<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część III

 • Spis poległych i zmarłych 1863 - 64
 • Tatarzy polscy
 • Wykaz wsi, dymów i dziedziców w obwodzie Lipnowskim - 1825 r.
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w połowie XIX w.
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 1
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 2
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz. 3
 • Lasy Gubernii Warszawskiej w poł. XIX w.- lista wł. prywatnych cz.4
 • Lista oficerów Brygad Legionowych z 1916 r.
 • Drobna szlachta na Podlasiu w XVI w.
 • Popis wojenny ziemian woj. podlaskiego 1528 r.
 • Popis wojenny ziemian woj. podlaskiego 1528 r.- Lista nazwisk
 • Nieznana szlachta polska A - J
 • Nieznana szlachta polska K - M
 • Nieznana szlachta polska N - S
 • Nieznana szlachta polska Ś - Ż
 • Podróże historyczne po ziemiach polskich
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > A - C <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > D - I <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > J - K <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > L - N <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > O - R <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > S - T <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > U - Ż <
 • Herby rycerstwa polskiego wg. B. Paprockiego > Statystyka <
 • Powiaty wg. Słownika z r. 1880
 • Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku
 • Biskupstwo Wileńskie
 • Ormiańskie Rody Szlacheckie
 • Nadania szlacheckie w zaborze austryjackim 1773 – 1918
 • Szlachta powiatu Oszmiańskiego


 • Szlachta powiatu Oszmiańskiego 


  Dzięki Panu Wasilii Jursza ( mail ) , który już od 10 lat zbiera informacje o szlachcie byłego powiatu oszmiańskiego, możemy zaprezentować jego pracę - LISTĘ szlachty z powiatu Oszmiańskiego:  Szlachta powiatu Oszmiańskiego
  The Nobility (Shljakhta) of Oshmjany

  Данный список является собственной авторской наработкой. Цель публикации – помощь начинающим исследователям в локализации района поиска; уточнение и дополнение списка, а также привлечения заинтересованных лиц к сотрудничеству.

  Основной источник – метрики костелов* Ошмянского деканата за 1798-1900гг., метрики Цудзенишского, Шумского, Медницкого и Таборишского костелов; Ревизские сказки по Ошмянскому уезду Виленской губернии за 1795-1854гг., выводные шляхетские дела Виленского дворянского депутатского собрания, дворянские списки, а также некоторые другие открытые исторические источники, полный список которых будет опубликован по завершению работы.

  *- Bienica, Derewnia, Dokszyca, Graużyszki, Gudohaje, Holszany, Krewo, Narwiliszki, Oszmiana, Oszmiana Myrowana, Słobodka, Soły, Żuprany

  Uwaga:
  1) Работа над Списком не закончена и сам Список не может считаться полным.
  2) Возможны заимствованные из первоисточников искажения в написании отдельных фамилий и населенных пунктов.
  3) Указанные населенные пункты в большей степени относятся к фамилии шляхты и могут не соответствовать показанному гербу в случаях, когда род пользовался более чем одним гербом.
  4) В некоторых случаях представленный список известных мест проживания, соответствующих данному роду может быть неполным.
  6) Практически по каждой из указанных фамилий имеется более подробная информация.


  Nazwisko – herb – (rok i miejsce wywodu – rok aktykacji w Oszmianie/ – folwarki) - -


  Abadowicz h. Łabedż - - (Cieszkowo)

  Abicht - - (Ciechowo)

  Abragimowicz h. Ulanicki - - (Sobolence)

  Abramowicz h. Jastrzębiеc, Abramowicz h. Tępa Podkowa ?, Abramowicz h. Korab - - (Bołtupie, Wielbutowo, Rownopole, Jurszany, Kleje, Worniany, Kobylnik, Sielec, Baranowicze)

  Abramowicz-Rodlinowicz h. Dołęga - - (tatarska rodzina/ Bołdyry)

  Achmatowicz h. Achmat ? Kotwica ? - - (tatarska rodzina/ Horodziłowo, Bergaliszki, Kuty, Ponary, Goreckowszczyzna)

  Adamowicz h. Leliwa - - (1803 і 1818 Oszmiana, 1807 Wilno/ Adamowszczyzna, Golginiszki, Jabrowicze)

  Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz - - (1825 Oszmiana/ Tataryszki, Łuszczykowszczyzna, Łosza, Olany, Osowa, Barańce, Kleje)

  Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz - - (tatarska rodzina/ 1818 Mińsk / Taszlikowszczyzna, Tryple)

  Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz - -

  Ambrożewicz h. Ambrożewicz - - (Szumiliszki), Ambrożewicz h. Wąż (Olany)

  Andrziejewski h. Prus - - (1815 Mińsk/ Cudzeniszki, Tołociszki, Oszmiana)

  Andruszkiewicz h. Mogiła - - (1819 Oszmiana/ f. Dowbuciszki)

  Andrzeykowicz h. Gryf, Andrzeykowicz h. Lubicz - -

  Anforowicz - - (Kozarowszczyzna, Popielewicze)

  Аnkudowicz h. Sulima - - (1820/ Ankudy, Chorążyszki, Duniłowicze)

  Anszlewski ? h. Dąbrowa - - (1804 Mińsk/)

  Antoniewicz h. Janina - - (Jazerce)

  Antonоwicz - - (Łyczkowce, Kozarowszczyzna)

  Antosiewicz - - (Ponizie)

  Antuszewicz h. Krzywda ? - - (Sinki gm. Bienica)

  Aramowicz h. Odrowąż - - (Rozysław, Moszki)

  Litawor-Aramowicz h. Odrowąż - - (1800 Mińsk/ Ławski Brod)

  Arazowicz - - (tatarska rodzina/ Kajacienięta)

  Arburdowicz - - (tatarska rodzina/ Dowbuciszki, Hamzicze)

  Arciszewski - - (Tanszczyzna, Garlinszczyzna)

  Arciuszkiewicz h. Świerczek ? - - (1803 Oszmiana/ Koraby, Kamionka, Junkowicze gm. Dziewieniszki)

  Arestowicz h. Leliwa - - (1824 Mińsk/ Raczuny)

  Аssanowicz h. Łuk ? - - (tatarska rodzina/ Sakowicze)

  Audуcki h. Łabedż ? - - (Ponastawe)

  Augustynowicz h. Odroważ ? - - (1811 Oszmiana/ Bryndziszki, Radziuny, Trokiele, Mikszany, f. Trzeciniszki)

  Awłasewicz - - (Boruny, Zahorze)

  Azulewicz h. Azulewicz - - (tatarska rodzina/ Ponary)

  Bajrulewicz h. Dołęga - - (tatarska rodzina/ Ponary-Gudzielewszczyzna)

  Bajruszewski - - (tatarska rodzina/ Hamzicze)

  Baka - - (Obórek)

  Bakanowski - - (1803 Oszmiana/)

  Bakszewicz h. Szeliga - - (1827 Oszmiana/)

  Balewicz h. Korczak - - (1803 Mińsk/)

  Baniewicz h. Starykoń ? - - (1822 Oszmiana/ Wiciule, Żygiany, Potroki)

  Barancewicz h. Junosza ? - - (Bielica, Zubierowo)

  Barankiewicz h. Ostoja - - (1802 Mińsk/)

  Baranowicz h. Junosza ? - - (1805 і 1820 Oszmiana/ Baranowicze, Połudy, Eygirdy, Barańce, Żuprany, Goreckowszczyzna, Michałowszczyzna)

  Baranowski h. Grzymała - - (1798 Wilno, 1806 і 1835 Mińsk/ Graużyszki, Bor, Miżany, Kondraciszki)

  Baranowski h. Jastrzębiеc - - (1825 Oszmiana/), h. ? (1816 Oszmiana/ Widnopole gm. Dziewieniszki, Romanowszczyzna, Brodowszczyzna, Bijuciszki, Podlaskowo, Grodzie)

  Bаrszczewski h. Kotwica - - (1815 Mińsk/ Chocina, Wiszniewo, Siwiszczyzna, Ostaszki)

  Bartnikowski h. Rola ? - -

  Bartoszewicz h. Janadar - - (1811 Wilno, 1827 Oszmiana/ Rymuny, Łosza, Stempkowszczyzna, Mileyszuny)

  Bartoszewicz h. Bartliński - - (1818 Mińsk/ Warni)

  Bartoszewicz h. Jastrzębiеc - - (1815 Mińsk/)

  Barynkiewicz - - (Miżany)

  Barzdziński - - (Wasiuki), Borzdziński (Perechody)

  Baszewski - - (Jachimowszczyzna)

  Baykowski h. Krzywda ? - - (Hermaniszkі)

  Bazarewicz h. Łuk - - (tatarska rodzina/ 1818 Oszmiana/ Dowbuciszki, Ciereszki)

  Bazarewicz-Kurmanowicz h. Bazarewicz - - (Mysa)

  Bazarewski - - (tatarska rodzina/ Warakomszczyzna, Bonifacowo)

  Bażewicz - - (Bijuciszki)

  Bejnar h. Nowina ? - - (Skirmunciszki)

  Benisławski h. Pobóg ? - - (Bonifacowo, Polany)

  Berdowski - - (Bałwaniszki)

  Bereśniewicz h. Kościesza odm. - - (1812 і 1832 Mińsk/ Jurszany, Skirdzimy)

  Bernatowicz h. Lubicz - - (1804 і 1817 Grodno/ Lenkowszczyzna, Romaszkowszczyzna)

  Beynarowicz h. Abdank - - (1803 Mińsk/ Lenkowszczyzna)

  Białostocki h. Suchekomnaty - - (1815 Mińsk/ Ukropowicze)

  Białowecki - - (Dwór Borzden gm. Bienica)

  Białyszewski h. Prus I ? - - (Skomarogi)

  Bieduński - - (Woronowszczyzna)

  Biegański h. Miesiąc - - (tatarska rodzina/ Woropajewo-Wasilewszczyzna, Olszyn)

  Biegański h. Prawdzic - - (Wiśniewo)

  Bielak h. Bielak ? - - (Ponary)

  Bielawski - - (Tabory, Adamowszczyzna, Wielbutowo, Mieszkuciszki, Rałowszczyzna)

  Bieldziszewski - - (Nowosiołki)

  Bielewicz h. Mogiła - - (1825 Mińsk / Grunciszki, Gilmanowszczyzna, Chodzkowszczyzna)

  Bіеlikowicz h. własnego - - (Mieglany, Krykiany)

  Bieliński - - (Tołociszki)

  Bielski - - (1819 Wilno, 1820 і 1823 Oszmiana/ Nowopole, Kamienny Łog, Raczki, Bryndziszki, Rałowszczyzna, Wiszniowce, Olany)

  Bienicki h. Natarcz - - (Bienicа)

  Bieńkowski h. Łada - -

  Bieńkuński h. Bajbuza - - (Łubianka, Pogiry, Chorążyszki, Ruczany, Popielewicze, Sylwestrowszczyzna, Woszkienniki, Dubniki)

  Biernacki h. Pobóg - - (1801 Wilno/ Malinowszczyzna, Oszmiana)

  Biesiecki h. Kornic - - (Horodeczno)

  Biesiekierski h. Pomian - - (1804 Wilno/ Swily)

  Biliński - - (Oszmiana, Raczki)

  Bilmin h. Trąby ? - - (1819 Wilno ?, 1821 Oszmiana/)

  Birula - -

  Blus h. Kościesza - -

  Błażewicz h. Sas - - (Lubciszki, Bojary, Żurawy, Iwaszkowce gm. Soły), Błażeiewicz (f. Kuncowszczyzna, Nowodworzce, Emelany)

  Juchnowicz-Błażewicz h. Sas - - (1817, 1823 і 1834 Mińsk/ Lubciszki, Geszgeliszki, Mieżany, Subaciszki, Puzyry)

  Błocki h. Leliwa - - (1822 Oszmiana/ Żurawy, Prackowszczyzna, Łopocie)

  Boban h. Pobóg - - (1837 Wilno/ Haniewo, Polany, Eygirdy, Bobanowszczyzna)

  Bobasz - - (tatarska rodzina/ Klewica)

  Bobiański - - (Szumieliszki)

  Bobiatyński - - (Oszmiana)

  Bobrownicki - - (Giejstuny)

  Bobrowski h. Jastrzębiеc - - (1802 і 1822 Oszmiana/ Dwór Trapałow, Kleie, Łosza, Mieżany, Pikuny, Szumiliszki, Wołoycie)

  Bocianowski h. Lubicz ? - -

  Bogdziewicz i Bohdziewicz - - (Haniewo, Łubianka)

  Bogucki h. Abdank - - (Jurszany, Skirmunciszki, Dowbuciszki, Skirdzimy)

  Bogumiło h. Starykoń ? - - (1827 Oszmiana/)

  Bogusław i Bousław - - (Dorgiszki)

  Bogusławski h. Prus - - (1803, 1804 i 1812 Wilno, 1827 Oszmiana, 1835 Mińsk/ Dokurniszki, Szumiliszki, Łudy, Proniuny)

  Boguszko i Bohuszko - - (Polany, Mostwiliszki, Bohuszki, Kamionka, Bijuciszki)

  Bohdanowicz - - (Moczuły, Kucewicze, Nowosiołki, Kozłowszczyzna, Kazimierzowo gm. Bienica)

  Bohusz h. Okmiński - - (1830 Mińsk/ Mogilniszki, Mostwiliszki)

  Bohuszewicz h. Gozdawa - - (1811 Mińsk/ Kuszlany, Woynicze, f. Bohusze gm. Krewo, Moczuły)

  Boiarski - - (Siedlarowszczyzna)

  Bokiej h. Topór - -

  Boksza - -

  Bоkszczanin, Bоhszczanin - - (Dwór Raczuny, Szapowały, f. Ruteliszki, Rudziszki, Łopocie, Bohuszki, Nowosiołki)

  Bolcewicz h. Pogonia ? - -

  Bołtuć - - (Bołce)

  Bomblewicz h. Trzaska ? Wąż ? - - (Żurawy, Radziuny)

  Boraсzewski h. Ostoja ? - - (Jurszany)

  Borejko h. Jastrzębiеc - -

  Borkowski - - (Cudzeniszki, Jurszany, Szłapokowszczyzna)

  Borodzicz h. Brodzic - - (1802 Mińsk/ Pomarszczyzna)

  Borowik - - (Starzyna)

  Borowski h. Lubicz - - (1823 Mińsk/ Zurawy, Karszuniszki, Oszmiana Murowana, Poroyscie, Kamienka)

  Borsuk - - (Naruszowce)

  Bortkiewicz h. Pogonia ? h. Przegonia ? - - (1819 Oszmiana/ Bortkiewicze, Golginiszki, Gurele, Piktusza, Adamowszczyzna)

  Bortkiewicz h. Lubicz - - (1819 Wilno, 1834 Mińsk/ Bortkiewicze)

  Borysiewicz h. Epinger ? - - (Pogiry)

  Boryczewski h. ? - - (1804 Oszmiana/ Kamionka), Boryczewski h. Znin (1826 Oszmiana/) (Podhaje, Dworzyszcze)

  Borzobohaty h. Jelita - - (1802 Mińsk, 1826 Grodno/)

  Boufał - - (Gurki)

  Boyniecki - - (Wilianow)

  Brałkowski - - (Szczepanowicze)

  Brant - - (Dwór Stasin)

  Brasławski - - (Pogiry)

  Brażyc - - (Olany, Giniewce)

  Brażycki - - (Olany, Giniewce))

  Brochocki h. Ossorya - - (Zaliejki, Gawie)

  Broniewski - - (Żynkowszczyzna)

  Bronowski - - (1825 Oszmiana/ Dwór Braniczewo, Golobliewszczyzna, Łubianka, Naruszowce)

  Brzezіński h. Łabędż - - (1820 Wilno, 1826 Mińsk/ Łużany, Lenkowszczyzna, Dorgiszki, Truchaniszki)

  Brzezański h. Rogala - - (1833 Mińsk/ Matukowszczyzna)

  Brzosko h. Nowina ? - - (1825 Oszmiana/ Miżany, Indrupie, Kumielany, Michałowszczyzna)

  Brzostowski h. Strzemię - - (Łosza, Święty Duch)

  Brzozowski - - (Jurszany, Łubianka, Wiciule)

  Buchowiecki h. Buchowiecki - -

  Buczyński h. Stremię - - (1817 Mińsk/ Świr, Bułkowszczyzna, Hermaniszkі, Bienica)

  Budaj - - (Wiciule, Stodolniki)

  Budżko h. Gąska ? - - (Graużyszki, Żygiany)

  Budzianowski h. Dąbrowa - - (1803, 1830 і 1842 Mińsk/ Adamiszki)

  Budkiewicz - - (1820 Oszmiana/)

  Bujalski h. Kościesza - - (1803 Mińsk, 1805 Oszmiana/ Oszmiana, Zapoń, Nowosiółki, Mosznice, Czerkasy, Szyłowce)

  Bujanowski, Bojanowski - - (Dwór Wielbutow, Krzyzelewszczyzna, Rymowicze)

  Bujko h. Jastrzębiеc - - (1821 Mińsk / Bujki, Jurszany, Powiłojce, Wielbutowo)

  Bujko h. Slepowron - - (1821 Grodno/ Olany, Januszkowski, Miasnikowski)

  Bujnicki - - (Dwór Zahorze)

  Bujniewicz - - (Żuprany)

  Bujwid i Bóywid h. Slepowron - - (Suśliszki, Nowodworzce, z. Nowosiołki)

  Bukaty h. Bukaty - - (1800 Wilno, 1829 Mińsk / Wilanow, Cudzeniszki, Zaleskowszczyzna, Ejgirdowszczyzna, Jurkowszczyzna, Myssa)

  Bukowski h. Bończa - - (1823 Mińsk, 1827 Oszmiana/ Siękowszczyzna, Słoki, Mazuryszki-Rymuny ?)

  Bułhak - - (tatarska rodzina/)

  Bułhak - - (Cudzeniszki, Klewica)

  Bułharowski h. Półświat ? - - (1787, 1797 Wilno ?/ Dwór Wiszniowka, Skirmunciszki, Oszmiana)

  Buniewicz ? Bаniewicz ? - - (1821 Oszmiana/)

  Burakowski - - (Rałowszczyzna, Nowosiady, Nowiny)

  Burzymski h. Pobóg ? - - (Żurawy)

  Burzyński h. Trzywdar - - (Zamianka, Debesie, Bierwieńciszki)

  Busz h. Jasieńczyk - - (1806 і 1829 Mińsk/ Żdanowka, Kopackowszczyzna)

  Butkiewicz h. Trzaska - - (1816 Oszmiana/ f. Ławrynki, Powiaże, Panawieliszki, Gradowszczyznа, Oszmiana)

  Butkowski h. Pobóg - - (1816 Oszmiana/ Skirmunciszki)

  Butler - - (Proniuny)

  Butrymowicz - -

  Butrymski - - (Graużyszki)

  Bybiński - - (Kuszlany)

  Bychowiec - - (1804 Oszmiana/ Dworzyszcze, Sięciłowszczyzna, Krywule)

  Byliński - - (Cudzeniszki, Raczki)

  Byszewski - - (Markiniaty, Wiaże)

  Byszyński - - (Krewo, Ludwikowszczyzna; gm. Traby)

  Cecerski - - (Żuprany), Ciecierski (Ganowszczyzna, Kaiecienięta)

  Cedrowski h. Odrowąż ? Gryf ? - - (Klewica)

  Chalecki h. Bończa - - (Musakowszczyzna)

  Charewicz - - (1827 Oszmiana/ Mazuryszki, Reczykowszczyzna, Kleje, Maczkuny)

  Charytonowicz h. Charyton ? - -

  Chiniewicz - - (Popiszki)

  Chmielewski - - (Wideysze)

  Chodorowicz - - (f. Polany)

  Chodasewicz h. Poraj ? - -

  Chądzyński - - (Antonowo, Bortele, Siniawska Słoboda, Krakówka)

  Chodziński h. Ciołek ? Guczy ? - - (1802 Oszmiana/ Bojary, Bortele, Bierwieńciszki)

  Chodkiewicz h. Kościesza, Chotkiewicz - - (Bohdanow)

  Chodyka - - (f. Narbutowszczyzna)

  Chodżkiewicz h. Kościesza ? - -

  Chodżko h. Kościesza - - (Tataryszki, Kijudziszki, Zahorze gm. Bienica; Chodzkowszczyzna gm. Krewo)

  Borejko-Chodżko h. Kościesza - - (Mysa, Kajacienięta, Łosza, Mazuryszki)

  Choejcki h. Korab ? - - (f. Kozarowszczyzna, Pałusza, Medzielany, Dziegieniowo; Rudniki, Oszmiana, Kuszlany)

  Choiński - - (Raczki)

  Chomiński h. Lis - - (Wojsznaryszki, Postawy, Barańce, f. Rozkosz)

  Chomiński h. Poraj - - (f. Narbutowszczyzna, Kobylnik)

  Chomiczewski h. Radwan - - (1808 Oszmiana/ f. Wołosowszczyzna, Górki gm. Bienica)

  Chomski h. Gryf ? - - (Szarki, Golginiszki, Chomkowszczyzna, Chomszczyzna, Haniewo, Biryndziszki, Raczki)

  Choroszewski - - (1800 Oszmiana/ Dwór Ponizie)

  Chociński h. Jastrzębiеc ? - - (Łosza)

  Chludziński h. Cholewa odm. - - (Zaladze, Dziewieniszki)

  Chłusowicz h. Chłusowicz ? Gozdawa ? - - (Porojście) Chłusewicz (Oszmiana)

  Chmielewski h. Radwan - - (1830 Oszmiana/ Polany, Piktusza, Bołtupie, gm. Graużyszki)

  Chrapowicki h. Gozdawa - - (Kozłowszczyzna)

  Chreptowicz h. Odrowąż - - (Wiszniewo, Bakszty)

  Chrzczonowicz h. Ślepowron ? - - (1798 Wilno ?/)

  Chwietkiewicz, Chwiedkiewicz - - (Tarasowszczyzna, Goreckowszczyzna)

  Cidzik i Cydzik - - (Szczepanowicze)

  Ciechanowicz h. Mogila - - (1804 Oszmiana/ Dukiele, Raczki, Żwirbliszki, Jurszany) Ciechanowicz h. ? (1811 Oszmiana/ Żurawy, Golginiszki, Narbuty, Lachowka)

  Ciechanowiecki h. Dąmbrowa - - (Krewo)

  Cieraszkiewicz - - (Pietkowszczyzna)

  Ciszkowski - - (Łużyszcze)

  Ciundziewicki - - (Stymonie)

  Ciurla - - (Ostaszki)

  Cybowicz - - (Liszkuniszki)

  Cybowski - - (Koraby)

  Cybulski h. Prawdzic - - (1803 Wilno, 1827 Oszmiana/ Wolojcie, Barańce, Rudziszki, Girszczyzna, Licienięta, Zascienie, Jabrowicze)

  Cyrycki, Czyrycki - - (Raczki, Indrupie)

  Cywiński h. Puchała - - (gm. Połoczany, Mostwiliszki)

  Czajewski - - (Grodzi, Mokre)

  Czajkowski h. Dębno ? - - (Osinowka, Karłowszczyzna, Podbałwaniszki, Bierwieńciszki, Wielbutowo)

  Сzapliński h. Drogosław - - (1798 Wilno ?/ Misiuniszki)

  Czapski h. Leliwa - - (Żuprany, Nowosiólki, Zarecze, Latowicze)

  Czarkowski h. Abdank ? - -

  Czarnecki h. Prus III ? - - (Łosza)

  Czаrnоcki h. Lis ? - - (f. Debesie)

  Czaśnicki h. Trąby - - (Masłikowszczyzna gm. Połoczany)

  Czechowicz h. Ostoja - - (Dwór Hołoblewszczyzna, Żuki, Góry, Rymowicze; Siekeryszki gm. Dziewieniszki)

  Lachowicki-Czechowicz h. Ostoja - - (Bohdanow, Wojgiany)

  Czechowski - -

  Czekanowski - - (Oszmiana)

  Czernikiewicz - - (Łapowicze, Łasiewicze, Sienki)

  Czeszejko h. Jastrzębiеc ? - -

  Czempiński h. Lew ? - -

  Czerkaski - - (Żwirbliszki, Kleje, Kudziekolnie)

  Czerniawski h. Jastrzębiec ? - - (1806 Oszmiana/ Zascienok, Zahorze gm. Holszany), Czerniewski (Zascienie, Ponary)

  Czernicki h. Jastrzębiec odm. - - (Gedejki, Piktusza, Żurawy, Birzyń gm. Dziewieniszki; f. Narbutowszczyzna, Jackuny, Kuszlany)

  Czernowicki - - (Kamienny Łog)

  Czertowicz h. Pobóg ? - - (Łosza, Zamościany)

  Czerwiński - - (Oszmiana)

  Czyczyn h. Abdank ? - - (Zaleskowszczyzna)

  Czymbajewicz h. Warnia ? - - (tatarska rodzina/ gm. Dowbuciszki)

  Czyż h. Godziemba ? - - (Dwór Ponizie, Dwór Giedejki, Łoyciowszczyzna, Antoniszki, Stymonie; Jachimowszczyzna gm. Traby)

  Dachnоwicz h. Korczak ? - - (Dachny gm. Krewo)

  Damiecki h. Prus II - Wilczekosy - - (1800 і 1853 Wilno ?/ Holszany, Mieszkuciszki, Kozłowszczyzna), Domacki (Kuropatowszczyzna)

  Daniewicz h. Doliwa ? - - (Jurszany)

  Danejka h. Sas ? - - (Bartoszuny gm. Siedliszcze)

  Danilewicz h. Ostoja - - (1835 Wilno/ Szczepanowicze, Świrany, Mokrzyce, Jachimowszczyzna gm. Traby, Wielkie Sioło)

  Danuszewski ?, Danіszewski ? - - (Biryndziszki)

  Darewski h. Szreniawa - - (Rownopole, Kozłowszczyzna)

  Darоwski h. Ostoja - -

  Dasiukiewicz - - (Kopcewicze)

  Daszczyński h. Łabedż ? - - (Biryndziszki, Szumieliszki, Kleje, Mieszkuciszki, Wielbutow, Żwirbliszki)

  Daszkiewicz h. Leliwa - - (1822 Oszmiana/ Kamienny Łog, Prackowszczyzna, Łowciszki, Żuprany, Kleje)

  Daszkоwicz - - (Dachny)

  Dawidowicz h. Trąby ? - - (Karszuniszki, Karczma Gołynka, Ponary)

  Dawksza i Dauksza h. Pierzchała - - (Murowana Oszmiana)

  Dąbrowski - - (Haniewo, Worniany, Polany, Woynicze, Dorgiszki, Znoski, Kirkliszki, Jurszany), Dumbrowski (Mileyszuny)

  Degawi - - (Suhłobiszki, Szczepanowicze)

  Dederko h. Dederkało - - (Cycyn, Obórek)

  Dеmbowski - -

  Demontowicz - - (Wielbutowo)

  Dernałowicz h. Lubicz - -

  Dęвski - - (Praskowszczyzna, Indrupka), Dembski (Miżany, Indrupie)

  Dłużniewski - -

  Dmitrewski - - (Oszmiana)

  Dmоchowski h. Pobóg - - (Zabłoć, Surwiliszki, Bakszyszki, Kirkliszki, Pikuny, Jakuń; gm. Dziewieniszki, Łyczkowce gm.Traby)

  Dmuchowski h. Pobóg ? - - (1816 Oszmiana/ Ławski Brod, Pikuny, Blikany, Borowa)

  Dobkiewicz i Dopkiewicz - - (Jurszany, Dwór Wielbutowo)

  Dobrowolski h. Doliwa - - (1800 Wilno, 1822 i 1829 Oszmiana/ Golginiszki, Haniewo, Bohuszki, Dorgiszki, Baruliszki)

  Dobrzelewski - - (Żuprany)

  Dobrzyński h. Jelita - - (Łosza, Bohdanówka, Pierłowa Góra)

  Dobużyński - - (f. Piktusza)

  Dokurno h. Dołęga - - (1812 Oszmiana/ Dokurniszki, Wielbutowo, Jurszany, Kamionka, Samorodniki, Baranowicze)

  Dolęgowski - - (Michałkonie)

  Domanowski - - (Oszmiana)

  Domaszewicz h. Łabedż - - (1798 Wilno, 1827 Oszmiana/ Sienkowszczyzna)

  Dombrowski - - (1804 Oszmiana/ Kantorowszcsyzna)

  Dorniak h. Pуłkozic ? - - (Rałowszczyzna, Dorgiszki, Wołowiki, Nowopole)

  Dorohostajski h. Leliwa - - (Murowana Oszmiana)

  Dowgiałło h. Kajszyły - - (tatarska rodzina/ Łostaje, Dowbuciszki)

  Dowgiałło h. Zadora - - (1806 Wilno/ f. Bryndziszki, f. Narbutowszczyzna, Kopanebłoto)

  Dowiatt i Dowiad h. Gryf ? - - (Mokrzyce, Siedlarowszczyzna)

  Dowgird ? Dołgierd h. Łabędż - -

  Downar - - (1802 і 1827 Oszmiana/ Skrodzczyzna)

  Downarowicz h. Przyjaciel - - (1804 Wilno/ Mokrzyce, Jasieniowo, Widoki, Rudniki, Nowosiady)

  Dowojna h. Szeliga ? - -

  Drozdowski - - (Dwór Graużyszki, Chołmaczek, Bakszty)

  Dronsejko, Drąseyko h. Topór ? - - (Cudzeniszki, Cieleżyszki, Kuszlany)

  Sokoliński-Drucki h. Druck ? - - (Bieniuny)

  Drzewicki h. Ciołek ? - - (1799 Wilno ?/ Poroyście, f. Izabelin)

  Dubicki - - (1825 Oszmiana/)

  Dubrowski h. Lewart ? - - (f. Małyszkowszczyzna-Jurażyno)

  Dybowski - - (Wiśniewo)

  Dworzecki - - (Łostaje)

  Dziczkaniec h. Ślepowron ? - - (Kamienny Łog)

  Dziedziul h. Sas odm. - - (1795 / Jurszany, Skirmunciszki, Pogiry, Gradowszczyzna)

  Dziekowicz - - (Łosza)

  Dziekoński h. Korab ? - - (Rownopole, Szczepanowicze)

  Dzieńdolet h. Sas ? - -

  Dzierżyński h. Sulima - - (Dzierżynowo)

  Dzieszuk h. Kościesza - - (Wałosza)

  Dziewiałtowski h. Trąby - - (Remiejkiszki)

  Dziwlewski - -

  Eliaszewicz - - (tatarska rodzina/ Ankudy, Oliszki)

  Essen - - (1827 Wilno і Oszmiana/)

  Eygird h. Ejgird - - (1804 Wilno, 1822 Oszmiana/ Ejgirdowszczyzna, Cimochi)

  Eydziatowicz h. Łuk ? - -

  Eynik h. Żnin ? - - (Jurszany Dolne, Patoki)

  Eysmont, Eysmunt h. Korab ? - - (Wiciule, Jurszany, Szczepanowicze, Rosalszczyzna-Paszkiszki, Krzyżelewszczyzna, Tałmuciszki, Narbutowszczyzna)

  Falewicz h. Pobóg ? - - (Szumieliszki, Ginkowszczyzna)

  Falkowski - - (tatarska rodzina/ Raczki, Łosza, Dowbuciszki)

  Falkowski - - (Jabrowicze, Smórgonie)

  Faszcz h. Prus - - (Polany)

  Fiedorowicz - - (1803 Oszmiana/ Ludwikowszczyzna)

  Feldman h. Drzewica ? - - (Paszkowszczyzna)

  Fiałkowski - - (Graużyszki, Pawiłoycie, Wideysze)

  Filipowicz - - (Raczki, Wilianowo, Tabory, Lipki, Andrzejkiszki, Poleniki)

  Fiszer - - (Hamzicze)

  Flandrzyński - - (Poleniki)

  Florkowski h. Łodzia ? - - (1822 Oszmiana/)

  Radzimiński-Frąckiewicz h. Brodzic - - (Wielbutowo)

  Frąckiewicz h. Ślepowron - - (Dachnowo, Spraguny, Kleje, Szczepanowicze, Borowa, Kaiecienięta)

  Furs h. Wąż - - (tatarska rodzina/ Bieniuny, Remiejkiszki)

  Gabryjałowicz h. Dęboróg ? - - (Jurszany, Haniewo, Żuki, Krakowka, Bierwieńciszki, Pikuny)

  Gałecki h. Junosza - - (1835 Smolensk/ Ponary)

  Galimski h. Rawicz ? - - (f. Kopacze)

  Gan h. Rawicz - - (1811 Oszmiana/ Paszkiszki, Ejgirdowszczyzna, f. Dworyszcze, Nowopole)

  Garbaczewski - - (Uszaki, Bohusze)

  Garwaski h. Grzymała odm. - -

  Gąsiecki h. Bożawola ? - - (Łyczkowce, Danapol)

  Gąsiewski, Gonsiewski h. Ślepowron - - (Huminowszczyzna)

  Korwin-Gasiewski h. Ślepowron - -

  Gasowski - - (Bijuciszki)

  Gąsowski h. Prus II – Wilczekosy - - (Bałwaniszki)

  Gaściewicz h. Traby ? - - (1801 Oszmiana/)

  Gasperowicz h. Nałęcz ? - - (Kamienny Łog)

  Gasztold h. Abdank - - (Holszany)

  Gaugier - - (Antony)

  Gawroński - -

  Gawryłkiewicz h. Ancuta ? - - (1822 Oszmiana/ Rownopole, Mieżany, Kuszlany, Łopocie)

  Gawryłkowicz h. Krzywda ? - - (1820 Wilno, 1822 Oszmiana/)

  Gedroyć i Giedroyć - - (Raczki, Bijuciszki, Wołkowszczyzna, Haniewo, f. Sikuń, Matowszczyzna, Zagórowszczyzna)

  Giełowkowicz - - (Dwór Jagiełowszczyzna)

  Gierwiatowski h. Taczala - - (1820 Wilno, 1822 i 1829 Oszmiana/ Holszany, Siedlarowszczyzna, Oszmiana)

  Gieżycki h. Gieżycki ? - - (Miedniki)

  Gimber - - (Kisielowo)

  Gimburt - - (Mazuryszki)

  Ginczewski - - (Kamionka, Ciupiszki, Popowszczyzna)

  Gintowt h. Leliwa ? - - (1786/ Zascienok, Dajnowa, Mostwiliszki, Ankudy, Wiaże, Samorodniki)

  Giryn h. Dołęga - - (1800 і 1809 Wilno, 1805 Oszmiana/ Wielbutowo, Dwór Lenkowszczyzna)

  Gizbert h. Korczak - - (Rakowce)

  Gizbert-Studnicki h. Korczak - -

  Gizulewski - - (Wilanowo, Geystuny, Sochowszczyzna gm. Krewo)

  Głembocki io Glębocki - - (Pogiry, Merliszki)

  Gliński h. Jastrzębiеc - - (1820 Wilno i Oszmiana/ Haniewo, Cudzeniszki, Kamienny Łog, Kamionka, Siękowszczyzna, Łudy)

  Gliński - - (tatarska rodzina/ Kajacienięta)

  Głowacki - - (Dwór Kapuscicze, Grzymayłowszczyzna)

  Głowiński - - (Holszany)

  Głużycki h. Grzymała ? - - (f. Ponastawe)

  Głuchowski, Głóchowski - - (Rymuny, Borowa)

  Gnatowski - - (Brodowszczyzna)

  Godlewski h. Gozdawa ? - - (1826 Oszmiana/ Borzdobohaciszki, Bijuciszki, Kisieliowo, Kuszlany, Tałmuciszki)

  Goyżewski - - (Słobodka)

  Golgin h. Zaremba ? - - (1803 Oszmiana/ Golginiszki, Jurszany, Pogiry)

  Golejewski h. Kościesza - -

  Gorecki - - (Goreckowszczyzna, Bieniuny, Lenkowszczyzna)

  Gorzeński - - (Rownopole)

  Grabowski - - (Tarasowszczyzna, Prackowszczyzna)

  Grabski - - (Klewica, Kozarezy)

  Gregorowicz - - (1832 Oszmiana/ Rymuny, Bieniuny) Hrehorowicz (Rewki, Krewo)

  Greyć - - (Żuprany, Rudziszki)

  Grochowski - - (1825 Oszmiana/ Bierwieńciszki)

  Grodkowski - - (Oszmiana)

  Grodż h. Ogończyk ? - - (1803 Oszmiana/ Szumiliszki, Bojary, Ażubale, Rownopole, Miżany)

  Grozdowski - - (Oszmiana)

  Grotuz i Grotus - - (1827 Oszmiana/ Poleniki, Znoski, Sieliszcze, Goreckowszczyzna, Wideysze, Kryule)

  Grudziński - - (Trzychwoscie, Kaiecienięta, Boruny, Górki, gm. Bienica)

  Gruszewski h. Lubicz - - (1800 Wilno, 1820 Oszmiana/ Hermaniszkі)

  Grużewski - - (Kleje, Janusze, Boruny)

  Grużdż h. Gryf ? - - (Klewica, Kondraciszki, Sokocienięta)

  Grynkiewicz h. Gryf ? - - (1800 і 1825 Oszmiana/ Wołkowszczyzna, Stare Boruny)

  Gryszkiewicz - - (Oszmiana, Nowosiady, Karczma Wygoda)

  Grzyb h. Pielesz ? - - (Mostwiliszki)

  Tomaszewicz-Grzyb h. Pielesz ? - - (Grzybowszczyzna, Mostwiliszki)

  Guminski h. Rola - -

  Górski h. Nałęcz ? - - (Rodziewicze, Kozarowszczyzna)

  Gurski h. Nałęcz ? - - (1827 Oszmiana/ Piktusza, Bortkiewicze, Hermanowszczyzna)

  Gusztyn - - (Jabrowicze, Milewszczyzna)

  Guszkiewicz - - (Boruny)

  Gutowski - - (Rymuny)

  Guyski - -

  Hadziewicz h. Rawicz - - (1823 Oszmiana/)

  Haiewski - - (Jachimowszczyzna)

  Hajk h. Ogończyk - - (Surwiliszki)

  Halko h. Szaława - - (Raczki, Jakielowszczyzna, Miżany, Ostaszki, Ankudy)

  Hałkowski - - (Trzeciakowszczyzna)

  Haniewicz h. Żnin - - (1801 Wilno, 1816 Oszmiana/ Haniewo, Golginiszki)

  Haniewicz h. Nowina - - (1820 Wilno/ Haniewo, Golginiszki, Skirmunciszki, Bortkiewicze, Burciszki)

  Harasimowicz - - (Jagiełłowszczyzna, Chorążyszki)

  Haraszkiewicz - - (Bohuszki, Niwki)

  Hardziejewski - - (Giejstuny)

  Hatowski - - (Bryndziszki)

  Hełm - - -1793

  Herberski h. Bończa ? - - (f. Kiermielany)

  Herdmah - - -1787

  Herman h. Biberstein - - (1800 Wilno/ Hermaniszkі, Wowerany)

  Herman h. Łodzia - - (1800 Wilno/ Żwirbliszki)

  Herman h. ? - - (Ażubale, Jurszany, Baruliszki, Prackowszczyzna)

  Hermanowski h. Junosza - -

  Heybowicz - - (Miżany, Gawdzewicze), Hiejbowicz (Krzemieszowo, Wierkielany gm. Soły)

  Hilchen h. Jelita - -

  Hłybowski h. Prus - - (1819 Wilno, 1825 Oszmiana/)

  Holszański h. Hipocentaurus - - (Holszany, Nowosiólki)

  Hołowański - - (Janusze)

  Hołowczyc - - (Baranowicze)

  Hołownia h. Hołownia - - (1804 Wilno/ Widejki, Dworzyszcze, Dąbrowka, Koński Bor, Wielkie Sioło, Kropiwno, Swinkowszczyzna)

  Hołub, Hołób h. Syrokomla ? - - (1820 Wilno/ Blikany)

  Horain i Horajn h. Szreniawa - - (Wielbutowo)

  Horbaczewski h. Łabędż - - (1819 Wilno, 1801, 1820 і 1827 Oszmiana/) Herbaczewski (Bołobany, Holszany, Szymaki gm. Krewo)

  Horbatowski - - (Dwór Ostrow)

  Horodесki h. Świnka - - (1806 Wilno/ Ugły, Zienkowszczyzna, Wołkowszczyzna, Bieniuny)

  Horodeński h. Korczak - - (1801 Wilno/ Janowo)

  Horski h. Druck - -

  Horyd - - (Śnipowszczyzna)

  Ноrwaсki - - (Lenkowszczyzna)

  Hromyka h. Abdank - - (1827 Oszmiana/ Bortele, Bierwieńciszki)

  Hrynaszkiewicz - - (Nowosiady, Norszty)

  Hryncewicz h. Przegonia - - (1824 Oszmiana/ Nędza)

  Hryniewicz h. Przyjaciel - - (1837 Wilno/ Potrokiele, Polipnice, Żyżma, Waszkieniki, Dwór Kamiontka)

  Hryniewski h. Przyjaciel ? Przegonia ? - - (Kamienny Łog, Mazuryszki; gm. Soły)

  Hrynkiewicz h. Nalewka ? - - (Gaudziewicze)

  Hubarewicz - - (Rownopole, Andrzejkiszki, Stulgi)

  Hulecki h. Sas? - - (Miszkuciszki, Widejsze, Burbiszki, Szczepanowicze, Ambrożyn gm. Holszany, Junkowicze)

  Hurynowicz - - (Haurylańce)

  Нuszczа h. Podkowa - - (1819 Wilno/ Sienkowszczyzna, Czechowszczyzna, Dowbiene)

  Hutor h. Hutor - -

  Hutorowicz h. Hutor - - (1802 Wilno/ Gniezdziłowo)

  Ihnatowicz h. ? - - (Bojary)

  Ihnatowicz-Łubiański h. Godziemba - -

  Ilcewicz h. Korczak - - (1800 Wilno/ Jurszany, Stodolniki, Rownopole)

  Illustrowski - - (Bienica, Bohdanow)

  Imbra h. Pelikan ? - -

  Irzykowicz h. Leliwa ? - -

  Isajkowski h. Prus I odm. - - (Wołkołaty, Willie)

  Iszora h. Isiora ? - - (Michałowszczyzna)

  Iwanowski - - (Nowosiółki, Cudzeniszki, Lipki, Wiciule)

  Iwaszkiewicz h. ? - - (1820 і 1827 Oszmiana/ Mokrzyce, Szumiliszki, Remiejkiszki, Wilanow, Nowopole, gm. Krewo)

  Iwaszkiewicz h. Trąby - - (1800 Wilno/ Polany, Stempkowszczyzna)

  Iwaszkiewicz h. Gozdawa - - (1820 Wilno/ Kszalewo, Dowiniszki, Rudoszany)

  Jabłonowski - - (Łosza)

  Jabłoński - - (Oszmiana, Dziesiętniki)

  Jachimowicz - - (Jachimowszczyzna)

  Jacewicz - - (Prackowszczyzna, Lachowka)

  Jackiewicz - - (Karolinowo, Bałwaniszki, Niwki, Siękowszczyzna, Rałowszczyzna)

  Jaczynic h. Odrowąż ? - - (Cudzeniszki, Stracza ?)

  Jagiełło h. Łabedż - - (1819 Wilno, 1799, 1802 і 1805 Oszmiana/ Jagiełłowszczyzna, Prudy, Czechi, Kuszlany, Miżany, Olany)

  Jagmin h. Pelikan - - (Holszany, Kajacienięta, Morgi)

  Jagodziński - - (Rownopole)

  Jakimowicz - - (Dworzyszcze)

  Jakowicki - - (Jurszany)

  Jakubowski - - (1825 Oszmiana/)

  Jakuszyński - - (Oszmiana)

  Janiszewski h. Junosza ? Strzemię ? - - (Dwór Wiszniowka)

  Jankowski h. Jastrzębiec-Boleścic - - (1817, 1819 і 1822 Oszmiana/ Polany, Piktusza, Zamosze, Żwirbliszki, Lеgowszczyzna, Krewo)

  Jankowski h. Poraj - - (1819 Wilno/ Wolejkowicze)

  Janowicz - - (1811 і 1828 Oszmiana/ Żurawy, Nowosiółki, Jurszany, Biryndziszki, Oszmiana Murowana, Jabrowicze, Bałwaniszki)

  Janowski h. Janina - - (1820 Wilno/ Kaziulszczyzna, Merliszki)

  Januszewicz - - (Pietrowicze; gm. Żuprany)

  Januszkiewicz h. Lubicz - - (1822 Oszmiana/ f. Bojary, Graużyszki, Siemiuny, Wołkowszczyzna, Tabory)

  Jarmałowicz - - (Baruliszki)

  Jarocki - - (ГуК

  Jaroszyński, Jarosyński - - (Białomosze)

  Jasieński h. Jastrzębiec - - (1798 Wilno, 1828 Oszmiana/ Towgiany)

  Jasiński - - (Widowszczyzna gm. Połoczany)

  Jasiewicz h. Rawicz - - (1837 Wilno/ Kleje, Haniewo, f. Wysoke, Piktusza, Kuszlany, Macuty)

  Jasiewicz h. Sas - - (1800 Wilno, 1802 Oszmiana/ Kuropatowszczyzna, Borzdobohaciszki)

  Jasiulewicz - - (Dwór Nierówka, Wiłeykowicze)

  Jаskułowski h. Radwan - - (Biryndziszki, Dukiele, Ożobele, Nędza, Słobodka, Miżany)

  Jastrzembski - - (Błotkowszczyzna, Kamionka, Raczuny, Skirdzimy, Adamowszczyzna, Łasiewicze)

  Jazdowski - - (Pogiry)

  Jeleński - - (Markienięta)

  Jeśman - - (Nowopole, Zaskiewicze)

  Lewald-Jezierski h. Rogala - -

  Jezykowicz - - (Kantorowszczyzna)

  Jodkowski - - (Borzdobohaciszki)

  Joteyko h. Ostoja - - (1819 і 1820 Wilno/ Kamienny Łog, Jurszany, Wołkowszczyzna)

  Jotko h. Lis - - (1824 Wilno і Oszmiana/)

  Józеfowicz h. Abdank ? - - (Borzdobohaciszki, Górki gm. Bienica)

  Juchniewicz h. Leliwa ? - - (Cudzeniszki, Stachuciszki, Wiesiałojcie, Rudnia, Osinowka, Dwór Żuprany, Osotniki)

  Jucewicz h. Lubicz - - (1820 Wilno, 1823 Oszmiana/)

  Juckiewicz - - (1827 Mińsk, 1827 Oszmiana/)

  Judycki h. Radwan czyli h. Judycki ? - - (gm. Krewo, Połoczany; f. Łużany, Mieszkuciszki)

  Judziewicz - - (Boruny)

  Jundziłł h. Łabędż - -

  Juniewicz - - (Naruszowce, Giejstuny, Bijuciszki, Rodzewicze, Rymowicze)

  Juraha i Juracha - - (Szczepanowicze, Poleniki, Borejkowszczyzna, Stodolniki, Adamowszczyzna, Siękowszczyzna, Wysoke, Bukaty)

  Gedroyć-Juraha h. Kotwica - - (1820 i 1832 Wilno/ Szczepanowicze, Puciatowszczyzna, f. Wysoka)

  Juraszkiewicz - - (Graużyszki)

  Jurewicz h. Łabedż - - (1819 Wilno, 1827 Oszmiana/)

  Jurewicz h. Lubicz - - (1801 і 1819 Wilno, 1820 Oszmiana/ Mostwiłowszczyzna, Cudzeniszki, Haniewo, Wiszniówka)

  Jurewicz - - (1822 Oszmiana/ Kajacienięta)

  Jurjewicz-Jodko h. Lis - - (Szczepanowicze, Jakowszczyzna, Oleszkowszczyzna, Januszewszczyzna, Jurszyszki)

  Jurkiewicz h. Junosza ? - - (f. Mokrzyce)

  Skirmont-Jursza h. Przyjaciel ? - - (1819 Wilno/ Jurszany, Dowbuciszki, Tabory, Jankańce, Golginiszki, Klimańce)

  Jusewicz - - (Kajаcienięta)

  Juszkiewicz h. Ślepowron ? - - (Oszmiana, Widowciszki, Bryndziszki)

  Juszyński - - (tatarska rodzina/ Dowbuciszki, Wiewiury)

  Kaczanowski h. Ostoja - - (1800 Wilno/ gm. Graużyszki, Oszmiana, Mileyszuny)

  Kadowski h. Dołęga ? - -

  Kalinowski - - (Rukszany, Kozarezy, Bukaty, Zagórowszczyzna, Woysznaryszki)

  Kałusowski - - (Żuprany)

  Kamieński h. Jastrzębiеc - - (Kamionka)

  Kamieński h. Ślepowron - - (1835 Wilno/ Truszoki)

  Kamieński h. Żnin - - (1838 Wilno/ Orzyszki)

  Kamiński h. Łuk Napięty - - (1819 Wilno/ Ramigiszki)

  Kamiński h. Odrowąż - - (1819 Wilno/ Raczuny, Giejstuny)

  Kamiński - - (1822 Oszmiana/ Dwór Kamienny Łog, Jurszany, Wiszniówka; Dachny)

  Kamieniecki h. Pilawa - -

  Kandzierzewski - - (Żuki, Dzierkowszczyzna)

  Karczewski h. Samson - - (1837 Wilno/ Bieniuny, Pierłowa Góra)

  Karenda - - (Rewki)

  Karpowicz - - (Żuprany, Boruny, Szarkomiedz)

  Karwecki - - (Serwecz)

  Kasperowicz - - (Łudy, Błotkowszczyzna, Kuszlany, Mazurowszczyzna)

  Kazanowski h. Grzymała - -

  Kielczewski - - (Mileyszuny)

  Talat-Kiełpsz h. Prus I - - (Teniukowszczyzna)

  Kieński - - (tatarska rodzina/ gm. Krewo)

  Kierbiedż h. Ślepowron ? - - (1803 Oszmiana/)

  Kierdej z Radziwionowicz h. Bełty - - (Graużyszki)

  Kiewlicz h. Leliwa - - (1808 Wilno/ Giry, Gałagóry, Andruszkowszczyzna)

  Kijanowski - -

  Kijuć h. Ślepowron - - (1833 Wilno/ Mostwiliszki, Giejstuny)

  Kirkiłło - -

  Kirkor h. Kirkor - -

  Kirowski - - (Łopocie)

  Kisiel h. Kisiel - - (f. Łudy, Perechody, Czerniszki)

  Kiszka h. Dąbrowa ? - - (Horodzeczno)

  Klеczkowski - - (Wołkowszczyzna, Żurawy, Cudzeniszki, Dwór Bieniuny)

  Kleczewa-Klеczkowski h. Trzaska - -

  Klementowicz i Klimentowicz - - (Deynowa)

  Klimaszewski h. Dąbrowa і Jastrzębiec ? - - (1803 Oszmiana/ Biryndziszki, Mazuryszki, Emelany, Kuszlany, Ozaryszki)

  Klimowicz h. Kościesza ? - - (Dwór Łosza)

  Klonowski - - (Kamienny Łog, Mieszkuciszki)

  Kłosowski - - (Bohdanow)

  Klukowski - - (f. Narbutowszczyzna), Kłukowski (Kaiecienięta)

  Kmieciński - - (Kmiecin gm. Holszany)

  Kmita - - (Boruny)

  Kobyliński - - (Poklewie)

  Kochanowski h. Korwin - - (1819 Wilno, 1827 Oszmiana/ Łosza, f. Lubciszki, Kamionka, Giejstuny, Moczuły, Kajacienięta)

  Koczan h. Nałęcz - - (1817 Wilno, 1816 i 1818 Oszmiana/ Wideysze, Ławski Brod, f. Szapowały, Dorgiszki, Swiłówka)

  Kociełł h. Pelikan - - (Bienica, Zabrzezie, Uglany, Zaskiewicze, Święty Duch)

  Kodż h. Poraj ? - - (Golginiszki, Kaśniewszczyzna, Bujki, Górele, Szczepanowicze, Tarasowszczyzna, Wołowiki)

  Kolczycki - - (Łosza ?)

  Kolęda, Kolenda h. Bełty - - (Żurawy, Hamzicze, Dokurniszki, Kleje)

  Kołodziński - - (Białomosze)

  Kołpakowski - - (gm. Soly)

  Kołyszko h. Denis - - (1828 Oszmiana/ Masłowszczyzna, Golginiszki, Bortkiewicze, Tabory, Szczepanowicze, Daukszyszki, Jurszany, Suśliszki)

  Korzan - - (Rowy)

  Kołwzan h. Bielina - - (1800 і 1820 Wilno, 1825 Oszmiana/ Jurszany, Rownopole, Żurawy, Pikuny, Trokiele)

  Kołwzan h. Jastrzębiеc - - (1828 Oszmiana/)

  Kowzan h. Trąby - - (1821 і 1837 Wilno, 1820 Oszmiana/ Dokurniszki, Miłoszuny, Jacuny, Wisztoki, Grodzie, Izabelin, Żurawy, Bortele, Gudele, Pikuny)

  Komar h. Komar - - (Dajnowa, Waszkieniki, f. Kujałowszczyzna, Lepionka)

  Komarowicz - - (1826 Oszmiana/)

  Komarowski - - (f. Perłowa Góra, Mokrzyce, Polany)

  Kondracki - - (Stasiukiszki, Porojście)

  Kondratowicz h. Syrokomla ? - - (1822 Oszmiana/ Haniewo, Kamienny Łog, Miszkuciszki)

  Kononowicz - - (Giedeyki)

  Rokuć-Kopacewicz ? Kopcewicz ? - - (1816 Oszmiana/)

  Kopciowski - - (Geystuny)

  Kopeć h. Kroje - - (Bakszyszki gm. Krewo)

  Koplewski h. Abdank - - (1820 Wilno, 1824 Oszmiana/ Dwór Garlinszczyzna)

  Koralkiewicz - - (Miżany)

  Kordes - -

  Korecki - - (tatarska rodzina/ Ciereszki gm. Dowbuciszki)

  Korewa, Koreywa h. Dębno - - (1825 Oszmiana/ Oszmiana Murowana, Wasiewce, f. Połudy, f. Ligi-Łużyszcze, Szłapokowszczyzna, Dwór Goreckowszczyzna)

  Кorsak-Zaleski h. wł. - - (Dorże, Dwór Romaszkowszyzna, Graużyszki)

  Korsak h. Lis - - (Świrany, Holszany, Adamowszczyzna, Klewica, Walerynow, Wiciule)

  Korsak h. wł. - - (Kotwica) (tatarska rodzina/ Sielec, Adamańce)

  Korybski - - (Beykany)

  Koryzna h. Koryzna - -

  Korzeniowski h. Lis, Korzeniowski h. Nałęcz - - (1805 Wilno/ Poczerne), Korzeniowski h. Waga (1817 Wilno/ Żarczyce) Dwór Mileykowo

  Kossacki h. Rawicz - - (1800 Wilno/ f. Barawaja, Dwór Skiłądziszki, Oszmiana Murowana)

  Kossakowski h. «Korwin», h. Ślepowron - - (Czepuliszki, Łoyciowszczyzna)

  Kosciewicz i Kasciewicz - - (Zabołocie)

  Kosiński h. Rawicz - - (Haniewo)

  Kossobudzki i Kosobucki h. Pobóg ? - - (Dorgiszki, Kozłowszczyzna)

  Kossowicz - - (Równopole, Nazdraczuny, Stymonie)

  Kossowski h. Wieniawa ? - - (1804 і 1818 Mińsk, 1827 Oszmiana/ Skirmunciszki, f. Lękowszczyzna, Stefaniszki)

  Koszczyc - - (Klewica)

  Koszko - - (Hermaniszki, Wiaży, Gudele)

  Kościelecki h. Ogończyk - - (1801 Wilno, 1829 Oszmiana/ Widnopole, Czernice, Traby)

  Kościаłkowski h. Syrokomla - - (Giejstuny)

  Kościukiewicz - - (Kozłowszczyzna, Rymowicze)

  Kościukowski - - (Szczepanowicze, Łudy)

  Kotkowski - - (f. Chodzkowszczyzna, Rudziszki, Żuprany)

  Kowalewski - - (Dwór Bienica, Sabiłki)

  Kownacki h. Ślepowron - - (1799 Wilno/ Kuszlany, Ginkowszczyzna, Debesie, Mańkowicze)

  Kozakiewicz - - (1825 Oszmiana/)

  Koziełł-Poklewski h. Kozieł - - (Dwór Miedniki, Jackowszczyzna, Suchodoły, Mindziany, Poklewe, Kniaginin)

  Kozioł - - (Szumiliszki)

  Kozielski - - (Ostaszki)

  Kozikowski h. Grabie ? - - (1825 Oszmiana/)

  Kozłowski h. Leszczyc - - (1827 Oszmiana), h. Jastrzębiec (1820 і 1824 Oszmiana/ Jurszany), h. ? (1821 Wilno 1804, 1823 і 1827 Oszmiana/ Grodzie)

  Kożuchowski h. Doliwa - - (1800 Wilno/ Jabrowicze, Dachny, Górki gm. Bienica)

  Kozubowski - - (Dwór Bijuciszki, Ostaszki)

  Kozubski h. Ślepowron - - (1804 Wilno, 1828 Oszmiana/ f. Łostaie gm. Krewo)

  Krajewski - -

  Krassowski i Krasowski - - (Krassowszczyzna, Michałowszczyzna)

  Kraszewski - - (Olany, f. Emelany)

  Krepsztul h. Dryja - - (Jurszany, Bortkiewicze)

  Krukowski h. Gryf - - (Wołkowszczyzna, f. Dajnowa)

  Krulikowski, Krolikowski - - (Żuprany, Dawkniewicze)

  Krupowicz - - (Kuszlany)

  Krupski h. Korczak - - (1820 Wilno, 1824 Oszmiana/ Dwór Łostaje, Uzbloć)

  Krupski - - (tatarska rodzina/ gm. Dowbuciszki)

  Kryczyński h. Radwan odm - - (tatarska rodzina/ Łoszany, Dowbuciszki; Kaszymow gm. Bienica, f. Pawlinow, Rawy, Bołbotów, Dzieraki, Łostaje)

  Krzeczkowski - - (Holszany, z. Romanowszczyzna)

  Krzymowski - - (Rymowicze)

  Krzywobłocki h. Leliwa - - (f. Łusznew)

  Krzyżanowski - - (Dwór Holszany, Rymowicze)

  Kucewicz - - (Powiaże)

  Kuczanowski - - (f. Zakrzewie)

  Kuczewski - - (Wielbutowo, Narcuki)

  Kuczuk h. Siestrzeniec - - (1805 Wilno, 1820 Oszmiana/ Sienkowszczyzna gm. Połoczany; Łoszany, Olany, Kuczuki, f. Kopacze, Naruszowce)

  Kuczyński - - (1822 Oszmiana/ Dwór Bohdanowka, Cudzeniszki, Pociewicze, f. Trzeciniszki)

  Kukiel - - (Ankudy; Koński Bor, Naruszewicze)

  Kukiel-Kraejwski h. Leliwa - - (1816 Wilno/ Stodolniki)

  Kukiewicz h. Mogiła ? - - (Szłapokowszczyzna)

  Kulesza h. Ślepowron - - (Dwór Nowopole, Olany, Trykole, Dziertniki)

  Kulewski - - (1805 Oszmiana/)

  Kulicki - - (Bergaliszki, Stymonie)

  Kulikowski - - (Hołowaciszki, Raczki, Babińsk, Jachimowszczyzna gm. Traby)

  Kulwieć - -

  Kulwiński h. Bończa - -

  Kunawski, Kuniowski - - (Szapowały)

  Kuncewicz h. Żnin - - (1800, 1834 і 1858 Wilno/ Holszany, Hryniewszczyzna, Baranowicze, Skrywlew, Karłowszczyzna, Truchaniszki)

  Kuncewicz h. Łabędż - - (Waszkieniki ?), Kuncewicz h. Prawdzic

  Kundzicz h. Pogonia odm - - (1800 і 1859 Wilno/ Łosza, Radziuny)

  Kurkowski - - (Dwór Deynow)

  Kuszel - - (Jackowszczyzna, Grzybowszczyzna, f. Możejkow)

  Kuszelewski - - (Gudzienięta, Klei)

  Kuznicki - - (Daukszyszki)

  Kwiatkowski h. Gryf - - (1820 Wilno, 1827 Oszmiana/ Haniewo, Jurszany, Woysznaryszki, Gołoblowszczyzna, Kamionka)

  Kwietkiewicz - - (Naruszówce)

  Lacki h. Lacki - -

  Lang - - (Szczepanowicze, Krywule)

  Landgraf - - (1802 Oszmiana/)

  Laskowicz h. Korab ? - - (1823 Oszmiana/ Dwór Hermaniszki)

  Laskowski h. Korab ? - -

  Laszczewski - - (Bałwaniszki)

  Laudański i Ławdański h. Jastrzębiеc - - (Oszmiana, Dorże, Góry gm. Holszany)

  Lebiedż h. Łabędż ? - - (tatarska rodzina/ Dowbuciszki; Polany, Sielec gm. Krewo; Dzieraki gm. Bienica)

  Hrynkowicz-Lenartowicz h. Jastrzębiеc - - (1819 Wilno, 1827 Oszmiana/)

  Leńczewski h. Strzemię ? - - (Perłowa Góra)

  Lеnkiewicz, Liękiewicz i Linkiewicz - - (1822 Oszmiana/ Bohdanow, Oszmiana)

  Lеnkоwicz h. Dołęga ? - - (Lenkowszczyzna gm. Bienica)

  Lenkowski h. Lubicz ? - - (1817 ?/ Łosza, f. Romiejki, f. Daynowo)

  Leśniewski - - (Rałowszczyzna, Licienięta), Leśniоwski h. Gryf (1820 Wilno/ Michaliow)

  Leszniewski h. Achinger ? - - (1828 Oszmiana/ Swiłówka, Wideysze)

  Leszkowski - - (Smórgonie)

  Leszczyński h. Abdank - - (1820 Oszmiana/ Haniewo, Józefowo, Kamionka, f. Kirkliszki, f. Cielieżyszki)

  Lewandowski - - (f. Dziehowce, Dokurniszki)

  Lewkowicz - - (z. Szlamki)

  Lichodziejewski - -

  Ligowski - - (1827 Oszmiana/ Praskowszczyzna, Siękowszczyzna, Norszty, Błotkowszczyzna)

  Lipiński h. Poraj - - (1819 Wilno/ Juchniewszczyzna, Bieniuny, f. Galicja, Gudy, Suśliszki, Olany)

  Lisiecki - - (Polany, Piktusza)

  Lisowski - - (1801 Oszmiana/ gm. Dziewieniszki, Biryndziszki, Wiaże, Łoyciowszczyzna)

  Listopacki i Listopadzki - - (Ukropiszki, Suśliszki)

  Lubański h. Grzymała - - (1808 Wilno/ Lubań, Jachimowszczyzna, f. Łużany), Lubański h. Poraj

  Drucki-Lubecki h. Druck - - (Bieniuny)

  Lubiеńiec h. Lubicz ? - -

  Luberski - - (Ankudy)

  Łabęcki - -

  Łabuć, Łabudż h. Łabedż - - (Haniewo, Mokrzyce, Wesztorttowszczyzna, Barańce, f. Kurmielany)

  Łabuński - - (f. Sabiłki, Szarkomiedz)

  Łagiewnicki - - (Polany ?)

  Wołk-Łaniewski h. Korczak odm, Wołk-Łaniewski h. Dwie Wieże - - (1798 Wilno/)

  Łapiński - - (Mazuryszki, Grauże, Raczki, Szarki, Słobodka)

  Łappa h. Lubicz - -

  Łaski - -

  Łastowski h. Sas - - (1820 Wilno/ Samorodniki, Szczepanowicze, Suhłobiszki, Susliszki, Kozarezy, Ponary, Mikulewszczyzna i Kozarowszczyzna)

  Łaszczewski - - (1821 Oszmiana/ Dokurniszki)

  Łaszewski - - (Ejgirdowszczyzna, Czyczynowszczyzna)

  Łaszkiewicz - - (Daukszyszki)

  Ławrynowicz - - (Dorże, Walerynow)

  Łazarewicz h. Przyjaciel ? - - (Pietrowicze)

  Łаzowski h. Krzywda - - (1816 Wilno/ Żebrowszczyzna, Haniewo)

  Łążyński h. Nałęcz - -

  Łobaczewski h. Łada ? - - (1820 Oszmiana/ Lenkowszczyzna, Nowodworce, Poleniki, Wiciule, Widejsze, Szczepanowicze, Stodolniki)

  Łodziato - - (Samorodniki)

  Łojko h. Wąż - - (Zagorze gm. Bienica) Łoyko (Szarkomiedz)

  Łokuciejewski i Łokociewski h. Nieczuja - - (1821 Oszmiana/ Biryndziszki, Żurawy, Indrupka, Kleje, Kuszlany, Graużyszki, Jurszany, Grodzie, Chodzkowszczyzna)

  Łokuciejewski h. Żnin - - (Polany)

  Łominski h. Suchekomnaty - - (Łużki, Obórek)

  Łoński - - (f. Dworzyszcze)

  Łopatecki - - (Dwór Ostrow)

  Łopato - - (1819 Oszmiana/ Kozłowszczyzna, Samorodniki, Repuszycy, Czarny Ług)

  Łopatyński h. Łopot - - (1832 Wilno/ Babińsk)

  Łopaciński h. Lubicz - - (Matowszczyzna; Barbarowo gm. Połoczany)

  Łoski - - (Ostaszki)

  Łoś h. Dąmbrowa - - (1822 Oszmiana/)

  Łukaszewicz - - (Dwór Kaszymow, Olany, Cudzeniszki)

  Łukomski - - (Kowale)

  Łukowski - - (1819 Oszmiana/ Tomasówka, Janusze)

  Łukiański h. Przyjaciel - - (1819 Wilno/ Oszmiana, Holszany, Illie, f. Kurgan)

  Łunkiewicz - -

  Łuszczyk h. Łukocz - - (1803 Wilno/ Adamowszczyzna, Jagiełłowszczyzna)

  Łyczkowski - - (Piotrowicze)

  Łyszczyński h. Łyszczyński ? - - (Cudzeniszki, Nowosiólki)

  Maciejewski - - (Dwór Dajnowa gm. Polany)

  Mackiewicz - - (1822 Oszmiana/ Dajnow, Haniewo, Jurszany, Kamienny Łog, Prackowszczyzna, Hermaniszkі, Adamowszczyzna, Jankańce, Olany)

  Rymwid-Mackiewicz h. Grzymała - - (1820 Wilno/)

  Maciulewicz - - (Soły, Bohusze), Maculewicz (Stare Boruny, Korowaiowszczyzna)

  Maiewski - - (Krewo, Łodwikowszczyzna)

  Makowski - - (Żuprany)

  Małachowski - - (1811 Oszmiana/ Wiciule, Klewice)

  Małachowski h. Nałęcz - - (1822 Oszmiana/)

  Malczewski - - (Daubuciszki)

  Malecki - - (Szczepanowicze, Połudy), Malicki (Oszmiana)

  Malewicz h. Szeliga ? - - (Nowopole)

  Malinowski - - (1816 Oszmiana/ Bućkowszczyzna, Łudy, Jagiełlowszczyzna, Haniewo, Cudzeniszki, Żuki, Wiesiałojcie, Warakomszczyzna)

  Małkowski - - (Kozłowszczyzna, Michałowszczyzna)

  Małyszewicz h. Godziemba ? - -

  Małyszewicz-Kamieniecki - - (Graużyszki)

  Małyszkewicz - - (Dwór Olany)

  Mańkowski - - (f. Rodziewszczyzna)

  Marcinkiewicz h. Łabedż - - (1819 Wilno, 1822 і 1827 Oszmiana/ Nazdraczuny, Krywule, Szczepanowicze, Hlince parafia Smórgońska)

  Marcinowski - - (Żuprany)

  Margiewicz - - (Hermaniszki)

  Marecki - - (Skirmunciszki, Kijudziszki)

  Markiewicz h. ? - - (1795 Oszmiana/ Tałmuciszki, Stodolniki, Dorgiszki, Ankudy, Kryule, Szorki)

  Markiewicz h. Łabedż - - (1819 Wilno, 1827 Oszmiana/ Jurszany, Miedziany)

  Markowski h. ? - - (1801, 1804 і 1827 Oszmiana/ Kiby, Wisztoki, Rownopole, Wasiewce, Strypuny, Mieszkuciszki)

  Markowski h. Szeliga - - (1823 Oszmiana/ Kuszlany)

  Martusewicz h. Łabedż ? - - (Uglany, Ponarka, Dzisiętniki)

  Martynowski - - (f. Krywule)

  Martuszewski - - (Skirmonciszki, Merliszki) Martуszewski (Haniewo,

  Marszewski h. Lis - - (1790 Wilno, 1827 Oszmiana/)

  Marynowski - - (Rajmóndowo, Łosza)

  Marzecki h. Rogala - - (1816 Oszmiana/ Wilejkowicze, Dziertniki, Nowiny)

  Masło - - (w) h. Syrokomla (f. Piktusza, Zamosć, Chowanszczyzna)

  Masłowski - - (Orzyszki, Chodorki, Widejsze, Franusino, Rudziszki, Żuprany)

  Maszkowski - - (Grodzie, Gudele, Bieniany)

  Matowski - - (Golginiszki, Nowiny, Chorążyszki, Jurszany, Pogiry, Wielbutowo, Hamzicze)

  Matusiewicz - - (Prackowszczyzna, Susliszki, Białomosza)

  Medeksza - - (Połudy)

  Meldzer - - (f. Michaliowo)

  Merło - - (Merliszki)

  Meynartowicz h. Lubicz ? - - (1849 і 1855 Wilno/ Merliszki, Olany, Pikuny, f. Tomasowka)

  Mężyński h. Kościesza ? - - (f. Kopacze, Dachny, Makowszczyzna)

  Męczyński - - (Onżadowo, Koziany, Macuty)

  Miętkowski - - (Szalciny, Ligi), Mintkowski (Goreckowszczyzna)

  Michalewicz - - (Janusze, Jurszany, Jankańce, Wołkowszczyzna, Susliszki)

  Michałowski h. Jasieńczyk - - (Dwor Popielewicze)

  Michałowski h. Trzaska - - (1825 Oszmiana/ Szczepanowicze, Susliszki, Adamowszczyzna, Łozowszczyzna, Łosza, Osipany)

  Michalski - -

  Michniewicz - - (f. Holszański, Łosza, Rogocienięta, Nowosiołki, Czerkasy, Jabrowicze, Łużyszcze)

  Mickiewicz - - (Szafranowszczyzna, Żyżma, Woysznaryszki)

  Miechowicz - - (z. Koncowszczyzna)

  Mieczkowski - -

  Miecznikowski - - (Mostwiliszki)

  Mierzejewski h. Szeliga - - (1827 Oszmiana/ Rakowce)

  Mikosz, Mikosza h. Dąbrowa ? - - (Dwór Trokiele, Świrany, Perechody, Dorgiszki)

  Mikuсki h. Ślepowron ? - - (Cudzeniszki)

  Mikulicz - - (1819 Oszmiana)

  Mikulski h. Sas - - (1809 Oszmiana/ Mokrzyce, Giejstuny, Klei, Łostaie, Bierwienciszki, Bortele)

  Miłaszewicz, Miłasewicz - - (Sołomianka, Graużyszki, Pawiłoycie)

  Milewicz - - (Nowopole)

  Miller h. Pomian ? - - (Zaleskowszczyzna)

  Milewski - - (1801 Oszmiana/ f. Górka, Bajby, Łazduny, Sakowicze, Cycyn, gm. Dziewieniszki)

  Korwin-Milewski - - (Geranony)

  Milkowski - - (Moczuły, Wideysze, Szumieliszki, Graużyszki)

  Mineyko h. Gozdawa - - (Bałwaniszki)

  Miniutko - - (Kozarowszczyzna)

  Minkiewicz - - (Boruny)

  Minkowski - - (Naruszowce)

  Minuczyc - - (Łudy, Łoycie)

  Misiewicz h. Dwie Strzały - - (1823 Oszmiana/ Dwór Bordzobohaciszki)

  Misiura - - (Jankańce, Tabory, Nowosiady, f. Milunce)

  Miśkiewicz h. Prawdzic - - (tatarska rodzina/ Mysa)

  Mitkiewicz - - (f. Kopacze, Piotrowicze)

  Mizgier - -

  Mnichowicz h. Ślepowron ? - - (Bierwieńciszki, Kuszlany, Mieszkuciszki)

  Moczulewicz - - (Korowaiowszczyzna)

  Moczulski - - (1803 Oszmiana/ Dwór Ankudy, Dwór Dokurniszki, Bierwienciszki, gm. Bienica)

  Moczydłowski - - (Prackowszczyzna)

  Mogilnicki - - (Holszany)

  Mohuczy h. Szeliga ? - -

  Majewski - - (Cieleżyszki)

  Mokrzеcki - - (Antony; gm. Horodzki)

  Moksiewicz h. Kopacz ? - - (Wiciule, Bohdanowo)

  Montrymowicz h. Syrokomla - - -1824

  Monczyński h. Nałęcz ? - - (Ponastawe, Onżadowo)

  Moroczyński - - (Kaiecienięta)

  Mosiewicz - - (1802 Oszmiana/ Łosza, Holszany, f. Możejków, Klewica)

  Moskiewicz h. Moskiewicz - - (1798 Wilno, 1818 i 1828 Oszmiana/ Graużyszki, Paszkiszki, gm. Dziewieniszki)

  Mostwiłło h. Lubicz ? - - (Mostwiliszki)

  Mostowicz h. Dołęga ? - -

  Moszczybrocki h. Jastrzębiеc ? - - (Dziertniki)

  Moszyński - - (tatarska rodzina; Kajacienięta)

  Moysiej - - (Oszmiana)

  Możeyko - - (Stasiukiszki, Kleje, Wielbutowo)

  Mucha - - (tatarska rodzina; Czerkasy)

  Mucianski - - (Janiszki, Wiesztortowszczyzna)

  Muraszko i Móraszko h. Przyjaciel - - (1811 Oszmiana/ Haniewo, Rałowszczyzna, Sienkowszczyzna, Wielbutowo, Łosza, Jurszany, Debesie, Ankudy, Wołoycie)

  Murawski i Morawski - - (Boruny, Poroyscie)

  Nagórski - - (Ukropiszki, Miedryki, Wideysze)

  Naramowski h. Łodzia - - (Dwór Ponizie, Krewo, Łosza, Łubianka, Chorążyszki)

  Narbut h. Trąby - - (1820 Wilno/ Jurszany, Narbutowszczyzna, Łeyłubka)

  Narkiewicz - - (Trepałow, Daniuszy, Wołoćkowszczyzna)

  Narkowicz h. Znin ? - - (Bortele, Prackowszczyzna, Raczki, Biryndziszki, f. Truchaniszki, Ponary, Migule, Skiłondziszki, Kudziekolnie)

  Nаrusz - - (Bieniuny, Łostaje)

  Nаruszewicz h. Wadwicz - - (Klewica, Murowana Oszmiana, Rownopole, Biryndziszki, Świrany)

  Narwiłło - - (1803 Oszmiana/)

  Narwojsz - - (а) (Ukropiszki)

  Nesterowicz - - (Michałowszczyzna) Nestоrowicz (Dwór Niewieryszki, Swinkowszczyzna, Jabrowicze, f. Plebanija Krewska)

  Neyranowski h. Doliwa - - (1822 Oszmiana/ Bobrowka, Bohuszki)

  Niechwiderowicz - - (Ostaszki)

  Niedruszlański - - (Żwirbliszki, Chodorki)

  Niedzwiedzki - - (1804 Oszmiana/ Olany, Kozłowszczyzna) і Niedzwiedski (1827 Oszmiana/ Proniuny)

  Niekrasz - - (Kozłowszczyzna)

  Niekrasziewicz - - (1825 Oszmiana/ Mostwiliszki, Skobiejki, Piktusza, Szumiliszki, Siedliszcze, Wielki Dwór)

  Niemec - - (Michałowszczyzna)

  Niemira - - (Poleniki, Sproguny)

  Niepreski - - (Bieniuny)

  Niewiadomski - - (Polany, Rozkosz, Swinkowszczyzna)

  Niewiarowicz h. Półkozic - - (Mińsk 1833/ Szypiele, Brodowszczyzna)

  Niewiarowski - - (Huta, Denapol, Golginiszki)

  Nosewicz - - (Oszmiana, Koraby)

  Nosowicz - - (Oszmiana)

  Nowakowski - - (Żuprany)

  Nowicki - - (Popowszczyzna, Wielbutowo)

  Nowodwórski - -

  Nowohoński - - (Sogłubiszki, Suśliszki, Powiaże), Nowokoński (Kozłowszczyzna)

  Nowomieyski - - (Giedeyki)

  Nowosielski h. Sas - - (1826 Oszmiana/), h. Ślepowron (1830 Oszmiana/), (Oszmiana, Łużyszcze, Kaiecienięta, Szapowały, Rałowszczyzna, Błotkowszczyzna)

  Nożyn - - (f. Narbutowszczyzna)

  Obrуcki - - (1812 Oszmiana/)

  Odachowski - - (Oszmiana, Nowopole, Kuszlany)

  Ochocimski h. Ostoja - - (Wołkowszczyzna, Jałajkowszczyzna)

  Ochotnicki h. Bogorya - - (Woroniec)

  Oganowski h. Оgończyk - - (1820 Oszmiana/ Dwór Ponizie, f. Łeyłupka, f. plebanii Krewskoj)

  Oganowski - - (tatarska rodzina/ gm. Dowbuciszki)

  Owadowski h. Łabędż ? - - (Klewica)

  Odyniec h. Оdyniec - - (1804 Mińsk, 1833 Wilno/ Kamienny Łog, Żurawy, Powiaże, Giejstuny, Songiełowszczyzna, Walerynow)

  Оgiński z Kazielska h. Оgiński - - (Zalesie, Święty Duch)

  Оffan h. Abdank ? - - (Cieleżyszki, Masłowszczyzna, Golginiszki, Szłapakowszczyzna)

  Okołowicz h. Ostoja - - (1824 Mińsk/ Akolniki)

  Około i Okołow h. Topór - - (Skirmonciszki, Jurszany, Osminki)

  Okulewicz - - (Rodziewicze)

  Okulicz h. Dołęga - - (1822 Oszmiana/ Rodziewicze, Woytkuny, Cymochy)

  Okuszko h. Radwan - - (1826 Oszmiana/ Jurszany, Cudzeniszki, Olany, Żwirbliszki, Niedziewszczyzna, Bohuszki, Goreckowszczyzna)

  Olański - - (Mostwiliszki)

  Olchowski - - (Norszty)

  Olchowiecki - - (Dorgiszki, Bałwaniszki)

  Olechnowicz h. Leliwa - - (1823 Oszmiana/ Сhoćkuny, Soły, Żwirbliszki, Półtorowszczyzna), Olachnowicz (Dworzyszcze)

  Oleński h. Rawicz - - (1802 Mińsk/ Chodorowka)

  Olszewski h. Slepowron - - (1804 Wilno, 1833 Mińsk/ Koraby, Nowosiólki, Końcerezy, Bonifacow, Nowawieś, Mieszkuciszki, Krzemeszowo, Koziany, Poklewe)

  Oleszkiewicz h. Sas - - (1816 Mińsk, 1822 Oszmiana/ Bienica), Olaszkiewicz (Nowosiołki)

  Onoszko h. Jacyna - - (1815 Mińsk/ Jałkowszczyzna, Wołkowszczyzna)

  Onyszkiewicz h. Jacyna ? - - (Pełkowszczyzna gm. Dziewieniszki)

  Opacki h. Prus ? - - (1862 Mińsk/ Zabrzezie)

  Oponowicz - - (1801 і 1825 Oszmiana/), Appanowicz (Dowkniewicze)

  Ordyniec - - (gm. Krewo ?)

  Orlicki h. Nowina - - (1826 Oszmiana/ Raczki, Ginkowszczyzna, Naruszowce)

  Sterło-Orlicki - - (f. Trokiele)

  Orłowski h. Chomąto - - (1802 Mińsk/ Zamosze, Chrołowszczyzna)

  Orzechowski h. Oksza - - (1804 Mińsk/ Rudniki)

  Osiński - - (Kazarezy, Buniany)

  Osipowicz - - (Dwór Chotowo, Chorążyszki)

  Oskierko h. Murdelio - - (Bołtupie, Kobylnik)

  Osmolski - - (f. Pawlinow, Debesie, Mieszkuciszki), Osmólski (Rymowicze, Sieliszcze)

  Ossowski - - (Golginiszki)

  Ostromecki - - (Polany)

  Ostrowski - - (Oszmiana, Tarasowszczyzna, Kozłowszczyzna, Mostwiliiszki, Skilondziszki)

  Ostrouch - - (Chożowa, Cycyn, Bienica, Nielidki, Trepalow, Kozłowszczyzna)

  Ostyłowski - - (Ludwinow)

  Oswiecimski - - (Bortkiewicze, Bortele, Piotrowicze)

  Owsiany h. Ostoja - - (Owsianiki)

  Oymucianski - - (Mokrzyce, Widoki, Wisztoki, Romiejki, Skobeyki)

  Oziembłowski - - (Lenkowszczyzna, Mokrzyce)

  Oziewicz i Aziewicz - - (Tanszczyzna)

  Pac h. Gozdawa - - (1814 Oszmiana/ Wiliejka, Jachimowszczyzna gm. Traby)

  Pacewicz - - (Miedniki, Raczuny)

  Packiewicz - - (Jurszany, Żurawy)

  Pacowski - - (Kamienny Łog)

  Palczewski - - (Nowosiółki, Łostaie)

  Pałuski h. Poraj ? - - (Jurszany, Skirmunciszki)

  Pałecki h. Ostoja ? - -

  Pancerzyński h. Trzaska ? - - (Piktusza)

  Panfiłowicz - - (Dworzyszcze)

  Parаfinowicz ? - - (1821 Oszmiana/), Parafianowicz (Gabryałowszczyzna, Komorczów)

  Parfianowicz h. Ogończyk - - (1822 Oszmiana/ Końcerezy)

  Paszkiewicz - - (1801 і 1825 Oszmiana/ Gabryjałowszczyzna, Lenkowszczyzna, Pociewicze, Kuszlany, Ankudy)

  Paszkowski - - (1827 Oszmiana/ Oszmiana, f. Kryliszki, Łużyszcze, Połudy, f. Czerkasy, Dębina)

  Pawłowicz - - (Prackowszczyzna, Kozłowszczyzna, Kurowszczyzna, Łużyszcze)

  Pawłowski - - (Jurszany, Rownopole, Rymuny, Woyniewicze, Żuprany)

  Perkowski - - ( Golginiszki, Jurszany, Nowosiady, Mostwiliszki, Bortkiewicze)

  Petelczyc h. Pobóg - -

  Petrusewicz, Petruszewicz h. Łabędż - - (Krywule, Mieszkucie)

  Peżarski h. Pomian - - (1827 Oszmiana/)

  Piеlecki - - (Jurszany, Daukszyszki; gm. Graużyszki)

  Pilecki - - (Stodolniki, Podbałwaniszki, Gudele, Giniewce, Zahorze gm. Bienica)

  Piasecki - - (1801 Wilno, 1814 i 1827 Oszmiana/ Dwór Barańce, Nowopole, Prackowszczyzna, Wielbutowo, Jurszany, Klewica, Paszkiszki, Bohuszki)

  Piekarski - - (Zabłocie, Dziesiętniki, Sieliszcze, Maniuszczyca)

  Pieńkowski - - (Gudohaje)

  Pieślewicz h. Szeptycki ? - - (Haniewo, Wisztoki, Jurszany, Dukiele, Pikuny, Bierwieńciszki, Bryndziszki, Stępkowszczyzna)

  Pieślak h. Bzura - - (1822 Oszmiana/ Boruny, Lękowszczyzna)

  Pietkiewicz - - (Dwór Bienica, Franopole, Łosza, Mostwiliszki, Polany, z. Kujałowszczyzna)

  Pietraszko - - (1818 Oszmiana/)

  Pietraszkiewicz - - (Wiszniowka)

  Pietrowicz h. Leliwa - - (1820 Oszmiana/ Ejgirdy, Czyczynowszczyzna), Pietrowicz h. Abdank (1827 Oszmiana/ Zaleskowszczyzna ?)

  Piеtrowski h. Junosza ? - - ( Rownopole), Piotrowski (Kuszlany)

  Pławski - - (Roginczynięta, Poholsza)

  Plechniewicz - - (par. Gudohaie)

  Pleskaczewski h. Ślepowron ? - - (Żurawy, Woyniewicze, Krzemieszowo)

  Plewako - - (Kozłowszczyzna)

  Pobiedziński h. Gryf ? - - (Raczki, Żurawy, Daukszyszki, Nowodworce, Rogiszki, Nowosiady)

  Pobojewski z Pobeżan - - (Dwór Róhajec)

  Pociej h. Pociej ? - - (Kawkle)

  Poczobut-Odlanicki - - (Karłowszczyzna)

  Podbipięta - - (Dobrowlany)

  Podhayski - - (Holszany)

  Podhorecki - - (Szumiliszki, Dubowa)

  Podlewski - - (Rudziszki)

  Podolski - - (Mokrzyce, Karszuniszki)

  Podwysocki - - (Ałoizow, Poklew)

  Pokuć - - (Sabiłki)

  Polak - - (Łosza)

  Polanowski - - (Hamzicze)

  Polański i Poląski - - (1822 Oszmiana/ Łoszany, Rodziewicze, Wołoycie)

  Połoczański - - (Mikuciany)

  Połoński - - (Golginiszki, Bohuszki, Pogiry, Masłowszczyzna)

  Półtorzycki h. Przyjaciel - - (tatarska rodzina/ Dowbuciszki, Ponary, Jarociszki)

  Połubiński h. Jastrzębiеc - - (f. Radunka)

  Pomarnacki - - (Piktusza, Dwór Oszmiankowski)

  Popławski h. Ślepowron - - (Dwór Jakientany, Surwiliszki, Jachimowszczyzna, Haniewo, Macieiszki, Łosza, Sołki, Ciupiszki, Rudziszki)

  Porzecki - -

  Poskoczym - - (Michałowszczyzna)

  Potocki - - (Oszmiana/)

  Poznański - - (Okmienieje, Żwirbliszki)

  Pożarzecki - - (Norszty)

  Pożarzycki h. Pozorzycki ? - - (Olany, Bołtupie, Czarany)

  Pożniak h. Grzymała - -

  Pożniak h. Pożniak - - (1797 Oszmiana, 1799 Wilno/ Szumiliszki, Uszpoń, Bonifacowo, Dokurniszki, f. Sikuń, Kuszlany)

  Prokopowicz - - (1825 Oszmiana/ Pawłowce, Powiaże, Boruny)

  Proksza - - (Golginiszki)

  Protasewicz h. Drzewica ? - - (Ukropiszki), Protasоwicz (Dorgiszki)

  Pruszyński і Prószyńskі - - (Jachimowszczyzna, Świrany, Dwór Ponizie)

  Przeciszewski h. Grzymała - -

  Przezdziecki h. Roch III - - (Smorgoń, Raczuny, Giejstuny)

  Przezdomski h. Przeginia ? - - (Oszmiana/)

  Przyiałkowski - - (f. Weyszkiszki)

  Przygodzki - - (Gieystuny)

  Puciata h. Kołodyn - - (gm. Połoczany)

  Puhowski - - (Dwór Daukszyszki, Mikuciany, Emelany)

  Pusłowski h. Szeliga odm. - -

  Puzyna h. Oginiec - - (Zamoscie, Horodziłowo, Kopanebłoto, Dobrowlany)

  Pszemuniecki ? Przemieniecki ? - - (Jurszany)

  Rabecki - - (Janusze)

  Raczewski - -

  Raczkiewicz - - (Żurawy, Bohuszki, Skirdzimy, Olany, Michałowszczyzna)

  Bogszczanin-Raczkiewicz - - (1814 Oszmiana/)

  Raczko h. Ostoja ? - - (Golginiszki, Daukszyszki, Wielbutowo, Janowo)

  Raczkowski - - (Goreckowszczyzna, Szczepanowucze)

  Radecki - - (tatarska rodzina/ Kajacienięta)

  Radziwanowski h. Bełty ? - - (Pogiry, Nowawieś, Pobolewszczyzna)

  Radziwiłł h. Trąby - - (Żuprany)

  Radziwiłłowicz - - (1817 Mińsk, 1828 Oszmiana/ Szczepanowicze, Jachimowszczyzna gm. Traby)

  Radzikowski - - (Górki gm. Bienica)

  Rafanowicz - - (Wielbutowo)

  Rahoza h. Rahoza ? - -

  Rajecki h. Trzaska - - (Dobowo ?)

  Rak - - (Bohdanow)

  Rakielewicz h. Korab ? - - (1830 Oszmiana/)

  Rakint h. Łabędż ? - - (1820 Oszmiana/ Gierduszki, Ligi)

  Rakowski - - (Dwór Oszmiana Murowana, Bieniuny, Łostaje, Kaiecienięta)

  Rarowski h. Rarowski ? - - (Bierwieńciszki, Adamowszczyzna, Nowodworce)

  Rawdowicz, Raudowicz h. Wieniawa ? - - (f. Proniuny)

  Reszkowski - - (Wilanowo, Wisztoki)

  Rewkowski h. Świerczek ? - - (Franopole gm. Dziewieniszki)

  Rodkiewicz - - (1805, 1815 і 1821 Oszmiana/ Julianowo, Gierduszki, Rosalszczyzna, Raczyny, Tokaryszki, Juraciszki, Olany)

  Rodziewicz - - (1816 Oszmiana/ Rodziewicze, Łosza, Szumiliszki, Penkowszczyzna gm. Horodzki, Dąbrowiec)

  Rodziewicz h. Łuk - - (1822 і 1827 Oszmiana/ Polany, Bortkiewicze)

  Rogalski - - (Szuneliszki)

  Rogiński - - (1827 Oszmiana/ Wojsznaryszki, Paszkiszki, Ponary, Jachimowszczyzna, Dworżyszcze)

  Rogowski - - (Dwór Wiszniowka, Stare Boruny)

  Rokicki - - (1825 Oszmiana/ Wilanow, Ostrowiec, Rodziewicze, Żuprany, Łopocie, Sproguny)

  Romanowicz - - (Dzierazna)

  Romanowski - - (f. Nowosiady, Krzywsk, Cimochi, Swinkowszczyzna, Dorgiszki)

  Romaszkiewicz - - (Woytkuny)

  Romer h. Romer - - (Dwór Graużyszki, Górele), Roemer (Daukszyszki) Reyner czyli Reymer ? (Kamienny Łog)

  Rossalski - - (Jurszany, Rosalszczyzna, Krywule, Graużyszki, Ciupiszki, Kozłowszczyzna, Markinięta)

  Roski h. Wadwicz ? - - (Kondraciszki gm. Dziewieniszki)

  Royba - - (Pogiry)

  Rozwadowski - - (Golginiszki, Kuraszowo, Żurawy, Żwirbliszki, Popowszczyzna, Stara Rudnia)

  Rudomina-Dusiacki h. Trąby - - (Żuki, Dzierkowszczyzna)

  Rudziewicz - - (tatarska rodzina/ f. Łostaje)

  Rudziński - - (1816 і 1827 Oszmiana/ Jurszany, Haniewo, Sołomianka)

  Rudzki - - (Bijuciszki), Rucki (Kozłowszczyzna)

  Rukiewicz - - (Kuszlany, Indrupie)

  Rusecki i Rusiecki - - (Miedniki, Kozarowszczyzna, Kołotuny ?, Rudziszki)

  Rutkiewicz - - (Hamzicze)

  Rutkowski - - (Rownopole, Jurszany, Biryndziszki, Piktusza, Oszmiana, Sylwiestrowo, Trepałów, Truchaniszki)

  Ruszczyс h. Lis - - (1803 Oszmiana/ f. Anielin gm. Holszany, Dorgiszki, Bohdanowo, Wojgiany)

  Rybaczewski - - (Olany)

  Rybiński - - (Dowbuciszki, Zajeziory, Kuszlany)

  Rydzewski - - (Piktusza, Wasiewce)

  Ryłło - - (Żuprany)

  Rymsza h. Gozdawa - - (Dokurniszki)

  Rymaszewski - - (Babińsk)

  Rynkiewicz - - (Kamienny Łog, Jurszany, Wołkowszczyzna, Żwirbliszki)

  Rypiński - - (Łubianka)

  Rzeczycki - - (Olany)

  Sabliński h. Doliwa - - (1816, 1822, 1825 Oszmiana/ Blikany, Dokurniszki, Suchodoły, Kropiwno)

  Sadowski - - (1804, 1816 і 1828 Oszmiana/ Nowopole, Graużyszki, Poleniki, Murowana Oszmiana, Jurszany, Lenkowszczyzna, Siękowszczyzna)

  Sadowski h. Doliwa - - (1819 Wilno, 1827 Oszmiana/)

  Sakowicz h. Korwin odm. - - (1803 Oszmiana/ Dwór Holszany, Giejstuny, Karłowszczyzna, Stymonie, Obórek, Piotrowicze, Kryule)

  Sakowicz h. Pomian - - (Soły, Miadziel)

  Drowinicki-Sakowicz - - (Ukropiszki)

  Salmanowicz h. Orla ? - - (Jurszany, Żurawy, Remiejkiszki, f. Łokucijewszczyzna, Raczuny)

  Samiszcza - - (Pogiry)

  Samsonowicz - - (Łoyciowszczyzna)

  Sanguszko h. Sanguszko ? - - (Świrany, Bieniuny)

  Sankiewicz - - (Karłowszczyzna)

  Santocki - - (Kurowszczyzna, Koraby, Nowosiady)

  Sapieha h. Lis - - (Holszany, Bohdanowo, Borce, Klewica, Paszkiszki, Sokocienięta, Ukropiszki)

  Sasinowski - - (1805 Oszmiana/ Szumiliszki)

  Saszowski - - (Ponary)

  Sawaniewski - - (Szumiliszki, Wołczany; Skodorwa gm. Wiszniewo)

  Sawicki - - (Golginiszki, Adamowszczyzna, Żygiany, Pogiry, Górele, Skirmunciszki, Bujki, Żynkowszczyzna)

  Sawicz - - (Piktusza)

  Ściawid - - (Jurszany, Raczuny, Wesztortowszczyzna, Szczepanowicze, Pietkowszczyzna, Bujki)

  Sciepura - - (Ukropiszki)

  Sidоrowicz - - (Mostwiliszki)

  Sieklucki - - (Narbutowszczyzna, Szechowszczyzna)

  Sielatycki h. Lubicz ? - - (f. Chowanszczyzna, Dorże, Ozaryszki, Mieszkuciszki)

  Sielawa - - (Cudzeniszki, Stempkowszczyzna)

  Kołb-Sielecki - - (Kamionka)

  Sieliecki - - (Szlamki), Sielicki (f. Łowszczyzna)

  Sielewicz - - (Małyszkowszczyzna)

  Siemaszko - - (Łosza, Kuszlany, Wierbiszki)

  Sienkiewicz - - (1821 Oszmiana/ Borowa)

  Sierhiejewicz - - (z. Miszkinia)

  Sierzputowski h. Dąbrowa ? - - (Wołkowszczyzna), Sierzputowski (Stymonie)

  Dowmont-Siesicki h. Bawola głowa - -

  Siewruk - - (Baranowicze)

  Sikorko - - (Ostrowiec Urbanowski)

  Silicz - -

  Sinickі - - (Polany ?)

  Siwicki h. Dermont - - (Osipany)

  Skarzyński h. Bończa - - (1803 Oszmiana/ f. Gupie, Kamionka, Mackony)

  Skibiński - - (Zahorze, Holszany, Kuszlany)

  Skinder h. Szreniawa - - (1827 Oszmiana/ Michałowszczyzna)

  Skirmont h. Przyiaciel - - (Jurszany, Kijudziszki, Borzdobohaciszkii, Dokurniszki)

  Rodowod Jurszów z Oszmiańszczyzny
  a/b – a- numer osoby, b – numer pod którym występuje jego ojciec
  pra-pra-pra-pra-pra-pradziadki

  40/ ? szlachta Symon Jan Skirmont-Jursza (ur. ok. 1640, Jurszany, k. Cudzieniszki, zm. ok. 1699, 1) Dorota NN)
  41/ ? szlachta Erzy Świrski (ur. do; 1676, zm.1729, Jurszany-Pogiry, 1) Tekla Żolomajewska wsp.1749)

  pra-pra-pra-pra-pradziadki

  42/40 Franciszek Skirmont-Jursza (ur. do 1675, zm.1700,  k. Murowana-Oszmianka, 1) szlachta Barbara Krepsztul  ur. ok. 1677, zm. ok. 1742-1759, Merłiszki)                                        
  43/40 Gabriel Skirmont-Jursza (ur. do 1680, zm. do 1736, Skirmonciszki-Jurszany)
  44/41 Erzy Świrski (ur. do 1695, Pogiry-Swirszczyzna-Kozłowszczyzna, zm. do 1754, 1) szlachta Marianna Raczko ur. do 1695)
  45/ ? szlachta Piotr Łobaczewski (ur. do 1710, zm.1760, k. Graużyszki, 1) szlachta Klara Dorniak)
  46/ ? Tomasz Paszel (ur. do 1715)
  47/ ? szlachta Józef Kołyszko (ur. do 1700)

  pra-pra-pra-pradziadki
                   
  48/42 Kazimerz Skirmont-Jursza (ur. do 1699, zm.1736, Szlapakowszczyzna, zach. k. Narwiliszki)                          
  49/43 Antony Skirmont-Jursza (ur. do 1711, zm.1741)
  50/43 Piotr Skirmont-Jursza (ur. do 1715, zm. do 1769, 1) - 51/44 Marianna Swirska ur. do 1715)  
  52/43 Erzy Skirmont-Jursza (ur. do 1721, zm.1758, Cudzieniszki)     
  53/43 Józef Skirmont-Jursza (1719-1789, Jurszany, k. Cudzieniszki; 1) - szlachta Anna Krepsztul 1730-1803)
  54/ ? Anna Skirmont-Jursza (ur. do 1721, 1) - szlachta Samuel Krepsztul; rodzice - Felician K. & Katarzyna Kodż) Nic nie wiem o jej rodzinie
  55/ ? szlachta Mateusz Okołłow (ur. do 1716,  zm.1760, 1) - Tereza Gan)
  56/45 Stefan Łobaczewski (ur. do 1729, Adamowszczyzna, k. Graużyszki, 1) - szlachta Anna Golgin wsp.1781)
  57/ ? szlachta Andrzej Bortkiewicz (ur. do 1725, zm. do 1795, 1) - Helena NN ur.1725, wsp.1795, Golginiszki k. Murowana-Oszmianka)
  58/46 Dominik Paszel (1735-1801, Stara Oszmiana, 1) - Krystyna NN ur.1745, wsp.1795)
  59/47 Antoni Kołyszko (ur. do 1722, 1) - Zofia NN ur. do 1726)
          
  pra-pra-pradziadki

  60/50 Mateusz Skirmont-Jursza (ur.1735-1806, Jurszany k. Cudzieniszki, 1) - 61/55 szlachta Ludowika Okołłowa ? ur.1745, wsp.1795)    
  62/50 Stanisław Skirmont-Jursza (ur. do 1749, zm.1786, Jurszany k. Cudzieniszki)  
  63/50 Michał Skirmont-Jursza (1744-1804, Szlapakowszczyzna k. Cudzieniszki)
  /53 Felicianna Skirmont-Jursza (ur. do 1766, 1) - szlachta Mateusz Wilkaniec par. Ejżyszki, x 1786, Jurszany, k. Cudzieniszki) Nic nie wiem o jej rodzinie
  64/53 Franciszka Skirmont-Jursza (ur. do 1765, zm.1786, 1) - szlachta Andrzej Golgin, x 1784, Jurszany, k. Cudzieniszki, wsp.1832, Gołginiszki) Nic nie wiem o jej rodzinie
  65/53 Marcianna Skirmont-Jursza (1768-1813, Jurszany, k. Cudzieniszki, 1) - szlachta Domazy Dokurno ur.1762, x 1790)
  / ? Józefa Skirmont-Jursza (ur. do 1759, Jurszany, k. Cudzieniszki, 1) - szlachta Jakób Stypałkowski, x 1779, k. Cudzieniszki) Nic nie wiem o jej rodzinie
  67/56 Józef Łobaczewski (ur.1749, wsp.1795, Nowodworcy, k. Graużyszki, 1) - Dominika NN ur.1755, wsp.1795)
  68/ ? szlachta Wawrzyniec Wyszomirski (ur. do 1761, wsp.1781)
  69/57 Michał Bortkiewicz (ur. do 1748, wsp.1795, 1) - szlachta Marianna Oliachnowicz ur. do 1748, wsp.1795, Dajnowka, k.Taboryszki)
  70/ ? szlachta Paweł Pierkowski (ur. do 1761, 1) - szlachta Marianna Dmuchowska wsp.1781)
  71/58 Wincenty Paszel (1769-1811, Stara Oszmiana; 1) - Krystyna Serpiejko ur.1768, wsp.1795)
  72/59 Jan Kołyszko (ur.1748, wsp.1799, 1) - Katarzyna Baginska ur. do 1760, wsp.1799)
  73/ ? Antoni Kołyszko (ur.1747, wsp.1795, Duxy, 1) - Franciszka Sawicka ur. do 1760, x 1777, Jurszany, k. Cudzieniszki, wsp.1795)

   pra-pradziadki

  74/60 Józef Jursza (ur.1766, wsp.1804, Jurszany, k. Cudzieniszki, 1) - szlachta Justyna Alexandrowicz 1776-1804, Klimancy, k. Cudzieniszki, 2) - szlachta Bogumila Janowicz, x 1804, Klimancy, k. Cudzieniszki)
  75/60 Maciej Jursza (1776-1838, Jurszany, k. Cudzieniszki, 1) - Anieta Ciechanowicz 1802-1840, Sajluki, k.Taboryszki)
  /60 Marianna Jursza (1777-1791, Jurszany, k. Cudzieniszki)
  76/60 Hieronim Jursza (1779-1798, Jurszany, k. Cudzieniszki)
  77/60 Wiktoria Jursza (1782-1799, Jurszany, k. Cudzieniszki)
  /60 Ignacy Jursza (1786-1786, Jurszany, k. Cudzieniszki)
  /60 Antony Jursza (1786-1791, Jurszany, k. Cudzieniszki)
  78/60 Wincenty Jursza (ur.1786, 1) - 79/72 Józefata=Franciszka Kołyszko ur.1788, Dajnowka, k.Taboryszki, zm. ok. 1838-1844, Jurszany)
  /60  Justyna Jursza (1787-1790, Jurszany, k. Cudzieniszki)
  80/60 Marianna Jursza (1792, wsp.1838, Jurszany, k. Cudzieniszki, 1) - szlachta Antoni Offan ur.1783, zm. do 1838,  rodzice - Michał O. & Anna Wałentynowicz)
  /? Pietronełła Jursza (ur. do 1788, 1) - szlachta Józef Komar, x 1806, Jurszany, k. Cudzieniszki) Nic nie wiem o jej rodzinie
  /65 Pietronełła=Gertruda Dokurno (1793-1837, Jurszany, k. Cudzieniszki)
  /65 Józefata=Helena Dokurno (ur.1796) Nic nie wiem o jej rodzinie
  /65 Fabian=Cyprian Dokurno (1799-1845, Jurszany, k. Murowana-Oszmianka)
  /65 Justyn=Felician Dokurno (ur.1802, Cudzieniszki, 1) - szlachta Marcianna Golgin 1801-1857, Jurszany, k. Murowana-Oszmianka)
  /65 Ludowika Dokurno (ur.1816, Jurszany, 1) - szlachta Marcin Rutkowski ur.1818, x 1844, k. Cudzieniszki, rodzice - Mikołaj R. & Rozalia Massalska)
  /65 Piotr=Jacek Dokurno; (1820-1891, Siemiuny, k. Graużyszki, 1) - Justyna Markowska 1812-1847, Szlapakowszczyzna k. Cudzieniszki, rodzice - szlachta Andrzej M. & Anna Muraszko; k. Murowana-Oszmianka, 2) - Aniela Tarczewska 1825-1885, Szlapakowszczyzna k. Cudzieniszki)
  /65 Izabełła Dokurno (ur.1831, Szlapakowszczyzna, 1) - szlachta Antony Dobrowolski 1831-1876, Kasteczyzna-Żuki, k. Murowana-Oszmianka; rodzice - Wincenty D. & Rozalia Okuszko)
  81/67 Antony Łobaczewski (1764-1854, Widejszy, 1) - 82/68 Marcianna Wyszomirska 1781-1851, k. Graużyszki)
  83/69 Jan Bortkiewicz (1785-1855, Nowosiady, 1) - 84/70 Marcianna Perkowska 1781-1831, Dajnowka, k.Taboryszki; 2) - szlachta Karolina Golgin ur.1812, x 1832, k.Taboryszki; rodzice - Józef G. & Franciszka Połonska)
  85/71 Tomasz Paszel (1799-1857, 1) - Katarzyna Makajewska 1802-1837, Oszmiany)
  86/73 Antony Kołyszko (ur. do 1788, zm. do 1838, 1) - szlachta Teresa Kochanowska ur.1783, wsp.1838, Starosonszczyzna, k.Taboryszki)
  87/ ? Piotr Chiniewicz (ur. do 1797, wsp.1840, 1) - Franciszka Wojsznarowicz ur. do 1806)

  pradziadki

  /74  Józefata Jursza (ur.1803, Klimancy, k. Cudzieniszki) Nic nie wiem o jej rodzinie
  /74 Aniela=Anna Jursza (1805-1805, Klimancy, k. Cudzieniszki)
  /74 Michał Jursza (ur.1808, Klimancy, k. Cudzieniszki) Nic nie wiem o jego rodzinie   
  88/75 Maciej=Jan Jursza (ur. do 1819, Sajluki-Czernica k. Rudomina)  Nic nie wiem o jego rodzinie   
  89/75 Kawery Jursza (ur.1825, rekrut 1849, Sajluki-Czernica k. Rudomina) Nic nie wiem o jego rodzinie                                            
  90/75 Kazimira Jursza (ur.1826, Sajluki-Czernica k. Rudomina, 1) - szlachta Ignacy=Bartłomiej Misiura 1806-1876) 
  91/75 Erzy Jursza  (ur.1828, wsp.1875, 1) - Marianna Juszkiewicz wsp.1855-1875, Boruwki k. Turgieli) 
  92/75 Katarzyna Jursza (ur.1830, wsp.1844, Sajluki-Czernica k. Rudomina)                                            
  93/75 Józef Jursza (ur. do 1838, zm. do 1844, Sajluki-Czernica k. Rudomina)    
  94/78 Rudolf (Romuald) Jursza (1810-1882, Jurszany-Jankancy-Bikiany, k. Sołeczniki, 1) - 95/83 Józefata Bortkiewicz 1814-1881, x 1834, Dajnowka, k.Taboryszki)   
  96/78 Ignacy Jursza (1814-1819, Montwiłłowszczyzna, k. Sołeczniki)
  97/78 Michał Jursza (ur.1818, wsp.1858, 1) - Anna Roytman 1821-1846, 2) - Felicianna Bujko ur.1834, x 1854, k. Graużyszki, wsp.1858)    
  98/78 Kazimira Jursza (ur.1832, zm. ok. 1838-1844)
  99/80 Marianna Offan (1818-1866, 1) - szlachta Ignacy Matowski ur.1816, x 1838, Golginiszki-Bortkiewiczi, k. Murowana-Oszmianka; wsp.1866)
  100/81 Jan Łobaczewski (1823-1902, Wiciuli, k. Graużyszki, 1) - 101/86 Pietronełła Kołyszko 1823-1890, Łenkowszczyzna, k. Graużyszki)
  102/85 Stanisław=Antony Paszel (1834-1869, 1) - /87 Katarzyna Chiniewicz 1837-1907, k. Oszmiany)

  dziadki

  103/91 Anna Jursza (1855-1858, Boruwki k. Rudomina)
  104/91 Wincenty Jursza (ur.1860, Boruwki k. Rudomina) Nic nie wiem o jego rodzinie   
  105/91 Karolina Jursza (ur.1863, Boruwki k. Rudomina) Nic nie wiem o jej rodzinie
  106/91 Anastazia Jursza (1863-1865, Boruwki k. Rudomina)                                          
  107/91 Paulina Jursza (ur.1869, Nowosiady k.Turgieli)  Nic nie wiem o jej rodzinie                                                          
  108/91 Józefata Jursza (ur.1872,  Kupal, k.Turgieli) Nic nie wiem o jej rodzinie                                
  109/91 Helena-Marianna Jursza (ur.1875, Nowosiady k.Turgieli) Nic nie wiem o jej rodzinie                                     
  110/94 Jan Jursza (ur.1837, 1) - Agata Kuczewska 1837-1895, Kurgany k.Taboryszki)
  111/94 Paulina Jursza (1838-1900, Beniany, k. Cudzieniszki, 1) - Wincenty Akincza ur.1837, x 1862, rodzice - Jan A. & Krystyna Matalus. 2) - Józef Wasilewski ur. do 1852, wsp.1872-1900)
  112/94 Katarzyna Jursza (ur.1839, zm. do 1881) Nic nie wiem o jej rodzinie
  113/94 Stanisław Jursza (1840-1841, Jankancy, k. Murowana-Oszmianka)
  114/94 Ignacy Jursza (ur.1842, Jankancy, k. Murowana-Oszmianka) Nic nie wiem o jego rodzinie
  115/94 Michał Jursza (ur.1844, Jankancy, k. Murowana-Oszmianka, rekrut 1873) Nic nie wiem o jego rodzinie
  116/94 Wictoria Jursza (ur.1847, Golginiszki, k. Murowana-Oszmianka, zm. do 1854)
  117/94 Justyn Jursza (1849-1925, 1) - 118/100 Zofia Łobaczewska 1854-1930, x 1876, k. Graużyszki)
  118/94 Wincenty Jursza (ur.1850, Golginiszki, k. Murowana-Oszmianka) Nic nie wiem o jego rodzinie    
  119/97 Felician Jursza (ur.1838, zm. ok 1846-1854, Łukszany, k. Sołeczniki)
  120/97 Stanisław Jursza (ur.1840, zm. ok. 1846-1854, k. Sołeczniki)
  121/97 Stefan Jursza (ur.1843, Łukszany, zm. do 1846)
  122/97 Ignacy Jursza (1845-1845, Jankancy)
  123/97 Antonina Jursza (ur.1858, Widejszy, k.Graużyszki) Nic nie wiem o jej rodzinie
  124/102 Adam Paszel (ur.1866, wsp.1918, 1) - Konstancia Jagiełło, k. Oszmiany)
  127/110 Józef Jursza (1863-1863, Macieiszki-Nowosiady, k.Taboryszki)
  128/110 Iohanna Jursza (ur.1864, Małyniszki k.Taboryszki, 1) - Wincenty Akincza; wsp.1895, 2) - Adam Połujanski, Kurgany k.Taboryszki) Nic nie wiem o jej rodzinie
  129/110 Justyn Jursza (ur.1867, Małyniszki k.Taboryszki, wsp.1895) Nic nie wiem o jego rodzinie                          
  130/110 Feofanna (Jan ?) Jursza (1869-1871, Małyniszki k.Taboryszki)
  131/110 Wincenty Jursza (ur.1876, Sankolaby, k.Taboryszki, zm. do 1895)
  132/110 Antony Jursza (1878-1893, Bojary k.Taboryszki)
  133/110 Franciszka Jursza (wsp.1895) Nic nie wiem o jej rodzinie
  /111 Jan Akincza (1862-1862, Beniany, k. Cudzieniszki)
  /111 Izabełła Akincza (1863-1864, Beniany, k. Cudzieniszki)
  /111 Wincenty Akincza (Wasilewski ?) (wsp.1900) Nic nie wiem o jej rodzinie.
  /111 Jan Wasilewski (ur.1872, Beniany, k. Cudzieniszki, wsp.1900, 1) - Rozalia Gonorowicz ur.1876, k. Murowana-Oszmianka, x 1894, rodzice - Jan G. & Marianna Kotlun) Nic nie wiem o jego rodzinie.
  /111 Emilia Wasilewska (wsp.1900. Nic nie wiem o jej rodzinie)
  /111 Urszula Wasilewska (wsp.1900. Nic nie wiem o jej rodzinie)
  /111 Jadwiga Wasilewska (ur.1876, Beniany, k. Murowana-Oszmianka. Nic nie wiem o jej rodzinie)
  /111 Michał Wasilewski (ur.1880, 1) - Izabełła Akincza  ur.1886, x 1910, Beniany, k. Murowana-Oszmianka, rodzice - Ignacy A. & Anna Jarmolkiewicz)  Nic nie wiem o jego rodzinie.                                                 
  134/117 Władysław Jursza  (1877-1940, Tabory k. Graużyszki, 1) - Stanisława Żurawska 1881-1965, Drezdenko)
  135/117 Franciszek Jursza (1883-1955, k. Graużyszki, 1) - Stefania Chwedkiewicz 1895-1928, x 1914, Tabory; rodzice - Michał Ch. & Anna Wojniewicz. 2) - Katarzyna Lowcel 1899-1980)
  136/117 Ludwik Jursza (1884-1962, Oszmiany, 1) - Helena Butkiewicz 1892-1924, x 1915, k. Oszmiany, rodzice - szlachta Jakób Butkiewicz & Antonina Pietrowicz; 2) - 137/124 Józefata Paszel 1897-1948, 3) - Marianna Kubielowicz 1904-1991)
  138/117 Edward Jursza (ur.1886, zm. do 1918) 
  139/117 Stefania Jursza (ur.1889, 1) - Kazimerz Dziczkaniec, 2) - Kajetan Lisowski)
  140/117 Albertyna Jursza (1892-1959, 1) - Józef Skarżyński 1894-1944, rodzice - Kajetan S. & Antonina Wysocka)
  141/117 Sofia Jursza (1895-1895) 
  142/117 Stanisława Jursza (1896-1937, Kamenka, k.Turgieli, 1) - Jan=Tomasz Galias 1871-1921, Powiszni, k. Oszmiany, rodzice - Wincenty G. & Iohanna Butkiewicz. 2) - Józef  Tołoczko 1896-1939, x 1922, Powiszni, k. Oszmiany, rodzice - Michał T. & Wictoria Kasperowicz)
  /117 Paweł Jursza (1898-1905, Tabory k. Graużyszki)
  /117 Julia Jursza (1901-1901, Tabory k. Graużyszki)

  150/136 Adam Jursza (1928-2000, Oszmiany, żona – Wera Grakowicz 1931-1993)
  200/150 Wasili Jursza (ur.1956, Oszmiany-Minsk, żona – Janna Gorochowik ur.1963)
  300/200 Irina (ur.1984, Minsk)
  301/200 Aliaksiej (ur.1986, Minsk)

     Skirmunt h. Przyjaciel - - (tatarska rodzina/ Dowbuciszki, Łoszanswirszczyzna, Sielec gm. Krewo)

  Skorko - - (Pietrule)

  Skrodzki - - (Skrodzczyzna, Szapowały)

  Skrzycki h. Jastrzębiеc ? - -

  Skwarczyński - - (Bałwaniszki) Skwirczyński (Giedeyki)

  Slawiński - - (Mazuryszki, Pikuny, Wołodzkowszczyzna)

  Sliskiewicz - - (Sielec)

  Sławski - - (Łosza, Raczuny)

  Słoński - - (Piktusza)

  Smoniewski - - (Chwecewicze)

  Smolski - - (Haniewo, Panawiliszki)

  Snadski, Snadzki-Jabłonowski - - (Dwór Szumiliszki, Holszany, f. Remiejkiszki, Ignacinowo)

  Snarski - - (1825 Oszmiana/ Oszmiana, Łosza, Cudzeniszki, Stasin, Wolejkowicze, Narkowszczyzna, Raczuny)

  Sobański - - (Boruny, Oszmiana, Dokurniszki, Kuszlany)

  Sobolewski - - (1811 Oszmiana/ f. Dowbuciszki, Szwachi, Łosza, Sieliszcze-Nowosiady, Podhaje)

  Sobolewski - - (tatarska rodzina/ Bieniuny, Goreckowszczyzna, Bołdyry gm. Krewo, Rowy)

  Sobіński h. Dolęga ? - - (Piktusza, Karłowszczyzna)

  Sochocki - -

  Sokołowski - - (1815 Oszmiana/ Wisztoki, Wojsznaryszki, Golginiszki, Mazuryszki, Łosza, Feliksowo, Kieyzduny, Wiaże)

  Soroczyński i Suroczyński - - (Trzychwoscie)

  Soroka h. Leliwa - - (1816 Oszmiana/ Macieiszki; Dwór Krzywsk, Krywule, Kozłowszczyzna)

  Sоsinowicz - - (gm. Bienica)

  Sosnowski - - (Pogiry, Wiciule, Matowszczyzna, Bohuszki, Nowiny, Jurszany, Wielbutowo, Roystowszczyzna)

  Swałyński - - (Jachimowszczyzna)

  Swieiewski - - (Ukropiszki)

  Spiecholski i Spieholski - - (Haniewo, Dowbuciszki)

  Stabiński h. Wieniawa ? - - (Holszany)

  Stabrowski - - (Dobrowlany, Bieniuny)

  Stachowski h. Ogończyk - - (Kondraciszki)

  Staniewicz - - (Dwór Polany, Cimochi)

  Stanilewicz - - (f. Justynow)

  Stankiewicz - - (1816 Oszmiana/ Barwaniszki, Grauże, Kamionka, Góry, Kuszlany, Trzesieczenięta, Gudohaie, Truchaniszki, Polany, Bergaliszki)

  Stankowski h. Wadwicz ? - - (Raczki, Meljanowo)

  Stańkowski-Parmanowski - - (Klei)

  Stanulewicz - - (Siedlarowszczyzna)

  Starosielski - - (Stodolniki, Podbałwaniszki, Szumieliszki, Hermaniszkі)

  Stasiński - - (Derewna, Żukowszczyzna)

  Staszkiewicz - - (Zaskiewicze, Strzelczyki)

  Zawierski-Statkiewicz h. Kościesza - - (Zawierce, Dajnowo)

  Steckiewicz - - (Nielidki)

  Stefanowicz - - (Sielec, f. Cimuty, Uhlany)

  Stępkowski - - (Siękowszczyzna, Kamionka, Cielieżyszki)

  Stocki - - (Goloty ?, Bortele, Polany)

  Straszewicz ? - - (1819 Oszmiana/)

  Strawiński h. Sulima - - (Słowiensk)

  Streczon i Strzeczon h. Świerczek ? - - (1829 Oszmiana/ Kryliszki, Kamionka)

  Strumiłło, Strumiłło-Zgierski - - (f. Krzywsk, Cieniukowszczyzna, Oszmiana, Lenkowszczyzna)

  Strutyński h. Sas ? - - (Lenkowszczyzna gm. Krewo; gm. Bienica)

  Strzałkowski - - (Łosza, Sielec)

  Strzecki h. Doliwa ? - - (Prackowszczyzna, Olany)

  Strzyiewski - - (Remichowszczyzna)

  Stypałkowski h. Róża - - (Jurszany, Kamienny Łog, Baranowicze, Surwiliszki)

  Styczyński h. Strremię ? - - (Bołtupie)

  Sucharzewski - - (Adamowszczyzna, Wideysze)

  Suchеcki h. Poraj ? - - (Wisztoki)

  Suchocki, Suchodzki - - (1825 Oszmiana/ Kamienny Łog, Oszmiana, Sienkowszczyzna)

  Suchodolski - -

  Suchorski - - (Bierwieńciszki)

  Sulewski - - (Selec)

  Sulkiewicz h. Jeż ? - - (Ordasze, Sakowicze)

  Sulikowski - - (Żyżma)

  Sulistrowski h. Lubicz - - (Zawielle, Mokrzyce, f. Stankowszczyzna, Skomorogi, Połoczany, Narbuty, Kuszlany)

  Sulkowski - -

  Sulkiewicz - - (tatarska rodzina, Ponizie)

  Sułkowicz ? - - (1824 Oszmiana/)

  Supiński - - (Strypuny)

  Suroż h. Brodzicz - - (1822 Oszmiana/ Jurszany, Poleniki, Golginiszki, Stodolniki, Miedniki, Wojczany, Świrany, Nowopole)

  Surynt - - (Michnicze)

  Surwiłło h. Korwin ? - - (Polipnice, Surwiliszki)

  Suszyńskі h. Suszyński ? - -

  Suzin - - (Łosza)

  Sylewicz - - (Adamowszczyzna)

  Sylwestrowicz h. Szeliga ? - - (Miżany, Zamosciany, Sylwestrowszczyzna, Daniłowszczyzna, Barguliszki gm. Bienica)

  Symonowicz - - (Dukurniszki, Lenkowszczyzna), Szymonowicz (Rownopole)

  Śmigielski h. Łodzia ? - - (1816 Oszmiana/)

  Śnieszko, Sznieszko h. Nieczuja - - (1819 i 1822 Oszmiana/ Wołoycie, Barańce, Siękowszczyzna, Haniewo)

  Śnitko h. Suchekomnaty - - (1823 Oszmiana/)

  Sympliński - - (Dwór Wiszniowka)

  Swiżewski - - (Boruny)

  Szabliński - - (Słoboda, Żurawy, Blikany, Prackowszczyzna)

  Szabłоwski - - (Szarki, Prackowszczyzna)

  Szachuniewicz - - (tatarska rodzina/ f. Łoszany, Bohdanowka)

  Szadurski - - (Holszany)

  Szalewicz - - (Dwór Ankudy, Kondraciszki gm. Dziewieniszki)

  Szalkiewicz h. Leliwa ? - -

  Szalkowski - - (tatarska rodzina ?/ Kaszymow gm. Bienica)

  Szatkowski ! Szałkowski ? - - (Dwór Bierwienciszki, Jasieniowa)

  Szatrowski - - (Krewo)

  Szawernowski - - (Bohdanowo)

  Szczepanowicz h. Tępa Podkowa ? - - (Szczepanowicze, Łojce, Kuszelewszczyzna)

  Szczepkowski - - (f. Justynow)

  Szczerbiński - - (Sienkienięta gm. Traby)

  Szczerbа - - (tatarska rodzina/ Hamzicze)

  Szczęsnolewicz - - (Graużyszki)

  Szczuka - - (Wielbutowo)

  Szczucki - - (Popowszczyzna)

  Szczytt - - (Wielbutowo)

  Szelking - - (gm. Soły)

  Szemiot, Szemiatt - - (Oszmiana)

  Szerenos i Serenos - - (Szczepanowicze)

  Szmigielski h. Łodzia ? - -

  Szmidt - - (Kodze)

  Szmit h. Szeliga ? - - (Marjanowo)

  Szorc h. Mora - - (Narwiliszki)

  Szostak - -

  Szpakowicz - - (Cimochy)

  Szpakowski - - (Cimochy, Woysznaryszki, Podlaskowo, Żygiany)

  Szpigliński - - (Suśliszki)

  Sztucki - - (Wielkie Sioło)

  Szubiński - - (Ciupiszki)

  Szucki - - (Nowosiołki)

  Szulс h. Szulс - - (1820 Wilno/ Kamienny Łog)

  Szulniński - - (Kopciewicze)

  Szuliński - - (Karędy)

  Szumkowski - - (Kropiwno, Kleje, Podbrzozy), Szymkowski (Szumiliszki)

  Szumоwicz h. Rawicz ? - - (Rownopole)

  Szumski h Jastrzebiec ? - - (Suchodoły, Szwiejcaryja)

  Szuniewicz h. Łada - - (1811 Mińsk, 1828 Oszmiana/ Miedniki, Łosza)

  Szutowicz, Szotowicz - - (Tańkowszczyzna, Gaje gm. Krewo)

  Szydłowski - - (Kamionka, Holszany, Grayżyszki, Łeyłubka)

  Szyłejko h. Kalinowa ? - - (1822 Oszmiana/)

  Szymański - - (Kozarowszczyzna, f. Sokocienięta)

  Szymanowski - - (Bienica, Kamionka, Nowodworzce, Nowopole, Czerkasy, Poleniki, Mieszkuciszki)

  Szymkiewicz - - (Romejki) Szymkiewicz (Dobra Ziemia) Szynkiewicz (f. Dobra Ziemia)

  Girdzimont-Szymkiewicz - - (Wielbutowo)

  Szymkоwicz - - (f. Narbutowszczyzna, Ceniukowszczyzna)

  Szypiłło - - (Olany, Trzesiecienięta, Rymowicze)

  Szyszko - - (Dwór Polany)

  Szyszło h. Dołęga ? - - (Bortkiszki)

  Szwański h. Jastrzębiеc ? - - (Dwór Dorże, f. Słobodka, f. Kopacze; Obórek)

  Szwaykowski - - (Siedlarowszczyzna)

  Powała-Szwykowski i Szweykowski h. Ogończyk - - (Bienica, Kondraciszki)

  Śwęntochowski - - (Tańszczyzna gm. Krewo)

  Śwіęntоrzecki h. Trąby ? - - (Turzec i Malinowszczyzna gm. Bienica, Kobylnik)

  Świdziński h. Pуłkozic ? - -

  Świrski h. Lis - - (1800 Wilno, 1828 Oszmiana/ Pogiry, Jurszany, Golginiszki, Prackowszczyzna, Dubniki, Żurawy)

  Swieboda - - (Dwór Jackowszczyzna, Raczuny, Ankudy, Szczepanowicze, Dwór Barańce)

  Święcicki - - (Iwanowszczyzna, Kuszlany)

  Świechowski - -

  Światkiewicz - - (1827 Oszmiana/)

  Dunin-Ślepść - - (f. Zahorze gm. Holszany)

  Ślizień h. własny - - (Matyki, Kurzin, Kniaginin, Studzionka, Ryndzewicze)

  Śniadecki h. Leliwa - - (Bołtupie, Wielbutowo, Rownopole, Waszkieniki, Horodniki, Berniki, Remikiszki)

  Tabeński h. Łada ? - - (f. Teresjanow gm. Holszany; Nickiewicze)

  Talibski h. Brodzic ? - - (Lenkowszczyzna)

  Talkowski h. Aksak ? - - (tatarska rodzina/ Kasimowo gm. Bienica; Czerwony Dwór gm. Dowbuciszki)

  Tarasewicz - - (1827 Oszmiana/ Stymonie)

  Taraszkiewicz - - (Szczepanowicze, Wielbutowo, Rałowszczyzna, Kozłowszczyzna)

  Tarczewski h. Tarnawa ? - - (1805 Wilno, 1827 Oszmiana/ Żurawy, Debiesie, Lubciszki, Gudohaje, Żwirbliszki)

  Targoński - - (Rymowicze)

  Tarłowski - - (Mileykowo)

  Tarnowski - - (Sienkienięta gm. Traby, Słobodka)

  Tеrlecki - - (Dwór Bienica, f. Skuratowo)

  Terpiłowski - - (Boruny)

  Tołłoczko - - (Żurawy, Wasiewce)

  Tomaszewicz h. Ogończyk - - (1823 Oszmiana/), Tomaszewicz (1805 і 1825 Oszmiana/ Haniewo, Praskowszczyzna, Bukaty)

  Tomaszewski - - (f. Trokiele)

  Тоmiłоуć - - (Żurawy)

  Tomkiewicz - - (Graużyszki, Piktusza, Łoycie) Tonkiewicz (Wołowiki)

  Tomkowicz - - (1804 Oszmiana/ Stare Boruny, Dembina, Naruszowce, Szczepanowicze, Graużyszki)

  Torczyłło - - (1803 Oszmiana/ Pomierecz, Ostrowiec, Wojsznaryszki)

  Torczyński i Troyczyński - - (Soły)

  Tracewski h. Abdank ? - - (Gaucie, Łajłubka)

  Truchowski - - (Tarasowszczyzna, Wołkowszczyzna)

  Trzaskowski - - (1820 Oszmiana/)

  Trzeciak h. Trzaska - - (1820 Wilno, 1828 Oszmiana/ Szumiliszki, Bijuciszki, Zakrewszczyzna; Galimszczyzna gm. Subotniki)

  Tuchanowski h. Masalski ? - - (Lipniszki), Tuhanowski (Boruny)

  Tukałło - - (Zyżma, Ponizie gm. Bienica)

  Tumanowicz h. Radwan ? - - (Golginiszki, Miszkuciszki, Rałowszczyzna, Olany, Bortkiewicze)

  Tupalski - - (tatarska rodzina/ Dowbuciszki)

  Tur - - (Oszmiana)

  Turczynowicz - - (Huta)

  Turczyński - - (Dwór Łokuciowszczyzna, f. Justynowo)

  Turgielski - -

  Turłaj h. Jastrzębiеc - - (1822 Oszmiana/ Ludwikowszczyzna, Cielieżyszki, Emelany, Trokiele)

  Turło - - (Indrupie, Omelany, Dziegieniow, Miżany)

  Turowski - - ( Rownopole)

  Tymowski - - (1820 Oszmiana/ Kuszlany)

  Tyczyński - - (Jabrowicze)

  Tyszkiewicz h. Leliwa - - (1822 Oszmiana/ Ponastawe, Haniewo, Kamienny Łog, Wisztoki)

  Tyszko h. Trzaska ? - - (Golginiszki, Rudziszki)

  Uhelski - - (Zienkowszczyzna, Sieliszcze)

  Ułan - - (tatarska rodzina/ Kajacienięta, Polany)

  Ułanowski h. Sulima - - (1816 Oszmiana/ f. Anusin, Czerkasy)

  Ulecki - - (Łodwikowszczyzna), Ulicki (Borcie, Woronowszczyzna, Szczepanowicze, Niwki)

  Umiastowski h. Roch III - - (Żurawy, Klewica, Żemłosław, Ludwinowo, Dowbuciszki)

  Upnicki h. Korwin ? - - (Skirmunciszki, Jurszany, Polany)

  Urbanowicz h. Łabędż ? - - (1815 Oszmiana/ Kamienny Łog, Barwaniszki, Karpuciszki, Hołowaciszki, Dorgiszki)

  Uszak - - (Gaudziewicze)

  Wagner h. Lew ? - - (Żurowicze)

  Walentynowicz - - (Haniewo, Jurszany, Kieyzduny, Romeyki)

  Walewicz - - (Kuszlany, Ankudy, Osotniki) Wolewicz (Żwirbliszki)

  Walicki h. Łada ? - - (Sawicze; Sieliszcze, Holszany, f. Rymowicze)

  Walkowski - - (Ankudy)

  Wańkowicz - - (Bijuciszki, Antony, Kamionka, Dynapol, Dwór Trzesiecienięta)

  Wańkowski - - (Sokocienięta)

  Warakomski i Werakomski - - (1821 Oszmiana/ Raczki, Raczuny, Warakomszczyzna, Polany, Kasinowo, Poleniki, Krzemieszow)

  Warakowski - - (Cieleżyszki)

  Waraxa - - (Białomosze)

  Wardzicki - - (Uhlany)

  Warkowicz - - (Tarasowszczyzna, Wołkowszczyzna)

  Warsocki i Wersocki - - (Koraby)

  Wasilewski h. Drzewica - - (1822 Oszmiana/ Jurszany, Haniewo, Kamienny Łog, Szumiliszki, Kropiwno)

  Wasilkowski - - (Suśliszki, Kuszlany)

  Skarbek-Ważyński h. Abdank - - (1827 Oszmiana/ Murowana Oszmiana, Jagiełłowszczyzna, Ordzewicze, Ukropiszki, Olany, Kucewicze, Girgilany)

  Wernikowski h. Łagoda ? - - (1821 Oszmiana/)

  Weryha - - (Cudzeniszki)

  Wesiołowski - - (Klewica, Koziszki)

  Węckowski - - (Soły), Więckowski (Żuprany, Chodorki)

  Węclawowicz h. Zabawa - - (1810 i 1827 Oszmiana/ Morgi-Mościszcze, Sienkowszczyzna, Rodziewicze, Połudy), Węsławowicz (Stodolniki)

  Wialbutt h. Doliwa - - (Kozłowszczyzna, Wielbutowo, Dorgiszki)

  Widawski - - (Biryndziszki)

  Widziewicz, Wildziewicz - - (Wołowiki)

  Widziski - - (Wilanow, Dwór Jasienow, Oszmiana Murowana)

  Wieczor - - (Nowopole, Miżany)

  Wielegurski - - (Kamienny Łog)

  Wieliczko - - (Horodzeczno, Raczuny)

  Wierciński - - (Szczepanowicze, Kaszymowo)

  Snopek-Wierciński h. Rawicz - - (1836 Wilno/ Hruszczakowszczyzna)

  Wiereszczaka h. Kościesza - - (Bołtupie)

  Wiernikowski - - (Mackany, Tołociszki)

  Wierzbicki - - (Nowopole, Bojary, Łosza, Łużyszcze, Ciupiszki)

  Wierzbowicz - -

  Wierzbowski - -

  Wiesztort h. Waszkiewicz, Wiesztort h. Nieczuja - - (Dukiele, Szarki, Łosza, Gradowszczyzna, Wojsznaryszki, Nowodworzce, Prackowszczyzna)

  Wilamowicz h. Оgończyk - - (Michałowszczyzna, Wielbutowo)

  Wilczek h. Poraj - -

  Wilczewski - - (Oszmiana)

  Wilczyński - - (f. Krzywsk, Sienkienięta gm. Traby)

  Wilkaniec - - (Tryple, Paszkiszki, Pogiry, Kuckuny, Kijudziszki)

  Wilniewczyc - - (Straż Hrań)

  Winksza - - (Podbałwaniszki, Milwedowszczyzna gm. Krewo)

  Winiarski - - (Reszkuciany, Baranowicze)

  Wiszczyński - - (Kozłowszczyzna)

  Wiszowaty - - (Haniewo)

  Wiszniewski - - (1809 Oszmiana/ Bieniany, Grzymałowszczyzna, Koraby, Michałowszczyzna, Wołowiki)

  Witkiewicz - - (Cudzeniszki, Giejstuny)

  Witkowski - - (Kuszlany, Mieszkuciszki, Kozłowszczyzna)

  Witorżeńc - - (Bolesław)

  Wituński - - (Dwór Michałowszczyzna, f. Teresjanow, Kozłowszczyzna, f. Łużki, Wielkie Sioło)

  Wizgird h. Murdelio ? - - (Wielbutowo)

  Wodoracki h. Tępa Podkowa - -

  Wojewódzki h. Abdank - - (1823 Grodno, 1827 Oszmiana/ Cudzeniszki, Karłowszczyzna, Małyszkowszczyzna, Antony)

  Wojna - - (Gudohaje; Obórek)

  Wojnicki h. Strzemię ? - - (1825 Oszmiana/ Kryule)

  Wojniłowicz h. Wojniłowicz ?, Woyniłowicz - - (Tarasowszczyzna)

  Wojsznar - -

  Wojtkiewicz i Woytkiewicz - - (1825 Oszmiana/ Bijuciszki, Łużyszcze, Nowosiady, Bakszyszki, Wołowiki, Tabory, Olany, Naruszowce)

  Wolan h. Lis - - (Bijuciszki, Bieniuny, Giejstuny, Karłowszczyzna)

  Wolejsza - - (Nowosiołki)

  Wolski - - (1803 Oszmiana/ Prackowszczyzna, Kurowszczyzna, Boruny, Woysznaryszki, Lipniszki, f. Sapeżyn gm. Dziewieniszki)

  Wołczaski i Wołczaсki - - (Dwór Sakowicze, Kuszlany, Tenczyn gm. Krewo)

  Wołczek - -

  Wołejko - - (Łusznew)

  Wołeynia - - (Bałwaniszki)

  Wolff - - (Żuprany)

  Wołk - - (1822 Oszmiana/ Kisieliowo, Ponary, Kozarowszczyzna, Krewo)

  Karaczewski-Wołk - - (Wieże, Zakrewszczyzna gm. Dziewieniszki)

  Łaniewski-Wołk h. Korczak - - (Łogumowicze, f. Narbutowszczyzna)

  Wołkowicz - - (Nowosiady, Jabrowicze)

  Wołkowyski - - (Trepałow)

  Wołkowski h. Leliwa ? - - (Karszuniszki, Mokrzyce, Soły)

  Wоłłowicz h. Bogorya - - (Łazduny, Hermaniszki)

  Wołodkiewicz - - (Rymuny, Słoboda, Zaskiewicze), Wołotkiewicz (Denapol)

  Wołodkowicz - - (Dwór Czerkasy, Żuprany)

  Wołoćko - - (Białomosze)

  Wołodzko - - (Wołodzkowszczyzna, Borzdobohaciszki, Rudniki, Dwór Jagiełłowszczyzna)

  Wołosowski - - (Wołojcie, Kisieliowo)

  Wołoszyński - -

  Wołżynski h. Gipocentaur ? - - (Oliechnowo, Kamienny Łog)

  Wonsowicz, Wąsowicz - - (1827 Oszmiana/ Grauzyszki, Wiciule, Łoycie, Koncarezy)

  Woronowicz - - (1800 Oszmiana/ Golginiszki, Jurszany, Szumiliszki)

  Woronicz h. Pawęża ? - - (Grzybowszczyzna, Nowopole)

  Worotnicki - - (Białomosze)

  Worotyński i Weratyński - - (Cymochy)

  Wostrowicz - - (Miżany)

  Woyciechowski - - (Bijuciszki, Ruda)

  Woygienic - - (Hołoblewszczyzna)

  Woynicz - - (1803 і 1804 Wilno, 1829 Oszmiana/ Baruliszki)

  Woyniewicz - - (Rodziewicze)

  Woyniusz h. Trąby - - (1800 Wilno, 1827 Oszmiana/ Jurszany, Grodzie, Adamowszczyzna, Zagórowszczyzna, Polany, Tołociszki, Suchodoły, Kewliszki, Barańce)

  Woyniusz h. Charyton ? - - (1822 Oszmiana/)

  Woysiall - - (Białomosze)

  Wnukowicz, Unukowicz - - (Haniewo, Jurszany, Kiezduny)

  Wróblewski - - (1816 і 1827 Oszmiana/ Stępkowszczyzna, Zamary, Mokre, Hermaniszki, Luliszki)

  Wroczyński - - (Zaski parafia Smórgońska)

  Wronowski - - (Meszkuciszki)

  Wyrzykowski i Werzykowski - - (Kamionka, Gudohaie)

  Wysocki - - (1801 і 1804 Oszmiana/ Olchówka, Rodziewicze, Sikunia, Skiłądziszki, Ligowszczyzna)

  Borejsza-Wysocki - - (Kisielowo)

  Wyszomirski h. Rawicz ? - - (Dwór Urlinięta, Adamowszczyzna, Końcerezy, Wiszniewo, Graużyszki, Lękowszczyzna, Widejsze, Czerkasy, Szyłowicze)

  Wyszotrawko - - (Szumieliszki, Dziahowce)

  Wyszyński - - (Kropiwno)

  Zabiełło - - (Hryniewszczyzna, f. Narbutowszczyzna)

  Zabłocki - - (1819 Wilno і Oszmiana/ Dwor Kucewicze, Grodzie, Rownopole, Nowopole, Barsuki, Strzałkowszczyzna, Grzybowszczyzna)

  Sawicz-Zabłocki h. Sulima - - (Wisztoki, Kuszlany, Pietkowszczyzna, Ponary)

  Zaborowski - - (Bunie)

  Zabrzeziński h. Leliwa - - (Łużany, Zabrzezie)

  Zacharewiсz - -

  Zacharzewski h. Doliwa - - (1828 Oszmiana/ Poleniki, Biryndziszki, Olany)

  Zagoranko h. Korczak - - (1801 Wilno, 1819 Oszmiana /Franusino, Słobodka)

  Zagorski - - (Kamienny Łog, Polany), Zahorski (Tomasowka), Zagurski h. Ostoja ?

  Zajelski - - (Rownopole)

  Zakrzewski h. Lubicz - - (1823 Oszmiana/ Olany, Paszkiszki)

  Zakrzewski h. Doliwa - - (1828 Oszmiana/ Chochowszczyzna)

  Zaleski - - (Rownopole, Raczki, Wideysze; Ciupiszki, Sokocienięta, Bohdanowszczyzna, Gradowszczyzna, Bijuciszki)

  Еygird-Zaleski h. Abdank - - (1826 Oszmiana/ Zaleskowszczyzna)

  Zalewski - - (Raczki, Dziertniki)

  Zalewako - - (Janusze)

  Zambrzycki h. Kościesza - - (1831 Oszmiana/ Dwór Kewliszki, Suchodoły, Zamosze)

  Zamoyski - - (Zakoscielce, Zubkowicze, Iwje)

  Zarakowski - - (f. Gupie, Cielieżyszki)

  Zaremba, Zaręba - - (Nowopole, Żuprany)

  Zarzecki - - (Kudziekolnie)

  Zasimowski i Sasinowski - - (Suchodoły, Kirkliszki, Szumieliszki)

  Zawadski i Zawacki h. Ślepowron - - (1821 Oszmiana/ Poholsza, Jurszany, Czerniata, Mickiewszczyzna, Świłówka)

  Zawadzki - - (tatarska rodzina/ Kajacienięta)

  Zajączkowski - - (Krewo)

  Zborowski - - (1816 Oszmiana/)

  Zdanowicz - - (Zdanowszczyzna, Bordzobohaciszki, Bienica, Czerkasy, Zakrzewie, Zahorże, f. Chodzkowszczyzna) Żdanowicz (f. Osany)

  Zdanowski - - (1823 Oszmiana/ Ginkowszczyzna, Osany, Medryki), Żdanowski (Łodwikowszczyzna)

  Zdziarski - - (Gieystuny)

  Zgorzelski - - ( ? Mińsk, 1825 Oszmiana/)

  Zіemаcki, Zemęcki h. Rawicz - - (1822 Oszmiana/ Dachny gm. Krewo; Daukszyszki, Uhlany)

  Zieleniewski - - (Wisztoki)

  Zieliński - - (Zabłocie)

  Zieleniecki - - (Zabłocie)

  Zieniewicz - - (Cimochy, Nierowka, Rymowicze)

  Zinkiewicz h. Pobóg ? - - (Raczki), Zienkiewicz (Dwór Deynowa)

  Zienkowicz h. Siestrzeńcewicz - - (1827 Oszmiana/ Nędza, Rownopole, Karmielany, Dziegieniewo)

  Zienowicz h. Deszpot ? - - (Rownopole, Dobrowlany, Kondraciszki)

  Deszpot-Zenowicz z Bratoszyna - -

  Zniszczyński - - (Szczepanowicze)

  Znosko - - (1803 Oszmiana/ Swinkowszczyzna, Kozłowszczyzna, Dworzyszcze)

  Zubowicz - - (Łużyszcze)

  Żaba h. Kościesza - - (Dwór Holszany, Lenkowszczyzna, Remiejkiszki)

  Żabiński - - (Dobrowlany)

  Żakiewicz - - (Żygiany, Wołowiki)

  Żebrowski h. Jasieńczyk ? - - (Skirmunciszki, Szumiliszki, Kisieliowo, Bierwieńce, Łatowicze, Kleje, Skiłondziszki, Żwirbliszki)

  Żelazowski h. Jezierza ? - - (gm. Dziewieniszki)

  Żeligowski - - (Perechody, Siekuńia)

  Żelwietr h. Grzymała ? - - (Bortkiewicze)

  Zemło h. Topór ? - - (Prackowszczyzna)

  Żemłła z Tenczyna h. Topór - - (Klewica, Żemłosław)

  Żodziewski - - (f. Popowszczyzna)

  Żołkowski - - (Michałowszczyzna), Żуłtowski ?

  Żuk - - (Kuncewszczyzna)

  Żukowski h. Junosza - - (1816 Oszmiana/ Polany, Małyszkowszczyzna), Susliszki

  Żukowski h. Jastrzębiеc - - (1827 Oszmiana/ Oszmiana, Kamienny Łog, Ukropiszki, Sylwestrowszczyzna, Bryndziszki)

  Żuprański - - (Bortkiszki, Orzyszki, Łużyszcze, Mileyszuny)

  Żurawski - - (1802 Oszmiana/ Haniewo, Golginiszki, Adamowszczyzna, Huszcze)

  Żuromski - - (Drahlowce, Ukropiszki, Naruszowce, Osteykiszki)

  Żyburtt - - (Rownopole)

  Zygadlowicz ? - - (1815 Oszmiana/)

  Żygielewicz - - (Skobeyki)

  Żyliński h. Janina ? - - (Jurszany, Dwór Łosza, Dokurniszki, Kleje, Truchaniszki, Siemiuny, Plebania Krewska)

  Żytkiewicz - - (Górki, gm. Bienica)

  Żyżniewski - - (Plebańce, Ostaszki, Miżany, Rodziewicze)

  Żwański - - (Rudziszki)

  Zwiartowski h. Pogonia ? - - (Klewica)

  Żwicewicz - - (Ankudy)

  Zwirdowski - - (f. Bargaliszki)

     20 czerwiec 2010 r. - 1 kwiecień 2011 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005