Chawałko Chawaniec Chawański Chawara Chawarski Chawart Chawartowicz Chawarył Chawarz Chawastek Chawastowski Chawatkiewicz Chawawczak Chawawka Chawawko Chawciński Chawel Chawełek Chawełka Chawełko Chawer Chawera Chawerska Chawiak Chawiano Chawier Chawik Chawiński Chawka Chawko Chawkowska Chawlak Chawlet Chawlik Chawluk Chawła Chawłowski Chawołek Chaworska Chawóła Chawraj Chawrat Chawratowicz Chawrilski Chawro Chawrona Chawroń Chawros Chawruk Chawruś Chawrylak Chawryluk Chawrył Chawryłko Chawryłło Chawryło Chawryś Chawska Chawuła Chawziak Chawziuk Chaz Chazan Chazanow Chazanowicz Chazanowska Chazarkiewicz Chazbijewicz Chazik Chazin Chazińska Chazubski Chazuk Chazur Chazy Chażan Chażewski Chażyński Chąbierska Chącel Chąchira Chąchlewicz Chąchyra Chącia Chąciak Chąciej Chąciński Chącki Chączaruk Chąć Chądalska Chądrzyński Chądzel Chądzeński Chądziel Chądziński Chądzyński Chąkowska Chąmbek Chąndzyński Chąpiński Chąsiniewicz Chąstek Chąszcz Chąś Chąśka Chątkowska Chązińska Chązła Chążniecka Chber Chberek Chberka Chbiera Chbierska Chcała Chciałkowska Chciałowski Chcik Chciński Chciuk Chczaj Chczonowski Chdaj Chdak Chdakowska Chdara Chdaszek Chdaś Chdek Chdera Chderska Chdeusz Cheba Chebala Chebda Chebdowski Chebdziak Chebdzińska Chebdzyński Chebel Chebelska Cheberek Chebes Chebla Cheblewski Chebłowski Chebor Chebowczyk Chebowski Chebros Chebrzyńska Chec Chech Checha Chechaj Chechelski Chechla Chechlewski Chechliński Chechła Chechłacz Chechłarz Chechło Chechłocz Chechłowski Chechmanowski Chechmiszczuk Chechner Checholińska Checholski Chechorowski Chechowicz Chechowski Checht Chechtacz Chechtarz Chechura Checia Checiak Checiek Checielewski Checik Checiński Checka Checkiewicz Checko Checkowicz Checlewski Checych Checzkiewicz Checzna Cheć Chećka Chećko Cheda Chedalska Chedejuk Chedel Chederski Chedo Chedoga Chedor Chedorska Chedoruk Chedoska Chedoszko Chedożko Chedyńska Chedyżko Chedzelewski Cheft Chehab Cheina Cheinrich Cheja Chejak Chejchman Chejciak Chejczyk Chejda Chejde Chejdecki Chejducka Chejduk Chejdukowska Chejduś Chejdyn Chejdys Chejdysz Chejęcka Chejkowska Chejło Chejman Chejmanowski Chejmowska Chejn Chejna Chejnar Chejniak Chejniarz Chejnich Chejno Chejnowski Chejran Chejter Chejza Chejzdraj Chejzdral Chejża Chek Cheke Chekelian Chela Chelaniak Chelber Chelbi Chelbiej Chelbikowska Chelbowicz Chelbowska Chelbrych Chelcha Chelchin Chelchowski Chelczer Chelczykowska Chelec Chelecka Chelek Chelekowska Cheleniak Cheleski Chelewa Chelewski Chelicki Chelik Chelim Chelimaniuk Chelin Cheliński Chelis Chelizon Chelkowski Chell Chella Chelman Chelmikowska Chelminiacki Chelminiak Chelmiński Chelmowski Chelnarowicz Chelpa Chelstowski Chelt Cheluszka Cheluszko Chelwich Chelwing Chelwing Chełajczyk Chełatowska Chełbczyńska Chełchowski Chełczyński Chełek Chełkowski Chełma Chełmacki Chełmecki Chełmiak Chełmicki Chełmiec Chełmiecka Chełmieniecki Chełmieniewicz Chełmieniewski Chełmik Chełmikowski Chełminacki Chełminak Chełminiacki Chełminiak Chełminicki Chełminiecka Chełminiewicz Chełminik Chełminika Chełmińczak Chełmiński Chełmna Chełmniak Chełmocka Chełmoniak Chełmoniewicz Chełmoński Chełmowski Chełmska Chełmuńska Chełnicki Chełniniak Chełocińska Chełpa Chełpiński Chełpowicz Chełski Chełsko Chełstewski Chełstoński Chełstowski Chełuj Chema Chembin Chemcińska Chemczyk Chemecki Chemel Chemelczuk Chemenko Chemer Chemera Chemerski Chemiak Chemica Chemicki Chemicz Chemiel Chemielec Chemielewski Chemielińska Chemielowska Chemier Chemij Chemijewski Chemik Chemil Cheminiak Chemiński Chemiszewska Chemiuk Chemłowski Chempel Chemperek Chempiński Chemplewska Chempnicki Chemski Chemycz Chemyn Chen Chenc Chencel Chencia Chenciak Chenciński Chencki Chenclewski Chencz Chenczek Chenczka Chenczke Chendel Chendla Chendlarska Chendoga Chendor Chendorski Chendoski Chendosko Chendoszka Chendoszko Chendowski Chendozka Chendożka Chendrykowska Chendurska Chenduszko Chendyński Chendzel Chendzelewski Chendzielewska Chendzlik Chendzyńska Chenek Cheniecki Chenik Chenke Chenkie Chenko Chenkowska Chenowski Chens Chensch Chensy Chenszel Chenś Chentka Chentkiewicz Chentko Chentkowski Chentnicka Chentnik Chentosz Chenżelik Cheńciński Cheńczel Cheńczke Cheńdoszko Cheńko Cheński Chepczyński Chepner Cher Cherabich Cheramińska Cherańska Cherasim Cherasko Cherastyk Cherbaczewska Cherbański Cherbat Cherbec Cherbeć Cherbetko Cherbich Cherbin Cherbuś Cherbut Cherc Cherch Cherchel Cherchol Cherchold Cherchowski Chercon Cherczak Cherczuk Cherczyński Cherda Cherdyk Cherdzik Chereć Cherej Cherek Cheresztyn Chereśniak Chereta Cherewicz Chereziński Cherezniak Cherezy Chereźniak Chereżniak Cherian Cheriasz Cherion Cherjan Cherka Cherkawa Cherke Cherkiewicz Cherkowski Cherla Cherlik Cherling Cherłaziński Chermaj Chermała Chermanowicz Chermanowski Chermańska Chermińska Chermula Chermuła Chermyniuk Chern Chernas Chernes Cherni Chernian Chernicka Chernik Cheroczyńska Cherodzińska Cherominek Cheromiński Cheroń Cherowska Cheród Cherrek Chersk Cherszepski Cherszkiewicz Cherszla Cherszlak Cherszt Chersztek Cherta Chertel Chertman Cherubin Cherubina Cherubiński Cherubisz Cherudzińska Cheruminek Cherumiński Cheruta Cheruży Cherynowski Cherzyński Cherża Ches Chesang Chesiak Chesina Chesiuk Cheske Chess Chessa Chestkowski Chestowski Chesy Cheszel Cheś Chetak Chetka Chetkie Chetkiewicz Chetkowski Chetla Chetlak Chetlow Chetman Chetmaniak Chetmanich Chetmanowska Chetmecka Chetminiacka Chetminiak Chetmowski Chetnicki Chetnik Chetreb Chetrzyńska Chetyk Chewalier Chewiałkowska Chewian Chewiński Chewuk Chewusz Chewżyk Chezanowska Chezicka Chezler Chezlik Cheżuk Chęc Chęcel Chęchanowska Chęchelska Chęchiewicz Chęcholewska Chęcia Chęciak Chęcicki Chęciek Chęcielewski Chęcik Chęcina Chęcinski Chęciński Chęciów Chęcki Chęckiewicz Chęclawska Chęclewski Chęcmanowski Chęczkie Chęczkiewicz Chęczmanowski Chęczyński Chęć Chęć Chęćka Chęćmanowski Chęda Chędalska Chędel Chędkowski Chędlarska Chędlewska Chędogi Chędor Chędoski Chędoszka Chędoszko Chędowska Chędozka Chędożka Chędożko Chędraś Chędzan Chędzel Chędzelewski Chędzeńska Chędzińska Chędzlik Chędzyński Chędżyńska Chęncińska Chęńć Chępiński Chęs Chęsa Chęsiak Chęsiał Chęsłak Chęstowski Chęsy Chęsz Chęś Chętka Chętkiewicz Chętko Chętkowski Chętnica Chętnich Chętnicki Chętniewicz Chętnik Chętowska Chęzińska Chiałkowska Chiamtacz Chib Chiba Chibała Chibane Chibani Chibczyński Chibel Chiberski Chibicki Chibiła Chibiński Chibita Chibner Chibowski Chicewicz Chicha Chichalak Chichalewska Chichalska Chichejda Chicheł Chichicz Chichieł Chichla Chichła Chichłowicz Chichłowski Chichłun Chichnowski Chichocki Chichoł Chichrowska Chichtowska Chiciak Chician Chicicka Chiciński Chickiewicz Chickow Chicuń Chicz Chiczek Chiczewski Chiczur Chiczyńska Chida Chidan Chidiuk Chidzia Chidzicka Chidziński Chiebus Chiećko Chiel Chiela Chielecki Chielewski Chiempiel Chier Chierek Chierka Chierkowski Chierowski Chiętkiewicz Chigła Chigryn Chijak Chijc Chijecki Chijek Chikiewicz Chikła Chikoś Chikusek Chil Chila Chilaber Chilak Chilakowski Chilamon Chilanowska Chilarczyński Chilarecki Chilarewicz Chilari Chilarski Chilary Chilarzak Chilarzewski Chilawska Chilcher Chilczer Chilczuk Chilczuk-Troskowski Chilczyszyn Childa Chile Chilecki Chilej Chileńska Chiler Chilewicz Chilewski Chilger Chilica Chilicha Chilicikowska Chilicki Chilicz Chiliczko Chiliczkowski Chilik Chilimaniuk Chilimanowicz Chilimiuk Chilimon Chilimonczyk Chilimoniak Chilimoniuk Chilimończyk Chilimowicz Chilimówniuk Chilinowicz Chilinski Chiliński Chilka Chilkiewicz Chilko Chilkowicz Chilkowski Chill Chilla Chille Chillo Chilman Chilmanczyk Chilmanowicz Chilmańczyk Chilmański Chilmen Chilmon Chilmonczyk Chilmonik Chilmoniuk Chilmończyk Chilomańczyk Chilomer Chilomier Chilomończyk Chilończuk Chiloński Chilt Chiluk Chiluta Chilutycz Chiła Chiłek Chiłkiewicz Chiłkowska Chiłła Chiłowicz Chiłowska Chim Chima Chimak Chimakowska Chimalska Chiman Chimanienko Chimczak Chimczewska Chimczuk Chimek Chimel Chimelberg Chimeluk Chimento Chimerek Chimiak Chimicz Chimiczewski Chimieniec Chimiewicz Chimik Chimikowska Chimioch Chimiok Chimiszak Chimiuk Chimka Chimko Chimkowski Chimner Chimniak Chimoroda Chimorodo Chimosz Chimowicz Chin China Chinalski Chinasińska Chinastek Chinc Chince Chinciński Chincz Chincza Chinczak Chinczakowski Chinczewski Chinczonowicz Chinczyńska Chindelewicz Chinek Ching Chiniec Chiniewicz Chiniów Chinke Chino Chinosińska Chinowski Chintz Chińcz Chińcza Chińczak Chińczewski Chińczyk Chińczyński Chiński Chiońska Chip Chipalska Chipała Chipczyński Chipsz Chipsz Chir Chira Chiran Chiras Chirchen Chirchowski Chirczuk Chirek Chiriboga Chiril Chirk Chirko Chirkowski Chirna Chiron Chirowiec Chirowski Chirschberg Chirst Chirsz Chiryk Chiryza Chirzyński Chisiński Chiskiewicz Chistek Chistel Chistowski Chiszberg Chiszczyński Chiszko Chiszpański Chiszpolski Chiszyńska Chit Chita Chitczak Chitej Chitka Chitkowicz Chitlerska Chitra Chitreń Chitro Chitroń Chitrosz Chitrow Chitrowicz Chitrowski Chitruk Chitrun Chitruń Chitruszko Chitry Chitryk Chitryn Chitryniewicz Chitryń Chitrzyk Chituł Chiwek Chiwiński Chiwuk Chiza Chizanowska Chiziak Chizińska Chizy Chiźniak Chiż Chiża Chiżewski Chiżniak Chiżowska Chiżuk Chiży Chiżyk Chiżyn Chiżyński Chla Chlabda Chlabicz Chlabowska Chlaburda Chladek Chladny Chladzik Chlam Chlamacz Chlamentacz Chlamtacz Chlamtatsch Chlan Chlanda Chlantacz Chlap Chlapała Chlapek Chlapik Chlarska Chlarz Chlasciak Chlasta Chlastacz Chlastała Chlastarz Chlastawa Chlastek Chlastorz Chlastos Chlastosz Chlastwa Chlasz Chlaszczak Chlaściach Chlaściak Chlaścik Chlaśniak Chląd Chląstawa Chleb Chleba Chlebaj Chlebak Chleban Chlebana Chlebaniuk Chlebanowski Chlebański Chlebarz Chlebas Chlebasz Chlebba Chlebcewicz Chlebda Chlebek Chlebenko Chlebiacz Chlebiaj Chlebica Chlebicki Chlebicz Chlebiec Chlebiecki Chlebiej Chlebień Chlebieńko Chlebij Chlebik Chlebikowska Chlebiński Chlebio Chlebiok Chlebionek Chlebisz Chlebiuk Chlebko Chlebkowska Chlebna Chlebnicki Chlebniczak Chlebniczek Chlebnikow Chlebników Chlebny Chlebodziak Chlebok Chlebola Chleboń Chleborowicz Chleborz Chlebos Chlebosch Chlebosz Chleboś Chlebot Chlebowczyk Chlebowicka Chlebowicz Chlebowitz Chlebowski Chlebus Chlebusz Chlebuś Chlebys Chlechowicz Chlechowitz Chlecowska Chleczko Chleda Chledba Chledczuk Chledorzewska Chledowski Chlekowska Chlemda Chlenbek Chlenberg Chlenicka Chleniuk Chlentzos Chlepcewicz Chler Chlerich Chlestowska Chleszczak Chleściak Chlewa Chlewanuszko Chlewczyńska Chlewicki Chlewicz Chlewiecka Chlewik Chlewiński Chlewna Chlewnicka Chlewowski Chlewski Chlębicka Chlębosz Chlęboś Chlębowski Chlęch Chlib Chlibda Chlibik Chlibińska Chlibiuk Chlibkiewicz Chliborób Chlibowicz Chlibowski Chlibyk Chlicki Chliczkowska Chlidek Chliel Chliman Chlimanowicz Chlimoniuk Chlimończyk Chling Chlinia Chliniak Chliński Chlip Chlipala Chlipalski Chlipała Chlipańska Chlipas Chlipaski Chlipata Chlipawka Chlipelska Chlipińska Chlipka Chlipowska Chlista Chlistalla Chlistała Chlistoń Chlistowski Chlistumoff Chlistun Chlistunoff Chlistunow Chliszcz Chliszczak Chliszczuk Chliszczyk Chliwa Chliwiak Chliwiński Chliwna Chliwny Chlodek Chlond Chlondowski Chlono Chlopas Chlopek Chlost Chlosta Chlostosz Chloszczak Chlościak Chloubek Chloupek Chlowicki Chluba Chlubda Chlubecki Chlubek Chlubicki Chlubiecki Chlubik Chlubny Chlubowski Chluchiń Chluchnik Chlud Chludek Chludnik Chludy Chludziński Chludzyńska Chlumna Chlumski Chluna Chlund Chlunol Chlupik Chlupka Chlusewicz Chluski Chlustacz Chlustek Chluścik Chluzow Chła Chłabelska Chłabiś Chłacewicz Chłaczkiewicz Chład Chładaj Chładko Chładoń Chładowczak Chładowicz Chładowski Chładuś Chładyniak Chładyń Chładysz Chładyszak Chładyszewska Chładziński Chładzyński Chłan Chłand Chłanda Chłanicka Chłań Chłap Chłaparska Chłapczyńska Chłapecki Chłapek Chłapik Chłapiński Chłapkowiak Chłapkowska Chłapnik Chłapowiak Chłapowiec Chłapowski Chłapska Chłarek Chłastała Chłaścik Chłat Chłąd Chłądowicz Chłądzik Chłądzińska Chłądzyński Chłebio Chłebosz Chłedzik Chłestowska Chłęd Chłędowski Chłędzik Chłędzyńska Chłobowski Chłobuszewski Chłocińska Chłod Chłoda Chłodak Chłodawska Chłodczyńska Chłodecki Chłodek Chłodiuk Chłodka Chłodkowska Chłodna Chłodnicki Chłodniecka Chłodnowska Chłodny Chłodomiuk Chłodoń Chłodowicz Chłodowski Chłody Chłodyński Chłodzik Chłodziński Chłodziuk Chłodzyńska Chłon Chłona Chłond Chłonda Chłondowicz Chłondowski Chłondzik Chłondzińska Chłondzyński Chłonicka Chłoniewska Chłonkowska Chłono Chłoń Chłońdzyńska Chłopacki Chłopak Chłopaniuk Chłopas Chłopaś Chłopatenko Chłopczak Chłopczyk Chłopczyński Chłopczyszyn Chłopecki Chłopek Chłopeniuk Chłopicki Chłopiecka Chłopieniuk Chłopiennik Chłopik Chłopiński Chłopiś Chłopkiewicz Chłopkowiak Chłopkowski Chłopków Chłopocki Chłopoś Chłopot Chłopow Chłopowiec Chłopowski Chłopski Chłoptaś Chłopuś Chłopys Chłost Chłosta Chłostecki Chłostek Chłosto Chłostowicz Chłostowski Chłoszczyński Chłościński Chłotkowska Chłowaty Chłód Chłódek Chłuba Chłubińska Chłud Chłuda Chłudzińska Chłuj Chłundzyńska Chłupczak Chłupczok Chłupka Chłupnik Chłus Chłusewicz Chłusiewicz Chłusowicz Chłustek Chłuszko Chłyn Chłynarczyk Chłynik Chłyń Chłyst Chłysta Chłystek Chłystowski Chłystun Chłyszcz Chłyścińska Chływka Chływska Chmaj Chmaja Chmal Chmala Chmalewski Chmalowska Chmanowska Chmara Chmarek Chmarna Chmarniak Chmarniuk Chmarny Chmaro Chmarow Chmarowski Chmarra Chmarska Chmaruk Chmarycz Chmaryk Chmarzewski Chmarzyń Chmarzyński Chmay Chmażyńska Chmel Chmela Chmelar Chmeleszka Chmelewski Chmeliczek Chmelik Chmella Chmelnicka Chmelowicz Chmelowiec Chmeła Chmenia Chmentowski Chmera Chmeta Chmiała Chmiastowska Chmic Chmichowiec Chmicka Chmiczewska Chmiczuk Chmidarska Chmiecik Chmiecińska Chmied Chmiej Chmiejczak Chmiejewska Chmiekowicz Chmiel Chmiel Chmiel Chmiela Chmielacz Chmielaczyk Chmielak Chmielan Chmielanka Chmielańska Chmielar Chmielarczuk Chmielarczyk Chmielarek Chmielarski Chmielaruk Chmielarz Chmielasz Chmielawiec Chmielawski Chmielczak Chmielczyk Chmielecki Chmielek Chmielenko Chmieleński Chmielerz Chmieleski Chmieletzki Chmielewczyk Chmielewicz Chmielewiec Chmielewka Chmielewski Chmielicki Chmieliczek Chmielik Chmielikowski Chmielina Chmieliński Chmielis Chmieliuk Chmielko Chmielkowski Chmiell Chmielna Chmielnak Chmielniak Chmielnicki Chmielniczek Chmielnik Chmielnikowski Chmielniok Chmieloch Chmielok Chmieloniec Chmielorczyk Chmielorz Chmieloski Chmielosz Chmielowic Chmielowicz Chmielowiec Chmielowski Chmielów Chmielówiec Chmielówska Chmielski Chmieluk Chmielus Chmieł Chmieła Chmiełek Chmiera Chmieralski Chmierut Chmiest Chmiet Chmiewski Chmikiewicz Chmil Chmilarska Chmilecka Chmilewski Chmilińska Chmill Chmillecki Chmilowiec Chmilowski Chmiła Chmiłkowska Chmiłowicz Chmioła Chmiołek Chmiot Chmirzyński Chmist Chmiuk Chmoch Chmoiła Chmol Chmolewski Chmolowski Chmołowska Chmorkowski Chmoska Chmościk Chmórka Chmula Chmulak Chmulowiec Chmułowicz Chmur Chmura Chmura Chmura-Hanik Chmuraj Chmurak Chmurawa Chmurayńska Chmurczyk Chmurczyński Chmurek Chmurka Chmurkacz Chmurko Chmurkowski Chmuro Chmurowicz Chmurowski Chmurra Chmurski Chmurycz Chmuryńska Chmurysiak Chmurzewski Chmurzyński Chmutkowski Chmutowski Chmycz Chmyl Chmylak Chmyłenko Chmyłko Chmyłkowski Chmyra Chmyś Chmyziński Chmyzowski Chnacik Chnan Chnapla Chnastek Chnat Chnempka Chnidziuk Chniećko Chnieja Chniel Chnielecki Chnieloch Chnielowiec Chniendacz Chnik Chnysek Cho Choba Chobaczyńska Chobak Chobasińska Chobat Chobawska Chobel Chober Chobera Choberek Chobernal Choberska Chobian Chobiarz Chobiec Chobieniecki Chobierska Chobior Chobko Chobkowski Chobocik Chobocińska Chobocki Chobodow Choboł Choboniewicz Chobot Chobotko Chobotow Chobowska Chobra Chobroć Chobros Chobrot Chobrowicz Chobrowska Chobry Chobryń Chobrzyński Chobubski Chobza Choc Chocaga Chocaj Chocaś Choch Chocha Chochacz Chochaj Chochal Chochalis Chochał Chochała Chochałek Chochałkiewicz Chochańska Chochar Chochara Chocharek Chochaus Chochauz Chochel Chochela Chocheliński Chochelski Chocheł Chochenek Chochenza Chochenzy Chocherowska Chochęza Chochiacz Chochik Chochla Chochlar Chochleńska Chochler Chochlew Chochlewicz Chochlica Chochlicz Chochlik Chochliński Chochliuk Chochliwa Chochlowicz Chochlowski Chochła Chochłacz Chochłaczow Chochłakiewicz Chochło Chochłow Chochłowski Chochłów Chochmała Chochman Chochmańska Chochmarz Chochol Chochola Chocholak Chocholek Chocholewski Chocholik Chocholińska Chocholski Chochoł Chochoła Chochołańcz Chochołek Chochołko Chochołków Chochołow Chochołowicz Chochołowski Chochołyk Chochonek Chochonyk Chochoń Chochor Chochorek Chochorowski Chochowski Chochół Chochór Chochót Chochra Chochrakow Chochrek Chochro Chochrowski Chochul Chochulowius Chochulski Chochuł Chochuła Chochura Chocia Chociaj Chociak Chociakowska Chociałko Chociałowicz Chociałowska Chocian Chocianowicki Chocianowicz Chocianowski Chocianów Chociarz Chociatur Chociej Chociejczak Chociejewski Chociejowski Chociełowski Chociemiec Chociemski Chocieniec Chocienko Chocieńska Chocieszyński Chociewicz Chocijewska Chocikowska Chociłowicz Chociłowski Chocimko Chocimowicz Chocimski Chociniec Chocinowicz Chociński Chociołka Chocioszek Chocioszyński Chocirzewska Chociszewski Chociszyński Chociuk Chociwski Chocjan Chocjanowska Chocki Chockiewicz Chocko Chockowska Chockuba Chocoł Chocorek Chocuj Choculska Chocyk Choczaj Choczaś Choczay Choczba Choczej Choczek Choczeńska Choczewski Choczner Choczyński Choć Choćba Choćka Choćko Choćkuba Choda Chodaba Chodacki Chodacz Chodaczek Chodaczka Chodaczkiewicz Chodacznik Chodaczuk Chodaczyński Chodaj Chodaj Chodajewska Chodak Chodakiewicz Chodakowski Chodaków Chodala Chodalski Chodała Chodam Chodan Chodana Chodaniecki Chodanienok Chodaniewicz Chodanionek Chodanionok Chodaniorek Chodanowicz Chodanowski Chodań Chodar Chodara Chodarcewicz Chodarek Chodarewicz Chodarkiewicz Chodarkowska Chodaronek Chodarowski Chodarski Chodarz Chodas Chodasewicz Chodasiewicz Chodasz Chodaszek Chodaszewicz Chodawiec Chodawik Chodawski Chodczak Chodecki Chodeczek Chodej Chodek Chodelski Chodemczuk Chodemicki Chodena Chodeniec Chodeniecka Chodenionek Chodenko Chodeń Chodeńczuk Chodeńska Choder Chodera Choderek Choderna Choderny Choderonek Choderowski Choderski Chodeusz Chodewa Chodewińska Chodiasz Chodik Chodiuk Chodiutko Chodiwiec Chodkiewicz Chodko Chodkowicz Chodkowski Chodków Chodlewski Chodlik Chodła Chodło Chodmik Chodmowska Chodna Chodnia Chodnicki Chodniczak Chodniczek Chodniecki Chodniewicz Chodnik Chodnikiewicz Chodnionek Chodniowicz Chodnis Chodno Chodnowski Chodoba Chodobiński Chodobowska Chodobski Chodocka Chodocznik Chodola Chodolak Chodoli Chodolińska Chodolonek Chodolska Chodoła Chodoły Chodom Chodomanek Chodomiec Chodomski Chodon Chodonek Chodoniec Chodoniecka Chodonionek Chodoniuk Chodonowski Chodoń Chodor Chodora Chodorcewicz Chodorek Chodorew Chodork Chodorko Chodoromek Chodoronek Chodoroski Chodorowicz Chodorowski Chodorski Chodoruk Chodorzewski Chodos Chodosewicz Chodosiewicz Chodoska Chodosko Chodosowski Chodosz Chodoszy Chodot Chodota Chodowana Chodowaniec Chodowany Chodowańska Chodowic Chodowicka Chodowicz Chodowiec Chodowiecka Chodownik Chodowolska Chodowski Chodór Chodóra Chodórska Chodów Chodra Chodrowicz Chodrowski Chodrych Chodrzewska Chodsewicz Chodub Chodub Chodubowska Chodubski Chodukiewicz Chodukowski Chodulski Choduła Chodum Chodun Choduna Chodunaj Chodunów Choduń Chodup Chodupski Chodur Chodura Chodurak Chodurek Choduro Chodurski Chodurz Choduska Chodwa Chody Chodycz Chodyczko Chodyga Chodygo Chodyjniecki Chodyjska Chodyka Chodyke Chodykin Chodyko Chodylin Chodyła Chodyło Chodym Chodyma Chodymiecki Chodyn Chodyna Chodyniak Chodynicki Chodyniecki Chodyniuk Chodynka Chodynke Chodynko Chodynow Chodyń Chodyński Chodyr Chodyra Chodyrew Chodysiak Chodysz Chodyś Chodyzo Chodzaj Chodzak Chodzba Chodzen Chodzeń Chodzeński Chodzewicz Chodziaj Chodziak Chodziakiewicz Chodziaków Chodziało Chodzian Chodzibska Chodzic Chodzicki Chodzicz Chodzidlo Chodzidło Chodziec Chodziej Chodziel Chodzielewski Chodzień Chodzieński Chodzik Chodzikiewicz Chodzikowska Chodziło Chodziński Chodzir Chodzisławski Chodziuk Chodziukiewicz Chodziusz Chodziutka Chodziutko Chodzko Chodzyniecka Chodzyński Chodźba Chodźka Chodźko Chodżaj Chodżba Chodżko Chodżyńska Chofa Choffman Chofiński Chofman Chohm Chohman Chohoł Chohora Chohorowski Chohół Chohura Chohutnik Chohyra Choican Choiczuk Choiecka Choike Choim Choimski Choin Choina Choinacki Choinek Choinicki Choinka Choinko Choinkowski Choino Choinowski Choinski Choiński Choiński Choitz Choja Chojacki Chojaczek Chojaczyk Chojak Chojan Chojanacki Chojancki Chojanicka Chojankowski Chojara Chojarczyk Chojarski Chojata Chojawa Chojaz Chojbacka Chojbowska Chojcan Chojciacki Chojciejowska Chojczak Chojczyk Chojda Chojdacki Chojdak Chojdas Chojdecki Chojdeczko Chojdengo Chojdęgo Chojdrak Chojduk Chojdyna Chojdyński Chojdys Chojdysz Chojdziński Chojeba Chojec Chojecha Chojecki Chojedka Chojek Chojen Chojenka Chojenkowski Chojenta Chojento Chojeńska Chojeta Chojewińska Chojewski Chojęcki Chojęgo Chojęnta Chojęta Chojęto Chojka Chojke Chojkiewicz Chojko Chojkowski Chojks Chojło Chojm Chojmacka Chojmiak Chojmik Chojmowska Chojna Chojnacki Chojnacki Chojnaczyk Chojnadzka Chojnak Chojnaka Chojnaki Chojnarska Chojnarz Chojnatzka Chojnawski Chojnecki Chojniak Chojniakow Chojniaków Chojniarz Chojniasz Chojnic Chojnicak Chojnicki Chojnik Chojno Chojnocka Chojnoski Chojnowski Chojnski Chojnurz Chojny Chojński Chojon Chojowski Chojtman Chojurak Chojwa Chojżyńska Chok Chokaniec Chokoczewska Chokodowska Chokoszewski Chokowicz Chokowski Chokus Chola Cholajda Cholak Cholamońska Cholaniec Cholas Cholasiewicz Cholasiński Cholast Cholaszczy Cholaszczyński Cholaś Cholata Cholawa Cholawczuk Cholawczyk Cholawenko Cholawiec Cholawin Cholawiński Cholawka Cholawo Cholawo-Kalinowski Cholawski Cholc Cholcarz Cholch Cholcha Cholchelska Cholczyńska Cholda Choldrych Choldyk Choldzyński Chole Cholecińska Cholecki Choled Choleicka Choleińska Cholek Cholemińska Cholemska Cholena Cholenicka Cholenik Cholenimska Choleniusko Cholera Cholerek Choleron Choleryng Choleryńska Cholerzyński Cholewa Cholewa-Kalinowski Cholewasz Cholewczak Cholewczuk Cholewczyński Cholewiak Cholewicki Cholewicz Cholewieńska Cholewik Cholewiński Cholewius Cholewiusz Cholewjusz Cholewka Cholewko Cholewków Cholewna Cholewniak Cholewnik Cholewo Cholewońska Cholewski Choleżyński Cholędzka Choli Cholibabski Cholibski Cholicz Cholik Cholimoniuk Cholimończuk Choliński Cholipski Choliwski Cholk Cholka Cholkias Cholko Cholma Cholna Cholnacka Cholobabska Cholod Cholojewska Cholomek Cholosza Cholowicz Cholt Choltos Choltym Cholubek Cholubiec Choluj Cholwa Cholwińska Choła Chołabis Chołada Chołady Chołaj Chołajczyk Chołajdziak Chołajewicz Chołajewska Chołan Chołański Chołasiewicz Chołast Chołaszcińska Chołaszczyński Chołaściński Chołata Choławka Chołbiński Chołchonowicz Chołchowska Chołczenko Chołczyńska Chołda Chołdak Chołdakowska Chołdas Chołdaś Chołderna Chołderny Chołdoś Chołdowicz Chołdowski Chołdrych Chołdy Chołdych Chołdyk Chołdyn Chołdyńska Chołdys Chołdziński Chołdzyński Chołed Chołej Chołek Chołemski Chołenko Chołewińska Chołka Chołkiewicz Chołko Chołkowski Chołm Chołmek Chołnowska Chołobis Chołobut Chołociński Chołocka Chołod Chołoda Chołodamek Chołodczuk Chołodecki Chołoderny Chołodewicz Chołodkowski Chołodniak Chołodnicki Chołodniuk Chołodow Chołodowicz Chołodowski Chołody Chołodyj Chołodyn Chołodyń Chołodyński Chołodzianko Chołodzienko Chołodziński Chołodziuk Chołodzniak Chołodzyński Chołoj Chołojczuk Chołojczyk Chołołowicz Chołomej Chołomek Chołomiej Chołomowicz Chołon Chołoniewski Chołoń Chołońska Chołopiak Chołost Chołostiakow Chołostowski Chołosza Chołoszczuk Chołoszniak Chołosznicka Chołoszniecka Chołościakowski Chołościaków Chołośkiewicz Chołot Chołota Chołotowicz Chołowacz Chołowczak Chołowczyk Chołowicka Chołowicz Chołowiec Chołowiej Chołowienko Chołowieńczak Chołowieńska Chołowińska Chołownia Chołownicki Chołowski Chołozińska Chołożyński Chołód Chołój Chołstowska Chołtyn Chołtyń Chołtyńska Chołub Chołuba Chołubek Chołubiec Chołubiński Chołubowicz Chołubowska Chołuda Chołuj Chołuja Chołun Chołuń Chołup Chołupa Chołupczak Chołupka Chołupko Chołus Chołuszczyk Chołuś Choły Chołyk Chołyniec Chołyński Chołys Chołysiak Chołyst Chołysz Chołyś Chołżyński Chom Choma Choma Chomac Chomaciuk Chomacka Chomacki Chomać Chomak Choman Chomaniec Chomaniuk Chomankiewicz Chomań Chomańcek Chomańczuk Chomański Chomatowski Chomąt Chomątek Chomątkowska Chomątowski Chomąży Chombak Chombakow Chombek Chomcer Chomczakowska Chomczuk Chomczyk Chomczyński Chomdzyńska Chomebłowska Chomecka Chomeczko Chomej Chomek Chomen Chomenda Chomeniuk Chomenko Chomentkowska Chomentowski Chomeńko Chomera Chomerski Chometa Chomętek Chomętowski Chomiaczewski Chomiak Chomiakiewicz Chomiakow Chomiakowski Chomiaków Chomian Chomiankiewicz Chomianko Chomianowicz Chomiarczuk Chomiarczyk Chomiawko Chomic Chomica Chomicewicz Chomicha Chomicki Chomicz Chomiczak Chomiczenko Chomiczewski Chomiczuk Chomiczyk Chomić Chomiecka Chomieczewski Chomiela Chomielec Chomielek Chomienia Chomieniec Chomienko Chomieńko Chomier Chomieszczak Chomięcka Chomij Chomik Chomikiewicz Chomikowska Chomił Chomiło Chomin Chomina Chominek Chominiec Chominiuk Chominowicz Chomiński Chomirczuk Chomirski Chomirz Chomiski Chomiszak Chomiszczak Chomiszewska Chomiszyn Chomitkowski Chomitowska Chomitz Chomiuczewski Chomiuk Chomjak Chomka Chomkiewicz Chomko Chomko Chomkowicz Chomlak Chomlesz Chomluk Chommel Chomniakiewicz Chomnicki Chomocka Chomoczyńska Chomol Chomola Chomolowski Chomon Chomoncik Chomonczuk Chomoniuk Chomont Chomontek Chomontowicz Chomontowski Chomony Chomoń Chomończak Chomończuk Chomoszyn Chomot Chomotnik Chomotowska Chomow Chomowicz Chomowiecka Chomów Chomra Chomrański Choms Chomse Chomski Chomszyn Chomuć Chomuk Chomuła Chomunt Chomuntowski Chomura Chomusiak Chomuszko Chomut Chomutnik Chomutow Chomutowski Chomy Chomycz Chomyczuk Chomyć Chomyj Chomyk Chomyn Chomyń Chomyszcz Chomyszczak Chomyszyn Chomziuk Chomzor Chomżatko Chomży Chomżyński Chon Chona Chonacki Chonaniak Chonas Choncar Choncel Choncer Chonchera Chonchira Chonchyra Choncia Chonczaruk Chonczke Chonczyńska Chondanowska Chondo Chondoszko Chondrokosta Chondrokostas Chondzel Chondziel Chondziński Chondzyński Chonek Chong Choniak Choniasz Choniawka Choniawko Chonicka Chonicz Choniecka Choniej Choniek Choniewko Choniewska Chonij Chonik Chonika Choniło Chonin Choniuk Choniutkowska Chonka Chonna Chonomańska Chonomiec Chonopoń Chonorowicz Chonowicz Chonowski Chont Chonta Chonyszyn Chonza Chonzałko Chonzatko Chonzel Chońca Chońcia Chońko Chońkowska Choński Chopa Chopań Chopatowska Chopcia Chopcian Chopciarz Chopciaś Chopek Chopiacki Chopiak Chopiany Chopica Chopiec Chopiorski Chopkiewicz Chopko Chopkowicz Chopska Chopta Choptawa Choptian Choptiana Choptianny Choptiany Choptij Choptina Choptiński Choptowa Choptowicz Choptowy Choptyj Choptyński Chora Chorab Choraba Chorabalska Chorabała Chorabiewska Chorabik Choraczyński Chorada Choragiewicz Choragwicki Choragwieczewska Chorak Choralla Chorała Chorałek Chorałła Choramańska Chorańczewska Chorańska Chorap Chorarczyk Choras Chorasiewicz Choraszewski Choraszkiewicz Choraszyńska Choraś Choraśkiewicz Chorawa Chorawiec Chorawik Chorawska Chorazewicz Choraziak Chorazińska Chorazka Chorazki Chorazy Choraźka Choraża Chorażak Chorażek Chorażewicz Chorażewski Chorażka Chorażkiewicz Choraży Chorażyczewski Chorażyk Chorażykiewicz Chorąb Chorąbalski Chorąbała Chorąbiewski Chorąbik Chorądzikiewicz Chorągiewicz Chorągiewka Chorągiewski Chorągnicka Chorągwica Chorągwicki Chorągwiczewski Chorągwieczewski Chorąski Chorązak Chorązewicz Chorąziak Chorąziek Chorązik Chorązka Chorązki Chorąż Chorąża Chorążak Chorążeczewski Chorążek Chorążel Chorążewicz Chorążewski Chorążka Chorążki Chorążkiewicz Chorążko Chorążna Chorążuk Chorąży Chorążyczewski Chorążyk Chorążykiewicz Chorążyna Chorążyńska Chorążyszewicz Chorba Chorbacz Chorbaczewska Chorbaczyk Chorbak Chorban Chorbas Chorbatowicz Chorbiańska Chorbicki Chorbiński Chorbocka Chorbok Chorbot Chorbotowicz Chorbowicz Chorbutowicz Chorchel Chorchela Chorchiel Chorchos Chorchowski Chorchus Chorciarek Chorcimak Chorciowek Chorcol Chorczakowski Chorczenko Chorczuk Chorczyńska Chordas Chordawska Chordecki Chordej Chordejuk Chordyński Chorebała Chorebiewski Chorecki Chorek Chorella Choremańska Chorembalska Chorembała Choremski Choren Chorenda Chorengiewicz Chorenza Chorenzińska Chorenża Choreń Choreszkiewicz Choreś Chorewa Chorewicz Choręba Chorębała Chorębiewski Chorębiowska Choręgiewicz Choręmbała Choręza Choręziak Choręża Chorężak Chorężeczewski Chorężewicz Chorężna Chorężowicz Choręży Chorężyk Choriak Chorian Choriaszewska Chorimski Chorin Chorjan Chorkała Chorkawy Chorke Chorkiewicz Chorko Chorkow Chorkowska Chorkowy Chorkulak Chorkun Chorlak Chorlęża Chorlicka Chorlikowska Chorłowski Chormański Chormińska Chorn Chorna Chornecka Chornia Chorniak Chornicki Chorniczak Chorniczek Chornik Chornikowski Chorniuk Chornowicz Chorń Choro Chorob Choroba Chorobacz Chorobak Chorobczyk Chorobiak Chorobik Chorobiński Choroblewski Chorobocińska Choroborska Chorobowicz Chorobska Chorocej Choroch Chorochowik Chorochowska Chorociej Choroczyńska Chorodecki Chorodek Chorodeński Chorodowski Chorodyński Chorodysko Chorodzińska Chorogiewski Chorolenko Chorolewski Chorolicz Chorolski Choroł Choromanski Choromański Chorombała Choromcińska Choromienko Choromińska Choromońska Choronek Chorongiewicz Choroniewska Choronkiewicz Choronowska Choronzewski Choronża Choronżewski Choronży Choronżyczewska Choroń Chorończyk Choroński Chorop Choropol Chororek Chororowska Chororzewska Choros Chorosiewicz Chorosiński Chorostecki Chorostek Chorostian Chorostil Chorostin Chorostkowski Chorostowski Chorostucha Chorostyl Chorostyński Chorosz Chorosza Choroszcz Choroszcza Choroszczak Choroszczewski Choroszczo Choroszczucha Choroszczuk Choroszczyk Choroszczyński Choroszej Choroszewicz Choroszewski Choroszkiewicz Choroszko Choroszkowska Choroszman Chorosztyn Chorosztyński Choroszucha Choroszucho Choroszucka Choroszucza Choroszuk Choroszuka Choroszun Choroszuszyna Choroszy Choroszycha Choroszyński Choroś Chorościaj Chorościan Chorościcki Chorościej Chorościel Chorościn Chorość Chorośnicki Chorowiańska Chorowicz Chorowiec Chorowieć Chorowinin Chorowski Chorozińska Choroź Chorożańska Chorożewicz Chorożuk Chorożyczewski Chorożyński Chorób Choróbczyk Choróbski Chorósny Choróś Choróży Chorst Chorstecka Chorsz Chorszewicz Chorszewska Chorszla Chorszman Chorszy Chorś Chort Chortaszko Chortonenko Chortyński Chorub Chorubak Chorubała Chorubczyk Chorubin Chorubski Choruk Chorumpa Chorup Chorus Choruszewski Choruszucha Choruszyj Choruś Choruta Choruz Choruza Choruzy Choruża Choruży Chorużyk Chorużyn Chorwacik Chorwacki Chorwat Chorwath Chory Choryan Choryc Chorycka Choryczko Choryga Chorygwicki Choryłek Choryło Choryngiewicz Chorynkiewicz Choryń Choryński Chorys Chorystyński Chorysz Choryszewska Choryszny Choryś Choryt Chorytek Choryton Chorytoniuk Chorytonowicz Choryza Choryziuk Choryży Chorzalski Chorząpa Chorzel Chorzela Chorzelewski Chorzelowska Chorzelski Chorzempa Chorzemski Chorzenko Chorzeń Chorzepa Chorzewski Chorzęba Chorzęda Chorzęmpa Chorzępa Chorzow Chorzowska Chorzyński Chorża Chorżelewski Chorżempa Chorżępa Chorżyczewski Chosa Choschke Choschos Chosia Chosianna Chosiawa Chosica Chosiński Choskiewicz Chosmacka Chossa Chossaja Chosta Choste Chostek Chostman Chostowski Chostrzewska Choszcz Choszczak Choszczewicz Choszczewski Choszczko Choszczuk Choszczyk Choszczyńska Choszewska Choszko Choszowski Chościak Chościelewska Chościło Chościłowicz Chościński Chościołowicz Choślewa Chota Chotaj Chotarski Chotast Chotczenko Choteborski Chotecki Chotej Chotek Choteńska Chotera Choterzok Chotia Chotian Chotinia Chotiniec Chotja Chotkiewicz Chotko Chotkowski Chotlewski Chotliński Chotnicki Chotoborski Chotody Chotomowicz Chotomowska Chotomski Chotowicki Chotowska Chotska Chotuła Chotumski Choturski Chotycki Chotyka Chotyniec Chotyniecki Chotyniuk Chotyński Chotyst Chow Chowacz Chowaj Chowałko Chowan Chowana Chowancak Chowanczak Chowanec Chowanek Chowaniak Chowaniak Chowaniak-Choweny Chowaniec Chowaniec-Bombac Chowaniec-Glista Chowaniec-Lajczyk Chowaniec-Sieniawski Chowanietz Chowanik Chowaniok Chowanitz Chowaniuk Chowanski Chowań Chowańczak Chowański Chowar Chowara Chowarska Chowełko Choweńska Chower Chowet Chowianiec Chowicki Chowicz Chowiera Chowin Chowiński Chowis Chowiszczak Chowner Chowniak Chownicka Chowniec Chowoj Chowomańska Choworska Choworus Chowój Chowr Chowra Chowraj Chowratowicz Chowryn Chowryń Chowska Chowura Chowyniec Chowziuk Chowzun Choynacki Choynowski Chozanowska Chozer Choziak Chozińska Chozubin Choźba Chożalski Chożba Chożewska Chożna Chożuj Chód Chódzińska Chódzyński Chójak Chójecka Chójka Chól Chółuj Chóras Chórkowska Chórny Chórobik Chórz Chórzewska Chórzombek Chra Chrabacki Chrabak Chrabalska Chrabał Chrabałowski Chrabanowska Chrabański Chrabasik Chrabasiuk Chrabaszcz Chrabaszczewska Chrabaszewski Chrabatyn Chrabąsz Chrabąszcz Chrabąszczewicz Chrabąszczewski Chrabąszewski Chrabczak Chrabczuk Chrabczyński Chrabecki Chrabela Chrabelski Chrabeńska Chrabeszcz Chrabet Chrabęszcz Chrabęszczewski Chrabia Chrabik Chrabin Chrabiński Chrabio Chrabka Chrabke Chrabkiewicz Chrabko Chrabkowski Chrabłowski Chrabociński Chrabok Chrabol Chraboł Chrabołowicz Chrabołowski Chraboncz Chrabonszcz Chrabonszczewski Chrabońska Chrabos Chraboszcz Chraboszczęwicz Chrabot Chrabota Chrabowski Chrabószcz Chrabrów Chrabski Chrabuciński Chrabuk Chrabusta Chrabustowicz Chrabustowski Chraca Chracewicz Chrachało Chrachol Chraczek Chraczyński Chradzka Chrakowiecki Chrał Chrałowicz Chrałowski Chramać Chramąga Chramcow Chramega Chramęga Chramicz Chramiec Chramiec-Głąbik Chramienkow Chramik Chramińska Chramiów Chramiuk Chramosta Chramow Chramowicz Chran Chrancz Chranczarek Chranęga Chraniak Chranicki Chraniec Chraniecka Chraniewicz Chraniewska Chraniuk Chraniul Chranowski Chrapa Chrapacz Chrapaczyńska Chrapaj Chrapak Chrapal Chrapala Chrapała Chrapan Chrapanowska Chrapańska Chrapczak Chrapczuk Chrapczyk Chrapczyński Chrapec Chrapecki Chrapeć Chrapek Chrapel Chrapen Chrapia Chrapicki Chrapiec Chrapiecka Chrapieć Chrapiewicz Chrapik Chrapiński Chrapisiński Chrapka Chrapkiewicz Chrapko Chrapkow Chrapkowicz Chrapkowski Chrapla Chraplak Chraplewski Chrapliwy Chraplo Chrapniewicz Chrapoński Chrapowicki Chrapowicz Chrapowiecki Chrapowska Chrappek Chrapska Chraptowicz Chrapulski Chrapun Chrapunow Chrapunów Chrapuń Chrapusińska Chrapusta Chraskowska Chrasna Chrast Chrastak Chrastal Chrastał Chrastek Chrastina Chrastowska Chrastów Chrastyna Chrasymiuk Chraszcz Chraszczewska Chraszczonowicz Chraszczyk Chraściana Chraściel Chraścik Chraścina Chraścińska Chraśna Chraśnik Chraśtek Chraza Chraziak Chrazik Chrazińska Chraznowska Chrąchol Chrąchoł Chrączyński Chrąpek Chrąpkiewicz Chrąplewska Chrąstek Chrąstka Chrąstkowska Chrąszcz Chrąściek Chrąściel Chrąża Chrążewicz Chrążewski Chrążyczewski Chrciarek Chrczuk Chrebala Chrebela Chrebelski Chrebera Chrebielska Chrebor Chrebtowicz Chreca Chrecej Chreczuch Chrejer Chrek Chrem Chremata Chrembała Chrembiński Chrembski Chremeta Chremęga Chrempiński Chremplewski Chren Chrenko Chrenkoff Chrenowicz Chrenowski Chrenszcz Chreń Chreńczuk Chrep Chreplak Chrepta Chreptak Chreptowicz Chreptyk Chrestin Chreszczeński Chreszczyńska Chreściak Chreścienko Chreścionka Chreścionko Chrępiński Chręplewska Chręstek Chręza Chręzińska Chręża Chrężak Chrężka Chriatman Chriejewska Chrielewska Chrin Chrinowski Chriń Chrińska Chripun Chripunow Christ Christa Christek Christel Christen Christenko Christensen Christian Christiani Christians Christiansen Christianus Christie Christke Christman Christof Christoff Christoffel Christoffer Christoffersen Christofferson Christoffersson Christofis Christoforow Christon Christop Christopf Christoph Christophe Christopher Christophersen Christow Christóph Christrup Christuk Christyniuk Chriszczuk Chriściel Chrłampowicz Chrłusz Chrmułowicz Chroba Chrobach Chrobacińska Chrobacz Chrobaczek Chrobaczewska Chrobaczyński Chrobak Chrobakiewicz Chrobal Chrobalc Chrobał Chrobaniewicz Chrobańska Chrobar Chrobasik Chrobaszczyk Chrobat Chrobateńko Chrobatyn Chrobazik Chrobąszcz Chrobczak Chrobczyński Chrobek Chrobelewska Chrobelska Chrobicki Chrobik Chrobiński Chrobit Chrobka Chroboc Chrobociński Chrobocze Chroboczek Chroboczyński Chrobog Chrobok Chrobol Chroboł Chrobołowska Chrobor Chrobostowski Chrobot Chrobotek Chrobotowicz Chrobotowski Chrobowska Chroboz Chrobót Chrobra Chrobrek Chrobrowski Chrobry Chrobuczek Chrobustowski Chrobuta Chrocewicz Chrodelska Chrodnowska Chrodzimska Chroh Chroicki Chroińska Chrojnik Chrokiewicz Chrol Chrola Chrolenko Chrolińska Chroll Chroł Chrołowicz Chrołowski Chrom Chroma Chromacka Chromak Chromańczuk Chromański Chromaściuk Chromcak Chromcewicz Chromcow Chromczak Chromczuk Chromczyńska Chrome Chromec Chromecki Chromeczek Chromej Chromejko Chromek Chromenko Chromeńko Chromęga Chromiak Chromiańczuk Chromicewicz Chromicki Chromicz Chromiec Chromiej Chromiela Chromik Chromił Chromin Chromiński Chromitko Chromiuk Chromniak Chromnicki Chromnik Chromow Chromowski Chromów Chromski Chromuk Chromulak Chromy Chromyk Chromyszyn Chron Chrona Chroncy Chrond Chroniak Chronicki Chronicz Chroniewicz Chroniewski Chronik Chronikowski Chroniowski Chronis Chroniuk Chronowąt Chronowiak Chronowian Chronowiat Chronowiąt Chronowicz Chronowion Chronowski Chronówka Chront Chroń Chrońcina Chroński Chropacz Chropał Chropała Chropcienko Chropek Chropicka Chropka Chropkiewicz Chropko Chropla Chropol Chropońska Chropot Chropowicka Chropowicz Chropusta Chros Chroscicki Chrosciel Chroscielewski Chrosciewicz Chroscz Chrosczilewski Chrosczyńska Chrosiek Chrosiewicz Chrosiński Chroskowska Chrosłek Chrosniak Chrosnik Chrosny Chrosowska Chrost Chrosta Chrostak Chrostal Chrostalew Chrostalow Chrostecka Chrostek Chrostewska Chrostkiewicz Chrostkowski Chrostna Chrostok Chrostowicz Chrostowski Chrosza Chroszcz Chroszczewski Chroszczo Chroszczuk Chroszek Chroszel Chroszewska Chroszman Chroszowska Chroszucha Chroszy Chroszyńska Chroś Chrościak Chrościany Chrościcki Chrościechowski Chrościecki Chrościej Chrościeka Chrościel Chrościela Chrościelecki Chrościeleski Chrościelewski Chrościelski Chrościewicz Chrościewska Chrościk Chrościkowski Chrościn Chrościński Chrościska Chroślińska Chrośniak Chrośnik Chrot Chrotowska Chrowaniec Chroziuk Chrożnowski Chróboczek Chrócik Chról Chrół Chróń Chrósciak Chróscianna Chróscicki Chrósciel Chróscik Chrósciński Chrósniak Chrósny Chróst Chróstek Chróstkowski Chróstny Chróstowicz Chróstowski Chrósz Chrószcz Chróściak Chróścicki Chróścicki Chróściechowska Chróściel Chróścielewski Chróścielski Chróścieł Chróściewicz Chróścik Chróścikowski Chróścin Chróściński Chróściok Chróściska Chróściszewski Chróśliński Chróśniak Chróśnik Chrót Chróżniak Chruba Chrubańska Chrubasiak Chrubasik Chrubczyński Chrubelska Chrubin Chrubińska Chrublicka Chruby Chrucki Chruczyk Chrudziemski Chrudzimski Chrudziński Chruk Chrukiewicz Chrukin Chrul Chrulenko Chrulew Chrulikowska Chrulkiewicz Chrull Chrulski Chruma Chruniak Chrunik Chrunyk Chruń Chruńciel Chruńcińska Chrupa Chrupaczalska Chrupajło Chrupalik Chrupalska Chrupała Chrupałła Chrupało Chrupcała Chrupczak Chrupczalski Chrupczałowska Chrupczarska Chrupczyk Chrupczyński Chrupek Chrupińska Chrupo Chrupol Chrupowicz Chrupszczalski Chruptyś Chrus Chrusa Chrusciak Chruscicki Chrusciel Chrusciela Chruscielewski Chruscielski Chrusciewicz Chruscik Chruscikowski Chrusciński Chruscz Chrusiek Chrusińska Chruslak Chruslicka Chrusłek Chrusłow Chrusłowicz Chrusnik Chrusny Chrusowicz Chrust Chrusta Chrustalew Chrustana Chrustaw Chrustawczuk Chrustecki Chrustek Chrustkowski Chrustny Chrustowicz Chrustowski Chrusz Chruszcz Chruszczak Chruszczanowicz Chruszczek Chruszczel Chruszczewski Chruszczow Chruszczów Chruszczycki Chruszczyk Chruszczyn Chruszczyński Chruszewski Chruszka Chruszke Chruszkiewicz Chruszlak Chruszowiec Chruszyński Chruś Chruściak Chruściana Chruściany Chruścichowska Chruścicki Chruściec Chruściechowski Chruściecka Chruściek Chruściel Chruściela Chruścielak Chruścielewicz Chruścielewski Chruścielna Chruścielski Chruścieł Chruścienko Chruściewicz Chruścik Chruścikowski Chruścilska Chruścin Chruściński Chruścioch Chruściska Chruścjan Chruślak Chruślewski Chruślicki Chruślicza Chruślik Chruśliński Chruśniak Chruśnicki Chruśnik Chrut Chruziemska Chruzik Chruzimski Chruziński Chruźciak Chruźciel Chruźnicka Chrużański Chrybasik Chrybińska Chrybowicz Chryc Chrycak Chrycaniak Chrycenko Chryceszyn Chrychała Chrychel Chrychowski Chryciew Chryciuk Chryckiewicz Chrycyk Chrycyna Chrycyszyn Chryczek Chryczew Chryczow Chryczuk Chryczyk Chryczyński Chryć Chryk Chryka Chryl Chryli Chryło Chrymecki Chrymiewiecka Chrymniak Chrymon Chrymowicz Chryn Chryncyszyn Chrynecki Chrynek Chryniak Chryniewicki Chryniewicz Chryniewiecki Chryniuk Chrynkiewicz Chrynonicka Chrynowicki Chrynowicz Chrynowski Chrynus Chryń Chryńczuk Chryńczyk Chryp Chrypa Chrypankowski Chrypanow Chrypanowski Chrypiak Chrypienko Chrypiński Chrypko Chryplewicz Chrypliwa Chrypliwy Chrypłowicz Chrypo Chryponow Chryponów Chrypto Chryptowicz Chrys Chrysa Chrysek Chrysenko Chrysiuk Chryska Chrysko Chryst Chrysta Chrystak Chrystałowicz Chrystan Chrystaniak Chrystaszek Chrystecka Chrysteczko Chrystek Chrystely Chrystenko Chrystensen Chrysteńko Chrystian Chrystiani Chrystianowicz Chrystians Chrystiańczak Chrystman Chrystof Chrystoffer Chrystofiak Chrystofik Chrystoforow Chrystoforuk Chrystolubow Chrystolubska Chrystopa Chrystoph Chrystopsan Chrystow Chrystowiak Chrystowicz Chrystowski Chrystuk Chrystyjanowicz Chrystyn Chrystyna Chrystyniak Chrystynicz Chrystyniuk Chrystynko Chrystynycz Chryszajow Chryszcz Chryszczak Chryszczanowicz Chryszczenia Chryszczuk Chryszczynowicz Chryszkiewicz Chryszko Chrysztof Chryścianko Chryścienko Chryścież Chryścina Chryścionka Chryścionko Chryściuk Chrytonik Chrytonów Chrywał Chrywniak Chryzanowicz Chryzanta Chryziak Chryzko Chryzyk Chryżanowicz Chryżko Chrzan Chrzanczewski Chrzanecki Chrzaniecki Chrzanik Chrzaniuk Chrzankowski Chrzanowicz Chrzanowiecki Chrzanowski Chrzanowski Chrzanów Chrzań Chrzańska Chrzascik Chrzastawa Chrzastek Chrzastka Chrzastowicz Chrzastowski Chrzaszcz Chrzaszczak Chrzaszczewski Chrzaszczkiewicz Chrzaszczyk Chrzaszczyńska Chrzaściak Chrzaściel Chrzaściewska Chrzaścik Chrzaw Chrzawowski Chrząbka Chrzącik Chrzączewski Chrząpiec Chrząsc Chrząsciel Chrząscik Chrząskowska Chrząst Chrząstawa Chrząstek Chrząstka Chrząstkowicz Chrząstkowski Chrząstowicz Chrząstowski Chrząstów Chrząsz Chrząszcz Chrząszczak Chrząszczew Chrząszczewicz Chrząszczewski Chrząszczkiewicz Chrząszczowski Chrząszczyk Chrząszczyński Chrząściel Chrząścik Chrząść Chrzątała Chrzątek Chrzątkowska Chrzątowska Chrzczanowicz Chrzczanowski Chrzczon Chrzczonowicz Chrzczonowski Chrzelest Chrzempa Chrzempiec Chrzempieć Chrzempka Chrzen Chrzenpieć Chrzenstek Chrzenszczyk Chrzepek Chrzepka Chrzeptoń Chrzescijan Chrzescijanek Chrzescijańska Chrzesciński Chrzescjan Chrzesińska Chrzest Chrzestek Chrzestowska Chrzeszcz Chrzeszczewska Chrzeszczyk Chrześciak Chrześcian Chrześcianek Chrześciański Chrześcicki Chrześcielska Chrześciewski Chrześcijan Chrześcijanek Chrześcijański Chrześcjan Chrześniak Chrześnicka Chrzębka Chrzępa Chrzępiec Chrzępieć Chrzępka Chrzęsciewski Chrzęst Chrzęstek Chrzęstkowska Chrzęstowicz Chrzęstowski Chrzęszcz Chrzęszczewska Chrzęszczuk Chrzęszczyk Chrzęszczyńska Chrzęścielska Chrzęściewski Chrzęścik Chrzęściński Chrzęść Chrzęśniewski Chrzibek Chrzomnicki Chrzon Chrzonka Chrzonowski Chrzonstek Chrzonstowski Chrzonszcz Chrzonszczyk Chrzontała Chrzost Chrzostek Chrzóstkowski Chrzóstowski Chrzószcz Chrzószczyk Chrzszczon Chrzszczonowicz Chrzumnicki Chrzunszcz Chrzustek Chrzuszcz Chrzuszczyński Chrzuściel Chrzynowska Chrzyptowicz Chrzystkowska Chrzystowska Chrzyszcz Chrzyszczonowicz Chrzyszczyk Chszan Chszanowska Chszaszcz Chsząszcz Chsząszczewski Chsząszczkowski Chszczanowicz Chszczon Chszczonowicz Chszczonowska Chszczyk Chszenszczyk Chszuszcz Chta Chtanda Chtąd Chteściak Chtiej Chtlicka Chtła Chtro Chub Chuba Chubacka Chubacz Chubaczyk Chubadzic Chubaj Chubala Chubalska Chubczyk Chuber Chuberman Chuberski Chubert Chubiak Chubicka Chubielska Chubik Chubisz Chuboczyk Chuboni Chubosz Chubowska Chuc Chucalak Chucała Chucha Chuchacz Chuchajda Chuchajowska Chuchala Chuchalska Chuchała Chuchan Chuchańska Chuchara Chucharak Chucharska Chucharz Chuchel Chuchela Chucher Chucherko Chuchla Chuchler Chuchliński Chuchła Chuchmacz Chuchmala Chuchmalski Chuchmała Chuchmowska Chuchnowski Chuchocz Chucholski Chuchoła Chuchor Chuchorowska Chuchowski Chuchra Chuchracki Chuchrak Chuchrecki Chuchro Chuchrocka Chuchrowski Chuchryk Chuchryta Chuchrzak Chuchta Chuchula Chuchulik Chuchulski Chuchuła Chuchurska Chuchwajda Chuchyńska Chucik Chucińska Chucki Chucuł Chucz Chuczak Chuczek Chuczko Chuczulak Chuczun Chuć Chud Chuda Chudacka Chudacz Chudaj Chudak Chudala Chudalewski Chudalla Chudała Chudan Chudański Chudarek Chudarska Chudas Chudasek Chudaski Chudasz Chudaszak Chudaszek Chudaś Chudawski Chudba Chudczer Chudd Chudda Chude Chudeba Chudebski Chudecki Chudej Chudek Chudela Chudelewska Chudenko Chudera Chuderewicz Chuderski Chudesz Chudeusz Chudewniak Chudewnik Chudiak Chudiakow Chudik Chudin Chudiński Chudio Chudka Chudkiewicz Chudko Chudkowski Chudlicki Chudlińska Chudło Chudmacz Chudnicki Chudnik Chudnowski Chudo Chudoba Chudobej Chudobiecki Chudobiński Chudoblak Chudobo Chudobowicz Chudobski Chudola Chudolak Chudolej Chudolewski Chudoliński Chudolska Chudoment Chudomient Chudomięt Chudon Chudoń Chudor Chudora Chudorek Chudorowicz Chudorski Chudosek Chudosiak Chudoszek Chudow Chudowalska Chudowicz Chudowolski Chudowski Chudozińska Chudór Chudrewicz Chudryk Chudubska Chudula Chudunów Chudura Chuduś Chudy Chudyba Chudycki Chudycz Chudyga Chudyk Chudyka Chudykowski Chudyłowska Chudym Chudyma Chudyna Chudyniuk Chudynka Chudynko Chudynowicz Chudyńkiewicz Chudyński Chudyrna Chudysz Chudyszewicz Chudyszkiewicz Chudza Chudzak Chudzeńska Chudzia Chudziak Chudziakiewicz Chudziakow Chudzian Chudzianek Chudzianka Chudziarek Chudziaszek Chudzic Chudzica Chudzicha Chudzichowski Chudzicki Chudzidło Chudziec Chudziechowski Chudziecka Chudziej Chudzieński Chudziewicz Chudzik Chudzikiewicz Chudzik-Lipka Chudziko Chudzikowski Chudzil Chudziła Chudziło Chudziłowska Chudzinski Chudziński Chudzio Chudziski Chudziuk Chudziutko Chudzk Chudzka Chudzniak Chudznik Chudzońska Chudzuk Chudzyński Chudź Chudźko Chufman Chuiszcz Chujar Chujdus Chujduś Chujeba Chujka Chujor Chuk Chukała Chukało Chukowski Chul Chulasz Chulawski Chulczyński Chulek Chulewicz Chulewska Chulikowska Chuliński Chulist Chulz Chuła Chułdziak Chułek Chułerański Chułkowska Chuma Chumański Chumek Chumeniuk Chumentowski Chumeńczuk Chumerski Chumianiak Chumicki Chumicz Chumiecki Chumieja Chumieńczuk Chumięcki Chumięczka Chumik Chumikowski Chumin Chumincki Chuminiuk Chumiński Chumka Chumkiewicz Chumorna Chumowicz Chumowiecki Chumski Chumuntkowski Chumuntowski Chuncia Chund Chunda Chunderbal Chundz Chundzińska Chundzyński Chunek Chungier Chunke Chunowski Chunt Chuńska Chupa Chupak Chupała Chupałowska Chupcała Chupek Chupińska Chupka Chupna Chuptys Chuptyś Chura Churan Churas Churaś Churawski Churba Churchal Churchel Churchill Churchman Churcz Churczyk Churdza Churek Churkała Churkiewicz Churkowicz Churos Churowska Churoża Churs Chursa Chursan Chursewicz Churski Chursowicz Churścichowski Churścicka Churtaj Churtaś Churuża Churuży Churyk Churyn Churzempa Churzepa Churzęmpa Churzępa Churzyński Chus Chusakowska Chusar Chusialska Chusińska Chusior Chust Chusta Chustak Chustecki Chusteczka Chustek Chuszcz Chuszcza Chuszczno Chuszek Chuszla Chusznik Chuszno Chuściel Chuścielewska Chuścik Chuściński Chuść Chuśtik Chut Chuta Chutajewa Chutczak Chutczenko Chutek Chuter Chutera Chuterański Chutkiewicz Chutko Chutkowski Chutna Chutnicki Chutnik Chutny Chuto Chutor Chutoran Chutorański Chutoren Chutorna Chutornenko Chutowski Chutra Chutsch Chutyra Chutyrko Chuwaj Chuwen Chuweń Chuzar Chuzarska Chuziak Chuziel Chuzik Chuzikiewicz Chuzyńska Chużewska Chużyn Chwacik Chwaciński Chwadczuk Chwadeczko Chwadyna Chwagt Chwaiszczuk Chwaja Chwajda Chwajewski Chwajko Chwajok Chwajoł Chwajot Chwajół Chwajta Chwajuł Chwal Chwala Chwalana Chwalba Chwalbiński Chwalbogowski Chwalborowska Chwalborski Chwalbóg Chwalcarz Chwalczewski Chwalczuk Chwalczyk Chwalczyńska Chwaleba Chwalebny Chwalecka Chwalej Chwalek Chwalencki Chwalenia Chwalernik Chwalewicz Chwalewik Chwalewski Chwalęcki Chwalibiński Chwaliboga Chwalibogowski Chwalibota Chwalibożek Chwalibóg Chwalibyg Chwalichwest Chwalichwost Chwalicz Chwalik Chwalił Chwalimska Chwalin Chwaliński Chwalisz Chwaliszewski Chwalkiewicz Chwalko Chwalkowska Chwalla Chwallek Chwalna Chwalny Chwalok Chwalowski Chwalski Chwaluczyk Chwaluk Chwał Chwała Chwałak Chwałatiuk Chwałczyk Chwałczyński Chwałek Chwałga Chwałk Chwałka Chwałkiewicz Chwałko Chwałkowski Chwałow Chwałowski Chwałyk Chwanek Chwaniak Chwaniec Chwapień Chwapil Chwapiński Chwarak Chwarciński Chwarczyńska Chwarek Chwarelnik Chwarostiany Chwarościn Chwarscianek Chwarszczyński Chwarścianek Chwarścińska Chwarścionek Chwartowska Chwartyk Chwarz Chwarzyło Chwarzyński Chwas Chwasatyk Chwascinkowska Chwasek Chwasiek Chwasińska Chwasłarz Chwasłek Chwasłyk Chwast Chwasta Chwastacz Chwastan Chwastarz Chwastasz Chwastecki Chwasteczka Chwastek Chwastenko Chwastiak Chwastikow Chwastkowska Chwastniewski Chwastor Chwastow Chwastowicz Chwastowski Chwastów Chwastuch Chwastuk Chwastyjniak Chwastyk Chwastykowski Chwastyniak Chwaszcz Chwaszcza Chwaszczewski Chwaszczuk Chwaszczyński Chwaściak Chwaścianek Chwaścik Chwaścikowski Chwaścinkowski Chwaściński Chwaśniewska Chwaśtek Chwat Chwata Chwatek Chwatik Chwatka Chwatko Chwatkowska Chwatniewska Chwatow Chwatowska Chwatów Chwazba Chwazik Chwąszcz Chweciuk Chweda Chwedaczuk Chwedaszczuk Chwedaś Chwedczenia Chwedczuk Chwedczuk Chwedczyk Chwedeczko Chwedeńczuk Chwederewicz Chwederowicz Chwedko Chwedkowski Chwedon Chwedonek Chwedonik Chwedoniuk Chwedoniuk Chwedończuk Chwedorczuk Chwedorec Chwedorowicz Chwedoruk Chwedoruk Chwedorzewski Chwedowicz Chwedoziuk Chwedrowicz Chweduk Chwedun Chwedura Chwedyk Chwedyna Chwedynicz Chwedynko Chwedziak Chwedziuk Chwełatiuk Chwełczuk Chwełko Chwendacz Chwesc Chwesewicz Chwesiak Chwesiński Chwesiuk Chwesjuk Chwestarz Chwestek Chwestorowska Chwestowicz Chweszczuk Chweś Chweściński Chweściuk Chwetczuk Chwetko Chwetkowski Chwezda Chwęduk Chwiała Chwiałek Chwiałka Chwiałkiewicz Chwiałkowski Chwiałowicz Chwiastek Chwiatkowska Chwicewski Chwiczor Chwićko Chwidzewicz Chwidziewicz Chwiebot Chwiecewska Chwiecka Chwieckiewicz Chwiecko Chwieckowicz Chwiećko Chwiedacz Chwiedczenia Chwiedczuk Chwiederowicz Chwiediuk Chwiedor Chwiedorowicz Chwiedoruk Chwiedosik Chwiedosiuk Chwiedór Chwiedrowicz Chwieduk Chwiedz Chwiedzenia Chwiedzewicz Chwiedziewicz Chwiedziuk Chwiedzko Chwiedź Chwiedźko Chwiej Chwieja Chwiejaczek Chwiejczak Chwiejczuk Chwiejczyk Chwiejda Chwiejewski Chwiejka Chwiel Chwielczuk Chwielewski Chwielnik Chwiełka Chwiełkiewicz Chwiełkowski Chwienda Chwiendacz Chwiendarz Chwiendasz Chwienko Chwieńda Chwieńko Chwierago Chwieralski Chwierawski Chwieros Chwieroś Chwierot Chwiersowicz Chwierunt Chwierut Chwieruta Chwiesiak Chwiesienko Chwiesień Chwiesiński Chwiesiuk Chwiesiukiewicz Chwiesiukowicz Chwiesko Chwieszczeniak Chwieszczenik Chwieszczeniuk Chwieszczenko Chwieszczennik Chwieszeł Chwieściak Chwieściński Chwieściuk Chwieśko Chwietczuk Chwietkiewicz Chwiędacz Chwigdacz Chwijałkiewicz Chwijałkowski Chwika Chwikła Chwikot Chwil Chwila Chwilczuk Chwilczyński Chwilewski Chwilka Chwilkowski Chwilla Chwilowicz Chwilowska Chwiluk Chwiła Chwiłatiuk Chwiłec Chwiłek Chwiłka Chwiłkow Chwiłkowski Chwiłoc-Fiłoc Chwiłowic Chwiłowicz Chwin Chwinda Chwińska Chwiolka Chwiołek Chwiołka Chwiort Chwiotek Chwiółka Chwir Chwirala Chwiralski Chwirała Chwirost Chwirot Chwirust Chwirut Chwist Chwistecki Chwistek Chwisuł Chwiszcz Chwiszczak Chwiszczuk Chwiszczyk Chwiszeł Chwiśko Chwita Chwitka Chwitkiewicz Chwitkowska Chwiułkowski Chwodczuk Chwodeczko Chwodoczko Chwodoruk Chwodyna Chwodzicka Chwodzińska Chwoiński Chwojdzińska Chwojewska Chwojka Chwojko Chwojna Chwojnacki Chwojnicki Chwojnowski Chwoka Chwol Chwola Chwolaczyk Chwolek Chwolik Chwolis Chwolka Chwoła Chwołczyńska Chwołek Chwołka Chwołowska Chwor Chwora Chworak Chworelnik Chworostej Chworostiana Chworostianna Chworostiany Chworostianyj Chworostowski Chworoś Chworościana Chworow Chwosiuk Chwost Chwostek Chwostiana Chwostkiewicz Chwostow Chwostowski Chwostyk Chwoszcz Chwoszczewska Chwoszczyński Chwościenko Chwościuk Chwota Chwotka Chwoyka Chwójnicki Chwóst Chwroś Chwyc Chwyczko Chwyć Chwyl Chwyła Chwyłko Chwynko Chwysiuk Chwyś Chwyt Chyb Chyba Chybalski Chybała Chybciński Chybczyński Chybdzińska Chybel Chybiak Chybianowska Chybicki Chybidziura Chybiecka Chybiela Chybierz Chybik Chybil Chybił Chybiła Chybiło Chybin Chybiński Chybion Chybiora Chybiorz Chybiska Chybka Chybki Chyblarski Chyblewski Chybner Chybo Chyboczyńska Chyborska Chybowicz Chybowski Chybs Chybś Chybziak Chybziński Chyc Chyc Chycak Chyc-Cieś Chyc-Czarniak Chycewicz Chyc-Gazdeczka Chychła Chychłowski Chycholl Chycholz Chychowicz Chycia Chyciak Chycik Chyciński Chyciuk Chycki Chycko Chyckowski Chyc-Kuros Chyclak Chyc-Magdzin Chyc-Mulik Chyc-Myrmuła Chyc-Olesiak Chyc-Teklarz Chycuńska Chycz Chycza Chyczewski Chyczko Chyczkowski Chyczowska Chyczyński Chyć Chyćka Chyćke Chyćko Chyda Chydak Chyderska Chydrasiński Chydy Chydyba Chydyszewicz Chydziak Chydzik Chydziński Chydzyński Chyjak Chyjecka Chyjek Chyjża Chyjży Chyka Chykiel Chykińska Chyl Chyla Chylak Chylarczyński Chylarecki Chylarska Chylaszek Chylczuk Chyldebrand Chylebrant Chylek Chyleński Chylerecka Chylewski Chylicki Chylik Chylimka Chylimoniuk Chylina Chyliński Chyliski Chyll Chylla Chylmański Chylo Chylok Chyloszek Chylów Chylt Chylyńska Chył Chyła Chyłcz Chyłczewski Chyłek Chyłka Chyłkiewicz Chyłko Chyłkowski Chyłła Chyło Chyłowska Chyma Chymał Chymanienko Chymczuk Chymerek Chymeryk Chymes Chymiakowski Chymko Chymkowski Chymmel Chymol Chymos Chymosz Chymoszczak Chymuk Chymycz Chynak Chynał Chynar Chynas Chynasiński Chynat Chync Chynczewski Chynek Chyniewicz Chyno Chynowski Chyń Chyńczyński Chyński Chyp Chypała Chypciński Chypiak Chypka Chyplewicz Chypś Chypta Chyr Chyra Chyrak Chyralecki Chyrc Chyrchała Chyrchel Chyrchen Chyrchiel Chyrchol Chyrczakowski Chyrczyk Chyrć Chyrek Chyrewska Chyrk Chyrka Chyrkan Chyrko Chyrkowski Chyrlak Chyrna Chyrniewiecka Chyrny Chyro Chyrosz Chyrowicz Chyrowski Chyrski Chyruk Chyrz Chyrza Chyrzak Chyrzewski Chyrzowska Chyrzy Chyrzyński Chyrża Chyrżyńska Chys Chysińska Chyski Chysków Chyss Chystek Chystkowska Chysz Chyszberg Chyszczyńska Chyszka Chyszpański Chyszpolski Chyś Chyścińska Chyśki Chyt Chyta Chytaj Chytała Chytek Chytka Chytkowski Chytla Chytła Chytna Chytnar Chytnosz Chytoń Chytra Chytrek Chytro Chytroń Chytros Chytrosz Chytroszek Chytroś Chytrość Chytrow Chytrowski Chytrów Chytruń Chytry Chytryj Chytryk Chytryniewicz Chytrzyński Chyz Chyza Chyzak Chyziak Chyział Chyzicki Chyziewicz Chyziński Chyzner Chyzopski Chyzowski Chyzy Chyźniak Chyż Chyża Chyżak Chyżay Chyżewski Chyżniak Chyżo Chyżowski Chyży Chyżych Chyżyński Ciabach Ciabaszewski Ciabiada Ciabiński Ciabor Ciabuch Ciabut Ciacek Ciach Ciacha Ciachala Ciachanowski Ciachara Ciacharowski Ciachera Ciacherski Ciachla Ciachna Ciachnij Ciachocka Ciachor Ciachora Ciachorowski Ciachorski Ciachoski Ciachotny Ciachowicz Ciachowski Ciachórski Ciachura Ciachurski Ciacia Ciaciak Ciaciek Ciaciera Ciacinek Ciacio Ciacios Ciaciuch Ciaciura Ciacko Ciacma Ciacura Ciaczek Ciaczko Ciaćka Ciaćko Ciaćkowska Ciaćma Ciader Ciagarlak Ciagen Ciaglanis Ciagło Ciagwa Ciaja Ciak Ciaka Ciakało Ciaklińska Ciakotny Ciakowska Cialik Cialkowski Cialon Cialuk Ciał Ciała Ciałach Ciałczyk Ciałek Ciałka Ciałkiewicz Ciałko Ciałkowicz Ciałkowski Ciało Ciałon Ciałoń Ciałowicz Ciałuch Ciałus Ciamaga Ciamara Ciamarczak Ciamarczan Ciamarski Ciamarzewski Ciamasioty Ciamażewski Ciambor Ciamciak Ciamcioch Ciamczak Ciamer Ciamla Ciamotny Ciamta Ciamulińska Ciamulski Ciana Cianas Cianciara Cianciarek Cianciora Ciandzin Cianecki Ciania Cianiecki Ciankiewicz Ciano Cianowicz Cianowski Ciany Ciap Ciapa Ciapacha Ciapaj Ciapal Ciapala Ciapalski Ciapała Ciapałek Ciapało Ciapałowicz Ciapara Ciapas Ciapcia Ciapciak Ciapciańska Ciapciński Ciapcionek Ciapczyński Ciapej Ciapek Ciapierzyński Ciapiński Ciapka Ciapkiewicz Ciapkowski Ciaplicka Ciapłuch Ciapocha Ciapota Ciapowski Ciapraga Ciapruga Ciapski Ciaptacz Ciapula Ciapuła Ciapułowicz Ciaputa Ciaputowicz Ciar Ciara Ciara Ciarach Ciarachowicz Ciarachowska Ciaramaga Ciaramella Ciaramudziński Ciaranek Ciaranek Ciaraszewski Ciarcieńska Ciarciński Ciarczyński Ciarebiej Ciareja Ciarek Ciarga Ciarka Ciarkań Ciarko Ciarkowski Ciarloni Ciarluk Ciarłowska Ciarniak Ciarnowski Ciaro Ciaroińska Ciarra Ciarski Ciarton Ciaruk Ciarzniak Ciarzyńska Cias Ciasek Ciask Ciaska Ciaskowski Ciasla Ciasłak Ciasło Ciasłoń Ciasna Ciasnocha Ciasnowski Ciastan Ciastech Ciastek Ciastko Ciastkowski Ciasto Ciastoch Ciasto-Cytowicz Ciaston Ciastoń Ciastow Ciastowicz Ciastowski Ciastula Ciastuła Ciastyk Ciaszczyk Ciaszek Ciaszewicz Ciaszka Ciaszkiewicz Ciaszyńska Ciaś Ciaślak Ciatarczak Ciatarczyk Ciatarska Ciatkowska Ciatoń Ciatuch Ciaty Ciatyk Ciaus Ciauszy Ciawio Ciawłowski Ciazyńska Ciażela Ciażka Ciażko Ciażkowska Ciażyński Ciąbor Ciąbór Ciąciel Ciącio Ciąciwa Ciącki Ciąć Ciąćka Ciąćko Ciąder Ciądzyńska Ciąfała Ciąg Ciągadlak Ciągała Ciągardlak Ciągarlak Ciągawa Ciągien Ciąglak Ciąglew Ciąglewicz Ciągliński Ciągła Ciągło Ciągnisz Ciągniwoda Ciągodlak Ciągotura Ciągowski Ciągwa Ciąmpała Ciąngarlak Ciąpała Ciąpata Ciąpka Ciąrzyński Ciąśka Ciątowska Ciązela Ciązyński Ciąźkowska Ciążadło Ciążak Ciążala Ciążarek Ciążek Ciążela Ciążeński Ciążka Ciążki Ciążkowski Ciążyk Ciążyński Ciba Cibajło Cibal Cibała Ciban Cibara Cibarowska Cibart Cibas Cibasiewicz Cibel Ciber Cibibała Cibichowska Cibicki Cibień Cibij Cibik Cibiniak Cibiński Cibior Cibiorek Cibiorska Cibirowska Cibis Cibiś Cibka Cibkowska Ciboch Ciboda Cibolowska Cibor Cibora Ciborek Ciborowska Ciborowski Ciborowski Ciborra Ciborski Ciborus Cibowski Cibór Cibrich Cibrowski Cibruch Cibs Cibuch Cibuda Cibul Cibula Cibuliński Cibulka Cibulla Cibulska Cibuła Cibuńska Cibur Cibura Ciburas Ciburazyk Ciburze Cica Cicala Cicecka Cicek Cicen Ciceń Ciceri Cicewicz Cicgór Cich Cicha Cichacki Cichacz Cichaczew Cichaczewski Cichadzki Cichaj Cichal Cichala Cichalewski Cichalski Cichał Cichała Cichało Cichamin Cichan Cichanek Cichanicz Cichaniewicz Cichanin Cichankiewicz Cichanowicz Cichanowski Cichanów Cichantek Cichań Cichańczyk Cichański Cichapek Cicharczyk Cicharek Cicharo Cicharowski Cicharski Cicharz Cicharzewski Cichas Cichasz Cichaszek Cichaszewska Cichaszyk Cichata Cichawa Cichawicz Cichawski Cichdolas Cichecka Cichecki Cichedzka Cichelski Cichełka Cichemski Cicheń Cicheński Cicher Cicherski Cichetzki Cichewicz Cichęczko Cichi Cichicka Cichiewicz Cichin Cichinia Cichiński Cichirz Cichla Cichlak Cichlecka Cichlewski Cichłowski Cichmejster Cichmiński Cichmistruk Cichno Cichnowicz Cichnowska Cicho Cichoblas Cichobłaziński Cichocik Cichociński Cichocki Cichocz Cichoczewska Cichodajew Cichodojew Cichodzka Cichol Cichola Cicholas Cicholaz Cicholc Cicholewicz Cicholewski Cicholiński Cichollas Cicholski Cichoł Cichoła Cichołaz Cichołowska Cichomiak Cichomir Cichomirow Cichomirowicz Cichomirska Cichomski Cichon Cichonczyk Cichoniak Cichonicz Cichoniec Cichoniuk Cichonowicz Cichonowski Cichoń Cichończuk Cichończyk Cichoński Cichopek Cichor Cichora Cichoracki Cichoradzki Cichorczyk Cichorech Cichorek Cichorowicz Cichorowski Cichorski Cichoruk Cichorz Cichorzewski Cichos Cichosch Cichosek Cichoski Cichosłąpska Cichosłępska Cichost Cichostepski Cichostępka Cichostępski Cichosz Cichoszek Cichoszewski Cichoś Cichota Cichowiak Cichowicz Cichowik Cichowlak Cichowlarz Cichowlas Cichowlaz Cichowlaż Cichowles Cichowlos Cichowłaz Cichowski Cichoż Cichók Cichóń Cichór Cichórski Cichórz Cichów Cichr Cichra Cichrajski Cichrska Cichs Cichsz Cichta Cichucki Cichulski Cichuniak Cichuń Cichuński Cichur Cichura Cichurski Cichus Cichuska Cichusz Cichuta Cichutek Cichwlas Cichy Cichy-Choroniewski Cichyński Cicia Ciciak Ciciała Cicieląg Cicielska Ciciera Cicierka Cicierski Ciciewski Cicila Cicilińska Ciciła Cicimirska Cicinas Ciciński Cicio Ciciora Ciciorko Ciciorowski Ciciorska Cicirka Cicirko Ciciu Ciciura Ciciurski Cicius Cicka Cickan Cickiewicz Cickowicz Cickowski Cicna Cicocka Cicon Cicoń Cicoski Cicu Cicura Ciczak Ciczek Ciczewska Ciczkowski Ciczyk Cićkiewicz Cićkowski Cićmańska Cićwiera Cićwierz Cidek Cidel Cideł Cider Cidło Cidontko Cidorowska Cidyło Cidyto Cidza Cieba Ciebach Ciebera Ciebiada Ciebibała Ciebieda Ciebielewski Ciebielski Ciebien Ciebień Ciebiera Ciebies Ciebięga Ciebiń Ciebis Ciebla Cieblo Ciebłada Ciebniera Cieboń Cieborska Ciebowicz Ciebuta Ciec Ciecera Ciecerski Ciecewicz Ciech Ciecha Ciechacki Ciechadka Ciechal Ciechalewski Ciechalski Ciechan Ciechanek Ciechaniak Ciechaniewicz Ciechaniuk Ciechanow Ciechanowicz Ciechanowicz-Lewkowicz Ciechanowiecki Ciechanowski Ciechanów Ciechań Ciechańczyk Ciechański Ciecharowski Ciecharska Ciecharz Ciecharzewski Ciechawlaz Ciechecki Ciechelski Ciecheńska Ciechera Ciecherska Ciechewicz Ciechiewicz Ciechiński Ciechlewska Ciechlińska Ciechmistrz Ciechmistrzuk Ciechmiszczuk Ciechna Ciechnowicz Ciechnowski Ciechocimska Ciechociński Ciechocki Ciecholewski Ciecholiński Ciechomiak Ciechomski Ciechonczuk Ciechoniak Ciechoniec Ciechoniuk Ciechonowicz Ciechonowski Ciechoń Ciechończuk Ciechończyk Ciechoński Ciechoracka Ciechoraska Ciechorczyk Ciechorowski Ciechorski Ciechorzewski Ciechos Ciechosz Ciechowczuk Ciechowiak Ciechowicz Ciechowlas Ciechowlaz Ciechowski Ciechórski Ciechórz Ciechówlas Ciechul Ciechulski Ciechuniec Ciechunowicz Ciechuń Ciechura Ciechurski Ciechus Ciechuta Ciechyra Cieciak Cieciakowski Cieciała Cieciara Cieciarska Cieciecińska Ciecieczkiewicz Cieciejska Cieciek Cieciel Cieciela Ciecieląg Ciecieląk Ciecielczyk Ciecielęg Ciecielog Ciecielong Ciecielowska Ciecielski Ciecielung Cieciełąg Ciecieńska Ciecier Cieciera Ciecierega Ciecieręba Ciecieręga Ciecierka Ciecierkiewicz Ciecierko Ciecierowski Ciecierów Ciecierski Ciecierzyński Ciecieszyńska Cieciewąg Cieciewska Ciecięręga Ciecilak Cieciląg Cieciło Ciecimać Ciecimirski Cieciński Ciecioch Cieciołkiewicz Ciecionek Cieciońska Ciecior Cieciora Cieciorek Cieciorka Cieciorko Cieciorkowska Cieciorowski Cieciorski Cieciorz Cieciotka Cieciow Cieciółka Ciecióra Cieciórka Cieciórkowski Cieciórski Cieciów Ciecirko Cieciuch Cieciuk Cieciulska Cieciunik Cieciur Cieciura Cieciurko Cieciurkowski Cieciurski Cieciwa Cieciwierek Cieciwierz Ciecka Cieckiewicz Ciecko Cieckowski Ciecmierowska Ciecniewska Ciecóra Ciecura Ciecwiera Ciecwierek Ciecwierska Ciecwierz Ciecwirz Ciecwisz Cieczak Cieczatka Cieczek Cieczerska Cieczewska Cieczka Cieczkiewicz Cieczko Cieczkowska Cieczyńska Cieć Ciećka Ciećkiewicz Ciećko Ciećkowicz Ciećkowski Ciećlak Ciećlowska Ciećmańska Ciećmierowski Ciećmierz Ciećwiera Ciećwierek Ciećwierski Ciećwierz Ciećwiesz Ciećwież Ciećwirek Ciećwirska Ciedłak Ciedłuch Ciedo Ciedyk Ciegelega Ciegelenga Ciegelęga Ciegert Ciegiel Ciegielski Ciegieła Ciegiełka Ciegiert Cieglecki Ciegler Cieglik Ciegowska Ciehomska Ciehos Ciehowlas Ciehr Cieiura Cieja Ciejak Ciejek Ciejka Ciejko Ciejlich Ciejowski Ciejpa Ciejsztowt Ciek Ciekacz Ciekada Ciekaj Ciekala Ciekalski Ciekała Ciekało Ciekałowski Ciekanowski Ciekanski Ciekań Ciekański Ciekarska Ciekarz Ciekaszkin Ciekat Ciekaw Ciekawa Ciekawski Ciekawy Ciekielski Ciekierda Ciekierman Ciekierska Ciekliński Ciekniak Ciekocka Ciekomski Ciekońska Ciekorczyk Ciekorz Ciekos Ciekosz Ciekot Ciekowicz Ciekowska Ciekucińska Ciekulski Ciekus Ciela Cielabiaś Cielach Cielaczyk Cielak Cielanga Cielanowicz Cielańska Cielarczyk Cielarek Cielarski Cielas Cielasiński Cielasz Cielaszczyk Cielaszkiewicz Cielaszyk Cielaś Cielaśkiewicz Cielatko Cielatkowski Cielażewicz Cieląbek Cielątko Cielątkowski Cielbała Cielbąk Cielczewicz Cielczyk Ciele Cieleba Cielebak Cielebała Cieleban Cielebański Cielebąk Cielebęk Cielebiał Cielebias Cielebiasz Cielebiaś Cielebieś Cielebok Cielebon Cieleboń Cielebucki Cielec Cieleca Cielecarz Cielech Cielecha Cielechowicz Cieleciak Cieleciński Cielecki Cieleda Cielega Cielego Cielej Cielejewski Cielejowska Cielek Cielemba Cielemecki Cielemencki Cielemęcki Cielemędzki Cielemiecki Cielemięcki Cielen Cielencarz Cielencki Cielenga Cielenkiewicz Cielenkowska Cieleń Cieleński Cielepa Cielepak Cielepała Cielesa Cieleski Cielesta Cielesz Cieleszczyk Cieleszczyn Cieleszo Cieleszyk Cieleszyn Cieleszyński Cieleta Cielewicz Cielewięcka Cieleżewicz Cieleżyński Cielęba Cielębak Cielębąk Cielębok Cielęca Cielęcarz Cielęch Cielęcki Cielęcy Cielępa Cielęski Cielętnik Cieliak Cielibała Cielic Cielica Cielichowski Cielicki Cieliczka Cieliczko Cieliecka Cielielska Cielieska Cielik Cielinkiewicz Cielinkowska Cielinowska Cieliński Cielista Cieliszak Cieliszek Cieliszko Cielka Ciellas Cielma Cielmęcka Cielmiak Cielmicka Cielmo Cielmuda Cielniak Cielniaszek Cielniaszk Cielniewski Cielnik Cielniowska Cielniszek Cielnko Cielobąk Cieloch Cielocha Cielochowska Cielocka Cielok Cielomęcka Cielon Cielonek Cielontko Cielontkowski Cieloń Cielończyk Cielos Cielosz Cieloszczyk Cieloszyk Cielowska Cielska Cieluba Cieluch Cielucha Cieluchowski Cieluga Cieluk Cielulko Cieluńczyk Cielusek Cielusiak Cielusta Cielustek Cieluszak Cieluszczyk Cieluszek Cieluszke Cieluszkiewicz Cielyło Cielżyńska Ciełańska Ciełecki Ciełuszecki Ciełuszkiewicz Ciemachowicz Ciemachowski Ciemala Ciemalla Ciemała Cieman Ciemann Ciemanowska Ciemarczan Ciemaszewski Ciemaszkiewicz Ciemaszko Ciemaszuk Ciemata Ciembka Ciemborek Ciemborowicz Ciemborowin Ciembranowicz Ciembroniewicz Ciembronowicz Ciembrowicz Ciembruch Ciemcia Ciemciach Ciemciak Ciemciała Ciemcioch Ciemciok Ciemcióch Ciemciura Ciemczyk Ciemecych Ciemejko Ciemek Ciemenga Ciemeniewska Ciemer Ciemerkiewicz Ciemerych Ciemerys Ciemiała Ciemian Ciemianowska Ciemiarz Ciemiarzewska Ciemiąga Ciemiątkowska Ciemicki Ciemiechowicz Ciemiechowska Ciemiecki Ciemiega Ciemiejewska Ciemielewski Ciemieliński Ciemienga Ciemiengo Ciemienia Ciemieniawski Ciemieniecki Ciemienieszek Ciemieniewski Ciemieniowski Ciemień Ciemieński Ciemier Ciemiera Ciemierek Ciemierkiewicz Ciemierski Ciemierych Ciemierz Ciemierzewski Ciemierzowska Ciemierzyński Ciemiewicz Ciemiewski Ciemięcki Ciemięga Ciemięgo Ciemięrz Ciemięs Ciemiężna Cieminski Ciemiński Ciemiofinowicz Ciemion Ciemior Ciemiorek Ciemira Ciemirowska Ciemirski Ciemirych Ciemirz Ciemiuch Ciemiuszek Ciemka Ciemkiewicz Ciemko Ciemkowski Ciemla Ciemlicki Ciemlińska Ciemłega Ciemna Ciemniak Ciemniakowski Ciemnicki Ciemniecki Ciemniejewski Ciemnieniewski Ciemnieska Ciemniewicz Ciemniewski Ciemnik Ciemnioch Ciemniok Ciemniowska Ciemniska Ciemnoczałowska Ciemnoczołowski Ciemno-Czołowski Ciemnoczółowska Ciemnoczułowski Ciemnołoński Ciemny Ciemochowski Ciemofiejczyk Ciemoszewski Ciempa Ciempała Ciempiel Ciempiński Ciempka Ciempko Ciemplik Ciemplska Ciemrych Ciemski Ciemuchowski Ciemza Cienacka Cienciak Cienciala Cienciała Cienciara Cienciata Cienciek Cienciera Ciencieruk Ciencio Ciencioch Ciencioła Ciencirug Cienciuch Cienciura Cienciwa Cienczyk Cienek Ciengiel Ciengielęga Ciengowska Cienguszewski Cienia Cieniak Cieniała Cieniara Cieniawa Cieniawski Cienich Cienie Cienie Cieniechiewicz Cieniecki Cienieczko Cieniek Cienieliński Cienień Cienieski Cieniewicz Cieniewski Cienik Cienin Cienina Cieniniewska Cienińska Cienior Cieniorek Cieniowska Cieniuch Cieniuk Cieniusz Cieniuszek Cieniutki Cienk Cienka Cienkarska Cienkarz Cienkera Cienki Cienkier Cienkiera Cienkiewicz Cienkisz Cienkonóg Cienkosz Cienkowski Cienkurz Cienkus Cienkusz Cienkuszewski Cienkuś Cienkyj Cienniak Cienniewska Ciennik Cienniuch Cienocka Cienpiel Cienska Cienskowski Cienszczyk Cienszek Cienszkowski Cientak Cientuszewski Cienuch Cień Cieńciala Cieńciała Cieńciara Cieńcio Cieńcioła Cieńciróg Cieńczuk Cieńczyk Cieńka Cieńki Cieńko Cieńkosz Cieńkowski Cieńkus Cieńkusz Cieńkuszewska Cieńlak Cieńlik Cieński Cieńszczyk Cieńtkowska Cieńtuszewska Cieńwierz Ciep Ciepa Ciepacz Ciepag Ciepaj Ciepak Ciepakowicz Ciepal Ciepalska Ciepał Ciepała Ciepałek Ciepałowicz Cieparda Ciepat Ciepcieliński Ciepela Ciepelak Ciepelewska Ciepelniak Ciepeniak Cieperska Ciepiak Ciepiał Ciepiałkowska Ciepiałowski Ciepianik Ciepiaszuk Ciepicha Ciepichal Ciepichalski Ciepichał Ciepichałł Ciepicheł Ciepichiewicz Ciepichoł Ciepicka Ciepicuch Ciepidał Ciepiechał Ciepiechowicz Ciepiek Ciepiel Ciepiela Ciepielak Ciepielec Ciepielewicz Ciepielewski Ciepielik Ciepieliński Ciepielka Ciepielniak Ciepielowski Ciepielski Ciepieluch Ciepieluk Ciepieł Ciepiełowski Ciepiełuch Ciepiełucha Ciepieniak Ciepieniek Ciepienko Ciepieńka Ciepieńko Ciepier Ciepiera Ciepierowska Ciepierski Ciepierzyński Ciepieuch Ciepiewa Ciepiewińska Ciepiga Ciepik Ciepil Ciepila Ciepilak Ciepilińska Ciepilucha Ciepiniak Ciepiński Ciepioł Ciepiowska Ciepirska Ciepka Ciepkiewicz Ciepko Ciepkosz Ciepla Cieplachowicz Cieplak Cieplakiewicz Cieplechowicz Cieplek Ciepleniak Cieplerska Cieplewicz Cieplewska Cieplica Cieplich Cieplichewicz Cieplichiewicz Cieplicki Cieplicz Cieplik Cieplikiewicz Cieplikowicz Cieplikowski Cieplin Cieplina Cieplinder Cieplinski Ciepliński Cieploch Cieplochowicz Cieplok Cieplowska Ciepluch Cieplucha Ciepluchowicz Cieplusiński Cieply Ciepła Ciepłak Ciepłoch Ciepłońska Ciepłostański Ciepłota Ciepłowicz Ciepłowski Ciepłów Ciepłuch Ciepłucha Ciepłuchowska Ciepłucka Ciepły Ciepłyk Ciepnik Ciepolska Ciepoł Ciepołowicz Ciepołowski Ciepoń Ciepowicz Ciepowska Ciepta Cieptacz Cieptak Cieptucha Ciepty Ciepuch Ciepucha Ciepuchowicz Ciepulis Ciepułkowska Ciepura Cier Ciera Cierach Cierachowicz Cierachowski Cieraciew Cieracka Cierada Cieradzka Cieraga Cierajewski Cierak Cieran Cieranka Cieranowska Cierańska Cierapiński Cieras Cierasiński Cierasz Cieraszewski Cieraszkiewicz Cieraszko Cieraś Cierat Cierbi Cierbiej Cierbieta Cierbikowski Cierc Ciercelska Cierch Cierciel Cierciński Ciercioch Ciercuszkiewicz Cierczak Cierczek Cierczyk Cierczyński Cierebej Cierebi Cierebiej Cierebij Cierebnig Cierebski Cierech Cierechow Cierechowicz Ciereczko Cierek Cieremiej Cieremkiewicz Cieremuzińska Cierenczyk Ciereniewicz Ciereniewski Cierenko Cierent Ciereń Cierepski Ciereszewska Ciereszka Ciereszko Ciereszyński Cieret Cieręciewa Cieręciła Cierga Cieriał Cieriałkowska Cierielska Cieriguszewska Cierka Cierkaszewska Cierkies Cierko Cierkoń Cierkoński Cierkos Cierkosz Cierkowski Cierków Cierlaczyk Cierlak Cierlakowski Cierlecki Cierlica Cierlicki Cierliczka Cierlik Cierlikowski Cierliński Cierlitza Cierlitzak Cierlitzki Cierlotka Cierluk Cierlukiewicz Cierłowska Ciermak Cierman Ciermańska Ciermasiński Ciermasz Ciermiak Ciermińska Cierna Ciernia Cierniak Cierniakowski Cierniatka Cierniawski Ciernic Ciernich Ciernicki Cierniecki Cierniejewski Cierniekowska Ciernielewska Cierniewicz Cierniewski Ciernik Ciernika Ciernioch Cierniowski Cierniuch Ciernowska Cierny Cieroch Cierocki Cierodzka Cierp Cierpa Cierpał Cierpek Cierpiagowski Cierpiak Cierpiakowska Cierpiał Cierpiała Cierpiałek Cierpiałka Cierpiałkowski Cierpiałowski Cierpian Cierpiań Cierpiasz Cierpiatka Cierpiatkowska Cierpiatowska Cierpiątka Cierpica Cierpich Cierpicha Cierpichał Cierpicki Cierpicz Cierpiec Cierpiecka Cierpiel Cierpiela Cierpieła Cierpiełek Cierpieniak Cierpiesz Cierpieta Cierpieusz Cierpiewska Cierpik Cierpikoski Cierpikowski Cierpiłowski Cierpinowska Cierpiński Cierpiok Cierpiol Cierpioł Cierpiołek Cierpiot Cierpis Cierpiski Cierpisz Cierpiszewski Cierpiuch Cierpka Cierpke Cierplich Cierplik Cierplikowski Cierplińska Cierpliwa Cierpluk Cierpła Cierpnik Cierpska Cierpucha Cierra Ciers Cierski Cierson Cierszewski Cierszko Cierszyńska Cierśniewska Cierucki Cieruk Cieruk Cierulkiewicz Cieruś Cierwatowska Cieryt Cierz Cierzak Cierzan Cierzanowska Cierzań Cierzeniewska Cierzko Cierzkowski Cierzmak Cierzmiak Cierzmiakowska Cierznia Cierzniachowski Cierzniak Cierzniakowski Cierznicki Cierzniecki Cierzniewski Cierznikowski Cierzniok Cierzon Cierzuch Cierzucha Cierzycka Cierzyk Cierzyniak Cierzyniewska Cierzyński Cierźniak Cierżęga Cierżniachowski Cierżniak Cierżniakowska Cierżnicki Cierżniewski Cierżnik Cierżuch Cierżyk Cierżyńska Ciesak Ciesanik Ciesańska Cieschinger Cieschlikowska Cieschowitz Cieschyna Ciesek Cieselski Ciesewski Ciesiak Ciesialka Ciesialski Ciesiałka Ciesiałkiewicz Ciesiarska Ciesicka Ciesiecki Ciesieczak Ciesieczuk Ciesiek Ciesiel Ciesielak Ciesielczak Ciesielczuk Ciesielczyk Ciesielecki Ciesielewicz Ciesielewski Ciesielińska Ciesielka Ciesielkiewicz Ciesielko Ciesielkowski Ciesielowicz Ciesielski Ciesiełkiewicz Ciesiennik Ciesieński Ciesierewicz Ciesierska Ciesiewicz Ciesiewska Ciesilak Ciesilewicz Ciesilska Ciesinger Ciesiński Ciesiol Ciesiolka Ciesiołek Ciesiołka Ciesiołkiewicz Ciesiołko Ciesiołkowicz Ciesion Ciesionik Ciesiora Ciesiotka Ciesióła Ciesiółka Ciesiółkiewicz Ciesiółko Ciesión Ciesiuk Ciesiul Ciesiulewicz Ciesiuliewicz Ciesiulski Ciesiulski Ciesiułka Ciesiun Ciesiunik Ciesiuń Ciesiuński Cieśla Cieślak - 1646 - od cieśla. Cieslakiewicz Cieslakowski Cieslar Cieslarczyk Cieslawski Ciesler Cieslewicz Cieslewska Cieslicki Ciesliczka Cieslik Cieslikiewicz Cieslikowski Cieslinski Ciesliński Cieslok Cieslowski Ciesluk Cieslukowska Ciesłak Ciesławska Ciesłowski Ciesniarska Ciesnikowska Ciesnowski Cieso Ciesołkiewicz Ciesonik Ciesowska Ciestek Ciesto Ciestowicz Ciestowski Ciesz Cieszadlik Cieszak Cieszakiewicz Cieszakowicz Cieszanowski Cieszański Cieszcz Cieszczoń Cieszczuk Cieszczyk Cieszczyński Cieszejewska Cieszejko Cieszek Cieszelczyk Cieszelska Cieszenik Cieszento Cieszeński Cieszewski Cieszinger Cieszka Cieszki Cieszkiel Cieszkiewicz Cieszko Cieszkowicz Cieszkowski Cieszmowski Cieszniak Cieszniewski Cieszonik Cieszowic Cieszowicz Cieszowiec Cieszowski Cieszółka Cieszulewicz Cieszyca Cieszyca-Węsierski Cieszyk Cieszykowski Cieszyn Cieszyna Cieszynek Cieszynger Cieszynka Cieszynko Cieszynski Cieszyński Cieś Cieścik Cieściński Cieściów Cieściuk Cieśka Cieśkiewicz Cieśla Cieślach Cieślachowski Cieślaczyk Cieślaj Cieślak Cieślak Cieślakiewicz Cieślakowski Cieślan Cieślanowska Cieślański Cieślar Cieślara Cieślarczyk Cieślarek Cieślarski Cieślarz Cieślas Cieślawski Cieślecki Cieślek Cieśleński Cieśler Cieślewicz Cieślewski Cieślica Cieślicki Cieślicz Cieśliczak Cieśliczka Cieśliczko Cieślik Cieślikiewicz Cieślikow Cieślikowicz Cieślikowski Cieślin Cieślinkowski Cieślinski Cieśliński Cieśliszak Cieślok Cieślokowski Cieślowski Cieślów Cieśluciński Cieśluk Cieśluk Cieślukiewicz Cieślukow Cieślukowski Cieśmielewski Cieśniak Cieśniakowska Cieśniarski Cieśniarski Cieśnicki Cieśnielewski Cieśnierska Cieśniewicz Cieśniewski Cieśnik Cieśnikiewicz Cieśnikowski Cieśnin Cieśniowski Cieświerz Cieta Cietrzak Cietrzewski Cietwierkowski Ciewierek Ciewiertnia Ciewlas Ciewnowicz Ciewuch Ciez Ciezak Ciezińska Cieziora Ciezka Ciezkowska Cieź Cieźla Cieźlak Cieźlar Cieźlarczyk Cieźlik Cieźniak Cieźwierz Cież Cieżadlik Cieżak Cieżek Cieżelska Cieżewska Cieżka Cieżkal Cieżki Cieżko Cieżkowicz Cieżkowski Cieżniak Cieżnicki Cieżniejewska Cieżniewski Cieżniorska Cieżobka Cieżuch Cieżwierz Cieżyk Cieżyński Ciębiada Cięchanowska Cięciak Cięciala Cięciała Cięciara Cięciarka Cięciata Cięciek Cięciel Cięcieląg Cięcielewska Cięcielowski Cięciera Cięcierski Cięcina Cięcinka Cięcińska Cięcio Cięcioła Cięcior Cięciora Cięciorowska Cięcióra Cięciur Cięciura Cięciwa Cięćwierz Cięćwięrz Ciędziewicki Cięgała Cięgatura Cięgelęga Cięgiel Cięgielęga Cięglewicz Cięgnisz Cięgo Cięgotur Cięgotura Cięgowski Ciękosz Ciękoś Ciękowski Ciękusz Ciękuszewski Cięmiega Cięmpa Cięmpka Cięmpko Ciępa Ciępała Ciępiel Ciępiński Ciępka Ciępko Cięplak Cięplicka Ciępłucha Cięsek Cięsikiewicz Cięskowska Cięszczyk Cięszka Cięszkal Cięszki Cięszkowski Cięszyk Cięślukowski Ciętak Ciętek Ciętka Ciętkowski Cięto Ciętuszewska Cięwel Cięzadło Cięzak Cięzarek Cięzielska Cięzki Cięzkowska Cięźka Cięźkal Cięźki Cięźkowski Cięż Ciężabka Ciężabska Ciężaczak Ciężadlik Ciężadlo Ciężadło Ciężak Ciężalik Ciężar Ciężarek Ciężarkiewicz Ciężart Ciężartowicz Ciężczak Ciężczyk Ciężek Ciężela Ciężerek Ciężewski Ciężka Ciężkal Ciężki Ciężkiewicz Ciężko Ciężkol Ciężkowicz Ciężkowski Ciężniachowska Ciężnowska Ciężobka Ciężowska Cięższczyk Ciężyk Ciężyński Cifer Ciffert Cifindaryn Cifra Cifteler Cigaj Cigan Ciganek Cigcieląg Cigelman Cigenhagen Cigenlaub Ciger Cigert Cigielhajm Cigielman Cigielnicki Cigienhagen Ciglan Ciglarz Cigler Ciglicka Ciglińska Cignarowska Cigoń Cigońska Cigor Cigorin Cigorini Ciguli Cigulis Ciha Cihal Cihała Cihańska Cihecki Cihoń Cihończyk Cihoński Cihoracki Cihorek Cihosz Cihoszewska Cihowicz Cihowski Cihy Cija Cijarski Cijka Cijko Cijkowicz Cijunowicz Cik Cikacz Cikala Cikalski Cikała Cikałanow Cikało Cikasz Cikato Cikl Ciklińska Cikła Ciko Cikoło Cikora Cikorski Cikosz Cikota Cikoto Cikowicz Cikowski Ciks Cikuch Cikucki Cikuj Cikun Cikusza Cil Cila Cilak Cilażewicz Cilecki Cilenko Cilewicz Cilewska Cilfik Cili Cililko Cilindz Cilindź Cilindż Cilińdź Cilińdż Ciliński Cilis Cilka Cilke Cilkiewicz Cilko Cilkowski Ciller Cilloni Cilma Cilonis Cilowicz Cils Cilsdorf Cilski Ciluiko Cilulka Cilulko Cilwa Cilwicki Cilwik Ciłak Ciłek Ciłko Ciłkowska Ciłuk Ciłuńczyk Cima Cimach Cimachowicz Cimachowiec Cimachowski Cimaj Cimala Cimalla Cimalska Cimała Ciman Cimander Cimann Cimanowski Cimarno Cimarzewski Cimaszewicz Cimaszewski Cimaszkiewicz Cimaszko Cimata Cimbala Cimbała Cimbałów Cimbelman Cimbolek Cimbollek Cimbor Cimchowska Cimcia Cimciach Cimciała Cimcio Cimcioch Cimecka Cimek Cimek Cimel Cimer Cimerling Cimerman Cimermann Cimeroch Cimerowski Cimiak Cimiąga Cimicki Cimiecka Cimiel Cimielecka Cimielewska Cimienga Cimiengo Cimiewicz Cimięga Ciminga Cimiński Cimiofinowicz Cimior Cimirkiewicz Cimirowicz Cimirski Cimka Cimke Cimko Cimkowicz Cimkowski Cimmer Cimmerman Cimmermann Cimna Cimoch Cimochowicz Cimochowski Cimofiej Cimofiejczuk Cimofiejczyk Cimok Cimoła Cimonowicz Cimoń Cimorek Cimorska Cimorzewska Cimorzyńska Cimosiński Cimosz Cimoszczyk Cimoszek Cimoszewicz Cimoszewski Cimoszka Cimoszko Cimoszuk Cimoszyński Cimowski Cimpel Cimperlik Cimpl Cimr Cimrzo Cimuchin Cimuchowski Cimuk Cimura Cimuszewska Cimuszko Cimuszyński Cimych Cimzińska Cin Cina Cinajko Cinajtis Cinak Cinal Cinalski Cinander Cinarski Cinaszewska Cinciała Cincias Cinciek Cincieruk Cincio Cinciróg Cinciruk Cinczas Cinć Cindel Cindera Cindor Cindziewicka Cindzira Cindziras Cinecki Cinek Cinenów Ciner Cinerman Cingel Cingler Cinglewicz Cingon Cingwa Cini Ciniak Ciniarski Ciniawska Cinicki Ciniecki Ciniewicz Ciniewski Cinik Cinika Cinikas Cinini Cinis Ciniuch Cink Cinka Cinkaj Cinkajło Cinkan Cinke Cinkel Cinkiel Cinkiewicz Cinko Cinkosz Cinkowski Cinkus Cinkusz Cinkuszewski Cinman Cinner Cinochowska Cinoszko Cinpa Cinpke Cinskowska Cinta Cintel Cinyk Cinzer Cioban Ciobań Ciobor Cioc Ciocek Cioch Ciocha Ciochanowski Ciochańska Ciochecki Ciochon Ciochoń Ciochońska Ciochowska Ciocińska Ciocio Cioczek Cioczot Cioć Cioda Ciodik Ciodlewska Ciodyk Ciodz Ciodzik Ciofani Ciog Ciogoń Ciogora Ciok Cioka Ciokaj Ciokajło Ciokalski Ciokan Ciokczyk Ciola Ciolc Ciolda Ciolek Ciolepak Cioli Ciolińska Ciolis Cioliszka Cioł Cioła Ciołach Ciołaczyk Ciołak Ciołakowski Ciołczyk Ciołczyński Ciołecki Ciołeczek Ciołek Ciołek Ciołek Ciołek-Poniatowski Ciołek-Żelechowski Ciołeszyński Ciołka Ciołkiewicz Ciołko Ciołkosz Ciołkowiak Ciołkowicz Ciołkowski Ciołła Cioło Ciołoń Ciołowicz Ciołta Ciołucha Ciołyk Ciołys Ciołyś Cioma Ciomaga Ciomała Ciomba Ciombek Ciomber Ciombor Ciomborowski Ciomborska Ciombór Ciombur Ciomcia Ciomcio Ciomek Ciomer Ciomior Ciomkało Ciommer Ciomny Ciompa Ciompała Ciompecka Ciompel Ciompelik Ciompeła Ciomperlich Ciomperlik Ciomperzik Ciomplik Ciompła Ciona Cioncio Cioncka Cionczka Cionczyk Cionek Ciongawa Ciongiel Ciongło Ciongwa Cioni Cionio Cionka Cionza Cionżyński Cioń Ciońcka Ciończyk Ciońćka Ciońćko Ciońka Ciopa Ciopala Ciopalski Ciopała Ciopcia Ciopciński Ciopek Ciopiński Ciopraga Ciopucha Ciora Ciorach Cioran Ciorapiński Ciorda Ciordz Ciorek Ciorga Ciorgo Ciorgoń Ciorka Ciorko Ciorkon Ciorkoń Ciorkowski Ciorkun Ciorkuń Cioroch Cioroguni Cioromska Cioron Cioroń Ciorowska Cioróń Ciort Cioruch Ciorun Cioruń Cios Ciosak Ciosański Cios-Dawid Ciosek Ciosiełkiewicz Ciosiński Ciosiołkiewicz Ciosiun Ciosk Cioska Ciosków Ciosławska Ciosłowski Ciosmak Ciosmiak Ciosmyk Ciosna Ciosniak Ciosnowska Ciosomak Ciosowska Ciossek Ciost Ciostek Ciostkowska Ciosto Ciosz Cioszański Cioszek Cioś Cioślewicz Ciośmiak Ciośniak Ciota Ciotarska Ciotczyk Ciotej Ciotek Cioth Ciotka Ciotko Ciotkosz Ciotkowski Ciotrowicz Ciotrowski Ciotuch Ciotucha Ciotucho Ciotula Ciotuszyński Cioucha Cioupek Ciowch Ciowek Ciowska Cioza Ciozak Ciozda Ciozek Ciozga Cioź Ciożak Cióch Ciókowska Ciólik Ciółek Ciółka Ciółkiewicz Ciółko Ciółkowiak Ciółkowski Cióra Cióraj Ciórkowski Cióryło Cip Cipa Cipalski Cipała Cipca Cipcer Cipcia Cipciak Cipciańska Cipciński Cipcza Cipeła Ciper Ciperska Cipiaszuk Cipichał Cipicińska Cipielewski Cipielska Cipienko Cipiliński Cipina Cipiński Cipior Cipiora Cipiór Cipirski Cipiruch Cipiszewski Cipitos Cipiur Cipius Cipiwko Cipka Cipkiewicz Cipkin Cipko Cipkowski Cipla Ciplak Cipler Ciplicki Cipliński Ciplis Cipła Cipłek Cipły Cipol Cipold Cipolla Cipołowicz Cipor Cipora Ciporski Ciposzuk Cipórska Cipp Cippa Cippar Cippel Cipper Cippert Cipra Ciprian Cips Cipser Cipska Cipta Cipuk Cipulewska Cipunow Cipura Cipuszew Cipydło Cipyk Cir Cira Cirajdo Cirak Ciranka Ciranna Cirańska Ciraszewka Ciraszewska Ciraszkiewicz Cirbikowska Cirbus Circ Circhanowski Circo Cirebulko Cirecka Cirek Cireń Cirepka Cireszko Ciretzka Cirgoń Ciri Cirić Cirin Ciring Ciris Cirk Cirka Cirko Cirkos Cirkosz Cirkot Cirkowic Cirkowski Cirkós Cirlic Cirlicka Cirlić Cirlik Cirlińska Cirn Cirner Cirnia Cirny Ciroch Cirocki Cirog Cirok Ciron Cironi Cironis Cironkiewicz Ciroń Cirot Cirotcka Cirotzki Cirowski Ciróg Cirów Cirpel Cirpiał Cirpisz Cirsan Cirsgen Cirski Cirson Cirsz Cirug Ciruk Cirulnikow Ciruło Ciruń Ciruszys Ciruś Cirut Cirwa Ciryński Ciryt Cirzan Cirzewski Cirzkowska Cirzniewski Cirzon Cirzonik Cirzyk Cirzyńska Cis Cisa Cisak Cisakiewicz Cisakowski Cisałkowska Cisan Cisań Cisańska Cisar Cisarik Cisarowska Cisarskyj Cisaruk Cisarz Cisarź Cisawska Cisch Cischke Cischowski Ciscon Cisconik Ciscoń Cisek Ciselski Ciseł Ciser Cisewicz Cisewski Cisiak Cisicki Cisiecki Cisielczuk Cisielczyk Cisielka Cisielski Cisieński Cisiewicz Cisik Cisiński Cisio Cisiółka Cisiuk Cisiuński Ciskał Ciskała Ciskat Ciski Cisko Ciskowski Cisla Cislak Cisler Cislewicz Cislewska Cislik Cisła Cisłak Cisław Cisławski Cisłek Cisło Cisłowicz Cisłowski Cismak Cisman Cismar Cismasz Cismer Cismowska Cisnowska Ciso Cisoli Cison Cisoń Cisor Cisoski Cisow Cisowski Cisów Cispa Cissarz Cissek Cissewski Cisso Cissowski Cistak Cistko Cistoń Cistowski Cisyk Cisz Cisza Ciszak Ciszałowicz Ciszan Ciszanowski Ciszańska Ciszczak Ciszczeń Ciszczon Ciszczonik Ciszczoń Ciszczyk Ciszczyńska Ciszecki Ciszejewska Ciszek Ciszelka Ciszelski Ciszeńska Ciszer Ciszeski Ciszewicz Ciszewski Ciszewski Ciszinger Ciszka Ciszke Ciszkiel Ciszkieluk Ciszkiewicz Ciszko Ciszkow Ciszkowicz Ciszkowiec Ciszkowski Ciszmowski Cisznowska Ciszonek Ciszonik Ciszoń Ciszowic Ciszowicz Ciszowski Ciszter Cisztoń Ciszuk Ciszycka Ciszyk Ciszyn Ciszyński Ciś Ciścoń Ciśdziel Ciśko Ciśkowska Ciśla Ciślak Ciślakowska Ciślar Ciśler Ciślewicz Ciśliczka Ciślik Ciślikowska Ciśliński Ciśłak Ciśniewicz Ciśniewska Ciświcki Cit Cita Citak Citar Citek Citen Citera Citerer Citerman Citeroki Citka Citke Citkiewicz Citko Citkow Citkowicz Citkowicz-Jurkiewicz Citkowski Citków Citlak Citlan Citling Citner Citok Citora Citotas Citow Citowicki Citowicz Citowski Citów Citran Cituk Cituris Citwinów Cityńska Citz Ciuba Ciubak Ciubala Ciubarczyk Ciuberek Ciubiński Ciubis Ciubka Ciuborski Ciubra Ciucera Ciuch Ciucha Ciuchaj Ciuchak Ciuchciński Ciuchera Ciuchmecki Ciuchna Ciuchnicki Ciuchniecki Ciuchniewska Ciuchno Ciuchnowicz Ciuchota Ciuchraj Ciuchta Ciucia Ciuciarz Ciucias Ciuciera Ciucio Ciucios Ciuciura Ciucius Ciucki Ciucko Ciuckowski Ciucmański Ciuczałow Ciuczka Ciuczkowska Ciuczyk Ciućka Ciućkin Ciućko Ciućkowski Ciućmać Ciućmak Ciućman Ciućmański Ciućmiańska Ciućmińska Ciućmońska Ciuda Ciudaj Ciudeł Ciuderowicz Ciudka Ciudska Ciudziński Ciufis Ciuhak Ciuhał Ciuhera Ciuja Ciuk Ciuka Ciukaj Ciukała Ciukało Ciukas Ciukaś Ciukiewicz Ciukin Ciuklin Ciukot Ciukowski Ciuksa Ciuksza Ciukszo Ciukta Ciula Ciulak Ciulaki Ciuleja Ciulemba Ciulewicz Ciulęba Ciulęmba Ciuliga Ciulija Ciulik Ciuliński Ciulis Ciulisz Ciuliś Ciulkiewicz Ciulkin Ciulkisz Ciulko Ciulków Ciulo Ciululko Ciulwik Ciuł Ciuła Ciułacz Ciułaj Ciułany Ciułek Ciułkin Ciułko Ciułkowski Ciułoski Ciuma Ciumachowicz Ciumaj Ciumak Ciumała Ciuman Ciumańska Ciumas Ciumaszko Ciumcia Ciumczyk Ciumek Ciumeryk Ciumięga Ciumiś Ciumok Ciumpała Ciumpeła Ciumplik Ciumra Ciumuchowski Ciumuga Ciumyk Ciunajcis Ciunajcius Ciunajko Ciunajtis Ciunczyk Ciundziewicki Ciunek Ciunel Ciunelis Ciuniak Ciuniel Ciuniewski Ciunik Ciunio Ciunis Ciuniś Ciunkiewicz Ciunowicz Ciunowin Ciunowski Ciuntak Ciunyk Ciuńczyk Ciuński Ciupa Ciupajło Ciupak Ciupaka Ciupala Ciupalski Ciupał Ciupała Ciupało Ciupan Ciupata Ciupczak Ciupczyk Ciupecka Ciupek Ciupek-Ciechociński Ciuper Ciupera Ciuperny Ciuperski Ciupia Ciupiak Ciupiał Ciupider Ciupidro Ciupiera Ciupik Ciupin Ciupina Ciupińska Ciupiński Ciupioł Ciupiór Ciupis Ciupisz Ciupiś Ciupka Ciupke Ciupko Ciupkowska Ciupliński Ciuplok Ciupra Ciupryk Ciupska Ciupura Ciupyk Ciupyna Ciupyra Ciur Ciura Ciuraba Ciuraj Ciuraja Ciurajek Ciurak Ciurak-Ciurakowski Ciurakowski Ciurapa Ciurapiński Ciurapski Ciuraszkiewicz Ciuraś Ciurba Ciurcińska Ciurciś Ciurczak Ciurczyk Ciurczyńska Ciurej Ciureja Ciurek Ciurewicz Ciurgo Ciurk Ciurka Ciurkiewicz Ciurkin Ciurko Ciurkot Ciurkowski Ciurkuś Ciurla Ciurlanis Ciurlej Ciurli Ciurlik Ciurlińska Ciurlok Ciurloł Ciurniak Ciuro Ciuron Ciuroń Ciuropajło Ciurół Ciurpalewicz Ciurpita Ciurski Ciuruj Ciuruk Ciuruł Ciuruła Ciurupalewicz Ciurus Ciurusek Ciuruszkiewicz Ciuruś Ciuryk Ciuryła Ciuryło Ciurys Ciurysch Ciurysek Ciuryś Ciurzak Ciurzanowska Ciurzelis Ciurzik Ciurzycki Ciurzyk Ciurzyński Cius Ciuska Ciusmann Ciusniak Ciuszka Ciuszkiewicz Ciuszyńska Ciuś Ciuśniak Ciuta Ciutka Ciutkin Ciutosz Ciutras Ciuwara Ciużeński Ciużka Ciużycka Ciużyński Ciwa Ciwanowicz Ciwantuch Ciwas Ciwcic Ciwczyński Ciwiarczyk Ciwiarska Ciwiel Ciwierz Ciwiewska Ciwik Ciwiniuk Ciwiński Ciwis Ciwiś Ciwka Ciwlicka Ciwnel Ciwnowicz Ciwoniuk Ciwunowicz Ciz Ciza Cizak Cizar Cizba Cizda Cizdziel Cizek Cizepska Cizer Cizewski Cizicka Ciziel Cizińska Cizio Cizla Cizman Cizmański Cizmar Cizmińska Cizmowski Ciznicki Cizow Cizowska Cizyńska Ciź Ciździel Ciździelski Ciźla Ciźman Ciźmańska Ciźmar Ciźmińska Ciźnicka Ciż Ciża Ciżak Ciżbok Ciżdziel Ciżdzielska Ciżek Ciżemska Ciżewski Ciżka Ciżkowicz Ciżla Ciżma Ciżman Ciżmański Ciżmar Ciżmicki Ciżmiński Ciżmowski Ciżnicki Ciżowski Ciżycki Ciżyk Ciżyński Clark Clarke Claubnitzer Claus Clausen Clauss Claussen Clemens Clement Clemenz Clener Clymans Cłapa Cłapa Cłapak Cłapczyński Cłapek Cłapiński Cłapirek Cłapka Cłonka Cłopecka Cłopek Cłopien Cłopik Cłubiec Cłudziński Cmachowski Cmacia Cmak Cmakowski Cmatowicz Cmela Cmeluch Cmentowski Cmętkowska Cmich Cmiech Cmiel Cmielak Cmielarczyk Cmielarz Cmielecki Cmielewski Cmielich Cmieliński Cmielnicka Cmielowicz Cmielowiec Cmielowska Cmikiewicz Cmil Cmira Cmitrasiuk Cmoch Cmochołek Cmochół Cmoczek Cmok Cmokiewicz Cmokowicz Cmolach Cmolas Cmolecki Cmolkier Cmoluch Cmołkiew Cmotkowska Cmozik Cmółka Cmuch Cmuchalski Cmuchowski Cmunt Cmura Cmurska Cmurzyński Cmut Cmych Cmyl Cmyliński Cmyłkowska Cmyr Cmyrek Cnętka Cnikaj Cniła Cnipka Cnober Cnocińska Cnota Cnotalski Cnotek Cnotelska Cnotka Cnotkowski Cnotliwa Cnotliwy Cnotowska Cnotta Cnyła Cnyra Coba Cobaj Cobak Cobala Coballa Cobała Coban Cobanakis Cobanelis Cobańska Cobas Cobaś Cobb Cobel Coben Cober Cobiak Cobkała Cobkało Cobkałowski Coblewicz Coblewski Cobo Coboj Coboń Coborowski Cobot Coca Cocała Cocałek Cocek Coch Cochal Cochał Cochara Cochecka Cocher Cochła Cochnowska Cochocka Cochołek Cochoń Cochor Cochorna Cochorz Cochowska Cochór Cochórz Cochter Cochur Cociński Cock Cockiewicz Cocman Cocot Cocuń Cocyk Cocyła Coda Codarcewicz Codello Coder Codo Codogni Codro Codrok Codrol Codrow Codyk Codzel Coellen Cofala Cofalik Cofalka Cofalla Cofalski Cofał Cofała Cofałka Cofnas Cofor Cofór Cofron Cofta Cofur Cogacz Cogala Cogan Cogara Cogel Coghen Cogiel Cogiela Cogieł Cogler Cogny Cogolewska Cohaus Cohen Cohin Cohla Cohła Cohn Cohnen Coholic Cohot Cohrs Coig Coija Coik Coj Cojc Cojda Cojg Cojger Cojk Cojka Cojnacki Cojnowska Cojszner Cojwa Cok Coka Cokalski Cokan Cokarat Coker Cokicha Cokot Col Cola Colaco Colak Colard Colary Colas Coląc Colbe Colbecka Colberg Colbert Colczyk Coldan Cole Colec Colejowska Colek Coleman Coler Coles Colewka Colga Colias Coliasz Coliat Colik Colin Colinet Coliński Colis Colitan Colith Colka Colkos Coll Collak Collard Collaris Collary Colle Colledo Coller Collet Collignon Collik Collin Collins Colliot Colm Colman Colmann Colmant Colmer Colner Colombo Colonna Colonna-Walewski Colorado Colow Colta Columna Coł Coła Cołbecki Cołbel Cołczyk Cołek Cołga Cołka Cołkos Cołnowski Cołobecka Cołojew Cołos Cołosiński Cołoszyński Cołoś Cołta Cołtan Cołus Cołyt Coma Coman Comba Combala Comber Comberg Comberski Combes Combik Comblat Comblicki Comblik Combor Comborowski Combrowski Combrzyński Comer Comerth Comi Comicz Comidys Comillo Comińska Comis Comki Comoch Comoła Comosza Compa Compała Compel Compelik Comper Comperlik Complak Comporek Comte Comżyński Con Conc Concen Concman Conda Conde Conder Conderek Condert Condro Conek Conel Coner Conert Conew Confał Cong Conge Coniesny Conik Conio Conis Conka Conkała Conkało Conkier Connor Conrad Conradi Conradt Conrat Conrath Consior Consolo Conssot Constantin Constanzo Consten Contap Conte Conterno Conti Contini Conto Contoski Conz Coń Cop Copa Copak Copała Copek Copia Copiak Copian Copiga Copija Copijak Copik Copiński Copiuk Copja Copnik Copońska Copór Copp Coppa Coppik Coppo Coprych Copuch Coputa Cor Cora Corcek Corder Cordes Cordier Cording Cordoba Corek Corgiel Corn Corner Cornet Cornez Cornier Cornik Cornobis Coroch Corona Coroś Correa Correia Correla Corvin Corwin Coryk Coryn Coryń Cosban-Woytycha Cosek Cosel Cosma Cosnowski Costasza Costazza Costek Costen Coster Coszyk Coś Cość Cot Cota Cotała Cotór Cotra Cotras Cozac Cozaś Cozel Cółta Cópa Cópek Córa Córak Córecka Córka Córkan Córkiewicz Córkowicz Córlikowski Córna Córska Cpak Cpałka Cramer Crane Cromniak Crompton Crona Cronberg Cruz Cryc Crycman Cryglicka Crygoruk Cryła Crynberg Crysko Cub Cuba Cubaj Cubajko Cubak Cubal Cubala Cubał Cubała Cuban Cubanow Cubanowski Cubar Cubarewski Cubaszek Cubatul Cubczyński Cubek Cubel Cuber Cubera Cuberek Cubernat Cubert Cubiak Cubiał Cubichowska Cubier Cubitza Cubol Cubor Cuborowski Cubr Cubra Cubrowicz Cubrzyński Cubuch Cubul Cubula Cubulak Cubulińska Cubulski Cubura Cuburt Cuc Cuca Cucaj Cucal Cuch Cucha Cuchacka Cuchal Cuchalska Cuchanowska Cuchański Cuchara Cuchciej Cuchecka Cuchna Cuchoń Cuchor Cuchora Cuchra Cuchraj Cuchro Cuchrowski Cucht Cuchy Cucka Cuckarew Cuckerman Cuckermann Cuckowska Cucma Cucman Cucura Cucurak Cuczek Cuda Cudaj Cudajewicz Cudak Cudakiewicz Cudakow Cudakowska Cudaków Cudalska Cudanowicz Cudanowska Cudarska Cudaszewski Cudecki Cudejka Cudejko Cudek Cudel Cudeńko Cuder Cudera Cuderski Cudich Cudiło Cudkiewicz Cudkin Cudkowicz Cudna Cudnia Cudniak Cudniewicz Cudnik Cudnikowska Cudnoch Cudnochowski Cudnok Cudnowski Cudny Cudo Cudobski Cudok Cudorska Cudowicz Cudowski Cudwig Cudyga Cudyk Cudyka Cudykier Cudza Cudzanowski Cudzelek Cudzewicz Cudzewski Cudziak Cudzich Cudzich-Bularz Cudzich-Chowaniec Cudzido Cudziech Cudzień Cudziewicz Cudzik Cudził Cudziła Cudziłło Cudziło Cudziński Cudzowska Cudzożewska Cudzy Cudzyńska Cufka Cug Cuga Cugak Cugal Cugała Cugałka Cugan Cuganek Cugańska Cugarowska Cugecher Cugeher Cugelj Cugiel Cugien Cugier Cuglewski Cuglowski Cugowski Cugrej Cugulska Cugun Cuk Cuka Cukaj Cukala Cukalas Cukali Cukalis Cukała Cukanow Cukczyńska Cuker Cukerman Cukermann Cukienda Cukier Cukierberg Cukierda Cukieris Cukierkop Cukierman Cukiermann Cukiernik Cukierski Cukiersztajn Cukiert Cukierwar Cukińska Cukirnik Cukla Cukni Cuknida Cuknidas Cuknik Cuknis Cukor Cukornik Cukot Cukowska Cukra Cukras Cukrecki Cukroś Cukrow Cukrowicz Cukrowski Cukrzycon Cukrzycoń Cukrzyński Cukrzywa Cul Culag Culak Culas Culbiński Culek Culepa Culer Culiat Culic Culicki Culipała Culis Culke Culkin Culkowski Cullen Cullum Culujko Cuła Cułek Cułkowski Cum Cuma Cumach Cumal Cuman Cumani Cumanis Cumari Cumaris Cumas Cumbała Cumber Cumborski Cumbrowski Cumielewski Cumiennik Cumińska Cumka Cumkała Cummach Cumna Cumon Cumpa Cumpała Cumrzyńska Cumulak Cundecka Cundel Cunderek Cunel Cuni Cuniak Cuniowski Cunis Cunitz Cunke Cunrowska Cuny Cuńke Cuński Cup Cupa Cupajło Cupak Cupal Cupala Cupalla Cupał Cupała Cupało Cupar Cupas Cupat Cupczyński Cupecki Cupek Cupendiak Cuper Cuperek Cupiag Cupiak Cupial Cupiał Cupiała Cupiar Cupiat Cupicha Cupieł Cupieniak Cupijak Cupiński Cupiński Cupioł Cupior Cupis Cupisz Cupka Cupkiewicz Cupok Cupol Cupor Cupowska Cupp Cuppa Cupper Cupr Cuprak Cupran Cupriak Cuprian Cuprijak Cuprik Cuprina Cuprjak Cuprjan Cuprowska Cuprun Cupruniak Cupruś Cupry Cupryak Cupryan Cupryańczyk Cuprych Cupryjak Cupryjan Cupryk Cupryło Cupryn Cupryna Cupryniak Cupryński Cuprys Cuprysiak Cuprysz Cupryszak Cupryszek Cupryś Cuprzyński Cuprzyszak Cupse Cupszyńska Cupta Cupter Cupyl Cupyra Cur Cura Curach Curado Curaj Curak Curan Curanek Curbała Curbisz Curdzińska Curek Cureło Curga Curgan Curgul Curic Curić Curie Curien Curik Curiłła Curiłło Curiło Curiszkiewicz Curka Curkał Curkan Curkanow Curkanów Curkiewicz Curkło Curkowicz Curkowski Curlanis Curlej Curlik Curlok Curman Curmiński Curok Curoł Curow Curowicz Curół Curóz Curpiak Curpich Curpisz Curr Curran Curry Curska Curszpit Curth Curtin Curtis Curto Curujew Curul Curulak Curulewska Curulińska Curulska Curuł Curuś Cury Curyk Curyl Curyla Curylik Curylkiewicz Curylo Curył Curyła Curyłło Curyło Curys Curysek Curyszkiewicz Curzydło Curzyński Curzytek Cus Cusa Cusik Cusin Cusińska Cuska Cuske Cuskiewicz Cuszejko Cuszka Cuszke Cuszkiewicz Cuszlag Cuszlak Cuszyński Cuśla Cuślicka Cuter Cutkiewicz Cutkowicz Cutowska Cutri Cutrycka Cutter Cuty Cutyło Cuwiczek Cuwiełkowska Cuwierut Cuz Cuza Cuzan Cuzanowski Cuzba Cuzek Cuzik Cuznarowicz Cuzyt Cuźniczak Cuż Cuże Cużydło Cużyłek Cużyt Cużytek Cwaba Cwaczka Cwadaj Cwai Cwaigel Cwaja Cwajak Cwajbaum Cwajda Cwajde Cwajdrak Cwajdzińska Cwajer Cwajg Cwajgart Cwajgel Cwajgenberg Cwajger Cwajgert Cwajghaft Cwajgiel Cwajkowski Cwajman Cwajna Cwajny Cwajta Cwak Cwaka Cwakliński Cwalczuk Cwalik Cwalin Cwalina Cwaliński Cwalońska Cwała Cwałek Cwałkowska Cwałocha Cwałoszyńska Cwałowski Cwan Cwancygier Cwanda Cwandziak Cwanek Cwaner Cwangier Cwaniuk Cwanola Cwańda Cwar Cwarno Cwarnóg Cwartkowski Cwartos Cwaszek Cwata Cwatek Cwecher Cwedel Cwej Cwejbel Cwejdzińska Cwejek Cwejhorn Cwejlich Cwejman Cwejnar Cwejnhorn Cwek Cwel Cwela Cwelich Cwelin Cwell Cwelucka Cwelung Cwen Cwenak Cwenar Cwenarkiewicz Cwenarski Cwencyszyn Cwendrych Cwener Cwengroś Cwenk Cwenor Cweń Cwer Cwerankiewicz Cwerin Cwerling Cwerman Cwern Cwertka Cwertniewicz Cweryn Cweszyński Cwetanow Cwetko Cwetkow Cwetkowic Cwetkowiec Cwetler Cwetsch Cwetschek Cwewar Cwiach Cwiacz Cwiak Cwiakała Cwiakowski Cwiałkowska Cwian Cwiarnicka Cwiartka Cwiatkow Cwiączek Cwiąda Cwiąkalska Cwiąkała Cwiąkało Cwibel Cwibińska Cwich Cwichoń Cwiczak Cwiczyński Cwidak Cwidzińska Cwidzka Cwiech Cwiechuń Cwiecz Cwieczek Cwieczkowski Cwiećko Cwiejkowski Cwiek Cwieka Cwiekała Cwiekowski Cwiel Cwielag Cwielak Cwieląg Cwielęg Cwielich Cwielichowska Cwielkowska Cwiell Cwieloch Cwielong Cwielory Cwielowski Cwieluch Cwieluk Cwielung Cwielunk Cwienczek Cwienik Cwienk Cwienkowski Cwieńczek Cwierat Cwierczakiewicz Cwierdzińska Cwierk Cwierka Cwierkiewicz Cwierko Cwierlej Cwiero Cwiertak Cwiertka Cwiertnia Cwiertniak Cwiertniewicz Cwiertniewski Cwiertnik Cwiertyna Cwierucki Cwierz Cwierz Cwierzona Cwierzyk Cwierzyńska Cwiet Cwietanow Cwietkow Cwietkow Cwietkowa Cwietkowska Cwietków Cwietna Cwięcek Cwięczek Cwięk Cwięka Cwiękalska Cwiękała Cwiękowski Cwięnk Cwiętal Cwifeld Cwigon Cwigoń Cwigun Cwiguń Cwihun Cwik Cwikalska Cwikała Cwikałowski Cwikiel Cwikielnik Cwikiewicz Cwikilewicz Cwikla Cwiklak Cwiklewski Cwiklicer Cwiklicki Cwiklicz Cwiklik Cwiklin Cwiklinski Cwikliński Cwiklok Cwikła Cwikło Cwikłowski Cwikoń Cwikowski Cwikta Cwiktowska Cwikuła Cwikuń Cwil Cwilak Cwiląg Cwilenska Cwilewicz Cwilich Cwilichowski Cwilik Cwiling Cwiliński Cwilk Cwill Cwilling Cwilong Cwilski Cwiluk Cwilus Cwiła Cwiłowska Cwinar Cwinarowicz Cwinart Cwinarz Cwinczek Cwinek Cwiner Cwinerowicz Cwingelberg Cwiniart Cwink Cwinkowski Cwinorowicz Cwintal Cwiok Cwionda Cwiora Cwioro Cwiorok Cwir Cwiranowicz Cwirat Cwirbut Cwirenko Cwirka Cwirko Cwirko-Godycki Cwirkowicz Cwirkowska Cwirlej Cwirn Cwiro Cwirt Cwirta Cwiruk Cwirynkało Cwirzen Cwirzeń Cwirzyński Cwist Cwisz Cwiszewski Cwit Cwitka Cwitucka Cwityński Cwizeń Cwiżen Cwiżeń Cwiżewicz Cwiżyk Cwojda Cwojdrak Cwojdziańska Cwojdzinski Cwojdziński Cwojdzyńska Cwok Cwolak Cwolek Cwolina Cwoliński Cwołek Cwonda Cworno Cworowska Cwójda Cwójdzińska Cwudziński Cwujdziński Cwyk Cwyka Cwykiel Cwykliński Cwyl Cwył Cwynak Cwynał Cwynar Cwynarowicz Cwynarski Cwyner Cwynor Cyankiewicz Cyańczyk Cyb Cyba Cybach Cybak Cybakow Cybal Cybala Cybalińska Cybalista Cybalski Cybał Cybała Cybanek Cybankiewicz Cybański Cybaran Cybard Cybarska Cybart Cybartowicz Cybartowski Cybas Cybat Cybe Cybecka Cybej Cybek Cybekier Cybel Cybelius Cybelski Cybeniak Cybenko Cyberny Cyberowska Cyberski Cybert Cybertowicz Cybiak Cybichowski Cybicka Cybielska Cybienkow Cybij Cybik Cybil Cybilska Cybin Cybina Cybiniak Cybinski Cybiń Cybiński Cybis Cyblińska Cyblis Cybo Cybok Cybol Cybolska Cyboń Cybor Cybora Cyboran Cyboron Cyboroń Cyborowski Cyborski Cybort Cybotor Cybowicz Cybowski Cyból Cybórt Cybrak Cybrańska Cybrat Cybres Cybroń Cybrowski Cybruch Cybruk Cybrut Cybrych Cybuch Cybuchowski Cybul Cybula Cybulak Cybularczyk Cybularska Cybularz Cybulasz Cybulewski Cybulin Cybuliński Cybulka Cybulkin Cybulko Cybulla Cybulny Cybulski Cybulski Cybuła Cybułka Cybułko Cybura Cyburas Cyburat Cyburski Cyburt Cybuski Cybusz Cybut Cybyk Cybyla Cybylski Cyc Cycaj Cycak Cycalak Cycan Cycanowicz Cycanowski Cycarska Cycek Cycen Cycenas Cycenków Cyceń Cycewska Cych Cych Cycha Cychanowicz Cychański Cychel Cycherska Cychiewicz Cychil Cychlik Cychnarska Cychner Cychnerski Cychol Cychomska Cychoń Cychońska Cychorska Cychosz Cychowski Cychtiger Cychtygier Cychulski Cychylik Cyciak Cycik Cycińska Cycioniak Cyciura Cyck Cyckajtys Cycke Cyckiewicz Cycko Cyckoma Cyckowski Cycling Cycon Cyconiak Cycoń Cycor Cycorska Cycowska Cycór Cyculak Cyculenko Cyculeńko Cyculska Cycuła Cycura Cycyk Cycylski Cycyński Cyć Cydak Cydecka Cydejko Cydel Cyder Cydik Cydkowska Cydok Cydorowicz Cydra Cydrowska Cydrych Cydykier Cydyło Cydzich Cydzik Cydzyński Cyfart Cyfer Cyferkowski Cyfert Cyffer Cyffert Cyffka Cyfka Cyfkowska Cyfloch Cyfła Cyfra Cyfracki Cyfrona Cyfrowicz Cyfulek Cyfus Cyga Cygal Cygalski Cygan Cyganarowicz Cyganczuk Cyganecki Cyganek Cyganewicz Cyganiak Cyganiec Cyganienko Cyganiewicz Cyganik Cyganiuk Cyganka Cygankiewicz Cyganko Cygankow Cyganków Cygannek Cyganol Cyganow Cyganowicz Cyganowski Cyganów Cygan-Wada Cygań Cygańczuk Cygańczyk Cygański Cygar Cygara Cygaro Cygarowicz Cygarowski Cygart Cygas Cygatanow Cygdal Cygelman Cygenek Cygenhagen Cygenherd Cygert Cygiel Cygieldorf Cygielman Cygielmun Cygielnicka Cygielnik Cygielski Cygielski-Cegłowski Cygielsztrajch Cygienhagen Cygier Cygiert Cygipało Cyglarek Cyglarski Cyglarz Cygler Cyglerski Cyglicki Cyglik Cygling Cyglińska Cyglowska Cygman Cygnar Cygnarowicz Cygnarowski Cygnatowicz Cygner Cygnot Cygnott Cygol Cygon Cygonek Cygoniek Cygonik Cygoń Cygora Cygorek Cygot Cygowski Cygów Cygram Cygran Cygrimus Cygron Cygroń Cygrymus Cygryn Cygrynów Cygrynus Cyguli Cygulis Cygulski Cyguła Cygun Cygus Cyharska Cyja Cyjak Cyjan Cyjer Cyjerman Cyjert Cyk Cyka Cykalanów Cykalewicz Cykaluk Cykał Cykała Cykałanów Cykało Cykan Cykanowska Cykarski Cykata Cykau Cykawska Cykert Cykiel Cykier Cykiert Cykiewicz Cykin Cykińska Cykl Cyklan Cykle Cyklik Cyklina Cykliński Cyklis Cykloch Cykman Cykmann Cyknel Cykof Cykolin Cykoła Cykon Cykoń Cykor Cykot Cykota Cykowiak Cykowski Cykraff Cykro Cyktor Cykulski Cykwas Cyl Cyla Cylajcar Cylak Cylali Cylalis Cylankiewicz Cylanowicz Cylanowska Cylara Cylary Cylc Cylch Cyle Cylejewski Cylejowski Cylewska Cyli Cylich Cylichowski Cylik Cylikowska Cylin Cylina Cylinc Cylindz Cylinicka Cylino Cylinski Cyliński Cylipan Cylka Cylke Cylkie Cylko Cylkowski Cyll Cyllik Cylm Cylman Cylmer Cylna Cylnik Cylny Cyloch Cylok Cyls Cylsdorf Cylś Cylt Cyluk Cylulko Cylupa Cylwa Cylwich Cylwicki Cylwik Cylwin Cylzik Cyła Cyło Cyłowicz Cyłuch Cyma Cymach Cymachowska Cymal Cyman Cymander Cymanek Cymann Cymanow Cymanowski Cymanów Cymań Cymański Cymar Cymara Cymarman Cymarmann Cymarska Cymba Cymbajew Cymbak Cymbal Cymbala Cymbalak Cymbalik Cymbaliński Cymbaliski Cymbalist Cymbalista Cymbalistenko Cymbalistka Cymbalisty Cymbalski Cymbaluk Cymbał Cymbała Cymbałak Cymbałek Cymbałka Cymbałko Cymbałow Cymbałowski Cymbara Cymbarewicz Cymbarowicz Cymbarowski Cymbarska Cymbel Cymbelek Cymber Cymberski Cymbidas Cymbik Cymbler Cymbolak Cymbolek Cymbolik Cymbolista Cymboluk Cymbołek Cymbor Cymborowicz Cymborowski Cymborski Cymbrak Cymbranowicz Cymbrocki Cymbrowicz Cymbrowski Cymbruch Cymbrykiewicz Cymbryła Cymbryłowicz Cymbrzyńska Cymbulak Cymbuły Cymbura Cymbuska Cymcyk Cymek Cymelman Cymelski Cyment Cymer Cymera Cymeran Cymerbaum Cymerblit Cymerkant Cymerkiewicz Cymerlik Cymerling Cymerlink Cymerman Cymermann Cymermon Cymerowski Cymers Cymerski Cymert Cymerys Cymeryś Cymes Cymgot Cymiel Cymierman Cymikowska Cymiliński Cymin Cymiński Cymior Cymka Cymke Cymkiej Cymkiewicz Cymkowski Cymkus Cymlak Cymler Cymlita Cymmer Cymmera Cymmerman Cymo Cymoch Cymon Cymontek Cymońska Cymor Cymorek Cymowska Cympel Cympura Cyms Cymski Cymuk Cymuła Cymuntek Cymut Cymuta Cymutta Cyn Cyna Cynacewicz Cynaderka Cynajek Cynajko Cynalczewski Cynalewski Cynalska Cynamon Cynan Cynapold Cynar Cynarski Cynarzewski Cynborska Cync Cyncar Cyncelak Cyncelek Cyncerek Cyncora Cyncynatus Cyncyrek Cyndal Cyndecki Cyndel Cyndera Cynderka Cynderko Cyndler Cyndra Cyndrenko Cyndrowski Cyndza Cyndzas Cyndzer Cynek Cynelińska Cyner Cynerkiewicz Cynerman Cynert Cynerys Cynes Cyngalska Cyngała Cyngat Cyngel Cyngiel Cyngier Cyngiser Cyngler Cyngorz Cyngot Cyngott Cyniak Cynian Cyniar Cyniawska Cynien Cynierz Cyniewicz Cyniewski Cynik Cynin Cynis Cynk Cynka Cynkalska Cynkaluk Cynkała Cynkałowski Cynkar Cynkarz Cynkata Cynke Cynkel Cynker Cynkes Cynkiel Cynkier Cynkiewicz Cynkin Cynko Cynkowski Cynkus Cynkusz Cynkutis Cynman Cynn Cynna Cynnczyk Cynnel Cyno Cynolewska Cynow Cynowicz Cynowski Cyns Cynś Cynt Cynta Cyntkowski Cyntler Cynulska Cynus Cynyl Cynzer Cynzer Cynzorek Cyńdzas Cypa Cypak Cypal Cypała Cypan Cypanka Cypar Cypara Cyparka Cyparski Cyparz Cypcar Cypcarz Cypcer Cypek Cypel Cypelik Cypelt Cypeł Cypeniuk Cyper Cypera Cyperek Cyperling Cyperski Cypersztejn Cypert Cypielewski Cypik Cypilewski Cypiński Cypionka Cypior Cypitos Cypiura Cypiura Cypka Cypke Cypkiewicz Cypkin Cypko Cypkun Cypkuń Cypla Cyplak Cyplaki Cyplik Cypliński Cyplis Cypłucha Cypłuchin Cypol Cyporski Cypowicz Cyppel Cyppert Cypra Cyprajanik Cyprańska Cyprawska Cypriak Cypriak Cyprian Cyprianczyk Cyprianik Cyprianiuk Cypriański Cyprias Cyprich Cyprioński Cypris Cyprjak Cyprjan Cyprjanik Cyprjański Cypron Cyprowski Cypruch Cyprus Cyprusewicz Cyprusiewicz Cyprusińska Cypruszak Cypruszewicz Cypryak Cypryan Cypryański Cyprych Cyprycki Cyprygońska Cypryjak Cypryjan Cypryjanik Cypryjaniuk Cypryjańczyk Cypryjański Cypryjka Cypryk Cypryło Cypryn Cypryniak Cyprynowicz Cyprynowski Cypryński Cyprys Cyprysiak Cyprysińska Cypryszak Cypryszewski Cypryś Cypryto Cyprzyńska Cyps Cypser Cyps-Zyps Cyptor Cypukow Cypulska Cypun Cyr Cyra  Cyracka Cyradny Cyradzy Cyrajek Cyrajewski Cyrak Cyrakiewicz Cyrakowska Cyral Cyran Cyrana Cyranda Cyrandy Cyranek Cyraniak Cyranik Cyraniuk Cyranka Cyrankiewicz Cyrankowicz Cyrankowski Cyrano Cyranowicz Cyranowski Cyrań Cyrański Cyrat Cyrawski Cyraza Cyrazy Cyraży Cyrba Cyrbał Cyrbes Cyrbuch Cyrbus Cyrcaki Cyrcan Cyrcz Cyrczak Cyrecka Cyref Cyrek Cyrelak Cyren Cyrendowicz Cyreń Cyreszko Cyrewska Cyrganowicz Cyrgiel Cyriak Cyrian Cyrikas Cyris Cyrjak Cyrk Cyrka Cyrkałowska Cyrkanowicz Cyrkasiewicz Cyrke Cyrkel Cyrkiel Cyrkiew Cyrkiewicz Cyrklaf Cyrklaff Cyrklaw Cyrkler Cyrklewicz Cyrklin Cyrkloff Cyrklog Cyrko Cyrkol Cyrkosz Cyrkot Cyrkow Cyrkowicz Cyrkowin Cyrkowniak Cyrkowski Cyrks Cyrkulewska Cyrkulik Cyrkun Cyrkunowicz Cyrlaff Cyrlewicz Cyrmak Cyrman Cyrmek Cyrmer Cyrmes Cyrn Cyrna Cyrnachowski Cyrnak Cyrnakiewicz Cyrnal Cyrnał Cyrnek Cyrnel Cyrnia Cyrnik Cyrny Cyro Cyrocki Cyrok Cyrol Cyroliczek Cyron Cyronek Cyronga Cyrongas Cyronik Cyroniuk Cyronka Cyroń Cyroński Cyrowski Cyról Cyrólik Cyrra Cyrrys Cyrsa Cyrski Cyrson Cyrsoń Cyrsorz Cyrta Cyruchin Cyruk Cyrul Cyrulak Cyrulczak Cyrulczyk Cyrulewicz Cyrulewski Cyruliczak Cyruliczek Cyrulik Cyruliński Cyrulnik Cyrulowska Cyrulski Cyruł Cyruła Cyrułło Cyruło Cyrułowski Cyruniak Cyruń Cyrupa Cyrus Cyrus-Sobolewski Cyruszyc Cyruszys Cyruś Cyrwus Cyrwuś Cyrybak Cyrybal Cyrybał Cyrybała Cyrybulka Cyrybułka Cyrybut Cyrych Cyryk Cyryl Cyryla Cyrylewicz Cyrylewska Cyrylkiewicz Cyrylska Cyryła Cyryło Cyryłowski Cyryn Cyryna Cyrynger Cyryngier Cyryniak Cyrynowski Cyryński Cyrys Cyryś Cyryt Cyrzak Cyrzan Cyrzanowski Cyrzań Cyrzewska Cyrzon Cyrzow Cyrzyk Cyrzyński Cys Cysa Cysak Cysar Cysarczyk Cysarek Cysarska Cysarz Cysdorf Cysek Cyser Cysewicz Cysewski Cysio Cyske Cyski Cyskler Cysko Cyskowski Cysłowska Cysman Cysorz Cysowski Cyssarz Cyssewski Cysson Cystel Cystowska Cysz Cysza Cyszan Cyszarz Cyszek Cyszka Cyszke Cyszkie Cyszkiewicz Cyślak Cyt Cyta Cytacha Cytacki Cytadzik Cytalak Cytan Cytanowska Cytar Cytarski Cytaryńska Cytarzyński Cytawa Cyter Cytera Cytermann Cyterski Cytka Cytkiewicz Cytko Cytkowicz Cytlak Cytlał Cytlan Cytlau Cytlek Cytling Cytloch Cytłał Cytnik Cytocha Cytoński Cytowicz Cytowski Cytra Cytrala Cytralla Cytrian Cytrjan Cytron Cytrona Cytroń Cytrowski Cytruk Cytrus Cytryan Cytrych Cytrycki Cytryn Cytryna Cytryniak Cytrynowicz Cytrynowski Cytryński Cytrzyński Cytter Cyttlan Cyttlau Cytucka Cytula Cytulec Cytulski Cyturus Cyturzyńska Cytwa Cytwarek Cytwik Cytwiński Cytycki Cytyn Cytyńska Cytyrus Cytyrzyńska Cytywa Cyunczyk Cyunel Cyunelis Cyuniel Cyuńczyk Cywa Cywan Cywaniuk Cywar Cywentuch Cywiak Cywiański Cywicki Cywik Cywil Cywilew Cywilis Cywilko Cywinski Cywiński Cywirski Cywis Cywiś Cywka Cywkiel Cywkisz Cywko Cywkowiec Cywkowski Cywlik Cywolik Cywoniuk Cyz Cyza Cyzary Cyzewski Cyziński Cyzio Cyzman Cyzmann Cyzmer Cyzner Cyzor Cyzowski Cyż Cyża Cyżak Cyżan Cyżecka Cyżeńska Cyżewski Cyżman Cyżowski Cyżycki Czabaj Czabajewska Czabajski Czabak Czabakowska Czabała Czaban Czabania Czabanik Czabaniuk Czabanka Czabanow Czabanowicz Czabanowski Czabańczyk Czabański Czabański Czabara Czabaraj Czabarz Czabas Czabatarowicz Czabator Czabatorow Czabatorowicz Czabatura Czabcina Czaber Czabera Czaberska Czabierska Czabiński Czabior Czablewski Czabocko Czaboćko Czabodziej Czabok Czabon Czaboń Czabończyk Czabońska Czabor Czaborek Czaboryk Czabot Czabotar Czabowski Czabrok Czabrowski Czabruk Czabrycki Czabska Czaburko Czach Czachajda Czachar Czachara Czacharowski Czacharski Czachary Czacharyn Czacharyński Czacharzyńska Czacher Czacherski Czachert Czachla Czachnowski Czachon Czachoń Czachor Czachora Czachorek Czachorowski Czachorski Czachowicz Czachowski Czachór Czachóra Czachórski Czachów Czachra Czachracz Czachrowska Czachur Czachura Czachurek Czachurski Czachyra Czacki Czacki Czackowski Czaczaj Czaczanowski Czaczew Czaczka Czaczko Czaczkowski Czaczuga Czaczuk Czaczun Czaczuna Czaczuń Czaczura Czaczyk Czaczyński Czać Czada Czadaj Czadalińska Czadankiewicz Czadek Czadel Czadelska Czader Czaderewski Czaderna Czaderski Czadin Czadkowski Czadla Czado Czadorska Czadowicz Czadowski Czadrowski Czady Czadzek Czadzik Czafarska Czafleńska Czafurski Czagajda Czagan Czagiel Czagien Czagin Czagowiec Czah Czaha Czahajda Czahara Czaharyjska Czaharyn Czaharyński Czahor Czahorowski Czahoryn Czahór Czahuk Czahur Czahurski Czaicki Czaida Czaik Czaika Czaikowski Czainski Czaiński Czaj Czaja Czajak Czajan Czajaner Czajarek Czajc Czajciński Czajcyński Czajczek Czajczka Czajczny Czajczuk Czajczyc Czajczyk Czajczyński Czajda Czajdo Czajduk Czajecki Czajeczny Czajek Czajer Czajerek Czajewicz Czajewski Czajęcki Czajgucki Czajka Czajki Czajkiewicz Czajkin Czajko Czajkow Czajkowicz Czajkowski Czajkowski Czajkowski Czajków Czajła Czajło Czajmer Czajna Czajnik Czajniuk Czajnowska Czajński Czajor Czajowski Czajór Czajska Czajsner Czajszner Czajwa Czajwacka Czajzner Czak Czakai Czakaiński Czakaj Czakajewska Czakajło Czakała Czakałowski Czakan Czakański Czakert Czaki Czakiert Czakis Czakiś Czakłosz Czakoj Czakon Czakoń Czakońska Czakow Czakowski Czaków Czakwan Czakyrow Czakyrów Czakyrska Czak-Żukowski Czala Czalań Czalej Czalewicz Czalewska Czalicka Czalińska Czalipa Czalis Czalon Czalów Czals Czalsak Czaluk Czał Czała Czałaj Czałaja Czałański Czałapska Czałbowski Czałczyński Czałdyszkin Czałek Czałgosz Czałgoszewski Czałka Czałka Czałka Czałkiewicz Czałko Czałkowski Czałma Czałnik Czałnowska Czałów Czałpiński Czałupa Czałupczak Czałupka Czałus Czałuska Czałuszka Czałykowa Czałysz Czamaiło Czamajło Czaman Czamaniewicz Czamański Czamara Czamarajda Czamarczak Czamarczan Czamarecki Czamarka Czamarowski Czamarski Czamaryn Czambera Czamberg Czambery Czambol Czambor Czambuła Czamera Czami Czamiecka Czamierys Czamis Czamlet Czamojańczyk Czamorecka Czamorska Czamota Czamowska Czamp Czampa Czampel Czampela Czampiel Czampik Czamplińska Czamra Czamska Czamy Czan Czana Czanasty Czanasz Czanban Czanberg Czanczak Czandar Czander Czandera Czanderna Czandrych Czandryk Czandziewicka Czanecki Czaniacka Czaniecki Czaniewicz Czanik Czaniński Czank Czanka Czankow Czanota Czanowicki Czanowiecka Czanowska Czanuch Czanucha Czanż Czańba Czańka Czańska Czap Czapa Czapacki Czapaj Czapajło Czapajtis Czapakowska Czapala Czapalski Czapaluk Czapała Czapar Czapara Czaparowski Czaparski Czapas Czapczak Czapczarz Czapczor Czapczuch Czapczuk Czapczycz Czapczyk Czapczyński Czape Czapecki Czapeczka Czapeczko Czapek Czapelka Czapelnik Czapelski Czapełka Czapenko Czaper Czapia Czapica Czapicki Czapiecka Czapiel Czapiela Czapielewicz Czapieńska Czapierska Czapierzyński Czapiewski Czapiga Czapiga Czapigo Czapijewski Czapik Czapikowska Czapil Czapilicki Czapiliński Czapiński Czapirska Czapita Czapiuk Czapka Czapkaior Czapkajło Czapkajor Czapkanowski Czapke Czapkiewicz Czapkin Czapkiński Czapko Czapkowicz Czapkowski Czapla Czapla-Czapliński Czaplajewicz Czaplak Czaplanik Czaplanka Czaplarski Czaplecka Czaplejewicz Czaplejewski Czapleński Czaplewski Czaplic Czaplica Czaplicak Czaplicha Czaplicki Czapligin Czapligo Czaplij Czaplijewski Czaplik Czaplikowski Czaplin Czaplinda Czaplindo Czaplinski Czapliński Czaplis Czapliwiec Czaplo Czaplok Czaplokowska Czaplowski Czapluk Czapłon Czapłowski Czapłygin Czapnicki Czapniewski Czapnik Czapniuk Czapok Czapor Czaporowski Czapowicz Czapowiecki Czapowski Czapór Czapów Czapp Czappa Czappek Czapra Czapracki Czapraga Czaprajski Czaprak Czapran Czaprański Czaprek Czaprewicz Czaprocka Czapron Czaproń Czaprowicz Czaprowski Czapruk Czaps Czapski Czapstys Czapszik Czapszys Czapuczyńska Czapukojć Czapul Czapula Czapulak Czapulan Czapularz Czapulek Czapulis Czapulon Czapulonis Czapułkowska Czapułowicz Czapuńska Czapur Czapura Czapurkin Czapuryn Czaputa Czaputowicz Czapyk Czara Czarachewicz Czarachowicz Czaradzki Czaramaga Czaramudziński Czaran Czarańczuk Czarapan Czarapata Czarapiejew Czaras Czarasta Czarbas Czarbecka Czarbek Czarbiński Czarchowska Czarciński Czarczak Czarczyk Czarczyński Czardasz Czardebon Czarderna Czarderska Czardyban Czardyben Czardybon Czardyboń Czardyborz Czardybow Czarecki Czarejski Czarek Czarenecki Czareński Czarewicz Czareża Czariak Czarik Czark Czarka Czarkas Czarkaska Czarkawska Czarkiet Czarkina Czarko Czarkow Czarko-Wasiuticz Czarko-Wasiutycz Czarkowski Czarkul Czarla Czarlewski Czarlikowska Czarliński Czarlonek Czarlonok Czarmacki Czarmaga Czarmak Czarmarczan Czarmata Czarmek Czarmera Czarmiawska Czarmichowski Czarmiński Czarmulewicz Czarna Czarnachowski Czarnacki Czarnak Czarnak Czarnak Czarnakowicz Czarnalewska Czarnańska Czarnas Czarnasiak Czarnasiewicz Czarnasik Czarnasz Czarnaś Czarnata Czarnatowicz Czarnaus Czarnawa Czarnawski Czarnec Czarneciuk Czarnecki Czarnecki Czarnecki Czarneckyj Czarnedka Czarnejko Czarnek Czarnel Czarnenko Czarneńko Czarner Czarnes Czarneta Czarnetcka Czarnetzki Czarnewicz Czarnewska Czarnia Czarniak Czarniakowski Czarniak-Pająk Czarnialis Czarniawa Czarniawski Czarniawy Czarnic Czarnichowski Czarnicki Czarniczek Czarniec Czarniecha Czarniecki Czarniej Czarniejewski Czarniel Czarnielewska Czarnieńka Czarnieńki Czarnieński Czarniewicz Czarniewski Czarniga Czarnigowski Czarnij Czarnik Czarnikiewicz Czarnikowski Czarników Czarniobrewa Czarnionka Czarniowski Czarniszewicz Czarniuk Czarnke Czarnkowski Czarno Czarnoba Czarnobaba Czarnobaj Czarnobajew Czarnobej Czarnobiel Czarnobil Czarnobilski Czarnoboj Czarnobój Czarnobór Czarnobrewa Czarnobrewska Czarnobrewy Czarnobrocki Czarnobroda Czarnobrowkin Czarnobrywy Czarnobur Czarnoch Czarnocha Czarnochorska Czarnochos Czarnochowska Czarnociński Czarnocki Czarnocki Czarnoczapka Czarnoczyński Czarnodola Czarnodolski Czarnof Czarnogas Czarnogiel Czarnogłowski Czarnogorcew Czarnogórski Czarnogrebel Czarnogrecki Czarnogredzki Czarnogrocki Czarnogrodzki Czarnogródzka Czarnohaj Czarnohorski Czarnohus Czarnohuz Czarnoja Czarnojahn Czarnojan Czarnojanczyk Czarnojańczuk Czarnojańczyk Czarnojarczyk Czarnojączyk Czarnokorska Czarnokulski Czarnokuz Czarnol Czarnola Czarnolas Czarnolecka Czarnoleski Czarnolewski Czarnoła Czarnołęcki Czarnołęski Czarnołucki Czarnołuski Czarnomar Czarnomas Czarnomaska Czarnomaz Czarnomiedza Czarnomińska Czarnomord Czarnomorda Czarnomordy Czarnomorec Czarnomorski Czarnomorzec Czarnomski Czarnomudziak Czarnomych Czarnomys Czarnomysa Czarnomyska Czarnomysy Czarnomysza Czarnons Czarnonysa Czarnooka Czarnooki Czarnopecki Czarnopilski Czarnopiński Czarnopis Czarnopolski Czarnopys Czarnopyski Czarnopyś Czarnoróg Czarnoryś Czarnos Czarnosiak Czarnosiewicz Czarnoskutow Czarnoskutów Czarnostawska Czarnosz Czarnoszczyk Czarnoszenko Czarnoszewicz Czarnot Czarnota Czarnota-Bojarski Czarnota-Czarny Czarnota-Stemar Czarnotka Czarnotowicz Czarnotta Czarnoucki Czarnous Czarnousik Czarnouś Czarnow Czarnowąs Czarnowicki Czarnowicz Czarnowieski Czarnowilski Czarnowojtek Czarnowós Czarnowski Czarnowsky Czarnowus Czarnowusy Czarnoziem Czarnozub Czarnożycki Czarnożyński Czarnóch Czarnój Czarnów Czarnuch Czarnucha Czarnuchowski Czarnucka Czarnul Czarnula Czarnulak Czarnulewicz Czarnulicz Czarnulla Czarnuła Czarnusiewicz Czarnuszczyk Czarnuszewicz Czarnuszka Czarnuszkiewicz Czarnuszko Czarny Czarnyj Czarnyjan Czarnylas Czarny-Marszałek Czarnynoga Czarnyńska Czarnys Czarnysz Czarnyszewicz Czarnyszewska Czarnyszka Czarnyszko Czarnywojtek Czarobrewa Czaronek Czaronko Czaronota Czaropata Czaropska Czaros Czarosław Czarota Czarow Czarowicz Czarowski Czarpacki Czarpan Czarpańska Czarpin Czarpnik Czarra Czarski Czarski-Jachimowicz Czart Czarta Czartak Czartek Czartewicz Czartkiewicz Czartkowska Czartojańczyk Czartoliński Czartołomny Czartopolski Czartoryjski Czartoryski Czartoszewski Czartota Czartowicz Czartowski Czartuliński Czartyjski Czartyński Czarubaj Czarucka Czaruczyńska Czarujski Czarus Czaruszewicz Czarwak Czarwecka Czarwij Czarwińska Czary Czarycki Czaryk Czaryna Czaryński Czaryski Czarysz Czarzasna Czarzasta Czarzasty Czarzata Czarzbon Czarzesta Czarzycka Czarzyński Czas Czasak Czasek Czasiewicz Czasikowska Czasiuk Czaski Czaskowski Czasławski Czasnajc Czasniak Czasnik Czasnkowska Czasnocha Czasnojc Czasnojć Czasnopyska Czasnowicz Czasnowski Czasnulewicz Czasnyka Czasnykowska Czasownik Czasownikow Czasowojmastier Czastarach Czastej Czastek Czaster Czastka Czastkiewicz Czastkowska Czastor Czastram Czastran Czastrau Czastrów Czasun Czasz Czasza Czaszasty Czaszejko Czaszewicz Czaszewska Czaszka Czaszke Czaszkiewicz Czaszko Czaszkowska Czasznicka Czaszun Czaszyk Czaszyński Czaś Czaśka Czaśnik Czata Czatejko Czatkowski Czatlosz Czatłos Czatoszewski Czatrowski Czatt Czatta Czatus Czatyris Czatyrko Czauder Czauderna Czaumas Czauner Czaura Czaus Czauski Czausow Czausów Czaust Czausz Czauś Czauz Czauź Czauż Czawa Czawartka Czawderna Czawiak Czawior Czawkowski Czawłydko Czawłytko Czaworucha Czawski Czawsz Czayka Czaykorska Czaykowski Czażak Czażasty Czażewska Czażyński Cząba Cząberak Cząchor Czączek Czączyk Cządzyńska Cząk Cząkała Cząpczyńska Cząpek Cząska Cząskowska Cząstalik Cząstek Cząstka Cząstkiewicz Cząstkowski Cząstowska Czątkowski Czban Czber Czbon Czchla Czchowski Czcik Czciński Czeb Czebak Czebała Czeban Czebanik Czebanow Czebanowicz Czebanowski Czebanów Czebanyk Czebańczuk Czebański Czebartowicz Czebatar Czebatarenko Czebataron Czebator Czebatoris Czebatorius Czebatorowicz Czebatorys Czebatoryś Czebatowicz Czebatul Czebatura Czebaturo Czebek Czebek-Szebek Czeberak Czeberczuk Czeberenczuk Czeberenczyk Czebereńczyk Czebereszuk Czeberjaczka Czeberkus Czeberkute Czebiałko Czebiełko Czebieniak Czebienicka Czebiera Czebiewiak Czebik Czebiołko Czebiotenko Czebirako Czeblewski Czebłakow Czebocki Czeboćko Czebojar Czebok Czeborarewicz Czebotar Czebotarew Czebotarewicz Czebotariunas Czebotaron Czebotarowicz Czebotarska Czebotarz Czeboter Czebotienko Czebotkow Czebotor Czebotorowicz Czebotowicz Czebotul Czebresiuk Czebreszczuk Czebreszuk Czebrowski Czebruczenko Czebruk Czebrzys Czebukowska Czeburko Czebutal Czebyterowicz Czech Czecha Czechacz Czechaczek Czechak Czechalaski Czechalińska Czechalski Czechała Czechaniak Czechaniuk Czechanowicz Czechanowski Czechański Czechar Czecharowski Czecharska Czechelius Czechelski Czecheluk Czechera Czecheryn Czecheryńska Czechla Czechleba Czechlewski Czechlicka Czechlik Czechlińska Czechlowski Czechła Czechłowski Czechman Czechmann Czechmanowicz Czechmanowski Czechmański Czechmeszyński Czechmistro Czechmistrzuk Czechmisz Czechmiszczuk Czechniak Czechnicki Czechnik Czechnita Czechnowicz Czechnowska Czechocka Czecholczuk Czecholewski Czecholiński Czecholuk Czechonik Czechonin Czechoń Czechoński Czechor Czechorowski Czechorska Czechoski Czechot Czechow Czechowacki Czechowiak Czechowicki Czechowicz Czechowski Czechowski Czechowski Czechowycz Czechór Czechów Czechra Czechracz Czechrak Czechralska Czechrowski Czechryński Czechucka Czechulski Czechuła Czechumski Czechura Czechyńska Czechyra Czeciak Czecieńko Czeciera Czecierska Czecińska Czecior Czeciuk Czeckowicz Czeckowska Czecot Czecz Czeczaczek Czeczajluk Czeczatka Czeczejko Czeczek Czeczel Czeczelewski Czeczelnicki Czeczelski Czeczemska Czeczenikow Czeczeników Czeczeniuk Czeczenko Czeczenkow Czeczeńko Czeczeńkow Czeczerda Czeczernecki Czeczerska Czeczet Czeczetkowicz Czeczewicz Czeczil Czecziński Czeczka Czeczko Czeczkowski Czeczo Czeczoch Czeczok Czeczoł Czeczon Czeczor Czeczora Czeczorka Czeczot Czeczota Czeczotek Czeczot-Gawrak Czeczotka Czeczotko Czeczott Czeczółka Czeczółko Czeczółowski Czeczór Czeczótka Czeczótko Czeczucha Czeczuga Czeczuk Czeczukiewicz Czeczukowski Czeczułkowska Czeczułowski Czeczun Czeczuń Czeczura Czeczurko Czeczutka Czeczutko Czeczyk Czeczykiewicz Czeczyl Czeczyn Czeczyńska Czeczyra Czećko Czeda Czeder Czedowska Czedzich Czedziwoda Czeg Czega Czegiel Czegis Czeglarek Czeglik Czegodajewa Czegura Czegus Czeguś Czeh Czehak Czehalińska Czehrij Czehryj Czehryński Czeja Czejaj Czejarek Czejbut Czejczyk Czejczyńska Czejda Czejdo Czejewski Czejęcki Czejgis Czejka Czejkińska Czejko Czejkowski Czejłytko Czejmnitz Czejnowska Czek Czeka Czekaiło Czekaj Czekaja Czekajew Czekajewicz Czekajewski Czekajki Czekajko Czekajło Czekajowski Czekajski Czekal Czekala Czekalak Czekalewski Czekalik Czekaliński Czekalis Czekalla Czekalski Czekaluk Czekał Czekała Czekałazek Czekałko Czekałkowska Czekałła Czekałło Czekało Czekałow Czekałowicz Czekałowski Czekałów Czekamarow Czekan Czekaniak Czekanik Czekanow Czekanowicz Czekanowski Czekanów Czekanyk Czekań Czekański Czekara Czekarlan Czekarmisz Czekaszkin Czekata Czekatanów Czekatowski Czekawa Czekawy Czekay Czekejda Czekerda Czekeryło Czekiej Czekiejda Czekiel Czekien Czekienda Czekień Czekier Czekiera Czekierada Czekierda Czekierdo Czekierdowski Czekierdzińska Czekierski Czekieruk Czekieryło Czekierza Czekies Czekieta Czekil Czekilew Czekin Czekina Czekinda Czekiń Czekirda Czekirola Czekis Czekliński Czekmarew Czekmarow Czekner Czeko Czekolska Czekoła Czekołajew Czekołowska Czekon Czekoński Czekora Czekorow Czekoryko Czekot Czekotas Czekotowski Czekowicz Czekowski Czekryszew Czekryszyn Czekrzeń Czekucis Czekuć Czekuła Czekułajew Czekun Czekunow Czekurlan Czekurłam Czekurłan Czekurow Czekurtan Czekuszyn Czekutis Czel Czela Czelaciński Czeladka Czeladko Czeladnicka Czeladyn Czeladzin Czeladziński Czeladzki Czelaga Czelaj Czelakowski Czelanowicz Czelatka Czelatko Czelażewicz Czeląg Czeldar Czele Czelebąk Czelebiew Czelech Czelej Czelejewski Czeleko Czelen Czelenienko Czeleń Czelesta Czelesz Czelewicz Czelewski Czeley Czelidyn Czelij Czelik Czelikowski Czelin Czeliń Czeliński Czelis Czella Czellaj Czellik Czellnik Czelma Czelmerowski Czelna Czelniak Czelnik Czelny Czeloch Czelodka Czelombitko Czeluch Czelusciński Czeluski Czelusniak Czelusta Czelustek Czeluszek Czeluszka Czeluszke Czeluszki Czeluszko Czeluściński Czeluśniak Czeluśnik Czełaj Czełak Czełało Czełba Czełczyńska Czełen Czełepis Czełkowska Czełmecka Czełmińska Czełnakow Czełniawski Czełnokow Czełokajew Czełowan Czełpanowska Czełucka Czełuszkiewicz Czemadurow Czemajło Czemak Czemańska Czemarmazowicz Czemarnazowicz Czemarnik Czemartin Czemartyn Czemaryn Czemaznik Czember Czembiel Czembkowska Czembo Czembor Czemborek Czemborowicz Czembrowicz Czembrowski Czemchajło Czemecka Czemek Czemel Czemeliński Czemeliuch Czemenys Czemera Czemerajda Czemerajdo Czemerda Czemerejda Czemereński Czemeres Czemeris Czemerko Czemermazowicz Czemerowski Czemerski Czemeruk Czemerych Czemeryński Czemerys Czemeryszewski Czemerzyński Czemeżyński Czemiejewska Czemiel Czemielewska Czemielińska Czemier Czemierewska Czemierko Czemierło Czemierowski Czemierski Czemier-Wołonciej Czemierys Czemierzewski Czemierzycki Czemierzyński Czemies Czemik Czemińska Czemirowska Czemirys Czemis Czemisow Czemisów Czemistow Czemka Czemko Czemkowski Czemmel Czemna Czemniel Czemny Czemodanów Czemodurow Czemołowicz Czemornik Czemorys Czemowski Czempa Czempała Czempas Czempel Czemper Czempiek Czempiel Czempik Czempiński Czempiol Czempisz Czempka Czempkowski Czempla Czemplak Czemplik Czemplińska Czempora Czempulik Czemski Czemszirow Czen Czena Czenaczak Czenady Czenak Czenan Czenasz Czenaś Czencz Czenczak Czenczała Czenczek Czenczel Czenczer Czenczew Czenczik Czenczok Czenczyk Czendej Czendlik Czendowska Czendze Czenecka Czenek Czenga Czengerowicz Czengery Czenia Czeniak Czeniakiewicz Czeniaków Czeniar Czeniawska Czenicka Czeniec Czeniecki Czeniej Czeniejewska Czeniek Czeniel Czeniewicz Czeniewska Czenik Czenikiewicz Czenilewski Czenis Czenko Czenkowska Czenkusz Czenolik Czenomska Czens Czenschnik Czense Czenski Czenskowski Czensnik Czenstkowski Czenstochowski Czensz Czenszak Czenszczyk Czenszew Czenścik Czentaczyński Czentorycki Czenuszenko Czenyk Czenze Czenzy Czeńców Czeńczak Czeńczek Czeńczyk Czeńczyńska Czeńska Czep Czepa Czepaczuk Czepaczyński Czepajło Czepak Czepal Czepala Czepalia Czepalla Czepała Czepan Czepanczyk Czepaniewski Czepanik Czepanis Czepanko Czepań Czepańczyk Czepański Czepas Czepczak Czepczar Czepczarz Czepczasz Czepczeński Czepczer Czepczeruk Czepczok Czepczon Czepczor Czepczorz Czepczuk Czepczur Czepczyk Czepczyński Czepe Czepecha Czepeczek Czepek Czepel Czepela Czepelak Czepelew Czepelewicz Czepelewski Czepelinda Czepelka Czepelski Czepeluk Czepeł Czepełło Czeperak Czeperdak Czepesiuk Czepiak Czepiatowska Czepich Czepichat Czepiczek Czepiec Czepiecha Czepieć Czepiega Czepiel Czepiela Czepiel-Czepielewski Czepielenda Czepielewicz Czepielewski Czepielik Czepielinda Czepielindo Czepieliński Czepielis Czepielkiewicz Czepielow Czepielowski Czepiel-Steciuk Czepieluch Czepieluk Czepieniak Czepienko Czepierga Czepierska Czepieruk Czepiewski Czepieżak Czepieżniak Czepiga Czepik Czepikow Czepil Czepilewicz Czepilewski Czepilinda Czepilindo Czepiluk Czepiła Czepiński Czepi-Ogły Czepiołko Czepiółko Czepirski Czepirzak Czepisak Czepiszko Czepita Czepiuk Czepizak Czepizyn Czepiżak Czepiżny Czepiżyn Czepka Czepkas Czepkiewicz Czepkin Czepko Czepkowski Czepla Czeplak Czeplarska Czeplejewicz Czeplejewska Czeplewska Czepli Czeplicka Czeplik Czeplikowska Czeplin Czeplina Czepliński Czeploch Czeplok Czeplów Czepluch Czeplun Czepła Czepło Czepłowski Czepniawska Czepnichowska Czepniewska Czepnik Czepnikowska Czepnis Czepoczek Czepok Czepolanis Czepolonis Czepołkowski Czeponik Czeponis Czepora Czeporowski Czepowicz Czepowski Czepowski Czepółkowski Czeppan Czeppe Czeppek Czeppi Czeppil Czeppulis Czepracka Czeprak Czepran Czepriak Czepryk Czepryńska Czeprzyk Czepski Czepst Czeptyłko Czepuch Czepuchowicz Czepukaj Czepukajtis Czepukajtys Czepukas Czepukiewicz Czepukojc Czepukojć Czepukojć Czepukowicz Czepul Czepulaniec Czepulanis Czepulenis Czepulis Czepulis-Rastenis Czepulon Czepulonek Czepulonis Czepułkowski Czepułowski Czepułtowska Czepur Czepura Czepurda Czepurenko Czepurin Czepurko Czepurkowski Czepurna Czepurno Czepurnych Czepuro Czepuro-Baranowski Czepuryk Czeputowska Czepy Czera Czerabska Czeradna Czeraj Czerak Czerakowski Czeran Czeraniuk Czerankiewicz Czeranko Czerankowska Czeranowski Czerański Czerapiński Czeras Czeraszewski Czeraszkiewicz Czeraszko Czeraś Czerba Czerbachowski Czerbak Czerbakow Czerbaw Czerbeszuk Czerbieniak Czerbik Czerbiniak Czerbiński Czerbniak Czerbnik Czerbowski Czerc Czerch Czerchaniak Czerchasiewicz Czerchawski Czerchawy Czerchlan Czerchlański Czerchoniak Czerchowski Czerchowy Czercińska Czercowa Czercowy Czercucha Czercyska Czerczak Czerczek Czerczer Czerczewska Czerczil Czerczuch Czerczuk Czerczuń Czerczyk Czerczyn Czerczyński Czerda Czerdak Czerdancow Czerdecka Czerdnik Czerdys Czerdysz Czereb Czereba Czerebak Czerebeńczyk Czerebiej Czerebko Czerec Czerech Czerechow Czerechowicz Czerechowski Czerechów Czerecka Czereczak Czereczon Czereczow Czereczun Czereda Czeredarek Czeredaryk Czeredecki Czerederecki Czerediuk Czeredko Czeredna Czeredniczak Czeredniczenko Czerednik Czeredny Czeredrecki Czeredyn Czeredys Czeregiejko Czeregrecka Czerejewska Czerejski Czerek Czerekwicka Czeremaga Czeremak Czeremański Czerembak Czeremcha Czeremcho Czeremchowicz Czeremczuk Czeremela Czeremiga Czeremkiewicz Czeremnych Czeremos Czeremoszner Czeremrzych Czeremski Czeremszczyński Czeremszuk Czeremszyński Czeremudzińska Czeremuga Czeremurzyński Czeremusiak Czeremuszka Czeremuszkin Czeremuziński Czeremużyński Czerenchina Czerenda Czerendarek Czerenecka Czereniawska Czerenicka Czerenielewska Czereniewicz Czereniewski Czereniuk Czerenkiewicz Czerenko Czerenkow Czerenkowski Czerenowicz Czerenowski Czereń Czereńko Czerep Czerepa Czerepach Czerepacha Czerepachin Czerepaczyńska Czerepak Czerepaka Czerepan Czerepaniak Czerepanik Czerepanow Czerepanowski Czerepczuk Czerepek Czerepiak Czerepica Czerepicki Czerepienko Czerepieńko Czerepiński Czerepiuk Czerepka Czerepko Czerepkow Czerepkowski Czerepków Czereplik Czerepniak Czerepok Czerepow Czerepowicki Czerepowicz Czerepowiecka Czerepowski Czerepski Czerepuchin Czerepuk Czerepula Czerepuszka Czerepuszko Czeres Czeresło Czeresniewska Czeresniowski Czereszewski Czereszkiewicz Czereszko Czereszniak Czereszniowski Czereszniuk Czereszyńska Czereś Czereśnia Czereśniak Czereśniewska Czereśniowski Czereśniuk Czeret Czeretka Czeretowicz Czereucho Czerew Czerewacki Czerewacz Czerewaniów Czerewań Czerewata Czerewaty Czerewatyj Czerewicz Czerewicznik Czerewin Czerewka Czerewkiewicz Czerewko Czerewski Czereyski Czerezdrecki Czerędrecki Czerękowska Czerępak Czerępuk Czergiejko Czerhoniak Czerhorowska Czeriec Czerierda Czerin Czeriniawska Czerińska Czeriowska Czerjakowski Czerk Czerka Czerkacz Czerkalska Czerkaluk Czerkanis Czerkanowicz Czerkanski Czerkańska Czerkar Czerkarska Czerkas Czerkas-Chodosowski Czerkasiewicz Czerkasik Czerkasińska Czerkasiuk Czerkaski Czerkasow Czerkasun Czerkaszczenko Czerkaszyn Czerkaszyna Czerkaś Czerkawski Czerkes Czerkesow Czerkida Czerkieda Czerkierda Czerkies Czerkieski Czerkieś Czerkieta Czerkiewicz Czerkiewski Czerkin Czerkis Czerkisz Czerklański Czerklewicz Czerko Czerkon Czerkoniak Czerkoski Czerkosz Czerkow Czerkowicz Czerkowski Czerkulan Czerkułan Czerkun Czerkuń Czerkusiewicz Czerkwiński Czerlak Czerlanis Czerlanko Czerlańska Czerleniak Czerlewska Czerlica Czerlichowski Czerlicki Czerliczka Czerlik Czerlikowski Czerlin Czerlinka Czerliński Czerlitza Czerlitzka Czerlonek Czerlonko Czerlunczakiewicz Czerlunczkiewicz Czerławski Czerłok Czermak Czerman Czermanik Czermann Czermanowicz Czermański Czermaszewska Czermazowicz Czermcha Czermecki Czermek Czermer Czermeres Czermerys Czermiak Czermiatowicz Czermiawska Czermich Czermiecka Czermiejewski Czermienicz Czermienok Czermier Czermierski Czermigiewicz Czermijewska Czermik Czermikowska Czermin Czerminger Czermiński Czermiszewska Czermowska Czermuga Czermulski Czermurzyńska Czermuszko Czermuzińska Czermużyńska Czern Czerna Czernach Czernachowski Czernacki Czernahowski Czernaj Czernajc Czernajew Czernak Czernakiewicz Czernal Czernaluk Czernańska Czernasiak Czernastek Czernaś Czernaścik Czernata Czernatowicz Czernaus Czernauzan Czernawski Czernec Czernecki Czerneć Czerneda Czernega Czernej Czernek Czernel Czernelecki Czernelewski Czernenko Czerneńka Czerneńko Czerner Czerneszczuk Czerneszewicz Czerneta Czernetzki Czernew Czernewcan Czernewicz Czernewski Czerni Czernia Czerniach Czerniachowicz Czerniachowski Czerniaga Czerniagiewicz Czerniajew Czerniajkowski Czerniak Czerniak Czerniak Czerniakarz Czerniak-Czyżniak Czerniakiewicz Czerniakow Czerniakowicz Czerniakowski Czerniaków Czernialis Czerniałowska Czernianin Czerniański Czerniatewicz Czerniatowicz Czerniatowski Czerniatyński Czerniawa Czerniawka Czerniawko Czerniawski Czernic Czernica Czernich Czernicha Czernichenko Czernichlewski Czernichow Czernichowicz Czernichowski Czernicki Czernicki Czernicz Czerniczek Czerniczenko Czerniczewska Czerniczka Czernidło Czerniec Czerniechowski Czerniecki Czerniecow Czernieców Czerniecz Czerniega Czerniegiewicz Czerniej Czerniejewicz Czerniejewski Czerniekiewicz Czerniel Czernielecka Czernielewski Czernienko Czernieszczuk Czerniewicz Czerniewski Czerniga Czernigiewicz Czernigowski Czernihowski Czernij Czernijewicz Czernijewski Czernik Czernikarz Czernikier Czernikiewicz Czernikow Czernikowicz Czernikowski Czerników Czernil Czernilewski Czernilis Czerniło Czerniłowska Czernin Czerninoga Czerninok Czernińska Czernioch Czerniok Czernionka Czernionko Czernionok Czerniowski Czernis Czernisz Czerniszenko Czerniszew Czerniszewicz Czerniszewski Czerniszów Czerniś Czerniuch Czerniuga Czerniuk Czerniukiewicz Czerniwczan Czerniwec Czerniwski Czernizer Czernk Czernkowski Czernkun Czerno Czernoba Czernobaj Czernobajew Czernobielska Czernobój Czernobrysow Czernoch Czernochorska Czernochowski Czernocki Czernodolska Czernohorski Czernohorsky Czernohub Czernojańczyk Czernolewska Czernomaż Czernomord Czernomorda Czernomordo Czernomordy Czernomski Czernomyrs Czernomysa Czernomysy Czernonosow Czernooka Czernopłatow Czernorycki Czernoszewicz Czernoszyc Czernota Czernous Czernousik Czernousów Czernow Czernował Czernowałow Czernowałów Czernowicz Czernowski Czernów Czernuch Czernucha Czernucho Czernuchowska Czernuk Czernul Czernulicz Czernulin Czernusz Czernuszczyk Czernuszenko Czernuszewicz Czernuszka Czernuszkiewicz Czernuszko Czernuszyc Czernuszyn Czerny Czernych Czernychów Czernyhowski Czernyj Czernyk Czernylewski Czernysz Czernysz-Czerniachowski Czernyszenko Czernyszew Czernyszewicz Czernyszewski Czernyszyn Czerń Czerobka Czerobko Czerobski Czeronek Czeronka Czeronko Czeronkow Czeropski Czeropuszko Czerota Czerowiec Czerpa Czerpak Czerpakowska Czerpaniak Czerpanis Czerpas Czerpatowicz Czerpek Czerpica Czerpich Czerpicki Czerpiczek Czerpiel Czerpiński Czerpioł Czerpirska Czerpisz Czerpita Czerpko Czerpniak Czerpnik Czerpowacki Czerpowicz Czerpowocki Czerpowski Czerpska Czerr Czersan Czersanowska Czersiak Czersin Czerski Czerson Czerszeń Czerszko Czertacki Czertak Czertakowska Czertarski Czertenkow Czerteżyński Czertiszew Czertko Czertok Czertoszewska Czertow Czertowicz Czertowski Czertunczakiewicz Czertyńska Czerucki Czeruk Czerupka Czerus Czerw Czerwa Czerwaciuk Czerwacki Czerwacz Czerwak Czerwański Czerwaś Czerwata Czerwatiuk Czerwaty Czerwciak Czerwcińska Czerwczak Czerwecka Czerweczka Czerwenak Czerweniak Czerwenka Czerwenko Czerwenkow Czerwenkowicz Czerwenski Czerweny Czerweńska Czerwiaczuk Czerwiak Czerwiakow Czerwiakowski Czerwiaków Czerwiańska Czerwiatiuk Czerwic Czerwica Czerwich Czerwicki Czerwicz Czerwiczka Czerwiec Czerwiecki Czerwiejczak Czerwiek Czerwien Czerwieniak Czerwieniec Czerwienka Czerwienko Czerwień Czerwieńczak Czerwieńka Czerwieńko Czerwieński Czerwijewski Czerwijowska Czerwik Czerwin Czerwiniak Czerwiniec Czerwinka Czerwinko Czerwinow Czerwinski Czerwińczak Czerwiński Czerwionek Czerwionka Czerwionke Czerwionko Czerwiowski Czerwiska Czerwiszewska Czerwitzka Czerwiuk Czerwiunka Czerwiwiec Czerwniawski Czerwniewicz Czerwniska Czerwobroda Czerwon Czerwona Czerwonabroda Czerwonajcio Czerwonajew Czerwonak Czerwonecki Czerwonek Czerwoniak Czerwoniec Czerwoniecka Czerwonik Czerwoniuk Czerwonka Czerwonko Czerwonkowski Czerwonna Czerwonobroda Czerwonogóra Czerwonogradzka Czerwonogrocki Czerwonogrodzki Czerwonowski Czerwony Czerwony Czerwoń Czerwończuk Czerwoński Czerwosz Czerwów Czerwski Czeryba Czeryca Czeryka Czeryło Czeryn Czeryna Czerynda Czeryńska Czeryszkiewicz Czerzan Czerzasty Czerzawska Czerzemska Czerzewski Czerzniachowska Czerzniak Czerzniakowska Czerznicki Czerzniejewska Czerzniewski Czerzniewski Czerzyk Czerzyński Czerżan Czerżniak Czerżniewski Czerżyński Czes Czesacz Czesak Czesakow Czesanek Czesanis Czesankiewicz Czesanowicz Czesany Czesarczyk Czesch Czeschla Czeschowitz Czesek Czesek-Czeszek Czesenek Czesiak Czesiejko Czesiek Czesielski Czesiewicz Czesik Czesiński Czesiul Czeski Czeskies Czeskis Czeskowicz Czeskowska Czesla Czeslak Czeslakowski Czeslar Czesliński Czesłak Czesław Czesława Czesławek Czesławiak Czesławski Czesmak Czesmulewicz Czesna Czesnajtys Czesnak Czesnakow Czesnakowicz Czesnakowski Czesnal Czesnałowicz Czesnar Czesnatowicz Czesnek Czesnel Czesner Czesni Czesniak Czesnik Czesnikow Czesnikowska Czesniuk Czesnoić Czesnojć Czesnok Czesnolewicz Czesnołowicz Czesnowicki Czesnowicz Czesnowski Czesnulewicz Czesny Czesnyk Czesso Czestki Czestkiewicz Czestkowski Czestochowski Czestokolana Czestyński Czesuch Czesuk Czesul Czesuła Czesuło Czesun Czesuń Czesyk Czesynek Czesz Czesza Czeszak Czeszczewik Czeszczkiewicz Czeszczyn Czeszczyszyn Czeszejko Czeszejko-Sochacki Czeszejkowski Czeszek Czeszel Czeszelczyk Czeszelska Czeszenko Czeszerys Czeszewicz Czeszewski Czeszka Czeszkiel Czeszkiewicz Czeszko Czeszkowska Czeszlak Czeszot Czeszowic Czeszowicz Czeszowiec Czeszowska Czeszuk Czeszumski Czeszun Czeszunist Czeszuń Czeszusz Czeszyca Czeszyk Czeszyński Cześ Cześciak Cześcik Cześkiewicz Cześla Cześlak Cześli Cześlik Cześlińska Cześluk Cześlukowska Cześna Cześnakowska Cześni Cześniak Cześniakowski Cześnicki Cześniczewski Cześniek Cześniewicz Cześniewski Cześnik Cześnikiewicz Cześnikowicz Cześnikowski Cześników Cześnin Cześniowski Cześniuk Czetarbok Czeterbok Czeterbug Czeterbuk Czeterburg Czetniak Czetowicz Czetrybok Czetrykowska Czetrzew Czetrzewska Czetwertyński Czetweryński Czetwierikow Czetwierkow Czetwiertak Czetwieryk Czetyrba Czetyrbik Czetyrbok Czetyrko Czetyrkowski Czew Czewal Czewbieniuk Czewchowski Czewczek Czewdomisz Czewerda Czewiczek Czewiec Czewiek Czewińska Czewionka Czewiuk Czewko Czewnek Czewniawski Czewonka Czewżyk Czeźlicki Czeżewska Czeżnakowska Czeżniakowski Czeżnica Czeżniewski Czeżnikowska Czeżowski Czeżuch Czeżyk Czębiołko Częciak Częcol Częczak Częczek Częczot Częczuga Czędlik Czękal Czękalska Częnczek Czępiel Czępiński Czępita Częsak Częscik Częsny Częstak Częstka Częstki Częstkiewicz Częstkowski Częstochowski Częstogórska Częstopał Częsz Częszak Częszczyk Częścik Częścików Częż Czężak Czga Czgowiec Cziba Cziber Czibier Czibir Cziborra Cziborski Czibowska Czibrowska Czibulska Czibura Czic Czich Czicha Czichacki Czichaczewska Czichała Czichańska Czichetzka Czichocka Czicholas Czicholewski Czichollas Czichon Czichoń Czichopad Czichorowska Czichorska Czichos Czichowicz Czichowski Czichy Czicka Cziczak Cziczerska Cziczos Cziczow Cziczów Cziek Cziekierda Czieląg Czielonka Cziemienga Cziempiel Czienskowski Cziernia Cziernioch Cziernoch Cziernok Czierpioł Czierpka Czierpke Czierpkowski Czieschik Czieschowitz Czieschuwitz Cziesla Czieslik Czieslok Czieszowic Czieszowicz Czieśla Czieślik Czieżnikowska Czifra Czifrik Czigle Czihuń Czik Czika Czikiejda Czikiel Czikow Czikulska Czikwin Czil Czilek Czilla Czilwa Czimalla Czimała Czimbala Czimballa Czimczak Czimek Czimenga Czimerkowska Czimienga Czimięga Cziminga Czimok Czinar Czinczak Czinczall Czinczol Czinczoll Czinczołł Czingon Czingoń Czinka Czinke Czinna Czinnar Czinner Czinorowska Czińska Czioch Cziok Cziolek Cziollek Cziołczyk Cziołek Cziomer Cziommer Cziompel Cziomplik Cziongalla Cziora Czioska Czipa Czipak Czipański Czipes Czipiela Czipiruszko Czipka Cziplakis Czipp Czipulowski Czipurina Czira Czirinda Czirko Czirkow Czirkowska Czirków Czirkus Czirlińska Czirlok Czirnia Czirnik Czirpek Czirpka Czirr Czirski Czirson Czisch Czischke Czischowitz Czisczon Cziska Czislik Czismowski Czisnok Czistakow Czistan Czistian Czisz Cziszewski Cziślar Czitz Cziudaj Cziuday Cziudej Cziuk Cziumplik Cziupka Cziura Cziuraj Cziuraki Cziurakis Cziurczyk Cziurlak Cziurlok Cziut Cziwgon Cziwilis Czizewski Czizmadia Czizmowski Cziż Cziża Cziżewski Cziżmowski Czjak Czjaka Czjakowska Czjer Czlapa Czlenow Człap Człapa Człapak Człapczuk Człapczyński Człapek Człapiński Człapka Człapowski Człapski Człeczyński Człoba Człochon Człoczyńska Człogowski Człokowska Członek Członka Członko Członkowski Członowska Członra Człopczyńska Człopek Człopień Człopiński Człopiska Człopka Człorka Człowieczek Człowiek Człowiekowski Człuchowski Człuchów Człuj Człus Czmachowski Czmaj Czmajduch Czmak Czmara Czmeiduch Czmelik Czmelnik Czmer Czmerda Czmerek Czmeruk Czmich Czmichowska Czmiel Czmiel Czmielak Czmielarz Czmielewski Czmielińska Czmielnik Czmielorz Czmielowska Czmieluk Czmigaj Czmigiel Czmil Czmilak Czmir Czmoch Czmochowski Czmoczek Czmok Czmoła Czmuchowski Czmud Czmuda Czmunt Czmur Czmura Czmut Czmyk Czmyr Czmyród Cznadel Cznar Cznoch Cznok Cznolek Cznotka Czob Czoba Czobada Czobak Czobala Czobanis Czobaniuk Czobanka Czobanow Czobat Czobczyc Czobda Czobek Czober Czobicz Czobiel Czobit Czobociej Czoboda Czobodowska Czobodziński Czoboriak Czoborz Czobot Czobotar Czobotarin Czobotariw Czobotowski Czobut Czoch Czocha Czochajda Czochal Czochalski Czochański Czochar Czochara Czocharyn Czocheli Czocher Czochera Czocholewicz Czochoń Czochońska Czochor Czochora Czochorowska Czochowska Czochór Czochów Czochra Czochracz Czochraj Czochrak Czochralski Czochrowski Czochta Czochur Czoczek Czoczewski Czoczkier Czoczko Czoczotka Czoczys Czoczyś Czoda Czodacz Czodorowska Czodrowski Czofus Czogala Czogalik Czogall Czogalla Czogallik Czogała Czogało Czogata Czogel Czogiel Czogieł Czogła Czohaniuk Czohara Czohera Czohor Czohra Czohrow Czoik Czoj Czoja Czojk Czojka Czojnocka Czojor Czok Czokajło Czokako Czokalska Czokaluk Czokałło Czokało Czokańczuk Czokańska Czokiel Czokojło Czokow Czokowska Czoków Czola Czolak Czolakos Czolas Czolbe Czolej Czolek Czoli Czolij Czoliś Czolka Czolko Czolkos Czolkosz Czolla Czollek Czoluk Czoł Czoła Czołacz Czołak Czołakow Czołaniak Czołaniuk Czołba Czołchan Czołczek Czołczyński Czołek Czołga Czołgajewski Czołgala Czołgalla Czołgała Czołgaszewska Czołgiewicz Czołgocz Czołgorzewska Czołgosz Czołgoszewski Czołgowski Czołhan Czołhańska Czołka Czołkas Czołkiewicz Czołkos Czołkosz Czołkowski Czołnecki Czołnik Czołno Czołnowski Czoło Czołoczyński Czołokow Czołombitko Czołomiej Czołomiejów Czołomjej Czołosińska Czołoszyński Czołowicz Czołowiej Czołowski Czołpan Czołpik Czołpil Czołpiński Czołrzecka Czołuch Czołuj Czołyp Czoma Czomało Czombara Czomber Czombera Czombik Czomer Czomka Czomko Czomorek Czompa Czompel Czompelik Czomperlik Czompo Czonc Czondala Czondera Czongalla Czonik Czonka Czonko Czonkow Czons Czonstka Czonstke Czontkowski Czop Czopa Czopak Czopanowski Czopar Czopawska Czopczyc Czopczyk Czopczyński Czopeczka Czopej Czopek Czopel Czopeńko Czoper Czoperski Czopiak Czopiej Czopiewicz Czopiewska Czopik Czopiński Czopir Czopiuk Czopka Czopkiewicz Czopko Czopkoń Czopkowicz Czopkowski Czopla Czoplak Czoplicka Czopliński Czopłowska Czopnik Czopok Czopor Czoporowska Czopowicz Czopowik Czopowski Czopór Czopp Czoppa Czoppek Czoppik Czoprowski Czopryna Czopryńska Czopski Czopur Czopyk Czor Czora Czoraj Czorak Czorapiński Czorata Czorchan Czorczak Czorczakowska Czordybon Czorek Czorfugo Czori Czorij Czorka Czorkiewicz Czorkowska Czormiej Czorna Czornak Czornbik Czornecka Czorneczek Czornej Czornejko Czornek Czornenki Czorneńka Czorneńki Czorneńko Czorni Czorniak Czorniczek Czorniej Czornij Czornik Czorniok Czornitzek Czorniuk Czornoba Czornobaj Czornobil Czornodub Czornok Czornoluk Czornomaz Czornous Czorny Czornyj Czornyja Czornysz Czoroglani Czorogunowski Czoropata Czoroszucha Czorska Czort Czortek Czortkowski Czortków Czortkówer Czortoryjska Czortyk Czory Czoryba Czorycki Czoryszkiewicz Czos Czosek Czosik Czosk Czoske Czoski Czosmak Czosmecka Czosmowska Czosnecki Czosnek Czosnkowski Czosnowicz Czosnowski Czosnyk Czosnyka Czosnykowski Czosowicz Czossek Czostek Czostka Czostkiewicz Czostkow Czostkowski Czostków Czosuch Czosyk Czoszowska Czoszyk Czoszyńska Czośka Czośnek Czośnyk Czośnyka Czot Czota Czotczyńska Czoterbuk Czotorobok Czotuska Czotyrbok Czotyrbuk Czous Czousz Czouz Czowalla Czowara Czowchon Czowicki Czowińska Czownicki Czownik Czowniuk Czowska Czowsz Czowżyk Czozińska Czób Czóba Czóbkowski Czóg Czój Czójko Czółkiewicz Czółkowski Czółnik Czółno Czółnowski Czółowski Czóryło Czpak Czpakowski Czpala Czpczyk Czpczyńska Czpek Czpiewski Czpiga Czpik Czpil Czpiłko Czpiński Czpioła Czpiot Czpis Czpka Czrkawska Czrkowski Czrna Czrnecki Czrniak Czrniakowska Czrniecki Czrniejewska Czrnielewska Czrniewicz Czrnigiewicz Czrnik Czrnin Czrniska Czrnobrywa Czrnociński Czrnocki Czrnojahn Czrnojan Czrnojańczyk Czrnomaz Czrnomski Czrnomys Czrnomysa Czrnota Czrnotta Czrnow Czrnowicki Czrnowska Czrnuch Czrnula Czrnuszka Czrny Czrwiński Czrwonobroda Czrzanowski Czrząstek Czrzczon Czternasta Czternastek Czternastkiewicz Czternasty Czternaścik Czterobok Czub Czuba Czubacha Czubachowski Czubacki Czuba-Czubiak Czubaczyński Czubaj Czubaja Czubajewski Czubajko Czubajkowska Czubajło Czubak Czuba-Kosior Czubakow Czubakowski Czubaków Czubal Czubala Czuballa Czubalski Czubał Czubała Czubało Czuban Czubanek Czubaniuk Czubanowski Czubany Czubań Czubański Czubar Czubara Czubarow Czubarowicz Czubaruk Czubas Czubasiewcz Czubasiewicz Czubasiński Czubaszek Czubaszewski Czubaszka Czubaszyk Czubat Czubata Czubatka Czubatkow Czubatków Czubatnik Czubatul Czubaty Czubatyj Czubatyjski Czubaż Czubczenko Czubczyński Czubeck Czubecki Czubej Czubejko Czubek Czubelska Czubenko Czuber Czubera Czuberak Czuberka Czubermat Czubernat Czubernot Czubert Czuberwat Czubiak Czubiałko Czubica Czubicki Czubiel Czubiela Czubielska Czubieniak Czubienko Czubik Czubikowski Czubil Czubiliński Czubin Czubiniak Czubiń Czubiński Czubis Czubiuk Czubka Czubkiewicz Czubko Czubkowski Czubla Czublewska Czublin Czublińska Czublon Czubluk Czublun Czubła Czubłon Czubocha Czubocka Czubok Czuboni Czuboń Czubor Czubowicz Czubowski Czubrawska Czubrewicz Czubrichowski Czubrowski Czubrych Czubrychowski Czubryj Czubryk Czubrykow Czubryński Czubryt Czubrzyński Czubski Czubura Czubutka Czubyk Czuch Czucha Czuchaj Czuchaja Czuchajda Czuchajew Czuchajewicz Czuchajewski Czuchajowski Czuchan Czuchań Czuchański Czuchara Czucharski Czucherska Czuchiwicka Czuchlej Czuchlicki Czuchman Czuchnicki Czuchno Czuchnowicz Czuchnowski Czucholski Czuchoński Czuchora Czuchorowski Czuchowicz Czuchowski Czuchra Czuchraj Czuchrajewicz Czuchrak Czuchran Czuchraniak Czuchranik Czuchraniuk Czuchrań Czuchrij Czuchro Czuchroń Czuchrowski Czuchry Czuchryj Czuchryk Czuchryła Czuchryńska Czuchryta Czuchrzyński Czuchta Czuchura Czuchwara Czuchwicki Czuchyra Czuchyrta Czucki Czucko Czucz Czucza Czuczak Czuczało Czuczałow Czuczejko Czuczeła Czuczeło Czuczewicz Czuczeyko Czuczke Czuczkiewicz Czuczkis Czuczko Czuczkow Czuczma Czuczmaj Czuczmajer Czuczmajew Czuczman Czuczmann Czuczmar Czuczmoł Czucznicz Czuczo Czuczoła Czuczos Czuczuj Czuczujew Czuczuk Czuczuliński Czuczułowski Czuczumaj Czuczwa Czuczwał Czuczwana Czuczwar Czuczwara Czuczward Czuczwicz Czuczwycz Czuczyk Czuczyłowski Czuczyn Czuda Czudaj Czudak Czudakow Czudakowski Czudaków Czudała Czudec Czudecki Czudej Czudejko Czudek Czudenko Czuder Czuderna Czudes Czudeusz Czudiak Czudinow Czudinowicz Czudlik Czudnik Czudnochowski Czudny Czudo Czudor Czudowicz Czudowski Czuduk Czudy Czudyjewicz Czudyjowicz Czudyk Czudzaj Czudziak Czudziełowska Czudzik Czudzin Czudzinowicz Czudziński Czudżak Czufarowski Czufia Czufin Czufis Czufryn Czug Czuga Czugaj Czugajewicz Czugajewski Czugaliński Czugalla Czugała Czugan Czugoła Czugujewicz Czugunow Czuh Czuhaj Czuhajewicz Czuhajewska Czuhajło Czuhan Czuhaniewicz Czuhorski Czuhryta Czuj Czuja Czujak Czujan Czujanowska Czujaszkow Czujaszków Czujek Czujeszow Czujewicz Czujewski Czujka Czujkiewicz Czujko Czujkowski Czujowski Czujska Czujuk Czujwid Czuk Czuka Czukajewski Czukajło Czukalin Czukała Czukało Czukanow Czukiel Czukieta Czukiewicz Czukiewitz Czukiewski Czukin Czukłowicz Czuknicka Czukojowska Czukosz Czukowicz Czukowski Czuks Czuksanow Czuksanów Czukwiński Czul Czula Czulak Czulat Czulczo Czulda Czulec Czulejewska Czulew Czulewicz Czulic Czulicki Czuliga Czulij Czulik Czuliński Czulis Czulkas Czulok Czulowska Czulska Czuluk Czulwik Czuł Czuła Czułacka Czułaczyński Czułada Czułado Czułaj Czułajewski Czułak Czułakow Czułaków Czułan Czułańska Czułapka Czuławer Czuławska Czułba Czułchowska Czułczyński Czułecka Czułek Czułkin Czułko Czułkow Czułkowski Czułków Czułno Czułnowski Czułoński Czułowski Czułup Czuły Czułyk Czułyt Czum Czuma Czumachurów Czumaczenko Czumaj Czumak Czumakiewicz Czumakow Czumakowski Czumaków Czumała Czumało Czumałowski Czumani Czumaniec Czumarnik Czumaś Czumek Czumer Czumiel Czumienna Czumiłowicz Czumiński Czumirski Czumis Czumpińska Czumplik Czumska Czumuniewicz Czun Czuna Czunikin-Krasowicki Czunkiewicz Czunko Czuns Czuntonow Czuń Czuńkiewicz Czup Czupa Czupachina Czupaj Czupajew Czupajłło Czupajło Czupak Czupala Czupalla Czupał Czupała Czupaniuk Czupas Czupczyc Czupczyński Czupek Czuper Czupernaty Czuperny Czuperski Czuperta Czupiak Czupial Czupiał Czupiała Czupiat Czupich Czupicka Czupider Czupidło Czupiej Czupiel Czupielowski Czupik Czupil Czupilowski Czupiłka Czupiło Czupin Czupina Czupiński Czupiol Czupioł Czupior Czupir Czupis Czupita Czupka Czupkałło Czupkało Czupkiewicz Czupko Czupkowski Czuplak Czuplakiewicz Czuplicka Czuplik Czupliński Czupła Czupot Czupowski Czuppel Czupralewicz Czupran Czupraniak Czuprańska Czupratowski Czupreła Czupren Czupreta Czuprewicz Czupriak Czuprij Czuprin Czuprina Czupriniak Czuprinienko Czuprinna Czupritta Czuprjak Czuprna Czuproń Czuprowski Czuprów Czuprun Czupruńska Czupry Czupryak Czupryańska Czuprych Czupryjak Czupryjanczyk Czupryjańczyk Czupryk Czupryka Czupryki Czuprykowski Czuprylińska Czuprym Czuprymak Czupryn Czupryna Czupryniak Czupryniek Czupryniewicz Czupryniuk Czuprynka Czuprynko Czuprynowski Czupryń Czupryński Czuprys Czupryś Czupryt Czuprzyński Czupski Czupszyniak Czupta Czuptyniak Czupura Czupurniak Czupurny Czupurowicz Czupury Czupuryn Czupyk Czupyr Czupyt Czur Czura Czuraba Czurabski Czuraby Czuraj Czurak Czurakowski Czuraków Czurało Czurapski Czuraszkiewicz Czuratis Czurawska Czurbakow Czurczak Czurczyński Czurej Czureja Czurejno Czurek Czurelik Czurgiel Czurikow Czuriłło Czuriło Czuriłowicz Czuriłów Czurin Czuriszkiewicz Czurka Czurkin Czurko Czurkowska Czurlanis Czurlej Czurlewicz Czurlok Czurlow Czurłowski Czurma Czurman Czurmasło Czurniga Czurnowska Czuro Czurok Czuron Czuroń Czursin Czursina Czursino Czurski Czuruk Czuruk-Kantemir Czurulew Czurun Czuruń Czuruś Czuruśkiewicz Czurychta Czurycz Czuryj Czuryk Czurykin Czurylewicz Czurylik Czuryliuk Czurylo Czuryła Czuryła Czuryła Czuryłło Czuryło Czuryło Czuryłow Czuryłowicz Czuryłowski Czurynkiewicz Czuryński Czurys Czurysek Czuryszkiewicz Czuryt Czurytowicz Czurzyńska Czusik Czuske Czusko Czusman Czusz Czuszak Czuszczak Czuszczan Czuszejko Czuszek Czuszel Czuszka Czuszke Czuszkiewicz Czuszko Czuszlak Czuszwał Czuszyński Czuśkiewicz Czuta Czutak Czutek Czutko Czutkowski Czutner Czuto Czutowska Czutro Czuwaj Czuwak Czuwał Czuwała Czuwałow Czuwałów Czuwara Czuwaszew Czuwyt Czuy Czuz Czuzik Czuzwara Czuźdaniuk Czuźma Czuż Czużan Czużdaniuk Czużykowska Czwaczka Czwaczko Czwaj Czwaja Czwajda Czwajdzińska Czwajka Czwajkowski Czwajna Czwak Czwakiel Czwakier Czwakliński Czwal Czwala Czwalciel Czwalczuk Czwalik Czwalina Czwalinna Czwaliński Czwaluk Czwałga Czwałkowska Czwanczar Czwanczara Czwaniuk Czwar Czwarbóg Czwardon Czwarenko Czwargiel Czwarkiel Czwarkosz Czwarna Czwarnąg Czwarnewicz Czwarniewicz Czwarniewska Czwarno Czwarnog Czwarnok Czwarnos Czwarnowski Czwarnóg Czwarny Czwaronóg Czwartacki Czwartecka Czwartek Czwartkiewicz Czwartkowski Czwartnicki Czwartos Czwartosz Czwartoś Czwartyński Czwasikiewicz Czwasz Czwaszczewski Czwatschka Czwatszka Czwejda Czwejkowska Czwela Czweleniuk Czwella Czwelska Czwelucka Czwenar Czwenczyńska Czwendaruk Czwenderuk Czwerczowska Czwerenczuk Czwerenko Czwereńczuk Czwerko Czweronko Czwertek Czwertlik Czwertniewicz Czwertwik Czweryn Czwerynko Czweryrz Czwichocki Czwichowski Czwielong Czwielonk Czwielung Czwienczek Czwienk Czwienkalik Czwienzek Czwieńczek Czwiertak Czwiertnia Czwiertok Czwięczek Czwik Czwikałowski Czwikla Czwikliński Czwikła Czwil Czwiliński Czwink Czwiorek Czwiorok Czwirko Czwodrak Czwodron Czwodziński Czwoja Czwojda Czwojdak Czwojdarek Czwojdrak Czwojdziński Czwojnicki Czwojrak Czwojtrak Czwokiel Czwolej Czwołek Czwołga Czwonda Czwońda Czwor Czworak Czworakowski Czworańska Czwordon Czworenko Czworkowski Czwornog Czwornóg Czworonóg Czworowski Czwortek Czwortosz Czwortyńska Czworun Czwójda Czwójdak Czwójdziński Czwórka Czwórnog Czwórnoga Czwórnok Czwórnóg Czwórnug Czwujdak Czwurnog Czwurnóg Czwyklińska Czwyl Czwyrucka Czyba Czybak Czybakow Czybakowska Czybala Czybała Czybar Czybaszek Czybata Czybatorowicz Czybczyński Czybelski Czyberkus Czybernat Czybichowska Czybicka Czybieniak Czybier Czybik Czybiński Czybir Czybirow Czybis Czyblis Czybora Czyborak Czyborna Czyborowski Czyborra Czybuk Czybulka Czybur Czyburka Czyburko Czybyk Czybylski Czyc Czych Czychajda Czychało Czychański Czycharowski Czychel Czycheł Czycher Czychewicz Czychiel Czychirew Czychoń Czychowicz Czychowski Czychracz Czychryj Czychryński Czychulski Czychy Czychylik Czychyr Czychyra Czycierski Czycki Czycz Czycza Czyczała Czyczel Czyczerski Czyczewski Czyczka Czyczkan Czyczkiewicz Czyczko Czyczła Czyczło Czyczow Czyczów Czyczuk Czyczuł Czyczuła Czyczyk Czyczył Czyczyła Czyczyło Czyczyn Czyczyna Czyczyn-Egierd Czyczyn-Egiert Czyczyn-Egird Czyczyńska Czyczyra Czyczyrko Czyczyro Czyczytkowicz Czyćkowski Czydak Czydel Czydok Czydzik Czygalińska Czygała Czygan Czyganowski Czyganów Czygar Czygębski Czygicz Czygier Czygierczyk Czygin Czygir Czygowska Czygra Czygrinow Czygryn Czygunowski Czyhak Czyher Czyhin Czyhiryn Czyhura Czyhylik Czyhyr Czyja Czyjak Czyjarek Czyjczyński Czyjek Czyjewska Czyjka Czyjkowski Czyjowska Czyjt Czyk Czykalski Czykaluk Czykał Czykała Czykałko Czykało Czykałowska Czykan Czykanow Czykarow Czyker Czykiej Czykiejda Czykiejuk Czykiel Czykielew Czykielski Czykier Czykierda Czykieta Czykij Czykijewicz Czykin Czykinowski Czykirda Czykirski Czykler Czykonow Czykota Czykowski Czykrij Czykuła Czykun Czykunów Czykurlan Czykut Czykwin Czykyryło Czykyta Czyl Czylak Czyldz Czylej Czylek Czyleko Czylewicz Czylewski Czylijewicz Czylik Czylikin Czylikowski Czyliński Czylis Czylke Czylkowiak Czylkowski Czyllok Czylok Czylońska Czylska Czyluk Czylwa Czylwik Czyła Czyłkowski Czyma Czymaj Czymała Czymańska Czymbar Czymber Czymbor Czymboran Czymbura Czymczuch Czymczuk Czymek Czymerkant Czymerski Czymeryński Czymińska Czymirska Czymka Czymkowski Czymmek Czymończyk Czymożewski Czymrys Czymsor Czymsz Czymzak Czymża Czyna Czynadel Czynajtis Czynalczewski Czynar Czynarian Czynciel Czynczoll Czynczyk Czynczys Czyndacki Czyndor Czyngier Czyngis Czyniejewska Czyniel Czynienik Czyniewicz Czyniewski Czynilis Czyniło Czyniżo Czynka Czynke Czynkiel Czynko Czynkowajtis Czynowski Czynsiak Czynsz Czynszak Czynszczak Czynulewska Czyńczak Czyńczyk Czyński Czyńszak Czyp Czypak Czypański Czypar Czypczar Czypczyński Czypek Czypeł Czypernaty Czypicki Czypiel Czypielewska Czypiewska Czypikis Czypilak Czypilewska Czypilis Czypiłka Czypinis Czypinisz Czypiński Czypionka Czypior Czypiorska Czypirko Czypirski Czypiruk Czypiska Czypka Czypkało Czypkiewicz Czypko Czypkus Czyplikiewicz Czyplińska Czyplis Czypowska Czypryn Czypryniak Czypryńska Czyptor Czypukowicz Czypul Czypulak Czypulewska Czypulionis Czypulowska Czypułowski Czypura Czypurda Czypurowicz Czypuryk Czypysiuk Czyr Czyra Czyrak Czyrakiewicz Czyrakowska Czyran Czyranek Czyraniuk Czyranowska Czyrań Czyrański Czyrba Czyrc Czyrczak Czyrczek Czyrek Czyrenek Czyrewicz Czyribulko Czyrik Czyrk Czyrka Czyrkiel Czyrkierda Czyrkiewicz Czyrko Czyrkow Czyrkowski Czyrkun Czyrkuń Czyrlicki Czyrna Czyrnal Czyrnecki Czyrnek Czyrnia Czyrniak Czyrniański Czyrniawska Czyrniecka Czyrnik Czyrno Czyrny Czyromiszkin Czyronis Czyrpak Czyrpka Czyrski Czyrson Czyrsznic Czyrt Czyruk Czyrun Czyrw Czyrwa Czyrwia Czyrwiak Czyrwik Czyrwińska Czyrwony Czyryba Czyryca Czyrych Czyrychła Czyrychowicz Czyrycki Czyryk Czyrykas Czyryła Czyryło Czyryna Czyrynda Czyryndo Czyrynowicz Czyryński Czyrz Czyrzak Czyrzan Czyrzewicz Czyrzewski Czyrzniak Czyrznicka Czyrzniejewski Czyrznielewska Czyrzniewski Czyrznikowski Czyrzon Czyrzyńska Czyrżniak Czyrżnicki Czyrżyńska Czys Czysak Czysarski Czyscak Czysch Czysciecki Czyscik Czyscoń Czysek Czysiał Czysielska Czysiewski Czysik Czysnok Czysta Czystaw Czystek Czystiakow Czystiaków Czystkowska Czystochorska Czystogórski Czystohorski Czystoklatow Czystołowski Czystow Czystowski Czysty Czysz Czyszak Czyszakiewicz Czyszanowski Czyszcza Czyszczaj Czyszczak Czyszczan Czyszczań Czyszczenko Czyszczeń Czyszczewski Czyszczon Czyszczonik Czyszczoniuk Czyszczoń Czyszczyński Czyszejko Czyszejuk Czyszek Czyszewicz Czyszewski Czyszka Czyszke Czyszkiewicz Czyszko Czyszkowski Czyszniakowski Czyszon Czyszoń Czyszowic Czyszowska Czyszpak Czyszpan Czyszukiewicz Czyszyn Czyszyński Czyś Czyściak Czyściakow Czyściecki Czyścieszki Czyścik Czyścińska Czyściuk Czyślińska Czyśnikiewicz Czyt Czytajło Czytański Czytawka Czyterbok Czyterbuk Czyterko Czytkowska Czytońska Czytowicz Czytowski Czytrzyński Czytuleńko Czytwiński Czytyńska Czytyrbok Czywała Czywantuch Czywas Czywczyński Czywiel Czywil Czywilis Czywiliś Czywilski Czywiński Czyz Czyza Czyzak Czyzda Czyzew Czyzewski Czyziak Czyzio Czyzior Czyzkowski Czyzma Czyzman Czyznacka Czyznelewska Czyzniak Czyzniejewski Czyznikowski Czyzo Czyzowicz Czyzowski Czyzuk Czyzycki Czyzyk Czyź Czyźniak Czyźniejewski Czyźnielewski Czyźniewski Czyźnik Czyźnikowska Czyż Czyża Czyżak Czyżakowska Czyżan Czyżanowski Czyżbok Czyżda Czyżdziel Czyżecka Czyżejko Czyżek Czyżelski Czyżew Czyżewicki Czyżewicz Czyżewski Czyżk Czyżkiewicz Czyżko Czyżkow Czyżkowicz Czyżkowski Czyżło Czyżma Czyżman Czyżmański Czyżmiejewska Czyżmo Czyżmowski Czyżn Czyżnia Czyżniak Czyżniakowski Czyżnicki Czyżniejewski Czyżniekiewicz Czyżnielewski Czyżniewicz Czyżniewski Czyżnik Czyżnikiewicz Czyżnikowski Czyżo Czyżołek Czyżow Czyżowicz Czyżowiec Czyżowska Czyżowski Czyżowycz Czyżów Czyżuk Czyżun Czyży Czyżyca Czyżychowicz Czyżycki Czyżydło Czyżyk Czyżykiewicz Czyżyk-Markiewicz Czyżykow Czyżykowski Czyżyk-Skoczyk Czyżyński Czyżyszyn


     wrzesień 2008 r. - 10 maj 2010 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005