<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część I

 • Motyw wsi w malarstwie polskim
 • Dawne miary i jednostki
 • Pieniądz w rękach naszych przodków
 • Ziemia w społeczności wiejskiej Mazowsza
 • Właściciele Ziemscy - 1929 - woj. warszawskie A - K
 • Właściciele Ziemscy - 1929 - woj. warszawskie L - Ż
 • Jan Matejko "Ubiory w Polsce 1200-1795" -wybór
 • Okiem cudzoziemca
 • Konstanty Laszczka - notka biograficzna
 • "Ludzie luźni" wg. B.Baranowskiego i Z.Turskiej
 • Nietolerancja, zabobon i procesy czarownic
 • Humor ludowy; Anegdoty z dawnej Polski
 • Order VIRTUTI MILITARI
 • Bitwa o Monte Cassino – fakty IV fazy bitwy
 • Zbiegostwo chłopów w dawnej Polsce
 • Pawiak
 • Kapliczki wg. Janusza Hochleitnera
 • Archidiakonat Warszawski - opis z roku 1603
 • Kościoły Warszawskie
 • Archidiecezja płocka w XVIII wieku
 • Diecezja mińska
 • Dekanat dobrzyński, lipnowski i rypiński


 • Bitwa o Monte Cassino – fakty IV fazy bitwy

  Wg. Associazione Rivisitazione Storica CASSINO

   

  Bitwa o Cassino rozpoczęła się popołudniu 17 stycznia 1944 r., kiedy X Korpus Armii Brytyjskiej rozpoczął bombardowanie artyleryjskie piechoty niemieckiej i pomimo zaciętego niemieckiego kontrataku nastąpiło przełamanie frontu na linii Garigliano. XIV Korpus Armii Niemieckiej w obawie przed załamaniem się frontu w Cassino wezwał posiłki – 29 i 90 Dywizję Pancerną Grenadierów. Główna obrona niemiecka została rozmieszczona wzdłuż rzek Rapido i Gari.


  Niemieckie linie obronne oraz rozmieszczenie jednostek alianckich - 1944 r       
   Na pierwszym planie góra Trocchio.           Zdjęcie lotnicze Cassino po pierwszej fazie 
   osnieżony masyw góry Cairo dominuje       bombardowań
   nad doliną rzeki Rapido, Cassino
   i Montecassino

  W czwartej fazie bitwy, która przypadła w maju 1944 roku, II korpusowi Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa, przypadło zadanie przekroczenia rzeki Rapido, zdobycia opactwa, po czym połączenia się z 5 Armią, aby wejść w kontakt z aliancką bazą w Anzio, a następnie dotrzeć do Rzymu w jak najkrótszym czasie.

  W sprzyjających warunkach pogodowych, i przy założeniu, że przeprowadzenie akcji, które pozwoliłoby uwierzyć Niemcom, że Alianci zaprzestali jakichkolwiek działań w celu przełamania linii Gustawa na korzyść operacji w Civitavecchia, odbywała się operacja przemieszczenia nocą 8 Armii, w której skład wchodził II Korpus WP.
   

  Na zdjęciu - Dowódca II Korpusu Wojska Polskiego
  gen. Władysław Anders

  II korpus stacjonujący na tyłach Monte Cassino, miał rozkaz przestrzegania ciszy radiowej, zaś pozycje oddziałów zostały zamaskowane. Dywizje brytyjskie przygotowywały się do przekroczenia rzek Rapido i Gari na tyłach frontu, a prace były przeprowadzane nocą i wstrzymywane za dnia. Korpus Ekspedycyjny Francuski został wzmocniony, zostało zamaskowane przybycie dwóch dywizji kanadyjskich, zaś ostrzał artyleryjski był dozowany umiarkowanie, aby nie wzbudzić podejrzeń Niemców, że siły alianckie uległy powiększeniu o nowe dywizje.

  11 maja około godziny 23 rozpoczęto intensywne bombardowanie pozycji niemieckich. Jednocześnie dywizje marokańskie postępowały w kierunku Gór Aurunci i doszły do Góry Maio. Dywizja indyjska i brytyjska przekroczyły rzekę Rapido na południe od Cassino i umiejscowiły się na przeciwległym brzegu.

  12 maja o godz. 1 żołnierze polscy rozpoczęli atak usiłując dotrzeć na wysokość 517 metrów (miejsca znanego jako „Wąwóz Widmo”). Sukces w akcji został osiągnięty dzięki 3 Dywizji Strzelców Karpackich, która zdobyła Górę Calvaria – słynny punkt 593 . Atak na Massa Albaneta nie powódł się pomimo ciężkich strat.

  O świcie następnego dnia do ataku ruszyły alianckie siły powietrzne działające we współpracy z siłami naziemnymi, które rozpoznawały i przekazywały cele przeznaczone do zniszczenia. Mimo tego spadochroniarzom niemieckim udało się odbić Górę Calvaria. Po poniesieniu ciężkich strat gen. Anders podjął decyzję o wycofaniu polskich oddziałów.

  13 maja Kesselring usiłował zdobyć trochę czasu, opóźniając zdobycie Cassino, aby umożliwić zagrożonym jednostkom niemieckim odwrót i przemieszczenie się na bliższą Rzymowi linię obrony – linię Hitlera. Tego samego dnia zmotoryzowane oddziały francuskie zajęły miejscowość S. Andrea nad rzeką Gargiliano, zaś piechota marokańska doszła do rzeki Liri, a 14 maja d S. Giorgio, natomiast piechota algierska zajęła miejscowość Castelforte. Tym sposobem zostaje przeprowadzony atak od strony gór, a żołnierze Goum przekraczają Góry Aurunci nie napotykając większego oporu. Generał Juin mógł wreszcie zrealizować to, o czym myślał od stycznia 1944 roku – zaatakować Cassino od drogi krajowej Cassilina, przechodząc przez Góry Aurunci. W ten sposób przełamano linię Gustawa na wysokości Góry Petrella (1533 m.).

  Na południu, II Korpus Amerykański, po ciężkich walkach, zdołał zdobyć jedynie miejscowość S.Maria Infante. Brytyjczycy, po utworzeniu mostu pontonowego na rzece Rapido, zdobyli miejscowość Sant’Angelo. Dywizja Indyjska zdobyła miasto Pignataro, a Francuzi dotarli aż do gór Petrella i Revole.


  16 maja  5 Dywizja Kresowa zdobyła przełęcz „Widmo” i zbocze południowe docierając do punktu 517.

  17 maja Polacy z 5 Dywizji zaatakowali wzgórze Sant’Angelo, natomiast Strzelcy Karpaccy usiłowali zdobyć Górę Calvaria i Massa Albaneta, ale zostali odparci ponosząc ciężkie straty – walka pomiędzy Polakami i niemieckimi spadochroniarzami trwała prawie 10 godzin. W tym czasie Goum dotarli do drogi Itri Pico, 40 km na tyłach frontu niemieckiego, równocześnie Amerykanie zdobyli Formię. Pod koniec tegoż dnia Polacy po raz kolejny zaatakowali ruiny Monte Cassino.


  18 maja, o świcie, wzgórze Monte Cassino znajdowało się już w rękach Polaków.
  O godzinie 10.05 Strzelec Karpacki zatknął na ruinach klasztoru białoczerwoną flagę.

  Żołnierz polski odegrał przed ruinami  klasztoru Hejnał Mariacki...


   

       

   Na murach opactwa powiewa                     Pamiątkowe zdjęcie polskiego patrolu, 
   biało-czerwona flaga ...                               który jako pierwszy wkroczył do klasztoru


  MONTE CASSINO
   
  lipiec 2005 r.

  08 sierpień 2005 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005