<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Przyjaciele - ich okiem i piórem

 • Zamek w Odrzykoniu: spojrzenie Ani
 • Odświeżanie pamięci
 • Ludzie i wydarzenia - "Wojna, która połączyła"
 • Zostają wspomnienia
 • Końskie w czasie okupacji
 • Wielcy zapomniani
 • Może ktoś wie ?
 • Zapiski Jana Forowicza
 • Życie partyzanckie - wspomnienia
 • Bliskie spotkania I stopnia
 • Jestem potomkiem hetmana wielkiego koronnego
 • Technikum Elektroniczno - Mechaniczne
 • Fantastyka w grafice młodych twórców
 • Stefan Kowalewicz - wspomnienie
 • Komorów - historia i dzień dzisiejszy
 • "Pamietnik Redaktora 1902 - 1985" Adam Grabowski - cz. 1
 • "Pamietnik Redaktora 1902 - 1985" Adam Grabowski - cz. 2
 • Józef Markowicz i jego rodzina w Komorowie
 • Kolejny 1 Września
 • Marysia
 • Wojenne losy Kresowiaka - Bronisław Adamowicz
 • Antoni Marceli Kostka 
 • Korzenie rodu Ejgierd
 • Zamyślenia katyńskie i wileńskie
 • Życie bez Ojca
 • Jan Siwiec
 • Był sobie człowiek
 • Eygierdowszczyzna
 • Wspomnienie o Walentym Nowaku
 • Śladami rodu Eygierd (Ejgierd )
 • Śladami rodu Eygierd (Ejgierd ) cz. 2
 • Zabytkowy Komorów
 • Zabytkowy Komorów cz. 2
 • Zabytkowy Komorów cz. 3
 • Komorów - suplementy


 • Śladami rodu Eygierd (Ejgierd )
  część 2


   opracowanie -  Janina Danuta Ejgierd v.d. Horst


  Rozdzial I

  Wiek XVIII/XIX

   

  Nastały czasy króla Sasa,, pij ,jedz i popuszczaj pasa,, za tego króla nasza szlachta zeszła na psy . Zamiast doglądać gospodarstw to chulała, piła , jadła , aż Rzeczypospolita przepuściła. Znana była z popisów w Sejmikach: gadulstwa , obrażalstwa ,pieniactwa ,oraz słynnego Liberum Veto !

     

                                                    Sejmik szlachty Rzeczypospolitej


  Wstyd mi dzisiaj za tych wszystkich nicponi ,leni ,krzykaczy ,którzy nic nie zrobili dobrego dla dobra naszej ojczyzny Rzeczypospolitej . Król Stasiu zwany Ciołkiem , za późno nam się objawił . Za późno przyszło wołanie o ratunek dla ojczyzny , za późno …

  Przyszła Konstytucja III Maja , za późno Naszą kochaną ojczyznę krajano trzykrotnie .

   

   krol Stanislaw podpisuje konstytucje 3 Maja

   

  Rodzina Ejgierdów działała na niwie sejmików litewskich ,podpisywała różne proklamacje ,,Manifest Szlachty litewskiej ,, w XVIII w. Michal i Tadeusz Ejgierd w 1764r. podpisali ,,Manifesty Szlachty ,, na sejmikach .


  Najciekawszym znaleziskiem w archiwach z XVIIIw. Byl Kazimierz Stanislaw Ejgierd subdelegat Starosty lubelskiego dnia 20 stycznia 1733 r. lustrował sprawę kamienicy w Lublinie zamieszkałej przez Żyda , który był dłużnikem na 1000zł (sprawa sadowa).


   


                                                                     ***


   


  Drzewo genealogiczne rodziny Ejgierd, Eygird z linii wileńsko – oszmianskiej XVII/XVIIIw. Na podst. Herbarza A.Bonieckiego , pochodzilismy od Jana syna Marcyjana , jego wnuka Mikołaja z 1678r. Wymienieni w spisie podymnego litewskiego z 1690r. Aleksander Jan Zaleski-Ejgird oraz bracia Jan i Piotr Czyczyn Ejgird nasi kuzyni z oszmianskiego .

   

  Jan Ejgierd ur.ok 1620r. na Żmudzi ,obiorca króla w 1669r. Najmłodszy syn Marcyjana towarzysza pancernego spod Kircholmu 1605r.

   

  Dzieci Jana:

  1) Mikołaj                           2)Władysław                             3)Norbert ur. ok. 164?r.

  ur.ok.1640r.                        ur.ok.164?r.                           wyjazd na studia do Krakowa

  właściciel dóbr                stolnik brzesko-litewski              poseł do sejmu w woj. krakowskim

  Eygierdowszczyzna                 obiór A.Sasa1699r.                       w 1696r.

   

   

  Dzieci Mikolaja i

  Iwaszkiewczównej:

  1)Jan Kazimierz ur. ok.1660r.         2)Michał      3)Jerzy     4)Krzysztof

  Eygierdowszczyzna

   

  Wszyscy bracia wymienieni w spisie podymnego litewskiego w 1690r.

   

  Dzieci Jana Kazimierza:

  1)Samuel ur.ok.1680r.

  2)Stanislaw ur.ok. 168?r. ziemianin oszmianski 1719r.

   

  dzieci Samuela:

  1)Antoni ur.ok.1700r.

  2)Józef ur.ok.170?r.(istnieje linia Józefa do 1804r.)

   

  dzieci Antoniego:

  1)Andrzej ur.ok.1725r.

   

  dzieci Andrzeja:

  1)Rafał ur.ok.1750r. wymieniony w spisie podymnego litewskiego w XVIIIw.

   

  Dzieci Rafała:

  1)Jan Feliks ur.ok.1785r.                         2)Rafal Jan ur.ok. 178?r.

  walczyl pod Borodino 1812r.

   

  obaj bracia wylegitymowani przed deputacja wywodową w wilnie 1804r.

   

  Jan Feliks Ejgierd zonaty z Karolina Krzeczowska herbu Korczak po 1812r.


  herb korczak

   

  syn Jana Feliksa i Karoliny: Jan Ignacy ur.po 1812r.w Karolinowie zona Lyczkowska

  ur. w folwarku Zakrewszczyzna pod Trabami pochodzi od łowczego orszańskiego z 1668r.

  herb ślepowron

   

  Rozdzial II

  Wiek XIX/XX po teraźniejszość

  W tym rozdziale skupię się na gałęzi wileńsko-oszmiańskiej , czyli w prostej linii moich przodkach ,oraz moich krewnych . Ejgirdowie mieszkali również w tym czasie w kowieńskim na Żmudzi i posiadali dobra Porynga , Maciejuny-Kompty , Porzecze i inne , byli wylegitymowani przed komisją carską i wpisani do ksiąg szlachty kowieńskiej 1854-1861r.

   

  W wieku XIX członkowie mojego rodu uczestniczyli w Powstaniach narodowościowych , wielu z nich tak jak Lucjan Aleksander Ejgierd podporucznik  z 1831 roku był zmuszony do emigracji , znalazł się we Francji i był czynnym działaczem Wielkiej Emigracji Francuskiej w latach 1832-1863 , zwanej inaczej Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863.   


  Działacz Towarzystwa na emigracji podpor. Lucjan Aleksander Ejgierd

  Lucjan Ejgierd na emigracji utrzymywał się z muzykowania , grał na flecie w orkiestrze .

   

  Walki niepodległościowe za Bonapartego zostały entuzjastycznie poparte przez szlachtę w Polsce pod zaborami , mój przodek Jan Feliks Ejgierd zaciąga sie do Legionów i już jako młody oficer bierze udział w bitwie w 1812 roku pod Borodino , ciężko ranny w nogę powraca w rodzinne strony , wyczerpany znajduje schronienie w plebani , siostra porocha , Karolina z Krzeczkowskich dogląda rannego , tak się zapoznają przyszli małżonkowie .


   


  Przez Wilije przeprawa Legionistow 1812r.

   

  W XIX wieku moja rodzina zamieszkuje majątek na Wileńszczyznie , nie oszczędziły jej prześladowania ruskiego zaborcy , jednak wytrwale trwała od wieków na swojej dziedzinie , żyjąc zgodnie z rytmem natury i wsi , uprawiając ukochaną ziemie , wychowując dzieci .

   


  Znajomi , spotkanie na drodze

   

  Spokój swojskiegożzycia przerwały wojny prowadzone przez Cara ruskiego . Na początku XX wieku , w 1904-1905 roku ,zaczęła się obława na Polaków i zmuszanie do służby w wojsku ruskim , ktore było wysłane na wojnę do Mandżurii z Japonia . na front japoński został wysłany bodajże? Ignacy Ejgierd , ktory przez wiele lat wracał  potem z bezdroży Rosji,  poprzez Azję do domu pod Holszanami .


   


  Pobór do wojska carskiego pod zaborami

   

  Wspomnienia z I wojny światowej należą do nie najciekawszych w mojej rodzinie , mój dziadek Edward Ejgierd nie brał udziału ponieważ miał świadectwo lekarskie , że chorował na płuca . Za to jego kuzyn Cezary Ejgierd zostal wcialony i zginął od gazów pruskich . Wojsko carskie było źle zaopatrzone , albo wcale, w maski gazowe , Rosja to był kolos na glinianych nogach.

  W dwudziestoleciu miedzywojennym moja rodzina mieszkała nadal w wileńskim ,choć niektórzy z rodu mieszkali za Kownem w nowopowstałej Republice Litwy . Istniała również linia krakowska; Bronisław Ejgird ps. Molenda zabity w IIws partyzant w Kieleckim AK , brat Stanisław Ejgird zginął w obozie w Auschwiz.

   

  Mój ród jest nieliczny, liczy bowiem około 100 osób , jednak trudno dokładnie ustalić po latach ,kto z jakiej linii pochodzi ! Niewiele mogę napisać o XIX i XX wieku , ponieważ nie znane są dla mnie różne fakty z życia rodowców . Prawdziwy exodus mojej rodziny zaczął  się w II ws i  po 1945 roku . Rozjechała się nasza rodzina po Polsce i świecie. W drugiej  wojnie światowej zostało wymordowanych przez NKWD wielu krewnych dziadka , niektórzy byli wywiezieni za Ural skąd szlakiem Andersa trafili do Anglii. Wszyscy Ejgierdowie , Ejgirowie , Eygirgowie  sa krewnymi po mieczu! Dzisiaj ród rozsiany jest po Polsce, Litwie, Białorusi , Anglii ,USA , Finlandii , Holandii .

   


  Rozdzial III

  Udział członkow rodu Eygird w bitwach poprzez wieki...

   

  17 lipca 1260roku protoplasta rodu Ejgierd (Eygird) bierze udział w bitwie nas jeziorem Durbe

   

  25 luty 1360 ziemie i dwór ( Eginthen, Ejgirdy) bojara z Upity pustoszą krzyżacy z Rygi.

  Zapis w Kronice liwonskiej H.Wartberga z 1372r.

  1370 rok mistrz Andrzej von Stenberg pustoszy po raz drugi okolice Upity ,Ejgirdy .

  Zapis w Kronice liwonskiej H.Wardberga z 1377r.

   

  10 lipiec 1410 r. Grunwald?

   

  1534-1537 wojny z Moskwa Jan Ejgird (Ejgirdowicz) ze Żmudzi włość wilkijska , Ejgirdy Małe , wcielony do wojska litewskiego ,spis wojska z 1528r.


     Jeźdźcy moskiewscy z XVIw

   

  1604 i 1605 r. Wojny o Inflanty, Marcyjan Ejgierd towarzysz pancerny bitwa pod Kircholmem pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicz

   


   
  J.K.Chodkiewicz Kircholm 1605roku

   

  1609 i 1611r. brat Marcyjana , Paweł Ejgierd udział w kampanii Smoleńskiej  Odsiecz Smoleńska w 1611roku


   

  Wojny Szwedzko - Polskie w latach 1621/1626 oraz 1626/1629 - kapitan dragonii Eygird ( 60 ludzi)  - wiosna 1625 roku , bral udzial w obronie zamku bierzanskiego przed Szwedami . Latem 1625 roku dowodzil najemna piechota niemiecka (101 ludzi ) przeciw Szwedom pod dowodztwem hetmana polnego Krzysztofa Radziwilla .
  Bral udzial w Bitwie pod Selborkiem przeciw Szwedom 30 IX 1626 roku  dowodzac 140 ludzmi dragonii oraz najemnej piechoty niemieckiej . (Archiwum Akt Dawnych W-wa ) / ilustracje dragonii i piechoty

   
  1654-1665 r. wojny moskiewsko-szwedzkie ,rotmistrze jazdy Zygmunt i Jerzy Ejgierd synowie Marcyjana towarzysza pancernego

   


  Bitwa z 1664roku

   


  1812r.Borodino Jan Feliks Ejgierd w Legii pod Napoleonem

   


  Borodino 1812r.

   


  1831 rok Powstanie Listopadowe na Litwie ,podporucznik Aleksander Lucjan Ejgird (Wielka Emigracja Francuska po 1832roku)

   


  Powstanie listopadowe 1830/1831 r.

   


  1904-1905r. wojna rosyjsko-japońska- Mandżuria  Ignacy?Ejgierd

   


   Z
  atopienie statku Petropawłosk

   


  1914-1918r. I Wojna Swiatowa,Cezary Ejgierd zginął od gazów pruskich

   


  Armia rosyjska w I wojnie swiatowej  Jozef Szokal - Ejgierd st. wachmistrz - 13 PUW - VM Vkl. - w wojnie 1918/20 z bolszewikami Kawaler Orderu Virtuti Militari
     1939-1945r. II Wojna Swiatowa

   

  Stanislaw Ejgierd s.Edwarda ur.Karolinowo –kampania wrześniowa 1939r.obrona Warszawy                     

  Romuald Ejgierd s.Edwarda ur.Karolinowo- od.1943r.AK Wileńszczyzna

  Wacław Ejgierd s.Franciszka ur.Karolinowo-deport. Kazachstan, Andersowiec Monte Casino

  Franciszek Ejgierd ur.Karolinowo –zabity przez NKWD w 1940r. pow.Oszmiana

  Stanislaw Ejgierdt podpor. ur.Ejgirdy s.Wiktora-Z Wolynia do Berlina ,Wojsko Polskie

   


  fragment ksiazki pt.,,Z wołyńskich lasów na berliński trakt,, 1939-1945r. opisane losy
   podpor. Stanislawa Ejgierdta

   

  BronisławEjgird partyzant AK ps.Molenda-zabity w kieleckim

  Stanisław Ejgird działacz podziemia kieleckie- zaginął w Auschwiz (brat Bronisława)

   


  Książka pt ,,Sosny były świadkami,, Stanislaw Ejgird wymieniony na liście

                     wywiezionych z koneckiego i zabitych w Auschwiz

   

  Stanisław Ejgierd ur. pow.Baranowicze- wywieziony na Sybir, Andersowiec,Monte Casino


  Albert Zaleski-Ejgierd ur.Nowogrodzkie –partyzant AK


  Stanislaw Ejgierd ur. Dlugie/ Kiejdany - aresztowany Baranowicze 1940r./ andersowiec walczyl pod Monte Cassino

  Ignacy Czyczyn - Ejgierd , syn Rafala i Marii z Deszpot Zieniewiczow /andersowiec / zaginal w czasie walk w Italii w 1943 roku ( miejsce pochowku nieznane ) .


    (fotografia z Italii 14 XI 1943 r)  Eugeniusz Ejgierd ps "Butrym " - Odzial partyzancki  III i IV batalionu 77 plut. pp. AK
  Bronislawa Zablockiego "Oczko" z terenu Puszczy Nalibockiej / pazdziernik 1945 pierwszy od lewej na zdjeciu kleczy Eugeniusz E(j)gierd ps. "Butrym " - zamordowany w lagrze przez NKWD / informacja pochodzi ze strony pt "Zolnierze wykleci - zapomniani bohaterowie ".

   


  (fotografia zbiorowa odzialu partyzantki z 1945 r ) .

  Jesli kogoś nie wymieniłam , to tylko z powodu mojej niewiedzy .   


  SUPLEMENT   

   


  28 kwiecień 2008 - 17 maj 2009 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005