<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Przyjaciele - ich okiem i piórem

 • Zamek w Odrzykoniu: spojrzenie Ani
 • Odświeżanie pamięci
 • Ludzie i wydarzenia - "Wojna, która połączyła"
 • Zostają wspomnienia
 • Końskie w czasie okupacji
 • Wielcy zapomniani
 • Może ktoś wie ?
 • Zapiski Jana Forowicza
 • Życie partyzanckie - wspomnienia
 • Bliskie spotkania I stopnia
 • Jestem potomkiem hetmana wielkiego koronnego
 • Technikum Elektroniczno - Mechaniczne
 • Fantastyka w grafice młodych twórców
 • Stefan Kowalewicz - wspomnienie
 • Komorów - historia i dzień dzisiejszy
 • "Pamietnik Redaktora 1902 - 1985" Adam Grabowski - cz. 1
 • "Pamietnik Redaktora 1902 - 1985" Adam Grabowski - cz. 2
 • Józef Markowicz i jego rodzina w Komorowie
 • Kolejny 1 Września
 • Marysia
 • Wojenne losy Kresowiaka - Bronisław Adamowicz
 • Antoni Marceli Kostka 
 • Korzenie rodu Ejgierd
 • Zamyślenia katyńskie i wileńskie
 • Życie bez Ojca
 • Jan Siwiec
 • Był sobie człowiek
 • Eygierdowszczyzna
 • Wspomnienie o Walentym Nowaku
 • Śladami rodu Eygierd (Ejgierd )
 • Śladami rodu Eygierd (Ejgierd ) cz. 2
 • Zabytkowy Komorów
 • Zabytkowy Komorów cz. 2
 • Zabytkowy Komorów cz. 3
 • Komorów - suplementy

 •  

  Korzenie rodu Ejgierd
  (Eygird ,Ejgird, lt.Eigirdas )

  De wortels van de familie Ejgierd

  Opracowanie Janina Danuta Ejgierd van der Horst

   


  H
  erb Ejgierdów (Eygird) XVI w. - Awdaniec  Historia rodu Ejgierd (Eygird) zaczyna się w drugiej połowie XIII wieku na Litwie, a dokładniej na ówczesnej Żmudzi (Samogitia).
  Jednym z plemion litewskich byli pogańscy Żmudzini. Pod wpływem ekspansji krzyżackiej z Malborka, oraz Zakonu Rycerzy Mieczowych z Rygi, Żmudź była cały czas pogrążona w wojnie. Około roku 1240 na Żmudzi rządził książe Wykint , który był szwagrem Mendoga. Ziemie Litewskie tj. terytorium Księstwa Trockiego, Mendog opanował przed koronacją w 1253 r. Cala Auksztote w latach 1254-1258, Żmudź w 1261 roku po odrzuceniu chrześcijaństwa. Pod naciskiem Żmudzinów i jego siostrzeńca kniazia żmudzkiego Trenioty, wrócił do pogaństwa.    
  1. około (1265-1270) roku                                Mapa plemion bałtyckich z X wieku
  2. około (1360 - 1370) roku                                                                                        
  3. około (1650-1945) roku                                                                                        


  Od wieku XIII do połowy wieku XV ród Eygird posiadał majętności na Żmudzi, z biegiem czasu nabywał ziemie w Auksztocie.
  Dlatego oczywistym jest, że z biegiem lat ród Ejgierd (Eygird) zamieszkiwał różne części Litwy (Wileńszczyzny), zależało to od tego kto, gdzie miał majątek, lub gdzie się ożenił . Ród Ejgierd (Ejgird) jest nieliczny , ponieważ liczy tylko 100 osób. Obecnie zamieszkuje Polskę, Litwę, Białoruś, USA, Anglię , Holandię i Finlandię.


    
  Mendog                                                             Kniaź Trieniota                                    


    
    Zakon Rycerzy Mieczowych z Inflant                                            Krzyżacy


    
  Wojownik litewski  XIII w.                                 Wojownik litewski  XIV w.     Tak wyglądały napady i mordy na ludności litewskiej. W takiej oto aurze powstał przekaz o naszym rodzie , który rozpoczyna się w pomrokach pogaństwa na XIII wiecznej Litwie , w cieniu najazdów Rycerzy z Malborka , oraz Rycerzy Mieczowych z Rygi .
  Krzyżacy XIII w.
  Nad jeziorem Durbe 13 lipca 1260 r. zebrały się oddziały dzielnych kunigasów – wojowników pod wodzą kniazia Trenioty, jednym z nich był pra-ojciec naszego rodu, był on najdzielniejszym z kunigasow, szedł dzielnie do ataku na wroga , swoją walecznością przyczynił się do wygranej, wiódł swoją ręką do boju innych bojarów. Dzielny kunigas, za swoje męstwo otrzymał w nagrodę ręke córki wodza .
  Jednemu ze swoich potomków na cześć zwycięskiej bitwy nadał imię ,,chodzący w sławie" , czyli ,,Wodzislaw,, , po litewsku Eigirdas.
  Z tego można wnioskować, iż pierwszy Ejgierd z litewska Eigirdas, narodził się około 1265 - 1270 roku. W każdym przekazie znajdziemy odbicie prawdy o tamtych czasach, prawdę o naszych pra-ojcach, przykrytą pyłem wieków .


  Nazwisko Ejgierd (Eygird ,Ejgird, lt. Eigirdas) jest odimienne , prościej jest starożytnym imieniem , tak jak np. Olgierd. Wywodzi sie ze słów : Ej- ei(eiti)- isc, chodzić, być w ruchu oraz ze słowa : gerrd – sław (sławny). Z analizy słowotwórczej , można wywnioskować, że najpierw brzmiało Ejgerd, Ejherd , ukształtowało się u schyłku XIII wieku, dlatego Wodzisław oznacza walecznego , sławnego wojownika.
  W średniowieczu, w zależności od dialektu, przybrało brzmienie Ejgird , Ejgierd . Pierwszy zapis w łacinie "Eygird" powstał w XV wieku.  Chrzest Litwy w XIV wieku.

  Na Litwie występuje wiele miejscowości wywodzących się od naszego nazwiska, tj. Ejgirdy (Eigirdai) leżące 8 km. od Poniewieży, inna miejscowość to Ejgirdziszki , czyli Ejgirdy Małe, w nich mieszczą się parafie. Na inne Ejgirdy natknelam sie w dawnym powciecie oszmianskim oraz nazwisko Matylda Czyczyn Ejgird.... Najciekawsze jest też to, że istnieje również kołchoz na terenie obecnej Białorusi, a nazywa się Gospodarstwo Ejgierdy.


  Wiadomości o rodzie Ejgierd ,Ejgird możemy odnaleźć w różnych herbarzach, w najstarszym bo z 1656 roku, przetłumaczonym z łaciny na j. polski w 1889 r, wydanym w Warszawie, Ks. Wijuk-Kojałowicz pt. "Herbarz Szlachty WXL", zwany Nomenklator innym ,,Herbarz Nisieckiego,, , wydany w Lipsku w 1839-1845 roku oraz w ,,Herbarzu" A. Bonieckiego wydanym w 1899 roku.
  W internecie w znanym portalu encyklopedycznym Wikipedia ,,Eygirdowie,, lub kategorie ,, szlachta litewska ,, .  Kapliczki na Litwie


  De familie Ejgierd ( Eygird , Ejgird , lt. Eigirdas ) is afkomstig uit heidens Litouwen ( ca . 1265 – 1270) , uit Samogitia . In deze tijd was Litouwen in gevecht met de Kruisridders van de Orde uit Malbork en de Orde uit Riga . In Samogitia regeert in deze tijd prins Treniota . In 1260 won hij de slag onder Durbe . Volgens de overlevering vocht in deze slag de ,, stamvader,, van de familie Ejgierd.
  Znani przedstawiciele z rodu Ejgierd , Ejgird ,Eigirdas lt. :


  ·         Jan Ejgierd - poseł elektor króla Władysława IV 1632r.

  ·         Jan Ejgierd - poseł elektor króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego .

  ·         Władysław Ejgierd - poseł elektor króla Augusta Mocnego 1699r.

  ·         Michał Ejgierd - stolnik Rzeczycki (Rezekne na Łotwie) w XVIII w.

  ·         Maciej Zaleski - Ejgierd - tłumacz książek A. Norton z j. Angielskiego

  ·         Patryk Zaleski- Ejgierd - chemik ,Uniwersytet Helsinki .

  ·         Pani Janina Ejgierd z Tarnowa - najstarszy działacz ZNP w Polsce

  ·         Bernard Ejgierd - współzałożyciel partii,,100% kultury ,, Poznan 2006r. , animator kultury

  Bitwa nad jeziorem Durbe  Scenka z bitwy pod Durbe


  rozegrała się 13.07.1260 roku ,obecnie jest to terytorium Łotwy, w tamtych czasach były to kresy wpływów Rycerzy Zakonu Mieczowego z Rygi oraz pogańskich Żmudzinów . Litewski król Mendog po przyjęciu chrztu i koronacji w Nowogródku w 1253 r. podarowa
  ł w zamian wolną i pogańską Żmudź dla Rycerzy z Malborka i Rygi . Na Żmudzi podniosło się powstanie , które zakończyła zwycięska bitwa nad jeziorem Durbe , dowodzona przez Treniote kniazia żmudzkiego, siostrzenca Mendoga , syna kniazia Wykinta ( ur. ok. 1200 - +1251 Twirement ). Treniota okazał się zręcznym, walecznym wodzem , w czasie bitwy zginął Mistrz Zakonu z Rygi , Burchard von Hornhausen oraz Marszałek Prus , Botel .
   
                                            
      
                    Herb Żmudzi                                          Książe Litwy Wosiełk  


     
  Symbole Kawalerów Mieczowych z Rygi                  Symbol zakonu z Rygi


      
   
  Wielka wygrana Trenioty nad j. Durbe 1260 roku, oraz pod Lenewarde w 1261 roku przyczyniła się do umocnienia pogaństwa na Litwie.
  Mendog w 1261 r. przyłącza Żmudź, porzucając chrześcijaństwo. Samego Treniote (ur.ok.1220-+1264) mianuje wodzem zjednoczonych wojsk Litwy.
  Pijany Mendog , po pogrzebie żony Marty, porywa jej siostr
  ę, która jest żoną księcia Dowmunta z Nalszczan   Jesienia 1263 roku Dowmunt w odwecie za zniewagę zabija Mendoga ( ur. ok.1203 – +1263) wraz z synami Rukla i Repekiem . W 1263 roku Treniota zostaje Wielkim Księciem Litwy, jednak na wiosnę 1264 roku ginie z rak spiskowców , zwolenników ostatniego syna Mendoga - Wojsieł, który wcześniej przyjął chrzest w obrządku prawosławnym i przebywa w zakonie . Wojsiełka porzuca życie klasztorne , wraca do polityki, aby zostać Wielkim Księciem Litwy.
   
   
                                                                                
                  
  Rycerz z Rygi                                                      Wojownik litewski Durbe 1260
   
  Tak oto wyglądali rycerze i wojownicy walczący przeciw sobie w XIII wieku na pograniczu Żmudzi i Inflant.

   
                                                       
   
  Mapa z zaznaczonym miejscem bitwy nad j. Durbe

   
  In de slag bij Durbe op 13 july 1260 vochten de Ridders van de Orde uit Ryga en Malbork tegen heidenen uit Litouwen . Deze slag won Litouwen , onder
  commando van prins Treniota . In dit gevecht zijn o.a. gesneuveld , de Groot Meester uit Riga Burchard von Hornhausen en de Maarschalk van Pruisen uit Malbork , Botel .
     
                    Krzyżacy                                                 Krzyżacy  Szlachta na Litwie w XVI i XVII wieku
    

  Adel in Litouwen XVI en XII eeuw 


          
  Dworek na Litwie XVI/XVII wiek               Stary dworek litewski w krajobrazie zimowym  

  Szlachta na Litwie budowała malownicze drewniane dworki, w nich kwitło życie wypełnione szacunkiem dla roli . W przydomowych sadach rosły jabłonie, grusze , wiśnie. Litwini uwielbiali pszczelarstwo , do tradycji należały pasieki w sadach za dworem . Dwory na wsi litewskiej XVI i XVII wieku budowano z sosny , kryto gontem lub strzecha . Wielu szlachciców na Litwie miało łaźnie parowe , podobne do ,,bani,, ruskiej , a nawet do sauny fińskiej. W drewnianym pomieszczeniu , rozgrzane kamienie polewano woda , powstała para , ogromny gorąc , następnie ciało oklepywano rózeczkami z brzozy. Szlachta zajmowała się hodowlą bydła i koni, hodowano również w zagrodach kaczki i kury, gęsi . Co znaczniejsi posiadali całe wsie, dla nich to chłopi pańszczyzniani pracowali na polach przy uprawie zbóż,  w zagrodach.  

            Ubiory szlacheckie z Litwy z XVI / XVII wieku Ubiory szlachcianek z XVI wieku na Litwie.  Jak widać z rysunków szlachta litewska miała przepiękne ubiory , fantazyjne czapy z futer ozdabiane piórami z bażantów lub pawi, co bogatszy nosił pióra strusie , każdy szlachcic nosił miecz lub inną broń, długie lub krótkie sukmany . Niewiasty z wyższych sfer ubierały się skromnie , jednak zawsze elegancko.  W XVI wieku nakrycia głowy były proste , w czasie zimowym panie nosiły czapy z lisa . Szlachta była nadzwyczaj gościnna , hołubiono zasadę ,, Gość w domu , Bóg w domu ,, lub ,, Czym chata bogata , tym rada ,,. Dlatego szlachta uwielbiała biesiadę i sąsiedzkie odwiedziny . Choć nie zawsze w takiej aurze upływało życie , w tym czasie Rzeczypospolita była nieraz w stanie wojny,  jak nie z Moskwą,  to ze Szwedem . Szlachta litewska chętnie zaciągała się pod komendę hetmańską, aby bronić ojczyzny.  
   
                                                                                                        
                 
  Szlachcic na polowaniu z sokołem                        Mapa Polski i Litwy z 1624 roku     

       
  Do największych upodobań szlachty należały łowy z psami lub jak na obrazie Juliusza Kossaka z sokołem . W puszczach Litwy polowano nie tylko na lisy , polowano na dzikie kaczki , sarny , największy podziw wzbudzał upolowany dzik . Do najpiękniejszych obyczajów łowieckich nale
  żało "odtrąbianie na rogu hejnału rozpoczynającego nagonkę lub kończącego łowy . W tamtych odległych czasach powstała pieśń myśliwych pt. ,,Pojedziemy na łów ,, .  
                                                                                   
   
           
  Stary młyn w Holszanach z XVII wieku                Szlachcianki w XVI w.     
  Szaty szlachciców litewskich z XVI i XVII w                     Broń z XVII w.
  Suplement:


  Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T.3
  Uruski Seweryn (1814-1890)
  Data wydania: 1906  Rycina herbu ze strony http://www.borowa.pl/  28 grudzień 2007 - 4 marzec 2008 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005