<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

O nazwisku i osobach

 • Powstawanie nazwisk
 • Domniemane drogi migracji
 • Pochodzenie nazwiska Stankiewicz
 • Rozmieszczenie osób o nazwisku Stankiewicz w 1992 roku
 • Występowanie nazwiska na Mazowszu wg. TP SA
 • Miejscowości Stankiewicze
 • Heraldyka litewska
 • Stankiewicz w KAP 1929 i PAST 1938
 • O nazwiskach występujących w mojej rodzinie
 • Stankiewicz na wojennych kartach historii
 • Stankiewicz na kartach dokumentów historycznych
 • Migracja zagraniczna
 • Migracja zagraniczna cz.2 - USA - szczegóły
 • International Genealogical Index
 • "Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA"
 • Ogólnopolski indeks małżeństw do r. 1899
 • Przegląd wojsk WXL 1528 r.
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1854
 • Stankiewicz w Europie
 • Obszary migracji Stankiewiczów
 • We wrześniu 2002 roku mieszkaliśmy w ..
 • Stankiewicze w księgach AGAD
 • Wkład Stankiewiczów w dzisiejszą naukę
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1870
 • Rosja, Białoruś
 • Cmentarz w Żytomierzu
 • Wileńszczyzna
 • Straty w I i II WŚ - lista niemiecka
 • Lwów
 • Zapisy w Aktach Stanu Cywilnego
 • Szczecin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Poznań - odeszli i tam spoczywają ...
 • Zielona Góra - odeszli i tam spoczywają ...
 • Dokumenty i poszukiwania
 • Cmentarz Północny w Warszawie
 • Gliwice - odeszli i tam spoczywają ...
 • Konspiracja na terenie obwodu „Łąka”
 • Sokółka - odeszli i tam spoczywają ...
 • Pochodzenie Billewiczów i ich genealogia (XV – XVI w.)
 • Polegli w Powstaniu Warszawskim ...
 • Cmentarze w Warszawie
 • Stankiewicze według Dziadulewicza
 • Łódź - odeszli i tam spoczywają ...
 • Szlachta kalwińska w Polsce
 • Poczet elektorów
 • Straty osobowe i ofiary represji
 • Heraldyka polska w średnich wiekach
 • Augustów - pochowani ...
 • Lublin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Wadowice
 • Otwock
 • Cmentarz parafialny Świętej Rodziny we Wrocławiu
 • Ciechocin


 • Wkład Stankiewiczów w dzisiejszą naukę

  Informacje o żyjących osobach związanych z nauką w Polsce (głównie pracownikach jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych), posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
  Nieliczne osoby bez stopnia naukowego (i na ogół bez szczegółowych danych) to kierownicy prac badawczych lub osoby pełniące funkcje kierownicze w jednostkach zaplecza naukowego.

  dr Agnieszka Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki farmaceutyczne
      Specjalności:   diagnostyka laboratoryjna ; biochemia kliniczna

  dr Aleksander Stankiewicz
      Dyscypliny:   medycyna
      Specjalności:   chirurgia

  dr inż. Aleksander Tadeusz Stankiewicz
      Dyscypliny:   technika nawigacji ; inżynieria materiałowa
      Specjalności:   elektrochemia techniczna ; technika i technologia ochrony przed korozją ; korozja morska

  dr Alicja Stankiewicz
      Dyscypliny:   biologia
      Specjalności:   zoologia ; arachnologia

  dr Alina Stankiewicz
      Dyscypliny:   biologia
      Specjalności:   dydaktyka biologii

  dr Andrzej Stankiewicz
      Dyscypliny:   fizyka
      Specjalności:  

  dr inż. Andrzej Stankiewicz
      Dyscypliny:   inżynieria chemiczna
      Specjalności:  

  dr inż. Andrzej Stankiewicz
      Dyscypliny:   telekomunikacja
      Specjalności:   telekomutacja

  dr inż. Andrzej Jerzy Stankiewicz
      Dyscypliny:   budowa i eksploatacja maszyn
      Specjalności:   obróbka elektroerozyjna

  prof. dr hab. Andrzej Marek Stankiewicz
      Dyscypliny:   medycyna
      Specjalności:   okulistyka

  dr Andrzej Witold Stankiewicz
      Dyscypliny:   biologia
      Specjalności:   gleboznawstwo ; biogeografia

  dr Anna Stankiewicz
      Dyscypliny:   biologia medyczna
      Specjalności:  

  dr inż. Antoni Stankiewicz
      Dyscypliny:   elektrotechnika
      Specjalności:   automatyka

  dr Artur Stankiewicz
      Dyscypliny:   geodezja i kartografia
      Specjalności:   teledetekcja

  dr hab. Barbara Stankiewicz
      Dyscypliny:   fizyka
      Specjalności:   fizyka ciała stałego ; fizyka teoretyczna ciała stałego

  dr Barbara Stankiewicz
      Dyscypliny:   fizyka ; biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
      Specjalności:   analiza biosygnałów ; wspomaganie oddychania

  dr inż. Barbara Helena Stankiewicz
      Dyscypliny:   architektura i urbanistyka
      Specjalności:   planowanie przestrzenne

  dr inż. Beata Magdalena Stankiewicz
      Dyscypliny:   budownictwo
      Specjalności:   inżynieria dróg i mostów

  dr inż. Bogdan Stanisław Stankiewicz
      Dyscypliny:   budownictwo
      Specjalności:   konstrukcje budowlane ; konstrukcje metalowe

  dr hab. inż. Bogusław Stankiewicz
      Dyscypliny:   zootechnika
      Specjalności:   przedsiębiorczość w biznesie ; agrobiznes ; doradztwo gospodarcze ; turystyka

  prof. dr hab. Czesław Stankiewicz
      Dyscypliny:   agronomia
      Specjalności:   agrotechnika ; uprawa roślin ; genetyka ; hodowla roślin ; nasiennictwo

  prof. dr hab. Czesław Lech Stankiewicz
      Dyscypliny:   medycyna
      Specjalności:   otolaryngologia

  dr Danuta Stankiewicz
      Dyscypliny:  
      Specjalności:  

  dr Danuta Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki teologiczne
      Specjalności:   teologia apostolstwa

  dr Dariusz Stankiewicz
      Dyscypliny:   organizacja i zarządzanie
      Specjalności:   organizacja i zarządzanie - usługi

  dr Dorota Hanna Stankiewicz
      Dyscypliny:   agronomia
      Specjalności:   hodowla roślin

  dr Edward Stankiewicz
      Dyscypliny:   biologia
      Specjalności:   neuropatologia

  dr inż. Edward Stankiewicz
      Dyscypliny:   mechanika
      Specjalności:   wytrzymałość konstrukcji lotniczych

  dr Elżbieta Stankiewicz
      Dyscypliny:   biologia
      Specjalności:   biologia

  dr Ewa Zuzanna Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki teologiczne
      Specjalności:  

  dr Grażyna Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki chemiczne
      Specjalności:   analiza spektralna rentgenofluorescencyjna (XRFA)

  dr Halina Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki filologiczne
      Specjalności:   historia literatury polskiej ; literaturoznawstwo

  dr Jadwiga Stankiewicz
      Dyscypliny:   pedagogika
      Specjalności:   dydaktyka historii

  prof. dr hab. Jan Stankiewicz
      Dyscypliny:   matematyka
      Specjalności:   analiza zespolona

  dr inż. Jan Stankiewicz
      Dyscypliny:   budowa i eksploatacja maszyn
      Specjalności:   niezawodność systemów technicznych

  dr Jan Stankiewicz
      Dyscypliny:   ekonomia
      Specjalności:   ekonomika produkcji

  dr Jan Stankiewicz
      Dyscypliny:   medycyna
      Specjalności:   neurologia

  prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz
      Dyscypliny:   socjologia ; organizacja i zarządzanie ; ekonomia
      Specjalności:   socjologia pracy ; socjologia organizacji i kierowania ; zarządzanie innowacjami ; zarządzanie personelem ; społeczne aspekty zarządzania wiedzą

  dr Janina Maria Stankiewicz
      Dyscypliny:   ekonomia
      Specjalności:   rachunkowość finansowa ; analiza finansowa ; rewizja sprawozdań finansowych

  dr Janusz Stankiewicz
      Dyscypliny:   medycyna
      Specjalności:   pediatria

  dr Janusz Andrzej Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki prawne
      Specjalności:   prawo finansowe

  dr Jerzy Stankiewicz
      Dyscypliny:   matematyka
      Specjalności:   informatyka

  mgr inż. Jerzy Stankiewicz
      Dyscypliny:   elektrotechnika
      Specjalności:  

  dr Krystyna Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki farmaceutyczne
      Specjalności:   chemia leków

  dr Krystyna Anna Stankiewicz
      Dyscypliny:   fizyka
      Specjalności:   teledetekcja

  dr Krystyna Maria Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki kultury fizycznej
      Specjalności:   fizjologia wysiłku fizycznego

  dr Krzysztof Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki chemiczne
      Specjalności:  

  dr hab. Leszek Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki o polityce
      Specjalności:   polityka społeczna

  dr hab. Lucyna Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki filologiczne
      Specjalności:   filologia klasyczna ; latynistyka

  dr Magdalena Olga Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki filologiczne
      Specjalności:   językoznawstwo

  dr hab. Marek Stankiewicz
      Dyscypliny:   fizyka
      Specjalności:   fizyka doświadczalna spektroskopii molekularnej ; optyka atomowa

  mgr inż. Marek Stankiewicz
      Dyscypliny:  
      Specjalności:  

  prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz
      Dyscypliny:   organizacja i zarządzanie ; ekonomia
      Specjalności:   teoria decyzji ; zarządzanie strategiczne ; nauki o zarządzaniu

  dr hab. Maria Magdalena Stankiewicz
      Dyscypliny:   biologia
      Specjalności:   fizjologia zwierząt ; biofizyka ; elektrofizjologia

  dr Maria Magdalena Stankiewicz
      Dyscypliny:   biologia
      Specjalności:   mikrobiologia lekarska

  dr inż. Marta Stankiewicz
      Dyscypliny:   ogrodnictwo
      Specjalności:   sadownictwo

  dr Marta Jadwiga Stankiewicz
      Dyscypliny:   biologia ; agronomia
      Specjalności:   mikrobiologia rolnicza

  dr inż. Michał Stankiewicz
      Dyscypliny:   budowa i eksploatacja maszyn
      Specjalności:   okrętowe maszyny i urządzenia pomocnicze

  dr inż. Michał Henryk Stankiewicz
      Dyscypliny:   geodezja i kartografia
      Specjalności:   kartografia ; technologia redakcji map ; topografia

  prof. dr hab. Mirosław Stankiewicz
      Dyscypliny:   biologia
      Specjalności:   immunologia ; parazytologia

  dr Nina Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki filologiczne
      Specjalności:   filologia ukraińska

  dr Paweł Stankiewicz
      Dyscypliny:   budownictwo
      Specjalności:  

  dr Paweł Tomasz Stankiewicz
      Dyscypliny:   medycyna
      Specjalności:   pediatria ; genetyka kliniczna 

   

  mgr inż. Rafał Stankiewicz
      Dyscypliny:   telekomunikacja
      Specjalności:  

  dr Rafał Robert Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki prawne
      Specjalności:   prawo administracyjne ; postępowanie administracyjne

  dr Roman Stankiewicz
      Dyscypliny:   fizyka
      Specjalności:   fizyka jądrowa ; fizyka plazmy

  dr inż. Romuald Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki chemiczne
      Specjalności:   chemia fizyczna

  dr hab. Ryszard Stankiewicz
      Dyscypliny:   pedagogika
      Specjalności:   historia wychowania

  dr Ryszard Stankiewicz
      Dyscypliny:   medycyna
      Specjalności:   chirurgia

  dr Seweryn Stankiewicz
      Dyscypliny:   ekonomia
      Specjalności:  

  dr Tadeusz Stankiewicz
      Dyscypliny:   geofizyka
      Specjalności:   fizyka wnętrza Ziemi

  dr Tomasz Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki chemiczne
      Specjalności:   chemia organiczna

  dr hab. prof. WSInf.  Tomasz Stankiewicz
      Dyscypliny:   ekonomia
      Specjalności:   rynki kapitałowe ; prywatyzacja ; historia gospodarcza 

   

  Kierownik Zakładu Prywatyzacji Uniwersytety Warszawskiego

   

  Publikacje:

  „Zakres nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa” w Rudolf S. (red. naukowa) „Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego”, Seria Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999 

  prof. dr hab. Wacław Stankiewicz
      Dyscypliny:   ekonomia
      Specjalności:   ekonomika obrony ; historia myśli ekonomicznej ; mikroekonomia ; makroekonomia

  dr Wiesław Kazimierz Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki chemiczne
      Specjalności:   chemia analityczna

  prof. dr hab. Witold Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki historyczne
      Specjalności:   najnowsza historia Polski 

  dr Witold Paweł Stankiewicz
      Dyscypliny:   medycyna
      Specjalności:   pediatria 

  Publikacje:

  Kultura skupisk polonijnych. Materiały z III Sympozjum Naukowego, Warszawa, 12 i 13 maja 1988 r.
  Oprac. nauk. Krzysztof Groniowski, Andrzej Kłossowski, Witold Stankiewicz
  wydanie: 1994, 435 s. 
  Sympozjum zorganizowane przez Instytut Historii PAN, Instytut Badań Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bibliotekę Narodową i Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" dotyczyło miejsc kultury polskiej w polityce wielokulturowości krajów osiedlenia Polonii oraz przeobrażeń dokonujących się w obrębie kultury skupisk polonijnych.

  dr hab. Włodzimierz Stankiewicz
      Dyscypliny:   matematyka
      Specjalności:   nomografia

  dr Wojciech Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki medyczne
      Specjalności:   chirurgia

  dr Wojciech Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki o polityce ; nauki prawne
      Specjalności:   konflikty religijne ; terroryzm ; konflikty zbrojne ; konflikty etniczne

  dr inż. Zdzisław Stankiewicz
      Dyscypliny:   inżynieria chemiczna
      Specjalności:   inżynieria bioprocesowa

  dr Zdzisław Tadeusz Stankiewicz
      Dyscypliny:   nauki historyczne
      Specjalności:   historia oświaty i wychowania

  dr Zofia Stankiewicz
      Dyscypliny:   matematyka
      Specjalności:   analiza zespołowa

  dr inż. Zygmunt Stankiewicz
      Dyscypliny:   budowa i eksploatacja maszyn
      Specjalności:   obróbka plastyczna ; technologia maszyn


  13 luty 2006 r. - 21 lipiec 2007 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005