<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Ml - Mż


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch

  pozostałe w kolejnych rozdziałach

  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997

  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Mlacki - od dawnego młaka, młoka ‘bagnisko, moczar’.

  Mladenis - od młody.

  Mladenow - od młody.

  Mladenowski - od młody.

  Mladeńka - od młody.

  Mlak - od dawnego młaka, młoka ‘bagnisko, moczar’.

  Mlanka - 14 12 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos lub od mlanka ‘ryba płoć’.

  Mlas - od mlaskać, z gwarowego mlastać ‘cmokać’.

  Mlaskawa - od mlaskać, z gwarowego mlastać ‘cmokać’.

  Mlaskot - od mlaskać, z gwarowego mlastać ‘cmokać’; od mlaskot ‘człowiek mlaskający’.

  Mlaskowa - od mlaskać, z gwarowego mlastać ‘cmokać’.

  Mlastek - od mlaskać, z gwarowego mlastać ‘cmokać’.

  Mlastoń - od mlaskać, z gwarowego mlastać ‘cmokać’.

  Mlaś - od mlaskać, z gwarowego mlastać ‘cmokać’.

  Mlazga - od miazga ‘miękka część drzewa; karma dla psów’; od gwarowego mlazga ‘miazga’.

  Mlącki - od nazwy miejscowej Mlądz (warszawskie, gmina Otwock), Mlęcin (siedleckie, gmina Dobre).

  Mlądzki - od nazwy miejscowej Mlądz (warszawskie, gmina Otwock), Mlęcin (siedleckie, gmina Dobre).

  Mląski - od nazwy miejscowej Mlądz (warszawskie, gmina Otwock), Mlęcin (siedleckie, gmina Dobre).

  Mlecarek - od mleko, mleczarz.

  Mlecarz - od mleko, mleczarz.

  Mlecz - od mleko, od mlecz ‘roślina zielna, chwast’.

  Mleczak - od mleko, od mlecz ‘roślina zielna, chwast’.

  Mleczarczyk - od mleko, mleczarz.

  Mleczarek - od mleko, mleczarz.

  Mleczarski - 1743 od mleko, mleczarz.

  Mleczarz - 16 13 od mleko, mleczarz.

  Mleczek - 1422 od mleko, od mlecz ‘roślina zielna, chwast’.

  Mleczewski - od mleko, od mlecz ‘roślina zielna, chwast’.

  Mleczk - od mleko, od mlecz ‘roślina zielna, chwast’.

  Mleczka - od mleko, od mlecz ‘roślina zielna, chwast’.

  Mleczko - 1263 od mleko, mleczko.

  Mleczkowski - od mleko, mleczko.

  Mlecznik - od mleko; od staropolskiego mlecznik ‘naczynie do przechowywania mleka’.

  Mlecznikowski - od mleko; od staropolskiego mlecznik ‘naczynie do przechowywania mleka’.

  Mleczny - 1470-80 od mleko, mleczny/

  Mleczyński - od mleko.

  Mlejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mlejmek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mlejnek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mlek - od mleko.

  Mlekicki - od mleko.

  Mlekita - od mleko.

  Mleko - od mleko.

  Mlekodaj - od mleko.

  Mlekojad - od mleko.

  Mlenek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mlenko - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mleńko - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mletzko - od mleko.

  Mlewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mlewski - 16 19 od nazwy miejscowej Mlewo (toruńskie, gmina Kowalewo).

  Mlęcki - od nazwy miejscowej Mlądz (warszawskie, gmina Otwock), Mlęcin (siedleckie, gmina Dobre).

  Mlic - od mleko.

  Mlicki - od nazwy miejscowej Mlice (płockie, gmina Drobin).

  Mliczak - od mleko.

  Mliczarek - od mleko, mleczarz.

  Mliczek - od mleko.

  Mliczewski - od mleko.

  Mliczka - od mleko.

  Mliczko - od mleko.

  Mliczkowski - od mleko.

  Mliczyński - od mleko.

  Mliwa - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mliwo - 1423 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos; od mliwo, mlewo ‘produkt mielenia’.

  Mloc - od mlocek ‘człowiek młócący zboże’.

  Mlocek - od mlocek ‘człowiek młócący zboże’.

  Mloczek - od mlocek ‘człowiek młócący zboże’.

  Mloczkowski - od nazwy miejscowej Młock (ciechanowskie, gmina Ojrzeń).

  Mlodzieniak - od młody.

  Mlok - od dawnego młaka, młoka ‘bagnisko, moczar’.

  Mlokicki - od dawnego młaka, młoka ‘bagnisko, moczar’.

  Mlonek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mlonik - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mlonka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mlonkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mlost - (Śl) od dawnego młost ‘rodzaj garnka na mleko’.

  Mlostek - od dawnego młost ‘rodzaj garnka na mleko’.

  Mloston - od dawnego młost ‘rodzaj garnka na mleko’.

  Mlostoń - od dawnego młost ‘rodzaj garnka na mleko’.

  Mlot - od młot.

  Mlotek - od młot, młotek.

  Mlottek - od młot, młotek.

  Mlozga - od miazga ‘miękka część drzewa; karma dla psów’; od gwarowego mlazga ‘miazga’.

  Mlyc - (Śl) od mleko.

  Mlynarczuk - od młyn, młynek.

  Mlynarycz - od młyn, młynek.

  Mlynaryk - od młyn, młynek.

  Mlynek - od młyn, młynek.

  Mlynkowiak - od młyn, młynek.

  Mlyński - od młyn, młynek.

  Młaczny - od dawnego młaka, młoka ‘bagnisko, moczar’.

  Mładanowicz - od młody.

  Mładasz - od młody.

  Mładawski - od nazwy miejscowej Młodawsko, dziś Młodasko (poznańskie, gmina Kaźmierz).

  Mładczuk - od młody.

  Mładek - od młody.

  Mładko - od młody.

  Mładun - od młody.

  Mładuniuk - od młody.

  Mładzieniec - od młody.

  Mładzik - od młody.

  Młakiewicz - od dawnego młaka, młoka ‘bagnisko, moczar’.

  Młenarski - 1794 od młyn, młynek.

  Młocak - od mlocek ‘człowiek młócący zboże’.

  Młocek - 159 1 od mlocek ‘człowiek młócący zboże’.

  Młochowski - 1537 od nazwy miejscowej Młochów (warszawskie, gmina Nadarzyn).

  Młociak - 1678 od mlocek ‘człowiek młócący zboże’.

  Młockowski - 1636 od nazwy miejscowej Młock (ciechanowskie, gmina Ojrzeń).

  Młoczak - od mlocek ‘człowiek młócący zboże’.

  Młoczek - od mlocek ‘człowiek młócący zboże’.

  Młoczkowski - od mlocek ‘człowiek młócący zboże’.

  Młoczyński - od mlocek ‘człowiek młócący zboże’.

  Młod - 14 1 1 od młody.

  Młoda - od młody.

  Młodak - od młody.

  Młodanowicz - od młody.

  Młodaszczyk - od młody.

  Młodawa - od młody.

  Młodawski - 1406 od nazwy miejscowej Młodawsko, dziś Młodasko (poznańskie, gmina Kaźmierz).

  Młodecki - 1494 od nazwy miejscowej Młodocin, dziś Młodecin (radomskie, gmina Kowala, Wolanów).

  Młodek - 1523 od młody.

  Młodka - 147 1 od młody.

  Młodkiewicz - od młody.

  Młodko - 145 1 od młody.

  Młodkowski - 167 1 od młody.

  Młodnicki - od młody.

  Młodo - 1 103 od młody.

  Młodoch - od młody.

  Młodochowski - od młody.

  Młodocki - 1470 od nazwy miejscowej Młodocin, dziś Młodecin (radomskie, gmina Kowala, Wolanów).

  Młodojewski - od młody.

  Młodok - od młody.

  Młodoła - 1244 od młody.

  Młodorzeniec - od młody.

  Młodorzyniak - od młody.

  Młodorzyński - od młody.

  Młodost - 1433 od młody.

  Młodosz - 1 136 od młody.

  Młodota - 1265 od młody.

  Młodowicz - od młody.

  Młodowiec - 1583 od młody.

  Młodowski - od młody lub od nazwy miejscowej Młodów.

  Młodozeniec - od młody.

  Młodożeniak - od młody.

  Młodożeniec - od młody.

  Młodożeńca - od młody.

  Młodożynak - od młody.

  Młodożyniak - od młody.

  Młodożyński - od młody.

  Młodszy - 1630 od młody.

  Młoduchowski - od młody.

  Młody - 1462 od młody.

  Młodychowski - od młody.

  Młodynia - od młody.

  Młodyński - od młody.

  Młodystach - od młody.

  Młodysz - od młody.

  Młodyszewski - od młody.

  Młodziak - od młody.

  Młodziakowski - od młody.

  Młodzian - od młody, młodzian.

  Młodzianek - od młody, młodzian.

  Młodzianka - od młody, młodzian.

  Młodziankiewicz - od młody, młodzian.

  Młodzianko - od młody, młodzian.

  Młodziankowski - od młody, młodzian.

  Młodzianowski - 1497 od nazwy miejscowej Młodzianowo (ostrołęckie, gmina Płoniawy).

  Młodziański - od nazwy miejscowej Młodzianowo (ostrołęckie, gmina Płoniawy).

  Młodziej - XII w. od młody.

  Młodziejewski - od młody.

  Młodziejko - od młody.

  Młodziejowski - od młody.

  Młodzieniak - od młody, młodzian.

  Młodzieniec - 14 14 od młody, młodzieniec.

  Młodzieniewski - od młody, młodzian.

  Młodzieniowski - od młody, młodzian.

  Młodzieńczak - od młody, młodzian.

  Młodzik - 1572 od młody, młodzik.

  Młodzikowski - od młody, młodzik.

  Młodziło - od młody.

  Młodziniak - od młody.

  Młodzinkiewicz - od młody.

  Młodziński - od młody.

  Młodziuk - od młody.

  Młodziuśka - od młody.

  Młodziuśki - od młody.

  Młodzki - od młody.

  Młodzyński - 163 1 od młody.

  Młokosiewicz - od młokos ‘młody człowiek’.

  Młostan - od dawnego młost ‘rodzaj garnka na mleko’.

  Młostań - od dawnego młost ‘rodzaj garnka na mleko’.

  Młostek - od dawnego młost ‘rodzaj garnka na mleko’.

  Młostek - od most, mościć; od gwarowego muost.

  Młoston - od dawnego młost ‘rodzaj garnka na mleko’.

  Młostoń - od dawnego młost ‘rodzaj garnka na mleko’.

  Młostyniak - od dawnego młost ‘rodzaj garnka na mleko’.

  Młosz - 1594 od młody.

  Młoszek - 16 17 od młody.

  Młot - od młot.

  Młotczyński - od młot.

  Młotecki - od młot.

  Młotek - od młot, mlotek.

  Młotkiewicz - od młot.

  Młotkowski - od młot.

  Młotniak - od młot.

  Młotnik - 1383 od młot, młotnik ‘robotnik kujący młotem’.

  Młoto - 146 1 od młot, młoto ‘słodziny’.

  Młotolski - od młot, młoto ‘słodziny’.

  Młotowicz - od młot, młoto ‘słodziny’.

  Młotowski - od młot, młoto ‘słodziny’.

  Młódko - od młody.

  Młódzik - od młody.

  Młudowski - od młody.

  Młudzik - od młody.

  Młudzikowski - od młody.

  Młudziński - od młody.

  Młynaczak - od młyn, młynek.

  Młynak - od młyn, młynek.

  Młynar - od młyn, młynek; młynarz.

  Młynarczak - 1744 od młyn, młynek; młynarz.

  Młynarczewski - od młyn, młynek; młynarz.

  Młynarczuk - od młyn, młynek; młynarz.

  Młynarczy - od młyn, młynek; młynarz.

  Młynarczyk - 1469 od młyn, młynek; młynarczyk.

  Młynarczykowski - od młyn, młynek; młynarczyk.

  Młynarczyn - od młyn, młynek; młynarczyk.

  Młynarek - 1477 od młyn, młynek; młynarek.

  Młynarka - od młyn, młynek.

  Młynarkiewicz - od młyn, młynek.

  Młynarowicz - od młyn, młynek.

  Młynarsczyk - od młyn, młynek.

  Młynarski - od młyn, młynek; młynarski.

  Młynarycz - od młyn, młynek.

  Młynaryk - od młyn, młynek.

  Młynarz - 1579 od młyn, młynek; młynarz.

  Młynarzcyk - od młyn, młynek; młynarz.

  Młynarzczyk - od młyn, młynek; młynarz.

  Młynarzewski - od młyn, młynek; młynarz.

  Młynarzowic - 1493 od młyn, młynek; młynarz.

  Młynarzyk - 1645 od młyn, młynek; młynarz.

  Młynczak - od młyn, młynek.

  Młynczakowski - od młyn, młynek.

  Młynczok - (Śl) od młyn, młynek.

  Młynczyk - od młyn, młynek.

  Młyneg - (Śl) od młyn, młynek.

  Młynek - 1370 od młyn, młynek.

  Młyniak - od młyn, młynek.

  Młynicki - od młyn, młynek.

  Młynicz - od młyn, młynek.

  Młyniec - 1420 od młyn, młynek, młyniec.

  Młynik - od młyn, młynek.

  Młynikowski - od młyn, młynek.

  Młyniuk - od młyn, młynek.

  Młynki - 138 1 od młyn, młynek.

  Młynkiewicz - od młyn, młynek.

  Młynko - od młyn, młynek.

  Młynkowiak - od młyn, młynek.

  Młynkowicz - 1526 od młyn, młynek.

  Młynkowski - od młyn, młynek.

  Młynnik - od młyn, młynek.

  Młyńczak - od młyn, młynek.

  Młyńczuk - od młyn, młynek.

  Młyńczyk - od młyn, młynek.

  Młyńkiewicz - od młyn, młynek.

  Młyński - 1626 od młyn, młynek, młyński.

  Mnich - 1386 od mnich ‘zakonnik’.

  Mnicha - od mnich ‘zakonnik’.

  Mnichacz - od mnich ‘zakonnik’.

  Mnichasz - od mnich ‘zakonnik’.

  Mnichatz - od mnich ‘zakonnik’.

  Mnichowiak - od mnich ‘zakonnik’.

  Mnichowicz - 1420 od mnich ‘zakonnik’.

  Mnichowski - 1498 od nazwy miejscowej Mnichów (kieleckie, gmina Jędrzejów).

  Mniewski - 1396 od nazwy miejscowej Mniewo (konińskie, gmina Olszówka), Mniów (kieleckie, gmina Mniów).

  Mnikowski - od nazwy miejscowej Mników (krakowskie, gmina Liszki).

  Mników - od nazwy miejscowej Mników (krakowskie, gmina Liszki).

  Mniowski - 1470-80 od nazwy miejscowej Mniewo (konińskie, gmina Olszówka), Mniów (kieleckie, gmina Mniów).

  Mnisz - od mnich ‘zakonnik’.

  Mniszak - 1786 od mnich ‘zakonnik’.

  Mniszcząta - 1489 od mnich ‘zakonnik’.

  Mniszek - 1404 od mnich ‘zakonnik’; od mniszek.

  Mniszęta - 1360 od mnich ‘zakonnik’.

  Mniszka - 1403 od mnich ‘zakonnik’, od mniszka.

  Mniszko - 1375 od mnich ‘zakonnik’.

  Mnych - od mnich ‘zakonnik’.

  Mnysz - od mnich ‘zakonnik’.

  Moc - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Moca - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocak - 166 1 w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocała - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocar - od mocarz ‘człowiek silny, potężny’.

  Mocarna - od mocarz ‘człowiek silny, potężny’; od mocarny ‘silny’.

  Mocarny - od mocarz ‘człowiek silny, potężny’; od mocarny ‘silny’.

  Mocarski - od nazwy miejscowej Moczary (liczne), Mocarze (łomżyńskie, gmina Jedwabne), Mocarzewo (płockie, gmina Sanniki).

  Mocarz - 1452 od mocarz ‘człowiek silny, potężny’.

  Mocek - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocel - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocelski - 1592 w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Moceń - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocer - od mocarz ‘człowiek silny, potężny’.

  Mocewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Moch - 1475 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mocha - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochacki - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochaj - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochajski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochal - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochalak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochale - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochalik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochalle - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochalski - 1798 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochała - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochałek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochałków - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mocharski - od niemieckiej nazwy osobowej Mocher.

  Mochas - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochel - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochelski - 178 1 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochera - od niemieckiej nazwy osobowej Mocher.

  Mocherek - od niemieckiej nazwy osobowej Mocher.

  Mocherzyński - od niemieckiej nazwy osobowej Mocher.

  Mochewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochin - 1570 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochna - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochnacki - 1660 od nazwy miejscowej Mochnate (białostockie, gmina Hajnówka), Mochnaczka (nowosądeckie, gmina Krynica).

  Mochnacz - od nazwy miejscowej Mochnate (białostockie, gmina Hajnówka), Mochnaczka (nowosądeckie, gmina Krynica).

  Mochnaczewski - od nazwy miejscowej Mochnate (białostockie, gmina Hajnówka), Mochnaczka (nowosądeckie, gmina Krynica).

  Mochnak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochnal - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochnia - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochniak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochniej - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochnij - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochnik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochnio - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochnow - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochny - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mocho - 1426 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochol - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochola - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mocholski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochoł - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochołek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochołowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochonek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochoń - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochor - od niemieckiej nazwy osobowej Mocher.

  Mochorow - od niemieckiej nazwy osobowej Mocher.

  Mochorowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mocher.

  Mochort - od niemieckiej nazwy osobowej Mocher.

  Mochos - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog lub od nazwy miejscowej Mochów (opolskie, gmina Głogówek).

  Mochoy - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochól - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochul - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochulec - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochuła - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochura - od niemieckiej nazwy osobowej Mocher.

  Mochyl - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, Modlibog.

  Mochylowski - (z fonetyką ukraińską) od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mochylski - (z fonetyką ukraińską) od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mochyła - (z fonetyką ukraińską) od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mochyło - (z fonetyką ukraińską) od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mocia - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociak - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocianko - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocias - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociąg - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociągiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociągowski - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocica - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocie - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociemba - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocię - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocigeba - od moczyć; od moczygęba ‘pijak’.

  Mocigemba - od moczyć; od moczygęba ‘pijak’.

  Mocigęba - od moczyć; od moczygęba ‘pijak’.

  Mocik - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocin - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociński - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocio - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocioł - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociołek - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocior - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociuk - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociulak - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociulko - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociun - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mociuszonek - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mock - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mockalonek - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mockaluk - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mockałło - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mockało - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocki - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mockiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocko - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mockowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mockowski - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mockun - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mockuń - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mockus - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Moclik - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocna - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocniak - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocniejsza - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocniejszy - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocny - 1444 w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mococh - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocoła - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocon - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocoń - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocowski - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocół - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Moculak - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocuła - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocur - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocura - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocurz - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocyk - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mocz - od moczyć.

  Mocza - od moczyć.

  Moczadło - od moczyć.

  Moczadłowski - od moczyć.

  Moczak - 160 1 od moczyć.

  Moczal - 175 1 od moczyć.

  Moczala - od moczyć.

  Moczalla - (Śl) od moczyć.

  Moczalski - od moczyć.

  Moczała - 1747 od moczyć.

  Moczałow - od moczyć.

  Moczan - od moczyć.

  Moczański - od moczyć.

  Moczar - od moczar ‘mokradło’.

  Moczara - od moczar ‘mokradło’.

  Moczar-Demko - złożenia brak; Moczar od moczar ‘mokradło’; Demko 1424 od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Moczarna - od moczar ‘mokradło’.

  Moczarnik - od moczar ‘mokradło’.

  Moczarny - 1744 od moczar ‘mokradło’.

  Moczarski - 1674 od nazwy miejscowej Moczary (liczne), Mocarze (łomżyńskie, gmina Jedwabne), Mocarzewo (płockie, gmina Sanniki).

  Moczek - 1526 od moczyć.

  Moczelany - od moczyć.

  Moczeleniec - od moczyć.

  Moczelny - od moczyć.

  Moczerad - od moczyć.

  Moczerat - od moczyć.

  Moczerko - od moczar ‘mokradło’.

  Moczerna - od moczar ‘mokradło’.

  Moczerniak - od moczar ‘mokradło’.

  Moczerniuk - od moczar ‘mokradło’.

  Moczerny - od moczar ‘mokradło’.

  Moczerski - od nazwy miejscowej Moczary (liczne), Mocarze (łomżyńskie, gmina Jedwabne), Mocarzewo (płockie, gmina Sanniki).

  Moczewski - od moczyć.

  Moczigemba - (Śl) od moczyć; od moczygęba ‘pijak’.

  Moczigęba - (Śl) od moczyć; od moczygęba ‘pijak’.

  Moczka - od moczyć.

  Moczke - od moczyć.

  Moczko - 145 1 od moczyć.

  Moczkowski - od moczyć.

  Moczna - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Moczny - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Moczoł - od moczyć.

  Moczon - od moczyć.

  Moczoń - od moczyć.

  Moczoszek - od moczyć.

  Moczuk - od moczyć.

  Moczul - od moczyć.

  Moczulak - od moczyć.

  Moczulewicz - od moczyć.

  Moczulewski - od moczyć.

  Moczulski - od moczyć.

  Moczuła - od moczyć.

  Moczuło - od moczyć.

  Moczułowski - od moczyć.

  Moczur - od moczyć.

  Moczura - od moczyć.

  Moczurad - od moczyć.

  Moczurkiewicz - od moczyć.

  Moczy groch - 1398 od moczyć.

  Moczybroda - od moczyć.

  Moczybrodzki - od moczyć.

  Moczybród - od moczyć.

  Moczydlak - od moczyć; od staropolskiego moczydło ‘miejsce podmokłe; to, co się moczy’.

  Moczydlan - od moczyć; od staropolskiego moczydło ‘miejsce podmokłe; to, co się moczy’.

  Moczydlana - od moczyć; od staropolskiego moczydło ‘miejsce podmokłe; to, co się moczy’.

  Moczydlany - od moczyć; od staropolskiego moczydło ‘miejsce podmokłe; to, co się moczy’.

  Moczydlarz - od moczyć; od staropolskiego moczydło ‘miejsce podmokłe; to, co się moczy’.

  Moczydło - 1389 od moczyć; od staropolskiego moczydło ‘miejsce podmokłe; to, co się moczy’.

  Moczydłowski - od moczyć; od staropolskiego moczydło ‘miejsce podmokłe; to, co się moczy’.

  Moczygardło - 1467 od moczyć.

  Moczygardłowicz - 15 1 1 od moczyć.

  Moczygarło - 15 17– od moczyć.

  Moczygarłowicz - 1527 od moczyć.

  Moczygeba - (Śl) od moczyć; od moczygęba ‘pijak’.

  Moczygemba - od moczyć; od moczygęba ‘pijak’.

  Moczygęba - 147 1 od moczyć; od moczygęba ‘pijak’.

  Moczygębka - 1685 od moczyć; od moczygęba ‘pijak’.

  Moczygęmba - od moczyć; od moczygęba ‘pijak’.

  Moczyk - od moczyć.

  Moczykowski - od moczyć.

  Moczyło - od moczyć.

  Moczynóg - od moczyć.

  Moczyński - od moczyć.

  Moczyrog - od moczyć.

  Moczyróg - od moczyć.

  Moćka - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Moćko - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Moćkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Moćkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Moćkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Moćków - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Moćkun - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Moćkuń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mod - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Moda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modar - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Modarak - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Modarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Modarski - od nazwy miejscowej Modrze (poznańskie, gmina Stęszew).

  Modecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modejczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modejski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Model - 1309 od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-.

  Modela - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-.

  Modelewski - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-.

  Modelik - 1348 od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-.

  Modeliński - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-.

  Modelowski - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-.

  Modelski - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-.

  Moder - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Modera - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Moderacki - 1682 od nazwy miejscowej Moderówka (krośnieńskie, gmina Jedlicze).

  Moderak - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Moderka - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Moderko - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Moderny - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Moderow - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Moderowski - 1782 od nazwy miejscowej Moderówka (krośnieńskie, gmina Jedlicze).

  Moderów - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Moderski - 16 18 od nazwy miejscowej Modrze (poznańskie, gmina Stęszew).

  Moderzyński - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Modes - od imienia Modest, pochodzenia łacińskiego, od modestus ‘umiarkowany, skromny, cnotliwy’.

  Modesan - od imienia Modest, pochodzenia łacińskiego, od modestus ‘umiarkowany, skromny, cnotliwy’.

  Modest - od imienia Modest, pochodzenia łacińskiego, od modestus ‘umiarkowany, skromny, cnotliwy’.

  Modesta - od imienia Modest, pochodzenia łacińskiego, od modestus ‘umiarkowany, skromny, cnotliwy’.

  Modestowicz - 1698 od imienia Modest, pochodzenia łacińskiego, od modestus ‘umiarkowany, skromny, cnotliwy’.

  Modka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modl - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modlas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modlasiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modlborek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modlek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modleński - 1433 od nazwy miejscowej Modlina (łódzkie, gmina Ozorków).

  Modlewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modlewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modlibogowski - 1498 od nazwy miejscowej Modlibogowice (konińskie, gmina Rychwał).

  Modliborek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modliborski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modlibóg - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modlibórski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modlich - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modlik - 1248 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modlin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modliński - 1685 od nazwy miejscowej Modlina (łódzkie, gmina Ozorków).

  Modlis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modlisz - 1265 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modliszewski - 1393 od nazwy miejscowej Modliszewo (poznańskie, gmina Gniezno), Modliszewice (kieleckie, gmina końskie).

  Modliszowski - 1669 od nazwy miejscowej Modliszewo (poznańskie, gmina Gniezno), Modliszewice (kieleckie, gmina końskie).

  Modliś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modlo - 1340-42 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modloch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modła - 1405 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modłasiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modłasik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modłasz - 1799 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modławski - od nazwy miejscowej Modła (kilka wsi).

  Modłek - 1398 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy modl-, por. modlić się, modła ‘cześć oddawana Bogu’, imiona złożone typu Modlibog.

  Modłowski - od nazwy miejscowej Modła (kilka wsi).

  Modna - od modny ‘nowoczesny, gustowny’.

  Modnicki - od modny ‘nowoczesny, gustowny’.

  Modniewski - od modny ‘nowoczesny, gustowny’.

  Modnik - od modny ‘nowoczesny, gustowny’.

  Modny - od modny ‘nowoczesny, gustowny’.

  Modoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modoński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modra - od modry ‘niebieski’.

  Modrach - od modry ‘niebieski’.

  Modrachowski - od modry ‘niebieski’.

  Modraczek - 1620 od modry ‘niebieski’.

  Modraj - od modry ‘niebieski’.

  Modrak - 1485-9 1 od modry ‘niebieski’; od modrak ‘chaber’.

  Modrakiewicz - od modry ‘niebieski’; od modrak ‘chaber’.

  Modrakowski - od modry ‘niebieski’; od modrak ‘chaber’.

  Modranek - od modry ‘niebieski’.

  Modranka, m. - od modry ‘niebieski’.

  Modrany - od modry ‘niebieski’.

  Modrański - od modry ‘niebieski’.

  Modras - od modry ‘niebieski’.

  Modrasiewicz - od modry ‘niebieski’.

  Modrasy - od modry ‘niebieski’.

  Modraszewski - od modry ‘niebieski’.

  Modraw - od modry ‘niebieski’.

  Modrawski - od modry ‘niebieski’.

  Modrecki - od modry ‘niebieski’.

  Modrek - od modry ‘niebieski’.

  Modrella - od modry ‘niebieski’.

  Modrewicz - od modry ‘niebieski’.

  Modrewski - od modry ‘niebieski’.

  Modro - od modry ‘niebieski’.

  Modrof - (= ow) od modry ‘niebieski’.

  Modrok - (Śl) od modry ‘niebieski’.

  Modron - od modry ‘niebieski’.

  Modroniewski - od modry ‘niebieski’.

  Modroń - od modry ‘niebieski’.

  Modros - od modry ‘niebieski’.

  Modrow - od modry ‘niebieski’.

  Modrowski - od modry ‘niebieski’.

  Modrów - od modry ‘niebieski’.

  Modruk - od modry ‘niebieski’.

  Modrusewicz - od modry ‘niebieski’.

  Modry - 1687 od modry ‘niebieski’.

  Modrycki - od modry ‘niebieski’.

  Modrykamień - od modry ‘niebieski’.

  Modryl - od modry ‘niebieski’.

  Modrzak - od modry ‘niebieski’.

  Modrzakowski - od modry ‘niebieski’.

  Modrzański - od modry ‘niebieski’.

  Modrzecki - od modry ‘niebieski’.

  Modrzej - od modrzew, z gwarowego modrzeń, modrzej ‘gatunek drzewa iglastego’.

  Modrzejewski - 1652 od nazw miejscowych Modrzewie, Modrzejewice, Modrzejów (kilka wsi).

  Modrzejowski - 1434 od nazw miejscowych Modrzewie, Modrzejewice, Modrzejów (kilka wsi).

  Modrzeniak - od modrzew, z gwarowego modrzeń, modrzej ‘gatunek drzewa iglastego’.

  Modrzeński - od modrzew, z gwarowego modrzeń, modrzej ‘gatunek drzewa iglastego’.

  Modrzew - 1467 od modrzew, z gwarowego modrzeń, modrzej ‘gatunek drzewa iglastego’.

  Modrzewski - 139 1 od nazw miejscowych Modrzewie, Modrzejewice, Modrzejów (kilka wsi).

  Modrzok - (Śl) od modry ‘niebieski’.

  Modrzyc - od modry ‘niebieski’.

  Modrzycki - od modry ‘niebieski’.

  Modrzydusza - od modry ‘niebieski’.

  Modrzyk - od modry ‘niebieski’.

  Modrzykowski - od modry ‘niebieski’.

  Modrzyn - od modrzew, z gwarowego modrzeń, modrzej ‘gatunek drzewa iglastego’.

  Modrzyński - od modrzew, z gwarowego modrzeń, modrzej ‘gatunek drzewa iglastego’.

  Modulewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Moduń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Moduński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modur - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Modura - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Modurek - od niemieckiej nazwy osobowej Moder, ta od Moder ‘próchno, zgnilizna’.

  Modurski - od nazwy miejscowej Modrze (poznańskie, gmina Stęszew).

  Modusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Moduszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Moduszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Mody - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modycki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modylak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modyń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modysko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modzak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modzalak - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzalan - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzalewski - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzalski - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzel - 1403 od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzelak - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzelan - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzelań - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzelewicz - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzelewski - 1603 od nazwy miejscowej Modzele (kilka wsi).

  Modzelik - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzelnik - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzelon - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzelowski - od nazwy miejscowej Modzele (kilka wsi).

  Modzelski - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzielan - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzielewski - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modzikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modziński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modzisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modzlik - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Modzolewski - od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzyl - 1376 od model ‘wzór’, też od niemieckiej nazwy osobowej Model, też od form na Modl-; od modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze, odcisk’.

  Modzyniewicz - od modrzew, z gwarowego modrzeń, modrzej ‘gatunek drzewa iglastego’.

  Modzyński - od modrzew, z gwarowego modrzeń, modrzej ‘gatunek drzewa iglastego’.

  Moga - od mogę, móc.

  Mogacki - od mogę, móc.

  Mogacz - od mogę, móc.

  Mogalla - (Śl) od mogę, móc.

  Mogalski - od mogę, móc.

  Mogała - 14 1 1 od mogę, móc.

  Mogas - od mogę, móc.

  Mogaś - od mogę, móc.

  Mogelnicki - od nazwy miejscowej Mogilnica, Mogielnica, Mogilno (kilka wsi).

  Mogga - od mogę, móc.

  Moghrabi - od margrabia, ze staropolskiego markrabia ‘tytuł arystokratyczny’.

  Mogieć - od mogę, móc.

  Mogiek - od mogę, móc.

  Mogieliński - od nazwy miejscowej Mogilnica, Mogielnica, Mogilno (kilka wsi).

  Mogielnica - od nazwy miejscowej Mogilnica, Mogielnica, Mogilno (kilka wsi).

  Mogielnicki - od nazwy miejscowej Mogilnica, Mogielnica, Mogilno (kilka wsi).

  Mogielski - 1667 od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków), Mogilno (kilka wsi).

  Mogieła - 1643 od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mogiełka - od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mogiełko - od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mogilan - od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mogilana - od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mogilany - od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mogilański - od nazwy miejscowej Mogilany (krakowskie, gmina Mogilany).

  Mogileński - 1362 od nazwy miejscowej Mogilany (krakowskie, gmina Mogilany).

  Mogilewczyk - od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mogilewicz - od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mogilewski - od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mogilian - od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mogiliński - od nazwy miejscowej Mogilnica, Mogielnica, Mogilno (kilka wsi).

  Mogilnicki - 1469 od nazwy miejscowej Mogilnica, Mogielnica, Mogilno (kilka wsi).

  Mogilny - od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków); od przymiotnika mogilny.

  Mogilski - 1667 od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków), Mogilno (kilka wsi).

  Mogiła - 1372 od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mogiła-Lisowski - złożenia brak; Mogiła 1372 od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków); Lisowski 1424 od nazw miejscowych Lisów, Lisowo, Lisowice (kilka wsi).

  Mogiłka - od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków); od mogiłka.

  Mogiłko - od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mogiłło - od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mogiołka - od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Moglic - 14 19 od mogę, móc.

  Moglicz - od mogę, móc.

  Moglik - od mogę, móc.

  Mogło - 1446 od mogę, móc.

  Mogły - od mogę, móc.

  Mogoch - od mogę, móc.

  Mogocz - od mogę, móc.

  Mogola - od mogę, móc.

  Mogolan - od mogę, móc.

  Mogoła - od mogę, móc.

  Mogoń - od mogę, móc.

  Mogul - od mogę, móc.

  Moguł - od mogę, móc.

  Moguła - 1798 od mogę, móc.

  Mogułka - od mogę, móc.

  Mogus - od mogę, móc.

  Mogusiak - od mogę, móc.

  Mogut - od mogę, móc.

  Mogwa - od gwarowego mokwa ‘dżdżysta pogoda’.

  Mogwic - od gwarowego mokwa ‘dżdżysta pogoda’.

  Mohoń - od mogę, móc.

  Mohuczy - od mogę, móc.

  Mohuczy-Wachowski - złożenia brak; Mohuczy od mogę, móc; Wachowski 1629 od nazwy miejscowej Wachów (częstochowskie, gmina Olesno).

  Mohun - od mogę, móc.

  Mohyla - (z fonetyką ukraińską) od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mohylak - (z fonetyką ukraińską) od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mohylewski - od nazwy miejscowej Mohylew (KrW).

  Mohylowski - 1658 od nazwy miejscowej Mohylew (KrW).

  Mohyluk - (z fonetyką ukraińską) od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mohyła - (z fonetyką ukraińską) od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Mohyłowski - od nazwy miejscowej Mohylew (KrW).

  Moi - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Moicher - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Moicherek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Moiczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Moik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mois - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moisa - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moisak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moisan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moises - 1656 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moisiej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moisiejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moisiejenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moisk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Moiska - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Moisko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Moissenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moisym - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moiszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Moiza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojasa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojcek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojcewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojcher - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Mojcherczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Mojcherowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Mojchrzak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Mojchrzakowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Mojchrzyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Mojciewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojciuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojczyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojda - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mojdak - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mojdan - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mojdaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mojdowski - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mojduszka - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mojduszko - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mojdysz - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mojdziński - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mojecki - 1596 od nazwy miejscowej Mójcza (kieleckie, gmina Daleszyce).

  Mojejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojek - 1203 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojerczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Mojerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Mojerski - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Mojerz - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Mojik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojkin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojko - 1 177 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojkowic - 1203 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojkowski - od nazwy miejscowej Majki (kilka wsi, Maz).

  Mojkut - od mańkut ‘człowiek leworęczny’.

  Mojna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojnicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojnisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojniszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojnowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojnusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojoch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojocha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojor - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Mojorczyk - od major ‘stopień oficerski w wojsku’, to z łacińskiego maior ‘większy’.

  Mojrzesz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojrzeszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojrzych - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojrzysz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojs - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsa - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsakowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojse - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsejów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsenowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojseowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiadis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiczyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsieczyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiej - 1472 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiejenka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiejenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiejew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiejewicz - 155 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiejewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiejok - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiejonek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiejowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiejów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiejuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsienia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsijonek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsik - 1662 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsinowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsiuszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojski - 16 1 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojso - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsses - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsym - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojsza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir;lub od imienia Mojżesz.

  Mojszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojszczewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojszejewicz - 1565 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojszowicz - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojszy - 1580 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojszyc - 1639 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojszyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojszyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mojta - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mojtyka - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mojza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojzes - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojzesowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojzess - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojzesz - 1545 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojzeszowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojzisch - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojzisz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojzuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojzych - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojzyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojzykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojzym - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojzyn - 1662 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojzysz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojża - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżech - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżes - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżesowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżess - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżesz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżeszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżeszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżeszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżeszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżeszowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżewczyk - 1652 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżych - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżyrz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżysz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mojżyszek - 1786 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mok - 1436 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Moka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokar - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Mokarski - od imienia Makary. Imię pochodzenia greckiego Makarios, od makar ‘szczęśliwy’; znane w Polsce od XIII wieku, notowane też jako Mękarz, na Kresach Wschodnich Makar.

  Mokas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokczan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokicziuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokiczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokiczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokiej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokiejewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokieła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokierow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokierów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokierów-Czołowski - złożenia brak; Mokierów w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’; Czołowski 1392 od nazwy miejscowej Czołowice (KrW), Czołowo (poznańskie, gmina Kórnik).

  Mokierski - 1682 od nazwy miejscowej Mokre (kilka wsi).

  Mokiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokiewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Moklak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokła - 1659 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokły - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokobocki - od nazwy miejscowej Mokobody (siedleckie, gmina Mokobody).

  Mokobodzki - od nazwy miejscowej Mokobody (siedleckie, gmina Mokobody).

  Mokobrodzki - od nazwy miejscowej Mokobody (siedleckie, gmina Mokobody).

  Mokol - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Mokol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokolus - w grupie nazwisk pochodzących od mak, możliwe też od imion Maksym, Makary.

  Mokolus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokosa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokosiej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokosiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokosiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokosza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokoszej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokoszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokoś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokot - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokotowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokotowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokow - 1405 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokowicz - 1460 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokra - od mokry.

  Mokracki - od mokry.

  Mokracz - od mokry.

  Mokrak - od mokry.

  Mokranek - od mokry.

  Mokranowski - od mokry.

  Mokras - od mokry.

  Mokrasiński - od mokry.

  Mokraś - od mokry.

  Mokrogulec - od mokry.

  Mokrogulski - od mokry.

  Mokron - od mokry.

  Mokronos - 1399 od nazwy miejscowej Mokronos (kaliskie, gmina Koźmin).

  Mokronoski - 139 1 od nazwy miejscowej Mokronos (kaliskie, gmina Koźmin).

  Mokronowski - 139 1 od nazwy miejscowej Mokronos (kaliskie, gmina Koźmin).

  Mokroński - od mokry.

  Mokropysk - 1535 od mokry.

  Mokros - od mokry.

  Mokrosiński - od mokry.

  Mokross - od mokry.

  Mokrosz - 1480 od mokry.

  Mokroś - od mokry.

  Mokrota - 1265 od mokry.

  Mokrowicki - 1689 od nazwy miejscowej Mokre (kilka wsi).

  Mokrowiec - od mokry.

  Mokrowiecki - od nazwy miejscowej Mokre (kilka wsi).

  Mokrowski - 16 16 od nazwy miejscowej Mokre (kilka wsi).

  Mokrski - 1428 od nazwy miejscowej Mokrsko (sieradzkie, gmina Mokrsko; kieleckie, gmina Sobków).

  Mokrus - od mokry.

  Mokruszyn - od mokry.

  Mokruś - od mokry.

  Mokry - 16 16 od mokry.

  Mokryc - od mokry.

  Mokrycki - od nazw miejscowych typu Mokrzyska, Mokrzec, Mokrzyca, Mokrzysz.

  Mokrynka - od mokry.

  Mokryński - od mokry.

  Mokrypysk - 1535 od mokry.

  Mokrys - od mokry.

  Mokrysz - od mokry.

  Mokryś - od mokry.

  Mokrzak - od mokry.

  Mokrzan - od mokry.

  Mokrzanowski - od mokry.

  Mokrzański - od mokry.

  Mokrzec - od mokry.

  Mokrzecki - od nazw miejscowych typu Mokrzyska, Mokrzec, Mokrzyca, Mokrzysz.

  Mokrzeński - od mokry.

  Mokrzesiak - od mokry.

  Mokrzewski - od nazw miejscowych typu Mokrzyska, Mokrzec, Mokrzyca, Mokrzysz.

  Mokrzka - od nazwy miejscowej Mokrsko (sieradzkie, gmina Mokrsko; kieleckie, gmina Sobków).

  Mokrzki - od nazwy miejscowej Mokrsko (sieradzkie, gmina Mokrsko; kieleckie, gmina Sobków).

  Mokrzyc - od mokry.

  Mokrzyca - od mokry.

  Mokrzycki - 1462 od nazw miejscowych typu Mokrzyska, Mokrzec, Mokrzyca, Mokrzysz.

  Mokrzyczak - od mokry.

  Mokrzyk - od mokry.

  Mokrzyn - od mokry.

  Mokrzynowski - od mokry.

  Mokrzyński - od nazwy miejscowej Mokrzyn (słupskie, gmina Bytów).

  Mokrzysiak - od mokry.

  Mokrzyski - od nazw miejscowych typu Mokrzyska, Mokrzec, Mokrzyca, Mokrzysz.

  Mokrzysz - od mokry.

  Mokrzyszak - od mokry.

  Mokrzyszczak - od mokry.

  Mokrzyszek - od mokry.

  Mokrzyszewski - od mokry.

  Mokrzyś - od mokry.

  Moks - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Moksa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Moksa-Zaszczudłowicz - złożenia brak; Moksa w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’; Zaszczudłowicz brak.

  Moksiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Moksik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Moksza - 1435 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokszan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokszański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokszecki - od nazw miejscowych typu Mokrzyska, Mokrzec, Mokrzyca, Mokrzysz.

  Mokszka - od nazwy miejscowej Mokrsko (sieradzkie, gmina Mokrsko; kieleckie, gmina Sobków).

  Mokszki - od nazwy miejscowej Mokrsko (sieradzkie, gmina Mokrsko; kieleckie, gmina Sobków).

  Mokszycki - od nazw miejscowych typu Mokrzyska, Mokrzec, Mokrzyca, Mokrzysz.

  Mokszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokusiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mokwa - od gwarowego mokwa ‘dżdżysta pogoda’.

  Mokwic - 1464 od gwarowego mokwa ‘dżdżysta pogoda’.

  Mokwiński - od gwarowego mokwa ‘dżdżysta pogoda’.

  Mol - 1305 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mola - 1786 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molacz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molak - 172 1 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molanda - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molander - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molanek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molański - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molarek - od niemieckiej nazwy osobowej Moller, ta od średnioniemieckiego molner, moller ‘młynarz’; też od molarz ‘malarz’.

  Molarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Moller, ta od średnioniemieckiego molner, moller ‘młynarz’; też od molarz ‘malarz’.

  Molarski - od niemieckiej nazwy osobowej Moller, ta od średnioniemieckiego molner, moller ‘młynarz’; też od molarz ‘malarz’.

  Molaruk - od niemieckiej nazwy osobowej Moller, ta od średnioniemieckiego molner, moller ‘młynarz’; też od molarz ‘malarz’.

  Molas - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molasa - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molasy - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molaś - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molata - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molatta - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molawa - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molawka - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molawko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molawski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moląda - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Moląg - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molągowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molcan - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Molcjan - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Molcon - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Molcz - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Molczan - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Molczaniuk - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Molczański - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Molczyk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molda - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Moldko - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Moldon - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Moldryk - od małdrzyk ‘mały ser z mleka słodkiego’.

  Moldrzyk - od małdrzyk ‘mały ser z mleka słodkiego’.

  Molec - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moleczek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moleda - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Moledna - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Moledowicz - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molej - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molejski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molek - 1680 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molen - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molena - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molend - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molenda - 1386 od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molendo - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molendonator - 148 1 od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molendow - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molendowicz - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molendowski - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molendys - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molendziński - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molendzki - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molenga - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molenta - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molentin - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Moleń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moleńkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moleński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moler - 1398 od niemieckiej nazwy osobowej Moller, ta od średnioniemieckiego molner, moller ‘młynarz’; też od molarz ‘malarz’.

  Molerus - od niemieckiej nazwy osobowej Moller, ta od średnioniemieckiego molner, moller ‘młynarz’; też od molarz ‘malarz’.

  Molerz - od niemieckiej nazwy osobowej Moller, ta od średnioniemieckiego molner, moller ‘młynarz’; też od molarz ‘malarz’.

  Molerzysiak - od niemieckiej nazwy osobowej Moller, ta od średnioniemieckiego molner, moller ‘młynarz’; też od molarz ‘malarz’.

  Molesa - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moleschek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molesta - 1460-75 od molestować ‘nękać, prosić’.

  Molestak - od molestować ‘nękać, prosić’.

  Molesz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molesza - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moleszak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moleścik - od molestować ‘nękać, prosić’.

  Moleśtak - od molestować ‘nękać, prosić’.

  Moleta - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Moletka - 1734 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molewka - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molewko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molęcki - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molęda - 1444 od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molędowicz - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molędowski - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molędys - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molędzki - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molęga - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molęgowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molik - 1577 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molikiewicz - 177 1 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molikowic - 1740 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molikowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molin - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molina - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molina-Brenes - złożenia brak; Molina w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl; Brenes brak.

  Molina-Gonzales - złożenia brak; Molina w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl; Gonzales brak.

  Molind - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molinda - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Molinek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molinka - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molinowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molinus - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moliń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moliński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molis - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molisak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molisek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molisiak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molisz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moliszewski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moliszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moliś - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moliter - od łacińskiego molitor ‘cieśla, budowniczy’.

  Molitor - 152 1 od łacińskiego molitor ‘cieśla, budowniczy’.

  Molitoris - od łacińskiego molitor ‘cieśla, budowniczy’.

  Molitorys - od łacińskiego molitor ‘cieśla, budowniczy’.

  Molk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molka - 16 16 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molke - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molkie - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molkowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moll - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mollak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mollas - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moller - od niemieckiej nazwy osobowej Moller, ta od średnioniemieckiego molner, moller ‘młynarz’; też od molarz ‘malarz’.

  Mollerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Moller, ta od średnioniemieckiego molner, moller ‘młynarz’; też od molarz ‘malarz’.

  Mollik - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mollin - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mollus - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molnar - 1386 od niemieckiej nazwy osobowej Mülner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego molner, mülner ‘młynarz’.

  Molner - 1392 od niemieckiej nazwy osobowej Mülner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego molner, mülner ‘młynarz’.

  Molo - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moloch - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molodziejewski - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Molos - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molost - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molot - od ukraińskiego mołot ‘młot’.

  Molota - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molowicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molsa - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molsiakowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molsza - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molszewski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molt - od niemieckich nazw osobowych Molt-, Mult-, te od średnioniemieckiego molt ‘słód; miara zboża’.

  Moltko - od niemieckich nazw osobowych Molt-, Mult-, te od średnioniemieckiego molt ‘słód; miara zboża’.

  Moltyn - 16 18 od staropolskiego multan ‘miecz krótki, prosty’.

  Molus - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Molusza - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołas - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołaś - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moława - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołągowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołcz - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Mołczan - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Mołczaniuk - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Mołczanow - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Mołczanowicz - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Mołczanowski - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Mołczanów - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Mołczań - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Mołczkowa - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Mołczun - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Mołczyk - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Mołczyn - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Mołczyński - (z fonetyą ukraińską) od milczeć.

  Mołda - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdach - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdachowski - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdak - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdas - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdasiak - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdasik - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdawa - 1698 od nazwy kraju Mołdawa, Mołdawia.

  Mołdawan - od nazwy kraju Mołdawa, Mołdawia.

  Mołdawiak - od nazwy kraju Mołdawa, Mołdawia.

  Mołdawiec - od nazwy kraju Mołdawa, Mołdawia.

  Mołdawski - od nazwy kraju Mołdawa, Mołdawia.

  Mołdczak - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdecki - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdoch - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdocz - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdokiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdowec - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdoweć - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdrzak - od małdrzyk ‘mały ser z mleka słodkiego’.

  Mołdrzik - (Śl) od małdrzyk ‘mały ser z mleka słodkiego’.

  Mołdrzycz - od małdrzyk ‘mały ser z mleka słodkiego’.

  Mołdrzyk - od małdrzyk ‘mały ser z mleka słodkiego’.

  Mołdrzykowski - od małdrzyk ‘mały ser z mleka słodkiego’.

  Mołduch - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdysz - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdzik - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdziński - od niemieckiej nazwy osobowej Molde, ta od średnioniemieckiego molde, molle ‘niecka, kotlina’.

  Mołdżeń - od modrzew, z gwarowego modrzeń, modrzej ‘gatunek drzewa iglastego’.

  Mołek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołendys - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Mołęda - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Mołka - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołłow - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mołobrody - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mołoch - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołochwiej - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Mołoczka - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od mleko.

  Mołoczko - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od mleko.

  Mołocznik - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od mleko.

  Mołoczyński - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od mleko.

  Mołod - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołoda - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodacki - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodciak - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodcow - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodczak - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodec - 16 1 1 (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody, od ukraińskiego mołodeć ‘młodzieniec’.

  Mołodecki - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodeńko - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodij - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodkiewicz - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodobry - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mołodoch - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodoweć - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodowicz - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodowiec - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodowski - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołody - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodzejko - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodzianowicz - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodziej - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodziejewski - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodziejko - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodzinowicz - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołodziński - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołofiej - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Mołojec - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołojeć - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Mołoko - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od mleko.

  Mołolepsza - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mołolepszy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mołon - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołoniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołoń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołończuk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołos - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołosz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołoszuk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołoszyn - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołoszyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołoś - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołota - od ukraińskiego mołot ‘młot’.

  Mołotczak - od ukraińskiego mołot ‘młot’.

  Mołotiuk - od ukraińskiego mołot ‘młot’.

  Mołotkiewicz - 1733 od ukraińskiego mołot ‘młot’.

  Mołotkin - od ukraińskiego mołot ‘młot’.

  Mołotko - od ukraińskiego mołot ‘młot’.

  Mołotkow - od ukraińskiego mołot ‘młot’.

  Mołotkowski - od ukraińskiego mołot ‘młot’.

  Mołotok - od ukraińskiego mołot ‘młot’.

  Mołotowicz - od ukraińskiego mołot ‘młot’.

  Mołotownik - od ukraińskiego mołot ‘młot’.

  Mołowata - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołowaty - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołowicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołyk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołyn - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołyniec - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołyń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołysz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołyszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mołyszko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Moma - od prasłowiańskiego moma ‘niewiasta, dziewczyna’ lub od średnioniemieckiego mome, mone ‘ciotka, stryjenka, kuma, piastunka, akuszerka’.

  Momaj - od prasłowiańskiego moma ‘niewiasta, dziewczyna’ lub od średnioniemieckiego mome, mone ‘ciotka, stryjenka, kuma, piastunka, akuszerka’.

  Momat - od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momatiuk - od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momczak - od prasłowiańskiego moma ‘niewiasta, dziewczyna’ lub od średnioniemieckiego mome, mone ‘ciotka, stryjenka, kuma, piastunka, akuszerka’.

  Momel - od prasłowiańskiego moma ‘niewiasta, dziewczyna’ lub od średnioniemieckiego mome, mone ‘ciotka, stryjenka, kuma, piastunka, akuszerka’.

  Moment - od moment ‘chwila, ułamek sekundy’.

  Momentowicz - od moment ‘chwila, ułamek sekundy’.

  Momentyk - od moment ‘chwila, ułamek sekundy’.

  Momka - od prasłowiańskiego moma ‘niewiasta, dziewczyna’ lub od średnioniemieckiego mome, mone ‘ciotka, stryjenka, kuma, piastunka, akuszerka’.

  Momla - od prasłowiańskiego moma ‘niewiasta, dziewczyna’ lub od średnioniemieckiego mome, mone ‘ciotka, stryjenka, kuma, piastunka, akuszerka’.

  Momo - od prasłowiańskiego moma ‘niewiasta, dziewczyna’ lub od średnioniemieckiego mome, mone ‘ciotka, stryjenka, kuma, piastunka, akuszerka’.

  Momocik - 1602 od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momociński - od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momociuk - od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momocki - od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momok - od prasłowiańskiego moma ‘niewiasta, dziewczyna’ lub od średnioniemieckiego mome, mone ‘ciotka, stryjenka, kuma, piastunka, akuszerka’.

  Momol - od prasłowiańskiego moma ‘niewiasta, dziewczyna’ lub od średnioniemieckiego mome, mone ‘ciotka, stryjenka, kuma, piastunka, akuszerka’.

  Momola - od prasłowiańskiego moma ‘niewiasta, dziewczyna’ lub od średnioniemieckiego mome, mone ‘ciotka, stryjenka, kuma, piastunka, akuszerka’.

  Momont - od moment ‘chwila, ułamek sekundy’ lub od imienia Momont.

  Momontjuk - od moment ‘chwila, ułamek sekundy’ lub od imienia Momont.

  Momora - od prasłowiańskiego moma ‘niewiasta, dziewczyna’ lub od średnioniemieckiego mome, mone ‘ciotka, stryjenka, kuma, piastunka, akuszerka’.

  Momoro - od prasłowiańskiego moma ‘niewiasta, dziewczyna’ lub od średnioniemieckiego mome, mone ‘ciotka, stryjenka, kuma, piastunka, akuszerka’.

  Momot - 122 1 od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momotek - 1489 od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momoth - od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momotiuk - od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momotka - od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momotko - od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momotkowicz - 1548 od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momotnik - od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momotowicz - 1460 od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momotowski - 1492 od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Momro - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Momrot - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Momuntjuk - od moment ‘chwila, ułamek sekundy’ lub od imienia Momont.

  Momut - od moment ‘chwila, ułamek sekundy’ lub od imienia Momont.

  Momysz - od prasłowiańskiego moma ‘niewiasta, dziewczyna’ lub od średnioniemieckiego mome, mone ‘ciotka, stryjenka, kuma, piastunka, akuszerka’.

  Mon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mona - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monach - od dawnego monach ‘mnich’.

  Monachiewicz - od dawnego monach ‘mnich’.

  Monachin - od dawnego monach ‘mnich’.

  Monachow - od dawnego monach ‘mnich’.

  Monachowicz - od dawnego monach ‘mnich’.

  Monachowski - od dawnego monach ‘mnich’.

  Monachów - od dawnego monach ‘mnich’.

  Monała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monarcha - od monarcha ‘władca, panujący’.

  Monarcho - od monarcha ‘władca, panujący’.

  Monarczyk - od monarcha ‘władca, panujący’.

  Monard - od niemieckiej nazwy osobowej Monard, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Muni-hart.

  Monardt - od niemieckiej nazwy osobowej Monard, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Muni-hart.

  Monarski - od monarcha ‘władca, panujący’.

  Monarszyński - od monarcha ‘władca, panujący’.

  Monart - od niemieckiej nazwy osobowej Monard, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Muni-hart.

  Monartowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Monard, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Muni-hart.

  Monasterski - od nazw miejscowych Monasterzyska (KrW), Monasterzec (krośnieńskie, gmina Lesko).

  Monasteruk - od staropolskiego monastyr ‘klasztor w Kościele wschodnim’.

  Monastryka - od staropolskiego monastyr ‘klasztor w Kościele wschodnim’.

  Monasturski - od nazw miejscowych Monasterzyska (KrW), Monasterzec (krośnieńskie, gmina Lesko).

  Monastyrka - od staropolskiego monastyr ‘klasztor w Kościele wschodnim’.

  Monastyrski - 1483 od nazw miejscowych Monasterzyska (KrW), Monasterzec (krośnieńskie, gmina Lesko).

  Monastyruk - od staropolskiego monastyr ‘klasztor w Kościele wschodnim’.

  Moncarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Moncarzewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Moncel - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Moncelewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Moncia - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Moncik - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Moncina - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Moncinek - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Monciwoda - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Moncka - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Monckiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Moncz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.Monczak-Mancewicz złożenia brak; Monczak w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka; Mancewicz od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Monczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczar - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczeński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Moncznik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Moncznikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczuński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczyń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Monczyński - od nazwy miejscowej Męczyn (siedleckie, gmina Mokobody), Mączniki (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Mond - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondak - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondakiewicz - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondala - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondalski - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondaluk - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondek - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondel - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mondela - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mondelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mondelski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Monder - od niemieckiej nazwy osobowej Monder, por. średnioniemieckie mondewerk ‘praca społeczna’.

  Mondera - od niemieckiej nazwy osobowej Monder, por. średnioniemieckie mondewerk ‘praca społeczna’.

  Monderek - od niemieckiej nazwy osobowej Monder, por. średnioniemieckie mondewerk ‘praca społeczna’.

  Monderewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Monder, por. średnioniemieckie mondewerk ‘praca społeczna’.

  Monderow - od niemieckiej nazwy osobowej Monder, por. średnioniemieckie mondewerk ‘praca społeczna’.

  Mondiuk - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondkiewicz - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondla - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mondlak - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mondlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mondon - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondoń - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondorewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Monder, por. średnioniemieckie mondewerk ‘praca społeczna’.

  Mondorowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Monder, por. średnioniemieckie mondewerk ‘praca społeczna’.

  Mondr - od mądry.

  Mondra - od mądry.

  Mondrach - od mądry.

  Mondrachowski - od mądry.

  Mondrak - od mądry.

  Mondrakiewicz - od mądry.

  Mondrakowski - od mądry.

  Mondral - od mądry.

  Mondrala - od mądry.

  Mondraszek - od mądry.

  Mondraszewski - od mądry.

  Mondrawski - od mądry.

  Mondre - od mądry.

  Mondrek - od mądry.

  Mondri - od mądry.

  Mondroch - od mądry.

  Mondroń - od mądry.

  Mondrowicz - od mądry.

  Mondrowski - od mądry.

  Mondry - od mądry.

  Mondry-Dombrowski - złożenia brak; Mondry od mądry; Dombrowski od nazwy miejscowej Dąbrowa lub Dąbrówka.

  Mondrygał - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mondryk - od mądry.

  Mondrysz - od mądry.

  Mondrzak - od mądry.

  Mondrzejewski - od nazw miejscowych Modrzewie, Modrzejewice, Modrzejów (kilka wsi).

  Mondrzejowski. - od nazw miejscowych Modrzewie, Modrzejewice, Modrzejów (kilka wsi).

  Mondrzewski - od mądry.

  Mondrzewski - od nazw miejscowych Modrzewie, Modrzejewice, Modrzejów (kilka wsi).

  Mondrzik - od mądry.

  Mondrzycki - od mądry.

  Mondrzyk - od mądry.

  Mondrzyka - od mądry.

  Mondrzyński - od mądry.

  Mondygraf - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mondygrał - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mondyk - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondzela - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mondzelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mondziak - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondziakiewicz - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondziel - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mondzielewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mondzielski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mondzik - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondziński - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondziuk - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mondzlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mondzy - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mondzylewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mondżelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Monek - 1 175 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moneta - od moneta ‘pieniądz’.

  Moneto - od moneta ‘pieniądz’.

  Monge-Monge - złożenia brak; Monge brak.

  Mongol - od Mongoł ‘człowiek pochodzący z Mongolii’.

  Mongolik - od Mongoł ‘człowiek pochodzący z Mongolii’.

  Mongolski - od Mongoł ‘człowiek pochodzący z Mongolii’.

  Mongólski - od Mongoł ‘człowiek pochodzący z Mongolii’.

  Mongulski - od Mongoł ‘człowiek pochodzący z Mongolii’.

  Monia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniak - 16 14 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monich - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniecki - 1596 od nazwy miasta Mońki (białostockie).

  Moniej - 1462 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monies - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monieta - od moneta ‘pieniądz’.

  Moniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monig - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monik - od imienia żeńskiego Monika. Imię rzadko dawniej używane, może od greckiego mónos ‘samotna, jedyna’.

  Monik - 1 173 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monika - od imienia żeńskiego Monika. Imię rzadko dawniej używane, może od greckiego mónos ‘samotna, jedyna’.

  Monikało - od imienia żeńskiego Monika. Imię rzadko dawniej używane, może od greckiego mónos ‘samotna, jedyna’.

  Monikiewicz - od imienia żeńskiego Monika. Imię rzadko dawniej używane, może od greckiego mónos ‘samotna, jedyna’.

  Monikowski - od imienia żeńskiego Monika. Imię rzadko dawniej używane, może od greckiego mónos ‘samotna, jedyna’.

  Moniła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniłło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monini - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monist - od monista ‘zwolennik monizmu’.

  Monista - od monista ‘zwolennik monizmu’.

  Monisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monit - od monit ‘upomnienie urzędowe’.

  Monita - od monit ‘upomnienie urzędowe’.

  Moniuchow - 1496 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniuszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniuszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moniuszkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkalk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkiel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkielewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkolski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkosa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkosza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkólski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monks - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Monkus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mono - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monoch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monoki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monokiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monsior - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Monsiorski - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mont - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Monta - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montag - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montaj - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montak - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montal - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montas - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montasiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Monte - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montefka - od mątewka, mątew ‘drewienko do mącenia płynów’.

  Montek - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montel - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montelski - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montewka - od mątewka, mątew ‘drewienko do mącenia płynów’.

  Montewko - od mątewka, mątew ‘drewienko do mącenia płynów’.

  Montewski - od mątewka, mątew ‘drewienko do mącenia płynów’.

  Montkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montonowicz - 1456 od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montrymowicz-Żakowicz - złożenia brak; Montrymowicz- brak; Żakowicz 16 12 od żak ‘student, uczeń’, dawniej też ‘duchowny mający niższe święcenia’.

  Montuło - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Monturowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montusiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montusz - 1484 od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montygierd-Łojbo - złożenia brak; Montygierd brak; Łojbo brak.

  Montygierd-Łoyba - złożenia brak; Montygierd brak; Łoyba brak.

  Montyk - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montyła - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Montynowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mont, ta od imion germańskich na Munt-.

  Monus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monuszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monuszki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monwid-Olechnowicz - złożenia brak; Monwid brak; Olechnowicz 1359 (KrW) od imion na Ol-, typu Oleksy, Oleksander.

  Monycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Monys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mońca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mończak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mończewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mończo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mończuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mończulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mończuński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mończyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mończyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mońka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mońkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mońko - 147 1 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mońkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Moński - od nazwy miasta Mońki (białostockie).

  Moor-Jankowski - złożenia brak; Moor brak; Jankowski 1388 od nazw miejscowych Jankowo, Jankowice, Jankówki (częste).

  Mor - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Mora - 1425 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morac - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moraca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moraciński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moracki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moracz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moraczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moraczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moraczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moraczyk - 1769 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moraczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morajka - 1794 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morajko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morajski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moral - od podstawy moral-, por. morał, moralność.

  Morales - od podstawy moral-, por. morał, moralność.

  Moralewicz - od podstawy moral-, por. morał, moralność.

  Moralewski - od podstawy moral-, por. morał, moralność.

  Moralis - od podstawy moral-, por. morał, moralność.

  Moraljan - od podstawy moral-, por. morał, moralność.

  Moralski - od podstawy moral-, por. morał, moralność.

  Moran - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Morand - 1783 od łacińskiego morandus, to od moror ‘’przebywać, przemieszkiwać, zatrzymywać’.

  Moranda - od łacińskiego morandus, to od moror ‘’przebywać, przemieszkiwać, zatrzymywać’.

  Moraniak - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Moraniec - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Moraniecki - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Moraniek - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Moranienko - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Moranin - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Moranka - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Moranko - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Moranowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Moranowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Morań - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Morańczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Morańda - od łacińskiego morandus, to od moror ‘’przebywać, przemieszkiwać, zatrzymywać’.

  Morański - od nazwy miejscowej Morany (elbląskie, gmina Dzierzgoń).

  Moras - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morasek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morasicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morasik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morasiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moraski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moraszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moraszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moraszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moraszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moraszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moraś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moravec - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Moraw - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawa - 1369 od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawczański - 179 1 od nazwy miejscowej Morawczyna (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Morawczeński - 1786 od nazwy miejscowej Morawczyna (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Morawcziński - od nazwy miejscowej Morawczyna (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Morawczyk - 16 19 od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’; od Morawczyk ‘pochodzący z Moraw’.

  Morawczyński - 165 1 od nazwy miejscowej Morawczyna (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Morawe - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawec - (Śl) od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawek - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawetz - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawiak - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawian - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawic - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawica - 1595 od nazwy miejscowej Morawica (krakowskie, gmina Liszki).

  Morawicki - 142 1 od nazwy miejscowej Morawica (krakowskie, gmina Liszki).

  Morawicz - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawiec - 1566 od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawiecki - od nazwy miejscowej Morawica (krakowskie, gmina Liszki).

  Morawietz - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawik - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawin - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawiński - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawitz - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawka - 1599 od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawko - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawkula - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Morawski - 1390 od nazw miejscowych Morawa, Morawce, Morawsko (kilka wsi).

  Morąg - 1495 od staropolskiego morąg ‘pręga, smuga’, por. zwierz mrągowaty.

  Morągiel - od staropolskiego morąg ‘pręga, smuga’, por. zwierz mrągowaty.

  Morągula - od staropolskiego morąg ‘pręga, smuga’, por. zwierz mrągowaty.

  Morąk - od staropolskiego morąg ‘pręga, smuga’, por. zwierz mrągowaty.

  Morbir - 1489 od niemieckich nazw osobowych mordebier, Mordespier, te od Mordebier ‘ten, co żłopie piwo’.

  Morc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morcański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morcel - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Morcewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morchajczuk - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Morchal - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Morchało - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Morchan - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Morchanowicz - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Morchard - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Morchart - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Morchat - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Morchel - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Morchelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Morchonowicz - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Morchot - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Morchot - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Morchun - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Morcian - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Morcianiak - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Morcienic - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Morcienko - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Morcinczok - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morcinczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morcinek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morciniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morciniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morciniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morcinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morcinkowski - od nazw miejscowych Marcinkowice, Marcinkowo (kilka wsi).

  Morcinkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morcińczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morciński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morcioch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morcis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morcissek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morcisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morciszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morciś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morcula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morculewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morcycki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morcz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morczewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morczinczok - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morczinczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morczinek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morczinek - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morcziniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morczynek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morczyński - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Morć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Morda - 156 1 w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordacik - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordaciuk - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordacz - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordak - 147 1 w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordaka - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordako - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordal - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordalewski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordalski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordał - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordała - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordam - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordan - 1660 w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordań - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordański - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordarka - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordarski - 1749 w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordarz - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordas - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordasewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordasiukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordaska - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordasow - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordaszko - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordaszów - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordaś - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordaus - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordausz - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordawski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordbir - 1489 od niemieckich nazw osobowych mordebier, Mordespier, te od Mordebier ‘ten, co żłopie piwo’.

  Mordbirowicz - 149 1 od niemieckich nazw osobowych mordebier, Mordespier, te od Mordebier ‘ten, co żłopie piwo’.

  Mordec - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordecki - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordeczko - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordeć - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordeja - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordejuk - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordek - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordel - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordelak - 1785 w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordelewski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordelski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordeński - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Morder - 1375 w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordera - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Morderski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordes - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordka - 1549 w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordko - 1376 w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordol - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordon - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordoń - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordoński - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordosewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordosiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordosz - 1500 w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordowiec - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordowski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Morduch - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Morduła - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Morduń - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordusewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordusz - 1453 w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordwa - od morwa ‘gatunek drzewa lub krzewu; też owoc tego drzewa’.

  Mordwiłko - od morwa ‘gatunek drzewa lub krzewu; też owoc tego drzewa’.

  Mordwinkin - od morwa ‘gatunek drzewa lub krzewu; też owoc tego drzewa’.

  Mordwinow - od morwa ‘gatunek drzewa lub krzewu; też owoc tego drzewa’.

  Mordwiński - od morwa ‘gatunek drzewa lub krzewu; też owoc tego drzewa’.

  Mordyk - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordyl - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordylak - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordyła - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordyło - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordyń - 1478 w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordyński - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordysz - 1500 w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordz - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzak - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzakowski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzal - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzanowski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzawski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzek - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzel - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzelewski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzeń - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzewski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordziak - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordziakowski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordziałek - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzicki - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordziel - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzielewski - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzień - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzieński - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzik - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordziński - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzioł - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordziołek - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordziszka - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzon - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzonek - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mordzyński - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Morejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morejno - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morejski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morek - 1376 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morel - 1496 od niemieckiej nazwy osobowej Morel, ta od imienia Maurelius.

  Morela - 1727 od niemieckiej nazwy osobowej Morel, ta od imienia Maurelius.

  Morelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Morel, ta od imienia Maurelius.

  Morella - od niemieckiej nazwy osobowej Morel, ta od imienia Maurelius.

  Morelli - od niemieckiej nazwy osobowej Morel, ta od imienia Maurelius.

  Morelowski - od niemieckiej nazwy osobowej Morel, ta od imienia Maurelius.

  Morelski - od niemieckiej nazwy osobowej Morel, ta od imienia Maurelius.

  Moren - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Morena - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Morenc - od łacińskiego morandus, to od moror ‘’przebywać, przemieszkiwać, zatrzymywać’.

  Morenda - od łacińskiego morandus, to od moror ‘’przebywać, przemieszkiwać, zatrzymywać’.

  Morendarz - od łacińskiego morandus, to od moror ‘’przebywać, przemieszkiwać, zatrzymywać’.

  Morendowski - od łacińskiego morandus, to od moror ‘’przebywać, przemieszkiwać, zatrzymywać’.

  Moreniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Morenko - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Moreno - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Morenz - (Pom) od łacińskiego morandus, to od moror ‘’przebywać, przemieszkiwać, zatrzymywać’.

  Moreń - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Moreńko - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Moreński - od niemieckiej nazwy osobowej Mohren.

  Morewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moręc - od łacińskiego morandus, to od moror ‘’przebywać, przemieszkiwać, zatrzymywać’.

  Morędziak - od łacińskiego morandus, to od moror ‘’przebywać, przemieszkiwać, zatrzymywać’.

  Morg - 1434 od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morga - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgal - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgala - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgalewicz - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgalla - od mórg, morga 'miara powierzchni gruntu'.

  Morgalski - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgalus - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgała - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgan - od niemieckiej nazwy osobowej Morgen.

  Morganiec - od niemieckiej nazwy osobowej Morgen.

  Morgański - od niemieckiej nazwy osobowej Morgen.

  Morgas - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgasiński - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgaś - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgawczuk - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgiel - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgielewicz - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgielewski - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgiewicz - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgilewicz - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgin - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgis - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgisz - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgo - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgol - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgoł - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgon - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgon - od niemieckiej nazwy osobowej Morgen.

  Morgonowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Morgen.

  Morgoń - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgoń - od niemieckiej nazwy osobowej Morgen.

  Morgos - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgoś - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgowicz - 1434 od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgownicza - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgowniczy - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgownik - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgowski - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgólski - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgul - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgula - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgulak - 1789 od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgulec - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgulski - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morgun - od niemieckiej nazwy osobowej Morgen.

  Morgunow - od niemieckiej nazwy osobowej Morgen.

  Morgunowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Morgen.

  Morguń - od niemieckiej nazwy osobowej Morgen.

  Morgusz - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Morhonowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Morgen.

  Morhun - od niemieckiej nazwy osobowej Morgen.

  Mork - od morka ‘mruczeć’.

  Mork - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morka - od morka ‘mruczeć’.

  Morka - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morkal - od morka ‘mruczeć’.

  Morkas - od morka ‘mruczeć’.

  Morkel - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Morkes - od morka ‘mruczeć’.

  Morkiel - od niemieckiej n– od morka ‘mruczeć’. azwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Morkis - od morka ‘mruczeć’.

  Morkisz - od morka ‘mruczeć’.

  Morko - od morka ‘mruczeć’.

  Morko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morkonowicz - od morka ‘mruczeć’.

  Morkos - od morka ‘mruczeć’.

  Morkulak - od morka ‘mruczeć’.

  Morkun - od morka ‘mruczeć’.

  Morkus - od morka ‘mruczeć’.

  Morkuś - od morka ‘mruczeć’.

  Morlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Morlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morlewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Morlęga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Morliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Morlo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Morlowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Mormel - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Mormol - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Mormól - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Mormul - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Mormull - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Mormyło - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Mornsztejn - 1386 od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Mornszten - 14 19 od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Mornsztyn - 1452 od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Moro - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moroch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moroch - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego mo?x? ‘deszcz, mżawka’.

  Morochow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morochow - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego mo?x? ‘deszcz, mżawka’.

  Morochowicz - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego mo?x? ‘deszcz, mżawka’.

  Morochowski - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego mo?x? ‘deszcz, mżawka’.

  Morocz - (z fonetyką ukraińską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Moroczek - 1464 (z fonetyką ukraińską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Moroczeniec - (z fonetyką ukraińską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Moroczewski - (z fonetyką ukraińską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Moroczko - (z fonetyką ukraińską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Moroczkowski - (z fonetyką ukraińską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Morocznik - (z fonetyką ukraińską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Moroczowski - (z fonetyką ukraińską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Moroczyński - (z fonetyką ukraińską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Morokiszka - (z fonetyką ukraińską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Morokoszka - (z fonetyką ukraińską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Morol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moron - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morona - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moronczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morong - od staropolskiego morąg ‘pręga, smuga’, por. zwierz mrągowaty.

  Moroniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moroniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moroniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moronik - 16 17 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moroniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moroń - 1588 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morończak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morończyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morońda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moroński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moros - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morosch - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morosek - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morosik - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroski - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morosko - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morossanyi - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morossony - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morossonyi - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morosz - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroszczak - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroszczuk - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroszczyk - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroszek - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroszkiewicz - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroszkin - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroszko - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroszkowski - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroszuk - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroszyk - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroś - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroz - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroza - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morozas - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroz-Bohuszewicz - złożenia brak; Moroz (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży; Bohuszewicz (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Morozek - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morozewicz - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morozgalski - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroziewicz - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morozik - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morozin - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morozinko - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroziński - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroziuk - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morozko - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morozo - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morozow - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morozowicz - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morozowski - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morozów - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroź - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroźko - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroźkowski - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moroż - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morożan - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morożewicz - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morożko - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Morożon - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Moróz - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mors - od niemieckich nazwy osobowych Mörsch, Mors, Mörs, te od imienia Mauritius.

  Morsakowski - od niemieckich nazwy osobowych Mörsch, Mors, Mörs, te od imienia Mauritius.

  Morschtin - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morsczyk - od nazwy miejscowej Morsko (kieleckie, gmina Koszyce).

  Morski - 1472 od nazwy miejscowej Morsko (kieleckie, gmina Koszyce).

  Morst - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morstejn - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morstin - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morstyn - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morstynka - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morsz - od niemieckich nazwy osobowych Mörsch, Mors, Mörs, te od imienia Mauritius.

  Morszał - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Morszałek - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Morszan - od niemieckich nazwy osobowych Mörsch, Mors, Mörs, te od imienia Mauritius.

  Morszczyn - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morszczyna - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morszczynin - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morszczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morszczyzna - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morszolik - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Morsztejn - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morszten - 1398 od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morsztyn - 1452 od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morsztynkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morsztynowski - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morsztyński - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Morszyn - od niemieckich nazwy osobowych Mörsch, Mors, Mörs, te od imienia Mauritius.

  Morta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortal - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Morteczka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortell - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortelus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Morteński - od nazwy miejscowej Mortęgi (olsztyńskie, gmina Lubawa).

  Mortęski - 16 1 1 od nazwy miejscowej Mortęgi (olsztyńskie, gmina Lubawa).

  Mortinek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mortka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortka - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mortko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortko - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Morton - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortoń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortunicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortuń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortusiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortyka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortyko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mortyniew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mortyniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mortynka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mortynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mortynowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mortyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mortysz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortyz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mortz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Mortzek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Moruc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morud - od marudzić ‘robić coś powoli, ociężale’.

  Moruda - od marudzić ‘robić coś powoli, ociężale’.

  Morun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morunowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moruń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moruński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morus - od morus ‘brudas; człowiek sympatyczny, godny uznania’, też od staropolskiego ‘morwa’, morusać ‘brudzić’.

  Morusek - od morus ‘brudas; człowiek sympatyczny, godny uznania’, też od staropolskiego ‘morwa’, morusać ‘brudzić’.

  Morusewicz - od morus ‘brudas; człowiek sympatyczny, godny uznania’, też od staropolskiego ‘morwa’, morusać ‘brudzić’.

  Morusiak - od morus ‘brudas; człowiek sympatyczny, godny uznania’, też od staropolskiego ‘morwa’, morusać ‘brudzić’.

  Morusiewicz - od morus ‘brudas; człowiek sympatyczny, godny uznania’, też od staropolskiego ‘morwa’, morusać ‘brudzić’.

  Morusik - od morus ‘brudas; człowiek sympatyczny, godny uznania’, też od staropolskiego ‘morwa’, morusać ‘brudzić’.

  Morusiński - od morus ‘brudas; człowiek sympatyczny, godny uznania’, też od staropolskiego ‘morwa’, morusać ‘brudzić’.

  Moruszak - od morus ‘brudas; człowiek sympatyczny, godny uznania’, też od staropolskiego ‘morwa’, morusać ‘brudzić’.

  Moruszczak - od morus ‘brudas; człowiek sympatyczny, godny uznania’, też od staropolskiego ‘morwa’, morusać ‘brudzić’.

  Moruszewicz - od morus ‘brudas; człowiek sympatyczny, godny uznania’, też od staropolskiego ‘morwa’, morusać ‘brudzić’.

  Moruszewski - od morus ‘brudas; człowiek sympatyczny, godny uznania’, też od staropolskiego ‘morwa’, morusać ‘brudzić’.

  Moruś - od morus ‘brudas; człowiek sympatyczny, godny uznania’, też od staropolskiego ‘morwa’, morusać ‘brudzić’.

  Moruś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morwa - od morwa ‘gatunek drzewa lub krzewu; też owoc tego drzewa’.

  Morwath - od morwa ‘gatunek drzewa lub krzewu; też owoc tego drzewa’.

  Morway - od morwa ‘gatunek drzewa lub krzewu; też owoc tego drzewa’.

  Morwian - od morwa ‘gatunek drzewa lub krzewu; też owoc tego drzewa’.

  Morwic - 1392 od morwa ‘gatunek drzewa lub krzewu; też owoc tego drzewa’.

  Morwiński - od morwa ‘gatunek drzewa lub krzewu; też owoc tego drzewa’.

  Morwitz - od morwa ‘gatunek drzewa lub krzewu; też owoc tego drzewa’.

  Moryc - 132 1 od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Moryca - 1654 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moryciński - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morycki - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morycz - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Moryczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Moryczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Moryć - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morydz - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Moryk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moryksiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moryl - 1406 od niemieckiej nazwy osobowej Morel, ta od imienia Maurelius.

  Morylak - od niemieckiej nazwy osobowej Morel, ta od imienia Maurelius.

  Morylewski - od niemieckiej nazwy osobowej Morel, ta od imienia Maurelius.

  Morylowski - od niemieckiej nazwy osobowej Morel, ta od imienia Maurelius.

  Morylski - od niemieckiej nazwy osobowej Morel, ta od imienia Maurelius.

  Moryłko - od niemieckiej nazwy osobowej Morel, ta od imienia Maurelius.

  Moryło - od niemieckiej nazwy osobowej Morel, ta od imienia Maurelius.

  Moryn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Moryn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moryniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Moryniok - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Morynka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Morynos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Morynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Morynowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Moryń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Moryń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Moryński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Morys - 1645 od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morysan - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morysewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morysiak - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morysiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morysiński - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Moryskiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Moryson - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morysoń - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morysow - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morysz - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Moryszczyn - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Moryszewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Moryś - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morytz - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzdrzeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Morzdzeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Morzdzień - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Morzdzyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Morzdżej - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Morzdżyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Morze - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzec - 1407 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Morzek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzela - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzelski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzesz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzęda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzęta - 1403 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzko - 1400 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzoch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzoł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzonek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzóch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzuchowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzyc - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morzycki - 1420 od nazwy miejscowej Morzyce (włocławskie, gmina Piotrków Kujawski).

  Morzyć - od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Morzydusza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzyduszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzygemba - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzygiemba - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzygłód - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzykoń - 1347 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzyniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzypiwo - 1457 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzyskot - 1383 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzysz - 1 125 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzyszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzywałek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morzywołek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morżak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morżało - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morżoł - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morży - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Morżyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Mos - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosa - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosakowski - 1765 od nazwy miejscowej Mosaki (ciechanowskie, gmina Krasne).

  Mosal - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosalski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosaluk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosałka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosan - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Mosaniuk - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Mosański - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Mosar - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosarczyk - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosarski - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosch - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moscha - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moschalewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moschko - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moscho - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moscianica - od most, mościć.

  Mosciański - od most, mościć.

  Moscibrocki - od nazwy miejscowej Mościbrody (siedleckie, gmina Wiśniew).

  Moscibrodzki - od nazwy miejscowej Mościbrody (siedleckie, gmina Wiśniew).

  Moscicki - od nazwy miejscowej Mościska (kilka wsi).

  Moscipan - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Mosciszko - od most, mościć.

  Mosciuk - od most, mościć.

  Mosdzonek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mosdżonek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mosejczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosel - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosen - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosenkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moseński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moser - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Moserek - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Moses - 1740 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosgalik - (Śl) od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mosgalla - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mosgallik - (Śl) od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mosgała - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mosgol - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mosiadz - od mosiądz.

  Mosiadzek - (Śl) od mosiądz.

  Mosiak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiakowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiala - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosialski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiał - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiała - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiałek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosian - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiana - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosianek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiarz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiawa - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiądz - 1405 od mosiądz.

  Mosiąg - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosic - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosica - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosicki - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiczak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosie - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosieczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiejak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiejenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiejew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiejewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiejewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiejonek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiejowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiejuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiek - 1650 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiel - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosielewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosielski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiełek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosieniak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosieńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosieński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosierski - 1776 od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosierz - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiewicz - 1558 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosiewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosięga - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiężna - od mosiądz.

  Mosiężnik - od mosiądz, mosiężnik ‘brązownik’.

  Mosiężny - od mosiądz.

  Mosig - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosigiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosijaka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosijewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosijowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosikowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosilak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosił - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiłek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosin - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosina - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosinak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosing - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosingiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiniak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosinowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiński - od nazwy miasta Moszyna, dziś Mosina (poznańskie).

  Mosio - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosioł - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiołek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiołkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosio-Mosiewski - złożenia brak; Mosio w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze; Mosiewski w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosion - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosionek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosior - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosiorek - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosiorski - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosiółek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiór - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiuł - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosiur - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosiurczak - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosjewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mosjo - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moska - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moskal - 1389 od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskala - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalaniec - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalczenko - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalczuk - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalczyk - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalec - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalek - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalenko - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalenok - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskaleńko - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalew - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalewicz - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalewski - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalik - 1638 od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalis - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalonek - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalow - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalowicz - 1663 od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalów - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskalski - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskaluch - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskaluk - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskaluniec - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskał - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskała - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskałów - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moskałyk - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Moske - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moskiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moskiewski - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskin - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosko - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moskorzewski - 1435 od nazwy miejscowej Moskorzew, dawniej Moskorzów (częstochowskie, gmina Moskorzew).

  Moskorzowski - 1438 od nazwy miejscowej Moskorzew, dawniej Moskorzów (częstochowskie, gmina Moskorzew).

  Moskowczenko - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskowczuk - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskowiak - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskowicz - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskowicz - 1678 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moskowiczow - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskowiczow - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moskowski - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskulak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moskuła - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moskwa - 1420 od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwiak - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwiaka - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwicz - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwiczew - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwiczow - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwiczów - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwiek - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwik - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwin - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwina - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwiński - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwita - 1500 od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwityn - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwityński - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwyn - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Moskwytyn - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Mosla - 1555 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosler - od niemieckiej nazwy osobowej Mosler.

  Moslerz - od niemieckiej nazwy osobowej Mosler.

  Mosna - od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Mosniok - (Śl) od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Mosnowski - od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Mosny - od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Moson - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosonik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosoń - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosopust - od mięso; mięsopust ‘ostatki, zapusty; uczta’.

  Mosor - 1790 od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosora - 1453 od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosorek - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosorka - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosorski - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosorzewski - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosór - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mospan - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Mospanek - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Mospaniak - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Mospaniuk - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Mospański - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Mospinek - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Moss - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mossa - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mossak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mossakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mossakowski - 1597 od nazwy miejscowej Mosaki (ciechanowskie, gmina Krasne).

  Mossalski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mossarowski - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mossey - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mossiński - 154 1 od nazwy miasta Moszyna, dziś Mosina (poznańskie).

  Mossler - od niemieckiej nazwy osobowej Mosler.

  Mossol - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosson - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mossoń - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mossor - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mossór - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mossur - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Most - 1472 od most, mościć.

  Mostal - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mostal - od most, mościć.

  Mostalak - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mostalarczuk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mostaler - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mostalerski - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mostalerz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mostalesz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mostalik - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mostaliński - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mostaller - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mostalski - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mostejko - od most, mościć.

  Mostek - 1747 od most, mościć.

  Mostel - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Möstel - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mostelarz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mosteniec - od most, mościć.

  Mosteńczak - od most, mościć.

  Mosteńczuk - od most, mościć.

  Mosteński - od most, mościć.

  Mostepan - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Moster - od niemieckiej nazwy osobowej Moster.

  Mosterman - od niemieckiej nazwy osobowej Moster.

  Mosternak - od niemieckiej nazwy osobowej Moster.

  Mosterniak - od niemieckiej nazwy osobowej Moster.

  Mostewicz - od most, mościć.

  Mostkiewicz - od most, mościć.

  Mostkow - od most, mościć.

  Mostkowiak - od most, mościć.

  Mostkowski - 14 18 od nazwy miejscowej Mostki Kujawskie (konińskie, gmina Sompolno).

  Mostkowy - od most, mościć.

  Mostnik - 136 1 od most, mościć.

  Moston - od most, mościć.

  Mostoniec - od most, mościć.

  Mostoń - od most, mościć.

  Mostosiak - od most, mościć.

  Mostowa - od most, mościć.

  Mostowczyk - od most, mościć.

  Mostowiak - od most, mościć.

  Mostowicz - od most, mościć.

  Mostowicz-Gerszt - złożenia brak; Mostowicz od most, mościć; Gerszt brak.

  Mostowicz-Szulewski - złożenia brak; Mostowicz od most, mościć; Szulewski brak.

  Mostowiec - od most, mościć.

  Mostowik - od most, mościć.

  Mostownik - 1606 od most, mościć.

  Mostowny - od most, mościć.

  Mostowo - od most, mościć.

  Mostowski - 1459 od nazwy miejscowej Mostowo (ciechanowskie, gmina Szreńsk).

  Mostowy - od most, mościć.

  Mostrąg - od niemieckiej nazwy osobowej Moster.

  Mostur - od most, mościć.

  Mostura - od most, mościć.

  Mostyc - od most, mościć.

  Mostyk - od most, mościć.

  Mostyl - od most, mościć.

  Mostył - od most, mościć.

  Mostyłowicz - od most, mościć.

  Mostyna - od most, mościć.

  Mostyniuk - od most, mościć.

  Mostyński - od most, mościć.

  Mosuch - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosulak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosuła - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosuń - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosur - 1786 od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosurek - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosuriak - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosurski - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosurz - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosycz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mosyr - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosyrsz - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosyrz - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosysz - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mosz - 1408 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszak - 1398 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszakowic - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszakowski - od nazwy miejscowej Mosaki (ciechanowskie, gmina Krasne).

  Moszal - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszalik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszalski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszałka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszan - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszanka, m. - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszański - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszara - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszcza - od most, mościć.

  Moszczak - od most, mościć.

  Moszczański - od nazwy miejscowej Moszczonne (włocławskie, gmina Kikół).

  Moszczar - od most, mościć.

  Moszczenko - od most, mościć.

  Moszczeński - 1420 od nazwy miejscowej Moszczonne (włocławskie, gmina Kikół).

  Moszczuk - od most, mościć.

  Moszczyc - od most, mościć.

  Moszczycz - 1545 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszczyk - od most, mościć.

  Moszczykowski - od most, mościć.

  Moszczyn - od most, mościć.

  Moszczyński - 1657 od nazwy miejscowej Moszczonne (włocławskie, gmina Kikół).

  Mosze - 1385 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moszej - 1440 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moszejenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moszek - 14 10 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszel - 1443 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszenczyc - 1404 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszenka - 1407 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszenko - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszeński - 1445 od nazwy miasta Moszyna, dziś Mosina (poznańskie).

  Moszer - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Moszew - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszewicz - 1388 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszka - 1436 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszkiewicz - 1739 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszkin - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszko - 1436 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszkow - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszkowców - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszkowicz - 155 1 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszków - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszlak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszna - 1462 od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Mosznicz - 1370 (KrW) od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Mosznienko - od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Moszniński - od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Moszno - 1656 od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Moszny - od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Moszol - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszoła - 1573 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszonek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszonka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszonkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszoński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszora - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Moszoro - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Moszowicz - 1387 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszpański - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Moszuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszulski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszur - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Moszura - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Moszurenko - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Moszyc - 1476 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszycki - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszyk - 1454 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszyna - 1434 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Moszyński - 1393 od nazwy miasta Moszyna, dziś Mosina (poznańskie).

  Moś - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mościak - od most, mościć.

  Mościan - od most, mościć.

  Mościanica - od most, mościć.

  Mościaniec - od most, mościć.

  Mościapan - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Mościbrocki - od nazwy miejscowej Mościbrody (siedleckie, gmina Wiśniew).

  Mościbroda - od most, mościć.

  Mościbrodzki - 1580 od nazwy miejscowej Mościbrody (siedleckie, gmina Wiśniew).

  Mościbrzuch - od most, mościć.

  Mościc - od most, mościć.

  Mościcha - od most, mościć.

  Mościchowski - od most, mościć.

  Mościcki - od nazwy miejscowej Mościska (kilka wsi).

  Mościcz - 1286 od most, mościć.

  Mościdło - od most, mościć.

  Mościechowski - od most, mościć.

  Mościel - od most, mościć.

  Mościelecki - od most, mościć.

  Mościelnica - od most, mościć.

  Mościenica - od most, mościć.

  Mościeniec - od most, mościć.

  Mościeński - od most, mościć.

  Mościeszko - od most, mościć.

  Mościk - od most, mościć.

  Mościki - od most, mościć.

  Mościło - od most, mościć.

  Mościłowicz - od most, mościć.

  Mościpan - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Mościska - od most, mościć.

  Mościsz - 1463 od most, mościć.

  Mościszewski - od most, mościć.

  Mościszko - od most, mościć.

  Mościuch - od most, mościć.

  Mościuga - od most, mościć.

  Mościuk - od most, mościć.

  Mośka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mośkiewicz - 1739 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mośko - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mośkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mo-, typu Mojsław, w pochodnych także od imienia Mojżesz.

  Mośkwa - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Mośkwiak - od Moskwa ‘miasto Moskwa, też Ruś’.

  Mośniak - od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Mośnicki - od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Mośniewicz - od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Mośniok - (Śl) od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Mośny - od moszna ‘worek , miech; worek skórno-mięśniowy mieszczący jądra ssaka’.

  Mośpan - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Mośpański - od dawnego zwrotu mości pan, mospan, mosan ‘mości pan’.

  Mot - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Mota - 1402 od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motacki - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motacz - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motaczyński - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motadło - 1656 od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motaj - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motak - 1626 od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motal - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motaliński - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motała - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motarski - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motas - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motaska - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motawa - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motawiec - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motawski - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motczak - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motczok - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motczyński - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motecha - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motecki - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motej - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motejuk - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motek - 1748 od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Moteka - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motel - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motel - 16 13 od motyl.

  Motelewicz - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motelewski - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motelski - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Moterski - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motewka - od mątewka, mątew ‘drewienko do mącenia płynów’.

  Motka - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motkaluk - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motkiewicz - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motko - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motkowicz - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motkowski - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motl - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motlak - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motlanga - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motlas - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motlica - 14 14- 19 od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motlik - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motloch - od motłoch ‘gawiedź, zgraja’.

  Motłach - od motłoch ‘gawiedź, zgraja’.

  Motłoch - od motłoch ‘gawiedź, zgraja’.

  Motłok - od motłoch ‘gawiedź, zgraja’.

  Motłosz - od motłoch ‘gawiedź, zgraja’.

  Motłoszyński - od motłoch ‘gawiedź, zgraja’.

  Motłuch - od motłoch ‘gawiedź, zgraja’.

  Motniak - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motnik - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motocznik - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motoczyński - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motog - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motoga - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motok - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motoko - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motol - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motola - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motolicz - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motolko - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motoloch - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motoła - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motonog - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motoń - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motor - od motor ‘silnik, źródlo energii’, dawniej ‘siła poruszająca’.

  Motora - od motor ‘silnik, źródlo energii’, dawniej ‘siła poruszająca’.

  Motorko - od motor ‘silnik, źródlo energii’, dawniej ‘siła poruszająca’.

  Motorkow - od motor ‘silnik, źródlo energii’, dawniej ‘siła poruszająca’.

  Motorna - od motor ‘silnik, źródlo energii’, dawniej ‘siła poruszająca’.

  Motorniak - od motor ‘silnik, źródlo energii’, dawniej ‘siła poruszająca’; od gwarowego motorny ‘sprytny, zwinny’.

  Motornik - od motor ‘silnik, źródlo energii’, dawniej ‘siła poruszająca’; od gwarowego motorny ‘sprytny, zwinny’.

  Motorniuk - od motor ‘silnik, źródlo energii’, dawniej ‘siła poruszająca’; od gwarowego motorny ‘sprytny, zwinny’.

  Motorny - od motor ‘silnik, źródlo energii’, dawniej ‘siła poruszająca’; od gwarowego motorny ‘sprytny, zwinny’.

  Motorski - od motor ‘silnik, źródlo energii’, dawniej ‘siła poruszająca’.

  Motoryn - od motor ‘silnik, źródlo energii’, dawniej ‘siła poruszająca’.

  Motosek - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motoszka - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motoszko - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motow - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motowelczuk - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott; od motowidło ‘przyrząd do zwijania w motki’.

  Motowicki - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motowidełko - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott; od motowidło ‘przyrząd do zwijania w motki’.

  Motowidlak - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott; od motowidło ‘przyrząd do zwijania w motki’.

  Motowidlak - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott; od motowidło ‘przyrząd do zwijania w motki’.

  Motowidlik - 1603 od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott; od motowidło ‘przyrząd do zwijania w motki’.

  Motowidłek - 1622 od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott; od motowidło ‘przyrząd do zwijania w motki’.

  Motowidło - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott; od motowidło ‘przyrząd do zwijania w motki’.

  Motowidło - 1622 od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott; od motowidło ‘przyrząd do zwijania w motki’.

  Motowilczuk - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott; od motowidło ‘przyrząd do zwijania w motki’.

  Motowiło - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott; od motowidło ‘przyrząd do zwijania w motki’.

  Motowski - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motowyło - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motrenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka;

  Motriuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka;

  Motruk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka;

  Motrunicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka;

  Motrunionko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka;

  Motrycki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka;

  Motrycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka;

  Mott - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motta - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Mottel - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Mottl - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motto - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Mottok - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motty - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motuc - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motug - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motuk - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motul - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motula - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motulewicz - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motulewski - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motulski - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motuła - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motur - od motor ‘silnik, źródlo energii’, dawniej ‘siła poruszająca’.

  Motus - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott lub od imienia Mateusz.

  Motusek - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motusiewicz - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motusz - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motuszak - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motuszek - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motwicki - od nazwy miejscowej Motwica (białostockie, gmina Sosnówka).

  Motwidło - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott; od motowidło ‘przyrząd do zwijania w motki’.

  Motwiejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motwiejuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motwiłł - od litewskiego Mantwilas, por. mantus, od manyti ‘myśleć, pamiętać’ i vilas od viltis ‘ufać, mieć nadzieję’, vilis ‘nadzieja, ufność’.

  Motwiłł - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott; od motowidło ‘przyrząd do zwijania w motki’.

  Motwiło - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott; od motowidło ‘przyrząd do zwijania w motki’.

  Motwiło - od litewskiego Mantwilas, por. mantus, od manyti ‘myśleć, pamiętać’ i vilas od viltis ‘ufać, mieć nadzieję’, vilis ‘nadzieja, ufność’.

  Motwin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motwiszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motych - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motyciński - od motyka ‘ręczne narzędzie do kopania’.

  Motycki - 1697 od motyka ‘ręczne narzędzie do kopania’.

  Motycyn - od motyka ‘ręczne narzędzie do kopania’.

  Motyczka - 1386 od motyka ‘ręczne narzędzie do kopania’.

  Motyczko - od motyka ‘ręczne narzędzie do kopania’.

  Motyczyński - od motyka ‘ręczne narzędzie do kopania’.

  Motyja - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motyjas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motyjaszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motyjka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motyk - od motyka ‘ręczne narzędzie do kopania’.

  Motyka - 1393 od motyka ‘ręczne narzędzie do kopania’.

  Motyka-Radłowski - złożenia brak; Motyka 1393 od motyka ‘ręczne narzędzie do kopania’; Radłowski 1399 od nazw miejscowych typu Radłowo, Radłowice.

  Motykiewicz - od motyka ‘ręczne narzędzie do kopania’.

  Motyko - od motyka ‘ręczne narzędzie do kopania’.

  Motykowicz - 140 1 od motyka ‘ręczne narzędzie do kopania’.

  Motykowski - od motyka ‘ręczne narzędzie do kopania’.

  Motyl - 14 14 od motyl.

  Motylak - od motyl.

  Motylek - od motyl.

  Motylewicz - od motyl.

  Motylewski - od motyl.

  Motylica - od motyl.

  Motylicki - od motyl.

  Motyliński - od motyl.

  Motyliski - od motyl.

  Motylkiewicz - od motyl.

  Motylonek - od motyl.

  Motylow - od motyl.

  Motylowski - od motyl.

  Motylski - od motyl.

  Motylsza - od motyl.

  Motyluk - od motyl.

  Motylyński - od motyl.

  Motył - od motyl.

  Motyła - od motyl.

  Motyłkiewicz - od motyl.

  Motyn - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motyna - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motynia - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motyński - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Motys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motysek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motysia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motysiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motysik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motysiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motyssek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motyszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motyszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motyś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motyśniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Motz - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Motza - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Motzek - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Motzki - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Motzko - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Motzkuhn - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Motzny - w grupie nazwisk pochodzących od podtswy moc-, por. moc ‘siła’, mocny, też od niemieckiej nazwy osobowej Motz.

  Mowak - od mowa, mówca.

  Mowakowski - od mowa, mówca.

  Mowca - 1448 od mowa, mówca.

  Mowczan - 1698 od mowa, mówca.

  Mowczanowski - od mowa, mówca.

  Mowczeniuk - od mowa, mówca.

  Mowczko - od mowa, mówca.

  Mowczuk - od mowa, mówca.

  Mowczun - od mowa, mówca.

  Mowczyn - od mowa, mówca.

  Mowczyński - od mowa, mówca.

  Mowek - od mowa, mówca.

  Mowel - od mowa, mówca.

  Mowiak - od mowa, mówca.

  Mowicki - od mowa, mówca.

  Mowieński - od mowa, mówca.

  Mowik - od mowa, mówca.

  Mowil - od mowa, mówca.

  Mowiła - od mowa, mówca.

  Mowiński - od mowa, mówca.

  Mowius - od mowa, mówca.

  Mowka - od mowa, mówca.

  Mowlik - od mowa, mówca.

  Mowna - od mowa, mówca.

  Mownius - od mowa, mówca.

  Mowny - 1629 od mowa, mówca; mowny ‘rozmowny’.

  Mowsiej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Moya - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Moycho - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Moyka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Moyo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Moys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moysa - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moysak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moyscowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moyse - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moyseowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moysewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moysowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moyzes - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mozajko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a język– w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.a jidysz Mosze.

  Mozajło - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mozakowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mozal - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mozala - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mozalew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mozalewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mozalewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mozar - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozarczak - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozarski - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozaryn - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozd - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozda - 1662 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdeń - 1690 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdewski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdoń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdosz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdrzech - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Mozdrzen - od modrzew, z gwarowego modrzeń, modrzej ‘gatunek drzewa iglastego’; z gwarowego mozdrzeń ‘modrzew’.

  Mozdrzeniak - 1793 od modrzew, z gwarowego modrzeń, modrzej ‘gatunek drzewa iglastego’; z gwarowego mozdrzeń ‘modrzew’.

  Mozdrzeniowicz - 1774 od modrzew, z gwarowego modrzeń, modrzej ‘gatunek drzewa iglastego’; z gwarowego mozdrzeń ‘modrzew’.

  Mozdrzeń - od modrzew, z gwarowego modrzeń, modrzej ‘gatunek drzewa iglastego’; z gwarowego mozdrzeń ‘modrzew’.

  Mozdrzewski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdrzoch - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Mozdrzonek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdrzyniak - 179 1 od modrzew, z gwarowego modrzeń, modrzej ‘gatunek drzewa iglastego’; z gwarowego mozdrzeń ‘modrzew’.

  Mozdrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozduniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdyniewicz - 1773 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdyniowicz - 1726– w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzan - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzanowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzen - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzeński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdziak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzianowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdziarski - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Mozdziej - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzien - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzieniewicz - 1785 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzieniowicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzień - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzierski - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Mozdzierz - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Mozdzierzewski - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Mozdzik - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdziński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzioch - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzirski - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Mozdzonek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdzyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdżanowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdżen - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdżeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdżonek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozdżyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mozejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mozek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mozel - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Mozela - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Mozelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Mozella - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Mozeluk - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Mozer - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozera - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozerant - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozerski - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozert - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozes - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mozga - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgaj - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgal - 1576 od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgala - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgalewicz - XVI w. od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgalewski - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgalik - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgała - 1789 od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgawa - 14 14 od nazwy miejscowej Mozgawa (kieleckie, gmina Pińczów) i od nazwy herbu Mozgawa.

  Mozgawa - 1396 od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgawiec - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgawski - 1454 od nazwy miejscowej Mozgawa (kieleckie, gmina Pińczów) i od nazwy herbu Mozgawa.

  Mozgiel - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgol - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgolik - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgoł - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgoła - 15 13 od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgowiec - 1447 od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgowski - od nazwy miejscowej Mozgawa (kieleckie, gmina Pińczów) i od nazwy herbu Mozgawa.

  Mozgowy - 1470-80 od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozguła - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgunow - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mozgura - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Moziejczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Moziejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mozielewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Mozielowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Mozil - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Mozler - od niemieckiej nazwy osobowej Mosler.

  Mozłowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Mozłowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Mozol - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozolak - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozolewicz - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozolewski - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozolowicz - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozolski - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozoluk - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozoł - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozoła - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozołowicz - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozołowski - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozor - 1787 od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Mozól - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozół - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozul - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozulak - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozuł - od mozolić się ‘trudzić się’.

  Mozur - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozurek - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozyl - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Mozylewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Mozyła - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Mozyr - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozyrko - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozyro - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Mozyrski - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Moźdrzeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moźdrzyń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moźdzan - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moźdzen - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moźdzenska - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moźdzeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moźdzeński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moździanowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moździara - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Moździarski - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Moździarz - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Moździech - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moździen - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moździeniewicz - 1777 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moździeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moździeński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moździer - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Moździerski - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Moździeruk - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Moździerz - 1544 od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Moździerzewski - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Moździerzowski - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Moździeż - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Moździeżewski - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Moździk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moździn - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moździński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moździoch - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moździoł - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moździonek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moździrski - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Moździrz - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Moździuch - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moźdzonek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moźdzoń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moźdzyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moźdżen - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moźdżeniak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moźdżeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moźdżer - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Moźdżonek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moźdżyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Moż - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Możacz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Możajew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Możajski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Możak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Możanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Możański - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Możar - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Możarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Możaryn - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Możdrzech - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Możdrzen - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdrzeniak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdrzeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdrzyn - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdrzyń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzan - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzanowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzen - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzeński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzer - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Możdzianek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzianowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdziara - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Możdzien - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzieniak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzienicz - 1776 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzieniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzień - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzier - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Możdzierski - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Możdzierz - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Możdzierzewski - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Możdzioch - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzionek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdziuch - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzon - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzonek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzyk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzyniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzyń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdzyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżan - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżanek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżanowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżań - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżański - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżech - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Możdżen - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżeniak - 1738 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżeniewicz - 1800 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżenio - 1596 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżeniowicz - 1743 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżeń - 1454 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżeński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżer - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Możdżeruk - od moździerz ‘naczynie kuchenne lub laboratoryjne; działo’.

  Możdżyn - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżyń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możdżyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możedżeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Możej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Możejewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Możejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Możejkowicz - 1639 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Możejski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Możelak - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Możelko - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Możeluk - od niemieckiej nazwy osobowej Mosel, ta od nazwy rzeki i miasta Mosel.

  Możerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Możerski - od niemieckiej nazwy osobowej Moser, ta od średnioniemieckiego moser ‘moździerz’ lub od mozer ‘bęben’.

  Możes - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Można - od możny ‘bogaty’.

  Możniak - od możny ‘bogaty’.

  Możny - od możny ‘bogaty’.

  Możyc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Możydusza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Możygłód - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Możyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Możykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Możyłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Możyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Możysz - 16 16 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Możyszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Módz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Módź - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mod-, por. imiona Modest, Modlibóg, moda, niemiecka nazwa osobowa Mod.

  Mój - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mójczarz - 1604 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mójecki - od nazwy miejscowej Mójcza (kieleckie, gmina Daleszyce).

  Mójsa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mójta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mójtowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Móka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mókosa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mok-, por. moknąć, mokry, też niemieckie mocke ‘bryła; człowiek niezdarny’.

  Mól - 1560 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mólak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mólarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mólas - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mólawka - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mólczyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mólik - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mólka - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Móll - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mólski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mół - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mółka - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moliki, moleti ‘wyciągać’, mól, mol ‘rodzaj małego motyla zżerającego tkaniny’; możliwe też od niemieckiej nazwy osobowej Mohl.

  Mónko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mór - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Mórawa - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Mórawiec - od nazwy regionu Morawy lub od morawa ‘mokre, trawiaste miejsce’.

  Mórawski - od nazw miejscowych Morawa, Morawce, Morawsko (kilka wsi).

  Mórdas - w grupie nazwisk pochodzących od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’, też od imienia biblijnego (żydowskiego) Mordokai.

  Mórgowski - od mórg, morga ‘miara powierzchni gruntu’.

  Mórka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Mórkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Mórmól - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Mórzak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Mótak - od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mott.

  Mówczan - od mowa, mówca.

  Mówczyński - od mowa, mówca.

  Mówieński - od mowa, mówca.

  Mówięcki - od mowa, mówca.

  Mówiński - od mowa, mówca.

  Mówka - od mowa, mówca.

  Mózg - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mózgowiec - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mózgowiecki - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mózgowski - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Móźdrzeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Móźdżeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Móżdżeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Móżdżeński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Móżdżonek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Móżdżyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mpszkała - od Moskal ‘mieszkaniec Moskwy; Rosjanin’, od staropolskiego moskal ‘żarłok; rodzaj placka’.

  Mrachacz - (Śl) (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego mo?x? ‘deszcz, mżawka’.

  Mracz - (fonetyką czeską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mraczak - (fonetyką czeską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mraczek - (fonetyką czeską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mraczewski - (fonetyką czeską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mraczka - (fonetyką czeską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mraczkowski - (fonetyką czeską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mraczna - (fonetyką czeską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mraczny - (fonetyką czeską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mraczuk - (fonetyką czeską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mraczyński - (fonetyką czeską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mraćno - (fonetyką czeską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mrajca - (Śl) od mrajczeć ‘miauczeć’.

  Mrajecz - (Śl) od mrajczeć ‘miauczeć’.

  Mrajski - od mrajczeć ‘miauczeć’.

  Mrak - (fonetyką czeską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mraka - (fonetyką czeską) od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mrakot - 1377 od staropolskiego mrokotać ‘mruczeć’.

  Mrakota - 1390 od staropolskiego mrokotać ‘mruczeć’.

  Mras - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrasek - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mraskiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrass - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mraszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrawca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrawczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrawczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrawczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrawiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrawik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrawiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrawka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrawski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mraz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrazek - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrazen - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mraziak - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mraziński - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrazko - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrazowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrażek - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrażyński - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrąg - od staropolskiego morąg ‘pręga, smuga’, por. zwierz mrągowaty.

  Mrąga - od staropolskiego morąg ‘pręga, smuga’, por. zwierz mrągowaty.

  Mrągowski - od staropolskiego morąg ‘pręga, smuga’, por. zwierz mrągowaty.

  Mrewca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrocek - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroceń - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroch - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego mo?x? ‘deszcz, mżawka’.

  Mrochacz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego mo?x? ‘deszcz, mżawka’.

  Mrochem - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego mo?x? ‘deszcz, mżawka’.

  Mrochen - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego mo?x? ‘deszcz, mżawka’.

  Mrocheń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego mo?x? ‘deszcz, mżawka’.

  Mrochoń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego mo?x? ‘deszcz, mżawka’.

  Mrochyn - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego mo?x? ‘deszcz, mżawka’.

  Mrochyń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego mo?x? ‘deszcz, mżawka’.

  Mrociek - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mrocik - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mrocz - 1403 od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczak - 1485 od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczek - XII w. od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław; lub od mroczek ‘człowiek chorobliwie mrużący oczy’.

  Mroczek-Gliszczyński - złożenia brak; Mroczek XII w. od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław; lub od mroczek ‘człowiek chorobliwie mrużący oczy’; Gliszczyński 1550 od nazwy miejscowej Gliszcz (bydgoskie, gmina Sicienko).

  Mroczek-Walczuk - złożenia brak; Mroczek XII w. od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław; lub od mroczek ‘człowiek chorobliwie mrużący oczy’; Walczuk od imion na Wal-, typu Walenty, Walerian lub od walić ‘burzyć, rozwalać; uderzać, sunąć powoli, ociężale’.

  Mroczewski - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczka - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczkiewicz - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczko - 1243 od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczkowiak - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczkowski - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczkowski - 1386 od nazw miejscowych Mroczki, Mroczków, Mroczkowice (kilka wsi).

  Mroczna - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mrocznik - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczny - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczoń - 1788 od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczoszek - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczowski - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczyk - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczykowski - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroczyński - 1430 od nazwy miejscowej Mroczyno (wieś zagrodowa, bydgoskie).

  Mrofca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrogaś - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrogenda - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrogiel - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrogowski - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrogulec - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrojak - od mrajczeć ‘miauczeć’.

  Mrok - 1490 od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mroka - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mrokiewicz - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mrokla - 1748 od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mrokocic - 1238 od staropolskiego mrokotać ‘mruczeć’.

  Mrokon - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mrokoń - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mrokosz - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mrokot - 1338 od staropolskiego mrokotać ‘mruczeć’.

  Mrokota - 1238 od staropolskiego mrokotać ‘mruczeć’.

  Mrokowski - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mrokwa - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mrokwia - od mrok, mroczyć, od imienia Mroczesław.

  Mrongas - od staropolskiego morąg ‘pręga, smuga’, por. zwierz mrągowaty.

  Mroniak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mronic - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mronicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroniec - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mronka - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mronkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrończuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrończyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroński - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mros - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrosczek - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrosczok - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrosek - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrosewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrosewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrosik - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrosik-Glisczynski - złożenia brak; Mrosik w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław; Glisczynski od nazwy miejscowej Gliszcz (bydgoskie, gmina Sicienko).

  Mrosk - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroskawiak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroske - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroskowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroskowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrosla - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrosowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mross - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrosz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroszcyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroszczek - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroszczok - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroszek - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroszkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroszyński - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mroś - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrośkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrośkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrośla - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrowa - 1433 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowca - 15 15 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowca-Ciułacz - złożenia brak; Mrowca 15 15 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka; Ciułacz 1786 od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Mrowca-Kuscorz - złożenia brak; Mrowca 15 15 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka; Kuscorz brak.

  Mrowca-Migiel - złożenia brak; Mrowca 15 15 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka; Migiel 1630 w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Mrowca-Piekarz - złożenia brak; Mrowca 15 15 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka; Piekarz 144 1 od piec, piekę; od piekarz.

  Mrowcewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowcula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowczak - 162 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowczeński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowec - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowiec - 16 17 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka; od gwarowego mrowiec ‘mrówka’.

  Mrowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka; od gwarowego mrowiec ‘mrówka’.

  Mrowieński - 1465 od nazwy miejscowej Mrowino (poznańskie, gmina Rokietnica).

  Mrowietz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka; od gwarowego mrowiec ‘mrówka’.

  Mrowiński - 1394 od nazwy miejscowej Mrowino (poznańskie, gmina Rokietnica).

  Mrowka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrowszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mroz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozak - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozek - 1547 w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozek-Gliszczyński - złożenia brak; Mrozek 1547 w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży; Gliszczyński 1550 od nazwy miejscowej Gliszcz (bydgoskie, gmina Sicienko).

  Mrozel - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozen - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozewski - od nazwy miejscowej Mrozy (Maz).

  Mroziak - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroziakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozicki - 17 12 w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroziek - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozielski - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroziewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroziewski - od nazwy miejscowej Mrozy (Maz).

  Mroziewski - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozig - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozik - 1576 w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozik-Gliszczyński - złożenia brak; Mrozik 1576 w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży; Gliszczyński 1550 od nazwy miejscowej Gliszcz (bydgoskie, gmina Sicienko).

  Mrozikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozikowski - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozina - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozinski - zapewne od nazwy miejscowej Mrozy (kilka wsi).

  Mroziński - 1789 zapewne od nazwy miejscowej Mrozy (kilka wsi).

  Mrozioł - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroziuk - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozna - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroznik - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozny - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozonek - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozow - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozowiak - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozowicki - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozowicz - 160 1 w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozowski - 1627 od nazwy miejscowej Mrozy (Maz).

  Mrozuk - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrozula - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroź - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroźk - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroźkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroźla - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroźna - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroźniak - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroźniewski - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroźnik - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroźny - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mroż - 170 1 w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożak - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożański - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożek - 1537 w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożek-Gliszczyński - złożenia brak; Mrożek 1537 w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży; Gliszczyński 1550 od nazwy miejscowej Gliszcz (bydgoskie, gmina Sicienko).

  Mrożenko - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożewski - od nazwy miejscowej Mrozy (Maz) lub od nazwy miejscowej Mrożewice (łódzkie, gmina Parzęczew).

  Mrożkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożko - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożla - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożna - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożniewski - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożnik - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożny - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożowski - od nazwy miejscowej Mrozy (Maz) lub od nazwy miejscowej Mrożewice (łódzkie, gmina Parzęczew).

  Mrożowski - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożyński - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrożyński - 1650 zapewne od nazwy miejscowej Mrozy (kilka wsi).

  Mróczyński - od nazwy miejscowej Mroczyno (wieś zagrodowa, bydgoskie).

  Mróg - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrógała - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrógowski - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrós - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrósk - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrószczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrówca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrówcewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrówczacki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrówczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrówczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrówczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrówiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrówiecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrówiński - od nazwy miejscowej Mrowino (poznańskie, gmina Rokietnica).

  Mrówiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrówka - 1609 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mrówko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mróz - 1533 w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrózek - 1762 w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mróz-Goncalves - złożenia brak; Mróz 1533 w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży; Goncalves brak;

  Mrózik - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mrózkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mróź - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mróż - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mróżek - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mróżkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mruc - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mrucz - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mruczak - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mruczek - 1408 w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’ lub od mruczek.

  Mruczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mruczkowic - 1660 w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mruczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mruczow - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mruczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mruczyński - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mrug - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mruga - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrugacz - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać lub od mrugacz ‘mrużący oczy’.

  Mrugal - 1789 w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrugala - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrugalak - 1702 w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrugalec - 16 17 w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrugalla - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrugalski - 1683 w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrugał - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać

  Mrugała - 1572 w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać

  Mrugałło - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać

  Mrugało - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrugałowicz - 1762 w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrugas - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrugasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrugowski - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mruk - 139 1 w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mrukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mruklik - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mrukot - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mrukowicz - 1408 w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mrukowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mrukowski - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mrukwa - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mrukwia - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mrula - od mrzeć ‘umierać’.

  Mrus - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrusarz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrusczok - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mrusek - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mruszak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mruszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mruszczok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mruszczowiec - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mruszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mruszek - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mruszka - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mruszyński - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Mroczesław.

  Mruwczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mruwka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mrow , por. mrówka.

  Mruz - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mruzek - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mruzik - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mruziński - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mruziuk - w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Mruz-Żurawski - złożenia brak; Mruz w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży; Żurawski 1447 od nazwy miejscowej Żuraw, dawniej Żoraw też Żurawia, Żurawica (kilka wsi).

  Mryc - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Mrycak - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Mrycz - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Mryczko - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Mryg - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mryga - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrygalski - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrygała - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrygań - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrygas - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mrygłodowicz - od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrygłód - od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrygoń - w grupie nazwisk pochodzących od mrugać ‘trzepotac powiekami’, w staropolszczyźnie też ‘przyglądać się’, też mrygać, mergać.

  Mryk - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Mryka - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Mrzała - od mrzeć ‘umierać’.

  Mrzałek - od mrzeć ‘umierać’.

  Mrzecki - od mrzeć ‘umierać’.

  Mrzenia - od mrzeć ‘umierać’.

  Mrzigod - (Śl)– od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrzigód - (Śl) od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrzik - (Śl) od staropolskiego mżyk, mrzyk ‘zabawa dziecinna, ciuciubabka’, mżyć, ze staropolskiego mżeć ‘drzemać; siąpić (o deszczu’).

  Mrzilek - (Śl) od mrzeć ‘umierać’.

  Mrzonek - od mrzeć ‘umierać’.

  Mrzul - od mrzeć ‘umierać’.

  Mrzyca - od mrzeć ‘umierać’.

  Mrzyciek - (Śl) od mrzeć ‘umierać’.

  Mrzyczek - od mrzeć ‘umierać’.

  Mrzyglod - (Śl) od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrzyglodzik - od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrzyglód - (Śl) od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrzygłocki - od nazwy miejscowej Mrzygłód (częstochowskie, gmina Włodowice).

  Mrzygłod - od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrzygłodek - 1609 od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrzygłodzik - od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrzygłodzki - 14 17 od nazwy miejscowej Mrzygłód (częstochowskie, gmina Włodowice).

  Mrzygłowski - od nazwy miejscowej Mrzygłód (częstochowskie, gmina Włodowice).

  Mrzygłód - 1427 od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrzygłud - od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrzygod - od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrzygód - od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrzygut - od mrzeć ‘umierać’; od mrzygłód ‘głodomorek, skąpiec’.

  Mrzyk - 16 17 (Śl) od staropolskiego mżyk, mrzyk ‘zabawa dziecinna, ciuciubabka’, mżyć, ze staropolskiego mżeć ‘drzemać; siąpić (o deszczu’).

  Mrzykowski - od staropolskiego mżyk, mrzyk ‘zabawa dziecinna, ciuciubabka’, mżyć, ze staropolskiego mżeć ‘drzemać; siąpić (o deszczu’).

  Mscich - w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mscichowski - w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Msciechecki - w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mscisz - w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Msciszewski - w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Msciszka - 1423 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Msta - 1465 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mstasz - 1398 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mstowita - 1587 od nazwy miejscowej Mstów (częstochowskie, gmina Mstów; nowosądeckie, gmina Jodłownik).

  Mstowski - 1470-80 od nazwy miejscowej Mstów (częstochowskie, gmina Mstów; nowosądeckie, gmina Jodłownik).

  Mstuj - 1220 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Msyk - od mszeć ‘porastać mchem’.

  Mszak - od mszeć ‘porastać mchem’.

  Mszal - od mszeć ‘porastać mchem’.

  Mszalnicki - 1529 od nazwy miejscowej Mszalnica (nowosądeckie, gmina Kamionka Wielka).

  Mszalski - 1530 od nazwy miejscowej Mszalnica (nowosądeckie, gmina Kamionka Wielka).

  Mszaluk - od mszeć ‘porastać mchem’.

  Mszałek - od mszeć ‘porastać mchem’.

  Mszanecki - od mszeć ‘porastać mchem’.

  Mszaniecki - od mszeć ‘porastać mchem’.

  Mszanik - od mszeć ‘porastać mchem’.

  Mszański - 1646 od nazwy miasta Mszana (nowosądeckie).

  Mszczon - 1424 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mszołek - 1520 od mszeć ‘porastać mchem’.

  Mszur - od mszeć ‘porastać mchem’.

  Mszurek - od mszeć ‘porastać mchem’.

  Mszyc - od mszeć ‘porastać mchem’; od mszyca ‘drobny owad żerujący na liściach i łodygach roślin’.

  Mszyca - od mszeć ‘porastać mchem’; od mszyca ‘drobny owad żerujący na liściach i łodygach roślin’.

  Mszych - od mszeć ‘porastać mchem’.

  Mszycz - od mszeć ‘porastać mchem’.

  Mszyk - od mszeć ‘porastać mchem’.

  Mściarewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mściarz - w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mścibojewski - od nazwy miejscowej Mściwuje (łomżyńskie, gmina Mały Płock).

  Mścic - 1329 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mścich - 1392 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mścicha - 1394 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mścichocki - w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mścichowski - w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mścicki - w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mściech - XII w. w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mścięcin - 1483 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mścięta - 1329 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mścij - 1403 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mścik - 14 14 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mścim - 1456 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mścina - 1288 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mścisz - 1295 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mściszech - 14 17 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mściszek - 1377 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mściszewski - w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mściszko - 1376 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mściszo - 14 18 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mściszowię - 1459 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj.

  Mściw - 123 1 w grupie nazwisk pochodzących od mścić się lub od imion złożonych typu Mścicław, Mściwoj; od mściwy.

  Mściwojewski - od nazwy miejscowej Mściwuje (łomżyńskie, gmina Mały Płock).

  Mściwujewski - od nazwy miejscowej Mściwuje (łomżyńskie, gmina Mały Płock).

  Mściwujski - od nazwy miejscowej Mściwuje (łomżyńskie, gmina Mały Płock).

  Mściwulski - 1695 od nazwy miejscowej Mściwuje (łomżyńskie, gmina Mały Płock).

  Muc - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego muc ‘koń rasy najdrobniejszej’.

  Muca - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego muc ‘koń rasy najdrobniejszej’.

  Mucał - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego muc ‘koń rasy najdrobniejszej’.

  Mucała - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego muc ‘koń rasy najdrobniejszej’.

  Mucek - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego muc ‘koń rasy najdrobniejszej’.

  Mucen - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego muc ‘koń rasy najdrobniejszej’.

  Mucenek - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego muc ‘koń rasy najdrobniejszej’.

  Mucenko - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego muc ‘koń rasy najdrobniejszej’.

  Much - od mucha.

  Mucha - 1362 od mucha.

  Muchaczow - od mucha.

  Muchaj - od mucha.

  Mucha-Kruczyński - złożenia brak; Mucha 1362 od mucha; Kruczyński 1589 od nazwy miejscowej Kruczyn (poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wartą).

  Muchal - 175 1 od mucha.

  Muchala - 1666 od mucha.

  Muchalak - od mucha.

  Muchalczyk - od mucha.

  Muchalek - od mucha.

  Muchaliński - od mucha.

  Muchalski - od mucha.

  Muchała - od mucha.

  Mucha-Muszyński - złożenia brak; Mucha 1362 od mucha; Muszyński 15 13 od nazwy miasta Muszyna (nowosądeckie).

  Muchański - od mucha.

  Mucha-Orliński - złożenia brak; Mucha 1362 od mucha; Orliński 1400 od nazwy miejscowej Orlina (kaliskie, gmina Gizałki), Orla (kilka wsi).

  Muchar - od gwarowego muchor ‘muchomor’.

  Mucharski - 1554 od nazwy miejscowej Mucharz (bielskie, gmina Mucharz).

  Mucharzewski - od nazwy miejscowej Mucharz (bielskie, gmina Mucharz).

  Muchawa - 1458 od mucha.

  Muche - od mucha.

  Muchecki - od mucha.

  Muchel - od mucha.

  Mucheński - od mucha.

  Mucher - od gwarowego muchor ‘muchomor’.

  Mucherski - od nazwy miejscowej Mucharz (bielskie, gmina Mucharz).

  Muchewicz - od mucha.

  Muchiewicz - od mucha.

  Muchin - od mucha.

  Muchina - od mucha.

  Muchiński - od mucha.

  Muchl - od mucha.

  Muchla - od mucha.

  Muchliński - 1742 od nazwy miejscowej Muchlin (konińskie, gmina Turek).

  Muchna - od mucha.

  Muchnicki - od mucha.

  Muchniewicz - od mucha.

  Muchniewski - od mucha.

  Muchniuk - od mucha.

  Muchnowski - od mucha.

  Mucho - od mucha.

  Muchomor - od gwarowego muchor ‘muchomor’.

  Muchoń - od mucha.

  Muchor - od gwarowego muchor ‘muchomor’.

  Muchorowski - od gwarowego muchor ‘muchomor’.

  Muchorski - od gwarowego muchor ‘muchomor’.

  Muchoswąd - 1427 od mucha.

  Muchotrzeb - od mucha.

  Muchowicz - od mucha.

  Muchowiecki - od mucha.

  Muchowski - od mucha.

  Muchożega - 1465 od mucha.

  Muchów - od mucha.

  Muchulin - od mucha.

  Muchyn - od mucha.

  Muchyna - od mucha.

  Muchyński - od mucha.

  Muciak - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muciał - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muciałkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mucianko - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muciański - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muciek - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muciek-Szewczyk - złożenia brak; Muciek w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut; Szewczyk 1433 od szwczyk.

  Mucielski - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muciewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mucik - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mucikowski - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muciłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muciłowski - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mucin - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mucinkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muciński - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muciok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mucyk - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego muc ‘koń rasy najdrobniejszej’.

  Mucyn - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego muc ‘koń rasy najdrobniejszej’.

  Mucz - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mucza - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczajka - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczajko - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczak - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczek - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczeński - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczka - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczke - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczko - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczkowski - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczniewicz - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mucznik - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczoło - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczuk - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczun - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczyn - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczynis - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczyń - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muczyński - 170 1 od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Muć - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mućk - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mućka - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mućke - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mućko - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mućkowski - od muczyć ‘mówić niewyraźnie’.

  Mud - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Muda - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudasz - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudaszek - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudecki - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Muder - od niemieckiej nazwy osobowej Monder, por. średnioniemieckie mondewerk ‘praca społeczna’.

  Muderewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Monder, por. średnioniemieckie mondewerk ‘praca społeczna’.

  Muderowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Monder, por. średnioniemieckie mondewerk ‘praca społeczna’.

  Muders - od niemieckiej nazwy osobowej Monder, por. średnioniemieckie mondewerk ‘praca społeczna’.

  Mudjer - od niemieckiej nazwy osobowej Monder, por. średnioniemieckie mondewerk ‘praca społeczna’.

  Mudkiewicz - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudko - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudny - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudomięt - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudra - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudrak - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudreck - (Śl) (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudrecki - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudrek - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudrewicz - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudrik - (Śl) (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudroch - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudrow - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudrowski - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudrów - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudruk - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudry - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudryj - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudryk - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudryszyn - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudrzyński - (z fonetyką ukraińską lub czeską) od mądry.

  Mudy - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudyk - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudyka - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudyn - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudyna - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudynia - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudyń - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudyś - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudza - 139 1 od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudzak - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudziakiewicz - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudzich - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudziejewski - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudzik - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudzikowski - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudzin - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudziński - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudzio - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudziuk - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudzo - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudzyński - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudź - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mudż - od staropolskiego mudzić ‘opóźniać, zwlekać’.

  Mueler - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mueler - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mueller - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Müeller - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mueller-Czarnek - złożenia brak; Mueller od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’; Czarnek 1470-80 od czarny.

  Muench - od niemieckiej nazwy osobowej Münch, ta od Münch ‘zakonnik’.

  Muennich - od niemieckiej nazwy osobowej Münch, ta od Münch ‘zakonnik’.

  Muenzer - od staropolskiego mincarz ‘bijący pieniądze, wymieniający pieniądze’.

  Mug - od muga ‘komar, meszka’.

  Mug - od muga ‘komar, meszka’.

  Muga - od muga ‘komar, meszka’.

  Muga - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugaj - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugaj - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugas - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugas - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugasiewicz - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugasiewicz - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugda - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugda - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugeński - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugeński - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugiel - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugiel - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugieński - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugieński - od muga ‘komar, meszka’.

  Muglik - od muga ‘komar, meszka’.

  Muglik - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugowski - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugowski - od muga ‘komar, meszka’.

  Mugrabia - od staropolskiego murkrabia, murgrabia ‘zarządca zamku, burgrabia’.

  Mühler - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mujak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujsa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujsa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mój-, por. mój, imiona złożone typu Mojmir.

  Mujzel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Mujżel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Muk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Muka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukacz - 1430 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukalak - 1374 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukałowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukano - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukian - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukiel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukielewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukielka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukiełka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukietyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukiewicz - 1733 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Muklan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Muklanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Muklewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Muklik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Muklus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukoid - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukosa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukosiej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukosiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukow - 1389 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukowoz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukowozczik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukułowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mukus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy muk-, prasłowiańskiego mukati ‘milczeć’, od ukraińskiego muka ‘mąka’.

  Mul - 14 14 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulacki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulajło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulanicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulanin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mular - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mularczak - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mularczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mularczyk - 1622 w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mularek - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mularenko - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mularewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mularkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mularonek - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mularonko - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mularski - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mularuk - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mularz - 1577 w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mularzuk - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mularzyk - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mulas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulawczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulawiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulawka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulawkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulawko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulawski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulcan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulcarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulcon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulczarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulenda - od łacińskiego molendinator ‘młynarz’ lub od molić ‘molestować’.

  Mulenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Muler - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Müler - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mulerczyk - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Muleronek - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mulerow - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mulerowicz - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mulerski - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mulewa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulewczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulewski - w grupie nazwisk pochodzących od mulić, muł, też od niemieckiej nazwy osobowej Muhl.

  Mulęda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulęnda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulica - 1608 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulić - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Muliga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulinek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mülke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulkityn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mull - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mullak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Muller - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Müller - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Müllert - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mulnar - 14 1 1– od niemieckiej nazwy osobowej Mülner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego molner, mülner ‘młynarz’.

  Mulner - 1387 od niemieckiej nazwy osobowej Mülner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego molner, mülner ‘młynarz’.

  Mulnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Mulorz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego mularz ‘murarz’.

  Mulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Multan - od staropolskiego multan ‘miecz krótki, prosty’.

  Multana - od staropolskiego multan ‘miecz krótki, prosty’.

  Multaniak - od staropolskiego multan ‘miecz krótki, prosty’.

  Multanik - 16 18 od staropolskiego multan ‘miecz krótki, prosty’.

  Multanka - 1493 od staropolskiego multan ‘miecz krótki, prosty’; od multanka ‘dawny ludowy instrument muzyczny’.

  Multański - od staropolskiego multan ‘miecz krótki, prosty’, od przymiotnika multański.

  Multarzyński - od staropolskiego multan ‘miecz krótki, prosty’.

  Multon - od staropolskiego multan ‘miecz krótki, prosty’.

  Multyn - 16 18 od staropolskiego multan ‘miecz krótki, prosty’.

  Mulżyński - od nazwy miejscowej Mielżyn (konińskie, gmina Witkowo).

  Mułka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl; od gwarowego mułka ‘mąka’.

  Mułkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl; od gwarowego mułka ‘mąka’.

  Mum - od staropolskiego mum ‘gatunek brunszwickiego piwa’, muma ‘straszydło’.

  Muma - od staropolskiego mum ‘gatunek brunszwickiego piwa’, muma ‘straszydło’.

  Mumot - od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Munc - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Munch - od niemieckiej nazwy osobowej Münch, ta od Münch ‘zakonnik’.

  Münch - od niemieckiej nazwy osobowej Münch, ta od Münch ‘zakonnik’.

  Munczkowski - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Mund - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Munda - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundała - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundecki - 176 1 w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Munder - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundkowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundry - od mądry.

  Mundrzik - (Śl) od mądry.

  Mundt - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundus - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Munduszewski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Munduś - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundyk - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundykowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundys - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundzarz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundzia - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundziak - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundziakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundziarz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundziel - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundzik - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundzikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Mundzio - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-.

  Munia - 1356 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Muniaczyk - 1628 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Muniak - 1640 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Münich - od niemieckiej nazwy osobowej Münch, ta od Münch ‘zakonnik’.

  Municz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Municzewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Muniec - 146 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Muniewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Muniga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Munik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Munikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Munikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Muniński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Munio - 129 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Muniowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Munk - od niemieckiej nazwy osobowej Münk, ta od Munck ‘zrzęda’.

  Munke - od niemieckiej nazwy osobowej Münk, ta od Munck ‘zrzęda’.

  Munko - od niemieckiej nazwy osobowej Münk, ta od Munck ‘zrzęda’.

  Munkowiak - od niemieckiej nazwy osobowej Münk, ta od Munck ‘zrzęda’.

  Munkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Münk, ta od Munck ‘zrzęda’.

  Munnich - od niemieckiej nazwy osobowej Münch, ta od Münch ‘zakonnik’.

  Münnich - od niemieckiej nazwy osobowej Münch, ta od Münch ‘zakonnik’.

  Muno - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Munos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Munot - od staropolskiego momot ‘jąkała’.

  Munt - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-; od niemieckiej nazwy osobowej Munt.

  Muntkowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-; od niemieckiej nazwy osobowej Munt.

  Muntowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Mund, ta od Mund ‘usta’, też od imienia Edmund lub od imion germańskich na Mund-; od niemieckiej nazwy osobowej Munt.

  Munz - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Münz - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Munzar - od staropolskiego mincarz ‘bijący pieniądze, wymieniający pieniądze’.

  Munzer - od staropolskiego mincarz ‘bijący pieniądze, wymieniający pieniądze’.

  Münzer - od staropolskiego mincarz ‘bijący pieniądze, wymieniający pieniądze’.

  Muń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Muńczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Muńczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Muńka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Muńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Muńkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Muńkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Muński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mon-, por. gwarowe monia, munia ‘człowiek leniwy’, niemiecka nazwa osobowa Mon, Mohn, formacje na mono- ‘jedno-‘.

  Mura - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murach - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muracki - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraczewski - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraczyński - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murajka - 1789 w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murak - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murakowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murakowski - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Mural - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muralewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muralewski - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muralski - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muran - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muranicz - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraniec - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraniejko - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muranka - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muranko - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muranowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muranowski - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muranski - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murań - 1595 od nazw miejscowych Murań (Spisz), Mur, dziś Murzasichle (nowosądeckie, Gmina Tatrzańska).

  Murańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murańka - 1784 w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murański - 1595 od nazw miejscowych Murań (Spisz), Mur, dziś Murzasichle (nowosądeckie, Gmina Tatrzańska).

  Murara - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murarz - 1440- 1500 w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od murarz.

  Muras - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murase - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murasicki - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murasik - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraski - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murasow - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murasz - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraszczek - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraszek - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraszew - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraszewski - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraszka - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraszkina - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraszko - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraszko-Kuźma - złożenia brak; Muraszko w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; Kuźma 132 1 od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Muraszkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraszków - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraszow - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muraś - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murat - od białoruskiego murat ‘moneta’.

  Murata - od białoruskiego murat ‘moneta’.

  Muratow - od białoruskiego murat ‘moneta’.

  Muratowski - od białoruskiego murat ‘moneta’.

  Muratów - od białoruskiego murat ‘moneta’.

  Murawa - od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawek - od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawiak - od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawicki - od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawicz - od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawiec - od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawiecki - od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawiejko - od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawiejski - od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawiew - od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawik - od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawiński - od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawjow - od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawka - 1439 od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawko - od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murawski - 1627 od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Murbrabia - od staropolskiego murkrabia, murgrabia ‘zarządca zamku, burgrabia’.

  Murch - od gwarowego murch ‘próchno’.

  Murcha - od gwarowego murch ‘próchno’.

  Murcik - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Murcka - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Murcko - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Murcz - 1434 w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Murczak - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Murczek - 143 1 w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Murczewski - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Murczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Murczyk - 168 1 w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Murczyn - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Murczyński - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’; od gwarowego murczyć ‘mruczeć’.

  Murda - 1735 od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdak - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdek - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdko - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdyk - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdza - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdzak - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdzek - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdzel - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdzeński - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdzia - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdziak - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdzieński - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdzik - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdziński - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdzon - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdzoń - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdzyk - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdzyński - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murdżek - od gwarowego murdzić ‘wykrzywiać się’.

  Murecki - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murej - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murek - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-; od gwarowego murek ‘człowiek ponury’.

  Murenia - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Mureniec - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murenko - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Mureńko - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Mures - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Mureszko - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murga - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego murga ‘człowiek nieokrzesany’, może też od mrugać.

  Murgabia - od staropolskiego murkrabia, murgrabia ‘zarządca zamku, burgrabia’.

  Murgala - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego murga ‘człowiek nieokrzesany’, może też od mrugać.

  Murgalla - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego murga ‘człowiek nieokrzesany’, może też od mrugać.

  Murgała - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego murga ‘człowiek nieokrzesany’, może też od mrugać.

  Murgan - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego murga ‘człowiek nieokrzesany’, może też od mrugać.

  Murgański - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego murga ‘człowiek nieokrzesany’, może też od mrugać.

  Murgarabia - od staropolskiego murkrabia, murgrabia ‘zarządca zamku, burgrabia’.

  Murgas - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego murga ‘człowiek nieokrzesany’, może też od mrugać.

  Murgia - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego murga ‘człowiek nieokrzesany’, może też od mrugać.

  Murgin - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego murga ‘człowiek nieokrzesany’, może też od mrugać.

  Murgis - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego murga ‘człowiek nieokrzesany’, może też od mrugać.

  Murglin - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego murga ‘człowiek nieokrzesany’, może też od mrugać.

  Murgoski - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego murga ‘człowiek nieokrzesany’, może też od mrugać.

  Murgrabia - od staropolskiego murkrabia, murgrabia ‘zarządca zamku, burgrabia’.

  Murk - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Murka - 1390 w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murkacz - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Murkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Murkisz - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Murko - 1545 w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Murkociński - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Murkos - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Murkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Murkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’.

  Murla - w grupie nazwisk pochodzących od murlać ‘drzemać’.

  Murlak - w grupie nazwisk pochodzących od murlać ‘drzemać’.

  Murlewicz - w grupie nazwisk pochodzących od murlać ‘drzemać’.

  Murlewski - w grupie nazwisk pochodzących od murlać ‘drzemać’.

  Murlik - w grupie nazwisk pochodzących od murlać ‘drzemać’.

  Murlikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od murlać ‘drzemać’.

  Murlikowski - w grupie nazwisk pochodzących od murlać ‘drzemać’.

  Murlowski - w grupie nazwisk pochodzących od murlać ‘drzemać’.

  Murlukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od murlać ‘drzemać’.

  Murłatek - 16 19 w grupie nazwisk pochodzących od murłata ‘belka na murze, na którym spoczywa wiązanie dachu’.

  Murłowski - w grupie nazwisk pochodzących od murlać ‘drzemać’.

  Murma - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy murm-, por. gwarowe murmolić, murmotać ‘mruczeć’.

  Murmachamiatow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy murm-, por. gwarowe murmolić, murmotać ‘mruczeć’.

  Murman - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Murmann.

  Murmański - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Murmann.

  Murmel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy murm-, por. gwarowe murmolić, murmotać ‘mruczeć’.

  Murmiłło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy murm-, por. gwarowe murmolić, murmotać ‘mruczeć’.

  Murmiło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy murm-, por. gwarowe murmolić, murmotać ‘mruczeć’.

  Murmot - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy murm-, por. gwarowe murmolić, murmotać ‘mruczeć’.

  Murmuchamiatow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy murm-, por. gwarowe murmolić, murmotać ‘mruczeć’.

  Murmul - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy murm-, por. gwarowe murmolić, murmotać ‘mruczeć’.

  Murmydlowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy murm-, por. gwarowe murmolić, murmotać ‘mruczeć’.

  Murmydłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy murm-, por. gwarowe murmolić, murmotać ‘mruczeć’.

  Murmyko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy murm-, por. gwarowe murmolić, murmotać ‘mruczeć’.

  Murmyłko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy murm-, por. gwarowe murmolić, murmotać ‘mruczeć’.

  Murmyło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy murm-, por. gwarowe murmolić, murmotać ‘mruczeć’.

  Murmyłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy murm-, por. gwarowe murmolić, murmotać ‘mruczeć’.

  Muroch - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muron - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muroń - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murończuk - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murończyk - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muroński - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muros - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muroszew - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murow - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murowana - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murowaniec - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murowaniecki - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murowany - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murowański - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murowiak - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murowicki - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murowiec - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murowiejska - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murowiński - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murowski - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murski - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murszał - w grupie nazwisk pochodzących od murszeć ‘butwieć’.

  Murszałek - w grupie nazwisk pochodzących od murszeć ‘butwieć’.

  Murszczak - w grupie nazwisk pochodzących od murszeć ‘butwieć’.

  Murszczyński - w grupie nazwisk pochodzących od murszeć ‘butwieć’.

  Murszel - w grupie nazwisk pochodzących od murszeć ‘butwieć’.

  Murszewski - w grupie nazwisk pochodzących od murszeć ‘butwieć’ lub od nazwy miejscowej Mursy (KrW).

  Murszoła - 1576 w grupie nazwisk pochodzących od murszeć ‘butwieć’.

  Mursztyn - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Mursztynowski - od niemieckiej nazwy osobowej Morstein, ta od nazwy miejscowej Morstein.

  Murt - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Murt.

  Murta - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Murt.

  Murtas - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Murt.

  Murtaś - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Murt.

  Murtazajew - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Murt.

  Murtez - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Murt.

  Muruk - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muruń - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murus - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Mury - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muryc - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muryczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muryn - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muryniec - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murynka - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murynko - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muryń - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murys - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Muryś - w grupie nazwisk pochodzących od mur, też od podstawy mor-.

  Murza - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzacz - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzak - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzała - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murza-Mucha - złożenia brak; Murza od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’; Mucha 1362 od mucha.

  Murza-Murzicz - złożenia brak; Murza- od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’; Murzicz od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’.

  Murzaniak - 1692 od nazw miejscowych Murań (Spisz), Mur, dziś Murzasichle (nowosądeckie, Gmina Tatrzańska).

  Murzanowski - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzański - 1672 od nazw miejscowych Murań (Spisz), Mur, dziś Murzasichle (nowosądeckie, Gmina Tatrzańska).

  Murzawa - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzec - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzek - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzewski - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murziak - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzicz - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzo - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzowski - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzun - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzunowski - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzyc - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzyczek - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzyczuk - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzydło - 1786 w grupie nazwisk pochodzących od słow. muridło ‘coś brudnego’.

  Murzyk - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzylski - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzyła - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzyło - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzyłowski - w grupie nazwisk pochodzących od murza, mirza ‘tytuł książęcy u Persów i Tatarów’ lub od staropolskiego murzyć, murzać ‘brudzić się, czernić’.

  Murzyn - 1592 od Murzyn.

  Murzynek - 1576 od Murzyn.

  Murzyniak - od Murzyn.

  Murzyniec - od Murzyn.

  Murzynkowski - od Murzyn.

  Murzynowski - 1389 od nazwy miejscowej Murzynowo Kościelne (poznańskie, gmina Dominowo).

  Murzyń - od Murzyn.

  Murzyński - od Murzyn lub od przymiotnika murzyński.

  Murżyński - od Murzyn.

  Mus - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musa - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musajko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musal - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musalat - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musalewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musalik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musall - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musalla - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musał - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musart - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musarz - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musch - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muschack - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muschal - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muschalak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muschalek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muschalik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muschalla - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muschalle - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muschalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muscharski - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Muschel - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muschik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muschiol - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muschioł - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muschke - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muschkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muschol - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musel - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muselak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muser - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musi - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musia - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiadlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiadłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiaka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiak-Popławski - złożenia brak; Musiak od musieć; Popławski 1486 od nazwy miejscowej Popławy (liczne).

  Musial - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiala - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musialak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musialczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musialek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musialewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musialewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musialik - 1690 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musialiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musialski - 1709 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiał - 1548 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiała - 1563 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiałajtys - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiałczyk - 1686 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiałek - 1655 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiałka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiałkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiałkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiałkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiałł - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiało - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiałowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiałowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiałowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musianek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musianowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiar - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musiarczyk - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musiarski - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musiarz - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musiat - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiatek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiatewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiatowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musidkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musidlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musidlik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musidł - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musidłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiedlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiedlik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiej - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiejenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiejewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiejkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiejowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiejuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiel - 1559 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiela - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musielak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musielan - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musielar - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musielczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musielewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musielewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musielik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musieliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musielniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musielnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musielok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musielski - 17 12 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musieł - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiełek - 1670 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiełkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musienko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musienowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musieńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musieński - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musierak - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musierewicz - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musierowicz - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musierski - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musij - (= ej) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musijczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musijenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musijewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musijowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musik - 1607 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musil - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musilak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musilewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musilewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musilik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musił - 1554 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiłkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiło - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musin - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musinow - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musinowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musio - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiol - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiolak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiolek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiolik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musioll - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musioł - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiołek - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiołowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musionek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musior - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musiorski - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musiot - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiotowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiół - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiulak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiulaniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiuł - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiuła - 1772 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiułkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musiurski - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Muskala - (Śl) od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskalik - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskalla - (Śl) od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskalski - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskał - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskała - 1460 od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskat - od muszkat ‘rodzina o nasionach używanych jako przyprawa, muszkatołowiec; gatunek wina’.

  Muskata - 1284 od muszkat ‘rodzina o nasionach używanych jako przyprawa, muszkatołowiec; gatunek wina’.

  Muskatewicz - od muszkat ‘rodzina o nasionach używanych jako przyprawa, muszkatołowiec; gatunek wina’.

  Muske - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskiela - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskietorz - (Śl) od muszkiet ‘ręczna broń palna’.

  Musko - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskorz - (Śl) od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskosz - (Śl) od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskota - 1473 od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskulak - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskulus - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskur - 1500 od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muskus - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Musol - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musola - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musor - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musór - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Muss - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Mussa - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Mussajko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Mussakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Mussal - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Mussall - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Mussalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musser - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mussil - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Mussor - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mussur - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mustafa - od imienia muzułmańskiego Mustafa.

  Mustaficz - od imienia muzułmańskiego Mustafa.

  Mustafin - od imienia muzułmańskiego Mustafa.

  Mustafowicz - od imienia muzułmańskiego Mustafa.

  Mustapicz - od imienia muzułmańskiego Mustafa.

  Muster - od muster ‘wzór, sposób’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Muster.

  Mustera - od muster ‘wzór, sposób’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Muster.

  Musterer - od muster ‘wzór, sposób’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Muster.

  Mustron - od muster ‘wzór, sposób’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Muster.

  Mustroń - od muster ‘wzór, sposób’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Muster.

  Musuła - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musur - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musur - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musura - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musurski - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Musyl - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musyt - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musza - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszak - 17 13 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszal - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszala - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszalak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszalczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszalek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszalik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszaliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszał - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszała - 1563 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszałek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszałkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszałkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszałowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszanka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszański - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszarek - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Muszarski - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Muszat - 1373 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszatewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszatów - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszcza - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszczyn - 14 17 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszczynko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszejewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszek - 1470-80 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od mucha.

  Muszel - 1765 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszelak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszelek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszelewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszelik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszella - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszelnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszelok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszelski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszenowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszer - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Muszerowicz - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Muszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musział - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musziol - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Musziolik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszioł - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszka - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszkalski - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muszkała - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muszkało - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muszkat - 16 14 od muszkat ‘rodzina o nasionach używanych jako przyprawa, muszkatołowiec; gatunek wina’.

  Muszkatel - od muszkat ‘rodzina o nasionach używanych jako przyprawa, muszkatołowiec; gatunek wina’.

  Muszkiet - od muszkiet ‘ręczna broń palna’.

  Muszkieta - od muszkiet ‘ręczna broń palna’.

  Muszkietorz - (Śl) od muszkiet ‘ręczna broń palna’.

  Muszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszko - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszlak - od muszla ‘skorupa małża lub ślimaka’.

  Muszlaski - od muszla ‘skorupa małża lub ślimaka’.

  Muszlenik - od muszla ‘skorupa małża lub ślimaka’.

  Muszler - od muszla ‘skorupa małża lub ślimaka’.

  Muszleski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszlik - od muszla ‘skorupa małża lub ślimaka’.

  Muszliński - od muszla ‘skorupa małża lub ślimaka’.

  Muszok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszol - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszolik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszolka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszoł - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszoła - 1695 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszonka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Musztafa - od imienia muzułmańskiego Mustafa.

  Musztarski - od muster ‘wzór, sposób’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Muster.

  Musztroń - od muster ‘wzór, sposób’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Muster.

  Muszyc - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszycki - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszka.

  Muszyczak - 1797 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses lub od muszyca ‘wielka mucha’.

  Muszydło - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszyka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszyn - 144 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszyna - od nazwy miasta Muszyna (nowosądeckie).

  Muszyniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszynkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muszynski - od nazwy miasta Muszyna (nowosądeckie).

  Muszyński - 15 13 od nazwy miasta Muszyna (nowosądeckie).

  Muś - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muścio - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muśka - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muśkiewicz - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muśko - od muskać ‘dotykać, całować’.

  Muślewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muśliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muśnicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muśniecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Muśnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mus-, musz-, por. musieć, muszka, też od niemieckich nazw osobowych Mus, Musch, te od Moyses.

  Mut - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muta - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutała - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutar - od niemieckiej nazwy osobowej Mutter, ta od średniowysokoniemieckiego mutte ‘miara zboża, pół korca’, Mutter ‘ten, co zajmuje się mierzeniem zboża’.

  Muter - od niemieckiej nazwy osobowej Mutter, ta od średniowysokoniemieckiego mutte ‘miara zboża, pół korca’, Mutter ‘ten, co zajmuje się mierzeniem zboża’.

  Muth - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muthmann - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutka - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutke - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutko - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutman - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutmann - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutnik - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutor - od niemieckiej nazwy osobowej Mutter, ta od średniowysokoniemieckiego mutte ‘miara zboża, pół korca’, Mutter ‘ten, co zajmuje się mierzeniem zboża’.

  Mutowidło - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutowski - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutryn - od niemieckiej nazwy osobowej Mutter, ta od średniowysokoniemieckiego mutte ‘miara zboża, pół korca’, Mutter ‘ten, co zajmuje się mierzeniem zboża’.

  Mutrynowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mutter, ta od średniowysokoniemieckiego mutte ‘miara zboża, pół korca’, Mutter ‘ten, co zajmuje się mierzeniem zboża’.

  Mutt - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muttka - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muttke - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutyk - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutyka - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Mutyński - w grupie nazwisk pochodzących od mut ‘dawny dęty instrument muzyczny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mut.

  Muz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muza - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzacz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzaj - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzaja - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzal - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzala - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzalewski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzalon - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzalski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzała - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzarski - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Muzarski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzeja - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzejko - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzel - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzela - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzg - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Muzgała - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Muzgowa - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Muzgowiec - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Muzgowski - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Muzia - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muział - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muziewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzig - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzik - (Śl) od muzyka.

  Muzika - od muzyka.

  Muziński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzioł - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muziołek - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzior - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzol - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzolewski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzoł - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzyczak - od muzyka.

  Muzyczek - od muzyka.

  Muzyczenko - od muzyka.

  Muzyczeńko - od muzyka.

  Muzyczka - od muzyka, muzyczka.

  Muzyczko - od muzyka, muzyczka.

  Muzyczna - od muzyka.

  Muzyczny - od muzyka.

  Muzyczuk - od muzyka.

  Muzyczyk - od muzyka.

  Muzyczyn - od muzyka.

  Muzyczyszyn - od muzyka.

  Muzyk - 1536 od muzyka, muzyk.

  Muzyka - 1623 od muzyka.

  Muzykant - od muzyka; muzykant, muzykus ‘grajek’.

  Muzykarz - od muzyka.

  Muzyka-Żmudzki - złożenia brak; Muzyka 1623 od muzyka; Żmudzki od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi’, też od Żmudź.

  Muzykiewicz - od muzyka.

  Muzyko - od muzyka.

  Muzykorz - (Śl) od muzyka.

  Muzykowski - od muzyka.

  Muzykus - od muzyka.

  Muzylak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzyło - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muzyłowski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muź - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muż - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Muża - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużacz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużalski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużdzak - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mużdzyński - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mużdzyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mużdżak - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mużdżyński - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mużdżyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego moždžen? ‘gwóźdź’; też może od prasłowiańskiego mozg? ‘mózg’.

  Mużdżyszyn - od mózg ‘zespół najwyższych ośrodków czuciowych; umysł, rozum’.

  Mużecki - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużeja - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużelak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużeński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużło - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużnik - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużnowski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużyczak - od muzyka.

  Mużyczek - od muzyka.

  Mużyczenko - od muzyka.

  Mużyczka - od muzyka.

  Mużyczuk - od muzyka.

  Mużydlak - 1647 w grupie nazwisk pochodzących od słow. muridło ‘coś brudnego’.

  Mużydło - 1640 w grupie nazwisk pochodzących od słow. muridło ‘coś brudnego’.

  Mużyk - 1433 (KrPłn) (z fonetyką ukraińską) od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’; od wschodniosłowiańskiego mużyk ‘mężczyzna, chłop’.

  Mużyka - od muzyka.

  Mużykowicz - 1390 (KrPłn) (z fonetyką ukraińską) od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’; od wschodniosłowiańskiego mużyk ‘mężczyzna, chłop’.

  Mużykowski - od muzyka.

  Mużył - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużyła - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  MużyłkoXVI w. - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużyłło - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużyło - 1435 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużyło-Kuryłowicz - złożenia brak; Mużyło 1435 (KrW) od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’; Kuryłowicz od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Mużyłow - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Mużyłowski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’ lub od muza ‘jedna z dziewięciu greckich bogiń sztuk pięknych i nauki’.

  Myc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Myca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycałka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycawka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto; lub od staropolskiego mycel ‘ciepła woda przygotowana do kąpieli’.

  Mycer - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mych - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Mycha - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Mychać - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Mychajluk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychajło - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychajłow - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychajłowicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychajłów - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychajłyk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychajłyszyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychal - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychalak - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychalczuk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychalczyszyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychalewicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychalik - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychalo - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychalski - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychalyk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychałkiewicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychałowicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychałyk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Mychanio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Mychaniszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Mychczyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Mychel - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychlenicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychlewicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychlik - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychliński - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mychowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Myciak - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Myciałka - 1628 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Myciek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycielak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycielski - 1728 od nazwy miejscowej Mycielin (kaliskie, gmina Mycielin).

  Mycik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Myciński - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mycio - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mycior - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Myciuda - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Myciuk - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Myck - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Myckan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Myckaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Myckie - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Myckowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycyczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myc-, por. myca, mycka ‘okrągła czapka bez daszka’ w pochodnych też od myto.

  Mycz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myczel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myczewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myczka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myczko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myczko-Jankowski - złożenia brak; Myczko w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203); Jankowski 1388 od nazw miejscowych Jankowo, Jankowice, Jankówki (częste).

  Myczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myczkowski - 1784 od nazwy miejscowej Myczkowce (krośnieńskie, gmina Solina).

  Myczlewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myczyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myć - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myćka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myćko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myćkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myćkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myćków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mydak - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Mydek - 1662 w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Mydel - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Middel, ta od średnioniemieckiego Middle ‘środek, pośrednictwo; układ’.

  Mydelnik - 1483 od mydło.

  Mydkiewicz - 1662 w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Mydkowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Mydla - od mydło.

  Mydlach - od mydło.

  Mydlacz - od mydło.

  Mydlak - od mydło.

  Mydlakowski - od mydło.

  Mydlan - od mydło.

  Mydlar - od mydło.

  Mydlarczyk - od mydło; mydlarczyk ‘uczeń mydlarski’.

  Mydlarski - od mydło.

  Mydlarz - 1474 od mydło, mydlarz ‘człowiek produkujący mydło’.

  Mydlasz - od mydło, mydlarz ‘człowiek produkujący mydło’.

  Mydlaszewski - od mydło, mydlarz ‘człowiek produkujący mydło’.

  Mydler - od mydło.

  Mydlik - od mydło.

  Mydlikowski - od mydło.

  Mydliński - od mydło.

  Mydlnik - 1435 od mydło.

  Mydlorz - (Śl) od mydło.

  Mydła - od mydło.

  Mydłarz - od mydło.

  Mydłarzewski - od mydło.

  Mydławiecki - od mydło.

  Mydławski - od mydło.

  Mydłek - 1482 od mydło; od mydłek ‘chłystek’.

  Mydłkowski - 1584 od mydło; od mydłek ‘chłystek’.

  Mydło - od mydło.

  Mydłowicz - 1484 od mydło.

  Mydłowiecki - od mydło.

  Mydłowski - od nazwy miejscowej Mydłów (tarnobrzeskie, gmina Iwaniska).

  Mydra - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Mydrek - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Mydziarek - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Mydzyn - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Myga - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’; też od myga ‘nierządnica’.

  Mygelski - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Mygga - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Mygiel - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Mygielski - 1748 w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Mygowski - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Myhal - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Myhalo - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Myhalowycz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Myhan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Myhel - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Myja - od myć (się), myjać ‘często myć’.

  Myjak - 1698 od myć (się), myjać ‘często myć’ lub od myjak ‘łgarz’.

  Myjakowski - od myć (się), myjać ‘często myć’.

  Myjalski - od myć (się), myjać ‘często myć’.

  Myje - od myć (się), myjać ‘często myć’.

  Myjek - od myć (się), myjać ‘często myć’.

  Myjewski - od myć (się), myjać ‘często myć’.

  Myjkowski - od myć (się), myjać ‘często myć’.

  Myjnik - od myć (się), myjać ‘często myć’.

  Myk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myk-, por. mykać ‘uchodzić’, przemykać, umykać, zmykać; niekiedy starsze od podstawy Myk-, por. imię Mikołaj.

  Myka - 1534 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myk-, por. mykać ‘uchodzić’, przemykać, umykać, zmykać; niekiedy starsze od podstawy Myk-, por. imię Mikołaj.

  Mykaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myk-, por. mykać ‘uchodzić’, przemykać, umykać, zmykać; niekiedy starsze od podstawy Myk-, por. imię Mikołaj.

  Mykal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myk-, por. mykać ‘uchodzić’, przemykać, umykać, zmykać; niekiedy starsze od podstawy Myk-, por. imię Mikołaj.

  Mykała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myk-, por. mykać ‘uchodzić’, przemykać, umykać, zmykać; niekiedy starsze od podstawy Myk-, por. imię Mikołaj.

  Mykanik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myk-, por. mykać ‘uchodzić’, przemykać, umykać, zmykać; niekiedy starsze od podstawy Myk-, por. imię Mikołaj.

  Mykas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myk-, por. mykać ‘uchodzić’, przemykać, umykać, zmykać; niekiedy starsze od podstawy Myk-, por. imię Mikołaj.

  Mykciński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myk-, por. mykać ‘uchodzić’, przemykać, umykać, zmykać; niekiedy starsze od podstawy Myk-, por. imię Mikołaj.

  Mykczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myk-, por. mykać ‘uchodzić’, przemykać, umykać, zmykać; niekiedy starsze od podstawy Myk-, por. imię Mikołaj.

  Myketiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Myketyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykiciuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mykieciuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykieta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykietiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykietiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykietniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykietnik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykietów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykietyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykietyń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykietyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykietyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykita - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykitiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykitiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykitka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykityn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykityszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mykle - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myklucz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myklusz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mykłosz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mykłusz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Myko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myk-, por. mykać ‘uchodzić’, przemykać, umykać, zmykać; niekiedy starsze od podstawy Myk-, por. imię Mikołaj.

  Mykolik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mykołajczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mykołyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mykołyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mykowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myk-, por. mykać ‘uchodzić’, przemykać, umykać, zmykać; niekiedy starsze od podstawy Myk-, por. imię Mikołaj.

  Mykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myk-, por. mykać ‘uchodzić’, przemykać, umykać, zmykać; niekiedy starsze od podstawy Myk-, por. imię Mikołaj.

  Mykula - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mykulak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mykuła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mykus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myk-, por. mykać ‘uchodzić’, przemykać, umykać, zmykać; niekiedy starsze od podstawy Myk-, por. imię Mikołaj.

  Myl - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Myla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Mylak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Mylan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Myland - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Mylander - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Mylang - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Mylano - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Mylaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Mylcarek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mylczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Mylek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Mylenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Myler - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mylik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Mylka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Mylke - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Mylkie - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Mylla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Myllek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Myller - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Myllerowicz - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mylnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’ lub od mydlnik ‘mydlarz’.

  Myloch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy myl-, por. mylić ‘zwodzic, wprowadzać w błąd’.

  Myłasiak - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Myłek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Myłka - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Myłko - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Myłkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Myłkowski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Myłosik - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Myłosz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Myłych - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Myłyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Myłysa - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Myłyszczak - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Myłyszko - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Myma - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Mymarski - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Mymer - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Mymiec - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Myna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mynaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mynarczuk - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Mynarczyk - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Mynarek - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Mynarski - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Mynart - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Mynartowicz - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Mynarz - 1679 od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Mynarzyk - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Mync - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Myndak - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Myndel - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mynder - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mynia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Myniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mynio - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mynkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mynkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mynorski - (Śl) od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Mynorz - (Śl) od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Mynosz - (Śl) od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Mynyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Myra - od myra ‘’mirra’.

  Myrak - od myra ‘’mirra’.

  Myras - od myra ‘’mirra’.

  Myrc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Myrch - od dawnego myrcha ‘klacz’.

  Myrcha - 1786 od dawnego myrcha ‘klacz’.

  Myrchacz - 1786 od dawnego myrcha ‘klacz’.

  Myrchel - od dawnego myrcha ‘klacz’.

  Myrcho - od dawnego myrcha ‘klacz’.

  Myrchy - od dawnego myrcha ‘klacz’.

  Myrcik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Myrcio - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Myrcych - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Myrcza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Myrczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Myrczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Myrczik - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Myrczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Myrda - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Myrdacz - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Myrdak - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Myrdek - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Myrdko - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Myrdziak - 1795 od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Myrdzik - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Myrdzio - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Myrek - od myra ‘’mirra’.

  Myrga - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Myrgot - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Myrka - od dawnego myrcha ‘klacz’.

  Myrko - od dawnego myrcha ‘klacz’.

  Myrków - od dawnego myrcha ‘klacz’.

  Myrkwa - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Myrlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Myrlowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Myrła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Myron - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Myroniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Myroniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Myroń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Myrosz - od myra ‘’mirra’.

  Myrszacz - 179 1 od dawnego myrcha ‘klacz’.

  Myrszak - 1800 od dawnego myrcha ‘klacz’.

  Myrt - od mirt ‘gatunek krzewu’.

  Myrta - od mirt ‘gatunek krzewu’.

  Myrtek - od mirt ‘gatunek krzewu’.

  Myrtus - od mirt ‘gatunek krzewu’.

  Myruk - od myra ‘’mirra’.

  Myrunka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Myrus - od myra ‘’mirra’.

  Mys - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysak - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysakowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysakowski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysan - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysch - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myschi - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myschka - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myschor - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myschur - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysek - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myser - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysera - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Myserowicz - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysiak - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiakowski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiala - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiał - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiała - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiałek - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiałkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiałkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiałowski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiara - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysiarczyk - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysic - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysicki - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysieczko - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysielak - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysielski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysier - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysiera - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysierewicz - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysierowicz - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysierski - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysigrosz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysik - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysikowski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysin - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysina - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysinkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiński - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysio - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiogląd - 1609 w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysioł - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiołek - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiołkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiołowski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiopecki - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysior - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysior - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor; od gwarowego mysiór ‘szczur’.

  Mysiora - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysiorek - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysiorek - 1646 w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiorowski - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysiorski - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysiór - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysiór - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor; od gwarowego mysiór ‘szczur’.

  Mysiów - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiuga - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiuk - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiur - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiura - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiurna - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiurski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysiuta - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myskiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysko - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myskow - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myskowski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysków - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myskurski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myslajek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myslak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myslarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myslejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysler - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myslewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myslewiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myslicki - od nazwy miejscowej Myslice (elbląskie, gmina Stary Dzierzgoń), Myśliki (suwalskie, gmina Biała Piska).

  Mysliński - od nazwy miejscowej Myślin (ciechanowskie, gmina Bieżuń).

  Myslisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysliwczuk - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Mysliwczyk - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Mysliwiec - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Mysliwietz - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Mysliwski - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Myslowski - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Mysł - 1265 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysłajek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysłak - 1 136 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysłakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysław - od imienia złożonego Mysław, notowanego od XIV wieku.

  Mysławski - od imienia złożonego Mysław, notowanego od XIV wieku.

  Mysłej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysłek - 1390 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysłko - 1379 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysłkowicz - 1425 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysłok - (sl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysłoń - 1265 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysłosz - 1204 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysłowicki - od nazw miejscowych Mysłowice, Mysłów (kilka miejscowości).

  Mysłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysłowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysłowiecki - od nazw miejscowych Mysłowice, Mysłów (kilka miejscowości).

  Mysłowski - 1395 od nazw miejscowych Mysłowice, Mysłów (kilka miejscowości).

  Mysłuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysłyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysona - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysor - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysorek - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myssak - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myssakowski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myssera - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myssik - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myssura - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mystak - od niemieckiej nazwy osobowej Mist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mist ‘błoto, gnój, nawóz, brud’.

  Mystakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mist ‘błoto, gnój, nawóz, brud’.

  Mystek - od niemieckiej nazwy osobowej Mist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mist ‘błoto, gnój, nawóz, brud’.

  Myster - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mister-, por. misterny.

  Mystkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mist ‘błoto, gnój, nawóz, brud’.

  Mystkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mist ‘błoto, gnój, nawóz, brud’.

  Mystkowski - 1630 od nazwy miejscowej Mystkowo (ciechanowskie, gmina Baboszewo), Mystki (łomżyńskie, gmina Wysokie Mazowieckie).

  Mystowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mist ‘błoto, gnój, nawóz, brud’.

  Mystra - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mister-, por. misterny.

  Mystrzyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mister-, por. misterny.

  Mystyło - od niemieckiej nazwy osobowej Mist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mist ‘błoto, gnój, nawóz, brud’.

  Mysuła - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysuna - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysur - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysura - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysyk - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysyłek - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysyrowicz - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Mysyrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Mysza - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszak - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszakow - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszakowski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszal - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszala - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszalski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszał - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszała - 150 1 w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszałkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszar - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Myszarek - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Myszarowski - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Myszcyn - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszczak - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszczij - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszczuński - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszczuszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszczyj - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszczyn - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszczyński - 1465 od nazwy miejscowej Myszczyn (warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki).

  Myszczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszek - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszel - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszelski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszer - od niemieckich nazw osobowych Müser, Müsser, te od górnoniemieckiego muser ‘moździerz’.

  Myszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszewski - 1497 od nazwy miejscowej Myszewo (elbląskie, gmina Nowy Staw), Myszowa (tarnowskie, gmina Szczucin).

  Myszi - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszk - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszka - 1480 w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszkal - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszke - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszki - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszkie - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszkin - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszko - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszkorowski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszkow - 1486 w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszkowiec - 1580 w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszkowski - 1404 od nazwy miasta Myszków (częstochowskie), Myszkowo (poznańskie, gmina Szamotuły).

  Myszków - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszkun - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszlenik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myszler - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myszlewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myszlin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myszlinik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myszlisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myszlon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Mysznik - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszoglad - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszogląd - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszograj - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszogrób - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszohraj - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszokraj - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszoląg - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszoł - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszołek - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszołowski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszon - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszona - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszopad - 1434 w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszor - 1477 w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor lub od myszor, mysior ‘szczur’.

  Myszorek - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor lub od myszor, mysior ‘szczur’.

  Myszotraw - 1398 w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszowoda - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszowski - 1498 od nazwy miejscowej Myszewo (elbląskie, gmina Nowy Staw), Myszowa (tarnowskie, gmina Szczucin).

  Myszór - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszów - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszta - od niemieckiej nazwy osobowej Mist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mist ‘błoto, gnój, nawóz, brud’.

  Mysztak - od niemieckiej nazwy osobowej Mist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mist ‘błoto, gnój, nawóz, brud’.

  Mysztal - od niemieckich nazw osobowych Mistal, Mistel, te z średnio-wysoko-niemieckiego mistel ‘jemioła’.

  Mysztowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mist ‘błoto, gnój, nawóz, brud’.

  Mysztur - od niemieckiej nazwy osobowej Mist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mist ‘błoto, gnój, nawóz, brud’.

  Myszuda - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszuk - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszuński - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszur - 147 1 w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor lub od staropolskiego myszur ‘samiec myszy’.

  Myszura - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszurski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszy - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszygraj - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszyna, m. - 1287 w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszyński - 1475 od nazwy miejscowej Myszyn (KrW).

  Myszyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myszywoda - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myś - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myśkewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myśkiew - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myśko - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myśkow - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myśkowiec - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myśkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myśków - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myślaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślajew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślak - 1668 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myśląg - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślecki - 1430 od nazwy miejscowej Myślec (nowosądeckie, gmina Stary Sącz).

  Myślejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślenicki - 1432 od nazwy miasta Myślenice, dawniej Myślimice, Myślinice (krakowskie).

  Myślenik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myśleński - od nazwy miasta Myślenice, dawniej Myślimice, Myślinice (krakowskie).

  Myślewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślibor - od imienia złożonego Myślibor, notowanego od XIII wieku.

  Myśliborski - 147 1 od nazw miejscowych Myślibór, Myśliborzyce (kilka wsi).

  Myślicki - 1675 od nazwy miejscowej Myslice (elbląskie, gmina Stary Dzierzgoń), Myśliki (suwalskie, gmina Biała Piska).

  Myślicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myśliczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślimicki - 140 1 od nazwy miasta Myślenice, dawniej Myślimice, Myślinice (krakowskie).

  Myślin - 1 166 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślinicki - 1495 od nazwy miasta Myślenice, dawniej Myślimice, Myślinice (krakowskie).

  Myśliniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myśliniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myśliński - 1520 od nazwy miejscowej Myślin (ciechanowskie, gmina Bieżuń).

  Myślisz - 1402 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myśliszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myśliw - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Myśliwa - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Myśliwczak - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Myśliwczuk - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Myśliwczyk - 1635 od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Myśliwec - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Myśliwek - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Myśliwiak - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Myśliwicz - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Myśliwiec - 1593 od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’; od myśliwiec ‘myśliwy’.

  Myśliwiecki - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’; od przymiotnika myśliwiecki.

  Myśliwski - 1757 od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’, od przymiotnika myśliwski.

  Myśliwy - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Myśluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mysł-, por. myśleć, myśl, imiona złożone typu Myślibor.

  Myślywiec - od myśliwy ‘człowiek polujący na zwierzynę’.

  Myśniak - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myśnik - w grupie nazwisk pochodzących od mysz, możliwe też od imion ma My-, typu Myślibor.

  Myśtak - od niemieckiej nazwy osobowej Mist, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mist ‘błoto, gnój, nawóz, brud’.

  Mytar - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytarski - 1468 od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytczak - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytek - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytenia - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Myter - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’

  Myterczyk - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytiuk - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytka - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytkiewicz - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytkiewski - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytko - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytkos - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytkoś - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytkowicz - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytkowiec - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytkowski - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mittel, ta od nazwy terenu Mettel, Mittel, od der Mittere ‘w samym środku’ lub od mytlić ‘mieszać, kręcić’.

  Mytliński - od niemieckiej nazwy osobowej Mittel, ta od nazwy terenu Mettel, Mittel, od der Mittere ‘w samym środku’ lub od mytlić ‘mieszać, kręcić’.

  Mytłosz - od niemieckiej nazwy osobowej Mittel, ta od nazwy terenu Mettel, Mittel, od der Mittere ‘w samym środku’ lub od mytlić ‘mieszać, kręcić’.

  Mytnik - 1439 od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’; od mytnik ‘poborca myta’.

  Mytor - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytorski - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytrycki - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytrysz - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytryszyn - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytula - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytych - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytycz - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytyk - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytykiewicz - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytykowski - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytyl - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytys - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytysek - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytysiak - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytysiewicz - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.

  Mytyszkiewicz - od myto ‘opłata za przejazd przez rogatkę; cło’.