<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część III

 • Spis poległych i zmarłych 1863 - 64
 • Tatarzy polscy
 • Wykaz wsi, dymów i dziedziców w obwodzie Lipnowskim - 1825 r.
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w połowie XIX w.
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 1
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 2
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 3
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz.4
 • Lista oficerów Brygad Legionowych z 1916 r.
 • Drobna szlachta na Podlasiu w XVI w.
 • Popis wojenny ziemian woj. podlaskiego 1528 r.
 • Popis wojenny ziemian woj. podlaskiego 1528 r.- Lista nazwisk
 • Nieznana szlachta polska A - J
 • Nieznana szlachta polska K - M
 • Nieznana szlachta polska N - S
 • Nieznana szlachta polska Ś - Ż
 • Podróże historyczne po ziemiach polskich
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > A - C <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > D - I <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > J - K <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > L - N <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > O - R <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > S - T <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > U - Ż <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > Statystyka <
 • Powiaty wg. Słownika z r. 1880
 • Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku
 • Biskupstwo Wileńskie
 • Ormiańskie Rody Szlacheckie
 • Nadania szlacheckie w zaborze austryjackim 1773 – 1918
 • Szlachta powiatu Oszmiańskiego


 • LISTA POWIATÓW 
  wg. Słownika Królestwa Polskiego
  pod redacją Filipa Sulmierskiego z r. 1880

  (opr. własne)  Augustowski       - gub. Suwalska
  Babimoski (Bomst       - W. Księstwo Poznańskie.
  Bałcki       - gub. Podolska
  Berdyczowski       - gub. Kijowska
  Będziński       - gub. Piotrkowska
  Bialski       - gub. Siedlecka
  Bialski       - gub. Smoleńska
  Bialski       - Galicja
  Białostocki       - gub. Grodzieńska
  Bielski       - gub. Grodzieńska
  Bielski       - Śląsk Austryjacki
  Biłgorajski       - gub. Lubelska
  Błoński       - gub. Warszawska
  Bóbrecki       - Galicja
  Bobrujski       - gub. Mińska
  Bocheński       - Galicja
  Bogumiński (Oderberg)       - Śląsk Austryjacki
  Bohorodczański       - Galicja
  Bolesławski (Bunzlau)       - Śląsk Pruski
  Bolkowicki (Bolkenhayn)       - Śląsk Pruski
  Borszczowski       - Galicja
  Borysowski       - gub. Mińska
  Bracławski       - gub. Podolska
  Braniewski       - to samo co brunsberski
  Brodnicki (Strasberg)       - Prusy zachodnie
  Brodzki       - Galicja
  Brunsberski (Braunsberg)       - Prusy Wschodnie
  Brzeski       - gub. Grodzieńska
  Brzeski       - Galicja
  Brzeski (Brieg)       - Śląsk Pruski
  Brzeziński       - gub. Piotrkowska
  Brzeżański       - Galicja
  Brzozowski       - Galicja
  Buczacki       - Galicja
  Bukowski       - W. Księstwo Poznańskie.
  Bydgoski (Bromberg)       - W. Księstwo Poznańskie.
  Bystrzycki (Habelschwerdt)       - Śląsk Pruski
  Bytomski (Beutheu)       - Śląsk Pruski
  Chołmiński (Culm)       - Prusy zachodnie
  Chełmski       - gub. Lubelska
  Chodzieski       - W. Księstwo Poznańskie.
  Chojnioki (Konitz)       - Prusy zachodnie
  Chrzanowski       - Galicja
  Ciechanowski       - gub. Płocka
  Cieszanowski       - Galicja
  Cieszyński       - Slask austryjacki
  Czarnkowski       - W. Księstwo Poznańskie.
  Czausowski       - gub. Mohilewska
  Czehryński       - gub. Kijowska
  Czerkaski       - gub. Kijowska
  Czerykowski       - gub. Mohilewska
  Częstochowski       - gub. Piotrkowska
  Człuchowski (Schlochau)       - Prusy zachodnie
  Czortkowski       - Galicja
  Darkiański       - Prusy Wschodnie
  Dąbrowski       - Galicja
  Dobromilski       - Galicja
  Doliniański       - Galicja
  Drohobycki       - Galicja
  Drysieński       - gub. Witebska
  Dubieński       - gub. Wołyńska
  Dyneburski       - gub. witebska
  Dziśnieński       - gub. Wileńska
  Elbląski       - Prusy zachodnie
  Ełcki (Lyck)       - Prusy Wschodnie
  Fiszhuski (Fischhausen)       - Prusy Wschodnie
  Frydecki       - Śląsk Austryjacki
  Frydlądzki, Frylądzki       - Prusy Wschodnie
  Frysztacki       - Śląsk Austryjacki
  Frywałdzki       - Śląsk Austryjacki
  Fyrlądzki       - to samo co frylądzki
  Garwoliński       - gub. Siedlecka
  Gąbiński (Gumbinnen)       - Prusy Wschodnie
  Gdański       - Prusy zachodnie
  Gierdawski       - Prusy Wschodnie
  Gliwicki (Tost-Gleiwitz)       - Śląsk Pruski
  Głąbiński       - to samo co gąbiński
  Głogowski       - Śląsk Pruski
  Głupczycki (Leobschutz)       - Śląsk Pruski
  Gnieźnieński       - W. Księstwo Poznańskie.
  Gołdapski       - Prusy Wschodnie
  Gorlicki       - Galicja
  Górski (Guhrau)       - Śląsk Pruski
  Gostyński       - gub. Warszawska
  Gródecki       - Galicja
  Grodzieński       - gub. Grodzieńska
  Grójecki       - gub. Warszawska
  Grotkowski (Grottkau)       - Śląsk Pruski
  Grudziąski       - Prusy zachodnie
  Grybowski       - Galicja
  Hajsyński       - gub. Podolska
  Holądzki (Preussich-Holand)       - Prusy Wschodnie
  Homelski       - gub. Mohilewska
  Horodecki       - gub. Mohilewska
  Horodeński       - Galicja
  Horecki       - gub. Mohilewska
  Hrubieszowski       - gub. lubelska
  Husiatyński       - Galicja
  Ihumeński       - gub. Mińska
  Iławski (Preussisch - Eylau)       - Prusy Wschodnie
  Iłżecki       - gub. Radomska
  Inowrocławski       - W. Księstwo Poznańskie.
  Jampolski       - gub. Podolska
  Janowski       - gub. lubelska
  Jańsboraki (Johannisburg) lub Piski       - Prusy Wschodnie
  Jarosławski       - Galicja
  Jasielski       - Galicja
  Jaworowski       - Galicja
  Jaworski (Jauer)       - Śląsk Pruski
  Jeleniogórski (Hirschberg)       - Śląsk Pruski
  Jędrzejowski       - gub. Kielecka
  Kaliski       - gub. Kaliska
  Kałuski (Kałusz)       - Galicja
  Kamieniecki       - gub. Podolska
  Kamienogórski (Landshut)       - Śląsk Pruski
  Kamionka Strumiłowa       - Galicja
  Kaniowski       - gub. Kijowska
  Kartuski (Carthaus)       - Prusy zachodnie
  Kielecki       - gub. Kielecka
  Kijowski       - gub. Kijowska
  Klimowicki       - gub. Mohilewska
  Kluczborski (Creuzburg)       - Śląsk Pruski
  Kładzki (Glatz)       - Śląsk Pruski
  Kłajpedzki (Memel)       - Prusy Wschodnie
  Kobryński       - gub. Grodzieńska
  Kolbuszowski       - Galicja
  Kolneński       - gub. Łomżyńska
  Kolski       - gub. Kaliska
  Kołomyjski       - Galicja
  Konecki       - gub. Radomska
  Koniński       - gub. Kaliska
  Konstantynowski       - gub. Siedlecka
  Kossowski       - Galicja
  Kościański       - W. Księstwo Poznańskie.
  Kościerski (Berent)       - Prusy zachodnie
  Kowelski       - gub. Wołyńska
  Kowieński       - gub. Kowieńska
  Kozielski (Kosel)       - Śląsk Pruski
  Kozienicki       - gub. Radomska
  Kożuchowski (Freistadt)       - Śląsk Pruski
  Krakowski       - Galicja
  Krasnostawski       - gub. lubelska
  Krasnowski       - gub. Smoleńska
  Krobski       - W. Księstwo Poznańskie.
  Królewiecki       - Prusy Wschodnie
  Królewiecki       - gub. Czernihowska
  Krośnieński       - Galicja
  Krotoszyński       - W. Księstwo Poznańskie.
  Krzemieniecki       - gub. Wołyńska
  Kutnowski       - gub. Warszawska
  Kwidzyński (Marienwerder)       - Prusy zachodnie
  Labiewski v. Labiawski (Labiau)       - Prusy Wschodnie
  Latyczowski       - gub. Podolska
  Lacki (Loetzen)       - Prusy Wschodnie
  Lepelski       - gub. witebska
  Licbarski (Heilsberg)       - Prusy Wschodnie
  Lidzki       - gub. Wileńska
  Lignicki       - Śląsk Pruski
  Limanowski       - Galicja
  Lipnowski       - gub. Płocka
  Lipowiecki       - gub. Kijowska
  Lisko       - Galicja
  Lityński       - gub. Podolska
  Lubański (Lauben)       - Śląsk Pruski
  Lubawski (Loebau)       - Prusy zachodnie
  Lubartowski       - gub. lubelska
  Lubelski       - gub. lubelska
  Lubiński (Lueben)       - Śląsk Pruski
  Lubliniecki ( Lublinitz)       - Śląsk Pruski
  Lucyński       - gub. witebska
  Lwowski       - Galicja
  Lwowski (Loewenberg)       - Śląsk Pruski
  Łabiewski       - to samo co Labiewski.
  Łańcucki       - Galicja
  Łaski       - gub. Piotrkowska
  Łecki (Lyck)       - Prusy Wschodnie
  Łęczycki       - gub. Kaliska
  Łódzki       - gub. Piotrkowska
  Łomżyński       - gub. Łomżyńska
  Łowicki       - gub. Warszawska
  Łucki       - gub. Wołyńska
  Łukowski       - gub. Siedlecka
  Makowski       - gub. Łomżyńska
  Malborski       - Prusy zachodnie
  Margrabowski (Oletzko)       - Prusy Wschodnie
  Maryampolski       - gub. Suwalska
  Mazowiecki       - gub. Łomżyńska
  Miechowski       - gub. Kielecka
  Mielecki       - Galicja
  Mielicki (Militsch)       - Śląsk Pruski
  Międzychodzki (Birnbaum)       - W. Księstwo Poznańskie.
  Międzyrzecki (Meseritz)       - W. Księstwo Poznańskie.
  Miński       - gub. Mińska
  Mitawski       - gub. Kurlandzka
  Mławski       - gub. Płocka
  Mogilnicki       - W. Księstwo Poznańskie.
  Mohilewski       - gub. Mohilewska
  Mohylowski       - gub. Podolska
  Mościska       - Galicja
  Mozyrski       - gub. Mińska
  Mścisławski       - gub. Mohilewska
  Myślenicki       - Galicja
  Namysłowski (Namslau)       - Galicja
  Newelski       - gub. witebska
  Niborski, Nidborski (Neidenburg)       - Prusy zachodnie
  Niemczyński (Nimptsch)       - Śląsk Pruski
  Niemodliński (Falkenberg)       - Śląsk Pruski
  Nieszawski       - gub. Warszawska
  Nisko       - Galicja
  Nissański (Neisse)       - Śląsk Pruski
  Nizinowy (Niederung)       - Prusy Wschodnie
  Nowoaleksandrowski       - gub. Kowieńska
  Nowoaleksandryjski       - gub. lubelska
  Nowogradwołyński       - gub. Wołyńska
  Nowogródzki       - gub. Mińska
  Nowomiński       - gub. Warszawska
  Noworadomski       - gub. Piotrkowska
  Nowosądecki       - Galicja
  Nowotarski       - Galicja
  Nowotarski (Neumarkt)       - Śląsk Pruski
  Nowouszycki       - ob. Uszycki.
  Obornicki       - W. Księstwo Poznańskie.
  Odolanowski       - W. Księstwo Poznańskie.
  Olawski (Ohlau)       - Śląsk Pruski
  Olecki       - to samo co Margrabowski.
  Olesiński (Rosenberg)       - Śląsk Pruski
  Oleśnicki (Oels)       - Śląsk Pruski
  Olhopolski       - gub. Podolska
  Olkuski       - gub. Kielecka
  Olsztyński (Alleustein)       - Prusy Wschodnie
  Opatowski       - gub. Radomska
  Opoczyński       - gub. Radomska
  Opolski (Oppeln)       - Śląsk Pruski
  Orszański       - gub. Mohilewska
  Ostródzki (Osterode)       - Prusy Wschodnie
  Ostrogski       - gub. Wołyńska
  Ostrołęcki       - gub. Łomżyńska
  Ostrowski       - gub. Łomżyńska
  Ostrzeszowski       - W. Księstwo Poznańskie.
  Oszmiański       - gub. Wileńska
  Owrucki       - gub. Wołyńska
  Pasłęcki       - to samo co Holądzki.
  Pilkaleński (Pilkallen)       - Prusy Wschodnie
  Pilzeński (Pilzno)       - Galicja
  Pińczowski       - gub. Kielecka
  Piński       - gub. Mińska
  Piotrkowski       - gub. Piotrkowska
  Piski       - to samo co Jańsborski.
  Pleszewski       - W. Księstwo Poznańskie.
  Płocki       - gub. Płocka
  Płoński       - gub. Płocka
  Płoskirowski       - gub. Podolska
  Podhajecki       - Galicja
  Połocki       - gub. witebska
  Poniewieski       - gub. Kowieńska
  Prądnicki (Neustadt)       - Śląsk Pruski
  Proskurowski       - to samo co Płoskirowski
  Prużański       - gub. Grodzieńska
  Przasnyski       - gub. Płocka
  Przemyski       - Galicja
  Przemyślański       - Galicja
  Pszczyński       - Śląsk Pruski
  Pułtuski       - gub. Łomżyńska
  Raciborski (Ratibor)       - Śląsk Pruski
  Radomski       - gub. Radomska
  Radomyski       - gub. Kijowska
  Radziejowski       - gub. Warszawska
  Radzymiński       - gub. Warszawska
  Radzyński       - gub. Siedlecka
  Ragnacki (Ragnit)       - Prusy Wschodnie
  Rastemborski       - Prusy Wschodnie
  Rawski       - gub. Piotrkowska
  Rawski (Rawa Ruska)       - Galicja
  Reszelski (Roessel)       - Prusy Wschodnie
  Rohaczewski       - gub. Mohilewska
  Rohatyński       - Galicja
  Ropczycki       - Galicja
  Rossieński       - gub. Kowieńska
  Rówieński       - gub. Wołyńska
  Rozbórski (Rothenburg)       - Śląsk Pruski
  Rudki       - Galicja
  Rybnicki       - Śląsk Pruski
  Rychbachowski (Reichenbach)       - Śląsk Pruski
  Rypiński       - gub. Płocka
  Rzeczycki       - gub. Mińska
  Rzeszowski       - Galicja
  Rzeżycki       - gub. witebska
  Samborski       - Galicja
  Sandomierski       - gub. Radomska
  Sanocki       - Galicja
  Sejneński       - gub. Suwalska
  Siebieski       - gub. witebska
  Siedlecki       - gub. Siedlecka
  Sieński lub Sienneński       - gub. Mohilewska
  Sieradzki       - gub. Kaliska
  Sierpecki       - gub. Płocka
  Skałacki       - Galicja
  Skierniewicki       - gub. Warszawska
  Skoczowski       - Śląsk Austryjacki
  Skwirski       - gub. Kijowska
  Słonimski       - gub. Grodzieńska
  Słucki       - gub. Mińska
  Słupecki       - gub. Kaliska
  Sochaczewski       - gub. Warszawska
  Sokalski       - Galicja
  Sokólski       - gub. Grodzieńska
  Sokołowski       - gub. Siedlecka
  Sońsborski       - ob. Ządzborski.
  Stanisławowski       - Galicja
  Starobychowski       - gub. Mohilewska
  Starogrodzki (Stargardt)       - Prusy zachodnie
  Starohucki (Neurode)       - Śląsk Pruski
  Starokonstantynowski       - gub. Wołyńska
  Staromiejski       - Galicja
  Stobnicki (Stopnicki)       - gub. Kielecka
  Stołupiański (Stallupoehnen)       - Prusy Wschodnie
  Strumieński       - Śląsk Austryjacki
  Stryjski       - Galicja
  Strzelecki       - albo Wielkostrzelecki.
  Strzeliński (Strehlen)       - Śląsk Pruski
  Strzygłowski (Striegau)       - Śląsk Pruski
  Stynawski (Stainau)       - Śląsk Pruski
  Suraski       - gub. witebska
  Suski (Rosenberg)       - Prusy Wschodnie
  Suwalski       - gub. Suwalska
  Sycowski (Wartenberg)       - Śląsk Pruski
  Szamotulski       - W. Księstwo Poznańskie.
  Szawelski       - gub. Kowieńska
  Szczuczyński       - gub. Łomżyńska
  Szczycieński       - lub Szczycki (Ortelsburg)
  Szprotowski (Sprottau)       - Śląsk Pruski
  Szremski       - W. Księstwo Poznańskie.
  Sztumski       - Prusy zachodnie
  Szubiński       - W. Księstwo Poznańskie.
  Szunowski (Schoenau)       - Śląsk Pruski
  Szyłokarczemski (Heydekrug)       - Prusy Wschodnie
  Śniatyński       - Galicja
  Średzki (Środa)       - W. Księstwo Poznańskie.
  Świdnicki       - Śląsk Pruski
  Świecki (Schwetz)       - Prusy zachodnie
  Święciański       - gub. Wileńska
  Świętogórski       - to samo co Licbarski. .
  Świętomiejski lub Swiętosiekierski (Heiligenbeil)       - Prusy Wschodnie
  Taraszczański       - gub. Kijowska
  Tarnobrzeski       - Galicja
  Tarnopolski       - Galicja
  Tarnowski       - Galicja
  Telszewski       - gub. Kowieńska
  Tłumacki       - Galicja
  Tomaszowski       - gub. lubelska
  Toruński       - Prusy zachodnie
  Toszecki (Tost-Gleiwitz)       - to samo co Gliwicki.
  Trębowelski       - Galicja
  Trocki       - gub. Wileńska
  Tucholski       - Prusy zachodnie
  Turecki       - gub. Kaliska
  Turka       - Galicja
  Tylżycki       - Prusy Wschodnie
  Umański       - to samo co Humański.
  Uszycki       - gub. Podolska
  Wadowicki       - Galicja
  Wałbrzyski (Waldenburg)       - Śląsk Pruski
  Wałecki (Deutschcrone)       - Prusy zachodnie
  Warszawski       - gub. Warszawska
  Wasylkowski       - gub. Kijowska
  Wągrowiecki       - W. Księstwo Poznańskie.
  Wejherowski (Neustadt)       - Prusy zachodnie
  Węgoborski (Angerburg)       - Prusy Wschodnie
  Węgrowski       - gub. Siedlecka
  Wielicki (Wieliczka)       - Galicja
  Wieliski (Wieliż)       - gub. witebska
  Wieluński       - gub. Kaliska
  Wilejski       - gub. Wileńska
  Wilenski       - gub. Wileńska
  Wiłkomierski       - gub. Kowieńska
  Wiłkowyski       - właściwie Wyłkowyski.
  Winnicki       - gub. Podolska
  Władysławowski       - gub. Suwalska
  Włocławski       - gub. Warszawska
  Włodawski       - gub. Siedlecka
  Włodzimierski       - gub. Wołyńska
  Włoszczowski       - gub. Kielecka
  Wojerecki lub Wojrowicki (Hoyerawerda.)       - Śląsk Pruski
  Wołkowyski       - gub. Grodzieńska
  Wołowski (Wohlau)       - Śląsk Pruski
  Wrocławski (Breslau)       - Śląsk Pruski
  Wrzesiński       - W. Księstwo Poznańskie.
  Wschowski       - W. Księstwo Poznańskie.
  Wyłkowyski       - gub. Suwalska
  Wyrzyski       - W. Księstwo Poznańskie.
  Wystrucki (Insterburg)       - Prusy Wschodnie
  Zaleszczycki       - Galicja
  Zamojski       - gub. lubelska
  Zasławski       - gub. Wołyńska
  Ząbkowicki (Frankenstein)       - Śląsk Pruski
  Ządzborski (Sensburg)       - Prusy Wschodnie
  Zbaraski       - Galicja
  Zgorzelecki (Goerlitz)       - Śląsk Pruski
  Ziębicki (Munsterberg)       - Śląsk Pruski
  Zielonogórski (Grunberg).       - Śląsk Pruski
  Złoczowski       - Galicja
  Złotoryjsko-hajnowaki (Goldberg-Haynau)       - Śląsk Pruski
  Złotowski (Flatow)       - Prusy zachodnie
  Zwiahelski       - to samo co Nowogradwołyński.
  Zwinogródzki       - gub. Kijowska
  Żegański (Sagan)       - Śląsk Pruski
  Żółkiewski       - Galicja
  Żuławski       - to samo co Nizinowy.
  Żydaczowski       - Galicja
  Żytomierski       - gub. Wołyńska
  Żywiecki       - Galicja 


   


  9 kwiecień 2007 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005