<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

O nazwisku i osobach

  • Powstawanie nazwisk
  • Domniemane drogi migracji
  • Pochodzenie nazwiska Stankiewicz
  • Rozmieszczenie osób o nazwisku Stankiewicz w 1992 roku
  • Występowanie nazwiska na Mazowszu wg. TP SA
  • Miejscowości Stankiewicze
  • Heraldyka litewska
  • Stankiewicz w KAP 1929 i PAST 1938
  • O nazwiskach występujących w mojej rodzinie
  • Stankiewicz na wojennych kartach historii
  • Stankiewicz na kartach dokumentów historycznych
  • Migracja zagraniczna
  • Migracja zagraniczna cz.2 - USA - szczegóły
  • International Genealogical Index
  • "Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA"
  • Ogólnopolski indeks małżeństw do r. 1899
  • Przegląd wojsk WXL 1528 r.
  • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1854
  • Stankiewicz w Europie
  • Obszary migracji Stankiewiczów
  • We wrześniu 2002 roku mieszkaliśmy w ..
  • Stankiewicze w księgach AGAD
  • Wkład Stankiewiczów w dzisiejszą naukę
  • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1870
  • Rosja, Białoruś
  • Cmentarz w Żytomierzu
  • Wileńszczyzna
  • Straty w I i II WŚ - lista niemiecka
  • Lwów
  • Zapisy w Aktach Stanu Cywilnego
  • Szczecin - odeszli i tam spoczywają ...
  • Poznań - odeszli i tam spoczywają ...
  • Zielona Góra - odeszli i tam spoczywają ...
  • Dokumenty i poszukiwania
  • Cmentarz Północny w Warszawie
  • Gliwice - odeszli i tam spoczywają ...
  • Konspiracja na terenie obwodu „Łąka”
  • Sokółka - odeszli i tam spoczywają ...
  • Pochodzenie Billewiczów i ich genealogia (XV – XVI w.)
  • Polegli w Powstaniu Warszawskim ...
  • Cmentarze w Warszawie
  • Stankiewicze według Dziadulewicza
  • Łódź - odeszli i tam spoczywają ...
  • Szlachta kalwińska w Polsce
  • Poczet elektorów
  • Straty osobowe i ofiary represji
  • Heraldyka polska w średnich wiekach
  • Augustów - pochowani ...
  • Lublin - odeszli i tam spoczywają ...
  • Wadowice
  • Otwock
  • Cmentarz parafialny Świętej Rodziny we Wrocławiu
  • Ciechocin


  • Dokumenty i poszukiwania    Prosimy Czytelników o:

    * nadsyłanie odnalezionych dokumentów osób o naszym nazwisku oraz
    * informacji o występujących na nich osobach
     
    każda wiadomość jest ważna !    1.


    Stankiewicz Franciszka z d. Laszczak ur. 21.09.1866 r. w Czerniowcach,
    wyznanie rzymsko - katolickie.
    Kenkarata z 1.2.1944 r. 
    2,

    Stankiewicz Ksawery, inżynier
    Profesor Szkoły Przemysłowej
    Kraków
    Legitymacja z 5.11.1934    3,

      

      


    Stankiewicz Mogiła Maria, ur. 20.1.1888 r. w Wilnie, zamężna.
    Dokumenty z lat 1942 47    4,


    Stankiewicz Antoni
    Legitymacja Litewskich Kolei
    1941 r.    5,    Stankiewicz Jan - prezentacja własnej Fabryki Wag na wystawie
    przed I Wojną Światową

    25 pażdziernik 2007 r.  - 2 styczeń 2008 r.

    @
    Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005