<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lista strat Wojska Polskiego 1918-20

 • Nazwiska na A
 • Nazwiska na B - Bi
 • Nazwiska na Bl - Bź
 • Nazwiska na C
 • Nazwiska na Ć
 • Nazwiska na D
 • Nazwiska na E
 • Nazwiska na F
 • Nazwiska na G
 • Nazwiska na H
 • Nazwiska na I
 • Nazwiska na J
 • Nazwiska na K - Kn
 • Nazwiska na Ko - Kó
 • Nazwiska na Kr - Ky
 • Nazwiska na L
 • Nazwiska na Ł
 • Nazwiska na M - Mę
 • Nazwiska na Mi - My
 • Nazwiska na N
 • Nazwiska na O
 • Nazwiska na P - Pi
 • Nazwiska na Pl - Py
 • Nazwiska na R
 • Nazwiska S - Stap
 • Nazwiska Star - Szyw
 • Nazwiska na Ś
 • Nazwiska na T
 • Nazwiska na U
 • Nazwiska na W - Wisz
 • Nazwiska na Wiś - Wzo
 • Nazwiska na V
 • Nazwiska na Z
 • Nazwiska na Ż
 • Nazwiska na Ź
 • Lista dodatkowa


 • Lista strat Wojska Polskiego 1918-1920

  Nazwiska na O

  (opracowanie Jacek Młochowski - www.genealodzy.pl )  Dane pochodzą z publikacji "Lista strat Wojska Polskiego" wydanej przez
  Wojskowe Biuro Historyczne w roku 1934


  Obacz Jan - szer. 37.p.p. pl. 4.VI.1920 Borysów.
  Obara Andrzej - szer. 19.p.p. zm.ch. 6.XII.1920 Rzeszów.
  Obara Leon - sierż. 17.p.p. zm.ch. 5.VIII.1920 Rzeszów.
  Obara Piotr - uł. 1.p.uł. pl. 19.VIII.1920 Żołtańce.
  Obczasiak Jan - szer. 205.p.p. pl. 2.VIII.1920 Drogoszewo.
  Oberda Jan - strz. 145.p.strz. zm.r. 7.IX.1920 Warszawa.
  Oberle Mieczysław - kan. 12.p.a.c. zm.ch. 31.III.1920 Lwów.
  Obertacz Andrzej - strz. 4.p.strz.pdh. zm.ch. 6.IX.1920 Warszawa.
  Obertyński Janusz - uł. jazda.mjr.Jaworskiego. pl. 18.VIII.1920 Mordy.
  Obertyński Janusz - pchor. 2.p.strz.kon. zm.ch. 7.VI.1920 Tarnów.
  Obertyński Krzysztof - kpt. oddz.mjr.Abrahama. pl. 17.VIII.1920 Zadwórze.
  Obertyński-Sas Władysław - ppor. 8.p.p.leg. pl. 14.V.1919 WołczaGóra.
  Obfidowicz Bronisław - ppłk.lek. zm.ch. 8.XII.1919 Drohobycz.
  Obidowski Aleksander - szer. 42.p.p. zm.ch. 8.II.1920 Białystok.
  Obidziński Jan - szer. 2.p.p.leg. pl. 7.VII.1920 Zabaszówka.
  Obiedziński Marjan - szer. 36.p.p. pl. 19.III.1919 Skniłów.
  Obiedziński Teofil - szer. 32.p.p. pl. 24.V.1920 Zawidno.
  Obiedziński Władysław - szer. 5.p.p.leg. zm.ch. 17.IV.1920 Brześć.n.B.
  Obierek Władysław Włodzimierz - pchor. 9.p.p.leg. zm.r. 8.I.1919 Jarosław.
  Obierek Włodzimierz - pchor. 14.p.p. pl. 23.V.1920 Lubaczów.
  Obierski Józef - szer. 2.p.strz.wlkp. pl. 11..1919 Kargowa.
  Oblaciński Kazimierz - uł. 1.p.uł. pl. 29.V.1920 Wołodarka.
  Obłoza Aleksander - szer. 142.p.p. pl. 29.VIII.1920 Miączyn.
  Obłucki Jan - szer. 13.p.p. zm.ch. 27.IX.1920 Pułtusk.
  Obonkowski Czesław - szer. b.z.w.wart.VIII. zm.ch. 13.VIII.1920 Grudziąd
  Obora Franciszek - kan. 1.p.a.g. pl. 16.IX.1920 Dytiatyn.
  Obora Jan - szer. 4.p.p.leg. zm.r. 9.VIII.1920 Tłuszcz.
  Oborewski Piotr - st.sap. 1.baon.sap. zm.ch. 14.III.1920 Dyneburg
  Oborowicz Witold - szer. 3.p.p.leg. zm.ch. 25.XII.1919 Wilno.
  Oborski Leon - szer. 4.p.strz.wlkp. pl. 8.VIII.1919 Mińsk.Lit.
  Oborski Stanisław - szer. 37.p.p. pl. 28.V.1920 Lubar.
  Obórka Franciszek - szer. 1.p.p.leg. pl. 28.IX.1920 Lida.
  Obram Ludwik - strz. 47.p.strz. zm.ch. 7.I.1920 Kraków.
  Obratański Jan - uł. 7.p.uł. pl. 3.VII.1920 Tuczyn.
  Obremski - szer. 157.p.p. zm.ch. IX.1920 Czuhujewniewola.ros.
  Obremski Franciszek - szer. 58.p.p. zm.
  Obremski Karol - zm.ch. 9.IV.1919 Kołomyja.
  Obrębalski Aleksander - szer. 201.p.p. zm.r. 18.X.1920 Wilno.
  Obrębski Jan - szer. szp.zał.Białystok. zm.ch. 26.II.1920 Białystok.
  Obrębski Jan - szer. 19.p.p. pl. 5.VI.1920 Ozierna.
  Obrębski Józef - strz. kowień.p.strz. zm.r. 29.VI.1919 szp.pol.13.
  Obrębski Karol - szer. szp.wojsk.Bochnia. zm.ch. 30.XII.1920 Bronowice.
  Obrębski Michał - st.szer. 205.p.p. pl. 30.VIII.1920
  Obrębski Wacław - strz. 4.p.strz.kon. zm.ch. 18.I.1920 Jaworów.
  Obrok Franciszek - szer. 12.p.p. zm. 30.VIII.1919 Wadowice.
  Obrusiewicz Stefan - szer. 205.p.p. pl. 30.IX.1920 Zerwiny.
  Obrycki Antoni - szer. urz.gosp.Białystok zm.ch. 14.I.1920 Białystok.
  Obrycki Stanisław - st.szer. 36.p.p. pl. 8.VI.1919 Czortków.
  Obrzud Stanisław - ppor. nowogródz.p.strz. pl. 24.VI.1920 Czernica.
  Obsada Teofil - szer. 13.p.p. zm.ch. 28.XII.1919 Modlin.
  Obstler Benjamin - por. 1.p.strz.pdh. pl. 26.III.1919 Magierów.
  Obuchowicz Marjan - pchor. 9.p.p.leg. pl. 24.I.1919 Lwów.
  Obus - strz. grodzień.p.strz. pl. 7.IX.1920 N.Ruda.
  Ocet Kazimierz - strz. 53.p.strz. zm.ch. 4.VIII.1920 Lwów.
  Ocetkiewicz Ludwik - szer. zakł.D.O.G.III. zm.ch. 21.XII.1920 Kielce.
  Och Józef - szer. zakł.D.O.G.II. zm.ch. 8.IX.1920 Lublin.
  Ochab Antoni - szer. 37.p.p. pl. 1.VII.1920 Korzec.
  Ochal Jan - szer. 34.p.p. pl. 23.VII.1920 Grodno.
  Ochał Józef - szer. 18.p.p. zm.r. 17.XI.1919 czół.san.4.
  Ochałek Antoni - strz. 52.p.strz. pl. 21.V.1920 Obodówka.
  Ochałek Stanisław - strz. 52.p.strz. pl. 6.V.1920 Ujarynce.
  Ochałek Władysław - szer. 16.p.p. zm.(wypad.) 28.VII.1919
  Ochap Jan - szer. 3.V.baon.etap. zm.ch. 23.XII.1919 Brześć.n.B.
  Ochelski Józef - szer. 201.p.p. zm.ch. X.1920 Witebskniewola.ros.
  Ochendrowski Wincenty - szer. 5.dyon.tab. zm.ch. 27.IX.1920 Lwów.
  Ochęduszko Antoni - strz. 2.p.strz.pdh. zm.ch. VII.1920 niewola.ros
  Ochiłło Jan - szer. 40.p.strz. zm.r. 13.XI.1920 Rzeszów.
  Ochliński Antoni - szer. 55.p.p. zm.r. 15.IX.1920 Brześć.n.B.
  Ochman Jan - strz. 3.p.strz.pdh. pl. 21.IX.1920 Zaspicze.
  Ochmański Franciszek - szer. 66.p.p. zm.ch. 29.III.1920 Toruń.
  Ochmański Ludwik - szer. 13.p.p. zm.ch. 29.IV.1919 Wadowice.
  Ochmański Wacław - szer. 8.p.p.leg. pl. 17.II.1919 Kozice.
  Ochociński Stanisław - szer. 36.p.p. pl. 4.II.1919 Żużel.
  Ochocki Józef - kan. 1.p.a.p. zm.ch. 30.I.1920 szp.pol.105.
  Ochocki Stefan - sap. 17.baon.sap. zm.ch. 5.VII.1920 Kowale.
  Ochodek Franciszek - strz. 3.p.instr.H. zm.ch. 17.X.1919 Włocławek.
  Ochodek Oswald - strz. 3.p.strz.pdh. zm.ch. 13.VIII.1920 Żyrardów.
  Ochojny Edmund - szer. 5.p.p.leg. zm.ch. 27.IX.1919 Kraków.
  Ochotny Stefan - sierż. 51.p.strz. pl. 27.IV.1920 Myłki.
  Ochowicz Stanisław - szer. 57.p.p. pl. 15.VII.1920 Groszów.
  Ochramowicz Władysław - strz. białost.p.strz. pl.
  Ochramowicz Władysław - szer. zm.ch. 8.VIII.1919 Baranowicze
  Ochrymowicz Jan - sierż. 40.p.strz. zm.ch. 5.I.1920 Lwów.
  Ochwat Juljan - kpr. 13.p.a.p. pl. 2.IX.1920 Honiatycze.
  Ochwat Mikołaj - strz. 49.p.strz. pl. 12.IX.1920 Luboml.
  Ochwat Stanisław - plut. 42.p.p. pl. 5.VIII.1920 Brajłówka.
  Ociepka Bronisław - szer. 20.p.p. zm.ch. 15.XI.1919 Wilno.
  Ociepka Stefan - sierż. 2.p.strz.pdh. zm.ch. 15.VIII.1920 Radom.
  Oczadło Rudolf - kan. 113.p.a.p. pl. 21.XI.1919
  Oczakowski Kazimierz - szer. 16.p.p. zm.ch. 18.VIII.1920 Tarnów.
  Oczkiewicz Stanisław - szer. 36.p.p. pl. 3.III.1919 Bełz.
  Oczkiewicz Władysław - szer. 6.baon.strz. pl. 2.II.1919
  Oczkowicz Franciszek - kpr. 53.p.strz. pl. 5.IX.1920 Lasowo.
  Oczkowski Hipolit - kpr. 43.p.strz. zm.ch. 9.III.1920 Kraków.
  Oczykowski Eugenjusz - ppor. wyż.szk.lot. pl. 27.XI.1920 Poznań.
  Oczyński Stanisław - kan. 11.p.a.c. zm.ch. 25.III.1920 Toruń.
  Oćwieja Stanisław - park.lot.Lwów. zm.r. 2.I.1919 Lwów.
  Oćwiejówna Aniela - pl. 2.I.1919 Lwów.
  Odachowski Jan - st.strz. 45.p.strz. zm.ch. 15.III.1920 szp.pol.208.
  Odachowski Leon - szer. b.z.w.wart.IX. zm.ch. 5.XI.1920 Grodno.
  Odebralski Andrzej - szer. 9.p.strz.wlkp. zm.r. 12.II.1919 Rynarzewo.
  Odebralski Jan - szer. 67.p.p. pl. 20.V.1920 Żałogów.
  Oderfeld Karol - ppor. 9.baonkol. zm.ch. 26.VII.1920 Brześć.n.B.
  Odolczyk Józef - szer. 36.p.p. pl. 17.V.1920
  Odorzyński Aleksander - st.szer. poc.panc.11. zm.ch. 8.X.1920 Łódź.
  Odra Aron - szer. baon.wart.Łódź. zm.ch. 9.IX.1920 Toruń.
  Odrzywolski Piotr - szer. 4.p.p.leg. pl. 31.VII.1920 Wólka.
  Odyjewski Władysław - szer. 2.IX.baon.wart. zm.ch. 27.IX.1920 Radom.
  Odyniec Andrzej - strz. miński.p.strz. pl. 2.VI.1920 Dźwinosa.
  Odziana Alojzy - szer. 12.p.p. zm.ch. 6.II.1920 szp.pol.501.
  Odzieniec Jan - st.szer. 4.p.p.leg. pl. 10.V.1919 Chreptowicze.
  Odziomek Jan - plut. sekc.o.M.S.Wojsk. zm.ch. 15.VI.1919 Rajcza.
  Offen Stanisław - kan. 18.p.a.c. zm.ch. 7.XII.1920 Modlin.
  Ofiara Antoni - szer. zm.ch. 9.V.1919 Zamość.
  Ofiara Czesław - szer. szp.wojsk.Częstochowa. zm.ch. 24.XII.1920 Kielce.
  Ofiara Józef - szer. 3.p.p.leg. pl. 30.IX.1919 Borysów.
  Ofiara Józef - szer. 35.p.p. zm.ch. 15.III.1920 Lublin.
  Ofiara Władysław - strz. 51.p.strz. zm.ch. 14.I.1920 Tarnopol.
  Ogaczyński Jan - szer. 66.p.p. pl. 12.VIII.1920 ZduńskaWola.
  Ogarek Jan - por. 10.p.p. zm. 25.XII.1918 Przemyśl.
  Ogiedło Stanisław - strz. 51.p.strz. zm.ch. 6.IX.1920 Lwów.
  Ogiela Jan - kpt. 16.p.p. pl. 18.VII.1920 Stołowicze.
  Ogiński Stefan - zm.ch. 19.V.1919 Kołomyja.
  Oględzki - st.uł. 1.p.uł. zm.
  Ogłaz Roman - szer. 5.p.p.leg. zm.ch. 29.IX.1920 Częstochowa.
  Ogłaza Władysław - szer. 5.p.p.leg. pl. 12.VI.1920 Borodzianka.
  Ogłuszka Stanisław - szer. 66.p.p. pl. 23.IX.1920 Horodec.
  Ogman Chaim - szer. 10.p.p. pl. 19.VIII.1920
  Ogniewski - sierż. 105.p.p. pl.
  Ogoniak Franciszek - strz. 145.p.strz. zm.ch. 2.II.1920 Jarmolińce.
  Ogonowski Aleksander - szer. 5.p.p.leg. zm.r. 2.VIII.1919 N.Święciany.
  Ogonowski Józef - szer. 41.p.p. pl. 28.IX.1920 Lida.
  Ogonowski Piotr - szer. 42.p.p. zm.ch. 15.II.1920 Białystok.
  Ogonowski Stanisław - szer. 2.p.p.leg. pl. 7.IX.1919 Ladiszcze.
  Ogonowski Władysław - szer. 1.p.p.leg. pl. 24.IX.1919 Wojtkuszki.
  Ogorzałek Mikołaj - strz. 49.p.strz. zm.ch. 6.III.1920 Kołomyja.
  Ogorzelski Franciszek - strz. 48.p.strz. zm.ch. 3.V.1920 Bydgoszcz.
  Ogórek Jan - szer. 28.p.p. pl. 23.VII.1920 Indura.
  Ogórek Józef - strz. 3.p.strz.pdh. zm.ch. 26.VIII.1920 żywiec.
  Ogórek Michał - strz. 2.p.strz.pdh. pl. 1014.V.1919
  Ogórek Michał - strz. 49.p.strz. zm.r. 14.VII.1920 poc.epid.8.
  Ogórek Piotr - szer. 19.p.p. zm.ch. 15.IX.1920 Łódź.
  Ogórek Stefan - szer. poc.panc.Groźny pl. 27.IV.1920 Korosteń.
  Ogórek Władysław - szer. 28.p.p. pl. 28.VII.1920
  Ogórkiewicz Michał - st.szer. 4.p.p.leg. zm.(utoń.) 17.X.1919 nadBerezyną
  Ogórkiewicz Michał - szer. 62.p.p. zm.ch. 5.VIII.1920 Łódź.
  Ogórkiewicz Piotr - pchor. 51.p.strz. pl. 24.VII.1920 Toki.
  Ogrodnik Jan - szer. 6.p.p.leg. zm.r. 12.X.1919 Wilno.
  Ogrodnik Jan - plut. zakł.D.O.G.VI. zm.ch. 15.VIII.1920 Lwów.
  Ogrodnik Jan - por. 24.p.p. pl. 22.XI.1919 nadDzisną.
  Ogrodowczyk Kazimierz - szer. 36.p.p. pl. 24.VII.1919 Pomasówka.
  Ogrodowczyk Paweł - szer. 1.p.p.leg. pl. 1.V.1919 Niemież.
  Ogrodowicz Leon - szer. 57.p.p. zm.ch. 13.VI.1920 Krotoszyn.
  Ogrodowicz Władysław - strz. 44.p.strz. pl. 6.I.1920 Miropol.
  Ogryzek - szer. oddz.rtm.Abrahama. pl. 20.IV.1919 Chodowice.
  Ojczynasz Jan - szer. 5.p.strz.wlkp. pl. 25.II.1919 Mirosław.
  Ojerman Majer - szer. 15.p.p. zm. 7.I.1920 Ostrów.Maz.
  Ojfer Józef - szer. 1.p.p.leg. pl. 27.IX.1919 Kałkuny.
  Ojlak Stanisław - szer. st.zb.Warszawa. zm.ch. 3.XII.1918 Warszawa.
  Ojrzanowski Juljan - uł. 10.p.uł. pl. 8.V.1920 Rzeczyca.
  Okienko Błażej - 3.baon.etap. zm.ch. 9.XI.1919 Tarnopol.
  Okińczyk Wilhelm - strz. kowień.p.strz. zm.ch. 28.VIII.1919 Lida.
  Okliński Leon - szer. 22.p.p. pl. 16.VIII.1920 Borkowo.
  Okliński Zygmunt - szer. st.zb.Mińsk.Lit. zm.ch. 5.II.1920 szp.pol.13.
  Okła Józef - st.szer. 6.p.p.leg. zm.r.
  Okniński Adam - szer. wojskstr.kol. zm.(wypad.) 31.V.1920 Baranowicze.
  Okniński Antoni - szer. st.zb.Warszawa. zm.ch. 31.VII.1919 Warszawa.
  Okniński Marjan - por. 24.p.p. pl. 22.V.1919 Brzozdowce.
  Okołotowicz Mikołaj - st.strz. miński.p.strz. pl. 14.V.1920 Pyszno.
  Okołow Czesław - szer. 3.bryg.jazdy. zm.ch. 17.VIII.1919 Baranowicze.
  Okołów Ignacy - ppor. miński.p.strz. zm.r. 16.VIII.1920 Warszawa.
  Okonek Stanisław - szer. 58.p.p. zm.(wypad.) 11.XI.1920 Nowosiółki.
  Okoniewicz Franciszek - st.szer. wlkp.baonśm. zm.ch. 27.XII.1919 Mińsk.Lit.
  Okoń Franciszek - szer. 26.p.p. pl. 8.VIII.1920 Hniszów.
  Okoń Jan - szer. 2.dyontab. zm.ch. 30.VI.1920 Zamość.
  Okoń Józef - kpr. P.O.W. zm.ch. 19.XI.1918 Kielce.
  Okoń Marceli - szer. 24.p.p. zm.ch. 4.X.1919 Lida.
  Okoń-Hochstein Oskar - plut. szp.pol.402. zm.ch. 23.IX.1919 Borszczów.
  Okońkowski Czesław - szer. b.z.w.wart.VIII. zm. 13.VIII.1920
  Okoński Hipolit - szer. 8.p.p.leg. pl. 1.VI.1920 Karolin.
  Okoński Józef - szer. zakł.14.dyw.piech. zm.ch. 4.XI.1920 Białystok.
  Okoński Stanisław - szer. 36.p.p. zm.ch. 26.IX.1920 Warszawa.
  Okowity Andrzej - szer. 1.p.strz.wlkp. pl. 15.V.1919 Uherce.
  Okrasa Stanisław - st.szer. 30.p.p. zm.ch. 13.VII.1919 Rzeszów.
  Okrasa Stefan - szer. 10.p.p. zm.ch. 1.III.1920 Skierniewice.
  Okręglak Teofil - szer. baon.kpt.Trapszy. pl. 29.I.1919 Witków.
  Okrojek Franciszek - kpr. 5.p.p.leg. pl. 22.VIII.1920 Białystok.
  Okrojewicz Józef - plut. 6.p.p.leg. zm.r.
  Okrzak Andrzej - szer. 4.p.p.leg. pl. 21.V.1920 Brody.
  Okrzeja Stanisław - kpr. 22.p.p. zm.ch. 25.X.1920 Warszawa.
  Okrzesik Józef - szer. 12.p.p. pl. 27.VIII.1920 Kurowice.
  Oksiński Ignacy - st.szer. 4.p.p.leg. pl. 1.VI.1920 Ziembin.
  Oksuta Stanisław - szer. 26.p.p. zm.r. 18.X.1920 czół.san.306.
  Ókucewicz Stanisław - strz. kowień.p.strz. zm.r. 16.II.1919 Białystok.
  Okularczyk Mikołaj - szer. 20.p.p. pl. 27.V.1920 Zawlicze.
  Okulski Władysław - kpr. 3.p.p.leg. pl. 12.VII.1919 Werejszyki.
  Okuła Konstanty - szer. 3.p.p.leg. zm.ch. 12.II.1920 Warszawa.
  Okuniewicz Jan - szer. wojsk.więź.Wilno zm.ch. 21.II.1920 Wilno.
  Okupiński Serafin - strz. 145.p.strz. zm.r. 2.X.1920 komp.san.18.
  Okupiński Wacław - szer. 6.p.p.leg. pl. 29.IV.1920 Korostyszów.
  Okupniak Michał - szer. 1.p.strz.wlkp. pl. 8.V.1919 Pasieki.
  Okupniak Michał - strz. 144.p.strz. pl. 14.VIII.1920 Zawady.
  Okupski Jan - szer. zakł.5.dyw.piech. zm.ch. 11.V.1920 Frydrychówka.
  Okupski Marcin - san. szp.pol.15. zm.ch. 7.VIII.1919 Lida.
  Okupski Mieczysław - szer. 12.p.p. zm.r. 21.VI.1920 szp.pol.602.
  Okurzały Wojciech - strz. 53.p.strz. zm.ch. 8.IV.1920 szp.pol.608.
  Olak Józef - szer. 37.p.p. pl. 15.VI.1919 Dąbrowa.
  Olak Wacław - strz. miński.p.strz. zm.(wypad.) 13.III.1920 Wierebki.
  Olasz Marjan - szer. 19.p.p. zm.r. 5.IX.1920 szp.pol.403.
  Olaś Stefan - szer. 5.p.p.leg. pl. 5.VII.1919 Janopol.
  Oława Piotr - szer. 9.p.p.leg. pl. 23.IX.1920 Karpowce.
  Olbarski Stanisław - sap. komp.zap.sap.1. zm.ch. 20.II.1920 Warszawa.
  Olbert Kazimierz - szer. 1.p.strz.lw. pl. 11.I.1919 Zimna.Woda.
  Olbert Stanisław - kpr. 53.p.strz. pl. 12.VII.1920 Frydrychówka.
  Olbiński Franciszek - szer. 62.p.p. zm.ch. l.VIII.1920 Modlin.
  Olbiński Piotr - strz. 3.dyw.strz.H. zm.(utoń.) 21.VIII.1919 szp.pol.601.
  Olbrych Adam - st.szer. 13.p.p. zm.r. l.VIII.1920
  Olbrych Andrzej - kan. 7.p.a.p. zm.ch. 3.I.1920 Częstochowa.
  Olbrych Władysław - szer. 4.p.p.leg. zm.r. 31.V.1920 Brześć.n.B.
  Olbryszewski Tomasz - szer. sztab4.bryg.jazdy. zm.ch. 5.I.1920 Zamość.
  Olbryś Franciszek - kpr. 33.p.p. zm.r. 24.X.1920 Połonne.
  Olchowy Wiktor - zm. 26.IV.1919 Kołomyja.
  Olczak Antoni - 30.p.p. pl. 31.VIII.1920 HoryszówRuski.
  Olczak Franciszek - szer. 6.p.p.leg. zm.r.
  Olczak Jan - szer. 28.p.p. zm.ch. 20.IX.1919 Borszczów.
  Olczak Jan - szer. 1.dyw.lit.biał. zm. 13.X.1919 Kopyle.
  Olczak Jan - szer. szp.pol.12. zm.ch. 19.XII.1919 Sarny.
  Olczak Jan - st.szer. 40.p.strz. zm.r. 10.IX.1920 Zadwórze.
  Olczak Józef - szer. 37.p.p. zm.r. 22.VI.1919 Przemyśl.
  Olczak Józef - szer. 164.p.p. pl. 9.VI.1920 Janówka.
  Olczak Józef - szer. 12.p.p. zm.r. 20.VIII.1920 Lwów.
  Olczak Stanisław - szer. 14.p.p. pl. 23.VII.1920 Ostrów.
  Olczak Stanisław - szer. 40.p.strz. pl. VI.1920 Zwiahel.
  Olczak Władysław - szer. 106.p.p. zm. 15.VIII.1920 Sosnowiec.
  Olczuk Jan - szer. 3.p.p.leg. pl. 28.VII.1919 Radoszkowice.
  Olczyk Bolesław - kan. 7.p.a.p. zm.r. 25.X.1920 Częstochowa.
  Olczykowski Jan - szk.san. zm.ch. 19.VIII.1919 Łódź.
  Olearczyk Aleksander - ppor. 16.p.p. zm. 15.XII.1920 niewola.ros
  Olearczyk Czesław - szer. 1.p.strz.lw. pl. 7.XII.1918 Lesienice.
  Olech Bronisław - szer. 5.p.p.leg. pl. 27.I.1919 Lwów.
  Olech Karol - szer. 23.p.p. pl. 27.VII.1920 Karasin.
  Olech Kazimierz - pl. 2.XII.1918 Jaworów.
  Olech Stanisław - szer. baon.wart.Pikulińce. zm.ch. 3.II.1920 Przemyśl.
  Olech Sylwester - szer. 56.p.p. pl. 2.VIII.1920 Janów.
  Olech Teofil - szer. 18.p.p. zm.ch. 20.IV.1920 Kowel.
  Olechnowicz Antoni - urz. 1.p.w.kol. zm.ch. 30.XII.1920 Warszawa.
  Olechnowicz Bronisław - plut. miński.p.strz. pl. 27.IX.1920 Kromki.
  Olechnowicz Marjan - ppor. 7.p.uł. zm.r. 22.VIII.1920 Lublin.
  Olechowicz Alekander - kan. 8.p.a.c. zm.ch. 3.II.1920 szp.pol.106.
  Olechowicz Katarzyna - pl. 9.XI.1918 Lwów.
  Olechowski Jan - por. bryg.lw. zm.r. 9.IV.1919 Lwów.
  Olechowski Marjan - ppor. 5.dyw.piech. zm.r. 8.VII.1919 Lwów.
  Olechowski Paweł - szer. 39.p.strz. pl. 4.VII.1920 Lisiec.
  Olej Antoni - strz. miński.p.strz. zm.ch. 1.IX.1920 Rawicz.
  Olej Stanisław - strz. 49.p.strz. zm.ch. 18.III.1920 Kołomyja.
  Olejak Jan - szer. zakł.D.O.G.III. zm.ch. 5.XI.1919 Kielce.
  Olejak Wojciech - kpr. 11.p.a.p. zm.ch. 11.VIII.1920 Modlin.
  Olejarczyk Józef - szer. 30.p.p. pl. 22.VI.1919 Dunajów.
  Olejarczyk Stanisław - szer. 26.p.p. pl. 21.IV.1920 Kropiwna.
  Olejarczyk Wiktor - szer. 142.p.p. pl. 4.IX.1920 Krasnystaw.
  Olejarz Franciszek - szer. 12.p.p. pl. 22.III.1919 Gródek.Jagieł.
  Olejarz Jan - kpr. 49.p.strz. pl. 28.VII.1920 Łętków.
  Olejczak Paweł - strz. białost.p.strz. pl. 18.V.1919 Połoneczka.
  Olejewski Stefan - szp.pol.202. zm.ch. 16.VII.1920 N.Sącz.
  Olejko Wincenty - szer. 14.p.p. pl. 6.VIII.1920 Raczyny.
  Olejko Władysław - szer. 37.p.p. zm.ch. 28.IV.1920 Lublin.
  Olejkowski Czesław - uł. 10.p.uł. zm.ch. 8.I.1920 Białystok.
  Olejniak Józef - szer. 63.p.p. zm.r. 24.IX.1920 Kalisz.
  Olejniak Walenty - szer. 29.p.p. zm.ch. 31.VII.1920 Kraków.
  Olejnica Kazimierz - strz. białost.p.strz. zm.ch. 17.II.1920 Brześć.n.B.
  Olejnicki Antoni - szer. 69.p.p. pl. 4.VII.1920 Borowe.
  Olejniczak Aleksander - kpr. 41.p.p. pl. 28.IX.1920 Lida.
  Olejniczak Andrzej - zm.ch. 31.III.1920 Gniezno.
  Olejniczak Andrzej - szer. 57.p.p. pl. 3.VIII.1920 Sierpnice.
  Olejniczak Antoni - kpr. 4.p.strz.wlkp. pl. 8.VIII.1919 Gródek.Siemk.
  Olejniczak Bronisław - szer. 70.p.p. zm. 17.VII.1920 Pleszew.
  Olejniczak Jan - kpr. 60.p.p. pl. 12.V.1920 Czernica.
  Olejniczak Jan - st.szer. 64.p.p. zm.ch. 20.VI.1920 Nachów.
  Olejniczak Józef - szer. 2.p.p.leg. zm.r. 23.IV.1919 Warszawa.
  Olejniczak Józef - kpr. 2.p.strz.wlkp. zm.ch. 26.X.1919 Poznań.
  Olejniczak Józef - szer. 59.p.p. zm.ch. 9.VIII.1920 Inowrocław.
  Olejniczak Maksymiljan - kan. 15.p.a.p. zm.ch. 22.I.1920 Poznań.
  Olejniczak Michał - st.szer. 4.p.strz.wlkp. pl. 20.II.1919 Radwonki.
  Olejniczak Mieczysław - szer. 159.p.p. pl. 4.VII.1920 Ziabki.
  Olejniczak Piotr - uł. 17.p.uł. pl. 14.VI.1920
  Olejniczak Piotr - plut. 43.p.strz. zm.ch. 19.VII.1920 Krasnystaw.
  Olejniczak Stanisław - kpr. 145.p.strz. pl. 25.X.1919 Jezierzany.
  Olejniczak Stanisław - szer. 55.p.p. pl. 14.X.1920 Kojdanów.
  Olejniczak Stefan - 28.p.p. zm. l-10.X.1919 Stryj.
  Olejniczak Stefan - szer. 28.p.p. pl. 6.VI.1920 Paszki.
  Olejniczak Szczepan - komp.wlkp. zm.r. 21.IV.1919 Lwów.
  Olejniczak Wawrzyniec - szer. 7.p.p.leg. zm.ch. 14.XII.1920 szp.pol.602.
  Olejniczek Antoni - szer. kolm.tab.48. zm.ch. 24.IX.1920 Warszawa.
  Olejnik Grzegorz - zm. l-10.VIII.1919 Przemyśl.
  Olejnik Jakób - szer. 5.p.strz.wlkp. pl. 2.II.1919
  Olejnik Jan - szer. 2.p.p.leg. pl. 22.VII.1919 Radoszkowice.
  Olejnik Jan - szer. zakł.D.O.G.V. zm.ch. 23.III.1920 Kraków.
  Olejnik Jerzy - kpr. 25.p.p. zm.r. 17.VIII.1920 Rafałówka.
  Olejnik Marcin - szer. 13.p.p. zm.r. 11.XII.1919 Rzeszów.
  Olejnik Michał - sap. 4.baon.sap. zm.ch. 24.XI.1920 Inowrocław.
  Olejnik Paweł - szer. 28.p.p. zm.ch. 13.IX.1919 Łódź.
  Olejnik Roch - szer. 101.p.p. pl. 23.IX.1920 Grodno.
  Olejnik Stanisław - kpr. szk.pdf.Biedrusko. zm.ch. 17.VIII.1919
  Olejnik Stanisław - szer. 29.p.p. pl. 29.V.1920 Karandasze.
  Olejnik Stanisław - szer. 5.p.p.leg. pl. 14.V.1919 St.Święciany.
  Olejnik Władysław - szer. 60.p.p. zm.ch. 22.VII.1920 szp.pol.704.
  Olejnik Wojciech - szer. 5.p.p.leg. zm.r. 6.V.1919
  Olek Jan - szer. 29.p.p. pl. 18.VI.1920 Jazno.
  Olek Józef - szer. 29.p.p. zm.ch. 10.II.1920 szp.pol.106.
  Olek Stanisław - kpr. 25.p.p. pl. 25.VI.1920 Radowel.
  Olek Stanisław - szer. 55.p.p. pl. 17.VIII.1920 Garwolin.
  Olekiewicz Michał - uł. 10.p.uł. zm.ch. 15.VII.1919 Białystok.
  Oleksa Ignacy - szer. 32.p.p. zm.r. 28.VII.1920 Brześć.n.B.
  Oleksiak Jakób - szer. 20.p.p. zm.ch. 6.IX.1920 Kielce.
  Oleksik Antoni - strz. 48.p.strz. zm.ch. 26.II.1920 Stanisławów.
  Oleksik Florjan Władysław - ppor. M.S.Wojsk. zm.r. 11.VI.1919 Warszawa.
  Oleksiuk Jan - plut. 18.p.p. zm.ch. 18.IV.1919 Rzeszów.
  Oleksy Franciszek - kan. 2.p.a.g. zm.ch. 7.VIII.1919 Lwów.
  Oleksy Jakób - strz. 1.p.strz.pdh. pl. 19.VI.1920 Zalesię.
  Oleksy Józef - szer. 16.p.p. zm.ch. 29.III.1919 Bielsko.
  Oleksy Józef - kpr. 15.p.p. zm.ch. 21.III.1920 Łuniniec.
  Oleksy Stefan - szer. baon.kpt.Trapszy. pl. 26.I.1919 Michałówka.
  Oleksy Wojciech - st.szer. 30.p.p. pl. 9.IX.1920 Sokal.
  Olencki Stefan - st.szer. 7.p.p.leg. zm.(utoń.) 20.VII.1920
  Olenczak Jan - szer. 157.p.p. zm.r. 14.VIII.1920 Zegrze.
  Olenczak Jan - szer. 159.p.p. pl. 26.VI.1920 nadAuta.
  Olenczuk Józef - szer. 4.V.baon.etap. zm.ch. 2.VI.1920 Kraków.
  Olendarz Józef - szer. st.zb.Lwów. zm.ch. 31.XII.1919 Lwów.
  Olender Jan - szer. 11.p.p. pl. 28.VI.1920 Zamysłowicze.
  Olender Józef - kan. 113.p.a.p. zm.ch. 21.III.1920 Włodzimierz.Woł.
  Olender Wojciech - strz. 43.p.strz. zm.ch. 25.II.1920 Kowel.
  Olendra Władysław - szer. szp.pol.102. zm.ch. 5.VI.1920
  Oleński Franciszek - strz. białost.p.strz. zm.ch. 22.XI.1919 Mińsk.Lit.
  Oleński Stefan - kpt.lek. szp.wojsk.N.Sącz. zm.ch. 15.II.1920
  Olesiak Bolesław - szer. 23.p.p. zm.r. 30.X.1920 Brześć.n.B.
  Olesiak Stanisław - szer. 4.p.p.leg. zm.r.
  Olesik Piotr - szer. 56.p.p. zm.ch. 21.II.1920 Poznań.
  Olesik Stefan - szer. 61.p.p. zm.ch. 30.IX.1920 Wadowice.
  Olesiński Jan - ognm. 2.p.a.c. pl. 14.VI.1920 Sołomiszcze.
  Olesiński Józef - szer. zm.ch. 16.VI.1919 Łódź.
  Olesiński Roman - szer. 38.p.strz. zm. 15.V.1920 szp.pol.406.
  Olesiński Stanisław - strz. 51.p.strz. pl. 28.V.1920 Rudnica.
  Olesiński Stanisław - szer. 6.p.p.leg. pl. 7.VI.1920 Bohdany.
  Olesiuk Aleksander - kpr. grodzień.p.strz. pl. 7.VIII.1920 Raczków.
  Oleski Antoni - uł. 3.p.uł. zm.ch. 28.XII.1919 St.Drogi.
  Oleszak Stanisław - szer. 57.p.p. zm.ch. 7.IX.1919 Bobrujsk.
  Oleszczuk Jan - szer. 23.p.p. pl. 29.XII.1919 Dyneburg.
  Oleszczuk Lucjan - st.uł. 12.p.uł. zm.r. 12JC.X.1920 szp.pol.208.
  Oleszczuk Stanisław - szer. st.zb.Lublin. zm.ch. 18.IV.1920 Lublin.
  Oleszczuk Stanisław - kpr. 35.p.p. zm.r. 13.IX.1920 Zamość.
  Oleszczuk Stanisław - kpr. 45.p.strz. zm.r. 17.IX.1920 Hrubieszów.
  Oleszczuk Stefan - szer. szw.zap.tab.II. zm.ch. 14.III.1920 Lublin.
  Oleszczuk Wiktor - szer. 38.p.strz. zm.r. 27.VIII.1920 Lwów.
  Oleszek Jan - szer. 6.p.p.leg. pl. 11.V.1920 Browary.
  Oleszek Paweł - szer. zakł.1.dyw.piech. zm.ch. 28.VI.1920 Białystok.
  Oleszkiewicz Aleksander - ppor. 19.p.p. pl. 5.VI.1920 Ozierna.
  Oleszkiewicz Marjan - kpr. lidzki.p.strz. zm.ch. 1.XII.1919 Lida.
  Oleszkiewicz Roman - strz. lidzki.p.strz. zm.r. 19.IX.1920 Modlin.
  Oleszko Kazimierz - szer. 35.p.p. zm.ch. 17.III.1920 szp.pol.203.
  Oleszniak Jan - sap. 3.baon.sap. zm.ch. 12.IV.1920 Dyneburg.
  Oleś - szer. gr.kpt.Todta. pl. 22.VIII.1920 Mikołajów.
  Oleś Jan - strz. 48.p.strz. zm.ch. 26.II.1920 Stanisławów.
  Oleś Józef - uł. 8.p.uł. pl. 30.VIII.1920 NarodowaGórka.
  Oleś Kazimierz - strz. 46.p.strz. pl. 11.VI.1920 nadjez.Szo.
  Oleś Stanisław - kan. 12.p.a.p. pl. 24.VIII.1920 Weryń.
  Oleś Wojciech - szer. 6.V.baon.wart. zm.ch. 21.X.1920 Stanisławów.
  Olewiński Ignacy - szer. 19.p.p. pl. 31.I.1919 Bartatów.
  Olewnik Franciszek - szer. 14.p.p. zm.ch. 27.VIII.1920 Włocławek.
  Olewnik Stanisław - szer. 5.p.p.leg. pl. 27.VI.1920 Kiszany.
  Oleżyk Jan - szer. 1.p.p.leg. zm.r. 13.IX.1920 Bydgoszcz.
  Olędzki Kazimierz - szer. 36.p.p. pl. 28.III.1919 Skniłów.
  Olędzki Witold - plut. jazda.tatar. pl. 9.XI.1919 Słobódka.
  Olikwer Feliks - szer. 41.p.p. zm.ch. 15.VIII.1920 Skierniewice.
  Oliński Aleksander - st.uł. 1.p.uł. zm.
  Oliński Bolesław - szer. 23.p.p. zm.ch. 7.IV.1919 Lublin.
  Olis Józef - strz. 47.p.strz. zm.ch. 19.II.1920 Stryj.
  Oliwa Stanisław - 5.p.p.leg. zm.ch. 22.IV.1919 Lwów.
  Oljasz Edward - szer. 1.p.p.leg. pl. 1.VI.1920 Olszanica.
  Olkiewicz Józef - strz. 49.p.strz. zm.r. 2.IX.1920 Modlin.
  Olkiewicz Stefan - szer. 29.p.p. pl. 29.III.1919 Świdniki.
  Olkiewicz Władysław - szer. 63.p.p. pl. 10.VII.1920 Lubań.
  Olko Stanisław - kpr. 22.p.p. pl. 5.VIII.1920 Domaszów.
  Olkowicz Adam - strz. miński.p.strz. pl. 14.V.1920 Lepel.
  Olkowski Bolesław - strz. 48.p.strz. pl. 10.VI.1920 Słobódka.
  Olkowski Franciszek - uł. 4.p.uł. pl. 9.VI.1920 Smolewicze.
  Olkowski Józef - strz. kowień.p.strz. pl. 1920
  Olkowski Stanisław - szer. P.K.U.Konin. zm.ch. 6.VII.1919 Łódź.
  Olkowski Władysław - szer. zm.ch. 28.XII.1919 Warszawa.
  Oller Franciszek - kan. 11.p.a.p. zm. 1920 niewola.ros.
  Olma Rudolf - szer. zm.r. 13.II.1919 Przemyśl.
  Olsiewski Brunon - szer. P.K.U.Poznań. zm.ch. 9.IX.1920 Poznań.
  Olszak Bolesław - szer. 58.p.p. zm.(utoń.) 27.V.1920 Szaciłki.
  Olszak Jakób - szer. 35.p.p. zm.ch. 13.X.1919 Brześć.n.B.
  Olszak Jan - szer. 9.p.p.leg. pl. 12.IX.1919 Różki.
  Olszak Józef - szer. 64.p.p. pl. 9.VI.1920 Czarnobyl.
  Olszak Stanisław - sierż. 11.p.strz.wlkp. zm.r. 25.V.1919 Poznań.
  Olszak Stanisław - szer. 3.p.strz.wlkp. pl. 9.VIII.1919 Bobrujsk.
  Olszak Stefan - szer. 25.p.p. zm.ch. 21.II.1920 Kielce.
  Olszanecki Stanisław - szer. sekc.o.M.S.Wojsk. zm.ch. 4.II.1920 N.Sącz.
  Olszanowski Józef - szer. 42.p.p. zm.ch. 9.I.1920 Warszawa.
  Olszanowski Józef - pl. 18.VIII.1920 Płock.
  Olszanowski Walenty - szer. 64.p.p. pl. 23.V.1920 Smolary.
  Olszański Filip - st.strz. 47.p.strz. pl. 17.VIII.1920 Wołomin.
  Olszański Jan - strz. 46.p.strz. zm.ch. 17.II.1920 Sambor.
  Olszański Jan - kan. 10.p.a.c. zm.ch. 21.VII.1920 Kraków.
  Olszański Witold - rtm. 12.p.uł. pl. 5.VI.1920 Ozierna.
  Olszany Józef - strz. 46.p.strz. zm.ch. 5.III.1920 Sambor.
  Olszczak Jan - szer. 19.p.p. pl. 5.VII.1920 Białokrynica.
  Olszewski - powst. oddz.ppor.Cymsa. pl. 5.I.1919 Inowrocław.
  Olszewski - pchor. pl. V-10.VI.1920
  Olszewski - zm.ch. VIII.1920 poc.san.19.
  Olszewski Adam - strz. nowogródz.p.strz. zm.ch. 10.III.1920 Mołodeczno.
  Olszewski Aleksander - szer. armja.gen.Hallera. zm.ch. 21.VII.1919 Częstochowa.
  Olszewski Antoni - zm. 1..1919 Poznań.
  Olszewski Antoni - strz. miński.p.strz. zm.ch. 7.V.1919 szp.pol.12.
  Olszewski Antoni - szer. 8.p.p.leg. zm. 11..1920 Brasław.
  Olszewski Antoni - kpr. 43.p.strz. pl. 29.V.1920 Pliskowo.
  Olszewski Antoni - szer. 37.p.p. zm.ch. 9.XII.1920 Włocławek.
  Olszewski Bronisław - kpr. 1.p.strz.wlkp. pl. 7.XI.1919 Bartniki.
  Olszewski Damazy - szer. 5.p.p.leg. zm. VI.1920 Kielce.
  Olszewski Feliks - żand. żand.wojsk. zm.ch. 8.VII.1920 Łódź.
  Olszewski Florjan - 1.p.strz.wlkp. pl. 21-30.IV.1919
  Olszewski Franciszek - szer. 39.p.strz. zm.r. 5.II.1919 Przemyśl.
  Olszewski Franciszek - szer. 58.p.p. pl. 21.V.1920 Lady.
  Olszewski Henryk - kpr. 23.p.p. pl. 21.IX.1920 Geniusze.
  Olszewski Hygin - szwol. 201.p.szwol. zm.r. 7.IX.1920 Warszawa.
  Olszewski Jan - szer. 66.p.p. zm.ch. 28.III.1920 Toruń.
  Olszewski Jan - strz. 47.p.strz. pl. 3.VI.1920
  Olszewski Jan - szer. 26.p.p. pl. 8.VIII.1920 Hniszów.
  Olszewski Jan - szer. 6.p.p.leg. pl. 15.X.1920 Gródek.
  Olszewski Józef - szer. 33.p.p. zm.ch. 9.II.1920 szp.Cz.Krz.
  Olszewski Józef - kpr. 11.p.p. pl. 27.VI.1920 Sarny.
  Olszewski Józef - szer. wojsk.str.kol. zm.ch. 16.VII.1920 N.Sącz.
  Olszewski Józef - kpr. 6.p.p.leg. pl. VIII.1920
  Olszewski Józef - szer. zm.r. 6.VIII.1920 Pułtusk.
  Olszewski Józef - strz. 145.p.strz. pl. 18.VIII.1920 Ojrzeń.
  Olszewski Józef - szer. 63.p.p. pl. 16.IX.1920 Sielce.
  Olszewski Józef Piotr - strz. 3.p.strz.pdh. pl. 20.IX.1920 Malewicze.
  Olszewski Józef - szer. 23.p.p. pl. 21.IX.1920
  Olszewski Józef - szer. 3.p.strz.wlkp. zm.(wypad.) 6.X.1919 Bobrujsk.
  Olszewski Józef - szer. zm. 21.X.1920 niewola.ros
  Olszewski Karol - kpr. 4.p.strz.kon. zm. 5.VIII.1920 Kozowa.
  Olszewski Karol - szer. 2.baon.kol. zm.ch. 11.XI.1920 Włodzimierz.Woł.
  Olszewski Kazimierz - st.szer. 33.p.p. zm.(utoń.) 10.IV.1920 Uszacz.
  Olszewski Ludwik - szer. 8.p.p.leg. pl. 13.I.1919 Skniłów.
  Olszewski Ludwik - mjr. szp.wojsk.Warszawa. zm.ch. 11.II.1920 Warszawa.
  Olszewski Paschalis - kpr. 8.p.p.leg. zm.ch. 21.XII.1919 Brasław.
  Olszewski Piotr - strz. 1.p.strz.pdh. pl. 9.VI.1920 Demidów.
  Olszewski Piotr - b.z.w.wart.VI. zm.ch. 25.XII.1920 Lwów.
  Olszewski Roman - uł. 7.p.uł. zm.r. 20.IV.1920 szp.pol.208.
  Olszewski Stanisław - kpr. zm.ch. 2.IV.1919 Rzeszów.
  Olszewski Stanisław - szer. 20.p.p. zm.ch. 12.XI.1919 Kraków.
  Olszewski Stanisław - sierż. dtwo.dw.Krotoszyn zm.ch. 14.XI.1920 Krotoszyn.
  Olszewski Stanisław - szer. 70.p.p. zm. 22.II.1920 Pleszew.
  Olszewski Stanisław - szer. 63.p.p. pl. 8.V.1920 Jełań.
  Olszewski Stanisław - szer. 26.p.p. pl. 8.VIII.1920 Hniszów.
  Olszewski Stanisław - szer. 16.p.p.p. 20.VIII.1920 Baranowicze.
  Olszewski Stanisław - strz. 145.p.strz. pl. 14.IX.1920 nadStochodem.
  Olszewski Stanisław - strz. 3.p.strz.pdh. zm.r. 20.IX.1920 szp.pol.504.
  Olszewski Stanisław - szer. zm.ch. XII.1920 Wiatkaniewola.ros.
  Olszewski Stefan - szer. 2.p.w.kol. zm.ch. 28.XI.1920 Grodno.
  Olszewski Teofil - szer. 1.p.p.leg. pl. 20.V.1919 Wilno.
  Olszewski Wincenty - kan. 1.d.a.k. zm.ch. 11.II.1920 Warszawa.
  Olszewski Wincenty - szer. 21.p.p. zm. 18.IX.1920 Warszawa.
  Olszewski Władysław - szer. szp.koni13. zm.ch. 23.IV.1920 Przemyśl.
  Olszewski Władysław - st.szer. 1.p.p.leg. pl. 20.VI.1920 SuchaWola.
  Olszewski Zygmunt - st.szer. 9.p.p.leg. zm.ch. 13.XII.1919 Modlin.
  Olszlegier Józef - szer. armja.gen.Hallera. zm.ch. 2.I.1920 Włocławek.
  Olszony Michał - sap. baon.most. zm.ch. 7.IX.1920 Radom.
  Olszowski Ryszard - strz.145.p.strz. zm.ch. 23.XII.1919 Kamieniec.Podol.
  Olszowy Wojciech - szer. 27.p.p. pl. 21.II.1920 Iwanicz.
  Olszówka Feliks - szer. 8.p.p.leg. zm.r. 22.IX.1920 szp.pol.602.
  Olszówka Paweł - szer. b.z.w.wart.VI. zm.ch. 1.IX.1920 Lwów.
  Olszówka Zygmunt - szer. 38.p.strz. pl. 24.II.1920 Słobódka.
  Olszta Jan - strz. 48.p.strz. pl. 10.VI.1920 Słobódka.
  Olsztyński Adam - ppor. 69.p.p. pl. 20.VII.1920 N.Różanki.
  Olszyna Stanisław - strz. 1.p.strz.pdh. zm.r. 28.IX.1920 Warszawa.
  Olszyna Stanisław - zm.ch. IV.1920 Moskwaniewola.ros.
  Olszynowicz Franciszek - szer. 63.p.p. pl. 20.V.1920 nadBerezyną.
  Olzer Adolf - kan. 1.p.a.c. zm.ch. 13.V.1920 Kraków.
  Ołdak Feliks - strz. 52.p.strz. zm.ch. 30.III.1920 Lwów.
  Ołdakowski Antoni - szer. 22.p.p. zm.ch. 31.III.1920 Horystawice.
  Ołdakowski Stanisław - szer. 21.p.p. zm.ch. 26.VI.1920 Wilno.
  Ołdakowski Wawrzyniec - szer. 33.p.p. zm.ch. 18.III.1920 Bielsko.
  Ołpieński Franciszek - st.strz. 1.p.strz.pdh. pl. 26.III.1919 Magierów.
  Ołtarzewski Donat - plut. 7.p.a.p. pl. 14.XII.1918 RawaRuska.
  Omański Władysław - uł. 14.p.uł. pl. 14.VIII.1920 Niestanica.
  Omczuk Augustyn - st.szer. 66.p.p. zm. 21.VIII.1920 szp.etap.52.
  Omelan Aleksander - strz. 51.p.strz. zm.ch. 10.VIII.1920 Lwów.
  Omiałek Franciszek - szer. 38.p.strz. pl. 10.IV.1920 Płoskirów.
  Omietański Franciszek - strz. białost.p.strz. pl.
  Onczak Ludwik - sierż. zm.r. 21.VIII.1920 Modlin.
  Onisk Bernard - szer. 1.p.p.leg. zm.ch. 14.VIII.1919 Jabłonna.
  Onóg Michał - st.strz. 51.p.strz. pl. 22.VIII.1920 Wołowe.
  Ontka Wojciech - szer. 6.p.p.leg. zm.ch. 23.I.1920 Dyneburg.
  Onuch Józef - szer. 9.p.p.leg. pl. 22.IX.1920 Karpowce.
  Onufrowicz Józef - szer. 35.p.p. zm.ch. 13.IX.1920 Bielsko.
  Onufry Jan - szer. 34.p.p. pl. 13.VI.1920 Czarnobyl.
  Onuszenok Roman - szer. oddz.2.dyw.piech. zm.r. 19.VI.1920 szp.pol.303.
  Onyszkiewicz Bruno - kpr. 38.p.strz. zm.ch. 1.I.1920 Lwów.
  Onyszkiewicz Piotr - chor. 22.p.p. pl. 28.VI.1919 Brzeżany.
  Onyszkiewicz Zygmunt - szer. 37.p.p. pl. 7.III.1919 Popiele.
  Onyszko Walenty - st.szer. 23.p.p. zm.r. 30.IX.1920 Białystok.
  Onyszko Władysław - strz. wileń.p.strz. pl. 19.VII.1920 nadNiemnem.
  Opacik Stanisław - szer. zm. 3.VIII.1920 poc.san.21.
  Opaliński Jan - szer. P.K.U.Lublin. zm.ch. 3.I.1919 Lublin.
  Opaliński Józef - szer. 36.p.p. pl. 13.XI.1919 Łuszno.
  Opaliński Józef - sierż. 2.p.p.leg. zm.r. 21.III.1920 Mińsk.Lit.
  Opaliński Walenty - strz. 4.p.strz.pdh. zm.ch. 2.IX.1920 Cieszyn.
  Opaliński Władysław - szer. 19.p.p. pl. 16.VIII.1920 Toporów.
  Opałka Antoni - szer. 1.komp.mot. zm.ch. 11.X.1920 Stanisławów.
  Opałka Jan - kan. 5.p.a.p. zm.ch. 20.VII.1920 Modlin.
  Opałka Jan - szer. 21.p.p. zm.r. 4.VIII.1920 Tłuszcz.
  Opałka Wincenty - szer. 24.p.p. pl. 13.VI.1920 Wojłów.
  Opałka Wojciech - szer. komp.zap.tlgr.3. zm.ch. 2.III.1920 Kielce.
  Opanasiuk Konrad - szer. poc.san.Cz.Krz. zm.ch. 3.II.1920 Równe.
  Opara Bronisław - kpr. 8.p.a.p. zm.ch. 17.II.1920 Warszawa.
  Operacz Stefan - strz. 47.p.strz. pl. 8.VI.1920 Przewóz.
  Opęchowski Piotr - szer. szp.pol.115. zm.ch. 4.I.1920 Warszawa.
  Opęchowski Stanisław - szer. 33.p.p. zm.ch. 7.II.1920 Woroniecz.
  Opiata Andrzej - kpr. 3.d.a.k. zm.r. 16.VIII.1920 Jarosław.
  Opiatek Michał - szer. 9.p.p.leg. zm.r. 1.III.1919 Kraków.
  Opieczyński Stanisław - szer. zm.ch. 9.IV.1920 Równe.
  Opielski Jan - szer. 167.p.p. zm.ch. 25.VII.1920 Łódź.
  Opieła Józef - szer. 1.1.komp.park.uzbr. zm.ch. 12.IX.1920 Radom.
  Opierski Jan - szer. 4.p.p.leg. zm.ch. 5.IX.1920 Kraków.
  Opiła Józef - szer. 18.p.p. zm.ch. 13.VI.1920 Bielsko.
  Opiłek Piotr - zm.ch. 15.V.1919 Kołomyja.
  Opłotny Bolesław - szer. 36.p.p. zm.r. 9.VI.1920 N.Święciany.
  Opoka Jakób - szer. 16.p.p. zm.ch. 4.XII.1919 Wadowice.
  Opoka Roman - strz. miński.p.strz. zm.r. 24.X.1920 Białystok.
  Opozda Piotr - kan. 7.p.a.p. pl. 30.V.1920 Szkarówka.
  Oprych Tadeusz - szer. 201.p.p. pl. 18.X.1920 St.Troki.
  Opryszczak Jan - szer. 60.p.p. zm.r. 9.VI.1920 szp.pol.305.
  Opryszek Władysław - 1.baon.strz. zm.r. 5.VII.1919 Lwów.
  Oprzędek Stanisław - szer. 13.p.p. zm.ch. 12.III.1920 Modlin.
  Oprzyński Franciszek - uł. 6.p.uł. zm.ch. 19.V.1920 szp.pol.608.
  Oput Antoni - strz. miński.p.strz. zm.r. 8.VII.1920 Mołodeczno.
  Orab Andrzej - szer. 101.p.p. pl. 20.IX.1920 Jagnięta.
  Oracki Jakób - kpr. 1.p.szwol. pl. 27.VII.1920 Szczurowice.
  Oracz Jakób - strz. 4.p.strz.pdh. zm. 27.VII.1920 Potapowicze.
  Orantek Stanisław - szer. 167.p.p. zm.ch. 18.VI.1920 Wilno.
  Oraszek Franciszek - szer. 19.p.p. pl. 19.VI.1919 Pomorzany.
  Orawiec Józef - strz. 44.p.strz. zm.ch. 27.VIII.1920 Warszawa.
  Orbliś Aleksander - st.szer. 22.p.p. pl. 21.V.1920 Otwiernica.
  Orcholski Bernard - szer. 4.p.strz.wlkp. pl. 3.II.1919 Rynprzewo.
  Orcholski Bernard - szer. wlkp.oddz.och. zm. 23.IV.1919 Poznań.
  Orcholski Władysław - plut. 64.p.p. pl. 28.V.1920 Leszczyny.
  Orchowski Aleksy - szer. 59.p.p. pl. 4.VIII.1920 Sterczenice.
  Orchowski Józef - kpr. 63.p.p. zm.ch. 27.VII.1920 Toruń.
  Orchowski Józef - st.szer. 35.p.p. pl. 28.VII.1920 Tykocin.
  Orchowski Tadeusz - szer. 29.p.p. pl. 29.III.1919 Świdniki.
  Orczowek Aleksander - szer. 9.p.p.leg. pl. 20.V.1920
  Orczuk Wincenty - sap. 1.baon.sap. zm.ch. 16.II.1920 Warszawa.
  Orczyk Jan - szer. 10.p.p. zm.r. 26.V.1920
  Orczykowski Władysław - plut. 3.p.p.leg. pl. 14.VII.1919 Jeziorna.
  Ordynans Chaim - strz. 53.p.strz. pl. 2.IX.1920
  Ordyniec Stanisław - zm.ch. 20.IV.1920
  Orel Józef Franciszek - szer. 101.p.p. pl. 28.VII.1920 Jedwabno.
  Oreluk Feliks - por. grodzień.p.strz. pl. 24.VI.1920 Czernica.
  Oreński Feliks - szer. M.S.Wojsk. zm.ch. 26.III.1920 Warszawa.
  Oreszkiewicz Bolesław - szer. 31.p.p. zm.ch. 14.II.1920 Łódź.
  Orężniak Jan - szer. 2.p.p.leg. pl. 16.IV.1919 Lida.
  Orfin Józef - szer. 4.p.p.leg. zm.ch. 23.XII.1918 Lwów.
  Organa Józef - szer. 36.p.p. pl. 20.IX.1919 Połock.
  Organa Józef - szer. 24.p.p. zm.ch. 14.X.1920 Lublin.
  Organistka Stanisław - szer. wlkp.oddz.och. zm.r. 8.II.1919 Poznań.
  Organiszczak Władysław - strz. 45.p.strz. zm.r. 19.VIII.1920 Radom.
  Organiściak Jan - szer. 2.V.baon.wart. zm.ch. 11.VI.1920 Kraków.
  Orkiewicz Wacław - szer. 36.p.p. pl. 3.II.1919 Bełz.
  Orkiszewski Stanisław - szer. korp.kad.Modlin. zm.ch. 20.XI.1920 Żyrardów.
  Orkniszewski Antoni - szer. 6.p.p.leg. pl. 30.IV.1919 Wilno.
  Orlak Józef - strz. 46.p.strz. pl. 12.VIII.1920 Radzymin.
  Orlecki Michał - szer. 5.baon.etap. zm.ch. 4.VII.1920 Kołomyja.
  Orlewicz Jerzy - szer. 63.p.p. zm.ch. 15.VIII.1920 Łódź.
  Orlicki Walenty - kpr. 44.p.strz. pl. 27.IV.1920 Holendry.
  Orlik Antoni - 36.p.p. zm.ch. 23.IV.1919 Warszawa.
  Orlik Grzegorz - kpr. 52.p.strz. zm.ch. 13.I.1920 Nisko.
  Orlik Józef - szer. 6.p.p.leg. zm.r.
  Orlik Józef - szer. 61.p.p. pl. 1.VI.1920 Rusałki.
  Orliński Franciszek - plut. 2.p.p.leg. zm.r. 24.II.1919 Częstochowa.
  Orliński Mieczysław - szer. 1.p.p.leg. pl. 3.I.1920 Dyneburg.
  Orliński Mojżesz - szer. 33.p.p. pl. 14.V.1920 Turowla.
  Orlof Adolf - szer. 16.p.p. zm.ch. 22.II.1920 Tarnów.
  Orłowicz Władysław - szer. 63.p.p. zm.ch. 7.VI.1920 Łuniniec.
  Orłowski (Ołowski) - pl. 1918 Lwów.
  Orłowski Aleksander - zm.ch. 3.X.1919 Mińsk.Lit.
  Orłowski Aleksander - szer. 6.p.p.leg. pl. 11.VI.1920 Borodzianka.
  Orłowski Antoni - plut. 5.p.p.leg. pl. 2-30.IV.1919
  Orłowski Antoni - szer. poc.panc.Chrobry. pl. 21.VIII.1920
  Orłowski Bronisław - kpr. 2.p.szwol. pl. 31.VIII.1920 Wolica.
  Orłowski Edward - szer. zakł.12.dyw.piech. zm.ch. 15.XI.1920 Krasiłów.
  Orłowski Jan - kan. 3.p.a.p. zm.ch. 11.XI.1919 Tarnopol.
  Orłowski Jan - szer. 34.p.p. zm.ch. 2.II.1920 Łuniniec.
  Orłowski Jan - plut. 23.p.p. zm.ch. 29.VII.1920 Kraków.
  Orłowski Jan - szer. zm.ch. X.1920 Rżewniewola.ros.
  Orłowski Jan - kan. 12.p.a.p. zm.ch. 14.XI.1920 Lwów.
  Orłowski Janusz - st.szer. szp.wojsk.Warszawa. zm.ch. 1.X.1919 Warszawa.
  Orłowski Józef - szer. poc..panc zm.r. 3.I.1919 Lwów.
  Orłowski Józef - kpr. 11.p.p. pl. 25.VI.1920 RudniaRadowel.
  Orłowski Józef - szer. 39.p.strz. zm.ch. 15.IX.1920 Lwów.
  Orłowski-Ciupryk Kamil - ppor. żand.wojsk. zm. 17.V.1919 Lwów.
  Orłowski Lubicz Kazimierz - ppor. 27.p.p. pl. 7.VI.1920 Żytomierz.
  Orłowski Lucjan - pchor. 33.p.p. zm.r. 30.IX.1920 Lwów.
  Orłowski Ludwik - szer. 8.p.p.leg. pl. 15.XI.1919 Krasławka.
  Orłowski Paweł - strz. 46.p.strz. zm. 30.VIII.1920 Grupa.
  Orłowski Stanisław - szer. D.O.G.III. zm.ch. 12.II.1920 Kielce.
  Orłowski Stefan - ppor. 40.p.strz. zm.r. 28.IX.1919 Tłuste.
  Orłowski Stefan - por. 18.p.a.p. zm.ch. 14.IX.1920 Wadowice.
  Orłowski Stefan - kpr. 7.p.p.leg. zm.r. 24.IX.1920 szp.ewak.5.
  Orłowski Tadeusz - st.szer. 167.p.p. zm.r. 23.VIII.1920 Warszawa.
  Orłowski Tadeusz - strz. wileń.p.strz. pl. 25.VII.1920 Roś.
  Orłowski Tadeusz - st.szer. 30.p.p. pl. 31.VIII.1920 Lotów.
  Orłowski Tadeusz - ppor. 21.p.p. pl. 14.IX.1920 Halicz.
  Orłowski Wacław - szer. 1.dyw.piech. zm. 6.V.1919
  Orłowski Władysław - szer. 2.dyontab. zm.ch. 8.V.1919 Ostrów.Maz.
  Orłowski Władysław - szer. 5.p.p.leg. zm.ch. 14.VI.1920 poc.san.Szeptycki.
  Orłowski Władysław - szer. kolm.zap.sam.1. zm.ch. 18.I.1920 Częstochowa.
  Orman Henryk - st.szer. szw.zap.tab.III. zm.ch. 26.V.1920 Kielce.
  Orman Władysław - strz. 2.p.strz.pdh. pl. 28.VII.1920 Droboty.
  Ornat Stanisław - zm.ch. 5.IV.1919 Kołomyja.
  Ornatek Stanisław - powst. oddz.ppor.Cymsa. pl. 5.I.1919 Inowrocław.
  Ornatek Stanisław - szer. zm.r. 14.I.1920 Inowrocław.
  Orpel Kazimierz - kan. 2.p.a.p. zm.r. 27.IV.1919 Warszawa.
  Orpel Władysław - kan. sztab17.bryg.art. zm.ch. 27.II.1920 szp.pol.707.
  Orpiszewski Michał - rtm. st.zb.Kraków. zm.ch. 27.IV.1920 Wieliczka.
  Orsiniak Jan - szer. 2.p.p.leg. pl. 16.IV.1919
  Orso-Sygieda Klemens - por. 33.p.p. pl. 10.X.1919 Lepel.
  Orsza Mrowiński Stefan - st.sierż. 3.p.p.leg. pl. 9.VII.1920 Smolewicze.
  Orszewski Wacław - uł. 8.p.uł. pl. 7.I.1920 Ostrożek.
  Orszulik Karol - st.sierż. gr.płk.Sikorskiego. zm.ch. 16.VI.1919 Brzeżany.
  Ortyl Antoni - szer. szw.zap.tab.V. zm.ch. 2.IV.1920 Kraków.
  Ortyl Józef - szer. 17.p.p. zm.ch. 24.IX.1920 Rzeszów.
  Orwat Antoni - szer. 12.komp.wolsztyń. zm.r. 30.IV.1919 Poznań.
  Orwat Antoni - szer. 56.p.p. zm.r. 10.IV.1920 Parycze.
  Orwat Stanisław - szer. 56.p.p. zm.ch. 11.I.1920 Wolsztyn.
  Oryński Jan - szer. 1.p.p.leg. pl. 12.V.1919 Smorgonie.
  Oryszczak Wawrzyniec - kan. 1.p.a.p. zm.ch. 5.II.1920 Przemyśl.
  Oryś Józef - kpr. 20.p.p. zm.r. 25.IX.1920 Grupa.
  Orzech Jan - szer. 1.baon.tlgr zm. 2.VI.1920
  Orzech Ludwik - strz. 46.p.strz. pl. 14.VIII.1920 Radzymin.
  Orzech Manas - ppor.lek. zm.ch. 22.XII.1920 Równe.
  Orzech Stanisław - szer. warszt.ruch.6. zm.ch. 18.I.1920 Mińsk.Lit.
  Orzech Władysław - szer. 4.p.p.leg. pl. 25.V.1920 Hancewicze.
  Orzechowski Adolf - st.strz. kowień.p.Strz. pl. 26.III.1919 Nowojelnia.
  Orzechowski Antoni - strz. 143.p.strz. zm.ch. 20.I.1920 Kamieniec.Podol.
  Orzechowski Antoni - szer. 59.p.p. zm.ch. 21.X.1920 Inowrocław.
  Orzechowski Bolesław - szer. 205.p.p. pl. 30.VIII.1920
  Orzechowski Czesław - szer. 13.p.p. pl. 19.V.1920 Duniłowicze.
  Orzechowski Franciszek - kpr. 17.p.uł. pl. 1.VI.1920
  Orzechowski Jan - strz. nowogródz.p.strz. pl. 14.V.1920 Horodziec.
  Orzechowski Jan - st.szer. 64.p.p. pl. 3.VIII.1920 Terespol.
  Orzechowski Jan - szer. 19.p.p. zm.ch. 22.XII.1920 Lesienice.
  Orzechowski Józef - szer. kadraw.kol.1. zm.ch. 6.VII.1919 Jabłonna.
  Orzechowski Józef - szer. 5.p.p.leg. zm.ch. 28.XI.1919 N.Święciany.
  Orzechowski Józef - szer. 9.p.p.leg. zm.ch. 26.XII.1920 Grodno.
  Orzechowski Kazimierz - ppor. 58.p.p. pl. 17.IX.1920 Koziszcze.
  Orzechowski Konstanty - kpt. 2.p.p.leg. pl. 27.VII.1920 Białowieża.
  Orzechowski Stanisław - szer. 29.p.p. zm. 2.X.1919 Lwów.
  Orzechowski Stanisław - wachm. 1.p.szwol. pl. 31.VII.1920 Torczyn.
  Orzechowski Tomasz - plut. 50.p.strz. pl. 29.V.1920 Bystrzyk.
  Orzechówna Marja - pielęg. szp.wojsk.Warszawa. zm.ch. 15.XII.1919 Warszawa.
  Orzeł Jan - szer. 24.p.p. pl. 6.VIII.1920 Białopłoty.
  Orzeł Józef - szer. 11.p.p. pl. 25.VI.1920 RudniaRadowel.
  Orzeł Michał - szer. 2.p.p.leg. pl. 6.VIII.1920 Paprotnica.
  Orzeł Mikołaj - szer. 1.baon.tlgr zm.ch. 8.IX.1919 Warszawa.
  Orzeł Seweryn - ppor. sztab.3.dyw.piech. zm.ch. 22.VI.1920 Mołodeczno.
  Orzeł Stanisław - szer. 18.p.p. pl. 8.VII.1920 Bohuszewicze.
  Orzeł Stanisław - szer. 65.p.p. zm. 27.XII.1920 Grudziądz.
  Orzełka Józef - szer. zm.ch. 21.X.1920 Łódź.
  Orzełkiewicz Stanisław - szer. 2.p.strz.wlkp. zm.(utoń.) 7.VII.1919 Wielichowo.
  Orzeniak Józef - szer. 40.p.strz. pl. 25.VIII.1920 Zadwórze.
  Orzeszek Jan - 30.p.p. pl. 7.VII.1920 Hermanowicze.
  Orzeszko Witold - szer. bryg.syb. zm.ch. 27.VIII.1920 Chojnice.
  Orzewski Stefan - szer. gr.płk.Berbeckiego. pl. 30-31.I.1919 Bełz.
  Orzeziński - st.szer. 9.p.p.leg. pl. 10-20.III.1919
  Orzuk Franciszek - szer. 39.p.strz. zm. niewola.ukr.
  Orzyński Franciszek - szer. 2.p.p.leg. pl. 25.V.1920 Murowa.
  Orzyński Stefan - szer. szp.ewak.7. zm.ch. 25.XII.1920 Baranowicze.
  Orżanowski Władysław - szer. 36.p.p. pl. 18.II.1919 Góra.
  Orżowski Icek - szer. 2.dyw.piech. zm.ch. 8.VII.1919 Wilno.
  Orżuk Michał - st.szer. 4.p.p.leg. zm.r. 26.IV.1919 Przemyśl.
  Osadczuk Franciszek - szer. pl. VIII.1920 Sokołówka.
  Osad Aleksander - szer. zakł.D.O.G.II. zm.ch. 12.VI.1919 Lublin.
  Osak Józef - strz. 44.p.strz. zm. 3.X.1920 VI.wlkp.szp.pol.(ur.1896)
  Osak Wincenty - szer. 3.p.p.leg. zm.ch. 21.I.1920 Mińsk.Lit.
  Osak Władysław - uł. 2.p.uł. zm.ch. 9.XI.1920 Piotrków.
  Osakiewicz - zm.r. 23.IV.1919 Warszawa.
  Osana Józef - st.szer. baoncieszyń. pl. 21-31.I.1919
  Osemek Władysław - żand. żand.wojsk. zm.ch. 4.III.1920 Łódź.
  Osenolc Kelman - szer. b.z.w.wart.II. zm.ch. 18.XI.1920 Chełm.
  Oseś Wawrzyniec - st.szer. 70.p.p. pl. 19.VIII.1920 Przemiarów.
  Oset Wojciech - szer. zakł.D.O.G.III. zm.ch. 14.IX.1920 Kielce.
  Osewicz Jan - strz. wileń.p.strz. pl. 15.VIII.1920 Radzymin.
  Osiadacz Andrzej - szer. 12.p.p. pl. 27.VIII.1920 Kurowice.
  Osiadacz Wiktor - szer. 5.p.p.leg. pl. 14.I.1919 Druja.
  Osiadło Kazimierz - plut. 1.p.a.p. zm.ch. 8.III.1920 Dokszyce.
  Osiadły Piotr - sierż. 3.p.p.leg. pl. 6.VI.1920 Stachów.
  Osiak Bolesław - szer. zm.ch. 26.VIII.1919 Sucha.
  Osiak Szymon - szer. poc.panc.Chrobry. zm.ch. 29.IX.1920 Lwów.
  Osial Stanisław - strz. 47.p.strz. pl. 3.VI.1920 Bojary.
  Osiał Łukasz - strz. 44.p.strz. pl. 27.IV.1920 Holendry.
  Osiborski Franciszek - szer. 57.p.p. zm.ch. 6.VII.1920 Mińsk.Lit.
  Osica Jan - szer. 5.p.p.leg. pl. 26.VI.1920 Ignatpol.
  Osiecki Jan - kan. 15.p.a.p. zm. 3.VII.1920 Bydgoszcz.
  Osiecki Józef - strz. 145.p.strz. zm.ch. 2.IV.1920 szp.pol.609.
  Osiecki Konstanty - szer. 41.p.p. zm.ch. 17.IX.1920 Skierniewice.
  Osiecki Roman - szer. 42.p.p. zm.ch. 13.II.1920 Białystok.
  Osiecki Stanisław - uł. 7.p.uł. pl. 26.XII.1918 Kornie.
  Osiecki Stanisław - uł. 4.p.uł. pl. 13.IX.1919 RudaBielska.
  Osiecki (Łosiecki) Stanisław - 43.p.strz. zm.(utoń.) 14.IX.1919 Horyń.
  Osiecki Tadeusz - pchor. 201.p.szwol. zm.r. 26.IX.1920 Równe.
  Osieł Stanisław - uł. 8.p.uł. zm.ch. 9.I.1920 szp.pol.801.
  Osień Wojciech - szer. 26.p.p. pl. 17.VII.1920 Kulikowicze.
  Osieński Franciszek - szer. 1.p.strz.wlkp. zm.ch. 15.VI.1919 N.Sącz.
  Osiewacz Stanisław - szer. zakł.D.O.G.V. zm.ch. 5.IX.1920 Toruń.
  Osiewalski Ignacy - szer. 6.p.p.leg. zm.ch. 27.III.1920 Płock.
  Osik Bronisław - st.szer. 8.p.p.leg. pl. 28.VI.1920 Korzec.
  Osika Anastazy - szer. baonalarm.6. zm.ch. 3.IX.1920 Przemyśl.
  Osika Piotr - strz. 1.dyw.lit.biał. zm.ch. 3.IV.1920 Dyneburg.
  Osika Stanisław - szer. 4.p.p.leg. pl. 16.IV.1919 Lida.
  Osika Tadeusz - strz. 50.p.strz. zm.r. 1.IX.1920 Rzeszów.
  Osikowicz Bolesław - sierż. sztab.12.dyw.piech. zm.ch. 22.XII.1919 Tarnopol.
  Osikowski Jan - szer. 59.p.p. zm.ch. 28.II.1920 Inowrocław.
  Osiński Aleksander - szer. 19.p.p. pl. 1.I.1919 Suchowola.
  Osiński Antoni - szer. 19.p.p. pl. 5.VI.1919 Ozierna.
  Osiński Antoni - szer. zakł.D.O.G.IV. zm.(utoń.) 19.VIII.1920 Łódź.
  Osiński Czesław - kpr. 2.p.a.p. zm.r. 23.V.1920 Siedlce.
  Osiński Feliks - szer. 101.p.p. pl. 23.IX.1920 Grodno.
  Osiński Franciszek - szer. 5.p.strz.wlkp. pl. 19.IV.1919 Ośniszczewo.
  Osiński Franciszek - plut. 2.p.p.leg. pl. 8.VIII.1919 Papiernia.
  Osiński Hipolit - strz. 1.p.strz.kon. zm.(wypad.) 3.IV.1920 Nowosiólki.
  Osiński Jan - uł. 15.p.uł. pl. 16.VIII.1920 Maciejowice.
  Osiński Jan - szer. zakł.1.armji. zm.ch. 23.X.1920 żyrardów.
  Osiński Józef - szer. 5.p.p.leg. zm.ch. 30.XII.1919 Warszawa.
  Osiński Konstanty - plut. 4.p.a.p. zm.ch. 30.I.1920 Sarny.
  Osiński Ludwik - szer. 2.p.p.leg. zm.ch. 9.VIII.1920 Warszawa.
  Osiński Michał - szer. 40.p.strz. zm.ch. 29.IX.1919 Brzeżany.
  Osiński Piotr - kan. 9.p.a.p. zm. 20.VIII.1920 Lublin.
  Osiński Stanisław - 1.p.strz.wlkp. pl. 26.III.1919 Putiatycze.
  Osiński Stanisław - szer. 60.p.p. zm.r. 23.VII.1920 Wołkowysk.
  Osiński Tadeusz - plut. 32.p.p. zm.ch. 12.V.1920 Toruń.
  Osiński Walenty - strz. 144.p.strz. pl. 18.X.1920 M.Sielutycze.
  Osiński Władysław - sap. 16.baon.sap. pl. 9.VII.1920 nadPtyczą.
  Osiński Zygmunt - szer. 1.p.p.leg. zm.ch. 18.XII.1920 Baranowicze.
  Osioł Kazimierz - sierż. 38.p.strz. zm.r. 20.IV.1919 Lwów.
  Osioł Stanisław - st.strz. lidzki.p.strz. pl. 9.VIII.1920 Szelków.
  Osipowicz Aleksander - kpr. 3.p.a.p. zm.(wypad.) 6.X.1919 Wilno.
  Osipowicz Grzegorz - kpr. 23.p.p. zm.ch. 15.VIII.1920 Brodnica.
  Osiwański Stanisław - szer. 32.p.p. pl. 19.VII.1919 Kryczylsk.
  Osiwierski Władysław - szer. 21.p.p. pl. 19.II.1919 Bełz.
  Oskar Szczepan - szer. 21.p.p. zm.ch. 3.VII.1919 Lwów.
  Oskierka Czesław - por. of.szk.jazdy. zm.(wypad.) 4.IV.1919 Warszawa.
  Oskroba Franciszek - kan. 2.p.a.g. zm.ch. 9.VI.1919 Kraków.
  Oskwiszewski Antoni - szer. 21.p.p. zm.ch. 31.VII.1920 Warszawa.
  Osławski Józef - szer. 40.p.strz. pl. 7.VIII.1920 Zagrobela.
  Osmala Stanisław - szer. sztabIV.bryg.piech. pl. 4.IX.1920 Janki.
  Osman Kazimierz - szer. P.K.U.Kielce. zm.ch. 24.VIII.1919 Kielce.
  Osman Zygmunt - szer. 2.p.strz.lw. pl. 11.I.1919 Zimna.Woda.
  Osmola Michał - szer. 10.p.p. pl. 23.V.1920 Osowa.
  Osmolak Antoni - szer. poc.panc.Hallerczyk. zm.ch. 24.VII.1919 Częstochowa.
  Osmoła Stanisław - szer. 41.p.p. zm.ch. 8.II.1920 szp.pol.201.
  Osmoła Wiktor - szer. 35.p.p. zm. 19.IX.1919
  Osmólski Fryderyk - kpr. młpl.oddz.och. zm.ch. 8.VIII.1920 Lwów.
  Osmólski Jakób - szer. 31.p.p. zm. 12.VII.1919 Łódź.
  Osmulski Franciszek - szer. D.O.G.I. zm.r. 4.IX.1919 Warszawa.
  Osnowczyk Jan - strz. białost.p.strz. zm.ch. 22.X.1919 szp.pol.305.
  Osnowicz Józef - szwol. 1.p.szwol. zm.ch. 30.XII.1919 Warszawa.
  Osostowicz Stanisław - st.szer. 10.p.p. zm.ch. 13.XII.1918 Przemyśl.
  Osowicz Józef - szer. 22.p.p. zm.(utoń.) Taszkent
  Osowski Cezary - uł. 12.p.uł. zm.r. 18.IX.1920 szp.pol.209.
  Osowski Hersz - szer. 10.p.p. pl. 27.V.1920 Osowa.
  Osowski Jan - szer. 1.p.strz.wlkp. zm.ch. 21.V.1919 Poznań.
  Osowski Jan - szer. 30.p.p. zm. 13.V.1920 Dąbrowica.
  Osowski Jan - szer. 21.p.p. zm. 8.XI.1920 Ostrów.Wlkp.
  Osowski Władysław - szer. 1.p.strz.wlkp. zm.ch. 4.IV.1919 Poznań.
  Osółkowski Wacław - szer. 5.p.p.leg. zm.ch. 20-30.XI.1919 Przemyśl.
  Osricz - strz. 49.p.strz. pl. 22.VIII.1920 Mława.
  Ossera Jan - st.szer. 2.p.p.leg. pl. 24.VII.1920 Izabelin.
  Ossowski Adam - szer. 30.p.p. zm. 5.III.1920 Żyrardów.
  Ossowski Aleksander - uł. 3.p.uł. pl. 11.VI.1920 N.Grobla.
  Ossowski Edward - szer. 8.p.p.leg. zm.ch. 23.XII.1919 Braslaw.
  Ossowski Henryk - szer. 24.p.p. pl. 15.VI.1919 Chodaczków.
  Ossowski Jan - szer. 40.p.strz. zm. 22.II.1920
  Ossowski Józef - st.szer. 3.p.p.leg. pl. 10.V.1919 Sarkowszczyzna.
  Ossowski Józef - strz. 5.p.strz.kon. zm.ch. 28.VIII.1920 Grudziądz.
  Ossowski Maksymiljan - szer. 65.p.p. zm.ch. 5.III.1920 szp.pol.604.
  Ossowski Marcin - 1.p.morski. pl. 1.II.1919 Szubin.
  Ossowski Marjan - sierż. urz.D.O.G.III. zm.ch. 12.X.1920 Rajcza.
  Ossowski Stanisław - ppor. 11.p.p. pl. 18.VIII.1920 Rogatka.
  Ossudarski Edward - kpr. 39.p.strz. pl. 8.V.1919 Pikułowice.
  Ostaberuk Jan - sap. 1.baon.sap. zm.ch. 15.II.1920 Warszawa.
  Ostafijczuk Michał - zm. 10-20.X.1919 Łańcut.
  Ostanek Wacław - szer. 34.p.p. zm.ch. 16.I.1920 Łuniniec.
  Ostaniewicz Antoni - szer. zm.ch. 21.IV.1919 szp.pol.11.
  Ostapczuk Maksymiljan - plut. 3.p.strz.lw. zm.r. 3.XII.1918 Lwów.
  Ostapienko Władysław - szer. 8.p.p.leg. pl. 8.I.1919 Kulików.
  Ostapiuk Mikołaj - szer. 23.p.p. zm.ch. 30.XI.1918 Lublin.
  Ostapowicz Helena - pielęg. szp.epid.Brześćn.B. zm.ch. 1.XII.1920 Brześć.n.B.
  Ostapowicz Wincenty - szer. 41.p.p. zm.ch. 21.X.1920 Pukacz.
  Ostarz Alfred - szer. 9.p.p.leg. pl. 15.II.1919 St.Wieś.
  Ostas Józef - st.szer. 8.p.p.leg. pl. 15.VI.1919 Denysów.
  Ostasiuk Jan - szer. 22.p.p. zm.ch. 9.I.1920 Siedlce.
  Ostaszewski Bronisław - kpr. żand.wojsk. zm.r. 20.IV.1920 Lwów.
  Ostaszewski Franciszek - szer. 201.p.p. pl. 9.X.1920 Wilno.
  Ostaszewski Jan - szer. 29.p.p. pl. 4.VII.1920 Dworzyszcze.
  Ostaszewski Karol - uł. 14.p.uł. pl. 1.VI.1920 Rohoźna.
  Ostaszewski Kazimierz - strz. 54.p.strz. zm.ch. 30.VIII.1920 Stryj.
  Ostojski Wacław - plut. 14.p.a.p. zm.r. 2.XII.1919 Mińsk.Lit.
  Ostołowski Bronisław - szer. 33.p.p. pl. 4.VII.1920 Jałówka.
  Ostradecki Franciszek - strz. 52.p.strz. zm.r. 1.IX.1920 Lwów.
  Ostrejko Antoni - strz. miński.p.strz. zm.ch. 24.XII.1919 Dokszyce.
  Ostręga Andrzej - szer. 13.p.p. zm. 3.III.1919 Kraków.
  Ostręga Franciszek - szer. D.O.E.1.armji. zm.ch. 30.VII.1920 Ostrów.Maz.
  Ostroga Jan - sierż. 37.p.p. zm.ch. 9.XII.1919 Przemyśl.
  Ostrołęcki Jan - szer. 9.p.p.leg. zm.ch. 6.III.1920
  Ostrower Henryk - strz. grodzień.p.strz. pl. 26.IX.1920 N.Rudki.
  Ostrowicki Stanisław - szer. 55.p.p. pl. 26.VII.1920 Bereza.Kartuska.
  Ostrowiecki Walter - szer. P.K.U.Bydgoszcz. zm.ch. 7.III.1920 Bydgoszcz.
  Ostrowska Anna - pl. 14.XI.1918 Lwów.
  Ostrowski Adam - szer. st.zb.Warszawa. zm.ch. 16.III.1920 Warszawa.
  Ostrowski Adolf - uł. 10.p.uł. pl. 18.VII.1920 Domaszewicze.
  Ostrowski Aleksander - szer. 28.p.p. zm. 26.VI.1920 Królewszczyzna.
  Ostrowski Andrzej - st.strz. 3.p.strz.pdh. zm.ch. 20.II.1920 Płock.
  Ostrowski Andrzej - strz. 4.p.strz.pdh. zm. 21.IX.1920 Sokółka.
  Ostrowski Antoni - szer. D.O.E.Kowel. zm.ch. 5.XII.1919 Kowel.
  Ostrowski Antoni - szer. D.O.G.I. zm.ch. 26.I.1920 Warszawa.
  Ostrowski Antoni - zm.
  Ostrowski Antoni - szer. kadraw.kol.3. zm. 19.VIII.1919 Łódź.
  Ostrowski Antoni - strz. 43.p.strz. zm.ch. 21.I.1920 Kowel.
  Ostrowski Bronisław - szer. 9.p.p.leg. zm.ch. 9.III.1920 szp.pol.602.
  Ostrowski Czesław - szer. 33.p.p. pl.
  Ostrowski Czesław - szer. 36.p.p. zm.r. 26.IX.1919 Białystok.
  Ostrowski Edmund - plut. 1.p.szwol. zm.ch. 10.I.1920 Warszawa.
  Ostrowski Edward - pchor. 27.p.p. pl. 27.II.1919 Zimne.
  Ostrowski Edward - por. 108.p.uł. pl. 3.VIII.1920 Ostrołęka.
  Ostrowski Feliks - szer. szp.pol.106. zm.ch. 19.I.1920 szp.pol.106.
  Ostrowski Franciszek Aleksander - kpr. 1.p.szwol. zm.r. 8.VII.1919
  Ostrowski Franciszek - szer. 1.p.p.leg. pl. 5.VII.1919 Wilejka.
  Ostrowski Franciszek - st.szer. 40.p.strz. zm.(utoń.) 28.VI.1920 Roś.
  Ostrowski Franciszek - kpr. 68.p.p. zm.r. 21.VIII.1920 Pułtusk.
  Ostrowski Ignacy - kan. 10.p.a.c. zm.ch. 22.VII.1920 Skierniewice.
  Ostrowski Jan - szer. 4.p.p.leg. zm.r. 27.IV.1919 Białystok.
  Ostrowski Jan - szer. 32.p.p. pl. 19.VII.1919 Kryczylsk.
  Ostrowski Jan - ks. kapel. zm.ch. 20.XI.1919 Gródek.Jagieł.
  Ostrowski Jan - strz. 44.p.strz. zm.ch. 4.II.1920 Łuck.
  Ostrowski Jan - szer. 29.p.p. pl. 18.VI.1920 Żerstwianka.
  Ostrowski Jan - szer. 65.p.p. pl. 25.VII.1920 Michałówka.
  Ostrowski Jan - szer. 20.p.p. zm. 27.VII.1920 szp.pol.502.
  Ostrowski Jerzy - plut. 8.p.p.leg. zm.ch. 26.VIII.1920 Rzeszów.
  Ostrowski Józef - szer. 13.p.p. pl. 31.XII.1919 Homel.
  Ostrowski Józef - strz. 52.p.strz. zm.ch. 18.II.1920 Lwów.
  Ostrowski Józef - szer. 33.p.p. pl. 4.VI.1920
  Ostrowski Józef - szer. 59.p.p. pl. 24.VII.1920 Sieniewicze.
  Ostrowski Józef - 4.baon.sap. pl. 18.VIII.1920 Płock.
  Ostrowski Józef - plut. baon.wart. zm.ch. 6.VIII.1920 Rzeszów.
  Ostrowski Józef - szwol. 1.p.szwol. pl. 15-22.VIII.1920
  Ostrowski Józef - uł. 8.p.uł. pl. 31.VIII.1920 Komarów.
  Ostrowski Józef - szer. 32.p.p. zm.r. 17.X.1920 Słuck.
  Ostrowski Juljan - szer. 1.p.p.leg. pl. 27.IX.1919 Kałkuny.
  Ostrowski Juljan - szer. 6.p.p.leg. zm.ch. 29.I.1920 Białystok.
  Ostrowski Kazimierz - wileń.p.strz. zm.(wypad.) 21.IV.1919 Stoczek.
  Ostrowski Kazimierz - szer. 22.p.p. pl. 26.VI.1919 Gołogóry.
  Ostrowski Kazimierz - strz. grodzień.p.strz. pl. 15.V.1920 Zakalewie.
  Ostrowski Kazimierz - szer. 10.p.p. pl. 26.V.1920 Żodzin.
  Ostrowski Leon - ppor. pl. l-21.VIII.1920
  Ostrowski Leopold - szer. zm.ch. 26.XII.1920 Moskwaniewola.ros.
  Ostrowski Longrin - plut. 9.p.uł. pl. 18.VI.1919 Sanniki.
  Ostrowski Lucjan - szer. 206.p.p. zm. 10.XI.1920 Modlin.
  Ostrowski Marceli - szer. 5.p.p.leg. pl. 01-10.II.1919
  Ostrowski Marcin - szer. 6.p.p.leg. zm. 4.VI.1919
  Ostrowski Michał - szer. 37.p.p. pl. 27.II.1920 Kiszyn.
  Ostrowski Michał - szer. 15.p.p. pl. 5.IX.1920 Moniatycze.
  Ostrowski Piotr - 1.baon.sap. zm.ch. 14.III.1920 Dyneburg.
  Ostrowski Piotr - szer. 41.p.p. zm.ch. 3.X.1920 Skierniewice.
  Ostrowski Stanisław - szer. baon.szturm.dyw.lit.biał. zm. 18.IV.1919
  Ostrowski Stanisław - szer. kadraw.kol.3. zm.ch. 3.IX.1919 Łódź.
  Ostrowski Stanisław - szer. 2.p.p.leg. pl. 5.VIII.1920 HrynkiW.
  Ostrowski Stanisław - szer. 205.p.p. zm.ch. 13.X.1920 Białystok.
  Ostrowski Stanisław - por. 4.p.strz.grań. zm.ch. 16.XII.1920 Grudziądz.
  Ostrowski Stefan - szer. 33.p.p. pl. 1.IX.1919 Dzisna.
  Ostrowski Stefan - ppor. 9.p.uł. pl. 31.VIII.1920 WolicaŚniatycka.
  Ostrowski Tadeusz - kan. 2.p.a.p.lit.biał. pl. 9.X.1920 Wieliczków.
  Ostrowski Wacław - szer. 62.p.p. pl. 15.IX.1920 Jałówka.
  Ostrowski Walerjan - plut. 6.p.p.leg. pl. 1.III.1920 Dukszty.
  Ostrowski Wincenty - szer. 68.p.p. zm.ch. 28.VII.1920 Warszawa.
  Ostrowski Wincenty - strz. białost.p.strz. zm.ch. 6.II.1920 Wilno.
  Ostrowski Władysław - szer. 10.p.p. zm. 2.I.1919 Przemyśl.
  Ostrowski Władysław - szer. 33.p.p. pl. 4.VI.1920 Duniłowicze.
  Ostrowski Włodzimierz - pchor. 12.p.uł. pl. 31.VII.1920 Mytnica.
  Ostróżka Paweł - szer. zakł.D.O.G.V. zm.ch. 4.III.1919 Kraków.
  Ostróżko Juljan - szer. 25.p.p. zm.(wypad.) 18.XI.1920 Olewsk.
  Ostrzega Dawid - strz. 48.p.strz. pl. 11.VI.1920 Słobódka.
  Ostrzewski Kazimierz - strz. wileń.p.strz. pl. 21.IV.1919 Baranowicze.
  Ostrzygieł Piotr - st.strz. 52.p.strz. pl. 22.VI.1920 Tarnoruda.
  Ostrzyniec Romuald - strz. 45.p.strz. pl. 23.VI.1920 St.Sieniawa.
  Ostrzyżek Czesław - strz. słuckip.strz. zm.r. 31.VIII.1920 Mołodeczno.
  Osuch Marek - szer. 9.p.p.leg. zm.ch. 21.III.1920 Zamość.
  Osuch Michał - zm. 6.X.1919 niewola.ukr.
  Osuch Walenty - szer. b.z.w.wart.III. zm.(utoń.) 27.X.1919 Kielce.
  Osuch Władysław - zm. 24.VIII.1920 Piaseczno.
  Osuchowski Czesław - żand. żand.wojsk. zm.ch. 27.VII.1920 Aleksandrów.Kuj.
  Osumek Karol - 252.p.p. zm. 21.X.1920 niewola.ros
  Osymkowski Feliks - szer. więź.wojsk.Kraków zm.ch. 23.I.1920 Kraków.
  Osytek Piotr - szer. 21.p.p. zm.ch. 28.V.1919 Warszawa.
  Oszak Stanisław - uł. 12.p.uł. pl. 4.VIII.1920 Hotyń.
  Oszast Józef - plut. 23.p.p. pl. 24.VII.1920 Mutczyce.
  Oszczankiewicz Piotr - 14.p.p. zm. 39375.XI.1919 Przemyśl.
  Oszczedłowski Jan - uł. 8.p.uł. pl. 28.II.1920 Kilikijów.
  Oszczygieł Marcin - sap. komp.zap.sap.4. zm.ch. 7.III.1920 Sandomierz.
  Oszczygieł Stanisław - szer. 58.p.p. zm.ch. 7.VIII.1920 Września.
  Oszczyszek Czesław - szer. 11.p.p. zm.ch. 31.VIII.1920 Warszawa
  Oszer Jan - strz. kowień.p.strz. zm.r. 20.VI.1919 Warszawa.
  Oszewa Hieronim - strz. kowień.p.strz. pl. 20.V.1919 Naliboki.
  Oszewski Stefan - szer. 21.p.p. pl. 28.I.1919 Żużel.
  Oszkoła Mordko Zelman - szer. 19.p.p.p. 5.VI.1920 Ozierna.
  Oszmański Adam - st.szer. zakł.1.dyw.piech. zm.ch. 10.I.1920 Białystok.
  Oszust Bronisław - szer. 4.p.p.leg. zm.r. 1.VIII.1920 Grudziądz.
  Oszust Franciszek - szer. 9.p.p.leg. zm.ch. 8.IX.1920 Kraków.
  Oszust Tadeusz - szer. zm. 1.XI.1918 Warszawa.
  Oszyński Jan - szer. 65.p.p. zm. 21.X.1920 niewola.ros
  Oszyszko Ludwik - szer. 13.p.p. pl. 27.VI.1919 Czortków.
  Ościsłowski Jan - uł. 4.p.uł. pl. V.1920 nadBerezyną.
  Ośka Feliks - szer. 2.p.p.leg. pl. 25.V.1920 Murowa.
  Ośka Ludwik - kan. 9.p.a.c. zm.ch. 1.III.1920 Dęblin.
  Ośrodek Władysław - pl. 10.VII.1920 Działdowo.
  Oświecki Adam - szer. 64.p.p. zm.r. 2.VII.1920 czół.san.5.
  Otłowski Jan - szer. 13.p.p. zm. 1920 Warszawa.
  Otocki Feliks - szer. 42.p.p. zm.ch. 27.XII.1919 Włocławek.
  Otocki Józef - uł. 211.p.uł. zm.ch. 10.IX.1920 Warszawa.
  Otoka Franciszek - szer. 167.p.p. zm.r. 6.VI.1920 N.Święciany.
  Otowski Tadeusz - pl. .XI.1918 Lwów.
  Otręba Stefan - kpr. 1.p.szwol. zm.ch. 12.IX.1920 Złoczów.
  Otrębski Stanisław - strz. 44.p.strz. zm.r. 2.IX.1920 Kraków.
  Otto Jan - szer. 2.p.strz.wlkp. pl. 1..1919 Zbarzewo.
  Otto Roman - szer. 57.p.p. zm.r. 30.X.1920 Poznań.
  Otto Rudolf - szer. 3.IV.baon.wart. zm.ch. 16.VIII.1920 Kalisz.
  Ottowicz Marjan - uł. grodzień.p.uł. zm.
  Otwinowski Wincenty - pl. 17.II.1919 Sokal.
  Owca Józef - szer. 16.p.p. pl. 6.IX.1920 Krasne.
  Owca Józef - szer. 16.p.p. zm.ch. 9.X.1920 Lwów.(ur.1899)
  Owczarczak Roman - szer. 57.p.p. pl. 23.V.1920 Bohuszewicze.
  Owczarczak Tomasz - sap. gr.gen.Krajewskiego. zm.ch. 6.I.1920 Poznań.
  Owczarczak Wojciech - kpr. 56.p.p. pl. 16.IX.1920 Bereza.Kartuska.
  Owczarczyk Jan - szer. 1.p.p.leg. pl. 2.VIII.1920 Kniahinin.
  Owczarczyk Tomasz - kan. 8.p.a.c. zm.ch. 8.XI.1920 Warszawa.
  Owczarek Antoni - szer. 26.p.p. zm.r. 21.I.1919 Radom.
  Owczarek Antoni - szer. 2.p.p.leg. zm.ch. 18.II.1920 Piotrków.
  Owczarek Bolesław - szer. 28.p.p. zm. 16.V.1919 Łódź.
  Owczarek Franciszek - strz. 51.p.strz. zm.ch. 15.V.1920 szp.pol.608.
  Owczarek Franciszek - strz. 145.p.strz. pl. 8.VII.1920 Dubno.
  Owczarek Ignacy - sap. 9.komp.kol. zm.ch. 13.II.1920 Kopcewicze.
  Owczarek Jan - kan. 5.p.a.p. zm.ch. 16.III.1920 Łowicz.
  Owczarek Józef - szer. 37.p.p. pl. 10.IV.1919 Pleszewice.
  Owczarek Michał - szer. b.z.w.wart.IV. zm.ch. 21.IV.1920 Łódź.
  Owczarek Michał - kan. 2.p.a.c. zm.ch. 28.XII.1920 Grodno.
  Owczarek Mieczysław - szer. 5.p.p.leg. zm.r. 10.I.1920 Dyneburg.
  Owczarek Stanisław - szer. XVII.bryg.piech. zm.ch. 27.X.1920 Kalisz.
  Owczarek Stefan - szer. 30.p.p. zm.ch. 20.VII.1920 Warszawa.
  Owczarek Walenty - plut. 27.p.p. pl.
  Owczarek Władysław - st.szer. 6.komp.tlgr. zm.ch. 12.V.1920 Mińsk.Lit.
  Owczarek Władysław - strz. grodzień.p.strz. pl. l.VIII.1920 Ciechanowiec.
  Owczarek Władysław - szer. 2.p.p.leg. pl. 28.VIII.1920 Zawalew.
  Owczarski Antoni - powst. oddz.ppor.Cymsa. pl. 5.I.1919 Inowrocław.
  Owczarski Jan - szwol. 1.p.szwol. pl. 29.VII.1920 Zawidcze.
  Owczarski Stanisław - powst. oddz.ppor.Cymsa. pl. 5.I.1919 Inowrocław.
  Owczarz Paweł - 19.p.p. pl. 16.VI.1920 Winnica.
  Owczarz Piotr - szer. 42.p.p. pl. 23.VII.1920 Wołoczyska.
  Owczarzak Andrzej - szer. 67.p.p. zm.ch. 30.III.1920 szp.pol.708.
  Owczarzak Kazimierz - zm.ch. 14.II.1919 Żyrardów.
  Owczasz Antoni - szer. 17.p.p. pl. 6.IX.1920 Krasne.
  Owoc Aleksander - kan. 3.p.a.p. zm.ch. 18.IX.1919 Lublin.
  Owsiak Michał - szer. 37.p.p. pl. 5.VI.1920 nadBerezyną.
  Owsianka Franciszek - szer. 15.p.p. zm.ch. 21.XII.1920 szp.pol.204.
  Owsiany Władysław - szer. 3.III.baon.wart. zm.ch. 25.VII.1920 Jarosław.
  Owsik Gustaw - szer. 16.p.p. pl. 4.II.1919 Olszanica.
  Owsikowski Stanisław - kpr. 23.p.p. zm.ch. 26.III.1920 Kraków.
  Owtyra Stanisław - szer. 13.p.p. zm.ch. 13.VIII.1920 Łódź;
  Oxynchendler Symcha - strz. 46.p.strz. pl. 11.VI.1920 Ostrów.
  Ozana Józef - szer. 10.p.p. pl. 19.I.1919 LubieńM.
  Ozarski Jan - strz. 48.p.strz. zm.ch. 23.III.1920 Toruń.
  Ozdarski Stanisław - kan. 8.d.a.k. zm.ch. 11.XII.1920 Zamość.
  Ozdoba Piotr - szer. b.z.w.wart.III. zm.ch. 13.I.1920 Kielce.
  Ozdoba Stanisław - szer. 32.p.p. pl. 12.VIII.1920 Stepań.
  Ozga Adam - strz. 54.p.strz. zm.r. 17.VII.1920 Lwów.
  Ozga Jan - ppor. 6.p.p.leg. pl. 25.VI.1920 Perga.
  Ozga Józef - szer. 25.p.p. zm. 4.II.1920 Miechów.
  Ozga Władysław - st.szer. 21.p.p. zm.ch. 12.II.1920 Pińsk.
  Oziębło Ksawery - szer. 36.p.p. pl. 14.VIII.1920 Ossów.
  Oziębłowski Michał - szer. 26.p.p. zm.ch. 10.IV.1920 Radomsko.
  Oziębłowski Mieczysław - ppor. 38.p.strz. pl. 4.VII.1920 Jurków.
  Oziębłowski Witold - zakł.7.dyw.pieeh. zm.ch. 7.X.1920 Brześć.n.B.
  Ozimek Michał - szer. 39.p.strz. zm.r. 23.VIII.1920 Jarosław.
  Ozimek Piotr - strz. 46.p.strz. zm.ch. 1.III.1920 Sambor.
  Ozimiński Władysław - szer. baon.kpt.Trapszy. pl. 19.II.1919 Bełz.
  Ozimski Marceli - strz. 53.p.strz. zm.r. 22.VIII.1920 Rzeszów.
  Oziorowski Franciszek - strz. 54.p.strz. zm.ch. 12.III.1920 Drohobycz.
  Ozmiankowski Władysław - szer. gr.płk.Berbeckiego. pl. 18-20.II.1919 Bełz.
  Ozmina Jan - szer. 155.p.p. pl. 14.XI.1919 Zaborowiec.
  Ozorowski Andrzej - powst. oddz.ppor.Cymsa. pl. 5.I.1919 Inowrocław.
  Ozorowski Józef - szer. 19.p.p. pl. 26.VIII.1920 Dziedziłów.
  Ozóg Jan - strz. 53.p.strz. zm.ch. 3.IV.1920 szp.pol.608.
  Ozór Jan - st.szer. 18.p.p. zm.ch. 29.I.1920 Rzeszów.
  Ozór Eoman - strz. 49.p.strz. pl. 16.VII.1920 Chorupań.
  Ożarski Stefan - szer. 14.p.p. zm.(utoń.) 16.VI.1920 Plissa.
  Ożeński Feliks - szer. zakł.M.S.Wojsk. zm.ch. 27.III.1920 Warszawa.
  Ożga Franciszek - strz. 46.p.strz. zm.ch. 8.III.1920 Satnbor.
  Ożóg Józef - szer. szp.wojsk.Bochnia. zm.ch. 27.XII.1920 Bronowice.
  Ożuk Bolesław - szer. 2.p.p.leg. pl. 23.VII.1920 Wołkowysk.
  Ożyłowski Czesław - szer. 5.p.p.leg. zm.ch. 15.VI.1919 Warszawa.
  4 marzec 2007 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005