<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę L


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997

  Laba - 1619 od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labach - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labacher - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labacki - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labacz - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labaj - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labak - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labal - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labała - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Laban - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Laband - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labandt - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labant - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labark - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labarzewski - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labas - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labasiński - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labasz - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labasz-Głowacki - złożenia brak; Labasz od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną; Głowacki 1461 od nazw miejscowych Głowaczew, Głowaczowa, Głowaczów (kilka wsi).

  Labaś - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labaz - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labbuda - prawdopodobnie od łabudać ‘biedować, ciułać’, łabuda ‘człowiek ociężały’.

  Labczuk - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labczyk - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labczyński - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labda - prawdopodobnie od łabudać ‘biedować, ciułać’, łabuda ‘człowiek ociężały’.

  Labdowski - prawdopodobnie od łabudać ‘biedować, ciułać’, łabuda ‘człowiek ociężały’.

  Labe - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labech - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labecki - od łabędź, ze staropolskiego łabęć ‘ptak z rodziny kaczkowatych’.

  Labeda - od łabędź, ze staropolskiego łabęć ‘ptak z rodziny kaczkowatych’.

  Labega - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labek - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labenc - od łabędź, ze staropolskiego łabęć ‘ptak z rodziny kaczkowatych’.

  Labendowski - od łabędź, ze staropolskiego łabęć ‘ptak z rodziny kaczkowatych’.

  Labens - od łabędź, ze staropolskiego łabęć ‘ptak z rodziny kaczkowatych’.

  Labenski - od łabędź, ze staropolskiego łabęć ‘ptak z rodziny kaczkowatych’.

  Labentz - od łabędź, ze staropolskiego łabęć ‘ptak z rodziny kaczkowatych’.

  Labeńska - od łabędź, ze staropolskiego łabęć ‘ptak z rodziny kaczkowatych’.

  Laber - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Labera - 1693 od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Laberchek - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Laberon - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Laberschek - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Laberski - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Laberszek - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Labert - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Labes - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Labetzka - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Labeuz - prawdopodobnie od łabędź, ze staropolskiego łabęć ‘ptak z rodziny kaczkowatych’.

  Labez - od łabędź, ze staropolskiego łabęć ‘ptak z rodziny kaczkowatych’.

  Labęcki - od łabędź, ze staropolskiego łabęć ‘ptak z rodziny kaczkowatych’.

  Labędzka - od łabędź, ze staropolskiego łabęć ‘ptak z rodziny kaczkowatych’.

  Labiak - 1787 od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labich - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labicki - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labid - od ukraińskiego łob ‘łeb’, od staropolskiego łobuzie ‘chwasty, zarośla’., łoboda ‘roślina lebioda’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lob.

  Labiecki - od ukraińskiego łob ‘łeb’, od staropolskiego łobuzie ‘chwasty, zarośla’., łoboda ‘roślina lebioda’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lob.

  Labieda - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Labiedziński - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Labiedź - od łabędź, ze staropolskiego łabęć ‘ptak z rodziny kaczkowatych’.

  Labiek - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labierowski - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Labijak - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labik - 1682 od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labiński - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labis - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labisch - (Śl) od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labisko - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labisz - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labiszak - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labiszek - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labiś - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labka - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labno - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Labo - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od imienia hebrajskiego Laban).

  Laboch - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labocha - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od gwarowego labocha).

  Laboch-Słomka - złożenia brak; Laboch od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną; Słomka 1397 od słomka ‘źdźbło słomy’.

  Labocki - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Laboda - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Labodda - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Labodziński - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Laboga - od gwarowego wykrzyknika laboga ‘dla Boga, na Boga’.

  Laboger - prawdopodobnie od gwarowego wykrzyknika laboga ‘dla Boga, na Boga’.

  Labok - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labon - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Laboń - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labor - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labora - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Laborda - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Laborek - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labork - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Laborowicz - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Laborowski - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Laborski - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Laborudzki - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Laborzewski - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labos - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labosiński - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Laboszka - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Laboś - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labota - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labrak - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Labrec - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labrecht - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labrecki - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labrenc - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labrent - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labrenz - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labręc - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labriga - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labrok - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Labrowski - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labrych - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labryczak - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Labryda - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’.

  Labryga - 1712 od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub też od gwarowego labryga.

  Labrync - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labryszewski - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labrzycki - prawdopodobnie od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labs - od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Labsa - od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Labuc - od łabudać ‘biedować, ciułać’, labuda ‘człowiek ociężały’.

  Labuch - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labucha - (Pom) od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labuchn - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labuda - od łabudać ‘biedować, ciułać’, labuda ‘człowiek ociężały’.

  Labudra - od łabudać ‘biedować, ciułać’, labuda ‘człowiek ociężały’.

  Labudzki - prawdopodobnie od łabudać ‘biedować, ciułać’, labuda ‘człowiek ociężały’.

  Labuk - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labul - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labuł - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labun - 1623 od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labunda - od ukraińskiego łob ‘łeb’, od staropolskiego łobuzie ‘chwasty, zarośla’., łoboda ‘roślina lebioda’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lob.

  Labunga - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labuń - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labuński - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Laburda - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Laburek - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Laburski - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Laburz - od laber ‘brzeg tkaniny, obrzeżenie ozdobne’ lub od łacińskiego labor ‘wysiłek, praca’.

  Labus - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną (lub od gwarowego labus, labuś ).

  Labusch - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labusek - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labusga - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labusge - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labusiński - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labuska - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labuss - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labussek - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labusz - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labuszenko - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labuszewski - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labuszka - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labuszyn - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labuś - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labut - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labuta - od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labuz - 1615 od łabuz ‘chwast, krzak’.

  Labuzek - od łabuz ‘chwast, krzak’.

  Labuzga - od łabuz ‘chwast, krzak’.

  Labuziński - od łabuz ‘chwast, krzak’.

  Laby - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labys - prawdopodobnie od laba próżnowanie, odpoczynek’; niektóre formy od Łaba ‘od staropolskiego łaba, łabaj ‘wyzwisko; też o wielkim psie’, z niemiecką adaptacją graficzną.

  Labytsch - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Labza - od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Labzik - od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Labża - od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Lac - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laca - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacaras - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacaraś - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacaraz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacarek - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacaros - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacars - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacarus - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacaszek - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lace - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacek - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’ (lub od lacek ‘śliniaczek’).

  Lacel - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacelt - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laceras - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacey - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacgeta - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lach - 1428 od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lacha - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’ (od gwarowego lacha ‘laska’).

  Lachab - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’ (od gwarowego lacha ‘laska’).

  Lachacz - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachajczak - – od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachajczyk - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachamowicz - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’ (od gwarowego lacha ‘laska’).

  Lachan - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachand - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’ (od gwarowego lacha ‘laska’).

  Lachandrowicz - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’ (od gwarowego lacha ‘laska’).

  Lachaniec - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’ (od gwarowego lacha ‘laska’).

  Lachant - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’ (od gwarowego lacha ‘laska’).

  Lachański - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’ (od gwarowego lacha ‘laska’).

  Lachara - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lacharewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lacharków - – od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lacharski - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lacharz - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachaut - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachawczak - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachawczok - (Śl) od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachawczyk - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachawiec - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachciak - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachcik - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachczy - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachczyk - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lache - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachecki - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachela - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachendro - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Lachendrowicz - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Lachenorowicz - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Lachenro - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Lacher - 1788 od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachera - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lacherski - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachert - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lacheta - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachetta - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachewicz - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachędro - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Lachędrowicz - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Lachick - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’ (od gwarowego lacha ‘laska’).

  Lachiewicz - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachim - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’ (od gwarowego lacha ‘laska’).

  Lachińska - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’ (od gwarowego lacha ‘laska’).

  Lachky - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachla - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachmac - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachmajer - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachman - od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachmaniak - od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachmaniuk - od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachmann - od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachmanowicz - od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachmański - od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachmayer - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachmayr - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachmer - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachmider - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachmidt - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachmirowicz - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachmont - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachna - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachnard - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lachnaty - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lachnayer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lachner - 1727 od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lachniak - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachnicht - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lachnicki - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachnik - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachnio - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachnirowicz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lachnit - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lachnitt - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lachniuk - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachno - 1437 od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachnowicz - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachocki - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachoda - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachodycz - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachol - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lacholański - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachoła - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachor - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachor - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachorski - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachorz - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachorzyński - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachorzyński - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachosik - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachoski - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachoszczak - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachoszest - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachot - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachota - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachotta - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachow - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachowiak - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachowicki - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachowicz - 1471 od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachowiec - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachowiecki - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachowik - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachowolski - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachowski - 1443 od nazw miejscowych typu Lachowa, Lachowice.

  Lachowszczak - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachór - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachów - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachro - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachryta - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachtara - od lachter ‘miara długości’.

  Lachtarski - od lachter ‘miara długości’.

  Lachtera - od lachter ‘miara długości’.

  Lachula - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachunowicz - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachur - od niemieckiej nazwy osobowej Lacher, ta od Lache ‘znak graniczny’.

  Lachus - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachut - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachuta - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachutta - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachwacki - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachwaczak - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachwaczyk - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachwicki - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lachymek - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laciak - od latać, lato.

  Laciborowski - od latać, lato.

  Laciborski - od latać, lato.

  Lacibowski - od latać, lato.

  Laciej - od latać, lato.

  Laciejewski - od latać, lato.

  Laciewicz - od latać, lato.

  Lacik - od latać, lato.

  Laciok - (Śl) od latać, lato.

  Laciuga - od latać, lato.

  Laciura - od latać, lato.

  Lacke - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’; od przymiotnika lacki ‘polski’, od nazwy miejscowej Lackie.

  Lacki - 1427 od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’; od przymiotnika lacki ‘polski’, od nazwy miejscowej Lackie.

  Lackiewicz - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’; od przymiotnika lacki ‘polski’, od nazwy miejscowej Lackie.

  Lackinger - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lackmayer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lackner - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacko - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lackor - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lackoroński - od nazwy miejscowej Lanckorona (bielskie, gmina Lanckorona).

  Lackoryński - od nazwy miejscowej Lanckorona (bielskie, gmina Lanckorona).

  Lackorzyński - od nazwy miejscowej Lanckorona (bielskie, gmina Lanckorona).

  Lackosz - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lackowiak - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lackowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lackowski - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lackstein - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lackużyńska - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacman - od landsman, lancman, lacman ‘towarzysz, mieszkaniec tej samej wsi’.

  Lacmański - od landsman, lancman, lacman ‘towarzysz, mieszkaniec tej samej wsi’.

  Lacna - od staropolskiego łacny ‘łatwy’, w pochodnych też od staropolskiego łaczny ‘głodny’.

  Lacny - od staropolskiego łacny ‘łatwy’, w pochodnych też od staropolskiego łaczny ‘głodny’.

  Lacoń - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacuch - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lacus - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’ (też od łacińskiego lacus ‘jezioro, staw’).

  Lacwik - prawdopodobnie od staropolskiego łacny ‘łatwy’, w pochodnych też od staropolskiego łaczny ‘głodny’.

  Lacwin - prawdopodobnie od staropolskiego łacny ‘łatwy’, w pochodnych też od staropolskiego łaczny ‘głodny’.

  Lacz - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’ (też od lacz ‘odlewacz’)

  Laczak - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laczek - 1433 od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laczka - 1390 od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laczko - 1420 od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laczkowicz - 1438 od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laczkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laczmański - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laczmarek - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laczny - od staropolskiego łacny ‘łatwy’, w pochodnych też od staropolskiego łaczny ‘głodny’.

  Laczuch - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laczycki - prawdopodobnie od staropolskiego łacny ‘łatwy’, w pochodnych też od staropolskiego łaczny ‘głodny’.

  Laczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laczyński - prawdopodobnie od staropolskiego łacny ‘łatwy’, w pochodnych też od staropolskiego łaczny ‘głodny’.

  Laćkowiak - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Laćkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Latz, ta z kolei może pochodzić od słowiańskich nazw osobowych na Vlad- lub od niemieckiego Latz ‘klapa u spodenek, stanik’.

  Lada - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladach - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladachowski - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladaczek - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladaczuk - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladaczyński - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladamann - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lademann, do niej porównaj niemieckie Lademacher ‘ten, co robi skrzynie, kufry’.

  Ladamiak - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lademann, do niej porównaj niemieckie Lademacher ‘ten, co robi skrzynie, kufry’.

  Ladanberger - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lademann, do niej porównaj niemieckie Lademacher ‘ten, co robi skrzynie, kufry’.

  Ladar - 1426 od staropolskiego lader ‘płat skóry; pancerz na konia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lader, ze średnio-wysoko-niemieckiego lader ‘ładowacz.

  Ladczyszyn - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Laddach - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Laddy - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Lade - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladecki - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladek - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Lademan - od niemieckiej nazwy osobowej Lademann, do niej porównaj niemieckie Lademacher ‘ten, co robi skrzynie, kufry’.

  Lademann - od niemieckiej nazwy osobowej Lademann, do niej porównaj niemieckie Lademacher ‘ten, co robi skrzynie, kufry’.

  Lader - 1405– od staropolskiego lader ‘płat skóry; pancerz na konia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lader, ze średnio-wysoko-niemieckiego lader ‘ładowacz.

  Laderski - od staropolskiego lader ‘płat skóry; pancerz na konia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lader, ze średnio-wysoko-niemieckiego lader ‘ładowacz.

  Ladewski - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladiński - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladka - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladkiewicz - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladko - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladkowski - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladman - od niemieckiej nazwy osobowej Lademann, do niej porównaj niemieckie Lademacher ‘ten, co robi skrzynie, kufry’.

  Ladmann - od niemieckiej nazwy osobowej Lademann, do niej porównaj niemieckie Lademacher ‘ten, co robi skrzynie, kufry’.

  Ladna - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladner - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladniak - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladno - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Lado - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od gwarowego lado.

  Ladobrucki - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladoch - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladocha - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladochowski - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladolach - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladoń - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladoński - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladorowski - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladorski - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladorucki - od nazwy miejscowej Ladorudz (konińskie, gmina Dąbie, Krzymów).

  Ladoruczka - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; może być odmiejscowe.

  Ladorudzki - od nazwy miejscowej Ladorudz (konińskie, gmina Dąbie, Krzymów).

  Ladoruski - od nazwy miejscowej Ladorudz (konińskie, gmina Dąbie, Krzymów).

  Lados - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladosz - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladowski - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladra - od staropolskiego lader ‘płat skóry; pancerz na konia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lader, ze średnio-wysoko-niemieckiego lader ‘ładowacz.

  Ladrański - od staropolskiego lader ‘płat skóry; pancerz na konia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lader, ze średnio-wysoko-niemieckiego lader ‘ładowacz.

  Ladro - od staropolskiego lader ‘płat skóry; pancerz na konia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lader, ze średnio-wysoko-niemieckiego lader ‘ładowacz.

  Ladrowski - od staropolskiego lader ‘płat skóry; pancerz na konia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lader, ze średnio-wysoko-niemieckiego lader ‘ładowacz.

  Ladrus - od staropolskiego lader ‘płat skóry; pancerz na konia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lader, ze średnio-wysoko-niemieckiego lader ‘ładowacz.

  Ladryk - od staropolskiego lader ‘płat skóry; pancerz na konia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lader, ze średnio-wysoko-niemieckiego lader ‘ładowacz.

  Ladryński - od staropolskiego lader ‘płat skóry; pancerz na konia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lader, ze średnio-wysoko-niemieckiego lader ‘ładowacz.

  Laduch - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Laduda - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladus - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladwich - od imienia Ludwik. Imię o genezie germańskiej, od hlud ‘sławny’ + wig ‘walka’. W Polsce notowane od XIII wieku, wykazywało znaczne wahania fonetyczne. Obok postaci Ludwik spotyka się Łodwik, Łodwik, Lodwich, Łodwig, Lodwig, Ludwich.

  Ladwig - od imienia Ludwik. Imię o genezie germańskiej, od hlud ‘sławny’ + wig ‘walka’. W Polsce notowane od XIII wieku, wykazywało znaczne wahania fonetyczne. Obok postaci Ludwik spotyka się Łodwik, Łodwik, Lodwich, Łodwig, Lodwig, Ludwich.

  Ladwik - prawdopodobnie od imienia Ludwik. Imię o genezie germańskiej, od hlud ‘sławny’ + wig ‘walka’. W Polsce notowane od XIII wieku, wykazywało znaczne wahania fonetyczne. Obok postaci Ludwik spotyka się Łodwik, Łodwik, Lodwich, Łodwig, Lodwig, Ludwich.

  Ladwiniec - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.
  Wyczytałam na Państwa stronie, ze nazwisko Ladwiniec pochodzi od przysłowka ledwo, co nie jest prawdą. Nazwisko to pochodzi od ukrainskiego/rosyjskiego imienia Ladwin i zostało utworzone na takiej samej zasadzie jak nazwiska Jakubiec, Janiec itp. Ród ten wywodzi sie z terenów nieswiesko-ołyckich, z dóbr Radziwiłła, ktory syna (lub wnuka) rzeczonego Ladwina przywiózł do Białej Radziwiłłowskiej jako swojego stangreta.
  inf. Zofia Frydel-Kośmider, wnuczka Ladwińców, 15.01.2013 
   

  Ladwoń - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Lady - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladyca - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladyga - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladyman - od niemieckiej nazwy osobowej Lademann, do niej porównaj niemieckie Lademacher ‘ten, co robi skrzynie, kufry’.

  Ladyński - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladysz - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladyszkowski - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladziak - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladzianowski - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladzieński - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladzik - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladziński - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladziski - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladzki - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladzwójczak - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Ladżyński - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’.

  Lafer - od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Laferi - od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Lafernik - od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Laferski - od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Lafery - od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Lag - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Laga - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lagaczew - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lagaj - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lagan - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Laganek - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lagat - prawdopodobnie od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lage - prawdopodobnie od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lager - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Lagera - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Lagerman - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Lagerquista - prawdopodobnie od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Lagervall - prawdopodobnie od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Lagerwall - prawdopodobnie od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Lagiełka - prawdopodobnie od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lagier - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Lagiera - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Lagierko - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Lagierski - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Lagieta - prawdopodobnie od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lagiewicz - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lagisz - od laga ‘gruba laska’, dawniej też naczynie na płyny.

  Lagler - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Lagna - od niemieckiej nazwy osobowej Langner, ta od nazwy miejscowej Langen, też Langenau.

  Lagnar - od niemieckiej nazwy osobowej Langner, ta od nazwy miejscowej Langen, też Langenau.

  Lagner - od niemieckiej nazwy osobowej Langner, ta od nazwy miejscowej Langen, też Langenau.

  Lagnier - od niemieckiej nazwy osobowej Langner, ta od nazwy miejscowej Langen, też Langenau.

  Lago - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lagocki - prawdopodobnie od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lagod - od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lagoda - od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lagodni - od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lagodziński - od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lagodzki - od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’; może być odmiejscowe.

  Lagon - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lagoniak - prawdopodobnie od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lagoń - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lagos - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lagosz - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lagot - od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lagotzki - prawdopodobnie od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lagowicz - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’.

  Lagowski - od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lagrzycki - prawdopodobnie od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Lagun - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’ lub od laguna ‘rodzaj zatoki’.

  Laguna - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’ lub od laguna ‘rodzaj zatoki’.

  Laguna-Horodniczy - złożenia brak; od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’ lub od laguna ‘rodzaj zatoki’; Horodniczy od imion złożonych typu Grodzisław oraz od grodzić, gród.

  Lagundzicz - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’ lub od laguna ‘rodzaj zatoki’.

  Lagundzić - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’ lub od laguna ‘rodzaj zatoki’.

  Lagunów - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’ lub od laguna ‘rodzaj zatoki’.

  Laguń - od laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’ lub od laguna ‘rodzaj zatoki’.

  Laguta - od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lagutyna - od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lagwa - od staropolskiego łagiew, łagwa ‘naczynie na płyny’.

  Lagwiński - od staropolskiego łagiew, łagwa ‘naczynie na płyny’.

  Lah - od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lahman - od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lahmann - od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lahmer - od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lahn - od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lahner - od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.

  Lahodny - od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lahowicz - (Śl) od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lahs - prawdopodobnie od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lahsek - prawdopodobnie od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lahser - prawdopodobnie od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lahti - prawdopodobnie od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lahus - prawdopodobnie od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lahuta - od niemieckich nazw osobowych Lachmann, Lahmann, te od Lache ‘znak graniczny’.Lahutta od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Lai - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Laibhold - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Laibik - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Laica - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Laicak - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Laich - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Laichanów - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Laicht - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Laickhardt - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Laida - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Laider - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Laidler - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Laik - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’ lub od laik ‘człowiek świecki; zakonnik bez świeceń’, też ‘prostak, niewykształcony’.

  Laiman - od niemieckiej nazwy osobowej Laimann, ta od Lehman, z średnio-wysoko-niemieckiego lebeman ‘chłop posiadający grunt z lenna’.

  Laimann - od niemieckiej nazwy osobowej Laimann, ta od Lehman, z średnio-wysoko-niemieckiego lebeman ‘chłop posiadający grunt z lenna’.

  Laimert - od niemieckiej nazwy osobowej Laimann, ta od Lehman, z średnio-wysoko-niemieckiego lebeman ‘chłop posiadający grunt z lenna’.

  Lain - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’ lub od laik ‘człowiek świecki; zakonnik bez świeceń’, też ‘prostak, niewykształcony’.

  Laine - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’ lub od laik ‘człowiek świecki; zakonnik bez świeceń’, też ‘prostak, niewykształcony’.

  LaineI - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’ lub od laik ‘człowiek świecki; zakonnik bez świeceń’, też ‘prostak, niewykształcony’.

  Lainka - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’ lub od laik ‘człowiek świecki; zakonnik bez świeceń’, też ‘prostak, niewykształcony’.

  Laiński - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’ lub od laik ‘człowiek świecki; zakonnik bez świeceń’, też ‘prostak, niewykształcony’.

  Lais - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Laisner - od niemieckiej nazwy osobowej Leisner, ta od nazw miejscowych Leisen, Leißen, dziś Łajsy (Olsztyńskie, gmina Gietrzwałd).

  Laiszner - od niemieckiej nazwy osobowej Leisner, ta od nazw miejscowych Leisen, Leißen, dziś Łajsy (Olsztyńskie, gmina Gietrzwałd).

  Laiter - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Laitinen - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Laitl - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Laitmunt - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Laitner - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Laitof - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Laitt - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Laja - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajawka - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’ lub od laik ‘człowiek świecki; zakonnik bez świeceń’, też ‘prostak, niewykształcony’.

  Lajb - od niemieckiej nazwy osobowej Laib, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leip ‘bochenek chleba’.

  Lajbel - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Laib, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leip ‘bochenek chleba’.

  Lajbich - od niemieckiej nazwy osobowej Laib, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leip ‘bochenek chleba’.

  Lajbida - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Laib, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leip ‘bochenek chleba’.

  Lajbig - od niemieckiej nazwy osobowej Laib, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leip ‘bochenek chleba’.

  Lajbik - od niemieckiej nazwy osobowej Laib, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leip ‘bochenek chleba’.

  Lajblich - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Laib, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leip ‘bochenek chleba’.

  Lajborek - od niemieckiej nazwy osobowej Laib, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leip ‘bochenek chleba’.

  Lajbszang - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Laib, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leip ‘bochenek chleba’.

  Lajcak - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajch - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajche - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajchenberger - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajchman - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajcht - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajchtman - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajcygier - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajczekus - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajczuk - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajczyk - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajda - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lajdamik - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lajdanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lajdenforst - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lajdenfrost - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lajdigkajt - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lajdorf - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lajeczko - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajek - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajer - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajeśnica - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajfer - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajfert - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajgner - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajh - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajk - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajkert - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajko - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajkosz - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajkowicz - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajkowski - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajks - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajm - od niemieckiej nazwy osobowej Laimann, ta od Lehman, z średnio-wysoko-niemieckiego lebeman ‘chłop posiadający grunt z lenna’.

  Lajman - od niemieckiej nazwy osobowej Laimann, ta od Lehman, z średnio-wysoko-niemieckiego lebeman ‘chłop posiadający grunt z lenna’.

  Lajmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Laimann, ta od Lehman, z średnio-wysoko-niemieckiego lebeman ‘chłop posiadający grunt z lenna’.

  Lajmert - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajn - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajnas - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajnert - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajnweber - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajos - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajourdie - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajpelt - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajper - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajplich - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajpold - prawdopodobnie niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajs - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lajski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lajsner - od niemieckiej nazwy osobowej Leisner, ta od nazw miejscowych Leisen, Leißen, dziś Łajsy (Olsztyńskie, gmina Gietrzwałd).

  Lajstedt - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lajsten - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lajstet - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lajstowicz - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lajszczyk - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lajszner - od niemieckiej nazwy osobowej Leisner, ta od nazw miejscowych Leisen, Leißen, dziś Łajsy (Olsztyńskie, gmina Gietrzwałd).

  Lajsztul - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lajszwic - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lajt - od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lajter - od niemieckiej nazwy osobowej Leuter, ta od Leuter ‘przewodnik’.

  Lajtgeber - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lajtke - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lajtlich - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lajtloch - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lajtner - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lajus - od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te od średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Lajuzan - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leiser.

  Lajzarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Leiser.

  Lajzer - od niemieckiej nazwy osobowej Leiser.

  Lajzerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Leiser.

  Lajzner - od niemieckiej nazwy osobowej Leisner, ta od nazw miejscowych Leisen, Leißen, dziś Łajsy (Olsztyńskie, gmina Gietrzwałd).

  Lajzurowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Leiser.

  Lak - staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakaj - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakajczyk - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakan - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakander - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakarelski - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakarewicz - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakata - prawdopodobnie od łaknąć, łakomy, ze staropolskiego łakota ‘łakomstwo’.

  Lakatos - prawdopodobnie od łaknąć, łakomy, ze staropolskiego łakota ‘łakomstwo’.

  Lakatosz - prawdopodobnie od łaknąć, łakomy, ze staropolskiego łakota ‘łakomstwo’.

  Lakatus - prawdopodobnie od łaknąć, łakomy, ze staropolskiego łakota ‘łakomstwo’.

  Lakący - prawdopodobnie od łaknąć, łakomy, ze staropolskiego łakota ‘łakomstwo’.

  Lake - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakei - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakert - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Laketa - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakęs - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakierka - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakiert - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakiewicz - od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakina - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakiński - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakis - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakner - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Laknerys - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakocha - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakocki - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakocy - od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’; też od staropolskiego łakota ‘łakomstwo’, łaknąć, łakomy.

  Lakoma - od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’; też od staropolskiego łakota ‘łakomstwo’, łaknąć, łakomy.

  Lakomek - od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’; też od staropolskiego łakota ‘łakomstwo’, łaknąć, łakomy.

  Lakomiec - od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’; też od staropolskiego łakota ‘łakomstwo’, łaknąć, łakomy.

  Lakomski - od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’; też od staropolskiego łakota ‘łakomstwo’, łaknąć, łakomy.

  Lakomy - od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’; też od staropolskiego łakota ‘łakomstwo’, łaknąć, łakomy.

  Lakonek - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakonia - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakoniec - prawdopodobnie od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakos - staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakoś - staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakota - od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’; też od staropolskiego łakota ‘łakomstwo’, łaknąć, łakomy.

  Lakotowicz - od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’; też od staropolskiego łakota ‘łakomstwo’, łaknąć, łakomy.

  Lakotta - od staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’; też od staropolskiego łakota ‘łakomstwo’, łaknąć, łakomy.

  Lakowicz - staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakowiecki - staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakowski - staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Laks - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Laksa - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej (może też od laksa ‘biegunka’).

  Laksander - 1393 od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andrós ‘mąż’. W Polce notowane od XII wieku, także w obocznych formach Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Laksandrzak - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andrós ‘mąż’. W Polce notowane od XII wieku, także w obocznych formach Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Laksender - 1393 od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andrós ‘mąż’. W Polce notowane od XII wieku, także w obocznych formach Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Lakser - prawdopodobnie od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andrós ‘mąż’. W Polce notowane od XII wieku, także w obocznych formach Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Laksi - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Laksiewicz - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Laksiński - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lakson - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Laksoń - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lakstein - prawdopodobnie od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lakston - prawdopodobnie od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Laksy - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Laksycki - prawdopodobnie od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Laksztajn - prawdopodobnie od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lakus - staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakusiewicz - staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakutowicz - staropolskiego lak ‘masa żywiczna służąca do pieczętowania’, też ‘rodzaj sosu wydzielanego z solonych ryb’.

  Lakwa - 1370 od staropolskiego lakwa ‘latryna’.

  Lakwaj - od staropolskiego lakwa ‘latryna’.

  Lakwer - od staropolskiego lakwa ‘latryna’.

  Lakwic - 1497 od staropolskiego lakwa ‘latryna’.

  Lakwiesz - 1473 od staropolskiego lakwa ‘latryna’.

  Lal - 1789 od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lala - 1354 od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalach - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalachowski - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalacki - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalacz - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalaczyk - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalak - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalarski - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalas - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalasa - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalasz - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalaszewski - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalawski - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalczak - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalecki - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Laleike - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalejke - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalek - 1204 od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Laleko - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Laler - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalewicz - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalic - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalicha - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalicki - 1440 od nazwy miejscowej Lalice (KrW), Laliki (bielskie, gmina Milówka).

  Lalicz - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Laliczyński - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalić - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalik - 1626 od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalikowski - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalin - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalina - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalinsky - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Laliński - 1424 od nazwy miejscowej Lalin (krośnieńskie, gmina Sanok).

  Laliszewski - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalito - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Laliuk - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalka - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’ (lub od gwarowego lalka ‘źrenica’).

  Lalke - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalkiel - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalkiewicz - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalko - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’ (lub od gwarowego lalka ‘źrenica’).

  Lalkowski - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalla - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lallowski - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalmacher - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalmi - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalo - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalocha - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalorna - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalorny - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalos - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalow - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalowicz - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalowski - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Laluch - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Laluk - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalurna - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalurny - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalurzny - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalus - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lalusek - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Laluszka - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Laluszko - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Laluszny - od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Laluś - 1613 od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’ (lub od lauś ‘strojniś’).

  Lalwa - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lałacz - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lałak - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lałka - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lałko - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lałkowski - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lało - prawdopodobnie od lala ‘lalka, kukiełka’, od gwarowego lalać ‘spać’.

  Lam - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lama - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamac - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert też od łamać.

  Lamach - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamacha - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamacz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert też od łamać.

  Lamaczek - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert też od łamać.

  Lamaga - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert też od łamać.

  Lamak - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert też od łamać.

  Lamali - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert też od łamać.

  Laman - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lamankiewicz - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lamanowicz - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lamanowski - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lamant - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert też od łamać.

  Lamańczyk - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lamański - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lamar - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert też od łamać.

  Lamarca - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert też od łamać.

  Lamarski - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert też od łamać.

  Lamasz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamaszewski - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamat - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert też od łamać.

  Lamatz - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert też od łamać.

  Lamącki - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert też od łamać.

  Lambach - 1569 od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht (lub od niemieckiej nazwy miejscowej Lambach).

  Lambach - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert też od łamać.

  Lambaj - prawdopodobnie od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht (lub od niemieckiej nazwy miejscowej Lambach).

  Lambara - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambarczak - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambarowicz - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambarski - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambasz - 1390 od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht; od lampas ‘kolorowa naszywka; szlak na ścianie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Lampart.

  Lambek - 1301 od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lamber - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lamberczak - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lamberg - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lamberski - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambert - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lamberti - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lamberto - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambertowic - 1394 od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lamberty - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambiertowic - 1411 od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambke - prawdopodobnie imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambl - prawdopodobnie imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lamboj - prawdopodobnie imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lamboni - prawdopodobnie imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambor - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambora - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lamborski - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambotin - od imieniaLambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi odLand ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne:Lambert,Lampert,Lembert,Lambart,Lambrecht,Lamprecht,Lampracht (lub od niemieckiej nazwy miejscowej Lambach).

  Lambowicz - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lamboy - od imieniaLambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi odLand ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne:Lambert,Lampert,Lembert,Lambart,Lambrecht,Lamprecht,Lampracht (lub od niemieckiej nazwy miejscowej Lambach).

  Lambrecht - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambreczak - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambridis - prawdopodobnie od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht (lub od niemieckiej nazwy miejscowej Lambach).

  Lambridu - prawdopodobnie od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht (lub od niemieckiej nazwy miejscowej Lambach).

  Lambrinow - prawdopodobnie od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht (lub od niemieckiej nazwy miejscowej Lambach).

  Lambrinowa - prawdopodobnie od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht (lub od niemieckiej nazwy miejscowej Lambach).

  Lambrou - prawdopodobnie od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht (lub od niemieckiej nazwy miejscowej Lambach).

  Lambruli - prawdopodobnie od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht (lub od niemieckiej nazwy miejscowej Lambach).

  Lambrych - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambrycht - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambryczak - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambryczka - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambryszczak - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lambuć - prawdopodobnie od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht (lub od niemieckiej nazwy miejscowej Lambach).

  Lambui - prawdopodobnie od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht (lub od niemieckiej nazwy miejscowej Lambach).

  Lambych - prawdopodobnie od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht (lub od niemieckiej nazwy miejscowej Lambach).

  Lamcew - prawdopodobnie od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht (lub od niemieckiej nazwy miejscowej Lambach).

  Lamch - od niemieckiej nazwy osobowej Lammch(en), ta od Lambert.

  Lamcha - od niemieckiej nazwy osobowej Lammch(en), ta od Lambert.

  Lamche - od niemieckiej nazwy osobowej Lammch(en), ta od Lambert.

  Lamcho - od niemieckiej nazwy osobowej Lammch(en), ta od Lambert.

  Lamcow - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamcy - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamczak - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamczek - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamczuk - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamczyk - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamech - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamecha - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamecki - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamek - 1636 od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamel - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamenc - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamencki - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamensdorf - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lament - od lament ‘głosny płacz’, też z gwarowego ‘dożywocie’.

  Lamenta - od lament ‘głosny płacz’, też z gwarowego ‘dożywocie’.

  Lamentowicz - od lament ‘głosny płacz’, też z gwarowego ‘dożywocie’.

  Lamentowski - od lament ‘głosny płacz’, też z gwarowego ‘dożywocie’.

  Lameński - od lament ‘głosny płacz’, też z gwarowego ‘dożywocie’.

  Lamer - od niemieckiej nazwy osobowej Lammer, ta od Lambert.

  Lamera - od niemieckiej nazwy osobowej Lammer, ta od Lambert.

  Lamerda - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamers - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamerski - od niemieckiej nazwy osobowej Lammer, ta od Lambert.

  Lamert - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lameryczak - od niemieckiej nazwy osobowej Lammer, ta od Lambert.

  Lameta - od lament ‘głosny płacz’, też z gwarowego ‘dożywocie’.

  Lamęcki - od lament ‘głosny płacz’, też z gwarowego ‘dożywocie’.

  Lamge - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamger - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamgiewicz - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamgner - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamgowski - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamia - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamich - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamicki - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamiec - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamiech - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamiewicz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamik - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamikowski - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamina - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamiński - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamirand - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamiri - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamirowski - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamirski - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamisse - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamk - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamka - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamke - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamkiewicz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamko - 1468 od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamkowski - 1742 od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamla - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamler - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamlin - 1431 od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamm - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamme - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lammek - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lammel - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lammich - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamnich - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamoch - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamocko - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamojdzin - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamont - od lament ‘głosny płacz’, też z gwarowego ‘dożywocie’.

  Lamontowicz - od lament ‘głosny płacz’, też z gwarowego ‘dożywocie’.

  Lamoński - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamorski - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamort - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamot - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamota - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamothe - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamotte - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamowski - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamp - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampa - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampach - 1393 od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lampar - od lampart ‘zwierzę drapieżne’, też od niemieckiego imienia Lampert.

  Lampara - od lampart ‘zwierzę drapieżne’, też od niemieckiego imienia Lampert.

  Lamparczyk - od lampart ‘zwierzę drapieżne’, też od niemieckiego imienia Lampert.

  Lampard - od lampart ‘zwierzę drapieżne’, też od niemieckiego imienia Lampert.

  Lamparski - od lampart ‘zwierzę drapieżne’, też od niemieckiego imienia Lampert.

  Lampart - 1632 od lampart ‘zwierzę drapieżne’, też od niemieckiego imienia Lampert.

  Lamparty - od lampart ‘zwierzę drapieżne’, też od niemieckiego imienia Lampert.

  Lampasiak - od lampas ‘kolorowa naszywka; szlak na ścianie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Lampart.

  Lampasik - od lampas ‘kolorowa naszywka; szlak na ścianie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Lampart.

  Lampasiuk - od lampas ‘kolorowa naszywka; szlak na ścianie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Lampart.

  Lampaski - prawdopodobnie od lampas ‘kolorowa naszywka; szlak na ścianie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Lampart.

  Lampasz - 1470-80 od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht; też od staropolskiego lampasz ‘kaganek’; też od lampas ‘kolorowa naszywka; szlak na ścianie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Lampart.

  Lampaszek - od lampas ‘kolorowa naszywka; szlak na ścianie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Lampart; też od staropolskiego lampasz ‘rodzaj lampy; kaganiec’.

  Lampczak - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampczyk - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampe - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampek - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampel - prawdopodobnie od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampela - prawdopodobnie od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lamper - od lampart ‘zwierzę drapieżne’, też od niemieckiego imienia Lampert.

  Lamperski - od lampart ‘zwierzę drapieżne’, też od niemieckiego imienia Lampert.

  Lampert - od lampart ‘zwierzę drapieżne’, też od niemieckiego imienia Lampert.

  Lamperta - od lampart ‘zwierzę drapieżne’, też od niemieckiego imienia Lampert.

  Lampesiak - prawdopodobnie od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampi - prawdopodobnie od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampika - prawdopodobnie od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampin - prawdopodobnie od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampiński - prawdopodobnie od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampis - prawdopodobnie od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampka - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampke - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampkowski - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampner - prawdopodobnie od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lamporski - prawdopodobnie od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampowski - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lampracht - prawdopodobnie od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lamprecht - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lampricht - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lampruś - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lamprych - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lamprycht - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lampski - prawdopodobnie od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lamra - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamryczak - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamski - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamuch - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamucha - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamuła - 1793 od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamus - 1640 od lamus ‘skład starych rzeczy’.

  Lamusga - prawdopodobnie od lamus ‘skład starych rzeczy’.

  Lamusiak - 1766 od lamus ‘skład starych rzeczy’.

  Lamusik - 1651– od lamus ‘skład starych rzeczy’.

  Lamuski - 1641 od lamus ‘skład starych rzeczy’.

  Lamuszny - od lamus ‘skład starych rzeczy’.

  Lamut - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamuzga - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamy - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamych - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamza - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lamża - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert.

  Lan - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lana - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanar - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lanart - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lanartowicz - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lanartowski - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lanarz - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lanc - od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanca - od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lancares - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lancberg - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lancer - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lancewicz - od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanch - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lancha - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanchan - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lancini - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanckamer - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lancke - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lancki - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanckiewicz - od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanckoroński - 1479 od nazwy miejscowej Lanckorona (bielskie, gmina Lanckorona).

  Lanckoruński - 1461 od nazwy miejscowej Lanckorona (bielskie, gmina Lanckorona).

  Lanckowski - od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanckroński - 1455 od nazwy miejscowej Lanckorona (bielskie, gmina Lanckorona).

  Lanckruński - 1459 od nazwy miejscowej Lanckorona (bielskie, gmina Lanckorona).

  Lancman - od landsman, lancman, lacman ‘towarzysz, mieszkaniec tej samej wsi’.

  Lancmański - od landsman, lancman, lacman ‘towarzysz, mieszkaniec tej samej wsi’.

  Lancmen - od landsman, lancman, lacman ‘towarzysz, mieszkaniec tej samej wsi’.

  Lancner - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanczak - od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanczares - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanczek - od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanczewski - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanczkiewicz - od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanczkowski - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanczowski - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanczuk - od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanczyk - od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanczyński - od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Land - 1403 od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landa - 1240 od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landacki - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landamus - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landan - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landański - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landarski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landas - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landaś - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landau - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lande - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landeburski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landecki - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landek - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landenberger - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landenburski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landencki - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lander - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landerburski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landerski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landes - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landesberg - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landesmann - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landfried - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landger - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landgraf - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landgrof - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landie - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landig - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landin - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landing - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landkacz - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landkamer - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landkauf - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landkauft - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landkocz - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landkowicz - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landkowski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landman - 1467 od landsman, lancman, lacman ‘towarzysz, mieszkaniec tej samej wsi’.

  Landmann - od landsman, lancman, lacman ‘towarzysz, mieszkaniec tej samej wsi’.

  Landmerser - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landmeser - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landmesher - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landmesser - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lando - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landoch - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landon - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landoński - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landorf - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landorff - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landorowicz - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landorucki - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landos - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landowicz - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landowski - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landra - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landrat - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landratkiewicz - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landricht - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landriński - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landrowicz - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landrowski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landsberg - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landsberger - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landsbergier - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landsfoit - od staropolskiego (z niemieckiego) landwojt ‘przewodniczący w sądach prawa niemieckiego, wójt ziemski’.

  Landskowski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landskron - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landsman - od landsman, lancman, lacman ‘towarzysz, mieszkaniec tej samej wsi’.

  Landsmann - od landsman, lancman, lacman ‘towarzysz, mieszkaniec tej samej wsi’.

  Landsznajder - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landuch - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landwalt - 1664 od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’ (od lang +Wald ‘las’).

  Landwehr - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landwirt - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landwojski - 1470-80 od staropolskiego (z niemieckiego) landwojt ‘przewodniczący w sądach prawa niemieckiego, wójt ziemski’; od przymiotnika land wojski

  Landwojt - 1419 od staropolskiego (z niemieckiego) landwojt ‘przewodniczący w sądach prawa niemieckiego, wójt ziemski’.

  Landwojtowic - 1407 od staropolskiego (z niemieckiego) landwojt ‘przewodniczący w sądach prawa niemieckiego, wójt ziemski’.

  Landwójtowicz - od staropolskiego (z niemieckiego) landwojt ‘przewodniczący w sądach prawa niemieckiego, wójt ziemski’.

  Landy - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landycz - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landyczkowski - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landyn - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landynkowski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landyński - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landyszkowski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landyszowski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landzberczyk - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landzberg - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landzberger - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landzian - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landzianowski - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landzin - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landziński - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landzion - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landziszewski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landzkowski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landzwajczak - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Landzwojczak - od staropolskiego (z niemieckiego) landwojt ‘przewodniczący w sądach prawa niemieckiego, wójt ziemski’.

  Landzwojtczak - od staropolskiego (z niemieckiego) landwojt ‘przewodniczący w sądach prawa niemieckiego, wójt ziemski’.

  Landzwójciak - od staropolskiego (z niemieckiego) landwojt ‘przewodniczący w sądach prawa niemieckiego, wójt ziemski’.

  Landzwójczak - od staropolskiego (z niemieckiego) landwojt ‘przewodniczący w sądach prawa niemieckiego, wójt ziemski’.

  Lane - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lanecki - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanek - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanekiewicz - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Laneman - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanemański - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanenta - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Laner - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lanercik - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lanert - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lanęcki - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanfer - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lang - 1381 od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langa - 1616 od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langacher - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langaj - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langanc - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langaner - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langanka - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langanke - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langanki - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langanowski - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langas - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langauer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langawa - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langbach - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langberg - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langburger - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langchamer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langchans - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langda - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langder - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langdon - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langdorf - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lange - 1405 od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langecker - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langefeld - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langel - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langelaar - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langelfeld - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langem - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langen - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langenau - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langenbagen - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langenberg - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langenberger - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langendorfer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langenfeld - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langenhagen - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langenmayer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langensen - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langer - 1696 od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Langer.

  Langerdorfer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Langer.

  Langerski - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Langer.

  Langert - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langer-Wilkoński - złożenia brak; Langer 1696 od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Langer; Wilkoński 1393 od nazwy miejscowej Wilkonice (leszczyńskie, gmina Pępowo).

  Langew - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langewitz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langfellner - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langford - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langfort - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langhagen - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langhamer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langhammer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langhanc - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langhans - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langhau - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langhaus - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langheing - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langheinig - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langheining - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langheinrich - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langhof - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langhofer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langhoff - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langholc - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langholtz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langi - 1459 od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langie - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langier - 1739 od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Langer.

  Langierowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Langer.

  Langiert - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langiewczyk - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Langiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langinger - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langkafel - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langkamer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langkammer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langkan - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langkau - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langkowski - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langleban - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langler - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langman - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langmann - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langmer - od niemieckiej nazwy osobowej Langner, ta od nazwy miejscowej Langen, też Langenau.

  Langmerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Langner, ta od nazwy miejscowej Langen, też Langenau.

  Langmeser - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’; od lang + Messer ‘nóż’.

  Langmesser - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’; od lang + Messer ‘nóż’.

  Langnar - od niemieckiej nazwy osobowej Langner, ta od nazwy miejscowej Langen, też Langenau.

  Langnau - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langner - od niemieckiej nazwy osobowej Langner, ta od nazwy miejscowej Langen, też Langenau.

  Langnerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Langner, ta od nazwy miejscowej Langen, też Langenau.

  Langnerski - od niemieckiej nazwy osobowej Langner, ta od nazwy miejscowej Langen, też Langenau.

  Langnerz - od niemieckiej nazwy osobowej Langner, ta od nazwy miejscowej Langen, też Langenau.

  Lango - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langocz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langorz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langos - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langosch - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langosz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langoś - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langot - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langota - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langowicz - 1427 od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langr - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Langer.

  Langre - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Langer.

  Langrecki - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langrock - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langrot - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langrzik - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Langer.

  Langrzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Langer.

  Langsam - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langstrand - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Languer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langus - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langusch - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langusz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langut - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langwald - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’ (od lang +Wald ‘las’).

  Langwaldt - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’ (od lang +Wald ‘las’).

  Langwerski - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Langwiński - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lanic - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanica - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanich - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Laniec - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Laniecki - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanierski - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanieski - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Laniew - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Laniewicz - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Laniewski - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanik - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Laniszewski - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lank - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lanka - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankajtes - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankajtys - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankamar - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankamer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankau - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankauf - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lanke - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankie - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lanko - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankocz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankoczy - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankof - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankoff - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankon - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankorz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankosch - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankosz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankotsz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankow - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankowicz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankowski - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lanków - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lanks - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lanktosz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankuszyn - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lankut - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lanny - 1470 od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’; od lany ‘podlewany’.

  Lanocha - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanomański - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanorski - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanoszka - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanota - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanowicz - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanowski - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanowy - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanów - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanrentowski - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanrer - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanrman - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanrych - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanski - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanskoruński - 1476 od nazwy miejscowej Lanckorona (bielskie, gmina Lanckorona).

  Lansky - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanucha - prawdopodobnie od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lanuczna - prawdopodobnie od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lanuczny - prawdopodobnie od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lanuschna - prawdopodobnie od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lanuschny - prawdopodobnie od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lanuszczy - prawdopodobnie od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lanuszka - 1657 od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lanuszke - od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lanuszna - prawdopodobnie od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lanuszni - prawdopodobnie od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lanuszno - prawdopodobnie od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lanuszny - prawdopodobnie od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lanuszyn - prawdopodobnie od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lanuszyna - prawdopodobnie od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lanutta - prawdopodobnie od staropolskiego lanuszka, lanoszka ‘konwalia’.

  Lany - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanycia - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanygner - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanyszna - prawdopodobnie od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanyś - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lanz - od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanza - od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanzberczak - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanzer - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanzi - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lanzke - prawdopodobnie od lanca ‘kopia, włócznia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lanz.

  Lańczak - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lańczyk - od lany, lać, może też od niemieckiej nazwy osobowej Lahn, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego loen ‘lawina’.

  Lańda - 1603 od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’ lub od landzie, lańdzić ‘prosić natarczywie, żebrać’.

  Lańdoski - 1778 od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lańdowski - 1737 od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lańduch - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lańdy - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lańdziak - 1743 od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lapa - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapaciński - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapacki - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapan - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapander - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapandro - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Laparczyk - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Laparski - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapart - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapas - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapawa - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapcik - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapczuk - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapczyk - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapczyna - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapczyński - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lape - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Laper - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Laperski - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapes - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapeta - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapeusz - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapfert - prawdopodobnie od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapiarz - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapicz - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapidowicz - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapielis - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapiesza - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapiga - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapikus - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapin - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapiński - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapis - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapisa - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapisz - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapka - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapke - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapko - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapkowski - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapociński - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapok - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapon - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapoń - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Laposa - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapot - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapp - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lappa - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lappe - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lappok - (Śl) od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Laprus - prawdopodobnie od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Laprusa - prawdopodobnie od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapruś - prawdopodobnie od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Laprys - prawdopodobnie od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Laps - od laps ‘przepadek czegoś, utrata’.

  Lapsien - od laps ‘przepadek czegoś, utrata’.

  Lapsień - od laps ‘przepadek czegoś, utrata’.

  Lapski - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapsz - od laps ‘przepadek czegoś, utrata’.

  Lapszewicz - od laps ‘przepadek czegoś, utrata’.

  Lapszys - od laps ‘przepadek czegoś, utrata’.

  Lapter - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Laptos - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapuch - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapucha - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapunow - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapur - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lapustyn - od lapać ‘gadać, chlapac’ lub od lapa ‘pysk wyżła’.

  Lar - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Lara - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larecki - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larek - 1432 od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Laris - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larisch - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Lariss - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larissa - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larisz - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Lariś - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larjon - prawdopodobnie od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’

  Larka - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larke - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larkiewicz - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larkowski - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Laroch - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larocki - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Laros - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larosa - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Laroszewicz - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larowski - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Lars - prawdopodobnie od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larski - prawdopodobnie od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larucha - prawdopodobnie od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larudzki - prawdopodobnie od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larus - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larusz - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest po chodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Laruszna - prawdopodobnie od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larwa - 1472 od larwa ‘stadium początkowe niektórych zwierząt, np. owadów, płazów, dawniej też ‘maska, maszkara, widmo’.

  Larwas - od larwa ‘stadium początkowe niektórych zwierząt, np. owadów, płazów, dawniej też ‘maska, maszkara, widmo’.

  Larweczka - od larwa ‘stadium początkowe niektórych zwierząt, np. owadów, płazów, dawniej też ‘maska, maszkara, widmo’.

  Larwiński - od larwa ‘stadium początkowe niektórych zwierząt, np. owadów, płazów, dawniej też ‘maska, maszkara, widmo’.

  Lary - 1443 od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Laryca - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larych - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larychta - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Laryga - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Laryk - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larykowski - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larym - prawdopodobnie od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Laryn - prawdopodobnie od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Laryna - prawdopodobnie od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Laryończuk - prawdopodobnie od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Laryończyk - prawdopodobnie od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larys - 1648 od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larysch - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Laryssa - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’ lub od imienia żeńskiego Larysa, z greckiego Larissa.

  Larysz - 1608 od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Laryś - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larzak - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larzecha - prawdopodobnie od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larzecki - prawdopodobnie od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larzik - (Śl) od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Larzy - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Las - od las.

  Lasa - od las.

  Lasaj - od las.

  Lasak - 1311 od las (lub od lasak ‘człowiek żyjący w lesie’).

  Lasakowski - od las (lub od lasak ‘człowiek żyjący w lesie’).

  Lasała - od las.

  Lasałowicz - od las.

  Lasan - od las.

  Lasań - od las.

  Lasar - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lasarczyk - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lasarek - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lasata - prawdopodobnie od las.

  Lasatowicz - prawdopodobnie od las.

  Lasch - prawdopodobnie od las.

  Laschewski - prawdopodobnie od las.

  Laschke - prawdopodobnie od las.

  Laschkiewicz - prawdopodobnie od las.

  Lasczak - od las.

  Lasczok - (Śl) od las.

  Lasczyca - od las.

  Lasczyk - od las.

  Lasecki - od nazwy miejscowej Laski (częste).

  Laseczka - od las (lub od laseczka).

  Lasek - 1397 od las (od lasek).

  Lasel - prawdopodobnie od las.

  Lasenga - prawdopodobnie od las.

  Lasenko - prawdopodobnie od las.

  Laseń - od las.

  Laser - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Laseta - prawdopodobnie od las.

  Lasewski - prawdopodobnie od las.

  Lashmann - prawdopodobnie od las.

  Lasia - od las.

  Lasiak - 1765 od las.

  Lasiakowski - od las.

  Lasic - od las.

  Lasica - od las.

  Lasicz - od las.

  Lasida - prawdopodobnie od las.

  Lasiecki - od nazwy miejscowej Laski (częste).

  Lasiek - prawdopodobnie od las.

  Lasienko - prawdopodobnie od las.

  Lasieński - 1748 od nazwy miejscowej Las (częste).

  Lasiewicz - od las.

  Lasik - od las.

  Lasikiewicz - od las.

  Lasikowski - od las.

  Lasin - od las.

  Lasinek - od las.

  Lasinkiewicz - od las.

  Lasiński - od las.

  Lasiota - od las.

  Lasiowski - od las.

  Lasisz - od las.

  Lasiuk - od las.

  Lask - 1510 (Pom) od las.

  Laska - 1364 prawdopodobnie od las, też od laska ‘kij, leszczyna’.

  Laskander - prawdopodobnie od las, też od laska ‘kij, leszczyna’.

  Laskarzewski - prawdopodobnie od las, też od laska ‘kij, leszczyna’.

  Laskawiec - od łasić się, łasy ‘chciwy’, łaska.

  Laskawsk - od łasić się, łasy ‘chciwy’, łaska.

  Laske - prawdopodobnie od las, też od laska ‘kij, leszczyna’.

  Laski - 1617 od las.

  Laskier - prawdopodobnie od las, też od laska ‘kij, leszczyna’.

  Laskiewicz - 1770 od las.

  Lasko - 1498 od las.

  Laskocki - prawdopodobnie od las, też od laska ‘kij, leszczyna’.

  Laskoń - od las.

  Laskos - od las.

  Laskoski - prawdopodobnie od las, też od laska ‘kij, leszczyna’.

  Laskosz - 1561 od las.

  Laskoś - od las.

  Laskot - prawdopodobnie od las, też od laska ‘kij, leszczyna’.

  Laskow - od las.

  Laskowiak - od las.

  Laskowicki - prawdopodobnie od las, też od laska ‘kij, leszczyna’.

  Laskowicz - 1464 od las.

  Laskowiec - 1695 od las.

  Laskowiecki - od nazwy miejscowej Laskowiec (częste).

  Laskowik - od las.

  Laskowitz - prawdopodobnie od las, też od laska ‘kij, leszczyna’.

  Laskowki - prawdopodobnie od las, też od laska ‘kij, leszczyna’.

  Laskownicki - 1382 od nazwy miejscowej Laskownica (bydgoskie, gmina Kcynia).

  Laskowski - 1395 od nazw miejscowych Laskowa, Laski.

  Laskowy - 1776 od las.

  Laskuć - od las.

  Laskus - od las.

  Laskuś - od las.

  Laskuwski - prawdopodobnie od las, też od laska ‘kij, leszczyna’.

  Lasla - 1450 od węgierskiego Laslo (adaptacja imienia Władysław).

  Lasler - prawdopodobnie od węgierskiego Laslo (adaptacja imienia Władysław).

  Laslo - 1486 od węgierskiego Laslo (adaptacja imienia Władysław).

  Lasłowski - prawdopodobnie od węgierskiego Laslo (adaptacja imienia Władysław).

  Lasman - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Lasmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Lasner - prawdopodobnie od las.

  Lasnia - prawdopodobnie od las.

  Lasniewicz - prawdopodobnie od las.

  Lasnowski - prawdopodobnie od las.

  Laso - prawdopodobnie od las.

  Lasocha - od las.

  Lasocic - 1290 od las (lub od imienia Lasota).

  Lasocik - od las.

  Lasociński - od las.

  Lasocki - 1399 od nazw miejscowych Lasotki, Lasocice, Lasocin (kilka wsi).

  Lasoczyk - od las.

  Lasok - (Śl) od las.

  Lason - od las.

  Lasonczyk - od las.

  Lasoń - 1560 od las.

  Lasończuk - od las.

  Lasończyk - od las.

  Las-Opolski - złożenia brak; Las od las; Opolski 1392 od nazwy miasta Opole (opolskie), Opole Lubelskie (lubelskie).

  Lasoski - od las.

  Lasoś - od las.

  Lasota - 1198 od las lub od staropolskiego imienia Sylwester.

  Lasotas - od las lub od staropolskiego imienia Sylwester.

  Lasoto - od las lub od staropolskiego imienia Sylwester.

  Lasotos - od las lub od staropolskiego imienia Sylwester.

  Lasotta - od las lub od staropolskiego imienia Sylwester.

  Lasowa - od las (od przymiotnika lasowy).

  Lasowic - 1418 od las.

  Lasowicz - od las.

  Lasowiz - od las.

  Lasowski - 1538 od nazw miejscowych Las, Lasowice (kilka wsi).

  Lasowski - 1700 od las.

  Lasowy - 1426 od las (od przymiotnika lasowy).

  Laspa - prawdopodobnie od las.

  Laspas - prawdopodobnie od las.

  Lasrich - prawdopodobnie od las.

  Lasrowski - prawdopodobnie od las.

  Lass - od las.

  Lassa - od las.

  Lassak - od las.

  Lassan - od las.

  Lassek - od las.

  Lassen - prawdopodobnie od las.

  Lassen - prawdopodobnie od las.

  Lassen - prawdopodobnie od las.

  Lassen-Dessago - złożenia brak; Lassen prawdopodobnie od las; Dessago

  Lasser - prawdopodobnie

  Lassman - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Lassmann - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Lassociński - od las.

  Lassoga - od las.

  Lassok - (Śl) od las.

  Lasson - od las.

  Lassonczyk - od las.

  Lassoń - od las.

  Lassończyk - od las.

  Lassota - od las.

  Lassotta - od las.

  Lassow - od las.

  Lassowski - od nazw miejscowych Las, Lasowice (kilka wsi).

  Last - od staropolskiego łaszt ‘miara objętości’.

  Lasta - od staropolskiego łaszt ‘miara objętości’.

  Laster - prawdopodobnie od staropolskiego łaszt ‘miara objętości’.

  Lastoń - od staropolskiego łaszt ‘miara objętości’.

  Lastorski - prawdopodobnie od staropolskiego łaszt ‘miara objętości’.

  Lastowica - od staropolskiego łaszt ‘miara objętości’.

  Lastowiecki - prawdopodobnie od staropolskiego łaszt ‘miara objętości’.

  Lastowski - prawdopodobnie od staropolskiego łaszt ‘miara objętości’.

  Lastówka - od staropolskiego łaszt ‘miara objętości’.

  Lastra - prawdopodobnie od staropolskiego łaszt ‘miara objętości’.

  Lastrużna - prawdopodobnie od staropolskiego łaszt ‘miara objętości’.

  Lasuch - od las lub od staropolskiego imienia Sylwester.

  Lasukiewicz - od las lub od staropolskiego imienia Sylwester.

  Lasuń - od las lub od staropolskiego imienia Sylwester.

  Lasyk - od las lub od staropolskiego imienia Sylwester.

  Lasz - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszak - 1640 od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszcki - prawdopodobnie od las.

  Laszcyk - prawdopodobnie od las.

  Laszcyński - prawdopodobnie od las.

  Laszcz - od las.

  Laszczak - od las.

  Laszczan - od las.

  Laszczenko - od las.

  Laszczewski - prawdopodobnie od las.

  Laszczka - od las (lub od laszczka ‘kij, pręt’).

  Laszczko - od las (lub od laszczka ‘kij, pręt’).

  Laszczkowski - od las (lub od laszczka ‘kij, pręt’).

  Laszczok - (Śl) od las (lub od laszczka ‘kij, pręt’).

  Laszczuk - od las.

  Laszczyca - od las.

  Laszczych - prawdopodobnie od las.

  Laszczyk - od las.

  Laszczykowski - od las.

  Laszczyło - prawdopodobnie od las.

  Laszczyna - 1407 od las.

  Laszczyński - 1784 od las.

  Laszczyszyn - prawdopodobnie od las.

  Laszecki - od nazwy miejscowej Laski (częste).

  Laszek - 1652 od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszenik - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszeniuk - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszenko - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszewicz - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszewski - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszica - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszicki - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszig - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszik - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lasziński - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszka - 1684 od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszkarski - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszke - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszkewicz - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszki - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszkiel - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszkiewicz - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszko - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszkosz - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszkowicz - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszkowski - 1386 od nazwy miejscowej Laszki (kilka wsi we wschodniej Polsce).

  Laszków - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszlo - od węgierskiego Laslo (adaptacja imienia Władysław).

  Laszok - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszonka - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszota - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszow - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszuk - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszuk - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszuk-Leszczyński - złożenia brak; Laszuk prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’; Leszczyński 1388 od nazw miejscowych typu Leszczyny, Leszczno, dziś Leszno.

  Laszukowski - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszutek - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszyca - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszyk - 1632 od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laszyński - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laś - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laśkiewicz - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laśkiewicz-Ludwiczak - złożenia brak; Laśkiewicz od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’;

  Laśko - od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laśkoś - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laśkowicz - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laśkowski - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laśków - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laśla - od węgierskiego Laslo (adaptacja imienia Władysław).

  Laśna - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laśnia - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laśniak - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laśniański - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laśniczak - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laśniewicz - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Laśniewski - prawdopodobnie od Lach ‘Polak’, nazwa używana przez Słowian wschodnich, wtórnie też ‘katolik’; od gwarowego lachać ‘latać bez potrzeby’.

  Lat - od latać, lato.

  Lata - od latać, lato.

  Latach - od latać, lato.

  Latacha - od latać, lato.

  Latachowicz - od latać, lato.

  Latacki - od latać, lato.

  Latacz - od latać, lato.

  Lataj - od latać, lato.

  Latajak - od latać, lato.

  Latajka - od latać, lato.

  Latajski - od latać, lato.

  Latak - od latać, lato.

  Lataka - od latać, lato.

  Latakiewicz - od latać, lato.

  Latakowski - od latać, lato.

  Latal - od latać, lato.

  Latala - 1750 od latać, lato.

  Latalec - 1487 od latać, lato lub od staropolskiego latalec ‘zły duch, ten, co lata’.

  Latalla - od latać, lato.

  Latallo - od latać, lato.

  Latalski - 1527 od latać, lato.

  Latała - 1369 od latać, lato.

  Latałło - od latać, lato.

  Latało - od latać, lato.

  Latan - od latać, lato.

  Lataniec - od latać, lato.

  Latanik - od latać, lato.

  Latanowicz - od latać, lato.

  Latanowski - od latać, lato.

  Latanyszyn - od latać, lato.

  Latań - od latać, lato.

  Latańczyk - od latać, lato.

  Latański - od latać, lato.

  Latarczyk - 1621 od latarnik ‘człowiek zapalający latarnie’.

  Latarek - od niemieckiej nazwy osobowej Lather.

  Latarewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lather.

  Latarniczyk - 1621 od latarnik ‘człowiek zapalający latarnie’.

  Latarnik - 1617 od latarnik ‘człowiek zapalający latarnie’.

  Latarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lather.

  Latarski - od niemieckiej nazwy osobowej Lather.

  Latarz - od niemieckiej nazwy osobowej Lather.

  Latas - od latać, lato.

  Latasek - od latać, lato.

  Latasewicz - od latać, lato.

  Latasiewicz - od latać, lato.

  Latasiński - od latać, lato.

  Lataskiewicz - od latać, lato.

  Latasz - od latać, lato.

  Lataszek - od latać, lato.

  Lataszewicz - od latać, lato.

  Lataszkiewicz - od latać, lato.

  Lataszyński - od latać, lato.

  Lataszyszyn - od latać, lato.

  Lataś - od latać, lato.

  Lataśkiewicz - od latać, lato.

  Latawa - od latać, lato.

  Latawczyk - 1645 od latać, lato.

  Latawica - od latawica ‘kobieta lekkomyślna’.

  Latawicz - od latać, lato.

  Latawiec - 1787 od latać, lato, latawiec.

  Latawin - od latać, lato, latawiec.

  Latawski - od latać, lato.

  Latczyk - od latać, lato.

  Latecki - od latać, lato, latawiec.

  Latek - 1204 od latać, lato.

  Latel - od latać, lato, latawiec.

  Lateła - od latać, lato, latawiec.

  Latenga - od latać, lato, latawiec.

  Later - od niemieckiej nazwy osobowej Lather.

  Laterek - od niemieckiej nazwy osobowej Lather.

  Laterman - od niemieckiej nazwy osobowej Lather.

  Laterny - od niemieckiej nazwy osobowej Lather.

  Laterski - od niemieckiej nazwy osobowej Lather.

  Lates - od latać, lato, latawiec.

  Lateszewski - od latać, lato, latawiec.

  Latęga - od latać, lato, latawiec.

  Latif - od latać, lato, latawiec.

  Latinek - od latać, lato, latawiec.

  Latinik - od latać, lato, latawiec.

  Latinkowic - od latać, lato, latawiec.

  Latinkowić - od latać, lato, latawiec.

  Latiok - od latać, lato, latawiec.

  Latisek - od latać, lato, latawiec.

  Latisław - od latać, lato, latawiec.

  Latiszek - od latać, lato, latawiec.

  Latiszew - od latać, lato, latawiec.

  Latjer - od latać, lato, latawiec.

  Latka - od latać, lato.

  Latkiewicz - od latać, lato.

  Latko - 1488 od latać, lato.

  Latkor - od latać, lato, latawiec.

  Latkowic - 1410 od latać, lato.

  Latkowski - od latać, lato.

  Latna - od latać, lato, latawiec.

  Latniak - od latać, lato, latawiec.

  Lato - 1266 od latać, lato.

  Latoch - od latać, lato.

  Latocha - 1252 od latać, lato.

  Latociński - od latać, lato, latawiec.

  Latocki - od latać, lato.

  Latocz - od latać, lato, latawiec.

  Latog - od latać, lato, latawiec.

  Latoj - od latać, lato.

  Latojka - od latać, lato, latawiec.

  Latoła - od latać, lato.

  Latomowicz - od latać, lato, latawiec.

  Latomski - od latać, lato.

  Laton - od latać, lato.

  Latonic - 1239 od latać, lato.

  Latonowicz - od latać, lato.

  Latoń - od latać, lato.

  Latoński - od latać, lato, latawiec.

  Latopolski - od latać, lato, latawiec.

  Latora - od latać, lato, latawiec.

  Latorowski - od latać, lato, latawiec.

  Latorski - od latać, lato, latawiec.

  Latorz - od latać, lato, latawiec.

  Latorzek - od latać, lato, latawiec.

  Latorzewski - od latać, lato, latawiec.

  Latos - 1720 od latać, lato.

  Latosa - od latać, lato.

  Latosch - od latać, lato.

  Latosek - od latać, lato.

  Latos-Grażyński - złożenia brak; Latos 1720 od latać, lato; Grażyński od imienia żeńskiego Grażyna.

  Latosi - 1646 od staropolskiego latosi ‘tegoroczny’.

  Latosiak - 1677 od staropolskiego latosi ‘tegoroczny’.

  Latosich - 1672 od staropolskiego latosi ‘tegoroczny’.

  Latosiewicz - od staropolskiego latosi ‘tegoroczny’.

  Latosik - 1677 od staropolskiego latosi ‘tegoroczny’.

  Latosiński - od nazwy miejscowej Latoszyn (tarnowskie, gmina Dębica).

  Latoska, m. - od latać, lato.

  Latoski - od nazwy miejscowej Latoszyn (tarnowskie, gmina Dębica).

  Latosz - 1493 od latać, lato.

  Latosza - 1413 od latać, lato.

  Latoszek - 1398 od latać, lato.

  Latoszeński - 1491 od nazwy miejscowej Latoszyn (tarnowskie, gmina Dębica).

  Latoszewicz - od latać, lato.

  Latoszewski - od latać, lato.

  Latoszkiewicz - od latać, lato.

  Latoszko - 1408 od latać, lato.

  Latoszkowicz - 1422 od latać, lato.

  Latoszyn - 1472 od nazwy miejscowej Latoszyn (tarnowskie, gmina Dębica).

  Latoszyński - 1435 od nazwy miejscowej Latoszyn (tarnowskie, gmina Dębica).

  Latoś - od latać, lato, latoś ‘tegorocznie’.

  Latośkiewicz - od latać, lato, latoś ‘tegorocznie’.

  Latowczyc - od latać, lato, latawiec.

  Latowicki - od latać, lato, latawiec.

  Latowicz - 1488 od latać, lato, latoś ‘tegorocznie’.

  Latowiec - 1382 od latać, lato.

  Latowski - 1398 od nazwy miejscowej Latowice (kaliskie, gmina Sieroszewice).

  Latowski - 1726 od latać, lato.

  Latowszczyk - od latać, lato, latawiec.

  Latra - od niemieckiej nazwy osobowej Lather.

  Latruszak - od niemieckiej nazwy osobowej Lather.

  Latt - od latać, lato.

  Latta - od latać, lato.

  Lattka - od latać, lato.

  Lattner - od latać, lato, latawiec.

  Latto - od latać, lato.

  Latty - od latać, lato, latawiec.

  Latuch - od latać, lato.

  Latucha - od latać, lato.

  Latuchowski - od latać, lato.

  Latunek - od latać, lato, latawiec.

  Latuny - od latać, lato, latawiec.

  Laturniak - od latać, lato, latawiec.

  Laturski - od latać, lato, latawiec.

  Latus - od latać, lato.

  Latusch - od latać, lato.

  Latusek - od latać, lato.

  Latusiak - od latać, lato.

  Latusiewicz - od latać, lato.

  Latusik - od latać, lato.

  Latusiński - od latać, lato, latawiec.

  Latuske - od latać, lato, latawiec.

  Latuski - od latać, lato, latawiec.

  Latuskiewicz - od latać, lato.

  Latussek - od latać, lato.

  Latusz - od latać, lato.

  Latuszak - od latać, lato.

  Latuszek - od latać, lato.

  Latuszewicz - od latać, lato.

  Latuszewski - od latać, lato.

  Latuszke - od latać, lato.

  Latuszkiewicz - od latać, lato.

  Latuszko - od latać, lato.

  Latuszyński - od nazwy miejscowej Latoszyn (tarnowskie, gmina Dębica).

  Latuś - od latać, lato.

  Latuśkiewicz - od latać, lato.

  Latwiec - od latać, lato.

  Latycki - od latać, lato, latawiec.

  Latycz - od latać, lato, latawiec.

  Latyczeski - od latać, lato, latawiec.

  Latyszek - od latać, lato, latawiec.

  Latyszewski - od latać, lato, latawiec.

  Latyszkiewicz - od latać, lato, latawiec.

  Latyszonek - od latać, lato, latawiec.

  Laub - od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Lauba - od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laubach - od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laube - 1430 od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laubenstajn - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laubenstein - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laubensztajn - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laubensztein - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Lauber - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Lauberda - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laubert - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laubich - od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laubisch - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laubitz - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laubsch - od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube (od niemieckiego Laubs).

  Laubstein - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laubsztajn - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laubsztejn - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laubuda - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Laub, Laube.

  Laucewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lauz.

  Lauch - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lauz.

  Lauck - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lauz.

  Laucki - od niemieckiej nazwy osobowej Lauz.

  Laucz - od niemieckiej nazwy osobowej Lauz.

  Lauda - 1444 od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudacki - od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudamus - 1488 od łacińskiego lauda ‘chwała’; od łacińskiego laudamus ‘chwalimy’.

  Laudan - od łacińskiego lauda ‘chwała’; od laudanum ‘opium’.

  Laudański - prawdopodobnie od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudel - prawdopodobnie od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Lauden - prawdopodobnie od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudencki - prawdopodobnie od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Lauder - prawdopodobnie od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Lauderdale - prawdopodobnie od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudman - prawdopodobnie od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudon - od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudorowicz - od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudowicz - od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudowski - prawdopodobnie od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudy - od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudyn - prawdopodobnie od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudyński - prawdopodobnie od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudzberg - prawdopodobnie od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudziński - prawdopodobnie od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Laudzwojczak - prawdopodobnie od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Lauer - prawdopodobnie od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum.

  Lauerman - prawdopodobnie od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum.

  Lauf - prawdopodobnie od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Laufbahn - prawdopodobnie od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Laufenbach - prawdopodobnie od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Laufenberg - prawdopodobnie od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Laufer - od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Laufernicki - od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Lauferski - od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Laufersweiler - prawdopodobnie od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Laufert - prawdopodobnie od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Lauferwald - prawdopodobnie od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Lauffer - od laufer ‘biegacz, pachołek biegnący przed powozem’.

  Laugutka - od staropolskiego łagoda ‘porządek’, łagun ‘kładka’.

  Laur - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laura - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lauraniec - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurans - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurant - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laure - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laureciak - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurecki - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurek - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lauren - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurenciak - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurenciów - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurent - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurenti - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurentowicz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurentowski - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurenz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laureńciak - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laureńciów - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lauretowski - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurikainen - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurisz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lauritsen - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lauriusz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurman - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lauro - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurosiewicz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurowicz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurowski - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurów - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lauruk - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laury - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lauryn - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurynów - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laurysiewicz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laus - 1393 od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lausch - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lauschner - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lausdorf - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lausz - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lauszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lauszke - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lauter - od niemieckiej nazwy osobwej Lauter, ta od nazwy miejscowej Lauter.

  Lauterbach - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobwej Lauter, ta od nazwy miejscowej Lauter.

  Lauterowski - od niemieckiej nazwy osobwej Lauter, ta od nazwy miejscowej Lauter.

  Lautersztajn - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobwej Lauter, ta od nazwy miejscowej Lauter.

  Lauterwald - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobwej Lauter, ta od nazwy miejscowej Lauter.

  Lautner - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobwej Lauter, ta od nazwy miejscowej Lauter.

  Lautor - od niemieckiej nazwy osobwej Lauter, ta od nazwy miejscowej Lauter.

  Law - od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawa - od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawacz - od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawak - od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawal - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawalski - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawan - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawanderski - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawandowski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawara - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawarczyk - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawasidis - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawasidu - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawat - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawatsch - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawaty - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawber - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawczyński - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawczyszyn - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawda - od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Lawdański - od łacińskiego lauda ‘chwała’.

  Lawencki - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawenda - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawenderski - 1661 od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawendowicz - 1769 od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawendowski - 1799 od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawendziewski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawentowski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawenz - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawera - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawerczyk - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawerence - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawerenciów - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawerenz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawers - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawerski - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawerz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Laweta - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawetter - – prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowejLaw, ta jest skróceniem od nazwy osobowejLawerenz oraz imionLaurentius, Nicolaus.

  Lawęcki - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawęda - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawędowski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawędziak - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawędziewski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawędzki - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lawiczka - od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawik - od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawin - od lawina ‘spadająca masa śniegu lub kamieni’, też ‘mnóstwo’.

  Lawina - od lawina ‘spadająca masa śniegu lub kamieni’, też ‘mnóstwo’.

  Lawiński - od lawina ‘spadająca masa śniegu lub kamieni’, też ‘mnóstwo’.

  Lawisz - od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawranc - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawranz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrec - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrecki - prawdopodobnie od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawren - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrenc - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrence - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrenciów - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawreniuk - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrenko - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrenow - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrenowas - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrens - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrent - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrentiew - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrentif - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrentjew - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrentowicz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrentowski - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrenty - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrenz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawreńczuk - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawręc - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawręnc - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrientiejew - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrientjew - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrisz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawro - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawronc - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawronowicz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawroski - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawroszenko - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrowicz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrowski - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrów - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawruk - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawruszczak - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawruszczuk - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawruszczyk - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawryk - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrykowicz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrykowski - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawryn - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrync - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrynciów - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrynenko - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrynkiewicz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrynowicz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrynowski - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrynów - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawryńciów - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrysz - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Lawrywaniec - od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Laws - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawsch - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lawszuk - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Law, ta jest skróceniem od nazwy osobowej Lawerenz oraz imion Laurentius, Nicolaus.

  Lax - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Laxa - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Laxander - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andrós ‘mąż’. W Polce notowane od XII wieku, także w obocznych formach Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Laxy - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Laydanowicz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Laydych - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Layer - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te ze średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Layh - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te ze średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Layk - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te ze średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Layman - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lai, Lei, te ze średnio-wysoko-niemieckiego lei, leie ‘skała, kamień’.

  Laza - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lazaj - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lazak - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lazam - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lazanek - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lazaniszyn - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lazanowicz - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lazanowski - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lazarczuk - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarczyk - 1721- od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarek - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarenko - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarew - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarewicz - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarewicz - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarewski - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazari - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazaridis - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazaridu - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarkiewicz - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarko - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarnik - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarow - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarowicz - 1635 od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarowski - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarski - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazaruk - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazary - 1600 od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarz - 1603 od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazarzewski - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazas - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazer - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazerowicz - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazerowski - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazić - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Laziecki - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lazik - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lazinka - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Laznar - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lazner - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lazo - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lazoń - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lazor - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazorek - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazorko - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazoryk - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazosiński - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazowski - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazór - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazulka - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazur - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazura - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazurek - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazurewicz - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazurko - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazurowicz - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazurowski - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazuryszyn - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazzari - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazzarini - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lazzaro - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Laźmierska - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Laźmirski - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Laźniak - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Laźnik - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lażaj - – prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionymLesie’.

  Lażar - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lażarowicz - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lażer - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lażmirski - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Lażnicki - prawdopodobnie od łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’.

  Ląc - od prasłowiańskiego lęcati sę ‘lękać się’.

  Ląca - od prasłowiańskiego lęcati sę ‘lękać się’.

  Lącek - od prasłowiańskiego lęcati sę ‘lękać się’.

  Ląchocki - prawdopodobnie od prasłowiańskiego lęcati sę ‘lękać się’.

  Lącki - prawdopodobnie od prasłowiańskiego lęcati sę ‘lękać się’.

  Lącz - od prasłowiańskiego lęcati sę ‘lękać się’.

  Lączak - od prasłowiańskiego lęcati sę ‘lękać się’.

  Lączek - prawdopodobnie od łączyć, łączka, łąka.

  Lączkowski - prawdopodobnie od łączyć, łączka, łąka.

  Lączna - prawdopodobnie od od łączyć, łączka, łąka.

  Lącznar - prawdopodobnie od łączyć, łączka, łąka.

  Lączny - prawdopodobnie od łączyć, łączka, łąka.

  Lączyński - prawdopodobnie od łączyć, łączka, łąka.

  Ląd - 1470 od ląd ‘suchy obszar ziemi’.

  Lądek - 1430 od ląd ‘suchy obszar ziemi’ lub od nazwy miejscowej Lądek.

  Lądka - od ląd ‘suchy obszar ziemi’.

  Lądkiewicz - od ląd ‘suchy obszar ziemi’.

  Lądowicz - od ląd ‘suchy obszar ziemi’.

  Lądowski - od ląd ‘suchy obszar ziemi’.

  Lądra - prawdopodobnie od ląd ‘suchy obszar ziemi’.

  Lądwik - prawdopodobnie od ląd ‘suchy obszar ziemi’.

  Lądyczkowski - prawdopodobnie od ląd ‘suchy obszar ziemi’.

  Lądyszkowski - prawdopodobnie od ląd ‘suchy obszar ziemi’.

  Ląg - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się lub od ląg ‘wylegiwanie się’.

  Ląga - 1600 od ląg ‘wylegiwanie się’.

  Lągawa - od ląg ‘wylegiwanie się’.

  Lągiewka - prawdopodobnie od łągiew ‘pręt żelazny łączący ramę wozu z jego przednią częścią’.

  Lągota - prawdopodobnie od ląg ‘wylegiwanie się’.

  Lągowski - prawdopodobnie od ląg ‘wylegiwanie się’.

  Ląkiert - prawdopodobnie od lękać się.

  Ląkoca - od lękać się.

  Ląkocy - od lękać się.

  Ląkwa - od lękać się.

  Ląkwisz - od lękać się.

  Ląt - od lont, lunt, ląt ‘sznur nasycony materiałem palnym’.

  Lątka - od lont, lunt, ląt ‘sznur nasycony materiałem palnym’.

  Lątkiewicz - od lont, lunt, ląt ‘sznur nasycony materiałem palnym’.

  Lątkowski - prawdopodobnie od lont, lunt, ląt ‘sznur nasycony materiałem palnym’.

  Lątosik - od lont, lunt, ląt ‘sznur nasycony materiałem palnym’.

  Leb - 1439 od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Leba - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebach - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebada - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebak - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Leban - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebanow - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebanowski - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebczyński - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebda - 1664 od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebda-Wyborny - złożenia brak; Lebda 1664 od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’; Wyborny nie występuje.

  Lebdowicz - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebecki - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebeckiewicz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebedzińska - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebedzka - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebegge - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebek - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebel - 1740 od niemieckich nazw osobowych Lebel, Löbel, te od imienia Leupold.

  Lebelski - od niemieckich nazw osobowych Lebel, Löbel, te od imienia Leupold.

  Lebelt - od niemieckich nazw osobowych Lebel, Löbel, te od imienia Leupold.

  Lebeniak - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebensart - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebenstein - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebensztain - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebensztajn - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebensztein - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebensztejn - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebentowicz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Leber - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Leberacki - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebermajer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Leberska - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebersorger - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebert - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Lebertowski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Lebeszka - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebeus - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebeżyński - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebęć - prawdopodobnie od łabędź.

  Lebica - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebich - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebicki - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebiczyński - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebidda - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebidziejewski - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebidziński - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebiecki - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebieć - prawdopodobnie od łabędź.

  Lebiediński - prawdopodobnie od łabędź.

  Lebiediowicz - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebiediuk - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebiedłow - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebiedyński - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebiedzinski - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebiejko - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebielenda - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebieniecka - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebieniuk - prawdopodobnie od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebiest - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebietzki - prawdopodobnie od łabędź.

  Lebiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebięcki - prawdopodobnie od łabędź.

  Lebik - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebioda - 1707 od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebiodczyk - 1663 od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebiodzik - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebiol - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebionko - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebiora - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebiost - 1514 od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebiosz - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebiotkowski - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebiotowski - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebisz - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebiszczak - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebiusz - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebizon - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebiżon - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebkichler - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebko - 1493 (KrW) od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebkowicz - 1428 (KrW) od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebkuchen - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebkuchew - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebkuchler - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebküchler - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebl - od niemieckich nazw osobowych Lebel, Löbel, te od imienia Leupold.

  Leble - od niemieckich nazw osobowych Lebel, Löbel, te od imienia Leupold.

  Lebny - od chleb.

  Lebo - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Leboch - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Leboda - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebodowicz - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebodów - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebodziak - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebodziński - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lebok - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebor - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Leber, ta może od starosaskiego Lethborg.

  Lebork - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Leber, ta może od starosaskiego Lethborg.

  Leboszka - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebowiecki - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebowski - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebrecht - od niemieckiej nazwy osobowej Liebrecht, ta od Liutbercht.

  Lebreć - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Liebrecht, ta od Liutbercht.

  Lebreda - od niemieckiej nazwy osobowej Liebrecht, ta od Liutbercht.

  Lebrethon - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Liebrecht, ta od Liutbercht.

  Lebrowski - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Liebrecht, ta od Liutbercht.

  Lebrun - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Liebrecht, ta od Liutbercht.

  Lebrych - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Liebrecht, ta od Liutbercht.

  Lebryk - od niemieckiej nazwy osobowej Liebrecht, ta od Liutbercht.

  Lebuch - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebuda - prawdopodobnie od łabędź.

  Lebudź - prawdopodobnie od łabędź.

  Lebus - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb; też od lebus, lebusz ‘niezdara; śpioch’.

  Lebusek - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebusga - prawdopodobnie niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebuszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lebuśko - od niemieckiej nazwy osobowej Leb, ta od imienia Lebbert, także od imienia wschodniosłowiańskiego Gleb, ukraińskiego Hleb.

  Lec - 1698 od lejc, dawniej też lec ‘część końskiej uprzęży’.

  Leca - od lejc, dawniej też lec ‘część końskiej uprzęży’.

  Lecacki - od lejc, dawniej też lec ‘część końskiej uprzęży’.

  Lecak - – od Lejc, dawniej teżLec ‘część końskiej uprzęży’.

  Lecat - prawdopodobnie od lejc, dawniej też lec ‘część końskiej uprzęży’.

  Lecek - od lejc, dawniej też lec ‘część końskiej uprzęży’.

  Lecewicz - od lejc, dawniej też lec ‘część końskiej uprzęży’.

  Lech - 1498 od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechaciński - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechacz - 1455 od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechaj - 1686 od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechajczyk - 1714 od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechan - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechandro - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andrós ‘mąż’. W Polce notowane od XII wieku, także w obocznych formach Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Lechandrowicz - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andrós ‘mąż’. W Polce notowane od XII wieku, także w obocznych formach Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Lechaniak - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechanowski - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechański - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lecharczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Leichardt, ta od Lenkart.

  Lecharczyk - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechard - od niemieckiej nazwy osobowej Leichardt, ta od Lenkart.

  Lechard - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechart - od niemieckiej nazwy osobowej Leichardt, ta od Lenkart.

  Lechart - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechatowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Leichardt, ta od Lenkart.

  Lechatowicz - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechawczak - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechawiec - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lech-Bieliński - złożenia brak; Lech 1498 od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy. Bieliński 1370 od nazw miejscowych typu Bieliny, Bielin, Bielne (częste).

  Lechcik - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechcińska - – prawdopodobnie od imion złożonych typuLścimir, możliwe też odLach,Lichy.

  Lechczyński - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechecki - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechel - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechelt - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechendro - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andrós ‘mąż’. W Polce notowane od XII wieku, także w obocznych formach Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Lechendrowicz - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andrós ‘mąż’. W Polce notowane od XII wieku, także w obocznych formach Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Lecheniak - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lecheński - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lecher - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechert - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lecheta - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechetycki - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechewicz - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechferowicz - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechforowicz - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechicki - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechicz - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechin - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechiniak - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechis - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechitko - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechka - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lechki - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lechkowicz - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lechkun - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechkuń - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechky - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lechman - 1521 od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lechmanek - 1797 od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lechmann - od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lechmańczyk - 1578 od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lechmański - od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lechmic - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lechmicki - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lechmierowicz - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lechmira - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lechmirowicz - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lechmitz - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lechmyc - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lechna - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechnar - od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lechnar - od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lechnarowicz - 1698 od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lechnarowicz - 1698 od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lechnart - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lechnata - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechnaty - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechner - 1727 od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lechnerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lechnerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lechnerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lechnerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lechnert - od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lechnia - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechniak - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechnicki - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechniej - 1464 od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechniewski - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechnik - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechnio - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechnioch - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechniuk - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechno - 1378 od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechno-Wasiutyński - złożenia brak; Lechno 1378 od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy; Wasiutyński od imion na Wa-, typu Wasyl (= Bazyli), Wawrzyniec, Wan (= Iwan = Jan).

  Lechnowicz - 1425 od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechnowski - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lecho - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechociński - od niemieckiej nazwy osobowej Lechner, ta od Lehen ‘lenno’.

  Lechocki - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechojda - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechonia - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechoniewicz - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechoń - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechończak - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechończyk - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechoński - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechosiak - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechoski - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechoszest - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechot - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechota - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechoto - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechotycki - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechowicki - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechowicz - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechowid - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechowit - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechowski - 1413 od nazwy miejscowej Lechów (kieleckie, gmina Bieliny).

  Lechów - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechrke - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lech-Sobczak - złożenia brak; Lech 1498 od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy; Sobczak 1666 od imion złożonych typu Sobiesła, od zaimka sobie.

  Lechsztef - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechsztof - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lecht - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lechtański - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lechtarski - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechtenstein - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lechter - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lechthaler - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lechtoński - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lechtowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lechucki - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechuga - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechun - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechunia - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechuniak - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechuń - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechus - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechuta - od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechwacki - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Lechwar - od niemieckiej nazwy osobowej Lichwart, ta od staro-niemieckiego lichtwer ‘ten, co wyrabia świece’.

  Lechward - od niemieckiej nazwy osobowej Lichwart, ta od staro-niemieckiego lichtwer ‘ten, co wyrabia świece’.

  Lechwark - od niemieckiej nazwy osobowej Lichwart, ta od staro-niemieckiego lichtwer ‘ten, co wyrabia świece’.

  Lechwarz - od niemieckiej nazwy osobowej Lichwart, ta od staro-niemieckiego lichtwer ‘ten, co wyrabia świece’.

  Lechwer - od niemieckiej nazwy osobowej Lichwart, ta od staro-niemieckiego lichtwer ‘ten, co wyrabia świece’.

  Lechwoń - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lichwart, ta od staro-niemieckiego lichtwer ‘ten, co wyrabia świece’.

  Lechworowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lichwart, ta od staro-niemieckiego lichtwer ‘ten, co wyrabia świece’.

  Lechycki - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir, możliwe też od Lach, lichy.

  Leciacho - prawdopodobnie od latać, lato.

  Leciago - prawdopodobnie od latać, lato.

  Leciaho - prawdopodobnie od latać, lato.

  Leciaj - od latać, lato.

  Leciak - od latać, lato.

  Lecibiel - prawdopodobnie od latać, lato.

  Lecibil - prawdopodobnie od latać, lato.

  Leciech - 1450 od latać, lato.

  Leciej - od latać, lato.

  Leciejewicz - od latać, lato.

  Leciejewski - 1394 od nazwy miejscowej Leciejewo (leszczyńskie, gmina Gostyń).

  Lecieta - prawdopodobnie od latać, lato.

  Leciewicz - od latać, lato.

  Leciewski - od latać, lato.

  Lecik - od latać, lato.

  Lecimiński - prawdopodobnie od latać, lato.

  Lecina - od latać, lato.

  Leciński - prawdopodobnie od latać, lato.

  Leciok - (Śl) od latać, lato.

  Lecion - od latać, lato.

  Leciuk - od latać, lato.

  Lecjan - prawdopodobnie od latać, lato.

  Lecker - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lecki - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leckner - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lecko - od lejc, dawniej też lec ‘część końskiej uprzęży’.

  Leckorzyński - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leckowicz - od lejc, dawniej też lec ‘część końskiej uprzęży’.

  Leckowski - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leclaire - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Letzner, ta od letzen ‘hamować, zatrzymywać, przeszkadzać’.

  Leclerc - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Letzner, ta od letzen ‘hamować, zatrzymywać, przeszkadzać’.

  Lecnar - od niemieckiej nazwy osobowej Letzner, ta od letzen ‘hamować, zatrzymywać, przeszkadzać’.

  Lecner - od niemieckiej nazwy osobowej Letzner, ta od letzen ‘hamować, zatrzymywać, przeszkadzać’.

  Lecowicz - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lecyk - od lejc, dawniej też lec ‘część końskiej uprzęży’.

  Lecyn - od lejc, dawniej też lec ‘część końskiej uprzęży’.

  Lecyniak - od lejc, dawniej też lec ‘część końskiej uprzęży’.

  Lecynowski - prawdopodobnie od lejc, dawniej też lec ‘część końskiej uprzęży’.

  Lecz - od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczar - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczek - od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczer - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczew - od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczewski - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczka - od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczkowski - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczmarowicz - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lecznar - od niemieckiej nazwy osobowej Letzner, ta od letzen ‘hamować, zatrzymywać, przeszkadzać’.

  Lecznarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Letzner, ta od letzen ‘hamować, zatrzymywać, przeszkadzać’.

  Leczner - od niemieckiej nazwy osobowej Letzner, ta od letzen ‘hamować, zatrzymywać, przeszkadzać’.

  Lecznerski - od niemieckiej nazwy osobowej Letzner, ta od letzen ‘hamować, zatrzymywać, przeszkadzać’.

  Leczniak - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczowicz - od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczowski - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczuk - od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczycki - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczyk - od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczykiewicz - od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczyniak - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leczyński - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leć - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lećko - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lećkowski - od lekki, lek ‘medykament’.

  Led - 1499 od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Leda - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledabil - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledabyl - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledachowicz - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledachowski - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledacki - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledak - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledakiewicz - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledakowicz - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledakowski - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledandowski - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledarski - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Lede - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledecki - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledek - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledeman - od niemieckiej nazwy osobowej Lademann, do niej porównaj niemieckie Lademacher ‘ten, co robi skrzynie, kufry’.

  Ledemann - od niemieckiej nazwy osobowej Lademann, do niej porównaj niemieckie Lademacher ‘ten, co robi skrzynie, kufry’.

  Ledenstrand - od niemieckiej nazwy osobowej Lademann, do niej porównaj niemieckie Lademacher ‘ten, co robi skrzynie, kufry’.

  Leder - od staropolskiego lader ‘płat skóry; pancerz na konia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lader, ze średnio-wysoko-niemieckiego lader ‘ładowacz.

  Lederer - od staropolskiego lader ‘płat skóry; pancerz na konia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lader, ze średnio-wysoko-niemieckiego lader ‘ładowacz.

  Lederman - od staropolskiego lader ‘płat skóry; pancerz na konia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lader, ze średnio-wysoko-niemieckiego lader ‘ładowacz.

  Lediak - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Lediedz - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Lediński - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Lediowski - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledke - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledkie - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledkiewicz - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledko - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledman - od niemieckiej nazwy osobowej Lademann, do niej porównaj niemieckie Lademacher ‘ten, co robi skrzynie, kufry’.

  Ledmann - od niemieckiej nazwy osobowej Lademann, do niej porównaj niemieckie Lademacher ‘ten, co robi skrzynie, kufry’.

  Ledniański - może od nazwy miejscowej Lednica (krakowskie, gmina Wieliczka).

  Lednicki - 1471 od nazwy miejscowej Lednica (krakowskie, gmina Wieliczka).

  Ledniczky - może od nazwy miejscowej Lednica (krakowskie, gmina Wieliczka).

  Lednik - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledniowski - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Lednow - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Lednowski - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledochowicz - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledochowski - od nazwy miejscowej Leduchów (KrW).

  Ledoń - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledóchowicz - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledóchowski - od nazwy miejscowej Leduchów (KrW).

  Leduchawski - może od nazwy miejscowej Leduchów (KrW).

  Leduchowski - 1528 od nazwy miejscowej Leduchów (KrW).

  Leduda - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledukowicz - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledwa - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwakowski - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwan - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwanowski - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwań - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwański - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwarowski - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwas - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwer - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwia - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwich - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwicki - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwiczak - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwig - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwij - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwik - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwin - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwina - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwinka - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwiński - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwo - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwoch - 1712 od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwochowski - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwojcik - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwolarz - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwold - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwolorz - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwolosz - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwołk - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwon - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwoniuch - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwoń - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwończyk - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledworowski - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledworski - prawdopodobnie od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledworuch - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledworuski - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledworz - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwos - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwosiński - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwoś - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwościk - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwozyw - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwożyw - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwożywek - 1558 od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwożywek - 1558 od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwóchowski - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwójcik - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledwós - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledz - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledziak - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledzian - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Ledzianowski - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledziaw - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledziedziński - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledzik - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledzin - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledzinowski - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledziński - od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledzion - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Ledzki - prawdopodobnie od lada ‘skrzynia; stół sklepowy; kontuar’, także ladaco ‘nicpoń, nic dobrego’; od leda ‘byle co’.

  Ledzon - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Ledzoń - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Ledzwa - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Ledzwoń - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledzyński - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Ledźwa - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Ledźwiński - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Ledźwioń - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledźwoń - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledżwon - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Ledżwoń - od ledwo, ledwy ‘zaledwie, z trudem’.

  Lef - od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefanczyk - od elefant ‘słoń’.

  Lefansick - prawdopodobnie od elefant ‘słoń’.

  Lefantowicz - od elefant ‘słoń’.

  Lefanzick - prawdopodobnie od elefant ‘słoń’.

  Lefańczyk - od elefant ‘słoń’.

  Lefart - od niemieckich nazw osobowych Leffert, Leffart(h), ta od imienia Liebhart.

  Lefas - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefczak - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefek - od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefelbain - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefelbajn - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefelbein - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefeld - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefelman - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefelt - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Leferberg - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefert - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefevre - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Leff - od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Leffek - od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Leffel - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Leffelbein - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Leffler - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefik - od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefke - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefler - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefondeur - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefort - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Leftak - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Lefter - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lef, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego lef ‘ukochany, drogi’.

  Leg - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Lega - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legaciuk - od legat ‘wysłannik; poseł’.

  Legacki - od legat ‘wysłannik; poseł’.

  Legacz - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legaczyński - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legaj - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legał - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legan - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Leganiec - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Leganowicz - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Leganowski - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legant - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legań - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legański - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legar - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Legard - od dawnego legart ‘człowiek lubiący się wylegiwać’.

  Legari - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Legarski - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Legart - od dawnego legart ‘człowiek lubiący się wylegiwać’.

  Legary - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Legarz - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Legas - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legasiński - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legat - 1339 od legat ‘wysłannik; poseł’.

  Legata - od legat ‘wysłannik; poseł’.

  Legatowicz - od legat ‘wysłannik; poseł’.

  Legawica - od legać ‘kłaść się, upadać’; od dawnego legawy ‘człowiek lubiący się wylegiwać’.

  Legawicz - od legać ‘kłaść się, upadać’; od dawnego legawy ‘człowiek lubiący się wylegiwać’.

  Legawiec - od legać ‘kłaść się, upadać’; od dawnego legawiec ‘typ psa myśliwskiego’.

  Legawski - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legawy - 1466 od legać ‘kłaść się, upadać’; od dawnego legawy ‘człowiek lubiący się wylegiwać’.

  Legay - (= aj) od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legdan - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legdowicz - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Lege - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’

  Legec - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’

  Legeć - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’

  Legedyński - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’

  Legedz - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’

  Legedź - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’

  Legejza - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’

  Legel - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’

  Legen - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’

  Legenc - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legenchiewicz - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legencki - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legenć - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legendz - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legendza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legendziewicz - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legendzki - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legendź - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legendż - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legenfeld - prawdopodobnie od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legens - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legeny - prawdopodobnie od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legenz - prawdopodobnie od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legenza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legenzow - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legenzowski - prawdopodobnie od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legenża - prawdopodobnie od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legeń - prawdopodobnie od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legeńć - prawdopodobnie od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legeńdź - prawdopodobnie od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legeois - prawdopodobnie od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Leger - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Legerko - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Legerski - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Legert - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Legerzyński - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’.

  Legeuza - prawdopodobnie od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legewski - prawdopodobnie od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legeza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legeziński - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legezyński - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legeżyński - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legęc - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legęcki - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legęć - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legędz - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legędza - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legędź - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legęncki - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legęza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legianowska - prawdopodobnie od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legicki - prawdopodobnie od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legiczyński - prawdopodobnie od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legiec - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legiecki - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legieć - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legieda - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legiedz - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legiedź - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legiej - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legiejew - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legiejko - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legiejza - prawdopodobnie od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legielski - prawdopodobnie od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legien - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legienc - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legiencki - prawdopodobnie od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legienć - prawdopodobnie od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legiendz - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legiendziewicz - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legiendź - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legienis - prawdopodobnie od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legienko - prawdopodobnie od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legiens - prawdopodobnie od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legienz - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legienza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legienzow - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legienża - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legień - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legier - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’; też od gwarowego legier jegier’.

  Legiera - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’; też od gwarowego legier jegier’.

  Legierko - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’; też od gwarowego legier jegier’.

  Legierski - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’; też od gwarowego legier jegier’.

  Legiert - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’; też od gwarowego legier jegier’.

  Legierz - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’; też od gwarowego legier jegier’.

  Legierzyński - od lagier, dawniej też legier ‘obóz’, oraz ‘osad w beczce po winie’; też od gwarowego legier jegier’.

  Legieta - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legiewicz - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legieza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legieziński - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legieżynski - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legieżyński - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Legięc - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legięcki - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legięć - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legiędz - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legiędź - od gwarowego legieć, lęgeć ‘leń, próżniak’.

  Legięza - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legin - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Leginow - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Leginowicz - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Leginowski - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Leginów - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Leginzowski - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legiń - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legiński - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legionowicz - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legis - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legiziński - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legiżyński - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legjer - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legka - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legl - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legleń - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legler - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legła - od legać ‘kłaść się, upadać’; od legły ‘leżący’.

  Legna - 1494 od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legnacki - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legner - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legnerski - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legnewicz - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legnia - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legno - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legnowski - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Lego - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legocki - od nazw miejscowych Lgota (częste), Ligota.

  Legoda - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legodziński - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legomin - od legumina, dawniej też legomina ‘rodzaj deseru’.

  Legomina - od legumina, dawniej też legomina ‘rodzaj deseru’.

  Legomiński - od legumina, dawniej też legomina ‘rodzaj deseru’.

  Legomski - od legumina, dawniej też legomina ‘rodzaj deseru’.

  Legon - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legoń - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legoński - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legorowski - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legostaj - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legostajew - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legot - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legota - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legotko - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legourd - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legowicz - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legowiec - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legownik - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legowski - od nazwy miejscowej Łęgowo (kilka wsi).

  Legożyński - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legrand - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legrzycki - prawdopodobnie od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legucki - od legutko ‘leciutko, leciuchno’.

  Leguć - prawdopodobnie od legutko ‘leciutko, leciuchno’.

  Legudka - prawdopodobnie od legutko ‘leciutko, leciuchno’.

  Legudziński - prawdopodobnie od legutko ‘leciutko, leciuchno’.

  Leguł - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Leguła - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legułek - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legułko - od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Legumina - od legumina, dawniej też legomina ‘rodzaj deseru’.

  Legumiński - od legumina, dawniej też legomina ‘rodzaj deseru’.

  Legun - od legać ‘kłaść się, upadać’; też od gwarowego legun ‘legionista’.

  Legunek - od legać ‘kłaść się, upadać’; też od gwarowego legun ‘legionista’.

  Leguniński - od legumina, dawniej też legomina ‘rodzaj deseru’.

  Leguntka - od legumina, dawniej też legomina ‘rodzaj deseru’.

  Leguń - od legać ‘kłaść się, upadać’; też od gwarowego legun ‘legionista’.

  Legus - od legać ‘kłaść się, upadać’; też od legus ‘leń’.

  Leguski - od legutko ‘leciutko, leciuchno’.

  Legut - od legutko ‘leciutko, leciuchno’.

  Legutek - od legutko ‘leciutko, leciuchno’.

  Legutka - od legutko ‘leciutko, leciuchno’.

  Legutki - od legutko ‘leciutko, leciuchno’.

  Legutko - 1558 od legutko ‘leciutko, leciuchno’.

  Legutkowski - od legutko ‘leciutko, leciuchno’.

  Leguto - od legutko ‘leciutko, leciuchno’.

  Legutowski - prawdopodobnie od legutko ‘leciutko, leciuchno’.

  Leguziński - prawdopodobnie od legutko ‘leciutko, leciuchno’.

  Lehenstein-Werndl - złożenia brak; Lehenstein brak; Werndl prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Werner, ta od imienia złożonego Warn-heri.

  Lehka - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lehki - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lehkiewicz - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lehkunów - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lehman - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lehmann - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lehn - prawdopodobnie od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lehnardt - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lehnart - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lehnarth - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lehner - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lehnert - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lehnhardt - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lehnort - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lehun - (Śl) od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Lehuń - (Śl) od legać ‘kłaść się, upadać’.

  Leib - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leibasz - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leibbrandt - prawdopodobnie od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leibel - prawdopodobnie od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leibengaut - prawdopodobnie od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leibhold - prawdopodobnie od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leibig - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leibik - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leibiniec - prawdopodobnie od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leibler - prawdopodobnie od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leiblich - prawdopodobnie od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leibman - prawdopodobnie od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leibner - prawdopodobnie od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leibrandt - prawdopodobnie od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leibrant - prawdopodobnie od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leibschang - prawdopodobnie od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Leida - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Leidamik - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Leidel - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Leidenbach - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Leider - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Leiderman - od lider ‘przywódca; przodownik’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Lieder, ta od imion na Liud-.

  Leidermann - od lider ‘przywódca; przodownik’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Lieder, ta od imion na Liud-.

  Leidgens - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Leidig - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Leiding - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Leidlich - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Leidner - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Leido - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Leik - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leike - prawdopodobnie od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leiker - prawdopodobnie od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leikert - prawdopodobnie od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leiko - prawdopodobnie od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leikowski - prawdopodobnie od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leiks - prawdopodobnie od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leiman - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Leimann - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Leimań - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Leimański - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Leimberg - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Leimert - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Lein - prawdopodobnie od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leinberg - prawdopodobnie od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leinert - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leino - prawdopodobnie od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leinonen - prawdopodobnie od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leinter - prawdopodobnie od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leintgeber - prawdopodobnie od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leinwald - prawdopodobnie od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leinwand - prawdopodobnie od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leinz - prawdopodobnie od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leiński - prawdopodobnie od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leis - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Leisa - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Leischner - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Leisegang - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Leiser - od niemieckiej nazwy osobowej Leiser.

  Leiserson - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Leisner - od niemieckiej nazwy osobowej Leisner, ta od nazw miejscowych Leisen, Leißen, dziś Łajsy (Olsztyńskie, gmina Gietrzwałd).

  Leiss - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Leissa - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Leisser - od niemieckiej nazwy osobowej Leiser.

  Leissner - od niemieckiej nazwy osobowej Leisner, ta od nazw miejscowych Leisen, Leißen, dziś Łajsy (Olsztyńskie, gmina Gietrzwałd).

  Leister - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Leistner - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Leisz - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Leiszner - od niemieckiej nazwy osobowej Leisner, ta od nazw miejscowych Leisen, Leißen, dziś Łajsy (Olsztyńskie, gmina Gietrzwałd).

  Leiszys - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Leiś - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Leizner - od niemieckiej nazwy osobowej Leisner, ta od nazw miejscowych Leisen, Leißen, dziś Łajsy (Olsztyńskie, gmina Gietrzwałd).

  Lej - 1462 od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leja - 1786 od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejak - 1667 od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejan - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejas - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejawa - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejawka - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejawski - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejb - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Lejba - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Lejbach - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Lejbasz - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Lejbcz - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Lejbik - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Lejbiuk - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Lejbkowski - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Lejbman - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Lejbo - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Lejbowicz - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Lejbt - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Lejbyk - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Lejbzon - od imienia żydowskiego Lejb lub od niemieckiego Leib, to od imion na Leub-.

  Lejca - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’ lub też od lejca, lejce ‘część uzdy’.

  Lejcuś - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejcyk - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejczak - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejczenko - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejczy - 1489 od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejczyk - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejczys - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejda - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lejder - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lejderman - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lejdersznajder - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lejdura - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lejdward - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lejdy - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lejdyn - od niemieckiej nazwy osobowej Leid, ta z średnio-wysoko-niemieckiego leit ‘zasmucający, smutny’.

  Lejek - 1474 od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’; od lejek.

  Lejen - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’; od lejek.

  Lejeń - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’; od lejek.

  Lejer - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’; od lejek.

  Lejeune - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’; od lejek.

  Lejewa - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejewne - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’; od lejek.

  Lejewski - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’; od lejek.

  Lejk - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejka - 1794 od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejko - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejkonski - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejkowic - 1425 od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejkowski - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejman - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Lejmann - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Lejmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Lejmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Lejmań - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Lejmański - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Lejmbach - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Lejmel - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Lejmowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Lejnal - 1791 od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’; od lejny.

  Lejnald - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lejnar - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lejnart - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lejner - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lejnert - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lejnik - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejnowski - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejon - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejowski - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejów - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejs - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lejsa - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lejski - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lejsner - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lejsza - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lejszkies - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lejszner - od niemieckiej nazwy osobowej Leisner, ta od nazw miejscowych Leisen, Leißen, dziś Łajsy (Olsztyńskie, gmina Gietrzwałd).

  Lejszo - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lejsztern - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lejszys - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lejta - od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtan - od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtar - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtarczuk - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtas - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtcholc - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejter - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejteruk - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtgeber - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtholc - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtkowski - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtman - od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtmanowicz - od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtnar - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtneker - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtner - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtnowski - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejto - od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtowicz - od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejtyman - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osoboweh Leit, ta od nazwy terytorium Leite, z średnio-wysoko-niemieckiego lete ‘stok góry’.

  Lejwa - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejward - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejwoda - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejwoń - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lejza - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’ lub od gwarowego lejza’.

  Lejzak - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’ lub od gwarowego lejza’.

  Lejzań - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’ lub od gwarowego lejza’.

  Lejzerowicz - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te ze średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lejzner - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te ze średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lejzorowicz - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te ze średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lejzurek - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te ze średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’.

  Lejża - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’ lub od gwarowego lejza’.

  Lejżak - od niemieckich nazw osobowych Lais, Leis, te od średnio-wysoko-niemieckiego lise, linse ‘cichy, łagodny, spokojny’ lub od gwarowego lejza’.

  Lek - od lekki, lek ‘medykament’.

  Leka - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekacz - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekaj - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekan - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekanger - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekań - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekarczyk - od lekarz.

  Lekarczyk-Ciećko - złożenia brak; Lekarczyk od lekarz; Ciećko od cicia, ciecia, ciemcia, w języku dziecięcym ‘kot, zabawka, coś ładnego’.

  Lekarewicz - od lekarz.

  Lekarowicz - od lekarz.

  Lekarski - od lekarz, od przymiotnika lekarski.

  Lekart - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekarz - 1399 od lekarz.

  Lekasa - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekawczyk - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekawski - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekczyński - od lekki, lek ‘medykament’.

  Leke - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekent - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekenta - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leker - od niemieckiej nazwy osobowej Lieker, ta od imienia złożonego Lothger.

  Leki - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekić - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekient - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekienta - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekier - od niemieckiej nazwy osobowej Lieker, ta od imienia złożonego Lothger.

  Lekiera - od niemieckiej nazwy osobowej Lieker, ta od imienia złożonego Lothger.

  Lekies - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekiewicz - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekis - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekka - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekke - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekki - 1390 od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekkij - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekkoduch - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekler - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leklik - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekman - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekmann - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekner - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekno - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekon - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekostaj - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekosz - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekot - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekowicz - 1239 od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekowski - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekr - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekrocki - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekrzycki - od nazwy miejscowej Lekszyce (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka).

  Lekrzyński - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Leks - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksa - 1411 od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksan - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksander - 1382 od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andrós ‘mąż’. W Polce notowane od XII wieku, także w obocznych formach Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Leksandr - 1376 od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andrós ‘mąż’. W Polce notowane od XII wieku, także w obocznych formach Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Leksandrowicz - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andrós ‘mąż’. W Polce notowane od XII wieku, także w obocznych formach Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Leksandrowski - 1476 od nazwy miejscowej Leksandrowice, dziś Aleksandrowice (krakowskie, gmina Zabierzów).

  Leksender - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andrós ‘mąż’. W Polce notowane od XII wieku, także w obocznych formach Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Leksicki - od nazwy miejscowej Lekszyce (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka).

  Leksik - 1297 od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksikowicz - 1416 od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksiński - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksion - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksiutowicz - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksman - prawdopodobnie od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lekso - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lekson - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksowicz - 1624 od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksowski - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lekstan - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa,Leksy,Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lekston - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa,Leksy,Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lekstoń - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa,Leksy,Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lekstutis - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa,Leksy,Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksy - 1233 od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksycki - od nazwy miejscowej Lekszyce (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka).

  Leksz - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksza - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lekszewicz - 1430 od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksztan - prawdopodobnie od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksztań - prawdopodobnie od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lekszton - prawdopodobnie od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Leksztoń - prawdopodobnie od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lekszycki - 1444 od nazwy miejscowej Lekszyce (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka).

  Lekś - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lektarski - od lektor ‘czytający; kleryk’.

  Lektorowicz - od lektor ‘czytający; kleryk’.

  Lektorowski - od lektor ‘czytający; kleryk’.

  Lektorski - od lektor ‘czytający; kleryk’.

  Lekuchny - 1609 od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekuń - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekusz - od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekwar - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekwarski - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lekwun - prawdopodobnie od lekki, lek ‘medykament’.

  Lel - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lela - 1336 od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelach - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelacz - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelak - 1393 od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelakowski - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelanek - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelanow - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelarkiewicz - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelas - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelaś - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelatko - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelawa - 1479 od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelątko - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelczyk - 1616 od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lele - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelecki - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelej - 1427 od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelejko - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelek - 1409 od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’; lub od lelek ‘gatunek ptaka’.

  Lelen - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelenas - prawdopodobnie od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelenek - prawdopodobnie od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Leleniak - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Leleniewski - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelenka - prawdopodobnie od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelenkiewicz - prawdopodobnie od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Leleno - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelental - prawdopodobnie od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Leleń - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Leleński - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Leleonkiewicz - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelesz - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Leleszka - 1411 od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Leletal - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Leletko - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelewel - 1775 od niemieckiej nazwy osobowej Lölhöffel.

  Lelewelski - od niemieckiej nazwy osobowej Lölhöffel.

  Lelewer - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lelewicz - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelewski - 1463 od nazwy miejscowej Lelów (częstochowskie, gmina Lelów).

  Lelęda - 1691 od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Leliaś - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Leliciński - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lelicki - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Leliech - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Leligdon - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Leligdowicz - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Leligowicz - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lelik - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Leliło - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelin - 1414 od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Leliński - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelis - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelit - od jelito, z gwarowego lelito.

  Lelita - od jelito, z gwarowego lelito.

  Lelitko - od jelito, z gwarowego lelito.

  Lelito - od jelito, z gwarowego lelito.

  Lelitto - od jelito, z gwarowego lelito.

  Leliw - od nazwy herbu Leliwa.

  Leliwa - 1500 od nazwy herbu Leliwa.

  Leliwa-Kania - złożenia brak; Leliwa 1500 od nazwy herbu Leliwa; Kania 1399 od kania ‘ptak drapieżny z rodziny sokołów’ lyb od staropolskiego imienia Kanimir.

  Leliwa-Kopystyński - złożenia brak; Leliwa 1500 od nazwy herbu Leliwa; Kopystyński 1619 od nazwy miejscowej Kopystno (przemyskie, gmina Fredropol).

  Leliwa-Piechowski - złożenia brak; Leliwa 1500 od nazwy herbu Leliwa; Piechowski 1613 od nazwy miejscowej Piechowice (gdańskie, gmina Dziemiany-Lipusz), Piechów (sieradzkie, gmina Wierzchlas).

  Leliwa-Pruszak - złożenia brak; Leliwa 1500 od nazwy herbu Leliwa; Pruszak od nazwy etniczne Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Leliwa-Roycewicz - złożenia brak; Leliwa 1500 od nazwy herbu Leliwa; Roycewicz od roj, rój ‘pszczoły z jednego gniazda’, roić się ‘ruszać się, kręcić się’.

  Leliwa-Wolicki - złożenia brak; Leliwa 1500 od nazwy herbu Leliwa; Wolicki 1398 od nazwy miejscowej Wolica (liczne).

  Lelka - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelke - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelki - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelkiewicz - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelko - 1457 od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelkowski - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lell - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lella - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lelle - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lellek - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lellin - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lellito - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’; może od jelito.

  Lello - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lelm - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lelmacher - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lelnik - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lelno - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lelo - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Leloch - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelokas - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lelokowski - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lelokto - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lelomkiewicz - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’

  Lelonek - 1738 od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelonkiewicz - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelontko - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Leloń - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Leloński - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelosz - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Leloszkiewicz - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelotko - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelowek - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelowicz - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelowita - 1595 od nazwy miejscowej Lelów (częstochowskie, gmina Lelów).

  Lelowitis - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelowski - 1394 od nazwy miejscowej Lelów (częstochowskie, gmina Lelów).

  Lelów - 1461 od nazwy miejscowej Lelów (częstochowskie, gmina Lelów).

  Lelski - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Leluch - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Leluchowski - 1612 od nazwy miejscowej Leluchów (nowosądeckie, gmina Muszyna).

  Lelujka - 1620 od staropolskiego, gwarowego leluja ‘lilia’, też od aleluja.

  Lelujko - od staropolskiego, gwarowego leluja ‘lilia’, też od aleluja.

  Leluk - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelukiewicz - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelunek - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelunkiewicz - od gwarowego leleń ‘jeleń’.

  Lelusz - 1436 od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Leluszek - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Leluszko - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Leluśko - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelwer - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lelwic - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lełoch - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lełyk - od imion złożonych typu Lelistryj lub od prasłowiańskiego leleti ‘kołysać’, lub od staropolskiego lele ‘człowiek zniewieściały’.

  Lem - 1635 od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lema - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemacha - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemaczko - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemaire - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemajda - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemajew - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemajre - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemak - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Leman - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemancewicz - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemancz - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemanczuk - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemanczyk - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemanek - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemanen - prawdopodobnie od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemanewicz - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemaniak - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemaniewicz - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemanik - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemanin - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemaniuk - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemankiewicz - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemann - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemanowicz - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemanowski - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemanski - prawdopodobnie od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemanszek - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemantowicz - prawdopodobnie od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemańczuk - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemańczyk - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemańczyk-Klóska - złożenia brak; Lemańczyk od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’; Klóska od kluska.

  Lemański - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemańszik - prawdopodobnie od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemar - od niemieckich nazw osobowych Lemert, Lemer, te od staro-wysoko-niemieckiego imienia Landbert.

  Lemarciński - od niemieckich nazw osobowych Lemert, Lemer, te od staro-wysoko-niemieckiego imienia Landbert.

  Lemarczyk - od niemieckich nazw osobowych Lemert, Lemer, te od staro-wysoko-niemieckiego imienia Landbert.

  Lemard - od niemieckich nazw osobowych Lemert, Lemer, te od staro-wysoko-niemieckiego imienia Landbert.

  Lemariner - od niemieckich nazw osobowych Lemert, Lemer, te od staro-wysoko-niemieckiego imienia Landbert.

  Lemarinier - od niemieckich nazw osobowych Lemert, Lemer, te od staro-wysoko-niemieckiego imienia Landbert.

  Lemarski - od niemieckich nazw osobowych Lemert, Lemer, te od staro-wysoko-niemieckiego imienia Landbert.

  Lemart - od niemieckich nazw osobowych Lemert, Lemer, te od staro-wysoko-niemieckiego imienia Landbert

  Lemartowicz - od niemieckich nazw osobowych Lemert, Lemer, te od staro-wysoko-niemieckiego imienia Landbert

  Lemaszek - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemaszewski - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemaszko - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemba - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembach - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembacz - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembar - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembart - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembas - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembaś - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembek - od niemieckiej nazwy Lwowa Lemberg..

  Lember - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lemberg - 1399 od niemieckiej nazwy Lwowa Lemberg.

  Lemberger - od niemieckiej nazwy Lwowa Lemberg.

  Lembergier - od niemieckiej nazwy Lwowa Lemberg.

  Lemberk - od niemieckiej nazwy Lwowa Lemberg.

  Lemberski - od niemieckiej nazwy Lwowa Lemberg.

  Lembert - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembicz - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembiejewski - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembin - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembiński - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembke - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembkie - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembo - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembocz - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembor - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lemborski - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lemboryk - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembos - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembowicz - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembrych - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembryck - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembryczak - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembryk - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembrzycki - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembrzyński - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lembyrk - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lemch - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemcha - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemcio - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemcke - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemczak - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemczewski - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemczuk - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemczyk - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemczyszyn - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemda - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemdo - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemdzion - prawdopodobnie od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemech - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemecha - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemecz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemejda - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemek - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemel - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemenais - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemencewicz - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lement - od lament ‘głosny płacz’, też z gwarowego ‘dożywocie’.

  Lementa - od lament ‘głosny płacz’, też z gwarowego ‘dożywocie’.

  Lementowicz - od lament ‘głosny płacz’, też z gwarowego ‘dożywocie’.

  Lementowski - od lament ‘głosny płacz’, też z gwarowego ‘dożywocie’.

  Lemeński - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemer - od gwarowego lemirz, dawniej też limierz ‘ognisko rozniecane w nocy przez pasterzy’.

  Lemerowski - od gwarowego lemirz, dawniej też limierz ‘ognisko rozniecane w nocy przez pasterzy’.

  Lemesz - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemeszka - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemet - od lament ‘głosny płacz’, też z gwarowego ‘dożywocie’.

  Lemian - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemianowicz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemianowski - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemiańczyk - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemiarski - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemich - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemicz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemiec - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemiech - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemiech - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemiecha - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemiechowicz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-Lemiecki od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemielewicz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemienowski - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemieńska - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemier - od gwarowego lemirz, dawniej też limierz ‘ognisko rozniecane w nocy przez pasterzy’.

  Lemierowski - od gwarowego lemirz, dawniej też limierz ‘ognisko rozniecane w nocy przez pasterzy’.

  Lemierski - od gwarowego lemirz, dawniej też limierz ‘ognisko rozniecane w nocy przez pasterzy’.

  Lemierz - od gwarowego lemirz, dawniej też limierz ‘ognisko rozniecane w nocy przez pasterzy’.

  Lemierzewicz - od gwarowego lemirz, dawniej też limierz ‘ognisko rozniecane w nocy przez pasterzy’.

  Lemiesiewicz - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemiesz - 1438 od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemieszak - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemieszanek - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemieszczak - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemieszczuk - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemieszczyk - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemieszek - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemieszewski - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemieszka - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemieszkiewicz - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemieszko - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemieszonek - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemieszowski - 1480 od nazwy miejscowej Lemieszów (zamojskie, gmina Uchanie).

  Lemieszuk - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemieśkiewicz - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemiewicz - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemież - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemięch - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemięza - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemik - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemikowski - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Leminowicz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Leminowski - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemiński - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemio - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemiowski - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemiozka - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-).

  Lemir - od gwarowego lemirz, dawniej też limierz ‘ognisko rozniecane w nocy przez pasterzy’.

  Lemira - od gwarowego lemirz, dawniej też limierz ‘ognisko rozniecane w nocy przez pasterzy’.

  Lemirowski - od gwarowego lemirz, dawniej też limierz ‘ognisko rozniecane w nocy przez pasterzy’.

  Lemirski - od gwarowego lemirz, dawniej też limierz ‘ognisko rozniecane w nocy przez pasterzy’.

  Lemirz - od gwarowego lemirz, dawniej też limierz ‘ognisko rozniecane w nocy przez pasterzy’.

  Lemirzewicz - od gwarowego lemirz, dawniej też limierz ‘ognisko rozniecane w nocy przez pasterzy’.

  Lemis - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemisiewicz - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemisz - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemiszczuk - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemiszek - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemiszewicz - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemiszewski - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemiszka - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemiszko - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemiszków - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemiszonek - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemiszowski - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemka - 1675 od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemke - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemkie - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemkiewicz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemko - 1371 od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemkowicz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemkowski - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemler - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemlich - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemm - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemmann - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemme - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemmens - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemmer - od lemiesz ‘ostrze pługa’.

  Lemmle - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemoch - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemoine - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemojda - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemon - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemondowski - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemonik - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemonnier - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemonon - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemonowicz - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemończyk - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemoński - od staropolskiego (z niemieckiego) leman ‘lennik’.

  Lemosz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemowik - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemów - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lempa - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lempach - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lemparski - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lempart - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lemparta - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lemparty - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lempaszak - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lempaszek - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lempaszuk - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lempaszyk - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lempe - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lempek - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lempel - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lemper - 1542 od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lemperski - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lempert - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lemperta - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lemperty - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lempicki - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lempicz - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lempiecho - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lempiecki - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lempik - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lempka - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lempke - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lempkowski - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lemporski - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lempp - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lemprecht - od imienia Lambert. Imię, znane W Polsce od XI wieku, jest genetycznie germańskie, pochodzi od land ‘kraj’ oraz berh ‘sławny, znakomity’. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne: Lambert, Lampert, Lembert, Lambart, Lambrecht, Lamprecht, Lampracht.

  Lempski - od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Lemski - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemsz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemteis - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemties - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemtis - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemucha - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemusz - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Lemza - od lama, lamować, od niemieckich nazw osobowych Lamm, Lambert ( lub od niemieckiego Lem-, też Lemprecht, Lemke).

  Len - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lena - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenak - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenander - prawdopodobnie od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenandowski - prawdopodobnie od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenantowski - prawdopodobnie od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenańczyk - prawdopodobnie od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenańska - prawdopodobnie od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenar - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenara - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenarc - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenarciak - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenarcian - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenarcik - 1602 od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenarciński - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenarciuk - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenarczak - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenarczik - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenarczuk - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenarczyk - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenard - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenardowski - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenardt - 1732 od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenarski - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenart - 1503 od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenartek - 1592 od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenarth - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenartkowic - 1600 od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenart-Kuśmierczyk - złożenia brak; Lenart 1503 od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert; Kuśmierczyk od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Lenartowicz - 1478 od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenartowski - 1580 od nazwy miejscowej Lenartowice (kaliskie, gmina Pleszew; tarnobrzeskie, gmina Staszów).

  Lenat - prawdopodobnie od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenbach - prawdopodobnie od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenbas - prawdopodobnie od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenbowicz - prawdopodobnie od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenc - 1400 od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lencel - 1408 od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lencer - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lencewicz - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lencewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lencik - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lencio - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lencki - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenckiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenckoń - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenckorona - 1631 od nazwy miejscowej Lanckorona (bielskie, gmina Lanckorona).

  Lenckoroński - 1655 od nazwy miejscowej Lanckorona (bielskie, gmina Lanckorona).

  Lenckosz - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenckoś - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenckowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lencner - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lency - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lencyk - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lencyn - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lencz - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenczak - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenczakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenczarek - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lenczarowicz - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lenczawski - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lenczerowicz - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lenczewski - 1597 od nazwy miejscowej Leńcze (bielskie, gmina Kalwaria Zebrzydowska).

  Lenczkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lenczkowski - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lencznar - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lencznarowicz - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lenczner - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lencznerowicz - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lenczowski - od nazwy miejscowej Leńcze (bielskie, gmina Kalwaria Zebrzydowska).

  Lenczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenczyc - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenczyszyn - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenćkoś - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenda - 1498 od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendak - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendarowicz - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendarski - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendas - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendasz - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lende - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendeburski - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendeck - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendecki - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendel - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendengard - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lender - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lenderowski - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lenderski - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lenderuk - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendes - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendioszek - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendla - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendler - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendlewicz - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendo - 1601– od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendor - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendorff - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendorff-Koszowicz - złożenia brak; Lendorff od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’; Koszowicz1476 od kosz.

  Lendorowicz - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendow - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendowski - od nazwy miejscowej Lendowo (łomżyńskie, gmina Nowe Piekuty).

  Lendra - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendrowski - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendus - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lenduszko - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendwojt - od staropolskiego (z niemieckiego) landwojt ‘przewodniczący w sądach prawa niemieckiego, wójt ziemski’.

  Lendwojtowicz - od staropolskiego (z niemieckiego) landwojt ‘przewodniczący w sądach prawa niemieckiego, wójt ziemski’.

  Lendza - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendze - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendziak - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendziakowski - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendzian - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lendzianowski - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lendzien - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lendzieszewski - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lendzik - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendzina - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lendzinowski - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lendziński - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lendzio - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendzioch - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendzion - 1661 od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendzion - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lendzionek - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lendzionowski - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lendziosz - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendzioszek - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendziow - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendziszek - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendziszewski - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendziuk - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendzoszek - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lendzwa - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lendzwojczak - od staropolskiego (z niemieckiego) landwojt ‘przewodniczący w sądach prawa niemieckiego, wójt ziemski’.

  Lendzyński - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lendźwa - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lendżwa - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lene - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leneciak - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenecki - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenejko - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenek - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lener - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenerc - XV w. od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenert - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenertowicz - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leng - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenga - 1635 od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengas - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengauer - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenge - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengenfeld - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenger - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengert - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengfort - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengiec - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengieć - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengier - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengierowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenginowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenglina - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengling - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengner - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengnerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengnowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengoć - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengos - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengosz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengota - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengren - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengsfeld - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengung - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengwianis - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengwińska - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lengyel - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenhard - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenhardt - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenhart - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenhem - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leni - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenia - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniak - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenianowicz - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniański - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniar - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leniard - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leniarek - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leniarski - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leniart - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leniartek - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leniartok - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leniarz - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leniaszek - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniatrek - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenic - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenica - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenich - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenicki - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenicz - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniczenko - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniec - 1438 od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon, lub od leniec ‘roślina zielna’.

  Leniek - 1423 od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon, lub od staropolskiego leniek ‘człowiek leniwy’.

  Leniert - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leniesz - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenieszek - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniewicz - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniewski - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenik - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenikiewicz - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenikowski - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniński - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenio - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniorski - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard

  Leniorz - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniowski - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard

  Leniów - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenis - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniszewski - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniszyn - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniuch - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon; od leniuch.

  Leniuk - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenius - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniusz - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leniuszek - 1653 od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon; od leniuszek.

  Leniw - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon; od przymiotnika leniwy.

  Leniwy - 1494 od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon; od przymiotnika leniwy.

  Lenk - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenka - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenkajtis - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenkalik - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenkat - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenkcis - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenke - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenkert - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenkewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenkie - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenkisch - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenkisz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenko - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenkow - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenkowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenkowiec - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenmann - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenna - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lennik - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leno - od niemieckiej nazwy osobowej Lang(e), ta od przymiotnika lang(e) ‘długi’.

  Lenoch - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenoczowski - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenok - (Śl) od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenon - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenonek - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenor - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenorczyk - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenord - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenort - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenortowicz - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lenos - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenowicki - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenowicz - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenozioszek - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenów - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Lenta - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentacz - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentas - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentecki - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentek - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lenter - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lenth - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentiajew - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentini - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentka - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentkiewicz - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentkowski - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentland - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentner - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentniewski - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lento - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentocha - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentonowicz - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentos - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentowczyk - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentowicz - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentowski - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentowszczyk - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentwojt - od staropolskiego (z niemieckiego) landwojt ‘przewodniczący w sądach prawa niemieckiego, wójt ziemski’.

  Lenty - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentyński - od lenta ‘wstęga przy odznaczeniu urzędowym’, też ‘soczewica’.

  Lentz - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lentzkow - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lentzy - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenwojt - 1609 od staropolskiego (z niemieckiego) landwojt ‘przewodniczący w sądach prawa niemieckiego, wójt ziemski’.

  Lenz - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenza - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenze - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenzer - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenzig - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenzion - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenzka - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenzkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenzner - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenzy - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenzygier - od niemieckiej nazwy osobowej Lenz, ta od imienia Laurentius lub od Länz.

  Lenża - od łęgi ‘gibki, zwinny’, Łąg, łęg, ług ‘bagnista łąka; podmokłe pastwisko’.

  Leń - 1385 od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leńcio - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leńczak - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leńczewski - od nazwy miejscowej Leńcze (bielskie, gmina Kalwaria Zebrzydowska).

  Leńczowski - 1492 od nazwy miejscowej Leńcze (bielskie, gmina Kalwaria Zebrzydowska).

  Leńczuk - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leńczyk - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leńczyński - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leńdas - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Leńdzio - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Leńdzion - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Leńdzioszek - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Leńdzwa - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Leńko - 1439 od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leńkowicz - 1437 od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leńkowski - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leńny - od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leński - 1728 od len ‘roślina włóknista’, leń, od imion Lenard (= Leonard), Leon.

  Leo - oboczna forma imienia Leon, notowana od XIII wieku.

  Leocha - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leochno - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leocho - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leochojda - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leociak - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoczko - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leodański - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoffek - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leojda - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leokajtis - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leokajtys - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leon - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonarciak - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonarcik - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonarczuk - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonarczyk - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonard - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonardczyk - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonardi - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonardiak - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonardziak - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonardzik - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonarski - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonart - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonartowicz - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leoncewicz - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonchard - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonciuk - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonczak - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonczek - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonczuk - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonczyk - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonczyński - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonda - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leondzion - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonek - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leong - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leongin - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonhard - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonhardt - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leoniak - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonic - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonicz - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoniczak - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonidow - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonidow-Pipowski - złożenia brak; Leonidow od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew; Pipowski od staropolskiego pipa ‘trzon ptasiego pióra używany do pisania; beczka na piwo’.

  Leoniec - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonieni - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonienko - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoniew - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoniewicz - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoniewski - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonik - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoniowski - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoniuk - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonke - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonkiewicz - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonko - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonkowicz - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonkowski - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonorski - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonort - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonortowicz - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leonow - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonowicz - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonowski - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leonów - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leontiew - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leontjef - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leontjew - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leontowicz - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leontowski - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoń - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leończak - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leończuk - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leończyk - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoński - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leopold - 1740 od imienia Leopold, o genezie germańskiej, od leud ‘naród’ + bald ‘odważny’. W Polsce notowane od średniowiecza jako Lipolt, Lipoldus, Lupoldus, Lupuldus, Leipoldus, Leopoldus, Leupoldus, Lepuldus.

  Leopolita - 1478 od łacińskiej nazwy Lwowa Leopolis.

  Leopolitanus - 1595 od łacińskiej nazwy Lwowa Leopolis.

  Leopolski - od imienia Leopold, o genezie germańskiej, od leud ‘naród’ + bald ‘odważny’. W Polsce notowane od średniowiecza jako Lipolt, Lipoldus, Lupoldus, Lupuldus, Leipoldus, Leopoldus, Leupoldus, Lepuldus.

  Leopolt - od imienia Leopold, o genezie germańskiej, od leud ‘naród’ + bald ‘odważny’. W Polsce notowane od średniowiecza jako Lipolt, Lipoldus, Lupoldus, Lupuldus, Leipoldus, Leopoldus, Leupoldus, Lepuldus.

  Leosiewicz - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leosz - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoszewski - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoszkiewicz - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoszko - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoszowski - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leoś - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leowski - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew (od wariantu wschodniosłowiańskiego Lewon.

  Lep - od lepić.

  Lepa - od lepić.

  Lepach - od lepić.

  Lepacki - od lepić.

  Lepacz - od lepić.

  Lepaczyk - od lepić.

  Lepak - od lepić; od lepak staropolska partykuła, spójnik lub przysłówek ‘zaś, znowu, przeciwnie’.

  Lepakiewicz - od lepić; od lepak staropolska partykuła, spójnik lub przysłówek ‘zaś, znowu, przeciwnie’.

  Lepakowski - od lepić; od lepak staropolska partykuła, spójnik lub przysłówek ‘zaś, znowu, przeciwnie’.

  Lepalczyk - od lepić.

  Leparczyk - od lepić.

  Leparowski - od lepić.

  Leparski - od lepić.

  Lepart - od lepić.

  Lepartowski - od lepić.

  Leparz - od lepić.

  Lepczak - od lepić.

  Lepczyc - od lepić.

  Lepczyk - 1718 od lepić.

  Lepczyński - od lepić.

  Lepdzy - od przymiotnika lepszy.

  Lepech - od lepić.

  Lepecki - od lepić.

  Lepek - od lepić.

  Lepel - 1761 od niemieckiej nazwy osobowej Lepeld.

  Lepeld - od niemieckiej nazwy osobowej Lepeld.

  Leper - od średnio-dolno-niemieckiego lepper ‘łaciarz, krawiec’.

  Leperer - od średnio-dolno-niemieckiego lepper ‘łaciarz, krawiec’.

  Leperowski - od średnio-dolno-niemieckiego lepper ‘łaciarz, krawiec’.

  Leperski - od średnio-dolno-niemieckiego lepper ‘łaciarz, krawiec’.

  Lepert - od niemieckiej nazwy osobowej Leppert, ta od Lippert, z liut (leud) ‘naród’ + bert ‘sławny’.

  Lepertowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Leppert, ta od Lippert, z liut (leud) ‘naród’ + bert ‘sławny’.

  Lepiacz - 1570 od lepić.

  Lepialczyk - od lepić.

  Lepian - od lepić.

  Lepianka - od lepić; od gwarowego lepianka ‘dom lepiony z gliny’.

  Lepiankiewicz - od lepić; od gwarowego lepianka ‘dom lepiony z gliny’.

  Lepianko - od lepić; od gwarowego lepianka ‘dom lepiony z gliny’.

  Lepiarczuk - od lepić; od lepiarz ‘rzemieślnik lepiący garnki’.

  Lepiarczyk - od lepić; od lepiarz ‘rzemieślnik lepiący garnki’.

  Lepiarski - od lepić.

  Lepiarz - 1443 od lepić; od lepiarz ‘rzemieślnik lepiący garnki’.

  Lepiasz - (= arz) od lepić; od lepiarz ‘rzemieślnik lepiący garnki’.

  Lepiatko - od lepić.

  Lepiato - od lepić.

  Lepich - od lepić.

  Lepidź - od lepić.

  Lepiech - od lepić.

  Lepiechin - od lepić.

  Lepieciło - od lepić.

  Lepiecki - od lepić.

  Lepiecko - od lepić.

  Lepiecyło - od lepić.

  Lepiećko - od lepić.

  Lepiejew - od lepić.

  Lepiejko - od lepić.

  Lepiejza -

  Lepienko - od lepić; od gwarowego lepianka ‘dom lepiony z gliny’.

  Lepierczyk - od lepić.

  Lepiesz - od lepić.

  Lepiesza - od lepić.

  Lepieszczak - od lepić.

  Lepieszka - od lepić.

  Lepieszkiewicz - od lepić.

  Lepieszkin - od lepić.

  Lepieszko - od lepić.

  Lepieszo - od lepić.

  Lepietuszko - od lepić.

  Lepietuszko-Samsonowicz - złożenia brak; Lepietuszko od lepić; Samsonowicz od imienia Samson, notowanego w Polsce od XIII wieky, pochodzenia hebrajskiego, o znaczeniu ‘słońce’.

  Lepiewic - 1426 od lepić.

  Lepiglina - od lepić + glina.

  Lepik - od lepić.

  Lepiński - od lepić.

  Lepiocha - od lepić.

  Lepiochin - od lepić.

  Lepion - od lepić.

  Lepionka - od lepić; od gwarowego lepianka ‘dom lepiony z gliny’.

  Lepionko - od lepić; od gwarowego lepianka ‘dom lepiony z gliny’.

  Lepiora - od lepić.

  Lepiorczyk - od lepić.

  Lepiorz - (Śl) od lepić; od lepiarz ‘rzemieślnik lepiący garnki’.

  Lepioszka - od lepić.

  Lepioszko - od lepić.

  Lepiowczyk - od lepić.

  Lepióra - od lepić.

  Lepiórczyk - od lepić.

  Lepiórz - od lepić; od lepiarz ‘rzemieślnik lepiący garnki’.

  Lepis - od lepić.

  Lepisiewicz - od lepić.

  Lepisz - od lepić.

  Lepiszczak - od lepić.

  Lepiszka - od lepić.

  Lepiszkiewicz - od lepić.

  Lepiszko - od lepić.

  Lepiszo - od lepić.

  Lepitak - od lepić.

  Lepka - od lepić.

  Lepke - od lepić.

  Lepki - od lepić; od lepki.

  Lepkiewicz - od lepić.

  Lepko - od lepić.

  Lepkowicz - od lepić.

  Lepkowski - od lepić.

  Lepla - od lepić.

  Leplacz - od lepić.

  Leplawa - od lepić.

  Leplawy - od lepić.

  Leple - od lepić.

  Leplicki - od lepić.

  Leplin - od lepić.

  Lepnia - od lepić.

  Lepniak - od lepić.

  Lepniakiewicz - od lepić.

  Lepniewski - od lepić.

  Lepok - od lepić.

  Lepolczyk - od imienia Leopold, o genezie germańskiej, od leud ‘naród’ + bald ‘odważny’. W Polsce notowane od średniowiecza jako Lipolt, Lipoldus, Lupoldus, Lupuldus, Leipoldus, Leopoldus, Leupoldus, Lepuldus.

  Lepold - od imienia Leopold, o genezie germańskiej, od leud ‘naród’ + bald ‘odważny’. W Polsce notowane od średniowiecza jako Lipolt, Lipoldus, Lupoldus, Lupuldus, Leipoldus, Leopoldus, Leupoldus, Lepuldus.

  Lepoń - od lepić.

  Leporkowski - od lepić.

  Leporowski - od lepić.

  Leposiński - od lepić.

  Lepowicz - od lepić.

  Lepp - od lepić.

  Leppecki - od lepić.

  Leppek - od lepić.

  Leppelt - od niemieckiej nazwy osobowej Lepeld.

  Leppelt - od niemieckiej nazwy osobowej Lepeld.

  Lepper - od średnio-dolno-niemieckiego lepper ‘łaciarz, krawiec’.

  Leppert - od niemieckiej nazwy osobowej Leppert, ta od Lippert, z liut (leud) ‘naród’ + bert ‘sławny’.

  Leppich - od lepić.

  Leppik - od lepić.

  Leppin - od lepić.

  Lepsa - od przymiotnika lepszy.

  Lepsiak - 1786 od przymiotnika lepszy.

  Lepsik - od przymiotnika lepszy.

  Lepski - od przymiotnika lepszy.

  Lepsy - od przymiotnika lepszy.

  Lepsza - od przymiotnika lepszy.

  Lepszak - 1790 od przymiotnika lepszy.

  Lepszonek - od przymiotnika lepszy.

  Lepszonka - od przymiotnika lepszy.

  Lepszy - 1786 od przymiotnika lepszy.

  Lepszyński - od przymiotnika lepszy.

  Leptacz - od staropolskiego łeptać, łoptać ‘pić głośno, chciwie, chłeptać’; od leptać ‘łeptać’.

  Leptuch - od staropolskiego łeptać, łoptać ‘pić głośno, chciwie, chłeptać’; od leptać ‘łeptać’.

  Lepucha - od lepić.

  Lepucki - od lepić.

  Lepula - od lepić.

  Lepuła - od lepić.

  Lepus - od lepić.

  Lepusiewicz - od lepić.

  Lepusiński - od lepić.

  Leputa - od lepić.

  Ler - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerach - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Leracz - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Leraczak - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Leraczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerant - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lerantowski - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lerczak - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerczek - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerech - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerek - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerenc - od niemieckiej nazwy osobowej Lorenz, ta od imienia Laurentius.

  Lerencik - od niemieckiej nazwy osobowej Lorenz, ta od imienia Laurentius.

  Lerens - od niemieckiej nazwy osobowej Lorenz, ta od imienia Laurentius.

  Lerenta - od niemieckiej nazwy osobowej Lorenz, ta od imienia Laurentius.

  Lerental - od niemieckiej nazwy osobowej Lorenz, ta od imienia Laurentius.

  Lerer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lergetporer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerhamer - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerho - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerich - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Leriche - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Leriendowicz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Leris - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerk - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerka - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerke - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerkowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerman - od niemieckiej nazwy osobowej Lehrmann.

  Lermanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lehrmann.

  Lermer - od niemieckiej nazwy osobowej Lehrmann.

  Lernacik - od niemieckiej nazwy osobowej Lehrmann.

  Lernaciński - od niemieckiej nazwy osobowej Lehrmann.

  Lernantowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lehrmann.

  Lernański - od niemieckiej nazwy osobowej Lehrmann.

  Lernat - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lernatowicz - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lernatowski - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lerner - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lernet - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lerniewski - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Lernon - od imienia Leonard. Imię znane w Polsce od XIII wieku jest pochodzenia germańskiego, od Leonhard, to od lewo ‘lew’ + hart ‘mocny, dzielny. W średniowieczu w Polsce wykazywało wahania fonetyczne. Obok form germańskich Leonhard, Lenhard, Lenhart występują postacie spolonizowane Leonard, Leonart, Lenert.

  Leroch - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Leronowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerończuk - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerowski - 1478 od nazwy miejscowej Lelów (częstochowskie, gmina Lelów).

  Leroy - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Leróch - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerski - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lersz - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lertyński - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerwa - od larwa ‘stadium początkowe niektórych zwierząt, np. owadów, płazów, dawniej też ‘maska, maszkara, widmo’.

  Lerwic - od larwa ‘stadium początkowe niektórych zwierząt, np. owadów, płazów, dawniej też ‘maska, maszkara, widmo’.

  Lerwicz - od larwa ‘stadium początkowe niektórych zwierząt, np. owadów, płazów, dawniej też ‘maska, maszkara, widmo’.

  Lerwitz - od larwa ‘stadium początkowe niektórych zwierząt, np. owadów, płazów, dawniej też ‘maska, maszkara, widmo’.

  Lerwoń - od larwa ‘stadium początkowe niektórych zwierząt, np. owadów, płazów, dawniej też ‘maska, maszkara, widmo’.

  Lerych - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Leryk - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerynowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerza - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerzańczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerzoń - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerzyński - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Lerż - od niemieckiej nazwy osobowej Lehr, ta od Leher ‘lennik’ lub od imienia Hilarius.

  Les - od las.

  Lesaczyk - od las.

  Lesage - od las.

  Lesak - 1311 od las.

  Lesakowski - od las.

  Lescander - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lessmann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Lescandrowicz - prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Lessmann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Lesch - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leschik - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leschinger - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leschinski - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leschinsky - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leschner - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leschniak - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leschnik - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leschniok - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leschok - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Lescinski - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Lescinsky - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Lesciorz - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Lesczak - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Lesczinski - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Lesczok - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Lesczyc - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Lesczyński - prawdopodobnie od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Lesecki - od las.

  Lesejko - od las.

  Lesek - od las.

  Lesenberg - od las.

  Lesener - od las.

  Leseń - od las.

  Leser - od las.

  Lesewski - od las.

  Leshman - od las.

  Leshnau - od las.

  Lesia - od las.

  Lesiak - 1311 od las lub od gwarowego lesiak ‘człowiek żyjący w lesie’.

  Lesiak-Lipiński - złożenia brak; Lesiak 1311 od las lub od gwarowego lesiak ‘człowiek żyjący w lesie’; Lipiński 1400 od nazw miejscowych typu Lipno, Lipiny.

  Lesiakowski - od las.

  Lesiański - od las.

  Lesiatycki - od las.

  Lesiatyński - od las.

  Lesiąk - od las.

  Lesic - od las.

  Lesica - od las.

  Lesicki - od las.

  Lesicz - od las.

  Lesiczka - od las.

  Lesiczko - od las.

  Lesiczok - od las.

  Lesiczowski - od las.

  Lesiczyński - od las.

  Lesiebski - od las.

  Lesiecki - od las.

  Lesieczka - od las.

  Lesieczko - od las.

  Lesieczyński - od las.

  Lesiek - od las.

  Lesien - od las.

  Lesień - 1424 od las lub od lesień ‘lesny’.

  Lesieński - od las.

  Lesiesz - od las.

  Lesiew - od las.

  Lesiewicz - od las.

  Lesiewski - od las.

  Lesig - od las.

  Lesik - od las.

  Lesikiewicz - od las.

  Lesikowski - od las.

  Lesin - od las.

  Lesing - od las.

  Lesiniewski - od las.

  Lesinski - od las.

  Lesiński - od las.

  Lesiok - (Śl) od las.

  Lesioń - od las.

  Lesiow - od las.

  Lesiowicz - od las.

  Lesiowski - od las.

  Lesiów - od las.

  Lesisz - od las.

  Lesiuk - od las.

  Lesiukowski - od las.

  Lesiw - od las.

  Lesiwicz - od las.

  Lesk - od las.

  Leska - 1434 od las.

  Leske - od las.

  Leski - 1411 od nazwy miejscowej Leszcze (włocławskie, gmina Piotrkow Kujawski), Lesko (miasto, krośnieńskie).

  Leskier - od las.

  Leskiewicz - od las.

  Leskiw - od las.

  Lesko - od las.

  Leskow - od las.

  Leskowic - 1406 od las.

  Leskowicz - od las.

  Leskowiec - 1471 od las.

  Leskowski - od nazw miejscowych Laskowa, Laski.

  Lesków - od las.

  Leslie - od las.

  Lesłowski - od las.

  Lesman - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Lesmann - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Lesmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Lesna - od las.

  Lesnacz - od las.

  Lesnak - od las.

  Lesnał - od las.

  Lesnan - od las.

  Lesner - od las.

  Lesnewicz - od las.

  Lesniak - od las.

  Lesniakiewicz - od las.

  Lesniakowski - od las.

  Lesniański - od las.

  Lesniara - od las.

  Lesniarek - od las.

  Lesnicki - od las.

  Lesniczak - od las.

  Lesniczuk - od las.

  Lesniczy - od las.

  Lesnierowski - od las.

  Lesniewicz - od las.

  Lesniewski - od las.

  Lesnik - od las.

  Lesnikowicz - od las.

  Lesnikowski - od las.

  Lesniok - (Śl) od las.

  Lesniowski - od las.

  Lesniska - od las.

  Lesniszowski - od las.

  Lesnobrodzki - od las.

  Lesnocha - od las.

  Lesnow - od las.

  Lesnowicz - od las.

  Lesnowolski - od las.

  Lesnów - od las.

  Lesny - od las.

  Lesoch - od las.

  Lesoń - od las.

  Lesota - 1243 od las.

  Lesowczyk - od las.

  Lesoweński - od las.

  Lesowiec - od las.

  Lesowski - od las.

  Less - od las (też od less ‘skała osadowa będąca składnikiem urodzajnych gleb’).

  Lessak - od las.

  Lessiński - od las.

  Lessman - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Lessmann - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Lessnacz - od las.

  Lessnak - od las.

  Lessner-Leśniakowski - złożenia brak; Lessner brak; Leśniakowski od las lub od nazwy miejscowej Leśniaki.

  Lesyk - od las.

  Lesz - 1405 od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Lesza - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszaj - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszak - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszańczuk - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszański - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszciuk - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszcuk - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszcyk - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszcyński - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszcz - 1386 od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczak - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczałowski - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczan - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczaniecki - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczaniecki - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczanka - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczanki - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczański - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczar - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczawski - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszczek - 1423 od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczełowski - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczenko - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczenko-Leszczyński - złożenia brak;Leszczenko od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’; Leszczyński 1388 od nazw miejscowych typu Leszczyny, Leszczno, dziś Leszno.

  Leszczeński - 1391 od nazw miejscowych typu Leszczyny, Leszczno, dziś Leszno.

  Leszczer - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczerzyn - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczeszyn - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczewicz - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczewski - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszcziński - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczka - 1734 od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczkowski - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczok - (Śl) od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczołowski - od nazwy miejscowej Leszczyłów (KrW).

  Leszczon - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczonek - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczorz - (Śl) od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczowicz - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczowski - 1468 od nazwy miejscowej Leszczów (KrW).

  Leszczuch - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczucki - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczuk - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczukowicz - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczy - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczyc - 1457 od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczyc-Grabianki - złożenia brak; Leszczyc 1457 od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’; Grabianki od grab ‘drzewo liściaste’, też od grabić ‘rabować’, grabie.

  Leszczycki - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczyc-Laskowski - złożenia brak; Leszczyc 1457 od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’; Laskowski 1395 od nazw miejscowych Laskowa, Laski.

  Leszczyc-Sumiński - złożenia brak; Leszczyc 1457 od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’; Sumiński od nazwy miejscowej Sumin (kilka wsi).

  Leszczygłowski - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczyk - 1605 od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczykowski - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczyłowski - 1596 od nazwy miejscowej Leszczyłów (KrW).

  Leszczyn - od leszczyna.

  Leszczyna - 1412 od leszczyna.

  Leszczyna-Głybowski - złożenia brak; Leszczyna 1412 od leszczyna; Głybowski brak.

  Leszczyniak - od leszczyna.

  Leszczyniecki - od leszczyna.

  Leszczynowicz - od leszczyna.

  Leszczynski - od nazw miejscowych typu Leszczyny, Leszczno, dziś Leszno.

  Leszczyński - 1388 od nazw miejscowych typu Leszczyny, Leszczno, dziś Leszno.

  Leszczyszak - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczyszek - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Leszczyszyn - od leszcz ‘gatunek ryby’, też od gwarowego leszcza ‘leszczyna’.

  Lesze - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszebrand - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.
  Chciałabym przekazać, że rodzina moja pochodzi z Bad Saarow k/Berlina. Nazwisko jest niemieckie, ze spolszczona pisownią. Oryginalnie brzmi "von Loeschebrand" lub "von Loeschebrandt" i składa się z dwu niemieckich słów "loeschen" i "Brand" (płonąć i ogień/płomień). Trzy płonace pochodnie figuruja także na rodzinnym herbie. Rodzina jest spokrewniona m.in. z niemieckim poetą Heinrichem von Kleist i rodziną von Ledebur.
  Zofia Leszebrandt-Streich


  Leszebrandt - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszecki - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszega - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszek - 1495 od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszenko - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszenszky - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszeński - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszer - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszewicz - 1440 od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszewski - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszik - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszinski - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Lesziński - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszk - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszka - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszke - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszki - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszkiewicz - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszkiewicz-Burak - złożenia brak; Leszkiewicz od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’. Burak od burak.

  Leszkiewicz-Zienowicz - złożenia brak; Leszkiewicz od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’; Zienowicz od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus, notowanego w Polsce od początku XIV wieku.

  Leszkis - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszkiw - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszko - 1265 od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszkow - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszkowiak - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszkowicz - 1450 od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszkowicz-Baczyński - złożenia brak; Leszkowicz 1450 od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’; Baczyński 1467 od nazwy miejscowej Baczyn (powiat Samborski, KrW; krakowskie, gmina Krzeszowice).

  Leszkowiec - 1640 od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszkowski - 1789– od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszków - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszman - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Leszmann - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Leszmański - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Leszna - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Lesznar - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszner - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszniak - od las.

  Lesznic - od las.

  Leszniewski - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Lesznik - od las.

  Lesznikowski - od las.

  Lesznowski - od las.

  Leszo - 1478 od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszok - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszonek - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszoński - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszowski - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszta - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszto - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszuk - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszukiewicz - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszukowicz - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszyc - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszycki - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszyk - 1605 od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszyn - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszyń - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leszyński - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leś - 1629 od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leściorz - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśka - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśkiewicz - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśkiw - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśko - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśkow - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśkowiak - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśkowicz - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśków - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśman - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Leśmiak - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Leśmian - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Leśmiański - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Leśmiara - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Leśmierowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Leśmiewski - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Leśmiński - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśmiowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Leśmorowski - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśmowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lessemann, ta od nazwy miejscowej Leese.

  Leśna - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśnak - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśnarowski - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśner - od imion złożonych typu Lścimir lub Leon, lub od staropolskiego lesz ‘zamsz’.

  Leśnia - od las.

  Leśniacki - od las.

  Leśniaczak - od las.

  Leśniaczek - 1753 od las.

  Leśniaczyk - 1746 od las.

  Leśniak - 1655 od las lub od staropolskiego lesniak ‘człowiek żyjący w lesie’.

  Leśniakiewicz - od las.

  Leśniakowski - od las lub od nazwy miejscowej Leśniaki.

  Leśniański - od las.

  Leśniar - od las.

  Leśniara - od las.

  Leśniarek - od las.

  Leśniarski - od las.

  Leśniarzek - od las.

  Leśniatyński - od las.

  Leśniawski - od las.

  Leśnic - 1306 od las.

  Leśnica - 1490 od las lub od nazwy miejscowej Leśnica (kilka wsi).

  Leśnicki - 1632 od nazwy miejscowej Leśnica (kilka wsi).

  Leśniczak - 1765 od las, lesniczy.

  Leśniczek - od las, lesniczy.

  Leśniczów - od las, lesniczy.

  Leśniczuk - od las, lesniczy.

  Leśniczy - od las, lesniczy.

  Leśniera - od las.

  Leśnierowicz - od las.

  Leśniewicz - od las.

  Leśniewski - 1472 od nazwy miejscowej Leśniowice (KrW), Leśniewice (płockie, gmina Gostymin), Leśniewo (kilka wsi).

  Leśnik - od las lub od leśnik.

  Leśnikow - od las.

  Leśnikowicz - od las.

  Leśnikowski - od las.

  Leśników - od las.

  Leśniński - od las.

  Leśniok - (Śl) od las.

  Leśniorek - od las.

  Leśniorowski - od las.

  Leśniowicz - 1698 od las.

  Leśniowiecki - od las.

  Leśniowolski - od las.

  Leśniowski - 1443 od nazwy miejscowej Leśniowice (KrW), Leśniewice (płockie, gmina Gostymin), Leśniewo (kilka wsi).

  Leśniuczuk - od las.

  Leśniuk - od las.

  Leśniwski - od las.

  Leśnocha - od las.

  Leśnodorski - od las.

  Leśnowola - od las.

  Leśnowolski - od las.

  Leśny - 1405 od leśny.

  Leśnyczyk - od leśny.

  Leśnyczyr - od las.

  Leśnyk - od las.

  Leśta - od las.

  Leta - od latać, lato.

  Letachowicz - od latać, lato.

  Letańska - od latać, lato.

  Letarski - od latać, lato.

  Letczeniak - od latać, lato.

  Letecki - od latać, lato.

  Letek - 1462 od latać, lato.

  Letenay - od latać, lato.

  Letera - od latać, lato.

  Letertowicz - od latać, lato.

  Letes - od latać, lato.

  Letka - od lekki, lek ‘medykament’; od gwarowego letki ‘lekki’.

  Letke - od lekki, lek ‘medykament’; od gwarowego letki ‘lekki’.

  Letki - od lekki, lek ‘medykament’; od gwarowego letki ‘lekki’.

  Letkie - od lekki, lek ‘medykament’; od gwarowego letki ‘lekki’.

  Letkier - od lekki, lek ‘medykament’; od gwarowego letki ‘lekki’.

  Letkiewicz - od lekki, lek ‘medykament’; od gwarowego letki ‘lekki’.

  Letkiman - od lekki, lek ‘medykament’; od gwarowego letki ‘lekki’.

  Letko - 1393 od latać, lato.

  Letko - od lekki, lek ‘medykament’; od gwarowego letki ‘lekki’.

  Letkomiler - od lekki, lek ‘medykament’; od gwarowego letki ‘lekki’.

  Letkomiller - od lekki, lek ‘medykament’; od gwarowego letki ‘lekki’.

  Letkowicz - od lekki, lek ‘medykament’; od gwarowego letki ‘lekki’.

  Letkowski - od lekki, lek ‘medykament’; od gwarowego letki ‘lekki’.

  Letman - od niemieckich nazw osobowych Letmann, Leitmann, te od imion Liutman, Leutman.

  Letmanowski - od niemieckich nazw osobowych Letmann, Leitmann, te od imion Liutman, Leutman.

  Letmański - od niemieckich nazw osobowych Letmann, Leitmann, te od imion Liutman, Leutman.

  Letnar - od niemieckiej nazwy osobowej Lettner, ta od nazwy miejscowej Letten.

  Letnarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lettner, ta od nazwy miejscowej Letten.

  Letnarski - od niemieckiej nazwy osobowej Lettner, ta od nazwy miejscowej Letten.

  Letner - od niemieckiej nazwy osobowej Lettner, ta od nazwy miejscowej Letten.

  Letniaczyn - od latać, lato.

  Letniak - od latać, lato.

  Letnianczyn - od latać, lato.

  Letniańczyn - od latać, lato.

  Letniański - od latać, lato.

  Letnicki - od latać, lato.

  Letniewski - od latać, lato.

  Letnik - od latać, lato.

  Letniowski - od latać, lato.

  Letniów - od latać, lato.

  Letniuk - od latać, lato.

  Leto - 1466 od latać, lato.

  Letocha - 1319 od latać, lato.

  Letofsky - od latać, lato.

  Letolc - od latać, lato.

  Letonek - od latać, lato.

  Letoń - od latać, lato.

  Letowski - od latać, lato.

  Letowt - od latać, lato.

  Letsche - od latać, lato.

  Lettke - od lekki, lek ‘medykament’; od gwarowego letki ‘lekki’.

  Lettkowski - od lekki, lek ‘medykament’; od gwarowego letki ‘lekki’.

  Letun - od latać, lato.

  Letunowski - od latać, lato.

  Letycz - od latać, lato.

  Letyja - od latać, lato.

  Letyński - od latać, lato.

  Letyta - od latać, lato.

  Letz - od latać, lato.

  Letza - od latać, lato.

  Leus - 1393– od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Leuschner - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Leustan - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Leusz - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Leuszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Leuszkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Leuszner - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Leuszniewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Leuś - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Leuta - od niemieckiej nazwy osobowej Leute, ta od imion na Liut-.

  Leutas - od niemieckiej nazwy osobowej Leute, ta od imion na Liut-.

  Leute - od niemieckiej nazwy osobowej Leute, ta od imion na Liut-.

  Leutenszleger - od niemieckiej nazwy osobowej Leute, ta od imion na Liut-.

  Leutert - od niemieckiej nazwy osobowej Leute, ta od imion na Liut-.

  Leutloff - od niemieckiej nazwy osobowej Leute, ta od imion na Liut-.

  Leutner - od niemieckiej nazwy osobowej Leute, ta od imion na Liut-.

  Leuto - od niemieckiej nazwy osobowej Leute, ta od imion na Liut-.

  Levai - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Levaj - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Levano - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Levarht - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Levas - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Levay - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lever - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Levi - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Levin - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Levittoux - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Levy - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lew - 1397 od lew, niekiedy też tłumaczenie imienia Leon (Lew).

  Lewa - 1486 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewacek - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewachowski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewaciak - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewaciński - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewaciuk - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewacki - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewacz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewaczek - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewaczyk - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewaczyński - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewaj - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewajew - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewak - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od lewak ‘mańkut’.

  Lewakowski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewalski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewan - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewancik - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewancik - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewancki - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewancki - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewanczyk - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewanczyk - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewand - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewanda - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewanderski - 1672 od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewandewski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewandków - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewandny - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewandorowicz - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewandoski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewandowicz - 1687– od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewandowski - 1688 od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’ lub od nazwy miejscowej Lewandów.

  Lewandrowski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewandy - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewandziewski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewandziński - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewaniak - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewaniec - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewaniewski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewanik - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewaniowski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewaniuk - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewankowski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewanowicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewanowski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewansowski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewantal - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewantowicz - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’ lub od Lewant ‘nazwa krajów położonych na wschód od Włoch’.

  Lewanty - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’ lub od Lewant ‘nazwa krajów położonych na wschód od Włoch’.

  Lewantyński - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’ lub od Lewant ‘nazwa krajów położonych na wschód od Włoch’.

  Lewań - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewańczuk - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewańczyk - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewański - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewar - od lewar, liwar ‘przyrząd do podnoszenia ciężarów’.

  Lewara - od lewar, liwar ‘przyrząd do podnoszenia ciężarów’.

  Lewarcik - od lewar, liwar ‘przyrząd do podnoszenia ciężarów’.

  Lewarczyk - od lewar, liwar ‘przyrząd do podnoszenia ciężarów’.

  Leward - od staropolskiego lewart, leward ‘almpart’, też od nazwy herbu Lewart.

  Lewardowski - od staropolskiego lewart, leward ‘almpart’, też od nazwy herbu Lewart.

  Lewark - od staropolskiego lewart, leward ‘almpart’, też od nazwy herbu Lewart.

  Lewarkowski - od staropolskiego lewart, leward ‘almpart’, też od nazwy herbu Lewart.

  Lewarowski - 1794 od lewar, liwar ‘przyrząd do podnoszenia ciężarów’.

  Lewarski - od lewar, liwar ‘przyrząd do podnoszenia ciężarów’.

  Lewart - od staropolskiego lewart, leward ‘lampart’, też od nazwy herbu Lewart.

  Lewartowicz - od staropolskiego lewart, leward ‘lampart’, też od nazwy herbu Lewart.

  Lewartowski - od staropolskiego lewart, leward ‘lampart’, też od nazwy herbu Lewart.

  Lewartowski - od staropolskiego lewart, leward ‘lampart’, też od nazwy herbu Lewart.

  Lewaski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewasz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewaszewski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewaszkiewicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewaszow - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewaszów - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewaśkiewicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewat - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewatak - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewc - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewcio - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewcon - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewcoń - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewcun - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewcuń - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczak - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczan - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczanin - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczenko - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczeszyn - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczewic - 1471 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczewski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczon - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczucki - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczuk - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczycki - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczyk - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczykowski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczyna - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczyński - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewczyszyn - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewda - 1583 od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lewdański - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lewdarowicz - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lewdo - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lewdoń - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lewdor - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lewdorowicz - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lewdosiński - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lewdowicz - od lebioda, łoboda ‘gatunek rośliny’, też ‘wątły człowiek’.

  Lewe - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewecek - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewecki - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Leweczko - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Leweć - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewek - 1643 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewek - od lew, niekiedy też tłumaczenie imienia Leon (Lew).

  Lewekowicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewel - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewelski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewelt - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewen - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewenał - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewenau - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewenberg - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewenberger - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewend - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewenda - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewendal - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewendoski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewendowski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewendziewski - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewenec - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Leweniec - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewenko - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewens - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewensztejn - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewenta - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewental - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewenti - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewentowicz - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewenty - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewenwirt - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Leweń - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewęda - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewi - 1233 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewiak - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewiarz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi

  Lewic - 1427 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewich - 1527– od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewicki - 1659 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewiczak - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewiczek - 1607 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewiczenko - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewiczew - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewidka - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewiec - 1429 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewiecki - od lew, niekiedy też tłumaczenie imienia Leon (Lew).

  Lewiecki - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewien - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewieniec - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewientowicz - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewień - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewieński - 1700 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewierowski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewięta - od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’.

  Lewik - 1643 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewikowicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewikowski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewin - 1389 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewina - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewinger - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewiniec - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewinowicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewinowski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewinski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewinson - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewinzon - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewińczak - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewińko - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewiński - 1699 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewioda - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewirowski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewis - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewiss - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewisz - 1389 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewit - od Lewita ‘potomek Lewiego, kapłan w dawnym judaizmie’, też ‘kleryk’.

  Lewita - 1495 od Lewita ‘potomek Lewiego, kapłan w dawnym judaizmie’, też ‘kleryk’.

  Lewite - od Lewita ‘potomek Lewiego, kapłan w dawnym judaizmie’, też ‘kleryk’.

  Lewitin - od Lewita ‘potomek Lewiego, kapłan w dawnym judaizmie’, też ‘kleryk’.

  Lewito - od Lewita ‘potomek Lewiego, kapłan w dawnym judaizmie’, też ‘kleryk’.

  Lewitowicz - od Lewita ‘potomek Lewiego, kapłan w dawnym judaizmie’, też ‘kleryk’.

  Lewitski - od Lewita ‘potomek Lewiego, kapłan w dawnym judaizmie’, też ‘kleryk’.

  Lewitt - od Lewita ‘potomek Lewiego, kapłan w dawnym judaizmie’, też ‘kleryk’.

  Lewitzki - od Lewita ‘potomek Lewiego, kapłan w dawnym judaizmie’, też ‘kleryk’.

  Lewizerowicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewizorowicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewka - 1441 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewke - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lew-Kiedrowski - złożenia brak; Lew 1397 od lew, niekiedy też tłumaczenie imienia Leon (Lew); Kiedrowski 1673 od nazwy miejscowej Kiedrowice (słupskie, gmina Lipnica) i Kiedrowo (pilskie, gmina Wągrowiec).

  Lewkiewicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewkin - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewko - 1363 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewkonowicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewkot - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewkow - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewkowiak - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewkowicki - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewkowicz - 1441 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewkowiec - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewkowski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewków - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewkun - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewkuń - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewkut - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewman - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lew-Mirski - 1397 złożenia brak;Lew od lew, niekiedy też tłumaczenie imienia Leon (Lew); Mirski 1398 od nazwy miejscowej Mirzyn, dziś Mierzyn (piotrkowskie, gmina Rozprza).

  Lewna - 1330 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin lub od lewny ‘odlany’.

  Lewnał - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewnau - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewnic - 1423 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewniewski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewnik - 1449 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewnikowski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewniowski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewnow - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewnowski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewo - 1414 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewoc - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewoch - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewocha - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewochowski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewociak - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewocik - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewociuk - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewocki - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewocz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewoczewicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewoczko - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewoczuk - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewoć - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewodański - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewodzki - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lewok - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewokowicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewon - 1500 od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewoncewicz - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewonczuk - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewoniak - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewonicki - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewoniec - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewoniewski - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewonik - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewoniuk - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewonowicz - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewonowski - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewoń - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewońcio - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewończuk - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewończyk - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewońko - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewoński - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Leworski - od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacinskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Lewosik - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewosiński - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewosiuk - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewoski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewosnik - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lew-Ostik-Kostrowicki - złożenia brak; Lew 1397 od lew, niekiedy też tłumaczenie imienia Leon (Lew); Ostik- od imienia Eustachy; Kostrowicki 1675 od nazwy miejscowej Kostrowicze (KrW).

  Lewosz - 1238 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewoszewski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewoszko - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewowicki - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewowicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewowski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewrenc - od niemieckiej nazwy osobowej Lewrenz, ta od imienia Laurentius.

  Lewrenz - od niemieckiej nazwy osobowej Lewrenz, ta od imienia Laurentius.

  Lewry - od niemieckiej nazwy osobowej Lewrenz, ta od imienia Laurentius

  Lewrync - od niemieckiej nazwy osobowej Lewrenz, ta od imienia Laurentius

  Lewrynowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lewrenz, ta od imienia Laurentius

  Lewrza - od niemieckiej nazwy osobowej Lewrenz, ta od imienia Laurentius

  Lews - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lewsiejew - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lewski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  LewskiLew-Starowicz - złożenia brak; Lewski od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin lub od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.; Lew 1397 od lew, niekiedy też tłumaczenie imienia Leon (Lew); Starowicz 1565 od stary, w pochodnych od starać się.

  Lewsz - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lewsza - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lewszczuk - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewszczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lewszewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lewszko - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lewszo - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lewszuk - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewszuk - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lewszun - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lewszycki - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lewszyk - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lewszyn - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lewszyński - od niemieckiej nazwy osobowej Laus, ta od imienia Nocolaus.

  Lewtak - od niemieckiej nazwy osobowej Leute, ta od imion na Liut-.

  Lewtakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Leute, ta od imion na Liut-.

  Lewtal - od niemieckiej nazwy osobowej Leute, ta od imion na Liut-.

  Lewto - od niemieckiej nazwy osobowej Leute, ta od imion na Liut-.

  Lewtowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Leute, ta od imion na Liut-.

  Lewuch - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewucha - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewukiewicz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewulis - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewuń - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewus - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewusz - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewuszewski - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewuszkin - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewuś - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewuto - od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Lewy - 1645 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Lex - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lexa - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lexandrowicz - od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andrós ‘mąż’. W Polce notowane od XII wieku, także w obocznych formach Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Lexow - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Lexy - od imienia Aleksy. Imię pochodzenia greckiego, od Aléksios, skrócenie od imion złożonych typu Aléksandros, Aléksibios. W Polsce notowane od XIII wieku w wariantach Aleksa, Aleks, Aleksy, Holeksy, Oleksy, Oleksa, Leksy, Leksa, na Kresach Wschodnich Aleksiej.

  Ley - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leyda - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leyding - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leydo - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leydy - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leyer - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leyk - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leyka - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leyko - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leykowski - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leyman - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Leymann - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Leymańczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Leimann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego leie, leige ‘człowiek świecki, laik’.

  Leyna - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leys - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leyser - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leyska - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leytner - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Leyza - od lejać ‘lać’, lej ‘przyrząd do nalewania płynów’, leja ‘deszcz’.

  Lezak - od leżeć.

  Lezan - od leżeć.

  Lezanski - od leżeć.

  Lezański - od nazwy miejscowej Leżajna (płockie, gmian Piątek).

  Lezar - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lezarowicz - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lezarski - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Lezen - od leżeć.

  Lezeńczyk - od leżeć.

  Lezererkiewicz - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Leziak - od leżeć.

  Lezian - od leżeć.

  Lezianka - od leżeć.

  Lezianko - od leżeć.

  Lezieński - 1497 od nazwy miejscowej Leziona (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Lezier - od imienia Łazarz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Eliza ‘Bóg wspomógł’. Łacińska forma Lasarius spolszczona została na Łazarz. Imię notowane w Polsce od XIII wieku. Obok formy Łazarz spotyka się też Łazar, Łazerz, Łazor, Łazur.

  Leziewicz - od leżeć.

  Lezik - od leżeć.

  Lezina - od leżeć.

  Lezinek - od leżeć.

  Leziński - od leżeć.

  Lezisz - od leżeć.

  Leziuk - od leżeć.

  Lezka - od leżeć.

  Lezki - od leżeć.

  Lezner - od leżeć.

  Leznicki - od leżeć.

  Lezniewicz - od leżeć.

  Lezoch - od leżeć.

  Lezon - od leżeć.

  Lezoń - od leżeć.

  Lezowski - od leżeć.

  Lezuch - od leżeć.

  Lezucha - od leżeć.

  Lezuń - od leżeć.

  Lezyk - od leżeć.

  Leździej - od lezda ‘dawny podatek od żywności’.

  Leźniak - od leżeć.

  Leźniakowski - od leżeć.

  Leźnicki - 1391 od nazwy miejscowej Leźnica (łódzkie, gmina Parzęczew).

  Leźniewicz - od leżeć.

  Leźniewski - od leżeć.

  Leźniuk - od leżeć.

  Leżaj - od leżeć.

  Leżajski - 1575 od nazwy miejscowej Leżajna (płockie, gmian Piątek) lub od nazwy miasta Leżajsk (rzeszowskie).

  Leżak - od leżeć.

  Leżaka - od leżeć.

  Leżalski - od leżeć.

  Leżała - od leżeć.

  Leżałka - od leżeć.

  Leżan - od leżeć.

  Leżanka - od leżeć.

  Leżanko - od leżeć.

  Leżanowski - od leżeć.

  Leżań - od leżeć.

  Leżański - 1610 od nazwy miejscowej Leżajna (płockie, gmian Piątek).

  Leżańszczyk - 1610 od nazwy miejscowej Leżajna (płockie, gmian Piątek).

  Leżdzej - od lezda ‘dawny podatek od żywności’.

  Leżdziej - od lezda ‘dawny podatek od żywności’.

  Leżdżej - od lezda ‘dawny podatek od żywności’.

  Leżej - od leżeć.

  Leżek - od leżeć.

  Leżeń - od leżeć.

  Leżeński - od leżeć.

  Leżniak - od leżeć.

  Leżnicki - od nazwy miejscowej Leźnica (łódzkie, gmina Parzęczew).

  Leżniewicz - od leżeć.

  Leżniewski - od leżeć.

  Leżoch - od leżeć.

  Leżohubski - od leżeć.

  Leżohupski - od leżeć.

  Leżok - (Śl) od leżeć.

  Leżon - od leżeć.

  Leżoń - od leżeć.

  Leżuch - od leżeć lub od leżuch.

  Leżucha - od leżeć.

  Leżuchowski - od leżeć.

  Leżuk - od leżeć.

  Leżycha - od leżeć.

  Leżychowski - od leżeć.

  Leżyński - od leżeć.

  Lęba - od ląb ‘snop’.

  Lębicz - od ląb ‘snop’.

  Lębida - od ląb ‘snop’.

  Lębiedwowicz - od ląb ‘snop’.

  Lębiocka - od ląb ‘snop’.

  Lębowicz - od ląb ‘snop’.

  Lębryk - od ląb ‘snop’.

  Lęc - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęcicki - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęcki - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęckiewicz - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęckoś - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęckowski - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęczar - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęczek - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęczewski - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęczkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęczmar - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęczmarowicz - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęczna - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęcznar - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęcznarowicz - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęczowski - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęczycki - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęczyński - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęćkowski - od niemieckich nazw osobowych Lenzer, Lenzner, te od nazw miejscowych Lenz, Lenze.

  Lęda - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędas - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędniowski - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędziak - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędziakowski - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędzian - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lędzica - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędziewski - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędzikowski - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędzin - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędziński - prawdopodobnie od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędzioch - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędzion - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lędzionek - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lędzionowski - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędzioszek - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędziszek - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędzki - od niemieckich nazw osobowych Land, Lend, te od średnio-wysoko-niemieckiego lant ‘pole, rola, ziemia; kraj’; niektóre formy też od staropolskiego lando, lendo, lędo ‘ziemia’.

  Lędzwa - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lędźwa - 1425 od lędźwia, lędźwie ‘część pleców’.

  Lędźwień - 1698 od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lędźwin - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lędźwiń - 1640 od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lędźwor - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lędżwa - od lędzian, lędźwian ‘gatunek groszku’.

  Lęg - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęga - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgacki - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgacz - 1494 od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgaj - 1638 od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgas - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgawiec - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgecki - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Lęgeć - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgenza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Lęgęcki - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Lęgęć - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Lęgęza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Lęgieć - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgiewicz - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgiędz - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Lęgnowski - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Lęgorz - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgos - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgosz - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgota - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgowiak - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgowicz - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się

  Lęgowik - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgownik - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgowski - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęgwand - od gwarowego lęgać ‘legnąć, położyć się’, lęgnąć się.

  Lęk - od lękać się.

  Lęka - od lękać się.

  Lękała - od lękać się.

  Lękarski - od lękać się.

  Lękasz - od lękać się.

  Lękawa - od lękać się.

  Lękawski - od lękać się.

  Lękiewicz - od lękać się.

  Lękulski - od lękać się.

  Lępa - od ląb ‘snop’.

  Lępczyński - od ląb ‘snop’.

  Lępek - od ląb ‘snop’.

  Lępkowski - od ląb ‘snop’.

  Lęza - od łęgi ‘gibki, zwinny’, Łąg, łęg, ług ‘bagnista łąka; podmokłe pastwisko’.

  Lęzak - od łęgi ‘gibki, zwinny’, Łąg, łęg, ług ‘bagnista łąka; podmokłe pastwisko’.

  Lęża - od łęgi ‘gibki, zwinny’, Łąg, łęg, ług ‘bagnista łąka; podmokłe pastwisko’.

  Lężak - od łęgi ‘gibki, zwinny’, Łąg, łęg, ług ‘bagnista łąka; podmokłe pastwisko’.

  Lężna - od łęgi ‘gibki, zwinny’, Łąg, łęg, ług ‘bagnista łąka; podmokłe pastwisko’.

  Lężoch - od łęgi ‘gibki, zwinny’, Łąg, łęg, ług ‘bagnista łąka; podmokłe pastwisko’.

  Lężoń - od łęgi ‘gibki, zwinny’, Łąg, łęg, ług ‘bagnista łąka; podmokłe pastwisko’.

  Lgocki - 1407 od nazw miejscowych Lgota (częste), Ligota.

  Lgostaj - 1425 od staropolskiego lgostaj ‘człowiek lekkomyślny, beztroski’.

  Lgot - 1471 od nazw miejscowych Lgota (częste), Ligota.

  Lgota - 1411 od nazw miejscowych Lgota (częste), Ligota.

  Lhota - od nazw miejscowych Lgota (częste), Ligota.

  Lhotak - od nazw miejscowych Lgota (częste), Ligota.

  Lian - od liana ‘roślina tropikalna, pnąca’.

  Liana - od liana ‘roślina tropikalna, pnąca’.

  Liasiak - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijjah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Ilijasz, Ilija, Hilijasz, Ulijasz.

  Liaska - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijjah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Ilijasz, Ilija, Hilijasz, Ulijasz.

  Liasz - 1618 od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijjah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Ilijasz, Ilija, Hilijasz, Ulijasz.

  Liaszkiewicz - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijjah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Ilijasz, Ilija, Hilijasz, Ulijasz.

  Liaszowicz - 1621 od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijjah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Ilijasz, Ilija, Hilijasz, Ulijasz.

  Liatkowski - od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijjah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Ilijasz, Ilija, Hilijasz, Ulijasz.

  Lib - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Liba - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libach - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libacki - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libako - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libal - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libał - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Liban - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li- (lub od nazwy Liban).

  Libań - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li- (lub od nazwy Liban).

  Libański - od nazwy miejscowej Lubania (kilka wsi).

  Libański - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li- (lub od nazwy Liban).

  Libar - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libaradzki - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libardi - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libardzki - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Libarecki - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Libartowicz - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Libartowski - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Libaszewski - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libawa - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libawski - 1699 od nazwy miejscowej Libawa lub od gwarowego libawy ‘powolny, leniwy’.

  Libchaber - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libchen - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libcz - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libczyc - 1494 od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libecajt - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libecki - 1738 od nazw miejscowych Lubcza, Lubcze, Lubki, Lubicz.

  Libed - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libega - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libek - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libekowski - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libel - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libelt - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libena - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libenda - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libensteyn - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libensztajn - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libensztejn - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Liber - 1490 od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libera - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberacki - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberacki - od nazwy miejscowej Liberadz (ciechanowskie, gmina Szreńsk).

  Liberada - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Liberadzki - 1729 od nazwy miejscowej Liberadz (ciechanowskie, gmina Szreńsk).

  Liberak - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberand - od niemieckiego imienia Hildebrand, to ze starszej formy Hildi ‘walka’ + brant ‘miecz’.

  Liberant - 1508 od niemieckiego imienia Hildebrand, to ze starszej formy Hildi ‘walka’ + brant ‘miecz’.

  Liberas - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberatzki - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberbaum - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberberg - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberc - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libercki - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberda - 1718 od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Liberdowicz - 1769 od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Liberdzki - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Liberek - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libergal - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberi - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberis - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberka - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberkowski - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberman - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberna, m. - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberocki - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberowicz - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberowski - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberra - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libersbach - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberski - 1676 od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libert - 1265 od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Liberta - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Libertowicz - 1793 od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Libertowski - od nazwy miejscowej Libertów (krakowskie, gmina Mogilany).

  Liberus - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberys - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liberzon - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libhard - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Libhard - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libhart - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libiatowski - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libich - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libicki - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libicz - 1347 od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libida - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libidowicz - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libidziewicz - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libidzki - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libiech - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libiecki - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libiedz - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libiedziejewski - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libiek - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libieniecka - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libiera - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libierski - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libieszewski - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libig - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libigocki - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libigodzki - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libigoski - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libijak - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libik - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libilski - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libin - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libing - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libiniecki - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libin-Libera - złożenia brak; Libin prawdopodobnie od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-; Libera od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libiński - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libiocki - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libioda - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libionka - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libirt - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libis - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libischewski - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libisz - 1426 od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libiszewski - od nazwy miejscowej Libiszów (piotrkowskie, gmina Opoczno).

  Libiszowski - 1650 od nazwy miejscowej Libiszów (piotrkowskie, gmina Opoczno).

  Libka - 1751 od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libke - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libko - 1427 od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libnik - 1388 od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libocha - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libon - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Liboń - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libor - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Liboradzki - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Liborczaj - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Liborio - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Liborski - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libort - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libosik - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Liboski - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libostka - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libosz - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Liboszek - 1428 od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Liboszka - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Liboszyk - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libowicz - 1497 od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libowiecki - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libowski - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Liboza - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libórska - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libósz - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libr - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libra - 1673 od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’ lub od łacińskiego libra ‘waga’.

  Librach - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libracki - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Librant - od niemieckiego imienia Hildebrand, to ze starszej formy Hildi ‘walka’ + brant ‘miecz’.

  Librawski - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Librąnt - od niemieckiego imienia Hildebrand, to ze starszej formy Hildi ‘walka’ + brant ‘miecz’.

  Librecht - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Librek - 1525 od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Librewski - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libric - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libricht - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Librić - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libroniewicz - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Libront - od niemieckiego imienia Hildebrand, to ze starszej formy Hildi ‘walka’ + brant ‘miecz’.

  Libroński - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Librowicz - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Librowski - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Librycht - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Libryk - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Libs - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libsch - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libsz - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libszer - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libszewski - od nazwy miejscowej Libiszów (piotrkowskie, gmina Opoczno).

  Libtal - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libuch - 1382 od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libucha - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libucki - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libuda - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libudzic - 1463 od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libudziec - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libudziński - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libudzisz - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libudzki - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libumski - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libur - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libura - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Liburski - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libus - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libusz - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Libuszewski - od nazwy miejscowej Libiszów (piotrkowskie, gmina Opoczno).

  Libuszowski - od nazwy miejscowej Libiszów (piotrkowskie, gmina Opoczno).

  Libuś - od prasłowiańskiego lib? ‘słaby, chudy’, niekiedy też od lub- z przejściem lu- w li-.

  Lic - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Lica - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licak - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Lical - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licał - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Lican - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licau - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licaw - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licay - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licback - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licbarski - od nazwy miejscowej Lidzbark (ciechanowskie, olsztyńskie).

  Lice - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licek - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licenowicz - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licewicz - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Lich - 1475 od lichy ‘zły, mizerny’.

  Licha - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichacki - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichacy - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichacz - 1456 od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichaczewski - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichadka - 1696 od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichaj - 1745 od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichajczyk - 1720 od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichanic - 1419 od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichanin - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichanow - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichanów - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichański - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Licharowicz - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Licharski - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Licharzewski - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichasik - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichata - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichawa - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichawski - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichciński - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichecki - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichel - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichen - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Licheniak - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Licheński - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Licher - od niemieckiej nazwy osobowej Licher, ta od nazwy miejscowej Liche lub z dolnołużyckim llch ‘wolny, uwolniony’.

  Licherski - od niemieckiej nazwy osobowej Licher, ta od nazwy miejscowej Liche lub z dolnołużyckim llch ‘wolny, uwolniony’.

  Lichewicz - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichey - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichgraj - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichi - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichiński - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichla - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichłai - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichman - od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lichmaniak - od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lichmański - od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lichmarowski - od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lichmarów - od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lichmir - od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lichmira - od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lichmirow - od niemieckich nazw osobowych lichmann, Leichmann lub od staropolskiego apelatywu lichman, lechman ‘marnotrawca’.

  Lichna - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichnarewicz - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichnarowicz - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichnerewicz - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichnerowicz - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichniak - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichnicki - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichniewicz - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichnik - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichniuk - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichnorowicz - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichnowski - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichny - 1719 od lichy ‘zły, mizerny’.

  Licho - 1274 od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichociak - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichocic - 1447 od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichocik - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichociński - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichocki - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichocz - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichoczewski - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichoć - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichodij - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichody - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichodziejewski - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichodziejski - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichodzijewski - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichodzki - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichograj - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichoła - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichoład - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichołai - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichołap - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichołat - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichomski - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichon - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichonczak - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichoniewicz - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichoń - 1698 od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichończak - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichończyk - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichoński - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichopot - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichorad - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichoraj - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichorat - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichorobiec - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichorowicz - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichorowiec - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichos - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichoschik - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichosik - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichosty - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichosyt - 1651 od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichosyt-Ogrodny - złożenia brak; Lichosyt 1651 od lichy ‘zły, mizerny’; Ogrodny od ogród.

  Lichoszerst - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichoszerść - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichoś - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichość - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichota - 1550 od lichy ‘zły, mizerny’ lub od lichota ‘rzecz bezwartościowa’.

  Lichotek - 1602 od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichotin - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichotko - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichotop - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichowa - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichowicz - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichowid - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichowiejski - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichownik - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichowski - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichowyd - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichrobiec - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Licht - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lichtański - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lichtar - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’; od niemieckiej nazwy osobowej Lichter.

  Lichtara - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’; od niemieckiej nazwy osobowej Lichter.

  Lichtarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’; od niemieckiej nazwy osobowej Lichter.

  Lichtarski - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’; od niemieckiej nazwy osobowej Lichter.

  Lichte - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lichter - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’; od niemieckiej nazwy osobowej Lichter.

  Lichterewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’; od niemieckiej nazwy osobowej Lichter.

  Lichterowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’; od niemieckiej nazwy osobowej Lichter.

  Lichterski - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’; od niemieckiej nazwy osobowej Lichter.

  Lichtfeld - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’; od niemieckiej nazwy osobowej Lichter.

  Lichthart - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’; od niemieckiej nazwy osobowej Lichter.

  Lichtig - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’; od niemieckiej nazwy osobowej

  Lichtman - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’; od niemieckiej nazwy osobowej

  Lichtner - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’; od niemieckiej nazwy osobowej

  Lichtoń - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lichtoński - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lichtor - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’;

  Lichtorowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’;

  Lichtow - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lichtowski - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lichtór - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’;

  Lichtur - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’;

  Lichty - od niemieckiej nazwy osobowej Lichtgleßer ‘wytapiacz świec’.

  Lichucki - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichura - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichuszewski - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichuta - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichwa - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’.

  Lichwacz - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’.

  Lichwala - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’.

  Lichwał - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’; od lichwić, lichtować.

  Lichwała - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’.

  Lichwan - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’.

  Lichwar - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’; od lichwiarz.

  Lichwarczuk - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’; od lichwiarz.

  Lichwat - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’; od lichwiarz.

  Lichwerowicz - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’; od lichwiarz.

  Lichwiara - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’; od lichwiarz.

  Lichwiarczuk - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’; od lichwiarz.

  Lichwiarski - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’; od lichwiarz.

  Lichwiarz - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’; od lichwiarz.

  Lichwicki - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’.

  Lichwierowicz - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’; od lichwiarz.

  Lichwin - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’.

  Lichwirowicz - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’; od lichwiarz.

  Lichwirowicz-Olichwirowicz - złożenia brak; Lichwirowicz od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’; od lichwiarz; Olichwirowicz od imienia Olefir używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Elethérios, od elútheros ‘wolny’.

  Lichwiruk - od ‘pożyczanie pieniędzy na wysoki procent’; od lichwiarz.

  Lichy - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichyniak - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichynicz - 1494 od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichyń - 1424 od lichy ‘zły, mizerny’.

  Lichyński - od lichy ‘zły, mizerny’.

  Liciago - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Liciaho - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Liciak - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Liciecki - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licimiński - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licina - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Liciński - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licios - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licis - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Lick - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Lickas - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licke - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licki - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Lickiewicz - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Lickowski - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licner - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Licnerski - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Licok - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licoń - 1688 od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licow - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licyga - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licygiewicz - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licynowski - od lice, lica ‘twarz’ lub od gwarowego lica ‘lejc’.

  Licz - od liczyć.

  Liczak - od liczyć.

  Liczba - od liczba.

  Liczban - od liczba.

  Liczbański - od liczba.

  Liczbarowicz - od liczba.

  Liczbarski - od nazwy miejscowej Lidzbark (ciechanowskie, olsztyńskie).

  Liczberski - od nazwy miejscowej Lidzbark (ciechanowskie, olsztyńskie).

  Liczbik - od liczba.

  Liczbiński - od liczba.

  Liczbnik - od liczba.

  Liczbon - od liczba.

  Liczboń - od liczba.

  Liczborowicz - od liczba.

  Liczborski - od nazwy miejscowej Lidzbark (ciechanowskie, olsztyńskie).

  Liczek - od liczyć.

  Liczek - od liczyć.

  Liczerski - od liczyć.

  Liczewski - od liczyć.

  Liczka - od liczyć.

  Liczke - od liczyć.

  Liczko - od liczyć lub od liczko.

  Liczkowski - 1789 od nazwy miejscowej Liczki (płockie).

  Liczman - od niemieckiej nazwy osobowej Lietzmann lub od liczman ‘blaszka, żeton używany w grze’.

  Liczmanienko - od niemieckiej nazwy osobowej Lietzmann lub od liczman ‘blaszka, żeton używany w grze’.

  Liczmański - od niemieckiej nazwy osobowej Lietzmann lub od liczman ‘blaszka, żeton używany w grze’.

  Liczmar - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Liczmerski - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Liczmonik - od niemieckiej nazwy osobowej Lietzmann lub od liczman ‘blaszka, żeton używany w grze’.

  Licznar - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Licznarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Licznarski - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Liczner - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Licznerewski - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Licznerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Licznerski - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Liczniarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Liczniarski - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Licznierowski - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Licznierski - od niemieckiej nazwy osobowej Litzner, ta od Litzenmacher ‘tasiemkarz, wytwórca pasów’.

  Liczowski - od liczyć.

  Liczuk - od liczyć.

  Liczurkiewicz - od liczyć.

  Liczybiński - od liczyć.

  Liczycki - od liczyć.

  Liczykrupa - 1631 od liczykrupa ‘skąpiec, sknera’.

  Liczyński - od liczyć.

  Liczyszyn - od liczyć.

  Liczyszyński - od liczyć.

  Liczywek - od liczyć.

  Liczywiek - od liczyć.

  Lićman - od niemieckiej nazwy osobowej Lietzmann lub od liczman ‘blaszka, żeton używany w grze’.

  Lićwinko - od nazwy Litwa, Litwin.

  Lićwiński - od nazwy Litwa, Litwin.

  Lid - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lida - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidabarski - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidacha - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidachowski - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidacki - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidak - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidański - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidarenko - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidawski - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidberg - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidczak - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidebny - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidecki - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lideke - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidel - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidemann - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Liden - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidenza - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lider - od lider ‘przywódca; przodownik’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Lieder, ta od imion na Liud-.

  Lidera - od lider ‘przywódca; przodownik’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Lieder, ta od imion na Liud-.

  Liderlin - od lider ‘przywódca; przodownik’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Lieder, ta od imion na Liud-.

  Liderman - od lider ‘przywódca; przodownik’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Lieder, ta od imion na Liud-.

  Lidia - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidiak - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidiec - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidiecki - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidiuk - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidka - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidka - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidke - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidke - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidker - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidkie - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidkie - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidkiewicz - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidko - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidkowiec - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidkowski - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidl - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidmajer - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidman - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidmann - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidmanowski - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidner - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidnicki - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidnik - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lido - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidochowski - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidok - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidor - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidowski - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidtka - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidtke - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidtkie - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Liduch - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Liduchowski - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Liduk - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidwa - od imienia Ludwik. Imię o genezie germańskiej, od hlud ‘sławny’ + wig ‘walka’. W Polsce notowane od XIII wieku, wykazywało znaczne wahania fonetyczne. Obok postaci Ludwik spotyka się Łodwik, Łodwik, Lodwich, Łodwig, Lodwig, Ludwich.

  Lidwic - od imienia Ludwik. Imię o genezie germańskiej, od hlud ‘sławny’ + wig ‘walka’. W Polsce notowane od XIII wieku, wykazywało znaczne wahania fonetyczne. Obok postaci Ludwik spotyka się Łodwik, Łodwik, Lodwich, Łodwig, Lodwig, Ludwich.

  Lidwiczak - od imienia Ludwik. Imię o genezie germańskiej, od hlud ‘sławny’ + wig ‘walka’. W Polsce notowane od XIII wieku, wykazywało znaczne wahania fonetyczne. Obok postaci Ludwik spotyka się Łodwik, Łodwik, Lodwich, Łodwig, Lodwig, Ludwich.

  Lidwig - od imienia Ludwik. Imię o genezie germańskiej, od hlud ‘sławny’ + wig ‘walka’. W Polsce notowane od XIII wieku, wykazywało znaczne wahania fonetyczne. Obok postaci Ludwik spotyka się Łodwik, Łodwik, Lodwich, Łodwig, Lodwig, Ludwich.

  Lidwikowski - od imienia Ludwik. Imię o genezie germańskiej, od hlud ‘sławny’ + wig ‘walka’. W Polsce notowane od XIII wieku, wykazywało znaczne wahania fonetyczne. Obok postaci Ludwik spotyka się Łodwik, Łodwik, Lodwich, Łodwig, Lodwig, Ludwich.

  Lidwin - od imienia Ludwik. Imię o genezie germańskiej, od hlud ‘sławny’ + wig ‘walka’. W Polsce notowane od XIII wieku, wykazywało znaczne wahania fonetyczne. Obok postaci Ludwik spotyka się Łodwik, Łodwik, Lodwich, Łodwig, Lodwig, Ludwich

  Lidwinowicz - od imienia Ludwik. Imię o genezie germańskiej, od hlud ‘sławny’ + wig ‘walka’. W Polsce notowane od XIII wieku, wykazywało znaczne wahania fonetyczne. Obok postaci Ludwik spotyka się Łodwik, Łodwik, Lodwich, Łodwig, Lodwig, Ludwich

  Lidwinowski - od imienia Ludwik. Imię o genezie germańskiej, od hlud ‘sławny’ + wig ‘walka’. W Polsce notowane od XIII wieku, wykazywało znaczne wahania fonetyczne. Obok postaci Ludwik spotyka się Łodwik, Łodwik, Lodwich, Łodwig, Lodwig, Ludwich

  Lidwiński - od imienia Ludwik. Imię o genezie germańskiej, od hlud ‘sławny’ + wig ‘walka’. W Polsce notowane od XIII wieku, wykazywało znaczne wahania fonetyczne. Obok postaci Ludwik spotyka się Łodwik, Łodwik, Lodwich, Łodwig, Lodwig, Ludwich

  Lidynia - 1702 od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidza - 1515 od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidzaj - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidzba - od liczba.

  Lidzbarski - od nazwy miejscowej Lidzbark (ciechanowskie, olsztyńskie).

  Lidzberski - od nazwy miejscowej Lidzbark (ciechanowskie, olsztyńskie).

  Lidzbiński - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidziak - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidzicki - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidziejawski - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidziejewski - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidziewicz - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidziński - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidzki - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidzkowski - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lidzota - od nazw osobowych na Lud- z przejściem Lu- w li- lub od niemieckiej nazwy osobowej Lid.

  Lieber - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Lieberenz - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liebermann - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liebers - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liebersbach - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Lieberski - od łacińskiego liber ‘wolny’, od niemieckiej nazwy osobowej Lieber, też od gwarowego libera ‘słabość, choroba’.

  Liebert - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Liebhardt - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Liebhart - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Liebiediew - od łabędź.

  Liebiediewa - od łabędź.

  Liebiedź - od łabędź.

  Liebiedż - od łabędź.

  Liebrandt - od niemieckiego imienia Hildebrand, to ze starszej formy Hildi ‘walka’ + brant ‘miecz’.

  Liebrecht - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Liebreich - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Liebricht - od niemieckich nazw osobowych Libert, Lubert, te od Liubhard.

  Lieder - od lider ‘przywódca; przodownik’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Lieder, ta od imion na Liud-.

  Liederman - od lider ‘przywódca; przodownik’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Lieder, ta od imion na Liud-.

  Liedermann - od lider ‘przywódca; przodownik’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Lieder, ta od imion na Liud-.

  Liedert - od lider ‘przywódca; przodownik’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Lieder, ta od imion na Liud-.

  Liege - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Liegenze - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Lieger - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Liegert - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Liegęć - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Liegiecki - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Liegienza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Liegier - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Liegieta - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Liegięza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Liegman - od niemieckiej nazwy osobowej Ligmann, ta może od Lehmann ‘lennik’.

  Liegmann - od niemieckiej nazwy osobowej Ligmann, ta może od Lehmann ‘lennik’.

  Liegmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Ligmann, ta może od Lehmann ‘lennik’.

  Lier - od lira ‘dawny instrument strunowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lier.

  Liera - od lira ‘dawny instrument strunowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lier.

  Lierfeld - od lira ‘dawny instrument strunowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lier.

  Lierheimer - od lira ‘dawny instrument strunowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lier.

  Lierman - od lira ‘dawny instrument strunowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lier.

  Liermann - od lira ‘dawny instrument strunowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lier.

  Liersch - od lira ‘dawny instrument strunowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lier.

  Lierschmann - od lira ‘dawny instrument strunowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lier.

  Lierski - od lira ‘dawny instrument strunowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lier.

  Liersz - od lira ‘dawny instrument strunowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Lier.

  Lif - od staropolskiego lifa ‘lichwa’.

  Lifa - od staropolskiego lifa ‘lichwa’.

  Lifke - od staropolskiego lifa ‘lichwa’.

  Lifnik - 1489 od staropolskiego lifnik ‘lichwiarz’.

  Lifszyc - od staropolskiego lifa ‘lichwa’.

  Lift - od staropolskiego lifa ‘lichwa’.

  Lifun - od staropolskiego lifa ‘lichwa’.

  Lig - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Liga - 1362 od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligacki - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligacz - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligaj - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligajski - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligan - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligański - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligara - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Ligarowski - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Ligarski - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Ligarzewski - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Ligas - 1600 od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligasa - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligasiak - 1645 od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligasik - 1663 od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligasz - 1457 od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligaszewski - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligaś - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligat - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligawiec - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligaz - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligąza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligecki - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligej - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligejka - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligeman - od niemieckiej nazwy osobowej Ligmann, ta może od Lehmann ‘lennik’.

  Ligemann - od niemieckiej nazwy osobowej Ligmann, ta może od Lehmann ‘lennik’.

  Ligenau - od niemieckiej nazwy osobowej Ligmann, ta może od Lehmann ‘lennik’.

  Ligencki - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligenda - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligendza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligenecki - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligensa - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligenza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligenza-Ozimek - złożenia brak; Ligenza od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’; Ozimek 1453 od staropolskiego ozimek ‘mlode zwierzę urodzone przed zimą’.

  Ligenzowski - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Liger - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Ligeska - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligeśka - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligeza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligezka - od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligezka - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligezowski - od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligezowski - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligęcki - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligędza - 1400 od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligęnza - od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligęski - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligęz - 1392 od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligęza - 1369 od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligęza-Salamon - złożenia brak; Ligęza 1369 od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’; Salamon od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, znaczącego ‘niosący pokój’.

  Ligęzic - 1426 od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligęziewicz - od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligęziński - od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligęzka - 1513 od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligęzowicz - 1692 od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligęzowski - od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligęża - od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligia - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligiecki - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligiejka - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligiejko - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligiencki - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligienko - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligienna - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligienza - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligier - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Ligiera - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Ligiera - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Ligierko - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Ligierski - od legar ‘belka służąca do mocowania desek podłogowych’.

  Ligiew - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligiewicz - od staropolskiego ligać ‘wierzgać, kopać, kłaść się’, od gwarowego liga ‘ślizgawka’.

  Ligieza - od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligięnza - od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligięza - od gwarowego ligęza ‘człowiek lubiący leżeć’.

  Ligma - od niemieckiej nazwy osobowej Ligmann, ta może od Lehmann ‘lennik’.

  Ligman - od niemieckiej nazwy osobowej Ligmann, ta może od Lehmann ‘lennik’.

  Ligmann - od niemieckiej nazwy osobowej Ligmann, ta może od Lehmann ‘lennik’.

  Ligmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Ligmann, ta może od Lehmann ‘lennik’.

  Ligmań - od niemieckiej nazwy osobowej Ligmann, ta może od Lehmann ‘lennik’.

  Lignan - od łacińskiego lignator ‘drwal’.

  Lignar - 1595 od łacińskiego lignarius ‘handlarz drzwem, drwal’.

  Lignarski - od łacińskiego lignarius ‘handlarz drzwem, drwal’.

  Lignator - 1601 od łacińskiego lignator ‘drwal’.

  Ligner - od łacińskiego lignarius ‘handlarz drzwem, drwal’.

  Lignerski - od łacińskiego lignarius ‘handlarz drzwem, drwal’.

  Ligniarski - od łacińskiego lignarius ‘handlarz drzwem, drwal’.

  Lignicki - od łacińskiego lignator ‘drwal’.

  Lignifaber - 1579 od łacińskiego lignifaber ‘stolarz’.

  Lignor - od łacińskiego lignarius ‘handlarz drzwem, drwal’.

  Lignowski - od łacińskiego lignator ‘drwal’.