<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

O nazwisku i osobach

 • Powstawanie nazwisk
 • Domniemane drogi migracji
 • Pochodzenie nazwiska Stankiewicz
 • Rozmieszczenie osób o nazwisku Stankiewicz w 1992 roku
 • Występowanie nazwiska na Mazowszu wg. TP SA
 • Miejscowości Stankiewicze
 • Heraldyka litewska
 • Stankiewicz w KAP 1929 i PAST 1938
 • O nazwiskach występujących w mojej rodzinie
 • Stankiewicz na wojennych kartach historii
 • Stankiewicz na kartach dokumentów historycznych
 • Migracja zagraniczna
 • Migracja zagraniczna cz.2 - USA - szczegóły
 • International Genealogical Index
 • "Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA"
 • Ogólnopolski indeks małżeństw do r. 1899
 • Przegląd wojsk WXL 1528 r.
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1854
 • Stankiewicz w Europie
 • Obszary migracji Stankiewiczów
 • We wrześniu 2002 roku mieszkaliśmy w ..
 • Stankiewicze w księgach AGAD
 • Wkład Stankiewiczów w dzisiejszą naukę
 • Mieszkańcy miasta Warszawy - rok 1870
 • Rosja, Białoruś
 • Cmentarz w Żytomierzu
 • Wileńszczyzna
 • Straty w I i II WŚ - lista niemiecka
 • Lwów
 • Zapisy w Aktach Stanu Cywilnego
 • Szczecin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Poznań - odeszli i tam spoczywają ...
 • Zielona Góra - odeszli i tam spoczywają ...
 • Dokumenty i poszukiwania
 • Cmentarz Północny w Warszawie
 • Gliwice - odeszli i tam spoczywają ...
 • Konspiracja na terenie obwodu „Łąka”
 • Sokółka - odeszli i tam spoczywają ...
 • Pochodzenie Billewiczów i ich genealogia (XV – XVI w.)
 • Polegli w Powstaniu Warszawskim ...
 • Cmentarze w Warszawie
 • Stankiewicze według Dziadulewicza
 • Łódź - odeszli i tam spoczywają ...
 • Szlachta kalwińska w Polsce
 • Poczet elektorów
 • Straty osobowe i ofiary represji
 • Heraldyka polska w średnich wiekach
 • Augustów - pochowani ...
 • Lublin - odeszli i tam spoczywają ...
 • Wadowice
 • Otwock
 • Cmentarz parafialny Świętej Rodziny we Wrocławiu
 • Ciechocin

 • Ciechocin

      

   

   

  Przedstawiona na powyższych zdjęciach marmurowa tablica pamiątkowa znajduje się na wschodniej ścianie osiemnastowiecznej zakrystii kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Ciechocinie gmina loco, powiat golubsko – dobrzyński, województwo kujawsko – pomorskie.

              Tablica prostokątna, wykonana jest z czarnego marmuru, obwiedziona rzeźbionym motywem roślinnym w kamieniu, niedawno temu została odnowiona w 2009 r. wraz z całym kościołem. Upamiętnia ona Wieńczysława Aleksandra Stankiewicza związanego z należącą od 1829 roku do Skarbu Królestwa Polskiego tzw. Ekonomią Ciechocińską. Ekonomia ta powstała po drugim rozbiorze na bazie dawnych dóbr ciechocińskich biskupstwa kujawskiego we Włocławku (należały one do biskupów od XII wieku do drugiego rozbioru).

  Inskrypcja na tablicy brzmi następująco: „DOM/Wieńczysław Alexander/Stankiewicz/urodzony: 5 marca 1789 R./zmarły/w dniu 26 kwietnia 1848 r./z żalem rodziny/Przyjaciół i sąsiadów/Prosi o pobożne westchnienie”.

              Aleksander Wieńczysław Stankiewicz według przebadanych przeze mnie źródeł metrykalnych parafii Ciechocin urodził się 1798 roku w parafii Trąbin na ziemi dobrzyńskiej z ojca Antoniego (urodzony w 1769 lub 1771 r. w nieznanym miejscu, zmarł 30 stycznia 1811 r. w Ciechocinie w wieku 40 lat) i Anny z Lerchenfeld (ur. 1772 r. w nieznanym miejscu, zmarła 3 października 1828 r. w Łążynku, parafia Ciechocin) pierwszego małżeństwa Stankiewicz, drugiego Janiszewska. W 1811 roku w dniu śmierci Antoni Stankiewicz wymieniony został jako „dzierżawca Woytostwa w Małszycach” w Ekonomii Ciechocińskiej parafia Ciechocin. Natomiast wcześniej w 1809 r. został wymieniony jako „Ekonom z Amtu Ciechocińskiego”. Natomiast w 1830 roku mamy wzmiankę, że pracował on na „Komissaryi Dochodów Dóbr Ciechocińskich”.

  Wieńczysław Aleksander Stankiewicz syn Antoniego był herbu Mogiła, gdyż wspomniany jest (bez podania jednak miejscowości przebywania) w dziele „Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacji o dowodach szlachectwa, Warszawa 1851 r.”. Dnia 26 listopada 1825 roku w kościele parafialnym w Ciechocinie zawarł ślub z Karoliną Matyldą Elżbietą Wohlfahrt urodzoną w Berlinie 1804 roku, córką Jana Fryderyka Wohlfahrt i Doroty Karoliny z Schustrów już nieżyjących kiedy brała ślub z A. Stankiewiczem. Wieńczysław Aleksander Stankiewicz 3 lipca 1811 roku pracował jako „Pisarz prowentów” i mieszkał wówczas w Ciechocinie. Natomiast w 1821 roku i w czasie gdy brał ślub w 1825 roku został określony jako „Aktuariusz Ekonomii Ciechocin”, czyli był prowadzącym rachunki albo księgowym Ekonomii Ciechocińskiej. 31 stycznia 1829 r. akta metrykalne parafii Ciechocin określają go jako „Administrator Dóbr Ciechocińskich w Łążynku mieszkający”, natomiast 19 października 1830 r. „Administrator Dóbr Rządowych Ciechocińskich i Woyta tychże Dóbr w Łążynku zamieszkałego”. W dniu 19 kwietnia 1836 r. został określony jako „posesor wsi Łążynek tamże zamieszkały”, natomiast już 3 grudnia 1837 roku akta metrykalne parafii Ciechocin określiły go jako „Posesor Woytostwa Mileszewy” w Ekonomii Ciechocińskiej i parafii Ciechocin, do którego właścicielem był do swojej śmierci w 1848 r.  Wieńczysław Aleksander Stankiewicz miał jedną siostrę Ludwikę Stankiewicz, w 1830 roku mającą lat 26. Dnia 19 października 1830 roku zawarła małżeństwo z wielmożnym Janem Kościeńskim, Asystentem w Sądzie Toruńskim w Toruniu zamieszkałym urodzonym we wsi Wieździny  w Prusach, syn Józefa i Doroty Kościeńskich (gdy brał ślub już nie żyli) lat 32

  Wieńczysław Aleksander Stankiewicz miał z Karoliną Matyldą Elżbietą Wohlfahrt następujące dzieci:

  1. Mariana Mikołaja, urodzonego w Łążynku w Ekonomii ciechocińskiej dnia 11 września 1826 roku.  W dniu 5 kwietnia 1858 roku został określony jako „dzierżawca wieczysty Woytostwa Miliszew”, natomiast w dniu 24 kwietnia 1859 roku został określony już jako „Posiadacz wieczysty Woytostwa Mileszewy”. W 1860 roku posiadaczem tego folwarku został Antoni Stankiewicz. Żoną Mariana Mikołaja była Helena z Wolskich (w 1859 roku miała 22 lata, natomiast w 1859 roku jej wiek akta określiły na 26 lat). Z nią miał następujące dzieci: Jan Aleksander urodzony w Miliszewach 2 lutego 1854 roku, w dniu 9 stycznia 1858 roku urodziła się Stanisława Helena i rok później 24 kwietnia 1859 roku urodził mu się syn Edmund Xawery w Miliszewach. Edmund Xawery zmarł 12 sierpnia 1859 roku.
  2. Feliksa Gabriela, urodzonego 18 marca 1832 roku w Łążynku,
  3. Nikodema Aleksandra, urodzony 29 czerwca 1834 roku w Łążynku,
  4. Teodora Wawrzyńca, urodzonego w Łążynku 11 lutego 1828 r., zmarł w wieku 11 lat 3 stycznia 1839 r. w Lipnie na ziemi dobrzyńskiej,

  5.     Jana Chryzostoma, urodzonego w Łążynku 26 stycznia 1829 r., w dniu 22 lipca 1856 r. "posiadacza Woytostwa Małszyc". W tym dniu wziął on ślub z Franciszką Kościerską, córką Jana i Ludwiki małżonków Kościerskich "possesorów Woytostwa Łążynek" urodzoną w Jordankach lat 24 mająca, gdy brała ślub z Stankiewiczem,

  6.      Aloizego, urodzonego 3 czerwca 1839 r. w Miliszewach i zmarły tamże 1 października 1840 r.

  Wieńczysław Aleksander Stankiewicz zmarł w Ciechocinie dnia 26 kwietnia 1848 r. w Miliszewach i został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Ciechocinie.

  .

   

  Informacja :

  Kowalski Ryszard, ul. Zamkowa 7 m 4, 87-400 Golub - Dobrzyń, tel. 796815736.   

   
  27 maj 2013 r.
   
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005