<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Ta - Tę
  (z uzupełnieniem - na dole strony)
  pozostałe na dole w spisie rozdziałów


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997


  Taba - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabacarz - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabacharniuk - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabacharski - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabachowicz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabaciński - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabacki - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabacz - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczak - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczar - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczek - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczewski - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczka - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczkiewicz - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczko - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczkowski - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczna - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabacznik - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczniuk - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczny - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczuk - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczyk - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczyński - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaczyszyn - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaj - 1389 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabak - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaka - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabakar - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabakiernik - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabakiewicz - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabako - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabakow - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabakowski - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabaków - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tabalski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabał - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabała - 1424 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Taban - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabańczuk - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabański - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabar - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabara - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabarkiewicz - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabarkowski - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabaro - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabarowski - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabarski - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabarzyński - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabas - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabasik - 1629 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabasiński - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabasz - 1332 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabaszek - 1633 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabaszewski - od nazwy miejscowej Tabaszowa (nowosądeckie, gmina Łososina Dolna).

  Tabaszowicz - 1442 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabaszowski - 1491 od nazwy miejscowej Tabaszowa (nowosądeckie, gmina Łososina Dolna).

  Tabaśni - 1640 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabat - od niemieckiej nazwy osobowej Tubatt, ta od imienia Tac, ze starosaskiego dag ‘jasny, sławny’ + bre (ch)t.

  Tabath - od niemieckiej nazwy osobowej Tubatt, ta od imienia Tac, ze starosaskiego dag ‘jasny, sławny’ + bre (ch)t.

  Tabatowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tubatt, ta od imienia Tac, ze starosaskiego dag ‘jasny, sławny’ + bre (ch)t.

  Tabatt - od niemieckiej nazwy osobowej Tubatt, ta od imienia Tac, ze starosaskiego dag ‘jasny, sławny’ + bre (ch)t.

  Tabeczuk - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabel - od niemieckiej nazwy osobowej Tabel, ta do imion złożonych na Dag .

  Tabelski - od niemieckiej nazwy osobowej Tabel, ta do imion złożonych na Dag .

  Tabencki - od nazwy miejscowej Tabędz (łomżyńskie, gmina Zambrów).

  Taber - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabera - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabernacki - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabero - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Taberski - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabert - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabęcki - od nazwy miejscowej Tabędz (łomżyńskie, gmina Zambrów).

  Tabędzki - 1466 od nazwy miejscowej Tabędz (łomżyńskie, gmina Zambrów).

  Tabiak - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabian - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabianowski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabiańczyk - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  TabiańskI - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabiasz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabich - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodziod hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabielewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tabel, ta do imion złożonych na Dag .

  Tabienko - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabień - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabijan - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabijańczyk - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabijas - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabin - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabiniak - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabinowski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabiński - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabis - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabisiak - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabisiewicz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabisz - 1419 (KrW) od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz; też od imienia tatarskiego Tabisz.

  Tabiszak - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabiszewski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabiszowski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabiś - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabiź - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabjan - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabkowski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabla - od niemieckiej nazwy osobowej Tabel, ta do imion złożonych na Dag .

  Tableau - od niemieckiej nazwy osobowej Tabel, ta do imion złożonych na Dag .

  Tableński - od niemieckiej nazwy osobowej Tabel, ta do imion złożonych na Dag .

  Tablewski - od niemieckiej nazwy osobowej Tabel, ta do imion złożonych na Dag .

  Tablica - 1480 od tablica ‘płyta, tafla; deska do pisania kreda w szkole; tableta’, ze staropolskiego też ‘obraz, malowidło; drogi kamień’.

  Tablicznik - 1384 od tablica ‘płyta, tafla; deska do pisania kreda w szkole; tableta’, ze staropolskiego też ‘obraz, malowidło; drogi kamień’.

  Tabliński - od niemieckiej nazwy osobowej Tabel, ta do imion złożonych na Dag .

  Tablowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tabel, ta do imion złożonych na Dag .

  Taboczuk - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabog - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabojka - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabok - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Taboka - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabol - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tabolicz - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tabolik - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tabolina - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tabolski - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Taboluk - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Taboł - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Taboła - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  TabońskI - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabor - 1431 od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabora - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Taborczyk - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Taborek - 1731 od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Taborewicz - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Taborowicz - 1495 od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Taborowski - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Taborski - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Taboryski - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabosz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Taboszewski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabot - od niemieckiej nazwy osobowej Tubatt, ta od imienia Tac, ze starosaskiego dag ‘jasny, sławny’ + bre (ch)t.

  Tabota - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabota - od niemieckiej nazwy osobowej Tubatt, ta od imienia Tac, ze starosaskiego dag ‘jasny, sławny’ + bre (ch)t.

  Tabowski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabór - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabórz - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabów - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tabr - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabrowski - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tabula - od tablica ‘płyta, tafla; deska do pisania kreda w szkole; tableta’, ze staropolskiego też ‘obraz, malowidło; drogi kamień’; od łacińskiego tabula ‘tablica’.

  Tabulski - od tablica ‘płyta, tafla; deska do pisania kreda w szkole; tableta’, ze staropolskiego też ‘obraz, malowidło; drogi kamień’; od łacińskiego tabula ‘tablica’.

  Tabuła - od tablica ‘płyta, tafla; deska do pisania kreda w szkole; tableta’, ze staropolskiego też ‘obraz, malowidło; drogi kamień’; od łacińskiego tabula ‘tablica’.

  Tabur - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Taburczyk - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Taburek - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Taburski - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tac - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taca - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacak - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacakiewicz - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacakowicz - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacała - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacejko - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacek - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacewicz - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tach - 1403 od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tachaczyk - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tachala - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tachała - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tachara - od staropolskiego tacher ‘tuzin, dwanaście sztuk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tacher.

  Tacharek - od staropolskiego tacher ‘tuzin, dwanaście sztuk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tacher.

  Tachasiak - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tachasiuk - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tachawa - 1419 od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tachelczyk - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacher - od staropolskiego tacher ‘tuzin, dwanaście sztuk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tacher.

  Tacherzyc - 1442 od staropolskiego tacher ‘tuzin, dwanaście sztuk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tacher.

  Tachler - od staropolskiego tacher ‘tuzin, dwanaście sztuk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tacher; od niemieckiej nazwy osobowej Tachler.

  Tachmann - od niemieckiej nazwy osobowej Tachmann, ta od imion złożonych na Dag .

  Tachmański - od niemieckiej nazwy osobowej Tachmann, ta od imion złożonych na Dag .

  Tachnowicz - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacholak - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacholewicz - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacholorz - (Śl) od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacholski - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tachowiak - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tachowicz - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tachowski - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tachuk - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tachulski - od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taciak - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tacica - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Taciej - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tacij - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tacik - 1402 od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tacikiewicz - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tacikowski - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tacikulin - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tacina - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Taciński - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Taciok - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Taciuch - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Taciuk - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tack - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacki - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tackiewicz - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tackowiak - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tackowski - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacław - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tacowicz - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacyk - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacyn - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacyń - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacz - 1393 od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tacza - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczak - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczalski - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczała - 1390 od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczałka - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczanowski - 1397 od nazwy miejscowej Taczanów (kaloskie, gmina Pleszew).

  Taczański - od nazwy miejscowej Taczanów (kaloskie, gmina Pleszew).

  Taczar - od niemieckiej nazwy osobowej Tatzer, ta od imion złożonych na Theud .

  Taczarek - od niemieckiej nazwy osobowej Tatzer, ta od imion złożonych na Theud .

  Taczata - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczek - 1466 od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczel - 1402 od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczelski - 1418 od nazwy miejscowej Taczały (wieś zagrodowa, poznańskie).

  Taczelski - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczewski - od nazwy miejscowej Taczanów (kaloskie, gmina Pleszew).

  Taczka - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczkiewicz - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczko - 1399 od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczkow - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczkowski - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczlaski - 1420 od nazwy miejscowej Taczały (wieś zagrodowa, poznańskie).

  Tacznowski - od nazwy miejscowej Taczanów (kaloskie, gmina Pleszew).

  Taczonowski - 1395 od nazwy miejscowej Taczanów (kaloskie, gmina Pleszew).

  Taczowski - 1398 od nazwy miejscowej Taczanów (kaloskie, gmina Pleszew).

  Taczuch - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczuk - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczyca - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczyk - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczykowski - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczylew - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczylow - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczyn - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczyna - 1475 od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczyniec - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taczynowski - 1399 od nazwy miejscowej Taczanów (kaloskie, gmina Pleszew).

  Tać - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taćkiewicz - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taćkowiak - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Taćkowski - od taczać ‘turlać; tarzać się; iść chwiejnym krokiem’ lub od imion na Ta , typu Tadeusz, Tatumir.

  Tada - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadaj - 1430 od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadajczyk - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadajewski - od nazwy miejscowej Tadajewo (włocławskie, gmina Rogowo; toruńskie, gmina Osiek).

  Tadajski - od nazwy miejscowej Tadajewo (włocławskie, gmina Rogowo; toruńskie, gmina Osiek).

  Tadak - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadaniewicz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadanowicz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadarowski - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadasiewicz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadaszak - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadaszczak - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadaszek - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadaszyk - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadda - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadday - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Taddey - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tade - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadea - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadej - 1339 od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeja - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadejczyk - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadejewski - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadejko - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadejski - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadek - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeksiak - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadel - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadelewicz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadelis - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadenczak - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeniewicz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadensiak - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tader XIII w. - (Wlkp) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tadera - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Taderowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Taderski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tadeus - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeusiak - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeusiewicz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeusik - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeusz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeuszak - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeuszczak - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeuszczyk - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeuszewski - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeuszowski - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeuszów - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeuszuk - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadeuszyk - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadewicz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadko - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadkowski - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadla - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadle - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadlewski - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadlicki - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadoch - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tador - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tadorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tados - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadowski - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadra - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tadraj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tadrak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tadrała - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tadrało - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tadro - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tadros - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tadrowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tadrzak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tadrzyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tadrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Taduch - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadul - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadula - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadulewicz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadus - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadusik - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadusz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Taduszewski - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadych - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadyga - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadyj - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadyk - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadyniewicz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadynowicz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadyr - 1403 (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tadys - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadysiak - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadysz - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadyszak - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadyszek - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadyszewski - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadziak - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadzic - 1334 od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadziejko - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadziewski - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadzik - 1424 od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tadżyk - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Taf - od niemieckiej nazwy osobowej Taffe, ta od imienia złożonego Theudo frid.

  Tafalski - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Tafan - od niemieckiej nazwy osobowej Taffe, ta od imienia złożonego Theudo frid.

  Tafara - od niemieckiej nazwy osobowej Teffer.

  Tafarczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Teffer.

  Tafarewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Teffer.

  Tafejko - od niemieckiej nazwy osobowej Taffe, ta od imienia złożonego Theudo frid.

  Tafel - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Tafelski - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Taff - od niemieckiej nazwy osobowej Taffe, ta od imienia złożonego Theudo frid.

  Taffel - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Tafikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Taffe, ta od imienia złożonego Theudo frid.

  Tafil - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Tafiliński - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Tafilow - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Tafilowski - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Tafił - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Tafiło - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Tafiłowski - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Tafiński - od niemieckiej nazwy osobowej Taffe, ta od imienia złożonego Theudo frid.

  Tafl - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Taflichan - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Taflik - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Tafliński - od tafla ‘płyta z gładkiego materiału’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tafel.

  Tafur - od niemieckiej nazwy osobowej Teffer.

  Tag - od niemieckiej nazwy osobowej Tag, ta od imion złożonych na Dag .

  Taganow - od wschodniosłowiańskiego tagan ‘podstawka; żelazny trójnóg’.

  Taganowicz - od wschodniosłowiańskiego tagan ‘podstawka; żelazny trójnóg’.

  Tagas - od niemieckiej nazwy osobowej Tag, ta od imion złożonych na Dag .

  Tagiejew - od niemieckiej nazwy osobowej Tag, ta od imion złożonych na Dag .

  Tagiew - od niemieckiej nazwy osobowej Tag, ta od imion złożonych na Dag .

  Tagil - od niemieckiej nazwy osobowej Tag, ta od imion złożonych na Dag .

  Taglewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tag, ta od imion złożonych na Dag .

  Taglewski - od niemieckiej nazwy osobowej Tag, ta od imion złożonych na Dag .

  Tagliber - od niemieckiej nazwy osobowej Tag, ta od imion złożonych na Dag .

  Taglieber - od niemieckiej nazwy osobowej Tag, ta od imion złożonych na Dag .

  Tagoda - od niemieckiej nazwy osobowej Tag, ta od imion złożonych na Dag .

  Tagowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tag, ta od imion złożonych na Dag .

  Taichman - od niemieckiej nazwy osobowej Teichmann, ta od średniowysoko niemieckiego tich ‘grobla, tama’.

  Tais - od niemieckiej nazwy osobowej Theis, ta od imienia Mathias.

  Taisner - od niemieckiej nazwy osobowej Theis, ta od imienia Mathias.

  Taiss - od niemieckiej nazwy osobowej Theis, ta od imienia Mathias.

  Taister - od tajstra ‘dawna torba na żywność (myśliwska lub żołnierska)’.

  Taistra - od tajstra ‘dawna torba na żywność (myśliwska lub żołnierska)’.

  Taisz - 1136 od taić ‘ukrywać’, też od staropolskiego ‘udawać obłąkanego’.

  Taja - od taić ‘ukrywać’, też od staropolskiego ‘udawać obłąkanego’.

  Tajak - od taić ‘ukrywać’, też od staropolskiego ‘udawać obłąkanego’.

  Tajanko - od taić ‘ukrywać’, też od staropolskiego ‘udawać obłąkanego’.

  Tajanowicz - od taić ‘ukrywać’, też od staropolskiego ‘udawać obłąkanego’.

  Tajcher - od niemieckiej nazwy osobowej Teicher, ta od nazwy miejscowej Teicha (Saksonia, Śląsk).

  Tajcherski - od niemieckiej nazwy osobowej Teicher, ta od nazwy miejscowej Teicha (Saksonia, Śląsk).

  Tajchert - od niemieckiej nazwy osobowej Teicher, ta od nazwy miejscowej Teicha (Saksonia, Śląsk).

  Tajchert - Stawicki złożenia brak; Tajchert od niemieckiej nazwy osobowej Teicher, ta od nazwy miejscowej Teicha (Saksonia, Śląsk); Stawicki 1444 od nazwy miejscowej Stawiec (włocławskie, gmina Bądkowo).

  Tajchman - od niemieckiej nazwy osobowej Teichmann, ta od średniowysoko niemieckiego tich ‘grobla, tama’.

  Tajchmann - od niemieckiej nazwy osobowej Teichmann, ta od średniowysoko niemieckiego tich ‘grobla, tama’.

  Tajdel - może od niemieckiej nazwy osobowej Tendel, ta od Dendel, te od imion złozonych na Diot , Diet .

  Tajdelski - może od niemieckiej nazwy osobowej Tendel, ta od Dendel, te od imion złozonych na Diot , Diet .

  Tajdowski - może od niemieckiej nazwy osobowej Tendel, ta od Dendel, te od imion złozonych na Diot , Diet .

  Tajdus - może od niemieckiej nazwy osobowej Tendel, ta od Dendel, te od imion złozonych na Diot , Diet .

  Tajduś - może od niemieckiej nazwy osobowej Tendel, ta od Dendel, te od imion złozonych na Diot , Diet .

  Tajenko - od taić ‘ukrywać’, też od staropolskiego ‘udawać obłąkanego’.

  Tajewski - od taić ‘ukrywać’, też od staropolskiego ‘udawać obłąkanego’.

  Tajis - od niemieckiej nazwy osobowej Theis, ta od imienia Mathias.

  Tajka - 1690 od taić ‘ukrywać’, też od staropolskiego ‘udawać obłąkanego’.

  Tajkiewicz - od taić ‘ukrywać’, też od staropolskiego ‘udawać obłąkanego’.

  Tajkowski - od taić ‘ukrywać’, też od staropolskiego ‘udawać obłąkanego’.

  Tajn - od tajny ‘tajemny, skryty’, dawniej też ‘nieodgadniony’.

  Tajnowicz - od tajny ‘tajemny, skryty’, dawniej też ‘nieodgadniony’.

  Tajnowski - od tajny ‘tajemny, skryty’, dawniej też ‘nieodgadniony’.

  Tajs - od niemieckiej nazwy osobowej Theis, ta od imienia Mathias.

  Tajs - Zieliński złożenia brak; Tajs od niemieckiej nazwy osobowej Theis, ta od imienia Mathias; Zieliński 1424 od nazw miejscowych Zieleń, Zieleniec (kilka wsi).

  Tajsiak - od niemieckiej nazwy osobowej Theis, ta od imienia Mathias.

  Tajsich - od niemieckiej nazwy osobowej Theis, ta od imienia Mathias.

  Tajster - od tajstra ‘dawna torba na żywność (myśliwska lub żołnierska)’.

  Tajstra - od tajstra ‘dawna torba na żywność (myśliwska lub żołnierska)’.

  Tajstrzyk - od tajstra ‘dawna torba na żywność (myśliwska lub żołnierska)’.

  Tajszyc - 1316 od taić ‘ukrywać’, też od staropolskiego ‘udawać obłąkanego’.

  Tak - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takacz - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takaczyk - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takać - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takajko - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takajuk - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takała - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takan - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takar - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Takarczuk - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Takarczyk - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Takarek - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Takarski - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Takczyk - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Taki - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takiel - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Takiela - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Takielak - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Takielski - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Takielun - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Takień - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Taklak - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Taklewicz - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Takliński - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Takłowicz - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Takowicz - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takowski - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takulski - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takunow - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takuski - od taki ‘taki sam, identyczny’; od gwarowego takuśki ‘taki’.

  Takusz - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takuszewicz - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takuśczak - 1686 od taki ‘taki sam, identyczny’; od gwarowego takuśki ‘taki’.

  Takuśka - od taki ‘taki sam, identyczny’.

  Takuśki - 1628 od taki ‘taki sam, identyczny’; od gwarowego takuśki ‘taki’.

  Tal - 1453 od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talach - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talacha - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talachowski - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal

  Talacz - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talaczek - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talaczko - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talaczyński - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talaga - 1678 od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Talago - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Talago - Sławoj złożenia brak; Talago od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’; Sławoj od sławić, sława, też od imion złożonych typu Sławomir.

  Talak - 1442 od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talan - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Talanda - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Talandziewicz - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Talandziuk - 1662 od tałędać się ‘wałęsać się, włóczyć się’.

  Talant - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Talański - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Talapa - od białoruskiego tałapa ‘pluskanie się’, ukraińskiego talapati ‘chlapać się’.

  Talapin - od białoruskiego tałapa ‘pluskanie się’, ukraińskiego talapati ‘chlapać się’.

  Talapka - od białoruskiego tałapa ‘pluskanie się’, ukraińskiego talapati ‘chlapać się’.

  Talapski - od białoruskiego tałapa ‘pluskanie się’, ukraińskiego talapati ‘chlapać się’.

  Talar - 1598 od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talara - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarczak - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarczuk - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarczyk - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarek - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarewski - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarka, m. - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarkiewicz - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarko - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarkowski - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talaronek - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarowicz - 1603 od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarowski - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarski - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarszyk - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarz - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talarzak - 1726 od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talas - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talasa - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talasiuk - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talaska, m. - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Talasko - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Talasowicz - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talasz - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talaszek - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talaszewski - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talaszka - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Talaś - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talaśka - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Talaśko - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Talatycki - od nazwy miejscowej Telatycze (KrW; białostockie, gmina Nurzec Stacja).

  Talatyński - od nazwy miejscowej Telatyn (zamojskie, gmina Telatyn).

  Talażka - 1685 od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’; od talażka ‘lichy wóz’.

  Talążka - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Talek - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talencik - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Talenda - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Talenga - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Talent - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Talenta - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Talentowski - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Taler - 1605 od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talerczyk - 1623 od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Taleronek - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talerowicz - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talerski - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talerzak - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talerzowski - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Taleszak - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talewicz - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talewski - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talęga - 1425 od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Talężek - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Taliczan - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talik - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talikowski - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talimon - od wschodniosłowiańskiego imienia Telimon, to od Pantelejmon lub od niemieckiej nazwy osobowej Theleman.

  Talimonczuk - od wschodniosłowiańskiego imienia Telimon, to od Pantelejmon lub od niemieckiej nazwy osobowej Theleman.

  Talinowski - od wschodniosłowiańskiego imienia Telimon, to od Pantelejmon lub od niemieckiej nazwy osobowej Theleman.

  Taliński - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talip - od telepać ‘trząść się; iść powoli, ociężale’.

  Talipijski - od telepać ‘trząść się; iść powoli, ociężale’.

  Talipiński - od telepać ‘trząść się; iść powoli, ociężale’.

  Talipowski - od telepać ‘trząść się; iść powoli, ociężale’.

  Talipski - od telepać ‘trząść się; iść powoli, ociężale’.

  Talisz - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Taliszewski - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talka - 1403 od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal lub od gwarowego talka ‘motowidło do motania przędzy; motek nici zdjęty z motowidła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Talke.

  Talke - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talkiewicz - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talko - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talkowski - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tall - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talla - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tallar - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Tallarczyk - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Tallarek - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Tallat - Kiełpsz złożenia brak; Tallat brak; Kiełpsz od gwarowego kiełp ‘łabędź’.

  Taller - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Tallman - od niemieckiej nazwy osobowej Talmann, ta od średniowysokoniemieckiego talman ‘osiedleniec mieszkający w dolinie’.

  Talma - od niemieckiej nazwy osobowej Talmann, ta od średniowysokoniemieckiego talman ‘osiedleniec mieszkający w dolinie’.

  Talman - od niemieckiej nazwy osobowej Talmann, ta od średniowysokoniemieckiego talman ‘osiedleniec mieszkający w dolinie’.

  Talmon - od niemieckiej nazwy osobowej Talmann, ta od średniowysokoniemieckiego talman ‘osiedleniec mieszkający w dolinie’.

  Talmont - od niemieckiej nazwy osobowej Talmann, ta od średniowysokoniemieckiego talman ‘osiedleniec mieszkający w dolinie’.

  Talmot - od niemieckiej nazwy osobowej Talmann, ta od średniowysokoniemieckiego talman ‘osiedleniec mieszkający w dolinie’.

  Taloga - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Talor - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talorkiewicz - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talorowski - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Talos - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talośka - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Talowski - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talp - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Talpa - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Talpiński - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Taluch - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Taluk - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talun - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Taluniewicz - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Taluń - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talus - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talusz - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Talwik - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Talwin - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Talwiński - od nazwy miejscowej Tołwin (białostockie, gmina Siemiatycze).

  Tała - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałac - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałach - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałada - od tałędać się ‘wałęsać się, włóczyć się’.

  Taładaj - od tałędać się ‘wałęsać się, włóczyć się’.

  Tałady - od tałędać się ‘wałęsać się, włóczyć się’.

  Tałaj - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałajczyk - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałajko - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałajkowski - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałan - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Tałanda - od tałędać się ‘wałęsać się, włóczyć się’.

  Tałanda - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedzinysztuki, np. muzyka, taniec’.

  Tałandis - od tałędać się ‘wałęsać się, włóczyć się’.

  Tałandis - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Tałandowski - od tałędać się ‘wałęsać się, włóczyć się’.

  Tałandowski - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Tałandziewicz - od tałędać się ‘wałęsać się, włóczyć się’.

  Tałandziewicz - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Tałandzis - od tałędać się ‘wałęsać się, włóczyć się’.

  Tałandzis - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Tałankiewicz - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałanow - Geydary złożenia brak; Tałanow od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’; Geydary brak.

  Tałanow - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Tałanta - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Tałańczuk - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący dodziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Tałańczyk - od talent, też talant ‘nieprzeciętna zdolność’, dawniej też ‘przedmiot nauczania należący do dziedziny sztuki, np. muzyka, taniec’.

  Tałapin - od białoruskiego tałapa ‘pluskanie się’, ukraińskiego talapati ‘chlapać się’.

  Tałasiewicz - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałaszek - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałaszka - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałaszkiewicz - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałenda - od tałędać się ‘wałęsać się, włóczyć się’.

  Tałocha - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałow - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałpa - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Tałpasz - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Tałuc - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałuch - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałuć - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałunda - od tałędać się ‘wałęsać się, włóczyć się’.

  Tałundziewicz - od tałędać się ‘wałęsać się, włóczyć się’.

  Tałusiewicz - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałwiński - od nazwy miejscowej Tołwin (białostockie, gmina Siemiatycze).

  Tałyga - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałysz - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tałyszkiewicz - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Tam - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tama - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamach - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamal - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamala - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamalak - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamalski - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamała - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamana - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamaniak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamań - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamański - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamar - od wschodniosłowiańskiego imienia Tamara, pochodzenia hebrajskiego, od t ámar ‘palma’; też od apelatywu tamar ‘rodzaj strzały’.

  Tamara - od wschodniosłowiańskiego imienia Tamara, pochodzenia hebrajskiego, od t ámar ‘palma’; też od apelatywu tamar ‘rodzaj strzały’.

  Tamarewicz - od wschodniosłowiańskiego imienia Tamara, pochodzenia hebrajskiego, od t ámar ‘palma’; też od apelatywu tamar ‘rodzaj strzały’.

  Tamas - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamasek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamasi - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamasiak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamasiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamasik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamasiński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamasiuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamaszewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamaszkiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamaszko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamaszyniec - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamaś - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamczak - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamczuk - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamczyk - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamecki - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tameczka - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamela - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamelka - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamer - od wschodniosłowiańskiego imienia Tamara, pochodzenia hebrajskiego, od t ámar ‘palma’; też od apelatywu tamar ‘rodzaj strzały’.

  Tamera - od wschodniosłowiańskiego imienia Tamara, pochodzenia hebrajskiego, od t ámar ‘palma’; też od apelatywu tamar ‘rodzaj strzały’.

  Tamerski - od wschodniosłowiańskiego imienia Tamara, pochodzenia hebrajskiego, od t ámar ‘palma’; też od apelatywu tamar ‘rodzaj strzały’.

  Tamiała - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamiałowicz - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamida - od powiedzenia tu mi daj lub od nazwy miejscowej Tumidaj (kilka miejscowości).

  Tamidaj - od powiedzenia tu mi daj lub od nazwy miejscowej Tumidaj (kilka miejscowości).

  Tamidajewicz - od powiedzenia tu mi daj lub od nazwy miejscowej Tumidaj (kilka miejscowości).

  Tamila - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamilewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamilin - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamilla - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamilski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamiła - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamiłło - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamiło - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamiłowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamiłowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamin - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamiński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tamiola - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamioła - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamka - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamkowski - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamkun - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamkuń - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamkusz - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamm - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tammi - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamoj - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’; od gwarowego tamoj ‘tam’.

  Tamol - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamoła - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamor - od wschodniosłowiańskiego imienia Tamara, pochodzenia hebrajskiego, od t ámar ‘palma’; też od apelatywu tamar ‘rodzaj strzały’.

  Tamorowski - od wschodniosłowiańskiego imienia Tamara, pochodzenia hebrajskiego, od t ámar ‘palma’; też od apelatywu tamar ‘rodzaj strzały’.

  Tamowicz - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamowski - od nazwy miejscowej Tam, dziś Grobelno (elbląskie, gmina Malbork).

  Tamoy - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamól - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tampa - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tampolski - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tamporowski - od niemieckiej nazwy osobowej Temper, ta od imienia złożonego Degan berth.

  Tampór - od niemieckiej nazwy osobowej Temper, ta od imienia złożonego Degan berth.

  Tamski - od nazwy miejscowej Tam, dziś Grobelno (elbląskie, gmina Malbork).

  Tamuc - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamuć - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamukiewicz - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamul - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamulec - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamuleński - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamulewicz - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamulis - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamulka - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamulonek - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamulowicz - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamulski - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamuła - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tamusik - od tama, też tam ‘budowla zatrzymująca bieg wody’.

  Tan - 1372 od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tana - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanach - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanacha - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanalski - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanan - od litewskiej nazwy osobowej Tananas.

  Tanana - od litewskiej nazwy osobowej Tananas.

  Tananiewicz - od litewskiej nazwy osobowej Tananas.

  Tananis - od litewskiej nazwy osobowej Tananas.

  Tananko - od litewskiej nazwy osobowej Tananas.

  Tanano - od litewskiej nazwy osobowej Tananas.

  Tananowicz - od litewskiej nazwy osobowej Tananas.

  Tananuszko - od litewskiej nazwy osobowej Tananas.

  Tanas - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Tanasiczuk - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Tanasieńko - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Tanasiewicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Tanasijczuk - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Tanasijuk - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Tanasis - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Tanasow - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Tanasyszyn - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Tanaszczuk - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Tanaszewicz - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanaszewicz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Tanaszyk - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Tanaś - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanaś - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Tancowany - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tancowicz - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tancowna - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tancowny - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tancura - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanczer - od niemieckiej nazwy osobowej Tenzer, ta od średniowysokoniemieckiego tanzer, tenzer ‘tancerz’.

  Tanczuk - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanczura - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanczyk - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanczykowski - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanczyn - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanczyna - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tandalski - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandas - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandaszyk - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandeck - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandecki - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandej - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandejko - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandek - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandelewski - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandelski - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tander - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tandera - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tanderak - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tandereszczak - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tanderowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tanderski - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tanderszczak - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tanderys - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tandetnik - od tandetnik ‘handlujący starzyzną’.

  Tandewiak - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandol - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandos - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tandrych - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tanduk - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandul - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandula - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandygroch - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandyniak - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandyrak - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tandysiewicz - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandytko - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tandziński - od tandać ‘szarpać, ciągnąć’.

  Tanecki - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Taneczek - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanecznik - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tania - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Taniaczkiewicz - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Taniak - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciaławykonywany w takt muzyki’.

  Tanianka - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanic - 1292 od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanicki - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Taniec - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Taniecznik - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanielski - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanienka - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Taniewicz - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Taniewski - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Taniga - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanik - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanikowski - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Taninkiewicz - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanioła - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Taniukiewicz - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tank - od niemieckien nazwy osobowej Tank, ta od imion na Dank .

  Tanke - od niemieckien nazwy osobowej Tank, ta od imion na Dank .

  Tankiel - od niemieckien nazwy osobowej Tank, ta od imion na Dank lub od niemieckiej nazwy osobowej Tankel.

  Tankielin - od niemieckien nazwy osobowej Tank, ta od imion na Dank lub od niemieckiej nazwy osobowej Tankel.

  Tankielon - od niemieckien nazwy osobowej Tank, ta od imion na Dank lub od niemieckiej nazwy osobowej Tankel.

  Tankielum - od niemieckien nazwy osobowej Tank, ta od imion na Dank lub od niemieckiej nazwy osobowej Tankel.

  Tankielun - od niemieckien nazwy osobowej Tank, ta od imion na Dank lub od niemieckiej nazwy osobowej Tankel.

  Tankieluń - od niemieckien nazwy osobowej Tank, ta od imion na Dank lub od niemieckiej nazwy osobowej Tankel.

  Tankiewicz - od niemieckien nazwy osobowej Tank, ta od imion na Dank .

  Tankowski - od niemieckien nazwy osobowej Tank, ta od imion na Dank .

  Tanków - od niemieckien nazwy osobowej Tank, ta od imion na Dank .

  Tann - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanon - od litewskiej nazwy osobowej Tananas.

  Tanona - od litewskiej nazwy osobowej Tananas.

  Tanos - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanow - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanowiak - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanowski - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanski - od nazwy miejscowej Tańsk (ciechanowskie, gmina Dzierzgowo).

  Tant - od niemieckiej nazwy osobowej Tant, ta od średniowysokoniemieckiego tant ‘czcza gadanina’.

  Tanta - od niemieckiej nazwy osobowej Tant, ta od średniowysokoniemieckiego tant ‘czcza gadanina’.

  Tantała - od niemieckiej nazwy osobowej Tant, ta od średniowysokoniemieckiego tant ‘czcza gadanina’.

  Tantius - od niemieckiej nazwy osobowej Tant, ta od średniowysokoniemieckiego tant ‘czcza gadanina’.

  Tantlewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tant, ta od średniowysokoniemieckiego tant ‘czcza gadanina’.

  Tantona - od niemieckiej nazwy osobowej Tant, ta od średniowysokoniemieckiego tant ‘czcza gadanina’.

  Tanty - od niemieckiej nazwy osobowej Tant, ta od średniowysokoniemieckiego tant ‘czcza gadanina’.

  Tanus - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanusz - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanycz - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tanzyna - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tanżyna - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tańcowany - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tańcula - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tańculski - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tańcuła - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tańczak - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tańczowski - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tańczuk - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tańczyk - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tańczyn - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tańczyński - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tańka - 1469 od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tańko - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tańkowski - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  Tański - 1581 od nazwy miejscowej Tańsk (ciechanowskie, gmina Dzierzgowo).

  Tapa - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Tapala - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Tapałaj - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Taparek - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Tapczak - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Tapczewski - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Tapczyński - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Tapek - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Taper - od taper ‘pianista grający na balach’.

  Taperek - od taper ‘pianista grający na balach’.

  Taperk - (Maz) od taper ‘pianista grający na balach’.

  Taperowicz - od taper ‘pianista grający na balach’.

  Tapert - od taper ‘pianista grający na balach’.

  Tapia - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Tapierowski - od taper ‘pianista grający na balach’.

  Tapisz - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Tapiszewski - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Tapka - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Tapkowski - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Taplarek - od niemieckiej nazwy osobowej Teppler, ta zapewne od czeskiego teply ‘ciepły’.

  Taplich - od taplać ‘maczać, pławić’.

  Taplik - od taplać ‘maczać, pławić’.

  Tapliński - od taplać ‘maczać, pławić’.

  Tapnik - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Taporek - od taper ‘pianista grający na balach’.

  Taporkiewicz - od taper ‘pianista grający na balach’.

  Taporowski - od taper ‘pianista grający na balach’.

  Tapowski - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Tapól - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Tapólniak - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Tapper - od taper ‘pianista grający na balach’.

  Tappert - od taper ‘pianista grający na balach’.

  Taprowski - od taper ‘pianista grający na balach’.

  Tapski - od gwarowego tapać ‘stąpać, grzęznąć’.

  Tapułek - 1593 od taplać ‘maczać, pławić’.

  Tar - 1453 od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tara - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taraba - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Tarabacz - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Tarabaj - 1662 od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Tarabała - 1426 od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Taraban - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’; od taraban ‘wielki bęben używany w dawnym wojsku’.

  Tarabańka - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’; od taraban ‘wielki bęben używany w dawnym wojsku’.

  Tarabański - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’; od taraban ‘wielki bęben używany w dawnym wojsku’.

  Tarabarz - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Tarabas - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’; od wschodniosłowiańskiego tarabasit’ ‘mówić, rozmawiać’.

  Tarabasz - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Tarabczyński - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Tarabesz - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Tarabiasz - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Tarabin - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’; od taraban ‘wielki bęben używany w dawnym wojsku’.

  Tarabolski - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Tarabos - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Tarabosz - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Tarabuła - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Tarabura - 1680 od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Taraburski - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Tarabuta - od dawnego tarabanić (się) ‘bębnić, gramo;ić się’, od czeskiego taraba ‘niezgrabny’.

  Tarach - 1454 od tarach ‘wykręt; drobiazg; plewy’.

  Taracha - od tarach ‘wykręt; drobiazg; plewy’.

  Tarachanowicz - od tarach ‘wykręt; drobiazg; plewy’.

  Tarachimowicz - od tarach ‘wykręt; drobiazg; plewy’.

  Tarachonowicz - od tarach ‘wykręt; drobiazg; plewy’.

  Tarachoń - od tarach ‘wykręt; drobiazg; plewy’.

  Tarachowicz - od tarach ‘wykręt; drobiazg; plewy’.

  Tarachowski - od tarach ‘wykręt; drobiazg; plewy’.

  Tarachtiejew - od tarach ‘wykręt; drobiazg; plewy’.

  Tarachulski - od tarach ‘wykręt; drobiazg; plewy’.

  Taracki - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taracz - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taraczewski - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taraczka - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taraczuk - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taraczyk - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taraczyński - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarada - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taradaj - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taradajczyk - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taradajka - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taradajko - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taraday - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taradej - 1560 od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taradeja - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taradejko - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taradejna - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taradejny - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taradowski - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taradyna - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taradynko - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taradys - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taradyś - od tarada, taradaj ‘gaduła’.

  Taraj - 1618 od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarajczak - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarajkiewicz - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarajko - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarajkowicz - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarajkowski - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarajło - od podstawy tar, por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarak - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taraka - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarakiewicz - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarakota - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarakowicz - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarakowski - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taralas - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taralczak - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarała - 1432 od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarało - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taramas - od tarmosić ‘szarpać’.

  Taramasz - od tarmosić ‘szarpać’.

  Taramaś - od tarmosić ‘szarpać’.

  Taramina - od tarmosić ‘szarpać’.

  Taran - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Taranas - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Tarancy - 1560 od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Taranczewski - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Taranczuk - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Taranda - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Tarandi - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Tarandij - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Tarando - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Tarandt - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Tarandzio - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Taranek - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Taraneńko - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Taranienko - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Taraniewski - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Taranik - 1622 od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Taraniuk - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Tarankiewicz - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Taranko - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Taranow - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Taranowicz - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Taranowski - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Taranów - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’

  Tarant - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Taranta - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Tarantajewski - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Tarantiuk - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Taranto - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Tarantowicz - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Taranus - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Taranuszyński - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Tarań - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Tarańczak - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Tarańczuk - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Tarańko - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Tarański - od taran ‘średniowieczna machina wojenna; człowiek silny’.

  Tarapacki - od tarapata, tarapacz ‘hałas; kłopot; trudna sytuacja’.

  Tarapacz - od tarapata, tarapacz ‘hałas; kłopot; trudna sytuacja’.

  Tarapan - od tarapata, tarapacz ‘hałas; kłopot; trudna sytuacja’.

  Tarapat - od tarapata, tarapacz ‘hałas; kłopot; trudna sytuacja’.

  Tarapata - od tarapata, tarapacz ‘hałas; kłopot; trudna sytuacja’.

  Tarapczyński - od tarapata, tarapacz ‘hałas; kłopot; trudna sytuacja’.

  Tarapecki - od tarapata, tarapacz ‘hałas; kłopot; trudna sytuacja’.

  Tarapicki - od tarapata, tarapacz ‘hałas; kłopot; trudna sytuacja’.

  Tarara - od tarara ‘odgłos trąb’.

  Tararaj - od tarara ‘odgłos trąb’.

  Tararczak - od tarara ‘odgłos trąb’.

  Tararej - od tarara ‘odgłos trąb’.

  Tararewicz - od tarara ‘odgłos trąb’.

  Tararowicz - od tarara ‘odgłos trąb’.

  Tararuj - od tarara ‘odgłos trąb’.

  Tarary - od tarara ‘odgłos trąb’.

  Tararyj - od tarara ‘odgłos trąb’.

  Taras - 1551 to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasa - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasalewski - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasek - 1580 to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasenko - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasewicz - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasiak - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasicki - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasiej - 1437 (KrW) to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’; też od wschodniosłowiańskiego Tarasij.

  Tarasiejski - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasienko - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasieńko - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasiewicz - 1486 to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasik - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasin - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasinko - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasiński - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasionek - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasiuk - 1662 to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasjuk - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraska - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraski - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraskiewicz - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasko - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraskowski - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasow - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasowicz - 1398 to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasowiec - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasowski - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasów - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarassiewicz - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarassow - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarasz - 1420 to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraszczkiewicz - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraszczuk - 1662 to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraszczyk - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraszecki - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraszek - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraszewicz - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraszewski - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraszka - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraszkiewicz - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraszkiewicz - Sirotski złożenia brak; Taraszkiewicz to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’; Sirotski może od sito ‘narzędzie do przesiewania materiałów sypkich’.

  Taraszko - 1441 (KrW) to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraszkowski - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraszuk - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraszy - 1441 (KrW) to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraszyński - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraś - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraśka - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraśkiewicz - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraśkowski - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraśnik - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarat - od tarata, taratan ‘odgłos trąb’.

  Taratajcio - od tarata, taratan ‘odgłos trąb’.

  Taratajczak - od tarata, taratan ‘odgłos trąb’.

  Taratan - od tarata, taratan ‘odgłos trąb’.

  Taratkiewicz - od tarata, taratan ‘odgłos trąb’.

  Taratuj - od tarata, taratan ‘odgłos trąb’.

  Taratula - od tarata, taratan ‘odgłos trąb’.

  Taratuła - od tarata, taratan ‘odgłos trąb’.

  Taratułło - od tarata, taratan ‘odgłos trąb’.

  Taratuta - od tarata, taratan ‘odgłos trąb’.

  Taratuto - od tarata, taratan ‘odgłos trąb’.

  Taratycki - od tarata, taratan ‘odgłos trąb’.

  Taratyka - od tarata, taratan ‘odgłos trąb’.

  Taratynowicz - od tarata, taratan ‘odgłos trąb’.

  Tarawa - od białoruskiego tarawy ‘szczodry’, por. ros. torowatyj ‘szczodry’.

  Tarawczyk - od białoruskiego tarawy ‘szczodry’, por. ros. torowatyj ‘szczodry’.

  Tarawiński - od białoruskiego tarawy ‘szczodry’, por. ros. torowatyj ‘szczodry’.

  Tarawski - od białoruskiego tarawy ‘szczodry’, por. ros. torowatyj ‘szczodry’.

  Taraza - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarazewicz - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarazi - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraziewicz - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraziński - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarazny - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarazona - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraźniewicz - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Taraźniewski - to od imienia Taras, używanego na Rusi, z greckeigo Táras, możliwe też od apelatywu taras, ze staropolskiego ‘więzienie, grobla’.

  Tarba - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’; od białoruskiego tarba ‘torba’.

  Tarbaj - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’; od białoruskiego tarba ‘torba’.

  Tarbasz - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’; od białoruskiego tarba ‘torba’.

  Tarbicki - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’; od białoruskiego tarba ‘torba’.

  Tarbicz - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’; od białoruskiego tarba ‘torba’.

  Tarbiejew - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’; od białoruskiego tarba ‘torba’.

  Tarbiński - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’; od białoruskiego tarba ‘torba’.

  Tarbuła - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’; od białoruskiego tarba ‘torba’.

  Tarbus - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’; od białoruskiego tarba ‘torba’.

  Tarcha - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarchala - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarchalin - 1398 od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarchalski - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarchała - 1261 od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarchało - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarchan - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarchanow - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarchanów - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarchocik - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarchola - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarcholik - 1608 od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarcholski - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarchoł - 1558 od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarchot - 1415 od turkot, turkotać, ze staropolskiego tarkot, tarkotać ‘hałasować, stukać’.

  Tarchowski - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarchuł - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Tarciak - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tarcicki - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tarcik - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tarcikiewicz - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tarcikowski - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tarciłek - 1774 od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tarcinek - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tarciński - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tarciukiewicz - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tarcykiewicz - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tarcz - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarcza - 1453 od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczakowicz - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczakowski - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczała - 1663 od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczałowicz - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczan - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczewski - od nazwy miejscowej Tarcze (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Tarczkowski - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczon - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczoń - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczowski - od nazwy miejscowej Tarcze (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Tarczuk - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczyca - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczydło - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczyk - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczykiewicz - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczykowski - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczyluk - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczył - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczyło - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczyn - 1398 od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczynowicz - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Tarczynowski - od nazwy miejscowej Tarczyn (warszawskie, gmina Tarczyn).

  Tarczyński - 1478 od nazwy miejscowej Tarczyn (warszawskie, gmina Tarczyn).

  Tarda - od tardować ‘opóźniać, zatrzymywać’ lub od twardy.

  Tardajko - od tardować ‘opóźniać, zatrzymywać’ lub od twardy.

  Tardała - od tardować ‘opóźniać, zatrzymywać’ lub od twardy.

  Tardecki - od tardować ‘opóźniać, zatrzymywać’ lub od twardy.

  Tardojko - od tardować ‘opóźniać, zatrzymywać’ lub od twardy.

  Tardoński - od tardować ‘opóźniać, zatrzymywać’ lub od twardy.

  Tardosz - od tardować ‘opóźniać, zatrzymywać’ lub od twardy.

  Tardowski - od tardować ‘opóźniać, zatrzymywać’ lub od twardy.

  Tardy - od tardować ‘opóźniać, zatrzymywać’ lub od twardy.

  Tardyś - od tardować ‘opóźniać, zatrzymywać’ lub od twardy.

  Tarek - od tarka ‘przyrząd do tarcia’ lub od tarkać ‘gadać, przebąkiwać’.

  Tarenć - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Tarenda - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Tarendź - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Tarent - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Tarentowicz - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Tarędź - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Tarętowicz - od tarant ‘pies lub koń o maści białej z ciemnymi plamami’; może też od imienia Terentij.

  Targ - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targa - 1433 od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targacz - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targaczewski - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targała - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targan - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targaniec - 1642 od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targaniewski - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targanowski - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targanus - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targański - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targarz - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targas - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targasiński - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targaszewski - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targaś - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targiel - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targielski - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targiński - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targisz - 1433 od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targon - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targoni - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targonia - 1424 od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targonij - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targoń - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targoński - 1482 od nazwy miejscowej Targonie (ciechanowskie, gmina Regimin).

  Targorz - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targos - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targosiński - od nazwy miejscowej Targoszyna (krakowskie, gmina Dobczyce).

  Targosz - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targosza - 1136 od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targoszewski - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targoszyński - 1579 od nazwy miejscowej Targoszyna (krakowskie, gmina Dobczyce).

  Targoś - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targowicki - 1471 od nazw miejscowych Targowisko, Targowiska ,Targowe (kilka wsi).

  Targowicz - 1374 od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targowiecki - od nazw miejscowych Targowisko, Targowiska ,Targowe (kilka wsi).

  Targowiński - od nazw miejscowych Targowisko, Targowiska ,Targowe (kilka wsi).

  Targowiski - 1447 od nazw miejscowych Targowisko, Targowiska ,Targowe (kilka wsi).

  Targownik - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’; od targownik ‘handlarz’.

  Targowski - 1434 od nazw miejscowych Targowisko, Targowiska ,Targowe (kilka wsi).

  Targulski - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targuła - 1764 od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targus - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Targusiński - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Tarhacz - 1444 (KrW) od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Tarka - od tarka ‘przyrząd do tarcia’ lub od tarkać ‘gadać, przebąkiwać’.

  Tarkała - 1487 od tarka ‘przyrząd do tarcia’ lub od tarkać ‘gadać, przebąkiwać’.

  Tarkan - od tarka ‘przyrząd do tarcia’ lub od tarkać ‘gadać, przebąkiwać’.

  Tarkas - od tarka ‘przyrząd do tarcia’ lub od tarkać ‘gadać, przebąkiwać’.

  Tarkawian - od nazwy miejscowej Tarkowo (bydgoskie, gmina Złotniki Kujawskie).

  Tarkawski - od nazwy miejscowej Tarkowo (bydgoskie, gmina Złotniki Kujawskie).

  Tarki - 1392 od tarka ‘przyrząd do tarcia’ lub od tarkać ‘gadać, przebąkiwać’.

  Tarkiewicz - od tarka ‘przyrząd do tarcia’ lub od tarkać ‘gadać, przebąkiwać’.

  Tarko - od tarka ‘przyrząd do tarcia’ lub od tarkać ‘gadać, przebąkiwać’.

  Tarkoński - od tarka ‘przyrząd do tarcia’ lub od tarkać ‘gadać, przebąkiwać’.

  Tarkosz - od tarka ‘przyrząd do tarcia’ lub od tarkać ‘gadać, przebąkiwać’.

  Tarkosza - 1443 od tarka ‘przyrząd do tarcia’ lub od tarkać ‘gadać, przebąkiwać’.

  Tarkot - 1415 od turkot, turkotać, ze staropolskiego tarkot, tarkotać ‘hałasować, stukać’.

  Tarkota - od turkot, turkotać, ze staropolskiego tarkot, tarkotać ‘hałasować, stukać’.

  Tarkotka - od turkot, turkotać, ze staropolskiego tarkot, tarkotać ‘hałasować, stukać’.

  Tarkotowic - 1410 od turkot, turkotać, ze staropolskiego tarkot, tarkotać ‘hałasować, stukać’.

  Tarkow - od tarka ‘przyrząd do tarcia’ lub od tarkać ‘gadać, przebąkiwać’.

  Tarkowian - od nazwy miejscowej Tarkowo (bydgoskie, gmina Złotniki Kujawskie).

  Tarkowski - 1497 od nazwy miejscowej Tarkowo (bydgoskie, gmina Złotniki Kujawskie).

  Tarków - od tarka ‘przyrząd do tarcia’ lub od tarkać ‘gadać, przebąkiwać’.

  Tarlach - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Tarladzi - od terlagi ‘taczki’.

  Tarlaga - od terlagi ‘taczki’.

  Tarlak - 1736 od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’ lub od tarlak ‘ryba w porze tarła’.

  Tarlandzi - od terlagi ‘taczki’.

  Tarlecki - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Tarlicz - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Tarliński - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Tarła - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Tarłaga - od terlagi ‘taczki’.

  Tarłek - 1424 od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Tarło - 1431 od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Tarło - Jawtok złożenia brak; Tarło 1431 od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’; Jawtok może od wschodniosłowiańskiego imienia Jewtuchij, to z greckiego Eutuchios od eu ‘dobrze’ + tuche ‘dola, los’.

  spolszczona wersja szlacheckiego litewskiego nazwiska Jautakas/~is/~os
  http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/LITHUANIA/2002-03/1017244444
  inf. Justyna Walkowiak

  Tarłow - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Tarłowski - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Tarma - od tarmosić ‘szarpać’.

  Tarmachowicz - od tarmosić ‘szarpać’.

  Tarmacki - od nazw miejscowych typu Tarnka, Terki, Tarnice.

  Tarmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tormann, ta od średniowysokoniemieckiego tor ‘brama’.

  Tarmas - od tarmosić ‘szarpać’.

  Tarmasewicz - od tarmosić ‘szarpać’.

  Tarmasiewicz - od tarmosić ‘szarpać’.

  Tarmaszewski - od tarmosić ‘szarpać’.

  Tarmionek - od tarmosić ‘szarpać’.

  Tarmochoła - od tarmosić ‘szarpać’.

  Tarmos - od tarmosić ‘szarpać’.

  Tarmosewicz - od tarmosić ‘szarpać’.

  Tarmosiuk - od tarmosić ‘szarpać’.

  Tarmowski - od tarmosić ‘szarpać’.

  Tarn - 1497 od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarna - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnachiewicz - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnachowicz - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnachowski - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnacki - od nazw miejscowych typu Tarnka, Terki, Tarnice.

  Tarnaczewski - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnakowicz - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnarzewski - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnas - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnasiewicz - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnasiewicz - Heldut złożenia brak; Tarnasiewicz od staropolskiego tarn ‘cierń’; Heldut od niemieckich nazw osobowych Held, Helt, te od średniowysokoniemieckiego held, helde ‘bohater’.

  Tarnasiuk - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnaski - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnaszewski - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnaś - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnawa - od nazwy miejscowej Tarnawa (kilka wsi).

  Tarnawa - Zajączkowski złożenia brak; Tarnawa od nazwy miejscowej Tarnawa (kilka wsi); Zajączkowski od zając, też zajc, z gwarowego zajk.

  Tarnawczyk - od nazwy miejscowej Tarnawa (kilka wsi).

  Tarnawiecki - od nazwy miejscowej Tarnawa (kilka wsi).

  Tarnawski - 1682 od nazwy miejscowej Tarnawa (kilka wsi).

  Tarnawy - od nazwy miejscowej Tarnawa (kilka wsi).

  Tarnażewski - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnecki - od nazw miejscowych typu Tarnka, Terki, Tarnice.

  Tarneczka - pod wpływen czeskim od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarniawa - od nazwy miejscowej Tarnawa (kilka wsi).

  Tarnicki - od nazw miejscowych typu Tarnka, Terki, Tarnice.

  Tarniewicz - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarniewski - od nazwy miejscowej Tarnawa (kilka wsi).

  Tarnik - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnionek - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnka - 1402 od staropolskiego tarn ‘cierń’; od tarnka ‘tarnina’.

  Tarnkowski - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od tarnka ‘tarnina’.

  Tarno - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnocic - 1388 od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnogorski - od nazw miejscowych typu Tarnogóra (kilka miejscowości).

  Tarnogórski - od nazw miejscowych typu Tarnogóra (kilka miejscowości).

  Tarnogradzki - od nazwy miejscowej Tarnogród (zamojskie, gmina Tarnogród).

  Tarnogrocki - od nazwy miejscowej Tarnogród (zamojskie, gmina Tarnogród).

  Tarnogrodzki - od nazwy miejscowej Tarnogród (zamojskie, gmina Tarnogród).

  Tarnogród - od nazwy miejscowej Tarnogród (zamojskie, gmina Tarnogród).

  Tarnopolski - od nazw miejscowych Tarnopol, Tarnopole.

  Tarnos - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnoski - 1400 od nazw miejscowych Tarnów, Tarnowo (częste).

  Tarnow - 1391 od nazw miejscowych Tarnów, Tarnowo (częste).

  Tarnowczyk - 1484 od nazw miejscowych Tarnów, Tarnowo (częste).

  Tarnowianin - 1631 od nazw miejscowych Tarnów, Tarnowo (częste).

  Tarnowicki - od nazwy miejscowej Tarnowiec (kilka miejscowości).

  Tarnowicz - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnowiec - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnowiecki - od nazwy miejscowej Tarnowiec (kilka miejscowości).

  Tarnowik - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnowka - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnowski - od nazw miejscowych Tarnów, Tarnowo (częste).

  Tarnowy - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnówka - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarnuchowski - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Tarń - od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Taroch - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarochowski - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taron - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taroni - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taroniczak - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taronionek - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taroń - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarończak - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarończuk - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taroński - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taros - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarosewicz - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarosiewicz - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarosz - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taroszewicz - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taroszewski - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taroszyński - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarów - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tars - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarsa - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarsalewicz - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarsalewski - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarsała - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarsewicz - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarsia - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarsiewicz - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarsiński - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarsiuk - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarski - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarsow - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarszakiewicz - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarszewski - od nazwy miejscowej Tarszewo (konińskie, gmina Zagórów).

  Tarszka - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarszkiewicz - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarszyński - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tarszys - od różnych nazw osobowych na Tar .

  Tartaczyński - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’; od tartak ‘zakład zajmujący się przecieraniem drzewa na tarcicę, przenośnie też ‘gaduła, pleciuga’.

  Tartak - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’; od tartak ‘zakład zajmujący się przecieraniem drzewa na tarcicę, przenośnie też ‘gaduła, pleciuga’.

  Tartakowski - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’; od tartak ‘zakład zajmujący się przecieraniem drzewa na tarcicę, przenośnie też ‘gaduła, pleciuga’.

  Tartała XV w. - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tartania - od tartan ‘szkocka tkanina wełniana w kratę’.

  Tartanis - od tartan ‘szkocka tkanina wełniana w kratę’.

  Tartanus - od tartan ‘szkocka tkanina wełniana w kratę’.

  Tartanusz - od tartan ‘szkocka tkanina wełniana w kratę’.

  Tartanuś - od tartan ‘szkocka tkanina wełniana w kratę’.

  Tartar - 1319 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tartara - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tartarczyk - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tartas - od dawnego tartas ‘hałas’.

  Tartaś - od dawnego tartas ‘hałas’.

  Tartuła - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tartycki - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tartyka - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Taruc - od litewskich nazw osobowych Tarútis, Taručius.

  Tarucin - od litewskich nazw osobowych Tarútis, Taručius.

  Taruć - od litewskich nazw osobowych Tarútis, Taručius.

  Tarud - od litewskich nazw osobowych Tarútis, Taručius.

  Tarulewicz - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarulewski - od nazwy miejscowej Tarule (białostockie).

  Tarułka - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarun - 1390 od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarunka - 1497 od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarunt - od litewskich nazw osobowych Tarútis, Taručius.

  Taruń - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taruński - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taruńt - od litewskich nazw osobowych Tarútis, Taručius.

  Tarusiewicz - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taruszewski - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taruszko - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarutin - od litewskich nazw osobowych Tarútis, Taručius.

  Tarutis - od litewskich nazw osobowych Tarútis, Taručius.

  Tarwid - od litewskich nazw osobowych Tárvidas, Tárvydas.

  Taryłło - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taryma - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taryna - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarynowski - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Taryński - od podstawy tar , por. tar ‘tor’, tara ‘waga opakowania towaru; czasza’, od gwarowego tarać ;plotkować, tarzać się’.

  Tarz - od tarzać ‘taczać się, walać’.

  Tarza - od tarzać ‘taczać się, walać’.

  Tarzacha - od tarzać ‘taczać się, walać’.

  Tarzanowski - od tarzać ‘taczać się, walać’.

  Tarzański - od tarzać ‘taczać się, walać’.

  Tarzaś - od tarzać ‘taczać się, walać’.

  Tarzawa - od tarzać ‘taczać się, walać’.

  Tarzawski - od tarzać ‘taczać się, walać’.

  Tarzecki - od tarzać ‘taczać się, walać’.

  Tarzewicz - od tarzać ‘taczać się, walać’.

  Tarzych - od tarzać ‘taczać się, walać’.

  Tarzyniec - od tarzać ‘taczać się, walać’.

  Tarzyński - od tarzać ‘taczać się, walać’.

  Tarż - 1243 od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’; od tarżyć ‘targować’.

  Tarża - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’; od tarżyć ‘targować’.

  Tarżczyn - 1243 od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’; od tarżyć ‘targować’.

  Tarżek - 1415 od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’; od tarżyć ‘targować’.

  Tarżyc - 1314 od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’; od tarżyć ‘targować’.

  Tas - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasak - od tasak ‘broń sieczna, krótki miecz; narzędzie kuchenne’.

  Tasakowski - od tasak ‘broń sieczna, krótki miecz; narzędzie kuchenne’.

  Tasarczyk - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasarek - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasarewicz - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasarski - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasarz - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’; od tasarz, taszarz ‘kramarz’.

  Tasasz - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tascher - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasel - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Taserek - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasianek - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasiecki - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasiemski - od taśma ‘pas; wstęga’.

  Tasiewicz - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasik - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasimski - od taśma ‘pas; wstęga’.

  Tasina - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasinkiewicz - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasiński - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasior - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasiorowski - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasiuk - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasiukiewicz - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tasiur - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Taska - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’; od taska ‘filiżanka’.

  Taskajew - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’; od taska ‘filiżanka’.

  Taskowski - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’; od taska ‘filiżanka’.

  Tasner - od niemieckich nazw osobowych Teschner, Taschner, te od nazwy miejscowej Teschnau lub odTaschenmacher ‘kaletnik’.

  Tasowski - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’; od taska ‘filiżanka’.

  Tass - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’; od taska ‘filiżanka’.

  Tassak - od tasak ‘broń sieczna, krótki miecz; narzędzie kuchenne’.

  Tassan - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tassarek - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tassarz - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Tastarczyk - od taster ‘przyrząd do mierzenai grubości drzewa’.

  Taster - od taster ‘przyrząd do mierzenai grubości drzewa’.

  Tasuk - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’; od taska ‘filiżanka’.

  Tasz - 1388 od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Tasza - 1303 od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszak - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszakowski - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszal - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszała - 1438 od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszar - 1421 od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Taszarek - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Taszarski - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Taszarz - od tas, tasz ‘kram pod namiotem, stragan’.

  Taszczyk - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszek - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszka - 1426 od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz; od staropolskiego taszka ‘sakiewka’.

  Taszke - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz; od staropolskiego taszka ‘sakiewka’.

  Taszkiewicz - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz; od staropolskiego taszka ‘sakiewka’.

  Taszkin - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz; od staropolskiego taszka ‘sakiewka’.

  Taszko - 1413 od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz; od staropolskiego taszka ‘sakiewka’.

  Taszkun - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz; od staropolskiego taszka ‘sakiewka’.

  Taszkuń - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz; od staropolskiego taszka ‘sakiewka’.

  Taszlik - 1464 od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Tasznar - 1421 od niemieckich nazw osobowych Teschner, Taschner, te od nazwy miejscowej Teschnau lub od Taschenmacher ‘kaletnik’.

  Taszner - 1399 od niemieckich nazw osobowych Teschner, Taschner, te od nazwy miejscowej Teschnau lub od Taschenmacher ‘kaletnik’.

  Taszo - 1294 od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszowic - 1388 od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszta - 1440 od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszukiewicz - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszyc - 1315 od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszycki - 1461 od nazwy miejscowej Taszyce (krakowskie, gmina Wieliczka).

  Taszykowski - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszylik - 1470 od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszyniec - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taszyński - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taś - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taśka - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taśkowiak - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Taśma - od taśma ‘pas; wstęga’.

  Taśmin - od taśma ‘pas; wstęga’.

  Taśmiński - od taśma ‘pas; wstęga’.

  Taśner - od niemieckich nazw osobowych Teschner, Taschner, te od nazwy miejscowej Teschnau lub od Taschenmacher ‘kaletnik’.

  Tata - 1486 od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatady - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tataj - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatajczyk - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatajewicz - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatajewski - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatajko - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatak - 1437 od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tataka - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatakowski - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatal - 1564 od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatala - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tataluk - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatała - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatałaj - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatało - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatamir - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatan - 1386 od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatań - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatańczuk - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatar - 1313 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatara - 1451 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarak - od nazwy etnicznej Tatar lub od tatarak ‘roślina porastająca brzegi stawów i potoków’.

  Tatarancew - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tataranian - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarankow - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tataranowicz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarczak - 1726 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarczana - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarczany - 1669 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarczewski - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarczuch - 1600 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarczuk - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarczy - 1383 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarczyk - 1660 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarczyński - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarek - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarenko - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatareńko - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarewicz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarka - 1422 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarkiewicz - 1722 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarkin - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarkowski - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarnik - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarnowski - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tataro - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tataronicz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tataronis - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarow - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarowicz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarowitz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarowski - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarów - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarski - 1369 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tataruch - 1782 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tataruda - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tataruk - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarunowicz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatary - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarycz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tataryn - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarynow - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarynowicz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarzak - 1655 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarzczak - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarzuch - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarzycki - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarzyk - 1660 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarzyn - 1439 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatarzyński - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatasiewicz - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatczak - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatczyn - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatej - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tateja - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatek - 1452 od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatel - od niemieckich nazw osobowych Tattel, Dattel ,te od imion złożonych na Theud .

  Tatela - od niemieckich nazw osobowych Tattel, Dattel ,te od imion złożonych na Theud .

  Tatelczyk - od niemieckich nazw osobowych Tattel, Dattel ,te od imion złożonych na Theud .

  Tater - 1377 od nazwy etnicznej Tatar lub od niemieckiej nazwy osobowej Tatter.

  Tatera - od nazwy etnicznej Tatar.

  Taterczuk - od nazwy etnicznej Tatar.

  Taterczyński - od nazwy etnicznej Tatar.

  Taterewicz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Taterka - od nazwy etnicznej Tatar.

  Taterski - od nazwy etnicznej Tatar.

  Taterycz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatka - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatkiewicz - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatko - 1786 od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatkonski - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatkowski - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatla - od niemieckich nazw osobowych Tattel, Dattel ,te od imion złożonych na Theud .

  Tatlak - od niemieckich nazw osobowych Tattel, Dattel ,te od imion złożonych na Theud .

  Tatlik - od niemieckich nazw osobowych Tattel, Dattel ,te od imion złożonych na Theud .

  Tatoj - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatol - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatola - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatoła - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatomir - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatomirz - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatomisz - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Taton - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatonicz - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatoń - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tator - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatoranowicz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatorek - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatorowski - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatos - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatosz - 1479 od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatow - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatowicz - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatowski - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatr - od tatrać się ‘grzebać się’.

  Tatra - od tatrać się ‘grzebać się’.

  Tatrczuch - od tatrać się ‘grzebać się’.

  Tatrczuk - od tatrać się ‘grzebać się’.

  Tatrczyk - od tatrać się ‘grzebać się’.

  Tatrocki - od tatrać się ‘grzebać się’.

  Tatrowski - od tatrać się ‘grzebać się’.

  Tatruch - od tatrać się ‘grzebać się’.

  Tatryn - od tatrać się ‘grzebać się’.

  Tatrynowicz - od tatrać się ‘grzebać się’.

  Tatrys - od tatrać się ‘grzebać się’.

  Tatrysiak - 1683 od tatrać się ‘grzebać się’.

  Tatrzański - od przymiotnika tatrzański, ten od Tatry.

  Tatrzynowicz - od tatrać się ‘grzebać się’.

  Tatuch - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatucha - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatuczak - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatul - 1470 od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatula - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatuliński - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatulla - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatuła - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatułak - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatun - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatunczak - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatuń - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatuńczak - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatur - 1471 od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir

  Tatura - 1427 od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatus - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatusch - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatusiak - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatusz - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatuszek - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatuszka - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatuś - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatuśko - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatych - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatyga - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatyr - 1477 od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatyra - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatyrak - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatyrza - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tatys - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatysiak - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatysiuk - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatysz - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Tatzlaw - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tatzłaff - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Taub - od niemieckich nazw osobowych Taub, Taube, te od śrdniowysokoniemieckiego tübe ‘gołąb’.

  Tauba - od niemieckich nazw osobowych Taub, Taube, te od śrdniowysokoniemieckiego tübe ‘gołąb’.

  Taube - od niemieckich nazw osobowych Taub, Taube, te od śrdniowysokoniemieckiego tübe ‘gołąb’.

  Tauber - Ziółkowski złożenia brak; Tauber brak; Ziółkowski 1630 od nazw miejscowych Ziółków, Ziółkowo (kilka wsi).

  Taubic - od niemieckich nazw osobowych Taub, Taube, te od śrdniowysokoniemieckiego tübe ‘gołąb’.

  Taubman - od niemieckich nazw osobowych Taub, Taube, te od śrdniowysokoniemieckiego tübe ‘gołąb’; od niemieckiej nazwy osobowej Taubmann.

  Taubmann - od niemieckich nazw osobowych Taub, Taube, te od śrdniowysokoniemieckiego tübe ‘gołąb’; od niemieckiej nazwy osobowej Taubmann.

  Taubo - od niemieckich nazw osobowych Taub, Taube, te od śrdniowysokoniemieckiego tübe ‘gołąb’.

  Taurogiński - od nazwy miejscowej Taurogi (KrPłn).

  Tausch - od niemieckiej nazwy osobowej Tausch, ta od średniowysoko niemieckiego tüsch ‘żart, drwiny’.

  Tauschnik - od niemieckiej nazwy osobowej Tausch, ta od średniowysoko niemieckiego tüsch ‘żart, drwiny’.

  Tausiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tausch, ta od średniowysoko niemieckiego tüsch ‘żart, drwiny’.

  Tausz - od niemieckiej nazwy osobowej Tausch, ta od średniowysoko niemieckiego tüsch ‘żart, drwiny’.

  Tauszkanów - od niemieckiej nazwy osobowej Tausch, ta od średniowysoko niemieckiego tüsch ‘żart, drwiny’.

  Tausznik - od niemieckiej nazwy osobowej Tausch, ta od średniowysoko niemieckiego tüsch ‘żart, drwiny’.

  Tauszyński - od niemieckiej nazwy osobowej Tausch, ta od średniowysoko niemieckiego tüsch ‘żart, drwiny’.

  Tauz - od niemieckiej nazwy osobowej Tausch, ta od średniowysoko niemieckiego tüsch ‘żart, drwiny’.

  Tauzik - od niemieckiej nazwy osobowej Tausch, ta od średniowysoko niemieckiego tüsch ‘żart, drwiny’.

  Tauzowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tausch, ta od średniowysoko niemieckiego tüsch ‘żart, drwiny’.

  Taużeski - od niemieckiej nazwy osobowej Tausch, ta od średniowysoko niemieckiego tüsch ‘żart, drwiny’.

  Taużewski - od niemieckiej nazwy osobowej Tausch, ta od średniowysoko niemieckiego tüsch ‘żart, drwiny’.

  Taw - od niemieckich nazw osobowych Taw, Tau, Dau .

  Tawaniuk - od niemieckich nazw osobowych Taw, Tau, Dau .

  Tawasiewicz - od niemieckich nazw osobowych Taw, Tau, Dau .

  Tawicki - od niemieckich nazw osobowych Taw, Tau, Dau .

  Tawiec - od niemieckich nazw osobowych Taw, Tau, Dau .

  Tawień - od niemieckich nazw osobowych Taw, Tau, Dau .

  Tawiński - od niemieckich nazw osobowych Taw, Tau, Dau .

  Tawrogiński - od nazwy miejscowej Taurogi (KrPłn).

  Tazber - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tazbier - 1663 od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tazbierczak - 1791 od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tazbierek - 1690 od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tazbierski - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tazbir - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Taźbir - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Taźbirek - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Taźbirk - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Taźbirowski - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tażbier - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tażbierek - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tażbierski - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tażbir - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tażbirek - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tażbirowski - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tażbirski - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tąbaka - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tąbecki - od nazwy miejscowej Tabędz (łomżyńskie, gmina Zambrów).

  Tąbor - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tąborek - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tąder - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tądera - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tąderewski - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tąderowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tąderski - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tądorowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tądrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tąf - od niemieckiej nazwy osobowej Taffe, ta od imienia złożonego Theudo frid.

  Tąga - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tągos - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’

  Tągowski - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tąkiel - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tąklewicz - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tąpora - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Tąporek - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Tąporkiewicz - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Tąporowski - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Tąporski - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Tąpól - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Tąta - od tątać ‘szukać, krzątać się’.

  Tątała - od tątać ‘szukać, krzątać się’.

  Tątarski - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tążowski - 1626 od nazwy miejscowej Tążów (katowickie, gmina Zawiercie).

  Tchan - od dech.

  Tchon - od dech.

  Tchoń - od dech.

  Tchor - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchorak - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchorczak - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchorek - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchorewski - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchorik - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchorowski - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchoruk - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchoryk - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchorz - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchorzelewski - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchorzelski - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchorzewski - pd nazwy miejscowej Tchórzew (kilka wsi).

  Tchorznicki - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchowicz - od dech.

  Tchórewski - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchórowski - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchórz - 1797 od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchórzański - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchórzewski - 1397 pd nazwy miejscowej Tchórzew (kilka wsi).

  Tchórzka - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchórzko - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchórznicki - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchórzowski - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchórzyk - 1527 od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchurz - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchurzek - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchurzewski - od nazwy miejscowej Tchórzew (kilka wsi).

  Tchurznicki - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchurzowski - od nazwy miejscowej Tchórzew (kilka wsi).

  Tchurzyk - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tchusz - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tczewski - od nazwy miasta Tczew (gdańskie).

  Tebel - od dawnego tebel, tybel ‘czop, klin’.

  Tec - od niemieckiej nazwy osobowej Tetz, ta od imion złożonych na Theud lub od imion na Te , typu Teodor, Teofil.

  Teca - od niemieckiej nazwy osobowej Tetz, ta od imion złożonych na Theud lub od imion na Te , typu Teodor, Teofil.

  Tecajko - od niemieckiej nazwy osobowej Tetz, ta od imion złożonych na Theud lub od imion na Te , typu Teodor, Teofil.

  Tecał - od niemieckiej nazwy osobowej Tetz, ta od imion złożonych na Theud lub od imion na Te , typu Teodor, Teofil.

  Tecel - od niemieckiej nazwy osobowej Tetz, ta od imion złożonych na Theud lub od imion na Te , typu Teodor, Teofil.

  Tech - od imion na Te , typu Teodor, Teofil lub od niemieckiej nazwy osobowej Tech.

  Techanowicz - od imion na Te , typu Teodor, Teofil lub od niemieckiej nazwy osobowej Tech.

  Techer - od niemieckiej nazwy osobowej Techer, ta od średnioniemieckiego tehge, teche ‘cecha, znak’.

  Techerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Techer, ta od średnioniemieckiego tehge, teche ‘cecha, znak’.

  Techlewicz - od imion na Te , typu Teodor, Teofil lub od niemieckiej nazwy osobowej Tech.

  Techlowicz - od imion na Te , typu Teodor, Teofil lub od niemieckiej nazwy osobowej Tech.

  Techlowiec - od imion na Te , typu Teodor, Teofil lub od niemieckiej nazwy osobowej Tech.

  Techman - od niemieckiej nazwy osobowej Teichmann, ta od średniowysoko niemieckiego tich ‘grobla, tama’.

  Techmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Teichmann, ta od średniowysoko niemieckiego tich ‘grobla, tama’.

  Techmański - od niemieckiej nazwy osobowej Teichmann, ta od średniowysoko niemieckiego tich ‘grobla, tama’.

  Techmiański - od niemieckiej nazwy osobowej Teichmann, ta od średniowysoko niemieckiego tich ‘grobla, tama’.

  Techner - od niemieckiej nazwy osobowej Teichner.

  Techno - 1594 od imion na Te , typu Teodor, Teofil lub od niemieckiej nazwy osobowej Tech.

  Technowicz - od imion na Te , typu Teodor, Teofil lub od niemieckiej nazwy osobowej Tech.

  Techow - od imion na Te , typu Teodor, Teofil lub od niemieckiej nazwy osobowej Tech.

  Tecl - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Teclaf - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Teclaff - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Teclaw - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Teclew - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tecłaf - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tecław - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tecz - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Tecza - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Teczak - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Teczar - od niemieckiej nazwy osobowej Tenzer, ta od średniowysokoniemieckiego tanzer, tenzer ‘tancerz’.

  Teczarski - od niemieckiej nazwy osobowej Tenzer, ta od średniowysokoniemieckiego tanzer, tenzer ‘tancerz’.

  Teczek - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Teczke - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Teczkowski - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Teczyński - od nazwy miejscowej Tęczyn, dziś Tenczynek (krakowskie, gmina Krzeszowice).

  Teczyski - od nazwy miejscowej Tęczyn, dziś Tenczynek (krakowskie, gmina Krzeszowice).

  Tećkowski - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Teda - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Tedajewski - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Tedak - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Tedalis - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Tedasz - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Tedaszko - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Tede - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Teder - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tederczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tederka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tederke - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tederko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tederowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tederski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tedla - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Tedola - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Tedor - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tedorczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tedorczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tedorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tedorka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tedorko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tedorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tedorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tedoruk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tedro - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tedrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teduka - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Teduła - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Teduniak - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Tedurczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tedurek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tedy - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Tedyk - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Tedys - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Tedyś - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Tefelin - od niemieckiej nazwy osobowej Teffel, ta od imion złożonych na Diet .

  Tefelski - od niemieckiej nazwy osobowej Teffel, ta od imion złożonych na Diet .

  Tefer - od niemieckiej nazwy osobowej Teffer, ta od imienia złożonego Theudofrid.

  Tefera - od niemieckiej nazwy osobowej Teffer, ta od imienia złożonego Theudofrid.

  Teferowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Teffer, ta od imienia złożonego Theudofrid.

  Tefil - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Tefilak - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Tefilak - od niemieckiej nazwy osobowej Teffel, ta od imion złożonych na Diet .

  Tefliński - od niemieckiej nazwy osobowej Teffel, ta od imion złożonych na Diet .

  Tega - od niemieckiej nazwy osobowej Tegge lub Teege, te od imion złożonych na Theud .

  Tege - od niemieckiej nazwy osobowej Tegge lub Teege, te od imion złożonych na Theud .

  Tegel - 1416 od tygiel, ze staropolskiego tegiel ‘naczynie do przetapiania metali’, dawniej też ‘naczynie kuchenne’.

  Tegiel - od tygiel, ze staropolskiego tegiel ‘naczynie do przetapiania metali’, dawniej też ‘naczynie kuchenne’.

  Tegielski - od tygiel, ze staropolskiego tegiel ‘naczynie do przetapiania metali’, dawniej też ‘naczynie kuchenne’.

  Tegos - od niemieckiej nazwy osobowej Tegge lub Teege, te od imion złożonych na Theud .

  Tegowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tegge lub Teege, te od imion złożonych na Theud .

  Teich - od niemieckiej nazwy osobowej Teicher, ta od nazwy miejscowej Teicha (Saksonia, Śląsk).

  Teichen - od niemieckiej nazwy osobowej Teicher, ta od nazwy miejscowej Teicha (Saksonia, Śląsk).

  Teicher - od niemieckiej nazwy osobowej Teicher, ta od nazwy miejscowej Teicha (Saksonia, Śląsk).

  Teichert - od niemieckiej nazwy osobowej Teicher, ta od nazwy miejscowej Teicha (Saksonia, Śląsk).

  Teichman - od niemieckiej nazwy osobowej Teichmann, ta od średniowysoko niemieckiego tich ‘grobla, tama’.

  Teichmann - od niemieckiej nazwy osobowej Teichmann, ta od średniowysoko niemieckiego tich ‘grobla, tama’.

  Teichner - od niemieckiej nazwy osobowej Techner.

  Teiman - od niemieckiej nazwy osobowej Teichmann, ta od średniowysoko niemieckiego tich ‘grobla, tama’.

  Teiner - od niemieckiej nazwy osobowej Teiner (t), ta od imienia złożonego Degan hart.

  Teinert - od niemieckiej nazwy osobowej Teiner (t), ta od imienia złożonego Degan hart.

  Teis - od niemieckiej nazwy osobowej Theis, ta od imienia Mathias.

  Tejcha - od niemieckiej nazwy osobowej Teicher, ta od nazwy miejscowej Teicha (Saksonia, Śląsk).

  Tejcher - od niemieckiej nazwy osobowej Teicher, ta od nazwy miejscowej Teicha (Saksonia, Śląsk).

  Tejchert - od niemieckiej nazwy osobowej Teicher, ta od nazwy miejscowej Teicha (Saksonia, Śląsk).

  Tejchma - od niemieckiej nazwy osobowej Teichmann, ta od średniowysoko niemieckiego tich ‘grobla, tama’.

  Tejchman - od niemieckiej nazwy osobowej Teichmann, ta od średniowysoko niemieckiego tich ‘grobla, tama’.

  Tejchmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Teichmann, ta od średniowysoko niemieckiego tich ‘grobla, tama’.

  Tejchner - od niemieckiej nazwy osobowej Teichner.

  Tejka - od niemieckiej nazwy osobowej Teik, ta od imion złożonych na Theud .

  Tejkiel - od niemieckiej nazwy osobowej Teik, ta od imion złożonych na Theud .

  Tejkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Teik, ta od imion złożonych na Theud .

  Tejman - od niemieckiej nazwy osobowej Teichmann, ta od średniowysoko niemieckiego tich ‘grobla, tama’.

  Tejs - 1491 od niemieckiej nazwy osobowej Theis, ta od imienia Mathias.

  Tejza - od niemieckiej nazwy osobowej Theis, ta od imienia Mathias.

  Tejże - od niemieckiej nazwy osobowej Theis, ta od imienia Mathias.

  Tekalewicz - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekało - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekel - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tekelak - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tekeli - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tekelny - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tekely - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tekiel - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tekiela - 1416 od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tekielak - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tekiele - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tekieli - 1740 od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tekielowski - 1608 od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tekielski - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tekien - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekieniewicz - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekieniewski - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekień - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekiewicz - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekiewski - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekila - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tekin - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekiński - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekla - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Teklak - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekleński - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Teklesik - 1789 od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekli - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Teklicki - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Teklik - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekliński - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Teklock - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Teklowski - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekluk - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tekowski - od imienia żeńskiego Tekla. Imię, genetycznie greckie Thékla, z Theókela, to od theós ‘Bóg’ + kléos ‘sława’, znane w Polsce od XIII wieku.

  Tel - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tela - 1481 (KrW) z fonetyką ukraińską od cielę.

  Tela - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telachowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telacki - 1453 od nazwy miejscowej Telatycze (KrW; białostockie, gmina Nurzec Stacja).

  Telaczyński - od nazwy miejscowej Telatyn (zamojskie, gmina Telatyn).

  Telaga - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telak - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telakowiec - z fonetyką ukraińską od cielę.

  Telakowski - z fonetyką ukraińską od cielę.

  Telasz - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telaszczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telaśka - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telatnik - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telatycki - od nazwy miejscowej Telatycze (KrW; białostockie, gmina Nurzec Stacja).

  Telatyński - od nazwy miejscowej Telatyn (zamojskie, gmina Telatyn).

  Telażka - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Teląg - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Teląszka - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telązka - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Teląźka - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telążak - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telążek - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telążka - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telbanowicz - od telbuch ‘trzęsący się brzuch’, telbuszyć ‘trząść’.

  Telbuch - od telbuch ‘trzęsący się brzuch’, telbuszyć ‘trząść’.

  Telbusiewicz - od telbuch ‘trzęsący się brzuch’, telbuszyć ‘trząść’.

  Telbuszewicz - od telbuch ‘trzęsący się brzuch’, telbuszyć ‘trząść’.

  Telbyło - od telbuch ‘trzęsący się brzuch’, telbuszyć ‘trząść’.

  Telc - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telcz - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telczak - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telczykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tele - 1491 od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telebuch - od telbuch ‘trzęsący się brzuch’, telbuszyć ‘trząść’.

  Telebusiewicz - od telbuch ‘trzęsący się brzuch’, telbuszyć ‘trząść’.

  Telec - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telec - z fonetyką ukraińską od cielę.

  Teleca - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telech - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telechewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telechiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telechon - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telechoń - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telechowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telechowiec - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telechowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telechun - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telecki - 1770 od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telecki - od nazwy miejscowej Telatycze (KrW; białostockie, gmina Nurzec Stacja).

  Teleczko - 1445 (KrW) z fonetyką ukraińską od cielę.

  Telefus - od telefus ‘niezgrabny’.

  Telega - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telegaj - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telegiej - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telegin - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telego - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Teleguj - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telej - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telejko - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telejko - z fonetyką ukraińską od cielę.

  Telek - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telekała - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telekało - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telekowiec - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teleman - od wschodniosłowiańskiego imienia Telimon, to od Pantelejmon lub od niemieckiej nazwy osobowej Theleman.

  Telemczuk - od wschodniosłowiańskiego imienia Telimon, to od Pantelejmon lub od niemieckiej nazwy osobowej Theleman.

  Telemko - od wschodniosłowiańskiego imienia Telimon, to od Pantelejmon lub od niemieckiej nazwy osobowej Theleman.

  Telemoniuk - od wschodniosłowiańskiego imienia Telimon, to od Pantelejmon lub od niemieckiej nazwy osobowej Theleman.

  Telen - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telenga - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telenik - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teleniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telenkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telentejuk - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Telentiuk - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Teleńczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teleńga - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Teleńko - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telep - od telepać ‘trząść się; iść powoli, ociężale’.

  Telepa - od telepać ‘trząść się; iść powoli, ociężale’.

  Telepka - od telepać ‘trząść się; iść powoli, ociężale’.

  Telepko - od telepać ‘trząść się; iść powoli, ociężale’.

  Telepski - od telepać ‘trząść się; iść powoli, ociężale’.

  Teler - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Telerman - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Telerzewski - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Telerzyński - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Teles - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telesiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telesnicki - od nazwy miejscowej Teleśnica (krośnieńskie, gmina Solina).

  Telesz - 1441 (KrW) z fonetyką ukraińską od cielę.

  Telesz - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telesza - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teleszek - 1441 (KrW) z fonetyką ukraińską od cielę.

  Teleszewicz - 1450 (KrW) z fonetyką ukraińską od cielę.

  Teleszewski - od nazwy miejscowej Telesze (KrW).

  Teleszkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teleszko - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teleszowicz - 1456 (KrW) z fonetyką ukraińską od cielę.

  Teleszuk - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teleś - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teleśkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teleśnicki - od nazwy miejscowej Teleśnica (krośnieńskie, gmina Solina).

  Teletnik - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teletycki - od nazwy miejscowej Telatycze (KrW; białostockie, gmina Nurzec Stacja).

  Teletyński - od nazwy miejscowej Telatyn (zamojskie, gmina Telatyn).

  Teleżanko - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Teleżenko - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Teleżnikow - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Teleżyński - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telęga - 1475 od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telęgowski - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telężka - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telica - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telich - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telicha - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telichowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teliczak - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teliczan - z fonetyką ukraińską od cielę.

  Teliczek - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teliczka - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teliczka - z fonetyką ukraińską od cielę.

  Teliczko - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teliga - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telinga - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telingo - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telip - od telepać ‘trząść się; iść powoli, ociężale’.

  Telipiak - od telepać ‘trząść się; iść powoli, ociężale’.

  Telipski - od telepać ‘trząść się; iść powoli, ociężale’.

  Telisz - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teliszczak - z fonetyką ukraińską od cielę.

  Teliszewski - od nazwy miejscowej Telesze (KrW).

  Telizyn - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Teliżewski - od nazwy miejscowej Telesze (KrW).

  Teliżyn - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Telk - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telka - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telka - z fonetyką ukraińską od cielę.

  Telko - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telko - z fonetyką ukraińską od cielę.

  Telkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tell - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tellek - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teller - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Tellman - od niemieckich nazw osobowych Theleman, Thelemann, te od imion złożonych na Diet .

  Tellmann - od niemieckich nazw osobowych Theleman, Thelemann, te od imion złożonych na Diet .

  Tellos - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tellos - z fonetyką ukraińską od cielę.

  Telloś - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telluk - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tellus - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telma - od niemieckich nazw osobowych Theleman, Thelemann, te od imion złożonych na Diet .

  Telman - od niemieckich nazw osobowych Theleman, Thelemann, te od imion złożonych na Diet .

  Telmanowski - od niemieckich nazw osobowych Theleman, Thelemann, te od imion złożonych na Diet

  Telmany - od niemieckich nazw osobowych Theleman, Thelemann, te od imion złożonych na Diet .

  Telmaszewski - od niemieckich nazw osobowych Theleman, Thelemann, te od imion złożonych na Diet .

  Telmen - od niemieckich nazw osobowych Theleman, Thelemann, te od imion złożonych na Diet .

  Telmiak - od niemieckich nazw osobowych Theleman, Thelemann, te od imion złożonych na Diet .

  Telmiński - od niemieckich nazw osobowych Theleman, Thelemann, te od imion złożonych na Diet .

  Telok - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telok - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telonek - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telonkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telonkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telszewski - od nazwy miejscowej Telesze (KrW).

  Teluch - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telug - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teluk - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telus - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telus - z fonetyką ukraińską od cielę.

  Telusiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Teluś - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telutka - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Telutki - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’; od gwarowego tylutki ‘taki’.

  Tełech - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tełeńczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tełeńko - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tełep - od telepać ‘trząść się; iść powoli, ociężale’.

  Tełewiak - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tełuszko - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tełyczka - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też odukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Temczuk - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Temczyk - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Temczyszyn - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Temech - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Temeczka - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Temeczko - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Temejko - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Temeriusz - Temerius od zlatynizowanej formy genetycznie niemieckiej nazwy osobowej Temer.

  Temerjusz - Temerius od zlatynizowanej formy genetycznie niemieckiej nazwy osobowej Temer.

  Temi - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Temich - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Temkowicz - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Temo - 1242 od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Temp - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tempalski - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tempało - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tempas - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tempczak - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tempczyk - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tempel - od niemieckiej nazwy osobowej Tempel, ta od imienia złożonego Degan bald.

  Tempelmann - od niemieckiej nazwy osobowej Tempel, ta od imienia złożonego Degan bald.

  Temper - od niemieckiej nazwy osobowej Temper, ta od imienia złożonego Degan berth.

  Temperowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Temper, ta od imienia złożonego Degan berth.

  Temperowski - od niemieckiej nazwy osobowej Temper, ta od imienia złożonego Degan berth.

  Tempiak - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tempich - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tempin - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tempiński - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tempka - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tempko - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Temple - od niemieckiej nazwy osobowej Tempel, ta od imienia złożonego Degan bald.

  Templer - od niemieckiej nazwy osobowej Tempel, ta od imienia złożonego Degan bald.

  Templewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tempel, ta od imienia złożonego Degan bald.

  Templi - od niemieckiej nazwy osobowej Tempel, ta od imienia złożonego Degan bald.

  Templin - od niemieckiej nazwy osobowej Tempel, ta od imienia złożonego Degan bald.

  Templiński - od niemieckiej nazwy osobowej Tempel, ta od imienia złożonego Degan bald.

  Tempłowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tempel, ta od imienia złożonego Degan bald.

  Tempolin - od niemieckiej nazwy osobowej Tempel, ta od imienia złożonego Degan bald.

  Temporek - od stąpor ‘tłuczek’.

  Temporowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Temper, ta od imienia złożonego Degan berth.

  Temporowski - od niemieckiej nazwy osobowej Temper, ta od imienia złożonego Degan berth.

  Temporowski - od stąpor ‘tłuczek’.

  Tempski - 1620 od nazwy miejscowej Tępcz (gdańskie, gmina Luzino).

  Temski - od nazwy miejscowej Tępcz (gdańskie, gmina Luzino).

  Tenar - od niemieckiej nazwy osobowej Tenner, ta od nazwy, miejscowej Tenna.

  Tenarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tenner, ta od nazwy, miejscowej Tenna.

  Tenarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tenner, ta od nazwy, miejscowej Tenna.

  Tencer - od niemieckiej nazwy osobowej Tenzer, ta od średniowysokoniemieckiego tanzer, tenzer ‘tancerz’.

  Tencza - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Tenczak - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Tenczar - od niemieckiej nazwy osobowej Tenzer, ta od średniowysokoniemieckiego tanzer, tenzer ‘tancerz’.

  Tenczarski - od niemieckiej nazwy osobowej Tenzer, ta od średniowysokoniemieckiego tanzer, tenzer ‘tancerz

  Tenczer - od niemieckiej nazwy osobowej Tenzer, ta od średniowysokoniemieckiego tanzer, tenzer ‘tancerz’.

  Tenczert - od niemieckiej nazwy osobowej Tenzer, ta od średniowysokoniemieckiego tanzer, tenzer ‘tancerz’.

  Tenczyk - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Tenczyński - od nazwy miejscowej Tęczyn, dziś Tenczynek (krakowskie, gmina Krzeszowice).

  Tenczyszyn - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Tendaj - od tenda ‘zasłona, kotara’.

  Tendal - od tenda ‘zasłona, kotara’.

  Tendalski - od tenda ‘zasłona, kotara’.

  Tendej - od tenda ‘zasłona, kotara’.

  Tendek - od tenda ‘zasłona, kotara’.

  Tendel - od tenda ‘zasłona, kotara’.

  Tendelski - od tenda ‘zasłona, kotara’.

  Tender - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tendera - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tenderanda - od tyndyrynda ‘stępa, w której wyrabia się kaszę’; także ‘okrzyk’.

  Tenderenda - od tyndyrynda ‘stępa, w której wyrabia się kaszę’; także ‘okrzyk’.

  Tenderowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tenderowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tenderowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tenderynda - od tyndyrynda ‘stępa, w której wyrabia się kaszę’; także ‘okrzyk’.

  Tenderys - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tendetnik - od tandetnik ‘handlujący starzyzną’.

  Tendoj - od tenda ‘zasłona, kotara’.

  Tendora - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tendora - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tendorowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tendorowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tendowicz - od tenda ‘zasłona, kotara’.

  Tendyk - od tenda ‘zasłona, kotara’.

  Tendykiewicz - od tenda ‘zasłona, kotara’.

  Tendykowski - od tenda ‘zasłona, kotara’.

  Tendyra - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tenek - od niemieckiej nazwy osobowej Thien.

  Tenerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tenner, ta od nazwy, miejscowej Tenna.

  Tenerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tenner, ta od nazwy, miejscowej Tenna.

  Tenert - od niemieckiej nazwy osobowej Tenner, ta od nazwy, miejscowej Tenna.

  Teng - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tengosz - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tengowski - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Teniszczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Thien.

  Teniuch - od niemieckiej nazwy osobowej Thien.

  Teniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Thien.

  Tenkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Thien.

  Tenner - od niemieckiej nazwy osobowej Tenner, ta od nazwy, miejscowej Tenna.

  Tennert - od niemieckiej nazwy osobowej Tenner, ta od nazwy, miejscowej Tenna.

  Tennort - od niemieckiej nazwy osobowej Tenner, ta od nazwy, miejscowej Tenna.

  Tenor - od niemieckiej nazwy osobowej Tenner, ta od nazwy, miejscowej Tenna.

  Tenorczyk - 1722 od niemieckiej nazwy osobowej Tenner, ta od nazwy, miejscowej Tenna.

  Tenorowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tenner, ta od nazwy, miejscowej Tenna.

  Tenta - od niemieckiej nazwy osobowej Tent, ta od imion złozonych na Dand .

  Tental - od niemieckiej nazwy osobowej Tent, ta od imion złozonych na Dand .

  Tentlewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tent, ta od imion złozonych na Dand .

  Tentyszyn - od niemieckiej nazwy osobowej Tent, ta od imion złozonych na Dand .

  Tenus - od niemieckiej nazwy osobowej Thien.

  Tenyszyn - od niemieckiej nazwy osobowej Thien.

  Tenżyna - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Teńcza - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Teńczyk - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Teńczyński - od nazwy miejscowej Tęczyn, dziś Tenczynek (krakowskie, gmina Krzeszowice).

  Teodarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teoderka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teoderowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teoderski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodor - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodorak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodorczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodorczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodorczuk - Pilipiuk złożenia brak; Teodorczuk w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder; Pilipiuk od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Teodorczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodorek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodorkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodorko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodorkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodoro - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodorow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodorów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodorski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodoru - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodoruk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodoryczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teodziecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Teofialak - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Teofil - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Teofila - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Teofilak - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Teofilewicz - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Teofilewski - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Teofilow - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Teofilowicz - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Teofilski - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Teofiluk - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Tepa - od tępać ‘bić, uciskać, chłostać’.

  Tepak - od tępać ‘bić, uciskać, chłostać’.

  Tepczyk - od tępać ‘bić, uciskać, chłostać’.

  Tepczyński - od tępać ‘bić, uciskać, chłostać’.

  Teper - od niemieckiej nazwy osobowej Tepper, ta od średnioniemieckiego tepper ‘szynkarz’.

  Teperek - od niemieckiej nazwy osobowej Tepper, ta od średnioniemieckiego tepper ‘szynkarz’.

  Teperkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tepper, ta od średnioniemieckiego tepper ‘szynkarz’.

  Teperowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tepper, ta od średnioniemieckiego tepper ‘szynkarz’.

  Teperowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tepper, ta od średnioniemieckiego tepper ‘szynkarz’.

  Teperski - od niemieckiej nazwy osobowej Tepper, ta od średnioniemieckiego tepper ‘szynkarz’.

  Teperuk - od niemieckiej nazwy osobowej Tepper, ta od średnioniemieckiego tepper ‘szynkarz’.

  Tepesz - od tępać ‘bić, uciskać, chłostać’.

  Tepieluk - z fonetyką ukraińską od ciepły.

  Tepiło - z fonetyką ukraińską od ciepły.

  Tepiński - od tępać ‘bić, uciskać, chłostać’.

  Tepka - od tępać ‘bić, uciskać, chłostać’.

  Teplar - 1470 80 od niemieckiej nazwy osobowej Teppler, ta zapewne od czeskiego teply ‘ciepły’.

  Teplarek - od niemieckiej nazwy osobowej Teppler, ta zapewne od czeskiego teply ‘ciepły’.

  Tepler - 1393 od niemieckiej nazwy osobowej Teppler, ta zapewne od czeskiego teply ‘ciepły’.

  Tepli - z fonetyką czeską od ciepły.

  Teplicki - z fonetyką czeską od ciepły.

  Tepluch - 1367 z fonetyką ukraińską od ciepły.

  Tepluk - 1452 (KrW) z fonetyką ukraińską od ciepły.

  Teplukowicz - 1375 (KrW) z fonetyką ukraińską od ciepły.

  Tepluszka - 1437 (KrW) z fonetyką ukraińską od ciepły.

  Tepper - od niemieckiej nazwy osobowej Tepper, ta od średnioniemieckiego tepper ‘szynkarz’.

  Teprak - od niemieckiej nazwy osobowej Tepper, ta od średnioniemieckiego tepper ‘szynkarz’.

  Tepurski - od niemieckiej nazwy osobowej Tepper, ta od średnioniemieckiego tepper ‘szynkarz’.

  Ter - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter .

  Tera - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter .

  Terajewicz - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terakowski - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter .

  Teral - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter .

  Terala - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter .

  Teralski - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter .

  Terała - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter .

  Teranowicz - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter .

  Terantowicz - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter .

  Terański - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter .

  Teras - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terasa - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terasek - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terasiewicz - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terasiński - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Teraska - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terasowicz - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Teraszkiewicz - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Teraz - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Teraźniewski - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terażniewski - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terba - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terbecki - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terbek - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terbieniec - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terbiński - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terbisz - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terbuniak - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terc - od nazwy osobowej Tercyjan, z łacińskiego Tertianus, notowanej w Polsce od XV wieku.

  Terch - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tercha - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tercha - Natkaniec złożenia brak; Tercha od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios; Natkaniec od natkać ‘napełnić, najeść się’, natkany ‘wypełniony’.

  Terchalski - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terchała - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terciak - 1661 od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terciak - od nazwy osobowej Tercyjan, z łacińskiego Tertianus, notowanej w Polsce od XV wieku.

  Terciński - od nazwy osobowej Tercyjan, z łacińskiego Tertianus, notowanej w Polsce od XV wieku.

  Tercjak - od nazwy osobowej Tercyjan, z łacińskiego Tertianus, notowanej w Polsce od XV wieku.

  Tercki - od nazwy osobowej Tercyjan, z łacińskiego Tertianus, notowanej w Polsce od XV wieku.

  Tercyak - od nazwy osobowej Tercyjan, z łacińskiego Tertianus, notowanej w Polsce od XV wieku.

  Tercz - od nazwy osobowej Tercyjan, z łacińskiego Tertianus, notowanej w Polsce od XV wieku.

  Terczak - od nazwy osobowej Tercyjan, z łacińskiego Tertianus, notowanej w Polsce od XV wieku.

  Terczakowski - od nazwy osobowej Tercyjan, z łacińskiego Tertianus, notowanej w Polsce od XV wieku.

  Terczewski - od nazwy osobowej Tercyjan, z łacińskiego Tertianus, notowanej w Polsce od XV wieku.

  Terczyk - od nazwy osobowej Tercyjan, z łacińskiego Tertianus, notowanej w Polsce od XV wieku.

  Terczyński - od nazwy osobowej Tercyjan, z łacińskiego Tertianus, notowanej w Polsce od XV wieku.

  Tereba - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebecki - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebelski - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebesz - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebiec - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebieniec - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebiłow - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebiłów - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebiniec - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebiński - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebka - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebko - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebucha - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebuła - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebun - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebuń - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebus - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebusz - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebuszko - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terebuz - z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Terech - 1444 od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terecha - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terechowicz - 1551 od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terechowski - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terechów - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tereda - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Teredij - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Teredo - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Teredowski - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terej - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terejak - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terejko - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terejkowicz - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terek - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter .

  Terela - 1679 od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter ; od tyrać ‘ciężko pracować; niszczyć, zużywać’, też od litewskiej nazwy osobowej Teréla.

  Terela - może od litewskiej nazwy osobowej Terela.

  Terelak - może od litewskiej nazwy osobowej Terela.

  Terelak - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter ; od tyrać ‘ciężko pracować; niszczyć, zużywać’, też od litewskiej nazwy osobowej Teréla.

  Terelecki - może od litewskiej nazwy osobowej Terela.

  Terelek - 1521 od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter ; od tyrać ‘ciężko pracować; niszczyć, zużywać’, też od litewskiej nazwy osobowej Teréla.

  Tereliński - może od litewskiej nazwy osobowej Terela.

  Terelis - może od litewskiej nazwy osobowej Terela.

  Terelka - może od litewskiej nazwy osobowej Terela.

  Terelka - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter ; od tyrać ‘ciężko pracować; niszczyć, zużywać’, też od litewskiej nazwy osobowej Teréla.

  Terełło - może od litewskiej nazwy osobowej Terela.

  Terenc - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terenciuk - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terenczuk - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terenczyk - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terenda - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terendij - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terendy - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terendyj - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tereniak - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tereniec - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tereniuk - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terenka - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terenkiewicz - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terenko - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terenowicz - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terenowski - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terens - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terensowicz - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terenti - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terentiew - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terentiewicz - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terentiuk - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terentjew - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terentkiewicz - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terentkowicz - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terentowicz - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tereń - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tereńczuk - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tereńdij - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tereńko - 1483 (KrW) od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tereński - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terepa - z fonetyką ukraińską od trzepać ‘uderzać’.

  Terepanowski - z fonetyką ukraińską od trzepać ‘uderzać’.

  Terepaszko - z fonetyką ukraińską od trzepać ‘uderzać’.

  Terepecki - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terepek - z fonetyką ukraińską od trzepać ‘uderzać’.

  Terepet - od tarapata, tarapacz ‘hałas; kłopot; trudna sytuacja’.

  Terepeta - od tarapata, tarapacz ‘hałas; kłopot; trudna sytuacja’.

  Terepiał - z fonetyką ukraińską od trzepać ‘uderzać’.

  Terepiet - od tarapata, tarapacz ‘hałas; kłopot; trudna sytuacja’.

  Terepin - z fonetyką ukraińską od trzepać ‘uderzać’.

  Terepka - z fonetyką ukraińską od trzepać ‘uderzać’.

  Terepko - z fonetyką ukraińską od trzepać ‘uderzać’.

  Terepora - z fonetyką ukraińską od trzepać ‘uderzać’.

  Teres - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Teresa - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Teresak - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Teresiak - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Teresiewicz - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Teresik - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Teresiński - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Tereska - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Tereskiewicz - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Teresko - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Tereszak - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Tereszczak - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Tereszczenko - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Tereszczkowski - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Tereszczuk - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Tereszczyk - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Tereszczyn - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Tereszczyński - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Tereszewski - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Tereszka - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Tereszkiewicz - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Tereszko - 1420 (KrW) od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tereszkowicz - 1421 (KrW) od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tereszkowski - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Tereszków - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Tereszowski - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Tereszuk - 1662 od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tereszyński - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne.

  Tereś - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Tereśkiewicz - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Tereśniak - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terez - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Tereziński - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terezow - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terezyński - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terętowicz - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terientiew - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Terk - od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Terka - od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Terkalak - od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Terkalski - od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Terkała - 1669 od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Terkaniuk - od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Terkiel - od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Terkieli - od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Terkiewicz - od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Terko - od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Terkowski - od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Terl - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terla - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terlacki - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terlaga - od terlagi ‘taczki’.

  Terlak - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terlecki - od nazwy miejscowej Terliczka (rzeszowskie, gmina Trzebownisko).

  Terlećkyj - od nazwy miejscowej Terliczka (rzeszowskie, gmina Trzebownisko).

  Terlega - od terlagi ‘taczki’.

  Terlewicz - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terlicki - od nazwy miejscowej Terliczka (rzeszowskie, gmina Trzebownisko).

  Terlicz - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terliczak - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terlik - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terlikiewicz - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terlikowski - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terliński - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terluk - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terła - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terłak - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terło - 1427 od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terłow - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terłowski - od staropolskiego tarło ‘przyrząd do uierania’, tarla ‘część zbroi’.

  Terman - od niemieckiej nazwy osobowej Törman, ta od imion złożonych na Tiur .

  Termana - od niemieckiej nazwy osobowej Törman, ta od imion złożonych na Tiur .

  Termann - od niemieckiej nazwy osobowej Törman, ta od imion złożonych na Tiur .

  Termanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Törman, ta od imion złożonych na Tiur .

  Termańczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Törman, ta od imion złożonych na Tiur .

  Termena - od niemieckiej nazwy osobowej Törman, ta od imion złożonych na Tiur .

  Termeno - od niemieckiej nazwy osobowej Törman, ta od imion złożonych na Tiur .

  Termin - od termin ‘określony czas, nauka rzemiosła u majstra; posiedzenie sądu; krytyczne położenie; granica’.

  Termina - od termin ‘określony czas, nauka rzemiosła u majstra; posiedzenie sądu; krytyczne położenie; granica’.

  Termiński - od termin ‘określony czas, nauka rzemiosła u majstra; posiedzenie sądu; krytyczne położenie; granica’.

  Termyna - od termin ‘określony czas, nauka rzemiosła u majstra; posiedzenie sądu; krytyczne położenie; granica’.

  Ternal - pod wpływen wschodniosłowiańskim od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Ternali - pod wpływen wschodniosłowiańskim od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Ternecki - od nazw miejscowych typu Tarnka, Terki, Tarnice.

  Ternicki - od nazw miejscowych typu Tarnka, Terki, Tarnice.

  Ternik - pod wpływen wschodniosłowiańskim od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Ternka - pod wpływen wschodniosłowiańskim od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Terno - pod wpływen wschodniosłowiańskim od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Ternowic - 1654 pod wpływen wschodniosłowiańskim od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Ternowik - pod wpływen wschodniosłowiańskim od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Ternowski - od nazw miejscowych Tarnów, Tarnowo (częste).

  Teropetko - od tarapata, tarapacz ‘hałas; kłopot; trudna sytuacja’.

  Terpa - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpak - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpeluk - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpiał - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpic - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpicz - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpiel - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpielowski - od nazwy miejscowej Terpiłów (KrW).

  Terpień - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpil - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpilak - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpilowski - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpił - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpiłowicz - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpiłowski - od nazwy miejscowej Terpiłów (KrW).

  Terpin - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpiński - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpis - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpitz - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terpko - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Terra - 1326 28 od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter ; od tyrać ‘ciężko pracować; niszczyć, zużywać’, też od litewskiej nazwy osobowej Teréla; od niemieckiego Tier ‘zwierzę’.

  Terra Sancra - 1325 27 od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter ; od tyrać ‘ciężko pracować; niszczyć, zużywać’, też od litewskiej nazwy osobowej Teréla; od niemieckiego Tier ‘zwierzę’; od łacińskiego Terra Sancta ‘Ziemia Święta’.

  Tersa - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Tersak - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terski - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terski - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter ; od tyrać ‘ciężko pracować; niszczyć, zużywać’, też od litewskiej nazwy osobowej Teréla.

  Terszak - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terszakowiec - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terszczenko - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terszczuk - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terszczyński - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terścienko - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Terściński - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Tert - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tertacz - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tertała - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tertej - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tertel - od niemieckiej nazwy osobowej Tertel, ta od dolnoniemieckiego tertel ‘delikatny, subtelny’.

  Tertelis - od niemieckiej nazwy osobowej Tertel, ta od dolnoniemieckiego tertel ‘delikatny, subtelny’.

  Terteń - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tertil - od niemieckiej nazwy osobowej Tertel, ta od dolnoniemieckiego tertel ‘delikatny, subtelny’.

  Terton - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tertoń - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Tertuła - od tarty, trzeć ‘pocierać, rozdrabniać na cząstki; kłócić się’.

  Teruszko - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter ; od tyrać ‘ciężko pracować; niszczyć, zużywać’, też od litewskiej nazwy osobowej Teréla.

  Terziman - od niemieckiej nazwy osobowej Törman, ta od imion złożonych na Tiur .

  Terzimann - od niemieckiej nazwy osobowej Törman, ta od imion złożonych na Tiur .

  Terzyk - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter ; od tyrać ‘ciężko pracować; niszczyć, zużywać’, też od litewskiej nazwy osobowej Teréla.

  Terżyk - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter ; od tyrać ‘ciężko pracować; niszczyć, zużywać’, też od litewskiej nazwy osobowej Teréla.

  Tes - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tesa - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tesacz - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tesak - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tesan - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tesar - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tesarczuk - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tesarczyk - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tesarek - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tesarewicz - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tesarowicz - 1623 od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tesarowski - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tesarski - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tesarz - 1649 od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tesch - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teschalik - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teschka - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teschke - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teschlik - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teselski - od cieśla.

  Teser - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Teserowicz - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Teserski - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tesiorowski - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Teska - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teske - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teski - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tesko - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teskowski - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tesla - od cieśla.

  Teslar - od cieśla.

  Teslar - od niemieckiej nazwy osobowej Tischler, ta od Tischler ‘stolarz’.

  Teslenko - od cieśla.

  Tesler - od cieśla.

  Tesler - od niemieckiej nazwy osobowej Tischler, ta od Tischler ‘stolarz’.

  Teslik - od cieśla.

  Tesluk - od cieśla.

  Tesław - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tesławski - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądźTěchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tesman - od niemieckiej nazwy osobowej Teßmann, ta od imion słowiańskich na Těch .

  Tesmann - od niemieckiej nazwy osobowej Teßmann, ta od imion słowiańskich na Těch .

  Tesmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Teßmann, ta od imion słowiańskich na Těch .

  Tesmar - od niemieckiej nazwy osobowej Teßmer, stanowiącej zgermanizowaną postać nazwy osobowej Těšimir.

  Tesmer - od niemieckiej nazwy osobowej Teßmer, stanowiącej zgermanizowaną postać nazwy osobowej Těšimir.

  Tesna - od tęskny ‘żałosny, rzewny; tęskniący; gnuśny’.

  Tesnarzewski - od niemieckich nazw osobowych Teschner, Taschner, te od nazwy miejscowej Teschnau lub od Taschenmacher ‘kaletnik’.

  Tesner - od niemieckich nazw osobowych Teschner, Taschner, te od nazwy miejscowej Teschnau lub od Taschenmacher ‘kaletnik’.

  Tesniacz - od tęskny ‘żałosny, rzewny; tęskniący; gnuśny’.

  Tesnowski - od tęskny ‘żałosny, rzewny; tęskniący; gnuśny’.

  Tesny - od tęskny ‘żałosny, rzewny; tęskniący; gnuśny’.

  Tesolin - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tesolin - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tessa - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tessak - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tessar - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tessarczik - (Śl) od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tessarczyk - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tessarek - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tessaro - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tessarowicz - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tessarzik - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tessen - Węsierski złożenia brak; Tessen brak; Węsierski 1766 od nazwy miejscowej Węsiory (gdańskie, gmina Sulęczyno).

  Tesser - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tesserowicz - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tessier - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tessikowski - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tessmar - od niemieckiej nazwy osobowej Teßmer, stanowiącej zgermanizowaną postać nazwy osobowej Těšimir.

  Tessmer - od niemieckiej nazwy osobowej Teßmer, stanowiącej zgermanizowaną postać nazwy osobowej Těšimir.

  Tessner - od niemieckich nazw osobowych Teschner, Taschner, te od nazwy miejscowej Teschnau lub od Taschenmacher ‘kaletnik’.

  Test - od niemieckiej nazwy osobowej Test, ta od bawarskiego test ‘garnek; głowa’.

  Testa - od niemieckiej nazwy osobowej Test, ta od bawarskiego test ‘garnek; głowa’.

  Testani - od niemieckiej nazwy osobowej Test, ta od bawarskiego test ‘garnek; głowa’.

  Testewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Test, ta od bawarskiego test ‘garnek; głowa’.

  Testka - od niemieckiej nazwy osobowej Test, ta od bawarskiego test ‘garnek; głowa’.

  Tesyna - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tesynia - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tesz - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckichnazw osobowych Tesch, Tes.

  Teszarek - 1485 od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Teszarz - 1471 od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Teszbir - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Teszczuk - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teszczyński - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teszer - 1435 od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Teszka - od imion na Ta , typu Tatumir, Tadeusz.

  Teszke - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teszko - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teszkowski - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teszler - od niemieckiej nazwy osobowej Tischler, ta od Tischler ‘stolarz’.

  Teszna, m. - 1452 od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Tesznar - 1412 od niemieckich nazw osobowych Teschner, Taschner, te od nazwy miejscowej Teschnau lub od Taschenmacher ‘kaletnik’.

  Teszner - 1373 od niemieckich nazw osobowych Teschner, Taschner, te od nazwy miejscowej Teschnau lub od Taschenmacher ‘kaletnik’.

  Tesznik - 1607 od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teszno - 1607 od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teś - od wschodniosłowiańskiego Tesz (polskie Ciesz) lub od niemieckich nazw osobowych Tesch, Tes.

  Teśla - od cieśla.

  Teślak - od cieśla.

  Teślik - od cieśla.

  Teśluk - od cieśla.

  Teśman - od niemieckiej nazwy osobowej Teßmann, ta od imion słowiańskich na Těch .

  Teśner - od niemieckich nazw osobowych Teschner, Taschner, te od nazwy miejscowej Teschnau lub od Taschenmacher ‘kaletnik’.

  Teśniarz - od niemieckich nazw osobowych Teschner, Taschner, te od nazwy miejscowej Teschnau lub od Taschenmacher ‘kaletnik’.

  Teta - od niemieckich nazw osobowych Tett, Dett, te od imion złożonych na Theud .

  Tetak - od niemieckich nazw osobowych Tett, Dett, te od imion złożonych na Theud .

  Tetar - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tetara - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tete - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tete - od niemieckich nazw osobowych Tett, Dett, te od imion złożonych na Theud .

  Tetej - od niemieckich nazw osobowych Tett, Dett, te od imion złożonych na Theud .

  Tetela - od niemieckiej nazwy osobowej Tötel, ta os średniowysoko niemieckiego tote, totte ‘chrzcielnica; ojciec chrzestny’.

  Tetelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Tötel, ta os średniowysoko niemieckiego tote, totte ‘chrzcielnica; ojciec chrzestny’.

  Tetelowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tötel, ta os średniowysoko niemieckiego tote, totte ‘chrzcielnica; ojciec chrzestny’.

  Tetena - od niemieckich nazw osobowych Tett, Dett, te od imion złożonych na Theud .

  Tetenicz - od niemieckich nazw osobowych Tett, Dett, te od imion złożonych na Theud .

  Tetenka - od niemieckich nazw osobowych Tett, Dett, te od imion złożonych na Theud .

  Teter - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tetera - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teterczyk - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teterczyn - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teterczyński - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teterka - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teterko - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teternak - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teterowicz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teterski - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teteruk - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teterus - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teterych - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teterycz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teteryczka - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teteryczko - od nazwy etnicznej Tatar.

  Teteryz - od nazwy etnicznej Tatar.

  Tetik - od niemieckich nazw osobowych Tett, Dett, te od imion złożonych na Theud .

  Tetiuk - od niemieckich nazw osobowych Tett, Dett, te od imion złożonych na Theud .

  Tetka - od niemieckich nazw osobowych Tett, Dett, te od imion złożonych na Theud .

  Tetke - od niemieckich nazw osobowych Tett, Dett, te od imion złożonych na Theud .

  Tetkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Tett, Dett, te od imion złożonych na Theud .

  Tetkowski - od niemieckich nazw osobowych Tett, Dett, te od imion złożonych na Theud .

  Tetla - od tetlić ‘miętosić’, od dawnego tetlać, tytlać ‘brudzić, robić cos neidbale’.

  Tetlak - od tetlić ‘miętosić’, od dawnego tetlać, tytlać ‘brudzić, robić cos neidbale’.

  Tetloch - od tetlić ‘miętosić’, od dawnego tetlać, tytlać ‘brudzić, robić cos neidbale’.

  Tetlok - od tetlić ‘miętosić’, od dawnego tetlać, tytlać ‘brudzić, robić cos neidbale’.

  Tetła - od tetlić ‘miętosić’, od dawnego tetlać, tytlać ‘brudzić, robić cos neidbale’.

  Tetłak - od tetlić ‘miętosić’, od dawnego tetlać, tytlać ‘brudzić, robić cos neidbale’.

  Tetmajer - od niemieckiej nazwy osobowej Tet (t)meyer.

  Tetmer - od niemieckiej nazwy osobowej Tet (t)meyer.

  Tetra - od tetrać ‘wiercić’.

  Tetrak - od tetrać ‘wiercić’.

  Tetraś - od tetrać ‘wiercić’.

  Tetroń - od tetrać ‘wiercić’.

  Tetrycz - od tetrać ‘wiercić’.

  Tetryń - od tetrać ‘wiercić’.

  Tetrzona - od tetrać ‘wiercić’.

  Tetrzyk - od tetrać ‘wiercić’.

  Tetrzyński - od tetrać ‘wiercić’.

  Tettmer - od niemieckiej nazwy osobowej Tet (t)meyer.

  Tetzal - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tetzel - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tetzlaf - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tetzlaff - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tetzlaft - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tetzlaw - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tetzłaff - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tetzław - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tewel - od niemieckiej nazwy osobowej Teufel.

  Tewesz - 1371 od niemieckiej nazwy osobowej Teves, ta od imienia Matthaus.

  Tewiaszew - od niemieckiej nazwy osobowej Teves, ta od imienia Matthaus.

  Tewil - 1450 od niemieckiej nazwy osobowej Teufel.

  Tewiński - od niemieckiej nazwy osobowej Teves, ta od imienia Matthaus.

  Tewoniuk - od cywun, ciwun, cywan staropolskiego, gwarowego (z białoruskiego) ‘ekonom’.

  Tewończuk - od cywun, ciwun, cywan staropolskiego, gwarowego (z białoruskiego) ‘ekonom’.

  Teysler - od niemieckiej nazwy osobowej Tischler, ta od Tischler ‘stolarz’.

  Też - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Teżewski - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Teżycki - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Teżyk - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tęclaw - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tęcław - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tęcz - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Tęcza - 1339 od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie

  Tęczak - od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Tęczar - od niemieckiej nazwy osobowej Tenzer, ta od średniowysokoniemieckiego tanzer, tenzer ‘tancerz’.

  Tęczarski - od niemieckiej nazwy osobowej Tenzer, ta od średniowysokoniemieckiego tanzer, tenzer ‘tancerz’.

  Tęczor - od niemieckiej nazwy osobowej Tenzer, ta od średniowysokoniemieckiego tanzer, tenzer ‘tancerz’.

  Tęczyc - 1368 od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Tęczyn - 1391 od nazwy miejscowej Tęczyn, dziś Tenczynek (krakowskie, gmina Krzeszowice).

  Tęczyński - 1430 od nazwy miejscowej Tęczyn, dziś Tenczynek (krakowskie, gmina Krzeszowice).

  Tęder - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tędera - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tęderowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tędrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tender, ta od Tänder ‘drobny kupiec’ oraz od tędrać, tądrać ‘mruczeć pod nosem’.

  Tęga - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tęgi - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tęgiewicz - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tęgoborski - 1442 od nazwy miejscowej Tęgobórz (częstochowskie, gmina Szczękociny).

  Tęgos - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tęgosik - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tęgosz - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tęgowicz - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tęgowski - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tępalski - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tępczyk - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tępiak - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tępica - 1494 od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tępiński - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tępka - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tępkowski - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tęplicki - od niemieckiej nazwy osobowej Tempel, ta od imienia złożonego Degan bald.

  Tęplin - od niemieckiej nazwy osobowej Tempel, ta od imienia złożonego Degan bald.

  Tępowski - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tępy - 1395 od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tęskna - od tęskny ‘żałosny, rzewny; tęskniący; gnuśny’.

  Tęskny - od tęskny ‘żałosny, rzewny; tęskniący; gnuśny’.

  Tęsna - od tęskny ‘żałosny, rzewny; tęskniący; gnuśny’.

  Tęsny - od tęskny ‘żałosny, rzewny; tęskniący; gnuśny’.

  Tętlewicz - od podstawy tęt , por. tętnić, tętent.

  Tętnik - od podstawy tęt , por. tętnić, tętent.

  Tętnowski - 1608 od nazwy miejscowej Tętnów (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Tężak - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tężel - 1450 od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tężycki - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tężyk - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.

  Tężyński - od tęgi ‘otyły, dorodny; silny, wybitny’, od staropolskiego tęga ‘zmartwienie, udręka’.  Nazwiska występujące w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.


  Taba Tabacarz Tabacharniuk Tabacharski Tabachowicz Tabacińska Tabacki Tabacz Tabaczak Tabaczar Tabaczek Tabaczewski Tabaczka Tabaczkiewicz Tabaczko Tabaczkowska Tabaczna Tabacznik Tabaczniuk Tabaczuk Tabaczyk Tabaczyński Tabaczyszyn Tabadziński Tabaj Tabak Tabaka Tabakar Tabakiernik Tabakiewicz Tabako Tabakow Tabakowski Tabalski Tabał Tabała Taban Tabańczuk Tabański Tabar Tabara Tabarkiewicz Tabarkowska Tabaro Tabarowski Tabarska Tabarzyńska Tabas Tabasiński Tabasz Tabaszewski Tabaszowski Tabat Tabath Tabatowski Tabatt Tabczyńska Tabeau Tabecki Tabeczuk Tabedzki Tabel Tabelska Tabencki Tabeński Taber Tabera Tabernacki Tabero Taberski Tabert Tabęcki Tabędzki Tabiak Tabian Tabianowska Tabiańczyk Tabiańska Tabiasz Tabich Tabicka Tabielewicz Tabienko Tabień Tabijan Tabijańczyk Tabijas Tabin Tabiniak Tabinowski Tabiński Tabis Tabisiak Tabisiewicz Tabisz Tabiszak Tabiszewski Tabiszowska Tabiś Tabiź Tabjan Tabkowski Tabla Tableau Tableńska Tablewski Tablica Tablińska Tablowski Tabocka Taboczuk Tabog Tabojka Tabok Taboka Tabol Tabolicz Tabolik Tabolina Tabolski Taboluk Taboł Taboła Tabońska Tabor Tabora Taborczyk Taborek Taborek Taborewicz Taborowicz Taborowski Taborski Tabortowski Taboryski Tabosz Taboszewska Tabot Tabota Tabowski Tabór Tabórz Tabów Tabr Tabrowski Tabulski Tabuła Tabunszczyk Tabur Taburczyk Taburek Taburski Tac Taca Tacak Tacakiewicz Tacakowicz Tacała Tacanowska Tacanów Tacejko Tacek Tacewicz Tach Tachaczyk Tachala Tachara Tacharek Tachasiak Tachasiuk Tachelczyk Tacher Tachler Tachliński Tachmann Tachmański Tachnowicz Tachnowska Tacholak Tacholewicz Tacholorz Tachowiak Tachowicz Tachuk Taciak Tacica Taciej Tacij Tacik Tacikiewicz Tacikowski Tacina Tacińska Taciok Taciuch Taciuk Tack Tacki Tackiewicz Tackowiak Tackowski Tacław Tacowicz Tacyk Tacyn Tacyń Tacz Taczak Taczalski Taczała Taczałka Taczanowski Taczański Taczar Taczarek Taczata Taczawska Taczek Taczelska Taczewski Taczka Taczkiewicz Taczko Taczkow Taczkowski Taczlaski Taczła Tacznowski Taczuch Taczuk Taczyca Taczycki Taczyk Taczykowski Taczylew Taczylow Taczyn Taczyniec Taczyński Taczyska Tać Taćkiewicz Taćkowiak Taćkowski Tada Tadaczyńska Tadaj Tadajczyk Tadajewski Tadajski Tadak Tadanier Tadaniewicz Tadanowicz Tadarowska Tadasiewicz Tadaszak Tadaszczak Tadaszek Tadaszyk Tadda Tadday Taddey Tade Tadea Tadecki Tadej Tadeja Tadejczyk Tadejewski Tadejko Tadejska Tadek Tadeksiak Tadel Tadelewicz Tadelis Tadenczak Tadeniewicz Tadensiak Tader Tadera Taderowicz Taderska Tadesse Tadeszwili Tadeus Tadeusiak Tadeusiewicz Tadeusik Tadeusz Tadeuszak Tadeuszczak Tadeuszczyk Tadeuszewski Tadeuszowska Tadeuszów Tadeuszuk Tadeuszyk Tadewald Tadewicz Tadędzki Tadić Tadin Tadko Tadkowski Tadla Tadle Tadlewski Tadlicka Tadmuri Tadoch Tador Tadorowski Tados Tadowski Tadra Tadraj Tadrak Tadrała Tadrało Tadrian Tadrjan Tadro Tadros Tadrowski Tadrzak Tadrzyk Tadrzyński Taduch Tadul Tadula Tadulewicz Tadus Tadusik Tadusz Taduszewski Tadych Tadyga Tadyj Tadyk Tadyniewicz Tadynowicz Tadys Tadysiak Tadysz Tadyszak Tadyszek Tadyszewska Tadziak Tadzidilinoff Tadziejko Tadziewska Tadzik Tadżyk Taedling Taencer Taetzler Taf Tafalska Tafan Tafara Tafarczuk Tafarewicz Tafejko Tafel Tafelski Tafesh Taff Taffel Tafikowska Tafil Tafilińska Tafilow Tafilowska Tafił Tafiło Tafiłowski Tafińska Tafl Taflichan Taflik Tafliński Taft Taftkiewicz Tafur Tag Tagajewa Taganow Taganowicz Tagas Tagiejew Tagiew Tagil Taglewicz Taglewski Tagliber Taglieber Tagoda Tagowski Taha Tahel Taher Taheri Tahery Tahir Tahla Tahler Tahm Tahnojzer Tahor Taiber Taibert Taichman Taidel Taieb Taienert Tail Taing Taipalus Tair Tairlbahre Tairo Tais Taisner Taiss Taister Taistra Taja Tajak Tajanko Tajanowicz Tajbel Tajber Tajbert Tajblik Tajbowski Tajcher Tajcherski Tajchert Tajchert-Stawicka Tajchlowicz Tajchman Tajchmann Tajchner Tajchreber Tajchut Tajdel Tajdelska Tajdowska Tajdus Tajduś Tajenko Tajer Tajerkauf Tajerkaut Tajerle Tajerman Tajerska Tajewski Tajęcka Tajfeld Tajfer Tajfrowska Tajgreber Tajgunow Tajgunów Tajis Tajka Tajkiewicz Tajkman Tajkowski Tajl Tajlich Tajmajer Tajman Tajmer Tajmert Tajn Tajndel Tajner Tajnert Tajnowicz Tajnowska Tajnwaks Tajrych Tajs Tajsiak Tajsich Tajsner Tajster Tajstra Tajstrzyk Tajszerska Tajs-Zielińska Tajszler Tajszner Tajtel Tajtelbaum Tajzler Tajżych Tak Tak Takach Takacs Takacz Takaczyk Takać Takajko Takajuk Takała Takan Takar Takarczuk Takarczyk Takarek Takarski Takczyk Take Taki Takiciewicz Takiel Takiela Takielak Takielun Takień Taklak Taklewicz Takliński Takłowicz Takmadżan Takowicz Takowski Takrzeski Taksińska Takt Taktajew Takulski Takunow Takuski Takusz Takuszewicz Takuśka Takuśki Tal Talaba Talabski Talach Talacha Talachowska Talacka Talacz Talaczek Talaczko Talaczyński Talaga Talago Talago-Sławoj Talak Talan Talanda Talandziewicz Talant Talańska Talapa Talapin Talapka Talapski Talar Talara Talarczak Talarczuk Talarczyk Talarek Talarewski Talarkiewicz Talarko Talarkowski Talaronek Talarowicz Talarowski Talarski Talarszyk Talarz Talas Talasa Talasch Talasiuk Talaska Talasko Talasowicz Talasz Talaszek Talaszewski Talaszka Talaś Talaśka Talaśko Talatonek Talatrek Talatycki Talatyńska Talążka Talber Talbierski Talbierz Talborska Talbuch Talczewski Talda Taleb Talecki Talejko Talejum Talejun Talek Talemba Talencik Talenda Talenga Talenkiewicz Talens Talent Talenta Talentowski Taleńska Taler Talerczyk Talering Taleronek Talerowicz Talerska Talerzak Talerzowski Taleszak Taletowicz Talewa Talewicz Talewski Tależyński Talęba Talęga Talężek Talga Talge Talha Talhof Talibierz Talibow Taliczan Talik Talikadze Talikowski Talimon Talimonczuk Talinowski Taliński Talip Talipijski Talipowska Talipski Talisz Taliszewska Taljański Taljun Talk Talka Talke Talkiewicz Talko Talkowski Tall Talla Tallar Tallarczyk Tallarek Tallat Tallat-Kiełpsz Tallen Taller Tallgard Tallman Talma Talman Talmon Talmont Talmot Talmus Taloga Talor Talorkiewicz Talorowska Talos Talośka Talowski Talp Talpa Talpińska Talski Talśka Taluch Taluć Taluga Taluk Talukder Talun Talunas Taluniewicz Taluń Talus Talusz Talwik Talwin Talwiński Tała Tałabaniuk Tałabańska Tałabiński Tałabski Tałabun Tałac Tałach Tałachy Tałada Taładaj Tałady Tałaj Tałajczyk Tałajko Tałajkowski Tałajtowska Tałałaj Tałałajew Tałałas Tałan Tałanda Tałandis Tałandowska Tałandziewicz Tałandzis Tałankiewicz Tałanow-Geydary Tałanta Tałańczuk Tałańczyk Tałapin Tałar Tałarz Tałasiewicz Tałaszek Tałaszka Tałaszkiewicz Tałaśko Tałat Tałataj Tałatik Tałbiński Tałejszys Tałejszysz Tałenda Tałęba Tałęda Tałężka Tałkacz Tałkaczew Tałkiewicz Tałkin Tałocha Tałoczko Tałoj Tałow Tałpa Tałpasz Tałubczak Tałubej Tałubiński Tałuc Tałuch Tałuć Tałunda Tałundziewicz Tałusiewicz Tałutis Tałwińska Tałyga Tałysz Tałyszkiewicz Tam Tama Tamabasz Tamach Tamacka Tamaka Tamakis Tamako Tamal Tamala Tamalak Tamalski Tamała Tamana Tamaniak Tamań Tamański Tamar Tamara Tamarewicz Tamas Tamasek Tamasi Tamasiak Tamasiewicz Tamasik Tamasiński Tamasiuk Tamaszewski Tamaszkiewicz Tamaszko Tamaszyniec Tamaś Tambakiewicz Tambaski Tambelli Tamberg Tambor Tamborek Tamborkiewicz Tamborowski Tamborski Tambowcew Tambowcow Tambowska Tambur Tamburska Tamchyna Tamczak Tamczuk Tamczyk Tame Tamecki Tameczka Tamelka Tamer Tamera Tamerska Tamert Tametczak Tamfal Tamiała Tamiałojć Tamiałowicz Tamicki Tamida Tamidaj Tamidajewicz Tamielewski Tamikowski Tamila Tamilewski Tamilin Tamilla Tamilski Tamiła Tamiłło Tamiło Tamiłowicz Tamiłowski Tamin Tamiński Tamioła Tamiołło Tamiz Tamka Tamkowski Tamkun Tamkuń Tamkusz Tamłowski Tamm Tammi Tamoj Tamol Tamon Tamoń Tamor Tamorowska Tamowicz Tamowski Tamoy Tamól Tampa Tampolska Tamporowski Tampór Tamsen Tamski Tamtała Tamuc Tamuć Tamukiewicz Tamul Tamulec Tamuleński Tamulewicz Tamulis Tamulka Tamulonek Tamulowicz Tamulski Tamuła Tamusik Tamutis Tamza Tan Tana Tanabasz Tanach Tanadenko Tanadyka Tanadynka Tanadyński Tanajewski Tanajno Tanaka Tanako Tanalski Tanan Tanana Tananiewicz Tananis Tananko Tanano Tananowicz Tananuszko Tanas Tanasiczuk Tanasieńko Tanasiewicz Tanasijczuk Tanasijuk Tanasis Tanasów Tanasula Tanasulas Tanasyszyn Tanaszczuk Tanaszewicz Tanaszewska Tanaszowska Tanaszyk Tanaś Tanatis Tanatuszko Tanba Tanc Tancer Tanchert Tanchowicz Tancowicz Tancowna Tancowny Tancula Tanculski Tancuła Tancura Tanczak Tanczer Tanczuk Tanczura Tanczyk Tanczykowska Tanczyn Tanczyna Tandas Tandaszyk Tandeck Tandecki Tandej Tandejko Tandek Tandelewska Tandelska Tander Tandera Tanderak Tandereszczak Tanderowska Tanderski Tanderszczak Tanderys Tandetnik Tandetzki Tandewiak Tandol Tandos Tandrowska Tandrych Tanduk Tandul Tandula Tandulas Tandulos Tandulu Tandygroch Tandyniak Tandyrak Tandysiewicz Tandytko Tandziagolski Tandzińska Tanecki Taneczek Tanecznik Taneja Tanek Tanenbaum Tanenberg Tanencapf Taner Tanerski Tanert Taneta Tanew Tanewski Tanfal Tanfel Tangerman Tangert Tangri Tangs Tanhauser Tanhäuser Tanhofer Tanhojer Tanhojzer Tania Taniaczkiewicz Taniak Tanianis Tanianka Tanicka Tanidojewicz Taniec Taniecznik Tanielska Tanienka Tanier Tanierski Tanietko Taniewicz Taniewski Taniga Taniguchi Tanik Tanikowski Taninkiewicz Taniocznik Tanioła Taniowski Tanistra Taniukiewicz Tank Tanke Tankiel Tankielin Tankielon Tankielum Tankielun Tankieluń Tankiewicz Tankowski Tanków Tann Tannebaum Tanneberg Tanneberger Tannenbaum Tannenberg Tanner Tannert Tannfeld Tannhaäser Tannhauser Tannhäuser Tannheuser Tannhofer Tanojze Tanon Tanona Tanos Tanous Tanow Tanowiak Tanowski Tanpieko Tansewald Tansiewicz Tansini Tanski Tant Tanta Tantała Tantius Tantlewicz Tantona Tanty Tantzka Tanus Tanusz Tanwic Tanycz Tanzyna Tanżyna Tapa Tapala Tapałaj Tapaninen Taparek Tapczak Tapczewski Tapczyńska Tapek Taper Taperek Taperk Taperowicz Tapert Tapia Tapierowska Tapisz Tapiszewska Tapka Tapken Tapkowski Taplarek Tapley Taplik Taplińska Tapnik Tapolska Tapołaj Taporek Taporek Taporkiewicz Taporowski Tapowicz Tapól Tapólniak Tapper Tappert Tappis Taprowski Tapski Tapuć Tapurcki Tar Tara Taraba Tarabacz Tarabaj Tarabała Taraban Tarabańka Tarabański Tarabarz Tarabas Tarabasz Tarabczyński Tarabesz Tarabiasz Tarabichi Tarabicka Tarabilski Tarabin Tarabolski Tarabos Tarabosz Tarabuda Tarabukin Tarabuła Tarabura Taraburska Tarabuta Tarach Taracha Tarachanowicz Tarachimowicz Tarachonowicz Tarachoń Tarachowicz Tarachowska Tarachtiejew Tarachulski Taraciński Taracki Taracz Taraczewski Taraczka Taraczuk Taraczyk Taraczyńska Tarada Taradada Taradaj Taradajczyk Taradajena Taradajka Taradajko Taraday Taradeja Taradejko Taradejna Taradejny Taradowski Taradyna Taradynko Taradys Taradyś Tarafaniuk Taraga Taragańska Taraj Tarajczak Tarajda Tarajewicz Tarajewski Tarajka Tarajkiewicz Tarajko Tarajkowicz Tarajkowski Tarajło Tarak Taraka Tarakan Tarakanow Tarakanowski Tarakanów Tarakawian Taraki Tarakiewicz Tarakota Tarakowicz Tarakowski Taralas Taralczak Tarała Tarało Taramas Taramasz Taramaś Taramina Taramyna Taran Taranas Taranat Taranczewski Taranczuk Taranda Tarandi Tarandij Tarando Tarandt Tarandudiew Tarandudiów Tarandudów Tarandzio Taranej Taranek Taraneńko Taranienko Taraniewski Taraniuk Tarankiewicz Taranko Taranow Taranowicz Taranowiecka Taranowski Taranów Tarant Taranta Tarantajewski Tarantiuk Taranto Tarantowicz Taranus Taranuszyńska Tarań Tarańczak Tarańczuk Tarańko Tarański Tarapacki Tarapacz Tarapan Tarapat Tarapata Tarapczyńska Tarapecki Tarapicka Tarara Tararaj Tararaj Tararako Tararczak Tararej Tararewicz Tarari Tararowicz Tararuj Tararum Tarary Tararyj Taras Tarasa Tarasalewski Tarasek Tarasenko Taraser Tarasewicz Tarasiak Tarasicki Tarasiejski Tarasienko Tarasieńko Tarasiewicz Tarasik Tarasin Tarasinko Tarasiński Tarasionek Tarasiuk Tarasiuk Tarasjuk Taraski Taraskiewicz Tarasko Taraskowski Tarasow Tarasowicz Tarasowiec Tarasowski Tarasów Tarassiewicz Tarassow Tarasz Taraszczkiewicz Taraszczuk Taraszczyk Taraszecki Taraszek Taraszewicz Taraszewski Taraszka Taraszkiewicz Taraszkiewicz-Sirotski Taraszko Taraszkowski Taraszuk Taraszyńska Taraś Taraśka Taraśkiewicz Taraśkowski Taraśnik Tarat Taratajcio Taratajczak Taratan Taratkiewicz Taratorkin Taratucki Taratuj Taratula Taratuła Taratułło Taratuta Taratuto Taratycki Taratyka Taratynowicz Taraul Taraum Taraur Tarawa Tarawczyk Tarawińska Tarawski Taraza Tarazewicz Tarazi Taraziewicz Taraziński Tarazny Tarazona Taraźniewicz Taraźniewski Tarba Tarbaj Tarbasz Tarbicki Tarbicz Tarbiejew Tarbiński Tarbor Tarbór Tarbuć Tarbuła Tarbura Tarbus Tarcha Tarchala Tarchalski Tarchała Tarchało Tarchan Tarchanow Tarchanów Tarchimowicz Tarchocik Tarchola Tarcholik Tarcholska Tarchoł Tarchomczyk Tarchowski Tarchuł Tarciak Tarcicki Tarcik Tarcikiewicz Tarcikowska Tarcinek Tarciński Tarciukiewicz Tarcykiewicz Tarcz Tarczakowicz Tarczakowska Tarczałowicz Tarczan Tarczewski Tarczkowski Tarczon Tarczoń Tarczowska Tarczuk Tarczyca Tarczycka Tarczydło Tarczyk Tarczykiewicz Tarczykowski Tarczyluk Tarczyło Tarczyn Tarczynowicz Tarczynowska Tarczyński Tarczyński Tarda Tardajko Tardała Tardecki Tardian Tardojko Tardońska Tardosz Tardowski Tardy Tardyś Tarech Tarecki Tareczyńska Taredaj Tareicka Tarejko Tarejkowicz Tarejlis Tarejło Tarek Tareła Tarełka Tarełko Tarenć Tarenda Tarendź Tarenko Tarenowska Tarent Tarentowicz Tareńdź Tareńko Tareński Tarera Taresewicz Taresiewicz Tarewicz Taręć Tarędź Tarętowicz Tarfil Tarfiński Targ Targa Targacz Targaczewski Targalski Targała Targan Targaniewska Targanowska Targanus Targański Targars Targarz Targas Targasiński Targaszewski Targaś Targawska Targaz Targetti Targiel Targielski Targiński Targon Targoni Targonij Targoń Targoński Targorz Targos Targosiński Targosz Targoszewski Targoszyński Targoś Targowicki Targowicz Targowiecki Targowińska Targowiska Targownik Targowski Targóńska Targósz Targulska Targus Targusiński Tarhoni Tarka Tarkacewicz Tarkan Tarkas Tarkawian Tarkawski Tarkiewicz Tarko Tarkoński Tarkosz Tarkot Tarkota Tarkotka Tarkow Tarkowian Tarkowski Tarków Tarkwiniusz Tarlach Tarlaga Tarlandzi Tarlecki Tarlicz Tarlikowska Tarliński Tarła Tarłaga Tarło Tarło-Jawtok Tarłop Tarłow Tarłowski Tarma Tarmachowicz Tarmacka Tarmanowski Tarmas Tarmasewicz Tarmasiewicz Tarmaszewska Tarmażewska Tarmionek Tarmochoła Tarmos Tarmosewicz Tarmosiuk Tarmowska Tarmożek Tarna Tarnachiewicz Tarnachowicz Tarnachowska Tarnacki Tarnaczewska Tarnakowicz Tarnana Tarnapowicz Tarnarucka Tarnaruda Tarnarzewski Tarnas Tarnasiewicz Tarnasiewicz-Heldut Tarnasiuk Tarnaski Tarnaszewska Tarnaś Tarnau Tarnawa Tarnawa-Zajączkowski Tarnawczyk Tarnawiecki Tarnawski Tarnawy Tarnażewski Tarncygier Tarnecki Tarniawa Tarnicki Tarniewicz Tarniewski Tarnik Tarnionek Tarniowa Tarniowy Tarnkowski Tarno Tarnobransky Tarnobrański Tarnogiński Tarnogodzki Tarnogorski Tarnogórski Tarnogradzka Tarnogrocka Tarnogrodzki Tarnogród Tarnolicki Tarnopolski Tarnopowicz Tarnoruda Tarnorzewski Tarnos Tarnosch Tarnoski Tarnowa Tarnowczyk Tarnowicka Tarnowicz Tarnowiec Tarnowiecki Tarnowik Tarnowka Tarnowski Tarnowski Tarnowski Tarnowy Tarnożek Tarnożewski Tarnówka Tarnuchowska Tarnucka Tarń Taroch Tarochowska Tarociński Tarolska Taromin Taron Taronczewski Taroni Taroniczak Taronionek Taronski Taront Taroń Tarończak Tarończuk Tarońska Tarońt Taros Tarosek Tarosewicz Tarosiewicz Tarosiński Tarosz Taroszewicz Taroszewska Taroszyńska Tarowski Tarólewicz Tarów Tarpa Tarpacka Tarpacz Tarpata Tarpiel Tarpik Tarpikowska Tarpilak Tarpiłowski Tarpiński Tarra Tarrach Tarraro Tarras Tars Tarsa Tarsalewicz Tarsalewski Tarsała Tarsewicz Tarsia Tarsiewicz Tarsiński Tarsiuk Tarski Tarsow Tarsten Tarsudis Tarszakiewicz Tarszewicz Tarszewski Tarszka Tarszkiewicz Tarszyński Tarszys Tartaczuk Tartaczyńska Tartak Tartakowski Tartania Tartanis Tartanus Tartanusz Tartanuś Tartara Tartarczyk Tartas Tartaś Tartowska Tartuła Tartycka Tartyka Tartyłło Taruc Tarucin Taruć Tarud Taruga Tarulewicz Tarułka Tarun Tarunt Taruń Taruńska Taruńt Taruorski Tarusiewicz Taruszewska Taruszko Tarutin Tarutis Tarwachowicz Tarwacki Tarwadzka Tarwajnis Tarwańska Tarwel Tarwell Tarwid Tarwińska Tarwowski Taryć Taryfter Taryłło Taryma Taryna Tarynowska Taryńska Tarz Tarza Tarzacha Tarzalewska Tarzanowski Tarzański Tarzaś Tarzawa Tarzawska Tarzecki Tarzewicz Tarzewska Tarzniewska Tarzych Tarzycki Tarzyniec Tarzyński Tarża Tas Tasak Tasakowski Tasarczyk Tasarek Tasarewicz Tasarski Tasarz Tasasewicz Tasasz Tascher Tasel Taserek Tasiak Tasianek Tasiecki Tasiemski Tasiewicz Tasik Tasimski Tasina Tasinkiewicz Tasiński Tasior Tasiorowski Tasios Tasiuk Tasiukiewicz Tasiulis Tasiur Taska Taskajew Taskin Taskowski Taskulska Tasl Tasler Tasner Tasos Tasowska Tass Tassak Tassan Tassarek Tassarz Tastarczyk Taster Tasuk Tasulis Tasz Taszak Taszakowski Taszal Taszarek Taszareska Taszarska Taszarz Taszczewska Taszczi Taszczyk Taszczyńska Tasze Taszecki Taszek Taszer Taszewski Taszka Taszke Taszkiewicz Taszkin Taszkowska Taszkun Taszkuń Taszler Taszlicka Taszlikiewicz Taszlińska Taszłow Taszner Tasznikow Taszukiewicz Taszycki Taszykowska Taszyniec Taszyński Taś Taśka Taśkowiak Taśmin Taśmiński Taśner Taśnio Tata Tatady Tataj Tatajczyk Tatajewicz Tatajewska Tatajko Tatak Tataka Tatakowska Tatal Tatala Tataluk Tatała Tatałaj Tatało Tatamir Tatan Tatań Tatańczuk Tatapata Tatar Tatara Tatarada Tataradziński Tatarak Tatarancew Tataranian Tatarankow Tataranowicz Tatarata Tatarazińska Tatarczak Tatarczana Tatarczany Tatarczewski Tatarczuch Tatarczuk Tatarczy Tatarczyk Tatarczyński Tatarek Tatarelis Tatarenko Tatareńko Tatarewicz Tatarincew Tatarinow Tatarka Tatarkiewicz Tatarkin Tatarkowski Tatarnik Tatarnowska Tataro Tataronicz Tataronis Tatarow Tatarowicz Tatarowitz Tatarowski Tatarów Tatarski Tataruch Tataruda Tataruk Tatarunowicz Tatary Tatarycz Tataryn Tatarynow Tatarynowicz Tatarz Tatarzczak Tatarzuch Tatarzycki Tatarzyn Tatarzyński Tatasiewicz Tatatyn Tatatynów Tatbierz Tatczak Tatczyn Tatej Tateja Tatek Tatel Tatela Tatelczyk Tateno Tater Tatera Taterczuk Taterczyński Taterewicz Taterka Taterra Taterski Taterycz Tates Tatesiuk Tatiewski Tatina Tatiurka Tatjewski Tatka Tatkiewicz Tatko Tatkonski Tatkowski Tatla Tatlak Tatlik Tatłaj Tatmajer Tatoj Tatol Tatola Tatoła Tatomir Tatomisz Taton Tatonicz Tatoń Tator Tatoranowicz Tatorek Tatorowska Tatos Tatouz Tatow Tatowicz Tatowski Tatr Tatra Tatrata Tatrczuch Tatrczuk Tatrczyk Tatrocki Tatrowski Tatruch Tatryn Tatrynowicz Tatrys Tatrzański Tatrzynowicz Tatrzyński Tattur Tatuch Tatucha Tatucka Tatuczak Tatuer Tatul Tatula Tatuliński Tatulla Tatuła Tatułak Tatun Tatunczak Tatuń Tatuńczak Tatur Tatura Tatus Tatusch Tatusiak Tatusz Tatuszek Tatuszka Tatuś Tatuśko Tatych Tatyga Tatyra Tatyrak Tatyrata Tatyrza Tatyrża Tatyrżo Tatys Tatysiak Tatysiuk Tatysz Tatyś Tatz Tatzky Tatzlaw Tatzłaff Taub Tauba Taubamann Taube Taubel Taubenblat Taubenheim Taubensee Tauber Tauberszmidt Taubert Tauber-Ziółkowski Taubic Taubler Taubman Taubmann Taubner Taubo Taubwurcel Tauc Tauchert Tauchman Taudecka Taudul Taudzińska Tauer Tauferner Taufman Taugs Taukert Taukiewicz Taukin Taul Tauletz Taulhaber Tauliczek Taulitz Taull Taupa Taupieka Taupieko Taupjeko Taurel Taurin Taurogiński Taurowski Tauryn Taurzeski Taurzewski Tausch Tauschnik Tausendfreund Tausenwald Tausewald Tausiewicz Taust Tausz Tauszkanów Tausznik Tauszyński Taut Tautek Tauter Tautermann Tautt Tautz Tauz Tauzik Tauzowski Taużeski Taużewski Tavera Tavernier Taw Tawaniuk Tawarda Tawardowski Tawares Tawasiewicz Tawczyński Tawdul Tawerski Tawgien Tawgień Tawiarska Tawicki Tawid Tawiec Tawień Tawil Tawińska Tawistra Tawkin Tawkinowicz Tawla Tawler Tawłowicz Tawłuj Taworek Taworowska Taworski Tawracka Tawragińska Tawral Tawrel Tawrelis Tawrell Tawrogiński Tawroszewicz Tawrowski Tawryczewski Tawski Tawsznik Tayar Taylor Tayra Taysner Taytsch Tazber Tazbier Tazbierski Tazbin Tazbir Tazbirek Tazera Tazes Taziewicz Tazik Tazin Tazinkiewicz Tazow Tazuszel Taźbier Taźbierek Taźbierski Taźbir Taźbirek Taźbirk Taźbirowski Tażbier Tażbierek Tażbierski Tażbir Tażbirek Tażbirowska Tażyk Tąbaka Tąberska Tąbor Tąborek Tącik Tącikiewicz Tądel Tądelska Tąder Tądera Tąderewski Tąderowski Tąderski Tądorowski Tądos Tądrowski Tąf Tąga Tągos Tągowska Tąkiel Tąklewicz Tąmpa Tąmporek Tąpa Tąpalski Tąpała Tąpczyk Tąpińska Tąpkowski Tąpolski Tąpora Tąporek Tąporkiewicz Tąporowski Tąporski Tąpól Tąprowska Tąsiorowski Tąszewska Tąszorowska Tąta Tątarski Tchan Tchel Tchide Tchir Tchirch Tchomala Tchomanek Tchomas Tchoms Tchon Tchoń Tchor Tchorak Tchorczak Tchorek Tchorewski Tchorik Tchorowski Tchoruk Tchoryk Tchorz Tchorzelewski Tchorzelska Tchorzewski Tchorznicki Tchowicz Tchórewski Tchórowski Tchórz Tchórzański Tchórzelski Tchórzewski Tchórzka Tchórzko Tchórznicki Tchórzowski Tchórzyk Tchurz Tchurzek Tchurzewski Tchurznicka Tchurzowski Tchurzyk Tchusz Tczcionka Tczewski Tczyński Tebecio Tebedzka Tebel Tebich Tebiczyk Tebień Tebin Tebinka Tebłowski Tebol Tebor Tebus Tec Teca Tecajko Tecał Tecel Tech Techanowicz Techaris Techer Techerowicz Techlewicz Techlowicz Techlowiec Techlowski Techman Techmanowicz Techmański Techmiański Techner Technik Technowicz Techow Tecica Teckaw Tecki Tecko Teckowski Tecl Teclaf Teclaff Teclaw Tecler Teclew Tecłaf Tecław Tecmer Tecner Tector Tecz Tecza Teczak Teczar Teczarski Teczek Teczke Teczkowski Teczyński Teczyski Tećkowski Teda Tedajewski Tedak Tedasz Tedaszko Tede Teder Tederczyk Tederka Tederke Tederko Tederowicz Tederski Tedeszwil Tedeszwili Tedla Tedola Tedor Tedorczak Tedorczuk Tedorczyk Tedorka Tedorko Tedorowicz Tedorowski Tedoruk Tedro Tedrowicz Teduka Teduła Teduniak Tedurczyk Tedy Tedyk Tedys Tedyś Teege Teer Tefanowicz Tefańska Tefelin Tefelski Tefer Tefera Teferowicz Tefil Tefilak Teflak Tefler Teflińska Tega Tege Tegel Tegiel Tegielski Tegier Tegler Tegłowiec Tegnerowicz Tegos Tegowski Tegtmeyer Tehel Tehir Tehler Tehlińska Tehorek Tehsmer Tei Teiberg Teibert Teich Teichen Teicher Teicherf Teichert Teichfeld Teichgra"ber Teichgraeber Teichgreber Teichman Teichmann Teichner Teider Teiebiński Teiega Teiferek Teigeler Teigland Teil Teilich Teiman Teiner Teinert Teis Teisler Teisner Teisseyre Teister Teiszerska Teitz Teizler Tej Tejblum Tejc Tejcha Tejcher Tejchert Tejchma Tejchman Tejchmanowicz Tejchner Tejda Tejdy Tejer Tejga Tejge Tejka Tejkiel Tejkowski Tejmajer Tejman Tejmert Tejmurazow Tejs Tejsler Tejsner Tejster Tejszerski Tejszewski Tejura Tejwan Tejws Tejza Tejże Tekalewicz Tekało Tekarczyk Tekarski Tekel Tekelak Tekeli Tekelny Tekely Tekiel Tekiela Tekielak Tekiele Tekieli Tekielski Tekien Tekieniewski Tekień Tekierka Tekiewicz Tekiewska Tekila Tekin Tekińska Tekla Teklak Tekleńska Tekler Tekli Teklicka Teklik Tekliński Teklock Teklowski Tekluk Tekorczak Tekorek Tekowska Tekrel Teks Teksa Tekwiński Tel Tela Telachowski Telacki Telaczyński Telaga Telak Telakowiec Telakowski Telarczyk Telasińska Telasz Telaszczuk Telaśka Telatnik Telatycki Telatyński Telażka Teląg Teląka Teląszka Telązka Teląźka Telążak Telążek Telążka Telbanowicz Telbierz Telbuch Telbusiewicz Telbuszewicz Telbyło Telc Telcaw Telchner Telcień Telcka Telcz Telczak Telczuk Telczykowska Telczyński Telebski Telebuch Telebusiewicz Telec Teleca Telech Telechan Telechewicz Telechiewicz Telechon Telechoń Telechowicz Telechowiec Telechowski Telechun Telecki Teleczka Teleczyńska Teleć Teleda Teledyk Teledziński Telefanko Telefenko Telefin Telefon Telefus Telega Telegaj Telegiej Telegin Teległow Teległów Telego Telegon Teleguj Telehojna Telej Telejko Telek Telekała Telekało Telekowiec Telelak Telelewski Telelińska Teleman Telembi Telemczuk Telemko Telemoniuk Telen Telenciuk Telencki Telenda Telenga Telenik Teleniuk Telenkiewicz Telentejuk Telentiuk Teleńczuk Teleńga Teleńko Teleon Telep Telepa Telepka Telepko Telepko Telepski Teler Telerman Telerzewska Telerzyński Teles Telesiewicz Telesiński Telesnicki Telestak Telesz Telesza Teleszczewska Teleszczuk Teleszewski Teleszkiewicz Teleszko Teleszuk Teleszyński Teleś Teleśkiewicz Teleśnicki Teletacki Teletnik Teletycki Teletyński Teleucki Telewa Telewiak Telewski Teleżanko Teleżenko Teleżnikow Teleżyński Telęcka Telęda Telęga Telęgowska Telężka Telg Telga Telgarsky Telica Telich Telicha Telichowski Telicki Teliczak Teliczan Teliczek Teliczka Teliczko Telićzan Telidecki Telieli Teliga Telikowska Telin Telinga Telingo Teliński Telip Telipiak Telipska Telisz Teliszczak Teliszewski Telizyn Teliżewski Teliżyn Telk Telka Telker Telko Telkowski Tell Tellek Teller Tellman Tellmann Tellos Telloś Telluk Tellus Telma Telman Telmanowski Telmany Telmaszewski Telmen Telmer Telmiak Telmiński Telnicki Telok Telonek Telonkiewicz Telonszka Telonżka Telsdorf Telszewski Teltczan Teluch Telug Teluk Telus Telusiewicz Teluś Telutka Telutki Telwak Telwikas Telzlaff Telzner Telżyński Tełech Tełeńczuk Tełeńko Tełep Tełewiak Tełowski Tełtak Tełuszecki Tełuszewska Tełuszko Tełyczka Temann Temar Tembaczowska Tembaum Tembaun Tembecka Temberski Tembikowski Tembiński Tembłowski Tembor Temborek Temborowski Tembrowski Temczuk Temczyk Temczyński Temczyszyn Temech Temecki Temeczka Temeczko Temejko Temel Temeriusz Temerjusz Temerowski Temersoń Temeta Temetra Temi Temich Temichniak Temić Temidecki Temkin Temkowicz Temlak Temler Temmerman Temming Temnicki Temniuk Temnyk Temofiejew Temoszczuk Temp Tempalski Tempas Tempczak Tempczyk Tempel Tempelmann Tempelmeier Temper Temperowicz Temperowska Tempes Tempiak Tempich Tempiln Tempin Tempiński Tempir Tempka Tempko Temple Templer Templewicz Templi Templin Templińska Tempłowicz Tempolin Temporale Temporowicz Temporowski Tempski Temrakiewicz Temrowski Tems Temski Tenaldo Tenant Tenar Tenard Tenarowicz Tenarowska Tenbaum Tenbert Tenbo Tenbusz Tencer Tenchewicz Tencler Tencza Tenczak Tenczar Tenczarska Tenczer Tenczert Tenczyk Tenczykąt Tenczyński Tenczyszyn Tendaj Tendal Tendalski Tendej Tendek Tendel Tendelski Tender Tendera Tenderanda Tenderenda Tenderowicz Tenderowska Tenderynda Tenderys Tendetnik Tendoj Tendora Tendorf Tendorowicz Tendowicz Tendrea Tendyk Tendykiewicz Tendyra Tendyrenda Tendzegolska Tendzerakis Tendziagolska Tenek Tenenbaum Tenenberg Tenenblat Tenenblatt Tenentka Tenerle Tenerowicz Tenerowska Tenert Teneta Tenetka Tenetyło Tenew Tenętka Tenfel Teng Tengiel Tengler Tengli Tengosz Tengowski Tenior Tenisiorowski Tenisow Teniszczuk Teniuch Teniuk Tenkiewicz Tennenbaum Tennenbaun Tenner Tennert Tennort Tennou Tenor Tenorio Tenorow Tenorowicz Tenota Tenozek Tenscher Tenschert Tenschner Tensfeldt Tensiorowski Tensz Tenszert Tenta Tental Tenteroba Tentlewicz Tentscher Tentschert Tentszert Tentyszyn Tenus Tenyszyn Tenżyna Teńcza Teńczyk Teńczyński Teobald Teodarczyk Teoderka Teoderowicz Teoderska Teodor Teodorak Teodorczak Teodorczek Teodorczuk Teodorczuk-Pilipiuk Teodorczyk Teodorek Teodorkiewicz Teodorko Teodorkowska Teodoro Teodorow Teodorowicz Teodorowski Teodorów Teodorski Teodoru Teodoruk Teodoryczyk Teodziecki Teofialak Teofil Teofila Teofilak Teofilewicz Teofilewski Teofilow Teofilowicz Teofilski Teofiluk Teoludzki Teoński Teoplitz Teora Teorkowska Teos Teowicki Teowiecki Tepa Tepak Tepczewska Tepczyk Tepczyński Tepe Tepeb Tepel Tepeluk Teper Teperek Teperkiewicz Teperowicz Teperowski Teperski Teperuk Tepesz Tepfer Tepieluk Tepiło Tepiński Tepka Teplaków Teplar Teplarek Tepler Tepli Teplicki Tepliczaniec Teplik Tepling Tepliński Tepłycki Tepner Tepor Teppa Teppel Tepper Teprag Teprak Tepurski Tepyło Ter Tera Terajewicz Terajkis Terakowski Teral Terala Teralska Terała Teranowicz Terantowicz Terański Teras Terasa Terasek Terasiewicz Terasińska Teraska Terasowicz Teraszkiewicz Teratyka Teraz Teraźniewski Terażniewski Terba Terbak Terbecka Terbek Terbert Terbiarczyk Terbieniec Terbiler Terbińska Terbisz Terbuniak Terc Terch Tercha Terchalski Terchała Tercha-Natkaniec Terciak Terciński Tercjak Tercki Tercyak Tercz Terczak Terczakowski Terczewski Terczyk Terczyński Terder Terdy Terdyn Tereba Terebecki Terebelski Terebesz Terebiec Terebieniec Terebiłow Terebiłów Terebiniec Terebiński Terebka Terebko Terebucha Terebuła Terebun Terebuń Terebus Terebusz Terebuszko Terebuz Terech Terecha Terechowicz Terechowska Terechów Terecki Tereczyńska Tereda Teredij Teredo Teredowski Terefelko Terefelski Terefełko Terefenko Terefeńko Terefienko Terefinko Terej Terejak Terejko Terejkowicz Terejlia Terejlis Terek Terela Terelak Terelecki Tereliński Terelis Terelka Terełło Terembała Terembelska Terembińska Terembuła Terembus Teremczuk Teremena Teremiec Teremin Teremka Terenbach Terenc Terenciuk Terenczuk Terenczyk Terenda Terendij Terendy Terendyj Terenes Tereniak Tereniec Tereniuk Terenka Terenkiewicz Terenko Terenkoczy Terenowicz Terenowski Terens Terensowicz Terentejew Terenti Terentiew Terentiewicz Terentiuk Terentjew Terentkiewicz Terentkowicz Terentowicz Tereń Tereńczuk Tereńdij Tereńska Terepanowska Terepaszko Terepek Terepet Terepeta Terepiał Terepiet Terepin Terepka Terepko Terepora Terer Tererek Teres Teresa Teresak Teresani Teresiak Teresiewicz Teresik Teresiński Tereska Tereskiewicz Teresko Tereszak Tereszczak Tereszczenko Tereszczkowski Tereszczuk Tereszczyk Tereszczyn Tereszczyński Tereszewski Tereszka Tereszkiewicz Tereszkiewicz Tereszko Tereszkowski Tereszków Tereszowski Tereszuk Tereszyński Tereś Tereśkiewicz Tereśniak Teret Teretyka Terez Terezińska Terezow Terezyński Teręba Terębiński Terętowicz Terfecki Terfel Terfenko Tergala Terian Terientiew Terikiewicz Teriłowska Teriochin Terk Terka Terkalak Terkalski Terkała Terkaniuk Terkes Terkiel Terkieli Terkiewicz Terkner Terko Terkowski Terl Terla Terlacka Terlaga Terlak Terlecki Terlecki Terlećkyj Terlega Terlewicz Terlicki Terlicz Terliczak Terlik Terlikiewicz Terlikowski Terliński Terluk Terła Terłak Terłećkyj Terłow Terłowska Terman Termana Termann Termanowski Termańczyk Termena Termeno Termer Termes Termida Termiłowski Termin Termina Termiński Termolik Termoul Termowska Terms Termyna Ternacki Ternal Ternali Ternaski Ternawska Terndak Terndel Ternecki Terner Ternes Ternicki Ternik Ternka Terno Ternowik Ternowska Ternozek Ternożek Terochilski Terochin Terochlin Teropetko Terpa Terpak Terpanowska Terpeluk Terpenis Terperowicz Terpiał Terpic Terpicz Terpiel Terpielowska Terpień Terpikowska Terpil Terpilak Terpilowska Terpił Terpiłowicz Terpiłowski Terpin Terpiński Terpis Terpitz Terpko Terplan Terpliński Terpliwa Terpliwiec Terpliwy Terpływiec Terpotz Terra Tersa Tersak Terski Tersmer Tersnowski Terszak Terszakowiec Terszczenko Terszczuk Terszczyńska Terszel Terszkiewicz Terszowski Terścienko Terścińska Tert Tertacz Tertała Tertej Terteka Tertel Tertelis Terten Terteń Tertera Tertil Terton Tertoń Tertuła Terupczyk Teruszko Terwak Terwedow Terwicz Terwiński Teryfter Teryka Terykas Terykow Teryks Terzecka Terziew Terzijew Terzikowski Terziman Terzimann Terzis Terzyjski Terzyk Terżyk Tes Tesa Tesacz Tesak Tesan Tesar Tesarczuk Tesarczyk Tesarek Tesarewicz Tesarowicz Tesarowski Tesarski Tesarz Tesch Teschalik Teschawer Tesche Tesching Teschka Teschke Teschlik Teschner Tesecki Teser Teserowicz Teserska Tesikowski Tesiński Tesiorowski Teske Teski Tesko Teskowski Tesla Teslar Teslenko Tesler Teslik Tesluk Tesław Tesławski Tesmak Tesman Tesmann Tesmanowicz Tesmar Tesmer Tesna Tesnarzewska Tesner Tesniacz Tesnowski Tesny Tesolin Tesowski Tess Tessa Tessak Tessar Tessarczik Tessarczyk Tessarek Tessaro Tessarowicz Tessarzik Tesse Tessen-Węsierski Tesser Tessier Tessikowski Tessman Tessmann Tessmar Tessmer Tessner Test Testa Testani Testewicz Testka Tesyna Tesynia Tesz Teszbir Teszczuk Teszczyński Tesze Teszka Teszke Teszko Teszkowska Teszler Tesznar Teszner Teś Teśka Teśla Teślak Teślik Teśluk Teśman Teśner Teśniarz Teśnowski Teta Tetak Tetar Tetara Tetard Tete Tetej Tetela Tetelbaum Tetelerski Tetelewski Tetelmajer Tetelowski Tetena Tetenicz Tetenka Teter Tetera Teterczyk Teterczyn Teterczyńska Teterdynek Teterdynko Tetereć Teterka Teterko Teterling Teternak Teterowicz Teterski Teteruk Teterus Teterwak Teterwiak Teterych Teterycz Teteryczka Teteryczko Teteryz Tetes Tetesiuk Tetfejer Tetich Tetik Tetiora Tetiorka Tetiuk Tetiurka Tetiurko Tetka Tetke Tetkiewicz Tetkowski Tetla Tetlak Tetler Tetling Tetloch Tetlok Tetła Tetłak Tetmajer Tetmer Tetnowski Tetra Tetrak Tetraka Tetraś Tetroń Tetrycz Tetryń Tetrzański Tetrzona Tetrzyk Tetrzyński Tetslaff Tetszel Tetter Tetterman Tettke Tettling Tettmer Tetula Tetwak Tetwejer Tetych Tetyk Tetz Tetzaff Tetzal Tetzel Tetzlaf Tetzlaff Tetzlaft Tetzlaw Tetzler Tetzłaff Tetzław Teu Teubaum Teuber Teubert Teubner Teuchert Teuchman Teuchmann Teuer Teuerle Teufel Teul Teuner Teurele Teurer Teurle Teus Teusch Teuscher Teuschl Teuschner Teuss Teusz Teut Teuteberg Teutenbach Teutsch Teutu Tew Tewa Tewanian Tewel Tewes Tewiaszew Tewiel Tewiński Tewis Tewoniuk Tewończuk Tewr Tewrlecka Tews Texier Textor Teykowski Teysler Tez Tezcan Tezer Tezlaf Tezlaff Też Teżewski Teżycka Teżyk Tębich Tębikowski Tębłowski Tęciokowski Tęciorowski Tęclaw Tęcław Tęcna Tęcz Tęcza Tęczak Tęczar Tęczarski Tęczor Tęczyński Tęder Tędera Tęderowska Tędrowski Tędyk Tędziagolski Tędziagowska Tęga Tęgi Tęgiewicz Tęgoborski Tęgos Tęgosik Tęgosz Tęgowicz Tęgowski Tęklewicz Tępalski Tępczyk Tępiak Tępiński Tępka Tępkowska Tęplicki Tęplin Tęporowska Tępowski Tęsierowski Tęsikowska Tęsiorowski Tęskna Tęskny Tęsna Tęsny Tęstka Tętlewicz Tętnik Tętnowski Tężak Tężycki Tężyk Tężyński Tforzewska Thabasz Thaddey Thadewaldt Thal Thalmann Tham Thamir Thamm Than Thannhauser Thannhäuser Thannheiser That Thater Thau Thaut Thebault Theda Thede Thedorowicz Thedy Theihs Theil Theim Theimer Theimert Theiner Theinert Theis Theisebach Theiss Thejrig Thel Thelen Thell Them Themer Then Thener Thenior Theodorowicz Theresiak Thermann Thesier Thesler Thetschel Theuer Theuhs Theus Theuss Theusz Thevenon Thews Theyman Theymann Thieda Thiede Thiel Thiele Thieleczek Thielemann Thielke Thielking Thielman Thielmann Thielsch Thielscher Thielser Thiem Thiemann Thieme Thiemel Thiena Thienel Thier Thierbach Thierfeld Thiering Thierjung Thierry Thiery Thies Thiesen Thiesler Thieye Thil Thile Thill Thilleman Thiller Thillmann Thilman Thilmann Thim Thime Thimel Thimm Thin Thioye Thirau Thiring This Thissen Thlon Thobor Thodos Thoelke Thoerner Thogersen Thol Thom Thoma Thomaczkowska Thomala Thomalka Thomalla Thoman Thomanek Thomann Thomanowska Thomas Thome Thomeczek Thomeyer Thomiczny Thomik Thomitzni Thomke Thommee Thompson Thoms Thomsen Thomson Thomulka Thomys Thon Thona Thonak Thor Thorek Thoresen Thorowska Thorz Thowsen Thórz Thrams Thron Thrum Thrun Thulie Thullie Thum Thume Thumm Thun Thune Thunich Thurau Thuresson Thurlow Thurn Thurow Thurów Thurs Thury Thym Thymian Tiachło Tiachnij Tiachnybok Tiahnybok Tiałka Tiałkowski Tiałowski Tiamczuk Tiamczyk Tiara Tiarko Tiberger Tiberius Tiberiusz Tibin Tibler Tibo Tibokiewicz Tibor Tiborski Tibura Tiburczyk Tibus Tic Tice Ticek Tich Ticha Tichaczek Tichan Tichanow Tichanowicz Tichanowska Tichanów Tichawski Tichej Tichek Ticheł Tichiniuk Tichman Tichmann Tichmanowska Tichomirow Tichomirów Tichomiuk Tichoniuk Tichonow Tichonowicz Tichoń Tichończuk Tichończyk Tichoruk Tichow Tichow Tichowski Tichy Ticman Ticy Tida Tidas Tidberger Tide Tideman Tidona Tiebe Tiebler Tiece Tiecek Tiech Tiechanowicz Tiede Tiedemann Tiediejewa Tiedor Tiedorczuk Tiedorowicz Tiedtke Tiehlmann Tiel Tiela Tielacicki Tiele Tieleczek Tieleszewski Tieleszko Tieleszkow Tieliczka Tielińska Tieliszew Tielmann Tiełuszecki Tiem Tiema Tieman Tiemann Tiemel Tiemnikow Tiena Tiepke Tiepłow Tier Tieraseka Tieraszkiewicz Tierebiej Tierechow Tierentiew Tierentjew Tiereszko Tierientiew Tierientjew Tierka Tierling Ties Tiesler Tieszen Tieszkow Tieśluk Tiet Tietaniec Tietenbrun Tietiajew Tietianiec Tietienko Tietiorka Tietiorko Tietjaniec Tietz Tietze Tiez Tieze Tifa Tifenbach Tiffert Tifik Tigelski Tiggelman Tigiel Tijewski Tijoł Tijołek Tikałowicz Tikarczyk Tikielska Tikka Tiko Tikowska Tikwiński Til Tilak Tilc Tilch Tilcher Tilcz Tilczer Tile Tileczek Tiler Tilewski Tilgmer Tilgner Tilicki Tiligner Tilinger Tiliński Tilk Tilke Tilking Tilkowski Till Tilla Tillack Tillak Tilleczek Tilleman Tiller Tillert Tillig Tillinger Tillman Tillmann Tillner Tillo Tillwach Tilly Tilman Tilmann Tilmanowski Tilo Tilsa Tilsch Tilscher Tilschner Tilsen Tilson Tilsz Tilszer Tilszner Tilukiewicz Tilwach Tilzen Tilzer Tim Tima Timaczkowska Timaczyk Timan Timanowska Timar Timaszczuk Timaszenko Timaszewicz Timaszewska Timaszyk Timberg Timberman Timczal Timczenko Time Timek Timel Timen Timenko Timew Timiński Timiraziew Timkiewicz Timko Timler Timm Timma Timmel Timmermans Timmerowski Timmers Timmler Timochin Timochina Timochowicz Timofi Timofieiew Timofiej Timofiejczuk Timofiejczyk Timofiejenko Timofiejew Timofiejewicz Timofiejuk Timofiew Timofiewicz Timofijczuk Timofijew Timofijewicz Timoftiewicz Timon Timonczuk Timonowski Timończuk Timorek Timorska Timosiewicz Timoszczenko Timoszczuk Timoszczyk Timoszek Timoszenko Timoszewicz Timoszewski Timoszko Timoszuk Timoszyk Timpe Timuszew Tina Tinald Tinaszewicz Tinc Tincek Tincel Tinda Tindle Tine Tinel Tinelt Tiner Tinew Tiniakow Tinko Tinne Tinosz Tinoszenko Tinschert Tinszert Tinter Tintisona Tinz Tioba Tiołka Tiołko Tiomkin Tioskow Tiotias Tipa Tipelt Tipner Tipo Tipold Tipolt Tippe Tippel Tippelt Tirak Tiraszeka Tirbach Tirczakowski Tirczyk Tirdiszek Tire Tirek Tirfeld Tiring Tirk Tirke Tirkel Tirla Tirlińska Tirman Tirmer Tirono Tirpitz Tirszt Tisaler Tisarzik Tisbierek Tisch Tischbein Tischbier Tischbierek Tischbierk Tischenko Tischer Tischler Tischmann Tischner Tisler Tiso Tison Tisonczyk Tisończyk Tisowski Tissar Tissarek Tissen Tissler Tistek Tistoczko Tisz Tiszanin Tiszbajn Tiszbein Tiszbier Tiszbierek Tiszbirek Tiszczenko Tiszeczkow Tiszenko Tiszer Tiszewski Tiszko Tiszkow Tiszków Tiszler Tiszlik Tiszmajer Tiszuk Tit Titaniec Titarczuk Titarenko Titarenkow Titas Titek Titianiec Titias Titienko Titik Titikowski Titiriga Titis Titkin Titko Titkow Titkowski Titków Tito Titon Titoni Titow Titowicz Titowski Tittel Tittelbach Tittenbraun Tittenbrun Titter Tittinger Tittke Tittl Titz Titze Titzmann Tiuchłow Tiuchnowicz Tiuchta Tiuchtej Tiuchtiej Tiuchtiejew Tiuchtij Tiuchty Tiuk Tiukało Tiulemba Tiuluków Tiumieńko Tiumkiewicz Tiun Tiunajtis Tiuniegów Tiuniew Tiunin Tiupa Tiupin Tiupin-Szulc Tiurin Tiurlik Tiurmorezow Tiurmorezów Tiuryn Tiuszkiewicz Tiutczyk Tiutiunek Tiutiunik Tiutiunnikow Tiutiunyk Tiutiurski Tiutko Tiutowska Tiutunyk Tiwołowicz Tiwonczuk Tiwoniewska Tiwończuk Tkaca Tkacewicz Tkacik Tkacz Tkaczecki Tkaczek Tkaczenko Tkaczeń Tkaczew Tkaczewski Tkaczk Tkaczkiewicz Tkaczonek Tkaczow Tkaczowska Tkaczów Tkaczuk Tkaczuś Tkaczyk Tkaczyński Tkaczyszyn Tkaliński Tkan Tkaszyszyn Tkoc Tkoch Tkocz Tkoczek Tkoczyk Tkotz Tlach Tlachna Tlaga Tlajszer Tlak Tlalka Tlała Tlałka Tlamacz Tlappa Tlatka Tlatlik Tlatycka Tlefler Tleimat Tlelka Tlga Tlibacka Tlic Tlili Tlin Tliszczyńska Tliszkiewicz Tlkocz Tlkowski Tlock Tloka Tlolka Tlołka Tlołła Tlon Tlółka Tluczykont Tluczyńska Tluk Tlustochowicz Tłaczała Tłaczuk Tłaczyk Tłamacz Tłamińska Tławecki Tłocińska Tłock Tłocz Tłoczek Tłoczko Tłoczkowski Tłoczyk Tłoczyński Tłok Tłokacz Tłokiński Tłokowski Tłomacki Tłomacz Tłomaczyńska Tłomak Tłomakowski Tłomiński Tłomok Tłonak Tłostyko Tłościak Tłowińska Tłóczek Tłórz Tłuchowski Tłuczak Tłuczek Tłuczkiewicz Tłuczykant Tłuczykąt Tłuczykont Tłuczyński Tłuk Tłukiewicz Tłumacki Tłumacz Tłumak Tłumiłowicz Tłumok Tłuniak Tłusciak Tłuscik Tłusta Tłustawa Tłustek Tłustochowicz Tłustochowski Tłustowski Tłustwa Tłusty Tłuszcz Tłuszczak Tłuszczyk Tłuszczykąt Tłuszczyński Tłuszek Tłuszkiewicz Tłuszyńska Tłuściak Tłuścik Tłuściok Tniel Tniszka Toba Tobaczewski Tobacznik Tobaczuk Tobaczyk Tobaczyński Tobaczyszyn Tobaj Tobajka Tobajko Tobak Tobaka Tobakiernik Tobakowska Tobala Tobalczuk Toballa Tobalski Tobała Tobałkiewicz Tobało Tobar Tobarek Tobarowski Tobarska Tobasiewicz Tobasz Tobaszewski Tobat Tobbei Tobczyk Tobczyński Tobei Tobej Tobel Tobelek Tobelewska Tobelska Tober Tobera Tobey Tobiacelli Tobiak Tobian Tobiański Tobiarczyk Tobiarz Tobias Tobiasiewicz Tobiasiński Tobiaski Tobiasz Tobiaszek Tobiaszewicz Tobiaszewski Tobiaszów Tobiaś Tobicelli Tobich Tobicz Tobiczek Tobiczuk Tobiczyk Tobieński Tobieszewski Tobieszko Tobijański Tobijas Tobijasiewicz Tobijasiński Tobijasz Tobijaszewski Tobik Tobilski Tobiński Tobis Tobisiak Tobisz Tobiszewski Tobiszowski Tobiś Tobjański Tobjarz Tobjas Tobjasz Tobjaszewski Tobka Tobkiewicz Toboja Tobojka Tobojko Tobol Tobola Tobolak Tobolarska Tobolcew Tobolczewski Tobolczyk Tobolewicz Tobolewski Tobolicz Tobolik Toboliszewski Tobolka Tobolko Tobolla Tobollik Tobolski Tobolszewski Toboł Toboła Toboła-Pertkiewicz Tobołek Tobołka Tobołkiewicz Tobołowska Tobor Tobora Toborek Toborowicz Toborowski Toborski Toboszewska Tobota Tobowski Tobólski Tobół Tobółka Tobór Tobrucki Tobrus Tobschirbel Tobuch Tobulski Tobuła Tobułka Tobuńska Tobur Tobus Toby Tobys Tobysiak Tobyś Toc Tocek Tocewicz Toch Tocha Tochacek Tochaczek Tochaj Tochak Tochalski Tochanowicz Tochański Tochasiuk Tochasz Tochel Tochkor Tochman Tochmann Tochmanow Tochmański Tochnan Tocholke Tocholski Tochołczenko Tochonicz Tochor Tochowicz Tochtermann Tochteuman Tochwin Tociak Tocicki Tocieka Tocieki Tociki Tocikiewicz Tociński Tocjek Tocjew Tockas Tocke Tocki Tockowiak Tocław Tocuk Tocukiewicz Tocz Toczak Toczalski Toczała Toczaniuk Toczarek Toczek Toczeński Toczewski Toczka Toczkiewicz Toczko Toczkowski Toczmanowicz Toczna Toczołowski Toczona Toczony Toczydłowski Toczyk Toczyka Toczykont Toczykowski Toczył Toczyłkowska Toczyłło Toczyłowski Toczyn Toczyński Toczyski Toć Tod Toda Todaj Todajewska Todara Todarów Todarski Todczyk Tode Todek Toder Todla Todlak Todleben Todmen Todo Todolski Todoluk Todor Todorczuk Todorczyk Todorka Todorow Todorowicz Todorowski Todorów Todorski Todoruk Todos Todoska Todosko Todoś Todośka Todośko Todoz Todór Todros Todrowicz Todryk Todrzak Todt Todte Todtleben Todur Todwen Todynek Todys Todysiak Todyszak Todyś Todytko Todzi Todzia Todziej Todzik Todzio Toedter Toegel Toepler Toeplitz Toews Tof Tofalski Tofan Tofejko Tofel Toff Toffel Toffelska Toffil Tofiel Tofik Tofil Tofilewicz Tofilo Tofilski Tofiluk Tofiło Tofin Tofka Tofkin Toflik Tofliński Tog Togan Togias Togiel Togińska Toh Tohaj Tohak Tohalka Tohczyk Tohl Tohmala Toia Toicka Toifl Toja Tojak Tojan Tojanka Tojanowicz Tojanowski Tojbert Tojek Tojer Tojewski Tojka Tojs Tojsa Tojsiak Tojszczak Tojszner Tojza Tok Toka Tokacs Tokacz Tokaczewska Tokaczyńska Tokaj Tokajew Tokajska Tokajuk Tokalski Tokaluk Tokan Tokar Tokarcik Tokarczak Tokarczuk Tokarczyk Tokarek Tokarew Tokarewicz Tokarewski Tokariew Tokarkiewicz Tokarnicki Tokarowski Tokarski Tokaruk Tokarz Tokarzczyk Tokarzewicz Tokarzewski Tokarzyk Tokas Tokasa Tokasz Tokaszewska Tokć Toke Tokendorf Tokes Tokicz Tokiel Tokielak Tokieli Tokiendorf Tokisz Tokliński Tokłowicz Tokmina Tokner Tokocz Tokojuk Tokon Tokonowska Tokoń Tokornicka Tokorska Tokorz Tokowicz Toksidis Toksowicz Toksztolf Tokścik Toktoriew Tol Tola Tolach Tolaga Tolak Tolala Tolar Tolarczyk Tolaronek Tolarowski Tolarska Tolarz Tolas Tolaska Tolasz Tolaszek Tolejtis Tolek Tolesiewicz Tolewicz Tolewski Tolęba Tolf Tolg Tolga Tolgasz Toli Tolia Tolias Tolicka Toliczenko Toliczenko-Bernatowicz Tolik Tolikowski Tolinga Tolino Toliński Tolios Tolis Tolisz Tolka Tolkadorf Tolkejmyt Tolkmit Tolkmitt Tolko Tolkowski Tolksdorf Toll Tolla Tollahs Tollak Tollas Tolleifsen Tollik Tollin Tollköhn Tollkuehn Tolloch Tolma Tolman Tolmarz Tolmer Tolmincka Tolnicki Tolo Toloch Tolonen Toloń Tolosz Tolpa Tolpik Tolpkowska Tolsdorf Tolski Toltzdorf Tolula Tolus Tolwaj Tolwal Tolwejsz Tolwiński Tolzdorf Tołach Tołacz Tołaczko Tołady Tołaj Tołajczyk Tołajko Tołajkowska Tołakiewicz Tołakowska Tołałaj Tołarz Tołbe Tołbiński Tołcz Tołczyk Tołczyński Tołczyżewski Tołdowski Tołeczko Tołek Tołkacz Tołkaczew Tołkaczewicz Tołkaczewski Tołkan Tołkaniuk Tołkanowicz Tołkiewicz Tołkin Tołkoczko Tołkouz Tołkowicz Tołkowiec Tołło Tołłoczko Tołłowicz Tołmaczew Tołmacziw Tołmasow Tołnińska Tołocz Tołoczka Tołoczkiewicz Tołoczko Tołoczmański Tołoczymański Tołoczyński Tołodziecki Tołoknow Tołoknów Tołoko Tołon Tołoń Tołończyk Tołońska Tołopiłło Tołopiło Tołopka Tołoś Tołowiński Tołpa Tołpacz Tołpak Tołpan Tołpasz Tołpik Tołposz Tołpyho Tołscik Tołsciuk Tołsta Tołstik Tołstoj Tołstołucki Tołstow Tołstuch Tołstucha Tołsty Tołstych Tołstyko Tołstykowska Tołszczyk Tołściak Tołścik Tołściuk Tołśtyko Tołtyrzewski Tołtyżewski Tołub Tołubiński Tołuć Tołudowski Tołup Tołwiński Tołysz Tołyz Tołyż Tołyżewska Tołżewski Tom Toma Toma Toma Tomach Tomacha Tomachów Tomacik Tomacki Tomaczak Tomaczakowski Tomaczek Tomaczewska Tomaczka Tomaczkowski Tomaczok Tomaczyk Tomaczyński Tomaczyszyn Tomada Tomadzka Tomaja Tomajczyk Tomajer Tomajewska Tomak Tomaka Tomakalski Tomaków Tomal Tomala Tomalak Tomalczyk Tomalek Tomalewicz Tomalewski Tomalik Tomalis Tomaliszak Tomalka Tomalkiewicz Tomalko Tomalkowski Tomalla Tomalów Tomalski Tomaluk Tomała Toman Tomana Tomandl Tomanek Tomaniak Tomaniewicz Tomaniewski Tomanik Tomaniuk Tomankiewicz Tomann Tomanow Tomanowa Tomanowicz Tomanowski Tomantschgar Tomań Tomańczok Tomańczuk Tomańczyk Tomańska Tomański Tomar Tomara Tomarczyk Tomarek Tomarenko Tomarzyński Tomas Tomas Tomaschek Tomaschewska Tomasek Tomasewicz Tomasewski Tomasiak Tomasiakiewicz Tomasiczek Tomasiek Tomasiekiewicz Tomasiewicz Tomasik Tomasik Tomasikiewicz Tomasini Tomasiński Tomasionek Tomasiuk Tomasiuniewicz Tomaske Tomaski Tomaskiewicz Tomasko Tomassi Tomasson Tomassy Tomasy Tomasyk Tomasz Tomasza Tomaszak Tomaszan Tomaszczak Tomaszczenik Tomaszczennik Tomaszczuk Tomaszczyk Tomaszek Tomaszek-Rzeźnik Tomaszenik Tomaszenko Tomaszenko Tomaszew Tomaszewicz Tomaszewski Tomaszik Tomaszkiewicz Tomaszko Tomaszkow Tomaszkowicz Tomaszkowska Tomaszny Tomaszon Tomaszowicz Tomaszowski Tomaszów Tomaszuk Tomaszuk Tomaszun Tomaszunas Tomaszycki Tomaszyczyk Tomaszyk Tomaszyn Tomaszynas Tomaszyniec Tomaszynus Tomaszyński Tomaszys Tomaś Tomaścik Tomaśkiewicz Tomaśko Tomatczak Tomawski Tomazik Tombacher Tombak Tombakiewicz Tombarkiewicz Tombarowska Tombek Tombini Tombiński Tombor Tomborek Tomborowicz Tomborowski Tomborski Tombrowicz Tombrowska Tomcia Tomciak Tomciów Tomcyk Tomcza Tomczak Tomczak-Kozłowski Tomczakowski Tomczala Tomczar Tomczek Tomczenko Tomczewski Tomcziński Tomczk Tomczok Tomczonek Tomczonok Tomczuk Tomczyk Tomczyk Tomczykiewicz Tomczykowski Tomczyn Tomczyna Tomczyński Tomczys Tomczyszyn Tomdała Tomdasz Tomdera Tome Tomecek Tomecha Tomechna Tomecki Tomeczak Tomeczek Tomeczka Tomeczko Tomeczkowicz Tomeczkowski Tomek Tomel Tomela Tomeliszek Tomelka Tomella Tomen Tomenczuk Tomenko Tomeńczuk Tomera Tomerski Tomerz Tomes Tomesch Tomesz Tomeś Tometczak Tomf Tomfała Tomfas Tomgosz Tomia Tomiak Tomiakowski Tomiał Tomiałojc Tomiałojć Tomiałość Tomiałowicz Tomiasik Tomic Tomica Tomicki Tomicz Tomiczak Tomiczek Tomiczna Tomiczny Tomiczyk Tomiczyn Tomić Tomidaj Tomidajewicz Tomiec Tomies Tomieś Tomik Tomikiewicz Tomikowski Tomil Tomilak Tomilczyk Tomilenko Tomilewicz Tomilewska Tomilicz Tomilin Tomilko Tomilli Tomiłło Tomiło Tomiłojć Tomiłow Tomiłowicz Tomin Tominczuk Tominiak Tominiuk Tomińczyk Tomiński Tomioła Tomis Tomisia Tomiszczak Tomiszczuk Tomiszek Tomiszewska Tomita Tomiuk Tomiza Tomizak Tomizik Tomja Tomka Tomkalski Tomke Tomki Tomkiel Tomkielski Tomkieł Tomkiewicz Tomkin Tomko Tomkotonis Tomkow Tomkowiak Tomkowicz Tomkowicz-Chrzanowski Tomkowid Tomkowski Tomków Tomkun Tomkus Tomkutonis Tomkutowicz Toml Tomlak Tomlik Tomłowski Tomm Tomola Tomolak Tomolewicz Tomolik Tomoliszek Tomolka Tomolla Tomolska Tomołowicz Tomon Tomoń Tomoński Tomor Tomorowicz Tomorowski Tomorska Tomos Tomosczyk Tomosiewicz Tomosik Tomosz Tomoszczuk Tomoszczyk Tomoszek Tomoszewicz Tomoszuk Tomoś Tomotczak Tomow Tomowiak Tomowicz Tomowska Tompa Tompalski Tompała Tomparek Tompczyk Tompczyńska Tompek Tompik Tompkowski Tompłowicz Tompol Tompolski Tompor Tomporek Tomporowski Tomporski Tompór Tomprowska Tomrzyński Toms Tomsa Tomscha Tomschak Tomschik Tomsia Tomsiak Tomsik Tomsiński Tomsio Tomski Tomsohn Tomson Tomsza Tomszak Tomszczyk Tomszej Tomszewski Tomszey Tomszik Tomszkiewicz Tomszuk Tomszyc Tomszys Tomt Tomtalski Tomtał Tomtała Tomtas Tomtaś Tomukiewicz Tomul Tomula Tomulczuk Tomulewicz Tomulik Tomulis Tomulka Tomulowicz Tomulska Tomułka Tomułowicz Tomuń Tomus Tomusiak Tomusik Tomusiuk Tomusko Tomuszczyk Tomuszek Tomuszun Tomuś Tomwiło Tomyc Tomycz Tomyczkiewicz Tomyczyk Tomyk Tomyn Tomys Tomysek Tomysz Tomyś Tomyślak Tomza Tomzakowski Tomzik Tomziński Tomża Tomżyński Ton Tona Tonacki Tonaczew Tonajan Tonajewski Tonak Tonakiewicz Tonal Tonalczyk Tonalski Tonała Tonas Tonasiak Tonasiek Tonasik Tonasikiewicz Tonasko Tonaszewska Tonaś Toncula Tonczew Tonczyk Tonczyńska Tonczyszyn Tondar Tondaś Tondecki Tondek Tondel Tondela Tonder Tondera Tonderowski Tonderski Tonderys Tonderyś Tondor Tondorowski Tondorys Tondos Tondowski Tondra Tondryk Tondul Tondus Tondygroch Tondyko Tondyra Tondyriak Tondyrys Tondys Tondytka Tondytko Tonecki Toneczuk Tonek Tonela Tonenbaum Toneńczuk Tonewczuk Tonewo Tonewska Tonga Toni Tonia Toniak Toniakiewicz Toniarz Tonias Toniasz Toniaszewicz Tonibor Tonica Tonicki Toniczak Toniczek Toniczuk Toniczyk Toniec Toniecki Tonieło Tonieńczuk Toniewicz Tonikiewicz Tonikowiak Tonikowska Tonin Toninczuk Toninkiewicz Tonińczuk Toniński Toniowska Tonis Tonistra Toniszewski Toniukiewicz Tonk Tonka Tonkan Tonke Tonker Tonki Tonkich Tonkiel Tonkiewicz Tonkin Tonklewicz Tonko Tonkow Tonkowiak Tonkowicz Tonkowid Tonkowska Tonków Tonn Tonnenberg Tonolewski Tonow Tonowicz Tonporowski Tons Tonsiorowski Tonski Tonszek Tonta Tontalska Tontała Tontarski Tonton Tontor Tonys Tonziałojć Tonzyński Toń Tończyk Tończyński Tońdel Tońka Toński Top Topa Topaczewski Topadło Topaj Topajew Topajka Topal Topalewska Topalis Topalski Topała Topałow Topczak Topczenko Topczewski Topczowska Topczułko Topczyj Topczyłko Topczyński Topeczko Topel Toper Topercer Toperek Toperowicz Toperska Topf Topfer Töpfer Topfner Topiałkowska Topiarz Topiasz Topic Topicha Topiej Topiel Topiela Topielec Topielecki Topiełkowska Topij Topik Topil Topiliński Topilowska Topilska Topiłka Topiłko Topinek Topinka Topinko Topiński Topioł Topisz Topka Topke Topkin Topko Topkowska Topla Töpler Toplewski Topła Topnik Topoczewski Topoczyłko Topoczyńska Topol Topola Topolan Topolanek Topolański Topolewicz Topolewski Topolicka Topoliński Topolla Topolniak Topolnicki Topolowski Topolski Topoluk Topoła Topopkiewicz Topor Topora Toporch Toporciska Toporczyk Toporek Toporewski Toporkiewicz Toporko Toporków Topornicki Toporow Toporowicz Toporowski Toporski Toporyński Toporysek Toporzycka Toporzynek Toporzysz Toporzyszek Toposzkiewicz Topowiak Topól Topólniak Topólski Topół Topór Topór-Futer Topór-Huciański Topór-Jadzarz Topór-Kamiński Topór-Kapac Topór-Kisielnicka Topór-Mądry Topór-Mięsiar Topór-Orawiec Topór-Smaś Topp Toppa Topper Töpper Toppercer Toppertzer Toppich Toppmajer Toppmayer Topulniak Topulos Topulski Topuór Topur Topuszczak Topuszek Topuziak Topuzow Topy Topyła Topyłło Topyło Topyszko Tor Tora Torał Toraman Toran Torana Torański Torarz Toras Torasewicz Toraska Toraszczuk Toratuto Torau Toraur Toraz Torba Torbacki Torbaj Torbak Torbakiewicz Torbal Torbański Torbarczyk Torbarz Torbe Torbecka Torbiaczyk Torbiak Torbiarczyk Torbicki Torbicz Torbiczuk Torbiczyk Torbiejew Torbik Torbiłow Torbin Torbiński Torbis Torbisz Torbos Torbowski Torbus Torbusiński Torbuś Torc Torcha Torchala Torchalla Torchalski Torchała Torchan Torchata Torchoł Torchół Torchuła Torcz Torczałowicz Torczek Torczelewski Torczerski Torczewski Torczuk Torczyk Torczyło Torczyn Torczyniak Torczynowicz Torczyński Torduś Toreba Torebińska Torebk Torebka Torebko Torebus Torecki Torek Torelak Torelik Toren Torenc Torencz Torens Torent Torentz Toreńczak Torepko Toretz Torewicz Toreżyńska Toręc Torędz Torfa Torfiński Torgaczenko Torge Torgiel Torgońska Torgorz Torgosz Torgowcew Torgowski Torgulska Torhala Torhan Torim Torin Torines Torińska Toriola Torjasz Torka Torkacewicz Torkajło Torkandam Torke Torkiewicz Torkler Torko Torkoniak Torkowiak Torkowicz Torkowski Torla Torlachidis Torlachidu Torlecki Torlewicz Torlicki Torlikowska Torliński Torlopp Torłap Torłop Torłopp Torłowska Torma Torman Tormann Tormanowski Tormańska Tormas Tormela Tormińska Torn Tornabene Tornachowicz Tornacka Tornadowski Tornal Tornalczyk Tornaszek Tornawa Tornawska Tornażewski Tornberg Torniak Torniewicz Torniewski Tornikidis Torno Tornos Tornow Tornowski Toro Torobiłow Torobiński Torobko Toroch Torochło Torochow Torochowicz Torochów Toroćko Torodowska Toroj Torok Torokan Torolczuk Torolus Toron Toroncak Toronczak Toronczyk Toroniewicz Toroniewski Toronowski Toroń Torończak Torończuk Torończyk Toroński Torop Toropa Toropiła Toropolski Toropow Toros Torosek Torosiewicz Torosjan Torossian Toroszczyk Toroszewski Torous Torowicz Torowski Toroz Torój Toróń Torpis Torpitz Torrej Torres Torresi Torretta Torricelli Torsa Torsalewska Torschmied Torsdalen Torski Torstensson Torsz Torszenko Torszmid Torszmied Torszyna Tort Torta Tortman Tortop Tortorello Tortorelo Tortuna Tortuniak Tortuń Tortuńska Tortyna Tortyński Toruch Torucki Toruczyk Toruć Torudzicz Toruj Torula Torun Torunczak Toruniak Toruniewski Toruń Toruńczak Toruńczek Toruńczyk Toruński Torus Toruszewski Torwacki Torwart Torwert Torwet Torwiński Torwirt Torwit Torycka Toryczko Toryfter Torym Torync Toryńczak Toryński Torys Torysińska Toryś Torz Torza Torzak Torzański Torzawa Torzecki Torzeńska Torzewicz Torzewski Torzyk Torzyński Torzyska Torż Torżewicz Torżewik Tos Tosak Tosakowska Tosan Tosarczyk Tosarek Tosarowicz Tosarz Tosch Toschek Toschka Tosek Tosiak Tosiek Tosień Tosiewicz Tosik Tosik-Warszawiak Tosiński Toska Tosko Tosla Tosler Tosnowiec Tosnowski Toss Tossa Tossner Tost Tosta Tosti Tosto Tosz Tosza Toszak Toszakowski Toszczka Toszczyńska Toszek Toszew Toszewski Toszka Toszke Toszko Toszkow Toszkowska Toszner Toszyński Toś Tościk Tościszewska Tośka Tośko Tośkowski Tośman Tośnik Tośta Tot Tota Totakowski Total Totala Totałaj Totan Totara Totarczak Totarewicz Totarski Totarynowicz Totarzycki Totas Totch Totczyk Totek Totelowska Toter Toterus Toth Totiew Totij Totiuk Totjew Totka Totko Totlak Totleben Totoczko Totoj Totol Toton Totongi Totoń Totos Totosińska Totosko Totoszko Totoś Totośko Totrycz Totrzak Tott Tottka Tottleben Tottoczko Totucka Totula Totuń Totus Totuszyński Totwen Totwiński Totys Totysz Totz Totzek Totzka Totzke Totzki Totzlaff Toubert Toubor Toufar Toulas Touma Tounsi Tousciuk Toussaint Tousta Toustochowicz Tousty Touszek Touścik Touściuk Towaja Towakiewicz Towal Towalewski Towalski Towani Towara Towarek Towarewicz Towariańska Towarnicki Towarowski Towaryszcz Towarzyński Towaszek Towaszewski Towbin Towcik Towciuk Towdera Towenek Towerski Towert Towgin Towiański Towica Towiński Towka Towlik Towliszew Toworek Toworowska Toworus Towpasz Towpaszko Towpeniuk Towpieko Towpik Towpycha Towpyga Towpyha Towpyszka Towpyszko Towster Towstiuk Towstjenko Towstokory Towstolak Towstyga Towściak Towścik Towściuk Towtkiewicz Toxidis Tozarek Tozetzki Toziczka Tożewicz Tożewski Tożyk Tożyńska Tóbe Tóke Tómiłowska Tór Tórbusiński Tórkowski Tórmański Tórz Tórzewski Tósz Tóth Traba Trabaczów Trabajło Trabała Trabaszko Trabczyński Trabczys Trabert Trabiński Trabka Trabkiewicz Trabo Trabos Trabski Trabsza Trabszo Trabszyc Trabszys Trabuc Trabuć Trabuła Trabuszewski Trabuś Trac Traca Tracek Tracewicz Tracewski Trach Trachała Trachanowicz Trachanowski Trachenberg Trachim Trachimczuk Trachimczyk Trachimicz Trachimiec Trachimik Trachimiuk Trachimowicz Trachimów Trachman Trachmann Trachmiak Trachmniewicz Trachmowicz Trachniewicz Tracholepsza Trachow Trachowicz Trachowiok Trachowski Trachsler Trachta Trachtor Traciak Tracichleb Traciecki Traciewicz Tracik Tracikiewicz Tracikowski Traciłowski Tracinkiewicz Tracinko Traciński Traciuk Tracki Trackiewicz Tracy Tracyk Tracyngier Tracz Tracz Tracz Traczak Traczek Traczewski Traczk Traczkiewicz Traczkow Traczkowski Traczuk Traczun Traczyk Traczykiewicz Traczykowski Traczyński Trać Trad Tradecki Tradej Tradera Tradosińska Tradowski Traduńska Tradyjewicz Traeger Trafa Trafalczyk Trafalski Trafała Trafan Trafankiewicz Trafankowski Trafanowski Trafany Trafara Trafarski Trafas Trafaś Trafczyński Trafelska Trafera Trafęlski Traffke Trafiał Trafiałek Trafiasz Trafidło Trafikowski Trafiło Trafim Trafimow Trafimowicz Trafimów Trafinczyk Trafinenko Trafinienko Trafinow Trafińczyk Trafiński Trafiol Trafiołek Trafis Trafisz Trafkin Trafna Trafny Trafos Traga Tragacz Tragan Tragańska Tragarz Tragasz Trager Tragier Tragowska Trahan Traichel Traigiel Trainowicz Traiński Trajacki Trajan Trajanowicz Trajanowski Trajański Trajber Trajc Trajchel Trajchert Trajczerowicz Trajda Trajdas Trajdecki Trajder Trajderowski Trajdos Trajdoś Trajdowski Trajdrowski Trajer Trajewski Trajfacki Trajgiel Trajgis Trajglis Trajgut Trajko Trajkow Trajkowicz Trajkowski Trajlerer Trajmak Trajman Trajmer Trajna Trajnar Trajnarowicz Trajnarska Trajner Trajnerowicz Trajnorowicz Trajnowicz Trajnowski Trajor Trajster Trajt Trajtag Trak Traka Trakała Trakało Trakielewicz Trakos Trakowicz Trakowski Traks Traktmann Traktorowa Trakul Trakula Trala Traler Tralewicz Tralewski Tralik Traliński Traliszewski Tralla Tralls Tralski Trała Trałka Trało Trałowska Trałut Tram Tramal Trambacz Trambecki Trambik Tramborg Trambowicz Trame Tramecourt Tramer Trammer Tramowski Tramp Trampa Trampczyński Tramperska Trampisz Trampka Trampler Trampnał Trampnau Trams Tramsz Tramś Tran Tranbowicz Tranc Trancbor Tranche Trancygier Tranczak Tranczewski Tranda Trandafir Trandak Trandecka Trando Trandofilu Trandos Trandowska Trandu Trandyk Trandziuk Tranger Tranicka Tranis Trankowski Trannicka Tranobor Tranogrodzki Trant Trantan Trantas Trantau Tranusiak Tranuszczyk Tranzewicz Trań Trańczok Trańczuk Trap Trapa Trapacka Trapacz Trapajło Trapak Trapalski Trapcia Trapczyk Trapczyński Traper Trapiak Trapiejko Trapieżnikow Trapik Trapiło Trapiszczonek Trapkiewicz Trapko Trapkowski Trapla Traple Trapowicz Trapowski Trapp Trappa Trapsia Trapski Trapsza Trapszo Trapszo-Drabczyński Trapszyc Trapuk Trapukowicz Trarczyńska Trartkiewicz Trarzewski Tras Trasa Trasek Traselska Trasielewicz Trasilewicz Trasińska Trasiuk Traska Traskalski Traskiewicz Trasko Traskowski Traskulewski Trasow Trasper Trassa Trastulli Trasz Traszczak Traszczyk Traszczyłów Traszczyńska Traszek Traszewski Traszka Traszkiewicz Traszkin Traszko Traszkowska Traszkuć Traszok Traszykowski Traszyńska Traśkiewicz Trat Tratalska Tratelski Tratka Tratkiewicz Tratkowski Tratnerski Trato Tratowski Tratto Tratwal Tratwiński Tratz Tratzik Tratzka Tratzke Trau Traub Traube Trauber Traubman Traubus Trauc Trauczyńska Traudul Traudziuk Traufeld Trauffeld Traugot Traugott Traugut Traugutt Traum Trauman Trauner Traunfellner Traupman Trausolt Traut Trauta Trautan Trautberg Trauth Trautman Trautman Trautmann Trautner Trautselt Trautsol Trautsoldt Trautsolt Trautz Trautzel Trawa Trawczyński Trawe Trawentkowski Trawicki Trawiczyńska Trawiecka Trawieczyński Trawin Trawinkiewicz Trawinski Trawiński Trawiski Trawka Trawkin Trawkowski Trawliński Trawna Trawnicki Trawniczek Trawnik Trawska Trażewski Trąba Trąbaba Trąbacki Trąbacz Trąbaczkiewicz Trąbaczyk Trąbaczyńska Trąbajło Trąbala Trąbalski Trąbała Trąbasiewicz Trąbczyk Trąbczyński Trąbecki Trąbek Trąbicki Trąbik Trąbiński Trąbka Trąbka-Zawicki Trąbowicz Trąbski Trąc Trącala Trącewicz Trąciak Trąckiewicz Trąckowiak Trącz Trączak Trączek Trączewska Trączkowska Trączyk Trączykowska Trączyński Trąd Trąda Trądak Trądel Trądkiewicz Trądkowska Trądowicz Trądowska Trądziuk Trąg Trąk Trąkowski Trąmba Trąmpczyński Trąmpka Trąnkowski Trąpczyński Trąpik Trąpka Trąpski Trąszczak Trąś Trąt Trątczak Trątkiewicz Trątnowiecki Trątowska Trcichel Trcina Trciński Trcionka Trcziński Trczyk Trczyluk Trebacki Trebacz Trebaczewski Trebaczyk Trebarczyk Trebasiewicz Trebecka Trebel Trebenda Treber Trebert Trebiak Trebicki Trebicz Trebik Trebiłow Trebiński Trebisz Trebiś Trebling Trebliński Trebnia Trebnio Trebo Treboń Trebowicz Trebski Trebuchowska Trebud Trebuła Trebun Trebunia Trebuniak Trebunic Trebunin Trebus Trebuszna Trebusznyj Trec Trecek Trechciński Trechel Trechlecki Trechta Treciak Treciński Trecki Trecz Treczka Treczko Trecznik Treczor Treczyński Treć Treda Tredak Trede Treder Tredewicz Tredjakowska Tredkiewicz Tredlewski Tredo Tredor Tredowicz Tredowski Tredup Tredzbor Trefalska Trefan Trefańska Trefenfeld Trefeń Trefeński Treffers Treffler Treffon Treffoń Trefiak Trefińska Trefler Treflińska Trefna Trefon Trefoń Trefoński Trefun Trefuń Treger Tregiel Tregier Tregub Tregubenko Trehan Trehub Treia Treiber Treibetz Treichel Treicher Treicherl Treider Treiderowski Treidler Treidowska Treister Treiszta Treit Treitag Treiter Treitz Trej Trejan Trejanowicz Trejber Trejbsza Trejbszo Trejcak Trejchel Trejda Trejder Trejderowski Trejderska Trejdos Trejdosiewicz Trejdowski Trejek Trejgel Trejgel Trejgell Trejgiel Trejgier Trejgis Trejgo Trejlia Trejmak Trejman Trejnar Trejnis Trejniś Trejnowicz Trejnowski Trejowska Trejster Trejszer Trejt Trejta Trejten Trejter Trejtowicz Trejza Trekajło Trekałło Trekało Trekasiewicz Trekiel Trel Trela Trelak Trelas Trelecki Trelek Trelenberg Treler Trelewicz Trelewski Trelik Trelikowski Treliński Trelka Trelkiewicz Trelko Trell Trella Trelle Treller Trelońska Trelowicz Trelowski Trelski Trelz Tremba Trembacka Trembacz Trembaczewski Trembaczkiewicz Trembaczowski Trembaczyk Trembala Trembalska Trembaluk Trembała Trembałowicz Trembarczyk Trembas Trembasiewicz Trembczyk Trembecki Trembicki Trembiecki Trembilski Trembiński Trembla Tremblej Trembliński Trembluk Trembo Trembolecka Trembolewska Trembos Tremboś Trembowelski Trembowicki Trembowicz Trembowiecki Trembowler Trembownik Trembowolska Trembowski Trembółowicz Trembski Trembulak Trembuła Trembułowicz Tremczyk Tremecki Tremel Tremeski Tremiszewski Tremko Tremmel Trempalska Trempała Trempek Trempler Trempski Tremski Trena Trenarowska Trenchel Trencik Trencinger Trencki Trenczak Trenczek Trenczowska Trenczuk Trenczyk Trenda Trendaj Trendak Trendał Trendecka Trendel Trender Trendewicz Trendota Trendowicz Trendowski Trendyk Trendzel Trendzelewski Trendziuk Trener Trenerowicz Trenerowski Trenga Treniewicz Trenin Trenis Trenk Trenka Trenkiel Trenkiewicz Trenkle Trenkler Trenkner Trenks Trenner Trenogow Trenowska Trenszok Trent Trenta Trentau Trentkiewicz Trentler Trentowicz Trentowski Trenzeluk Trenzinger Treń Treńdak Treńka Treński Trepa Trepaczuk Trepak Trepała Trepan Trepanowski Trepaszka Trepaszkiewicz Trepaszko Trepczik Trepczyk Trepczyński Trepeta Trepiak Trepiet Trepiew Trepilak Trepiło Trepiłowski Trepiński Trepis Trepisor Trepiszczonek Trepizur Trepka Trepke Trepko Trepkowski Trepla Treplewicz Trepnau Trepner Trepow Trepowski Trepów Treppa Treppe Treppner Treppo Trepsza Trepszo Trepta Treptan Treptau Trepte Trepto Treptow Treptowska Trepy Trerer Trereszko Tresalewski Trescher Tresciński Tresenberg Tresińska Treska Treskow Tresler Tresp Tress Tressan Tressel Tressenberg Trestak Trester Trestka Tresz Treszcenko Treszczakowski Treszczanowicz Treszczejko Treszczotka Treszczotko Treszczow Treszczyński Treszel Treszer Treszka Treszko Treściński Treśka Treśniowski Tret Treta Tretalski Tretan Tretau Tretel Tretelska Treter Treter Trethan Tretiak Tretiakow Tretjak Tretjakow Tretkiewicz Tretko Tretkowski Tretowicz Tretowski Trettel Tretter Tretyn Tretynkiewicz Tretyń Treu Treuberg Treuchel Treugut Treugutt Treuhahn Treujan Treuman Treumann Treund Treunjan Treutler Treutler Treutz Trey Treybig Treyderowski Treydowski Treyke Treywasz Tręba Trębach Trębacki Trębacz Trębaczewski Trębaczkiewicz Trębaczyk Trębajło Trębala Trębalski Trębaluk Trębałowicz Trębarczyk Trębas Trębasiewicz Trębczyk Trębczyńska Trębecki Trębicki Trębicz Trębiecki Trębieka Trębiński Trębisz Trębka Trębla Tręblicka Trębliński Trębocha Trębocz Tręboczewska Tręboszka Trębowicz Trębowska Trębski Trębulak Trębuła Trębusiewicz Trębutowicz Tręc Tręcek Tręch Tręchowicz Tręcz Tręczkowska Tręd Tręda Trędak Tręder Tręderowicz Trędewicz Trędkiewicz Trędo Trędota Trędowicz Trędowski Trędyk Trędzbor Trędziuk Tręgowicz Tręka Tręmbicki Tręmbiński Tręntowski Trępa Trępala Trępalska Trępała Trępczyk Trępczyński Trępiak Trępiński Trępka Trępkowska Trępowicz Tręścińska Tręśko Trętkiewicz Trętko Trętniewicz Trętnowiecka Trętowicz Trętowski Triański Triba Tribel Tribiłło Tribiło Tribling Tribowski Tribs Tribuch Tribul Tribull Tribus Trichanowicz Trichart Trichim Trichimczuk Trichimiuk Trichimowicz Tricińska Trick Triclin Tricz Triczka Tridhart Trieb Trieba Triebe Triebel Triebert Triebler Triebling Triebs Triebsch Triebull Triebwasser Trieder Triedla Triedrich Triemer Trieszta Trietjakow Trifonow Trigub Trigubowicz Trik Trika Triki Trikilewicz Trikoszko Trikowska Tril Triler Trill Triller Trimborn Trimer Trina Trinczek Trinczuk Trindo Triner Tringel Trinkler Trinks Trinschek Tripkowic Triplett Tripolin Trippenbach Trippler Trippner Triputko Triska Triszewski Triszka Tritchart Tritszel Tritt Tritthard Trizna Trjankowski Trjański Trleciak Trległów Trlicka Trlik Trmal Trneczka Trnka Trnobransky Trnobrańska Trobczyński Trobel Trobicz Trobiczuk Troboś Troc Trocanowicz Trocek Trocenko Trocer Trocewicz Troch Trocha Trochaj Trochalla Trochalski Trochała Trochan Trochaniak Trochanowicz Trochanowski Trochańska Troche Trochel Trochelepsza Trochelepszy Trochemczuk Trochim Trochimczuk Trochimczyk Trochimiak Trochimiec Trochimienko Trochimik Trochimiuk Trochimko Trochimowicz Trochimowski Trochimów Trochimski Trochimuk Trochin Trochiniak Trochiniuk Trochinowicz Trochińczuk Trochińska Trochlecki Trochman Trochmiak Trochmiczuk Trochmik Trochmiuk Trochmowicz Trochmowska Trochna Trochniec Trochnowicz Trocho Trocholepsza Trocholepszy Trochomiak Trochomiuk Trochomowicz Trochomowska Trochonowicz Trochończuk Trochota Trochowicz Trochowski Trochta Trochumowicz Trochunowicz Trochwin Trochym Trochymczuk Trochymia Trochymiak Trochymiuk Trochyn Trochyniuk Trociak Trocicka Trociewicz Trocik Trocikowski Trocimczuk Trocimczyk Trocimiuk Trocimowicz Trocina Trociniuk Trocinkiewicz Trocinko Trocińska Trociński Trocisz Trociuk Trocjan Trocki Trockiewicz Trockowska Trocner Trocuk Trocyk Trocyszyn Trocz Troczek Troczewski Troczka Troczuk Troczyk Troczykowski Troczyński Troć Troćko Trode Trodler Trodnar Trodulski Trodzimiak Trodzimowicz Trodzimowska Troeder Troetzer Trofilak Trofiluk Trofim Trofimczuk Trofimczyk Trofimenko Trofimiak Trofimiec Trofimienko Trofimiuk Trofimow Trofimowicz Trofimowski Trofimów Trofimska Trofimuk Trofin Trofinenko Trofiniak Trofiniec Trofiniuk Trofinow Trofinowicz Trofińczuk Trofiński Trofiuk Trofler Trofluk Trofnar Trofner Trofym Trofyn Troha Trohan Trohimczyk Trohimowicz Troichol Troicki Troikowicz Troina Troiński Troja Trojacki Trojaczek Trojaczuk Trojak Trojakowski Trojan Trojan Trojana Trojanczuk Trojanczyk Trojanek Trojanek Trojaniak Trojanicki Trojanik Trojankiewicz Trojankowski Trojanos Trojanowicz Trojanowski Trojańczuk Trojańczyk Trojański Trojar Trojarz Trojaszczyk Trojca Trojcenowicz Trojcewicz Trojczak Trojczek Trojczuk Trojda Trojdan Trojdecka Trojdos Trojec Trojecki Trojek Trojen Trojenowicz Trojenowska Trojeński Trojewicz Trojewska Trojga Trojgel Trojgo Trojk Trojka Trojke Trojko Trojkowicz Trojkowski Trojnacki Trojnak Trojnar Trojnara Trojnarski Trojner Trojnerowicz Trojniak Trojniar Trojniarz Trojnicki Trojnicz Trojniel Trojnow Trojnowicz Trojnowski Trojok Trojonowska Trojszczak Troka Trokajło Trokało Trokiel Trokielewicz Trokki Trokowicz Trokowski Troks Trokun Trokunowicz Trol Troland Trolenberg Trolewska Troliński Trolka Troll Troła Trom Tromak Tromaras Trombacz Trombaczyk Trombala Trombała Trombars Trombas Trombczyński Trombecki Trombik Trombiński Trombitas Trombka Trombors Trombowicz Trombski Tromczyński Tromiczak Tromifiuk Tromiński Tromowska Trompa Trompakais Trompakajski Trompeta Trompeteler Trompeter Trompeteur Trompka Trompus Tromsa Tromski Tromszczyński Tromza Tron Tronca Troncewicz Tronciewicz Troncik Tronckiewicz Troncygier Tronczak Tronczyk Tronczyński Trond Trondowski Troneczek Troner Troniak Troniarz Tronicek Tronicki Troniewicz Troniewski Tronika Tronin Tronina Tronisza Tronka Tronkowski Tronniarz Tronow Tronowicz Tronowski Tronów Tronstad Tront Trontczak Trontkiewicz Tronysz Troń Trońca Trończyk Trończyński Troński Trop Tropaczyński Tropak Tropczyńska Troper Tropiak Tropidło Tropiejko Tropilas Tropiła Tropiłło Tropiło Tropisz Tropka Tropkowski Tropowski Tropp Tropper Trosanowska Troscianczyk Troscianko Trosciński Trosdowski Trosiak Trosien Trosik Trosin Trosiński Troski Troskiewicz Trosko Troskolańska Troskowski Troskulewski Trosłowicka Trosna Trosset Trossowski Trost Trosteńczuk Trostiańczuk Trostowicki Trostowiecki Troszak Troszczak Troszczeńska Troszczewski Troszczłów Troszczyłow Troszczyłów Troszczyniec Troszczyński Troszek Troszeński Troszewski Troszka Troszkiewicz Troszko Troszkowska Troszok Troszoł Troszyna Troszyński Troś Trościak Trościanczuk Trościanczyk Trościaniec Trościanka Trościanko Trościankowski Trościańczuk Trościańczyk Trościańko Trościański Trościenko Trościeńczyk Trościeńska Trościniecki Trościński Trośko Trośniak Trot Trotczyński Trotiuk Trott Trottner Trotz Trotzek Trotzer Trotzki Trotzko Trotzner Troubetzkoy Trovato Trowczyński Trowicka Trowińska Trowski Troyańska Troyke Troz Trozell Trozińska Tróciński Tróć Trój Trójanek Trójaniak Trójca Trójczak Trójkowski Trójnacka Trójnar Trójnara Trójniak Trójniar Trójniarz Trójnicka Trójnniak Trójszczak Trójwąs Trólenberg Trólka Trómiński Trón Tróń Trószyński Tróściańczuk Trpak Trpiłowski Truba Trubacka Trubacz Trubaczek Trubaj Trubajło Trubak Trubala Trubalski Trubaluk Trubała Truban Trubańska Trubarczuk Trubas Trubaschow Trubecki Trubek Trubiałowicz Trubiarz Trubic Trubicki Trubicz Trubiczuk Trubiecka Trubiej Trubienkow Trubiewski Trubikowicz Trubil Trubilin Trubiłko Trubiłko Trubiłło Trubiło Trubiłowicz Trubisz Trubitz Trubka Trubkiewicz Trubko Trubłajewicz Trubłowski Trubna Trubny Trubnyj Trubocz Trubowicz Trubulczyk Trubull Trubulski Trubuła Trubura Trubus Trubuś Trubycz Truceniec Truch Trucha Truchaj Truchalski Truchałko Truchan Truchaniec Truchanienko Truchanow Truchanowicz Truchanowski Truchan-Szostek Truchań Truchański Trucharz Truchata Truchek Truchel Truchen Trucheńska Truchiel Truchim Truchimczuk Truchimowicz Truchin Truchinowicz Truchiński Truchlec Truchlewski Truchliński Truchła Truchły Truchman Truchniak Truchno Truchnowicz Truchnowska Truchol Trucholska Truchon Truchonowicz Truchoń Truchowicz Truchowski Truchta Truciak Trucina Trucinka Trucińska Trucka Truczek Truczka Truczkowska Truczuk Truczyk Truczykowska Truczyński Trućko Trud Truder Truderung Trudniar Trudnicka Trudniewicz Trudniewski Trudnikowska Trudnos Trudnoś Trudnowski Trudorowski Trudz Trudzik Trudzinczuk Trudziński Trufanowa Trufawka Trufna Trug Trugalska Truguła Truhn Trujan Trujić Trujkowski Trujnara Truk Trukacz Trukalska Trukała Trukan Trukawa Trukawiński Trukawka Trukawska Trukiewicz Trukowiński Trukowski Truksa Trukses Trukszyn Trukwalter Trul Trulewicz Trulicz Trulińska Trulka Truła Trum Trumbaczyk Trumbarczyk Trumiarz Trumielewicz Trumieńska Trumin Trumina Trumiński Trumow Trump Trumpa Trumpakais Trumpakaj Trumpakowski Trumpas Trumpel Trumpiel Trumpis Trumpka Trumpo Trumpokais Trumpowski Trumpus Trun Truna Trunek Truner Truniarz Truniec Truniewski Trunik Truniłowicz Trunin Trunk Trunkiewicz Trunkowski Trunkwalter Trunow Trunowicz Trunów Truń Truong Trupacz Trupczyńska Trupiano Trupiel Trupinda Trupiszewski Trupkiewicz Trupkinowicz Trupska Trupuć Trus Trusch Truschińska Truschka Truschke Trusciński Trusczyński Trusek Trusewicz Trusiak Trusiel Trusielewicz Trusielnicka Trusień Trusiewicz Trusik Trusikowska Trusilewicz Trusiłło Trusiło Trusina Trusiński Trusiuk Truskalaska Truskalski Truskawa Truskawicki Truskawiecki Truskawka Truskawski Truski Truskiewicz Truskolarski Truskolas Truskolaski Truskolawski Truskolski Truskoluska Trus-Konarczak Truskowski Trusow Trusowicz Trusowski Trusów Truss Trussner Trusunkiewicz Trusz Truszak Truszcińska Truszcz Truszczak Truszczewski Truszczyński Truszek Truszel Truszewicki Truszewicz Truszewski Truszik Truszke Truszkiewicz Truszko Truszkolas Truszkolaska Truszkowski Truszowski Truszyk Truszyn Truszyński Truś Truściński Truśkiewicz Trut Truta Trutej Trutek Truteń Trutkowski Trutman Trutnik Trutowski Truttino Trutwin Truty Truzik Trużyński Trwarogiel Trwoga Tryanowski Tryański Tryb Tryba Trybacz Trybak Trybal Trybalski Trybaluk Trybała Tryban Trybański Trybas Trybaszewska Trybaś Trybata Trybczyński Trybe Trybecka Trybek Trybel Trybelska Trybenek Trybes Trybicki Trybiec Trybiel Trybikowska Trybiłło Trybiło Trybiłowicz Trybin Trybinka Trybińkowska Trybiński Trybis Trybisz Trybka Trybkowska Tryblis Trybnikowska Trybno Tryboba Trybocki Tryboda Trybon Trybonia Tryboń Tryborczyk Trybowski Trybs Trybuc Trybuch Trybuchowicz Trybuchowski Trybucki Trybucy Trybucz Trybuć Trybuk Trybukiewicz Trybul Trybula Trybulak Trybulcy Trybulczyk Trybulec Trybulewicz Trybuli Trybuliński Trybull Trybulski Trybuł Trybuła Trybułkowski Trybułowicz Trybułowski Trybun Trybunalski Trybunek Trybunia Trybuniak Trybunowicz Trybuń Trybuńko Trybura Tryburc Tryburcy Tryburczy Tryburczyk Tryburski Tryburzec Trybus Trybusch Trybusiewicz Trybusiński Trybusz Trybuszak Trybuszczuk Trybuszek Trybuszewski Trybuszkiewicz Trybuszuk Trybuszyński Trybuś Trybut Trybys Trybyszewski Tryc Trych Trycha Trychan Trychel Trychniewicz Trycholik Trychon Trychonczuk Trychonowicz Trychoń Trychończuk Trychowicz Trychowska Trychta Trychubiak Trychubowicz Trychuk Trychut Trycińska Trycz Tryczak Tryczek Tryczka Tryczuk Tryczyk Tryczyński Tryć Tryćko Tryda Trydel Trydeński Trydko Trydman Trydrych Trydrychowicz Trydubeńko Trydul Trydulski Trydyada Tryfalski Tryfan Tryfanow Tryfanów Tryfler Tryfon Tryfonidi Tryfonow Tryfoński Trygalski Trygar Tryger Trygiel Trygielska Trygier Trygor Trygub Tryguba Trygubiec Trygubienko Trygubow Trygubowicz Tryguda Tryhub Tryhubczak Tryhubko Tryhubowicz Tryhuk Tryhut Tryjan Tryjankowski Tryjanowski Tryjański Tryjarski Tryjefaczka Tryjefaczko Tryk Tryka Trykacz Trykalski Trykała Trykawka Trykczko Trykiel Trykielewicz Trykiewicz Trykos Trykoska Trykosko Trykoszko Trykowski Trykoza Trykozko Trykozo Tryksa Tryksza Trykuć Trykulicz Tryl Tryla Trylański Tryląg Tryler Trylewicz Trylęg Trylich Trylik Tryliński Tryll Tryllska Trylnik Trylong Trylowski Trylski Tryluk Trymark Trymarkiewicz Trymarska Trymbula Trymbulak Trymbulski Trymbuła Trymbułowicz Trymczuk Trymczyk Trymecka Trymer Trymera Trymers Trymerski Trymiszewski Trymkiewicz Trymszewska Trymucha Trymuńko Trymus Trymuszewska Tryna Trynas Tryncol Trynczek Trynczuk Trynczyk Trynda Tryndak Tryndoch Trynduch Trynduś Tryndziak Trynecka Tryner Tryngiel Tryniak Trynicki Tryniecki Trynieszewska Tryniewicz Tryniewski Tryniszewski Trynk Trynka Trynkas Trynkiel Trynkiewicz Trynkler Trynkos Trynkoś Trynkow Trynkowski Trynks Trynkus Trynowska Trynus Trynzo Tryńczuk Tryńczyk Tryńdak Tryńka Tryńko Trypa Trypak Trypaluk Trypec Trypeć Trypens Trypiak Trypiał Trypiec Trypka Trypke Trypko Trypl Trypler Trypner Trypnik Trypolin Trypuc Trypucki Trypuć Trypućko Trypuń Trypus Tryputko Trypuz Trypuza Trypuzowski Trys Trysiak Trysiński Tryska Tryskiewicz Trysko Tryskojaniec Tryskojanis Tryskowiak Tryskuc Tryskuć Trysła Trysłuła Trysta Trystała Trystek Trysteńska Trystucha Trystuła Trysz Tryszak Tryszcz Tryszczak Tryszczała Tryszczkowska Tryszczuk Tryszczyła Tryszczyłło Tryszczyło Tryszczyński Tryszka Tryszkiewicz Tryszkin Tryszko Tryszkowska Tryszno Trysznowski Tryszpet Tryszpior Tryszpiot Tryszpiotr Tryszuk Tryś Tryścien Tryścień Tryściński Tryść Tryśtucha Tryt Trytak Trytek Trytewicz Trytiak Trytko Tryton Trytt Trytuł Tryuk Tryusz Trywiański Tryza Tryzna Tryzno Tryznowski Tryzowicz Tryzowska Tryzubiak Tryzubowicz Tryzybowicz Trzadel Trzajna Trzajny Trzak Trzakała Trzałkowski Trzampel Trzanas Trzandel Trzanek Trzaniec Trzankowski Trzanowska Trzap Trzapała Trzapla Trzas Trzasala Trzasalski Trzask Trzaskacz Trzaskalik Trzaskalski Trzaskała Trzaskawa Trzaskawka Trzaskawski Trzaski Trzasko Trzaskoma Trzaskos Trzaskosz Trzaskoś Trzaskot Trzaskowski Trzaskowski Trzaskólska Trzaskulski Trzaskus Trzaskuś Trzasło Trzaszczka Trzaszczyk Trzaszkowski Trzaśkowski Trzaśniewski Trząsalski Trząsała Trząsimiech Trząskacz Trząski Trząsko Trząskowski Trząsowski Trzciak Trzciakiewicz Trzciakowska Trzciałkowski Trzcianek Trzcianka Trzcianko Trzciankowski Trzcianowski Trzciański Trzciąka Trzciąkowski Trzcieliński Trzcieniecki Trzcina Trzciniecki Trzcinka Trzcinko Trzcinkowski Trzcinowicz Trzcinowski Trzciński Trzciok Trzcioka Trzciołek Trzciołkowska Trzcionek Trzcionica Trzcionka Trzcionkowski Trzciółek Trzciski Trzciwiecka Trzczak Trzczałkowska Trzczyński Trzeba Trzebacz Trzeban Trzebaniak Trzebańska Trzebeński Trzebiak Trzebiański Trzebiatkowska Trzebiatowski Trzebic Trzebicki Trzebiecki Trzebieniak Trzebietowska Trzebin Trzebinczyk Trzebiniak Trzebinka Trzebińczyk Trzebiński Trzebistowski Trzebkowski Trzebliński Trzebna Trzebniak Trzebny Trzeboniak Trzeboń Trzeboński Trzebowski Trzebski Trzebuchowski Trzebucki Trzebunia Trzebuniak Trzebunia-Niebies Trzecia Trzeciacka Trzeciackiewicz Trzeciak Trzeciakiewicz Trzeciak-Klimaszewski Trzeciakow Trzeciakowicz Trzeciakowski Trzeciał Trzeciałkowski Trzecianowski Trzeciar Trzeciarz Trzeciąk Trzecicki Trzeciecki Trzeciek Trzecieliński Trzecieniecka Trzecieski Trzecikowski Trzecina Trzeciniecki Trzeciński Trzeciok Trzeciołek Trzecionka Trzecionkowski Trzeciuk Trzecki Trzecz Trzedla Trzej Trzeja Trzejanowska Trzejna Trzelczyk Trzelec Trzelecka Trzelik Trzelińska Trzelkiewicz Trzemecki Trzemeski Trzemiec Trzemiel Trzemielak Trzemielewski Trzemielińska Trzemkowski Trzemska Trzemszyk Trzemszyn Trzemżalski Trzenadel Trzeniec Trzenka Trzenkowska Trzensała Trzensik Trzensimiech Trzensioch Trzensiok Trzensioł Trzensisko Trzenssimiech Trzep Trzepacka Trzepacz Trzepaczka Trzepaczyński Trzepadłek Trzepak Trzepała Trzepałek Trzepałka Trzepałkiewicz Trzepałko Trzepałkowski Trzepałowska Trzepanowski Trzepański Trzepatka Trzepatowski Trzepecińska Trzepetowska Trzepiak Trzepiałkowska Trzepiałowski Trzepiatowski Trzepicki Trzepiczek Trzepieciński Trzepiecki Trzepieczyński Trzepiel Trzepierczyński Trzepietowski Trzepil Trzepiński Trzepiora Trzepiorko Trzepiot Trzepiota Trzepiotowski Trzepiozor Trzepióra Trzepis Trzepizor Trzepizór Trzepizur Trzepiżur Trzepka Trzepkowski Trzepla Trzepocki Trzepołka Trzepuchowska Trzesała Trzesewicz Trzesiak Trzesicki Trzesiel Trzesielewicz Trzesień Trzesiewska Trzesiło Trzesimiech Trzesiński Trzesioch Trzesiok Trzesionok Trzeska Trzeskala Trzeskiewicz Trzeskoma Trzeskowski Trzesło Trzesniak Trzesniewski Trzesniowski Trzesowski Trzeszan Trzeszcz Trzeszczak Trzeszczakowski Trzeszczanowicz Trzeszczkowski Trzeszczon Trzeszczoń Trzeszczyński Trzeszewski Trzeszkowski Trześkiewicz Trześkowska Trześlewicz Trześniak Trześniakowski Trześniawski Trześniewski Trześnikowska Trześniowski Trześniowski Trześnowski Trześń Trześwińska Trzetiak Trzetrzelewski Trzetrzewa Trzetrzewiński Trzetrzewski Trzetrzyński Trzewiak Trzewiarz Trzewicarz Trzewiczarz Trzewiczek Trzewiczyński Trzewierzyński Trzewik Trzewikowski Trzewiński Trzewnik Trzeziecki Trzeziński Trzeźbiak Trzeźwiński Trzeźwiski Trzęcki Trzęki Trzęsak Trzęsala Trzęsalski Trzęsała Trzęsiak Trzęsiara Trzęsica Trzęsicki Trzęsiec Trzęsiecka Trzęsiel Trzęsień Trzęsimiech Trzęsiniak Trzęsiński Trzęsioch Trzęsiok Trzęsowski Trzęślewicz Trzęśniak Trzil Trziński Trzionka Trziska Trziszka Trziszka-Ozgowicz Trzmadel Trzmelewski Trzmiel Trzmiel Trzmielak Trzmielewski Trzmieliński Trzmielowski Trznadel Trznadlewski Trznadol Trzoch Trzod Trzonek Trzoniec Trzonkowski Trzonowski Trzonsik Trzonski Trzonskowska Trzońkowski Trzoński Trzop Trzopek Trzos Trzosek Trzosek-Szabo Trzosiński Trzosk Trzoski Trzosko Trzoskowski Trzosł Trzosło Trzosowski Trzoss Trzossowska Trzostek Trzoś Trzowik Trzód Trzópek Trzórzewska Trzpak Trzpiel Trzpij Trzpil Trzpił Trzpioła Trzpiot Trzpiotr Trzpis Trzpit Trzuch Trzupek Trzusak Trzuska Trzuskawski Trzusko Trzuskolas Trzuskot Trzuskowiak Trzuskowski Trzusło Trzustkowski Trzuszcz Trzuszczak Trzuszkowski Trzuśkowski Trzyba Trzybalska Trzybiński Trzybowicz Trzybuchowski Trzybulski Trzybuszewska Trzyciecki Trzyciński Trzyk Trzykawski Trzykowski Trzyma Trzymalski Trzymaszyn Trzymielewska Trzymkowski Trzymykowska Trzyna Trzynadel Trzynadlowski Trzyniec Trzynkiewicz Trzynoga Trzyński Trzyszcz Trzyszczak Trzyszczyk Trzyszka Trzyźbiak Tsakalidis Tsalikidis Tsanakas Tsangaras Tschampel Tscharner Tschech Tschechel Tschentscher Tschepe Tscherse Tscheschel Tschicaja Tschich Tschiche Tschiersch Tschierschke Tschierse Tschirch Tschirchnitz Tschirschnitz Tschirschwitz Tschöpe Tschopp Tschuk Tschurl Tschuschka Tschuschke Tsedal Tsen Tsermegas Tsirbe Tszampel Tszan Tszciński Tszeke Tszewik Tszorn Tszuk Tszydel Tszyrbe Tszyrsznic Tuadzicki Tuba Tubacha Tubacki Tubacz Tubaczka Tubaczki Tubaczuk Tubaj Tubaj Tubaja Tubajewska Tubajski Tubalewska Tubalski Tubaszewska Tubecka Tubek Tubelewicz Tubernacka Tubiak Tubialewicz Tubiańska Tubiasz Tubicz Tubielewicz Tubielowicz Tubiełewicz Tubik Tubilewicz Tubin Tubinis Tubiń Tubis Tubisz Tubiszewski Tubiś Tubo Tubocka Tuboja Tubulczyk Tubura Tuburczy Tuburczyn Tuburek Tuburkiewicz Tuburski Tubylczuk Tubylewicz Tucan Tucewicz Tuch Tuchacz Tuchaczek Tuchaj Tuchajski Tuchala Tuchalski Tuchała Tuchan Tuchanowicz Tuchanowski Tuchański Tucharski Tucharz Tuchawski Tuchciński Tuchel Tuchelman Tuchendler Tuchenicz Tucheń Tuchewicz Tuchlin Tuchlinowicz Tuchliński Tuchmacher Tuchman Tuchmanowicz Tuchmańska Tuchnowski Tuchocki Tuchola Tucholka Tucholke Tucholski Tuchołka Tuchołko Tuchoło Tuchoniuk Tuchończuk Tuchorski Tuchowicz Tuchowski Tuchółka Tuchs Tuchta Tuchte Tuchto Tuchulski Tuchułka Tuchwicz Tuchy Tuciewicz Tucil Tuciłowska Tucin Tuciński Tucker Tucki Tuckowska Tucz Tucza Tuczak Tuczała Tuczańska Tuczapiec Tuczapski Tuczek Tuczempski Tuczenko Tuczepska Tuczewski Tuczępski Tuczko Tuczkowski Tucznia Tucznik Tucznio Tuczno Tuczopiec Tuczyk Tuczykant Tuczykont Tuczyło Tuczyłowska Tuczymska Tuczyniak Tuczyński Tućka Tuda Tudaj Tudak Tudala Tudalińska Tudałowicz Tudarowski Tudej Tudek Tudela Tudella Tudelski Tudera Tuderek Tuderowicz Tudies Tudka Tudola Tudolińska Tudołowicz Tudor Tudoran Tudorczyk Tudorek Tudoron Tudorow Tudorowicz Tudorowski Tudorów Tudorska Tudra Tudraj Tudrej Tudrejek Tudrian Tudrój Tudruj Tudrujek Tudry Tudryj Tudryn Tudryń Tuduj Tudyga Tudyk Tudyka Tudyń Tudziak Tudziarz Tudzias Tudziasz Tudzierz Tudzies Tudziewicz Tudzież Tudzińska Tudzio Tudzisz Tuerke Tuerner Tufalski Tufekcis Tufeksis Tufiluk Tufkat Tufom Tufulecka Tuga Tuganowski Tugawdis Tugeman Tugemann Tugendraich Tugendreich Tugi Tugl Tuglewicz Tugocki Tuhaj Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhankiewicz Tuhanowski Tuhi Tuhidajewicz Tuhl Tuhy Tuja Tujaga Tujak Tujaka Tujako Tujakowski Tujałka Tujdowski Tujecka Tujejska Tujek Tujerzyn Tujeszyn Tujewska Tujka Tujko Tujniewicz Tuk Tuka Tukacz Tukaczewski Tukaj Tukajło Tukajski Tukalski Tukała Tukałło Tukan Tukandorf Tukanowicz Tukarczyk Tukarnik Tukarz Tukas Tukasik Tukasz Tukatko Tukatsch Tukendorf Tukiendorf Tukiewicz Tukin Tukindorf Tukla Tuklicka Tukowska Tuks Tuksiski Tukwiński Tul Tula Tulacha Tulacz Tulaj Tulaja Tulak Tulara Tularczyk Tularek Tularz Tulasz Tulasz-Brzozowska Tulatycki Tulbacki Tulczak Tulczejew Tulczewicz Tulczyjew Tulczyk Tulczyński Tulec Tulecki Tuleda Tulej Tuleja Tulejbicz Tulejczyk Tulejewicz Tulejka Tulejko Tulejski Tulek Tulen Tulenda Tulenta Tuleta Tulew Tulewicz Tulewski Tuleya Tulezyjew Tuliaska Tuliba Tulibacki Tulich Tulichowski Tulicki Tulicz Tulidowicz Tulidziński Tulie Tuligłowicz Tuligłowiec Tuligłowski Tuligowiec Tuligowski Tulij Tulik Tulika Tulikowski Tuliks Tulim Tulimanowski Tulimowski Tulimska Tulin Tulinek Tulinowski Tuliński Tulipan Tulipańska Tulis Tulisiak Tuliska Tulisow Tulisz Tuliszewski Tuliszka Tuliszke Tuliszkiewicz Tuliszko Tuliszkowska Tulita Tulka Tulkiewicz Tulkis Tulko Tulkowski Tull Tuller Tulli Tullin Tullius Tulmacki Tulman Tulmann Tulo Tulodzietski Tulorz Tulosz Tulpan Tulpińska Tulro Tulski Tuluk Tulula Tulus Tuluś Tulutki Tulwin Tulwiński Tuła Tułacz Tułaczek Tułaczko Tułaczyk Tułaczyńska Tuładziecka Tułaj Tułajczyk Tułajew Tułak Tułanowski Tułasa Tułasiewicz Tułaszewicz Tułaszwili Tuławiecki Tuławka Tułaza Tułaziński Tułecki Tułek Tułnowski Tułodowicz Tułodziecki Tułodziejecka Tułodziejska Tułomski Tułowicki Tułowiecki Tułowińska Tułowski Tułpanowicz Tułpatowicz Tułupow Tum Tuma Tumach Tumaczyńska Tumak Tumakiewicz Tumakow Tumala Tumalak Tumalek Tumalewicz Tumalewski Tumalis Tumalka Tumalski Tuman Tumanek Tumaniec Tumaniewicz Tumanik Tumanis Tumankiewicz Tumanow Tumanowicz Tumanowski Tumanów Tumanów-Tumańska Tumański Tumara Tumarewicz Tumas Tumasz Tumaszczenik Tumaszczyk Tumaszewicz Tumaszewski Tumaszyk Tumaszyn Tumaś Tumbajew Tumczyk Tumczyński Tumczyszyn Tume Tumeiel Tumejczyk Tumel Tumelis Tumelius Tumelkans Tumia Tumiak Tumialis Tumialiś Tumiałojc Tumiałojć Tumiałowicz Tumianiec Tumianowska Tumicki Tumicz Tumiczak Tumiczek Tumidaj Tumidajewicz Tumidajewska Tumidajowicz Tumidajski Tumidalski Tumidański Tumidowicz Tumiel Tumiela Tumielewicz Tumielowicz Tumielska Tumieniecka Tumiewicz Tumil Tumilejewicz Tumilewicz Tumiłło Tumiło Tumiłowicz Tumiłowski Tumin Tuminowski Tumiński Tumir Tumirski Tumiszewska Tumitowicz Tumkielski Tumkiewicz Tumko Tumkowski Tumłowski Tumm Tummel Tumolak Tumolewski Tumolski Tumołowicz Tumos Tumosz Tumowski Tumrakiewicz Tumski Tumszat Tumula Tumulczuk Tumulec Tumulewicz Tumulik Tumulka Tumulla Tumulski Tumuła Tumułka Tumułowicz Tumusiak Tumusz Tumuszkin Tumyk Tun Tuna Tunajek Tunajer Tunajska Tunak Tuncewicz Tunchanowicz Tunczyk Tunda Tundak Tundalewicz Tundas Tundel Tunder Tunderski Tunderys Tundowicz Tundryn Tundys Tundzikowski Tundziowski Tunecki Tunel Tunela Tunelska Tungol Tungus Tunia Tuniak Tuniakiewicz Tunicki Tuniczno Tuniel Tunielewicz Tuniewicz Tunij Tunik Tunikowski Tunin Tunis Tuniszewski Tunk Tunkel Tunkiel Tunkiewicz Tunkis Tunklowski Tunko Tunków Tunkun Tunowicz Tunowski Tuns Tuńczyk Tuński Tuominen Tuor Tuora Tupa Tupacz Tupaczewski Tupaczyński Tupadło Tupaj Tupajka Tupalewska Tupalski Tupała Tupchorn Tupcik Tupczewska Tupczyj Tupczyński Tupek Tuphorn Tupiak Tupica Tupicz Tupiec Tupieka Tupieko Tupielec Tupik Tupikow Tupikowski Tupin Tupis Tupiś Tupka Tupkielewicz Tupkiewicz Tupko Tupko-Tubik Tupłoński Tupnowska Tupolska Tuppek Tupta Tuptało Tuptanowski Tuptoński Tuptowska Tuptuński Tuptyński Tupy Tupyj Tupyk Tur Tura Turacki Turacz Turaczek Turaczy Turaczyk Turadek Turaj Turajczyk Turajew Turajski Turak Turakiewicz Turakowska Turala Turalczyk Turalik Turaliński Turalski Turał Turała Turan Turanowski Turant Turański Turarz Turas Turasiewicz Turasiuk Turasz Turaszczyk Turaszek Turaszewska Turaszka Turaszkiewicz Turaszwili Turaszwilli Turaś Turau Turawa Turawicz Turawski Turay Turba Turbacki Turbacz Turbaczewski Turbaj Turbak Turbakiewicz Turbaluk Turbał Turban Turbankiewicz Turbański Turbarz Turbas Turbasa Turbaszewska Turbaś Turbecka Turber Turbiak Turbiarz Turbiasz Turbicz Turbiek Turbielewicz Turbiewski Turbiłowicz Turbin Turbiner Turbiński Turbisz Turbo Turboński Turboś Turbowicz Turbowska Turbusiński Turcewicz Turch Turchał Turchała Turchan Turchetti Turchlewski Turchon Turchoń Turchoński Turck Turcki Turco Turcu Turcyńska Turcza Turczak Turczan Turczaniewicz Turczanik Turczanowicz Turczanowska Turczańcza Turczański Turczeniewicz Turczenik Turczeniuk Turczenko Turczewski Turczmanowicz Turczuk Turczy Turczyk Turczyło Turczyn Turczyna Turczyniak Turczyniewicz Turczynin Turczyniski Turczyno Turczynowicz Turczynowicz-Suszycki Turczynowski Turczyń Turczyński Turczyszyn Turdal Turdała Turdej Turdiszek Turdyn Turdza Turdzik Turec Turecek Tureck Turecki Tureczek Turedek Turej Turejczuk Turejczyk Turejko Turejski Turek Turel Turelik Tureł Turemek Turemka Turemko Turemski Tureniec Turenka Turenko Turenkow Tureń Tureńska Turesson Turetschek Turetta Turewicz Turewski Turfus Turga Turgalska Turgał Turgała Turgiel Turgielanis Turgieniewicz Turgoll Turgoł Turgońska Turguła Turhan Turhanik Turicki Turiej Turif Turij Turik Turin Turk Türk Turka Turkacz Turkala Turkaluk Turkała Turkało Turkan Turkanik Turkaniuk Turkas Turkasz Turkawa Turkawka Turkawski Turke Türke Turkel Turketti Turkewicz Turki Turkieć Turkiel Turkiendorf Turkietti Turkiew Turkiewicz Turkin Turko Turkoc Turkocio Turkocz Turkoć Turkoł Turkoniak Turkos Turkosz Turkot Turkow Turkowiak Turkowicz Turkowid Turkowiec Turkowitsch Turkowski Turkowyd Turkoź Turków Turksz Turkula Turkulak Turkuła Turkus Turkusz Turla Turlaczyk Turlaj Turlak Turlakiewicz Turlej Turlejewski Turlejski Turles Turlewicz Turley Turlik Turlikowski Turlin Turliński Turlo Turlowicz Turlski Turluk Turła Turłaj Turłay Turło Turło-Purto Turłowicz Turłowska Turłukowski Turm Turman Turmanek Turmaniak Turmanowicz Turmantniewicz Turmańczyk Turmańska Turmarz Turmaszczyk Turmek Turmeniów Turmidaj Turmiński Turmowicz Turna Turnak Turnan Turnau Turnbakiewicz Turner Turnhofer Turnia Turniak Turnialska Turnicki Turniewski Turnik Turno Turnowicz Turnowiecki Turnowski Turnus Turo Turoaz Turobin Turobiński Turobojski Turobos Turoboś Turoboyski Turobożski Turobus Turocha Turoczy Turok Turol Turolak Turolski Turomsza Turon Turonek Turoniec Turonowska Turoń Turoński Turopolski Turos Turosieński Turosiński Turoski Turostowski Turosz Turoszy Turoś Turotszy Turowczyk Turower Turowicka Turowicz Turowiec Turowiecki Turowski Turoza Turószew Turów Turpaczewska Turs Tursa Tursan Tursch Turschmid Türschmid Turschmit Tursiński Tursk Turski Turskiewicz Tursky Tursza Turszyn Turszynowicz Turszyński Turta Turtak Turtas Turtek Turtiak Turton Turtoń Turudicz Turudzicz Turuk Turukiewicz Turula Turulczyk Turulski Turuła Turunek Turuń Turuńska Turus Turusik Turusow Turustowska Turuta Turuto Turutowicz Turwanicki Turwasz Turwid Turwoń Turycz Turyczek Turyczyn Turyk Turykiewicz Turyl Turylczyk Turyła Turyłło Turyło Turyn Turyna Turyniec Turyniewicz Turynowicz Turynowski Turyński Turysiak Turz Turza Turzański Turzecki Turzeniecki Turzewicz Turzewski Turziak Turzionek Turzniecki Turzonek Turzońska Turzycka Turzyk Turzykowski Turzyma Turzyn Turzyna Turzynicki Turzyniecki Turzynowicz Turzynowska Turzyński Turża Turżak Turżański Turżonek Tus Tusak Tusch Tusche Tuschel Tuscher Tuschik Tusek Tusgier Tusiak Tusiara Tusiarz Tusiek Tusien Tusień Tusiewicz Tusik Tusin Tusiński Tusk Tuske Tusker Tuski Tuskiewicz Tuskowski Tusłanowski Tusnio Tusowski Tuss Tussaint Tussik Tust Tustanowski Tustański Tusting Tustira Tustonowska Tustyńska Tusz Tusza Tuszak Tuszakowski Tuszański Tuszas Tuszaś Tuszcz Tuszczak Tuszczenko Tuszczewski Tuszczowska Tuszczuk Tuszczyk Tuszczyński Tusze Tuszec Tuszecka Tuszer Tuszewicki Tuszewiecki Tuszewski Tuszka Tuszkanow Tuszkiewicz Tuszko Tuszkowski Tuszków Tusznic Tusznicki Tusznio Tuszno Tuszowski Tuszy Tuszyc Tuszycki Tuszylak Tuszyner Tuszyński Tuś Tuśnia Tuśniak Tuśniak Tuśnik Tuśnio Tut Tuta Tutaj Tutajew Tutajewicz Tutajewski Tutajko Tutak Tutakiewicz Tutakowski Tutalak Tutan Tutaniewicz Tutas Tutasiewicz Tutecki Tutej Tuteja Tutejczyk Tutejski Tutek Tuter Tuterra Tutinas Tutis Tutjewicz Tutka Tutkaj Tutkalik Tutkalski Tutkaluk Tutkiewicz Tutko Tutkowski Tutla Tutlewski Tutlowski Tutnas Tutnowska Tutok Tutomirski Tutoń Tutorski Tutro Tutrzyńska Tutsch Tutta Tuttas Tuttla Tuttle Tutucki Tutula Tutulak Tutunidis Tutur Tuturusz Tutus Tutuszkin Tutyka Tutyra Tuwalski Tuwan Tuwarska Tuwek Tuwim Tuwin Tuwińska Tuwkowska Tuwulski Tux Tuz Tuzal Tuzanowska Tuzek Tuzel Tuzgier Tuziak Tuziemski Tuzik Tuzikiewicz Tuzikow Tuzikowski Tuzim Tuzimak Tuzimek Tuzimowska Tuzimski Tuzin Tuzinek Tuzinkiewicz Tuzinowski Tuziński Tuzio Tuzionek Tuziu Tuziuk Tuzlak Tuznik Tuzow Tuzyk Tuzylc Tuźniak Tuźnik Tuż Tużański Tużel Tużewska Tużmik Tużnik Tużowiec Tużyk Tużylak Tużyna Tużyniecki Tużyński Twan Twanow Twańska Twarcz Twarczyńska Tward Twarda Twardak Twardała Twardawa Twardawski Twarde Twardecki Twardek Twardela Twardenga Twardeusz Twardęga Twardijewicz Twardjewicz Twardo Twardoch Twardocha Twardochel Twardochleb Twardochlib Twardogórski Twardok Twardokens Twardokes Twardokęs Twardokus Twardon Twardoń Twardosch Twardosz Twardow Twardowicz Twardowski Twarduchowski Twardus Twardusz Twarduś Twardy Twardy Twardycz Twardygrosz Twardyjewicz Twardykus Twardyn Twardys Twardyska Twardysko Twardysz Twardyś Twardzak Twardziak Twardzicki Twardziecki Twardziel Twardzień Twardziewski Twardzik Twardzikowski Twardziłowski Twardziński Twardzisz Twardziszewski Twardziuk Twardzosz Twarecki Twargal Twargosz Twargowska Twarkiewicz Twarkowski Twarnicka Twarog Twarogal Twarogiel Twarogowski Twaroń Twarosz Twarowski Twarożek Twarożyński Twaróg Twaróżek Twarski Twarsowski Twarton Twarus Twaruszka Twarużek Twarziak Twarzkiewicz Twarzyński Twaszczuk Twaszuk Twerd Twerdochleb Twerdochlib Twerdochlip Twerdun Twerdyk Twerianowicz Twerjanowicz Twers Twiede Twiel Twierdochleb Twierdowska Twierdziak Twierdziański Twierdziński Twierdzyński Twieritniów Twierkowski Twieszczak Twiordochliebowa Twirbut Twirbutt Twirdy Twocik Twogin Twol Twolińska Twoński Twora Tworak Tworczyn Tworczyńska Tworda Twordawa Twordochleb Twordoń Twordowski Tworduś Twordygrosz Twordzik Tworek Tworeszczuk Twork Tworke Tworkiewicz Tworko Tworko Tworkowski Twornicki Tworo Tworogal Tworogowski Tworos Tworowski Tworożyński Tworóg Tworóz Tworóż Tworski Tworus Tworuschka Tworuschke Tworuszek Tworuszka Tworuszko Tworuś Tworuz Tworys Tworyszczak Tworyszczuk Tworz Tworzański Tworzecki Tworzewski Tworzowski Tworzyański Tworzydlak Tworzydło Tworzyjanów Tworzyjańska Tworzyk Tworzyło Tworzyński Tworżyńska Twór Twórz Twórzewski Twrda Twurzewski Twyrdy Tyb Tyba Tybaczek Tyballa Tybała Tyban Tybańkowska Tybara Tybarek Tybarski Tybel Tybelski Tybeński Tybera Tyberek Tyberian Tyberiusz Tyberski Tybiankowski Tybik Tybinka Tybinkowski Tybińkowski Tybiński Tybirski Tybisławski Tybiszewski Tybka Tybler Tyblewski Tybon Tyboń Tybor Tybora Tyborczk Tyborczuk Tyborczyk Tyborowicz Tyborowski Tyborra Tyborski Tybólski Tybór Tybórski Tybuchowski Tybulczak Tybulczuk Tybulczyk Tybulec Tybulewicz Tybulski Tybuła Tybułka Tybun Tybunec Tybur Tybura Tyburak Tyburc Tyburca Tyburch Tyburcka Tyburcy Tyburcz Tyburcza Tyburczak Tyburczuk Tyburczy Tyburczyk Tyburczyn Tyburek Tyburkiewicz Tyburowski Tyburski Tyburzec Tybus Tybusch Tybusek Tybusz Tybuszewski Tybuś Tybylewicz Tybylewska Tyc Tyca Tyce Tycel Tych Tychaczka Tychan Tychanewicz Tychania Tychanicz Tychanow Tychanowicz Tychanowska Tychanów Tychanycz Tychański Tychawski Tychek Tychel Tychelk Tycher Tychewicz Tychlak Tychlowiec Tychman Tychmann Tychmanowicz Tychmański Tychmonowicz Tychmowicz Tychner Tychniewicz Tychnoniewicz Tychnowski Tychocki Tychod Tycholicz Tycholis Tycholiz Tycholke Tycholski Tychomowicz Tychon Tychoniak Tychoniec Tychoniewicz Tychoniuk Tychonowicz Tychonowski Tychoń Tychończuk Tychoński Tychostóp Tychota Tychowicz Tychowiecki Tychowski Tychólski Tychra Tychulski Tychułko Tychy Tyciak Tyciński Tyciszczak Tycki Tyckowska Tyckun Tyclik Tycman Tycner Tycyk Tycz Tyczar Tyczer Tyczewicz Tyczewski Tyczina Tyczka Tyczko Tyczkowski Tyczno Tyczyn Tyczyna Tyczyno Tyczyński Tyć Tyćka Tyćko Tyćkowski Tyda Tydalski Tydda Tyde Tydek Tydel Tydelski Tydemann Tyder Tyderka Tyderska Tydewicz Tydke Tydman Tydniarski Tydola Tydoń Tydor Tydrych Tydrysz Tydryszewski Tyduś Tydyk Tydyka Tydyniewicz Tydynko Tyfa Tyfczyński Tyfel Tyfenbach Tyfental Tyfert Tyffa Tyffer Tyffert Tyflewski Tygelski Tygerman Tygiel Tygielski Tygier Tygo Tyhon Tyhoniuk Tyjan Tyjara Tyjas Tyjeczko Tyjeński Tyjer Tyjewski Tyjeżko Tyjkowski Tyjon Tyjoń Tyjos Tyk Tyka Tyka-Fredrych Tykal Tykalewicz Tykalski Tykałowicz Tykałowski Tykarski Tykfer Tykiel Tykielak Tykielska Tykierka Tykierko Tykiewicz Tykla Tyklewicz Tyklińska Tyklowski Tykluk Tykło Tykociński Tykocki Tykoń Tykow Tykowski Tyks Tyksiński Tyktor Tykwa Tykwer Tykwerowska Tykwic Tykwiński Tyl Tyla Tylak Tylakowski Tylarek Tylarska Tylatycki Tylawski Tylbor Tylc Tylcek Tylcz Tylczak Tylczyk Tylczyński Tylec Tylecki Tyleczek Tyleda Tylega Tylek Tylenda Tylenko Tyleńska Tyler Tylerski Tyles Tylewicz Tylewski Tylęda Tylgner Tyliba Tylica Tylicha Tylicki Tylicz Tyliczka Tyliczko Tyligłowski Tylik Tylikowski Tylimoniuk Tylimowski Tyling Tylingo Tyliniec Tyliński Tylipski Tylis Tylisz Tyliszczak Tyliszczuk Tyliszczyk Tyliszka Tyliz Tyliżyn Tylk Tylka Tylka-Suleja Tylke Tylki Tylkie Tylkiewicz Tylko Tylkońska Tylkow Tylkowicz Tylkowski Tyll Tylla Tyllak Tyller Tyllia Tyllner Tyllo Tylmajer Tylman Tylmann Tylmanowicz Tylmanowski Tylmarowska Tylna Tylner Tylnicki Tylny Tylo Tyloca Tyloch Tylok Tylor Tylowski Tylsa Tylski Tylson Tylus Tylusiński Tyluś Tylutka Tylutki Tylutko Tylwa Tylwach Tylwaska Tylwicka Tylykowski Tylza Tylzan Tylzanowski Tylzen Tylzon Tylża Tylżan Tylżanowski Tylżyk Tylżyńska Tył Tyła Tyłacz Tyłak Tyłarski Tyłas Tyłkowski Tyłło Tyłodziecki Tyłowicz Tyłowiecki Tyłów Tyłpatowicz Tyłwińska Tym Tyma Tymaczkowski Tymaftyjewicz Tymajczuk Tymajczyk Tymalska Tymała Tyman Tymaniak Tymann Tymanowicz Tymanowski Tymań Tymański Tymarek Tymarkiewicz Tymas Tymasiak Tymasiewicz Tymasiuk Tymaszczuk Tymaszek Tymaszenko Tymaszewicz Tymaszewska Tymaszkiewicz Tymaszko Tymaszuk Tymaszyński Tymbarski Tymbel Tymberski Tymborowski Tymborska Tymbrowska Tymburski Tymcan Tymcik Tymcio Tymciów Tymciurak Tymczak Tymczakiewicz Tymczal Tymczał Tymczanowicz Tymczaszyn Tymczenko Tymczewski Tymczów Tymczuk Tymczy Tymczyczyn Tymczyj Tymczyk Tymczyn Tymczyna Tymczynowicz Tymczyński Tymczyszek Tymczyszen Tymczyszyk Tymczyszyn Tymda Tymdzuk Tyme Tymec Tymecki Tymeczko Tymejczak Tymejczuk Tymejczyk Tymejko Tymek Tymel Tymendorf Tymeński Tymes Tymiak Tymiakin Tymian Tymiankin Tymiański Tymich Tymicki Tymicz Tymiec Tymiecki Tymiejczuk Tymiejczyk Tymielewicz Tymieniecki Tymieniewska Tymieńczuk Tymieński Tymik Tyminiewski Tymiński Tymior Tymiorek Tymirski Tymiszek Tymiuk Tymka Tymke Tymkiel Tymkielska Tymkiewicz Tymkin Tymkiw Tymko Tymkow Tymkowiak Tymkowicz Tymkowicz-Czajkowski Tymkowski Tymków Tymm Tymniuk Tymo Tymoc Tymochin Tymochowicz Tymoczek Tymoczko Tymoczuk Tymoć Tymofejewicz Tymoficzuk Tymofiej Tymofiejczuk Tymofiejczyk Tymofiejew Tymofiejewicz Tymofiejewska Tymofiejski Tymofiejuk Tymofiewicz Tymofij Tymofijczuk Tymofijczyk Tymofijewicz Tymofijów Tymofil Tymolewski Tymon Tymonek Tymoniewicz Tymoniuk Tymonowicz Tymonowska Tymoń Tymor Tymora Tymorek Tymorkiewicz Tymorska Tymosiak Tymosiek Tymosiewicz Tymosik Tymosiuk Tymosławski Tymosz Tymoszak Tymoszczenko Tymoszczuk Tymoszczyk Tymoszejko Tymoszek Tymoszewicz Tymoszewski Tymoszkiewicz Tymoszko Tymoszów Tymoszuk Tymoszuk Tymoszycki Tymoszyk Tymoszyński Tymowicz Tymowski Tymór Tympalski Tymper Tympińska Tympolska Tymrakiewicz Tymrek Tymrokiewicz Tymrowski Tymryk Tymski Tymszan Tymul Tymulka Tymuła Tymura Tymuro Tymus Tymusiewicz Tymusz Tymuszak Tymuszewska Tymuszkin Tymuszuk Tymuś Tymyk Tymyńska Tymyszyn Tyn Tynalewski Tynar Tynburski Tync Tyncer Tyncerz Tynczyk Tynda Tyndal Tyndel Tynderenda Tynderynda Tyndiuk Tyndorf Tyndra Tyndrof Tyndryk Tyndyk Tyndyko Tyndyko-Giermański Tyndyra Tyndyrenda Tyndyrynda Tyndyszak Tyndzik Tyndzik-Płaszko Tynebor Tynecki Tyneczko Tynedka Tynedki Tynek Tynel Tynelski Tynelt Tynenski Tynentka Tyner Tyneuski Tynfowicz Tynicki Tyniec Tyniecki Tyniewicki Tynik Tynio Tynior Tyniorek Tyniowski Tyniów Tyniuk Tyniw Tynk Tynka Tynkaluk Tynkiewicz Tynko Tynkowski Tynków Tynna Tynny Tynoczko Tynor Tynowiec Tynowski Tyntek Tynus Tynyszyn Tyńczyk Tyńdziuk Tyńka Tyńkowska Tyński Tyoński Typa Typański Typczyński Typek Typel Typelt Typer Typiak Typiański Typiec Typiło Typiński Typkiewicz Typko Typkowski Typków Typowicz Typrak Typrowicz Typta Typtyńska Typulska Typusiak Typyło Tyr Tyra Tyrabała Tyracz Tyraj Tyrajski Tyrak Tyrakowski Tyral Tyrala Tyralczyk Tyralewski Tyralik Tyralla Tyralski Tyrała Tyrało Tyrałowska Tyrały Tyran Tyrangiel Tyrankiewicz Tyranowicz Tyranowski Tyrański Tyras Tyrasa Tyrasek Tyrasiński Tyrassek Tyraś Tyrau Tyrawa Tyrawski Tyraz Tyraza Tyrbała Tyrbel Tyrbon Tyrbus Tyrbuś Tyrc Tyrcha Tyrchalski Tyrchan Tyrchla Tyrchniewicz Tyrcz Tyrczakowska Tyrczyk Tyrczyński Tyree Tyrek Tyrjan Tyrk Tyrka Tyrkacz Tyrkalski Tyrkała Tyrke Tyrkiel Tyrkiew Tyrkiewicz Tyrkin Tyrkinhejm Tyrko Tyrkonski Tyrkot Tyrkowski Tyrkus Tyrkut Tyrla Tyrlewicz Tyrlich Tyrlicz Tyrlik Tyrlikowska Tyrlińska Tyrloch Tyrluk Tyrło Tyrma Tyrman Tyrmand Tyrna Tyrniak Tyrniec Tyrnowski Tyro Tyroka Tyrol Tyrola Tyrolczyk Tyroll Tyrolski Tyrom Tyromska Tyronek Tyro-Niezgoda Tyronowska Tyroń Tyrońska Tyrowicz Tyrowski Tyrpa Tyrpak Tyrpiał Tyrpic Tyrpie Tyrpień Tyrpin Tyrpitz Tyrpuła Tyrpun Tyrra Tyrski Tyrtania Tyrtko Tyrus Tyruś Tyrwa Tyrybon Tyryboń Tyryfter Tyryła Tyryłło Tyryło Tyryńska Tyryt Tyrytko Tyrza Tyrzes Tyrzyk Tyrzyński Tys Tysa Tysak Tysański Tysarczyk Tysarowski Tysarski Tyschbierek Tyscher Tyschler Tysiak Tysiąc Tysiączna Tysiączny Tysiąkiewicz Tysier Tysierowski Tysiewicz Tysięczna Tysięczny Tysik Tysionkiewicz Tysiorkowski Tysiorowski Tysk Tyski Tyskiewicz Tysko Tyskow Tyskowska Tysków Tysler Tyslerowicz Tyslewicz Tyslik Tysluk Tysmarzewska Tysnarzewski Tysończyk Tysowecki Tysowski Tysper Tyss Tyssarczyk Tyssarski Tyssowska Tystewicz Tysz Tysza Tyszak Tyszaka Tyszarczyk Tyszarski Tyszber Tyszbierek Tyszbir Tyszczak Tyszczarz Tyszczecka Tyszczek Tyszczenka Tyszczenko Tyszczuk Tyszczyk Tyszczyński Tyszecki Tyszek Tyszel Tyszelman Tyszenko Tyszer Tyszewicz Tyszewski Tyszka Tyszke Tyszki Tyszkiewicz Tyszko Tyszkowiec Tyszkowski Tyszków Tyszlak Tyszler Tyszlewicz Tyszlik Tyszlukiewicz Tyszniak Tysznik Tyszo Tyszowiecka Tyszownicki Tyszowska Tyszper Tyszuk Tyszyk Tyszyński Tyś Tyśbierek Tyśka Tyśkiewicz Tyśko Tyślenko Tyślerowicz Tyślewicz Tyślicka Tyślik Tyślowicz Tyśluk Tyśniak Tyśnicki Tyśper Tyta Tytak Tytal Tytanek Tytanicz Tytań Tytarczuk Tytas Tytdke Tytek Tytel Tyteniec Tyter Tytera Tyterycz Tytiurka Tytka Tytke Tytkie Tytkiewicz Tytko Tytkowski Tytlak Tytlik Tytlowicz Tytła Tytłach Tytłak Tytło Tytman Tyton Tytoniak Tytonik Tytoniuk Tytoń Tytor Tytów Tytra Tytro Tytula Tytulka Tytulski Tytuła Tytunczyk Tytuńczyk Tytus Tytusz Tytutka Tytyburska Tytyk Tytyła Tytyn Tytyniec Tytyń Tytz Tywanek Tywaniuk Tywańczuk Tywczyński Tywin Tywińska Tywon Tywonczuk Tywonek Tywoniak Tywonik Tywoniuk Tywoniuk Tywończuk Tywońko Tywoński Tyworek Tyworzyk Tyws Tywusik Tywuszyk Tyx Tyz Tyza Tyzaj Tyzak Tyzbierek Tyzbirek Tyzdor Tyzenhaus Tyzenhauz Tyziak Tyzinek Tyziniec Tyzinkiewicz Tyzio Tyzler Tyzlik Tyzner Tyzo Tyzowska Tyzyk Tyźbirek Tyźlik Tyż Tyżaj Tyżak Tyżbierek Tyżbirek Tyżlik Tyżuk Tyżwiecki Tyżyk
  wrzesień 2008 r. - 22 wrzesień 2010 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005