<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

O nazwisku i osobach

 • Powstawanie nazwisk
 • Domniemane drogi migracji
 • Pochodzenie nazwiska Stankiewicz
 • Rozmieszczenie osób o nazwisku Stankiewicz w 1992 roku
 • Występowanie nazwiska na Mazowszu wg. TP SA
 • Miejscowości Stankiewicze
 • Heraldyka litewska
 • Stankiewicz w KAP 1929 i PAST 1938
 • O nazwiskach występujących w mojej rodzinie
 • Stankiewicz na wojennych kartach historii
 • Stankiewicz na kartach dokumentów historycznych
 • Migracja zagraniczna
 • Migracja zagraniczna cz.2 - USA - szczegóły
 • International Genealogical Index
 • "Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA"
 • Ogólnopolski indeks małżeństw do r. 1899
 • Przegląd wojsk WXL 1528 r.
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1854
 • Stankiewicz w Europie
 • Obszary migracji Stankiewiczów
 • We wrześniu 2002 roku mieszkaliśmy w ..
 • Stankiewicze w księgach AGAD
 • Wkład Stankiewiczów w dzisiejszą naukę
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1870
 • Rosja, Białoruś
 • Cmentarz w Żytomierzu
 • Wileńszczyzna
 • Straty w I i II WŚ - lista niemiecka
 • Lwów
 • Zapisy w Aktach Stanu Cywilnego
 • Szczecin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Poznań - odeszli i tam spoczywają ...
 • Zielona Góra - odeszli i tam spoczywają ...
 • Dokumenty i poszukiwania
 • Cmentarz Północny w Warszawie
 • Gliwice - odeszli i tam spoczywają ...
 • Konspiracja na terenie obwodu „Łąka”
 • Sokółka - odeszli i tam spoczywają ...
 • Pochodzenie Billewiczów i ich genealogia (XV – XVI w.)
 • Polegli w Powstaniu Warszawskim ...
 • Cmentarze w Warszawie
 • Stankiewicze według Dziadulewicza
 • Łódź - odeszli i tam spoczywają ...
 • Szlachta kalwińska w Polsce
 • Poczet elektorów
 • Straty osobowe i ofiary represji
 • Heraldyka polska w średnich wiekach
 • Augustów - pochowani ...
 • Lublin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Wadowice
 • Otwock
 • Cmentarz parafialny Świętej Rodziny we Wrocławiu
 • Ciechocin


 • O nazwiskach występujących w mojej rodzinie


  W kolejności alfabetycznej


  Objaśnienia etymologii nazwisk pochodzą z "Nazwisk Polaków" K. Rymuta - wyd. 1991 r.

  Mapki obrazują rozmieszczenie osób o danym nazwisku, w poszczególnych województwach Polski wg. spisu powszechnego z roku 1992

  Zagęszczenie w kolorach:

  0                                                                     max


      Oksza
      Brzeski    

   
    


  Razem 4958 osób w 47 województwach

  Najwięcej w woj:

  1. gdańskie                  1373

  2. warszawskie              419

  3. słupskie                      307

  4. łódzkie                       274


       Ciok  

  1472 (to rok pierwszego odnotowania owego nazwiska) - od gw. ciokać, czokać 'głaskać; cmokać'

     Razem 2270 osób w 43 województwach
   

  Najwięcej w woj:

  1. warszawskie               346

  2. siedleckie                   336

  3. białopodlaskie            292

  4. kieleckie                     254

      
       Cyroński 
     

  Nazwisko pochodzi od słowa czyran" (cyranka - kaczka) - zmiana "czy" w "cy" zapewne wtórna pod wpływem mazurzenia. 
    
     Razem 23 osób w 5 województwach

  Najwięcej w woj:

  1. gorzowskie                  10

  2. krakowskie                   5

  3. katowickie                    3

  4. zamojskie                     3


       
       Dobosz
     

  Nazwisko pochodzi od imion złożonych typu Dobiemir, Dobiesław lub od nazwy "dobosz".
    
     Razem 10784 osób w 49 województwach

  Najwięcej w woj:

  1. warszawskie               962

  2. częstochowskie           901

  3. krakowskie                 620
       Jaśkiewicz  

  Nazwisko pochodzi od imion na Ja- typu Jan, Jaczemir, Jaromir.

     Razem 8039 osób w 49 województwach

  Najwięcej w woj:

  1. radomskie                  821

  2. warszawskie              463

  3. łódzkie                       425

  4. konińskie                    383


      
       Kmieć
   
   
  Najwcześniejszy zapis notowano w roku 1413.
  Nazwisko pochodzi od słowa kmieć - włościanin, rolnik.


     Razem 6202 osób w 49 województwach

  Najwięcej w woj:

  1. tarnowskie                  549

  2. łódzkie                        422

  3. poznańskie                  330

  4. zamojskie                    325


      
       Ołdak

   
     Razem 1806 osób w 34 województwach

  Najwięcej w woj:

  1. warszawskie                634

  2. ostrołęckie                   396

  3. siedleckie                     181

  4. suwalskie                      131         Lis
       Orzechowski                                    

  Najwcześniejszy zapis  nazwiska "Orzech"  notowany w roku 1369.
  Nazwisko pochodzi od słowa "orzech".

     Razem 1806 osób w 34 województwach

  Najwięcej w woj:

  1. warszawskie                1818

  2. krakowskie                   872

  3. katowickie                     846

  4. bydgoskie                      666

       Pasiewicz

  Nazwisko pochodzi od słów "pas" - długi, wąski kawałek skóry, pasać, paść.

     Razem 369 osób w 26 województwach

  Najwięcej w woj:

  1. warszawskie                71

  2. płockie                        64

  3. ciechanowskie             38

  4. łódzkie                        31
   Cholewa
       Sawicki

  Najwcześniejszy zapis notowany w roku 1388 (Sawa).
  Nazwisko pochodzi od biblijnego Sawa.

     Razem 31808 osób w 49 województwach

            Najwięcej w woj:
            1. warszawskie                3880
           
  2. białostockie                  2727
            3. suwalskie                     1649
            4. wrocławskie                 1276
   Jasieńczyk
       Śliwowski

  Najwcześniejszy zapis  nazwiska "Śliwa" notowany w roku 1482.
  Nazwisko pochodzi od słowa "śliwa".


     Razem 1433 osób w 38 województwach

  Najwięcej w woj:

  1. warszawskie                312

  2. łomżyńskie                   311

  3. białostockie                  154

  4. gdańskie                       76
         Lis
       Wróblewski

  Najwcześniejszy zapis  nazwiska "Wróbel" notowany w roku 1424.
  Nazwisko pochodzi od słowa "wróbel" -                    gatunek ptaka.

     Razem 36435 osób w 49 województwach

  Najwięcej w woj:

  1. warszawskie                3155

  2. katowickie                   1729

  3. białostockie                  1656

  4. bydgoskie                     1601
      Zaręba
       Zaręba

  Najwcześniejszy zapis notowano
                      w roku 1352. Nazwisko pochodzi od 
                      słów "zaręba" i "zarąbać".

     Razem 9840 osób w 49 województwach

  Najwięcej w woj:

  1. warszawskie                1061

  2. kieleckie                       661

  3. łomżyńskie                    638

  4. katowickie                    603

       Zmysłowski

  Nazwisko pochodzi od słów zmyśleś i zmysł.

     Razem 1688 osób w 43 województwach

  Najwięcej w woj:

  1. ciechanowskie                248

  2. płockie                           207

  3. warszawskie                   181

  4. lubelskie                         136


       Żaboklicki

  Najwcześniejszy zapis notowano w roku 1464.
  Nazwisko pochodzi od słów "żaba" i "klik" - "żabi krzyk".

     Razem 493 osób w 27 województwach.

  Najwięcej w woj:

  1. warszawskie                288

  2. siedleckie                      72

  3. gdańskie                       20

  4. ostrołęckie                    20  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005