<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część III

 • Spis poległych i zmarłych 1863 - 64
 • Tatarzy polscy
 • Wykaz wsi, dymów i dziedziców w obwodzie Lipnowskim - 1825 r.
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w połowie XIX w.
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 1
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 2
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 3
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz.4
 • Lista oficerów Brygad Legionowych z 1916 r.
 • Drobna szlachta na Podlasiu w XVI w.
 • Popis wojenny ziemian woj. podlaskiego 1528 r.
 • Popis wojenny ziemian woj. podlaskiego 1528 r.- Lista nazwisk
 • Nieznana szlachta polska A - J
 • Nieznana szlachta polska K - M
 • Nieznana szlachta polska N - S
 • Nieznana szlachta polska Ś - Ż
 • Podróże historyczne po ziemiach polskich
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > A - C <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > D - I <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > J - K <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > L - N <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > O - R <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > S - T <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > U - Ż <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > Statystyka <
 • Powiaty wg. Słownika z r. 1880
 • Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku
 • Biskupstwo Wileńskie
 • Ormiańskie Rody Szlacheckie
 • Nadania szlacheckie w zaborze austryjackim 1773 – 1918
 • Szlachta powiatu Oszmiańskiego


 • Lista oficerów wszystkich Brygad Legionowych

   (niekompletna) ze stanem z dnia 1 kwietnia 1916 roku.
  (opracowanie własne - na podstawie dokumentu z witryny WBC)

  "Pierwsza i ostatnia strona tego spisu w czasie konspiracji uległa zniszczeniu. Na pierwszej stronie zaczynał się spis od Dowództwa Legionów Polskich i brak jest jego początku, a jest koniec Sztabu Legionów. Ostania brakująca stronica dotyczy niższych oficerów Komendy (artylerii). Spis sporządził Wacław Majdykowski w dniu 6 czerwca 1947 r."
    Stopień wojskowy   Nazwisko i imię Przynależność do jednostki
    Chorąży   Abłamowicz Konstanty I Brygada  
    Podporucznik   Ajdukiewicz Adam III Brygada 4 Pułk
    Porucznik   Aleksandrowicz Konstanty I Brygada  
    Chorąży   Aleksandrowicz Wacław I Brygada  
    Chorąży   Ameisen Berti (?) Sztab Legionów  
    Kapitan   Antosz Władysław II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Artwiński Władysław III Brygada Komenda
    Chorąży   Banzer Antoni III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Baran Jan III Brygada 6 Pułk
    Major   Barbacki Leon I Brygada  
    Porucznik   Bardel Maciej II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Bartak Piotr II Brygada 3 Pułk
    Porucznik   Barthel de Wedenthal Artyleria  
    Porucznik   Barwiński Hertz Henryk I Brygada  
    Chorąży   Barycz Józef III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Baurain Janusz Artyleria  
    Chorąży   Beck Józef Artyleria  
    Porucznik   Belinerblau Jan I Brygada  
    Podporucznik   Bellert Józef Dr. I Brygada  
    Chorąży   Benedykt Józef III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Berling Zygmunt III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Bęben Henryk I Brygada  
    Chorąży   Bick Maksymilian Sztab Legionów  
    Podporucznik   Biegański Stanisław II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Biernacki Józef III Brygada Komenda
    Kapitan   Biernacki Stefan I Brygada  
    Porucznik   Biernacki Wacław I Brygada  
    Podporucznik   Biestak Stefan II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Bigoszt Henryk III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Bittner Ludwik II Brygada 2 Pułk
    Porucznik   Błeszyński Jerzy I Brygada  
    Kapitan   Bobrowski Emil Dr. III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Bochenek Włodzimierz I Brygada  
    Chorąży   Bochniewicz Jan III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Bogaczewicz Kazimierz III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Bogucki Mieczysław III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Bogusławski Stanisław I Brygada  
    Chorąży   Boguszewski Stefan Sztab Legionów  
    Porucznik   Bolesławicz Maryan Artyleria  
    Chorąży   Bolesławski Pobóg Jan III Brygada 4 Pułk
    Porucznik   Borkowski Dunin Józef Dr. Kawaleria  
    Porucznik   Bortnowski Władysław I Brygada  
    Podporucznik   Boryczko Henryk II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Brandys Rudolf II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Bratro jan I Brygada  
    Chorąży   Brożek Kazimierz II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Brożek Stanisław III Brygada 6 Pułk
    Major   Brzezina Ottokar Artyleria  
    Rotmistrz   Brzeziński Dunin Jan Kawaleria  
    Podporucznik   Brzozowski Hubert III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Burda Rudolf Sztab Legionów  
    Kapitan   Burhardt Stanisław I Brygada  
    Chorąży   Bursa Gwidon II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Burzyński Stanisław Kawaleria  
    Chorąży   Buś Włodzimierz Kawaleria  
    Podporucznik   Byszewski Józef Kawaleria  
    Chorąży   Cekiera Jacek Kawaleria  
    Chorąży   Charzewski Stanisław I Brygada  
    Porucznik   Chełmicki Henryk II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Chmielowski Teodor Artyleria  
    Podporucznik   Chodorowski Henrico Jan III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Chodorowski Józef III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Chrzanowski Eugeniusz Sztab Legionów  
    Chorąży   Chrząszczyński Eugeniusz II Brygada 2 Pułk
    Kapitan   Ciepichałł Henryk ks. I Brygada  
    Podporucznik   Csadek Zygmunt II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Cybulski Wincenty Artyleria  
    Chorąży   Czaderski Mieczysław II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Czajkowski Bolesław I Brygada  
    Chorąży   Czajkowski Maryan III Brygada 4 Pułk
    Porucznik   Czapliński Emil II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Czapliński Władysław II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Czapski Jan Artyleria  
    Chorąży   Czarnowski - Denhoff Wacław I Brygada  
    Chorąży   Czech Feliks I Brygada  
    Chorąży   Czechowski Jerzy II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Czechowski Leon III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Czerny Schwarzenberg Jerzy I Brygada  
    Chorąży   Czopp Wilhelm I Brygada  
    Porucznik   Czuma Bolesław II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Czuskiewicz Józef I Brygada  
    Chorąży   Daszewski Stanisław Kawaleria  
    Kapitan   Dąbkowski Mieczysław I Brygada  
    Podporucznik   Dąbkowski Stefan I Brygada  
    Chorąży   Dąbrowiecki Eustachy I Brygada  
    Podporucznik   Dąbski Jan Sztab Legionów  
    Chorąży   de Laveaux Ludwik III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   de Mehlem Oskar II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Derkacz Kazimierz II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Deschue Tadeusz I Brygada  
    Podporucznik   Dewicz Bronisław Kawaleria  
    Chorąży   Diamant Aleksander Sztab Legionów  
    Porucznik   Długoszewski Bolesław I Brygada  
    Porucznik   Dłużniakiewicz Janusz I Brygada  
    Chorąży   Doboszyński Adam II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Dobrodzicki Adam I Brygada  
    Chorąży   Dobrowlański Władysław II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Dobrzański Mieczysław III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Dobrzański Zygmunt Kawaleria  
    Chorąży   Domański Władysław Artyleria  
    Podporucznik   Domaszewicz Aleksander Dr. I Brygada  
    Podporucznik   Dorobczyński Bronisław I Brygada  
    Porucznik   Dragat Władysław I Brygada  
    Porucznik   Dreszer Gustaw I Brygada  
    Chorąży   Dręgiewicz Stanisław II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Drzewiecki Aleksander III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Dubicz Karol Kawaleria  
    Porucznik   Dubiel Franciszek I Brygada  
    Chorążowie   Dunaj Stanisław II Brygada Komenda
    Porucznik   Dunin Roman I Brygada  
    Porucznik   Durski Antoni Artyleria  
    Chorąży   Dziadosz Wacław I Brygada  
    Porucznik   Dzieduszycki Konstanty hr. I Brygada  
    Kapitan   Dziekanowski Karol II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Dziekanowski Mieczysław Sztab Legionów  
    Podporucznik   Elsenberg Eugeniusz II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Endel Leopold I Brygada  
    Podporucznik   Englisch Jerzy Artyleria  
    Major   Fabrycy Kazimierz I Brygada  
    Podporucznik   Fąfara Maryan Kawaleria  
    Chorąży   Fąferko Tadeusz III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Fedak Jan II Brygada Komenda
    Chorąży   Feldstein Tadeusz III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Ferbel Leon II Brygada 3 Pułk
    Porucznik   Fijałkowski Bolesław II Brygada 3 Pułk
    Porucznik   Fijałkowski Czesław I Brygada  
    Podporucznik   Filipek Jan II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Filipkowski Władysław Artyleria  
    Major   Fleszar Albin I Brygada  
    Chorąży   Forscher Ireniusz Sztab Legionów  
    Podporucznik   Frank Tadeusz Artyleria  
    Podporucznik   Fuksiewicz Michał I Brygada  
    Major   Furgalski Tadeusz I Brygada  
    Podporucznik   Furgalski Teodor I Brygada  
    Chorąży   Fyda Wojciech Artyleria  
    Major   Galica Andrzej III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Gazda Aleksander II Brygada 3 Pułk
    Porucznik   Gądek Stanisław Dr. II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Geiger Zygmunt Sztab Legionów  
    Chorąży   German Juliusz Dr. Sztab Legionów  
    Chorąży   Gibiński Stanisław II Brygada 2 Pułk
    Porucznik   Gigel Józef III Brygada 6 Pułk
    Kapitan   Gilewicz Bronisław ks. Dr. III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Giżycki Iwo II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Gliniecki Roman Artyleria  
    Porucznik   Gluth Alojzy I Brygada  
    Porucznik   Głuchowski Janusz I Brygada  
    Chorąży   Głuchowski Kazimierz Sztab Legionów  
    Porucznik   Gniady Władysław II Brygada 2 Pułk
    Porucznik   Godziejewski Eugeniusz II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Goetrig Tadeusz I Brygada  
    Chorąży   Goldmann Henryk II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Golejaź Leopold I Brygada  
    Chorąży   Gołąb Jan I Brygada  
    Chorąży   Gołąb Józef II Brygada 2 Pułk
    Porucznik   Gosiewski Wiktor Artyleria  
    Chorąży   Goszczyński Maryan III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Górecki Adam Sztab Legionów  
    Podporucznik   Górka Olgierd Dr. II Brygada Komenda
    Chorąży   Górkiewicz Stanisław II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Grabowski Franciszek II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Grabowski Tadeusz Kawaleria  
    Podporucznik   Greffner Bolesław Sztab Legionów  
    Chorąży   Greszel Eugeniusz III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Grochowicz Klemens II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Grodecki Roman Dr. III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Grodyński Jan Sztab Legionów  
    Chorąży   Gromczakiewicz Kazimierz Sztab Legionów  
    Chorąży   Gromczykowski Kazimierz Sztab Legionów  
    Porucznik   Gross Edmund Dr. II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Grotowski Żelisław Dr. II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Grunwald Leopold Sztab Legionów  
    Chorąży   Gryl Maryan III Brygada 6 Pułk
    Porucznik   Grzybowski Franciszek I Brygada  
    Chorąży   Grzybowski Gustaw I Brygada  
    Porucznicy   Grzybowski Witold III Brygada 4 Pułk
    Brygadier   Grzysicki Wiktor III Brygada Komenda
    Chorąży   Gutek Zygmunt Dr. III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Gwiżdż Feliks III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Hajec Jan I Brygada  
    Pułkownik   Haller de Hallenburg Józef II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Harnwolf Artur Dr. II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Hedinger Mieczysław Dr. Sztab Legionów  
    Chorąży   Henisch Mieczysław I Brygada  
    Podporucznik   Herschtal Julian I Brygada  
    Porucznik   Hertel Aleksander Artyleria  
    Chorąży   Hłasko Antoni III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Hoffman Rudolf III Brygada 6 Pułk
    Porucznik   Holoubek Gustaw III Brygada Komenda
    Chorąży   Homme Władysław II Brygada 3 Pułk
    Porucznik   Hora Milan III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Hoszowski Jóżef III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Hozer Kazimierz I Brygada  
    Porucznik   Hubert Bolesław II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Hudec Maryan Sztab Legionów  
    Chorąży   Hyc Jan II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Iwanicki Jan I Brygada  
    Podporucznik   Iwanowski Stefan II Brygada Komenda
    Podporucznik   Jabłoński Antoni I Brygada  
    Chorąży   Jaklicz Józef II Brygada 3 Pułk
    Porucznik   Jakowicki Władysław Dr. I Brygada  
    Kapitan   Jakubowski Tadeusz III Brygada 6 Pułk
    Porucznik   Jakubski Antoni Dr. III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Jancarz Henryk III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Janicki Kazimierz III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Janiszewski Zygmunt Dr. I Brygada  
    Chorąży   Jankowski Kazimierz III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Janowski Stanisław II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Januszajtis Wiesław II Brygada 2 Pułk
    Pułkownik   Januszajtis Żygota Maryan II Brygada 2 Pułk
    Kapitan   Jarnuszkiewicz Czesłąw I Brygada  
    Podporucznik   Jarosz Mieczysław Sztab Legionów  
    Podporucznik   Jarząbkiewicz Leon Sztab Legionów  
    Chorąży   Jasiński Adam I Brygada  
    Porucznik   Jaster Stanisław II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Jażdżyński Stefan III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Jedynak Jan III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Jeziorański Tadeusz III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Jędrychowski Feliks III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Juzwa Zygmunt Sztab Legionów  
    Podporucznik   Kalabiński Stanisław I Brygada  
    Chorąży   Kałużyński Mieczysław Sztab Legionów  
    Porucznicy   Kamiński Antoni III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Kamiński Feliks Artyleria  
    Chorąży   Kamiński Jan III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Kamski Maksymilian III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Kapałka Kazimierz II Brygada 2 Pułk
    Kapitan   Kasprzycki Tadeusz I Brygada  
    Chorąży   Kędzior Aleksander II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Kicka Jan II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Kiełbiński Adam II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Kieszniewski Kazimierz Artyleria  
    Chorąży   Kilich Jan Sztab Legionów  
    Chorąży   Kiliński Władysław Artyleria  
    Podporucznik   Klaczyński Wacław I Brygada  
    Chorąży   Klakurka Kazimierz III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Klarsfeld Gustaw III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Klemensiewicz Zygmunt Sztab Legionów  
    Chorąży   Klementowski Stanisław III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Klimek Stanisław III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Kłobukowski Włodzimierz II Brygada 3 Pułk
    Porucznik   Knoll Edmund Artyleria  
    Podporucznik   Kochanowski Stanisław III Brygada 6 Pułk
    Rotmistrz   Kochański Lubicz Filip III Brygada Komenda
    Kapitan   Kołłątaj Jan Dr. III Brygada Komenda
    Podporucznik   Kołodziejczyk Tadeusz I Brygada  
    Chorąży   Kołodziejski Wojciech III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Kominek Wincenty III Brygada 6 Pułk
    Kapitan   Konas Alojzy I Brygada  
    Porucznik   Koneczny Włodzimierz I Brygada  
    Porucznik   Konopacki Mieczysław Dr. II Brygada Komenda
    Kapitan   Konopka Kazimierz ks. III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Konopnicki Jan Dr. Artyleria  
    Porucznik   Kordecki Albert Kawaleria  
    Chorąży   Kordzik Henryk III Brygada 4 Pułk
    Porucznik   Korolewicz Bolesław Dr. III Brygada Komenda
    Podporucznik   Korzeniowski Romuald II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Kosiba Kazimierz III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Kosiński Włodzimierz III Brygada 4 Pułk
    Porucznik   Kostecki Konrad Artyleria  
    Chorąży   Kostmanowicz Michał II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Kostynowicz Kazimierz Sztab Legionów  
    Chorąży   Kowalski Wincenty Artyleria  
    Chorąży   Kozak Władysław III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Kozicki Stanisław I Brygada  
    Chorąży   Kozłowski Eugeniusz I Brygada  
    Chorąży   Krajewski Tadeusz Sztab Legionów  
    Chorąży   Krogulski Władysław II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Krogulski Włodzimierz III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Król Tadeusz II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Krudowski Zygmunt III Brygada 4 Pułk
    Porucznik   Kruszewski Jan I Brygada  
    Podporucznik   Krzyski Tomasz II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Krzyżanowski Bolesław I Brygada  
    Porucznicy   Kucharski Teofil Dr. III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Kuczkowski Stefan II Brygada 3 Pułk
    Porucznik   Kuczyński Kazimierz I Brygada  
    Chorąży   Kuczyński Zygmunt I Brygada  
    Podporucznik   Kuenatler Stanisław Artyleria  
    Porucznik   Kula Leopold I Brygada  
    Kapitan   Kulczycki Julian I Brygada  
    Chorąży   Kulczycki Władysław Sztab Legionów  
    Porucznik   Kunicki Ryszard Dr. Artyleria  
    Chorąży   Kurower Lucyan III Brygada 6 Pułk
    Brygadier   Kurttner Ferdynand II Brygada Komenda
    Porucznicy   Kustroń Józef III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Kuta Kazimierz III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Kwaciszowski Antoni II Brygada 3 Pułk
    Kapitan   Kwapiński Wiktor ks. II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Kwarczyński Wiktor III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Kwaśniewski Mikołaj Dr. I Brygada  
    Chorąży   Kwiatek Feliks I Brygada  
    Chorąży   Laner Kazimierz II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Langner Władysław I Brygada  
    Podporucznik   Latour Jan I Brygada  
    Chorąży   Lelek Stefan Sztab Legionów  
    Podporucznik   Leruch Rudolf I Brygada  
    Chorąży   Leszczyński Jan I Brygada  
    Porucznik   Lewandowki Jan I Brygada  
    Podporucznik   Lewicki Józef III Brygada 4 Pułk
    Porucznik   Lewicki Stefan II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Lewiński Zbigniew I Brygada  
    Porucznik   Linnemann Zygmunt II Brygada 2 Pułk
    Porucznik   Lisiewicz Adam III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Lisiewicz Bronisław III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Liszka Wilhelm II Brygada 2 Pułk
    Porucznik   Litwinowicz Aleksander I Brygada  
    Chorąży   Liziński Stanisław II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Loria Leon Dr. I Brygada  
    Chorąży   Ludwik Karol I Brygada  
    Podporucznik   Łakociński Tadeusz III Brygada Komenda
    Porucznik   Łapicki Włodzimierz Artyleria  
    Porucznik   Łapiński Stanisław I Brygada  
    Chorąży   Łasiencki Seweryn II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Łaszczyński Maciej Sztab Legionów  
    Podporucznik   Łepkowski Józef Kawaleria  
    Podporucznik   Łubieński Roman hr. III Brygada 6 Pułk
    Kapitan   Łuczyński Aleksander I Brygada  
    Kapitan   Łukowski Kazimierz II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Mach Kazimierz II Brygada 2 Pułk
    Porucznik   Machnicki Roman Kawaleria  
    Podporucznik   Machonbaum Leon I Brygada  
    Porucznik   Machowicz Stanisław II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Maciejowski Mieczysław Artyleria  
    Podporucznik   Maciesza Adolf Sztab Legionów  
    Podporucznik   Maćkowski Zdzisław Sztab Legionów  
    Chorąży   Madurowicz Edward Sztab Legionów  
    Chorąży   Mahler Stanisław (?) III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Majchert Ludwik III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Majewski Stanisław Sztab Legionów  
    Chorąży   Majewski Tadeusz I Brygada  
    Kapitan   Majewski Tadeusz Dr. II Brygada Komenda
    Chorąży   Majewski Zdzisław Sztab Legionów  
    Chorąży   Majkociński Eugeniusz (?) III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Majkowski Benedykt I Brygada  
    Chorąży   Makuch Karol Sztab Legionów  
    Chorąży   Malicki Maryan I Brygada  
    Podporucznik   Malinowski Bolesław III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Malinowski Kazimierz II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Małecki Tomasz Sztab Legionów  
    Podporucznik   Małkowski Kazimierz II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Mańkowski Stanisław Artyleria  
    Chorąży   Marek Stanisław II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Marszałek Milan III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Marusieński Mieczysław I Brygada  
    Chorąży   Masny Karol II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Maszkowski Zyndran Karol I Brygada  
    Chorąży   Matuszczak Franciszek III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Mazurkiewicz Stefan Artyleria  
    Podporucznik   Mazurkiewicz Tomasz II Brygada 2 Pułk
    Kapitan   Mężyński Włodzimierz II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Michalski Karol III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Michałowski Władysław hr. Sztab Legionów  
    Chorąży   Michnowicz Jan III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Mierzwiński Stanisław II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Migurski Mieczysław Kawaleria  
    Podporucznik   Mikulski Józef I Brygada  
    Podpułkownik   Minkiewicz Henryk II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Minkowski Anatol II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Mioduszewski Bolesław I Brygada  
    Podporucznik   Mioduszewski Franciszek Sztab Legionów  
    Podporucznik   Miś Bolesław Sztab Legionów  
    Chorąży   Miś Mieczysław III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Młodkowski Tadeusz Sztab Legionów  
    Porucznik   Młodzianowski Kazimierz I Brygada  
    Chorąży   Mniszek Adam Kawaleria  
    Porucznik   Modelski Izydor III Brygada 6 Pułk
    Porucznik   Moniuszko Kazimierz I Brygada  
    Podporucznik   Morak Juliusz III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Morawski Józef II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Morstin Ludwik hr. Sztab Legionów  
    Podporucznik   Mozdyniewicz Stanisław II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Muennich Tadeusz I Brygada  
    Chorąży   Muller Ignacy Sztab Legionów  
    Podporucznik   Muszyński Wiktor II Brygada 2 Pułk
    Porucznik   Mysłowski Mieczysław I Brygada  
    Chorąży   Myszkowski Aleksander I Brygada  
    Chorąży   Myszkowski tadeusz I Brygada  
    Chorąży   Naspiński Jan III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Nehay Wiktor I Brygada  
    Podporucznik   Nehring Aleksy I Brygada  
    Porucznik   Nerwin Bertold Dr. II Brygada Komenda
    Pułkownik   Neugebauer Norwid Mieczysław III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Niedźwiedzki Walery III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Niegański Janusz III Brygada 6 Pułk
    Porucznik   Niemczynowski Władysław II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Niemiec Jan I Brygada  
    Chorąży   Niewola Jan II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Nitecki Mieczysław Sztab Legionów  
    Porucznik   Nokłowski Tadeusz III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Nossor Stefan III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Nowak Karol I Brygada  
    Porucznik   Nowakowski Wiktor I Brygada  
    Kapitan   Nowakowski Zdzisław III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Nowakowski Zygmunt Sztab Legionów  
    Major (zak. służby)   Nowierski Ludomir Raymund Dr. Kawaleria  
    Chorąży   Nowosad Aleksander II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Ocetkiewicz Maryan III Brygada 6 Pułk
    Porucznik   Olbrycht Bruno II Brygada 3 Pułk
    Porucznik   Opieliński Jan I Brygada  
    Chorąży   Orkan Władysław Sztab Legionów  
    Rotmistrz   Ostoja Juliusz Kawaleria  
    Chorąży   Ostrowski Bolesław III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Paczesny Antoni I Brygada  
    Chorąży   Pakosz Michał I Brygada  
    Podporucznik   Pakowski Zenon Bosak II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Papeć Józef II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Parafiński Tadeusz II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Parkasiewicz Stanisław II Brygada 2 Pułk
    Porucznik   Partyński Stanisław I Brygada  
    Chorąży   Pastuszeńko Alfred II Brygada 2 Pułk
    Kapitan   Paszkowski Henryk I Brygada  
    Porucznicy   Pawełczyk Witorzeniec Roman III Brygada 4 Pułk
    Porucznik   Pawlas Tadeusz Dr. II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Pawłowski Bronisław Dr. Sztab Legionów  
    Chorąży   Pełczyński Tadeusz III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Piątkowski Mieczysław I Brygada  
    Porucznicy   Pieracki Bronisław III Brygada 4 Pułk
    Kapitan   Piestrzyński Eugeniusz Dr. I Brygada  
    Porucznik   Pikusa Bolesław I Brygada  
    Brygadier   Piłsudski Józef I Brygada  
    Chorąży   Piotrowski Józef Sztab Legionów  
    Podporucznik   Piotrowski Kazimierz Dr. Kawaleria  
    Chorąży   Pisch Józef Sztab Legionów  
    Kapitan   Piskor Tadeusz I Brygada  
    Chorąży   Piwnicki Zygmunt I Brygada  
    Chorąży   Płonka Józef III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Płorzajski Paweł I Brygada  
    Chorąży   Pochmarski Bolesław Sztab Legionów  
    Chorąży   Podolski Maryan I Brygada  
    Chorąży   Polais Włodzimierz III Brygada Komenda
    Chorąży   Polakiewicz Karol III Brygada 4 Pułk
    Porucznik   Polkowski Kazimierz I Brygada  
    Podporucznik   Pollak Zygmunt II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Polniaszek Franciszek I Brygada  
    Podporucznik   Połdyak Władysław III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Pomirski Stefan III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Powierza Stanisław Sztab Legionów  
    Rotmistrz   Prażmowski Belina Władysław I Brygada  
    Kapitan   Pretorjus Włodzimierz II Brygada Komenda
    Chorąży   Prosołowicz Maryan III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Protasiewicz Suszkowski Leon Sztab Legionów  
    Porucznik   Pryziński Jan Kawaleria  
    Porucznik   Przepiliński Hieronim II Brygada 3 Pułk
    Porucznik   Przyjałkowski Zdzisław I Brygada  
    Porucznik   Pyszko Jan II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Pytel Bolesław III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Pytlewski Jerzy I Brygada  
    Porucznik   Rabiński Stanisław Kawaleria  
    Chorąży   Raczyński Maryan I Brygada  
    Chorąży   Raczyński Roman I Brygada  
    Porucznik   Raczyński Włodzimierz I Brygada  
    Chorąży   Radek Mieczysław III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Ratay Jan I Brygada  
    Chorąży   Rdułtowski Antoni I Brygada  
    Chorąży   Rejmann Henryk III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Relidzyński Józef III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Remin Władysław II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Rettinger Kazimierz III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Ring Kazimierz III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Robel Wiktor I Brygada  
    Podporucznik   Rohan Stefan Dr. III Brygada 6 Pułk
    Pułkownik   Roja Bolesław III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Rokita Aleksander I Brygada  
    Podporucznik   Rolecki Zygmunt Kawaleria  
    Podporucznik   Romaniszyn Bronisław Sztab Legionów  
    Chorąży   Romaniszyn Jan Sztab Legionów  
    Podporucznik   Romaniszyn Michał II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Rostworowski Stanisław hr. Sztab Legionów  
    Chorąży   Rotarski Stefan III Brygada Komenda
    Kapitan   Rouppert Stanisław Dr. I Brygada  
    Chorąży   Rowecki Stefan I Brygada  
    Chorąży   Rozwadowski Wacław Sztab Legionów  
    Kapitan   Rożen Władysław Artyleria  
    Chorąży   Rożniecki Józef III Brygada 6 Pułk
    Chorążowie   Rudka Ludwik II Brygada Komenda
    Chorążowie   Rudke Leopold II Brygada Komenda
    Chorąży   Rudolf Karol III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Ruebenbauer Zdzisław III Brygada 6 Pułk
    Porucznik   Rueckermann Wilhelm III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Rumiński Zygmunt III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Rutkowski Aleksander Sztab Legionów  
    Porucznicy   Rutkowski Mieczysław III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Rybka Józef I Brygada  
    Podpułkownik   Ryda Edward I Brygada  
    Major   Rylski Witold III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Rzerzycha Edward II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Sadowski Ignacy I Brygada  
    Chorąży   Sadowski Jan I Brygada  
    Chorąży   Sakowicz Leon Sztab Legionów  
    Chorąży   Sakowicz Zdzisław II Brygada 2 Pułk
    Porucznik   Sawicki Kazimierz I Brygada  
    Porucznik   Schally Kazimierz Artyleria  
    Kapitan   Schneider Józef III Brygada Komenda
    Podporucznik   Schoefer Józef II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Schoen Tadeusz III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Scholtz Edward II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Schul Bogusław II Brygada 3 Pułk
    Porucznik   Schuster Stanisław II Brygada 2 Pułk
    Porucznik   Schwartz Antoni II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Schwarze Ludwik III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Scierzyński Mieczysłąw I Brygada  
    Chorąży   Seeliger Tadeusz Kawaleria  
    Podporucznik   Sendorek Jan II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Serwaczyński Henryk II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Sękara Franciszek I Brygada  
    Chorąży   Siciński Stanisław I Brygada  
    Porucznik   Siczek Stanisław II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Sidorowicz Czesław II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Siemaszko Antoni Sztab Legionów  
    Porucznik   Sierant Modest II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Sierpniewski Tadeusz Kawaleria  
    Kapitan   Sikorski Franciszek III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Sitko Józef II Brygada 2 Pułk
    Kapitan   Składkowski Sławoj Dr. I Brygada  
    Porucznik   Skotnicki Stanisław I Brygada  
    Porucznik   Skowriński Julian Kawaleria  
    Chorąży   Skrudlik Mieczysław Dr. Sztab Legionów  
    Chorąży   Skrzyński Józef III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Skulski Wacław I Brygada  
    Porucznik   Skwarczyński Stanisław I Brygada  
    Podporucznik   Slaski Jan Artyleria  
    Chorąży   Słoniowski Modest I Brygada  
    Podporucznik   Służewski Jan III Brygada 6 Pułk
    Porucznicy   Smolarski Władysław III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Smolik Stefan I Brygada  
    Porucznik   Sokołowski Mieczysław Dr. III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Sokołowski Stanisław Kawaleria  
    Porucznik   Sokołowski Witold II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Solawa Michał II Brygada 2 Pułk
    Podpułkownik   Sosnkowski Kazimierz I Brygada  
    Chorąży   Sowa Tadeusz I Brygada  
    Podporucznik   Spiechowicz Mieczysław II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Spilczyński Wacław I Brygada  
    Chorąży   Spira Leopold II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Sroczyński Maryan Artyleria  
    Podporucznik   Srzednicki Zygmunt III Brygada 6 Pułk
    Kapitan   Stachiewicz Julian I Brygada  
    Chorąży   Staich Antoni III Brygada 4 Pułk
    Porucznik   Stark Stanisław II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Starzewski Jan I Brygada  
    Chorąży   Starzyński Roman Sztab Legionów  
    Chorąży   Staszewski Mieczysław Sztab Legionów  
    Chorąży   Stecki Maryan Sztab Legionów  
    Chorąży   Stecki tadeusz II Brygada 3 Pułk
    Kapitan   Stefanowski Antoni Dr. II Brygada 2 Pułk
    Porucznicy   Sternberg Leon Dr. III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Sterzyński Tadeusz Kawaleria  
    Chorąży   Stettner Jan III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Stoch Franciszek Sztab Legionów  
    Porucznik   Stopczański Jan Dr. III Brygada 6 Pułk
    Porucznik   Stożek Tadeusz II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Strańsky Maksymilian Sztab Legionów  
    Porucznik   Stroiński Bronisław Dr. II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Strojek Ludwik Sztab Legionów  
    Podporucznik   Strózik Tomasz III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Strumiński Emil II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Stryjeński Władysław Dr. I Brygada  
    Chorąży   Strzegocki Kazimierz III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Styliński Jan I Brygada  
    Podporucznik   Stypulski Czesław III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Sudoł Franciszek II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Sulistrowski Zygmunt I Brygada  
    Podporucznik   Suski Józef II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Swarota Marceli Dr. Sztab Legionów  
    Chorąży   Szafran Jarosław I Brygada  
    Chorąży   Szafranowski Zygmunt I Brygada  
    Podporucznik   Szalla Kazimierz Dr. I Brygada  
    Kapitan   Szczepan Józef II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Szczepański Władysław Sztab Legionów  
    Kapitan   Szerauc Edward (?) III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Szkaradek Stanisław II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Szumski Jan Sztab Legionów  
    Chorąży   Szymański Roman III Brygada 6 Pułk
    Porucznik   Szyndler Czesław II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Śmigielski Tadeusz I Brygada  
    Kapitan   Śniadowski Marceli Artyleria  
    Chorąży   Świderski Gustaw I Brygada  
    Podporucznik   Świtalski Kazimierz I Brygada  
    Podporucznik   Świtalski Stanisław III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Tałasiewicz Władysław II Brygada 2 Pułk
    Chorążowie   Tarkowski Józef II Brygada Komenda
    Chorąży   Tarnawski Wincenty Sztab Legionów  
    Chorąży   Tatkowski Rudolf Sztab Legionów  
    Kapitan   Tessaro Stanisław I Brygada  
    Chorąży   Thomson Jerzy II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Thorn Maurycy I Brygada  
    Kapitan   Tokarzewski Michał I Brygada  
    Chorąży   Tomasiewicz Stanisław II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Toppercer Edwin Sztab Legionów  
    Chorąży   Toruń Leopold Sztab Legionów  
    Kapitan   Towarek Rudolf II Brygada Komenda
    Podporucznik   Trapszo Tadeusz I Brygada  
    Podporucznik   Trojanowski Józef Sztab Legionów  
    Major   Trojanowski Mieczysław I Brygada  
    Porucznik   Trześniewski Zdzisław I Brygada  
    Chorąży   Tumidajski Aleksander III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Turkowski Maryan II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Tyczyński Jan Kawaleria  
    Kapitan   Udałowski Karol II Brygada 3 Pułk
    Porucznicy   Udołowicz Rudolf III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Ulrych Julian Sztab Legionów  
    Podporucznik   Urbanowicz Jan I Brygada  
    Chorąży   Urbański Stanisław III Brygada 6 Pułk
    Kapitan   Uzdowski Bończa Władysław III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Vorbrodt Tadeusz III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Wadoń Jan Sztab Legionów  
    Chorąży   Warski Ryszard I Brygada  
    Chorąży   Wasserberger Józef III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Ważny Borucki Jan Kawaleria  
    Chorąży   Wąsowicz Dunin Bolesław Kawaleria  
    Podporucznik   Wąsowicz Władysław Sztab Legionów  
    Chorąży   Wenda Zygmunt I Brygada  
    Chorąży   Werner Tadeusz I Brygada  
    Kapitan   Wieczorkiewicz Wacław I Brygada  
    Podporucznik   Wieleżyński Aleksander Artyleria  
    Chorąży   Wierzbicki Romuald I Brygada  
    Porucznik   Wierzchlejski Stanisław Artyleria  
    Podporucznik   Wiesenberg Arnold Dr. II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Więckowski Antoni Dr. III Brygada 6 Pułk
    Podporucznik   Więckowski Erwin III Brygada 4 Pułk
    Porucznicy   Więckowski Mieczysław III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Więckowski Włądysław Sztab Legionów  
    Porucznik   Wilczkowski Mieczysław I Brygada  
    Kapitan   Wilczyński Józef I Brygada  
    Chorąży   Wilczyński Józef I Brygada  
    Porucznik   Wilk Władysław I Brygada  
    Porucznik   Wimmer Józef II Brygada 3 Pułk
    Porucznik   Winczewski Antoni II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Winiarski Leon I Brygada  
    Podporucznik   Wiśniewski Józef I Brygada  
    Podporucznik   Wiśniewski Walery II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Witecki Bronisław Sztab Legionów  
    Chorąży   Witkowski Tadeusz II Brygada 2 Pułk
    Podporucznik   Włoczewski Ludwik I Brygada  
    Chorąży   Włoskowicz Władysław Sztab Legionów  
    Chorąży   Wojakowski Władysław I Brygada  
    Porucznik   Wojnar Kasper Artyleria  
    Podporucznik   Wojtacki Aleksander II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Wojtyga Józef Sztab Legionów  
    Chorąży   Wollen Karol Kawaleria  
    Porucznik   Wowkonowicz Maryan Dr. II Brygada 3 Pułk
    Chorąży   Wozołowski Stefan (?) III Brygada Komenda
    Podporucznik   Wyrwiński Wilhelm I Brygada  
    Chorąży   Wyrwińśki Eugeniusz I Brygada  
    Porucznik   Wyspiański Stefan II Brygada 2 Pułk
    Porucznicy   Zabdyr Michał III Brygada 4 Pułk
    Porucznicy   Zacharski Ryszard Dr. III Brygada 4 Pułk
    Podporucznik   Zagrodzki Kazimierz I Brygada  
    Chorąży   Zahorski Edward I Brygada  
    Kapitan   Zając Józef II Brygada 3 Pułk
    Podporucznik   Załuska Jan III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Zamoyski Eugeniusz I Brygada  
    Rotmistrz   Zaruski Maryusz I Brygada  
    Kapitan   Zarzycki Ferdynad Dr. III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Zatłokal Mieczysław II Brygada 2 Pułk
    Chorąży   Zawada Filip III Brygada 4 Pułk
    Chorąży   Zawadzki Bolesław III Brygada 6 Pułk
    Porucznik   Zawiślak Józef I Brygada  
    Chorąży   Ząbkowski Gustaw Sztab Legionów  
    Chorąży   Zbijewski Adam I Brygada  
    Podporucznik   Zbrowski Wacław Sztab Legionów  
    Chorąży   Zieleniewski Tadeusz I Brygada  
    Podporucznik   Zielina Paweł Artyleria  
    Porucznik   Zieliński Kazimierz Kawaleria  
    Porucznik   Zieliński Maryan Dr. III Brygada 6 Pułk
    Chorąży   Zieliński Władysław I Brygada  
    Porucznik   Zinth Edward I Brygada  
    Podporucznik   Zorner Ignacy II Brygada 3 Pułk
    Kapitan   Zulauf Juliusz III Brygada 4 Pułk
    Kapitan   Zwierzyński Stanisław I Brygada  
    Podporucznik   Żmigrodzki Jerzy Kawaleria  
    Podporucznik   Żmigrodzki Stanisław I Brygada  
    Chorąży   Żuławski Jan I Brygada  
    Podporucznik   Żuławski Szeliga Juliusz II Brygada 2 Pułk
    Major   Żymirski Artur I Brygada  
    Kapitan   Żytkiewicz Stanisław ks. I Brygada  
  UZUPEŁNIENIA


  Ludomir Nowierski
   

  był ojcem ppłk pil. Tadeusza Nowierskiego .
  Zmarł w 1925(?) r , pochowany w Warszawie
  Jest w spisie oficerów Wojska Polskiego z lat: 1918-1921
  Prześlę Panu zdjęcie pradziadka w mundurze oraz skan kartki pocztowej wysłanej z frontu z 20. 08.1916 r z poczty wojskowej:  K.U.K FELDPOST nr 355 z pieczątką Komendy Pułku Ułanów Legionów
  inf. Jacek Nowierski
  29 kwietnia 2006 r. - 14 lipiec 2013 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005