<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Pó - Py

  pozostałe w kolejnych rozdziałach na dole listy rozdziałów  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997  Póda - od podać ‘dać, przekazać’.

  Pógrabia - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Pójdak - od pójść, pójdę.

  Pójdzik - od pójść, pójdę.

  Póka - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’

  Pókała - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’

  Pól - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’.

  Pólakowski - od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’ lub od nazwy miejscowej Pólko (kilka miejscowości).

  Pólrola - od półrola ‘połowa roli’.

  Półaczewski - od nazwy miejscowej Pułaczów (kieleckie, gmina Raków).

  Półaszewski - od nazwy miejscowej Pułaczów (kieleckie, gmina Raków).

  Póławnik - od półławnik ‘kmieć posiadający pół łanu’.

  Póławski - od nazwy miasta Puławy (lubelskie).

  Półbeczko - od półbeczek, półbeczka ‘naczynie o połowę mniejsze niż beczka’.

  Półbrat - od staropolskiego półbrat ‘brat przyrodni’.

  Półbratek - 1692 od staropolskiego półbrat ‘brat przyrodni’.

  Półchleb - od pół + chleb(a).

  Półchleba - od pół + chleb(a).

  Półchłopak - od półchłop ‘rzezaniec, kastrat’.

  Półchłopek - od półchłop ‘rzezaniec, kastrat’.

  Półchłopień - od półchłop ‘rzezaniec, kastrat’.

  Półchłopko - od półchłop ‘rzezaniec, kastrat’.

  Półchopek - od półchłop ‘rzezaniec, kastrat’.

  Półcieniak - od płot ‘ogrodzenie’, płotka ‘gatunek ryby’; od gwarowego płocina ‘lichy, stary płot’.

  Półcik - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Półczyński - od nazwy miejscowej Połczyno (gdańskie, gmina Puck).

  Półćwiartek - od półćwiartek ‘połowa ćwierci; długi a wąski pas ziemi’.

  Półdworanin - od pół + dworzanin.

  Półeć - od połeć ‘wielki płat mięsa lub słoniny’.

  Półgarbia - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Półgarbiak - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Półgąsek - od półgęsek, półgąsek ‘uwędzona tylna połowa gęsi bez nogi’.

  Półgensek - od półgęsek, półgąsek ‘uwędzona tylna połowa gęsi bez nogi’.

  Półgęs - od półgęsek, półgąsek ‘uwędzona tylna połowa gęsi bez nogi’.

  Półgęsek - od półgęsek, półgąsek ‘uwędzona tylna połowa gęsi bez nogi’.

  Półgęś - od półgęsek, półgąsek ‘uwędzona tylna połowa gęsi bez nogi’.

  Półgrab - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Półgrabek - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Półgrabi - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Półgrabia - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Półgrabiak - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Półgrabicz - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Półgrabik - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Półgrabin - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Półgrabski - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Półgreszewicz - od półgroszek ‘moneta o wartości połowy grosza’.

  Półgrosiewicz - od półgroszek ‘moneta o wartości połowy grosza’.

  Półgroszek - od półgroszek ‘moneta o wartości połowy grosza’.

  Półgroszewicz - od półgroszek ‘moneta o wartości połowy grosza’.

  Półjan - od pół + imię Jan.

  Półjanowicz - od pół + imię Jan.

  Półjanowski - od pół + imię Jan.

  Półka - 1712 od pole, pół, Polak, od imion z cząstką pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niemieckiej nazwy osobowej Pohl, a ta od Pole ‘polak’ lub od Pohl ‘staw’; lub od półka.

  Półkoń - 1489 od pół + koń.

  Półkopek - 1416 od półkopek ‘połowa kopy, 30 sztuk’.

  Półkoszek - od półkoszek ‘połowa kosza wyścielającego wnętrze wozu’.

  Półkosznik - od półkoszek ‘połowa kosza wyścielającego wnętrze wozu’.

  Półkośniak - od półkoszek ‘połowa kosza wyścielającego wnętrze wozu’.

  Półkośnik - od półkoszek ‘połowa kosza wyścielającego wnętrze wozu’.

  Półkotycki - od nazwy miejscowej Półkotycze (KrW).

  Półkowiak - od pułk ‘oddział wojska’.

  Półkownik - od pułkownik, dawniej półkownik.

  Półkowski - od pułk ‘oddział wojska’.

  Półkozic - zapewne od nazwy herbu, ta od pół + koza ‘na wpół koza’; nazwa heraldyczna.

  Półkról - od pół + król.

  Półmiarek - od półmiarek ‘miara, ósma część kłody’.

  Półmis - od półmisek ‘owalne naczynie przypominające duży płytki talerz’.

  Półośnik - od pół + ośnik.

  Półpanek - od półpanek ‘człowiek udający pana’.

  Półrawski - od pół + nazwa Rawski.

  Półrol - od półrola ‘połowa roli’.

  Półrola - od półrola ‘połowa roli’.

  Półrolczak - od półrola ‘połowa roli’.

  Półrolczyk - od półrola ‘połowa roli’.

  Półrolniczak - od półrola ‘połowa roli’; od półrolnik ‘zagrodnik’.

  Półrolniczek - od półrola ‘połowa roli’; od półrolnik ‘zagrodnik’.

  Półrolnik - od półrola ‘połowa roli’; od półrolnik ‘zagrodnik’.

  Półról - od półrola ‘połowa roli’.

  Półrul - od półrola ‘połowa roli’.

  Półtalarczyk - od półtalarczyk ‘moneta wartości pół talara’.

  Półtarowicz - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtarzycki - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtawski - od nazw miejscowych Połtawa, Pułtawa.

  Półterak - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półterzycki - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtoracki - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtoraczek - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtoraczyk - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtoraj - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtorak - 1669 od półtora ‘jeden i pół’; od półtorak ‘rodzaj miodu pitnego; szeroki wóz’.

  Półtorakiewicz - od półtora ‘jeden i pół’; od półtorak ‘rodzaj miodu pitnego; szeroki wóz’.

  Półtorakowski - od półtora ‘jeden i pół’; od półtorak ‘rodzaj miodu pitnego; szeroki wóz’.

  Półtoranos - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtorczak - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtorczyk - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtorek - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtorniak - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtornik - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtoroczyk - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtorolnik - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtorynów - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtorzacki - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtorzecki - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtorzycki - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtoszek - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtotak - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtowicz - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtowski - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtożycki - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtórzycki - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półtrak - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półturzycki - od półtora ‘jeden i pół’.

  Półzagrodnik - od pół + zagrodnik.

  Półzięć - od pół + zięć.

  Półzimek - 1792 od pół + zima.

  Pópke - (Pom) od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pórczyński - od nazwy miejscowej Porczyny (sieradzkie, gmina Poddębice).

  Pórecki - od porkać ‘ukłuć, żgnąć’ lub od porka ‘rodzaj zupy owocowej’.

  Pórkowski - od porkać ‘ukłuć, żgnąć’ lub od porka ‘rodzaj zupy owocowej’.

  Pórzecki - od nazwy miejscowej Porzecze (kilka wsi).

  Pórzycki - od nazwy miejscowej Porzecze (kilka wsi).

  Póstułka - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pótorak - od półtora ‘jeden i pół’.

  Pówidzki - od nazwy miejscowej Powidz (konińskie, gmina Witkowo).

  Pózio - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’; też od puź ‘serce; rybka’.

  Późna - od staropolskiego poździe ‘późno’; od późny.

  Późniak - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Późniakowski - od staropolskiego poździe ‘późno’;

  Późnicki - od staropolskiego poździe ‘późno’;

  Późniecki - od staropolskiego poździe ‘późno’;

  Późnieński - od staropolskiego poździe ‘późno’;

  Późniewski - od staropolskiego poździe ‘późno’;

  Późnik - od staropolskiego poździe ‘późno’;

  Późnikiewicz - od staropolskiego poździe ‘późno’;

  Późny - od staropolskiego poździe ‘późno’; od późny.

  Póżarlik - od pożarły, pożreć, pożarty.

  Póżerski - od pożer ‘pasza, strawa’, pożerać.

  Póżniak - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Póżniakowski - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Póżniecki - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Póżniejewski - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Póżniewski - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Póżnikiewicz - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Póżny - od staropolskiego poździe ‘późno’; od późny.

  Póżycki - od nazwy miejscowej Porzecze (kilka wsi).

  Prabucki - 1626 od nazwy miasta Prabuty (elbląskie).

  Prabudzki - od nazwy miasta Prabuty (elbląskie).

  Prac - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Praca - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracajło - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracało - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracek - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracel - od precel, pracel ‘obwarzanek’.

  Pracewicz - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Prach - od nazw osobowych na Pra-, typu Prakseda, lub od prach ‘zupełnie, doszczętnie’.

  Pracharczyk - od pracharz ‘żebrak’.

  Pracharenko - od pracharz ‘żebrak’.

  Pracharz - od pracharz ‘żebrak’.

  Prachatko - od nazw osobowych na Pra-, typu Prakseda, lub od prach ‘zupełnie, doszczętnie’.

  Prachawski - od nazw osobowych na Pra-, typu Prakseda, lub od prach ‘zupełnie, doszczętnie’.

  Pracher - od pracharz ‘żebrak’.

  Pracheta - od nazw osobowych na Pra-, typu Prakseda, lub od prach ‘zupełnie, doszczętnie’.

  Prachetka - od nazw osobowych na Pra-, typu Prakseda, lub od prach ‘zupełnie, doszczętnie’.

  Prachiński - od nazw osobowych na Pra-, typu Prakseda, lub od prach ‘zupełnie, doszczętnie’.

  Prachnar - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prachniak - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prachniar - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prachnic - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prachniewski - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prachoński - od nazw osobowych na Pra-, typu Prakseda, lub od prach ‘zupełnie, doszczętnie’.

  Prachor - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prachor - od nazw osobowych na Pra-, typu Prakseda, lub od prach ‘zupełnie, doszczętnie’.

  Prachota - od nazw osobowych na Pra-, typu Prakseda, lub od prach ‘zupełnie, doszczętnie’.

  Prachownik - od nazw osobowych na Pra-, typu Prakseda, lub od prach ‘zupełnie, doszczętnie’.

  Prachowski - od nazw osobowych na Pra-, typu Prakseda, lub od prach ‘zupełnie, doszczętnie’.

  Pracht - od niemieckich nazw osobowych Pracht, Prücht, te od średnio-wysoko-niemieckiego bracht ‘krzyk, hałas, wrzask’ lub od dolnoniemieckiego pracht ‘przepych, okazałość’.

  Prachta - od niemieckich nazw osobowych Pracht, Prücht, te od średnio-wysoko-niemieckiego bracht ‘krzyk, hałas, wrzask’ lub od dolnoniemieckiego pracht ‘przepych, okazałość’.

  Prachtel - od niemieckich nazw osobowych Pracht, Prücht, te od średnio-wysoko-niemieckiego bracht ‘krzyk, hałas, wrzask’ lub od dolnoniemieckiego pracht ‘przepych, okazałość’; od niemieckiej nazwy osobowej Prachtel.

  Prachtl - od niemieckich nazw osobowych Pracht, Prücht, te od średnio-wysoko-niemieckiego bracht ‘krzyk, hałas, wrzask’ lub od dolnoniemieckiego pracht ‘przepych, okazałość’.

  Prachtor - od niemieckich nazw osobowych Pracht, Prücht, te od średnio-wysoko-niemieckiego bracht ‘krzyk, hałas, wrzask’ lub od dolnoniemieckiego pracht ‘przepych, okazałość’; od niemieckiej nazwy osobowej Prachter. Prachut 1405 od nazw osobowych na Pra-, typu Prakseda, lub od prach ‘zupełnie, doszczętnie’.

  Praciak - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracik - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracikowski - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Praciuk - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracjuk - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracki - 1421 od nazwy miejscowej Pracze (kilka miejscowości).

  Prackiewicz - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracoch - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracon - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracoń - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracoś - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracowiak - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracowicz - 1545 od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracowita - od praca ‘wysiłek, trud’; od pracowity

  Pracowity - od praca ‘wysiłek, trud’; od pracowity.

  Pracownik - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracowski - 1699 od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracuch - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracucik - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracuk - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracuta - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracuto - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracyk - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracyszyn - od praca ‘wysiłek, trud’.

  Pracz - od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Praczanowski - od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Praczek - 1432 od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Praczka - od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Praczke - (Pom) od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Praczkiewicz - od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Praczko - 1478 od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Praczkowski - od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Praczna - 1424 od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Praczuk - od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Praczukowski - od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Praczyk - od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Praczyński - od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Prać - od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Pradczyk - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Prade - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradel - 1391 od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Pradela - od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Pradelak - od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Pradella - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Pradello - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Pradellok - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Pradelo - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Pradelok - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Prader - od niemieckiej nazwy osobowej Preder, ta od prado ‘łąka’, präder ‘pilnujący łąk gminnych’.

  Pradil - 1398 od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Pradiuch - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradiuk - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradiuszyk - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradko - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradkowiak - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradleski - od nazwy miejscowej Pradła (częstochowskie, gmina Kroczyce).

  Pradlewski - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradlik - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradło - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’; od pradło ‘bielizna, szmaty’.

  Pradnich - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradnik - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradnikowski - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Prado - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradola - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradon - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradoń - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradowski - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Praduk - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradun - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Praduń - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Praduszyk - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradyszczuk - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradziad - 1789 od pradziad.

  Pradziadowicz - od pradziad.

  Pradziedowicz - od pradziad.

  Pradziński - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradzioch - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradzisz - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradziuch - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradziuk - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradziuszyk - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Pradzki - od nazwy miejscowej Pracze (kilka miejscowości).

  Pradzyński - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Praeissner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prafic - od profan ‘ignorant, niewtajemniczony’.

  Praficz - od profan ‘ignorant, niewtajemniczony’.

  Prafiniuk - od profan ‘ignorant, niewtajemniczony’.

  Prafis - od profan ‘ignorant, niewtajemniczony’.

  Prafka - od profan ‘ignorant, niewtajemniczony’.

  Prafman - od profan ‘ignorant, niewtajemniczony’.

  Prafus - od profan ‘ignorant, niewtajemniczony’.

  Prag - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Praga - 1265 od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragaciński - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragacz - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragał - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragan - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prager - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragert - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragiel - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragieła - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragiński - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragło - (Śl) od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy); od pragły ‘suchy, wysuszony’.

  Pragłowski - od nazwy miejscowej Pręgowo (gdańskie, gmina Kolbudy Górne).

  Pragnąca - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragnący - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragne - (Śl) od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragniacy - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragniąca - (Śl) od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragniący - (Śl) od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragol - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragska - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Pragski - od nazwy miejscowej Praga (część Warszawy, dzielnica Praga-Północ).

  Praha - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prahl - od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Praibisz - od niemieckiej nazwy osobowej Preibisch, ta ze słowiańskiego Pribislav.

  Praidl - od niemieckiej nazwy osobowej Preidel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego bridel ‘lejce, wodze’.

  Prais - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Praisnar - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Praisner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Praiss - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Praiznar - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Praizner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Praj - od niemieckiej nazwy osobowej Prey, ta od górnoniemieckiego Prei, wysokoniemieckiego Breu, Bräu-, Braurer ‘piwowar’.

  Prajbisz - od niemieckiej nazwy osobowej Preibisch, ta ze słowiańskiego Pribislav.

  Prajel - od niemieckiej nazwy osobowej Preil, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego brüel ‘moczar, miejsce podmokłe’.

  Prajel - od niemieckiej nazwy osobowej Prey, ta od górnoniemieckiego Prei, wysokoniemieckiego Breu, Bräu-, Braurer ‘piwowar’.

  Prajer - od niemieckiej nazwy osobowej Preier, ta od górnoniemieckiego Paier, z Braurer ‘piwowar’ lub z łacińskiego prior ‘przeor’.

  Prajer - od niemieckiej nazwy osobowej Prey, ta od górnoniemieckiego Prei, wysokoniemieckiego Breu, Bräu-, Braurer ‘piwowar’.

  Prajłowski - od nazwy miejscowej Prejłowo (olsztyńskie, gmina Purda).

  Prajnar - od niemieckich nazw osobowych Prein, Preiner, te od nazwy miejscowej Prein.

  Prajnert - od niemieckich nazw osobowych Prein, Preiner, te od nazwy miejscowej Prein.

  Prajniger - od niemieckiej nazwy osobowej Preiniger, ta od imion złozonych na Brun-.

  Prajnowski - od niemieckich nazw osobowych Prein, Preiner, te od nazwy miejscowej Prein.

  Prajoszek - od niemieckiej nazwy osobowej Prey, ta od górnoniemieckiego Prei, wysokoniemieckiego Breu, Bräu-, Braurer ‘piwowar’.

  Prajs - 1663 od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prajski - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prajsner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prajss - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prajś - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prajzendanc - od górnoniemieckiej nazwy osobowej Preisen, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prisen ‘pochwalać’ + tanz ‘taniec’.

  Prajzer - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prajzler - od niemieckiej nazwy osobowej Preissler,ta od średnio-wysoko-niemieckiego pris ‘godny pochwały’.

  Prajznar - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prajzner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prajżner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prak - od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Prakowski - od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Praks - od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Praksa - 1357 od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Prakseda - od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Praksedowicz - 1680 od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Praksik - 1679 od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Praksza - od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Praktyk - 1627 od praktyk ‘człowiek doświadczony, biegły’.

  Pral - od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Pralak - od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Pralej - od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Pralewski - od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Pralicki - od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Pralicz - od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Pralik - 1589 od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Prall - od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Pralla - od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Pralle - od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Pralniczyk - od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Prał - 1589 od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Prała - od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Prałacki - od prałat, ze staropolskiego prałat, przełat ‘tytuł wyższego duchownego w Kościele katolickim’.

  Prałasz - od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Prałat - od prałat, ze staropolskiego prałat, przełat ‘tytuł wyższego duchownego w Kościele katolickim’.

  Prałatowski - od prałat, ze staropolskiego prałat, przełat ‘tytuł wyższego duchownego w Kościele katolickim’.

  Prałka - od prać lub od średnio-dolno-niemieckiego präl ‘piękny’.

  Pramek - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Pramiński - od nazwy miejscowej Promna (radomskie, gmina Promna).

  Pramka - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Pramnik - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Pramor - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Pramowski - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Prancik - od gwarowego prątek ‘pęd owoconośny’; od prącik ‘kij’.

  Pranckiewicz - od gwarowego prątek ‘pęd owoconośny’; od prącik ‘kij’.

  Prancuk - od gwarowego prątek ‘pęd owoconośny’; od prącik ‘kij’.

  Pranczak - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranczek - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranczk - (Pom) od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranczka - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranczke - (Pom) od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranczyk - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranda - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prandecki - od nazwy miejscowej Pradki (bydgoskie, gmina Białe Błota).

  Prandeta - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prandi - (Śl) od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prandke - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prando - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prandol - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prandos - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prandota - 1524 od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prandota-Prandecki - złożenia brak; Prandota 1524 od prędki ‘szybki, nagły’; Prandecki od nazwy miejscowej Pradki (bydgoskie, gmina Białe Błota).

  Prandotka - 1527 od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prandyk - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prandziach - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prandzich - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prandzioch - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prandzoch - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Pranek - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranel - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranelak - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Prang - od pręga ‘smuga, pas’.

  Pranga - od pręga ‘smuga, pas’.

  Prange - od pręga ‘smuga, pas’.

  Prangel - od niemieckich nazw osobowych Prengel, Pranger, te może od średnio-wysoko-niemieckiego pranger, branger ‘pręgierz’.

  Pranger - od niemieckich nazw osobowych Prengel, Pranger, te może od średnio-wysoko-niemieckiego pranger, branger ‘pręgierz’.

  Prango - od pręga ‘smuga, pas’.

  Praniak - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranica - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranicz - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Praniewicz - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranik - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranikowski - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Praniński - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Praniok - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Praniuk - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranka - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranke - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Prankiewicz - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Prankowski - od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranschke - (Pom) od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranszchke - (Pom) od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranszk - (Pom) od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Pranszke - (Pom) od prany ‘to, co się pierze’, prać.

  Prante - od niemieckich nazw osobowych Prant, Brant, Prantl, te od imion złożonych na Prant-.

  Prantel - od niemieckich nazw osobowych Prant, Brant, Prantl, te od imion złożonych na Prant-.

  Prańczuk - od gwarowego prątek ‘pęd owoconośny’; od prącik ‘kij’.

  Prap - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Prapa - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Prapak - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Prapas - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Prapczyński - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Prapowski - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Prarat - od prałat, ze staropolskiego prałat, przełat ‘tytuł wyższego duchownego w Kościele katolickim’.

  Pras - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prasa - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prasacz - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prasak - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prasal - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasalski - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasał - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasała - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasałek - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasałka - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasałowicz - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasałowski - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasang - (Śl) od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Praschil - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Praschill - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasejko - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prasek - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prasel - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Praselski - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Praseł - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasełek - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasiel - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasielski - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasiewicz - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prasik - 1646 od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prasil - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasiłowski - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasiński - od nazw miejscowych Prosienica (ostrołęckie, gmian Ostrów Mazowiecka), Prosna (kilka wsi).

  Prask - od prask ‘trzask, uderzenie’, praskać ‘uderzać’.

  Praske - (Śl) od prask ‘trzask, uderzenie’, praskać ‘uderzać’.

  Praski - 1483 od nazwy miejscowej Praga (część Warszawy, dzielnica Praga-Północ).

  Praskiewicz - od prask ‘trzask, uderzenie’, praskać ‘uderzać’.

  Praskiniuk - od prask ‘trzask, uderzenie’, praskać ‘uderzać’.

  Praskowicz - od prask ‘trzask, uderzenie’, praskać ‘uderzać’.

  Praskowik - od prask ‘trzask, uderzenie’, praskać ‘uderzać’.

  Praskowski - od prask ‘trzask, uderzenie’, praskać ‘uderzać’.

  Praskórka - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Praskórnicki - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Praskura - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Praskurnica - 1474 od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Praskurnicz - 1449 od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Praskurnik - 1474 od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Prasmowski - od nazwy miejscowej Prażmów (sieradzkie, gmina Burzenin; warszawskie, gmina Prażmów).

  Prasnal - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’; od prasny ‘prasowy’.

  Prasnek - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’; od prasny ‘prasowy’.

  Prasneta - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’; od prasny ‘prasowy’.

  Prasniewski - od nazwy miejscowej Prażmów (sieradzkie, gmina Burzenin; warszawskie, gmina Prażmów).

  Prasnowski - od nazwy miejscowej Prażmów (sieradzkie, gmina Burzenin; warszawskie, gmina Prażmów).

  Prasok - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prasol - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasolik - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasolnik - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasolski - 1420 od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasoł - 1401 od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasoła - 1607 od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasołek - 1497 od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasołowicz - 1475 od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasow - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prasowik - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prasowski - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prasół - od nazwy miejscowej Praga (część Warszawy, dzielnica Praga-Północ).

  Prasów - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prass - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prasse - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prassek - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prassoł - (Śl) od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prast - od niemieckich nazw osobowych Prast, Prahst, te od średnioniemieckiego provest (pravest) ‘proboszcz’.

  Prastoł - od niemieckich nazw osobowych Prast, Prahst, te od średnioniemieckiego provest (pravest) ‘proboszcz’.

  Prastowski - od niemieckich nazw osobowych Prast, Prahst, te od średnioniemieckiego provest (pravest) ‘proboszcz’.

  Prasuła - od prasa ‘urządzenie do wyciskania’.

  Prasuła - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prasz - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszak - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszakowicz - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszałek - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszałowicz - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszałowski - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszczaj - od prask ‘trzask, uderzenie’, praskać ‘uderzać’; też od wschodniosłowiańskiego prašča ‘proca’

  Praszczak - od prask ‘trzask, uderzenie’, praskać ‘uderzać’; też od wschodniosłowiańskiego prašča ‘proca’.

  Praszczak-Tracz - złożenia brak; Praszczak od prask ‘trzask, uderzenie’, praskać ‘uderzać’; też od wschodniosłowiańskiego prašča ‘proca’; Tracz 1416 od staropolskiego tracz ‘robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Praszczałek - od prask ‘trzask, uderzenie’, praskać ‘uderzać’; też od wschodniosłowiańskiego prašča ‘proca’.

  Praszczałk - od prask ‘trzask, uderzenie’, praskać ‘uderzać’; też od wschodniosłowiańskiego prašča ‘proca’.

  Praszczorek - od praszczur ‘daleki krewny, prapradziad’.

  Praszczoruk - od praszczur ‘daleki krewny, prapradziad’.

  Praszczyk - od prask ‘trzask, uderzenie’, praskać ‘uderzać’; też od wschodniosłowiańskiego prašča ‘proca’.

  Praszczyński - od nazwy miasta Praszka (częstochowskie), Praszki (olsztyńskie, gmina Iława).

  Praszczyszyn - od prask ‘trzask, uderzenie’, praskać ‘uderzać’; też od wschodniosłowiańskiego prašča ‘proca’.

  Praszek - 1401 od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszel - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszelik - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszker - od niemieckiej nazwy osobowej Proschker, ta od słowiańskich imion złożonych na Prosi- lub od łużyckiego bratš, braš ‘brat’.

  Praszkier - od niemieckiej nazwy osobowej Proschker, ta od słowiańskich imion złożonych na Prosi- lub od łużyckiego bratš, braš ‘brat’.

  Praszkiewicz - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszkowicz - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszkowski - od nazwy miasta Praszka (częstochowskie), Praszki (olsztyńskie, gmina Iława).

  Praszmo - od staropolskiego prażmo ‘potrawa z prażonych ziaren zboża’.

  Prasznicz - od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony’.

  Prasznik - od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony’.

  Praszo - XII-XV wiek od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszowski - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszyn - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszyński - 1764 od nazw miejscowych Prosienica (ostrołęckie, gmian Ostrów Mazowiecka), Prosna (kilka wsi).

  Praszyński - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praszywka - (Śl) od parszeć ‘parszywieć’, pierszyć ‘pryskać; pruszyć, padać’.

  Praś - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praściński - od nazwy miasta Praszka (częstochowskie), Praszki (olsztyńskie, gmina Iława).

  Praśkiewicz - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praśkowicz - od gwarowego praszać ‘zapraszać, upraszać’ lub od imion na Pra-, typu Prakseda.

  Praśnicki - od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony’.

  Praśniewski - od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony’.

  Praśnik - od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony’.

  Praśnikiewicz - od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony’.

  Praśnikowski - od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony’.

  Prata - od łacińskiego pratum ‘łąka’, od niemieckiej nazwy osobowej Prat.

  Pratal - od łacińskiego pratum ‘łąka’, od niemieckiej nazwy osobowej Prat.

  Pratasewicz - od łacińskiego pratum ‘łąka’, od niemieckiej nazwy osobowej Prat.

  Pratiuk - od łacińskiego pratum ‘łąka’, od niemieckiej nazwy osobowej Prat.

  Pratkiewicz - od łacińskiego pratum ‘łąka’, od niemieckiej nazwy osobowej Prat.

  Pratko - od łacińskiego pratum ‘łąka’, od niemieckiej nazwy osobowej Prat.

  Pratkowiecki - od łacińskiego pratum ‘łąka’, od niemieckiej nazwy osobowej Prat.

  Pratkowski - od łacińskiego pratum ‘łąka’, od niemieckiej nazwy osobowej Prat.

  Pratków - od łacińskiego pratum ‘łąka’, od niemieckiej nazwy osobowej Prat.

  Pratnicki - od łacińskiego pratum ‘łąka’, od niemieckiej nazwy osobowej Prat.

  Pratos - od łacińskiego pratum ‘łąka’, od niemieckiej nazwy osobowej Prat.

  Pratsch - (Śl) od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Pratsz - od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Pratt - od łacińskiego pratum ‘łąka’, od niemieckiej nazwy osobowej Prat.

  Prattos - od łacińskiego pratum ‘łąka’, od niemieckiej nazwy osobowej Prat.

  Pratycz - od łacińskiego pratum ‘łąka’, od niemieckiej nazwy osobowej Prat.

  Pratzer - od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Pratzka - (Śl) od pracz ‘człowiek zajmujący się praniem, np. bielizny’.

  Praus - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prausa - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prauschke - (Pom) od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prause - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prauser - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prausner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prauss - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prauszke - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prauza - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prauze - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prauziński - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prauzner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prauzner-Bechcicki - złożenia brak; Prauzner od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’; Bechcicki od nazwy miejscowej Bachcice, dziś Bechcice (sieradzkie, gmina Lutomiersk).

  Prawak - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  PRAWDA - 1430 od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’.

  Prawdiuk - od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’.

  Prawdowicki - od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’.

  Prawdzic - od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’; por. też nazwa herbu Prawdzic XV wiek.

  Prawdzic-Kornacki - złożenia brak; Prawdzic od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’; por. też nazwa herbu Prawdzic XV wiek; Kornacki 1553 od nazwy miejscowej Kornaty (konińskie, gmina Stzałkowo).

  Prawdzic-Lewandowski - złożenia brak; Prawdzic od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’; por. też nazwa herbu Prawdzic XV wiek; Lewandowski 1688 od lawenda ‘roślina o silnym zapachu, stosowana do wyrobu perfum’ lub od nazwy miejscowej Lewandów.

  Prawdzic-Lewicki - złożenia brak; Prawdzic od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’; por. też nazwa herbu Prawdzic XV wiek; Lewicki 1659 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Prawdzic-Łaszcz - złożenia brak; Prawdzic od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’; por. też nazwa herbu Prawdzic XV wiek; Łaszcz od imienia Łaskarz, to zaś jest adaptacją imienia łacińskiego Lascarius, z greckiego Laskarios (etymologia niejasna). Imię Lascarius notowane jest Polsce od XIII wieku, forma Łaskarz od XIV wieku.

  Prawdzic-Witosławski - złożenia brak; Prawdzic od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’; por. też nazwa herbu Prawdzic XV wiek; Witosławski od nazw miejscowych Witosław, Witosławice (kilka wsi).

  Prawdziec - od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’; por. też nazwa herbu Prawdzic XV wiek.

  Prawdzik - od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’.

  Prawdzin - od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’.

  Prawdziński - od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’.

  Prawdziuk - od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’.

  Prawdziwa - od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’; od prawdziwy.

  Prawdziwy - od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’; od prawdziwy.

  Prawecki - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawelski - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawęcki - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawic - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawica - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawiciel - 1624 od prawy ‘prawdziwy, należyty’; od prawiciel ‘sprawca, biegły’.

  Prawicki - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawicz - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawidło - 1514 od prawy ‘prawdziwy, należyty’; od prawidło.

  Prawiec - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawik - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawiło - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawin - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawiński - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawka - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawko - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawkowicz - 1405 od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawniczak - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawnik - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawnók - od prawnuk ‘syn wnuka’.

  Prawnucki - od prawnuk ‘syn wnuka’.

  Prawnuk - od prawnuk ‘syn wnuka’.

  Prawosud - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawosudowicz - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawota - 1226 od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawowicz - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawski - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prawucki - od nazwy miejscowej Prawutyn (KrW).

  Praz - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Praza - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prazak - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prazanowski - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prazdnik - od wschodniosłowiańskiego prazdnik ‘dzień świąteczny’.

  Prazdnikow - od wschodniosłowiańskiego prazdnik ‘dzień świąteczny’.

  Prazich - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Praziński - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Praziuch - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prazma - od staropolskiego prażmo ‘potrawa z prażonych ziaren zboża’.

  Prazmo - od staropolskiego prażmo ‘potrawa z prażonych ziaren zboża’.

  Prazmowski - od nazwy miejscowej Prażmów (sieradzkie, gmina Burzenin; warszawskie, gmina Prażmów).

  Prazner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Praznikow - od wschodniosłowiańskiego prazdnik ‘dzień świąteczny’.

  Praznowski - od wschodniosłowiańskiego prazdnik ‘dzień świąteczny’.

  Prazuch - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prazucha - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prazuchowski - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prazych - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Praźkiewicz - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Praźmak - od staropolskiego prażmo ‘potrawa z prażonych ziaren zboża’.

  Praźmo - od staropolskiego prażmo ‘potrawa z prażonych ziaren zboża’.

  Praźmowicz - od staropolskiego prażmo ‘potrawa z prażonych ziaren zboża’.

  Praźmowski - od nazwy miejscowej Prażmów (sieradzkie, gmina Burzenin; warszawskie, gmina Prażmów).

  Praźna - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Praźniewski - od nazwy miejscowej Prażmów (sieradzkie, gmina Burzenin; warszawskie, gmina Prażmów).

  Praźno - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Praźnowski - od nazwy miejscowej Prażmów (sieradzkie, gmina Burzenin; warszawskie, gmina Prażmów).

  Praża - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażak - 1490 od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażec - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażek - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażeniak - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażeniewicz - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażenik - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażennik - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażewicz - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażkiewicz - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażko - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażma - od staropolskiego prażmo ‘potrawa z prażonych ziaren zboża’.

  Prażmak - 1762 od staropolskiego prażmo ‘potrawa z prażonych ziaren zboża’.

  Prażmo - 1440 od staropolskiego prażmo ‘potrawa z prażonych ziaren zboża’.

  Prażmowicz - od staropolskiego prażmo ‘potrawa z prażonych ziaren zboża’.

  Prażmowski - 1417 od nazwy miejscowej Prażmów (sieradzkie, gmina Burzenin; warszawskie, gmina Prażmów).

  Prażna - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażnek - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażniewicz - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażniewski - od nazwy miejscowej Prażmów (sieradzkie, gmina Burzenin; warszawskie, gmina Prażmów).

  Prażniowski - od nazwy miejscowej Prażmów (sieradzkie, gmina Burzenin; warszawskie, gmina Prażmów).

  Prażno - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażnowski - od nazwy miejscowej Prażmów (sieradzkie, gmina Burzenin; warszawskie, gmina Prażmów).

  Prażoch - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażuch - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażucha - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażuchowski - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażuk - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażyc - 1451 od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażych - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażygroch - 1427 od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażyniak - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażyniewicz - od gwarowego praga ‘upał; pragnienie’, też od nazwy miejscowej Praga (dziś część Warszawy).

  Prażyniewski - od nazwy miejscowej Prażmów (sieradzkie, gmina Burzenin; warszawskie, gmina Prażmów).

  Prażyński - od nazwy miejscowej Prężyna (opolskie, gmina Biała).

  Prąciel - 1751 od gwarowego prątek ‘pęd owoconośny’.

  Prącik - od gwarowego prątek ‘pęd owoconośny’; od prącik ‘kij’.

  Prącikowski - od gwarowego prątek ‘pęd owoconośny’; od prącik ‘kij’.

  Prączak - od pręczyć ‘dusić, smażyć’ lub od staropolskiego prącie ‘mlode gałęzie’.

  Prączek - 1432 od pręczyć ‘dusić, smażyć’ lub od staropolskiego prącie ‘mlode gałęzie’.

  Prączewski - od nazwy miejscowej Preczów, dawniej Pręczów (katowickie, gmina Psary).

  Prączka - od pręczyć ‘dusić, smażyć’ lub od staropolskiego prącie ‘mlode gałęzie’; też od gwarowego pręczka, prączka ‘kobieta lekkich obyczajów’.

  Prączko - od pręczyć ‘dusić, smażyć’ lub od staropolskiego prącie ‘mlode gałęzie’; też od gwarowego pręczka, prączka ‘kobieta lekkich obyczajów’.

  Prączkowski - od nazwy miejscowej Pręczki (włocławskie, gmina Rogowo).

  Prączuk - od pręczyć ‘dusić, smażyć’ lub od staropolskiego prącie ‘mlode gałęzie’.

  Prączyk - od pręczyć ‘dusić, smażyć’ lub od staropolskiego prącie ‘mlode gałęzie’.

  Prądecki - od nazwy miejscowej Pradki (bydgoskie, gmina Białe Błota).

  Prądel - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prądela - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prądelok - (Śl) od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prądka - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prądkiewicz - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prądkowski - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prądlik - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prądnicki - 1471 od nazwy miejscowej Prądnik, dziś Sędziwuje (łomżyńskie, gmina Zambrów) lub od Prądnik (część Krakowa, dzielnica Krowodrza, Śródmieście).

  Prądnikowski - od nazwy miejscowej Prądnik, dziś Sędziwuje (łomżyńskie, gmina Zambrów) lub od Prądnik (część Krakowa, dzielnica Krowodrza, Śródmieście).

  Prądo - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prądyszczuk - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prądyś - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prądzewski - 1394 od nazwy miejscowej Prądzew (płockie, gmina Łęczyca).

  Prądzinski - od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Prądziński - od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Prądzowski - 1388 od nazwy miejscowej Prądzew (płockie, gmina Łęczyca).

  Prądzyński - 1742 od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Prągłowski - od nazwy miejscowej Pręgowo (gdańskie, gmina Kolbudy Górne).

  Prągowski - od nazwy miejscowej Pręgowo (gdańskie, gmina Kolbudy Górne).

  Prąndzyński - od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Prątczak - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prątecki - od nazwy miejscowej Pradki (bydgoskie, gmina Białe Błota).

  Prątek - od gwarowego prątek ‘pęd owoconośny’.

  Prątka - 1494 od gwarowego prątek ‘pęd owoconośny’.

  Prątkiewicz - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prątkowski - od gwarowego prątek ‘pęd owoconośny’.

  Prążak - od pręga ‘smuga, pas’.

  Prążyński - od nazwy miejscowej Prężyna (opolskie, gmina Biała).

  Prebendarz - 1499 od prebendarz ‘korzystający z prebendy’, prebenda ‘część majątku kościelnego udzielona za spełnianie obowiązków duchownych’.

  Prebendowski - od nazwy miejscowej Prebenda (kilka miejscowości).

  Prebisz - od niemieckiej nazwy osobowej Preibisch, ta ze słowiańskiego Pribislav.

  Prec - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Preca - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Precałło - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Precek - 1578 od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Precel - od precel, pracel ‘obwarzanek’.

  Precelewski - od precel, pracel ‘obwarzanek’.

  Precer - od precel, pracel ‘obwarzanek’.

  Precewski - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Preckowski - 1700 od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Precler - od precel, pracel ‘obwarzanek’.

  Preclik - od precel, pracel ‘obwarzanek’.

  Precyk - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Precz - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Preczak - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Preczewski - od nazwy miejscowej Preczów, dawniej Pręczów (katowickie, gmina Psary).

  Preczewski - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Preczko - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Preczkowicz - 1577 od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Preczkowski - od nazwy miejscowej Pręczki (włocławskie, gmina Rogowo).

  Preczkowski - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Preczyk - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Preczyński - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Preć - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Prećko - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’.

  Preda - od niemieckich nazw osobowych na Preid- lub od łacińskiego praeda ‘zdobycz’.

  Preda - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Predal - od niemieckich nazw osobowych na Preid- lub od łacińskiego praeda ‘zdobycz’.

  Predal - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Predalle - od niemieckich nazw osobowych na Preid- lub od łacińskiego praeda ‘zdobycz’.

  Predalle - (Śl) od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Predaluk - 1662 od niemieckich nazw osobowych na Preid- lub od łacińskiego praeda ‘zdobycz’.

  Predan - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prede - od niemieckich nazw osobowych na Preid- lub od łacińskiego praeda ‘zdobycz’.

  Prede - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Predecki - od nazwy miejscowej Pradki (bydgoskie, gmina Białe Błota).

  Predehl - (Pom) od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Predel - 1391 od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Predela - od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Predell - od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Predella - od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Predgyś - od niemieckiej nazwy osobowej Predygier, ta od Prediger ‘dominikanin, kaznodzieja’.

  Predi - od niemieckiej nazwy osobowej Predygier, ta od Prediger ‘dominikanin, kaznodzieja’.

  Predil - 1349 od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Predki - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Predkiewicz - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Predko - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Predl - od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Predlik - od niemieckiej nazwy osobowej Predel, ta od nazwy miejscowej Predel.

  Predo - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Predocin - 1394 od nazwy miejscowej Predocin, dziś Prandocin (krakowskie, gmina Słomniki).

  Predol - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Predon - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Predon - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Predoń - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Predoń - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Predota - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Predotka - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Preduń - od niemieckich nazw osobowych na Prad-, te od prado, od łacińskiego pratum ‘łąka’.

  Predy - od niemieckiej nazwy osobowej Predygier, ta od Prediger ‘dominikanin, kaznodzieja’.

  Predygier - od niemieckiej nazwy osobowej Predygier, ta od Prediger ‘dominikanin, kaznodzieja’.

  Predygierz - od niemieckiej nazwy osobowej Predygier, ta od Prediger ‘dominikanin, kaznodzieja’.

  Predys - od niemieckiej nazwy osobowej Predygier, ta od Prediger ‘dominikanin, kaznodzieja’.

  Predyś - od niemieckiej nazwy osobowej Predygier, ta od Prediger ‘dominikanin, kaznodzieja’.

  Prefata - od łacińskiego prefatus ‘nazwany’.

  Prefecki - od łacińskiego prefatus ‘nazwany’.

  Preferansow - od preferans ‘rodzaj gry karcianej; oddanie komuś pierwszeństwa’.

  Preferansów - od preferans ‘rodzaj gry karcianej; oddanie komuś pierwszeństwa’.

  Preferensow - od preferans ‘rodzaj gry karcianej; oddanie komuś pierwszeństwa’.

  Preferensów - od preferans ‘rodzaj gry karcianej; oddanie komuś pierwszeństwa’.

  Prefeta - od łacińskiego prefatus ‘nazwany’.

  Preffer - od niemieckiej nazwy osobowej Preffer.

  Prefier - od niemieckiej nazwy osobowej Preffer.

  Prefta - od łacińskiego prefatus ‘nazwany’.

  Preg - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Preg, ta może od nazwy miejscowej Brzeg lub Praga.

  Prega - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Preg, ta może od nazwy miejscowej Brzeg lub Praga.

  Pregel - od niemieckiej nazwy osobowej Pregler, ta z górnoniemieckiego Pregler ‘zrzęda, gderacz’.

  Preger - od niemieckiej nazwy osobowej Preg, ta może od nazwy miejscowej Brzeg lub Praga.

  Pregiel - od niemieckiej nazwy osobowej Pregler, ta z górnoniemieckiego Pregler ‘zrzęda, gderacz’.

  Pregier - od niemieckiej nazwy osobowej Preg, ta może od nazwy miejscowej Brzeg lub Praga.

  Pregla - od niemieckiej nazwy osobowej Pregler, ta z górnoniemieckiego Pregler ‘zrzęda, gderacz’.

  Pregler - od niemieckiej nazwy osobowej Pregler, ta z górnoniemieckiego Pregler ‘zrzęda, gderacz’.

  Pregłowski - od nazwy miejscowej Pręgowo (gdańskie, gmina Kolbudy Górne).

  Pregnar - od niemieckiej nazwy osobowej Preg, ta może od nazwy miejscowej Brzeg lub Praga.

  Pregner - od niemieckiej nazwy osobowej Preg, ta może od nazwy miejscowej Brzeg lub Praga.

  Pregoń - od niemieckiej nazwy osobowej Preg, ta może od nazwy miejscowej Brzeg lub Praga.

  Pregowski - od nazwy miejscowej Pręgowo (gdańskie, gmina Kolbudy Górne).

  Preguła - od niemieckiej nazwy osobowej Preg, ta może od nazwy miejscowej Brzeg lub Praga.

  Prei - od niemieckiej nazwy osobowej Prey, ta od górnoniemieckiego Prei, wysokoniemieckiego Breu, Bräu-, Braurer ‘piwowar’.

  Preibisz - od niemieckiej nazwy osobowej Preibisch, ta ze słowiańskiego Pribislav.

  Preibysz - od niemieckiej nazwy osobowej Preibisch, ta ze słowiańskiego Pribislav.

  Preidal - od niemieckiej nazwy osobowej Preidel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego bridel ‘lejce, wodze’.

  Preidel - od niemieckiej nazwy osobowej Preidel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego bridel ‘lejce, wodze’.

  Preidl - od niemieckiej nazwy osobowej Preidel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego bridel ‘lejce, wodze’.

  Preihs - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preinger - od niemieckiej nazwy osobowej Preiniger, ta od imion złozonych na Brun-.

  Preiniger - od niemieckiej nazwy osobowej Preiniger, ta od imion złozonych na Brun-.

  Preis - 1600 od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preisar - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preiser - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preisler - od niemieckiej nazwy osobowej Preissler,ta od średnio-wysoko-niemieckiego pris ‘godny pochwały’.

  Preisner - 1630 od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Preissner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Preiznar - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Preizner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prej - od niemieckiej nazwy osobowej Prey, ta od górnoniemieckiego Prei, wysokoniemieckiego Breu, Bräu-, Braurer ‘piwowar’.

  Preja - od niemieckiej nazwy osobowej Prey, ta od górnoniemieckiego Prei, wysokoniemieckiego Breu, Bräu-, Braurer ‘piwowar’.

  Prejbisz - od niemieckiej nazwy osobowej Preibisch, ta ze słowiańskiego Pribislav.

  Prejbusz - od niemieckiej nazwy osobowej Preibisch, ta ze słowiańskiego Pribislav.

  Prejda - od niemieckich nazw osobowych na Preid-.

  Prejdak - od niemieckich nazw osobowych na Preid-.

  Prejka - od niemieckiej nazwy osobowej Prey, ta od górnoniemieckiego Prei, wysokoniemieckiego Breu, Bräu-, Braurer ‘piwowar’.

  Prejlowski - od nazwy miejscowej Prejłowo (olsztyńskie, gmina Purda).

  Prejlowski - od niemieckiej nazwy osobowej Preil, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego brüel ‘moczar, miejsce podmokłe’.

  Prejłowski - od nazwy miejscowej Prejłowo (olsztyńskie, gmina Purda).

  Prejma - od niemieckich nazw osobowych Prein, Preiner, te od nazwy miejscowej Prein.

  Prejna - od niemieckich nazw osobowych Prein, Preiner, te od nazwy miejscowej Prein.

  Prejno - od niemieckich nazw osobowych Prein, Preiner, te od nazwy miejscowej Prein.

  Prejs - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prejsa - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prejsewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prejsiński - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prejsler - od niemieckiej nazwy osobowej Preissler,ta od średnio-wysoko-niemieckiego pris ‘godny pochwały’.

  Prejsnar - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prejsner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prejsnerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prejss - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prejsz - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prejś - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prejzendac - od górnoniemieckiej nazwy osobowej Preisen, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prisen ‘pochwalać’ + tanz ‘taniec’.

  Prejzendanc - od górnoniemieckiej nazwy osobowej Preisen, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prisen ‘pochwalać’ + tanz ‘taniec’.

  Prejzendenc - od górnoniemieckiej nazwy osobowej Preisen, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prisen ‘pochwalać’ + tanz ‘taniec’.

  Prejznar - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prejzner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prejżendanc - od górnoniemieckiej nazwy osobowej Preisen, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prisen ‘pochwalać’ + tanz ‘taniec’.

  Prekel - od niemieckiej nazwy osobowej Prek-, ta może od nazwy miejscowej Brekau.

  Preker - od niemieckiej nazwy osobowej Prek-, ta może od nazwy miejscowej Brekau.

  Prekiel - od niemieckiej nazwy osobowej Prek-, ta może od nazwy miejscowej Brekau.

  Prekier - od niemieckiej nazwy osobowej Prek-, ta może od nazwy miejscowej Brekau.

  Prekl - od niemieckiej nazwy osobowej Prek-, ta może od nazwy miejscowej Brekau.

  Prekoniak - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Prekop - od przekopać, przekop ‘rów’.

  Prekura - od prokurat, prokurator ‘dawniej ‘obrońca’.

  Prekurat - od prokurat, prokurator ‘dawniej ‘obrońca’.

  Prekwa - od przekwasić, przekwas ‘coś przekwaśniałe, przekisłe.’

  Prel - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prela - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prelatowski - od prałat, ze staropolskiego prałat, przełat ‘tytuł wyższego duchownego w Kościele katolickim’.

  Prelczak - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prele - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prelek - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prelewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prelh - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prelich - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prelicz - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Preliński - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prelis - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Preliss - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prelka - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prell - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prella - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prellwitz - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prelowski - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prelwic - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prelwitz - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prełatowski - od prałat, ze staropolskiego prałat, przełat ‘tytuł wyższego duchownego w Kościele katolickim’.

  Prełka - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Prełowski - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Premicz - od podstawy prem-, por. premia, dawniej premium, od niemieckiej nazwy osobowej Prem.

  Premik - od podstawy prem-, por. premia, dawniej premium, od niemieckiej nazwy osobowej Prem.

  Premis - od podstawy prem-, por. premia, dawniej premium, od niemieckiej nazwy osobowej Prem.

  Premka - od podstawy prem-, por. premia, dawniej premium, od niemieckiej nazwy osobowej Prem.

  Premke - od podstawy prem-, por. premia, dawniej premium, od niemieckiej nazwy osobowej Prem.

  Premowski - od podstawy prem-, por. premia, dawniej premium, od niemieckiej nazwy osobowej Prem.

  Premski - od podstawy prem-, por. premia, dawniej premium, od niemieckiej nazwy osobowej Prem.

  Premula - od podstawy prem-, por. premia, dawniej premium, od niemieckiej nazwy osobowej Prem.

  Premus - od podstawy prem-, por. premia, dawniej premium, od niemieckiej nazwy osobowej Prem.

  Prena - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Prencel - od niemieckiej nazwy osobowej Pren(t)zel, ta od Branz, od imion złozonych na Brant-.

  Prencikowski - od pręt ‘cienki drążek’, dawniej ‘miara długości’.

  Prenda - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prendke - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prendki - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prendkowski - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prendota - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prendotka - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prendowski - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prengel - od niemieckich nazw osobowych Prengel, Pranger, te może od średnio-wysoko-niemieckiego pranger, branger ‘pręgierz’.

  Prenger - od niemieckich nazw osobowych Prengel, Pranger, te może od średnio-wysoko-niemieckiego pranger, branger ‘pręgierz’.

  Prengiel - od niemieckich nazw osobowych Prengel, Pranger, te może od średnio-wysoko-niemieckiego pranger, branger ‘pręgierz’.

  Prengler - od niemieckich nazw osobowych Prengel, Pranger, te może od średnio-wysoko-niemieckiego pranger, branger ‘pręgierz’.

  Prengowski - od nazwy miejscowej Pręgowo (gdańskie, gmina Kolbudy Górne).

  Preniak - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Preniasz - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Prenik - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Prenk - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Prenkiewicz - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Prens - od niemieckich nazw osobowych Prens, Brens, te od Prenn.

  Prensena - od niemieckich nazw osobowych Prens, Brens, te od Prenn.

  Prenss - od niemieckich nazw osobowych Prens, Brens, te od Prenn.

  Prentka - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prentke - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prentki - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prentkiewicz - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prentkowski - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prentowski - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prenzel - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Pren(t)zel, ta od Branz, od imion złożonych na Brant-.

  Preńczuk - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Preńkiewicz - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Preńkos - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Preńkoś - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Preński - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Preńsko - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Preobrażeński - od rosyjskiej nazwy Preobrażenskij.

  Pres - od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Presak - od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Presch - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Prescha - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Presel - od niemieckiej nazwy osobowej Prestel, od Braster, od średnio-wysoko-niemieckiego brast ‘przechwalanie się, pysznienie’.

  Presia - od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Presiak - od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Presiński - od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Presio - od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Presko - od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Presler - od górnoniemieckich nazw osobowych Presler, Prösler, te od Bressler ‘wrocławianin’.

  Presnarewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner.

  Presnarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner.

  Presner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner.

  Presnorowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner.

  Press - od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Pressel - od niemieckiej nazwy osobowej Prestel, od Braster, od średnio-wysoko-niemieckiego brast ‘przechwalanie się, pysznienie’.

  Pressen - od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Presser - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Pressew - od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Pressin - od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Pressler - od górnoniemieckich nazw osobowych Presler, Prösler, te od Bressler ‘wrocławianin’.

  Prestal - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Prestel - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Preston - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Prestrzelski - od przestrzelić ‘przebić strzałem’.

  Presz - 1570 od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Presza - od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Preszel - od niemieckiej nazwy osobowej Prestel, od Braster, od średnio-wysoko-niemieckiego brast ‘przechwalanie się, pysznienie’.

  Preszer - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preszko - od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Preszler - od górnoniemieckich nazw osobowych Presler, Prösler, te od Bressler ‘wrocławianin’.

  Preszowski - 1633 od nazwy miasta Prešov (na Słowacji).

  Preś - od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Preściak - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Preściewicz - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Preściński - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Pretas - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Pretasiuk - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Pretka - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Pretki - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Pretkiewicz - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Pretko - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Pretkowski - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Pretor - od pretor ‘najwyższy urzędnik sądowy w starożytnym Rzymie’.

  Pretorian - od pretor ‘najwyższy urzędnik sądowy w starożytnym Rzymie’.

  Pretorius - od pretor ‘najwyższy urzędnik sądowy w starożytnym Rzymie’.

  Pretsch - od prec, precz, preczka ‘daleko, z dala’ lub od nazwy miejscowej Pretzsch.

  Pretula - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Pretuła - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Pretwicz - 1610 od nazwy herbu Protwic, notowanej od XV wieku, ta zapewne od formy zgermanizowanej nazwy miejscowej Prottwitz (Śląsk).

  Pretzel - od precel, pracel ‘obwarzanek’.

  Pretzlaf - (forma zgermanizowana) od nazw miejscowych Przeciszewo (płockie, gmina Staroźreby), Przeciszów (bielskie, gmina Przeciszów).

  Pretzlaff - (Pom, forma zgermanizowana) od nazw miejscowych Przeciszewo (płockie, gmina Staroźreby), Przeciszów (bielskie, gmina Przeciszów).

  Pretzlof - (forma zgermanizowana) od nazw miejscowych Przeciszewo (płockie, gmina Staroźreby), Przeciszów (bielskie, gmina Przeciszów).

  Pretzłaff - (Pom, forma zgermanizowana) od nazw miejscowych Przeciszewo (płockie, gmina Staroźreby), Przeciszów (bielskie, gmina Przeciszów).

  Preuhs - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preus - 1572 od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preuschmann - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preuschof - (Pom) od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preuschoff - (Pom) od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preusner - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preuss - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preusser - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preussner - 1596 od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preusz - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preuszof - (Pom) od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prevss - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preweda - od prebendarz ‘korzystający z prebendy’, prebenda ‘część majątku kościelnego udzielona za spełnianie obowiązków duchownych’.

  Prewencki - od prebendarz ‘korzystający z prebendy’, prebenda ‘część majątku kościelnego udzielona za spełnianie obowiązków duchownych’.

  Prewenda - od prebendarz ‘korzystający z prebendy’, prebenda ‘część majątku kościelnego udzielona za spełnianie obowiązków duchownych’.

  Prewendowski - od nazwy miejscowej Prebenda (kilka miejscowości).

  Prewenta - od prebendarz ‘korzystający z prebendy’, prebenda ‘część majątku kościelnego udzielona za spełnianie obowiązków duchownych’.

  Prewentowski - od nazwy miejscowej Prebenda (kilka miejscowości).

  Prewęcki - od prebendarz ‘korzystający z prebendy’, prebenda ‘część majątku kościelnego udzielona za spełnianie obowiązków duchownych’.

  Prewędowski - od nazwy miejscowej Prebenda (kilka miejscowości).

  Prewicz - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prewisz - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prewka - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prewlekły - od przewlec, przewlekły ‘długotrwały’.

  Prewlic - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prewo - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Preworski - od nazwy miasta Przeworsk, dawniej Przeworsko (przemyskie).

  Prewss - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prewysz - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prewysz-Kwinto - złożenia brak; Prewysz od prawy ‘prawdziwy, należyty’; Kwinto 1621 od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Prey - od niemieckiej nazwy osobowej Prey, ta od górnoniemieckiego Prei, wysokoniemieckiego Breu, Bräu-, Braurer ‘piwowar’.

  Preyer - od niemieckiej nazwy osobowej Preier, ta od górnoniemieckiego Paier, z Braurer ‘piwowar’ lub z łacińskiego prior ‘przeor’.

  Preys - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preyss - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Preyzner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prezbiter - 1521 od prezbiter ‘kapłan mający wszystkie święcenia’.

  Prezes - od prezes ‘osoba stojaca na czele instytucji lub stowarzyszenia’.

  Prezner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prezydent - od prezydent ‘głowa państwa’, też ‘prezes’.

  Pręcicki - od pręt ‘cienki drążek’, dawniej ‘miara długości’.

  Pręcikowski - od pręt ‘cienki drążek’, dawniej ‘miara długości’.

  Pręciński - od pręt ‘cienki drążek’, dawniej ‘miara długości’.

  Pręciuk - od pręt ‘cienki drążek’, dawniej ‘miara długości’.

  Pręcka - od pręczyć ‘dusić, smażyć’ lub od staropolskiego prącie ‘mlode gałęzie’.

  Pręczewski - od nazwy miejscowej Preczów, dawniej Pręczów (katowickie, gmina Psary).

  Pręczko - od pręczyć ‘dusić, smażyć’ lub od staropolskiego prącie ‘mlode gałęzie’; też od gwarowego pręczka, prączka ‘kobieta lekkich obyczajów’.

  Pręczkowski - 1567 od nazwy miejscowej Pręczki (włocławskie, gmina Rogowo).

  Pręda - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędecki - od nazwy miejscowej Pradki (bydgoskie, gmina Białe Błota).

  Prędel - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędka - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędki - 1699 od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędkiel - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędkiewicz - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędko - 1204 od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędkosz - 1441 od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędkowski - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędłowski - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędocic - 1453 od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędocki - 1394 od nazwy miejscowej Predocin, dziś Prandocin (krakowskie, gmina Słomniki).

  Prędola - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędoła - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędołka - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędoś - 1598 od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędota - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędotka - 1516 od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędowski - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędys - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędysz - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędyś - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędzieński - 1497 od nazwy miejscowej Prądno, dziś Promno (poznańskie, gmina Pobiedziska).

  Prędziński - od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Prędziński - od nazwy miejscowej Prądno, dziś Promno (poznańskie, gmina Pobiedziska).

  Prędzioł - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prędzyński - od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Pręg - od pręga ‘smuga, pas’.

  Pręga - od pręga ‘smuga, pas’.

  Pręgal - od pręga ‘smuga, pas’.

  Pręgel - od niemieckich nazw osobowych Prengel, Pranger, te może od średnio-wysoko-niemieckiego pranger, branger ‘pręgierz’.

  Pręgiel - od niemieckich nazw osobowych Prengel, Pranger, te może od średnio-wysoko-niemieckiego pranger, branger ‘pręgierz’.

  Pręgłowski - od nazwy miejscowej Pręgowo (gdańskie, gmina Kolbudy Górne).

  Pręgowski - od nazwy miejscowej Pręgowo (gdańskie, gmina Kolbudy Górne).

  Pręka - od pręczyć ‘dusić, smażyć’ lub od staropolskiego prącie ‘mlode gałęzie’.

  Prękal - od pręczyć ‘dusić, smażyć’ lub od staropolskiego prącie ‘mlode gałęzie’.

  Pręndki - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Pręndota - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Pręntki - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Pręt - 1510 od pręt ‘cienki drążek’, dawniej ‘miara długości’.

  Prętczak - od pręt ‘cienki drążek’, dawniej ‘miara długości’.

  Prętka - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prętki - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prętkiewicz - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prętko - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prętkowski - od nazwy miejscowej Prętkowice, Prętki (kilka miejscowości).

  Prętkowski - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prętnicki - od nazwy miejscowej Prątnik, Prątnica (kilka wsi).

  Prętnik - od pręt ‘cienki drążek’, dawniej ‘miara długości’; od prątnik ‘gatunek mchu’.

  Prężak - od pręga ‘smuga, pas’; od prężyć ‘napinać, natężać’.

  Prężkowski - od pręga ‘smuga, pas’; od prężyć ‘napinać, natężać’.

  Prężna - od pręga ‘smuga, pas’; od prężyć ‘napinać, natężać’.

  Prężny - od pręga ‘smuga, pas’; od prężyć ‘napinać, natężać’; od prężny ‘sprężysty’.

  Priba - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć lub od niemieckiej nazwy osobowej Priebe.

  Pribicz - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć lub od niemieckiej nazwy osobowej Priebe.

  Pribyłowski - od nazwy miejscowej Przybyłów (kilka wsi).

  Pric - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prica - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Price - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Pricel - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prich - od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Prichacz - od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Prichidna - (z fonetyką ukraińską) od przychodzić ‘przybywać’.

  Prichidny - (z fonetyką ukraińską) od przychodzić ‘przybywać’.

  Prichitko - (z fonetyką ukraińską) od przychodzić ‘przybywać’.

  Prichła - (Pom) od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Prichoćka - (z fonetyką ukraińską) od przychodzić ‘przybywać’.

  Prichoda - (z fonetyką ukraińską) od przychodzić ‘przybywać’.

  Prichodka - (z fonetyką ukraińską) od przychodzić ‘przybywać’.

  Prichodko - (z fonetyką ukraińską) od przychodzić ‘przybywać’.

  Prichodzicz - (z fonetyką ukraińską) od przychodzić ‘przybywać’.

  Prichodzki - od nazwy miejscowej Przychody (kilka wsi).

  Prichownik - od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Prichowski - od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Pridat - od przydatek, w staropolszczyźnie ‘dopłata, zakąska’.

  Pridatka - od przydatek, w staropolszczyźnie ‘dopłata, zakąska’.

  Pridka - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Pridon - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prieba - od niemieckiej nazwy osobowej Priebe, ta od słowiańskich imion złożonych na Priby-.

  Priebe - od niemieckiej nazwy osobowej Priebe, ta od słowiańskich imion złożonych na Priby-.

  Priebisz - od niemieckiej nazwy osobowej Priebe, ta od słowiańskich imion złożonych na Priby-.

  Priedke - od niemieckich nazw osobowych na Preid-.

  Pries - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Priess - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prieś - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prietzel - od precel, pracel ‘obwarzanek’.

  Prigan - (Śl) od przyganiać, przyganić ‘zganić, przymówić’.

  Prikop - od gwarowego przykopa ‘rów, potok’.

  Prikopiak - od gwarowego przykopa ‘rów, potok’.

  Prikopiuk - od gwarowego przykopa ‘rów, potok’.

  Pril - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Prileński - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Prilewski - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Prill - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Prilowski - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Prima - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Primaczenko - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Primaczuk - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Primak - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Primakowicz - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Primar - od łacińskiego primarius ‘pierwszy, naczelny’.

  Primas - od prymas ‘głowa Kościola w państwie’.

  Primik - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Primka - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Primke - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Primko - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Primlewicz - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Primowicz - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Primula - od prymula ‘roślina zielna doniczkowa, odmiana pierwiosnka’.

  Primuła - od prymula ‘roślina zielna doniczkowa, odmiana pierwiosnka’.

  Primus - od prymus ‘pierwszy, najlepszy’, a to od łacińskiego primus ‘pierwszy’ lub od imienia łacińskiegoPrimus.

  Princ - od niemieckiej nazwy osobowej Prinz, od Prinz ‘książę’.

  Princic - od niemieckiej nazwy osobowej Prinz, od Prinz ‘książę’.

  Prins - od niemieckiej nazwy osobowej Prinz, od Prinz ‘książę’.

  Printz - od niemieckiej nazwy osobowej Prinz, od Prinz ‘książę’.

  Prinz - od niemieckiej nazwy osobowej Prinz, od Prinz ‘książę’.

  Prior - od łacińskiego prior ‘pierwszy; starszy, przełożony’.

  Pris - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Priska - od pryskać ‘trysnąć, chlapać’, prysk ‘popiół gorący, żar’, od łacińskiego imienia żeńskiego Prisca.

  Priske - od pryskać ‘trysnąć, chlapać’, prysk ‘popiół gorący, żar’, od łacińskiego imienia żeńskiego Prisca.

  Priss - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Prissner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Pristaj - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Pristupa - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Pristupo - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Pritikina - od przytyk ‘dotknięcie, przymówka’, przytykać.

  Pritulak - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Pritulczyk - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Pritulecki - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Pritycki - od przytyk ‘dotknięcie, przymówka’, przytykać.

  Pritykina - od przytyk ‘dotknięcie, przymówka’, przytykać.

  Privara - od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’.

  Priwara - od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’.

  Priwoznik - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Priwoźnik - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Probala - od próba, dawniej proba.

  Probała - 1452 od próba, dawniej proba.

  Proban - od próba, dawniej proba.

  Probanowski - od próba, dawniej proba.

  Probański - od próba, dawniej proba.

  Probe - od próba, dawniej proba.

  Probek - od próba, dawniej proba.

  Probert - od probierz ‘miernik, kryterium; człowiek oceniający jakość wyrobu’.

  Probia - od próba, dawniej proba.

  Probierz - 1612 od probierz ‘miernik, kryterium; człowiek oceniający jakość wyrobu’.

  Probiesz - od probierz ‘miernik, kryterium; człowiek oceniający jakość wyrobu’.

  Probik - od próba, dawniej proba.

  Probirowski - od probierz ‘miernik, kryterium; człowiek oceniający jakość wyrobu’.

  Probisz - od probierz ‘miernik, kryterium; człowiek oceniający jakość wyrobu’.

  Probka - od próba, dawniej proba.

  Probla - od próba, dawniej proba.

  Probol - od próba, dawniej proba.

  Probola - od próba, dawniej proba.

  Proboll - od próba, dawniej proba.

  Proboło - 1397 od próba, dawniej proba.

  Probołowic - 1244 od próba, dawniej proba.

  Proborowicz - od probierz ‘miernik, kryterium; człowiek oceniający jakość wyrobu’.

  Proborszcz - (Śl) od proboszcz ‘duchowny zarządzający parafią’.

  Proboscz - (Śl) od proboszcz ‘duchowny zarządzający parafią’.

  Probosz - (Śl) od proboszcz ‘duchowny zarządzający parafią’.

  Proboszcz - 1369 od proboszcz ‘duchowny zarządzający parafią’.

  Proboszczewski - 1602 od nazw miejscowych Proboszczewice, Proboszczowice (kilka wsi).

  Proboszczowic - 1497 od proboszcz ‘duchowny zarządzający parafią’.

  Proboszczowice - 1593 od nazw miejscowych Proboszczewice, Proboszczowice (kilka wsi).

  Proboszczyk - 1447 od proboszcz ‘duchowny zarządzający parafią’.

  Proboszowski - 1525 od nazw miejscowych Proboszczewice, Proboszczowice (kilka wsi).

  Probst - od niemieckiej nazwy osobowej Probst, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego brobest ‘przewodniczący, nadzorca; proboszcz’.

  Probucki - od nazwy miasta Prabuty (elbląskie).

  Probulewicz - XVII w. od próba, dawniej proba.

  Probulski - od próba, dawniej proba.

  Proburzański - od nazwy miejscowej Probużna (KrW).

  Probużański - od nazwy miejscowej Probużna (KrW).

  Proc - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proca - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procach - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procaj - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procajko - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procajła - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procajło - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procajłowicz - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procak - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procakiewicz - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procan - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procanin - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procanyn - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proce - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procek - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procel - 1748 od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procelewski - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procelli - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procenko - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proceńko - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’,od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procewicz - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proch - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Procha - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochadzka - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prochalski - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochaluk - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochał - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochała - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochan - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Procharczyk - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Procharski - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochas - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prochasek - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prochaski - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prochatschek - (Śl) od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prochatzka - (Śl) od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prochażka - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prochel - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochenka - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochenko - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Procheń - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Procheńka - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Procheński - 1470-80 od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Procher - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Procher - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Prochera - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochera - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Prochiński - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prochl - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochlicz - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochna - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochnacki - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochnal - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochnau - (= ał) od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochner - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochniak - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochnicki - 1437 od nazwy miejscowej Pruchnik, dawniej Prochnik (przemyskie, gmina Pruchnik).

  Prochnicz - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochniewicz - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochniewski - od nazwy miejscowej Pruchnowo, dawniej Prochnowo (poznańskie, gmina Klecko; włocławskie, gmina Radziejów), Próchnowo (pilskie, gmina Margonin).

  Prochnij - (= ej) od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochnik - 1425 od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochnin - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochnke - (Pom) od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochno - 1353 od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochnowski - 1484 od nazwy miejscowej Pruchnowo, dawniej Prochnowo (poznańskie, gmina Klecko; włocławskie, gmina Radziejów), Próchnowo (pilskie, gmina Margonin).

  Procho - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochol - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochoł - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochoła - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochon - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochoniak - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochonowski - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochoń - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochoński - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochor - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochorczuk - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochorczyków - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochorec - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochoreć - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochorenko - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochorewicz - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochoronek - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochorow - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochorowicz - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochorowski - 1616 od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochorów - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochorski - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochoruk - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochoryk - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochorz - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochot - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochota - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochotko - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochotta - (Śl) od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochow - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochowiak - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochowicz - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochowiec - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochowiecki - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochowik - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochowniak - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochownik - 1623 od proch ‘pył, kurz, okruszyny’; od prochownik ‘wytwórca prochu’.

  Prochowski - 1786 od nazwy miejscowej Prochownia (kilka miejscowości).

  Prochowski - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochór - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prochównik - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Procht - od niemieckich nazw osobowych Pracht, Prücht, te od średnio-wysoko-niemieckiego bracht ‘krzyk, hałas, wrzask’ lub od dolnoniemieckiego pracht ‘przepych, okazałość’.

  Prochta - od niemieckich nazw osobowych Pracht, Prücht, te od średnio-wysoko-niemieckiego bracht ‘krzyk, hałas, wrzask’ lub od dolnoniemieckiego pracht ‘przepych, okazałość’.

  Prochurski - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochwic - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochwicz - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochyński - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prochyra - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prochyra - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Prociak - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procian - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Prociena - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Prociewicz - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procik - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procinów - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Prociński - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procio - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Prociów - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Prociuch - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Prociuk - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procki - od nazw miejscowych typu Proczki, Prochy.

  Procki - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prockiewicz - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procko - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prockowicz - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procków - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procnal - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procnar - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procnel - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procner - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procoń - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procora - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procowski - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procuk - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procukiewicz - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procuń - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procuszkiewicz - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procyk - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procyk - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Procyszyn - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Procz - 1394 od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proczak - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proczakowski - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proczek - 1470-80 od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proczesz - 1261 od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proczewicz - 1411 od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proczka - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proczkajło - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proczke - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proczko - 1478 od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proczkowski - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proczo - 1401 od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proczowicz - 1388 od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proczyk - 1456 od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proczyński - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proć - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proćka - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proćki - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proćko - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proćkow - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proćków - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prodan - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodanis - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodanow - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodanowski - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodawczuk - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodecki - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodehl - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ (forma zgermanizowana).

  Prodel - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodela - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodelik - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodkowski - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodlik - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodlo - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodło - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodnicki - od nazwy miasta Prudnik (opolskie).

  Prodochl - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ (forma zgermanizowana).

  Prodoehl - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ (forma zgermanizowana).

  Prodohl - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ (forma zgermanizowana).

  Prodöhl - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ (forma zgermanizowana).

  Prodoł - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodonowski - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodończuk - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodous - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Produn - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Produń - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Produs - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Produsiewicz - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodzewicz - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodziak - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prodzowski - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Proesler - od górnoniemieckich nazw osobowych Presler, Prösler, te od Bressler ‘wrocławianin’.

  Profalski - od profan ‘ignorant, niewtajemniczony’.

  Profało - od profan ‘ignorant, niewtajemniczony’.

  Profanowicz - od profan ‘ignorant, niewtajemniczony’.

  Profaska - od profes, profeska ‘zakonnik (zakonnica) po złożeniu ślubów’.

  Profeska - od profes, profeska ‘zakonnik (zakonnica) po złożeniu ślubów’.

  Profic - od profan ‘ignorant, niewtajemniczony’.

  Proficz - od profan ‘ignorant, niewtajemniczony’.

  Profiński - od profan ‘ignorant, niewtajemniczony’.

  Profis - od profos ‘podoficer pilnujący aresztantów’.

  Profos - od profos ‘podoficer pilnujący aresztantów’.

  Profoska - od profes, profeska ‘zakonnik (zakonnica) po złożeniu ślubów’.

  Profus - od profos ‘podoficer pilnujący aresztantów’; od profuzja ‘nadmiar, zbytek’.

  Proga - od próg.

  Progacz - od próg.

  Progajło - od próg.

  Progał - od próg.

  Progsza - od próg.

  Progulski - od próg.

  Proguła - 1744 od próg.

  Prohas - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prohasek - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prohaski - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prohassek - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prohaś - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prohazka - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prohopek - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prohopow - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prohota - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prohun - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prohuń - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Proia - od niemieckiej nazwy osobowej Prey, ta od górnoniemieckiego Prei, wysokoniemieckiego Breu, Bräu-, Braurer ‘piwowar’.

  Prois - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Projak - od niemieckiej nazwy osobowej Prey, ta od górnoniemieckiego Prei, wysokoniemieckiego Breu, Bräu-, Braurer ‘piwowar’.

  Projda - od niemieckich nazw osobowych na Preid-.

  Projniak - od niemieckich nazw osobowych Prein, Preiner, te od nazwy miejscowej Prein.

  Projo - od niemieckiej nazwy osobowej Prey, ta od górnoniemieckiego Prei, wysokoniemieckiego Breu, Bräu-, Braurer ‘piwowar’.

  Projs - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Projsa - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Projsner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Projsonowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Projzner - od niemieckiej nazwy osobowej Preußner, ta od Preußen ‘Prusy’.

  Prok - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proka - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokap - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokapionek - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokapiuk - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokasiński - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Prokaziuk - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Prokazja - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Prokesch - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Prokesz - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Prokiel - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokień - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokiepczuk - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokina - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokipczak - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokipczuk - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokipczyn - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokisz - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokocim - od nazwy miejscowej Prokocim, dawniej Prokocin (częśćKrakowa, dzielnica Podgórze).

  Prokocin - 1380 od nazwy miejscowej Prokocim, dawniej Prokocin (częśćKrakowa, dzielnica Podgórze).

  Prokocki - 1398 od nazwy miejscowej Prokocice (kieleckie, gmina Bejsce).

  Prokoczuk - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokof - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokofczyk - 1620 od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokofi - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokofiew - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokofij - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokofjew - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokolewicz - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokop - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopcew - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopciów - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopcow - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopczak - 1607 od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopczenko - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopczewski - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopczuk - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopczyc - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopczyk - 1667 od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopeczko - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopejko - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopek - 1517 od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopenko - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopeńko - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopeszko - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopiak - 1666 od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopian - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopiec - 1497 od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopienia - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopienko - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopieńko - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopiew - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopiewicz - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopik - 1601 od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopilik - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopin - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopiński - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopionek - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopiszyn - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopiuk - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopiwicz - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopłuk - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopnik - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopniuk - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopo - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopoczyk - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopow - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopowicz - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopowski - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopów - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopski - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopyk - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokopyszyn - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokorczyk - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prokorym - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prokoryn - od imienia Prochor, używanego w Kościele prawosławnymm to z greckiego Próchoros, a to od pró + chorós ‘taniec zbiorowy, chór’. W Polsce imię pojawia się w X wieku. Obocznie występowały formy Prochort, Profor, Profort.

  Prokos - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokosa - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokosiński - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokosz - 1359 od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokosza - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokot - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokowicz - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokowski - od nazwy miejscowej Prokowo (gdańskie, gmina Kartuzy).

  Proks - od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Proksa - od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Proksa - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Proksch - od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Prokscha - od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Prokseda - od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Proksz - od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Proksza - od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Prokszyc - od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Prokuda - 1558 od wschodniosłowiańskiego prokuda ‘swawolnik’, od polskiego przekuda ‘przekora’.

  Prokudo - od wschodniosłowiańskiego prokuda ‘swawolnik’, od polskiego przekuda ‘przekora’.

  Prokudowicz - od wschodniosłowiańskiego prokuda ‘swawolnik’, od polskiego przekuda ‘przekora’.

  Prokulewicz - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokulski - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokup - 1386 od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokupek - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokupiak - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokupiuk - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prokurał - od prokurat, prokurator ‘dawniej ‘obrońca’.

  Prokurat - od prokurat, prokurator ‘dawniej ‘obrońca’.

  Prokurata - od prokurat, prokurator ‘dawniej ‘obrońca’.

  Prokurator - od prokurat, prokurator ‘dawniej ‘obrońca’.

  Prokuratorowicz - 1560 od prokurat, prokurator ‘dawniej ‘obrońca’.

  Prokuratorski - od prokurat, prokurator ‘dawniej ‘obrońca’.

  Prokuratowicz - od prokurat, prokurator ‘dawniej ‘obrońca’.

  Prokusa - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokuski - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokuszka - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokuszki - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prokwitz - (Śl) od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prol - od niemieckiej nazwy osobowej Proll.

  Prola - od niemieckiej nazwy osobowej Proll.

  Prolan - od niemieckiej nazwy osobowej Proll.

  Prolewiak - od niemieckiej nazwy osobowej Proll.

  Prolewski - od niemieckiej nazwy osobowej Proll.

  Proliński - od niemieckiej nazwy osobowej Proll.

  Prolis - od niemieckiej nazwy osobowej Proll.

  Prolisko - od niemieckiej nazwy osobowej Proll.

  Proliuk - od niemieckiej nazwy osobowej Proll.

  Proliz - (= is) od niemieckiej nazwy osobowej Proll.

  Proll - od niemieckiej nazwy osobowej Proll.

  Proma - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Promanowski - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Promaska - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Promaszko - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Promiczek - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Promień - od promień ‘wiązka światła, smuga’.

  Promieński - od nazwy miejscowej Promna (radomskie, gmina Promna).

  Promiewicz - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Promiński - 1615 od nazwy miejscowej Promna (radomskie, gmina Promna).

  Promis - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Promiuk - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Promkiewicz - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Promna - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’; od promny ‘przedni, wyborny’.

  Promnicki - 1582 od nazwy miejscowej Promna (radomskie, gmina Promna).

  Promnik - 1427 od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’; od staropolskiego promnik.

  Promny - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’; od promny ‘przedni, wyborny’.

  Promobis - od łacińskiego wyrażenia pro nobis (= módl zię za nami) z modlitwy kościelnej.

  Promowicz - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Promyk - od promień ‘wiązka światła, smuga’.

  Pron - 1545 od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Prona - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronassek - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronaszko - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proncew - 1578 od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronczak - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronczew - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronczk - (Pom) od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronczuk - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronczyc - 1545 od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronczyk - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronczyński - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Prondzinski - od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Prondziński - od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Prondzioch - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prondziuk - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Prondzyński - od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Pronebis - od łacińskiego wyrażenia pro nobis (= módl zię za nami) z modlitwy kościelnej.

  Pronek - 1662 od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronelewicz - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronelowicz - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronga - od pręga ‘smuga, pas’.

  Prongal - od pręga ‘smuga, pas’.

  Pronia - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proniak - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proniakin - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proniakow - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronicz - 1467 od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proniczew - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proniczuk - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proniec - 1449 od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proniek - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proniew - 1578 od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proniewicki - od nazwy miejscowej Proniewicze (KrW).

  Proniewicz - 1551 od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proniewski - 1572 od nazwy miejscowej Proniewicze (KrW).

  Pronik - 1662 od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronin - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronina - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proniński - od nazwy miejscowej Promna (radomskie, gmina Promna).

  Proniowicz - 1469 od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proniszyn - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proniuch - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proniuk - 1662 od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronka - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronkiewicz - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronko - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronkow - 1578 od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronkowski - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronobis - 1473 od łacińskiego wyrażenia pro nobis (= módl zię za nami) z modlitwy kościelnej.

  Pronobis-Proński - złożenia brak; Pronobis 1473 od łacińskiego wyrażenia pro nobis (= módl zię za nami) z modlitwy kościelnej; Proński od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronobiś - od łacińskiego wyrażenia pro nobis (= módl zię za nami) z modlitwy kościelnej.

  Pronowicz - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronski - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Prontek - od gwarowego prątek ‘pęd owoconośny’.

  Prontkielewicz - od gwarowego prątek ‘pęd owoconośny’.

  Prontul - od gwarowego prątek ‘pęd owoconośny’.

  Pronyk - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pronżyński - od nazwy miejscowej Prężyna (opolskie, gmina Biała).

  Proń - 1435 od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Prończak - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Prończuk - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Prończukowski - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Prończyk - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Prońdziński - od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Prońkiewicz - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Prońko - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Proński - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Propa - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propaczek - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propaczewski - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propala - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propała - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Prope - (Śl) od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propel - 1728 od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propicz - 1443 od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propiewski - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propin - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propok - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’ lub od imienia Prokop.

  Propokowicz - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’ lub od imienia Prokop.

  Propola - XVII wiek od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propoła - 1526 od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propołow - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propop - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propopek - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propowicz - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propp - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Proppe - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Proppo - od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’.

  Propp-Russin - złożenia brak; Propp od propa ‘korek’ lub od niemieckich nazw osobowych Propp, Propfe, te od średnio-dolno-niemieckiego prop, prope ‘korek, zatyczka’; Russin od Rusin ‘ukrainiec’.

  Prorocki - od prorok ‘człowiek natchniony, przepowiadający przyszłość’.

  Proroczek - 1603 od prorok ‘człowiek natchniony, przepowiadający przyszłość

  Proroczenko - od prorok ‘człowiek natchniony, przepowiadający przyszłość’.

  Proroczyk - 1621 od prorok ‘człowiek natchniony, przepowiadający przyszłość

  Prorok - 1519 od prorok ‘człowiek natchniony, przepowiadający przyszłość’.

  Prorokowski - 1494 od prorok ‘człowiek natchniony, przepowiadający przyszłość’.

  Pros - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosa - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosak - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosakiewicz - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosakowski - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosal - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosał - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosałek - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosałowski - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosałowski - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Proscha - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosciak - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prosciak - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prosciński - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prosek - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosewicz - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosiaczek - od prosiątko ‘mała świnia, prosię’ lub od prosić.

  Prosiak - od prosiątko ‘mała świnia, prosię’ lub od prosić.

  Prosiałowski - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosianna - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosianny - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosianowski - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosiątko - 1408 od prosiątko ‘mała świnia, prosię’.

  Prosiątkowic - 1391 od prosiątko ‘mała świnia, prosię’.

  Prosiciński - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prosicki - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosiecki - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosiek - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosik - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosiło - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosiłowski - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosina - 1136 od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosiniak - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosinkiewicz - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosiński - 1530 od nazw miejscowych Prosienica (ostrołęckie, gmian Ostrów Mazowiecka), Prosna (kilka wsi).

  Prosisz - 1204 od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proske - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proski - 1393 od nazwy miejscowej Prochy (poznańskie, gmina Wielichowo).

  Proskień - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proskin - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proskiniuk - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proskiń - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proskora - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskorenko - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskornicki - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskowiak - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proskórniak - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskórnicki - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskuda - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proskunikow - 1481 od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskur - 1558 od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskura - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskurka - 1489 od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskurniak - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskurnicki - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskurnicz - 1551 od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej iprawosławnej’.

  Proskurnicza - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskurniczy - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskurniczycz - 1555 od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskurnik - 1494 od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskurnikowicz - 1551 od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskurow - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskurowicz - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskurowski - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskuryn - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskuryna - od dawnego proskura, praskura ‘chleb liturgiczny używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej’.

  Proskuta - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosnak - od staropolskiego prostny ‘zły, gorszący’.

  Prosniak - od staropolskiego prostny ‘zły, gorszący’.

  Prosniuk - 1662 od staropolskiego prostny ‘zły, gorszący’.

  Proso - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosolowski - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prosoł - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prosołek - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prosołowicz - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prosołowski - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Prosotowicz - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosowicz - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosowiecki - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosowski - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosół - od staropolskiego prasoł, prasuł ‘handlarz solą’.

  Pross - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prossowski - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prost - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prostacki - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki); od przymiotnika prostacki.

  Prostak - 1769 od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki); od prostak.

  Prostański - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prostasiewicz - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Prostasiuk - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Prostec - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prostecki - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prostek - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prostęga - 1649 od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prostka - 1649 od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prostko - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prostko-Prostyński - złożenia brak; od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki); Prostyński 1569 od nazwy miejscowej Prostyń (ostrołęckie, gmina Małkinia Górna).

  Prosto - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prostojanek - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prostok - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prostosz - 1499 od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prostowicz - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prostowski - 1774 od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prosty - 1447 od prosty ‘równy, zwyczajny, prawy’.

  Prostyński - 1569 od nazwy miejscowej Prostyń (ostrołęckie, gmina Małkinia Górna).

  Prostyński - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prosuł - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosuła - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosut - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosyniak - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosyniuk - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosz - 1193 od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prosza - 1382 od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszak - 1494 od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszak - 1556 od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić; od proszak ‘ktoś natrętnie proszący’.

  Proszałek - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszański - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszcz - 1423 od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Proszczak - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Proszczałek - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Proszczałkiewicz - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Proszczek - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Proszczuk - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Proszczyk - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Proszczyński - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Proszek - 1204 od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszel - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszelik - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszeński - 1560 od nazw miejscowych Prosienica (ostrołęckie, gmian Ostrów Mazowiecka), Prosna (kilka wsi).

  Proszewicz - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszewski - 1592 od nazwy miasta Proszowice (krakowskie), Proszew (siedleckie, gmina Grębków).

  Proszka - 1474 od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszkiewicz - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszkin - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszko - 1456 od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszkowic - 1653 od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszkowiec - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszkowski - 1396 od nazwy miasta Pruszków, dawniej Proszków (warszawskie).

  Proszna - 1420 od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszogłowicz - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszogołowicz - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszony - 1441 od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszowic - 1224 od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszowice - 1427 od nazwy miasta Proszowice (krakowskie), Proszew (siedleckie, gmina Grębków).

  Proszowita - 1412 od nazwy miasta Proszowice (krakowskie), Proszew (siedleckie, gmina Grębków).

  Proszowski - 1396 od nazwy miasta Proszowice (krakowskie), Proszew (siedleckie, gmina Grębków).

  Proszwic - 1405 od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszycki - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszyk - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszyna - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszyniak - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Proszyński - 1399 od nazw miejscowych Prosienica (ostrołęckie, gmian Ostrów Mazowiecka), Prosna (kilka wsi).

  Proś - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prośba - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić; od prośba ‘proszenie’.

  Prośba - od prośba ‘proszenie, suplika’.

  Prościak - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prościański - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prościewicz - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prościk - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prościński - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prościński - od nazwy miejscowej Prostyń (ostrołęckie, gmina Małkinia Górna).

  Prościo - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prość - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prośka - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prośko - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prośniak - od staropolskiego prostny ‘zły, gorszący’; od prośniak ‘prosiak’.

  Prośniczek - od staropolskiego prostny ‘zły, gorszący’.

  Prośnik - od staropolskiego prostny ‘zły, gorszący’.

  Prośniuk - 1662 od staropolskiego prostny ‘zły, gorszący’.

  Prot - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Prota - 1672 od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protacki - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protakiewicz - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protaliński - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protański - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protas - 1471 od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protasewicki - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protasewicz - 1520 od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protasiewicz - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protasik - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protasiński - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protasiuk - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protaski - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protasow - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protasowicki - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protasowiecki - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protasowski - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protassewicz - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protaszczyk - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protaszewicz - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protaszow - 1569 od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protaszuk - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protaszyk - 1662 od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protaś - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protaz - 1558 od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protaziewicz - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protaziuk - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protazy - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protczak - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protczek - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protek - 1793 od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protekta - od protektor ‘opiekun, mecenas’.

  Protesiewicz - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Proth - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protko - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protkowicz - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protkowski - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protocki - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protokiewicz - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protokowski - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protołowicz - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protorczyn - od pretor ‘najwyższy urzędnik sądowy w starożytnym Rzymie’.

  Protorius - od pretor ‘najwyższy urzędnik sądowy w starożytnym Rzymie’.

  Protorski - od pretor ‘najwyższy urzędnik sądowy w starożytnym Rzymie’.

  Protos - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protosewicz - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protosiewicz - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protosiuk - od imienia Protazy. Imię, w formie łacińskiej Prothasius, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego, od protásso ‘umieszczam na czele’.

  Protowski - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protrz - (forma zgermanizowana) od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Protsch - (forma zgermanizowana) od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Protsz - (forma zgermanizowana) od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Protszke - (forma zgermanizowana) od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Protuch - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protus - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protwicki - 1621 od nazwy herbu Protwic, notowanej od XV wieku, ta zapewne od formy zgermanizowanej nazwy miejscowej Prottwitz (Śląsk).

  Protwicz - 1599 od nazwy herbu Protwic, notowanej od XV wieku, ta zapewne od formy zgermanizowanej nazwy miejscowej Prottwitz (Śląsk).

  Protyga - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protyniak - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protyński - od imienia Prot. Imię notowane w Polsce od XV wieku, jest pochodzenia greckiego, od protos ‘pierwszy’; też może od imienia Protazy.

  Protz - (forma zgermanizowana) od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Protze - (forma zgermanizowana) od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Protzek - (forma zgermanizowana) od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Protzel - (forma zgermanizowana) od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Protzen - (forma zgermanizowana) od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Prow - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prowacki - od prowadzić.

  Prowadło - 1488 od prowadzić.

  Prowadłowski - 1629 od prowadzić.

  Prowadzisz - od prowadzić.

  Prowalna - od prowadzić.

  Prowalny - od prowadzić.

  Prowalski - od prowadzić.

  Prowaźnik - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Prowda - od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’.

  Prowdzik - od prawda ‘zgodność słów z rzeczywistością’.

  Prowicz - od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prowideniec - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewiedzieć, przewidzieć ‘określić dokładnie, przeczuć’.

  Prowidieniec - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewiedzieć, przewidzieć ‘określić dokładnie, przeczuć’.

  Prowiedieniec - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewiedzieć, przewidzieć ‘określić dokładnie, przeczuć’.

  Prowisz - (Śl) od prawy ‘prawdziwy, należyty’.

  Prowizor - od prowizor ‘gospodarz; kurator’.

  Prowosnik - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Prowośnik - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Prowoznik - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Prowoźnik - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Prowucki - od nazwy miejscowej Prawutyn (KrW).

  Prozarowicz - od ukraińskiego prozie, prozornyj ‘przenikliwy, bystry’.

  Prozarowski - od ukraińskiego prozie, prozornyj ‘przenikliwy, bystry’.

  Prozerowski - od ukraińskiego prozie, prozornyj ‘przenikliwy, bystry’.

  Proziewicz - od próg.

  Prozniak - od staropolskiego prostny ‘zły, gorszący’.

  Prozor - 1437 od ukraińskiego prozie, prozornyj ‘przenikliwy, bystry’.

  Prozorow - od ukraińskiego prozie, prozornyj ‘przenikliwy, bystry’.

  Prozorowicz - od ukraińskiego prozie, prozornyj ‘przenikliwy, bystry’.

  Prozorowski - od ukraińskiego prozie, prozornyj ‘przenikliwy, bystry’.

  Prozowicz - od próg.

  Prozowski - od próg.

  Prozych - od próg.

  Proź - od próg.

  Prożanowski - od próg.

  Prożmo - od staropolskiego prażmo ‘potrawa z prażonych ziaren zboża’.

  Prożych - od próg.

  Próba - od próba, dawniej proba.

  Próban - od próba, dawniej proba.

  Próbczyński - od próba, dawniej proba.

  Próbka - od próba, dawniej proba.

  Próbski - od próba, dawniej proba.

  Próchenka, m. - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’; od prócha ‘odrobina, kruszyna’.

  Próchenko - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’; od prócha ‘odrobina, kruszyna’.

  Prócheńko - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’; od prócha ‘odrobina, kruszyna’.

  Prócheński - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Próchera - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Próchiński - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Próchner - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Próchniak - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Próchniakowski - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Próchnicki - od nazwy miejscowej Pruchnik, dawniej Prochnik (przemyskie, gmina Pruchnik).

  Próchniewicz - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Próchniewski - od nazwy miejscowej Pruchnowo, dawniej Prochnowo (poznańskie, gmina Klecko; włocławskie, gmina Radziejów), Próchnowo (pilskie, gmina Margonin).

  Próchnik - 1709 od proch ‘pył, kurz, okruszyny’; od próchnik ‘człowiek zgrzybiały’.

  Próchnio - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Próchno - 1655 od proch ‘pył, kurz, okruszyny’; od próchno, pruchno, prochno.

  Próchyński - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prócnal - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Próczeńko - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Próczkowski - od podstaw proc-, procz-, prok-, por. proca ‘prymitywna broń’, prok ‘maszyna do rzucania kamieni’, od imion Prokop, Prochor, niemieckich Protz, Proß (od imienia Ambrosius).

  Pródlik - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’ ( z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Pródnicki - od nazwy miasta Prudnik (opolskie).

  Pródziński - od nazwy miejscowej Prudziany (KrW).

  Próg - od próg.

  Próniewicz - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Própka - od próba, dawniej proba.

  Prós - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prósiński - od nazw miejscowych Prosienica (ostrołęckie, gmian Ostrów Mazowiecka), Prosna (kilka wsi).

  Prószczyk - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prószczyński - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prószkiewicz - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Prószkowski - od nazwy miasta Pruszków, dawniej Proszków (warszawskie).

  Prószyński - od nazwy miejscowej Pruszyn (siedleckie, gmina Siedlce).

  Próś - od imion złożonych typu Prosimir lub od prosić.

  Próściak - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Próściński - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Próźny - od próżny ‘daremny’.

  Próżnik - od próżny ‘daremny’.

  Próżny - od próżny ‘daremny’.

  Prtosieński - 1432 od nazw miejscowych Prosienica (ostrołęckie, gmian Ostrów Mazowiecka), Prosna (kilka wsi).

  Pruba - od próba, dawniej proba.

  Pruban - od próba, dawniej proba.

  Prubań - od próba, dawniej proba.

  Prubka - od próba, dawniej proba.

  Prubski - od próba, dawniej proba.

  Pruc - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prucajło - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prucak - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prucek - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prucel - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Pruch - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prucha - 1798 od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchal - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchala - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchalak - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchała - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchański - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prucharczyk - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prucharski - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchczyński - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchenka - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchenko - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Prucheński - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Pruchiński - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Pruchla - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchło - od wschodniosłowiańskiego pruchło ‘sprężyna’.

  Pruchnal - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchner - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchniak - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchniakowski - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchnicki - 1456 od nazwy miejscowej Pruchnik, dawniej Prochnik (przemyskie, gmina Pruchnik).

  Pruchniewicz - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchniewski - od nazwy miejscowej Pruchnowo, dawniej Prochnowo (poznańskie, gmina Klecko; włocławskie, gmina Radziejów), Próchnowo (pilskie, gmina Margonin).

  Pruchnik - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchno - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchnowski - od nazwy miejscowej Pruchnowo, dawniej Prochnowo (poznańskie, gmina Klecko; włocławskie, gmina Radziejów), Próchnowo (pilskie, gmina Margonin).

  Pruchoła - 1717 od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchoń - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchoński - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchowski - od proch ‘pył, kurz, okruszyny’.

  Pruchyński - od czeskiej nazwy osobowej Prochazka, ta od prochazka ‘przechadzka; człowiek gadatliwy’.

  Prucia - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Pruciak - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prucik - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prucinowski - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Pruciński - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prucka - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prucko - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prucow - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prucyk - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prucz - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Pruczak - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Pruczka - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Pruczko - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Pruczkowski - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prud - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudaczek - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudaczuk - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudawczuk - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudcow - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudców - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudel - od prudło ‘rekojeść od sikawki ręcznej’.

  Prudil - od prudło ‘rekojeść od sikawki ręcznej’.

  Prudiłowicz - od prudło ‘rekojeść od sikawki ręcznej’.

  Prudko - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudla - od prudło ‘rekojeść od sikawki ręcznej’.

  Prudlak - od prudło ‘rekojeść od sikawki ręcznej’.

  Prudlik - od prudło ‘rekojeść od sikawki ręcznej’.

  Prudlo - od prudło ‘rekojeść od sikawki ręcznej’.

  Prudło - od prudło ‘rekojeść od sikawki ręcznej’.

  Prudna - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudniak - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudnicki - od nazwy miasta Prudnik (opolskie).

  Prudnik - od nazwy miasta Prudnik (opolskie).

  Prudnikow - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudo - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudowczuk - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudowicz - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudziak - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudzic - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudzicz - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudziec - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudzienica - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudziennica - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudzik - od podstawy prud-, ta od wschodniosłowiańskiego prud ‘młyn wodny’, zapora’, od czeskiego prud stanowiącego kontynuant prasłowiańskiego prąd.

  Prudziłko - od prudło ‘rekojeść od sikawki ręcznej’.

  Prudziłowicz - od prudło ‘rekojeść od sikawki ręcznej’.

  Prudziński - 1669 od nazwy miejscowej Prudziany (KrW).

  Prudznicki - od nazwy miasta Prudnik (opolskie).

  Prudzyński - od nazwy miejscowej Prudziany (KrW).

  Prug - od gwarowego prug ‘próg’, może też od próg lub od niemieckiej nazw osobowych Brug-, Prug-.

  Prugal - od gwarowego prug ‘próg’, może też od próg lub od niemieckiej nazw osobowych Brug-, Prug-.

  Prugał - od gwarowego prug ‘próg’, może też od próg lub od niemieckiej nazw osobowych Brug-, Prug-.

  Prugała - od gwarowego prug ‘próg’, może też od próg lub od niemieckiej nazw osobowych Brug-, Prug-.

  Prugar - od gwarowego prug ‘próg’, może też od próg lub od niemieckiej nazw osobowych Brug-, Prug-; od średnio-wysoko-niemieckiego brucker ‘poborca cła na moście.

  Prugarewicz - od gwarowego prug ‘próg’, może też od próg lub od niemieckiej nazw osobowych Brug-, Prug-; od średnio-wysoko-niemieckiego brucker ‘poborca cła na moście.

  Prugar-Ketling - złożenia brak; od gwarowego prug ‘próg’, może też od próg lub od niemieckiej nazw osobowych Brug-, Prug-; od średnio-wysoko-niemieckiego brucker ‘poborca cła na moście; Ketling brak.

  Pruger - od gwarowego prug ‘próg’, może też od próg lub od niemieckiej nazw osobowych Brug-, Prug-; od średnio-wysoko-niemieckiego brucker ‘poborca cła na moście.

  Prugiel - od gwarowego prug ‘próg’, może też od próg lub od niemieckiej nazw osobowych Brug-, Prug-.

  Prugier - od gwarowego prug ‘próg’, może też od próg lub od niemieckiej nazw osobowych Brug-, Prug-; od średnio-wysoko-niemieckiego brucker ‘poborca cła na moście.

  Prujko - od pruję, pruc.

  Prujs - od pruję, pruc.

  Prujszczyk - od pruję, pruc.

  Pruk - od gwarowego pruka ‘głos przywołujący krowy’, prukać ‘pierdzieć’.

  Prukacz - od gwarowego pruka ‘głos przywołujący krowy’, prukać ‘pierdzieć’.

  Prukała - od gwarowego pruka ‘głos przywołujący krowy’, prukać ‘pierdzieć’.

  Prukarz - od gwarowego pruka ‘głos przywołujący krowy’, prukać ‘pierdzieć’.

  Prukop - 1641 od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Prukopczak - 1700 od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Pruksa - od gwarowego pruka ‘głos przywołujący krowy’, prukać ‘pierdzieć’.

  Pruksa - od imienia Prakseda, notowanego w Polsce od XIV wieku. Imię pochodzenia greckiego, od praksis ‘czynność, działanie’.

  Prul - od niemieckiej nazwy osobowej Proll.

  Prum - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Prumm - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Prumus - od prom, dawniej też pram ‘statek płaskodenny do przewozu ludzi lub ładunków’.

  Pruna - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Prunak - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich

  Prunelewicz - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pruniak - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Prunicki - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pruniec - 1482 od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pruniewicz - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pruniewski - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pruniuk - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Pruński - od imion typu Prochor, Prokofij, Sopron, używanych dawniej na Kresach Wschodnich.

  Prus - 1293 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusa - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusacki - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusaczek - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusaczuk - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusaczyk - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusak - 1494 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; od Prusak ‘mieszkaniec Prus’.

  Prusakiewicz - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusakow - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusakowicz - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusakowski - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusał - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusała - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusałowicz - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusarczyk - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prus-Bogusławski - złożenia brak; Prus 1293 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; Bogusławski 1396 od nazw miejscowych Bogusławice, Bogusławki (częste).

  Prus-Bugayski - złożenia brak; Prus 1293 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; Bugayski od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Pruschak - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruschko - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusczek - 1593 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusecki - od nazwy miejscowej Pruśce, dawniej też Prusice (pilskie, gmina Rogoźno).

  Prusek - 1432 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusewicz - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prus-Głowacki - złożenia brak; Prus 1293 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; Głowacki 1461 od nazw miejscowych Głowaczew, Głowaczowa, Głowaczów (kilka wsi).

  Prus-Grobelski - złożenia brak; Prus 1293 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; Grobelski od grobla ‘nasyp ziemi dla zatrzymania wody’.

  Prusiak - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusianowski - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusicki - 1405 od nazwy miejscowej Pruśce, dawniej też Prusice (pilskie, gmina Rogoźno).

  Prusidlo - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusidło - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusiecki - 1396 od nazwy miejscowej Pruśce, dawniej też Prusice (pilskie, gmina Rogoźno).

  Prusiel - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusiewicz - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusik - 1625 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusikiewicz - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusikowski - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusimski - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusin - 1204 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; od staropolskiego Prusin ‘Prus’.

  Prusinek - 1489 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; od staropolskiego Prusin ‘Prus’.

  Prusinkiewicz - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusinkowski - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusinowicz - 1318 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; od staropolskiego Prusin ‘Prus’.

  Prusinowski - 1420 od nazw miejscowych Prusinów (kaliskie, gmina Żerków), Prusinowice (ciechanowskie, gmina Świercze-Koty).

  Prusiński - od nazwy miejscowej Pruszyn (siedleckie, gmina Siedlce).

  Prusio - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusisz - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusiuk - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusk - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruske - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruski - 1395 od nazwy miejscowej Prusy (kilka wsi).

  Pruskiewicz - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusko - 1266 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruskowicz - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruskowski - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prus-Niewiadomski - złożenia brak; Prus 1293 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; Niewiadomski od niewiada ‘wyrostek, odmieniec’, od nie wiedzieć lub od nazwy miejscowej Niewiadom (katowickie, gmina Rybnik).

  Prusniewski - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusnik - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusok - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusota - 1136 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusowic - 1666 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusowski - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prus-Rudziński - złożenia brak; Prus 1293 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; Rudziński 1616 od nazw miejscowych Rudna, Rudno (częste).

  Pruss - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prussak - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prussakow - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prussakowski - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusski - od nazwy miejscowej Prusy (kilka wsi).

  Prusson - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prus-Strowski - złożenia brak; Prus 1293 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; Strowski od strawa ‘żywność’, dawniej ‘stypa’, od strawić.

  Prustecki - od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prustk - (Pom) od nazwy miejscowej Prostki (suwalskie, gmina Prostki).

  Prus-Trębicki - złożenia brak; Prus 1293 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; Trębicki 1648 od nazwy miejscowej Trębice (siedleckie, gmina Paprotnia).

  Prus-Wiśniewski - złożenia brak; Prus 1293 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; Wiśniewski 1471 od nazw miejscowych Wiśniewo, Wiśniowa, Wiszniowa (częste).

  Prus-Wiśniowski - złożenia brak; Prus 1293 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; Wiśniowski 1471 od nazw miejscowych Wiśniewo, Wiśniowa, Wiszniowa (częste).

  Prusz - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Prusza - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus

  Prus-Zajączkowski - złożenia brak; Prus 1293 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; Zajączkowski 1387 nazwy miejscowej Zajączków (piotrkowskie, gmina Mniszków), , Zajączkowo (poznańskie, gmina Pniewy).

  Pruszak - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; od staropolskiego Prusin ‘Prus’.

  Pruszak-Leliwa - złożenia brak; Prus 1293 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; Leliwa 1500 od nazwy herbu Leliwa.

  Pruszakowski - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; od staropolskiego Prusin ‘Prus’.

  Pruszałkiewicz - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruszanow - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruszanowski - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruszański - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruszcz - zapewne od nazwy miasta Pruszcz (gdańskie).

  Pruszczak - zapewne od nazwy miasta Pruszcz (gdańskie).

  Pruszczański - od nazwy miejscowej Pruszczyn (płockie, gmina Wyszogród).

  Pruszczeński - od nazwy miejscowej Pruszczyn (płockie, gmina Wyszogród).

  Pruszczyk - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruszczyk - zapewne od nazwy miasta Pruszcz (gdańskie).

  Pruszczyński - 1592 od nazwy miejscowej Pruszczyn (płockie, gmina Wyszogród).

  Pruszek - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruszewicz - 1494 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruszewski - od nazwy miasta Proszowice (krakowskie), Proszew (siedleckie, gmina Grębków).

  Prusziński - od nazwy miejscowej Pruszyn (siedleckie, gmina Siedlce).

  Pruszka - 1419 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruszkarski - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruszkiewicz - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruszko - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruszkowski - 1389 od nazwy miasta Pruszków, dawniej Proszków (warszawskie).

  Pruszków - od nazwy miasta Pruszków, dawniej Proszków (warszawskie).

  Pruszo - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruszowski - od nazwy miasta Proszowice (krakowskie), Proszew (siedleckie, gmina Grębków).

  Pruszydło - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruszyk - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; od staropolskiego Prusin ‘Prus’.

  Pruszyna, m. - 1392 od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus.

  Pruszyński - 1439 od nazwy miejscowej Pruszyn (siedleckie, gmina Siedlce).

  Pruś - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; od staropolskiego Prusin ‘Prus’.

  Pruśka - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; od staropolskiego Prusin ‘Prus’.

  Pruśkiewicz - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; od staropolskiego Prusin ‘Prus’.

  Pruśko - od nazwy etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, też od nazwy herbu Prus; od staropolskiego Prusin ‘Prus’.

  Prut - 1440 od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Pruta - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prutek - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prutka - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prutkowski - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Pruto - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Prutuła - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Pruty - od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Pruzaczyk - od prużyć ‘prężyć; prażyć; może też od nazwy osobowej Prug.

  Pruzanin - od nazwy miejscowej Prużany (KrW).

  Pruzielewicz - od prużyć ‘prężyć; prażyć; może też od nazwy osobowej Prug.

  Pruzikowski - od prużyć ‘prężyć; prażyć; może też od nazwy osobowej Prug.

  Pruziński - od nazwy miejscowej Prużany (KrW).

  Prużak - od prużyć ‘prężyć; prażyć; może też od nazwy osobowej Prug.

  Prużan - od nazwy miejscowej Prużany (KrW).

  Prużanin - od nazwy miejscowej Prużany (KrW).

  Prużański - od nazwy miejscowej Prużany (KrW).

  Prużek - od prużyć ‘prężyć; prażyć; może też od nazwy osobowej Prug.

  Prużewski - od prużyć ‘prężyć; prażyć; może też od nazwy osobowej Prug.

  Prużyński - od nazwy miejscowej Prużany (KrW).

  Pryba - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć lub od niemieckiej nazwy osobowej Priebe,

  Prybacki - od przebaczyć ‘zauważyć’.

  Prybała - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć lub od niemieckiej nazwy osobowej Priebe.

  Prybe - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć lub od niemieckiej nazwy osobowej Priebe.

  Prybich - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć lub od niemieckiej nazwy osobowej Priebe.

  Prybicho - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć lub od niemieckiej nazwy osobowej Priebe.

  Prybiczy - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’ lub od gwarowego przybytnik.

  Prybiński - od nazwy miejscowej Przybina (leszczyńskie, gmina Rydzyna).

  Pryboda - od przy + bodę, bóść; przebóść.

  Prybor - od imienia złożonego Przybor, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Pryborowski - od nazw miejscowych Przeborowo, Przeborowice, dziś Przyborowo, Przyborowice (kilka wsi).

  Prybuła - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć lub od niemieckiej nazwy osobowej Priebe.

  Prybusz - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć lub od niemieckiej nazwy osobowej Priebe.

  Prybycin - od przybycień ‘przybysz’.

  Prybył - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Prybyła - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Prybyło - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Prybysławski - od nazwy miejscowej Przybysławice (kilka wsi).

  Prybysz - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Prybyszewski - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Prybyś - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Prybyteń - od przybycień ‘przybysz’.

  Pryc - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Pryca - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prycak - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prycal - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prycaszczyk - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prycel - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prych - od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Prychacz - od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Prychala - od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Prychalski - od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Prychała - od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Prychidko - (z fonetyką ukraińską) od przychodzić ‘przybywać’.

  Prychidna - (z fonetyką ukraińską) od przychodzić ‘przybywać’.

  Prychidny - (z fonetyką ukraińską) od przychodzić ‘przybywać’.

  Prychitko - (z fonetyką ukraińską) od przychodzić ‘przybywać’.

  Prychla - od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Prychła - od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Prychno - od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Prychocen - od przychodzić ‘przybywać’.

  Prychoceń - od przychodzić ‘przybywać’.

  Prychocin - od przychodzić ‘przybywać’.

  Prychod - od przychodzić ‘przybywać’.

  Prychoda - od przychodzić ‘przybywać’.

  Prychodicz - od przychodzić ‘przybywać’.

  Prychodko - od przychodzić ‘przybywać’.

  Prychodny - od przychodzić ‘przybywać’.

  Prychodzicz - od przychodzić ‘przybywać’.

  Prychotko - od przychodzić ‘przybywać’.

  Prychowski - od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Prychta - od prychać ‘parskać, chrapać’.

  Pryciak - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Pryciarz - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Pryciaszczyk - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Pryciaszek - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prycik - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prycikowski - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Pryciński - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Pryciuk - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prycki - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prycko - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Pryckowski - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prycnik - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prycuń - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth; od niemieckiej nazwy osobowej Prietz.

  Prycz - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prycza - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’; też od prycza, prycz ‘ława, tapczan’.

  Pryczak - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’; też od prycza, prycz ‘ława, tapczan’.

  Pryczek - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’; też od prycza, prycz ‘ława, tapczan’.

  Pryczewski - 1634 od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’; też od prycza, prycz ‘ława, tapczan’.

  Pryczka - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’; też od prycza, prycz ‘ława, tapczan’.

  Pryczko - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’; też od prycza, prycz ‘ława, tapczan’.

  Pryczkowski - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’; też od prycza, prycz ‘ława, tapczan’.

  Pryczuska - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’; też od prycza, prycz ‘ława, tapczan’.

  Pryczyn - (z fonetyką ukraińską) od przyczyna ‘powód’.

  Pryczynicz - (z fonetyką ukraińską) od przyczyna ‘powód’.

  Pryczyniec - (z fonetyką ukraińską) od przyczyna ‘powód’.

  Pryczyński - (z fonetyką ukraińską) od przyczyna ‘powód’.

  Pryć - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’; też od prycza, prycz ‘ława, tapczan’.

  Pryda - od niemieckich nazw osobowych Priede, Brit, te od imion złożonych na Brit-.

  Prydałek - od przydać ‘dodać, dołożyć’.

  Prydan - od przydać ‘dodać, dołożyć’.

  Prydatek - od przydatek, w staropolszczyźnie ‘dopłata, zakąska’.

  Prydatkiewicz - od przydatek, w staropolszczyźnie ‘dopłata, zakąska’.

  Pryde - 1736 od niemieckich nazw osobowych Priede, Brit, te od imion złożonych na Brit-.

  Prydon - od przydać ‘dodać, dołożyć’.

  Prydoń - od przydać ‘dodać, dołożyć’.

  Prydróżny - od przydrożny ‘znajdujący się przy drodze’.

  Prydyba - od przydybać ‘przyłapać, zaskoczyć’.

  Prydzik - 1715 od niemieckich nazw osobowych Priede, Brit, te od imion złożonych na Brit-.

  Prygodzicz - od przygoda ‘przypadek, niebezpieczeństwo’.

  Prygodzki - od nazwy miejscowej Przygodzice (kaliskie, gmina Przygodzice), Przygody (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Prygon - od przyganiać, przyganić ‘zganić, przymówić’.

  Prygoń - od przyganiać, przyganić ‘zganić, przymówić’.

  Prygozy - od białoruskiego prygožy ‘piękny, ładny’.

  Prygozyj - od białoruskiego prygožy ‘piękny, ładny’.

  Prygoża - od białoruskiego prygožy ‘piękny, ładny’.

  Prygoży - od białoruskiego prygožy ‘piękny, ładny’.

  Prygożyj - od białoruskiego prygožy ‘piękny, ładny’.

  Prygun - od przyganiać, przyganić ‘zganić, przymówić’.

  Pryida - od przyjść, przyjdę.

  Pryida - od przyjść, przyjdę.

  Pryjda - od przyjść, przyjdę.

  Pryjemski - od nazwy miejscowej Przyjma (konińskie, gmina Golina), Przyjmy (kilka wsi).

  Pryjm - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Pryjma - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Pryjmaczuk - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Pryjmak - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Pryjmicz - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Pryjmo - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Pryjomka - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Pryjomko - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Pryjomski - od nazwy miejscowej Przyjma (konińskie, gmina Golina), Przyjmy (kilka wsi).

  Pryk - 1492 od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Pryka - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prykacz - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prykan - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prykaniak - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prykanowski - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prykas - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prykaszczyk - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prykaza - od przykazać ‘polecić, rozkazać, przysądzić’.

  Prykaziuk - od przykazać ‘polecić, rozkazać, przysądzić’.

  Pryke - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prykel - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prykiel - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prykiński - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prykoda - od przygoda ‘przypadek, niebezpieczeństwo’.

  Prykon - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prykop - od gwarowego przykopa ‘rów, potok’.

  Prykopski - od gwarowego przykopa ‘rów, potok’.

  Prykosz - od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prykowski - 1454 od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’.

  Prykuta - od przykuć, przykuty, też od gwarowego przykutać ‘przygrzebać, przygarnąć’.

  Pryl - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Pryla - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Prylepa - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od przylepa ‘kawałek chleba, piętka’, przylepić.

  Prylewski - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Pryliński - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Prylip - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od przylepa ‘kawałek chleba, piętka’, przylepić.

  Prylipko - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od przylepa ‘kawałek chleba, piętka’, przylepić.

  Prylka - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Pryll - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Pryloński - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Prylowski - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Pryluk - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Prył - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Pryła - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Pryłan - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Pryłowski - od niemieckiej nazwy osobowej Prill, ta od Briil ‘ryba olszówka’.

  Pryłukin - od przyłęk, przyłęg ‘wzgórek przy mokrej nizinie’ (z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Prym - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Pryma - 1615 od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymaczek - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymaczenko - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymaczko - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymaczuk - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymak - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’; od prymak ‘uczeń pierwszej klasy’.

  Prymaka - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’; od prymak ‘uczeń pierwszej klasy’.

  Prymako - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’; od prymak ‘uczeń pierwszej klasy’.

  Prymakow - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’; od prymak ‘uczeń pierwszej klasy’.

  Prymakowski - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’; od prymak ‘uczeń pierwszej klasy’.

  Prymała - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymar - od łacińskiego primarius ‘pierwszy, naczelny’.

  Prymarczuk - od łacińskiego primarius ‘pierwszy, naczelny’.

  Prymarczyk - od łacińskiego primarius ‘pierwszy, naczelny’.

  Prymark - od łacińskiego primarius ‘pierwszy, naczelny’.

  Prymas - od prymas ‘głowa Kościola w państwie’.

  Prymasiak - od prymas ‘głowa Kościola w państwie’.

  Prymasiewicz - od prymas ‘głowa Kościola w państwie’.

  Prymaszko - od prymas ‘głowa Kościola w państwie’.

  Prymaś - od prymas ‘głowa Kościola w państwie’.

  Prymczak - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymczek - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymczuk - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymecki - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymek - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymel - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymelski - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymer - od łacińskiego primarius ‘pierwszy, naczelny’.

  Prymerski - od łacińskiego primarius ‘pierwszy, naczelny’.

  Prymiak - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymicki - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymicz - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymier - od łacińskiego primarius ‘pierwszy, naczelny’.

  Prymiński - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymka - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’; od prymka ‘rodzaj tytoniu’.

  Prymke - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymlewicz - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymo - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymocki - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymos - od prymas ‘głowa Kościola w państwie’.

  Prymowicz - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymski - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymtczuk - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prymula - od prymula ‘roślina zielna doniczkowa, odmiana pierwiosnka’.

  Prymuła - od prymula ‘roślina zielna doniczkowa, odmiana pierwiosnka’.

  Prymus - 1787 od prymus ‘pierwszy, najlepszy’, a to od łacińskiego primus ‘pierwszy’ lub od imienia łacińskiego Primus.

  Prymusiewicz - od prymus ‘pierwszy, najlepszy’, a to od łacińskiego primus ‘pierwszy’ lub od imienia łacińskiego Primus.

  Prymusz - 1403 od prymus ‘pierwszy, najlepszy’, a to od łacińskiego primus ‘pierwszy’ lub od imienia łacińskiego Primus.

  Prymuszewicz - 1440 od prymus ‘pierwszy, najlepszy’, a to od łacińskiego primus ‘pierwszy’ lub od imienia łacińskiego Primus.

  Prymuszewski - od prymus ‘pierwszy, najlepszy’, a to od łacińskiego primus ‘pierwszy’ lub od imienia łacińskiego Primus.

  Prymuszowicz - 1437 od prymus ‘pierwszy, najlepszy’, a to od łacińskiego primus ‘pierwszy’ lub od imienia łacińskiego Primus.

  Prymys - od pryma ‘nagroda’, prym ‘pierwszeństwo’, też od łacińskiego primus ‘pierwszy’.

  Prynakowski - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn lub Prien.

  Prync - od niemieckiej nazwy osobowej Prinz, od Prinz ‘książę’.

  Prynczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Prinz, od Prinz ‘książę’.

  Prynczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Prinz, od Prinz ‘książę’.

  Prynda - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Pryndiak - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Pryndo - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Pryndziak - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Pryndziuk - od prędki ‘szybki, nagły’.

  Pryniak - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Prynicki - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Prynicz - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Pryniewicz - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Prynkiewicz - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Prynowicz - od gwarowego prena, pren ‘kij w miotle z chrustu; duży gwóźdź’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Prenn.

  Prynz - od niemieckiej nazwy osobowej Prinz, od Prinz ‘książę’.

  Pryńc - od niemieckiej nazwy osobowej Prinz, od Prinz ‘książę’.

  Pryńczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Prinz, od Prinz ‘książę’.

  Prypłot - zapewne od przypłod, przypłodek ‘przychówek zwierząt; dziecko z nieprawego łoża’.

  Prypucien - 1551 od białoruskiego prypuc, gwarowego pripucień ‘gatunek gołębia’.

  Pryputen - od białoruskiego prypuc, gwarowego pripucień ‘gatunek gołębia’.

  Pryputeń - od białoruskiego prypuc, gwarowego pripucień ‘gatunek gołębia’.

  Pryputnicki - od białoruskiego prypuc, gwarowego pripucień ‘gatunek gołębia’.

  Pryputniewicz - od białoruskiego prypuc, gwarowego pripucień ‘gatunek gołębia’.

  Prys - od prys ‘ogier; wieprz; pies’.

  Prysak - od prys ‘ogier; wieprz; pies’.

  Prysek - od prys ‘ogier; wieprz; pies’.

  Prysiaźnik - (z fonetyką ukraińską) od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Prysiaźniuk - (z fonetyką ukraińską) od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Prysiażna - (z fonetyką ukraińską) od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Prysiażnik - (z fonetyką ukraińską) od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Prysiażniuk - (z fonetyką ukraińską) od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Prysiażny - (z fonetyką ukraińską) od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Prysiażnyj - (z fonetyką ukraińską) od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Prysiążniuk - (z fonetyką ukraińską) od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Prysicz - od prys ‘ogier; wieprz; pies’.

  Prysiężna - (z fonetyką ukraińską) od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Prysiężny - (z fonetyką ukraińską) od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Prysiński - od prys ‘ogier; wieprz; pies’.

  Pryska - od pryskać ‘trysnąć, chlapać’, prysk ‘popiół gorący, żar’, od łacińskiego imienia żeńskiego Prisca.

  Pryskała - 1693 od pryskać ‘trysnąć, chlapać’, prysk ‘popiół gorący, żar’, od łacińskiego imienia żeńskiego Prisca.

  Prysko - od pryskać ‘trysnąć, chlapać’, prysk ‘popiół gorący, żar’, od łacińskiego imienia żeńskiego Prisca.

  Pryskowski - od pryskać ‘trysnąć, chlapać’, prysk ‘popiół gorący, żar’, od łacińskiego imienia żeńskiego Prisca.

  Prysłaj - od przysłać ‘nadesłać’.

  Prysłanek - od przysłać ‘nadesłać’.

  Prysłasz - od przysłać ‘nadesłać’.

  Prysłopski - od przysłup ‘przypora’ lub od nazwy miejscowej Przysłop.

  Prysok - (Śl) od prys ‘ogier; wieprz; pies’.

  Prysowski - od prys ‘ogier; wieprz; pies’.

  Pryss - od prys ‘ogier; wieprz; pies’.

  Pryssok - od prys ‘ogier; wieprz; pies’.

  Prystaj - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Prystalczyk - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Prystan - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Prystanowski - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Prystański - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Prystarz - od przestarzeć się ‘stać się starym’; od przystarz ‘mąż, który osiadł na gospodarstwie żony’.

  Prystasz - od przestarzeć się ‘stać się starym’; od przystarz ‘mąż, który osiadł na gospodarstwie żony’.

  Prystopa - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Prystrom - od przy + strom ‘miejsce strome, urwisko’.

  Prystupa - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Prystupczyk - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Prystupe - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Prystupiuk - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Prystypa - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Prystypiuk - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Prysz - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Pryszak - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Pryszanow - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Pryszcz - od pryszcz ‘wyprysk, krosta’.

  Pryszczaszczyk - od pryszcz ‘wyprysk, krosta’.

  Pryszczek - od pryszcz ‘wyprysk, krosta’.

  Pryszczenko - od pryszcz ‘wyprysk, krosta’.

  Pryszczepa - od przyszczepać ‘przyłupać’, przyszczepa ‘to, co przyszczepiono’.

  Pryszczepczyk - od przyszczepać ‘przyłupać’, przyszczepa ‘to, co przyszczepiono’.

  Pryszczepienko - od przyszczepać ‘przyłupać’, przyszczepa ‘to, co przyszczepiono’.

  Pryszczepka - od przyszczepać ‘przyłupać’, przyszczepa ‘to, co przyszczepiono’.

  Pryszczepko - od przyszczepać ‘przyłupać’, przyszczepa ‘to, co przyszczepiono’.

  Pryszczewski - od pryszcz ‘wyprysk, krosta’.

  Pryszczyk - od pryszcz ‘wyprysk, krosta’.

  Pryszczyła - od pryszcz ‘wyprysk, krosta’.

  Pryszczyński - od pryszcz ‘wyprysk, krosta’.

  Pryszczypienko - od przyszczepać ‘przyłupać’, przyszczepa ‘to, co przyszczepiono’.

  Pryszek - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Pryszel - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Pryszka - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Pryszkiewicz - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Pryszko - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Pryszla - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Pryszlak - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Pryszło - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Prysztacki - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Prysztak - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Pryś - 1787 od prys ‘ogier; wieprz; pies’.

  Pryśko - od prys ‘ogier; wieprz; pies’.

  Pryślak - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Pryt - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth.

  Prytaj - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth.

  Prytas - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth.

  Prytek - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth.

  Prytka - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth.

  Prytkin - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth.

  Prytko - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth.

  Prytkow - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth.

  Prytkowski - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth.

  Prytków - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth.

  Prytulak - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Prytulczyk - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Prytulek - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Prytuluk - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Prytuła - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth.

  Prytuła - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Prytułka - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Prytuło - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Prytułów - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Prytycki - od przytyk ‘dotknięcie, przymówka’, przytykać.

  Prytyka - od przytyk ‘dotknięcie, przymówka’, przytykać.

  Prytys - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth.

  Prytyś - od pryt ‘w języku dziecinnym zrobić pryt ‘pierdnąć’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Pierth.

  Prywala - od przywalić ‘przycisnąć’.

  Prywałko - od przywalić ‘przycisnąć’.

  Prywar - od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’.

  Prywara - od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’.

  Prywat - od prywat ‘człowiek prywatny’, prywata ‘dbałość o własne dobro’.

  Prywata - od prywat ‘człowiek prywatny’, prywata ‘dbałość o własne dobro’.

  Prywatowski - od prywat ‘człowiek prywatny’, prywata ‘dbałość o własne dobro’.

  Prywer - od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’.

  Prywerek - od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’.

  Prywor - od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’.

  Prywoznik - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Prywoźnik - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Pryza - od pryza ‘więzienie’.

  Pryzno - od pryza ‘więzienie’.

  Pryzowicz - od pryza ‘więzienie’.

  Pryzwan - od przyzwać ‘wezwać, zawołać’, przyzwany.

  Pryzwański - od przyzwać ‘wezwać, zawołać’, przyzwany.

  Przada - (Śl) od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przadak - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przadka - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’; od prządek, prządka ‘zajmujący się przędzeniem’.

  Przadkiewicz - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’; od prządek, prządka ‘zajmujący się przędzeniem’.

  Przado - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przakulin - od staropolskiego przanka ‘suchy owoc’, prza ‘oskarżenie, spór’; od przeć.

  Przał - od przał-, por. zeprzały ‘zniszczony, zbutwiały, zepsuty’.

  Przała - od przał-, por. zeprzały ‘zniszczony, zbutwiały, zepsuty’.

  Przanek - 1416 od staropolskiego przanka ‘suchy owoc’, prza ‘oskarżenie, spór’.

  Przaniewski - od nazwy miejscowej Przanowice (piotrkowskie, gmina Koluszki).

  Przankowski - 1787 od staropolskiego przanka ‘suchy owoc’, prza ‘oskarżenie, spór’.

  Przanowic - 1359 od staropolskiego przanka ‘suchy owoc’, prza ‘oskarżenie, spór’.

  Przanowski - 1393 od nazwy miejscowej Przanowice (piotrkowskie, gmina Koluszki).

  Przanzak - od przeżak ‘nieuk, półmędrek’; też od gwarowego uprząż ‘sprzędzione włókno lnu’

  Przaradzki - od nazwy miejscowej Przeradz (ciechanowskie, gmina Lutocin).

  Przasmycki - od nazwy miejscowej Przesmyki, Przesmyk (kilka wsi).

  Przasmyski - od nazwy miejscowej Przesmyki, Przesmyk (kilka wsi).

  Przasnek - 1406 od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony’.

  Przasnicki - od nazwy miejscowej Przesmyki, Przesmyk (kilka wsi).

  Przasnycki - od nazwy miasta Przasnysz (ostrołęckie).

  Przasnyski - od nazwy miasta Przasnysz (ostrołęckie).

  Przastek - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Przaszlak - od prześlakować, przeszlakować ‘wyśledzić, wytropić’.

  Przaździecki - od nazwy miejscowej Przeździecki (łomżyńskie, gmina Andrzejewo, Zambrów).

  Prząda - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Prządak - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Prządek - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’; od prządek, prządka ‘zajmujący się przędzeniem’.

  Prządka - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’; od prządek, prządka ‘zajmujący się przędzeniem’.

  Prządkiewicz - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’; od prządek, prządka ‘zajmujący się przędzeniem’.

  Prządko - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’; od prządek, prządka ‘zajmujący się przędzeniem’.

  Prządło - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Prządo - 1628 od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Prządowski - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Prządza - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Prządzielewski - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Prządzik - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Prządziński - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Prządziono - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Prządziuk - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Prząstek - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Przątka - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’; od prządek, prządka ‘zajmujący się przędzeniem’.

  Przątkiewicz - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’; od prządek, prządka ‘zajmujący się przędzeniem’.

  Przczel - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Przczeliński - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Przczelorz - (Śl) od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Przczółkiewicz - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Przczółkowski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Przebędowski - 1391 od nazwy miejscowej Przebędowo (poznańskie, gmina Murowana Goślina; słupskie, gmina Główczyce).

  Przebieda - od przebiedzić ‘przebiedować’.

  Przebieg - od przebieg ‘rozwój, tok’, przebiegać ‘szybko przemieszczać się; odbywać się, dziać’.

  Przebiegała - 1594 od przebieg ‘rozwój, tok’, przebiegać ‘szybko przemieszczać się; odbywać się, dziać’.

  Przebieglec - od przebieg ‘rozwój, tok’, przebiegać ‘szybko przemieszczać się; odbywać się, dziać’; od przebiegły ‘chytry’.

  Przebiegło - 1564 od przebieg ‘rozwój, tok’, przebiegać ‘szybko przemieszczać się; odbywać się, dziać’; od przebiegły ‘chytry’.

  Przebieracz - od przebierać ‘zmienić ubranie; wybrać do dna’.

  Przebieradło - od przebierać ‘zmienić ubranie; wybrać do dna’.

  Przebieralski - 1791 od przebierać ‘zmienić ubranie; wybrać do dna’.

  Przebierała - od przebierać ‘zmienić ubranie; wybrać do dna’.

  Przebierowski - od przebierać ‘zmienić ubranie; wybrać do dna’.

  Przebig - od przebieg ‘rozwój, tok’, przebiegać ‘szybko przemieszczać się; odbywać się, dziać’.

  Przebinia - od nazwy miejscowej Przebin (KrW).

  Przebiński - od nazwy miejscowej Przebin (KrW).

  Przebiodowski - od gwarowego przebudać, przybudać ‘przebudowywać, dobudowywać’.

  Przebiorowski - od przebierać ‘zmienić ubranie; wybrać do dna’.

  Przebirowski - od przebierać ‘zmienić ubranie; wybrać do dna’.

  Przebitkowski - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’ lub od gwarowego przybytnik.

  Przebitowski - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’ lub od gwarowego przybytnik.

  Przebiuda - od gwarowego przebudać, przybudać ‘przebudowywać, dobudowywać’.

  Przebiudowski - od gwarowego przebudać, przybudać ‘przebudowywać, dobudowywać’.

  Przeborka - 1416 od imienia złożonego Przebor, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przeborowski - 1387 od nazw miejscowych Przeborowo, Przeborowice, dziś Przyborowo, Przyborowice (kilka wsi).

  Przebosz - 1425 od imienia złożonego Przebor, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przebój - od przebój ‘przemoc, siła’.

  Przebór - od imienia złożonego Przebor, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przebuś - od imienia złożonego Przebor, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przebycien - od przybycień ‘przybysz’.

  Przebylski - od przebyć ‘przetrwać; przejść jakąś przestrzeń’, przebyty.

  Przebyła - od przebyć ‘przetrwać; przejść jakąś przestrzeń’, przebyty.

  Przebysz - od imienia złożonego Przebor, notowanego w Polsce od XII wieku lub od przybysz.

  Przebyty - od przebyć ‘przetrwać; przejść jakąś przestrzeń’, przebyty; od przebyt ‘przeprawa, przebycie’.

  Przecek - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przech - 1398 od imion złożonych typu Przedsław, Przebor.

  Przecha - 1409 od imion złożonych typu Przedsław, Przebor.

  Przechacki - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Przechadzki - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Przechała - od imion złożonych typu Przedsław, Przebor.

  Przechera - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Przecherka - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Przecherko - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Przecherny - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Przecherski - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Przechnic - 1398 od imion złożonych typu Przedsław, Przebor.

  Przechnik - od imion złożonych typu Przedsław, Przebor.

  Przechno - 1437 od imion złożonych typu Przedsław, Przebor.

  Przechnowski - od imion złożonych typu Przedsław, Przebor.

  Przechocki - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Przechocko - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Przechoćko - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Przechodna / - y od przechodzień ‘człowiek przechodzący’; od dawnego przechodny ‘przejściowy’.

  Przechodniak - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’; od dawnego przechodny ‘przejściowy’.

  Przechodzeń - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Przechodzień - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Przechodziński - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Przechodzki - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’; od dawnego przechodny ‘przejściowy’.

  Przechora - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Przechorski - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Przechowic - 1441 od imion złożonych typu Przedsław, Przebor.

  Przechowiecki - od nazwy miejscowej Przechowo (bydgoskie, gmina Świecie).

  Przechowski - od nazwy miejscowej Przechowo (bydgoskie, gmina Świecie).

  Przechrzest - 1441 od przechrzta, ze staropolskiego też przekryta ‘ten co przyjął chrzest porzuciwszy swoją wiarę, zwłaszcza Żyd’.

  Przechrzta - 1483 od przechrzta, ze staropolskiego też przekryta ‘ten co przyjął chrzest porzuciwszy swoją wiarę, zwłaszcza Żyd’.

  Przechszta - od przechrzta, ze staropolskiego też przekryta ‘ten co przyjął chrzest porzuciwszy swoją wiarę, zwłaszcza Żyd’.

  Przechwalski - od przechwalać się.

  Przeciak - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przeciasa - od przyciasny ‘trochę ciasny’.

  Przecieszewski - od nazw miejscowych Przeciszewo (płockie, gmina Staroźreby), Przeciszów (bielskie, gmina Przeciszów).

  Przecinkowski - od przecinać; od przecinka ‘sciezka w lesie powstała po wycięciu drzew’.

  Przeciński - od przecinać.

  Przecioska - od przeciosać ‘rozciąć’, przeczos ‘dom z drzewa’.

  Przecioszka - od przeciosać ‘rozciąć’, przeczos ‘dom z drzewa’.

  Przeciszewski - 1767 od nazw miejscowych Przeciszewo (płockie, gmina Staroźreby), Przeciszów (bielskie, gmina Przeciszów).

  Przeciszowski - od nazw miejscowych Przeciszewo (płockie, gmina Staroźreby), Przeciszów (bielskie, gmina Przeciszów).

  Przecka - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przecław - od imienia złożonego Przedsław, Przecław, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przecławski - 1407 od nazw miejscowych typu Przecławice, Przesławice.

  Przeczak - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przeczek - 1388 od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przeczeń - 1403 od przeczny ‘przeciwny’.

  Przeczewski - od nazwy miejscowej Przeczów (tarnobrzeskie, gmina Połaniec; opolskie, gmina Namysłów).

  Przeczka, m. - 1497 od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przeczko - 1390 od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przeczkowic - 1491 od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przeczkowski - 1492 od nazwy miejscowej Przeczki (łomżyńskie, gmina Mały Płock).

  Przeczkowski - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przecznic - 1411 od przeczny ‘przeciwny’.

  Przeczno - 1394 od przeczny ‘przeciwny’.

  Przecznowski - 1394 od nazwy miejscowej Przecznia (piotrkowskie, gmina Zelów).

  Przeczowski - 1390 od nazwy miejscowej Przeczów (tarnobrzeskie, gmina Połaniec; opolskie, gmina Namysłów).

  Przeczyna - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przeczyński - od nazwy miejscowej Przecznia (piotrkowskie, gmina Zelów).

  Przeczyński - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przed - 1424 od imion złożonych typu Przedbor, Przedsław.

  Przedacz - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’.

  Przedacz - XIII w. od imion złożonych typu Przedbor, Przedsław.

  Przedała - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’.

  Przedałkowski - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’.

  Przedański - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’.

  Przedaszek - od przedać ‘odstąpić za pieniądze, sprzedać’.

  Przedbora - od imienia złożonego Przedbor, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przedborowski - od nazwy miejscowej Przedborze (częste) lub od nazwy miejscowej Przedborów (kaliskie, gmina Mikstat).

  Przedborski - 1494 od nazwy miejscowej Przedborze (częste).

  Przedbój - od przebój ‘przemoc, siła’.

  Przedbór - od imienia złożonego Przedbor, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przedecki - od nazwy miasta Przedecz (konińskie).

  Przedecz - 1470- 80 od nazwy miasta Przedecz (konińskie).

  Przedęcki - od nazwy miasta Przedecz (konińskie).

  Przedka - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’; od prządek, prządka ‘zajmujący się przędzeniem’.

  Przedlacki - od przed + Lachy o znaczeniu pierwotnym ‘mieszkający przed Polakami’.

  Przedlecki - od przed + Lachy o znaczeniu pierwotnym ‘mieszkający przed Polakami’.

  Przedmiejski - 1543 od przedmiejski ‘położony pod miastem’.

  Przedmieszczanic - 1599 od przedmieszczanin ‘mieszkaniec okolic przedmiejskich’.

  Przedmojski - od przedmoście ‘miejsce połozone przed mostem’.

  Przedmolski - od przedmoście ‘miejsce połozone przed mostem’.

  Przedmost - 1391 od przedmoście ‘miejsce połozone przed mostem’.

  Przedmoście - 1369 od przedmoście ‘miejsce połozone przed mostem’.

  Przedni - 1411 od przedni ‘stojący na czele’.

  Przedniaczek - od przedni ‘stojący na czele’.

  Przedniak - od przedni ‘stojący na czele’.

  Przedniakowski - od przedni ‘stojący na czele’.

  Przedniczek - od przedni ‘stojący na czele’; od przednik ‘przewodnik’.

  Przedniczowski - od przedni ‘stojący na czele’; od przednik ‘przewodnik’.

  Przednik - 1383 od przedni ‘stojący na czele’; od przednik ‘przewodnik’.

  Przednikiewicz - od przedni ‘stojący na czele’; od przednik ‘przewodnik’.

  Przednikowski - od przedni ‘stojący na czele’; od przednik ‘przewodnik’.

  Przednowek - od przednówek ‘czas przednowymi zbiorami, przed nowym księżycem’.

  Przednówek - od przednówek ‘czas przednowymi zbiorami, przed nowym księżycem’.

  Przedpelski - od imienia złożonego Przedpełk, Przedpełka, notowanego od XIII wieku.

  Przedpełka - od imienia złożonego Przedpełk, Przedpełka, notowanego od XIII wieku.

  Przedpełkowic - 1286 od imienia złożonego Przedpełk, Przedpełka, notowanego od XIII wieku.

  Przedpełski - od imienia złożonego Przedpełk, Przedpełka, notowanego od XIII wieku.

  Przedpłata - od przedpłata ‘zaliczka’.

  Przedpolewski - od nazwy miejscowej Przezpolew (kaliskie, gmina Ceków-Kolonia).

  Przedpolski - od przedpole ‘obszar znajdujący się w bezpośredniej bliskości czegoś’.

  Przedpołski - od przedpole ‘obszar znajdujący się w bezpośredniej bliskości czegoś’.

  Przedromirski - od nazwy miejscowej Przedrzymirchy (KrW).

  Przedrzymirski - 1592 od nazwy miejscowej Przedrzymirchy (KrW).

  Przedsławski - 1393 od nazw miejscowych typu Przecławice, Przesławice, pochodne z podstawy Przedsław-.

  Przedwalski - od przed + wał.

  Przedwiecki - od przed + wieś, wioska o znaczeniu ‘mieszkający przed wsią’.

  Przedwies - od przed + wieś, wioska o znaczeniu ‘mieszkający przed wsią’.

  Przedwieski - 1662 od przed + wieś, wioska o znaczeniu ‘mieszkający przed wsią’.

  Przedwiosko - od przed + wieś, wioska o znaczeniu ‘mieszkający przed wsią’.

  Przedwoj - od imienia złożonego Przedwoj, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przedwojewic - 1423 od imienia złożonego Przedwoj, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przedwojewski - od imienia złożonego Przedwoj, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przedwojowic - 1204 od imienia złożonego Przedwoj, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przedwojowski - od imienia złożonego Przedwoj, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przedwojski - od imienia złożonego Przedwoj, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przedwolski - od przed + nazwa miejscowa Wola o znaczeniu ‘mieszkający przed Wolą’.

  Przedwój - od imienia złożonego Przedwoj, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przedziecki - od nazwy miejscowej Przeździecki (łomżyńskie, gmina Andrzejewo, Zambrów).

  Przedziek - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przedziekowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przedzienkowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przedzień - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przedzieńkowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przedziękowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przedzik - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przedzikowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przedzimiarski - od nazwy miejscowej Przedrzymirchy (KrW).

  Przedzimierski - od nazwy miejscowej Przedrzymirchy (KrW).

  Przedzimirski - od nazwy miejscowej Przedrzymirchy (KrW).

  Przedzinkowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przedziński - 1397 od nazwy miejscowej Przedzino, dziś Przedzeń (kaliskie, gmina Ceków- Kolonia).

  Przedziuk - od imion złożonych typu Przedbor, Przedsław.

  Przegadziński - od przegadać.

  Przegaliński - 1499 od nazwy miejscowej Przegaliny (białostockie, gmina Komarówka Podlaska).

  Przegalski - od nazwy miejscowej Przegaliny (białostockie, gmina Komarówka Podlaska).

  Przeganiała - od przeganiać.

  Przegedza - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przegenda - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przegendz - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przegendza - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przegenza - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przegęda - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przegędza - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przegędzki - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przegęza - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przegienda - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przegięda - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przegiętka - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przegina - 1541 od przeginać.

  Przeginia - od nazwy miejscowej Przeginia (krakowskie, gmina Czernichów) lub od nazwy herbu Przeginia, znanej od XIV wieku.

  Przeginiak - 1788 od nazwy miejscowej Przeginia (krakowskie, gmina Czernichów) lub od nazwy herbu Przeginia, znanej od XIV wieku.

  Przegiński - 1442 od nazwy miejscowej Przeginia (krakowskie, gmina Czernichów) lub od nazwy herbu Przeginia, znanej od XIV wieku.

  Przegocki - od nazwy miejscowej Przygodzice (kaliskie, gmina Przygodzice), Przygody (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Przegoliński - od nazwy miejscowej Przegaliny (białostockie, gmina Komarówka Podlaska).

  Przegon - od przegonić, przegon ‘przepędzanie bydła’.

  Przegonia - od przegonić, przegon ‘przepędzanie bydła’.

  Przegoniak - od przegonić, przegon ‘przepędzanie bydła’.

  Przegoniała - od przegonić, przegon ‘przepędzanie bydła’.

  Przegoń - od przegonić, przegon ‘przepędzanie bydła’.

  Przegórski - od nazwy miejscowej Przygórze (kilka wsi).

  Przegrała - od przegrać ‘stracić; zostać pokonanym’,

  Przegrałek - od przegrać ‘stracić; zostać pokonanym’,

  Przegrocki - od przegrodzić ‘przedzielić’, przegroda ‘płot, ogrodzenie’.

  Przegroda - od przegrodzić ‘przedzielić’, przegroda ‘płot, ogrodzenie’.

  Przegrodzki - od przegrodzić ‘przedzielić’, przegroda ‘płot, ogrodzenie’.

  Przejczowski - od nazwy miejscowej Przeczów (tarnobrzeskie, gmina Połaniec; opolskie, gmina Namysłów).

  Przejemski - od nazwy miejscowej Przyjma (konińskie, gmina Golina), Przyjmy (kilka wsi).

  Przejsz - od niemieckiej nazwy osobowej Preis, ta od średniowysoko niemieckiego pris ‘godny pochwały’, później ‘cena’; w innych wariantach też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’.

  Przek - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przeka - 1496 od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przekadziński - od przekadzić ‘okadzic w nadmiarze’, tu ‘przechwalić, pochlebić’.

  Przekała - 1391 od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przekaza - 1652 od przekaza, przekaz ‘przeszkoda, pogróżka’.

  Przekaziński - od przekaza, przekaz ‘przeszkoda, pogróżka’.

  Przeklas - od przeklasować ‘wybredzać’, przeklaśny ‘wybredny’.

  Przeklasa - od przeklasować ‘wybredzać’, przeklaśny ‘wybredny’.

  Przeklassa - (Śl) od przeklasować ‘wybredzać’, przeklaśny ‘wybredny’.

  Przekłasa - (Śl) od przeklasować ‘wybredzać’, przeklaśny ‘wybredny’.

  Przekociński - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przekocki - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przekop - od przekopać, przekop ‘rów’.

  Przekopański - od przekopać, przekop ‘rów’.

  Przekopiak - od przekopać, przekop ‘rów’.

  Przekopiński - od przekopać, przekop ‘rów’.

  Przekopowicz - od przekopać, przekop ‘rów’.

  Przekopowski - od przekopać, przekop ‘rów’.

  Przekopski - od przekopać, przekop ‘rów’.

  Przekora - 1413 od przekora ze staropolskiego ‘zniewaga; szkoda’.

  Przekoracki - od przekora ze staropolskiego ‘zniewaga; szkoda’.

  Przekoradzki - od przekora ze staropolskiego ‘zniewaga; szkoda’.

  Przekorka - 1560 od przekora ze staropolskiego ‘zniewaga; szkoda’.

  Przekorzyński - od przekora ze staropolskiego ‘zniewaga; szkoda’.

  Przekota - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przekowiak - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przekrzta - 1441 od przechrzta, ze staropolskiego też przekryta ‘ten co przyjął chrzest porzuciwszy swoją wiarę, zwłaszcza Żyd’.

  Przekta - 1789 od przechrzta, ze staropolskiego też przekryta ‘ten co przyjął chrzest porzuciwszy swoją wiarę, zwłaszcza Żyd’.

  Przekuła - 1399 od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’; od przekuć.

  Przekupień - 1410 od przekupień ‘handlarz’.

  Przekupka, m. - 1488 od przekupka ‘handlarka’.

  Przekupniowicz - 1695 od przekupień ‘handlarz’.

  Przekuracki - od przekora ze staropolskiego ‘zniewaga; szkoda’; od przekurat ‘prokurator’.

  Przekuradzki - od przekora ze staropolskiego ‘zniewaga; szkoda’; od przekurat ‘prokurator’.

  Przekurat - od prokurat, prokurator ‘dawniej ‘obrońca’.

  Przekwas - od przekwasić, przekwas ‘coś przekwaśniałe, przekisłe.’

  Przekwasiński - od przekwasić, przekwas ‘coś przekwaśniałe, przekisłe.’

  Przel - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Przelaczek - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Przelak - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Przelakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Prell, ta od średnio-wysoko-niemieckiego prellen ‘oszukać; podrzucic do góry’, średnio-wysoko-niemieckiego prelle ‘krzykacz, krzykała’.

  Przelasko - od przełazić, przeleźć ‘przejść’.

  Przelaskowski - od przełazić, przeleźć ‘przejść’.

  Przelaśkowski - od przełazić, przeleźć ‘przejść’.

  Przelazła - od przełazić, przeleźć ‘przejść’.

  Przelazłowski - od przełazić, przeleźć ‘przejść’.

  Przelazły - od przełazić, przeleźć ‘przejść’.

  Przelepski - 1397 od nazw miejscowych Przylepice, Przelepice, dziś Przlepki (poznańskie, gmina Brodnica), Przylepa, Przylepki.

  Przelezło - 1448 od przełazić, przeleźć ‘przejść’.

  Przelicki - od gwarowego przylica ‘dowód’.

  Przeliński - 1780 od przelina ‘ziemia pokazująca się na wiosnę spod śniegu’.

  Przelior - (Śl) zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Preller.

  Przeliorz - (Śl) zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Preller.

  Przeliosz - (Śl) zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Preller.

  Przeliórz - (Śl) zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Preller.

  Przelonczkowski - (Śl) zapewne od nazwy miejscowej Przyłęczek (kieleckie, gmina Wodzisław).

  Przelor - (Śl) zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Preller.

  Przełaczkowski - (Śl) zapewne od nazwy miejscowej Przyłęczek (kieleckie, gmina Wodzisław).

  Przełaz - 1417 od przełazić, przeleźć ‘przejść’.

  Przełazło - 1441 od przełazić, przeleźć ‘przejść’.

  Przełącki - od nazwy miejscowej Przyłęk (kilka wsi).

  Przełączkowski - zapewne od nazwy miejscowej Przyłęczek (kieleckie, gmina Wodzisław).

  Przełęcki - od nazwy miejscowej Przyłęk (kilka wsi).

  Przełocki - od nazwy miejscowej Przyłęk (kilka wsi).

  Przełomiec - 1566 od przełomie, przełom.

  Przełomski - od przełomie, przełom.

  Przełonczkowski - (Śl) zapewne od nazwy miejscowej Przyłęczek (kieleckie, gmina Wodzisław).

  Przełoźna - od przełożony ‘zwierzchnik’.

  Przełoźny - od przełożony ‘zwierzchnik’.

  Przełożeński - od przełożony ‘zwierzchnik’.

  Przełożna - od przełożony ‘zwierzchnik’.

  Przełożny - od przełożony ‘zwierzchnik’.

  Przełożona - od przełożony ‘zwierzchnik’.

  Przełożony - od przełożony ‘zwierzchnik’.

  Przełożyński - od przełożony ‘zwierzchnik’.

  Przełucki - od nazw miejscowych Przyłuka, Przyłuki (KrW), Przyłuski (skierniewickie, gmina Biała Rawska).

  Przełuski - od nazw miejscowych Przyłuka, Przyłuki (KrW), Przyłuski (skierniewickie, gmina Biała Rawska).

  Przemakowski - od nazwy miejscowej Przemęków, dziś Przemyków (kieleckie, gmina Koszyce).

  Przemecki - od nazw miejscowych Przemęt (miasto, leszczyńskie), Przemęczany (krakowskie, gmina Radziemice).

  Przemeński - od nazw miejscowych Przemęt (miasto, leszczyńskie), Przemęczany (krakowskie, gmina Radziemice).

  Przemęcki - 1388 od nazw miejscowych Przemęt (miasto, leszczyńskie), Przemęczany (krakowskie, gmina Radziemice).

  Przemękowski - 1389 od nazwy miejscowej Przemęków, dziś Przemyków (kieleckie, gmina Koszyce).

  Przemęski - 1393 od nazw miejscowych Przemęt (miasto, leszczyńskie), Przemęczany (krakowskie, gmina Radziemice).

  Przemęt - 1372 od nazw miejscowych Przemęt (miasto, leszczyńskie), Przemęczany (krakowskie, gmina Radziemice).

  Przemianek - 1628 od przemianek ‘ten, kto zmienił nazwisko, przezwisko’.

  Przemielewski - od przemiły ‘bardzo miły’ lub od imienia złożonego Przemił, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przemieniecki - od przemianek ‘ten, kto zmienił nazwisko, przezwisko’.

  Przemił - od przemiły ‘bardzo miły’ lub od imienia złożonego Przemił, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przemiła - od przemiły ‘bardzo miły’ lub od imienia złożonego Przemił, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przemiłek - 1576 od przemiły ‘bardzo miły’ lub od imienia złożonego Przemił, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przemiłowic - 1306 od przemiły ‘bardzo miły’ lub od imienia złożonego Przemił, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przemiński - od nazw miejscowych Przemęt (miasto, leszczyńskie), Przemęczany (krakowskie, gmina Radziemice).

  Przemiosła - od przemieść ‘przesunąć, przygarnąć’.

  Przemiosło - od przemieść ‘przesunąć, przygarnąć’.

  Przemirski - zapewne od przymierze, dawniej przymirze ‘umowa, współpraca’.

  Przemorski - od przymorze ‘miejsce przy morzu’, przymorski ‘nadmorski’ lub też od nazwy miejscowej Przymorze (liczne).

  Przemosło - od przemieść ‘przesunąć, przygarnąć’.

  Przemus - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przemusiak - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przemusiała - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przemusiński - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przemuś - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przemycki - od przemykać ‘przebiec szybko, przekraść się’, przemyk ‘przesmyk’.

  Przemyk - od przemykać ‘przebiec szybko, przekraść się’, przemyk ‘przesmyk’.

  Przemykalski - od przemykać ‘przebiec szybko, przekraść się’, przemyk ‘przesmyk’.

  Przemykała - od przymykać ‘zamykać’, przemyk ‘przymknięcie’, może też od przemykać.

  Przemykowski - od przemykać ‘przebiec szybko, przekraść się’, przemyk ‘przesmyk’.

  Przemyłski - od nazwy miasta Przemyśl.

  Przemyski - 1482 od nazwy miasta Przemyśl.

  Przemysław - od imienia Przemysław notowanego w tej formie od XIII wieku, pochodnego od imienia złożonego Przemysł.

  Przemysławic - 1262 od imienia Przemysław notowanego w tej formie od XIII wieku, pochodnego od imienia złożonego Przemysł.

  Przemysławski - od imienia Przemysław notowanego w tej formie od XIII wieku, pochodnego od imienia złożonego Przemysł.

  Przemysłowicz - 1408 od imienia Przemysław notowanego w tej formie od XIII wieku, pochodnego od imienia złożonego Przemysł.

  Przemysłowski - od imienia Przemysław notowanego w tej formie od XIII wieku, pochodnego od imienia złożonego Przemysł.

  Przemyślak - od nazwy miasta Przemyśl.

  Przemyślański - od nazwy miasta Przemyślany (KrW).

  Przemyślski - 1491 od nazwy miasta Przemyśl.

  Przenda - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przendziecki - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przendziejewski - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przendzielewski - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przendzielski - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przendzik - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przendziono - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przenek - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przenia - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przenica - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przenicki - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przeniczka - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przeniczkowski - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przeniczna - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przeniczny - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przeniczona - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przeniczony - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przeniecki - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przenieslik - od przenieść.

  Przeniesławski - od przenieść.

  Przeniesło - od przenieść.

  Przenieślik - od przenieść.

  Przeniewski - od przenieść.

  Przenieżlik - od przenieść.

  Przeniosko - od przenieść.

  Przeniosła - od przenieść.

  Przeniosław - od przenieść.

  Przeniosło - od przenieść.

  Przeniósło - od przenieść.

  Przenisło - od przenieść.

  Przenisz - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przenna - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przennak - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przennakowski - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przenniak - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przenno - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przenny - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przenosił - od prznosić.

  Przenyczny - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przenzak - od przeżak ‘nieuk, półmędrek’.

  Przeobrażański - od rosyjskiej nazwy Preobrażenskij.

  Przeobrażeński - od rosyjskiej nazwy Preobrażenskij.

  Przeor - 1455 od przeor ‘przełożony klasztoru’.

  Przeorek - od przeor ‘przełożony klasztoru’.

  Przeorowski - od przeor ‘przełożony klasztoru’.

  Przeorski - od przeor ‘przełożony klasztoru’.

  Przepadło - od przepadły ‘stracony’, przepaść.

  Przepaliński - od nazwy miejscowej Przepałkowo (bydgoskie, gmina Sośno) lub od przypalić.

  Przepalski - od nazwy miejscowej Przepałkowo (bydgoskie, gmina Sośno) lub od przypalić.

  Przepałkowski - od nazwy miejscowej Przepałkowo (bydgoskie, gmina Sośno).

  Przeparski - od przeprzeć się ‘przepracować się’ lub od przeparać ‘przepruć’, przepór ‘rozcięcie’, por. rozporek.

  Przepaśniak - od gwarowego przepastnik ‘szatan, mieszkaniec piekla’, od staropolskiego przepastny ‘przezorny, roztropny’.

  Przepaśnik - od gwarowego przepastnik ‘szatan, mieszkaniec piekla’, od staropolskiego przepastny ‘przezorny, roztropny’.

  Przepeluk - od nazwy miejscowej Przepałkowo (bydgoskie, gmina Sośno) lub od przypalić.

  Przeperski - od przeprzeć się ‘przepracować się’ lub od przeparać ‘przepruć’, przepór ‘rozcięcie’, por. rozporek.

  Przepiałowski - od nazwy miejscowej Przepałkowo (bydgoskie, gmina Sośno) lub od przypalić.

  Przepiera - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepierczyński - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepierowski - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepierski - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepierzyczka - 1612 od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepierzyński - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepior - 1497 od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiora - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiorczycz - 1440 od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiorka - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiorko - 1428 od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiorkowski - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiorski - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiorzyński - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiór - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepióra - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiórczyk - 1753 od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiórczyński - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiórka - 1266 od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiórkiewicz - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiórko - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiórkowski - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiórowski - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiórski - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiórzyński - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepirzyński - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepis - od przepisać, przepis ‘wierny odpis, kopia’, w innych formach też od przypisać ‘napisać, dopisać, zatwierdzić’, od przypis ‘dopisek’.

  Przepisna - od przepisać, przepis ‘wierny odpis, kopia’, w innych formach też od przypisać ‘napisać, dopisać, zatwierdzić’, od przypis ‘dopisek’.

  Przepiura - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiurka - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepiurkowski - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przeplaska - od prze + płaski, przypłaski ‘trochę płaski’.

  Przeplasko - od prze + płaski, przypłaski ‘trochę płaski’.

  Przepłaska - od prze + płaski, przypłaski ‘trochę płaski’.

  Przepłasko - od prze + płaski, przypłaski ‘trochę płaski’.

  Przepłata - od przeplatać ‘rozpłatać, rozciąć’.

  Przepodobna - od przypodobny ‘nieco podobny’.

  Przepodobny - od przypodobny ‘nieco podobny’.

  Przepolewski - od nazwy miejscowej Przepoły (Wileńszczyzna).

  Przepolski - od nazwy miejscowej Przepoły (Wileńszczyzna).

  Przepórka - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Przepyszny - od przepyszny ‘wspaniały, okazały’ lub od przepyszny ‘nieco pyszny’.

  Przeracki - od nazwy miejscowej Przeradz (ciechanowskie, gmina Lutocin).

  Przerada - od staropolskiego przeradzić ‘wprowadzić w błąd’.

  Przeradowski - 1431 od nazwy miejscowej Przeradowo (ostrołęckie, gmina Szelków).

  Przeradza - od staropolskiego przeradzić ‘wprowadzić w błąd’.

  Przeradziński - od staropolskiego przeradzić ‘wprowadzić w błąd’.

  Przeradzka - od staropolskiego przeradzić ‘wprowadzić w błąd’.

  Przeradzki - 1497 od nazwy miejscowej Przeradz (ciechanowskie, gmina Lutocin).

  Przeraja - od prze + raja ‘błoto, topielisko’ lub od raić ‘radzić’.

  Przerambski - od przerębel, przyrębel ‘otwór wyrąbany w lodzie’.

  Przerański - 1497 od nazwy miejscowej Przeranie, dziś Przyranie (kaliskie, gmina Mycielin).

  Przeraziński - od przerazić ‘przekłuć, uszkodzić; przestraszyć’.

  Przeraźniak - od przeraźny ‘przeraźliwy’.

  Przerembel - od przerębel, przyrębel ‘otwór wyrąbany w lodzie’.

  Przerembski - od przerębel, przyrębel ‘otwór wyrąbany w lodzie’.

  Przerębel - od przerębel, przyrębel ‘otwór wyrąbany w lodzie’.

  Przeroda - od przyrodzić się ‘związać się węzłem rodzinnym’, przyroda ‘natura, istota’.

  Przerodek - od przyrodzić się ‘związać się węzłem rodzinnym’, przyroda ‘natura, istota’.

  Przeródzki - od przyrodzić się ‘związać się węzłem rodzinnym’, przyroda ‘natura, istota’.

  Przerwa - od przerwać ‘rozerwać coś; wstrzymać coś’, przerwa ‘rów; zatrzymanie czegoś’.

  Przerwacz - od przerwać ‘rozerwać coś; wstrzymać coś’, przerwa ‘rów; zatrzymanie czegoś’.

  Przerwanek - od przerwać ‘rozerwać coś; wstrzymać coś’, przerwa ‘rów; zatrzymanie czegoś’; od przerwany.

  Przerwa-Tetmajer - złożenia brak; Przerwa od przerwać ‘rozerwać coś; wstrzymać coś’, przerwa ‘rów; zatrzymanie czegoś’; Tetmajer pd niemieckiej nazwy osobowej Tet(t)meyer.

  Przerwiński - od przerwać ‘rozerwać coś; wstrzymać coś’, przerwa ‘rów; zatrzymanie czegoś’.

  Przerwok - (Śl) od przerwać ‘rozerwać coś; wstrzymać coś’, przerwa ‘rów; zatrzymanie czegoś’.

  Przerywacz - od przerywać, przerywany.

  Przerywan - od przerywać, przerywany.

  Przerzta - 1445 od przechrzta, ze staropolskiego też przekryta ‘ten co przyjął chrzest porzuciwszy swoją wiarę, zwłaszcza Żyd’.

  Przerzutek - od przerzutek ‘zbieg, odstępca’.

  Przes - od imion złożonych na Prze-, typu Przemił, Przesław lub od przez-.

  Przesada - od przesadzić ‘przenieść w inne miejsce’, przesada ‘zbytek, nienaturalność’.

  Przesadna - od przesadzić ‘przenieść w inne miejsce’, przesada ‘zbytek, nienaturalność’.

  Przesadny - od przesadzić ‘przenieść w inne miejsce’, przesada ‘zbytek, nienaturalność’.

  Przesadzka - od przesadzić ‘przenieść w inne miejsce’, przesada ‘zbytek, nienaturalność’.

  Przesdzieng - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przesdzienk - (Śl) od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przesdzieńk - (Śl) od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przesdzięk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przesdzina - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przesdzing - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przesdzink - (Śl) od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przesiak - od przesiekać ‘przeciąć’, przesieka ‘pas niezadrzewiony w lesie’.

  Przesiecki - 1392 od nazwy miejscowej Przesieka (kilka wsi).

  Przesieka - 1424 od przesiekać ‘przeciąć’, przesieka ‘pas niezadrzewiony w lesie’.

  Przesiewkowski - od przesiewać ‘wybierać co najlepsze’.

  Przesiewski - od przesiewać ‘wybierać co najlepsze’.

  Przeslak - od prześlakować, przeszlakować ‘wyśledzić, wytropić’.

  Przeslakiewicz - od prześlakować, przeszlakować ‘wyśledzić, wytropić’.

  Przesłański - od przysłać ‘nadesłać’.

  Przesław - od imienia złożonego Przesław, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przesławski - od nazwy miejscowej Przesławice (kilka wsi).

  Przesło - od przysłać ‘nadesłać’.

  Przesłowski - od nazwy miejscowej Przesławice (kilka wsi).

  Przesmycki - 1627 od nazwy miejscowej Przesmyki, Przesmyk (kilka wsi).

  Przesmyski - 1487 od nazwy miejscowej Przesmyki, Przesmyk (kilka wsi).

  Przesor - od przezor ‘przewidywanie, przezorność’.

  Przesór - od przezor ‘przewidywanie, przezorność’.

  Przespalewski - od nazwy miejscowej Przezpolew (kaliskie, gmina Ceków-Kolonia).

  Przespolewski - od nazwy miejscowej Przezpolew (kaliskie, gmina Ceków-Kolonia).

  Przespolski - od nazwy miejscowej Przezpolew (kaliskie, gmina Ceków-Kolonia).

  Przestacki - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Przestaj - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Przestak - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Przestalski - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Przestał - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Przestanowski - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Przestański - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Przestarz - od przestarzeć się ‘stać się starym’.

  Przestarzała - od przestarzeć się ‘stać się starym’; od przestarzały.

  Przestecki - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Przestelski - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Przestęp - 1420 od przestąpić, ze staropolskiego przegapić przejść, przekroczyć’.

  Przestępna - od przestąpić, ze staropolskiego przegapić przejść, przekroczyć’ od staropolskiego przestępny ‘związany z przestępstwem’.

  Przestępny - od przestąpić, ze staropolskiego przegapić przejść, przekroczyć’; od staropolskiego przestępny ‘związany z przestępstwem’.

  Przestępski - od przestąpić, ze staropolskiego przegapić przejść, przekroczyć’.

  Przestroga - od przestroga ‘ostrzeżenie, upomnienie’.

  Przestrzelski - od przestrzelić ‘przebić strzałem’.

  Przesz - 1429 od imion złożonych na Prze-, typu Przemił, Przesław.

  Przeszak - od imion złożonych na Prze-, typu Przemił, Przesław.

  Przeszek - 1309 od imion złożonych na Prze-, typu Przemił, Przesław.

  Przeszewic - 1402 od imion złożonych na Prze-, typu Przemił, Przesław.

  Przeszewski - od nazw miejscowych Przyszów, Przyszowa, Przyszowice.

  Przeszka, ż. - 1397 od imion złożonych na Prze-, typu Przemił, Przesław.

  Przeszkodziński - od przeszkodzić.

  Przeszlakiewicz - od prześlakować, przeszlakować ‘wyśledzić, wytropić’.

  Przeszlakowski - od prześlakować, przeszlakować ‘wyśledzić, wytropić’.

  Przeszło - od przeszły ‘miniony, dawny’.

  Przeszłowski - od przeszły ‘miniony, dawny’.

  Przeszły - od przeszły ‘miniony, dawny’.

  Przeszoł - od imion złożonych na Prze-, typu Przemił, Przesław.

  Przeszowic - 1469 od imion złożonych na Prze-, typu Przemił, Przesław.

  Przeszowski - od nazw miejscowych Przyszów, Przyszowa, Przyszowice (lub od słowackiej nazwy miasta Prešow.

  Prześciński - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’.

  Prześding - (Śl) od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Prześkowiak - od imion złożonych na Prze-, typu Przemił, Przesław.

  Prześladkowski - od prześladować ‘gnębić, tępić’; od prześladek ‘trop, ślad’.

  Prześladowski - od prześladować ‘gnębić, tępić’.

  Prześlak - od prześlakować, przeszlakować ‘wyśledzić, wytropić’.

  Prześlaki - od prześlakować, przeszlakować ‘wyśledzić, wytropić’.

  Prześlakiewicz - od prześlakować, przeszlakować ‘wyśledzić, wytropić’.

  Prześlakowski - od prześlakować, przeszlakować ‘wyśledzić, wytropić’.

  Prześlica - 1684 od przęślica ‘część kądzieli’.

  Prześluga - od wschodniosłowiańskiego peresluga, ukraińskiego gwarowego sl(i)uga ‘słota’.

  Prześna - od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony’.

  Prześnak - od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony

  Prześniacki - od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony’.

  Prześniak - od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony’.

  Prześnicki - od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony’.

  Prześnik - od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony’.

  Prześny - od staropolskiego przasnek ‘chleb z ciasta niekiszonego’, przaśny ‘niezakwaszony’.

  Prześrut - od prześrutować ‘zemleć na śrut, grubo, jeden raz’.

  Przetaczek - od przetak ‘rodzaj dużego sita’.

  Przetaczka, m. - 1540 od przetak ‘rodzaj dużego sita’.

  Przetacznik - 1591 od przetak ‘rodzaj dużego sita’; przetacznik ‘wyrabiający przetaki, sita’.

  Przetaczyński - od przetak ‘rodzaj dużego sita’.

  Przetak - 1698 od przetak ‘rodzaj dużego sita’.

  Przetakiewicz - od przetak ‘rodzaj dużego sita’.

  Przetakowski - od przetak ‘rodzaj dużego sita’.

  Przetko - od imion złożonych typu Przedbor, Przedsław.

  Przetocki - 1393 od nazwy miejscowej Przetoczno, dziś Przytoczna (gorzowskie, gmina Przytoczna).

  Przetoczeński - 1437 od przetoka, przetoczyć.

  Przetokiewicz - od przetoka, przetoczyć.

  Przewada - od prze + wadzić ‘kłócić się’.

  Przewadzikowski - od prze + wadzić ‘kłócić się’.

  Przewala - od przywalić ‘przycisnąć’; od przewalić ‘przetoczyć, przewrócić’.

  Przewała - od przywalić ‘przycisnąć’; od przewalić ‘przetoczyć, przewrócić’.

  Przewdziecki - od nazwy miejscowej Przeździecki (łomżyńskie, gmina Andrzejewo, Zambrów).

  Przewdziedzki - od nazwy miejscowej Przeździecki (łomżyńskie, gmina Andrzejewo, Zambrów).

  Przewdziek - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przewdziekowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przewdzienk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przewdzienkowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przewdzieńkowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przewdzięk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przewdziękowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przewdziętkowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przewdzing - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przewdzink - (Śl) od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przewecki - od przewędzić, przywędzić ‘uwędzić, długo wędzić’.

  Przewenda - od przewędzić, przywędzić ‘uwędzić, długo wędzić’.

  Przewęcki - od przewędzić, przywędzić ‘uwędzić, długo wędzić’.

  Przewęda - od przewędzić, przywędzić ‘uwędzić, długo wędzić’.

  Przewędzikowski - od przewędzić, przywędzić ‘uwędzić, długo wędzić’.

  Przewęzikowski - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewiąźlikowski - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewiecki - od przewiedzieć, przewidzieć ‘określić dokładnie, przeczuć’.

  Przewieczarski - 1481 od nazwy miejscowej Przywieczerzyn (włocławskie, gmina Bądkowo).

  Przewieczerski - 1478 od nazwy miejscowej Przywieczerzyn (włocławskie, gmina Bądkowo).

  Przewieda - od przewiedzieć, przewidzieć ‘określić dokładnie, przeczuć’.

  Przewiedzikowski - od przewiedzieć, przewidzieć ‘określić dokładnie, przeczuć’.

  Przewiejski - od prze + wiesić (powiesić) lub wieś.

  Przewies - od prze + wiesić (powiesić) lub wieś.

  Przewieslik - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewieś - od prze + wiesić (powiesić) lub wieś; od przewieś ‘przyrząd do łowienia ptaków’).

  Przewieślik - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewieśluk - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewieśnik - od prze + wiesić (powiesić) lub wieś; od przewieś ‘przyrząd do łowienia ptaków’).

  Przewiezlik - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewiezlikowski - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewieźlik - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewieźlikowski - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewieżlik - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewięd - od przewiędnąć ‘nieco zwiędnąć, uschnąć’, przewiędły ‘zwiędły’.

  Przewięda - od przewiędnąć ‘nieco zwiędnąć, uschnąć’, przewiędły ‘zwiędły’.

  Przewięzikowski - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewięzlikowski - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewięźlik - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewięźlikowski - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewiężlikowski - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewioźlik - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przewlekła - od przewlec, przewlekły ‘długotrwały’.

  Przewlekło - 1494 od przewlec, przewlekły ‘długotrwały’.

  Przewlekły - od przewlec, przewlekły ‘długotrwały’.

  Przewloka - od staropolskiego przewłoka ‘część wozu’, przewlec, przewłóczyć.

  Przewło - od staropolskiego przewłoka ‘część wozu’, przewlec, przewłóczyć.

  Przewłocki - od nazwy miejscowej Przewłoka (kilka wsi).

  Przewłoczyńska - od staropolskiego przewłoka ‘część wozu’, przewlec, przewłóczyć.

  Przewłodzki - od nazwy miejscowej Przewłoka (kilka wsi).

  Przewłoka - od staropolskiego przewłoka ‘część wozu’, przewlec, przewłóczyć.

  Przewłoski - od nazwy miejscowej Przewłoka (kilka wsi).

  Przewłócki - od nazwy miejscowej Przewłoka (kilka wsi).

  Przewłucki - od nazwy miejscowej Przewłoka (kilka wsi).

  Przewod - 1471 od staropolskiego przewód, przewoda ‘przewiezienie, przeprowadzenie czegoś’, przewodzić ‘przewodzić, wieść’.

  Przewoda - od staropolskiego przewód, przewoda ‘przewiezienie, przeprowadzenie czegoś’, przewodzić ‘przewodzić, wieść’.

  Przewodek - 1204 od staropolskiego przewód, przewoda ‘przewiezienie, przeprowadzenie czegoś’, przewodzić ‘przewodzić, wieść’.

  Przewodka - 1265 od staropolskiego przewód, przewoda ‘przewiezienie, przeprowadzenie czegoś’, przewodzić ‘przewodzić, wieść’.

  Przewodnik - 1437 od staropolskiego przewód, przewoda ‘przewiezienie, przeprowadzenie czegoś’, przewodzić ‘przewodzić, wieść’.

  Przewodnikowski - od staropolskiego przewód, przewoda ‘przewiezienie, przeprowadzenie czegoś’, przewodzić ‘przewodzić, wieść’.

  Przewodowic - 1250 od staropolskiego przewód, przewoda ‘przewiezienie, przeprowadzenie czegoś’, przewodzić ‘przewodzić, wieść’.

  Przewodowski - od staropolskiego przewód, przewoda ‘przewiezienie, przeprowadzenie czegoś’, przewodzić ‘przewodzić, wieść’.

  Przewodzik - od staropolskiego przewód, przewoda ‘przewiezienie, przeprowadzenie czegoś’, przewodzić ‘przewodzić, wieść’.

  Przewodzikowski - od staropolskiego przewód, przewoda ‘przewiezienie, przeprowadzenie czegoś’, przewodzić ‘przewodzić, wieść’.

  Przewodzing - od staropolskiego przewód, przewoda ‘przewiezienie, przeprowadzenie czegoś’, przewodzić ‘przewodzić, wieść’.

  Przewodzisz - 1204 od staropolskiego przewód, przewoda ‘przewiezienie, przeprowadzenie czegoś’, przewodzić ‘przewodzić, wieść’.

  Przewodzki - od staropolskiego przewód, przewoda ‘przewiezienie, przeprowadzenie czegoś’, przewodzić ‘przewodzić, wieść’.

  Przewojski - od imienia złożonego Przedwoj, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przewolski - od przed + nazwa miejscowa Wola o znaczeniu ‘mieszkający przed Wolą’.

  Przewor - od staropolskiego przewory ‘rodzaj powinności chłopskiej’.

  Przewora - 1513 od staropolskiego przewory ‘rodzaj powinności chłopskiej’; też przewora ‘przegroda’.

  Przeworczyk - od staropolskiego przewory ‘rodzaj powinności chłopskiej’; też przewora ‘przegroda’.

  Przeworek - od staropolskiego przewory ‘rodzaj powinności chłopskiej’; też przewora ‘przegroda’.

  Przeworowski - od staropolskiego przewory ‘rodzaj powinności chłopskiej’; też przewora ‘przegroda’.

  Przeworski - 1447 od nazwy miasta Przeworsk, dawniej Przeworsko (przemyskie).

  Przeworsko - XV w. od nazwy miasta Przeworsk, dawniej Przeworsko (przemyskie).

  Przewoski - 1498 od nazwy miejscowej Przewóz (kilka miejscowości).

  Przewozik - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewozikowski - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewoziński - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik lub od nazwy miejscowej Przewóz (kilka miejscowości).

  Przewozna - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić.

  Przewozniak - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewozniczak - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić.

  Przewoznik - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewozny - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewoźna - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić.

  Przewoźniak - 1685 od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewoźnicki - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewoźniczak - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewoźniczek - 1681 od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewoźniczuk - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewoźnik - 1437 od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewoźnikowic - 1437 od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewoźniok - (Śl) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewoźny - 1632 od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić.

  Przewożna - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić.

  Przewożniak - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewożniczak - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewożniczuk - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewożnik - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewożny - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewożnyk - od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przewóski - od nazwy miejscowej Przewóz (kilka miejscowości).

  Przewracała - 1574 od przewracać ‘rzucać, łamać, przeszukiwać’.

  Przewratil - (w formie czeskiej) od przewracać ‘rzucać, łamać, przeszukiwać’.

  Przewuski - od nazwy miejscowej Przewóz (kilka miejscowości).

  Przezak - od przeżak ‘nieuk, półmędrek’.

  Przezborski - od nazw miejscowych typu Przyborze, Przyborów.

  Przezbór - od imienia złożonego Przebor, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przezbórski - od nazw miejscowych typu Przyborze, Przyborów.

  Przezbórz - od imienia złożonego Przebor, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przezdzęk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdziak - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdziąk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdziecki - od nazwy miejscowej Przeździecki (łomżyńskie, gmina Andrzejewo, Zambrów).

  Przezdziegowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdziek - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdzieng - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdzienk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdzienkowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdzień - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdzieńkowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdzięg - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdzięk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdziękowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdzik - od przezdać się ‘przewidzieć się, wydać się’.

  Przezdzina - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdzing - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdzink - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdzionek - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdzionkowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdziwięk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezdzwięk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeziak - od przeżak ‘nieuk, półmędrek’.

  Przezimek - od przezimka ‘kobieta, która miała dziecko nieślubne’, z gwarowego przezimek prawie roczne cielę’.

  Przeznak - od przeznać ‘przewidzieć’.

  Przezorski - od przezor ‘przewidywanie, przezorność’.

  Przezpolewski - 1411 od nazwy miejscowej Przezpolew (kaliskie, gmina Ceków-Kolonia).

  Przezpolowski - 1413 od nazwy miejscowej Przezpolew (kaliskie, gmina Ceków-Kolonia).

  Przezwański - od przezwać ‘nadać komuś nazwisko, przydomek’; od przezwany.

  Przezwdzięk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przezwicki - od przezwać ‘nadać komuś nazwisko, przydomek’.

  Przeździak - od przezdać się ‘przewidzieć się, wydać się’.

  Przeździał - od przezdać się ‘przewidzieć się, wydać się’.

  Przeździch - od przezdać się ‘przewidzieć się, wydać się’.

  Przeździcki - od nazwy miejscowej Przeździecki (łomżyńskie, gmina Andrzejewo, Zambrów).

  Przeździecki - 1424 od nazwy miejscowej Przeździecki (łomżyńskie, gmina Andrzejewo, Zambrów).

  Przeździek - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeździeng - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeździenk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeździenkowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeździeń - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeździeńkowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeździęg - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeździęgowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeździęk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeździękowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeździk - od przezdać się ‘przewidzieć się, wydać się’.

  Przeździng - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeździnk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeździonkowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeźdzwięk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeźdźwięk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeźniczak - od przeznać ‘przewidzieć’.

  Przeźniczek - od przeznać ‘przewidzieć’.

  Przeźnieński - od przeznać ‘przewidzieć’.

  Przeźwiecki - od przezwać ‘nadać komuś nazwisko, przydomek’.

  Przeżak - od przeżak ‘nieuk, półmędrek’.

  Przeżdziak - od przezdać się ‘przewidzieć się, wydać się’.

  Przeżdziecki - od nazwy miejscowej Przeździecki (łomżyńskie, gmina Andrzejewo, Zambrów).

  Przeżdzienkowski - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeżdzięg - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeżdzięk - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeżdzik - od przezdać się ‘przewidzieć się, wydać się’.

  Przeżdzing - od przezdzięk ‘bez dzięki, bez podzięki’.

  Przeżdżon - od przezdać się ‘przewidzieć się, wydać się’.

  Przeżycki - od nazwy miejscowej Przyrzecze (koszalińskie, gmina Brzeźno) lub od przyrzecze ‘miejsce przy rzece’.

  Przeżywalski - od przeżywać ‘przekarmić; utrzymać się przy życiu’.

  Przęciszewski - od nazw miejscowych Przeciszewo (płockie, gmina Staroźreby), Przeciszów (bielskie, gmina Przeciszów).

  Przęda - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędka - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędło - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędo - 1498 od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędza - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędzak - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędzakowski - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędzalski - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędziak - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędziakowski - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędzicki - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędzielewski - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędzielowski - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędzik - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędzin - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędziński - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędzion - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędzionka, m. - 1496 od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędziuk - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przędzyński - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przęsło - od przęślica ‘część kądzieli’; od przęsło ‘przędza’.

  Przęślica - od przęślica ‘część kądzieli’.

  Przęślicki - od przęślica ‘część kądzieli’.

  Przęzak - od przeżak ‘nieuk, półmędrek’.

  Przężak - od przeżak ‘nieuk, półmędrek’.

  Przibila - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przibilka - (Śl) od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przibilla - (Śl) od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przibisch - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przibucin - (Śl) od przybycień ‘przybysz’.

  Przibycin - od przybycień ‘przybysz’.

  Przibyczin - od przybycień ‘przybysz’.

  Przibyla - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przibylla - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przibyła - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przikling - (Śl) od przyklęknąć ‘klęknąć na chwilę’.

  Przodak - od przód, przodek ‘przednia część’.

  Przodaszek - od przód, przodek ‘przednia część’.

  Przodek - od przód, przodek ‘przednia część’.

  Przodka - od przód, przodek ‘przednia część’.

  Przodo - od przód, przodek ‘przednia część’.

  Przodoła - od przód, przodek ‘przednia część’.

  Przodownik - od przód, przodek ‘przednia część’ (od przodownik).

  Przoł - od przał-, por. zeprzały ‘zniszczony, zbutwiały, zepsuty’.

  Przon - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przona - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przonaj - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przonak - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przondak - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przondek - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przondka - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przondo - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przondzion - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przondziono - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’.

  Przonek - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przonicki - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przonka - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przonkowski - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przontka - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’; od prządek, prządka ‘zajmujący się przędzeniem’.

  Przódzik - od przód, przodek ‘przednia część’.

  Przudzik - od przód, przodek ‘przednia część’.

  Przyb - 1189 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przyba - 1176 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybaciński - od przebaczyć ‘zauważyć’.

  Przybacki - od przebaczyć ‘zauważyć’.

  Przybacz - od przebaczyć ‘zauważyć’.

  Przybak - 1394 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybalak - od przybałować ‘przydźwigać, przywlec’.

  Przybalka - od przybałować ‘przydźwigać, przywlec’.

  Przybalski - od przybałować ‘przydźwigać, przywlec’.

  Przybał - od przybałować ‘przydźwigać, przywlec’.

  Przybała - od przybałować ‘przydźwigać, przywlec’.

  Przyban - 1494 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybasz - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybaszek - 1400 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybczyc - 1407 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybec - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybecki - od przebaczyć ‘zauważyć’.

  Przybek - 1250 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybelak - 1759 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybelek - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybelik - 1715 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybeł - 1632 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybeła - 1615 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybełek - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybełka - 1624 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybeło - 1454 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybełowicz - 1625 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybic - 1369 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybicień - od przybycień ‘przybysz’.

  Przybicin - od przybycień ‘przybysz’.

  Przybiciński - od przybycień ‘przybysz’.

  Przybiczin - (Śl) od przybycień ‘przybysz’.

  Przybiczyn - od przybycień ‘przybysz’.

  Przybieg - od przebieg ‘rozwój, tok’, przebiegać ‘szybko przemieszczać się; odbywać się, dziać’.

  Przybieracz - od przebierać ‘zmienić ubranie; wybrać do dna’.

  Przybierała - od przebierać ‘zmienić ubranie; wybrać do dna’.

  Przybieżała - od przybieżeć ‘przybiec, przylecieć’.

  Przybig - od przebieg ‘rozwój, tok’, przebiegać ‘szybko przemieszczać się; odbywać się, dziać’.

  Przybik - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybil - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybila - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybilak - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybiliński - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybilka - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybill - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybilla - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybillak - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybillok - (Śl) od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybilski - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybiła - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybinda - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybindowski - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybiński - 1475 od nazwy miejscowej Przybina (leszczyńskie, gmina Rydzyna).

  Przybiorowski - od przebierać ‘zmienić ubranie; wybrać do dna’.

  Przybirowski - od przebierać ‘zmienić ubranie; wybrać do dna’.

  Przybis - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybisch - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybisz - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybiszewski - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybiś - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybitkowski - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’ lub od gwarowego przybytnik.

  Przybitni - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’ lub od gwarowego przybytnik.

  Przybka, m. - 1372 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybkan - 1437 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybko - 1250 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybkowic - 1395 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybkowski - 1392 od nazwy miejscowej Przybkowice, dziś Przytkowice (bielskie, gmina Kalwaria Zebrzydowska).

  Przybla - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przyblak - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przyblik - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybłocki - od przy + błoto o znaczeniu ‘mieszkający przy błocie’.

  Przybłowski - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybo - 1389 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybocki - od przy + bok o znaczeniu ‘mieszkający na boku’.

  Przyboda - od przy + bodę, bóść; przebóść.

  Przybojewic - 1436 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybojewski - od nazwy miejscowej Przybujewo, dziś Przybojewo (plockie, gmina Mochowo).

  Przybolewski - od przeboleć ‘przecierpieć, odpokutować’.

  Przybolok - od przeboleć ‘przecierpieć, odpokutować’.

  Przybołowicz - od przeboleć ‘przecierpieć, odpokutować’.

  Przybołowski - od przeboleć ‘przecierpieć, odpokutować’.

  Przybor - od imienia złożonego Przybor, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przybora - od imienia złożonego Przybor, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przyborek - od imienia złożonego Przybor, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przyborewicz - od imienia złożonego Przybor, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przyborkiewicz - od imienia złożonego Przybor, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przyboro - od imienia złożonego Przybor, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przyborowicz - od imienia złożonego Przybor, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przyborowski - 1389 od nazw miejscowych Przeborowo, Przeborowice, dziś Przyborowo, Przyborowice (kilka wsi).

  Przyborski - 1616 od nazw miejscowych typu Przyborze, Przyborów.

  Przyborzyc - 1233 od imienia złożonego Przybor, notowanego w Polsce od XIII wieku.

  Przybos - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybosz - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przyboś - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybowicz - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybowski - od nazwy miejscowej Przybówka (krośnieńskie, gmina Wojaszówka).

  Przybój - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybójewski - od nazwy miejscowej Przybujewo, dziś Przybojewo (plockie, gmina Mochowo).

  Przybuj - 1425 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybujewski - 1427 od nazwy miejscowej Przybujewo, dziś Przybojewo (plockie, gmina Mochowo).

  Przybulewski - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybuliński - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybulski - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybuła - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybułek - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybułka - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybułkowski - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybułowski - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybusz - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybuś - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybyciej - od przybycień ‘przybysz’.

  Przybyciel - od przybycień ‘przybysz’.

  Przybycien - od przybycień ‘przybysz’.

  Przybycień - 1609 od przybycień ‘przybysz’.

  Przybycin - od przybycień ‘przybysz’.

  Przybyciń - od przybycień ‘przybysz’.

  Przybyciński - od przybycień ‘przybysz’.

  Przybycki - od przybycień ‘przybysz’.

  Przybyczin - od przybycień ‘przybysz’.

  Przybyczyn - od przybycień ‘przybysz’.

  Przybyjski - (= yński) od nazwy miejscowej Przybin (słupskie, gmina Smołdzino).

  Przybyk - 1478 od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybyk - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyk - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyka - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybykowicz - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybykowicz - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybykowski - od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybykowski - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyl - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyla - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylak - 1760 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylak-Kaczmarek - złożenia brak; Przybylak 1760 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’; Kaczmarek od karczma ‘gospoda, zajazd’.

  Przybylański - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylczak - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylczyk - 1681 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylek - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyleński - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylewski - 1766 od nazwy miejscowej Przybyłów (kilka wsi).

  Przybylich - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylik - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyliński - 1761 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyliski - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylka - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylkowski - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyll - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylla - (Śl) od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyllak - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyllek - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyllok - (Śl) od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylo - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylok - (Śl) od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylowicz - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylowski - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybylski - 1715 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybył - 1787 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyła - 1486 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyłak - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyłaszek - 1754 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyłecki - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyłek - 1372 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyłka - 1567 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyłkiewicz - 1800 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyłko - 1597 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyłkowicz - 1626 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyłkowski - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyłła - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyłło - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyło - 1396 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyłok - (Śl) od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyłowicz - 1648 od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyłowski - 1451 od nazwy miejscowej Przybyłów (kilka wsi).

  Przybyłski - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyły - od przybyły ‘przybysz, ten, co przybył’.

  Przybyna, m. - XII w. od imion złożonych typu Przybysław, Przybywoj też od przybyć.

  Przybyniak - od nazwy miejscowej Przybin (słupskie, gmina Smołdzino).

  Przybynowski - 1464 od nazwy miejscowej Przybynów (częstochowskie, gmina Żarki).

  Przybys - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybysiak - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybysiak-Przybyszewski - złożenia brak; Przybysiak od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’; Przybyszewski 1491 od nazwy miejscowej Przybyszew, Przybyszów (kilka wsi), Przybyszówka (rzeszowskie, gmina Świlcza).

  Przybysiel - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybysin - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybyski - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybysł - od imienia złożonego Przybysław, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przybysławski - 1399 od nazwy miejscowej Przybysławice (kilka wsi).

  Przybysłowicz - od imienia złożonego Przybysław, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przybysłowski - od imienia złożonego Przybysław, notowanego w Polsce od XII wieku.

  Przybysz - 1204 od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybysza - 1136 od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybyszak - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybyszczyk - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybyszek - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybyszewicz - 1432 od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybyszewski - 1491 od nazwy miejscowej Przybyszew, Przybyszów (kilka wsi), Przybyszówka (rzeszowskie, gmina Świlcza).

  Przybysz-Jasek - złożenia brak; Przybysz 1204 od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’; Jasek od imion na Ja-, typu Jan, Jaczemir, Jaromir.

  Przybyszowski - 1477 od nazwy miejscowej Przybyszew, Przybyszów (kilka wsi), Przybyszówka (rzeszowskie, gmina Świlcza).

  Przybyszowski - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybyszów - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybysz-Przybyszewski - złożenia brak; Przybysz 1204 od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’; Przybyszewski 1491 od nazwy miejscowej Przybyszew, Przybyszów (kilka wsi), Przybyszówka (rzeszowskie, gmina Świlcza).

  Przybysz-Rębała - złożenia brak; Przybysz 1204 od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’; Rębała od rąbać ‘łupać; zadawać ciosy bronią sieczną’, rab ‘wycinanie drzew, wyrąb ,zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Przybyś - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Przybyt - 1395 od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’.

  Przybyta - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’.

  Przybytek - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’.

  Przybytka - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’.

  Przybytkiewicz - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’.

  Przybytko - 1461 od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’.

  Przybytkowicz - 1490 od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’.

  Przybytkowski - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’ lub od nazw miejscowych Przybytkowo, Przybytki.

  Przybytni - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’.

  Przybytniak - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’ lub od gwarowego przybytnik.

  Przybytniewski - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’ lub od gwarowego przybytnik.

  Przybytnik - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’ lub od gwarowego przybytnik.

  Przybytniowski - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’ lub od gwarowego przybytnik.

  Przybytnowski - 1601 od przybycień ‘przybysz’.

  Przybytny - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’; od przybytny ‘obecny, przytomny’.

  Przybyto - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’.

  Przybytowicz - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’.

  Przybytowski - od przybyt, przybytek ‘to, co przybyło, nabytek; majętność, mieszkanie, pobyt’.

  Przych - 1420 od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Przychecki - od nazwy miejscowej Przychody (kilka wsi).

  Przycherka - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Przychocki - 1662 od nazwy miejscowej Przychody (kilka wsi).

  Przychoćko - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychoda - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychodaj - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychodko - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychodło - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychodna - od przychodzić ‘przybywać’; od staropolskiego przychodni ‘przybysz’.

  Przychodni - od przychodzić ‘przybywać’; od staropolskiego przychodni ‘przybysz’.

  Przychodnia - od przychodzić ‘przybywać’; od staropolskiego przychodni ‘przybysz’.

  Przychodniak - od przychodzić ‘przybywać’; od staropolskiego przychodni ‘przybysz’.

  Przychodnik - od przychodzić ‘przybywać’; od staropolskiego przychodni ‘przybysz’.

  Przychodny - od przychodzić ‘przybywać’; od staropolskiego przychodni ‘przybysz’.

  Przychodowski - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychodzen - od przychodzić ‘przybywać’; od staropolskiego przychodzień ‘przybysz’.

  Przychodzeń - od przychodzić ‘przybywać’; od staropolskiego przychodzień ‘przybysz’.

  Przychodzieć - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychodzien - od przychodzić ‘przybywać’; od staropolskiego przychodzień ‘przybysz’.

  Przychodzień - od przychodzić ‘przybywać’; od staropolskiego przychodzień ‘przybysz’.

  Przychodziń - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychodziński - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychodzki - od nazwy miejscowej Przychody (kilka wsi).

  Przychodzko - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychodźeń - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychodźko - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychojec - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychonia - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Przychoń - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Przychorenko - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Przychornicki - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Przychośko - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychotko - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychowski - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Przychoża - od przychodzić ‘przybywać’; od białoruskiego prychoży ‘przybysz’.

  Przychoży - 1560 od przychodzić ‘przybywać’; od białoruskiego prychoży ‘przybysz’.

  Przychódzko - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychódźko - od przychodzić ‘przybywać’.

  Przychyliński - od przy + nazwa miejscowa Chyliny, Chylin (kilka wsi).

  Przychyra - od przechera ‘człowiek przebiegły’.

  Przyciasa - od przyciasny ‘trochę ciasny’.

  Przyciasny - od przyciasny ‘trochę ciasny’.

  Przycki - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przyczka - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przyczyn - 1662 od przyczyna ‘powód’.

  Przyczyna - od przyczyna ‘powód’.

  Przyczynek - od przyczyna ‘powód’ lub od przyczynek.

  Przyczyniec - od przyczyna ‘powód’.

  Przyczyń - od przyczyna ‘powód’.

  Przyczyński - od przyczyna ‘powód’.

  Przydacz - od przydać ‘dodać, dołożyć’.

  Przydak - od przydać ‘dodać, dołożyć’.

  Przydalski - od przydać ‘dodać, dołożyć’.

  Przydała - 1794 od przydać ‘dodać, dołożyć’.

  Przydałek - od przydać ‘dodać, dołożyć’.

  Przydało - od przydać ‘dodać, dołożyć’.

  Przydan - od przydać ‘dodać, dołożyć’.

  Przydanek - od przydać ‘dodać, dołożyć’.

  Przydański - od przydać ‘dodać, dołożyć’.

  Przydara - od przydarzyć się ‘przytrafić się’.

  Przydarz - od przydarzyć się ‘przytrafić się’.

  Przydatek - od przydatek, w staropolszczyźnie ‘dopłata, zakąska’.

  Przydatko - od przydatek, w staropolszczyźnie ‘dopłata, zakąska’.

  Przydnik - od przedni ‘stojący na czele’.

  Przydonik - od przedni ‘stojący na czele’.

  Przydrożna - od przydrożny ‘znajdujący się przy drodze’.

  Przydrożny - od przydrożny ‘znajdujący się przy drodze’.

  Przydrózna - od przydrożny ‘znajdujący się przy drodze’.

  Przydróżna - od przydrożny ‘znajdujący się przy drodze’.

  Przydróżny - od przydrożny ‘znajdujący się przy drodze’.

  Przydryga - od gwarowego przydrygnąć się ‘przestraszyć się’, od staropolskiego drygać ‘trząść się’.

  Przydworski - od przy + dwór, określa człowieka mieszkającego przy dworze.

  Przydyba - od przydybać ‘przyłapać, zaskoczyć’.

  Przydział - od przydziałać ‘przyczynic, dorobić’.

  Przydzielski - od przydziałać ‘przyczynic, dorobić’.

  Przydzimirski - od nazwy miejscowej Przedrzymirchy (KrW).

  Przygaliński - od nazwy miejscowej Przegaliny (białostockie, gmina Komarówka Podlaska).

  Przygan - od przyganiać, przyganić ‘zganić, przymówić’.

  Przygański - od przyganiać, przyganić ‘zganić, przymówić’.

  Przygendza - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przygędza - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przygienda - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przygięda - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Przygocki - od nazwy miejscowej Przygodzice (kaliskie, gmina Przygodzice), Przygody (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Przygoda - 1399 od przygoda ‘przypadek, niebezpieczeństwo’.

  Przygodka - od przygoda ‘przypadek, niebezpieczeństwo’.

  Przygodzicz - 1579 od przygoda ‘przypadek, niebezpieczeństwo’.

  Przygodzienski - od nazwy miejscowej Przygodzice (kaliskie, gmina Przygodzice), Przygody (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Przygodzieński - od nazwy miejscowej Przygodzice (kaliskie, gmina Przygodzice), Przygody (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Przygodziński - od nazwy miejscowej Przygodzice (kaliskie, gmina Przygodzice), Przygody (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Przygodzki - od nazwy miejscowej Przygodzice (Kaliskie, gmina Przygodzice), Przygody (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Przygoski - od nazwy miejscowej Przygodzice (kaliskie, gmina Przygodzice), Przygody (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Przygoszki - od nazwy miejscowej Przygodzice (kaliskie, gmina Przygodzice), Przygody (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Przygożski - od nazwy miejscowej Przygodzice (kaliskie, gmina Przygodzice), Przygody (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Przygócki - od nazwy miejscowej Przygodzice (kaliskie, gmina Przygodzice), Przygody (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Przygóda - od przygoda ‘przypadek, niebezpieczeństwo’.

  Przygódzki - od nazwy miejscowej Przygodzice (kaliskie, gmina Przygodzice), Przygody (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Przygórski - od nazwy miejscowej Przygórze (kilka wsi).

  Przygórzewski - od nazwy miejscowej Przygórze (kilka wsi).

  Przygroda - od przegrodzić ‘przedzielić’, przegroda ‘płot, ogrodzenie’; od przygrodzić ‘powiększyć’.

  Przygrodzki - od przegrodzić ‘przedzielić’, przegroda ‘płot, ogrodzenie’; od przygrodzić ‘powiększyć’.

  Przygucki - od nazwy miejscowej Przygodzice (kaliskie, gmina Przygodzice), Przygody (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Przygudzki - od nazwy miejscowej Przygodzice (kaliskie, gmina Przygodzice), Przygody (siedleckie, gmina Suchożreby).

  Przyhorski - od nazwy miejscowej Przygórze (kilka wsi).

  Przyimka - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Przyimski - od nazwy miejscowej Przyjma (konińskie, gmina Golina), Przyjmy (kilka wsi).

  Przyjaciel - 1480 od przyjaciel ‘kolega, towarzysz’.

  Przyjacielski - od przyjaciel ‘kolega, towarzysz’; od przymiotnika przyjacielski.

  Przyjaciel-Zabłocki - złożenia brak; Przyjaciel 1480 od przyjaciel ‘kolega, towarzysz’; Zabłocki 1369 od zabłocie (za + błoto) lub od nazwy miejscowej Zabłocie.

  Przyjagłowski - od nazwy miejscowej Przyjałgowo (KrW).

  Przyjakowski - od nazwy miejscowej Przyjałgowo (KrW).

  Przyjalkowski - od nazwy miejscowej Przyjałgowo (KrW).

  Przyjała - od staropolskiego przyjać ‘sprzyjać, być życzliwym’.

  Przyjałgowski - od nazwy miejscowej Przyjałgowo (KrW).

  Przyjałkowski - od nazwy miejscowej Przyjałgowo (KrW).

  Przyjało - XVI w. od staropolskiego przyjać ‘sprzyjać, być życzliwym’.

  Przyjankowski - od nazwy miejscowej Przyjałgowo (KrW).

  Przyjazna - od przyjazny ‘przyjacielski, życzliwy’.

  Przyjazny - od przyjazny ‘przyjacielski, życzliwy’.

  Przyjda - od przyjść, przyjdę.

  Przyjemczak - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Przyjemko - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Przyjemny - od przyjemny ‘miły, wdzięczny’.

  Przyjemski - 1497 od nazwy miejscowej Przyjma (konińskie, gmina Golina), Przyjmy (kilka wsi).

  Przyjma - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Przyjmak - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Przyjomski - od nazwy miejscowej Przyjma (konińskie, gmina Golina), Przyjmy (kilka wsi).

  Przyk - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przykanowski - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przykaski - od przykazać ‘polecić, rozkazać, przysądzić’.

  Przykaza - od przykazać ‘polecić, rozkazać, przysądzić’.

  Przykazany - 1581 od przykazać ‘polecić, rozkazać, przysądzić’; od przykazany.

  Przykazka - od przykazać ‘polecić, rozkazać, przysądzić’.

  Przyklang - od przyklęknąć ‘klęknąć na chwilę’.

  Przykląk - od przyklęknąć ‘klęknąć na chwilę’.

  Przyklek - od przyklęknąć ‘klęknąć na chwilę’.

  Przyklenk - od przyklęknąć ‘klęknąć na chwilę’.

  Przyklęk - od przyklęknąć ‘klęknąć na chwilę’.

  Przykling - (Śl) od przyklęknąć ‘klęknąć na chwilę’.

  Przyklink - (Śl) od przyklęknąć ‘klęknąć na chwilę’.

  Przykład - od przykład ‘wzór, dowód’, przykladać ‘dodawać’.

  Przykłenk - od przyklęknąć ‘klęknąć na chwilę’.

  Przykłęk - od przyklęknąć ‘klęknąć na chwilę’.

  Przykłocki - od gwarowego przykłota ‘nierozwiązany snopek zboza przygotowany do młócenia’, przykłotek ‘snopek wymłócony’.

  Przykłoda - od gwarowego przykłota ‘nierozwiązany snopek zboza przygotowany do młócenia’, przykłotek ‘snopek wymłócony’.

  Przykłot - od gwarowego przykłota ‘nierozwiązany snopek zboza przygotowany do młócenia’, przykłotek ‘snopek wymłócony’.

  Przykłota - od gwarowego przykłota ‘nierozwiązany snopek zboza przygotowany do młócenia’, przykłotek ‘snopek wymłócony’.

  Przykop - od gwarowego przykopa ‘rów, potok’.

  Przykopa - od gwarowego przykopa ‘rów, potok’.

  Przykopański - od gwarowego przykopa ‘rów, potok’.

  Przykopiak - od gwarowego przykopa ‘rów, potok’.

  Przykopiec - od gwarowego przykopa ‘rów, potok’.

  Przykopski - od gwarowego przykopa ‘rów, potok’.

  Przykorski - od nazwy miejscowej Przykory (kilka wsi).

  Przykorzyński - od nazwy miejscowej Przykory (kilka wsi).

  Przykota - od gwarowego przykłota ‘nierozwiązany snopek zboza przygotowany do młócenia’, przykłotek‘snopek wymłócony’.

  Przykowski - od przek ‘przeciwnie, na opak’, od staropolskiego przeko ‘w poprzek’.

  Przykra - od przykryć ‘zakryć, zasłonić’.

  Przykrył - od przykryć ‘zakryć, zasłonić’; od przykryły ‘skryty, tajemny’.

  Przykucki - od przykuć, przykuty, też od gwarowego przykutać ‘przygrzebać, przygarnąć’.

  Przykudzki - od przykuć, przykuty, też od gwarowego przykutać ‘przygrzebać, przygarnąć’.

  Przykuła - od przykuć, przykuty, też od gwarowego przykutać ‘przygrzebać, przygarnąć’.

  Przykuta - 1433 od przykuć, przykuty, też od gwarowego przykutać ‘przygrzebać, przygarnąć’.

  Przylas - od przełazić, przeleźć ‘przejść’.

  Przylasko - od przełazić, przeleźć ‘przejść’.

  Przylepa - od przylepa ‘kawałek chleba, piętka’, przylepić.

  Przylepka - od przylepa ‘kawałek chleba, piętka’, przylepić.

  Przylepski - 1391 od nazw miejscowych Przylepice, Przelepice, dziś Przlepki (poznańskie, gmina Brodnica), Przylepa, Przylepki.

  Przylewski - 1393 od nazw miejscowych Przylepice, Przelepice, dziś Przlepki (poznańskie, gmina Brodnica), Przylepa, Przylepki.

  Przylębski - od nazw miejscowych Przyłubice (kilka wsi), Przyłubsko (częstochowskie, gmina Kroczyce).

  Przylibski - od nazw miejscowych Przylepice, Przelepice, dziś Przlepki (poznańskie, gmina Brodnica), Przylepa, Przylepki.

  Przylicki - od gwarowego przylica ‘dowód’.

  Przylipiak - od przylepa ‘kawałek chleba, piętka’, przylepić.

  Przylipko - od przylepa ‘kawałek chleba, piętka’, przylepić.

  Przyludski - od nazw miejscowych Przyłuka, Przyłuki (KrW), Przyłuski (skierniewickie, gmina Biała Rawska).

  Przyludzki - od nazw miejscowych Przyłuka, Przyłuki (KrW), Przyłuski (skierniewickie, gmina Biała Rawska).

  Przyluski - od nazw miejscowych Przyłuka, Przyłuki (KrW), Przyłuski (skierniewickie, gmina Biała Rawska).

  Przyłas - od przełazić, przeleźć ‘przejść’.

  Przyłaska - od przełazić, przeleźć ‘przejść’.

  Przyłaś - od przełazić, przeleźć ‘przejść’.

  Przyłąbski - od nazw miejscowych Przyłubice (kilka wsi), Przyłubsko (częstochowskie, gmina Kroczyce).

  Przyłecki - od nazwy miejscowej Przyłęk (kilka wsi).

  Przyłębski - od nazw miejscowych Przyłubice (kilka wsi), Przyłubsko (częstochowskie, gmina Kroczyce).

  Przyłęcki - 1623 od nazwy miejscowej Przyłęk (kilka wsi).

  Przyłęga - 1569 od przyłęk, przyłęg ‘wzgórek przy mokrej nizinie’.

  Przyłęk - od przyłęk, przyłęg ‘wzgórek przy mokrej nizinie’.

  Przyłęski - od nazwy miejscowej Przyłęk (kilka wsi).

  Przyłodzki - od nazwy miejscowej Przyłogi (kilka miejscowości).

  Przyłoga - od przyłoga ‘wierzch, wieko, dekiel’.

  Przyłorzyński - od nazwy miejscowej Przyłogi (kilka miejscowości).

  Przyłożyński - od nazwy miejscowej Przyłogi (kilka miejscowości).

  Przyłódzki - od nazwy miejscowej Przyłogi (kilka miejscowości).

  Przyłóg - od przyłoga ‘wierzch, wieko, dekiel’.

  Przyłubski - 1600 od nazw miejscowych Przyłubice (kilka wsi), Przyłubsko (częstochowskie, gmina Kroczyce).

  Przyłucki - od nazw miejscowych Przyłuka, Przyłuki (KrW), Przyłuski (skierniewickie, gmina Biała Rawska).

  Przyłudzki - od nazw miejscowych Przyłuka, Przyłuki (KrW), Przyłuski (skierniewickie, gmina Biała Rawska).

  Przyług - od przyłoga ‘wierzch, wieko, dekiel’.

  Przyłupski - od nazw miejscowych Przyłubice (kilka wsi), Przyłubsko (częstochowskie, gmina Kroczyce).

  Przyłuski - 1594 od nazw miejscowych Przyłuka, Przyłuki (KrW), Przyłuski (skierniewickie, gmina Biała Rawska).

  Przymak - 1560 od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Przymecki - od nazw miejscowych Przemęt (miasto, leszczyńskie), Przemęczany (krakowskie, gmina Radziemice).

  Przymek - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Przymencki - od nazw miejscowych Przemęt (miasto, leszczyńskie), Przemęczany (krakowskie, gmina Radziemice).

  Przymenski - od nazw miejscowych Przemęt (miasto, leszczyńskie), Przemęczany (krakowskie, gmina Radziemice).

  Przymeński - od nazw miejscowych Przemęt (miasto, leszczyńskie), Przemęczany (krakowskie, gmina Radziemice).

  Przymęcki - od nazw miejscowych Przemęt (miasto, leszczyńskie), Przemęczany (krakowskie, gmina Radziemice).

  Przymęski - od nazw miejscowych Przemęt (miasto, leszczyńskie), Przemęczany (krakowskie, gmina Radziemice).

  Przymicz - 1560 od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Przymierski - zapewne od przymierze, dawniej przymirze ‘umowa, współpraca’.

  Przymik - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Przymirski - zapewne od przymierze, dawniej przymirze ‘umowa, współpraca’.

  Przymorowski - od przymorze ‘miejsce przy morzu’, przymorski ‘nadmorski’ lub też od nazwy miejscowej Przymorze (liczne).

  Przymorski - od przymorze ‘miejsce przy morzu’, przymorski ‘nadmorski’ lub też od nazwy miejscowej Przymorze (liczne).

  Przymostowy - XVII w. od przy + most określenie człowieka mieszkającego przy moście.

  Przymowicz - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Przymowski - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Przymula - od staropolskiego przyjmać, przyimać, przymać ‘dostawać, otrzymywać’.

  Przymus - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przymusiak - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przymusiała - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przymusiewicz - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przymusik - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przymusiński - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przymuski - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przymuszala - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przymuszała - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przymuszałek - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przymuszewski - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przymuszła - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przymuszyński - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przymuś - od przymus ‘obowiązek, nacisk’, przymuszać.

  Przymyk - od przymykać ‘zamykać’, przemyk ‘przymknięcie’, może też od przemykać.

  Przymysław - od imienia Przemysław notowanego w tej formie od XIII wieku, pochodnego od imienia złożonego Przemysł.

  Przymyszkiewicz - od imienia Przemysław notowanego w tej formie od XIII wieku, pochodnego od imienia złożonego Przemysł.

  Przymyślak - od nazwy miasta Przemyśl.

  Przyna - od nazwy miejscowej Przyny (bydgoskie, gmina Nowe).

  Przynęcki - od przynęta ‘pokarm służący do wabienia zwierzyny’.

  Przynicki - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przyniczka - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przyniczna - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przyniczny - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przyniczyński - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przyniecki - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Przynoga - od przynoga ‘prawa rękojeśc pługa’.

  Przynowski - od nazwy miejscowej Przyny (bydgoskie, gmina Nowe).

  Przyński - od nazwy miejscowej Przyny (bydgoskie, gmina Nowe).

  Przypadek - od przypadły, przypaść ‘stać się odpowiednim; przywrzec do kogoś; dostać się komuś’; od przypadek.

  Przypadlińska - od przypadły, przypaść ‘stać się odpowiednim; przywrzec do kogoś; dostać się komuś’.

  Przypadlo - od przypadły, przypaść ‘stać się odpowiednim; przywrzec do kogoś; dostać się komuś’.

  Przypadło - od przypadły, przypaść ‘stać się odpowiednim; przywrzec do kogoś; dostać się komuś’.

  Przypaleński - od przypadły, przypaść ‘stać się odpowiednim; przywrzec do kogoś; dostać się komuś’.

  Przypaliński - od przypadły, przypaść ‘stać się odpowiednim; przywrzec do kogoś; dostać się komuś’.

  Przypaśniak - od gwarowego przepastnik ‘szatan, mieszkaniec piekla’, od staropolskiego przepastny ‘przezorny, roztropny’.

  Przypaśnik - od gwarowego przepastnik ‘szatan, mieszkaniec piekla’, od staropolskiego przepastny ‘przezorny, roztropny’.

  Przypiera - od przypierać ‘przyciskać, przygniatać’.

  Przypierowski - od przypierać ‘przyciskać, przygniatać’.

  Przypis - od przepisać, przepis ‘wierny odpis, kopia’, w innych formach też od przypisać ‘napisać, dopisać, zatwierdzić’, od przypis ‘dopisek’.

  Przypisana - od przepisać, przepis ‘wierny odpis, kopia’, w innych formach też od przypisać ‘napisać, dopisać, zatwierdzić’, od przypis ‘dopisek’.

  Przypisek - od przepisać, przepis ‘wierny odpis, kopia’, w innych formach też od przypisać ‘napisać, dopisać, zatwierdzić’, od przypis ‘dopisek’.

  Przypisna - od przepisać, przepis ‘wierny odpis, kopia’, w innych formach też od przypisać ‘napisać, dopisać, zatwierdzić’, od przypis ‘dopisek’.

  Przypisno - od przepisać, przepis ‘wierny odpis, kopia’, w innych formach też od przypisać ‘napisać, dopisać, zatwierdzić’, od przypis ‘dopisek’.

  Przypisny - od przepisać, przepis ‘wierny odpis, kopia’, w innych formach też od przypisać ‘napisać, dopisać, zatwierdzić’, od przypis ‘dopisek’.

  Przypiśna - od przepisać, przepis ‘wierny odpis, kopia’, w innych formach też od przypisać ‘napisać, dopisać,zatwierdzić’, od przypis ‘dopisek’.

  Przyplata - od przypłacić ‘ponieść konsekwencje’, przypłatny ‘drogo zapłacony’, od staropolskiego przypłata ‘kawałek ziemi dodanej do głównej posiadłości’.

  Przypłata - od przypłacić ‘ponieść konsekwencje’, przypłatny ‘drogo zapłacony’, od staropolskiego przypłata ‘kawałek ziemi dodanej do głównej posiadłości’.

  Przypłot - zapewne od przypłod, przypłodek ‘przychówek zwierząt; dziecko z nieprawego łoża’.

  Przypodobny - od przypodobny ‘nieco podobny’.

  Przypoliński - od nazwy miejscowej Przepoły (Wileńszczyzna) lub od przy polu.

  Przypolski - od nazwy miejscowej Przepoły (Wileńszczyzna) lub od przy polu.

  Przyporowski - od przypora ‘kawałek sukna u spodni przy zapięciu; wzmocnienie’.

  Przyprawa - od przyprawa ‘przygotowanie; substancja wzmacniająca smak; sprzęt’.

  Przypysz - od przepyszny ‘wspaniały, okazały’ lub od przepyszny ‘nieco pyszny’.

  Przypyszna - od przepyszny ‘wspaniały, okazały’ lub od przepyszny ‘nieco pyszny’.

  Przypyszny - od przepyszny ‘wspaniały, okazały’ lub od przepyszny ‘nieco pyszny’.

  Przypytałsiej - 1515 od przypytać się ‘dopytać się’.

  Przyracki - od nazwy miejscowej Przeradz (ciechanowskie, gmina Lutocin).

  Przyrada - od staropolskiego przeradzić ‘wprowadzić w błąd’.

  Przyradski - od nazwy miejscowej Przeradz (ciechanowskie, gmina Lutocin).

  Przyradzki - od nazwy miejscowej Przeradz (ciechanowskie, gmina Lutocin).

  Przyrański - od nazwy miejscowej Przeranie, dziś Przyranie (kaliskie, gmina Mycielin).

  Przyrembel - od przerębel, przyrębel ‘otwór wyrąbany w lodzie’.

  Przyrocki - od przyrodzić się ‘związać się węzłem rodzinnym’, przyroda ‘natura, istota’.

  Przyroda - 1559 od przyrodzić się ‘związać się węzłem rodzinnym’, przyroda ‘natura, istota’.

  Przyrodzki - od przyrodzić się ‘związać się węzłem rodzinnym’, przyroda ‘natura, istota’.

  Przyrowski - od nazwy miejscowej Przyrów, Przyrowa (kilka wsi).

  Przyrywacz - od przerywać, przerywany.

  Przyrzecki - od nazwy miejscowej Przyrzecze (koszalińskie, gmina Brzeźno) lub od przyrzecze ‘miejsce przy rzece’.

  Przyrzewski Przyrzycki - od nazwy miejscowej Przyrzecze (koszalińskie, gmina Brzeźno) lub od przyrzecze ‘miejsce przy rzece’.

  Przysada - od przesadzić ‘przenieść w inne miejsce’, przesada ‘zbytek, nienaturalność’; od przysadzić ‘osadzic, osiedlić’.

  Przysadna - od przesadzić ‘przenieść w inne miejsce’, przesada ‘zbytek, nienaturalność’; od przysadzić ‘osadzic, osiedlić’.

  Przysadny - od przesadzić ‘przenieść w inne miejsce’, przesada ‘zbytek, nienaturalność’; od przysadzić ‘osadzic, osiedlić’.

  Przysambor - od przy + nazwa miasta Sambor (KrW).

  Przysiada - od przysiadać ‘siadać na chwilę; obniżyć pozycję ciała’.

  Przysiadka - od przysiadać ‘siadać na chwilę; obniżyć pozycję ciała’; od przysiadka ‘zasadzka’.

  Przysiadła - od przysiadać ‘siadać na chwilę; obniżyć pozycję ciała’.

  Przysiadło - od przysiadać ‘siadać na chwilę; obniżyć pozycję ciała’.

  Przysiadłowski - od przysiadać ‘siadać na chwilę; obniżyć pozycję ciała’.

  Przysiadły - od przysiadać ‘siadać na chwilę; obniżyć pozycję ciała’; od przysiadły ‘siedzący, leżący obok’.

  Przysiecki - od nazwy miejscowej Przesieka (kilka wsi).

  Przysiek - od przesiekać ‘przeciąć’, przesieka ‘pas niezadrzewiony w lesie’; od przysiekać, przysieka zasiek’.

  Przysieka - od przesiekać ‘przeciąć’, przesieka ‘pas niezadrzewiony w lesie’; od przysiekać, przysieka zasiek’.

  Przysietnicki - 1604 od nazwy miejscowej Przesietnica (krośnieńskie, gmina Brzozów; nowosądeckie, gmina Stary Sącz).

  Przysiewek - od przesiewać ‘wybierać co najlepsze’; od przysiewać, przysiewek ‘to, co zasiano’.

  Przysiewicz - od przesiewać ‘wybierać co najlepsze’; od przysiewać, przysiewek ‘to, co zasiano’.

  Przysiewkowski - od przesiewać ‘wybierać co najlepsze’; od przysiewać, przysiewek ‘to, co zasiano’.

  Przysieżna - od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Przysieżniak - od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Przysieżnik - od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Przysieżniuk - od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Przysieżny - od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Przysięzniak - od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Przysięźniak - od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Przysiężna - od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Przysiężniak - od przysiężny ‘zaprzysiężony’; przysiężnik ‘przysięgły ławnik sądowy’.

  Przysiężnik - 1603 od przysiężny ‘zaprzysiężony’; przysiężnik ‘przysięgły ławnik sądowy’.

  Przysiężniuk - od przysiężny ‘zaprzysiężony’; przysiężnik ‘przysięgły ławnik sądowy’.

  Przysiężny - 1634 od przysiężny ‘zaprzysiężony’.

  Przysiuda - od prysiud, przysiud ‘tupnięcie jako figura w tańcu zwanym kozakiem’.

  Przysiurek - od przy + gwarowe siurek ‘dziecko, chłopiec; smarkacz; penis’.

  Przysiwek - od przesiewać ‘wybierać co najlepsze’; od przysiewać, przysiewek ‘to, co zasiano’.

  Przysiwiek - od przesiewać ‘wybierać co najlepsze’; od przysiewać, przysiewek ‘to, co zasiano’.

  Przyska - od pryskać ‘trysnąć, chlapać’, prysk ‘popiół gorący, żar’, od łacińskiego imienia żeńskiego Prisca.

  Przyskalski - od pryskać ‘trysnąć, chlapać’, prysk ‘popiół gorący, żar’, od łacińskiego imienia żeńskiego Prisca.

  Przyskiewicz - od pryskać ‘trysnąć, chlapać’, prysk ‘popiół gorący, żar’, od łacińskiego imienia żeńskiego Prisca

  Przysko - od pryskać ‘trysnąć, chlapać’, prysk ‘popiół gorący, żar’, od łacińskiego imienia żeńskiego Prisca.

  Przyskupa - 1558 od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przyslak - od prześlakować, przeszlakować ‘wyśledzić, wytropić’.

  Przyslak - od przysłać ‘nadesłać’.

  Przysła - od przysłać ‘nadesłać’.

  Przysłał - od przysłać ‘nadesłać’.

  Przysłan - od przysłać ‘nadesłać’; od przysłany.

  Przysłaś - od przysłać ‘nadesłać’.

  Przysławski - od nazwy miejscowej Przesławice (kilka wsi).

  Przysło - od przysłać ‘nadesłać’.

  Przysłopski - od przysłup ‘przypora’ lub od nazwy miejscowej Przysłop.

  Przysłópski - od przysłup ‘przypora’ lub od nazwy miejscowej Przysłop.

  Przysłup - od przysłup ‘przypora’.

  Przysłupa - od przysłup ‘przypora’.

  Przysłupski - od przysłup ‘przypora’ lub od nazwy miejscowej Przysłop.

  Przysmak - od przysmak ‘smakołyk’, też ‘przyprawa’.

  Przysow - od nazwy miejscowej Przysów (kieleckie, gmina Jędrzejow), Przysowy (ostrołęckie, gmina Chorzele).

  Przysowa - od nazwy miejscowej Przysów (kieleckie, gmina Jędrzejow), Przysowy (ostrołęckie, gmina Chorzele).

  Przysówka - od nazwy miejscowej Przysów (kieleckie, gmina Jędrzejow), Przysowy (ostrołęckie, gmina Chorzele).

  Przysta - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystacki - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystać - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystaj - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystajczuk - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystajka - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystajko - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystajn - (Śl) od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystak - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystal - od przystać ‘przyjść, przystąpić’; od przystały ‘przystojny, przyzwoity’.

  Przystalik - 1789 od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystalski - od przystać ‘przyjść, przystąpić’; od przystały ‘przystojny, przyzwoity’.

  Przystał - 1785 od przystać ‘przyjść, przystąpić’; od przystały ‘przystojny, przyzwoity’.

  Przystała - od przystać ‘przyjść, przystąpić’; od przystały ‘przystojny, przyzwoity’.

  Przystałka - od przystać ‘przyjść, przystąpić’; od przystały ‘przystojny, przyzwoity’.

  Przystałowski - od przystać ‘przyjść, przystąpić’; od przystały ‘przystojny, przyzwoity’.

  Przystanek - od przystać ‘przyjść, przystąpić’; od przystanek ‘odstęp czasu’.

  Przystaniak - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystanik - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystaniok - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystanko - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystankowski - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystanowicz - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystanowski - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystań - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystański - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystapczuk - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystarz - od przestarzeć się ‘stać się starym’; od przystarz ‘mąż, który osiadł na gospodarstwie żony’.

  Przystas - od przestarzeć się ‘stać się starym’; od przystarz ‘mąż, który osiadł na gospodarstwie żony’.

  Przystaski - od przestarzeć się ‘stać się starym’; od przystarz ‘mąż, który osiadł na gospodarstwie żony’.

  Przystasz - od przestarzeć się ‘stać się starym’; od przystarz ‘mąż, który osiadł na gospodarstwie żony’.

  Przystaś - od przestarzeć się ‘stać się starym’; od przystarz ‘mąż, który osiadł na gospodarstwie żony’.

  Przystaś - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystaw - 1437 od staropolskiego przystaw ‘pomocnik’.

  Przystawa - od staropolskiego przystaw ‘pomocnik’; od przystawa ‘powód, okazja’.

  Przystawik - od staropolskiego przystaw ‘pomocnik’.

  Przystawka - od staropolskiego przystaw ‘pomocnik’.

  Przystawko - od staropolskiego przystaw ‘pomocnik’.

  Przystawski - od staropolskiego przystaw ‘pomocnik’.

  Przystępa - 1662 od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przystępski - od przestąpić, ze staropolskiego przegapić przejść, przekroczyć’; od staropolskiego przestępny ‘związany z przestępstwem’.

  Przystocik - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystoj - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystojak - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystojecki - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystojko - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystolik - od przystoł ‘bufet, kontuar’.

  Przystolski - od przystoł ‘bufet, kontuar’.

  Przystoł - od przystoł ‘bufet, kontuar’.

  Przystoń - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystoński - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystop - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przystopa - 1560 od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przystopa - 1560 od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przystosz - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystoś - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przystrom - od przy + strom ‘miejsce strome, urwisko’.

  Przystrzelski - od przestrzelić ‘przebić strzałem’.

  Przystup - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przystupa - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przystupczyk - 1662 od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przystupiak - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przystupiński - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przystupiuk - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przystuplak - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przystupo - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przystupski - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przystyp - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przystypa - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przysuch - od przysuchy ‘trochę suchy’.

  Przysucha - od przysuchy ‘trochę suchy’.

  Przysuchy - od przysuchy ‘trochę suchy’.

  Przysuszyński - od przysuchy ‘trochę suchy’ lub od nazwy miasta Przysucha (radomskie).

  Przyswojski - od przyswoić ‘uznać coś za swoje; poskromić’.

  Przysysz - 1224 od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Przyszcz - od pryszcz ‘wyprysk, krosta’.

  Przyszczak - od pryszcz ‘wyprysk, krosta’.

  Przyszczepa - od przyszczepać ‘przyłupać’, przyszczepa ‘to, co przyszczepiono’.

  Przyszczepiński - od przyszczepać ‘przyłupać’, przyszczepa ‘to, co przyszczepiono’.

  Przyszczepowski - od przyszczepać ‘przyłupać’, przyszczepa ‘to, co przyszczepiono’.

  Przyszczypkowski - od przyszczepać ‘przyłupać’, przyszczepa ‘to, co przyszczepiono’.

  Przyszek - 1442 od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Przyszewski - od nazw miejscowych Przyszów, Przyszowa, Przyszowice.

  Przyszka - 1457 od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Przyszkiewicz - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Przyszkowic - 1488 od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Przyszkowski - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Przyszlak - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Przyszlakiewicz - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Przyszlakowski - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Przyszła - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Przyszło - 1503 od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Przyszłowski - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Przyszły - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Przyszna - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Przyszowiec - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Przyszowski - 1617 od nazw miejscowych Przyszów, Przyszowa, Przyszowice.

  Przysztański - od przystać ‘przyjść, przystąpić’.

  Przysztupa - od białoruskiego prystupa ‘zięć przybrany do rodziny żony’.

  Przyśko - od imion złożonych typu Przybysław, Przysław.

  Przyślak - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Przyślakiewicz - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Przyślakowski - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Przyślewicz - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Przyśliwski - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Przyślok - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Przytalski - od przytyć, z gwarowego przytyły.

  Przytka - 1589 rodzaj pala służącego do ogradzania terenu’.

  Przytkowski - od nazwy miejscowej Przybkowice, dziś Przytkowice (bielskie, gmina Kalwaria Zebrzydowska).

  Przytocki - od nazwy miejscowej Przetoczno, dziś Przytoczna (gorzowskie, gmina Przytoczna).

  Przytoł - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Przytomski - zapewne od przytomny.

  Przytóła - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Przytrafik - od przytrafić ‘trafić, przystosować’.

  Przytrafnik - od przytrafić ‘trafić, przystosować’; od przytrafmy ‘trafny, dogodny’.

  Przytula - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Przytulak - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Przytulczyk - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Przytulecki - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Przytuliński - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’ lub od nazwy miejscowej Przytulin (siedleckie, gmina Wojcieszków).

  Przytulski - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Przytuł - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Przytuła - 1423 od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Przytułek - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Przytułka - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Przytuło - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Przytułowski - od przytulić ‘przygarnąć, przycisnąć’.

  Przytupa - od przytupywać ‘tupać do taktu’.

  Przytycki - od przytyk ‘dotknięcie, przymówka’, przytykać.

  Przytyk - od przytyk ‘dotknięcie, przymówka’, przytykać.

  Przytylski - od przytyk ‘dotknięcie, przymówka’, przytykać.

  Przywalna - od przywalić ‘przycisnąć’; od przywalny ‘położony przy wale, podwalny’.

  Przywalny - od przywalić ‘przycisnąć’; od przywalny ‘położony przy wale, podwalny’.

  Przywalski - od przywalić ‘przycisnąć’.

  Przywała - od przywalić ‘przycisnąć’.

  Przywara - 1484 od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’.

  Przywarciak - od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’.

  Przywarczak - od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’.

  Przywarczyk - od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’.

  Przywarka - od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’.

  Przywarski - od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’.

  Przywarta - od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’.

  Przywarty - 1459 od przywara, przewara ‘resztki jedzenia przywartr do naczynia; złe przyzwyczajenie’; od przywarty ‘przywrzały’.

  Przywdział - od przywdziać ‘nałożyć, włożyć coś na siebie’.

  Przywecki - od przewędzić, przywędzić ‘uwędzić, długo wędzić’.

  Przywęcki - od przewędzić, przywędzić ‘uwędzić, długo wędzić’.

  Przywidzki - 1619 od nazwy miejscowej Przywidz (gdańskie, gmina Przywidz).

  Przywiecki - od przewiedzieć, przewidzieć ‘określić dokładnie, przeczuć’.

  Przywieczerski - 1474 od nazwy miejscowej Przywieczerzyn (włocławskie, gmina Bądkowo).

  Przywięda - od przewiędnąć ‘nieco zwiędnąć, uschnąć’, przewiędły ‘zwiędły’.

  Przywięźlikowski - od przewięzły ‘cienki, wcięty w pasie’.

  Przywitalski - od przywitać.

  Przywitkowski - od przywitać.

  Przywitowski - od przywitać lub od nazwy miejscowej Przywitowo (włocławskie, gmina Skrwilno).

  Przywłocki - od nazwy miejscowej Przewłoka (kilka wsi).

  Przywłoka - od staropolskiego przewłoka ‘część wozu’, przewlec, przewłóczyć.

  Przywłowski - od nazwy miejscowej Przewłoka (kilka wsi).

  Przywłucki - od nazwy miejscowej Przewłoka (kilka wsi).

  Przywocki - od nazwy miejscowej Przewłoka (kilka wsi).

  Przywolski - od przy + nazwa miejscowa Wola.

  Przywora - od staropolskiego przewory ‘rodzaj powinności chłopskiej’; też przewora ‘przegroda’.

  Przyworski - od staropolskiego przewory ‘rodzaj powinności chłopskiej’; też przewora ‘przegroda’; lub od nazwy miejscowej Przywory (kilka wsi).

  Przywoski - od nazwy miejscowej Przewóz (kilka miejscowości).

  Przywoziński - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przywozki - od nazwy miejscowej Przewóz (kilka miejscowości).

  Przywozny - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przywoźna - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przywoźny - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przywożna - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przywożny - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przywódzki - od staropolskiego przewód, przewoda ‘przewiezienie, przeprowadzenie czegoś’, przewodzić ‘przewodzić, wieść’.

  Przywólski - od przy + nazwa miejscowa Wola.

  Przywóski - od nazwy miejscowej Przewóz (kilka miejscowości).

  Przywózki - od nazwy miejscowej Przewóz (kilka miejscowości).

  Przywóźny - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Przywra - od przywrzeć ‘przylgnąć, przykleić się’.

  Przywrzej - od przywrzeć ‘przylgnąć, przykleić się’.

  Przywulski - od przy + nazwa miejscowa Wola.

  Przywuski - od nazwy miejscowej Przewóz (kilka miejscowości).

  Przywuzki - od nazwy miejscowej Przewóz (kilka miejscowości).

  Przywżejski - od przywrzeć ‘przylgnąć, przykleić się’.

  Przyzbórski - od nazw miejscowych typu Przyborze, Przyborów.

  Przyzwań - od przyzwać ‘wezwać, zawołać’, przyzwany.

  Przyzwański - od przyzwać ‘wezwać, zawołać’, przyzwany.

  Przyzycki - od nazwy miejscowej Przyrzecze (koszalińskie, gmina Brzeźno) lub od przyrzecze ‘miejsce przy rzece’.

  Przyździok - (Śl) od przezdać się ‘przewidzieć się, wydać się’.

  Przyżecki - od nazwy miejscowej Przyrzecze (koszalińskie, gmina Brzeźno) lub od przyrzecze ‘miejsce przy rzece’.

  Przyżycki - od nazwy miejscowej Przyrzecze (koszalińskie, gmina Brzeźno) lub od przyrzecze ‘miejsce przy rzece’.

  Psalmister - od psalmista ‘autor psalmów’; w liturgii wschodniej ‘śpiewak kościelny’.

  Psaltas - od psalmista ‘autor psalmów’; w liturgii wschodniej ‘śpiewak kościelny’; od psałterz ‘zbiór psalmów’.

  Psanek - od psianka ‘owoc zepsuty, wcześnie opadły’.

  Psanka - od psianka ‘owoc zepsuty, wcześnie opadły’.

  Psar - 1223 od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psarek - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psarski - 1386 od nazwy miejscowej Psary (kilka wsi).

  Psena - od psianka ‘owoc zepsuty, wcześnie opadły’.

  Psiak - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psiakowski - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psiarczyk - 1653 od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psiarski - 1386 od nazwy miejscowej Psary (kilka wsi).

  Psiarski - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psiarzak - 1774 od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psica - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psich - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psiek - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psik - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psikowski - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psikus - od psikus ‘zart, psota’; psik ‘wyraz dźwiękonaśladowczy; odgłos kichania’.

  Psikuta - od psikus ‘zart, psota’; psik ‘wyraz dźwiękonaśladowczy; odgłos kichania’.

  Psina - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psioda - od psota ‘figiel’.

  Psionka - od psianka ‘owoc zepsuty, wcześnie opadły’.

  Psionko - od psianka ‘owoc zepsuty, wcześnie opadły’.

  Psiorczyk - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psiorczyk - (Śl) od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psiorz - (Śl) od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psiórski - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psiuch - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psiuk - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psiur - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psiurka - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psiurko - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psiurski - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Pskowski - od nazwy miasta Psków (KrW).

  Psocik - od psota ‘figiel’.

  Psociński - od psota ‘figiel’.

  Psoda - od psota ‘figiel’.

  Psojek - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psojka - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psolla - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Psoła - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Psoma - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Psomas - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Psonak - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Psonek - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Psoniak - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Psonka - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Psoński - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Psota - od psota ‘figiel’.

  Psotka - od psota ‘figiel’.

  Psowski - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psój - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psójek - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psójka - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Pstój - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Pstrach - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrać - (Śl) od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrag - od pstrąg ‘gatunek ryby’.

  Pstragowski - od nazwy miejscowej Pstrągowa (rzeszowskie, gmina Czudec).

  Pstrak - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrakoński - od nazwy miejscowej Pstrokonie (sieradzkie, gmina Zapolice).

  Pstras - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstraś - (Śl) od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrąg - 1440 od pstrąg ‘gatunek ryby’.

  Pstrąg - od pstrąg ‘gatunek ryby’.

  Pstrągowski - 1763 od nazwy miejscowej Pstrągowa (rzeszowskie, gmina Czudec).

  Pstrąng - od pstrąg ‘gatunek ryby’.

  Pstręg - od pstrąg ‘gatunek ryby’.

  Pstręgowski - od nazwy miejscowej Pstrągowa (rzeszowskie, gmina Czudec).

  Pstrocha - 1386 od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrocki - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrokoń - od nazwy miejscowej Pstrokonie (sieradzkie, gmina Zapolice).

  Pstrokoński - 1661 od nazwy miejscowej Pstrokonie (sieradzkie, gmina Zapolice).

  Pstronek - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrong - od pstrąg ‘gatunek ryby’.

  Pstrongowski - od nazwy miejscowej Pstrągowa (rzeszowskie, gmina Czudec).

  Pstroński - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstroski - 1404 od nazwy miejscowej Pstroszyce (kieleckie, gmina Miechów).

  Pstrowski - 1398 od nazwy miejscowej Pstroszyce (kieleckie, gmina Miechów).

  Pstruch - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrucha - 1468 od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstruchań - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrucki - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrus - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrusiński - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstruszeński - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstruszyński - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstruś - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstryga - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstryj - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrzak - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrząg - 1697 od pstrąg ‘gatunek ryby’.

  Pstrzech - 1427 od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrzelski - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrzoch - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrzonek - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstrzuch - od pstry ‘różnobarwny, kolorowy’.

  Pstus - od podstawy pst-, por. gwarowe psternadel ‘trznadel’, pstęga ‘wstęga’, pstrach ‘koń pstry’.

  Pstusiak - od podstawy pst-, por. gwarowe psternadel ‘trznadel’, pstęga ‘wstęga’, pstrach ‘koń pstry’.

  Pstuszak - od podstawy pst-, por. gwarowe psternadel ‘trznadel’, pstęga ‘wstęga’, pstrach ‘koń pstry’.

  Pstuszka - od podstawy pst-, por. gwarowe psternadel ‘trznadel’, pstęga ‘wstęga’, pstrach ‘koń pstry’.

  Pstuś - od podstawy pst-, por. gwarowe psternadel ‘trznadel’, pstęga ‘wstęga’, pstrach ‘koń pstry’.

  Pstyga - od podstawy pst-, por. gwarowe psternadel ‘trznadel’, pstęga ‘wstęga’, pstrach ‘koń pstry’.

  Psudy - (Śl) od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psuj - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psuja - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psujak - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psujej - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psujek - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psujka - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psula - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psurek - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psurski - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Psut - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psuta - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psutka - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psuty - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psyjek - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Psyk - od psykać ‘syczeć’.

  Psykala - od psykać ‘syczeć’.

  Psykalla - od psykać ‘syczeć’.

  Psykała - od psykać ‘syczeć’.

  Psykowski - od psykać ‘syczeć’.

  Psyta - od psuja ‘szkodnik, psotnik’, psuć.

  Pszał - od przał-, por. zeprzały ‘zniszczony, zbutwiały, zepsuty’.

  Pszała - od przał-, por. zeprzały ‘zniszczony, zbutwiały, zepsuty’.

  Pszanka - od pszenica ‘gatunek zboża’; od pszonka ‘gatunek rośliny’.

  Pszasnyski - od nazwy miasta Przasnysz (ostrołęckie).

  Pszcoliński - (Śl) od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszcółkowski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczaliński - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczanek - od pszczeć ‘pstrzyć’.

  Pszczanowski - od pszczeć ‘pstrzyć’; od pszczonak ‘chwast o żółtych, jaskrawych kwiatach, pszonak’.

  Pszczel - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczelak - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczelarski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczeliński - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczelkowski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczelnik - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczelok - (Śl) od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczeloński - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczelorz - (Śl) od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczełkowski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczełowski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczola - (Śl) od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczolarski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczoliński - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczolkowski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczolnik - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczoła - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczołaj - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczołak - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczołka - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczołkowski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczołła - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczołow - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczołowski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczonak - od pszczeć ‘pstrzyć’; od pszczonak ‘chwast o żółtych, jaskrawych kwiatach, pszonak’.

  Pszczonek - 1634 od pszczeć ‘pstrzyć’; od pszczonak ‘chwast o żółtych, jaskrawych kwiatach, pszonak’.

  Pszczonka - 1608 od pszczeć ‘pstrzyć’; od pszczonak ‘chwast o żółtych, jaskrawych kwiatach, pszonak’.

  Pszczóliński - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczólna - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczólniak - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczólny - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczólski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczóła - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczółek - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczółka - 1593 od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczółkiewicz - 1739 od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczółko - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczółkowicz - 1724 od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczółkowski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczółnak - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczółowski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczuliński - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczulna - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczulny - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’; od pszczółka.

  Pszczułkowski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczułowski - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszczyński - 1650 od nazwy miasta Pszczyna (katowickie).

  Pszenda - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’; od prządek, prządka ‘zajmujący się przędzeniem’.

  Pszenica - 1429 od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Pszenicki - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Pszeniczka - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Pszeniczko - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Pszeniczna - od pszenica ‘gatunek zboża’; od przymiotnika pszeniczny.

  Pszenicznik - od pszenica ‘gatunek zboża’; od przymiotnika pszeniczny.

  Pszeniczny - od pszenica ‘gatunek zboża’; od przymiotnika pszeniczny.

  Pszeniecki - od pszenica ‘gatunek zboża’; od przymiotnika pszeniczny.

  Pszenna - od pszenica ‘gatunek zboża’; od przymiotnika pszenny.

  Pszennak - od pszenica ‘gatunek zboża’; od przymiotnika pszenny.

  Pszennakowski - od pszenica ‘gatunek zboża’; od przymiotnika pszenny.

  Pszenniak - od pszenica ‘gatunek zboża’; od przymiotnika pszenny.

  Pszenniczny - 1484 od pszenica ‘gatunek zboża’; od przymiotnika pszeniczny.

  Pszennik - od pszenica ‘gatunek zboża’; od przymiotnika pszenny.

  Pszenny - od pszenica ‘gatunek zboża’; od przymiotnika pszenny.

  Pszepióra - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Pszepiura - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Pszeszło - od przeszły ‘miniony, dawny’.

  Pszetocki - od nazwy miejscowej Przetoczno, dziś Przytoczna (gorzowskie, gmina Przytoczna).

  Pszica - (Śl) od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Pszkowski - od nazwy miasta Psków (KrW).

  Pszoliński - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszolka - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszolla - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszoła - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszołka - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pszon - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Pszona - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Pszonaj - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Pszonak - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Pszonczak - od pszenica ‘gatunek zboża’; od pszonka ‘gatunek rośliny’.

  Pszonczenko - od pszenica ‘gatunek zboża’; od pszonka ‘gatunek rośliny’.

  Pszonek - od pszenica ‘gatunek zboża’; od pszonka ‘gatunek rośliny’.

  Pszoniak - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Pszonicki - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Pszonka - 1398 od pszenica ‘gatunek zboża’; od pszonka ‘gatunek rośliny’.

  Pszonko - od pszenica ‘gatunek zboża’; od pszonka ‘gatunek rośliny’.

  Pszonowski - od pszenica ‘gatunek zboża’.

  Pszontka - od prząść, przędę, od gwarowego prządać ‘prząść’; od prządek, prządka ‘zajmujący sięprzędzeniem’.

  Pszota - od psota ‘figiel’.

  Pszybysz - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Pszybyszewski - od imienia złożonego Przybysław lub od przybysz ‘ten, co przybył’.

  Pszyna - od nazwy miejscowej Przyny (bydgoskie, gmina Nowe).

  Pszyński - od nazwy miejscowej Przyny (bydgoskie, gmina Nowe).

  Pszyszlak - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Pszyszło - od przyszły ‘mający nadejść; ten, co przyszedł’.

  Pśnieg - od gwarowego pśnić ‘psuć się; ginąć’.

  Pśnik - od gwarowego pśnić ‘psuć się; ginąć’.

  Ptach - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptachetka - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptachla - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptachta - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptachytka - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptaczek - 1393 od ptak.

  Ptaczkiewicz - od ptak.

  Ptaczko - 1453 od ptak.

  Ptaczkowicz - 1396 od ptak.

  Ptaczyński - od ptak.

  Ptak - 1396 od ptak.

  Ptakina - od ptak.

  Ptakinia - od ptak.

  Ptakowski - 1652 od nazwy miejscowej Ptakowice (katowickie, gmina Zbrosławice).

  Ptanak - od ptak.

  Ptarzyński - od ptak.

  Ptas - od ptak.

  Ptasek - od ptak.

  Ptasiak - od ptak.

  Ptasiewicz - od ptak.

  Ptasik - 1705 od ptak.

  Ptasikowski - od ptak.

  Ptasinski - od ptak.

  Ptasiński - od ptak.

  Ptasiuk - od ptak.

  Ptaska - od ptak.

  Ptaskiewicz - od ptak.

  Ptasowski - od ptak.

  Ptassek - od ptak.

  Ptassiński - od ptak.

  Ptaszaj - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptaszak - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptaszczak - od ptak.

  Ptaszczeński - od ptak.

  Ptaszczuk - od ptak.

  Ptaszczyk - od ptak.

  Ptaszczyński - od ptak.

  Ptaszek - 1224 od ptak.

  Ptaszewski - od ptak.

  Ptaszewski - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptaszkiewicz - od ptak.

  Ptaszkin - od ptak.

  Ptaszkis - od ptak; od staropolskiego ptasznik ‘hodowca ptaków; myśliwy polujący z ptakami’.

  Ptaszko - od ptak.

  Ptaszkowicz - 1584 od ptak.

  Ptaszkowski - 1398 od nazwy miejscowej Ptaszkowo (poznańskie, gmina Grodzisk Wielkopolski), Ptaszkowa (nowosądeckie, gmina Grybów).

  Ptaszlik - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptaszlik - od ptak; od staropolskiego ptasznik ‘hodowca ptaków; myśliwy polujący z ptakami’.

  Ptaszna - od ptak; od staropolskiego ptasznik ‘hodowca ptaków; myśliwy polujący z ptakami’.

  Ptasznik - 1413 od ptak; od staropolskiego ptasznik ‘hodowca ptaków; myśliwy polujący z ptakami’.

  Ptasznikow - od ptak; od staropolskiego ptasznik ‘hodowca ptaków; myśliwy polujący z ptakami’.

  Ptaszników - od ptak; od staropolskiego ptasznik ‘hodowca ptaków; myśliwy polujący z ptakami’.

  Ptaszny - od ptak; od staropolskiego ptasznik ‘hodowca ptaków; myśliwy polujący z ptakami’.

  Ptasznyk - od ptak; od staropolskiego ptasznik ‘hodowca ptaków; myśliwy polujący z ptakami’.

  Ptaszowski - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptaszuński - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptaszyc - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptaszycki - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptaszyk - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptaszyl - od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptaszyński - 1752 od ptak; od gwarowego ptach ‘ptak’.

  Ptaś - 1649 od ptak.

  Ptaśkiewicz - od ptak.

  Ptaśniewicz - od ptak; od staropolskiego ptasznik ‘hodowca ptaków; myśliwy polujący z ptakami’.

  Ptaśnik - 1628 od ptak; od staropolskiego ptasznik ‘hodowca ptaków; myśliwy polujący z ptakami’.

  Ptaśnikowicz - 1691 od ptak; od staropolskiego ptasznik ‘hodowca ptaków; myśliwy polujący z ptakami’.

  Ptawa - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od ptak.

  Ptawski - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od ptak.

  Ptok - (Śl) od ptak.

  Ptonka - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od ptak.

  Ptońka - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od ptak.

  Ptoschek - (Śl) od ptak.

  Ptoska - od ptak.

  Ptoszaj - od ptak.

  Ptoszejewski - od ptak.

  Ptoszek - (Śl) od ptak.

  Ptók - (Śl) od ptak.

  Ptucha - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od ptak.

  Ptusza - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od ptak.

  Ptuszak - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od ptak.

  Ptuszyński - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od ptak.

  Ptycia - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od ptak.

  Ptyczyn - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od ptak.

  Ptyczyń - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od ptak.

  Ptysia - zapewne od ptyś ‘ciastko z parzonego ciasta z bitą śmietaną’.

  Ptysiński - zapewne od ptyś ‘ciastko z parzonego ciasta z bitą śmietaną’.

  Ptyś - zapewne od ptyś ‘ciastko z parzonego ciasta z bitą śmietaną’.

  Puacz - od puchacz, puhacz ‘rodzaj ptaka’.

  Puanecki - od nazwy miejscowej Połaniec (tarnobrzeskie, gmina Połaniec), Połonice (KrW).

  Puaniecki - od nazwy miejscowej Połaniec (tarnobrzeskie, gmina Połaniec), Połonice (KrW).

  Pub - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Bub(e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego buobe ‘parobek, sługa, pachołek’.

  Pubac - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Bub(e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego buobe ‘parobek, sługa, pachołek’.

  Pubac - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Bub(e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego buobe ‘parobek, sługa, pachołek’.

  Pubacki - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Bub(e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego buobe ‘parobek, sługa, pachołek’.

  Pubacki - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Bub(e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego buobe ‘parobek, sługa, pachołek’.

  Pubaj - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Bub(e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego buobe ‘parobek, sługa, pachołek’.

  Pubanc - od niemieckich nazw osobowych Bubenz, Bubentsch, te od nazwy miejscowej Bubenec (część Pragi).

  Pubaniewicz - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Bub(e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego buobe ‘parobek, sługa, pachołek’.

  Pubanz - od niemieckich nazw osobowych Bubenz, Bubentsch, te od nazwy miejscowej Bubenec (część Pragi).

  Pubkowicz - 1566 zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Bub(e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego buobe ‘parobek, sługa, pachołek’.

  Publicewicz - od publika ‘publiczność’.

  Publikowski - od publika ‘publiczność’.

  Pubrat - od staropolskiego półbrat ‘brat przyrodni’.

  Puc - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puca - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucak - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucal - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucala - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucalla - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucała - 1690-92 od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucałek - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucałowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucanowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucbacz - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucek - 1377 od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’; też od staropolskiego pucek ‘dziecko o okrągłej twarzy’.

  Pucel - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucela - 1711 od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucelak - 1762 od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucelik - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puceń - 1366 od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucer - od pucer ‘czyściciel’.

  Pucewicz - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puch - 1381 od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Pucha - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchac - od puchacz, puhacz ‘rodzaj ptaka’.

  Puchacewicz - od puchacz, puhacz ‘rodzaj ptaka’.

  Puchach - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchacki - od puchacz, puhacz ‘rodzaj ptaka’.

  Puchacz - 1400 od puchacz, puhacz ‘rodzaj ptaka’.

  Puchaczewski - od nazwy miejscowej Puchaczów (lubelskie, gmina Puchaczów).

  Puchajda - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchal - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchala - 1534 od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchalak - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchalczyk - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchalewicz - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchalewski - 1534 od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchalic - XVI w. od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchalik - 1628 od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchalka - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchalla - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchalski - 1679 od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchalski - od nazwy miejscowej Puchały (kilka wsi).

  Puchał - 1435 od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od opuchły.

  Puchała - 1410 od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od opuchły.

  Puchała - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Puchałak - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od opuchły.

  Puchałka - 1498 od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od opuchły.

  Puchałka - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Puchałko - 1414-17 od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od opuchły.

  Puchałła - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od opuchły.

  Puchało - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od opuchły.

  Puchałowicz - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od opuchły.

  Puchan - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchanek - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchański - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchar - od puchar ‘duży kubeł do picia, czasza’, pucharek.

  Puchara - od puchar ‘duży kubeł do picia, czasza’, pucharek.

  Pucharczuk - od puchar ‘duży kubeł do picia, czasza’, pucharek.

  Pucharek - 1619 od puchar ‘duży kubeł do picia, czasza’, pucharek.

  Pucharowicz - od puchar ‘duży kubeł do picia, czasza’, pucharek.

  Pucharowski - od puchar ‘duży kubeł do picia, czasza’, pucharek.

  Pucharski - od puchar ‘duży kubeł do picia, czasza’, pucharek.

  Pucharz - od puchar ‘duży kubeł do picia, czasza’, pucharek.

  Puchata - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchatka - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchatko - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchawka - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchawko - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchawski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchaża - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchciej - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchcij - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchciński - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchcz - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchczewski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchecki - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchejda - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchelak - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchelok - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchelski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchełka - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Pucher - od puchar ‘duży kubeł do picia, czasza’, pucharek; od gwarowego pucher ‘pucherak, nazwa zapustnika’.

  Pucherski - od puchar ‘duży kubeł do picia, czasza’, pucharek; od gwarowego pucher ‘pucherak, nazwa zapustnika’.

  Puchert - od puchar ‘duży kubeł do picia, czasza’, pucharek; od gwarowego pucher ‘pucherak, nazwa zapustnika’.

  Puchiewicz - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchiniec - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchl - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; też od puha ‘rodzaj bicza’.

  Puchla - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; też od puha ‘rodzaj bicza’.

  Puchlak - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; też od puha ‘rodzaj bicza’.

  Puchlarz - od puklerz ‘rodzaj tarczy’.

  Puchlerski - od puklerz ‘rodzaj tarczy’.

  Puchlerz - 1791 od puklerz ‘rodzaj tarczy’.

  Puchlew - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; też od puha ‘rodzaj bicza’.

  Puchlicki - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; też od puha ‘rodzaj bicza’.

  Puchlik - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; też od puha ‘rodzaj bicza’.

  Puchlski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; też od puha ‘rodzaj bicza’.

  Puchly - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; też od puha ‘rodzaj bicza’.

  Puchła - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; też od puha ‘rodzaj bicza’.

  Puchłek - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchło - 1357 od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchłopek - od półchłop ‘rzezaniec, kastrat’.

  Puchłopień - od półchłop ‘rzezaniec, kastrat’.

  Puchłowski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchły - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od puchły ‘wzdęty’.

  Puchmarski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchmiarz - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchnacz - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchnarewicz - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchnata - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchnaty - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchnia - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchniak - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchniar - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchniarski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchniarz - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchnierz - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchniewicz - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchniewski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchnik - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchnowski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchocki - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchol - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od opuchły.

  Pucholak - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od opuchły.

  Pucholczyk - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od opuchły.

  Pucholski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od opuchły.

  Puchoła - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od opuchły.

  Puchołek - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; od opuchły.

  Puchomirski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchomski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchora - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchota - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchow - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchowicz - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchowiec - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchowny - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchowski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchrowicz - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchrowski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchta - od gwarowego puchta ‘puchata, pulchna’.

  Puchtarz - od gwarowego puchta ‘puchata, pulchna’.

  Puchtel - od gwarowego puchta ‘puchata, pulchna’.

  Puchteluk - od gwarowego puchta ‘puchata, pulchna’.

  Puchtiński - od gwarowego puchta ‘puchata, pulchna’.

  Puchtyński - od gwarowego puchta ‘puchata, pulchna’.

  Puchulski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchyła - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchyr - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchyra - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Puchyrski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć.

  Pucia - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciak - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciakowski - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciala - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciała - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciałkowski - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciałowski - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciata, m. - od pucia ‘człowiek pucułowaty’; od puciaty.

  Puciatkowski - od pucia ‘człowiek pucułowaty’; od puciaty.

  Puciato - od pucia ‘człowiek pucułowaty’; od puciaty.

  Puciaty - od pucia ‘człowiek pucułowaty’; od puciaty.

  Puciatycki - od pucia ‘człowiek pucułowaty’; od puciaty.

  Pucicha - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Pucicki - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciek - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Pucik - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Pucikowski - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Pucilauskas - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciło - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciłowski - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciński - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Pucio - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Pucior - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciorek - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciorkowski - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciowski - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Pucipka - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Pucis - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puciul - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Pucja - od pucia ‘człowiek pucułowaty’.

  Puck - od nazwy miasta Puck (gdańskie).

  Pucka - 1314 od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puckala - od puckać ‘uderzać, miażdżyć’.

  Puckała - od puckać ‘uderzać, miażdżyć’.

  Puckarz - od puckać ‘uderzać, miażdżyć’.

  Pucki - od nazwy miasta Puck (gdańskie).

  Pucko - 1256 od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucko - od puckać ‘uderzać, miażdżyć’.

  Puckowski - od nazwy miasta Puck (gdańskie).

  Puclik - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucłowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucman - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucol - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucoł - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucoła - 1787 od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucołowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucotowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucuła - 1787 od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucułek - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucułowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucułt - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucych - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucycha - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucyk - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucykowicz - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucyłło - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucyło - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucyłowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucyna - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucyński - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucz - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczak - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczalski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczała - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczan - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczarski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczek - 1559 od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczel - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczen - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczeń - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczeński - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczer - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczetta - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczka - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczkarski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczke - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczkielewicz - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczkieło - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczkiewicz - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczko - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczkorski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczkow - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczkowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczków - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczłowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczniewski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucznik - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczok - (Śl) od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczoła - 1786 od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczołek - 1450 od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczora - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Pucztarski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczul - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczuł - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczułek - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczułowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczydłowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczyk - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczykowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczyłkowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczyło - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczyłowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczyniak - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczyniec - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczynik - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczynski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puczyński - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puć - od pucia ‘człowiek pucułowaty’

  Pućka - od pucia, pućka ‘człowiek pucułowaty’.

  Pućko - od pucia, pućka ‘człowiek pucułowaty’.

  Pućkowski - od pucia, pućka ‘człowiek pucułowaty’.

  Puda - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudak - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudakiewicz - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudalewski - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudalik - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudalski - 1746 od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudała - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudałek - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudan - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudas - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudaś - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pude - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudek - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudelek - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko.

  Pudelewicz - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko.

  Pudelik - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko.

  Pudelkiewicz - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko.

  Pudelko - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko.

  Pudell - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko.

  Pudelski - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko.

  Pudeł - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko.

  Pudełek - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko.

  Pudełka - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko.

  Pudełkiewicz - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko.

  Pudełko - 1398 od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko.

  Pudełko-Bekiesz - złożenia brak; Pudełko 1398 od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko; Bekiesz od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Pudełło - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko.

  Pudeło - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’; od pudełko.

  Puder - od puder, pudrować.

  Puderecki - od puder, pudrować.

  Puderek - od puder, pudrować.

  Puderko - od puder, pudrować.

  Puderski - od puder, pudrować.

  Pudesz - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudewil - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudianowski - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudig - (Pom) od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudisz - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudiszak - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudka - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudkiewicz - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudko - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudkowski - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudla - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlaj - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlak - 1638 od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlar - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlarz - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlej - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlek - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudles - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlewicz - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlewski - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlich - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlicki - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlik - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlikowski - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudliński - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlis - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudliszak - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudliszek - 1493 od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudliszewski - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudliszko - 1321 od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudliszkowic - 1401 od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudliś - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlo - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlowski - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudlyk - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudła - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudławski - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudło - 1400 od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudłocki - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudłosz - 1794 od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudłoś - 1653 od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudłow - 1794 od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudłowicz - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pudłowski - 1655 od nazw miejscowych typu Pudłów, Pudły lub od pudło.

  Pudnik - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudo - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudochowski - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudolanko - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudołek - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’; od podołek ‘wklęsłość, wgłębienie w sukni lub fartuchu’.

  Pudołowski - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’; od podołek ‘wklęsłość, wgłębienie w sukni lub fartuchu’.

  Pudowski - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’; od podołek ‘wklęsłość, wgłębienie w sukni lub fartuchu’.

  Pudras - od puder, pudrować.

  Pudrasz - od puder, pudrować.

  Pudrecki - od puder, pudrować.

  Pudrowicz - 1707 od puder, pudrować.

  Pudrowski - od puder, pudrować.

  Pudrycha - od puder, pudrować.

  Pudrycki - od puder, pudrować.

  Pudrzyński - od puder, pudrować.

  Pudulik - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudulka - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudurek - od puder, pudrować.

  Pudwal - od niemieckiej nazwy osobowej Budewall, ta od nazwy miejscowej Podewall.

  Pudwald - od niemieckiej nazwy osobowej Budewall, ta od nazwy miejscowej Podewall.

  Pudwel - od niemieckiej nazwy osobowej Budewall, ta od nazwy miejscowej Podewall.

  Pudych - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudykiewicz - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’; od pudyk ‘człowiek wstydliwy’.

  Pudykowski - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’; od pudyk ‘człowiek wstydliwy’.

  Pudyl - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudyn - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudyna - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudys - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudysiak - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudysz - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudyszak - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudyszewski - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudyś - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudz - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudzała - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudzanowski - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudziak - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudziakowski - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudzianowski - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudzich - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudzik - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudzin - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudziński - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudzionowski - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudzisz - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudzyński - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudź - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudźwa - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Pudżwa - od pud, puda ‘dawna jednostka wagi’.

  Puf - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Pufahl - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Pufal - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Pufald - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Pufalski - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Pufelski - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Puff - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Puffal - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Puffi - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Puffke - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Pufka - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Pufke - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Pufki - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Pufol - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Pufund - od niemieckiej nazwy osobowej Puff.

  Puga - od puga ‘chuda owca’.

  Pugacewicz - od puchacz, puhacz ‘rodzaj ptaka’.

  Pugacz - od puchacz, puhacz ‘rodzaj ptaka’.

  Pugaczew - od puchacz, puhacz ‘rodzaj ptaka’.

  Pugaczewski - od puchacz, puhacz ‘rodzaj ptaka’.

  Pugaczow - od puchacz, puhacz ‘rodzaj ptaka’.

  Pugalewicz - od puga ‘chuda owca’.

  Pugaliński - od puga ‘chuda owca’.

  Pugała - od puga ‘chuda owca’.

  Pugawko - od puga ‘chuda owca’.

  Pugawski - od puga ‘chuda owca’.

  Pugensek - od półgęsek, półgąsek ‘uwędzona tylna połowa gęsi bez nogi’.

  Pugęsek - od półgęsek, półgąsek ‘uwędzona tylna połowa gęsi bez nogi’.

  Pugiel - od puga ‘chuda owca’; od pugiele ‘kluski ziemniaczane’.

  Puglewicz - od puga ‘chuda owca’.

  Pugowski - od puga ‘chuda owca’.

  Puguniec - od puga ‘chuda owca’.

  Puha - 1498 od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; też od puha ‘rodzaj bicza’.

  Puhacewicz - od puchacz, puhacz ‘rodzaj ptaka’.

  Puhacz - od puchacz, puhacz ‘rodzaj ptaka’.

  Puhaczewski - od puchacz, puhacz ‘rodzaj ptaka’.

  Puhalski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; też od puha ‘rodzaj bicza’.

  Puhała - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; też od puha ‘rodzaj bicza’.

  Puhl - (Pom) od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Puhlman - od niemieckich nazw osobowych Pollmann, Pullmann, te od dolno-niemieckiego pöl ‘staw, sadzawka’, też od Bollmann, ta od dolno-niemieckiego bole ‘zalotnik, kochanek’.

  Puhlmann - od niemieckich nazw osobowych Pollmann, Pullmann, te od dolno-niemieckiego pöl ‘staw, sadzawka’, też od Bollmann, ta od dolno-niemieckiego bole ‘zalotnik, kochanek’.

  Puhowski - od puch ‘pierze, para’, puchać, puchnąć; też od puha ‘rodzaj bicza’.

  Puiman - od niemieckich nazw osobowych Pollmann, Pullmann, te od dolno-niemieckiego pöl ‘staw, sadzawka’, też od Bollmann, ta od dolno-niemieckiego bole ‘zalotnik, kochanek’.

  Pujak - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’.

  Pujan - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’ lub od litewskiej nazwy osobowej Pujša; od gwarowego pujany ‘kluski ziemniaczane’.

  Pujanek - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’ lub od litewskiej nazwy osobowej Pujša; od gwarowego pujany ‘kluski ziemniaczane’.

  Pujara - od pojarzyć ‘podochocic, podniecic; oporządzić’.

  Pujara - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’.

  Pujarczuk - od pojarzyć ‘podochocic, podniecic; oporządzić’.

  Pujarczuk - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’.

  Pujawski - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’.

  Pujda - od pójść, pójdę.

  Pujdak - od pójść, pójdę.

  Pujer - od pojarzyć ‘podochocic, podniecic; oporządzić’.

  Pujgo - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’.

  Pujia - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’.

  Pujkiewicz - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’.

  Pujko - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’.

  Pujos - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’.

  Pujsza - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’ lub od litewskiej nazwy osobowej Pujša.

  Pujszko - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’ lub od litewskiej nazwy osobowej Pujša.

  Pujszo - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’ lub od litewskiej nazwy osobowej Pujša.

  Pujta - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’ lub od litewskiej nazwy osobowej Pujša.

  Pujto - od puja ‘kotka’, od gwarowego pujak, pujek ‘kotek’ lub od litewskiej nazwy osobowej Pujša.

  Puk - 1628 od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Puka - 1136 od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukacki - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’; od pukacz’ ten, kto puka’.

  Pukacz - 1792 od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’; od pukacz’ ten, kto puka’.

  Pukaczewski - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’; od pukacz’ ten, kto puka’.

  Pukajczuk - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukajczyk - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukajdowicz - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukajko - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukajło - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukal - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukala - 1410 od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukalak - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukalec - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukalewicz - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukalewski - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukalik - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukalla - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukalski1675 - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukaluk - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukalus - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukała - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukało - 1414 od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukałowski - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukan - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukaniec - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukanow - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukanty - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukański - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukapa - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukar - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukara - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukarowski - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’ lub od nazwy miejscowej Pukarzów (częstochowskie, gmina Żytno).

  Pukarski - 1470-80 od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukarz - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukas - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukasiewicz - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukasz - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukaś - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukawiec - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’ lub od pukawka.

  Pukawka - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’ lub od pukawka.

  Pukawko - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’ lub od pukawka.

  Pukawski - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukeca - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukenis - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukesiak - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukiel - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Pukielowski - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Pukiełko - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Pukiełło - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Pukienas - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukieniec - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukiewicz - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukij - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukilowski - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Pukiłowski - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Pukin - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukinowicz - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukiński - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukis - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukisz - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukiś - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukjan - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukjaniec - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Puklak - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Puklaniec - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Puklej - 1634 od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Puklerz - 1433 od puklerz ‘rodzaj tarczy’.

  Puklewicz - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Puklicki - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Puklicz - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Puklikowski - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Puklina - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Pukliński - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Puklowski - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Pukłacki - od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Pukło - 1419 od pukiel ‘rodzaj wypukłej ozdoby metalowej; lok; kędzior’; w pochodnych też od pukl-, por. wypukły, puklić,’robić wypukłym’.

  Pukło - 1419 od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukmiel - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Puknel - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukniel - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukniewski - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Puko - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukocz - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukolak - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukoniec - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukorski - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukos - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukosz - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukoś - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukowec - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukowicz - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukowiec - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukowik - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukowinik - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukownicki - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukownik - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukowski - 1447 od nazwy miejscowej Puków (KrW).

  Pukrop - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pukropek - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pukropp - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pukropski - od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’.

  Pukrowiec - od pokrowiec, pokrów ‘pokrycie, pokrywa’.

  Puksa - od litewskiej nazwy osobowej Pukša.

  Puksal - od litewskiej nazwy osobowej Pukša.

  Puksta - 1558 od litewskiej nazwy osobowej Pukšta, Pukštas.

  Puksza - od litewskiej nazwy osobowej Pukša.

  Pukszlis - od litewskiej nazwy osobowej Pukša.

  Pukszon - od litewskiej nazwy osobowej Pukša.

  Pukszon-Baczyński - złożenia brak; Pukszon od litewskiej nazwy osobowej Pukša; Baczyński 1467 od nazwy miejscowej Baczyn (powiar Samborski, Kresy Wschodnie).

  Pukszta - od litewskiej nazwy osobowej Pukšta, Pukštas.

  Pukszteło - od litewskiej nazwy osobowej Pukšta, Pukštas.

  Pukszto - od litewskiej nazwy osobowej Pukšta, Pukštas.

  Pukszyn - od litewskiej nazwy osobowej Pukša.

  Pukta - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pukula - od pukać ‘stukać’, też od gwarowego pukać się ‘pękać’.

  Pul - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pula - 1470-80 od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulacz - 1440 od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulajew - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulak - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulała - 1546 od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pularczyk - od gwarowego pular, pularz ‘indyk’.

  Pularek - od gwarowego pular, pularz ‘indyk’.

  Pularski - od gwarowego pular, pularz ‘indyk’.

  Pulaska - od gwarowego pular, pularz ‘indyk’.

  Pulat - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulc - 1396 od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulca - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulcan - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulcek - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulcer - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulceski - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulchard - od łacińskiego pulcher ‘piękny’.

  Pulcher - 1333 od łacińskiego pulcher ‘piękny’.

  Pulchna - od pulchny ‘gąbczasty, pulchny, delikatny’.

  Pulchny - od pulchny ‘gąbczasty, pulchny, delikatny’.

  Pulchryński - 1669 od łacińskiego pulcher ‘piękny’.

  Pulcin - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulciński - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulcy - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulcyn - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulcyński - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulczak - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulczukiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulczyc - 1369 od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulczyn - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulda - od pulda ‘nazwa kury’.

  Pulec - 1392 od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulewicz - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulewski - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulich - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulicz - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulik - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulikowski - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Puliłowski - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulin - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulina - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulinek - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Puliński - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Puliocz - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulipp - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulit - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulita - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulitowicz - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulitowski - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulityn - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulka - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół, od imienia Apolonia.

  Pulkiewicz - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pulko - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół lub od pólko.

  Pulkowna - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół lub od pólko.

  Pulkowny - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół lub od pólko.

  Pulkowski - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół lub od pólko.

  Pull - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Puller - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pullidis - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pullmajer - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pullner - od niemieckich nazw osobowych Polnar, Pulner, te od słowiańskich nazw na Poln-.

  Pulman - od niemieckich nazw osobowych Pollmann, Pullmann, te od dolno-niemieckiego pöl ‘staw, sadzawka’, też od Bollmann, ta od dolno-niemieckiego bole ‘zalotnik, kochanek’.

  Pulmanow - od niemieckich nazw osobowych Pollmann, Pullmann, te od dolno-niemieckiego pöl ‘staw, sadzawka’, też od Bollmann, ta od dolno-niemieckiego bole ‘zalotnik, kochanek’.

  Pulmanowski - od niemieckich nazw osobowych Pollmann, Pullmann, te od dolno-niemieckiego pöl ‘staw, sadzawka’, też od Bollmann, ta od dolno-niemieckiego bole ‘zalotnik, kochanek’.

  Pulmon - od niemieckich nazw osobowych Pollmann, Pullmann, te od dolno-niemieckiego pöl ‘staw, sadzawka’, też od Bollmann, ta od dolno-niemieckiego bole ‘zalotnik, kochanek’.

  Pulnar - od niemieckich nazw osobowych Polnar, Pulner, te od słowiańskich nazw na Poln-.

  Pulnarowicz - od niemieckich nazw osobowych Polnar, Pulner, te od słowiańskich nazw na Poln-.

  Pulnarowski - 1667 od niemieckich nazw osobowych Polnar, Pulner, te od słowiańskich nazw na Poln-.

  Pulner - od niemieckich nazw osobowych Polnar, Pulner, te od słowiańskich nazw na Poln-.

  Pulniaszek - od przymiotnika polny; od przymiotnika polowy.

  Pulnicki - od przymiotnika polny; od przymiotnika polowy.

  Pulnik - od przymiotnika polny; od przymiotnika polowy.

  Pulno - od przymiotnika polny; od przymiotnika polowy.

  Pulnor - od niemieckich nazw osobowych Polnar, Pulner, te od słowiańskich nazw na Poln-.

  Pulnowski - od przymiotnika polny; od przymiotnika polowy.

  Puls - od puls ‘tętno’.

  Pulsa - od puls ‘tętno’.

  Pulsakowski - od puls ‘tętno’.

  Pulski - od nazwy miejscowej Pulsze (białostockie, gmina Wyszki).

  Pulsza - od puls ‘tętno’.

  Pulszo - od puls ‘tętno’.

  Pulszyński - 1763 od nazwy miejscowej Pulsze (białostockie, gmina Wyszki).

  Pulta - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Pultar - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Pulter - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Pultin - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Pultowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Pultyn - od pultyn ‘tłusty dzieciak’.

  Pultyna - od pultyn ‘tłusty dzieciak’.

  Pultyń - od pultyn ‘tłusty dzieciak’.

  Pulu - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Puluj - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Puluk - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Puluszkiewicz - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulut - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’.

  Pulwarski - od pulwer ‘szmata spalona na węgiel, używana do tamowania krwi lub zamiast hubki do rozpalania ogniska’.

  Pulwer - od pulwer ‘szmata spalona na węgiel, używana do tamowania krwi lub zamiast hubki do rozpalania ogniska’.

  Pulwers - od pulwer ‘szmata spalona na węgiel, używana do tamowania krwi lub zamiast hubki do rozpalania ogniska’.

  Pulwert - od pulwer ‘szmata spalona na węgiel, używana do tamowania krwi lub zamiast hubki do rozpalania ogniska’.

  Pulz - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulzer - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pulzin - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Puł - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Puła - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułacz - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułaczewski - od nazwy miejscowej Pułaczów (kieleckie, gmina Raków).

  Pułaczyński - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułaj - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułak - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułakowski - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułanecki - od nazwy miejscowej Połaniec (tarnobrzeskie, gmina Połaniec), Połonice (KrW).

  Pułaniak - od polaniać, wyłaniać.

  Pułaniecki - od nazwy miejscowej Połaniec (tarnobrzeskie, gmina Połaniec), Połonice (KrW).

  Pułanowski - od polaniać, wyłaniać.

  Pułański - od polaniać, wyłaniać.

  Pułap - od pułap ‘drewniany strop, sufit; szczyt, najwyższy poziom’.

  Pułapa - od połapać lub też od połap, później pułap.

  Pułapiński - od połapać lub też od połap, później pułap.

  Pułas - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułaski - od nazwy miejscowej Połazie (siedleckie, gmina Liw, Korytnica).

  Pułaszczak - od nazwy miasta Puławy (lubelskie).

  Pułaszewski - od nazwy miejscowej Pułaczów (kieleckie, gmina Raków).

  Pułaszewski - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułaś - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Puława - od pół + ława.

  Puławecki - od pół + ława.

  Puławiak - od pół + ława.

  Puławik - od pół + ława.

  Puławka - od pół + ława.

  Puławniak - od półławnik ‘kmieć posiadający pół łanu’.

  Puławnik - od półławnik ‘kmieć posiadający pół łanu’.

  Puławski - od nazwy miasta Puławy (lubelskie).

  Pułboczek - od półbok ‘połowa, środek boku’.

  Pułbrat - od staropolskiego półbrat ‘brat przyrodni’.

  Pułbratek - od staropolskiego półbrat ‘brat przyrodni’.

  Pułc - od niemieckiej nazwy osobowej Pukz.

  Pułchłopek - od półchłop ‘rzezaniec, kastrat’.

  Pułek - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułges - od półgęsek, półgąsek ‘uwędzona tylna połowa gęsi bez nogi’.

  Pułgęś - od półgęsek, półgąsek ‘uwędzona tylna połowa gęsi bez nogi’.

  Pułgrabek - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Pułgrabia - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Pułgrabiak - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Pułgrabski - od półgrabia’ wicehrabia’.

  Pułjan - od pół + imię Jan.

  Pułjanauskas - od pół + imię Jan.

  Pułjanowski - od pół + imię Jan.

  Pułk - od pułk ‘oddział wojska’.

  Pułka - od pułk ‘oddział wojska’.

  Pułko - od pułk ‘oddział wojska’.

  Pułkonik - od pół + koń.

  Pułkoszek - od półkoszek ‘połowa kosza wyścielającego wnętrze wozu’.

  Pułkosznik - od półkoszek ‘połowa kosza wyścielającego wnętrze wozu’.

  Pułkośnik - od półkoszek ‘połowa kosza wyścielającego wnętrze wozu’.

  Pułkotycki - od nazwy miejscowej Półkotycze (KrW).

  Pułkownik - od pułkownik, dawniej półkownik.

  Pułkoza - 1429 zapewne od nazwy herbu, ta od pół + koza ‘na wpół koza’: Półkozic; nazwa heraldyczna.

  Pułkról - od pół + król.

  Pułło - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Puło - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułocz - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułonik - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułowski - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułralczyk - od półrola ‘połowa roli’.

  Pułrol - od półrola ‘połowa roli’.

  Pułrolczak - od półrola ‘połowa roli’.

  Pułrolczyk - od półrola ‘połowa roli’.

  Pułrolniczak - od półrolnik ‘zagrodnik’; od półrolnik ‘zagrodnik’.

  Pułrolnik - od półrola ‘połowa roli’; od półrolnik ‘zagrodnik’.

  Pułról - od półrola ‘połowa roli’.

  Pułrólczak - od półrola ‘połowa roli’.

  Pułtan - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Pułto - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Pułtoniak - od niemieckiej nazwy osobowej Polt ,ta od imion złozonych na Bald-.

  Pułtora Mikoła - 1460

  Pułtorak - od półtora ‘jeden i pół’.

  Pułtorakowski - od półtora ‘jeden i pół’.

  Pułtoranos - od półtora ‘jeden i pół’.

  Pułtorniak - od półtora ‘jeden i pół’.

  Pułtorzyck - od półtora ‘jeden i pół’.

  Pułtowsko - 1443 od nazwy miasta Pułtusk, dawniej Połtowsko (ciechanowskie).

  Pułturzycka - od półtora ‘jeden i pół’.

  Pułtuski - od nazwy miasta Pułtusk, dawniej Połtowsko (ciechanowskie).

  Pułuba - od staropolskiego pałuba ‘pniak’, też ‘pokrycie wozu’.

  Pułyk - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułyło - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pułyn - od podstawy pul-, por. gwarowe pulać ‘sprzedać’, pula ‘krowa’, pulka ‘indyczka’ lub od pół.

  Pumpuc - od litewskiej nazwy osobowej Pumputis.

  Pumpuć - od litewskiej nazwy osobowej Pumputis.

  Puna - od punia ‘stodoła na siano, szopa’; od puńka; puna ‘zajęczyca, kotka; srom niewieści’.

  Punat - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Puncel - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Puncelewski - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Puncewicz - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Punczak - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Punczykowski - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Punda - od niemieckich nazw osobowych Punt, Pfund.

  Punde - od niemieckich nazw osobowych Punt, Pfund.

  Pundek - od niemieckich nazw osobowych Punt, Pfund.

  Pundel - od niemieckich nazw osobowych Punt, Pfund.

  Punder - od niemieckiej nazwy osobowej Ponder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phender, phander ‘komornik, egzekutor’.

  Pundor - od niemieckiej nazwy osobowej Ponder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phender, Pander ‘komornik, egzekutor’.

  Pundowski - od niemieckich nazw osobowych Punt, Pfund.

  Pundyk - od niemieckich nazw osobowych Punt, Pfund.

  Pundziak - od niemieckich nazw osobowych Punt, Pfund.

  Pundzis - od niemieckich nazw osobowych Punt, Pfund.

  Punek - od punia ‘stodoła na siano, szopa’; od puńka; puna ‘zajęczyca, kotka; srom niewieści’.

  Punia - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Puniach - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Puniak - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Punicki - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Puniegow - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Puniegów - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Puniewicz - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Puniewski - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Punikowski - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Puniński - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Punio - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Puniskis - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Puniszkis - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Puniszko - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Punk - od punia ‘stodoła na siano, szopa’; od puńka; puna ‘zajęczyca, kotka; srom niewieści’.

  Punkczyński - od punia ‘stodoła na siano, szopa’; od puńka; puna ‘zajęczyca, kotka; srom niewieści’.

  Punkel - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Punkiel - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Punkiewicz - od punia ‘stodoła na siano, szopa’; od puńka; puna ‘zajęczyca, kotka; srom niewieści’.

  Punko - od punia ‘stodoła na siano, szopa’; od puńka; puna ‘zajęczyca, kotka; srom niewieści’.

  Punkowski - od punia ‘stodoła na siano, szopa’; od puńka; puna ‘zajęczyca, kotka; srom niewieści’.

  Punowicz - od punia ‘stodoła na siano, szopa’; od puńka; puna ‘zajęczyca, kotka; srom niewieści’.

  Punowski - od punia ‘stodoła na siano, szopa’; od puńka; puna ‘zajęczyca, kotka; srom niewieści’.

  Punsewicz - od poncz, też pończ, puncz ‘goracy napój z alkoholu i herbaty’.

  Punt - 1731 od niemieckich nazw osobowych Punt, Pfund.

  Punter - od niemieckich nazw osobowych Punt, Pfund.

  Punterczuk - od niemieckich nazw osobowych Punt, Pfund.

  Punty - od niemieckich nazw osobowych Punt, Pfund.

  Puń - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Puńczek - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Puńczyk - od punia ‘stodoła na siano, szopa’.

  Puńko - od punia ‘stodoła na siano, szopa’; od puńka.

  Puńkowski - od punia ‘stodoła na siano, szopa’; od puńka.

  Pup - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupa - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupacz - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupaki - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupakis - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupar - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Puparek - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Puparz - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupczak - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupczyk - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupec - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupeck - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupecki - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupeć - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupejko - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupek - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupel - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupelc - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupeł - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupełko - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Puper - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Puperski - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupiałło - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupiało - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupicz - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupiec - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupiejko - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupiel - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupielski - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupiełło - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupieło - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupienin - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupik - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupin - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupinik - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupiń - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupińska - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupk - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupka - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp lub od pupka.

  Pupka-Lipiński - złożenia brak; od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp lub od pupka; Lipiński 1400 od nazw miejscowych typu Lipno, Lipiny.

  Pupkiewicz - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp lub od pupka.

  Pupko - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp lub od pupka.

  Pupkowski - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp lub od pupka.

  Puplewicz - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupła - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupławski - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupłowski - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupniewski - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupo - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupowski - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupp - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Puppel - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Puppich - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pups - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pupysz - od pupa ‘lalka; zadek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pupp.

  Pur - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Pura - 1560 od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Puracha - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purachowiak - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Puracki - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Puraczyński - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purak - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’; od purak ‘zwodziciel’.

  Pural - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purala - 1534 od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Puralski - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purał - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Puranik - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Puranth - od poratować lub też od porad, od niemieckiej nazwy osobowej Porath, ta ze słowiańskiego Porada

  Purański - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purath - od poratować lub też od porad, od niemieckiej nazwy osobowej Porath, ta ze słowiańskiego Porada

  Purawiec - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purawski - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purc - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purcel - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purcelewicz - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purcelewski - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purcelis - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purcelowski - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purcha - od purchać ‘pierzchać; odzywać się głosem podobnym do głosu świni’, parchać.

  Purchacki - od purchać ‘pierzchać; odzywać się głosem podobnym do głosu świni’, parchać.

  Purchala - od purchać ‘pierzchać; odzywać się głosem podobnym do głosu świni’, parchać.

  Purchalak - od purchać ‘pierzchać; odzywać się głosem podobnym do głosu świni’, parchać.

  Purchalski - od purchać ‘pierzchać; odzywać się głosem podobnym do głosu świni’, parchać.

  Purchała - od purchać ‘pierzchać; odzywać się głosem podobnym do głosu świni’, parchać.

  Purchałka - od purchać ‘pierzchać; odzywać się głosem podobnym do głosu świni’, parchać.

  Purchan - od purchać ‘pierzchać; odzywać się głosem podobnym do głosu świni’, parchać.

  Purchel - od purchać ‘pierzchać; odzywać się głosem podobnym do głosu świni’, parchać.

  Purchla - 1424 od purchać ‘pierzchać; odzywać się głosem podobnym do głosu świni’, parchać; też od gwarowego purchla ‘jajko w błonie bez skorupy; bąbel na skórze; purchawka’.

  Purchlak - od purchać ‘pierzchać; odzywać się głosem podobnym do głosu świni’, parchać; też od gwarowego purchla ‘jajko w błonie bez skorupy; bąbel na skórze; purchawka’.

  Purchła - od purchać ‘pierzchać; odzywać się głosem podobnym do głosu świni’, parchać; też od gwarowego purchla ‘jajko w błonie bez skorupy; bąbel na skórze; purchawka’.

  Purchołka - od purchać ‘pierzchać; odzywać się głosem podobnym do głosu świni’, parchać; też od gwarowego purchla ‘jajko w błonie bez skorupy; bąbel na skórze; purchawka’.

  Purchytka - od purchać ‘pierzchać; odzywać się głosem podobnym do głosu świni’, parchać; też od gwarowego purchla ‘jajko w błonie bez skorupy; bąbel na skórze; purchawka’.

  Purcidis - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purcki - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purcz - 1382 od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purczak - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purczewski - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purcztyński - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purczuk - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purczyk - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purczykiewicz - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purczyński - od nazwy miejscowej Porczyny (sieradzkie, gmina Poddębice).

  Purć - od gwarowego purcać ‘puszczać bąki, wiatry’, purczeć.

  Purd - od gwarowego purda ‘nieporządna dziewczyna’, purdać ‘dmuchać’.

  Purda - od gwarowego purda ‘nieporządna dziewczyna’, purdać ‘dmuchać’.

  Purdak - od gwarowego purda ‘nieporządna dziewczyna’, purdać ‘dmuchać’.

  Purdeńko - od gwarowego purda ‘nieporządna dziewczyna’, purdać ‘dmuchać’.

  Purdewski - od gwarowego purda ‘nieporządna dziewczyna’, purdać ‘dmuchać’.

  Purdyk - od gwarowego purda ‘nieporządna dziewczyna’, purdać ‘dmuchać’.

  Purdyn - od gwarowego purda ‘nieporządna dziewczyna’, purdać ‘dmuchać’.

  Pure - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purej - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purek - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purel - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purewicz - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purfal - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purga - od purgać się ‘ślizgać się’.

  Purgacz - od purgać się ‘ślizgać się’; od gwarowego purgacz ‘łyżwiarz’.

  Purgaj - od purgać się ‘ślizgać się’.

  Purgal - od purgać się ‘ślizgać się’.

  Purgał - od purgać się ‘ślizgać się’.

  Purgała - od purgać się ‘ślizgać się’.

  Purgart - od purgać się ‘ślizgać się’.

  Purgat - od purgać się ‘ślizgać się’.

  Purgata - od purgać się ‘ślizgać się’.

  Purgel - od purgać się ‘ślizgać się’.

  Purgiel - od purgać się ‘ślizgać się’.

  Purgol - od purgać się ‘ślizgać się’.

  Purgoł - od purgać się ‘ślizgać się’.

  Purgot - od purgać się ‘ślizgać się’.

  Purk - od gwarowego purkać ‘puszczać gazy’, od gwarowego purka, purkot ‘smród’.

  Purka - od gwarowego purkać ‘puszczać gazy’, od gwarowego purka, purkot ‘smród’.

  Purkacz - od gwarowego purkać ‘puszczać gazy’, od gwarowego purka, purkot ‘smród’.

  Purkalik - od gwarowego purkać ‘puszczać gazy’, od gwarowego purka, purkot ‘smród’.

  Purkała - od gwarowego purkać ‘puszczać gazy’, od gwarowego purka, purkot ‘smród’.

  Purkan - od gwarowego purkać ‘puszczać gazy’, od gwarowego purka, purkot ‘smród’.

  Purkiewicz - od gwarowego purkać ‘puszczać gazy’, od gwarowego purka, purkot ‘smród’.

  Purkiewicz - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purko - od gwarowego purkać ‘puszczać gazy’, od gwarowego purka, purkot ‘smród’.

  Purkocz - od gwarowego purkać ‘puszczać gazy’, od gwarowego purka, purkot ‘smród’.

  Purkop - 1735 od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Purkopp - od imienia Prokop. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia greckiego Prokopios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’. W Kościele wschodnim używane w postaci Prokofij.

  Purkot - od gwarowego purkać ‘puszczać gazy’, od gwarowego purka, purkot ‘smród’.

  Purkowski - od porkać ‘ukłuć, żgnąć’ lub od porka ‘rodzaj zupy owocowej’.

  Purmacz - od niemieckiej nazwy osobowej Purrmann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego büre, bür ‘chłop’.

  Purman - od niemieckiej nazwy osobowej Purrmann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego büre, bür ‘chłop’.

  Purmann - od niemieckiej nazwy osobowej Purrmann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego büre, bür ‘chłop’.

  Purmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Purrmann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego büre, bür ‘chłop’.

  Purmański - od niemieckiej nazwy osobowej Purrmann, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego büre, bür ‘chłop’.

  Purniak - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purniewicz - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purol - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purolniczak - od półrolnik ‘zagrodnik’; od półrolnik ‘zagrodnik’.

  Purolnik - od półrolnik ‘zagrodnik’; od półrolnik ‘zagrodnik’.

  Puroł - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Puroń - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Puroński - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purow - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purowicz - 1662 od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purowski - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Puról - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purpur - od purpura, purpur ‘kolor jasnoczerwony’.

  Purpura - od purpura, purpur ‘kolor jasnoczerwony’.

  Purpurowicz - od purpura, purpur ‘kolor jasnoczerwony’.

  Purpurowski - od purpura, purpur ‘kolor jasnoczerwony’.

  Purr - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purs - od pursz ‘dzieciak’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pursche.

  Pursa - od pursz ‘dzieciak’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pursche.

  Purschel - od pursz ‘dzieciak’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pursche.

  Pürschel - od pursz ‘dzieciak’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pursche.

  Purschke - od pursz ‘dzieciak’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pursche.

  Purske - (Śl) od pursz ‘dzieciak’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pursche.

  Purski - od pursz ‘dzieciak’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pursche.

  Purszel - od pursz ‘dzieciak’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pursche.

  Purszelis - od pursz ‘dzieciak’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pursche.

  Purszka - (Śl) od pursz ‘dzieciak’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pursche.

  Purszke - (Śl) od pursz ‘dzieciak’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Pursche.

  Purta - od purtać ‘pierdzieć, laksować’.

  Purtak - od purtać ‘pierdzieć, laksować’; od purtak ‘ten, co purta’.

  Purtal - od purtać ‘pierdzieć, laksować’.

  Purtan - od purtać ‘pierdzieć, laksować’.

  Purtaś - od purtać ‘pierdzieć, laksować’.

  Purtek - od purtać ‘pierdzieć, laksować’; od purtak ‘ten, co purta’.

  Purto - od purtać ‘pierdzieć, laksować’.

  Purtok - od purtać ‘pierdzieć, laksować’; od purtak ‘ten, co purta’.

  Purtoń - od purtać ‘pierdzieć, laksować’.

  Purtowski - od purtać ‘pierdzieć, laksować’.

  Purwel - od litewskiej nazwy osobowej Purvys.

  Purwicz - od litewskiej nazwy osobowej Purvys.

  Purwiel - od litewskiej nazwy osobowej Purvys.

  Purwik - od litewskiej nazwy osobowej Purvys.

  Purwin - od litewskiej nazwy osobowej Purvys lub Purvinis.

  Purwiniecki - od litewskiej nazwy osobowej Purvys lub Purvinis.

  Purwiń - od litewskiej nazwy osobowej Purvys lub Purvinis.

  Purwiński - od litewskiej nazwy osobowej Purvys lub Purvinis.

  Puryga - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Puryj - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Puryn - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Puryń - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purys - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purysko - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Puryszko - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Puryś - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purz - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzak - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’; od purak ‘zwodziciel’.

  Purzanowski - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzański - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzecki - 1615 od nazwy miejscowej Porzecze (kilka wsi).

  Purzecki - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzeczka - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzeczko - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzewski - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzuc - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzuć - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzyc - 1289 od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzych - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzycha - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzycki - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzyczek - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzyczka - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzyczko - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzyć - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzyński - od pur ‘miara zboza’, purać ‘pierdziec’, od gwarowego purzyć ‘gniewać się’.

  Purzyński - od pużyna ‘wierzchołek kłosa’ lub od puzo ‘brzuch’.

  Pus - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pusa - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pusak - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pusch - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puschaus - od niemieckiej nazwy osobowej Puschhaus, ta od nazwy miejscowej Buschaus.

  Puscher - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puschhaus - od niemieckiej nazwy osobowej Puschhaus, ta od nazwy miejscowej Buschaus.

  Puschka - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puschke - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puschman - od niemieckiej nazwy osobowej Puschmann, ta od podstawy Busch ‘zagajnik’.

  Puschmann - od niemieckiej nazwy osobowej Puschmann, ta od podstawy Busch ‘zagajnik’.

  Puschwald - od niemieckiej nazwy osobowej Puschwald.

  Puscian - od pusty.

  Puscion - od pusty.

  Puscz - od puszczać, puszcza, pusty.

  Pusdrowski - od nazwy miejscowej Puzdrowo (gdańskie, gmina Sierakowice).

  Pusek - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pushhaus - od niemieckiej nazwy osobowej Puschhaus, ta od nazwy miejscowej Buschaus.

  Pusiak - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pusian - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pusiarski - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pusielak - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pusiewicz - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pusig - (Śl) od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pusik - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pusin - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pusio - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Puska - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puskacz - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puskała - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puskan - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puskarczyk - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puskarz - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puskas - (Śl) od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puskasz - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puskiewicz - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puskosz - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Pusla - od pusło ‘rzemień łączący strzemię z siodłem’.

  Puslecki - od pusło ‘rzemień łączący strzemię z siodłem’.

  Pusławski - od pusło ‘rzemień łączący strzemię z siodłem’.

  Pusłowski - od pusło ‘rzemień łączący strzemię z siodłem’.

  Pusły - od pusło ‘rzemień łączący strzemię z siodłem’.

  Puson - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pusowski - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Puss - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pussak - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pussta - od pusty.

  Pussty - od pusty.

  Pussy - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pusta, m. - 1730 od pusty, puścić.

  Pustaj - od pusty.

  Pustak - od pusty.

  Pustakowski - od pusty.

  Pustal - od pusty.

  Pustalnik - od pusty.

  Pustał - od pusty.

  Pustała - od pusty.

  Pustałka - od pusty.

  Pustałów - od pusty.

  Pustasiak - od pusty.

  Pustek - od pusty.

  Pustela - 1564 od pusty.

  Pustelak - od pusty.

  Pustelna - od pusty.

  Pustelniak - od pusty.

  Pustelnik1678 - od pusty, pustelnik

  Pustelny - od pusty.

  Pustelski - od pusty.

  Pustenik - od pusty.

  Pustiowski - od pusty.

  Pustka - 1431 od pusty, pustka.

  Pustkowiak - od pusty, pustka.

  Pustkowski - od pusty, pustka.

  Pustochin - od pusty.

  Pustochód - od pusty.

  Pustol - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustolic - 1432 od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustolka - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustolski - 1786 od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustoł - 1435 od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustoła - 1431 od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustołka - 1365 od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustoszkin - od pusty.

  Pustota - 1399 od pusty.

  Pustotka - 1378 od pusty.

  Pustowar - od pusty.

  Pustowaruk - od pusty.

  Pustowicz - 1690 od pusty.

  Pustowka - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustowski - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustół - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustółka - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustówka - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustuka - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustula - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustulka - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustulski - 1786 od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustuł - 1790 od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustuła - 1392 od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustułka - 1375 od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustułko - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustut - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustutka - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pusty - od pusty.

  Pustyła - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Pustyłka - od pustułka, dawniej postoła, postuła, pustoła, pustówka rodzaj sokoła’.

  Puswalski - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Pusy - od niemieckich nazw osobowych Puse, Puß, te od średnio-wysoko-niemieckiego Bub, Bube, a te od imion złożonych na Burg-.

  Pusz - 1391 od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Pusza - 1244 od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszak - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszaka - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszakowski - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszal - 1430 od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszałowski - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszański - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszarek - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszcewicz - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszcz - 1352 od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszcza - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczak - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczalski - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczała - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczałkowski - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczało - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczałowski - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczawicz - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczecki - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczenko - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczewicz - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczewski - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczkowski - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczok - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczonek - 1498 od puszczać, puszcza, pusty; puszczony.

  Puszczowicz - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczuk - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczuliński - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczyk - 1494 od puszczać, puszcza, pusty; puszczyk ‘sowa’.

  Puszczykowski - od nazwy miasta Puszczykowo (poznańskie).

  Puszczyn - 1370 od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszczyński - od puszczać, puszcza, pusty.

  Puszek - 1628 od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszel - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszenko - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszer - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszerkiewicz - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszewicz - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszewkiewicz - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszewski - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszhaus - od niemieckiej nazwy osobowej Puschhaus, ta od nazwy miejscowej Buschaus.

  Puszk - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszka - 1417 od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszkacz - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszka-Milczyński - złożenia brak; Puszka 1417 od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; Milczyński 1709 od nazwy miejscowej Milczany (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Puszkar - 1662 od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszkarczuk - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszkarczyk - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszkarek - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszkarenko - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszkarew - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszkarewicz - 1639 od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszkarow - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszkarów - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszkarski - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszkaruk - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszkarus - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszkarz - 1457 od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszkarzewicz - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszkasz - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszke - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszkiel - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszkielewicz - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszkiewicz - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszkin - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszkina - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszklewicz - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszklis - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszko1394 - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszkorski - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszkorski - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puszkow - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszkowiak - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszkowicz - 1442 od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszkowski - 1724 od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszków - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puszman - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszna - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszner - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Pusznia - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszniak - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Pusznik - 1394 od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszora - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszorkiewicz - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszorski - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Pusztai - od pusty.

  Pusztak - od pusty.

  Puszto - od pusty.

  Pusztok - (Śl) od pusty.

  Pusztoła - od pusty.

  Pusztuk - od pusty.

  Puszwa - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Puszwacki - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Puszwalski - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Puszwiński - od poszwa ‘powleczka na pierzynę lub kołdrę’.

  Puszyk - 1399 od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszyl - 1397 od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszyło - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszyna - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puszyński - od nazwy miejscowej Puszno (lubelskie, gmina Opole Lubelskie).

  Puszyński - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puś - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puściak - od pusty.

  Puścian - od pusty.

  Puścik - od pusty.

  Puścikowski - od pusty.

  Puścin - od pusty.

  Puściński - od pusty.

  Puścion - od pusty.

  Puścizna - od spuścizna.

  Puśdrowski - od nazwy miejscowej Puzdrowo (gdańskie, gmina Sierakowice).

  Puśkarczyk - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’; od puszkarz ‘człowiek wyrabiający działa’.

  Puśkaś - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puśkiewicz - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puśko - od puszka ‘działo; opakowanie blaszane’.

  Puślecki - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Puślecki - od pusło ‘rzemień łączący strzemię z siodłem’.

  Puślednik - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Puśledzki - od poślad ‘ziarno gorszego gatunku’; od pośladek ‘ze staropolskiego potomek; tylna część ciała człowieka i zwierząt’.

  Puśledzki - od pusło ‘rzemień łączący strzemię z siodłem’.

  Puśnik - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Puśnikiewicz - od puszyć się ‘pysznić się’, od staropolskiego pusz ‘kita z piór’.

  Put - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Puta - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putacha - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putaj - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putak - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putał - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putała - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putało - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putan - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putanowicz - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putanowski - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putans - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putar - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putarik - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putas - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putasiński - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putaszyński - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putaś - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Puteczna - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Puteczny - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putek - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putel - 1662 od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putela - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putelski - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putenowicz - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Puter - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putera - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Puteral - 1789 od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Puterbergier - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Puterczak - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Puterczyk - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Puterek - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Puterewicz - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Puterko - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Puterla - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Puterła - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Puterman - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Puternicki - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putiakiewicz - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putikow - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putiłowski - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putin - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putiniewski - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putinkowski - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putio - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putis - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putjato - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putka - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’’; od putka ‘prosię’.

  Putkamer - od niemieckiej nazwy osobowej Puttkam(m)er, ta od polskiego podkomorzy.

  Putkammer - od niemieckiej nazwy osobowej Puttkam(m)er, ta od polskiego podkomorzy.

  Putkiewicz - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putko - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putkow - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putkowski - 1380 od nazwy miejscowej Putkowice (białostockie, gmina Drohiczyn).

  Putkumer - 1268 od niemieckiej nazwy osobowej Puttkam(m)er, ta od polskiego podkomorzy.

  Putkumir - 1320 od niemieckiej nazwy osobowej Puttkam(m)er, ta od polskiego podkomorzy.

  Putkumur - 1412 od niemieckiej nazwy osobowej Puttkam(m)er, ta od polskiego podkomorzy.

  Putla - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putlak - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putlewski - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putlicki - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putlik - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putlos - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putna - od putnia ‘cebrzyk, wiadro’; od putny ‘drogowy’.

  Putner - 1532 od putnia ‘cebrzyk, wiadro’; od putny ‘drogowy’.

  Putnia - 1619 od putnia ‘cebrzyk, wiadro’.

  Putniak - od putnia ‘cebrzyk, wiadro’.

  Putniakiewicz - od putnia ‘cebrzyk, wiadro’.

  Putniarz - od putnia ‘cebrzyk, wiadro’.

  Putniewicz - od putnia ‘cebrzyk, wiadro’.

  Putnik - od putnia ‘cebrzyk, wiadro’.

  Putniorz - od putnia ‘cebrzyk, wiadro’.

  Putno - od putnia ‘cebrzyk, wiadro’.

  Putny - od putnia ‘cebrzyk, wiadro’; od putny ‘drogowy’.

  Puto - 1473 od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putol - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Puton - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putonowicz - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putoń - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putor - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putorak - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putorok - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putowski - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putr - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putra - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putraczyk - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrak - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrament - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrasz - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putraszek - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putraś - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrela - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putresza - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putreszak - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putricz - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrnicki - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putro - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrowicz - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrycz - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrykiewicz - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrykus - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrym - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrynkowski - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrysz - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrzak - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrzeński - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putrzyński - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Puttkamer - od niemieckiej nazwy osobowej Puttkam(m)er, ta od polskiego podkomorzy.

  Puttkammer - od niemieckiej nazwy osobowej Puttkam(m)er, ta od polskiego podkomorzy.

  Puttnam - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putto - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Puttorak - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putuła - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putur - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putura - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putych - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putyk - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putyła - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putyło - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putynkowski - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putynowski - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putyński - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putyra - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putyrski - od putera, putra ‘skopek na mleko’.

  Putys - od podstawy put-, por. puta ‘członek męski’, putać ‘hulać, szastać pieniędzmi’, putny ‘drogowy’, putnia ‘cebrzyk’.

  Putz - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Putzalla - (Śl) od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Putzan - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Putzger - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Putzig - (Pom|) od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Putzik - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Putzka - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Putzkowski - od podstawy puc-, pucz-, por. puc ‘usta, policzki, brzuszek’, puczyć, pucyć ‘gnieść’.

  Puwala - od powalać, powalić ‘wywrócić, zabrudzić; może też od nazwy herbu Powała.

  Puwalski - od powalać, powalić ‘wywrócić, zabrudzić; może też od nazwy herbu Powała.

  Puwał - od powalać, powalić ‘wywrócić, zabrudzić; może też od nazwy herbu Powała.

  Puwała - od powalać, powalić ‘wywrócić, zabrudzić; może też od nazwy herbu Powała.

  Puwałkowski - od powalać, powalić ‘wywrócić, zabrudzić; może też od nazwy herbu Powała.

  Puwałowski - od powalać, powalić ‘wywrócić, zabrudzić; może też od nazwy herbu Powała.

  Puwaszewicz - od gwarowego puwa ‘grubsza część biczyska’, puwać ‘pływać’.

  Puwek - od gwarowego puwa ‘grubsza część biczyska’, puwać ‘pływać’.

  Puwel - od imienia Paweł, notowanego w Polsce od XII wieku. Obok formy Paweł występował Pawał, a także formy łacińskie i germańskie: Paulus, Paul oraz zgermanizowane Pauwel, Pauwil, Pawil, Pawol. Imię pochodzenia łacińskiego, od paulus ‘mały’.

  Puweł - od imienia Paweł, notowanego w Polsce od XII wieku. Obok formy Paweł występował Pawał, a także formy łacińskie i germańskie: Paulus, Paul oraz zgermanizowane Pauwel, Pauwil, Pawil, Pawol. Imię pochodzenia łacińskiego, od paulus ‘mały’.

  Puwko - od gwarowego puwa ‘grubsza część biczyska’, puwać ‘pływać’.

  Puz - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puza - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzacz - 1562 od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzak - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzalski - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzan - 1398 od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’.

  Puzanista - 1594 od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’; od puzonista ‘muzyk grający na puzonie’.

  Puzanow - od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’.

  Puzanowski - od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’.

  Puzanów - od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’.

  Puzant - od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’.

  Puzański - od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’.

  Puzdarkiewicz - od dawnego puzdro ‘pudełko, kasetka’.

  Puzder - od dawnego puzdro ‘pudełko, kasetka’.

  Puzderek - od dawnego puzdro ‘pudełko, kasetka’.

  Puzdowski - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Puzdrakiewicz - od dawnego puzdro ‘pudełko, kasetka’.

  Puzdrawski - od nazwy miejscowej Puzdrowo (gdańskie, gmina Sierakowice).

  Puzdrewski - od nazwy miejscowej Puzdrowo (gdańskie, gmina Sierakowice).

  Puzdro - 1385 od dawnego puzdro ‘pudełko, kasetka’.

  Puzdrowicz - 1522 od dawnego puzdro ‘pudełko, kasetka’.

  Puzdrowski - od nazwy miejscowej Puzdrowo (gdańskie, gmina Sierakowice).

  Puzdrzyk - 1677 od dawnego puzdro ‘pudełko, kasetka’.

  Puzdyn - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Puzej - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzel - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzełko - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzer - od pożer ‘pasza, strawa’, pożerać; też od litewskiej nazwy osobowej Púzeris.

  Puzerewski - od pożer ‘pasza, strawa’, pożerać.

  Puzerowski - od pożer ‘pasza, strawa’, pożerać.

  Puzerski - od pożer ‘pasza, strawa’, pożerać.

  Puzewicz - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzga - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzgan - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzi - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzia - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puziacki - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puziak - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzianowski - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puziarski - od pożer ‘pasza, strawa’, pożerać.

  Puzic - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzich - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzichowski - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzicki - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzielewicz - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzieł - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puziewicz - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puziewski - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzik - 1545 od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzikiewicz - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzikowski - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzilewicz - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzinowski - od pużyna ‘wierzchołek kłosa’ lub od puzo ‘brzuch’.

  Puziński - od pużyna ‘wierzchołek kłosa’ lub od puzo ‘brzuch’.

  Puzio - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puziołek - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puziow - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puziowicz - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puziuk - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzko - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzkowski - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzlewicz - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzła - od pusło ‘rzemień łączący strzemię z siodłem’.

  Puzniak - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Puzniecki - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Puzniewski - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Puzo - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzon - od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’.

  Puzonista - od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’; od puzonista ‘muzyk grający na puzonie’.

  Puzoń - od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’.

  Puzoński - od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’.

  Puzoszka - 1676 od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzowski - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzuk - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzygier - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzykowski - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzylarski - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puzyn - od pużyna ‘wierzchołek kłosa’ lub od puzo ‘brzuch’.

  Puzyna - od pużyna ‘wierzchołek kłosa’ lub od puzo ‘brzuch’.

  Puzyniak - od pużyna ‘wierzchołek kłosa’ lub od puzo ‘brzuch’.

  Puzyniok - (Śl) od pużyna ‘wierzchołek kłosa’ lub od puzo ‘brzuch’.

  Puzynkiewicz - od pużyna ‘wierzchołek kłosa’ lub od puzo ‘brzuch’.

  Puzyno - od pużyna ‘wierzchołek kłosa’ lub od puzo ‘brzuch’.

  Puzynowicz - od pużyna ‘wierzchołek kłosa’ lub od puzo ‘brzuch’.

  Puzynowski - od pużyna ‘wierzchołek kłosa’ lub od puzo ‘brzuch’.

  Puzyński - od pużyna ‘wierzchołek kłosa’ lub od puzo ‘brzuch’.

  Puzyr - od pożer ‘pasza, strawa’, pożerać.

  Puzyrewicz - od pożer ‘pasza, strawa’, pożerać.

  Puzyrewski - od pożer ‘pasza, strawa’, pożerać.

  Puzyrkiewicz - od pożer ‘pasza, strawa’, pożerać.

  Puzyrko - od pożer ‘pasza, strawa’, pożerać.

  Puzyrow - od pożer ‘pasza, strawa’, pożerać.

  Puzyrowicz - od pożer ‘pasza, strawa’, pożerać.

  Puzyrowski - od pożer ‘pasza, strawa’, pożerać.

  Puź - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’; też od puź ‘serce; rybka’.

  Puźlewicz - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’; też od puź ‘serce; rybka’.

  Puźniak - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Puźniakowski - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Puźniecki - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Puźniewski - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Puźnik - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Puż - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Puża - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Pużak - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Pużanista - od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’; od puzonista ‘muzyk grający na puzonie’.

  Pużanowski - od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’.

  Pużański - od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’.

  Pużarowski - od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’.

  Pużewski - od puzan, dziś puzon ‘instrument muzyczny’.

  Pużmierowski - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Pużmirowski - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Pużniak - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Pużnicki - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Pużniecki - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Pużniewski - od staropolskiego poździe ‘późno’.

  Pużuk - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Pużycki - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Pużyczka - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Pużyk - od puzo ‘brzuch zwierzęcy’.

  Pużynowski - od pużyna ‘wierzchołek kłosa’ lub od puzo ‘brzuch’.

  Pużyński - od pużyna ‘wierzchołek kłosa’ lub od puzo ‘brzuch’.

  Pyc - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyca - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycaj - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycak - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycalik - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycek - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’ lub os pycek ‘kawałeczek’.

  Pycel - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycela - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycelak - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycella - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pych - 1414 od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pycha - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychacz - 1398 od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać; od pychacz ‘człowiek dumny, pyszałek’.

  Pychadło - 1436 od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychal - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychalak - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychalski - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychała - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychałka - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychański - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychatka - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychel - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychelski - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pycheński - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pycher - od niemieckich nazw osobowych Pücher, Püchner, te zapewne od średnio-wysoko-niemieckiego Bücher lub od średnio-wysoko-niemieckiego buoch ‘buk’ lub od nazw miejscowych Buch, Puch.

  Pycherek - od niemieckich nazw osobowych Pücher, Püchner, te zapewne od średnio-wysoko-niemieckiego Bücher lub od średnio-wysoko-niemieckiego buoch ‘buk’ lub od nazw miejscowych Buch, Puch.

  Pychewicz - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychiński - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychlik - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychliński - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pych-Lipiński - złożenia brak; Pych 1414 od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać; Lipiński 1400 od nazw miejscowych typu Lipno, Lipiny.

  Pychły - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychner - od niemieckich nazw osobowych Pücher, Püchner, te zapewne od średnio-wysoko-niemieckiego Bücher lub od średnio-wysoko-niemieckiego buoch ‘buk’ lub od nazw miejscowych Buch, Puch.

  Pychnier - od niemieckich nazw osobowych Pücher, Püchner, te zapewne od średnio-wysoko-niemieckiego Bücher lub od średnio-wysoko-niemieckiego buoch ‘buk’ lub od nazw miejscowych Buch, Puch.

  Pychoła - 1534 od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychota - 1403 od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać; też od pychota ‘pyszałek’.

  Pychotka - 1403 od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać; też od pychota ‘pyszałek’.

  Pychotko - 1403 od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać; też od pychota ‘pyszałek’.

  Pychowicz - 1369 od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychowski - od nazwy miejscowej Pychowice (część Krakowa, dzielnica Podgórze).

  Pychta - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychtin - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychtjarow - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychtyń - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychuła - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychy - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychyluk - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychyński - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pychyrek - od pycha, ze staropolskiego też pych ‘wyniosłość, próżność’; w pochodnych też od pchać.

  Pycia - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pyciak - 1799 od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pycian - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pyciarz - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pyciel - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pycier - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pycik - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pyciński - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pycio - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pycior - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pyciorz - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pyciór - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pycka - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycki - od nazwy miejscowej Pyki (kaliskie, gmina Doruchów), Pyczek (kaliskie, gmina Lisków).

  Pycko - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyckowski - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyclik - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycon - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycot - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycyga - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycyk - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycylik - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycyna - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycyński - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycz - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pycza - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyczak - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyczek - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyczel - 1759 od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyczewski - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyczka - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyczko - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyczkowski - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyczlik - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyczoł - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyczot - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyczuk - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyczuła - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyczyński - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyć - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pyćko - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pyd - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pyda - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydanowski - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydde - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pyde - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydeński - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydeszewski - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydik - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydin - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydłacz - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydłyk - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydniak - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydo - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydroł - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydt - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pyduch - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydych - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydykowski - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydyn - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydyniak - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydynkowski - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydynowski - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydyń - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydyński - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydys - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydyszewski - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydyszkowski - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydyś - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydzek - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydzewski - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydziak - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydzik - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydziński - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pydzyński - od pyda ‘bicz, nahaj’.

  Pye - od pyja ‘penis’.

  Pyfel - od niemieckiej nazwy osobowej Pfiffel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phi fe, phif ‘piszczałka, fujarka’.

  Pyffel - od niemieckiej nazwy osobowej Pfiffel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phi fe, phif ‘piszczałka, fujarka’.

  Pyga - od gwarowego pygnąć ‘bawić się w piasku lub w wodzie’.

  Pygaj - od gwarowego pygnąć ‘bawić się w piasku lub w wodzie’.

  Pygał - od gwarowego pygnąć ‘bawić się w piasku lub w wodzie’.

  Pyja - od pyja ‘penis’.

  Pyjach - od pyja ‘penis’.

  Pyjaj - od pyja ‘penis’.

  Pyjaja - od pyja ‘penis’.

  Pyjas - od pyja ‘penis’.

  Pyjaś - od pyja ‘penis’.

  Pyjecik - od pyja ‘penis’.

  Pyjecki - od pyja ‘penis’.

  Pyjek - od pyja ‘penis’.

  Pyjel - od pyja ‘penis’.

  Pyjko - od pyja ‘penis’.

  Pyjo - od pyja ‘penis’.

  Pyjor - 1616 od łacińskiego peior ‘gorszy’.

  Pyjos - od pyja ‘penis’.

  Pyjur - od pyja ‘penis’.

  Pyk - 1387 od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyka - 1246 od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyka - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pykacz - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pykalski - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pykała - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pykałło - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pykało - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pykałow - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pykałów - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pykas - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyka-Sieciński - złożenia brak; Pyka 1246 od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’; Sieciński 1443 od nazwy miejscowej Siecinie, dziś Siecin (płockie, gmina Brudzeń Duży).

  Pykel - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pykiel - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyko - 1559 od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pykocz - (Śl) od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pykorz - (Śl) od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pykosz - (Śl) od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pykowiec - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pykowski - 1494 od nazw miejscowych typu Pyki, Pykow, Pykówka.

  Pykus - od pykać ‘cmokać’, pyka ‘ptak, zięba’.

  Pyl - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyla - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylak - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylański - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylarski - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylarz - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylawka - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylik - 1370 od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylikowic - 1404 od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyliło - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyliński - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylka - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylkowski - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyll - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylla - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyloch - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylocha - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylowski - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylski - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyluch - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylus - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pylwa - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pył - 1471 od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyła - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłaczewski - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłak - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłat - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłczak - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłczewski - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłda - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłek - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłka - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłko - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłkowski - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłowski - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłpeć - od pypeć ‘narośl na języku kury’.

  Pyłt - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłtorak - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłupiuk - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłyk - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłyoczuk - od pył ‘proch, kurz’, pylić.

  Pyłyp - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypas - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypcio - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypciów - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypczak - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypczat - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypczuk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypeć. - od pypeć ‘narośl na języku kury’.

  Pyłypiak - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypiec - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypior - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypiuk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypiw - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypko - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypońko - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypoński - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypowicz - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypowski - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypowskij - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypów - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pyłypyszyn - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Pym - od imienia Pimen, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Poimén, od poimén ‘pasterz’.

  Pymek - od imienia Pimen, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Poimén, od poimén ‘pasterz’.

  Pymelski - od imienia Pimen, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Poimén, od poimén ‘pasterz’.

  Pymerski - od imienia Pimen, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Poimén, od poimén ‘pasterz’.

  Pymkiewicz - od imienia Pimen, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Poimén, od poimén ‘pasterz’.

  Pymkowski - od imienia Pimen, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Poimén, od poimén ‘pasterz’.

  Pymuszka - od imienia Pimen, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Poimén, od poimén ‘pasterz’.

  Pyn - od pyna ‘blaszany guzik z dziurkami u spodni’, od rosyjskiego pynia ‘wyniosły, dumny mężczyzna’.

  Pynda - od pinda ‘pogardliwie o kobiecie’; od gwarowego pindel ‘tłumok, tobół’; od pindrzyć się ‘umizgiwać się, stroić się’.

  Pyndryk - od pinda ‘pogardliwie o kobiecie’; od gwarowego pindel ‘tłumok, tobół’; od pindrzyć się ‘umizgiwać się, stroić się’.

  Pyndyk - od pinda ‘pogardliwie o kobiecie’; od gwarowego pindel ‘tłumok, tobół’; od pindrzyć się ‘umizgiwać się, stroić się’.

  Pyndzyn - od pinda ‘pogardliwie o kobiecie’; od gwarowego pindel ‘tłumok, tobół’; od pindrzyć się ‘umizgiwać się, stroić się’.

  Pynek - od pyna ‘blaszany guzik z dziurkami u spodni’, od rosyjskiego pynia ‘wyniosły, dumny mężczyzna’.

  Pyniak - od pyna ‘blaszany guzik z dziurkami u spodni’, od rosyjskiego pynia ‘wyniosły, dumny mężczyzna’.

  Pynio - od pyna ‘blaszany guzik z dziurkami u spodni’, od rosyjskiego pynia ‘wyniosły, dumny mężczyzna’.

  Pynka - od pyna ‘blaszany guzik z dziurkami u spodni’, od rosyjskiego pynia ‘wyniosły, dumny mężczyzna’.

  Pynkacz - od pyna ‘blaszany guzik z dziurkami u spodni’, od rosyjskiego pynia ‘wyniosły, dumny mężczyzna’.

  Pynkowski - od pyna ‘blaszany guzik z dziurkami u spodni’, od rosyjskiego pynia ‘wyniosły, dumny mężczyzna’.

  Pyno - od pyna ‘blaszany guzik z dziurkami u spodni’, od rosyjskiego pynia ‘wyniosły, dumny mężczyzna’.

  Pyńko - od pyna ‘blaszany guzik z dziurkami u spodni’, od rosyjskiego pynia ‘wyniosły, dumny mężczyzna’.

  Pypa - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypać - od pypeć ‘narośl na języku kury’.

  Pypała - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypało - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypan - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypciński - od pypeć ‘narośl na języku kury’.

  Pypczyński - od pypeć ‘narośl na języku kury’.

  Pypec - od pypeć ‘narośl na języku kury’.

  Pypeć - 1426 od pypeć ‘narośl na języku kury’.

  Pypek - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypel - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypeżyński - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypiacz - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypicz - 1662 od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypiuk - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypka - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypke - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypko - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypkowski - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypla - od paplać ‘robić coś niedbale, babrać’.

  Pyplac - od paplać ‘robić coś niedbale, babrać’.

  Pyplacz - od paplać ‘robić coś niedbale, babrać’.

  Pyplatz - (Śl) od paplać ‘robić coś niedbale, babrać’.

  Pyplok - od paplać ‘robić coś niedbale, babrać’.

  Pypłac - od paplać ‘robić coś niedbale, babrać’.

  Pypłacz - od paplać ‘robić coś niedbale, babrać’.

  Pypławiec - od paplać ‘robić coś niedbale, babrać’.

  Pypło - od paplać ‘robić coś niedbale, babrać’.

  Pypłowski - od paplać ‘robić coś niedbale, babrać’.

  Pypna - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypno - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypol - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypoł - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pypowski - od gwarowego pypa ‘papla, gaduła’, też od staropolskiego pipa ‘ptasie pióro używane do pisania’.

  Pyr - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyra - 1474 od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyracki - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyracz - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyraj - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrak - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyralski - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrała - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyranowski - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrański - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyras - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrasch - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrasz - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyraszek - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyraś - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrc - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrca - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrcak - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrcek - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrch - 1437 od gwarowego prychać ‘prychać, podskakiwać’.

  Pyrcha - od gwarowego prychać ‘prychać, podskakiwać’.

  Pyrchala - od gwarowego prychać ‘prychać, podskakiwać’.

  Pyrchała - 1551 od gwarowego prychać ‘prychać, podskakiwać’.

  Pyrchla - od gwarowego prychać ‘prychać, podskakiwać’.

  Pyrciak - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrcidis - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrcik - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrcioch - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrcz - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrczak - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrczek - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrczkowic - 1468 od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrczuk - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrczyk - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrczyński - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrć - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrda - od pyrda ‘dziewczyna (przezwisko), od gwarowego pyrdać ‘guzdrać się’.

  Pyrdał - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Pyrdał - od pyrda ‘dziewczyna (przezwisko), od gwarowego pyrdać ‘guzdrać się’.

  Pyrdek - od pyrda ‘dziewczyna (przezwisko), od gwarowego pyrdać ‘guzdrać się’.

  Pyrdok - (Śl) od pyrda ‘dziewczyna (przezwisko), od gwarowego pyrdać ‘guzdrać się’.

  Pyrdoł - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Pyrdoł - od pyrda ‘dziewczyna (przezwisko), od gwarowego pyrdać ‘guzdrać się’.

  Pyrdołowski - od pyrda ‘dziewczyna (przezwisko), od gwarowego pyrdać ‘guzdrać się’.

  Pyrdziak - od pyrda ‘dziewczyna (przezwisko), od gwarowego pyrdać ‘guzdrać się’.

  Pyrdział - od pyrda ‘dziewczyna (przezwisko), od gwarowego pyrdać ‘guzdrać się’.

  Pyrek - 1440 od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrgał - od pyrgać ‘drapać, uciekać’.

  Pyrgała - od pyrgać ‘drapać, uciekać’.

  Pyrgel - od pyrgać ‘drapać, uciekać’.

  Pyrges - od pyrgać ‘drapać, uciekać’.

  Pyrgiel - od pyrgać ‘drapać, uciekać’.

  Pyrgies - od pyrgać ‘drapać, uciekać’.

  Pyrgles - od pyrgać ‘drapać, uciekać’.

  Pyrich - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrk - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrka - 1388 od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’ lub od gwarowego pyrka ‘ziemniak’.

  Pyrkacz - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrka-Perkowski - złożenia brak; Pyrka 1388 od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’ lub od gwarowego pyrka ‘ziemniak’; Perkowski od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Pyrkiel - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrkiewicz - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrko - 1342 od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrkocz - (Śl) od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrkon - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrkos - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrkosz - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrkowski - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrlak - od perła.

  Pyrlik - od perła.

  Pyro - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrol - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrolek - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrosz - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyroszek - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrowicz - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyrowski - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyroziak - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pyrożek - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pyrożok - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pyrożuch - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pyrsak - od pyrsz ‘podchodzenie zwierząt’, pyrszować.

  Pyrskala - od pyrskać ‘parskać’.

  Pyrskała - od pyrskać ‘parskać’.

  Pyrsz - od pyrsz ‘podchodzenie zwierząt’, pyrszować.

  Pyrszczek - od pyrsz ‘podchodzenie zwierząt’, pyrszować.

  Pyrszczok - (Śl) od pyrsz ‘podchodzenie zwierząt’, pyrszować.

  Pyrszel - od pyrsz ‘podchodzenie zwierząt’, pyrszować.

  Pyrszik - od pyrsz ‘podchodzenie zwierząt’, pyrszować.

  Pyrszka - od pyrsz ‘podchodzenie zwierząt’, pyrszować.

  Pyrszyk - od pyrsz ‘podchodzenie zwierząt’, pyrszować.

  Pyrt - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pyrtaczyk - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pyrtaczyński - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pyrtak - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pyrtej - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pyrtek - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pyrtko - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pyrtkowski - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pyrycz - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pyryt - od łacińskiego peritus ‘doświadczony, biegły, rzeczoznawca’.

  Pyrz - 1490 od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrza - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzak - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzakowski - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzalski - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzan - 1393 od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzanowski - 1488 od nazwy miejscowej Perzanowo (ostrołęckie, gmina Czerwonka).

  Pyrzański - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzek - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzeński - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzewicz - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzewski - od nazwy miejscowej Perzów (kaliskie, gmina Perzów).

  Pyrzewski - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzik - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrziński - od nazwy miejscowej Perzyny, dawniej Pyrzyny (kilka wsi).

  Pyrziński - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzka - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzkowski - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzowicz - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzowski - od nazwy miejscowej Perzów (kaliskie, gmina Perzów).

  Pyrzowski - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzuk - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzycki - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzyk - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzyna - 1383 od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzynek - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzynka, m. - 1358 od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrzyński - 1491 od nazwy miejscowej Perzyny, dawniej Pyrzyny (kilka wsi).

  Pyrż - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrża - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrżak - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pyrżewicz - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pys - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysa - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysała - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysaniuk - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysar - od pisać.

  Pysarczyk - od pisać.

  Pysarek - od pisać.

  Pyschik - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysera - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysewicz - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysiak - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysiec - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysiewicz - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysik - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysiński - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysiorski - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysk - 1641 od pysk.

  Pyska - od pysk.

  Pyskajek - 1644 od pysk.

  Pyskajowicz - 1609 od pysk.

  Pyskal - 1545 od pysk.

  Pyskala - od pysk.

  Pyskalla - od pysk.

  Pyskała - 1534 od pysk.

  Pyskało - od pysk.

  Pyskata - od pysk.

  Pyskaty - od pysk.

  Pyskiewicz - od pysk.

  Pysklak - od piskę ‘mlode ptaka’.

  Pyskło - od piskę ‘mlode ptaka’.

  Pysko - od pysk.

  Pyskor - od piskorz ‘gatunek ryby’.

  Pyskowicz - 1433 od pysk.

  Pyskowski - od pysk.

  Pysło - od gwarowego pyzlić, pyzlować ‘gadać, pleść’.

  Pysna - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysniak - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysno - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysny - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyssa - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pystka - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pystkowski - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pysulak - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysura - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysyk - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysz - 1389 od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysza - 1430 od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszak - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszałka - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszara - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszcz - 1569 od pysk.

  Pyszczak - od pysk; od pyszczak ‘pysk’.

  Pyszczek - od pysk; od pyszczek ‘pysk’.

  Pyszczorski - od pysk.

  Pyszczuk - 1662 od pysk; od pyszczak ‘pysk’.

  Pyszczyk - 1662 od pysk; od pyszczak ‘pysk’.

  Pyszczykowski - od pysk; od pyszczak ‘pysk’.

  Pyszczyński - od pysk lub od nazwy miejscowej Pyszczyn (gdańskie, gmina Dobrcz; poznańskie, gmina Gniezno).

  Pyszek - 1425 od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszel - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszeł - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszeński - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszera - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszewicz - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszewski - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszik - (Śl) od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszka - 1491 od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszke - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszkiewicz - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszko - 1424 od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszkow - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszkowski - 1763 od nazw miejscowych Pyszkowo (włocławskie, gmina Chodecz), Pyszków (sieradzkie, gmina Brzeźnio).

  Pyszków - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszlak - od gwarowego pyzlić, pyzlować ‘gadać, pleść’.

  Pyszlewski - od gwarowego pyzlić, pyzlować ‘gadać, pleść’.

  Pyszna, m. - 1472 od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha; od pyszny ‘dumny, wyniosły’.

  Pyszniaczek - 1663 od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha; od pyszny ‘dumny, wyniosły’.

  Pyszniak - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha; od pyszny ‘dumny, wyniosły’.

  Pyszniakowski - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha; od pyszny ‘dumny, wyniosły’.

  Pysznicki - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysznicz - 1600 od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszniewski - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pysznik - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszniok - (Śl) od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszniuk - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszno - 1393 od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszny - 1428 od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha; od pyszny ‘dumny, wyniosły’.

  Pyszora - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszorski - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszowski - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszuła - 1748 od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszy - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszyc - 1383 od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszycki - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszyk - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyszyński - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyśk - od pysk.

  Pyśka - od pysk.

  Pyśkiewicz - od pysk.

  Pyśko - od pysk.

  Pyśków - od pysk.

  Pyśl - od gwarowego pyzlić, pytlować

  Pyśniak - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyśnicki - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyśnik - od podstawy pysz-, por. gwarowe pysz ‘puch, kurz’, pyszny, pysznić się, pycha.

  Pyta - 1761 od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytaj - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytak - 1581 od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytakowic - 1425 od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytal - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytala - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytalak - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytalski - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytała - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytan - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytanowski - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytań - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytański - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytas - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytasiński - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytasz - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytaszyński - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytaś - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytawski - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytchalski - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytczak - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytec - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytej - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytejko - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytek - 1427 od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytel - 1415 od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytelewicz - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytelewski - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytelko - 1439 od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytelkowski - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytelski - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pyter - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pyteraf - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pyterak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pyterek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pyterof - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pytiak - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytiuk - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytk - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytka - 1405 od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytke - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytkiewicz - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytko - XV w. od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytkos - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytkowicz - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytkowski - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytla - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlak - 1642 od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlakowski - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlar - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlarczuk - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlarczyk - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlarski - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlarz - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlas - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlasiński - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlaś - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlawski - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlech - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytler - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlerz - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlewicz - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlewski - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlicki - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytliczek - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlik - 1621 od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlikowicz - 1619 od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlikowski - 1619 od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytliński - 1644 od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlo - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytloch - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlok - (Śl) od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlorz - (Śl) od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlos - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlosz - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytloś - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlowana - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlowany - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlowicz - 1658 od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlowski - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytluk - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytlyński - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytłosz - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytniak - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytnik - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytno - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytno-Flaczkiewicz - złożenia brak; od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’; Flaczkiewicz od flak ‘wnętrzności’, ze staropolskiego flek.

  Pyto - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytol - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pyton - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytoń - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytorek - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytos - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytowski - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytraczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pytrak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pytraszyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pytrek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pytros - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pytrus - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pytrys - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pytryszak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pytryszyn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pytrzak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pytt - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytta - od płytki, płyta, od staropolskiego płyt ‘trawa’.

  Pyttal - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pyttas - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pyttel - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pyttla - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pyttlik - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytyk - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytyl - 1394 od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytylak - od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Pytynia - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytynkowski - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytyński - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytys - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pytyś - od pytać, od gwarowego pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’.

  Pywacz - od piwo.

  Pywuszyk - od piwo.

  Pyz - 1662 od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyza - 1430 od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzaczkiewicz - 1551 od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzak - 1738 od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pyzak - od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzala - od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzalski - od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzałka - od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzałko - od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzanowicz - od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzanowski - od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzar - od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzara - od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzaty - od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzd - od pizda ‘vuvlva’.

  Pyzda - od pizda ‘vuvlva’.

  Pyzdek - od pizda ‘vuvlva’.

  Pyzder - od pizda ‘vuvlva’.

  Pyzdra - od pizda ‘vuvlva’.

  Pyzdrowski - od pizda ‘vuvlva’.

  Pyzel - od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzelewski - od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzelski - od gwarowego pyza ‘kluska’, przenośnie ‘człowiek pyzaty’, od staropolskiego pyzać ‘lekceważyć kogoś’.

  Pyzera - od pizia