<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część II

 • Bitwa o Dobre - 17 luty 1831 r.
 • Lista osób aresztowanych 19-20.01.42 r. oraz wywiezionych do Oświęcimia 17.04.42 r.
 • Proszą o westchnienie...
 • Święta i ludowe tradycje obrzędowe
 • Mazowsze wg. Oskara Kolberga – 1886 r.
 • Mazowsze leśne wg. Oskara Kolberga – 1886 r.
 • Mazowsze stare wg. Oskara Kolberga – 1886 r.
 • Morowe powietrze ...
 • „Handel chłopami w dawnej Rzeczpospolitej” Janusz Deresiewicz
 • Chałupa, chata wg. Z. Glogera (XIXw.)
 • Ziemia wyszogrodzka
 • Mazowsze w XVI wieku
 • Mazowsze w XVI wieku – nazwiska w lustracji z 1578 roku
 • Mazowsze w XVI wieku – nazwiska w lustracji z 1578 roku część 2
 • Mazowsze w XVI wieku – nazwiska w lustracji z 1578 roku część 3
 • Mazowsze w XVI wieku – nazwiska w lustracji z 1578 roku część 4
 • Mazowsze w XVI wieku – nazwiska w lustracji z 1578 roku część 5
 • Mazowsze w XVI wieku – nazwiska w lustracji z 1578 roku część 6
 • Spis miejscowości w lustracji z 1578 roku
 • Historia włościan wg. W. A. Maciejowskiego r. 1874
 • Obyczaje i zwyczaje do XVII w. wg. Maciejowskiego
 • „Statystyka” parafii Żuromin w latach 1838 - 1865
 • Lista imienna oficerów Wojska Polskiego 1817 - 1830 A - K
 • Lista imienna oficerów Wojska Polskiego 1817 - 1830 L - Ż


 • Lista imienna oficerów Wojska Polskiego 1817-1830

  Nazwiska A - K

  ( opracowanie własne )
  Gen. Jan Skrzynecki ze sztabem - Juliusz Kossak - 1886. Akwarela.


  Dzięki Panu Arseniuszowi Artysiewiczowi, który przesłał skany książki „Wojsko Polskie. Królewstwo Polskie 1815-1830”, opracowaną przez Bronisława Gembarzewskiego i wydanej w roku 1903 w Warszawie, możemy przedstawić Państwu:

   

  Listę imienną oficerów Wojska Polskiego 1817-1830.

   

  Lista powstała na bazie wypisu Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego.

  Stopnie oficerów oznaczone są z ostatniego roku służby, jak również korpusy, w których służyli. Ordery inne, oprócz krzyża wojskowego polskiego (Virtuti Militari) i Legii Honorowej, są pominięte.

   

  Lista zawiera 3091 osób...  Abramowicz Ignacy   , kap. l kl. art. kon. gw., adj. gen. Hauke VM zł. 1815-1830.
  Abramowicz Tytus   , podpor. grenadj. gw. 1825-1826.
  Abratowski Szczepan   , podpor. weter. VM sr. L. H. 1815-1826.
  Adamski Stanisław   , por. art. piesz. VM sr. 1815-1830.
  Albrecht Józef   , major na reformie VM zł. 1815-1830.
  Alexandrowicz Józef   , por. p. 3 strz. piesz., adj. gen. b. Cichockiego.1819-1820.
  Alexandrowicz Karol   , por. p. 3 strz. pieszo 1815-1821.
  Alfonce Alexander   , pułk. kwaterm. gen. VM  zł. 1815-1830.
  Amandowicz Marcin   , major placu w Kaliszu. 1815-1830.
  Andruszkiewicz Józef   , podpor. korp. weter. L. H. 1821-1830.
  Andrychiewicz Walenty   , pułk. p. 3 lin. VM 1815-1830.
  Aniołkowski Alexander   , podpor. komp. robocz. 1827-1830.
  Ankwicz hr. Roman   , kap. p. l strz. kon. L. H. 1815-1822.
  Antonini Jakób   , major p. 8 piech. lin. 1825-1830.
  Antuszewicz Marcin   , podpor. główn. dyż. 1815-1830.
  Anyżewski Jan   , podpor. weter. 1818-1830.
  Arndt Paweł   , por., adj. gen. Bontemps. 1815-1830.
  Arndt Piotr   , major p. 2 strz. piesz. 1815-1828. ~
  Arnold Jerzy   , kap. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Arnold Józef   , podpor. p. 6 plech. lin. 1815-1827.
  Asnyk Kaźmierz   , podpor. p. 4 strz. pieszo 1822-1830.
  Ave Wilhelm   , podpor. na reformie. 1815-1829.
  Axamitowski August   , podpor. art. kon. 1825-1830.
  Axamitowski Józef   , pułk., major pl. Warsz. VM L. H. 1815-1827.
  Axamitowski Konstanty   , por. adj. bat. sap. 1815-1830.
  Axamitowski Wincenty   , gen. bryg. VM L. H. 1815-1827.
  Bacciarelli Marcelli   , por. p. 5 p. lin. 1815-1822.
  Bacciarelli Teodor   , podpor. p. 5 p. lin. 1825-1830.
  Baczyński Antoni   , por. p. 8 p. lin. 1815-1830.
  Baczyński Ignacy   ., podpor. p. gren. gw. 1827-1830.
  Badurski Ignacy   , major weter. VM 1815-1830.
  Bagiński Jan   , podpor. inwal. 1815-1830.
  Bagiński Stanisław   , por. art. kon. L. H. 1815-1830.
  Bagiński Stanisław   , podpor. p. 2 Strz. p. 1825-1830.
  Bagniewski Józef (Ludwik)   , podpor. artyl plesz. 1824-1830.
  Bagniewski Stefan   , por. p. gren. gw. 1819.
  Bakka Jan   , major weter. VM L. H. 1815-1828.
  Bali Józef   , podpor. p. 5 piech. lin. 1819-1820.
  Balicki Józef   , por. p. 3 piech. lin. 1819-1820.
  Banczakiewicz Władysław   , podpor. p. strz. kon. gw. 1822-1826.
  Baniewski Kajetan   , podpor. p. strz. kon. gw. 1815-1827.
  Banzemer Jan   , podpor. rakietn. kon. 1827-1830.
  Bańkowski Wiktor   , podpor. korp. weter. 1829.-1830.
  Barankiewicz Jan   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
  Baranowski Jan   , por. p. 4 ułanów. 1815-1830.
  Baranowski Michał   , podpor. korp. weter. VM  sr. 1815-1830.
  Baranowski Wincenty   , podpor. p. l strz. piesz. 1815-1830.
  Barbowski Walenty   , podpor. p. 6 p. lin. 1815-1827.
  Barcikowski Alolzy   , podpor. p. strz. kon. gw. VM sr. L. H. 1826-1829.
  Bardzki Feliks   , por. p. 3 strz. kon. 1815-1830.
  Bardzki Mateusz   , podpułk. p. l strz. kon. VM L. H. 1815-1830.
  Bardzki Michał   , kap. na reformie. 1815-1830.
  Bardzki Tomasz   , major p. 2 ułanów. 1815-1820.
  Barowicz Antoni   , podpor. p. 5. p. lin. 1815-1822.
  Bartkiewicz Alexander   , por. p. 6 p. lin. 1815-1830.
  Bartmański Tomasz   , podpor. art. pieszo 1815-1830.
  Bartosiewiecki Ignacy   , kap. żandarm. 1815-1830.
  Bartoszewicz Kajetan   , kap. p. 2 p. lin., adj. gen. b. Żymirskiego. 1815-1821.
  Bauer Jan   , por. p. 6 p. lin. 1815-1830.
  Bauman Antoni   , por. korp. inżyn. 1815-1830.
  Bayer Maciej   , major korp. weter. VM L. H. 1815-1827.
  Baykowski Wincenty   , por. p. 2 strz. p VM zł. 1815-1822.
  Bazarewski Jan   , podpor. korp. weter. VM sr. L. H. 1822-1830.
  Bądkowski Józef   , podpor. p. 1 strz. p. 1825-1830.
  Bełdowski Antoni   , podpor. korp. inwal. 1826-1830.
  Bem Józef   , kap. 1 kl. na ref. artyl. L. H. 1815-1825.
  Benczkowski Jan   , podpor. p. 1 strz. p. 1822-1826.
  Benezet Ferdynand   , kap. 2 kl. dyr. artyl. VM zł. 1815-1830.
  Berdo Karol   , podpor. weter. czyn. 1825-1830.
  Berent Antoni   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
  Berent Kajetan   , podpor. p. gren. gw. 1828-1830.
  Berowski Ignacy   , kap. p. 4 stu. p. 1815-1824.
  Bertrand Ignacy baron   , kap. p. gren. gw., adj. gen. Krukowieckiego. 1818-1830.
  Bettko Jan   , podpor. p. 4 ułanów. 1826-1830.
  Beyer Ludwik   , podpor. p. strz. kon. gw. 1828-1830.
  Bębnowski Piotr   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Białkowski Antoni   , podpułk. p. 3 piech. lin. VM 1815-1830.
  Białkowski Felicyan   , podpor. p. 3 p. lin. 1829-1830.
  Białkowski Jan   , podpor. p. 3 p. lin. 1822-1830.
  Białkowski Jan   , podpor. p. 3 p. lin. 1824-182S.
  Białkowski Leopold   , podpor. p. 3 p. lin. 1829-1830.
  Białkowski Piotr   , podpor. p. 3 p. lin. 1828-1830.
  Białkowski Rafał   , kap. korp. inwal. VM zł. 1815-1830.
  Białkowski Tadeusz   , podpor. p. 3 piech. lin. 1826-1830.
  Białobrzeski Marcin   , kap. p. 2 piech. lin. 1819.
  Białobrzeski Piotr   , kap. p. 3 strz. kon. 181S-1829.
  Białogayski Stefan   , podpor. p. 3 strz. p. 1822-1830.
  Białoskurski Franciszek   , por. korp. żandarm. 181S-1830.
  Białowieyski Celestyn   , por. p. 1 strz. pieszo 1815-1830.
  Białt Ignacy   , podpor. p. 4 strz. p. 1828-1830.
  Biedkowski Leon   , podpor. p. 3 strz. p. 1825-1830.
  Biegański Łukasz   , gen. dyw., dyr. komisar. ubiorcz. VM 1815-1830.
  Biegański Wincenty   , kap. korp. inwal. 1815-1830.
  Biegelmeyer Józef   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
  Bielicki Rudolf   , kap. 1 kl. artyl. VM 1815-1830.
  Bieliński Adam   , podpułk. korp. weteran. VM L. H. 1815-1830.
  Bieliński Edward   , por. korp. inżyn. 1815-1830.
  Bieliński Jakób   , por. p. 4 strz. pieszo 1819.
  Bieliński Jan   , podpor. p. 1 strz. kon. 1828-1830.
  Bieliński Jul.   , pułk. p. 3 strz. pieszo VM L. H. 1815-1830.
  Bielski Dominik   , podpor. artyl. piesz. 1815-1830.
  Bielski Jan   , podpor. weter. czyn. 1827-1830.
  Bielski Józef   , kap. p. 2 strz. kon. , adj. gen. d. Dziekońskiego. 1815-1830.
  Bieńkiewicz Tomasz   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
  Bieńkowski Antoni   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Bieńkowski Jan   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Bieńkowski Karol   , podpor. artyl. pieszo 1822.
  Biernacki Franciszek   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Biernacki Jul.   , major, gł. dyżurstw. VM zł. 1815-1830.
  Biernacki Kaźmierz   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Biernawski Antoni   , podpor. korp. inwal. 1815-1830.
  Bierzyński Stanisław   , kap. p. 1 strz. p. 1819-1820.
  Bierzyński Teodor   , podpor. rakiet. pieszo 1828-1830.
  Biesiadowski Antoni   , podpor. p. 8 p. lin. 1822.
  Bijaczyński .Kasper   , podpor. weter. czyn. VM zł. 1815-1828.
  Bilewicz Kaźmierz   , por. korp. weter. 1825-1830.
  Bilicki Mateusz   , podpor. weter. czyn. 181S-1828.
  Billewicz Antoni   , por. korp. weter. 1815-1824.
  Bimerski Tomasz   , por. na reformie jazdy. 1815-1830.
  Biskupski Hipolit   , podpor. p. 1 ułanów. 1828-1830.
  Bittner Józef   , podpor. p. 2 plech. lin. 1830.
  Bittner Mateusz   , major weter. czyn. VM zł. 181S-1830.
  Bittner Woyciech   , podpor. bat. saperów. 1827-1830.
  Blelańskl Franciszek   , podpor. p. 6 piech. lin. 1822-1830.
  Blinstrub Leon   , kap. p. 2 piech. lin. 181S-1830.
  Bliziński Felix   , kap. 2 kl. korp. inżyn. 1815-1830.
  Bloch Franciszek   , podpor. korp. pociągu. 1815-1830.
  Blok Leon   , kap. p. 7 plech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Blumenhoff Józef   , podpor. korp. weter. 1829-1830.
  Blumer Ignacy   , gen. bryg. 2 bryg. VM L. H. 1815-1830.
  Błażejewski Józef   , podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
  Błażejewski Leopold   , podpor. p. 4 ułanów. 1830.
  Błeszyński Andrzej   , major korp. weter. VM L. H. 1815-1830.
  Błeszyński Józef   , kap. artyl. pieszo 1815-1830.
  Błeszyński Michał   , podpor. artyl. piesz. 1822-1830.
  Błoński Alexander   , kap. p. 2 strz. kon. 1819-1820.
  Bobiński Alexander   , podpor. p. 8 p. lin. 1822-1830.
  Bobiński Alexander   , podpor. p. 8 p. lin. 1828-1830.
  Bobiński Franciszek   , por. p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Bobolecki Andrzej   , por. p. 1 p. lin. 1818--1830.
  Bobolecki Teodor   , podpor. p. 1 p. lin. 1830.
  Bobrownicki Józef   , podpor. p. strz. k. gw. 1825-1830.
  Bobrowski Michał   , kap. p. 7 piech. lin. 181S-1830.
  Bobrowski Mikołaj   , por. p. 2 strz. kon. L. H. 181S-1830.
  Bochenek Felix   , podpor . artyl. Piesz. 1827-1830.
  Boehlendorff August   , kap. gł. dyżurstw., adj. gen. Rautenstraucha. 1815-1830.
  Bogatko Wawrzyniec   , podpułk. p. 3 strz. k. VM zł. L. H. 181S-1829.
  Bogdanowicz Józef   , kap. korp. inwal. L. H. 1815-1824.
  Bogdanowicz Józef   , kap. 2 kI. artyl. VM zł. 1815-1823.
  Bogdanowski (Antoni)   , podpor. korp. weter. 1825-1826.
  Bogdanowski Adam   , podpor. korp. iwal. 1828-1830.
  Bogdański Adam   , podpor. p. 3 strz. p. 182S-1826.
  Bogdański Antoni   , kap. gł. dyżurstw. VM zl. L. H. 1825-1830.
  Bogdański Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1822-1830.
  Bogdański Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1826-1830.
  Bogucki Benedykt   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Bogucki Ignacy   , podpułk. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Bogucki Kajetan   , por. p. 3 ułanów. 1815-1830.
  Bogusławski Józef   , kap. korp. weter. VM L. H. 1815-1830.
  Bogusławski Ludwik   , pułk. p. 4 piech. lin. VM L. H. 1815-1830.
  Bogusławski Stanisław   , podpor. p. gren. gw. 1828-1830.
  Bogusławski Woyciech   , kap. p. gren. gw. 1815-,..1830.
  Bogusławski Woyciech   , podpułk. p. 3 ulanów. VM L. H; 1815-1830.
  Bogusz Stanisław   , podpor. korp. inwal. VM sr. 181S-1827.
  Bohdanowicz Józef   , podpor. żandarm. 1815-1830.
  Bohusz Jan   , podpor. korp. wetec. 1825-1830.
  Boiński Ignacy   , podpulk. p. 6 piech. lin. 1819-1820.
  Bojanowicz Adam   , pułk. kwaterm. gen. L. H. 1815-1830.
  Bojanowski Jan   , podpor. p. 2 strz. k. 1827-1830.
  Bojarski Edmund   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830.
  Bolesta Ignacy   , pułk. p. 1 piech lin. VM L. H. 1819-1820.
  Bołaszewski Józef   . podpor. p. 4 ułanów. L. H. 1815-1822.
  Bonar Tomasz   , por. korp. weter. 1815-1824.
  Boniakiewicz Jan   , podpor. korp. weter. 1829-1830.
  Bontemps Piotr   , gen. bryg., dow. korp. rakietn. VM L. H. 1815-1830.
  Borakowski Fabjan   , kap. p. 4 plech. lin. L. H. 1815-1830.
  Borakowski Franciszek   , pułk. p. gr. gw., fligeladj. VM zł. 1815-1830.
  Borchart Apolinary   , podpor. artyl. plesz. 1827-1830.
  Borchart Konrad   , podpor. p. 2 plech. lin. 1828-1830.
  Boreyko Pius   , podpor. p. 2 strz. k. 1827-1830.
  Borkiewicz Ludwik   , podpor. p. 7 plech. lin. 1825-1830.
  Borkowski Jan   , podpor. p. 1 ułanów. 1825-1830.
  Borkowski Lucyan   , kap. p. 4 strz. k. L. H. 1815-1830.
  Borkowski Teofil   , podpor. weter. czyn. 1827-1830.
  Borkusiak Walenty   , podpor. weter. czyn. VM sr. 1815-1829.
  Borodzicz Józef   , kap. p. 4 strz. k. L. H. 1815-1830.
  Boroński Antoni   , kap. p. 4 sirz. p. 1815-1827.
  Borowski Adam   , podpor. p. 7 plech. lin. 1815-1826.
  Borowski Jan   , podpor. p. 4 strz. p. 1819-1820.
  Borowski Stanisław   , podpor. p. 1 strz. p. 1823-1827.
  Borowski Stanisław   , podpor. p. 1 strz. p. 1825-1828.
  Borowy Jan   , podpor. p. 3 strz. kon. 1825-1830.
  Borowy Konstanty   , kap. p. 3 strz. kon. 1815-1830.
  Bortkiewicz Karol   , kap. p. gren. gw. L. H. 1815-1830.
  Bortnowski Jan   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
  Boruszewski Franciszek   , por. p. 3 piech. VM . 1815-1830.
  Borycki Jan   , podpor. p. 4 ułanów. 1825-1830.
  Borzęcki Alfons   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822-1830.
  Borzęcki Damazy   , podpor. artyl. piesz. 1825-1830.
  Borzęcki Józef   , kap. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Borzykowski Woyciech   , por. p. gren. gw. L. H. 1815-1822.
  Borzysławski Jan   , kap. korp. żandarm. VM zł. L. H. 1815-1823.
  Bratkowski Józef   , podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1.830.
  Braun Jan   , podpułk. sztabu główn. L. H. 1815-1830.
  Braun Kasper   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
  Brauner Ludwik   , podpor. p. 3 strz. p. 1830.
  Breański Faustyn   , podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1830.
  Breański Felix   , kapit. gren. gw. 1815-1830.
  Breza hr. Fryderyk   , podpor. p. gren. gw. 1830.
  Breza Józef   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Breza Kaźmierz   , por. p. 1 piech. lin. VM zł. 1819.
  Brochocki Adam   , kap. p. strz. k. gw.. adj. g. Kurnatowsklego. 1819.
  Brochocki Karol   , podpor. korp. inżyn. 1829-1830.
  Brochocki Stanisław   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
  Brocki Józef   , podpor. p. gren. gw. 1815-1823.
  Brodowski Ignacy   , podpor. p. 7 piech. lin. 1822--1830.
  Brodowski Józef   , kap. 2 kl. korp. Inżyn. 1815-1830.
  Bromirski Józef   , pod por. p. 2 strz. k. 1825-1826.
  Bromirski Stefan   , podpor. p. 2 strz. k. 1819-1820.
  Bromirski Tomas   z, podpor. p. 2 strz. k. 1827-1830.
  Broniewski Ignacy   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1829.
  Broniewski Jan   , major p. 4 strz. p. 1815-1823.
  Bronikowski Alexander   , major na ref. piech. L. H. 1815-1823.
  Bronikowski Emil   , podpor. p. gren. gw. 1815-1830.
  Broszkowski Stanisław   , major korp. weter. VM 1815-1826.
  Brzeski Karol   , por. p. 4 strz. k. VM sr. 1825-1827.
  Brzeski Paweł   , por. p. 4 strz. k. VM sr. 1828 -1830.
  Brzeski Stanisław   , podpułk. p. 2 strz. p. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Brzezański Jan   , podpor. p. 3 strz. k. 1825--1827.
  Brzeziński Antoni   , podpor. korp. weter. 1826-1830.
  Brzeziński Felix   , kap. p. 4 ułanów. VM zł. 1819-1820.
  Brzeziński Józef   , podpor. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Brzeziński Leon   , podpor. korp. kadetów. 1829-1830.
  Brzeziński Stanisław   , por. p. 2 ułanów. L. H. 1815-1830.
  Brzostowski Xawery   , podpor. p. strz. k. gw. 1820.
  Brzozowski Józef   , podpor. korp. weter. 1819-1830.
  Brzozowski Józef   , por. korp. weter. 1815-1830.
  Brzozowski Maryan   , podpor. artyl. piesz. 1828-1830.
  Brzozowski Piotr   , podpor. p. gren. gw. 1815-1823.
  Brzuska Tomasz   , podpor. p. 3 ułanów. 1822-1830.
  Brzyski Paweł   , por. p. 4 strz. k. VM sr. 1815-1824.
  Buchowiecki Józef   , podpor. korp. weter. 1815-1822.
  Budziszewski Wincenty   , podporo p. 1 ułanów. 1822-1829.
  Budzyński Józef   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
  Budzyński Tomasz   , podpor. weter. czyn. 1827-1830.
  Bujalski Jan   , podpułk. na reformie art. VM L. H. 1815-1828.
  Bukowski Ludwik   , pułk. p. 1 ułan. VM L. H. 1815-1830.
  Bulewski Dominik   . major p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Bulewski Ferdynand   , podpor. p. 3 strz. p. 1825-1830.
  Bulow bar. Gebhard   , kap. p. strz. k. gw., adj. g. ks. Wurtemberga. L. H. 1815-1830.
  Buławecki Józef   , podpułk. komit. Inżyn. Modl. 1815-1823.
  Buławecki Stanisław   , kapit. p. 7 piech. lin. 1819.
  Bułhak Leon   , podpor. weter. czyn. 1823-1830.
  Bułharyn Jerzy   , podpor. p. 2 ułanów. 1822-1826.
  Bułharyn Joachim   , por. p. 1 strz. k. 1815-1830.
  Burchard Apolinary   . podpor. arty1. plesz. 1823-1825.
  Burkhart Piotr   , podpor. korp. żandarm. 1826-1830.
  Bussów Felix   , podpor. p. 4 ułanów. 1826-1830.
  Butrym Nikodem   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Bydłowski Bonawentura   , kapit. p. 3 ułanów, adj. gen. Różnickiego. VM zł. L. H. 1815-1822.
  Bydłowski Felix   , por. p. 4 ułanów. 1815-1830.
  Bystrzanowskl Ferdynand   , por. p. 3 strz. kon. 1815-1823.
  Byszewskl Antoni   , podpor. p. 2 strz. kon. 1815-1830.
  Bzowski Piotr   , por. p. 3 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
  Calligari Piotr   , major korp. weter. 1815-1830.
  Całkowski Gabryel   , kap. p. strz. k. gw., adjut. gen. d. Klicklego. VM zł. 1815-1830.
  Carove Piotr   , podpułk. p. 3 strz. p. VM zł. 1815-183'0.
  Cebulski Tomasz   , kap. korp. weter. 1815-1830.
  Cegliński Paweł   , kap. p. 1 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Celiński Józef   , podpułk., dyr. szplt. gł VM L. H. 1815-1830.
  Cerner Xawery   , podpor. batal. saper. 1815-1830.
  Chajęcki Antoni   , podpor. artyl. piesz.- 1828--1830.
  Chamski Damazy   , por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Chamski Tymoteusz   , por. p. gren. gw. 1822-1830.
  Charczewski Michał   , por. inżyn. 1815-1824.
  Charzyński Piotr   , podpor. p. 8 piech. lin. 1828-1830.
  Chądzyński Wawrzyniec   , podpor. p. 6 piech. lin. 1828-1830.
  Chełmiński Felix   , por. artyt. kon., adjut. bryg. 1815-1830.
  Chełmoński Michał   , kap. p. gren. gw., p. o. szef. szt. dyw. 1815-1830.
  Chlebowskl Bonawentura   , podpor. komp. rzemieśln. 1828-1830.
  Chlewski Konstanty   , kap. p. 1 sirz. p. 1815-1830.
  Chłopicki Ludwik   , podpor. batal. saper. 1819.
  Chłussowicz bar. Józef   , pułk. VM L. H. 1815-1824.
  Chmielewski Benedykt   podpor. p. 2 piech. lin. 1819.
  Chmielewski Faustyn   , podpor. p. 4 strz. p. 1815-1826.
  Chmielewski Franciszek   , podpor. p. 1 strz. k. 1822-1830.
  Chmielewski Karol   , podpułk. p. 1 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Chmielewski Ludwik   podpułk. p. 3 ułanów. VM zł. 1815-1830.
  Chmielewski Michał   , podpor. p. 6 piech. lin. 1822-1830.
  Chmieliński Wiktoryn   , podpor. p. gren. gw. 1825-1830.
  Chmielnik Roch   , kap. p. 3 piech. 'Iłn. 1815-1824.
  Chodakowski Ignacy   , podpor. korp. pociągu. 1822-1823.
  Chodecki Filip   , podpor. p. 1 sirz. p. 1828-1829.
  Chodecki Tomasz   , kap. p. 7 plech. lin. 1815-1830.
  Chodkiewicz hr. Mieczysław   , podpor. p. 2 ułanów. 1829-1830.
  Chołdrowicz Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1815-1825.
  Chołowiecki Ignacy   , podpor. p. 2 piech. lin. 1827-1830.
  Chołowiecki Jan   . podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1826.
  Choromański Józef   , por. p. strz. kan. gw., adj. gen. dyw. Klickiego. 1815-1830.
  Chorzewski Piotr   , podpułk. art. kon. gw. L. H. 1815-1830.
  Choynacki Józef   . kap. l kl., dyr. arsen. skład. L. H. 1815-1830.
  Chreptowicz Józef   , podpor. p. l strz. p. 1815-1830.
  Chrościński Joachim   , por. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Chrzanowski Franciszek   , major, p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Chrzanowski Józef   , por. p. l strz. k. 1820-1830.
  Chrzanowski Paweł   . por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Chrzanowski Tadeusz   , kap. 1815-1830.
  Chrzanowski Woyciech   , podpułk. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Chrząszczewski Jan   . por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Chury Jan   , podpor. karp. pociągu. 1815-1825.
  Chylewski Michał   , kap. karp. żandarm. 1815-1830.
  Chyliński Adam   , por. karp. weter. 1815-1830.
  Chyliński Antoni   , por. kwaterm. gen. 1823-1830.
  Cichocki Karol   , kap. l kl. artyl. 1815-1830.
  Cichocki Marcelli   , podpor. karp. weter. L. H. 1827-1830.
  Cichocki Michał   , gen. bryg. 3. dyw. 1. plech. VM L. H. 1815-1827.
  Cichocki Wincenty   , por. p. 3 ułanów. 1815-1830.
  Cichowski Kasper   . podpor. p. 3 piech. lin. 1825-1830.
  Ciechanowski Felix   , podpor. p. strz. k. gw. 1822-1830.
  Ciechański Jan   , podpor. p. l piech. lin. 1830.
  Ciechański Stanisław   , por. p. l pi ech. lin. 1815-1830.
  Ciećmiński Sianisław   , por. karp. pociągu. 1815-1830.
  Ciemniewski Michał   , kap. karp. weter. VM zł. 1815-1830.
  Cieślikowski Ignacy   , podpor. karp. w eter. 1829-1830.
  Ciężyński Józef   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1830.
  Ciołkowski Franciszek   , por. karp. żandarm. VM L. H. 1815-1828.
  Ciołkowski Stefan   , kap. karp. weter. 1819.
  Cisowski Jakób   , podpor. p. 1 piech. lin. 1828-1830.
  Ciszejko Antoni   , podpor. korp. weter. 1829-1830.
  Cybulski Nikodem   , podpor. p 4 strz. k. 1828~1830.
  Cybulski Stanisław   . podpor. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Cywiński Ignacy   , major karp. żandarm. L. H. 1815-1830.
  Cywiński Józef   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Cywiński Karol   , podpor. p. l strz. k. 1815-1830.
  Cywiński Seweryn   , podpor. p. 1 strz. k. 1825~1830.
  Czachurski Karol   . podpor. karp. weter. 1825-1830.
  Czaki Mikołaj   , kap. na reformie piech. 1815-1829.
  Czałczyński Aloizy   , podpułk. p. 8 piech. lin. L. H. 1815~ 1830.
  Czałczyński Józef   . kap. karp. Inw. VM zł. 1815-1825.
  Czaputowicz Walenty   , podpor. korp. pociągu. VM sr. L. H. 1815-1822.
  Czarnecki Antoni   , podpor. p. 4 strz. k. 1824-1830.
  Czarnecki Antoni   , podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Czarnecki Augustyn   , podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Czarnecki Fortunat   . podpor. kwaterm. gen. 1828.
  Czarnecki Jan   , podpor. korp. inwal. 1815-1830.
  Czarnecki Karol   , por. bat. saperów. 1815-1830.
  Czarnek Piotr   , por. p. l ułanów. 1815-1824.
  Czarnocki Józef   , podpor. p. 3 piech. lin. 1822-1830.
  Czarnocki Szymon   , kap. weter. czyn. VM zł. 1815-1830.
  Czarnomski Franciszek   . podpułk. p. 2 strz. k. VM L. H. 1815-1830.
  Czarnomski Mikołaj   , por. p. l piech. lin. 1815-1830.
  Czarnomski Piotr   , por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
  Czarnomski Roman   , podpor. p. 2 strz. k. 1824-1830.
  Czarnowski Franciszek   , podpor. p. 3 piech. lin. 1828-1830.
  Czarnowski Jan   . podpor. p. 4 strz. k. 1827-1829.
  Czartoryski Józef   , por. p. 3 strz. p. VM sr. 1815-1830.
  Czartoryski Piotr   , kap. p. l piech. lin. 1815-1830.
  Czaykowski Alfons   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Czaykowski Józef   , podpor. p. 7 pi ech. lin. 1815~1830.
  Czaykowski Piotr   , podpor. p. 4 pi ech. lin. 1826-1830.
  Czaykowski Witt   , podpułk. p. 4 piech. lin. L. H. 1815-1830.
  Czechowicz Piotr   . podpor. p. 2 ułanów. 1815-1829.
  Czechowski Leon   , podpor. p. gren. gw. 1824~1830,
  Czechowski Wawrzyniec   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Czekierski Walenty   . kap. p. gren. gw. VM zł. 1819.
  Czepicki Stefan   . podpor. korp. pociągu. VM zł. L. H. 1815-1823.
  Czepulański Józef   . por. p. 6 plech. lin. 1815-1830.
  Czerkawski Andrzej   , kap. p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Czermiński Antoni   , por. karp. weter. 1815-1830.
  Czernicki Jan   . kap. p. 3 piech. lin. 1815-1823.
  Czernicki Józef   , podpułk. karp. inwal. L. H. 1815-1830.
  Czernicki Wincenty   , kap. na reformie. 1815-1827.
  Czernicki Woyciech   . kap. 1819.
  Czerniewski Józef   . kap. karp. żandarm. L. H. 1819.
  Czerniewski Kazimierz   , kap. na reformie. 1815-1830.
  Czerwiński Adam   , kap. karp. weter. L. H. 1815-1830.
  Czerwiński Antoni   . podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Czerwiński Jan   . podpor. p. l strz. p. 1824-1830.
  Czerwiński Piotr   . podpor. p. l strz. p. 1828-1830.
  Czetwertyński Borys   . podpor. p. 2 ułanów. 1815-1830.
  Czetwertyński Eustachy   , podpor. bat. saperów. 1827.
  Czetwertyński X. Janusz   . podpor. artyl. kan. 1827-1830.
  Czetwertyński X. Władysław   , podpor. artyl. kan. 1827-1830.
  Czołczyński Józef   , kap. korp. inwal. VM zł. 1827-1830.
  Czosnowski Jan   , podpor. p. 4 strz. kan. 1827-1830.
  Czyż Antoni   , podpor. na reformie. 1815-1830.
  Czyż Samuel   , podpor. artyl. pieszo 1815-1830.
  Czyżewicz Józef   , kap. p. 3 ułanów. VM L. H. 1815-1830.
  Czyżewski Antoni   . por. p. 2 strz. p. 1815-1829.
  Czyżewski Filip   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-1830.
  Czyżewski Franciszek   , por. korp. inwal. 1815-1830.
  Czyżewski Ignacy   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Czyżewski Józef   , gen. bryg. 3 br. dyw. 2 piech. VM L. H. 1815-1830.
  Czyżewski Józef   , podpor. karp. wettr. 1824-1830.
  Ćwierciakiewicz Leon   , major p. l strz. p. 1815-1830.
  Ćwierciakiewicz Maxymilian   , major placu Modlina. VM 1815-1830.
  Daczewski Michał   . kap. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Dalecki Jan   , podpor. p. 3 ułanów. 1815-1825.
  Dambrowski Józef   , kap. p. 2 piech. lin. 1827-1830.
  Damięcki Dominik   . podpor. karp. weter. 1826-1830.
  Damiński Dominik   , podpor. karp. inwal. 1823-1825.
  Dani(e)lecki Piotr   , kap. p. 8 piech. lin. VM sr. 1819-1830.
  Danielski Antoni   , podpor. p. 3 piech. lin. 1819.
  Darewski Antoni   . gen. bryg., kom. rz. W. VM L. H. 1815-1830.
  Darowski Augustyn   . podpor. p. 4 strz. k. 1815-1819.
  Daszewski Franciszek   , podpułk. p. gren. gw. L. H. 1815-1830.
  Daszkiewicz Leon   . kap. p. 4 strz. p. 1819.
  Daszkiewicz Ludwik   , por. p. 4 ułanów. 1815-1830.
  Daszkiewicz Onufry   , por. p. 4 ułanów. L. H. 1815-1823.
  Daszkiewicz Wincenty   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Dawgiałło Justyn   , podpułk. głów. dyżur. L. H. 1815-1826.
  Dąbrowa Piotr   . por. p. 1 ułanów. VM sr. 1815-1830.
  Dąbrowski Alexander   podpor. p. 3 strz. p. 1815-1823.
  Dąbrowski Edward   , kap.. kom. w Chorzelach. VM zł. 1815-1830.
  Dąbrowski Edward   . podpor. weter. czyn. 1827-1830.
  Dąbrowski Floryan   . por. p. 7 plech. lin. 1815-1830.
  Dąbrowski Jan   . kap. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Dąbrowski Jan   podpor. korp. weter. 1822-1827.
  Dąbrowski Jan   podpor. p. 8 piech. lin. 1825-1830.
  Dąbrowski Jan   podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Dąbrowski Jan   . podpor. korp. weter. 1826-1830.
  Dąbrowski Józef   . kap. p. 3 plech. lin. 1815-1830.
  Dąbrowski Józef   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Dąbrowski Józef   . podpor. p. 3 strz. k. 1815-1827.
  Dąbrowski Józef   por. p. 4 strz. k. 1819.
  Dąbrowski Józef   podpor. p. 2 strz. p. 1824.
  Dąbrowski Józef   por. p. 2 piech. lin. 1826.
  Dąbrowski Kajetan   podpor. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Dąbrowski Leon   por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Dąbrowski Mikołaj   por. p. 3 ułanów. 1815-1830.
  Dąbrowski Stanisław   . podpor. korp. weter. 1826-1830.
  Dąbrowski Tadeusz   . por. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
  Dąbrowski Xawery   . podpułk. p. 3 piech. lin. 1815~1830.
  Dejean Szymon   . kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Dekański Ludwik   . podpor. p. 2 piech. lin. 1824-1830.
  Dembicki Ignacy   . kap. korp. inwal. 1815-1830.
  Dembicki Jan   . podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Dembiński Felix   . podpor. rakieto. kon. 1826-1830.
  Dembiński Ignacy   . podpor. p. 1 piech. lin. 1825-1830.
  Dembiński Józef   . pułk. weter. VM L. H. 1815-1822.
  Dembiński Maciej   . pułk. p. 3 strz. k. VM 1815-1830.
  Dembiński Woyciech   . major. p. 3 strz. k. VM 1815-1830.
  Demeszkan Remigiusz   . por. główn. dyż. VM sr. 1818-1830.
  Derpowski Tomasz   . podpor. 1815-1830.
  Dębicki Józef   . kap. p. 3 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Dęby Stanisław   . podpor. p. 5 piech. lin. 1825-1830.
  Didier Maciej   . por. komp. rzemieśln. 1815-1830.
  Dietrich Ferdynand   . por. 1815-1822.
  Dietrich Tomasz   . podpułk. główn. dyżur. 1815-1830.
  Długoszewski Wincenty   . podpor. p. 3 ułanów. 1818-1830.
  Dłuski Antoni   . podpor. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Dłuski Maciej   . por. p. 4 strz. p. 1815-1829.
  Doboszyński Michał   . podpor. artyl. kon. 1827-1830.
  Dobr(z)yński Józef   , kap. 1 kl. batal. saperów. 1819.
  Dobrogoyski Damazy   . kap. p. 4 plech. lin. 1815-1830.
  Dobrowolski Bruno   . podpor. p. l plech. lin. 1820-1830.
  Dobrowolski Józef   . podpor. p. l piech. lin. 1815-1830.
  Dobrzański Ludwik   . podpor. p. 3 strz. k. 1825-1830.
  Dobrzański Łukasz   , podpułk. artyl. 1815-1830.
  Dobrzański Tomasz   . kap. karp. pociągu. 1815-1830.
  Dobrzelewski Antoni   , podpor. artyl. p. 1830.
  Dobrzelewski Ignacy   . por. p. 1 piech. lin. 1815-1830.
  Dobrzelewski Józef   . podpor. p. 2 strz. p. 1825-1828.
  Dobrzelewski Xawery   . podpor. p. 3 strz. p. 1829-i830.
  Dobrzyński Ludwik   . podpor. p. 1 piech. lin. 1822-1830.
  Doenhoff Ludwik   . kap. karp. Inwal. VM L. H. 1815-1821.
  Doenhoff Stanisław   . pułk. kwaterm. gen. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Dolinger Stanisław   . podpor. batal. saperów.1830.
  Dołżkiewicz Antoni   . podpor. korp. inwal. 1815-1822.
  Domagalski Anastazy   . por. komp. rzemieśin. 1815-1825.
  Domagalski Wawrzyniec   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Domaniewski Jan   . kap. VM zł. 1815-1829.
  Domaniewski Jan Ignacy   . por. p. 3 strz. k. 1815-1830.
  Domaniewski Jan Stanisław   . podpor. p. 1 strz. k. 1819-1820.
  Domaniewski Jan Wiktor   , podpor. p. 2 ułanów. 1822-1825.
  Domański Filip   . kap. p. 2 ułanów. L. H. 1815-1830.
  Domański Jakób   , podpor. p. 4 strz. k. 1824-1827.
  Domański Jan   , podpor. p. 2 ułanów. 1825-1830.
  Domaradzki Waleryan   . podpor. p. 3 strz. k. 1828-1830.
  Domkiewicz Wincenty   . podpor. p. 3 plech. lin. 1819-1820.
  Dorath Roman   . kap. p. 8 plech. lin. 1815-1830.
  Dratz Jan   . kap. 2 kI. artyl. p. 1815-1830.
  Drewnowski Tomasz   . podpor. pułk. 1 strz. k. 1822-1830.
  Drezno Jan   . podpor. korp. inwal. 1826.
  Drobutowicz Paweł   . podpor. korp. weter. 1826-1830.
  Drost Ignacy   . kap. karp. żandarm. L. H. 1819.
  Drozdowski Wiktor   , podpor. p. 8 piech. lin. 1824-1830.
  Drużbacki Franciszek   , podpor. kwaterm. gen. 1824-1825.
  Drużbacki Józef   . podpułk. p. gren. gw. VM 1815-1825.
  Drzewicki Kasper   . podpor. p. 3 piech. lin. 1820.
  Drzewiecki Felicyan   . kap. p. gren. gw. 1815-1830.
  Drzewiecki Kaźmierz   . por. p. 1 ułanów. 1815-1830.
  Drzewiecki Patrycy   . podpor. p. 1 strz. k. 1825.
  Drzewiecki Władysław   . podpor. p. 2 piech. lin. 1815-1818.
  Duchowski Bazyli   . podpor. art. piesz. 1827-1830.
  Dulfus Henryk baron   , podpułk. korp. weter. L. H. 1815-1827.
  Dulfus Stanisław baron   , pułk. VM 1815-1830.
  Dunajewski Felix   , podpor. p. 2 ułanów. 1824-1830.
  Duniewicz Adolf   . por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Dunin Felix   , por. inżyn. 1823-1830.
  Dunin Franciszek   , major p. 2 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Dunin Jan   . kap. p. 2 strz. p. VM zł. L. H. 1815-1819.
  Dunin Julian   , podpor. p. 4 piech. lin. 1824-1830.
  Dunin Onufry   . kap. p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Dunin Paweł   . podpor. p. strz. k. gw. 1822-1825.
  Dunin Piotr   , por. p. 2 strz. p. 1815-1829.
  Dunin Seweryn   , kap. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1830.
  Dunin Walenty   . kap. p. gren. gw. 1815-1830.
  Dunkowski Jan   . podpor. korp. weter. 1829-1830.
  Duval Józef   , por. korp. inwal. 1815-1821.
  Dwernicki Józef   , gen. bryg. szt. dyw. strz. k. VM L. H. 1815-1830
  Dwernicki Tytus   , podpor. p. 2 ułanów. 1815-1826.
  Dworzecki Dominik   , por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
  Dybowski Stefan   , por. p. 3 strz. p. 1819.
  Dycielski Michał   , podpor. korp. weter. 1827.
  Dylewski Jul.   , kap., adj. pl. Warszawa. 1815-1830.
  Dylik Jan   . podpor. korp. weter. 1829-1830.
  Dyski Franciszek   . kap. VM sr. 1815-1830.
  Dyski Konstanty   , podpor. p. l ułanów. 1828-1830.
  Działkowski Woyciech   . kap. korp. inwal. VM 1815-1827.
  Dziebiński Józef   , kap. korp. inwal. 1819-1820.
  Dziekoński Karol   . podpor. p. strz. k. gw. 1819.
  Dziekoński Kaźmierz   , gen. bryg. 2 strz. k. VM L. H. 1815-1830
  Dziekoński Waleryan   , kap. p. 8 plech. lin. 1815-1826.
  Dzierożyński Stanisław   , kap. szt. główn. VM zł. 1815-1830.
  Dzierzbicki Józef   . major p. 2 ułanów. VM zł. 1815-1829.
  Dzierzbicki Seweryn   , major p. 3 strz. k. 1815-1830.
  Dzierżanowski Konstanty   . podpor. p. 2 ułanów. 1815-1826.
  Dzierżański Stanisław   , por. p. gren. gw. 1815-1821.
  Dzierżawski Aloizy   , podpor. artyl. kon. 1828-1830.
  Dziewanowski Ignacy   . podpor. p. 1 piech. lin. 1822-1830.
  Dziewidzki Kasper   , Ror. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Dziewulski Andrzej   . podpor. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Dziewulski Piotr   . podpor. p. 2 strz. p. 1830.
  Dzięcielski Józef   podpor. p. 3 strz. k. 1815-1830.
  Dzimiński Antoni   , kap. głów. dyżur. L. H. 1815-1830.
  Dziubiński Józef   , kap. korp. inwal. 1815-1826.
  Egersdorff Ludwik   . podpor. p. 1 ułanów. 1828-1830.
  Eisenbach Józef   , podpor. p. gren. gw. 1822-1825.
  Ekielski Alexander   , podpor. art. kon. gw. 1830.
  Elżanowski Seweryn   , podpor. art. piesz. 1819.
  Engbricht Bernard   , podpułk. korp. lożyn. 1815-1830.
  Engelhardt Antoni   , por. art. piesz. 1815-1830.
  Erenkreutz Jan   , kap. p. 1 strz. k. L. H. 1815-1829.
  Fabiszewski Walenty   , podpor. p. gren. gw. 1825-1830.
  Fagielski Zygmunt   , kap. p. 1 piech. lin. L. H. 1815-1824.
  Falborg Franciszek   , por. p. 1 strz. k. 1815-1830.
  Falińskl Alexander   , kap. komp. robocz. 1815-1830.
  Falkowski Hipolit   , gen. bryg. VM L. H. 1815-1821.
  Falkowski Jan   , kap. p. l piech. lin. 1815-1830.
  Falkowski Józef   , por. p. 3 ułanów. 1815-1830.
  Faustman Edward   , kap. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Fechner Franciszek   , kap. sztab. piech. L. H. 1815-1830.
  Fedorowicz Adam   , kap. p. 2 piech. VM. 1815-1830.
  Fedorowicz Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Fektrabski Michał   , podpor. korp. weter. L. H. 1826-1830.
  Ferglis Konstanty   , kap. p. 2 strz. p. VM zł. 1822-1830.
  Fiedorowicz Jan   , podpułk. artyl. VM zł. 1815-1830.
  Fijałkowicz Jakób   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
  Fijewski Xawery   , podpor. rakietn. kon. 1830.
  Filaszewicz Hilary   , podpor. p. gren. gw. 1819.
  Filipkowski Felix   , por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Filipkowski Jakób   , podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1826.
  Filipkowski Xawery   , por. p. l piech. lin. 1815-1830.
  Filipowicz Jeremiasz   , por. p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Filkiewicz Stanisław   , podpor. korp. Inwal. 1815-1821.
  Filleborn Antoni   , kap. p. 4 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Fiszer Konstanty   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
  Flasieński Jan   , kap. 2 kI. artyl. 1815-1830.
  Flatho Felix   , podpor. p. 3 strz. p. 1822-1830.
  Flekiński Jakób   , podpor. korp. Inwal. 1823-1828.
  Floręcki Józef   , podpor. korp. żandarm. L. H. 1815-1830.
  Florkowski Jakób   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Folkierski Józef   , podpor. p. 3 piech. lin. 1825-1830.
  Folkierski Szymon   , podpor. p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Fontanna Flilix   , podpor. p. 1 piech. lin. 1815-1822.
  Frasunkiewicz Roch   , por. korp. weter. 1815-1830.
  Fredro Felicyan   , kap. p. 2 ułanów. 1815-1819.
  Fredro Maxymilian   , gen. bryg. VM L. H. 1815-1830.
  Frezer August   , podpor. p. 1 strz. p. 1822-1828.
  Frezer Franciszek   , por. p. l strz. p. 1815-1830.
  Frezer Nepomucen   , podpor. p. 1 strz. p. 1825-1830.
  Frohlich Antoni   , podpor. art. kon. gw. 1825-1830.
  Fruziński Tomasz   , por. korp. weter. 1815-1830.
  Fryderycy Felix   , major p. 4 strz. p. L. H. 1815-1830.
  Fryderycy Franciszek   , kap. korp. żandarm. 1815-1830.
  Furgałowicz Wincenty   , podpor. bat. weter. czyn. 1824-1830.
  Furs Kaźmierz   , podpor. komp. 2 art. garnlz. 1815-1830.
  Gablentz Otto   , podpor. p. 1 strz. p. 1825-1828..
  Gadomski Woyciech   , podpor. p. 7 piech. lin. 1824-1830.
  Gaiewicz Felix   , por. p. 2 ułanów. 1815-1830.
  Galewski Felix   , podpor. p. 2 piech. lin. 1824-1830.
  Galewski Tomasz   , por. p. 1 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
  Galiński Antoni   podpor. p. 3 strz. p. 1824-1830.
  Galiński Franciszek   , podpor. p. 3 strz. k. L. H. 1815-1830.
  Galiński Józef   , por. korp. pociągu. 1815-1830.
  Gałczyński Antoni   , major korp. pociągu. 1815-1830.
  Gałecki Jan   , por. p. 4 strz. p. 1815-1830.
  Gałecki Kaźmierz   , podpor. weter. czyn. 1825-1830.
  Gałecki Mikołaj   , podpor. artyl. 1826-1830.
  Gałkowski Bartłomiej   , podpor. p. 1 piech. lin. 1828-1830.
  Garczyński Julian   , podpor. p. 2 piech. lin. 1830.
  Garlicki Roman   , podpor. korp. inżyn. 1822.
  Garlicki Woyciech   , kap. korp. weter. L. H. 1815-1830.
  Garliński Leon   , podpor. p. 4 strz. p. 1822-1830.
  Garnysz Piotr   , podpor. p. 3 ułanów. 1830.
  Gawroński Andrzej   , kap. bat. sap. VM sr. 1815-1830.
  Gawroński Stanisław   , podpułk. p. 2 ułanów. VM 1815-1830.
  Gąsiorowski Andrzej   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1830.
  Gąsiorowski Maciej   , podpor. p.3 strz. p. 1822-1830.
  Gąsowski Nikodem   , por. weter. czyn. VM L. H. 1815-1828.
  Gerschów Ludwik   , podpor. korp. Inżyn. 1829-1830.
  Gerszt Tomasz   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Gibasiewicz Erazm   , podpor. p. 3 piech. lin. 1829-1830.
  Giedroyć (Jurewicz) Wincenty   , por. korp. Inwal. 1815-1830.
  Giedroyć Jan X.   , podpor. p. 3 strz. k. 1822-1830.
  Giedroyć Józef X.   , por. p. 2 strz. k. 1815-1823.
  Giedroyć Justyn   , podpor. artyl. pieszo 1822-1830.
  Giedroyć Romuald   , gen. dyw. 1815-1824.
  Giełgud Antoni   , gen. bryg. 1 piech. 1 dyw. 1815-1830.
  Gierałdowski Edward   , major na reformie. VM zł. 1815-1830.
  Gierasiński Ignacy   , podpor. p. 5 piech. lin. 1830.
  Gierhard Eward   , podpor. p. strz. k. gw. 1815-1830.
  Gierhard Józef   , kap. p. 3 piech. lin. L. H. 1815-1830.
  Giersz Karol   , por. p. 4 strz. k. VM sr. 1815-1830.
  Gierszt Antoni   , podpor. p. 4 piech. lin. 1819.
  Giewartowskl Piotr   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
  Giżycki Adam   , podpor. p. 1 strz. k. 1815-1822.
  Giżycki Stanisław   , por. p. strz. k. gw. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Glasiński Franciszek   , por. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1820.
  Glazer Ludwik   , pułk. p. 5 piech. lin. 1819.
  Gliński Adolf   , podpor. p. 3 piech. lin. 1815-1824.
  Gliński Alexander   , podpor. weter. czyn. 1823-1830.
  Gliński Ignacy   , podpor. p. 4 strz. k. 1824-1830.
  Gładyszewski Jan   , por. artyl. kon. 1815-1821.
  Głębocki Tadeusz   , pod por. p. 4 ułanów. 1825-1830.
  Głogowski Paweł   , major korp. inwal. L. H. 1815--1830.
  Głombik Alexander   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1821.
  Głowacki Jan   , podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1825.
  Główczyński Józef   , podpor. artyl. pieszo 1822-1830.
  Głuszczyński Karol   , kap. 2 kI. artyl. piesz. 1815 -1830.
  Gniewkowski Wincenty   pod por. p. 2 piech. lin. 1825-1830.
  Gnoiński Jacenty   , kap. p. 5 piech. lin. VM sr. 1815-1830.
  Godlewski Ignacy   , kap., adj. pl. Zamościa. VM zł. 1815-1829.
  Godlewski Ignacy   , kap. p. l ułanów. 1815-1825.
  Godlewski Józef   , major p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Godlewski Woyciech   , podpułk. korp. weter. VM L. H. 1815-1830.
  Golian Walenty   , podpor. korp. Inwal. 1822-1824.
  Goliński Maciej   , kap. p. l ułanów. VM zł. 1815-1822.
  Goliszewski Antoni   , por., adj. budowo Zamościa. 1815-1829.
  Goliszewski Stanisław   , podpor. korp. pociągu. 1815-1830.
  Gołaszewski Jan   , podpor. p. 1 strz. k. 1825-1830.
  Gołaszewski Sebastyan   , major na reformie piech. L. H. 1815-1825.
  Gołembiowski Wawrzyniec   , podpor. p. 3 piech. lin. 1819.
  Gołębiowski Antoni   , podpor. p. 5 piech. lin. 1825-1830.
  Gołębiowski Felix   , por. p. 1 ułanów. VM sr. 1815-1830.
  Gołębiowski Jan   , por. artyl. arsen. budowo 1815-1830.
  Gołębiowski Józef   . podpor. p. 4 strz. k. 1825-1827.
  Gołębiowski Michał   . podpor. weter. czyn. 1829-1830.
  Gołoński Felix   . podpor. p. 2 ułanów. 1828-1830.
  Gołuchowski Antoni   . kap. p. 2 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Gołuchowski Leopold   , podpułk., kwaterm. gen. VM zł. 1815--1822.
  Gorzechowski Jakób   . podpor. korp. weter. 1827-1830.
  Gosiewski Melchior   , kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Gosławski Michał   . podpor. p. gren. gw. 1827-1830.
  Gostkowski Ignacy   , podpor. p. 2 piech. lin. 1830.
  Gościcki Ludwik   , por. gewaltlg. p. 5,.piech. lin. 1815-1830.
  Gościmski Michał   , por. p. gren. gw. 1815-1829.
  Gotartowski Fabjan   , kap. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1830.
  Gójski Daniel   , podpor. p. l ułanów. 1828.
  Gółkowski Józef   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830.
  Górecki Jan   . por. korp. weter. VM sr. 1815-1830.
  Górecki Mikołaj   . por. p. 4 piech. lin. 1815-1830.
  Górecki Stanisław   , podpor. p. 7 piech. lin. 1828-1830.
  Górecki Walenty   . podpor. p. 3 ułanów. 1824-1830.
  Górecki Wincenty   . podpor. p. 1 strz. p. 1819.
  Górski Franciszek   . pułk. p. 5 piech. lin. VM zł. 1815-1829.
  Górski Jacenty   , podpor. p. 8 piech. lin. 1822-1830.
  Górski Józef   . podpor. p. 3 piech. lin. 1819.
  Górski Julian   . pułkownik p. 6 piech. lin. VM 1815-1830.
  Górski Michał   . kap. p. 1 piech. lin. 1822-1830.
  Górski Romuald   . por. artyl. pieszo 1815-1824.
  Górski Sebastyan   , podpor. korp. weter. 1815-1830.
  Górski Tadeusz   . kap. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Grabiński Józef   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Grabiński Leopold   , kap. korp. inwal. L. H. 1815-1824.
  Grabiński Seweryn   , kap. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Grabowiecki Antoni   . por. artyl. pieszo 1815-1830.
  Grabowiecki Jacenty   , podpor. artyl. pieszo 1815-1830.
  Grabowski Antoni   , kap. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Grabowski Apolinary   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Grabowski Hieronim   , kap. głów. dyżur. 1815-1830.
  Grabowski Józef   . podpor. p. strz. k. gw. 1822-1830.
  Grabowski Kajetan   , podpor. p. 3 piech. lin. 1824-1830.
  Grabowski Karol   . kap. kwaterm. gen., adj. gen. Hauke. 1815-1830.
  Grabowski Karol   , por. p. 2 strz. p.. adj. gen. Morawskiego. L. H. 1819-1820.
  Grabowski Michał   , podpor. artyl. pieszo 1819.
  Grabowski Nepomucen   . por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Grabowski Paschalis   , kap. korp. Inwal. 1815 -1830.
  Grabowski Seweryn   . podpor. p. gren. gw. 1825-1830.
  Grabowski Stanisław   , por. artyl. pieszo 1815-1830.
  Grabowski Stefan hr.   , gen. dyw. 1815-1830.
  Grabowski Szymon   , podpor. korp. weter. L. H. 1815-1830.
  Grabowski Tadeusz   . por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Grabski Jan   , podpor. weter. czyn. 1824-1830.
  Grabski Tadeusz   , por. p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Gradowski Alexander   , podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Granowski Jan   , podpor. p. 1 piech. lin. 1815-1827.
  Grąbczewski Teodor   , podpor. p. l piech. lin. 1826-1829.
  Grecz Bogusław   , kap. audytor korp. inwal. 1819.
  Greffen August   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
  Greffen Leopold   , podpor. bat. saperów. 1826-1830.
  Grembecki Tomasz   . podpor. p. 3 strz. k. 1825-1830.
  Gretz Franciszek   . kapitan korp. inwal. VM zł. 1815-1830.
  Grocholski Ignacy   . podpor. p. 1 strz. k. 1815-1830.
  Grodzicki Franciszek   , podpor. p. I strz. p. 1828-1830.
  Grodzicki Korneli   , major p. 1 ułanów VM L. H. 1819.
  Grodzicki Maciej   , major sztabu główn. VM 1815-1830.
  Grodzicki Nepomucen   , pod por. p. 3 strz. k. 1815-1821.
  Grodziński Piotr   . kap. p. 4 strz. p. 1815-1821.
  Gromczewski Teodor   , podpor. p. 1 piech. lin. 1825.
  Grotowski Franciszek   , podpor. p. 6 piech. lin. 1828-1830.
  Grotowski Jan   . podpor. p. 7 piech. lin. 1830.
  Grotowski Tomasz   . podpor. p. 7 piech. lin. 1830.
  Grudziński Felix   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
  Grudziński Tomasz   . podpor. korp. żandarm. 1815-1830.
  Gruszczyński Antoni   , podpor. p. 2 strz. p. 1828-1830.
  Gruszecki Władysław   . podpor. artyl. kon. gw. 1815-1823.
  Grygołaytys Jakób   . podpor. korp. weter. 1815-1830.
  Grywaczewski Józef   , podpor. dyr. artyl. 1825-1830.
  Grzelachowski Franciszek   . kap. korp. inwal. VM zł. 1815-1830.
  Grzelachowski Jan   , por. p. 3 piech. lin. 1819.
  Grzybowski Józef   , kap. bat. weter. czyn. VM zł. 1815-1822.
  Grzybowski Seweryn   . por. p. 2 ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Gubba Dominik   . podpor. korp. weter. 1824-1830.
  Gucewicz Stanisław   , podpor. p. l piech. lin. 1819.
  Gugenmus Jan   . pułk. artyl. VM L. H. 1815-1830.
  Gumiński Alexander   . kap. korp. inwal. 1815-1830.
  Gustawiński Józef   , podpor. p. 2 piech. lin. 1824-1830.
  Gutakowski Konstanty   . podpor. p. 4 ułanów. 1824-1830.
  Gutakowski Wacław   . pułk. fligeladj. VM 1815-1821.
  Gutkowski Adam   . podpor. artyl. pieszo 1822-1827.
  Gutkowski Woyciech   , podpułk. korp. inwal. 1815-1826.
  Guyski Marcin   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
  Gużkowski Antoni   . pułk. VM 1815-1830.
  Gużkowski Ludwik   , major p. 4 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Gzowski Franciszek   . podpor. p. 1 strz. p. 1815-1830.
  Gzowski Jan   . podpor. p. I strz. p. 1815-1822.
  Habel Franciszek   . por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
  Haczewski Xawery   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Halbe Antoni   , por. p. 4 strz. k. 1815-1830.
  Hanussowski Stanisław   . podpor. korp. pociągu. 1826-1830.
  Hanusz Jan   . podpor. p. 5 piech' lin. 1824-1830.
  Harasiewicz Jan   , podpor. p. 2 ułanów. VM sr. 1815-1824.
  Haselquist Teofil   . podpułk. kom. rz. W. VM zł. 1815-1830.
  Hauke Józef   , pułk., kwaterm. gen. VM L. H. 1815-1830.
  Hauke Maurycy   , podpor. artyl. kon. gw. 1826-1830.
  Hauke Maurycy hr.   , gen. art. VM L. H. 1815-1830.
  Heblewski Woyciech   . kap. p. gren. gw. 1815-1830.
  Heilmeyer Ludwik   , kap. kwaterm. gen. 1819-1820.
  Hempel Alexander   , kap. p. 1 ułanów. 1815-1830.
  Henkiel Tadeusz   . podpor. p. 3 strz. k. 1822-1830.
  Hermann Benedykt   . podpor. p. 3 strz. k. 1828-1830.
  Hermann Jan   , kap. p. gren. gw.. adj. gen. Żymirskiego. 1819-1820.
  Hermann Joachim   , podpor. p. 3 strz. k. 1828-1830.
  Herstopski Stanisław   , kap. p. 2 strz. p. VM zł. 1815-1830.
  Hildebrandt Antoni   . major weter. czyn. 1815-1830.
  Hildebrandt Ernest   . podpor. art. pieszo 1830.
  Hildebrandt Karol   , po.dpor. p. 7 piech. lin. 1824-1830.
  Himonowski Teodozy   . podpor. artyl. pieszo 1828-1830.
  Hincz Antoni   , podpor. artyl. piesz. VM sr. 1820.
  Hincz Jan   . por. p. gren. gw. 1815-1830.
  Hiż Ignacy   , podpor. p. 2 piech' lin. 1822-1830.
  Hiż Jan   , podpułk. p. 2 piech. lin. VM L. H. 1815-]830.
  Hiż Józef   , por. kwaterm. gen. 1815-1830.
  Hiż Józef   . podpułk. korp. inwal. 1815-1829.
  Hiż Karol   , kapitan p. gren. gw. L. H. 1815-1830.
  Hoffman Józef   , major sztabu główn. L. H. 1815-1830.
  Hoffman Kazimierz   , kap. art. garn. Zamościa. L. H. 1815-1827.
  Hoffman Ludwik   , podpor. kwaterm. gen. 1825-1830.
  Hołdrowicz Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1826-1830.
  Hoppen Jan   , major korp. Inwat. VM zł. 1815-1822.
  Horain Ignacy   , podpor. art. plesz. 1823~1830.
  Horain Michał   , por. korp. inżyn. 1815-1830.
  Horain Wincenty   , podpor. kwaterm. gen. 1824-1830.
  Horn Edward   , podpor. korp. inżyn. 1815-1823.
  Horoch Kalixt   , podpor. kwaterm. gen. 1815-1825.
  Horoch Tytus   , podpor. kwaterm. gen. 1815~1822.
  Horodeński Jan   , podpor. p. 1 ułanów. 1815-1822.
  Horodyński Karol   , kap. 2 kt. korp. inżyn. 1815-1830.
  Hraczyński Kaźmierz   , kap. korp. inwal. VM zł. 1819-1830.
  Hryniewicz Jan   , por. gewaltygier p. 4 ułanów. 1815-1830.
  Hrynikowski Grzegorz   , por. korp. weter. 1828-1830.
  Huba Alexander   , podpor. p. 2 ułanów. 1824-1826.
  Hube Jan   , major, nie będ. w służbie czyn. 1815-1830.
  Hubka Józef   , podpor. korp. weter. L. H. 1827-1830.
  Hugel Ernest   . por. p. 2 ułanów. L. H. 1815-1824.
  Hulewicz Józef   , podpor. p. 2 ułanów. 1815-1830.
  Huppe Józef   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Hurkowski Raymund   , podpor. p. 2 ułanów. 1824-1825.
  Hurtig Józef   , gen. bryg. artyl. VM L. H. 1815-1830.
  Illustrowski Karol   , major p. 7 plech. lin. VM zł. 1815-1829.
  Inez de Leon Nikodem   , kap., kom. Tomaszowa. 1815-1830.
  Inez de Leon Wincenty   , kap. głów. dyżur. L. H. 1815-1830.
  Isayski Leopold   , podpor. dyr. artyl. 1822-1830.
  Iudeyko Franciszek   , podpor. karp. weter. 1828-1830.
  Iwanowicz Jan   , kap. na reformie plech. 1815-1830.
  Iwaszkiewicz Stanisław   , por. na reformie jazdy. 1815-1822.
  Iwiński Franciszek   , podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1830.
  Izaiewicz Klemens   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
  Izaiewicz Piotr   , podpor. p. 8 piech.Jin. 1822-1823.
  Izbicki Maciej   , podpor. batal. weter. czyn. 1823-1830.
  Izbicki Norbert   , podpor. batal. saper. 1815-1830.
  Jabłkowski Ignacy   . podpułk., adj. gen. Zajączka. VM L. H.1819-1820.
  Jabłkowski Ludwik   , podpor. p. 1 piech. lin. 1825-1830.
  Jabłkowski Teofil   , kap. p. l strz. p. 1815-1830.
  Jabłkowski Waleryan   , por. p. 2 strz. p. L. H. 1815-1830.
  Jabłonowski Jan   , podpor. p. 1 strz. p. 1825-1830.
  Jabłonowski Stanisław X.   , podpor. art. kon. gw. 1815-1821.
  Jabłoński Filip   , podpor. korp. Inżyn. 1823-1830.
  Jabłoński Leon   , podpor. p. 3 piech. lin. 1829-1830.
  Jabłoński Ludwik   , kap. p. gren. gw., adj. gen. Krukowieckiego. VM zł. 1815-1830.
  Jabłoński Stanisław   , major p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Jabłoński Stanisław   , kap. korp. inwal. 1815-1823.
  Jabłoński Wincenty   , podpor. korp. inwat. 1815-1830.
  Jabłoszewski Dominik   , kap. p. 2 strz. p., adj. gen. Morawskiego. 1815-1830.
  Jabłoszewski Norbert   , podpor. p. 3 ułanów. 1822-1830.
  Jaczynic Adam   , podpor. p. 4 strz. p. 1824.
  Jagielski Jan   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822-1830.
  Jagmin Bonifacy   , pułk. p. strz. k. gw., fligeladjut. L. H. 1815-1830.
  Jakubowicz Antoni   , por. artyl. 1815~1830.
  Jakubowski Ignacy   , podpor. p. 3 ułanów. L. H. 1819.
  Jakubowski Karol   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Jałowiecki Marcin   , podpor. p. strz. k. gw. 1830.
  Janikowski Józef   , kap. p. 3 piech. lin. VM zł. L. H. 1819-1820.
  Janikowski Józef   , podpor. korp. żandarm. 1819.
  Janiszewski Kajetan   , por. korp. inwal. L. H. 1815-1830.
  Janiszewski Stanisław   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Jankiewicz Józef   , podpor. p. 4 piech. lin 1819.
  Jankowski Antoni   , pułk. p. 1 strz. k., fligeladj. L. H. 1815-1830.
  Jankowski Apolinary   , podpor. p. 2 ułanów. 1825~1830.
  Jankowski Franciszek   , major p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Jankowski Józef   , podpor. p. 5 piech. lin. L. H. 1815-1822.
  Jankowski Józef   ,. kap. p. 5 piech. lin. 1819-1820.
  Jankowski Maciej   , podpor. p. 4 strz. k. 1815-1880.
  Jankowski Marcin   , podpor. p. l piech. lin. 1822-1824.
  Jankowski Teofil   . podpor. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Jankowski Tomasz   , por. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Janotta Walenty   , kap. bramowy w Modlinie. 1815-1830.
  Janowicz Aloizy   , kap. p. 3 ułanów. 1815-1830.
  Janowicz Karol   , podpor. p. 4 plech. lin. 1824-1830.
  Januchta Walenty   , por. korp. inwal. 1815-1830.
  Januszewski Jan   , por. korp. weter. 1815-1830.
  Januszewski Murza Samuel   , kap. p. 3 ułanów. 1823-1830.
  Januszyński Piotr   , podpor. p. 3 strz. k. 1830.
  Jaraczewski Adam   , podpor. p. 1 strz. k. 1824-1828.
  Jaraczewski Hieronim   , podpor. artyl. kon. 1827-1830.
  Jaraczewski Julian   , por., kwaterm. gen. 1815-:-1823.
  Jarkiewicz Michał   , podpor. p. 5 piech. lin. 1824-1830.
  Jarociński Woyciech   , major p. 5 piech. lin. VM zł. 1819.
  Jaroma Józef   , kap. p. 7 piech. lin. 1819-1830.
  Jarosiński Tomasz   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Jaroszewicz Paweł   , kap. p. 1 ułanów. L. H. 1815~1830.
  Jaroszyński Jan   , podpor. batal. saper. 1822-1830.
  Jasinowski Józef   , por. p. 4 strz. p. 1819.
  Jasiński Ignacy   , por. p. 4 piech. lin. 1819.
  Jasiński Józef   , podpor. p. gren. gw. 1828.
  Jasiński Kasper   , podpor. p. 2 ułanów. 1819.
  Jasiński Stanisław   , kap. p. 3 strz. k. L. H. 1815-1821.
  Jasiński Wincenty   , kap. p. strz. k. gw. 1815-1830.
  Jastrzębski Bonawentura   , major p. 3 plech. lin. VM 1815-1830.
  Jastrzębski Franciszek   , podpor. p. 5 piech. lin. 1819.
  Jastrzębski Jan   , podpor. p. 4 strz. k. 1815-1828.
  Jastrzębski Jan   , por. p. 2 plech. lin., adj. gen. Krukowickiego. VM zł. 1815-1823.
  Jastrzębski Piotr   , por. na reformie jazdy. 1815-1822.
  Jaszewski Ludwik   , podpor. p. 3 strz. p. 1822-1830.
  Jaszowski Józef   , kap. 1 kl. rakietn. k. L. H. 1815-1830.
  Jatoft Ludwik   , kap. p. 8 piech. Un. 1815-1824.
  Jaworski Dyonizy   , podpor. p. 3 piech. lin. 1825-1830.
  Jaworski Jan   , podpor. korp. weter. L. H. 1815-1830.
  Jaworski Marcin   , por. korp. żandarm. 1815-1830.
  Jaworski Teodor   , podpułk. komp. rzemieśln. VM zł. 1815-1830.
  Jaworski Teofil   . podpor. p. 7 piech. lin. 1825-1830.
  Jaworski Wincenty   , podpor. p. 5 piech. lin. 1822-1830.
  Jaźwicki Jan   , kap. korp. weter. 1815-1830.
  Jaźwiński Wincenty   , podpor. artyl. kon. 1822-1830.
  Jelski Ignacy   , major korp. Inwal. 1819-1820.
  Jelski Leon   , kap. p. 1 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1824.
  Jelski Witalis   , por. korp. weter. VM zł. 1815-1830.
  Jełowicki Edward   , por., kwaterm. gen. 1815-1830.
  Jełowicki Jan   , podpor. artyl. pieszo 1824-1830.
  Jermołowicz Mikołaj   , podpor. p. 3 strz. p. 1822-1830.
  Jerzmanowski Felix   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
  Jerzmanowski Paweł baron   , pułk., nie będ. w służb. czyn. VM L. H 1815-1821.
  Jezierski Jan   , podpor. nie będ. w służb. czyn. 1824-1830.
  Jezierski Julian   , por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
  Jezierski Woyciech   , podpor. p. 6 piech. lin. 1824-1830.
  Jeziorkowski Piotr   , kap. korp. weter. 1823-1830.
  Jeziorkowski Tadeusz   , podpor. p. 4 strz. k. 1822-1825.
  Jeżewski Cyryl   , podpor. p. 8 piech. lin. 1815-1821.
  Jeżewski Ignacy   , podpor. p. 4 strz. p. 1825-1830.
  Jeżewski Julian   , podpor. batal. saper. 1829-1830.
  Jeżowski Tomasz   , por. korp. żandarm. 1815-1830.
  Jodko Konstanty   , kap. 2 kI. karp. Inzyn. 1815-1830.
  Jodko Leonard   , podpułk. korp. weter. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Jodko Wiktor   , podpor. artyl. plesz. 1815-1830.
  Jokisz Jan   , podpor. korp. Inżyn. 1826-1830.
  Jordan Jan   , kap. p. 1 ułanów. 1815-1830.
  Jórski Józef   , kap. p. 2 strz. p. L. H. 1815-1830.
  Jórski Klemens   , podpułk. p. 2 strz. p. VM zł. 1815-1830.
  Jórski Wawrzyniec   , por. p. 2 strz. p., adj. g. Czyżewskiego. 1815-1830.
  Józewicz Adam   , por. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1830.
  Junga Jan   , por. p. 2 piech. lin. 1819.
  Junga Otto   , podpułk. p. 2 piech. lin. VM L. H. 1815-1830.
  Junger Jan   , major, szef biur adm. wojen. 1815-1826.
  Jurgaszka Adam   , podpor. p. 1 strz. p. 1829-1830.
  Jurgaszka Jakób   , kapit. karp. żandarm. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Jurkowski Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1815-1829.
  Jurkowski Józef   , podpor. p. 2 strz. p. 1824.
  Jurkowski Karol   , podpor. p. 2 strz. p. 1822-1830.
  Jurkowski Wal.   , kap. 1 kl., szef biura art. kan. k. wojny. 1815-1830.
  Jury Fryderyk   , podpor. p. 3 strz. p. 1828-1830.
  Jutrzenka Paweł   , podpułk. p. 1 strz. p. L. H. 1815-1830.
  Kaczanowski Grzegorz   , podpor., kwaterm. gen. 1826-1830.
  Kaczanowski Karol   , podpor. artyl. pieszo 1824-1829.
  Kaczorowski Józef   , kapit. karp. inwal. 1815-1830.
  Kaczorowski Łukasz   , por. p. 1 strz. k. VM sr. L. H. 1819.
  Kadłubiski Daniel   , podpor. p. 4 strz. k. 1819.
  Kakowskl Grzegorz   , podpor. p. 2 piech. lin. 1825-1827.
  Kaligary Piotr   , kap. p. 4 plech. lin. 1819-1820.
  Kalinkowski Teodor   , major p. 7 piech. lin. VM 1819.
  Kamienobrodzki Michał   , por. artyl. 1815-1830.
  Kamieński Józef   , pułk. p. 4 strz. k. L. H. 1815-1830.
  Kamieński Karol   , podpor. p. 4 strz. k. 1827-1830.
  Kamiński Antoni   , major karp. pociągu. 1815-1830.
  Kamiński Franciszek   , podpor. p. 3 strz. k. 1819.
  Kamiński Konstanty   , podpor. korp. inżyn. 1824-1830.
  Kamiński Mikołaj   , por. p. l ułanów. 1815-1830.
  Kamiński Seweryn   , podpor. p. l ułanów. 1824-1830.
  Kamiński Stanisław   , podpor. karp. weter. L. H. 1825-1830.
  Kamiński Wawrzyniec   , podpor. karp. pociągu. 1824-1830.
  Kamocki Erazm   , podpor. p. 3 piech. lin. 1815-1830.
  Kamocki Jan   , podpor. p. 2 strz. k. 1825-1830.
  Karabanowicz Leopold   , podpor. p. 3 strz. p. 1824-1830.
  Karbowski Rudolf   , por. p. l ułanów. 1825-1830.
  Karczewski Woyciech   , podpor. p. 7 piech. lin. 1822-1830.
  Kargier Ignacy   , por., adj. pl. Zamościa. 1815-1821.
  Karliński Waleryan   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-1830.
  Karnecki Józef   , kap. p. 5 plech. lin. VM zł. 1815 -1830.
  Karniewski Andrzej   , podpor. p. 5 piech. lin. 1825-1830.
  Karniewski Jan   , podpor. p. 2 strz. p. 1828-1830.
  Karowe Piotr   , major p. 3 strz. p. VM zł. 1815-1824.
  Karpiński Ignacy   , kap. karp. weter. VM 1815-1830.
  Karpisz Woyciech   , por. karp. weter. 1815-1830.
  Karski Alexander   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
  Karski Karol   , kap. p. 7 piech. lin. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Karsznicki Wiktor   , por. karp. żandarm. 1815-1830.
  Karśnicki Ignacy   , podpor. p. l strz. p. 1819.
  Karwosiecki Ignacy   , kap. p. 2 strz. p. VM zł. 1815-1822.
  Karwowski Fellx   , podpor. weter. czyn. 1824-1830.
  Karwowski Rudolf   , podpor. p. 2 strz. k. 1815-1824.
  Karwowski Stanisław   , podpor. p. l strz. p. 1828-1830.
  Karyory Michał   , pOdpor. weter. czyn. 1823-1830.
  Kasperowski Adam   , major na reformie. 1815-1821.
  Kasprzykowski Jan   , por. p. 3 strz. p. 1819.
  Kassarabowicz Grzegorz   , podpor. p. l strz. k. 1824-1830.
  Kassyusz Karol   , podpor. p. 3 strz. p. 1824-1828.
  Kaszewski Jan   , kap. p. 4 piech lin. 1815-1830.
  Katerla Franciszek   , major p. 1 ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Kauszke Wawrzyniec   , por. p. 3 piech lin. 1819-1820.
  Kawecki Józef   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Kaweczyński Maryan   , podpor. p. 8 piech. lin. 1825-1830.
  Kawka Franciszek   , podpor. p. 3 strz. k. 1815-1830.
  Kazanowicz Jan   , por. p. 2 ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Kaziński Wincenty   , podpor. p. 2 strz. p. 1828-1830.
  Kąsinowski Jan   , podpułk. karp. inwal. VM zł. L. H. 1815-1826.
  Kempfi Antoni   , kap. 2 kl. artyl. garn. VM zł. 1815-1825.
  Kempski Alexander   , kap. p. 6 piech. lin. ąp sr. L. H. 1815-1830.
  Kempski Alexander   , kap. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1829.
  Kempski Jan   , major kom. pl. Kalisza. VM zł. L. H. 1815-1824.
  Kendzierski Antoni   , podpor. karp. Inwal. L. H. 1819-1820.
  Keyzer Piotr   , podpor. p. 2 ułanów. 1824-1830.
  Kędzierski Antoni   , podpor. weter. czyn. L. H. 1822-1830.
  Kępiński Józef   , podpor. p. 3 ułanów. 1818-1830.
  Kęszycki Kasper   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1828.
  Kęszycki Paweł   , podpor. p. strz. k. gw. 1828-1830.
  Kętrzyński Jędrzej   , podpor. karp. Inwal. 1815-1824.
  Kicki Jan   , kap. p. 3 strz. k. L. H. 1815-1823.
  Kicki Ludwik   , podpułk. p. strz. k. gw., adj. w. ks. Konstantego. VM L. H. 1815-1820.
  Kiekiernicki Piotr   , major p. l piech. Lin. VM zł. 1815-1830.
  Kiełczewski Józef   , podpor. karp. inżyn. 1824-1829.
  Kiełkiewicz Mikołaj   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
  Kierski Maxymilian   , podpułk. p.7 piech.lin. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Kiersnowski Józef   , podpor. p. 4 ułanów. 1824-1830.
  Kierwiński Ludwik   , podpułk. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Kieszkowski Jakób   , major, kom. Szczuczyna VM zł. 1815-1830.
  Kijanowski Tomasz   , podpor. p. 4 piech. lin. 1815-1826.
  Kijański Xawery   , podpor. p. 4 piech. lin. 1822.
  Kijeński Antoni   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-1830.
  Kijeński Ignacy   , por., kwaterm. gen. 1815-1830.
  Kinast Józef   , podpor. artyl. 1815-1830.
  Kindler Stanisław   , major p. 4 piech. Lin. VM 1815-1830.
  Kirkor Antoni   , major karp. weter. 1815-1830.
  Kirkor Franciszek   , podpor. p. 4 strz. k. 1828-1830.
  Kisiel Ignacy   , podpor. p. l strz. k. 1827-1830.
  Kisielnicki August   , kap. nie będ. w służbie czyn. 1815-1830.
  Kiwerski Andrzej   , ppdpułk. p. gren. gw. VM zł. 1815-1830.
  Klamborowski Piotr   , kap. p. 7 piech. VM zł. L. H. 1815-1829.
  Klassen Stanisław   , podpor. artyl. pieszo 1822-1830.
  Kleczeński Bazyli   , podpor. batal. sap. 1828-1830.
  Kleczkowski Bernard   , por. p. strz. k. gw. 1815-1830.
  Kleczyński Jan   , por. na reformie piech. 1815-1827.
  Klemczyński Jan   , kap. na reformie piech. VM sr. 1815-1829.
  Klemczyński Karol   , podpor. rakieto. piesz. 1826-1830.
  Klemensowski Franciszek   , podpor. p. gren. gw. 1828-1830.
  Klemensowski Marcin   , kap., kwaterm. gen. L. H. 1815-1830.
  Kleniewski Sebastyan   , por. artyl. p. VM zł. 1815-1830.
  Kleszczyński Felix   , kap. p. 3 ułanów. 1815-1830:
  Kleszczyński Felix   , kap. p. 3 ułanów. 1815-1830.
  Kleszczyński Walery   , kap. korp. żandarm. 1815-1821.
  Klewicz Józef   , kap. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Klicki Stanisław baron   , gen. dyw. strz. k. VM L. H. 1815-1830.
  Klicki Wacław   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Klukowski Stanisław   , podpor. weter. czyn. 1825-1826.
  Kluska Wawrzyniec   , podpor. korp. inwal. L. H. 1815-1821.
  Kłopocki Adam   , podpor. p. 8 piech. lin. 1815-1825.
  Kłossowicz Józef   , kap. p. 3 piech. lin. 1819-1830.
  Kmita Alexander   , por. korp. weter. 1815-1830. .
  Kmita Józef   , podpor. p. 2 piech. lin. 1815-1829.
  Kobuszyński Alexander   , kap. korp. pociągu. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Kobylański Szymon   , por. artyl. pieszo VM zł. 1819.
  Kobylański Teodor   , pułk. artyl. VM zł. L. H. 1815-1829.
  Kobyliński Franciszek   , podpor. korp. żandarm. L. H. 1815-1830.
  Koch Antoni   , kap. artyl. VM sr. 1815-1830.
  Kochanowski Franciszek   , kap. p. 8 piech. lin., adj. gen. Zajączka. L. H. 1815~1826. 
  Kochanowski Xawery   , podpułk. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1830.
  Koczyński Józef   , podpor. p. 7 piech. lin. 1822-1830.
  Koitkowski Józef   , kap. sztabu główn. VM zł. 1815--1830.
  Kolbe Ferdynand   , kap. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Kolbersz Alexander   , podpułk. p. gren. gw. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Kolborski Szymon   , podpor. p. 3 strz. p. VM sr. 1819.
  Kolczyński Maciej   , podpor. weter. czyn. 1830.
  Kolczyński Woyciech   , kap. p. 4 ułanów. 1825-1829.
  Kolendowski Felix   , podpor. p. 3 piech lin. 1828..., 1830.
  Kolędowski Jan   , kap. p. 4 strz. p. VM zł. 1815-1830.
  Kołacki Woyciech   , kap. p. 7 piech. lin. 1815~1825.
  Kołaczkowski Klemens   , pułk. korp.lnżyn. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Kołdawski Zygmunt   , por. p. 7 piech. lin. 1815-1827.
  Kołdowski Franciszek   , podpor . p. 4 strz. p. 1824-1830.
  Kołdowski Otto   , podpor. p. 3 piech. lin. 1830.
  Kołtonowski Ludwik   , podpor. bat. saperów. 1824-1830.
  Kołucki Józef   , por. weter. czyn. 1823-1830.
  Kołysko Ignacy   , kap. artyl. kon. gw. 1815-1830.
  Komierowski Antoni   , kap. p. 8 piech. lin. 1827
  Komirowski Floryan   , podpor., kwaterm. gen. 1826-1830.
  Komirowski Piotr   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1826.
  Komorek Karol   , major p. 4 strz. p. 1815-1829.
  Komorowski Michał   , podpor. p. 8 piech. lin. 1827-1830.
  Komorowski Piotr hr.   , podpor. p. strz. kon. gw. 1822-1825.
  Kon Jan   , podpor. p. 3 piech. lin. 1815-1824.
  Konarski Tomasz   , podpułk. artyl. kon. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Konarzewski Antoni   , podpor. korp. weter. 1828-1830.
  Koncewicz Mateusz   , podpor. p. 4 ułanów. 1815-1824.
  Koncewicz Stefan   , podpor. p. 2 strz. p. 1825-1830.
  Kondracki Józef   , kap. p. gren. gw. 1815-1830.
  Kondracki Józef   , kap. p. 4 ułanów. VM sr. 1815-1830.
  Kondracki Szymon   . podpor. p. 1 strz. p. 1825-1830.
  Konopacki Aloizy   , por. p. 5 piech. lin. 1815-1830.
  Konopka Alexander   . podpułk. p. l ułanów. VM. sr. L. H. 1815-1830.
  Kontrynowicz Franciszek   . podpor. korp. żandarm. VM sr. 1815-1830.
  Koppe Stanisław   , por. p. 3 ułanów. VM sr. 1819.
  Kopyciński Józef   . kap. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Kopyciński Wincenty   , kap. p. 3 piech. lin. 1815-1825.
  Kopyczyński Franciszek   , podpor. p. 4 ułanów. 1825-1830.
  Korczakowski Kajetan   , podpor. p. 1 strz. k. 1824-1830.
  Korczakowski Woyciech   , por. korp. inżyn. 1823-1830.
  Korczyc Józef   , kap. p. 3 strz. k. 1815--1823.
  Kordaszewski Józef   , podpor.. kom. Wieruszowa. 1815-1830.
  Korewa Szymon   , podpor. p. 4 piech. lin. ]815-1819.
  Koriot Józef   , podpułk. inżyn. VM zł. 18]5-]830.
  Koronkiewicz Woyciech   . por. p. 3 strz. p. L. H. 1815-1820.
  Korsak Floryan   . podpor. p. 4 strz. p. 1822-1830.
  Korwinowski Kalixt.   por. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Korycki Felix   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830.
  Korytkowski Kasper   , kap. p. 4 strz. k. VM zł. ]815-1830.
  Korytowski Michał   . pułk. p. 3 ułanów. VM 1815-1830.
  Korytyński Józef   , podpor. weter. czyn. 1824-1830.
  Koryzna Krysztof   , kap. artyl. pieszo VM zł. L. H. 1815-1830.
  Korzeniewski Ludwik   , podpor. p. 2 piech. lin. 1824-1830.
  Korzeniewski Wincenty   , podpor. p. 3 piech. lin. 1822-1830.
  Korzeniowski Stanisław   , podpor. p. 5 piech. lin. 1830.
  Korzybski Julian   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Kosarzewski Seweryn   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1818.
  Kosiarkiewicz Tomasz   , kap. p. 7 piech. lin. 1822-1828.
  Kosiarski Adam   , podpor. p. l ułanów. 1822-1830.
  Kosiarski Ignacy   , podpor. p. 2 strz. p. 1819-1820.
  Kosicki Alexy   , podpor. p. 4 piech. lin. 1824-1830.
  Kosiński Adam   , kap. p. 2 strz. k. VM 1815-1830.
  Kosiński Antoni   , podpor. korp. kadet. w Kaliszu. 1815-1830.
  Kosiński Jan   , kap. p. 4 strz. p. VM sr. L. H. 1815-1829.
  Kosiński Józef   , kap. artyl. kon. L. H. 1815-1830.
  Kosiński Leon   , podpor. p. 1 strz. p. 1824-1830.
  Kosiński Stefan   , kap. na reformie piech. VM zł. 1815-1830.
  Kosko Celestyn   , kap. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1830.
  Kosko Franciszek   , major p. 1 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Kosko Ignacy   , kap. korp. weter. VM zł. 1815-1830.
  Koskowski Józef   , kap. na reformie piech. 1815-1830.
  Kosmowski Bartłomiej   , por. artyl. Modlina. 1815-1830.
  Koss Franciszek   , pułk., kwaterm. gen. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Koss Józef   , podpor. rakietn. pieszo 1830.
  Kossakowski Felix   , kap. p. 4 ułanów. 1815-1830.
  Kossakowski Maryan   , kap. korp. weter. 1815-1830.
  Kossakowski Tadeusz   , kap. korp. inwal. 1815-1830.
  Kossecki Alexander   , podpor. p. 7 .piech. lin. 1829-1830.
  Kossecki Michał   , pułk. p. 4 strz. k. VM L. H. 1815-1825.
  Kossecki Xawery   , gen. dyw. VM L. H. 1815-1830.
  Kossobudzki Józef   , por. p. 2 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1822.
  Kossowski Stanisław   podpor. korp. weter. 1815-1830.
  Kossowski Stanisław   , podpor. p. 3 piech. lin. 1826-1830. .
  Kossowski Wincenty   , kap. korp. inwal. VM zł. 1815-1825.

  Kostecki Sylwester
    , por. korp. inwa!. L. H. 1815-1830
  Sylwester Kostecki, syn Michała, urodzony 31.12.1791 r. w Batiatyczach k/Żytomierza; w 1809 r. wstąpił do 16 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego; odbył kampanie w latach 1812-1814, awansując ze stopnia kaprala do pporucznika; 21.10.1813 r. otrzymał kawalerską Legię Honorową nr 41751; w 1815 r. wszedł do armii Królestwa Polskiego; 24.05.1830 r. otrzymał znak honorowy za 15 lat nieskazitelnej służby wojskowej (dokładnie 17 lat, 4 miesiące i 3 dni); w powstaniu listopadowym brał udział w randze porucznika 1 kompanii Korpusu Inwalidów i Weteranów, używany do spisu wojskowego w Warszawie; po kapitulacji pozostał w mieście, stawił się przed KRW, ponowił przysięgę wierności carowi; 11.02.1833 r. otrzymał order Św. Stanisława klasy 4 i na tej podstawie w 1837 roku otrzymał przyznanie praw nowego szlachectwa w Królestwie Polskim. Żonaty z Praksedą Godlewską, zmarł bezdzietnie.
  inf. Robert Kostecki z Pasłęka

  Kostkiewicz Andrzej   , podpor. p. 5 piech. lin. 1815-1822.
  Koszucki Józef   , kap. szkoły appl. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Koszucki Leopold   , podpor. p. l strz. p. 1825 -1830.
  Koszutski Rafał   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Kościelski Józef   , kap. p. 1 strz. p. L. H. 1815-1830.
  Kośmiński Józef   , por. p. 3 strz. k. L. H. 1822-1825. 
  Kośmiński Michał   , kap. p. 1 ułanów. VM zł. 1815-1822.
  Kotkowski Antoni   , kap. p. 1 ułanów, adj. gen. Suchorzewskiego L. H. 1815-1830.
  Kotowicz Michał   , pod por. p. 3 ułanów. 1828-1830.
  Kotowski Jan   , podpor. p. 1 piech. lin. 1825~1830.
  Kotulski Józef   , podpor. korp. weter. 1828-1830.
  Kovachich Józef   . kap. korp. inwal. 1815-1830.
  Kowalczyk Antoni   , pod por. weter. czyn. :W sr. 1815-1830.
  Kowalewski Antoni   , por. p. 5 piech. lin. VM zł. 1819-1820.
  Kowalewski Józef   , kap. p. 1 strz. k. 1819-1822. 
  Kowalewski Wincenty   , podpor. korp. pociągu. 1815-1830.
  Kowalski Franciszek   , kap. korp. weter. 1815-1830.
  Kowalski Franciszek   , podpor. p. l piech. lin. 1828-1830.
  Kowalski Gabryel   , podpor. artyl. plesz. 1830.
  Kowalski Jan   , kap. p. 2 ułanów. VM zł. 1815-1830.
  Kowalski Jan   , kap. p. 2 ułanów. VM zł. 1815-1826.
  Kowalski Józef   , podpor., kwaterm. gen. 1826-1830.
  Kowalski Melchior   , kap. p. 3 strz. k. 1815-1830.
  Kowalski Michał   , podpor. korp. weter. 1822-1830.
  Kowalski Sebastyan   , por. korp. inwal. 1815-1830.
  Kowalski Sebastyan   , por. korp. Inwal. 1815-1830.
  Kowański Jan   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Kownacki Jan   , podpor . p. 5 piech. lin. 1827-1830.
  Kownacki Konstanty   , podpor. p. 3 ułanów. 1827--1830.
  Kozakowski Franciszek   , pułk., kwaterm. gen VM L. H. 181S-183o..
  Kozakowski Władysław   , major p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Kozaryn Alexander   , podpor. p. 1 piech. lin. 1829-1830.
  Koziarkiewicz Tomasz   , kap. na reformie piech. 1815-1821.
  Koziarski Jakób   , kap. p. 5 piech. lin. 1819.
  Kozicki Ignacy   , kap. p. 3 strz. p. 1819.
  Kozicki Karol   , podpor. p. 3 strz. p. 1824-1830.
  Kozietulski Jan Leon baron   , pułk. p. 4 ułanów. VM L. H. 1819-1820.
  Kozłowski Adam   , kap. korp. Inwal. VM zł. 1815-1830.
  Kozłowski Albin   , podpor. p. 7 piech. lin. 1825-1830.
  Kozłowski Alexander   , por. p. gren. gw. 1815-1830.
  Kozłowski Franciszek   , podpor . korp. pociągu. 1815-1823.
  Kozłowski Ignacy   , podpor. korp. pociągu. 1815-1830.
  Kozłowski Józef   , kap. korp. Inwal. VM zł. L. H. 1815-1830.
  Kozłowski Józef   , podpułk. na reformie jazdy. L. H. 1815-1826.
  Kozłowski Karol   , kap. p. 1 strz. k. VM zł. L. H. 18i5-1824.
  Kozłowski Teodo   r, kap. weter. czyn. 1815-1830.
  Kozyrski Antoni   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Koźmiński Józef   , por. p. 3 strz. k.,.L. H. 1815-1821.
  Koźmiński Wawrzyniec   , podpor. korp. weter. 1825-1830.
  Kożuchowski Felix   , kap. p. l strz. k. 1815-1830.
  Kożuchowski Józef   , por. artyl. plesz. 1815-1830.
  Kraczkiewicz Franciszek   , por. p. 5 piech. lin. 1815 -1830.
  Krafft Ludwik   , podpor. korp. inwal. VM sr. 1827 -1830.
  Kraiewski Franciszek   , podpor. korp. weter. L. H. 1815-1830.
  Kraiewski Henryk   , podpor. p. l ułanów. 1815-1830.
  Kraiewski Jan   , por. p. 2 ułanów. VM sr. 1815-1830.
  Kraiewski Klemens   , por. p. 6 piech. lin. 1819-1820.
  Kraiewski Leonard   , por. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Kramarski Jan   , por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
  Kramkowski Wincenty   , podpor. p. l strz. p. 1828-1830.
  Krasiński Felix   , podpor. p. 2 ułanów. 1824-1830.
  Krasiński Henryk   , podpor. p. gren. gw. 1825-1828.
  Krasiński Hilary   , pułk., kom. Modlina. VM L. H. 1819-1820.
  Krasiński Izydor   , gen. piech. VM L. H. 1815-1830.
  Krasiński Wincenty   , gen. jazdy. VM L. H. 1815-1830.
  Krasnodębski Alexy   , podpułk., maj. pl. Zamościa. 1815-1830.
  Krasnodębski Ignacy   , por. p. l ułanów. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Krasnodębski Józef   , kap. na reformie piech. 1815-1830.
  Krassowski Antoni   , podpor. p. strz. k. gw. 1817-1830.
  Krassowski Jan   , podpor. korp. weter. L. H. 1815-1830.
  Krassowski Józef   , kap. p. 8 piech. lin. 1815-1830.
  Krassuski Antoni   , por. p. 2 strz. p. 1815-1830.
  Krassuski Jakób   , por. weter. czyn. 1815-1830.
  Krassyn Jan   , podpor. p. 2 piech. lin. 1815-1829.
  Krassyn Jan   , podpor. p. 2 piech. lin. 1825-1830.
  Krassyn Wilhelm   , por. p. 2 piech. lin. 1815-1830.
  Kraśnicki Józef   , kap. p. 7 piech. lin. VM sr. 1819-1820.
  Kratowski Jan   , podpor. p. 2 strz. p. 1824-1830.
  Kraus Andrzej   , por. korp. Inwal. 1819.
  Krauz Antoni   , por. komp. rzemieśln. 1824-1830.
  Krawczykiewicz Szymon   , podpor. artyl. plesz. 1824-1830.
  Krawczyński Józef   , podpor. p. 2 piech. lin. 1815-1822.
  Krawczyński Stanisław   , podpor. korp. pociągu. L. H. 1815-1830.
  Kroczyński Andrzej   , por. p. 2 strz. k. VM zł. 1815-1830.
  Krokowski Ludwik   , kap. korp. weter. VM zł. 1815-1830.
  Kropiwnicki Jul.   , por. p. l strz. p. 1815-1825.
  Krosnowski Adolf   , podpor. p. 7 piech. lin. 1822-1830.
  Krosnowski Antoni   , podpor. p. 4 strz. k. 1828-1829.
  Krosnowski Stanisław   , podpor. artyl. plesz. 1823-1830.
  Krosnowski Woyciech   , por. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Krotochwil Jan   , por. korp. kadet. w Kaliszu. VM sr.. 1815-1826.
  Krówczyński Józef   , por. p. 2 piech. lin. 1823-1830.
  Krukowiecki Jan hr.   , gen. dyw. VM L. H. 1815-1830.
  Krukowski Felicyan   , podpor. p. 7 piech. lin. 1828-1830.
  Krumułowski Franciszek   , podpor . weter. czyn. 1825-1830.
  Krupiński Jan   , kap. p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Kruszewski Franciszek   , podpor . korp. pociągu. 1824-1830.
  Kruszewski Henryk   , podpor. rakieto. kon. 1815-1830.
  Kruszewski Ignacy   , por. p. strz. kon. gw., adj. gen. Kurnatowskiego. 1815-1830.
  Kruszewski Karol   , kap. p. 6 piech. lin. 1815-1830.
  Kruszewski Wiktor   , podpor. p. 1 strz. p. 1825-1830.
  Kruszewski Wincenty   , podpor. p. 4 ułanów. 1825-1830.
  Kryczyński Alexander   , por. p. 8 piech. lin. VM zł. 1819.
  Krynicki Jan   , por. weter. czyn. VM sr. L. H. 1815-1830.
  Krynicki Józef   , podpor. p. 7 plech. lin. 1825.
  Krysiński Jan   , pułk. artyl. VM 1815-1830.
  Krysztoporski Ignacy   , podpor. p. 4 piech. lin. 1825.
  Krzeczkowski Andrzej   , major korp. pociągu. VM zł. L. H. 1815-1826.
  Krzemiński Piotr   , por. p. 3 strz. p. 1815-1825.
  Krzęciewskl Antoni   , por. p. strz. k. gw. L. H. 1815-1830.
  Krzycki Heliodor   , podpor. p. 3 ułanów. 1822-1830.
  Krzymuski Tomasz   , podpor. p. 1 ułanów. 1815-1822.
  Krzysztoporski Józef   , podpor. p. 4 piech. lin. 1827-1830.
  Krzysztoporski Ludwik   , podpor. p. 4 piech. lin. 1826.
  Krzyżanowski Maciej   , podpor. weter. czyn. 1815-1830.
  Krzyżanowski Seweryn   , podpułk. p. strz. k. gw. VM L. H. 1815-1829.
  Krzyżanowski Szymon   , por. p. 4 ułanów. 1815-1830.
  Krzyżanowski Woyciech   , podpor. p. 2 piech. lin. 1822-1830.
  Krzyżanowski Woyciech   podpor. p. 1 ułanów. 1825-1830.
  Kuberski Michał   , podpor. artyl. piesz. 1830.
  Kucharski Alexander   , podpor. p. 1 piech. lin. 1822-1827.
  Kuczborski Marcin   , major p. 7 piech. lin. 1815-1830.
  Kuczewski Franciszek   , kap. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Kuczewski Wiktor   , podpor. p. 1 strz. p. 1824-1830.
  Kuczyński Karol   , por. p. 2 ułanów. VM sr. 1815-1830.
  Kuderowski Franciszek   , kap. p. 4 ułanów. 1815-1830.
  Kuhn Jan   , por. p. 3 piech. lin. 1825-1830.
  Kujawski Hilary   , podpor. p. 7 piech. lin. 1825.
  Kulczycki Jan   , por. korp. inwal. 1819.
  Kulczycki Józef   , podpor. p. 4 plech. lin., adj. gen. Potockiego Stan. 1825-1830.
  Kulczyński Woyciech   , kap. p. 4 ułanów. 1815-1824.
  Kulesza Wawrzyniec   , por. korp. kadet. w Kaliszu. 1815-1830.
  Kuligowski Piotr   , por. p. 7 plech. lin. 1819-1820.
  Kulikowski Kaźmierz   , por. korp. inwal. 1815-1830.
  Kuliński Jan   , podpor. weter. czyn. 1824-1830.
  Kulpiński Ignacy   , kap. korp. Inwal. VM zł. 1815-1824.
  Kuncewicz Mateusz   , por. p. l strz. k. 1825-1830.
  Kunicki Antoni   , podpor. korp. żandarm. 1828-1830.
  Kuniowski Jan   , kap. korp. Inwal. L. H. 1815-1824.
  Kurdwanowski Henryk   , podpor. p. strz. kon. gw. 1822-1823.
  Kurnatowski Apolinary   , podpor. p. strz. k. gw. 1825-1830.
  Kurnatowski Julian   , podpor. p. l strz. k. 1824-1827.
  Kurnatowski Konstanty   , podpor. p. I strz. k. 1824-1826.
  Kurnatowski Zygmunt   , gen. dyw. p. strz. k. gw. VM L. H. 1815-1830.
  Kurniewicz Felix   , kap. p. l strz. p. 1815-1830.
  Kurowski Antoni   , por. korp. inwat. VM sr. 1815-1823.
  Kurowski Jakób   , podpor. p. 6 piech. lin. 1825-1830.
  Kurowski Jan   , por. artyl. Modlina. VM zł. 1815-1830.
  Kurowski Onufry   , por. p. 1 strz. k. 1815-1830.
  Kurowski Tadeusz   , por. p. 2 strz. k. 1815-1830.
  Kustowski Piotr   , podpor. p. 6 piech. lin. 1822-1824.
  Kuszkowski Stanisław   , podpor. p. 2 piech. lin. 1828-1830.
  Kuźnicki Jan   , podpor. korp. weter. 1829-1830.
  Kuźniczew Bonawentura   , podpor. artyt kon. 1829.
  Kwasiborski Tomasz   , podpor. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Kwaśniowski Zenon   , podpor. Artyl pieszo 1815-1830.
  Kweizer Jan   , kap. głów. dyżur. p. gren. 1815-1830.
  Kweizer Teodor   , kap. głów. dyżur. p. 3 strz. p. 1815-1830.
  Kwiatkowski Dominik   , major p. 1 strz. p. L. H. 1819-1820.
  Kwiatkowski Jan   , por. korp. kadet. w Kaliszu. 1815-1830.
  Kwiatkowski Piotr   , podpor. weter. czyn. 1826-1830.
  Kwiatkowski Tomasz   , por. p. 4 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1821.
  Kwieciński Walenty   , por. p. l ułanów. 1815-1830.


  23 kwiecień 2007 r. - 20 maj 2010 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005