<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

O nazwisku i osobach

 • Powstawanie nazwisk
 • Domniemane drogi migracji
 • Pochodzenie nazwiska Stankiewicz
 • Rozmieszczenie osób o nazwisku Stankiewicz w 1992 roku
 • Występowanie nazwiska na Mazowszu wg. TP SA
 • Miejscowości Stankiewicze
 • Heraldyka litewska
 • Stankiewicz w KAP 1929 i PAST 1938
 • O nazwiskach występujących w mojej rodzinie
 • Stankiewicz na wojennych kartach historii
 • Stankiewicz na kartach dokumentów historycznych
 • Migracja zagraniczna
 • Migracja zagraniczna cz.2 - USA - szczegóły
 • International Genealogical Index
 • "Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA"
 • Ogólnopolski indeks małżeństw do r. 1899
 • Przegląd wojsk WXL 1528 r.
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1854
 • Stankiewicz w Europie
 • Obszary migracji Stankiewiczów
 • We wrześniu 2002 roku mieszkaliśmy w ..
 • Stankiewicze w księgach AGAD
 • Wkład Stankiewiczów w dzisiejszą naukę
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1870
 • Rosja, Białoruś
 • Cmentarz w Żytomierzu
 • Wileńszczyzna
 • Straty w I i II WŚ - lista niemiecka
 • Lwów
 • Zapisy w Aktach Stanu Cywilnego
 • Szczecin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Poznań - odeszli i tam spoczywają ...
 • Zielona Góra - odeszli i tam spoczywają ...
 • Dokumenty i poszukiwania
 • Cmentarz Północny w Warszawie
 • Gliwice - odeszli i tam spoczywają ...
 • Konspiracja na terenie obwodu „Łąka”
 • Sokółka - odeszli i tam spoczywają ...
 • Pochodzenie Billewiczów i ich genealogia (XV – XVI w.)
 • Polegli w Powstaniu Warszawskim ...
 • Cmentarze w Warszawie
 • Stankiewicze według Dziadulewicza
 • Łódź - odeszli i tam spoczywają ...
 • Szlachta kalwińska w Polsce
 • Poczet elektorów
 • Straty osobowe i ofiary represji
 • Heraldyka polska w średnich wiekach
 • Augustów - pochowani ...
 • Lublin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Wadowice
 • Otwock
 • Cmentarz parafialny Świętej Rodziny we Wrocławiu
 • Ciechocin


 • Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką


  Jak informuje nas witryna straty.pl :

  "Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” został uruchomiony przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyjęto, iż przydatna dla niego będzie metodologia „Indeksu Represjonowanych” (imienna dokumentacja represjonowanych pod okupacją sowiecką), prowadzonego od blisko dwudziestu lat przez Ośrodek KARTA.
  Po przeprowadzonym publicznie konkursie na realizatora programu została nim od 15 listopada 2006 Fundacja Ośrodka KARTY.
  "

  a nasi imiennicy STANKIEWICZE zarejestrowani w programie to:

  Objaśnienia dot. źródła danych:
  AU  -  Auschwitz Birkenau
  CMJW  -  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  FPNP  -  Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie 
  PCk  -  Polski Czerwony Krzyż
  UDSKIOR  -  Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych  Imię  - Drugie imię  - - Data urodzenia - - Data śmierci - - Źródło danych

  ADELAJDA LEOKADIA - - 1923-12-15 - - - - - UDSKIOR
  AGATA - - - 1933-09-12 - - - - - UDSKIOR
  ALEKSANDER - - - 1910-07-10 - - 1997-06-21 - - FPNP
  ALEKSANDER - - - 1923-02-07 - - - - - UDSKIOR
  Alexander - - - 1914-08-08 - - 1943-04-06 - - STUTTHOF
  ALFRED - - - 1910-05-03 - - - - - AU
  ALFRED - - - 1930-02-10 - - 1999-10-12 - - FPNP
  ALFRED - - - 1930-03-01 - - - - - PCK
  ALFREDA - - - 1914-12-21 - - - - - UDSKIOR
  ALICJA - - - 1926-11-17 - - - - - UDSKIOR
  ALINA - - - 1930-03-22 - - 2001-10-24 - - FPNP
  ALOJZY - - - 1917-05-31 - - 1995-05-06 - - FPNP
  ALOJZY - - - 1920-12-26 - - 2002-11-19 - - FPNP
  ALOJZY - - - 1920-12-26 - - - - - UDSKIOR
  ANASTAZJA - - - 1923-08-10 - - - - - UDSKIOR
  ANDRZEJ - - - 1927-08-14 - - 1992-08-12 - - FPNP
  ANDRZEJ - - - 1927-08-14 - - - - - AU
  ANDRZEJ - - - 1938-10-03 - - - - - PCK
  ANIELA - - - 1921-06-20 - - 1999-01-21 - - FPNP
  ANIELA - - - 1924-07-30 - - - - - UDSKIOR
  ANIELA - - - 1927-08-27 - - - - - UDSKIOR
  ANIELA - - - 1918-04-30 - - - - - UDSKIOR
  ANNA - - - 1928-07-26 - - 2003-04-08 - - FPNP
  ANNA - - - 1916-09-16 - - 2002-04-14 - - FPNP
  ANNA - - - 1921-07-12 - - 2001-05-15 - - FPNP
  ANNA - - - 1923-04-13 - - 1997-12-27 - - FPNP
  ANNA - - - 1925-10-13 - - - - - UDSKIOR
  ANNA - - - 1921-07-12 - - - - - UDSKIOR
  ANNA - - - 1916-09-16 - - - - - UDSKIOR
  ANNA - - - 1927-03-15 - - - - - UDSKIOR
  ANNA - - - 1923-04-13 - - - - - UDSKIOR
  ANNA - - - 1933-05-15 - - - - - UDSKIOR
  ANNA - - - 1928-00-00 - - - - - PCK
  ANTONI - - - 1919-06-05 - - - - - PCK
  ANTONI - - - 1928-05-01 - - 2003-07-17 - - FPNP
  ANTONI - - - 1929-05-20 - - 2000-10-12 - - FPNP
  ANTONI - - - 1929-05-20 - - - - - UDSKIOR
  ANTONI - - - 1921-05-13 - - - - - UDSKIOR
  ANTONI - - - 1913-05-28 - - - - - CMJW
  ANTONI - - - - - - - - - PCK
  ANTONINA - - - 1924-11-30 - - - - - UDSKIOR
  APOLINARY - - - 1927-08-01 - - - - - UDSKIOR
  BARBARA - - - 1939-12-13 - - 2006-04-23 - - FPNP
  BARBARA CEZARIA - - 1943-08-27 - - - - - UDSKIOR
  BARBARA - - - 1939-12-13 - - 2006-04-23 - - UDSKIOR
  BOGDAN WACŁAW - - 1926-06-26 - - 2006-06-28 - - UDSKIOR
  BOGDAN - - - 1927-00-00 - - - - - PCK
  BOLESŁAW - - - - - - - - - AU
  BOLESŁAW - - - 1916-06-02 - - 1999-09-29 - - FPNP
  BOLESŁAW - - - 1916-06-02 - - 1999-09-29 - - UDSKIOR
  BRONISŁAW - - - 1912-12-24 - - 1994-06-19 - - FPNP
  BRONISŁAW - - - 1902-10-02 - - - - - AU
  BRONISŁAW - - - 1919-02-26 - - 1997-04-25 - - FPNP
  BRONISŁAW - - - 1923-09-01 - - 1994-10-16 - - FPNP
  BRONISŁAW - - - 1932-09-13 - - - - - UDSKIOR
  BRONISŁAW - - - - - - - - - CMJW
  BRONISŁAWA - - - 1927-07-02 - - - - - UDSKIOR
  BRONISŁAWA - - - 1922-06-13 - - - - - UDSKIOR
  BRUNON - - - 1917-08-23 - - - - - AU
  CECYLIA - - - 1925-11-06 - - 2001-05-28 - - FPNP
  CECYLIA - - - 1925-11-06 - - - - - UDSKIOR
  CZESLAW - - - 1925-03-12 - - 1943-05-27 - - STUTTHOF
  CZESŁAW - - - 1924-07-23 - - 2000-10-31 - - FPNP
  CZESŁAW - - - 1928-00-00 - - - - - PCK
  CZESŁAW - - - 1919-10-05 - - - - - AU
  CZESŁAW - - - 1925-07-19 - - 1992-03-10 - - FPNP
  CZESŁAW - - - 1924-09-01 - - 2002-02-18 - - FPNP
  CZESŁAW - - - 1925-04-13 - - 2002-03-28 - - FPNP
  CZESŁAW - - - 1924-07-20 - - 1998-04-04 - - FPNP
  CZESŁAW - - - 1924-07-23 - - - - - UDSKIOR
  CZESŁAW - - - 1926-04-01 - - - - - UDSKIOR
  CZESŁAW - - - 1913-01-25 - - 2006-07-31 - - UDSKIOR
  CZESŁAW - - - 1924-09-01 - - - - - UDSKIOR
  CZESŁAWA - - - 1926-05-07 - - 1998-05-17 - - FPNP
  CZESŁAWA - - - 1920-02-10 - - - - - UDSKIOR
  DANUTA - - - 1942-03-25 - - 2001-01-02 - - FPNP
  DOMINIK - - - 1927-03-22 - - - - - UDSKIOR
  EDMUND - - - 1920-10-12 - - 2003-04-08 - - FPNP
  EDMUND - - - 1918-01-29 - - 1999-04-23 - - FPNP
  EDMUND - - - 1920-10-12 - - - - - UDSKIOR
  EDMUND - - - 1927-03-26 - - - - - UDSKIOR
  EDWARD - - - 1887-12-19 - - - - - AU
  EDWARD - - - 1925-02-25 - - - - - UDSKIOR
  ELŻBIETA - - - 1921-10-04 - - - - - UDSKIOR
  Eugenie - - - 1927-03-29 - - - - - STUTTHOF
  EUGENIUSZ - - - 1923-12-04 - - 2001-04-30 - - FPNP
  EUGENIUSZ - - - 1926-02-10 - - 2003-07-05 - - FPNP
  EUGENIUSZ - - - 1930-11-24 - - 2002-03-07 - - FPNP
  EUGENIUSZ - - - 1919-03-19 - - 1994-06-12 - - FPNP
  EUGENIUSZ - - - 1923-12-04 - - - - - UDSKIOR
  EUGENIUSZ - - - 1932-07-22 - - - - - UDSKIOR
  EUGENIUSZ - - - 1930-11-24 - - - - - UDSKIOR
  EUGENIUSZ - - - 1926-02-10 - - - - - UDSKIOR
  FELICJA - - - 1928-06-13 - - 1992-07-18 - - FPNP
  FELICJA - - - 1921-06-09 - - - - - UDSKIOR
  FELIKS - - - 1882-11-20 - - - - - AU
  FELIKS - - - 1928-05-18 - - - - - UDSKIOR
  FRANCISZEK - - - 1925-01-20 - - 1995-01-13 - - FPNP
  FRANCISZEK - - - 1919-10-06 - - - - - UDSKIOR
  FRANCISZKA - - - 1912-04-03 - - 2004-05-02 - - FPNP
  FRANCISZKA STANISŁAWA - - 1923-10-25 - - - - - UDSKIOR
  FRANCISZKA - - - 1912-04-03 - - - - - UDSKIOR
  FRANZ - - - - - - - - - CMJW
  GENOWEFA - - - 1919-10-25 - - 2001-10-02 - - FPNP
  GENOWEFA - - - 1944-04-27 - - - - - PCK
  GENOWEFA - - - 1906-04-13 - - - - - AU
  GENOWEFA - - - 1923-12-10 - - 2002-01-02 - - FPNP
  GENOWEFA LUCYNA - - 1924-12-19 - - - - - UDSKIOR
  GENOWEFA MARIANNA - - 1923-12-10 - - - - - UDSKIOR
  GENOWEFA - - - 1919-10-25 - - - - - UDSKIOR
  GENOWEFA - - - 1923-05-27 - - - - - UDSKIOR
  GERTRUDA - - - 1915-07-04 - - 1998-08-12 - - FPNP
  GERTRUDA STEFANIA - - 1915-07-04 - - - - - UDSKIOR
  HALINA - - - 1927-01-02 - - - - - UDSKIOR
  HALINA - - - 1926-09-06 - - - - - UDSKIOR
  HALINA - - - 1937-09-14 - - - - - UDSKIOR
  HELENA - - - 1898-02-23 - - - - - PCK
  HELENA - - - 1927-00-00 - - - - - PCK
  HELENA - - - 1929-01-05 - - 2002-04-15 - - FPNP
  HELENA - - - 1924-06-30 - - 2001-02-13 - - FPNP
  HELENA - - - 1917-05-16 - - 1998-10-15 - - FPNP
  HELENA - - - 1922-10-15 - - 1999-02-01 - - FPNP
  HELENA - - - 1924-06-30 - - - - - UDSKIOR
  HELENA - - - 1938-11-25 - - - - - UDSKIOR
  HELENA JADWIGA - - 1922-10-15 - - - - - UDSKIOR
  HELENA - - - 1916-01-01 - - - - - UDSKIOR
  HELENA - - - 1917-05-16 - - - - - UDSKIOR
  HELENA - - - 1923-11-09 - - - - - UDSKIOR
  HENRYK - - - 1911-11-16 - - 1994-10-10 - - FPNP
  HENRYK - - - 1927-01-13 - - 2003-05-27 - - FPNP
  HENRYK - - - 1924-11-08 - - 2001-04-17 - - FPNP
  HENRYK - - - 1921-03-19 - - 2004-03-28 - - FPNP
  HENRYK - - - 1922-05-03 - - 1993-09-06 - - FPNP
  HENRYK ALEKSANDER - - 1937-09-20 - - - - - UDSKIOR
  HENRYK KAROL - - 1924-11-08 - - - - - UDSKIOR
  HENRYK - - - 1928-01-02 - - - - - UDSKIOR
  HENRYK - - - 1921-03-19 - - - - - UDSKIOR
  HENRYK - - - 1925-04-12 - - - - - UDSKIOR
  HENRYKA IRENA - - 1928-12-05 - - - - - UDSKIOR
  HENRYKA - - - 1924-03-25 - - - - - UDSKIOR
  HENRYKA KAZIMIERA - - 1926-04-01 - - - - - UDSKIOR
  HERMINA SAWERKA - - 1940-09-28 - - - - - UDSKIOR
  HERONIM - - - 1923-07-16 - - 2003-02-03 - - FPNP
  HIERONIM - - - 1923-07-16 - - - - - UDSKIOR
  IGNACY - - - 1917-04-08 - - - - - UDSKIOR
  IRENA - - - 1915-09-24 - - 2000-12-01 - - FPNP
  IRENA - - - 1924-08-26 - - 2000-06-09 - - FPNP
  IRENA - - - 1930-01-16 - - 2003-10-07 - - FPNP
  IRENA - - - 1924-11-13 - - 1997-12-13 - - FPNP
  IRENA - - - 1915-09-24 - - - - - UDSKIOR
  IRENA - - - 1924-08-26 - - - - - UDSKIOR
  IRENA - - - 1921-09-19 - - - - - UDSKIOR
  IZYDOR - - - 1928-07-05 - - - - - PCK
  JADWIGA - - - 1921-03-03 - - 2001-02-05 - - FPNP
  JADWIGA - - - 1921-09-29 - - - - - UDSKIOR
  JADWIGA - - - 1925-08-14 - - - - - UDSKIOR
  JADWIGA - - - 1931-10-08 - - - - - UDSKIOR
  JAN - - - 1928-07-13 - - 1996-06-09 - - FPNP
  JAN - - - 1909-01-25 - - 1994-05-26 - - FPNP
  JAN - - - 1923-04-25 - - 1999-07-13 - - FPNP
  JAN - - - 1929-10-11 - - - - - PCK
  JAN - - - 1909-03-06 - - - - - AU
  JAN - - - 1911-11-27 - - - - - AU
  JAN - - - 1918-07-07 - - 1994-08-10 - - FPNP
  JAN - - - 1916-08-17 - - 2003-10-12 - - FPNP
  JAN - - - 1922-02-15 - - 1997-07-09 - - FPNP
  JAN - - - 1918-10-10 - - 2005-02-07 - - UDSKIOR
  JAN - - - 1923-04-25 - - - - - UDSKIOR
  JAN - - - 1922-02-15 - - - - - UDSKIOR
  JAN - - - 1923-01-02 - - - - - UDSKIOR
  JAN JÓZEF - - 1944-06-22 - - - - - UDSKIOR
  JAN - - - - - - - - - CMJW
  JAN - - - - - - - - - CMJW
  JAN - - - 1924-01-28 - - - - - STUTTHOF
  JANINA - - - 1923-10-18 - - 1994-07-27 - - FPNP
  JANINA - - - 1921-07-23 - - 2000-05-21 - - FPNP
  JANINA - - - 1923-04-24 - - - - - PCK
  JANINA - - - 1925-08-08 - - 1992-03-14 - - FPNP
  JANINA - - - 1923-12-30 - - 1999-12-12 - - FPNP
  JANINA - - - 1923-06-02 - - 2001-05-16 - - FPNP
  JANINA - - - 1940-10-24 - - 2005-01-20 - - FPNP
  JANINA - - - 1917-06-30 - - - - - UDSKIOR
  JANINA - - - 1923-12-30 - - - - - UDSKIOR
  JANINA - - - 1914-04-13 - - - - - UDSKIOR
  JANINA - - - 1918-12-29 - - - - - UDSKIOR
  JANINA KRYSTYNA - - 1939-02-18 - - - - - UDSKIOR
  JANINA - - - 1922-02-15 - - - - - UDSKIOR
  JANINA MARIA - - 1921-07-23 - - - - - UDSKIOR
  JAROSŁAW - - - 1925-03-21 - - - - - PCK
  JERZY - - - - - - - - - PCK
  JERZY - - - 1924-10-11 - - - - - AU
  JERZY - - - 1924-11-05 - - 1995-12-04 - - FPNP
  JOSEF - - - 1919-02-04 - - - - - STUTTHOF
  JOSEF - - - 1912-07-07 - - - - - STUTTHOF
  JÓZEF - - - 1911-02-13 - - 1999-03-11 - - FPNP
  JÓZEF - - - 1905-03-14 - - - - - AU
  JÓZEF - - - - - - 1700-01-01 - - FPNP
  JÓZEF - - - 1922-11-14 - - 1995-02-21 - - FPNP
  JÓZEF - - - 1916-12-05 - - 1996-04-24 - - FPNP
  JÓZEF - - - 1925-11-13 - - 1994-04-30 - - FPNP
  JÓZEF - - - 1923-11-02 - - 1994-11-11 - - FPNP
  JÓZEF - - - 1930-03-19 - - 2002-01-16 - - FPNP
  JÓZEF - - - 1923-10-07 - - - - - UDSKIOR
  JÓZEF - - - 1911-02-13 - - 1999-03-11 - - UDSKIOR
  JÓZEF - - - 1929-07-19 - - 2005-02-02 - - UDSKIOR
  JÓZEF - - - - - - - - - CMJW
  JÓZEFA - - - 1908-05-22 - - 1996-12-09 - - FPNP
  JÓZEFA MALWINA - - 1933-03-01 - - - - - UDSKIOR
  JULIA - - - 1924-07-18 - - - - - UDSKIOR
  JULIAN - - - 1924-12-15 - - 1996-10-18 - - FPNP
  JULIAN - - - 1922-02-13 - - - - - UDSKIOR
  KAMILA - - - 1923-03-15 - - - - - UDSKIOR
  KAROL - - - 1925-12-06 - - 2004-04-13 - - FPNP
  KAROL TADEUSZ - - 1925-12-06 - - - - - UDSKIOR
  KAROLINA - - - 1919-10-04 - - 2000-03-20 - - FPNP
  KAROLINA - - - 1922-09-15 - - 1996-09-01 - - FPNP
  KAZIMIERA - - - 1923-08-20 - - 1995-04-14 - - FPNP
  KAZIMIERA - - - 1928-10-04 - - - - - UDSKIOR
  KAZIMIERZ - - - 1925-04-21 - - 1994-01-23 - - FPNP
  KAZIMIERZ - - - 1925-05-12 - - 1994-06-03 - - FPNP
  KAZIMIERZ - - - 1944-04-20 - - - - - PCK
  KAZIMIERZ - - - 1921-03-15 - - 1998-01-05 - - FPNP
  KAZIMIERZ - - - 1925-04-21 - - 1994-01-23 - - UDSKIOR
  KAZIMIERZ - - - 1918-02-25 - - - - - UDSKIOR
  KAZIMIERZ - - - 1938-10-23 - - - - - UDSKIOR
  KAZIMIERZ - - - 1924-09-27 - - - - - UDSKIOR
  KONSTANTY - - - 1913-03-11 - - 1959-07-06 - - UDSKIOR
  KRYSTYNA - - - 1925-07-23 - - - - - PCK
  KRYSTYNA - - - 1926-01-10 - - 1997-11-22 - - FPNP
  KRYSTYNA - - - 1929-05-11 - - 2001-02-12 - - FPNP
  KRYSTYNA - - - 1932-08-23 - - 1994-08-21 - - FPNP
  KRYSTYNA - - - 1923-02-09 - - - - - UDSKIOR
  KRYSTYNA - - - 1944-09-27 - - - - - UDSKIOR
  KRYSTYNA - - - 1930-06-29 - - - - - UDSKIOR
  KRYSTYNA - - - 1925-07-17 - - - - - UDSKIOR
  KRYSTYNA JANINA - - 1941-03-04 - - - - - UDSKIOR
  LEOKADIA - - - 1926-09-01 - - - - - UDSKIOR
  LEONARD - - - 1920-04-10 - - 1996-07-06 - - FPNP
  LEONARDA - - - 1921-09-08 - - 1998-10-03 - - FPNP
  LEONARDA - - - 1921-09-08 - - - - - UDSKIOR
  LUCJAN - - - 1927-10-24 - - 2000-01-05 - - FPNP
  LUDOMIR - - - 1904-03-05 - - - - - AU
  LUDWIK - - - 1903-08-25 - - - - - AU
  MACIEJ - - - - - - - - - CMJW
  MAREK - - - 1927-04-25 - - - - - UDSKIOR
  MARIA - - - 1913-03-11 - - 1993-08-23 - - FPNP
  MARIA - - - 1928-11-11 - - - - - PCK
  MARIA - - - 1923-09-28 - - 2002-08-18 - - FPNP
  MARIA - - - 1916-02-02 - - 2003-10-01 - - FPNP
  MARIA - - - 1923-12-01 - - 1998-07-29 - - FPNP
  MARIA - - - 1935-01-22 - - 1992-03-30 - - FPNP
  MARIA - - - 1916-02-02 - - - - - UDSKIOR
  MARIA - - - 1943-03-23 - - - - - UDSKIOR
  MARIA - - - 1926-07-05 - - - - - UDSKIOR
  MARIA - - - 1935-01-22 - - 1992-03-30 - - UDSKIOR
  MARIAN - - - 1923-07-19 - - 1994-05-13 - - FPNP
  MARIAN - - - 1919-08-10 - - 1997-03-11 - - FPNP
  MARIAN - - - 1924-08-29 - - - - - UDSKIOR
  MARIAN - - - 1920-04-14 - - - - - UDSKIOR
  MARIANNA - - - 1918-11-25 - - 2001-06-05 - - FPNP
  MARIANNA - - - 1903-11-27 - - 1999-02-18 - - FPNP
  MARIANNA - - - 1922-02-22 - - 1996-03-15 - - FPNP
  MARIANNA - - - 1927-02-08 - - - - - UDSKIOR
  MARIANNA - - - 1922-09-27 - - - - - UDSKIOR
  MARIANNA - - - 1922-07-19 - - - - - UDSKIOR
  MARIANNA - - - 1938-04-10 - - - - - UDSKIOR
  MARIANNA - - - 1927-05-25 - - - - - UDSKIOR
  MARTA - - - 1926-07-04 - - 2002-04-20 - - FPNP
  MATYLDA - - - 1904-12-15 - - 2000-07-23 - - FPNP
  MEANIA - - - 1907-09-20 - - - - - PCK
  MELANIA - - - 1907-09-20 - - 1993-04-28 - - FPNP
  MICHAŁ - - - 1919-08-31 - - 2002-05-26 - - FPNP
  MICHAŁ - - - 1892-01-20 - - - - - AU
  MICHAŁ - - - 1920-08-27 - - 2002-01-04 - - FPNP
  MICHAŁ - - - 1919-08-31 - - - - - UDSKIOR
  MICHAŁ JANUSZ - - 1927-04-09 - - - - - UDSKIOR
  MIECZYSŁAW - - - 1936-08-15 - - 1993-07-26 - - FPNP
  MIECZYSŁAW - - - - - - - - - PCK
  MIECZYSŁAW - - - 1926-03-23 - - 2000-08-02 - - FPNP
  MIECZYSŁAW - - - 1925-11-24 - - - - - UDSKIOR
  MIECZYSŁAW - - - 1924-04-28 - - - - - UDSKIOR
  MIKOŁAJ - - - 1921-03-15 - - 1998-10-05 - - FPNP
  MIKOŁAJ - - - - - - - - - CMJW
  MIKOŁAJ - - - 1921-03-15 - - - - - UDSKIOR
  MILADA MARCYJANNA - - 1929-03-06 - - - - - UDSKIOR
  MIROSŁAWA - - - 1928-07-23 - - 1995-02-16 - - FPNP
  MŚCISŁAWA - - - 1917-04-15 - - 2002-05-19 - - FPNP
  MŚCISŁAWA LUBOMIRA - - 1917-04-15 - - - - - UDSKIOR
  OTOLIA - - - 1915-06-28 - - 1998-07-15 - - FPNP
  PAULINA - - - 1921-07-22 - - - - - UDSKIOR
  PAWEŁ - - - 1915-06-07 - - 1999-02-15 - - FPNP
  PAWEŁ - - - 1915-06-07 - - 1999-02-15 - - UDSKIOR
  PELAGIA - - - 1922-01-22 - - - - - UDSKIOR
  PIOTR - - - - - - 1940-00-00 - - kwestionariusz
  PIOTR - - - 1926-04-16 - - 1998-11-15 - - FPNP
  PIOTR - - - 1916-07-16 - - 2000-11-15 - - UDSKIOR
  PIOTR - - - 1926-04-16 - - - - - UDSKIOR
  REGINA - - - 1929-03-09 - - - - - PCK
  REGINA - - - 1932-10-28 - - - - - UDSKIOR
  ROMAN - - - 1922-01-24 - - 2004-05-04 - - FPNP
  ROMAN EUGENIUSZ - - 1922-01-24 - - 2004-05-04 - - UDSKIOR
  ROMUALD - - - 1929-02-24 - - 2003-06-29 - - FPNP
  ROZALIA - - - 1884-00-00 - - - - - AU
  ROZALIA - - - 1921-07-12 - - 1994-04-10 - - FPNP
  RYSZARD - - - 1929-04-01 - - 1996-05-20 - - FPNP
  RYSZARD - - - 1929-04-01 - - - - - PCK
  RYSZARD - - - - - - - - - PCK
  RYSZARD KAZIMIERZ - - 1943-06-18 - - - - - UDSKIOR
  RYSZARD - - - 1929-04-01 - - 1996-05-20 - - UDSKIOR
  SABINA - - - 1924-03-16 - - - - - UDSKIOR
  SABINA - - - 1931-09-08 - - - - - UDSKIOR
  SABINA STEFANIA - - 1927-12-23 - - - - - UDSKIOR
  STANISŁAW - - - 1917-07-19 - - 2003-03-05 - - FPNP
  STANISŁAW - - - 1924-01-14 - - 1996-06-07 - - FPNP
  STANISŁAW - - - 1919-06-05 - - 2000-01-01 - - FPNP
  STANISŁAW - - - 1923-05-09 - - - - - PCK
  STANISŁAW - - - 1908-07-08 - - - - - AU
  STANISŁAW - - - 1921-10-18 - - - - - AU
  STANISŁAW - - - 1901-12-11 - - - - - AU
  STANISŁAW - - - 1925-01-05 - - 1998-02-17 - - FPNP
  STANISŁAW - - - 1924-12-02 - - 2001-08-18 - - FPNP
  STANISŁAW - - - 1926-11-23 - - 2003-05-02 - - FPNP
  STANISŁAW - - - 1919-11-24 - - 2001-10-23 - - FPNP
  STANISŁAW - - - 1912-04-29 - - 1998-12-18 - - FPNP
  STANISŁAW - - - - - - - - - CMJW
  STANISŁAW - - - 1924-12-02 - - 2001-08-18 - - UDSKIOR
  STANISŁAW - - - 1919-06-05 - - - - - UDSKIOR
  STANISŁAW - - - 1927-08-21 - - - - - UDSKIOR
  STANISŁAW - - - 1924-04-27 - - - - - UDSKIOR
  STANISŁAW - - - 1943-06-03 - - - - - UDSKIOR
  STANISŁAW - - - 1939-06-30 - - - - - UDSKIOR
  STANISŁAWA - - - 1923-10-25 - - 1998-02-28 - - FPNP
  STANISŁAWA - - - 1928-11-11 - - 1999-10-10 - - FPNP
  STANISŁAWA - - - 1926-03-02 - - 2000-12-06 - - FPNP
  STANISŁAWA - - - 1927-10-07 - - 1996-06-10 - - FPNP
  STANISŁAWA - - - 1934-05-15 - - 2001-11-20 - - FPNP
  STANISŁAWA - - - 1929-11-07 - - 1999-01-22 - - FPNP
  STANISŁAWA - - - 1926-03-02 - - - - - UDSKIOR
  STANISŁAWA - - - 1927-05-18 - - - - - UDSKIOR
  STANISŁAWA - - - 1921-04-22 - - - - - UDSKIOR
  STANISŁAWA - - - 1929-11-07 - - - - - UDSKIOR
  STANISŁAWA - - - 1928-11-11 - - - - - UDSKIOR
  STANISŁAWA - - - 1923-10-25 - - - - - UDSKIOR
  STANISŁAWA - - - 1923-06-03 - - - - - UDSKIOR
  STEFAN - - - 1913-12-19 - - 2001-05-14 - - FPNP
  STEFAN - - - 1924-03-25 - - - - - UDSKIOR
  STEFAN - - - 1913-12-19 - - - - - UDSKIOR
  STEFANIA - - - 1925-04-25 - - - - - UDSKIOR
  STEFANIA - - - 1923-06-23 - - - - - UDSKIOR
  SZCZEPAN - - - 1925-12-22 - - 2004-08-23 - - FPNP
  SZCZEPAN - - - 1925-12-22 - - - - - UDSKIOR
  TADEUSZ - - - 1921-10-27 - - 2001-01-28 - - FPNP
  TADEUSZ - - - 1928-10-01 - - - - - PCK
  TADEUSZ - - - 1898-10-20 - - - - - AU
  TADEUSZ - - - 1925-03-18 - - 2005-07-01 - - FPNP
  TADEUSZ - - - 1926-01-22 - - 2002-04-29 - - FPNP
  TADEUSZ - - - 1940-07-27 - - 2002-05-17 - - FPNP
  TADEUSZ MICHAŁ - - 1933-03-04 - - - - - UDSKIOR
  TADEUSZ - - - 1921-10-27 - - 2001-01-28 - - UDSKIOR
  TERESA - - - 1928-01-18 - - - - - UDSKIOR
  TERESA - - - 1939-01-26 - - - - - UDSKIOR
  TOMASZ - - - 1917-08-22 - - - - - AU
  WACŁAW - - - 1905-10-09 - - 2001-02-06 - - FPNP
  WACŁAW - - - 1913-01-19 - - 2002-10-08 - - FPNP
  WACŁAW - - - 1897-02-06 - - - - - AU
  WACŁAW - - - 1922-04-06 - - 1997-07-03 - - FPNP
  WACŁAW - - - 1897-02-06 - - 1963-05-09 - - UDSKIOR
  WACŁAWA - - - 1923-12-10 - - 1993-09-04 - - FPNP
  WALENTYNA - - - 1922-01-01 - - 2002-11-26 - - FPNP
  WALENTYNA - - - 1922-01-01 - - - - - UDSKIOR
  WERONIKA - - - 1913-09-18 - - 1997-07-24 - - FPNP
  WERONIKA - - - 1913-10-20 - - 2004-01-11 - - FPNP
  WERONIKA - - - 1921-09-10 - - 1998-06-08 - - FPNP
  WERONIKA - - - 1913-10-20 - - - - - UDSKIOR
  WERONIKA - - - 1921-09-10 - - - - - UDSKIOR
  WERONIKA - - - 1925-06-11 - - - - - UDSKIOR
  WIKTOR - - - 1909-08-26 - - - - - CMJW
  WIKTORIA - - - 1911-07-20 - - 2004-06-03 - - FPNP
  WINCENTY - - - 1901-05-10 - - 1997-02-03 - - FPNP
  WITOLD - - - 1927-07-11 - - 1995-11-06 - - FPNP
  WITOLD - - - 1923-01-03 - - 2003-01-11 - - FPNP
  WITOLD - - - - - - - - - CMJW
  WŁADYSŁAW - - - 1914-06-10 - - 1993-05-17 - - FPNP
  WŁADYSŁAW - - - 1915-01-25 - - 1998-05-19 - - FPNP
  WŁADYSŁAW - - - 1917-05-20 - - 2003-11-28 - - FPNP
  WŁADYSŁAW - - - 1916-03-13 - - 1994-10-13 - - FPNP
  WŁADYSŁAW - - - 1930-10-11 - - - - - PCK
  WŁADYSŁAW - - - 1928-00-00 - - - - - PCK
  WŁADYSŁAW - - - 1896-11-11 - - - - - AU
  WŁADYSŁAW - - - 1922-05-15 - - 2002-01-23 - - FPNP
  WŁADYSŁAW - - - 1914-08-23 - - 1996-09-28 - - FPNP
  WŁADYSŁAW - - - 1926-01-18 - - 2000-06-21 - - FPNP
  WŁADYSŁAW - - - 1922-11-01 - - - - - UDSKIOR
  WŁADYSŁAW - - - 1917-05-20 - - - - - UDSKIOR
  WŁADYSŁAW LEONARD - - 1914-06-10 - - 1993-05-17 - - UDSKIOR
  WŁADYSŁAWA - - - 1923-03-20 - - 2002-05-06 - - FPNP
  WŁADYSŁAWA - - - 1923-03-20 - - - - - UDSKIOR
  WŁADYSŁAWA - - - 1938-06-24 - - - - - UDSKIOR
  WŁADYSŁAWA - - - 1929-10-19 - - - - - UDSKIOR
  WŁADYSŁAWA - - - 1923-03-29 - - - - - UDSKIOR
  WŁODZIMIERZ - - - 1929-08-25 - - 1996-11-29 - - FPNP
  WŁODZIMIERZ - - - 1926-06-15 - - - - - UDSKIOR
  ZBIGNIEW - - - - - - - - - PCK
  ZDZISŁAW - - - 1928-01-14 - - - - - PCK
  ZENON JAN - - 1907-06-10 - - 1944-08-17 - - kwestionariusz
  ZENONA ALFREDA - - 1936-01-14 - - - - - UDSKIOR
  ZOFIA - - - - - - - - - PCK
  ZOFIA - - - 1929-01-06 - - 2001-12-10 - - FPNP
  ZOFIA MIECZYSŁAWA - - 1930-09-01 - - - - - UDSKIOR
  ZOFIA - - - 1921-12-18 - - - - - UDSKIOR
  ZOFIA - - - 1944-06-04 - - - - - UDSKIOR
  ZOFIA - - - 1943-05-03 - - - - - UDSKIOR
  ZOFIA - - - 1929-01-28 - - - - - UDSKIOR
  ZOFIA - - - 1929-01-06 - - - - - UDSKIOR
  ZOFIA ANIELA - - 1924-09-10 - - - - - UDSKIOR


  Źródło: witryna straty.pl


  3 sierpień 2008 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005