<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Przyjaciele - ich okiem i piórem

 • Zamek w Odrzykoniu: spojrzenie Ani
 • Odświeżanie pamięci
 • Ludzie i wydarzenia - "Wojna, która połączyła"
 • Zostają wspomnienia
 • Końskie w czasie okupacji
 • Wielcy zapomniani
 • Może ktoś wie ?
 • Zapiski Jana Forowicza
 • Życie partyzanckie - wspomnienia
 • Bliskie spotkania I stopnia
 • Jestem potomkiem hetmana wielkiego koronnego
 • Technikum Elektroniczno - Mechaniczne
 • Fantastyka w grafice młodych twórców
 • Stefan Kowalewicz - wspomnienie
 • Komorów - historia i dzień dzisiejszy
 • "Pamietnik Redaktora 1902 - 1985" Adam Grabowski - cz. 1
 • "Pamietnik Redaktora 1902 - 1985" Adam Grabowski - cz. 2
 • Józef Markowicz i jego rodzina w Komorowie
 • Kolejny 1 Września
 • Marysia
 • Wojenne losy Kresowiaka - Bronisław Adamowicz
 • Antoni Marceli Kostka 
 • Korzenie rodu Ejgierd
 • Zamyślenia katyńskie i wileńskie
 • Życie bez Ojca
 • Jan Siwiec
 • Był sobie człowiek
 • Eygierdowszczyzna
 • Wspomnienie o Walentym Nowaku
 • Śladami rodu Eygierd (Ejgierd )
 • Śladami rodu Eygierd (Ejgierd ) cz. 2
 • Zabytkowy Komorów
 • Zabytkowy Komorów cz. 2
 • Zabytkowy Komorów cz. 3
 • Komorów - suplementy

 •                          
  Śladami rodu Eygierd (Ejgierd );
  poprzez wieki, aż  po teraźniejszość …


  opracowanie -  Janina Danuta Ejgierd v.d. Horst  Rozdział I


  Wprowadzenie

   

                                                Osada na starożytnej Żmudzi

   

  Moje poszukiwania  zaczęłam  na XIII wiecznej  Żmudzi . Opisuje  wiadomości  o przeszłości  moich pra-ojcow po mieczu , którzy od pogańskich czasów zamieszkiwali Żmudź , w nastepnych wiekach  rozsiali sie po Litwie .Wyszukałam  wszelkie wzmianki z różnych źródeł , na temat mojego rodu . Mój ród  pochodzi od wspólnego przodka urodzonego na Żmudzi ok. 1270 roku (Lauda , klin pomiedzy Kiejdanami, Poniewiez i Szawle) o imieniu Ejgierd ( znaczenie polskie Wodzisław) . Poszukiwania nie były łatwe  , ponieważ  język żmudzki , jest dialektem języka litewskiego , wszelkie zapiski z XIII/XIV wieku były dokonywane przez Krzyżaków po łacinie lub w języku niemieckim lub  w języku staroruskim  przez pisarzy ruskich na dworze ksiecia Giedymina . Pogańscy Żmudzini  byli niepiśmienni , przekazy ustne o tragicznych losach pogańskiej Żmudzi są znikome  , wiele  zatarł  czas , to co zostało jest strzępkiem na ornamencie zdarzeń .W  rozdziałach  umieściłam odnalezione  wiadomości o rodzie Ejgierd z kolejnych wieków ,aż po teraźniejszość .  Przyznam jest o czym pisać i rozprawiać . Wszyscy wymienieni tutaj Eygirdowie sa krewnymi bliższymi lub wielce dalekimi, pochodzą oni od wspólnego praprzodka.                                                                                                                                  

                 

  Żmudź nazywana ,,Litwą dolną ,,słabo zaludniona , jest krainą przepięknych  jezior i lasow…

  Pogańscy Żmudzini budowali grodziska lub małe osady leśne żyli skromnie jednak dostatnio , trudnili sie rybołówstwem , bartnictwem ,  garcarstwem ,wyprawianiem skór ,  co zamożniejsi  wytwarzali broń . Odzieni byli najczęściej w skóry , choć kobiety tkały z lnu  płótno . Społeczność Żmudzka dzieliła się na kasty ; najwyżsi byli Kapłani, następnie właściciele osad   zwani Kunigasami - bojarami , wolni Kmiecie, oraz Niewolnicy . Kunigasami , określano  wielmożów lub książąt : zasiadających na Wiecach w Starszyźnie zwano Wielkimi Kunigasami (wybierani spośród najmożniejszych rodow) , a trudniących się wojaczką zwano Mniejszymi  Kunigasami , czyli bojarami (mogli to być krewni Wielkich Kunigasów). Moi pra-ojcowie należeli do wojowników , czyli do Mniejszych Kunigasów .

  Na wiecu Starszyzna Rodowa ,wybierała  Wielkiego Kniazia , który w czasie wojny prowadził do boju bojarów . Rody Kunigasow żmudzkich były  spokrewnione w mniejszym  lub większem stopniu.

                                         

                                                     Bartnik na Zmudzi

   

  Domostwa  starożytnych  Żmudzinów były skromne . Wykonywano je z drewna sosnowego, dachy uszczelniano mchami i gałęziami oraz słomą , chaty nie posiadały kominów , przez co dym ulatniał się przez szpary lub  otwory w chacie . Żmudzini czcili bóstwo  ognia , jednak jako poganie wierzyli w inne domowe bóstwa . Najświętszym miejscem obrządków był Święty Gaj , gdzie ogień płonął nieprzerwanie doglądany przez kapłanki i kapłanów .

   

                          

  Kapłan pogański na Litwie                 Kurhany na Litwie (Grobowce)

           


                  
         

  Wiek XIV

   

  Moich przodkowie , żyli  na przełomie XIII/ XVI  wieku na Żmudzi, w czasach licznych wojen z krzyżakami . Przeszukujac stare archiwa natknęłam się, na interesujący dokument odnoszący się do XIV wieku , w którym  jest opisany ,wielmoża bojar Upicki  zwany Eginthen ( Eigirdai , Ejgirdy) zapewne  namiestnik W. K. Litwy, żyjący przed 1360 r . Wymieniony w Kronice  Hermana de Wartberga  z  1372 roku (Wartberg był duchownym w zakonie w Rydze od 1364 do 1385 roku , pochodził z Westwalii).

   

                                                             Zakonnicy rycerze

   

  Ziemie podlegające  Bojarowi Upickiemu Eginthen z Ejgirdow(Eigirdai) , są zaznaczone kolorem czerwonym na mapce  . To Ejgird bojar żmudzki z Laudy założył wioskę Ejgirdy przed 1360r . , w której urodził się jego potomek Eginthen (lt.Eigintas).  Tłumaczy to fakt  , że Eginthen to również historyczne Eigirdai , Ejgirdy .  Eginthen (lt.Eigintas) nazywany jest również  bojarem Upickim , ponieważ  rezydencje (dwór)  miał  w  większej osadzie w Upicie.


   


                             
  Eginthen(Eigirdai Lt. Ejgirdy Pl.) ok.1360 r. -1370r

   

  W roku 1360 ,w dniu Św. Macieja (25 lutego), landmistrz krzyżacki  Arnold von Vitinghof , zorganizował rejze,  przeciw możnowładcy ,,satrapie,, nazwanym mianem Eginthen  (Eigirdai lt. , Ejgirdy pl), który przechwalał się, że chrystjanizm i Niemców wypleni , z góry rozdzielał ich zamki między przyjaciół swoich. Satrapa na Upicie, zapewne namiestnik książęcy zwany  Eiginthen , władał ziemiami (terre) Lauden(Lauda), Kinien  , Burve , Linkowe, Sasen leżące w okolicach Upity , na pograniczu ówczesnej Żmudzi i Auksztoty (wzdłuż rzeki Niewieży) . Dwór jego oraz ziemie zostały spustoszone przez Krzyżakow , on sam srodze ukarany, zapewne zabity .Czy ziemie te były jego własnoscią , czy też nimi  zarzżdzał w imieniu W. Ksiecia Litwy , tego nie wiemy.

   

                  

                          Krajobraz  okolic ( Eginthen, Eigirdai )Ejgirdy Litwa

   

  Kronika Herman Wartberga była manuskryptem pisanym  po łacinie i zawiera zniemczoną nazwę, rezydującego w Upicie bojara . W tamtych czasach  miana (imiono, przezwisko) nadawano od miejsca  urodzenia (miejscowości) , taka była moda wśród Niemców i nie tylko wśród nich . Eginthen to litewska nazwa osady  Eigirdai , polskie Ejgirdy. Dlaczego osada nazwana jest Eginthen , a zarazem Ejgirdy? Wytłumaczenia jest proste i  realne ,  Eginthen (Eigintas) urodził  się w osadzie Ejgirdy, Eigirdai i był potomkiem rodu Ejgirda (Eigirdasa), który według genealogów litewskich urodził się w drugiej połowie XIII wieku i żył na Żmudzi  za czasow Giedymina . Ejgird jest założycielem osady Ejgirdy na pograniczu żmudzko- Aukszckim . Daje imię, swojemu synowi Ejgint czyli Strzegom lub Strzezyc , ten co strzeże zawsze .  Ejgint, (Eigintas) syn Ejgirda (Wodzislawa),  jest też ojcem , ma syna o imieniu Bywane (Byvainas) czyli Bojek , Boiwin , ten co boi sie, winy.Wzmiankowany w 1377r.  przez  H.Wartberga , Bywane syn Eginthen zamieszkuje okolice Jagmintowicz , Bobty . Dzieje to sie po kolejnym  zniszczeniu dworu , oraz spustoszenu  ziem w Upicie  w 1370 roku , przez Mistrza Zakonu  Andrzeja von Stenberga . Bywane(Byvainas) zmienia miejsce zamieszkania ,  osiada w nowym miejscu  w okolicach Bobty ok. 1377r. . Poczem zakłada  osadę Ejgirdy Małe w okolicach Babty we włości Wilkijskiej .

                            

                  

                             Bobty (lt. Babty) niedaleko Kiejdan i Wilkow


  Położenie Bobty wskazuje , że ród Ejgird osiada niedaleko Wilkow i Kiejdan , a tam właśnie  w odległości ok. 10 km od Bobty w kierunku Kiejdan , znajduje się wioska Eigirdiskiai czyli Ejgirdy Małe . Wioska Ejgiry Małe należała  w XV wieku do rodu Ejgird .  Jan Ejgird wymieniony w metryce z 1528r. pochodził ze Żmudzi z powiatu Wilki z wioski Ejgirdy Małe .

   

           

    W XV wieku rod Ejgirdow zamieszkuje włość, powiat Wilkijski(Wilki) na Żmudzi , okolice Bobty , osada Ejgirdy Małe (Eigirdiskiai) powstała po 1377roku  , istniała w XIV w.

                    

   

   

  Kronika liwonska H.Wartberga z zaznaczeniem archologicznych i historycznych miejscowosci na Litwie w granicach zakonu Krzyzowego. Mapka pochodzi z opracowania historycznego pt.,,Hermanni de Wartberg Chronicon Livoniae uber Litauen im Zusammenhangen mit den Daten der Archaollogie,,. Wiadomości w j.niemieckim możemy znaleźć na stronie opublikowanej w internecie http://www.leidykla.eu/fileadmin/Archeologia/7/Evalds_Mugurevis..pdf .                

           Eginthen  zapis w jezyku niemieckim

  Wiadomosci o możnowładcy Eginthen znalazłam w książce pt ,,Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego,, napisanej przez Henryka Łowmianskiego .              

      Wzmianka z  ,,  Litewskiej historii geografii i kartografii ,,  Eginthen (Eigirdai)

       napisanej przez One Maksimaitiene

   

  Z historycznej nazwy w dokumentach , wynika  że  Eginthen po niemiecku ,  w wersji litewskiej nazwane jest Eigirdai , tym samym bojar Upicki pochodzil z Ejgirdów, tam sie urodził , czyli  był Ejgirdem z urodzenia. Ejgirdowie pochodzili ze Żmudzi , natomiast  ich gniazdo rodowe ok. 1360 roku leżało na pograniczu żmudzko - aukszuckim , poniewaz w tym czasie Żmudzini  najchętniej zakładali  osady wzdłuż rzeki Niewiezy po obu stronach .

   Z Upity do Ejgirdow jest ok. 10 km , wszystkie opisane miejsca  leżą w bliskim sąsiedztwie , w tamtych czasach  leżały na pograniczu żmudzko - aszkuckim. Dzisiejszy podział terytolialny Litwy nie odzwierciedla płynnych granic pomiędzy plemionami Żmudzinow i Auksztotow . Granice owe wyraźnie zarysowały się dopiero po ok.1396 roku . Dzisiaj Upita należy do Aukszoty.   

                          

   

                           Opis historyczny z 1370 r. Eginthen(Eigirdus)w pobliżu

                           Rogawy  (Upity), opracowanie litewskie .

   

  Dla porównania wyszukałam inny dokument  z opisem osad na Litwie z roku 1370 ,są to okolice Upity , spustoszone przez Marszałka Zakonu z Rygi Andrzeja von  Stenberga.

  Eginhten j. niemiecki ; Eigirdus j. litewski ;Ejgirdy j. Polski

  W roku 1370 Eginthen wyraźnie nazwane jest Ejgirdy .

   

   

    

   

           Manuskrypt gotycki                     Kronikarze zakonnicy XIV wiek                 

   

  Po dokonaniu rejzy przez Krzyżakow na ziemie bojara z Upity w 1360 roku i spaleniu dworu .

  Okolice Upity , Kerkenavy ,Ramgoly i Ejgirdy zostaly spustoszone jeszcze raz w 1370r. tym razem przez mistrza Andrzeja von Stenberga , po tych wydarzeniach , spustoszeniach , Bywane syn Eginta osiedla sie w niedaleko Bobty ( okolice Kiejdan , Wilkow)ok. 1377r.

   Jan Ejgird wymieniony metrykach z 1528 roku mieszka we włości (powiat) Wilkijski niedaleko Kiejdan ,w  gnieździe rodu , osadzie Ejgirdy Małe .  


   


  Drzewo genealogiczne od XIII w do XVI

   

  Ejgierd , Ejgird , lt.Eigirdas ur. ok 1265-1270 r.

   Lauda

                                                               

  Eginthen (lt. Eigintas) z  Ejgirdów , syn Ejgirda

  bojar Upicki zabity w 1360r.

   

   

  Bywane (lt. Byvainas) -  syn  Eginthen  z  Ejgirdów

  ok.1377 okolice Jagmintowice/ Bobty

   

   

  Rod Ejgird wlosc Wilkijska okolice Bobty XV w.

  na Żmudzi , osada Ejgirdy Male

   

   

  NN. Ejgird (Ejgirdowicz) ok. 1490r. - ojciec Jana

  na Żmudzi, włość Wilkijska , osada Ejgirdy Małe

   

   

  Jan Ejgird wymieniony w metryce z 1528r.

  na Żmudzi, wlosc Wilkijska , osada Ejgirdy Małe


   


   

  Rozdzial II

   

  Wiek XV/ XVI

   

   

   

   

   

   

   

       Wilki (Vilkija lt.) nad Niemnem należały do Żmudzi w tym powiecie miał swoje dobra Jan Eigerd (Ejgirdowicz) roku Pańskiego 1528.

   

  W poszukiwaniach przodków szukałam śladów w XV wiecznych archiwach . Nazwisko Eygird  zapisywano już  pod koniec XV w. w księgach kościelnych na Żmudzi . Rodzice Jana Eygird , odnotowanego w 1528 roku żyli  w XV na Żmudzi we Włości Wilkijskiej(Wilki) posiadali dobra Ejgirdy Małe ( po litewsku Eigirdiskai) oraz  inne dobra  w Laudzie . Jan Eygird został powołany do Wojska litewskiego w 1528 roku.

   

                 

                              Spis Wojska WXL z roku 1528 wydanie rosyjskie

   

   Jan Ejgirdowicz (Ejgird ) w spisie wojska z 1528 roku . W tymtych czasach wszelkie zapisy urzędowe , aż do połowy XVII wieku na Litwie sporządzano w jezyku staroruskim.

  Wspomniany spis odnalazłam na  forum spoleczno-kulturalnym ,,Zwiazek Szlachty Polskiej,, w opublikowanej w internecie ksiazce .

  http://kdkv.narod.ru/1528-VKL/index.htm

   

  Szlachta  litewska  ze spisu z 1528 roku uczestniczyla w wojnie z Księstwem Moskiewskim w latach 1534-1537.

                            

                                 Szlachcic na Litwie XVI wiek

   

   

                                                

                

              

                         Wojna z księstwem Moskiewskim w 1534 rok

   

  Jedna z najkrwawszych bitew wojny z Księstwem Moskiewskim o sukcesje do tronu Moskwy pomiedzy królem Zygmuntem Starym i Helena Glińska , matka niepełnoletniego Iwana IV, był Starodub 1535r. Gdzie wojska polsko-litewskie pod hetmanem Janem Tarnowskim, ze zmiennym szczęściem oblegały miasto . W końcu po krwawych walkach zdobywając z rąk Moskwy . Sama wojna zakończyła się rozejmem w 1537roku.

   

   

             

                                                Życie na XVI wiecznej Litwie

   

   Tak wyglądało życie ludzi na Litwie w  XVI wieku . Na Litwe zamieszkiwali od najdawniejszych czasow prawoslawni Rusini , Tatarzy, Zydzi .

   

  Rod Eygirdow w XVI wieku zamieszkuje Żmudź  okolice Kiejdan . W dokumentach z Uniwersytetu Wileńskiego znalazłam  Mikołaja Ejgird , który był żonaty z Elżbietą Billewicz h. Mogiła  ok. 1585 roku z włosci Rosienskich (Elzbieta Billewicz była wnuczką wojewody żmudzkiego Jerzego Billewicza) ,natomiast  siostra Zofia Ejgird była żoną Andrzeja Billewicza h. Mogiła . Nic w tym dziwnego ponieważ mieszkali oni  w sąsiedztwie .

   

   

   

       Archiwa z XVI w. Litwa zapis; Michal Ejgird mp. -Marcyna Skoryulska

   

   

  Drzewo genealogiczne rodu Eygird , Ejgierd, Ejgird przełom XVI/XVII wieku

  Napisane na podstawie herbarza ks.Wijuka-Kojałowicza z dopełnieniem z innych dokumentów

   

   

  Jan Eygird 1528 rok na Żmudzi (Wilki)

  h.Abdank odm.

   


  Ród  Eygird 1569r. Worlowo

   

  Jan Eygird dzieci:

   

   

  1)Mikołaj Ejgird                    2)Michał Ejgird                         3) Zofia Ejgird

      ur. Żmudz                              ur. Żmudz                                     ur. Żmudz

   z. Elżbieta Billewicz             z. Marcyna Skoryulska        mąż Andrzej Billewicz                                                                                                                   

        h.Mogiła                             h. Kościesza                                    h.Mogiła

   

  1585r.                                              1585r.                                     1585r.

                                                                                                    syn:Adam Billewicz                     

              

  dzieci:                                                           dzieci: 

   

   

      1)             2)              3)                                        *** 1)                     2)

  Jan  ,      Baltazar  ,    Aleksander                             Marcyjan  ,           Paweł   

                                                                                  ________________

  Elektor                                                                            bitwa pod bitwa pod

  Władysława IV            dzieci Aleksandra:                               Kircholmem        Smolenskiem

  w 1632 r.                     1)Krzysztof                                               1605r.                   1609i1611r.

                                      inżynier  kapitan artylerii                         

                                     1649r. sporzadzil mapy bitwy                   

                                                 pod Rzeczyca                           

                                                                                                                         

  dzieci Jana i Justyny                                                        dzieci Marcyjana

  Wyszgerdowny h.Otrzywas:                                          towarzysza pancernego:

                                   

  1)Mikolaj                                                   1)Zygmunt rotmistrz jazdy 1654-1664r.  
                                                                 
    2)Jerzy      rotmistrz jazdy 1654-1664r. 
                                                                   
  )Michal  stolnik Rzeczycki  1683r.
                                                        dziedzic dobr  Podolszynie,Lukasy i inne

  żona Gertruda Lode                   ***4)Jan obiorca Korybuta  Wisniowieckiego 1669r.


  2)Stanisław                                              


  Dzieci Mikolaja i                              
  Gertrudy Lode:                               
    
  ________

  herb von Lode                                         

              
                                           
        

  dzieci Jana  :

  1)Władysław-Heronim                        *** 1)Mikołaj Eygird dziedzic Eygierdowszczyzny

    obiorca Augusta Sasa                                 w 1678r. w Oszmianskim

      w 1697r.                                                     zona Iwaszkiewiczowna

  2)Jan                                                          2)Michał stolnik brzesko- litewski

                                                                     w 1697r. podpisał elekcje Augusta Sasa

  Linia kowienska                                        3)Norbert zamieszkał w krakowskim ok.1696r

                                                                           linia w Galicji ,krakowskie

                                                                       

   

   

                                                                 dzieci Mikolaja i Iwaszkiewiczowny :

                                                                    ***1)Jan Kazimierz

                                                                         2)Michal

                                                                         3)Jerzy

                                                                        4)Krzysztof

                                                                       Linia wilensko-oszmianska

                                                                             

   

   

   

  Moja rodzina pochodzi (z linii wilensko-oszmianskiej) od  Mikołaja dziedzica dóbr

  Eygierdowszczyzna z 1678r. syna Jana (obiorcy Korybuta Wiśniowieckiego z 1669r.), wnuka  Macyjana (walczacego w 1605r.pod  .K.Chodkiewiczem)  

   

  W  XVII wieku Rod Eygird podzielił się na dwie linie (gałęzie) wilensko- oszmianska ( dobra w okolicach: Oszmiany, Holszan, Trab ,Wiszniewa) oraz linie Kowieńska z dobrami na Żmudzi ( dobra Ejgirdy Male,Porzecze,Porynge i inne ,w okolicach: Wilkow, Kiejdan).

  Z przekazow rodowych wynika ,iż Marcyjan Ejgierd za męstwo w bitwach  o Inflanty , otrzymał od Zygmunta Wazy ziemie w Inflantach , oraz w Oszmianskim powiecie . Ponieważ był majętny dokupił jeszcze więcej ziemi , ktore podzielił na 4 synow, Michałowi przypadły dobra w Inflantach (stolnik w 1683r. Rezekne w Inflantach) , pozostałym tj. Zygmuntowi Rotmistrzowi jazdy ok. 1654, Jerzemu Rotmistrzowi jazdy ok.1654, Janowi obiorcy króla Wiśniowieckiego z 1669r. w powiecie Oszmiańskim .

                        

                             Jazda litewska z XVII

                                                           

                                                                                                                                                                               

  Od Norberta Ejgierda , który wyjechał na studia do Krakowa , pochodzi linia w Galicji reprezentująca woj. krakowskie , poseł Norbert Ejgierd podpisuje akta sejmikowe woj. krakowskiego w roku 1696.Czlonkiem tej linii był Bronisław Ejgird ps ,,Molenda,, zabity w Kieleckim w II WŚ . Stanisław Ejgird zabity w Auschwiz , członek ruchu oporu na kieleczczyźnie. Obecnie linia ta wymarła.

   

   

                              

                             Szlachta na sejmiku ziemskim                                                                                                                 

      

                                Akta sejmowe z roku 1696 województwo krakowskie                                                                                            

                                 

  Norbert Ejgierd poseł na sejmiki ziemi krakowskiej działał w dobie króla Sasa na niwie parlamentarnej. Również kuzyni z Litwy byli aktywnymi posłami sejmików w następnym wieku. Dalsze losy rodu Eygird opisze w drugiej czesci pracowania .                                                         

   

                                                                      

   

                                

                            

                                                              

                             

          

   

     28 kwiecień 2008 r.                         

   

   

                            

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005