<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - B± "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - G±"
 • Nazwiska na literę "Ha - H±"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - J± "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - R± "
 • Nazwiska na literę " Sa - S± "
 • Nazwiska na literę "¦" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " W± "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Z±"
 • Nazwiska na literę "¬"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " P± - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodz±ce od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrze¶cijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrze¶cijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska odmiejscowe
  na literę A - K 
    
  wg.  Słownik etymologiczno – motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe, Zofia Kaleta przy współudziale Elżbiety Supranowicz i Janiny Szymowej, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997

  opracowanie Ewa Szczodruch


  Odmiejscowe nazwy osobowe: 
          

  Abramowski - Wielkopolska: Abramowice, wie¶ w ziemi sieradzkiej, dzi¶ zaginiona.

  Adamczowski - Małopolska: Adamczowice, tarnobrzeskie, gmina Klimontów.

  Adamowski - Małopolska: Adamowice, krakowskie, gmina Gocza; Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Albigowski - kresy południowe: Albigowa, rzeszowskie, gmina Łańcut.

  Aleksandrowski - Małopolska: Aleksandrowice, Leksandrowice, dzi¶ Aleksandrowice, krakowskie, gmina Zabierzów.

  Alwigowski - kresy południowe: Albigowa, rzeszowskie, gmina Łańcut; kresy południowe: Aleksandrów, zamojskie, gmina Józefów.

  Androwski - Wielkopolska: Androwice, Jędrowice, dzi¶ Jędrowice, włocławskie, gmina Brze¶ć Kujawski.

  Andryjanowski - kresy południowe: Andryjanów.

  Andrzejowski - kresy południowe: Andrzejów, chełmskie, gmina Urszulin.

  Andrzychowski - Małopolska: Andrzychów, dzi¶ Andrychów, bielskie, miasto.

  Halwigowski - kresy południowe: Albigowa, rzeszowskie, gmina Łańcut.

  Hyndrzychowski - Małopolska: Andrzychów, dzi¶ Andrychów, bielskie, miasto.

  Jędrowski - Wielkopolska: Androwice, Jędrowice, dzi¶ Jędrowice, włocławskie, gmina Brze¶ć Kujawski.

  Ondrzejowski - kresy południowe: Andrzejów, chełmskie, gmina Urszulin.

  Babic(s)ki - Mazowsze: Babice, dzi¶ czę¶ć miasta Warszawy, warszawskie.

  Babimostski, Babimosc(s)ki - Wielkopolska: Babimost, zielonogórskie, miasto.

  Babiński - Wielkopolska: Babino, dzi¶ Babin, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska; kresy południowe: Babin.

  Baboszewski, Baboszowski - Mazowsze: Baboszewo, ciechanowskie, gmina Baboszewo, kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Babski - Wielkopolska: Baby, płockie, gmina Dabrowice; Mazowsze: Babsko, dzi¶ Babsk, skierniewickie, gmina Biała Rawska; Baby Mniejsze i Większe, dzi¶ Baby Dolne i Górne, płockie, gmina Rataje.

  Babszyński - kresy południowe: Babszyn.

  Bachcic(s)ki - Wielkopolska: Bachcice, dzi¶ Bechcice, sieradzkie, gmina Lutomiersk.

  Bachorzewski, Bachorowski (?) - Wielkopolska: Bachorzewo, dzi¶ Bachorzew, kaliskie, gmina Jarocin.

  Baczkowski - Małopolska: Baczków, tarnowskie, gmina Bochnia; kresy południowe: (?) Baczki.

  Baczowski - kresy południowe: Baczow.

  Baczyński - kresy południowe: Baczyn.

  Badurkowski - Wielkopolska: Badurkowo, wie¶ w parafii Krobia, dzi¶ zaginiona.

  Bagieński - Mazowsze: Bagno, dzi¶ Begno, ciechanowskie, gmina Gzy; Bagno, dzi¶ Bagienice, łomżyńskie, gmina Kolno; Bagiennice, dzi¶ Bagienice, łomżyńskie, gmina W±socz.

  Bagrowski - Wielkopolska: Bagrowo, poznańskie, gmina Dominowo.

  Bahawski - kresy południowe: Bahawica.

  Bajarski, Bejerski, Bojarski - Pomorze: Bajerz (Baiersee, Beiersee), dzi¶ Bajerze, toruńskie, gmina Kijewo Królewskie. Por. Bejersz(e).

  Bajeczkowski (?) - kresy południowe: (?) Bajkowce.

  Bajżen - Pomorze: Bajżen (Beysen), dzi¶ Bażyny, elbl±skie, gmina Orneta.

  Bajżeński, Bażyński - Pomorze: Bajżen (Beysen), dzi¶ Bażyny, elbl±skie, gmina Orneta.

  Balic(s)ki - Wielkopolska: Balice, Zimotki-Balice, dzi¶ Zimotki, konińskie, gmina Przykona; Małopolska: Balice, krakowskie, gmina Zabierzów; Balice, kieleckie, gmina Gnojno; kresy południowe: Balice, rzeszowskie, gmina Wi¶niowa.

  Baliński - Wielkopolska: Balino, dzi¶ Balin, sieradzkie, gmina Poddębice; Małopolska: Balin, katowickie, gmina Chrzanów; kresy południowe: Balińce.

  Bałuczyński, Bałuszyński - kresy południowe: Bałuczyn.

  Banowski - Małopolska: Banowice, krakowskie, gmina My¶lenice.

  Banuniński - kresy południowe: Banunin.

  Baraniec(s)ki - kresy południowe: Barańczyce.

  Baranowski - Wielkopolska: Baranowo, bydgoskie, gmina Kruszwica, Baranowice, Baranow, dzi¶ Baranów, kaliskie, gmina Baranów; Małopolska: Baranow, dzi¶ Baranów Sandomierski, tarnobrzeskie, miasto.

  Barcharc(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Barchowski - Wielkopolska: Barkowo, wie¶ w dawnym powiecie gnieĽnieńskim, dzi¶ zaginiona.

  Barcic(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Barczkowski - Małopolska: Barczków, tarnowskie, gmina Szczurowa; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bardechowski, Bardachowski, Bardochowski - kresy południowe: Bardechów.

  Bardski, Bardzki, Barski - Wielkopolska: Bardo, poznańskie, gmina Wrze¶nia.

  Bargowski - Wielkopolska: Bargowo, dzi¶ Borgowo, poznańskie, gmina ¦rem.

  Barkliński, Berkliński - Wielkopolska: Barklin, Stare Berklino, dzi¶ Barchlin, leszczyńskie, gmina Przemęt.

  Barkowski - Wielkopolska: Barkowo, wie¶ w danym powiecie gnieĽnieńskim, dzi¶ zaginiona.

  Barłoski - Wielkopolska: Barłogi, konińskie, gmina Rzgów.

  Barnkowo - Pomorze: Barnkowo, szczecińskie, gmina Chojna.

  Barowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Barski 1 - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Barski 2 por. Bardski. -

  Bartkowski - kresy południowe: Bartkowo.

  Bartliński, por. Barkliński. -

  Bartnic(s)ki - Mazowsze: Bartniki, ostrołęckie, gmina Przasnysz.

  Bartochowski - Wielkopolska: Bartochów, sieradzkie, gmina Warta.

  Bartodziejski, Bartodzieski - Wielkopolska: Bartodzieje, wie¶ w parafii Ko¶cielec, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Bartodzieje, radomskie, gmina Jastrzębia.

  Bartoszewo - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Bartoszowski, Bartoszewski - Wielkopolska: Bartoszewice, leszczyńskie, gmina Jutrosin; kresy południowe: Bartoszow.

  Baruchowski - Wielkopolska: Baruchowo, włocławskie, gmina Kowal.

  Baruński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Barutwierdz(ski) - Małopolska: Baruthwyerdz, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Barwałdski, Barwałdzki, Barwałski - Małopolska: Barwałd, dzi¶ Barwałd Dolny, bielskie, gmina Wadowice.

  Barwik - Mazowsze: Barwiki, łomżyńskie, gmina Radziłów.

  Barwikowski - Mazowsze: Barwiki, łomżyńskie, gmina Radziłów.

  Barzeniński - Wielkopolska: Barzenino, dzi¶ Bardzynin, sieradzkie, gmina Dalików.

  Barzykowski - Mazowsze: Barzykowo, łomżyńskie, gmina Stawiski.

  Barzyński - Wielkopolska: Barzyno, Barzynino, dzi¶ Bardzynin, sieradzkie, gmina Dalików; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Baszciński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Baszewski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Baszkowski - Wielkopolska: Bszkowo, dzi¶ Baszków, kaliskie, gmina Zduny.

  Baszyński - kresy południowe: Basznia, przemyskie, gmina Lubaczów.

  Batatyński - kresy południowe: Batatycze.

  Batogowski - Mazowsze: Batogowo, ostrołęckie, gmina Sypniewo.

  Baworowski, Baborowski - Wielkopolska: Baworowo, dzi¶ Baborowo, poznańskie, gmina Szamotuły.

  B±biński (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  B±czal - Małopolska: B±czal, dzi¶ B±czal Dolny i Górny, kro¶nieńskie, gmina Skałyszyn.

  B±czalski, B±czelski - Małopolska: B±czal, dzi¶ B±czal Dolny i Górny, kro¶nieńskie, gmina Skałyszyn.

  Baczał - Małopolska: B±czal, dzi¶ B±czal Dolny i Górny, kro¶nieńskie, gmina Skałyszyn.

  B±czałka - Małopolska: B±czal, dzi¶ B±czal Dolny i Górny, kro¶nieńskie, gmina Skałyszyn.

  B±czałko - Małopolska: B±czal, dzi¶ B±czal Dolny i Górny, kro¶nieńskie, gmina Skałyszyn.

  B±dkowic, Będkowic - Małopolska: Będkowice, krakowskie, gmina Wielka Wie¶.

  B±dkowski, Będkowski - Wielkopolska: B±dkowo, Będkowo, dzi¶ Będków, sieradzkie, gmina Burzenin; B±dków, Będków, dzi¶ Będków, piotrkowskie, gmina Rz±¶nia; B±dkowo, włocławskie, gmina B±dkowo; Małopolska: Będkowice, krakowskie, gmina Wielka Wie¶, kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  B±duski, Będuski - Małopolska: Będusz, częstochowski, gmina Myszków.

  B±dz (?)- Małopolska, ¦l±sk: Banz, nazwa miejscowa niezidentyfikowana. -

  B±dzewski, Będzewski - bez lokalizacji.

  B±dzianowski, Będzianowski - Wielkopolska: B±dzianowo, dzi¶ Bodzanowo, włocławskie, gmina Dobre.

  B±dzyński, Będziński - Małopolska: Będzyń, dzi¶ Będzin, katowickie, miasto; kresy południowe: brak nazwy miejscowej: bez lokalizacji.

  B±kowski - Małopolska: B±ków, radomskie, gmina Rusinów.

  Bdeszycki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bebelna (?) - Małopolska (?): Bebelno, kieleckie, gmina Włoszczowa.

  Beczkowski (?) - bez lokalizacji.

  Bedleński - Wielkopolska: Bedlno, płockie, gmina Bedlno; Małopolska: Bedlno, kieleckie, gmina Końskie.

  Bednarski - Wielkopolska: Bednary, poznańskie, gmina Pobiedziska.

  Bejersz(e) - Pomorze: Bajerz (Beirsee), dzi¶ Bajerze, toruńskie, gmina Kijewo Królewskie; Por. Bajarski; Beirsee.

  Belski - Mazowsze: Belsko, dzi¶ Belsk Duży i Belsk Mały, radomskie, gmina Belsk Duży.

  Bełczylas - Wielkopolska: Bęczylas, dzi¶ B±czylas, leszczyńskie, gmina Poniec.

  Bełczywlas - Wielkopolska: Bełczywlas, Beczylas, dzi¶ B±czylas, leszczyńskie, gmina Poniec.

  Bełdowski, Bałdowski - Wielkopolska: Bełdowo, Bałdowo, dzi¶ Bełdów, łódzkei, gmina Aleksandrów Łódzki.

  Bełski - kresy południowe: Bełz.

  Bełszewska, Bełszowska fem. - Wielkopolska: Bełszew, dzi¶ Bełszewo, włocławskie, gmina Osięciny.

  Bełz - kresy południowe: Bełz.

  Bełzic(s)ki - Małopolska: Bełzice, dzi¶ Bełżyce, lubelskie, miasto; bez lokalizacji.

  Bełziec(s)ki - kresy południowe: Bełziec, dzi¶ Bełżec, zamojskie, gmina Tomaszów Lubelski.

  Bełzowski - Małopolska: Bełzów, kieleckie, gmina Skalbmierz.

  Berdochowski - kresy południowe: Berdechow.

  Berezowski - kresy południowe: Berezow.

  Berliński - kresy południowe: Berlin, Berlińce.

  Bernowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej, por. Małopolska: Bernow, dzi¶ Bernów, radomskie, gmina Gowarczów.

  Berymski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Beski - Małopolska: BeĽce, dzi¶ Bejsce, kieleckie, gmina Bejsce; kresy południowe: Besko, kro¶nieńskie, gmina Zarszyn; Besko.

  Beskowski - Wielkopolska: Beski, Besk, dzi¶ Bieski, czę¶ć wsi Mogilno Duże, sieradzkie, gmina Dobroń.

  Bestryjewski, Bestryjowski, Bestrzyjowski - Małopolska: Bestryjowice, Biestryjowice, Biestrzyjowice, dzi¶ Bystrzejowice Pierwsze, Drugie, Trzecie, lubelskie, gmina Piaski.

  Beszczyński (?) - brak lokalizacji.

  Bezowski (?) - Małopolska: Bezow, dzi¶ Besów, tarnowskie, gmina Bochnia.

  Bębelski - Małopolska: Bębel, dzi¶ Bębło, krakowskie, gmina Wieka Wie¶.

  Bębnowski - Mazowsze: Bębnowo, ciechanowskie, gmina Radzanów.

  Beczski, Bęc(s)ki - Małopolska: Bęczyn, bielskie, gmina BrzeĽnica.

  Będlewski, Będlowski - Wielkopolska: Będlewo, poznańskie, gmina Stęszew.

  Będliński - Wielkopolska: Będlin, dzi¶ B±blin, poznańskie, gmina Oborniki.

  Bedoński - Wielkopolska: Będoń, dzi¶ Bedoń-Wie¶, łódzkie, gmina Andrespol.

  Będzieski - Wielkopolska: Będzieszyn, kaliskie, gmina Ostów Wielkopolski.

  Białaczowski, Biełaczowski - Małopolska: Białaczów, piotrkowskie, gmina Białaczów.

  Białec(s)ki - Małopolska: Biała Wielka, częstochowskie, gmina Lelów; Biała Błotna, częstochowskie, gmina Kroczyce.

  Białężeński - Wielkopolska: Białężyno, dzi¶ Białężyn, pilskie, gmina Czarnków.

  Białkowski - Wielkopolska: Białkowice, Bielewice, dzi¶ Białkowice, piotrkowskie, gmina Moszczenica; Małopolska: Białkowice, dzi¶ czę¶ć wsi Wrzawy, tarnobrzeskie, gmina Gorzyce; Białkówka, kro¶nieńskie, gmina Jedlicze; Białki, lubelskie, gmina Michów, dzi¶ czę¶ć wsi Goł±b.

  Białobrzeski - Wielkopolska: Białe Brzegi, Biały Brzeg, dzi¶ Białobrzegi, czę¶ć Tomaszowa Mazowieckiego, piotrkowskie; Mazowsze: Biały Brzeg, dzi¶ Białobrzeg Bliższy i Dalszy, ostrołęckie, gmina Olszewo-Borki; kresy południowe: Białe Brzegi, Białobrzegi, dzi¶ Białobrzegi, czę¶ć Krosna, kro¶nieńskie.

  Białogrodski, Białogrodzki; Biłogrodska, Biłogrodzka - Małopolska: brak nazwy miejscowej, por. może kresy południowe: Białogródka, Białogród, Biłohorodka, dawniej powiat Zasławski.

  Białojezierski, Biełojezierski - Wielkopolska: Białe Jezioro, dzi¶ Białacz, poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie.

  Białołęc(s)ki, Białołęski - Mazowsze: Biała Łęka, dzi¶ Białołęka, czę¶ć miasta Warszawy.

  Białołujski, Białołuski - kresy południowe: Białołoj, Byalolvy.

  Białowodski, Białowodzki - Małopolska: Biała Woda, dzi¶ Białawoda, nowos±deckie, gmina Łososina Dolna.

  Biberszyn, Beberszten, Bebersztyn, Bibesztajn, Biberszten, Wibersztyn - ¦l±sk: Biberstein, dzi¶ Bobrów, legnickie, gmina Miłkowice.

  Bibic - Małopolska: Bibice, krakowskie, gmina Zielonki.

  Bibic(s)ki - Małopolska: Bibice, krakowskie, gmina Zielonki.

  Bidziński - Małopolska: Bidziny, tarnobrzeskie, gmina Wojciechowice.

  Biechowski, Biachowski, Biechoski - Wielkopolska: Biechowo, poznańskie, gmina Miłosław; Małopolska: Biechów, kieleckie, gmina Pacanów; gmina Kunów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej; brak lokalizacji.

  Biecz - Małopolska: Biecz, kro¶nieńskie, miasto.

  Bieczski, Biec(s)ki - Małopolska: Biecz, kro¶nieńskie, miasto.

  Bieczyna - Wielkopolska: Bieczyn, dzi¶ Bieczyny, poznańskie, gmina Czempin.

  Bieczyński - Wielkopolska: Bieczyn, dzi¶ Bieczyny, poznańskie, gmina Czempin.

  Biedrzyc(s)ki - Mazowsze: Biedrzyce Koziegłowy, ostrołęckie, gmina Sypniewo.

  Biedska (?), Biec(s)ka (?) fem. - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Biedziejowski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Bieganowo - Wielkopolska: Bieganowo, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska.

  Bieganowski - Wielkopolska: Bieganowo, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska; Małopolska: Biaganów, częstochowskie, gmina Secemin.

  Biegański - Wielkopolska: Bieganowo, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska; Małopolska: Biaganów, częstochowskie, gmina Secemin.

  Biegłowski - Małopolska: Biegłów, kieleckie, gmina Czarnocin.

  Biejkowski - Mazowsze: Biejkowo, dzi¶ Biejków, radomskie, gmina Promna.

  Bielawski - Wielkopolska: Bielawy, bydgoskie, gmina Nakło nad Noteci±; Bielawy, dzi¶ czę¶ć wsi Wszembórz, poznańskie, gmina Kołaczkowo; Bielawy, wie¶ w parafii Borysławice w ziemi łęczyckiej, dzi¶ zaginiona; Bielawy, skierniewickie, gmina Bielawy; Małopolska: Bielawy, dzi¶ Bielowy, tarnowskie, gmina Pilzno; Mazowsze: Bielawy, dzi¶ Bielawa, warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Bielczowski, Bielczewski - Wielkopolska: Bielczew, dzi¶ Bilczew, konińskie, gmina Kramsk; Małopolska: Bielczow, dzi¶ Bilczów, kieleckie, gmina Wi¶lica; brak lokalizacji.

  Bielec(s)ki - Małopolska: Bielcza, dzi¶ Bilcza, kieleckie, gmina Morawica; kresy południowe: Biele, Biełka.

  Bielejewski, Bielejowski - Wielkopolska: Bielejewo, poznańskie, gmina Ostroróg; Małopolska: Bielejewicy, Bielejowice, dzi¶ Bielowice, piotrkowskie, gmina Opoczno.

  Bieleżeński (?) por. Białężeński. -

  Bielic(s)ki - Wielkopolska: Bielice, płockie, gmina Pi±tek; kresy południowe: Bielice.

  Bielina - Wielkopolska: Bielina, piotrkowskie, gmina Ujazd.

  Bieliński, Bieleński - Małopolska: Bielany, radomskie, gmina Ciepielów; Mazowsze: Bieliny, Bielino, dzi¶ Bielin, ciechanowskie, gmina Ciechanów.

  Bielnic(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bielski - Wielkopolska: Bielsko, niezidentyfikowane; Małopolska: Biała, tarnowskie, gmina Tarnów; Biała Wielka, częstochowskie, gmina Lelów; Bilsko, Bielsko, dzi¶ Bilsko, nowos±deckie, gmina Łososina Dolna; Mazowsze: Bielsko, Bielsk, dzi¶ Bielsk, płockie, gmina Bielsk; kresy południowe: (?) Biele. Por. Zabielski.

  Biełgrad - Pomorze (?) Białogarda (Belegart), słupskie, gmina Wicko.

  Biełobłotski, Biełobłoc(s)ki - brak lokalizacji.

  Bienarowski - Małopolska: Bienarowa, dzi¶ Binarowa, kro¶nieńskie, gmina Biecz.

  Bieniaszowski - Małopolska: Bieniaszowice, tarnowskie, gmina Gręboszów.

  Bieniawski - Małopolska: (?) Bieniaszowice, tarnowskie, gmina Gręboszów.

  Bieni±tecki - Małopolska: Bieni±tki, dzi¶ Bini±tki, kieleckie, gmina Busko-Zdrój.

  Bienic(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bienieński - Wielkopolska: Bienino, dzi¶ Binino, poznańskie, gmina Ostroróg.

  Bieniędz(s)ki - Małopolska: Bieniędzice, radomskie, gmina Wolanów.

  Bieniowski, Bieniewski - Wielkopolska: Bieniewo, dzi¶ Biniew, kaliskie, gmina Ostrów Wielkopolski; Mazowsze: Bieniewice, warszawskie, gmina Błonie; kresy południowe: Bieniowa, dzi¶ Beniowa, kro¶nieńskie, gmina Lutowiska.

  Bieńkowski - Małopolska: Bieńkowice, wie¶ w dawnej parafii Miechów, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: Bieńkowa Wisznia.

  Bierawa, Birawa - ¦l±sk: Bierawa, Birawa, dzi¶ Bierawa, opolskie, gmina Bierawa.

  Biereczski, Bierec(s)ki, Bierzec(s)ki, Bireczski, Birec(s)ki - kresy południowe: Biercza, Bircza, dzi¶ Bircza, przemyskie, gmina Bircza.

  Biernaszkowski - Małopolska: Biernaszowice, wie¶ w parafii Chełm, w dawnym powiecie szczyrzyckim, dzi¶ zaginiona.

  Biernaszowski - Małopolska: Biernaszowice, wie¶ w parafii Chełm, w dawnym powiecie szczyrzyckim, dzi¶ zaginiona.

  Biernatski, Biernac(s)ki, Biernartski, Biernarc(s)ki, Birnatski, Birnac(s)ki, Birnartski, Birnarc(s)ki - Wielkopolska: Biernatki, Biernartki, dzi¶ Biernatki, poznańskie, gmina Kórnik.

  Biernawski - Małopolska: Berniow, Bierniawy, dzi¶ Bernów, radomskie, gmina Gowarczów.

  Bierniński - brak lokalizacji.

  Biernowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bierzyński, Bierzeński - Wielkopolska: Bierzyno, dzi¶ Bierzyn, włocławskie, gmina Lubraniec; kresy południowe: brak nazwy miejscowej; brak lokalizacji.

  Bieski - Małopolska: nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Biestrzychowski - Wielkopolska: Biestrzychow, Biestrzykow, dzi¶ Biestrzyków Mały i Wielki, piotrkowskie, gmina Kobiele wielkie.

  Bieszkowski - kresy południowe: Bieszkowice, Biskowice.

  Bieszowski - kresy południowe: Bieszow.

  Biezdrowski, Biazdrowski (?) - Wielkopolska: Biezdrowo, pilskie, gmina Wronki.

  Bieżonowski - Małopolska: Bieżanów, dzi¶ dzielnica miasta Krakowa.

  Bilanowski - Wielkopolska: Bilanowo, dzi¶ Bielanki, skierniewickie, gmina Brzeziny; Małopolska: Bielanka, nowos±deckie, gmina Raba Wyżna.

  Birac(s)ki (?) - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Birkowski, Bierkowski - Małopolska: Birkowo, Bierkow, dzi¶ Biórków Mały i Wielki, krakowskie, gmina Koniusza.

  Birowo - Małopolska: (?) Birkow, Birowo dzi¶ Biórków Mały i Wielki, krakowskie, gmina Koniusza.

  Birowski - Małopolska: Birowka, dzi¶ Bierówka, kro¶nieńskie, gmina Jasło.

  Birzgliński, Bierzgliński - Wielkopolska: Birzglino, dzi¶ Bierzglin, poznańskie, gmina Wrze¶nia; Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Birzwieński, Birzwiński - Wielkopolska: Birzwienna, dzi¶ Birzwienna Długa i Krótka, konińskie, gmina Kłodawa.

  Biskupic(s)ki - Małopolska: Biskupice, wie¶ w dawnym powiecie s±deckim, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: Biskupice; brak lokalizacji.

  Biskupie - brak lokalizacji, por. Biskupie, elbl±skie, konińskie, lubelskie, zamojskie.

  Biskupski - Wielkopolska: Biskupice, konińskie, gmina Grodziec; kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce.

  Blechowski - brak lokalizacji.

  Bledzow - ¦l±sk: Bledzow, dzi¶ Bledzew, gorzowskie, gmina Bledzew.

  Blinowski - Małopolska: Blinow, dzi¶ Blinów Pierwszy i Drugi, tarnobrzeskie, gmina Szastarka.

  Blizanowski - Wielkopolska: Blizanow, Blizanowo, dzi¶ Blizanów, kaliskie, gmina Blizanów.

  Bliziński - Małopolska: Bliżyn, dzi¶ Blizin Pierwszy, Drugi i Trzeci, piotrkowskie, gmina Wola Krzysztoporska.

  Blizkowski - Małopolska: Bliskowice, tarnobrzeskie, gmina Annopol.

  Blizińska, fem. - Mazowsze: Blizne Jasińskiego i Łaszczyńskiego, warszawskie, gmina Stare Bibice.

  Bliż - ¦l±sk: Bliż, wrocławskie, gmina K±ty Wrocławskie.

  Bliżyc(s)ki - Wielkopolska: Bliżyce, poznańskie, gmina Skoki.

  Błażejewski - Wielkopolska: Błażejewo, Błożejewo, poznańskie, gmina Dolsk. Por. Błożejewski.

  Błażkowski - Wielkopolska: Błaszki, Błaszkowice, dzi¶ Błaszki, sieradzkie, miasto.

  Błażowski - kresy południowe: Błażow.

  Błędowski - Małopolska: Błędów, dzi¶ czę¶ć miasta D±browa Górnicza, katowickie; Mazowsze: Błędów, skierniewickie, gmina Ch±¶no; (?) kresy południowe: Błędowa, dzi¶ Błędowa Tyczyńska, rzeszowskie, gmina Chmielnik Rzeszowski.

  Błędski, Błędzski - Wielkopolska: Błędna, dzi¶ Błenna, włocławskie, gmina Izbica Kujawska.

  Błocieńska, fem. - kresy południowe: Błotnia.

  Błocieszewski - Wielkopolska: Błociszewo, Błocieszewo, dzi¶ Błociszewo, poznańskie, gmina ¦rem.

  Błociszewski, Błociszowski - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Błociszewo, Błocieszewo, dzi¶ Błociszewo, poznańskie, gmina ¦rem.

  Błoński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej, por. Błonie, płockie, gmina Łęczyca; Małopolska: Błonie, tarnowskie, gmina Tarnów; kresy południowe: Błonie, dzi¶ czę¶ć wsi Bircza, gmina Bircza.

  Błoski - Wielkopolska: Błogie, piotrkowskie, gmina Mniszków.

  Błotnic(sk)ki - Wielkopolska: Błotnica, leszczyńskie, gmina Przemęt.

  Błotski, Błoc(s)ki - Wielkopolska: Błock, Błocko, dzi¶ Błock, zielonogórskie, gmina Wolsztyn.

  Błożejewski - Wielkopolska: Błażejewo, Błożejewo, dzi¶ Błażejewo, poznańskie, gmina Dolsk; poznańskie, gmina Kórnik. Por. Błażejewski.

  Błudnic(s)ki - kresy południowe: Błudniki.

  Bnin - Wielkopolska: Bnin, poznańskie, gmina Kórnik.

  Bniński - Wielkopolska: Bnin, poznańskie, gmina Kórnik.

  Bobkowski - Wielkopolska: Bobkowice, dzi¶ Babkowice, leszczyńskie, gmina Pępowo.

  Bobolczyński - Wielkopolska: Bobolczyn, Bobolczyno, dzi¶ Bobulczyn, poznańskie, gmina Ostroróg.

  Boboleczski, Bobolec(s)ki - Wielkopolska: Bobolczyn, Bobolczyno, dzi¶ Bobulczyn, poznańskie, gmina Ostroróg.

  Bobolski; Bobolius - Małopolska: Bobolice, częstochowskie, gmina Niegowa.

  Bobowic(s)ki - Wielkopolska: Bobowicko, gorzowskie, gmina Międzyrzecz.

  Bobowski - Małopolska: Bobowa, Bobow, dzi¶ Bobowa, nowos±deckie, gmina Bobowa; Boby, dzi¶ Boby Wie¶, lubelskie, gmina Urzędów; Pomorze (?) Bobowo, gdańskie, gmina Starogard Gdański.

  Bobrec(s)ki, Bobrzec(s)ki, Bobrzeski (?)- Małopolska: Bobrek, Bobrka, dzi¶ Bóbrka, kro¶nieńskie, gmina Chorkówka; - kresy południowe: Bobrka, przemyskie, gmina Kańczuga.

  Bobrownic(s)ki - Wielkopolska: Bobrowniki, kaliskie, gmina Grabów nad Prosn±.

  Bobrowski - Wielkopolska: Bobrowa, Bobrowo, dzi¶ Bobrowo, skierniewickie, gmina Łyszkowice; Mazowsze: Bobrowo, płockie, gmina Sierpc; kresy południowe: (?) Bobrka, kro¶nieńskie, gmina Solina; brak lokalizacji.

  Bocheński - Wielkopolska: Bocheń, skierniewickie, gmina Łowicz; Małopolska: Bochnia, tarnowskie, miasto.

  Bochnar - Małopolska: Bochnia, tarnowskie, miasto. Por. Bognar oraz Bochner.

  Bochnia - Małopolska: Bochnia, tarnowskie, miasto. Por. Bochnar, Bochnia.

  Bochotnic(s)ki - Małopolska: Bochotnica, lubelskie, gmina Kazimierz Dolny.

  Bochowski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej, por. Małopolska: Bochnia, tarnowskie, miasto.

  Boczkowic - Małopolska: Boczkowice, kieleckie, gmina Ksi±ż Wielki.

  Boczkowski - Wielkopolska: Boczkowice, Boczki, Boczkow, dzi¶ Boczki, sieradzkie, gmina Szadek; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Boczonowski (?) - Małopolska: Bodzanów, krakowskie, gmina Biskupice. Por. Bodzanowski.

  Boczowski - Małopolska: Boczów, nowos±deckie, gmina Ł±cko, dzi¶ czę¶ć wsi Zabrzeż; Boczów, tarnowskie, gmina Łapanów.

  Bodeczski, Bodec(s)ki, Bodziec(s)ki, Bodzieski - Wielkopolska: Bodecz, Bodecko, dzi¶ Bucz, leszczyńskie, gmina Przemęt. Por. Bodzic(s)ki.

  Bodzanowski - Małopolska: Bodzanów, krakowskie, gmina Biskupice; ¦l±sk: brak nazwy miejscowej. Por. Boczonowski.

  Bodzeporowice - Wielkopolska: Bodzeporowice, wie¶ pod Pobiedziskami, dzi¶ zaginiona.

  Bodzeporowski - Wielkopolska: Bodzeporowice, wie¶ pod Pobiedziskami, dzi¶ zaginiona.

  Bodzeszewski - Wielkopolska: Bodzewo, leszczyńskie, gmina Piaski.

  Bodzewski - Wielkopolska: Bodzewo, leszczyńskie, gmina Piaski.

  Bodzęc(s)ki - Wielkopolska: Bodzętki, dzi¶ Bożatki, konińskie, gmina Rzgów.

  Bodzętki - Wielkopolska: Bodzętki, dzi¶ Bożatki, konińskie, gmina Rzgów.

  Bodzętkowski - Wielkopolska: Bodzętki, dzi¶ Bożatki, konińskie, gmina Rzgów.

  Bodzęc(s)ki - Wielkopolska: Bodecz, Bodecko, dzi¶ Bucz, leszczyńskie, gmina Przemęt. Por. Bodeczski.

  Bodziejowski - Małopolska: Bodziejowice, częstochowskie, gmina Lelów.

  Bodzyniewski, Bodzyniowski, Bodzniewski - Wielkopolska: Bodzniewo, dzi¶ Bodzyniewo, poznańskie, gmina ¦rem.

  Bogatski, Bogac(s)ki - Mazowsze: Bogate, ostrołęckie, gmina Przasnysz; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bogdanowski - Wielkopolska: Bogdanów, piotrkowskie, gmina Wola Krzysztoporska.

  Bogdański - Wielkopolska: Bogdanów, piotrkowskie, gmina Wola Krzysztoporska; Małopolska: Bogdanów, kieleckie, gmina Kozłów.

  Boglewski, Boglowski - Mazowsze: Boglewice, radomskie, gmina Jasieniec.

  Bognar, Bogner - Małopolska: Bochnia, tarnowskie, miasto. Por. Bochnar, Bochnia.

  Bogoryja, Boguryja - Małopolska: Bogoryja, dzi¶ Bogoria, tarnobrzeskie, gmina Bogoria.

  Bogoryjski - Małopolska: Bogoryja, dzi¶ Bogoria, tarnobrzeskie, gmina Bogoria.

  Bogszyca - Małopolska: Bogszyce, dzi¶ Boksyce, kieleckie, gmina Wa¶niów.

  Bogszyce - Małopolska: Bogszyce, dzi¶ Boksyce, kieleckie, gmina Wa¶niów.

  Bogszyc(s)ki - Małopolska: Bogszyce, dzi¶ Boksyce, kieleckie, gmina Wa¶niów.

  Boguc(s)ki - Wielkopolska: Bogucice, sieradzkie, gmina Zadzim; kaliskie, gmina Blizanów; Mazowsze: Bogucino, dzi¶ Bogucin, ciechanowskie, gmina Raci±ż. Por. Boguski.

  Bogumiłowski - brak lokalizacji.

  Bogunic(s)ki por. Bojanic(s)ki. -

  Boguniewski, Bogniewski - Wielkopolska: Boguniewo, pilskie, gmina RogoĽno.

  Bogurski - Mazowsze: Bogurzyno, dzi¶ Bogurzyn, ciechanowskie, gmina Wi¶niewo. Por. Bogurzyński.

  Boguryja por. Bogoryja. - Małopolska: Bogoryja, dzi¶ Bogoria, tarnobrzeskie, gmina Bogoria.

  Bogurzyński - Mazowsze: Bogurzyno, dzi¶ Bogurzyn, ciechanowskie, gmina Wi¶niewo. Por. Bogurski.

  Boguski - Wielkopolska: Bogucice, sieradzkie, gmina Zadzim; kaliskie, gmina Blizanów; Boguszyce, płockie, gmina Pi±tek; Mazowsze: Boguszyce, łomżyńskie, gmina Łomża. Por. Boguc(s)ki.

  Bogusławski - Wielkopolska: Bogusławice, włocławskie, gmina Kowal; konińskie, gmina Babiak; kaliskie, gmina Mycielin; Małopolska: Bogusławice, tarnobrzeskie, gmina Sadowie; Mazowsze: Bogusławice, ciechanowskie, gmina Płońsk.

  Boguszyc(s)ki - Wielkopolska: Boguszyce, wie¶ koło Kazimierza, dzi¶ zaginiona.

  Boguszyński - Wielkopolska: Boguszyno, dzi¶ Boguszyn, leszczyńskie, gmina Włoszakowice; poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wart±; Boguszyno, dzi¶ Baba, włocławskie, gmina Skrwilno; Mazowsze: Boguszyno, dzi¶ Stary i Nowy Boguszyn, płockie, gmina Czerwińsk.

  Bogwiedz(s)ki - Wielkopolska: Bogwidze, Bogwiedze, dzi¶ Bógwidze, kaliskie, gmina Pleszew.

  Bohaczowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bohoszyński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bohuński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bohurski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bojanic(s)ki, Bojenic(s)ki - Wielkopolska: Bojanice, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo.

  Bojaniczewski - Wielkopolska: Bojanice, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo.

  Bojanowski - Wielkopolska: Bojanowo, leszczyńskie, miasto; Mazowsze: Bojanowo, ciechanowskie, gmina Radzanów.

  Bojański, Bojeński - Wielkopolska: Bojanice, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo; Bojanice, poznańskie, gmina Kłecko; kresy południowe: Bojanice.

  Bojarski 1 - kresy południowe: Bojary.

  Bojarski 2 por. Bajarski. -

  Bojowski - kresy południowe: Bojowice.

  Bojszow - ¦l±sk: Bojszów, katowickie, gmina Rudzieniec; Bojszowy, dzi¶ czę¶ć miasta Tych, katowickie.

  Bojszowski, Bojszewski - ¦l±sk: Bojszów, katowickie, gmina Rudzieniec; Bojszowy, dzi¶ czę¶ć miasta Tych, katowickie.

  Bokowski - kresy południowe: Bokow.

  Bolanowski, Bolenowski - kresy południowe: Bolanowice, Bolenowice, por. Zwolenowski.

  Bolechowski - Małopolska: Bolechowice, krakowskie, gmina Zabierzów.

  Bolemin - Pomorze: Bolimin, dzi¶ Bolmin, bydgoskie, gmina D±browa Chełmińska.

  Bolemiński - Pomorze: Bolimin, dzi¶ Bolmin, bydgoskie, gmina D±browa Chełmińska.

  Bolemowski - Mazowsze: Bolemów, dzi¶ Bolimów, skierniewickie, gmina Bolimów.

  Bolesc(s)ki (?) - Małopolska: Bole¶cice, kieleckie, gmina Sędziszów.

  Bolesławski - Małopolska: Bolesław, katowickie, gmina Bukowno, kresy południowe: Bolesławiec, Bolesław, nazwy miejscowe niezidentyfikowane.

  Bolestraszycki - kresy południowe: Bolestraszyce, przemyskie, gmina Żurawica.

  Bolęcin - Pomorze: brak nazwy miejscowej, por. Bolęcin na Mazowszu i w Małopolsce.

  Bolęciński (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Bolęc(s)ki, Bolęski - Małopolska: Bolęcin, Bolęcice, dzi¶ Bolęcin, katowickie, gmina Trzebinia.

  Bolowski - Małopolska: Bolow, Bolowiec, dzi¶ Bolowiec, kieleckie, gmina Skalbmierz.

  Bolszowski - kresy południowe: Bolszowiec.

  Boniec(s)ki - Mazowsze: Bończa, radomskie, gmina Warka.

  Boniewski - Wielkopolska: Boniewo, włocławskie, gmina Chodecz.

  Bonin - Wielkopolska: Bonino, dzi¶ Bonin, wie¶ wł±czona do miasta Poznania.

  Bońkowo - Mazowsze: Bonikowo, dzi¶ Bońkowo, ciechanowskie, gmina Radzanów.

  Borakowski - Małopolska: Borakow, wie¶ dzi¶ zaginiona; Mazowsze: Borakow, dzi¶ Buraków, warszawskie, gmina Łomianki.

  Boraszkowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Boratyn - kresy południowe: Boratyn, przemyskie, gmina Chłopice.

  Boratyński, Boretyński - kresy południowe: Boratyn, przemyskie, gmina Chłopice.

  Borawski - Mazowsze: Borawice, dzi¶ Borawskie, łomżyńskie, gmina Radziłów.

  Borczyc(s)ki, Borczyski - kresy południowe: Borczyce.

  Borec(s)ki, Borzec(s)ki (?) - Mazowsze: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Borcze.

  Bork, Burk - Małopolska (?): Borki, rzeszowskie, gmina Tuszów.

  Borkowski - Wielkopolska: Bokowo, dzi¶ Boreczek, poznańskie, gmina Brodnica; Małopolska: Borkowice, radomskie, gmina Bokowice; Mazowsze: Borkowo, łomżyńskie, gmina Kolno; Borkowo, płockie, gmina Sierpc; Borkowo, ciechanowskie, gmina Nasielsk; kresy południowe: brak nazwy miejscowej; brak lokalizacji.

  Bornosz (?) - Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Boroszow - Pomorze: Boroszow, dzi¶ Boroszewo, gdańskie, gmina Tczew.

  Boroszowski - Pomorze: Boroszow, dzi¶ Boroszewo, gdańskie, gmina Tczew.

  Borow - Pomorze: Borow, niezidentyfikowane.

  Borowieński - Wielkopolska: Borowno, częstochowskie, gmina Mykanów.

  Borowski - Wielkopolska: Borowo, dzi¶ Borów, konińskie, gmina Grabów; płockie, gmina Łęczyca; Borów, skierniewickie, gmina Bielawy; kaliskie, gmina Opatówek; Małopolska: Borowa, tarnowskie, gmina Czarna; Mazowsze: Borowe, ciechanowskie, gmina Lipowiec Ko¶cielny; kresy południowe: Borów, zamojskie, gmina Gorzków.

  Borski - Małopolska (?): Bory, Bór, dzi¶ przysiółek w Mędrzechowie, tarnowskie, gmina Szczucin, i inne.

  Borszczowski - kresy południowe: Borszczow.

  Borszowski, Borszewski - Pomorze: Borszow, Boroszow, dzi¶ Boroszewo, gdańskie, gmina Tczew; kresy południowe: Borszow.

  Borszyński - Wielkopolska: Borszyno, dzi¶ Borszyn, łódzkie, gmina Ozorków.

  Boruchowski - Wielkopolska: Boruchowo, pilskie, gmina Ryczywół. Por. Borzuchowski.

  Boruc(s)ki - Wielkopolska: Borucin, wie¶ pod Zaniemy¶lem, dzi¶ zaginiona; Borucino, dzi¶ Borucin, włocławskie, gmina Osięciny.

  Boryłowski - kresy południowe: Boryłow.

  Borynic(s)ki - kresy południowe: Borynice.

  Boryński - kresy południowe: Borynice.

  Borysławski - kresy południowe: Borysławice.

  Boryszkowski - kresy południowe: Boryszkowce.

  Boryszowski, Boryszewski - Małopolska: Borzyszowice, dzi¶ Borszowice, kieleckie, gmina Sędziszów; kresy południowe: Borysow.

  Borzejowski, Borzejewski, Borzewski - Wielkopolska: Borzejewo, poznańskie, gmina Dominowo. Por. Borzujewski.

  Borza, Burza - Mazowsze: Borza Strumiany, ciechanowskie, gmina Gzy.

  Borze - Mazowsze: Borza Strumiany, ciechanowskie, gmina Gzy.

  Borzenis(s)ki - Wielkopolska: Borzenice, dzi¶ Borzęciczki, kaliskie, gmina KoĽmin.

  Borzeński - Wielkopolska: Borzenice, dzi¶ Borzęciczki, kaliskie, gmina KoĽmin.

  Borzewic(s)ki - Wielkopolska: Borzewicko, dzi¶ Borzewisko, sieradzkie, gmina Poddębice; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Borzkowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Borzuchowski (?) - Wielkopolska: Boruchowo, pilskie, gmina Ryczywół. Por. Boruchowski.

  Borzujewski - Wielkopolska: Borzujewo, Borzejewo, dzi¶ Borzejewo, poznańskie, gmina Dominowo. Por. Borzejowski.

  Borzykowski - Wielkopolska: Borzyków, dzi¶ Borzykowa, częstochowskie, gmina Żytno; Małopolska: Borzykowa, kieleckie, gmina Chmielnik; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Borzymowski - Wielkopolska: Borzymowice, włocławskie, gmina Choceń; Małopolska: Borzymów, Borzynów, dzi¶ Borzymów, kieleckie, gmina Ole¶nica.

  Borzynowski - Wielkopolska: Borzymowice, włocławskie, gmina Choceń; Małopolska: Borzymów, Borzynów, dzi¶ Borzymów, kieleckie, gmina Ole¶nica.

  Borzysławski - Wielkopolska: Borzysławice, dzi¶ Borysławice, sieradzkie, gmina Błaszki; konińskie, gmina Grzegorzew.

  Borzyszowski - Małopolska: Borzyszowice, dzi¶ Borszowice, kieleckie, gmina Sędziszów.

  Boski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bosowski, por. Boszowski -

  Bostowski - Małopolska: Bostów, kieleckie, gmina Pawłów.

  Bosutowski - Małopolska: Bosutów, krakowskie, gmina Zielonki.

  Boszczski (?), Bosc(s)ki (?) - kresy południowe: Boszcz, od XV wieku Kulików SG IV 863.

  Boszczyński - Małopolska: Boszczyn, dzi¶ Boszczynek, kieleckie, gmina Skalbmierz.

  Boszeński (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Boszkowski, Bożkowski - Wielkopolska: Boszkowo, leszczyńskie, gmina Przemęt; Boszkowo, dzi¶ Buszkowo, bydgoskie, gmina Łabiszyn; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Boszowski (?), Boszewski - Wielkopolska: Boszkowo, dzi¶ Buszkowo, bydgoskie, gmina Koronowo; Małopolska: Boszowice, dzi¶ Bosowice, kieleckie, gmina Stopnica. Por. Zboszowski.

  Boturski - Małopolska: Boturzyn, wie¶ pod Krakowem, dzi¶ zaginiona.

  Boturzyński, Botorzyński, Boturzeński - Małopolska: Boturzyn, wie¶ pod Krakowem, dzi¶ zaginiona; brak lokalizacji.

  Bowętkowski - Wielkopolska: Bowętów, konińskie, gmina Grabów.

  Bowętowski - Wielkopolska: Bowętów, konińskie, gmina Grabów.

  Bożejewski - Wielkopolska: Bożejewice, bydgoskie, gmina Żnin.

  Brachowski - Wielkopolska: Brachowice, dzi¶ Stare Brachowice i Nowe Brachowice, łódzkie, gmina Zgierz; Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Braciszewski - Mazowsze: Braciszewo, dzi¶ Brajczewo, łomżyńskie, gmina Zambrów.

  Brac(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Brac(s)ław - kresy południowe: Bracław.

  Brac(s)ławski - kresy południowe: Bracław.

  Bralin - Wielkopolska: Bralin, kaliskie, gmina Bralin.

  Branec(s)ki - Mazowsze: Branki, dzi¶ Bramki, warszawskie, gmina Błonie. Por. Braniec(s)ki.

  Branic(s)ki - Małopolska: Branica, radomskie, gmina Radzanów. Por. Brański.

  Braniczyno Por. Brańczyno -

  Braniec(s)ki - Mazowsze: Branki, dzi¶ Bramki, warszawskie, gmina Błonie; kresy południowe: Brańcze. Por. Branec(s)ki, Brański.

  Brańczyno - Wielkopolska: Brańczyno, Brończyno, dzi¶ Brończyn, sieradzkie, gmina Błaszki.

  Brański - Małopolska: Branica, radomskie, gmina Radzanów; kresy południowe: Brańcze. Por. Branic(s)ki, Braniec(s)ki.

  Bratkowski - Małopolska: Bratków, tarnobrzeskie, gmina Baćkowice; kresy południowe: Bratkowice.

  Bratuski - Wielkopolska: Bratuszyn, konińskie, gmina Brudzew.

  Breński - Wielkopolska: Brenno, leszczyńskie, gmina Włoszakowice; Małopolska: Breń, rzeszowskie, gmina Czermin; Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Brnoc(s)ki - Małopolska: Bronocice, Brunocice, dzi¶ Bronocice, kieleckie, gmina Działoszyce.

  Brochoc(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Brochocin, płockie, gmina Radzanowo; Brochowo, dzi¶ Brochów, warszawskie ,gmina Tułowice.

  Brodec(s)ki, Brodziec(s)ki - Małopolska: Brodek, radomskie, gmina Wy¶mierzyce; ¦l±sk: Brodek, wie¶ pod Boguszowicami, dzi¶ czę¶ć miasta Rybnika.

  Brodławski - bez lokalizacji.

  Brodna - Małopolska: brak nazwy miejscowej, por. może Brodne, płockie, gmina Kiernozia; pilskie, gmina Kaczory.

  Brodnica - Wielkopolska: Brodnica, poznańskie, miasto.

  Brodnic(s)ki - Wielkopolska: Brodnica, poznańskie, miasto.

  Brodno - Mazowsze: Brodno, dzi¶ Bródno, czę¶ć miasta Warszawy.

  Brodowski - Wielkopolska: Brodowo, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska; Mazowsze: Brodowo, ciechanowskie, gmina Winnica.

  Brodski, Brodzki - Wielkopolska: Brody, poznańskie, gmina Lwówek; kresy południowe: bez lokalizacji.

  Brodzic(s)ki 1 - Pomorze: brak nazwy miejscowej, por. Wielkopolska: Brodzino, dzi¶ Brudzyń, konińskie, gmina Brudzew.

  Brodzic(s)ki 2 por. Zbrodzic(s)ki. -

  Brodziszewski - Wielkopolska: Brodziszewo, poznańskie, gmina Szamotuły.

  Brodziński, Brodzieński - Wielkopolska: Brodzino, dzi¶ Brudzyń, konińskie, gmina Brudzew. Por. Zbrodzińska.

  Brodziszewski, Brodziszowski - Wielkopolska: Brodziszewo, poznańskie, gmina Szamotuły.

  Broliński - Mazowsze: Brolino, dzi¶ Brulino, łomżyńskie, gmina Nur. Por. Bruliński.

  Bronic(s)ki - kresy południowe: Bronica.

  Broniewski, Broniowski, Bruniewski, Bruniowski - Wielkopolska: Broniewice, bydgoskie, gmina Janikowo; Małopolska: Bronowice, Broniowice, dzi¶ Bronowice, lubelskie, gmina Puławy; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bronikowski - Wielkopolska: Bronikowo, leszczyńskie, gmina ¦migiel; Małopolska: Bronikowice, dzi¶ Bronkowice, kieleckie, gmina Pawłów. Por. (?) Wronkowski.

  Bronisławski - kresy południowe: Bronisławka, zamojskie, gmina Grabowiec.

  Broniszowski, Broniszewski - Wielkopolska: Broniszewo, konińskie, gmina Wierzbinek; Broniszewice, kaliskie, gmina Czermin; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bronowski, Brunowski - Wielkopolska: Brunowo, dzi¶ Bronów, sieradzkie, gmina Wartkowice; Brunowice, dzi¶ Bronowice, skierniewickie, gmina Brzeziny; Małopolska: Brunowice, Bronowice, dzi¶ Bronowice Wielkie, krakowskie, gmina Kraków-Krowodrza; Mazowsze: Brunowo, dzi¶ Bronowo, plockie, gmina Stara Biała; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Broński - Wielkopolska: Bronno, płockie, gmina Łęczyca; Małopolska: Bronina, kieleckie, gmina Busko-Zdrój.

  Broszkowski por. Brzostkowski. -

  Broszniowski - kresy południowe: Broszniow.

  Bruczkowski - Wielkopolska: Bruczkowo, dzi¶ Bruczków, leszczyńskie, gmina Borek Wielkopolski.

  Brudzew, Brudzow - Wielkopolska: Brudzew, konińskie, gmina Brudzew.

  Brudzewo - Wielkopolska: Brudzewo, konińskie, gmina Strzałkowo.

  Brudzewski, Brudzowski - Wielkopolska: Brudzewo, konińskie, gmina Strzałkowo; Brudzew, sieradzkie, gmina Błaszki; Brudzew, kaliskie, gmina Blizanów.

  Brudzski por. Rudski. -

  Brudzyński, Brudzeński - Wielkopolska: Brodzino, dzi¶ Brudzeń Duży i Mały, płockie, gmina Brudzeń Duży; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bruliński - Mazowsze: Brolino, dzi¶ Brulino, łomżyńskie, gmina Nur. Por. Broliński.

  Bruncwik, Brauncwik, Braunswik - ¦l±sk: Brunschwig, Braunschweig w Saksonii. Por. Brunswig.

  Bruszyc(s)ki (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Brylewski - Wielkopolska: Brylewo, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo.

  Brylinic(s)ki (?) - kresy południowe: Brylińce.

  Bryliński - kresy południowe: Brylińce.

  Brzedzski - Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Brzec(s)ki, Brzeski - Wielkopolska: Brzeszczki Duże i Małe, włocławskie, gmina Rogowo; Brzezie, kaliskie, gmina Pleszew; Małopolska: Brzeszcze, Brze¶cie, dzi¶ Brzeszcze, katowickie, miasto; Mazowsze: Brze¶ce, warszawskie, gmina Góra Kalwaria; Brze¶cie, ciechanowskie, gmina Baboszewo; bez lokalizacji.

  Brzeski - Wielkopolska: Brzezie, kaliskie, gmina Pleszew; Brze¶ć Kujawski, włocławskie, miasto; Małopolska: Brzezie, tarnobrzeskie, gmina Opatów; kresy południowe: nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Brzest (?) - Małopolska: Brest, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Brze¶cieński, Brze¶ciański - kresy południowe: Brze¶ciany.

  Brzeziec - kresy południowe: Brzeziec.

  Brzeziec(s)ki - kresy południowe: Brzeziec.

  Brzezieński, Brzeziński, Brzazieński (?) - Wielkopolska: BrzeĽno, poznańskie, gmina Skoki; Brzeziny, skierniewickie, miasto; BrzeĽnica, dzi¶ Stara BrzeĽnica, częstochowskie, gmina Nowa BrzeĽnica; Małopolska: Brzezinka, bielskie, gmina Oswięcim; Mazowsze: Brzezienko Ro¶ciszewskie, ostrołęckie, gmina W±sowo; BrzeĽno, łomżyńskie, gmina Grabowo; kresy południowe: Brzezina.

  Brzezina - Małopolska: Brzezina, dzi¶ Brzezinka, bielskie, gmina O¶więcim.

  Brzezinka - Małopolska: Brzezinka, bielskie, gmina O¶więcim.

  Brzeziny - Małopolska: Brzeziny, Brzezina, dzi¶ Brzezinka, bielskie, gmina O¶więcim.

  Brzezkorzystewski - Wielkopolska: Brzezkorzystew, dzi¶ Brzyskorzystew, bydgoskie, gmina Żnin. Por. Przezkorzyc(s)ki.

  Brzeznowski (?) - kresy południowe: BrzeĽno, chełmskie, gmina Dorohusk.

  BrzeĽnic - ¦l±sk: BrzeĽnica, wałbrzyskie, gmina Bardo.

  BrzeĽnic(s)ki - Wielkopolska: BrzeĽnica, Brze¶nica, poznańskie, gmina Dolsk; Małopolska: BrzeĽnica, tarnowskie, gmina Dębica; kresy południowe: BrzeĽnica; bez lokalizacji.

  Brzeżeńska, Brzeżańska, fem. - kresy południowe: Brzeżany.

  Brzeżewski (?) - kresy południowe: (?) Brzeza, Berezow .

  Brzoski, Brzowski; Brzeska fem. - Wielkopolska: Brzoza, poznańskie, gmina Duszniki; Małopolska: Brzoza, dzi¶ Brzóza, radomskie, gmina Głowaczów; Mazowsze: Brzoze, dzi¶ Brzóze Duże, ostrołęckie, gmina Rzewnie; kresy południowe: Brzozka, dzi¶ Brzuska, przemyskie, gmina Bircza.

  Brzostkowski - Wielkopolska: Brzostkowo, dzi¶ Brzostków, kaliskie, gmina Żerków.

  Brzostowski, Brzestowski - Wielkopolska: Brzostowo, dzi¶ Brzostów, kaliskie, gmina Jaraczewo, Małopolska: Brzostowice, dzi¶ Brzostowiec, radomskie, gmina Mogielnica; Mazowsze: Brzostowo, łomżyńskie, gmina Jedwabne; bez lokalizacji.

  Brzozdowski - kresy południowe: Brzozdowce.

  Brzozogajski - Wielkopolska: Brzozogaj, wie¶ w dawnym województwie poznańskim, dzi¶ zaginiona; Brzozogaj, poznańskie, gmina Kłecko.

  Brzozow - kresy południowe: Brzozów, kro¶nieńskie, miasto.

  Brzozowka - Małopolska: Brzozówka, katowickie, gmina Wolbrom.

  Brzozowski, Brzezowski - Małopolska: Brzozowa, tarnowskie, gmina Gromnik; Brzozowa, tarnobrzeskie, gmina Połaniec; Mazowsze: Brzozów, piotrkowskie, gmina Pilica; Brzozowo, łomżyńskie, gmina Kolno; kresy południowe: Brzozów, kro¶nieńskie, miasto.

  Brzucheński - Małopolska: Brzuchania, Brzuchań, dzi¶ Brzuchania, kieleckie, gmina Miechów.

  Brzuchowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Brzuniński - Mazowsze: Brzunino, Brzumino, dzi¶ Brzumin, warszawskie, gmina Góra Kalwaria.

  Brzuński (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Brzyc(s)ki, Brzyski - Wielkopolska: Brzyski, płockie, gmina Ro¶ciszewo; Małopolska: Brzyszczki, Brzyski, dzi¶ Brzyszczki, kro¶nieńskie, gmina Jasło.

  Brzykc(z)ewski - Wielkopolska: Brzykczewice, Brzykczewo, wie¶ pod Słomczycami, dzi¶ zaginiona.

  Brzykowski - Wielkopolska: Brzyków, sieradzkie, gmina Widawa.

  Brzyszowski - Małopolska: Brzyszów, częstochowskie, gmina Mstów.

  Buchcic(s)ki - Małopolska: Buchcice, tarnowskie, gmina Tuchów.

  Buchowski - kresy południowe: Buchowice.

  Buczaczski, Buczacski, Buczaski - kresy południowe: Buczacz.

  Buczkowski - Wielkopolska: Buczek, Buczkowice, Buczkowo, dzi¶ Buczek, sieradzkie, gmina Buczek; Małopolska: Buczek, piotrkowskie, gmina Po¶więtne.

  Buczyc(s)ki por. Budzic(s)ki. -

  Buczykowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Buczyński, Buczeński - Wielkopolska: Buczyna, dzi¶ Byczyna, sieradzkie, gmina Poddębice; Małopolska: Buczyna, tarnowskie, gmina Bochnia; Mazowsze: Buczyno, dzi¶ Buczyn, ostrołęckie, gmina Czerwin; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Budkowski - Małopolska: Budkowice, Budków, dzi¶ Budków, piotrkowskie, gmina Żarnów.

  Budnic(s)ki por. Rudnic(s)ki. -

  Budyniński - kresy południowe: Budynino, dzi¶ Budynin, zamojskie, gmina Ulhówek.

  Budzic(s)ki, Budziski - Wielkopolska: Budzice, wie¶ pod Bolesławcem, dzi¶ zaginiona; Mazowsze: Budziska, dzi¶ czę¶ć wsi Lisikierz, siedleckie, gmina Wola Mysłowska.

  Budziejowski, Budziejewski - Wielkopolska: Budziejewo, poznańskie, gmina Mie¶cisko; bez lokalizacji.

  Budzieszewski - Wielkopolska: Budziszewo, Budzieszewo, dzi¶ Budziszewko, pilskie, gmina RogoĽno. Por. Budziszowski.

  Budziłowski - Wielkopolska: Budziłowo, poznańskie, gmina Kołaczkowo.

  Budzisławski - Wielkopolska: Budzisław ko¶cielny i Górny, konińskie, gmina Kleczew; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Budziszowic - ¦l±sk: Budziszowice, opolskie, gmina Łambowice.

  Budziszowski, Budziszewski - Wielkopolska: Budziszewo, dzi¶ Budziszewko, pilskie, gmina RogoĽno; Małopolska: Budziszowice, kieleckie, gmina Czarnocin; (?) Mazowsze: Budziszewo, łomżyńskie, gmina Zaręby Ko¶cielne. Por. Budzieszewski.

  Budziwojowski, Budziwojewski - Małopolska: Budziwojowice, dzi¶ Budziejowice, krakowskie, gmina Koniusza.

  Budziwojski - Małopolska: Budziwojowice, dzi¶ Budziejowice, krakowskie, gmina Koniusza; kresy południowe: Budziwój, rzeszowskie, gmina Tyczyn.

  Budzowski - Wielkopolska: Bodzewo, Budzow, dzi¶ Budzów, częstochowskie, gmina Żytno; Małopolska: Budzów, bielskie, gmina Budzów.

  Budzyński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bujakowski - ¦l±sk: Bujaków, katowickie, gmina Gierałtowice.

  Bujnowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Bukaczowska fem. - kresy południowe: Bukaczowce.

  Bukowic(s)ki - Wielkopolska: Bukowice, Bukowiec, dzi¶ Bukówiec, leszczyńskie, gmina Włoszakowice.

  Bukowiec(s)ki - Wielkopolska: Bukowice, Bukowiec, dzi¶ Bukówiec, leszczyńskie, gmina Włoszakowice.

  Bukowieński - kresy południowe: Bukowno.

  Bukownic(s)ki - Wielkopolska: Bukownica, leszczyńskie, gmina Krobia.

  Bukowniec(s)ki - Wielkopolska: Bukownica, leszczyńskie, gmina Krobia.

  Bukowski - Wielkopolska: Bukowa, Bukowo, dzi¶ Buków, piotrkowskie, gmina Ujazd; Bukowie, piotrkowskie, gmina Drużbice; Małopolska: Bukówno, radomskie, gmina Radzanów; Mazowsze: Bukowo, łomżyńskie, gmina Rajgród; kresy południowe: Bukowo.

  Bulowski, Bulewski - Małopolska: Bulowice, Bulewice, dzi¶ Bulowice, bielskie, gmina Kęty.

  Buniński - Wielkopolska: Bonino, wie¶ pod Ostrowem Wielkopolskim, dzi¶ zaginiona.

  Buntowski - Wielkopolska: Buntowo, pilskie, gmina Złotów.

  Buralewski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Burczski, Burc(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Burg por. Bork -

  Burłowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Burzyński, Borzyński, Burzeński - Małopolska: Burzyno, dzi¶ Burzyn, tarnowskie, gmina Tuchów.

  Busiński por. Buszyński -

  Busk, Busko - Małopolska: Busk, Busko, dzi¶ Busko, kieleckie, miasto; kresy południowe: Busko.

  Buski - kresy południowe: Busko.

  Busławski por. Rusławski -

  Buszeński - Pomorze: Buszyna, dzi¶ Bu¶nia, bydgoskie, gmina Warlubie.

  Buszewski, Buszowski - Wielkopolska: Buszewo, poznańskie, gmina Pniewy.

  Buszkow - Małopolska: Buszków, kieleckie, gmina Słaboszów.

  Buszkowski - Wielkopolska: Buszków, wie¶ pod Pleszowem, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Buszków, kieleckie, gmina Słaboszów.

  Buszyński, Busiński - Wielkopolska: Buszyno, Buszyn, dzi¶ Busina, sieradzkie, gmina Poddębice.

  Bużeński, bużyński, Bużański - Wielkopolska: Bużanin, Bużenin, dzi¶ Burzenin, sieradzkie, gmina Burzenin.

  Bybelski, Bebelski, Bubelski, Bubylski, Bybylski - kresy południowe: Bybel.

  Bybic(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bychawski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Bychawa, lubelskie, gmina Bychawa; Bychawka, lubelskie, gmina Bychawa; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bychowski - kresy południowe: Bychów.

  Byc(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bycz - Wielkopolska: Bycz, włocławskie, gmina Piotrków Kujawski.

  Byczyński - Małopolska: Byczyna, katowickie, gmina Jaworzno; Mazowsze: Byczyna, wie¶ w dawnym powiecie grójeckim, dzi¶ zaginiona.

  Bydgoszcza, Bydgostia - Wielkopolska: Bydgoszcz, bydgoskie, miasto; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Bydgoszczski, Bydgosc(s)ki, Bydgoska fem. - Wielkopolska: Bydgoszcz, bydgoskie, miasto

  Bydliński - Małopolska: Bydlin, katowickie, gmina Klucze.

  Bydłowski - Małopolska: Bydłowa, kieleckie, gmina Ole¶nica.

  Bykowski - Wielkopolska: Byki, piotrkowskie, gmina Piotrków Trybunalski.

  Bylewski, Bylowski - Wielkopolska: Bylewo, dzi¶ Bylew, konińskie, gmina ¦lesin.

  Bylęc(s)ki - Wielkopolska: Bylęcin, dzi¶ Belęcin, zielonogórskie, gmina Siedlec.

  Bylic(s)ki, Bylicius - Mazowsze: Bylice, ciechanowskie, gmina ¦wiercze-Koty; kresy południowe: Bylice.

  Bylina - Wielkopolska: Bylina, Bylino, dzi¶ Bylin, poznańskie, gmina Kleszczewo.

  Bylino - Wielkopolska: Bylina, Bylino, dzi¶ Bylin, poznańskie, gmina Kleszczewo.

  Byliński, Beliński - Wielkopolska: Bylina, Bylino, dzi¶ Bylin, poznańskie, gmina Kleszczewo; kresy południowe: Bylice.

  Bystrojowski, Bystrejowski, Bystrojowski, Bystrowski, Bystrzejowski, Bystrzyjowski - kresy południowe: Bystryjowice, dzi¶ Bystrowice, przemyskie, gmina Rozwienica.

  Bystrzanowski, Bystrzonowski - Małopolska: Bystrzanowice, Bystrzon(i)owice, dzi¶ Bystrzanowice, częstochowskie, gmina Janów.

  Bystrzyc(s)ki - Małopolska: Bystrzyca, rzeszowskie, gmina Iwierzyca.

  Byszewy - Wielkopolska: Byszewy, dzi¶ Byszew, konińskie, gmina Grabów.

  Byszkowski - kresy południowe: Byszkowice.

  Byszow - kresy południowe: Byszow.

  Byszowski, Byszewski - Wielkopolska: Byszewy, dzi¶ Byszew, konińskie, gmina Grabów; Małopolska: Byszów, tarnobrzeskie, gmina Klimontów; kresy południowe: Byszow.

  Byszyński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Bytkowski - Wielkopolska: Bytkowo, poznańskie, gmina Rokietnica; bez lokalizacji.

  Bytomski - Małopolska: Bytomsko, tarnowskie, gmina Żegocina.

  Bytyński - Wielkopolska: Bytyń, poznańskie, gmina KaĽmierz; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Bzowski - Małopolska: Bzów, katowickie, gmina Zawiercie; Bzów, siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny; kresy południowe: Bzowiec, zamojskie, gmina Rudnik

  Całowański - Mazowsze: Całowanie, warszawskie, gmina Karczew.

  Całowieński - Mazowsze: Całowanie, warszawskie, gmina Karczew.

  Can - Małopolska: S±cz, dzi¶ Nowy S±cz i Stary S±cz, nowos±deckie, miasto; Por. Cana, Cans(z), S±decz, Zan.

  Cana - Małopolska: S±cz, dzi¶ Nowy S±cz i Stary S±cz, nowos±deckie, miasto.

  Candmar - Małopolska: Sandomierz, tarnobrzeskie, miasto. Por. Sędomirski.

  Cankar, Cenkar, Cenker, Cenkir - kresy południowe: Sanok, kro¶nieńskie, miasto. Por. Zenker.

  Canok, Canak, Canek, Cenak - kresy południowe: Sanok, kro¶nieńskie, miasto.

  Canoker, Canaker - Małopolska: Sanok, kro¶nieńskie, miasto. Por. Zenker, Sanoc(s)ki, Sanoczyc.

  Cans(z) - Małopolska: S±cz (zniemczone Czanss), dzi¶ Nowy S±cz i Stary S±cz, nowos±deckie, miasto. Por. S±dec(s)ki.

  Cans(z)er, Cans(z)ar, Cans(z)yr, Cens(z)ar - Małopolska: S±cz (zniemczone Czanss), dzi¶ Nowy S±cz i Stary S±cz, nowos±deckie, miasto. Por. S±dec(s)ki.

  Cebrowski - Małopolska (zapisy też z kresów południowych): Dzber, tarnobrzeskie, gmina Bogoria.

  Cebula - Wielkopolska: Cebula, Cebulice, dzi¶ Chlebowice, łódzkie, gmina Głowno.

  Cebulski, Cybulski - Mazowsze: Cybulice, warszawskie, gmina Czosnów; Cybulin, płockie, gmina Bodzanów; kresy południowe: nazwa miejscowa niezidentyfikowana. Por. Cybuliński.

  Ceceniewski, Ceceniowski - kresy południowe: Ceceniewicze.

  Cecułowski, Cecyłowski - kresy południowe: Cecułów.

  Cedlic, Celic - ¦l±sk: Cedlic (zapisy także z Małopolski i kresów południowych); Siedlec (niemieckie Zedlitz, Czedlicz), dzi¶ Siedlec, opolskie, gmina Otmuchów, por. też Siedlce, kilka miejscowo¶ci na ¦l±sku. Por. Zedlitz.

  Cedrowski - Mazowsze: Cedrowice, Cędrowice, dzi¶ Cendrowice, warszawskie, gmina Góra Kalwaria.

  Cegenberski - Pomorze: Cegenberg, Segenberg, dzi¶ Żabno, słupskie, gmina Sławno.

  Cekierowski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Ceperowski, Ceparowski, Cepier(z)owski, Cepiorowski - kresy południowe: Ceperow, Cepierow.

  Cergowski - kresy południowe: Cergowa, kro¶nieńskie, gmina Dukla.

  Chabielino - Wielkopolska: Chabielino, dzi¶ Chobielin, bydgoskie, gmina Szubin.

  Chabieliński - Wielkopolska: Chabielino, dzi¶ Chobielin, bydgoskie, gmina Szubin.

  Chabielski, Chawielski - Wielkopolska: Chabielino, dzi¶ Chobielin, bydgoskie, gmina Szubin.

  Chabiorowski - Wielkopolska: Chabiorowo, dzi¶ Chabierów, sieradzkie, gmina Błaszki.

  Chabowski - Wielkopolska: Chaby, wie¶ być może w dawnym powiecie ko¶ciańskim, dzi¶ zaginiona.

  Chajczykowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Chalewski (?) - Wielkopolska: Chalawy, Chaławy, dzi¶ Chaławy, poznańskie, gmina Brodnica. Por. Kalewski.

  Chaliński - Wielkopolska: Chalino, dzi¶ Chalin, włocławskie, gmina Dobrzyń.

  Chaławski - Wielkopolska: Chaławy, poznańskie, gmina Brodnica.

  Chałowski - Wielkopolska: Chaławy, poznańskie, gmina Brodnica.

  Charbaski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Charbic(s)ki - Wielkopolska: Charbice, sieradzkie, gmina Lubomiersk.

  Charbinowski - Wielkopolska: Charbowo, poznańskie, gmina Klecko.

  Charcic(s)ki, Charciki, Karcic(s)ki - Wielkopolska: Charcice, Karcice, dzi¶ Charcice, poznańskie, gmina Chrzypslo Wielkie. Por. Karcic(s)ki, Karsiec(s)ki.

  Charczyński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Charmęski - Małopolska: Charmęzy, dzi¶ Harmęże, bielskie, gmina O¶więcim.

  Charsznic(s)ki por. Karsznic(s)ki. -

  Charzewski, Charzowski, Chorzewski, Chorzowski - Wielkopolska: Chorzewo, dzi¶ Chorzew, kaliskie, gmina Pleszew; Małopolska: Charzowice, dzi¶ Charzewice, tarnobrzeskie, gmina Stalowa Wola; Mazowsze: Chorzewo, płockie, gmina Zawidz; kresy południowe: Chorzów, przemyskie, gmina RoĽwienica.

  Chawłoc(s)ki (?) - Wielkopolska: (?) Chawłodno, pilskie, gmina Gołańcz.

  Ch±dzyno - Mazowsze: Ch±dzyno, dzi¶ Chołdzyny Krusze, Ch±dzyny Kuski, ciechanowskie, gmina Strzegowo-Osada.

  Ch±dzyński - Mazowsze: Ch±dzyno, dzi¶ Chołdzyny Krusze, Ch±dzyny Kuski, ciechanowskie, gmina Strzegowo-Osada.

  Ch±sinowski - Wielkopolska: Ch±sinowo, dzi¶ Kasinowo, poznańskie, gmina Szamotuły.

  Chebdziński, Chabdziński - Mazowsze: Chebdzino, Chabdzino, dzi¶ Habdzin, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Chechelski, Chechelski - Małopolska: Checheł, Chechły, dzi¶ Chechło, katowickie, gmina Rudzieniec; Chechły, rzeszowskie, gmina Ropczyce.

  Chechłowski - Małopolska: Checheł, Chechły, dzi¶ Chechło, katowickie, gmina Rudzieniec.

  Chełkowski, Chyłkowski - Wielkopolska: Chyłkowo, dzi¶ Chełkowo, leszczyńskie, gmina ¦migiel; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Chełmic(s)ki - Wielkopolska: Chełmica Duża i Mała, włocławskie, gmina Szpetal Górny.

  Chełmieński - Wielkopolska: Chełmno, Chełm, poznańskie, gmina Pniewy.

  Chełmski - Wielkopolska: Chełmno, Chełm, poznańskie, gmina Pniewy; Małopolska: Chełm, dzi¶ czę¶ć dzielnice miasta Kraków-Krowodrza, krakowskie; Chełmska Wola, dzi¶ Wola Justowska, czę¶ć dzielnice miasta Kraków-Krowodrza, krakowskie; Chełm, tarnowskie, gmina Bochnia i inne; kresy południowe: Chełm, chełmskie, miasto.

  Chełstowski - Wielkopolska: Chełstów, wie¶ w parafii Wysocko, dzi¶ zaginiona.

  Chlebow - Pomorze: Chlebowo, koszalińskie, gmina Bobolice; gmina Ostrowite.

  Chlebowski - Wielkopolska: Chlebowo, konińskie, gmina Wierzbinek; Chlebowo, poznańskie, gmina Miłosław; Mazowsze: Chlebowo, płockie, gmina Bulkowo.

  Chlewic(s)ki, Chlewiski - Małopolska: Chlewiska, radomskie, gmina Chlewiska.

  Chlewiotka, Klewiotka - Mazowsze: Chlewiotki, dzi¶ Chlebiotki, ciechanowskie, gmina Nasielsk.

  Chlewski, Klewski - Wielkopolska: Chlewo, kaliskie, gmina Grabów nad Prosn±; Chlewnia, dzi¶ Chlebnia, warszawskie, gmina Grodzisk Mazowiecki.

  Chliński - Małopolska: Chlina, katowickie, gmina Żarnowiec.

  Chłapowski - Wielkopolska: Chłapowo, poznańskie, gmina Dominowo.

  Chłędowo - Wielkopolska: Chłędowo, dzi¶ Chł±dowo, konińskie, gmina Witkowo.

  Chłędowski - Wielkopolska: Chłędowo, dzi¶ Chł±dowo, konińskie, gmina Witkowo.

  Chłocholski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Chłopczyc(s)ki, Chłopczyski - kresy południowe: Chłopczyce, dzi¶ Chłopice, przemyskie, gmina Chłopice.

  Chłopec(s)ki - kresy południowe: Chłopczyce, wie¶ w dawnym powiecie Samborskim.

  Chłopic(s)ki - kresy południowe: Chłopice, przemyskie, gmina Chłopice.

  Chłopiec(s)ki - kresy południowe: Chłopczyce, dzi¶ Chłopice, przemyskie, gmina Chłopice.

  Chłopski - kresy południowe: Chłopy.

  Chmielec(s)ki - kresy południowe: Chmielek, zamojskie, gmina Łukowa.

  Chmielnic(s)ki; Chmielnicius - Małopolska: Chmielnik, Chmielik, dzi¶ Chmielnik, kieleckie, miasto; kresy południowe: Chmielnik, dzi¶ Chmielnik Rzeszowski, rzeszowskie, gmina Chmielnik Rzeszowski.

  Chmielowski, Chmielewski - Mazowsze: Chmielewo, dzi¶ Chmielew, radomskie, gmina Magnuszew; Chmielewo, ciechanowskie, niezidentyfikowane; brak lokalizacji.

  Chobienic(s)ki - Wielkopolska: Chobienice, zielonogórskie, gmina Siedlec.

  Chochelski por. Ochelski -

  Chochłowski, Chochlewski (?) - kresy południowe: Chochłów, por. też Wielkopolska: Kochlewo, Chochlew, dzi¶ Kochłowy, kaliskie, gmina Ostrzeszów.

  Chochołowski, Kochołowski - Małopolska: Chochołów, nowos±deckie, gmina Czarny Dunajec.

  Chocianowski - Wielkopolska: Chocianowice, łódzkie, gmina ŁódĽ Górna.

  Chocic(s)ki - Wielkopolska: Chocicza, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska.

  Chocieszowski, Chocieszewski - Wielkopolska: Chocieszewo, dzi¶ Chociszewo, poznańskie, gmina Skoki.

  Chocieszyński - Wielkopolska: Chocieszyno, Chocieszewo, dzi¶ Chociszewo, poznańskie, gmina Skoki.

  Chocimirski, Chocimierski, Choćmirski, Kocimirski - kresy południowe: Chocimirz, Chocimierz.

  Chocimirz - kresy południowe: Chocimirz, Chocimierz.

  Chocimowski, Kocimowski - Małopolska: Chocimów, Kocimów, dzi¶ Chocimów, kieleckei, gmina Kunów.

  Chociński, Chocieński - Wielkopolska: Choceń, włocławskie, gmina Choceń; kresy południowe: Chociny.

  Chocisławski (?) por. Ho¶cisławski -

  Chociszewski, Chociszowski - Wielkopolska: Chociszew, łódzkie, gmina Parzęczew.

  Choczeński, Choczyński - Małopolska: Chocznia, bielskie, gmina Wadowice.

  Choczniowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Chodakowski - Wielkopolska: Chodaki, Chodakowice, dzi¶ Chodaki, sieradzkie, gmina Zadzim; Mazowsze: Chodakowo, dzi¶ Chodaków, skierniewickie, gmina Sochaczew; kresy południowe: Chodakówka, przemyskie, gmina Kańczuga.

  Chodarski - bez lokalizacji.

  Chodecz - Wielkopolska: Chodecz, Chotecz, dzi¶ Chocz, kaliskie, gmina Chocz.

  Chodeczski, Chodec(s)ki - Wielkopolska: Chodecz, Chotecz, dzi¶ Chocz, kaliskie, gmina Chocz. Por. Choteczski.

  Chodnowic(z) - kresy południowe: Chodnowice.

  Chodnowski - kresy południowe: Chodnowice.

  Chodorkowski - kresy południowe: Chodorkowice, Chodorkowce.

  Chodorowski - Wielkopolska: Chodor±żek, Chodorański, dzi¶ Chodor±żek, włocławskie, gmina Lipno; kresy południowe: Chodorow.

  Chodułowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Chodupski - Wielkopolska: Chodupki, dzi¶ Chodybki, kaliskie, gmina KoĽminek; Mazowsze: Chodupie, dzi¶ Chodubka, ciechanowskei, gmina Kuczbork-Osada.

  Chodziszowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Chojeński - Wielkopolska: Chojny, łódzkie, gmina ŁódĽ-Górna; Chojno, leszczyńskie, gmina Miejska Górka; Chojno, włocławskie, gmina Rogowo.

  Chojnac(s)ki, Chojnaski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Chojnata, skierniewickie, gmina Kowiesy; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Chojnica - Wielkopolska: Chojnica, gorzowskie, gmina Bierzwnik.

  Chojnic(ski) - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Chojnica, gorzowskie, gmina Bierzwnik.

  Chojnowski - Mazowsze: Chojnowo, łomżyńskie, gmina Szczuczyn; kresy południowe: (?) Chojno, dzi¶ Stare, Nowe Chojno, chełmskie, gmina Siedliszcze.

  Cholewski, Cholowski - Mazowsze: Cholewy, ciechanowskie, gmina Płońsk.

  Chołowic(s)ki - kresy południowe: Chołowice, przemyskie, gmina Krasiczyn.

  Chołowski - kresy południowe: (?)Chołowice, przemyskie, gmina Krasiczyn.

  Chołujowski - kresy południowe: Chołujow.

  Chołuniowski - (?)kresy południowe: (zapis z kresów północnych): Chołoniew.

  Chomętski, Chomęc(s)ki, Chomęski - Wielkopolska: Chomęcice, poznańskie, gmina Komorniki.

  Chomętowski - Wielkopolska: Chomęcice, poznańskie, gmina Komorniki; Małopolska: Chomętów, dzi¶ Chomentówek, kieleckie, gmina Chmielnik; Chomętów, dzi¶ Chomentów, kieleckie, gmina Sobków; Mazowsze: Chomętowo, płockie, gmina Radzanowo.

  Chomi±ski - Wielkopolska: Chomi±ża, bydgoskie, gmina G±sawa.

  Chorabski (?) - Mazowsze: Korabiewice, skierniewickie, gmina Puszcza Mariańska. Por. Korabiowski

  Chor±gwic(s)ki - Małopolska: Chor±gwica, krakowskie, gmina Wieliczka.

  Choro¶cic(s)ki (?)- Małopolska: Chro¶cice, dzi¶ Chru¶cice, kieleckie, gmina Pińczów. Por. Chro¶cic(s)ki -

  Chorożeński - kresy południowe: Horożana.

  Choryński - Wielkopolska: Chorynia, dzi¶ Choryń, leszczyńskie, gmina Ko¶cian.

  Chorytski, Choryc(s)ki por. Korytski -

  Chorzeński - Wielkopolska: Chorzenice, piotrkowskie, gmina Sulmierzyce.

  Choteczski, Chotec(s)ki - Wielkopolska: Chodecz, Chotecz, dzi¶ Chocz, kaliskie, gmina Chocz; Małopolska: Chotcza, radomskie, gmina Chotcza. Por. Chodeczski.

  Chotlic(s)ki - Wielkopolska: (?) Chotel, włocławskie, gmina Izbica Kujawska; Małopolska: Kotlice, chotlice, dzi¶ Kotlice, kieleckie, gmina Sobków. Por.(?) Kotelski, Kotlic(s)ki

  Chotnawski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Chotolic(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Chotomski - Mazowsze: Chotom, dzi¶ Chotum Wło¶ciański, ciechanowskie, gmina Ciechanów.

  Chotowic(s)ki por. Chołowic(s)ki -

  Chotowski - Wielkopolska: Chotów, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce; Chotów, sieradzkie, gmina Mokrsko; Małopolska: Chotowa, tarnowskie, gmina Czarna.

  Chotuliński - ¦l±sk: Kotulin, katowickie, gmina Toszek.

  Chrapiewski - Wielkopolska: Chrapiewo, dzi¶ Chraplewo, bydgoskie, gmina Szubin.

  Chrapiński - Mazowsze: (?) Chrapoń, ciechanowskie, gmina Siemi±tkowo Koziebrodzkie.

  Chraplewski - Wielkopolska: Chraplewo, poznańskie, gmina Ku¶lin.

  Chraplic(s)ki por. Chrz±blic(s)ki. -

  Chr±piewski - Wielkopolska: Kr±piewo, bydgoskie, gmina Koronowo.

  Chrebtow - kresy południowe: Chreptyjow.

  Chrebtowski - kresy południowe: Chreptyjow.

  Chroberski, Kroberski - Małopolska: Chroberz, kieleckie, gmina Złota.

  Chrobrza - Wielkopolska: nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Chrobrzeński, Chrobrzyński, Chobrzeński, Chobrzyński - Małopolska: Chrobrzany, Chobrzany, dzi¶ Chobrzany, tarnobrzeskie, gmina Samborzec

  Chromiec(s)ki, Kromiec(s)ki - Wielkopolska: Chromiec, poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wart±.

  Chronowski, Kronowski - Małopolska: Chronów, tarnowskie, gmina Nowy Wi¶nicz Lipnica; bez lokalizacji.

  Chrostow - Wielkopolska: Chrostowo, dzi¶ Chrustowo, pilskie, gmina Uj¶cie.

  Chrostowski, Krostowski - Mazowsze: Chrostowo, łomżyńskie, gmina Jedwabne; Chrostowo, ostrołęckie, gmina Troszyn; Chrostowo Wielkie, ciechanowskie, gmina Czernice Borowe.

  Chrostski, Chrosc(s)ki - Wielkopolska: Chrosty, wie¶ pod Szlachcinem w dawnym powiecie pyzdrskim, dzi¶ zaginiona.

  Chroszczebrodski, Chroszczenrodzki - Małopolska: Chruszczebród, katowickie, gmina Łazy.

  Chro¶cic(s)ki - Małopolska: Chro¶cice, dzi¶ Chru¶cice, kieleckie, gmina Pińczów; Mazowsze: Chró¶cice Wielkie, ciechanowskie, gmina Sońsk; kresy południowe: Chro¶cice. Por. Choro¶cic(s)ki

  Chro¶ciechowski - Mazowsze: Chro¶ciechowo, dzi¶ Chru¶ciechów, radomskie, gmina Stara Błotnica.

  Chro¶ciński - Małopolska: Chro¶cina, dzi¶ Chruszczyna Mała i Wielka, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka.

  Chrzanowski, Krzanowski - Wielkopolska: Chrzanowo, dzi¶ Chrzanów, czę¶ć wsi Kuczków, kaliskie, gmina Pleszew; Małopolska: Chrzanów, kieleckie, gmina Pacanów; katowickie, miasto; Mazowsze: Chrzanowo, ostrołęckie, gmina Szelków; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Chrz±blic(s)ki - Wielkopolska: Chrz±blin, Chrz±blice, dzi¶ Chrz±blice, konińskie, gmina Brudzew.

  Chrz±stowski, Krz±stowski - Wielkopolska: Chrz±stowo, bydgoskie, gmina Nakło nad Noteci±; Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Chrz±stów, rzeszowskie, gmina Mielec; ¦l±sk: Chrz±stów, dzi¶ Chrz±stowice, opolskie, gmina Chrz±stowice.

  Chrzczonowski, Chrczonowski, Krzczonowski, Krczonowski - Wielkopolska: Krczonowice, dzi¶ Chrzanowice, sieradzkie, gmina Błaszki; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Chrzelczyc(s)ki - Małopolska: Krzelczyce, Chrzelczyce, dzi¶ Skrzelczyce, kieleckie, gmina Pierzchnica.

  Chrzelec(s)ki - Małopolska: Krzelczyce, Chrzelczyce, dzi¶ Skrzelczyce, kieleckie, gmina Pierzchnica.

  Chrzelowski, Krzelowski - Małopolska: Chrzelow, Krzelow, dzi¶ Krzelów, kieleckie, gmina Sędziszów. Por. Skrzelowski

  Chrzeniec(s)ki - Małopolska: Chrzenecz, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Chrzeniowski - kresy południowe: Chrzeniów, Chroniów.

  Chrzybski, Krzybski - Wielkopolska: Chrzypsko, dzi¶ Chrzypsko Małe, poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie.

  Chudkowski - Wielkopolska: Chudki, Chutki, dzi¶ nazwa miejscowa zaginiona, wie¶ weszła w skład miejscowo¶ci Grab, a następnie Krowica Zawodna, kaliskie, gmina Szczytniki.

  Chudzic(s)ki, Chudziski - Wielkopolska: Chudzice, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska.

  (Chudziński) - kresy południowe: Chudyńce.

  Chwalczewski - Wielkopolska: Chwalczewo, dzi¶ Chwaliszew, kaliskie, gmina Krotoszyn.

  Chwaleński - Wielkopolska: Chwalęcino, Falęcino, dzi¶ Chwalęcin, poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wart±. Por. Faleński.

  Chwalęc(s)ki, Falęc(s)ki, Falęski - Wielkopolska: Chwalęcino, Falęcino, dzi¶ Chwalęcin, poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wart±; Mazowsze: Falęcice, radomskie, gmina Promna.

  Chwalibogowski, Falibogowski - Wielkopolska: Chwalibogowo, poznańskie, gmina Wrze¶nia; konińskie, gmina Strzałkowo; Mazowsze: Chwalibogi, dzi¶ Falbogi Wielkie, ciechanowskie, gmina Załuski.

  Chwalikowski, Chwalkowski, Falikowski, Falkowski - Wielkopolska: Chwalikowo, Chwałkowo, dzi¶ Chwałkowo, leszczyńskie, gmina Krobia; Chwałkowo, dzi¶ Fałkowo, poznańskie, gmina Łubowo.

  Chwalimowski, Chwalmowski - Wielkopolska: Chwalim, zielonogórskie, gmina Kargowa.

  Chwalimski - Wielkopolska: Chwalim, zielonogórskie, gmina Kargowa.

  Chwaliski - Wielkopolska: Chwaliszyce, dzi¶ Chwałszyce, poznańskie, gmina Nekla.

  Chwaliszewski, Faliszewski, Faliszowski - Wielkopolska: Chwaliszewo, przedmie¶cie Poznania, poznańskie; Małopolska: (?) Faliszowice, tarnobrzeskie, gmina Samborzec; kresy południowe: (?) Falisz.

  Chwałkowski, Fałkowski, Falkowski - Wielkopolska: Chwałkowo, leszczyńskie, gmina Krobia; Chwałkowo, dzi¶ Fałkowo, poznańskie, gmina Łubowo; Małopolska: Fałków, piotrkowskie, gmina Fałków.

  Chybic(s)ki - Małopolska: Chybice, kieleckie, gmina Pawłów.

  Chybski - Wielkopolska: Chyby, poznańskie, gmina Tarnowo Podgórne.

  Chyciński - Wielkopolska: Chycino, gorzowskie, gmina Bledzew.

  Chyczyski, Chyc(s)ki - Małopolska: Chycza, częstochowskie, gmina Moskorzew.

  Chylczyc - kresy południowe: Chylczyce.

  Chylczyc(s)ki - kresy południowe: Chylczyce.

  Chyleczski, Chylsc(s)ki - kresy południowe: Chylczyce.

  Chylino - Mazowsze: Chylino, wie¶ prawdopodobnie w dawnym powiecie wyszkowskim, dzi¶ zaginiona.

  Chyliński, Cheliński - Wielkopolska: Chylino, konińskie, gmina Władysławów; Małopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Chyliny, łomżyńskie, gmina Jedwabne; kresy południowe: Chylin, chełmskie, gmina Wierzbica.

  Chyniawski - kresy południowe: (?) Hyniowice.

  Chyniowski, cheniowski, Chyniewski - kresy południowe: (?) Hyniowice.

  Chynowski - Mazowsze: Chynowo, dzi¶ Chynów, radomskie, gmina Chynów.

  Chyrzyna - Wielkopolska: Chyrzyna, wie¶ pod Chaławami, w dawnym powiecie ko¶ciańskim, dzi¶ weszła w skład wsi Chaławy o Grabianowo, poznańskie, gmina Brodnica.

  Chyrzyński - Wielkopolska: Chyrzyna, wie¶ pod Chaławami, w dawnym powiecie ko¶ciańskim, dzi¶ weszła w skład wsi Chaławy o Grabianowo, poznańskie, gmina Brodnica.

  Chyżowski - kresy południowe: Chyżowice.

  Ci±żyński - Wielkopolska: Ci±żym, dzi¶ Ci±żyń, pilskie, gmina Połajewo; Ci±żym, dzi¶ Ci±żeń, konińskie, gmina L±dek.

  Cichawski - Małopolska: Cichawa, krakowskie, gmina Gdów.

  Cichowski - Małopolska: Cichawa, Cichowa, dzi¶ Cichawa, krakowskie, gmina Gdów; Mazowsze: Cichowo, ostrołęckie, gmina Krzynowłoga Mała.

  Ciechanowski - Mazowsze: Ciechanów, ciechanowskie, miasto.

  Ciechnowski - Wielkopolska: Ciechnowo, dzi¶ Ciechinów, czę¶ć wsi Tykadłów, kaliskie, gmina Żelazków.

  Ciechonowski, Czechonoviensis - Mazowsze: Ciechanów, Ciechonów, dzi¶ Ciechanów, ciechanowskie, miasto.

  Ciecierski - Mazowsze: Cieciersko, dzi¶ Cieciersk, ciechanowskie, gmina Raci±ż; ¦l±sk: Ciecierzyn, opolskie, gmina Byczyna.

  Cieciszewski, Cieciszowski - Mazowsze: Cieciszewo, dzi¶ Cieciszew, warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Cieks(z)yński - Mazowsze: Cieksyno, dzi¶ Cieksyn, ciechanowskie, gmina Nasielsk.

  Ciel±ski - kresy południowe: Ciel±ż.

  Cielec(s)ki - Wielkopolska: Cielcza, kaliskie, gmina Jarocin; Cielce, sieradzkie, gmina Warta.

  Cielmic(s)ki, C(z)elmic(s)ki, Cielnic(s)ki, C(z)lnic(s)ki - Wielkopolska: Cielmice, Cielnice, dzi¶ Cielmice, leszczyńskie, gmina Borek Wielkopolski.

  Cielmiczyński, C(z)elmiczyński - Wielkopolska: Cielmice, leszczyńskie, gmina Borek Wielkopolski.

  Cielmiński, C(z)elmiński, Cielmieński, C(z)elmieński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Cielmowski, C(z)elmowski - Wielkopolska: Cielmowo, dzi¶ Cielimowo, poznańskie, gmina Niechanowo.

  Cielochowski - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Cielski - bez lokalizacji.

  Ciemiński - Wielkopolska: Ciemin, dzi¶ Ciemień, konińskie, gmina Kawęczyn.

  Cieniawa, Cieniewa - Małopolska: Cieniawa, nowos±deckie, gmina Grybów.

  Cieniec(s)ki - bez lokalizacji.

  Cieniński - Wielkopolska: Cienino, dzi¶ Cienin Ko¶cielny, konińskie, gmina Słupca.

  Cieński - Wielkopolska: Cienia Wielka, sieradzkie, gmina Błaszki.

  Ciepielowski, Czepielowski, Ciepielewski, Czepielewski - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Ciepielów, radomskie, gmina Ciepielów; Mazowsze: Czepielewo, Ciepielewo, dzi¶ Ciepielewo, ostrołęckie, gmina Szelków.

  Ciepielski, Czepielski - bez lokalizacji.

  Ciepliński - Wielkopolska: Ciepieliny, włocławskie, gmina Izbica Kujawska.

  Ciesielski - Wielkopolska: Cie¶le, sieradzkie, gmina P±tnów; Mazowsze: Cie¶le, warszawskie, gmina Tarczyn; płockie, gmina Drobin; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Cieszaciński - kresy południowe: Cieszanin Mały i Wielki, przemyskie, gmina Pawłosiów.

  Cieszac(s)ki - kresy południowe: Cieszanin Mały i Wielki, przemyskie, gmina Pawłosiów.

  Cieszanowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Cieszanów; bez lokalizacji.

  Cieszkendorf - Małopolska: nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Cieszkowski - Wielkopolska: Cieszkowo, dzi¶ Ciężków, sieradzkie, gmina Poddębice; kresy południowe: Cieszkowice, Czeszkowice. Por. Kieszkowski.

  Cieszybieski - kresy południowe: Cieszybiesy.

  Cieszykowski - Wielkopolska: Cieszyków, kaliskie, gmina Szczytniki.

  Cieszyn - ¦l±sk: Cieszyn, bielskie, miasto. Por. Cieszyński, Tesznar.

  Cieszyński, Cieszeński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: brak nazwy miejscowej; ¦l±sk: Cieszyn, bielskie, miasto; kresy południowe: Cieszyn, zamojskie, gmina Grabowiec. Por. Cieszyn, Tesznar.

  Cie¶liński - Małopolska: Cie¶lin, katowickie, gmina Klucze.

  Cietrzewia - Małopolska: Cietrzewina, Trzetrzewina, dzi¶ Trzetrzewina, nowos±deckie, gmina Chełmiec.

  Ciężkowski - Małopolska: Ciężkowice, katowickie, gmina Jaworzno.

  Ciołuchowski - Wielkopolska: Ciołuchowo, dzi¶ Ciełuchowo, włocławskie, gmina Kikół.

  Cirzpic - ¦l±sk: Cirzpice, dzi¶ Cierzpice, wałbrzyskie, gmina Przeworsko.

  Ciszewski por. Czyżowski. -

  Ci¶wic(s)ki - Wielkopolska: Ci¶wica, kaliskie, gmina Jarocin.

  Cudzkrajowski - Małopolska: Cudzokrajowice, dzi¶ Suskrajowice, kieleckie, gmina Chmielnik.

  Cwaliński - (?) Mazowsze: Cwaliny Duże i Małe, łomżyńskie, gmina Mały Płock.

  Cybuliński - Mazowsze: Cybulino, dzi¶ Cybulin, płockie, gmina Bodzanów. Por. Cebulski.

  Cygański - kresy południowe: Cygany.

  Cygowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Cyjanowski - Małopolska: Cyjanowice, dzi¶ Cianowice Duże i Małe, krakowskie, gmina Skała.

  Cykowski - Wielkopolska: Cykowo, poznańskie, gmina Kamieniec; kresy południowe: Cyków.

  Cymbark - Małopolska: brak nazwy miejscowej; por. niemiecka nazwa miejscowa Zegenberg.

  Cyrekwic(s)ki, Cyrkwicki, Cerekwic(s)ki - Wielkopolska: Cerekwica, Cyrekwica, Cyrkwica, dzi¶ Cerekwica, kaliskie, gmina Jaraczewo.

  Cyrkiewic - ¦l±sk: Cerekwica, wrocławskie, gmina Trzebnica.

  Cywiński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Czachorowski - Mazowsze: Czachorowo, płockie, gmina Gozdowo; kresy południowe: (?) Czahrów. Por. Czahrowski.

  Czachorski - Wielkopolska: Czachory, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce.

  Czac(s)ki - Wielkopolska: Czacz ,leszczyńskie, gmina ¦migiel.

  Czadliński - Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  C(z)adrowski - Wielkopolska: Cedrowice, dzi¶ Cedrowice, łódzkie, gmina Ozorków.

  Czahrowski, Czarowski (?), Czehrowski - kresy południowe: Czahrow, Czehrow. Por. Czachorowski.

  Czajęc(s)ki - Małopolska: Czajęcice, krakowskie, gmina Proszowice.

  Czajkowski - kresy południowe: Czajkowice.

  Czajowski, Czajewski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Czajowice, krakowskie, gmina Wielka Wie¶; Mazowsze: Czajewice, dzi¶ Czajki, czę¶ć wsi Koprki, warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki; kresy południowe: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Czaplic(s)ki - Mazowsze: Czaplice, Czaple Małe i Wielkie, dzi¶ Czaple, łomżyńskie, gmina Radziłów. Por. Czaplski

  Czaplin, Czeplin, Szczyplin - Pomorze: Czeplinken, Zippel, Schippelsdorf, dzi¶ Szczuplinek, toruńskie, gmina Ksi±żki. Por. Czypliński.

  Czapliński - Mazowsze: Czaplino, dzi¶ Czaplin, warszawskie, gmina Góra Kalwaria.

  Czaplski, Czapski - Wielkopolska: Czaple, wie¶ w okolicy miasta Czarniejewa, poznańskie, dzi¶ zaginiona; Mazowsze: Czaple Małe i Wielkie, dzi¶ Czaple, łomżyńskie, gmina Radziłów. Por. Czaplic(s)ki.

  Czapurski, Czepurski - Wielkopolska: Czapury, Czepury, dzi¶ Czapury, poznańskie, gmina Mosina.

  Czarkowski - Wielkopolska: Czarnków, pilskie, miasto Czarnków, dzi¶ Czarkowo, leszczyńskie, gmina Poniec; bez lokalizacji.

  Czarniec(s)ki - Małopolska: Czarnocin, kieleckie, gmina Czarnocin. Por. Czarnoc(s)ki.

  Czarniowiec(s)ki - kresy południowe: (?) Czerniejów.

  Czarnkowski; Czarnkoviensis - Wielkopolska: Czarnków, pilskie, miasto; Czarnków, dzi¶ Czarkowo, leszczyńskie, gmina Poniec; Małopolska: Czarnków, dzi¶ Czarkowy, kieleckie, gmina Nowy Korczyn.

  Czarnochow - Małopolska: Czarnochowice, krakowskie, gmina Wieliczka.

  Czarnochowski - Małopolska(zapisy także z kresów południowych): Czarnochowice, krakowskie, gmina Wieliczka.

  Czarnoc(s)ki, Czarnoski, Czarnoc(s)ki - Małopolska: Czarnocin, kieleckie, gmina Czarnocin; bez lokalizacji. Por. Czarniec(s)ki

  Czarnomieński - Mazowsze: Czarnomino, dzi¶ Czarnomin, płockie, gmina Gozdowo.

  Czarnotulski - Wielkopolska: Czarnotul, bydgoskie, gmina Mogilno.

  Czarnotyl - Wielkopolska: Czarnotul, bydgoskie, gmina Mogilno.

  Czarnowski, Czernowski - Wielkopolska: (?) Czerniewo, Czerniejewo, dzi¶ Czerniejewo, poznańskie, miasto; Pomorze: Czerniewo, gdańskie, gmina Tr±bki Wielkie.

  Czarnuchowski - bez lokalizacji.

  Czartki - bez lokalizacji.

  Czartkowski - Wielkopolska: Czartki Małe i Duże, sieradzkie, gmina Warta; Małopolska: Czartkowice (?), dzi¶ Czatkowice, krakowskie, gmina Krzeszowice.

  Czartoryjski, Czartoryski - Mazowsze: Czartoryja, dzi¶ Czartoria, łomżyńskie, gmina Miastkowo; kresy południowe: Czartoryjsk, Czartorysk. Por. Czertoryjski, Czortoryjski.

  Czartowic(s)ki - kresy południowe: Czartowiec ,zamojskie, gmina Tyszowce.

  Czaski (?) por. Czeski (?) -

  Czasławski, Czesławski - Małopolska: Czesław, krakowskie, gmina Raciechowice; Czasławice, dzi¶ Czesławice, lubelskie, gmina Nałęczów; bez lokalizacji.

  Czasołtowo - Wielkopolska: Czasołtowo, dzi¶ Zasutowo, poznańskie, gmina Nekla.

  Czastołowski - Wielkopolska: Czasołtowo, dzi¶ Zasutowo, poznańskie, gmina Nekla.

  Czastyński, Czestyński - kresy południowe: Czestynie, Czestyn.

  Czasznic(s)ki, Czesznic(s)ki - kresy południowe: Czaszniki.

  Czaszyński - kresy południowe: Czaszyn, kro¶nieńskie, gmina Zagórz.

  Czchowka - Małopolska: Czchów, tarnowskie, gmina Czchów.

  Czchowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Czchów, tarnowskie, gmina Czchów.

  Czciborski, Ciborski - Wielkopolska: Czciborze, dzi¶ ¦ciborze, bydgoskie, gmina Rojewo.

  Czcikowski, Cikowski, ¦cikowski - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Czcikowice, Cikowice, dzi¶ Cikowice, tarnowskie, gmina Bochnia.

  Chechelski - Wielkopolska: Czechel, kaliskie, gmina Gołuchów.

  Czechowski, Czachowski; Czechoviensis - Wielkopolska: Czechowo, Poznańskie, gmina Niechanowo; Małopolska: Czechy, krakowskie, gmina Słomniki; Czechów, kieleckie, gmina Kije; ¦l±sk: Czechowice- Dziedzice, katowickie, miasto. Por. Czeski.

  Czeszyński - Małopolska: (?) Szczecno (Szczeczno 1408), kieleckie, gmina Daleszyce.

  Czekanowski - Wielkopolska: Czekanowo, dzi¶ Czekanów, kaliskie, gmina Ostrów Wielkopolski.

  Czelatski, Czelac(s)ki - kresy południowe: Czelatycze, dzi¶ Czelatyce, przemyskie, gmina Rokietnica.

  Czelatyczski, Czelatyc(s)ki, Czelatyski, Czelatyczski, Czelatyc(s)ki - kresy południowe: Czelatycze, dzi¶ Czelatyce, przemyskie, gmina Rokietnica.

  Czelatyński - kresy południowe: Czelatycze, dzi¶ Czelatyce, przemyskie, gmina Rokietnica.

  Czelejowski - kresy południowe: Czelejów.

  Czelu¶ciński, Czelu¶cieński - Wielkopolska: Czelu¶cino, dzi¶ Czelu¶cin, poznańskie, gmina Czerniejewo; leszczyńskie, gmina Pępowo.

  Czemaniński - Wielkopolska: Czemanino, dzi¶ Czemanin, włocławskie, gmina Topólka.

  Czem(i)ański, Czem(i)eński (?) - Wielkopolska: Czemanino, dzi¶ Czemanin, włocławskie, gmina Topólka.

  Czemiernic(s)ki, ciemiernic(s)ki, Czemierniski, Ciemierniski - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Czemierniki, bialskopodlaskie, gmina Czemierniki.

  Czemierowski, Ciemierowski ,Czemirowski, Ciemirowski - Wielkopolska: Czemirowo, Ciemirowo, dzi¶ Ciemierów, konińskie, gmina Pyzdry.

  Czemierzowski, Ciemierzowski - kresy południowe: Czemierzowice, Ciemierzowice, dzi¶ Ciemięrzowice, przemyskie, gmina Orły.

  Czemierzyński, Ciemierzyński - kresy południowe: Czemierzyńce.

  Czeniec(s)ki - Małopolska: Czaniec, bielskie, gmina Por±bka.

  Czepniewski - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Czepowski - Wielkopolska: Czepów Dolny i Górny, konińskie, gmina Uniejów.

  Czepski - Mazowsze: Czepki, dzi¶ Krajewo-Cepki, ostrołęckie, gmina Krzynowłoga Mała.

  Czeradz - Wielkopolska: Ciecieradz, Czeradz, dzi¶ Ceradz Ko¶cielny, poznańskie, gmina Tarnowo Podgórne.

  Czeradzski, Czaradzski - Wielkopolska: Ciecieradz, Czeradz, dzi¶ Ceradz Ko¶cielny, poznańskie, gmina Tarnowo Podgórne.

  Czeramaski, Czeremaski, Czeremoski - kresy południowe: Czeremoszna.

  C(z)eremberg - Pomorze: brak nazwy miejscowej, por. niemiecka nazwa miejscowa Zerrenberg.

  Czeremeszeński, Czeremoszeński - kresy południowe: Czeremoszna.

  Czernawa, Czarnawa - kresy południowe: Czerniawa.

  Czerniejow - kresy południowe: Czerniejow. Por. Czenieński, Czyrniejowski.

  Czernielski (?) - Wielkopolska: Czyrnielino, dzi¶ Czerlejno, poznańskie, gmina Kostrzyn.

  Czernieński (?) - kresy południowe: Czerniejów. Por. Czerniejow, Czerniejowski.

  Czernowic(s)ki - kresy południowe: Czerniejow, Czerniow.

  Czertoryjski - kresy południowe: Czartoryjsk, Czartorysk. Por. Czartoryjski, Czortoryjski,

  Czerzowski - Małopolska: Czerzow, Czyżow, dzi¶ Czyżów, krakowskie, gmina Gdów.

  Czeski - Wielkopolska: Czechy, poznańskie, gmina Kłecko; Małopolska: Czechy, krakowskie, gmina Słomniki; kresy południowe: Czeszki. Por. Czechowski.

  Czestkowski - Wielkopolska: Czestkowo, dzis Cz±stków, konińskie, gmina Kazimierz Biskupi.

  Czeszewski, Czeszowski - Wielkopolska: Czeszewo, pilskie, gmina Gołańcz; poznańskie, gmina Miłosław.

  Czępiński - Wielkopolska: Czępino, dzi¶ Czempiń, poznańskie, miasto.

  Częstkowski - Wielkopolska: Czestkowo, dzi¶ Cz±stków, konińskie, gmina Kazimierz Biskupi; Cz±stków, konińskie, gmina Kłodawa; Małopolska: Cz±stków, kieleckie, gmina Nowa Słupia.

  Częstochowski - Małopolska: Częstochowice, dzi¶ Częstoszowice, kieleckie, gmina Ksi±ż Wielki.

  Częstoc(s)ki - Małopolska: Częstocice, kieleckie, gmina Ostrowiec ¦więtokrzyski.

  Częstołowski, Częstyłowski, Częstulowski - kresy południowe: Częstołow, Częstułow.

  Częstoniewski - Mazowsze: Częstoniewy, dzi¶ Częstoniew, radomskie, gmina Grójec.

  Częstoszowski - Małopolska: Częstoszowice, kieleckie, gmina Ksi±ż Wielki.

  Częstowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Częszowic (?) - ¦l±sk: Cznswitz, Czanschicz, Tschauschwitz, dzi¶ Szuszkowice, opolskie, gmina Otmuchów.

  Członowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Czmański - Wielkopolska: Czmań, dzi¶ Czmoń, poznańskie, gmina Kórnik.

  Czochański - Mazowsze: Czochanie, dzi¶ Czochanie Góra, łomżyńskie, gmina Rutki.

  Czołczyński - Wielkopolska: Czołczyno, dzi¶ Czołczyn, sieradzkie, gmina Lutomiersk.

  Czołczyski - kresy południowe: Czołczyce, dzi¶ Czułczyce, chełmskie, gmina Sawin.

  Czołhański - kresy południowe: Czołhany.

  Czołnochowski - Wielkopolska: Czołnochowo, dzi¶ Czołnochów, kaliskie, gmina Gizałki.

  Czołowiec(s)ki - kresy południowe: Czołowice.

  Czołowski - Wielkopolska: Czołowo, poznańskie, gmina Kórnik; konińskie, gmina Koło; włocławskie, gmina Radziejów; kresy południowe: Czołowice.

  Czołpiński - Wielkopolska: Czołpino, dzi¶ Czołpin, włocławskie, gmina Dobre.

  Czornic(s)ki (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Czorsztyn - Małopolska: Czorsztyn, nowos±deckie, gmina Czorsztyn.

  Czortoryjski - kresy południowe: Czortorysk, Czartorysk. Por. Czartoryjski, Czertoryjski.

  Czortoryska fem. Por. Czortoryjski. -

  Czosnowski - Mazowsze: Czosnowo, dzi¶ Czosnów, warszawskie, gmina Czosnów.

  Czubiński - Mazowsze: Czubino, dzi¶ Czubin, warszawskie, gmina Brwinów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Czubrowski - Małopolska: Czubrowice, krakowskie, gmina Jerzmanowice Przeginia.

  Czuchrowski, Czychrowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Czudzinowski - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Czudzinowice, dzi¶ Cudzynowice, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka.

  Czulic(s)ki - Małopolska: Czulice, krakowskie, gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

  Czurukowski (?) - bez lokalizacji.

  Czuszkowski - Małopolska: Czuszów, kieleckie, gmina Racławice-Pałecznica.

  Czypiński (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Czypliński - Pomorze: Czeplinken, Zippel, Schoppelsdorf, dzi¶ Szczuplinek, toruńskie, gmina Ksi±żki. Por. Czaplin.

  Czyrmieński, Czermieński, Czyrnieński - Małopolska: Czermna, tarnowskie, gmina Szerzyny; kresy południowe: Czyrmno, Czermno.

  Czyrmiński, Czermiński - Wielkopolska: Czermino, dzi¶ Czermin, kaliskie, gmina Czermin.

  Czyrniakowski - Mazowsze: Czerniakowo, dzi¶ czę¶ć miasta Warszawy, warszawskie.

  Czyrnichowski, Czernichowski - Małopolska: Czernichów, krakowskie, gmina Czernichów; kresy południowe: Czernichów.

  Czyrnic(s)ki - Małopolska: Czyrnica, dzi¶ Czernica, tarnobrzeskie, gmina Staszów; ¦l±sk: Czernica, katowickie, gmina Gaszowice.

  Czyrniechowski - Małopolska: Czyrzniechow, dzi¶ Czernichów, krakowskie, gmina Koniusza.

  Czyrniejowski, Czerniejowski - kresy południowe: Czerniejów. Por. Czerniejow, Czernieński.

  Czyrnikowski, Czernikowski, Czarnikowski - Wielkopolska: Czyr(z)nikowo, dzi¶ Czerników, plockie, gmina Pi±tek; Małopolska: Czyrników, dzi¶ Czerników Karski i Opatowski, tarnobrzeskie, gmina Opatów.

  Czyrniowski, Czyrniewski, Czerniowski, Czerniewski, Czarniowski - Wielkopolska: Czerniewice, włocławskie, gmina Choceń; Małopolska: Czerniejow, Czyrniow, dzi¶ Czerniejów, lubelskie, gmina Jabłonna; kresy południowe: Czerniow.

  Czyrski, Czerski - Wielkopolska: (?) Czarne, włocławskie, gmina Wielgie; Mazowsze: Czersk, warszawskie, gmina Góra Kalwaria; Małopolska: (?) Czerników, tarnobrzeskie, gmina Opatów.

  Czyrwonki - Mazowsze: Czyrwonki, dzi¶ Czerwonki, łomżyńskie, gmina Radziłów.

  Czyrzchowski, Czyrchowski, Czyrkowski - Wielkopolska: Czyr(z)chowo, dzi¶ Czerchów, łódzkie, gmina Ozorków.

  Czyrzeński - Małopolska: Czyrzyny, Czyrzyno, dzi¶ Czyżyny, czę¶ć dzielnicy Nowa Huta miasta Krakowa, krakowskie.

  Czyrzniński, Czyrniński - Wielkopolska: Czyrmino, dzi¶ Czermin, kaliskie, gmina Czermin; Czernina, leszczyńskie, gmina Góra.

  Czyrzowa (?) - Małopolska: (?) Czyżów, krakowskie, gmina Gdów.

  Czyrzowo (?) - Małopolska: (?) Czyżów, krakowskie, gmina Gdów.

  Czyrzyc(s)ki, Szczyrzyc(s)ki - Małopolska: Szczyrzyc, nowos±deckie, gmina Jodłownik.

  Czyszkowski, Czyżkowski - Mazowsze: Czyrzkowo, dzi¶ Czyszków, siedleckie, gmina Garwolin; kresy południowe: (?) Czyszki.

  Czyżow - Małopolska: Czyżów Plebański i Szlachecki, tarnobrzeskie, gmina Zawichost.

  Czyżowski, Czyżewski - Wielkopolska: Czyżewo, dzi¶ Czyżew, konińskie, gmina Rychwał; Małopolska: Czyżów Plebański i Szlachecki, tarnobrzeskie, gmina Zawichost; Czyżów, tarnowskie, gmina Żabno; Mazowsze: Czyżew, łomżyńskie, gmina Czyżew Osada; kresy południowe: Czyżowice.

  Czyżykowski - Małopolska: (?)Czyżów Plebański i Szlachecki, tarnobrzeskie, gmina Zawichost; kresy południowe: Czyżyków.

  Ćmachowski, Ćmakowski, ¦ćmakowski - Wielkopolska: Ćmachowo, pilskie, gmina Wronki.

  Ćwikliński - Mazowsze: Ćwiklino, dzi¶ Ćwiklin, ciechanowskie, gmina Płońsk.

  Ćwirdzyński - Wielkopolska: Ćwierdzino, dzi¶ Ćwierdzin, konińskie, gmina Witkowo.

  Dachnowski - kresy południowe: Dachnow.

  Dachowski - Wielkopolska: Dachowa, poznańskie, gmina Kórnik.

  Dalawski - kresy południowe: Dalawa.

  Daleborski - Wielkopolska: Dalebuszki, Daleborzki, dzi¶ Dalabuszki, leszczyńskie, gmina Gostyń.

  Daleniowski, Dalaniowski, Dalejowski, Daleniewski, Delaniowski, Dolaniowski - kresy południowe: Dalejów, por. Dalujewski.

  Daleski - Wielkopolska: (?) Daleszyn, leszczyńskie, gmina Gostyń.

  Daleszowski - Małopolska: Daleszowice, piotrkowskie, gmina Paradyż.

  Daleszyński - Wielkopolska: Daleszyno, dzi¶ Daleszyn, leszczyńskie, gmina Gostyń.

  Dalewo - Wielkopolska: Dalewo, poznańskie, gmina ¦rem.

  Dalewski - Małopolska: Dalowice, Dalow, dzi¶ Dalewice, krakowskie, gmina Koniusza.

  Dalikowski - Wielkopolska: Dalikowo, dzi¶ Dalików, sieradzkie, gmina Dalików.

  Dalonowski, Dalanowski, Dolanowski - Mazowsze: Dalanowo, dzi¶ czę¶ć wsi RaĽniewo, ciechanowskie, gmina Płońsk.

  Dalujewski (?) - kresy południowe: Dalejow. Por. Daleniowski.

  Damic(s)ki - Małopolska: Damianice, Damice, dzi¶ Damice, krakowskie, gmina Iwanowice. Por. Damijański.

  Damięc(s)ki, Danięc(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Damięty, ostrołęckie, gmina Goworowo.

  Damijański - Małopolska: Damijanice, dzi¶ Damice, krakowskie, gmina Iwanowice; kresy południowe: brak nazwy miejscowej; Por. Damic(s)ki.

  Damujowski - Małopolska: Domujowice, Ddamujowice, dzi¶ czę¶ć Wygnanowa, piotrkowskie, gmina Opoczno.

  Danck (?) - Pomorze: Gdańsk, gdańskie, miasto. Por. Gdańc, Gdański.

  Danic(s)ki (?) por. Damic(s)ki. -

  Daniłowski - Mazowsze: Daniłowo, ostrołęckie, gmina Goworowo.

  Daniszewski - Wielkopolska: Daniszewice, piotrkowskie, gmina Gorzkowice.

  Danow - Mazowsze: Danowo, łomżyńskie, gmina Kolno; gmina Szczuczyn.

  Danowski - Mazowsze: Danowo, łomżyńskie, gmina Kolno; gmina Szczuczyn.

  Darnowski - Wielkopolska: Darnowo, leszczyńskie, gmina Ko¶cian.

  Darowski - kresy południowe: Darowice, przemyskie, gmina Fredropol.

  Daszewski, Daszowski - Wielkopolska: Daszewice, poznańskie, gmina Mosina; Małopolska: brak nazwy miejscowej. Por. Dawski.

  Dawidowski - kresy południowe: Dawidow.

  Dawski (?) Daszewice, poznańskie, gmina Mosina, por. Daszwski. -

  D±bkowski - Wielkopolska: D±bki, bydgoskie, gmina Gniewkowo; Mazowsze: D±bek, ostrołęckie, gmina Troszyn.

  D±browic(s)ka fem. - Małopolska: Dabrowica, tarnowskie, gmina Bochnia.

  D±browiejski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  D±browieński - Pomorze, D±brówno, olsztyńskie, gmina D±brówno.

  D±browski - Wielkopolska: D±browa, poznańskie, gmina Kwilcz; pilskie, gmina Wronki; wie¶ w dawnym województwie łęczyckim, dzi¶ zaginiona; Małopolska: D±browa, dzi¶ czę¶ć miasta Jaworzno, katowickie; D±browa Zielona, częstochowskie, gmina D±browa Zielona; D±browa, rzeszowskie, gmina ¦wilcza; D±brówka Nagórna, radomskie, gmina Zakrzew; D±brówka Zabłotnia, radomskie, gmina Kowala; Mazowsze: D±brówka, radomskie, gmina Pniewy; Pomorze, D±browa Chełmińska, bydgoskie, gmina D±browa Chełmińska; (?) D±brówka, bydgoskie, gmina Tuchola; kresy południowe: D±brówka, kro¶nieńskie, gmina Sanok.

  D±bski - Wielkopolska: Dębe, kaliskie, gmina Żelazków; D±bie, włocławskie, gmina Lubraniec Kujawski; płockie, gmina Łęczyca; Małopolska: D±bie, katowickie, gmina Psary; tarnobrzeskie, gmina Modliborzyce; kresy południowe: Dębno, rzeszowskie, gmina Leżajsk.

  Debrzeński - Wielkopolska: Debrzno, dzi¶ Debrzno-Wie¶, pilskie, gmina Lipka.

  Dedeński, Dedyński - kresy południowe: Dednia, dzi¶ Dydnia, kro¶nieńskie, gmina Dydnia.

  Delatyński, Dalatyński - kresy południowe: Delatyn.

  Denowski, Dynowski; Denoviensis - kresy południowe: Dynow, przemyskie, miasto.

  Derowski (?) - bez lokalizacji.

  Deszczna - Wielkopolska: Deszczna, dzi¶ Deszczno, czę¶ć wsi Dziadowice, konińskie, gmina Malanów.

  Deszczyński, Deszczeński - Wielkopolska: Deszczna, dzi¶ Deszno, czę¶ć wsi Dziadowice, konińskie, gmina Malanów.

  Deszniowski (?) - bez lokalizacji.

  Deszno - Małopolska: Deszno, kieleckie, gmina Nagłowice-Oksa.

  Deszyński - kresy południowe: Deszno, kro¶nieńskie, gmina Rymanów.

  Dębica - Małopolska: Dębica, tarnowskie, miasto.

  Dębic(s)ki - Wielkopolska: Dębice, dzi¶ Dębicz, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska; Małopolska: Dębica, tarnowskie, miasto.

  Dębieński, Dębiński - Wielkopolska: Dębno, poznańskie, gmina Stęszew; Małopolska: Dębno, nowos±deckie, gmina Nowy Targ; tarnowskie, gmina Dębno; Dębiany, kieleckie, gmina Działoszyce. Por. Dębno, Zdębieński.

  Dębliński - Małopolska: Dęblin, lubelskie, miasto.

  Dębnic(s)ki - Wielkopolska: Dębnica, poznańskie, gmina Kłecko; Mazowsze: Dębniki, łomżyńskie, gmina Zbójna.

  Dębno - Małopolska: Dębno, tarnowskie, gmina Dębno. Por. Dębieński.

  Dębowiec - Małopolska: Dębowiec, kro¶nieńskie, gmina Dębowiec i liczne nazwy miejscowe.

  Dębowski - Wielkopolska: Dębowa Góra, płockie, gmina Bedlno; kresy południowe: Dębów, przemyskie, gmina Gać.

  Dłońska fem. - Wielkopolska: Dłonie, dzi¶ Dłoń, leszczyńskie, gmina Miejska Górka.

  Dłotowski - Mazowsze: Dłotowo, dzi¶ Dłutowo, ciechanowskie, gmina Naruszewo.

  Długoborski - Mazowsze: Długobórz Drugi i Pierwszy, łomżyńskie, gmina Zambrów.

  Długołęc(s)ki - Małopolska: Długa Ł±ka, dzi¶ Długołęka, nowos±deckie, gmina Podegrodzie.

  Dłuski - Wielkopolska: Długie, piotrkowskie, gmina Lgota Wielka; włocławskie, gmina Izbica Kujawska; Dłusko, dzi¶ Dłusk, konińskie, gmina Pyzdry; Małopolska: Długie, radomskie, gmina Potworów; kresy południowe: Długie, kro¶nieńskie, gmina Zarszyn.

  Dłużniewski - Mazowsze: Dłużniewo, łomżyńskie, gmina Łomża; ciechanowskie, gmina Baboszewo.

  Dłużnowo - Mazowsze: Dłużniewo, ciechanowskie, gmina Baboszewo.

  Dmoszyc(s)ki - Małopolska: Dmoszyce, dzi¶ Dmosice, tarnobrzeskie, gmina Koprzywnica.

  Dmoszyński - Małopolska: Dmoszyce, dzi¶ Dmosice, tarnobrzeskie, gmina Koprzywnica; Mazowsze: Dmoszyno, dzi¶ Dmosin, skierniewickie, gmina Dmosin.

  Dobaczewski (?) - Wielkopolska: Dobaczewo, płockie, gmina Mochowo.

  Dobaniowski, Dobaniewski, Dubaniowski - kresy południowe: Dobaniowice, Dobanowice.

  Dobczewski Por. Dobaczewski. -

  Dobczyc(s)ki - Małopolska: Dobczyce, krakowskie, miasto. Por. Dobszyc, Dobszece, Dobszyc(ski).

  Dobiejew (?) - Wielkopolska: Dobiejewo, poznańskie, gmina Mieleszyn.

  Dobiejowski, Dobiejewski - Wielkopolska: Dobiejewo, poznańskie, gmina Mieleszyn; Dobiejewo, wie¶ pod KoĽminem, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Dobieski - Wielkopolska: Dobieszewo, bydgoskie, gmina Kcynia; Mazowsze: Dobiesz, warszawskie, gmina Góra Kalwaria. Por. Dobieszewski.

  Dobiesławski - Wielkopolska: Dobiesławice, bydgoskie, gmina Rojewo; kresy południowe: Dobiesławice.

  Dobieszewski, Dobieszowski - Wielkopolska: Dobieszewo, bydgoskie, gmina Kcynia; Małopolska: Dobieszowice, katowickie, gmina Bobrowniki; ¦l±sk: Dobieszowy, Dobieszowe, dzi¶ Dobieszów, opolskie, gmina Głubczyce. Por. Dobieski, Dobieszow

  Dobieszkow - Wielkopolska: Dobieszków, łódzkie, gmina Stryki.

  Dobieszkowski - Wielkopolska: Dobieszków, łódzkie, gmina Stryki.

  Dobieszow - ¦l±sk, Dobieszowy, Dobieszowe, dzi¶ Dobieszów, opolskie, gmina Głubczyce.por. Dobieszewski

  Dobkowski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Doboc(s)ki (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Dobraczyński - kresy południowe: Dobraczyn.

  Dobrochowski - Mazowsze: Dobrochowice, dzi¶ Szeligi-Le¶nica, łomżyńskie, gmina Zambrów.

  Dobrocieski - Małopolska: Dobrociesz, tarnowskie, gmina Czchów.

  Dobrodzieński - ¦l±sk: Dobrodzień, częstochowskie, miasto.

  Dobrogoski - Wielkopolska: (?) Dobrogo¶cice, bydgoskie, gmina Złotniki Kujawskie.

  Dobrogostowski - Wielkopolska: Dobrogostowice, dzi¶ Dobrogosty, plockei, gmina Łęczyca.

  Dobromilski - kresy południowe: Dobromil.

  Dobromirski - Małopolska: Dobromirz, Dobromierz, piotrkowskie, gmina Kluczewsko.

  Dobrostański - kresy południowe: Dobrostany.

  Dobrowic(s)ki, Dobrowiski - Wielkopolska: Dobrowica, dzi¶ D±browica, konińskie, gmina Dobra; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Dobrowleńska fem. Por. Dubrowleński -

  Dobrski - Mazowsze: Dobrsko, dzi¶ Dobrska-Wło¶ciany, ciechanowskie, gmina Raci±ż.

  Dobruchowski - Wielkopolska: Dobruchowo, dzi¶ Dobruchów, sieradzkie, gmina Wodzierady.

  Dobrujewski - Wielkopolska: Dobrujewo, dzi¶ Dobrojewo, poznańskie, gmina Ostroróg.

  Dobruński - Wielkopolska: Dobruń, dzi¶ Dobroń, sieradzkie, gmina Dobroń.

  Dobrutski, Dobruc(s)ki - Małopolska: Dobruto, dzi¶ Dobrut, radomskie, gmina Orońsko.

  Dobrzański, Dobrzeński, Dobrzyński - Wielkopolska: Dobrzenice, dzi¶ Dobrenice, piotrkowskie, gmina Łęki Szlacheckie; Mazowsze: Dobrzyń, włocławskie, miasto; Pomorze: Dobrzyń, olsztyńskie, gmina Nidzica; kresy południowe: Dobrzany, Dobrzynice.

  Dobrzelewski - Wielkopolska: Dobrzelów, piotrkowskie, gmina Bełchatów.

  Dobrzeliński - Wielkopolska: Dobrzelino, dzi¶ Dobrzelin, płockie, gmina Dobrzelin.

  Dobrzestawski (?) - bez lokalizacji.

  Dobrzyc(s)ki - Wielkopolska: Dobrzyca, kaliskie, gmina Dobrzyca.

  Dobrzyjałowski - Mazowsze: Dobrzyjałowo, łomżyńskie, gmina Pi±tnica.

  Dobrzyłowski - Wielkopolska: Dobrzylewo, dzi¶ Dobrylewo, bydgoskie, gmina Żnin.

  Dobrzyn por. Dobrzyń. -

  Dobrzyniec(s)ki - Mazowsze: Dobrzyniec, siedleckie, gmina Kołbiel.

  Dobrzyń - ¦l±sk: Dobrzyń, opolskie, gmina Lubsza.

  Dobszyc - Małopolska: Dobszyce, Dobczyce, dzi¶ Dobczyce, krakowskie, miasto. Por. Dobczyc(s)ki.

  Dobszyce - Małopolska: Dobszyce, Dobczyce, dzi¶ Dobczyce, krakowskie, miasto. Por. Dobczyc(s)ki.

  Dobczyc(s)ki; Dobszycer - Małopolska: Dobszyce, Dobczyce, dzi¶ Dobczyce, krakowskie, miasto.

  Dobszyński - Wielkopolska: Dobszyn, dzi¶ Dobczyn, poznańskie, gmina ¦rem.

  Dobuszek por. Dobużek. -

  Dobużek - kresy południowe: Dobużek, zamojskie, gmina Łaszczów.

  Dokowski - Wielkopolska: Dokowo, dzi¶ Dakowy Mokre, poznańskie, gmina Opalenica.

  Dokudowski - Mazowsze: Dokudowo, dzi¶ Dokudów Drugi i Pierwszy, bielskie, gmina Biała Podlaska.

  Dokutyłowski - Mazowsze: Kutyłowo-Bródki i Kutyłowo-Perysie, łomżyńskie, gmina Boguty-Pianki.

  Dolański - Małopolska: Dolany, kieleckie, gmina Koszyce; Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Dolec(s)ki - Mazowsze: Dolecko, dzi¶ Doleck, skierniewickie, gmina Nowy Kawęczyn.

  Doliniański - kresy południowe: Doliniany.

  Doliński - kresy południowe: Dolina, czę¶ć miasta Zagórza, kro¶nieńskie.

  Doliwski - bez lokalizacji.

  Dolski - Wielkopolska: Dolsko, dzi¶ Dulsk, bydgoskie, gmina Inowrocław; Małopolska: (?) Doły niezidentyfikowane, bardzo liczne nazwy miejscowe i terenowe.

  Dolubiński - Małopolska: Dolubin, Dulębin, dzi¶ Dul±bka, kro¶nieńskie, gmina Dębowiec.

  Dołhuszowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Dołubiński por. Dolubiński. -

  Dołubiowski - Wielkopolska: Tołubowo, dzi¶ Tulibowo, włocławskie, gmina Dobrzyń nad Wisł±.

  Dołuski - Małopolska: Dołuszyce, tarnowskie, gmina Bochnia.

  Domaborski - Wielkopolska: Domaborz, dzi¶ Danabórz, czę¶ć wsi Bukowiec, pilskie, gmina W±growiec.

  Domaho¶cic(s)ki, Domaho¶c(s)ki, Domaho¶ciski - kresy południowe: Domaho¶ciska. por. Doma¶cic(s)ki.

  Domaniewski, Domaniowski - Wielkopolska: Domaniewo, dzi¶ Domaniew, sieradzkie, gmina Błaszki; gmina Dalików.

  Domanikowski - Wielkopolska: Domanikowo, dzi¶ Domaników, konińskie, gmina Chodów.

  Domaniski - kresy południowe: Domaniż, zamojskie, gmina Łaszczów.

  Domański (?) por. Domaniski. -

  Domaradz(s)ki - Wielkopolska: Domaradzyn, łódzkie, gmina Głowno; Domaradzice, leszczyńskie, gmina Jutrosin; Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Domaradzice, tarnobrzeskie, gmina Bogoria; Domaradz Duży i Mały, rzeszowskie, gmina Ropczyce.

  Domaski - bez lokalizacji.

  Domasławski - Wielkopolska: Domasław, dzi¶ Domasłów, kaliskie, gmina Perzów; Mazowsze: Domasław, dzi¶ Domosław, ciechanowskie, gmina Winnica.

  Domasułowski - Wielkopolska: Domasułów, dzi¶ Domasłów, kaliskie, gmina Perzów.

  Domaszowski - ¦l±sk: Tomaszowice, Domaszowice, dzi¶ Domaszowice, opolskie, gmina Domaszowice.

  Doma¶cic(s)ki - kresy południowe: Domaho¶ciska, Doma¶ciska. Por. Domaho¶cic(s)ki.

  Domażyrski - kresy południowe: Domażyr.

  Domiechowski - Wielkopolska: Domiechowice, piotrkowskie, gmina Bełchatów.

  Dominikowski - Wielkopolska: Dominikowice, sieradzkie, gmina Poddębice.

  Dominowski - Małopolska: Dominów, lubelskie, gmina Głusk.

  Domosławski - Mazowsze: Domasław, dzi¶ Domosław, ciechanowskie, gmina Winnica.

  Donatkowski - Małopolska: Donatkowice, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka.

  Donikowski - bez lokalizacji.

  Dorenfeldski - Pomorze: Dorreveld, Dörrenfeld, wie¶ zaginiona w pobliżu miasta Dzierzgonia, elbl±skie.

  Dorpowski - Pomorze: Dorposz Chełmiński, toruńskie, gmina Chełmno.

  Dorpski (?) por. Dobrski. -

  Doszowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Dowieżyński - Wielkopolska: Dowieżyno, dzi¶ Dobierzyn, włocławskie, gmina Lubraniec.

  Dowski por. Dokowski. -

  Drabińska fem. - kresy południowe: Drabinianka, dzi¶ czę¶ć miasta Rzeszowa, rzeszowskie.

  Drabski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Drachowski - Wielkopolska: Drachowo, poznańskie, gmina Niechanowo.

  Drahym, Drahyn (?), Drahem, Drahejm - Wielkopolska: Drahym, wie¶ pod Skwierzyn±, dzi¶ zaginiona. Por. Draheim.

  Drahymski, Drahyński, Drahemski, Drahejmski - Wielkopolska: Drahym, wie¶ pod Skwierzyn±, dzi¶ zaginiona.

  Drajhowski - kresy południowe (zapis z Pomorza): Drohojów, przemyskie, gmina Orły. Por. Drewski, Drohojowski.

  Drdzieński (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Drewleński (?) - kresy południowe: Drewlany.

  Drewski - kresy południowe: Drohojów, przemyskie, gmina Orły. Por. Drajhowski.

  Drobino - Wielkopolska: Drobino, dzi¶ Drobin, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo.

  Drobowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Drobyszowic(z) por. Drohobyszowic(z). -

  Drochec(s)ki - Małopolska: Drochecz, Drochcza, dzi¶ Zdrochec, tarnowskie, gmina Radłów.

  Drogociński - Wielkopolska: Drogocino, wie¶ pod Murowan± Go¶lin±, dzi¶ zaginiona.

  Drogoc(s)ki - Wielkopolska: Drogocino, wie¶ pod Murowan± Go¶lin±, dzi¶ zaginiona.

  Drogoszewski - Wielkopolska: Drogoszewo, leszczyńskie, gmina Piaski.

  Droguski - Wielkopolska: Drogusza, skierniewickie, gmina Bielawy.

  Drohiczski, Drohic(s)ki - kresy południowe: Drohiczany, zamojskie, gmina Uchanie.

  Drohiczyn, Drohiczen - kresy południowe: Drohiczany, zamojskie, gmina Uchanie.

  Drohiński - Małopolska: (?) Droginia, krakowskie, gmina My¶lenice.

  Drohobyczski, Drohobyc(s)ki - kresy południowe: Drohobycz.

  Drohobyszowic(z), Drobyszewic(z), Drobyszowic(z) - kresy południowe: Drohobyszowycz, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Drohojowski - kresy południowe: Drohojów, przemyskie, gmina Orły. Por. Drajhowski, Drewski.

  Drohomirski - kresy południowe: Drohomirczany.

  Drohoszowski - kresy południowe: Drohoszow.

  Drohowski - kresy południowe: Drohojów, przemyskie, gmina Orły.

  Drojkowski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Drojowski, Drojewski - kresy południowe: Drohojów, przemyskie, gmina Orły. Por. Drajhowski, Wzdrojewski, Zdrojewski.

  Dronowski - ¦l±sk: Dronowice, dzi¶ Droniowice, częstochowskie, gmina Kochanowice.

  Droszewski, Droszowski - Wielkopolska: Droszewo, dzi¶ Droszew, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce.

  Drozdow - Wielkopolska: Drozdowo, dzi¶ Drozdów, konińskie, gmina ¦winice Wareckie.

  Drozdowski - Wielkopolska: Drozdowo, dzi¶ Drozdów, konińskie, gmina ¦winice Wareckie; Mazowsze: Drozdowo, łomżyńskie, gmina Pi±tnica.

  Drożeński, Drożyński, Drużyński - Wielkopolska: Drożyno (Droszyno), Drożynow, dzi¶ Drożdżyny, kaliskie, gmina Mikstat.

  Drożęc(s)ki - Mazowsze: Drożęcino, dzi¶ Drożęcin-Lubiejewo, łomżyńskie, gmina Pi±tnica.

  Drożykowski - Małopolska: Drożykowa, dzi¶ Drużykowa, częstochowskie, gmina Szczekociny. Por. Drużykowski.

  Druchowski - Mazowsze: Druchowo, ciechanowskie, gmina Raci±ż.

  Drużbic(s)ki - Małopolska: Drużbice, piotrkowskie, gmina Drużbice.

  Drużkowski - Małopolska: Drużków Pusty, tarnowskie, gmina Czchów.

  Drużykowski - Małopolska: Drożykowa, dzi¶ Drużykowa, częstochowskie, gmina Szczekociny. Por. Drożykowski.

  Drwalewski - Wielkopolska: Drwalewo, dzi¶ Drwalew, sieradzkie, gmina Wartkowice; Drwalewo, wie¶ koło Osięcin, dzi¶ zaginiona; Mazowsze: Drwalew, radomskie, gmina Chynów.

  Drwęc(s)ki - Mazowsze: Drwęca, dzi¶ Drwęcz, ostrołęckie, gmina Rzekuń.

  Drzażdżewski, Drz±żdżewski - Mazowsze: Drz±żdżewo, dzi¶ Dr±żdżewo, ostrołęckie, gmina Krasnosielec.

  Drz±zgowski - Wielkopolska: Drz±zgowo, poznańskie, gmina Kostrzyń.

  Drz±zieński - Wielkopolska: Drz±żno, dzi¶ Dr±żno, bydgoskie, gmina Mrocza.

  Drzeczkowski - Wielkopolska: Drzeczkowo, leszczyńskie, gmina Osieczna.

  Drzeczuński (?) Pomorze: brak nazwy miejscowej. -

  Drzeński - Wielkopolska: (?) Drzeniów, zielonogórskie, gmina Tulpice; Drzeńsk Mały i Wielki, zielonogórskie, gmina Gubin.

  Drzewianowski - Wielkopolska: Drzewianowo, bydgoskie, gmina Mrocza.

  Drzewica - Małopolska: Drzewica, radomskie, gmina Drzewica.

  Drzewic(s)ki; Drzewicius - Małopolska: Drzewica, radomskie, gmina Drzewica; Drzewcza, dzi¶ Drzewce, lubelskie, gmina Nałęczów.

  Drzewiec(s)ki - Wielkopolska: Drzewce, leszczyńskie, gmina Poniec; Drzewce, konińskie, gmina Olszówka; Małopolska: Drzewica, radomskie, gmina Drzewica.

  Drzewnoski (?) - Małopolska: (?) Drzewica, radomskie, gmina Drzewica.

  Drzewoski - Wielkopolska: Drzewoszki Małe i Wielkie, płockie, gmina Dobrzelin.

  Drzewoszewic - Wielkopolska: Drzewoszki, Drzewoszewice, dzi¶ Drzewoszki Małe i Wielkie, płockie, gmina Dobrzelin.

  Drzewoszewski - Wielkopolska: Drzewoszki, Drzewoszewice, dzi¶ Drzewoszki Małe i Wielkie, płockie, gmina Dobrzelin.

  Drzęczewski - Wielkopolska: Drzęczewo, leszczyńskie, gmina Gostyń.

  Drzyszczowski - kresy południowe: Drzyszczow, Dryszczow.

  Dubiec(s)ki, dubieski, Dobiec(s)ki - kresy południowe: Dubiecko, przemyskie, gmina Dubiecko.

  Dubkowski - kresy południowe: Dubkowice.

  Dublany - kresy południowe: Dublany.

  Dubleński, Dublański - kresy południowe: Dublany.

  Dubliński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Dubowski por. Dubkowski. -

  Dubrawski - kresy południowe: Dubrawka.

  Dubrowleński - kresy południowe: Dubrowlany, Dobrowlany.

  Duchow (?) - ¦l±sk: Duchow, (Duchawe), dzi¶ Duchowo, wrocławskie, gmina Milicz.

  Dudski, Dudzki - Mazowsze: Duda, wie¶ w dawnym powiecie czerskim, dzi¶ zaginiona.

  Dukielski - Małopolska: Dukla, kro¶nieńskie, miasto.

  Dulebski, Doliński, Dulibski - kresy południowe: Duleby.

  Dulicski por. Żulic(s)ki. -

  Dulowski - Małopolska: Dulowa, katowickie, gmina Trzebinia.

  Dunaj - Wielkopolska (?): Dunaj, płockie, gmina Pi±tek; Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Duński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Dupic(s)ka fem. - Wielkopolska: Dupice, wie¶ koło Daszewic, w dawnym powiecie poznańskim, dzi¶ zaginiona.

  Dupiewiec(s)ki - Wielkopolska: Dupiewiec, dzi¶ Dopiewiec, poznańskie, gmina Dopiewo.

  Dupiewski - Wielkopolska: Dupiewo, dzi¶ Dopiewo, poznańskie, gmina Dopiewo; Dupiewiec, dzi¶ Dopiewiec, poznańskie, gmina Dopiewo.

  Dupiński, Dupieński - Wielkopolska: Dupin, dzi¶ Dubin, leszczyńskie, gmina Jutrosin; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Duplic(s)ki - Mazowsze: Duplice, dzi¶ czę¶ć wsi NiĽdzino, płockie, gmina Mała Wie¶.

  Dupski - Małopolska: Dubie, Dupie, dzi¶ Dubie, krakowskie, gmina Krzeszowice, kresy południowe: Dubie.

  Duszoc(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Dwiekoski - Małopolska: Dwiekozy, dzi¶ Dwikozy, tarnobrzeskie, gmina Dwikozy.

  Dwornic(s)ka fem. - Małopolska: (?) Dwornia, siedleckie, gmina Wola Mysłowska.

  Dworski - Mazowsze: Dworzno, dzi¶ Dwórzno, skierniewickie, gmina Mszczonów.

  Dworzyc(s)ki - kresy południowe: Dworzyska.

  Dybkowski - kresy południowe: Dybków, przemyskie, gmina Sieniawa.

  Dybowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Dybowo, dzi¶ Dybów kolonia, warszawskie, gmina Radzymin.

  Dydatyczski, Dydatyc(s)ki, Dedatyczski, Dedatyc(s)ki - kresy południowe: Dydiatycze.

  Dydołowski - kresy południowe: Dydyłow, Dziedziłow Por. Dziedziłowski.

  Dylewski - Mazowsze: Dylewo, dzi¶ Dylew, radomskie, gmina Mogielnica; Dylewo, ostrołęckie, gmina Sypniewo.

  Dymidec(s)ki - kresy południowe: Dymidce.

  Dymitrowski, Dmitrowski - Małopolska: Dymitrów, tarnobrzeskie, gmina Baranów Sandomierski; kresy południowe: Dmitrowice

  Dymliński - Małopolska: Dymlin, dzi¶ Demlin, tarnowskie, gmina Wietrzychowice.

  Dymoczewo - Wielkopolska: Dymaczewo, Dymoczewo, dzi¶ Dymaczewo Nowe i Stare, poznańskie, gmina Mosina.

  Dymoczewski, Dymoczowski, Dymaczewski, Dymaczowski, Demaczewski (?) - Wielkopolska: Dymaczewo, Dymoczewo, dzi¶ Dymaczewo Nowe i Stare, poznańskie, gmina Mosina.

  Dymoczski, Dymoc(s)ki - Wielkopolska: Dymaczewo, Dymoczewo, dzi¶ Dymaczewo Nowe i Stare, poznańskie, gmina Mosina.

  Dymski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Dyniski, Dynic(s)ki - kresy południowe: Dyniska.

  Dyrkowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Dytleski (?) - bez lokalizacji.

  Dzbański - Mazowsze: Dzbanice, ciechanowski, gmina Pokrzywnica.

  Dzberki - Wielkopolska: Dzberki, dzi¶ Zberki, poznańskie, gmina Dominowo.

  Dzberkowski, Zbarkowski (?), Zberkowski - Wielkopolska: Dzberki, dzi¶ Zberki, poznańskie, gmina Dominowo.

  Dzberski - Wielkopolska: Dzberki, dzi¶ Zberki, poznańskie, gmina Dominowo; Małopolska: Dzber, dzi¶ Ceber, tarnobrzeskie, gmina Bogoria.

  Dzbrodzic(s)ki por. Zbrodzic(s)ki -

  Dziadkowski - Wielkopolska: Dziadkowo, poznańskie, gmina Mieleszyn; Dziadkowice, sieradzkie, gmina Szadek; kresy południowe: (?) Diedkowicze.

  Dziaduski - Małopolska: Dziaduszyce, kieleckie, gmina Słaboszów.

  Działec(s)ki - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Działowski - Pomorze: Działowo, toruńskie, gmina Płużnica.

  Działyński - Wielkopolska: Działyń, włocławskie, gmina Zbójno.

  Dzianowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Dzibałtowski - Małopolska: Dziebałtów, dzi¶ Dziebałtów Nowy i Stary, kieleckie, gmina Końskie.

  Dziczkowski - kresy południowe: Dziczków.

  Dzidowski - Wielkopolska (?): Dziedno, bydgoskie, gmina So¶no.

  Dziećmarowski, Dziećmarzewski - Wielkopolska: Dziećmarowo, Dziećmarowice dzi¶ Dziećmiarowice, poznańskie, gmina Kórnik.

  Dziedoszyc(s)ki, Dziadoszyc(s)ki, Dziaduszyc(s)ki - kresy południowe: Dziedoszyce.

  Dziedyszyński (?) - kresy południowe: Dziedoszyce.

  Dziedzic(s)ki - Mazowsze: Dziedzice, płockie, gmina Bielsk.

  Dziedzieszyc(s)ki - kresy południowe: Dziedoszyce, Dziedzieszyce.

  Dziedziłowski - kresy południowe: Dziedziłow. Por. Dydylowski.

  Dziegciński - Wielkopolska: Dziegcino, dzi¶ Dziekszyn, bydgoskie, gmina Janowiec.

  Dziekanowski - Małopolska: Dziekanowice, kieleckie, gmina Działoszyce.

  Dziekczyński - Wielkopolska: Dziegcino, bydgoskie, gmina Janowiec.

  Dziemec(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Dziemiewski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Dziemirzowski (?) - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Dziepołc(s)ki - Wielkopolska: Dziepółć, piotrkowskie, gmina Radomsko.

  Dzierżanowski - Wielkopolska: Dzierżanowo, dzi¶ Dzierżanów, kaliskie, gmina Krotoszyn; Mazowsze: Dzierżanowice, dzi¶ Dzierżanowo, płockie, gmina Mała Wie¶; Dzierżanowo, wie¶ w dawnym powiecie wiskim, dzi¶ zaginiona. Por. Dzierżonowski.

  Dzierżawski - bez lokalizacji.

  Dzierż±żewski - Wielkopolska: Dzierż±żna, sieradzkie, gmina Warta; Dzierż±zna, łódzkie, gmian Zgierz; konińskie, gmina Turek.

  Dzierżeniowski - kresy południowe: Dzyerżynow, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Dzierżeński - Małopolska: Dzierżenino, dzi¶ Dzierżaniny, tarnowskie, gmina Zakliczyn.

  Dzierżnica - Wielkopolska: Dzirżnica, dzi¶ Dzierznica, poznańskie, gmina Dominowo. Por. Dzirżnic(s)ki.

  Dzierżonowski - Mazowsze: Dzierżanowice, dzi¶ Dzierżanowo, płockie, gmina Mała Wie¶; Dzierżanowo, Dzierżanowo, płockie, gmina Mała Wie¶; Dzierżanowo, wie¶ w dawnym powiecie wiskim, dzi¶ zaginiona. Por. Dzierżanowski.

  Dzieszowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej. Por. (?) Zdzieszewski.

  Dzietrzychowski - Wielkopolska: Dzietrzychowice, dzi¶ Wietrzychowice, włocławskie, gmina Izbica Kujawska.

  Dziewec(s)ki - Małopolska: Dziewki, katowickie, gmina Siewierz.

  Dziewierzewski - Wielkopolska: Dziewierzewo, bydgoskie, gmina Kcynia.

  Dziewięc(s)ki - Małopolska: Dziewięcice, dzi¶ Dziewięczyce ,kieleckie, gmina Działoszyce.

  Dziewiętnic(s)ki, Dziewiętniski - kresy południowe: Dziewiętniki.

  Dziewiętniki - kresy południowe: Dziewiętniki.

  Dziębowski - Wielkopolska: Zębowo, dzi¶ Dziembowo, pilskie, gmina Kaczory. Por. Zębowski.

  Dzięciołowski, Dzięcielowski - Wielkopolska: Dzięciołowo, wie¶ w parafii Konarzewo pod Gołuskami, dzi¶ zaginiona.

  Dzięczyński - Wielkopolska: Dzięczyna, leszczyńskie, gmina Poniec.

  Dzikowic(s)ki -

  Dzikowski - Małopolska: Dzików, tarnobrzeskie, gmina Tarnobrzeg.

  Dzirzbic(s)ki, Dzirzbiski - Wielkopolska: Dzirzbice, dzi¶ Dzierzbice, konińskie, gmina Chodów.

  Dzirzbiński, Dzierzbiński, Dzirzbliński - Wielkopolska: Dzirzbino, dzi¶ Dzierzbin, kaliskie, gmina Mycielin.

  Dzirzgowski - Mazowsze: Dzirzgowo, Dzirżkowo, dzi¶ Dzierzgowo, ciechanowskie, gmina Dzierzgowo.

  Dzirżkowski, Dzierżkowski - Mazowsze: Dzirzgowo, Dzirżkowo, dzi¶ Dzierzgowo, ciechanowskie, gmina Dzierzgowo; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Dzirżnic(s)ki, Dzierżnic(s)ki - Wielkopolska: Dzierżnica, Dzirżnica, dzi¶ Dzierznica, poznańskie, gmina Dominowo. Por. Dzierżnica.

  Dzirżow (?) - Pomorze: Tczew (z niemieckiego Dirssow), gdańskie, miasto.

  Dziulic(s)ki por. Żulic(s)ki -

  Dziszelewski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Dziurakowski - kresy południowe: Dziurakow.

  Dziwanowski - Mazowsze: Dziwanowo, dzi¶ Dziewanowo, płockie, gmina Drobin.

  Dziwłowski - Wielkopolska: Dziwle, Dzibłowo, Dzible, dzi¶ Dziwle, piotrkowskie, gmina Grabica.

  Elganowski - Pomorze: Elganowo, gdańskie, gmina Tr±bki Wielkie.

  Elgot, Helgot, Lgot - ¦l±sk: Lgota, Elgot, dzi¶ Ligota Wielka, wrocławskie, gmina Ole¶nica.

  Elgota, Lgota - Wielkopolska: Elgota, Lgota, wie¶ pod Ksi±żem, dzi¶ zaginiona.

  Elgotski, Elgoc(s)ki, Lgoc(s)ki - Wielkopolska: Elgota, Lgota, wie¶ pod Ksi±żem, dzi¶ zaginiona.

  Eprachliński (?) - bez lokalizacji.

  Erembarg - kresy południowe: (Eremberg) Kamieniec, nazwa zamku dzi¶ na terenie wsi Odrzykoń, kro¶nieńskie, gmina Wojaszówka. Por. Erenberg.

  Falejowski - kresy południowe: Falejówka, kro¶nieńskie, gmina Sanok.

  Falenic(s)ki - Mazowsze: Falenica, warszawskie, gmina Warszawa-Praga.

  Faleński - Mazowsze: Falenica, warszawskie, gmina Warszawa-Praga.

  Faliboski - Wielkopolska: Chwaliborzyce, dzi¶ Chwalborzyce, konińskie, gmina ¦winice Warckie; Mazowsze: Falibogi, dzi¶ Falbogi Wielkie, ciechanowskie, gmina Załuski.

  Falibowski, Falbowski - Małopolska: Falibogowice, Chwalibogowice, dzi¶ Chwalibogowice, kieleckie, gmina Opatowiec.

  Falisławski - Małopolska: Falisławice, dzi¶ Fajsławice, lubelskie, gmina Fajsławice.

  Falkenberg, Falkemberg, Falkinberg ,Folkemberg - ¦l±sk: Falkenberg, dzi¶ Niemodlin, opolskie, miasto.

  Falkenow - Pomorze: Falknowo (Gross Falkenau), elbl±skie, gmina Susz.

  Falniowski - Małopolska: Falniów, Chwalniów, dzi¶ Falniów, kieleckie, gmina Miechów.

  Faulowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Fallenberg - Małopolska: brak nazwy miejscowej. Por. Fallenberg

  Felsdorf - kresy południowe: Felsdorf. Por. Felsdorf.

  Felsztyn, Felszten - kresy południowe: Felsztyn. Por. Felsztyn.

  Felsztyński - kresy południowe: Felsztyn.

  Fiedorowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Fiedowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Fijałkowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Fijołowski - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Filipowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Filipowice, tarnowskie, gmina Zakliczyn.

  Fiszweński (?) - bez lokalizacji.

  Fliszowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Frangebarg, Frambark - ¦l±sk: Franfenberg, dzi¶ Przyłęk, wałbrzyskie, gmina Bardo.

  Franfenbarg, Frankemberk (?), Frankenberg, Frankenburg (?) - ¦l±sk: Franfenberg, dzi¶ Przyłęk, wałbrzyskie, gmina Bardo.

  Fr±c(s)ki - Pomorze: Fr±ca, gdańskie, gmina Smętowo Graniczne.

  Frybarg, Fryberg, Frejberg, Frejburg - ¦l±sk: Freiburg, dzi¶ ¦wiebodzice, wałbrzyskie, miasto.

  Frydec(s)ki - bez lokalizacji.

  Frydlandski - ¦l±sk: Friedland, Ferl±t, Fyrl±t, dzis Korfantów, opolskie, gmina Korfantów.

  Frydrychowski, Fredrychowski - Małopolska: Frydrychowice, Fredrychowice, dzi¶ Frydrychowice, bielskie, gmina Wieprz.

  Frynic(s)ki, por. Fr±c(s)ki -

  Frysztalski, Frysztac(s)ki, Frysztaski, Frejsztatski, Frejsztac(s)ki - Małopolska: Frysztak, rzeszowskie, gmina Frysztak.

  Fulkowski - Wielkopolska: Fulki, dzi¶ Fułki, sieradzkie, gmina Dalików.

  Gabański - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Gabań, Gaboń, dzi¶ Gaboń, nowos±deckei, gmina Stary S±cz.

  Gabołtowski - Małopolska: Gabołtow, dzi¶ Gabułtów, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka.

  Gabowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Gac(s)ki - Wielkopolska: Gać, dzi¶ Gać Kaliska, kaliskie, gmina KoĽminek; Mazowsze: Gać, łomżyńskie, gmina Łomża.

  Gadec(s)ki - Małopolska: Gadka, kieleckie, gmina Mirzec.

  Gadnowski - Mazowsze: Gadnowo, dzi¶ Garnowo Duże, ciechanowskie, gmina Gołymin.

  Gadowski - Mazowsze: Gadowo, ciechanowskie, gmina Cieksyn.

  Gajowski, Gajewski - Wielkopolska: Gaj, poznańskie, gmina ¦rem; Gajew, płockie, gmina Witonia; Małopolska: Gaj, krakowskie, gmina Mogilany; kresy południowe: Gaj.

  Galemski - Mazowsze: Galemino, dzi¶ Galomin, ciechanowskie, gmina Baboszewo.

  Galic(s)ki - Wielkopolska: Galice, wie¶ w parafii Bedlno, dzi¶ zaginiona; Galiczyce, dzi¶ Galczyce, konińskie, gmina Wierzbinek.

  Galiński - Mazowsze: Galiny Duże, skierniewickie, gmina Biała Rawska.

  Galowski, Galewski - Wielkopolska: Galewice, Galowice, dzi¶ Galewice, kaliskie, gmina Galewice; Małopolska: Galów, kieleckie, gmina Busko-Zdrój.

  Galski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Gał±zkowski - Małopolska: Gał±zkowice, wie¶ w dawnym powiecie proszowskim, dzi¶ zaginiona.

  Gałczowski - Pomorze: Gałczewo, toruńskie, gmina Golub-Dobrzyń.

  Gałczyński - Wielkopolska: Gałczyn, konińskie, gmina Orchowo; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Gałec(s)ki - Wielkopolska: Gałki, wie¶ w dawnej ziemi łęczyckiej, dzi¶ zaginiona; Mazowsze: Gałki, płockie, gmina Mała Wie¶; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Gałęski - Wielkopolska: Gał±zki Małe i Wielkie, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce; Mazowsze: Gał±zki, gmina Grabowo, kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Gałęzowski - Małopolska: Gałęzów, lubelskie, gmina Bychawa.

  Gałuc(s)ki (?) - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Gancbis, Gancebis, Gancbic - ¦l±sk: Gansbicz, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Garbow - Wielkopolska: Garbowo, dzi¶ Garby, poznańskie, gmina Swarzędz.

  Garbowski - Wielkopolska: Garbowo, dzi¶ Garby, poznańskie, gmina Swarzędz; Garbów, płockie, gmina Bedlno; sieradzkie, gmina Błaszki; Małopolska: Garbow, dzi¶ Stary Garbów, tarnobrzeskie, gmina Dwikozy; Mazowsze: Garbow, dzi¶ Stare i Nowe Garbowo, łomżyńskie, gmina Kobylin-Borzymy.

  Garczski, Garc(s)ki - bez lokalizacji.

  Garczyński - bez lokalizacji.

  Gardzinic(s)ki - Małopolska: Gardzinice, dzi¶ Gardzienice, radomskie, gmina Ciepielów.

  Garlica - Małopolska: Garlica, dzi¶ Garlica Duchowna i Murowana, krakowskie, gmina Zielonki.

  Garlic(s)ki - Małopolska: Garlica, dzi¶ Garlica Duchowna i Murowana, krakowskie, gmina Zielonki.

  Garnc(z)arski, Garc(z)arski, Garc(z)arński, Garc(z)zński - kresy południowe: Garnczary.

  Garnowski - Małopolska: Garno, Garnow, dzi¶ Garno, radomskie, gmina Wolanów.

  Garszowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Garwarski - Mazowsze: Garwarze, dzi¶ Stary Garwarz, ciechanowskie, gmina Glinojeck.

  Garzyc(s)ki - bez lokalizacji.

  Garzyński - Wielkopolska: Garzyno, dzi¶ Garzyn, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo.

  Gaszewski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Gaszyc(s)ki por. Gęsic(s)ki -

  Gaszyński - Wielkopolska: Gaszyn, sieradzkie, gmina Wieluń.

  Gaudec(s)ki por. G±dec(s)ki -

  Gawarac(s)ki - Mazowsze: Gawarzec, dzi¶ Gawarzec Dolny i Górny, płockie, gmina Czerwiński nad Wisł±.

  Gawieński - Wielkopolska: Gawin, włocławskie, gmina Chodecz.

  Gawłowski - Wielkopolska: Gawrzyjałowice, Gawłowice, dzi¶ Gawłowice, sieradzkie, gmina Goszanów; Mazowsze: Gawłowo, ciechanowskie, gmina Nowe Miasto; kresy południowe: Hawłowice, przemyskie, gmina Pruchnik.

  Gawroński - Wielkopolska: Gawrony, płockie, gmina Łęczyca; poznańskie, gmina Dolsk; Mazowsze: Gawrony, wie¶ w dawnym powiecie bielskim, w parafii Łęg Wielki, dzi¶ zaginiona.

  Gawrzyjalowski - Wielkopolska: Gawrzyjałowice, Gawłowice, dzi¶ Gawłowice, sieradzkie, gmina Goszanów.

  G±bin - (?) Wielkopolska: (?) G±bino, dzi¶ G±bin, bydgoskie, gmina Szubin.

  G±czowski - Wielkopolska: G±czewo, dzi¶ G±czew, kaliskie, gmina Żerkow.

  G±dec(s)ki - Wielkopolska: G±decz, dzi¶ G±cz, bydgoskie, gmina Janowiec; G±decz, bydgoskie, gmina Dobrcz.

  G±dkowski - Wielkopolska: G±dki, G±dkowo, dzi¶ G±dki, poznańskie, gmina Kórnik.

  G±sawa - Małopolska: G±sawy, G±sawa, dzi¶ G±sawy, krakowskie, gmina Słomniki.

  G±siński, Gasieński - Wielkopolska: G±sino, G±sin, dzi¶ G±sin, konińskie, gmina Przykona; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  G±siorowo - Wielkopolska: G±siorowo, poznańskie, gmina Nekla.

  G±siorowski - Wielkopolska: G±siorowo, kaliskie, gmina Żerków; poznańskie, gmina Nekla; G±siorow, Gasiory, wie¶ w parafii Rdutów, dzi¶ zaginiona; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  G±sowski - Wielkopolska: G±sewo, G±żewo, dzi¶ zaginiona; Małopolska: G±sówka, kro¶nieńskie, gmina Tarnawiec.

  Gbelski - Małopolska: Gbeł, dzi¶ Giebło, katowickie, gmina Ogrodzieniec.

  Gdańc (?) - Pomorze: Gdańsk, gdańskie, miasto.

  Gdański - Pomorze: Gdańsk, gdańskie, miasto.

  Gdaszyc(s)ki, Daszyc(s)ki (?) - kresy południowe: Gdaszyce.

  Gdaszyński - kresy południowe: Gdeszyn, zamojskie, gmina Mi±czyn.

  Gerardsdorf, Gerasdorf (?), Girhardsdorf - Małopolska: nazwa miejscowa niezidentyfikowana. Por. Gerardsdorf.

  Gębarzewski - Wielkopolska: Gębarzewo, poznańskie, gmina Czerniejewo; Małopolska: Gębarzow, dzi¶ Gębarzów, radomskie, gmina Skaryszew.

  Gębice - Wielkopolska: Gębice, pilskie, gmina Czarnków.

  Gębic(s)ki, Gębiski - Wielkopolska: Gębice, łódzkie, gmina Ozorków; pilskie, gmina Czarnków.

  Gębski - Mazowsze: G±ba, skierniewickie, gmina Mszczonów.

  Gedzic(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Gęsic(s)ki - Małopolska: Gęsice, kieleckie, gmina Łagów.

  Giebołtowski, Giebułtowski - Małopolska: Giebołtow, Giebułtow, dzi¶ Giebułtów, krakowskie, gmina Wielka Wie¶.

  Giec(z)eński - Wielkopolska: Gieczno, łódzkie, gmina Zgierz.

  Gieczski, Giec(s)ki; Gieczensis - Wielkopolska: Gdecz, dzi¶ Giecz, poznańskie, gmina Dominowo.

  G(i)edczyc(s)ki - Małopolska: Giedczyce, dzi¶ Gierczyce, tarnobrzeskie, gmina Wojciechowice.

  G(i)edeczski, G(i)edec(s)ki - Małopolska: Giedczyce, dzi¶ Gierczyce, tarnobrzeskie, gmina Wojciechowice.

  Giedkowski - Wielkopolska: Giedczyce, Giedki, wie¶ pod Skoszewami w dawnym województwie łęczyckim, dzi¶ zaginiona.

  Giedlarowski - kresy południowe: Giedlarowa, rzeszowskie, gmina Leżajsk.

  G(i)egroc(s)ki - kresy południowe: Giedrojcie, wie¶ w dawnym powiecie wileńskim.

  Giełczyński - Mazowsze: Giełczyno, dzi¶ Giełczyn, ciechanowskie, gmina Strzegowo-Osada.

  Gierałtowski, Girałtowski, Jerałtowski - Małopolska: Gierałtowice, bielskie, gmina Wieprz.

  Gierałtski, Gierałc(s)ki - Wielkopolska: Gierałty, wie¶ w dawnym powiecie brzezińskim, w województwie łęczyckim, dzi¶ zaginiona.

  G(i)erkow - Pomorze: Gierkowo, dzi¶ czę¶ć wsi Cichoradz, toruńskie, gmina Zławie¶ Wielka.

  G(i)elrachowski, Girlachowski - Wielkopolska: Gierlachowo, dzi¶ Gierłachowo, leszczyńskie, gmina Bojanowo.

  G(i)erwartowski - Wielkopolska: Gierwartowo, Gierwatowo, dzi¶ Gierwatów, konińskie, gmina Ostrowite.

  Girszyński (?) - Mazowsze: (?) Girzyno, Giżyno, dzi¶ Giżyno, plockie, gmina Bielsk.

  Giżyc(s)ki - Mazowsze: Giżyce, płockie, gmina Iłów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Giżyński, Giziński - Mazowsze: Girzyno, Giżyno, dzi¶ Giżyno, plockie, gmina Bielsk.

  Glamiszewski - Wielkopolska: Głamiszewo, dzi¶ Głamiszew, sieradzkie, gmina Warta.

  Glaniszewski Por. Glamiszewski. -

  Glanowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Glanów, krakowskie, gmina Trzyci±ż.

  Glejwicer - Małopolska: brak nazwy miejscowej; por. ¦l±sk: Gliwice, katowickie, miasto .Por. Gliwic(s)ki.

  Ględzianowski - Wielkopolska: Ględzianow, dzi¶ Ględzianów, płockie, gmina Witonia.

  Glinice - Mazowsze: Glinice, wie¶ w dawnym powiecie wyszogrodzkim, w parafii Kobylniki, dzi¶ zaginiona.

  Glinic(s)ki - Mazowsze: Glinice, wie¶ w dawnym powiecie wyszogrodzkim, w parafii Kobylniki, dzi¶ zaginiona.

  Glin(i)ec(s)ki, Glun(i)ec(s)ki - Wielkopolska: Gliniec, Glinki, dzi¶ Glinka Szlachecka, poznańskie, gmina Kostrzyn; Glinno, wie¶ w dawnym powiecie poznańskim, w parafii Chojnica, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Gliniec, radomskie, gmina Przysucha; Mazowsze: Glinki, warszawskie, gmina Karczew.

  Gliniński - Wielkopolska: Glinno, wie¶ w dawnym powiecie poznańskim, w parafii Chojnica, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Gliniec, radomskie, gmina Przysucha

  Glinki - Mazowsze: Glinki, radomskie, gmina Przysucha.

  Glinojec(s)ki - Mazowsze: Glinojecko, Glinojeck, dzi¶ Glinojeck, ciechanowskie, gmina Glinojeck; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Gliński - Wielkopolska: Glinno, wie¶ w dawnym powiecie poznańskim, w parafii Chojnica, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Glinnik, dzi¶ Glinik, czę¶ć wsi Trzciana, tarnowskie, gmina Żegocina; Glinnik, dzi¶ Nowy Glinik, kro¶nieńskie, gmina Tarnowiec.

  Gliwic(s)ki - ¦l±sk: Gliwice, katowickie, miasto. Por. Gleiwicer.

  Gliwic(z), Glejbic(z), Glejwic(z), Glibic(z) - ¦l±sk: Gliwice, katowickie, miasto. Por. Gliwic

  Glogar, Gloger - ¦l±sk: Głogowa Wielka, Głogów Dolny, dzi¶ Głogów, legnickie, miasto. Por. Glogoviensis, Głogow, Głogowita; Gloger.

  Glogoviensis - ¦l±sk: Głogowa Wielka, Głogów Dolny, dzi¶ Głogów, legnickie, miasto. Por. Glogar, Głogow, Głogowita.

  Gładczyński - Mazowsze: Gładczyno, dzi¶ Gładczyn, ostrołęckie, gmina Zatory.

  Głaznowski - Wielkopolska: Głaznów, płockie, gmina Kro¶niewice.

  Głażewski - Wielkopolska: Głazow, póĽniej Głażewo, gorzowskie, gmina Międzychód; Pomorze: Głażejewo, dzi¶ Głażewo, toruńskie, gmina Unisław.

  Gł±bowski - Małopolska: Głębowice, bielskie, gmina Wieprz.

  Głęboczek - Wielkopolska: Głęboczek, poznańskie, gmina Murowana Go¶lina.

  Głęboczski, Głęboc(s)ki - Wielkopolska: Głęboczek, poznańskie, gmina Murowana Go¶lina; Mazowsze: Głębociec, dzi¶ Głębocz Wielki, łomżyńskie, gmina Szumowo; kresy południowe: Głębokie, kro¶nieńskie, gmina Rymanów.

  Głodski, Głodzki - Mazowsze: Głody, Głodki, dzi¶ Pomaski Głódki, ostrołęckie, gmina Szelków.

  Głogow - (?) ¦l±sk: Głogowa Wielka, Głogów Dolny, dzi¶ Głogów, legnickie, miasto; Pomorze (?): Głogówko Królewskie, bydgoskie, gmina ¦wiecie. por. Glogar, Glogoviensis, Głogowita.

  Głogowita - ¦l±sk: Głogowa Wielka, Głogów Dolny, dzi¶ Głogów, legnickie, miasto por. Glogar, Glogoviensis, Głogow.

  Głoski - Wielkopolska: Głoski, dzi¶ Głóski, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce. Por. Głuski

  Głos(z)kowski - Wielkopolska: Głoski, dzi¶ Głóski, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce; Małopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Głoskowo, dzi¶ Głosków, siedleckie, gmina Borowie; warszawskie, gmina Piaseczno. Por. Głuski

  Głotatyński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Głowaczkowski - bez lokalizacji.

  Głowaczski, Głowac(s)ki - Wielkopolska: Glowaczewice, wie¶ w dawnym województwie sieradzkim, w parafii Marzenin, dzi¶ zaginiona.

  Głowczyno - Mazowsze: Głowczyno, dzi¶ Główczyn, radomskie, gmina Mogielnica.

  Głowczyński - Wielkopolska: Głowczyno, dzi¶ Główczyn, kaliskie, gmina Szczytniki; Mazowsze: Głowczyno, dzi¶ Główczyn, radomskie, gmina Mogielnica.

  Głowieński, Głowiński - Wielkopolska: Głowino, Głowina, dzi¶ Głowin, toruńskie, gmina Zbiczno; Mazowsze: Głowno, łódzkie, miasto.

  Głowski - Wielkopolska: Głowy, bydgoskie, gmina G±sawa; Małopolska: Głów, tarnowskie, gmina Radłów.

  Głuchowic(z) - kresy południowe: Głuchowice. Por. Hłuchowic(z), Hłuchowski.

  Głuchowski - Wielkopolska: Głuchowo, pilskie, gmina Wronki; Głuchowo, dzi¶ Głuchów, piotrkowskie, gmina Tuszyn; kresy południowe: Głuchowice. Por. Hłuchowic(z), Hłuchowski, Hołuchowski.

  Głopiowski, Głupiewski - Wielkopolska: Głupiewo, dzi¶ Głupiejew, płockie, gmina Góra ¦więtej Małgorzaty.

  Głupoński - Wielkopolska: Głupoń, Głuponie, dzi¶ Głuponie, poznańskie, gmina Ku¶lin.

  Głuski - Wielkopolska: Głoski, dzi¶ Głóski, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce. Por. Głoski, Głos(z)kowski.

  Głuszkowski - Mazowsze: Głusko, dzi¶ Głusk, warszawskie, gmina Leoncin.

  Głuszyński - Wielkopolska: Głuszyno, dzi¶ Głuszyn, włocławskie, gmina Piotrków Kujawski; Małopolska: Głuszyna, radomskie, gmina Klwów.

  Gnatowski - Mazowsze: Gnatowice, dzi¶ Stare Gnatowice, warszawskie, gmina Kampinos.

  Gniazdowski - Mazowsze: Gniazdowo, ostrołęckie, gmina Stary Lubotyń.

  Gniewięciński - Małopolska: Gniewięcin, kieleckie, gmina Sędziszów.

  Gniewięc(s)ki - Małopolska: Gniewięcin, kieleckie, gmina Sędziszów.

  Gniewkowski - Wielkopolska: Gniewkowo, bydgoskie, miasto.

  Gniewowski - Wielkopolska: Gniewowo, leszczyńskie, gmina ¦migiel.

  Gniewszyński - kresy południowe: Gniewszyna, dzi¶ Gniewczyna Łańcucka i Tryniecka, przemyskie, gmina Tryńcza.

  GnieĽdzieński, GnieĽnieński - Wielkopolska: Gniezdno, dzi¶ Gniezno, poznańskie, miasto.

  Gniński - Wielkopolska: Gnino, dzi¶ Gnin, poznańskie, gmina Rakoniewice.

  Gnojeński, Gnoiński - Małopolska: Gnojnik, tarnowskie, gmina Gnojnik; Gnojno, kieleckie, gmina Gnojno; Mazowsze: Gnojno, ciechanowskie, gmina Pułtusk; gmina Działdowo. Por. Gnojno.

  Gnojnic(s)ki - Małopolska: Gnojnik, tarnowskie, gmina Brzesko-Okocim.

  Gnojnik - Małopolska: Gnojnik, tarnowskie, gmina Brzesko-Okocim.

  Gnojno - Małopolska: Gnojno, kieleckie, gmina Gnojno. Por. Gnojeński.

  Gnuszyński - Wielkopolska: Gnuszyno, dzi¶ Gnuszyn, poznańskie, gmina chrzypsko Wielkie.

  Gocłowski - Mazowsze: Gocło, ostrołęckie, gmina Czerwin.

  Goc(s)ławski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Goc(s)łowski por. Gocłowski. -

  Goczałkowski - Wielkopolska: Goczałkowo, poznańskie, gmina Niechanowo.

  Goc(z)no - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Goczowski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Godawski - Wielkopolska: Godawy, bydgoskie, gmina G±sawa.

  Godec(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Godkowski - Wielkopolska: Godkow, wie¶ w dawnym województwie łęczyckim, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Godkowice, dzi¶ Gotkowice, krakowskie, gmina Jerzmanowice-Przeginia.

  Godlewski - Mazowsze: Godlewo, łomżyńskie, gmina Nur.

  Godow - Małopolska: Godów, dzi¶ czę¶ć miasta Radomia, radomskie.

  Godowski - Małopolska: Godów, dzi¶ czę¶ć miasta Radomia, radomskie.

  Godurowski - Wielkopolska: Godurowo, leszczyńskie, gmina Piaski.

  Godzieszewski - Wielkopolska: Godzieszewo, Godziszewo, dzi¶ Godziszewo, leszczyńskie, gmina Ko¶cian.

  Godziętkowski - Wielkopolska: Godziętkowo, dzi¶ Godzi±tków, kaliskie, gmina Blizanów.

  Godziszewski - Wielkopolska: Godzieszewo, Godziszewo, dzi¶ Godziszewo, leszczyńskie, gmina Ko¶cian.

  Godzski, Goc(s)ki por. Gorski, Gozdski, Gozdzki -

  Gogolewski, Gogolowski - Wielkopolska: Gogolewo, leszczyńskie, gmina Krobia.

  Gogoliński - Wielkopolska: Gogolina, konińskie, gmina Wilczyn.

  Golański - (?) Wielkopolska: Golanki, dzis Galonki, piotrkowskie, gmina Dobryszyce.

  Gol±dkowski - Mazowsze: Gol±dkowo, ciechanowskie, gmina Winnica.

  Golbic(s)ki - Wielkopolska: Golbice, kro¶nieńskie, gmina Grabów.

  Golczewski, Golczowski; Holczowski - Wielkopolska: Golczewo, dzi¶ Gulczewo, poznańskie, gmina Wrze¶nia; Mazowsze: Golczewo, dzi¶ Stare Gulczewo, płockie, gmina Borowiczki; kresy południowe: Golcowa, kro¶nieńskie, gmina Domaradz.

  Goldberg, Goldbarg, Golbarg, Kolberg, Golburg, Guldberg - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej. Por. Goldberg.

  Goldberger - kresy południowe: brak nazwy miejscowej. Por. Goldberg.

  Golejowski, Golejewski - Wielkopolska: Golejewo, bydgoskie, gmina Jeziora Wielkie; leszczyńskie, gmina Miejska Górka.

  Golemowski - Wielkopolska: Golemowo, dzi¶ Golimowo, poznańskie, gmina Czerniejewo.

  Goleniowski - Małopolska: Goleniowy, częstochowskie, gmina Szczekociny.

  Goleńczewski - Wielkopolska: Goleńczewo, Goleńczowo, dzi¶ Golęczewo, poznańskie, gmina Suchy Las.

  Goleńczyno - Wielkopolska: (?) Goleńczewo, Goleńczowo, dzi¶ Golęczewo, poznańskie, gmina Suchy Las.

  Goleński - Wielkopolska: Golina, kaliskie, gmina Jarocin.

  Golęczewski por. Goleńczewski. -

  Golęczyno por. Goleńczyno. -

  Golędzinowski - Mazowsze: Golędzinowo, dzi¶ Golędzinów, warszawskie, gmina Warszawa, dzielnica Praga- Południe.

  Golęski - Małopolska: Gol±sza Biska Dolna i Górna, katowickie, gmina Psary.

  Golic(s)ki - Wielkopolska: Golice, sieradzkie, gmina Poddębice; Małopolska: Golice, siedleckie, gmina Siedlce.

  Goliński - Wielkopolska: Golina, kaliskie, gmina Jarocin; Gola, kaliskie, gmina Jaraczewo; leszczyńskie, gmina Gostyń.

  Goliski (?) - Wielkopolska: Gole, włocławskie, gmina Lubień Kujawski; ¦l±sk: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Goliszewski - Wielkopolska: Goliszewo, dzi¶ Goliszew, płockie, gmina Krzyżanów.

  Golski - Wielkopolska: Gola, leszczyńskie, gmina Gostyń; kaliskie, gmina Jarocin.

  Golutowski, Golitowski - Wielkopolska: Gołutowo, Gołutów, dzi¶ Gułtowy, poznańskie, gmina Kostrzyn.

  Gołaczski , Gołac(s)ki - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Gołanieczski, Gołaniec(s)ki - Wielkopolska: Gołańcza, dzi¶ Gołańcz, pilskie, miasto.

  Gołaski - Wielkopolska: Gołaszyn, poznańskie, gmina Oborniki.

  Gołaszewski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Gołaszyński - Wielkopolska: Gołaszyn, poznańskie, gmina Oborniki.

  Goławiński - Mazowsze: Goławino, dzi¶ Goławin, płockie, gmina Czerwińsk.

  Goł±bkowski - Wielkopolska: Goł±bki, bydgoskie, gmina Rogowo.

  Gołeczski, Gołec(s)ki - Małopolska: Gołcza, krakowskie, gmina Gołcza.

  Gołębiński, Gołębieński - Wielkopolska: Gołębino, dzi¶ Stary Gołębin, poznańskie, gmina Czempiń; Mazowsze: Gołębino, dzi¶ Gołębie, ciechanowskie, gmina ¦wiercze-Koty.

  Gołębiowski, Gołębiewski - Małopolska: Gołębiów, radomskie, gmina Radom; tarnobrzeskie, gmina Lipnik; Pomorze: Gołębiewo, Gołębiow, dzi¶ Gołębiewo, gdańskie, gmina Tr±bki Wielkie.

  Gołębski Por. Gołaniec(s)ki -

  Gołęski Por. Golęski, Golański. -

  Gołkowski - Mazowsze: Gołkowo, dzi¶ Gołków, warszawskie, gmina Piaseczno.

  Gołoc(s)ki - Wielkopolska: Gołocice, płockie, gmina Witonia.

  Gołogorski - kresy południowe: Gołogory. Por. Gołygorski.

  Gołoszewski, Goleszewski - Wielkopolska: Gołoszewo, Goleszewo, dzi¶ Gołaszewo, włocławskie, gmina Kowal.

  Gołtrynowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Gołuchowski - Wielkopolska: Gołuchowo, dzi¶ Gołuchów, kaliskie, gmina Gołuchów; Małopolska: Golikow, goli chow, Goluchow, dzi¶ Gołuchów, kieleckie, gmina Kije; Gołuchowice, częstochowskie, gmina Kroczyce; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Gołuc(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Gołuński - Wielkopolska: Gołyń, poznańskie, gmina Pobiedziska.

  Gołygorski - kresy południowe: Gołogory. Por. Gołogorski.

  Gołyniński - Mazowsze: Gołynino, dzi¶ Gołymin, ciechanowskie, gmina Gołymin.

  Gołyński - Mazowsze: Gołynino, dzi¶ Gołymin, ciechanowskie, gmina Gołymin.

  Gomoliński - Wielkopolska: Gomolin, dzi¶ Gomulin, piotrkowskie, gmina Wola Krzysztoporska.

  Goniębic(s)ki - Wielkopolska: Goniębice, leszczyńskie, gmina Lipno.

  Goraj - Małopolska: Goraj, zamojskie, gmina Goraj.

  Gorajczyk - Małopolska: Goraj, zamojskie, gmina Goraj.

  Gorajski, Gorajski - Małopolska: Goraj, zamojskie, gmina Goraj.

  Gorar, Gorer - Wielkopolska: Góra, poznańskie, gmina Sieraków; gmina ¦rem; kaliskie, gmina Jaraczewo. Por. Gorski.

  Gorazdowski - Wielkopolska: Gorazdowo, kaliskie, gmina Kołaczkowo.

  Gorczewski, Gurczewski, Gurczowski - Mazowsze: Górce, warszawskie, gmina Warszawa-Wola.

  Gorczyński, Gorczeński - Wielkopolska: Gorczyno, dzi¶ Górczyno, poznańskie, gmina ¦rem; Gorczyno, dzi¶ Gorczyn, sieradzkie, gmina Łask.

  Gorec(s)ki, Gorzec(s)ki, Gurec(s)ki; Gorcanus, Gorcenis - Wielkopolska: Górka Mileszyna, dzi¶ Targowa Górka, poznańskie, gmina Nekla; Górki Srebrne, dzi¶ Srebrna Góra, pilskie, gmina Wapno; Górki Duże i Małe, piotrkowskie, gmina Tuszyn; Górki Zadzimskie, sieradzkie, gmina Zadzim; Gorczyno, dzi¶ Górczyn, poznańskie, gmina ¦rem; Małopolska: Górka, dzi¶ czę¶ć wsi Lewniowa, tarnowskie, gmina Gnojnik; Górki, Górka (?), Górka Mała, dzi¶ Górka Narodowa, czę¶ć miasta Krakowa, krakowskie; Górka, dzi¶ czę¶ć miasta Trzebini, katowickie; kresy południowe: Górki, kro¶nieńskie, gmina Brzozów. Por. Gorka, Gorki.

  Gorejski por. Gorajski -

  Gorgiński (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Gorka - Wielkopolska: Górka Mileszyna, dzi¶ Targowa Górka, poznańskie, gmina Nekla; Małopolska: Górka, dzi¶ czę¶ć wsi Lewniowa, tarnowskie, gmina Gnojnik; Górka, dzi¶ czę¶ć miasta Trzebini, katowickie. Por. Gorec(s)ki, Gorki.

  Gorki - Wielkopolska: Górka Mileszyna, dzi¶ Targowa Górka, poznańskie, gmina Nekla, por. Gorec(s)ki, Gorka.

  Gorlic, Gerlic - Małopolska: Gorlice, nowos±deckie, miasto; ¦l±sk: Zgorzelec (Görlitz), jeleniogórskie, miasto. Por. Görlitz.

  Gorlic(s)ki - Małopolska: Gorlice, nowos±deckie, miasto.

  Gorski 1, Gurski - Wielkopolska: Góra, kaliskie, gmina Jaraczewo; poznańskie, gmina ¦rem; gmina Sieraków; Góra, dzi¶ Góra ¦więtej Małgorzaty; Górsko, leszczyńskie, gmina Przemęt; Małopolska: Góra, lubelskie, gmina Wojciechów; Góra, dzi¶ czę¶ć wsi Skrobaczów, kieleckie, gmina Stopnica; Góra, dzi¶ czę¶ć wsi Babice, katowickie, gmina Babice; Góry, katowickie, gmina Chrzanów; Mazowsze: Góra, warszawskie, gmina Skrzeszew; Góry, ostrołęckie, gmina Goworowo; kresy południowe: Gora. Por. Gorar.

  Gorski 2 - Wielkopolska: Nagórki, konińskie, gmina Grabów. Por. Nagorski.

  Gorskie - Pomorze: Górsk (Gorske), toruńskie, gmina Zławie¶ Wielka.

  Gorynic(s)ki - Małopolska: Gorynice, dzi¶ Gorenice, katowickie, gmina Olkusz.

  Goryniec(s)ki - Małopolska: Gorynice, dzi¶ Gorenice, katowickie, gmina Olkusz.

  Gorynio - Wielkopolska: Gorynino, Gorzynino, dzi¶ Goranin, konińskie, gmina ¦lesin.

  Goryński, Gorzeński - Wielkopolska: Gorynino, Gorzynino, dzi¶ Goranin, konińskie, gmina ¦lesin.

  Gorzawski (?) - bez lokalizacji.

  Gorzeński, Gorzyński - Wielkopolska: Gorynino, Gorzeń, Gorzyń, Gorynino, gorzowskie, gmina Międzychód; Małopolska: Górzno, siedleckie, gmina Górzno.

  Gorzewski, Gorzowski - Wielkopolska: Gorzewo, poznańskie, gmina Mie¶cisko; Gorzew, łódzkie, gmina Pabianice; Gorzew Pęgów, (?), dzi¶ P±gów, konińskie, gmina Uniejów.

  Gorzkowski - Wielkopolska: Gorzkowo, dzi¶ Gorzykowo, konińskie, gmina Witkowo; Małopolska: Gorzków, tarnobrzeskie, gmina Bogoria; kresy południowe: Gorzków, zamojskie, gmina Gorzków.

  Gorzuchowski - Wielkopolska: Gorzuchowo, poznańskie, gmina Kłecko.

  Gorzupski - Wielkopolska: Gorzupia, kaliskie, gmina Krotoszyn.

  Gorzyce - Wielkopolska: Gorzyce, poznańskie, gmina Czempiń.

  Gorzyc(s)ki, Gorzyski - Wielkopolska: Gorzyce, poznańskie, gmina Czempiń; gmina Miłosław; Gorzyce Wielkie, kaliskie, gmina Ostrów Wielkopolski; Małopolska: Gorzyczany, tarnobrzeskie, gmina Samborzec.

  Gorzyczeński - Małopolska: Gorzyczany, tarnobrzeskie, gmina Samborzec.

  Goscianicus - Mazowsze: Go¶cięcice, Go¶cieńczyce, radomskie, gmina Grójec. Por. Go¶cięcice, Go¶cięc(s)ki.

  Gosławski - Wielkopolska: Gosławice, piotrkowskie, gmina Kord±b; Małopolska: Gosławice, tarnowskie, gmina Wierzchosławice.

  Gostkowski - Wielkopolska: Gostkowo, leszczyńskie, gmina Miejska Górka; Gostkowo, dzi¶ Stary i Nowy Gostków, sieradzkie, gmina Wartkowice; Mazowsze, Gostkowo, ostrołęckie, gmina Obryte.

  Gostomski - Wielkopolska: Gostom, dzi¶ Gostuń, konińskie, gmina Ostrowite.

  Gostynin - (?) Mazowsze: Gostynin, płockie, miasto.

  Gostyń - (?) Wielkopolska: Gostyń, leszczyńskie, miasto; Mazowsze: Gostynin, płockie, miasto.

  Gostyński; Gostinensis - Wielkopolska: Gostyń, leszczyńskie, miasto; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Goszczędzski; Goszczędzki - Wielkopolska: Goszczędza, konińskie, gmina Grabów.

  Goszczyński - Wielkopolska: Goszczyno, dzi¶ Goszczynno, plockie, gmina Daszyna.

  Goszkowski Por. Gostkowski, Gorzkowski -

  Goszowski - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Goszyc(s)ki - Małopolska: Goszyce, dzi¶ Goszczyce, krakowskie, gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

  Goszyński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Go¶cichowski - Wielkopolska: Go¶cichowo, dzi¶ GoĽdziechowo, poznańskie, gmina Kamieniec.

  Go¶ciejewice - Wielkopolska: Go¶ciejewice, leszczyńskie, gmina Bojanowo.

  Go¶ciejewski - Wielkopolska: Go¶ciejewo, dzi¶ Go¶ciejew, kaliskie, gmina KoĽmin; Go¶ciejewice, leszczyńskie, gmina Bojanowo.

  Go¶cięcice - Mazowsze: Go¶cięcice, dzi¶ Go¶cieńczyce, radomskie, gmina Grójec. Por. Gosciancius.

  Go¶cięcski - Mazowsze: Go¶cięcice, dzi¶ Go¶cieńczyce, radomskie, gmina Grójec. Por. Gosciancius.

  Go¶cimski - Mazowsze: Go¶cimino, dzi¶ Go¶cimin Wielki, ciechanowskie, gmina Nowe Miasto.

  Go¶ciradowski - Małopolska: Go¶cieradów, tarnobrzeskie, gmina Go¶cieradów.

  Go¶ciszowski, Go¶ciszewski - Małopolska: Go¶ciechowice, Go¶ciszowice, dzi¶ Goszczewice, radomskie, gmina Przytyk.

  Go¶lic(s)ki - Małopolska: Go¶lice, GoĽlice, dzi¶ GoĽlice, tarnobrzeskie, gmina Klimontów; bez lokalizacji.

  Go¶linowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Go¶liński - Wielkopolska: Go¶lina, dzi¶ Długa Go¶lina i Murowana Go¶lina, poznańskie, gmina Murowana Go¶lina; Mazowsze: Go¶liny, skierniewickie, gmina Biała Rawska.

  Go¶lub - Wielkopolska: Go¶lub, płockie, gmina Pi±tek.

  Go¶lubski, Go¶libski - Wielkopolska: Go¶lub, płockie, gmina Pi±tek.

  Go¶niewski - Mazowsze: Go¶niewice, radomskie, gmina Warka.

  Go¶wic(s)ki - Małopolska: Gostwica, nowos±deckie, gmina Podegrodzie.

  Gotardowski - Małopolska: Gotartowice, dzi¶ Gortatowice, kieleckie, gmina Kije.

  Gotartowski - Wielkopolska: Gotartowo, dzi¶ Gortatowo, poznańskie, gmina Swarzędz.

  Gotprzydowic - Małopolska: Gotprzydowice, wie¶ koło Witowic, dzi¶ zaginiona.

  Gowarzewski - Wielkopolska: Gowarzewo, poznańskie, gmina Kleszczewo.

  Goworczewska fem. - Małopolska: Goworzyców, Goworczów, Goworzyczewo, dzis Gowarczów, radomskie, gmina Gowarczów.

  Goworowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Goworzyczewski - Małopolska (zapis z Wielkopolski): Goworzyców, Goworczow, Goworzyczewo, dzi¶ Gowarczów, radomskie, gmina Gowarczów.

  Goworzyński - Małopolska: Goworzyna, dzi¶ Gaworzyna, radomskie, gmina Iłża; bez lokalizacji.

  Gozdec(s)ki - Małopolska: Gozd, dzi¶ Nowy i Stary Gózd, radomskie, gmina Stara Błotnica.

  Gozdski, Gozdzki - Małopolska: Gozd, dzi¶ Nowy i Stary Gózd, radomskie, gmina Stara Błotnica.

  GoĽdziec(s)ki por. Gozdec(s)ki -

  GoĽdzielski - Małopolska: GoĽdzielin, kieleckie, gmina Bodzechów.

  GoĽdzikowski - Małopolska: GoĽdzików, radomskie, gmina Gielniów.

  Grabianowski, Grabieniewski, Grabienowski, Grabinowski, Grabionowski, Grawinowski - Wielkopolska: Grabionowo, dzi¶ Grabianowo, leszczyńskei, gmina Krobia. Por. Grabianowo.

  Grabienic(s)ki - Wielkopolska: Grabienice, konińskie, gmina Rzgów.

  Grabieniec(s)ki - Wielkopolska: Grabienice, konińskie, gmina Rzgów.

  Grabieński - Wielkopolska: Grabienice, konińskie, gmina Rzgów; grabiona, dzi¶ Grabionna, pilskie, gmina Biało¶liwie.

  Grabiński, Grabinius - Małopolska: Grabina, tarnowskie, gmina Bochnia.

  Grabinowo - Wielkopolska: Grabionowo, dzi¶ Grabianowo, leszczyńskie, gmina Krobia.Por. Grabianowski.

  Grabostowski - Wielkopolska: Grabostów, piotrkowskie, gmina Gorzkowice.

  Graboszowska, Graboszewska fem. - Wielkopolska: Graboszewo, konińskie, gmina Strzałkowo. Por. Grabowski.

  Grabowiec - Wielkopolska: Grabowiec, poznańskie, gmina Szamotuły.

  Grabowiec(s)ki, Grabowic(s)ki - Wielkopolska: Grabowiec, poznańskie, gmina Szamotuły.

  Grabowieński - Wielkopolska: Grabowno, leszczyńskie, gmina Góra.

  Grabowlic(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Grabownica - kresy południowe: Grabownica, dzi¶ Grabownica Starzeńska, kro¶nieńskie, gmina Brzozów.

  Grabownic(ski), Grabowniski - kresy południowe: Grabownica, dzi¶ Grabownica Starzeńska, kro¶nieńskie, gmina Brzozów.

  Grabowski, Graboski - Wielkopolska: Grabowo, bydgoskie, gmina Kcynia; gmina Trzemeszno; Grabowo, dzi¶ Grabów, konińskie, gmina Grabów; Grabów nad Prosn±, kaliskie, miasto; Graboszewo, konińskie, gmina Strzałkowo; Małopolska: Grabowa, katowickie, gmina Łazy; Mazowsze: Grabowo, ostrołęckie, gmina Przasnysz; łomżyńskie, gmina Grabowo. Por. Graboszowska.

  Grabski - Wielkopolska: Grabie, włocławskie, gmina Aleksandrów Kujawski; Grab, kaliskie, gmina Czermin; Małopolska: Grabie, tarnowskie, gmina Łapanów; Grabie, krakowskie, gmina Wieliczka.

  Gradowski, Gr±dowski - Wielkopolska: Gradowo, włocławskie, gmina Piotrków Kujawski.

  Grajowski - Małopolska: Grajów, krakowskie, gmina Wieliczka.

  Gralewski - Mazowsze: Gralewo, ciechanowskie, gmina Raci±ż.

  Granczewski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Granic(s)ki - Wielkopolska: Granice, piotrkowskie, gmina Masłowice; Mazowsze: Granice, dzi¶ Granica, warszawskie, gmina Kampinos; warszawskie, gmina Michałowice.

  Graniec(s)ki por. Gromnic(s)ki -

  Granowski - Wielkopolska: Granowo, Poznańskie, gmina Granowo; ¦l±sk: (?) Granowice, Gronowice, dzi¶ Gronowice, opolskie, gmina Lasowice Wielkie.

  Gr±bczowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Gr±bec(s)ki por. Gr±biec(s)ki -

  Gr±biec(s)ki, Grębiec(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Gr±biec, płockie, gmina Zawidz.

  Gr±biewski, Grębiewski, Gr±biowski, Grębiowski - Wielkopolska: Grębiewo, dzi¶ Gr±blewo, poznańskie, gmina Grodzisk Wielkopolski.

  Gr±bkowski, Grębkowski, Grabkowski - Wielkopolska: Gr±bkowo, leszczyńskie, gmina Jutrosin, Gr±bkowice, dzi¶ Gr±bków, konińskie, gmina Malanów; (?) Małopolska: Grabków, kieleckie, gmina Pawłów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Gr±dliński - Wielkopolska: Gr±dlin, dzi¶ Gr±blin, konińskie, gmina Kramsk. Por. Grębliński

  Gr±dski por. Gr±dz(s)ki -

  Gr±dz(s)ki, Gr±c(s)ki - Wielkopolska: Gr±dy, sieradzkie, gmina Sieradz; Mazowsze: Gr±dy, ciechanowskie, gmina Rybno; łomżyńskie, gmina Nowogród; ostrołęckie, gmina W±sewo; gmina Krasnosielec.

  Grela por. Grelle -

  Grelle - Wielkopolska: nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Grębinic(s)ki - Małopolska: Grębnice, dzi¶ Grębynice, krakowskie, gmina Zielonki.

  Grębliński - Wielkopolska: Gr±dlin, dzi¶ Gr±blin, konińskie, gmina Kramsk. Por. Gr±dliński

  Greboszowski - Małopolska: Gręboszów, tarnowskie, gmina Gręboszów.

  Groblic(s)ki - Wielkopolska: Groblice, osada między Dubinem i Słabocinem, dzi¶ zaginiona.

  Grobski - Wielkopolska: Grobia, poznańskie, gmina Sieraków.

  Grochoc(s)ki - Małopolska: Grochocice, tarnobrzeskie, gmina Wojciechowice.

  Grocholski - Wielkopolska: Grocholin, bydgoskie, gmina Kcynia; Małopolska: Grocholice, tarnobrzeskie, gmina Sadowie.

  Grochotowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Grochowarski, Grochowalski - Wielkopolska: Grochowarsk, Grochowalsk, dzi¶ Grochowalsk, włocławskie, gmina Dobrzyń nad Wisł±; Mazowsze: Grochowarsk (Grochowalsko-) Kiełki, dzi¶ Kiełki, ciechanowskie, gmina Baboszewo; bez lokalizacji.

  Grochowic(s)ki - Wielkopolska: Grochowiska, włocławskie, gmina Izbica Kujawska; Grochowiska Księże i Szlacheckie, bydgoskie, gmina Rogowo.

  Grochowski - Wielkopolska: Grochów, płockie, gmina Nowe Ostrowy; kresy południowe: Grochowce, przemyskie, gmina Przemy¶l; bez lokalizacji.

  Grod - Wielkopolska: Grod, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Grodec(s)ki - Małopolska: Gródek, nowos±deckie, gmina Grybów; gmina Ł±cko; gmina Szczawnica; radomskie, gmina Borkowice; kresy południowe: Grodek.

  Grodek - kresy południowe: Grodek.

  Grodkowski - Małopolska: Grodkowice, krakowskie, gmina Kłaj.

  Grodowski - Małopolska: Grodowice, kieleckie, gmina Bejsce.

  Grodzewski - Wielkopolska: Grodzewo, poznańskie, gmina ¦rem.

  Grodzic(s)ki, Grodziski - Wielkopolska: Grodziec, dzi¶ Grójec, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska; Pomorze: Grodziczno, toruńskie, gmina Grodziczno; kresy południowe: Grodziszcze.

  Grodziec - Wielkopolska: Grodziec, dzi¶ Grójec, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska; Małopolska: Grodziec, katowickie, gmina Będzin.

  Grodziec(s)ki - Wielkopolska: Grodziec, dzi¶ Grójec, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska; Mazowsze: Grodziec, dzi¶ Grójec, radomskie, miasto; ¦l±sk: Grodziec, opolskie, gmina Niemodlin; legnickie, gmina Głogów. Por. Grojec(s)ki.

  Grodzielec(s)ki - Wielkopolska: Grodzielec, dzi¶ Grudzielec, kaliskie, gmina Raszków.

  Grodzielski - Wielkopolska: Grodzielec, dzi¶ Grudzielec, kaliskie, gmina Raszków.

  Grodzieński, Grodziński, Grudzieński, Grudziński - Wielkopolska: Grodna, dzi¶ Grudna, gorzowskie, gmina Miedzichowo; Grodno, włocławskie, gmina Kowal; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Grodzisko - Małopolska: Grodzisko, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Grodzisz (?) - ¦l±sk: Grodziec, opolskie, gmina ¦wierczów.

  Grodz(s)ki - Wielkopolska: Grodziec, dzi¶ Grójec, włocławskie, gmina Lubraniec; Mazowsze: Grodziec, dzi¶ Grójec, ciechanowskie ,gmina Czernice Borowe; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Grojec(s)ki - Wielkopolska: Grodziec, dzi¶ Grójec, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska. Por. Grodziec(s)ki

  Gromadzic - Wielkopolska: Gromadzice, sieradzkie, gmina Czarnożyły.

  Gromadzice - Wielkopolska: Gromadzice, sieradzkie, gmina Czarnożyły.

  Gromadz(s)ki - Małopolska: Gromadzice, kieleckie, gmina Bodzechów; Mazowsze: Gromadzyn, ciechanowskie, gmina Sochocin; Gromadzyno, łomżyńskie, gmina Kolno.

  Gromnic(s)ki, Gronic(s)ki, Gramnic(s)ki, Gramic(s)ki, Granic(s)ki, Graniec(s)ki - Małopolska: Gromnik, tarnowskie, gmina Gromnik; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Gronowski, Grunowski - Wielkopolska: Grunowo, dzi¶ Gronowo, leszczyńskie, gmina Leszno; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Groński, Gruński - Wielkopolska: Grońsko, poznańskie, gmina Lwówek.

  Grotkow - Pomorze: Grotkow, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Grotkowo - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Grotkowski - Pomorze: Gródek, bydgoskie, gmina Drzycim.

  Grotowski - Wielkopolska: Grotowice, piotrkowskie, gmina Rzeczyca.

  Grotuszyński - bez lokalizacji.

  Grożowski - Małopolska: Grożowice, dzi¶ Gr±żowice, piotrkowskie, gmina Sławno.

  (Grudzi±dz) - Pomorze: Grudzi±dz, toruńskie, miasto.

  Grudziny - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Grunberk, Grunberg, Grunbarg, Grumberg, Grymberg; Grunenberg - Wielkopolska: Grűnberg (niem.), dzi¶ Zielona Góra, zielonogórskie, miasto. Por. Grunberg.

  Grunow - Pomorze: Grunau (niem), dzi¶

  Grunwald, Grinwald Grunwald, Grinwald, - dzi¶ Grywałd, nowos±deckie, gmina Czorsztyn. Por. Grunwald.

  Gruszczynski, Gruszczeński - Wielkopolska: Gruszczyce, Gruszczyno, dzi¶ Gruszczyce, sieradzkie, gmina Błaszki; Gruszczyn, poznańskie, gmina Swarzędz.

  Gruszec(s)ki - kresy południowe: Gruszka Duża i Mała, zamojskie, gmina Nielisz.

  Gruszer - kresy południowe: Gruszka Duża i Mała, zamojskie, gmina Nielisz.

  Grusznic(s)ki - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Gruszowski - Małopolska: Gruszów, krakowskie, gmina Nowe Brzesko; gmina Raciechowice; tarnowskie, gmina D±browa Tarnowska; kresy południowe: Gruszowka.

  Grylewski, Grelewski, Gralewski - Wielkopolska: Grylewo, pilskie, gmina W±growiec.

  Gryński - Wielkopolska: Gryżyna, leszczyńskie, gmina Ko¶cian.

  Gryżyna - Wielkopolska: Gryżyna, leszczyńskie, gmina Ko¶cian.

  Gryżyński, Gryżeński - Wielkopolska: Gryżyna, leszczyńskie, gmina Ko¶cian.

  Grzebienic(s)ki - Wielkopolska: Grzebienic(s)ko, Grzebienice, dzi¶ Grzebienisko, poznańskie, gmina Duszniki.

  Grzebieniec(s)ki - Wielkopolska: Grzebienic(s)ko, Grzebienice, dzi¶ Grzebienisko, poznańskie, gmina Duszniki.

  Grzebinowski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Grzebski - Mazowsze: Grzebsk, ciechanowskie, gmina Wieczfnia Ko¶cielna.

  Grzegorzowski, Grzegorzewski - Małopolska: Grzegorzowice, kieleckie, gmina Wa¶niów; krakowskie, gmina Iwanowice; Mazowsze: Grzegorzewo, ostrołęckie, gmina Zabrodzie; Grzegorzowice, skierniewickie, gmina Żabia Wola; kresy południowe: nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Grzędec(s)ki - kresy południowe: Grzęda.

  Grzędowski - Wielkopolska: Grzędy, wie¶ pod Jutrosinem, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: Grzęda.

  Grzędzieński - kresy południowe: Grzęda.

  Grzędski, Grzędzki - kresy południowe: Grzęda.

  Grzybieński - Wielkopolska: Grzybno, poznańskie, gmina Brodnica.

  Grzybienic(s)ki - Wielkopolska: Grzybno, poznańskie, gmina Brodnica.

  Grzybowski - Wielkopolska: Grzybów Hornowski, płockie, gmina Dobrzelin; Grzybów, kaliskie, gmina Kępno; Małopolska: Grzybowa, krakowskie, gmina Gdów; Grzybów, kieleckie, St±porków; Mazowsze: Grzybów, radomskie, gmina Warka; bez lokalizacji.

  Grzybski - Mazowsze: Grzyby, dzi¶ Bobino-Grzybki, ostrołęckie, gmina Płoniawy-Bramura.

  Grzymalski - Małopolska: Grzymała, kieleckie, gmina Tuczępy.

  Grzymięc(s)ki - bez lokalizacji.

  Grzymiszewski - Wielkopolska: Grzymiszew, konińskie, gmina Tuliszków.

  Grzymołtowski, Grzymułtowski - Wielkopolska: Grzymołtowice, dzi¶ Gruntowice, pilskie, gmina Damasławek.

  Gubin - ¦l±sk, Gubin, zielonogórskie, miasto.

  Gubinko - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej, por. ¦l±sk: Gubinek, zielonogórskie, gmina Gubin.

  Guliński - Małopolska: Gulin, radomskie, gmina Zakrzew.

  Gumiński - Wielkopolska: Gumino, wie¶ pod Żychlinem, dzi¶ zaginiona.

  Gumniski - Małopolska: Gumniska, tarnowskie, gmina Dębica.

  Gumowski - Mazowsze: Gumowo-Dobki, łomżyńskie, gmina Nur; Gumki, ostrołęckie, gmina Czerwin.

  Guncerzeński - Wielkopolska lub ¦l±sk: Guncerzewice, wie¶ niezidentyfikowane, dzi¶ zaginiona.

  Gunic(s)ki, Gonic(s)ki - Wielkopolska: Gunice, dzi¶ Gonice, poznańskie, gmina Wrze¶nia.

  Gurowski, Gorowski - Wielkopolska: Gurowo, poznańskie, gmina Niechanowo.

  Guszyński - Wielkopolska: Guszyno, dzi¶ Gusin, konińskie, gmina ¦winice Warckie.

  Gutowski - Wielkopolska: Gutowo, poznańskie, gmina Wrze¶nia; Małopolska: Gutów, radomskie, gmina Jedlińsk.

  Guzowski - Małopolska: Guzów, radomskie, gmina Orońsko.

  Gwiazdowski - Wielkopolska: Gwiazdowo, poznańskie, gmina Kostrzyn.

  Haczyński - kresy południowe: (?) Haczyska, dzi¶ czę¶ć wsi Honiatyczki, zamojskie, gmina Werbkowice.

  Hadkowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Halic(s)ki, Alic(s)ki - kresy południowe: Halicz.

  Hałcniowski - Małopolska: Hałcniow, Hałsnow, dzi¶ Hałcniów, bielskie, gmina Bielsko-Biała.

  Hałubiński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Hamelburg - Mazowsze: brak nazwy miejscowej. Por. Hamelburg.

  Hanc(z)owski - Małopolska: Hańczowa, nowos±deckie, gmina U¶cie Gorlickie.

  Hański (?) - kresy południowe: Hańsk, chełmskie, gmina Hańsk.

  Harbac(s)ki - kresy południowe: Horbacze.

  Harbaszewski - kresy północne: Harbasy, dzi¶ Arbasy Duże i Małe, białostockie, gmina Drohiczyn.

  Hartski, Harc(s)ki - kresy południowe: Harta, przemyskie, gmina Dynów.

  Harwański - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Hawłowska fem. - kresy południowe: Hawłowice, przemyskie, gmina Pruchnik.

  Hejlsborg - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Heraliński (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Herbortowski, Harbortowski, Harburtowski, Herburtowski - kresy południowe: Herbutów, przemyskie, gmina Przemy¶l; Herbortowice, Herburtow.

  Herbutow - kresy południowe: Herbutów, przemyskie, gmina Przemy¶l

  Hercberg - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Herendorp, Heremdorf - Wielkopolska: nazwa miejscowa niezidentyfikowana; Pomorze: nazwa miejscowa niezidentyfikowana. Por. Herendorp.

  Hermanowski, Ermanowski, Harmanowski - kresy południowe: Hermanowice, przemyskie, gmina Przemy¶l.

  Hermsdorf - bez lokalizacji. Por. Hermsdorf.

  Herszbark, Herszberg, Herszberk - Małopolska: brak nazwy miejscowej, Por. Herzberg.

  Hersztopski - Wielkopolska: Hersztop, dzi¶ Hersztupowo, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo.

  Herzyc(s)ki (?) - bez lokalizacji.

  Hielnic(s)ki (?) - kresy południowe: Uhelniki. Por. Uhelnic(s)ki.

  Hlebowska fem. - kresy południowe: Hlebow, Hlebowice.

  Hleszowski - kresy południowe: Hleszczowa.

  Hłuchowic(z) - kresy południowe: Hłuchowice, Głuchowice.Por. Głuchowic(z), Głuchowski, Hołuchowski

  Hłuchowski - kresy południowe: Hłuchowice, Głuchowice.Por. Głuchowic(z), Głuchowski, Hołuchowski

  Hłuc(s)ki, Hłuski - bez lokalizacji.

  Hłyszczowski (?) - kresy południowe: Hleszczawa.

  Hniewnowski, Hniegnowski, Hniehowski, Niegowski - kresy południowe: Hniewnowice, dzi¶ Nienowice, przemyskie, gmina Radymno.

  Hnilec(s)ki - kresy południowe: Hnielce, Hnylcza.

  Hoderski - bez lokalizacji.

  Hoderac(s)ki (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej. Por. (?) Odorec(s)ki

  Hodowic(z) - kresy południowe: Hodowice.

  Hodowski - kresy południowe: Hodowice.

  Holczowski por. Golczewski. -

  Holec(z)ski - kresy południowe: Holcze, dzi¶ Hulcze, zamojskie, gmina Dołhobyczów.

  Hołomuński - bez lokalizacji.

  Hołubieński - kresy południowe: Hołubień.

  Hołuchowski - kresy południowe: Głuchowice, Hłuchowice, Hołuchowice. Por. Głuchowic(z), Głuchowski, Hołuchowic(z), Hołuchowski.

  Hołyński, Ołyński - kresy południowe: Hołyń.

  Homiecińska fem. - kresy południowe: brak nazwy miejscowej. Por. Omieciński.

  Horczeński, Orczeński - kresy południowe: Uherce, Huherce, Uhorce, dzi¶ Uherce Mineralne, kro¶nieńskie, gmina Olszanica. Por. Uherczeński, Uherski.

  Hordyński - kresy południowe: Hordynia. Por. Zhordyński

  Horkowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Horzec(s)ki - kresy południowe: Horcze, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  (Hoszczski), Hostski - kresy południowe: Hoszcza.

  Hoszowski, Hoszewski - kresy południowe: Hoszów, kro¶nieńskie, gmina Ustrzyki Dolne.

  Ho¶cisławski - kresy południowe: Ho¶cisławice.

  Howartowski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Howiłowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Hownia - kresy południowe: Hownia.

  Hownowski, Howniowski (?), Huwnowski, Hunowski, Huhnowski, Ohnowski; Hohnowska frm., Uhnowska fem. - kresy południowe: Huwnow. Por. Huwnow

  Hrabowiec(s)ki - kresy południowe: Grabowiec.

  Hrodnianin (?) - kresy północne: Grodno, Horodno.

  Hroniewski - kresy południowe: Hromno. Por. Hrumieński, Romnowski.

  Hrubieszowski, Rubieszowski, Rubieszewski, Rubiesdzoviensis - kresy południowe: Hrubieszów, zamojskie, gmina Hrubieszów.

  Hrumieński, Hromieński, Hromnieński, Hronieński, Romieński - kresy południowe: Hromno. Por. Hroniewski, Romnowski.

  Hryniowski, Ryniowski - kresy południowe: Hryniowce.

  Hubic(s)ki - kresy południowe: Hubice.

  Hubrec(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Hubrowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Huhernic(s)ka por. Uhernic(s)ki -

  Hujakowski - Małopolska: Ujków, Hujków, dzi¶ Ujków Nowy i Stary, dwie czę¶ci osiedla Bolesław, katowickie, gmina Bukowno.

  Humieński - kresy południowe: Humieńce.

  Humnic(s)ki, Humniski - kresy południowe: Humniska, kro¶nieńskie, gmina Brzozów.

  Humniska - kresy południowe: Humniska, kro¶nieńskie, gmina Brzozów.

  Husowski - kresy południowe: Husów, rzeszowskie, gmina Markowa.

  Husyński - kresy południowe: Husynne, zamojskie, gmina Hrubieszów; chełmskie, gmina Dorohusk

  Huwnow, Hunow - kresy południowe: Hunow. Por. Hownowski.

  Hynieszowski (?) - bez lokalizacji.

  Hynkowski - Małopolska: Hinkow, Hynkow, dzi¶ Chinków, kieleckie, gmina Solec-Zdrój.

  Idzikowski, IdĽkowski - Wielkopolska: Idzikowice, sieradzkie, gmina Dalików.

  Iliczkowski - kresy południowe: Iliczkowyecz, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Ilikowski - Małopolska: Ilikowice, dzi¶ Ilkowce, kieleckie, gmina Słaboszów.

  Iliński, Jiliński - Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Ilińce.

  Ilkusar - Małopolska: Ilkusz, dzi¶ Olkusz, katowickie, miasto.

  Ilkuski, Elkuski, Helkuski; Ilkusiensis - Małopolska: Ilkusz, dzi¶ Olkusz, katowickie, miasto.

  Ilkusz, Hilkusz - Małopolska: Ilkusz, dzi¶ Olkusz, katowickie, miasto.

  Ilowiec(s)ki, Jiłowiec(s)ki - Wielkopolska: Iłowiec, pilskie, gmina Wałcz.

  Iłowski, Jiłowski - Wielkopolska: Iłowiec, pilskie, gmina Wałcz.

  Iłża, Izłża - Małopolska: Iłża, radomskie, gmina Iłża.

  Irec(s)ki, Jirec(s)ki, Ireski (?), Jireski (?), Irzec(s)ki, Jirzec(s)ki, Jerzec(s)ki - Wielkopolska: Jerka, Irka, dzi¶ Jerka, leszczyńskie, gmina Krzywin.

  Irzewski, Jirzewski, Irzowski, Jirzowski - Wielkopolska: Jerka, Irka, dzi¶ Jerka, leszczyńskie, gmina Krzywin.

  Irzmanowski - Małopolska: Irzmanowice, dzi¶ Jerzmanowice, krakowskie, gmina Jerzmanowice-Przeginia.

  Irzykowski, Jirzykowski, Jurzykowski - Wielkopolska: Jurzykowo, Irzykowo, dzi¶ Jerzykowo, bydgoskie, gmina Trzemeszno; poznańskie, gmina Pobiedziska; Małopolska: Irzykowice, Jurzykowice, dzi¶ Izykowice, kieleckie, gmina Działoszyce.

  Isajowski - kresy południowe: Isaje.

  Isakowski - kresy południowe: Isakow.

  Istbic(s)ki, Izdbic(s)ki, Histbic(s)ka fem., Hizbic(s)ki - Wielkopolska: Istbica, dzi¶ Istbica Kujawska, włocławskei, miasto. Por. (?) Izbica.

  Istebieński, Jistbieński, histbieński, Istbiński, Izdbieński, Jizdbieński, Izdwieński - Wielkopolska: Istebno, dzi¶ Izdebno, bydgoskie, gmina Rogowo; konińskie, gmina Ostrowite; poznańskie, gmina Sieraków; Mazowsze: Istebno, dzi¶ Izdebno Ko¶cielne i Małe, warszawskie, gmina Grodzisk Mazowiecki; bez lokalizacji.

  Istebnic(s)ki - Wielkopolska: Istebno, dzi¶ Izdebno, poznańskie, gmina Sieraków.

  Iwanic(s)ki - kresy południowe: Iwaniec, dzi¶ Iwonicz Zdrój, kro¶nieńskie, gmina Iwonicz Zdrój.

  Iwaniec(s)ki - kresy południowe: Iwaniec, dzi¶ Iwonicz Zdrój, kro¶nieńskie, gmina Iwonicz Zdrój.

  Iwankowski - kresy południowe: Iwankow.

  Iwanowski, Jiwanowski - Wielkopolska: Iwanowice, kaliskie, gmina Szczytniki; Małopolska: Iwanowice, krakowskie, gmina Iwanowice; kresy południowe: Iwanowce.

  Iwański, Jiwański - Wielkopolska: Iwanie, dzi¶ Iwonie, sieradzkie, gmina Zadzim.

  Iwczyc(s)ki - bez lokalizacji.

  Iwic(s)ki - Wielkopolska: Iwiczna, płockie, gmina Kro¶niewice.

  Iwiczeński, Jiwiczeński - Wielkopolska: Iwiczna, płockie, gmina Kro¶niewice.

  Iwieniec - kresy północne: (?) Iwieniec, dawny powiat miński.

  Iwieniec(s)ki, Iwienic(s)ki - kresy północne: (?) Iwieniec, dawny powiat miński.

  Iwieński, Jiwieński, Iwiński, jiwiński, Iwiański, Iwiański - Wielkopolska: Iwno, poznańskie, gmina Kostrzyn.

  Izbica, Jizbica - bez lokalizacji. Por. (?) Istbic(s)ki.

  Iżyce - Małopolska: Iżyce, lubelskie, gmina Strzeżewice.

  Jabłeczski, Jabłec(s)ki, Jebłeczski, Jebłec(s)ki - Mazowsze: Jabłeczniki, dzi¶ czę¶ć wsi Ostrzeniewo, ciechanowskie, gmina ¦wiercze-Koty.

  Jabłkowski - Wielkopolska: Jabłkowo, poznańskie, gmina Skoki.

  Jabłownic(s)ki - bez lokalizacji.

  Jabloniewski - kresy południowe: Jabłonow.

  Jabłonowski - Wielkopolska: Jabłonowo, poznańskie, gmina Sierakowo; kresy południowe: Jabłonowo.

  Jabłoński - Wielkopolska: Jabłonka, gorzowskie, gmina Trzciel; Małopolska (?) Jabłonna, lubelskie, gmina Jabłonna; Jabłonica, kro¶nieńskie, gmina Skołyszyn.

  Jabłowski - Wielkopolska: Jabłowo Pałuckie, bydgoskie, gmina Łabiszyn; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Jac(z)kowic - Wielkopolska: Jackow, Jackowice, dzi¶ Jacków, częstochowskie, gmina Kruszyna; gmina Żytno.

  Jac(z)kowski - Wielkopolska: Jackow, Jackowice, dzi¶ Jacków, częstochowskie, gmina Kruszyna; gmina Żytno; Mazowsze: Jackowo Dolne i Górne, ostrołęckie, gmina Somianka; Jackowo Dworskie i Wło¶ciańskie, ciechanowskie, gmina Nasielsk; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Jac(z)owski, Jac(z)ewski - Wielkopolska: Jac(z)ewo, dzi¶ Jacewo, bydgoskie, gmina Inowrocław; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Jaczymirski, Jaczymierski, Jaczemirski, Jaczmirski - kresy południowe: Jaczymierz, dzi¶ Jaćmierz, czę¶ć wsi Miejsce Piastowo, kro¶nieńskie, gmina Miejsce Piastowe.

  Jaczymirz - kresy południowe: Jaczymierz, dzi¶ Jaćmierz, czę¶ć wsi Miejsce Piastowo.

  Jadowski - Wielkopolska: Jadowniki Rycerskie, bydgoskie, gmina Żnin; Mazowsze: Jadowo, dzi¶ Jadów, siedleckie, gmina Jadów.

  Jagerdorf, Jegerdorf, Jegirdorf - Małopolska: brak nazwy miejscowej; por. Jaegerndorf, dzi¶ Krnow, miasto kolo Opawy na Morawach. Por. Jegirdorfer.

  Jagielnic(s)ki - kresy południowe: Jagielnica.

  Jagni±tkowski - Wielkopolska: Jagni±tkowo, dzi¶ Jagni±tki, czę¶ć wsi Władysławów, płockie, gmina Krzyżanów.

  Jagniński - Małopolska: Jagnin, tarnowskie, gmina Opatów.

  Jagodnic(s)ki - Wielkopolska: Jagodnica, dzi¶ czę¶ć dzielnicy Poleskie miasta Łodzi, ŁódĽ.

  Jagodzieński, Jagodziński,Jegodziński - Wielkopolska: Jagodno, poznańskie, gmina Kostrzyn.

  Jahodowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Jajkowski - Wielkopolska: Jajki, dzi¶ Janki, częstochowskie, gmina Pajęczno.

  Jakimczyc(s)ki - kresy południowe: Jakimczyce.

  Jakimieczski, Jakimiec(s)ki - kresy południowe: Jakimczyce.

  Jaktorowski - Wielkopolska: Jaktorowo, Jaktorowice, Jaktory, dzi¶ Jaktorowo, pilskie, gmina Szamocin.

  Jakubowski - Wielkopolska: Jakubowo, (?) bydgoskie, gmina Nowa Wie¶ Wielka; Małopolska: Jakubów, kieleckie, gmina Imielno; Jakubowice, krakowskie, gmina Proszowice; lubelskie, gmina Wólka.

  Jakuszewski - Wielkopolska: Jakuszewo, dzi¶ Arkuszewo, konińskie, gmina Przedecz.

  Jałowic(s)ki - kresy południowe: Jełowicze, Jałowicze.

  Jamieński, Jamiański, Jamiński - Wielkopolska: Jamno, dzi¶ Junno, konińskie, gmina Grodziec.

  Jamnic(s)ki - Wielkopolska: Jamnice, dzi¶ Janice, płockie, gmina Daszyna.

  Jamniec(s)ki - kresy południowe: Jamnica.

  Jamski - Małopolska: Jamy, dzi¶ czę¶ć wsi Szeligi, kieleckie, gmina Pawłów.

  Janczewski, Janczowski - Wielkopolska: Janczewice, wie¶ w dawnym powiecie pyzdrskim, dzi¶ zaginiona; Mazowsze: Janczewo, łomżyńskie, gmina Wizna; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Janczyn - kresy południowe: Janczyn.

  Janczyński - kresy południowe: Janczyn.

  Janiec(s)ki, Jeniec(s)ki - Jenyecz, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Janikowski - Małopolska: Janikowice, piotrkowskie, gmina Aleksandrów; radomskie, gmina Przysucha; Mazowsze: Janikowo, dzi¶ Jankowo, łomżyńskie, gmina Nowogród; ¦l±sk: Janików, wrocławskie, gmina Oława.

  Janiński - Małopolska: Janina, kieleckie, gmina Busko-Zdrój.

  Janiowski - kresy południowe: Janiowice.

  Janiszewski, Janiszowski, Jeniszewski - Wielkopolska: Janiszewo, włocławskie, gmina Lubraniec; leszczyńskie, gmina Poniec; Małopolska: Janiszów, wie¶ w dawnym powiecie radomskim, dzi¶ zaginiona.

  Jankowo - Wielkopolska: Jankowo, bydgoskie, gmina Kcynia; gmina Pako¶ć; pilskie, gmina W±growiec.

  Jankowski - Wielkopolska: Jankowo, dzi¶ Janków, płockie, gmina Pi±tek; bydgoskie, gmina Kcynia; Jankowice, poznańskie, gmina Tarnowo Podgórne; Małopolska: Jankowice, radomskie, gmina Szydłowiec; Jankówka, krakowskie, gmina Wieliczka; kresy południowe: Jankowice, przemyskie, gmina Chłopice; bez lokalizacji.

  Janowski - Wielkopolska: Janów Młyn, dzi¶ Janowiec Wielkopolski, bydgoskie, gmina Janowiec; Janowice, konińskie, gmina Wierzbinek; płockie, gmina Pi±tek; Małopolska: Janowice, krakowskie, gmina Wieliczka; kieleckie, gmina Wa¶niów; Mazowsze: Janowo, dzi¶ czę¶ć wsi Bielawy, ciechanowskie, gmina Glinojeck; ciechanowskie, gmina Iłowo; kresy południowe: Janowice, zamojskie, gmina Zamo¶ć.

  Januszowski, Januszewski - Wielkopolska: Januszewo, dzi¶ Janiszewo, leszczyńskie, gmina Poniec; Małopolska: Januszewice, piotrkowskie, gmina Opoczno; Wielkopolska:

  Jaraczewski, Jaraczowski, Jareczewski - Wielkopolska: Jaraczewo, kaliskie, gmina Jaraczewo.

  Jaranowski (?) - Małopolska: (?) Jaroniwice, kieleckie, gmina Nagłowice-Oksa.

  Jarantowski, Jarontowski, Jaruntowski - Wielkopolska: Jarantowice, Jaruntowice, dzi¶ Jarantowice, włocławskie, gmina Osięciny.

  Jarkuszewski - Wielkopolska: Jarkuszewo, dzi¶ Arkuszewo, poznańskie, gmina Gniezno.

  Jarlutski, Jarluc(s)ki - Mazowsze: Jarluty Duże i Małe, ciechanowskie, gmina Remigin.

  Jarmoliński, Jermoliński - kresy południowe: Jarmolińce.

  Jarnołtowski - Wielkopolska: Jarnołtowo, dzi¶ Jarantów, kaliskie, gmina Blizanów; Mazowsze: Jarnołtowice, Jarnołty, dzi¶ Jarnuty, łomżyńskie, gmina Łomża.

  Jarochowski - Wielkopolska: Jarochowo, dzi¶ Jarochów, płockie, gmina Daszyna.

  Jaroc(s)ki, Jaroski - Wielkopolska: Jarocin, kaliskie, gmina Jarocin; Małopolska: Jaroszyn, lubelskie, gmina Puławy.

  Jarogniewic(s)ki - Wielkopolska: Jarogniewice, poznańskie, gmina Czempiń.

  Jarogniewski, Jarogniowski, Jerogniewski - Wielkopolska: Jarogniewice, poznańskie, gmina Czempiń.

  Jaromirski, Jeromirski - Wielkopolska: Jaromierz, zielonogórskie, gmina Siedlec; kresy południowe: Jaromirka.

  Jarosław - kresy południowe: Jarosław, przemyskie, miasto.

  Jarosławski, Jerosławski, Jaroslaviensis - Wielkopolska: Jarosławiec, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska; Jarosławki, Jarosławice, dzi¶ Jarosławki, poznańskie, gmina Ksi±ż Wielkopolski; kresy południowe: Jarosław, przemyskie, miasto.

  Jaroszewski, Jaroszowski - Wielkopolska: Jaroszewo, poznańskie, gmina Sieraków; Mazowsze: Jaroszewo, płockie, gmina Bielsk; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Jaroszyński - bez lokalizacji.

  Jarowski - Małopolska: (?) Jaroszki, dzi¶ Ksi±znica Jara, lubelskie, gmina Niedrzwica Duża.

  Jarunowski - Wielkopolska: Jarunowo, dzi¶ Jaranowo, włocławskie, gmina B±dkowo.

  Jarz±bkowski, Jirz±bkowski - Wielkopolska: Jarz±bkowo, poznańskie, gmina Niechanowo; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Jarzyc(s)ki - Wielkopolska: Jarzyce, wie¶ dzi¶ zaginiona.

  Jar(z)yczow - kresy południowe: Jaryczow.

  Jar(z)yczowski, Jar(z)yczewski - kresy południowe: Jaryczow.

  Jar(z)yszewski - Wielkopolska: Jarzyszewo, dzi¶ Jaryszewo, poznańskie, gmina Obrzycko; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Jasielski - Małopolska: Jasło, kro¶nieńskie, miasto.

  Jasieński, Jesieński, Jasieński, Jesiński - Wielkopolska: Jasień, poznańskie, gmina Czempiń; Jasionka, łódzkie, gmina Zgierz; Jasionka, wie¶ w parafii Domaniewo, dzi¶ zaginiona; Jasionna, sieradzkie, gmina Błaszki; płockie, gmina Pi±tek; Małopolska: Jasienna, dzi¶ Jasionna, kieleckie, gmina Jędrzejów; Jasień, Jasienie, dzi¶ Jasień, kieleckie, gmina Łopuszno; Mazowsze: Jasieniec, radomskie, gmina Jasieniec; kresy południowe: Jasieniów.

  Jasionka - Wielkopolska: Jasionka, łódzkie, gmina Zgierz; Jasionka, wie¶ w parafii Domaniewo, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Jasionka, kro¶nieńskie, gmina Dukla.

  Jasionowski, Jasieniowski, Jesionowski - kresy południowe: Jasienow, Jasionow.

  Jaskmanic(s)ki - kresy południowe: Jaskmanice, dzi¶ Jaksmanice, przemyskie, gmina Medyka.

  Jaskolec(s)ki - Wielkopolska: Jastkułki, Jaskułki, dzi¶ Jaskółki, poznańskie, gmina Kamieniec; kaliskie, gmina Raszków.

  Jaskolski - Wielkopolska: Jastkułki, Jaskułki, dzi¶ Jaskółki, poznańskie, gmina Kamieniec; kaliskie, gmina Raszków.

  Jastkulewski - Wielkopolska: Jastkułki, Jaskułki, dzi¶ Jaskółki, poznańskie, gmina Kamieniec.

  Jastkułec(s)ki, Jastkulec(s)ki - Wielkopolska: Jastkułki, Jaskułki, dzi¶ Jaskółki, poznańskie, gmina Kamieniec.

  Jastrowski - Wielkopolska: Jastrowo, poznańskie, gmina Szamotuły.

  Jastrzębic(s)ki por. Jastrzębnic(s)ki -

  Jastrzębnic(s)ki - Wielkopolska: Jastrzębniki, kaliskie, gmina Blizanów.

  Jastrzębowski - Wielkopolska: Jastrzębowo, bydgoskie, gmina Trzemeszno.

  Jastrzęb(s)ki, Jestrzębski - Wielkopolska: Jastrzębniki, kaliskie, gmina Blizanów; Mazowsze: Jastrz±bka, łomżyńskie, gmina ¦niadowo.

  Jaszczechowski - Wielkopolska: Jawczachowice, Jaszczachowice, dzi¶ Astachowice, łódzkie, gmina Zgierz. Por. Jawczachowski.

  Jaszczołtowski, Jaszczułtowski - Wielkopolska: Jaszczołtowice, wie¶ w parafii Choceń, w dawnym województwie brzesko-kujawskim, dzi¶ zaginiona.

  Jaszczowski - Małopolska: Jaszczów, lubelskie, gmina Milejów.

  Jaszewski, Jaszowski, Jeszewski - Małopolska: Jaszowice, radomskie, gmina Zakrzew; Mazowsze: Jes(z)ewa, Jas(z)ewa, Jas(z)ewa, dzi¶ Jesówka, warszawskie, gmina Piaseczno; ¦l±sk: Jaszowice, wrocławskie, gmina Kobierzyce; kresy południowe: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Jaszkowski - Wielkopolska: Jaszkowo, poznańskie, gmina Brodnica; Małopolska: Jaszkowice, dzi¶ Ja¶kowice, krakowskie, gmina Skawina.

  Jatwieński, Jatwiński por. Jatwięski -

  Jatwięski - kresy południowe: Jatwięgi.

  Jawczachowski - Wielkopolska: Jawczachowice, dzi¶ Astachowice, łódzkie, gmina Zgierz. Por. Jaszczechowski.

  Jawidz(s)ki - Małopolska: Jawidz, lubelskie, gmina Spiczyn.

  Jawiec - kresy południowe: Jawce.

  Jaw(i)eczski, Jaw(i)ec(s)ki - kresy południowe: Jawce.

  Jawiszowski - Małopolska: Jawiszowice, katowickie, gmina Brzeszcze.

  Jawniewski, Jawniowski - Wielkopolska: Jawniewice, dzi¶ Jagniewice, poznańskie, gmina Skoki.

  Jawornic(s)ki - kresy południowe: Jawornik, kro¶nieńskie, gmina Komańcza; Jawornik Polski, gmina Jawornik Polski.

  Jawornik - Małopolska: Jaworznik, Jawornik, dzi¶ Jaworznik, częstochowskie, gmina Żarki.

  Jaworowski - Wielkopolska: Jaworowo, bydgoskie, gmina Strzelno; konińskie, gmina Witkowo; ? Małopolska: Jaworze, kro¶nieńskie, gmina Nowy Żmigród.

  Jaworski - Wielkopolska: Jaworowo, bydgoskie, gmina Strzelno; konińskie, gmina Witkowo; ? Małopolska: Jaworze, kro¶nieńskie, gmina Nowy Żmigród; kresy południowe: Jawora.

  Jazgarzewski, Jezgarzewski - Małopolska: Jazgarzewo, dzi¶ Jazgarzew, warszawskie, gmina Piaseczno.

  Jazłowiec(s)ki - kresy południowe: Jazłowiec.

  JaĽwiec(s)ki - Małopolska (zapisy z kresów południowych): JaĽwcza, JaĽwiec, dzi¶ Jaszczew, kro¶nieńskie, gmina Jedlicze.

  JaĽwiński - Wielkopolska: JaĽwiny, wie¶ w parafii Przedborów, w dawnym województwie sieradzkim, dzi¶ zaginiona.

  Jedeczski - bez lokalizacji.

  Jedlcza - Małopolska: Jelcza, Jedlcza, dzi¶ Jelcza Mała i Wielka, kieleckie, gmina Michałów.

  Jedleczski, Jedlec(s)ki - Wielkopolska: Jedlec, kaliskie, gmina Gołuchów; Małopolska: Jelcza, Jedlcza, dzi¶ Jelcza Mała i Wielka, kieleckie, gmina Michałów. Por. Jedłka.

  Jedleński, Jedliński - Małopolska: Jedlanka, radomskie, gmina Jedlińsk; Jedlna, dzi¶ Jedlnia, radomskie, gmina Pionki; Jedlna, dzi¶ Jelnia, radomskie, gmina Drzewica.

  Jedliczski, Jedlic(s)ki - Małopolska: Jedlicze, kro¶nieńskie, gmina Jedlicze.

  Jedłka - Małopolska: Jelcza, Jedłka, dzi¶ Jelcza Mała i Wielka, kieleckie, gmina Michałów. Por. Jedleczski.

  Jedwabieński - Mazowsze: Jedwabne, łomżyńskie, gmina Jedwabne.

  Jegirdorfer - Małopolska: brak nazwy miejscowej, por. Jaegerndorf, dzi¶ Krnow, miasto koło Opawy na Morawach. Por. Jagerdorf.

  Jelenic(s)ki, Jilenic(s)ki - Wielkopolska: Jeleniec, poznańskie, gmina Sieraków.

  Jeleniow - Małopolska: Jeleniów, kieleckie, gmina Nowa Słupia.

  Jeleniowski - Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Jeleńczewski, Jelińczewski - Wielkopolska: Jeleńczewo, poznańskie, gmina ¦rem.

  Jeligowski, Jiligowski - Wielkopolska: Jaligow, Jeligowo, Nieligowo, Wieligowo, dzi¶ Jeligowo, leszczyńskie, gmina ¦migiel.

  Jeliński - Małopolska: Jeleń, katowickie, gmina Jaworzno.

  Jelitowski - Wielkopolska: Jelitowo, poznańskie, gmina Niechanowo.

  Jelowski - Małopolska: Jelowice, dzi¶ Lelowice, kieleckie, gmina Racławice-Pałecznica. Por. Lelowski.

  Jełowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Jemielec(s)ki - Wielkopolska: Jemielno, dzi¶ Imielno, konińskie, gmina Zagórów.

  Jemieleński, Jimieleński, Jemieliński - Wielkopolska: Jemielno, dzi¶ Imielno, konińskie, gmina Zagórów; Małopolska: Jemielnica, dzi¶ Imielnica, kieleckie, gmina Imielno.

  Jemielnic(s)ki - Wielkopolska: Jemielno, dzi¶ Imielno, konińskie, gmina Zagórów; Małopolska: Jemielnica, dzi¶ Imielnica, kieleckie, gmina Imielno; bez lokalizacji.

  Jemielski, Jimielski - Wielkopolska: Jemielno, dzi¶ Imielno, konińskie, gmina Zagórów.

  Jemerkowski - kresy południowe: Jeremkow.

  Jeruzel, Jaruzel - Mazowsze: Jeruzel, Jaruzel, dzi¶ Jeruzel, skierniewickie, gmina Kowiesy.

  Jetelski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Jewocki (?) - bez lokalizacji.

  Jezierski - Wielkopolska: Jeziory Małe i Wielkie, poznańskie, gmina Zaniemy¶l.

  Jezierzeński - Mazowsze: Jezierzany, warszawskie, gmina Tarczyn.

  Jezierzyc(s)ki, Jezierzyski - Wielkopolska: Jezierzyce, gorzowskie, gmina My¶libórz; leszczyńskie, gmina ¦migiel.

  Jeziorkowski - Wielkopolska: Jeziorkowo, wie¶ w dawnym powiecie pyzdrskim, dzi¶ zaginiona.

  Jeżew - Wielkopolska: Jeżewo, leszczyńskie, gmina Borek Wielkopolski.

  Jeżowski, Jeżewski - Wielkopolska: Jeżewo, leszczyńskie, gmina Borek Wielkopolski; Małopolska: Jeżów, kieleckie, gmina Wa¶niów; Jeżów, dzi¶ czę¶ć wsi Wilczyska, nowos±deckie, gmina Bobowa; Mazowsze: Jeżewo, płockie, gmina Nowy Duninów; gmina Zawidz.

  Jęc(s)ki - bez lokalizacji.

  Jędrzejkowski - Wielkopolska: Andrzejkowo, Jędrzejkowo, wie¶ na Krajnie, dzi¶ zaginiona.

  Jodłowski, Jedłowski - Małopolska: Jodłowa, tarnowskie, gmina Jodłowa; kresy południowe: Jodłowa, przemyskie, gmina Jodłowa.

  Jordanowski, Jardanowski - Wielkopolska: Jordanowice, Jardanowice, dzi¶ Wiadrunki, pilskie, gmina Ryczywół; bez lokalizacji.

  Judski, Judzki - Wielkopolska: Judy, wie¶ w dawnym powiecie gnieĽnieńskim, dzi¶ zaginiona.

  Jugoszowski - Małopolska: Jugoszów, tarnobrzeskie, gmina Obrazów.

  Jukowski - Mazowsze: Jukowo, dzi¶ Juków, płockie, gmina Łanięta.

  Junowłoc(s)ki - Wielkopolska: Inowłódz, piotrkowskie, gmina Inowłódz.

  Juraczowski - bez lokalizacji.

  Juraszowski - Małopolska: Juraszowa, nowos±deckei, gmina Podegrodzie.

  Jurczyc(s)ki - Małopolska: Jurczyce, krakowskie, gmina Skawina.

  Jurgowski - kresy północne: Jurgowo (Geogenau), dzi¶ Jerzykowo, suwalskie, gmina Węgorzewo.

  Jurkowo - Wielkopolska: Jurkowo-Huby, leszczyńskie, gmina Krzywiń.

  Jurkowski - Wielkopolska: Jurkowo-Huby, leszczyńskie, gmina Krzywiń; kresy południowe: Jurkowice, wie¶ w dawnej ziemi sanockiej, dzi¶ zaginiona.

  Jurowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Jurki - Mazowsze: Jurki, wie¶ w dawnym powiecie makowskim, dzi¶ zaginiona.

  Jurski - Mazowsze: Jurki, wie¶ w dawnym powiecie makowskim, dzi¶ zaginiona.

  Juryjowski - kresy południowe: Jurowce, kro¶nieńskie, gmina Sanok.

  Jutrkowski - Wielkopolska: Jutrkowo, dzi¶ Jutrków, kaliskie, gmina Wieruszów.

  Jutroski - Wielkopolska: Jutroszyn, Utroszyn, dzi¶ Jutrosin, leszczyńskie, miasto. Por. Utroszyński.

  Jutrowski - Wielkopolska: Jutroszyn, Utroszyn, dzi¶ Jutrosin, leszczyńskie, miasto. Por. Utroszyński.

  Kabac(s)ki - Mazowsze: Kabaty, warszawskie, gmina Warszawa-Mokotów.

  Kaczkowski - Wielkopolska: Kaczkowo, bydgoskie, gmina Żnin; Kaczki ¦rednie i Piastowe, konińskie, gmina Turek; Małopolska: Kaczkowice, kieleckie, gmina Bejsce.

  Kaczliński - Wielkopolska: Kaczyno, dzi¶ Kaczlin, poznańskie, gmina Sieraków.

  Kaczorowski, Kaczurowski - kresy południowe: Kaczurow.

  Kaczowski - Wielkopolska: Kaczewo, włocławskie, gmina Piotrków Kujawski.

  Kaczyc(s)ki - Małopolska: Kaczyce, tarnobrzeskie, gmina Lipnik.

  Kadłubylic(s)ki (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kadowski - bez lokalizacji.

  Kadzewski - Wielkopolska: Kadzewo, poznańskie, gmina ¦rem.

  Kajewski - Wielkopolska: Kajewo, dzi¶ Kajew, płockie, gmina Kro¶niewice.

  Kalawski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kalbajewski (?) - kresy południowe: Kołbajowicze.

  Kaleński - Wielkopolska: Kaleń Duża, konińskie, gmina Chodów, Mazowsze: Kaleń, Kalinie, dzi¶ Kaleń, skierniewickie, gmina Rawa Mazowiecka.

  Kalewski (?) - Wielkopolska: Chaławy, Chalewo, dzi¶ Chaławy, poznańskie, gmina Brodnica. Por. (?) Chalewski.

  Kalic(s)ki - Mazowsze (?): Kalinice, dzi¶ Kalenice, skierniewickie, gmina Łyszkowice.

  Kalinowski - Wielkopolska: Kalinowiec, włocławskie, gmina B±dkowo; ¦l±sk: Kalinów, opolskie, gmima Strzelce Opolskie.

  Kaliński - Małopolska: Kalina Mała i Wielka, kieleckie, gmina Miechów; Mazowsze: Kalinie, dzi¶ Kaleń, skierniewickie, gmina Rawa Mazowiecka.

  Kaliski, Kalisiensis - Wielkopolska: Kaliska, konińskie, gmina Wilczyn; Kalisz, kaliskie, miasto; Małopolska: Kaliszany, tarnobrzeskie, gmina Wojciechowice.

  Kalisz - (?) Wielkopolska: Kalisz, kaliskie, miasto.

  Kaliszeński, Kaliszański, Kaliszyński - (?) Małopolska: Kaliszany, tarnobrzeskie, gmina Wojciechowice; lubelskie, gmina Józefów.

  Kaliszkowski - Wielkopolska: Kaliszkowice Kaliskie i Ołobockie, kaliskie, gmina Mikstat.

  Kalniski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kalnochowski, Kalnofowski - kresy południowe: Kalnochwosty.

  Kalnochwostski, Kalnochwosc(s)ki, Kalnofostski, Kalnofisc(s)ki, Kalnochostski, Kalnochosc(s)ki - kresy południowe: Kalnochwosty, Kalnofo¶cie, Kalnochosty.

  Kalski 1 - Wielkopolska: Kały, płockie, gmina Ostrowy; Kały, dzi¶ czę¶ć dzielnicy Bałuty miasta Łodzi, łódzkie.

  Kalski 2 por. Skalski. -

  Kałkowski - Małopolska: Kałków, kieleckie, gmina Pawłów.

  Kałow - ¦l±sk: Kałów, wrocławskie, gmina Długołęka.

  Kałowski - Wielkopolska: Kały, Kałowo, dzi¶ Kały, płockie, gmina Nowe Ostrowy; Kałów, sieradzkie, gmina Poddębice; bez lokalizacji. Por. Kalski 1.

  Kałusowski - kresy południowe: Kałuszow.

  Kamieniec - kresy południowe: Kamieniec.

  Kamieniec(s)ki (?) - Wielkopolska: Kamień, Kamieniec, dzi¶ Kamieniec, poznańskie, gmina Kamieniec;kresy południowe: Kamieniec.

  Kamieniec(s)ki, Kamienieski, Kamienic(s)ki - Wielkopolska: Kamieniewice, dzi¶ Kamionki, poznańskie, gmina Kórnik; Kamień, Kamieniec, dzi¶ Kamieniec, poznańskie, gmina Kamieniec; gmina Kłecko; Małopolska: Kamieniec, zamek we wsi Odrzykoń, kro¶nieńskie, gmina Wojaszówka; kresy południowe: Kamieniec.

  Kamieniewiec(s)ki - Wielkopolska: Kamieniewice, dzi¶ Kamionki, poznańskie, gmina Kórnik.

  Kamieniewski, Kamieniowski - Wielkopolska: Kamieniewice, dzi¶ Kamionki, poznańskie, gmina Kórnik.

  Kamień, Kamiń - Wielkopolska: Kamień, Kamieniec, dzi¶ Kamieniec, poznańskie, gmina Kamieniec.

  Kamieński, Kamiński; Camenensis, Caminensis - Wielkopolska: Kamieniec, poznańskie, gmina Kamieniec; Kamieniewice, dzi¶ Kamionki, poznańskie, gmina Kórnik; Kamiona, dzi¶ Kamienna, sieradzkie, gmina Błaszki; Kamiona, Kamień, dzi¶ Kamień, kaliskie, gmina Cekow Kolonia; Małopolska: Kamień, dzi¶ Kamień Duży, radomskie, gmina Wieniawa; Kamień, dzi¶ Kamień Łukawski, tarnobrzeskie, gmina Dwikozy; Mazowsze: Kamień, skierniewickie, gmina Dmosin; płockie, gmina Gabin; ciechanowskie, gmina Dzierz±żna; kresy południowe: Kamień.

  Kamilski - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Kamionac(s)ki - Wielkopolska: Kamionacz, sieradzkie, gmina Warta; bez lokalizacji.

  Kamionka - Małopolska: (?) Kamień, krakowskie, gmina Czernichów.

  Kamionopolski - kresy południowe: Kamionopole.

  Kamiowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kamoc(s)ki - Wielkopolska: Kamocin, piotrkowskie, gmina Grabica.

  Kamodzieński - Małopolska: Kamodzienice, kieleckie, gmina Stopnica.

  Kamski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kanclerzewski - Wielkopolska: Kanclerzewice, wie¶ pod Kiekrzem, dzi¶ zaginiona.

  Kaniewski - Wielkopolska: Kaniewo, włocławskie, gmina Lubraniec.

  Kaniński - Wielkopolska: Kanino, dzi¶ Konin, konińskie, miasto.

  Kański - Mazowsze: Kanie, warszawskie, gmina Brwinow.

  Karboszewski (?) - Mazowsze: nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Karbowski - Pomorze: Karbowo, toruńskie, gmina Brodnica.

  Karchowski - Wielkopolska: Karchowo, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo; Karchowo, dzi¶ Charchów Księży i Pański, sieradzkie, gmina Zadzim.

  Karczelski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Karczewski, Karczowski - Wielkopolska: Karczewo, poznańskie, gmina Kamieniec.

  Karczyn - ¦l±sk: Karczyn, wrocławskie, gmina Łagiewniki.

  Karczyński - Wielkopolska: Karczyn, bydgoskie, gmina Kruszwica.

  Kargowski - Wielkopolska: Kargowa, zielonogórskie, miasto; Małopolska: Kargowo, dzi¶ Kargów, kieleckie, gmina Tuczępy.

  Karlęski - Małopolska: Karlęż, Charlęż, dzi¶ Charlęż, lubelskie, gmina Spiczyn/

  Karlin - Małopolska: Karlin, katowickie, gmina Zawiercie.

  Karliński - Małopolska: Karlin, katowickie, gmina Zawiercie.

  Karnic(s)ki - Mazowsze: Karnice, skierniewickie, gmina Puszcza Mariańska.

  Karniński, Karliński - Wielkopolska: Karnino, Karlino, dzi¶ Karmin Pierwszy i Drugi, kaliskie, gmina Dobrzyca.

  Karniowski, Karniewski - Małopolska: Karniów, krakowskie, gmina Kocmyrzów-Luborzyca; Mazowsze: Karniewo, ciechanowskie, gmina Karniewo.

  Karnkowski, Karkowski - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Karnkowo, włocławskie, gmina Lipno.

  Karpic(s)ki - Wielkopolska: Karpicko, zielonogórskie, gmina Wolsztyn.

  Karpiński - Mazowsze: Karpin, ostrołęckie, gmina D±brówka.

  Karsic(s)ki - Wielkopolska: Charcice, Karcice, dzi¶ Charcice, poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie. Por. Charcic(s)ki.

  Karsiec(s)ki - Wielkopolska: Charcice, Karcice, dzi¶ Charcice, poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie. Por. Charcic(s)ki.

  Karski, Charski - Wielkopolska: Karsy, konińskie, gmina Stare Miasto; Małopolska: Karsy Duże i Małe, kieleckie, gmina Pacanów; Karsy, kieleckie, gmina Sobków; Mazowsze: Karsy, płockie, gmina Drobin.

  Karsowski - Wielkopolska: Karsowo, dzi¶ Karsewo, poznańskie, gmina Niechanowo; Karsy, konińskie, gmina Stare Miasto.

  Karsznic(s)ki, Kar¶nic(s)ki, Charsznic(s)ki, Char¶nic(s)ki - Wielkopolska: Kar¶nice, leszczyńskie, gmina ¦migiel; Karsznice, sieradzkie, gmina Zduńska Wola; Małopolska: Karsznica, kieleckie, gmina Małogoszcz.

  Karszniński (?), Kar¶niński (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kars(z)ow - Pomorze: Karszewo, elbl±skie, gmina Młynary.

  Karszowski, Karszewski - Wielkopolska: Karszewo, Karsowo, dzi¶ Karszew, sieradzkie, gmina D±bie.

  Karwaczski, Karwac(s)ki - Mazowsze: Karwacz, ostrołęckie, gmina Przasnysz.

  Karwański - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Karwarski, por. Garwarski. -

  Karwic(s)ki - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Karwice, piotrkowskie, gmina Opoczno.

  Karwiński, Charwiński - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Karwin, Charwin, dzi¶ Karwin, krakowskie, gmina Koniusza.

  Karwosiec(s)ka fem. - Mazowsze: Karwosiek, dzi¶ Karwosiek Cholewice i Karwosiek Noskowice, płockie, gmina Brudzeń Duży.

  Karwowski - Mazowsze: Karwowo, płockie, gmina Bodzanów.

  Karzyński (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kaski - Mazowsze: Kaski, skierniewickie, gmina Baranów.

  Kaszewski - Wielkopolska: Kaszew, Kaszewo, dzi¶ Kaszewy Dworne, Ko¶cielne i Tarnowskie, płockie, gmina Krzyżanów.

  Kaszliński - Wielkopolska: Caschlyno, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Kaszowski; Caszovianus - Małopolska: Kaszów, radomskie, gmina Stara Błotnica; bez lokalizacji.

  Kaszyc(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Kaszyce, przemyskie, gmina Orły.

  Katarzyniec(s)ki - kresy południowe: Katarzyńsce, Katarzynice.

  Katarzyński, Katerzyński, Katyrzyński - kresy południowe: Katarzyńsce, Katarzynice.

  Katomirski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Katowski - ¦l±sk: Katowice, dzi¶ Karłowice, opolskie, gmina Popielów.

  Kawieciński, Kawieczyński, Kaw(i)ęciński, Kaw(i)ęczyński - Małopolska: Kawięcin, Kawięczyn, dzi¶ Kawęczyn, kieleckie, gmina Imielno.

  Kaw(i)ec(s)ki, Kaw(i)ęc(s)ki - Wielkopolska: Kawięczyno, Kawęczyno, dzi¶ Kawęczyn, konińskie, gmina Kawęczyn; Kawcze, leszczyńskie, gmina Bojanowo; Małopolska: Kawki, Kawce, dzi¶ Kawki, czę¶ć wsi Zabłocie, krakowskie, gmina Biskupice.

  Kawieczanin (?) - Mazowsze: (?) Kawienczyno- Saksary, ostrołęckie, gmina Krzynowłoga Mała; (?) Kawęczyn, warszawskie, gmina Tarczyn.

  Kawierski - Małopolska: Kawiory, dzi¶ czę¶ć miasta Krakowa, krakowskie.

  Kawnic(s)ki - Wielkopolska: Kawnica, dzi¶ Kawnice, konińskie, gmina Golina.

  Kazalnic(s)ki (?) - Wielkopolska: Kazale Stara, kaliskie, gmina Mycielin.

  Kazalski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kazanowski - Małopolska: Kazanowo, dzi¶ Kazanów, radomskie, gmina Kazanów.

  Kazimirski, KaĽmirski - Wielkopolska: Kazimierz, sieradzkie, gmina Lutomiersk; Małopolska: Kazimirza Mała, dzi¶ Kazimierza Mała, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka; bez lokalizacji.

  Kazmowski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kaznowski - Wielkopolska: Kaznów, konińskie, gmina ¦winice Warckie.

  Kazuski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  KaĽniewski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  K±kolewski, K±kolowski - Wielkopolska: K±kolewo, leszczyńskie, gmina Osieczna.

  K±tec(s)ki - Mazowsze: K±ty, warszawskie, gmina Góra Kalwaria; ciechanowskie, gmina Opinogóra Górna.

  K±tski, Kętski, K±c(s)ki, Kęc(s)ki; Kęski - Wielkopolska: K±ty, kaliskie, gmina Czastary; Mazowsze: K±cino, K±ty, dzi¶ K±cin, wie¶ w dawnym powiecie grójeckim, dzi¶ zaginiona; ¦l±sk: K±ty, opolskie, gmina Zawadzkie; K±tna, wrocławskie, gmina Długołęka; K±tki, wałbrzyskie, gmina Marcinowice.

  Kcyński - Wielkopolska: Kcynia, bydgoskie, miasto; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kębłowski - Wielkopolska: Kębłowo, zielonogórskie, gmina Wolsztyn.

  Kęcerski - Wielkopolska: Kęcerzyno, wie¶ w dawnym powiecie kolskim, dzi¶ zaginiona; Kęcerzyno, Kędzierzyno, wie¶ w dawnym powiecie łęczyckim, dzi¶ zaginiona.

  Kęcerzyński - Wielkopolska: Kęcerzyno, wie¶ w dawnym powiecie kolskim, dzi¶ zaginiona; Kęcerzyno, Kędzierzyno, wie¶ w dawnym powiecie łęczyckim, dzi¶ zaginiona.

  Kędzierski por. Kęcerski -

  Kędzierzawski, Kędzierzewska fem. - Mazowsze: Kędzierzawice, ciechanowskie, gmina Nasielsk.

  Kędziński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kępalski - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Kępadły, wie¶ w dawnym powiecie orłowskim, w parafii Sobota, dzi¶ zaginiona.

  Kępanowski - Małopolska: Kępanów, tarnowskie, gmina Łapanów.

  Kępczowski - ¦l±sk: Kępczowice, wie¶ koło Tarnowskich Gór, dzi¶ zaginiona.

  Kępieński, Kępiński - Wielkopolska: Kępno, kaliskie, miasto.

  Kępski - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Kępa, poznańskie, gmina Szamotuły; Małopolska: Kępa, krakowskie, gmina Słomniki; Mazowsze: Kępa, ciechanowskie, gmina Sochocin.

  Kęsic(s)ki - Mazowsze: Kęsice, płockie, gmina Zawidz.

  Kęski por. K±tski. -

  Kęsze - Mazowsze: Kęs(z)e, dzi¶ Kęsy Pańki, Kęsy Wypychy, ciechanowskie, gmina Gzy.

  Kęszyc(s)ki - Wielkopolska: Kęszyce, kaliskie, gmina Sieroszewice.

  Kęszynowski Por. Ch±sinowski -

  Kęty - Małopolska: Kęty, bielskie, miasto.

  Kicino - Wielkopolska: Kicin, Kicino, dzi¶ Kicin, poznańskie, gmina Czerwonak.

  Kiciński - Wielkopolska: Kicin, Kicino, dzi¶ Kicin, poznańskie, gmina Czerwonak.

  Kic(s)ki - Wielkopolska: Kiki, sieradzkie, gmina Wodzierady.

  Kidałowski - kresy południowe: Kidałowice, przemyskie, gmina Pawłosiów.

  Kidnic(s)ki (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kiebłowski, Kiebłoniesis Por. Kębłowski -

  Kielski (?) - bez lokalizacji.

  Kiełbowski - Mazowsze: Kiełbowo, ciechanowskie, gmina Raci±ż; bez lokalizacji.

  Kiełczewski, Kiełczowski - Wielkopolska: Kiełczewo, dzi¶ Kiełczew Górny i Smużny, gmina Koło; Małopolska: Kiełczewice Dolne i Górne, lubelskie, gmina Strzyżewice.

  Kiełczygłowski - Wielkopolska: Kiełczygłów, sieradzkie, gmina Kiełczygłów.

  Kiełkowski - Wielkopolska: (?) Kijakowo, dzi¶ Kiełkowo, zielonogórskie, gmina Siedlec; Małopolska: Kiełków, rzeszowskie, gmina Przecław; Kiełków, dzi¶ czę¶ć wsi Marzysz, kieleckie, gmina Daleszyce.

  Kiełpiński - Wielkopolska: Kiełpiny, włocławskie, gmina Czernikowo; toruńskie, gmina W±pielsk; Mazowsze: Kiełpino, dzi¶ Kiełpin, warszawskie, gmina Łomianki.

  Kiernoski - Mazowsze: Kiernozia, płockie, gmina Kiernozia.

  Kiernowski - Mazowsze: Kiernozia, płockie, gmina Kiernozia.

  Kiernozic(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kierski - Wielkopolska: Kierz, Kiekrz, dzi¶ Kiekrz, poznańskie, gmina Rokietnica.

  Kieszkowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej. Por. (?) Cieszkowski.

  Kietlicz - Wielkopolska: Kietlicze, wie¶ pod Modrzem, dzi¶ zaginiona.

  Kietliczski, Kietlic(s)ki - Wielkopolska: Kietlicze, wie¶ pod Modrzem, dzi¶ zaginiona.

  Kietliński - Wielkopolska: Kietlicze, wie¶ pod Modrzem, dzi¶ zaginiona.

  Kijanczyński - Wielkopolska: Kijanczyno, dzi¶ Ki±czyn, poznańskie, gmina Szmotuły.

  Kijanowski por. Cyjanowski. -

  Kijański, Kijeński - Małopolska: Kijany, lubelskie, gmina Spiczyn.

  Kijaszkowski - Wielkopolska: Kijaszkowo, włocławskie, gmina Czernikowo.

  Kije - Małopolska: Kije, kieleckie, gmina Kije.

  Kijec(s)ki - Małopolska: Kije, kieleckie, gmina Kije.

  Kijowski - Wielkopolska: Kijewo, bydgoskie, gmina Gniewkowo.

  Kijski - Małopolska: Kije, kieleckie, gmina Kije.

  Kikolski - Mazowsze: Kikoły, warszawskie, gmina Pomiechówek; Kikół, płockie, gmina Kikół.

  Kikowski - Wielkopolska: Kikow, Kikowo, dzi¶ Kikowo, poznańskie, gmina Pniewy; Małopolska: Kików, kieleckie, gmina Solec Zdrój.

  Kilowski - Małopolska: (?) Kielanowice, tarnowskie, gmina Tuchów.

  Kinic(s)ki - Mazowsze: Kiniki, ciechanowskie, gmina Raci±ż.

  Kinowski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kintenow - Pomorze: Kitnowo (Kintenow), toruńskie, gmina Gruta. Por. Kintenow.

  Kisielnic(s)ki - Mazowsze: Kisielnica, łamzyńskie, gmina Pi±tnica.

  Kisielowski - Wielkopolska: Kisiele, piotrkowskiw, gmina Rozprza.

  Kiszkowski - Wielkopolska: Kiszkowo, poznańskie, gmina Kiszkowo.

  Kisznowski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kiszowski, Kiszewski - Wielkopolska: Kiszewo, poznańskie, gmina Oborniki; Kiszewy, konińskie, gmina Tuliszków; Pomorze: Kiszewa, Kiszow, Kiszew, dzi¶ Stara Kiszewa, gdańskie, gmina Ko¶cierzyna.

  Kiszyński - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kitkowski - Mazowsze: Kitki, ciechanowskie, gmina Dzierzgowo.

  Klawski - bez lokalizacji.

  Kleciec(s)ki - Małopolska: Klecie, tarnowskie, gmina Brzostek.

  Klec(s)ki - kresy południowe: Klecko.

  Klec(s)ki Por. Kłec(s)ko -

  Kleczewski, Kleczowski - Wielkopolska: Kleczewo, dzi¶ Kleczew, konińskie, miasto; Mazowsze: (?) Kleszow, dzi¶ Kleszewo, ciechanowskie, gmina Pułtusk.

  Kleczkow - Mazowsze: Kleczkowo, ostrołęckie, gmina Troszyn.

  Kleczkowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Kleczkowo, ostrołęckie, gmina Troszyn.

  Kleniowski - Mazowsze: Kleniewo, płockie, gmina Bielsk.

  Kleparski - Małopolska: Kleparz, dzi¶ czę¶ć miasta Krakowa, krakowskie.

  Kleszczewski - Wielkopolska: Kleszczewo, Kleszczew, dzi¶ Kleszczewo, leszczyńskie, gmina Osieczna.

  Klęczeński - Małopolska: Klęczany, rzeszowskie, gmina Sędziszów Małopolski; nowos±deckie, gmina Gorlice.

  Klichowski - Wielkopolska: Klichów, wie¶ zaginiona koło Żerkowa, kaliskie, gmina Żerków.

  Klic(ski) - Mazowsze: Klice, ciechanowskie, gmina Regimin.

  Kliczewski - Mazowsze: Kliczewo Duże i Małe, ciechanowskie, gmina Żuromin.

  Kliczkowski (?) - Mazowsze: Kliczkowo, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Klimaszewski - Mazowsze: Klimaszewnica, łomżyńskie, gmina Radziłów; Klimasze Jabłoń, dzi¶ Klimasze, łomżyńskie, gmina Zambrów.

  Klimaszowska fem. - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Klimi±tski, Klimi±c(s)ki, Klementski, Klemenc(s)ki - Wielkopolska: Klimęcice, Klimi±tki, wie¶ pod Żbikami, dzi¶ zaginiona.

  Klimontowski, Klimuntowski, Klimiontowski, Klimiuntowski - Małopolska: Klimontow, Klimuntow, dzi¶ Klimontów, tarnobrzeskie, gmina Klimontów; Klimuntow, Mlementow, Klimontowice, dzi¶ Klimontów, krakowskie, gmina Proszowice.

  Kliński - Małopolska: Klina, dzi¶ Chlina, katowickie, gmina Żarnowiec; Pomorze: Klińcz, dzi¶ Mały i Wielki Klińcz, gdańskie, gmina Ko¶cierzyna.

  Kliszewska fem. - Wielkopolska: Kliszewo, wie¶ pod Kaliszem, dzi¶ zaginiona.

  Kliszowski - Małopolska: Kliszów, kieleckie, gmina Kije; rzeszowskie, gmina Tuszów Narodowy.

  Kliszyński - Wielkopolska: Kliszyno, dzi¶ Klizin, piotrkowskie, gmina Kodr±b.

  Kliziński por. Kliszyński. -

  Kloniwiec(s)ki - Wielkopolska: Klonowiec, dzi¶ Klonówiec, leszczyńskie, gmina Lipno.

  Klonowski, Klunowski - Wielkopolska: Klonowiec, dzi¶ Klonówiec, leszczyńskie, gmina Lipno; Klonów, kaliskie, gmina Międzybórz; sieradzkie, gmina Goszczanów; gmina Warta; klony, Kluny, dzi¶ Klony, poznańskie, gmina Kostrzyn; Małopolska: Klonów, dzi¶ Klonów, radomskie, gmina Gózd.

  Kluczewski, Kluczowski - Wielkopolska: Kluczewo, leszczyńskie, gmina Przemęt; bez lokalizacji.

  Klukowski - Mazowsze: Klukowo, ciechanowskie, gmina ¦wiercze Koty; łomżyńskie, gmina Klukowo.

  Kluszowski, Kłuszowski - bez lokalizacji.

  Kłajski - Małopolska: Kłaj, krakowskie, gmina Kłaj.

  Kłec(s)ko - Wielkopolska: Kłec(s)ko, dzi¶ Kłecko, poznańskie, miasto.

  Kłobęc(s)ki (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kłobuc(s)ko - Małopolska: Kłobucko, dzi¶ Kłobuck, częstochowskie, gmina Kłobuck.

  Kłobukowski - Wielkopolska: Kłobukowo, włocławskie, gmina Tłuchowo.

  Kłoczewski - Wielkopolska: nazwa miejscowa niezidentyfikowana; Mazowsze: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kłodawa - Wielkopolska: Kłodawa, konińskie, miasto.

  Kłodawski - Wielkopolska: Kłodawa, konińskie, miasto.

  Kłodnic(s)ki, Chłodnic(s)ki - kresy południowe: Kłodnica.

  Kłodski, Kłoc(s)ki - Wielkopolska: Kłodzin, bydgoskie, gmina Łabiszyn.

  Kłodziejski, Kłodzieński, Kłodziński - Wielkopolska: Kłodzieński, Kłodziejsko, Kłodzino, dzi¶ Kłodzisko, pilskie, gmina Wronki.

  Kłodzisko - Wielkopolska: Kłodzisko, pilskie, gmina Wronki.

  Kłokowski - kresy południowe: Kłokowice, przemyskie, gmina Fredropol.

  Kłomic(s)ki - Wielkopolska: Kłomice, Kłomnice, dzi¶ Kłomnice, częstochowskie, gmina Kłomnice.

  Kłoski - Wielkopolska: Kłoski, wie¶ w dawnym województwie łęczyckim, dzi¶ zaginiona.

  Kłoskowski - Wielkopolska: Kłoski, wie¶ w dawnym województwie łęczyckim, dzi¶ zaginiona; Mazowsze: Kłoski Młynowięta, Kłoski Borzymy, łomżyńskie, gmina Kobyliny Borzymy.

  Kłosowski - Wielkopolska: Kłosowice, poznańskie, gmina Sieraków; Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Kmiciński - kresy południowe: Kmicin, dzi¶ Kmiczyn, zamojskie, gmina Łaszczów.

  Kmiec(s)ki - Małopolska: Kminicze, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Kniehnice - kresy południowe: Kniehynice, Kniehnice.

  Kniehynic(s)ki, Knihynic(s)ki, Kniehnic(s)ki, Kniahnic(s)ki - kresy południowe: Kniehynice, Kniehnice.

  Kniehyniński - kresy południowe: Kniehynin.

  Kniehyński, Knihynski - kresy południowe: Kniehynice, Kniehnice.

  Knieziodworski - kresy południowe: Knieziodwor, Kniaziodwor. Por. Księżodworski.

  Kniszwac(s)ki (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Knyszyński, Knyszeński - Wielkopolska: Knyszyno, wie¶ pod Poznaniem, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Knyszyn, dzi¶ przysiółek Woli Knyszyńskiej, kieleckie, gmina Działoszyce.

  Kobaczowski - kresy południowe: Kobaczowce.

  Koberno - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej; por. Kobierno, Kowarn, dzi¶ Krnow, nazwa miejscowa na Morawach.

  Kobiec - kresy południowe: Cobyecz, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Kobiec(s)ki - kresy południowe: Cobyecz, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Kobielic(s)ki - Wielkopolska: Kobielice, włocławskie, gmina Dobre; bez lokalizacji; Por. Kobylic(s)ki.

  Kobieliński - bez lokalizacji.

  Kobielnic(s)ki - Wielkopolska: Kobielniki, dzi¶ Kobelniki, bydgoskie, gmina Złotniki Kujawskie.

  Kobielski - Wielkopolska: Kobiele Małe i Wielkie, piotrkowskie, gmina Kobiele Wielkie; Małopolska: Kobiela, kieleckie, gmina Opatowiec.

  Kobiernic(s)ki, Kobierniski - Małopolska: Kobierniki, tarnobrzeskie, gmina Samborzec; Mazowsze: Kobierniki, płockie, gmina Stara Biała.

  Kobierski - Małopolska: Kobierzyn, dzi¶ czę¶ć miasta Krakowa, krakowskie.

  Kobierzyc(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kobliński por. Kobyleński. -

  Kobrzyński - Wielkopolska: Kobrzyniec, Kobryniec, dzi¶ Stary Kobrzyniec, włocławskie, gmina Rogowo.

  Kobyla Głowa - ¦l±sk: Kobyla Głowa, wałbrzyskie, gmina Ciepłowody.

  Kobyleński, Kobyliński, Kobylański - Wielkopolska: Kobylino, dzi¶ Kobylin, leszczyńskie, miasto; Małopolska: Kobylany, kro¶nieńskie, gmina Chorkówka; krakowskie, gmina Zabierzów; tarnobrzeskie, gmina Opatów; Kobylnik, dzi¶ Kobylniki, kieleckie, gmina Wi¶lica; Mazowsze: Kobylino, dzi¶ Kobylin, łomżyńskie, gmina Pi±tnica. Por. Kobylino, Kobylnic(s)ki, Kobylski.

  Kobylic(s)ki, Kobelic(s)ki - Wielkopolska: Kobielice, włocławskie, gmina Dobre; ¦l±sk: Kobylice, opolskie, gmina Cisek; wrocławskie, gmina Trzebnica; Por. Kobielic(s)ki.

  Kobylin - Mazowsze: (?) Kobylin, radomskie, gmina Grójec. Por. Kobylski.

  Kobylino - Wielkopolska: Kobylino, dzi¶ Kobylin, leszczyńskie, miasto. Por. Kobyleński.

  Kobylnic(s)ki - Wielkopolska: Kobylniki, poznańskie, gmina Obrzycko; Kobylino, dzi¶ Kobylin, leszczyńskie, miasto. Por. Kobyleński.

  Kobylopolski - Wielkopolska: Kobyle Pole, dzi¶ czę¶ć miasta Poznania, poznańskie.

  Kobylski - Małopolska: Kobylany, krakowskie, gmina Zabierzów; Mazowsze: Kobylino, dzi¶ Kobylin, radomskie, gmina Grójec. Por. Kobyleński, Kobylin.

  Kobyłec(s)ki, Kobylec(s)ki - Wielkopolska: Kobyłki, piotrkowskie, gmina Drużbice.

  Kobyłowłoc(s)ki - kresy południowe: Kobyłowłoki.

  Kobyłowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kochanowski - Małopolska: Kochanow, dzi¶ Kochanów Wieniawski, radomskie, gmina Wieniawa.

  Kochański - bez lokalizacji.

  Kochowski - Wielkopolska: Kochowo, konińskie, gmina Słupca; Małopolska: Kochów, tarnobrzeskie, gmina Opatów.

  Kocic(s)ki - Mazowsze: Kocice, dzi¶ Kucice, ciechanowskie, gmina Dzierz±żnia.

  Kociełki - Wielkopolska: Kociełki, dzi¶ Kociołki, sieradzkie, gmina Błaszki.

  Kociełkowski - Wielkopolska: Kociełki, dzi¶ Kociołki, sieradzkie, gmina Błaszki.

  Kocierzyński - kresy południowe: Kocierzyn, Koczarzyn. Por. Koczarzyński.

  Kocikowski - Małopolska: Kocikowa, katowickie, gmina Pilica.

  Kociński, Kocieński - Wielkopolska: Kocina, sieradzkie, gmina Widawa; Małopolska (zapisy z kresów południowych): Kocina, kieleckie, gmina Opatowiec.

  Kocmiński (?) - kresy południowe: Coczmin, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Kocurowski, Koczurowski - kresy południowe: Koczurow.

  Koczanowski, Koczenowski, Koczonowski - Wielkopolska: Koczanowo, wie¶ dzi¶ zaginiona; Małopolska: Koczanów, krakowskie, gmina Proszowice; kresy południowe: Koczanowka.

  Koczarowski, Koczerowski, Koczorowski - kresy południowe: Koczarowo.

  Koczarzyński (?) - kresy południowe: Koczarzyn, Kocierzyn. Por. Kocierzyński.

  Koczębska (?) fem. - kresy południowe: Cuczambi, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Koczuski (?) - Wielkopolska: Kociugi, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo.

  Kodr±bski, Kodrębski, Kodromski - Wielkopolska: Kodr±b, piotrkowskie, gmina Kodr±b.

  Kokalewski - Wielkopolska: Kokalewo, dzi¶ K±kolewo, poznańskie, gmina Granowo.

  Kokornic(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kokorowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kokorzyno - Wielkopolska: Kokorzyno, dzi¶ Kokorzyn, leszczyńskie, gmina Ko¶cian.

  Kokorzyński; Cocorinus - Wielkopolska: Kokorzyno, dzi¶ Kokorzyn, leszczyńskie, gmina Ko¶cian.

  Kokoski - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Kokoszki - Wielkopolska: Kokoszki, sieradzkie, gmina Błaszki.

  Kokoszyński - Wielkopolska: Kokoszki, sieradzkie, gmina Błaszki.

  Kokowski - Wielkopolska: (?) Kukowo, włocławskie, gmina Skępe.

  Kolanowski - Małopolska (zapisy z kresów południowych): Kolanów, tarnowskie, gmina Bochnia; Kolanówka, dzi¶ czę¶ć wsi Żeglec, kro¶nieńskie, gmina Chorkówka.

  Kolarski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kolaski Por. Kołatski. -

  Kolczyc(s)ki, Kulczyski - kresy południowe: Kolczyce.

  Kolec(s)ki (?) Por. Kolędz(s)ki. -

  Koleński, Koliński - Wielkopolska: Kolno, gorzowskie, gmina Międzychód; Mazowsze: Kolno, łomżyńskie, miasto; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Koleski - Wielkopolska: Koleszyno, Kołoszyno, Kołocice, dzi¶ Kałoszyn, sieradzkie, gmina Dalików. Por. Kołoc(s)ki, Kołoski.

  Kolędz(s)ki, Kolęc(s)ki - Wielkopolska: Kol±dzice, Kolędzice, wie¶ w dawnej parafii Błaszki, dzi¶ zaginiona.

  Kolnic(s)ki - Wielkopolska: Kolnice, dzi¶ Kolniczki, poznańskie, gmina Nowe Miasto.

  Kolski - Wielkopolska: Koło, konińskie, miasto. Por. Kołowski.

  Kołac(s)ki Por. Kolatski. -

  Kołaczkowski - Wielkopolska: Kołaczkowo, Kołaczkowice, dzi¶ Kołaczkowice, leszczyńskie, gmina Miejska Górka; Kołaczkowo, poznańskie, gmina Kołaczkowo; Małopolska: Kołaczkowice, kieleckie, gmina Busko Zdrój; kresy południowe: Kołaczkowce.

  Kołaczowski, Kołaczewski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Kołaczowice, Kołaczkowice, dzi¶ Kołaczkowice, kieleckie, gmina Busko Zdrój.

  Kołakowski - Mazowsze: Kołaki Stare, dzi¶ Kołaki Ko¶cielne, łomżyńskie, gmina Kołaki Ko¶cielne.

  Kołatski, Kołac(s)ki, Kołaski - Wielkopolska: Kołata, poznańskie, gmina Pobiedzisko; Kołacino, Kołacina, dzi¶ Kołacin, poznańskie, gmina Ksi±ż Wielkopolski.

  Kołdr±bski, Kołdrębski - Wielkopolska: Kołdr±b, bydgoskie, gmina Janowiec Wielkopolski; Kodr±b, piotrkowskie, gmina Kodr±b.

  Kołdzic (?) - ¦l±sk: Coldicz, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Kołmasz - ¦l±sk: Colmas, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Kołoc(s)ki (?) - Wielkopolska: Koleszno, Kołoszyno, Kołocice, dzi¶ Kałoszyn, sieradzkie, gmina Dalików. Por. Koleski, Kołoski.

  Kołomyjczyk - kresy południowe: Kołomyja.

  Kołomyjski, Kołomyski, Kołomejski - Mazowsze: Kołomyja, łomżyńskie, gmina Rutki; kresy południowe: Kołomyja.

  Kołoski - Wielkopolska: Koleszno, Kołoszyno, Kołocice, dzi¶ Kałoszyn, sieradzkie, gmina Dalików. Por. Koleski, Kołoc(s)ki

  Kołoszewski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kołowski - Wielkopolska: Koło, konińskie, miasto. Por. Kolski.

  Kołozębski - Mazowsze: Kołoz±b, ciechanowskie, gmina Sochcin.

  Kołpiec(s)ki - kresy południowe: Kołpiec.

  Kołtowski - kresy południowe: Kołtow.

  Kołuda - Wielkopolska: Kołuda Wielka i Mała, bydgoskie, gmina Janikowo.

  Kołudnic(s)ki - bez lokalizacji.

  Kołudowski - Wielkopolska: Kolędowo (?), dzi¶ prawdopodobnie Kołdów, sieradzkie, gmina Błaszki.

  Kołudski, Kołudzski - Wielkopolska: Kołuda Wielka i Mała, bydgoskie, gmina Janikowo; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kołunic(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kołybielski - Mazowsze: Kołybiel, dzi¶ Kołbiel, siedleckie, gmina Kołbiel.

  Kołybski - Wielkopolska: Kołybki, dzi¶ Kołybiec, pilskie, gmina W±growiec.

  Komarnic(s)ki - kresy południowe: Komarniki, Komorniki. Por. Komornic(s)ki

  Komarowski - Mazowsze: Komarowo, dzi¶ Komorowo, ostrołęckie, gmina Rz±¶nik. Por. Komorowski.

  Komaski - Wielkopolska: Komaszyce, wie¶ w dawnym województwie łęczyckim, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Komaszyce, radomskie, gmina Gowarczów.

  Kominkowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Komoński - Mazowsze: Komonino, dzi¶ Stary Komunin, ciechanowskie, gmina Raci±ż.

  Komornic(s)ki, Komorniski - Wielkopolska: Komorniki, poznańskie, gmina Kleszczewo; Komorniki, sieradzkie, gmina Mokrsko; Małopolska: Komorniki, piotrkowskie, gmina Kluczewsko; kresy południowe: Komarniki, Komorniki. Por. Komarnic(s)ki

  Komorniec(s)ki - Małopolska: Komorna Mała, dzi¶ Komorna, tarnobrzeskie, gmina Obrazów.

  Komorowski; Comorocensis - Wielkopolska: Komorowo, włocławskie, gmina Izbica Kujawska; konińskie, gmina Kazimierz Biskupi; poznańskie gmina Kłecko; zielonogórskie, gmina Wolsztyn; Małopolska: Komorów, radomskie, gmina Wieniawa; kieleckie, gmina Pacanów; Mazowsze: Komorowo, ostrołęckie, gmina Rz±¶nik; Komorów, warszawskie, gmina Kampinos. Por. Komarowski.

  Komorski - Wielkopolska: Komorze, dzi¶ komorze Nowomiejskie, poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wart±; Pomorze: Mała Komorza, bydgoskie, gmina Tuchola.

  Komorzeński - ¦l±sk: Komorzno, opolskie, gmina Wołczyn.

  Komutowski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Konarowski - Wielkopolska: Konarowo, Konarzewo, dzi¶ Konarzew, kaliskie, gmina Zduny.

  Konarski - Wielkopolska: Konary, płockie, gmina Krzyżanów; włocławskie, gmina Osięciny; leszczyńskie, gmina Miejska Górka; Małopolska: Konary, krakowskie, gmina Mogilany; kieleckie, gmina Stopnica; Konary, dzi¶ czę¶ć wsi Głogów, radomskie, gmina Wieniawa; Mazowsze: Konary, ciechanowskie, gmina Nasielsk; płockie, gmina Bielsk; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Konarzewski, Konarzowski - Wielkopolska: Konarzewo, poznańskie, gmina Dopiewo; leszczyńskie, gmina Rawicz; Konarzew, płockie, gmina Pi±tek.

  Konice (?) - kresy południowe: (?) Kunice.

  Konic(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Kunice, Konice, wie¶ w dawnym powiecie pilzneńskim, dzi¶ zaginiona; Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Koniecpole - Wielkopolska: Koniecpole, dzi¶ Koniecpol, częstochowskie, miasto.

  Koniecpolski - Wielkopolska: Koniecpole, dzi¶ Koniecpol, częstochowskie, miasto.

  Koniec(s)ki - Małopolska: Kończyce, krakowskie, gmina Michałowice; Mazowsze: Konieczki, dzi¶ Koniecki Małe i Koniecki Rostroszewo, łomżyńskie, gmina Szczuczyn; Koniecki, łomżyńskie, gmina Jedwabne.

  Koniński, Kuniński, Kumiński - Wielkopolska: Kunino, dzi¶ Konin, poznańskie, gmina Lwówek; Małopolska: Konin, dzi¶ Kunin, kieleckie, gmina Wa¶niów; Mazowsze: brak nazwy miejscowej. Por. Koński, Kumiński.

  Koniuski - kresy południowe: Koniuchy, Koniuszki, dzi¶ Koniuszki, przemyskie, gmina Fredropol; Koniuchy, zamojskie, gmina Mięczyn.

  Koniuszec(s)ki - kresy południowe: Koniuchy, Koniuszki, dzi¶ Koniuszki, przemyskie, gmina Fredropol.

  Koniuszewski - kresy południowe: Koniuchy, Koniuszki, dzi¶ Koniuszki, przemyskie, gmina Fredropol

  Konojedzski, Kon(i)ajedz(s)ki, Kon(i)ajadz(s)ki - Wielkopolska: Konojad, poznańskie, gmina Kamieniec; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Konopatski, Konopac(s)ki - Pomorze: Konopat, dzi¶ Polski Konopat, bydgoskie, gmina ¦wiecie; bez lokalizacji.

  Konotopski - Wielkopolska: Konotopia, Konotopie, wie¶ pod Dług± Go¶lin±, dzi¶ zaginiona; Mazowsze: Konotopa, warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki.

  Koński - Małopolska: Konin, dzi¶ Kunin, kieleckie, gmina Wa¶niów; kresy południowe: (?) Końskie, kro¶nieńskie, gmina Dydynia. Por. Koniński.

  Kopanic(s)ki - Wielkopolska: Kopanica, zielonogórskie, gmina Siedlec.

  Kopański - Mazowsze: Kopana, warszawskie, gmina Brwinów.

  Kopaski - Wielkopolska: Kopaszyce, poznańskie, gmina Dominowo.

  Kopaszewski, Kopaszowska fem. - Wielkopolska: Kopaszewo, leszczyńskie, gmina Krzywiń.

  Kopaszyce - Wielkopolska: Kopaszyce, poznańskie, gmina Dominowo.

  Kopaszyc(s)ka fem. - Wielkopolska: Kopaszyce, poznańskie, gmina Dominowo.

  Kopciowski - Małopolska: Kopciowice, katowickie, gmina Mysłowice.

  Kopcowski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kopic(s)ki por. Kopyc(s)ki. -

  Kopiński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Koprzywieński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Koprzywnica - bez lokalizacji; Por. Koprzywnic(s)ki

  Koprzywnic(s)ki, Pokrzywnic(s)ki - Wielkopolska: Koprzywnica, Pokrzywnica, poznańskie, gmina Dolsk; Małopolska: Koprzywnica, tarnobrzeskie, gmina Koprzywnica. Por. Koprzywnica.

  Kopyc(s)ki, Kopytski - ¦l±sk: (?) Kopytów, dzi¶ czę¶ć czeskiego Nowego Bohumina; Pomorze: Kopytkowo, gdańskie, gmina Smętowo Graniczne; kresy południowe: Kopysno, Kopystno, dzi¶ Kopystno, przemyskie, gmina Fredropol.

  Kopyczyński, Kopyciński, Kopyczeński, Kopycieński - kresy południowe: Kopyczyńce.

  Kopydłowski - Wielkopolska: Kopydłowo, konińskie, gmina Wilczyn.

  Kopy¶cieński, Kopysteński - kresy południowe: Kopystno, Kopysno, dzi¶ Kopystno, przemyskie, gmina Fredropol.

  Kopytkowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kopytowski - Mazowsze: Kopytów, warszawskie, gmina Błonie.

  Korabiowski - Mazowsze: Korabiowice, dzi¶ Korabiewice, skierniewickie, gmina Puszcza Mariańska. Por. Chorabski

  Koraczowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej. Por. Skoraczewski

  Korablowski - (?) Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Korczakowska fem. - Mazowsze: Korczaki, ostrołęckie, gmina Rzekuń.

  Korczmanowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Korczowski, Korczewski - kresy południowe: Korczów, zamojskie, gmina Biłgoraj.

  Korczyński, Korczeński - Małopolska: Korczyn, kieleckie, gmina Strawczyn; kresy południowe: Korczyn. Por. Skorczyński

  Kordonowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kormanic(s)ki, Kormaniec(s)ki - kresy południowe: Kormanice, przemyskie, gmina Fredropol.

  Kormaniec(s)ki Por. Kormanic(s)ki -

  Kormański - kresy południowe: Kormanice, przemyskie, gmina Fredropol.

  Kornałowski, Kornelowski, Kornelewski, Kornielowski, Kornirlewski - kresy południowe: Kornalowice.

  Kornec(s)ka fem. - Małopolska: (?) Kornatka, krakowskie, gmina Dobczyce.

  Kornic - ¦l±sk: Kornic (Kornitz), Kornica, dzi¶ Kornice, katowickie, gmina Pietrowice Wielkie. Por. Kornica.

  Kornica - ¦l±sk: Kornic (Kornitz), Kornica, dzi¶ Kornice, katowickie, gmina Pietrowice Wielkie. Por. Kornic.

  Kornic(s)ki - Wielkopolska: Kornik, dzi¶ Kórnik, poznańskie, miasto. Por. Kurnik.

  Korunowo - Wielkopolska: Korunowo, dzi¶ Koronowo, bydgoskie, miasto.

  Korycieńska fem., Korycińska fem. - kresy południowe: Korytniki, przemyskie, gmina Krasiczyn. Por. Korytnic(s)ka, Korytyński.

  Korytkowski - Mazowsze: (?) Korytki, łomżyńskie, gmina Miastkowo.

  Korytnic(s)ka fem. - kresy południowe: Korytniki, przemyskie, gmina Krasiczyn. Por. Korycieńska, Korytyński.

  Korytowo - Mazowsze: Korytowo, ciechanowskie, gmina Dzierz±żnia.

  Korytowski - Wielkopolska: Mazowsze: Korytowo, koło Choszczna, nazwa miejscowa niezidentyfikowana; Mazowsze: Korytowo, ciechanowskie, gmina Dzierz±żnia.

  Korytski, Koryc(s)ki, Koryski, Chorytski, Chorycski - Wielkopolska: Koryta, kaliskie, gmina Raszków; Małopolska: Korytnica, siedleckie, gmina Trojanów; kieleckie, gmina Szydłów; bez lokalizacji: Corito, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Korytyński - kresy południowe: Korytniki, przemyskie, gmina Krasiczyn. Por. Korycieńska, Korytnic(s)ka.

  Korzecznic(s)ki, Korzeczniski - Wielkopolska: Korzecznik, konińskie, gmina Kłodawa.

  Korzekwic(s)ki - Małopolska: Korzkiew, Korzekwica, dzi¶ Korzkiew, krakowskie, gmina Zielonki.

  Korzeniowski, Korzeniewski - Małopolska: Korzeniewo, dzi¶ Korzenno, kieleckie, gmina Rakow.

  Korzeński, Korzyński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Korzenna, nowos±deckie, gmina Korzenna; Mazowsze: Korzeń, radomskie, gmina Wy¶mierzyce; ¦więcin-Korzeniec, dzi¶ ¦więcienin, łomżyńskie, gmina Radziłów.

  Korzkiewski - Wielkopolska: Korzkiewy, kaliskie, gmina Pleszew.

  Korzyc(s)ki (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Korzyłowski - bez lokalizacji.

  Kosac(s)ki - Mazowsze: Kosaciec, dzi¶ Koszajec, skierniewickie, gmina Rybno.

  Kosic(s)ki - Wielkopolska: Kosiczyn, dzi¶ Kosieczyn, zielonogórskie, gmina Zb±szynek

  Kosiec(s)ki (?) - ¦l±sk: Kosice, opolskie, gmina Zębowice.

  Kosiński 1 - kresy południowe: Kosina, opolskie, gmina Zębowice.

  Kosiński 2 por. Ko¶niński. -

  Koski - Mazowsze: Koski, dzi¶ Kózki, siedleckie, gmina Grębków; Koski, łomżyńskie, gmina Perlejewo; Koski dzi¶ Kuski, płockie, gmina Ro¶ciszewo.

  Koskowski - Mazowsze: Koskowo, dzi¶ Kuskowo, ciechanowskie, gmina Strzegowo-Osada.

  Kosmaczewski, Kosmaczowski - Mazowsze: Kosmaczewo, płockie, gmina Zawidz.

  Kosmowski - Wielkopolska: Kosmowo, poznańskie, gmina Czerniejewo; Kosmowo, dzi¶ Kosmów, kaliskie, gmina Ceków-Kolonia.

  Kosnowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kosobudski, Kosobudzki - Mazowsze: Kosobudy, bydgoskie, gmina Brusy.

  Kosoc(s)ki - Małopolska: Kosocice, dzi¶ czę¶ć miasta Krakowa, krakowskie.

  Kosowski - Wielkopolska: Kosów, piotrkowskie, gmina Moszczenica; Małopolska: Kosów, radomskie, gmina Kowala; Mazowsze: Kosowo, dzi¶ Kosów Lacki, siedleckie, gmina Kosów Lacki.

  Kostrzec(s)ki, Kostrzeski - Małopolska: Kostrzec, Kostrze, dzi¶ Kostrza, nowos±deckie, gmina Jodłownik.

  Kostrzewski - Wielkopolska: Kostrzewice, sieradzkie, gmina Błaszki.

  Kostrzyn - Wielkopolska: Kostrzyn, poznańskie, miasto.

  Kostrzyński, Kostrzeński - Wielkopolska: Kostrzyn, poznańskie, miasto; Kostrzyno, Ko¶cierzewo, dzi¶ Kostrzynek, pilskie, gmina Wysoka.

  Kostyrow - kresy południowe: Kostyrowce, dzi¶ Kostarowce, kro¶nieńskie, gmina Sanok.

  Kostyrowski - kresy południowe: Kostyrowce, dzi¶ Kostarowce, kro¶nieńskie, gmina Sanok.

  Koszczyc(s)ki, Koszyc(s)ki - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Koszczyce Małe i Wielkie, póĽniej Koszyce, dzi¶ Koszyce Małe i Wielkie, tarnowskie, gmina Tarnów.

  Koszerzowski - bez lokalizacji.

  Koszewski, Koszowski - Wielkopolska: Koszewo, dzi¶ Kuszewo, poznańskie, gmina Skoki. kresy południowe: Koszów.

  Koszkowski - Wielkopolska: Koszkowo, leszczyńskie, gmina Borek Wielkopolski.

  Koszonowski, Koszanowski - Wielkopolska: Koszanowo, Koszanowo, dzi¶ Koszanowo, leszczyńskie, gmina ¦migiel.

  Koszutski, Koszuc(s)ki - Wielkopolska: Koszuty, konińskie, gmina Słupca; Małopolska: Kosuty, Koszuty, dzi¶ Kosuty, siedleckie, gmina Stanin.

  Koszyc(s)ki por. Koszczyc(s)ki. -

  Ko¶cianki - Wielkopolska: Ko¶cianki, dzi¶ czę¶ć Bierzglina, poznańskie, gmina Wrze¶nia.

  Ko¶cic(s)ki por. Koszczyc(s)ki. -

  Ko¶ciejow - Małopolska: Ko¶ciejów, kieleckie, gmina Racławice-Pałecznica.

  Ko¶ciejowski - Małopolska: Ko¶ciejów, kieleckie, gmina Racławice-Pałecznica; kresy południowe: Ko¶ciejów.

  Ko¶cielec - Wielkopolska: Ko¶cielec, Ko¶cioł, dzi¶ Ko¶cielec, bydgoskie, gmina Pako¶ć; Małopolska: Ko¶cielec, krakowskie, gmina Proszowice.

  Ko¶cielec(s)ki - Wielkopolska: Ko¶cielec, Ko¶cioł, dzi¶ Ko¶cielec, bydgoskie, gmina Pako¶ć.

  Ko¶cielic (?)- Wielkopolska: Ko¶cielec, Ko¶cioł, dzi¶ Ko¶cielec, bydgoskie, gmina Pako¶ć -

  Ko¶cielic(s)ki por. Ko¶cielec(s)ki. -

  Ko¶cielowski por. Ko¶ciejowski. -

  Ko¶cielski - Wielkopolska: Koscioł, dzi¶ Ko¶cielna Wie¶, włocławskie, gmina Osięciny; Małopolska: Ko¶cioł, Ko¶cielec ¦l±ski, dzi¶ Ko¶cielec, czę¶ć miasta Chrzanowa, katowickie.

  Ko¶cieński, Ko¶ciński; Costensis - Wielkopolska: Ko¶cian, leszczyńskie, miasto; Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Ko¶cierska fem. - Wielkopolska: Ko¶cierzyno, dzi¶ Ko¶cierzyn, sieradzkie, gmina Wróblew.

  Ko¶cieski, Ko¶ciec(s)ki - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Ko¶cieszko, Ko¶cieszyce, dzi¶ Ko¶cieszki, bydgoskie, gmina Jeziora Wielkie.

  Ko¶mirski, Ko¶mierski - Małopolska: Ko¶mirzow, Ko¶mierzow, dzi¶ Kocmyrzów, krakowskie, gmina Kocmyrzów Luborzyca.

  Ko¶mirzowski, Ko¶mierzowski - Małopolska: Małopolska: Ko¶mirzow, Ko¶mierzow, dzi¶ Kocmyrzów, krakowskie, gmina Kocmyrzów Luborzyca.

  Ko¶nic(s)ki - bez lokalizacji.

  Ko¶niewski - Mazowsze: Ko¶niewo, dzi¶ KoĽniewo, ciechanowskie, gmina Sońsk.

  Ko¶niński, Kosiński - Mazowsze: Ko¶nino, Kosino, dzi¶ Kosino, płockie, gmina Radzanowo.

  Kotarbski, Kotarski - Wielkopolska: Kotarby, kaliskie, gmina Pleszew.

  Kotarski por. Kotarbski -

  Kotarszyc(s)ki - Małopolska: Kotarszyn, kieleckie, gmina Wa¶niów.

  Kotelski - Wielkopolska: (?) Chotel, włocławskie, gmina Izbica Kujawska. Por. (?) Chotelic(s)ki.

  Kotkowski - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Kotkowo, dzi¶ Kotków, piotrkowskie, gmina Gorzkowice; Mazowsze: Chodkowo, Chotkowo, dzi¶ Chodkowo, ostrołęckie, gmina Płoniawy-Bramura.

  Kotlewo - Mazowsze: Kotlewo, wie¶ w dawnym powiecie raci±skim, dzi¶ zaginiona.

  Kotlic(s)ki - Małopolska: Kotlice, Chotlice, dzi¶ Kotlice, kieleckie, gmina Sobków. Por. Chotlic(s)ki.

  Kotliński - Wielkopolska: Kotlino, dzi¶ Kotlin, kaliskie, gmina Kotlin.

  Kotojedski, Kotojec(s)ki - Wielkopolska: Kotowiecko, Kotojedzko, dzi¶ Kotowiecko, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce.

  Kotowic(s)ki - Wielkopolska: Kotowsze, Kotowce, dzi¶ Kotusz, poznańskie, gmina Kamieniec.

  Kotowiec(s)ki, Kot owieski - Wielkopolska: Kotowsze, Kotowce, dzi¶ Kotusz, poznańskie, gmina Kamieniec; Kotowiecko, Kotojedzko, dzi¶ Kotowiecko, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce.

  Kotowski - Wielkopolska: Kotowice, konińskie, gmina Grabów; Kotowo, poznańskie, gmina ¦rem; Małopolska: Kotow, dzi¶ Kotowie, kieleckie, gmina Włoszczowa; Mazowsze: Kotowo, łomżyńskie, gmina Jedwabne; kresy południowe: Kotkowice.

  Kotumirski - Wielkopolska: Kotomierza, dzi¶ Kotomierz, bydgoskie, gmina Dobrcz.

  Kotuszowski - Małopolska: Kotuszów, piotrkowskie, gmina Aleksandrów; Kotuszów, kieleckie, gmina Szydłów.

  Kotwic(z), Kotbic - Wielkopolska, ¦l±sk: Kotowice (Kottowitz, Kotowic), dzi¶ Kotowice, wrocławskie, gmina Oborniki ¦l±skie lub Kotowice, wrocławskie, gmina ¦wieta Katarzyna, lub Kotowice, legnickie, gmina Pęcław, lub Kotowice, zielonogórskie, gmina Nowogród Bobrzański.

  Kotowiec Por. Kotowic(z). -

  Kowalewski, Kowaleski, Kowalowski - Wielkopolska: Kowalewskie, Kowalskie, dzi¶ Kowalskie, poznańskie, gmina Pobiedziska; Kowalewo, dzi¶ Kowalewko, poznańskie, gmina Oborniki; Kowalewo, poznańskie, gmina Kamieniec; Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Kowale, Kowalowa, dzi¶ Kowalowy, kro¶nieńskie, gmina Jasło; Kowalow, kowale, Kowalowice, dzi¶ Kowalów Dolny i Górny, kieleckie, gmina Wodzisław; Mazowsze: Kowalewo, łomżyńskie, gmina Kolno; Kowalewo, plockie, gmina Drobin.

  Kowalski - Wielkopolska: Kowalewskie, Kowalskie, dzi¶ Kowalskie, poznańskie, gmina Pobiedziska; Kowale, sieradzkie, gmina Sieradz; Małopolska: Kowale, dzi¶ Kowala Duszocina, radomskie, gmina Wolanów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kowarski - Małopolska: Kowary, krakowskie, gmina Radziemice.

  Kowic(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kowiec(s)ki (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kowieski - kresy południowe: Kowiesy, siedleckie, gmina Bielany.

  Kowinic(s)ki - kresy południowe: Kowinice, Kowenice.

  Kowieniec(s)ki - kresy południowe: Kowinice, Kowenice.

  Kownatski, Kownac(s)ki, Komnatski, Komnac(s)ki - Mazowsze: Kownaty, ciechanowskie, gmina Płońsk; Kownaty Borowe, ciechanowskie, gmina Ojrzeń; Kownaty Wojnowe, Kownaty Żędowe, ciechanowskie, gmina Ciechanów; Kownaty, łomżyńskie, gmina Pi±tnica; Kownatki, łomżyńskie, gmina Radziłów; Kownacino, dzi¶ Kownacin, łomżyńskie, gmina Grabowo.

  Kowyrski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej; kresy północne: Kowarsk, Kowersk.

  Kozanec(s)ki, Kozaniec(s)ki - Wielkopolska: Kozanki, dzi¶ Kazanki, włocławskie, gmina Izbica Kujawska.

  Kozanic(s)ki - Wielkopolska: Kozanki, dzi¶ Kazanki, włocławskie, gmina Izbica Kujawska.

  Kozarowski por. Koz(i)arowski -

  Kozarski - Wielkopolska: Kozarzyce, wie¶ w dawnym województwie łęczyckim, dzi¶ zaginiona.

  Kozarzewski, Kozarzowski - Wielkopolska: Kozarzewo, Kozarzow, dzi¶ Kozarzew, konińskie, gmina Kazimierz Biskupi; Małopolska: Kozarzow, Kozarzew, dzi¶ Kosarzew Dolny i Górny, lubelskie, gmina Krzczonów.

  Koz(i)arowski - kresy południowe: Koziarowice.

  Koziatyczski, Koziatyc(s)ki - kresy południowe: Koziatyn.

  Koziatyński - kresy południowe: Koziatyn.

  Kozic(s)ki - Małopolska: Kozice Dolne i Górne, lubelskie, gmina Piaski; Kozice, dzi¶ Korzyce, radomskie, gmina Szydłowiec; kresy południowe: Kozice.

  Koziebrodski, Koziebrodzki - Mazowsze: Koziebrody, ciechanowskie, gmina Raci±ż.

  Koziegłowski - Małopolska: Koziegłowy, dzi¶ Koziegłówki, częstochowskie, gmina Koziegłowy.

  Koziegorski - Wielkopolska: Kozia Góra, konińskie, gmina Stare Miasto; Małopolska: Kozia Góra, dzi¶ czę¶ć wsi Przyłęczek, kieleckie, gmina Wodzisław.

  Kozielnic(s)ki - Wielkopolska: Kozielnica, dzi¶ KoĽlanka, pilskie, gmina W±growiec.

  Kozielski - Wielkopolska: KoĽle, Kozieł, dzi¶ KoĽle, łódzkie, gmina Stryków; Kozielsko, pilskie, gmina Damasławek; Kozłowo, poznańskie, gmina Opalenica.

  Koziemiński - Wielkopolska: KoĽmino, dzi¶ KoĽmin, kaliskie, miasto. Por. KoĽmiński.

  Kozietulski - Mazowsze: Kozietuły, radomskie, gmina Mogielnica.

  Kozikowski - Wielkopolska: Kozikowo, wie¶ w dawnym powiecie kcyńskim, dzi¶ zaginiona.

  Kozinic(s)ki - Małopolska: Koziniczki, dzi¶ Kozinki, radomskie, gmina zakrzew.

  Koziński - kresy południowe: Kozin.

  Kozłowski, Koziołowski - Wielkopolska: Kozłowo, poznańskie, gmina Opalenica; Małopolska: Kozłów, kieleckie, gmina Kozłów, gmina Małogoszcz; Kozłów, dzi¶ czę¶ć wsi Pustynia, tarnowskie, gmina Dębica; ¦l±sk: Kozłów, katowickie, gmina So¶nicowice; kresy południowe: Kozłów.

  Kozolino - Mazowsze: Kozolino, dzi¶ Kozolin, ciechanowskie, gmina Raci±ż.

  Kozolińska fem. - Mazowsze: Kozolino, dzi¶ Kozolin, ciechanowskie, gmina Raci±ż.

  Kozubiec(s)ki - Wielkopolska: Kozubiec, poznańskie, gmina Miłosław.

  Kozubowski, Kazubowski - Wielkopolska: Kozuby, plockie, gmina Łęczyca.

  Kozyrski - Mazowsze: Kozery, warszawskei, gmina Grodzisk Mazowiecki.

  KoĽl±tkowski - Wielkopolska: KoĽl±tkowo, dzi¶ KoĽl±tków, kaliskie, gmina Lisków.

  KoĽmic(s)ki, KoĽmiec(s)ki - Wielkopolska: KoĽmice, dzi¶ KuĽnice, włocławskei, gmina Choceń; Małopolska: KoĽmice Małe i Wielkie, krakowskie, gmina Wieliczka.

  KoĽmiński; Cozminensis - Wielkopolska: KoĽmino, dzi¶ KoĽmin, kaliskie, miasto; Małopolska: Ko¶min, lubelskie, gmina Żyrzyn. Por. Koziemiński.

  Kożuchowski - Małopolska: Kożuchów, rzeszowskie, gmina Wi¶niowa; Mazowsze: Kożuchowo, dzi¶ Kożuchów, radomskie, gmina Wy¶mierzyce; kresy południowe: Kożuchów, siedleckie, gmina Bielany.

  Kożuszyński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kraczkowski - kresy południowe: Kraczkowa, rzeszowskie, gmina Łańcut.

  Kraiński por. Kręski. -

  Krajewice, Krajawica (?) - Wielkopolska: Krajewice, leszczyńskie, gmina Gostyń.

  Krajewita, Krajawita - Wielkopolska: Krajewice, leszczyńskie, gmina Gostyń.

  Krajewski, Krajowski - Wielkopolska: Krajewice, leszczyńskie, gmina Gostyń. Mazowsze: Krajewo, ciechanowskie, gmina Iłowo- Osada; Krajewo, szereg wsi szlacheckich, łomżyńskie, gmina Zambrów.

  Krajkowo - Wielkopolska: Krajkowo, poznańskie, gmina Mosina.

  Krajkowski - Wielkopolska: Krajkowo, poznańskie, gmina Mosina.

  Kraker, Kroker - Małopolska: Kraków, krakowskie, miasto. Por. Krakow.

  Krakoszowski - Małopolska: Krakoszowice, dzi¶ Krakuszowice, krakowskie, gmina Gdów.

  Krakow - Małopolska: Kraków, krakowskie, miasto; ¦l±sk: Krakow (niem. Krakau), nazwa miejscowa na Łużycach, dzi¶ zaginiona; Pomorze: Krokow, dzi¶ Krokowa, gdańskie, gmina Krokowa. Por. Kraker, Krakowczyk, Krakowianka, Krakowic, Krakowita, Krakowski, Krakow.

  Krakowczyk - Małopolska: Kraków, krakowskie, miasto. Por. Krakow.

  Krakowianka - Małopolska: Kraków, krakowskie, miasto. Por. Krakow.

  Krakowiański - Mazowsze: Krakowiany, warszawskie, gmina Nadarzyn.

  Krakowic - Małopolska: Kraków, krakowskie, miasto. Por. Krakow, Krakowita, Krakowski.

  Krakowic(s)ki - kresy południowe: Krakowiec.

  Krakowiec(s)ki - kresy południowe: Krakowiec.

  Krakowita - Małopolska: Kraków, krakowskie, miasto. Por. Krakow, Krakowic.

  Krakowski; Cracoviensis - Małopolska(także zapisy z kresów południowych): Kraków, krakowskie, miasto. Por. Prakow, Krakowic.

  Krakwic - Wielkopolska: Krakówkowice (Krackwitz), opolskie, gmina Otmuchów.

  Kranic(s)ki - Wielkopolska: Kraniecki, Kręsko, dzi¶ Kręcko, zielonogórskie, gmina Zb±szynek. Por. Kręski

  Krapic, Kropic. - Wielkopolska, ¦l±sk: Krapice (Krapitz), dzi¶ Krapkowice, opolskie, gmina Krapkowice.

  Krapiec, Kropiec - Wielkopolska, ¦l±sk: Krapice (Krapitz), dzi¶ Krapkowice, opolskie, gmina Krapkowice. Por. Kropski

  Krasic(s)ki, Krasiski - kresy południowe: Krasice, przemyskie, gmina Krasiczyn.

  Krasieński, Krasiński - Wielkopolska: Krasino, Kraszyno, dzi¶ Kraszyn, sieradzkie, gmina Zadzim; Małopolska: Krasne, dzi¶ Krasne Potockie, nowos±deckei, gmina Chełmiec; Mazowsze: Krasne, ciechanowskie, gmina Krasne.

  Krasnopolski - Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Krasnopole, dzi¶ Krasne, rzeszowskie, gmina Krasne.

  Krasnostawski - Małopolska: Krasnystaw, chełmskie, miasto.

  Krasowski 1 Por. Krasowski 2, Kraszowski. -

  Krasowski 2, Kraszowski - Małopolska: Kraszów, dzi¶ Krasów, częstochowskie, gmina Moskorzew; Krasów, Kraszów, dzi¶ Krasew, lubelskie, gmina Borki; Mazowsze: Kraszowo, dzi¶ Kraszewo, ciechanowskie, gmina Raci±ż; kresy południowe: Krasów.

  Krasuski - Małopolska: Krasusza Gołowierzchy, Krasusza Łęcznowola, Krasusza Smolanka, Krasusza Zembry, dzi¶ Gołowierzchy i Zembry, siedleckie, gmina Trzebieszów, Łęcznowola i Smolanka, siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny.

  Kraszewski, Kraszowski - Wielkopolska: Kraszowice, dzi¶ Kraszewice, piotrkowskie, gmina Masłowice.

  Kraszkowski - Wielkopolska: Kraszkowice, sieradzkie, gmina Wierzchlas.

  Kra¶nic(s)ki - Małopolska: Kra¶nik, lubelskie, miasto; Mazowsze: Kra¶nik, dzi¶ czę¶ć wsi Sławkowo, ciechanowskie, gmina Bieżuń, Krasne, ciechanowskie, gmina Krasne.

  Kr±żkowski Por. Chrz±stowski -

  Krczowic(s)ki, Krczewic(s)ki - kresy południowe: Krczewica, dzi¶ Krzewica, zamojskie, gmina Ulhówek.

  Krechowce - kresy południowe: Krechowce, Krechowice.

  Krechowiec(s)ki - kresy południowe: Krechowce, Krechowice.

  Krechowski - kresy południowe: Krechowce, Krechowice.

  Krejszewic Por.Krzyżewic. -

  Krejszowic Por.Krzyżewic. -

  Kretkowski - Wielkopolska: Kretków, kaliskie, gmina Żerków; Kretkowo, dzi¶ Kretki, toruńskie, gmina Osiek.

  Krewnoski (?) - bez lokalizacji.

  Kręczkowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Krępowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Krępski - Małopolska (zapisy także s kresów południowych): Krępa Ko¶cielna, radomskie, gmina Lipsko; Krępa, dzi¶ Krępa Dolna, tarnobrzeskie, gmina Iwaniska; ¦l±sk: Krępa, wie¶ w dawnym powiecie strzeleckim, dzi¶ zaginiona.

  Kręski - Wielkopolska: Kraniecko, Kręsko, dzi¶ Kręcko, zielonogórskie, gmina Zb±szynek. Por.Kranic(s)ki.

  Krobanowski - Wielkopolska: Krobanów, sieradzkie, gmina Zduńska Wola.

  Kroberski Por. Chroberski -

  Krobic(s)ki - Małopolska: Krobice, dzi¶ Kroblice, tarnobrzeskie, gmina Klimontów; Mazowsze: Krobice, dzi¶ Krubice, warszawskie, gmina Kampinos, lub płockie, gmina Bulkowo.

  Krobielewski, Krobielowski - Wielkopolska: Krobielewo, gorzowskie, gmian Przytoczna

  Krobski - Wielkopolska: Krobia, leszczyńskie, miasto; Krobia, toruńskie, gmina Lubicz; Krobice, dzi¶ Kroblice, tarnobrzeskie, gmina Klimontów.

  Kroczowski - Małopolska: Kroczów, dzi¶ Kroczów Mniejszy i Większy, radomskie, gmina Kazanów.

  Kroczyc (?) - ¦l±sk: Krotoszyce, legnickie, gmina Krotoszyce.

  Krogulecski, Krogulec(s)ki - Małopolska (zapisy także s kresów południowych): Krogulcza, radomskie, gmina Orońsko.

  Krokoc(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej; Wielkopolska: Krokocice, sieradzkie, gmina Szadek.

  Krokow - ¦l±sk: Krakow (niem. Krakau), nazwa miejscowa na Łużycach, dzi¶ zaginiona; Pomorze: Krokow, dzi¶ Krokowa, gdańskie, gmina Krokowa. Por. Krakow.

  Krokowski - Pomorze: Krokow, dzi¶ Krokowa, gdańskie, gmina Krokowa.

  Krolewski, Krolowski - Małopolska: Krolewice, Krolowice, dzi¶ Królewice, kieleckie, gmina Bejsce.

  Krolikowski - Wielkopolska: Królików, konińskie, gmina Grodziec; Krolikow, dzi¶ Królikowo, bydgoskie, gmina Szubin.

  Kromidowski - kresy południowe: Kromidow, dzi¶ wie¶ zaginiona.

  Kromnow - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kromnowo - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kromolic(s)ki - Wielkopolska: Kromolice, leszczyńskie, gmina Pogorzela.

  Kromoliński - Wielkopolska: Kromolice, leszczyńskie, gmina Pogorzela.

  Kromolski - Małopolska: Kromołów, katowickie, gmina Zawiercie.

  Kromołowski, Chtomołowski - Małopolska: Kromołów, Chromołów, dzi¶ Kromołów, katowickie, gmina Zawiercie.

  Kropic(s)ki - Małopolska: Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kropidlski - Małopolska: Kropidło, kieleckie, gmina Staszów.

  Kropidłowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kropiwnic(s)ki - kresy południowe: Kropiwniki, Kropiwnik

  Kropski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; por. ¦l±sk: Krapice (Krapitz), dzi¶ Krapkowice, opolskie, gmina Krapkowice. Por. Krapic, Krapiec

  Krosieński; Crosnensis - kresy południowe: Krosno, dzi¶ wie¶ zaginiona.

  Krosiński, Kroszyński - Wielkopolska: Kroszyno, dzi¶ Kruszyn, bydgoskie, gmina Sicienko; Kro¶nino, Krosino, dzi¶ Krosin, pilskie, gmina Połajewo; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kroski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Krosno - kresy południowe: Krosno, kro¶nieńskie, miasto lub Krosno, dzi¶ wie¶ zaginiona.

  Krosnowski - Mazowsze: Krosnowa, skierniewickie, gmina Słupia; Małopolska: Krosna, nowos±deckie, gmina Laskowa.

  Krostkowski - Wielkopolska: Krostkowo, dzi¶ Chrostkowo, włocławskie, gmina Kikoł.

  Kroscielewski - Mazowsze: Chro¶ciele, dzi¶ Chru¶ciele, ciechanowskie, gmina Gołymin-O¶rodek.

  Kro¶cieński - Małopolska: Kroscienko, kro¶nieńskie, gmina Krosno.

  Kro¶nia - Mazowsze: Kro¶nie, dzi¶ Kro¶nice, ciechanowskie, gmina Stupsk.

  Kro¶nic(s)ki - Wielkopolska: Kro¶nice, dzi¶ wie¶ zaginiona.

  Kro¶niewski, Kro¶niowski - Wielkopolska: Kro¶niewice, płockie, miasto; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kro¶niński, Kro¶niowski - Wielkopolska: Kro¶nino, dzi¶ Krosin, pilskie, gmina Połajewo.

  Krotoski - Wielkopolska: Krotoszyno, dzi¶ Krotoszyn, bydgoskie, gmina Barcin; kaliskie, miasto.

  Krotoszyński - Wielkopolska: Krotoszyno, dzi¶ Krotoszyn, kaliskie, miasto; kresy południowe: Krotoszyn.

  Krowic(s)ki, Krobic(s)ki - Wielkopolska: Krowica, kaliskie, gmina Szczytniki; kresy południowe: Krowica, przemyskie, gmina Lubaczów.

  Krowoderski - Małopolska: Krowodrza, dzi¶ dzielnica miasta Krakowa, krakowskie.

  Krowodrze - Małopolska: Krowodrza, dzi¶ dzielnica miasta Krakowa, krakowskie.

  Kruchowski, Krukowski - Wielkopolska: Kruchowo, Krukowo, dzi¶ Kruchowo, bydgoskie, gmina Trzemeszno.

  Kruc(z)borski, Kruszborski, Kuc(z)borski - Mazowsze: Kruczbork, Kuczbork, dzi¶ Kuczbork, ciechanowskie, gmina Kuczbork-Osada.

  Krukienic(s)ki - kresy południowe: Krukienice.

  Krukieński - kresy południowe: Krukienice.

  Krukowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Krupowski - kresy północne: (?) brak nazwy miejscowej.

  Krupski - kresy południowe: Krupe, chełmskie, gmina Krasnystaw.

  Kruszczyno - Mazowsze: Kruszczyno, dzi¶ Gruszczyn, radomskie, gmina Magnuszew.

  Kruszczyński, Kruszczeński - Wielkopolska: Gruszczyno, Kruszczyno, dzi¶ Gruszczyn, poznańskie, gmina Swarzędz; Gruszczyce, Gruszczyno, dzi¶ Gruszczyce, sieradzkie, gmina Błaszki; Mazowsze: Kruszczyno, dzi¶ Gruszczyn, radomskie, gmina Magnuszew.

  Kruszelnic(s)ki - kresy południowe: Kruszelnica.

  Kruszeński, Krusieński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Krusznic(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kruszowski, Kruszewski - Wielkopolska: Kruszów, Kruszewo, dzi¶ Kruszów, piotrkowskie, gmina Tuszów; Małopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Krusze, ostrołęckie, gmina Klembów; Krusze, olsztyńskie, gmina Janowiec Ko¶cielny.

  Kruszwic(s)ki; Cruszvicensis - Wielkopolska: Kruszwica, bydgoskie, miasto.

  Kruszyński - Małopolska: Kruszyna, piotrkowskie, gmina Wielgomłyny.

  Krużlowski, Krużlewski - Małopolska (zapisy także s kresów południowych): Krużlowa, nowos±deckie, gmina Grybów.

  Krynic(s)ki - kresy południowe: Krynica.

  Krynkowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kryński - kresy pólnocne: Krynki Białokunki, Krynki Sokole, białostockie, gmina Grodzisk.

  Kryrski - Wielkopolska (zapisy także s kresów południowych): Kryry, wie¶ w dawnym powiecie kruszwickim, dzi¶ zaginiona.

  Kryski - Mazowsze: Krysko, dzi¶ Krysk, ciechanowskie, gmina Naruszewo.

  Krysowski - kresy południowe: Krysowice, Krzeszowice. Por. Krzeszewski, Krzyszowski.

  Krzcięc(s)ki, Krzcięski - Małopolska: Krzcięcice, kieleckie, gmina Sędziszów.

  Krzcikowo - Wielkopolska: Krzcikowo, Krzcikowice, dzi¶ Krzykowice, piotrkowskie, gmina Wolborz.

  Krzcikowski - Wielkopolska: Krzcikowo, Krzcikowice, dzi¶ Krzykowice, piotrkowskie, gmina Wolborz.

  Krzczewic(s)ki Por. Krzczowic(s)ki. -

  Krzeczeński - kresy południowe: Krzeczowice, przemyskie, gmina Kańczuga.

  Krzeczkowski - Małopolska: Krzeczkowice, tarnobrzeskie, gmina Samborzec; Mazowsze: Krzeczkowo, łomżyńskie, gmina Czyżew-Osada.

  Krzeczowski - Małopolska: Krzeczów, tarnowskie, gmina Rzezawa; kresy południowe: Krzeczowice, przemyskie, gmina Kańczuga.

  Krzeczyński - kresy południowe: Krzeczowice, przemyskie, gmina Kańczuga.

  Krzekotowski - Wielkopolska: Krzekotowo, bydgoskie, gmina D±browa.

  Krzekowski - Wielkopolska: Krzek, Trzek, dzi¶ Trzek, poznańskie, gmina Kostrzyn.

  Krzelcow - kresy południowe: Krzelcow.

  Krzelec(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Krzelic(s)ki - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Krzemienic(s)ki - kresy południowe: Krzemienica, przemyskie, gmina Czarna.

  Krzemieniewski, Krzemieniowski - Wielkopolska: Krzemieniewo, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo.

  Krzepice - Małopolska: Krzepice, częstochowskie, miasto lub Krzepice, częstochowskie, gmina Secemin.

  Krzepic(s)ki - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Krzepice, częstochowskie, miasto lub Krzepice, częstochowskie, gmina Secemin.

  Krzesimowski - Małopolska (zapisy także s kresów południowych): Krzesimów, lubelskie, gmina Mełgiew. Por. Okrzesimowski

  Krzesiński - Wielkopolska: Krzesino, dzi¶ Krzesin, olockie, gmina Kutno; Krzesiny, poznańskie, gmina Poznań. Por. Skrzesiński

  Krzeski - Małopolska: Krzesko, dzi¶ Krzesk, siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny.

  Krzestkowice - Wielkopolska: Krzestkowice, dzi¶ Krzeszkowice, poznańskie, gmina Szamotuły.

  Krzestkowski - Wielkopolska: Krzestkowice, dzi¶ Krzeszkowice, poznańskie, gmina Szamotuły.

  Krzeszewski, Krzeszowski - Wielkopolska: Krzeszew, łódzkie, gmina Ozorków; Małopolska: Krzeszów, tarnobrzeskie, gmina Rudnik; kresy południowe: Krysowice, Krzeszowice. Por. Krysowski, Krzyszowski.

  Krzetuszewski Por. Skrzatuszewski. -

  Krzewic(s)ki - kresy południowe: Krzewica, zamojskie, gmina Ulhówek.

  Krzewo - Wielkopolska: Krzewie, Krzewo, dzi¶ Krzewie, płockie, gmina Krosniewice.

  Krzewski, Krzowski - Wielkopolska: Krzewie, Krzewo, dzi¶ Krzewie, płockie, gmina Krosniewice; Małopolska: Kierz, lubelskie, gmina Bełżyce.

  Krzęcieski - Małopolska: Krzęcieszki, dzi¶ Kręcieszki, płockei, gmina Bedlno.

  Krzętkowski (?) Małopolska: brak nazwy miejscowej; - Wielkopolska: Krzętów, piotrkowskie, gmina Wiegomłyny.

  Krzętlic(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Krzniłowski, Chrzniłowski, Krzmiłowski - kresy południowe: Krzniłow, Krzmiłow, póĽniej Skrzniłów. Por. Skrzniłowski

  Krzyc(s)ki - Wielkopolska: Krzycko, Krzysko, dzi¶ Krzycko Małe, leszczyńskie, gmina ¦więcichowa i Krzycko Wielkie, leszczyńskie, gmina Włoszakowice. Por. Krzyski.

  Krzyczkowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Krzydłowski - Wielkopolska: Krzydłowo, dzi¶ Skrzydlewo, gorzowskie, gmina Międzychód.

  Krzykawski - Małopolska: Krzykawa, katowickie, gmina Bukowno.

  Krzykowski - Wielkopolska: Krzykosy, konińskie, gmina Kłodawa; Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Krzykawa, katowickie, gmina Bukowno.

  Krzykoska fem. - Wielkopolska: Krzykosy, konińskie, gmina Kłodawa.

  Krzynec(s)ki - Wielkopolska: Krzynki, Skrzynki, dzi¶ Skrzynki, poznańskie, gmina Kórnik. Por. Skrzynec(s)ki, Skrzyński

  Krzyński - Wielkopolska: Krzynki, Skrzynki, dzi¶ Skrzynki, poznańskie, gmina Kórnik. Por. Skrzynec(s)ki, Skrzyński

  Krzyski - Wielkopolska: Krzycko, Krzysko, dzi¶ Krzycko Małe, leszczyńskie, gmina ¦więciechowa i Krzycko Wielkie, leszczyńskie, gmina Włoszakowice. Por. Krzec(s)ki.

  Krzyszkowski - Wielkopolska: Krzyszkowice, plockie, gmina Pi±tek; Krzyszkowo, poznańskie, gmina Rokietnica.

  Krzyszowski - kresy południowe: Krysowice, Krzeszowice. Por. Krysowski, Krzeszewski.

  Krzysztoporski - Małopolska: Krzysztoporzyce, Chrystoporzyce, dzi¶ Krzysztoforzyce, krakowskie, gmina Kocmyrzów Luborzyca.

  Krzywac(s)ki - Małopolska: Krzywaczka, krakowskie, gmina Sułkowice.

  Krzywański - Małopolska: Krzywanice, Krzywańczyce, wie¶ w dawnym powiecie pilzneńskim, dzi¶ zaginiona.

  Krzywczyc(s)ki - kresy południowe: Krzywczyce.

  Krzywiczski, Krzywic(s)ki - kresy południowe: Krzywcza, przemyskie, gmina Krzywcza; Krzywczyce.

  Krzywieczski, Krzywiec(s)ki - kresy południowe: Krzywcza, przemyskie, gmina Krzywcza; Krzywczyce.

  Krzywiński - Wielkopolska: Krzywiń, leszczyńskie, miasto.

  Krzywkowski - Mazowsze: Krzykowy, Krzywki, dzi¶ Krzywki Boćki i Krzywki Piaski, ciechanowskie, gmina Szreńsk.

  Krzywołuski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Krzywonoski - Mazowsze: Krzywonoga, dzi¶ Krzynowłoga Mała i Wielka, ostrołęckie, gmina Chorzele.

  Krzywos±dz(s)ki, Krzywosędz(s)ki - Wielkopolska: Krzywos±dza, dzi¶ Krzywos±dz, włocławskie, gmina Dobre.

  Krzywski - kresy południowe: Krzywe, przemyskie, gmina Horyniec.

  Krzyżankowski - Wielkopolska: Krzyżanki, leszczyńskie, gmina Pępowo; por. Krzyżański.

  Krzyżanowski - Wielkopolska: Krzyżanowo, Krzyżanowice, dzi¶ Krzyżanów, płockie, gmina Krzyżanów; Krzyżanowo, poznańskie, gmina ¦rem; Małopolska: Krzyżanowice, radomskie, gmina Iłża.

  Krzyżański - Wielkopolska: Krzyżanki, leszczyńskie, gmina Pępowo; por. Krzyżankowski.

  Krzyżewic; Krejszewic, Krejszowic - ¦l±sk: Krzyżowice (Kreisewitz), opolskie, gmina Olszanka.

  Krzyżewnic(s)ki, Krzyżownic(s)ki, Krzyżowniski - Wielkopolska: Krzyżowniki, poznańskie, gmina Kleszczewo.

  Krzyżewski - Mazowsze: Krzyżewo, dzi¶ Krzyżewo Borowe i Krzyżewo Nadrzeczne, ostrołęckie, gmina Płoniawy Bramura, Krzyżewo-Jurki, Krzyżewo-Marki, ostrołęckie, gmina Czarwonka; Krzyżewo, wie¶ w dawnym powiecie przasnyskim, dzi¶ zaginiona.

  Ksi±ż - Wielkopolska: Ksi±ż, Ksi±że, dzi¶ Ksi±ż Wielkopolski, poznańskie, miasto; Małopolska: Ksi±ż, dzi¶ Ksi±ż Mały i Wielki, kieleckie, gmina Ksi±ż Wielki. Por. Księski.

  Ksi±że - Wielkopolska: Ksi±ż, Ksi±że, dzi¶ Ksi±ż Wielkopolski, poznańskie, miasto. Por. Księski

  Ksi±żę Por. Ksi±że -

  Ksienic(s)ki, Ksieniski - Wielkopolska: (?) Księte, toruńskie, gmina ¦wiebodzina. Por. Księski.

  Księginic(s)ka fem. - Wielkopolska: Księgniki, Księginice, Księgnice, dzi¶ Księginki, leszczyńskie, gmina ¦migiel.

  Księgiński, Księgieński - Wielkopolska: Księgniki, Księginice, Księgnice, dzi¶ Księginki, leszczyńskie, gmina ¦migiel. Por. Księski.

  Księgnic(s)ki - Wielkopolska: Księgniki, Księginice, Księgnice, dzi¶ Księginki, leszczyńskie, gmina ¦migiel.

  Księski - Wielkopolska: Ksi±ż, Ksi±że, dzi¶ Ksi±ż Wielkopolski, poznańskie, miasto; Księgniki, Księginice, Księgnice, dzi¶ Księginki, leszczyńskie, gmina ¦migiel; Księte, toruńskie, gmina ¦wiebodzina. Małopolska: Ksi±ż, dzi¶ Ksi±ż Mały i Wielki, kieleckie, gmina Ksi±ż Wielki. Por. Ksi±ż, Ksi±że, Ksienic(s)ki, Księgiński.

  Księżodworski - kresy południowe: Kniaziodwor (Księży Dwór). Por. Knieziodworski.

  Kterski, Ktarski - Wielkopolska: Ktery, Ktary, dzi¶ Ktery, płockie, gmina Krzyżanów.

  Kubaczski, Kubac(s)ki, Kubaski - Wielkopolska: Kubaczyn, poznańskie, gmina Granowo.

  Kubaczyński - Wielkopolska: Kubaczyn, poznańskie, gmina Granowo.

  Kubłowski - Wielkopolska: Kubłowo, włocławskie, gmina Chodecz.

  Kubra - Mazowsze: Kubra, łomżyńskie, gmina Jedwabne.

  Kubrski - Mazowsze: Kubra, łomżyńskie, gmina Jedwabne.

  Kucharski - Wielkopolska: Kuchary, dzi¶ Kuchary Borowe, konińskie, gmina Rychwałd; Mazowsze (zapisy także z kresów południowych): Kuchary, dzi¶ Kuchary Skotniki, płockie, gmina Czerwińsk; Kuchary, dzi¶ kuchary Królewskie, ciechanowskie, gmina S±chocin.

  Kuchedorf - Małopolska: brak nazwy miejscowej; ¦l±sk: Kucharzowice (Kuchendorf, Koechendorf), wrocławskie, gmina Wi±zów.

  Kuchoc(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kuchowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kucieński - Mazowsze: Kutno, płockei, miasto. Por. Kutno

  Kuciski, Kutyski - kresy południowe: Kutyszcze.

  Kuczaski (?) - bez lokalizacji.

  Kuczkowski - Wielkopolska: Kuczkowo, dzi¶ Kuczków, kaliskie, gmina Pleszew; Małopolska: Kuczków, częstochowskie, gmina Secemin.

  Kuczkrajowski por. Cudzkrajowski. -

  Kuczowski, Kuczewski - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Kuczów, dzi¶ Kuców, piotrkowskie, gmina Kleszczów; Mazowsze (zapisy także z Małopolski): Kucze, dzi¶ Kucze Małe i Wielkie, łomżyńskie, gmina Jedwabne.

  Kuczski, Kuc(s)ki - Wielkopolska: Kuczki, konińskie, gmina Uniejow.

  Kuczyński - Wielkopolska: Kuczyna Wielka, dzi¶ Kuczyna, leszczyńskie, gmina Krobia; Mazowsze: Kuczyno, dzi¶ Kuczyn, łomżyńskie, gmina Klukowo.

  Kudaszewice - Wielkopolska: Kudaszewice, wie¶ w dawnym województwie kaliskim, dzi¶ zaginiona.

  Kujawski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kukizowski - kresy południowe: Kukizów.

  Kuklinowski - Wielkopolska: Kuklinowo, dzi¶ Kuklinów, leszczyńskie, gmina Kobylin.

  Kukliński - Mazowsze (zapisy także z kresów południowych): Kuklino, dzi¶ Kuklin, ciechanowskie, gmina Wieczfnia Ko¶cielna.

  Kukowski - Wielkopolska: Kukowo, wlocławskie, gmina Skępe.

  Kukulińska fem. - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Kulikowski - kresy południowe: Kulików.

  Kulowski - Mazowsze: Kule, dzi¶ czę¶ć Jankowa-Młodzianowa, łomżyńskie, gmina Nowogród.

  Kułakowski - Mazowsze (zapisy także z kresów południowych): Kołaki Stare, dzi¶ Kołaki Ko¶cielne, łomżyńskie, gmina Kołaki Ko¶cielne.

  Kumatycz - kresy południowe: Kumatycze, Kulmatycze.

  Kumatyczski, Kumatyc(s)ki, Kumatyczski, Komatyc(s)ki, Kujmatycz(s)ki, Kujmatyc(s)ki - kresy południowe: Kumatycze, Kulmatycze.

  Kumielski - Mazowsze: Kumelsko, Kumielsko, dzi¶ Kumelsk, łomżyńskie, gmina Kolno.

  Kumiński por. Koniński -

  Kunaczowski - kresy południowe: Kunaszów.

  Kunaszowski, Kunaszewski - kresy południowe: Kunaszów.

  Kunawski - kresy południowe: Kunaszów.

  Kundratski, Kundrac(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kunic(s)ki - Małopolska: Kunice, krakowskie, gmina Gdów.

  Kunieczski, Kuniec(s)ki - Małopolska: Kończyce, Kuńczyce, Kunice, dzi¶ Kończyce, krakowskie, gmina Michałowice. Por. Kuńczyc(s)ki.

  Kunowski, Konowski - Wielkopolska: Kunowo, pilskie, gmina Łobżenica; Małopolska: Kunów, kieleckie, gmina Kunów; Kunów, Kunowa, dzi¶ Kunowa, kro¶nieńskie, gmina Skołyszyn.

  Kunradz(s)ki - Małopolska: Kunracice, Kurnacice, dzi¶ Kornacice, tarnobrzeskie, gmina Opatów.

  Kunratowski, Kunradowski - Wielkopolska: Kunratowice, dzi¶ Kurnatowice, poznańskie, gmina Kwilcz.

  Kuńczyc(s)ki - Małopolska: Kończyce, Kuńczyce, Kunice, dzi¶ Kończyce, krakowskie, gmina Michałowice. Por. Kunieczski.

  Kupiatyczski, Kupiatyc(s)ki - kresy południowe: Kupiatycze, przemyskie, gmina Fredropol.

  Kupieczska, Kupiec(s)ka fem. - kresy południowe: Kupcze.

  Kuranowski - Wielkopolska: Kuranowo, dzi¶ Koronowo, leszczyńskie, gmina Lipno.

  Kurc(z)ewski, Kurc(z)owski - Wielkopolska: Kurczewo, dzi¶ Kurcew, kaliskie, gmina Kotlin.

  Kurdwanowski - Mazowsze: Kurdwanowo, dzi¶ Kurdwanów, skierniewickie, gmina Nowa Sucha.

  Kurkowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Kurnik, Kornik - Wielkopolska: Kornik, Kurnik, dzi¶ Kórnik, poznańskie, miasto. Por. Kornic(s)ki.

  Kuropatnic(s)ki - Wielkopolska: Kuropatniki, wie¶ w dawnym powiecie pyzdrskim, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: Kuropatniki.

  Kuropatski, Kuropac(s)ki - Wielkopolska: Kuropatniki, wie¶ w dawnym powiecie pyzdrskim, dzi¶ zaginiona

  Kuropnic(s)ki - kresy południowe: Kuropatniki.

  Kurow - Małopolska: Kurów, dzi¶ czę¶ć miasta Bochnia, tarnowskie.

  Kurowski - Wielkopolska: Kurowo, dzi¶ Kurów, konińskie, gmina Rzgów; Kurowo, dzi¶ Kurów, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce; Kurowo, leszczyńskie, gmina Ko¶cian; Małopolska: Kurów, dzi¶ czę¶ć miasta Bochnia, tarnowskie; Mazowsze: Kurowo, łomżyńskie, gmina Kobylin-Borzymy; kresy południowe: Kurowice.

  Kurozwęc(s)ki - Małopolska: Kurozwęki, tarnobrzeskie, gmina Staszów.

  Kurozwęki - Małopolska: Kurozwęki, tarnobrzeskie, gmina Staszów.

  Kurpiewski - Mazowsze: Kurpiewo, Kurpie, dzi¶ Kurpie Szlacheckie, ostrołęckie, gmina Troszyn.

  Kurski - Wielkopolska: Kurza, kaliskie, gmina Blizanów.

  Kurzelowski - Małopolska: Kurzelów, kieleckie, gmina Włoszczowa.

  Kurzeński, Kurzański - kresy południowe: Kurzany.

  Kurzęc(s)ki - Wielkopolska: Kurzęcino, dzi¶ Skorzęcin, poznańskie, gmina Pobiedziska.

  Kusienic(s)ki, Kusinic(s)ki - kresy południowe: Kusienice, dzi¶ Kosienice, przemyskie, gmina Żurawica.

  Kusieński - kresy południowe: Kusienice, dzi¶ Kosienice, przemyskie, gmina Żurawica.

  Kus(z)kowski - Wielkopolska: Kuszkowo, leszczyńskie, gmina Krzywiń.

  Kuszowski, Kusowski - Mazowsze (zapisy także z kresów południowych): Kussy, dzi¶ Kusy, radomskie, gmina Belsk Duży.

  Kuszyński - Wielkopolska: Kuszyno, dzi¶ Kuszyn, kaliskie, gmina Mycielin.

  Kuktorski - kresy południowe: Kuktorz.

  Kutno - Mazowsze: Kutno, płockie, miasto. Por. Kucieński.

  Kutyłowski - Mazowsze: Kutyłowo, łomżyńskie, gmina Boguty-Pianki.

  Kwaczała - Małopolska: Kwaczała, krakowskie, gmina Alwernia.

  Kwaczoła - Małopolska: Kwaczała, krakowskie, gmina Alwernia.

  Kwasiborski - Mazowsze (zapisy także z kresów południowych): Kwasieborzyno-Sojki, dzi¶ Sujki, czę¶ć Woli Kanigowskiej, ciechanowskie, gmina Strzegowo-Osada.

  Kwaskowski - Wielkopolska: Kwasków, sieradzkie, gmina Błaszki.

  Kwasowski - Małopolska: Kwasowice, krakowskie, gmina Raciechowice.

  Kwa¶niowski, Kwa¶niewski - Małopolska: Kwa¶niow, dzi¶ Kwa¶niow Dolny i Górny, katowickie, gmina Klucze.

  Kwiatkowski - Wielkopolska: Kwiatkowice, sieradzkie, gmina Wodzierady; Kwiatków, kaliskie, gmina Ostrów Wielkopolski; Pomorze: Kwaitki, Kwiatkowice, dzi¶ czę¶ć Płużnicy, toruńskie, gmina Płużnica.

  Kwiatoniowski, Kwaitaniowski, Kwiatniowski, Kwietniowski - Małopolska: Kwiatonowice, Kwiatoniowice, Kwiatanowice, Kwietan(i)owice, dzi¶ Kwiatonowice, nowos±deckei, gmina Gorlice.

  Kwileczski, Kwilec(s)ki - Wielkopolska: Kwilcz, poznańskie, gmina Kwilcz.

  Kwiliński - Wielkopolska: Kwilino, wie¶ w dawnym powiecie brzeskim, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Kwilina, Kwilin, dzi¶ Kwilina, częstochowskie, gmina Moskorzew.


  1 luty 2011 r.
  @
  Layout i system zarz±dzania tre¶ci± wykonane przez: Lemon IT © 2005