<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

O nazwisku i osobach

 • Powstawanie nazwisk
 • Domniemane drogi migracji
 • Pochodzenie nazwiska Stankiewicz
 • Rozmieszczenie osób o nazwisku Stankiewicz w 1992 roku
 • Występowanie nazwiska na Mazowszu wg. TP SA
 • Miejscowości Stankiewicze
 • Heraldyka litewska
 • Stankiewicz w KAP 1929 i PAST 1938
 • O nazwiskach występujących w mojej rodzinie
 • Stankiewicz na wojennych kartach historii
 • Stankiewicz na kartach dokumentów historycznych
 • Migracja zagraniczna
 • Migracja zagraniczna cz.2 - USA - szczegóły
 • International Genealogical Index
 • "Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA"
 • Ogólnopolski indeks małżeństw do r. 1899
 • Przegląd wojsk WXL 1528 r.
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1854
 • Stankiewicz w Europie
 • Obszary migracji Stankiewiczów
 • We wrześniu 2002 roku mieszkaliśmy w ..
 • Stankiewicze w księgach AGAD
 • Wkład Stankiewiczów w dzisiejszą naukę
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1870
 • Rosja, Białoruś
 • Cmentarz w Żytomierzu
 • Wileńszczyzna
 • Straty w I i II WŚ - lista niemiecka
 • Lwów
 • Zapisy w Aktach Stanu Cywilnego
 • Szczecin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Poznań - odeszli i tam spoczywają ...
 • Zielona Góra - odeszli i tam spoczywają ...
 • Dokumenty i poszukiwania
 • Cmentarz Północny w Warszawie
 • Gliwice - odeszli i tam spoczywają ...
 • Konspiracja na terenie obwodu „Łąka”
 • Sokółka - odeszli i tam spoczywają ...
 • Pochodzenie Billewiczów i ich genealogia (XV – XVI w.)
 • Polegli w Powstaniu Warszawskim ...
 • Cmentarze w Warszawie
 • Stankiewicze według Dziadulewicza
 • Łódź - odeszli i tam spoczywają ...
 • Szlachta kalwińska w Polsce
 • Poczet elektorów
 • Straty osobowe i ofiary represji
 • Heraldyka polska w średnich wiekach
 • Augustów - pochowani ...
 • Lublin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Wadowice
 • Otwock
 • Cmentarz parafialny Świętej Rodziny we Wrocławiu
 • Ciechocin

 • Rosja, Białoruś

  Przeszukując rosyjskojęzyczne strony internetowe, znalazłem dużą ilośc wpisów o Stankiewczach zamordowanych, jak również żyjących, a poszukujących swoich rodzin lub przodków. Poniżej prezentuję wpisy w wersji oryginalnej, a jako ciekawostkę - także zasoby archiwalne Białorusi ...    

   Strona poświęcona martyrologii na terenie dawnego ZSRR:
  http://www.martyraloh.org/all_victims.asp?location=krasnajarsk3

   

  СТАНКЕВІЧ Васіль 1928 г.н., беларус. Рахункавод у г. Чарнагорск. 22.03.1945 арыштаваны. 01.12.1945 ОСО НКВД СССР асуджаны на 5 гадоў за к/р дзейнасьць і а/с агітацыю. 22.12.1989 рэабілітаваны пракуратурай КК.

  СТАНКЕВІЧ Даніла 1904 г.н., беларус, ураджэнец Магілёўскай губ. Бяз пэўных заняткаў у в. Петрапаўлаўка Саянскага р-ну КК. 15.06.1938 тройкай УНКВД КК асуджаны на 10 гадоў, падзельнік Пятроўскі А.М. 12.01.1939 рэабілітаваны крайсудом КК.

  СТАНКЕВІЧ Лаўрэн 1892 г.н., беларус, ураджэнец в. Забалацьце Магілёўскага павету і губ. Сельдарупаўнаважаны ў в. Зімнікі Абанскага р-ну КК. З 24.09.1937 у Канскай турме. 18.11.1937 тройкай УНКВД КК, пратакол № 84, прысуджаны да расстрэлу ў справе № 06310. Віны не прызнаў. 26.11.1937 расстраляны ў Канску.

  СТАНКЕВІЧ Уладзіслаў 1894 г.н., беларус, ураджэнец в. Міцкуны Віленскай губ. Белы афіцэр. У 1921 асуджаны на 1 год за к/р дзейнасьць. Бухгалтар у Маскве. 29.03.1935 арыштаваны. 21.05.1935 ОСО ОГПУ асуджаны на 5 гадоў за к/р дзейнасьць. 28.08.1936 прыбыў у Нарыльлаг. У 1937 арыштаваны ў лягеры паводле даведкі 3-га аддзелу Нарыльлагу. 27.09.1937 тройкай УНКВД КК, пратакол № 8, прысуджаны да расстрэлу. Расстраляны. У 1960 рэабілітаваны крайсудом КК.

  СТАНКЕВІЧ СТАНКЕВІЧ Язэп 1896 г.н., (24.08.1896) ураджэнец в. Казараўшчына Ашмянскага павету Віленскай губ. (цяпер Гарадзенскай вобл.). Перасяленец у в. Ваннаўка Манскага р-ну. Кладаўшчык нафтабазы на станцыі Камарчага Манскага р-ну КК. З 03.04.1938 у Краснаярскай турме. 23.05.1938 камісіяй НКВД і пракурора СССР прысуджаны да расстрэлу паводле арт. 58-7, 9, 10, 11 УК. 15.10.1938 расстраляны ў Краснаярску. 25.07.1959 рэабілітаваны крайсудом КК. ФОТА48

  СТАНКЕВІЧ - інжынэр, у 50-х адбываў высылку ў пас. Шылінка Сухабузімскага р-ну КК (філіял ОТБ-1, п/я 15).

      Strona rosyjska do poszukiwań genealogicznych - wpisy osób:
  http://www.vgd.ru/

  --------------------------------------------------------------------------------

  АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 1821-1912

  Некоторые Станкевичи - дворянский род, герба Могила,
  внесен в VI ч. родословной книги Смоленской губернии.

  Дополнительная информация. Некоторые дворяне
  конца XIX века с этой фамилией. В конце строки - губерния и уезд к которой
  они приписаны.

  Станкевич, Алдр Влад., гс. Воронежская
  губерния. Бобровский уезд. Внесены в родословную книгу.

  Станкевич, Влад. Ив., корнет, сл. Удеровка. 
  Воронежская губерния. Бирюченский уезд. Внесены в родословную книгу.

  Станкевич, Влад. Иос., Бобровск. уездн. предводитель
  дворянства, г. Бобров. Воронежская губерния. Острогожский уезд. Внесены
  в родословную книгу.

  Станкевич, Ив. Влад., нс. Воронежская губерния.
  Острогожский уезд. Внесены в родословную книгу.

  Станкевич, Ив. Влад., нс., сл. Удеровка. Воронежская
  губерния. Бирюченский уезд. Внесены в родословную книгу.

  Станкевич, Ос. Викент., им. Косинщизна. Гродненская
  губерния. Пружанский уезд.

  Станкевич, Пет. Дм., кр., с-цо Никулино. Смоленская
  губерния. Дорогобужский уезд.

  Станкевич, Стан. Домин., им. Косинщизна. Гродненская
  губерния. Пружанский уезд.

  Станкевич, Федора Пет., вд. шт.-ротм., г. Дорогобуж.
  Смоленская губерния. Дорогобужский уезд.

  Станкевич, Франц Ант., им. Косинщизна. Гродненская
  губерния. Пружанский уезд.

  Станкевич. Ив. Влад., кс. Воронежская губерния.
  Бобровский уезд. Внесены в родословную книгу.

  Станкевич. Ив. Ив., сл. Удеровка. Воронежская
  губерния. Бирюченский уезд. Внесены в родословную книгу.

  СТАНКЕВИЧ
  АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 1821-1912 Беллетрист, биограф и издатель литературного
  наследия Т.Н. Грановского. После смерти брата составил собственный кружок,
  в который входили многие заметные представители московской молодежи. Похоронен в Москве на Пятницком кладбище, участок 22.
  Жена БОДИСКО ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА (1824-1904). Похоронена там же. Брат НИКОЛАЙ
  1813-1840. Сестра НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА по мужу ВУЛЬФЕРТ.
  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 1813-1840

  СТАНКЕВИЧ
  НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 27 сентября 1813, Удеревка, с., Острогожского у.,
  Воронежской губ. - 25 июня 1840, Нови, Италия. Родился в семье богатого
  помещика. В семье было 9 детей. Поэт, писатель, публицист и организатор.
  В 1831 организовал литературно-философский кружок. С 1837 за границей.
  Умер в Италии, в том же году его прах перевезен в Россию. Брат АЛЕКСАНДР
  1821-1912  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ СТАНИСЛАВ 1910-?. Коллаборационист.

  СТАНКЕВИЧ
  СТАНИСЛАВ 1910-?. Коллаборационист. Уроженец Западной Белоруссии. Окончил
  Виленский университет. Работал учителем в Новогрудке. В 1941 оккупационными
  властями назначен бургомистром г. Борисова. Проявил себя верным слугой
  фашистских властителей. Делегат второго Всебелорусского конгресса, проходившего
  в Минске в июне 1944 года. В агонизирующем Берлине весной 1945 редактировал
  белорусскую газетенку "Ранiца" и призывал с ее страниц к поддержке фюрера
  и бороться до победы. 

  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

  СТАНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ Родился
  в 1942. Московский авиационный институт, заведующий кафедрой (1995)  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ АЛЕКСАНДРА ЭПАФРОДИТОВНА Дочь

  СТАНКЕВИЧ
  АЛЕКСАНДРА ЭПАФРОДИТОВНА Дочь костромских помещиков. Муж с 1793 КАРАБАНОВ
  ПЕТР МАТВЕЕВИЧ 1765-1829.  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

  СТАНКЕВИЧ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 28.01.1963,
  г.Армавир. Образование высшее (МИИТ). Женат, двое детей - Сергей (1990),
  Максим (1995). Дед, Станкевич Алексей Матвеевич - родился в Гродненской
  волости (Белоруссия) в 1889 году. Почта
  (Февраль 2001)  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 13.06.1949,

  СТАНКЕВИЧ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
  13.06.1949, образование высшее, ООО "Фортъ", Юрист, Санкт-Петербург, г.
  Крондштадт (2003).  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ ВЛАДИМИР БЕНЕДИКТОВИЧ (наст.

  СТАНКЕВИЧ ВЛАДИМИР БЕНЕДИКТОВИЧ
  (наст. имя и фам. ВЛАДАС СТАНКА) 1884-1968. Юрист, приват-доцент Петербургского
  университета (с 1915), член Трудовой народно-социалистической партии, в
  годы первой мировой войны офицер-сапер, верховный комиссар Ставки при начальнике
  штаба Верховного главнокомандующего генерала Н.Н.Духонина (октябрь-ноябрь
  1917), с августа 1919 в эмиграции в Берлине, издавал журнал "Жизнь", руководил
  издательством "Знание", с середины 1920-х в Литве, профессор Каунасского
  университета, с 1949 в США, сотрудник "Нового журнала" и "Нового русского
  слова".  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ 1915-1976

  СТАНКЕВИЧ
  ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ 1915-1976, Орша, Витебской обл. Сын ЕГОРА и ХАЛЕЦКОЙ
  ЕВЫ МИХАЙЛОВНЫ 1895-1967. С 15 лет работал на промышленных предприятиях.
  Токарь высокой квалификации. Имеет много правительственных наград в т.ч.
  Орден Октябрьской Революции. Место бракосочетания: Реж, Свердловской обл.
  Жена СОХАРЕВА НИНА
  ЯКОВЛЕВНА 1918. Дети: МИХАИЛ
  1946, НАТАЛЬЯ.  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

  СТАНКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 1834-1901
  Действительный статский советник. Похоронен в Калуге, на городском кладбище  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ЛЬВОВИЧ

  СТАНКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ЛЬВОВИЧ 15.01.1937,
  Кандалакша Мурманской обл. Санкт-Петербург. АО "Спегидроэнергомонтаж".
  Директор по производству (1994)  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ Родился

  СТАНКЕВИЧ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
  Родился 6 мая 1966 в г. Свердловске. Выпускник Уральского государственного
  университета, позже ведущий программы "Начало" "Радио России". Две дочери  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ ЗИГМУНД АНТОНОВИЧ

  СТАНКЕВИЧ ЗИГМУНД АНТОНОВИЧ 1951
  Образование высшее, Государственная Дума Федерального Собрания Российской
  Федерации, руководитель Секретариата заместителя Председателя, место жительства
  г.Москва (1999)  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ.

  СТАНКЕВИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ. 29.03(11.04).1914,
  Москва - 28.11.1978, там же. Футболист, левый защитник. Тренер. Преподаватель
  теоретической механики в Московском станкоинструментальном институте в
  1953-1976.  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ МАРИЯ-ИДАЛИЯ АНТОНОВНА 05.12.1899,

  СТАНКЕВИЧ МАРИЯ-ИДАЛИЯ АНТОНОВНА
  05.12.1899, город Витебск. Дети и внуки Марии-Идалии Антоновны Станкевич
  ищут информацию о родословном древе и о живущих ныне родственниках. Мы
  знаем 5-6 (пять-шесть) колен своих предков до Киприана Станкевича, хорунжего
  Великого Князя Литовского в Польско-Литовском королевстве в 1700-м году.
  Контакты: upopleg@mail.ru (Май 2003)  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 4.10.1946

  СТАНКЕВИЧ
  МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
  4.10.1946, Орша, Витебской обл. Работает в Комстар, Руководитель службы
  инф. технологий. Почта (Май
  2002)  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ ПРАСКОВЬЯ ФИЛАГРИЕВНА

  СТАНКЕВИЧ
  ПРАСКОВЬЯ ФИЛАГРИЕВНА. Была замужем за ЯКУШКИНЫМ ДМИТРИЕМ АСНДРЕЕВИЧЕМ
  . В 1826 жила в Ливенском уезде Орловской губернии у мужа дочери
  ВАРВАРЫ поручика ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ВОРОНЦА. Один из детей ЯКУШКИН
  ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 1793-1857.  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

  СТАНКЕВИЧ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ Родился
  25 февраля 1954 в Щелкове Московской области в семье военного юриста. Выпускник
  МГПИ, кандидат исторических наук. Бывший советник Президента РФ по политическим
  вопросам. Живет в Польше. В 1999 получил официальный статус политического
  эмигранта. Есть дочь  --------------------------------------------------------------------------------

  Сообщение отправлено: 19 июля 2005 23:35 

  СТАНКЕВИЧ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

  СТАНКЕВИЧ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 10
  апреля 1961 года рождения, место рождения и проживания г Минск, председатель
  благотворительного чернобыльского фонда, ищет родственников, проживающих,
  возможно в России, Беларуссии, Польше, Америке. Прадед жил в Полоцке. Почта
  (Февраль 2000)
  Polacy represjonowani w północno-zachodniej Rosji

  dane pochodzą ze stony: http://www.kami.net.pl/nkwd/
   

  NrNazwisko, Imię i otczestwo (po rosyjsku)NazwiskoImięImię ojca Urodzony/a Zamieszkały/a Uwagi Data aresztowania Wyrok Rozstrzelanie
  1Станкевич Антон МатвеевичStankiewiczAntoniMateusz1897, WilnoPetersburg, pr. Gaza, dom 42, m. 71. 2.09.193710.10.1937, kara śmierci14.10.1937, Leningrad
  2Станкевич Болеслав ФелициановичStankiewiczBolesławFelicjan1908, PetersburgPetersburg, ul. Kujbyszewa, dom 23, m. 13.inżynier26.09.19373.11.1937, kara śmierci10.11.1937, Leningrad
  3Станкевич Бронислав КонстантиновичStankiewiczBronisławKonstanty1879, wieś Dorżele, Wileńska gub.stacja Uszaki, Tosnieński rej., Petersburski okr., pr. Kirowa, dom 130. 1.10.193710.12.1937, kara śmierci14.12.1937, Leningrad
  4Станкевич Елена МатвеевнаStankiewiczHelenaMateusz1906, Gorkiwieś Ładwa, Prioneżski rej. 29.09.193712.02.1938, zwolniona
  5Станкевич Леонард СтаниславовичStankiewiczLeonardStanisław1899, Chełmy, Pskowska gub.Petersburg, W. O., 21-a linia, dom 16, m. 282.inżynier14.10.193728.10.1937, kara śmierci1.11.1937, Leningrad
  6Станкевич Николай СтепановичStankiewiczMikołajStefan1893, PetersburgPetersburgnauczyciel5.08.19372.09.1937, kara śmierci5.09.1937, Leningrad
  7Станкевич Петр ЗигфридовичStankiewiczPiotrZygfryd1913, PetersburgPetersburg, pr. Lesnoj., dom 59, skrz. 5, m. 347. 29.09.19372.12.1937, kara śmierci8.12.1937, Leningrad
  8Станкевич Станислав ВенедиктовичStankiewiczStanisławBenedykt1895, PetersburgPetersburg, W. O., 2-a linia, dom 7, m. 1. 5.10.19373.11.1937, kara śmierci12.11.1937, Leningrad
  9Станкевич Зигфрид БолеславовичStankiewiczZygfrydBolesław1877, KronsztadtPetersburg, ul. Połozowa, dom 4, m. 8. 15.10.193722.11.1937, kara śmierci27.11.1937, Leningrad
  Strona biaroruskich archiwów, z określeniem zbiorów, jakie są w ich posiadaniu:
  http://www.archives.gov.by/eindex.htm

  Contact Information

  Address: 55 Kropotkina St., Minsk, 220002, Republic of Belarus
  URL: http://www.niab.nm.ru/
  Tel: (+375-17) 286-75-20, 286-75-23
  Tel./fax: 286-75-22
  E-mail: niab@solo.by, niab@belsonet.net
  Working hours: 9:00-17:00, closed Saturday and Sunday

  Director: Alla Golubovich

  Mapki zasięgu terytorialnego archiwów:


      


   
  Genealogical records of the State Archives of Brest Region

  The list of territorial entities (with indication of time period), for which the Archives preserves genealogical records

  Grodno Province (gubernia)

  Minsk Province (gubernia)

  Bialystok Voevodstvo

  Povets:

  Lublin Voevodstvo

  Povets:

  Novogrudok Voevodstvo

  Povets:

  Polesye Voevodstvo

  Povets:

  Volyn Voevodstvo

  Brest Region (oblast), 1939-1941 - see below

  Baranovichi Okrug (the German Occupation territorial-administrative division)

  Districts (rayons):

  Brest Okrug (the German Occupation territorial-administrative division)

  Districts (rayons):

  Pinsk Okrug (the German Occupation territorial-administrative division)

  Districts:

  Brest Region

  Districts (rayons):


  Genealogical records of the State Archives of Grodno Region

  The list of territorial entities (with indication of time period), for which the Archive preserves genealogical records

  Uyezds:

  Belostok voevodstvo:

  • Belostok Voevodstvo (for the towns of Belsk-Podlyasky, Grayevo, and Lapy) the 1920s-1930s

  Povets:

  • Grodno Povet, 1921-1940:
   part 1 - for the whole territory and for the town of Grodno, 1922-1939
   part 2 - for gminas, 1921-1940
  • Lomzha Povet 1926
  • Suvalki Povet 1924-1939

  Novogrudok Voevodstvo:

  • Novogrudok Voevodstvo (for the whole territory) 1922-1923

  Povets:

  Vileika Okrug*

  Baranovichi Okrug*

  • Slonim District 1942

  Belostok Okrug*

  • Belostok Okrug (for the whole territory)  1941-1944
  • Belostok District 1943
  • Volkovysk District  1939-1944
  • Grodno District, 1940-1944:
   part 1 - for the whole territory, 1941-1944
   part 2 - for the town of Grodno and for the volosts, 1940-1944
  • Sokolka District 1941-1944

  Lida Okrug*

  Novogrudok Okrug*

  Note: * The given political division relates to the period of German occupation


  Genealogical records of the State Archives of Minsk Region

  The list of territorial entities (with indication of time period), for which the archive preserves genealogical records

  • the city of Minsk, 1913-1935, 1944-1948, 1967-1975:
   part 1 - for the whole territory, 1919-1935,1944-1948, 1967-1975
   part 2 - house ownership records for the streets of the city, 1913-1929

  Uyezds:

  • Borisov uyezd, 1912-1924:
   part 1 - for the whole territory, 1919-1924
   part 2 - for the town of Borisov, 1920, 1922-1923
   part 3 - for the volosts of the uyezd (letters B,G) 1919-1924
   part 4 - for the volosts of the uyezd (letters K, Kh, L, M, O) 1921-1924
   part 5 - for the volosts of the uyezd (letters P, V, Yu) 1918-1924
  • Igumen uyezd 1918-1923
  • Minsk uyezd 1919-1925
  • Slutsk uyezd 1918-1923
  • Minsk region (for the whole territory) 1941-1991

  Districts:


  Genealogical Records of the State Archives of Mogilev Region

  The list of territorial entities (with indication of time period), for which the Archive preserves genealogical records

  Mogilev Province (gubernia)

  Mogilev Region (oblast)

  Districts (rayons):

  Gomel Region (oblast)

  • Zhuravichi District 1944-1951 (household books)


  Genealogical records of the State Archives of Vitebsk Region

  The list of territorial entities (with indication of time period), for which the archive preserves genealogical records

  • Velizh uyezd, Vitebsk gubernia 1924
  • Vitebsk okrug (for the whole territory) 1925-1929
  • Vitebsk region (for the whole territory) 1944-1951
  • the town of Vitebsk 1924-1927

  Districts:


  Genealogical records of the State Archives of Gomel Region

  The list of territorial entities (with indication of time period), for which the archive preserves genealogical records

  Uyezds:

  Towns

  • the town of Grodno, 1925, 1930-1934, 1940-1941:
   part 1 - Lists of house owners, 1925
   part 2 - Registration cards of taxpayers, 1930-1934, 1940-1941 (for the streets of the town):
   part 2a - letters A-E
   part 2b - letters F-K
   part 2c - letters L-P
   part 2d - letters R-T
   part 2e - letters U-Z
   part 3 - Building insurance lists, 1940 (for the streets of the town):
   part 3a - letters A-K
   part 3b - letters L-P
   part 3c - letters R-Z
   part 4 - Inspection reports on house ownership profitability, 1940-1941 (for the streets of the town):
   part 4a - letters A-K
   part 4b - letters L-R
   part 4c - letters S-Z
   part 5 - House ownership tax cards, 1940-1941 (for the streets of the town):
   part 5a - letters A-K
   part 5b - letters L-S
   part 5c - letters T-Z

  Districts:   18 kwietnia 2006 r. - 18 sierpnia 2006 r.
   @
   Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005