<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Pj - Po

  pozostałe w kolejnych rozdziałach na dole listy rozdziałów  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997  Pjankowski - od piana, pianka.

  Pkieł - 1375 od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Plaban - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plabaniak - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plabańczyk - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plabański - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plac - 1392 od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Placak - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Placek - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Placenty - od imienia Placyd. Imię pochodzenia łacińskiego od placidus ‘spokojny, dobrotliwy’.

  Placer - od niemieckich nazw osobowych Platzer, Plätzer.

  Placerowski - od niemieckich nazw osobowych Platzer, Plätzer.

  Placeta - od imienia Placyd. Imię pochodzenia łacińskiego od placidus ‘spokojny, dobrotliwy’.

  Placety - od imienia Placyd. Imię pochodzenia łacińskiego od placidus ‘spokojny, dobrotliwy’.

  Placewicz - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Plach - od plach ‘blacha pancerzowa; wielki placek z mąki żytniej’.

  Placha - od plach ‘blacha pancerzowa; wielki placek z mąki żytniej’.

  Plachal - 1713 od plach ‘blacha pancerzowa; wielki placek z mąki żytniej’.

  Plachcik - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Plachciński - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Plachecki - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Placheta - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Plachetka - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Plachetko - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Plachetta - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Plachettka - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Plachky - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Plachołka - 1786 od plach ‘blacha pancerzowa; wielki placek z mąki żytniej’.

  Plachotnik - od plach ‘blacha pancerzowa; wielki placek z mąki żytniej’.

  Plachowiak - od plach ‘blacha pancerzowa; wielki placek z mąki żytniej’.

  Plachowitrz - (= owicz; Śl) od plach ‘blacha pancerzowa; wielki placek z mąki żytniej’.

  Plachowski - od plach ‘blacha pancerzowa; wielki placek z mąki żytniej’.

  Plachów - od plach ‘blacha pancerzowa; wielki placek z mąki żytniej’.

  Plachta - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Plachy - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Placiak - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Placin - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Placiński - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Plack - (Pom) od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Plackiewicz - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Placko - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Plackowiak - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Plackowski - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Placowska - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Placuch - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Placuk - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Placuszek - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Placyd - od imienia Placyd. Imię pochodzenia łacińskiego od placidus ‘spokojny, dobrotliwy’.

  Placyda - od imienia Placyd. Imię pochodzenia łacińskiego od placidus ‘spokojny, dobrotliwy’.

  Placyk - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Placykiewicz - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Placzek - od płakać, płacz’.

  Placzewski - od nazwy miejscowej Płaczewo (gdańskie, gmina Starogard Gdański).

  Placzke - od płakać, płacz’.

  Placzki - od płakać, płacz’.

  Placzko - od płakać, płacz’.

  Placzkowski - od nazwy miejscowej Płaczkowice (tarnobrzeskie, gmina Klimontów), Płaczkowice, dziś Płaczki (poznańskie, gmina Zaniemyśl).

  Placzyński - od płakać, płacz’.

  Pladek - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Pladwich - od niemieckiej nazwy osobowej Pladwig, ta od Blad, por. Blatt ‘liść’.

  Pladwig - od niemieckiej nazwy osobowej Pladwig, ta od Blad, por. Blatt ‘liść’.

  Pladys - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Pladziewicz - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Pladzyk - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Plafke - (Śl) od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Plafky - (Śl) od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Plag - od plaga ‘uderzenie, chłosta; klęska żywiołowa’.

  Plaga - 1774 od plaga ‘uderzenie, chłosta; klęska żywiołowa’.

  Plage - od plaga ‘uderzenie, chłosta; klęska żywiołowa’.

  Plago - od plaga ‘uderzenie, chłosta; klęska żywiołowa’.

  Plagowski - od plaga ‘uderzenie, chłosta; klęska żywiołowa’.

  Plajer - od niemieckich nazw osobowych Pleier, Bleier, te z wysoko-niemieckiego Blejer ‘wyrabiacz różnych przedmiotów z ołowiu’.

  Plajszer - od plejzer, plajzer ‘rana, szrama’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pleiser, ta od imienia Pleisa.

  Plajzer - od plejzer, plajzer ‘rana, szrama’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pleiser, ta od imienia Pleisa.

  Plak - od płakać, płacz’.

  Plaka - od płakać, płacz’.

  Plakas - od płakać, płacz’.

  Plakiewicz - od płakać, płacz’.

  Plakin - od płakać, płacz’.

  Plakowicz - od płakać, płacz’.

  Plakowski - od płakać, płacz’.

  Plakut - od płakać, płacz’.

  Plakuta - od płakać, płacz’.

  Plakwicz - od płakać, płacz’.

  Plam - od plama ‘znak odmiennej barwy; hańba, skaza’.

  Plama - od plama ‘znak odmiennej barwy; hańba, skaza’.

  Plamieniak - od plama ‘znak odmiennej barwy; hańba, skaza’.

  Plaminiak - od plama ‘znak odmiennej barwy; hańba, skaza’.

  Plamiński - od plama ‘znak odmiennej barwy; hańba, skaza’.

  Plamkowski - od plama ‘znak odmiennej barwy; hańba, skaza’.

  Plamniak - od plama ‘znak odmiennej barwy; hańba, skaza’.

  Plamowski - od plama ‘znak odmiennej barwy; hańba, skaza’.

  Plan - od plan ‘zamiar’.

  Planczak - od plan ‘zamiar’.

  Planda - zapewne od niemieckich nazw osobowych Planer, Bland.

  Planecki - od plan ‘zamiar’.

  Planek - od plan ‘zamiar’.

  Planer - od niemieckiej nazwy osobowej Planer, ta od nazwy miejscowej Plana (Czechy).

  Planert - od niemieckiej nazwy osobowej Planer, ta od nazwy miejscowej Plana (Czechy).

  Planeta - 1786 od planeta, dawniej też płaneta ‘ciało niebieskie’.

  Planetors - (Śl) od planeta, dawniej też płaneta ‘ciało niebieskie’.

  Planetorz - od planeta, dawniej też płaneta ‘ciało niebieskie’.

  Plango - zapewne od niemieckich nazw osobowych Plange, Blange, te od średnio-wysoko-niemieckiego planga ‘równina’.

  Planicki - 1731 od plan ‘zamiar’.

  Planiczka - od plan ‘zamiar’.

  Plank - od niemieckiej nazwy osobowej Plank, ta od nazwy osobowej Blank-, od blanc ‘biały’.

  Planken - od niemieckiej nazwy osobowej Plank, ta od nazwy osobowej Blank-, od blanc ‘biały’.

  Plankowski - od niemieckiej nazwy osobowej Plank, ta od nazwy osobowej Blank-, od blanc ‘biały’.

  Planner - od niemieckiej nazwy osobowej Planer, ta od nazwy miejscowej Plana (Czechy).

  Planta - od planta ‘plan; sadzonka; miejsce wyrównane’.

  Planter - od niemieckiej nazwy osobowej Planter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego planter, wysoko-niemieckiego pflanzer ‘plantator’.

  Plantier - od niemieckiej nazwy osobowej Planter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego planter, wysoko-niemieckiego pflanzer ‘plantator’.

  Plantikow - od planta ‘plan; sadzonka; miejsce wyrównane’.

  Plantos - od planta ‘plan; sadzonka; miejsce wyrównane’.

  Plantowski - od planta ‘plan; sadzonka; miejsce wyrównane’.

  Planty - od planta ‘plan; sadzonka; miejsce wyrównane’.

  Plantykow - od planta ‘plan; sadzonka; miejsce wyrównane’.

  Plapa - od paplać ‘mówić dużo bez sensu’.

  Plapas - od paplać ‘mówić dużo bez sensu’.

  Plapis - od paplać ‘mówić dużo bez sensu’.

  Plapla - 1397 od paplać ‘mówić dużo bez sensu’.

  Plaprok - 1707 od gwarowego paprać ‘grzebać w wodzie’ (dźwiękonaśladowcze).

  Plar - od plar ‘kurdziel; choroba koni’.

  Plarski - od plar ‘kurdziel; choroba koni’.

  Plas - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plasa - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plasan - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plasań - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plasczyk - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plasczymonka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plasecki - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plasek - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaseta - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plasewicz - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plasiewicz - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plasiowski - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaska - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskacewicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskacz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskaczewicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskaczewski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskaczyński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskanka, m. - 1474 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskat - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Plaskat - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskata - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Plaskata - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskaty - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskiewicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plasko - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskocewicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskociński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskocz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskoczewska - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskoczyńska - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskomąd - 1430 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Plaskon - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskonka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Plaskonos - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Plaskoń - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskot - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskota - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskoty - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskowicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od plaskanka ‘płaski kawałek sera, masła’.

  Plaskowodna - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Plaskowski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od staropolskiego płaskur ‘pradziadek; orkisz’.

  Plaskuda - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od staropolskiego płaskur ‘pradziadek; orkisz’.

  Plaskum - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od staropolskiego płaskur ‘pradziadek; orkisz’.

  Plaskun - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od staropolskiego płaskur ‘pradziadek; orkisz’.

  Plaskur - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od staropolskiego płaskur ‘pradziadek; orkisz’.

  Plaskura - 1583 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od staropolskiego płaskur ‘pradziadek; orkisz’.

  Plasło - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plasota - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plastara - od plast, płast, plastr, płastr ‘substancja lecznicza; część gniazda pszczelego’.

  Plaster - od plast, płast, plastr, płastr ‘substancja lecznicza; część gniazda pszczelego’.

  Plastuń - od plast, płast, plastr, płastr ‘substancja lecznicza; część gniazda pszczelego’.

  Plastyn - od plast, płast, plastr, płastr ‘substancja lecznicza; część gniazda pszczelego’.

  Plasuń - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plasura - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaswich - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszczak - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszczek - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszczok - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszczoł - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszczur - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszczyca - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszczyk - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszczymąka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Plaszczymonka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Plaszczyński - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszek - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszewski - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszka - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszke - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszkiewicz - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszkowski - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszowiecki - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszowski - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszyk - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaszyński - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaścik - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Plaśkota - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Plat - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Plata - 1626 od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’; od plata ‘blat’.

  Platan - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’; od platan ‘gatunek drzewa’

  Platania - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Plata-Przechlewski - złożenia brak; Plata 1626 od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’; od plata ‘blat’; Przechlewski brak.

  Platas - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Plate - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platen - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platenik - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Plater - 1381 od niemieckiej nazwy osobowej Plater, ta od nazwy miejscowej Plata.

  Plath - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platis - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platkiewicz - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platko - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platkow - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platkowski - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platków - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platner - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Plato - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platokos - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platon - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’; lub od imienia greckiego Platon.

  Platonoff - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’; lub od imienia greckiego Platon.

  Platos - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platowski - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platt - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platta - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platte - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platto - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platych - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platynowicz - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Platz - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Platzek - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Platzer - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Platzke - od plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’.

  Plauch - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’- forma zgermanizowana.

  Plaucha - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’ forma zgermanizowana.

  Plauer - od niemieckiej nazwy osobowej Plauer, ta od nazwy miejscowej Plau lub Plauen.

  Plaugo - od niemieckiej nazwy osobowej Plauer, ta od nazwy miejscowej Plau lub Plauen.

  Plaukszto - od niemieckiej nazwy osobowej Plauer, ta od nazwy miejscowej Plau lub Plauen.

  Plaur - od niemieckiej nazwy osobowej Plauer, ta od nazwy miejscowej Plau lub Plauen.

  Plaust - od niemieckiej nazwy osobowej Blaus, ta od średnio-wysoko-niemieckiego blo? ‘niezamożny’.

  Plauszta - od niemieckiej nazwy osobowej Blaus, ta od średnio-wysoko-niemieckiego blo? ‘niezamożny’.

  Plawecki - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Plawgo - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Plawiński - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Plawka - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Plawke - (Śl) od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Plawniak - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Plawski - od nazwy miejscowej Pławno (rzeszowskie, gmina Borowa; tarnobrzeskie, gmina Stalowa Wola).

  Plaza - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plaze - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plazeński - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plaziński - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plaziuk - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plazór - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plazura - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’,płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plazyk - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plaża - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plażalski - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plażeński - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plażuk - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plażyk - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’,płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plażyński - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Pląder - od pluder ‘pogardliwa nazwa Niemca’, pludry, plądry ‘rodzaj spodni’.

  Pląsa - od pląsać, ze staropolskiego pląsać ‘podskakiwać, tańczyć’.

  Pląsak - od pląsać, ze staropolskiego pląsać ‘podskakiwać, tańczyć’.

  Pląsek - od pląsać, ze staropolskiego pląsać ‘podskakiwać, tańczyć’.

  Pląsk - od pląsać, ze staropolskiego pląsać ‘podskakiwać, tańczyć’; lub od pląskać ‘mlaskać’.

  Pląska - 1382 od pląsać, ze staropolskiego pląsać ‘podskakiwać, tańczyć’.

  Pląskawa - od pląsać, ze staropolskiego pląsać ‘podskakiwać, tańczyć’.

  Pląskiewicz - od pląsać, ze staropolskiego pląsać ‘podskakiwać, tańczyć’.

  Pląsko - od pląsać, ze staropolskiego pląsać ‘podskakiwać, tańczyć’.

  Pląskowski - 1391 od nazwy miejscowej Pląskowo (poznańskie, gmina Mieścisko), Pląskowice (piotrkowskie, gmina Fałków).

  Pleban - 1490 od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plebanek - 1411 od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plebani - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plebania - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’; od plebania.

  Plebaniak - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plebanik - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plebaniuk - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plebankiewicz - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plebanowicz - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plebańczak - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plebańczuk - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plebańczyk - 1668 od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plebański - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’; od przymiotnika plebański.

  Plebuch - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Plec - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plecak - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plecan - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plecata - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plecaty - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plecek - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plecek - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plecenta - od imienia Placyd. Imię pochodzenia łacińskiego od placidus ‘spokojny, dobrotliwy’.

  Plecenty - od imienia Placyd. Imię pochodzenia łacińskiego od placidus ‘spokojny, dobrotliwy’.

  Plecenża - od imienia Placyd. Imię pochodzenia łacińskiego od placidus ‘spokojny, dobrotliwy’.

  Pleceta - od imienia Placyd. Imię pochodzenia łacińskiego od placidus ‘spokojny, dobrotliwy’.

  Plecety - od imienia Placyd. Imię pochodzenia łacińskiego od placidus ‘spokojny, dobrotliwy’.

  Plech - 1500 od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’.

  Plecha - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plechaczek - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plechan - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plechanow - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plechański - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plechawski - od nazwy miejscowej Plechów (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka).

  Plechciński - od staropolskiego plichta ‘troska, obowiązek’, od gwarowego też ‘zła karta w grze’.

  Plechimowicz - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plechinger - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plechnik - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plechocki - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plechoć - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plechota - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plechowiak - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plechowicz - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plechowiec - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plechowski - 1466 od nazwy miejscowej Plechów (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka).

  Plechta - od staropolskiego plichta ‘troska, obowiązek’, od gwarowego też ‘zła karta w grze’.

  Plechulek - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Pleciak - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plecian - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pleciąg - 1463 od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plecień - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plecinoga - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pleciński - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plecion - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plecionka - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pleciucha - 1385 od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pleciukiewicz - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pleciul - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pleciuń - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plecke - (Pom) od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plecki - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleckowski - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plecner - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plecy - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plecyk - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plecyng - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleczar - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleczarski - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleczek - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleczeluk - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleczeń - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleczka - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleczke - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleczko - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleczkowski - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleczuk - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleczun - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleczyk - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleczyluk - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwyosobowej Pletz.

  Pleczyński - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plećka - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plećkowski - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Plefka - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plefko - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plein - od niemieckiej nazwy osobowej Plein, ta od nazwy miejscowej Plein.

  Pleischer - od plejzer, plajzer ‘rana, szrama’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pleiser, ta od imienia Pleisa.

  Pleiznerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Pleizner, ta od nazwy miejscowej Pleisa.

  Plejer - od niemieckich nazw osobowych Pleier, Bleier, te z wysoko-niemieckiego Blejer ‘wyrabiacz różnych przedmiotów z ołowiu’.

  Plejewski - od niemieckiej nazwy osobowej Plein, ta od nazwy miejscowej Plein.

  Plejn - od niemieckiej nazwy osobowej Plein, ta od nazwy miejscowej Plein.

  Plejnert - od niemieckiej nazwy osobowej Plein, ta od nazwy miejscowej Plein.

  Plejniczak - od niemieckiej nazwy osobowej Plein, ta od nazwy miejscowej Plein.

  Plejnik - od niemieckiej nazwy osobowej Plein, ta od nazwy miejscowej Plein.

  Plejnis - od niemieckiej nazwy osobowej Plein, ta od nazwy miejscowej Plein.

  Plejowski - od niemieckiej nazwy osobowej Plein, ta od nazwy miejscowej Plein.

  Plejsner - od niemieckiej nazwy osobowej Plein, ta od nazwy miejscowej Plein.

  Plejtuch - od niemieckiej nazwy osobowej Plein, ta od nazwy miejscowej Plein.

  Plejzer - od plejzer, plajzer ‘rana, szrama’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pleiser, ta od imienia Pleisa.

  Plejzner - od niemieckiej nazwy osobowej Pleizner, ta od nazwy miejscowej Pleisa.

  Plejznerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Pleizner, ta od nazwy miejscowej Pleisa.

  Plekan - od plekać ‘dawać ssać, karmić’.

  Plekaniec - od plekać ‘dawać ssać, karmić’.

  Plekiewicz - od plekać ‘dawać ssać, karmić’.

  Plemieniak - od plemić ‘rozpleniać, rodzić, płodzić’; od plemiennik ‘członek tego samego plemienia’.

  Plemięcki - 1565 od nazwy miejscowej Plemięta (toruńskie, gmina Gruta).

  Pleminiak - od plemić ‘rozpleniać, rodzić, płodzić’.

  Plemko - od plemić ‘rozpleniać, rodzić, płodzić’.

  Plemniak - od plemić ‘rozpleniać, rodzić, płodzić’.

  Plen - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plena - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plencer - od niemieckich nazw osobowych Plentz, Plentzer, te od Plenzer ‘mały gruby człowieczek’

  Plencler - od niemieckich nazw osobowych Plentz, Plentzer, te od Plenzer ‘mały gruby człowieczek’

  Plencner - od niemieckich nazw osobowych Plentz, Plentzer, te od Plenzer ‘mały gruby człowieczek’.

  Plenczyński - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plener - od niemieckiej nazwy osobowej Plener(t), ta od nazwy miejscowej Plohn.

  Plenert - od niemieckiej nazwy osobowej Plener(t), ta od nazwy miejscowej Plohn.

  Pleniak - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Pleniarz - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plenias - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Pleniewicz - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plenik - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plenikowski - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plenis - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Pleniuk - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plenka - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plenkiewicz - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plenko - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plenkowski - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plenler - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plenna - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plennia - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plenny - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plenzer - od niemieckich nazw osobowych Plentz, Plentzer, te od Plenzer ‘mały gruby człowieczek’

  Plenzler - od niemieckich nazw osobowych Plentz, Plentzer, te od Plenzer ‘mały gruby człowieczek’

  Plenzner - od niemieckich nazw osobowych Plentz, Plentzer, te od Plenzer ‘mały gruby człowieczek’

  Pleń - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Pleńkos - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Pleńkowski - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Pleński - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Pleńskowski - od plenić się ‘rodzić, dawać plon’.

  Plepla - od paplać ‘mówić dużo bez sensu’.

  Ples - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Ples - od paplać ‘mówić dużo bez sensu’.

  Plesak - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Plesan - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Plesar - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Plesiak - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Plesian - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Plesiński - od nazwy miejscowej Pleszna, dziś Pleśna (tarnowskie, gmina Pleśna), Plesno (bydgoskie, gmina Jeżewo).

  Plesiuk - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Plesiur - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleska - 1730 od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskacewicz - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskacz - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskaczew - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskaczewicz - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskaczewski - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskaczuk - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskaczyński - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskar - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskarz - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskaszyński - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskat - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Pleskatewicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Pleskaty - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Pleskiewicz - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Plesko - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskocz - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskoczyński - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskoł - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskonka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Pleskonos - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Pleskot - 1402 od pleskot ‘człowiek, który plecie, łgarz’.

  Pleskota - od pleskot ‘człowiek, który plecie, łgarz’.

  Pleskowicz - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleskun - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Plesnar - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Plesnarowicz - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Plesner - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Plesnerowicz - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Plesniak - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Plesniar - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Plesniarski - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Plesnierowicz - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleson - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Plesoń - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Plesowicz - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pless - od nazw miejscowych Pless (= Pszczyna), Plesse, Plesseu.

  Plessar - od nazw miejscowych Pless (= Pszczyna), Plesse, Plesseu.

  Plesser - od nazw miejscowych Pless (= Pszczyna), Plesse, Plesseu.

  Plessner - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń; od niemieckiej nazwy osobowej Plessner, ta od nazwy miejscowej Pless = Pszczyna.

  Plesta - od plast, płast, plastr, płastr ‘substancja lecznicza; część gniazda pszczelego’.

  Plestrak - od plast, płast, plastr, płastr ‘substancja lecznicza; część gniazda pszczelego’.

  Plesun - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Plesz - 1376 od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszacz - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszak - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszczak - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleszczuk - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleszczyk - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleszczyński - od staropolskiego pleskać ‘klaskać, klekotać’.

  Pleszek - 1418 od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszel - 1302 od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszewa - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszewicz - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszewski - 1400 od nazwy miasta Pleszew (kaliskie), Pleszów (część Krakowa, dzielnica Nowa Huta).

  Pleszka - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszkan - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszke - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszkiewicz - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszko - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszkow - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszkun - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszniak - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Plesznow - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleszowicz - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszowita - 1390 od nazwy miasta Pleszew (kaliskie), Pleszów (część Krakowa, dzielnica Nowa Huta).

  Pleszowski - 1393 od nazwy miasta Pleszew (kaliskie), Pleszów (część Krakowa, dzielnica Nowa Huta).

  Pleszuk - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszwa - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszyk - 1587 od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszykowicz - 1619 od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszyl - 1306 od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszyniak - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszynowicz - od staropolskiego plesz ‘tonsura na Glowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleszyński - 1674 od nazwy miejscowej Pleszna, dziś Pleśna (tarnowskie, gmina Pleśna), Plesno (bydgoskie, gmina Jeżewo).

  Pleś - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleśkiewicz - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleśkowicz - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleślak - od staropolskiego plesz ‘tonsura na głowie duchownego; miejsce gołe, nieporośnięte’.

  Pleśmarski - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśmierowicz - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśnar - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśnerowicz - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśniak - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśniała - 1743 od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśniar - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń; od pleśniara ‘rodzaj porośla’.

  Pleśniarowicz - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśniarski - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśniarz - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśniawski - 1738 od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń; lub od nazwy miejscowej Pleśna.

  Pleśnier - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśnierewicz - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśnierowicz - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśnierowski - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśnierski - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśniewicz - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśniewski - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Pleśnik - od pleśniak ‘stary miód; rodzaj grzyba’, pleśń.

  Plet - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pleta - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletelnicki - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletenczuk - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletenik - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pleth - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletha - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pleti - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletiak - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletka - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletkiewicz - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletko - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletkus - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletnia - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletnicki - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletniewski - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletnik - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletniow - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletniów - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletorak - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletowski - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletras - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletrowski - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletrów - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletryka - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletty - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plety - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Pletz - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pletzing - od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pletzke - (Pom) od plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramienia’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Pletz.

  Pleva - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plew - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewa - 1498 od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewacki - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewak - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewako - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewakow - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewaniuk - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewcler - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewczuk - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewczyński - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewiak - 1725 od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewicki - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewieński - 1411 od nazwy miejscowej Plewnia (kaliskie, gmina Ceków-Kolonia).

  Plewik - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewina - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewinia - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewiński - 1790 od nazwy miejscowej Plewnia (kaliskie, gmina Ceków-Kolonia).

  Plewiora - 1737 od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewiszko - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewka - 1427 od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’; lub od plewka.

  Plewkiewicz - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewko - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewnia - 1210 od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewniak - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewnicki - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewnik - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewniok - (Śl) od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewoski - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewowski - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewski - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plewuch - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plezer - od nazw miejscowych Pless (= Pszczyna), Plesse, Plesseu.

  Plezia - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plezler - od nazw miejscowych Pless (= Pszczyna), Plesse, Plesseu.

  Plezner - od nazw miejscowych Pless (= Pszczyna), Plesse, Plesseu.

  Pleża - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Plęs - od pląsać, ze staropolskiego pląsać ‘podskakiwać, tańczyć’.

  Plęsalski - od pląsać, ze staropolskiego pląsać ‘podskakiwać, tańczyć’.

  Plęskiewicz - od pląsać, ze staropolskiego pląsać ‘podskakiwać, tańczyć’.

  Plęskowski - od nazwy miejscowej Pląskowo (poznańskie, gmina Mieścisko), Pląskowice (piotrkowskie, gmina Fałków).

  Plęś - od pląsać, ze staropolskiego pląsać ‘podskakiwać, tańczyć’.

  Plich - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’; od plich ‘plech, ciemię, krosta’.

  Plicha - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plichal - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plichciak - od staropolskiego plichta ‘troska, obowiązek’, od gwarowego też ‘zła karta w grze’.

  Plichcik - 1416 od staropolskiego plichta ‘troska, obowiązek’, od gwarowego też ‘zła karta w grze’.

  Plichciński - od staropolskiego plichta ‘troska, obowiązek’, od gwarowego też ‘zła karta w grze’.

  Plichczewski - od staropolskiego plichta ‘troska, obowiązek’, od gwarowego też ‘zła karta w grze’.

  Plichewicz - od staropols od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’. kiego plech ‘blachazbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plichiewicz - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plichla - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plichła - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plichota - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plichowicz - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plichowiec - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plichowna - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plichowny - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plichowski - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plicht - od staropolskiego plichta ‘troska, obowiązek’, od gwarowego też ‘zła karta w grze’.

  Plichta - 1382 od staropolskiego plichta ‘troska, obowiązek’, od gwarowego też ‘zła karta w grze’.

  Plichtka - 1608 od staropolskiego plichta ‘troska, obowiązek’, od gwarowego też ‘zła karta w grze’.

  Plichtowicz - od staropolskiego plichta ‘troska, obowiązek’, od gwarowego też ‘zła karta w grze’.

  Plichtowski - od staropolskiego plichta ‘troska, obowiązek’, od gwarowego też ‘zła karta w grze’.

  Plichulak - 1748 od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Plick - od niemieckich nazw osobowych Plitz, Plitzk, te od imion złożonych na Blid-.

  Plicke - (Śl) od niemieckich nazw osobowych Plitz, Plitzk, te od imion złożonych na Blid-.

  Plicki - od niemieckich nazw osobowych Plitz, Plitzk, te od imion złożonych na Blid-.

  Plicko - od niemieckich nazw osobowych Plitz, Plitzk, te od imion złożonych na Blid-.

  Plicner - od niemieckich nazw osobowych Plitz, Plitzk, te od imion złożonych na Blid-.

  Pliczewski - od niemieckich nazw osobowych Plitz, Plitzk, te od imion złożonych na Blid-.

  Pliczka - od niemieckich nazw osobowych Plitz, Plitzk, te od imion złożonych na Blid-.

  Pliczko - (Śl) od niemieckich nazw osobowych Plitz, Plitzk, te od imion złożonych na Blid-.

  Pliecka - od niemieckich nazw osobowych Plitz, Plitzk, te od imion złożonych na Blid-.

  Pliefka - (Śl) od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Pliefke - (Śl) od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Plik - od plik ‘pęk, zwój’, plika ‘choroba włosów’.

  Plikiewicz - od plik ‘pęk, zwój’, plika ‘choroba włosów’.

  Plikuć - od plik ‘pęk, zwój’, plika ‘choroba włosów’.

  Plikus - od plik ‘pęk, zwój’, plika ‘choroba włosów’.

  Plina - od gwarowego plinka ‘cieniutka błonka na gojącej się ranie’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Plien, z Blien-.

  Plinia - od gwarowego plinka ‘cieniutka błonka na gojącej się ranie’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Plien, z Blien-.

  Pliniewicz - od gwarowego plinka ‘cieniutka błonka na gojącej się ranie’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Plien, z Blien-.

  Plinik - od gwarowego plinka ‘cieniutka błonka na gojącej się ranie’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Plien, z Blien-.

  Plinikowski - od gwarowego plinka ‘cieniutka błonka na gojącej się ranie’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Plien, z Blien-.

  Plinka - od gwarowego plinka ‘cieniutka błonka na gojącej się ranie’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Plien, z Blien-.

  Plinkiewicz - od gwarowego plinka ‘cieniutka błonka na gojącej się ranie’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Plien, z Blien-.

  Plinkowski - od gwarowego plinka ‘cieniutka błonka na gojącej się ranie’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Plien, z Blien-.

  Plińczyński - od gwarowego plinka ‘cieniutka błonka na gojącej się ranie’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Plien, z Blien-.

  Pliński - od gwarowego plinka ‘cieniutka błonka na gojącej się ranie’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Plien, z Blien-.

  Plis - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plisaczuk - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plisak - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plisarski - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plisenko - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plisiak - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plisiecki - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plisiewicz - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plisikiewicz - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plisikowski - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plisiński - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plisiuk - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plisk - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliskacz - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliskaczuk - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliski - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliskiewicz - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliskin - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Plisko - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliskowski - od nazwy miejscowej Pliszków (Wołyń).

  Pliskowski - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Plisnik - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plisow - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plisowski - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Pliss - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plissak - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Pliszak - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszaków - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszcza - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszczak - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszczecki - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszczek - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszczuk - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszczuk-Błaszczuk - złożenia brak; Pliszczuk od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’. Błaszczuk od imion na Bła-, typu Błażej.

  Pliszczyński - 1485 od nazwy miejscowej Pliszczyn (lubelskie, gmina Wólka).

  Pliszek - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszer - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszewski - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszk - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszka - 1411 od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszke - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszki - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszkie - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszkiewicz - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszko - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszkowski - od nazwy miejscowej Pliszków (Wołyń).

  Pliszniarski - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszowski - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszuk - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszyło - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliszyński - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliś - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliściński - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Pliśkiewicz - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pliśniak - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Pliśnierowicz - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Pliśnik - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plit - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Plita - 1414 od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Plith - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Plitiuk - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Plitnik - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Plitowski - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Plitt - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Plitta - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Plitz - (Pom) od niemieckich nazw osobowych Plitz, Plitzk, te od imion złożonych na Blid-.

  Plitzko - od niemieckich nazw osobowych Plitz, Plitzk, te od imion złożonych na Blid-.

  Pliwa - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Pliwecki - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Pliwiński - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Pliwka - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Pliwko - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’.

  Pliz - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Plizak - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Plizga - od plizga ‘najmniejszy z trzech kijów używanych przez chłopców w grze zwanej pliszka’.

  Plizge - od plizga ‘najmniejszy z trzech kijów używanych przez chłopców w grze zwanej pliszka’.

  Plizgo - od plizga ‘najmniejszy z trzech kijów używanych przez chłopców w grze zwanej pliszka’.

  Pliziuk - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Pliźga - od plizga ‘najmniejszy z trzech kijów używanych przez chłopców w grze zwanej pliszka’.

  Pliżga - od plizga ‘najmniejszy z trzech kijów używanych przez chłopców w grze zwanej pliszka’.

  Ploc - od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Ploca - 1707 od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Plocek - od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Plocenik - od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Ploch - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Plochal - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Plochalski - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Plocharz - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Plochowicz - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Plociak - od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Plocica - od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Plocika - od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Plocikas - od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Plocinczak - od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Plociniak - od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Plociniczak - od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Plociński - od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Plock - od niemieckiej nazwy osobowej Plotzke, ta od górno-niemieckiego Bloch, Block, z średnio- niemieckiego Block ‘masywny, dobrze wyrośnięty’.

  Plocka - od niemieckiej nazwy osobowej Plotzke, ta od górno-niemieckiego Bloch, Block, z średnio- niemieckiego Block ‘masywny, dobrze wyrośnięty’.

  Plocke - od niemieckiej nazwy osobowej Plotzke, ta od górno-niemieckiego Bloch, Block, z średnio- niemieckiego Block ‘masywny, dobrze wyrośnięty’.

  Plocker - od niemieckiej nazwy osobowej Plotzke, ta od górno-niemieckiego Bloch, Block, z średnio- niemieckiego Block ‘masywny, dobrze wyrośnięty’.

  Plockowski - od niemieckiej nazwy osobowej Plotzke, ta od górno-niemieckiego Bloch, Block, z średnio- niemieckiego Block ‘masywny, dobrze wyrośnięty’.

  Plocy - od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Ploczek - od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Plodek - od płód ‘zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Plodowski - od płód ‘zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Ploma - od płomień lub od niemieckiej nazwy osobowej Plome, ta od nazwy osobowej Blume.

  Plomba - 1680 od plomba.

  Plombaum - od niemieckiej nazwy osobowej Plaubaum, ta od dolno-niemieckiego plombom, wysolo-niemieckiego Pflaumenbaum ‘śliwa (drzewo)’.

  Plombon - od niemieckiej nazwy osobowej Plaubaum, ta od dolno-niemieckiego plombom, wysolo-niemieckiego Pflaumenbaum ‘śliwa (drzewo)’.

  Plombosz - od plomba.

  Plomecki - od płomień lub od niemieckiej nazwy osobowej Plome, ta od nazwy osobowej Blume.

  Plomin - od płomień.

  Plomkowski - od płomień.

  Plomp - od plomba.

  Plon - od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’.

  Plona - od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’.

  Plonc - od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’.

  Plonczak - od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’.

  Plonczek - od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’.

  Plonczyk - od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’.

  Plonczyński - od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’.

  Plonder - od pluder ‘pogardliwa nazwa Niemca’, pludry, plądry ‘rodzaj spodni’.

  Plondrych - od pluder ‘pogardliwa nazwa Niemca’, pludry, plądry ‘rodzaj spodni’.

  Plonka - od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’.

  Plonkiewicz - od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’.

  Plonkowski - od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’.

  Plonowski - od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’.

  Plonsek - od pląsać, ze staropolskiego pląsać ‘podskakiwać, tańczyć’.

  Plonske - od pląsać, ze staropolskiego pląsać ‘podskakiwać, tańczyć’.

  Plonskowski - od nazwy miejscowej Pląskowo (poznańskie, gmina Mieścisko), Pląskowice (piotrkowskie, gmina Fałków).

  Plonus - od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’.

  Plońka - od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’.

  Plońsk - od nazwy miasta Płońsk (ciechanowskie).

  Plos - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Ploska - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Ploske - (Pom) od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Plosko - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Ploskonek - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Ploskonka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Ploskoński - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Ploskorz - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Ploskot - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Ploskowicz - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Ploskowski - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Ploszaj - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Ploszajski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Ploszczonka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Ploszczonka - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Ploszczyca - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Ploszczyk - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Ploszek - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Ploszka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Ploszke - (Śl) od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Ploszko - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’

  Ploszyc - 1345 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Ploszyca - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Plota - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotała - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotan - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotcke - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotecki - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotek - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotetzki - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotka - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotke - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotkiewicz - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotkin - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotkowski - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotkuns - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotnik - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotniok - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotniok - (Śl) od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotta - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plottek - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plottka - (Pom) od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plottke - (Pom) od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plottko - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plottnik - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotuch - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Plotzke - (Pom) od niemieckiej nazwy osobowej Plotzke, ta od górno-niemieckiego Bloch, Block, z średnio- niemieckiego Block ‘masywny, dobrze wyrośnięty’.

  Plotzki - (Pom) od niemieckiej nazwy osobowej Plotzke, ta od górno-niemieckiego Bloch, Block, z średnio- niemieckiego Block ‘masywny, dobrze wyrośnięty’.

  Ploucha - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’.

  Plowa - 1535 od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’; od gwarowego plowa, ‘plewa’.

  Plowak - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’; od gwarowego plowa ‘plewa’.

  Plowalla - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’; od gwarowego plowa ‘plewa’.

  Plowiak - 1666 od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’; od gwarowego plowa ‘plewa’.

  Plowiec - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’; od gwarowego plowa ‘plewa’.

  Plowik - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’; od gwarowego plowa ‘plewa’.

  Plowka - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’; od gwarowego plowa ‘plewa’.

  Ploza - od płoza ‘część podwozia pojazdu’, płozić (się) ‘czołgać się; rosnąć przy ziemi’.

  Plócienniczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Plóciennik - 1395 od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Plócinniczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Plóciński - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Pluch - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’.

  Plucha - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’.

  Pluchacz - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’.

  Plucharat - od niemieckiej nazwy osobowej Plücker.

  Plucharczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Plücker.

  Pluchart - od niemieckiej nazwy osobowej Plücker.

  Pluchater - od płuchatyr ‘ten, co chodzi za pługiem; oracz’.

  Pluchciński - od staropolskiego plichta ‘troska, obowiązek’, od gwarowego też ‘zła karta w grze’.

  Pluchin - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’.

  Pluchna - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’.

  Pluchniewicz - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’.

  Pluchocki - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’.

  Pluchowicz - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’.

  Pluchowski - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’.

  Pluchrat - od niemieckiej nazwy osobowej Plücker.

  Pluchta - od staropolskiego plichta ‘troska, obowiązek’, od gwarowego też ‘zła karta w grze’.

  Pluciak - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plucicki - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Pluciemiczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Plucienek - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Plucienik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Plucienniczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Pluciennik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Plucik - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Pluciniok - (Śl) od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plucinski - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Pluciński - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plucnik - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plucuński - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plucz - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Pluczak - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Pluczek - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Pluczyk - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Pluczyński - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Pluda - od pluder ‘pogardliwa nazwa Niemca’, pludry, plądry ‘rodzaj spodni’.

  Pluder - od pluder ‘pogardliwa nazwa Niemca’, pludry, plądry ‘rodzaj spodni’.

  Pludowski - od pluder ‘pogardliwa nazwa Niemca’, pludry, plądry ‘rodzaj spodni’.

  Pludra - od pluder ‘pogardliwa nazwa Niemca’, pludry, plądry ‘rodzaj spodni’.

  Pludrak - od pluder ‘pogardliwa nazwa Niemca’, pludry, plądry ‘rodzaj spodni’.

  Pludrakowski - od pluder ‘pogardliwa nazwa Niemca’, pludry, plądry ‘rodzaj spodni’.

  Pludro - od pluder ‘pogardliwa nazwa Niemca’, pludry, plądry ‘rodzaj spodni’.

  Pludrowski - 1726 od pluder ‘pogardliwa nazwa Niemca’, pludry, plądry ‘rodzaj spodni’.

  Pludrzyński - od pluder ‘pogardliwa nazwa Niemca’, pludry, plądry ‘rodzaj spodni’.

  Plugasik - od plugawy ‘obrzydliwy’, plugawić ‘kalać, plamić’, plug ‘plugastwo’.

  Plugiel - 1572 od plugawy ‘obrzydliwy’, plugawić ‘kalać, plamić’, plug ‘plugastwo’.

  Plugow - od plugawy ‘obrzydliwy’, plugawić ‘kalać, plamić’, plug ‘plugastwo’.

  Pluja - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Pluka - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Plukarski - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Plukier - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Pluksit - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Pluła - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Plumbaum - od niemieckiej nazwy osobowej Plaubaum, ta od dolno-niemieckiego plombom, wysolo-niemieckiego Pflaumenbaum ‘śliwa (drzewo)’.

  Plumbom - od niemieckiej nazwy osobowej Plaubaum, ta od dolno-niemieckiego plombom, wysolo-niemieckiego Pflaumenbaum ‘śliwa (drzewo)’.

  Plumbon - od niemieckiej nazwy osobowej Plaubaum, ta od dolno-niemieckiego plombom, wysolo-niemieckiego Pflaumenbaum ‘śliwa (drzewo)’.

  Plune - (Pom) od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’; lub od gwarowego pluna ‘plwociny’.

  Plunowski - od plon dawniej ‘zdobycz, dobytek; niewola’; lub od gwarowego pluna ‘plwociny’.

  Plus - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Plusa - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Plusakowski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Plusan - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Plusiewicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Plusin - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Plusiński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Plusiuk - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Plusk - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluska - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluskała - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluskat - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluskata - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluskawa - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluskiewicz - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluskiwik - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluskociński - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluskot - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluskota - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’; od pluskota ‘słota’.

  Pluskowicz - 1631 od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluskowski - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluskwa - 1452 od pluskwa ‘owad pasożytniczy’.

  Pluskwik - od pluskwa ‘owad pasożytniczy’.

  Pluskwin - od pluskwa ‘owad pasożytniczy’.

  Plusqua - (Śl) od pluskwa ‘owad pasożytniczy’.

  Plust - od gwarowego plustwa ‘drozd’.

  Plusza - od plusz ‘rodzaj puszystej tkaniny’.

  Pluszak - od plusz ‘rodzaj puszystej tkaniny’.

  Pluszcz - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluszczak - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluszczenia - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluszczew - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluszczewicz - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluszczewski - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluszczkiewicz - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluszczok - (Śl) od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluszczowicz - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluszczukiewicz - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluszczyk - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluszczyński - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluszczyszyn - od pluskać ‘uderzać o powierzchnię cieczy’, plusk w języku łowieckim ‘ogon’.

  Pluszenko - od plusz ‘rodzaj puszystej tkaniny’.

  Pluszewicz - od plusz ‘rodzaj puszystej tkaniny’.

  Pluszewski - od plusz ‘rodzaj puszystej tkaniny’.

  Pluszka - 1449 od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pluszke - (Śl) od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pluszkiewicz - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pluszkis - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pluszko - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pluszkowski - od pliszka, ze staropolskiego pliska ‘gatunek ptaka’.

  Pluszowski - 1764 od plusz ‘rodzaj puszystej tkaniny’.

  Pluszyński - od plusz ‘rodzaj puszystej tkaniny’.

  Pluściński - od gwarowego plustwa ‘drozd’.

  Plut - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Pluta - 1434 od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plutacki - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plutarski - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plutecki - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plutek - 1451 od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Pluterski - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plutka - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plutkiewicz - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plutkowski - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plutniak - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plutniok - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Pluto - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plutonowicz - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plutowicz - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plutowski - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plutta - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Plutwiński - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Plutyński - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’.

  Pluwacz - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Pluwak - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Pluwin - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Pluzdra - od gwarowego puzdra ‘ryba krąp; mała rybka gorszego gatunku; człowiek gadatliwy; śnieg z deszczem’.

  Pluzdrak - od gwarowego puzdra ‘ryba krąp; mała rybka gorszego gatunku; człowiek gadatliwy; śnieg z deszczem’.

  Pluzik - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Plużecki - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Plużek - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Plużka - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Plużyczka - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Plużyński - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Plużyski - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Plwacz - 1202 od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Plwak - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Plys - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plyszczyński - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plyszka - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Plytka - od płytki, płyta, od staropolskiego płyt ‘trawa’.

  Plyttakowski - od płytki, płyta, od staropolskiego płyt ‘trawa’.

  Płaca - 1394 od staropolskiego płaca ‘opłata, danina’.

  Płacek - od staropolskiego płaca ‘opłata, danina’ lub od płaczek ‘człowiek płaczkiwy’.

  Płacewicz - od staropolskiego płaca ‘opłata, danina’.

  Płach - od płacha pierwotnie zapewne ‘polano, suchy kawałek drzewa’, od gwarowego płacha ‘duże polano sągowe; gruba niecosana deska u sochy’.

  Płacha - od płacha pierwotnie zapewne ‘polano, suchy kawałek drzewa’, od gwarowego płacha ‘duże polano sągowe; gruba niecosana deska u sochy’.

  Płachaciak - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Płachaciński - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Płacharczyk - od płacha pierwotnie zapewne ‘polano, suchy kawałek drzewa’, od gwarowego płacha ‘duże polano sągowe; gruba niecosana deska u sochy’.

  Płacharz - od płacha pierwotnie zapewne ‘polano, suchy kawałek drzewa’, od gwarowego płacha ‘duże polano sągowe; gruba niecosana deska u sochy’.

  Płachata - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Płachatka - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Płachciak - od płachta ‘duży kawał tkaniny’.

  Płachciar - od płachta ‘duży kawał tkaniny’.

  Płachcik - 1754 od płachta ‘duży kawał tkaniny’.

  Płachciński - od płachta ‘duży kawał tkaniny’.

  Płachciok - (Śl) od płachta ‘duży kawał tkaniny’.

  Płachczewski - od płachta ‘duży kawał tkaniny’.

  Płachczyński - od płachta ‘duży kawał tkaniny’.

  Płacheciński - od nazwy miejscowej Płachty (gdańskie, gmina Nowa Karczma, Liniewo).

  Płachecki - 1616 od nazwy miejscowej Płachty (gdańskie, gmina Nowa Karczma, Liniewo).

  Płacheński - od płacha pierwotnie zapewne ‘polano, suchy kawałek drzewa’, od gwarowego płacha ‘duże polano sągowe; gruba niecosana deska u sochy’.

  Płacheta - od płachta ‘duży kawał tkaniny’.

  Płachetka - 1489 od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Płachetko - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Płachi - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płachky - (Śl) od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płachły - (Śl) od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płachnia - od płacha pierwotnie zapewne ‘polano, suchy kawałek drzewa’, od gwarowego płacha ‘duże polano sągowe; gruba niecosana deska u sochy’.

  Płachnik - od płacha pierwotnie zapewne ‘polano, suchy kawałek drzewa’, od gwarowego płacha ‘duże polano sągowe; gruba niecosana deska u sochy’.

  Płachnio - od płacha pierwotnie zapewne ‘polano, suchy kawałek drzewa’, od gwarowego płacha ‘duże polano sągowe; gruba niecosana deska u sochy’.

  Płachno - od płacha pierwotnie zapewne ‘polano, suchy kawałek drzewa’, od gwarowego płacha ‘duże polano sągowe; gruba niecosana deska u sochy’.

  Płacho - od płacha pierwotnie zapewne ‘polano, suchy kawałek drzewa’, od gwarowego płacha ‘duże polano sągowe; gruba niecosana deska u sochy’.

  Płachociński - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Płachocki - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Płachotka - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Płachotna - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Płachotny - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Płachow - od płacha pierwotnie zapewne ‘polano, suchy kawałek drzewa’, od gwarowego płacha ‘duże polano sągowe; gruba niecosana deska u sochy’.

  Płachowicz - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Płachowski - od płacha pierwotnie zapewne ‘polano, suchy kawałek drzewa’, od gwarowego płacha ‘duże polano sągowe; gruba niecosana deska u sochy’.

  Płachtij - od płachta ‘duży kawał tkaniny’.

  Płachtin - od płachta ‘duży kawał tkaniny’.

  Płachtka - od płachta ‘duży kawał tkaniny’.

  Płachtowski - od płachta ‘duży kawał tkaniny’.

  Płachtyka - od płachta ‘duży kawał tkaniny’.

  Płachtyna - od płachta ‘duży kawał tkaniny’.

  Płachunowicz - od płacha pierwotnie zapewne ‘polano, suchy kawałek drzewa’, od gwarowego płacha ‘duże polano sągowe; gruba niecosana deska u sochy’.

  Płachy - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płachyński - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płachytka - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Płachytko - od płachta ‘duży kawał tkaniny’; od płachetka ‘mała płachta’.

  Płaciak - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płaciennik - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płacikowski - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płaciński - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płacisz - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płaciszewski - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płacki - od staropolskiego płaca ‘opłata, danina’.

  Płacko - od staropolskiego płaca ‘opłata, danina’.

  Płackowski - od staropolskiego płaca ‘opłata, danina’.

  Płacuta - od staropolskiego płaca ‘opłata, danina’.

  Płacyna - od staropolskiego płaca ‘opłata, danina’.

  Płaczak - od płakać, płacz’.

  Płaczaszek - od płakać, płacz’; od płaczek ‘ten, co płacze’.

  Płaczek - 1440 od płakać, płacz’.

  Płaczewski - od nazwy miejscowej Płaczewo (gdańskie, gmina Starogard Gdański).

  Płaczkiewicz - od płakać, płacz’.

  Płaczko - 1387 od płakać, płacz’.

  Płaczkowic - 1310 od płakać, płacz’.

  Płaczkowiec - od płakać, płacz’.

  Płaczkowski - 1390 od nazwy miejscowej Płaczkowice (tarnobrzeskie, gmina Klimontów), Płaczkowice, dziś Płaczki (poznańskie, gmina Zaniemyśl).

  Płacznik - 1391 od płakać, płacz’; od płaczny ‘płaczliwy’.

  Płaczych - 1469 od płakać, płacz’.

  Płaczyk - 1623 od płakać, płacz’.

  Płaczyński - od płakać, płacz’.

  Pładkowski - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Pładzyk - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płak - od płakać, płacz’.

  Płakiewicz - od płakać, płacz’.

  Płakowic - 1437 od płakać, płacz’.

  Płaksa - od płakać, płacz’; od płaksa.

  Płaksej - od płakać, płacz’; od płaksa.

  Płaksiak - od płakać, płacz’; od płaksa.

  Płaksij - od płakać, płacz’; od płaksa.

  Płaksiuk - od płakać, płacz’; od płaksa.

  Płaksiwa - od płakać, płacz’; od płaksa.

  Płaksiwy - od płakać, płacz’; od płaksa.

  Płaksywa - od płakać, płacz’; od płaksa.

  Płaksywy - od płakać, płacz’; od płaksa.

  Płakuch - 1664 od płakać, płacz’.

  Płakut - 1669 od płakać, płacz’; od płakut ‘rzemieślnik niezrzeszony w cechu’.

  Płakutowicz - 1654 od płakać, płacz’; od płakut ‘rzemieślnik niezrzeszony w cechu’.

  Płanda - zapewne od niemieckich nazw osobowych Planer, Bland.

  Płandowski - zapewne od niemieckich nazw osobowych Planer, Bland.

  Płanecki - od planeta, dawniej też płaneta ‘ciało niebieskie’.

  Płaneja - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płaneta - od planeta, dawniej też płaneta ‘ciało niebieskie’.

  Płaniak - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płanica - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płaniewski - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płanik - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płanka - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płankiewicz - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płankowiec - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płankowski - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płanów - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płanuszewski - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płasa - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płasaj - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płasajkiewicz - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płasarek - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płasczyk - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płasiewicz - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płasik - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płasiński - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaska - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskacewicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskacz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskaczyński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskał - 1789 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskała - 1757 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskaty - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskaty - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaski - 1428 od nazwy miejscowej Płaza (katowickie, gmina Chrzanów).

  Płaski - 1476 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaski - 1566 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskiewicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płasko - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskocewicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskociński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskocz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskoczewski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskoczyński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskodziński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskojc - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskojec - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskon - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskona - 1787 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskonek - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskonka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskonos - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskoń - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskońka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskoński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskot - 1297 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskota - 1461 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskowicki - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskowicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskowiecki - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskownicki - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskowodna - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskowski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskuda - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskun - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaskura - 1583 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od staropolskiego płaskur ‘pradziadek; orkisz’.

  Płasociński - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płasota - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płasowski - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płassowski - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płasza - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszaj - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszajczak - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszajski - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszak - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszański - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszcymąka - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszcz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’ lub od płaszcz.

  Płaszczak - 1632 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczański - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczek - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczewski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczko - 1394 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczok - (Śl) od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczoł - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczuk - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczur - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczyca - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczycki - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczyk - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczykiewicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczykowski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczymąka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczymonka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczyniak - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczyniec - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczyński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszczyzna - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszecki - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszej - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszek - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszenko - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszewski - od nazwy miejscowej Płaszów (część Krakowa, dziś Podgórze), Płaszczewo (słupskie, gmina Kobylnica).

  Płaszewski - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszke - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszkiewicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszko - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszkowicz - 1570 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszkowski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszna - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płasznik - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaszoska - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszowiecki - od nazwy miejscowej Płaszów (część Krakowa, dziś Podgórze), Płaszczewo (słupskie, gmina Kobylnica).

  Płaszowiecki - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszowski - od nazwy miejscowej Płaszów (część Krakowa, dziś Podgórze), Płaszczewo (słupskie, gmina Kobylnica).

  Płaszowski - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszyk - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaszyński - od podstaw plas-, płas-, np. plaskaty, płaski, od niemieckiej nazwy osobowej Plas.

  Płaścik - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płaśnik - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płat - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płata - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatacz - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatak - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatakis - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatała - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatanienko - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatanienkow - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatanow - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatanowicz - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatas - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatczyk - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatczyński - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatek - 1417 od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’; od płatek.

  Płatenicki - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatka - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatkiewicz - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatko - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatkow - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatkowski - od nazwy miejscowej Płatków (ostrołęckie, gmina Zabrodzie).

  Płatków - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatnerowicz - 1559 od staropolskiego płatnerz ‘rzemieslnik wyrabiający pancerze’.

  Płatnerz - 1405 od staropolskiego płatnerz ‘rzemieslnik wyrabiający pancerze’.

  Płatneż - od staropolskiego płatnerz ‘rzemieslnik wyrabiający pancerze’.

  Płatnicki - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatniewicz - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatnik - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’; od płatnik.

  Płatników - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatonienko - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatonienkow - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatonikow - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatonow - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’; lub od imienia greckiego Pláton.

  Płatonowicz - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatos - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatosz - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatoś - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatow - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatowicz - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatowski - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatun - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatuński - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatuski - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatusz - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatwa - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatycz - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płatyński - od plat, płat, dawniej ‘opłata, czynsz’; też ‘płaski kawał czegoś’.

  Płauszewski - od nazwy miejscowej Pławuszowice, dawniej Płauszowice (lubelskie, gmina Jastków).

  Pławacki - od nazwy miejscowej Pławce (poznańskie, gmina Środa Wielkopolska).

  Pławacz - 1580 od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Pławaczyk - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Pławak - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Pławaś - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Pławczyk - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Pławecki - 1491 od nazwy miejscowej Pławce (poznańskie, gmina Środa Wielkopolska).

  Pławek - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Pławeta - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Pławiak - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Pławicki - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Pławiec - 1474 od nazwy miejscowej Pławce (poznańskie, gmina Środa Wielkopolska).

  Pławiecki - 1471 od nazwy miejscowej Pławce (poznańskie, gmina Środa Wielkopolska).

  Pławieński - 1413 od nazw miejscowych typu Pławin, Pławna, Pławno.

  Pławik - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Pławiński - od nazw miejscowych typu Pławin, Pławna, Pławno.

  Pławko - 1227 od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Pławna - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’; od pławny ‘służący do pływania’, spławny.

  Pławner - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Pławnicki - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’ lub od nazwy miejscowej Pławnik (poznańskie, gmina Gniezno).

  Pławny - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’; od pławny ‘służący do pływania’, spławny.

  Pławski - 1731 od nazwy miejscowej Pławno (rzeszowskie, gmina Borowa; tarnobrzeskie, gmina Stalowa Wola).

  Pławszczyk - 1771 od nazwy miejscowej Pławno (rzeszowskie, gmina Borowa; tarnobrzeskie, gmina Stalowa Wola).

  Pławszewski - od nazwy miejscowej Pławuszowice, dawniej Płauszowice (lubelskie, gmina Jastków).

  Pławucha - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Pławucki - od staropolskiego pławać ‘pływać’, pławić (się) ‘przeprowadzać przez wodę’.

  Pławuszewski - 1645 od nazwy miejscowej Pławuszowice, dawniej Płauszowice (lubelskie, gmina Jastków).

  Płaz - 1387 od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płaza - 1358 od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płazak - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płazalski - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płazek - 1480 od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płazewski - od nazwy miejscowej Płazowo (bydgoskie, gmina Lubiewo), Płazów (przemyskie, gmina Narol).

  Płaziak - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płazic - 1388 od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płaziec - 1382 od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płazieński - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płazik - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płaziński - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płazio - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płaziuk - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’,płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płazowski - 1782 od nazwy miejscowej Płazowo (bydgoskie, gmina Lubiewo), Płazów (przemyskie, gmina Narol).

  Płazuk - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płaźniak - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płaźnik - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płaża - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płażalski - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płażek - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płażelski - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płażewski - od nazwy miejscowej Płazowo (bydgoskie, gmina Lubiewo), Płazów (przemyskie, gmina Narol).

  Płażnik - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płażowski - od nazwy miejscowej Płazowo (bydgoskie, gmina Lubiewo), Płazów (przemyskie, gmina Narol).

  Płażyczka - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płażyński - od płaz ‘przedstawiciel gromady kręgowców; przenośnie podły człowiek’, płaza ‘płaska powierzchnia’, płazić ‘czołgać się, pełzać’.

  Płącarz - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płącheciński - od nazwy miejscowej Plochocin (warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki).

  Płąchocki - od nazwy miejscowej Plochocin (warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki).

  Płączek - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płączkiewicz - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płączyński - XVIII wiek od nazwy miejscowej Plonczyn (włocławskie, gmina Wielgie).

  Płech - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Płecha - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’; też od płecha ‘pchła’.

  Płechowiec - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Płechta - od staropolskiego plech ‘blacha zbroi’; też od plecha ‘łysina’.

  Płecki - od nazwy miasta Plock lub od Płoki (katowickie, gmina Trzebinia).

  Płeczek - od płakać, płacz’.

  Płeczkan - od płakać, płacz’.

  Płeczkiewicz - od płakać, płacz’.

  Płeczkowski - od płakać, płacz’.

  Płeska - od płeszka ‘pchełka’.

  Płeska, m. - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’ lub od płeszka ‘pchełka’.

  Płeszczyk - od płeszka ‘pchełka’.

  Płeszczyński - od płeszka ‘pchełka’.

  Płeszka - 1523 od płeszka ‘pchełka’.

  Płeszko - od płeszka ‘pchełka’.

  Płetenicki - od pleść ‘łączyć pasma czegoś; mówić bez sensu’, plotę, plotka ‘niesprawdzona pogłoska’.

  Płewiński - od nazwy miejscowej Plewnia (kaliskie, gmina Ceków-Kolonia).

  Płewka - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’; od gwarowego plowa ‘plewa’.

  Płewko - od plewa, z gwarowego pliwa ‘łuska pozostała po wymłóceniu zboża’; od gwarowego plowa ‘plewa’.

  Płocek - od niemieckiej nazwy osobowej Plotz.

  Płocek - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płoch - 1473 od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płocha - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochacki - od nazwy miejscowej Plochocin (warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki).

  Płochacz - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochaja - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochan - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płocharczyk - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płocharski - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płocharz - 1455 od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’; od płochacz ‘ten, co wyrabia płochy’.

  Płochasz - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochawczyk - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochec - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochecki - od nazwy miejscowej Plochocin (warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki).

  Płochetka - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochiński - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochliński - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochniewski - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochno - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochocki - 1408 od nazwy miejscowej Plochocin (warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki).

  Płochocki - 1408 od nazwy miejscowej Plochocin (warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki).

  Płochoć - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochorski - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochorz - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochotniczenko - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochotnik - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochotniuk - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochow - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochowicz - 1489 od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochowski - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochów - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochta - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płochy - 1454 od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płocia - od płoć ‘gatunek ryby’.

  Płociak - od płoć ‘gatunek ryby’.

  Płocic - od płoć ‘gatunek ryby’.

  Płocica - 1429 od płoć ‘gatunek ryby’; od płocica ‘płoć’.

  Płocicki - od płoć ‘gatunek ryby’.

  Płocicko - od płoć ‘gatunek ryby’.

  Płociczka - od płoć ‘gatunek ryby’.

  Płociczko - od płoć ‘gatunek ryby’.

  Płocidem - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płocidym - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płociec - od płoć ‘gatunek ryby’; od płociec ‘płoć’.

  Płocieniak - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płocienicki - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płocieniczak - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płocieniczek - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płocieniok - (Śl) od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płocieniowski - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płocienniaczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płocienniak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płocienniczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płociennik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płociennikowski - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płocień - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płocieńczak - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płocieńczuk - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płocik - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płocikienia - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płocikiewicz - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płocin - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płociniak - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płociniczak - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płociniczek - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płocinik - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płocinniczak - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płocinnik - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płocińczak - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płociński - od nazwy miejscowej Plonczyn (włocławskie, gmina Wielgie).

  Płociszko - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płock - 1338 od nazwy miasta Plock lub od Płoki (katowickie, gmina Trzebinia).

  Płockarz - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płocke - (Pom) od nazwy miasta Plock lub od Płoki (katowickie, gmina Trzebinia).

  Płocki - 1466 od nazwy miasta Plock lub od Płoki (katowickie, gmina Trzebinia).

  Płockier - od niemieckiej nazwy osobowej Plotzke, ta od górno-niemieckiego Bloch, Block, z średnio- niemieckiego Block ‘masywny, dobrze wyrośnięty’.

  Płockowski - od nazwy miasta Plock lub od Płoki (katowickie, gmina Trzebinia).

  Płoczarczyk - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płoczyniak - (Śl) od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Płoczyński - od nazwy miejscowej Plonczyn (włocławskie, gmina Wielgie).

  Płoć - od płoć ‘gatunek ryby’.

  Płodczyk - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodek - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodich - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodkowiak - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodna - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodny - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’ lub od płodny.

  Płodowski - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodzeń - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodzian - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodzich - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodzicki - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodzidem - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodzidym - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodzidyn - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodzien - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodzień - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’; płodzień ‘roślina; jeżanka’.

  Płodzik - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodziński - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodzion - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodziszewski - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płodzyński - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płok - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płokarski - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’; od staropolskiego płokarz, płukarz ‘robotnik zajmujący się przepłukiwaniem urządzeń’.

  Płokarz - 1427 od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’; od staropolskiego płokarz, płukarz ‘robotnik zajmujący się przepłukiwaniem urządzeń’.

  Płokita - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płokosz - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płomecki - od płomień.

  Płomień - 1465 od płomień.

  Płomieński - od nazwy miejscowej Plomiany (włocławskie, gmina Dobrzyń nad Wisłą).

  Płomin - od płomień.

  Płomiński - od nazwy miejscowej Plomiany (włocławskie, gmina Dobrzyń nad Wisłą).

  Płomka - od płomień.

  Płomski - od płomień.

  Płomyk - 1402 od płomień, plomyk.

  Płona - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonaj - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonajczak - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płoncarz - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonczak - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonczyk - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonczyński - 1451 od nazwy miejscowej Plonczyn (włocławskie, gmina Wielgie).

  Płonecki - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płoneczka - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonek - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonia - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płoniak - 1636 od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płoniec - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonieczka - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonik - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płoniński - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonisz - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płoniuk - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płoniusz - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonk - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonka - 1452 od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’; od staropolskiego płonka ‘dzika, nieszczepiona jabłoń’.

  Płonke - (Śl) od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonkiewicz - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonko - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonkowski - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonowski - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płonów - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płońca - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płończak - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płończeński - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płończyk - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płończyński - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płońka - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płońsk - od nazwy miasta Płońsk (ciechanowskie).

  Płoński - 1443 od nazwy miasta Płońsk (ciechanowskie).

  Płopskowka - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosa - 1604 od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosaj - od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosajczyk - od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosajkiewicz - od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosak - od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosarek - od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosej - od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosejczyk - od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosiaj - od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosik - od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosiński - od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosk - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoska, m. - 1633 od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoska, płóska ‘mała płosa, pole orne w lesie’.

  Płoskański - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoskański - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płoske - od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoska, płóska ‘mała płosa, pole orne w lesie’.

  Płoske - (Pom) od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płoske - (Pom) od nazwy miejscowej Płoski, dziś Krajewo (łomżyńskie, gmina Zambrów), Płoskie (KrW).

  Płoski - 1442 od nazwy miejscowej Płoski, dziś Krajewo (łomżyńskie, gmina Zambrów), Płoskie (KrW).

  Płoski - od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoska, płóska ‘mała płosa, pole orne w lesie’.

  Płoski - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płoski - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płoskiewicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoskiewicz - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płoskociński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoskociński - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płoskon - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoskon - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płoskonek - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoskonka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’ lub od płoskonka ‘konopie’.

  Płoskonke - (Śl) od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoskonko - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoskoń - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoskoń - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoskoń - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płoskoński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoskoński - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płoskowicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoskowicz - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płoskowka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoskowski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoskowski - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosków - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płosków - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płoskunka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płossa - od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosso - od płosa ‘pole uprawne, pas ziemi’, od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’.

  Płosz - 1445 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płosza - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płoszaj - 1542 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’ lub od płoszaj ‘człowiek porywczy, lekkomyślny’.

  Płoszajczak - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’ lub od płoszaj ‘człowiek porywczy, lekkomyślny’.

  Płoszajczyk - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’ lub od płoszaj ‘człowiek porywczy, lekkomyślny’.

  Płoszajski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’ lub od płoszaj ‘człowiek porywczy, lekkomyślny’.

  Płoszak - 1494 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’ lub od płoszaj ‘człowiek porywczy, lekkomyślny’.

  Płoszański - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’ lub od płoszaj ‘człowiek porywczy, lekkomyślny’.

  Płoszarek - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’ lub od płoszaj ‘człowiek porywczy, lekkomyślny’.

  Płoszczak - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoszczan - 1498 od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Płoszczaniowicz - 1531 od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Płoszczanowicz - 1541 od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Płoszczań - 1498 od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Płoszczański - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoszczonka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoszczuk - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoszczyca - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoszczyca - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Płoszczyk - 1673 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoszczyk - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoszczyna - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoszczyniec - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoszczyński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płoszej - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płoszejewski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płoszejowski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płoszek - 1498 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płoszewski - od nazwy miejscowej Płoszów (piotrkowskie, gmina Radomsko).

  Płoszka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płoszkiewicz - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płoszko - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płoszkowski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płoszniak - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płosznic - 1707 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płoszoj - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płoszowski - 1374 od nazwy miejscowej Płoszów (piotrkowskie, gmina Radomsko).

  Płoszyca - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płoszyn - 1415 od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płoszyński - 1578 od nazwy miejscowej Płoszyna, dziś Plosina (krośnieńskie, gmina Jasienica Rosielna).

  Płoszyński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płościński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płośka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płota - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotaj - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotaka - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotalski - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotała - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotarski - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotas - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotast - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotczak - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotczyk - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotczyński - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotecki - 1554 od nazwy miejscowej Płotki (część Piły).

  Płotek - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od płotek ‘mały płot’.

  Płotelski - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotica - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotka - 1767 od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotkarz - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotke - (Pom) od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotko - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotkowiak - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotkowski - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotna - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotniak - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotnicki - 1554 od nazwy miejscowej Płotnica (KrW).

  Płotnik - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotnikiewicz - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotnikow - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotnikowski - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotników - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotniok - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotniuk - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotny - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotosz - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotowski - 1666 od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płottka - (Pom) od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płottke - (Pom) od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płottnik - (Śl) od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płotycia - od płoć ‘gatunek ryby’.

  Płotyczka - od płoć ‘gatunek ryby’.

  Płoucha - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’.

  Płoucha - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płouczyński - od nazwy miejscowej Pławuszowice, dawniej Płauszowice (lubelskie, gmina Jastków).

  Płowa - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowas - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowaś - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowczyk - 1588 od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowczyński - od nazwy miejscowej Pławuszowice, dawniej Płauszowice (lubelskie, gmina Jastków).

  Płowecki - od nazwy miejscowej Pławce (poznańskie, gmina Środa Wielkopolska).

  Płowek - 1548 od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowiak - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowicz - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowiec - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowiecki - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowieć - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowik - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowikowski - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowiński - od nazw miejscowych typu Pławin, Pławna, Pławno.

  Płowka - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowkowicz - 1569 od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowna - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płownia - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowoucha - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowsiuk - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowski - od nazwy miejscowej Pławno (rzeszowskie, gmina Borowa; tarnobrzeskie, gmina Stalowa Wola).

  Płowucha - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płowuszyński - od nazwy miejscowej Pławuszowice, dawniej Płauszowice (lubelskie, gmina Jastków).

  Płowy - 1452 od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płoza - od płoza ‘część podwozia pojazdu’, płozić (się) ‘czołgać się; rosnąć przy ziemi’.

  Płozic - 1510 od płoza ‘część podwozia pojazdu’, płozić (się) ‘czołgać się; rosnąć przy ziemi’.

  Płozik - od płoza ‘część podwozia pojazdu’, płozić (się) ‘czołgać się; rosnąć przy ziemi’.

  Płoziniczak - od płoza ‘część podwozia pojazdu’, płozić (się) ‘czołgać się; rosnąć przy ziemi’.

  Płoziński - od płoza ‘część podwozia pojazdu’, płozić (się) ‘czołgać się; rosnąć przy ziemi’.

  Płożalski - od płoza ‘część podwozia pojazdu’, płozić (się) ‘czołgać się; rosnąć przy ziemi’.

  Płożański - od płoza ‘część podwozia pojazdu’, płozić (się) ‘czołgać się; rosnąć przy ziemi’.

  Płożka - od płoza ‘część podwozia pojazdu’, płozić (się) ‘czołgać się; rosnąć przy ziemi’.

  Płożniewski - od płoza ‘część podwozia pojazdu’, płozić (się) ‘czołgać się; rosnąć przy ziemi’.

  Płócennik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócha - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płóchan - od płochy ‘swawolny, lekkomyślny’, płocha ‘grzebień tkacki’.

  Płóciak - od płoć ‘gatunek ryby’.

  Płócieniak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócienicki - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócieniczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócienik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócienikowski - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócienna - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócienniaczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócienniak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócienniak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płóciennicki - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płóciennicki - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócienniczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócienniczek - 1620 od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócienniczek - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócienniczek - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płóciennik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płóciennik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płóciennikowski - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płóciennikowski - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócienny - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócieńczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płóciniak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płóciniak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płóciniczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócinik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócinik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócinniczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płócinnik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płóciński - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płódowski - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płókarz - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płókorz - (Śl) od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płónka - od płonia ‘drzewo nierodzące’, płonny ‘nieurodzajny’.

  Płóska - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płótka - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płótkowiak - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’.

  Płótniak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płótnicki - od nazwy miejscowej Płutniki (olsztyńskie, gmina Korsze).

  Płótnicki - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płówka - od płowy ‘żółtawy’ (o maści zwierzęcia).

  Płózka - od płoza ‘część podwozia pojazdu’, płozić (się) ‘czołgać się; rosnąć przy ziemi’.

  Płóżka - od płoza ‘część podwozia pojazdu’, płozić (się) ‘czołgać się; rosnąć przy ziemi’.

  Płuc - od płuco, płuca.

  Płuca - od płuco, płuca.

  Płucek - od płuco, płuca.

  Płuceniuk - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucenniczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucennik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płuch - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’.

  Płuchator - od płuchatyr ‘ten, co chodzi za pługiem; oracz’.

  Płuchciński - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’.

  Płuchowski - od plucha ‘człowiek plugawy; słota’.
  Nie pochodzi od plucha tylko od małej miejscowości Płuhów (po ukrainsku Pluhiv) w rejonie złoczowskim obwodu lwowskiego. Nazwisko było do okresu międzywojennego pisane prze „twarde” h to znaczy Płuhowski.
  inf. S. Płuchowski 16.11.2011  

  Płucieniak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucienicki - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucieniczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucieniczek - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucienik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucienniaczek - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucienniak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucienniak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płuciennicki - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płuciennicki - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucienniczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucienniczek - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucienniczek - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płuciennik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płuciennikowski - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płuciennikowski - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucieńczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucieńczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucieńczyk - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucieńczyk - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płuciniak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płuciniczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucinik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucinnicki - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucinniczak - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucinnik - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płucinnikow - od płóciennik ‘zajmujący się płótnem, tkacz’, płótno, płócienny.

  Płuciński - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Płucis - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Płucisz - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Płucisz - od płuco, płuca.

  Płuciś - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Płucuś - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Płucyński - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Płucyś - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Płucz - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płuczak - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płuczek - 1645 od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płuczkiewicz - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płuczkowski - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płuczyński - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płuć - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płudawski - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płudłowski - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płudnikiewicz - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płudowski - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Pług - od pług.

  Pługaj - od pług.

  Pługawski - od pług.

  Pługosiński - od pług.

  Pługow - od pług.

  Pługowski - od pług.

  Pługów - od pług.

  Płuka - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płukar - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płukarski - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płukarz - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płukasz - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płukis - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płukita - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płukow - od płokać ‘myć, płukać’, płoka ‘materiał wypłukany przez wodę’.

  Płus - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płusa - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płusajski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płusciński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płusiński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płusiś - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płuska, m. - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płuski - od nazwy miejscowej Płusy (ostrołęckie, gmina Obryte; zamojskie, gmina Księżpol).

  Płuski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płusko - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Płuszcz - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Płuszczewicz - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Płuszczewski - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Płuszczyk - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Płuszczyński - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Płuszewski - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płuszka, m. - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płuszko - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płuszkowski - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Płuszyński - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’; od płoszyć, płoszać ‘straszyć, pędzić’.

  Płuścik - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Płuśko - od staropolskiego płoski ‘równy, płaski’; od płoszczyć ‘robić coś płaskim’.

  Płuta - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Płutek - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Płutkowski - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Płutniak - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Płutnicki - od nazwy miejscowej Płutniki (olsztyńskie, gmina Korsze).

  Płutnicki - od pluć, pluta ‘ten, co pluje’, także ‘niepogoda’; od plita ‘płyta’.

  Płuz - od płoza ‘część podwozia pojazdu’, płozić (się) ‘czołgać się; rosnąć przy ziemi’; od płóz ‘część pługa’.

  Płuza - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płuzański - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płuzieński - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płuziński - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płuzka - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płużański - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płużek - 1368 od płużyć ‘mieć się dobrze, kwitnąć’, też od pług.

  Płużek - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płużewicz - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płużewski - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płużka - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płużkiewicz - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płużnik - 1711 od płużyć ‘mieć się dobrze, kwitnąć’, też od pług.

  Płużnik - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płużnikow - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płużnikow - od płużyć ‘mieć się dobrze, kwitnąć’, też od pług.

  Płużycki - od płużyć ‘mieć się dobrze, kwitnąć’, też od pług.

  Płużyczka - 1496 od płużyć ‘mieć się dobrze, kwitnąć’, też od pług.

  Płużyczka - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płużyczki - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płużyczki - od płużyć ‘mieć się dobrze, kwitnąć’, też od pług.

  Płużyczko - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płużyczko - od płużyć ‘mieć się dobrze, kwitnąć’, też od pług.

  Płużyński - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płużyski - od plużyć ‘tryskać, wylewać się’, od gwarowego pluża ‘poduszka’.

  Płydak - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płydka - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płydowski - od płód zarodek ludzki lub zwierzęcy w końcowej fazie rozwoju; owoc’.

  Płys - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Płysa - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Płysiuk - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Płyszczuk - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Płyszewski - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Płyś - od plis, plisz ‘rodzaj miękkiej tkaniny, plusz’.

  Płyta - od płytki, płyta, od staropolskiego płyt ‘trawa’.

  Płytka - od płytki, płyta, od staropolskiego płyt ‘trawa’.

  Płytko - od płytki, płyta, od staropolskiego płyt ‘trawa’.

  Płytnik - od płytki, płyta, od staropolskiego płyt ‘trawa’; od płytnik ‘ten, co robi płyty’.

  Płytniuk - od płytki, płyta, od staropolskiego płyt ‘trawa’.

  Płytycz - od płytki, płyta, od staropolskiego płyt ‘trawa’.

  Pływacki - od pływacz ‘pływak; roślina wodna’.

  Pływacz - od pływacz ‘pływak; roślina wodna’.

  Pływaczewski - od pływacz ‘pływak; roślina wodna’.

  Pływaczyk - od pływacz ‘pływak; roślina wodna’.

  Pływak - od pływacz ‘pływak; roślina wodna’.

  Pływarczyk - od pływacz ‘pływak; roślina wodna’; od gwarowego pływaczyk ‘pływak’.

  Pniaczek - od pniak ‘część drzewa pozostająca w ziemi po ścięciu pnia’.

  Pniaczewski - od pniak ‘część drzewa pozostająca w ziemi po ścięciu pnia’.

  Pniak - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pniak - od pniak ‘część drzewa pozostająca w ziemi po ścięciu pnia’.

  Pniakowski - od pniak ‘część drzewa pozostająca w ziemi po ścięciu pnia’.

  Pnibok - 1432 od staropolskiego pnać się ‘wspinać się’, pnieć ‘napinać się’; od staropolskiego pnibok ‘roślina, przetacznik leśny’.

  Pniek - 1384 od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pniewczuk - od staropolskiego pnać się ‘wspinać się’, pnieć ‘napinać się’.

  Pniewozik - od staropolskiego pnać się ‘wspinać się’, pnieć ‘napinać się’.

  Pniewski - 1387 od pniak ‘część drzewa pozostająca w ziemi po ścięciu pnia’.

  Pnik - od staropolskiego pnać się ‘wspinać się’, pnieć ‘napinać się’.

  Pniko - od staropolskiego pnać się ‘wspinać się’, pnieć ‘napinać się’.

  Pnikoża - 1369 od staropolskiego pnać się ‘wspinać się’, pnieć ‘napinać się’.

  Pninoga - 1400 od staropolskiego pnać się ‘wspinać się’, pnieć ‘napinać się’.

  Pniociński - od pniak ‘część drzewa pozostająca w ziemi po ścięciu pnia’.

  Pnioczek - od pniak ‘część drzewa pozostająca w ziemi po ścięciu pnia’.

  Pnioczyński - od pniak ‘część drzewa pozostająca w ziemi po ścięciu pnia’.

  Pniok - od pniak ‘część drzewa pozostająca w ziemi po ścięciu pnia’.

  Pniowski - 1398 od pniak ‘część drzewa pozostająca w ziemi po ścięciu pnia’.

  Pnis - od staropolskiego pnać się ‘wspinać się’, pnieć ‘napinać się’.

  Pniskora - 1453 od staropolskiego pnać się ‘wspinać się’, pnieć ‘napinać się’.

  Pniszek - od staropolskiego pnać się ‘wspinać się’, pnieć ‘napinać się’.

  Pniuszka - od staropolskiego pnać się ‘wspinać się’, pnieć ‘napinać się’.

  Pnoć - od staropolskiego pnać się ‘wspinać się’, pnieć ‘napinać się’.

  Pnyk - od staropolskiego pnać się ‘wspinać się’, pnieć ‘napinać się’.

  Pobacha - od porachować ‘pohulać, pobawić się’.

  Pobanz - (Pom) od nazwy miejscowej Pobądz (koszalińskie, gmina Tychowo).

  Pobedyński - od nazwy miejscowej Pobiedno (krośnieńskie, gmina Bukowsko).

  Pober - od pobierać.

  Poberajko - od pobierać.

  Poberczuk - od pobierać.

  Poberecki - od pobierać.

  Poberejko - od pobierać.

  Pobereski - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobereszko - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobereźko - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobereźna - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobereźnik - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobereźny - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobereźnyk - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobereżko - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobereżna - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobereżnik - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobereżny - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobereżnyk - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobędza - od nazwy miejscowej Pobądz (koszalińskie, gmina Tychowo).

  Pobędzki - od nazwy miejscowej Pobądz (koszalińskie, gmina Tychowo).

  Pobiarzeń - od pobierać.

  Pobiarzyn - od pobierać.

  Pobiarżyn - od pobierać.

  Pobida - od pobieda ‘zwycięstwo’, od staropolskiego pobiedzić ‘zwyciężyć’.

  Pobidek - od pobieda ‘zwycięstwo’, od staropolskiego pobiedzić ‘zwyciężyć’.

  Pobidel - od pobieda ‘zwycięstwo’, od staropolskiego pobiedzić ‘zwyciężyć’.

  Pobideł - od pobieda ‘zwycięstwo’, od staropolskiego pobiedzić ‘zwyciężyć’.

  Pobidyński - od nazwy miejscowej Pobiedno (krośnieńskie, gmina Bukowsko).

  Pobiecki - od pobieda ‘zwycięstwo’, od staropolskiego pobiedzić ‘zwyciężyć’.

  Pobieda - od pobieda ‘zwycięstwo’, od staropolskiego pobiedzić ‘zwyciężyć’.

  Pobiedacz - od pobieda ‘zwycięstwo’, od staropolskiego pobiedzić ‘zwyciężyć’.

  Pobiedno - od pobieda ‘zwycięstwo’, od staropolskiego pobiedzić ‘zwyciężyć’.

  Pobiedyński - od nazwy miejscowej Pobiedno (krośnieńskie, gmina Bukowsko).

  Pobiedzieński - od nazwy miejscowej Pobiedno (krośnieńskie, gmina Bukowsko).

  Pobiedziński - od nazwy miejscowej Pobiedno (krośnieńskie, gmina Bukowsko).

  Pobiedziski - 1388 od nazwy miasta Pobiedziska (poznańskie).

  Pobiedzki - od nazwy miasta Pobiedziska (poznańskie).

  Pobieg - 1478 od staropolskiego pobieg ‘bieg, tok’, pobiegać.

  Pobiega - 1533 od staropolskiego pobieg ‘bieg, tok’, pobiegać.

  Pobiegajło - od staropolskiego pobieg ‘bieg, tok’, pobiegać.

  Pobiegałowa - od staropolskiego pobieg ‘bieg, tok’, pobiegać.

  Pobiegła - od staropolskiego pobieg ‘bieg, tok’, pobiegać.

  Pobiegło - od staropolskiego pobieg ‘bieg, tok’, pobiegać.

  Pobiegły - od staropolskiego pobieg ‘bieg, tok’, pobiegać.

  Pobiegun - od staropolskiego pobieg ‘bieg, tok’, pobiegać.

  Pobiehun - od staropolskiego pobieg ‘bieg, tok’, pobiegać.

  Pobiehuszka - od staropolskiego pobieg ‘bieg, tok’, pobiegać.

  Pobiehuszko - od staropolskiego pobieg ‘bieg, tok’, pobiegać.

  Pobielaj - od pobieleć ‘stać się białym, zblednąć’, pobielić ‘uczynić coś białym’.

  Pobielajew - od pobieleć ‘stać się białym, zblednąć’, pobielić ‘uczynić coś białym’.

  Pobielas - od pobieleć ‘stać się białym, zblednąć’, pobielić ‘uczynić coś białym’.

  Pobielejew - od pobieleć ‘stać się białym, zblednąć’, pobielić ‘uczynić coś białym’.

  Pobielewski - od pobieleć ‘stać się białym, zblednąć’, pobielić ‘uczynić coś białym’.

  Pobielski - od pobieleć ‘stać się białym, zblednąć’, pobielić ‘uczynić coś białym’.

  Pobiełło - od pobieleć ‘stać się białym, zblednąć’, pobielić ‘uczynić coś białym’.

  Pobieraj - od pobierać.

  Pobierajło - od pobierać.

  Pobierała - od pobierać.

  Pobieraźniak - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobiereźniak - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobiereżna - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobiereżnik - od wschodniosłowiańskiego pobereżny ‘pobrzeżny, położony na brzegu’.

  Pobierowski - od pobierać.

  Pobierski - od pobierać.

  Pobierzeń - od pobierać.

  Pobierzewski - od pobierać.

  Pobierzyn - od pobierać.

  Pobierzyński - od pobierać.

  Pobierża - od pobierać.

  Pobierżyn - od pobierać.

  Pobieżyn - od pobierać.

  Pobieżyński - od pobierać.

  Pobirowski - 1735 od pobierać.

  Pobjega - (Śl) od staropolskiego pobieg ‘bieg, tok’, pobiegać.

  Pobłocki - 1649 od nazwy miejscowej Pobłocie (gdańskie, gmina Linia).

  Poboc - od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’.

  Pobocha - od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’.

  Pobocki - od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’.

  Poboda - od pobość ‘uderzyć czymś ostrym’, od po + bodę, bóść, od staropolskiego pobodzony.

  Pobodze - 1443 od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’.

  Pobog - 1420 od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403).

  Pobojewski - od nazwy miejscowej Pobojsk (Wileńszczyzna).

  Pobok - od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’.

  Pobora - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborc - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborca - 1601 od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborczak - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborczyk - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborenna - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborenny - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborka - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborna - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborny - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborowski - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborski - od nazwy miejscowej Pobórz (płockie, gmina Oporów), Pobórze (olsztyńskie, gmian Ostróda).

  Poborza - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborzec - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborzy - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborzył - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Poborzyło - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Pobosz - od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’; od pobożny ‘zgodny z przepisami religijnymi’.

  Pobot - od pobość ‘uderzyć czymś ostrym’, od po + bodę, bóść, od staropolskiego pobodzony.

  Poboźnia - od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’; od pobożny ‘zgodny z przepisami religijnymi’.

  Poboźniak - od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’; od pobożny ‘zgodny z przepisami religijnymi’.

  Poboża - od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’.

  Pobożan - od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’.

  Pobożanin - od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’.

  Pobożna - od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’.

  Pobożniak - od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’; od pobożny ‘zgodny z przepisami religijnymi’.

  Pobożny - 1725 od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’; od pobożny ‘zgodny z przepisami religijnymi’.

  Pobóg - od wyrażenia po Bodze ‘z Bogiem’; też od nazwy herbu Pobog (1476), Pobodze (1403); też od pobok ‘na bok, obok’.

  Pobórka - od pobór ‘pobieranie należności, opłat’, poborca ‘urzędnik pobierający daniny, podatki’.

  Pobralski - od pobierać.

  Pobralski - od pobrać ‘zabrać siłą’, pobrany ‘zabrany przemocą’.

  Pobran - od pobrać ‘zabrać siłą’, pobrany ‘zabrany przemocą’.

  Pobratymowicz - 1628 od pobratyn ‘rodak, współwyznawca, towarzysz’.

  Pobratyn - od pobratyn ‘rodak, współwyznawca, towarzysz’.

  Pobratyński - od pobratyn ‘rodak, współwyznawca, towarzysz’.

  Pobręcki - 1600 od nazwy miejscowej Pobręczyn (nowosądeckie, gmina Jodłownik).

  Pobrotyn - od pobratyn ‘rodak, współwyznawca, towarzysz’.

  Pobrotyń - od pobratyn ‘rodak, współwyznawca, towarzysz’; od pobratyń ‘przyjaciel’.

  Pobrzęcki - 1601 od nazwy miejscowej Pobręczyn (nowosądeckie, gmina Jodłownik).

  Pobucewicz - od gwarowego pobuczeć.

  Pobucki - od gwarowego pobuczeć.

  Pobuczyn - od gwarowego pobuczeć.

  Pobuczyń - od gwarowego pobuczeć.

  Pobuda - od pobudzać, pobudzić ‘zachęcać’.

  Pobudajski - od pobudzać, pobudzić ‘zachęcać’.

  Pobudejski - od pobudzać, pobudzić ‘zachęcać’.

  Pobudek - od pobudzać, pobudzić ‘zachęcać’; od pobudek ‘pobudka’.

  Pobudin - od pobudzać, pobudzić ‘zachęcać’.

  Pobudkiewicz - od pobudzać, pobudzić ‘zachęcać’.

  Pobudko - od pobudzać, pobudzić ‘zachęcać’.

  Pobudkowski - od pobudzać, pobudzić ‘zachęcać’.

  Pobudziej - od pobudzać, pobudzić ‘zachęcać’.

  Pobudzin - od pobudzać, pobudzić ‘zachęcać’.

  Pobudziński - od pobudzać, pobudzić ‘zachęcać’.

  Poburczyński - od poburzyć ‘zniszczyć’, poburzać ‘podburzać’.

  Poburka - od poburzyć ‘zniszczyć’, poburzać ‘podburzać’.

  Poburski - od poburzyć ‘zniszczyć’, poburzać ‘podburzać’.

  Pobuta - od po + buta ‘pycha’.

  Pobutkiewicz - od pobudzać, pobudzić ‘zachęcać’.

  Pobutkowska - od pobudzać, pobudzić ‘zachęcać’.

  Pobuty - od po + buta ‘pycha’.

  Poc - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Poca - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pocak - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pocałuj - od pocałować.

  Pocałujew - od pocałować (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Pocałujka - od pocałować.

  Pocałujke - od pocałować.

  Pocałujko - od pocałować.

  Pocałun - od pocałować.

  Pocałuń - od pocałować.

  Pocałuński - od pocałować.

  Pocałyjew - od pocałować.

  Pocałyjko - od pocałować.

  Pocek - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pocel - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pocelik - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pocełujew - od pocałować.

  Pocełujka - od pocałować.

  Pocełujko - od pocałować.

  Pocenta - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Pocentajło - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Pocentała - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Pocentek - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Pocentkowski - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Pocentowski - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Pocenty - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Poceśna - od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Poceśny - od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Poch - 1728 od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pocha - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochacz - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochaczewski - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochać - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochadoj - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochadzała - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochajda - od po + chajda ‘Żyd; kawał chleba’.

  Pochajdak - od po + chajda ‘Żyd; kawał chleba’.

  Pochal - 1408 od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochala - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochalski - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochała - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochanke - (Śl) od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochanko - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochciał - od po + chcieć.

  Pochcioł - od po + chcieć.

  Pochec - od po + chęć.

  Pocheć - od po + chęć.

  Pochel - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochelak - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochelski - 1696 od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochelski - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pocheł - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochenek - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochenke - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pocheń - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pocheński - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochęć - od po + chęć.

  Pochibiełko - od pohibiel, pohybel ‘zagłada; na nieszczęście’.

  Pochiliński - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochilo - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochilów - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochilski - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochiluch - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochiluk - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochl - (Śl) od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pochla - (Śl) od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pochlak - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pochlid - od pochłodzić ‘oziębić’.

  Pochlopek - (Śl) od półchłop ‘rzezaniec, kastrat’.

  Pochludka - od pochłodzić ‘oziębić’.

  Pochłaniak - od pochłonąć, pochłaniać ‘wciągać, wessać coś, połykać łapczywie’; pochłon ‘pochłaniacz; żarłok’.

  Pochłanik - od pochłonąć, pochłaniać ‘wciągać, wessać coś, połykać łapczywie’; pochłon ‘pochłaniacz; żarłok’.

  Pochłod - od pochłodzić ‘oziębić’.

  Pochłon - od pochłonąć, pochłaniać ‘wciągać, wessać coś, połykać łapczywie’; pochłon ‘pochłaniacz; żarłok’.

  Pochłoniak - od pochłonąć, pochłaniać ‘wciągać, wessać coś, połykać łapczywie’; pochłon ‘pochłaniacz; żarłok’.

  Pochłop - od pochopić ‘złapać’, pochop ‘początek’, pochopion ‘pochwytany’; z nawiązaniem do chłop.

  Pochłop - od półchłop ‘rzezaniec, kastrat’.

  Pochłopek - od pochopić ‘złapać’, pochop ‘początek’, pochopion ‘pochwytany’; z nawiązaniem do chłop.

  Pochłopek - od półchłop ‘rzezaniec, kastrat’.

  Pochłopien - od pochopić ‘złapać’, pochop ‘początek’, pochopion ‘pochwytany’; z nawiązaniem do chłop.

  Pochłopień - od pochopić ‘złapać’, pochop ‘początek’, pochopion ‘pochwytany’; z nawiązaniem do chłop.

  Pochłopiński - od pochopić ‘złapać’, pochop ‘początek’, pochopion ‘pochwytany’; z nawiązaniem do chłop.

  Pochłód - od pochłodzić ‘oziębić’.

  Pochłódka - od pochłodzić ‘oziębić’.

  Pochłudka - od pochłodzić ‘oziębić’.

  Pochłun - od pochłonąć, pochłaniać ‘wciągać, wessać coś, połykać łapczywie’; pochłon ‘pochłaniacz; żarłok’.

  Pochman - od niemieckiej nazwy osobowej Pochmann, ta od niemieckiej nazwy osobowej bochen, pochen ‘tłuc się, pukać; chełpić się’.

  Pochmann - od niemieckiej nazwy osobowej Pochmann, ta od niemieckiej nazwy osobowej bochen, pochen ‘tłuc się, pukać; chełpić się’.

  Pochmara - od pochmur ‘ciemność’, pochmurny ‘zachmurzony; posępny’; od pochmar ‘chmura’.

  Pochmarna - od pochmur ‘ciemność’, pochmurny ‘zachmurzony; posępny’; od pochmarny ‘zachmurzony’.

  Pochmarski - od pochmur ‘ciemność’, pochmurny ‘zachmurzony; posępny’.

  Pochmura - od pochmur ‘ciemność’, pochmurny ‘zachmurzony; posępny’.

  Pochmurski - od pochmur ‘ciemność’, pochmurny ‘zachmurzony; posępny’.

  Pochna - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochoda - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochodaj - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochodeńko - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochodin - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochodna - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochodnia - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’; może od pochodnia ‘łuczywo smolne’.

  Pochodowicz - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochodowski - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochodyła - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochodyło - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochodyniak - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochodzaj - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochodzała - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochodziej - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochodziło - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochodzin - od pochodzić ‘iść; zużyć; brać z czegoś początek’.

  Pochojka - od po + chojka, chwojka ‘jałowiec’.

  Pochojko - od po + chojka, chwojka ‘jałowiec’.

  Pocholak - od staropolskiego pachoł ‘chłopiec, młodzieniec; sługa, woźny’.

  Pocholczak - od staropolskiego pachoł ‘chłopiec, młodzieniec; sługa, woźny’.

  Pocholczyk - od staropolskiego pachoł ‘chłopiec, młodzieniec; sługa, woźny’.

  Pocholec - od staropolskiego pachoł ‘chłopiec, młodzieniec; sługa, woźny’.

  Pocholski - od staropolskiego pachoł ‘chłopiec, młodzieniec; sługa, woźny’.

  Pochoła - od staropolskiego pachoł ‘chłopiec, młodzieniec; sługa, woźny’.

  Pochołek - od staropolskiego pachoł ‘chłopiec, młodzieniec; sługa, woźny’.

  Pochop - od pochopić ‘złapać’, pochop ‘początek’, pochopion ‘pochwytany’.

  Pochopeń - od pochopić ‘złapać’, pochop ‘początek’, pochopion ‘pochwytany’.

  Pochopień - od pochopić ‘złapać’, pochop ‘początek’, pochopion ‘pochwytany’.

  Pochopin - od pochopić ‘złapać’, pochop ‘początek’, pochopion ‘pochwytany’.

  Pochopiń - od pochopić ‘złapać’, pochop ‘początek’, pochopion ‘pochwytany’.

  Pochorecki - od nazwy miejscowej Pohorce (KrW).

  Pochorecki - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pochoriło - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pochorn - od pochrona ‘ochrona’, pochronić ‘ochronić, schronić’.

  Pochorń - od pochrona ‘ochrona’, pochronić ‘ochronić, schronić’.

  Pochorołko - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pochoroń - od pochrona ‘ochrona’, pochronić ‘ochronić, schronić’.

  Pochorylec - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pochoryłko - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pochoryło - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pochowicz - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochowski - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pochójka - od po + chojka, chwojka ‘jałowiec’.

  Pochranowicz - od pochrona ‘ochrona’, pochronić ‘ochronić, schronić’.

  Pochrań - od pochrona ‘ochrona’, pochronić ‘ochronić, schronić’.

  Pochrebeniuk - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pochrebienik - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pochrebiennik - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pochrebna - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pochrebniak - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pochron - od pochrona ‘ochrona’, pochronić ‘ochronić, schronić’.

  Pochroń - od pochrona ‘ochrona’, pochronić ‘ochronić, schronić’.

  Pochróń - od pochrona ‘ochrona’, pochronić ‘ochronić, schronić’.

  Pochrybniak - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pochrzast - od pochrzęst ‘chrzęst powtarzający się’.

  Pochrząst - od pochrzęst ‘chrzęst powtarzający się’.

  Pochrząszcz - od pochrzęst ‘chrzęst powtarzający się’.

  Pochrzenst - od pochrzęst ‘chrzęst powtarzający się’.

  Pochrzest - od pochrzęst ‘chrzęst powtarzający się’.

  Pochrzęst - od pochrzęst ‘chrzęst powtarzający się’.

  Pochsząszcz - od pochrzęst ‘chrzęst powtarzający się’.

  Pochudo - od pochudzić ‘schudnąć’.

  Pochujka - od po + chojka, chwojka ‘jałowiec’.

  Pochul - od pohulać ‘zabawić się’.

  Pochulacki - od pohulać ‘zabawić się’.

  Pochulajewski - od pohulać ‘zabawić się’.

  Pochulski - od pohulać ‘zabawić się’.

  Pochuła - od pohulać ‘zabawić się’.

  Pochwa - od pochwa ‘futerał, pokrowiec’, od staropolskiego ‘tylna część końskiego rzędu’.

  Pochwadka - od staropolskiego pochwat ‘powód, pretekst’, pochwatać ‘pochwycić’.

  Pochwala - od pochwała, pochwał ‘wyraz uznania’.

  Pochwalski - od pochwała, pochwał ‘wyraz uznania’.

  Pochwał - od pochwała, pochwał ‘wyraz uznania’.

  Pochwała - od pochwała, pochwał ‘wyraz uznania’.

  Pochwałka - od pochwała, pochwał ‘wyraz uznania’; od pochwałka ‘przechwałka’.

  Pochwałko - od pochwała, pochwał ‘wyraz uznania’.

  Pochwałkowski - od pochwała, pochwał ‘wyraz uznania’.

  Pochwałowski - od pochwała, pochwał ‘wyraz uznania’.

  Pochwat - od staropolskiego pochwat ‘powód, pretekst’, pochwatać ‘pochwycić’.

  Pochwatka - od staropolskiego pochwat ‘powód, pretekst’, pochwatać ‘pochwycić’.

  Pochwatko - od staropolskiego pochwat ‘powód, pretekst’, pochwatać ‘pochwycić’.

  Pochwicki - od pochwa ‘futerał, pokrowiec’, od staropolskiego ‘tylna część końskiego rzędu’.

  Pochwowicz - od pochwa ‘futerał, pokrowiec’, od staropolskiego ‘tylna część końskiego rzędu’.

  Pochwyt - od pochwyt ‘porwanie’, pochwytać ‘pobrać, pokraść’.

  Pochybełko - od pohibiel, pohybel ‘zagłada; na nieszczęście’.

  Pochylczuk - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochyliński - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochylski - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochyluk - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochyła - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochyłek - 1496 od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochyłko - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochyło - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochyły - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pochyra - od po + chyrać ‘chorować’, chyrać ‘chorować’.

  Pochyrowski - od po + chyrać ‘chorować’, chyrać ‘chorować’.

  Pochyrski - od po + chyrać ‘chorować’, chyrać ‘chorować’.

  Pochyrycz - od po + chyrać ‘chorować’, chyrać ‘chorować’.

  Pochytel - od pochwyt ‘porwanie’, pochwytać ‘pobrać, pokraść’.

  Pochytiak - od pochwyt ‘porwanie’, pochwytać ‘pobrać, pokraść’.

  Pociacik - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pocialik - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pocian - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pociankowski - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pociapowicz - od pociapać, pociepać ‘’porzucać, porąbać’.

  Pocias - od pociask ‘narzędzie do wyciągania żaru z pieca’, to z prasłowiańskiego tesati.

  Pociasak - od pociask ‘narzędzie do wyciągania żaru z pieca’, to z prasłowiańskiego tesati.

  Pociasek - od pociask ‘narzędzie do wyciągania żaru z pieca’, to z prasłowiańskiego tesati.

  Pociask - 1380 od pociask ‘narzędzie do wyciągania żaru z pieca’, to z prasłowiańskiego tesati.

  Pociaska - od pociask ‘narzędzie do wyciągania żaru z pieca’, to z prasłowiańskiego tesati.

  Pociasko - od pociask ‘narzędzie do wyciągania żaru z pieca’, to z prasłowiańskiego tesati.

  Pociasz - od pociask ‘narzędzie do wyciągania żaru z pieca’, to z prasłowiańskiego tesati.

  Pociaszek - od pociask ‘narzędzie do wyciągania żaru z pieca’, to z prasłowiańskiego tesati.

  Pociąg - od pociąg ‘sznur, pociągadło’

  Pociągiel - od pociąg ‘sznur, pociągadło’

  Pociąsk - od pociask ‘narzędzie do wyciągania żaru z pieca’, to z prasłowiańskiego tesati.

  Pocica - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pociech - od pociecha ‘pokrzepienie ducha; potomstwo’.

  Pociecha - 1647 od pociecha ‘pokrzepienie ducha; potomstwo’.

  Pociechin - od pociecha ‘pokrzepienie ducha; potomstwo’.

  Pociechowski - od pociecha ‘pokrzepienie ducha; potomstwo’.

  Pociegiel - od pociąg ‘sznur, pociągadło’

  Pociej - 1580 od wschodniosłowiańskich nazw osobowych Patej, Pacej, te od imienia cerkiewnego Ipatij (Ipatow).

  Pociejewski - od wschodniosłowiańskich nazw osobowych Patej, Pacej, te od imienia cerkiewnego Ipatij (Ipatow).

  Pociejkin- od wschodniosłowiańskich nazw osobowych Patej, Pacej, te od imienia cerkiewnego Ipatij - (Ipatow).

  Pociejko - od wschodniosłowiańskich nazw osobowych Patej, Pacej, te od imienia cerkiewnego Ipatij (Ipatow).

  Pociejkowicz - od wschodniosłowiańskich nazw osobowych Patej, Pacej, te od imienia cerkiewnego Ipatij (Ipatow).

  Pociejowski - od wschodniosłowiańskich nazw osobowych Patej, Pacej, te od imienia cerkiewnego Ipatij (Ipatow) lub od pociejowski ‘lichy, zły’.

  Pociejuk - od wschodniosłowiańskich nazw osobowych Patej, Pacej, te od imienia cerkiewnego Ipatij (Ipatow).

  Pociejun - od wschodniosłowiańskich nazw osobowych Patej, Pacej, te od imienia cerkiewnego Ipatij (Ipatow).

  Pociel - od pocielić się ‘ocielić się’ lub od pocić się.

  Pocielaj - od pocielić się ‘ocielić się’ lub od pocić się.

  Pocielej - od pocielić się ‘ocielić się’ lub od pocić się.

  Pocielski - od pocielić się ‘ocielić się’ lub od pocić się.

  Pociemba - od pociapać, pociepać ‘’porzucać, porąbać’.

  Pocienik - od pocienić ‘zacienic, zasłonić’.

  Pociennik - od pocienić ‘zacienic, zasłonić’.

  Pociepnik - od pociapać, pociepać ‘’porzucać, porąbać’.

  Pociera - od pocierać ‘nacierać’.

  Pocierznicki - od nazwy miejscowej Pocierzyn, dawniej Poczyrznino (włocławskie, gmina Osięciny).

  Pocieszka - 1380 od pociecha ‘pokrzepienie ducha; potomstwo’.

  Pocieszuk - od pociecha ‘pokrzepienie ducha; potomstwo’.

  Pocieszyński - od pociecha ‘pokrzepienie ducha; potomstwo’.

  Pocieźnicki - od nazwy miejscowej Pocierzyn, dawniej Poczyrznino (włocławskie, gmina Osięciny).

  Pocieżnicki - od nazwy miejscowej Pocierzyn, dawniej Poczyrznino (włocławskie, gmina Osięciny).

  Pociędziel - od pociąg ‘sznur, pociągadło’

  Pocięgiel - od pociąg ‘sznur, pociągadło’

  Pocik - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pociłujko - od pocałować (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Pocin - 1606 od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pocina - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pocinek - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pociński - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pociolik - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pocioł - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pocion - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pociopa - od pociapać, pociepać ‘’porzucać, porąbać’.

  Pociorek - od pacierz ‘modlitwa’, to od łacińskiego Pater (noster) ‘Ojcze (nasz)’.

  Pociorski - od pacierz ‘modlitwa’, to od łacińskiego Pater (noster) ‘Ojcze (nasz)’.

  Pociosk - od pociask ‘narzędzie do wyciągania żaru z pieca’, to z prasłowiańskiego tesati.

  Pociot - od pociotek ‘krewny ze strony ciotki’.

  Pociórko - od pacierz ‘modlitwa’, to od łacińskiego Pater (noster) ‘Ojcze (nasz)’.

  Pocipka - od pociapać, pociepać ‘’porzucać, porąbać’.

  Pocirznicki - od nazwy miejscowej Pocierzyn, dawniej Poczyrznino (włocławskie, gmina Osięciny).

  Pocis - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pocisk - od staropolskiego pociskać ‘ściskać’, pocisk ‘ciśnięcie, rzyt, cios’.

  Pociskała - 1448 od staropolskiego pociskać ‘ściskać’, pocisk ‘ciśnięcie, rzyt, cios’.

  Pociszewski - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pociuch - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pociuk - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pociułujko - od pocałować (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Pociżnicki - od nazwy miejscowej Pocierzyn, dawniej Poczyrznino (włocławskie, gmina Osięciny).

  Pockaj - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’

  Pocko - 1551 od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Pocuraj - od po + čureti ‘ciec słabo’, ciurkać ‘kapać’, też ‘wywodzić trele, śpiewać’.

  Pocwa - od staropolskiego poczwa ‘maszkara, straszydło’.

  Pocwardowski - od nazwy miejscowej Poćwiardowo (toruńskie, gmina Golub Dobrzyń).

  Pocwiardowski - od nazwy miejscowej Poćwiardowo (toruńskie, gmina Golub Dobrzyń).

  Pocyna - od poczynić ‘porobić’, poczynek ‘uczynek’.

  Pocz - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Poczachowski - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Poczaj - od po + czajać ‘czaić się, oczekiwać’.

  Poczajewiec - od po + czajać ‘czaić się, oczekiwać’.

  Poczajowiec - od po + czajać ‘czaić się, oczekiwać’.

  Poczajowski - od po + czajać ‘czaić się, oczekiwać’.

  Poczakajewicz - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczalik - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Poczan - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Poczapiński - od nazwy miejscowej Poczapińce (KrW).

  Poczapka - od poczapić ‘chwycić, porwać’.

  Poczapowski - 1572 od nazwy miejscowej Poczapy (KrW).

  Poczapski - od nazwy miejscowej Poczapy (KrW).

  Poczatek - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Poczatenko - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Poczateńko - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Poczatko - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Początek - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Początko - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Początkowicz - 1654 od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Poczbut - od litewskiej nazwy osobowej Počobutas, Počebutis, od białoruskiego Pačabut, Pačabyt.

  Poczciwek - od poczciwy ‘zacny, dobrotliwy’.

  Poczciwiński - od poczciwy ‘zacny, dobrotliwy’.

  Pocze - 1431 od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Poczebut - od litewskiej nazwy osobowej Počobutas, Počebutis, od białoruskiego Pačabut, Pačabyt.

  Poczechowski - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Poczek - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczekaj - 1581 od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczekajczyk - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczekajewicz - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczekajło - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczekajski - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczekalewicz - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczekalski - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczekał - 1661-65 od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczekała - 1720 od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczekańczyk - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczekwa - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczena - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Poczenta - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Poczenty - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Poczeń - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Poczeńczuk - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Poczepko - od poczepić ‘sczepić’, poczepka ‘drążek do wiader’.

  Poczepowicz - od poczepić ‘sczepić’, poczepka ‘drążek do wiader’.

  Poczerewny - od poczerewie ‘futro ze skórek dzikich zwierząt futerkowych’, podczerewie ‘podbrzusze’.

  Poczerewski - od poczerewie ‘futro ze skórek dzikich zwierząt futerkowych’, podczerewie ‘podbrzusze’.

  Poczernicki - 1494 od nazwy miejscowej Pocierzyn, dawniej Poczyrznino (włocławskie, gmina Osięciny).

  Poczerwieński - od nazwy miejscowej Podczerwone (nowosądeckie, gmina Czarny Dunajec).

  Poczesna - od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Poczesniak - od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Poczesniok - (Śl) od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Poczesny - 1453 od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Pocześ - od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Pocześna - od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Pocześniak - od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Pocześnikowski - od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Pocześniok - (Śl) od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Pocześny - od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Poczetko - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Poczewiński - 1799 od nazwy miejscowej Podczerwone (nowosądeckie, gmina Czarny Dunajec).

  Poczewski - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Poczęsa - od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Poczęsna - od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Poczęsny - od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Poczęta - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Poczętek - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Poczętowski - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Poczęty - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Poczka - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczkaj - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczkajski - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczkal - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczkalski - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczkay - (Śl) od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczkol - (Śl) od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczkowski - od poczekać, z gwarowego poczkać ‘spędzić czas na czekaniu’.

  Poczman - od niemieckiej nazwy osobowej Pötzman.

  Poczmański - od niemieckiej nazwy osobowej Pötzman.

  Poczobot - od litewskiej nazwy osobowej Počobutas, Počebutis, od białoruskiego Pačabut, Pačabyt.

  Poczobuł - od litewskiej nazwy osobowej Počobutas, Počebutis, od białoruskiego Pačabut, Pačabyt.

  Poczobut - od litewskiej nazwy osobowej Počobutas, Počebutis, od białoruskiego Pačabut, Pačabyt.

  Poczobutt - od litewskiej nazwy osobowej Počobutas, Počebutis, od białoruskiego Pačabut, Pačabyt.

  Poczobutt - od litewskiej nazwy osobowej Počobutas, Počebutis, od białoruskiego Pačabut, Pačabyt.

  Poczobyt - od litewskiej nazwy osobowej Počobutas, Počebutis, od białoruskiego Pačabut, Pačabyt.

  Poczocha - od imienia złożonego Pakosław lub od Paweł, też od pac ‘rodzaj wielkiego szczura’ też wyraz dźwiękonaśladowczy; na północnym wschodzie Polski także od białoruskiego Pac, to od Ipatij, litewskiej nazwy osobowej Pacas. W średniowieczu występowała też postać Pacz.

  Poczontek - od poczęty ‘rozpoczęty, stworzony’, początek.

  Poczopko - od poczepić ‘sczepić’, poczepka ‘drążek do wiader’.

  Poczopowicz - od poczepić ‘sczepić’, poczepka ‘drążek do wiader’.

  Poczowski - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Poczta - 1414 od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’.

  Pocztalianowicz - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’; od pocztylian, pocztylion ‘woźnica pocztowy’.

  Pocztalinowicz - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’; od pocztylian, pocztylion ‘woźnica pocztowy’.

  Pocztaljanowicz - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’; od pocztylian, pocztylion ‘woźnica pocztowy’.

  Pocztaljonowicz - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’; od pocztylian, pocztylion ‘woźnica pocztowy’.

  Pocztański - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’.

  Pocztar - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’; od pocztarz ‘pracownik poczty’.

  Pocztarek - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’; od pocztarz ‘pracownik poczty’.

  Pocztarok - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’; od pocztarz ‘pracownik poczty’.

  Pocztarski - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’; od pocztarz ‘pracownik poczty’.

  Pocztaruk - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’; od pocztarz ‘pracownik poczty’.

  Pocztawski - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’.

  Pocztoński - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’.

  Pocztorenko - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’; od pocztarz ‘pracownik poczty’.

  Pocztowa - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek;

  Pocztowiak - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’.

  Pocztowicz - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’.

  Pocztowski - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’.

  Pocztowy - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’.

  Pocztół - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’.

  Pocztyljanowicz - od poczta ‘instytucja zajmująca się przesyłką korespondencji’, od staropolskiego ‘dar, podarek; szacunek’; od pocztylian, pocztylion ‘woźnica pocztowy’.

  Poczubut - od litewskiej nazwy osobowej Počobutas, Počebutis, od białoruskiego Pačabut, Pačabyt.

  Poczuj - 1551 od poczuć, poczuję.

  Poczujka - od poczuć, poczuję.

  Poczujko - od poczuć, poczuję.

  Poczujkowicz - 1551 od poczuć, poczuję.

  Poczula - od poczuć, poczuję.

  Poczuł - od poczuć, poczuję.

  Poczuła - od poczuć, poczuję.

  Poczurek - od po + čureti ‘ciec słabo’, ciurkać ‘kapać’, też ‘wywodzić trele, śpiewać’.

  Poczuski - od nazwy miejscowej Paczoski, dziś Paczuski (siedleckie, gmina Bielany).

  Poczuta - 1528 od poczuć, poczuję.

  Poczwa - od staropolskiego poczwa ‘maszkara, straszydło’.

  Poczwarka - 1753 od poczwarka ‘przejściowa postać owada’.

  Poczwarowski - od nazwy miejscowej Poćwiardowo (toruńskie, gmina Golub Dobrzyń).

  Poczwiardowski - od nazwy miejscowej Poćwiardowo (toruńskie, gmina Golub Dobrzyń).

  Poczynajło - od poczynić ‘porobić’, poczynek ‘uczynek’.

  Poczynek - od poczynić ‘porobić’, poczynek ‘uczynek’.

  Poczyniewski - od poczynić ‘porobić’, poczynek ‘uczynek’.

  Poczynkiewicz - od poczynić ‘porobić’, poczynek ‘uczynek’.

  Poczyńczuk - od poczynić ‘porobić’, poczynek ‘uczynek’.

  Poczyńkiewicz - od poczynić ‘porobić’, poczynek ‘uczynek’.

  Poczyński - od poczynić ‘porobić’, poczynek ‘uczynek’.

  Poczyrmiński - 1480 od nazwy miejscowej Pocierzyn, dawniej Poczyrznino (włocławskie, gmina Osięciny).

  Poczyrwiński - 1786 od nazwy miejscowej Podczerwone (nowosądeckie, gmina Czarny Dunajec).

  Poczyrznicki - od nazwy miejscowej Pocierzyn, dawniej Poczyrznino (włocławskie, gmina Osięciny).

  Poczyrzniński - 1419 od nazwy miejscowej Pocierzyn, dawniej Poczyrznino (włocławskie, gmina Osięciny).

  Poczysz - od poczyścić ‘oczyścić, uczynić czystym’.

  Poczyszcz - od poczyścić ‘oczyścić, uczynić czystym’.

  Poczyźnicki - od nazwy miejscowej Pocierzyn, dawniej Poczyrznino (włocławskie, gmina Osięciny).

  Poczyżnicki - od nazwy miejscowej Pocierzyn, dawniej Poczyrznino (włocławskie, gmina Osięciny).

  Poć - 1662 od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Poćkowski - od podstawy poc-, pocz-; od niemieckiej nazwy osobowej Potz, od wschodniosłowiańskiego Poc (od Ipatij).

  Poćwiadorowski - od nazwy miejscowej Poćwiardowo (toruńskie, gmina Golub Dobrzyń).

  Poćwiadowski - od nazwy miejscowej Poćwiardowo (toruńskie, gmina Golub Dobrzyń).

  Poćwiardowski - od nazwy miejscowej Poćwiardowo (toruńskie, gmina Golub Dobrzyń).

  Poćwiarowski - od nazwy miejscowej Poćwiardowo (toruńskie, gmina Golub Dobrzyń).

  Poćwiartowski - od nazwy miejscowej Poćwiardowo (toruńskie, gmina Golub Dobrzyń).

  Poćwierdowski - od nazwy miejscowej Poćwiardowo (toruńskie, gmina Golub Dobrzyń).

  Poda - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podabied - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podaczenko - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podajedek - od p od podać ‘dać, przekazać’.odać ‘dać, przekazać’.

  Podajewski - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podajny - od podać ‘dać, przekazać’; od podajny ‘podatny’.

  Podajski - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podalak - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podalańczuk - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podalczak - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podalski - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podał - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podała - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podałowski - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podanowski - od podać ‘dać, przekazać’; od podajny ‘podatny’.

  Podański - od podać ‘dać, przekazać’; od podajny ‘podatny’.

  Podarecki - zapewne od staropolskiego podarze ‘podarek, prezent’.

  Podarewski - zapewne od staropolskiego podarze ‘podarek, prezent’.

  Podarowski - 1542 zapewne od staropolskiego podarze ‘podarek, prezent’.

  Podarzecki - zapewne od staropolskiego podarze ‘podarek, prezent’.

  Podawacz - od staropolskiego podawca ‘ten, kto posiada prawo podawania kandydatów na urząd kościelny’.

  Podawca - 1497 od staropolskiego podawca ‘ten, kto posiada prawo podawania kandydatów na urząd kościelny’.

  Podawczyk - od staropolskiego podawca ‘ten, kto posiada prawo podawania kandydatów na urząd kościelny’.

  Podawiec - od staropolskiego podawca ‘ten, kto posiada prawo podawania kandydatów na urząd kościelny’.

  Podbaraczyński - od nazwy miejscowej Podbaraczanie (Wileńszczyzna).

  Podbarczyński - od nazwy miejscowej Podbaraczanie (Wileńszczyzna).

  Podbereźna - od podbrzeże, podbrzeżny, od wschodniosłowiańskiego podberežnyi ‘podbrzeżny, położony na brzegu’.

  Podbereźniak - od podbrzeże, podbrzeżny, od wschodniosłowiańskiego podberežnyi ‘podbrzeżny, położony na brzegu’.

  Podbereźnik - od podbrzeże, podbrzeżny, od wschodniosłowiańskiego podberežnyi ‘podbrzeżny, położony na brzegu’.

  Podbereźny - od podbrzeże, podbrzeżny, od wschodniosłowiańskiego podberežnyi ‘podbrzeżny, położony na brzegu’.

  Podbereżna - od podbrzeże, podbrzeżny, od wschodniosłowiańskiego podberežnyi ‘podbrzeżny, położony na brzegu’.

  Podbereżniak - od podbrzeże, podbrzeżny, od wschodniosłowiańskiego podberežnyi ‘podbrzeżny, położony na brzegu’.

  Podbereżny - od podbrzeże, podbrzeżny, od wschodniosłowiańskiego podberežnyi ‘podbrzeżny, położony na brzegu’.

  Podbialski - od podbielić ‘stać się białym, podsiwieć’.

  Podbiał - od podbielić ‘stać się białym, podsiwieć’.

  Podbiegała - od podbiegły ‘zaszły; znużony drogą’.

  Podbiegła - od podbiegły ‘zaszły; znużony drogą’.

  Podbiegło - od podbiegły ‘zaszły; znużony drogą’.

  Podbiegłowski - od podbiegły ‘zaszły; znużony drogą’.

  Podbiegły - od podbiegły ‘zaszły; znużony drogą’.

  Podbiel - od podbielić ‘stać się białym, podsiwieć’.

  Podbielkowski - od podbielić ‘stać się białym, podsiwieć’.

  Podbielniak - od podbielić ‘stać się białym, podsiwieć’.

  Podbielnik - od podbielić ‘stać się białym, podsiwieć’.

  Podbielski - 1470 od nazwy miejscowej Podbiel (konińskie, gmina Zagorów), Podbiele (ostrołęckie, gmina Stary Lubotyń).

  Podbiełło - od podbielić ‘stać się białym, podsiwieć’.

  Podbiera - od podbierać ‘zabierać, kraść’.

  Podbierajło - od podbierać ‘zabierać, kraść’.

  Podbierecki - od podbierać ‘zabierać, kraść’.

  Podbiereski - od podbierać ‘zabierać, kraść’.

  Podbierezka - od podbrzeże, podbrzeżny, od wschodniosłowiańskiego podberežnyi ‘podbrzeżny, położony na brzegu’.

  Podbierezki - od podbrzeże, podbrzeżny, od wschodniosłowiańskiego podberežnyi ‘podbrzeżny, położony na brzegu’.

  Podbierski - od podbierać ‘zabierać, kraść’.

  Podbilski - od nazwy miejscowej Podbiel (konińskie, gmina Zagorów), Podbiele (ostrołęckie, gmina Stary Lubotyń).

  Podbioł - (Śl) od podbielić ‘stać się białym, podsiwieć’.

  Podbiół - (Śl) od podbielić ‘stać się białym, podsiwieć’.

  Podbira - od podbierać ‘zabierać, kraść’.

  Podbora - od podbora ‘podpórka, słup’.

  Podboraczyński - od nazwy miejscowej Podbaraczanie (Wileńszczyzna).

  Podborączyński - od nazwy miejscowej Podbaraczanie (Wileńszczyzna).

  Podborczyński - od nazwy miejscowej Podbaraczanie (Wileńszczyzna).

  Podboręczyński - od nazwy miejscowej Podbaraczanie (Wileńszczyzna).

  Podborna - od podborny ‘mieszkający pod borem’.

  Podborni - 1643 od podborny ‘mieszkający pod borem’.

  Podbornia, ż. - 1587 od podborny ‘mieszkający pod borem’.

  Podborny - 1595 od podborny ‘mieszkający pod borem’.

  Podboroczyński - od nazwy miejscowej Podbaraczanie (Wileńszczyzna).

  Podborowski - od nazw miejscowych Podborów, Podborowo (kilka wsi).

  Podboroźny - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’ (z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Podboroża - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’ (z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Podborożna - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’ (z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Podborożny - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’ (z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Podborski - 1618 od nazw miejscowych Podborze, Podbór (kilka wsi).

  Podbórski - od nazw miejscowych Podborze, Podbór (kilka wsi).

  Podbraczyński - od nazwy miejscowej Podbaraczanie (Wileńszczyzna).

  Podbrączyński - od nazwy miejscowej Podbaraczanie (Wileńszczyzna).

  Podbroźna - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’.

  Podbroźny - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’.

  Podbrożna - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’.

  Podbrożny - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’.

  Podbrzecki - od nazwy miejscowej Podbrzezie (KrW).

  Podbrzeski - od nazwy miejscowej Podbrzezie (KrW).

  Podbrzez - od podbrzeże, podbrzeżny.

  Podbucki - od pod + buk + ny, określenie człowieka mieszkającego pod, koło buków lub od nazwy miejscowej Podbucze (katowickie, gmina Godów).

  Podbuczny - od pod + buk + ny, określenie człowieka mieszkającego pod, koło buków.

  Podbudzki - od pod + buk + ny, określenie człowieka mieszkającego pod, koło buków lub od nazwy miejscowej Podbucze (katowickie, gmina Godów).

  Podburaczyński - od nazwy miejscowej Podbaraczanie (Wileńszczyzna).

  Podcerkiewna - od pod + cerkiew + ny, określenie człowieka mieszkającego pod, koło cerkwi.

  Podcerkiewny - od pod + cerkiew + ny, określenie człowieka mieszkającego pod, koło cerkwi.

  Podchajecki - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’ (z fonetyką ukraińską).

  Podchajna - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’ (z fonetyką ukraińską).

  Podchajny - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’ (z fonetyką ukraińską).

  Podchajski - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’ (z fonetyką ukraińską).

  Podchalański - od nazwy regionu Podhale.

  Podchalicz - od pod + nazwa miasta Halicz (KrW).

  Podchaniak - od pod + nazwa miejscowa Hańsk (chełmskie, gmina Hańsk).

  Podchimowski - od pod + nazwa miejscowa Chynów (kilka wsi).

  Podchinowicz - od pod + nazwa miejscowa Chynów (kilka wsi).

  Podchinowski - od pod + nazwa miejscowa Chynów (kilka wsi).

  Podchmurski - od pochmur ‘ciemność’, pochmurny ‘zachmurzony; posępny’.

  Podchopień - od pochopić ‘złapać’, pochop ‘początek’, pochopion ‘pochwytany’.

  Podchordecki - od nazwy miejscowej Podhorce (KrW).

  Podchorecki - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podchoredecki - od nazwy miejscowej Podhorce (KrW).

  Podchorodecki - od nazwy miejscowej Podhorce (KrW).

  Podchorodziecki - od nazwy miejscowej Podhorce (KrW).

  Podchorowski - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podchorski - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podchrodecki - od nazwy miejscowej Podhorce (KrW).

  Podchul - od pod + hul z gwarowego ‘ul’.

  Podchynowski - od pod + nazwa miejscowa Chynów (kilka wsi).

  Podciański - od podcień ‘otwarte zewnętrzne pomieszczenie w podziemiu budynku’ lub od pod + Cienia (kaliskie, gmina Opatówek; sieradzkie, gmina Błaszki).

  Podciborski - od nazwy miejscowej Podcibórz (ciechanowskie, gmina Lidzbark) lub od pod + nazwa miejscowa

  Podciechowski - od pod + nazwa miejscowa Ciechowice (katowickie, gmina Nędza).Podcielski od pocielić się ‘ocielić się’ lub od pocić się.

  Podcieński - 1717 od podcień ‘otwarte zewnętrzne pomieszczenie w podziemiu budynku’ lub od pod + Cienia (kaliskie, gmina Opatówek; sieradzkie, gmina Błaszki).

  Podciep - 1735 od gwarowego podciep ‘podrzutek’.

  Podciwiński - od poczciwy ‘zacny, dobrotliwy’.

  Podczas - od podczaszy ‘urzędnik dworski próbujący napoje przed podaniem panującemu’.

  Podczasi - od podczaszy ‘urzędnik dworski próbujący napoje przed podaniem panującemu’.

  Podczasiak - od podczaszy ‘urzędnik dworski próbujący napoje przed podaniem panującemu’.

  Podczasiek - od podczaszy ‘urzędnik dworski próbujący napoje przed podaniem panującemu’.

  Podczasik - od podczaszy ‘urzędnik dworski próbujący napoje przed podaniem panującemu’.

  Podczaski - 1386 od nazwy miejscowej Podczachy (płockie, gmina Pacyna).

  Podczasz - od podczaszy ‘urzędnik dworski próbujący napoje przed podaniem panującemu’.

  Podczasza - od podczaszy ‘urzędnik dworski próbujący napoje przed podaniem panującemu’.

  Podczaszczyński - od nazwy miejscowej Podczachy (płockie, gmina Pacyna).

  Podczaszka - od podczaszy ‘urzędnik dworski próbujący napoje przed podaniem panującemu’.

  Podczaszkiewicz - od podczaszy ‘urzędnik dworski próbujący napoje przed podaniem panującemu’.

  Podczaszy - od podczaszy ‘urzędnik dworski próbujący napoje przed podaniem panującemu’.

  Podczaszyk - od podczaszy ‘urzędnik dworski próbujący napoje przed podaniem panującemu’.

  Podczaszyński - od podczaszy ‘urzędnik dworski próbujący napoje przed podaniem panującemu’.

  Podczerwieński - 1789 od nazwy miejscowej Podczerwone (nowosądeckie, gmina Czarny Dunajec).

  Podczerwiński - od nazwy miejscowej Podczerwone (nowosądeckie, gmina Czarny Dunajec).

  Podczeski - od nazwy miejscowej Podczachy (płockie, gmina Pacyna).

  Podcześniak - od staropolskiego poczesny ‘czcigodny, otoczony szacunkiem’.

  Podczus - od podczaszy ‘urzędnik dworski próbujący napoje przed podaniem panującemu’.

  Podczyrwiński - 1786 od nazwy miejscowej Podczerwone (nowosądeckie, gmina Czarny Dunajec).

  Podczyszy - od podczaszy ‘urzędnik dworski próbujący napoje przed podaniem panującemu’.

  Podczyźnicki - od nazwy miejscowej Pocierzyn, dawniej Poczyrznino (włocławskie, gmina Osięciny).Poddan od poddany ‘zależny od woli pana; chłop pańszczyźniany’.

  Poddana - od poddany ‘zależny od woli pana; chłop pańszczyźniany’.

  Poddanczyk - od poddany ‘zależny od woli pana; chłop pańszczyźniany’.

  Poddanek - od poddany ‘zależny od woli pana; chłop pańszczyźniany’.

  Poddaniec - od poddany ‘zależny od woli pana; chłop pańszczyźniany’.

  Poddany - 1620 od poddany ‘zależny od woli pana; chłop pańszczyźniany’.

  Poddańczyk - od poddany ‘zależny od woli pana; chłop pańszczyźniany’.

  Poddąbek - 1457 od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi); od poddąbek ‘grzyb olszówka’.

  Poddebniak - od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddebski - od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddembek - 1580 od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddembniak - od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddembski - od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddemski - od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddenek - od poddany ‘zależny od woli pana; chłop pańszczyźniany’.

  Poddębek - od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddębiak - od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddębicki - od nazwy miasta Poddębice (sieradzkie).

  Poddębna - 1470- 80 od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddębniak - od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddębniok - od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddębny - 1470- 80 od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddębski - 1388 od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddobiński - od nazwy miejscowej Podobin (nowosądeckie, gmina Niedźwiedź).

  Poddubiak - od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddubicki - od nazwy miasta Poddębice (sieradzkie) lub od nazwy miejscowej Poddubice (KrW).

  Poddubiecki - od nazwy miasta Poddębice (sieradzkie) lub od nazwy miejscowej Poddubice (KrW).

  Poddubik - od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddubiński - od nazwy miejscowej Podobin (nowosądeckie, gmina Niedźwiedź).

  Poddubiuk - od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddubna - od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddubny - od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poddubski - od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Podebry - od po lub pod + debry ‘kamieniołom’ lub debra ‘wąwóz’.

  Podebrzy - od po lub pod + debry ‘kamieniołom’ lub debra ‘wąwóz’.

  Podebski - od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Podedworna - od pode + dwór + ny ‘określenie człowieka mieszkającego pode, koło dworu.

  Podedworni - od pode + dwór + ny ‘określenie człowieka mieszkającego pode, koło dworu.

  Podedworny - 1602 od pode + dwór + ny ‘określenie człowieka mieszkającego pode, koło dworu.

  Podedworski - od pode + dwór + ny ‘określenie człowieka mieszkającego pode, koło dworu.

  Podedwórna - od pode + dwór + ny ‘określenie człowieka mieszkającego pode, koło dworu.

  Podedwórni - od pode + dwór + ny ‘określenie człowieka mieszkającego pode, koło dworu.

  Podedwórny - od pode + dwór + ny ‘określenie człowieka mieszkającego pode, koło dworu.

  Podegrodzki - 1620 od nazwy miejscowej Podegrodzie (kilka wsi).

  Podejko - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podejm - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podejma - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podel - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podelwowski - od pod(e) + nazwa miasta Lwów.

  Podema - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podembski - od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Podemniak - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podemny - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podemski - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podenek - od poddany ‘zależny od woli pana; chłop pańszczyźniany’.

  Podenkiewicz - od poddany ‘zależny od woli pana; chłop pańszczyźniany’.

  Podepski - od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poderwanik - od poderwany ‘wyszarpnięty; wariat’.

  Podeschwa - od podeszwa ‘spodnia część buta lub stopy’.

  Podeszfa - od podeszwa ‘spodnia część buta lub stopy’.

  Podeszfiński - od podeszwa ‘spodnia część buta lub stopy’.

  Podeszińska - od podeszwa ‘spodnia część buta lub stopy’.

  Podeszwa - od podeszwa ‘spodnia część buta lub stopy’.

  Podeszwiak - od podeszwa ‘spodnia część buta lub stopy’.

  Podeszwicki - od podeszwa ‘spodnia część buta lub stopy’.

  Podeszwik - od podeszwa ‘spodnia część buta lub stopy’.

  Podeszwiński - od podeszwa ‘spodnia część buta lub stopy’.

  Podębski - od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Podęmbski - od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Podfigórna - od pod + figura ‘krzyż przy drodze’ + ny, określenie człowieka mieszkającego pod, kolo figury.

  Podfigórny - od pod + figura ‘krzyż przy drodze’ + ny, określenie człowieka mieszkającego pod, kolo figury.

  Podfigurna - od pod + figura ‘krzyż przy drodze’ + ny, określenie człowieka mieszkającego pod, kolo figury.

  Podfigurny - od pod + figura ‘krzyż przy drodze’ + ny, określenie człowieka mieszkającego pod, kolo figury.

  Podfilipski - 1469 od nazwy miejscowej Podfilipie (KrW).

  Podgaj - od pod + gaj ‘mały las’.

  Podgajecki - od pod + gaj ‘mały las’.

  Podgajewski - od pod + gaj ‘mały las’ lub od nazwy miejscowej Podgajew (konińskie, gmina Klodawa; plockie, gmina Oporów).

  Podgajna - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’.

  Podgajniak - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’.

  Podgajnik - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’.

  Podgajny - 1478 od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’.

  Podgajski - od pod + gaj ‘mały las’ lub od nazwy miejscowej Podgaje (liczne).

  Podgarb - od pod + garb ‘wyniosłość, wypukłość’.

  Podgarbi - od pod + garb ‘wyniosłość, wypukłość’.

  Podgarbulski - od pod + garb ‘wyniosłość, wypukłość’.

  Podgłodek - od podgłodać ‘podgryźć’ lub od podgłodzić się ‘wygłodnieć’.

  Podgłód - od podgłodać ‘podgryźć’ lub od podgłodzić się ‘wygłodnieć’.

  Podgłódek - od podgłodać ‘podgryźć’ lub od podgłodzić się ‘wygłodnieć’.

  Podgojna - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’.

  Podgojny - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’.

  Podgorczyk - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgorna - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgorni - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgorniak - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgornik - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgornow - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgorny - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgorodecki - od nazwy miejscowej Podhorce (KrW).

  Podgorski - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgorzak - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgorzański - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgorzec - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgómiak - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgórczyk - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgórec - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgórecki - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgóreczna - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgóreczny - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgórewicz - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgórka - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgórki - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgórna - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’.

  Podgórni - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’.

  Podgórnia - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’.

  Podgórniak - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’.

  Podgórnik - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’.

  Podgórnow - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’.

  Podgórny - 1487 od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’.

  Podgórski - 1508 od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgórzak - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgórzański - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgórze - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgórzec - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgórzka - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgóski - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgóuny - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgrabin - od pod + grab + In określenie człowieka mieszkającego pod, koło grabów.

  Podgrabiński - od pod + grab + In określenie człowieka mieszkającego pod, koło grabów.

  Podgrabski - od pod + grab + In określenie człowieka mieszkającego pod, koło grabów.

  Podgradecki - od pogrodzić ‘ogrodzić się’.

  Podgrocki - od pogrodzić ‘ogrodzić się’.

  Podgrodecki - od pogrodzić ‘ogrodzić się’.

  Podgrodna - od pogrodzić ‘ogrodzić się’.

  Podgrodziński - od pogrodzić ‘ogrodzić się’.

  Podgrodzki - od pogrodzić ‘ogrodzić się’.

  Podgróda - od pogrodzić ‘ogrodzić się’.

  Podgródek - od pogrodzić ‘ogrodzić się’.

  Podgródka - od pogrodzić ‘ogrodzić się’.

  Podgródna - od pogrodzić ‘ogrodzić się’.

  Podgródny - od pogrodzić ‘ogrodzić się’.

  Podgrudna - od pogrodzić ‘ogrodzić się’.

  Podgrudny - od pogrodzić ‘ogrodzić się’.

  Podgruna - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgruny - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgrusza - od pod + grusza.

  Podgruszecki - od pod + grusza.

  Podgruszewski - od pod + grusza.

  Podgruszna - od pod + grusza.

  Podgruszny - od pod + grusza.

  Podgurna - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgurniak - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgurski - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podgwizd - od gwarowego pogwizd ‘świst’, pogwizdać; od podgwizdywać.

  Podhaja - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’ (z fonetyką ukraińską).

  Podhajecki - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’ (z fonetyką ukraińską).

  Podhajewski - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’ (z fonetyką ukraińską).

  Podhajna - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’ (z fonetyką ukraińską).

  Podhajny - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’ (z fonetyką ukraińską).

  Podhajski - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’ (z fonetyką ukraińską).

  Podhalański - od nazwy regionu Podhale.

  Podhalicki - od pod + nazwa miasta Halicz (KrW).

  Podhalicz - od pod + nazwa miasta Halicz (KrW).

  Podhalski - od nazwy regionu Podhale.

  Podhaniak - od pod + nazwa miejscowa Hańsk (chełmskie, gmina Hańsk).

  Podhaniuk - od pod + nazwa miejscowa Hańsk (chełmskie, gmina Hańsk).

  Podhański - od pod + nazwa miejscowa Hańsk (chełmskie, gmina Hańsk).

  Podharski - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podhodorecki - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podhola - 1500 od pod + hola z gwarowego ‘hala’.

  Podhordecki - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podhorec - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podhorecki - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podhoredecki - od nazwy miejscowej Podhorce (KrW).

  Podhorny - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podhorodecki - od nazwy miejscowej Podhorce (KrW).

  Podhorski - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Podhul - od pod + hul z gwarowego ‘ul’.

  Podiacki - od nazwy miejscowej Podjazy (gdańskie, gmina Sulęczyno).

  Podjacki - od nazwy miejscowej Podjazy (gdańskie, gmina Sulęczyno) lub od pod + jata ‘szałas, szopa’.

  Podjadek - od podjadek ‘to, czym można sobie podjeść, jedzenie; pochlebca’.

  Podjarkowski - od pod + nazwa miejscowa Jarków (warszawskie, gmina Marki).

  Podjaski - 1649 od nazwy miejscowej Podjazy (gdańskie, gmina Sulęczyno).

  Podjatzki - od nazwy miejscowej Podjazy (gdańskie, gmina Sulęczyno).

  Podjecki - od nazwy miejscowej Podjazy (gdańskie, gmina Sulęczyno).

  Podkaj - od staropolskiego potkać (się) ‘spotkać’.

  Podkalicki - od pod + nazwa miasta Halicz (KrW).

  Podkalicz - od pod + nazwa miasta Halicz (KrW).

  Podkamienna - od pod + kamień + ny ‘określenie człowieka mieszkającego pod, koło kamieni’.

  Podkamienny - od pod + kamień + ny ‘określenie człowieka mieszkającego pod, koło kamieni’.

  Podkaminer - od pod + kamień + ny ‘określenie człowieka mieszkającego pod, koło kamieni’.

  Podkamiński - od pod + kamień + ny ‘określenie człowieka mieszkającego pod, koło kamieni’.

  Podkaniner - od pod + kamień + ny ‘określenie człowieka mieszkającego pod, koło kamieni’.

  Podkański - 1405 od nazwy miejscowej Podkanie, dziś Potkanna (radomskie, gmina Przytyk).

  Podkarczemna - od pod + karczma + ny ‘określenie człowieka mieszkającego pod, koło karczmy.

  Podkarczemny - od pod + karczma + ny ‘określenie człowieka mieszkającego pod, koło karczmy.

  Podkasana - od podkasać ‘podciągnąć ubranie’, podkasany ‘ubrany w krótkie ubranie’.

  Podkasany - od podkasać ‘podciągnąć ubranie’, podkasany ‘ubrany w krótkie ubranie’.

  Podkasik - od podkasać ‘podciągnąć ubranie’, podkasany ‘ubrany w krótkie ubranie’.

  Podkaska - od podkasać ‘podciągnąć ubranie’, podkasany ‘ubrany w krótkie ubranie’.

  Podkaszczyk - od podkasać ‘podciągnąć ubranie’, podkasany ‘ubrany w krótkie ubranie’.

  Podkay - od staropolskiego potkać (się) ‘spotkać’.

  Podkąska - od podkasać ‘podciągnąć ubranie’, podkasany ‘ubrany w krótkie ubranie’.

  Podkidacz - od pod + kidać ‘kąpać, rzucać’

  Podkidaszew - od pod + kidać ‘kąpać, rzucać’

  Podkidysz - od pod + kidać ‘kąpać, rzucać’

  Podkiedyszew - od pod + kidać ‘kąpać, rzucać’

  Podkład - od podkład ‘podłoże’.

  Podkładek - 1560 od podkład ‘podłoże’.

  Podkładka - od podkład ‘podłoże’.

  Podkol - od pod + kolić ‘kłuć’, kolo.

  Podkolicki - od pod + kolić ‘kłuć’, kolo.

  Podkoliński - od pod + kolić ‘kłuć’, kolo.

  Podkomarys - od podkomorzy ‘urzędnik dworski zarządzający majątkiem i dochodami dworu’, od staropolskiego podkomorze.

  Podkomor - 1577 od podkomorzy ‘urzędnik dworski zarządzający majątkiem i dochodami dworu’, od staropolskiego podkomorze.

  Podkomorski - od podkomorzy ‘urzędnik dworski zarządzający majątkiem i dochodami dworu’, od staropolskiego podkomorze; od przymiotnika podkomorski.

  Podkomorys - od podkomorzy ‘urzędnik dworski zarządzający majątkiem i dochodami dworu’, od staropolskiego podkomorze.

  Podkomorze - 1329 od podkomorzy ‘urzędnik dworski zarządzający majątkiem i dochodami dworu’, od staropolskiego podkomorze.

  Podkomorzy - od podkomorzy ‘urzędnik dworski zarządzający majątkiem i dochodami dworu’, od staropolskiego podkomorze.

  Podkomorzyc - 1485 od podkomorzy ‘urzędnik dworski zarządzający majątkiem i dochodami dworu’, od staropolskiego podkomorze.

  Podkomórka - od podkomorzy ‘urzędnik dworski zarządzający majątkiem i dochodami dworu’, od staropolskiego podkomorze; od pod + komórka ‘mała komora’.

  Podkomórko - od podkomorzy ‘urzędnik dworski zarządzający majątkiem i dochodami dworu’, od staropolskiego podkomorze; od pod + komórka ‘mała komora’.

  Podkonic - 1386 od staropolskiego podkonie ‘urzędnik sprawujący pieczę nad stajniami i stadninami królewskimi’.

  Podkonicz - od staropolskiego podkonie ‘urzędnik sprawujący pieczę nad stajniami i stadninami królewskimi’.

  Podkonie - 1357 od staropolskiego podkonie ‘urzędnik sprawujący pieczę nad stajniami i stadninami królewskimi’.

  Podkoń - od staropolskiego podkonie ‘urzędnik sprawujący pieczę nad stajniami i stadninami królewskimi’.

  Podkoński - 1589 od nazwy miejscowej Podkanie, dziś Potkanna (radomskie, gmina Przytyk).

  Podkopacz - od podkopać.

  Podkopał - od podkopać.

  Podkopiak - od podkopać.

  Podkościelna - od podkościelny ‘znajdujący się kolo kościoła’.

  Podkościelny - od podkościelny ‘znajdujący się kolo kościoła’.

  Podkowa - 1411 od podkowa.

  Podkowczyk - od podkowa.

  Podkowiak - od podkowa.

  Podkowicz - 1393 od podkowa.

  Podkowieński - od podkowa.

  Podkowik - od podkowa.

  Podkowiński - od podkowa.

  Podkowka - od podkowa.

  Podkowski - od podkowa.

  Podkóliński - od pod + kolić ‘kłuć’, kolo.

  Podkówka - od podkowa.

  Podkrolewicz - od podkról ‘namiestnik króla’.

  Podkrólewicz - od podkról ‘namiestnik króla’.

  Podkrzycki - od pod + krze ‘krzaki’ + cki.

  Podkul - od podkulić ‘skulić się, podkurczyć’.

  Podkulek - od podkulić ‘skulić się, podkurczyć’.

  Podkuliński - od pod + kolić ‘kłuć’, kolo.

  Podkulka - od podkulić ‘skulić się, podkurczyć’.

  Podkulski - od podkulić ‘skulić się, podkurczyć’.

  Podkuła - 1674 od podkulić ‘skulić się, podkurczyć’.

  Podlach - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlacha - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlacki - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podladowski - od nazwy miejscowej Podlodów (lubelskie, gmina Ułęż; KrW)

  Podlah - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlaha - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlak - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlań - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlańczyk - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlański - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlas - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlasek - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlasiak - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlasiecki - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlasiewicz - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlasik - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlasin - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlasiń - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlasiński - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlaski - 1580 od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem; od przymiotnika podlaski.

  Podlasko - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem; od przymiotnika podlaski.

  Podlaskowic - 1679 od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlasowic - 1679 od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlasz - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlaszczak - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlaszczuk - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlaszczyk - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlaszecki - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlaszek - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlaszewski - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlaszuk - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlaszyński - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlaś - od nazwy regionu Podlasie, dawniej Podlas + ze.

  Podlawski - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlec - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’; od podlec ‘niegodziwiec’.

  Podlech - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlecki - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podledowski - od nazwy miejscowej Podlodów (lubelskie, gmina Ułęż; KrW).

  Podlejski - 1629 od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleński - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podles - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlesiak - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlesiański - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlesicki - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlesiecki - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlesin - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlesiński - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleski - 1649 od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlesna - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlesny - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlesz - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleszanin - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleszański - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleszczak - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleszczuk - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleszka - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleszuk - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleś - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleśka - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleśko - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleśna - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleśny - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleźna - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podleźny - od pod + las, określenie człowieka mieszkającego pod lasem.

  Podlich - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlicki - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlik - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlikowski - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podliński - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlipaj - od pod + lipa, lipka.

  Podlipajew - od pod + lipa, lipka.

  Podlipalin - od pod + lipa, lipka.

  Podlipczak - od pod + lipa, lipka.

  Podlipka - od pod + lipa, lipka.

  Podlipko - od pod + lipa, lipka.

  Podlipni - od pod + lipa, lipka.

  Podlipnia - od pod + lipa, lipka.

  Podlipniak - od pod + lipa, lipka.

  Podlipny - od pod + lipa, lipka.

  Podlipolin - od pod + lipa, lipka.

  Podlipski - od pod + lipa, lipka lub od nazwy miejscowej Podlipie (liczne).

  Podlisecki - od nazwy miejscowej Podliski (KrW).

  Podlisiecki - od nazwy miejscowej Podliski (KrW).

  Podliski - od nazwy miejscowej Podliski (KrW).

  Podliś - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podliśny - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podloch - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlodowski - 1393 od nazwy miejscowej Podlodów (lubelskie, gmina Ułęż; KrW)

  Podlosna - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlosz - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlowski - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlubelski - 1771 od pod + nazwa góry Lubel (we wsi Szaflary).

  Podlubna - od nazwy miejscowej Podłuby (KrW).

  Podlubny - od nazwy miejscowej Podłuby (KrW).

  Podluch - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlucki - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podlyski - od nazwy miejscowej Podliski (KrW).

  Podłasek - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podłasiński - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podłaszczuk - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podłaszczyk - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podławiak - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podławski - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podłecki - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podłeś - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podłęcki - od nazwy miejscowej Podłęże (częste).

  Podłęski - 1475 od nazwy miejscowej Podłęże (częste).

  Podło - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podłoga - od podłoga ‘płaszczyzna w pomieszczeniu, po której się chodzi’, podłożyć.

  Podłowski - 1742 od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podłóg - od podłoga ‘płaszczyzna w pomieszczeniu, po której się chodzi’, podłożyć.

  Podłubicki - od nazwy miejscowej Podłuby (KrW).

  Podłubna - od nazwy miejscowej Podłuby (KrW).

  Podłubny - od nazwy miejscowej Podłuby (KrW).

  Podłucha - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podług - od podłoga ‘płaszczyzna w pomieszczeniu, po której się chodzi’, podłożyć; od podług ‘wzdłuż, obok położony’.

  Podłuski - 1625 od nazwy miejscowej Podłuże (KrW).

  Podłużewicz - od podłużny, podłuż ‘wzdłuż’, podłużyć ‘wydłużyć’.

  Podłużna - od podłużny, podłuż ‘wzdłuż’, podłużyć ‘wydłużyć’.

  Podłużny - od podłużny, podłuż ‘wzdłuż’, podłużyć ‘wydłużyć’.

  Podły - od podły ‘lichy, mało warty, pospolity; niegodziwy (o człowieku)’.

  Podłypczak - od pod + lipa, lipka ( z fonetyką ukraińską).

  Podłysa - od podłysieć ‘częściowo stać się łysym’.

  Podłyski - od podłysieć ‘częściowo stać się łysym’.

  Podmagórski - od pod + nazwa góry Magóra, Magura.

  Podmajster - od podmajster, podmajstrzy ‘pomocnik majstra’.

  Podmajstry - od podmajster, podmajstrzy ‘pomocnik majstra’.

  Podmajstrza - od podmajster, podmajstrzy ‘pomocnik majstra’.

  Podmajstrzy - od podmajster, podmajstrzy ‘pomocnik majstra’.

  Podmajstrzyk - od podmajster, podmajstrzy ‘pomocnik majstra’.

  Podmanicki - od podmanić ‘podbić, ujarzmić’ lub od podmanąć ‘’oszukać, okłamać’.

  Podmanowicz - od podmanić ‘podbić, ujarzmić’ lub od podmanąć ‘’oszukać, okłamać’.

  Podmański - 1787 od podmanić ‘podbić, ujarzmić’ lub od podmanąć ‘’oszukać, okłamać’.

  Podmichalski - 1788 od nazwy miejscowej Podmichale (KrW).

  Podmichałowski - 1437 od nazwy miejscowej Podmichałowce (KrW).

  Podmiejski - od podmiejski ‘znajdujący się pod, koło miasta’ (zapewne od Podmieszczański).

  Podmogórski - od pod + nazwa góry Magóra, Magura.

  Podmokła - od podmokły.

  Podmokły - od podmokły.

  Podmokra - od podmokły.

  Podmokry - od podmokły.

  Podmonicki - od podmanić ‘podbić, ujarzmić’ lub od podmanąć ‘’oszukać, okłamać’.

  Podmostek - od pod + mostek.

  Podmostka - od pod + mostek.

  Podmostko - od pod + mostek.

  Podmudnicka - od podmanić ‘podbić, ujarzmić’ lub od podmanąć ‘’oszukać, okłamać’.

  Podmunicki - od podmanić ‘podbić, ujarzmić’ lub od podmanąć ‘’oszukać, okłamać’.

  Podniesieński - od nazwy miejscowej Podnieśno (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Podniesiński - 1585 od nazwy miejscowej Podnieśno (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Podniestrzański - od nazwy miejscowej Podniestrze (okolica w dorzeczu rzeki Dniestr) lub od nazwy miejscowej Podniestrzany (KrW).

  Podnisiński - od nazwy miejscowej Podnieśno (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Podniżna - od pod + niżny ‘dolny, nisko położony’.

  Podniżny - od pod + niżny ‘dolny, nisko położony’.

  Podoba - od gwarowego podoba ‘podobieństwo’, podobać się.

  Podobajew - od gwarowego podoba ‘podobieństwo’, podobać się.

  Podobajło - od gwarowego podoba ‘podobieństwo’, podobać się.

  Podobalski - od gwarowego podoba ‘podobieństwo’, podobać się.

  Podobała - 1574 od gwarowego podoba ‘podobieństwo’, podobać się.

  Podobas - od gwarowego podoba ‘podobieństwo’, podobać się.

  Podobidow - od podobiad, dawne: podobiadek ‘drugie śniadanie’.

  Podobidów - od podobiad, dawne: podobiadek ‘drugie śniadanie’.

  Podobied - 1764 od podobiad, dawne: podobiadek ‘drugie śniadanie’.

  Podobieński - 1673 od nazwy miejscowej Podobin (nowosądeckie, gmina Niedźwiedź).

  Podobiński - 1598 od nazwy miejscowej Podobin (nowosądeckie, gmina Niedźwiedź).

  Podobioł - (Śl) od gwarowego podoba ‘podobieństwo’, podobać się.

  Podobna - od gwarowego podoba ‘podobieństwo’, podobać się; od podobny.

  Podobny - 1487 od gwarowego podoba ‘podobieństwo’, podobać się; od podobny.

  Podoborozna - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’ lub od pod + obroża + ny.

  Podoborozny - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’ lub od pod + obroża + ny.

  Podoborożna - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’ lub od pod + obroża + ny.

  Podoborożny - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’ lub od pod + obroża + ny.

  Podobroźna - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’ lub od pod + obroża + ny.

  Podobroźny - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’ lub od pod + obroża + ny.

  Podobrożna - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’ lub od pod + obroża + ny.

  Podobrożny - od pod + brog + ny ‘człowiek mieszkający pod, koło brogu’ lub od pod + obroża + ny.

  Podobrzy - od po lub pod + debry ‘kamieniołom’ lub debra ‘wąwóz’.

  Podobycki - od po + prasłowiańskie dobyt?ka ‘dobytek, korzyść’ lub dobyt?c? ‘zdobycz, zysk’.

  Podobycko - od po + prasłowiańskie dobyt?ka ‘dobytek, korzyść’ lub dobyt?c? ‘zdobycz, zysk’.

  Podobyczko - od po + prasłowiańskie dobyt?ka ‘dobytek, korzyść’ lub dobyt?c? ‘zdobycz, zysk’.

  Podobyćko - od po + prasłowiańskie dobyt?ka ‘dobytek, korzyść’ lub dobyt?c? ‘zdobycz, zysk’.

  Pododemski - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podogrocki - od nazwy miejscowej Podegrodzie (kilka wsi).

  Podogrodzki - od nazwy miejscowej Podegrodzie (kilka wsi).

  Podol - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podola - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podolacz - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podolaczek - 1630 od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolaczkowicz - 1640 od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolak - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolan - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolanczuk - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolanin - 1466 od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolaniuk - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolanka, m. - 1490 od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’; od Podolanka ‘mieszkanka Podola’.

  Podolanko - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolańczuk - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolańczyk - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolański - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolarz - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolas - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolczak - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolczuk - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolczyk - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolczyński - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolec - 1442 od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podolecki - 1451 od nazwy miejscowej Podoolce (KrW).

  Podolek - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podoleńczanin - 1628 od nazw miejscowych Podolin (pilskie, gmina Wapno), Podoliniec (Spisz), Podolany (częste).

  Podoleńko - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podoleński - 1399 od nazw miejscowych Podolin (pilskie, gmina Wapno), Podoliniec (Spisz), Podolany (częste).

  Podoleś - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podolewicz - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podoliński - 1391 od nazw miejscowych Podolin (pilskie, gmina Wapno), Podoliniec (Spisz), Podolany (częste).

  Podolka - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podolniak - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podolny - od podolny ‘leżący nisko’.

  Podolski - 1386 od nazwy miejscowej Podole (liczne).

  Podolszański - od pod + nazwa miejscowa Olszany (kilka wsi).

  Podolszyński - 1669 od nazwy miejscowej Podolszyn (warszawskie, gmina Lesznowola).

  Podoluk - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podoł - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podoła - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podołec - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podołek - 1478 od dawnego podół ‘dolna część czegoś’; od podołek ‘ze staropolskiego kraj, brzeg’.

  Podołowski - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podora - od podorać ‘zaorać płytko’.

  Podoracki - od podorać ‘zaorać płytko’.

  Podorecki - 1592 od podorać ‘zaorać płytko’.

  Podoręcki - od podorać ‘zaorać płytko’.

  Podorożny - od podróża, podróż ’pokonywanie drogi’.

  Podorski - od podorać ‘zaorać płytko’.

  Podos - od podosek ‘okucie na osi wozu’.

  Podosek - od podosek ‘okucie na osi wozu’.

  Podoski - 1433 od nazwy miejscowej Podosie (łomżyńskie, gmina Miastkowo; siedleckie, gmina Krzywda), Podoś (ostrołęckie, gmina Ploniawy-Bramura).

  Podośka - od podosek ‘okucie na osi wozu’.

  Podpalały - 1588 od podpalać, podpał ‘to, czym się podpala’.

  Podpała - od podpalać, podpał ‘to, czym się podpala’.

  Podpałka - od podpalać, podpał ‘to, czym się podpala’.

  Podpieniak - od podpinka ‘rzemienne podpięcie’.

  Podpierka - od pdpierać, podpirać, z gwarowego ‘podpórka’.

  Podpilski - od po + piła ‘tartak’, od nazwy miejscowej Piła (kilka wsi) + ski.

  Podpinka - od podpinka ‘rzemienne podpięcie’.

  Podpira - od pdpierać, podpirać, z gwarowego ‘podpórka’.

  Podpirka - od pdpierać, podpirać, z gwarowego ‘podpórka’.

  Podpirko - od pdpierać, podpirać, z gwarowego ‘podpórka’.

  Podpisek - do dawnego podpisek ‘pomocnik pisarza’.

  Podpłomczyk - od podpłomyk ‘rodzaj placka’.

  Podpłomyk - od podpłomyk ‘rodzaj placka’.

  Podpłoński - od pod + nazwa miasta Płońsk (ciechanowskie).

  Podpolały - 1570 od podpalać, podpał ‘to, czym się podpala’.

  Podpora - od podpora ‘oparcie’.

  Podporaczyński - od podpora ‘oparcie’.

  Podporak - od podpora ‘oparcie’.

  Podporek - od podpora ‘oparcie’.

  Podporowski - od podpora ‘oparcie’.

  Podporski - od podpora ‘oparcie’.

  Podpórka - od podpora ‘oparcie’.

  Podpórski - od podpora ‘oparcie’.

  Podpra - od podpora ‘oparcie’.

  Podpryga - od podpora ‘oparcie’.

  Podracki - od podraczyć ‘uraczyć kogoś, podpoić’.

  Podraczna - od podraczyć ‘uraczyć kogoś, podpoić’.

  Podraczny - od podraczyć ‘uraczyć kogoś, podpoić’.

  Podralski - od podrałować ‘pobiec’ lub podrać ‘podrzeć’.

  Podrasik - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podraski - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podraszka - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podraszko - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podraza - 1407 od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podrazik - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podraziński - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podrazka - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podrazko - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podrazo - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podraźka - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podraźnik - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podraża - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podrażka - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podrażko - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podrażnik - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podrażyński - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podres - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podress - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podreszka - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podrez - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podreza - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podroz - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podroza - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podrozik - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podroża - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podroża - od podróża, podróż ’pokonywanie drogi’.

  Podrożaniec - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podrożka - od podraza ‘rzecz niższego rzędu powstała z podziału większej całości’.

  Podrożniak - od podróża, podróż ’pokonywanie drogi’.

  Podrożnik - od podróża, podróż ’pokonywanie drogi’.

  Podrożyński - od podróża, podróż ’pokonywanie drogi’.

  Podróżek - od po + nazwa miejscowa Ruda (częste) + ski.

  Podróżna - od podróża, podróż ’pokonywanie drogi’.

  Podróżniak - od podróża, podróż ’pokonywanie drogi’.

  Podróżnik - od podróża, podróż ’pokonywanie drogi’.

  Podróżny - 1698 od podróża, podróż ’pokonywanie drogi’.

  Podrucki - od po + nazwa miejscowa Ruda (częste) + ski.

  Podrudzki - od po + nazwa miejscowa Ruda (częste) + ski.

  Podrycz - od pod + rzeka + ny.

  Podryczny - od pod + rzeka + ny lub od nazwy miejscowej Podrzecze (kilka wsi).

  Podryga - od podrygać ‘podskakiwać’.

  Podrygajło - od podrygać ‘podskakiwać’.

  Podrygalski - od podrygać ‘podskakiwać’.

  Podrygała - 1559 od podrygać ‘podskakiwać’.

  Podrygałło - od podrygać ‘podskakiwać’.

  Podrygało - od podrygać ‘podskakiwać’.

  Podrys - od pod + rys, rysować.

  Podryszyński - od pod + rys, rysować.

  Podrzański - od podrzeńczy ‘zastępca szafarza, namiestnik’.

  Podrzecki - 1393 od pod + rzeka + ny lub od nazwy miejscowej Podrzecze (kilka wsi).

  Podrzeczny - od pod + rzeka + ny.

  Podrzeńczy - 1612 od podrzeńczy ‘zastępca szafarza, namiestnik’.

  Podrzucki - od podrzutek ‘dzeicko podrzucone’.

  Podrzuczny - od podrzutek ‘dzeicko podrzucone’.

  Podrzuski - od podrzutek ‘dzeicko podrzucone’.

  Podrzutek - od podrzutek ‘dzeicko podrzucone’.

  Podrzycki - od pod + rzeka + ny lub od nazwy miejscowej Podrzecze (kilka wsi).

  Podsad - XII wiek od podsadzić, podsad ‘część wozu’.

  Podsada - od podsadzić, podsad ‘część wozu’.

  Podsadczak - od podsadzić, podsad ‘część wozu’.

  Podsadecki - od podsadzić, podsad ‘część wozu’.

  Podsadek - od podsadzić, podsad ‘część wozu’; od podsadek ‘chłop bezrolny’.

  Podsadko - 1477 od podsadzić, podsad ‘część wozu’.

  Podsadło - od podsadzić, podsad ‘część wozu’.

  Podsadni - od podsadzić, podsad ‘część wozu’.

  Podsadnia - od podsadzić, podsad ‘część wozu’.

  Podsadniak - od podsadzić, podsad ‘część wozu’.

  Podsadnik - od podsadzić, podsad ‘część wozu’.

  Podsadniuk - od podsadzić, podsad ‘część wozu’.

  Podsadny - 1596 od podsadzić, podsad ‘część wozu’.

  Podsadoczna - (Śl) od podsadzić, podsad ‘część wozu’.

  Podsadoczny - (Śl) od podsadzić, podsad ‘część wozu’.

  Podsadowski - 1699 od nazw miejscowych typu Podsadze, Podsadowa, Podsadek

  Podsąd - 1394 od pod + sąd.

  Podsądek - 1602 od pod + sąd; podsędek ‘zastępca sędziego’.

  Podsądna - od pod + sąd; podsądny ‘stający przed sądem’.

  Podsądny - od pod + sąd; podsądny ‘stający przed sądem’.

  Podsedek - od pod + sąd.

  Podsendek - od pod + sąd.

  Podsędek - od pod + sąd.

  Podsędkowic - 1394 od pod + sąd.

  Podsędkowski - 1540 od nazwy miejscowej Podsędkowice (skierniewickie, gmina Biała Rawska).

  Podsędowski - od pod + sąd.

  Podsętek - od pod + sąd.

  Podsiacki - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiad - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadała - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadek - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadik - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadka - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadko - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadlak - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadlik - 1631 od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadlikowski - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadł - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadł - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadła - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadło - 1579 od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadłowicz - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadłowski - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiadły - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiaduk - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiady - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiak - od podsiać.

  Podsiała - od podsiać.

  Podsiałowicz - od podsiać.

  Podsiedlak - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiedlek - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiedlik - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiedliński - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiedlnik - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiedła - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiedło - od podsiąść, podsiadać.

  Podsieduk - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiedzi - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiedzik - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiedziuk - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiej - od podsiać.

  Podsielik - od podsiać.

  Podsielnik - od podsiać.

  Podsiędzik - od pod + sąd.

  Podsiodło - od podsiąść, podsiadać.

  Podsiodłowicz - od podsiąść, podsiadać.

  Podskakul - od podskok, podskoczyć.

  Podskalna - od podskalny ‘położony pod skałą’.

  Podskalny - od podskalny ‘położony pod skałą’.

  Podskalski - od podskalny ‘położony pod skałą’.

  Podskarbek - 1376 od podskarbi, ze staropolskiego podskarbie ‘urzędnik zarządzający skarbem’.

  Podskarbi - 1384 od podskarbi, ze staropolskiego podskarbie ‘urzędnik zarządzający skarbem’.

  Podskarbicz - od podskarbi, ze staropolskiego podskarbie ‘urzędnik zarządzający skarbem’.

  Podskarbie - 1425 od podskarbi, ze staropolskiego podskarbie ‘urzędnik zarządzający skarbem’.

  Podskarbis - od podskarbi, ze staropolskiego podskarbie ‘urzędnik zarządzający skarbem’.

  Podskarbnik - od podskarbi, ze staropolskiego podskarbie ‘urzędnik zarządzający skarbem’.

  Podskarby - od podskarbi, ze staropolskiego podskarbie ‘urzędnik zarządzający skarbem’.

  Podskoczny - od podskok, podskoczyć.

  Podskoczuk - od podskok, podskoczyć.

  Podskoczy - od podskok, podskoczyć.

  Podskoczyj - od podskok, podskoczyć.

  Podskok - od podskok, podskoczyć.

  Podskrebko - od podskrobać ‘wyskrobać’.

  Podskrob - od podskrobać ‘wyskrobać’.

  Podskroba - od podskrobać ‘wyskrobać’.

  Podskrobek - od podskrobać ‘wyskrobać’.

  Podskrobi - od podskrobać ‘wyskrobać’.

  Podskrobia - od podskrobać ‘wyskrobać’.

  Podskrobko - od podskrobać ‘wyskrobać’.

  Podskrop - od podskrobać ‘wyskrobać’.

  Podskropko - od podskrobać ‘wyskrobać’.

  Podskróbek - od podskrobać ‘wyskrobać’.

  Podskróbko - od podskrobać ‘wyskrobać’.

  Podskrubek - od podskrobać ‘wyskrobać’.

  Podsobański - od pod + nazwa miejscowa Sobień, Sobienie (kilka wsi).

  Podsobiński - od pod + nazwa miejscowa Sobień, Sobienie (kilka wsi).

  Podstawa - od podstawa ‘podpora’.

  Podstawczuk - od podstawa ‘podpora’.

  Podstawczyk - od podstawa ‘podpora’.

  Podstawczyński - od podstawa ‘podpora’.

  Podstawec - od podstawa ‘podpora’.

  Podstawek - 1381 od staropolskiego podstawek ‘podstawa’.

  Podstawka - od podstawka ‘przedmiot, na którym coś się opiera’.

  Podstawna - od podstawa ‘podpora’.

  Podstawny - od podstawa ‘podpora’.

  Podstawski - od podstawa ‘podpora’.

  Podstękalski - 1469 od nazwy miejscowej Postękalice, dawniej Podstękalice (Piotrowskie, gmina Bełchatów).

  Podstępek - od podstępek, podstęp ‘podejście, zdrada’.

  Podstępki - od podstępek, podstęp ‘podejście, zdrada’.

  Podstępski - od podstępek, podstęp ‘podejście, zdrada’.

  Podstofka - (Śl) od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Podstolak - od staropolskiego podstole, podstoli ‘urzędnik dworski doglądający stołu panującego’, później ‘honorowy tytuł dworski’.

  Podstole - 1424 od staropolskiego podstole, podstoli ‘urzędnik dworski doglądający stołu panującego’, później ‘honorowy tytuł dworski’.

  Podstolec - od staropolskiego podstole, podstoli ‘urzędnik dworski doglądający stołu panującego’, później ‘honorowy tytuł dworski’.

  Podstolski - od staropolskiego podstole, podstoli ‘urzędnik dworski doglądający stołu panującego’, później ‘honorowy tytuł dworski’.

  Podstołowicz - od staropolskiego podstole, podstoli ‘urzędnik dworski doglądający stołu panującego’, później ‘honorowy tytuł dworski’.

  Podstowka - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Podstowski - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Podstówka - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Podstufka - (Śl) od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Podstufko - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Podsudek - od pod + sąd.

  Podsudko - od pod + sąd.

  Podsudziak - od pod + sąd.

  Podsudzik - od pod + sąd.

  Podsuroba - od pod + sąd.

  Podswiadek - od pod + świadek, poświadczyć ‘poświadczyć’.

  Podszywało - od podszywać.

  Podszywałow - od podszywać.

  Podściański - od pod + ściana + ski.

  Podświadek - od pod + świadek, poświadczyć ‘poświadczyć’.

  Podubała - od podłubać.

  Podubik - od podłubać.

  Podubiński - od podłubać.

  Podubna - od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Podubny - od pod + dąb + ny lub od nazwy miejscowej Poddębie (kilka wsi).

  Poduch - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Poducha - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Poduchowicz - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Poduchowski - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Podufalski - od podufać ‘zaufać’, podufały ‘zaufany, zarozumiały; tęgi’.

  Podufała - od podufać ‘zaufać’, podufały ‘zaufany, zarozumiały; tęgi’.

  Podufały - od podufać ‘zaufać’, podufały ‘zaufany, zarozumiały; tęgi’.

  Poduka - od podukać ‘mówić dużo, niewyraźnie’.

  Podukalski - od podukać ‘mówić dużo, niewyraźnie’.

  Podulki - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podulko - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podulski - od nazwy miejscowej Podole (liczne).

  Podulski - od Podole, Podolak ‘mieszkaniec Podola’.

  Podułka - od dawnego podół ‘dolna część czegoś’.

  Podupaj - od gwarowego podupać ‘podeptać’.

  Podupejko - od gwarowego podupać ‘podeptać’.

  Podurgiel - od pod + urgiel, urgać ‘gruchać’.

  Podusiński - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Podusowski - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Podusz - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Poduszczak - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Poduszczka - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Poduszek - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Poduszewski - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Poduszka - 1253 od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Poduszkiewicz - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Poduszko - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Poduszyński - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Podużka - od poduszka ‘część posłania używana pod głowę’.

  Podwajny - od podwójny ‘składający się z dwu części’.

  Podwala - od staropolskiego podwała ‘podstawa, podpora’.

  Podwalina - od staropolskiego podwała ‘podstawa, podpora’.

  Podwalna - od staropolskiego podwała ‘podstawa, podpora’.

  Podwalny - od staropolskiego podwała ‘podstawa, podpora’.

  Podwalski - od staropolskiego podwała ‘podstawa, podpora’.

  Podwaluk - od staropolskiego podwała ‘podstawa, podpora’.

  Podwała - 1211 od staropolskiego podwała ‘podstawa, podpora’.

  Podwałka - 1391 od staropolskiego podwała ‘podstawa, podpora’.

  Podwapiński - od pod + nazwa miejscowa Wapno (pilskie, gmina Wapno).

  Podwarski - od pod + nazwa miejscowa Warzyn (kilka wsi).

  Podwarzyński - od pod + nazwa miejscowa Warzyn (kilka wsi).

  Podważyński - od pod + nazwa miejscowa Warzyn (kilka wsi).

  Podwerniuk - od podwórz, podwórze ‘ogrodzony plac przed domem’.

  Podwesołek - 1762 od podweselić sobie ‘podpić, podochocić’.

  Podwiązka - od podwiązka ‘opaska do podtrzymywania pończoch’.

  Podwiczak - 1631 od gwarowego podwika, staropolskiego podwijka ‘duża chusta kobieca’.

  Podwiczka - 1633 od gwarowego podwika, staropolskiego podwijka ‘duża chusta kobieca’.

  Podwik - 1786 od gwarowego podwika, staropolskiego podwijka ‘duża chusta kobieca’.

  Podwika - 1632 od gwarowego podwika, staropolskiego podwijka ‘duża chusta kobieca’.

  Podwin - od podwinąć ‘podciąć, podciągnąć’.

  Podwiński - od podwinąć ‘podciąć, podciągnąć’.

  Podwioski - od wyrażenia pod + wioska.

  Podwirny - od podwórz, podwórze ‘ogrodzony plac przed domem’.

  Podwojewodzi - 1634 od podwojewodzi ‘namiestnik wojewody doglądający miar i wag’.

  Podwojski - 1622 od staropolskiego podwojski ‘woźny sądowy’.

  Podwolski - od pod + nazwa miejscowa Wola (liczne).

  Podworecki - od podwórz, podwórze ‘ogrodzony plac przed domem’.

  Podworna - od podwórz, podwórze ‘ogrodzony plac przed domem’.

  Podworny - od podwórz, podwórze ‘ogrodzony plac przed domem’.

  Podworski - 1752 od podwórz, podwórze ‘ogrodzony plac przed domem’.

  Podworzyński - od podwórz, podwórze ‘ogrodzony plac przed domem’.

  Podwójc - od podwójci ‘zastępca wójta w gminie’.

  Podwójci - 1636 od podwójci ‘zastępca wójta w gminie’.

  Podwójcic - od podwójci ‘zastępca wójta w gminie’.

  Podwójcie - od podwójci ‘zastępca wójta w gminie’.

  Podwójcik - od podwójci ‘zastępca wójta w gminie’.

  Podwójcy - od podwójci ‘zastępca wójta w gminie’.

  Podwójna - od podwójny ‘składający się z dwu części’.

  Podwójniak - od podwójny ‘składający się z dwu części’.

  Podwójny - od podwójny ‘składający się z dwu części’.

  Podwójski - ze starszego podwojski, od podwójci ‘zastępca wójta’ lub od podwojski ‘posłaniec sądowy’.

  Podwóra - od podwórz, podwórze ‘ogrodzony plac przed domem’.

  Podwórna - od podwórz, podwórze ‘ogrodzony plac przed domem’.

  Podwórny - od podwórz, podwórze ‘ogrodzony plac przed domem’.

  Podwórski - od podwórz, podwórze ‘ogrodzony plac przed domem’.

  Podwrózek - od powróz ‘gruby sznur’; powrozek ‘mały powróz’.

  Podwysecki - od pod + nazwa miejscowa Podwysokie (kilka wsi).

  Podwysocki - 1699 od pod + nazwa miejscowa Podwysokie (kilka wsi).

  Podwysodzki - od pod + nazwa miejscowa Podwysokie (kilka wsi).

  Podwyszański - od pod + nazwa miejscowa Wyszyna, Wyszyny (kilka wsi).

  Podwyszyński - od pod + nazwa miejscowa Wyszyna, Wyszyny (kilka wsi).

  Podybaiło - od podybać ‘złapać, przyłapać’.

  Podybajło - od podybać ‘złapać, przyłapać’.

  Podybała - od podybać ‘złapać, przyłapać’.

  Podybka - od podybać ‘złapać, przyłapać’.

  Podyjasek - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’ (pod wpływem białoruskim).

  Podym - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podyma - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podymek - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podymiak - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podymka - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podymkiewicz - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podymna - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podymniak - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podymny - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podymo - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podymowski - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podymski - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podyna - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podyniak - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podyński - od podyma, podejma ‘przyrząd spustowy w kuszy’.

  Podzamecki - od pod + zamek, określająca człowieka mieszkającego pod, koło zamku.

  Podzamków - od pod + zamek, określająca człowieka mieszkającego pod, koło zamku.

  Podziad - od poddziadzieć ‘postarzeć się, zaniedbać się; zbiednieć’.

  Podziadła - od poddziadzieć ‘postarzeć się, zaniedbać się; zbiednieć’.

  Podziadło - od poddziadzieć ‘postarzeć się, zaniedbać się; zbiednieć’.

  Podziara - od pod + nazwa miejscowa Żar, Żary (kilka wsi).

  Podziarski - od pod + nazwa miejscowa Żar, Żary (kilka wsi).

  Podziawa - od podziewać się ‘znajdować się’.

  Podziawo - od podziewać się ‘znajdować się’.

  Podziawowski - od podziewać się ‘znajdować się’.

  Podzieliński - od podzielić, podzielny ‘dający się podzielić’.

  Podzielna - od podzielić, podzielny ‘dający się podzielić’.

  Podzielny - od podzielić, podzielny ‘dający się podzielić’.

  Podzielski - od podzielić, podzielny ‘dający się podzielić’.

  Podziemek - od podziemiek, podziomek ‘znajdujący się pod ziemią, krasnoludek’.

  Podziemna - od podziemiek, podziomek ‘znajdujący się pod ziemią, krasnoludek’.

  Podziemski - od podziemiek, podziomek ‘znajdujący się pod ziemią, krasnoludek’.

  Podziewski - od podziewać się ‘znajdować się’.

  Podzik - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podzimek - 1722 od podzimek ‘koniec jesieni’.

  Podzimowski - od podzimek ‘koniec jesieni’.

  Podzimski - od podzimek ‘koniec jesieni’.

  Podziński - od podzimek ‘koniec jesieni’.

  Podzio - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podziomek - od podziemiek, podziomek ‘znajdujący się pod ziemią, krasnoludek’.

  Podziomkiewicz - 1796 od podziemiek, podziomek ‘znajdujący się pod ziemią, krasnoludek’.

  Podziomski - od podziemiek, podziomek ‘znajdujący się pod ziemią, krasnoludek’.

  Podziorna - (Śl) od pod + nazwa miejscowa Żar, Żary (kilka wsi).

  Podziorny - (Śl) od pod + nazwa miejscowa Żar, Żary (kilka wsi).

  Podziorski - od pod + nazwa miejscowa Żar, Żary (kilka wsi).

  Podzis - od podać ‘dać, przekazać’.

  Podzoba - ze starszego podżoba, od podżłobić ‘wyżłobić, wyryć’.

  Podzóbski - ze starszego podżoba, od podżłobić ‘wyżłobić, wyryć’.

  Podzwardowski - od nazwy miejscowej Poćwiardowo (toruńskie, gmina Golub Dobrzyń).

  Podźwardowski - od nazwy miejscowej Poćwiardowo (toruńskie, gmina Golub Dobrzyń).

  Podżarow - od pod + nazwa miejscowa Żar, Żary (kilka wsi).

  Podżarów - od pod + nazwa miejscowa Żar, Żary (kilka wsi).

  Podżarski - od pod + nazwa miejscowa Żar, Żary (kilka wsi).

  Podżoba - ze starszego podżoba, od podżłobić ‘wyżłobić, wyryć’.

  Podżorna - od pod + nazwa miejscowa Żar, Żary (kilka wsi).

  Podżorny - (Śl) od pod + nazwa miejscowa Żar, Żary (kilka wsi).

  Podżorski - (Śl) od pod + nazwa miejscowa Żar, Żary (kilka wsi).

  Podżycki - od pod + rzeka + ny lub od nazwy miejscowej Podrzecze (kilka wsi).

  Poeta - od poeta.

  Poetek - od poeta.

  Poetsch - od poeta.

  Poetschke - od poeta.

  Poezja - od poezja.

  Pofalla - od pochwała, pochwał ‘wyraz uznania’ (z przejściem chw- w f-)

  Pofelski - od pochwała, pochwał ‘wyraz uznania’ (z przejściem chw- w f-)

  Poga - od paga ‘zapłata’, pagować ‘uwziąć się na kogoś’.

  Pogacz - od paga ‘zapłata’, pagować ‘uwziąć się na kogoś’, też od pagac ‘pajac’.

  Pogada - od pogadać.

  Pogadała - 1629 od pogadać.

  Pogado - od pogadać.

  Pogadziński - od pogadać.

  Pogal - od paga ‘zapłata’, pagować ‘uwziąć się na kogoś’.

  Pogalewski - od paga ‘zapłata’, pagować ‘uwziąć się na kogoś’.

  Pogan - 1373 od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Poganek - 1769 od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Poganiacz - od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Poganiak - od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Poganiec - od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Poganiok - (Śl) od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Poganis - od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Poganiś - od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Poganiuch - od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Poganiuk - od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Poganka - od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Poganowic - 1495 od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Poganowski - od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Pogany - od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Pogań - od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Pogańko - od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Pogański - od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać.

  Pogarców - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogarzeff - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogasz - od paga ‘zapłata’, pagować ‘uwziąć się na kogoś’.

  Pogdajna - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’.

  Pogdajny - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’.

  Pogdański - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’.

  Pogensek - od pogęsić się ‘pomarszczyć się jak skóra gęsi’.

  Pogęsek - od pogęsić się ‘pomarszczyć się jak skóra gęsi’.

  Poggel - od niemieckiej nazwy osobowej Pagel, ta od imienia Paulus.

  Pogiel - od niemieckiej nazwy osobowej Pagel, ta od imienia Paulus.

  Pogiell - od niemieckiej nazwy osobowej Pagel, ta od imienia Paulus.

  Poglądek - od poglądać ‘oglądać, postrzegać’.

  Pogletka - (Pom) od poglądać ‘oglądać, postrzegać’.

  Pogletke - od poglądać ‘oglądać, postrzegać’.

  Poglettke - od poglądać ‘oglądać, postrzegać’.

  Poglittke - (Pom) od poglądać ‘oglądać, postrzegać’.

  Pogładek - od poglądać ‘oglądać, postrzegać’.

  Pogłądek - (Śl) od poglądać ‘oglądać, postrzegać’.

  Pogłod - od pogłodać ‘obgryźć, pożreć’.

  Pogłodek - od pogłodać ‘obgryźć, pożreć’; od pogłodek ‘kromka chleba; rodzaj bułki’.

  Pogłodziński - od pogłodać ‘obgryźć, pożreć’.

  Pogłód - od pogłodać ‘obgryźć, pożreć’.

  Pogłódek - od pogłodać ‘obgryźć, pożreć’.

  Pogłud - od pogłodać ‘obgryźć, pożreć’.

  Pogłudek - od pogłodać ‘obgryźć, pożreć’.

  Pogocki - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogoda - 1494 od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodala - (Śl) od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodalla - (Śl) od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodała - (Śl) od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodia - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodiński - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodna - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodny - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodowski - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodski - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodula - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodulla - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodz - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodzicki - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodzik - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodziński - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogodzki - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogoga - od po + gęgotać ‘gęgać’, gogolica ‘gatunek dzikiej kaczki’.

  Pogon - od pogonić, pogonia ‘pościg’.

  Pogonicz - od pogonić, pogonia ‘pościg’.

  Pogonka - od pogonić, pogonia ‘pościg’.

  Pogonowicz - od pogonić, pogonia ‘pościg’.

  Pogonowski - 1662 od nazwy miejscowej Pogonów (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Pogoń - od pogonić, pogonia ‘pościg’.

  Pogorało - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorałow - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorcow - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorecki - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorek - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorel - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorelski - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogoreło - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorełow - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzalek - (Śl) od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzalski - od nazwy miejscowej Pogorzała Wieś (elbląskie, gmina Miłoradz).

  Pogorzalski - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzał - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzała - 1374 od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzałek - 1448 od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzałka, m. - 1359 od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzałkowicz - 1444 od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzały - 1494 od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzel - 1524 od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzela - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzelak - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzelczuk - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzelczyk - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzelec - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzelek - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogorzelski - 1562 od nazwy miejscowej Pogorzel (kilka wsi).

  Pogorzeny - od pogorzeć ‘zagrzać’, pogorzan ‘rozgrzany’.

  Pogorzewski - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogoszewski - od paga ‘zapłata’, pagować ‘uwziąć się na kogoś’.

  Pogowski - od paga ‘zapłata’, pagować ‘uwziąć się na kogoś’.

  Pogoziński - od po + gęgotać ‘gęgać’, gogolica ‘gatunek dzikiej kaczki’.

  Pogożelski - od nazwy miejscowej Pogorzel (kilka wsi).

  Pogódz - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogódź - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogódż - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogórczyk - od po + góra, pogórek ‘pagórek’.

  Pogórecki - od po + góra, pogórek ‘pagórek’.

  Pogórek - od po + góra, pogórek ‘pagórek’.

  Pogórna - od po + góra, pogórek ‘pagórek’.

  Pogórni - od po + góra, pogórek ‘pagórek’.

  Pogórniak - od po + góra, pogórek ‘pagórek’.

  Pogórny - od po + góra, pogórek ‘pagórek’.

  Pogórski - od po + góra, pogórek ‘pagórek’.

  Pogórzałek - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogórzec - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pogórzelski - od nazwy miejscowej Pogorzel (kilka wsi).

  Pogórzelski - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pograniczna - od pograniczny ‘położony przy granicy’.

  Pograniczny - od pograniczny ‘położony przy granicy’.

  Pogrebiec - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’.

  Pogrebiński - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’.

  Pogrebko - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’.

  Pogrebna - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’.

  Pogrebny - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’.

  Pogrobniak - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’.

  Pogrodek - od pogroda ‘koryto’, pogrodzić ‘ustawić ogrodzenie’.

  Pogrodzki - od pogroda ‘koryto’, pogrodzić ‘ustawić ogrodzenie’.

  Pogroszewski - 1564 od nazwy miejscowej Pogroszew (warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki).

  Pogroszowski - od nazwy miejscowej Pogroszew (warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki).

  Pogród - od pogroda ‘koryto’, pogrodzić ‘ustawić ogrodzenie’.

  Pogródek - od pogroda ‘koryto’, pogrodzić ‘ustawić ogrodzenie’.

  Pogródka - od pogroda ‘koryto’, pogrodzić ‘ustawić ogrodzenie’; od pogródka ‘ogrodzenie’.

  Pogródko - od pogroda ‘koryto’, pogrodzić ‘ustawić ogrodzenie’; od pogródka ‘ogrodzenie’.

  Pogrudek - od pogroda ‘koryto’, pogrodzić ‘ustawić ogrodzenie’; od pogródka ‘ogrodzenie’.

  Pogrudka - od pogroda ‘koryto’, pogrodzić ‘ustawić ogrodzenie’.

  Pogrudna - od pogroda ‘koryto’, pogrodzić ‘ustawić ogrodzenie’.

  Pogrudny - od pogroda ‘koryto’, pogrodzić ‘ustawić ogrodzenie’.

  Pogruszecki - od nazwy miejscowej Pogroszew (warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki).

  Pogruszewski - od nazwy miejscowej Pogroszew (warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki).

  Pogrzeba - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’.

  Pogrzebielski - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’.

  Pogrzebienna - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’.

  Pogrzebienny - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’.

  Pogrzebna - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’; od pogrzebny ‘pogrzebowy’.

  Pogrzebny - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’; od pogrzebny ‘pogrzebowy’.

  Pogrzebowski - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’.

  Pogrzebski - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’.

  Pogrzelski - od nazwy miejscowej Pogorzel (kilka wsi).

  Pogubiła - od pogubić ‘zabić wielu, zlikwidować; zgubić’.

  Pogubiło - od pogubić ‘zabić wielu, zlikwidować; zgubić’.

  Pogucki - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogudz - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogudź - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogudż - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogulajewski - od pohulać ‘zabawić się’.

  Poguntke - (Śl) od pogonić, pogonia ‘pościg’.

  Pogut - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogutka - od pogoda ‘ w staropolszczyźnie sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’.

  Pogwizd - od gwarowego pogwizd ‘świst’, pogwizdać.

  Pohadajło - od pogadać.

  Pohan - 1450 (KrW) od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać ( z fonetyką ukraińską).

  Pohaniec - 1452 (KrW) od poganin ‘człowiek wyznania niechrześcijańskiego’, w pochodnych też od poganiać ( z fonetyką ukraińską).

  Poharecki - od nazwy miejscowej Pohorce (KrW).

  Pohcioł - (Śl) od po + chcieć.

  Pohibiełko - od pohibiel, pohybel ‘zagłada; na nieszczęście’.

  Pohilczuk - od pochylić ‘zgiąć, skłonić się’, pochył ‘pochylenie’, pochyły ‘zgięty’.

  Pohl - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pohla - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pohlarz - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pohlatko - od pokładać, ze staropolskiego pokład ‘podpora’.

  Pohler - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pohlman - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pohlmann - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pohlod - od pogłodać ‘obgryźć, pożreć’.

  Pohludka - od pogłodać ‘obgryźć, pożreć’.

  Pohol - od staropolskiego pachoł ‘chłopiec, młodzieniec; sługa, woźny’.

  Poholorz - od staropolskiego pachoł ‘chłopiec, młodzieniec; sługa, woźny’.

  Poholski - od staropolskiego pachoł ‘chłopiec, młodzieniec; sługa, woźny’.

  Pohopień - od pochopić ‘złapać’, pochop ‘początek’, pochopion ‘pochwytany’.

  Pohorecki - 1448 od nazwy miejscowej Pohorce (KrW).

  Pohorelski - od nazwy miejscowej Pogorzel (kilka wsi).

  Pohorelsky - od nazwy miejscowej Pogorzel (kilka wsi).

  Pohorylec - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pohoryłko - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pohoryło - od staropolskiego pogorzały ‘ten, co utracił mienie wskutek pożaru’.

  Pohorzecki - 1427 od nazwy miejscowej Pohorce (KrW).

  Pohrebeniuk - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pohrebennin - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pohrebieniuk - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pohrebna - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pohrebniak - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pohrebny - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pohribna - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pohribniak - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pohribny - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pohrybienik - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pohrybieniuk - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pohrybiennik - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pohrybniak - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pohrybnik - od pogrzebać ‘pochować, zasypać’ (z fonetyką czeską lub wschodniosłowiańską).

  Pohudo - od pochudzić ‘schudnąć’.

  Pohulaj - od pohulać ‘zabawić się’.

  Pohulajewski - od pohulać ‘zabawić się’.

  Pohulak - od pohulać ‘zabawić się’.

  Poiciński - od gwarowego pojta ‘psia łapa’.

  Poida - od pójść, pójdę.

  Poik - od poić ‘dawać pić’.

  Poinc - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Poinderski - od niemieckiej nazwy osobowej Ponder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phender, phander ‘komornik, egzekutor’.

  Poiński - zapewne od nazwy miasta Puńsk (suwalskie).

  Poitański - od gwarowego pojta ‘psia łapa’.

  Poja - od poić ‘dawać pić’.

  Pojaczek - od poić ‘dawać pić’.

  Pojada - od pojadać, pojeść ‘jeść po trochę’.

  Pojadka - 1387 od pojadać, pojeść ‘jeść po trochę’.

  Pojadko - 1387 od pojadać, pojeść ‘jeść po trochę’.

  Pojałowski - od nazwy miejscowej Połajowice, dziś Pojałowice (kieleckie, gmina Miechów).

  Pojanek - może od po + imię Jan, Janek.

  Pojanowski - może od po + imię Jan, Janek.

  Pojar - od pojarzyć ‘podochocic, podniecic; oporządzić’.

  Pojarczuk - od pojarzyć ‘podochocic, podniecic; oporządzić’.

  Pojarkow - od pojarzyć ‘podochocic, podniecic; oporządzić’.

  Pojarków - od pojarzyć ‘podochocic, podniecic; oporządzić’.

  Pojarzewski - od pojarzyć ‘podochocic, podniecic; oporządzić’.

  Pojas - od pas ‘długi, wąski kawałek skóry’, pasać ‘paść’, niektóre od Pasz;od starszego pojas ‘pas’.

  Pojasek - od pas ‘długi, wąski kawałek skóry’, pasać ‘paść’, niektóre od Pasz;od starszego pojas ‘pas’.

  Pojasyk - (Śl) od pas ‘długi, wąski kawałek skóry’, pasać ‘paść’, niektóre od Pasz;od starszego pojas ‘pas’.

  Pojaszczyk - od pas ‘długi, wąski kawałek skóry’, pasać ‘paść’, niektóre od Pasz;od starszego pojas ‘pas’.

  Pojaszewski - od pas ‘długi, wąski kawałek skóry’, pasać ‘paść’, niektóre od Pasz;od starszego pojas ‘pas’.

  Pojaś - od pas ‘długi, wąski kawałek skóry’, pasać ‘paść’, niektóre od Pasz;od starszego pojas ‘pas’.

  Pojaśnik - od pas ‘długi, wąski kawałek skóry’, pasać ‘paść’, niektóre od Pasz;od starszego pojas ‘pas’.

  Pojawa - od pojawić się, pojawa ‘zjawisko, zapowiedź’.

  Pojawis - od pojawić się, pojawa ‘zjawisko, zapowiedź’.

  Pojawisz - od pojawić się, pojawa ‘zjawisko, zapowiedź’.

  Pojawiś - od pojawić się, pojawa ‘zjawisko, zapowiedź’.

  Pojawski - od pojawić się, pojawa ‘zjawisko, zapowiedź’.

  Pojazdna - od staropolskiego pojezdać ‘pojechać’; od pojezdny ‘wozowy’.

  Pojazna - od staropolskiego pojezdać ‘pojechać’.

  Pojcewicz - od gwarowego pojta ‘psia łapa’.

  Pojcik - od gwarowego pojta ‘psia łapa’.

  Pojda - 1690 od pójść, pójdę.

  Pojdak - od pójść, pójdę.

  Pojdowski - od pójść, pójdę.

  Pojdycz - od pójść, pójdę.

  Pojdzik - od pójść, pójdę.

  Poje - od poić ‘dawać pić’.

  Pojechalski - od pojechać.

  Pojechała - 1534 od pojechać.

  Pojedynek - od pojedynek, dawniej też pojedzinek ‘pojedynczy wieśniak odbywający pańszczyznę z jednym koniem; rodzaj walki’.

  Pojedyniec - od pojedynek, dawniej też pojedzinek ‘pojedynczy wieśniak odbywający pańszczyznę z jednym koniem; rodzaj walki’; od pojedyniec ‘pojedynkarz’.

  Pojedynka - od pojedynek, dawniej też pojedzinek ‘pojedynczy wieśniak odbywający pańszczyznę z jednym koniem; rodzaj walki’.

  Pojedyński - od pojedynek, dawniej też pojedzinek ‘pojedynczy wieśniak odbywający pańszczyznę z jednym koniem; rodzaj walki’; od pojedyniec ‘pojedynkarz’.

  Pojedzieniec - od pojedynek, dawniej też pojedzinek ‘pojedynczy wieśniak odbywający pańszczyznę z jednym koniem; rodzaj walki’; od pojedyniec ‘pojedynkarz’.

  Pojedziniec - od pojedynek, dawniej też pojedzinek ‘pojedynczy wieśniak odbywający pańszczyznę z jednym koniem; rodzaj walki’; od pojedyniec ‘pojedynkarz’.

  Pojedzinka - od pojedynek, dawniej też pojedzinek ‘pojedynczy wieśniak odbywający pańszczyznę z jednym koniem; rodzaj walki’.

  Pojedziński - od pojedynek, dawniej też pojedzinek ‘pojedynczy wieśniak odbywający pańszczyznę z jednym koniem; rodzaj walki’; od pojedyniec ‘pojedynkarz’.

  Pojek - od poić ‘dawać pić’.

  Pojemięso - 1530 od pojadać, pojeść ‘jeść po trochę’; od pojeść + mięso.

  Pojent - od pojąć, pojęty ‘pojętny, uchwytny’.

  Pojenta - od pojąć, pojęty ‘pojętny, uchwytny’.

  Pojer - od niemieckiej nazwy osobowej Payer, ta od Bayer, Beyer ‘Bawarczyk’.

  Pojewa - od pojawić się, pojawa ‘zjawisko, zapowiedź’.

  Pojewski - od pojawić się, pojawa ‘zjawisko, zapowiedź’.

  Pojezdała - od staropolskiego pojezdać ‘pojechać’.

  Pojeżdżało - 1544 od staropolskiego pojezdać ‘pojechać’; od staropolskiego pojeżdżać ‘odwiedzać’.

  Poję - od poić ‘dawać pić’; lub od gwarowego pojka ‘poidło’.

  Pojęmięsowicz - 1530 od pojadać, pojeść ‘jeść po trochę’; od pojeść + mięso.

  Pojęnta - od pojąć, pojęty ‘pojętny, uchwytny’.

  Pojęta - od pojąć, pojęty ‘pojętny, uchwytny’.

  Pojka - 1391 od poić ‘dawać pić’; lub od gwarowego pojka ‘poidło’.

  Pojnar - od poić ‘dawać pić’; od pojny ‘służący do pojenia’.

  Pojor - od niemieckiej nazwy osobowej Payer, ta od Bayer, Beyer ‘Bawarczyk’.

  Pojszły - od poszły, z gwarowego poszły ‘ten, który poszedł, odszedł’.

  Pojta - od gwarowego pojta ‘psia łapa’.

  Pojtysz - od gwarowego pojta ‘psia łapa’.

  Pojwicz - (Pom) od pojawić się, pojawa ‘zjawisko, zapowiedź’.

  Pok - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’

  Poka - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’; od gwarowego poka ‘stara panna’.

  Pokacki - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’

  Pokaczajko - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’

  Pokaczajło - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’

  Pokaczewski - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’

  Pokaj - 1136 od pokajać się ‘żałować złych czynów’.

  Pokajewicz - od pokajać się ‘żałować złych czynów’.

  Pokajewski - od pokajać się ‘żałować złych czynów’.

  Pokajłów - od pokajać się ‘żałować złych czynów’.

  Pokajski - od pokajać się ‘żałować złych czynów’.

  Pokala - od pokalac ‘zbrudzić, zanieczyścić; zhańbić’.

  Pokalczuk - od pokalac ‘zbrudzić, zanieczyścić; zhańbić’.

  Pokalewski - od pokalac ‘zbrudzić, zanieczyścić; zhańbić’.

  Pokalski - od pokalac ‘zbrudzić, zanieczyścić; zhańbić’.

  Pokaluk - od pokalac ‘zbrudzić, zanieczyścić; zhańbić’.

  Pokała - od pokalac ‘zbrudzić, zanieczyścić; zhańbić’.

  Pokało - od pokalac ‘zbrudzić, zanieczyścić; zhańbić’.

  Pokara - od pokarać ‘ukarać, skarcić’.

  Pokarczyk - od pokarać ‘ukarać, skarcić’.

  Pokarczyński - od pokarać ‘ukarać, skarcić’.

  Pokarmis - od pokarmić ‘dac jeść’.

  Pokarmisz - od pokarmić ‘dac jeść’.

  Pokarmiś - od pokarmić ‘dac jeść’.

  Pokarowski - od pokarać ‘ukarać, skarcić’.

  Pokarski - od pokarać ‘ukarać, skarcić’.

  Pokas - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’; może też od pokaz.

  Pokczol - (Śl) od pokwiczeć.

  Poker - od poker ‘hazardowa gra w karty’.

  Pokera - od poker ‘hazardowa gra w karty’.

  Pokerski - od poker ‘hazardowa gra w karty’.

  Pokiciński - od po + kita, kitka ‘ogon, pęk piór’.

  Pokidan - od po + kidać ‘kapać, rzucać’, od wschodniosłowiańskiego pokidati ‘porzucić’.

  Pokidaniec - od po + kidać ‘kapać, rzucać’, od wschodniosłowiańskiego pokidati ‘porzucić’.

  Pokidański - od po + kidać ‘kapać, rzucać’, od wschodniosłowiańskiego pokidati ‘porzucić’.

  Pokidarz - od po + kidać ‘kapać, rzucać’, od wschodniosłowiańskiego pokidati ‘porzucić’.

  Pokidko - od po + kidać ‘kapać, rzucać’, od wschodniosłowiańskiego pokidati ‘porzucić’.

  Pokidło - od po + kidać ‘kapać, rzucać’, od wschodniosłowiańskiego pokidati ‘porzucić’.

  Pokiedaniec - od po + kidać ‘kapać, rzucać’, od wschodniosłowiańskiego pokidati ‘porzucić’.

  Pokiego - (Śl) zapewne od wyrażenia po kiego (np. diabła).

  Pokigo - (Śl) zapewne od wyrażenia po kiego (np. diabła).

  Pokin - od dawnego pokinąć ‘porzucić, opuścić’.

  Pokinko - od dawnego pokinąć ‘porzucić, opuścić’.

  Pokinsocha - od dawnego pokinąć ‘porzucić, opuścić’.

  Pokiński - od dawnego pokinąć ‘porzucić, opuścić’.

  Pokińsocha - od dawnego pokinąć ‘porzucić, opuścić’.

  Pokitka - 1662 od po + kita, kitka ‘ogon, pęk piór’.

  Pokitko - od po + kita, kitka ‘ogon, pęk piór’.

  Pokitkowski - od po + kita, kitka ‘ogon, pęk piór’.

  Pokladecki - od pokładać, ze staropolskiego pokład ‘podpora’.

  Pokladko - od pokładać, ze staropolskiego pokład ‘podpora’.

  Pokladnik - od pokładać, ze staropolskiego pokład ‘podpora’.

  Poklek - od po + klek, klekotać, klek ‘bocian’.

  Poklekowski - od po + klek, klekotać, klek ‘bocian’.

  Poklepa - od poklepać ‘masować; obgadać’.

  Poklękowski - od nazwy miejscowej Poklęków (kaliskie, gmina Blizanów).

  Poklępa - od poklepać ‘masować; obgadać’.

  Poklęsło - 1490 od klęsnąć ‘tracić opuchliznę, schudnąć’.

  Pokluda - 1722 od gwarowego pokludzić ‘posprzątać’.

  Pokład - od pokładać, ze staropolskiego pokład ‘podpora’.

  Pokładecki - od pokładać, ze staropolskiego pokład ‘podpora’.

  Pokładek - od pokładać, ze staropolskiego pokład ‘podpora’; od pokładka ‘jajka do podłożenia pod kwokę’.

  Pokładnik - od pokładać, ze staropolskiego pokład ‘podpora’; od pokładnik ‘przechowujący rzeczy’.

  Pokładowski - od pokładać, ze staropolskiego pokład ‘podpora’.

  Pokładzki - od pokładać, ze staropolskiego pokład ‘podpora’.

  Pokłocki - od pokładać, ze staropolskiego pokład ‘podpora’.

  Poko - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’

  Pokociło - 1460 (KrW) od wschodniosłowiańskiego pokot ‘zwierzyna ubita na polowaniu’, pokotem ‘jeden koło drugiego’, pokotiło ‘duży garnek’.

  Pokociński - od wschodniosłowiańskiego pokot ‘zwierzyna ubita na polowaniu’, pokotem ‘jeden koło drugiego’, pokotiło ‘duży garnek’.

  Pokogo - (Śl) zapewne od wyrażenia po kiego (np. diabła).

  Pokoiski - od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokoj - 1454 od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokojan - od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokojewicz - od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokojewski - od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokojnikow - od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokojowa - od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokojowczyk - od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokojowski - od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokojowy - od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokojski - od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokojuch - od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokojuszyn - od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokolenczuk - od pokolenie ‘potomstwo tych samych rodziców; ogół ludzi urodzonych w tej samej epoce; po kolano (sięgający)’.

  Pokolenko - od pokolenie ‘potomstwo tych samych rodziców; ogół ludzi urodzonych w tej samej epoce; po kolano (sięgający)’.

  Pokoleńczuk - od pokolenie ‘potomstwo tych samych rodziców; ogół ludzi urodzonych w tej samej epoce; po kolano (sięgający)’.

  Pokoleńczyk - od pokolenie ‘potomstwo tych samych rodziców; ogół ludzi urodzonych w tej samej epoce; po kolano (sięgający)’.

  Pokoleńko - od pokolenie ‘potomstwo tych samych rodziców; ogół ludzi urodzonych w tej samej epoce; po kolano (sięgający)’.

  Pokolonko - od pokolenie ‘potomstwo tych samych rodziców; ogół ludzi urodzonych w tej samej epoce; po kolano (sięgający)’.

  Pokolski - od po + koło.

  Pokoło - od po + koło.

  Pokomeda - od pokomendować ‘rozkazywać’.

  Pokomejko - od po + prasłowiańskie komiti ‘ściskać, zbijać, wyciskać’.

  Pokomenda - od pokomendować ‘rozkazywać’.

  Pokomiak - od po + prasłowiańskie komiti ‘ściskać, zbijać, wyciskać’.

  Pokomski - od po + prasłowiańskie komiti ‘ściskać, zbijać, wyciskać’.

  Pokonieczna - od po + konieczny ‘końcowy’.

  Pokonieczny - od po + konieczny ‘końcowy’.

  Pokoniewski - od pokonać ‘zwyciężyć’ lub od pokon ‘początek’.

  Pokoński - od pokonać ‘zwyciężyć’ lub od pokon ‘początek’.

  Pokopiak - od pokopać ‘skopać, zakopać’.

  Pokopowicz - od pokopać ‘skopać, zakopać’.

  Pokopski - od pokopać ‘skopać, zakopać’.

  Pokor - od pokora ‘uległość’.

  Pokora - 1692 od pokora ‘uległość’.

  Pokorczak - od pokora ‘uległość’.

  Pokorecki - od pokora ‘uległość’.

  Pokorna - od pokora ‘uległość’; od pokorny ‘uległy, posłuszny’.

  Pokorniak - od pokora ‘uległość’; od pokorny ‘uległy, posłuszny’.

  Pokornicki - od pokora ‘uległość’; od pokorny ‘uległy, posłuszny’.

  Pokorniecki - od pokora ‘uległość’; od pokorny ‘uległy, posłuszny’.

  Pokorniewski - od pokora ‘uległość’.

  Pokornowski - od pokora ‘uległość’.

  Pokorny - 1461 od pokora ‘uległość’; od pokorny ‘uległy, posłuszny’.

  Pokorowski - od pokora ‘uległość’.

  Pokorski - 1664 od pokora ‘uległość’.

  Pokorz - (Śl) od pokora ‘uległość’.

  Pokorzeński - od pokora ‘uległość’.

  Pokorzewski - od pokora ‘uległość’.

  Pokorzyński - od pokora ‘uległość’.

  Pokos - 1398 od pokosić, pokos ‘pas skoszonej trawy’.

  Pokosiewicz - od pokosić, pokos ‘pas skoszonej trawy’.

  Pokosiński - od pokosić, pokos ‘pas skoszonej trawy’.

  Pokosz - od pokosić, pokos ‘pas skoszonej trawy’.

  Pokoszyński - od pokosić, pokos ‘pas skoszonej trawy’.

  Pokotiło - od wschodniosłowiańskiego pokot ‘zwierzyna ubita na polowaniu’, pokotem ‘jeden koło drugiego’, pokotiło ‘duży garnek’.

  Pokotowski - od wschodniosłowiańskiego pokot ‘zwierzyna ubita na polowaniu’, pokotem ‘jeden koło drugiego’, pokotiło ‘duży garnek’.

  Pokotyl - 1662 od wschodniosłowiańskiego pokot ‘zwierzyna ubita na polowaniu’, pokotem ‘jeden koło drugiego’, pokotiło ‘duży garnek’.

  Pokotyluk - od wschodniosłowiańskiego pokot ‘zwierzyna ubita na polowaniu’, pokotem ‘jeden koło drugiego’, pokotiło ‘duży garnek’.

  Pokotyłło - od wschodniosłowiańskiego pokot ‘zwierzyna ubita na polowaniu’, pokotem ‘jeden koło drugiego’, pokotiło ‘duży garnek’.

  Pokotyło - od wschodniosłowiańskiego pokot ‘zwierzyna ubita na polowaniu’, pokotem ‘jeden koło drugiego’, pokotiło ‘duży garnek’.

  Pokotyłow - od wschodniosłowiańskiego pokot ‘zwierzyna ubita na polowaniu’, pokotem ‘jeden koło drugiego’, pokotiło ‘duży garnek’.

  Pokowiec - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’

  Pokowiecki - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’

  Pokowietz - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’

  Pokowniak - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’

  Pokowski - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’

  Pokój - od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokójski - od pokój ‘spokoj, przypierze; izba mieszkalna’.

  Pokracki - od pokraka ‘coś złego, brzydkiego’.

  Pokraczyński - od pokraka ‘coś złego, brzydkiego’.

  Pokraka - 1375 od pokraka ‘coś złego, brzydkiego’.

  Pokrakowski - od pokraka ‘coś złego, brzydkiego’.

  Pokral - (Śl) od po + król, pokrólować ‘być trochę królem’.

  Pokrand - od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokrandt - od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokrant - od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokrasa - 1663 od pokrasić ‘okrasić; pomalować, ozdobić’.

  Pokraśniewicz - od pokrasić ‘okrasić; pomalować, ozdobić’; od pokraśny ‘pokaźny, ozdobny’.

  Pokrat - od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokratka - od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokrawko - od pokrawić, pokrwawić ‘poplamić krwią’.

  Pokrątka - 1419 od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’; od staropolskiego pokrątka ‘nerka’.

  Pokrendt - od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokrent - od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokrentowski - od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokrepek - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’; od pokropek ‘pokropienie’.

  Pokretowski - od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokrewieński - od pokrewiański ‘związany pokrewieństwem’.

  Pokrewiński - od pokrewiański ‘związany pokrewieństwem’.

  Pokręt - od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokręta - 1432 od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokrętka - od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokrętowicz - od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokrętowski - od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokriefke - (Pom) od pokrywa ‘przykrycie’.

  Pokrifka - (Pom) od pokrywa ‘przykrycie’.

  Pokrontka - od pokręcić, ze staropolskiego pokręta ‘rodzaj pieczywa’.

  Pokrop - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pokropczyk - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pokropek - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’; od pokropek ‘pokropienie’.

  Pokropenko - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pokropieński - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pokropiński - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pokropiwna - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pokropiwny - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pokropka - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pokropowicz - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pokroppa - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pokropski - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pokropywna - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pokropywny - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pokrowiec - od pokrowiec, pokrów ‘pokrycie, pokrywa’.

  Pokrowiecki - od pokrowiec, pokrów ‘pokrycie, pokrywa’.

  Pokrowski - od pokrowiec, pokrów ‘pokrycie, pokrywa’.

  Pokról - od po + król, pokrólować ‘być trochę królem’.

  Pokruszyński - od pokruszyć ‘podrobić, potłuc’.

  Pokrycki - od pokrytka ‘dziewczyna uwiedziona’; od pokrycki ‘obłudny, fałszywy’.

  Pokryfka - (Pom) od pokrywa ‘przykrycie’.

  Pokryna - od pokrszyn, pokrszyć ‘pokruszyć’, krszyna ‘kruszyna, odrobina’.

  Pokryniecki - od pokrszyn, pokrszyć ‘pokruszyć’, krszyna ‘kruszyna, odrobina’.

  Pokryńczyński - od pokrszyn, pokrszyć ‘pokruszyć’, krszyna ‘kruszyna, odrobina’.

  Pokryszczak - od gwarowego pokryszka ‘pokrywka na garnek’.

  Pokryszczuk - od gwarowego pokryszka ‘pokrywka na garnek’.

  Pokryszka - od gwarowego pokryszka ‘pokrywka na garnek’.

  Pokryszkin - od gwarowego pokryszka ‘pokrywka na garnek’.

  Pokryszko - od gwarowego pokryszka ‘pokrywka na garnek’.

  Pokrytczuk - od pokrytka ‘dziewczyna uwiedziona’.

  Pokrywa - od pokrywa ‘przykrycie’.

  Pokrywczuk - od pokrywa ‘przykrycie’.

  Pokrywczyński - od pokrywa ‘przykrycie’.

  Pokrywic - od pokrywa ‘przykrycie’.

  Pokrywicki - od pokrywa ‘przykrycie’.

  Pokrywiec - od pokrywa ‘przykrycie’.

  Pokrywiecki - od pokrywa ‘przykrycie’.

  Pokrywiński - od pokrywa ‘przykrycie’.

  Pokrywka - 1652 od pokrywa ‘przykrycie’; od pokrywka.

  Pokrywko - od pokrywa ‘przykrycie’; od pokrywka.

  Pokrywski - od pokrywa ‘przykrycie’.

  Pokrzepa - od pokrzepić ‘wzmocnić’.

  Pokrzepczyński - od pokrzepić ‘wzmocnić’; od pokrzepczyć ‘wzmocnić’.

  Pokrzewiński - od nazwy miejscowej Pokrzywno (kilka miejscowości).

  Pokrzewnicki - od nazwy miejscowej Pokrzywnica (kilka miejscowości).

  Pokrzycki - od pokrzyczeć, ze staropolskiego pokrzyk ‘okrzyk’, też ‘nazwa rośliny’.

  Pokrzyfka - od pokrzywa, ze staropolskiego też koprzywa.

  Pokrzyk - 1786 od pokrzyczeć, ze staropolskiego pokrzyk ‘okrzyk’, też ‘nazwa rośliny’.

  Pokrzykowski - od pokrzyczeć, ze staropolskiego pokrzyk ‘okrzyk’, też ‘nazwa rośliny’.

  Pokrzyn - od pokrszyn, pokrszyć ‘pokruszyć’, krszyna ‘kruszyna, odrobina’.

  Pokrzyniak - od pokrszyn, pokrszyć ‘pokruszyć’, krszyna ‘kruszyna, odrobina’.

  Pokrzynicki - od pokrszyn, pokrszyć ‘pokruszyć’, krszyna ‘kruszyna, odrobina’.

  Pokrzyński - od pokrszyn, pokrszyć ‘pokruszyć’, krszyna ‘kruszyna, odrobina’.

  Pokrzyszka - od gwarowego pokryszka ‘pokrywka na garnek’.

  Pokrzywa - 1441 od pokrzywa, ze staropolskiego też koprzywa.

  Pokrzywczyński - od pokrzywa, ze staropolskiego też koprzywa.

  Pokrzywiak - od pokrzywa, ze staropolskiego też koprzywa.

  Pokrzywicki - od pokrzywa, ze staropolskiego też koprzywa.

  Pokrzywiec - od pokrzywa, ze staropolskiego też koprzywa.

  Pokrzywiecki - od pokrzywa, ze staropolskiego też koprzywa.

  Pokrzywiński - 1578 od nazwy miejscowej Pokrzywno (kilka miejscowości).

  Pokrzywka - 1601 od pokrzywa, ze staropolskiego też koprzywa; też od pokrzywka.

  Pokrzywko - od pokrzywa, ze staropolskiego też koprzywa; też od pokrzywka.

  Pokrzywniak - od pokrzywa, ze staropolskiego też koprzywa.

  Pokrzywnica - od nazwy miejscowej Pokrzywnica (kilka miejscowości).

  Pokrzywnicki - 1476 od nazwy miejscowej Pokrzywnica (kilka miejscowości).

  Pokrzywnik - od pokrzywa, ze staropolskiego też koprzywa.

  Pokrzywniok - od pokrzywa, ze staropolskiego też koprzywa.

  Poks - może z litewskiego Pokšys.

  Poksiński - może z litewskiego Pokšys.

  Poksowicz - może z litewskiego Pokšys.

  Pokszan - może z litewskiego Pokšys.

  Pokszywa - od pokrzywa, ze staropolskiego też koprzywa.

  Pokszywiec - od pokrzywa, ze staropolskiego też koprzywa.

  Pokszywnicki - od nazwy miejscowej Pokrzywnica (kilka miejscowości).

  Pokś - może z litewskiego Pokšys.

  Pokuc - może od nazwy regionu Pokucie, w pochodnych też od pokuta.

  Pokuciński - może od nazwy regionu Pokucie, w pochodnych też od pokuta.

  Pokuć - może od nazwy regionu Pokucie, w pochodnych też od pokuta.

  Pokulak - od pokulić ‘skulić, pogiąć’.

  Pokulniewicz - od pokulić ‘skulić, pogiąć’.

  Pokulski - od pokulić ‘skulić, pogiąć’.

  Pokuł - od pokulić ‘skulić, pogiąć’.

  Pokuła - od pokulić ‘skulić, pogiąć’.

  Pokus - od pokusa ‘namowa, chęć do złego’.

  Pokusa - 1559 od pokusa ‘namowa, chęć do złego’.

  Pokusiński - od pokusa ‘namowa, chęć do złego’ lub od nazwy miejscowej Pokuszyn (KrW), Pokusa (kieleckie, gmina Książ Wielki).

  Pokusy - od pokusa ‘namowa, chęć do złego’ lub od nazwy miejscowej Pokuszyn (KrW), Pokusa (kieleckie, gmina Książ Wielki).

  Pokuszewski - od pokusa ‘namowa, chęć do złego’ lub od nazwy miejscowej Pokuszyn (KrW), Pokusa (kieleckie, gmina Książ Wielki).

  Pokuszyński - od pokusa ‘namowa, chęć do złego’ lub od nazwy miejscowej Pokuszyn (KrW), Pokusa (kieleckie, gmina Książ Wielki).

  Pokuta - od pokuta ‘kara, zadośćuczynienie’.

  Pokutecki - od pokuta ‘kara, zadośćuczynienie’.

  Pokutko - od pokuta ‘kara, zadośćuczynienie’.

  Pokutnicki - od pokuta ‘kara, zadośćuczynienie’.

  Pokutnik - od pokuta ‘kara, zadośćuczynienie’; od pokutnik.

  Pokutniów - od pokuta ‘kara, zadośćuczynienie’.

  Pokutowski - od pokuta ‘kara, zadośćuczynienie’.

  Pokutta - (Śl) od pokuta ‘kara, zadośćuczynienie’.

  Pokutycki - od pokuta ‘kara, zadośćuczynienie’.

  Pokutyński - 1710 od pokuta ‘kara, zadośćuczynienie’.

  Pokutyski - od pokuta ‘kara, zadośćuczynienie’.

  Pokwap - od pokwapić się ‘pośpieszyc się’, pokwap ‘pośpiech’.

  Pokwapisz - od pokwapić się ‘pośpieszyc się’, pokwap ‘pośpiech’.

  Pokwatka - od ochwacić.

  Pokwicki - od pokwiczeć.

  Pokwiczał - od pokwiczeć.

  Pokwiczoł - (Śl) od pokwiczeć.

  Pokwisz - od pokwiczeć.

  Pol - 1627 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pola - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polac - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polach - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; od Polach ‘Polak’.

  Polachoszko - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; od Polach ‘Polak’.

  Polachowicz - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; od Polach ‘Polak’.

  Polachowski - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; od Polach ‘Polak’.

  Polaciak - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polacich - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polack - (Śl) od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polacki - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polacsek - (Śl) od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polacy - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polacz - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaczala - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaczek - 1409 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana lub od Polaczek.

  Polaczenko - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaczewski - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaczkiewicz - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaczuk - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaczy - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaczycz - 1662 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaczyk - 1619 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaczyn - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaczyński - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polać - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polad - od poład ‘ład, porządek’, poładzić ‘uporządkować’.

  Poladowski - od poład ‘ład, porządek’, poładzić ‘uporządkować’.

  Polady - od poład ‘ład, porządek’, poładzić ‘uporządkować’.

  Poladycz - od poład ‘ład, porządek’, poładzić ‘uporządkować’.

  Polaj - od połajać ‘skarcić’ lub od imienia Połaj, od greckiego Pelagios, to od pelágios ‘morski’, łacińskiego Pelagius, niemieckiego Polay, Polei.

  Polak - 1379 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polakiewicz - 1714 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polakow - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polakowicz - 1616 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polakowić - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polakowski - 1481 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaków - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polał - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polałowski - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polamański - od połamany, połamać.

  Polamczyk - od połamany, połamać.

  Polamowski - od połamany, połamać.

  Polamski - od połamany, połamać.

  Polan - 1386 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polana - 1481 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polancew - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polancewicz - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polanczuk - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polanczyk - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polanecki - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polanek - 1623 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaniak - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polanica - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polanicki - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polaniczuk - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaniewicz - 1623 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polanik - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polanin - 1427 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaniowski - 1387 od nazwy miejscowej Polanowice (bydgoskie, gmina Kruszwica; krakowskie, gmina Slomniki).

  Polanis - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polanisz - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polanka - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polankiewicz - 1773 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polanko - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polankowski - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polanowic - 1224 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polanowicz - 1793 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polanowski - 1437 od nazwy miejscowej Polanowice (bydgoskie, gmina Kruszwica; krakowskie, gmina Slomniki).

  Polanowski - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polanski - od nazwy miejscowej Polanowice (bydgoskie, gmina Kruszwica; krakowskie, gmina Slomniki).

  Polanskyj - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polany - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polańczak - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polańczuk - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polańczyk - 1763 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polańkowski - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polański - 1379 od nazw miejscowych Polany, Polana (częste).

  Polański - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polap - od połapać lub też od połap, później pułap.

  Polar - od polarny ‘północny, biegunowy’.

  Polarczyk - od polarny ‘północny, biegunowy’.

  Polarek - od polarny ‘północny, biegunowy’.

  Polarok - od polarny ‘północny, biegunowy’.

  Polarowski - od polarny ‘północny, biegunowy’.

  Polarski - od polarny ‘północny, biegunowy’.

  Polarz - od polarny ‘północny, biegunowy’.

  Polarzyński - od polarny ‘północny, biegunowy’.

  Polas - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaschek - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaschke - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polasek - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polasiak - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polasik - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polasikiewicz - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polasin - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polasiński - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polasiuk - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaski - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaskiewicz - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polasz - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaszak - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaszczuk - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaszczyk - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaszczyszyn - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaszej - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaszek - 1408 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaszewski - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaszk - (Pom) od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaszke - (Pom) od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaszkiewicz - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaszkowski - 1565 od nazwy miejscowej Polaszki (elbląskie, gmina Sztum).

  Polaszok - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaszuk - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaszyk - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaszyn - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polaśka - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polata - od polatać.

  Polataj - 1580 od polatać.

  Polatajew - od polatać.

  Polatała - 1533 od polatać.

  Polatowski - od polatać.

  Polatyński - od polatać.

  Polberg - od niemieckiej nazwy osobowej Pohlberg.

  Polberk - od niemieckiej nazwy osobowej Pohlberg.

  Polc - od niemieckiej nazwy osobowej Polz, ta od imion złożonych na Bald- lub od nazwy miejscowej Poltz.

  Polcaj - od niemieckiej nazwy osobowej Polz, ta od imion złożonych na Bald- lub od nazwy miejscowej Poltz.

  Polcar - od niemieckiej nazwy osobowej Polzer, ta od nazwy miejscowej Polz.

  Polcer - od niemieckiej nazwy osobowej Polzer, ta od nazwy miejscowej Polz.

  Polch - od staropolskiego pilch ‘gryzoń nadrzewny’, też ‘skąpiec’; od gwarowego pilk ‘pilch’.

  Polchny - od pulchny ‘gąbczasty, pulchny, delikatny’.

  Polchowski - od staropolskiego pilch ‘gryzoń nadrzewny’, też ‘skąpiec’; od gwarowego pilk ‘pilch’.

  Polcik - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Polcin - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Polciński - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Polckiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Polcoch - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Polcuch - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Polcyn - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Polcz - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Polczak - 1405 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polczak - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Polczar - od niemieckiej nazwy osobowej Polzer, ta od nazwy miejscowej Polz.

  Polczarski - od niemieckiej nazwy osobowej Polzer, ta od nazwy miejscowej Polz.

  Polczek - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Polczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Polczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Polczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Polczyk - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pold - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Pole - 1510 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’; też od pole.

  Polec - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polec - od polecać, polecić, lub też od poleczyć ‘uzdrowić’.

  Polech - 1265 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polechajło - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polechanczuk - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polechańczuk - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polechojko - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polechonka - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polechonki - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polechońka - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polechońki - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polechoński - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polechowicz - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polechowski - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polecz - od polecać, polecić, lub też od poleczyć ‘uzdrowić’.

  Poleczak - od polecać, polecić, lub też od poleczyć ‘uzdrowić’.

  Poleczek - od polecać, polecić, lub też od poleczyć ‘uzdrowić’.

  Poleczkiewicz - od polecać, polecić, lub też od poleczyć ‘uzdrowić’.

  Poleczna - od polecać, polecić, lub też od poleczyć ‘uzdrowić’.

  Poleczny - od polecać, polecić, lub też od poleczyć ‘uzdrowić’.

  Poleć - od polecać, polecić, lub też od poleczyć ‘uzdrowić’.

  Polednia - od połędź ‘żerdź do układania snopów’.

  Polednik - od połędź ‘żerdź do układania snopów’.

  Poledniok - (Śl) od połędź ‘żerdź do układania snopów’.

  Polefka - (Śl) od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polega - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Polegaj - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Polegajski - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Polegała - 1484 od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Poleganow - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Polegoszko - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Polehojko - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Polehoński - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Polej - 1408 od staropolskiego polej ‘mięta; polej’; polać.

  Polejańczyk - od staropolskiego polej ‘mięta; polej’; polać.

  Polejczuk - od staropolskiego polej ‘mięta; polej’; polać.

  Polejczyk - od staropolskiego polej ‘mięta; polej’; polać.

  Polejewski - od staropolskiego polej ‘mięta; polej’; polać.

  Polejko - od staropolskiego polej ‘mięta; polej’; polać.

  Polejowski - od staropolskiego polej ‘mięta; polej’; polać.

  Polek - 1601 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polekowski - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiejnazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polel - być może od mitologicznych braci Lelum, Polelum; wyrażenie lelum polelum określało później ludzi opitych lub ślamazarnych.

  Polelejew - być może od mitologicznych braci Lelum, Polelum; wyrażenie lelum polelum określało później ludzi opitych lub ślamazarnych.

  Polelejko - być może od mitologicznych braci Lelum, Polelum; wyrażenie lelum polelum określało później ludzi opitych lub ślamazarnych.

  Polen - 1452 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’; od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; od niemieckiego Polen ‘Polak’.

  Polenc - 1524 od niemieckiej nazwy osobowej Polenz, ta od nazwy miejscowej Polenz.

  Polenceusz - od niemieckiej nazwy osobowej Polenz, ta od nazwy miejscowej Polenz.

  Polencusz - od niemieckiej nazwy osobowej Polenz, ta od nazwy miejscowej Polenz.

  Polenczak - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poleniak - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poleniaszek - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polenica - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poleniczko - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poleniewicz - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polenik - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polenisiak - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poleniuk - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polenkiewicz - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polens - 1784 od niemieckiej nazwy osobowej Polenz, ta od nazwy miejscowej Polenz.

  Polenski - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polenz - od niemieckiej nazwy osobowej Polenz, ta od nazwy miejscowej Polenz.

  Poleńczyk - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poleński - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polepski - od polepszyć ‘uczynić lepszym’.

  Polepszy - 1427 od polepszyć ‘uczynić lepszym’.

  Polepszyc - od polepszyć ‘uczynić lepszym’.

  Poler - od polor, poler ‘ogłada’.

  Polerczyk - od polor, poler ‘ogłada’.

  Polerecki - od polor, poler ‘ogłada’.

  Polereczky - od polor, poler ‘ogłada’.

  Polerowicz - od polor, poler ‘ogłada’.

  Poles - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp; od Poleszczuk ‘mieszkaniec Polesia’.

  Polesa - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp; od Poleszczuk ‘mieszkaniec Polesia’.

  Polesak - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp; od Poleszczuk ‘mieszkaniec Polesia’.

  Polesek - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp; od Poleszczuk ‘mieszkaniec Polesia’.

  Polesiak - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp; od Poleszczuk ‘mieszkaniec Polesia’.

  Polesiczuk - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp; od Poleszczuk ‘mieszkaniec Polesia’.

  Polesiewicz - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Polesik - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Polesinek - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Polesiński - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Polesiuk - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Poleski - 1482 od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Polesny - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Polessa - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Polesz - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp.

  Poleszak - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp.

  Poleszczak - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp.

  Poleszczuk - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp.

  Poleszczyk - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp.

  Poleszek - 1380 od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp.

  Poleszek - 1380 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poleszka - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp.

  Poleszka - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poleszkiewicz - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp.

  Poleszko - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp.

  Poleszkowic - 1314 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poleszny - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp.

  Poleszok - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp; od Poleszczuk ‘mieszkaniec Polesia’.

  Poleszuk - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp; od Poleszczuk ‘mieszkaniec Polesia’.

  Poleszyk - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp; od Poleszczuk ‘mieszkaniec Polesia’.

  Poleś - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Poleśna - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Poleśniak - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Poleśny - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Poletajew - od polatać.

  Poletalski - od polatać.

  Poletej - od polatać.

  Poletejewski - od polatać.

  Poletij - od polatać.

  Poletko - od polatać.

  Poletyłło - 1752 od polatać.

  Poletyło - XVI w. od polatać.

  Polewacki - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewacz - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewaczak - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewaczek - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewaczyk - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewaja - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewajczyk - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewana - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewany - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewarczyk - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewawczyk - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewczak - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewczuk - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewczyk - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewczyków - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewczyński - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewczysty - 1799 od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewiak - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewianienko - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewicki - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewicz - 1720 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polewicz - 1720 od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewiczowski - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewiec - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewik - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewiński - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewka - 1375 od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewko - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewniak - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polewski - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polewski - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Poleżajew - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Poleżych - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Polęga - od potęgować ‘pogiąć, pokrzywić’.

  Polęta - 1471 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polgensek - od półgęsek, półgąsek ‘uwędzona tylna połowa gęsi bez nogi’.

  Poliak - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Poliański - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polic - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Policewicz - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polich - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Policha - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polichało - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polichałow - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polichanczuk - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polichańczuk - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polichart - 1560 od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polichna - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Policho - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polichonowski - 1418 od nazwy miejscowej Polichnowo (włocławskie, gmina Szpetal Górny).

  Policki - 1405 od nazwy miejscowej Policko (gorzowskie, gmina Pszczew), Policzko (piotrkowskie, gmina Przedbórz).

  Policz - od policzyć ‘zliczyć, porachować’.

  Policzański - od policzyć ‘zliczyć, porachować’.

  Policzenko - od policzyć ‘zliczyć, porachować’.

  Policzew - od policzyć ‘zliczyć, porachować’.

  Policzkiewicz - od policzyć ‘zliczyć, porachować’.

  Policzkowski - od policzyć ‘zliczyć, porachować’.

  Policzuk - od policzyć ‘zliczyć, porachować’.

  Policzyński - od policzyć ‘zliczyć, porachować’.

  Polić - od policzyć ‘zliczyć, porachować’.

  Polifka - (Śl) od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polifke - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Poliga - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Poligaj - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Poligała - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Poligoński - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Poligowski - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Polihoński - od staropolskiego polegać ‘leżeć’.

  Polijanis - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polijaniuk - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polijański - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polik - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikajew - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikan - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikanowski - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikant - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikarczuk - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikarczyk - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikarp - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikarpczyk - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikarpow - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikarpów - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikarski - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikartów - 1578 od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikatus - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikiewicz - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikiewicz - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polikowski - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polikowski - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poliksa - 1558 od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Poliksic - 1558 od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Poliksza - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Polilejko - być może od mitologicznych braci Lelum, Polelum; wyrażenie lelum polelum określało później ludzi opitych lub ślamazarnych.

  Polimkiewicz - od imienia Palamon używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Palaimon ‘zapaśnik’.

  Polimon - od imienia Palamon używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Palaimon ‘zapaśnik’.

  Polimowski - od imienia Palamon używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Palaimon ‘zapaśnik’.

  Polimski - od imienia Palamon używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Palaimon ‘zapaśnik’.

  Poliński - 1747 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polip - 1414 być może jest to kontaminacja dwu imion Polikarp i Filip, staropolskiego Pilip.

  Polipczak - być może jest to kontaminacja dwu imion Polikarp i Filip, staropolskiego Pilip.

  Polipczuk - być może jest to kontaminacja dwu imion Polikarp i Filip, staropolskiego Pilip.

  Polipiec - być może jest to kontaminacja dwu imion Polikarp i Filip, staropolskiego Pilip.

  Polipiwko - (Śl) od podstawy pal: od pal, palec, palić, pałać lub od palik.

  Polipka - być może jest to kontaminacja dwu imion Polikarp i Filip, staropolskiego Pilip.

  Polipkiewicz - być może jest to kontaminacja dwu imion Polikarp i Filip, staropolskiego Pilip.

  Polipowicz - być może jest to kontaminacja dwu imion Polikarp i Filip, staropolskiego Pilip.

  Polipowski - być może jest to kontaminacja dwu imion Polikarp i Filip, staropolskiego Pilip.

  Polipski - być może jest to kontaminacja dwu imion Polikarp i Filip, staropolskiego Pilip.

  Polis - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polis - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Polisiak - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Polisiakiewicz - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Polisiewicz - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Polisik - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Polisinek - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Poliski - 1464 od nazwy miejscowej Policko (gorzowskie, gmina Pszczew), Policzko (piotrkowskie, gmina Przedbórz).

  Polisz - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Poliszak - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Poliszakiewicz - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Poliszczak - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Poliszczuk - od nazwy miejscowej Polesie (kilka miejscowości).

  Poliszek - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Poliszewski - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Poliszka - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Poliszkiewicz - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poliszkiewicz - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Poliszko - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Poliszuk - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Poliśkiewicz - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Poliświat - od podstawy pal: od pal, palec, palić, pałać lub od palik.

  Poliświt - (Śl) od podstawy pal: od pal, palec, palić, pałać lub od palik.

  Politański - od nazwy miejscowej Politanice (część Bełchatowa; piotrkowskie).

  Polityka - od polityka ‘działalność władzy państwowej, sztuka rządzenia’, dawniej też ‘zręczne działanie’.

  Polityken - od polityka ‘działalność władzy państwowej, sztuka rządzenia’, dawniej też ‘zręczne działanie’.

  Politykin - od polityka ‘działalność władzy państwowej, sztuka rządzenia’, dawniej też ‘zręczne działanie’.

  Polityko - od polityka ‘działalność władzy państwowej, sztuka rządzenia’, dawniej też ‘zręczne działanie’.

  Poliwczyk - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Poliwczyński - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Poliwiak - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Poliwka - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Poliwko - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Poliwoczak - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Poliwoczak - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Poliwoda - od podstawy pal: od pal, palec, palić, pałać lub od palik.

  Poliwodziński - od podstawy pal: od pal, palec, palić, pałać lub od palik.

  Poliwski - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Poliz - od polizać.

  Polizik - od polizać.

  Polizio - od polizać.

  Poljański - od nazw miejscowych Polany, Polana (częste).

  Polk - od polka ‘rodzaj tańca’, od imion Polikarp, Hipolit.

  Polka, m. - 1414 od polka ‘rodzaj tańca’, od imion Polikarp, Hipolit.

  Polka, m. - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polkaj - od polka ‘rodzaj tańca’, od imion Polikarp, Hipolit.

  Polke - od polka ‘rodzaj tańca’, od imion Polikarp, Hipolit.

  Polkiewicz - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polkiewicz - od polka ‘rodzaj tańca’, od imion Polikarp, Hipolit.

  Polko - 1352 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polko - 1671 od polka ‘rodzaj tańca’, od imion Polikarp, Hipolit.

  Polkowic - 1332 od polka ‘rodzaj tańca’, od imion Polikarp, Hipolit.

  Polkowski - 1487 od nazw miejscowych typu Polków, Polkowice.

  Poll - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polla - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pollach - (Śl) od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; od Polach ‘Polak’.

  Pollack - (Śl) od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Pollak - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Pollakowski - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Pollan - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Pollap - (Śl) od połapać lub też od połap, później pułap.

  Pollapp - (Śl) od połapać lub też od połap, później pułap.

  Pollas - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Pollasek - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Pollasz - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Pollaszek - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polle - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pollej - od staropolskiego polej ‘mięta; polej’; polać.

  Pollek - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pollesch - od nazwy regionu Polesie, dawniej Polesze, też od imienia Polikarp.

  Polley - od staropolskiego polej ‘mięta; polej’; polać.

  Pollman - od niemieckich nazw osobowych Pollmann, Pullmann, te od dolno-niemieckiego pöl ‘staw, sadzawka’, też od Bollmann, ta od dolno-niemieckiego bole ‘zalotnik, kochanek’.

  Pollmann - od niemieckich nazw osobowych Pollmann, Pullmann, te od dolno-niemieckiego pöl ‘staw, sadzawka’, też od Bollmann, ta od dolno-niemieckiego bole ‘zalotnik, kochanek’.

  Pollner - od niemieckich nazw osobowych Polnar, Pulner, te od słowiańskich nazw na Poln-.

  Pollnik - od przymiotnika polny.

  Pollnowski - od przymiotnika polny.

  Pollo - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polloczek - (Śl) od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Pollok - (Śl) od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Pollom - od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Pollubitzki - (Pom) od nazwy miejscowej Polubicze (białostockie, gmina Wisznice).

  Pollun - od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Polman - od niemieckich nazw osobowych Pollmann, Pullmann, te od dolno-niemieckiego pöl ‘staw, sadzawka’, też od Bollmann, ta od dolno-niemieckiego bole ‘zalotnik, kochanek’.

  Polmann - od niemieckich nazw osobowych Pollmann, Pullmann, te od dolno-niemieckiego pöl ‘staw, sadzawka’, też od Bollmann, ta od dolno-niemieckiego bole ‘zalotnik, kochanek’.

  Polna - od przymiotnika polny.

  Polnański - od niemieckich nazw osobowych Pollmann, Pullmann, te od dolno-niemieckiego pöl ‘staw, sadzawka’, też od Bollmann, ta od dolno-niemieckiego bole ‘zalotnik, kochanek’.

  Polnarowicz - 1699 od niemieckich nazw osobowych Polnar, Pulner, te od słowiańskich nazw na Poln-

  Polnarowski - 1664 od niemieckich nazw osobowych Polnar, Pulner, te od słowiańskich nazw na Poln-.

  Polner - 1402 od niemieckich nazw osobowych Polnar, Pulner, te od słowiańskich nazw na Poln-.

  Polnerowicz - od niemieckich nazw osobowych Polnar, Pulner, te od słowiańskich nazw na Poln-.

  Polniak - 1793 od przymiotnika polny.

  Polniakowski - od przymiotnika polny.

  Polniaszek - od przymiotnika polny.

  Polnicki - od przymiotnika polny.

  Polnik - od przymiotnika polny.

  Polnisiak - od przymiotnika polny.

  Polniszek - od przymiotnika polny.

  Polniuk - od przymiotnika polny.

  Polno - 1449 od pilny ‘gorliwy, troskliwy’.

  Polnowski - od przymiotnika polny.

  Polny - 1397 od przymiotnika polny.

  Poloc - (Śl) od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polocek - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Poloch - 1350 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poloczek - (Śl) od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Poloczyk - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polok - (Śl) od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polokowski - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polonia - 1629 od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polorczyk - od polarny ‘północny, biegunowy’; od polor, poler ‘ogłada’.

  Polorowicz - od polarny ‘północny, biegunowy’; od polor, poler ‘ogłada’.

  Polorz - (Śl) od polarny ‘północny, biegunowy’; od polor, poler ‘ogłada’.

  Polos - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polosak - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polosek - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polosik - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poloski - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poloszczyk - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poloszek - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poloszyk - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polotzek - (Śl) od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana.

  Polowa - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polowaczyk - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polowczyk - od przymiotnika polny; od przymiotnika polowy.

  Polowiak - od przymiotnika polny; od przymiotnika polowy.

  Polowicz - od przymiotnika polny; od przymiotnika polowy.

  Polowiec - od przymiotnika polny; od przymiotnika polowy.

  Polowiński - od przymiotnika polny; od przymiotnika polowy.

  Polowniak - od przymiotnika polny; od przymiotnika polowy.

  Polowski - od przymiotnika polny; od przymiotnika polowy.

  Polowy - od przymiotnika polny; od przymiotnika polowy.

  Polska - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polski - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polster - od polster ‘poduszka’.

  Polsterz - od polster ‘poduszka’.

  Polszczak - od Polak, ze staropolskiego Polanin; niektóre formy od polana; też od polanica ‘podplomyk’.

  Polt - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Poltacha - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Poltański - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Poltaszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Polte - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Poltoracki - od półtora ‘jeden i pół’.

  Poltorak - od półtora ‘jeden i pół’.

  Poltorek - od półtora ‘jeden i pół’.

  Poltorniak - od półtora ‘jeden i pół’.

  Poltowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Polt, ta od imion złozonych na Bald-.

  Poltyn - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Poltyna - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Poltyniak - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Poltynowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Poltyński - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Poltys - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Poltysik - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Poltz - od niemieckiej nazwy osobowej Polz, ta od imion złożonych na Bald- lub od nazwy miejscowej Poltz.

  Polubiatko - od polubić.

  Polubicki - od nazwy miejscowej Polubicze (białostockie, gmina Wisznice).

  Polubicz - od polubić.

  Polubiec - od polubić.

  Polubiejko - od polubić.

  Polubien - 1415 od polubić.

  Polubieński - od nazwy miejscowej Pałubin (gdańskie, gmina Stara Kiszewa).

  Polubiński - od nazwy miejscowej Pałubin (gdańskie, gmina Stara Kiszewa).

  Polubion - 1316 od polubić.

  Polubionowic - 1402 od polubić.

  Polubitzki - (Pom) od nazwy miejscowej Polubicze (białostockie, gmina Wisznice).

  Poluboczka - od polubić.

  Poluboczko - od polubić.

  Polubok - (Śl) od polubić.

  Polubski - od polubić.

  Poluch - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polucha - 1495 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poluchaniec - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poluchowicz - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poluchowski - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poludnik - od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Poludnikiewicz - od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Poluga - od pałyga ‘wzgórze’.

  Poluha - od pałyga ‘wzgórze’.

  Poluik - od połuja ‘dań miodowa, tj. połowa miodu oddana dziedzicowi’.

  Poluj - od połuja ‘dań miodowa, tj. połowa miodu oddana dziedzicowi’.

  Polujak - od połuja ‘dań miodowa, tj. połowa miodu oddana dziedzicowi’.

  Polujan - od pół + imię Jan.

  Polujański - od pół + imię Jan.

  Polum - (Śl) od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Polumacek - (Pom) od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Polun - od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Polunic - od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Polupan - (Śl) od półpanek ‘człowiek udający pana’.

  Polus - od gwarowego polus ‘próżniak, nicpoń’.

  Polus - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Polusiak - od gwarowego polus ‘próżniak, nicpoń’.

  Polusik - od gwarowego polus ‘próżniak, nicpoń’.

  Polusiński - od gwarowego polus ‘próżniak, nicpoń’.

  Polusz - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poluszak - od gwarowego polus ‘próżniak, nicpoń’.

  Poluszczak - od gwarowego polus ‘próżniak, nicpoń’.

  Poluszczyk - od gwarowego polus ‘próżniak, nicpoń’.

  Poluszek - od gwarowego polus ‘próżniak, nicpoń’.

  Poluszewski - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Poluszka - od gwarowego polus ‘próżniak, nicpoń’.

  Poluszyn - od gwarowego polus ‘próżniak, nicpoń’.

  Poluszyński - od gwarowego polus ‘próżniak, nicpoń’.

  Poluś - od gwarowego polus ‘próżniak, nicpoń’.

  Poluśniak - od gwarowego polus ‘próżniak, nicpoń’.

  Polużyn - od pałyga ‘wzgórze’.

  Polyfka - (Śl) od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polywczysty - 1789 od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polywka - (Śl) od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Polzer - od niemieckiej nazwy osobowej Polzer, ta od nazwy miejscowej Polz.

  Polzin - od niemieckiej nazwy osobowej Polz, ta od imion złożonych na Bald- lub od nazwy miejscowej Poltz.

  Poła - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Połab - od Połabianin ‘słowiański mieszkaniec Połabia, regionu nad Łabą’.

  Połabiński - od Połabianin ‘słowiański mieszkaniec Połabia, regionu nad Łabą’.

  Połabis - od Połabianin ‘słowiański mieszkaniec Połabia, regionu nad Łabą’.

  Połabski - od Połabianin ‘słowiański mieszkaniec Połabia, regionu nad Łabą’.

  Połabus - od Połabianin ‘słowiański mieszkaniec Połabia, regionu nad Łabą’.

  Połac - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połacarz - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połaciak - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połacik - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połacin - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połaciniec - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połaciński - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połaciok - (Śl) od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połaczajło - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połaczak - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połaczanin - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połaczański - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połaczek - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połaczewski - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połaczyniec - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połaczyński - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Połać - od połać ‘część obszaru, kawał czegoś’.

  Poładajczuk - od poład ‘ład, porządek’, poładzić ‘uporządkować’.

  Poładycz - od poład ‘ład, porządek’, poładzić ‘uporządkować’.

  Poładziewski - od poład ‘ład, porządek’, poładzić ‘uporządkować’.

  Połaj - 1396 od połajać ‘skarcić’ lub od imienia Połaj, od greckiego Pelagios, to od pelágios ‘morski’, łacińskiego Pelagius, niemieckiego Polay, Polei.

  Połajdowicz - od połajać ‘skarcić’ lub od imienia Połaj, od greckiego Pelagios, to od pelágios ‘morski’, łacińskiego Pelagius, niemieckiego Polay, Polei.

  Połajewski - 1387 od nazwy miejscowej Połajowice, dziś Pojałowice (kieleckie, gmina Miechów).

  Połajkowski - od połajać ‘skarcić’ lub od imienia Połaj, od greckiego Pelagios, to od pelágios ‘morski’, łacińskiego Pelagius, niemieckiego Polay, Polei.

  Połajowski - 1396 od nazwy miejscowej Połajowice, dziś Pojałowice (kieleckie, gmina Miechów).

  Połajski - od połajać ‘skarcić’ lub od imienia Połaj, od greckiego Pelagios, to od pelágios ‘morski’, łacińskiego Pelagius, niemieckiego Polay, Polei.

  Połamackanicz - od połamany, połamać.

  Połamackanycz - od połamany, połamać.

  Połamana - od połamany, połamać.

  Połamany - od połamany, połamać.

  Połamańczuk - od połamany, połamać.

  Połamarczuk - od połamany, połamać.

  Połamarz - od połamany, połamać.

  Połamasz - od połamany, połamać.

  Połamski - od połamany, połamać.

  Połanecki - od nazwy miejscowej Połaniec (tarnobrzeskie, gmina Połaniec), Połonice (KrW).

  Połaniec - od nazwy miejscowej Połaniec (tarnobrzeskie, gmina Połaniec), Połonice (KrW).

  Połaniecki - 1428 od nazwy miejscowej Połaniec (tarnobrzeskie, gmina Połaniec), Połonice (KrW).

  Połaniewicz - od polaniać, wyłaniać.

  Połaniewski - od polaniać, wyłaniać.

  Połanik - od polaniać, wyłaniać.

  Połaniuk - od polaniać, wyłaniać.

  Połański - od polaniać, wyłaniać.

  Połap - od połapać lub też od połap, później pułap.

  Połapczuk - od połapać lub też od połap, później pułap.

  Połapski - od połapać lub też od połap, później pułap.

  Połasa - od połasić się ‘złakomić się’.

  Połasak - od połasić się ‘złakomić się’.

  Połasek - od połasić się ‘złakomić się’.

  Połasiewicz - od połasić się ‘złakomić się’.

  Połasik - od połasić się ‘złakomić się’.

  Połasiński - od połasić się ‘złakomić się’.

  Połaski - od nazwy miejscowej Połazie (siedleckie, gmina Liw, Korytnica).

  Połasz - od połasić się ‘złakomić się’.

  Połaszczak - od połasić się ‘złakomić się’.

  Połaszczański - od połasić się ‘złakomić się’.

  Połaszczyk - od połasić się ‘złakomić się’.

  Połaszewski - od nazwy miejscowej Pułaczów (kieleckie, gmina Raków).

  Połat - od połatać ‘naszyć łaty’.

  Połatajko - od połatać ‘naszyć łaty’.

  Połatała - od połatać ‘naszyć łaty’.

  Połatczak - od połatać ‘naszyć łaty’.

  Połatejko - od połatać ‘naszyć łaty’.

  Połatek - od połatać ‘naszyć łaty’ lub od połatek ‘połeć’.

  Połatkiewicz - od połatać ‘naszyć łaty’.

  Połatyński - od połatać ‘naszyć łaty’.

  Poławianiuk - od półławnik ‘kmieć posiadający pół łanu’.

  Poławieński - 1599 od nazwy miejscowej Poławień, Poławeń (Żmudź).

  Poławiński - 1599 od nazwy miejscowej Poławień, Poławeń (Żmudź).

  Poławniak - od półławnik ‘kmieć posiadający pół łanu’.

  Poławski - od nazwy miasta Puławy (lubelskie).

  Połaziak - od nazwy miejscowej Połazie (siedleckie, gmina Liw, Korytnica) lub od połazić.

  Połazki - od nazwy miejscowej Połazie (siedleckie, gmina Liw, Korytnica).

  Połącarz - od połączyć, dawniej też połęczać ‘złączyć, powiązać’.

  Połączak - od połączyć, dawniej też połęczać ‘złączyć, powiązać’.

  Połączek - od połączyć, dawniej też połęczać ‘złączyć, powiązać’.

  Połączyk - od połączyć, dawniej też połęczać ‘złączyć, powiązać’.

  Połądkiewicz - od połędź ‘żerdź do układania snopów’.

  Połądnik - od połędź ‘żerdź do układania snopów’.

  Połągiewicz - od potęgować ‘pogiąć, pokrzywić’.

  Połątek - od połątka ‘łątka, lalka lub od gwarowego pałętać się ‘włóczyć się’.

  Połątkiewicz - od połątka ‘łątka, lalka lub od gwarowego pałętać się ‘włóczyć się’.

  Połbrat - od staropolskiego półbrat ‘brat przyrodni’.

  Połbratek - od staropolskiego półbrat ‘brat przyrodni’.

  Połch - od staropolskiego pilch ‘gryzoń nadrzewny’, też ‘skąpiec’; od gwarowego pilk ‘pilch’.

  Połchanow - od staropolskiego pilch ‘gryzoń nadrzewny’, też ‘skąpiec’; od gwarowego pilk ‘pilch’.

  Połchleba - od pół + chleb(a).

  Połchłopek - od półchłop ‘rzezaniec, kastrat’.

  Połchonki - od staropolskiego pilch ‘gryzoń nadrzewny’, też ‘skąpiec’; od gwarowego pilk ‘pilch’.

  Połchowski - od staropolskiego pilch ‘gryzoń nadrzewny’, też ‘skąpiec’; od gwarowego pilk ‘pilch’.

  Połciak - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połciewicz - 1524 od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połcik - 1528 od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połcikiewicz - 1588 od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połciowicz - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połcwiartek - od półćwiartek ‘połowa ćwierci; długi a wąski pas ziemi’.

  Połcyn - od niemieckiej nazwy osobowej Polz, ta od imion złożonych na Bald- lub od nazwy miejscowej Poltz.

  Połcz - od niemieckiej nazwy osobowej Polz, ta od imion złożonych na Bald- lub od nazwy miejscowej Poltz.

  Połczan - od niemieckiej nazwy osobowej Polz, ta od imion złożonych na Bald- lub od nazwy miejscowej Poltz.

  Połczek - od niemieckiej nazwy osobowej Polz, ta od imion złożonych na Bald- lub od nazwy miejscowej Poltz.

  Połczka - 1271 od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Połczko - 1290 od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Połczowski - od niemieckiej nazwy osobowej Polz, ta od imion złożonych na Bald- lub od nazwy miejscowej Poltz.

  Połczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Polz, ta od imion złożonych na Bald- lub od nazwy miejscowej Poltz.

  Połczyński - 1671 od nazwy miejscowej Połczyno (gdańskie, gmina Puck).

  Połdiak - od pół + diak(on).

  Połdworanin - od pół + dworzanin.

  Połdziak - od pół + diak(on).

  Połdzień - od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Połec - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połechacz - nazwisko wschodniosłowiańskie, od połechtać.

  Połechata - nazwisko wschodniosłowiańskie, od połechtać.

  Połechaty - nazwisko wschodniosłowiańskie, od połechtać.

  Połeczek - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połeczoło - od połe, pół + czoło.

  Połeć - 1390 od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połedniaczyk - 1648 od gwarowego połednie ‘południe’.

  Połedniak - 1638 od gwarowego połednie ‘południe’.

  Połednik - od gwarowego połednie ‘południe’.

  Połedniok - (Śl) od gwarowego połednie ‘południe’.

  Połejko - od połajać ‘skarcić’ lub od imienia Połaj, od greckiego Pelagios, to od pelágios ‘morski’, łacińskiego Pelagius, niemieckiego Polay, Polei.

  Połencki - od nazw miejscowych Pałęki, Pałęgi, Pałęczek (kilka miejscowości).

  Połenczak - od połączyć, dawniej też połęczać ‘złączyć, powiązać’.

  Połentek - od połątka ‘łątka, lalka lub od gwarowego pałętać się ‘włóczyć się’.

  Połeta - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połetek - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połetko - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połetowski - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połęcki - od nazw miejscowych Pałęki, Pałęgi, Pałęczek (kilka miejscowości).

  Połęczak - od połączyć, dawniej też połęczać ‘złączyć, powiązać’.

  Połęć - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połędnik - od połędź ‘żerdź do układania snopów’.

  Połędziewski - od połędź ‘żerdź do układania snopów’ lub od nazwy miejscowej Połędź (KrW).

  Połędziowski - od połędź ‘żerdź do układania snopów’ lub od nazwy miejscowej Połędź (KrW).

  Połęga - od potęgować ‘pogiąć, pokrzywić’.

  Połęgowski - od potęgować ‘pogiąć, pokrzywić’ lub od nazwy miasta Połęga (Litwa).

  Połęski - od nazw miejscowych Pałęki, Pałęgi, Pałęczek (kilka miejscowości).

  Połętek - od połątka ‘łątka, lalka lub od gwarowego pałętać się ‘włóczyć się’.

  Połgarabski - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Połgensek - od półgęsek, półgąsek ‘uwędzona tylna połowa gęsi bez nogi’.

  Połgesek - od półgęsek, półgąsek ‘uwędzona tylna połowa gęsi bez nogi’.

  Połgęsek - od półgęsek, półgąsek ‘uwędzona tylna połowa gęsi bez nogi’.

  Połgęska - od półgęsek, półgąsek ‘uwędzona tylna połowa gęsi bez nogi’.

  Połgrabia - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Połgrabski - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Połgrobia - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Połgrosiewicz - od półgroszek ‘moneta o wartości połowy grosza’.

  Połgroszewicz - od półgroszek ‘moneta o wartości połowy grosza’.

  Połgrusiewicz - od półgroszek ‘moneta o wartości połowy grosza’.

  Połjancewicz - od pół + imię Jan.

  Połjanewicz - od pół + imię Jan.

  Połjanowicz - od pół + imię Jan.

  Połjanowski - od pół + imię Jan.

  Połk - 1136 od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Połka - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Połkoń - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Połkopek - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Połkoszek - od półkoszek ‘połowa kosza wyścielającego wnętrze wozu’.

  Połkośnik - od półkoszek ‘połowa kosza wyścielającego wnętrze wozu’.

  Połkownik - od pułkownik, dawniej półkownik.

  Połkowski - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Połkoza - 1416 zapewne od nazwy herbu, ta od pół + koza ‘na wpół koza’: Półkozic; nazwa heraldyczna.

  Połkozic - 1468 zapewne od nazwy herbu, ta od pół + koza ‘na wpół koza’: Półkozic; nazwa heraldyczna.

  Połniak - od przymiotnika polny.

  Połnikow - od przymiotnika polny.

  Połob - od polubić.

  Połobiatko - od polubić.

  Połoch - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Połochacz - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Połochajko - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Połochajło - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Połochowicz - 1414 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Połochowski - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Połocik - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połocki - od nazwy miasta Połock (KrW).

  Połoczak - od staropolskiego połok ‘żarłok’.

  Połoczanin - od nazwy miasta Połock (KrW).

  Połoczański - od nazwy miasta Połock (KrW).

  Połoczek - od staropolskiego połok ‘żarłok’.

  Połoczna - od staropolskiego połok ‘żarłok’.

  Połoczniak - od staropolskiego połok ‘żarłok’.

  Połocznik - od staropolskiego połok ‘żarłok’.

  Połoczny - od staropolskiego połok ‘żarłok’.

  Połoczyński - od staropolskiego pałuki ‘przykrycie wozu lub sań’, też od nazwy regionu Pałuki.

  Połoć - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Połodczak - od pół + diak(on).

  Połodziuk - od pół + diak(on).

  Połog - od położyć.

  Połogniuk - od położyć.

  Połogowski - od położyć.

  Połojański - od pół + imię Jan.

  Połojczyk - od połajać ‘skarcić’ lub od imienia Połaj, od greckiego Pelagios, to od pelágios ‘morski’, łacińskiego Pelagius, niemieckiego Polay, Polei.

  Połojko - od połajać ‘skarcić’ lub od imienia Połaj, od greckiego Pelagios, to od pelágios ‘morski’, łacińskiego Pelagius, niemieckiego Polay, Polei.

  Połojski - od połajać ‘skarcić’ lub od imienia Połaj, od greckiego Pelagios, to od pelágios ‘morski’, łacińskiego Pelagius, niemieckiego Polay, Polei.

  Połok - od staropolskiego połok ‘żarłok’.

  Połom - od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Połomacek - od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Połomacki - od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Połomczyk - 1586 od nazw miejscowych Połom, Połomia (kilka wsi).

  Połomecki - od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Połomicz - od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Połomiec - 1471 od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Połomiński - od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Połomka - 1639 od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Połomski - 1496 od nazw miejscowych Połom, Połomia (kilka wsi).

  Połon - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połonczyk - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połonecki - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połonek - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połoniak - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połoniec - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połoniecki - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połoniewicz - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połoniewski - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połonik - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połoniński - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połonka - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połonkiewicz - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połonko - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połonowicz - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połonowski - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połoń - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połończyk - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połoński - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połorzyński - od położyć.

  Połos - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połosa - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połosak - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połosek - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połosiński - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połoski - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połosok - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połosz - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połoszaj - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połoszański - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połoszczak - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połoszczański - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połoszczuk - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połoszynowicz - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połoś - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połośka - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połośnik - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połot - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’; od wschodniosłowiańskiego połot ‘połeć’.

  Połotczak - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’; od wschodniosłowiańskiego połot ‘połeć’.

  Połotek - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’; od wschodniosłowiańskiego połot ‘połeć’.

  Połotniak - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’; od wschodniosłowiańskiego połot ‘połeć’.

  Połotnicki - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’; od wschodniosłowiańskiego połot ‘połeć’.

  Połotnik - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’; od wschodniosłowiańskiego połot ‘połeć’.

  Połotniuk - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’; od wschodniosłowiańskiego połot ‘połeć’.

  Połotyński - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’; od wschodniosłowiańskiego połot ‘połeć’.

  Połowa - od połowa.

  Połowaniuk - od połowa.

  Połowczak - od połowa.

  Połowczuk - od połowa.

  Połowczyk - od połowa.

  Połowiak - od połowa.

  Połowianiuk - od połowa.

  Połowicz - od połowa.

  Połowiec - od połowa.

  Połowienia - od połowa.

  Połowienka - od połowa.

  Połowień - od połowa.

  Połowin - od połowa.

  Połowina - od połowa.

  Połowinak - od przymiotnika polny; od przymiotnika polowy.

  Połowinczak - od połowa.

  Połowinkin - od połowa.

  Połowinkina - od połowa.

  Połowinko - od połowa.

  Połowińczak - od połowa.

  Połowiński - od połowa.

  Połowko - od połowa; od połownik ‘kmiec mający połowę majątku’.

  Połowkow - od połowa; od połownik ‘kmiec mający połowę majątku’.

  Połowniak - od połowa; od połownik ‘kmiec mający połowę majątku’.

  Połowniczak - od połowa; od połownik ‘kmiec mający połowę majątku’.

  Połownik - od połowa; od połownik ‘kmiec mający połowę majątku’.

  Połowniów - od połowa; od połownik ‘kmiec mający połowę majątku’.

  Połowski - od połowa; od połownik ‘kmiec mający połowę majątku’.

  Połowszczak - od połowa; od połownik ‘kmiec mający połowę majątku’.

  Połowyszak - od połowa; od połownik ‘kmiec mający połowę majątku’.

  Połowyszczak - od połowa; od połownik ‘kmiec mający połowę majątku’.

  Połowyszek - od połowa; od połownik ‘kmiec mający połowę majątku’.

  Połoz - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połozak - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połozow - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Połozowski - od połos, połoz ‘wąż niejadowity’, też płoza.

  Położenko - od położyć.

  Położewiec - od położyć.

  Położniak - od położyć; położnik ‘akuszer’.

  Położow - od położyć.

  Położyński - od położyć.

  Połóg - od położyć; od połóg.

  Połóniak - od połon ‘niewola; zdobycz’; może też od imienia Apolonija.

  Połrola - od półrola ‘połowa roli’.

  Połrolczyk - od półrola ‘połowa roli’.

  Połrolniczak - od półrolnik ‘zagrodnik’; od półrolnik ‘zagrodnik’.

  Połrolnik - od półrolnik ‘zagrodnik’; od półrolnik ‘zagrodnik’.

  Połtawczyk - od nazw miejscowych Połtawa, Pułtawa.

  Połtawiec - od nazw miejscowych Połtawa, Pułtawa.

  Połtka - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Połtor - 1454 od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtora - 1442 od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtora Grzegorza - 1445 od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtoracki - od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtoraczyk - od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtorak - od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtoranos - od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtoraoka - 1447 od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtorek - 1499 od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtorniak - od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtornik - 1431 od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtory - 1445 od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Połtowiec - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Połtowsko - 1433 od nazwy miasta Pułtusk, dawniej Połtowsko (ciechanowskie).

  Połtóraczyk - od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtórak - od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtum - (Pom) od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Połturenko - od półtora ‘jeden i pół’.

  Połtyn - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Połtyniak - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Połtyński - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Połtys - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Połtysik - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Połtysz - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Połtysz - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Połuba - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubak - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubczek - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubeczko - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubejko - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubek - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubiak - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubiał - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubiałko - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubianko - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubiatko - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubich - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubicki - od nazwy miejscowej Pałubice (gdańskie, gmina Sierakowice).

  Połubiecki - od nazwy miejscowej Pałubice (gdańskie, gmina Sierakowice).

  Połubiejko - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubienko - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubiński - od nazwy miejscowej Pałubin (gdańskie, gmina Stara Kiszewa).

  Połubka - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubkowicz - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubniak - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połuboczek - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połuboczko - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubok - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Połubski - od nazwy miejscowej Pałubice (gdańskie, gmina Sierakowice).

  Połuch - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Połucha - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Połuchowski - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Połuczak - od staropolskiego pałuki ‘przykrycie wozu lub sań’, też od nazwy regionu Pałuki.

  Połuczanin - od nazwy miasta Połock (KrW).

  Połuczenko - od staropolskiego pałuki ‘przykrycie wozu lub sań’, też od nazwy regionu Pałuki.

  Połuczko - od staropolskiego pałuki ‘przykrycie wozu lub sań’, też od nazwy regionu Pałuki.

  Połuda - od połudzić ‘zwodzić, oszukiwać’.

  Połudkiewicz - od połudzić ‘zwodzić, oszukiwać’.

  Południa - od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Południak - od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Południe - 1408 od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Południewski - od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Południk - 1626 od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Południkiewicz - od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Południok - (Śl) od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Południowicz - 1512 od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Południowski - od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Południuk - od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Połudziak - od połudzić ‘zwodzić, oszukiwać’.

  Połudzień - od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Poług - od położyć; od połóg.

  Połujan - od pół + imię Jan.

  Połujancewicz - od pół + imię Jan.

  Połujanko - od pół + imię Jan.

  Połujanow - od pół + imię Jan.

  Połujanowski - od pół + imię Jan.

  Połujanów - od pół + imię Jan.

  Połujańczyk - od pół + imię Jan.

  Połujański - od pół + imię Jan.

  Połujczyk - od połuja ‘dań miodowa, tj. połowa miodu oddana dziedzicowi’.

  Połujko - od połuja ‘dań miodowa, tj. połowa miodu oddana dziedzicowi’.

  Połukard - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Połukopek - 1422 od półkopek ‘połowa kopy, 30 sztuk’.

  Połukord - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Połukort - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Połukoszek - od półkoszek ‘połowa kosza wyścielającego wnętrze wozu’.

  Połukoszka - od półkoszek ‘połowa kosza wyścielającego wnętrze wozu’.

  Połukoszko - od półkoszek ‘połowa kosza wyścielającego wnętrze wozu’.

  Połukoza - 1425 zapewne od nazwy herbu, ta od pół + koza ‘na wpół koza’: Półkozic; nazwa heraldyczna.

  Połukozic - 1470-80 zapewne od nazwy herbu, ta od pół + koza ‘na wpół koza’: Półkozic; nazwa heraldyczna.

  Połum - od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Połumacek - od staropolskiego połomić ‘połamać’; też liczne nazwy miejscowe Połom.

  Połupan - od półpanek ‘człowiek udający pana’.

  Połusytek - od połu- + syty, półsyty ‘prawie najedzony, w połowie syty’.

  Połuszanczyk - od nazwy miasta Połusz (KrW), Połuszyn, Polusin (konińskie, gmina Świnice Warckie).

  Połuszańczyk - od nazwy miasta Połusz (KrW), Połuszyn, Polusin (konińskie, gmina Świnice Warckie).

  Połuszański - od nazwy miasta Połusz (KrW), Połuszyn, Polusin (konińskie, gmina Świnice Warckie).

  Połutyński - od nazwy miejscowej Politanice (część Bełchatowa; piotrkowskie).

  Połydniowa, ż. - 1499 od południe ‘połowa, środek dnia’.

  Połyga - od pałyga ‘wzgórze’.

  Połygacz - od pałyga ‘wzgórze’.

  Połygiewicz - od pałyga ‘wzgórze’.

  Połyko - od imienia Polikarp. Imię pochodzenia greckiego Polykarpos, od polý ‘dużo, wiele’ i karpós ‘owoc, płód’, do łacińskiego przejęte jako Polyparcarpus. W Polsce notowane od XIII wieku, też jako Poilikart.

  Połys - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Połysiewicz - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Połysiński - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Połyska - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Połysz - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Połyszko - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Połyś - od policzyć ‘pogorszyc się, zmarnieć’.

  Poływka - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Poływko - od polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać.

  Połzoń - od pełzać ‘czołgać się, sunąć’.

  Połzowski - od pełzać ‘czołgać się, sunąć’.

  Połzun - od pełzać ‘czołgać się, sunąć’.

  Połzunow - od pełzać ‘czołgać się, sunąć’.

  Połzunów - od pełzać ‘czołgać się, sunąć’.

  Poma - od imienia Pamfil, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pamphilos, a to od pamphilos ‘bardzo lubiany, bardzo miły’.

  Pomacha - od pomachać.

  Pomacho - od pomachać.

  Pomada - od pomada ‘rodzaj kosmetyku’.

  Pomadowski - od pomada ‘rodzaj kosmetyku’.

  Pomaga - od pomagać.

  Pomagalski - od pomagać.

  Pomagała - 1472 od pomagać.

  Pomager - od pomagać.

  Pomagiel - od pomagać.

  Pomagier - od pomagać.

  Pomagierski - od pomagać.

  Pomagiew - od pomagać.

  Pomagruk - od pomagać.

  Pomagrzak - od pomagać.

  Pomajda - od pomajdać.

  Pomakalski - od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomakała - od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomala - od pomału ‘wolno’.

  Pomalejko - od pomału ‘wolno’ (od pomaleńku).

  Pomała - od pomału ‘wolno’.

  Pomałecki - od pomału ‘wolno’.

  Pomałko - od pomału ‘wolno’.

  Pomałubogat - 1398 od pomału ‘wolno’.

  Poman - od pomana ‘zły duch, szkarada’.

  Pomana - od pomana ‘zły duch, szkarada’.

  Pomanek - od pomana ‘zły duch, szkarada’.

  Pomaniec - od pomana ‘zły duch, szkarada’.

  Pomanowicz - od pomana ‘zły duch, szkarada’.

  Pomanowski - 1583 od nazwy miejscowej Pomianowo (kilka wsi) lub od pomana ‘zły duch, szkarada’.

  Pomańczyk - od pomana ‘zły duch, szkarada’.

  Pomański - od pomana ‘zły duch, szkarada’.

  Pomaranek - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomaraniec - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomaranik - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomaraniuk - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomaranski - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomarańcz - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomarańczewski - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomarański - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomarenic - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomarenko - od pomarać ‘powalać, pobrukać’.

  Pomarkiewicz - od pomarać ‘powalać, pobrukać’.

  Pomarski - od pomarać ‘powalać, pobrukać’.

  Pomaryński - od pomarać ‘powalać, pobrukać’.

  Pomarzański - od pomarać ‘powalać, pobrukać’.

  Pomarzyński - od pomarać ‘powalać, pobrukać’.

  Pomaski - 1559 od nazwy miejscowej Pomaski (ostrołęckie, gmina Szelków).

  Pomastowski - od pomaścić, pomaszczać.

  Pomaszczyk - od pomaścić, pomaszczać.

  Pomaz - od pomazać ‘uroczyście namaścić’.

  Pomazan - od pomazać ‘uroczyście namaścić’; od pomazany ‘namaszczony’.

  Pomazana - od pomazać ‘uroczyście namaścić’; od pomazany ‘namaszczony’.

  Pomazanek - od pomazać ‘uroczyście namaścić’; od pomazany ‘namaszczony’.

  Pomazanka - od pomazać ‘uroczyście namaścić’; od pomazany ‘namaszczony’.

  Pomazanko - od pomazać ‘uroczyście namaścić’; od pomazany ‘namaszczony’.

  Pomazanów - od pomazać ‘uroczyście namaścić’; od pomazany ‘namaszczony’.

  Pomazany - od pomazać ‘uroczyście namaścić’; od pomazany ‘namaszczony’.

  Pomazański - od pomazać ‘uroczyście namaścić’; od pomazany ‘namaszczony’.

  Pomazek - 1499 od pomazać ‘uroczyście namaścić’.

  Pomczek - od pomek ‘rodzaj sideł na ptaki’.

  Pomczewski - od pomek ‘rodzaj sideł na ptaki’.

  Pomczyk - od pomek ‘rodzaj sideł na ptaki’.

  Pomczyński - od pomek ‘rodzaj sideł na ptaki’.

  Pomder - od niemieckiej nazwy osobowej Ponder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phender, phander ‘komornik, egzekutor’.

  Pomdranik - od niemieckiej nazwy osobowej Ponder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phender, phander ‘komornik, egzekutor’.

  Pomdraniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Ponder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phender, phander ‘komornik, egzekutor’.

  Pomećko - od pomieć ‘pokos’ lub od pomiecić ‘’zrumienić’, pomieciny ‘śmieci’.

  Pomek - od pomek ‘rodzaj sideł na ptaki’.

  Pomeranc - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomeranek - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomeraniec - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomeranz - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomerański - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomerenka - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomerenke - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomerenko - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomereńko - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomerka - 1419 od nazwy regionu Pomorze.

  Pomerynko - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomezański - 1610 od nazwy regionu Pomezania (część dawnych Prus Wschodnich).

  Pomężański - od pomazać ‘uroczyście namaścić’; od pomazany ‘namaszczony’.

  Pomian - 1391 od staropolskiego pomian ‘hasło, godło’ lub od nazwy herbu Pomian.

  Pomianek - 1476 od staropolskiego pomian ‘hasło, godło’ lub od nazwy herbu Pomian.

  Pomiankiewicz - od staropolskiego pomian ‘hasło, godło’ lub od nazwy herbu Pomian.

  Pomiankowski - od staropolskiego pomian ‘hasło, godło’ lub od nazwy herbu Pomian.

  Pomianowicz - od staropolskiego pomian ‘hasło, godło’ lub od nazwy herbu Pomian.

  Pomianowski - 1764 od nazwy miejscowej Pomianowo (kilka wsi).

  Pomiarski - od pomierzyć ‘zmierzyć’, może też od pomierać ‘’umrzeć, umierać’.

  Pomiarowski - od pomierzyć ‘zmierzyć’, może też od pomierać ‘’umrzeć, umierać’.

  Pomiarz - od pomierzyć ‘zmierzyć’, może też od pomierać ‘’umrzeć, umierać’.

  Pomiarzowski - od pomierzyć ‘zmierzyć’, może też od pomierać ‘’umrzeć, umierać’.

  Pomichowski - od nazwy miejscowej Pomiechowo (warszawskie, gmina Pomiechówek).

  Pomiechowski - od nazwy miejscowej Pomiechowo (warszawskie, gmina Pomiechówek).

  Pomieciński - od nazwy miejscowej Pomieczyno (gdańskie, gmina Przodkowo).

  Pomiecko - od pomieć ‘pokos’ lub od pomiecić ‘’zrumienić’, pomieciny ‘śmieci’.

  Pomieczyński - od nazwy miejscowej Pomieczyno (gdańskie, gmina Przodkowo).

  Pomiećko - od pomieć ‘pokos’ lub od pomiecić ‘’zrumienić’, pomieciny ‘śmieci’.

  Pomielnicza - od po + miel, por. miałki, mielić, mleć.

  Pomielniczy - od po + miel, por. miałki, mielić, mleć.

  Pomielnik - od po + miel, por. miałki, mielić, mleć; od pomielnik ‘pies’.

  Pomiełko - od po + miel, por. miałki, mielić, mleć.

  Pomiełło - od po + miel, por. miałki, mielić, mleć.

  Pomiełłowski - od po + miel, por. miałki, mielić, mleć.

  Pomieniecki - od staropolskiego pomian ‘hasło, godło’ lub od nazwy herbu Pomian.

  Pomienkiewicz - od staropolskiego pomian ‘hasło, godło’ lub od nazwy herbu Pomian.

  Pomieński - od staropolskiego pomian ‘hasło, godło’ lub od nazwy herbu Pomian, też od nazwy miejscowej Pomiany (kilka wsi).

  Pomiera - od pomierzyć ‘zmierzyć’, może też od pomierać ‘’umrzeć, umierać’.

  Pomieraniec - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pomierczyk - od pomierzyć ‘zmierzyć’, może też od pomierać ‘’umrzeć, umierać’.
  Od pomierzyć ‘zmierzyć’, może też od pomierać ‘’umrzeć, umierać’ i - inf. anonim 

  Pomierna - od pomierny ‘wymierny, wstrzemięźliwy’.

  Pomierniak - 1678 od pomierzyć ‘zmierzyć’, może też od pomierać ‘’umrzeć, umierać’.

  Pomierny - 1683 od pomierny ‘wymierny, wstrzemięźliwy’.

  Pomierski - 1500 od nazwy miejscowej Pomierki (olsztyńskie, gmina Lubawa).

  Pomieszcz - od pomieszczać, pomieścić ‘zmieścić, ulokować’.

  Pomieszczyk - od pomieszczać, pomieścić ‘zmieścić, ulokować’.

  Pomietlak - od pomiotło ‘rodzaj miotły’.

  Pomietlarz - od pomiotło ‘rodzaj miotły’.

  Pomietlorz - (Śl) od pomiotło ‘rodzaj miotły’.

  Pomietła - od pomiotło ‘rodzaj miotły’.

  Pomietło - 1572 od pomiotło ‘rodzaj miotły’.

  Pomietłowski - od pomiotło ‘rodzaj miotły’.

  Pomiętlarz - od pomiotło ‘rodzaj miotły’.

  Pomiętło - od pomiotło ‘rodzaj miotły’.

  Pomijalski - od staropolskiego pomian ‘hasło, godło’ lub od nazwy herbu Pomian.

  Pomijan - od staropolskiego pomian ‘hasło, godło’ lub od nazwy herbu Pomian.

  Pomikła - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Pomikło - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Pomikły - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Pomikwia - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Pomin - od pominąć ‘opuścić, pomijać’.

  Pominiak - od pominąć ‘opuścić, pomijać’.

  Pominikiewicz - od pominąć ‘opuścić, pomijać’.

  Pominikowski - od pominąć ‘opuścić, pomijać’.

  Pominkiewicz - od pominąć ‘opuścić, pomijać’.

  Pomińczuk - od pominąć ‘opuścić, pomijać’.

  Pomińkiewicz - od pominąć ‘opuścić, pomijać’.

  Pomiński - od pominąć ‘opuścić, pomijać’.

  Pomiotło - 1569 od pomiotło ‘rodzaj miotły’.

  Pomir - od pomierzyć ‘zmierzyć’, może też od pomierać ‘’umrzeć, umierać’.

  Pomirczy - od pomierzyć ‘zmierzyć’, może też od pomierać ‘’umrzeć, umierać’.

  Pomirko - od pomierzyć ‘zmierzyć’, może też od pomierać ‘’umrzeć, umierać’.

  Pomiro - od pomierzyć ‘zmierzyć’, może też od pomierać ‘’umrzeć, umierać’.

  Pomirowski - od pomierzyć ‘zmierzyć’, może też od pomierać ‘’umrzeć, umierać’.

  Pomirski - od nazwy miejscowej Pomierki (olsztyńskie, gmina Lubawa).

  Pomirski - od pomierzyć ‘zmierzyć’, może też od pomierać ‘’umrzeć, umierać’.

  Pomjan - od staropolskiego pomian ‘hasło, godło’ lub od nazwy herbu Pomian.

  Pommeranz - od nazwy regionu Pomorze.

  Pommerenke - od nazwy regionu Pomorze.

  Pomnik - od pomnik ‘monument, zabytek’.

  Pomnikiewicz - od pomnik ‘monument, zabytek’.

  Pomnikowa - od pomnik ‘monument, zabytek’.

  Pomnikowy - od pomnik ‘monument, zabytek’.

  Pomocha - od pomachać.

  Pomochaczi - od pomachać.

  Pomocki - od pomocnik ‘ten, który pomaga’.

  Pomocnik - 1619 od pomocnik ‘ten, który pomaga’.

  Pomocno - 1375 od pomocnik ‘ten, który pomaga’.

  Pomogier - od pomagać.

  Pomogierski - od pomagać.

  Pomohaczi - od pomachać.

  Pomojda - (Śl) od pomajdać.

  Pomoła - od pomału ‘wolno’.

  Pomonicki - od pomana ‘zły duch, szkarada’.

  Pomonicz - od pomana ‘zły duch, szkarada’.

  Pomoranz - od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego).

  Pomorański - od nazwy regionu Pomorze.

  Pomorc - 1274 (Pom) od nazwy regionu Pomorze.

  Pomorca - 1275 (Pom) od nazwy regionu Pomorze.

  Pomorecki - od nazwy regionu Pomorze.

  Pomorenko - od nazwy regionu Pomorze.

  Pomorin - od nazwy regionu Pomorze.

  Pomorka - 1346 od nazwy regionu Pomorze.

  Pomorkiewicz - od nazwy regionu Pomorze.

  Pomorski - 1387 od nazw miejscowych typu Pomorze, Pomorzany.

  Pomoryn - od nazwy regionu Pomorze.

  Pomorynko - od nazwy regionu Pomorze.

  Pomoryń - od nazwy regionu Pomorze.

  Pomorzanowski - 1497 od nazwy miejscowej Pomorzany (kilka wsi) lub od nazwy miejscowej Pomorzanowice, dziś Pomarzanowice (poznańskie, gmina Pobiedziska).

  Pomorzański - 1398 od nazwy miejscowej Pomorzany (kilka wsi).

  Pomorzeński - 1398 od nazwy miejscowej Pomorzany (kilka wsi).

  Pomorzewic - 1335 (Pom) od nazwy regionu Pomorze.

  Pomorzewski - od nazwy regionu Pomorze.

  Pomorzyc - 1335 (Pom) od nazwy regionu Pomorze.

  Pomorzyn - od nazwy regionu Pomorze.

  Pomorzyński - od nazwy regionu Pomorze.

  Pomostowski - od pomost, pomościć, pomoszczenie.

  Pomoszczyński - od pomost, pomościć, pomoszczenie.

  Pomozan - od nazwy regionu Pomorze.

  Pomp - od pompa ‘przyrząd do tłoczenia płynów’, też ‘wspaniałość, okazałość’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pompe.

  Pompa - od pompa ‘przyrząd do tłoczenia płynów’, też ‘wspaniałość, okazałość’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pompe.

  Pompacki - od pompa ‘przyrząd do tłoczenia płynów’, też ‘wspaniałość, okazałość’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pompe.

  Pompala - od pompa ‘przyrząd do tłoczenia płynów’, też ‘wspaniałość, okazałość’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pompe.

  Pompalski - od pompa ‘przyrząd do tłoczenia płynów’, też ‘wspaniałość, okazałość’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pompe.

  Pompała - od pompa ‘przyrząd do tłoczenia płynów’, też ‘wspaniałość, okazałość’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pompe.

  Pomparski - od niemieckiej nazwy osobowej Pomper, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pumpen ‘kuć; tłuc, klepać; spadać z hałasem’.

  Pompe - 1431 od pompa ‘przyrząd do tłoczenia płynów’, też ‘wspaniałość, okazałość’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pompe.

  Pompecki - od pompa ‘przyrząd do tłoczenia płynów’, też ‘wspaniałość, okazałość’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pompe.

  Pompek - od pompa ‘przyrząd do tłoczenia płynów’, też ‘wspaniałość, okazałość’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pompe.

  Pomper - od niemieckiej nazwy osobowej Pomper, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pumpen ‘kuć; tłuc, klepać; spadać z hałasem’.

  Pomperski - od niemieckiej nazwy osobowej Pomper, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pumpen ‘kuć; tłuc, klepać; spadać z hałasem’.

  Pompetzki - (Pom) od pompa ‘przyrząd do tłoczenia płynów’, też ‘wspaniałość, okazałość’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pompe.

  Pompka - od pompa ‘przyrząd do tłoczenia płynów’, też ‘wspaniałość, okazałość’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pompe.

  Pompołowicz - od pompa ‘przyrząd do tłoczenia płynów’, też ‘wspaniałość, okazałość’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pompe.

  Pomporowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Pomper, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pumpen ‘kuć; tłuc, klepać; spadać z hałasem’.

  Pompowski - od pompa ‘przyrząd do tłoczenia płynów’, też ‘wspaniałość, okazałość’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pompe.

  Pomprowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Pomper, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pumpen ‘kuć; tłuc, klepać; spadać z hałasem’.

  Pompuch - od pampuch, pańpuch, pępuch ‘rodzaj pączka, racuch’.

  Pompuszko - od pampuch, pańpuch, pępuch ‘rodzaj pączka, racuch’.

  Pomrocki - od pomrów ‘robactwo, poczwarki chrabąszcza’.

  Pomrowicz - od pomrów ‘robactwo, poczwarki chrabąszcza’.

  Pomrów - od pomrów ‘robactwo, poczwarki chrabąszcza’.

  Pomsta - 1416 od pomsta ‘odwet’.

  Pomstowski - od pomsta ‘odwet’.

  Pomulak - od pamuła, famuła ‘rodzaj potrawy, służący’.

  Pomuła - od pamuła, famuła ‘rodzaj potrawy, służący’.

  Pomyka - od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomykacz - 1601 od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomykaczyk - 1609 od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomykadło - 1408 od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomykaj - od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomykajczyk - od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomykala - od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomykalski - od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomykał - 1733 od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomykała - 1485 od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomykałka - 1723 od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomykałło - od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomykało - od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomykol - (Śl) od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomykoł - (Śl) od pomykać ‘biec, przemieszczać się szybko’.

  Pomyłka - od pomyłka.

  Pomyłko - od pomyłka.

  Pomyło - od pomylić ‘przekręcić, zbić z tropu’.

  Pomża - od pomżyć ‘(o deszczu) popadać drobno; pomrużyć oczyma’; pomarzyć’.

  Pomżalski - od pomżyć ‘(o deszczu) popadać drobno; pomrużyć oczyma’; pomarzyć’.

  Pona - od pan lub od imienia Pankracy.

  Ponachajba - od ukraińskiego ponahajbo ‘pomagaj Bóg, niech Bóg pomaga’.

  Ponachajbo - od ukraińskiego ponahajbo ‘pomagaj Bóg, niech Bóg pomaga’.

  Ponagajbo - od ukraińskiego ponahajbo ‘pomagaj Bóg, niech Bóg pomaga’.

  Ponahajba - od ukraińskiego ponahajbo ‘pomagaj Bóg, niech Bóg pomaga’.

  Ponahejba - od ukraińskiego ponahajbo ‘pomagaj Bóg, niech Bóg pomaga’.

  Ponal - od pan lub od imienia Pankracy.

  Ponałka - od pan lub od imienia Pankracy.

  Ponanta - od ponęta ‘przynęta’, ponęcić ‘zachęcić’.

  Ponantowski - od ponęta ‘przynęta’, ponęcić ‘zachęcić’.

  Ponar - od niemieckiej nazw osobowych Panar, Paner, te od imienia złożonego Banhart; lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöner.

  Ponarad - od niemieckiej nazw osobowych Panar, Paner, te od imienia złożonego Banhart; lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöner.

  Ponaratt - od niemieckiej nazw osobowych Panar, Paner, te od imienia złożonego Banhart; lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöner.

  Ponard - od niemieckiej nazw osobowych Panar, Paner, te od imienia złożonego Banhart; lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöner.

  Ponarowski - od niemieckiej nazw osobowych Panar, Paner, te od imienia złożonego Banhart; lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöner.

  Ponarski - od niemieckiej nazw osobowych Panar, Paner, te od imienia złożonego Banhart; lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöner.

  Ponata - od ponęta ‘przynęta’, ponęcić ‘zachęcić’.

  Ponc - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Poncak - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Ponce - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Ponceleusz - od imienia Pantelemon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pantelémon, od pan, pantós ‘cały, wszystek’ + élémon ‘miłosierny, litościwy’.

  Ponceliusz - od imienia Pantelemon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pantelémon, od pan, pantós ‘cały, wszystek’ + élémon ‘miłosierny, litościwy’.

  Poncelus - od imienia Pantelemon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pantelémon, od pan, pantós ‘cały, wszystek’ + élémon ‘miłosierny, litościwy’.

  Poncelusz - od imienia Pantelemon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pantelémon, od pan, pantós ‘cały, wszystek’ + élémon ‘miłosierny, litościwy’.

  Poncewicz - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Ponch - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Ponchala - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Ponchała - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Ponciło - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Poncyleusz - od imienia Pantelemon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pantelémon, od pan, pantós ‘cały, wszystek’ + élémon ‘miłosierny, litościwy’.

  Poncyliusz - od imienia Pantelemon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pantelémon, od pan, pantós ‘cały, wszystek’ + élémon ‘miłosierny, litościwy’.

  Poncyljusz - od imienia Pantelemon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pantelémon, od pan, pantós ‘cały, wszystek’ + élémon ‘miłosierny, litościwy’.

  Poncylyusz - od imienia Pantelemon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pantelémon, od pan, pantós ‘cały, wszystek’ + élémon ‘miłosierny, litościwy’.

  Poncza - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Ponczak - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Ponczak - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Ponczek - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Ponczenko - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Ponczenko - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Ponczk - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Ponczko - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Ponczko - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Ponczkowski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Ponczkowski - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Ponczocha - od pończocha ‘częśćubioru okrywająca nogę’.

  Ponczoszek - od pończocha ‘częśćubioru okrywająca nogę’.

  Ponczykowski - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Ponczyn - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Ponczyński - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Ponda - od niemieckiej nazwy osobowej Pand, ta od imion złożonych na Band-; niektóre formy może też od Pąd-, Pęd-.

  Pondak - od niemieckiej nazwy osobowej Pand, ta od imion złożonych na Band-; niektóre formy może też od Pąd-, Pęd-.

  Pondala - od niemieckiej nazwy osobowej Pand, ta od imion złożonych na Band-; niektóre formy może też od Pąd-, Pęd-.

  Pondaliński - od niemieckiej nazwy osobowej Pand, ta od imion złożonych na Band-; niektóre formy może też od Pąd-, Pęd-.

  Pondek - od niemieckiej nazwy osobowej Pand, ta od imion złożonych na Band-; niektóre formy może też od Pąd-, Pęd-.

  Pondel - od niemieckiej nazwy osobowej Pand, ta od imion złożonych na Band-; niektóre formy może też od Pąd-, Pęd-.

  Pondela - od niemieckiej nazwy osobowej Pand, ta od imion złożonych na Band-; niektóre formy może też od Pąd-, Pęd-.

  Ponder - od niemieckiej nazwy osobowej Ponder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phender, phander ‘komornik, egzekutor’.

  Pondera - od niemieckiej nazwy osobowej Ponder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phender, phander ‘komornik, egzekutor’.

  Pondlowski - od niemieckiej nazwy osobowej Pand, ta od imion złożonych na Band-; niektóre formy może też od Pąd-, Pęd-.

  Pondo - od niemieckiej nazwy osobowej Pand, ta od imion złożonych na Band-; niektóre formy może też od Pąd-, Pęd-.

  Pondrak - od niemieckiej nazwy osobowej Ponder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phender, phander ‘komornik, egzekutor’.

  Pondyk - od niemieckiej nazwy osobowej Pand, ta od imion złożonych na Band-; niektóre formy może też od Pąd-, Pęd-.

  Pondziak - od niemieckiej nazwy osobowej Pand, ta od imion złożonych na Band-; niektóre formy może też od Pąd-, Pęd-.

  Pondziej - od niemieckiej nazwy osobowej Pand, ta od imion złożonych na Band-; niektóre formy może też od Pąd-, Pęd-.

  Pondzioch - od niemieckiej nazwy osobowej Pand, ta od imion złożonych na Band-; niektóre formy może też od Pąd-, Pęd-.

  Ponejko - od pan lub od imienia Pankracy.

  Ponek - od pan lub od imienia Pankracy.

  Poneliusz - od imienia Pantelemon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pantelémon, od pan, pantós ‘cały, wszystek’ + élémon ‘miłosierny, litościwy’.

  Ponenta - od ponęta ‘przynęta’, ponęcić ‘zachęcić’.

  Poneta - od ponęta ‘przynęta’, ponęcić ‘zachęcić’.

  Ponęta - od ponęta ‘przynęta’, ponęcić ‘zachęcić’.

  Ponfil - od imienia Pamfil, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pamphilos, a to od pamphilos ‘bardzo lubiany, bardzo miły’.

  Ponfilenko - od imienia Pamfil, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pamphilos, a to od pamphilos ‘bardzo lubiany, bardzo miły’.

  Pongowski - od nazw miejscowych Pągów, Pęgów (kilka wsi).

  Pongratz - od imienia Pankracy.Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego Pancratius, to od greckiego Pankratios, od pankrátes ‘wszechmogący, zwycięski’. W staropolszczyźnie odnotowano formy Pankrac, Pangrac, Pankrat.

  Poni - od pan lub od imienia Pankracy.

  Poniak - od pan lub od imienia Pankracy.

  Poniakowski - od pan lub od imienia Pankracy.

  Poniat - 1136 od poniecić (niepoświadczone), podniecić, od wschodniosłowiańskiego poniat ‘zrozumieć’.

  Poniateńko - od poniecić (niepoświadczone), podniecić, od wschodniosłowiańskiego poniat ‘zrozumieć’.

  Poniatko - 1528 od poniecić (niepoświadczone), podniecić, od wschodniosłowiańskiego poniat ‘zrozumieć’.

  Poniatowicz - od poniecić (niepoświadczone), podniecić, od wschodniosłowiańskiego poniat ‘zrozumieć’.

  Poniatowski - 1430 od nazw miejscowych typu Poniatów, Poniatowice, Poniaty.

  Poniatyszyn - od poniecić (niepoświadczone), podniecić, od wschodniosłowiańskiego poniat ‘zrozumieć’.

  Ponic - 1405 od nazwy miasta Poniec, dawniej Ponic (leszczyńskie).

  Ponichowski - od nazwy miejscowej Pomiechowo (warszawskie, gmina Pomiechówek).

  Ponicki - 1438 od nazwy miasta Poniec, dawniej Ponic (leszczyńskie).

  Ponicz - od pan lub od imienia Pankracy.

  Ponicznik - od pan lub od imienia Pankracy.

  Poniczyszyn - od pan lub od imienia Pankracy.

  Poniec - 1388 od nazwy miasta Poniec, dawniej Ponic (leszczyńskie).

  Poniecki - 1386 od nazwy miasta Poniec, dawniej Ponic (leszczyńskie).

  Ponieczak - 1741 od nazwy miasta Poniec, dawniej Ponic (leszczyńskie).

  Poniećko - od pomieć ‘pokos’ lub od pomiecić ‘’zrumienić’, pomieciny ‘śmieci’.

  Poniedziałek - od poniedziałek ‘pierwszy dzień tygodnia’.

  Poniedziela - od poniedziałek ‘pierwszy dzień tygodnia’.

  Poniedzielnik - od poniedziałek ‘pierwszy dzień tygodnia’.

  Poniedzielski - od poniedziałek ‘pierwszy dzień tygodnia’.

  Poniedziełko - od poniedziałek ‘pierwszy dzień tygodnia’.

  Poniedziłek - (Śl) od poniedziałek ‘pierwszy dzień tygodnia’.

  Poniekwicki - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Poniewarz - od ponieważyć ‘znieważać’.

  Poniewasz - od ponieważyć ‘znieważać’.

  Poniewaś - od ponieważyć ‘znieważać’.

  Poniewazik - od ponieważyć ‘znieważać’.

  Poniewaź - od ponieważyć ‘znieważać’.

  Ponieważ - od ponieważyć ‘znieważać’.

  Poniewiara - od poniewierać się ‘tułać się’.

  Poniewiera - od poniewierać się ‘tułać się’.

  Poniewierka - od poniewierać się ‘tułać się’, od poniewierka.

  Poniewierko - od poniewierać się ‘tułać się’.

  Poniewiero - od poniewierać się ‘tułać się’.

  Poniewierski - od poniewierać się ‘tułać się’; może też od nazwy miasta Poniewież (Żmudź).

  Poniewierza - od poniewierać się ‘tułać się’.

  Poniewira - od poniewierać się ‘tułać się’.

  Poniewirka - od poniewierać się ‘tułać się’.

  Poniewirski - od poniewierać się ‘tułać się’.

  Poniewirza - od poniewierać się ‘tułać się’.

  Ponik - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponika - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponikiew - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponikiewicz - 1786 od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponikiewski - 1470 od nazwy miejscowej Ponikiew (ostrołęckie, gmina Goworowo).

  Ponikiewski - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Poniklewski - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponikła - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponikło - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponikły - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponikowiak - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponikowicki - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponikowicz - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponikowski - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponikwa - XIV wiek od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponikwia - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponikwicki - od staropolskiego poniknąć ‘osłabnąć, ustać, zniknąć’, ponik ‘podziemne koryto rzeki’.

  Ponimasz - od ponieważyć ‘znieważać’.

  Ponimaż - od ponieważyć ‘znieważać’.

  Poniński - 1598 od nazwy miejscowej Ponin (leszczyńskie, gmina Kościan).

  Poniowierski - od poniewierać się ‘tułać się’.

  Ponisz - od poniżyć ‘upokorzyć’, poniż ‘poniżej, w dole’.

  Poniszeski - od nazwy miejscowej Poniszowice (katowickie, gmina Rudzieniec).

  Poniszewski - od nazwy miejscowej Poniszowice (katowickie, gmina Rudzieniec).

  Poniszko - od poniżyć ‘upokorzyć’, poniż ‘poniżej, w dole’.

  Poniszowski - od nazwy miejscowej Poniszowice (katowickie, gmina Rudzieniec).

  Ponitka - od po + nitka, nić, ponit ‘część maszyny tkackiej’.

  Ponitko - od po + nitka, nić, ponit ‘część maszyny tkackiej’.

  Ponitowski - od po + nitka, nić, ponit ‘część maszyny tkackiej’.

  Poniuchno - od poniuchać ‘powąchać’.

  Poniwiera - od poniewierać się ‘tułać się’.

  Poniwierski - od poniewierać się ‘tułać się’.

  Poniż - od poniżyć ‘upokorzyć’, poniż ‘poniżej, w dole’.

  Poniża - od poniżyć ‘upokorzyć’, poniż ‘poniżej, w dole’.

  Poniżniak - od poniżyć ‘upokorzyć’, poniż ‘poniżej, w dole’.

  Poniżnik - od poniżyć ‘upokorzyć’, poniż ‘poniżej, w dole’.

  Poniży - od poniżyć ‘upokorzyć’, poniż ‘poniżej, w dole’.

  Poniżyński - od poniżyć ‘upokorzyć’, poniż ‘poniżej, w dole’.

  Ponk - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Ponka - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Ponkała - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Ponkało - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Ponke - (Pom) od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Ponkiewicz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Ponkowicz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Ponkowski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Ponol - od pan lub od imienia Pankracy.

  Ponomar - od wschodniosłowiańskiego ponomar ‘kościelny, sługa cerkiewny’.

  Ponomarczuk - od wschodniosłowiańskiego ponomar ‘kościelny, sługa cerkiewny’.

  Ponomarek - od wschodniosłowiańskiego ponomar ‘kościelny, sługa cerkiewny’.

  Ponomarenko - od wschodniosłowiańskiego ponomar ‘kościelny, sługa cerkiewny’.

  Ponomarenkow - od wschodniosłowiańskiego ponomar ‘kościelny, sługa cerkiewny’.

  Ponomareńko - od wschodniosłowiańskiego ponomar ‘kościelny, sługa cerkiewny’.

  Ponomarew - od wschodniosłowiańskiego ponomar ‘kościelny, sługa cerkiewny’.

  Ponomariow - od wschodniosłowiańskiego ponomar ‘kościelny, sługa cerkiewny’.

  Ponomaroff - od wschodniosłowiańskiego ponomar ‘kościelny, sługa cerkiewny’.

  Ponomarow - od wschodniosłowiańskiego ponomar ‘kościelny, sługa cerkiewny’.

  Ponomarów - od wschodniosłowiańskiego ponomar ‘kościelny, sługa cerkiewny’.

  Ponońko - od pan lub od imienia Pankracy.

  Ponowicz - od pan lub od imienia Pankracy.

  Pons - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Ponsa - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Ponschke - (Pom) od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Ponsiek - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Ponsik - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Ponski - zapewne od nazwy miasta Puńsk (suwalskie).

  Pont - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Ponta - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pontachowicz - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pontak - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pontek - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pontke - (Śl) od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pontkowski - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Ponto - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pontoś - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pontow - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pontowski - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pontów - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pontus - od łacińskiego Pontus, to z greckiego póntos ‘morze, fale morskie’.

  Pontychowicz - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pontyk - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pontysz - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Ponucek - od ponucić ‘pobudzić, zachęcić’, od dawnego ponuczowany ‘używany’.

  Ponuczek - od ponucić ‘pobudzić, zachęcić’, od dawnego ponuczowany ‘używany’.

  Ponufnik - zapewne od panuch, panuchnik, te od pan.

  Ponulak - od pamuła, famuła ‘rodzaj potrawy, służący’.

  Ponumerów - od wschodniosłowiańskiego ponomar ‘kościelny, sługa cerkiewny’.

  Ponura - od ponury ‘posępny, przygnębiony’, ponurzyć się ‘smucić się’, ponuro ‘smutno, nieprzyjemnie’.

  Ponurczyński - od ponucić ‘pobudzić, zachęcić’, od dawnego ponuczowany ‘używany’.

  Ponurek - od ponucić ‘pobudzić, zachęcić’, od dawnego ponuczowany ‘używany’.

  Ponurkiewicz - od ponucić ‘pobudzić, zachęcić’, od dawnego ponuczowany ‘używany’.

  Ponurko - od ponucić ‘pobudzić, zachęcić’, od dawnego ponuczowany ‘używany’.

  Ponuro - 1416 od ponucić ‘pobudzić, zachęcić’, od dawnego ponuczowany ‘używany’.

  Ponurski - od ponucić ‘pobudzić, zachęcić’, od dawnego ponuczowany ‘używany’.

  Ponury - od ponucić ‘pobudzić, zachęcić’, od dawnego ponuczowany ‘używany’.

  Pony - od pan lub od imienia Pankracy.

  Ponyszek - od pan lub od imienia Pankracy.

  Ponza - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Ponzik - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Ponzo - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Pońc - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Pończa - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Pończak - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Pończek - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Pończewski - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Pończocha - od pończocha ‘częśćubioru okrywająca nogę’.

  Pończochin - od pończocha ‘częśćubioru okrywająca nogę’.

  Pończoszny - od pończocha ‘częśćubioru okrywająca nogę’.

  Pończyk - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Pończyszak - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Pończyszyn - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Pońdo - od niemieckiej nazwy osobowej Pand, ta od imion złożonych na Band-; niektóre formy może też od Pąd-, Pęd-.

  Poński - zapewne od nazwy miasta Puńsk (suwalskie).

  Pońsko - zapewne od nazwy miasta Puńsk (suwalskie).

  Pońsky - zapewne od nazwy miasta Puńsk (suwalskie).

  Pop - 1422 od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popa - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popacz - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popadaniec - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’; od popadany ‘popadły, rozpadnięty’.

  Popadczuk - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadenczuk - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadeńczuk - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadeńczyk - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadiak - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadiuch - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’; od popadiuk ‘syn popa’.

  Popadiuk - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’; od popadiuk ‘syn popa’.

  Popadjak - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadłowski - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadnik - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadowski - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadycz - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadyn - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadyna, ż. - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’; od popadynia ‘żona popa’.

  Popadynczyk - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadyniec - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadyńczuk - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadyńczyk - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadziak - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popadziuk - od popadia ‘żona popa’; też od popadiak ‘człowiek porywczy’.

  Popaiło - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popaj - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popajewski - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popak - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popakul - od po + pakulić ‘strzępić’.

  Popakuł - od po + pakulić ‘strzępić’.

  Popal - od popalić ‘spalić’.

  Popala - od popalić ‘spalić’.

  Popalski - od popalić ‘spalić’.

  Popała - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popała - od popalić ‘spalić’.

  Popańczyk - od popan ‘nieślubny syn chłopki z dziedzicem’.

  Popański - od popan ‘nieślubny syn chłopki z dziedzicem’.

  Poparda - od popierdzieć; od pardać ‘’pierdziec’.

  Popardowski - 1646 od nazwy miejscowej Popardowa (nowosądeckie, gmina Nawojowa).

  Popardziuk - od popierdzieć; od pardać ‘’pierdziec’.

  Popas - od popasać ‘zatrzymać się na krótki odpoczynek’, popas ‘popasanie, miejsce odpoczynku’.

  Popaska - od popasać ‘zatrzymać się na krótki odpoczynek’, popas ‘popasanie, miejsce odpoczynku’; od popasek ‘pasza lesna’.

  Popaszkiewicz - od popasać ‘zatrzymać się na krótki odpoczynek’, popas ‘popasanie, miejsce odpoczynku; od popasek ‘pasza lesna’.

  Popchacz - 1676 od popychacz ‘ten, co popycha’.

  Popcholski - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Popczak - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popczek - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popczuk - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popczyc - 1382 od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popczyk - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popczyński - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Pope - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popecki - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popeć - od po + z gwarowego peć: wyrażenienie peć ‘nie ma wyjścia’.

  Popek - 1416 od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popel - od popiół; od niemieckiej nazwy osobowej Poppel.

  Popela - od popiół lub od niemieckiej nazwy osobowej Poppel.

  Popelar - od popiół.

  Popelka - od popiół lub od niemieckiej nazwy osobowej Poppel.

  Popella - od popiół lub od niemieckiej nazwy osobowej Poppel.

  Popelski - od popiół lub od niemieckiej nazwy osobowej Poppel.

  Popeluk - od popiół lub od niemieckiej nazwy osobowej Poppel.

  Popeł - od popiół; od słowackiego popol ‘popiół’.

  Popeła - od popiół; od słowackiego popol ‘popiół’.

  Popełka - od popiół; od słowackiego popol ‘popiół’.

  Popend - od popęd ‘pęd, szybki ruch; impuls, skłonność’, popędzić ‘pognać, pospieszyć’.

  Popenda - od popęd ‘pęd, szybki ruch; impuls, skłonność’, popędzić ‘pognać, pospieszyć’.

  Popendo - od popęd ‘pęd, szybki ruch; impuls, skłonność’, popędzić ‘pognać, pospieszyć’.

  Popendyk - od popęd ‘pęd, szybki ruch; impuls, skłonność’, popędzić ‘pognać, pospieszyć’.

  Poper - od niemieckiej nazwy osobowej Popper, ta od Boppo, Papo, a te od imion złożonych na Badu-.

  Popera - od niemieckiej nazwy osobowej Popper, ta od Boppo, Papo, a te od imion złożonych na Badu-.

  Popereczna - od poprzeczny ‘prostopadły do danego kierunku’, poprzek, poprzeczka ‘kreska, listwa, belka w poprzek czegoś’ (z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Popereczny - od poprzeczny ‘prostopadły do danego kierunku’, poprzek, poprzeczka ‘kreska, listwa, belka w poprzek czegoś’ (z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Popereka - od poprzeczny ‘prostopadły do danego kierunku’, poprzek, poprzeczka ‘kreska, listwa, belka w poprzek czegoś’ (z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Popęcki - od popęd ‘pęd, szybki ruch; impuls, skłonność’, popędzić ‘pognać, pospieszyć’.

  Popęd - od popęd ‘pęd, szybki ruch; impuls, skłonność’, popędzić ‘pognać, pospieszyć’.

  Popęda - od popęd ‘pęd, szybki ruch; impuls, skłonność’, popędzić ‘pognać, pospieszyć’.

  Popędak - od popęd ‘pęd, szybki ruch; impuls, skłonność’, popędzić ‘pognać, pospieszyć’.

  Popędyk - od popęd ‘pęd, szybki ruch; impuls, skłonność’, popędzić ‘pognać, pospieszyć’.

  Popiacki - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popiak - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popiałek - od popiół.

  Popiałkiewicz - od popiół.

  Popiałkowski - od popiół.

  Popiałło - od popiół.

  Popiało - od popiół.

  Popicki - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popicz - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popiczyc - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popiec - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popiecki - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popiej - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popiel - 1265 od popiół; od popiel ‘odmiana lisa z piersią popielatą’.

  Popiela - 1420 od popiół; od popiel ‘odmiana lisa z piersią popielatą’.

  Popielacki - od popiół; od popiel ‘odmiana lisa z piersią popielatą’.

  Popielacz - od popiół; od popiel ‘odmiana lisa z piersią popielatą’.

  Popielaczyk - od popiół; od popiel ‘odmiana lisa z piersią popielatą’.

  Popielajew - od popiół; od popiel ‘odmiana lisa z piersią popielatą’.

  Popielak - od popiół; od popiel ‘odmiana lisa z piersią popielatą’.

  Popielan - od popiół; od popiel ‘odmiana lisa z piersią popielatą’.

  Popielański - od popiół; od popiel ‘odmiana lisa z piersią popielatą’.

  Popielar - od popiół.

  Popielarczak - od popiół.

  Popielarczyk - od popiół.

  Popielarek - od popiół.

  Popielarski - od popiół.

  Popielarz - 1786 od popiół, od popielarz ‘robotnik, który przerabiał popiół drzewny’.

  Popielas - od popiół; od popiel ‘odmiana lisa z piersią popielatą’.

  Popielaski - od popiół; od popiel ‘odmiana lisa z piersią popielatą’.

  Popielasta - od popiół; od popiel ‘odmiana lisa z piersią popielatą’.

  Popielasty - od popiół; od popiel ‘odmiana lisa z piersią popielatą’.

  Popielasz - od popiół, od popielarz ‘robotnik, który przerabiał popiół drzewny’.

  Popielawek - od popiół.

  Popielawski - od nazwy miejscowej Popielawy (piotrkowskie, gmina Rokiciny).

  Popielawski - od popiół.

  Popielczak - od popiół.

  Popielczyk - od popiół.

  Popielec - od popiół.

  Popielecki - od popiół.

  Popielewicz - od popiół.

  Popielewski - od nazwy miejscowej Popielewo (kilka wsi).

  Popielewski - od popiół.

  Popielicki - od popiół.

  Popieliczka - 1710 od popiół; od popielica ‘zwierzę futerkowe’.

  Popieliński - od popiół.

  Popieliszyn - od popiół.

  Popielka - od popiół.

  Popielnik - od popiół; od popielnik ‘popielarz, robotnik przerabiający popiół drzewny; pojemnik na popiół w piecu’.

  Popielny - od popiół.

  Popielorz - (Śl) od popiół.

  Popielowski - od popiół.

  Popielski - od nazwy miejscowej Popiele (kilka miejscowości).

  Popielski - od popiół.

  Popieluch - od popiół.

  Popielucha - od popiół.

  Popieluk - od popiół.

  Popielusz - od popiół.

  Popieluszko - od popiół.

  Popiełek - 1432 od popiół.

  Popiełkiewicz - od popiół.

  Popiełko - od popiół.

  Popieło - od popiół.

  Popiełowski - od popiół.

  Popiełuszko - od popiół.

  Popiełygin - od popiół.

  Popien - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popienia, m. - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popieniek - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popieniuk - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popienko - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popień - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popieńko - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popieński - 1644 od nazwy miejscowej Popień (skierniewickie, gmina Rogów) lub od nazwy miejscowej Popina (KrW).

  Popieński - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popierajło - od popierać ‘naperać, atakować; pomóc komuś’.

  Popieralski - od popierać ‘naperać, atakować; pomóc komuś’.

  Popierała - od popierać ‘naperać, atakować; pomóc komuś’.

  Popierało - od popierać ‘naperać, atakować; pomóc komuś’.

  Popieredzin - od popierdzieć.

  Popierkowski - od papier.

  Popiernik - od papier.

  Popierski - od papier.

  Popierz - od papież ‘głowa Kościoła katolickiego’.

  Popierz - od popierać ‘naperać, atakować; pomóc komuś’ lub od papież.

  Popierzański - od popierać ‘naperać, atakować; pomóc komuś’.

  Popierzyński - od popierać ‘naperać, atakować; pomóc komuś’.

  Popieski - od papież ‘głowa Kościoła katolickiego’.

  Popiesz - od papież ‘głowa Kościoła katolickiego’.

  Popiewicz - 1639 od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popież - od papież ‘głowa Kościoła katolickiego’.

  Popij - od popijać, popić.

  Popijakowski - od popijać, popić.

  Popijantus - od popijać, popić (sztuczny latynizm).

  Popik - 1662 od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popil - 1419 od popiół.

  Popilarczyk - od popiół.

  Popilarski - od popiół.

  Popilarz - od popiół.

  Popilas - od popiół.

  Popilec - od popiół.

  Popilenicki - od popiół.

  Popilewicz - od popiół.

  Popilnicki - od popiół.

  Popilowski - od popiół.

  Popiłek - od popijać, popić.

  Popiłka - od popijać, popić.

  Popiłko - od popijać, popić.

  Popiłowicz - 1495 (KrW) od popiół.

  Popiłowski - od popijać, popić.

  Popin - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popinek - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popiniak - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popiniek - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popiń - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popińczak - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popiński - od nazwy miejscowej Popień (skierniewickie, gmina Rogów) lub od nazwy miejscowej Popina (KrW).

  Popiol - od popiół.

  Popiolek - od popiół.

  Popioł - od popiół.

  Popiołczak - od popiół.

  Popiołek - 1432 od popiół.

  Popiołka - 1410 od popiół.

  Popiołkiewicz - od popiół.

  Popiołko - od popiół.

  Popiołkowicz - 1579 od popiół.

  Popiołkowski - od popiół.

  Popiołowski - od popiół.

  Popiół - od popiół.

  Popiółek - od popiół.

  Popiółkoski - od popiół.

  Popiółkowski - od popiół.

  Popis - od popisać ‘spędzić czas na pisaniu’, popis ‘występ publiczny; przechwalanie się’.

  Popisz - od popisać ‘spędzić czas na pisaniu’, popis ‘występ publiczny; przechwalanie się’.

  Popiszewski - od popisać ‘spędzić czas na pisaniu’, popis ‘występ publiczny; przechwalanie się’.

  Popiś - od popisać ‘spędzić czas na pisaniu’, popis ‘występ publiczny; przechwalanie się’.

  Popiuk - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popiuniak - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popiwanow - od popiwny ‘pijacki’, popiwać ‘popijać’.

  Popiwczak - od popiwny ‘pijacki’, popiwać ‘popijać’.

  Popiwczuk - od popiwny ‘pijacki’, popiwać ‘popijać’.

  Popiwna - od popiwny ‘pijacki’, popiwać ‘popijać’.

  Popiwniak - od popiwny ‘pijacki’, popiwać ‘popijać’.

  Popiwnow - od popiwny ‘pijacki’, popiwać ‘popijać’.

  Popiwny - od popiwny ‘pijacki’, popiwać ‘popijać’.

  Popjołczak - od popiół.

  Popjołek - (Śl) od popiół.

  Popka - 1563 od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popkała - (Śl) od papka ‘pokarm dla dzieci w formie gęstej masy’, papkać ‘jeść’.

  Popke - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popken - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popkiewicz - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popko - 1454 od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popko - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Popkow - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popkowicz - 1558 od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popkowiec - 1644 od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popkowski - 1508 od nazwy miejscowej Popki (łomżyńskie, gmina Mały Płock), Popkowice (lubelskie, gmina Urzędów).

  Popkowski - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popków - 1578 od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Poplata - od poplata ‘płót; część sznurka’ lub od popłatać ‘placić ratami’.

  Poplatek - od poplata ‘płót; część sznurka’ lub od popłatać ‘placić ratami’.

  Poplawski - od nazwy miejscowej Popławy (liczne).

  Poplewski - 1765 od nazwy miejscowej Popławy (liczne).

  Popluc - od popluc, popluty.

  Poplucz - od popluc, popluty.

  Popluć - od popluc, popluty.

  Popłatek - od poplata ‘płót; część sznurka’ lub od popłatać ‘placić ratami’; też od popłatek ‘podatek, opłata’.

  Popławski - 1486 od nazwy miejscowej Popławy (liczne).

  Popłomyk - od podpłomyk ‘rodzaj placka’.

  Popłonek - od popłonąć ‘spalić się, upiec się’, popłonek ‘placek upieczony w popiele’.

  Popłonik - od popłonąć ‘spalić się, upiec się’, popłonek ‘placek upieczony w popiele’; od popłonik ‘podpłomyk’.

  Popłonikowski - od popłonąć ‘spalić się, upiec się’, popłonek ‘placek upieczony w popiele’; od popłonik ‘podpłomyk’.

  Popłoniowski - od popłonąć ‘spalić się, upiec się’, popłonek ‘placek upieczony w popiele’; od popłonik ‘podpłomyk’.

  Popłonkowski - od popłonąć ‘spalić się, upiec się’, popłonek ‘placek upieczony w popiele’; od popłonik ‘podpłomyk’.

  Popłonowski - od popłonąć ‘spalić się, upiec się’, popłonek ‘placek upieczony w popiele’; od popłonik ‘podpłomyk’.

  Popłonyk - od popłonąć ‘spalić się, upiec się’, popłonek ‘placek upieczony w popiele’; od popłonik ‘podpłomyk’.

  Popłoński - od popłonąć ‘spalić się, upiec się’, popłonek ‘placek upieczony w popiele’; od popłonik ‘podpłomyk’.

  Popłowski - od nazwy miejscowej Popławy (liczne).

  Popołka - 1608 od popiół; od słowackiego popol ‘popiół’.

  Popoń - może od staropolskiego popona ‘zasłona, przykrycie’.

  Popoń - od popan ‘nieślubny syn chłopki z dziedzicem’.

  Popończyk - może od staropolskiego popona ‘zasłona, przykrycie’.

  Popończyk - od popan ‘nieślubny syn chłopki z dziedzicem’.

  Popoński - od popan ‘nieślubny syn chłopki z dziedzicem’.

  Popos - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Poposki - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popow - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popowa - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popowczak - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popowczenko - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popowczyk - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popowiak - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popowicz - 1412 od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popowiczuk - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popowiec - 1591 od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popowiecki - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popowniak - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popownik - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popowski - 1387 od nazw miejscowych typu Popowo, Popowice.

  Popowski - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popowycz - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popów - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Popp - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Poppa - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Poppe - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Poppeck - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Poppek - od pop ‘duchowny Kościoła wschodniego’, dawniej też ‘ksiądz rzymskokatolicki’.

  Poppel - od popiół lub od niemieckiej nazwy osobowej Poppel.

  Popper - od niemieckiej nazwy osobowej Popper, ta od Boppo, Papo, a te od imion złożonych na Badu-.

  Poppner - od niemieckiej nazwy osobowej Popper, ta od Boppo, Papo, a te od imion złożonych na Badu-.

  Popra - od poprać ‘pobic; wyprać’.

  Popracki - od poprać ‘pobic; wyprać’.

  Poprak - od poprać ‘pobic; wyprać’.

  Popralski - od poprać ‘pobic; wyprać’.

  Poprawa - od poprawić ‘naprawić, ulepszyć’, poprawa.

  Poprawiak - od poprawić ‘naprawić, ulepszyć’, poprawa.

  Poprawik - od poprawić ‘naprawić, ulepszyć’, poprawa.

  Poprawka - od poprawić ‘naprawić, ulepszyć’, poprawa.

  Poprawko - od poprawić ‘naprawić, ulepszyć’, poprawa.

  Poproch - od paproch ‘okruszyna’.

  Popron - od poprać ‘pobic; wyprać’.

  Poprotna - od paproć, możliwe od paprotać ‘paplać’.

  Poprotny - od paproć, możliwe od paprotać ‘paplać’.

  Poprowski - od poprać ‘pobic; wyprać’.

  Poprzącki - od poprzeczny ‘prostopadły do danego kierunku’, poprzek, poprzeczka ‘kreska, listwa, belka w poprzek czegoś’.

  Poprzątała - 1564 od poprzątać ‘robić porządek’.

  Poprzecki - od poprzeczny ‘prostopadły do danego kierunku’, poprzek, poprzeczka ‘kreska, listwa, belka w poprzek czegoś’.

  Poprzeczka - od poprzeczny ‘prostopadły do danego kierunku’, poprzek, poprzeczka ‘kreska, listwa, belka w poprzek czegoś’.

  Poprzeczko - od poprzeczny ‘prostopadły do danego kierunku’, poprzek, poprzeczka ‘kreska, listwa, belka w poprzek czegoś’.

  Poprzeczna - od poprzeczny ‘prostopadły do danego kierunku’, poprzek, poprzeczka ‘kreska, listwa, belka w poprzek czegoś’.

  Poprzeczny - od poprzeczny ‘prostopadły do danego kierunku’, poprzek, poprzeczka ‘kreska, listwa, belka w poprzek czegoś’.

  Poprzedni - od poprzedni ‘wczesniejszy, uprzedni’.

  Poprzednia - od poprzedni ‘wczesniejszy, uprzedni’.

  Poprzęcki - od poprzeczny ‘prostopadły do danego kierunku’, poprzek, poprzeczka ‘kreska, listwa, belka w poprzek czegoś’.

  Poprzyca - od paprzyca ‘część żarna’, paprać.

  Poprzycki - od paprzyca ‘część żarna’, paprać.

  Pops - od popsic ‘zepsuc, zdemoralizować’, ze staropolskiego popsować ‘popsuć’.

  Popsuj - od popsic ‘zepsuc, zdemoralizować’, ze staropolskiego popsować ‘popsuć’.

  Popsuła - od popsic ‘zepsuc, zdemoralizować’, ze staropolskiego popsować ‘popsuć’.

  Popsuło - od popsic ‘zepsuc, zdemoralizować’, ze staropolskiego popsować ‘popsuć’.

  Popuch - od popuchać ‘powąchać’.

  Popuszka - od popuchać ‘powąchać’.

  Popuszyński - od popuchać ‘powąchać’.

  Popych - od popychać, popych ‘popchnięcie, bodziec’.

  Popychacz - 1698 od popychacz ‘ten, co popycha’.

  Popychała - od popychać, popych ‘popchnięcie, bodziec’.

  Popycz - od popykać ‘palić fajkę, pykać’.

  Popyk - od popykać ‘palić fajkę, pykać’.

  Popyszko - od popychać, popych ‘popchnięcie, bodziec’.

  Popytak - od popytać się ‘dowiadywać się’.

  Popytalski - 1760 od popytać się ‘dowiadywać się’.

  Por - od pora ‘okres, czas’ lub od imienia Krzysztopor.

  Pora - od pora ‘okres, czas’.

  Poraba - od porabiać ‘robić’ lub też od poraba ‘potomiek niewolników’, może od poręba ‘miejsce, gdzie wyrabano las’.

  Porabik - od porabiać ‘robić’ lub też od poraba ‘potomiek niewolników’, może od poręba ‘miejsce, gdziewyrabano las’.

  Porabka - od porabiać ‘robić’ lub też od poraba ‘potomiek niewolników’, może od poręba ‘miejsce, gdzie

  Poracki - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poraczewski - od poraczyć ‘uraczyć, poczęstować’.

  Porada - 1662 od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradecki - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradiuk - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradka - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradko - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradnia - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradnik - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’; od poradnik ‘książka zawierająca rady’.

  Poradniuk - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Porado - od poradzić ‘udzielić komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradomski - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradowski - od nazwy miejscowej Poradów (kieleckie, gmina Miechów).

  Poradyło - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradysz - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradzewski - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradziej - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradzik - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradziński - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradzisz - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poradzki - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poraj - 1325 od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’.

  Poraj-Antoszewski - złożenia brak; Poraj 1325 od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’; Antoszewski od imienia Antoni, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzącego od łacińskiego Antonius. Pierwotnie była to nazwa znanego rodu rzymskiego.

  Poraj-Dobrzelewski - złożenia brak; Poraj 1325 od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’; Dobrzelewski 1469 od nazwy miejscowej Dobrzelów (piotrkowskie, gmina Bełchatow).

  Porajewic - 1463 od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’.

  Porajewski - 1640 od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’.

  Poraj-Górecki - złożenia brak; Poraj 1325 od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’; Górecki 1406 od nazw miejscowych Górka, Górki.

  Poraj-Górski - złożenia brak; Poraj 1325 od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’; Górski 1368 od nazw miejscowych Góra, Górka, Górsko (kilka wsi).

  Poraj-Koźmiński - złożenia brak; Poraj 1325 od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’; Koźmiński 1388 od nazwy miejscowej Koźmin (kilka wsi).

  Porajorski - od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’.

  Porajoski - od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’.

  Porajski - od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’.

  Porak - od pora ‘okres, czas’.

  Porakowski - od pora ‘okres, czas’.

  Poral - od pora ‘okres, czas’.

  Porala - od pora ‘okres, czas’.

  Pora-Leonowicz - złożenia brak; Pora od pora ‘okres, czas’; Leonowicz od imienia Leon, z greckiego Leon, z łacińskiego Leonis. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, od greckiego leon ‘lew’, tłumaczone było też jako Lew.

  Poralla - od pora ‘okres, czas’.

  Poralski - od pora ‘okres, czas’.

  Porała - od pora ‘okres, czas’.

  Porałka - 1793 od pora ‘okres, czas’.

  Poran - od pora ‘okres, czas’.

  Poranek - 1624 od dawnego poranić się ‘wstać wcześnie rano’; od poranek.

  Poraniak - od dawnego poranić się ‘wstać wcześnie rano’.

  Poraniewski - od dawnego poranić się ‘wstać wcześnie rano’.

  Poraniuk - od dawnego poranić się ‘wstać wcześnie rano’.

  Porankiewicz - od dawnego poranić się ‘wstać wcześnie rano’; od poranek.

  Porańczyk - od dawnego poranić się ‘wstać wcześnie rano’; od poranek.

  Porańkiewicz - od dawnego poranić się ‘wstać wcześnie rano’; od poranek.

  Porański - od dawnego poranić się ‘wstać wcześnie rano’.

  Poraska - od porażka, ze staropolskiego też porazka ‘klęska’, porazić.

  Poraszka - od porażka, ze staropolskiego też porazka ‘klęska’, porazić.

  Poraszko - od porażka, ze staropolskiego też porazka ‘klęska’, porazić.

  Porat - od poratować lub też od porad, od niemieckiej nazwy osobowej Porath, ta ze słowiańskiego Porada.

  Porath - od poratować lub też od porad, od niemieckiej nazwy osobowej Porath, ta ze słowiańskiego Porada

  Poratka - od poratować lub też od porad, od niemieckiej nazwy osobowej Porath, ta ze słowiańskiego Porada

  Poratka - (-t- wtórne) od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poratyński - od poratować lub też od porad, od niemieckiej nazwy osobowej Porath, ta ze słowiańskiego Porada

  Poray - od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’.

  Poray-Różański - złożenia brak; Poray od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’; Różański 1489 od nazwy miejscowych typu Różan, Różanka, Różanna lub od różany,

  Porayski - od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’.

  Poray-Zbrożek - złożenia brak; Poray od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’; Zbrożek od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrosios, od przymiotnika ambrosios ‘niesmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Poraz - od porażka, ze staropolskiego też porazka ‘klęska’, porazić.

  Porazik - od porażka, ze staropolskiego też porazka ‘klęska’, porazić.

  Poraziński - od porażka, ze staropolskiego też porazka ‘klęska’, porazić.

  Porazka - od porażka, ze staropolskiego też porazka ‘klęska’, porazić.

  Porażanowski - od porażka, ze staropolskiego też porazka ‘klęska’, porazić.

  Porażewski - od porażka, ze staropolskiego też porazka ‘klęska’, porazić.

  Porażka - 1494 od porażka, ze staropolskiego też porazka ‘klęska’, porazić.

  Porażko - od porażka, ze staropolskiego też porazka ‘klęska’, porazić.

  Porażyński - od porażka, ze staropolskiego też porazka ‘klęska’, porazić.

  Porąba - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porąbaniec - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porąbka - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać; od porąbka ‘mała poręba’.

  Porąbski - 1530 od nazwy miejscowej Poręba (liczne).

  Porążka - od porażka, ze staropolskiego też porazka ‘klęska’, porazić.

  Porc - od staropolskiego porca ‘strona procesowa, powód bądź pozwany’.

  Porcek - od staropolskiego porca ‘strona procesowa, powód bądź pozwany’.

  Porch - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’; od porchać ‘oddychać głośno’ (z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Porchacz - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’(z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Porchawka - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’(z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Porcheta - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’(z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Porchowski - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’(z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Porcz - od staropolskiego porca ‘strona procesowa, powód bądź pozwany’.

  Porczak - od pora ‘okres, czas’.

  Porczak - od staropolskiego porca ‘strona procesowa, powód bądź pozwany’.

  Porczek - 1462 od pora ‘okres, czas’.

  Porczek - 1462 od staropolskiego porca ‘strona procesowa, powód bądź pozwany’.

  Porczuch - od staropolskiego porca ‘strona procesowa, powód bądź pozwany’.

  Porczyk - 1462 od pora ‘okres, czas’.

  Porczyk - od staropolskiego porca ‘strona procesowa, powód bądź pozwany’.

  Porczyna - od staropolskiego porca ‘strona procesowa, powód bądź pozwany’.

  Porczyński - 1497 od nazwy miejscowej Porczyny (sieradzkie, gmina Poddębice).

  Pord - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’ (z fonetyką ukraińską).

  Porda - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’ (z fonetyką ukraińską).

  Pordak - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’ (z fonetyką ukraińską).

  Pordalla - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’ (z fonetyką ukraińską).

  Pordała - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’ (z fonetyką ukraińską).

  Pordola - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’ (z fonetyką ukraińską).

  Pordulla - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’ (z fonetyką ukraińską).

  Pordun - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’ (z fonetyką ukraińską).

  Pordus - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’ (z fonetyką ukraińską).

  Porduta - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’ (z fonetyką ukraińską).

  Pordzik - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’ (z fonetyką ukraińską).

  Poreba - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porebski - od nazwy miejscowej Poręba (liczne).

  Porecki - od nazwy miejscowej Porzecze (kilka wsi).

  Poreda - (Pom) od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poredo - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poredos - od poradzić ‘udzielic komuś rady’, porada ‘rada’.

  Poreiko - od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’.

  Porej - 1458 od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’.

  Porejski - od staropolskiego poraj, porej ‘roślina bagienna’, też od nazwy herbu Poraj, nazwy miejscowej Poraj oraz od staropolskiego poraić ‘poradzić’.

  Porek - 1462 od pora ‘okres, czas’.

  Poremba - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porembalski - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porembiński - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porembko - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porembna - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porembny - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porembski - od nazwy miejscowej Poręba (liczne).

  Porembski - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Poremka - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Poremny - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Poremski - od nazwy miejscowej Poręba (liczne).

  Porencki - od poręczny ‘wygodny; którym można się wyręczyć’.

  Porenczuk - od poręczny ‘wygodny; którym można się wyręczyć’.

  Porengowski - od porągać ‘urągać, bluźnić’.

  Porepski - od nazwy miejscowej Poręba (liczne).

  Poreziński - 1529 od nazwy miejscowej Porzezina (białostockie, gmina Grodzisk).

  Poręba - 1490 od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porębalski - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porębała - 1494 od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porębiak - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porębiński - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porębka - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porębna - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porębny - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porębowicz - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porębski - 1448 od nazwy miejscowej Poręba (liczne).

  Porębszczyk - 1768 od nazwy miejscowej Poręba (liczne).

  Poręcki - od poręczny ‘wygodny; którym można się wyręczyć’.

  Poręczewski - od poręczny ‘wygodny; którym można się wyręczyć’.

  Poręczna - od poręczny ‘wygodny; którym można się wyręczyć’.

  Poręczny - od poręczny ‘wygodny; którym można się wyręczyć’.

  Poręgowski - od porągać ‘urągać, bluźnić’.

  Poręmba - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Poręmbski - od nazwy miejscowej Poręba (liczne).

  Porfiriew - od imienia Porfiryj, Porfir, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Porphyrios, od porphyreos ‘purpurowy’.

  Porfiruk - od imienia Porfiryj, Porfir, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Porphyrios, od porphyreos ‘purpurowy’.

  Poriżka - od porażka, ze staropolskiego też porazka ‘klęska’, porazić.

  Porka - od porkać ‘ukłuć, żgnąć’ lub od porka ‘rodzaj zupy owocowej’.

  Porkasiewicz - od porkać ‘ukłuć, żgnąć’ lub od porka ‘rodzaj zupy owocowej’.

  Porkiewicz - od porkać ‘ukłuć, żgnąć’ lub od porka ‘rodzaj zupy owocowej’.

  Porkowski - od porkać ‘ukłuć, żgnąć’ lub od porka ‘rodzaj zupy owocowej’.

  Porkuszewski - od porkać ‘ukłuć, żgnąć’ lub od porka ‘rodzaj zupy owocowej’.

  Pornakiewicz - od pornąć ‘ukłuć, żgnąć’.

  Pornal - od pornąć ‘ukłuć, żgnąć’.

  Pornał - od pornąć ‘ukłuć, żgnąć’.

  Porniawski - od pornąć ‘ukłuć, żgnąć’.

  Porniewicz - od pornąć ‘ukłuć, żgnąć’.

  Pornisz - od pornąć ‘ukłuć, żgnąć’.

  Poroch - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od proch ‘pył, kurz, okruszyny’

  Porochanicki - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Porochański - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Porochniak - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Porochnicki - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Porochoński - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Porochow - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Porocki - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Poroczenko - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Poroczyński - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Poroć - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Poroda - od porodzić ‘urodzić’, poroda ‘pokolenie, poród’.

  Porodko - od porodzić ‘urodzić’, poroda ‘pokolenie, poród’.

  Porodniczak - od porodzić ‘urodzić’, poroda ‘pokolenie, poród’.

  Porodowski - od porodzić ‘urodzić’, poroda ‘pokolenie, poród’.

  Porodziński - od porodzić ‘urodzić’, poroda ‘pokolenie, poród’.

  Porodzyński - od porodzić ‘urodzić’, poroda ‘pokolenie, poród’.

  Porolniczak - od po + rolnik lub od półrolnik.

  Porolniczuk - od po + rolnik lub od półrolnik.

  Porolnik - od po + rolnik lub od półrolnik.

  Porombiński - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porombka - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porompka - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Poronc - od poronić ‘utracić płód (o ciężarnej)’.

  Poronin - od poronić ‘utracić płód (o ciężarnej)’.

  Poronis - od poronić ‘utracić płód (o ciężarnej)’.

  Poroń - od poronić ‘utracić płód (o ciężarnej)’.

  Porończak - od poronić ‘utracić płód (o ciężarnej)’.

  Porończyk - od poronić ‘utracić płód (o ciężarnej)’.

  Poroński - od poronić ‘utracić płód (o ciężarnej)’.

  Poros - od porosnąć, porosić.

  Porosa - od porosnąć, porosić.

  Porosiewicz - od porosnąć, porosić.

  Porosiło - od porosnąć, porosić.

  Porosiński - od porosnąć, porosić.

  Poroska - od porosnąć, porosić.

  Porosko - od porosnąć, porosić.

  Porosło - 1407 od porosnąć, porosić; od porosły ‘wyrosły, porośnięty’.

  Porosły - od porosnąć, porosić; od porosły ‘wyrosły, porośnięty’.

  Porossa - od porosnąć, porosić.

  Porosz - od porosnąć, porosić.

  Poroszczak - od porosnąć, porosić.

  Poroszczuk - od porosnąć, porosić.

  Poroszek - od porosnąć, porosić.

  Poroszewski - od porosnąć, porosić.

  Poroszko - od porosnąć, porosić.

  Poroszowski - od porosnąć, porosić.

  Poroszyna - od porosnąć, porosić.

  Poroś - od porosnąć, porosić.

  Porowczuk - od porowa ‘parów, wąska dolina’.

  Porowicki - od porowa ‘parów, wąska dolina’.

  Porowiec - od porowa ‘parów, wąska dolina’.

  Porowiński - od porowa ‘parów, wąska dolina’.

  Porowski - 1673 1462 od pora ‘okres, czas’.

  Porowski - od nazwy miejscowej Parowo (kilka wsi).

  Poroz - od poroże ‘rogi samców z rodziny jeleniowatych’.

  Porozik - od poroże ‘rogi samców z rodziny jeleniowatych’.

  Poroziński - od poroże ‘rogi samców z rodziny jeleniowatych’.

  Porozy - 1493-98 od poroże ‘rogi samców z rodziny jeleniowatych’.

  Porozyński - od poroże ‘rogi samców z rodziny jeleniowatych’.

  Poroż - 1390 od poroże ‘rogi samców z rodziny jeleniowatych’.

  Poroża - 1392 od poroże ‘rogi samców z rodziny jeleniowatych’.

  Porożko - od poroże ‘rogi samców z rodziny jeleniowatych’.

  Porożyński - od poroże ‘rogi samców z rodziny jeleniowatych’.

  Poróg - od poroże ‘rogi samców z rodziny jeleniowatych’.

  Porsa - od niemieckiej nazwy osobowej Porsch, ta od słowiańskiej nazwy osobowej Boriš lub od porsz ‘gatunek ryby’

  Porsch - od niemieckiej nazwy osobowej Porsch, ta od słowiańskiej nazwy osobowej Boriš lub od porsz ‘gatunek ryby’.

  Porschke - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Porsch, ta od słowiańskiej nazwy osobowej Boriš lub od porsz ‘gatunek ryby’.

  Porske - od niemieckiej nazwy osobowej Porsch, ta od słowiańskiej nazwy osobowej Boriš lub od porsz ‘gatunek ryby’.

  Porst - od niemieckiej nazwy osobowej Porst.

  Porstasiak - od niemieckiej nazwy osobowej Porst.

  Porsz - od niemieckiej nazwy osobowej Porsch, ta od słowiańskiej nazwy osobowej Boriš lub od porsz ‘gatunek ryby’.

  Porsza - od niemieckiej nazwy osobowej Porsch, ta od słowiańskiej nazwy osobowej Boriš lub od porsz ‘gatunek ryby’.

  Porszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Porsch, ta od słowiańskiej nazwy osobowej Boriš lub od porsz ‘gatunek ryby’.

  Porszke - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Porsch, ta od słowiańskiej nazwy osobowej Boriš lub od porsz ‘gatunek ryby’.

  Porszko - od niemieckiej nazwy osobowej Porsch, ta od słowiańskiej nazwy osobowej Boriš lub od porsz‘gatunek ryby’.

  Porszowski - od niemieckiej nazwy osobowej Porsch, ta od słowiańskiej nazwy osobowej Boriš lub od porsz ‘gatunek ryby’.

  Porszt - od niemieckiej nazwy osobowej Porst.

  Port - 1600 od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Porta - 1470 od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Portach - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Portacha - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Portacki - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Portal - od staropolskiego porta ‘drzwi’, od portal ‘element architektoniczny’.

  Portala - 1442 od staropolskiego porta ‘drzwi’; od portala ‘chłopiec w obcisłych spodniach’, od portal ‘element architektoniczny’.

  Portalewski - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od portala ‘chłopiec w obcisłych spodniach’, od portal ‘element architektoniczny’.

  Portalski - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od portala ‘chłopiec w obcisłych spodniach’, od portal ‘element architektoniczny’.

  Portała - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od portala ‘chłopiec w obcisłych spodniach’, od portal ‘element architektoniczny’.

  Portanko - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Portas - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Portasiak - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Portasiewicz - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Portasiński - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Portasz - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Portaszkiewicz - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Portaś - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Porte - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Portec - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Porteć - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Portek - od staropolskiego porta ‘drzwi’.

  Porteka - 1392 od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portew - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Porth - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portianko - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portiuk - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portjanko - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portka - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’ lub od portki ‘spodnie’.

  Portkiewicz - od staropolskiego porta ‘drzwi’ lub od portki ‘spodnie’.

  Portko - od staropolskiego porta ‘drzwi’ lub od portki ‘spodnie’.

  Portkowski - od staropolskiego porta ‘drzwi’ lub od portki ‘spodnie’.

  Portla - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od portala ‘chłopiec w obcisłych spodniach’, od portal ‘element architektoniczny’.

  Portnicki - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portnik - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portny - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Porto - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portoła - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portowicz - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portucha - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portugalski - od portugalski, Portugalia,

  Portus - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portuś - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portych - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portyka - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portykiewicz - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portykus - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portyński - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Portyś - od staropolskiego porta ‘drzwi’; od porteka ‘kawał chleba’.

  Poruba - od poręba’miejsce, gdzie wyrabano las’, porąbać.

  Porubski - 1488 od nazwy miejscowej Poręba (liczne).

  Poruch - od poruch ‘ruszenie, poruszenie’, poruchać ‘poruszać’.

  Poruchała - od poruch ‘ruszenie, poruszenie’, poruchać ‘poruszać’.

  Porucki - od poruczyć ‘polecić, oddać w czyjąś opiekę’.

  Porucko - od poruczyć ‘polecić, oddać w czyjąś opiekę’.

  Poruczko - od poruczyć ‘polecić, oddać w czyjąś opiekę’.

  Poruczniczak - od poruczyć ‘polecić, oddać w czyjąś opiekę’.

  Porucznik - 1676 od poruczyć ‘polecić, oddać w czyjąś opiekę’; od porucznik ‘opiekun; stopień wojskowy’.

  Poruczyński - 1599 od nazwy miejscowej Poruczyn (Wileńszczyzna).

  Poruń - 1462 od pora ‘okres, czas’.

  Porus - od poruszyć ‘ruszyc z miejsca, zachwiać’.

  Porusek - od poruszyć ‘ruszyc z miejsca, zachwiać’.

  Porusiewicz - od poruszyć ‘ruszyc z miejsca, zachwiać’.

  Porusiło - od poruszyć ‘ruszyc z miejsca, zachwiać’.

  Porusiński - od poruszyć ‘ruszyc z miejsca, zachwiać’.

  Poruszczak - od poruszyć ‘ruszyc z miejsca, zachwiać’.

  Poruszek - od poruszyć ‘ruszyc z miejsca, zachwiać’.

  Porusziński - (Pom) od poruszyć ‘ruszyc z miejsca, zachwiać’.

  Poruszkiewicz - od poruszyć ‘ruszyc z miejsca, zachwiać’.

  Poruszyński - od poruszyć ‘ruszyc z miejsca, zachwiać’.

  Porwa - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwal - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwalik - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwał - 1789 od porwać ‘zabrać, uprowadzić’ lub od porwał ‘porwany’.

  Porwan - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’; od porwany.

  Porwański - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’; od porwany.

  Porwich - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwicki - od nazwy miejscowej Porwity (kaliskie, gmina Opatówek).

  Porwicz - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwik - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwikowski - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwin - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwiński - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwis - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwisiak - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwisz - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwok - (Śl) od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwol - (Śl) od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwolik - (Śl) od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwoll - (Śl) od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwoł - (Śl) od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwólik - (Śl) od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwół - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwul - (Śl) od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porwus - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’.

  Porych - 1462 od pora ‘okres, czas’.

  Porycki - od nazwy miejscowej Porzecze (kilka wsi).

  Porycz - od poryczeć ‘ryczeć długo’.

  Porydzaj - od gwarowego porydzać ‘podeptać’.

  Porydzała - od gwarowego porydzać ‘podeptać’.

  Porylak - od poryć ‘pokopać’, poryty.

  Poryła - od poryć ‘pokopać’, poryty.

  Poryło - od poryć ‘pokopać’, poryty.

  Porys - od porysz ‘nazwa rosliny’ lub od porysować.

  Porysek - od porysz ‘nazwa rosliny’ lub od porysować.

  Porysiak - od porysz ‘nazwa rosliny’ lub od porysować.

  Porysz - od porysz ‘nazwa rosliny’.

  Poryszek - od porysz ‘nazwa rosliny’.

  Poryszewski - od porysz ‘nazwa rosliny’.

  Poryszko - od porysz ‘nazwa rosliny’.

  Poryś - od porysz ‘nazwa rosliny’ lub od porysować.

  Poryt - od poryć ‘pokopać’, poryty.

  Porytała - od poryć ‘pokopać’, poryty.

  Porytan - od poryć ‘pokopać’, poryty.

  Porywała - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’; od porywać.

  Porywiński - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’; od porywać.

  Porywka - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’; od porywać.

  Porywko - od porwać ‘zabrać, uprowadzić’; od porywać.

  Poryzak - od poryzać ‘przedrzeźniać, gderać’.

  Poryzała - od poryzać ‘przedrzeźniać, gderać’.

  Poryziak - od poryzać ‘przedrzeźniać, gderać’.

  Poryziński - od poryzać ‘przedrzeźniać, gderać’.

  Poryżelski - od poryzać ‘przedrzeźniać, gderać’.

  Porz - od pora ‘okres, czas’.

  Porzak - od pora ‘okres, czas’.

  Porządek - od porządek, porządny ‘właściwy, należyty’.

  Porządka - od porządek, porządny ‘właściwy, należyty’.

  Porządkowski - od porządek, porządny ‘właściwy, należyty’.

  Porządna - od porządek, porządny ‘właściwy, należyty’.

  Porządnia, m. - 1444 od porządek, porządny ‘właściwy, należyty’.

  Porządnicki - od porządek, porządny ‘właściwy, należyty’.

  Porządno - 1434 od porządek, porządny ‘właściwy, należyty’.

  Porządny - od porządek, porządny ‘właściwy, należyty’.

  Porzątka - od porządek, porządny ‘właściwy, należyty’.

  Porzec - od porzecze, porzeczka ‘rodzaj krzewu’; może też od porzec się ‘przysiąc, zakląć się’.

  Porzecki - 1468 od nazwy miejscowej Porzecze (kilka wsi).

  Porzeczek - od porzecze, porzeczka ‘rodzaj krzewu’.

  Porzeczka - od porzecze, porzeczka ‘rodzaj krzewu’.

  Porzeczko - od porzecze, porzeczka ‘rodzaj krzewu’.

  Porzeczkowski - od porzecze, porzeczka ‘rodzaj krzewu’.

  Porzeczyński - od porzecze, porzeczka ‘rodzaj krzewu’.

  Porzega - od pożoga, ze staropolskiego też pożega ‘pożar, wielki ogień’.

  Porzegowiak - od pożoga, ze staropolskiego też pożega ‘pożar, wielki ogień’.

  Porzegowski - od pożoga, ze staropolskiego też pożega ‘pożar, wielki ogień’.

  Porzerzyński - od nazwy miejscowej Porzezina (białostockie, gmina Grodzisk).

  Porzeziński - 1569 od nazwy miejscowej Porzezina (białostockie, gmina Grodzisk).

  Porzeźnicki - 1580 od nazwy miejscowej Porzezina (białostockie, gmina Grodzisk).

  Porzeżański - od nazwy miejscowej Porzezina (białostockie, gmina Grodzisk).

  Porzeżyński - od nazwy miejscowej Porzezina (białostockie, gmina Grodzisk).

  Porzędna - od porządek, porządny ‘właściwy, należyty’.

  Porzędny - od porządek, porządny ‘właściwy, należyty’.

  Porzędowski - od porządek, porządny ‘właściwy, należyty’.

  Porzęziński - od nazwy miejscowej Porzezina (białostockie, gmina Grodzisk).

  Porzoła - od pora ‘okres, czas’.

  Porzonna - od porządek, porządny ‘właściwy, należyty’.

  Porzonny - od porządek, porządny ‘właściwy, należyty’.

  Porzorski - od pora ‘okres, czas’.

  Porzożański - od nazwy miejscowej Porzezina (białostockie, gmina Grodzisk).

  Porzożyński - od nazwy miejscowej Porzezina (białostockie, gmina Grodzisk).

  Porzuc - od porzucić.

  Porzucak - od porzucić.

  Porzucek - od porzucić.

  Porzuchowiak - od porzucić.

  Porzuciradło - 1438 od porzucić + radło.

  Porzuciszydło - 1444 od porzucić + szydło.

  Porzuciwoł - 1448 od porzucić + wół.

  Porzuczak - od porzucić.

  Porzuczek - od porzucić.

  Porzuczuk - od porzucić.

  Porzuć - od porzucić.

  Porzybot - od pora ‘okres, czas’.

  Porzybót - od pora ‘okres, czas’.

  Porzybut - od pora ‘okres, czas’.

  Porzyc - od pożyczyć.

  Porzycek - od pożyczyć.

  Porzych - 1457 od pora ‘okres, czas’.

  Porzycki - od nazwy miejscowej Porzecze (kilka wsi).

  Porzycz - od pożyczyć.

  Porzyczka - od pożyczyć.

  Porzyczkiewicz - od pożyczyć.

  Porzyczko - od pożyczyć.

  Porzyczkowski - od pożyczyć.

  Porzyć - od pożyczyć.

  Porzydąd - 1420 od pora ‘okres, czas’.

  Porzykosa - od pora ‘okres, czas’.

  Porzykoza - 1426 od pora ‘okres, czas’.

  Porzyniak - od pora ‘okres, czas’.

  Porzyński - od pora ‘okres, czas’.

  Porzysz - 1455 od pora ‘okres, czas’.

  Porzyszek - od pora ‘okres, czas’.

  Pos - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Posachowicz - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Posacki - 1494 od nazwy miejscowej Posada (kilka wsi).

  Posad - 1236 od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania strazy przez chłopów w grodach’.

  Posada - od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania strazy przez chłopów w grodach’.

  Posadecki - od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania strazy przez chłopów w grodach’.

  Posadkowicz - 1497 od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania strazy przez chłopów w grodach’.

  Posadna - od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania strazy przez chłopów w grodach’; odprzymiotnika posadny.

  Posadnia - od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania strazy przez chłopów w grodach’; od przymiotnika posadny.

  Posadny - od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania strazy przez chłopów w grodach’; od przymiotnika posadny.

  Posadowski - 1490 od nazwy miejscowej Posadów (kilka wsi).

  Posadowski - od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania strazy przez chłopów w grodach’ (pod wpływem białoruskim).

  Posadyn - od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania strazy przez chłopów w grodach’.

  Posadza - od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania strazy przez chłopów w grodach’.

  Posadziński - od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania straży przez chłopów w grodach’.

  Posadzki - od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania straży przez chłopów w grodach’.

  Posadzy - od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania straży przez chłopów w grodach’.

  Posag - od posag ‘majątek wnoszony przez żonę do małżeństwa’.

  Posak - od posag ‘majątek wnoszony przez żonę do małżeństwa’.

  Posal - od posalać ‘solić’.

  Posala - od posalać ‘solić’.

  Posalczyk - od posalać ‘solić’.

  Posalski - od posalać ‘solić’.

  Posała - od posalać ‘solić’.

  Posądzy - od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania strazy przez chłopów w grodach’.

  Poschalis - od imienia Paschalis, notowanego w Polsce już w XI wieku. Imię, pochodzenia łacińskiego, od paschalis ‘wielkanocny’.

  Poscikowicz - 1411 od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Posdzich - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Posdziech - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Posek - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Posel - od poseł ‘delegat, wysłannik’.

  Poselczuk - od poseł ‘delegat, wysłannik’.

  Poseld - od niemieckiej nazwy osobowej Poselt, ta od imion złozonych na Burg-.

  Posel-Dzisiewicz - zlożenia brak; Posel od poseł ‘delegat, wysłannik’; Dzisiewicz od imion na Dzi-, typu Dzierżysław, Dzisław, Zdzisław.

  Poselski - od poseł ‘delegat, wysłannik’.

  Poselt - od niemieckiej nazwy osobowej Poselt, ta od imion złozonych na Burg-.

  Poseł - 1494 od poseł ‘delegat, wysłannik’.

  Poseł-Dzisiewicz - zlożenia brak; Poseł 1494 od poseł ‘delegat, wysłannik’; Dzisiewicz od imion na Dzi-, typu Dzierżysław, Dzisław, Zdzisław.

  Posełek - od poseł ‘delegat, wysłannik’.

  Posełkiewicz - od poseł ‘delegat, wysłannik’.

  Posen - od nazwy miasta Poznań (od formy zgermanizowanej Posen).

  Poseniak - od nazwy miasta Poznań (od formy zgermanizowanej Posen).

  Posepna - od posępny ‘ponury, poważny’.

  Posepny - od posępny ‘ponury, poważny’.

  Poser - od niemieckiej nazwy osobowej Poser, ta od nazwy miejscowej Posa.

  Posern - od niemieckiej nazwy osobowej Poser, ta od nazwy miejscowej Posa.

  Posern-Zieliński - złożenia brak; Posern od niemieckiej nazwy osobowej Poser, ta od nazwy miejscowej Posa; Zieliński 1424 od nazw miejscowych Zieleń, Zieleniec (kilka wsi).

  Posert - od niemieckiej nazwy osobowej Posser(t), ta od nazwy osobowej Boshar(d)t.

  Posępna - od posępny ‘ponury, poważny’.

  Posępny - od posępny ‘ponury, poważny’.

  Posiada - od posiadać.

  Posiadał - od posiadać.

  Posiadała - od posiadać.

  Posiadało - od posiadać.

  Posiadek - od posiadać.

  Posiadel - od posiadać; od posiadły ‘będący czyjąś własnością’.

  Posiadeł - od posiadać; od posiadły ‘będący czyjąś własnością’.

  Posiadlik - od posiadać; od posiadły ‘będący czyjąś własnością’.

  Posiadła - od posiadać; od posiadły ‘będący czyjąś własnością’.

  Posiadło - od posiadać; od posiadły ‘będący czyjąś własnością’.

  Posiadłowicz - od posiadać; od posiadły ‘będący czyjąś własnością’.

  Posiadłowski - od posiadać; od posiadły ‘będący czyjąś własnością’.

  Posiadły - od posiadać; od posiadły ‘będący czyjąś własnością’.

  Posiak - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Posiakow - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Posid - od posiadać; od posiadły ‘będący czyjąś własnością’.

  Posiecz - od posiec ‘poranić, pozabijać’, posiecz ‘rzeź’, posieczony ‘ścięty’.

  Posieczek - od posiec ‘poranić, pozabijać’, posiecz ‘rzeź’, posieczony ‘ścięty’.

  Posieczke - (Pom) od posiec ‘poranić, pozabijać’, posiecz ‘rzeź’, posieczony ‘ścięty’.

  Posieczna - od posiec ‘poranić, pozabijać’, posiecz ‘rzeź’, posieczony ‘ścięty’.

  Posieczny - od posiec ‘poranić, pozabijać’, posiecz ‘rzeź’, posieczony ‘ścięty’.

  Posiecz-Polkowski - złożenia brak; Posiecz od posiec ‘poranić, pozabijać’, posiecz ‘rzeź’, posieczony ‘ścięty’; Polkowski 1487 od nazw miejscowych typu Polków, Polkowice.

  Posied - od posiadać; od posiadły ‘będący czyjąś własnością’.

  Posiedlak - od posiadać; od posiadły ‘będący czyjąś własnością’.

  Posiedlik - od posiadać; od posiadły ‘będący czyjąś własnością’.

  Posiej - od posiewać.

  Posiel - od posielać ‘wysyłac’ lub od posielić ‘posilić’.

  Posielecki - od posielać ‘wysyłac’ lub od posielić ‘posilić’.

  Posielęzny - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Posielężna - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Posielężny - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Posielski - od posielać ‘wysyłac’ lub od posielić ‘posilić’.

  Posieł - od posielać ‘wysyłac’ lub od posielić ‘posilić’ (lub od gwarowego posieł ‘poseł’).

  Posiełek - od posielać ‘wysyłac’ lub od posielić ‘posilić’ (lub od gwarowego posieł ‘poseł’).

  Posiełk - od posielać ‘wysyłac’ lub od posielić ‘posilić’ (lub od gwarowego posieł ‘poseł’).

  Posiełł - od posielać ‘wysyłac’ lub od posielić ‘posilić’ (lub od gwarowego posieł ‘poseł’).

  Posiewała - od posiewać.

  Posiewicz - od posiewać.

  Posiewka - od posiewać.

  Posiewko - od posiewać.

  Posiewnik - od posiewać.

  Posiewski - od posiewać.

  Posik - od posikać ‘oddawać mocz od czasu do czasu’.

  Posikała - od posikać ‘oddawać mocz od czasu do czasu’.

  Posikata - od posikać ‘oddawać mocz od czasu do czasu’.

  Posikowski - od posikać ‘oddawać mocz od czasu do czasu’.

  Posilężna - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Posił - 1360 od staropolskiego posilić ‘uczynić silnym’, posiłek.

  Posiła - od staropolskiego posilić ‘uczynić silnym’, posiłek.

  Posiłek - od staropolskiego posilić ‘uczynić silnym’, posiłek.

  Posiłowski - 1486 od nazwy miejscowej Posiłów (krakowskie, gmina Proszowice).

  Posin - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Posiniewicz - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Posiński - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Posio - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Posioda - od posiadać; od posiadły ‘będący czyjąś własnością’.

  Posioł - od posielać ‘wysyłac’ lub od posielić ‘posilić’ (lub od gwarowego posieł ‘poseł’).

  Posiołek - od posielać ‘wysyłac’ lub od posielić ‘posilić’ (lub od gwarowego posieł ‘poseł’).

  Posiwała - od posiwieć ‘stać się siwym, postarzeć się’.

  Posiwko - od posiwieć ‘stać się siwym, postarzeć się’.

  Poska - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Poskard - od niemieckiej nazwy osobowej Posekardt, ta od nazwy osobowej Boshar(d)t.

  Poskart - od niemieckiej nazwy osobowej Posekardt, ta od nazwy osobowej Boshar(d)t.

  Posker - od niemieckiej nazwy osobowej Posekardt, ta od nazwy osobowej Boshar(d)t.

  Poskier - od niemieckiej nazwy osobowej Posekardt, ta od nazwy osobowej Boshar(d)t.

  Poskłonka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Posko - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Poskocz - 1453 od staropolskiego poskoczyć ‘prędko pobiec’.

  Poskoczym - od staropolskiego poskoczyć ‘prędko pobiec’.

  Poskoczyn - od staropolskiego poskoczyć ‘prędko pobiec’.

  Poskonka - od staropolskiego plaski, dziś płaski, plaskać ‘uderzać o coś’.

  Poskorek - od po + skorzyć ‘spieszyć, pilić’.

  Poskosz - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Poskrob - od poskrobać ‘oskrobać, wyskrobać, wybrać’.

  Poskroba - od poskrobać ‘oskrobać, wyskrobać, wybrać’.

  Poskrobek - od poskrobać ‘oskrobać, wyskrobać, wybrać’; od poskrobek ‘placek z reszty ciasta wyskrobanego ze ścian dzieży’.

  Poskrobka - od poskrobać ‘oskrobać, wyskrobać, wybrać’; od poskrobek ‘placek z reszty ciasta wyskrobanego ze ścian dzieży’.

  Poskrobko - od poskrobać ‘oskrobać, wyskrobać, wybrać’; od poskrobek ‘placek z reszty ciasta wyskrobanego ze ścian dzieży’.

  Poskrop - od poskrobać ‘oskrobać, wyskrobać, wybrać’.

  Poskropko - od poskrobać ‘oskrobać, wyskrobać, wybrać’.

  Poskróbek - od poskrobać ‘oskrobać, wyskrobać, wybrać’.

  Poskróbko - od poskrobać ‘oskrobać, wyskrobać, wybrać’.

  Poskrubek - od poskrobać ‘oskrobać, wyskrobać, wybrać’.

  Poskuta - od poskuta ‘posługa’.

  Poslad - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Poslada - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciałaczłowieka i zwierząt’.

  Posledni - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Poslednik - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Posł - (Pom) od poseł ‘delegat, wysłannik’; też od posłać.

  Posłaniec - 1635 od poseł ‘delegat, wysłannik’, od posłaniec.

  Posłankowic - 1618 od poseł ‘delegat, wysłannik’; od posłany.

  Posłań - od poseł ‘delegat, wysłannik’.

  Posłek - od poseł ‘delegat, wysłannik’.

  Posłłek - od poseł ‘delegat, wysłannik’.

  Posłowski - 1484 od nazwy miejscowej Posłowice (kieleckie, gmina Sitkówka-Nowiny).

  Posłowski - od poseł ‘delegat, wysłannik’.

  Posłuszka - od posłuszny ‘wypełniajacy czyjąś wolę, uległy’.

  Posłuszna - od posłuszny ‘wypełniajacy czyjąś wolę, uległy’.

  Posłuszny - od posłuszny ‘wypełniajacy czyjąś wolę, uległy’.

  Posłyszny - od posłuszny ‘wypełniajacy czyjąś wolę, uległy’, od posłyszeć.

  Posman - od pasaman, pasamon ‘taśma, lamówka’, pasamonnik ‘wytwórca pasmanterii’.

  Posmik - (Śl) od gwarowego posmyk ‘część brony’, posmykać ‘powłóczyć’.

  Posmuk - (Śl) od gwarowego posmyk ‘część brony’, posmykać ‘powłóczyć’.

  Posmyk - 1483 od gwarowego posmyk ‘część brony’, posmykać ‘powłóczyć’.

  Posmykiewicz - od gwarowego posmyk ‘część brony’, posmykać ‘powłóczyć’.

  Posmys - zapewne od pomysł ‘przebiegłość, pomysł’.

  Posmysz - zapewne od pomysł ‘przebiegłość, pomysł’.

  Posmyś - zapewne od pomysł ‘przebiegłość, pomysł’.

  Posnala - od postny, posny ‘chudy, jałowy; przypadający na okres postu’.

  Posner - od nazwy miasta Poznań (od formy zgermanizowanej Posen).

  Posniak - od postny, posny ‘chudy, jałowy; przypadający na okres postu’.

  Posnic - od postny, posny ‘chudy, jałowy; przypadający na okres postu’.

  Posnik - od postny, posny ‘chudy, jałowy; przypadający na okres postu’.

  Posnin - od postny, posny ‘chudy, jałowy; przypadający na okres postu’.

  Posnow - od postny, posny ‘chudy, jałowy; przypadający na okres postu’.

  Posny - od postny, posny ‘chudy, jałowy; przypadający na okres postu’.

  Posnysz - od postny, posny ‘chudy, jałowy; przypadający na okres postu’.

  Posobiec - od posobić ‘przywłaszczyć sobie’, posobkiem ‘osobno, pojedynczo’, posób ‘kształt’.

  Posobkiewicz - od posobić ‘przywłaszczyć sobie’, posobkiem ‘osobno, pojedynczo’, posób ‘kształt’.

  Posoch - od posoch ‘laska, pałka, kij’.

  Posochow - od posoch ‘laska, pałka, kij’.

  Posochowicz - od posoch ‘laska, pałka, kij’.

  Posochowski - od posoch ‘laska, pałka, kij’.

  Posochów - od posoch ‘laska, pałka, kij’.

  Posoda - (Śl) od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania strazy przez chłopów w grodach’.

  Posok - 1463 od posoka ‘krew zwierzęca’.

  Posoka - 1461 od posoka ‘krew zwierzęca’.

  Poson - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Posoniak - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Posoń - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Posoński - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Pospiaszyński - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospiech - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospiechała - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospieski - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospiesz - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospieszak - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospieszalski - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospieszał - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospieszała - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospieszałowski - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospieszczyk - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospieszil - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospieszna - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospieszny - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospieszyl - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospieszył - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospieszyło - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospieszyński - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospischil - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospisil - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospiszalski - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospiszel - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospiszil - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospiszyk - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospiszyl - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospiszył - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pospolicki - od pospolity ‘wspólny, społeczny; często spotykany; wulgarny’.

  Pospolita - od pospolity ‘wspólny, społeczny; często spotykany; wulgarny’.

  Pospolitak - od pospolity ‘wspólny, społeczny; często spotykany; wulgarny’.

  Pospoła - od pospolity ‘wspólny, społeczny; często spotykany; wulgarny’; od pospołu ‘wspólnie, razem’.

  Pospóła - od pospolity ‘wspólny, społeczny; często spotykany; wulgarny’; od pospołu ‘wspólnie, razem’.

  Pospuła - od pospolity ‘wspólny, społeczny; często spotykany; wulgarny’; od pospołu ‘wspólnie, razem’.

  Pospychała - od pospychać ‘zepchnąć, usunąć’.

  Poss - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Possadowski - od nazwy miejscowej Posadów (kilka wsi).

  Posselt - od niemieckiej nazwy osobowej Poselt, ta od imion złozonych na Burg-.

  Possert - od niemieckiej nazwy osobowej Posser(t), ta od nazwy osobowej Boshar(d)t.

  Possobkiewicz - od posobić ‘przywłaszczyć sobie’, posobkiem ‘osobno, pojedynczo’, posób ‘kształt’.

  Possol - może od pos ‘pocałunek’ lub od Posz (z.)

  Post - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Posta - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postachowski - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postak - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postaleniec - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postalewicz - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postalko - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postalski - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postał - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postała - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postanowicz - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postańczuk - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postawa - 1489 od postawa ‘postać, wygląd zewnętrzny’.

  Postawczuk - od postawa ‘postać, wygląd zewnętrzny’.

  Postawek - 1584 od postawa ‘postać, wygląd zewnętrzny’.

  Postawic - 1491 od postawa ‘postać, wygląd zewnętrzny’.

  Postawicz - od postawa ‘postać, wygląd zewnętrzny’.

  Postawka - od postawa ‘postać, wygląd zewnętrzny’.

  Postawna - od postawa ‘postać, wygląd zewnętrzny’.

  Postawniuk - od postawa ‘postać, wygląd zewnętrzny’.

  Postawny - od postawa ‘postać, wygląd zewnętrzny’.

  Postawski - od postawa ‘postać, wygląd zewnętrzny’.

  Postąpała - 1513 od postąpić, ze staropolskiego postępić ‘posuwać się, kroczyć, dawniej postęp ‘chód, krok; postępowanie’.

  Posteczka - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postek - 1325-27 od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postempska - od postąpić, ze staropolskiego postępić ‘posuwać się, kroczyć, dawniej postęp ‘chód, krok; postępowanie’.

  Postemski - od postąpić, ze staropolskiego postępić ‘posuwać się, kroczyć, dawniej postęp ‘chód, krok; postępowanie’.

  Postepski - od postąpić, ze staropolskiego postępić ‘posuwać się, kroczyć, dawniej postęp ‘chód, krok; postępowanie’.

  Poster - od niemieckiej nazwy osobowej Poster.

  Postęk - od postękać ‘pojęczeć’.

  Postękalski - 1564 od nazwy miejscowej Postękalice, dawniej Podstękalice (Piotrowskie, gmina Bełchatów).

  Postęp - 1276 od postąpić, ze staropolskiego postępić ‘posuwać się, kroczyć, dawniej postęp ‘chód, krok;postępowanie’.

  Postępka - od postąpić, ze staropolskiego postępić ‘posuwać się, kroczyć, dawniej postęp ‘chód, krok; postępowanie’.

  Postępowski - od postąpić, ze staropolskiego postępić ‘posuwać się, kroczyć, dawniej postęp ‘chód, krok; postępowanie’.

  Postępski - od postąpić, ze staropolskiego postępić ‘posuwać się, kroczyć, dawniej postęp ‘chód, krok; postępowanie’.

  Postka - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postkiewicz - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postkowski - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postnik - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać; od postnik.

  Postnikoff - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postnikow - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postojko - od postój ‘miejsce stania; obóz wojskowy’.

  Postojski - od postój ‘miejsce stania; obóz wojskowy’.

  Postol - od postoły ‘chodaki, łapcie z kory’ lub też od apostoł.

  Postolak - od postoły ‘chodaki, łapcie z kory’ lub też od apostoł.

  Postolenko - od postoły ‘chodaki, łapcie z kory’ lub też od apostoł.

  Postolka - od postoły ‘chodaki, łapcie z kory’ lub też od apostoł.

  Postolko - od postoły ‘chodaki, łapcie z kory’ lub też od apostoł.

  Postoluk - od postoły ‘chodaki, łapcie z kory’ lub też od apostoł.

  Postoł - od postoły ‘chodaki, łapcie z kory’ lub też od apostoł.

  Postoła - od postoły ‘chodaki, łapcie z kory’ lub też od apostoł.

  Postołek - od postoły ‘chodaki, łapcie z kory’ lub też od apostoł.

  Postołow - od postoły ‘chodaki, łapcie z kory’ lub też od apostoł.

  Postołowicz - od postoły ‘chodaki, łapcie z kory’ lub też od apostoł.

  Postołowski - od postoły ‘chodaki, łapcie z kory’ lub też od apostoł.

  Postonowicz - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postowar - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać; od pośny ‘postny’, pośnik ‘postnik’.

  Postowicz - 1551 od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postowit - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać; od pośny ‘postny’, pośnik ‘postnik’.

  Postowski - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postoy - od postój ‘miejsce stania; obóz wojskowy’.

  Postój - od postój ‘miejsce stania; obóz wojskowy’.

  Postójski - od postój ‘miejsce stania; obóz wojskowy’.

  Postrach - od postrach ‘postraszenie, popłoch’, postraszyć.

  Postraszyński - od postrach ‘postraszenie, popłoch’, postraszyć.

  Postrelczuk - od postrzelać, postrzelić, z gwarowego postrzelany.

  Postrojała - od postroić ‘urządzic, ustroić’.

  Postrozny - od postroga ‘opieka, straż’, postrożca ‘ opiekun, strażnik’.

  Postroźna - od postroga ‘opieka, straż’, postrożca ‘ opiekun, strażnik’.

  Postroźny - od postroga ‘opieka, straż’, postrożca ‘ opiekun, strażnik’.

  Postrożna - od postroga ‘opieka, straż’, postrożca ‘ opiekun, strażnik’.

  Postrożny - od postroga ‘opieka, straż’, postrożca ‘ opiekun, strażnik’.

  Postróżna - od postroga ‘opieka, straż’, postrożca ‘ opiekun, strażnik’.

  Postróżny - od postroga ‘opieka, straż’, postrożca ‘ opiekun, strażnik’.

  Postrych - od postrychować ‘powlec warstwą czegoś’, postrychowany ‘pasiasty, prążkowany’.

  Postrychacz - od postrychować ‘powlec warstwą czegoś’, postrychowany ‘pasiasty, prążkowany’.

  Postrzednik - od pośrednik ‘pośredniczący, mediator’.

  Postrzegacz - od postrzygać ‘ścinać, wyrównywać’; od postrzegać ‘widziec, zobaczyć’.

  Postrzelana - od postrzelać, postrzelić, z gwarowego postrzelany.

  Postrzelany - od postrzelać, postrzelić, z gwarowego postrzelany.

  Postrzelna - od postrzelać, postrzelić, z gwarowego postrzelany.

  Postrzelny - od postrzelać, postrzelić, z gwarowego postrzelany.

  Postrzelona - od postrzelać, postrzelić, z gwarowego postrzelany.

  Postrzelony - od postrzelać, postrzelić, z gwarowego postrzelany.

  Postrzędnik - od pośrednik ‘pośredniczący, mediator’.

  Postrzyga - od postrzygać ‘ścinać, wyrównywać’.

  Postrzygacz - 1425 od postrzygać ‘ścinać, wyrównywać’; od postrzygacz ‘rzemieślnik, który w końcowym etapie produkcji sukna ścinał na nim meszek i przycinał brzegi’.

  Postrzygaczowicz - 1623 od postrzygać ‘ścinać, wyrównywać’; od postrzygacz ‘rzemieślnik, który w końcowym etapie produkcji sukna ścinał na nim meszek i przycinał brzegi’.

  Postrzygaczyk - 1622 od postrzygać ‘ścinać, wyrównywać’; od postrzygacz ‘rzemieślnik, który w końcowym etapie produkcji sukna ścinał na nim meszek i przycinał brzegi’.

  Postufka - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Postuj - od postój ‘miejsce stania; obóz wojskowy’.

  Postulak - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Postulka - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Postulko - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Postulski - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Postuł - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Postuła - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Postułka - 1375 od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Postument - od postument ‘podstawa pod figurę; cokół’.

  Postupak - od postąpić, ze staropolskiego postępić ‘posuwać się, kroczyć, dawniej postęp ‘chód, krok; postępowanie’; od postupać ‘postąpic’.

  Postupalski - od postąpić, ze staropolskiego postępić ‘posuwać się, kroczyć, dawniej postęp ‘chód, krok; postępowanie’; od postupać ‘postąpic’.

  Postupolski - od postąpić, ze staropolskiego postępić ‘posuwać się, kroczyć, dawniej postęp ‘chód, krok; postępowanie’; od postupać ‘postąpic’.

  Posturczak - od postura, posturka ‘postawa, wygląd’.

  Posturzyński - od postura, posturka ‘postawa, wygląd’.

  Postusiak - od pastuch, pastucha ‘człowiek doglądający pasącego się bydła, owiec’.

  Postuszak - od pastuch, pastucha ‘człowiek doglądający pasącego się bydła, owiec’.

  Postuszka - od pastuch, pastucha ‘człowiek doglądający pasącego się bydła, owiec’.

  Postuszna - od pastuch, pastucha ‘człowiek doglądający pasącego się bydła, owiec’.

  Postuszny - od pastuch, pastucha ‘człowiek doglądający pasącego się bydła, owiec’.

  Postuszyński - od pastuch, pastucha ‘człowiek doglądający pasącego się bydła, owiec’.

  Postuwka - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Postużyński - od pastuch, pastucha ‘człowiek doglądający pasącego się bydła, owiec’.

  Postwa - od staropolskiego pastwa ‘pasza; miejsce pasienia bydła’.

  Postyka - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postyl - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Postysz - 1551 od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Posucha - od posucha ‘susza, upał, spiekota’.

  Posuchowski - od posucha ‘susza, upał, spiekota’.

  Posuniak - od posunąć, posuwać ‘popchnąć, powłóczyć’.

  Posuń - od posunąć, posuwać ‘popchnąć, powłóczyć’.

  Posuwiak - od posunąć, posuwać ‘popchnąć, powłóczyć’.

  Poswa - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Poswiat - od poświata ‘blade światlo; odblask’.

  Poswiata - od poświata ‘blade światlo; odblask’.

  Poswiatkowski - od poświata ‘blade światlo; odblask’.

  Poswiatowski - od poświata ‘blade światlo; odblask’.

  Poswińska - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Poswiński - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Poswistak - od poświstać ‘wydawać swist, pogwizdywać’, poświstak ‘narwaniec, świszczypała’.

  Poswitajło - od poświtać ‘rozwidniać się, szarzeć’, poświt ‘światło, blask, poswiata’.

  Posyłajka - od posyłać, posyłka ‘posyłanie; rodzaj wojska; ordynans’.

  Posyłajko - od posyłać, posyłka ‘posyłanie; rodzaj wojska; ordynans’.

  Posyłek - od posyłać, posyłka ‘posyłanie; rodzaj wojska; ordynans’.

  Posyłer - od poszyler ‘posłaniec’, z języka jidisz.

  Posyłkiewicz - od posyłać, posyłka ‘posyłanie; rodzaj wojska; ordynans’.

  Posymiak - od gwarowego posynąć, poszynąć ‘sparalizować; o bólu grzbietu lub krzyża’.

  Posymowski - od gwarowego posynąć, poszynąć ‘sparalizować; o bólu grzbietu lub krzyża’.

  Posyniak - od gwarowego posynąć, poszynąć ‘sparalizować; o bólu grzbietu lub krzyża’.

  Posyniuk - od gwarowego posynąć, poszynąć ‘sparalizować; o bólu grzbietu lub krzyża’.

  Posypanko - od posypać ‘popruszyć, nasypać’, posypka.

  Posypka - od posypać ‘popruszyć, nasypać’, posypka.

  Posysal - 1628 od posysać, possać ‘ssać, karmić piersią’.

  Posysalak - 1629 od posysać, possać ‘ssać, karmić piersią’.

  Posytek - od poszywać, poszyć ‘pokryć budynek (dach) słomą’.

  Posz - 1389 od różnych podstaw na Po- z przyrostkiem nazwotwórczym sz lub od niemieckiej nazwy osobowej Posch, ta od imienia Petrus.

  Posza - 1384 od różnych podstaw na Po- z przyrostkiem nazwotwórczym sz lub od niemieckiej nazwy osobowej Posch, ta od imienia Petrus.

  Poszad - od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania strazy przez chłopów w grodach’.

  Poszadel - od posada, ze staropolskiego ‘obowiązek trzymania strazy przez chłopów w grodach’.

  Poszak - od różnych podstaw na Po- z przyrostkiem nazwotwórczym sz lub od niemieckiej nazwy osobowej Posch, ta od imienia Petrus.

  Poszalski - od posalać ‘solić’.

  Poszała - od posalać ‘solić’.

  Poszcz - od poszczać, choć możliwe też od post, pościć.

  Poszczak - od poszczać, choć możliwe też od post, pościć.

  Poszczepczyński - od poszeptać ‘powiedzieć szeptem’.

  Poszczyk - od poszczać, choć możliwe też od post, pościć.

  Poszczyński - od poszczać, choć możliwe też od post, pościć.

  Poszebczyński - od poszeptać ‘powiedzieć szeptem’.

  Poszec - od różnych podstaw na Po- z przyrostkiem nazwotwórczym sz lub od niemieckiej nazwy osobowej Posch, ta od imienia Petrus.

  Poszek - od różnych podstaw na Po- z przyrostkiem nazwotwórczym sz lub od niemieckiej nazwy osobowej Posch, ta od imienia Petrus.

  Poszelążna - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszelążny - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszeleżna - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszeleżny - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszelęzny - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszelęźna - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszelężna - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszelężny - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszelężyn - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszeluzna - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszeluzny - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszeluźna - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszeluźny - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszelużna - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszelużny - od szeląg ‘jednostka monetarna’, szelężne ‘opłata od trunków wynosząca szeląg’.

  Poszepciński - od poszeptać ‘powiedzieć szeptem’.

  Poszepczyński - od poszeptać ‘powiedzieć szeptem’.

  Poszepta - 1306 od poszeptać ‘powiedzieć szeptem’.

  Poszeptowicz - od poszeptać ‘powiedzieć szeptem’.

  Poszewicki - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Poszewiecki - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Poszewiński - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Poszewkiewicz - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Poszfa - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Poszka - od różnych podstaw na Po- z przyrostkiem nazwotwórczym sz lub od niemieckiej nazwy osobowej Posch, ta od imienia Petrus.

  Poszke - od różnych podstaw na Po- z przyrostkiem nazwotwórczym sz lub od niemieckiej nazwy osobowej Posch, ta od imienia Petrus.

  Poszkiewicz - od różnych podstaw na Po- z przyrostkiem nazwotwórczym sz lub od niemieckiej nazwyosobowej Posch, ta od imienia Petrus.

  Poszko - od różnych podstaw na Po- z przyrostkiem nazwotwórczym sz lub od niemieckiej nazwy osobowej Posch, ta od imienia Petrus.

  Poszkowski - od różnych podstaw na Po- z przyrostkiem nazwotwórczym sz lub od niemieckiej nazwy osobowej Posch, ta od imienia Petrus.

  Poszkuta - od poskuta ‘posługa’.

  Poszlad - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Poszlak - od poszlak ‘ślad, trop’.

  Poszman - od pasaman, pasamon ‘taśma, lamówka’, pasamonnik ‘wytwórca pasmanterii’.

  Poszmann - od pasaman, pasamon ‘taśma, lamówka’, pasamonnik ‘wytwórca pasmanterii’.

  Poszowicz - 1440 od różnych podstaw na Po- z przyrostkiem nazwotwórczym sz lub od niemieckiej nazwy osobowej Posch, ta od imienia Petrus.

  Poszowski - od różnych podstaw na Po- z przyrostkiem nazwotwórczym sz lub od niemieckiej nazwy osobowej Posch, ta od imienia Petrus.

  Posztupalski - od postąpić, ze staropolskiego postępić ‘posuwać się, kroczyć, dawniej postęp ‘chód, krok; postępowanie’; od postupać ‘postąpić’.

  Poszukaj - od poszukać.

  Poszukiewicz - od poszukać.

  Poszumowski - od poszum ‘lekki szmer, szum’, poszumieć.

  Poszumski - od poszum ‘lekki szmer, szum’, poszumieć.

  Poszust - od po + szust ‘sus, skok’.

  Poszwa - 1612 od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Poszwald - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Poszwała - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Poszwańczyk - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Poszwiński - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Poszyler - od poszyler ‘posłaniec’, z języka jidisz.

  Poszyniak - od gwarowego posynąć, poszynąć ‘sparalizować; o bólu grzbietu lub krzyża’.

  Poszyński - od gwarowego posynąć, poszynąć ‘sparalizować; o bólu grzbietu lub krzyża’.

  Poszytek - od poszywać, poszyć ‘pokryć budynek (dach) słomą’; od poszyty ‘pokryty’.

  Poszywak - od poszywać, poszyć ‘pokryć budynek (dach) słomą’.

  Poszywala - od poszywać, poszyć ‘pokryć budynek (dach) słomą’.

  Poszywała - od poszywać, poszyć ‘pokryć budynek (dach) słomą’.

  Poszywaniuk - od poszywać, poszyć ‘pokryć budynek (dach) słomą’.

  Pościak - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Pościcha - XIII wiek od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Pościk - 1125 od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Pościński - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Pościsz - 1396 od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Pośćko - 1444 od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Pośka - od różnych podstaw na Po- z przyrostkiem nazwotwórczym sz lub od niemieckiej nazwy osobowej Posch, ta od imienia Petrus.

  Pośko - od różnych podstaw na Po- z przyrostkiem nazwotwórczym sz lub od niemieckiej nazwy osobowej Posch, ta od imienia Petrus.

  Poślad - 1630 od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’.

  Poślada - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’.

  Pośladek - 1414 od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Pośladnik - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’.

  Poślak - od poszlak ‘ślad, trop’.

  Pośledni - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Poślednia - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Pośledniak - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Poślednicki - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Pośledniczak - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Poślednik - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciałaczłowieka i zwierząt’.

  Pośledzik - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Pośledziński - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Pośledzki - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Pośmiechowicz - od pośmiech ‘wyśmianie, kpiny’.

  Pośniak - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać; od pośny ‘postny’.

  Pośnic - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać; od pośny ‘postny’.

  Pośnicz - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać; od pośny ‘postny’.

  Pośnik - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać; od pośny ‘postny’, pośnik ‘postnik’.

  Pośpiech - 1385 od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpiesz - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszalski - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszał - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszała - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszałowski - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszczyk - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszel - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszil - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszna - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszno - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszny - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszyk - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszyl - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszył - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszyło - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpieszyński - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpiszyl - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośpiszył - od pośpiech ‘szybkie działanie’, dawniej też ‘pomyślność’, pospieszyć.

  Pośrednik - od pośrednik ‘pośredniczący, mediator’.

  Pośrzodek - 1468 od staropolskiego pośrzodek ‘w środku położony’.

  Pośtek - od post ‘częściowe lub całkowite wstrzymanie się od jedzenia’, pościć lub od postać.

  Poświardowski - od nazwy miejscowej Poćwiardowo (toruńskie, gmina Golub Dobrzyń).

  Poświat - od poświata ‘blade światlo; odblask’.

  Poświata - 1487 od poświata ‘blade światlo; odblask’.

  Poświatna - od poświętne ‘majątek Kościoła’, poświątny ‘poświęcony’.

  Poświatny - od poświętne ‘majątek Kościoła’, poświątny ‘poświęcony’.

  Poświatowski - 1765 od poświata ‘blade światlo; odblask’.

  Poświątka - od poświętne ‘majątek Kościoła’, poświątny ‘poświęcony’.

  Poświątna - od poświętne ‘majątek Kościoła’, poświątny ‘poświęcony’.

  Poświątny - od poświętne ‘majątek Kościoła’, poświątny ‘poświęcony’.

  Poświętna - od poświętne ‘majątek Kościoła’, poświątny ‘poświęcony’.

  Poświętny - od poświętne ‘majątek Kościoła’, poświątny ‘poświęcony’.

  Poświstajło - od poświstać ‘wydawać swist, pogwizdywać’, poświstak ‘narwaniec, świszczypała’.

  Poświstak - od poświstać ‘wydawać swist, pogwizdywać’, poświstak ‘narwaniec, świszczypała’.

  Poświt - od poświtać ‘rozwidniać się, szarzeć’, poświt ‘światło, blask, poswiata’.

  Poświtajło - od poświtać ‘rozwidniać się, szarzeć’, poświt ‘światło, blask, poswiata’.

  Pot - od pot, pocić się; niektóre formy też od imienia cerkiewnego Potapij.

  Pota - od pot, pocić się; niektóre formy też od imienia cerkiewnego Potapij.

  Potacki - od potak ‘część krosien tkackich’, potakiwać.

  Potaczadło - od potaczać ‘toczyć, obracać’.

  Potaczak - od potaczać ‘toczyć, obracać’.

  Potaczalo - od potaczać ‘toczyć, obracać’.

  Potaczała - od potaczać ‘toczyć, obracać’.

  Potaczało - od potaczać ‘toczyć, obracać’.

  Potaczej - od potaczać ‘toczyć, obracać’.

  Potaczek - 1613 od potak ‘część krosien tkackich’, potakiwać.

  Potaczek - od potaczać ‘toczyć, obracać’.

  Potaczka - od potaczać ‘toczyć, obracać’.

  Potaczkowicz - 1606 od potak ‘część krosien tkackich’, potakiwać.

  Potaczniak - od potaczać ‘toczyć, obracać’.

  Potaczniak - od potak ‘część krosien tkackich’, potakiwać.

  Potaczny - od potaczać ‘toczyć, obracać’.

  Potaczny - od potak ‘część krosien tkackich’, potakiwać.

  Potaj - od potajać ‘utajniać’, może też od imienia cerkiewnego Patej.

  Potajaliński - od potajać ‘utajniać’, może też od imienia cerkiewnego Patej.

  Potajałło - od potajać ‘utajniać’, może też od imienia cerkiewnego Patej.

  Potajało - od potajać ‘utajniać’, może też od imienia cerkiewnego Patej.

  Potajczuk - od potajać ‘utajniać’, może też od imienia cerkiewnego Patej.

  Potajewicz - od potajać ‘utajniać’, może też od imienia cerkiewnego Patej.

  Potak - 1655 od potak ‘część krosien tkackich’, potakiwać.

  Potaki - 1662 od potak ‘część krosien tkackich’, potakiwać.

  Potakiewicz - od potak ‘część krosien tkackich’, potakiwać.

  Potakowski - od potak ‘część krosien tkackich’, potakiwać.

  Potalas - od wschodniosłowiańskiego potal ‘świecidełko’.

  Potalej - od wschodniosłowiańskiego potal ‘świecidełko’.

  Potalski - od wschodniosłowiańskiego potal ‘świecidełko’.

  Potała - od wschodniosłowiańskiego potal ‘świecidełko’.

  Potałowski - od wschodniosłowiańskiego potal ‘świecidełko’.

  Potałujew - od wschodniosłowiańskiego potal ‘świecidełko’.

  Potałyński - od wschodniosłowiańskiego potal ‘świecidełko’.

  Potan - od potanieć ‘stać się tańszym, gorszym’.

  Potanek - od potanieć ‘stać się tańszym, gorszym’.

  Potaniec - od potanieć ‘stać się tańszym, gorszym’.

  Potańczyk - od potanieć ‘stać się tańszym, gorszym’.

  Potański - od potanieć ‘stać się tańszym, gorszym’.

  Potap - 1558 od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapa - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapczenko - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapczuk - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapczyk - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapczyński - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapenko - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapiak - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapianek - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapianek - od potopić, potop

  Potapiejko - od potopić, potop.

  Potapienko - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapienko - od potopić, potop.

  Potapiński - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapiuk - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapka - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapko - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapnik - od potopić, potop.

  Potapo - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapow - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapowicz - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapowicz - od potopić, potop.

  Potapów - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potapski - od imienia Potap, Potapij, uzywanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od Potápios.

  Potara - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Potarajko - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Potarczyk - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Potarecki - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Potarek - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Potargiewicz - od potargać ‘stargać, podrzeć’.

  Potargowicz - od potargać ‘stargać, podrzeć’.

  Potarowicz - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Potarski - od nazwy miejscowej Potarzyca (kaliskie, gmina Jarocin; leszczyńskie, gmina Krobia).

  Potarzycki - 1632 od nazwy miejscowej Potarzyca (kaliskie, gmina Jarocin; leszczyńskie, gmina Krobia).

  Potarzyński - od nazwy miejscowej Potarzyca (kaliskie, gmina Jarocin; leszczyńskie, gmina Krobia).

  Potarżeński - 1398 od nazwy miejscowej Potarzyca (kaliskie, gmina Jarocin; leszczyńskie, gmina Krobia).

  Potarżycki - 1395 od nazwy miejscowej Potarzyca (kaliskie, gmina Jarocin; leszczyńskie, gmina Krobia).

  Potarżyński - 1442 od nazwy miejscowej Potarzyca (kaliskie, gmina Jarocin; leszczyńskie, gmina Krobia).

  Potarżyski - 1392 od nazwy miejscowej Potarzyca (kaliskie, gmina Jarocin; leszczyńskie, gmina Krobia).

  Potas - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potasiak - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potasiek - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potasiewicz - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potasik - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potasiński - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potasniczak - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potasnik - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potasz - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potaszkiewicz - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potaszkin - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potasznik - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celówprzemysłowych’.

  Potaszników - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potaszuk - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potaszyński - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potaś - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potaśniczak - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potaśnik - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potaz - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potaznik - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potaźnik - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potaż - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potażek - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potażnik - od potaś, potasz, potaż ‘węglan potasu otrzymywany z popiołu drzewnego do celów przemysłowych’.

  Potąpa - od potępa ‘obelga, pogarda, potępienie’.

  Potąpiński - od potępa ‘obelga, pogarda, potępienie’.

  Potąpski - od potępa ‘obelga, pogarda, potępienie’.

  Potega - od potęga ‘siła, moc’.

  Potejko - od pot, pocić się; niektóre formy też od imienia cerkiewnego Potapij.

  Potek - od pot, pocić się; niektóre formy też od imienia cerkiewnego Potapij.

  Potel - od pot, pocić się; niektóre formy też od imienia cerkiewnego Potapij.

  Potelczyk - od pot, pocić się; niektóre formy też od imienia cerkiewnego Potapij.

  Potelicki - od pot, pocić się; niektóre formy też od imienia cerkiewnego Potapij.

  Potelka - od pot, pocić się; niektóre formy też od imienia cerkiewnego Potapij.

  Potelski - od pot, pocić się; niektóre formy też od imienia cerkiewnego Potapij.

  Potem - od potem, potym ‘później, następny’.

  Potemka - od potem, potym ‘później, następny’.

  Potemkin - od potem, potym ‘później, następny’.

  Potemkowski - od potem, potym ‘później, następny’.

  Potempa - od potępa ‘obelga, pogarda, potępienie’.

  Potempka - od potępa ‘obelga, pogarda, potępienie’.

  Potempski - od potępa ‘obelga, pogarda, potępienie’.

  Potemski - od potem, potym ‘później, następny’.

  Poten - od potem, potym ‘później, następny’.

  Potencki - od potęga ‘siła, moc’.

  Potenga - od potęga ‘siła, moc’.

  Potent - od łacińskiego potentas ‘mocny, silny’.

  Potenta - od łacińskiego potentas ‘mocny, silny’.

  Potentas - od łacińskiego potentas ‘mocny, silny’.

  Poteński -

  Poter - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Potera - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poteracki - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poteradzki - 1643 od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poteraj - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterajko - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterak - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poteralski - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterała - 1600 od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterałka - 1602 od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterało - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterałowicz - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterański - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterejko - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterek - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterelski - od pocierać ‘nacierać’; od potrzeć, potarty.

  Potereła - od pocierać ‘nacierać’; od potrzeć, potarty.

  Poterewicz - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterk - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterka - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterła - od pocierać ‘nacierać’; od potrzeć, potarty.

  Poterłowicz - od pocierać ‘nacierać’; od potrzeć, potarty.

  Poteroński - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterski - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterucha - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Poterucki - od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Potęcki - od potęga ‘siła, moc’.

  Potęg - od potęga ‘siła, moc’.

  Potęga - od potęga ‘siła, moc’.

  Potęga-Hreszczuk - złożenia brak; Potęga od potęga ‘siła, moc’; Hreszczuk od imienia Grzegorz. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza (XII w.), pochodzenia greckiego, od gregorios ‘gorliwy, czuwający’. Na Kresach Wcxhodnich występowały formy Hrehory, Hryhory, Grygory.

  Potęgowski - od potęga ‘siła, moc’.

  Potęgski - od potęga ‘siła, moc’.

  Potęm - (Śl) od potem, potym ‘później, następny’.

  Potęmpa - od potępa ‘obelga, pogarda, potępienie’.

  Potęmpski - od potępa ‘obelga, pogarda, potępienie’.

  Potęntas - od łacińskiego potentas ‘mocny, silny’.

  Potępa - 1601 od potępa ‘obelga, pogarda, potępienie’.

  Potępka - od potępa ‘obelga, pogarda, potępienie’.

  Potępski - od potępa ‘obelga, pogarda, potępienie’.

  Potężna - od potęga ‘siła, moc’; od potężny.

  Potężny - od potęga ‘siła, moc’; od potężny.

  Potiralla - (Śl) od poterać, dawniej potyrać, poturać ‘zmarnować, poniewierać’, potera, potyra ‘poniewierka’.

  Potka - od staropolskiego potkać (się) ‘spotkać’.

  Potkaj - od staropolskiego potkać (się) ‘spotkać’.

  Potkan - 1603 od staropolskiego potkać (się) ‘spotkać’.

  Potkaniec - 1603 od staropolskiego potkać (się) ‘spotkać’.

  Potkanik - 1603 od staropolskiego potkać (się) ‘spotkać’.

  Potkanowicz - 1621 od staropolskiego potkać (się) ‘spotkać’.

  Potkiewicz - od staropolskiego potkać (się) ‘spotkać’.

  Potkin - od staropolskiego potkać (się) ‘spotkać’.

  Potkoński - od nazwy miejscowej Podkanie, dziś Potkanna (radomskie, gmina Przytyk).

  Potkowa - od podkowa.

  Potkowiak - od podkowa.

  Potkowicz - od podkowa.

  Potkowik - od podkowa.

  Potkowski - od podkowa.

  Potkowski - od staropolskiego potkać (się) ‘spotkać’.

  Potla - od potlać ‘palic się wolno; spróchnieć’.

  Potlak - od potlać ‘palic się wolno; spróchnieć’.

  Potlewicz - od potlać ‘palic się wolno; spróchnieć’.

  Potliński - od potlać ‘palic się wolno; spróchnieć’.

  Potloch - od potlać ‘palic się wolno; spróchnieć’.

  Potłukała - 1607 od potłukać się ‘stłuc się, plątać się’.

  Potniak - od pot, pocić się; niektóre formy też od imienia cerkiewnego Potapij; od przymiotnika potny.

  Potniakowski - od pot, pocić się; niektóre formy też od imienia cerkiewnego Potapij.

  Poto - od pot, pocić się; niektóre formy też od imienia cerkiewnego Potapij.

  Potocki - 1400 od nazwy miejscowej Potok (częste).

  Potoczak - od potok ‘wartki nurt wody płynącej kamienistym korytem’, też od nazwy miejscowej Potok.

  Potoczała - od potoczyć się ‘toczyć; zachwiać się’.

  Potoczało - od potoczyć się ‘toczyć; zachwiać się’.

  Potoczanin - od nazwy miejscowej Potok (częste).

  Potoczek - 1560 od potok ‘wartki nurt wody płynącej kamienistym korytem’, też od nazwy miejscowej Potok.

  Potoczko - od potok ‘wartki nurt wody płynącej kamienistym korytem’, też od nazwy miejscowej Potok.

  Potoczkula - od potok ‘wartki nurt wody płynącej kamienistym korytem’, też od nazwy miejscowej Potok.

  Potoczna - od potok ‘wartki nurt wody płynącej kamienistym korytem’, też od nazwy miejscowej Potok.

  Potoczni - 1614 od potok ‘wartki nurt wody płynącej kamienistym korytem’, też od nazwy miejscowej Potok; od przymiotnika potoczny.

  Potoczniak - 1714 od potok ‘wartki nurt wody płynącej kamienistym korytem’, też od nazwy miejscowej Potok; od przymiotnika potoczny.

  Potocznik - od potok ‘wartki nurt wody płynącej kamienistym korytem’, też od nazwy miejscowej Potok; od przymiotnika potoczny.

  Potoczny - 1616 od potok ‘wartki nurt wody płynącej kamienistym korytem’, też od nazwy miejscowej Potok; od przymiotnika potoczny.

  Potoczyński - 1787 od nazwy miejscowej Potoczyna (wieś zaginiona, Sandomierskie).

  Potok - 1489 od nazwy miejscowej Potok (częste).

  Potok - 1469 od potok ‘wartki nurt wody płynącej kamienistym korytem’, też od nazwy miejscowej Potok.

  Potoka - od potok ‘wartki nurt wody płynącej kamienistym korytem’, też od nazwy miejscowej Potok.

  Potoki - od nazwy miejscowej Potok (częste).

  Potokowski - od potok ‘wartki nurt wody płynącej kamienistym korytem’, też od nazwy miejscowej Potok.

  Potolak - od potulić, potuł ‘uległość’, dawniej tolić.

  Potoł - od potulić, potuł ‘uległość’, dawniej tolić.

  Potoła - od potulić, potuł ‘uległość’, dawniej tolić.

  Potom - od po tom ‘po tym, późniejszy, następny’, potomek ‘syn lub córka’, potomny ‘następny’.

  Potomiec - od po tom ‘po tym, późniejszy, następny’, potomek ‘syn lub córka’, potomny ‘następny’.

  Potomik - 1662 od po tom ‘po tym, późniejszy, następny’, potomek ‘syn lub córka’, potomny ‘następny’.

  Potomka - od po tom ‘po tym, późniejszy, następny’, potomek ‘syn lub córka’, potomny ‘następny’.

  Potomkiewicz - od po tom ‘po tym, późniejszy, następny’, potomek ‘syn lub córka’, potomny ‘następny’.

  Potomkowski - od po tom ‘po tym, późniejszy, następny’, potomek ‘syn lub córka’, potomny ‘następny’.

  Potompa - od potępa ‘obelga, pogarda, potępienie’.

  Potomski - od po tom ‘po tym, późniejszy, następny’, potomek ‘syn lub córka’, potomny ‘następny’.

  Poton - od potonąć ‘utonąć’ lub od poton, por. XVI w. potonek ‘potomek’.

  Potoniec - od potonąć ‘utonąć’ lub od poton, por. XVI w. potonek ‘potomek’.

  Potonin - od potonąć ‘utonąć’ lub od poton, por. XVI w. potonek ‘potomek’.

  Potoń - od potonąć ‘utonąć’ lub od poton, por. XVI w. potonek ‘potomek’.

  Potop - od potopić, potop.

  Potopa - od potopić, potop.

  Potopczyk - od potopić, potop.

  Potopenko - od potopić, potop.

  Potopia - od potopić, potop.

  Potopiak - od potopić, potop.

  Potopianek