Urzędnicy świeccy Prus Królewskich od 1454 do 1772

Indeksacja Akt Stanu Cywilnego, listy i spisy osób
WYSZUKIWARKA nazwisk także na Stronie Głównej !!!

Zapraszam do umieszczenia not biograficznych, wspomnień o osobach występującach na listach !
PAMIĘĆ O NICH NIE MOŻE ZAGINĄĆ !!!
JanuszStankiewicz
SITE ADMIN
SITE ADMIN
Posty: 618
Rejestracja: pn lut 07, 2005 23:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Urzędnicy świeccy Prus Królewskich od 1454 do 1772

Postautor: JanuszStankiewicz » wt wrz 05, 2006 18:44

.
Senatorowie świeccy, Podskarbiowie i Starostowie Prus Królewskich 1454 – 1772 wg. ks. Pawła Czaplewskiego - wyd. Toruń 1921 (opubl. KPBC) – opracowanie własne

Skróty: ekm-ekonom, kn-kasztelan, pky-podkomorzy, psbi-podskarbi, skk-skarbnik sta-starosta, stna-starościna, wda-wojewoda.


   Anna Katarz. królewna stna brodn., gołub., tuchol. 1682 - 1638
   Bagniewski Bartłomiej kn elb. 23. XII 1724 - VI 1748
   Bahr Szymon, senior, sta berw. III 1588 - pocz. 1605
   Bahr Szymon i Dorota ż. sta berw. 13. V 1605-1617
   Bahrowa Dorota stna berw. - 13. VII 1623
   Bajerski Jan pky chełm. 1482 – III 1483, wda pom. III 1483 - VIII 1484; sta tczew. 20. VIII 1483 - VIII 1484
   Bajerski Mikołaj sta radz. 24. VIII 1454 - VII 1456
   Baliński Jan kn gd. 1518 - lato 1531; skk malb. 29. IX 1511 - lato 1531; psbi prus. 28. IX 1520 - lato 1531
   Baluze Stefan sta tczew. 1661 - V 1662
   Bażyńska Barbara stna tolkm. 18. XII 1484
   Bażyński Gabrjel wda elb. 12/15. IV - 26. XII 1454; wda chełm. 12. XII 1455 - VI 1474; sta golub. 1413 –1474/5; sta. kiszp. 21. IV 1454 - IX 1454; sta papowo jes. 1451 - I 1458 oraz < VII 1458-1474; sta radz. X 1458-1461; sta kowal. c 1455
   Bażyński Jan gubern. 9. XI 1459; sta starogr. 25. VII 1454; sta sztum. 8. VIII - 21. IX 1454; sta tolkm. 9. IX 1456-9. XI 1459
   Bażyński Jan pky pruski 19. V 1461-1478; kn elb. 11. III 1478-10. VI 1480; sta papowo VI 1416; sta skarsz. 1472-10. VI 1480; sta tolkm. 1461-10. VI 1480
   Bażyński Jan pky malb. IV 1532 - 23. II 1546; kn gd. 1546; kn. elb. 1546 - XI 1548; sta gniew. II 1546.- XI 1548; sta skarsz. I sobow. II 1546-XI 1548
   Bażyński Jerzy pky malb. 1503-1. IV 1512; wda malb. l. IV 1512 - II 1546; sta gniew. 13. XI 1517- II 1546; sta kiszp. 25. III 1504 - 5. V 1510; sta międzył - 15. IV 1509; sta nowski 26. V 1526; sta skarsz. I sobow. wios.1512 – II 1545; sta strasz. 27. III - 20. XII 1503; sta sztum. 27. III - 27. X 1503; sta tolkm. 1492 - 24. l 1504
   Bażyński Jerzy sta skarsz. i sobow. XI 1548 - 1596
   Bażyński Mikołaj kn gd. 11. III 1478-1480; wda malb. 23. II 1481 - 27. III 1503; sta kiszp. 1482 - 27. III 1503; strasz. - 27. III 1503; sta sztum. 22. X 1478 - 27. III 1503
   Bażyński Ścibor wda król. 11. VI 1454-12. IV 1455; wda elb. 25. I 1456 - 15. VI 1467; wda malb. 15. VI 1467 lato 1480; guber. (prefekt) XI 1459-lato 1480; sta elbl. 20. VII 1454; sta sztum. 6. I 1468 - 1476; sta tolkm. 1459 - 1476
   Bąkowska Dorota sta kiszew. 26. IV 1624 -
   Bąkowski Jan Ignacy pky chełm. 1657/8 - 8. III 1655; wda pom. i sta skar. 8. III 1665 -lato 1677; wda malb. i sta kiszp. lato 1677 - XII 1679; psbi prus. 10. IV 1662 - X 1679; sta borzech. 3. VI 1671 - XII 1679; sta radz. 8. VII 1662 -; sta rogoz. 10. IX 1657 - 16. I 1659
   Bąkowski Jan sta kiszew. 1616 - 26. IV 1624;
   Bąkowski Krysztof pky pom. 11. IV 1626 - 7. VI 1633
   Bąkowski Stanisław pky chełm. 1618 - kon. 1702
   Beaulieu, de, Henryk ekm malb. 2. I 1677 - 3. V 1678; sta tczew. 3. V 1678
   Becherer Barbara stna lign. 1519 - 2. VI 1520
   Becherer Sebald sta lign. 9. VII 1525 - 13. II 1533
   Beke, von der, Joachim sta tczew. 12. X 1458
   Berzewiczowa Katarzyna stna osiec. 1596 - 1598; sta starog. II 1596 - 1598
   Berzewiczy Marcin sta osiec. 29. V 1585 - II 1596; sta starog. 10. VI 1580 - II 1596
   Bethune-Kornatowski Bonawent. ekm maJb. 1710 - 1713
   Bielińska Tekla stna sztum. 1746 - 16. VIII 1765
   Bieliński Franciszek wda chełm. 28. XII 1725; sta kowal. 18. IV 1732; psbi prus. 1. VIII 1714 - 1738; sta brodn. 1715 - 30. V 1750; sta malb. 1705 - 26. III 1736; sta mirach. 15. IV 1730 - 9. I 1745
   Bieliński Franciszek sta sztu. 16. VIII 1765 - 18. IX 1772
   Bieliński Franciszek Jan wda malb. i sta kiszp. III 1681 - V 1685; sta malb. 25. I 1672 - 15. XII 1681; ekm mal. III 1667-10. VII 1674
   Bieliński Kazim. Ludw. sta malb. 15. XII 1681 - 1696; sta tuchol. V 1687 - 1702
   Bieliński Michał wda chełm. 24. XI 1738 - ; sta kowal lato 1746; psbi prus. 6. XII 1737 - lato 1746; sta sztum. 10. XI 1724 - lato 1746
   Błociszewski sta osiecki 19. VI 1728 -
   Bniński Konstanty kn elb. 21. X 1770 - 11. VI 1772; kn cheł. 11. VI 1772 - IX 1772
   Bogusław sta rogoz. VI - IX 1459
   Borch Jan sta człuch. 10. IV 1771 - 1772
   Boroszewski Andrzej pky malb. 6. VI 1482 - 1. XI 1498; kn gd. 8. I - 4. VIII 1499; sta skar. 29. VII 1488 - 25. II 1499
   Boroszewski Jan i Krysztof stowie lipień. 1511 - 1530
   Borowski Marcin kn gd. 12. II 1691 - X 1709; sta grudz. 1667 - X 1709; ekm rogoz. 1667 - 1679
   Boydt ekm (admin.) rogoz. 1686
   Brambeke Oton sta tczew. 22. VI 1457 -
   Brandenburczycy na ekon. malb. X 1629 - 26. IX. 1635
   Brandt Achacy sta strasz. 11. VI 1516 - 8. II 1550
   Brandt Jerzy i Fabjan stowie strasz. 1565 - 6. III 1574
   Bruhl Henryk sta koś. 24. XII 1656 - 28. III 1757; sta lip. 28. VI 1748 - 9. XII 1752
   Buchholz Rafał sta grudz. 15. XI 1756 - 1759; sta parch. 27. V 1755 - 9. XIII 1756
   Buchholzowa Dorota Amalja stna grudz. 1759 - 1760
   Butler Jan sta nowski XII 1678 - 9. VIII 1700
   Butler Wilhelm Gothard sta nowski XII 1651 - 1660
   Butlerowa Konstancja stna nowska 1660 - 4. VI 1668
   Buy (de) Franciszek sta tczew. 29. VI 1662 - 1673
   Bystram Remisjan pky pom. 11. III 1699 - 1704; sta radz. XII 1701 - 1704; sta sobow. 1696 - 1704
   Bystram Wacław pky pom. 13. V 1758 - IX 1772
   Cecylja Renata, królowa stna brodn. i sta golub. i sta tuchol. 1638 - 22. III 1644
   Chełmińscy biskupi na Papowo 26. V 1505 - 15. IX 1772; na Starogr. 1506 - 14. IX 1772
   Chełstowski Marcin pky chełm. 5. XII 1714 - 1719
   Ciecholewski Antoni sta parch. 14. VI 1728 - 1746
   Czan Jakób sta tczew. 12. VII 1458 -
   Czapska Katarzyna stna kiszew. 27. VII 1736 -
   Czapska Konstancja stna radz. 1737 - 14. XI 1740; sta sobow. 1737 - 12. IX 1752
   Czapski Aleksander pky malb. pocz. 1698 - 22. III 1711; sta parch. 1675 - I 1677
   Czapski Antoni pky cheł. 13. X 1762 - IX 1772
   Czapski Franciszek pky malb. 31. X 1677 - 1677/8
   Czapski Franciszek pky cheł. 24. VII 1722 - 19. X 1725; kn gd. 19. X 1725 - 27. VII 1736; sta kisz. < 28. VIII 1725 - 27. VII 1736
   Czapski Franciszek pky cheł. 14. IX 1752 - 8. II 1762; kn chełm. 8. II 1762 - 25. VI 1766; wda chełm. i sta kowal. 25. VI 1766 - 16. IX 1772
   Czapski Ignacy kn gd. 8. VII 1737 - 16. IV 1746
   CzapSki Jan sta sobow. 12. IX 1752 - 1757/8
   Czapski Jan Ansgary wda chełm. i sta kowal. 19. IV 1732 - 30. V 1738; sta brat. 30. III 1723 - 16. VIII 1742; sta łąk. 30. III 1723 - 20. VIII 1742
   Czapski Jan Chryzostom kn elb. 1698 - 18. V 1716
   Czapski Jakób psbi prus. 2. XI 1746 - IX 1766
   Czapski Józef pky pom. 12. X 1757 - 13. V 1758; kn elb. 13. V 1758 - 1765
   Czapski Krysztof pky pom. 1710 - 3. VI 1713; kn gd. - 8. XI 1724
   Czapski Michał wda malb. i sta kiszp. 31. XII 1756 - 17. IX 1772
   Czapski Michał Aug. sta kośc. 1750 - 24. XII 1756
   Czapski Piotr kn cheł. < 11. VI 1710 - 2. VI 1717; sta radz. i sta sob. 19. XI 1709 - 2. VI 1717
   Czapski Piotr kn chełm. < 12. XII 1717 - 11. III 1726; wda pom. i sta skar. 11. III 1726 - 1737; sta radz. i sta sobow. 13. VII 1717 - 1737
   Czapski Sebastian pky mal. 1. poło 1685 - pocz. 1698; kn cheł. pocz. 1698 - 4. III 1699
   Czapski Tomasz sta brat. 16. VIII 1742 - 14. IX 1772; sta ląk. 20. VIII 1742 - 19. IX 1772; sta radz. 14. XI 1740 - 19. IX 1772
   Czarnecki Stefan sta radz. - 7. XI 1664
   Czarnkowska Anna Konst. stna radz. - 8. VII 1662
   Czarnkowski Adam sta międzył. i sta osiecki 1. II 1648 - 3.1V 1671; sta osiecki ok. 1673 - 1675
   Czarnkowski Franciszek sta radz. ok. 1650
   Czarnkowski Władysław sta osiecki ok. 1675
   Czartoryski Adam sta lign. < 13. VI 1771 - 1787
   Czartoryski August Aleks. sta kośc. 29. XI 1731 - 1748; sta lign. 29. XI 1731 - 13. VI 1771
   Czedliz Bernard sta brodn. 1470 - 10. VII 1478
   Czema Achacy pky pom. 19. III 1517 - 13. X 1531; kn gd. 13. X 1531 - III 1546; wda malb. III 1546 - 24. V 1565; sta człuch. 16. XII 1523 - 31. III 1530; sta gniew. XII 1548 - 24. V 1565; sta kiszp. 16. III 1517 - 24. V 1565; sta starog. 19. VI 1515 - IV 1528; sta sztum. 31. III 1530 - 24. V 1565
   Czema Achacy wda pom. 20. III 1566 - kon. 1576; sta gniew. 24. V 1565 - kon. 1576; sta kiszp. 24. V 1565 - 1570 oraz XII 1572 - kon. 1576
   Czema Achacy sta gniew. 1596 - 1600; sta kiszp. 10. VII 1591 - 1624
   Czema Anna Zofja stna gniew. kon. 1576-1608; stna kiszp. kon. 1576 - 10. VIII 1591
   Czema Fabian pky pom. 13. X 1531 - 1546; pky malb. 1546 - 12. II 1547; pky chelm. 12. II 1547 - 1549; kn gd. 1549 - 5. I 1556; wda pom. 5. I 1556 - pocz. 1566; wda malb. pocz. 1566 - III 1580; sta grudz. pocz. 1570 - III 1580; sta kiszp. 24. V 1556 - 1570; sta starog. 31. I 1530 - III 1580; sta tuch. 17. II 1546 - 27. V 1569
   Czema Fabian wda malb. 1581 - 22. VIII 1605; sta sztum. 24. V 1565 - 22. VIII 1605
   Czema Fabian pky mal. 11. XII 1620 - 18. III 1626; kn cheł. 18. III 1626 - lato 1636; sta sztu. 8. VIII 1606 - lato 1636
   Czema Krysztof sta kiszp. 24. V 1565 - 1570
   Czemowa Katarzyna stna sztu. 22. VIII 1605 - 8. VIII 1606
   Czerska Teresa stna lipień. - 16. IX 1655
   Czerski Albrecht kn chełm. 1643 - 16. IX 1655; sta lipień. - 16. IX 1655
   Czerwonka Jan sta kowal. 10. V 1504 - 9. IX 1522
   Czerwonka Ulryk sta golub. 1457 - 1465; sta kowal. 1457 - (1465); sta malb. 6. VI 1457 - wios. 1458; sta golub. 12. X 1458 -
   Czerwonka Wacław sta kowal. 1472; sta lipień. 1472
   Oameraw p. Dąbrowski Oamerow Piotr p. Wojanowski
   Włodko Z Danaborza star. człuch. 13. XII 1455 - 1463; sta białob. 19. VII 1460
   Dąbska Jadwiga Teresa stna pokrz. 1765 - 1767
   Dąbski Adam sta lip. 19. IV 1758 - 20. VI 1762
   Dąbski Kazimierz sta pokrz. 11 .VI 1750 - 25. III 1765
   Dąbrowscy Hugon i Jan na Radzynie 1555 - 1566
   Dąbrowska Elźbieta stna radz. 1552
   Dąbrowski Hugon sta radz. 1568 - VIII 1588
   Dąbrowski Jan kn cheł. 8. VIII 1485 - III 1495; wda cheł. 4. X 1498 - 26. IX 1513; sta radz. 9. VI 1495 - 26. IX 1513
   Dąbrowski Jan sta radz. 1592 - 1599
   Dąbrowski Jerzy pky pom. 1479 - VI 1484; sta człuch. 1463 - 19. VI 1478; sta osiec. 1479 - VI 1484
   Dąbrowski Mikołaj kn chełm. XI 1476 - lato 1479; wda chełm. 15. XI 1480 - 4. VI 1482; sta golub. 1477 - 4. VI 1482
   Denhof Ernerst wda malb. i sta kiszp. V 1685 - VIII 1693
   Denhof Fryderyk sta gol. 7. V 1713 - 1723
   Denhof Gerhard kn gd. 1642 - 1643; wda pom. i sta skarsz. 1643 - 23. XII 1648; ps bi prus. 1643 - 23. XII 1648; sta kOś. i sta lig. 6. VIII 1629 - 23. XII 1648; sta mal. 26. III 1642 - 23 XII 1648; ekm malb. 1635 - 23. XII 1648
   Denhof Henryk sta starog. 1636 - 26. VI 1646
   Denhof Jan sta star. 26. VI 1646 - 6. X 1661
   Denhof Kaspar sta lębor. VI 1638 - 23. III 1639; sta sob. 29. X 1627 - 19. IV 1629
   Denhof Franc. Michał sta starog. 8. V 1691 - 1696
   Denhof Stanisław sta starog. 1697
   Denhof Stanisław sta koś. i sta lig. 24. I 1717 - 2. VIII 1728
   Denhof Władysław sta starog. 6. X 1661 - 1672
   Denhof Władysław pky pom. 1668 - 23. II 1677; kn cheł. 23. I I 1677 - lato 1677; wda pom. i sta skar. lato 1677 - 7. X 1683; psbi prus. X 1679 - 7. X 1683; sta koś. 5. VIII 1655 - 7. X 1683; sta lig. 9. IV 1657 - 7. X 1683
   Denhofowa Elźbieta stna starog. 1672
   Denhofowa Konstancja stna kośc. i stna lign. X 1683 - 1713
   Denhofowa Konstancja stna golub. 1723 - 1732
   Denhofowa Marja Zofja stna kośc. i sta lign. 2. VIII 1728 -
   Denhofowa Sybilla Małg. stna koś. 23. XII 1648 - 5. VIII 1655; sta lig. 23. XII 1648 - 9. IV 1657
   Dębiński Eremjan pky pom. 19. X 1658 - wios. 1659
   Dłuski Dawid sta malb. IX - X 1510
   Dulski Jan kn chełm. 1571/2 - 28. III 1590; psbi prus. 1581 - 28. III 1590; ekm malb. 1581 - 28. III 1590; sta rogoz. 21. VI 1562 - 28. II I 1590; sta świec. 22. VII 1580 - 28. III 1590; sta tczew. 4. VI 1583 - 26. III 1590
   Dunin Piotr sta malb. pocz. 1478 - 15. XI 1483
   Działyńska (Marwiczowa) Barb. stna kiszew. 1719 - 1722
   Działyńska Jadwiga Marj. stna bratj. 17. VII 1643 -
   Działyńska Katarzynastna brat 24. IX 1604 - 10. III 1613
   Działyńska Katarzyna stna bratj. X 1660 -
   Działyńska Teresa stna brati. i sta ląkor. 25. VI - 10. VIII 1714
   Działyńska Zofia stna brodn. wios. 1585 - 1604
   Działyński Adam sta brat. XI 1648 - X 1660
   Działyński Jakób wda malb. i sta kiszp. 27. V 1755 - 1756
   Działyński Jan kn elb. 6. VII 1545 - IX (?) 1546; kn cheł. IX (?) 1546 - V 1551; wda pomo V 1551 - 5. I 1556; wda chel. 5. I 1556 - pocz. 1583; sta bratj. 1535 - 4. VII 1582
   Działyński Jan wda cheł. i sta kowal. pocz. 1647 - 11. III 1648; sta pokrz. 1617 - 3. VII 1647; sta puc. 10. X 1627 - 11. III 1648; sta rogoz. 27. II 1626 - 1647
   Działyński Jan pky chelm. 17. II 1677 - 1678; kn elb. 1678-1692/3; sta tolk. (1674) II 1677 - X 1687
   Działyński Jan Dom. sta pokrz. 3. VII 1641 - 1677
   Działyński Jan Ign. wda pom. i sta skar. 14. IV 1703 - 1724; sta tolkm. 1697 - 14. IV 1703; sta tolkm. III 1717 - 12. III 1722
   Działyński Karol sta ląkor. 1687 - 1690
   Działyński Łukasz sta brod. 1572 - wios. 1583
   Działyński Michał pky pom. pocz. 1551 -; sta chełm. 1562 - VIII 1574; sta lidzb. 1545 - VIII 1574
   Działyński Michał sta gniew. 16. X 1608 - 1618
   Działyński Michał kn gd. < II 1676 - 29. X 1677; kn cheł. 29. X 1677 - pocz. 1681; wda chełm. i sta kowal. pocz. 1681 - III 1687; sta kisz. 22. VI 1656 - 18. VI 1685; sta łąkor. 1672 - 18. VI 1685
   Działyński Mikołaj sta brod. IV 1485 - VII 1490
   Działyński Mikołaj kn chełm. 1528 - 16. I 1544; wda pom. 16. I 1544 - wios. 1545; sta bratj. 1534 - 1535; sta brodn. 1. II 1500 - wios. 1545
   Działyński Mikołaj wda cheł. 2. V 1584 - 24. XI 1604; sta brat. 4. VII 1582 - 24. XI 1604
   Działyński Paweł Wda pom. i sta skar. 16. V 1630 - 17. VII 1643; psbi prus. 1630 - 17. VII 1643; sta brat. 10. III 1613 - 17. VII 1643; sta jas. 14. XII 1629 - 17. VII 1643; sta radz. 1597 - 1610; sta rogoz. 1610
   Działyński Piotr wda chełm. 20. VII 1663 - ; sta kowal. 1. poł. 1668
   Działyński Rafał sła brod. X 1545 - 3. V 1572
   Działyński Stanisław kn elbl. 23. I 1588 - kon. 1611; wda malb. kon. 1611 - 29. IX 1615; wda chełm. 29. IX 1615 - kon. 1617; sta rogoz. 1611 - 1615; sta tolk. 13. XI 1602 - kon. 1617
   Działyński Stanisław pky malb. III 1626 - kon. 1628; kn gd. kon. 1628 - 11. V 1637; kn cheł. 11. V 1637 - pocz. 1643; sta tolk. kon. 1617 - pocz. 1643
   Działyński Stanisław sta bratj. 20. IX 1669 - 1674
   Działyński Stanisław wda malb. i sta kiszp. 30. III 1657 - VI 1677; sta tolkm. VI 1654 - 1676
   Działyński Stanisław sta kiszew. III 1687 - 1719
   Działyński Tomasz wda cheł. i sta kow. 21. II 1702 - 25. VI 1714; psbi prus. V 1694 - 15. VI 1714; sta bratj. III 1688 - 25. VI 1714; sta ląkor. 1690 - 25. VI 1714; sta malb. 1697 - 16. III 1700; ekm małb. 1. VII 1695 - 1708; sta tolk. 14. IV 1703 - 25. VI 1714
   Działowski Mikołaj sta radz. 1463; sta tczew. IX 1462
   Dzierzek Jan sta białob. 27. VI 1647 - 1648
   Dziewanowski Juljusz kn elbl. 10. VIII 1765 - 30. VIII 1766; kn chełm. 30. VIII 1766 - 17. V 1772
   Eleonora, królowa stna tuch. 1670 - 9. VI 1671
   Elzanowski Łukasz kn chełm. 1636 - 27. IV 1637
   Eryk II, książe pom. na Białoborku 1468; na Bytowie i na Lęborku 3. I 1455 - 9. X 1460
   Esken Franciszek sta papow. 1503
   Felden, Karol kn cheł. 26. VIII 1481 - 15. III 1485; wda cheł. 22. XI 1486 - 18. XII 1495; sta golub. 1483 - 1495
   Feldstedt Reinhold sta lipień. 11. II 1511; sta nowodw. XI 1515 - 1535; sta tczew. 17. VIII 1502 - 11. VIII 1515
   Feldstedt Rudolf sta nowodw. 1535 - 1541
   Ferber Eberhard sta tczew. 11. VIII 1513 - 5. III 1529
   Ferberowa Gertruda stna tczew. 5. III 1529 - 4. II 1532
   Fleming Jakób Henr. sta tuch. 9. IV 1727 - 30. IV 1728; sta tczew. 26. II 1716 - 30. IV 1728
   Fleming Jerzy wda pom. i sta skar. 22. V 1766(?) - 10. XII 1671
   Fleming Karol Jerzy sta gniew. 31. VIII 1759 - ; sta międzył. l 19. VIII 1767
   Flemingowa Karalina Henr. stna gniew. 19. VIII 1767 - ; stna międzył. 13. IX 1772
   Flemingowa Tekla stna tuch. 30. IV 1728 - 15. IV 1730
   Frącki Arnold kn chełm. 1501/2 - IV 1528
   Gembicki Andrzej sta nowodw. 30. IX 1664 - 1680
   Gembicki Krysztof sta nowodw. 1654 - 1657
   Giese Micheł sta borzech. 28. III 1582 - 1588
   Giese Tiedemann sta lign. c. 1488
   Giese Tiedemann sta lign. 1503 - 1517
   Giese Tiedemann sta lign. 2. VI 1520 - 1534
   Giese Tiedemann sta lign. 7. VII 1534 -
   Giese Tiedeman sta borzech. 10. II 1581 - II/III 1582
   Glaubicz Melchjor ekm malb. 1. II 1519
   Gliwicz Franciszek sta brod. 1481 - pocz. 1484
   Gniński Jan pky pom. wios. 1659 - 1668; wda chelm. i sta kowal. 1. poł. 1668 - I 1681; wda malb. i sta kiszp. I 1681 - 3. III 1681; sta radz. 7. XI 1664 - 1678
   Gniński Jan wda pom. i sta skar. 24. II 1694 - pocz. 1703
   Gniński Władysław sta radz. 1678 - 1699
   Goławiński Bern. al. Jan sta malb. 13. IX 1500 i X 1510 - 11. XI 1515
   Goltz August Stan. sta grodz. 7. X 1760 - 21. IX 1772
   Goltz Henryk sta białob. 29. III 1768 - 19. IX 1772
   Goltz Jerzy Wilhelm sta tuch. 26. III 1763 - 24. IV 1767
   Goltzowa Anna Rozyna Elźb stna tuch. 24. IV 1767 - 17. IX 1772
   Górski Andrzej sta człuch. 30. V 1489 - 16. XI 1491
   Górski Piotr sła człuch. XII 1496 - II 1508
   Gorzyński Jan sta starog. 24. VII 1673 - III 1688
   Gostomski Andrzej pky malb. 5. I 1765 - IX 1772
   Grabowski Adam sta lip. 20. VI 1762 - 16. IX 1772
   Grabowski Andrzej Teod. kn cheł. 29. I 1733 - 25. XII 1737
   Grabowski Jan pky pom. 20. XI 1738 - 31. X 1746; kn gd. 31. X 1746 - 30. VIII 1766; kn elb. 30. VIII 1766 - 17. IX 1770
   Gralewski sta tczew. 1650
   Grąbczewski Tomasz pky pom. 31. X 1746 - 28. IX 1757; kn cheł. 28. IX 1757 - 18. IV 1758
   Grot z Ostrowa sta golub. 25. IX 1454 -
   Grudzińska Lukr. Katarz. stna golub. 1704 - 7. V 1713
   Grudziński Mik. Wikoryn sta gol. 1667 - 1704
   Gruszczyński Jan sta rogoz. 1722 - 1747
   Gruszczyński Rafał ekm. rogoz. 1748
   Grzymułtowski Krysztoł sta sztum. 4. II 1676 - 1678
   Guldenstern Maksym. kn elb. 19. I 1667 - 1678
   Guldenstern Władysław sta sztum. 8. VIII 1668 - 1675
   Guldenstern Zygmunt kn gd. 1657 - 1666; ekm malb. 1649 - 1666; sta sztum. 1636 - 1666
   Guldensternowa Anna stna sztum. 1666 - 8. VIII 1668
   Heidenstein Jan pky malb. pocz. 1658 - 1666; kn gd. 1666 - pocz. 1673
   Hertel Mikołaj sta chełm. II 1479
   Hincza z Rogowa sta gol. I 1472 - 1473
   Hulsen Jan sta parch. 9. XII 1756 - IX 1766
   Hulsenowa Konstancja stna parch. 20. XI 1765 - 19. IX 1772
   Husarzewski Aleksy sta lip. 9. XII 1752 - 19. IV 17S8
   Jabłonowska Dorota stna świec. 1754
   Jabłonowska Joanna stna świec. 1731 - 2. IV 1741
   Jabłonowski Ant. Chryz. Barn. sta świec. 9. XI 1754 - 14. IX 1772
   Jabłonowski Jan Stan. sta świec. 1687 - 1731
   Jabłonowski Stanisław sta świec. 1742 - 1754
   Jabłonowski Stan. Jan sta świec. 5. VI 1667 - 1687
   Jackowski Jerzy Wojciech pky pom. 1728 - 1732; sta tuch. 1702 - 9. IV 1727
   Jacobson Abraham sta nowodw. 1639 - 1654
   Jacobson Jakób sta nowodw. 12. IV 1625 - 1733
   Jani Jan z ... wda pom. IV 1454 - III 1461; sta gniew. II 1454 - 27. IX 1454; stanowski II 1454; sta starog. II 1454 - kon. 1459; sta tczew. II 1454 - 29. IX 1454
   Jasieńscy. bracia stowie now. 11. II 1502 - 1512
   Jasieński Jan sta nowski II 1465 - VI 1489; sta osiec. wios. 1466 - IX 1467
   Jasieński Ninogniew sta now. 8. III 1486 - 6. VIII 1489
   Jasieński Paweł sta malb. 27. VI 1484 - 2. I 1485; sta tczew. 24. XI 1484 - pocz. 1485
   Jenik z Mieczkowej Wilh. sta gol. 29. XII 1455 - IV 1457; sta rogoz. 10. II 1456
   Kalinowski Samuel sta brod. 7. V 1650 - 2. VI 1652
   Kawieczyński Adam sta brodn. 6 XI 1714 - 1715
   Kawieczyński Obracht pky chełm. 1703 - XI 1714; sta brodn. 1698 - 6. XI 1714
   Kczewska Marjanna stna starog. i stna strasz. 20. XI 1722 - VIII 1723.
   Kczewska Rózalja stna starog. 1740 - 3. VI 1745; stna strasz. 1740 - 21. V 1742
   Kczewska Teresa stna strasz. 1765 - 1770
   Kczewski Andrzej pky malb. 28. IX 1711 - 1715
   Kczewski Antoni sta strasz. 21. V 1742 - 1765
   Kczewski Jan sta starag. i sta strasz. I 1723 - 1740
   Kczewski Jan Jerzy pky malb. 3. I 1716 - 1738
   Kczewski Piotr wda malb. i sta kiszp. 9. II 1703 - 20. XI 1722; sta starog. 9. II 1713 - 20. XI 1722; sta strasz. 17. I 1713 - 20. XI 1722
   Kczewski Piotr sta starog. 3. VI 1745 - 14. IX 1772
   Kempen Egert sta berw. 13. VII 1623 - 10. VII 1636
   Kempenowa Dorota stna berw. VII 1636 - 26. I 1644
   Keyserling Henryk Chryst. sta pokrz. 1770 - 20. IX 1772
   Kęsowska Marjanna stna borzech. VII 1685
   Kęsowski Aleksander sta borzech. 1683
   Kicki Szymon Tad. sta sobow. 1. II 1758 - 16. IX 1772
   Kiełbasa Wojciech sta grodz. 26. VIII 1481 - 14. V 1484
   Klaus Mikołaj sta białob. 19. VII 1478
   Knut Andrzej sta hamer. IX 1527 -
   Knut Kaspar sta białob. 8. V 1492; sta hamer. 3. V 1499 - IX 1519
   Knut Mikołaj sta białob. 1466
   Knut Paweł sta białob. IX 1527 -
   Knut Piotr sta białob. 15. VI 1502 - VI 1526; sta hamer. 30. VI 1526
   Knutson Karol. król szw. sta pucki V 1457 - X 1460
   Kobierzycki Stanisław kn gd. 1643 - 31. V 1656; wda pom. i sta skar. 31. V 1656 - pocz. 1665; sta ląkor. 1643 - pocz. 1665
   Kochanowski Jan sta pokrz. c. 1490
   Koehne-Jaski Andrzej sta berw. (c. 1696) 1705 - 1715
   Koehne-Jaski Barbara stna berw. 1657 - 1668
   Koehne-Jaski Izrael sta berw. 1644 - 1657
   Koehne-Jaski Ludw. Ernest sta berw. 1668 - 1674-1696
   Koehne-Jaski, rodzina star. berwałdzcy c. 1720 -
   Koehne-Jaski, wdowa stna berw. 1715 - 1717
   Komorski Jan sta jasien. 3. II 1661 - 1676
   Konarska Barbara stna białob. i sta hamer. - 3. III 1585
   Konarska Dorota stna białob. i stna hamer. 29. IV 1613 - 1622/3
   Konarska Izabella stna kiszew. IX 1641 - 26. III 1643
   Konarski sta kiszew. 1613 -
   Konarski Andrzej pky pom. 23. 11 1677 - 1688
   Konarski Feliks sta białob. i sta hamer. 11. VIII 1551 - V 1577
   Konarski Michał kn gd. 1602 - 1606; sta chełm. 1606 - kon. 1611; wda pom. kon. 1611 - 29. IV 1613; sta białob. i sta hamer. 3 III 1585 - 29. IV 1613; sta grudz. 1. I 1612 - 29. IV 1613; sta kisz. 12. VI 1607 - 29. IV 1613; sta malb. 1612 - 29. IV 1613
   Konarski Mikołaj sta kiszew. 26. III 1643 - 20. VI 1656
   Konarski Mirosław pky malb. 20. XII 1630 - 1654
   Konarski Samuel kn gd. V 1618 - 9. 11 1626; wda pom. 9. II 1626 - 30. XI 1629; wda malb. i sta kiszp. 30. XI 1629 - IX 1641; sta kiszew. 1635 - IX 1641; sta skarsz. 26. VI 1628 - 30. XI 1629
   Konarski Stanisław kn gd. 1606 - 6. II 1618; wda malb. 6. II 1618 - kon. 1625; sta kiszp. 3. VII 1624 - kon. 1625; sta malb. - kon. 1625
   Konarski Stanisław pky pomo. 29. I 1733 - 20. XI 1738; kn chełm. 20. XI 1738 - 12. VIII 1757
   Konopacka Anna stna lign. 27. X 1566 - 3. VIII 1569; sta świec. 27. X 1566 - 19. III 1578
   Konopacki Jakób Oktawjan kn. elb. wios. 1649 - 13. VI 1665; psbi prus. 1655 - 1661
   Konopacki Jan skarbnik malb. VII - XII 1500; psbi prus. 27. III 1510 - 9. IV 1514
   Konopacki Jerzy pky pom. 13. VI 1513 - 4. III 1516; kn gd. 4. III 1516 - 2. VI 1518; wda pom. 21. XII 1518 - 28. II 1543; sta świec. 1508 - 28. II 1543
   Konopacki Jerzy kn gd. 1546 - I 1549; kn elb. I 1549 - V 1551; kn cheł. V 1551 - 27. X 1566; sta lign. 1546 - 27. X 1566; sta świec. 28. II 1543 - 27. X 1566
   Konopacki Jerzy kn chełm. VI 1590 - pocz. 1605; sta lign. 14. IX 1568 - 1570 i 1572 - 1574; sta strasz. 14. VIII 1571 - pocz. 1605
   Konopacki Maciej pky chełm. 1498
   Konopacki Maciej pky cheł. 1. I 1588 - pocz. 1605; wda cheł. pocz. 1605 - 28. VIII 1611; sta grudz. pocz. 1605 - 1611
   Konopacki Rafał pky malb. 17. IV 1547 - 1549; pky chełm. 30. I 1549 - 1551; kn elb. 1551 - 7. IX 1566
   Konopacki Rafał sta strasz. pocz. 1605 - 1619
   Konopacki Stanisław pky pom. 17. VII 1688 - 10. III 1699; kn chełm. 10. III 1699 - 1709; sta nowski 1700 - 30. X 1709
   Konstancja, królowa stna brod. i sta gol. 1625 - 10. VII 1631; stna świec. - 10. VII 1631; stna tuch. - (1609) 1616 - 10. VII 1631
   Korff Mikołaj Wilh. sta tolkm. IX 1764 - 23. IX 1772
   Korycki Krysztof pky chelm. III 1665 pocz. 1677
   Kos Adam kn chelm. 19. VI 1728 - 1732
   Kos Jan kn elb. 16. I 1643 - 1648; wda chełm i sta kowal. 1648 - 17. Xli 1662; psbi prus. 1649 - 1655; sta borzech. 20. XI 1626- 4. VI 1655; sta brod. 18. X 1653 - 17. XII 1662
   Kos Jan wda chełm. i sta kowal. 18. VI 1688 - 15. II 1702; ekm rogoz. 1700; sta starog. 1700 - 15. II 1702
   Kos Jan pky chełm. 19. X 1725 - IX 1752
   Kos Józef sta starog. 1703 - 9. 11 1713
   Kos Maciej pky pom. pocz. 1578 - 1604
   Kosowa Konstancja stna brod. 11. XII 1662 - 20. VI 1668
   Kosowa Marjanna stna starog. 15. II 1702 - 8. IV 1702
   Kościelecki Jan sta jasien. 1455-1475; sta malb. IX 1459 - 1475; sta osiecki ok. 1455 - II 1461 i IX 1467 - 1476; sta świecki ok. 1455 i 1461 - 1475; sta tuchol. 29. III 1457 - 1475; sta grodzki 6. II 1461 -
   Kościelecki Jan sta świec. 24. III 1480 - 2. VI 1482
   Kościelecki Jan sta człuch.. 31. III 1535 - 2. poło 1454; sta tuch. 8. V 1518 - 2. poło 1545; sta białobor. i sta hamersz. - 26. VI 1545
   Kościelecki Mikołaj sta brodn. 1456 - 1461
   Koscielecki Mikołaj sta człuch. 19: II - 19. XII 1484; sta jasien. 1477 - 22. XII 1508; sta malb. VIII 1476 - pocz. 1478; sta osiecki 1504 - 1512; sta świec. 8. IV 1495 - 2. III 1507; sta tuch. 21. V 1477 - 2. III 1507; sta chojn. 27. VIII 1484 - 26. XII 1487
   Kościelecki Stanisław sta człuch. 11. VII 1493; sta malb. 13. IX 1500
   Kościelecki Stanisław sta człuch. 31. III 1530 - kon. 1534; sta jas. 22. XII 1508 - kon. 1534; sta malb. 27. III 1512 - kon. 1534; sta sztum. 18. I 1513 - 31. III 1530; sta tuchol. 22. XII 1508 - kon. 1534
   Kostka Jan kn gd. 5. I 1556 - IV 1574; psbi prus. i skk malb. 4. III 1555 - V 1581; sta golub. XII 1554 - 10. I 1559; sta lipień. XII 1555 - V 1581; sta malb. 18. III 1574 - V 1581; ekm malb. 1569 - V 1581; sta puc. 20. II 1554 - V 1581; sta tczew. 4. XII 1556 - V 1581
   Kostka Jan sta lipień. 25. XI 1581 - 1582
   Kostka Jan sta lipień. 3. XI 1591 - 1592; sta świec. 1590 - 1592
   Kostka Jan sta lip. 26. IV 1602 - 24. V 1624
   Kostka Jerzy kn chełm. 7. III 1605 - jes. 1605; wda malb. jes. 1605 - 1611; psbi prus. 1602 - 1611; sta gol 15. VIII 1594 - 1611; ekm malb. 1602 - 1611; sta tczew. 1602 - 1611
   Kostka Krysztof wda.pom. kon. 1576 - 15. VIII 1594; sta gol. 10. I 1559 - 15. VIII 1594; sta kośc. XII 1555 - 15. VIII 1594
   Kostka Krysztof sta kośc. 15. VIII 1594 - 10.IX 1602
   Kostka Mikołaj Rafał sta malb. 30. X 1625 - pocz. 1638; sta starog. 1625 (?) -18. IX 1635
   Kostka Piotr pky malb. kon. 1628 - 16. XII 1630; pky chełm. 16. XII 1630 - 1659
   Kostka Stanisław kn elbl. 16. I 1544 - V 1545; kn chełm. V 1545 - 10. IX 1546; wda pom. 10. IX 1546 - V 1551; wda chełm. V 1551 - XII 1555; psbi prus. i skk malb. 23. VIII 1531 - 4. III 1555; sta golub. 10. VIII 1524 - XII 1555; sta kośc. 23. III 1540 - XII 1555; sta lip. 13. I 1530 - XII 1555; sta puc. 27. III 1546 - 20. II 1554; sta tczew. 4. II 1532 - 12. II 1555
   Kostka Stanisław pky chełm. VI 1576 - 1587
   Kostka Stanisław psbi prus. VI 1591 -1602; ekm. malb. 17. VIII 1590 - 1602; sta tczew. 17. VIII 1590 - 1602
   Kostka Stanisł. Franc. sta lipień. 28. VI 1644 - 1649
   Kostkowa Zofja stna lip. 15. VII 1592 - 26. IV 1602; stna świec. 1592 - 2. V 1629
   Kostkowa Anna stna kośc. 10. IX 1602 - 27. III 1603
   Kowalewski Feliks sta kowal. 19. VII 1549
   Kowalikowski Mikołaj sta lipień. 11. II 1511
   Kozłowski ekm malb. 12. VI 1690
   Krasińska Róża stna sztum. 1717 - 1724
   Krasiński Jan sta sztum. 1679 - 1699
   Krasiński Stanisław sta sztum. 29. X 1703 - 1717
   Kretkowski Damian kn chełm. 29. VI 1663 - pocz. 1677
   Kretkowski Władysław kn chełm. 28. III 1726 - 1. V 1728
   Kretkowski Zygmunt wda chełm. i sta kowal. 2.X 1746 - 12. VI 1766
   Krokow Reinhold sta berw. 1565 - III 1588
   Krokowska Dorota stna białob. 15. VI 1673
   Krokowska Erłmuta stna lębor. - XII 1646
   Krokowka Kordula stna parch. 26. XI 1704
   Krokowski Gneomar Reinh sta lębor. 4. VI 1640 - 25. IV 1644
   Krokowski Joachim Ernest sta białob. 14. IV 1672
   Krokowski Joach. Ernest. sta parach. 30. X 1725 - 1728
   Krokowski Reinhold sta bytow. i sta lębor. - 25. IV 1658
   Krokowski Teod. Bogusł. kn gd. 24. XI 1724 - 1725; sta parach. 6. I 1709 - 1725
   Krokowski Wawrzyniec sta parach. VIII 1685-1697
   Kruszyński Walerjan kn gd. VI 1709 - 1720
   Krysztoł (z Zielenia?) skarbnik malb. 1470 - VIII 1477
   Lamprecht Maciej skk malb. 24. IV 1507 - 26. 11 1509
   Latalski Janusz sta człuch. 22. II 1546 - 1557
   Latalski Stanisław sta człuch. 1557 - 1598
   Łukasz Z Ledecza sta kowal. 17. VII 1550
   Tomasz Z Ledecza sta kawal. 19. VI 1526 - III 1641
   Leszczynska Joanna Karary. stna borzech. i stna człuch. 1659 - 1665
   Leszczyński Bogusław sta borzech. i sta człuch. 1658 - 1659
   Leszczyński Jan sta malb. II 1649 - 25. I 1672
   Leszczyński Rafał sta człuch. 10 VIII 1510 - 1519
   Linde Adrjan sta mira. 16. IV 1660 - 23. VIII 1677
   Lipska Eleonora stna parch. 1750
   Lipski Józef sta parch. 14. VI 1748 -
   Loitz z Michał sta nowodw. 1535 - 1541
   Loitzowie bracia star. nowod. 13. VIII 1552 - IV 1579
   Loka Jan pky pom. IX 1546 - pocz. 1551; pky malb. pocz. 1551 - 1556
   Loka Jan sta borzech. 1603 - 5. II 1623
   Loka Mikołaj pky pom. 21. VIII 1503 - pocz. 1513; pky malb. 1513 - zima 1516/7
   Lokowa Eufrozyna stna borzech. 5. II 1623 - III 1624
   Lubieszowski Prandota sta malb. IX 1459 - V 1460; sta nowski 15. IV - 1. XII 1456; sta tczew. 12. VII 1457 - 12. VIII 1458
   Lubomirska Barbara Domic. stna golub. 1663 - 14. II 1664
   Lubomirska Magdalena stna lipień. 1727 - 14. VI 1728
   Lubomirski Ignacy sta lipień. 14. VI 1728 - 28. VI 1748
   Lubomirski Jakób Aleks. sta gniew. i sta między. 20. 1724 - 31. VIII 1759
   Lubomirski Jerzy Dominik sta lipień. 18. XII 1725 - 1727
   Lubomirski Konst. Jacek sta golub. 15 VII 1655 - 1663
   Lubomirski Teodor sta parach. 14. XII 1754 - 27. V 1755
   Ludwika Marja, królowa stna grudz. 1660 - 10. V 1667
   Luzyański Fabjan sta sztum. - 18. I 1513; sta tolkm. 1512 - 25. II 1519
   Luzyański Jan wda chełm. 15. IX 1514 - IV 1551; sta radz. IX 1514 - IV 1551
   Z Łabiszyna sta człu. kon. XI 1454 - 13. XII 1455
   Łapiński Andrzej sta hamer. 20. V 1623 - 1624
   Łasiewicz Jan ekm rogoz. 1769
   Łaski Mikołaj sta malb. 14. VIII 1563 - 1569
   Łaski Samuel sta ląkor. 31. VII 1600 - 1609
   Łaszewska Helena stna białob. 8. VIII 1640
   Łaszewski Andrzej sta białob. 20. V 1623 - 22. IV 1638
   Łebiński Ignacy ekm malb. 15. III 1766 - 1768; sta tczew. 1766 - 1768
   Łochocki Jan Józef sta osiec. 28. V 1737 - IX 1772 >
   Łochocki Stanisław sta osiec. 15 IV 1730-28. V 1737
   Łoś Jan sta pokrz. 15. X 1694 - 1698
   Łoś WładySław kn chełm. pocz. 1681 - jes. 1684; wda pom. i sta skar. jes. 1684 - I 1694; wda malb.i sta kiszp. I 1694 - III 1694; psbi prus. pocz. 1684 - III 1694; sta pokrz. 16. II 1685 - III 1694
   Łosiowa Elźbieta stna pokrz. III 1694 - 15. X 1694
   Łunaw z Krysztof sta skar. 9. III 1503 - I 1506
   Łunaw z Sybilla stna skarsz 3. I 1507
   Machwicz Hektor sta mirach. 1477 - 28. I 1496
   Machwicz Oton wda pom. 19. V 1467 - VI 1477; wda elbl. 6. VII 1457 - 19. V 1467; sta mirach. 13. V 1473 - VI 1477; sta pucki X 1471 - VI 1477; sta starogar. 17. II 1467
   Marja Kazimira, królowa stna brodn. 1678 - 1698; stna gniew. 17. VI 1696 - 25. VI 1699; stna międzył. 17. VI 1696 - 25. VI 1699; sta tczew. XII 1678 - 1716
   Marja Ludwika, królowa stna świec. i stna tuchol. 1646 - 10. V 1667
   Massow Jan sta białob. 1466 - 19. VII 1478
   Massow Konrad sta białob. - 13. VI 1455
   Massow Kurt sta białob. 19. VII 1478
   Meden Oton sta ląkor. 18. I 1614 - 19. XI 1639
   Medenowa Katarzyna stna ląkor. - 1643
   Mełdzyńska Anna stna rogoz. 21. II 1538 -
   Mełdzyński Łukasz sta rogoz. 9. III 1500 - 1532; sta świec. 14. XII 1502 - 1504 (1507 ?)
   Mgowski Fabjan kn elb. 19. V 1467 - 8. I 1478; wda pom. 11. III 1478 - 9. III 1483; sta grudz. wios. 1478 - ;sta puc. 1. X 1477 - 9. III 1483; sta starog. 28. XII 1472 - 9. III 1483
   Mgowski Sebastjan sta gniew. 1493 (?) - 1. VI 1504
   Mieliwski Wawrzyniec sta pokrz. c. 1500
   Mniszech Jerzy sta grudz. < 21. VII 1736 - 15. XI 1756
   Modlibóg Maciej sta starogar. 1507 - 1509
   Molner Jerzy sta nowodw. 1535 - 1541
   Morsztyn Andrzej sta tuchol. 10. XII 1667 - 1669 i 1673 - 20. I 1681
   Mortęska Justyna stna grudz. i stna pokrz. 25. VIII 1615 - 1616
   Mortęski Ludwik kn chełm. 19. V 1467 - VI 1474; wda chełm. 17. X 1475 - X 1479; sta radz. VI 1464 - I 1479; sta tczew. 12. VII 1458 -
   Moręski Ludwik pky chełm. 10. VI 1504 - 1. IV 1512; kn gd. 1. IV 1512 - 4. III 1516; kn elbl. 4. III 1516 - wios. 1539; sta pokrz. 1505 - wios. 1539
   Mortęski Ludwik sta pokrz. 1539 -
   Mortęski Ludwik wda pom. 20. X 1594 - jes. 1611; wda chełm. jes. 1611 - 25. VIII 1615; sta grudz. 1. I 1614 - 25. VIII 1615; ekm malb. 10. VII 1611; sta pokrz. 1590 - 25. 1515; sta skarsz. 5. XI 1597 - 1614; sta tczew. 10. VII 1611
   Mortęski Melchjor pky pom. (1562) - 1568; pky malb. 1568 - 1587; sta pokrz. 1560 - 1580
   Mostowski Paweł wda pom. i sta skar. 17. IV 1758 - V 1766
   Moszczeński Andrzej sta nowski 26. IV 1771 - 13. IX 1772
   Myszkowski Stanisław sta malb. 5. X 1554 - 1563
   Nadolski Samuel sta tczew. 18. III 1633 - 22. I 1649
   Narzymski Jakób wda pom. i sta skar. 8. VII 1737 - pocz. 1758
   Niemojewski Jan kn chełm. 1611 - 1619
   Niemojewski Maciej pky malb. 1616 - XII 1620; kn chełm. 16. XII 1620 - 17. XI 1625; wda pom. 17. XI 1625 - kon. 1625; psbi prus. - koniec 1625; sta kowal. 1611 - kon. 1625; ekm malb. 1624 - kon. 1625; sta rogoz. 12. II 1621 - kon. 1625; sta starog. 11. V 1610 - kon. 1625
   Niemojewski Stanisław kn elbl. kon. 1615 - 15. VII 1619; kn chełm. 17. VII 1619 - kon. 1620; sta międzył. 30. V 1595 - kon. 1620; sta osiec. 7. V 1610 - kon. 1620; sta rogoz. 1615 - kon. 1620
   Niewieściński Stanisław kn elb. V 1693 - 26. V 1695
   Nostwcz Kaspar sta chojn. kon. 1454 - 28. IX 1466; sta frydl. 24. VI 1455 - 1. IX 1461; sta frydl. I 1462 - lato 1466; sta hamer. 13. VI 1455 - VIII 1466
   Nowodworski Bartłomiej sta strasz. 20. I 1620 - 13. III 1624
   Nowowiejski Konstanty sta kośc. >28. III 1751 - 23. VIII 1760
   Noyers Des sta tuchol. 1667
   Oleski Jan sta bierz. 31. III 1570 - 20. VI 1572
   Oleski Jan pky pom. 1604 - pocz. 1623
   Oleski Jerzy pky malb. 1566 - 1568; kn chełm. 18. IX 1568 - II 1569
   Olszowski Zygmunt sta bratj. 25. VI 1665 - 18. XII 1667
   Opaliński Andrzej sta rogoz. IV 1590 - 24. VI 1593
   Opaliński Jan sta międzył. i sta osiecki 5. XI 1672
   Opaliński Krysztoł sta międzył. i sta osiecki 19 XII 1644 - 1. II 1648
   Osieczka z Jakób sta brodn. 12. II 1454
   Ossoliński Jerzy sta brodn. 1644 - 7. V 1650
   Ossoliński Maksym. sta malb. 22. IV 1638 - 26. III 1642
   Ostroróg sta świecki 1579
   Ostroróg Jan sta malb. 1605 - 1611
   Patuka sta chełm. X 1456
   Pantzer Friedemann sta chojn. 1456
   Pępowski Ambroży sta malb. VI 1504 - pocz. IX 1510; sta skar. 23. II 1507 - IX 1510; sta sobow. 1506 - IX 1510
   Pępowski Jan sta skarsz. i sta sobow. IX 1510
   Pieniążek Mikołaj sta człuch. 11. XI 1481
   Pierzchliński Wojciech sta kiszp. 20. V 1570 - XII 1572
   Pilawska Gertruda stna starogar. 1503 - 1507
   Pilawscy Jan, Oton, Mikołaj sta tczew. 17. VI 1478
   Pilawski Maciej sta starogar. 25. V 1483 - 1503
   Pilawski Mikołaj kn chełm 16. III 1466 - 19. V 1467; kn gd. 19. V 1467 - III 1478; sta tczew. 5. IX 1471 - III 1478
   Piwnicki ekm malb. i sta tczew. - 14. IX 1772
   Pląskowski Józef sta brod. 30. V 1750 - 23. VI 1765
   Pląskowski Wojciech sta lidzb. 20. XII 1730 - 9. X 1762
   Plemięcki Achacy kn chełm. jes. 1605 - 1606; sta kowal. 16. VIII 1588 - 1606
   Plemięcki Jan sta kowal. 1551 - 1577
   Plemięcki Jan sta kowal. 20. IV 1606 -
   Podłowski Mikołaj sta osiec. 16. IV 1505 - 3. VII 1505
   Podoski Józef sta pokrz. 17. IX 1767 - 1770
   Poleski Walerjan sta borzech. 1665 - 16..
   Poniatowski Stanisław sta berw. - 13. 1 1739
   Ponieca z Ścibor sta człuch. 28. IX - kon. XI 1454; sta malb. wios. 1458 - IX 1459
   Potocki Stefan wda pom. i sta skar. XI 1725 - aa. III 1726
   Potulicka Teresa stna borzech. 1734 - 1747
   Potulicki Aleks. Hilary sta borzech. 1747-1770
   Potulicki Jakób sta borzech. 1770 - 19. IX 1772
   Potulicki Jan ]akób pky pom. VIII 1708 - 15. XII 1710; sta borzech. 16. VII 1688 - 9. I 1723
   Potulicki Józef sta borzech. 9. I 1723 - 1734
   Powersche Eberhard pky chełm. 14. II - 19. III 1495
   Proenen Gerhard sta sobow. 19. IV 1629 - IX 1664
   Pruszak Józef kn gd. 30. VIII 1766 - IX 1772
   Przebendowski Ignacy wda pom. i sta skar. 31. I 1772 - IX 1772; sta koś. 23. VIII 1769 - 19. IX 1772; sta malb. 8. VII 1765 - ; sta mirach. 8. VI 1752 - 17 IX 1772; sta pucki 6. VII 1751 - 16. IX 1772
   Przebendowski Jakób kn elbl. 12. XII 1716 - XII 1724
   Przebendowski Jakób sta mirach. 9. I 1745 - 1752
   Przebendowski Jakób kn elb. 11. VI 1772 - IX 1772; sta borze. 6. IX 1770 - 19. IX 1772
   Przebendowski Jan Jerzy kn chełm. 1693 - 17. IX 1697; wda malb. i sta kiszp. 17. IX 1697 - 9. II 1703; sta mirach. 23. VIII 1671 - II 1729; sta pokrz. 1698 - 1725; sta pucki 3. II - 5. III 1717
   Przebendowski Piotr wda malb. i sta kiszp. 21. XI 1722 - 1755; sta pucki 5. III 1717 - 6. VII 1754
   Przyjemska Anna stna międzył. i stna osiecka 1642 -
   Przvjemski Adam sta lign. 9. VI 1618 -
   Przvjemski Andrzei sta lign. 17. XII 1611 - 9. VI 1618
   Przyjemski Andrzej kn chełm. 1661 - 1663
   Przyjemski Krysztof sta lign. 1596 -1611
   Przyjemski Krysztof kn chełm. 1657 - 1661
   Przyjemski Stanisław sta lign. ok. 1570 - 1572 i V 1577- 1595
   Przyjemski Stanisław sta lign. - 4. VI 1621; sta międzył. i sta osiecki 19. II 1633 - 1642
   Puszkarz Andrzej sta chojn. 28. IX 1466 - 13. XI 1480; sta gniew. 1. I 1464 - ; sta świec. IX 1459 - 10. XI 1460
   Raba Maciej kn elb. 1485 - 1503; wda malb. 21. VIII 1503 - pocz. 1510
   Rabeneck Jerzy sta brod. 10. VII 1478 - X 1479; sta chełm. 29. VI 1478 - VII 1478
   Raczyński Kazimierz sta hamer. 14. XII 1764 - 1765
   Raczyński Leon sta berw. 13. I 1739 - VII 1753
   Raczyński Zygmunt sta iasien. 1648 - 3. II 1661
   Radlicz-Bystram Jan sta rogoz. - 1500
   Radliński Gothard sta gniew. 1. I 1464 - 1465; sta rogoz. 1467 - 7. IV 1485; sta starogar. 24. VII 1466 -
   Radliński Mikołaj sta rogoź. 19. XII 1486 - 1. H 1491
   Radomicka Dorota stna osiecka - 19. VI 1728
   Radomicki Andrzej Aleks. ata osiec. 1696 - 17. VII 1703
   Radomicki Jan sta osiecki 27. X 1720 - 1728
   Radziwiłł Albrecht Stan. sta gniew. XII 1621 - 12. XI 1656; sta tuch. 5. V 1632 - 12. XI 1656
   Radziwiłł Jerzy sta człuch. 1688 - 2. I 1689
   Radziwiłł Karol Stanisław sta człuch. 1690 - 2. VIII 1719
   Radziwiłł Marcin sta pokrz. 1732 - 11. VI 1750
   Radziwiłł Michał Kaz. sta człuch. 1668 - 14. XI 1680
   Radziwiłł Michał Kaz. sta człuch. 1744 - 15. V 1762
   Radziwiłł Michał Kar. sta hamer. IV 1646 - 1662
   Radziwiłłowa Anna stna człuch. 28. II 1720 - 1743
   Radziwiłłowa Anna stna człuch. 15. V 1762 - 1771
   Radziwiłłowa Izabella stna hamer. 1662 - 1664
   Radziwiłłowa Katarzvna stna człuch. 14. XI 1680 - 1683
   Radziwiłłowa Krystyna stna gniew. 12. XI 1656 - 16. III 1667
   Rexin Jerzy Gneomar sta malb. - 14. IX 1772
   Rexin Michał Ernest sta malb. 26. III 1736 - 1760; ekm malb. 11. XII 1746 - 29. II 1752; sta berw. 11. VII 1753 - 1760; sta tczew. - 1760
   Rexin Michał Ludwik sta malb. 10. XII 1760 - 8. VII 1765; ekm malb. 1760 - 1766; ekm rogoz. 1759; sta tczew. 1O. XII 1760 - 1766
   Rexinowa Elźbieta stna berw. - 20. IX 1772
   Romocki Stefan sta lidzb. 9. X 1762 - 16. IX 1772
   Rożnowski Jakób sta malb. IX 1510 - 11. XI 1525
   Rubit Gótz sta brodn. 28. II - 12. XI 1454
   Rybiński Jakób Zygm. wda chełm. i sta kowal 18. VIII 1714 - 16. XII 1725; sta lipień. 7. I 1723 - 16. XII 1725; ekm malb. 1715 - 1720
   Saguczewski (Suchorowski?) Piotr skk malb. 1477
   Sapieha Andrzej Stan. sta hamer. 1628 - III 1646
   Sapieha Michał Ant. sta tuch. 17. XI 1746 - 12. X 1760
   Sapieżyna Aleksandra stna tuch. 12. X 1760 - 26. III 1763
   Schak Wojciech sta strasz. 1676
   Sehakowa Małgorzata stna strasz. 1682
   Schlieben Teodor Erazm ekm rogoz. 1661 - 1666
   Schmidt Karol sta brod. 13. IX 1765 - I. poł. 1769
   Schmidtowa Anna stna brod. 27. VI 1769 - 19. IX 1772
   Sculteti Jan sta strasz. 10. VII 1512 - 11. VI 1516
   Sczawińska Dorota stna mirach. 1594
   Sczawjńska Regina stna golub. 1652 - 15. VII 1655
   Sczawiński Jakób sta mirach. 1570 - 1584
   Sczawiński Jan Szym. sta golub. pocz. 1645 - 1652
   Sczawiński Mikołaj sta mirach. 30. IX 1535 - 18. IV 1569
   Sczawiński Stanisław sta mirch. 19. II 1515 - VII 1526
   Szczekocina z Jan sta grudz. 12. XII 1455 - 1459
   Sczepańska Zuzanna stna grudz. 20. IX 1630 - 3. I 1645; sta parc. 20. IX 1630 - 22. VIII 1634
   Sczepański Gabriel Ferd. sta grudz. 3. I 1645 -1655
   Sczepański Jakób pky malb. 18. V 1607 - 1616; pky chełm. 1616 - 20. IX 1630; sta grudz. 1. I 1616 - 20. IX 1630; sta mirach. 10. X 1594 - 5. II 1624; sta parach. 5. II 1624 - 20. IX 1630
   Sczepański Zygmunt Ferd. sta mirach. 5. 11 1624 - 1658; sta parch. 22. VIII 1634 - 23. VI 1653
   Serwilla Teodoryk sta człuch, 24. V 1508 - 27. III 1510; sta golub. 30. XII 1501 - 1511
   Skalska Anna stna grudz. 1472 - 1478
   Skalski Jan sta grodz. 1468 - 1472
   Skalski Mikołaj sta chełm. X 1456
   Skąpego ze Wincenty sta brodn. 30. X 1479
   Skórzewski Michał sta kisze. 27. XI 1761 - 19. IX 1772
   Skórzewski Stanisław kn elb. 19. XII 1756 - 13. V 1758; kn chełm. 13. V 1758 - 27. VII 1761; sta kiszew. 29. VIII 1739 - 27. VII 1761
   Śledź Marcin i Szymon na Frydl. 1472 - 13. IV 1478
   Slowak Przecław sta kośc. 1462 - 2. I 1473
   Służewski Maciej sta malb. V 1498 - 11. II 1500
   Śmiełowski Oton sta osiecki 19. XII 1484 - 1494; sta pucki 4. VI 1490
   Smogulecka Zofja Anna stna lipień. 24. X 1664 -
   Smogulecki Mikołaj kn gd. lato 1673 - 1675; sta lipień. 31. III 1665 - 1675
   Smoląga ze Chojko kn gd. 1480 - 1485
   Sobiescy na Pucku 17. VI 1696 - 3. II 1717
   Sobieska Marja Józefa stna nowodw. 28. II 1726 -
   Sobieski Jakób sta nowodw. 1696 - 1714 i 1728 - 1732
   Sobieski Jan sta gniew. 1667 - 17. VI 1696; sta miedzył. 1673 - 17. VI 1696; sta nowodw. 1680 - 17. VI 1696; sta pucki 4. IV 1678 - 17. VI 1696; sta tuchol. 1672
   Sobieski Konstanty sta ndwodw. - 28. II 1726
   Sokołowska Anna stna grudz. V 1504 -
   Sokołowski Jan sta grudz. 14. V 1484 - V 1490
   Sokołowski Jan kn elb. 20. VI 1539 - 16. I 1544; kn chełm. 16. I 1544 - 12. V 1545; wda pom. 22. V 1545 - lato 1546; sta grudz. XII 1514 - lato 1546
   Sokołowski Krysztof sta rogoz. ok. 1560
   Sokołowski Paweł sta grudz. 13. V 1495 - 1502; sta malb. 19. VI - 9. XII 1496
   Sokołowski Paweł sta grudz. 19. VI 1506 - 9. V 1509
   Sokołowski Stanisław sta rogoz. 1540 - IV 1553
   Solikowska Magdalena stna parch. 22. I 1671 -
   SolikOwski Stanisław sta parch. 23. VI 1653 - 1666
   Srzeński Feliks sta malb. 10. II 1535 - 20. IX 1554
   Stanisławski Baltazar sta osiec. i sta starog. 22. VI 1598 - 1610
   Stoliński Melchjor pky cheł. < 20. III 1762 - przed X 1762
   Synowiec Jan sta grudz. VI 1459 - 28. VII 1463; sta pokrz. 1479 - 1481
   Szafraniec Piotr sta malb. 1501 - 25. II 1504
   Szamotuł z Piotr sta gd. i pom. 28. I 1455
   Szarleński Mikołaj sta człuch. 13. XII 1455 - 1456; sta osiecki i sta świecki c. 1455; sta tuchol. IV 1454 - pocz. 1457
   Szembek Franciszek sta tolkm. 12. III 1722 - 1764
   Szembek Jan sta grudz. 1709 - 8. IV 1731
   Szembekowa Ewa stna grudz. 8. IV 1731 - 21. VII 1736
   Szewiński Augustyn wda chełm. 12/15. IV - 24. VIII 1454; sta grudz. 20. VII 1454
   Szorc Jan sta kiszew. IV 1509 - 22. III 1540
   Szorc Jan sta kiszew. 12. XI 1545 - 1570
   Szorc Jan pky malb. 6. I 1588 - I 1607; sta kiszew. 20. XI 1580 - 1607
   Szorc Michał sta kiszew. - 1580
   Szorc Piotr sta kiszew. 1466 - III 1503; sta malb. 8. IX 1494 - 9. XII 1496
   Szorc Piotr sta kiszew. 12. XI 1545 -
   Szpot Achacy sta nowski 1519 - 1521
   Szpot Mikołaj kn gd. 14. VIII 1503 - 16. III 1512; wda pom. 16. III 1512 - 6. I 1518; skk malb. VII 1511 - 29. IX 1511; sta kiszp. 1512 - ; sta nowski 1512 - 1518; sta starogar. 1509 - 21. XII 1510; sta strasz. 20. XII 1503 -; sta sztum. 27. X 1503 - IV 1509
   Szumborscy Benesz i Jan na Chełmnie i na Starogro. 1470 - 29. VI 1478
   Szumborski Bernard sta brodn. 1461/2 - 7. I 1470; sta chełm. 24. X 1457 - 7. I 1470; sta starogr. 13. XII 1463 - 7. I 1470; sta świecki 10. XI 1460 - 1461
   Szydłowski Bernard sta grudz. 1580 - 1581
   Tarant ekm malb. 18. V 1511 - 27. III 1512
   Targowski Jerzy pky chełm. 1. IV 1512 - 1531/2; sta gol. 7. XII 1512 - 10. VIII 1522
   Tesmer Marcin sta kośc. 24. II 1502 - 14. IX 1522
   Tęczyński Zbigniew sta malb. 24. VI 1485 - 17. XII 1495
   Tomiec al. Tomko de Młotkow sta gniew. 1. I 1464 - 5. XI 1489; sta starogr. 4. III 1467 -
   Towiański Krysztof sta gnie. i sta międ. 20. IV 1724 - 20. XI 1724
   Trosth Bartłomiej sta papow. 1502
   Trystram z Workacza sta starog. 15. IV - 1. XII 1456; sta chełm. X 1456
   Trzciński Franc. Ksaw. sta strasz. 1768 - 18. IX 1772
   Trzciński Michał pky pom. 1648 - 1658
   Trzebuchowski Mikołaj sta białob. - 14. VII 1654
   Tuchółka Ignacy sta jasien 1723 - 12. XI 1740
   Tuchółka Ignacy sta jasien. 12. XI 1740 - 11. II 1757
   Tuchółka Jakób sta jasien. 11. II 1757 - IX 1772
   Tuchółka Jan Franc. sta jasien. (1685- 1691) - pocz. 1713
   Tuchółka Jan Piotr pky malb. 1666 - 30. X 1677; kn gd. 30. X 1677 - 1691; sta jasien. 8. VI 1682 - IX 1685
   Tuchółka Piotr pky malb. 20. XI 1738 - 2. poł. 1764
   Tuchółkowa Katarzyna stna jasien. 27. III 1713 - 19. XI 1718
   Tworkowski Jerzy sta hamer. 13. VI 1478 - 3. V 1499
   Tylicki Bartłomiej sta człuch. 4. X 1599 - 10. VII 1609; sta rogoz. 24. VI 1593 - 10. VII 1609
   Unruh Aleksander sta hamer. 1767 - 19. IX 1772
   Unruh Ernest sta mirach. 19. VIII 1504 - XI 1508
   Walewski Adam kn elb. XI 1570 - 1587; sta jasien. c. 154O - 1565; sta osiec. 1538 - 1584
   Walewski Mikołaj sta osiec. (1512) 1520 - 1527
   Watzelrode Łukasz sta kiszp. 5. V 1510 - 29. III 1512; sta sztum. - 29. III 1512; sta tolkm. 1504 - 29. III 1512
   Wazowna Anna, królewna stna brod. 2. X 1604 - 6. II 1625; stna golub. 1611 - 6. II 1625
   Weiher sta białob. 1676 - 1682
   Weiher sta hamerszt. 1682 - 1685
   Weiher Dymitr kn gd. 1626 - 1628 (?); sta kośc. 11. VI 1611 - 25. X 1625; sta lign. 4. VI 1621 - 25. X 1625
   Weiher Ernest sta nowski 1580 - 1594; sta nowod. wios. 1579 - pocz. 1598; sta puc. 27. III 1582 - pocz. 1598; sta sobow. kon. 1597 - pOCZ. 1598
   Weiher Ernest sta hamer. 1740 - 1747
   Weiher Ernest Magnus sta hamersz. - 1693
   Weiher Franciszek sta białob. 14. VII 1654 - 20. II 1671; sta hamerszt. 3. X 1667 - 1671
   Weiher Franc. Karol sta hamer. 1754 - 11. VI 1763
   Weiher Franc. Teodor sta hamer. 31. V 1702 - VIII 1735
   Weiher Franc. Teodor 9ta białob. 1748 - 29. III 1768
   Weiher Jakób kn chełm. pocz. 1643 - 20. V 1643; wda malb. i sta kiszp. 20. V 1643 - 21. II 1657; sta borzech. 4. VI 1655 - 21. II 1657; sta bytow. 20. V 1641 - 21. II 1657; sta człuch. 1643 - 21. II 1657
   Weiher Jan pky chełm. 1605 - V 1613; kn elb. V 1613 - kon. 1615; wda malb. kon. 1615 - 19. I 1618; wda cheł. 19. I 1618 - 14. I 1626; sta człuch. 1619 - 14. I 1626; sta puc. pocz. 1598 - 14. I 1626; sta radz. 18. V 1612 - 14. I 1626; sta sobow. 18. X 1598 - 14. I 1626
   Weiher Jerzy sta białob. 13. IV 1725 - 1748
   Weiher Ludwik pky chełm. V 1613 - 1616; psbi prus. 1612 - 1616; sta człuch. 1611 - 1616; sta kośc. 27. III 1603 - 11. VI 1611; ekm malb. 1612 - 1616; sta nowod. 23. VI 1606 - 1616; sta tczew. 1612 - 1616
   Weiher Ludwik kn elb. 1648 - 1649; wda pom. i sta skar. 1649 - 18. II 1656
   Weiher Marcin Dymitr sta lębor. XII 1646 - 26. I 1649
   Weiher Melchjor kn elb. 1619 - pocz. 1626; wda chełm. i sta kowal. pocz. 1626 - 1643; psbi prus. 1616 - 1624; pref. bytow. i pref. lębor. 4. V 1637 - ; sta człuch. 1626 - 1643; ekm malb. 1616 - 1624; sta nowodw. VII 1617 - 1624
   Weiher Mikołaj wda malb. i sta kiszp. 11. II 1461 - 20. V 1643; wda chełm. i sta kowal. 20 V 1643 - pocz. 1647; sta radz. 1626 - pocz. 1647
   Weiherowa Anna stna nowodw. 1598 - 23. VI 1606
   Weiherowa Anna stna pucka i stna sobow. 14. I 1626 - 1627
   Weiherowa Joanna Katarz. stna borzech. i stna człuch. 21. II 1657 - 1658
   Weiherowa Katarzyna stna kośc. 11. I - 6. VIII 1629; stna lign. - 6. VIII 1629
   Weiherowa Małgorzata stna radz. 5. III 1647
   Weiherowa Małgorzata stna białob. - 13. III 1725
   Weiherowa Zofja stna hamerszt. - 1701/2
   Werden Jan sta nowski 1527 - 1554
   Werden Jan sta nOwski 1562 - 12. III 1572
   Werden Jan pky pom. 8. V 1634 - 19. III 1648; sta now. 19. XII 1620 - 19. III 1648
   Werden Jerzy sta nowski 1574 - 1580 i 1597 - 1613
   Werden Mikołaj sta nowski III 1648 - 1650
   Werdenowa Anna stna nowska (1554) 1556 - 1559
   Werdenowa Małgorzata stna nowska 28. VI 1617 - 19. XII 1620
   Wessel Jan sta strasz. 1664 - 2. VI 1666
   Wessel Kaspar sta strasz. 14. X 1641 - 3. IV 1661
   Wessel Stanisław sta strasz. 2. VI 1666 - 13. IV 1676
   Wessel Stanisław sta gol. 10. III 1732 - 1751
   Wesselowa Ludwika stna golub. 1751 - 17. IX 1772
   Wichulca z Jan sta brodn. X 1456
   Wieczwiński Jan sta bratj. III 1522 - 1534
   Wider Marcin sta strasz. 2. I 1635 - 8. IV 1638
   Wider Michał sta strasz. 20. II 1630 - 1634
   Widerowa Anna stna strasz. 2. I 1635 - 1638
   Wiesiołowski Jan pky pom. 22. IV 1623 - pocz. 1626; kn elb. pocz. 1626 - kon. 1642
   Wilkanowski Adam sta bratj. 1472 - 1490; stakośc. - VII 1501
   Wilkanowski Krystyn sta brat. 22. X 1520 - 11. X 1521
   Wilkanowski Maciej sta brat. 10. X 1598 - przed VIII 1608
   Wilkanowski Mikołaj sta kośc. XI 1501 - 24. II 1502
   Wilkanowski Zbigniew sta bratj. 1508 - 1520
   Wiśniowiecka Tekla stna tuchol. 16. IX 1744 -
   Wiśniowiecki Michał sta tuch. 15. IV 1730 - 16. IX 1744
   Wituski Władysław Konst. ekm rogoz. 1647 - 1652
   Władysław, królewicz sta między. i osiecki 20. I 1621 - 19. II 1633
   Wojanowski Krysztof kn gd. 14. XI 1486 - 25. III 1495; sta tczew. 14. IX 1486
   Wojanowski Piotr Feliks sta grudz. 1548 - 1569
   Wolski Jakób sta kisz. 12. IV 1724 - 28. VIII 1725
   Wolski Paweł sta jasien. 19. XI 1718 -
   Wulkowski Jan pky pom. 1487 - 5/28. XI 1503; kn elb. 5/28. XI 1503 - pocz. 1516
   Wulkowski Mikołai wda pom. 15. III 1485 - 2. pOł. 1509; sta pucki 7. I 1485 - 25. II 1489; sta starogr. I 1485 - 24. IX 1506; sta świecki 26. VIII 1481 - VII 1487
   Wyczechowski ekm rogoz. - 20. IX 1772
   Zamojska Józefa Ant. stna nowodw. 26. VIII 1743 - 1745
   Zamojski Andrzej sta brod. 23. VI 1765 - 13. IX 1765
   Zamojski Jan sta malb. 27. III 1582 - 3. VI 1605
   Zamojski Michał sta bratj. i sta ląkor. 10. VIII 1714 - 16. XII 1720; sta gniew. 25. VI 1699 - 20. IV 1724; sta międzył. 25. VI 1699 - 28. V 1724
   Zaremba Jan sta człuch. II 1508 - ; i 10. VIII 1522 -
   Zawadzka Teresa stna pucka 1654 - 25. V 1656
   Zawadzki Jan sta strasz. 4. XII 1629 - 20. II 1630; sta świec. 14. IV 1632 - 11. III 1637
   Zawadzki Jan kn gd. 12. VI 1637 - VII 1642; sta świec. 11. III 1637 - 16. IX 1644
   Zawadzki Jan sta świec. 1645 - 1648
   Zawadzki Jan sta pucki II 1649 - 1654
   Zawadzki Kazimierz pky malb. 1678 - pocz. 1685; kn chełm. pocz. 1685 - 1692; sta lipień. 1676 - 1692
   Zboiński Jakób kn elb. 10. VI 1748 - 18. VII 1755; sta now. 7. VI 1710 - 22. XI 1752
   Zboiński Józef sta nowski 22. XI 1752 - 1771
   Zborowski Jan sta grudz. 5. III 1581 - 1603
   Ziegenhals Jan sta brodn. 12. XI 1454 -
   Zygmunt August, król sta białob. i sta hamer. 26. VI 1545 -
   Żaliński Jerzy pky pom. 30. VI 1569 - 1571
   Żaliński Maciej kn gd. IV 1574 - 1602; sta jasien. 1565 - 22. III 1588; sta tolkm. 22. V 1569 - 1602; sta tuch. 8. XI 1569 - 1602
   Żaliński Samuel kn elb. jesień 1611 - V 1613; wda pom. V 1613 - 3. XI 1625; sta skar. 1. I 1614 - 26. VI 1628; wda malb. i sta kiszp. 3. XI 1625 - 6. X 1629; psbi prus. < 1626 - 6. X 1629; sta jasien. 1600 - 6. X 1629; sta lipień. - 6. X 1629; ekm malb. 1626 - 6. X 1629; sta tuch. 20. V 1603 - 1611
   Żelisławski Franciszek pky malb. 4. V 1563 - 1565/6; sta międzył. 18. VI 1559 - 1565/6
   Żelisławski Michał pky malb. 19. III 1517 - 4. IV 1532; pky chełm. 4. IV 1532 - 1546; sta gniew. 1504 - XI 1517; sta międzył. 15. IV 1509 - 6. IX 1539; sta nowski 10. VIII 1522 - 16. XI 1526
   Żelisławski Jan sta międzył. 1566 - 10. VIII 1569
   Żelisławski Michał sta międzył. 1566 - 1595

:!: Janusz Stankiewicz

mirke
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
Posty: 26
Rejestracja: pt sie 04, 2006 19:48
Lokalizacja: Wschowa

Jan Piotr h.Korzbok Tuchołka ca1640-1691 kasztelan gdański

Postautor: mirke » wt wrz 05, 2006 20:32

Szanowny Panie Januszu !
Cieszę się niezmiernie jak natrafiam na nowe informacje a smucę ,bo
zmusza mnie Pan do poszukiwań i analiz Rodowodu.Ale to tylko żart !
Moja 6x Prababcia Zofia Korzbok z Tuchołków Czapska 1690-1739 oż.
z Stefanem h.wł/potem Sas/Garczyńskim 1690-1755 kpt.WP wojewodą
poznańskim,dyplomatą i pisarzem polit.,wł.Zbąszynia i okolicznych maj.
od 1751 była córką Jana Franciszka starosty jasienieckiego a wnuczką
Jana Piotra,kasztelana gdańskiego.
Pisze Teodor Żychliński :Jan Piotr Korzbok Tuchołka,kasztelan gdański,
mianowany po Michale Działyńskim 1673,zmarły 1691 był z kolei pisarzem
woj.pomorskiego następnie 1672 podkomorzym malborskim wreszcie
kasztelanem gdańskim.Był także w roku 1672 posłem na sejm i starostą
tucholskim oraz komisarzem do rewizyi skarbu koronnego,W roku 1674
podpisał elekcję Króla Jana III.Z pierwszą żoną Anną Elżbietą Strubicicówną
miał m.i Jana Franciszka starostę Jasienieckiego dz.Pruszcza etc.
Z pierwszej żony Maryanny Lewald Powalskiej h.Rogala miał m.i Zofię,
która najprzód była żoną Aleksandra Czapskiego h.Leliwa,podkomorzego
malborskiego a po wtóre za Stefanem Garczyńskim herbu własnego.
Myślę,że znajdę jeszcze wiele nowych opracowań a wśród nich członków
Rodziny o których chętnie napiszę.
Pozdrawiam serdecznie
Mirosław Paliszewski Wschowa
Paliszewski

JanuszStankiewicz
SITE ADMIN
SITE ADMIN
Posty: 618
Rejestracja: pn lut 07, 2005 23:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Postautor: JanuszStankiewicz » wt wrz 05, 2006 20:43

.
Panie Mirosławie

Z niezwykłą radością czytam wszystkie Pana informacje opisujące rodziny i poszczególne gałęzie rodowe.
Gratuluję przodków i jednocześnie jestem niezmiernie rad z Pana udziału w rozszerzaniu informacji, które zamieszczam na stronie.
Ma to oczywiście podwójny wydźwięk: z jednej strony nieskromnie mówiąc – mojej satysfakcji, że moja mrówcza praca jest przydatna, a z drugiej strony, że Pan swoimi wiadomościami dzieli się nie tylko ze mną, ale przede wszystkim z Czytelnikami...

Bardzo dziękuję za Pana obecność na Forum i zapraszam do jak największego w nim uczestnictwa...

:69 Janusz Stankiewicz

mirke
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
Posty: 26
Rejestracja: pt sie 04, 2006 19:48
Lokalizacja: Wschowa

Krokowscy v Krockow z Pomorza - Krokowa

Postautor: mirke » śr wrz 06, 2006 14:38

Szanowny Panie Januszu !
Chciałbym przybliżyć czytelnikom historię Rodziny Krokowskich .
Jesteśmy z Nimi skoligaceni przez baronów h.wł.Braunków. Rodzina
mojej Babci Ireny 1896-1971 ze Znanieckich h.Krzywda, Braunek Paliszewskiej.
Początki dziejów rodu von Krockow,bez wątpienia jednego z najstarszych
szlacheckich Rodów na Pomorzu,przypadają na pierwszą połowę XIII w.
Większość historyków przywołuje postać frankońskiego rycerza znad Renu
Olbrachta Wickerode,który przybyć miał do Prus wraz z mistrzem krzyżackim,
Hermanem von Salza,czwartym z kolei wielkim mistrzem Zakonu, twórcą
jego militarnej potęgi,gdzieś około 1232 r.Dokumenty źródłowe potwierdzają
nadanie dóbr ziemskich w Krokowej,rycerzowi Gniewomirowi I, urodzonemu
około 1240 roku. Nadanie"jako prezent,a nie lenno"podpisał pomorski
książe Nestwin II.
Rodzina ta wydała wielu dygnitarzy wojskowych i cywilnych /patrz powyższe/
piastowała na Pomorzu dostojność wielkich cześników.Jan był w roku 1405
biskupem w Worms,Otton Karol Krockow Krokowski był gen.wojsk polsko-
saskich za Augusta III,kilku było brandenburskimi ministrami.
Od 1786 mają tytuł hrabiowski Krockow von Wickerode.
W czasie ostatniej wojny Bracia Krokowscy walczyli po przeciwnych stronach
/jeden był w wojsku polskim a dwóch w niemieckim/
Dzięki staraniom Nestora Rodu grafa Albrechta von Krockow Krokowskiego
/doskonale mówiącego po polsku i kaszubsku/700 letni zamek w Krokowej,
siedziba Rodu,wrócił w 1990 roku do prawowitych właścicieli.Po odbudowie
-przy dużej pomocy władz lokalnych,zarejestrowano Fundację -Europejskie
Spotkania Kaszubskie-Centrum Kultury Krokowa.
Pan Krzysztof Wójcicki wydał książkę pt " Rozmowy z grafem Albrechtem
von Krockow-Serce ponad wszystko" historia Rodziny,wspomnienia itp
Z poważaniem
Mirosław Paliszewski Wschowa
PS Obecnie zawiaduje Fundacją Syn Albrechta, płk.Reinhold Krokowski
W Pałacu mieści się także hotel i sala pamięci Rodu
Paliszewski

mirke
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
Posty: 26
Rejestracja: pt sie 04, 2006 19:48
Lokalizacja: Wschowa

Rodzina Gembickich h.Nałęcz z Gembic

Postautor: mirke » pn wrz 11, 2006 12:52

Szanowny Panie Januszu,Szanowni Państwo !
Rodzina Gembickich wywodzi się z Gembic potem Gębic pow.Czarnków.
Tu urodził się 05.08.1559 Wawrzyniec Gembicki ,prymas Polski od
12.10.1615 ,mianowany przez Króla Polski Zygmunta III Wazę.Sukces ten
zawdzięczał swej pracowitości i całkowitemu oddaniu Królowi.Był orędowni-
kiem wsch.polityki Wazy i pozyskania dlań tronu carów.Dbał o kościoły,
szkoły i seminaria,zaopiekował się katedrą gnieźnieńską,kościołem oraz
zamkiem łowickim,szczególnie interesował się biblioteką kapitulną.
Zmarł 10.02.1624 w Łowiczu ,pochowany został w katedrze gnieźnieńskiej
w kaplicy Latalskich,gdzie zachował się Jego nagrobek.
Gębice należały potem do Krzyckich,od 1725 do Rokossowskich,którzy
dają jako donację Mielęckiemu,1736 sprzedaż Maryanowi h.Jasieńczyk
Radońskiemu,którego syn Kazimierz w 1786 remontuje dwór i buduje kaplicę.
W 1801 bierze w zastaw mój przodek Kaźmierz h.Habdank Paliszewski
1768-1837 pisarz graniczny radomski,sędzia pokoju Czarnków,regens
i prezes Rady Powiatu Obornickiego a kupuje z chwilą dojścia do pełno-
letności syna Kazimierza,Onufrego Radońskiego póżniejszego ppułk WP,w roku 1811.Paliszewscy są właścicielami Gębic do II wojny światowej.
Tak wygląda krótka historia Gębic związanych z Rodem Gembickich.
Serdecznie pozdrawiam
Mirosław Paliszewski Wschowa
Paliszewski

mirke
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
Posty: 26
Rejestracja: pt sie 04, 2006 19:48
Lokalizacja: Wschowa

Gębice -sprostowanie i uzupełnienia

Postautor: mirke » pt kwie 20, 2007 20:00

Szanowni Państwo !

Na temat Gębic pozyskałem trochę nowych wiadomości i uzupełniam;
W 1736 Gębice kupuje Maryan h.Jasieńczyk Radoński,Jego Syn
Kazimierz 1733-1795 gen.mjr w 1786 buduje kaplicę przy dworze
i remontuje dwór.,Jego Syn Jakub podkomorzy gnieżnieński ,dz.Grodziska
Wlkp.i majętności łękneńskiej ceduje prawa do Gębic na syna Onufrego
ur.1790 w Bzowie zm.1830 w Lugano,majora wojsk Królestwa Polskiego
pułk.wojsk napoleońskich,szambelana króla Pruskiego.
Dalej jak wyżej.
Serdecznie pozdrawiam
Mirek Paliszewski Wschowa
Paliszewski

mirke
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
Posty: 26
Rejestracja: pt sie 04, 2006 19:48
Lokalizacja: Wschowa

Franciszek h.Leliwa Czapski,kasztelan gdański 1725-1736

Postautor: mirke » wt maja 29, 2007 21:54

Szanowni Państwo !

Moim 6xPradziadkiem był Franciszek h.Leliwa Czapski * ca 1680 +1736
syn Jana Chryzostoma 1656-1716 i Ludwiki h.Jastrzębiec Rudnickiej
z Rudna k.Pelpina.Ożeniony z Katarzyną Iwanicką.Ich córka Ludwika
x Michał h.Drogosław Skórzewski 1707-1789 podkomorzy poznański,
założyciel linii Skórzewskich tzw.podkomorskiej,wł.Czerniejewa.Po
zmarłym bracie Stanisławie przejmuje 1761 starostwo kiszewskie i inne,
wiano żony to 35 osad własnych,14 wsi kmiecych,oraz 18 folwarków
w Prusach Królewskich /to się nazywa dobry ożenek ! /.W roku 1767
kupuje Brody,Michorzewo,Śliwno,Pakosław i Mościjewo w poznańskim.
Ich córka Anastazja 1750-1835 w 1773 wychodzi za mąż za Sylwestra
Szczanieckiego +1786 starosta średzki,poseł na sejmy,który w 1781
kupuje Wąsowo k.Nowego Tomyśla i buduje pałac.Po Jego wczesnej
śmierci Wąsowem administruje żona w latach 1810-1830.Ma duży wpływ
na wychowanie dzieci brata Sylwestra w tym Emili Szczanieckiej znanej
w poznańskim działaczki społecznej.Do wychowanków Emilii należał mąż
mojej Ciotki Zofii 1870-1934 [c.Stanisława h.Przerowa Jarochowskiego
1841-1909 i Heleny h.Habdank Paliszewskiej 1844-1924]
Józef h.Leliwa Popławski 1858-1918,który jako dziecko został przerzucony
przez granicę z Wilna podczas powstania styczniowego.Był adwokatem
w Pile,władał biegle paroma językami/zapis w rodowodzie -człowiek
wyjątkowy/
Córka Sylwestra i Anastazji,Monika 1778-1813 wychodzi za mąz za Hiacynta
h.Wyskota Zakrzewskiego 1760 +po 1830 kasztelana krzywińskiego.
Moja prababka Maria 1854-1931 była córką Ich syna Napoleona.
Bracia Franciszka to Antoni -jezuita,Adam +1736 prałat kujawski.

Z poważaniem
Mirek Paliszewski
Paliszewski

mirke
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
Posty: 26
Rejestracja: pt sie 04, 2006 19:48
Lokalizacja: Wschowa

Tuchołkowie Urzędnicy Prus Królewskich

Postautor: mirke » czw paź 14, 2010 13:38

Witam !
Tuchołkowie h.Korzbok,Urzędnicy Prus Królewskich

- Jan Piotr h.Korzbok Tuchołka *ca 1620 +1691 s.Józefa
/są Oni w linii moich Antenatów/
w 1662 nabywa dobra gemelskie /Jemielno/ w 1685 buduje kościół
w Sąpolnie
1652-1666 pisarz ziemski pomorski
1666-30.10.1677 podkomorzy malborski
1772 starosta tucholski
1772 komisarz do rewizji skarbu koronnego
1674 jako poseł podpisuje elekcję króla Jana III,Jego sekretarz
08.06.1682 - 09.1685 starosta jasieniecki,dzierżawi a potem przekazuje
synowi Janowi Franciszkowi
30.10.1677-1691 kasztelan gdański
wielokrotny poseł na sejmy
x 1v a.2v Anna Elżbieta h.Topór Strubicz *+?
zapewne wsród Jej Antenatów jest Maciej Strubicz *1530 +1604
znakomity kartograf,sporządził mapę Litwy na zlecenie ks.Michała
"Sierotki"Radziwiłła ,odbywa z Nim podróż do Ziemii Świętej 1582-84
oż.1571 z Zofią h.Ogończyk Górnicką wdową po Jobie Preytfusie +1571
architekcie,budowniczym m.innymi zamku w Tykocinie,staroście
tykocińskim 1568-71
Ojcem Anny Elżbiety był Łukasz Górnicki 1572-1602 humanista,pisarz,
poeta,twórca "Dworzanina polskiego" starosta tykociński od 1571

Wnuk Jana Piotra,Piotr Tuchołka +1764 poch.Skępe w klasztorze oo
Benedyktynów
studiuje Legnica,ma po Ojcu Janie Kazimierzu Stanisławie
dobra gemelskie,które sprzedaje 13.04.1764 Grubno innemu mojemu
Antenatowi Michałowi h.Drogosław Skórzewskiemu w tym czasie
starosta kiszewski 27.11.1761-19.09.1772,następnie podkomorzy
poznański
20.11.1738 -2.poł.1764 podkomorzy malborski
1731-1744 buduje barokowy kościół w Konarzynach
a 1744-45 buduje dwór w Jemielnie
oż.z Ludwiką h.Lewart Kczewską +1744 w Konarzynach Córką
Jana Jerzego Kczewskiego podkomorzego malborskiego 03.01.1716-
1738 i w tym zmarłego,płk.wojsk królewskich,jest 1724 w komisji badającej
t.zw tumult toruński
oż.z Anną Teresą h.Ogończyk Działyńską

Syn Jana Piotra,Jan Franciszek *ca 1660 +27.03.1713 Łowinek poch.
Serock,jest Jego portret w kościele
starosta jasieniecki po Ojcu od ca 1690 do 27.03.1713
starosta głuszycki 02.09.1707 ma zatwierdzone dożywocie
uczestnik wyprawy wiedeńskiej 1683,kolator kościoła w Serocku 1689
wł.wielu dóbr m.innymi Łowinek,Łowiń,Brzeźno,Pruszcz,Korytowo
x 2v 1704 kontrakt 04.05.1704 Kamień
Katarzyna h.Doliwa Rozdrażewska wdowa po Franciszku Smoguleckim
staroście nakielskim
i Ona po śmierci męża ma starostwo jasienieckie do 19.11.1718,które
następnie przekazuje Córce Męża z 1v Elżbiecie oż.2v z Pawłem h.Rola
Wolskim łowczym brzesko -kujawskim

Ignacy Piotr Tuchołka syn Jana Franciszka
+ ca 1757
jest starostą jasienieckim od 1723 do 12.11.1740 i zapewnie dalej
do 11.02.1757,gdyż w genealogii Tuchołków nie znalazłem innego
Ignacego
oż.z Magdaleną h.Sas Pruski Garczyńską c.Stanisława

Starostwo jasienieckie przejmuje 11.02.1757 syn Ignacego Piotra
Jakub * ca 1730 + ca 1733
i ma je do 09.1772 ,I rozbiór Polski,starostwo zostaje mu odebrane
za odszkodowaniem 7 tys.talarów
w 1771 ma Jasieniec Nowy,Jasieniec Stary,Klonowy z folwarkiem
Serocko i folwarki Przebendowski i Radzyński

Tyle o Tuchołkach urzędnikach Prus Królewskich
i Ich koligacjach

Pozdrawiam
Mirek K.Paliszewski

mirke
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
Posty: 26
Rejestracja: pt sie 04, 2006 19:48
Lokalizacja: Wschowa

Ignacy h.Lubicz Piwnicki

Postautor: mirke » ndz gru 12, 2010 14:51

Witam !

Ignacy h.Lubicz Piwnicki *1738 + ca 1802 Gulbiny
[syn Kazimierza asesora sądowego chełmińskiego,podwojewodziego
chełmińskiego w 1734 oż.z Zofią Radowicką]
poseł na sejm elekcyjny w 1764 z woj.malborskiego
ekonom malborski,starosta tczewski 14.09.1772
konfederat barski 1768-1772
podkomorzy JKM-ci,szambelan JKM-ci a w czasach rozbiorowych
szambelan pruski,podkomorzy pruski
w 1787 jest wł.Gałczewka wraz zapewnie z żoną z 1v Konstancją h.Grzymała
Łaszewską
przed 1789 jest wł .Gulbin w ziemii dobrzyńskiej i występuje z tytułem
szambelana pruskiego
w 1796 ma przejściowo Gronowo i Gronówko k.Torunia i wymieniany jest
jako podkomorzy pruski
2v Ignacego przed 1789 Teresa h.Jastrzębiec Dziewanowska córka
Juliusza z Płonnego

Jego Potomstwo ;
- Alojzy *ca 1780 + ca 1834 Gulbiny dz.Gulbin zapewnie z 1v
x Brygida h.Lubicz Borzewska 1798-1855
u Nich przebywa wielokrotnie Fryderyk Chopin
- 2 córki które zostają zakonnicami z 1v czy 2v ?

Pozdrawiam
Mirek K.Paliszewski
Paliszewski


Wróć do „INDEKSACJA, LISTY i SPISY OSÓB”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość

cron