<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

O nazwisku i osobach

 • Powstawanie nazwisk
 • Domniemane drogi migracji
 • Pochodzenie nazwiska Stankiewicz
 • Rozmieszczenie osób o nazwisku Stankiewicz w 1992 roku
 • Występowanie nazwiska na Mazowszu wg. TP SA
 • Miejscowości Stankiewicze
 • Heraldyka litewska
 • Stankiewicz w KAP 1929 i PAST 1938
 • O nazwiskach występujących w mojej rodzinie
 • Stankiewicz na wojennych kartach historii
 • Stankiewicz na kartach dokumentów historycznych
 • Migracja zagraniczna
 • Migracja zagraniczna cz.2 - USA - szczegóły
 • International Genealogical Index
 • "Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA"
 • Ogólnopolski indeks małżeństw do r. 1899
 • Przegląd wojsk WXL 1528 r.
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1854
 • Stankiewicz w Europie
 • Obszary migracji Stankiewiczów
 • We wrześniu 2002 roku mieszkaliśmy w ..
 • Stankiewicze w księgach AGAD
 • Wkład Stankiewiczów w dzisiejszą naukę
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1870
 • Rosja, Białoruś
 • Cmentarz w Żytomierzu
 • Wileńszczyzna
 • Straty w I i II WŚ - lista niemiecka
 • Lwów
 • Zapisy w Aktach Stanu Cywilnego
 • Szczecin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Poznań - odeszli i tam spoczywają ...
 • Zielona Góra - odeszli i tam spoczywają ...
 • Dokumenty i poszukiwania
 • Cmentarz Północny w Warszawie
 • Gliwice - odeszli i tam spoczywają ...
 • Konspiracja na terenie obwodu „Łąka”
 • Sokółka - odeszli i tam spoczywają ...
 • Pochodzenie Billewiczów i ich genealogia (XV – XVI w.)
 • Polegli w Powstaniu Warszawskim ...
 • Cmentarze w Warszawie
 • Stankiewicze według Dziadulewicza
 • Łódź - odeszli i tam spoczywają ...
 • Szlachta kalwińska w Polsce
 • Poczet elektorów
 • Straty osobowe i ofiary represji
 • Heraldyka polska w średnich wiekach
 • Augustów - pochowani ...
 • Lublin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Wadowice
 • Otwock
 • Cmentarz parafialny Świętej Rodziny we Wrocławiu
 • Ciechocin


 • We wrześniu 2002 roku mieszkaliśmy w ..

  W „Słowniku nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku” Kazimierza Rymuta opracowanego na bazie materiałowej, stanowiącej zbiór nazwisk zgromadzonych w PESEL we wrześniu 2002 r., wyszczególniono rozmieszczenie osób o naszym nazwisku, a wyniki we własnej analizie prezentuję poniżej:


  Liczba osób w poszczególnych województwach
  Liczba osób w poszczególnych województwach - rosnąco


  Dysponując tak szczegółowymi danymi trudno oprzeć się pokusie znalezieniu rejonu o największej nie tylko liczbie osób, które noszą nazwisko Stankiewicz, ale także stwierdzeniu w jakich rejonach występują one w dużej „gęstości”.
  Obliczyłem i zaprezentowałem na wykresie oraz na mapce miejsca, gdzie są największe "skupiska" osób. Posłużyłem się w tym celu "wskaźnikiem zagęszczenia” wyrażonym jako liczba osób noszących nasze nazwisko na 10.000 mieszkańców - dla całej Polski otrzymałem wskaźnik o wartości 5,65.
  Wyniki prezentuję poniżej:  Liczba osób o nazwisku Stankiewicz na 10.000 mieszkańców danego województwa  Ilość osób o nazwisku Stankiewicz na 10.000 mieszkańców danego powiatu

  Dwudziestka powiatów o największej liczbie osób z naszym nazwiskiem

          
     Powiat
  mężczyzn
  kobiet
  Razem 
          
   1 warszawski
  513
  642
  1155
   
   2 Białystok
  333
  373
  706
   
   3 Gdynia
  236
  272
  508
   
   4 Szczecin
  240
  252
  492
   
   5 Wrocław
  165
  247
  412
   
   6 Łódź
  164
  208
  372
   
   7 Olsztyn
  153
  180
  333
   
   8 wołomiński
  143
  139
  282
   
   9 augustowski
  131
  144
  275
   
   10 Suwałki
  125
  146
  271
   
   11 giżycki
  140
  120
  260
   
   12 Kraków
  128
  129
  257
   
   13 suwalski
  127
  124
  251
   
   14 ełcki
  122
  108
  230
   
   15 sokólski
  111
  118
  229
   
   16 żuromiński
  111
  113
  224
   
   17 Bydgoszcz
  100
  119
  219
   
   18 bartoszycki
  98
  109
  207
   
   19 Elbląg
  93
  102
  195
   
   20 moniecki
  98
  95
  193
   
            Wskaźniki „gęstości” rozmieszczenia osób, opracowane dla powiatów, zobrazowane na rysunku przedstawiają trzy najbardziej charakterystyczne procesy historyczne przemieszczania się naszych przodków.
  Możemy wyróżnić trzy obszary:

   

  1. obszar pogranicza z Litwą, gdzie występuje największa wartość wskaźnika – możemy nazwać  „rdzennym” obszarem, swoistym „matecznikiem” naszej rodziny.
  2. niektóre powiaty Polski centralnej: warmińskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie – siedliska Stankiewiczów, którzy emigrowali na przełomie XIX i XX wieku i tam pozostały kolejne pokolenia
  3. powiaty ściany zachodniej, w których następowało powojenne osiedlanie się ludności wypędzanej z ziem zajętych po wojnie przez Związek Sowiecki, a dotyczyły dawnych województw wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego  czy w części białostockiego.

  Trudno oprzeć się nie tylko wrażeniu ile oczywistemu wnioskowi, że nawet do obecnej chwili rejonami „rdzennymi” są obszary bardzo bliskie Litwie.


   Mogę tylko żałować, że nie dysponuje danymi z Litwy i Białorusi, bowiem można byłoby wyciągnąć daleko bardziej oczywiste wnioski.

   Województwo mazowieckie


   Liczba osób w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego - zaznaczono dla wielkości powyżej 30 osób


   Województwo mazowieckie - wszystkie powiaty

        
    mazowieckie
   mężczyzn
   kobiet
   razem
        
    ciechanowski
   14
   18
   32
    garwoliński
   13
   18
   31
    gostyniński
   1
   1
   2
    grodziski
   37
   51
   88
    grójecki
   52
   52
   104
    kozienicki
   8
   12
   20
    legionowski
   32
   35
   67
    makowski
   0
   1
   1
    miński
   42
   41
   83
    mławski
   5
   4
   9
    nowodworski
   32
   34
   66
    ostrołęcki
   24
   22
   46
    ostrowski
   26
   26
   52
    otwocki
   34
   43
   77
    piaseczyński
   36
   51
   87
    płocki
   8
   7
   15
    płoński
   24
   22
   46
    pruszkowski
   43
   44
   87
    przasnyski
   2
   3
   5
    przysuski
   0
   3
   3
    pułtuski
   10
   10
   20
    radomski
   18
   23
   41
    siedlecki
   10
   8
   18
    sierpecki
   33
   30
   63
    sochaczewski
   4
   6
   10
    sokołowski
   29
   22
   51
    szydłowiecki
   3
   4
   7
    warszawski
   513
   642
   1155
    warszawski zachodni
   9
   9
   18
    węgrowski
   6
   5
   11
    wołomiński
   143
   139
   282
    wyszkowski
   61
   53
   114
    zwoleński
   18
   15
   33
    żuromiński
   111
   113
   224
    Żyrardów
   18
   10
   28
    Ostrołęka
   15
   19
   34
    Płock
   13
   16
   29
    Radom
   48
   54
   102
    Siedlce
   6
   6
   12
        
    RAZEM150116723173
        
   30 stycznia - 2 luty 2006 r.
   @
   Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005