<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Sk - Sm


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch

  pozostałe w kolejnych rozdziałach na dole listy rozdziałów

  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997  Skab - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skaba - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skabalski - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skabas - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skabczak - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skabczyk - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skabek - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skabel - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skabiak - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skabicki - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skabik - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skabiński - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skaboń - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skabowski - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skabuń - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego skaba ‘drzazga, żebro’.

  Skacz - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaczek - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaczeń - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaczewski - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaczko - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaczkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaczków - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaczukowski - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaczyła - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaczyłło - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaczyło - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skadłubowicz - od kadłub ‘kadłub koński’.

  Skaf - od szafa, też od niemieckiej nazwy osobowej Schaff.

  Skaff - od szafa, też od niemieckiej nazwy osobowej Schaff.

  Skainowski - od skajać się ‘zrzec się, cofnąć się’.

  Skaja - od skajać się ‘zrzec się, cofnąć się’.

  Skajewski - od skajać się ‘zrzec się, cofnąć się’.

  Skajkowski - od skajać się ‘zrzec się, cofnąć się’.

  Skajnowski - od skajać się ‘zrzec się, cofnąć się’.

  Skakacz - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’; od skakacz ‘ten, co skacze’.

  Skakaj - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skakalski - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skakał - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skakań - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skakonik - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skakoń - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skakowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skakowski - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skaków - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skakuj - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skakulski - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skakuła - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skakun - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skakunow - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skakunów - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skakuń - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skal - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skala - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalak - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalana - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalanny - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalany - 1720 od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalarek - od szkalić, szkalować ‘łajać, szydzić’, od gwarowego szkalarz.

  Skalarus - od szkalić, szkalować ‘łajać, szydzić’, od gwarowego szkalarz.

  Skalba - od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skalbania - od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skalbaniak - od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skalbaniok - (Śl) od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skalbinia - od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skalbmierski - od nazwy miejscowej Skalmierz (sieradzkie, gmina Błaszki), Skalmierzyce, dawniej Skarbimirz (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Skalc - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalczuk - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalczuk - od skała.

  Skalczyk - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalczyński - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalda - od gwarowego skałdunić ‘zgwałcić kobietę’, skałdunienie ‘zgwałcenie’.

  Skaldanowski - od gwarowego skałdunić ‘zgwałcić kobietę’, skałdunienie ‘zgwałcenie’.

  Skaldawski - od gwarowego skałdunić ‘zgwałcić kobietę’, skałdunienie ‘zgwałcenie’.

  Skaldowski - od gwarowego skałdunić ‘zgwałcić kobietę’, skałdunienie ‘zgwałcenie’.

  Skaldski - od gwarowego skałdunić ‘zgwałcić kobietę’, skałdunienie ‘zgwałcenie’.

  Skalec - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalecki - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skaleczyński - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalej - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skaleń - 1472 od skała.

  Skaletz - (Śl) od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skali - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalic - 1398 od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalica - 1355 od skała.

  Skalicki - 1616 od nazw miejscowych Skalica, Skalice (kilka miejscowości).

  Skalicz - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalij - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalik - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalikow - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalików - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalimowski - od nazwy miejscowej Skalimowo (białostockie, gmina Boćki).

  Skalina, m. - 1453 od skała.

  Skalinik - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalinowski - od nazwy miejscowej Skalin (KrW).

  Skaliński - od nazwy miejscowej Skalin (KrW).

  Skalis - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skaliski - od nazwy miejscowej Skaliszki (suwalskie, gmina Budry).

  Skalisz - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalka - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalko - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalla - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skalmierski - od nazwy miejscowej Skalmierz (sieradzkie, gmina Błaszki), Skalmierzyce, dawniej Skarbimirz (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Skalmierzycki - od nazwy miejscowej Skalmierz (sieradzkie, gmina Błaszki), Skalmierzyce, dawniej Skarbimirz (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Skalmirski - od nazwy miejscowej Skalmierz (sieradzkie, gmina Błaszki), Skalmierzyce, dawniej Skarbimirz (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Skalmowski - od nazwy miejscowej Skalimowo (białostockie, gmina Boćki).

  Skalna - od skała.

  Skalniak - od skała.

  Skalnica - od skała.

  Skalnicki - od skała.

  Skalnierski - od nazwy miejscowej Skalmierz (sieradzkie, gmina Błaszki), Skalmierzyce, dawniej Skarbimirz (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Skalniewski - od skała.

  Skalnik - 1438 od skała.

  Skalny - 1626 od skała.

  Skalski - 1372 od nazwy miejscowej Skała (kilka miejscowości).

  Skaluba - od staropo lskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skaluch - od skalić, skalać ‘zabrudzić, splamić, zhańbić’, też od skała ‘naturalny zespół minerałów tworzący zwartą masę’.

  Skał - od skała.

  Skała - 1384 od skała.

  Skałacki - od skała.

  Skałak - od skała.

  Skała-Piękoś - złożenia brak; Skała 1384 od skała; Piękoś od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Skałaski - od skała.

  Skałba - od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skałban - od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skałbana - od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skałbania - od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skałczak - 1664 od skała.

  Skałczuk - od skała.

  Skałd - od gwarowego skałdunić ‘zgwałcić kobietę’, skałdunienie ‘zgwałcenie’.

  Skałdanowski - od gwarowego skałdunić ‘zgwałcić kobietę’, skałdunienie ‘zgwałcenie’.

  Skałecki - 1475 od nazwy miejscowej Skałka (częste).

  Skałeczna - od skała.

  Skałka - 1350-51 od skała, skałka.

  Skałkowski - 1448 od nazwy miejscowej Skałka (częste).

  Skałoń - od skała.

  Skałowicz - 1652 od skała.

  Skałowski - od skała.

  Skałuba - 1336 od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skałubaniak - od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skałubiński - od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skałubowicz - od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skałuj - od skała.

  Skamaj - od skamieć, skamiać ‘skamienieć’.

  Skamara - od skamrać ‘skaleć’, skamra ‘komar’, też od gwarowego szkamrać ‘szemrać, łajać’.

  Skamaroszko - od skamrać ‘skaleć’, skamra ‘komar’, też od gwarowego szkamrać ‘szemrać, łajać’.

  Skamarowski - od skamrać ‘skaleć’, skamra ‘komar’, też od gwarowego szkamrać ‘szemrać, łajać’.

  Skamarski - od skamrać ‘skaleć’, skamra ‘komar’, też od gwarowego szkamrać ‘szemrać, łajać’.

  Skambara - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Schamber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schambaere ‘wstydliwy’.

  Skambera - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Schamber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schambaere ‘wstydliwy’.

  Skamel - od skamlać ‘o psie: piszczeć, skowyczeć’.

  Skamelski - od skamlać ‘o psie: piszczeć, skowyczeć’.

  Skamielski - od skamlać ‘o psie: piszczeć, skowyczeć’.

  Skamiera - od skamrać ‘skaleć’, skamra ‘komar’, też od gwarowego szkamrać ‘szemrać, łajać’.

  Skamierski - od skamrać ‘skaleć’, skamra ‘komar’, też od gwarowego szkamrać ‘szemrać, łajać’.

  Skamira - od skamrać ‘skaleć’, skamra ‘komar’, też od gwarowego szkamrać ‘szemrać, łajać’.

  Skamla - od skamlać ‘o psie: piszczeć, skowyczeć’.

  Skamra - od skamrać ‘skaleć’, skamra ‘komar’, też od gwarowego szkamrać ‘szemrać, łajać’.

  Skamrajtys - od skamrać ‘skaleć’, skamra ‘komar’, też od gwarowego szkamrać ‘szemrać, łajać’.

  Skamruk - od skamrać ‘skaleć’, skamra ‘komar’, też od gwarowego szkamrać ‘szemrać, łajać’.

  Skanadaj - od niemieckiej nazwy osobowej Schande, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schande, schandel ‘świeca’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schande ‘wstyd, hańba’.

  Skandaj - od niemieckiej nazwy osobowej Schande, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schande, schandel ‘świeca’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schande ‘wstyd, hańba’.

  Skandalis - od niemieckiej nazwy osobowej Schande, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schande, schandel ‘świeca’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schande ‘wstyd, hańba’.

  Skandarewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schander, ta od nazwy miejscowej Schandau.

  Skandelski - od niemieckiej nazwy osobowej Schande, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schande, schandel ‘świeca’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schande ‘wstyd, hańba’.

  Skandera - od niemieckiej nazwy osobowej Schander, ta od nazwy miejscowej Schandau.

  Skanderewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schander, ta od nazwy miejscowej Schandau.

  Skanderowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schander, ta od nazwy miejscowej Schandau.

  Skandro - od niemieckiej nazwy osobowej Schander, ta od nazwy miejscowej Schandau.

  Skandy - od niemieckiej nazwy osobowej Schande, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schande, schandel ‘świeca’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schande ‘wstyd, hańba’.

  Skap - od skapnąć ‘spadać kroplami, ściekać’.

  Skapał - od skapnąć ‘spadać kroplami, ściekać’.

  Skapców - od skapnąć ‘spadać kroplami, ściekać’.

  Skapczyk - od skapnąć ‘spadać kroplami, ściekać’.

  Skapczyński - od skapnąć ‘spadać kroplami, ściekać’.

  Skapik - od skapnąć ‘spadać kroplami, ściekać’.

  Skapiński - od skapnąć ‘spadać kroplami, ściekać’.

  Skapowicz - od skapnąć ‘spadać kroplami, ściekać’.

  Skappel - od skapnąć ‘spadać kroplami, ściekać’.

  Skapski - od skapnąć ‘spadać kroplami, ściekać’.

  Skapun - od skapnąć ‘spadać kroplami, ściekać’.

  Skar - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skara - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skaraba - od gwarowego skarabanić się ‘zejść z wozu, stoczyć się’.

  Skarabacz - od gwarowego skarabanić się ‘zejść z wozu, stoczyć się’.

  Skarabalak - od gwarowego skarabanić się ‘zejść z wozu, stoczyć się’.

  Skarabczyński - od gwarowego skarabanić się ‘zejść z wozu, stoczyć się’.

  Skarabiasz - od gwarowego skarabanić się ‘zejść z wozu, stoczyć się’.

  Skarabucha - od gwarowego skarabanić się ‘zejść z wozu, stoczyć się’.

  Skarada - od szkarada ‘brzydota, potworność’.

  Skaradek - od szkarada ‘brzydota, potworność’.

  Skaradkiewicz - od szkarada ‘brzydota, potworność’.

  Skaradziński - od szkarada ‘brzydota, potworność’.

  Skaralewicz - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarankiewicz - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarapata - od skarpeta, skarpetka, z gwarowego karpetka, karpytka.

  Skaraszewski - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarb - 1460 w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarba - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbacki - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbania - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbas - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbat - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbecki - od nazwy miejscowej Skarbka (kieleckie, gmina Bałtów), Skarbki (konińskie, gmina Władysławów).

  Skarbek - 1388 w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbek-Borowski - złożenia brak; Skarbek 1388 w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław; Borowski od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Skarbek-Kruszewski - złożenia brak; Skarbek 1388 w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław; Kruszewski 1472 od nazw miejscowych Kruszewo, Kruszów, Krusze (kilka wsi).

  Skarbek-Malczewski - złożenia brak; Skarbek 1388 w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław; Malczewski 1389 od nazw miejscowych Malczewo (poznańskie, gmina Niechanowo), Malczew, dawniej Malczów (radomskie, gmina Skaryszew).

  Skarber - od niemieckiej nazwy osobowej Scharber, ta od nazwy miejscowej Scharbe lub od średnio-wysoko-niemieckiego scharbe ‘kormoran’.

  Skarbicha - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbiecki - od nazwy miejscowej Skarbka (kieleckie, gmina Bałtów), Skarbki (konińskie, gmina Władysławów).

  Skarbierz - od niemieckiej nazwy osobowej Scharber, ta od nazwy miejscowej Scharbe lub od średnio-wysoko-niemieckiego scharbe ‘kormoran’.

  Skarbiesz - od niemieckiej nazwy osobowej Scharber, ta od nazwy miejscowej Scharbe lub od średnio-wysoko-niemieckiego scharbe ‘kormoran’.

  Skarbież - od niemieckiej nazwy osobowej Scharber, ta od nazwy miejscowej Scharbe lub od średnio-wysoko-niemieckiego scharbe ‘kormoran’.

  Skarbiłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbimierz - od nazwy miejscowej Skalmierz (sieradzkie, gmina Błaszki), Skalmierzyce, dawniej Skarbimirz (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Skarbin - 1366 w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbiński - od nazwy miejscowej Skarbienice (bydgoskie, gmina Żnin).

  Skarbisz - 1166 w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbka - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbko - 1379 w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbkowicz - 1498 w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbnic - 1252 w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbnicki - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbnik - 1237 w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbolowicz - 1612 w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbon - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbonkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarboń - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbowa - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbowiec - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbowski - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbski - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbucha - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbucki - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarbuła - w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skarciszewski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarknąć ‘zniszczyć; zdechnąć’, skarkły ‘zmarniały’.

  Skarcz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarknąć ‘zniszczyć; zdechnąć’, skarkły ‘zmarniały’.

  Skarczewski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarknąć ‘zniszczyć; zdechnąć’, skarkły ‘zmarniały’.

  Skarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarknąć ‘zniszczyć; zdechnąć’, skarkły ‘zmarniały’.

  Skarczyński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarknąć ‘zniszczyć; zdechnąć’, skarkły ‘zmarniały’.

  Skarda - od litewskich nazw osobowych Skardis, Skardžius.

  Skardecki - od litewskich nazw osobowych Skardis, Skardžius.

  Skardius - od litewskich nazw osobowych Skardis, Skardžius.

  Skardow - od litewskich nazw osobowych Skardis, Skardžius.

  Skardowski - od litewskich nazw osobowych Skardis, Skardžius.

  Skardziński - od litewskich nazw osobowych Skardis, Skardžius.

  Skardzisz - od litewskich nazw osobowych Skardis, Skardžius.

  Skardzius - od litewskich nazw osobowych Skardis, Skardžius.

  Skareń - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarewicz - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarga - w grupie nazwisk pochodzących od skarga ‘żalenie się; oskarżanie’, skarżyć się.

  Skargo - w grupie nazwisk pochodzących od skarga ‘żalenie się; oskarżanie’, skarżyć się.

  Skark - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarknąć ‘zniszczyć; zdechnąć’, skarkły ‘zmarniały’.

  Skarka - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarknąć ‘zniszczyć; zdechnąć’, skarkły ‘zmarniały’.

  Skarko - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarknąć ‘zniszczyć; zdechnąć’, skarkły ‘zmarniały’.

  Skarkowski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarknąć ‘zniszczyć; zdechnąć’, skarkły ‘zmarniały’.

  Skarkuła - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarknąć ‘zniszczyć; zdechnąć’, skarkły ‘zmarniały’.

  Skarlak - w grupie nazwisk pochodzących od skarlić, skarleć ‘zmaleć, skarłowacieć’.

  Skarlicki - w grupie nazwisk pochodzących od skarlić, skarleć ‘zmaleć, skarłowacieć’.

  Skarlik - w grupie nazwisk pochodzących od skarlić, skarleć ‘zmaleć, skarłowacieć’.

  Skarliński - w grupie nazwisk pochodzących od skarlić, skarleć ‘zmaleć, skarłowacieć’.

  Skarła - w grupie nazwisk pochodzących od skarlić, skarleć ‘zmaleć, skarłowacieć’.

  Skarłomiejczak - w grupie nazwisk pochodzących od skarlić, skarleć ‘zmaleć, skarłowacieć’.

  Skarłosz - w grupie nazwisk pochodzących od skarlić, skarleć ‘zmaleć, skarłowacieć’.

  Skarniewicz - (Pom) od gwarowego skarnia, skarno ‘policzek, skroń’.

  Skarol - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skaron - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skaronek - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skaroński - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skaros - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skaroski - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarowski - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarpa - w grupie nazwisk pochodzących od skarpa, dawniej szkarpa ‘urwisko, pochyla ściana nasypu’, od gwarowego skarpać ‘dłubać, byle jak robić’.

  Skarpański - w grupie nazwisk pochodzących od skarpa, dawniej szkarpa ‘urwisko, pochyla ściana nasypu’, od gwarowego skarpać ‘dłubać, byle jak robić’.

  Skarpas - w grupie nazwisk pochodzących od skarpa, dawniej szkarpa ‘urwisko, pochyla ściana nasypu’, od gwarowego skarpać ‘dłubać, byle jak robić’.

  Skarpecki - od skarpeta, skarpetka, z gwarowego karpetka, karpytka.

  Skarpeta - od skarpeta, skarpetka, z gwarowego karpetka, karpytka.

  Skarpetko - od skarpeta, skarpetka, z gwarowego karpetka, karpytka.

  Skarpetkowski - od skarpeta, skarpetka, z gwarowego karpetka, karpytka.

  Skarpetowski - od skarpeta, skarpetka, z gwarowego karpetka, karpytka.

  Skarpik - w grupie nazwisk pochodzących od skarpa, dawniej szkarpa ‘urwisko, pochyla ściana nasypu’, od gwarowego skarpać ‘dłubać, byle jak robić’.

  Skarpiński - w grupie nazwisk pochodzących od skarpa, dawniej szkarpa ‘urwisko, pochyla ściana nasypu’, od gwarowego skarpać ‘dłubać, byle jak robić’.

  Skarplik - w grupie nazwisk pochodzących od skarpa, dawniej szkarpa ‘urwisko, pochyla ściana nasypu’, od gwarowego skarpać ‘dłubać, byle jak robić’.

  Skarpos - w grupie nazwisk pochodzących od skarpa, dawniej szkarpa ‘urwisko, pochyla ściana nasypu’, od gwarowego skarpać ‘dłubać, byle jak robić’.

  Skarpyta - od skarpeta, skarpetka, z gwarowego karpetka, karpytka.

  Skarszewic - 1223 od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarszewski - 1407 od nazw miejscowych Skarszew (kaliskie, gmina Żelazków), Skarszewo, dziś Skarszewy (bydgoskie, gmina Świecie).

  Skarszewski - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarszowski - 1416 od nazw miejscowych Skarszew (kaliskie, gmina Żelazków), Skarszewo, dziś Skarszewy (bydgoskie, gmina Świecie).

  Skarubowicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skaruby ‘wielkie, niezgrabne buty’.

  Skarubski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skaruby ‘wielkie, niezgrabne buty’.

  Skaruch - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarul - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarulis - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarulski - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarupa - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarupa, skarłupa ‘skorupa’.

  Skarupiański - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarupa, skarłupa ‘skorupa’.

  Skarupiński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarupa, skarłupa ‘skorupa’.

  Skarupka - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarupa, skarłupa ‘skorupa’.

  Skarupski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarupa, skarłupa ‘skorupa’.

  Skarus - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarusz - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skaruszewski - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skaruszka - 1611 od skarać ‘wymierzyć karę’ lub od skarucha ‘kawałek kory’.

  Skaruś - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skaruz - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skary - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skaryna - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarysz - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skaryszewski - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarzatek - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarzel - 1605 od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarzeński - od nazwy miejscowej Skarzyn, dziś Skarżyn (konińskie, gmina Kawęczyn), Skarzyn (ciechanowskie, gmina Płońsk).

  Skarzycki - od nazwy miasta Skarżysko (kieleckie).

  Skarzyniec - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skarzyński - od nazwy miejscowej Skarzyn, dziś Skarżyn (konińskie, gmina Kawęczyn), Skarzyn (ciechanowskie, gmina Płońsk).

  Skarzyszowski - 1419 od nazwy miasta Skarzyszow, dziś Skaryszew (radomskie).

  Skarżeń - 1414 w grupie nazwisk pochodzących od skarga ‘żalenie się; oskarżanie’, skarżyć się.

  Skarżeński - od nazwy miejscowej Skarzyn, dziś Skarżyn (konińskie, gmina Kawęczyn), Skarzyn (ciechanowskie, gmina Płońsk).

  Skarżycki - od nazwy miasta Skarżysko (kieleckie).

  Skarżyński - 1414 od nazwy miejscowej Skarzyn, dziś Skarżyn (konińskie, gmina Kawęczyn), Skarzyn (ciechanowskie, gmina Płońsk).

  Skarżyski - od nazwy miasta Skarżysko (kieleckie).

  Skaszewski - 1449 od nazwy miejscowej Skaszewo (ciechanowskie, gmina Gzy).

  Skaszyński - od nazwy miejscowej Skaszyn (włocławskie, gmina Lubraniec).

  Skatolnik - w grupie nazwisk pochodzących od szkatuła ‘skrzynka na pieniądze lub kosztowności’.

  Skatula - w grupie nazwisk pochodzących od szkatuła ‘skrzynka na pieniądze lub kosztowności’.

  Skatulla - w grupie nazwisk pochodzących od szkatuła ‘skrzynka na pieniądze lub kosztowności’.

  Skatulna - w grupie nazwisk pochodzących od szkatuła ‘skrzynka na pieniądze lub kosztowności’.

  Skatulnik - w grupie nazwisk pochodzących od szkatuła ‘skrzynka na pieniądze lub kosztowności’.

  Skatulny - w grupie nazwisk pochodzących od szkatuła ‘skrzynka na pieniądze lub kosztowności’.

  Skatulski - w grupie nazwisk pochodzących od szkatuła ‘skrzynka na pieniądze lub kosztowności’.

  Skatuła - w grupie nazwisk pochodzących od szkatuła ‘skrzynka na pieniądze lub kosztowności’.

  Skauba - od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skauban - od staropolskiego skałuba, skalba ‘szpara, szczelina’.

  Skaut - od skaut ‘uczestnik skautingu, ruchu młodzieżowego zapoczątkowanego na początku XX wieku w Wielkiej Brytanii, do którego nawiązywało harcerstwo’.

  Skawa - 1415 od nazwy miejscowej Skawa (nowosądeckie, gmina Raba Wyżna).

  Skawara - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skawera ‘zgłodniały, żarłoczny; zbrylona ziemia, którą trudno rozbić’.

  Skawarczyński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skawera ‘zgłodniały, żarłoczny; zbrylona ziemia, którą trudno rozbić’.

  Skawarek - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skawera ‘zgłodniały, żarłoczny; zbrylona ziemia, którą trudno rozbić’.

  Skawarski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skawera ‘zgłodniały, żarłoczny; zbrylona ziemia, którą trudno rozbić’.

  Skawaruń - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skawera ‘zgłodniały, żarłoczny; zbrylona ziemia, którą trudno rozbić’.

  Skawecki - od nazwy miejscowej Skawce (bielskie, gmina Mucharz).

  Skawera - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skawera ‘zgłodniały, żarłoczny; zbrylona ziemia, którą trudno rozbić’.

  Skawiak - 1797 od nazwy miejscowej Skawa (nowosądeckie, gmina Raba Wyżna).

  Skawian - 1787 od nazwy miejscowej Skawa (nowosądeckie, gmina Raba Wyżna).

  Skawiańczyk - od nazwy miejscowej Skawa (nowosądeckie, gmina Raba Wyżna).

  Skawicki - od nazwy miejscowej Skawica (bielskie, gmina Zawoja).

  Skawiec - od nazwy miejscowej Skawa (nowosądeckie, gmina Raba Wyżna).

  Skawina - 1371 od nazwy miasta Skawina (krakowskie).

  Skawiniak - od nazwy miasta Skawina (krakowskie).

  Skawinka - 1659 od nazwy miasta Skawina (krakowskie), Skawinka (bielskie, gmina Lanckorona).

  Skawiński - 1379 od nazwy miasta Skawina (krakowskie).

  Skawoń - od nazwy miejscowej Skawa (nowosądeckie, gmina Raba Wyżna).

  Skawra - w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skawran - w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skawron - w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skawronek - w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skawroń - w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skawroński - w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skawski - 1603 od nazwy miejscowej Skawa (nowosądeckie, gmina Raba Wyżna).

  Skaza - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skazalski - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skazała - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skazałowski - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skaziak - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skaziczest - 1404 w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skazidroga - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skazik - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skazimleko - 1468 w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skaziński - od nazwy miejscowej Skazińce (KrW).

  Skazkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skazko - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skazkowski - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skaznik - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skazowski - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skazybot - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skaźnik - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skaża - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skażnik - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skażybut - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skażyński - od nazwy miejscowej Skazińce (KrW).

  Skąbski - od nazwy miejscowej Skąpe (kilka wsi).

  Skąmski - od nazwy miejscowej Skąpe (kilka wsi).

  Skąpa - w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skąpczyk - w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skąpek - 1388 w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skąpiak - 1786 w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skąpiec - 1620 w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’; od skąpiec.

  Skąpiński - w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skąpski - od nazwy miejscowej Skąpe (kilka wsi).

  Skąpy - 1795 w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skąskiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skąźnik - w grupie nazwisk pochodzących od skaza ‘rysa, pęknięcie, zabrudzenie’, skazic ‘zabrudzić, zniszczyć’.

  Skellnik - (Pom) od skała.

  Skelnik - (Pom) od skała.

  Skempiec - w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skemski - od nazwy miejscowej Skąpe (kilka wsi).

  Skepiec - w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skepka - w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skepko - w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skerda - (Pom) od litewskich nazw osobowych Skardis, Skardžius.

  Skerka - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarknąć ‘zniszczyć; zdechnąć’, skarkły ‘zmarniały’.

  Skerkowski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarknąć ‘zniszczyć; zdechnąć’, skarkły ‘zmarniały’.

  Skerkut - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skarknąć ‘zniszczyć; zdechnąć’, skarkły ‘zmarniały’.

  Skerlik - w grupie nazwisk pochodzących od skarlić, skarleć ‘zmaleć, skarłowacieć’.

  Skernik - od gwarowego skarnia, skarno ‘policzek, skroń’.

  Skerzyński - od nazwy miejscowej Skarzyn, dziś Skarżyn (konińskie, gmina Kawęczyn), Skarzyn (ciechanowskie, gmina Płońsk).

  Skębski - od nazwy miejscowej Skąpe (kilka wsi).

  Skępiec - 1675 w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skępiński - w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skępski - od nazwy miejscowej Skąpe (kilka wsi).

  Skib - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skiba - 1631 w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skiban - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibarski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schiborr, ta od słowiańskiego Stibor, por. polskie Ścibor.

  Skibba - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibbe - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibczak - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibe - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibek - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibel - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibenko - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skiber - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schiborr, ta od słowiańskiego Stibor, por. polskie Ścibor.

  Skiberowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schiborr, ta od słowiańskiego Stibor, por. polskie Ścibor.

  Skiberski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schiborr, ta od słowiańskiego Stibor, por. polskie Ścibor.

  Skibiak - 1631 w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibica - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibicha - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibicki - 1474 od nazwy miejscowej Skibice (kilka wsi).

  Skibicz - 1370 w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibida - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibiel - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibielak - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibieński - 1786 od nazwy miejscowej Skibin (wlocławskie, gmina Radziejów).

  Skibier - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schiborr, ta od słowiańskiego Stibor, por. polskie Ścibor.

  Skibiewski - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibik - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibin - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibiniewski - od nazwy miejscowej Skibniew (siedleckie, gmina Sokołów Podlaski).

  Skibiń - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibiński - 1786 od nazwy miejscowej Skibin (wlocławskie, gmina Radziejów).

  Skibior - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schiborr, ta od słowiańskiego Stibor, por. polskie Ścibor.

  Skibirski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schiborr, ta od słowiańskiego Stibor, por. polskie Ścibor.

  Skibisz - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibit - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibka - 1598 w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’; od skibka.

  Skibke - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibko - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibniewski - 1482 od nazwy miejscowej Skibniew (siedleckie, gmina Sokołów Podlaski).

  Skibor - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schiborr, ta od słowiańskiego Stibor, por. polskie Ścibor.

  Skiborowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schiborr, ta od słowiańskiego Stibor, por. polskie Ścibor.

  Skiborski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schiborr, ta od słowiańskiego Stibor, por. polskie Ścibor.

  Skibowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibowski - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skibrak - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schiborr, ta od słowiańskiego Stibor, por. polskie Ścibor.

  Skibrowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schiborr, ta od słowiańskiego Stibor, por. polskie Ścibor.

  Skibski - od nazw miejscowych Skiba, Skiby (kilka miejscowości).

  Skibura - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schiborr, ta od słowiańskiego Stibor, por. polskie Ścibor.

  Skic - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skic, kicać, skiczka ‘żaba; osoba żywotna’.

  Skica - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skic, kicać, skiczka ‘żaba; osoba żywotna’.

  Skicaj - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skic, kicać, skiczka ‘żaba; osoba żywotna’.

  Skicak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skic, kicać, skiczka ‘żaba; osoba żywotna’.

  Skiciak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skic, kicać, skiczka ‘żaba; osoba żywotna’.

  Skiciński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skic, kicać, skiczka ‘żaba; osoba żywotna’.

  Skiciuk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skic, kicać, skiczka ‘żaba; osoba żywotna’.

  Skicki - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skic, kicać, skiczka ‘żaba; osoba żywotna’.

  Skiczak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skic, kicać, skiczka ‘żaba; osoba żywotna’.

  Skiczek - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skic, kicać, skiczka ‘żaba; osoba żywotna’.

  Skiczewski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skic, kicać, skiczka ‘żaba; osoba żywotna’.

  Skiczko - 1614 w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skic, kicać, skiczka ‘żaba; osoba żywotna’.

  Skiczuk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skic, kicać, skiczka ‘żaba; osoba żywotna’.

  Skiczyński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skic, kicać, skiczka ‘żaba; osoba żywotna’.

  Skid - od w grupie nazwisk pochodzących od skidać ‘zrzucić, zmiatać’.

  Skidan - od w grupie nazwisk pochodzących od skidać ‘zrzucić, zmiatać’.

  Skidaniuk - od w grupie nazwisk pochodzących od skidać ‘zrzucić, zmiatać’.

  Skidanow - od w grupie nazwisk pochodzących od skidać ‘zrzucić, zmiatać’.

  Skidańczuk - od w grupie nazwisk pochodzących od skidać ‘zrzucić, zmiatać’.

  Skidzeń - 1427 od w grupie nazwisk pochodzących od skidać ‘zrzucić, zmiatać’; od dawnego skidzeń ‘wilkołak’.

  Skiebe - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skiebic - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skiebka - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skiebko - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skiedzielewski - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skielnik - w grupie nazwisk pochodzących od skieł, skiła ‘zły człowiek; zły pies’.

  Skielski - w grupie nazwisk pochodzących od skieł, skiła ‘zły człowiek; zły pies’.

  Skiełacz - w grupie nazwisk pochodzących od skieł, skiła ‘zły człowiek; zły pies’.

  Skiendziel - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skiendzielewski - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skiendziul - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skiendziulewski - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skier - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skiera - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skieracki - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skieracz - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skierakowski - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skieran - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skierański - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skierasz - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skierbiszewski - od nazwy miejscowej Skierbieszów (zamojskie, gmina Skierbieszów).

  Skiercki - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skiercz - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skierczek - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skierczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skierda - od litewskiej nazwy osobowej Skerdys, Skirdys.

  Skierdo - 1436 od litewskiej nazwy osobowej Skerdys, Skirdys.

  Skierecki - w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowej Skierki (ciechanowskie, gmina Czernice Borowe).

  Skierek - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skieres - w grupie nazwisk pochodzących od skieresić ‘poranić, pokiereszować’.

  Skieresz - w grupie nazwisk pochodzących od skieresić ‘poranić, pokiereszować’.

  Skierewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skierewski - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skierk - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skierka ‘najmniejsza cząstka czegoś’.

  Skierka - 1427 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skierka ‘najmniejsza cząstka czegoś’.

  Skierkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skierka ‘najmniejsza cząstka czegoś’.

  Skierman - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Skirmantas, Skirmontas, Skirmuntas.

  Skiermand - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Skirmantas, Skirmontas, Skirmuntas.

  Skiermant - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Skirmantas, Skirmontas, Skirmuntas.

  Skiermański - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Skirmantas, Skirmontas, Skirmuntas.

  Skiermond - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Skirmantas, Skirmontas, Skirmuntas.

  Skiermont - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Skirmantas, Skirmontas, Skirmuntas.

  Skiermund - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Skirmantas, Skirmontas, Skirmuntas.

  Skiermunt - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Skirmantas, Skirmontas, Skirmuntas.

  Skiermut - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Skirmantas, Skirmontas, Skirmuntas.

  Skierniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skierniewski - w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miasta Skierniewice.

  Skiernik - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skiero - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skierosz - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skierowski - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skiers - w grupie nazwisk pochodzących od skieresić ‘poranić, pokiereszować’ lub od gwarowego skiers ‘z powodu’.

  Skiersinis - w grupie nazwisk pochodzących od skieresić ‘poranić, pokiereszować’ lub od gwarowego skiers ‘z powodu’.

  Skierski - 1759 w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowej Skierki (ciechanowskie, gmina Czernice Borowe).

  Skiersz - w grupie nazwisk pochodzących od skieresić ‘poranić, pokiereszować’.

  Skierszcz - w grupie nazwisk pochodzących od skieresić ‘poranić, pokiereszować’.

  Skierszuniec - w grupie nazwisk pochodzących od skieresić ‘poranić, pokiereszować’.

  Skierś - w grupie nazwisk pochodzących od skieresić ‘poranić, pokiereszować’.

  Skiert - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skiertać ‘zapalać z trzaskiem zapałki’.

  Skiertnik - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skiertać ‘zapalać z trzaskiem zapałki’.

  Skierucha - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skierys - w grupie nazwisk pochodzących od skieresić ‘poranić, pokiereszować’.

  Skieryś - w grupie nazwisk pochodzących od skieresić ‘poranić, pokiereszować’.

  Skierzak - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skiędziel - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skiędzielewski - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skiędziul - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skik - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’; od gwarowego skik ‘skok’.

  Skikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’; od gwarowego skik ‘skok’.

  Skikowski - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’; od gwarowego skik ‘skok’.

  Skiładz - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skilandis, od białoruskiej Skilandz, od polskiego gwarowego skiłańdź, skiłądz ‘żołądek wieprzowy lub barani nadziany salcesonem’.

  Skiłądź - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skilandis, od białoruskiej Skilandz, od polskiego gwarowego skiłańdź, skiłądz ‘żołądek wieprzowy lub barani nadziany salcesonem’.

  Skiłondzia - 1639 w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skilandis, od białoruskiej Skilandz, od polskiego gwarowego skiłańdź, skiłądz ‘żołądek wieprzowy lub barani nadziany salcesonem’.

  Skiłondź - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skilandis, od białoruskiej Skilandz, od polskiego gwarowego skiłańdź, skiłądz ‘żołądek wieprzowy lub barani nadziany salcesonem’.

  Skimderowicz - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skinderis.

  Skina - w grupie nazwisk pochodzących od skinąć ‘kiwnąć’.

  Skinder - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skinderis.

  Skinderowicz - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skinderis.

  Skinderski - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skinderis.

  Skindziel - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skindzielewski - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skindzielski - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skindzier - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skinderis.

  Skindzierz - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skinderis.

  Skindzilewski - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skindziuk - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skindziul - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skindziulewski - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skindelis.

  Skinewski - w grupie nazwisk pochodzących od skinąć ‘kiwnąć’.

  Skiniewski - w grupie nazwisk pochodzących od skinąć ‘kiwnąć’.

  Skinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skinąć ‘kiwnąć’.

  Skinowski - w grupie nazwisk pochodzących od skinąć ‘kiwnąć’.

  Skinozier - w grupie nazwisk pochodzących od skinąć ‘kiwnąć’.

  Skipa - w grupie nazwisk pochodzących od skipieć ‘kipiąc spłynąć’.

  Skiparys - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skiparis.

  Skiper - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skiparis.

  Skipiał - w grupie nazwisk pochodzących od skipieć ‘kipiąc spłynąć’.

  Skipiała - 1789 w grupie nazwisk pochodzących od skipieć ‘kipiąc spłynąć’.

  Skipier - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skiparis.

  Skipierzepa - w grupie nazwisk pochodzących od skipieć ‘kipiąc spłynąć’.

  Skipietrow - w grupie nazwisk pochodzących od skipieć ‘kipiąc spłynąć’.

  Skipiński - w grupie nazwisk pochodzących od skipieć ‘kipiąc spłynąć’.

  Skipiol - w grupie nazwisk pochodzących od skipieć ‘kipiąc spłynąć’.

  Skipioł - w grupie nazwisk pochodzących od skipieć ‘kipiąc spłynąć’.

  Skipirzepa - w grupie nazwisk pochodzących od skipieć ‘kipiąc spłynąć’.

  Skipirzepski - w grupie nazwisk pochodzących od skipieć ‘kipiąc spłynąć’.

  Skipisz - w grupie nazwisk pochodzących od skipieć ‘kipiąc spłynąć’.

  Skipka - w grupie nazwisk pochodzących od skipieć ‘kipiąc spłynąć’.

  Skipko - w grupie nazwisk pochodzących od skipieć ‘kipiąc spłynąć’.

  Skipor - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skiparis.

  Skiporys - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skiparis.

  Skipór - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skiparis.

  Skipski - w grupie nazwisk pochodzących od skipieć ‘kipiąc spłynąć’.

  Skirak - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skirca - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skirczak - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skirczuk - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skirde - od litewskiej nazwy osobowej Skerdys, Skirdys.

  Skirecki - w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowej Skierki (ciechanowskie, gmina Czernice Borowe).

  Skirgajłło - od litewskiej nazwy osobowej Skirgaila, Skurgila.

  Skirgajło - od litewskiej nazwy osobowej Skirgaila, Skurgila.

  Skirgajło-Jacewicz - złożenia brak; Skirgajło od litewskiej nazwy osobowej Skirgaila, Skurgila; Jacewicz 1663 od imion na Jacz-, Jak-, typu Jakub, Jaczemir, także od Hyacinthus.

  Skirgiełło - od litewskiej nazwy osobowej Skirgaila, Skurgila.

  Skirgiełło-Jacewicz - złożenia brak; Skirgiełło od litewskiej nazwy osobowej Skirgaila, Skurgila; Jacewicz 1663 od imion na Jacz-, Jak-, typu Jakub, Jaczemir, także od Hyacinthus.

  Skirka - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skierka ‘najmniejsza cząstka czegoś’.

  Skirkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skierka ‘najmniejsza cząstka czegoś’.

  Skirko - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skierka ‘najmniejsza cząstka czegoś’.

  Skirkowski - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skirkowski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skierka ‘najmniejsza cząstka czegoś’.

  Skirmient - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Skirmantas, Skirmontas, Skirmuntas.

  Skirmund - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Skirmantas, Skirmontas, Skirmuntas.

  Skirmunt - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Skirmantas, Skirmontas, Skirmuntas.

  Skirmuntt - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Skirmantas, Skirmontas, Skirmuntas.

  Skirmut - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Skirmantas, Skirmontas, Skirmuntas.

  Skirski - w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowej Skierki (ciechanowskie, gmina Czernice Borowe).

  Skirtniański - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skiertać ‘zapalać z trzaskiem zapałki’.

  Skirtun - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skiertać ‘zapalać z trzaskiem zapałki’.

  Skirtuń - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skiertać ‘zapalać z trzaskiem zapałki’.

  Skirucha - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skiruć - od litewskiej nazwy osobowej Skirutis.

  Skiruk - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skirycz - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skirzuć - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skirzyk - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skirżyk - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Skisiały - w grupie nazwisk pochodzących od skisiały, skisły.

  Skiszali - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skisiały, skisły.

  Skiślak - w grupie nazwisk pochodzących od skisiały, skisły.

  Skiślewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skisiały, skisły.

  Skit - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skitać ‘zakitować’, skit ‘pustelnia’.

  Skitak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skitać ‘zakitować’, skit ‘pustelnia’.

  Skital - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skitać ‘zakitować’, skit ‘pustelnia’.

  Skitalski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skitać ‘zakitować’, skit ‘pustelnia’.

  Skitał - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skitać ‘zakitować’, skit ‘pustelnia’.

  Skitaniak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skitać ‘zakitować’, skit ‘pustelnia’.

  Skitek - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skitać ‘zakitować’, skit ‘pustelnia’.

  Skiter - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schitter lub Schűtter, te od średnio-wysoko-niemieckiego schut, schűte ‘ziemia naniesiona przez wodę’.

  Skiterewski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schitter lub Schűtter, te od średnio-wysoko-niemieckiego schut, schűte ‘ziemia naniesiona przez wodę’.

  Skiterski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schitter lub Schűtter, te od średnio-wysoko-niemieckiego schut, schűte ‘ziemia naniesiona przez wodę’.

  Skitoł - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skitać ‘zakitować’, skit ‘pustelnia’.

  Skitowski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skitać ‘zakitować’, skit ‘pustelnia’.

  Skitrun - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schitter lub Schűtter, te od średnio-wysoko-niemieckiego schut, schűte ‘ziemia naniesiona przez wodę’.

  Skiwa - w grupie nazwisk pochodzących od skiwać ‘zawołać przez kiwanie’.

  Skiwel - w grupie nazwisk pochodzących od skiwać ‘zawołać przez kiwanie’.

  Skiwicki - 1711 od nazwy miejscowej Skiwiszki (KrW).

  Skiwiński - w grupie nazwisk pochodzących od skiwać ‘zawołać przez kiwanie’.

  Skiwiot - w grupie nazwisk pochodzących od skiwać ‘zawołać przez kiwanie’.

  Skiwot - w grupie nazwisk pochodzących od skiwać ‘zawołać przez kiwanie’.

  Skiwski - 1569 od nazwy miejscowej Skiwy (białostockie, gmina Siemiatycze).

  Skla - 1696 w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklanko - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklanna - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklanny - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklany - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklar - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklara - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarc - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarczuk - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarecki - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarek - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarenko - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarewski - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklariw - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarko - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarkowski - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarow - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarski - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarsky - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklaryw - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarz - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarzenko - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarzewski - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarzik - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklarzyk - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklażewicz - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklenarski - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklenarz - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Skleniarz - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklenicki - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklenik - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Skleniorz - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklepak - w grupie nazwisk pochodzących od sklepać ‘spłaszczyć, wyklepać’, też od sklep ‘pomieszczenie handlowe’, dawniej ‘sklepienie’.

  Sklepek - w grupie nazwisk pochodzących od sklepać ‘spłaszczyć, wyklepać’, też od sklep ‘pomieszczenie handlowe’, dawniej ‘sklepienie’.

  Sklepiarz - 1680 w grupie nazwisk pochodzących od sklepać ‘spłaszczyć, wyklepać’, też od sklep ‘pomieszczenie handlowe’, dawniej ‘sklepienie’; od sklepiarz ‘właściciel sklepu’.

  Sklepień - w grupie nazwisk pochodzących od sklepać ‘spłaszczyć, wyklepać’, też od sklep ‘pomieszczenie handlowe’, dawniej ‘sklepienie’.

  Sklepik - w grupie nazwisk pochodzących od sklepać ‘spłaszczyć, wyklepać’, też od sklep ‘pomieszczenie handlowe’, dawniej ‘sklepienie’.

  Sklepiński - w grupie nazwisk pochodzących od sklepać ‘spłaszczyć, wyklepać’, też od sklep ‘pomieszczenie handlowe’, dawniej ‘sklepienie’.

  Sklepkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od sklepać ‘spłaszczyć, wyklepać’, też od sklep ‘pomieszczenie handlowe’, dawniej ‘sklepienie’.

  Sklepkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od sklepać ‘spłaszczyć, wyklepać’, też od sklep ‘pomieszczenie handlowe’, dawniej ‘sklepienie’.

  Sklepkowski - w grupie nazwisk pochodzących od sklepać ‘spłaszczyć, wyklepać’, też od sklep ‘pomieszczenie handlowe’, dawniej ‘sklepienie’.

  Sklepowa - w grupie nazwisk pochodzących od sklepać ‘spłaszczyć, wyklepać’, też od sklep ‘pomieszczenie handlowe’, dawniej ‘sklepienie’.

  Sklepowicz - w grupie nazwisk pochodzących od sklepać ‘spłaszczyć, wyklepać’, też od sklep ‘pomieszczenie handlowe’, dawniej ‘sklepienie’.

  Sklepowski - w grupie nazwisk pochodzących od sklepać ‘spłaszczyć, wyklepać’, też od sklep ‘pomieszczenie handlowe’, dawniej ‘sklepienie’.

  Sklepowy - w grupie nazwisk pochodzących od sklepać ‘spłaszczyć, wyklepać’, też od sklep ‘pomieszczenie handlowe’, dawniej ‘sklepienie’.

  Sklerczyński - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklerecki - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklerek - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklerkowski - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Skleruk - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Skleryk - w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Skliniorz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Skliwa - w grupie nazwisk pochodzących od szkliwić ‘powlekac szkliwem; ganić’, szkliwo, skliwo ‘szklo; naczynia szklane; cienka warstwa szkla pokrywająca powierzchnię ceramiczną, glazura’.

  Sklizmont - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Sklizmontas, Sklizmantas.

  Sklizmunt - w grupie nazwisk pochodzących od litewskich nazw osobowych Sklizmontas, Sklizmantas.

  Sklorz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklorzenko - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklorż - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklosz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Skloz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od szklo ‘przezroczysta substancja krzemianowa’, od staropolskiego śćkło; od szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby; robotnik w hucie szkła’.

  Sklut - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego sklut ‘topór z szerokim ostrzem’, sklutać się ‘zabłocić się’.

  Sklutas - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego sklut ‘topór z szerokim ostrzem’, sklutać się ‘zabłocić się’.

  Skład - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składaczowski - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składan - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składana - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składanek - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składaniec - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składanowski - 1779 w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składany - 1471 w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składań - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składawa - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składawek - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składek - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składkowski - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składna - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składnik - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składnikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składniuk - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składny - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składon - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składonowski - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składoń - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składowski - od nazwy miejscowej Składów (lubelskie, gmina Baranów).

  Składziej - 1399 w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składziek - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składzien - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składzień - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Składziński - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Skłaniak - w grupie nazwisk pochodzących od skłaniać.

  Skłocki - od nazwy miejscowej Sklody (kilka wsi, łomżyńskie).

  Skłodanowski - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Skłodkowski - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Skłodnik - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Skłodowski - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Skłodzień - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Skłodzieński - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Skłodziński - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Skłodzki - od nazwy miejscowej Sklody (kilka wsi, łomżyńskie).

  Skłócki - od nazwy miejscowej Sklody (kilka wsi, łomżyńskie).

  Skłucki - od nazwy miejscowej Sklody (kilka wsi, łomżyńskie).

  Skłudzki - od nazwy miejscowej Sklody (kilka wsi, łomżyńskie).

  Sknarek - od sknera ‘skąpiec, kutwa’.

  Sknera - od sknera ‘skąpiec, kutwa’.

  Sknerczyński - od sknera ‘skąpiec, kutwa’.

  Sknerski - od sknera ‘skąpiec, kutwa’.

  Skob - 1558 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skoba - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobajlo - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobajło - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobala - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobalski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobała - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobało - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobara - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobas - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobejko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobel - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skobelow - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skobelski - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skobełka - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skobera - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skoberanda - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skoberańda - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skoberka - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skobiałko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobich - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobiej - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobiejko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobielin - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobielski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobień - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobieński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobierada - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skobieranda - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skobik - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobikowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobiński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobisz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobiszewski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobla - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skoble - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skoblewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skoblewski - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skoblicki - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skoblik - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skobliński - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skoblowski - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skobluk - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skobodziński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobol - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skobosz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobrosz - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skobrucha - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skobuła - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobyranda - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skocekaś - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skocelas - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoceń - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skocien - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skocik - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skock - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skocke - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skocki - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowej Skoki (kilka miejscowości).

  Skocny - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’; od skoczny.

  Skocz - 1766 w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skocza - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skoczak - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skocze - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skoczek - 1243 w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczek ‘nazwa rośliny’.

  Skoczen - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skoczeń - 1462 w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczepiec - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczew - od nazwy miasta Skoczów (bielskie), Skoczów (wieś, olsztyńskie, gmina Barciany).

  Skoczewski - od nazwy miasta Skoczów (bielskie), Skoczów (wieś, olsztyńskie, gmina Barciany).

  Skoczka - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczke - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczki - w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowej Skoki (kilka miejscowości).

  Skoczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczko - 1495 w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczkowski - 1497 od nazwy miejscowej Skoczkowo (płockie, gmina Zawidz).

  Skoczlak - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczlas - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczna - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczny - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczołek - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczoń - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczowski - od nazwy miasta Skoczów (bielskie), Skoczów (wieś, olsztyńskie, gmina Barciany).

  Skoczółek - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczułek - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczybłoto - 1428 w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczycha, ż. - 1493 w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczycki - w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowej Skoczyszcze (kilka wsi, KrW).

  Skoczygłoda - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczyk - 1490 w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczykłoda - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczylak - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczylas - 1424 w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczylasa - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczylaś - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczylos - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczyłas - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczyłka - 1614 w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczyń - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczypec - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczypeć - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczypiec - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczysz - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczywąs - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoć - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoda - w grupie nazwisk pochodzących od szkoda ‘strata materialna, ubytek’.

  Skodda - w grupie nazwisk pochodzących od szkoda ‘strata materialna, ubytek’.

  Skodny - w grupie nazwisk pochodzących od szkoda ‘strata materialna, ubytek’.

  Skodoń - w grupie nazwisk pochodzących od szkoda ‘strata materialna, ubytek’.

  Skodowski - w grupie nazwisk pochodzących od szkoda ‘strata materialna, ubytek’.

  Skodyczka - w grupie nazwisk pochodzących od szkoda ‘strata materialna, ubytek’.

  Skodziński - w grupie nazwisk pochodzących od szkoda ‘strata materialna, ubytek’.

  Skodzki - w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowej Skoki (kilka miejscowości).

  Skoja - 1444 w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skoić ‘ukoić, złagodzić’.

  Skojek - 1392 w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skoić ‘ukoić, złagodzić’.

  Skojewski - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skoić ‘ukoić, złagodzić’.

  Skojkowic - 1389 w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skoić ‘ukoić, złagodzić’.

  Skojnowski - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skoić ‘ukoić, złagodzić’.

  Skok - 1206 w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skoka - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skokalski - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skokan - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skokin - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skokolski - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skokoń - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skokosz - 1412 w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skokow - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skokowski - 1470-80 w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowej Skoków (lubelskie, gmina Opole Lubelskie)

  Skokożdrzy - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skokun - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skokuń - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’.

  Skol - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolak - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolan - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolankiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skolarek - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skolarski - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skolarus - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skolarys - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skolarz - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skolas - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’; pewnie ze starszego Skoczylas.

  Skolasa - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’; pewnie ze starszego Skoczylas.

  Skolasiński - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’; pewnie ze starszego Skoczylas.

  Skolaski - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’; pewnie ze starszego Skoczylas.

  Skolec - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolej - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolen - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolik - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolikowski - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolimowski - od nazwy miejscowej Skolimów (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna).

  Skolin - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skoliniec - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolinowski - od nazwy miejscowej Skolimów (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna).

  Skoliński - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolis - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolisko - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolkowski - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skollik - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolmowski - od nazwy miejscowej Skolimów (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna).

  Skolna - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skolniak - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skolnicki - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skolnik - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skolnowski - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skolny - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skolorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skolorz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skolski - od nazwy miejscowej Skulsk, dawniej też Skolsko (konińskie, gmina Skulsk).

  Skolud - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skołuda ‘ciułacz, skąpiec’.

  Skoluda - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skołuda ‘ciułacz, skąpiec’.

  Skoludek - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skołuda ‘ciułacz, skąpiec’.

  Skolut - 1357 w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolut - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skołuda ‘ciułacz, skąpiec’.

  Skołas - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skołaś - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skołbania - od wschodniosłowiańskiego Skałba ‘ubijak do tytoniu, tłuczek’.

  Skołbowicz - od wschodniosłowiańskiego Skałba ‘ubijak do tytoniu, tłuczek’.

  Skołd - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skołuda ‘ciułacz, skąpiec’.

  Skołda - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skołuda ‘ciułacz, skąpiec’.

  Skołdzyński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skołuda ‘ciułacz, skąpiec’.

  Skołek - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skołodrzy - w grupie nazwisk pochodzących od skołoźrzy, por. skoroźrzy ‘wcześnie dojrzewający’.

  Skołowata - od skołowacieć ‘stracić głowę; zdrętwieć’.

  Skołowaty - od skołowacieć ‘stracić głowę; zdrętwieć’.

  Skołozdra - w grupie nazwisk pochodzących od skołoźrzy, por. skoroźrzy ‘wcześnie dojrzewający’.

  Skołozdrzy - w grupie nazwisk pochodzących od skołoźrzy, por. skoroźrzy ‘wcześnie dojrzewający’.

  Skołozdrzych - w grupie nazwisk pochodzących od skołoźrzy, por. skoroźrzy ‘wcześnie dojrzewający’.

  Skołozdrzyk - w grupie nazwisk pochodzących od skołoźrzy, por. skoroźrzy ‘wcześnie dojrzewający’.

  Skołożdrzy - w grupie nazwisk pochodzących od skołoźrzy, por. skoroźrzy ‘wcześnie dojrzewający’.

  Skołożdrzych - w grupie nazwisk pochodzących od skołoźrzy, por. skoroźrzy ‘wcześnie dojrzewający’.

  Skołożdrzyk - w grupie nazwisk pochodzących od skołoźrzy, por. skoroźrzy ‘wcześnie dojrzewający’.

  Skołt - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skołuda ‘ciułacz, skąpiec’.

  Skołucki - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skołuda ‘ciułacz, skąpiec’.

  Skołud - 1601 w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skołuda ‘ciułacz, skąpiec’.

  Skołuda - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skołuda ‘ciułacz, skąpiec’.

  Skołudek - 1638 w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skołuda ‘ciułacz, skąpiec’.

  Skołudzki - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skołuda ‘ciułacz, skąpiec’.

  Skołut - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skołuda ‘ciułacz, skąpiec’.

  Skołysz - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skoma - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skomać ‘skomlić’.

  Skomar - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomarocha - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomarowski - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomerski - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomeszków - 1578 w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skomać ‘skomlić’.

  Skomiał - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skomać ‘skomlić’.

  Skomian - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skomać ‘skomlić’.

  Skomiela - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skomać ‘skomlić’.

  Skomielniak - od nazwy miejscowej Skomielna (krakowskie, gmina Tokarnia; nowosądeckie, gmina Lubień).

  Skomielski - 1599 od nazwy miejscowej Skomielna (krakowskie, gmina Tokarnia; nowosądeckie, gmina Lubień).

  Skomił - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skomać ‘skomlić’.

  Skomin - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skomać ‘skomlić’.

  Skomiński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skomać ‘skomlić’.

  Skomioł - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skomać ‘skomlić’.

  Skomodek - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skomuda ‘niedołęga’.

  Skomora - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomorach - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomorkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomoroch - 1558 w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomorochow - 1578 w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomorochów - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomorok - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomorokiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomoroko - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomoroszczenko - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomoroszko - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomorow - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomorowski - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomorski - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomoruch - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomorucha - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomorucki - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomowski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skomać ‘skomlić’.

  Skomórski - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomów - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skomać ‘skomlić’.

  Skompa - w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skompiec - w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skompiński - w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skompka - w grupie nazwisk pochodzących od skąpy ‘chytry, przesadnie oszczędny’.

  Skompski - od nazwy miejscowej Skąpe (kilka wsi).

  Skomra - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomrał - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomro - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomroch - 1393 w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomroszek - 1387

  Skomroszko - 1560 w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomrowski - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skomski - od nazwy miejscowej Skąpe (kilka wsi).

  Skomudek - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skomuda ‘niedołęga’.

  Skomundek - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skomuda ‘niedołęga’.

  Skomurski - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skomoroch, skomoroch ‘błazen, kuglarz’, od staropolskiego skomroszyć ‘żyć rozpustnie’.

  Skon - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skona - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skoncej - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skonecki - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoneczka - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoneczko - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoneczna - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoneczny - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoniak - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skonicki - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoniczek - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoniczenko - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoniczka - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoniczko - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoniczna - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoniczny - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoniecek - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoniecki - 1636 w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skonieczak - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skonieczek - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skonieczka, m. - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skonieczki - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skonieczko - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skonieczna - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoniecznik - 1707 w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skonieczny - 1526 w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skonieczyk - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skoniewski - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skonik - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skonina - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skonka - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skonke - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skońcowicz - 1446 w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skop - 1339 w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopacz - 1391 w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopak - 1499 w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopal - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopalik - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopański - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopas - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopaz - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopczyk - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopczypiec - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopec - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopek - 1339 w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopiak - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopiasz - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopicz - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopiczenko - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopicz-Radkiewicz - złożenia brak; Skopicz w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać; Radkiewicz w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Skopiec - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopiecka - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopieczka - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopień - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopijek - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopik - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopiński - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać lub od nazwy miejscowej Skopin (KrW).

  Skopirzepa - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopisz - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopiuk - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopkowski - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skoplak - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopnik - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopol - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopolak - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopolski - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopowa - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopowski - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopowy - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopów - 1580 w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skopp - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skoppek - w grupie nazwisk pochodzących od skop ‘kastrowany baran; naczynie na mleko; danina w snopach’; też od skopać.

  Skor - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skora - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorachód - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoraczewski - 1388 od nazwy miejscowej Skoraczewo (leszczyńskie, gmina Śmigiel), Skoraczew (poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wartą).

  Skoraczowski - 1421 od nazwy miejscowej Skoraczewo (leszczyńskie, gmina Śmigiel), Skoraczew (poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wartą).

  Skoradzień - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skoraj - 1408 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoran - 1404 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoras - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorasiński - od nazwy miejscowej Skoraszewice, dawniej Skoroszewice (leszczyńskie, gmina Pępowo).

  Skoraszewski - 1404 od nazwy miejscowej Skoraszewice, dawniej Skoroszewice (leszczyńskie, gmina Pępowo).

  Skoraś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorat - w grupie nazwisk pochodzących od skórłat ‘stara skóra do łatania’, od gwarowego skórat ‘nietoperz’, szkórłat ‘przęslica’.

  Skoratczak - w grupie nazwisk pochodzących od skórłat ‘stara skóra do łatania’, od gwarowego skórat ‘nietoperz’, szkórłat ‘przęslica’.

  Skoratko - w grupie nazwisk pochodzących od skórłat ‘stara skóra do łatania’, od gwarowego skórat ‘nietoperz’, szkórłat ‘przęslica’.

  Skorb - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorba - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbacki - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbacz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorban - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbas - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbic - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbich - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbierz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbiłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbisz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbiś - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorblewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbol - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbołowicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbosz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbuk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbuń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbuszewski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skrbiti, od gwarowego skorbanić ‘zmierzwić’, od skorbacz ‘karby na podniebieniu niemowlęcia’, od rosyjskiego sorbet’, ukraińskiego skorbity ‘smucić się’, od czeskiego skribiti ‘oszczędzać’, polskiego skrobać.

  Skorbut - w grupie nazwisk pochodzących od szkorbut, też skorbut ‘choroba dziąseł ,gnilec’.

  Skorbutowicz - w grupie nazwisk pochodzących od szkorbut, też skorbut ‘choroba dziąseł ,gnilec’.

  Skorcz - w grupie nazwisk pochodzących od skorcz, skórcz, ze staropolskiego skorc ‘szpak’, też ‘szczygieł’.

  Skorczak - w grupie nazwisk pochodzących od skorcz, skórcz, ze staropolskiego skorc ‘szpak’, też ‘szczygieł’.

  Skorczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od skorcz, skórcz, ze staropolskiego skorc ‘szpak’, też ‘szczygieł’.

  Skorczek - w grupie nazwisk pochodzących od skorcz, skórcz, ze staropolskiego skorc ‘szpak’, też ‘szczygieł’.

  Skorczewski - od nazwy miejscowej Skorczów (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka), Skorczowice (KrW).

  Skorczowski - 1442 od nazwy miejscowej Skorczów (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka), Skorczowice (KrW).

  Skorczyc - 1498 w grupie nazwisk pochodzących od skorcz, skórcz, ze staropolskiego skorc ‘szpak’, też ‘szczygieł’.

  Skorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od skorcz, skórcz, ze staropolskiego skorc ‘szpak’, też ‘szczygieł’.

  Skorda - w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’; od rosyjskiego skorda ‘brona’.

  Skordiuk - w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’; od rosyjskiego skorda ‘brona’.

  Skordyński - w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’; od rosyjskiego skorda ‘brona’.

  Skordzki - w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’; od rosyjskiego skorda ‘brona’.

  Skorecki - od nazwy miejscowej Skórzec (siedleckie, gmina Skórzec; łomżyńskie, gmina Ciechanowiec) lub od nazwy miasta Skórcz (gdańskie),

  Skorek - 1429 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra lub od staropolskiego skorek ‘jaszczurka’.

  Skorel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorenka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorenki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoreńka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoreńki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoreńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoreński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skorkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skorko - XIV w. w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skorkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skorliński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skórło ‘’wymię owcy’.

  Skorluk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skórło ‘’wymię owcy’.

  Skorłat - w grupie nazwisk pochodzących od skórłat ‘stara skóra do łatania’, od gwarowego skórat ‘nietoperz’, szkórłat ‘przęslica’.

  Skorłutowski - w grupie nazwisk pochodzących od skórłat ‘stara skóra do łatania’, od gwarowego skórat ‘nietoperz’, szkórłat ‘przęslica’.

  Skornąg - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skornczycz - 1415 w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skornia - 1424 w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skorniak - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skorniaków - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skornica - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skornicki - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skornicz - 1497 w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skorniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skornik - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skornowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skornóg - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorny - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skorobochata - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorobochaty - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorobogata - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorobogatow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorobogatów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorobogaty - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorobohata - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorobohaty - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorobokaty - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoroch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorochod - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorochoda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorochodow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorochodów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorochodzki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorochód - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorochód-Przyjemski - złożenia brak; Skorochód w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra; Przyjemski 1497 od nazwy miejscowej Przyjma (konińskie, gmina Golina), Przyjmy (kilka wsi).

  Skorocionek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorocki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoroda - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorodecki - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorodień - (Śl) (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorodiuk - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorodowski - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skoroduch - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorodyński - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorodysz - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorodzeń - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorodziej - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorodzien - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorodzień - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorodziłło - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorodziński - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorodziuk - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoron - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoroniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoroniewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoronowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoronóg - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoroński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoropad - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoropada - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoropat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoropietuch - 1391 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoropis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoropis-Jołtuchowski - złożenia brak; Skoropis w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra; Jołtuchowski brak.

  Skoroput - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoros - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorosz - 1265 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoroszewski - 1397 od nazwy miejscowej Skoraszewice, dawniej Skoroszewice (leszczyńskie, gmina Pępowo).

  Skoroszyński - od nazwy miejscowej Skoraszewice, dawniej Skoroszewice (leszczyńskie, gmina Pępowo).

  Skoroś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorotkiewicz - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skorowider - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorowski - od nazwy miejscowej Skórzewo (poznańskie, gmina Dopiewo).

  Skorozdrzej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoról - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorólski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorópski - od nazwy miejscowej Skorupy (kilka miejscowości).

  Skorpa - w grupie nazwisk pochodzących od skorpać ‘złatać, zesztukować’ lub od skorpa ‘skorupa’.

  Skorpczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skorpać ‘złatać, zesztukować’ lub od skorpa ‘skorupa’.

  Skorpka - w grupie nazwisk pochodzących od skorpać ‘złatać, zesztukować’ lub od skorpa ‘skorupa’.

  Skorski - 1421 zapewne od nazwy miejscowej Skursko, dziś Kursko (gorzowskie, gmina Międzyrzecz).

  Skortz - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od skorcz, skórcz, ze staropolskiego skorc ‘szpak’, też ‘szczygieł’.

  Skoruba - w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skorubowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skorubski - od nazwy miejscowej Skorupy (kilka miejscowości).

  Skoruch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra lub od dawnego skoruch ‘jarzębina’.

  Skorucic - 1484 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoruda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoruk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorulski - 1624 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorunia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorupa - 1451 w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skorupek - w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skorupia - w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skorupiak - w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skorupiański - w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skorupiński - w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skorupka - 1399 w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’; od skorupka.

  Skorupka-Skorupski - złożenia brak; Skorupka 1399 w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’; od skorupka; Skorupski 1657 od nazwy miejscowej Skorupy (kilka miejscowości).

  Skorupkiewicz - 1700 w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’; od skorupka.

  Skorupko - 1393 w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’; od skorupka.

  Skorupkowski - 1699 od nazw miejscowych Sorupków, Skorupki (kilka miejscowości).

  Skorupo - w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skorupowski - w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skoruppa - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skorupski - 1657 od nazwy miejscowej Skorupy (kilka miejscowości).

  Skorus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorusa - 1786 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoruski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoruś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorutowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skory - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorybanda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorybót - w grupie nazwisk pochodzących od szkorbut, też skorbut ‘choroba dziąseł ,gnilec’.

  Skorych - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoryk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorykow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoryków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoryna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorynkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorynko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorynów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoryńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoryński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skoryś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorzak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorzanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorzanka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorzec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka, od skorzec ‘szpak’.

  Skorzecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skorzel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorzenc - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka; od skorzeń ‘szpak’.

  Skorzeń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka; od skorzeń ‘szpak’.

  Skorzeńc - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka; od skorzeń ‘szpak’.

  Skorzewski - 1412 od nazwy miejscowej Skórzewo (poznańskie, gmina Dopiewo).

  Skorziński - w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowejSkórzyno (słupskie, gmina Główczyce).

  Skorznia - 1424 w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skorznic - 1497 w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skorzołek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorzoski - od nazwy miejscowej Skórzewo (poznańskie, gmina Dopiewo).

  Skorzus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorzybot - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorzybót - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorzybut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorzyca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skorzycki - od nazwy miejscowejSorzyce, dziś Skorczyce (lubelskie, gmina Urzędów).

  Skorzylas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorzyna, m. - 1498 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorzyński - w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowejSkórzyno (słupskie, gmina Główczyce).

  Skorzysko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorża - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skorżyński - w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowej Skórzyno (słupskie, gmina Główczyce).

  Skoskiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skoszać, skosić.

  Skosowski - od nazwy miejscowej Skoszewy (łódzkie, gmina Nowosolna).

  Skossa - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skosy ‘gwiazdozbiór Orion’, skos ‘na ukos’.

  Skosy - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skosy ‘gwiazdozbiór Orion’, skos ‘na ukos’.

  Skosz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skoszać, skosić.

  Skoszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skoszać, skosić.

  Skoszek - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skoszać, skosić.

  Skoszewski - 1387 od nazwy miejscowej Skoszewy (łódzkie, gmina Nowosolna).

  Skoszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skoszać, skosić.

  Skoszyński - od nazwy miejscowej Skoszyn (powiat opatowski).

  Skoś - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skoszać, skosić.

  Skośkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skoszać, skosić.

  Skoślak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skosy ‘gwiazdozbiór Orion’, skos ‘na ukos’; od gwarowego skoślawić ‘wykrzywić’.

  Skośna - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skosy ‘gwiazdozbiór Orion’, skos ‘na ukos’.

  Skośny - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skosy ‘gwiazdozbiór Orion’, skos ‘na ukos’.

  Skot - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skota - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skotaczak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skotak - 1476 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotak ‘’pasterz’.

  Skotalczyk - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skotalski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skotarczak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotak ‘’pasterz’.

  Skotarczan - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotak ‘’pasterz’.

  Skotarczek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotak ‘’pasterz’.

  Skotarczuk - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotak ‘’pasterz’.

  Skotarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotak ‘’pasterz’.

  Skotarek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotak ‘’pasterz’.

  Skotarski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotak ‘’pasterz’.

  Skotarzak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotarz ‘’pasterz’.

  Skotek - 1618 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skoterczak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotak ‘’pasterz’.

  Skoterek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotak ‘’pasterz’.

  Skoterski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotak ‘’pasterz’.

  Skotkowicz - 1618 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skotkowski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skotlarek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skotlarski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skotlewski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skotna - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od przymiotnika skotny.

  Skotni - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od przymiotnika skotny.

  Skotnia - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od przymiotnika skotny.

  Skotniana - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od przymiotnika skotny.

  Skotnica - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od przymiotnika skotny.

  Skotnicki - 1394 od nazwy miejscowej Skotniki (częste).

  Skotnicza - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od przymiotnika skotny.

  Skotniczka - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od przymiotnika skotny.

  Skotniczna - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od przymiotnika skotny.

  Skotniczny - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od przymiotnika skotny.

  Skotniczy - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od przymiotnika skotny.

  Skotniczyn - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od przymiotnika skotny.

  Skotniecki - od nazwy miejscowej Skotniki (częste).

  Skotniewski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od przymiotnika skotny.

  Skotnik - 1466 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotnik ‘wspólne pastwisko dla bydła’.

  Skotny - 1604 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od przymiotnika skotny.

  Skotowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skotowski - 1424 od nazwy miejscowej Skotowice (wieś zagrodowa, powiat łęczycki).

  Skottak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotak ‘’pasterz’.

  Skotulański - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skotulski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skoturad - 1454 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skotwicki - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skotwić ‘sprzykrzyć się, znudzić się’.

  Skotwiczna - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skotwić ‘sprzykrzyć się, znudzić się’.

  Skotwiczny - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skotwić ‘sprzykrzyć się, znudzić się’.

  Skotwinowski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skotwić ‘sprzykrzyć się, znudzić się’.

  Skotwiński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skotwić ‘sprzykrzyć się, znudzić się’.

  Skotyński - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skotzke - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowej Skoki (kilka miejscowości).

  Skotzki - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowej Skoki (kilka miejscowości).

  Skowakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowalczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowański - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowarski - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowasch - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowasz - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowaś - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowczyk - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowecki - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowek - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowelski - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowenki - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skower - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowera - 1659 w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skoweranda - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowerańda - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowerczak - 1621 w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowerek - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowerenda - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skoweręda - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowero - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowerski - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowerzak - 1663 w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowiak - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowiarski - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowicki - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowiczna - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowieczna - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowiera - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowierski - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowierzak - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowierżak - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowieżak - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowik - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowikowski - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowin - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowina - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowiniak - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowiński - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowira - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowon - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowoński - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skoworoda - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skowroda ‘patelnia’, od wschodniosłowiańskiego skowroda ‘patelnia, panew’.

  Skoworodkin - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skowroda ‘patelnia’, od wschodniosłowiańskiego skowroda ‘patelnia, panew’.

  Skoworodko - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skowroda ‘patelnia’, od wschodniosłowiańskiego skowroda ‘patelnia, panew’.

  Skoworodnikow - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skowroda ‘patelnia’, od wschodniosłowiańskiego skowroda ‘patelnia, panew’.

  Skoworotkin - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skowroda ‘patelnia’, od wschodniosłowiańskiego skowroda ‘patelnia, panew’.

  Skoworotko - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skowroda ‘patelnia’, od wschodniosłowiańskiego skowroda ‘patelnia, panew’.

  Skowranek - w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skowrański - w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skowręda - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowrocki - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skowroda ‘patelnia’, od wschodniosłowiańskiego skowroda ‘patelnia, panew’.

  Skowroć - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skowroda ‘patelnia’, od wschodniosłowiańskiego skowroda ‘patelnia, panew’.

  Skowroda - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skowroda ‘patelnia’, od wschodniosłowiańskiego skowroda ‘patelnia, panew’.

  Skowron - 1641 w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skowronek - 1411 w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skowroniak - 1692 w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skowroniec - 1204 w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skowronik - w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skowronka, m. - 1461 w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skowronki - 1471 w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skowron-Knapik - złożenia brak; Skowron 1641 w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’; Knapik 1617 od staropolskiego knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Skowronkowicz - 1413 w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skowronowski - w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’ lub od nazwy miejscowej Skowronów (częstochowskie, gmina Janow).

  Skowronów - w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’ lub od nazwy miejscowej Skowronów (częstochowskie, gmina Janow).

  Skowron-Skowroński - złożenia brak; Skowron 1641 w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’; Skowroński 1758 w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’ lub od nazwy miejscowej Skowrony (elbląskie, gmina Godkowo).

  Skowroń - w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skowrończak - 1669 w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’.

  Skowroński - 1758 w grupie nazwisk pochodzących od skowron, skowronek ‘ptak śpiewający’ lub od nazwy miejscowej Skowrony (elbląskie, gmina Godkowo).

  Skowroźny - 1763 od skowroźny ‘wesoły, zgrabny’.

  Skowrytko - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego skowroda ‘patelnia’, od wschodniosłowiańskiego skowroda ‘patelnia, panew’.

  Skowski - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowy - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowyra - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowyrko - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowyrski - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skowysz - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowyszewski - w grupie nazwisk pochodzących od skować ‘skuć, zakuć w kajdany’ lub od skowyczeć.

  Skowyta - od skowytać ‘skomleć żałośnie’.

  Skóbek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skóbel - w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skóblowski - 1794 w grupie nazwisk pochodzących od skobel ‘zgięty pręt żelazny wbity w futrynę drzwi, służący do zamykania’.

  Skólimowski - od nazwy miejscowej Skolimów (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna).

  Skólmowski - od nazwy miejscowej Skolimów (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna).

  Skólnik - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skólski - od nazwy miejscowej Skulsk, dawniej też Skolsko (konińskie, gmina Skulsk).

  Skólski - w grupie nazwisk pochodzących od szkoła ‘instytucja oświatowa’.

  Skół - w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skór - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skóra - 1370 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skóraczewski - od nazwy miejscowej Skoraczewo (leszczyńskie, gmina Śmigiel), Skoraczew (poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wartą).

  Skórak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skóraś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórat - w grupie nazwisk pochodzących od skórłat ‘stara skóra do łatania’, od gwarowego skórat ‘nietoperz’, szkórłat ‘przęslica’.

  Skóratko - w grupie nazwisk pochodzących od skórłat ‘stara skóra do łatania’, od gwarowego skórat ‘nietoperz’, szkórłat ‘przęslica’.

  Skóratowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skórłat ‘stara skóra do łatania’, od gwarowego skórat ‘nietoperz’, szkórłat ‘przęslica’.

  Skórcz - w grupie nazwisk pochodzących od skorcz, skórcz, ze staropolskiego skorc ‘szpak’, też ‘szczygieł’.

  Skórczak - w grupie nazwisk pochodzących od skorcz, skórcz, ze staropolskiego skorc ‘szpak’, też ‘szczygieł’.

  Skórczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od skorcz, skórcz, ze staropolskiego skorc ‘szpak’, też ‘szczygieł’.

  Skórczewski - w grupie nazwisk pochodzących od skorcz, skórcz, ze staropolskiego skorc ‘szpak’, też ‘szczygieł’.

  Skórczyk - 1711 w grupie nazwisk pochodzących od skorcz, skórcz, ze staropolskiego skorc ‘szpak’, też ‘szczygieł’.

  Skórczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skorcz, skórcz, ze staropolskiego skorc ‘szpak’, też ‘szczygieł’.

  Skórecki - od nazwy miejscowej Skórzec (siedleckie, gmina Skórzec; łomżyńskie, gmina Ciechanowiec) lub od nazwy miasta Skórcz (gdańskie),

  Skórek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skórka - 1282 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skórka-Siemieński - złożenia brak; Skórka 1282 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka; Siemieński 1421 od nazw miejscowych Siemienino, Siemino, dziś Zimin (poznańskie, gmina Kleszczewo), Siemień (kilka wsi).

  Skórkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skórko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skórkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skórłat - w grupie nazwisk pochodzących od skórłat ‘stara skóra do łatania’, od gwarowego skórat ‘nietoperz’, szkórłat ‘przęslica’.

  Skórło - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skórło ‘’wymię owcy’.

  Skórna - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skórnat - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skórnia - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skórniak - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skórnica - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skórnicki - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skórniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skórniewski - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skórnik - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skórok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórski - zapewne od nazwy miejscowej Skursko, dziś Kursko (gorzowskie, gmina Międzyrzecz).

  Skóry - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skóryna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skóryński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórzak - 1653 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórzanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórzanka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórzański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórzbut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórzecki - 1758 od nazwy miejscowej Skórzec (siedleckie, gmina Skórzec; łomżyńskie, gmina Ciechanowiec) lub od nazwy miasta Skórcz (gdańskie),

  Skórzek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórzełek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórzewski - 1633 od nazwy miejscowej Skórzewo (poznańskie, gmina Dopiewo).

  Skórznica - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skórzybot - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórzybót - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórzybut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórzyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skórzyński - w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowejSkórzyno (słupskie, gmina Główczyce).

  Skóta - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’.

  Skótarski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skot ‘bydło rogate; dawna jednostka pieniężna’; od staropolskiego skotak ‘’pasterz’.

  Skraba - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skraback - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabacz - 1654 w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać; od skrabacz ‘stara miotła’.

  Skrabaczewski - od nazwy miejscowej Skrobaczów (kieleckie, gmina Stopnica).

  Skrabak - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabaka - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabala - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabalak - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabaluk - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skraban - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabanek - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabania - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabanic - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabanik - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabas - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabaś - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabat - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabek - 1787 w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabel - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabeliński - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabin - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabiński - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabisz - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabka - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabko - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrablak - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabol - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skraboń - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabot - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabowski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabót - od litewskiej nazwy osobowej Skrabutis.

  Skrabót - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabuch - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabucha - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabucki - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabulski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabuła - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skraburski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabuski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrabut - od litewskiej nazwy osobowej Skrabutis.

  Skrabutis - od litewskiej nazwy osobowej Skrabutis.

  Skraiński - w grupie nazwisk pochodzących od z kraja ‘z brzegu’, skrajać ‘wykroić’, skraj ‘kraniec’ lub od nazwy miejscowej Skrajnia (kaliskie, gmina Blizanów).

  Skraja - w grupie nazwisk pochodzących od z kraja ‘z brzegu’, skrajać ‘wykroić’, skraj ‘kraniec’.

  Skrajanowski - w grupie nazwisk pochodzących od z kraja ‘z brzegu’, skrajać ‘wykroić’, skraj ‘kraniec’.

  Skrajda - w grupie nazwisk pochodzących od z kraja ‘z brzegu’, skrajać ‘wykroić’, skraj ‘kraniec’.

  Skrajewski - w grupie nazwisk pochodzących od z kraja ‘z brzegu’, skrajać ‘wykroić’, skraj ‘kraniec’.

  Skrajkowski - w grupie nazwisk pochodzących od z kraja ‘z brzegu’, skrajać ‘wykroić’, skraj ‘kraniec’.

  Skrajna - w grupie nazwisk pochodzących od z kraja ‘z brzegu’, skrajać ‘wykroić’, skraj ‘kraniec’.

  Skrajniak - w grupie nazwisk pochodzących od z kraja ‘z brzegu’, skrajać ‘wykroić’, skraj ‘kraniec’.

  Skrajnik - w grupie nazwisk pochodzących od z kraja ‘z brzegu’, skrajać ‘wykroić’, skraj ‘kraniec’.

  Skrajnowski - w grupie nazwisk pochodzących od z kraja ‘z brzegu’, skrajać ‘wykroić’, skraj ‘kraniec’.

  Skrajny - w grupie nazwisk pochodzących od z kraja ‘z brzegu’, skrajać ‘wykroić’, skraj ‘kraniec’.

  Skras - w grupie nazwisk pochodzących od skrasić ‘zafarbować; upiększyć, ozdobić’.

  Skraska - w grupie nazwisk pochodzących od skrasić ‘zafarbować; upiększyć, ozdobić’.

  Skraskowski - w grupie nazwisk pochodzących od skrasić ‘zafarbować; upiększyć, ozdobić’.

  Skraśko - w grupie nazwisk pochodzących od skrasić ‘zafarbować; upiększyć, ozdobić’.

  Skrawacz - w grupie nazwisk pochodzących od skrawać ‘ciąć’.

  Skrawecki - w grupie nazwisk pochodzących od skrawać ‘ciąć’.

  Skrawek - w grupie nazwisk pochodzących od skrawać ‘ciąć’; od skrawek ‘kawałek, mała część’.

  Skrawiński - w grupie nazwisk pochodzących od skrawać ‘ciąć’.

  Skrąta - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrątkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrątkowski - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrebutan - od litewskiej nazwy osobowej Skrebutenas.

  Skrebutenas - od litewskiej nazwy osobowej Skrebutenas.

  Skrecki - w grupie nazwisk pochodzących od skrek ‘płacz; drzewo, którego nie można przerżnąć piłą’.

  Skreczko - w grupie nazwisk pochodzących od skrek ‘płacz; drzewo, którego nie można przerżnąć piłą’.

  Skrejko - z kraja ‘z brzegu’, skrajać ‘wykroić’, skraj ‘kraniec’.

  Skrejnowski - w grupie nazwisk pochodzących od z kraja ‘z brzegu’, skrajać ‘wykroić’, skraj ‘kraniec’.

  Skrek - w grupie nazwisk pochodzących od skrek ‘płacz; drzewo, którego nie można przerżnąć piłą’.

  Skrekla - w grupie nazwisk pochodzących od skrek ‘płacz; drzewo, którego nie można przerżnąć piłą’.

  Skrent - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrenta - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrentna - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrentni - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrentny - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrentowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrentowski - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrenty - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skret - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skreta - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skretek - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skretkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skretkowski - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skretowski - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skretuła - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrety - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skreżyna - od gwarowego skrężyć ‘zakrzywić, zawinąć’.

  Skręcaj - 1568 w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skręciak - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skręcik - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skręcki - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skręczek - w grupie nazwisk pochodzących od s + krokb, od gwarowego kręcać chrząkać’.

  Skręk - w grupie nazwisk pochodzących od s + krokb, od gwarowego kręcać chrząkać’.

  Skrękowski - w grupie nazwisk pochodzących od s + krokb, od gwarowego kręcać chrząkać’.

  Skręntna - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skręntny - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skręrzyna - od gwarowego skrężyć ‘zakrzywić, zawinąć’.

  Skręt - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skręta - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrętak - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrętarski - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrętek - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrętik - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrętka - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrętkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrętkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrętkowski - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrętna - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrętny - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrętula - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skręty - w grupie nazwisk pochodzących od skręt ‘pętla, sznur; zakręt’, skręcać.

  Skrężyna - od gwarowego skrężyć ‘zakrzywić, zawinąć’.

  Skril - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skryć ‘zataić, ukryć’.

  Skrilec - w grupie nazwisk pochodzących od skryć ‘zataić, ukryć’.

  Skripczenko - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skripka - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skripnik - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrivanek - (Śl) od skrzywić ‘uczynić krzywym’.

  Skriwan - od skrzywić ‘uczynić krzywym’.

  Skriwanek - (Śl) od skrzywić ‘uczynić krzywym’.

  Skrob - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skroba - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobacha - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobacki - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobacz - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobaczewski - od nazwy miejscowej Skrobaczów (kieleckie, gmina Stopnica).

  Skrobak - 1458 w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobaka - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobal - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobala - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobalak - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobalski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobała - 1590 w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobało - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skroban - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobanek - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobania - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobaniak - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobanowski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobań - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobański - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobas - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobaś - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobat - 1486 w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobatowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobczyk - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobecki - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobek - 1624 w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobel - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobela - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobeński - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrober - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skroberanda - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobia - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobiasz - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobibrzuch - 1600 w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobich - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobicz - 1624 w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobidurski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobiec - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobiecki - od nazwy miejscowej Skrobocin (ciechanowskie, gmina Sońsk).

  Skrobiel - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobiełło - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobieńko - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobieranda - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobierski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobiewski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobik - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobin - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobiński - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobiranda - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobirando - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobirańda - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobirog - 1478 w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobis - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobisz - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobiszewski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobiś - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobko - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skroblewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobnisz - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobocki - 1424 od nazwy miejscowej Skrobocin (ciechanowskie, gmina Sońsk).

  Skrobocz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobol - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobolski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skroboł - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobon - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobonia - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skroboń - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skroboń-Strogowski - złożenia brak; Skroboń w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać; Strogowski od imion złożonych typu Strogobor, Strogomir lub też od dawnego strogi ‘srogi’.

  Skrobosiński - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobosz - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skroboszewski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobot - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobotowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobotun - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobotz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobowski - 1469 od nazwy miejscowej Skrobów (lubelskie, gmina Lubartów).

  Skrobót - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobucha - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobucki - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobuk - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobul - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobulski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobuła - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobun - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobuń - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobuński - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobuszewski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrobut - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skroch - w grupie nazwisk pochodzących od z + kroch, por. krocha ‘okruch’.

  Skrochacki - w grupie nazwisk pochodzących od z + kroch, por. krocha ‘okruch’.

  Skrochalczuk - w grupie nazwisk pochodzących od z + kroch, por. krocha ‘okruch’.

  Skrochocki - w grupie nazwisk pochodzących od z + kroch, por. krocha ‘okruch’.

  Skrochowski - od nazwy miejscowej Skrochowice (Czechy, okolica Opawy).

  Skrocki - od nazwy miejscowej Skroda (łomżyńskie, gmina Grabowo, Stawiski).

  Skroczak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrok ‘skwarek’.

  Skroczek - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrok ‘skwarek’.

  Skroczko - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrok ‘skwarek’.

  Skroczyński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrok ‘skwarek’.

  Skroda - w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skrodiuk - w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skrodziuk - w grupie nazwisk pochodzących od skrodzić ‘bronować’.

  Skrodzki - od nazwy miejscowej Skroda (łomżyńskie, gmina Grabowo, Stawiski).

  Skrojc - (Pom) od skroić ‘uciąć według miary, wykroić’.

  Skrojna - od skroić ‘uciąć według miary, wykroić’.

  Skrojny - od skroić ‘uciąć według miary, wykroić’.

  Skrok - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrok ‘skwarek’.

  Skrokosz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrok ‘skwarek’.

  Skrok-Wolski - złożenia brak; Skrok w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrok ‘skwarek’; Wolski od nazwy miejscowej Wola (częste).

  Skrom - w grupie nazwisk pochodzących od skrom ‘tłuszcz, zwłaszcza zajęczy, dawniej środek leczniczy’, skromić ‘poskromić, wstrzymać, skąpić’.

  Skroma - w grupie nazwisk pochodzących od skrom ‘tłuszcz, zwłaszcza zajęczy, dawniej środek leczniczy’, skromić ‘poskromić, wstrzymać, skąpić’.

  Skromak - w grupie nazwisk pochodzących od skrom ‘tłuszcz, zwłaszcza zajęczy, dawniej środek leczniczy’, skromić ‘poskromić, wstrzymać, skąpić’.

  Skromek - w grupie nazwisk pochodzących od skrom ‘tłuszcz, zwłaszcza zajęczy, dawniej środek leczniczy’, skromić ‘poskromić, wstrzymać, skąpić’.

  Skromida - w grupie nazwisk pochodzących od skrom ‘tłuszcz, zwłaszcza zajęczy, dawniej środek leczniczy’, skromić ‘poskromić, wstrzymać, skąpić’.

  Skromlewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skrom ‘tłuszcz, zwłaszcza zajęczy, dawniej środek leczniczy’, skromić ‘poskromić, wstrzymać, skąpić’.

  Skromna - w grupie nazwisk pochodzących od skrom ‘tłuszcz, zwłaszcza zajęczy, dawniej środek leczniczy’, skromić ‘poskromić, wstrzymać, skąpić’; od skromny ‘powściągliwy, prosty; niezamożny’.

  Skromnik - w grupie nazwisk pochodzących od skrom ‘tłuszcz, zwłaszcza zajęczy, dawniej środek leczniczy’, skromić ‘poskromić, wstrzymać, skąpić’.

  Skromniuk - w grupie nazwisk pochodzących od skrom ‘tłuszcz, zwłaszcza zajęczy, dawniej środek leczniczy’, skromić ‘poskromić, wstrzymać, skąpić’.

  Skromny - w grupie nazwisk pochodzących od skrom ‘tłuszcz, zwłaszcza zajęczy, dawniej środek leczniczy’, skromić ‘poskromić, wstrzymać, skąpić’; od skromny ‘powściągliwy, prosty; niezamożny’.

  Skromow - w grupie nazwisk pochodzących od skrom ‘tłuszcz, zwłaszcza zajęczy, dawniej środek leczniczy’, skromić ‘poskromić, wstrzymać, skąpić’.

  Skromowski - od nazwy miejscowej Skromowice (lubelskie, gmina Firlej).

  Skroniecki - w grupie nazwisk pochodzących od skroń, ze staropolskiego skronia ‘część głowy między uchem a czołem’.

  Skronik - w grupie nazwisk pochodzących od skroń, ze staropolskiego skronia ‘część głowy między uchem a czołem’.

  Skroniowski - 1545 od nazwy miejscowej Skroniów (kieleckie, gmina Jędrzejów).

  Skronkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skroń, ze staropolskiego skronia ‘część głowy między uchem a czołem’.

  Skroń - 1382 w grupie nazwisk pochodzących od skroń, ze staropolskiego skronia ‘część głowy między uchem a czołem’.

  Skrońc - w grupie nazwisk pochodzących od skroń, ze staropolskiego skronia ‘część głowy między uchem a czołem’.

  Skrońć - w grupie nazwisk pochodzących od skroń, ze staropolskiego skronia ‘część głowy między uchem a czołem’.

  Skrońko - 1376 w grupie nazwisk pochodzących od skroń, ze staropolskiego skronia ‘część głowy między uchem a czołem’.

  Skroński - 1388 od nazwy miejscowej Skronina (piotrkowskie, gmina Białaczów).

  Skropa - w grupie nazwisk pochodzących od skropić ‘polać coś, spryskać’.

  Skropczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skropić ‘polać coś, spryskać’.

  Skropek - w grupie nazwisk pochodzących od skropić ‘polać coś, spryskać’.

  Skropiński - w grupie nazwisk pochodzących od skropić ‘polać coś, spryskać’.

  Skropski - w grupie nazwisk pochodzących od skropić ‘polać coś, spryskać’.

  Skropuliński - w grupie nazwisk pochodzących od skropić ‘polać coś, spryskać’.

  Skros - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skroś ‘na wylot, przez’.

  Skroś - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skroś ‘na wylot, przez’.

  Skroślak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skroś ‘na wylot, przez’.

  Skrot - w grupie nazwisk pochodzących od skrót ‘forma skrócona; skrócenie czegoś’.

  Skrouba - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrowacz - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrowaczewski - od nazwy miejscowej Skrobaczów (kieleckie, gmina Stopnica).

  Skróban - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skróbek - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skróbka - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skróbski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skróciński - w grupie nazwisk pochodzących od skrót ‘forma skrócona; skrócenie czegoś’.

  Skrót - 1480 w grupie nazwisk pochodzących od skrót ‘forma skrócona; skrócenie czegoś’.

  Skrubel - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skrubski - w grupie nazwisk pochodzących od skrobać ‘zdrapywać, brzydko pisać; drapać’, skrobek ‘skąpiec’; też od skrabać.

  Skruch - w grupie nazwisk pochodzących od skrucha ‘pokora, uległość’, skruszyć.

  Skrucha - w grupie nazwisk pochodzących od skrucha ‘pokora, uległość’, skruszyć.

  Skrudlik - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego skrodlić, skródlić, skrudlić ‘bronować’.

  Skrudziński - 1576 od nazwy miejscowej Skrudzina (nowosądeckie, gmina Stary Sącz).

  Skrupa - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrupić (się) ‘przyjąć postać krupek; odbić się na kimś’.

  Skrupski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrupić (się) ‘przyjąć postać krupek; odbić się na kimś’.

  Skruszeniec - w grupie nazwisk pochodzących od skrucha ‘pokora, uległość’, skruszyć.

  Skruszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skrucha ‘pokora, uległość’, skruszyć.

  Skruszyński - w grupie nazwisk pochodzących od skrucha ‘pokora, uległość’, skruszyć.

  Skrut - w grupie nazwisk pochodzących od skrót ‘forma skrócona; skrócenie czegoś’.

  Skrutek - w grupie nazwisk pochodzących od skrót ‘forma skrócona; skrócenie czegoś’.

  Skrutkowski - w grupie nazwisk pochodzących od skrót ‘forma skrócona; skrócenie czegoś’.

  Skrutowski - w grupie nazwisk pochodzących od skrót ‘forma skrócona; skrócenie czegoś’.

  Skryba - 1420 w grupie nazwisk pochodzących od skryba ‘pisarz’.

  Skrybajło - w grupie nazwisk pochodzących od skryba ‘pisarz’.

  Skrybbo - w grupie nazwisk pochodzących od skryba ‘pisarz’.

  Skrybek - w grupie nazwisk pochodzących od skryba ‘pisarz’.

  Skrybin - w grupie nazwisk pochodzących od skryba ‘pisarz’.

  Skrybko - w grupie nazwisk pochodzących od skryba ‘pisarz’.

  Skrybo - w grupie nazwisk pochodzących od skryba ‘pisarz’.

  Skrybucha - w grupie nazwisk pochodzących od skryba ‘pisarz’.

  Skrybunow - w grupie nazwisk pochodzących od skryba ‘pisarz’.

  Skrybus - w grupie nazwisk pochodzących od skryba ‘pisarz’.

  Skrybuś - w grupie nazwisk pochodzących od skryba ‘pisarz’.

  Skrycki - w grupie nazwisk pochodzących od skryć ‘zataić, ukryć’.

  Skrydka - w grupie nazwisk pochodzących od skryć ‘zataić, ukryć’.

  Skrygul - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrygać ‘utrzymać w dobrym stanie; zabrać, zagrabić; polożyć’.

  Skrygulec - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrygać ‘utrzymać w dobrym stanie; zabrać, zagrabić; polożyć’.

  Skrygulski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrygać ‘utrzymać w dobrym stanie; zabrać, zagrabić; polożyć’.

  Skryjka - w grupie nazwisk pochodzących od skryć ‘zataić, ukryć’.

  Skryjomski - w grupie nazwisk pochodzących od skryć ‘zataić, ukryć’.

  Skryl - w grupie nazwisk pochodzących od skryć ‘zataić, ukryć’.

  Skrylec - w grupie nazwisk pochodzących od skryć ‘zataić, ukryć’.

  Skryliński - w grupie nazwisk pochodzących od skryć ‘zataić, ukryć’.

  Skrynka - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skrynkowicz - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skrynkowski - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skrynnikow - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skrynnyk - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skryp - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypa - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypak - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypan - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypczak - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypczenko - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypczuk - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypczyk - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypeć - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypek - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypel - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypij - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypin - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypiński - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypiuk - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypka - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypkina - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypko - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypkowski - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skryplonek - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypło - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypniak - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypniczenko - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypnik - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypniuk - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypoczka - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypoczko - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypski - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypton - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypuch - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrypusów - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skryś - od skrzysić, skrzesać ‘wskrzesić’.

  Skryśkiewicz - od skrzysić, skrzesać ‘wskrzesić’.

  Skryślin - od skreślić, skreślić ‘unieważnić; nakreślić, napisać’.

  Skrytek - w grupie nazwisk pochodzących od skryć ‘zataić, ukryć’.

  Skrytkowski - w grupie nazwisk pochodzących od skryć ‘zataić, ukryć’.

  Skrytnowski - w grupie nazwisk pochodzących od skryć ‘zataić, ukryć’.

  Skrzaczek - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrzak ‘płaczliwe dziecko’.

  Skrzaczyk - 1700 w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrzak ‘płaczliwe dziecko’.

  Skrzak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrzak ‘płaczliwe dziecko’.

  Skrzal - od skrzela, z gwarowego skrzale ‘narząd oddechowy ryb’; od gwarowego skrzal ‘sosna karłowata; rondo kapelusza góralskiego’.

  Skrzalski - od skrzela, z gwarowego skrzale ‘narząd oddechowy ryb’; od gwarowego skrzal ‘sosna karłowata; rondo kapelusza góralskiego’.

  Skrzat - w grupie nazwisk pochodzących od skrzat ‘duszek domowy, krasnoludek; żartobliwie o małym dziecku’.

  Skrzatek - w grupie nazwisk pochodzących od skrzat ‘duszek domowy, krasnoludek; żartobliwie o małym dziecku’.

  Skrzatuski - 1420 od nazwy miejscowej Skrzetusz (pilskie, gmina Ryczywół), Skrzatusz (pilskie, gmina Szydłowo).

  Skrzatuszewski - 1421 od nazwy miejscowej Skrzetuszewo (poznańskie, gmina Kiszkowo).

  Skrząca - w grupie nazwisk pochodzących od skrzęt, skrzęta ‘krzątanina, zabiegi, zatrudnienie’.

  Skrząta - w grupie nazwisk pochodzących od skrzęt, skrzęta ‘krzątanina, zabiegi, zatrudnienie’.

  Skrzątek - w grupie nazwisk pochodzących od skrzęt, skrzęta ‘krzątanina, zabiegi, zatrudnienie’.

  Skrzeba - od skrzebić, skrzeblić ‘popłakiwać’.

  Skrzebniewski - od skrzebić, skrzeblić ‘popłakiwać’.

  Skrzec - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzeciński - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzecki - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzecz - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzeczanowski - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzeczek - 1393 w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzeczko - 1393 w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzeczny - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzeczyn - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzeczyna - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzeczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzek - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzekot - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzekotowski - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzekowski - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzekucki - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzekut - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzela - 1438 od skrzela, z gwarowego skrzale ‘narząd oddechowy ryb’.

  Skrzelewski - od nazwy miejscowej Skrzelew (skierniewickie, gmina Teresin).

  Skrzelowski - 1470-80 od nazwy miejscowej Skrzelew (skierniewickie, gmina Teresin).

  Skrzeński - od nazwy miejscowej Skrzynia (gdańskie, gmina Osiek), Skrzyńsko (radomskie, gmina Przysucha).

  Skrzep - w grupie nazwisk pochodzących od skrzepić (się) ‘wzmocnić kogoś, dodać sił; posilić się’.

  Skrzepa - w grupie nazwisk pochodzących od skrzepić (się) ‘wzmocnić kogoś, dodać sił; posilić się’.

  Skrzepczyk - w grupie nazwisk pochodzących od skrzepić (się) ‘wzmocnić kogoś, dodać sił; posilić się’.

  Skrzepek - w grupie nazwisk pochodzących od skrzepić (się) ‘wzmocnić kogoś, dodać sił; posilić się’.

  Skrzepiej - w grupie nazwisk pochodzących od skrzepić (się) ‘wzmocnić kogoś, dodać sił; posilić się’.

  Skrzepij - w grupie nazwisk pochodzących od skrzepić (się) ‘wzmocnić kogoś, dodać sił; posilić się’.

  Skrzepiński - w grupie nazwisk pochodzących od skrzepić (się) ‘wzmocnić kogoś, dodać sił; posilić się’.

  Skrzes - w grupie nazwisk pochodzących od skrzesić, skrzesać, skrzeszać ‘rozpalić; zgładzić’.

  Skrzesiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skrzesić, skrzesać, skrzeszać ‘rozpalić; zgładzić’.

  Skrzeszewski - od nazw miejscowych Skrzeszowice, Skrzeszew, Skrzeszewy (kilka miejscowości).

  Skrzeszko - w grupie nazwisk pochodzących od skrzesić, skrzesać, skrzeszać ‘rozpalić; zgładzić’.

  Skrzeszkowski - w grupie nazwisk pochodzących od skrzesić, skrzesać, skrzeszać ‘rozpalić; zgładzić’.

  Skrzeszowski - 1603 od nazw miejscowych Skrzeszowice, Skrzeszew, Skrzeszewy (kilka miejscowości).

  Skrzeta - w grupie nazwisk pochodzących od skrzęt, skrzęta ‘krzątanina, zabiegi, zatrudnienie’.

  Skrzetulski - od nazwy miejscowej Skrzetusz (pilskie, gmina Ryczywół), Skrzatusz (pilskie, gmina Szydłowo).

  Skrzetuski - 1493 od nazwy miejscowej Skrzetusz (pilskie, gmina Ryczywół), Skrzatusz (pilskie, gmina Szydłowo).

  Skrzetuszewski - 1497– od nazwy miejscowej Skrzetuszewo (poznańskie, gmina Kiszkowo).

  Skrzęczek - w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzęp - w grupie nazwisk pochodzących od skrzepić (się) ‘wzmocnić kogoś, dodać sił; posilić się’.

  Skrzępek - w grupie nazwisk pochodzących od skrzepić (się) ‘wzmocnić kogoś, dodać sił; posilić się’.

  Skrzępiec - w grupie nazwisk pochodzących od skrzepić (się) ‘wzmocnić kogoś, dodać sił; posilić się’.

  Skrzępka - w grupie nazwisk pochodzących od skrzepić (się) ‘wzmocnić kogoś, dodać sił; posilić się’.

  Skrzęt - w grupie nazwisk pochodzących od skrzęt, skrzęta ‘krzątanina, zabiegi, zatrudnienie’.

  Skrzęta - w grupie nazwisk pochodzących od skrzęt, skrzęta ‘krzątanina, zabiegi, zatrudnienie’.

  Skrzętek - w grupie nazwisk pochodzących od skrzęt, skrzęta ‘krzątanina, zabiegi, zatrudnienie’.

  Skrzętkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skrzęt, skrzęta ‘krzątanina, zabiegi, zatrudnienie’.

  Skrzętna - w grupie nazwisk pochodzących od skrzęt, skrzęta ‘krzątanina, zabiegi, zatrudnienie’.

  Skrzętnicki - w grupie nazwisk pochodzących od skrzęt, skrzęta ‘krzątanina, zabiegi, zatrudnienie’.

  Skrzętny - w grupie nazwisk pochodzących od skrzęt, skrzęta ‘krzątanina, zabiegi, zatrudnienie’.

  Skrzętocha - 1402 w grupie nazwisk pochodzących od skrzęt, skrzęta ‘krzątanina, zabiegi, zatrudnienie’.

  Skrzętowski - w grupie nazwisk pochodzących od skrzęt, skrzęta ‘krzątanina, zabiegi, zatrudnienie’.

  Skrzidelski - w grupie nazwisk pochodzących od skrzydło ‘narząd lotu ptaków, nietoperzy, owadów’.

  Skrzidlo - w grupie nazwisk pochodzących od skrzydło ‘narząd lotu ptaków, nietoperzy, owadów’.

  Skrzidło - w grupie nazwisk pochodzących od skrzydło ‘narząd lotu ptaków, nietoperzy, owadów’.

  Skrzipczyk - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzipek - (Śl) od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzipiec - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzipkowiak - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzischowski - (Śl) od nazwy miejscowej Skrzyszów (kilka wsi), Skrzyszew (białostockie, gmina Ulan-Majorat).

  Skrziwanek - (Śl) od skrzywić ‘uczynić krzywym’.

  Skrzniłowski - 1499 od nazwy miejscowej Skrzniłów, dawniej Krzniłow (KrW).

  Skrzos - w grupie nazwisk pochodzących od skrzesić, skrzesać, skrzeszać ‘rozpalić; zgładzić’; od gwarowego skrzesać ‘skrzesać, rozpalić’.

  Skrzoska - w grupie nazwisk pochodzących od skrzesić, skrzesać, skrzeszać ‘rozpalić; zgładzić’.

  Skrzosowski - w grupie nazwisk pochodzących od skrzesić, skrzesać, skrzeszać ‘rozpalić; zgładzić’.

  Skrzoś - w grupie nazwisk pochodzących od skrzesić, skrzesać, skrzeszać ‘rozpalić; zgładzić’.

  Skrzybalski - w grupie nazwisk pochodzących od skrzybać ‘skrobać przeraźliwie’.

  Skrzybczak - w grupie nazwisk pochodzących od skrzybać ‘skrobać przeraźliwie’.

  Skrzybczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skrzybać ‘skrobać przeraźliwie’.

  Skrzybek - 1606 w grupie nazwisk pochodzących od skrzybać ‘skrobać przeraźliwie’.

  Skrzybicki - w grupie nazwisk pochodzących od skrzybać ‘skrobać przeraźliwie’.

  Skrzybiec - w grupie nazwisk pochodzących od skrzybać ‘skrobać przeraźliwie’.

  Skrzybiel - 1743 w grupie nazwisk pochodzących od skrzybać ‘skrobać przeraźliwie’.

  Skrzybkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od skrzybać ‘skrobać przeraźliwie’.

  Skrzybkowski - w grupie nazwisk pochodzących od skrzybać ‘skrobać przeraźliwie’.

  Skrzybny - w grupie nazwisk pochodzących od skrzybać ‘skrobać przeraźliwie’.

  Skrzybolski - w grupie nazwisk pochodzących od skrzybać ‘skrobać przeraźliwie’.

  Skrzybót - w grupie nazwisk pochodzących od skrzybać ‘skrobać przeraźliwie’; od skrzybotać ‘skrzybać’.

  Skrzybski - w grupie nazwisk pochodzących od skrzybać ‘skrobać przeraźliwie’.

  Skrzycki - od nazwy miejscowej Skrzycko (KrW).

  Skrzyczak - w grupie nazwisk pochodzących od skrzyczeć ‘złajać, zbesztać’.

  Skrzyczek - 1393 w grupie nazwisk pochodzących od skrzeczeć ‘skrzypieć, rechotać; mówić piskliwie’, skrzek ‘skrzeczący głos, skrzypienie; jaja płazów składane w wodzie’.

  Skrzyczka - w grupie nazwisk pochodzących od skrzyczeć ‘złajać, zbesztać’.

  Skrzyczyk - w grupie nazwisk pochodzących od skrzyczeć ‘złajać, zbesztać’.

  Skrzyczyna - w grupie nazwisk pochodzących od skrzyczeć ‘złajać, zbesztać’.

  Skrzyczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skrzyczeć ‘złajać, zbesztać’.

  Skrzydel - w grupie nazwisk pochodzących od skrzydło ‘narząd lotu ptaków, nietoperzy, owadów’.

  Skrzydelski - w grupie nazwisk pochodzących od skrzydło ‘narząd lotu ptaków, nietoperzy, owadów’.

  Skrzydeł - w grupie nazwisk pochodzących od skrzydło ‘narząd lotu ptaków, nietoperzy, owadów’.

  Skrzydlak - w grupie nazwisk pochodzących od skrzydło ‘narząd lotu ptaków, nietoperzy, owadów’.

  Skrzydleński - od nazwy miejscowej Skrzydlna (nowosądeckie, gmina Dobra).

  Skrzydlewski - od nazwy miejscowej Skrzydlewo (gorzowskie, gmina Międzychód).

  Skrzydliński - od nazwy miejscowej Skrzydlna (nowosądeckie, gmina Dobra).

  Skrzydlo - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skrzydło ‘narząd lotu ptaków, nietoperzy, owadów’.

  Skrzydlowski - od nazwy miejscowej Skrzydłów (częstochowskie, gmina Kłomnica).

  Skrzydłak - w grupie nazwisk pochodzących od skrzydło ‘narząd lotu ptaków, nietoperzy, owadów’.

  Skrzydło - 1398 w grupie nazwisk pochodzących od skrzydło ‘narząd lotu ptaków, nietoperzy, owadów’.

  Skrzydłowski - 1390 od nazwy miejscowej Skrzydłów (częstochowskie, gmina Kłomnica).

  Skrzygul - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skrygać ‘utrzymać w dobrym stanie; zabrać, zagrabić; polożyć’.

  Skrzykalski - w grupie nazwisk pochodzących od strzykać ‘być przy zdrowiu’, skrzyknąć ‘wezwać krzykiem, zwołać’.

  Skrzykała - w grupie nazwisk pochodzących od strzykać ‘być przy zdrowiu’, skrzyknąć ‘wezwać krzykiem, zwołać’.

  Skrzykało - w grupie nazwisk pochodzących od strzykać ‘być przy zdrowiu’, skrzyknąć ‘wezwać krzykiem, zwołać’.

  Skrzykło - w grupie nazwisk pochodzących od strzykać ‘być przy zdrowiu’, skrzyknąć ‘wezwać krzykiem, zwołać’.

  Skrzykowski - w grupie nazwisk pochodzących od strzykać ‘być przy zdrowiu’, skrzyknąć ‘wezwać krzykiem, zwołać’.

  Skrzylak - w grupie nazwisk pochodzących od strzykać ‘być przy zdrowiu’, skrzyknąć ‘wezwać krzykiem, zwołać’.

  Skrzynarz - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’; od skrzynka.

  Skrzynaszek - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’; od skrzynka.

  Skrzynczyk - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skrzynecki - od nazwy miejscowej Skrzynki (częste).

  Skrzynek - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skrzynia - 1661 od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skrzyniacz - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skrzyniak - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skrzynian - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skrzyniarz - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’; od skrzynka.

  Skrzyniasz - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’; od skrzynka.

  Skrzynicki - od nazwy miejscowej Skrzynica (gorzowskie, gmina Skwierzyna).

  Skrzyniec - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skrzyniecki - 1531 od nazwy miejscowej Skrzynica (gorzowskie, gmina Skwierczyna).

  Skrzyniewski - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skrzyniorz - (Śl) od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’; od skrzynka.

  Skrzyniowski - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skrzynka - 1400 od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’; od skrzynka.

  Skrzynkowicz - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’; od skrzynka.

  Skrzynkowski - 1634 od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’; od skrzynka.

  Skrzynowski - od skrzynia ‘paka drewniana lub metalowa, kufer’.

  Skrzynta - w grupie nazwisk pochodzących od skrzęt, skrzęta ‘krzątanina, zabiegi, zatrudnienie’.

  Skrzyński - od nazwy miejscowej Skrzynia (gdańskie, gmina Osiek), Skrzyńsko (radomskie, gmina Przysucha).

  Skrzyp - 1457 od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypa - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypacz - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypaczak - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypaczek - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypaczk - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypak - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypakowski - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypalik - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypała - 1471 od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypasek - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypaszek - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypca - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypcak - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypciak - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypcik - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypczak - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypczek - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypczewski - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypczok - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypczuk - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypczy - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypczyk - 1650 od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypczyński - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypecki - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypeć - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypek - 1594 od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’; od skrzypek, ze staropolskiego skrzypiec ‘grający na skrzypcach’.

  Skrzypian - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypiciel - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypicki - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypiec - 1493 od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypieciel - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypiecki - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypiec-Nowak - złożenia brak; Skrzypiec 1493 od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’; Nowak 1335 od nowy; od nowak ‘człowiek nowy, przybysz’.

  Skrzypiel - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypień - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypieński - 1419 od nazwy miejscowej Skrzypne (nowosądeckie, gmina Biały Dunajec), Skrzypna (kaliskie, gmina Czermin).

  Skrzypik - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypiński - 1671 od nazwy miejscowej Skrzypne (nowosądeckie, gmina Biały Dunajec), Skrzypna (kaliskie, gmina Czermin).

  Skrzypk - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypka - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypkiewicz - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypko - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypkowiak - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypkowski - od nazwy miejscowej Skrzypkowo (toruńskie, gmina Obrowo).

  Skrzypnak - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypniak - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypniański - 1664 od nazwy miejscowej Skrzypne (nowosądeckie, gmina Biały Dunajec), Skrzypna (kaliskie, gmina Czermin).

  Skrzypnik - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypoczek - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypolik - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypon - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypoń - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzyposchek - (Śl) od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzyposzek - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypowiak - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypowski - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypski - 1612 od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypulec - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypuletz - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzypusiński - od skrzypieć ‘piszczeć, chrzęścić’, skrzyp ‘odgłos skrzypienia; roślina zielna’.

  Skrzys - od skrzysić, skrzesać ‘wskrzesić’.

  Skrzysiewicz - od skrzysić, skrzesać ‘wskrzesić’.

  Skrzysiński - od skrzysić, skrzesać ‘wskrzesić’.

  Skrzyszewski - 1669 od nazwy miejscowej Skrzyszów (kilka wsi), Skrzyszew (białostockie, gmina Ulan-Majorat).

  Skrzyszowski - 1500 od nazwy miejscowej Skrzyszów (kilka wsi), Skrzyszew (białostockie, gmina Ulan-Majorat).

  Skrzyś - od skrzysić, skrzesać ‘wskrzesić’.

  Skrzyt - od skrzytać ‘zgrzytać’.

  Skrzytna - od skrzytać ‘zgrzytać’.

  Skrzytny - od skrzytać ‘zgrzytać’.

  Skrzywan - od skrzywić ‘uczynić krzywym’.

  Skrzywanak - od skrzywić ‘uczynić krzywym’.

  Skrzywanek - od skrzywić ‘uczynić krzywym’.

  Skrzywaniec - 1397 od skrzywić ‘uczynić krzywym’.

  Skrzywiarz - od skrzywić ‘uczynić krzywym’.

  Skrzyżała - od gwarowego skrzyżała ‘płyta kamienna’, skrzyżyć ‘skrzyzować’.

  Skub - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skuba - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubac - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubach - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubacz - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubacza - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubaczewski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubaczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubaj - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubaja - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubajło - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubak - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubakowski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubal - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubala - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skuballa - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubalski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubała - 1789 w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubało - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubana - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubański - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubara - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubarczewski - 1497 od nazwy miejscowej Skubarczewo (konińskie, gmina Orchowo).

  Skubata - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubatz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubczenko - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubczewski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubecki - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubek - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubel - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubela - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubella - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubera - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubi - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubia - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubiak - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubiato - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubich - 1526 w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubicha - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubichowski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubicki - od nazwy miejscowej Skubiki (skierniewickie, gmina Bielawy0.

  Skubicz - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubiczewski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubiczowski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubiczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubida - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubieda - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubiej - 1404 w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubieja - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubiejski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubiela - 1457 w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubig - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubij - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubik - 1416 w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubikowski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubikurowa, ż. - 1436 w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubin - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubina - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubiński - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubipies - 1405 w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubirza - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubis - 1618 w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubisz - 1608 w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubiszak - 1651 w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubiszek - 1602 w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubiszewski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubiś - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skublak - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skublewski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skublicki - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skublin - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubliński - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubniewski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubnik - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubojnik - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubowiak - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubowski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubsch - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubski - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubsz - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skubysz - w grupie nazwisk pochodzących od skubać ‘wyciągać, wyrywać’.

  Skucel - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skuciak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skucik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skuciński - od nazwy miejscowej Szkucin (kieleckie, gmina Radoszyce).

  Skucz - w grupie nazwisk pochodzących od skuczeć ‘narzekać, skomleć’.

  Skucza - w grupie nazwisk pochodzących od skuczeć ‘narzekać, skomleć’.

  Skuczaj - w grupie nazwisk pochodzących od skuczeć ‘narzekać, skomleć’.

  Skuczeń - w grupie nazwisk pochodzących od skuczeć ‘narzekać, skomleć’.

  Skuczewski - w grupie nazwisk pochodzących od skuczeć ‘narzekać, skomleć’.

  Skuczik - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od skuczeć ‘narzekać, skomleć’.

  Skucziński - od nazwy miejscowej Szkucin (kieleckie, gmina Radoszyce).

  Skucznik - w grupie nazwisk pochodzących od skuczeć ‘narzekać, skomleć’.

  Skuczny - w grupie nazwisk pochodzących od skuczeć ‘narzekać, skomleć’.

  Skuczyński - od nazwy miejscowej Szkucin (kieleckie, gmina Radoszyce).

  Skuć - w grupie nazwisk pochodzących od skuczeć ‘narzekać, skomleć’.

  Skud - od szkud, skud ‘dawna jednostka monetarna’ lub od skudzić ‘marudzić’.

  Skuda - od szkud, skud ‘dawna jednostka monetarna’ lub od skudzić ‘marudzić’.

  Skudalski - od szkud, skud ‘dawna jednostka monetarna’ lub od skudzić ‘marudzić’.

  Skudczyk - od szkud, skud ‘dawna jednostka monetarna’ lub od skudzić ‘marudzić’.

  Skudelny - od staropolskiego szkudło ‘gont’.

  Skudelski - od staropolskiego szkudło ‘gont’.

  Skuder - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skudrać się ‘rozwichrzyć sobie włosy’.

  Skuderski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skudrać się ‘rozwichrzyć sobie włosy’.

  Skudiński - od szkud, skud ‘dawna jednostka monetarna’ lub od skudzić ‘marudzić’.

  Skudko - od szkud, skud ‘dawna jednostka monetarna’ lub od skudzić ‘marudzić’.

  Skudlara - od staropolskiego szkudło ‘gont’.

  Skudlarczyk - od staropolskiego szkudło ‘gont’.

  Skudlarek - od staropolskiego szkudło ‘gont’.

  Skudlarski - od staropolskiego szkudło ‘gont’.

  Skudlarz - od staropolskiego szkudło ‘gont’.

  Skudlik - od staropolskiego szkudło ‘gont’.

  Skudło - od staropolskiego szkudło ‘gont’.

  Skudłowski - od staropolskiego szkudło ‘gont’.

  Skudniewski - od szkud, skud ‘dawna jednostka monetarna’ lub od skudzić ‘marudzić’.

  Skudnik - od szkud, skud ‘dawna jednostka monetarna’ lub od skudzić ‘marudzić’.

  Skudra - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skudrać się ‘rozwichrzyć sobie włosy’.

  Skudro - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skudrać się ‘rozwichrzyć sobie włosy’.

  Skudryński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skudrać się ‘rozwichrzyć sobie włosy’.

  Skudrzyk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego skudrać się ‘rozwichrzyć sobie włosy’.

  Skudyński - od nazwy miejscowej Szkudła (kaliskie, gmina Gołuchów).

  Skudza - od szkud, skud ‘dawna jednostka monetarna’ lub od skudzić ‘marudzić’.

  Skudzik - od szkud, skud ‘dawna jednostka monetarna’ lub od skudzić ‘marudzić’.

  Skudziński - od nazwy miejscowej Szkudła (kaliskie, gmina Gołuchów).

  Skudzyński - od nazwy miejscowej Szkudła (kaliskie, gmina Gołuchów).

  Skuhra - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skuinik - (Śl) od skuć, skuję ‘spoić, przez kucie; ukuc; zbić’.

  Skuj - od skuć, skuję ‘spoić, przez kucie; ukuc; zbić’.

  Skujbieda - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skul - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skula - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulak - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulawik - w grupie nazwisk pochodzących od skulawić ‘okulawić, zrobić kulawym’, od gwarowego skulawy ‘zezowaty’.

  Skulbieda - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulesz - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulich - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulicz - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulik - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulikowski - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulima - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulimowski - od nazwy miejscowej Skolimów (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna).

  Skulin - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulina - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skuliniec - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulinowski - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skuliński - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulis - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulisz - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skuliszewski - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulmowski - od nazwy miejscowej Skolimów (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna).

  Skulniak - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulniec - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skulski - od nazwy miejscowej Skulsk, dawniej też Skolsko (konińskie, gmina Skulsk).

  Skulta - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schulte, ta do średnio-wysoko-niemieckiego schultei?e ‘soltys’, a to od łacińskiego scultetus.

  Skulte - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schulte, ta do średnio-wysoko-niemieckiego schultei?e ‘soltys’, a to od łacińskiego scultetus.

  Skultecki - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schulte, ta do średnio-wysoko-niemieckiego schultei?e ‘soltys’, a to od łacińskiego scultetus.

  Skultety - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schulte, ta do średnio-wysoko-niemieckiego schultei?e ‘soltys’, a to od łacińskiego scultetus.

  Skuła - 1497 w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’; od gwarowego skuła ‘policzek’.

  Skułak - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skułka - 1464 w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skułkowski - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skułowata - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skułowaty - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skułowiec - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skułowski - w grupie nazwisk pochodzących od skulić’ zgiąć; zwinąć (się)’, por. też skolić ‘skamleć’, skuła ‘policzek’.

  Skumczyk - w grupie nazwisk pochodzących od skumać (się) badać; spoufalać się, zbratać się’ .

  Skumiak - w grupie nazwisk pochodzących od skumać (się) badać; spoufalać się, zbratać się’ .

  Skumiał - w grupie nazwisk pochodzących od skumać (się) badać; spoufalać się, zbratać się’ .

  Skumiel - w grupie nazwisk pochodzących od skumać (się) badać; spoufalać się, zbratać się’ .

  Skumiewski - w grupie nazwisk pochodzących od skumać (się) badać; spoufalać się, zbratać się’ .

  Skumin - w grupie nazwisk pochodzących od skumać (się) badać; spoufalać się, zbratać się’ .

  Skumiński - w grupie nazwisk pochodzących od skumać (się) badać; spoufalać się, zbratać się’ .

  Skumis - w grupie nazwisk pochodzących od skumać (się) badać; spoufalać się, zbratać się’ .

  Skumski - od nazwy miejscowej Skąpe (kilka wsi).

  Skuna - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skunacka - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skunecka - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skuneczna - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skuneczny - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skuniak - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skunicki - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skuniecki - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skunieczna - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skunieczny - w grupie nazwisk pochodzących od skonieczny ‘mieszkający na skraju’; inne formacje pochodne od s + koniec.

  Skunik - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skunka - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skunna - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skunny - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skunok - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skuńczyk - w grupie nazwisk pochodzących od skonać ‘zakończyć, dokonać’, od staropolskiego skon ‘rzecz dokonana, uczynek; śmierć, zgon’.

  Skup - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupa - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupceń - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupch - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupek - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupia - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupiak - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupian - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupianek - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupiek - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupien - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupień - 1616 w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupień-Kopeć - złożenia brak; Skupień 1616 w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’; Kopeć 1386 od kopeć ‘dym z sadzą’; od kopcić ‘dymić’, kopiec ‘wzniesienie’.

  Skupień-Rabian - złożenia brak; Skupień 1616 w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’; Rabian 1402 w grupie nazwisk pochodzących od dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Skupieński - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupik - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupin - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupina - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupiń - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupiński - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupio - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupion - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupirzepa - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupis - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupisz - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupiuk - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupka - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupko - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skuplik - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupna - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupniak - 1633 w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupnicki - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupniewski - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupnik - 1667 w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupny - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupp - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skuppe - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupsch - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupski - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupsz - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skupyn - w grupie nazwisk pochodzących od skupić ‘zgromadzić, zebrać; zgromadzić kupując’, skup ‘kupowanie’.

  Skur - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skura - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, możliwe też od gwarowego skurać ‘wskurać’.

  Skuracionko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skuracz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skuraczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skuras - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skuraś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurcz - w grupie nazwisk pochodzących od skurczyć, skurcz ‘skurczenie, ściągnięcie się mięśni’.

  Skurczaj - w grupie nazwisk pochodzących od skurczyć, skurcz ‘skurczenie, ściągnięcie się mięśni’.

  Skurczak - w grupie nazwisk pochodzących od skurczyć, skurcz ‘skurczenie, ściągnięcie się mięśni’.

  Skurczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od skurczyć, skurcz ‘skurczenie, ściągnięcie się mięśni’.

  Skurczek - w grupie nazwisk pochodzących od skurczyć, skurcz ‘skurczenie, ściągnięcie się mięśni’.

  Skurczewski - w grupie nazwisk pochodzących od skurczyć, skurcz ‘skurczenie, ściągnięcie się mięśni’.

  Skurczyk - w grupie nazwisk pochodzących od skurczyć, skurcz ‘skurczenie, ściągnięcie się mięśni’.

  Skurczyński - w grupie nazwisk pochodzących od skurczyć, skurcz ‘skurczenie, ściągnięcie się mięśni’ lub od nazwy miejscowej Skurcza (siedleckie, gmina Wilga).

  Skurdak - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skurdelis.

  Skurdo - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skurdelis.

  Skurdyk - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skurdelis.

  Skurdz - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skurdelis.

  Skurdziel - w grupie nazwisk pochodzących od litewskiej nazwy osobowej Skurdelis.

  Skurej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurek-Skurczyński - złożenia brak; Skurek w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra; Skurczyński w grupie nazwisk pochodzących od skurczyć, skurcz ‘skurczenie, ściągnięcie się mięśni’ lub od nazwy miejscowej Skurcza (siedleckie, gmina Wilga).

  Skurenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skurka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skurkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skurko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skurkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra, skórka.

  Skurłat - w grupie nazwisk pochodzących od skórłat ‘stara skóra do łatania’, od gwarowego skórat ‘nietoperz’, szkórłat ‘przęslica’.

  Skurłatowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skórłat ‘stara skóra do łatania’, od gwarowego skórat ‘nietoperz’, szkórłat ‘przęslica’.

  Skurniak - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skurnica - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skurnicki - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skurniec - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skurniewski - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skurnik - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skurnowicz - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skurnóg - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skuroszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurpa - w grupie nazwisk pochodzących od skorpać ‘złatać, zesztukować’ lub od skorpa ‘skorupa’.

  Skurpel - w grupie nazwisk pochodzących od skorpać ‘złatać, zesztukować’ lub od skorpa ‘skorupa’.

  Skurpski - w grupie nazwisk pochodzących od skorpać ‘złatać, zesztukować’ lub od skorpa ‘skorupa’.

  Skurski - zapewne od nazwy miejscowej Skursko, dziś Kursko (gorzowskie, gmina Międzyrzecz).

  Skurszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurupa - w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skurupiński - w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skurupka - w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skurupski - w grupie nazwisk pochodzących od skorupa ‘osłona owocu, jajka; rozbite naczynie’.

  Skuryński - w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowejSkórzyno (słupskie, gmina Główczyce).

  Skurza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurzak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurzanka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurzanko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurzeczna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurzeczny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurzewski - od nazwy miejscowej Skórzewo (poznańskie, gmina Dopiewo).

  Skurznica - w grupie nazwisk pochodzących od skor-, por. skorny, skórny ‘prędki, szybki’, skornia, skórnia ‘rodzaj obuwia’.

  Skurzok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurzybot - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurzybut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurzyński - w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowejSkórzyno (słupskie, gmina Główczyce).

  Skurża - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurżybut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skurżyński - w grupie nazwisk pochodzących od nazwy miejscowejSkórzyno (słupskie, gmina Główczyce).

  Skus - od staropolskiego skuszać ‘ćwiczyć’, też skusić ‘naklonić do czegoś; pomylić się w grze’.

  Skusa - od staropolskiego skuszać ‘ćwiczyć’, też skusić ‘naklonić do czegoś; pomylić się w grze’.

  Skusiewicz - od staropolskiego skuszać ‘ćwiczyć’, też skusić ‘naklonić do czegoś; pomylić się w grze’.

  Skusiński - od staropolskiego skuszać ‘ćwiczyć’, też skusić ‘naklonić do czegoś; pomylić się w grze’.

  Skusza - 1400 od staropolskiego skuszać ‘ćwiczyć’, też skusić ‘naklonić do czegoś; pomylić się w grze’.

  Skuszewicz - od staropolskiego skuszać ‘ćwiczyć’, też skusić ‘naklonić do czegoś; pomylić się w grze’.

  Skuszka - od staropolskiego skuszać ‘ćwiczyć’, też skusić ‘naklonić do czegoś; pomylić się w grze’.

  Skuszko - od staropolskiego skuszać ‘ćwiczyć’, też skusić ‘naklonić do czegoś; pomylić się w grze’.

  Skuszkowski - od staropolskiego skuszać ‘ćwiczyć’, też skusić ‘naklonić do czegoś; pomylić się w grze’.

  Skuszyński - od staropolskiego skuszać ‘ćwiczyć’, też skusić ‘naklonić do czegoś; pomylić się w grze’.

  Skut - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skuta - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutas - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutasiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skuteczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutela - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skuteli - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutella - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skuteła - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skuter - zapewne od szkuter, szkutarz ‘szyper’.

  Skuterski - zapewne od szkuter, szkutarz ‘szyper’.

  Skutil - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutnicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutniewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skuto - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skutta - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw skut-, szkut-, por. staropolskie skuta ‘działanie, praca’, skutać ‘czkać’, skut, szkut ‘chłopak’, skutek ‘następstwo’, szkut , szkuta ‘żaglowo wiosłowy statek rzeczny, używany w XVI XVII wieku do przewozu ładunków’.

  Skuwa - od skuwać ‘łączyć przez kucie’, por. skuwka ‘blaszka łącząca lub zabezpieczająca coś’.

  Skuz - od skuza ‘skąpiec’, skuzić ‘skąpić’.

  Skuza - od skuza ‘skąpiec’, skuzić ‘skąpić’.

  Skuze - od skuza ‘skąpiec’, skuzić ‘skąpić’.

  Skuziak - od skuza ‘skąpiec’, skuzić ‘skąpić’.

  Skuziński - od skuza ‘skąpiec’, skuzić ‘skąpić’.

  Skuzjus - od skuza ‘skąpiec’, skuzić ‘skąpić’.

  Skuża - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skor-, por. skory ‘szybki, chętny do czegoś’, skóra.

  Skużewski - od nazwy miejscowej Skórzewo (poznańskie, gmina Dopiewo).

  Skwar - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwara - 1434 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwara-Sadowski - złożenia brak; Skwara 1434 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’; Sadowski 1390 od nazw miejscowych typu Sadowo, Sadowie, Sady, Szadów, Szady.

  Skwarc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarcan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarcewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarciak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarciana - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarciany - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarciński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarcon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarcow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarcz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarczak - 1660 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarczek - 1662 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarczeński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarczowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarczyło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwareczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarek - 1522 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarenina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwares - od dawnego skweres ‘bieda, klopot; zamieszanie’.

  Skwark - 1389 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarkowski - 1792 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarnecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarnicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwaron - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwaroń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarra - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwaruń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwaryj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwaryła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwaryło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarzec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarzek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarzeński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarzewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarzyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwarżyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwer - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwera - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skweras - od dawnego skweres ‘bieda, klopot; zamieszanie’.

  Skwercz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwerczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwerczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwerda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwerek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skweres - od dawnego skweres ‘bieda, klopot; zamieszanie’.

  Skwerkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwers - od dawnego skweres ‘bieda, klopot; zamieszanie’.

  Skwerski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwerus - 1686 od dawnego skweres ‘bieda, klopot; zamieszanie’.

  Skwiarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwiat - od skwiecić ‘spleśnieć’, skwiatować ‘ze starości dostać plam’, skwitać ‘kwitnąć’.

  Skwiciński - od skwiecić ‘spleśnieć’, skwiatować ‘ze starości dostać plam’, skwitać ‘kwitnąć’.

  Skwieciński - od skwiecić ‘spleśnieć’, skwiatować ‘ze starości dostać plam’, skwitać ‘kwitnąć’.

  Skwieczyński - od skwiecić ‘spleśnieć’, skwiatować ‘ze starości dostać plam’, skwitać ‘kwitnąć’.

  Skwiera - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwieracz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwierakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwierawski - od nazwy miejscowej Skwierawy (słupskie, gmina Studzienice).

  Skwierc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwiercz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwierczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwierczawski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwierczyński - 1640 od nazwy miejscowej Skwierczyn (siedleckie, gmina Repki, Paprotnia).

  Skwieres - od dawnego skweres ‘bieda, klopot; zamieszanie’.

  Skwierkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwierowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwiertniański - od nazwy miejscowej Skwirtne (nowosądeckie, gmina Uscie Gorlickie).

  Skwierut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwierz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwierzyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwierzyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwiot - od skwiecić ‘spleśnieć’, skwiatować ‘ze starości dostać plam’, skwitać ‘kwitnąć’.

  Skwir - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwira - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwirawski - od nazwy miejscowej Skwierawy (słupskie, gmina Studzienice).

  Skwirczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwirko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwirkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwirorz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwirosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwirot - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwirowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwirski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwirtniański - od nazwy miejscowej Skwirtne (nowosądeckie, gmina Uscie Gorlickie).

  Skwiruł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwirus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwirut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwirz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwirzyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwit - od skwiecić ‘spleśnieć’, skwiatować ‘ze starości dostać plam’, skwitać ‘kwitnąć’.

  Skwita - od skwiecić ‘spleśnieć’, skwiatować ‘ze starości dostać plam’, skwitać ‘kwitnąć’.

  Skwiżyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwora - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skworc - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skworcow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skworców - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skworcz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skworczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skworczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skworczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skworczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skworek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skworka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwortz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skworyło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skworz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skworzec - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skwosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-, skwier, skwir-, por. skwar, ze staropolskiego skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Skyba - w grupie nazwisk pochodzących od skiba ‘wąski pas ziemi zaoranej; kawałek chleba’.

  Skyż - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Slaba - (Śl) od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Slabenski - (Śl) od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Slabik - (Śl) od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Slabon - (Śl) od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Slaboń - (Śl) od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Slabski - (Śl) od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Slaby - (Śl) od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Slachciak - od szlachta ‘klasa społeczna wyodrębniona z rycerstwa, mająca dziedziczne przywileje i prawa’, ze staropolskiego ślachta, ślechta.

  Slachciński - od nazwy miejscowej Szlachcin (poznańskie, gmina Środa Wielkopolska).

  Slachciński - od szlachta ‘klasa społeczna wyodrębniona z rycerstwa, mająca dziedziczne przywileje i prawa’, ze staropolskiego ślachta, ślechta.

  Slachera - od niemieckiej nazwy osobowej Schlächer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego slagen, slahen ‘uderzać, bić, zabijać’.

  Slachetka - od szlachta ‘klasa społeczna wyodrębniona z rycerstwa, mająca dziedziczne przywileje i prawa’, ze staropolskiego ślachta, ślechta.

  Slachetko - od szlachta ‘klasa społeczna wyodrębniona z rycerstwa, mająca dziedziczne przywileje i prawa’, ze staropolskiego ślachta, ślechta.

  Slaczalek - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od szlak, ślak ‘droga, przesmyk; ślad, trop’, dawniej ‘uderzenie, udar serca, paraliż’.

  Slaczałek - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od szlak, ślak ‘droga, przesmyk; ślad, trop’, dawniej ‘uderzenie, udar serca, paraliż’.

  Slada - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sladczyk - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sladecki - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sladeczek - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sladek - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sladewski - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sladka - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sladki - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sladkowski - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sladowski - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sladysz - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sladziński - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Slaga - od staropolskiego Szlaga ‘szlachetka’, także ‘mlot, maczuga’, od gwarowego ‘słota, szaruga’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schlag.

  Slagor - od szlagier ‘człowiek wynajęty do obicia kogoś’, też ‘modna melodia, przebój’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schlager.

  Slagowski - od staropolskiego Szlaga ‘szlachetka’, także ‘mlot, maczuga’, od gwarowego ‘słota, szaruga’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schlag.

  Slagórski - od szlagier ‘człowiek wynajęty do obicia kogoś’, też ‘modna melodia, przebój’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schlager.

  Slajkowski - w grupei nazwisk pochodzących od szlaja ‘niechluj’, szlajka ‘kobieta złego prowadzenia’lub od niemieckiej nazwy osobowej Schleie, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego slite, schlite ‘ryba lin’, Schleie ‘rybak; handlarz ryb’.

  Slak - w grupie nazwisk pochodzących od szlak, ślak ‘droga, przesmyk; ślad, trop’, dawniej ‘uderzenie, udar serca, paraliż’.

  Slama - od szlam, ślam ‘rzadki muł, śluz’, szlama, ślama ‘kobieta zaniedbana’.

  Slamal - od szlam, ślam ‘rzadki muł, śluz’, szlama, ślama ‘kobieta zaniedbana’.

  Slamczyk - od szlam, ślam ‘rzadki muł, śluz’, szlama, ślama ‘kobieta zaniedbana’.

  Slamena - od szlam, ślam ‘rzadki muł, śluz’, szlama, ślama ‘kobieta zaniedbana’.

  Slan - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Slana - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Slanczyk - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Slanda - w grupie nazwisk pochodzących od wschodniosłowiańskiego šljanda, šlenda ‘włóczęga’.

  Slaner - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Slanga - od niemieckiej nazwy osobowej Schlange, ta od średnio-wysoko-niemieckiego slange ‘wąż, smok, diabeł’ lub od szlęg ‘rodzaj działa’.

  Slania - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Slaniec - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Slany - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Slapa - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Slapak - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Slapek - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Slapiak - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Slapka - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Slappa - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Slarski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schlarz, por. też od gwarowego ślarz ‘śledziona u bydła’.

  Slarz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schlarz, por. też od gwarowego ślarz ‘śledziona u bydła’.

  Slarzyński - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schlarz, por. też od gwarowego ślarz ‘śledziona u bydła’.

  Slas - od ślaz ‘roślina kwiatowa, malwa’.

  Slasa - od ślaz ‘roślina kwiatowa, malwa’.

  Slaski - od nazwy miejscowej Ślasy (łomżyńskie, gmina Boguty-Pianki).

  Slasko - od ślaz ‘roślina kwiatowa, malwa’.

  Slaskowicz - od ślaz ‘roślina kwiatowa, malwa’.

  Slass - od ślaz ‘roślina kwiatowa, malwa’.

  Slasz - od ślaz ‘roślina kwiatowa, malwa’.

  Slaszyński - od ślaz ‘roślina kwiatowa, malwa’.

  Slaśka - od ślaz ‘roślina kwiatowa, malwa’.

  Slata - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slatała - 1451 w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slatan - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slatina - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slatkowski - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slatnik - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slatyński - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Slawek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Slawicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Slawiczek - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Slawig - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Slawik - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Slawikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Slawina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Slawiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Slawitzki - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Slawka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Slawnik - 1152-53 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Slawski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Slącz - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slączka - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slączko - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Sląskiewicz - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Sląz - od staropolskiego śląg ‘słota, niepogoda’.

  Slązak - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slązakowski - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slązek - od staropolskiego śląg ‘słota, niepogoda’.

  Slązkiewicz - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slązok - (Śl) od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slążek - od staropolskiego śląg ‘słota, niepogoda’.

  Slążkiewicz - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slebieda - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Slebiedziński - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Slebiedź - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Slebioda - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Slebocki - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Sleboda - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Slechowicz - 1664 od slech ‘skroń’.

  Sledecki - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sledek - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sledoń - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sledz - od śledź ‘ryba morska’.

  Sledziak - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sledzianowski - od nazwy miejscowej Śledzianów (białostockie, gmina Drohiczyn).

  Sledzicki - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sledziecki - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sledziejowski - od nazwy miejscowej Śledziejowice (krakowskie, gmina Wieliczka).

  Sledzieniewski - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sledziewicz - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sledziewski - od nazwy miejscowej Śledziewo, dziś Śledzie (łomżyńskie, gmina Zambrów).

  Sledzik - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sledzikowski - od ślad ‘trop; pozostałość po czymś; znikoma ilość’, dawniej ‘powinność ścigania winowajcy; miara gruntu’, śledzić ‘iść po czyichś śladach, bacznie obserwować’; w pochodnych też od śledź ‘ryba morska’.

  Sledziona - od śledziona ‘narząd wewnętrzny ssaków znajdujący się w jamie brzusznej’.

  Sledziowski - od nazwy miejscowej Śledziewo, dziś Śledzie (łomżyńskie, gmina Zambrów).

  Slefarski - od niemieckiej nazwy osobowej Schlafer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego slafaere ‘śpiący, śpioch’.

  Slefer - od niemieckiej nazwy osobowej Schlafer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego slafaere ‘śpiący, śpioch’.

  Sleikowski - w grupei nazwisk pochodzących od szlaja ‘niechluj’, szlajka ‘kobieta złego prowadzenia’lub od niemieckiej nazwy osobowej Schleie, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego slite, schlite ‘ryba lin’, Schleie ‘rybak; handlarz ryb’.

  Sleja - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego szleja ‘postronki przyczepione do orczyków’.

  Slejski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego szleja ‘postronki przyczepione do orczyków’.

  Slejzer - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slek - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slema - od szlemię, ślemię ‘belka poprzecznie umocowana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schlemm.

  Slemaszko - od szlemię, ślemię ‘belka poprzecznie umocowana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schlemm.

  Slemieński - od szlemię, ślemię ‘belka poprzecznie umocowana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schlemm.

  Slemiński - od szlemię, ślemię ‘belka poprzecznie umocowana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schlemm.

  Slemp - od gwarowego ślępa ‘wywar gorzelniany’, ślępać ‘mżyć’, szlępać ‘pobrudzić się’.

  Slempa - od gwarowego ślępa ‘wywar gorzelniany’, ślępać ‘mżyć’, szlępać ‘pobrudzić się’.

  Slenczak - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slenczek - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slenczka - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slenk - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slenski - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slenzak - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slenzakowski - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slenzok - (Śl) od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slep - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepa - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepaczek - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepaczuk - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepakura - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepczenko - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepczuk - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepczyński - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepecki - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepek - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepeńczuk - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepian - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepieńczuk - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepik - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepikowski - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepkiewicz - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepko - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepniak - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepniewski - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepnowski - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepokora - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepokóra - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepokur - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepokura - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepota - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepow - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepowron - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepowroński - od nazwy miejscowej Ślepowrony (ciechanowskie, gmina Sochocin; łomżyńskie, gmina Nur).

  Slepski - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slepuszewski - od ślepy ‘niewidzący; niemający wylotu’.

  Slesar - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slesarczuk - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slesarczyk - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slesarew - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slesarow - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slesaruk - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slesiński - od nazwy miejscowej Ślesin (miasto, konińskie; wieś, bydgoskie, gmina Nakło).

  Slesiona - od śledziona ‘narząd wewnętrzny ssaków znajdujący się w jamie brzusznej’.

  Slesita - 1425 od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Sleszyński - od nazwy miejscowej Ślesin (miasto, konińskie; wieś, bydgoskie, gmina Nakło).

  Slewa - od zlewać, dawniej slewać ‘przelać plyn z wielu naczyń do jednego’; por. gwarowe ślewać ‘zlewać’.

  Slewarski - od zlewać, dawniej slewać ‘przelać plyn z wielu naczyń do jednego’; por. gwarowe ślewać ‘zlewać’.

  Slewczuk - od zlewać, dawniej slewać ‘przelać plyn z wielu naczyń do jednego’; por. gwarowe ślewać ‘zlewać’.

  Slewczyk - od zlewać, dawniej slewać ‘przelać plyn z wielu naczyń do jednego’; por. gwarowe ślewać ‘zlewać’.

  Slewiński - od zlewać, dawniej slewać ‘przelać plyn z wielu naczyń do jednego’; por. gwarowe ślewać ‘zlewać’.

  Slezak - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slezak - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Slezankiewicz - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Slezankowski - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Slezański - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Slezar - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slezarczyk - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slezenko - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Sleziak - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Slezik - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Slezin - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Sleziński - od nazwy miejscowej Ślesin (miasto, konińskie; wieś, bydgoskie, gmina Nakło).

  Slezion - od śledziona ‘narząd wewnętrzny ssaków znajdujący się w jamie brzusznej’.

  Sleziona - od śledziona ‘narząd wewnętrzny ssaków znajdujący się w jamie brzusznej’.

  Slezko - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Sleznik - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Slezyn - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Slezynger - od niemieckiej nazwy osobowej Schlesinger określającej człowieka pochodzącego ze Śląska.

  Slezyngier - od niemieckiej nazwy osobowej Schlesinger określającej człowieka pochodzącego ze Śląska.

  Sleźnik - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Sleżak - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Sleżanowski - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Sleżański - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Sleżewski - od nazwy miejscowej Śleszowice, też Śleżowice (bielskie, gmina Zembrzyce).

  Sleżuk - od zleźć, dawniej sleść ‘zejść z czegoś; złuszczyć się z powierzchni’, por. gwarowe śleźć, śleść ‘zleźć, zejść’.

  Sleżyński - od nazwy miejscowej Ślesin (miasto, konińskie; wieś, bydgoskie, gmina Nakło).

  Slęcio - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slęczak - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slęczek - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slęczka - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slęczko - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slęczkowski - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slęk - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slękowski - od ślęczeć ‘wysiadywać, wyczekiwać’, ślęczka ‘osoba wysiadująca’.

  Slęsak - (Śl) od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slęsar - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slęz - od staropolskiego śląg ‘słota, niepogoda’.

  Slęza - od staropolskiego śląg ‘słota, niepogoda’.

  Slęzak - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slęzakiewicz - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slęzakowski - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slęzka - od staropolskiego śląg ‘słota, niepogoda’.

  Slęzok - (Śl) od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slęzowski - od staropolskiego śląg ‘słota, niepogoda’.

  Slężak - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slężakowski - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slężankiewicz - od staropolskiego śląg ‘słota, niepogoda’.

  Slężok - od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Slian - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Sliba - od gwarowego śliba ‘ozdoba palmy wielkanocnej’.

  Slibiński - od gwarowego śliba ‘ozdoba palmy wielkanocnej’.

  Sliczna - od śliczny ‘piękny, uroczy, bardzo ładny’.

  Sliczniak - od śliczny ‘piękny, uroczy, bardzo ładny’.

  Sliczniuk - od śliczny ‘piękny, uroczy, bardzo ładny’.

  Sliczny - od śliczny ‘piękny, uroczy, bardzo ładny’.

  Slifarski - od szlifierz ‘rzemieślnik zajmujący się szlifowaniem, wyrównywaniem’.

  Slifiarski - od szlifierz ‘rzemieślnik zajmujący się szlifowaniem, wyrównywaniem’.

  Slifierczyk - od szlifierz ‘rzemieślnik zajmujący się szlifowaniem, wyrównywaniem’.

  Slifierski - od szlifierz ‘rzemieślnik zajmujący się szlifowaniem, wyrównywaniem’.

  Slifierz - od szlifierz ‘rzemieślnik zajmujący się szlifowaniem, wyrównywaniem’.

  Slifin - od szlifa, szlufa ‘naramiennik, epolet’ lub od szlif ‘powierzchnia wypolerowana’.

  Slifiński - od szlifa, szlufa ‘naramiennik, epolet’ lub od szlif ‘powierzchnia wypolerowana’.

  Slifirczyk - od szlifierz ‘rzemieślnik zajmujący się szlifowaniem, wyrównywaniem’.

  Slifirski - od szlifierz ‘rzemieślnik zajmujący się szlifowaniem, wyrównywaniem’.

  Slifirz - od szlifierz ‘rzemieślnik zajmujący się szlifowaniem, wyrównywaniem’.

  Sliga - od gwarowego śliga, śluga ‘rózga, nieproszony gość na weselu’.

  Sligaj - od gwarowego śliga, śluga ‘rózga, nieproszony gość na weselu’.

  Sligowski - od gwarowego śliga, śluga ‘rózga, nieproszony gość na weselu’.

  Slim - od niemieckiej nazwy osobowej Schlimm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego slim ‘krzywy, odwrócony’, też od gwarowego szlim ‘płacz’, ślimać się, ślimaczyć ‘płakać, mazać się’.

  Slima - od niemieckiej nazwy osobowej Schlimm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego slim ‘krzywy, odwrócony’, też od gwarowego szlim ‘płacz’, ślimać się, ślimaczyć ‘płakać, mazać się’.

  Slimak - od ślimak.

  Slimakowski - od ślimak.

  Sliman - od niemieckiej nazwy osobowej Schliemann.

  Slimani - od niemieckiej nazwy osobowej Schliemann.

  Slimiński - od niemieckiej nazwy osobowej Schlimm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego slim ‘krzywy, odwrócony’, też od gwarowego szlim ‘płacz’, ślimać się, ślimaczyć ‘płakać, mazać się’.

  Slimko - od niemieckiej nazwy osobowej Schlimm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego slim ‘krzywy, odwrócony’, też od gwarowego szlim ‘płacz’, ślimać się, ślimaczyć ‘płakać, mazać się’.

  Slimkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schlimm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego slim ‘krzywy, odwrócony’, też od gwarowego szlim ‘płacz’, ślimać się, ślimaczyć ‘płakać, mazać się’.

  Slimok - (Śl) od ślimak.

  Slimul - od niemieckiej nazwy osobowej Schlimm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego slim ‘krzywy, odwrócony’, też od gwarowego szlim ‘płacz’, ślimać się, ślimaczyć ‘płakać, mazać się’.

  Slinko - od ślina ‘wydzielina gruczołów ślinowych’.

  Sliński - od ślina ‘wydzielina gruczołów ślinowych’.

  Slip - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipaczek - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipaczyk - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipcewicz - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipczak - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipczenko - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipczuk - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipczynko - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipczyński - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipec - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipecki - od nazwy miejscowej Ślipcze (zamojskie, gmina Hrubieszów).

  Slipek - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipenczuk - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipeńczuk - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipiec - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipienko - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipiko - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipikowski - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipiński - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipioł - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipka - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipke - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipkiewicz - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipko - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipoła - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipski - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slipy - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Slirzewski - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slis - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slisanowski - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slisarek - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slisiewicz - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slisiński - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliski - od śliski ‘mający gładką, wilgotną powierzchnię’.

  Sliskowski - od śliski ‘mający gładką, wilgotną powierzchnię’.

  Slisyngier - od niemieckiej nazwy osobowej Schlesinger określającej człowieka pochodzącego ze Śląska.

  Slisz - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliszczyński - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliszek - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliszewicz - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliszewski - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliszka - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliszyński - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliter - od niemieckiej nazwy osobowej Schlitter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego slite ‘sanie’, schlitter ‘ten, co wyrabia sanki’.

  Sliter-Szreter - złożenia brak; Sliter od niemieckiej nazwy osobowej Schlitter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego slite ‘sanie’, schlitter ‘ten, co wyrabia sanki’; Szreter od niemieckiej nazwy osobowej Schrëter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schräder ‘woźnica’.

  Slivar - od niemieckiej nazwy osobowej Schliwer, ta od nazw miejscowych Schleiw, Schlieveu.

  Sliwa - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwacki - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwak - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwakowski - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwar - od niemieckiej nazwy osobowej Schliwer, ta od nazw miejscowych Schleiw, Schlieveu.

  Sliwarski - od niemieckiej nazwy osobowej Schliwer, ta od nazw miejscowych Schleiw, Schlieveu.

  Sliwczak - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwczuk - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwczyński - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwecki - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwek - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliweński - 1699 od nazwy miejscowej Śliwiny (kilka wsi), Śliwno (poznańskie, gmina Kuślin).

  Sliwer - od niemieckiej nazwy osobowej Schliwer, ta od nazw miejscowych Schleiw, Schlieveu.

  Sliwerski - od niemieckiej nazwy osobowej Schliwer, ta od nazw miejscowych Schleiw, Schlieveu.

  Sliwiak - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwiana - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwianka - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwiany - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwicki - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwiecki - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwienko - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwieński - od nazwy miejscowej Śliwiny (kilka wsi), Śliwno (poznańskie, gmina Kuślin).

  Sliwierski - od niemieckiej nazwy osobowej Schliwer, ta od nazw miejscowych Schleiw, Schlieveu.

  Sliwik - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwiński - od nazwy miejscowej Śliwiny (kilka wsi), Śliwno (poznańskie, gmina Kuślin).

  Sliwirski - od niemieckiej nazwy osobowej Schliwer, ta od nazw miejscowych Schleiw, Schlieveu.

  Sliwka - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwkaniec - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwkiewicz - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwko - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwkowski - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwnicki - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwo - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwok - (Śl) od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwonik - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwoniuk - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwoń - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwończuk - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwowski - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwski - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliwta - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sliz - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slizak - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slizankiewicz - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slizen - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slizeń - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slizewicz - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slizewski - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slizga - od gwarowego ślizgi ‘śliski’.

  Slizień - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliziewicz - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliziewski - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slizin - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliziuk - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slizka - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slizke - (Pom) od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slizko - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slizowski - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliź - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliż - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliżanowski - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliżewicz - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliżewski - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliżka - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliżowski - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Sliżyk - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Slocic - 1390 w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Sloćwiński - 1468 od nazw miejscowych Słotwiny, Słotwina (kilka wsi).

  Slodczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Slodek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Slodka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Slodkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Slodowniczek - 1617 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sloducha - od sołoducha ‘rodzaj słodkiej zupy’.

  Sloducho - od sołoducha ‘rodzaj słodkiej zupy’.

  Sloduczka - od sołoducha ‘rodzaj słodkiej zupy’.

  Slodziński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sloma - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Slomczyk - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Slomiak - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Slomian - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Slomion - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Slomka - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Slomkowski - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Slompek - od staropolskiego słęp ‘rodzaj sieci rybackiej’.

  Slomski - od nazwy miejscowej Slomin (warszawskie, gmina Raszyn; plockie, gmina Wyszogród).

  Sloneczkowicz - 1361 od słonko, słońce; od sloneczko.

  Sloniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Sloniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Sloninowicz - 1647 od słonina ‘warstwa tłuszczu na bokach i grzbiecie świni używana jako produkt spożywczy’.

  Slonisz - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Slonka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Sloński - od nazw miejscowych Słone, Słońsko (kilka wsi).

  Slopecki - od nazwy miejscowej Słopiec (kieleckie, gmina Daneszyce).

  Slopek - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Slosarczyk - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slosarek - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slosarenko - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slosarski - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slosarz - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slosecki - od niemieckiej nazwy osobowej Schloß, ta od Schloß ‘zamek’; por. gwarowe szlos ‘zamek’.

  Slosek - od niemieckiej nazwy osobowej Schloß, ta od Schloß ‘zamek’; por. gwarowe szlos ‘zamek’.

  Sloser - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Sloska - od niemieckiej nazwy osobowej Schloß, ta od Schloß ‘zamek’; por. gwarowe szlos ‘zamek’.

  Slosko - od niemieckiej nazwy osobowej Schloß, ta od Schloß ‘zamek’; por. gwarowe szlos ‘zamek’.

  Slosor - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slosorz - (Śl) od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slosowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schloß, ta od Schloß ‘zamek’; por. gwarowe szlos ‘zamek’.

  Slośnik - od niemieckiej nazwy osobowej Schloß, ta od Schloß ‘zamek’; por. gwarowe szlos ‘zamek’.

  Slot - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slota - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slotala - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slotała - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slotawa - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slotnik - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slotoch - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slotorsz - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slotorz - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slotos - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slotosch - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slotosz - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slotoś - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slotowski - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slott - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slotta - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slottosch - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slotty - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Sloty - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Slowatycki - od nazwy miejscowej Sławatycze (białostockie, gmina Sławatycze).

  Slowi - (Pom) od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Slowick - (Pom) od słowik ‘ptak śpiewający z rodziny drozdów’.

  Slowicki - od nazwy miejscowej Słowiki (częste), Słowiczyn (białostockie, gmina Siemiatycze).

  Slowik - od słowik ‘ptak śpiewający z rodziny drozdów’.

  Slowikow - od słowik ‘ptak śpiewający z rodziny drozdów’.

  Slowiński - zapewne od nazwy miejscowej Słowin (gorzowskie, gmina Dobiegniew).

  Slowy - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Slozko - od niemieckiej nazwy osobowej Schloß, ta od Schloß ‘zamek’; por. gwarowe szlos ‘zamek’.

  Slozowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schloß, ta od Schloß ‘zamek’; por. gwarowe szlos ‘zamek’.

  Slósarczyk - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slósarek - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slósarski - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slósarz - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slóska - od niemieckiej nazwy osobowej Schloß, ta od Schloß ‘zamek’; por. gwarowe szlos ‘zamek’.

  Sluba - od ślub ‘zawarcie związku małżeńskiego; przysięga’.

  Slubacz - od ślub ‘zawarcie związku małżeńskiego; przysięga’.

  Slubecki - od ślub ‘zawarcie związku małżeńskiego; przysięga’.

  Slubik - od ślub ‘zawarcie związku małżeńskiego; przysięga’.

  Slubiński - od ślub ‘zawarcie związku małżeńskiego; przysięga’.

  Slubowski - od ślub ‘zawarcie związku małżeńskiego; przysięga’.

  Slufarnik - od szlifierz ‘rzemieślnik zajmujący się szlifowaniem, wyrównywaniem’.

  Slufarski - od szlifierz ‘rzemieślnik zajmujący się szlifowaniem, wyrównywaniem’.

  Slufcik - od gwarowego szlucha, szlufa ‘kobieta niechlujna’.

  Slufik - od szlifa, szlufa ‘naramiennik, epolet’ lub od szlif ‘powierzchnia wypolerowana’.

  Slufiński - od szlifa, szlufa ‘naramiennik, epolet’ lub od szlif ‘powierzchnia wypolerowana’.

  Slufirski - od szlifierz ‘rzemieślnik zajmujący się szlifowaniem, wyrównywaniem’.

  Sluga - od gwarowego śliga, śluga ‘rózga, nieproszony gość na weselu’.

  Slugacz - od gwarowego śliga, śluga ‘rózga, nieproszony gość na weselu’.

  Slugaj - od gwarowego śliga, śluga ‘rózga, nieproszony gość na weselu’.

  Slugajski - od gwarowego śliga, śluga ‘rózga, nieproszony gość na weselu’.

  Sluka - od stłuknąć,stłuczać,stłuc, od gwarowego słuc ‘rozbić kruchy przedmiot’.

  Slupa - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Slupek - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Slupik - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Slupina - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Slupka - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Slupkowski - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Slupowicz - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Slupski - od nazw miejscowych typu Słupy, Słupcza.

  Slus - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Slusakowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Slusałek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Slusar - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slusarczak - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slusarczuk - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slusarczyk - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slusarczyński - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slusarek - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slusarenko - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slusarz - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Sluserski - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Slusewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Slusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Sluskowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Sluz - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Sluza - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Sluzak - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Sluzalek - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Sluzałek - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Sluzar - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Sluzarek - od ślusarz, ze staropolskiego ślusar, ślosar ‘rzemieślnik wyrabiający drobne przedmioty z metalu’.

  Sluzel - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Sluzewicz - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Sluzewski - od nazw miejscowych Służów, Służew (kilka wsi).

  Sluzowski - od nazw miejscowych Służów, Służew (kilka wsi).

  Sluzyński - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Slużałek - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Slużel - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Slużewicz - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Slużewski - od nazw miejscowych Służów, Służew (kilka wsi).

  Slużyński - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Słab - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słaba, m. - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabach - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabaczewski - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabak - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabań - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabarski - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabas - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabaszewski - od nazwy miejscowej Słaboszewo (bydgoskie, gmina Dąbrowa), Słaboszów, dawniej Sławoszow (kieleckie, gmina Słaboszów).

  Słabaś - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabczak - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabczuk - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabczyk - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabczyński - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabecki - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabek - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabeński - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabęcki - od nazwy miejscowej Słabęcin (bydgoskie, gmina Kruszwica).

  Słabęski - od nazwy miejscowej Słabęcin (bydgoskie, gmina Kruszwica).

  Słabiak - 1647 od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabiarz - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabicki - od nazw miejscowych Sławice, Sławica (kilka wsi).

  Słabicki - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabicza - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabiejko - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabig - (Śl) od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabik - 1625 od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabikowski - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabin - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabiniak - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabiński - 1781 od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabisz - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabiszewski - od nazwy miejscowej Słaboszewo (bydgoskie, gmina Dąbrowa), Słaboszów, dawniej Sławoszow (kieleckie, gmina Słaboszów).

  Słabiszowski - od nazwy miejscowej Słaboszewo (bydgoskie, gmina Dąbrowa), Słaboszów, dawniej Sławoszow (kieleckie, gmina Słaboszów).

  Słabka - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabkiewicz - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabko - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabkowicz - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabkowski - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabniak - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabnik - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabniok - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabocha - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słaboda - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słabodaniuk - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słabodecki - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słabodkin - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słabodna - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słabodny - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słabodski - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słabodzian - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słabodzianek - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słabodzin - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słabogóra - od nazwy miejscowej Sławogóra (ciechanowskie, gmina Szydłowo).

  Słabogórski - od nazwy miejscowej Sławogóra (ciechanowskie, gmina Szydłowo).

  Słabogórski - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabolepsz - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabolepsza - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabolepszy - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabon - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słaboń - 1611 od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabończyk - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słaboński - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słaborz - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabost - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabosz - 1431 od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słaboszewicz - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słaboszewski - 1497 od nazwy miejscowej Słaboszewo (bydgoskie, gmina Dąbrowa), Słaboszów, dawniej Sławoszow (kieleckie, gmina Słaboszów).

  Słaboszowski - 1672 od nazwy miejscowej Słaboszewo (bydgoskie, gmina Dąbrowa), Słaboszów, dawniej Sławoszow (kieleckie, gmina Słaboszów).

  Słabowicz - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabowski - od nazwy miejscowej Słabowo (suwalskie, gmina Ryn).

  Słabski - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabsz - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabszewski - od nazwy miejscowej Słaboszewo (bydgoskie, gmina Dąbrowa), Słaboszów, dawniej Sławoszow (kieleckie, gmina Słaboszów).

  Słabuń - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabusch - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabuszeński - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabuszewski - od nazwy miejscowej Słabuszewice (tarnobrzeskie, gmina Lipnik).

  Słabuta - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słaby - 1430 od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabyk - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słabysz - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słacewicz - od gwarowego słacz ‘gałęzie wiązane za saniami jako pomocniczy hamulec’.

  Słachetka - od szlachta ‘klasa społeczna wyodrębniona z rycerstwa, mająca dziedziczne przywileje i prawa’, ze staropolskiego ślachta, ślechta.

  Słaciński - od gwarowego słacz ‘gałęzie wiązane za saniami jako pomocniczy hamulec’.

  Słackiewicz - od gwarowego słacz ‘gałęzie wiązane za saniami jako pomocniczy hamulec’.

  Słacz - od gwarowego słacz ‘gałęzie wiązane za saniami jako pomocniczy hamulec’.

  Słaczewski - od gwarowego słacz ‘gałęzie wiązane za saniami jako pomocniczy hamulec’.

  Sładak - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładanowski - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładczyk - 1715 (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładecki - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładeczek - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładek - 1686 (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładka - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładki - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładkiewicz - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładkow - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładkowski - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładków - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładniczuk - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładnik - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładnikiewicz - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładych - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładyczek - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładyk - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładysz - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładyś - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładzienko - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładzień - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Sładzinka - (pod wpływem czeskim) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słaka - od gwarowego słok, słoka ‘ugór’.

  Słakajć - od litewskiej nazwy osobowej Šlakatis.

  Słakajtys - od litewskiej nazwy osobowej Šlakatis.

  Słakiewicz - od gwarowego słok, słoka ‘ugór’.

  Słakuj - od gwarowego słok, słoka ‘ugór’.

  Słama - (z fonetyką czeską) od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słamaj - (z fonetyką czeską) od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słamczyk - (z fonetyką czeską) od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słamiany - (z fonetyką czeską) od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słamiński - od nazwy miejscowej Slomin (warszawskie, gmina Raszyn; plockie, gmina Wyszogród).

  Słamowicz - (z fonetyką czeską) od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słamula - (z fonetyką czeską) od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słan - 1385 w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słana - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanasiuk - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanaszek - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanca - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanczuk - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanek - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słania - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słaniaczek - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słaniak - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanian - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanicki - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanicz - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słaniczek - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słaniec - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słaniewski - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanik - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanin - od słonina ‘warstwa tłuszczu na bokach i grzbiecie świni używana jako produkt spożywczy’.

  Słanina, m. - od słonina ‘warstwa tłuszczu na bokach i grzbiecie świni używana jako produkt spożywczy’.

  Słaniński - od nazwy miejscowej Słonin (poznańskie, gmina Czempiń), Słoniny (sieradzkie, gmina Mokrsko).

  Słanisz - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanka - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słankiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanko - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słankowski - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słano - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanoch - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanoszek - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słanowski - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słany - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słańko - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słańkowski - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słański - w grupie nazwisk pochodzących od słany ‘wysłany’, słać ‘wysłać’, też od słaniać.

  Słapa - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Słapaj - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Słapak - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Słapczyński - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Słapek - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Słapiecki - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Słapik - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Słapiński - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Słapiuk - 1662 w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Słapka - w grupie nazwisk pochodzących od szłapa ‘ochronne nakrycie głowy’ lub od szłapać, słapać ‘chodzić, deptać’.

  Słasik - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych Sławobor, Sławomir lub też od słać.

  Słasiński - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych Sławobor, Sławomir lub też od słać.

  Słass - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych Sławobor, Sławomir lub też od słać.

  Słasz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych Sławobor, Sławomir lub też od słać.

  Słaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych Sławobor, Sławomir lub też od słać.

  Słaszczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych Sławobor, Sławomir lub też od słać.

  Słaszek - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych Sławobor, Sławomir lub też od słać.

  Słaszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych Sławobor, Sławomir lub też od słać.

  Słaszkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych Sławobor, Sławomir lub też od słać.

  Słaszowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych Sławobor, Sławomir lub też od słać.

  Słaśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych Sławobor, Sławomir lub też od słać.

  Słata - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Słatkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Słatkowski - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Słaton - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Słatta - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Słatuński - w grupie nazwisk pochodzących od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Słatwiński - od nazw miejscowych Słotwiny, Słotwina (kilka wsi).

  Sław - 1145 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sława - 1255 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławacki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławaniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławaniewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławarcik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławata - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławatecki - od nazwy miejscowej Sławatycze (białostockie, gmina Sławatycze).

  Sławatecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławatycki - od nazwy miejscowej Sławatycze (białostockie, gmina Sławatycze).

  Sławatycki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławatynicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławatyniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławatyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławczyński - od nazwy miejscowej Sławczyn (radomskie, gmina Gniewoszów).

  Sławecki - od nazw miejscowych Sławęcice, Sławęcin (kilka wsi).

  Sławek - 1224 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławenta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławenty - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławentyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławeta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławetna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławetny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławęcki - od nazw miejscowych Sławęcice, Sławęcin (kilka wsi).

  Sławęnta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławęta - 1299 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławgorodzki - od nazwy miejscowej Sławhorod (Ukraina).

  Sławiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławian - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławiana - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławianowski - od nazwy miejscowej Sławianowo ( pilskie, gmina Złotów).

  Sławiany - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławiański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławiarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławiarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławicki - od nazw miejscowych Sławice, Sławica (kilka wsi).

  Sławicz - 1463 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławiczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławiec - 1388 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławienia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławieniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławieński - 1397 od nazwy miejscowej Sławno (kilka wsi).

  Sławieta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławig - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławik - 1136 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławił - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławinas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławinkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławinowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławinski - od nazwy miejscowej Sławno (kilka wsi).

  Sławińska - od nazwy miejscowej Sławno (kilka wsi).

  Sławiński - 1397 od nazwy miejscowej Sławno (kilka wsi).

  Sławirski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławka, m. - 1399 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławko - 1234 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławkowski - 1450 od nazwy miejscowej Sławków (kilka miejscowości).

  Sławna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławnicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławnicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławniczy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławnikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławnowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławogorodzki - od nazwy miejscowej Sławhorod (Ukraina).

  Sławogórski - 1640 od nazwy miejscowej Sławogóra (ciechanowskie, gmina Szydłowo).

  Sławogrodzki - od nazwy miejscowej Sławhorod (Ukraina).

  Sławoj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławola - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławoniewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławoń - 1370 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławoński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławopas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławoski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławosz - 1136 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławoszewski - 1388 od nazwy miejscowej Sławoszewo (kilka wsi), Sławoszów, dziś Słaboszów (kieleckie, gmina Słaboszów).

  Sławoszowski - 1391 od nazwy miejscowej Sławoszewo (kilka wsi), Sławoszów, dziś Słaboszów (kieleckie, gmina Słaboszów).

  Sławow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławowczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławowy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławój - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławski - 1397 od nazwy miejscowej Sławsko (konińskie, gmina Rzgów), Sławsk (bydgoskie, gmina Kruszwica), Sława (kilka wsi).

  Sławucki - od nazwy miejscowej Sławuta (KrW).

  Sławujak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławułkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławuski - od nazwy miejscowej Sławuta (KrW).

  Sławuszewski - od nazwy miejscowej Sławoszewo (kilka wsi), Sławoszów, dziś Słaboszów (kieleckie, gmina Słaboszów).

  Sławut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławuta - 1471 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławutycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Sławycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sław-, por. sławić, sława, imiona złożone typu Sławomir.

  Słąb - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego słąb ‘narzędzie do straszenia ryb’, snębić, z gwarowego słębić ‘wydawać za mąż’.

  Słąba - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego słąb ‘narzędzie do straszenia ryb’, snębić, z gwarowego słębić ‘wydawać za mąż’.

  Słąbiński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego słąb ‘narzędzie do straszenia ryb’, snębić, z gwarowego słębić ‘wydawać za mąż’.

  Słąbkowski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego słąb ‘narzędzie do straszenia ryb’, snębić, z gwarowego słębić ‘wydawać za mąż’.

  Słącz - w grupie nazwisk pochodzących od słąka, słęka, dziś słonka ‘ptak łowny z rodziny siewek’, słęka ‘ten, co ślęczy’.

  Słączka - 1548 w grupie nazwisk pochodzących od słąka, słęka, dziś słonka ‘ptak łowny z rodziny siewek’, słęka ‘ten, co ślęczy’.

  Słączyk - 1567 w grupie nazwisk pochodzących od słąka, słęka, dziś słonka ‘ptak łowny z rodziny siewek’, słęka ‘ten, co ślęczy’.

  Słąkowicz - 1703 w grupie nazwisk pochodzących od słąka, słęka, dziś słonka ‘ptak łowny z rodziny siewek’, słęka ‘ten, co ślęczy’.

  Słąkowski - 1701 w grupie nazwisk pochodzących od słąka, słęka, dziś słonka ‘ptak łowny z rodziny siewek’, słęka ‘ten, co ślęczy’.

  Słęk - 1641 w grupie nazwisk pochodzących od słąka, słęka, dziś słonka ‘ptak łowny z rodziny siewek’, słęka ‘ten, co ślęczy’.

  Słęka - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od słąka, słęka, dziś słonka ‘ptak łowny z rodziny siewek’, słęka ‘ten, co ślęczy’.

  Słępak - od staropolskiego słęp ‘rodzaj sieci rybackiej’.

  Słępniak - od staropolskiego słęp ‘rodzaj sieci rybackiej’.

  Słobicki - od nazwy miejscowej Slobity (elbląskie, gmina Wilczęta).

  Słoboda - 1662 od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodecki - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodeniuk - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodian - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodianik - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodiuk - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodna - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodniak - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodnik - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodny - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodowski - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodski - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodzan - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodzaniuk - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodziak - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodzian - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodzianek - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodzianik - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodzianiuk - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodzianyk - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodziański - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodziarz - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodzieniuk - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodzień - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodzin - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodziński - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodzion - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodziuk - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobodzki - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobosz - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słobowski - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słobucki - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobudziennik - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobudziuk - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobudzki - od swoboda, od staropolskiego świeboda, od gwarowego kresowego słoboda ‘wolność, ulga’.

  Słobusz - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słoby - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słobych - od słaby’odznaczający się małą siłą fizyczną; wątły’.

  Słochiniak - od nazwy miejscowej Slochynia (KrW).

  Słochowski - od nazwy miejscowej Słochy (białostockie, gmina Siemiatycze).

  Słociak - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słocieński - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słocikowski - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słocina, m. - 1827 w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słociński - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słociok - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słociuk - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słoczak - od gwarowego słok, słoka ‘ugór’.

  Słoczek - od gwarowego słok, słoka ‘ugór’.

  Słoczeń - od gwarowego słok, słoka ‘ugór’.

  Słoczewski - od gwarowego słok, słoka ‘ugór’.

  Słoczołek - od gwarowego słok, słoka ‘ugór’.

  Słoczyński - od gwarowego słok, słoka ‘ugór’.

  Słoda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodaczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodawczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodawski - 1741 od nazwy miejscowej Słodowo, dawniej Slodawa (część Włocławka).

  Słodawy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodek - 1415 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodki - 1402 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodnicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodolski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodołkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodowa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodowczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodowicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodowik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodownik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodowski - od nazwy miejscowej Słodowo, dawniej Slodawa (część Włocławka).

  Słodowy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słoducha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słoducho - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słoduczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słoduszka - 1662 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodwiński - od nazw miejscowych Słotwiny, Słotwina (kilka wsi).

  Słodycza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodyczak - 1713 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodyczka - 1388 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodyczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodyka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodyszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodziak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodzian - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodzianka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodziennik - 1404 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodzik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodzina - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki; od słodzina ‘odpady ze słodu, nazwa rośliny’.

  Słodzinka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słodziński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słoik - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słoikowski - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słoja - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słojak - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słojanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słojda - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słojek - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słojewski - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słojka - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słojko - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słojkowski - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słojowski - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słok - od gwarowego słok, słoka ‘ugór’.

  Słoka - od gwarowego słok, słoka ‘ugór’.

  Słokotowicz - od gwarowego słok, słoka ‘ugór’.

  Słokowski - od gwarowego słok, słoka ‘ugór’.

  Słoma - 1426 od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomak - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomakiewicz - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomanik - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomanna - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomany - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomba - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego słąb ‘narzędzie do straszenia ryb’, snębić, z gwarowego słębić ‘wydawać za mąż’.

  Słomciński - od nazwy miejscowej Słomczyn (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna; radomskie, gmina Grójec).

  Słomczak - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomczyk - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomczykowski - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomczyński - od nazwy miejscowej Słomczyn (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna; radomskie, gmina Grójec).

  Słomecki - od nazwy miejscowej Słomka (tarnowskie, gmina Bochnia), Słomczyce (konińskie, gmina strzałkowo).

  Słomek - 1393 od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomiak - 1725 od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomian - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomiana - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomianka - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomianko - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomianna - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomianny - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomianowski - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomiany - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomiański - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomicz - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomiec - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomień - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomiewicz - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomik - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomin - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomina - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słominiak - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słominiec - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słominka - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomiński - 1455 od nazwy miejscowej Slomin (warszawskie, gmina Raszyn; plockie, gmina Wyszogród).

  Słomion - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomka - 1397 od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomkiewicz - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomko - 1400 od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomkowski - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomnicki - od nazwy miasta Słomniki (krakowskie),

  Słomoński - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomowicz - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomowski - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słomski - 1576 od nazwy miejscowej Slomin (warszawskie, gmina Raszyn; plockie, gmina Wyszogród).

  Słomula - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słona - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słonak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słonawski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słonc - od słonko, słońce.

  Słoncz - od słonko, słońce.

  Słonczewski - od słonko, słońce.

  Słonczuk - od słonko, słońce.

  Słonczycki - od słonko, słońce.

  Słonczyk - od słonko, słońce.

  Słonczyński - od słonko, słońce.

  Słonecki - od słonko, słońce.

  Słoneczko - od słonko, słońce; od sloneczko.

  Słoneczna - od słonko, słońce.

  Słoneczny - od słonko, słońce.

  Słonenko - od słonko, słońce.

  Słoneńko - od słonko, słońce.

  Słonewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słonia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoniaczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoniaczyk - 1648 od nazw miejscowych Słone, Słońsko (kilka wsi).

  Słoniak - 1638 od nazw miejscowych Słone, Słońsko (kilka wsi).

  Słoniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słonian - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoniawski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słonicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słonicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoniczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoniczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoniczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoniecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoniek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słonieńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoniewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słonik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słonikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słonimski - 1437 od nazwy miejscowej Slomin (warszawskie, gmina Raszyn; plockie, gmina Wyszogród).

  Słonina - 1510 od słonina ‘warstwa tłuszczu na bokach i grzbiecie świni używana jako produkt spożywczy’.

  Słoninka - 1607 od słonina ‘warstwa tłuszczu na bokach i grzbiecie świni używana jako produkt spożywczy’.

  Słoninko - od słonina ‘warstwa tłuszczu na bokach i grzbiecie świni używana jako produkt spożywczy’.

  Słoniński - od nazwy miejscowej Słonin (poznańskie, gmina Czempiń), Słoniny (sieradzkie, gmina Mokrsko).

  Słoniów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoniszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoniszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoniszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słonka - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od słąka, słęka, dziś słonka ‘ptak łowny z rodziny siewek’, słęka ‘ten, co ślęczy’.

  Słonkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od słąka, słęka, dziś słonka ‘ptak łowny z rodziny siewek’, słęka ‘ten, co ślęczy’.

  Słonko - 1378 od słonko, słońce.

  Słonkowski - w grupie nazwisk pochodzących od słąka, słęka, dziś słonka ‘ptak łowny z rodziny siewek’, słęka ‘ten, co ślęczy’.

  Słonowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słony - 1449 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słończ - od słonko, słońce.

  Słończak - od słonko, słońce.

  Słończek - 1373 od słonko, słońce.

  Słończewski - od słonko, słońce.

  Słończuk - od słonko, słońce.

  Słończyk - 1398 od słonko, słońce.

  Słończyński - od słonko, słońce.

  Słońka - 1570 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słońkowski - od słonko, słońce.

  Słoński - 1386 od nazw miejscowych Słone, Słońsko (kilka wsi).

  Słop - 1426 od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopa - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopaczek - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopaczewski - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopaczyk - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopak - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopatka - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopczyński - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopecki - od nazwy miejscowej Słopiec (kieleckie, gmina Daneszyce).

  Słopecki - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopek - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopiak - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopicki - od nazwy miejscowej Słopiec (kieleckie, gmina Daneszyce).

  Słopiecki - od nazwy miejscowej Słopiec (kieleckie, gmina Daneszyce).

  Słopiecki - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopien - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopień - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopin - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopiń - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopiński - od nazwy miejscowej Słopna (nowosądeckie, gmina Grybów).

  Słopnicki - od nazwy miejscowej Słopnice (nowosądeckie, gmina Tymbark).

  Słopnik - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słoposz - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopot - 1462 od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słopyra - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słosik - od nazw osobowych na Sło-, typu Słowianin, Słowik.

  Słosiński - od nazw osobowych na Sło-, typu Słowianin, Słowik.

  Słosio - od nazw osobowych na Sło-, typu Słowianin, Słowik.

  Słosur - od nazw osobowych na Sło-, typu Słowianin, Słowik.

  Słoszewski - 1469 od nazw miejscowych Słoszewo, Słoszów (kilka wsi).

  Słoszyński - od nazw miejscowych Słoszewo, Słoszów (kilka wsi).

  Słośko - od nazw osobowych na Sło-, typu Słowianin, Słowik.

  Słośnia - od nazw osobowych na Sło-, typu Słowianin, Słowik.

  Słot - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słota - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotak - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotała - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotarski - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotarz - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotawa - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotecki - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słoteczka - 1694 w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotfińska - od nazw miejscowych Słotwiny, Słotwina (kilka wsi).

  Słotiński - od nazw miejscowych Słotwiny, Słotwina (kilka wsi).

  Słotiuk - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotka - 1497 w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słotki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słotkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słotko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słotko - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotkowicz - 1671 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słotkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słod-, por. słodzić, słód ‘skiełkowane ziarno zbóż ,surowiec w piwowarstwie’, słodki.

  Słotnicki - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotnik - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotniński - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotny - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotołowicz - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotosch - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotosz - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotoś - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotowińska - od nazw miejscowych Słotwiny, Słotwina (kilka wsi).

  Słotowski - od nazwy miejscowej Slotowa (tarnowskie, gmina Pilzno).

  Słotta - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotwin - od nazw miejscowych Słotwiny, Słotwina (kilka wsi).

  Słotwiński - 1476 od nazw miejscowych Słotwiny, Słotwina (kilka wsi).

  Słotylak - w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotyło - 1443 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od słota ‘plucha, długotrwały deszcz’.

  Słotys - od sołtys, dawniej też szołtys ‘zwierzchnik administracji wiejskiej’.

  Słotysiak - od sołtys, dawniej też szołtys ‘zwierzchnik administracji wiejskiej’.

  Słotysik - od sołtys, dawniej też szołtys ‘zwierzchnik administracji wiejskiej’.

  Słotysiński - od sołtys, dawniej też szołtys ‘zwierzchnik administracji wiejskiej’.

  Słow - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowa - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowacki - od Słowak, dawniej ‘Słowianin’, od XV wieku ‘mieszkaniec dzisiejszej Słowacji’; od przymiotnika słowacki.

  Słowaczyk - 1628 od Słowak, dawniej ‘Słowianin’, od XV wieku ‘mieszkaniec dzisiejszej Słowacji’.

  Słowak - 1426 od Słowak, dawniej ‘Słowianin’, od XV wieku ‘mieszkaniec dzisiejszej Słowacji’.

  Słowakiewicz - 1763 od Słowak, dawniej ‘Słowianin’, od XV wieku ‘mieszkaniec dzisiejszej Słowacji’.

  Słowakowicz - 1635 od Słowak, dawniej ‘Słowianin’, od XV wieku ‘mieszkaniec dzisiejszej Słowacji’.

  Słowal - 1628 od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowala - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowański - od Słowianin.

  Słowarkiewicz - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowarz - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowatycki - od nazwy miejscowej Sławatycze (białostockie, gmina Sławatycze).

  Słowecki - od Słowak, dawniej ‘Słowianin’, od XV wieku ‘mieszkaniec dzisiejszej Słowacji’; od przymiotnika słowacki.

  Słowej - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowejko - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowek - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowi - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowiaczek - od Słowak, dawniej ‘Słowianin’, od XV wieku ‘mieszkaniec dzisiejszej Słowacji’.

  Słowiaczyk - 1686 od Słowak, dawniej ‘Słowianin’, od XV wieku ‘mieszkaniec dzisiejszej Słowacji’.

  Słowiak - 1601 od Słowak, dawniej ‘Słowianin’, od XV wieku ‘mieszkaniec dzisiejszej Słowacji’.

  Słowiakiewicz - 1725 od Słowak, dawniej ‘Słowianin’, od XV wieku ‘mieszkaniec dzisiejszej Słowacji’.

  Słowiakowski - od Słowak, dawniej ‘Słowianin’, od XV wieku ‘mieszkaniec dzisiejszej Słowacji’.

  Słowianek - od Słowianin.

  Słowianin - 1443 od Słowianin.

  Słowianiuk - od Słowianin.

  Słowiankowski - od Słowianin.

  Słowianowski - od Słowianin.

  Słowiański - od Słowianin.

  Słowiarz - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowicki - od nazwy miejscowej Słowiki (częste), Słowiczyn (białostockie, gmina Siemiatycze).

  Słowicz - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowiczek - 1612 od słowik ‘ptak śpiewający z rodziny drozdów’.

  Słowiczę - 1599 od słowik ‘ptak śpiewający z rodziny drozdów’.

  Słowiczyk - 1646 od słowik ‘ptak śpiewający z rodziny drozdów’.

  Słowie - 1473 od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowiec - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowiecki - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowiej - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowiejko - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowiena - od Słowianin.

  Słowienia - od Słowianin.

  Słowieniak - od Słowianin.

  Słowieniec - od Słowianin.

  Słowieniuk - od Słowianin.

  Słowień - od Słowianin.

  Słowieński - od Słowianin.

  Słowij - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowik - 1377 od słowik ‘ptak śpiewający z rodziny drozdów’.

  Słowikow - od słowik ‘ptak śpiewający z rodziny drozdów’.

  Słowikowski - 1440 od nazw miejscowych Słowików, Słowikowo (kilka wsi).

  Słowików - od słowik ‘ptak śpiewający z rodziny drozdów’.

  Słowin - od Słowianin.

  Słowina - od Słowianin.

  Słowiniak - od Słowianin.

  Słowinowski - od Słowianin.

  Słowiński - od Słowianin.

  Słowiński - zapewne od nazwy miejscowej Słowin (gorzowskie, gmina Dobiegniew).

  Słowioczek - (Śl) od Słowak, dawniej ‘Słowianin’, od XV wieku ‘mieszkaniec dzisiejszej Słowacji’.

  Słowiok - (Śl) od Słowak, dawniej ‘Słowianin’, od XV wieku ‘mieszkaniec dzisiejszej Słowacji’.

  Słowiow - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowko - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowkowski - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowna - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowniak - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowniewicz - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słownik - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słownikowski - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowniński - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowny - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowo - 1565 od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowokowski - (Śl) od Słowak, dawniej ‘Słowianin’, od XV wieku ‘mieszkaniec dzisiejszej Słowacji’.

  Słowski - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowuta - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słowy - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’.

  Słój - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słójkowski - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słóka - od gwarowego słok, słoka ‘ugór’.

  Słópicki - od nazwy miejscowej Słopiec (kieleckie, gmina Daneszyce).

  Słópień - od słop ‘potrzask na zwierzęta’.

  Słówko - od słowo ‘wyraz; mowa; język; obietnica, przysięga’; od słówko.

  Słóżewski - od nazw miejscowych Służów, Służew (kilka wsi).

  Słuba - w grupie nazwisk pochodzących od słup, od nazwy miejscowej Słubica, od ukraińskiego stołb.

  Słubala - w grupie nazwisk pochodzących od słup, od nazwy miejscowej Słubica, od ukraińskiego stołb.

  Słubczyk - w grupie nazwisk pochodzących od słup, od nazwy miejscowej Słubica, od ukraińskiego stołb.

  Słubiak - w grupie nazwisk pochodzących od słup, od nazwy miejscowej Słubica, od ukraińskiego stołb.

  Słubicki - 1767 od nazwy miejscowej Słubica (skierniewickie, gmina Żabia Wola), Słubice (gorzowskie; wieś w płockim, gmina Słubice).

  Słubik - w grupie nazwisk pochodzących od słup, od nazwy miejscowej Słubica, od ukraińskiego stołb.

  Słubiński - w grupie nazwisk pochodzących od słup, od nazwy miejscowej Słubica, od ukraińskiego stołb.

  Słubisz - w grupie nazwisk pochodzących od słup, od nazwy miejscowej Słubica, od ukraińskiego stołb.

  Słubiszewski - w grupie nazwisk pochodzących od słup, od nazwy miejscowej Słubica, od ukraińskiego stołb.

  Słubiszyński - w grupie nazwisk pochodzących od słup, od nazwy miejscowej Słubica, od ukraińskiego stołb.

  Słuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słucha - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuchaczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuchała - 1724 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuchan - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuchanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuchaniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuchewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuchiniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuchły - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuchno - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuchocki - od nazwy miejscowej Słuchocin (siedleckie, gmina Grębków).

  Słuchoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuchoński - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuchowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuchta - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słucki - 1500 od nazwy miejscowej Słucz (łomżyńskie, gmina Radziłów), Słuck (miasto, KrW).

  Słuczan-Orkusz - złożenia brak; Słuczan od stłuknąć,stłuczać,stłuc, od gwarowego słuc ‘rozbić kruchy przedmiot’; Orkusz w grupie nazwisk pochodzących od orać, od prasłowiańskiego oriti ‘burzyć, niszczyć’, od staropolskiego oborzyć ‘zburzyc, zniszczyć’; od orka.

  Słuczanowski - od stłuknąć,stłuczać,stłuc, od gwarowego słuc ‘rozbić kruchy przedmiot’.

  Słuczański - od stłuknąć,stłuczać,stłuc, od gwarowego słuc ‘rozbić kruchy przedmiot’.

  Słuczeń - od stłuknąć,stłuczać,stłuc, od gwarowego słuc ‘rozbić kruchy przedmiot’.

  Słuczka - od stłuknąć,stłuczać,stłuc, od gwarowego słuc ‘rozbić kruchy przedmiot’.

  Słuczyński - od stłuknąć,stłuczać,stłuc, od gwarowego słuc ‘rozbić kruchy przedmiot’.

  Słuda - w grupie nazwisk pochodzących od słuda ‘skała, zbocze’.

  Słudak - w grupie nazwisk pochodzących od słuda ‘skała, zbocze’.

  Słudek - w grupie nazwisk pochodzących od słuda ‘skała, zbocze’.

  Słudniarski - w grupie nazwisk pochodzących od słuda ‘skała, zbocze’.

  Słudziak - w grupie nazwisk pochodzących od słuda ‘skała, zbocze’.

  Słudziński - w grupie nazwisk pochodzących od słuda ‘skała, zbocze’.

  Sług - 1432 od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Sługa - 1395 od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Sługacki - od nazwy miejscowej Sługocin (konińskie, gmina Ladek; lubelskie, gmina Jastków), Sługocice (piotrkowskie, gmina Będków; Tomaszów Mazowiecki).

  Sługaj - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Sługicki - od nazwy miejscowej Sługocin (konińskie, gmina Ladek; lubelskie, gmina Jastków), Sługocice (piotrkowskie, gmina Będków; Tomaszów Mazowiecki).

  Sługiewicz - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Sługocki - 1421 od nazwy miejscowej Sługocin (konińskie, gmina Ladek; lubelskie, gmina Jastków), Sługocice (piotrkowskie, gmina Będków; Tomaszów Mazowiecki).

  Sługoń - 1686 od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Słuiński - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słuja - w grupie nazwisk pochodzących od słój ‘roczna warstwa drewna w przekroju pnia drzewa; naczynie szklane’.

  Słuka - od stłuknąć,stłuczać,stłuc, od gwarowego słuc ‘rozbić kruchy przedmiot’.

  Słumczyński - od nazwy miejscowej Słomczyn (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna; radomskie, gmina Grójec).

  Słumic - od słoma ‘wysuszone źdźbła zbóż’.

  Słumiński - od nazwy miejscowej Slomin (warszawskie, gmina Raszyn; plockie, gmina Wyszogród).

  Słumski - od nazwy miejscowej Slomin (warszawskie, gmina Raszyn; plockie, gmina Wyszogród).

  Słuneczko - 1356 od słonko, słońce.

  Słuneczkowicz - 1404 od słonko, słońce.

  Słunecznikowicz - 1378 od słonko, słońce.

  Słuniecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Słunina - 1482 od słonina ‘warstwa tłuszczu na bokach i grzbiecie świni używana jako produkt spożywczy’.

  Słunka - w grupie nazwisk pochodzących od słąka, słęka, dziś słonka ‘ptak łowny z rodziny siewek’, słęka ‘ten, co ślęczy’.

  Słuńczyk - od słonko, słońce.

  Słuńczyński - od słonko, słońce.

  Słuński - 1402 od nazw miejscowych Słone, Słońsko (kilka wsi).

  Słup - 1206 od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupa - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupaczek - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupaczewski - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupaczuk - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupak - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupała - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupczewski - od nazw miejscowych typu Słupca, Słupcza, Słupiec.

  Słupczyński - od nazw miejscowych typu Słupca, Słupcza, Słupiec.

  Słupecki - 1389 od nazw miejscowych typu Słupca, Słupcza, Słupiec.

  Słupeczański - od nazw miejscowych typu Słupca, Słupcza, Słupiec.

  Słupek - 1411 od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupiak - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupianek - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupianowski - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupiański - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupiaszek - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupicki - od nazwy miejscowej Słupica (radomskie, gmina Jedlnia-Letnisko).

  Słupiec - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupiecki - od nazw miejscowych typu Słupca, Słupcza, Słupiec.

  Słupiel - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupieniak - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupienko - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupień - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupieńko - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupieński - 1470-80 od nazwy miejscowej Słupno (kilka wsi).

  Słupik - 1389 od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupikowski - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupin - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupina - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupinka - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupiński - od nazwy miejscowej Słupno (kilka wsi).

  Słupionek - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupka - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupko - XIII w. od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupkowski - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słup-Libertowski - złożenia brak; Słup 1206 od słup ‘bal; pień drzewa’; Libertowski od nazwy miejscowej Libertów (krakowskie, gmina Mogilany).

  Słupna - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupnia - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupnianek - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupnicki - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupniczenko - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupnik - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupnowicz - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słupny - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Słup-Ostrawski - złożenia brak; Słup 1206 od słup ‘bal; pień drzewa’; Ostrawski w grupie nazwisk pochodzących od ostry ‘spiczasty, surowy, stanowczy’.

  Słup-Ostrowski - złożenia brak; Słup 1206 od słup ‘bal; pień drzewa’; Ostrowski 1389 od nazw miejscowych Ostrów, Ostrowo, Ostrowsko (częste).

  Słupowski - 1395 od nazwy miejscowej Słupów (kieleckie, gmina Słaboszów).

  Słupski - 1399 od nazw miejscowych typu Słupy, Słupcza.

  Słurzałek - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’; od służały ‘wysłużony, doświadczony’.

  Słus - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słusek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słusik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słusowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuszaj - 1477– w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuszewski - 1746 od nazwy miejscowej Słuszewo (gdańskie, gmina Gniewino).

  Słuszka - 1441-47 od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Słuszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuszko-Ciapiński - złożenia brak; Słuszko w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny; Ciapiński w grupie nazwisk pochodzących od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Słuszkowski - 1411 od nazwy miejscowej Słuszków (kaliskie, gmina Mycielin).

  Słuszniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słusznik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuszny - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuszuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuszyczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuszyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuś - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuścik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słuzałek - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Słuzański - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Słuzewicz - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Słuzewski - od nazw miejscowych Służów, Służew (kilka wsi).

  Służaczek - 1394 od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Służalec - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Służała - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’; od służały ‘wysłużony, doświadczony’.

  Służałek - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’; od służały ‘wysłużony, doświadczony’.

  Służałka - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’; od służały ‘wysłużony, doświadczony’.

  Służałowski - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’; od służały ‘wysłużony, doświadczony’.

  Służały - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’; od służały ‘wysłużony, doświadczony’.

  Służałyj - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’; od służały ‘wysłużony, doświadczony’.

  Służebnik - 1573 od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Służebny - 1580 od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Służek - 1394 od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Służenko - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Służewicz - 1482 od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Służewski - 1424 od nazw miejscowych Służów, Służew (kilka wsi).

  Służoła - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Służowski - 1470-80 od nazw miejscowych Służów, Służew (kilka wsi).

  Służuk - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Służyc - 1387 od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Służyn - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Służynecki - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Służyński - od sługa ‘służący’, służyć ‘pracować u kogoś, posługiwać; być do czyjejś dyspozycji’.

  Słyba - od gwarowego śliba ‘ozdoba palmy wielkanocnej’.

  Słybak - od gwarowego śliba ‘ozdoba palmy wielkanocnej’.

  Słyby - od gwarowego śliba ‘ozdoba palmy wielkanocnej’.

  Słych - 1377 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słychan - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słychań - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słychoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słyczko-Jarmołowicz - złożenia brak; Słyczko brak; Jarmołowicz 1709 od imienia staroruskiego Jermoła. Imię, używane w Kościele prawosławnym, pochodzi z greckiego Hermólaos, to od Hermes ‘Hermes, posłaniec bogów’ i laos ‘ród, naród’.

  Słyp - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Słypa - od podstawy ślip-, por. ślipieć, ślipać ‘wysilać wzrok’, ślipia, ślepia ‘oczy zwierzęcie, też ludzkie’, ślipek ‘okoń’.

  Słyrz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słys - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słyscio - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słysiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słysio - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słysz - 1399 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słyszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słyszcio - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słyszek - 1561 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słyszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słyszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słyszko - 1457 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słyszyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słyszyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słyś - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Słyścio - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw słuch-, słusz-, słysz-, por. słuchać, słuch, słyszeć, posłuszny.

  Sływa - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Sływar - od niemieckiej nazwy osobowej Schliwer, ta od nazw miejscowych Schleiw, Schlieveu.

  Sływka - od śliwa ‘drzewo lub krzew owocowy’; też od gwarowego śliwać ‘zlewać’.

  Słyż - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Słyżyk - od podstawy śliz-, por. śliz ‘ryba z rodziny okoniowatych’, dawniej też ‘śluz’.

  Smac - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smacewicz - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smach - 1376 od niemieckiej nazwy osobowej Schmach, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niepokaźny’

  Smacha - od niemieckiej nazwy osobowej Schmach, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niepokaźny’

  Smachowic - 1399 od niemieckiej nazwy osobowej Schmach, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niepokaźny’

  Smachowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schmach, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niepokaźny’

  Smachtin - od niemieckiej nazwy osobowej Schmach, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niepokaźny’

  Smaciarczyk - od szmata ‘kawałek podartej tkaniny; pogardliwie o człowieku mającym słaby charakter; podarte, zniszczone ubranie’.

  Smaciarz - od szmata ‘kawałek podartej tkaniny; pogardliwie o człowieku mającym słaby charakter; podarte, zniszczone ubranie’.

  Smaciasz - od szmata ‘kawałek podartej tkaniny; pogardliwie o człowieku mającym słaby charakter; podarte, zniszczone ubranie’.

  Smacki - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaczek - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaczeński - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaczewski - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaczna - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaczniak - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaczniewski - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaczniński - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaczniow - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaczniów - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaczny - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaczyk - 1634 w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaczyło - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaczyna - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaczyński - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smać - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaćka - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaćko - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smader - od gwarowego szmader ‘brudas’, szmadrać ‘brudzić’.

  Smaderek - od gwarowego szmader ‘brudas’, szmadrać ‘brudzić’.

  Smadrek - od gwarowego szmader ‘brudas’, szmadrać ‘brudzić’.

  Smag - 1400 od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smaga - 1338 od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’; od smaga ‘pragnienie’.

  Smagacki - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagacz - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagaj - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagala - 1572 od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagaliński - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagalski - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagała - 1448 od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagało - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smaganowski - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagań - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagarewicz - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagarowicz - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smageł - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagiel - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagieł - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagieło - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smaglewski - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smaglik - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagliński - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smaglo - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smaglowski - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagluk - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagł - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagła - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’; od smagły ‘mający oliwkową cerę’.

  Smagło - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’; od smagły ‘mający oliwkową cerę’.

  Smagłowski - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’; od smagły ‘mający oliwkową cerę’.

  Smagły - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’; od smagły ‘mający oliwkową cerę’.

  Smagon - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagoń - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagor - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smagora - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smagorewicz - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smagorowicz - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smagorski - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smagorzewski - od nazw miejscowych Smogorzów, Smogorzewo (kilka wsi).

  Smagowicz - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagowski - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagól - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagór - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smagóra - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smagrowicz - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smagrowski - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smagulski - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smaguła - 1448 od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smagur - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smaha - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smaiduch - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smaik - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smajda - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smajdo - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smajdon - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smajdor - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smajduch - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smajdur - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smajek - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smajewski - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smajkiewicz - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smajko - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smajor - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smak - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smaka - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smakalski - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smakolski - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smakołka - 1729 w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smakosz - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’; od smakosz ‘znawca potraw i napojów’.

  Smakoszewski - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’; od smakosz ‘znawca potraw i napojów’.

  Smakow - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smakowicz - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smakowski - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smakulski - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smakuła - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smakuszewski - w grupie nazwisk pochodzących od smak ‘zmysł rozpoznawania właściwości potrwa; chęć jedzenia’.

  Smal - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smala - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalag - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smalaga - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smalak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalań - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalara - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalarek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalc - od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smalcer - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smalcerz - 1607 od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smalczak - 1691 od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smalczewski - od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smalczyk - od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smalczyński - od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smalec - 1603 od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smalecki - od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smalej - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalejus - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smaleń - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smaler - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalera - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalerz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalich - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalina - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smaliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalira - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Small - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalorz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smaluch - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smaluch - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smaluga - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smaluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smał - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smała - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smałek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smałgorzewski - od nazw miejscowych Smogorzów, Smogorzewo (kilka wsi).

  Smałkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smaługa - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smałyga - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smałyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw smal-, szmal-, por. smalić ‘przypiekać ogniem; grzać, piec’, niemiecka nazwa osobowa Schmal.

  Smałz - od smałż ‘grzyb prawdziwek’.

  Smałż - od smałż ‘grzyb prawdziwek’.

  Smandek - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smandzich - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smandzik - 1604 od smąd ‘dym, swąd’.

  Smandzioch - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smant - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smantek - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smantoch - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smar - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smara - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smaraj - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smarak - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smarasz - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smarawa - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smarawiński - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smarąg - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smarągiewicz - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smarc - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarcew - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarcz - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smarczek - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smarczenko - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smarczewski - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smarczyk - 1723 od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smarczyński - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smard - od staropolskiego smard ‘chłop; łajdak, rozpustnik’; od gwarowego smard ‘smród’.

  Smarda - od staropolskiego smard ‘chłop; łajdak, rozpustnik’; od gwarowego smard ‘smród’.

  Smardak - 1681 od staropolskiego smard ‘chłop; łajdak, rozpustnik’; od gwarowego smard ‘smród’.

  Smardal - 1764 od staropolskiego smard ‘chłop; łajdak, rozpustnik’; od gwarowego smard ‘smród’.

  Smardewski - od nazw miejscowych Smardzewo, Smardzów, Smarzewo, Smarzowa (kilka wsi).

  Smardowski - 1416 od nazwy miejscowej Smardów (kaliskie, gmina Przygodzice).

  Smarduch - 1633 od staropolskiego smard ‘chłop; łajdak, rozpustnik’; od gwarowego smard ‘smród’; od smarduch ‘człowiek śmierdzący’.

  Smarduf - 1789 (Młp) od staropolskiego smard ‘chłop; łajdak, rozpustnik’; od gwarowego smard ‘smród’; od smarduch ‘człowiek śmierdzący’.

  Smarduk - 1772 (Młp) od staropolskiego smard ‘chłop; łajdak, rozpustnik’; od gwarowego smard ‘smród’; od smarduch ‘człowiek śmierdzący’.

  Smardusiak - 1718 od staropolskiego smard ‘chłop; łajdak, rozpustnik’; od gwarowego smard ‘smród’; od smarduch ‘człowiek śmierdzący’.

  Smarduszak - 1647 od staropolskiego smard ‘chłop; łajdak, rozpustnik’; od gwarowego smard ‘smród’; od smarduch ‘człowiek śmierdzący’.

  Smardz - 1787 od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smardzel - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smardzewski - od nazw miejscowych Smardzewo, Smardzów, Smarzewo, Smarzowa (kilka wsi).

  Smardziel - 1617 od staropolskiego smard ‘chłop; łajdak, rozpustnik’; od gwarowego smard ‘smród’.

  Smardziewski - od nazw miejscowych Smardzewo, Smardzów, Smarzewo, Smarzowa (kilka wsi).

  Smardzowski - 1628 od nazw miejscowych Smardzewo, Smardzów, Smarzewo, Smarzowa (kilka wsi).

  Smardzyński - od nazwy miejscowej Smardy (opolskie, gmina Kluczbork), Smardze (kaliskie, gmina Trzcinica).

  Smardżewski - od nazw miejscowych Smardzewo, Smardzów, Smarzewo, Smarzowa (kilka wsi).

  Smargol - od smargać, smyrgać, smyrgać, smyrkać, szmergać ‘ciskać, rzucać z rozmachem; skoczyć szybko’.

  Smargul - od smargać, smyrgać, smyrgać, smyrkać, szmergać ‘ciskać, rzucać z rozmachem; skoczyć szybko’.

  Smargulski - 1642 od smargać, smyrgać, smyrgać, smyrkać, szmergać ‘ciskać, rzucać z rozmachem; skoczyć szybko’.

  Smarguła - 1642 od smargać, smyrgać, smyrgać, smyrkać, szmergać ‘ciskać, rzucać z rozmachem; skoczyć szybko’.

  Smarka - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smarkala - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smarkała - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smarkiewicz - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smarkucha - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smarkucki - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smarkus - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smarkusz - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smarok - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smaron - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smaroń - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smarowajło - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smarowiński - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smarowski - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smars - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarski - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarslik - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Smarsly - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Smarsły - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Smarsz - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarszcz - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smaruj - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smarul - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smarun - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smaruń - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smarus - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smaruś - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smaryga - w grupie nazwisk pochodzących od smar ‘substancja olejowa używana do smarowania’, smarować ‘wcierać coś; brudzić; mazać’.

  Smarz - 1136 od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzach - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzak - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzc - (Wlkp) 1514 od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzec - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzek - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzel - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzeniec - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzeński - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzewicz - 1623 od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzewski - 1454 od nazw miejscowych Smardzewo, Smardzów, Smarzewo, Smarzowa (kilka wsi).

  Smarzik - 1523 od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzlik - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Smarzly - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Smarzły - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Smarzo - 1526 od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzoch - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzok - (Śl) od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzona - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzony - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzowicz - 1570 od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzowski - 1454 od nazw miejscowych Smardzewo, Smardzów, Smarzewo, Smarzowa (kilka wsi).

  Smarzuch - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzulski - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzy - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzych - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzyk - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzyło - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzyłowski - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarzyński - od nazwy miejscowej Smardy (opolskie, gmina Kluczbork), Smardze (kaliskie, gmina Trzcinica).

  Smarź - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarż - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarżewski - od nazw miejscowych Smardzewo, Smardzów, Smarzewo, Smarzowa (kilka wsi).

  Smarżoch - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarżyk - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smarżyński - od nazwy miejscowej Smardy (opolskie, gmina Kluczbork), Smardze (kaliskie, gmina Trzcinica).

  Smas - od niemieckiej nazwy osobowej Schmach, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niepokaźny’

  Smasieł - od niemieckiej nazwy osobowej Schmach, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niepokaźny’

  Smasoch - od niemieckiej nazwy osobowej Schmach, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niepokaźny’

  Smasz - od niemieckiej nazwy osobowej Schmach, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niepokaźny’

  Smaszcz - (Wlkp) od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smaszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Schmach, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niepokaźny’

  Smaszny - od niemieckiej nazwy osobowej Schmach, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niepokaźny’

  Smaś - od niemieckiej nazwy osobowej Schmach, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niepokaźny’

  Smatacz - od szmata ‘kawałek podartej tkaniny; pogardliwie o człowieku mającym słaby charakter; podarte, zniszczone ubranie’.

  Smatarski - od szmata ‘kawałek podartej tkaniny; pogardliwie o człowieku mającym słaby charakter; podarte, zniszczone ubranie’.

  Smatek - od szmata ‘kawałek podartej tkaniny; pogardliwie o człowieku mającym słaby charakter; podarte, zniszczone ubranie’.

  Smater - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smatlak - od dawnego smatlak ‘słaby, niedołęga’, smatlać, szmatłać ‘iść powoli, powłóczyć nogami’.

  Smatlik - od dawnego smatlak ‘słaby, niedołęga’, smatlać, szmatłać ‘iść powoli, powłóczyć nogami’.

  Smatloch - od dawnego smatlak ‘słaby, niedołęga’, smatlać, szmatłać ‘iść powoli, powłóczyć nogami’.

  Smatorski - od szmata ‘kawałek podartej tkaniny; pogardliwie o człowieku mającym słaby charakter; podarte, zniszczone ubranie’.

  Smatów - od szmata ‘kawałek podartej tkaniny; pogardliwie o człowieku mającym słaby charakter; podarte, zniszczone ubranie’.

  Smatras - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smatryś - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smauc - (z fonetyką czeską) (Śl) od smąd ‘dym, swąd’.

  Smaudzik - (z fonetyką czeską) (Śl) od smąd ‘dym, swąd’.

  Smaz - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smaza - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smazik - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smazygnatek - 1696 od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smazyla - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smaź - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smaż - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smaża - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smażak - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smażek - 1439 od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smażewski - od nazw miejscowych Smardzewo, Smardzów, Smarzewo, Smarzowa (kilka wsi).

  Smażny - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smażoch - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smażona - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smażony - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smażyc - 1388 od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smażych - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smażygnat - 1692 od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smażyk - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smażyła - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smażyło - od smażyć ‘poddawać żywność działaniu wysokiej temperatury’.

  Smażyński - od nazwy miejscowej Smardy (opolskie, gmina Kluczbork), Smardze (kaliskie, gmina Trzcinica).

  Smąd - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smąder - od gwarowego smędrać (się), szmędrać ‘łazić tam i z powrotem, kręcić się’.

  Smątek - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smec - od gwarowego smek ‘ślimak’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schmeck.

  Smech - od gwarowego smek ‘ślimak’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schmeck.

  Smecha - od gwarowego smek ‘ślimak’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schmeck.

  Smechel - od niemieckich nazw osobowych Schnechel, Scmechil, te od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niski, niewidoczny’.

  Smeczek - od gwarowego smek ‘ślimak’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schmeck.

  Smeczyński - od gwarowego smek ‘ślimak’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schmeck.

  Smeda - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smedek - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smeder - od gwarowego smędrać (się), szmędrać ‘łazić tam i z powrotem, kręcić się’.

  Smedra - od gwarowego smędrać (się), szmędrać ‘łazić tam i z powrotem, kręcić się’.

  Smedzik - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smeichel - od niemieckich nazw osobowych Schnechel, Scmechil, te od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niski, niewidoczny’.

  Smeiduch - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smej - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smeja - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smejak - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smejcik - (Pom) od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smejda - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smejdes - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smejko - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Smek - od gwarowego smek ‘ślimak’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schmeck.

  Smekal - od gwarowego smek ‘ślimak’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schmeck.

  Smekala - od gwarowego smek ‘ślimak’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schmeck.

  Smekała - od gwarowego smek ‘ślimak’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schmeck.

  Smekciński - od gwarowego smoktać, smechtać ‘głaskać’.

  Smekczyński - od gwarowego smoktać, smechtać ‘głaskać’.

  Smekla - od niemieckich nazw osobowych Schnechel, Scmechil, te od średnio-wysoko-niemieckiego smaehe ‘mały, niski, niewidoczny’.

  Smekot - od gwarowego smekot ‘brudas, smarkacz’, smekotać ‘brudzić się’.

  Smekta - od gwarowego smoktać, smechtać ‘głaskać’.

  Smektalski - od gwarowego smoktać, smechtać ‘głaskać’.

  Smektała - 1506-46 od gwarowego smoktać, smechtać ‘głaskać’.

  Smel - od niemeickiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smela - od niemeickiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smelaga - od niemeickiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smelarski - od niemeickiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smelarz - od niemeickiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smelc - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smelcerz - 1607 od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smelcesz - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smelcuch - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smelcyrz - (Śl) od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smelcysz - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smelczak - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smelczerczyk - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smelczewski - od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smelczuch - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smelczyk - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smelczyński - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smelczyrz - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smelczyrzyk - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smelczysz - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smelek - od niemeickiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smeleń - od niemeickiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smelich - od niemeickiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smelig - od niemeickiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smelik - od niemeickiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smeliński - od niemeickiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smelka - od niemeickiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smelko - od niemeickiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smelkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smelter - od niemieckiej nazwy osobowej Schmelter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelten ‘topnieć, topić’.

  Smełka - od niemieckiej nazwy osobowej Schmel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smelle ‘gatunek trawy’.

  Smełkowski - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Smełty - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Smenda - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smendek - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smender - od gwarowego smędrać (się), szmędrać ‘łazić tam i z powrotem, kręcić się’.

  Smendor - od gwarowego smędrać (się), szmędrać ‘łazić tam i z powrotem, kręcić się’.

  Smendowski - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smendra - od gwarowego smędrać (się), szmędrać ‘łazić tam i z powrotem, kręcić się’.

  Smendrowski - od gwarowego smędrać (się), szmędrać ‘łazić tam i z powrotem, kręcić się’.

  Smendzik - od smąd ‘dym, swąd’.

  Sment - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smentak - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smentała - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smentek - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smentewicz - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smentkowski - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smentoch - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smentowski - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smera - od gwarowego smerać, smyrać ‘gmerać, szukać; uciekać’.

  Smeracki - od nazwy miejscowej Smerek (krośnieńskie, gmina Cisna).

  Smeraczyński - od nazwy miejscowej Smereczne (krośnieńskie, gmina Dukla).

  Smerała - od gwarowego smerać, smyrać ‘gmerać, szukać; uciekać’.

  Smerczak - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smerczański - od nazw miejscowych Smereczany, Smreczany (Słowacja, okolica Liptowa).

  Smerczek - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smerczko - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smerczniak - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smerczyński - od nazwy miejscowej Smereczne (krośnieńskie, gmina Dukla).

  Smerd - od dawnego smerda ‘mały chłopiec, młokos’.

  Smerda - od dawnego smerda ‘mały chłopiec, młokos’.

  Smerdak - od dawnego smerda ‘mały chłopiec, młokos’.

  Smerdek - od dawnego smerda ‘mały chłopiec, młokos’.

  Smerdka - od dawnego smerda ‘mały chłopiec, młokos’.

  Smerdke - od dawnego smerda ‘mały chłopiec, młokos’.

  Smerdyk - od dawnego smerda ‘mały chłopiec, młokos’.

  Smerdz - od dawnego smerda ‘mały chłopiec, młokos’.

  Smerdziński - od nazwy miejscowej Smerdyna (tarnobrzeskei, gmina Staszów).

  Smerdzyński - od nazwy miejscowej Smerdyna (tarnobrzeskei, gmina Staszów).

  Smerecki - od nazwy miejscowej Smerek (krośnieńskie, gmina Cisna).

  Smereczański - od nazw miejscowych Smereczany, Smreczany (Słowacja, okolica Liptowa).

  Smereczeński - od nazw miejscowych Smereczany, Smreczany (Słowacja, okolica Liptowa).

  Smereczka - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smereczko - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smereczniak - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smereczniuk - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smereczuk - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smereczyński - od nazwy miejscowej Smereczne (krośnieńskie, gmina Dukla).

  Smeredzki - od nazwy miejscowej Smerek (krośnieńskie, gmina Cisna).

  Smerek - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smereka - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smergała - (Maz) od smargać, smyrgać, smyrgać, smyrkać, szmergać ‘ciskać, rzucać z rozmachem; skoczyć szybko’.

  Smerka - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smerka - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smerkała - od smark ‘wydzielina z nosa’, smarkać ‘wycierać nos’.

  Smerkowski - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smerling - od niemieckiej nazwy osobowej Schmerling, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smerlinc ‘ryba śliz, kiełb’.

  Smerliński - od szmerla ‘ryba piskorzowata’ lub od sperlić się ‘palić się licho’.

  Smernicki - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Smirnow, ta od smirna ‘mirra; wieniec mirtowy’.

  Smernow - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Smirnow, ta od smirna ‘mirra; wieniec mirtowy’.

  Smernowicz - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Smirnow, ta od smirna ‘mirra; wieniec mirtowy’.

  Smero - od gwarowego smerać, smyrać ‘gmerać, szukać; uciekać’.

  Smerol - od gwarowego smerać, smyrać ‘gmerać, szukać; uciekać’.

  Smerowicz - od gwarowego smerać, smyrać ‘gmerać, szukać; uciekać’.

  Smerza - od gwarowego smerża, smerzyć ‘szukać czegoś’.

  Smerża - od gwarowego smerża, smerzyć ‘szukać czegoś’.

  Smeszna - od śmiech.

  Smetaczek - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smetana - (z fonetyką czeską) od śmietana ‘tłusta substancja zbierająca się na powierzchni mleka’.

  Smetaniuk - (z fonetyką czeską) od śmietana ‘tłusta substancja zbierająca się na powierzchni mleka’.

  Smetanka - (z fonetyką czeską) od śmietana ‘tłusta substancja zbierająca się na powierzchni mleka’.

  Smetanowski - (z fonetyką czeską) od śmietana ‘tłusta substancja zbierająca się na powierzchni mleka’.

  Smetański - (z fonetyką czeską) od śmietana ‘tłusta substancja zbierająca się na powierzchni mleka’.

  Smetek - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smeten - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smetka - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smetkała - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smetkiewicz - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smetkowski - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smetny - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smetoch - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smetrycki - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smetrycz - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smęciński - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smęd - 1792 od smąd ‘dym, swąd’.

  Smęda - 1644 od smąd ‘dym, swąd’.

  Smędek - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smęder - 1595 od gwarowego smędrać (się), szmędrać ‘łazić tam i z powrotem, kręcić się’.

  Smęderski - od gwarowego smędrać (się), szmędrać ‘łazić tam i z powrotem, kręcić się’.

  Smędowski - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smędra - od gwarowego smędrać (się), szmędrać ‘łazić tam i z powrotem, kręcić się’.

  Smędrak - od gwarowego smędrać (się), szmędrać ‘łazić tam i z powrotem, kręcić się’.

  Smędrzyński - od gwarowego smędrać (się), szmędrać ‘łazić tam i z powrotem, kręcić się’.

  Smędy - 1596 od smąd ‘dym, swąd’.

  Smędziak - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smędzik - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smędził - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smęnda - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smęnt - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smęntek - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smęt - 1464 od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smętak - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smętek - 1608 od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smętkiewicz - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smętko - 1222 od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smętkowski - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smętna - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smętnicki - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smętny - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smętny-Smętnicki - złożenia brak; Smętny od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny; Smętnicki od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smętny-Sowa - złożenia brak; Smętny od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny; Sowa 1404 od sowa ‘ptak’.

  Smętoch - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smętoński - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smętowski - od nazwy miejscowej Smętowo (gdańskie, gmina Kartuzy).

  Smiaja - od staropolskiego śmiejać się ‘ śmiać się’.

  Smiak - od siny ‘niebieskofioletowy’, też od imienia wschodniosłowiańskiego Sinia (Siemion).

  Smialak - od śmiały ‘odważny’.

  Smiała - od śmiały ‘odważny’.

  Smiałecki - od śmiały ‘odważny’.

  Smiałek - od śmiały ‘odważny’.

  Smiałko - od śmiały ‘odważny’.

  Smiałkowski - od śmiały ‘odważny’.

  Smiałowicz - od śmiały ‘odważny’.

  Smiałowski - od śmiały ‘odważny’.

  Smiały - od śmiały ‘odważny’.

  Smiałyńczuk - od śmiały ‘odważny’.

  Smiarkowski - od staropolskiego śmiara ‘uległość, pokora, cierpliwość’, od dawnego śmierzyć ‘poskramiać, tłumić’.

  Smiarowski - od staropolskiego śmiara ‘uległość, pokora, cierpliwość’, od dawnego śmierzyć ‘poskramiać, tłumić’.

  Smiatacz - od staropolskiego śmiatać, śmietać ‘zmiotać’.

  Smiatalski - od staropolskiego śmiatać, śmietać ‘zmiotać’.

  Smiatek - od staropolskiego śmiatać, śmietać ‘zmiotać’.

  Smiatkowski - od staropolskiego śmiatać, śmietać ‘zmiotać’.

  Smiatowski - od staropolskiego śmiatać, śmietać ‘zmiotać’.

  Smich - od śmiech.

  Smichur - od śmiech.

  Smichura - od śmiech.

  Smichurski - od śmiech.

  Smicila - od śmieć ‘rzecz bezużyteczna, odpadek; byle kto, co’.

  Smiciński - od śmieć ‘rzecz bezużyteczna, odpadek; byle kto, co’.

  Smiczak - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smiczek - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smiczka - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smid - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smida - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smidecki - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smidej - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smidke - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smidowicz - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smidowski - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smidt - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smiec - od śmieć ‘rzecz bezużyteczna, odpadek; byle kto, co’.

  Smiech - od śmiech.

  Smiechocki - od śmiech.

  Smiechowicz - od śmiech.

  Smiechowski - od śmiech.

  Smiechura - od śmiech.

  Smiecik - od śmieć ‘rzecz bezużyteczna, odpadek; byle kto, co’.

  Smiecikowski - od śmieć ‘rzecz bezużyteczna, odpadek; byle kto, co’.

  Smieciński - od śmieć ‘rzecz bezużyteczna, odpadek; byle kto, co’.

  Smieciuch - od śmieć ‘rzecz bezużyteczna, odpadek; byle kto, co’.

  Smieciuszewski - od śmieć ‘rzecz bezużyteczna, odpadek; byle kto, co’.

  Smieć - od śmieć ‘rzecz bezużyteczna, odpadek; byle kto, co’.

  Smiegel - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smiegiel - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smiegielski - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smieglewski - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smiegoń - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smieguła - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smieja - od staropolskiego śmiejać się ‘ śmiać się’.

  Smiejak - od staropolskiego śmiejać się ‘ śmiać się’.

  Smiejan - od staropolskiego śmiejać się ‘ śmiać się’.

  Smiejczak - od staropolskiego śmiejać się ‘ śmiać się’.

  Smiejek - od staropolskiego śmiejać się ‘ śmiać się’.

  Smiejewski - od staropolskiego śmiejać się ‘ śmiać się’.

  Smiejkowski - od staropolskiego śmiejać się ‘ śmiać się’.

  Smiejowski - od staropolskiego śmiejać się ‘ śmiać się’.

  Smiel - od śmiały ‘odważny’.

  Smiela - od śmiały ‘odważny’.

  Smielach - od śmiały ‘odważny’.

  Smielak - od śmiały ‘odważny’.

  Smielański - od śmiały ‘odważny’.

  Smielecki - od śmiały ‘odważny’.

  Smielewicz - od śmiały ‘odważny’.

  Smielewski - od nazwy miejscowej Śmiełów (kaliskie, gmina Żerków).

  Smielewski - od śmiały ‘odważny’.

  Smielich - od śmiały ‘odważny’.

  Smieliński - od nazwy miejscowej Śmielin (bydgoskie, gmina Sadki).

  Smielkiewicz - od śmiały ‘odważny’.

  Smielowski - od nazwy miejscowej Śmiełów (kaliskie, gmina Żerków).

  Smielski - od nazwy miejscowej Śmieły (włocławskie, gmina Izbica Kujawska).

  Smieł - 1406 od imienia złożonego Smil, to od S + miły, por. miły.

  Smiełkowski - od śmiały ‘odważny’.

  Smiełowa - od śmiały ‘odważny’.

  Smiełowicz - od śmiały ‘odważny’.

  Smiełowski - od śmiały ‘odważny’.

  Smierchała - od zmierzchać się ‘ściemniać się’, zmierzch.

  Smierek - od staropolskiego śmiara ‘uległość, pokora, cierpliwość’, od dawnego śmierzyć ‘poskramiać, tłumić’.

  Smierna - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Smirnow, ta od smirna ‘mirra; wieniec mirtowy’.

  Smierniak - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Smirnow, ta od smirna ‘mirra; wieniec mirtowy’.

  Smiernow - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Smirnow, ta od smirna ‘mirra; wieniec mirtowy’.

  Smierski - od staropolskiego śmiara ‘uległość, pokora, cierpliwość’, od dawnego śmierzyć ‘poskramiać, tłumić’.

  Smierz - od staropolskiego śmiara ‘uległość, pokora, cierpliwość’, od dawnego śmierzyć ‘poskramiać, tłumić’.

  Smierzchalski - od zmierzchać się ‘ściemniać się’, zmierzch.

  Smierzchała - od zmierzchać się ‘ściemniać się’, zmierzch.

  Smierzcholski - od zmierzchać się ‘ściemniać się’, zmierzch.

  Smierzchoła - od zmierzchać się ‘ściemniać się’, zmierzch.

  Smieschek - od śmiech.

  Smiesz - od śmiech.

  Smieszalski - od śmiech.

  Smieszała - od śmiech.

  Smieszchalski - od zmierzchać się ‘ściemniać się’, zmierzch.

  Smieszchała - od zmierzchać się ‘ściemniać się’, zmierzch.

  Smieszek - od śmiech.

  Smieszkał - od dawnego zmieszkać ‘opóźnić, zmitrężyć’.

  Smieszkiewicz - od dawnego zmieszkać ‘opóźnić, zmitrężyć’.

  Smieszko - od dawnego zmieszkać ‘opóźnić, zmitrężyć’.

  Smieszkol - od dawnego zmieszkać ‘opóźnić, zmitrężyć’.

  Smieszkoł - od dawnego zmieszkać ‘opóźnić, zmitrężyć’.

  Smieszkowicz - od dawnego zmieszkać ‘opóźnić, zmitrężyć’.

  Smieszna - od śmiech.

  Smieszniak - od śmiech.

  Smiesznik - od śmiech.

  Smieszny - od śmiech.

  Smietalski - od staropolskiego śmiatać, śmietać ‘zmiotać’.

  Smietało - od staropolskiego śmiatać, śmietać ‘zmiotać’.

  Smietana - od śmietana ‘tłusta substancja zbierająca się na powierzchni mleka’.

  Smietanicz - od śmietana ‘tłusta substancja zbierająca się na powierzchni mleka’.

  Smietanin - od śmietana ‘tłusta substancja zbierająca się na powierzchni mleka’.

  Smietanka - od śmietana ‘tłusta substancja zbierająca się na powierzchni mleka’.

  Smietanko - od śmietana ‘tłusta substancja zbierająca się na powierzchni mleka’.

  Smietanowski - od śmietana ‘tłusta substancja zbierająca się na powierzchni mleka’.

  Smietański - od śmietana ‘tłusta substancja zbierająca się na powierzchni mleka’.

  Smietasz - od staropolskiego śmiatać, śmietać ‘zmiotać’.

  Smietjuch - od staropolskiego śmiatać, śmietać ‘zmiotać’.

  Smietka - od staropolskiego śmiatać, śmietać ‘zmiotać’.

  Smieżak - od staropolskiego śmiara ‘uległość, pokora, cierpliwość’, od dawnego śmierzyć ‘poskramiać, tłumić’.

  Smig - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smiga - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigacz - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigaj - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigalski - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigała - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigaruk - od niemieckiej nazwy osobowej Schmigier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego Siegen ‘wyginać, spajać’.

  Smigas - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigasewicz - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigasiewicz - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigaszewski - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigecki - od nazwy miejscowej Śniegocin (plockie, gmina Radzanowo).

  Smigel - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smiger - od niemieckiej nazwy osobowej Schmigier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego Siegen ‘wyginać, spajać’.

  Smigerski - od niemieckiej nazwy osobowej Schmigier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego Siegen ‘wyginać, spajać’.

  Smigiecki - od nazwy miejscowej Śniegocin (plockie, gmina Radzanowo).

  Smigiel - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigielewski - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigielski - od nazwy miasta Śmigiel (leszczyńskie).

  Smigielski - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigieł - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigier - od niemieckiej nazwy osobowej Schmigier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego Siegen ‘wyginać, spajać’.

  Smigiera - od niemieckiej nazwy osobowej Schmigier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego Siegen ‘wyginać, spajać’.

  Smigierzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Schmigier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego Siegen ‘wyginać, spajać’.

  Smigla - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smiglak - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smiglewicz - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smiglewski - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smiglicki - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smiglin - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigłowski - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigocki - od nazwy miejscowej Śniegocin (plockie, gmina Radzanowo).

  Smigon - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigoń - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigost - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigowski - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schmigier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego Siegen ‘wyginać, spajać’.

  Smigulec - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smigulski - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smiguła - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smihura - od śmigać ‘machać; pędzić; rzucać’.

  Smij - od staropolskiego śmiejać się ‘ śmiać się’.

  Smijczuk - od staropolskiego śmiejać się ‘ śmiać się’.

  Smijewski - od staropolskiego śmiejać się ‘ śmiać się’.

  Smijkowski - od staropolskiego śmiejać się ‘ śmiać się’.

  Smijski - od staropolskiego śmiejać się ‘ śmiać się’.

  Smik - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smikala - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smikalla - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smikała - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smikła - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smikowski - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smilec - od imienia złożonego Smil, to od S + miły, por. miły.

  Smileński - od imienia złożonego Smil, to od S + miły, por. miły.

  Smilewicz - od imienia złożonego Smil, to od S + miły, por. miły.

  Smilgin - od litewskiej nazwy osobowej Smilginis.

  Smilowski - od nazwy miejscowej Smiłowo (poznańskie, gmina Szamotuły), Smiłów (radomskie, gmina Jastrząb).

  Smilski - od imienia złożonego Smil, to od S + miły, por. miły.

  Smił - 1136 od imienia złożonego Smil, to od S + miły, por. miły.

  Smiła - 1265 od imienia złożonego Smil, to od S + miły, por. miły.

  Smiłan - 1705 od imienia złożonego Smil, to od S + miły, por. miły.

  Smiłek - 1401-02 od imienia złożonego Smil, to od S + miły, por. miły.

  Smiłko - od imienia złożonego Smil, to od S + miły, por. miły.

  Smiłkowski - od imienia złożonego Smil, to od S + miły, por. miły.

  Smiłowicz - od imienia złożonego Smil, to od S + miły, por. miły.

  Smiłowski - 1406 od nazwy miejscowej Smiłowo (poznańskie, gmina Szamotuły), Smiłów (radomskie, gmina Jastrząb).

  Smioła - od śmiały ‘odważny’.

  Smiołek - od śmiały ‘odważny’.

  Smiołkowski - od śmiały ‘odważny’.

  Smiotacz - (Śl) od staropolskiego śmiatać, śmietać ‘zmiotać’.

  Smiotała - od staropolskiego śmiatać, śmietać ‘zmiotać’.

  Smiotanko - od śmietana ‘tłusta substancja zbierająca się na powierzchni mleka’.

  Smiotyński - od staropolskiego śmiatać, śmietać ‘zmiotać’.

  Smirek - od staropolskiego śmiara ‘uległość, pokora, cierpliwość’, od dawnego śmierzyć ‘poskramiać, tłumić’.

  Smirkin - od staropolskiego śmiara ‘uległość, pokora, cierpliwość’, od dawnego śmierzyć ‘poskramiać, tłumić’.

  Smirno - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Smirnow, ta od smirna ‘mirra; wieniec mirtowy’.

  Smirnok - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Smirnow, ta od smirna ‘mirra; wieniec mirtowy’.

  Smirnow - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Smirnow, ta od smirna ‘mirra; wieniec mirtowy’.

  Smirnowa - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Smirnow, ta od smirna ‘mirra; wieniec mirtowy’.

  Smirnowski - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Smirnow, ta od smirna ‘mirra; wieniec mirtowy’.

  Smirnów - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Smirnow, ta od smirna ‘mirra; wieniec mirtowy’.

  Smirny - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Smirnow, ta od smirna ‘mirra; wieniec mirtowy’.

  Smirowski - od staropolskiego śmiara ‘uległość, pokora, cierpliwość’, od dawnego śmierzyć ‘poskramiać, tłumić’.

  Smirski - od staropolskiego śmiara ‘uległość, pokora, cierpliwość’, od dawnego śmierzyć ‘poskramiać, tłumić’.

  Smirzchalski - od zmierzchać się ‘ściemniać się’, zmierzch.

  Smirzewski - od staropolskiego śmiara ‘uległość, pokora, cierpliwość’, od dawnego śmierzyć ‘poskramiać, tłumić’.

  Smirzyński - od staropolskiego śmiara ‘uległość, pokora, cierpliwość’, od dawnego śmierzyć ‘poskramiać, tłumić’.

  Smisek - od śmiech.

  Smisz - od śmiech.

  Smiszek - od śmiech.

  Smiszkiewicz - od śmiech.

  Smit - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smita - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smital - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smitek - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smith - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smitiuch - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smitka - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smitkiewicz - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smitko - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smitkowski - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smitowski - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smitri - od niemieckiej nazwy osobowej Schmitter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smitte ‘kuźnia’.

  Smitrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schmitter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smitte ‘kuźnia’.

  Smitrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schmitter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smitte ‘kuźnia’.

  Smits - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smityk - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smociński - od nazwy miejscowej Smoczyn (powiat słupecki, Wlkp).

  Smocki - 1579 w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smocz - 1433 w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smocza - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smoczak - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smoczar - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smoczek - 1479 w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smoczeń - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smoczeński - od nazwy miejscowej Smoczyn (powiat słupecki, Wlkp).

  Smoczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smoczna - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smoczny - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smoczok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smoczowicz - 1500 w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smoczók - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smoczulski - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smoczyk - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smoczyl - 1368 od zmoczyć (się) ‘uczynić mokrym; nasiąknąć wilgocią’.

  Smoczyło - od zmoczyć (się) ‘uczynić mokrym; nasiąknąć wilgocią’.

  Smoczyński - od nazwy miejscowej Smoczyn (powiat słupecki, Wlkp).

  Smodarek - od gwarowego smoder ‘połajanka’, smodrać ‘brudzić’.

  Smoder - od gwarowego smoder ‘połajanka’, smodrać ‘brudzić’.

  Smoderak - od gwarowego smoder ‘połajanka’, smodrać ‘brudzić’.

  Smoderek - od gwarowego smoder ‘połajanka’, smodrać ‘brudzić’.

  Smodlibogowski - od nazwy miejscowej Modlibogowice (konińskie, gmina Rychwał).

  Smodrzak - od gwarowego smoder ‘połajanka’, smodrać ‘brudzić’; od gwarowego smodrak ‘smarkacz’.

  Smodrzewski - od gwarowego smoder ‘połajanka’, smodrać ‘brudzić’.

  Smog - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smoga - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smogała - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smogar - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smogarowicz - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smogarzewski - od nazw miejscowych Smogorzów, Smogorzewo (kilka wsi).

  Smogerzewski - od nazw miejscowych Smogorzów, Smogorzewo (kilka wsi).

  Smogło - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smogłowski - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smogolewski - 1564-65 od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smogoła - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smogonowicz - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smogoń - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smogor - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smogora - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smogorowski - od nazw miejscowych Smogorzów, Smogorzewo (kilka wsi).

  Smogorz - 1136 od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smogorzewski - 1397 od nazw miejscowych Smogorzów, Smogorzewo (kilka wsi).

  Smogorzowski - 1394 od nazw miejscowych Smogorzów, Smogorzewo (kilka wsi).

  Smogoszewski - od nazw miejscowych Smogorzów, Smogorzewo (kilka wsi).

  Smogólski - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smogór - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smogóra - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smogórzewski - od nazw miejscowych Smogorzów, Smogorzewo (kilka wsi).

  Smogulecki - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smogulewski - 1564-65 od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smogulski - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smogur - od dawnego smogorz ‘torf; błoto’.

  Smok - 1305 w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smoka - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smokalski - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smokiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smokiński - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smokot - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smokotowicz - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smokowski - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smokuch - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smokulski - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smol - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smola - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolag - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolaga - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolak - 1626 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolakowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolaków - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolan - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolana - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolanek - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolaniec - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolaniuk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolanka - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolanko - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolano - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolanowicz - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolanów - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolany - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolań - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolańczuk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolańczyk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolański - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolar - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolara - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolarak - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolarczuk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolarczy - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolarczyk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolarczyński - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolarek - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolarew - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolarkiewicz - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolarow - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolarowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolarski - 1686 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolaruk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolarz - 1445 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolarz-Tymoszuk - złożenia brak; Smolarz 1445 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’; od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Smolawa - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolawski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoląg - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smolbik - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolbyk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolc - od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smolcarz - od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smolcarz - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smolcerz - od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smolcerz - od staropolskiego szmelc, szmalc ‘rodzaj emalii do metali’.

  Smolczewski - od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smolczyk - od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smolczyński - od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smolec - od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smolecki - od smalec ‘tłuszcz zwierzęcy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schmalz.

  Smoleg - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smolej - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolejko - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolek - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolen - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoleng - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smoleniec - 1537 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoleniowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolenkiewicz - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolenko - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoleń - 1382 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoleńko - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoleński - 1454 od nazw miejscowych Smoleń, Smoleńsk, Smolin (kilka miejscowości).

  Smoler - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolera - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolerek - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolerski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolew - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolewicz - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolewski - od nazwy miejscowej Smolewo (łomżyńskie, gmina Zaręby Kościelne).

  Smolęga - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smolibocki - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolibowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolibyk - 1369 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolich - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolicha - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolicki - 1388 od nazwy miejscowej Smolice (kilka wsi).

  Smolicz - 1373 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolida - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoliga - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolij - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolik - 1371 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolika - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolikowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoliło - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolin - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolina - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoliniec - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoliń - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolińczak - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolińczuk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoliński - 1432 od nazw miejscowych Smoleń, Smoleńsk, Smolin (kilka miejscowości).

  Smolira - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolis - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolisz - 1479 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoliszek - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoliś - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolka - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolko - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolkowicz - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolkowiec - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolkowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoll - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolna - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolni - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolniak - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolnicki - 1691 od nazw miejscowych Smolnica, Smolnik (kilka wsi).

  Smolniec - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolnik - 1498 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolnikowicz - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolny - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolok - (Śl) od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolokowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolon - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoloński - od nazw miejscowych Smoleń, Smoleńsk, Smolin (kilka miejscowości).

  Smolorz - (Śl) od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolski - 1439 od nazw miejscowych Smólsk, Smolice (kilka wsi).

  Smoluch - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolucha - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoluchowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoluk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolukiewicz - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolukowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolyk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smolyn - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoł - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoła - 1391 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołaga - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołcz - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołczyk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołczyński - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołda - od gwarowego smoł d ‘zębrzyca, gatunek rośliny’.

  Smołecki - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołek - 1471 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołka - 1371 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołkiewicz - 1793 od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołko - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołkowicz - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołkowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołoga - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołowicz - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołowik - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołuch - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołucha - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołucki - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smoługa - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołuk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołynec - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołyneć - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołynieć - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smołyńczak - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smond - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smondek - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smondz - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smondzewski - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smondzik - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smoniewski - 1580 od nazwy miejscowej Smuniew (siedleckie, gmina Repki).

  Smoniowski - od nazwy miejscowej Smoniowice (krakowskie, gmina Radziemice).

  Smont - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smontek - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smontoch - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smorag - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smoragiewicz - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smoragowicz - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smorak - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smorąg - 1381 od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smorągiewicz - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smorągowicz - 1482 od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smorąk - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smorcha - od gwarowego smorgać ‘szczypać, rwać; pić’.

  Smorczewski - 1580 od nazwy miejscowej Smorczewo (białostockie, gmina Drohiczyn).

  Smorczowski - od nazwy miejscowej Smorczewo (białostockie, gmina Drohiczyn).

  Smordowski - od nazwy miejscowej Smardów (kaliskie, gmina Przygodzice).

  Smordzewski - od nazw miejscowych Smardzewo, Smardzów, Smarzewo, Smarzowa (kilka wsi).

  Smordziński - od nazwy miejscowej Smardy (opolskie, gmina Kluczbork), Smardze (kaliskie, gmina Trzcinica).

  Smordzowski - od nazw miejscowych Smardzewo, Smardzów, Smarzewo, Smarzowa (kilka wsi).

  Smorek - zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smorenda - zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smoręda - zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smoręg - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smorga - od gwarowego smorgać ‘szczypać, rwać; pić’.

  Smorgiel - od gwarowego smorgać ‘szczypać, rwać; pić’.

  Smorgiewicz - od gwarowego smorgać ‘szczypać, rwać; pić’.

  Smorgiński - od gwarowego smorgać ‘szczypać, rwać; pić’.

  Smorgol - od gwarowego smorgać ‘szczypać, rwać; pić’.

  Smorgolewski - od gwarowego smorgać ‘szczypać, rwać; pić’.

  Smorgoniec - od gwarowego smorgać ‘szczypać, rwać; pić’.

  Smorgowicz - od gwarowego smorgać ‘szczypać, rwać; pić’.

  Smorgól - od gwarowego smorgać ‘szczypać, rwać; pić’.

  Smorgul - od gwarowego smorgać ‘szczypać, rwać; pić’.

  Smork - zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smorkowski - zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smorodynia - 1604 od dawnego smrodyna, smrodynia ‘czeremcha; czarna porzeczka’.

  Smoron - zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smorong - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smorongiewicz - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smoroń - 1490 zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smoroń-Cao - złożenia brak; Smoroń 1490 zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora; Cao brak.

  Smoroński - zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smorsz - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smorszcz - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smorszczak - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smorszczek - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smorszczewski - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smorszczko - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smorszczyński - od smardz, smarz, smarszcz ‘grzyb jadalny’.

  Smortunowicz - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smortyś - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smorug - zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smorul - 1481 zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smoruń - 1394 zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smoryl - zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smoryński - od nazwy miejscowej Smoryń (zamojskie, gmina Frampol).

  Smorz - zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smorzewski - od nazwy miejscowej Smorzewo (plockie, gmina Gozdowo).

  Smorzik - zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smorzyk - zapewne od rdzenia mor-, por. morzyć, zmora.

  Smorzyński - od nazwy miejscowej Smoryń (zamojskie, gmina Frampol).

  Smorżewski - od nazwy miejscowej Smorzewo (plockie, gmina Gozdowo).

  Smosowski - od nazwy miejscowej Smoszew (kaliskie, gmina Krotoszyn), Smuszewo, dawniej Smoszewo (pilskie, gmina Damasławek).

  Smoszewski - 1398 od nazwy miejscowej Smoszew (kaliskie, gmina Krotoszyn), Smuszewo, dawniej Smoszewo (pilskie, gmina Damasławek).

  Smotarski - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smoter - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smoterski - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smotr - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smotras - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smotrecki - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smotręcki - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smotry - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smotrych - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smotrycki - od nazwy miejscowej Smotrycz (KrW).

  Smotrycz - 1494 od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smotryk - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smotrys - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smotryski - od nazwy miejscowej Smotrycz (KrW).

  Smotryś - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smowak - od zmowa ‘spisek’, dawniej też ‘umowa, układ’, zmówić się ‘umówić się, uknuć spisek’.

  Smowicz - 1397 od zmowa ‘spisek’, dawniej też ‘umowa, układ’, zmówić się ‘umówić się, uknuć spisek’.

  Smowiec - od zmowa ‘spisek’, dawniej też ‘umowa, układ’, zmówić się ‘umówić się, uknuć spisek’.

  Smowiecki - od zmowa ‘spisek’, dawniej też ‘umowa, układ’, zmówić się ‘umówić się, uknuć spisek’.

  Smowiński - od zmowa ‘spisek’, dawniej też ‘umowa, układ’, zmówić się ‘umówić się, uknuć spisek’.

  Smoza - od gwarowego smoz ‘podobny do ślimaka’.

  Smozik - od gwarowego smoz ‘podobny do ślimaka’.

  Smożek - od gwarowego smoz ‘podobny do ślimaka’.

  Smożewski - od nazwy miejscowej Smorzewo (plockie, gmina Gozdowo).

  Smożna - od gwarowego smoz ‘podobny do ślimaka’; od gwarowego smożny ‘możny, bogaty’.

  Smożny - od gwarowego smoz ‘podobny do ślimaka’; od gwarowego smożny ‘możny, bogaty’.

  Smożyk - od gwarowego smoz ‘podobny do ślimaka’.

  Smóg - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Smógorzewski - od nazw miejscowych Smogorzów, Smogorzewo (kilka wsi).

  Smóka - w grupie nazwisk pochodzących od smok ‘mityczny potwór skrzydlaty z ogonem węża’, przenośnie ‘olbrzym’, też od staropolskiego smoczyć ‘zmoczyć’.

  Smól - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smólarczyk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smólarek - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smólczewski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smólczyk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smólczyński - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smólik - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smólikowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smóliński - od nazw miejscowych Smoleń, Smoleńsk, Smolin (kilka miejscowości).

  Smólka - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smólko - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smólnicki - od nazw miejscowych Smolnica, Smolnik (kilka wsi).

  Smólnik - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smólo - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smólok - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smólski - od nazw miejscowych Smólsk, Smolice (kilka wsi).

  Smóła - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smółek - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smółka - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smółkiewicz - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smółko - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smółkowicz - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smółkowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smrąg - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smrągiewicz - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smrągowicz - od gwarowego smoręga ‘pasmo brudu’.

  Smreczak - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smreczański - 1715 od nazw miejscowych Smereczany, Smreczany (Słowacja, okolica Liptowa).

  Smreczek - od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smreczyński - od nazw miejscowych Smereczany, Smreczany (Słowacja, okolica Liptowa).

  Smrek - 1551 od gwarowego smerek, smrek ‘świerk’.

  Smroczewski - od nazw miejscowych Smereczany, Smreczany (Słowacja, okolica Liptowa).

  Smroczyński - od nazw miejscowych Smereczany, Smreczany (Słowacja, okolica Liptowa).

  Smrodynia - 1604 od dawnego smrodyna, smrodynia ‘czeremcha; czarna porzeczka’.

  Smroga - od gwarowego smorgać ‘szczypać, rwać; pić’.

  Smrok - od zmrok ‘zmierzch’, zmroczyć się ‘ściemnić się’.

  Smrokowski - od zmrok ‘zmierzch’, zmroczyć się ‘ściemnić się’.

  Smuc - od niemieckiej nazwy osobowej Schmutz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smuz ‘pocałunek’.

  Smucerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schmutzer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smutzen ‘usmiechać się’.

  Smuch - od gwarowego smuch, smucha ‘brunet’.

  Smuchaj - od gwarowego smuch, smucha ‘brunet’.

  Smuchlerz - od szmuklerz ‘rzemieślnik wyrabiający pasmanterię, pasamonik’.

  Smucz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smuczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smuczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smuczok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smuda - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego smudzić ‘mieć pragnienie’.

  Smudel - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego smudzić ‘mieć pragnienie’.

  Smudziński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego smudzić ‘mieć pragnienie’.

  Smug - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smuga - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smugaj - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smugalla - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smugała - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smuga-Otto - złożenia brak; Smuga w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’; Otto od imienia Otto. Imię pochodzenia germańskiego, stanowi staro-wysoko-niemieckie skrócenie od imion złożonych na Ot-, typu Otward. Już na gruncie niemieckim występowały dwa warianty: Odo i Ot (t)o. Podwójna forma została przeniesiona do języka polskiego. Imię notowane w Polsce od XI wieku.

  Smugarzewski - od nazw miejscowych Smogorzów, Smogorzewo (kilka wsi).

  Smuglewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smuglewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smugła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smugły - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smugo - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smugorzewski - od nazw miejscowych Smogorzów, Smogorzewo (kilka wsi).

  Smugowski - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smukal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smukalla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smukalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smukała - 1560-67 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smuklerz - od szmuklerz ‘rzemieślnik wyrabiający pasmanterię, pasamonik’.

  Smukliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smukły - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smukowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy smuk-, por. dawne smuk ‘smuga’, smukać dawniej ‘cmokać; muskać coś ręką’, smykać ‘skubać; czmychać, przemykać, kraść’.

  Smul - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulaga - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smularczyk - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smularski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smularz - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smularz - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulczak - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulczewski - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulczyk - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulczyński - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulek - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulewicz - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulewski - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulik - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulikowski - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulka - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smulka - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulkiewicz - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulkiwicz - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smulko - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smulko - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulkowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smulkowski - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smull - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulnik - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smulnik - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smulski - od nazw miejscowych Smólsk, Smolice (kilka wsi).

  Smulski - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smuła - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smuła - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smułczyński - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smułczyński - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smułek - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smułek - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smułka - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smułka - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smułko - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smułko - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smułkowski - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smułkowski - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smułucha - od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drwna’, smolić ‘brudzić; powlekać smołą, palić’.

  Smułucha - (za pośrednictwem języka jidisz) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Smunda - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smuniewski - od nazwy miejscowej Smuniew (siedleckie, gmina Repki).

  Smuntniak - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smuntowski - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smur - od gwarowego smura, smur ‘mgła’.

  Smura - od gwarowego smura, smur ‘mgła’.

  Smuraga - od gwarowego smura, smur ‘mgła’.

  Smurak - od gwarowego smura, smur ‘mgła’.

  Smurczyk - od gwarowego smura, smur ‘mgła’.

  Smurczyński - od gwarowego smura, smur ‘mgła’.

  Smurek - od gwarowego smura, smur ‘mgła’.

  Smurlik - od gwarowego smura, smur ‘mgła’.

  Smurło - od gwarowego smura, smur ‘mgła’.

  Smurna - od gwarowego smura, smur ‘mgła’.

  Smurny - od gwarowego smura, smur ‘mgła’.

  Smurski - od gwarowego smura, smur ‘mgła’.

  Smurzewski - od nazwy miejscowej Smorzewo (plockie, gmina Gozdowo).

  Smurzniak - od gwarowego smura, smur ‘mgła’.

  Smurzyński - od nazwy miejscowej Smoryń (zamojskie, gmina Frampol).

  Smus - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smusarski - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smusch - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smusik - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smusina - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smusiński - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smuskiewicz - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smusowicz - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smusz - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smuszek - 1428 od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smuszewski - od nazwy miejscowej Smoszew (kaliskie, gmina Krotoszyn), Smuszewo, dawniej Smoszewo (pilskie, gmina Damasławek).

  Smuszka - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smuszkiewicz - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smuszko - 1325 od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smuszniak - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smuszny - 1428 od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smuszowicz - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smuszyński - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smuś - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smuśkiewicz - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smuśniak - od dawnego smusz ‘skóra zdarta z węgorza; kawał płótna’.

  Smut - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutak - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutek - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutkiewicz - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutko - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutkonowicz - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutkowski - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutna - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutniak - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutnicki - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutnik - 1570 od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutnow - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutny - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutok - (Śl) od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutrykowski - od smotrzyć, smatrzyć ‘zbierać’.

  Smutyła - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smutyło - od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić się ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Smuziński - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smuzniak - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smuź - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smuźna - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smuźniak - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smuż - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smuża - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smużewski - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smużna - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smużniak - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smużnik - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smużny - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smużyński - od nazwy miejscowej Smoryń (zamojskie, gmina Frampol).

  Smużyński - w grupie nazwisk pochodzących od smuga, smug ‘pręga, pasmo, ślad’.

  Smyc - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smycerowicz - od snycerz, sznicer ‘rzemieślnik artysta rzeźbiący w drzewie’.

  Smycerz - od snycerz, sznicer ‘rzemieślnik artysta rzeźbiący w drzewie’.

  Smycki - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smycz - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyczak - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyczek - 1412 od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać; od staropolskiego smyczek ‘czółno’.

  Smyczenko - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyczka - 1498 od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać, smyczka ‘rzemyk’.

  Smyczkiewicz - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyczko - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyczkowski - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyczok - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyczyk - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyczyński - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyda - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smydra - od niemieckiej nazwy osobowej Schmitter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smitte ‘kuźnia’.

  Smydtke - (Pom) od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smyga - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smygała - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyj - od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Smyjewski - od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Smyk - 1386 od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyka - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykacz - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykaj - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykal - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykala - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykalla - (Śl) od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykalski - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykał - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykała - 1600 od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykałka - 1655 od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykawczuk - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykiel - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykiewicz - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykla - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykliński - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyklla - (Śl) od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyklo - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykła - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyko - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykoła - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykot - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykow - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykowski - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyksy - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykulis - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykulski - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smykuła - od smyk ze staropolskiego ‘grajek’, smykać.

  Smyl - od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Smyla - od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Smylka - od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Smylla - od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Smyła - od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Smyłacz - od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Smyłek - od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Smyłkowski - od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Smyłła - (Śl) od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Smynda - od smąd ‘dym, swąd’.

  Smyra - od gwarowego smerać, smyrać ‘gmerać, szukać; uciekać’.

  Smyrak - od gwarowego smerać, smyrać ‘gmerać, szukać; uciekać’.

  Smyrch - od smargać, smyrgać, smyrgać, smyrkać, szmergać ‘ciskać, rzucać z rozmachem; skoczyć szybko’.

  Smyrczyk - od gwarowego smerać, smyrać ‘gmerać, szukać; uciekać’.

  Smyrd - od dawnego smerda ‘mały chłopiec, młokos’.

  Smyrda - od dawnego smerda ‘mały chłopiec, młokos’.

  Smyrdek - od dawnego smerda ‘mały chłopiec, młokos’.

  Smyrek - od gwarowego smerać, smyrać ‘gmerać, szukać; uciekać’.

  Smyrgala - od smargać, smyrgać, smyrgać, smyrkać, szmergać ‘ciskać, rzucać z rozmachem; skoczyć szybko’.

  Smyrgała - od smargać, smyrgać, smyrgać, smyrkać, szmergać ‘ciskać, rzucać z rozmachem; skoczyć szybko’.

  Smyrka - od smargać, smyrgać, smyrgać, smyrkać, szmergać ‘ciskać, rzucać z rozmachem; skoczyć szybko’.

  Smyrkała - 1436 od smargać, smyrgać, smyrgać, smyrkać, szmergać ‘ciskać, rzucać z rozmachem; skoczyć szybko’.

  Smyrkło - 1436 od smargać, smyrgać, smyrgać, smyrkać, szmergać ‘ciskać, rzucać z rozmachem; skoczyć szybko’.

  Smyrkowski - od smargać, smyrgać, smyrgać, smyrkać, szmergać ‘ciskać, rzucać z rozmachem; skoczyć szybko’.

  Smys - od gwarowego smyk ‘suche gałęzie służące na podpałkę’.

  Smysło - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Smysłowski - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Smyszek - od gwarowego smyk ‘suche gałęzie służące na podpałkę’.

  Smyszyński - od gwarowego smyk ‘suche gałęzie służące na podpałkę’.

  Smyśliński - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Smyślna - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Smyślny - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Smyt - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smyta - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smytek - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smytke - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smytkiewicz - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smytkowski - od niemieckiego Schmied ‘kowal’ i nazw osobowych Schmied, Schmid (t).

  Smytra - od niemieckiej nazwy osobowej Schmitter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smitte ‘kuźnia’.

  Smytrak - od niemieckiej nazwy osobowej Schmitter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smitte ‘kuźnia’.

  Smytruk - od niemieckiej nazwy osobowej Schmitter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smitte ‘kuźnia’.

  Smytry - od niemieckiej nazwy osobowej Schmitter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smitte ‘kuźnia’.

  Smytryk - od niemieckiej nazwy osobowej Schmitter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego smitte ‘kuźnia’.

  Smywak - od zmywacz ‘człowiek zajmujący się myciem czegoś’, zmywać.

  Smywiński - od zmywacz ‘człowiek zajmujący się myciem czegoś’, zmywać.
  wrzesień 2008 r. - 30 czerwiec 2010  r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005