<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lista strat Wojska Polskiego 1918-20

 • Nazwiska na A
 • Nazwiska na B - Bi
 • Nazwiska na Bl - Bź
 • Nazwiska na C
 • Nazwiska na Ć
 • Nazwiska na D
 • Nazwiska na E
 • Nazwiska na F
 • Nazwiska na G
 • Nazwiska na H
 • Nazwiska na I
 • Nazwiska na J
 • Nazwiska na K - Kn
 • Nazwiska na Ko - Kó
 • Nazwiska na Kr - Ky
 • Nazwiska na L
 • Nazwiska na Ł
 • Nazwiska na M - Mę
 • Nazwiska na Mi - My
 • Nazwiska na N
 • Nazwiska na O
 • Nazwiska na P - Pi
 • Nazwiska na Pl - Py
 • Nazwiska na R
 • Nazwiska S - Stap
 • Nazwiska Star - Szyw
 • Nazwiska na Ś
 • Nazwiska na T
 • Nazwiska na U
 • Nazwiska na W - Wisz
 • Nazwiska na Wiś - Wzo
 • Nazwiska na V
 • Nazwiska na Z
 • Nazwiska na Ż
 • Nazwiska na Ź
 • Lista dodatkowa


 • Lista strat Wojska Polskiego 1918-1920

  Nazwiska S - Stap

  (opracowanie własne)  Dane pochodzą z publikacji "Lista strat Wojska Polskiego" wydanej przez Wojskowe Biuro Historyczne w roku 1934


  Saalborn Juljan - ., uł. n. p. uł. zm. ch. 19.XII.1919, szp. pol. 112. pl. 4.VII.1920, Zapole.
  Saar Władysław - ., sto szer. 28. p. p.
  Sabał Stanisław - ., szer. 3. baon strz. sanoc. zm. r. 22.XII.1918, Sanok.
  Sabal Wojciech - ., szer. 39. p. strz. pl. 21.VI.1919, Batków.
  Sabała Stanisław - ., szer. 22. p. p. zm. r. 31.VII.1920, BrzeŚĆ nlB.
  Sabałta Piotr - *, szer. - pl. 29.VI.1919, Brzeżany.
  Sabanty Zygmunt - , szer. 58. p. p. pl. n.X.1920, Kojdanów.
  Sabat Andrzej - ., szer. 5. p. p. leg. zm. ch. 8.VIII.1920, Kielce.
  Sabat Franciszek - , - 2. p. strz. pdh. zm. ch. XII.1920, Orzeł, niewola ros.
  Sabat Jakób - ., szer. zakł. 4. dyw. piech. zm. (wypad.) 3.XI.1920, Grodno.
  Sabatura Michał - ., szer. 65. p. p. pl. 24.IX.l920, Worotynicze.
  Sabel Bolesław - ., szer. - zm. - 8.VII.1920, Warszawa.
  Sabela Stanisław - , strz. 9. p. strz. gran. pl. 4.VIII.192O, Brody.
  Sabela Zygmunt - , st. szer. 7. p. p. leg. zm. r. 7.111.1919, Wołczuchy.
  Sabiniarz Aleksander - , ul. 18. p. uł. zm. ch. 7.IX.192O, szp. etap. 62.
  Sabinowski Marjan - ., kan. 1. p. a. p. zm. ch. 23.1.1920, Warszawa.
  Sablik Kazimierz - ., sierż. urz. D. O. G. I. zm. ch. 3.IX.1919, Sucha.
  Sabłut Jan - , szer. 5. p. p. leg. pl. 22.VIII.1920, Białystok.
  Sabnac Jan - ., strz. 54. p. strz. pl. 26.VIII.1920, Wyżniany.
  Sabo Lucjan - ., Szer. 4. komp. tlgr. zm. ch. 15.IX.1920, Przemyślany.
  Sabolik Czesław - ., szer. 166. p. p. zm. - 20.VI.1920, szp. pol. 405.
  Sabówna Anatolja - , pielęg. Cz. Krz. pl. 17.x1.1918, Lwów.
  Sacewicz Paweł - ., st. szer. 34. p. p. pl. 19.II.1920, Lenin.
  Sachernik Paweł - , strz. 2. p. strz. pdh. pl. 5.VIII.1920, Pułaki.
  Sachnow Michał - , szer. 50. p. p. zm. ch. 17.11.1920, Równe.
  Sachnow Tymofij - pl. 18.XI.1918, Lwów.
  Sachs Edward - ., ppor. 1. baon aeron. pl. 5.VIII.1920,
  Sack Izydor - ., sierż. 40. p. strz. zm. ch. 21.III.1920, Rajcza.
  Sacka Walerjan - ., strz. 1. p. strz. pdh. zm. ch. 24.VIII.1920, Bielsko.
  Saczewko Józef - , Szer. 22. p. p. pl. 8.V.1920, Zołutucha.
  Saczka Jan - ., sierż. 1. p. strz. pdh. pl. 7.VI.1919, Pereniatyn.
  Saczuk Stefan - ., szer. 6. p. p. leg. pl. 7.VI.192O, Hornostajpol.
  Saczyński Wacław - ., strz. 2. p. strz. pdh. zm. ch. 14.VII.1920, Pińsk.
  Saczyński Wincenty - ., szer. 26. p. p. pl. 12.x.1920, Olewsk.
  Sadajko Aleksander - *, szer. 33. p. p. pl. 20.1.1920, Homel.
  Sadecki Antoni - ., szer. 60. p. p. pl. 16.IX.1920, Białowieża.
  Sadecki Józef - ., szer. 16. p. p. zm. r. 26.VII.1920,
  Sadek Michał - ., szer. Lp. p. leg. zm. ch. 5.III.1920, żyrardów.
  Sadkiewicz Józef - ., st. szer. 50. p. strz. pl. 12.VIII.192O, Worobijówka.
  Sadkiewicz Stanisław - ., strz. miński p. strz. zm. ch. 22.XI.1920, Wilno.
  Sadko Maksymiljan - , szer. 159. p. p. zm. eh. 19. VIII.1920, Łódź.
  Sadkowski Aleksander - ., szer. 2. syb. p. p. pl. 17.VIII.1920, Prusinowice.
  Sadkowski Bolesław - ., szer. 2. dyon tab. zm. eh. 17.VI.1919, Warszawa.
  Sadkowski Jan - ., plut. 7. p. p. leg. zm. (wypad.) 15.IX.1919, Wilno.
  Sadlak - -, - 8. p. p. leg. zm. ch. 1920, Kijów, niewola ros.
  Sadlej Grzegorz - , kpr. grodzień. p. strz. pl. 17.VIII.1920, Radzymin.
  Sadlik Franciszek - ., szer. 61. p. p. zm. r. 13.X.1920, Berezyna.
  Sad1isiak Franciszek - , szer. 19. p. p. pl. 18.111.1920,
  Sadło Marceli - .. strz. 1. p. strz. pdh. pl. 24.IX.1920, Grzebienie.
  Sadło Tomasz. - , strz. 145. p. strz. pL 16.VIII.192O, Ojrzej.
  Sadłowicz Michał - , szer. 19. p. p. pl. 5.VII.1920, Białokrynica.
  Sadłowski Adam - ., szer. zakł. D. O. G. VI. zm. ch. 12.1.1920, Lwów.
  Sadłowski Feliks - *, szer. 5. p. p. leg. pl. 2. VII.1919, Wilejka.
  Sadłowski J6zef - *, szer. 29. p. p. zm. ch. 28.IX.1919, Kalisz.
  Sadłowski Michał - ., ul. szw. radom. zm. ch. 6.XII.1918, Radom.
  Sado Jan - ., strz. 48. p. strz. zm. ch. 14.11.1920, Stanisławów.
  Sadowski Adam - ., strz. 49. p. strz. pl. 5.VIII.1920, Brody.
  Sadowski Adolf - ., kan. 11. p. a. p. zm. ch. 7.1.1920, Lw6w.
  Sadowski Aleksande - , kpr. szp. pol. 107. zm. ch. 14.11.1920, Zamość.
  Sadowski Aleksander - , strz. 43. p. strz. pl. 29.V.1920, Pliskowo.
  Sadowski Andrzej - ., szer. 3. p. p. leg. pl. 19.VIII.1919, żodzin.
  Sadowski Antoni - ., st. szer. dtwo fr. woł. zm. ch. 7.11.1920, R6wne.
  Sadowski Antoni - ., szer. - zm. ch. 15.VI.1920, Lublin.
  Sadowski Antoni - , szer. 35. p. p. pl. 20.1-18.11.1919,
  Sadowski Antoni - ., szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 7.IX.1919,
  Sadowski Antoni - ., szer. 11. p. p. zm. ch. 20.11.1920, Krak6w.
  Sadowski Bronisław - , szer. 64. p. p. pl. 23.V.1920, Ziembin.
  Sadowski Feliks - ., sap. 19. baon sap. zm. ch. 8.VIII.1920, Poznań.
  Sadowski Franciszek. - , szer. 33. p. p. zm. ch. 6.IV.1920, Mołodeczno.
  Sadowski Franciszek - , st. szer. 58. p. p. pl. 25.VII.1920, Prużana.
  Sadowski Franciszek - ., szer. 69. p. p. pl. 6.VIII.1920, Krupa.
  Sadowski Ignacy - , szer. 62. p. p. zm. ch. 7.IX.1920, Bydgoszcz.
  Sadowski Ignacy - zm. - 1.IX.1920, Piotrogród, niewola ros.
  Sadowski Jan - ., kpr. 65. p. p. zm. ch. 16.III.1920, Starogard.
  Sadowski Jan - ., szer. 63. p. p. pl. 5.VIII.1920, Łęgi.
  Sadowski Jan - ., szer. 60. p. p. zm. eh. 23.IX.1920, Warszawa.
  Sadowski Jan - ., strz. 4. p. strz. kon. zm. - 13.X.1920, szp. pol. 207.
  Sadowski Józef - ., ul. 1. p. ul. zm. ch. 8.VII.1919, Warszawa.
  Sadowski Józef - , szer. 6. p. p. leg. zm. - 3.11.1920, szp. pol. 406.
  Sadowski Józef - , strz. 49. p. strz. pl. 15.VIII.1920, N. Miasto.
  Sadowski Kazimierz - ., - pl. 4.XI.1918, Lwów.
  Sadowski Kazimierz - . - zm. - 20.X.1920, Piotrogród, niewola ros.
  Sadowski Leon - szer. 66. p. p. zm. (zamord.) 30.111.1920, Kraków.
  Sadowski Michał - , szer. 17. p. p. zm. - 16.VIII.1919, Rzeszów.
  Sadowski Piotr - , strz. 9. p. strz. gran. pl. 1.VII.-5.IX.1920, Brody.
  Sadowski Stanisław - , plut. 23. p. p. pl. 24.VII.1920, Bielska Wola.
  Sadowski Stanisław - , - 30. p. p. pl. 30.VII.1920, nad Narwią.
  Sadowski Stanisław - , kan. 1. p. a. p. lit. bid. zm. eh. 11.VIII.1920, Łódź.
  Sadowski Wacław - *, żand. Zand. pol. pJ. 23.11.1920,
  Sadowski Walenty - *, strz. 49. p. strz. zm. ch. 16.1.1920, Poznań.
  Sadowski Wincenty - *, szer. 7. komp. tlgr. zm. ch. 28.VIII.1920, Poznań.
  Sadowski Władysław - , szer. b. z. w. wart. IV. zm. ch. 17.III.1920, Łódź.
  Sadowski Władysław - , plut. 23. p. p. pl. 24.VII.1920, nad Styrem.
  Sadowski Zygmunt - , kan. 18. p. a. c. zm. ch. 30.VIII.1920, Modlin.
  Sadura Szczepan - , sierż. 54. p. strz. zm. ch. 31.X.1920, Lwów.
  Sadurski Antoni - , szer. zakł. 8. dyw. piech. zm. ch. 13.11.1920, Lublin.
  Sadurski Antoni - , szer. 15. p. p. pl. 14.VII.1920, nad Ptyczą.
  Sady Władysław - *, szer. 22. p. p. zm. r. 28.V.1919, Siedlce.
  Sadza Władysław - *, strz. 54. p. strz. zm. ch. 10.III.1920, Drohobycz.
  Sadzewicz Michał - , strz. miński p. strz. pl. 4.VII.1920, nad Berezyną.
  Safader Władysław - , szer. - zm. ch. 17.VIII.1920, Zawiercie.
  Safandowski Piotr - *, szer. 4. p. p. leg. zm. ch. 27.VI.1919, Jarosław.
  Safaryn Feliks - , szer. 3. p. p. leg. zm. ch. 20.XII.1919, Radom.
  Safarzyński Alfred - , strz. miński p. strz. pl. 20.V.1920, Izbiszcze.
  Safijański Antoni - , szer. 24. p. p. zm. ch. 11.IV.1920, Mińsk Lit.
  Safin Michał - *, strz. 144. p. strz. zm. (uton.) 4.Xn.1919, Husiatyn
  Safiński Kazimierz - pl. 1918, Lwów.
  Safir Mojżesz - , szer. 3. p. p. leg. pl. 13.X.1920, WołGŻyno.
  Safranowicz Bronisław - , szer. kmda m. Warszawa. zm. ch. 21.IV.1919, Warszawa.
  Sagała Marceli - *, szer. 30. p. p. pl. 23.VI.1919, Wypyski.
  Sagan Andrzej - *, szer. 39. p. strz. pl. 4.IX.1920, Uclszków.
  Sagan Franciszek - *, kpr. 3O. p. p. pl. 9. VI. 192°, Hostoboże.
  Sagan Grzegorz - *, szer. 35. p. p. pl. 9.IV.1920, Nachów.
  Sagan Ludwik - , szer. 39. p. strz. pl. 30.VIII.1920, Żelechów.
  Sagan Marjan - *, szer. 34. p. p. zm. - 24.V.1920, Kalinkowieze.
  Saganiewicz Stanisław - zm. ch. 31.1.1919, Tarnopol.
  Saganowski Antoni - zm. r. 9.XI.1918, Lwów.
  Saganowski Ludwik - zm. (wypad.) 20.X.1920, Małkinia..
  Saganowski Tadeusz - *, strz. 44. p. strz. zm. r. 22.VIII.1920, Lwów.
  Sahan Jan - zm. - 19.VII.1920, Mazury.
  Saja Stanisław - *, - 3. p. strz. pdh. pJ. 16.VIll.1920, Kock.
  Saja Tadeusz - *, szer. 58. p. p. pl. 12.IV.1920, Strakowicze.
  Saja Władysław - , strz. 43. p. strz. pl. 6. VII.1920,
  Saja Władysław - , sap. 3. p. w. kol. zm. ch. 2.X.1920, Lwów.
  Sajach Władysław - , kpr. 22. p. p. pl. -,
  Sajak Jan - , szer. b. z. w. wart. V. Zm. ch. III.1920, Kraków.
  Sajczyk Wincenty - *, - kowień. p. strz. zm. ch. 8.VI.1919, Warszawa.
  Sajdak Michał - *. strz. 2. p. strz. pdh. zm. ch. 12.X.1919, Sanok.
  Sajdak Roman - *, kpr. 23. p. p. zm. ch. 11.IX.1919, Lublin.
  Sajdak Stanisław - *, kan. 6. p. a. p. zm. ch. 22.IV.1920, Mińsk Lit.
  Sajdak Walenty - , strz. 1. p. strz. pdh. pl. 1.VI.19I9, Pereniatyn.
  Sajek - -, szer. 21. p. p. pl. 20.XII.1919, Brygitowa.
  Sajek Ignacy - *, szer. 21. p. p. pl. 16.11.1920, nad Uszaczem.
  Sajewicz Szymon - ., kpr. 10. p. p. zm. r. 2.V.1919, Przemyśl.
  Sajewicz Zbigniew - *, plut. żand. pol. zm. eh. 2.xl.1920, Tarnów.
  Sajpel Józef - *, szer. komp. etap. Mościska. zm. (wypad.) 20.IV.1919, Mościska.
  Saker Jan - , sap. 5. komp. sap. pl. 10-20.II.1919,
  Sakiewicz Fryderyk - *, kan. 10. p. a. p. zm. eh. 2.1V.1920, Chełm.
  Sakowicz Wacław - *, szer. 34. p. p. pl. 24.V.1919, Wysokie.
  Sakowski Feliks - *, - 30. p. p. pl. 9.VIL1920, Buraki.
  Sakowski Franciszek - , strz. 1. p. strz. pdh. pl. 19. VI.1920, Owrucz.
  Sakowski Wincenty - , szer. 4. p. strz. wlkp. pL 15.1.1919, Szarnocin.
  Sakra Jerzy - ., st. szer. 25. p. p. zrn. (uton.) 20.VII.1919,
  Saks Józef - ., szer. zald. D. O. G. II. zm. ch. 3.VI.1919, Lublin.
  Sala Florjan - . , szer. 202. p. p. pl. 26.IX.192O, Siołko.
  Sala Jan - ., strz. 54. p. strz. zm. ch. 26.11.1920, Drohobycz.
  Sala Stanisław - ., szer. 23. p. p. zm. - 29.IV .1919, Lublin.
  SaJa Tomasz - ., st. szer. zaJd. D. O. G. V. zm. eh. 5.VII.192O, Kraków.
  Sala Władysław - , szer. 7. p. p. leg. zm. ch. 13.III.1920, Chełm.
  Salach Aleksander - ., st. szer. 22. p. p. pl. 15. VI.1920, Weresznia.
  Salach Lucjan - *, ul. 3. p. ul. zm. ch. 30.IX.1919, Łódź.
  Salak Antoni - *, szer. 5. p. p. leg. pl. 14.1.1919, Pasieki.
  SaJak Stanisław - *, szer. 20. p. p. zm. r. 24.V.1920, Krzywicze.
  Salamaczyński Michał - , szer. 1. p. strz. Iw. pl. 15.1.1919, Lwów.
  Salamon Wawrzyniec - ., kpr. żand. pol. zrn. r. 10.IV.1920, Tarnopol.
  Salczewski Jan - *, sierż. - pl. 3.XII.1919, Warszawa.
  Salczyński Adam - ., strz. 46. p. atrz. zm. ch. 1.VIL1920, Wilno.
  Salej Adam - ., szer. 32. p. p. pl. 18.X.192O, Słuck.
  Salejda Józef - ., sierż. komp. zap. tlgr. 3. zm. ch. 28.11.1920, Kielce.
  Salenberg Aleksander - *, szer. 29. p. p. pl. 18.VI.1920, Jazno.
  Salewski Antoni - ., szer. 11. p. p. pl. 8.VI.192O, Dorohusk.
  Salewski Roman - *, - 53. p. strz. pl. 30.VII.1920,
  Salik Jan - , szer. 25. p. p. zm. (wypad.) 3.VI.1919, Opoczno.
  Saliński Władysław - *, st. szer. 8. p. p. leg. zm. ch. 31.1.1920, Chełm.
  Salomon - -', szer. 1. p. lot. zm. r. 4.VII1.l920, Warszawa.
  Salomon Józef - *, szer. 1. p. p. leg. pl. 3.1.1920, Lotiki
  Salomonowicz Kazimierz - ., st. strz. grodzień. p. strz. pl. 17.V1II.1920, Radzyrnin.
  Salski Lucjan - ., szer. 26. p. p. zm. ch. 14.XI1.1918, Piotrków.
  Salwa Jan - *, uł. 9. p. ul. pl. 6.Vl.1920, Kilikijów.
  Salwa Jan - , kpr. miński p. strz. pl. 24.X.1919, Berezyna.
  Salwerowicz Zbigniew - *, Szer. 8. p. p. leg. zm. ch. 18.1.1920, szp. pol. 602.
  Salwin Józef - *, strz. 48. p. strz. zm. ch. 10. V.192O, Stanisławów.
  Salzberg Benjarnin - szer. 4. p. p. leg. zm. r. 18.VIl.192O, Zegrze:
  Sałaciński Bolesław - .. plut. 28. p. p. pl. 4. VIII. 192O,
  Sałaciński Bronisław - ., kpr. 22. p. p. zrn. - 21.VI.1919,
  Sałaciński Wiktor - *, szer. 2. p. strz. wlkp. zm. ch. 10.XI.1919, Siedlce.
  Saładaj Józef - *, szer. 31. p .p. zm. ch. 15.11.1920, Łódź.
  Sałaj Mieczysław - , ppor. 7. p. a c. zm. ch. 31.1.1920, Częstochowa.
  Sałamaj Michał - *, - 14. p. p. zm. ch. 20-30.VI.1919, Jarosław.
  Sałata Franciszek - , szer. 2. p. p. leg. pl. 7.VII.1920, nad Berezyną.
  Sałata Ludwik - *, szer. 27. p. p. pl. 15.VI.1920, Antonówka.
  Sałata Michał - szer. P. K. U. Grójec. zm. - 29.XII.1919, Warszawa.
  Sałata Wincenty - *, szer. szw. zap. tab. III. zm. ch. 15.VI.1919, Kielce.
  Sałatczyk Bronisław - *, szer. szp. pol. 4<.'2. zm. ch. 1l.X.1919, Brześć n/B.
  Sałczyński Franciszek - *, szer. 37. p. p. zm. r. 6.VIII.1920, Sarnaki.
  Sałdoch Stanisław - *, strz. 145. p. strz. pl. 2.X.1920, Luniniec.
  Sałek Andrzej - *, szer. szp. pol. 305. zm. ch. 19.11.1920, szp. pol. 305.
  Sałek Jan - szer. 63. p. p. pl. 2.VIII.1920, Bohukały.
  Sałek Władysław - *, szer. 22. p. p. pl. 26.V.1920, Rzeczyca.
  Sałkiewicz Józef - *, kpr. sztab 14. dyw. piech. pl. 3.V.1920, Parycze.
  Sałynga Eugenjusz - *, szer. 14. p. p. zm. ch. 12.11.1920, szp. pol. 102.
  Samaba Jan - , strz. 43. p. strz. pl. 29.V.1920,
  Samala Józef - *, szer. 4. p. p. leg. pl. 16.1V.1919, Lida.
  Samaraj Henryk - *, kan. 8. p. a. p. zm. ch. 31.V.1920, Wilno.
  Samarzewski Henryk - *, szer. 58. p. p. pl. 21.IX.1920, Dołhe.
  Samarzewski :Mieczysław - , szer. 101. p. p. pl. 27.VI.1920, nad Słuczą.
  Sambol A - .. szer. ob. ćwicz.""" zm. - 17.X.1919, Stanisławów.
  Sambor Bolesław - *, SZ2r. 25. p. p. zm. ch. 4. VIII.1919, Lwów.
  Sambor Władysław - , kpr. 12. p. p. pl. 21.V.1920, Kality.
  Samborek Andrzej - , szer. 21. p. p. pl. 14.V.1920, Piotrowce.
  Samborski - -, kpr. 1. p. szwoI. pl. 27.1.1919, Hole Rawskie.
  Samborski Józef - *, szer. 28. p. p. zm. r. 29.VIII.1920, szp. POI. 5M.
  Samborski Piotr - uł. 1. p. uł. zm. r. 28.11919, Rawa Ruska.
  Samborski Stanisław - *, szer. Lp. strz. Iw. zm. r. 21.XII.1918, Lwów.
  Samborski Stanisław - szer. 4!Il. baon wart. zm. ch. 4.IV.1920, Kowel.
  Samborski Władysław - "', kpr. 26. p. p. pl. 23.VIII.1920, Chełm.
  Samczyk Wawrzyniec - *, strz. lidzki p. strz. zm. ch. 23.XII.1920, Grodno.
  Samela Stefan - "', st. szer. urz. gosp.** zm. ch. 23.X.1920, Białystok.
  Sameluta Franciszek - *, szer. 35. p. p. zm. ch. 18.VII.1919, Zamość.
  Samerdak Franciszek - , kan. 4. d. a. k. pl. 28.VI.1920,
  Samiec Stefan - *, szer. 2. p. p. leg. p1. 19.V.1920, Usza.
  Samilak Jan - *, strz. 144. p. strz. pl. 18.VII.1920, Dubno.
  Samoczko Stanisław - *, szer. Lp. p. leg. pl. 22.1.1920, Dyneburg.
  Samojeden Piotr - *, sap. 2. baon sap. zm. ch. 16.XI.1920, Dęblin.
  Samoluk Mieczysław - *, kpr. 35. p. p. zm. ch. 12.X.1920, Białystok.
  Samołyk Adam - , kpr. 17. p. p. pl. 7.IX.1920, Krasne.
  Samorajczyk Józef - *, san. szp. pol. 15. zm. ch. 28.V.1919,
  Samorajszyk Stanisław - , - st. zb." pl. 20-31.V.1919,
  Samowicz Alfons - , Szer. 3. p. strz. wlkp. zm. ch. 9.x1.1919, Bobrujsk.
  Samólczyk Wincenty - *, szer. 60. p. p. zm. - 17.VII.1920, N. Chojnówka.
  Samsel Ignacy - *, san. szp. zał. Płock. pl. 18. VIII.l920, Płock.
  Samsel Jan - *, strz. 145. p. strz. pl. 31.VII.1920, Brody.
  Samsel Konstanty - ., szer. 14. p. p. pl. 31.x.1919, Berezówka.
  Samsel Konstanty - ., szer. 33. p. p. zm. ch. 19.X.1920, Warszawa.
  Samson Izrael - *, szer. 157. p. p. zm. ch. 29.VIII.1920, Radom.
  Samson Łukasz - ., szer. 6. p. p. leg. pl. 29.V.1920, Peregonówka.
  Samsowczyk Antoni - , strz. miński p. strz. pl. 25. VI.1920, Otrubek.
  Samuk (Mylnyczuk) - -, - - pl. 1-6.XI.1918, Lwów.
  Samulewski Bronisław - ., szer. 63. p. p. zm. r. 26.VI.1920, poe. san. "Lech".
  Samulnik Feliks - ., szer. 7. p. p. leg. pl. 24.VIII.1920, Brześć n/B.
  Samulski Franciszek - , szer. 12. p. strz. wlkp. pl. 6.II.1919, Zduny.
  SamuIski Jan - ., strz. 46. p. strz. pl. 12.VI.1920, Michaliczówka.
  San Otton - , ppor. miński p. strz. pl. 1920,
  Sanak Stanisław - ., szer. D. O. G. V. zm. ch. 24.11.1920, Kraków.
  Sandak Andrzej - , - - zm. - 1-10.VIII.1919, Przemyśl.
  Sandecki Jan - , szer. oddz. mjr. Abrahams. pl. -,
  Sandecki Jan - ., szer. 3. p. p. leg. zm. ch. 18.IV.1919, Wadowice.
  Sandecki Jan - *, szer. &zw. zap. tab. VI. zm. ch. 27.III.1920, Przemyśl.
  Sandecki Wacław - ., szer. sztab armji och. zm. ch. 23.XI.1920, Inowrocław.
  Sandekierski Bolesław - ., st. szer. 12. p. p. pl. 2.Vlll.1920, Koniuszków.
  Sander Antoni - , plut. komp. park. art. Przemyśl. zm. - 16.XII.1919, Pnemyiil.
  Sandera Adam - *, szer. 6. komp. tlgr. zm. ch. 28.VII.1920, Lublin.
  Sandomier Józef - *, szer. 31. p. p. zm. ch. 8.VIII.1919, Łódź.
  Sandomir Władysław - ., plut. 2. p. szwol. pl. 6.XI.1920, Ludwipol.
  Sandorski Leon - *, sierż. 48. p. strz. zm. r. 11.XI.1920, Warszawa.
  Sanecki Andrzej - , szer. - pl. 11.1.1919, Lwów.
  Sanecki Mieczysław - *, sierż. 30. p. p. pl. 21.X.1919, nad U szaczem.
  Sanecki Stefan - , szer. szk. pchor. pl. 10-14.1.1919,
  Sanetra Józef - , pchor. 12. p. p. pl. 2.II.1919,
  Saniewski Dominik - *, strz. 13. p. strz. H. zm. ch. 2.IX.1919, Włocławek.
  Saniewski Ludwik - *, kan. 8. p. a. p. zm. (uton.) 2.VII.1920, Drisenka.
  Sanik Feliks - * , strz. białost. p. strz. zm. ch. 1.II.1920, Białystok.
  Saniuk Michał - ., szer. 1. p. p. leg. zm. ch. 26.X.1920, V arszawa.
  Sankiewicz Hilary - *, strz. 5. p. in str. H. zm. ch. 1l.VII.1919, Modlin.
  Sankiewicz Srul - , szer. 20. p. p. pl. 21. VI.1919, Brzeżany:
  Sankosz Juljan - ., st. szer. 1. baon kol. zm. (uton.) 22.V.1920, Berezyna.
  Sankowski Ignacy - *, szer. dtwo fr. lit. biało zm. ch. 25.XII.1919, N. święciany.
  Sankowski Jan - ., szer. b. z. w. wart. VI. zm. ch. 21.III.1920, Lwów.
  Sankowski Ludwik - ., plut. 54. p. strz. pl. 1.IV.1920, Harmaki.
  Sanok Jan - ., szer. 12. p. p. pl. 1.VIII.1920, Leszniów.
  Sanok Stanisław - *, SZer. D. O. G. V. zm. ch. 24.11.1920, Kraków.
  Sanolecki Jan - , szer. oddz. rtm. Abrahama. pl. -,
  Santoni Cezar - *, kpr. 53. p. strz. zm. ch. 26.11.1920, Lwów.
  Santorek Bronisław - *, kpr. 22. p. p. pl. 4.IV.1920, Szupejki.
  Sanuszkin Jan - ., szer. komp. etap..* zm.. ch. 6-XIL1920, Grodno.
  Sańko Antoni - ., szer. zm. ch. 6.nLl920, Mińsk Lit.
  Sapała Andrzej - ., szer. 26. p. p. zm. r. 6.IX.1920, Lublin.
  Sapel Stefan - , strz. 46. p. strz. pl. 14.VIII.1920, Warszawa.
  Saper Jurko - , - 5. p. a. p. zmo. - 20-31.X.1919, Przemyśl.
  Sapeta Jan - ., sap. komp. zap. sap. 5. zm. ch. 3.IV.1920, Krakow.
  Sapeta Michał - , szer. 12. p. p. zm. ch. 7.X.1920, Żywiec
  Saphier Roman - ., por. 16. p. p. pl. 6.IX.1920, Firlejówka.
  Sapiecha Mikołaj - ., szer. 39. p. strz. pl. 14.IV.1919, Hołoski.
  Sapieha Stanisław - , ppor. 5. p. a. p. pl. 11.L1919, Lwów.
  Sapiejewski Stefan - ., sien. szp. wojsk. Zamośt. zm. ch. 14.VI.1920, Zamość.
  Sapożyński Stanisław - , - 35. p. p. zm. - 21.X.1920, niewola ros.
  Sar Wiktor - , strz. 52. p. strz. zm. ch. 7.VIII.1920, Przemyśl.
  Sara Jan - ., szer. kmda m. Radom. zm. r. 25.IX.1919, Warszawa.
  Sarafin Józef - ., strz. 54. p. strz. pl. 19.VIII.1920, Zadwórze.
  Sara fin Józef - , szer. 6. p. p. leg. zm. ch. X.1920, Orzeł, niewola ros.
  Sarafinowicz Władysław - , strz. grodzień. p. strz. pl. 21.111.1920, Woroń.
  Sapieżko Józef - , szer. zm. ch. 13.VII.1920, Brześć nlB.
  Sapiński Marjan - , szer. leg. pol. pl. I1.XI.1918, Lwów.
  Sapka Antoni - ., por. 40. p. strz. pl. 16.VIII.1920, Streptów.
  Sapko Adam - ., st. szer. 109. p. p. pl. 24.VIII.1920, Przasnysz.
  Sapko Jan - .. szer. 3. p. p. leg. zm. ch. 29.V.1919, Warszawa.
  Sapkowiak Franciszek - , st. szer. 62. p. p. zm. ch. 17.VI.1920, Mińsk Lit.
  Saporowski Marcin - ., kpr. 55. p. p. pl. 24.VII.1920, Bereza Kartuska.
  Sapot Andrzej - *, szer. 40. p. strz. zm. (uton.), 18.IV.1920, N. Konstantynów.
  Saraj Józef - *, szer. 23. p. p. zm. - 2O.IX.1920, szp. ewak. 5
  Sarama Jan - ., szer. 17. p. p. zm. ch. 22.VI.1920, Rajcza.
  Saramak Wawrzyniec - ., szer. 24. p. p. zm. ch. 1.1.1920, Mińsk Lit.
  Saran Stefan - *, strz. 45. p. strz. zm. ch. 19.II.1920, Włodzimierz Woł
  Saranecki Marjan - *, por. 53. p. stn. pl. 25.VIII.1920, Przemyślany.
  Sarasim Zygmunt - ., st. ul. 16. p. ul. pl. 3.VIII.1920, Jazłowczyk.
  Saratowski - -, - pl. 14.XI.1918, Lwów.
  Sarczyńskj Andrzej - ., - zm. ch. 25.II.1919, Tarnopol.
  Sarek Stanisław - *, ul. 5. p. ul zm. ch. 6.11.1920, szp. pol. 107.
  Sarek Stanisław - ., szer. 8. p. p. leg. zm. r. 23.X.1920,
  Sargalski Edmund - ., ul. 4. p. uł zm. (wypad.), 1l.VI.1920. ::zp. pol. 405.
  Sarkowski Andrzej - ., st. sierż. 54. p. strz. zm. ch. 10.1.1920. Przemyśl.
  Sarłocha Andrzej - ., strz. 43. p. strz. pl. 29. V.1920. Dziunków.
  Sarmaciński Cyryl - *. sz!'r. un. powr. jeń.zm. ch. 22.XI.1920, Kraków.
  Sarna Piotr - *, kpr. p. z. rzeszow. zm. ch. 23.XI.1918, Rzeszów.
  Sarnecki Antoni - *. mar. kadra mar. zm. ch. 19.VI.1920, Torun.
  Sarnecki Bolesław - , szer. 19. p. p. pl. 21.111.1919, Mszana.
  Sarnecki Franciszek - ., - - zm. ch. 19.VI.1919, Tarnopol.
  Sarnecki Józef - , szer. 13. p. p. zm. - 1919, Ostrów Mu.
  Sarniecki Józef - *, szer. 32. p. p. zm. ch. 23.XI.1919, Stanisławów.
  Sarnowiak Jan - ., szer. 16. p. p. zm. ch. 22.XII.I920, Grodno.
  Sarnowski Józef - szer. dtwo fr. galic. zm. ch. 15.11.1920, Kraków.
  Sarnowski Stefan - ., ul 18. p. ul. pl. 6.VI.l920, Miory.
  Sarota Stanisław - ., strz. 1. p. strz. pdh. zm. ch. 25.XII.1918, N. Sącz.
  Sarto-Szewc Stanisław - *, ppor. 11. p. ul. zm. r. 4.V.1919, Wilno.
  Saryusz..Wolski Ludwik - ., ppor. 1. p. strz. kon. pl. 29. VI.1920, Klementowieze.
  Sarzak Edward - ., szer. zakł. D. O. G. II. zm. ch. 12.1.1920, Lublin.
  Sarzyniak Antoni - ., szer. b. z. w. wart. VI. zm. ch. 22.X.1920, Sambor.
  Sarzyński Józef - , ul. 2. p. ul pl. 21. VIII.1920, Ciechanów
  Sarzyński Michał - ., strz. wileń. p. strz. zm. ch. 17.1.1920, Wilejka
  Sarzyński Michał - ., szer. 23. p. p. zm. ch. 21.VIII.1920, Piotrków
  Sas Antoni - *, - zm. ch. 13.VI.1919, Czortków
  Sas Ignacy - *, szer. 29. p. p. zm. ch. 4.1.1919, Kalisz
  Sas Karol - *, szer. 6. p. p. leg. pl. 31.VII.1919, Święciany
  Sas Stanisław - , szer. 37. p. p.
  Sas Stanisław - , strz. 52. p. strz. zm. r. 27.IX.1920, Wadowice.
  Sas-Karczyński Stanisław - , ppor. poc. panc. ..Kozak". pl. 19.1.1919, Grodowice.
  Sasanek Jan - , - 36. p. p. zm. ch. XI.1920, Iwano-Wozniesieńsk, niewola ros.
  Sasin Stanisław - , szer. zakł. 3. dyw. piech. zm. ch. 13.1.1920, Dukszty.
  Sasinowski Antoni - *, szer. - zm. ch. 28.11.1920, Wilno.
  Sasinowski Michał - ., szwol. 201. p. szwo). pl. 10.VIII.1920, Wyszomierz.
  Saski Dobrosław - . , szer. 205. p. p. pl. 30.IX.1920, Zerwiny.
  Saski Stanisław - ., kpt. D. O. G. I. zm. ch. 17.1.1920, Warszawa.
  Saszin Władysław - *, strz. 50. p. strz. zm. ch. 19.1.1920, szp. pol. 801.
  Saściak Grzegorz - *, szer. 4. p. p. leg. zm. - 14.V.1919, Dołhobycww.
  Satała Wiktor - *, szer. 27. p. p. pl. 20. VIII.1920, Czerniejów.
  Satennus Józef - ., ul. 11. p. ul. zm. ch. 28.VIII.1919, Piotrków.
  Satko Józef - *, strz. grodzień. p. strz. zm. ch. 13.XII.1920, szp. pol. 103.
  Satkowski Feliks - *, szer. 24. p. p. pl. 13.IX.1919, Górki.
  Satkowski Leopold - , szer. 66. p. p. pl. 5.VIII.1920, nad Bugiem.
  Satona Józef - , sap. 1. p. w. kol. zm. - 14.IV.1919,
  Satro Antoni - *, szer. D. O. G. VI. zm. - 27.IX.1919, Stryj..
  Saus Władysław - *, t;zer. 24. p. p. zm. ch. 13.1.1920, Mińsk Lit.
  Sawa Józef - *, strz. 2. p. strz. kon. pl. 6.111.1920, Kremno.
  Sawa Józef - *, SZer. 8. p. p. leg. zm. r. 14.VIII.1920, Lubartów.
  Sawaniewski Paweł - ., szer. 2. p. p. leg. pl. 18.X.1920, Mołodeczno.
  Sawarzyn Aleksander - *, szer. 18. p. p. zm. r. 18.IX.1920, Konin.
  Sawarzyński Franciszek - *, plut. 60. p. p. zm. ch. 20.XII.1920, Warszaw~
  Sawczen Jan - *. kpr. 2. p. lot. zm. ch. 13.111.1919, Kraków.
  Sawczyc Władysław - ., strz. kowień. p.strz. pl. 9.VIII.1920, Kalinowo.
  Sawczyński Henryk - , ppor. 1. baon ods. Lw. pl. 30.1.1919, Lwów.
  Sawecki Józef - *, szer. 9. p. p. leg. zm. r. 23.XI.1919, Dukszty.
  Sawek Andrzej - ., sap. 1. baon sap. zm. ch. 5.VIII.1920, Warszawa.
  Sawicki - -, ul. 13. p. ut pl. -,
  Sawicki - -, ul. jazda mjr. Jaworskiego. pl. 6.III.1920, Barbarow.
  Sawicki Aleksander - *, szer. 41. p. p. zm. ch. 31.1.1920, Grodno.
  Sawicki Antoni - , kpr. 13. p. ul. pl. -,
  Sawicki Antoni - *, szer. 6. p. p. leg. pl. 6. V .1919, Niemenczyn.
  Sawicki Bolesław - *, ppor. 17. p. p. pL 7.IX.1920, Krasne.
  Sawicki Franciszek - ., szer. 9. p. p. leg. pl. 27.V.1919, Dzieduszyce.
  Sawicki Franciszek - ., strz. 45. p. strz. zm. ch. 21.1.1920, Warszawa.
  Sawicki Franciszek - ., strz. 53. p. stn. Zm. ch. 7.IV.1920, Lwów.
  Sawicki Franciszek - , szer. 236. p. p. pl. 14.VIII.1920, Ossów.
  Sawicki Franciszek - ., szer. 59. p. p. pl. 24.IX.1920, Rupejki.
  Sawicki Franciszek - ., SZer. 27. p. p. zm. (zabity) 12.XII,1920,
  Sawicki Jan - *, szer. 5. p. p. leg. pl. 4.IX.1919, Krasławka.
  Sawicki Jan - ., strz. 43. p. strz. zm. r. 10.IV.1920, szp. pol. 208.
  Sawicki Jan - ., kpr. 26. p. p. pl. 20.VII.1920, Bielska Wola.
  Sawicki Jan - ., szer. 25. p. p. zm. ch. 13.VIII.1920, Kielce.
  Sawicki Jan - *, szer. 12. p. p. pl. 17.VIII.1920, Krasne.
  Sawicki Jan - *, szer. - zm. - 20.VIII.1920, Łomźa.
  Sawicki Jan - *, szer. 9. komp. tIgr. j. zm. r. 10.IX.1920, Kutno.
  Sawicki Józef - *, sap. komp. zap. sap. 4. zm. ch. 27.11.1920, Sandomierz.
  Sawicki Józef - ., szer. 5/n. baon etap. zm. ch. 25.Xl.1920, Zamość.
  Sawicki Juljan - *, szer. komp. zap. tlgr. 3. zm. ch. 2.1.1920, Kielce.
  Sawicki Karol, - szer. 5. p. p. leg. pl. 13.11.1919, Lyczaków.
  Sawicki Kazimierz - *, kpr. 4O. p. stn:. zm. ch. 2.1V.1919, Lwów.
  Sawicki Kazimierz - ., Szer. 4/IV. Baon wart. zm. ch. 2.1.1920, Stryj.
  Sawicki Konstanty - *, szer. 41. p. p. zm. ch. 17.1.1920, Suwałki.
  Sawicki Marjan - , ul. 12. p. ul. pl. 16.1X.1920, Ołyka.
  Sawicki Michał - , ppor. 5. baon kol. pl. 16.VII1.1920, Włocławek.
  Sawicki Michał - *, szer. - zm. - 13.IV.1919, Radom.
  Sawicki Piotr - ., plut. 4. p. p. leg. zm. (wypad.) 13.VII.1920, Mir.
  Sawicki Piotr - *, strz. 144. p. sm. pl. 25.VII.1920, Kn:emieniec.
  Sawicki Stanisław - *, uł. 16. p. ul. zm. ch. 1.1.1920, Lódf.
  Sawicki Stanisław - *, szer. szp. pol. 101. zm. ch. 22.11.1920, Dyneburg.
  Sawicki Stanisław - *, sap. komp. zap. sap. 4. zm. ch. 3.111.1920, Łódź.
  Sawicki Stanisław - ., szer. 41. p. p. pl. 4.Vll1.1920, Ostrów Maz.
  Sawicki Stanisław - , ul. 2. p. ul. pl. 7.VII1.1920, Jeziorna.
  Sawicki Stefan - ., sap. komp. zap. sap. 3. zm. ch. 19.Vl.1920,
  Sawicki Szymon - ., szer. 41. p. p. pl. 23.VI.1920, Skorodno.
  Sawicki Władysław - *, kpr. 14. p. a. p. zm. r. 13.XII.1919, Kraków.
  Sawicz Kazimierz - *, Szer. 42. p. p. pl. 17.VIII.1920, Ciechanów.
  Sawik Piotr - , szer. 26. p. p. zm. ch. 2.X.1920, Warszawa.
  Sawińczak Marjan - , strz. 48. p. strz. pl. 25.VII.1920, Ejsymonty.
  Sawiński Adolf - ., SZer. 2. syb. p. p. pl. 24.V1II.I920, Zawady.
  Sawiński Antoni - ., szer. 39. p. strz. zm. ch. 19.V.1920, Kraków.
  Sawiński Bolesław - , szer. 2. p. strz. Iw. zm. r. 18.1.1919, Lwów.
  Sawiński Feliks - ., kpr. 28. p. p. pl. 13.Vl.1920, Spiehalszczyzna.
  Sawiński Henryk - ., bomb. - zm. ch. 16.XI.1919, Inowrocław.
  Sawiński Jan - ., - 5. p. p. leg. zm. - 2.1.1919,
  Sawiński Kazimierz - ., szer. 31. p. p. zm. ch. 19.VII.1919, Lublin.
  Sawiński Zygmunt - ., szer. 2. p. lot. zm. ch. 20.IX.1919, Kraków.
  Sawita Piotr - *, szer. 26. p. p. zm. ch. 2.X.1920, Warszawa.
  Sawka Stanisław - *, żand. żand. wojsk. zm. ch. 25.VII.1920, Warszawa.
  Sawukajtys Mieczysław - *, szwol. 1. p. szwol. pl. 10.XII.1918, Dołhobyczów.
  Sawulski Antoni - *, szer. 35. p. p. zm. r. 6.V.1920, Kowel.
  Sawuła Franciszek - , szer. 5. baon kol. zm. ch. 23.XII.1919, Lódź.
  Sączyński Kazimierz - *, szer. szp. pol. 507. zm. - 3.1I1.1920, szp. pol. 507.
  Sądalski Wojciech - *, szer. 18. p. p. zm. ch. 10.IV.1920, Rzeszów.
  Sądel Stanisław - *, kPr. 18. p. p. pl. 27.V.1920, Klin.
  Sąpolicki Józef - *, strz. grodzień. p. strz. zm. ch. 19.II.1920, Grodno.
  Sąsiek Władysław - *, szer. b. z. w. wart. III. zm. ch. 16.IX.1920, Kielce.
  Schab Jakób - *, szer. 18. p. p. pl. 8.XI.1919, StepaDÓwka.
  Schab Jan - *, szer. 18. p. p. pl. l.VI.1920, Lohojsk.
  Schab Józef - *, szer. 22. p. p. pl. 21.VIII.1920, Mława.
  Schab Józef - *, kpr. 4/11. baon wart. zm. ch. l.XI.1920, Chełm.
  Schabowski Adam - *, strz. 43. p. strz. zm. r. 26.IV.1920, szp. pol. 209. 34592.
  Schabowski Stanisław - *, szer. 25. p. p. zm. ch. 7.1.1920, Luck.
  Schaller Kazimierz - *, por. 37. p. p. pl. 30.IV .1919, GlinDa.
  Scharf-Ostrowska Marja - , -, - zm. r. 9.XI.1918, Lwów.
  Scheibner Ludwik - , szer. 33. p. p. zm. - 8.IX.1920, Żyrardów.
  Scheiner Srul - *, - P. K. U. Sanok. zm. ch. 29.XI.1920, Sanok.
  Scheinhoch Aron - *, szer. 17. p. p. zm. ch. 19.1.1920, Rzeszów.
  Schelbein Kazimierz - , plut. 12. p. p. pl. 10.IV.1919, Wiszenka W.
  Scherhardt Stefan - *, sierż. 4. p. p. leg. pl. 22.VIII.1920, Hrubieszów. 34600.
  Scherp Daniel - *, kpt. lek. szp. zał. Wadowice. zm. ch. 10.XI.1919, Wadowice.
  Scheur Antoni - *, pchor. szk. lot. ** zm. - 29.IX.1920, Bydgoszcz.
  Schildhaus Adolf - *, ppor. 23. p. p. pl. 18.VI.1920, Jakóbowo.
  Schilter Emil - *, szer. szp. okr. Kraków. zm. ch. 21.XI.1920, Kraków.
  Schindler Paulina - , - - pl. 8.XI.I918, Lwów.
  Schittler Roman - , szer. oddz. rtm. Abrahama. pl. 10-14.1.1919,
  Schlecht Bronisław - *, szer. zakł. 6. arrnji. zm. ch. 28.X.1920, Lwów.
  Schrnach Maksymiljan - *, st. szer. leg. pol. pl. 6.XII.1918, Lwów.
  Schmark Konrad - *, szer. 10. p. p. zm. ch. 12.VII.1919, Jarosł
  Schmelz Marjan - *, ppor. leg. pol. zm. r. 1l.V.1919, Lwów.
  Schmidt Aleksander - *, wachm. żand. pol. zm. ch. 16. V .1920, Mińsk l
  Schmidt Franciszek - *, szer. 68. p. p. pl 8.11.1919, Józefin.
  Schmidt Gustaw - , szer. 240. p. p. pl. 15.VIII.I920, Kozłów.
  Schmidt Henryk - *, kan. 8. p. a. p. zm. ch. 27.VI.1919, Warszawa.
  Schmidt Jan - *, st. szer. 42. p. p. pl. 16.VIII.1920, Sońsk.
  Schmidt Otton - *, st. ul. 15. p. ul. pl. 8.VIII.1920, Maciejowice.
  Schmidt Stanisław - , szer. 42. p. p. pl. 15.VIII.1920, Sońsk.
  Schmidt Stanisław - *, plut. - zm. ch. 12.1.1920, Lwów.
  Schmidtka Kazimierz - ., szer. 155. p. p. zm. ch. 9.IV.1920, Wolsztyn.
  Schmiet Ferdynand - *, st. szer. 3. p. p. leg. pl. 18.VII.1920, Bielczyce.
  Schmutz Walerjan - *, szer. 39. p. strz. pl. 30.VIII.1920, MiJatyn St.
  Schnapp Józef - , ppor. 20. p. p. pl. 21.VI.1920, Macki.
  Schneider Edward - , - leg. pol. zm. r. 13.X1.1918, Lwów.
  Schneider Ernest - *, kpr. 12. p. p. pl. 27.V.1919, Hulków.
  Schneider Karol - *, szer. 4!III. baon wart. zm. ch. 21.VIII.1920, Sambor.
  Schneider Stanisław - '*, kpr. 61. p. p. zm. ch. 24.VIII.1920, Krotoszyn.
  Schneider Władysław - , szer. 17. p .p. zm. - 4.IX.1920, Przybówka.
  Schnitzer Józef - "', szer. III. baon etap. zm. ch. 25.XI.1919, Złoczów.
  Schodowski Władysław - ., szer. oddz. D. O. G. I. zm .ch. 9.XII.1919, Dęblin.
  Schoen Edmund - , st. szer. 4. p. strz. wlkp. pL 16.X.1919, Olsza.
  Scboenaug Wolf - ", szer. zakł. D. O. G. I. zm. ch. 16.IX.1920, Jabłonna.
  Schoenowitz Karol - ., ognm. 1. krak. p. a. e. zm. r .16.111.1919, Lwów.
  Schoenowitz Władysław - *, plut. 5J. p. p. zm. ch. 28.VII.1920, Lwów.
  Schoenrock Rudolf - *, sap. komp. zap. sap. 7. zm. ch. 1811.1920, Inowrocław.
  Schojski Michał - *, szer. 27. p. p. zm. r. 31.VIII.1920, szp. pol. 905.
  ScholI Filip - *, szer. zald. D. O. G. VI. zm. ch. 12.VIII.1920, Nisko.
  ScholIer Franciszek - ., szer. - zm. ch. 8.111.1920, Kraków.
  Scholze Henryk - *, kpr. sztab 4. armji. zm. ch. 30.V.1920, śrem .
  Schorff Tadeusz - *, plut. 24. p. p. zm. ch. 4.1.1920, Lwów.
  Schrabowski Franciszek - *, szer. b. z. w. wart. I. zm. ch. 3.IV .1920, Warszawa.
  Schreikówna Marja - pl. 6.XI.I918, Lwów.
  Schulz Farnciszek - ., pl. 7.XI.1918, Lwów
  Schulz Krystyan - *, szer. 31. p. p. zm. (wypad.) 12.VIII.1919, Stanisławow.
  Schutta Franciszek - ., - - zm ch. 12.VII.I920, Cieszyn.
  Schiittler Romuald - *, plut. gr. płk Sikorskiego. pl. 12.1.1919, Bartatów.
  Schwarz Roman - , szer. zald. 17. dyw. piech. zm. r. 9.VII.1920, szp. pol. 901.
  Schwarzenberg-Czerny Juljan - , pchor. . p. strz. pdh. pl. 27.VI.1919, Bełżec. .
  Schwetz Marjan - *, ppor. 5. p. a. p. pl. 26.VIII.1920, Jaryczów.
  Sciseł Stanisław - ., szer. 1. p. po leg. pl. 30.VII.1920, Demidówka.
  Scisło Feliks - ., szer. 2. syb. p. p. pl. 23.VIII.1920, Dąbrowa.
  Scisłowski Stefan - *, szer. 6. baon etap... zm. ch. 20.VI.1919, Łomża..
  Sciubic Michał - , szer. 4. p. p. leg. zm. ch. l1.XI.1920, Kielce.
  Scyk Edward - *, ppor. 2. syb. p. p. pl. 14.VIII.1920, Zawady.
  Sebastjan Ludwik - ., pchor. - zm. ch. 3.IV.1920, Kamieniec Podoi.
  Sebastyn Aleksander - , strz. kowień. p. sm. pl. 16.VII.1920, Orany.
  Seberowicz Czesław - ., szer. pL 20.111.1919, Kozice.
  Sech Mikołaj - *, ul. 6. p. uł. zm. ch. 1.XII.1918, Przemyśl.
  Sedlak Jan - ., pchor. 2. p. p. leg. pl. 1.IX.1920, Zawalew.
  Sedyniak Marcin - , strz. 53. p. strz. pl. 19.VI.1920, Czerniatyn.
  Sedypski Władysław - ., szer. 36. p. p. zm. ch. 8.11.1920, Mołodeczno.
  Segda Piotr - ., szer. P. K. U. Kielce. zm. ch. 7.111.1920, Kielce.
  Segiet Wacław - ., kpr. 11. p. ul. pl. 18.X.1920, St. Sieniawa.
  Seiboth Juljan - *, strz. 1. p. strz. pdh. zm. ch. 2.V.1919, Wola Justowska.
  Seidel Leonard - ., st. szer. 59. p. p. zm. ch. 1.IX.1920, Inowrocław.
  Seidler Konrad - ., - zm. - 26.1.1919, Sokal.
  Seif Szloma - *. st. szer. 58. p. p. pl. 27.VII.1920, Prużana.
  Seifert Antoni - "', szer. 60. p. p. pl. 15.IX.1920, Wołkowysk.
  Sejborski Stanisław - "', strz. 45. p. strz. pl. 12.IX.1920,
  Sejbuk Józef - *, szer. 36. p. p. pl. 3.VI.1920, Duniłowicze.
  Sejda Antoni - , stn. 45. p. etrz. pl. 18-20.II.1920,
  Sekel - ' -*, - .-:.. zm. 1.1919, Poznań.
  Seki Franciszek - , szer. 12. p. p. pl. 16.V.1920, Szaciłki.
  Seki Władysław - , strz. 47. p. strz. pl. 22.IX.1920, Moczulniki.
  Sekinowski Michał - , szwol. 1. p. szwol. pl. 17.VIII.1920, turominek.
  Seklecki Władysław - ", szer. 14. p. p. zm. ch. 19.H.1920, Włocławek.
  Sekulski Feliks - "', szer. Lp. strz. wlkp. zm. ch. 29.VI.1919, Poznań.
  Sekulski Stefan - "', szer. 205. p. p. pl. 11. VIII.1920,
  Sekuła Edward - "', stn. 44. p. strz. zm. ch. 4.VIII.1920, Lwów.
  Sekuła Franciszek - "', kan. 1. p. a. g. zm. ch. 20-30.VI.1919, Lwów.
  Sekuła Kazimierz - "', kan. 6. p. a. po zm. (uton.) 3.VII.1920, Słucz.
  Sekuła Piotr - ., kan. 3. p. a. c. zm. ch. 14.V.1920, Lublin.
  Sekuła Stanisław - , plut. 14. p. uł. pl. 4.VII.1919, Jazłowiec.
  Selczek - -, st. stn. grodzień. p. strz. pl. 14.VII1.l920, Radzymin.
  Selecki Zygmunt - ., szer. 205. p. p. pl. 5.VIII.1920, Ostrołęka.
  Selega Stanisław - "', - 4. p. a. c. zm. ch. 26.VI.1919, Jarosław.
  Selerowicz Czesław - ., szer. 1. baon sztunn. pl. 20.III.1919, Kozice.
  Seleżyński Wincenty - "', ul. 215. p. ul. 7.m .ch. 23.X.1920, szp. pol. 704.
  Selich Józef - ., szer. 28. p. p. zm. ch. 13.XII.1920, Mokranr.
  Selima Aleksander - "', szer. st. zb. Lublin. zm. ch. 25.II.1920, Lublin.
  Selinger Stefan - ., st. szer. 5. p. p. leg. pl. 16.V.1920, Kijów.
  Selwa Paweł - "', st. stn. 47. p. strz. pl. 3.VI.1920, Bojary.
  Sełynga Eugenjusz - , st. szer. zald. 4. dyw. piech. zm. ch. 12.II.1920, szp. pol. 12.
  Sembol Jan - "', kpt. p. z. cieszyń. zm. ch.12.I.1919, Cieszyn.
  Semegen Ignacy - , szer. 35. p. p. zm. - 2.V.1919,
  Semen Maciej - ., strz. 54. p. strz. zm. ch. 10.II.1920, szp. pol. 608
  Semeniuk Piotr - , szer. 22. p. p. pl. 29.1.1920, Koczyszcze.
  Semeniuk Stanisław - ., sżer. 34. p. p. zm. ch. 29.1.1920, Luniniec.
  Semeniuk Stefan - , ul. 7. p. ul. pl. 16.VII.1920, Ostrożec.
  Semenowicz Franciszek - ., szer. 1. baon etap.zm. ch. 10.1.1920, Nisko.
  Semik Jan - , strz. 4. p. strz. kon. pl. 1.VII.1920,
  Semka Kacper - "', kan. 11. p. a. p. zm. ch. 18.IX.1920, Warszawa.
  Semkin Jakób - *, st. wachm. żand. pol. zm. ch. 7.IX.1919, Brześć nlB.
  Semków Jan - "', plut. 39. p. strz. pl. 8.V.1919, Pikułowice.
  Semla Otton - "', strz. 51. p. strz. zm. r. 6.VIII.1920, Brzeźany.
  Semla Stanisław - ", strz. 4. p. strz. pdh. zm. ch. 18.VIII.1920, Cieszyn.
  Sempkowski Marjan - "', ppor. 36. p. p. pl. 10.X.1919, Połock.
  Sempolski Franciszek - , strz. kowień. p. strz. pl. 1919,
  Sendecki Piotr - "', szer. dtwo fr. pomor. zm. ch. 28.XII.1919, Skierniewice.
  Sendecki Stanisław - , por. 15. p. p. zm. ch. XI.1920, Samara, niewola ros.
  Sendor Wasyl - , st. szer. 29. p. p. pl. 18.VI.1920, Jazno.
  Sendur Ludwik - "', kpr. 4. p. p. leg. pl. 18.11.1919, Zboiska.
  Sendział Michał - "', strz. 46. p. strz. zm. - 22.X.1920, szp. pol. 701.
  Sendzion Bolesław - , strz. 145. p. strz. pl. 26. VI.1920,
  Seniuk Feliks - *, szer. 23. p. p. pl. 13.VI.1920, Jamno.
  Senkowski - -, ul. jazda mjr. Jaworskiego. pl. 20.11.1920, Luczenki.
  Senkowski Franciszek - ., szer. 42. p. p. pl. 26.VI.1920, N. Konstantynów
  Sennenfeld Piotr - *, sierż. dtwo dw. Lwów. pl. 20.XII.1918, Brzuchowice.
  Senowski Roman - *, ppor. 2. p. szwoI. pl. 24..IV.1920, Koziatyn.
  Sensoła Franciszek - *. szer. 39. p. strz. zm. ch. 25.VII.1919, Drohobycz.
  Sentowski Wacław - *, plut.!. p. szwol. pl. 26.IX.1920, Daniczów.
  Sentowski Władysław - , szer. 9. p. p. leg. pl. 19.V.1920, Lipsk.
  Sepenkowski Wacław - *, sz~r. 5. p. p. leg. zm. - 2.XII.1919, szp. pol. 602.
  Sepin Jan - *, strz. 54. p. strz. zm. ch. 23.VIII.1920. Kraków.
  Sepnic Antoni - *, kpr. 23. p. p. zm. - 28.VI.1920,
  Ser Abram - *, szer. P. K. U. LoJnŻa. zm. ch. 17.VII.1919, Warszawa.
  Serafidło Walenty - *, - - zm. ch. 3. VIII.1920, Skierniewice.
  Serafim Józef - *, szer. 9. p. p. Jeg. Zm. ch. 9.V.1919, Warszawa.
  Serafin August - *, ul. 11. p. ul. zm. ch. 3.1.1920, szp. pol. 206.
  Serafin Błażej - *, szer. szp. pol. 801. zm. ch. 16.11.1920, Szepetówka.
  Serafin Franciszek - ., szer. dtwo dw. Oświęcim. zm. r. 27.11.1920, Dziedzice.
  Serafin Jan - *, szer. szk. pdf. Dęblin. zm. ch. 19.VII.1919, Dęblin.
  Serafin Jan - *, szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 24.VIII.1919, Wilno.
  Serafin Józef - *, sZer. 33. p. p. zm. -,
  Serafin Józef - "", kpr. 44. p. strz. pl. 18.VIII.1920, Biłka Szlachecka.
  Serafin Kazimierz - *, st. szer. M. S. Wojsk.zm. ch. 12.VIII.1920, Warszawa.
  Serafin Michał - *, kan. 3. p. a. c. zm. ch. 7.111.1920, szp. pol. 602.
  Serafin Piotr - ., szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 4.VIII.1919, Jabłonna.
  Serafin Stanisław - ., strz. 44. p. strz. pl. 14.IX.1919, Olewsk.
  Serafin Stanisław - , szer. 19. p. p. pl. 3.VIII.1920, Ruda Brodzka.
  Seraliniak Ignacy - , szer. 55. p. p. pl. 19.IV.1919, Nawarja.
  Serafinowski Józef - *, kan. 17. p. a. p. zm .ch. 23.VII.1920, Leszno.
  Serafiński Józef - , szer. 37. p. p. pl. VIII.1920,
  Serafiński Kazimierz Szczepan - *, szwol. 201. p. szwol. zm. r. 22.IX.1920, Mierzychów .
  Serba Stanisław - *, szer. szp. wojsk. Warszawa. zm. ch. 3.XI.1920, Warszawa.
  Serbeński Władysław - *, kpr. 2. p. strz. Iw. pl. 14.XI.1918, Zamarstynów.
  Serbiak Jan - ., szer. 2. p. p. leg. pl. 31.VII.1919, Radoszkowice.
  Serbian Edward - ., szer. 38. p. strz. zm. ch. 6.1.1920, Przemyśl.
  Serbinowski Czesław - *, st. szer. 1. p. p. leg. zm. ch. 2.VIII.1919, N. święciany.
  Serbiński Wojciech - *, kpr. 1. p. strz. wlkp. zm. ch. 13.1.1920, śrem.
  Serdej - -, szer. 20. p. p. zm. ch. 30.XI.1920,
  Serdycki Michał - ., szer. b. z. w. wart. II. zm. ch. 13.XI.1920, Chełm.
  Serdyński Mikołaj - *, strz. 46. p. strz. zm. ch. 28.IX.1920, Kraków.
  Serech Apolinary - *, kan. 15. p. a. p. zm. - 3.V.1920, Berdyczów.
  Sereda Kazimierz - ., szer. 4. p. p. leg. pl. 18.11.1919, Lwów.
  Sereda Leon - *, kan. 9. p. a. p. zm. ch. 26.1.1920, Dęblin.
  Sereda Michał - *, szer. 9. p. p. leg. zm. ch. 7.X.1919, Warszawa.
  Sereda Mieczysław - *, sierż. 1. p. strz. Iw. zm. ch. 28.XI.1918, Jarosław.
  Sereda Wawrzyniec - *, san. 31. p. p. zm. ch. 29.VIII.1919, Łódź.
  Seredyka Józef - , szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 5.XI.1919, Białystok.
  Seredyń Stefan - ., szer. 2. p. p. leg. zm. ch. 16.111.1920, Mińsk Lit.
  Serek Stanisław - ., strz. 53. p. strz. zm.. ch. 28.11.1920, Lwów.
  Serek Teofil - ., szer. 14. p. p. zm. ch. 26.V.1920, Wilno.
  Sergot Stanisław - ., strz. toruń. p. strz. zm. ch. 2.1.1920, Inowrocław.
  Serko Bolesław - ., SZer. 41. p. p. zm. ch. 2'1.VIII.1920, Warszawa.
  Seroczyński Marjan - ., st. szer. 36. p. p. zm. ch. 2.VI.1919, Białystok.
  Seroka Marcin - ., szer. sztab '1. dyw. piech. zm. ch. 31.1.1920, Biała Podle
  Serotna Franciszek - ., szer. 12. p. p. zm. ch. 10.XII.1919, Wilno.
  Serówka Bronisław - ., szer. szp. wojsk.Bydgoszcz. zm. ch. 6.VII1.1920, Bydgoszcz.
  Serwa Aleksander - ., szer. zakł. 1. dyw. piech. zm. ch. 13.VI.1920, Czeladź.
  Serwa Edmund - ., strz. 51. p. strz. pl. 22.VII.1920, Toki.
  Serwa Stanisław - , - - zm. ch. -, niewola ukr.
  Serwa Stanisław - ., żand. żand. wojsk. zm. - 3.XII.1920, Radom.
  Serwa Stanisław - ., kan. 4. p. a. c. zm. ch. 21.Xn.1919, Jarosław.
  Serwaczyński Henryk - ., kpt. zaJd. 12. dyw. piech. pl. 5.VII.1920, Deraźnia.
  Serwaczyński Nikodem - , Szer. 62. p. p. zm. r. 28.VI.1920, szp. pol. 704.
  Serwański Stanisław - ., st. strz. 4'1. p. strz. zm. ch. 21.11.1919, Poznań.
  Serwatka Adam - ., szer. 4. p. p. leg. zm. ch. 14.1.1920. KieJce.
  Serwatka Anton - i., szer. - zm. ch. 28.xII.1920, Lwów.
  Serwatka Józef - *, szer. 16. p. p. Pl. 26.V.1920, Bieliczany.
  Serwatka Marcin - ., szer. 23. p. p. pl. 1.VIII.1920, Uhły.
  Serweciński Jan - *, szer. 7. p. p. leg. zm. ch. 31.VII.1920, śrem.
  Serwiak Wawrzyniec - ., szer. 24. p. p. zm. ch. 23.1.1920, N. Borysów.
  Serwicki Stefan - *, szer. 15. p. p. pl. 16.V.1920, Lojów.
  Serwinowski Stanisław - , kan. 11. p. a. p. pl. lo-20.X.1920, Sieliszcze.
  Serzysko - -, kan. 8. p. a. c. pl. 20. VI.1920, Owrucz.
  Serzysko Stanisław - ., kan. 9. p. a. p. zm. ch. 16.11.1920, Dęblin.
  Set Adam - ., szer. zakŁ 12. dyw. piech. zm. ch. 2'1.XI.1920, Trembowla.
  Setander Stanisław - *, szer. 25. p. p. pl. 8.X.1920, Olewsk.
  Setecki Jan - ., kpr. 62. p. p. pl. 14.VI.1920, nad Berezyną.
  Setny Franciszek - *, szer. 2. p. strz. wlkp. zm. ch. 14.1.1920, Poznań.
  Sewanycz Grzegorz - . strz. 2. p. strz. pdh. zm. - 3.VII.1920, Sanok.
  Sewczynek Józef - , szer. 19. p. P. pl. 21.11.1919, - .
  Sewczyniuk Tomasz - , st. szer. 35. p. p. pl. 12.V.1920, Moch6w.
  Seweryn Aleksander - ., strz. lidzki p. &trz. pl. 21.XI.1920, Giedrojce.
  Seweryn Antoni - ., szer. 9. baon kol. zm. ch. '1.VII.1920. Mińsk Lit.
  Seweryn Antoni - ., sierż. 13. p. p. pl. 17.VIII.1920. Majdan.
  Seweryn Jan - ., szer. 17. p. p. zm. - 7.VII.1920, poe. san. „Szeptycki" .
  Seweryn Józef - ., ul. 5. p. uł. zm. ch. 10.IV.1920, Lublin.
  Seweryn Józef - *. strz. 2. p. strz. pdh. zm. ch. 3.VI.1920. Kijów.
  Seweryn Wojciech - , kpr. 46. p. strz. pl. 13.VIII.1920, Radzymin.
  Sędłak Wiktor - ., szer. 11. p. strz. wlkp. zm. ch. 9.II.1920, Lida.
  Sędorek Alojzy - ., kan. 3. p. a. c. zm. ch. 25.XII.1919. Dukszty.
  Sędziak Witold - ., szer. 8. p. p. leg. pl. 22.11.1919, Wołczuchy.
  Sędzik 'Władysław - *, szer. poe. panc. 3. zm. ch. 5.IV.1919, Lwów.
  Sędziła Władysław - . - - pl. 20-31.III.1919.
  Sędzjński - -"', - 66. p. p. zm. r. 15.IX.1920, szp. pol. 109.
  Sęk Antoni - "', szer. 33. p. p. pl. 9.VIII.1920, Stoczek.
  Sęk Franciszek - *, szer. 20. p. p. zm. ch. 6.X.1920, Kraków.
  Sęk Ignacy - , plut. 48. p. sUz. pl. 4.VII.1920, nad jez. Szo.
  Sęk Józef - *, at. ul. 8. p. ul. pl. 30.VII.1920, Mikołajów.
  Sęk Kazimierz - "", strz. 50. p. strz. zm. ch. 8.XI.1920, Kościan.
  Sęk Walenty - ., kan. 1. p. a. p. zm. ch. 13.VI.1920, Warszawa.
  Sęk Władysław - , szer. 202. p. p. pL 28.VII.1920, Luplanka St.
  Sękalski Bolesław - , szer. 64. p. p. zm. ch. 10.IX.1920, Grudziądz.
  Sękowski Walenty - , st. szer. 3'1. p. p. ZOl. -,
  Sękowski Władysław - "', szer. 60. p. p. pl. 25.VI.1920, Karolinka.
  Sękowski Zygmunt - , ul. '1. p. uł. zm. r. 18.IV.1919, Warszawa.
  Sękulski Jan - ., por. 34. p. p. pl. 18.II.1920, Kazimierówka.
  Sęp Kacper - "', kan. 11. p. a. p. ma. ch. 18.IX.1920, Warszawa..
  Sępik Stanisław - "', - - pl. 26.XI.1918, Sroki.
  Sępkowski Stefan - "'. st. ul. 1. p. ut pl. 18.Vnl.1920, tółkiew.
  Sępołowicz Władysław - "', strz. 43. p. strz. pl. 29.V.1920,
  Shela Józef - *, szer. - zm. - '1.II.1920, Warszawa.
  Sianczyk Józef - , st. szer. 3. p. p. leg. zm. ch. '1.X.1920, szp. pol. 103.
  Sianoja Antoni - ., strz. 48. p. strz. zm. ch. 20.VII.1920, poc. san. 19.
  Siara Stanisław - "', szer. 3. p. p. leg. pl. 31.VII.1920, nad Bugiem.
  Siarkowski Szczepan - "', szer. 19. p. p. pl. 3.VIII.1920, Ruda Brodzka.
  Siarkowski Władysław - , szer. 13. p. p. zm. ch. 8.1X.1920, Częstochowa.
  Siarski Henryk - "', szer. kolm. sam. 5. zm. ch. 13.11.1920, Częstochowa.
  Siatecki Jan - "', szer. gr. gen. Aleksandrowicza. zm. r. 25.IV.1919, Jaworów.
  Siawciłło Jarosław - "', pchor. szp. wojsk. Mołodeczno. zm. ch. 2'1.11.1920, Mołodeczno.
  Sibila Walentyn - , szer. 2. p. strz. wlkp. pl. 11.IL1919, Zbąszyń.
  Sibi]ski Marjan - , kpr. 61. p. p. pl. 13.X.1920, Buchwałowczyzna.
  Sibilski Stanisław - "', sien. 68. p. p. zm. ch. 28.VII.1920, Poznań.
  Sibilski Wacław - "', ul. 16. p. ul. zm. r. 3.VIII.1920, Kraków.
  Siciarz Stanisław - "', kan. 11. p. a. c. zm. ch. 13.11.1920, Stanisławów.
  Siciński Antoni - , szer. 63. p. p. zm. ch. 29.VI.1920, Luniniec.
  Siciński Bronisław - "', strz. wileń. p. strz. pl. 21.X.1920, Rykonty.
  Siciński Józef - *, szer. 6. p. p. Jeg. pl. 27.IX.1920, Orzeliszki.
  Siciński Konstanty - ., szer. sztab 14. dyw. piech. zm. ch. 18.X.1920, Stołpce.
  Siciński Piotr - "'. szer. 56. p. p. pl. 1 '1.III.1920, Jakim. Słoboda.
  Siciński Stanisław - "', szer. 55. p. p. zm. ch. 19.1.1920, szp. pol. '102.
  Siciński Stanisław - "', strz. słucki p. strz. zm. ch. 18.111.1920, Baranowicze.
  Siczek Mikołaj - "', szer. 39. p. strz. pl. 8O.VIII.1920, telechów.
  Siczyński Stanisław - *, szer. 5. p. p. leg. pl. 8.III.1919, Marcinkowice.
  Sićko Wojciech - *, st. szer. zakł. D. O. G. II. zm. ch. 1'1.IX.1920, Radom.
  Sidaczak Franciszek - , szer. 37. p. p. pl. 28.II.1920. Kiszyniów.
  Sidak Franciszek - "', strz. 43. p. strz. zm. ch. 3.1.1920, szp. pol. 801.
  Sidełko Stanisław - , Szer. 12. p. p. zm. - 8.VII.1919, Luszowice.
  Sidliński Andrzej - *, Szer. 1'1. p. p. zm. ch. 10.VIII.1920, Łódź.
  Sidor Antoni - "', st. szer. 41. p. p. pl. 2.VIII.1920, Wysokie Maz.
  Sidor Bronisław - *, szer. 34. p. p. pl. 17.VI.1920, Hapanowicze.
  Sidor Jan - *, kan. 3. p. a. p. zm. ch. 26.11.1920, Krasław.
  Sidor Józef - *, szer. '1. p. p. leg. zm. ch. 29. VIII.1920, Łódź.
  Sidor Józef - *, szer. 4. p. p. leg. zm. ch. 5.X.1920, szp. pol. 103.
  Sidor Michał - *, szer. zm. ch. 23.1.1919, Przemyśl.
  Sidor Michał - *, szer. un. powr. jeń. zm. ch. 7.1.1920, N. Sącz.
  Sidorczuk Tomasz - *, kpr. 201. p. p. pl. 24.IX.1920, Grodno.
  Sidorow Władysław - *, kpr. 1. p. ul. zm. ch. 31. VIII.1920, Tarnów.
  Sidorowicz - -, szer. 28. p. p. pl. 4.V.1919, N. Kałuszany.
  Sidorowicz Bolesław - , szer. 42. p. p pl. 5. VII.1920, St. Konstantynów..
  Sidorowicz Jan - *, szer. zm. ch. 17.VII.1920, Wadowice.
  Sidorowicz Stanisław - * , szer. oddz. org. bialor. zm. ch. 27.XI.1919, Włocławek
  Sidur Jan - *, szer. 4. p. p. Jeg. zm. ch. 3.X.1920, komp. san. 2.
  Sidwa Władysław - , kan. 10. p. a. p. zm. ch. 22.VIII.1919, Łódź.
  Sieber Maurycy - *, - wojska lot.** pl. 5.IV.1920, Równe.
  Siebert Marceli - , st. szer. 12. p. p. pl. 1.111.1919, Gródek Jagiel.
  Siebiela Piotr - , szer. 6/II. baon wart. zm. - 19.VI.1920,
  Sieciński Roman - *, szer. 4/VI. baon etap. zm. ch. 20.XII.1919, Piotrków.
  Siecircha Rubin - *, SZer. zakł. 1. dyw. piach. zm. ch. 28 XII.1919, Wilno.
  Sieczkarek Franciszek - , szer. 9. p. p. Jeg. pl. 3. V.1919, Ostobuż.
  Sieczkowicz Konstanty - , sierż. 36. p. p. pl. 6.11.1919, Skniłów.
  Sieczkowski Franciszek - , Szer. 9. p. p. leg. pl. 3.V.1919, Staje.
  Siedant Franciszek - , strz. grodzień. p. strz. pl. -,
  Siedlacz Jan - *, szer. l/IV. baon etap. zm. ch. 27.VII.1920, Lublin.
  Siedlanowski Henryk - , pchor. 9. p. p. leg. pl. 12.1.1919, żółkiew.
  Siedlanowski Stanisław - , kpr. 3. p. p. leg. zm. r. 19.V1I1.1919,
  Siedlarek Ignacy - *, szer.Lp. p. leg. zm. ch. 16.VIII.1919, Wilno.
  Siedlec Stanisław - , stn. 43. p. strz. pl. 29.V.1920, Pliskowo.
  Siedlecki Adolf - , - - zm. ch. 2'1.VIII.1920, Warszawa.
  Siedlecki Bronisław - *, Szer. gr. płk. Sikorskiego. pl. 11.11.1919, Ferdynandówka.
  Siedlecki Jakób - *, stn. 51. p. strz. zm. ch. '1.11.1920, Płoskirów.
  Siedlecki Józef - *, szer. 4O. p. strz. zm. ch. '1.1.1920, Lwów.
  Siedlecki Kazimierz - ., szer. zakł. D. O. G. I. zm. (wypad.) '1.IX.1919, Warszawa.
  Siedlecki Stefan - , kpr. kowień. p. strz. pl. 9.III.1920,
  Siedlecki Wincenty - *, strz. kowień. p. strz. zm. - 10.111.1919, Slonim.
  Siedlik Jan - *, szer. annja gen. Hallera. zm. ch. 16.VIII.1919, Kielce.
  Sieg Edmund - ., kan. 15. p. a. p. pl. 24.IX.1920, Wołkowysk.
  Siegman Józef - *, szer. - zm. r. 16.VII.1920, Siedlce.
  Siehen Albert - . kpr. 35. p. p. pl. 28.11. - 15.111.1919,
  Sieja Antoni - *, st. żand. żand. wojsk. zm. ch. 3.XI.1920, Grudziądz.
  Siejgiac Jan - *, szer. gr. ,,Bug". zm. ch. 17.VII.1919, Kraków.
  Siejka Antoni - *, szer. - zm. ch. 12.1.1919, Warszawa.
  Siejka Zygmunt - *, szer. l/III. baon wart. zm. ch. 25.IV.1920, Kielce.
  Siek Andrzej - *, szer. 22. p. p. pl. 22. VI.1920, Demidowicze.
  Siekacz Stanisław - *, szer. 21. p. p. zm. ch. 4.111.1920, Modlin.
  Siekacz Wincenty - *, szer. 26. p. p. pl. 24.VII.1920, Wola Bielska.
  Siekiełowicz Jan - "', strz. kowieil. p. strz. pl. 31.X.1920, Dodańce.
  Siekiera Ignacy - ., - - zm.(zamord.)
  Siekierka Franciszek - , szer. - zm. ch. X.1920, niewola ros.
  Siekierko Edward - "', szer. 3/IX. baon wart. zm. ch. 8.VIII:1920, Rawicz.
  Siekierko Wiktor - "', szer. - zm. - 1.XII.1920, Białystok.
  Siekierski Jan - "', szer. 58. p. p. zm. (uton.) 5.IV.1920, Chołuj.
  Siekierski Stanisław - "', szer. 58. p. p. pl. 23.IX.1920, Zalesie.
  Siekierski Stanisław - ., szer. 202. p. p. pl. 25.IX.1920, Ogrodniki.
  Siekierski Walerjan - , szer. 4. p. strz. wlkp. pl. 8.1.1919, Szubin.
  Siekierski Wojciech - ., st. szer. - pl. 28.IX.1920, Słonim.
  Siekło Jan - ., strz. 47. p. strz. pl. 14.V.1919, Dołhobyczów.
  Sielaczek Franciszek - "', szer. 37. p. p. pl. 28.11.1920, Kiszyniów.
  Sielecki Marjan - ., st. strz. 48. p. stn. pl. 10.VI.1920, Słob6dka.
  Sielecki Stanisław - ., strz. 47. p. strz. pl. 23.IX.1920, Mazury.
  Sielicki Bronisław - "', szer. P. K. U. Wilno. zm. (wypad.) 16.XII.1920, Wilno.
  Sielko - -, uł. dyon jazdy kres. ])1. 16.V.1919, Łuck.
  Sielski - -', urz. wojsk. - zm. r. 4.VIII.1920, Warszawa.
  Sielski Kazimierz - "', szer. 5. p. p. leg. zm. ch. 12.VIII.1919, N. święciany.
  Sielski Kazimierz - "', ppor. 42. p. p. pl. 24.VII.1920, Iwaszczuki.
  Sielski Stanisław - "', st. szer. 6. p. p. leg. pl. 8.VI.1919, Wółki.
  Sielski Tadeusz - ., ppor. 29. p. p. ~l. 1.VIU.1920, Sokoły.
  Siełba Franciszek - , kan. 13. p. a. p. pl. 29.V.1920, żywotów.
  Siełbiczek Dyonizy - *, szer. szp. pol. 705. zm. ch. 12.VII.I920, Warszawa.
  Siemaszko Kazimierz - , kan. 1. p. a. p. zm. ch. XII.1920, Orzeł, niewola ros.
  Siemaszko Paweł - , - - zm. ch. 30.IX.1920, Mińsk Lit.
  Siemaszko Wojciech - "', ppor. 2. p. ul. pl. 12.X.1920, Korosteń.
  Siemawski Władysław - , szer. 101. p. p. pl. 26.VI.1920, Rohaczów.
  Siembieda Bronisław - , szer. 40. p. strz. zm. -,
  Siemek Józef - *, szer. dtwo d,,-. Trzebinia. zm. ch. 19.1.1919. Kraków.
  Siemiątkowski Adam - , strz. 46. p. strz. pl. 15.VI.1920,
  Siemiątkowski Stanisław - ., szer. 8. komp. tlgr. zm. (wypad.) 13.X.1920, Szepetówka.
  Siemienia Nikita - "', szer. pl. 19.X.1920, Terespol.
  Siemieniec Józef - ., szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 30.IX.1919. Białystok.
  Siemieniec Mikołaj - "', szer. zm. r. 6.XI.1919,
  Siemiennikow Łukasz - ., por. oddz. partyz... pl. 24.V.1920, Ziembin.
  Siemieński Jan - "'. szer. 42. p. p. zm. - 8.XI.1920, Luniniec.
  Siemieński Paweł - "', strz. 52. p. stn. pl. 29.Vn.1920, Bucniowa.
  Siemieński Stanisław - ., szer. 30. p. p. zm. ch. 1.1.1920, szp. pol. 105.
  Siemiernik Kazimierz - ., strz. kowień. p. strz. pl. 20.V.1919, NaIiboki.
  Siemiesz Kazimierz - , stn. wileń. p. stn. pl. 1.VI.1920, Biała.
  Siemiński Jan - "', szer. 5. p. p. leg. pl. 12.VI.1920, Borodzianka.
  Siemiński Józef - ., Szer. 25. p. p. zm. ch. 8.111.1919, Kielce.
  Siemiński Józef - ., szer. 4. p. p. leg. pl. 25.V.1920, Kimia.
  Siemiński Mikołaj - "', szer. 23. p. p. zm. ch. 16.11.1919, Lublin.
  Siemiński Piotr - "', szer. 22. p. p. pl. 15.1.1920, StodoIicze.
  Siemirski Wacław - "', szer. 1. baon ods. Lw. zm. r. 7.IV.1919, Gródek Jagiel.
  Sienciło Edward - , strz. kowień. p. strz. 34944. pL 20.V.1919,
  Siencki Zygmunt - , szer. 36. p. p. 34945. pL 14.VnI.1920, Ossów.
  Sienicki Andrzej - ., - zm. - 5.X.1920, Niż. Nowogród, niewola ros.
  Sienicki Marcel - i"', szer. 1. baon etap.** zm. ch. 28.VIII.1920,
  Sienicki Paweł - ., szer. 32. p. p. zm. ch. 8.1.1920, Warszawa.
  Sieniewicz Antoni - , strz. kowień. p. strz. zm. - 1919,
  Sienizdział Antoni - , szer. 18. p. p. zm. ch. -, Kijów.
  Sienkiewicz - -*, - - zm. ch. 27.VIII.1920, Bydgoszcz.
  Sienkiewicz Antoni - *, szer. 5. p. p. leg. pl. 21.VIII.1920, Drohiczyn.
  Sienkiewicz Jan - * , szer. 1. p. p. leg. pl. 1l.VI.1920, Borodzianka.
  Sienkiewicz Jan - *, strz. ~- p. strz. pdh. pl. 8.IX.1920, Kuźnica.
  Sienkiewicz Józef - *, plut. 2. p. a. p. pl. 15.VIII.1920, Modlin.
  Sienkiewicz Konstanty - "', sierż. 36. p. p. pl. 9.II.1919, Skniłów.
  Sienkiewicz Mieczysław - *, pion. 2. p. w. kol. zm. ch. 10.IX.1920, Jabłonna.
  Sienkiewicz Stanisław - *, żand. żar.d. wojsk. zm. (wypad.) 21.IX.1919, Grodno.
  Sienkiewicz Wiktor Henryk - "', plut. 8. p. p. leg. pl. 8.1I.1920, Horodyszcze.
  Sienkiewicz 'Władysław - *, st. szer. Lp. p. leg. pl. 2.X.1920, nad Serweczem.
  Sienko Bronisław - *, strz. białost. p. strz.. zm. ch. 28.XII.1920, Łódź.
  Sianko Jan - *, szer. 38. p. strz. zm. r. 7.II.1920, Radymno.
  Siennicki Aleksander - *, kan. 8. p. a. p. zm. ch. 6.VI.1919, Warszawa.
  Siennicki Antoni - *, szer. 8. p. p. leg. zm. ch. 16.IV.1920, szp. pol. 602.
  Siennicki Józef - *, strz. 2. p. strz. gran. zm. ch 10.VII.1919, Częstochowa.
  Sieńczak Jan - , szer. 37. p. p. zm. ch. 26.111.1920, szp. pol. 102.
  Sieńko Jan - *, sierż. 23. p. p. pl. 26.X.1919, Derwaniszki.
  Siepalski Teofil - , szer. 70. p. p. zm. - 19.1I.1920, Pleszew.
  Siepielak Stanisław - , szer. 202. p. p. pl. LV. - 31.VIII.1920,
  Siepka Ignacy - *, szer. 12. p. p. zm. - 9.VIII.1920, Warszawa.
  Siepka Józef - *, szer. 1. baon etap.** zm. ch. 5.11.1920, Kamieniec PodoI.
  Sieradzki Aleksander - *, strz. 9. p. strz. gran. pl. 1.VII. - 5.IX.1920, Brody.
  Sieradzki Franciszek - "', - - zm. - 9.1.1920, Szepetówka.
  Sieradzki Jan - *, szer. 3. p. p. leg. zm. ch. 19.VIII.1919, Wilno.
  Sieradzki Jan - "', szer. - zm. ch. 5.V.1920, Pustelnik.
  Sieradzki Jan - "', szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 27.VII.1920, ZamoŚĆ.
  Sieradzki Jerzy - *, - leg. pol. zm. r. 7.XI.1918, Lwów.
  Sieradzki Józef - , szer. 17. p. p. pl. 31.VIII.1920, -..
  Sieradzki Józef - *, szer. 60. p. p. zm. ch. 31.XII.1920, Ostrów Wlkp.
  Sieradzki Maksymiljan - *, szer. 19. p. p. zm. ch. 11.111.1920, Lwów.
  Sieradzki Teofil - *, szer. 7. p. p. leg. zm. ch. 10.xn.1920, szp. pol. 508.
  Sieradzki Tomasz - ., szer. kadra w. kol. 3. zm. ch. 31.XII.1920, Poznań.
  Sieradzki Walenty - *, szer. 24. p. p. pl. 2.IX.1919, Dzisna.
  Sieradzki Władysław - *, szer. '70. p. p. pl. 4.VII.1920, Uście.
  Sierakowski Alojzy - * , szer. 12. p. strz. wlkp. zm. ch. 24.1.1920, Ostrów Wlkp.
  Sierakowski Stanisław - , I. szer. 69. p. p. zm. -,
  Sierakowski Stanisław - , II. kpr. 69. p. p. zm. ~,
  Sierant Michał - *, kpr. 61. p. p. zm. ch. 24.VII.1920, N. Sącz.
  Sierant Piotr - , Szer. 19. p. p. pl. 3.VIII.1920, Ruda Brodzka.
  Sieraziński Stefan - , - - zm. - 1919, niewola ukr.
  Sierczyński Jan - *, strz. kowień. p. strz. zm. ch. 14.XI.1919, Grodno.
  Siergiej Paweł - *, szer. 9. p. p. leg. zm. ch. 28.X.1919, Zamość.
  Siergież Józef - , szer. urz. 3. armji. zm ch. 30.XII.1920, Kraków.
  Sierka Marcin - *, szer. 20. p. p. zm. ch. 4.11.1920, Kraków.
  Sierka Władysław - *, szer. 19. p. p. pl. 20.11.1920, Latyczów.
  Siemicki Stanisław - *, 12. p. p. zm. ch. 1l.VI.1919, Kraków.
  Siernicki Stanisław - *, kpr. 3. p. strz. wlkp. pl. 15.XI.1919, Bobrujsk.
  Siero Józef - *, strz. 52. p. strz. pl. 3.IX.1920, Wołków.
  Sierocki Józef - *, szer. 63. p. p. zm. ch. 13.VIII.1920, Kraków.
  Sierond Kazimierz - *, szer. 11. p. p. pl. 1.VI.1920, Ol szanka.
  Sieroń Bolesław - *, strz. 48. p. strz. zm. ch. 29.111.1920, Stanisławów.
  Sieroń Jan - , strz. 144. p. strz. zm. r. 24.VII.1920, Lwów.
  Sieroń Walenty - *, strz. 48. p. strz. zm. ch. 1.V.1920, Bydgoszcz.
  Sieroński Józef - , st. strz. 51. p. strz. pl. 22.V.1920, tabokrycz.
  Sieroszewski Alojzy - *, szer. 64. p. p. pl. 28.VI.1920, Nachów.
  Sierota Andrzej - *, strz. 1. p. strz. pdh. zm. ch. 7.XII.1918, N. Sącz.
  Sierota Jan - , szer. 37. p. p. pl. 17.VIII.1920,
  Sierota Michał - , kpr. 35. p. p. pl. - 1919, Borowe.
  Sierotka Paweł - *, plut. st. rdtlgr. 21. zm. - 15.X.1920, szp. pol. 602.
  Sierpień Stefan - *, strz. 51. p. strz. zm. ch. 30.VIII.1920, Lwów.
  Sierpiński Kazimierz - *, szer. 9. p. p. leg. pl. 29.1.1919,
  Sierpiński Wacław - *, szer. 24. p. p. zm. ch. I.IV.1920, Białystok.
  Sierpka Tomasz - *, szer. 61. p. p. zm. ch. 12.IX.1920, Warszawa.
  Sierpkiewicz Roman - ., szer. 35. p. p. zm. ch. 5.111.1920, Łuniniec.
  Sierszulski Antoni - ., szer. zakł. 14. dyw. piech. zm. ch. 15.11.1920, szp. pol. 701.
  Sieruga August - *, szer. 40. p. strz. pl. 2.IX.1920, Busk.
  Sierzputowski Czesław - *, szer. 28. p. p. zm. ch. 11.XII.1919, Wilno. 35017."
  Sierzputowski Piotr - *, szer. 21. p. p. zm. ch. 6.X.1919, Warszawa. 35018.
  Sierzputowski Stefan - *, szer. 13. p. p. zm. ch. 31.XII.1919, Warszawa.
  Sierżant Andrzej - , szer. 240. p. p. pl. 16.VIII.1920, Streptów.
  Sierżant Witold - ., plut. 16. komp. kol. zm. ch. 12.XII.1919, Dukszty. 35021.
  Sieteczenko Grzegorz - *, uł. sztab 1. dyw. piech. zm. ch. 27.1I.1920, szp. pol. 102.
  Siewert Franciszek *, Szer. baon gam. Września. zm. ch. 8.1.1920, Września.
  Siewiek Kazimierz - *, strz. wileń. p. strz. zm. - 2.VI.1920,
  Siewielec Józef - , kpr. 7. p. p. leg. pl. 15.V.1920, Kublicze.
  Siewierski Antoni - , szer. - zm. - 8.VIII.1920, Pułtusk.
  Siewierski Bronisław - ., st. szer. 26. p. p. pl. 15.VI.1920, Horbulów.
  Siewniak Karol - *, szer. 20. p. p. zm. ch. 4.1.1920, Kraków.
  Siewniak Stanisław - *, wachm. żand. wojsk. zm. (uton.) 5.VII.1920, Dźwina.
  Sik Józef - ., sap. 4. baon sap. zm. ch. 10.11.1920, Łódź.
  Sik Leon - , szer. 62. p. p. pl. 7.VII.1920,
  Sika Kazimierz - , szer. 4. p. strz. wlkp. pl. 14.IV.1919, Podlaski.
  Sika Michał - "", szer. 67. p. p. 35033. zm. - 21.V.1920,
  Sikociński Adam Tadeusz - *, plut. 5. p. p. leg. zm. ch. 11.1.1919, Pasieki Miejskie.
  Sikola Andrzej - * , plut. 13. p. p. pl. 15.X.1919, Czarnorucie.
  Sikoński Michał - ~', strz. 1. p. strz. pdh. zm. ch. 17.XII.1918, N. Sącz.
  Sikora Andrzej - , ul. 7. p. ul. pl. 6.111.1919, Sawicze.
  Sikora Andrzej - *, szer. 1. p. p. leg. zm. r. 21.VI.1919, -
  Sikora Andrzej - *, strz. 54. p. strz. zm. ch. 18.VII.1920, Jarosław.
  Sikora Antoni - *, sz~r. 26. p. p. pl. 21.IV.1920, Kropiwna.
  Sikora Antoni - *, st. strz. 53. p. strz. zm. - 26.VII.1920, Lwów.
  Sikora Eljasz - "', - 32. p. p. zm. r. 26.VII.1920, Warszawa.
  Sikora Franciszek - *. szer. komp. garn. Kościan. zm. (uton.) 29.VII.1919, Obra.
  Sikora Franciszek - *, ul. 9. p. ul. zm. ch. 1.II.1920, Równe.
  Sikora Franciszek - *. szer. armja gen. Hallera. zm. ch. 25.VIII.1919, Włocławek.
  Sikora Franciszek - *, szer. :>/1. baon etap. zm. ch. 2.X.1920, Chełm.
  Sikora Ignacy - *, szer. zakł. 13. dyw. piech. zm. ch. 1.1.1920, Ostrów Wlkp.
  Sikora Ignacy - *, szer. 70. p. p. pl. 12.VII.1920, Smorgonie.
  Sikora Ignacy - *, szer. 2. syb. p. p. pl. 14.VIII.1920, Zawady.
  Sikora Jan - *, - - zm. (wypad.) 2.II.1920, Łowicz.
  Sikora Jan - *, kan. 7. p. a. p. zm. ch. 5.II.1920, Częstochowa.
  Sikora Jan - , szer. 70. p. p. pl. 4.VII.1920,
  Sikora Jan - , sap. 1. p. w. kol. pl. 7.VI.1920,
  Sikora Jan - *, szer. 21. p. p. zm. r.14.IX.1920, Halicz.
  Sikora Jan - '" szer. 14. p. p. pl. 9.XI.1920, Sznupia.
  Sikora Józef - *, strz. 49. p. strz. zm. ch. 31.1.1920, Lwów.
  Sikora Józef - *, szer. 70. p. p. pl. 4.VII.1920, Milcza.
  Sikora Józef - , szer. 21. p. p. pl. 17.VIII.1920,
  Sikora Kazimierz - *, szer. 3/111. baon wart. zm. ch. 23.IX.1920, Radymno.
  Sikora Ludwik - *, szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 26.V.1920, Kraków.
  Sikora Łukasz - *, szer. st. zb. Lublin. zm. - 16.II.1919, Warszawa.
  Sikora Marcin - , szer. 56. p. p. pl. 11.VII.1920, Horodziej.
  Sikora Mieczysław - ., szer. wojsk. więz. Przemyśl. zm. ch. 23.11.1920, Przemyśl.
  Sikora Piotr - , szer. 12. p. strz. wlkp. pl. 21.11.1919, Borownica.
  Sikora Piotr - *, - - pl. 12.VIII.1920, Leduchów.
  Sikora Stanisław - ., szer. 12. p. p. zm. ch. 31.111.1919, Wadowice.
  Sikora Stanisław - "', SZer. 39. p. strz. pl. 4.V.1919, Pikułowice.
  Sikora Stanisław - *, ul. 4. p. ul. zm. ch. 13.111.1920, Rzeszów.
  Sikora Stanisław - *, - - zm. r. 12.VII.1920, Czortków.
  Sikora Stanisław - , szwol. 201. p. szwol. pl. 1.X.1920, Dziekanka.
  Sikora Stanisław - *, por. 60. p. p. zm. r. 8.XII.1920, Poznań.
  Sikora Tomasz - *, - - zm. - 8.11.1919, Dziedzice.
  Sikora Tomasz - *, szer. 2. p. p. leg. pl. 23.X.1919, Usza.
  Sikora Tomasz - , szer. 29. p. p. pl. 4.VII.1920, Dworzyszcze.
  Sikora Wincenty - , szer. 4. p. p. Jeg. pl. 22.VII.1919, Nowosiółki.
  Sikora Wincenty - *, szer. 25. p. p. zm. (wypad.) 18.II.1920, Uniejów.
  Sikora Wincenty - *, - i>. p. p. Jeg. zm. r. 17.1.1919, Lwów.
  Sikora Władysław - *, szer. 5/VI. Baon wart. zm.. ch. 26.VII.1920, Stryj.
  Sikora Wojciech - *, ppor. 23. p. p. 35079. zm. r. 6.1.1919, Uhnów.
  Sikora Wojciech - ., szer. 14. p. p. 35080. pl. 8.VII.1919, Dżuryn.
  Sikorski - -, por. M. S. Wojsk. zm. - X.1920, Charków, niewola ros.
  Sikorski - -*, szer. szk. sap. N. Dwór. zm. (uton.) VI.1920, Modlin.
  Sikorski Andrzej - ., strz. Jidzki p. strz. pl. 22.VIII.1920, Przasnysz.
  Sikorski Bronisław - ., szer. lotny oddz. strz.pl. 12.VII.1919, Ostrów.
  Sikorski Bronisław - ., szer. 56. p. p. zm. ch. 16.VII.1920, Brześć nlB.
  Sikorski Feliks - ., szer. ruch. oddz. oświat... zm. ch. 23.XI.1920, Warszawa.
  Sikorski Feliks - *, szwol. 1. p. szwol. pl. 17.X.1920,
  Sikorski Franciszek - *, kpr. 22. p. p. zm. ch. 21.V.1920, Siedlce.
  Sikorski Franciszek - ., szer. 60. p. p. zm. r. 18.VIII.1920, Ostrów Wlkp.
  Sikorski Henryk - , szer. 12. p. p. zm. - 21.X.1920, niewola ros.
  Sikorski Józef - ., szer. 1. p. strz. wlkp. zm. ch. 1l.IV.1919, Poznań.
  Sikorski Józef - ., szer. 19. p. p. pl. 20.II.1920, Latycz6w.
  Sikorski Józef - *, kpr. 9. p. strz. gran. pl. 22.VII.1920, Dubno.
  Sikorski Józef - *, szer. P. K. U.Grudziądz.zm. ch. 17.VIlI.1920, Poznań.
  Sikorski Kazimierz - , szer. kowien. p. strz. pl. 1919,
  Sikorski Kazimierz - ., szer. 61. p. p. zm. ch. 5.XI.1920, Warszawa.
  Sikorski Ludwik - ., ~. 46. p. strz. zm. ch. 1.1.1920, Zawiercie.
  Sikorski Marcin - ., strz. kowień. p. strz. pl. 20.V.1919, Naliboki.
  Sikorski Marcin - *, szer. b. z. w. wart. IV. zm. ch. 9.IV.1920, Łódź.
  Sikorski Michał - ., - dyon szk.str.gran.**pl. 13.VII.1920, Dubno.
  Sikorski Piotr - , - rząd. str. bezp. Lwów.zm. ch. 13.1.1920, Lwów.
  Sikorski Stanisław - ., szer. 7. p. p. leg. pl. 2.VI.1920, Dołhinów.
  Sikorski Stanisław - ., szer. 9. p. p. leg. zm. r. 14.IX.1920, Warszawa.
  Sikorski Stefan - ., kan. 4. p. a. c. zm. ch. 27.VII.1920, Kielce.
  Sikorski Stefan - szer. 201. p. p. zm. ch. X. - XI 1920, niewola ros.
  Sikorski Szczepan - *, szer. 37. p. p. zm. ch. 10.V.1919, Przemyśl.
  Sikorski Władysław - , szer. zakł. 3. dyw. piech. zm. ch. 18.1.1920, Dukszty.
  Sikorski Władysław - *, szer. 41. p. p. pl. 27.IV.1920, Kamionka.
  Sikorski Władysław - "', sierz. armja gen. Hallera era. zm. ch. 3.1.1920, Skierniewice.
  Sikorski Władysław - , szer. 40. p. strz. zm. ch. XII.1920, Charków, niewola ros.
  Sikorski Zygmunt - ., szer. - zm. ch. 7.IX.1920, Warszawa.
  Sikowiak Józef - *, kan. 14. p. a. p. zm. - 11.IX.1920, Warszawa.
  Sikulski Kazimierz - *, sap. 13. baon sap. zm. ch. 12.VIII.1920, Piotrków.
  Silągowski Wincenty - *, strz.lidzki p. strz. zm. ch. 10.IV.1920, Lida.
  Silberberg Mojżesz - ., szer. 5. p. p. leg. pl. 20.VIII.1920, Ostrożany.
  Silberstein Chil - *, szer. 58. p. p. pl. 27.VII.1920, Karolin.
  Silberstein Dawid - ., strz. 52. p. strz. pl. 2.VIII.1920, Chatki.
  Siberstein Kazimierz - ., st. szer. 8. p. p. leg. pl. 21.VI.1920, Czyżówka.
  Silberstein Leon - , - zm. - 2o-30.VI.1919,
  Siłejko Jan - ., strz. kowień. p. strz. zm. r. 26.VIII.1920, Warszawa.
  Siłek Ignacy - "", wachm. żand. wojsk. zm. ch. 9.VI.1919, Sucha.
  Siłka Andrzej - "', szer. 17. p. p. zm. ch. 16.X.1920, Warszawa.
  Siłkin Dementij - "', san. szp. zap. Mińsk.Lit. zm. ch. 2.II.1920, Mińsk. Lit.
  Siłkowski Władysław - ., szer. szw. zap. tab. VI. zm. ch. 21.111.1920, Przemyśl.
  Simecki Antoni - "', strz. 51. p. strz. zm. ch. 17.V.1920, Płoskirów.
  Simienicki Michał - zm. - 23.X.1920, Piotrogród, niewola ros.
  Silbersztajn Stefan - ., szer. - zm. ch. 1.IX.1920, Warszawa.
  Silbiger Dawid - ., szer. P. K. U. żywiec. zm. ch. 31.VIII.192O, Kraków.
  Siledec Grzegorz - "', strz. 45. p. strz. pl. l.VI.1920, Napadówka.
  Silek Kazimierz - , st. szer. 38. p. strz. zm. - 10-20.111.1919,
  Siliga Jan - "', szer. - zm. r. 11.VII.1920, Czortkó'W.
  Silkowski Józef - , szer. 202. p. p. pl. 1.VI. - 31.VIII.1920,
  Silski Stefan - "', strz. 149. p. strz. zm. ch. 31.1.1920, Żwańczyk.
  Silżyk - -, ul. jazda mjr. Jaworskiego. pl. 2O.VIII.1920, Frankopol.
  Siłacz Stanisław - "', szer. 69. p. p. zm. ch. 30.IV.192O, Poznań.
  Siłakowski Bolesław - ., kpr. 22. p. p. zm. r. 23.VI.1920, poc. san.
  Simiński Antoni - "', szer. 3O. p. p. zm. ch. 9.111.1920, Łódź.
  Simiński Zygmunt - ., kan. 16. p. a. p. zm. ch. 7.X.1920, Warszawa.
  Simlat Józef - "', szer. 27. p. p. zm. (wypad.) 17.VIII.1920, Chełm.
  Simo (Lima) Konstanty - zm. ch. 21.XI.1918, Warszawa.
  Simon Jan - "', strz. 6. p. strz. B. zm. r. 4.VI.I919, Warszawa.
  Simon Józef - "', szer. - pl. 9.XII.1918, Lwów.
  Simon Leon - ., szer. 62. p. p. zm. ch. 6.VIII.1920, Wadowice.
  Sinak Antoni - , kpr. 11. p. p. pl. 5.IX.1920, Dubienka.
  Sinak Bolesław - , szer. 65. p. p. zm. r. -,
  Sinawa Paweł - "', szer. D. O. G. III. zm. r. 20.111.1919, Kielce.
  Singer Izaak - "', szer. 4O. p. strz. pl. 18.X.1920, N. Konstantynów.
  Singer Josek - , strz. 43. p. strz. pl. 29.V.1920,
  Singer Maks - , szer. zakł. 6. armji. zm.. (wypad.) Czarny Ostrów.
  Sinicki Wincenty - "', szer. 4. p. p. leg. pl. 2.VIII.1920, Dąbrówka.
  Sinkiewicz Antoni - "', szer. urz. D. O. G. II. zm. ch. 13.1.1920, Zamość.
  Sinkiewicz Antoni - * , strz. 52. p. strz. zm. ch. 7.IV.1920, Lwów.
  Sinnicki - -, ul. jazda mjr. Jaworskiego.pl. 18.VIII.1920, Skrzeszew.
  Sinta Franciszek - "', strz. 54. p. 8trz. zm. ch. 15.XII.1920, Przemyśl.
  Siodełko Paweł - *, strz. 52. p. strz. pl. 22.VI.1920, Hryszowce.
  Siodlak Stanisław - "', szer. 60. p. p. pl. 31.VII.1920, Boćki.
  Siodlarz Józef - *, szer. 2°. p. p. zm. ch. 16.VIII.192O, Krak6w.
  Siodłowski Stanisław - *, strz. 43. p. strz. pl. 29.V.1920, Annówka.
  Sionkowski Szymon - "', kpr. toruń. p. strz. zm. ch. 12.1.1920, Gniezno.
  Sipniewski Józef - *, szer. zakł. 8. dyw. piech.zm. ch. 13.IX.1919, Mołodeczno.
  Sipniewski Piotr - *, szer. zakł. 8. dyw.piech. zm. r. 16.IX.1919,
  Sipta Adam - * , szer. kadra w. koI. 1. zm.. - 31.XII.1919, Jabłonna.
  Sirak Teodor - "', strz. 47. p. strz. zm. ch. 6.1.1920, Krak6w.
  Siramowski Stefan - ., strz. 50. p. strz. pl. 12.VII.1920, Dubno.
  Sirotkiewicz Piotr - *, ppor. grodzień. p. sm. pl. 19.V.1920, Ulesie.
  Sirpiejewicz Władysław - , uł. 2. p. ul. zm. -,
  Siruk Teodor - *, strz. 46. p. strz. zm. ch. 6.1.1920, Kraków.
  Sita - --, kpr. 59. p. p. zm. ch. 4.x1l.1920, Mir.
  Sitacz Józef - *, - 62. p. p. pl. 27.IV.1920, Berdycz6w.
  Sita:rek Antoni - -, szer. 68. p. p. pl. 26.VIII.1920, Gródek.
  Sitarek Władysław - , szer. 17. p. p. zm. (mad.) 21.X.1920, Czerkasy.
  Sitarski Andrzej - -, szer. 23. p. p. pl. 13.VI.192O, Stefanpol.
  Sitarski Edward - ., szer. dtwo tw. Brześć n/B. zm. ch. 3O.XII1919, Sucha.
  Sitarski Józef - *, szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 8.VI.1919, Wilno.
  Sitarz Ludwik - ., szer. 37. p. p. zm. ch. 4.1V.1920, szp. pol. 2010.
  Sitarz Mateusz - , st. szer. 37. p. p. pl. 22. VII.1920,
  Sitarz Tomasz - , strz. 47. p. strz. zm. r. 2.VIII.192O, Sanok.
  Sitek Jan - ., strz. 50. p. strz. zm. - 24.IV.1920, szp. pol. 209.
  Sitek Leopold - -, strz. 46. p. strz. pl. 13.VI.1920, Ostrów.
  Sitek Piotr - ., szer. 25. p. p. pl. 7.III.1920, Lubartów.
  Sitek Piotr - *, strz. 49. p. strz. pl. 24.VII.1920, Brody.
  Sitek Piotr - ., ul. 6. p. uł. zm. ch. 13.IX.1920, Lwów.
  Sitke Stanisław - ., szer. 29. p. p. pL 1.VII.1919, Narajów.
  Sitkiewicz Piotr - ", szer. komp. garn. Warszawa. zm. ch. 26.1.1919, 'Warszawa.
  Sitkiewicz Stanisław - , - 4. p. p. leg. zm. - 21.X.1920, niewola ros.
  Sitko Jan - , szer. 13. p. p. zm. - l.V.1920,
  Sitko Józef - *, kpr. iand. wojsk. zm. 20.111.1920, Rajem.
  Sitko Karol - ., kpr. 4. p. p. leg. zm. ch. 9.IV.1919, Lwów.
  Sitko Kazimierz - , szer. 17. p. p. pl. 15-25.V.1919,
  Sijke Stanisław - ., ul. 6. p. uł. zm. r. 24.IX.192O, szp. pol. 301.
  Sitkowski - -, strz. 145. p. strz. pl. 14.VII.1920,
  Sitkowski Aleksander - ., kan. 2. p. a. p. pl. 20.VII.1920, Wołkowysk.
  Sitkowski Władysław - ., szer. 10. p. p. pl. 27.V.1920, Osowa.
  Sitnik Antoni - ., uł. 1. p. uł. pl. 5.VII.1920, Równe.
  Siuber Antoni - , szer. 12. p. p. pl. 23.V.1920, Nowosiółki.
  Siuch Józef - *, strz. 48. p. strz. pl. 21.IX.1920, Łuszczyki.
  Siuda Jan - ., &trz. 2. p. strz. pdh. pl. 26.IX.192O, Grodno.
  Siuda Wawrzyniec - ., szer. 1. p. p. leg. Pl. 27.IX.1919, Kałkuny.
  Siudak Stanisław - ., szer. 5. baon etap... zm. ch. 2011I.192O, Tarnów.
  Siudziński Wincenty - ., oddz. ppor. Cymsa. Pl. 5.1.1919, Inowrocław.
  Siudziński Władysław - ., szer. 68. p. p. Pl. 23.VII.192O, Łunna Wola.
  Siurda Zygmunt - ., uł. 3. p. ul. zm. ch. 20.1I1.1920, Kraków.
  Siuta Piotr - ", strz. 2. p. strz. pdh. zm. ch. 12.VIII.192O, Łódź.
  Siuta Piotr - ., szer. 40. p. strz. pl. 28.VIII.1920, Lwów.
  Siutkowski Jakób - ., szer. p. z. rzesZOW. zm. ch. 16.XII.1918, Rzeszów.
  Siutkowski Józef - ., szer. koim. sam. 3. zm. r. 26.X.1919, Łódź.
  Siuzdak Zygmunt - ., pchor. 10. p. p. zm. - 22.11.1919, Gródek Jagiel.
  Siużec Stanisław - ., szer. baon wart. Mińsk Lit. zm. ch. 26.IV.192O, Żyrardów.
  Siwa Jan - ., szer. 55. p. p. 35209. pl. 2.x.1920, Baranowicze.
  Siwa Władysław - .. st. ul. 8. p. ul. zm. ch. 9.VI.1919, Kowel.
  Siwajno Józef - , uł. 3. p. uł. pl. 1.VIII.1920, Kniahbun.
  Siwak Jakób - "', strz. 47. p. strz. zm. ch. 19.VIII,1920, Stryj.
  Siwak Józef - "', pobor. P. K. U. Tarn6w. zm. r. 23.VIII.1920, Tarnów.
  Siwak Juljan - , strz. l. p. strz. pdh. Pl. 17.VII.1920, Stolin.
  Siwak Michał - st. szer. 61. p. p. pl. 24.IX.1920, Wołkowysk.
  Siwak Mordko - , szer. 7. p. p. leg. pl. 15.V.1920, Kublicze.
  Siwarski Ignacy - "', ~r. 18. p. p. zm. ch. 7.X.1920, Druskieniki.
  Siwecki Franciszek - ., strz. 1. p. strz. pdh. zm. cb.. 1.VI.1919, N. Sąez.
  Siwek Adolf - *, kpr. 39. p. strz. pl. 16.V.1919, Prusy.
  Siwek Feliks - "', st. szer. 9. p. p. leg. pl. 10.III.1920, Dryssa.
  Siwek Franciszek - ., sap. komp. zap. sap. 7. zm. ch. 4.1II.1920, Poznań.
  Siwek Ignacy - *, szer. 22- p. p. Pl. 4.VIII.1920, Rokitno.
  Siwek Józef - *, szer. 20. p. p. pl. 10.Vn.1920, Klewań.
  Siwek Marcin - ., szer. 39. p. strz. Pl. 20.VI.1919, Manaj6w.
  Siwek Walenty - , sieri. 8. p. strz. wlkp. pl. 8.II.1919, Grębów.
  Siwiak Ignacy - ., strz. 3. samodz. Dyon strz. gran. zm. (wypad.) 5.XII.1919, Piotrków.
  Siwiczkowski Henryk - *, plut. wileń. p. strz. zm. ch. 17.X.1920, Bochnia.
  Siwiec Andrzej - , szer. 20. p. p. zm. ch. jesień 1920, niewola ros.
  Siwiec Jan - "', strz. 47. p. strz. pl. 3.VI.1920, N. Miadzioł.
  Siwiec Jan - "', szer. 35. p. p. Pl. 10.VII.1920, Kopcewicze.
  Siwiec Stanisław - , kpr. 105. p. p. pl. 23.VII.1920,
  Siwiec Stanisław - ., szer. 4. p. p. leg. zm. r. 27.VII.1920, poe. san. 9.
  Siwiec Stanisław - ., - 6. p. a. p. zm. ch. 3.IX.1920, Kraków.
  Siwiec Stefan - ., szer. zakł. 5. dyw. piech. zm. ch. 2.III.1920, Tarnopol.
  Siwiec Stefan - , wachm. 5. d. a. k. zm. - 28.VI.1920, Kilikijów.
  Siwiec Tomasz - ., plut. dtwo tw. Dęblin. zm. ch. 26.II.1919, Dęblin.
  Siwiec Wilhelm - ., kpr. 167. p. p. pl. 13.VI.1920, Spiehalszczyma.
  Siwik Konstanty - ., szer. 14. p. p. zm. ch. 29.VIII.1920, czoło san. 5.
  Siwiński Józef - *, szer. 42. p. p. zm. ch. 18.XII.1919, Włocławek.
  Siwiński Kazimierz - ., szer. 65. p. p. zm. ch. 31.VII.1920, Zamośli.
  Siwoń Andrzej - ., - leg. pol. zm. r. 26XI.1918, Lwów.
  Siwy Jakób - ., sap. 2. baon sap. zm. ch. 5.II.1920, Lublin.
  Siżewski Zygmunt - "', kan. 10. p. a. c. zm. ch. 1l.IV.1920, Warszawa.
  Skabara Stanisław - , - - zm. ch., jesień 1920, Kijów niewola ros.
  Skabowski Tadeusz - ., kpt. lek. szp. Cz. Xrz.zm. ch. 16.XI.1920, Warszawa.
  Skadryn - -, st. szer. 1. p. p. leg. pl. 24.VII.1919, Mochowicze.
  Skakusz Andrzej - ., szer. 22. p. p. zm. ch. 8.VII.1919, Lwów.
  Skal Michał - , strz. 53. p. strz. zm. ch. 1.X.1920, Lwów:
  Skalany Wojciech - ., strz. 49. p. strz. zm. ch. 25.11.1920, Kołomyja.
  Skalczyński Stanisław - , szer. 31. p. p. zm. ch. 17.II.1920, Łódi.
  Skalec Jan - "', st. strz. 4. p. strz. kon. zm. ch. 1l.IV.1920, Płoskirów.
  Skaliński Józef - ., szer. urz. D. O. G. V. zm. ch. 3.VIII.1920, Kraków.
  Skalski Edmund - ., ppor. 32. p. p. zm. r. 29.VI.1920, poc. san. "Lech".
  Skalski Feliks - , plut. - zm. ch. XI.1920, Charków, niewola ros.
  Skalski Henryk - ., kan. 1. p. a. c. zm. (uton.) 21.IV.1920, Słucz.
  Skalski Jan - , plut. 48. p. strz. pl. 4.VII.1920, nad jez. Szo.
  Skalski Jan - "', sap. 1. p. w. kol. zm. ch. 2X.1920, Lublin.
  Skalski Stanisław - ., sierż. zakł. Dtwa fr." zm. ch. 16.IX.1920. Sosnowiec.
  Skalski Stanisław - ., szwol. 2. p. szwol. pl. 31.VnI.1920, Wolica śniatycka.
  Skalski Władysław - ., szer. 62. p. p. zm. ch. ll.III.1920, Bydgoszcz.
  Skalski Zygmunt - ., st. strz. 1. p. strz. pdh. Pl. 1.VIII.1920, Brześ n./B.
  Skała Ludwik - , kpr. 1. p. a. p. zm. r. 15.V.1920, Kijów.
  Skałecki Wacław - ., szer. 9. p. strz. wlkp. zm. ch. 27.VIII.1919, Poznań.
  Skałka Stanisław - ., szer. 19. p. p. pl. 3.VIII.1920, Ruda Brodzka.
  Skałkowski Iwo - ., por. 1. p. stn. Iw. pl. 81.XII.1918, Persenkówka.
  Skanieczka Władysław - ., pchor. 1. dyw. pi ech. pl. 29.1V.1919, Wilno.
  Skarbek-Rudzki Jerzy - *, ppor. 14. p. uł. zm. r. 2.IX.1920, Lwów.
  Skarczyszyn Władysław - *, szer. b. z. w. wart. VI. zm. r. 25.VII.1920, Lwów.
  Skarżyński Bogumił - "', ppor. 1. p. strz. kon. zm. (wypad.) 5.nI.1920, Tarnopol.
  Skarżyński Bolesław - , stn. 3. p. stn. kon. zm. - 1920,
  Skarżyński Ignacy - *, kpt. 65. p. p. pl. 25.IX.1920. Antopol.
  Skarżyński Michał - *, pdf. korp. kad. zm. ch. 24.XI.1918, Warszawa.
  Skarżyński Narcyz - ., szer. - zm. ch. 8.IX.1920, Warszawa.
  Skarżyński Piotr - *, szer. 60. p. p. pl. 29.VIII.1920, Kolno.
  Skarżyński Stefan - ., kpr. 80. p. p. pl. 9.VI.1920, Hostoboże.
  Skarżyński Stefan - "', I, st. szer. 83. p. p. pl. 8.IX.1919, Zaolchowie.
  Skarżyński Stefan - , II, szer. 33. p. p. pl. 4.VII.1920, nad Dźwiną.
  Skassa Alfred - *, sieri. szp. pol. 209. zm. ch. 13.XII.1920. Równe.
  Skaszczyk Bolesław - *, stn. 3. p. strz. pdh. pJ. 21.IX.1920, Zaspicze.
  Skawiński Alojzy - ., szer. 6/VI. baon wart. pl. 6.VIII.1920,
  Skawiński Antoni - , szer. 1. p. p. leg. pl. 29.IX.1919, Dyneburg.
  Skawiński Rudolf - "', sierż. 1. p. lot. zm. ch. 9.VIll.1920, Warszawa.
  Skawiński Stanisław - zm. r. l2.XI.19l8, Lwów.
  Skawiński Władysław - ., kpr. 88. p. strz. pl. 27.IV.1920. Meżyr6w.
  Skawiski Michał - "', szer. poc. san. 10. zm. ch. l3.X.19l9, Lida.
  Skawski Tomasz - ., sap. 1. p. w. kol. zm. ch. 2l.xU.1920, KoweI.
  Skawski Wojciech - ., szer. 16. p. p. zm. ch. 2O.VIU.1920. Kraków.
  Skaza Józef - *. ppor. komp. sanocka. zm. ch. 22.XI.1918, Sanok.
  Skazalski Piotr - *, szer. 8. p. p. leg. pl. 26.IX.1920, Wołpa.
  Skaziński Piotr - , st. szer. 59. p. p. pl. 25.VIII.1920, Kolno.
  Skąpski Henryk - , por. 37. p. p. Pl. -.
  Skąpski Józef - *, szer. 240. p. p. zm. r. 24.VnI.l920, Lw6w.
  Skeliński Leon - ., szer. 67. p. P. pl. 2.VI.1920, Krzywice.
  Skiba - -', szer. gr. kpt. Todta. pl. 20.Vn.1920, Rohatyn.
  Skiba Feliks - ., szer. zaleł. D. O. E. Równe. zm. ch. 12.1V .1920, R6wne.
  Skiba Franciszek - , strz. 44. p. strz. zm. - 1-11.11.1920, Równe.
  Skiba Jan - ., szer. 2. syb. p. p. pl. 28.VIII.1920, Krzynowłoga.
  Skibaa Jan - ., szer. 58. p. p. pl. 21.IX.1920, Siennica.
  Skiba Jan - ., - 1. bryg. jazdy. zm. ch. 13.x.1920. szp. pol. 503.
  Skiba Michał - ., szer. kolm. tab. 37. zm. ch. 4.X.1920, Częstochowa.
  Skiba Michał - "', kpr. 52. p. strz. zm. ch. 10.X.1920, Lwów.
  Skiba Władysław - ", szer. 2. p. strz. Iw. zm. r. 18.1.1919, Lwów.
  Skiba Władysław - *, strz. 52. p. strz. pJ. 3.IX.1920, Rohatyn.
  Skibel Bronisław - *, strz. grodzień. p. strz. pJ. 16.XI.1919, Kozły.
  Skibicki Juljan - *, szer. 1. p. strz. Iw. zm. r. 4.1.1919, Lwów.
  Skibiński - , szer. 59. p. p. pl. 4.VIII.1920, Mogielnica.
  Skibiński Bronisław - ., szer. szw. zap. tab. II. zm. ch. 14.V.1920, Lublin.
  Skibiński Eugenjusz - ., pchor. 201. p. p. pJ. 5.VIII.1920, Ostrów Maz.
  Skibiński Franciszek - *, szer. 10. p. p. zm. ch. 10.IX.1919, Łódź.
  Skibiński Jan - ., szer. zak. 10. dyw. piech. zm. ch. 20.UI.1920, Kraków.
  Skibiński Leon - ., - - zm. eh. 6.V.1919, Kołomyja. .
  Skibiński Leonard - *, szer. 61. p. p. pJ. 29.V.1920, Pleszczenice.
  Skibiński Marjan - , szer. 31. p. p. pl. IV.1920,
  Skibiński Michał - ., szer. 61. p. p. zm. ch. 20.1.1920, Gniezno.
  Skibiński Mieczysław - *, szer. 32. p. p. zm. ch. 25.VI.1919, Zamość.
  Skibiński Stanisław - ., szer. 4. p. strz. wlkp. zm. ch. 6.X.1919, Mińsk Lit.
  Skibiński Szczepan - ., kpr. 55. p. p. pJ. 10.IV.1920, Strakowicze.
  Skibiński Władysław - *, sierż. 3. park lot. zm. ch. 28.VII.1920, Lwów.
  Skibiński Władysław - ., szer. 12. p. p. zm. ch. 15.VU.1919, Dziedzice.
  Skibniewska Helena - ., pielęg. zakł. dyw. gen. teligowskiego. zm. ch. 18.VIII.1919, Borszczów.
  Skibniewski Franciszek - *, uł. 8. p. ul. zm. ch. 21.II.1920, Kraków.
  Skibniewski Jerzy - *, - leg. pol. pJ. 16.XI.1918, Lwów.
  Skibniewski Włodzimierz - *, - - pJ. 18.XI.1918, Lwów.
  Skierba Franciszek - , kan. 13. p. a. p. pJ. 29.V.1920, tywotów.
  Skierczynowski Zygmunt - ., szer. 42. p. p. zm. ch. 15.II.1920, Białystok.
  Skierowski Marjan - , szer. 2. p. strz. wlkp. pJ. 11.II.1919, Zbąszyn.
  Skierski Stanisław - *, kpr. 30. p. p. pl. 31.VIII.1920, Hostynne.
  Skiert Leonard - *, szer. 21. p. p. pl. 17.X.1920, MiropoI.
  Skieriański Wacław - , szer. 41. p. p. pJ. 28.IX.1920, Lida.
  Skinder Bolesław - , ppor. jazda tatar. pl. 18.VIU.1920, Płock.
  Skinołek Jakób - , strz. wileń. p. strz. pl. 27.IX.1920, Papiernia.
  Skirgajłło Emiljan Tadeusz - ., ppor. kowień. p. strz. pJ. 25.X.1920, Marciniszki.
  Skirka Jan - ., - pl. 9.III.1919, Rodatycze.
  Skinnunt Konstanty - ., pchor. kowień. p. strz. pJ. 12.VU.1920, Święciany.
  Skiszyński Franeiszek - *, szer. 1. p. strz. lw. zm. r. 16.1.1919, Lwów.
  Skiścin Józef - *, szer. zm. ch. 27.II.1920,
  Skitaliński Jan - *, strz. 52. p. strz. zm. ch. 4.II.1920, Płoskirów.
  Sklarski Bronisław - *, ul. 1. p. ul. pl. 29.V.1920, Wołodarka.
  Składanek Lucjan - *, kpr. 2. p. ul. pl. 13.IV.1919, Zaborze.
  Składowicz Paweł - , uł. 2. p. uł. pl. 18.VI.1920, Ozierna.
  Składowski Gustaw - *, szer. 58. p. p. zm. ch. 6.X.1920, Wolsztyn.
  Skłodowski Władysław - *, plut. 36. p. p. Pl. 21.V.1920, Oleksin.
  Skoc Józef - *, szer. 6. p. p. leg. pl. 30.IV.1919, Wilno.
  Skocen Wacław - *, strz. kowień. p. strz. zm. ch. 3.III.1920, Wilno.
  Skocz Jan - ., szer. 4. ruch. park lot. zm. (uton.) 25.VI.1920, ,
  Skoczek Andrzej - ., szer. 4. p. p. leg. pl. 29.V.1920
  Skoczek Mieczysław - *, sierż. 28. p. p. pl. 2.VI.1920, Borowe.
  Skoczek Stanisław - , szer. 6::!. p. p. pl. 24.1X.1920,
  Skoczek Szczepan - *, plut. 9. p. uf. Pl. 23.VIII.1920, Krystynopol.
  Skoczeń Piotr - *, strz. 43. p. strz. pl. 29.V.1920, Annówka.
  Skoczewski Władysław - *, szer. Baon radom. pl. 1.11.1919, Mszana.
  Skoczybut Antoni - , szer. 8. p. strz. wlkp. pl. 19.V.1919, Zduny.
  Skoczylas Adam - *, st. sap. 4. baon sap. pl. 1.11.1920, Jabłonna.
  Skoczylas Augustyn - * , sierZ. 26. p. p. pl. 21.IV.1920, Kropiwna.
  Skoczylas Piotr - *, kan. 13. p. a. p. zm. ch. 16.IV.1920, R6wne.
  Skoczylas Stanisław - *, szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 20.VIII.1919, Wilno.
  Skoczylas Stanisław - *, szer. 34. p. p. zm. ch. 10.XII.1919, Lublin.
  Skoczylas Stanisław - , strz. 43. p. strz. pl. 29.V.1920, Annówka.
  Skoczylas Stefan - * , szer. 18. p. p. pl. 8.VI1.1920, Bohuszewicze.
  Skodorow Michał - , strz. lidzki p. strz. pl. 16.1.1920, Klepacze.
  Skok Zyszko - *, szer. 42. p. p. zm. r. 1l.IV.1920, szp. pol. 609.
  Skokowski Bronisław - *, strz. 44. p. strz. zm. ch. 25.11.1920, Łuck.
  Skolbania Karol - *, strz. 43. p. strz. pl. 26.IV.1920, Biczowa.
  Skold Wawrzyniec - , st. szer. 9. p. p. leg. Pl. 24.XII.1919, nad Diwinlł.
  Skolimowski Tadeusz - , szer. 201. p. p. pl. 3.VIII.1920, Ostrów Maz.
  Skolmowski Jan - *, szer. 5. p. p. leg. zm. (uton.) 18.VII.1920, Styr.
  Skomecki Stanisław - *, szer. 15. p. p. pl. 23.x1.1919, N oW08iółki.
  Skomro Wojciech - "', szet'. 39. p. strz. zm. - 20.V.1919, Lwów.
  Skoniecki Wojciech - ., st. szer. 34. p. p. zm. - 16.V.1920, Łuniniec.
  Skonieczka Jan - *, kpr. 59. p. p. pl. 6.VIII.1920, Wojewódki.
  Skonieczka Stanisław - *, strz. 54. p. strz. pL 21.111.1920, Jabłonówka.
  Skonieczny Bolesław - *, szer. 1. syb. p. p. pl. 14.VIII.1920, Borkowo.
  Skonieczny Feliks - ., szer. 59. p. p. pl. 15.VI.1920, Domżeryce.
  Skonieczny Ignacy - , szer. 30. p. p. pl. 15.VI.1920, Wilno.
  Skonieczny Józef - *, szer. 33. p. p. zm. (wypad.) 22.VIII.1919, Dzisna.
  Skonieczny Kazimierz - *, ul. 5. p. uł. zm. ch. 20.lX.1920, Lublin.
  Skonieczny Marcin - , szer. 5. p. strz. wlkp. pl. 12.1.1919, Złotniki.
  Skonieczny Michał - *, strz. miński p, strz. Pl. 2.VI.1920, Krasne.
  Skonieczny Stanisław - *, szer. 21. p. p. zm. ch. 14.X.1919, Łódź.
  Skonieczny Stanisław - *, szer. 63. p. p. pl. 6.VIII.1920, Malowa Góra.
  Skonieczny Stanisław - *, szer. 157. p. p. zm. - 27.VIII.1920, Łuck.
  Skonieczny Teodor - , st. szer. 59. p. p. Pl. 22.111.1919, Opoki.
  Skonieczny Wacław - *, szer. 7. p. p. leg. zm. ch. 15.1.1920, Chełm.
  Skonieczny Władysław - , szer. 5. p. strz. wlkp. Pl. 5.1.1919, Inowrocław.
  Skonieczny Władysław - *, szer. 1. p. p.leg. zm. r. 9.1.1920, Dukszty.
  Skonieczny Władysław - "', szer. M. S. Wojsk. zm. ch. 26.x.1920, Warszawa.
  Skopek Wojciech - ., strz. 144. p. strz. zm. ch. 24.xII.1919, Stanisławów.
  Skora Józef - , szer. 2. p. p. leg. pl. 2.1X.1920, Trzeszczany.
  Skora Michał - , kpr. 1. p. strz. wlkp. Pl. 19.1V.1919, Stawczany.
  Skora Władysław - *, szer. 24. p. p. pl. 23.XI.1919, Górki.
  Skoracki Wacław - ., plut. 60. p. p. zm. r. 15.VII.1920,
  Skoradko Andrzej - *, szer. armja gen.Hallera. zm. ch. 27.VII.1919, Częstochowa.
  Skorasa Andrzej - *, szer. baon kpt. Trapszy. pl. 2O.n.1919, Bełz.
  Skorczyk Jacenty - "', szer. 85. p. p. pl. 8.VII.1919, Łunin.
  Skorczyk Stanisław - ., sap. 12. baon sap. zm. ch. 25.XII.1919, Tarnów.
  Skorecki Antoni - *, strz. 49. p. strz. zm. r. 15.IX.1920, Lwów.
  Skorek Adam - ., szer. 20. p. p. pl. 17.IX.1920, tulice.
  Skorek Stanisław - , szer. 11. p. p. pl. 6.VIII.1920, Dorohusk.
  Skorniak Bronisław - ., szer. 5. p. p. leg. Zm. r. 25.V.1919, Jarosław.
  Skornicki Wiktor - ., szer. 3. p. strz. wlkp. zm.' eh. 2O.XI.1919, Kościan.
  Skorobecki Stanisław - *, sierż. 39. p. strz. pl. 16.V.1919, Podboree.
  Skorobura Maksymiljan - *, - - pl. 13.XI.1918, Lwów.
  Skoropad Filip - *, szer. ob. jeń. Wadowice. zm. eh. 16.III.1920, Warszawa.
  Skoropowski Władysław - *, - 5. p. p. leg. zm. eh. 11.1.1920, Bialystok.
  Skorowski Jan - , strz. wileil. p. strz. pl. 27.IX.1920, Papiernia.
  Skorupa Jan - ., szer. 240. p. p. zm. ch. 13'x.1920, Lwów.
  Skorupa Stanisław - ., bomb. 1. p. a. p. zm. eh. 16.VI.1920, Kowel.
  Skorupa Stefan - *, szer. 9. p. p. leg. zm. eh. 13.VIII.1920, Jarosła~'.
  Skorupa Władysław - *, strz. 2. p. strz. pdh. zm. eh. 15.XII.1920, święciany.
  Skorupiński Bronisław - .. szer. 60. p. p. pl. 13.VII.1920, Iwieniec.
  Skorupiński Franciszek - *. szer. 56. p. p. pl. 25.X.1919. Mińsk Lit.
  Skorupka Antoni - *. kan. 17. p. a. p. pl. 7.VII.1920, Puzyry
  Skorupka Ignacy - *, ks. kapel. 236. p. p. pl. 14.VIII.1920. Ossów.
  Skorupka Jan - *, sap. 14. baon sap. zm. r. 23.XI.1919, Mińsk Lit,
  Skorupka Henryk - *, pchor. 25. p. p. Pl. 2.1V.1920, Młyny Ostrożeckie.
  Skorupski Adam - *, kpr. 68. p. p. pl. 1.VI.1920. Krzywicze.
  Skorupski Antoni - .. szer. 1. p. p. Jeg. pl. 10.1.1920, Kożuliszki.
  Skorupski Antoni - ., szer. 23. p. p. zm. ch. 15.1.1920, Lublin.
  Skorupski Franciszek - *. st. szer. - Z'm. - 16.VII.1919, Warszawa.
  Skorupski Franciszek - , szer. 101. p. p. pl. 27.VI.1920, Rohaerow.
  Skorupski Marceli - *, szer. 61. p. p. zm. ch. 15.III.1920, Gniezno.
  Skorupski Seweryn - *, szer. 201. p. p. Pl. 9'x.1920, Wilno.
  Skorupski Stanisław - ., szer. Lp. p. leg. pl. 3.X.1920, nad Serweczem.
  Skorupski Władysław - *, plut. lidzki p. strz. Pl. 81.X.1920, Bakupie.
  Skory Stefan Franciszek - *, szer. 38. p. strz. zm. - 23.IV.1919, Lwów.
  Skoryna Jerzy - *, ppor. 33. p. p. zm. r. 6.VI.1920. N. święciany.
  Skorzyński Józef - *, szer. 37. p. p. zm. eh. 14.X.1920. Włocławek.
  Skotnicki Józef - - 54. p. sm. zm. eh. 21.1.1919, Ruda Siedl.
  Skotnicki Józef - ., kan. 1. p. a. p. zm. - 28.XII.1919, Warszawa.
  Skotnicki Stanisław - , szer. zm. - 25.VIII.1919, Kamionka Strum.
  Skoupe Edward - , ppor. 7. p. p. leg. pl. 15.V.1920, Kublicze.
  Skowarczak Wawrzyniec - *. strz. Lidzki p. strz. zm. ch. 31.VIII.1920, Ostrowiec.
  Skowiański Jan - , szer. 9. p. p. leg. Pl. 29.VII.1920, Łuck.
  Skowron Alojzy - *. szer. poe. panc. "Chrobry". pl. 21.VIII.1920, Mikołajów.
  Skowron Andrzej - *, szer. 28. p. p. zm. (wypad.) 12.VI.1919, Borowa.
  Skowron Andrzej - , ut jazda mjr. Jaworskiego. pl. 18.VIII.1920, Mordy.
  Skowron Andrzej - , strz. 2. p. strz. kon. zm. ch. 10.IV .1920, Kielce.
  Skowron Jakób - *, szer. urz. 9. dyw. piech. zm ch. 30.VIII.1920, Warszawa.
  Skowron Jan - *, szer. 24. p. p. pJ. 10.IX.1919, Popki.
  Skowron Józef - *, szer. 1. baon strz. zm. - 15.IV.1919, Kraków.
  Skowron Józef - , szer. 3. p. p. leg. pl. 3.V.1919, Wilejka.
  Skowron Józef - *, szer. 10. p. p. zm. ch. 30.1.1920, Rokitno.
  Skowron Józef - ., szer. 38. p. strz. pJ. 24.11.1920, Bucniowa.
  Skowron Józef - , szer. zakt 12. dyw. piech. zm. ch. 25.XII.1920, Nisko.
  Skowron Stanisław - *, strz. 48. p. strz. zm. ch. 20.1I.1920, Stanisławów.
  Skowron Walenty - *, szer. 68. p. p. pJ. 9.VII.1920, Nowosiółki.
  Skowron Wincenty - *, szer. 68. p. p. zm. eh. 13.II.1920, Poznań.
  Skowron Władysław - ., szer. 3. p. p. leg. pl. 4.V.1920, Niehnowicze.
  Skowronek Franciszek - ., strz. 54. p. strz. pl. 16.VIII.1920, Zadwórze.
  Skowronek Jan - *, plut. 50. p. strz. zm. ch. l.XI.I920, Kościan.
  Skowronek Wojciech - *, kpr. 13. p. p. zm. ch 8.X.1920, Brześć n./B.
  Skowroński Antoni - *, kpr. 11. p. p. pl. 2ó.VI.1920, Rudnia Radowel.
  Skowroński Bernard - *, szer. 69. p. p. pl. 10.VII.1920, Rajpole.
  Skowroński Bolesław - *, szer. Lp. p. leg. zm. ch. 14.XII.1919, Jabłonna.
  Skowroński Czesław - *, szer. 13. p. p. pl. 8.V.1920, Niemirów.
  Skowroński Feliks - *, kan. 17. p. a. p. pl. 21.IX.1920, Suwałki.
  Skowroński Franciszek - , szer. 17. p. p. pl. - IX.1920,
  Skowroński Franciszek - ., st. szer. 362. p. p. zm. ch. 26.IX.1920, Bydgoszcz.
  Skowroński Franciszek - ., szer. 159. p. p. zm. ch. 1.X.1920, Leszno.
  Skowroński Franciszek - ., st. szer. 32. p. p. pJ. 17.X.1920, Łuszniki.
  Skowroński Henryk - , plut. 12. p. ul. pl. 5.VI.1920, Ozierna.
  Skowroński Ignacy - ., szer. 58. p. p. zm. ch. 23.IX.1919, Mińsk Lit.
  Skowroński Ignacy - *, st. szer. 57. p. p. zm. ch. 12.X.1920, szp. pol. 701.
  Skowroński Jan - *, szer. 5. p. strz. wlkp. zm. r. 31.V.1919, Inowrocław.
  Skowroński Jan - ., szer. 9. p. p. leg. pl. 30.VII.1920, Łuck.
  Skowroński Józef - ., kpr. 58. p. p. zm. ch. 28.xn.1919, WolsztYJ1.
  Skowroński Józef - *, ul. 11. p. uł. zm. ch. 31.XII.1919, Radom.
  Skowroński Józef - ., kan. 5. p. a. p. zm. ch. 16.VII.1920, poe. san. 7.
  Skowroński Józef - *, kpr. wileń. p. strz. pl. 25.VII.1920, Roś.
  Skowroński Józef - , szer. 26. p. p. zm. ch. 24.X.1920, Warszawa.
  Skowroński Michał - , szer. 155. p. p. pl. l.VI.I920, Rusaki.
  Skowroński Stanisław - ., szer. 9. p. strz. wlkp. zm. - 6.V.1919, Poznań.
  Skowroński Stanisław - *, szer. 13. p. p. zm. r. 3.V.1920,
  Skowroński Władysław - , szer. 6. p. p. leg. zm. r. -,
  Skowsgoid Michał - ., szer. 12. p. p. zm. ch. 4.VIII.1920, Grudziądz.
  Skowus Jan - ., szer. 5. p. p. leg. zm. ch. 13.VIII.1919, Warszawa..
  Skólski Franciszek - ., szer. 41. p. p. zm. ch 1l.X.1920, szp. pol. 708.
  Skóra Jan - , - 30. p. p. pl. 31.VIII.1920, Hrubieszów.
  Skóra Józef - , strz. grodzień. p. strz. pl. 26.IX.1920, N. Ruda.
  Skóra Juljan - , plut. 13. p. p. pl. 20.V.1920, Duniłowicze.
  Skóra Piotr - *, szer. baon wart. Kielce. zm. ch. 10.VIII.1919, Kielce.
  Skóra Tadeusz - ., strz. 53. p. atrz. zm. r. 28.VII.1920, Lwów.
  Skóra Władysław - , szer. 17. p. p. zm. - 22.1.1920,
  Skórek Władysław - *, strz. grodzień. p. strz. zm. ch. 21.VI.1919, Baranowicze.
  Skórka Andrzej - * , szer. szk. inw. woj. Lipowice. zm. ch. l.IV.1920, Przemyśl.
  Skórka Bolesław - *, szer. 4/V. baon etap. zm. ch. 5.III.1920, Grodno.
  Skórka Franciszek - , szer. 3. p. p. leg. pl. 1.IX.1920, Krasnystaw.
  Skórka Wiktor - *, szer. 26. p. p. pl. 17.VII.1920, Kulikowicze.
  Skórnicki Jan Leon - "', kpr. Lp. uł. zm. ch. 29.1X.1919, Pniewy.
  Skórniewski Wawrzyniec - *, szer. 24. p. p. pl. 20.V.1920, Bereźniówka.
  Skórski Bolesław - ", plut. 19. p. p. pl. 13.VIII.1920, Toporów.
  Skraba Jakób - *, strz. 145. p. strz. pL 14.VIII.1920, Sochocin.
  Skrabacz Franciszek - *, strz. 52. p. strz. pl. 29.V.1920,
  Skrabka Franciszek - *, szer. zakł. D. O G. VI. zm. ch. 9.II.1920, Lwów.
  Skrabski Wojciech - *, plut. D. O. G. V. zm. ch. 1l.IX.1919, Kraków.
  Skraburski Franciszek - *, strz. 46. p. strz. zm. ch. 30.VIII.1920, Przemyśl.
  Skraiński Aleksander - *, sZer. 10. p. p. zm. ch. -,
  Skrajnowski Jan - *, ul. 7. p. ul. zm. ch. 4.III.1920, poe. Cz. Krz. 10.
  Skraube Adolf - *, strz. miński p. strz. pl. 31.V.1919, Dolny Snów.
  Skręt Antoni - *, strz. wileń. p. strz. pl. 4.V.1920, Lepel.
  Skrętkiewicz Franciszek - *, plut. 6. p. a. p. zm. ch. 5.V.1920, Mińsk Lit.
  Skrobacki Augustyn - *, ppor. 63. p. p. pl. 3.VIII.1920, Lęgi,
  Skrobacz Franciszek - ''', szer. 69. p. p. zm. ch. 28.VII.1920, Rawicz.
  Skrobacz Franciszek - *, szer. - zm. ch. 16.XII.1920, Warszawa.
  Skrobas Józef - *, szer. 6. p. p. leg. pl. 7.VI.1920, Bohdany.
  Skrobecki Władysław - ", szer. - pl. 9.VIII.1920, Dzierzgowo.
  Skrobisz Helena - , pielęg. poe. san. 6. zm. - VL1920, Szepetówka.
  Skrocki Stanisław - *, st. szer. 42. p. p. zm. ch. 13.VIII.1920, Kraków.
  Skrodziuk Józef - *, szer. 6. p. p. leg. pl. 8.VI.1919, Wołki.
  Skrok Franciszek - *, uł. 7. p. uł. zm. ch. 4.V.1920, Stanisławów.
  Skromlewicz Rafał - , szer. - zm. 1". 24.11I.1919, Warszawa.
  Skropczyński Józef - *, >:zer. urz. D. O. G. VI. zm. ch. 10J.1920, Rzeszów.
  Skrupka Alter - , szer. 32. p. p. pl. 3.VII.f920, Niestanowicze.
  Skrysiak Józef - , szer. 5. p. strz. wlkp. pl. 21.1.1919, Chmielniki.
  Skrzeczkowski Jan - *, szer. 1. p. p. leg. zm. ch. 101.1919, Lublin.
  Skrzek Wojciech - *, szer. 36. p. p. pl. 19.VI.1920, Dworzyszcze.
  Skrzekut Stanisław - *, strz. 1. p. strz. pdh. zm. ch. 23.VI.1919, N. Sącz.
  Skrzelowski Czesław - , szer. 6. p. p. leg. pl. VIII.1920,
  Skrzeszewski Franciszek - , pdf. 4. p. strz. wlkp. pl. 22.1.1919, Paterek.
  Skrzydelski Władysław Włodzimierz - ., plut. 24. p. p. pl. 26.'1.1919, Wiśniowczyk.
  Skrzydlak Stefan - *, szwol. 1. p. szwol. pl. 15.VII.1920, Stawki.
  Skrzydlewski Jan - *, szer. 28. p. p. pl. 2.VI.1920, Borowe.
  Skrzyniarz Władysław - , szer. 16. p. p. pl. 7.VII.1920, żukowiec.
  Skrzyniasz Jan - *, strz. 44. p. strz. zm. - 20.XII.1919, Połonne.
  Skrzyński Adam - *, - 4'1. p. strz. zm. ch. 4.VIII.1920, l.6dź.
  Skrzyński Antoni - , ul. - zm. r. 4.VIII.1920, Małkinia.
  Skrzyński Franciszek - *, szer. 19. p. p. zm. r. 7.IX.1920, Cieszyn.
  Skrzyński Józef - *, szer. 5/V. baon wart. zm. ch. 20.X.1920, Kraków.
  Skrzyński Piotr - *. szer. 13. p. p. zm. ch. 14.xn.1919, Modlin.
  Skrzyński Walerjan - *, szer. 37. p. p. pl. 22.1I.1919, Bratkowice.
  Skrzyp Piotr - *. szer. urz. powr. jeń. zm. ch. 31.1.1920, N. Sącz.
  Skrzypacz Tomasz - *. szer. 17. p. p. zm. ch. 5.IV.1920, Rzeszów.
  Skrzypacz Władysław - *, szer. 22. p. p. pl. 29.V.1920, Rzeczyca.
  Skrzypak Walenty - . szer. 155. p. p. zm. ch. 22.1.1920, Wolsztyn.
  Skrzypczak Andrzej - * , szer. 56. p. p. pl. 17.IV.1920, Szaciłki.
  Skrzypczak Bolesław - ., - 1. p. strz. wlkp. pl. 18.111.1919, Dołhomościska.
  Skrzypczak Franciszek - *, szer. 58. p. p. zm. ch. 1.II.1920, szp. pol. 701.
  Skrzypczak Jan - *, szer. 3. p. sm. wlkp. pl. 7.VIII.1919, Radoszkowice.
  Skrzypczak Jan - *, strz. 145. p. strz. zm. - 14.1.1920,
  Skrzypczak Jan - , szer. 69. p. p. pl. 26.V.1920, Krzywicze.
  Skrzypczak Jan - . szer. 67. p. p. pl. 13.VII.1920. Smorgonie.
  Skrzypczak Jan - *, kpr. 65. p. p. pl. 24.VII.1920, Bereza Kartuska.
  Skrzypczak Józef - *, szer. 202. p. p. Pl. 17.VIII.1920, Bronin.
  Skrzypczak Kacper - *, kpr. 61. p. p. zm. ch. 22.IX.1920, Wolsztyn.
  Skrzypczak Leon - *, szer. 60. p. p. pl. 1l.V.1920, Kijów.
  Skrzypczak Leon - *, szer. 55. p. p. pl. 26.VII.1920, Linowo.
  Skrzypczak Michał - ., szer. 57. p. p. zm. r. 17.IX.1920, szp. pol. 109.
  Skrzypczak Roman - ., plut. 69. p. p.
  Skrzypczak Stanisław - *, szer. 61. p. p. pl 3.VI.1920, nad Berezyną.
  Skrzypczak Stefan - , Szer. - zm. ch. 28.x1.1920, niewola ukr,
  Skrzypczak Tomasz - .. szer. poe. panc."Amiały". pI. 14.V.1920, Rzeczyca.
  Skrzypczak Walenty - , szer. 4. p. strz. wlkp. pl. 20.11.1919, Radwanki.
  Skrzypczak Wojciech - *, szer. 60. p. p. zm. ch. 5.111.1920, Inowrocław.
  Skrzypczyk Ignacy - *, szer. 28. p. p. pl. 5.VI.1920. Wasiuki.
  Skrzypczyński Józef - *, W. 115. p. W. pl. 21.VlII.1920, Mdzewo.
  Skrzypczyński Marjan - *. uł. 15. p. ul. zm. ch. 12.XII.1919, Poznań.
  Skrzypczyński Stanisław - , strz. 1. p. strl. gran. zm. ch. 20.xn.1920, Ekaterynburg. niewola ros.
  Skrzypczyński Stefan - ., szer. 24. p. p. zm. r. 21.V.1919, Wadowice.
  Skrzypek Antoni - *, st. szer. 3/VII. Baon etap; zm. ch. 28.IX.1920, Warszawa.
  Skrzypek Ignacy - *, szer. wlkp. szk. pdf.** zm. ch. 25.VIII.1920, Arem.
  Skrzypek Ignacy - *, - - zm. ch. 20-30.VI.1919, Lwów.
  Skrzypek Jan - *, strz. 43. p. strz. zm. r. 29.V.1920,
  Skrzypek Justn - . 144. p. strz. pl. 15.VlII.1920, Popielżyn.
  Skrzypek Jan - ., kpr. grodzień. p. strz. pl. 17.xI.1920, Szyrwinty.
  Skrzypek Józe - f , szer. 20. p. p.
  Skrzypek Józef - *, pchor. 142. p. p. zm. r. 1l.IX.1920, Jarosław.
  Skrzypek Józef - *, strz. 3. p. strz. pdh. zm. r. l.X.1920, Warszawa.
  Skrzypek Józef - ., szer. 26. p. p. zm. ch. U.x.1920. śrem.
  Skrzypek Józef - *, strz. 50. p. strz. zm. ch. U.xI.1920, Ostrów Maz.
  Skrzypek Piotr - *, szer. szw. zap. tab. III. zm. ch. 29.xU919, Kielce.
  Skrzypek Wawrzyniec - *, szer. 37. p. p. zm. r. 9.VI.1920, Mińsk Lit.
  Skrzypiński Franciszek - *, szer. 14. p. p. pl. 27.IV.1920, Korosteń.
  Skrzypiński Jan - , szer. 155. p. p. pl. 1.VI.1920, Rybczany.
  Skrzypiński Józef - , kpr. 1. p. morski. pl. 3.VIII.1920,
  Skrzypka Józef - ., szer. 40. p. strz. zm. ch. 5.VIII.1920, Żyrardów.
  Skrzypnik Piotr - *, żand. żand. wojsk. zm. - 18.IX.1920, Łuck.
  Skrzywanek Michał Marjan - *, szer. leg. pol. pl. 9.XI.1918, Lwów.
  Skrzywań Wincenty - , ppor. 38. p. stn. pl. 15-20.1.1919,
  Skubala Józef - "', kpr. 5. p. a. p. zm. r. l3.IX.1919, szp. pol. 603.
  Skubek Jan - *, szer. b. z. w. wart. III. zm. ch. 6.VIII.1920, Kielce.
  Skubikowski Jan - *, st. szer. 4. p. p. leg. pl. l.VIII.1920, Dąbrówka.
  Skubin Stanisław - "', strz. miński p. strz. pl. 5.VII.1920, nad Bugiem.
  Skubiński Franciszek - *, szer. 101. p. p. zm. ch. 27.VIII.1920, Modlin.
  Skubiszewski Józef - ., szer. 1. p. p. leg. pl. 24.1.1920, Dyneburg.
  Skubiszewski Wincenty - , st. ul. 12. p. uł. pl. 8.VIII.1920, Radziechów.
  Skublicki Kazimierz - ., szer. 7. p. p. leg. zm. ch. 11.VIII.1919, Chełm.
  Skudlarek Józef - "', szer. 6. p. p. leg. pl. 18.VIII.1920, Płock.
  Skudlarek Roch - ., szer. szp. pol. 12. zm. ch. 30.1.1920, Sarny.
  Skulski Jan - *, kan. 1. p. a. p. zm. ch. 2.VIII.1920, Rawicz.
  Skulski Ludwik - *, sierż. 48. p. strz. zm. ch. 15.11.1920, Stanisław6w.
  Skulski Stefan - ., uł. 7. p. uł. zm. ch. 29.11.1920, Dyneburg.
  Skup Józef - *, strz. 44. p. strz. zm. ch. 31.x.1920, Korzec.
  Skupień Andrzej - , - 18. p. p. zm. r. 20-30.VI.1919, Lwów.
  Skupień Jan - *, szer. 17. p. p. zm. ch. 18,XI.1920, szp. pol. 608.
  Skupień Józef - ., ul. 8. p. uł. pl. 29.VII.1920, Zawidcze.
  Skupień Stefan - *, strz. 51. p. strz. pl. 4.IX.1920, Meryszcz6w.
  Skupiewski Nikodem - , szer. 11. p. p. pl. 28.V1I1.1920, Dubienka.
  Skupin Grzegorz - * , szer. 14. p. p. zm. ch. 29.VII.1920, Warszawa.
  Skupin Michał - *, szer. 10. komp. tlgr. zm. ch. 18.1X.19l9, poc. epid. 13.
  Skupin Stefan - "', bomb. szk. pchor. art. zm. ch. 6.VII.1920, Poznań.
  Skupiński Czesław - *, strz. 144. p. stn. pl. 14.VIII.1920, Wojtkowa Wieś.
  Skupiński Franciszek - , szer. 9. komp. tlgr. j. zm. ch. 27.1X.1920, Modlin.
  Skupiński Józef - *, szer. komp. tIgr..* zm. ch. 5.V.1920, Łódź.
  Skupiński Stanisław - "', szer. 28. p. p. zm. ch. n'x.1919, Lwów.
  Skupiński Stanisław - *, strz. 2. p. strz. pdh. zm. ch. 28.VIII.1919, Sanok.
  Skupniewicz Wiktor - *, szer. szp. wojsk. Poznań. zm. ch. 11.1.1920, Gniezno.
  Skupnik Adolf - *, szer. 1/V. baon etap. zm. ch. 2.111.1920, Gniezno.
  Skupnik Paweł - *, strz. 145. p. strz. pl. l6.VIII.1920,
  Skupny Jan - , szer. 101. p. p. pl. 27.VI.1920, nad Słuczą.
  Skura Franciszek - , szer. 21. p. p. pl. 4.VI. 1920, Jagielnica.
  Skuratowicz Teofil - ., por. 4. p. ul. pl. 9.VII.1920, Hrebionka.
  Skurczyński Kazimierz - ., plut. 49. p. strz. pl. 3.VII.1920, Hryców.
  Skurłacki Stanisław - *, szer. 31. p. p. pl. 6.VIII.1920, Patków Ruski.
  Skurski Łukasz - *, strz. 45. p. strz. zm. ch. 26.VI.1920, Zamość.
  Skurtek Jan - *, strz. 54. p. strz. pl. l.1V.1920, Jełtuchy.
  Skurzyński Józef - ., szer. 37. p. p . zm. ch. 14.X.1920, Włocławek.
  Skuterek Wojciech - , szer. 87. p. p. pl. 7.VIII.1920,
  Skutnik Aleksander - *, szer. b. z. w. wart. I. zm. ch. 5.VIII.1920, Warszawa.
  Skutnik Jan - *, strz. 52. p. strz. pl. 13.IX.1920, Rohatyn.
  Skuza Franciszek - ., szer. 3. p. p. leg. pl. l.IX.1920, Krasnystaw.
  Swa Jan - ., strz. grodzień. p. strz. pl. 14.VIII.1920, Radzymin.
  Skuza Józef - *, strz. grodzień. p. strz. pl. 26.IX.1920, N. Rudka.
  Skuza Walenty - , strz. 4. p. strz. pdh. pl. 24.IX.1920,
  Skuza Zygmunt - *, szer. 1. p. p. leg. pl. 27.IX.1919, Kałkuny.
  Skwalisz - -, szer. 23. p. p. pl. 22.IX.1920,
  Skwara Andrzej - * , szer. 24. p. p. pl. 28.VI.1919, Słowita.
  Skwara Edward - *, szer. 4. p. p. leg. pl. 20.111.1919, Szczepłoty.
  Skwarczyński Stanisław - *, strz. wileń. p. stn:. zm. (wypad.) 21.X.1920, Bochnia.
  Skwarek Jan - *, ul. 1. p. ul. Pl. 29.V.1920, Wołodarka.
  Skwarek Józef - *, kpr. 205. p. p. zpl. r. 15.IX.1920, Wilno.
  Skwarek Piotr - , strz. 47. p. strz. zm. (uton.) 18.V.1920, Wisła.
  Skwarło Ignacy - , szer. ~. baon strz. pl. 10-20.11.1919,
  Skwarski Józef - ., szer. - zm. ch. 5.VI.1920, Pustelnik.
  Skwarzec Franciszek - *, strz. 46. p. strz. pl. 13.VI.1920, Ostrów.
  Skweres Sylwester - ., plut. 29. p. p. zm. r. 5.VI.1919, Kowel.
  Skwiat Franciszek - *. szer. 3. p. p. leg. zm. ch. 21.IX.1920, Warszawa.
  Skwierawski Bronisław - *, szer. 64. p. p. Pl. 16.1X.1920, Dywin.
  Skwierczyński Stanisław - *, st. szer. 34. p. p. pl. 21.II.1920, Lesznia.
  Skwierczyński Tadeusz - *, szer. 35. p. p. zm. r. 3.VIII.1920, Łódź.
  Skwira Jan - *, strz. 1. p. strz. pdh. zm. ch. 12.VII.1920, N. Sącz.
  Slamp Leon - , kpr. oddz. mjr. Abrahama. pl. 3.VIII.1920,
  Słaba Antoni - ., szer. 10. p. p. pl. 29.IV.1919, Doliniany.
  Słabczyński Władysław - , kan. 3. d. a. k. pl. 5.VI.1920, Ozierna.
  Słabiszewski Bronisław - *, st. szer. 29 p. p. zm. ch. 31.X.1919, Lwów.
  Słabogórski Boruch - *, szer. 32. p. p. pl. 17.III.1920, Parycze.
  Słaboń Szczepan - *, st. szer. 10. p. p. pl. 4.VIII.1920, Tokary.
  Słaboń Wincenty - , kpr. 20. p. p. pl. 21.V.1920, Wołkołata.
  Słaby Józef - *, szer. 4. p. p. leg. zm. r. 8.II.1919, Stryj.
  Słaby Józef - *, kpr. 7. p. a. p. zm. ch. 8.III.1920, Buczacz.
  Słaby Stanisław - *, szer. 3. p. strz. wlkp. pl. 8.VIII.1919, Zasław.
  Słaby Stefan - *, szer. 10. p. p. pl. 30.V.1920, Sokoły.
  Słaby Wiktor - *, - - zm. ch. 19.1.1919, Tarnopol.
  Sładkowski Stefan - *, szer. szp. wojsk. Baranowicze. zm. ch. 22.IX.1919, Baranowicze.
  Słajszerak Aleksander *, szer. 42. p. p. zm. ch. 7.1.1920, Białystok.
  Słaniec Bolesław - , strz. 47. p. strz. zm. ch. 29.II.1920, Stryj.
  Słapiec Paweł - szer. 4. p. p. leg. zm. ch.14.VI.1919, Warszawa.
  Sławarski Jan - *, szer. komp. dębicka. zm. ch. 22.XI.1918, Dębica.
  Sławek Józef - , strz. 2. p. strz. pdh. pl. 1.VIII.1920, Brześć n/B.
  Sławek Ludwik - , strz. 2. p. strz. pdh. zm. - 22.V.1920, szp. pol. 504.
  Sławicki Władysław - , strz. 50. p. strz. pl. 4.VII.1920,
  Sławicki Władysław - szer. 167. p. p. pl. 16.VIII.1920, Dębe.
  Sławik Bolesław - , por. 1. p. strz. pdh. zm. ch. 29.VII.1920, Kraków.
  Sławiński Andrzej - , bomb. 9. p. a. p. pl. VII.1920,
  Sławiński Andrzej - *, szer. 2/V. baon etap. zm. ch. 28.VIII.1920, Radom.
  Sławiński Bronisław - *, szer. 1. p. p. leg. pl. 10.V.1919, Wilno.
  Sławiński Franciszek - ., szer. 70. p. p. pl. 5.VII.1920, Podświle.
  Sławiński Jan - *, szer. wlkp. oddz. och. zm. r. 12.11.1919, Poznań.
  Sławiński Jan - ., szer. szw. zap. tab. IX. zm. ch. 11.IV.1920, Grodno.
  Sławiński Jan - *, szer. 32. p. p. pl. 7.V.1920, Awtiucewicze W.
  Sławiński Jan - *, kpr. 15. p. a. c. zm. ch. 15.IX.1920, Zegrze.
  Sławiński Leszek - , szwol. 201. p. szwol. Pl. 17.VIII.1920, Płońsko
  Sławiński Michal - , szer. 35. p. p. pl. 7.111.1919, Torczyn.
  Sławiński Stanisław - ., szer. b. z. w. wart. IV. zm. ch. 13.X.1920, Łódź.
  Sławiński Stanisław - , szer. gr. mjr. Bończy-Uzdowskiego. pl. 7.III.1919,
  Sławiński Stefan - ., szer. 4. p. p. leg. pl. 1.x:.1919, Borysów.
  Sławiński Teodor - ., st. uł. 1. p. uł. pl. 24.111.1920, Pszczółki.
  Sławiński Walenty - *, szer. 22. p. p. zm. r. 19.VI.1920, Mozyrz.
  Sławiński Władysław - , szer. 5. p. p. leg. zm. r. 22.XI.1920, szp. pol. 105.
  Sławiński Władysław - *, szer. 6. harc. p. p.pl. 19.x:1.1920, Markowszczyzna.
  Sławniczy Daniel - *, sierż. D. O. E. Lwów. zm. ch. 23.XII.1919, Lwów.
  Sławski Antoni - *, ul. 9. p. ul. zm. ch. 271.1920, szp. pol. 12.
  Słewkowski Jan - , str2. lidzki p. strz. zm. - 20.x:1I.1920,
  Słoboda Wojciech - *, sto strz. 50. p. strz. Pl. 24.111.1920, Ostropol.
  Słobodzian Władysław - ., - - zm. ch. 15.IX.1920, Czortk6w.
  Słoch Gustaw - , - żan.d. pol. pl. 1-10.IV.1919,
  Słocki Chaim - ., szer. zaJd. 1. dyw. piech. zm. ch. 13XII.1919, Wilno.
  Słodak Józef - *, szer. D .0. G. IV. zm. ch. 24.11.1920, Łódź.
  Słodkiewicz Stanisław - , strz. 1. SZW. strz. kon. pl. 16.XII.1918, Pnikut.
  Słodkiewicz Stanisław - ., szer. 2. p. p. leg. pl. 21.V.1920, Murowa.
  Słodkowski Franciszek - *, szer. 15. p. p. zm. ch. 5.VI.1920, Kalinkowicze.
  Słodowy Józef - *, szer. 24. p. p. pl. 16.IX.1919, Kuchcińszczyzna.
  Słodyczko Józef - , strz. 2. p. strz. pdh. zm. ch. 20.IV.1920, N. Bystre.
  Słodzian Abraham - , szer. 19. p. p. pl. 5.VI.1920, Ozierna.
  Słojewski Teofil - *, por. poe. san. 19. zm. ch. 20.VII.1920,
  Słoka Jan - , szer. 6. p. p. leg. zm. r. 171X.1919, Dubówka.
  Słoma Feliks - ., szer. 30. p. p. pl. 22.VI.1919, Dunajów.
  Słoma Michał - *, szer. 14. p. p. zm. (uton.) 14.V.1920, Usza.
  Słomczewski Stefan - *, szer. 4/VII. Baon wart. zm. ch. 5.XI.1920, Gniezno.
  Słomczyński Bolesław - ., szer. 26. p. p. pl. 1920, nad Bugiem.
  Słomczyński Feliks - ., szer. - pl. IV.1919, Mińsk Lit.
  Słomczyński Feliks - *, szer. czoł. san. 27. zm. ch. 6.111.1920, czol. san. 27.
  Słomczyński Stanisław - *, strz. kowień. p. strz. pl. 25.VI1I.1920, Leman.
  Słomian Franciszek - , ul. 9. p. uł. pl. 1.IX.1920,
  Słom.ian Stanisłwa - *, szer. 55. p. p. pl. 11X.1920, Kojdan6w.
  Słomiany Mikołaj - *, szer. szp. pol. 702. zm. ch. 31.XII.1919, Chołuj.
  Słomiański Paweł - *, szer. 5. p. p. leg. Pl. 22.VIII.1920, Białystok.
  Słommski Juljan - *, szer. 25. p. p. zm. (wypad.) 27.x:I.I919,
  Słomiński Stanisław - ., ppor. 2. p. p. leg. pl. 21.VII.1919, Krasne.
  Słomiński Władysław - *, strz. 51. p. strz. zm. ch. 4.IX.1920, Kraków.
  Słomka Antoni - *, ul. XVIII. bryg. piech. zm. ch. llXII.1920, Toruń.
  Słomka Józef - *, st. szer. 42. p. p. Pl. 1l.IV.1920, Strużka.
  Słomkowski Stanisław - *, szer. dtwo dw. Inowrocław. zm. (wypad.) 15.VIII.1920, Inowrocław
  Słomkowski Stanisław - *, st. szer. 56. p. p. pl. 10-20.IX.1920, Bereza.
  Słomnicki Kazimierz - *, plut. 7. p. p. leg. zm. ch. 9.III.1920, Warszawa.
  Słomowicz Franciszek - *, szer. 8. p. p. leg. zm. ch. 15.1.1920, Zamość.
  Słomowicz Leon - *, szer. 65. p. p. pl. 28.1X.1920, Chomsk.
  Słomski Aleksander - *, szer. 57. p. p. zm. ch. 1.IX.1920, Poznań.
  Słomski Aron - *, strz. 45. p. strz. pl. 31.V.1920, Oczytków.
  Słomski Franciszek - *, por. 26. p. p. pl. 24.VII.1920, Wola Bielska.
  Słomski Józef - *, szer. 28. p. p. zm. ch. 13.XII.1920, szp. ewak. 1.
  Słomski Marjan - , kpr. 206. p. p. pl. 15.VIII.1920, Wrony.
  Słomusiński Jan - , strz. 144. p. strz. pl. 18.VIII.1920,
  Słonicki Rajmund - *, szer. szw. zap. tab. I. zm. ch. 14.1.1920, Łomża.
  Słoniewski Juljan - *, kpt. 9. esk. lot. zm. (wypad.) 25.1X.1920, Łuck.
  Słoniewski Stanisław - , szer. zakł. 8. dyw. piech. zm. ch. 18.V.1920, Białystok.
  Słonik Jan - , strz. 49. p. strz. pl. 2.VIII.1920, Toporów.
  Słonina Marcin. - , szer. sekc. o. M. S. Wojsk. zm. r. 10.VI.1920, Rzeszów.
  Słonka Franciszek Antoni - *, ppor. 4. p. p. leg. Pl. 27.VII.1920, Królowy Dwór.
  Słonka Jan - *, ul. 6. p. ul. Pl. 27.V.1920,
  Słonkowski Franciszek - , kan. 14. p. a. p. pl. 18.VII.1920, Knyszyn.
  Słoń Antoni - , szer. 31. p. p. zm. r. 28.VIII.1920, Ciechocinek.
  Słoń Stanisław - , ul. 1. p. uł. pl. 1.VII.1919, Dunajów.
  Słończak Józef - *, szer. 36. p. p. pl. 3.VI.1920, Piotrowieze.
  Słopatka Franciszek - *, szer. 55. p. p. zm. ch. 7.IV.1920, Gniezno.
  Słota Jan - *, kpr. 2. p. szwol. pl. 31.VIII.1920, Wolica śniatycka..
  Słota Jan - ., szer. kolm. etap. 19. zm. ch. 17.V.1920, Tarnopol.
  Słota Ludwik Adam - *, szer. 16. p. p. pl. 18.VII.1919,
  Słota Michał - *, szer. 24. p. p. zm. eh. 30.111.1920, Ostrowiec.
  Słota Walerjan - *, st. szer. 64. p. p. Pl. 9.VI.1920, Czarnobyl.
  Słotkiewiez Stanisław - , szer. - pl. 20-28.II.1919,
  Słotkowski - -, szer. 64'. p. p. zm. r. VIII.1920, Ostrołęka.
  Słotwiński Jan - *, kpr. szp. zap. Kraków. zm. ch. 2.V.1919, Wola Justowska.
  Słotwiński Włodzimierz - , szer. 1 p. strz. lw. pl. 30.XII.1918, Bednarówka.
  Słotyk Stanisław - , plut. 40. p. strz. zm. - VI.1920, Płoskirów .
  Słowacki Wacław - *, szer. baon etap. Wilno. zm. ch. 17.11.1920, Wilno.
  Słowaniewski Władysław - *, pchor. wileń. p. strz. pl. 12.VI.1920, Krasne.
  Słowczyński Jan - *, szer. 31. p. p. 36747. pl. 23.VII.1920, Izabelin.
  Słowecki Piotr - ., szer. 22. p. p. 36748. zm. ch. 1l.VI.1919, Pińsk.
  Słowicki Władysław - *, szer. 23. p. p. zm. ch. 29.XI.1918, Lublin.
  Słowik Edward - *, szer. 27. p. p. 35750. zm. (wypad.) 20.111.1919,
  Słowik Ignacy - *, szer. 12. p. p. 35751. pl. 13.VIII.1920, Busk.
  Słowik Jan - , szer. kolm. tab. 409. 35732. zm. - 21.x.1920, niewola ros
  Słowik Jan - *, szer. 1. baon aeron. zm. ch. 30.VIII.1920, Aleksandrów Kuj.
  Słowik Jan - *, szer. 14. p. p. pl. 15.VI.1919, Niżni6w.
  Słowik Jan - , szer. 13. p. p. pl. 8.V.1920, Niemirów.
  Słowik Józef - *, szer. komp. garn.. Dęblin. zm. ch. 13.XI.1918, Dęblin.
  Słowik Karol - *, por. wojska lot:** zm. (wypad.) 23.VII.1919, Warszawa.
  Słowik Łukasz - *, plut. 6. p. p. leg. pl. 8.VIIL1920, Horochów.
  Słowik Michał - *, szer. 12. p. p. pl. 28.VIII.1920, Laszki Murowane.
  Słowik Michał - *, szer. 4N. baon wart. zm. ch. 6.XII.1920, Sanok.
  Słowik Wincenty - , - - pl. 14XI.1918, Lwów.
  Słowik Wincenty - *, strz. 43. p. strz. pl. 22.V.1920, Annówka.
  Słowik Wincenty - *, szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 7.XII.1919, N. święciany.
  Słowik Władysław - *, strz. 1. p. strz. pdh. pl. 7.VIII.1920, Brześć n/B.
  Słowik Władysław - *, sierż. lidzki p. strz. pl. 31.X.1920, Giedrojce.
  Słowik Zygmunt - *, szer. 1. p. strz. Iw. pl. 4.1.1919, Wólka.
  Słowikowski Andrzej - * , st. szer. 41. p. p. pl. 15.VIII.1920, Borkowo.
  Słowikowski Bolesław - , szer. 13. p. p. pl. 22.VI.1920, Sie1iszcze.
  Słowikowski Stefan - *, uł. 12. p. ul. zm. (wypad.) 3.1V.1919, Warszawa.
  Słowińska Jadwiga - *, pielęg .poe. san. 7. zm. ch. 27.V.1920, Warszawa..
  Słowiński Adam - *, kpr. 2. baon sap. zm. ch. 18.XI.1919, Łuniniec.
  Słowiński Aleksander - * , szer. 36. p. p. zm. ch. 18.1.1920, Rajcza.
  Słowiński Jan - *, szer. 28. p. p. zm. - 16.IV.1919, Drozdowice.
  Słowiński Jan - , szer. 24. p. p. pl. 24.VII.1920, Mińsk Lit.
  Słowiński Jan - *, szer. 57. p. p. zm. - 24.V.1920, Puławy.
  Słowiński Lucjan - , szer. 7O. p. p. Pl. 1-31.VIII.1920,
  Słowiński Stanisław - *, szer. 21. p. p. zm. ch. 11.111.1920, Warszawa.
  Słowiński Witold - *, szer. - zm. ch. 12.1.1920, Siedlce.
  Słowiński Władysław - *. szer. 2. p. p. leg. pl. 16.1V.1919, Lida.
  Słuba Leon - *, szer. 61. p. p. pl. 29.V.1920, Pleszezenice.
  Słucki Michał - , st. strz. miński p. strz. Pl. 25.VI.1920, nad Berezyną.
  Słuczanowski Wincenty - *, pchor. 115. p. ul. pl. 21.VIII.1920, Mdzewo.
  Słudzki Michał - "', szer. kmda m. Borszczów. zm. - 2.xU.1919, szp. pol. 801.
  Słupczyński Jan - , strz. 53. p. strz. zm. - 17.11.1920, Lwów.
  Słupecki Jan - *, kpr. 29. p. p. zm. ch. 5.V.1919, Kowel.
  Słupecki Michał - * , szer. 13. p. p. pl. 16.IX.1920, Dytiatyn.
  Słupecki Władysław - , strz. 46. p. strz. Pl. 15.VIII.1920, Warszawa.
  Słupianek Stefan - *, kan. 5. p. a. p. zm. ch. 13.XII.1920, Lwów.
  Słupik Stanisław - *, szer. 3. p. p. leg. pl. 7.VII.1920, Góry.
  Słupnicki Władysław - , szer. szp. okr. Lwów. Zm. - 8.1.1920, Lwów.
  Słupski Franciszek - *, szer. 23. p. p. pl. 27.VU.1920, żurawiec.
  Słupski Franciszek - , szer. 13. p. p. pl. 16.IX.1920, Dytiatyn.
  Słupski Jan - *, szer. 7. p. p. leg'. pl. 10.VIII.1919, Kopyczyńce.
  Słupski Jan - , strz. 44. p. strz. zm. - 9.XII.1920, Radzyń.
  Słupski Stefan - "', szer. - zm. ch. 29.VII.1920, Jarosław.
  Słuszniak Józef - *, szer. 24. p. p. zm. r. 13.VIII.1920, Łódź.
  Słuszniak Władysław - *, szer. szp. pol. 705. zm. ch. 7.XII.1920, Mir.
  Służko-Ciapiński Zygmunt - *, pchor. lidzki p. strz. zm. r. 16.XII.1920, Wilno.
  Słysz Józef - *, szer. 39. p. strz. Pl. 4.IX.1920, Krasne.
  Słysz Władysław - *, kan. 5. p. a. p. zm. r. 5.1X.1920, Lwów.
  Słyszko Piotr - ", żand. żand. wojsk. zm. r. 6.1X.1920, Kutno.
  Smaciński Saturnin - *, strz. 47. p. strz. zm. ch. 2.VI.1920, Stryj.
  Smaczniak Antoni - *, szer. 17. p. p. zm. ch. 6.VIII.1920, Kielce.
  Smagała Bolesław - ", wachm. żand. wojsk. zm. ch. 12.11.1919, Miechów.
  Smagała Jan - *, kan. 1. p. a. g. zm. ch. 6.1X.1920, Białystok.
  Smagała Paweł - ", szer. - zm. - 11.XI.1920, Równe.
  Smagała Szczepan - *, strz. 47. p. strz. pl. 8.VI.1920, Przewóz.
  Smagała Szczepan - , st. szer. 59. p. p. pl. 14.VI.1920, Domżeryce.
  Smaha Roman - *, szer. - zm. r. 18.XI.1918, Lwów.
  Smajdor Józef - *, strz. 1. p. strz. pdh. Pl. 2.VIII.1920, Brześć nlB.
  Smajek Stefan - , kpr. 1. p. w. kol. pl. 13.VII.1920, Husiatyn.
  Smalec Jan - *, kpr. komp. zap. sap. 6. zm. (wypad.) 14.1X.1920, Lwów.
  Smaluch Jan - *, szer. oddz. 5. dyw. piech. zm. ch. 15.VII 1.1 920, Lwów.
  Smałgorzewski Stanisław - *, st. szer. 30. p. p. zm. ch. 17.V.1920, szp. pol. 902.
  Smara Jan - ", szer. 5. p. p. leg. zm. r. 1.VIII.1920, Chełm.
  Smardz Franciszek - *, szer. 64. p. p. zm. ch. 25.IV.1920, Grudziądz.
  Smarzyk Franciszek - , szer. 4. p. strz. wlkp. zm. (uton.) 16.VI.1919, Rogoźno.
  Smarzyński Wojciech - , kpr. 17. p. ul. pl. 15.VI.1920,
  Smażek Władysław - *, szer. 13. p. p. zm. ch. 17.X.1919, Mołodeczno.
  Smektalski Franciszek - *, szer. 69. p. p. zm. ch. 1l.VIII.1920, śrem.
  Smela Andrzej - *, plut. 64. p. p. zm. r. 10.IX.1920, Włodawa.
  Smelak Franciszek - ", szer. 36. p. p. pl. 14.1X.1920, Kąkołniki.
  Smentek Józef - *, szer. 5. p. p. leg. pl. 29.XII.1918, Lwów.
  Smerecki Wojciech - ", szer. oddz. 4. dyw. piech. pl. 29.VI.1919, Chodorów.
  Smerek Zygmunt - ", szer. 52. p. p. zm. r. 31.VII.1920, Lwów.
  Smerliński Feliks - ", szer. 59. p. p. pl. 5.VII.1920, Pustosiele.
  Smętek Adam - ", szer. 23. p. p. zm. ch. 10.111.1920, Lublin.
  Smach Walenty - *, strz. 53. p. strz. zm. ch. 21.VII.1920, Lwów.
  Smoczyk Feliks - , szer. 13. p. p. pl. 23.VIII.1920, Indura.
  Smoczyński Jan - *, szer. 65. p. p. Pl. 7.VII.1920, Ludwipol.
  Smoczyński Stanisław - *, szer. 42. p. p. pl. 22.VII.1920, Podwołoczyska.
  Smoczyński Walerjan - *, sierż. 3. p. p. leg. pl. 3.VIII.1919, Radoszkowjce.
  Smogorzewski - -, szer. 36. p. p. Pl. 14.1.1919, Lwów.
  Smogorzewski Bronisław - *, szer. 1/II. baon wart. zm. ch. 9.IV.1920, Lublin.
  Smok Antoni - *, kpr. 11. p. p. pl. 3.IX.1920, Dubienka.
  Smok Franciszek - *, szer. l/VI. baon wart. zm. r. 4.VI.1920, Lwów.
  Smok Jan - *, strz. 44. p. strz. zm. ch. 15.1.1920, R6wne.
  Smok Józef - *, szer. 20. p. p. pl. 14.VIII.1920, Zadwórze.
  Smokowski Jan - *, szer. l/III. baon etap. pl. 20.V.1920, Ihumeń.
  Smolak Jan - *, szer. 33. p. p. pl. 14.V.1920, Turowla.
  Smolak Józef - *, szer. poc. san. 6. zm. ch. 23.1.1920, Dębica.
  Smolak Stanisław - *, kan. 9. p. a. p. zm. ch. 23.111.1920, Dęblin.
  Smolan Juljan - *, st. szer. 3/VI. Baon wart. zm. ch. 20.1.1920, Lwów.
  Smolarczyk Józef - , szer. p. z. wadow Pl. 10.III.1919,
  Smolarczyk Piotr - , szer. 3. p. p. leg. pl. 7.VII.1920, Gliwień.
  Smolarczyk Stanisław - , szer 26. p. p. zm. ch. 9.111.1920,
  Smolarczyk Szmul - *, kan. 113. p. a. p. zm. ch. 15.II.1920. Włodzimierz. Woł.
  Smolarczyk Władysław - *, st. szer. 27. p. p. pl. 2.VIII.1920, Maciejów.
  Smolarek Bronisław - *. szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 22.IV.1920, Płock.
  Smolarek Franciszek - *, szer. 39. p. st1.ż. pl. 23.II.1920. N. Konstantynów.
  Smolarek Jan - *, szer. Lp. p. leg. pl. 21.IV.1919, Wilno.
  Smolarek Jan - *, kan. 6. p. a. p. zm. ch. 24.1.1920, szp. pol. 503.
  Smolarek Kazimierz - *, szer. 8. p. strz. wlkp. pl. 29.1V.1919, Chodzież.
  Smolarek Michał - *, szer. 2. p. p. leg. zm. ch. 3.XII.1920, Piotrków.
  Smolarek Piotr - *, San. 40. p. strz. Pl. 14.VIII.1920, Hucisko.
  Smolarek Wojciech - *, szer. 155. p. p. pl. 31.V.1920, Rybczany.
  Smolarski Antoni - *, szer. 17. p. p. zm. ch. 25.VIII.1920, Kalisz.
  Smolarski Jan - *, szer. 1. p. p. leg. zm. r. 10.11.1920, szp. pol. 102.
  Smolarski Marek - *, sto szer. 87. p. p. pl. 25.VII.1920, Szpaki.
  Smolarski Mieczysław - *, szer. 2. baon tlgr. zm. (uton.) 11.VI.1919,
  Smolarz Edward - , kpr. 17. p. p. pl. 6.IX.1920,
  Smolczak Piotr - *, szer. 42. p. p. pl. 18.1X.1920, Kiwerce.
  Smolec Władysław - , kan. 1. p. a. g. zm. - 13.X.1920, Wieluń.
  Smoleń Ignacy - *, kpr. 143. p. strz. zm. ch. 10.II.1920, Jarmolińce.
  Smoleń Jan - , strz. 49. p. strz. Pl. 10.IX.1920, Maciejów.
  Smoleń Paweł - , bomb. 18. p. a. p. pl. 18.VII.1920, Radziwiłłów.
  Smoleń Stanisław - *, szer. 16. p. p. zm. ch. 20.IX.1920, Tarnów.
  Smoleński Aleksander - "', kan. 1. d. a. k. zm. ch. 31.V.1919, Wadowice.
  Smoleński Antoni - *, szer. 3. p. p. leg. pl. 18.VII.1920, Mołczadź.
  Smoleński Feliks - *, sap. 10. baon sap. zm. ch. 13.XI.1920, Kraków.
  Smoleński Jan - *, szer. wojsk. str. kol. zm. r. 28.VI.1919, Wilno.
  Smoleński Jan - *, szer. Lp. p. leg. zm. (uton.) 13.VII.1920, Nawoz.
  Smoleński Jan - *, st. szer. 5 .p. p. leg. pl. 6.VIII.1920, Włodawa.
  Smoleński Roman - *, strz. 46. p strz. zm. r. 5.VII.1920, Bialystok.
  Smoleński Wrocisław - , pchor. 5. p. p. leg. Pl. 18.XI.1918, Przemyśl.
  Smolibowski Antoni - , szer. 2. p. strz. wlkp. zm. (uton.) 20.VI.1919, Kolno.
  Smiliński Bronisław - *, szer. 68. p. p. pl. 16.1X.1920, Kobryń.
  Smoliński Jan - *, strz. 2. p. strz. H. zm. (uton.) 20.VII.1919, Szczurowice.
  Smoliński Józef - *, szer. 18. p. p. zm. ch. 2.1.1920, Lopatycze.
  Smoliński Robert - *, szer. 2. p. strz. Iw. pl. 11.1.1919, Sroki.
  Smoliński Roman - *, szer. 58. p. p. zm. r. 23.IX.1920, szp. POl. 702.
  Smoliński Stanisław - *, - - zm. ch. 15.IV.1919, Kamionka Strum.
  Smoliński Władysław - , st. szer. 1. dyw. piech. pL 7.VIII.1920,
  Smolis Bolesław - *, strz. 45. p. strz. pl. 81.V.1920, Napadówka.
  Smolis Michał - *, szer. 38. p. strz. zm. ch. 6.XII.1919, Mikulińce
  Smolis Władysław - *, szer. 38. p. strz. pl. 19.VI.1919, Iwaczów.
  Smolnicki-Strwiąż Jan - *, kpt. esk. lot.** pl. 18.IV.1920, Gaje W.
  Smolmcki Marcin - , - 40. p. strz. zm. - 1-10.VIII.1919, Przemyśl.
  Smolnik Szczepan - *, szer. 23. p. p. pl. 12.VI.1920, Jamno.
  Smolski Wiktor - , szer. 41. p. p. pl. 4.VIII.1920, Ostrów Maz.
  Smoiuch Stefan - *, szer. baon wart. Stanisławów. zm. r. 14.X.1919, Stanisławów.
  Smoluchowski Stanisław *, strz. 52. p. strz. zm. ch. 15.X.1920, Przemyśl.
  Smoła Antoni - , szer. 16. p. p. pl. 10,VII.1920, żukowiec.
  Smoła Kacper - *, szer. Lp. p. leg. pl. 29.IX.1919, Dyneburg.
  Smoła Marjan - , - - pl. 4.XI.1918, Lw6w.
  Smołowski Stefan - *, ul. 17. p. uł. pl. 23.V.1920, Kij6w.
  Smorawski Ignacy - *, szer. 67. p. p. zm. ch. 20.lV.1920, Inowrocław.
  Smordzewski Władysław - *, szer. - zm. ch. 3.XII.1920, Warszawa.
  Smorong Michał - *, szer. 23. p. p. zm. ch. 13XII.1919, Wołkowysk.
  Smoroniewicz Władysław - *, szer. 8. p. p. leg. pl. 29.XII.1918, Rawa Ruska.
  Smoroń Ludwik - *, strz. 1. p. strz. pdh. zm. ch. 5XII.1918, N. Sącz.
  Smorowski Czesław - *, szer. 58. p. p. zm. ch. 6.IV.1920, Chołuj.
  Smorzewski Antoni - *, szer. 8. p. p. leg. pl. 9.111.1919, Dobrosin.
  Smoszna Józef - , szer. 13. p. p. zm. -, Warszawa.
  Smoter Franciszek - *, kan. 11. p. a. p. pl. 21.V.1920, Rzeczyca.
  Smoter Marcin - *, szer. 9. p. p. leg. pl. 21.1X.1920, Nieporóżniowce.
  Smotr Stanisław - *, strz. 47. p. strz. zm. ch. 4.XII.1920, Warszawa.
  Smółka Jan - ., kpr. 13. p. p. zm. ch. 27.111.1920, Mołodeczno.
  Smółka Jan Józef - *, szer. 19. p. p. pl. 27.VIII.1920, Jarycww.
  Smółka Stanisław - ., szer. 6. p. p. leg. pl. 29.1V.1920, Kiczkiry.
  Smuda Aleksander - *, szer. 61. p. p. pl. 16.V1.1920, Berezyna.
  Smukała Kazimierz - ., kpr. - zm. r. 8.VIII.1920, Warszawa.
  Smul - -, szer. oddz. ppor. Cymsa. pl. 5.1.1919, Inowrocław.
  Smulski Adam - *, kan. 1. p. a. p. lit. biał. pl. 24XII.1919, Zaozierje.
  Smuła Antoni - , szer. 66. p. p. zm. ch. 28.VII.1920, Wadowice.
  Smutek Władysław - *, kpr. 4. p. p. leg. pl. 4.XI.1918, Lwów.
  Smutniak Józef - *, szer. 35. p. p. pl. 1.XII.1919, Kopatkiewicze.
  Smużyński Walenty - *, szer. 61. p. p. zm. ch. 17.VIII.1920, Kościan.
  Smycz Marek - *, szer. 37. p. p. zm. ch. 13.VI.1919, Zamość.
  Smyczek Stanisław - *, szer. 1. syb. p. p. pl. 16.VIII.1920, Zawady.
  Smyczyński Stanisław - * , sier};. 1. p. strz. lw. pl. 20.IV.1919,
  Smydra - -, szer. 9. p. strz. wlkp. pl. 8.1.1919, Czarnk6w. .
  Smykowski Feliks - *, strz. 10. p. strz. gran. zm. ch. 2.VIII.1920, Kraków.
  Smyk Jan - ., szer. - zm. ch. 24.111.1919, Lwów.
  Smyk Jan - ., strz. 3. p. strz. kon. zm. ch. 28.XI.1920, Białystok.
  Smyk Marcin - ., szer. 22. p. p. pl. 22.VI.1920, Demidowicze.
  Smyk Szymon - , - - zm. - 1-10.XI.1919, Gr6dek Jagiel.
  Smyk Władysław - *, kpr. 9. p. p. leg. p1. 27.XII.1918, Lubaczów.
  Srnykacz Józef - *, szer. 22. p. p. p1. 24.VII.1920, Rzeczyca.
  Smyła Stanisław - *, uł. 13. p. ul. zm. ch. 6.XII.1920, Dziedzice.
  Smyżyński Stanisław - , szer. 59. p. p. Pl. -,
  Snarski Józef - , kpr. 35. p. p. pl. 2.VI.1919, Rudnia Poczajowska.
  Snela Franciszek - , szer. 69. p. p. zm. -,
  Snela Jan - , szer. 11. p. strz. wklp. zm. - 13.1X.1919,
  Snela Józef - , kpr. 69. p. p. zm. -,
  Snela Józef - ., szer. zm. ch. 7.11.1920, Warszawa.
  Snela Stanisław - ., szer. 159. p. p. zm. r. 15.VI.1920, szp. pol. 405.
  Snela Szczepan - ", szer. 69. p. p. pl. l.Vl.1920, Wytreski.
  Snela Wincenty - ., szer. wlkp. oddz. och. zm. r. 16.11.1919, Poznań.
  Snerliński Adam - ., szer. 57. p. p. pl. 31.VII.1920, Janów Podł.
  Snieszyk Jan - ., - zm. r. 14.1.1919, Lwów.
  Snopek Piotr - , szer. 28. p. p. zm. ch. 30.IV .1920, Łódź.
  Snopkowicz Jan - ., szer. szp. pol. 106. zm. ch. 14.1.1920, Królewszczyzna.
  Snowacki Henryk - ", plut. 55. p. p. zm. r. 5.V.1920, Warszawa.
  Sobala Stanisław - ., strz. 46. p. strz. zm. ch. 8.x1.192O, szp. pol. 605.
  Sobalski Adam - ., szer. Lp. p. leg. pl. 12.x1.1919, Dukszty.
  Sobała Wacław - ., szer. 30. p. p. zm. ch. 23.VII.1919, Łódź.
  Sobania Antoni - *, szer. 40. p. strz. zm. ch. 22.111.1920, Płoskirów.
  Sobań Juljan - , st. szer. 8. p. p. leg. pl. 2.VI.1920,
  Sobański Antoni - , szer. 31. p. p. zm. - 3.XI.1919, Baranowicze.
  Sobański Franciszek - ., szer. 12. p. strz. wklp. zm. ch. 4.1.1920, Krotoszyn.
  Sobański Józef - ., szer. 55. p. p. zm. ch. 11.11.1920, Inowrocław.
  Sobański Michał - ., kpr. 3. p. stn. pdh. Pl. 21.IX.1920, Zaspieze.
  Sobański Stanisław - ., szer. - zm. ch. 21.1X.1920, Dęblin.
  Sobański Stefan - , ul. 17. p. uł. pl. l.V.1920,
  Sobański Stefan - , kpr. 12. p. a. p. zm. ch. XI.1920, Winnica.
  Sobański Wincenty - ., szer. 4. p. p. leg. zm. ch. 8.VI.1920, Poznań.
  Sobański Zygmunt - ., kpr. białost. p. strz. zm. r. 2.VIII.1920, Poznań.
  Sobaszek Micha - ., szer. 30. p. p. zm. ch. 26.11.1919, Zamość.
  Sobczak Andrzej - , strz. 50. p. strz. pl. 16.VIII.1920, Słonim.
  Sobczak Antoni - ., kan. 2. p. a. c. zm. ch. 18.1.1920, Boryaów.
  Sobczak Antoni - ., szer. - zm. ch. 21.1.1920, Mińsk Lit.
  Sobczak Antoni - ., szer. - zm. ch. 24.XII.1920, Białystok.
  Sobczak Błażej - * , szer. 11. p. p. zm. ch. 5.11.1920, Kraków.
  Sobczak Bolesław - *, kan. 2. p. a. c. zm. ch. 9.11.1920, N. Borysów.
  Sobczak Bronisław - *, szer. D. O. G. IV. zm. ch. 6.VIII.1920, Łódź.
  Sobczak Feliks - *, kan. 4. p. a. p. zm. ch. 8.11.1920, Włocławek.
  Sobczak Franciszek - ., szer. 29. p. p. pl. 18.VI.1920, Jazno.
  Sobczak Hipolit - *, - 9. p. strz. gran. pl. 16.VII.1920, Radziwiłłów.
  Sobczak Jan - ., szer. 30. p. p. zm. ch. 29.IX.1919, Zaleszczyki.
  Sobczak Jan - , sierż. 14. baon sap. zm. ch. 14.1.1920, szp. pol. 702.
  Sobczak Jan - , strz. 44. p. strz. pl. 27.IV.1920, Holendry.
  Sobczak Jan - ., szer. 23. p. p. pl. 3.VIII.1920, Nawóz.
  Sobczak Jan - , szer. 201. p. p. zm. ch. XII.1920, Zarajsk, niewola ros.
  Sobczak Józef - ., szer. 24. p. p. zm. r. 22.VI.1919, Lwów.
  Sobczak Józef - ., I., szer. 29. p. p. zm, ch. 3.II.1920, Dziedzice.
  Sobczak Józef - *, II. (1896), kpr. 29. p. p.pl. 16.VI.1920, Pawłowicze.
  Sobczak Józef - *, III. (1897), szer. 29. p. p. zm. ch, 18.XI.1920, Kalisz.
  Sobczak Józef - *, szer. 37. p. p. pl. 28.V.1920, Murowa.
  Sobczak. Józef - , ol. 16. p. uł. pl. 3.VIII.1920, Jazłowczyk.
  Sobczak Józef - ., st. szer. 41. p. p. pl. 4.VIII.1920, Ostrów Maz.
  Sobczak Józef - , szer. 2. p. p. leg. pl. 8.Vll1.1919, Papiernia.
  Sobczak Józef - *, kan. 9. p. a. c. zm. ch. 20.x1l.1920, Kraków.
  Sobczak Juljan - *, uł. 214. p. uł. zm. ch. 22.XII.1920, tyrardów.
  Sobczak Kazimierz - *, szer. 1. p. p. leg. zm. ch. 7.XI.1919, ZamoŚĆ.
  Sobczak Kazimierz - *, sierż. 45. p. strz. pl. 15.1.1920, ZwiaheI.
  Sobczak Kazimierz - *, szer. 5. p. strz. wlkp. zm. ch. 23.1.1920, Inowrocław.
  Sobczak. Kazimierz - *, strz. miński p. strz. zm. ch. 18.VII.1920, BrzeŚĆ n/B.
  Sobczak Leon - ., szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 7.XI.1920, Kraków.
  Sobczak Michał - *, szer. urz. gosp. Kalisz. zm. ch 16.1.1920, Kalisz.
  Sobczak Michał - *, strz. 4. p. strz. pdh. pl. - 24.IX.1920, Indura.
  Sobczak Paweł - , kan. 1. p. a. g. zm. r. 16.11.1920, Biała.
  Sabczak Piotr - *, st. szer. 29. p. p. pl. 16.VI.1920, Pawłowicze.
  Sobczak Prokop - , - 2. p strz. pdh. pl. 2.VIII.1920, nad Bugiem.
  Sobczak Robert - *, mjr. urz. gosp. Baranowicze. zm. - 19.VII.1920, Warszawa.
  Sobczak Stefan - *, szer. 3. p. strz. wlkp. pl. 4.VIII.1919, Zasław.
  Sobczak Stefan - *, szer. 11. p. p. zm. ch. 8.VIII.1920, Dąbrowa Górn.
  Sobczak Szczepan - ., szer. 12. p. p. zm. ch. 9.VII.1920, Kraków.
  Sobczak Wacław - *, szer. 14. p. p. pl. 28.V.1920, średnie.
  Sobczak Walenty - *, szer. 62. p. p. zm. - 19.XII.1920, Skokum.
  Sobczak Wawrzyniec - *, szer. 34. p. p. zm. ch. 8.111.1920, Lublin.
  Sobczak Władysław - , szer. szp. pol. 404. zm. r. 11-20.XII.1919, szp. pol. 404.
  Sobczak Władysław - , szer. 15. p. p. pl. 17.VIII.1920, Pułtusk.
  Sobczak Wojciech - *, strz. 51. p. strz. pl. 4.IX.1920, BRka.
  Sobczuk Edward - , uł. 2. p. uł. pl. 10.VII.1919, nad Styrem.
  Sobczuk Józef - *, szer. 35. p. p. zm. ch. 6.VII.1920, Łachwa.
  Sobczyk Antoni - *, szer. sztab. 6. dyw. piech. zm. - 16.IX.1920, Gliniany.
  Sobczyk Jan - *, szer. - zm (wypad.) 16.IX.1920,
  Sobczyk Jan - , strz. wileń. p. strz. pl. 28.IX.1920, Papiernia.
  Sobczyk Józef - *, szer. 3. dyon tab. zm. ch. 19.VIII.1919, Kielce.
  Sobczyk Józef - *, st. szer. 3. p. p. leg. zm. r. 15.x1.1919, Mińsk Lit.
  Sobczyk Józef - , kan. 8. p. a. p. pl. 20-25.XII.1919, Nowinki.
  Sobczyk Kazimierz - *, szer. 30. p. p. zm. ch. 2.11.1920, Mołodeczno.
  Sobezyk Marcin - ., st. sierż. 2. syb. p. p. pl. 23.VIII.1920, Dąbrowa.
  Sobczyk Paweł - *, szer. - zm. r. 24.VII.1920, Biała Podł.
  Sobczyk Stanisław - *, strz. 1. p. strz. pdh. zm. r. 22.VI.I920, Łachwa.
  Sobczyk Teofil - *, strz. 2. p. strz. pdh. zm. ch. 22.VIII.1920, Tarnów.
  Sobczyk Walenty - *, szer. 25. p. p. pl. 28.VIII.1920, Uhrusk.
  Sobczyk Władysław - , szer. 16. p. p. pl. 26.V.1920, nad Berezyną.
  Sobczyk Władysław - *, strz. 50. p. sUz. zm. r. 13.VII.1920, Dubno.
  Sobczyński Franciszek - *, strz. 44. p. strz. zm. - 19Ja.1920, Radzyń.
  Sobczyński Izydor - *, szer. 8. p. p. leg. pl. 14.VI.1919, Słobódka.
  Sobczyński Juljan - ., strz. słucki p. strz. zm. ch. 30.VIII.1920, Płock.
  Sobczyński Stefan - *, szer.!. p. p. leg. zm. r. 9.1.1920, Lublin.
  Sobczyński Tadeusz - "*, strz. 47. p strz. pl. 23.IX.1920, Dziatkowice.
  Sobczyński Władysław - *, szer. 4. p. strz. wlkp. zm. ch. 1.x1.1919, Mińsk Lit.
  Sobczyszyn Jan - *, szer. - pl. 18.XI.1918, Lwów.
  Sobecki Czesław - *, szer. 57. p. p. zm. ch. 8.IX.1920, Poznań.
  Sobecki Franciszek - *, kpr. 68. p. p. pl. 31.V.1920, Krzywicze.
  Sobecki Jan - *, szer. 62. p.p. zm. ch. 4.X.1920, Warszawa.
  Sobeczek Wawrzyniec - *, szer. 7. p. p. leg. pl. 12.X.1920, Popowszczyzna.
  Sobek Jan - *, -, - zm. -, Sokal.
  Sobek Józef - *, szer. 59. p. p. pl. 23.VII.1920, Pieski.
  Sobek Rudolf - ., ul. 4. p. ul. zm. ch. 6.1V.1919, Dziedzice.
  Sobel Emanuel - ., - - zm. r. 7.VII.1919, Czortków.
  Sobel Józef - *, szer. 61. p. p. zm. ch. 5.VIII.1920, Warszawa.
  Sobel Karol - ., szer. 2/V. baon etap. zm. ch. 23.X.1919, Brześć n./B.
  Sobel Paweł - *, szer. dtwo tw. Brześć n/B. zm. ch. 18.V.1920, Warszawa.
  Sobelga Jan - *, kan. 1. p. a. p. zm. ch. 2.V.1920, Kraków.
  Sobeski Józef - , szer. 5. p. p. leg. Pl. 21.XI.1918, Nawarja.
  Sobesto Jan - ., - - zm. ch. 13.X.1920, Pińsk.
  Sobiczewski Piotr - *, ppor. 67. p. p. pl. 21.VI.1919, Zamczysko.
  Sobiech Antoni - ., szer. 12. p. p. zm. r. 13.VII.1920,
  Sobiech Franciszek Jan - ., szer. 62. p. p. zm. r. 26.VII.1920, Warszawa.
  Sobiech Jan - ., szer. 22. p. p. pl. 22.VII.1919, Dawidgródek.
  Sobiecki Feliks - , uł. 13. p. ul. zm. (uton.) 10.V.1920, Wilja.
  Sobiecki Jan - , strz. grodzień. p. strz. pl. 26.1X.1920, Ruda.
  Sobiecki Władysław - , szer. 6. p. p. leg. pl. 3-17.IX.1919, Dyneburg.
  Sobiedzio Adam - ., szer. 6. p. p. leg. pl. 8.VIII.1920, Horochów.
  Sobieracki Ignacy - *, szer. 23. p. p. zm. ch. 13.XI.1920, W orniany.
  Sobieraj - -, kan. 4. d. a. k. pl. -,
  Sobieraj Adam - ., - białost. p. strz. zm. ch. 20.XII.1920, Grodno.
  Sobieraj Andrzej - ., strz. 44. p. strz. Zm. ch. 8.1.1920, Równe.
  Sobieraj Antoni - ., szer. 2. p. p. leg. pl. 28.VI.1919, Psary.
  Sobieraj Antoni - ., szer. oddz. rob. Warszawa. zm. ch. 7.1X.1919, Warszawa.
  Sobieraj Ignacy - , strz. 1. szw. stn. kon. pl. 16.XII.1918, Pnikut.
  Sobieraj Ignacy - ., szer. 24. p. p. pl. 5.11.1919, Pakość.
  Sobieraj Jan - ., szer. - zm. ch. 1.X1.1919, Modlin.
  Sobieraj Jan - ., żand. żand. wojsk. zm. r. 26.1.1919, Kielce.
  Sobieraj Jan - ., szer. 28. p. p. pl 30.1.1919, Skoczów.
  Sobieraj Jan - *, strz. 145. p. strz. pl 26.VI.1920, Kozaczki.
  Sobieraj Marcin - *, kan. 4. p. a. p. zm. ch. 7.11.1920, Włocławek.
  Sobieraj Piotr - *, - - zm. ch. 12.1V .1919, Kołomyja.
  Sobieraj Stanisław - *, szer. 8. p. p. leg. zm. ch. 3.VII.1919, Ostrów Maz.
  Sobieraj Stanisław - *, strz. lidzki p. strz. zm. ch. 12.IX.1920, Ostrowiec.
  Sobieraj Szczepan - ., szer. 17. p. p. zm. ch. 17.VII.1919, Rzeszów.
  Sobierajczyk Józef - *, szer. 5. p. strz. wlkp. zm. ch. 6.VI.1919, Inowrocław.
  Sobierajski Jan - ., st. szer. 30. p. p. pl. 27.V.1920, Borejki.
  Sobierajski Stanisław - *, szer. 41. p. p. Zm. ch. 4.1.1920, Augustów.
  Sobierajski Stanisław - *, szer. 2. p. p. leg. zm. - 26.1.1920, Piotrków.
  Sobierajski Stanisław - *, kpr. 60. p. p. zm. r. 28.VII.1920, Łódź.
  Sobiesek Józef - *, strz. 44. p. strz. zm. ch. 23.1I.1920, Łuck.
  Sobieski Franciszek - *, szer. 6. p. p. leg. pl. 7.IX.1919, Dyneburg.
  Sobieski Ignacy - *, por. 44. p. strz. pl. 27.IV.1920, Holendry.
  Sobieski Jan - ., sap. 3. baon sap. pl. 28.VI.1920,
  Sobieski Stanisław - *, st. ul. 11. p. ul. pl. 1.VIII.1920, Mikołajów.
  Sobieszak Romuald - , uł. jazda mjr. Jaworskiego. zm. - 6.1V.1920,
  Sobieszczański Stanisław - , ppor. grodzień. p. strz. zm. -,
  Sobieszczański Włodzimierz - * , rtm. D. O. E. Wołyń. zm. dn. 9.1.1920, Równe.
  Sobieszczyk Stanisław - *, kpr. 63. p. p. pl. 25.IX.1920, WrotopoI.
  Sobieszek Romuald - *, strz. 1. p. strz. kon. zm. ch. 28.111.1920, Kalinkowieze.
  Sobieszek Szczepan - *, szer. 63. p. p. pl. 25.IX.1920,
  Sobieśniewski Marjan - , szer. 31. p. p. pl. 13.IV.1920,
  Sobiraj Stanisław - ., szer. - zm. ch. 1.1.1920, Białystok.
  Sobiralek Jan - , strz. białost. p. strz. zm. ch. 4.IX.1920, Wadowice.
  Sobis Konstanty - *, szer. - zm. ch. 22.VII.1920, Lublin.
  Sobisz Augustyn - ., szer. 66. p. p. zm. r. 9.VII.1920, Grabicinie.
  Sobisz Tadeusz - *, szer. 66. p. p. zm. ch. 8.X.1920, tyrardów.
  Sobiszek Władysław - *, szer. 30. p. p. pl. 5.VIII.1919, Wygoda.
  Sobiszewski Heim - *, szer. -' zm. r. 17.VIII.1920, Zajezierze.
  Sobkiewicz Stefan Zygmunt - ., szer. 201. p. p. pl. 16.VIII.1920, Przyborowice.
  Sobko Mikołaj - * , st. sap. 19. baon sap. zm. r. 8.VIII.1920, Przemyśl.
  Sobko Stefan - ., szer. - zm. ch. 22.xI.1919, Łódź.
  Sobkowiak Franciszek - ., st. szel'. 62. p. p. zm. ch. 17.VI.1920, Mińsk Lit.
  Sobkowiak Jan - ., szer. szp. pol. 801. zm. - 7.11.1920, szp. pol. 801.
  Sobkowiak Ludwik - , szer. 12. p. strz. wlkp. zm. - 26.1.1920, Pleszew
  Sobkowiak Walenty - , szer. 6. p. strz. wlkp. pl. 12.1.1919, Tworzanki.
  Sobkowicz Edmund - , pchor. 101. p. p. pl. 7.VII-20.VIII.1920,
  Sobkowicz Stanisław - , szer. 36. p. p. zm. (uton.) VII.1920, Niemen.
  Sobkowski Jan - ., szer. 3. p. strz. wlkp. zm. (uton.) 8.IX.1919, Berezyna.
  Sobociński-Łabędź Antoni - *, szer. 38. p. strz. pl. 13.V.1919, Lwów.
  Sobociński Ignacy - , szer. 29. p. p. zm. r. 27.VI.1920, szp. pol. 501.
  Sobociński Jan - *, szer. szk. pchor..'~ zm. ch. 23.XI.1918, Warszawa.
  Sobociński Józef - ., kpr. 54. p. strz. pl. 1.IV.1920, Harmaki.
  Sobociński Marjan - . , strz. 6. baon strz. pl. 23.11.1919, Góra.
  Sobociński Marjan - *, żaDd. ŻRnd. wojsk. zm. ch. 11.1.1920, Lublin.
  Sobociński Stanisław - ., szer. 41. p. p. zm. -, Augustów.
  Sobocki Wawrzyniec - *, strz. grodzień. p. strz. pl. 26.XI.920, Szyrwinty.
  Sobol Feliks - * , szer. gr. kpt. Todta. pl. 20.VII.1920, Rohatyn.
  Sobol Franciszek - , szer. 12. p. p. zm. ch. 25.x1.1920,
  Sobol Jankiel - *, szer. 8. p. p. le~. zm. ch. 22.11.1920, szp. pol. 102.
  Sobol Stanisław - *, szer. 25. p. p. pl. 20.111.1920, Rohaczów.
  Sobol Tadeusz - ., st. szer. 5. p. p. leg. Pl. 28.XII.1918, Lwów.
  Sobol Wawrzyniec - , szer. komp. oświecim. zm. r. 26.III.1919, Dziedzice.
  Sobol Wincenty - *, strz. wileń. p. strz. pl. 28.1X.1920, Papiernia.
  Sobol Władysław - ., szer. 22. p. p. zm. eh. 29.xU920, Siedlce.
  Sobolak Jan - *, strz. 143. p. strz. zm. r. 24.11.1920, Kamieniec PodoL
  Sobolewski Feliks - *, st. szer. 36. p. p. zm. (wypad.) 3.1.1920, Kułaków.
  Sobolewski Jan - , szer. 63. p. p. pl. 25.VII.1920,
  Sobolewski Jan - *, strz. miński p. strz. zm. r. 5.1X.1920, Łódź.
  Sobolewski Józef - *, szer. 36. p. p. pl. 20.IX.1919, Poludowieze.
  Sobolewski Michał - *, kpr. miński p. strz. pl. 4.VII.1920, Mościszcze.
  Sobolewski Mieczysław - *, - 25. p. p. pl. 13.1V.1919, Przemyśl.
  Sobolewski Stanisław - , szer. wlkp. Baon śmo pl. 25.V.1919, Pokojnie.
  Sobolewski Wiktor - , st. ul. 12. p. uł. pl. 7.VII.1920, Beresteczko.
  Sobolewski Władysław - ., szer. 41. p. p. zm. ch. 10.i.1920, Suwałki.
  Sobolewski Wojciech - *, - sąd pol. Lwów. pl. 23.111.1919, Lwów.
  Sobolewski Zygmunt Józef - *, pchor. 9. p. p. leg. pl. 15.IX.1920, Ozierany.
  Soboń Jan - , srer. 25. p. p. pl. 15-25.V.1919, Uhryn6w.
  Soboń Marcin - *, strz. 2. p. strz. kon. Zm. (uton.) 22.VI.1920, Nida.
  Soboń Stanisław - *, st. szer. 8. p. p. leg. pl. 28.V.1920, Dołhinów.
  Soboń Szczepan - * , strz. 1. p. strz. pdh. zm. ch. 22.XI.1920,
  Soboń Walenty - *, strz. grodzień. p. strz. pl. 21.111.1920, Woroń.
  Soborkiewicz Bronisław - *, szer. 28. p. p. pl. 17.VIII.1920, Radymno.
  Sobota Antoni - ., - 38. p. strz. zm. - 11.VIII.1919, Złoczów.
  Sobota Bolesław - *, strz. 50. p. strz. zm. ch. 20.VII.1920, Lwów
  Sobota Feliks - *, szer. 14. dyw. piech. zm. ch. 191X.1920, Krotoszyn.
  Sobota Franciszek - ., szer. 1. p. strz. Iw. pl. 30.111.1919,
  Sobota Jan - *, szer. 37. p. p. zm. ch. 19.1.1920, Sarny.
  Sobota Jan - *, szer. baon wart. Chełm. zm. - 29.VIII.1920, N. Sącz.
  Sobota Józef - *, szer. 22. p. p. zm. ch. 3O.VII.1920, Lublin.
  Sobota Władysław - *, szer. poe. san. "Lech"". zm. - 2O.lV.1920, Łuniniec.
  Sobotka Antoni - *, szer. 33. p. p. pl. 15.1X.1919, nad Dzisną.
  Sobotko Andrzej - *, - 1. dyw. pieeJi. zm. - 24.IV.1919, Wilno.
  Sobotula Bolesław - , st. ul. grodzień. p. ul. pl. -,
  Soból Jan - *, strz. 52. p. strz. zm. eh. 8.11.1920, Lwów.
  Soból Józef - , szer. 5. p. p. leg. pl. 22.VII.1920, Białystok.
  Sobótka Antoni - *, strz. 52. p. strz. zm. r. 1.VIII.1920, Winniki.
  Sobótka Antoni - *, szer. 57. p. p. zm. ch. 12.VUI.1920, Grudziądz.
  Sobótka Franciszek - *, szer. szp. koni 2. zm. eh. 15.1.1920, Warszawa.
  Sobótka Franciszek - , plut. 21. p. p. pl. 14.V.1920, Piotrowce.
  Sobótka Franciszek - *, szer. b. z. w. wart. I. zm. ch. 8.XII.1920, Modlin.
  Sobótka Ignacy - *, szer. dtwo tw. Modlin. zm. eh. 29.x1l.1919, Modlin.
  Sobótka Wacław - *, kan. 8. p. a. c. zm. ch. 26.xU.1919, szp. pol. 305.
  Sobrowski Dymitr - , strz. 2. p. strz. kon. zm. r. 14.IX.1920, szp. pol. 404.
  Sobstel Andrzej - kan. 13. p. a. p. pl. 29.V.1920, żywotów.
  Sobul Jan - *, uł. 7. p. ol. pl. 22.V.1920,
  Sobura Jan - ., szer. wojsk. str. kol. zm. eh. 9.1.1920, Kielce.
  Sobusiak Wojciech - ., szer. 57. p. p. zm. ch. l.XII.I920, Kościan.
  Socha Antoni - ., szer. 30. p. p. zm. ch. 25.1.1920, szp. pol. 305.
  Socha Franciszek - ., urz. wojsk. P. K. U. Słuck. zm. ch. 26.VIII.1920, Rzeszów.
  Socha Jan - ., kan. 6. p. a. p. zm. ch. 12.VI.1920, Kraków.
  Socha Jan - ., szer. 24. p. p. pl. 24.IX.1920, Moszny.
  Socha Józef - ., szer. 23. p. p. zm. ch. 31.XII.1919, Lublin.
  Socha Józef - , szer. 36. p. p. pl. 14.VIII.1920, Ossów.
  Socha Józef - , sierż. 30. p. p. zm. ch. 8.XI.1920, Warszawa.
  Socha Leon - ., uł. 3. p. uł. pl. 17.111.1920, Jakim. Słoboda.
  Socha Michał - ., uł. 6. p. ut zm. ch. 29.V.1919, Stryj.
  Socha Stanisław - ., szer. 5. p. strz. wlkp. zm. r. 10.VU.1919, Inowrocław.
  Socha Tomasz - ., strz. 53. p. strz. zm. ch. 3.IV.192O, Stryj.
  Socha Wojciech - , plut. 69. p. p. zm. ch. 19.VIII.1920, Grudziądz.
  Sochacki Adam Józef - , ppor. 1. p. strz. lw. Pl. 15-20.1.1919,
  Sochacki Bolesław - ., st. uł. 1. p. ul. zm. ch. 19.XI.1920, Korzec.
  Sochacki Franciszek - ., strz. 48. p. strz. zm. ch. 15.11.1920, Stanisławów.
  Sochacki Izydor - ., szer. 11111. baon etap. zm. ch. 23.XI.1920, BrzeŚĆ n./B.
  Sochacki Jan - ., szer. 1. baon strz. zm. r. 17.V.1919, Przemyśl.
  Sochacki Jan - ., kpr. 39. p. strz. zm. r. 19.IV.1919, Lwów.
  Sochacki Jerzy Adam - , strz. 1. p. strz. Iw. pl. 6.XII.1918, Dublany.
  Sochacki Józef - *, plut. 10. p. a. p. zm. ch. 17.X.1919, Stanisławów.
  Sochacki Józef - ., kan. 14. p. a. p. pl. 16.VU.1920, Głoszkowice.
  Sochacki Władysław - *, szer. - .
  Sochacki Zdzisław - ., ppor. leg. pol. zm. r. 21.XI.1918, Lwów.
  Sochaczewski Stanisław - ., szer. zakł. 2. dyw. pieci1. zm. ch. 2.11.1920, szp. pol. 13.
  Socha] Stanisław - , szęr. 34. p. p. zm. ch. XI.1920, Pietrozawodsk, niewola ros.
  Sochański Bronisław - , plut. 6. p. p. leg. zm. r. -,
  Sochański Józef - *, ppor. 1. p. p. leg. pl. 22.IX.1920, Bereźniki.
  Sochański Tomasz - ., szer. komp. zap. san. 2. zm. ch. 29.11.1920, Lublin.
  Sochowski - -, strz. grodzień. p. strz. pl. 24.VI.1920, Czernica W.
  Soczalski Marcin - * , szer. sekc. o. M. S. Wojsk. zm. ch. 29.XI.192O, Łódź.
  Soczek Jan - ., szer. 16. p. p. pl. 6.IX.1920, Mogiła.
  Soczewski Władysław - *, szer. 21. p. p. zm. ch. 23.VII.1919, Warszawa.
  Soćko Piotr - *, szer. 55. p. p. pl. 13.x.1920, Moszczany.
  Sodel Jan - , strz. 53. p. strz. pl. 28.VI.1920, Hołodki.
  Sodolski - -, szer. 6. p. strz. wlkp. pl. 25.1.1919, Kąkolowe.
  Sodolski - -, plut. 23. p. p. pl. 11.XII.1920, Cajbiny
  Sodrok Jan - *, szer. 36. p. p. zm. ch. 10.11.1920, Królewszczyzna.
  Sodzik Eugenjusz - ., kan. 1. p. a. p. zm. - 11.11.1920, szp. pol. 101.
  Sofiński Jan - ., szer. leg. pol. zm. r. 14.xI.1918, Lwów.
  Sogada Józef - , strz. 49. p. strz. pl. 17.VIII.1920, Sońsk.
  Soika Ludwik - *, strz. 50. p. strz. pl. 1.VIII.1920, Worobijówka.
  Soiński Juljan - *, strz. 52. p. strz. zm. r. 7.VI.1920, Kraków.
  Soja Antoni - ., uł. 8. p. ul. zm. ch. 5.111.1920, szp. pol. 208.
  Soja Antoni - ., szer. 24. p. p. zm. ch. 12.x.1920, Ostrowiec.
  Soja Franciszek - *, szer. 2. baon etap. ** zm. ch. 2.III.1920, Modlin.
  Soja Michał - *, ppor. 1. p. p. leg. pl. 22.VIII.1920, Białystok.
  Soja Stanisław - , ppor. 2. p. strz. pdh. pl. 10.V.1919, Bruckenthal
  Soja Walenty - *, szer. 20. p. p. pl. 21.V.1920, Januki.
  Sojdak Józef - *, szer. 5. dyon sam. zm. (uton.) 20.VIII.1920, Dąbie Piaski.
  Sojka Paweł - *, strz. 53. p. strz. zm. ch. 26.1.1920, Płoskirów.
  Sojka Władysław - *, szer. 36. p. p. Pl. 13.I.1919, Bednarówka.
  Soka Józef - *, szer. 2. p. p. Jeg. zm. ch. 21.II.1920. Piotrków.
  Sokalski Adam - , strz. 48. p. strz. zm. - 12.VII.1920, Brody.
  Sokalski Jan - *, szer. 8. p. p. leg. pl. 22.1X.1920, Horbacze.
  Sokalski Jan - *, szer. 42. p. p. zm. ch. 18.XI.1920, Białystok.
  Sokalski Tomasz - *, sap. komp. zap. sap. 5. zm. ch. 22.X.1920, Kraków.
  Sokoliński Witold - , ppor. 13. p. ul. pl. -,
  Sokoliński Władysław - *, sierż. lidzki p. strz. zm. ch. 3.XII.1920, Wilno.
  Sokolnicki Wincenty - *, szer. 41. p. p. zm. (uton.) 20.IV.1920, Kuźnice.
  Sokolski Piotr - *, szer. l/V. baon etap. zm. ch. 26.IV .1920, Białystok.
  Sokoła Edmund - , kpr. 5. p. p. leg. pl. 4.1.1920, Gorszany.
  Sokołow Zachar - , strz. miński p. strz. zm. ch. 30.X.1920, Zamość.
  Sokołowicz Józef - *, szer. 31. p. p. pl. 8.VII.1920, żodzin.
  Sokołowska Eleonora - , pielęg. szp. zap. Baranowicze. zm. ch. -, Słonim.
  Sokołowski Antoni - *, szer. 1. p. p. leg. zm. ch. 27.1I.1920, Łużki.
  Sokołowski Bolesław - *, szer. Lp. p. leg. pl. 7.VI.1920, Fastów.
  Sokołowski Cezary - *, szer. 58. p. p. pl. 1l.x.1920, Kojdanów.
  Sokołowski Dymitr - *, strz. 2. p. strz. pdh. zm. ch. 30.VIII.1920, Rawicz.
  Sokołowski Edward - * , ul. 7. p. ul. zm. ch. 26.III.1920, Dyneburg.
  Sokołowski Edward - *, szer. 22. p. p. pl. 1.VI.1919, Brzeżany.
  Sokołowski Eugenjusz - * , kpr. dtwo tw. Modlin. zm. ch. 1l.xII.1919, Modlin.
  Sokołowski Franciszek - *, szer. oddz. wyw.** zm. (wypad.) 21.1.1919, Lwów.
  Sokołowski Franciszek - *, szer. 41. p. p. zm. ch. 17.VIII.1920, Kamieńsk.
  Sokołowski Franciszek - *, I. szer. zakł. 1. dyw. piech. zm. ch. 14.II.1919, N. święciany.
  Sokołowski Franciszek - "'. II. (1897), szer. zakł. 1. dyw. piech. zm. - 14.XII.1919, Cerkliszki.
  Sokołowski Franciszek - *, sap. 2. p. w. kol. zm. ch. 9.IX.1920, Kraków.
  Sokołowski Gabryel - *, strz. miński p. strz. pl. 15.III.1920, Hracewicze.
  Sokołowski Ignacy - *, szer. 36. p. p. pl. 4.VI.1920, Bielewieze.
  Sokołowski Jan - *, - - zm. - 15.VI.1919, Buczacz.
  Sokołowski Jan - *, szer. 33. p. p. zm. ch. 16,IX.1919, Mołodeczno.
  Sokołowski Jan - *, szer. 34. p. p. zm. ch. 1l.V.1920, Pińsk.
  Sokołowski Jan - *, strz. wileń. p. strz. pl. 14.V.1920, Lepel.
  Sokołowski Jan - *, strz. 2. p. strz. kon. zm. ch. 21.VII.1920, Zamość
  Sokołowski Jan - , strz. 53. p. strz. pl. 14.IX.1920, Kniahinicze.
  Sokołowski Józef - , szwol. 1. p. szwol. zm. ch. 10.1.1920, Wilno.
  Sokołowski Józef - *, strz. 53. p. strz. pl. 29.VI.1920, Hołodki.
  Sokołowski Józef - *, plut. 101. p. p. pL11.VIII.1920, Pułtusk.
  Sokołowski Józef - .. szer. 66. p. p. pl. 14.IX.1920, Kamień Król.
  Sokołowski Juljan - *. ppor. grodzień. p. uł.zm. r. 6.X.1920, Warszawa.
  Sokołowski Kazimierz - ., szer. szw. zap. tab. I. zm. ch. ll.lV.1920. Warszawa.
  Sokołowski Longin - *, szer. 5. komp. lotna. zm. ch. 8.1.1920, szp. pol. 603.
  Sokołowski Lucjan - .. st. szer. 7. p. p. leg. pl. 28.vIII.1920, Zabinka.
  Sokołowski Ludwik - .. szer. 34. p. p. zm. ch. 5.1V.1920, Biała Podl.
  Sokołowski Marjan - . , szer. 42. p. p. zm. r. 2.VI.1920, Niemirow.
  Sokołowski Miehał - ., szer. 13. p. p. pl. 8.V.1920, Niemirów.
  Sokołowski Michał - "'. st. uł. '7. p. ul. pl. 14.v1l1.1920, nad Horyniem.
  Sokołowski Stanisław - ., szer. 22. p. p. zm. ch. 24.1X.1919, Warszawa.
  Sokołowski Stanisław - ., szer. 3'7. p. p. pl. 27.V.1920, Lukowiec.
  Sokołowski Stefan - ., szer. 9. p. p. leg. zm. r. 19.111.1920, szp. pol. 602.
  Sokołowski Tomasz - "', szer. 5. p. p. leg. pl. 29.IV.1919, Podbrodzie.
  Sokołowski Wincenty - ., szer. 6. p. p. leg. pl. 7.VI.1920, Bohdany.
  Sokołowski Władysław - "', st. strz. Lidzki p. strz. pl. 8.V.1919, Snów Gór.
  Sokołowski Zygmunt - ., ppor. Lp. szwol. pl. 10.XII.1918, Dołhobyczów.
  Sokotnicki Stanisław - , szer. 3'7. p. p. zm. -,
  Sokół Adam - ., strz. 48. p. strz. pl. 10.VI.1920, Słobódka.
  Sokół Alfons - ., por. 24. p. p. pl. 4.1.1919, Skniłów.
  Sokół Bolesław - ., szer. szw. zap. tab. VI. zm. ch. 22.IV.1920, Przemyśl.
  Sokół Józef - "', - - zm. ch. 10.IX.1919, Mińsk Lit.
  Sokół Roman - , plut. żand. wojsk. zm. ch. 8.1.1920, Płock.
  Sokół Tomasz - "'. strz. 4'7. p. strz. pl. 12.VII.1920, Lida.
  Sokół Władysław - , strz. 1. p. strz. Iw. pl. 15-20.1.1919,
  Sokół Władysław - "', strz. 4. p. strz. pdh. zm. ch. 18.IV.1920, N. Targ.
  Sokulski Bronisław - *, rtm. 11. p. ul. pl. I.VIII.1920, Mikołajów.
  Sokulski Józef - "', szer. 28. p. p. pl. 4.VII.1920, Podlipki.
  Sokulski Kazimierz - , st. szer. 34. p. p. pl. 4.111.1920, Słoboda Skryhałowska.
  Solać Józef - "'. szer. 15. p. p. zm. r. 29.IV.1919, Stanisławów.
  Solak Franciszek - , plut. 43. p. strz. pl. 29.V.1920, Pliskowo.
  Solarezyk Jan - *, sap. 14. baon sap. zm. ch. 18.1.1920, szp. poL 702.
  Solarek Jan - "', szer. 30. p. p. zm. ch. 7.vn.1920, Łowicz.
  Solarski Jan - , szer. 6'7. p. p. pl. 19.V.1920, Glinno.
  Solarski Józef - ., szer. szp. wojsk. Żyrardów. zm. ch. 28.VI.1920, Żyrardów.
  Solarski Józef - *, ~ 1. p. ul. zm. r. 2.IX.1920, czol. san. 4.
  Solarz Bernard - "', - - zm ch. 4.11.1919, Kamionka Stromo
  Solarz Franciszek - ., szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 17.1.1920, Płock.
  Solarz Franeiszek - "'. ul. 14. p. uł. zm. ch. 29.VIII.1920, Lwów.
  Solarz Jan - "', szer. 35. p. p. pl. 7JV.1919, tółkiew.
  Solecki Aleksander - , szer. komp. częstoch. pl. 20-28.11.1919,
  Solecki Czesław - ., szwo!. 2. p. szwol. zm. ch. 10.V.1920, Tarnów.
  Solecki Franciszek - "', kan. 1. p. a. p. zm. ch. 21.XI.1920, Białystok.
  Solecki Jan - "', strz. 49. p. strz. zm. ch. 20.1.1920, Modlin.
  Solecki Marcin - *, szer. 8. p. p. leg. zm. ch. 29.XII.1919, Lublin.
  Solecki Mieczysław - , plut. 1. dyon sam. zm. ch. 7.1.1920, Warszawa.
  Solecki Stanisław - "', szer. 1. p. p. leg. pl. 24.IX.1919, Wojtkuszki.
  Solich Józef - "', szer. szp. zał. Bielsko. zm. ch. 13.VII.1919, Bielsko.
  Soliński Aleksander - , kpr. 33. p. p. pl. 20.V.1920, Homel.
  Sołiński Franciszek - *, - 6. p. p. leg. pl. 8.IX.1919, Dyneburg.
  Soliński Franciszek - "', SZ2r. 56. p. p. zm. ch. 8,III.1920, Gniezno.
  Soliński Jan - ., szer. leg. pol. zm. r. 14.XI.1918, Lwów.
  Soliński Jan - ., - zm. dn. 15.VIII.1920, Chrzanów.
  So1iński Stanisław - *, ul. 1. p. ul. pl. 16.1X.1920, Ołyka.
  Soliński Wincenty - *, szer. 19. p. p. zm. r. 1l.IX.1920, Lwów.
  Solipiwko Franciszek - "', szer. 1°. p. p. zm. ch. 26.III.1920, szp. pol. 102.
  Soliwoda Jan - ., kan. 6. p. a. p. zm. ch. 12.11.1920, szp. pol. 503.
  Soliwoda Jan - ., strz. 53. p. strz. zm. ch. 26.IX.1920, Lwów..
  Soliwodzki Wincenty - "', - 8. p. p. leg. zm. - 14.1V.1919, Płock.
  Soliwoski Franciszek - "', szer. szp. wojsk. Wolsztyn. zm. ch. 29.IV.1920, Wolsztyn.
  Solka Domonik - *, szer. 37. p. p. pl. 13.IX.1920, Rohatyn.
  Solko August - *, szer. 38. p. strz. zm. r. 5.VI.1920, Rzeszów.
  Sołnica Antoni - ., strz. 45. p. strz. zm. ch. ll.IX.1920, Kraków.
  Solnicki Bolesław - ., szer. 7. p. p. leg. zm. ch. 16.XI.1918, Ostrów Maz.
  Solon Paweł - *, szer. 3. baon strz. pl. - 10.III.1919, Polanie.
  Solski Jan - ., ul. 2. p. uł. zm. dn. 18.VIII.1920, Rzeszów.
  Solski Stanisław - ., szer. kolm. epid. 13. zm. (wypad.) 29.V.1920, Zmierzynka.
  Solski Wawrzyniec - *, szer. 2/11. baon etap. zm. ch. 1.11.1920, Równe.
  Solski Zygmunt - *, szer. 6. dyon tab. zm. ch. 18.III.1920, Przemyśl.
  Soluch Józef - *, szer. 24. p. p. zm. ch. 20.1.1920, Mińsk Lit.
  Soluszkiewicz Jakób - , kpr. 34. p. p. pl. 1.III.1920, Petryków.
  Sołaciński Józef - *, szer. 1. baon aeron. zm. ch. 2.XII.1920, Poznań.
  Sołdaj Paweł - *, st. ul. 2. p. ul. zm. ch. 19.II.1920, Połonne.
  Sołecki Józef - ., st. szer. 70. p. p. zm. r. 6.VIII.1920. Kossów.
  Sołoducha Józef - "', szer. 9. p. p. leg. zm. ch. 27.XII.1920, Września.
  Sołomonow Moryc - *, szer. 23. p. p. zm. ch. 2.1.1920, Bielsko.
  Sołonowicz Kazimierz - *, kpr. grodzień. p. strz. zm. r. 14.VIIL1920, Wólka Radzymińska.
  Sołosiński Walenty - *, szer. 33. p. p. zm. ch. 17.xn.1919, Mołodeczno.
  Sołowij Adam - *, rtm. 8. p. ul. zm. r. 29.VIII.1920, Lwów
  Sołowij Michał - *, szer. 9. p. p. leg. zm. ch. 24.111.1919, Sucha.
  Sołów Jan - , - pl. 1918, Lwów.
  Sołtan Stanisław - *, ppor. grodzień. p. uł. pl. 17.IV.1919, Baranowicze.
  Sołtowski Jan - *, sa.p. 6. baon sap. zm. ch. 1.1.1920, Przemyśl.
  Sołtykiewicz Aleksander - , szer. 28. p. p. zm. ch. 27.VII.1920, Łódź.
  Sołtys Jakób - *, plut. 2. p. strz. pdh. pl. 22.IX.1920, Mieleszki.
  Sołtys Jan - *, strz. 43. p. strz. zm. ch. 16.11.1920, Kowel.
  Sołtys Kazimierz - , szer. 39. p. strz. pl. 25.IV.1919, Hołosko W.
  Sołtys Mikołaj - *, sierż. 17. p. p. zm. ch. 29.XII.1919, Rzeszów.
  Sołtys Stanisław - szer. 23. p. p. pl. 18.VI.1920, Stefanpol.
  Sołtys Walenty - ., szer. zakł. 15. dyw. piech. zm. ch. 22.XI.1920, Baranowicze.
  Sołtys Wincenty - *, sierż. 145. p. strz. pl. 18.VIII.1920,
  Sołtys Wincenty - *, szer. 24. p. p. zm. ch. 14.XII.1920, Przemyśl.
  Sołtys Władysław - *, szer. 57. p. p. pl. 12.IX.1920, Rakowicze.
  Sołtysek Teofil - ., s~. 50. p. s~. zm. ch. 16.111.1920, Równe.
  Sołtysiak Franciszek - ., szer. 19. p. p. pl. 18.111.1919, Gródek Jagiel.
  Sołtysiak Franciszek - ., strz. 144. p. strz. zm. ch. 14.1.1920, Poznań.
  Sołtysiak Franciszek - ., szer. 10. p. p. zm. ch. 13.VIII.1920, Rawicz.
  Sołtysiak Józef - ., szer. komp. tlgr. dyw. lit. biał.** zm. ch. 3.1.1920, Wołkowysk.
  Sołtysiak Józef - ., szer. 69. p. p. pl. 9.XI.1920, Sejny.
  Sołtysiak Ludwik - ., szer. 2. p. p. leg. pl. 2.IX.1920, Trzeszczany.
  Sołtysiak Michał - ., strz. 50. p. strz. zm. ch. 11JI.1920,
  Sołtysiak Piotr - ., uł. 3. p. uł. zm. r. 9.VII.1920, Stepań.
  Sołtysiak Stanisław - ., szer. 6. p. p. leg. pl. 24.VI.1919, Jakjany.
  Sołtysiak Stanisław - *, kan. 11. p: a. p. zm. ch. 2.111.1920, Stanisławów.
  Sołtysik - -*, kpr. 4. p. p. leg. zm. -,
  Sołtysik Alojzy - , szer. 12. p. p. pl. 21.V.1920, Kalita.
  Sołtysik Augustyn - ., strz. 49. p. strz. zm. r. 8.1X.1920, Sanok.
  Sołtysik L. - ., kpr. 8. p. p. leg. pl. 25.V. - 5.VI.1919,
  Somczak Emil - *, ul. 17. p. ul. zm. ch. 10.VI.1920, Równe.
  Somczewicz Stanisław - *, st. szer. l/IX. baon wart. zm. ch. l.XI.1920, Warszawa.
  Somik Antoni - *, kpr. zakł. D. O. G. II. zm. ch. 7 X.1919, Lublin.
  Somiński Konstanty - , strz. 43. p. st~ pl. 29.V.1920, Pliskowo.
  Somiński Stanisław - *, szer. 57. p. p. pl. 25.VII.1920, Sielee.
  Somma Bronisław - *, strz. białost. p. strz. zm. - 8.VIII.l920, Białystok.
  Sommer Franciszek - *, szer. 55. p. p. zm. - 11.11.1919, Poznań.
  Sommer Ludwik - , ppor. 53. p. sm. pl. 27.VII.1920, Mikulińce.
  Sommeregel Icek - , strz. 52. p. strz. pl. l.VIII.1920,
  Sommerfeld August - , strz. grodzień. p. strz. pl. 14.XI.1920, Skietery.
  Sommerfeld Stanislaw - , szer. 58. p. p. pl. 21.1X.1920, Siniewicze.
  Somolewicz Adolf - *, strz. wileń. p. strz. pl. 16.VIII.1920, Helenów.
  Sondej Jan - ., - - zm. - 25.X.1920, Piotrogród, niewola ros.
  Sonder Ludwik - , szer. 4. p. p. leg. pl. 10-20.11.1919,
  Songin Antoni - , strz. miński p. strz. pl. 27.VII.1920, nad Narwią.
  Sonka Piotr - *, szer. 1. p. p. leg. zm. ch. 30.XII.1919, Lublin.
  Sonka Wincenty - , szer. 21. p. p. zm. - 14.V.1920, Dzisenka.
  Sonnenberg Otto - ., kan. 4. p. a. p. zm. ch. 22.11.1920, Włocławek.
  Sopała Walenty - , strz. 50. p. strz. zm. ch. 15.111.1920, szp. pol. 208.
  Sopezak Franciszek - *, kpr. 37. p. p. pl. 27.11.1920, Olewsk.
  Sopczak Władysław - *, szer. 10. p. p. zm. ch. 21XII.1919, Zamość.
  Sopczyk Józef - *, kpr. 1. p. uł. pl. 2.IX.1920, Łaszczów.
  Sopczyk Władysław - *, szer. 37. p. p. pl. 26,V.1920, żukowiec.
  Sopel Piotr - *, strz. 44. p. strz. pl. 27.IV.1920, Holendry.
  Sopiński Marjan - *, - leg. pol. zm. r. 11.XI.1918, Lwów.
  Sopluc Kazimierz - , strz. 47. p. strz. pl. 23.IX.1920,
  Sopoćko Eryk - , ognm. dyon art. bryg. syb. pl. 23.VIII.1920, Krzynowłoga.
  Soporek Wacław - *, szer. wojsk. więz. śl. Wilno. zm. (uton.) 28.V.1920, Wilno.
  Soporowski Jan - ., kpr. 55. p. p. zm. ch. 3.vn.1920, Bobrujsk.
  Sopyła Bronisław - , szer. 22. p. p. Pl. 13.111.1919, Przemyśl.
  Sorbin Piotr - .. - zm. ch. 23.111.1920, Warszawa.
  Sordel Franciszek - *, sap. komp. zap. sap. 6. zm. ch. 18.X.1920, Rawicz.
  Sorek Franciszek - *, szer. sekc. o. M. S. Wojsk. zrn. ch. 31.V.1920, Lublin.
  Sorek Józef - *, ppor. zm. ch. 26.VII.1920, Ostrów Wlkp.
  Sorek Józef - ., san. 66. p. p. pl. 23.IX.1920, Horodec.
  Sorkiewicz Bronisław - *, strz lidzki p. strz. zm. - 18.IX.1919, Lida.
  Soroka Aleksander - *, szer. szk. pdf. lot. zm. ch. 13.X.1919, Dęblin.
  Soroka Jan - *, st. ul. 5. p. ul. zm. ch. 21.X.1920, Garwolin.
  Soroka Józef - *, szer. 3. baon etap. ** zm. ch. 27.XII.1919, Tarnopol.
  Soroka Stanisław - *, strz. 43. p. strz. zm. ch. 26.11.1920, Kowel.
  Sorokowski Konrad - *, chor. 8. p. p. Jeg. pl. 6.V.1919, Domaszów.
  Sorota Józef - *, kan. 13. p. a. p. zm. ch. 20.1.1920, szp. pol. 801.
  Sorówka Józef - *, szer. Jeg. pol. zm. ch. 14.x1.1918, Lwów.
  Sorycz Michał - *, sap. 4. baon sap. pl. 27.VIII.1919, Germakówka.
  Sosienka Piotr - , szer. 26. p. p. pl. 15.VI.1920, Horbuków.
  Sosik Jan - ", szer. 7. p. p. Jeg. zm. (uton.) 7.VII.1920, Chełm.
  Sosin Franciszek - *, szer. 2. p. p. Jeg. zm. ch. 7.VIII.1919, Lida.
  Sosiński Jan - *, strz. 149. p. strz. zm. ch. 2.IV.1920, szp. pol. 609.
  Sosiński Teodor - ", szer. 55. p. p. pl. 9.IX.1920, żabinka.
  Sosiński Tomasz - *, szer. 1tVI. baon wart. zm. ch. 6.IV.1920, Tarnopol.
  Sosiński Władysław - *, kan. 8. p. a. c. zm. ch 8.111.1920, żyrardów.
  Soska Bronisław - *, szer. 32. p. p. pl. 24.v.1920, Zawidno.
  Soska Franciszek - *, kpr. 19. p. p. pl. 23.11.1920, Latyczów.
  Soski Mieczysław - * , szer. 201. p. p. pl. 18.X.1920, St. Troki.
  Sosna Wacław - *, Szer. 8. baon strz. pl. 16.IV.1919, Antonowo.
  Sosnecki Marcin - "', kan. 18. p. a. p. pl. 28.V.1920, Hajsyn.
  Sosnecki Stanisław - *, ul. 17. p. uł. zm. ch. 28.IV.1920, Gniezno.
  Sosnowicz Abraham - *, szer. 19. p. p. zm. ch. 5.111.1920, Płoskirów.
  Sosnowski - -', szer. - zm. ch. 23.VII.1920, Zakopane.
  Sosnowski Adam - *, szer. 2/11. baon etap. zm. ch. 19.111.1920, Warszawa.
  Sosnowski Czesław - *, poe. san. 12. zm. ch. ll.IV.1920, Warszawa.
  Sosnowski Dawid - *, szer. 4. p. p. leg. pl. 27.v.1920, Hancewicze.
  Sosnowski Henryk - *, szer. zakl. d~rw. lit. biał. ** zm. ch. 26.XI.1919, St. Dl'ogi.
  Sosnowski Jan - *, szer. 55. p. p. pl. 13.X.1920, Kojdanów.
  Sosnowski Józef - *, szer. b. z. w. wart. VII. zm. - 29.X.1920, Kościan.
  Sosnowski Józef, - szer. 101 .p. p. pl. 27.VI.1920, nad Słuczą.
  Sosnowski Kazimierz - *, plut. 63. p. p. pl. 28.VII.1920, Antopol.
  Sosnowski Leon - *, szer. oddz. 2. dyw. piech. zm. ch. 3.IX.1919, Mińsk Lit.
  Sosnowski Ludwik - ", szer. 8. p. p. Jeg. zm. ch. 22.III.1920, Lublin.
  Sosnowski Michał - , strz. miński p. strz. pl. 25,vI.1920, Otrubek.
  Sosnowski Paweł - , szer. 69. p. p. zm. (uton.) 20.V.1920, Zahołowie.
  Sosnowski Piotr - *, strz. miński p. strz. zm. ch. 11.111.1920, Bielsko.
  Sosnowski Stanisław - ., strz. 48. p. strz. zm. ch. 18.11.1920, Stanisławów.
  Sosnowski Stanisław - *, szer. 8. p. p. leg. pl. 24.IX.1920, Brzostowica W.
  Sosnowski Wacław - *, strz. grodzień. p. strz. pl. 24.VI.1920, Czernica W.
  Sosnowski Zygmunt - *, szer. dtwo fr. wol. zm. ch. 25.x1l.1919, Przemyśl.
  Soszka Piotr - *, kan. 11. p. a. p. pl. 11.111.1919, Gródek Jagiel.
  Sośniak Aleksander - *, st. Szer. bytom. p. strz. zm. ch. 28.IV.1919, Częstochowa.
  Sośniak Józef - *, szer. - zm. ch. 10.XII.1918, Tarnów.
  Sośnicki Edward - *, kpr. 29. p. p. pl. 18.VI.1920, Jazno.
  Sośnicki Piotr - ", szer. 26. p. p. pl. 15.VI.1920, Horbulów.
  Sośnicki Stanisław - *, szer. poe. san. 28. zm. ch. 19.XII.1919, Lwów.
  Sot Konstanty - *, ul. 14. p. ul. pl. 12.1X.1920, Michale.
  Sotek Bolesław - *, szer. 2. p. strz. wlkp. pl. 20.lX.1919,
  Sotow Jan - , - - pl. 8.XI.1918, Lwów.
  Sowa Adam - *, szer. szp. pol. 606. zm. ch. 141X.1920, Baranowicze.
  Sowa Alojzy - *, szer. sztab 17. dyw. piech. pl. 25.VII.1920, Wołpa.
  Sowa Artur - , szer. 21. p. p. pl. 20.VII.1920, Grodno.
  Sowa Czesław - *, szer. 8. p. p. leg. pl. 7.111.1919, DoIiniany,
  Sowa Franciszek - *, szer. 6. p. p. leg. pL 17.VI.1920, Czepowicze.
  Sowa Ignacy - *, szer. 26. p. p. zm. ch. 16.111.1919, Kraków.
  Sowa Jan - *, szer. 2. p. p. leg. pl. 29.VII.1919,
  Sowa Jan - *, - 4/1. baon etap. zm. ch. 19.XI.1920, szp. pol. 601.
  Sowa Ludwik - . szer. 12. p. p. zm. - 29.111.1919, Stanisławów.
  Sowa Robert - *. kpr. 52. p. strz. pl. l.VIII.1920, Petryków.
  Sowa Stanisław - *. kan. 12. p. a. p. zm. ch. 11.XI.1919, Dęblin.
  Sowa Stanisław - *, szer. 57. p. p. zm. (uton.) 21.V.1920, świsłocz.
  Sowa Walenty - , szer. Lp. p. leg. pl. 9.IX.1919,
  Sowa Wawrzyniec - '", szer. 5. p. p. leg. pl. 16.V.1919, St. Święciany.
  Sowicki Jan - *, strz. 43. p. strz. zm. r. 29.III.1920, szp. pol. 304.
  Sowina Kazimierz - *, szer. 1. p. p. leg. zm. ch. 9.XII.1920. Warszawa.
  Sowiński - -, st. szer. 38. p. strz. pl. 4.VII.1920, Ziabki.
  Sowiński Adam - *, szer. szp. pol. 606. zm. ch. 14.IX.1920, Baranów.
  Sowiński Antoni - , szer. 4. p. p. leg. pl. 26.VII.1920, Janki.
  Sowiński Bolesław - *, szer. 8. p. p. leg. pl. 13.1.1919, Skniłów.
  Sowiński Bolesław - , szer. 236. p. p. pl. 14.VIII.1920, Ossów.
  Sowiński Edmund - *, st. Szer. 7. p. p. leg. Pl. 15.V.1920, Kublicze.
  Sowiński Edward - , szer. 11. p. p. pl. 6.VIII.1920, Dorohusk.
  Sowiński Feliks - , szer. 36. p. p. pl. 15.1.1919, Lwów.
  Sowiński Feliks - *, strz. 52. p. strz. zm. ch. 27.1.1920, Płoskirów.
  Sowiński Franciszek - *. - 4. baon etap.** zm. - 6.X.1919. Mińsk Lit.
  Sowiński Franciszek - , kpr. 12. p. strz. wlkp. pl. 1.11.1919, Zduny.
  Sowiński Franciszek - *, szer. 23. p. p. zm. ch. 24.111.1920. Lublin.
  Sowiński Jan - . strz. 2. p. strz. kon. pl. 25.VI.192O.
  Sowiński Jan - , szer. leg. pol. zm. r. 21.1.1919, Lwów.
  Sowiński Lucjan - *, szer. 70. p. p. pl. 19.VIII.1920. Głodowo.
  Sowiński Ludwik - *, Szer. 2. syb. p. p. zm. ch. 2.x1.1920, Grodno.
  Sowiński Michał - *, - pl. XI.1918, Lwów.
  Sowiński Piotr - "', szer. 41. p. p. pl. 15.VI1I.1920, Borkowo.
  Sowiński Stanisław - , ul. 2. p. ul. zm. -,
  Sowiński Stefan - , szer. 29. p. p. pl. 29.111.1919, świdniki.
  Sowiński Wacław - *, kan. 2. p. a. c. zm. eh. 28.IV.1920, Mińsk Lit.
  Sowiński Wacław - , szer. 60. p. p. zm. ch. 13.VII.1920, BrzeŚĆ n./B.
  Sowiński Władysław - ., szer. 8. p. p. leg. pl. 8.1.1919, Sygniówka.
  Sowjak Adam - "', szer. 69. p. p. zm. ch. 2H.II.1920, 'śrem.
  Sowka Stanisław - *, żand. szk. żand. zm. ch. 25.VIt.1920, Warszawa.
  Sowul Władysław - "', szer. pl. 1920, Wilno.
  Sozański Nikodem - *, szer. 10. p. p. zm. ch. 27.XII.1918, Przemyśl.
  Sozański Stanisław - , pchor. 108. p. ul. pl. 3.VIII.1920, Ostrołęka.
  Sója Aleksander - *, szer. 28. p. p. pl. 17.VIII.1920, Mokre.
  Sójka Aleksander Paweł - *, szer. 34. p. p. pl. 22.VI.1920, Treszków.
  Sójka Franciszek - *, szer. str. gran. zm. r. 15.I.1919, Ostrów Wlkp.
  Sójka Ludwik - , strz. 50. p. strz. pl. 11.VIII.1920, Wardówka.
  Sójka Sebastjan - *, kpr. 4. p. p. leg. zm. r. 17.II.1919, Lwów.
  Sójka Stanisław - *, szer. 31. p. p. zm. ch. 31.V.1919, Lublin.
  Sójka Walenty - "', szer. 167. p. p. zm. ch. 24.VII.1920, Siedlce.
  Sójka Wojciech - "", szer. 167. p. p. pl. 3.VI.1920, Rubczany.
  Sól Czesław - *, szer. 13. p. p. pl. 8.V.1920, Niemirów.
  Sówka Tadeusz - * , szer. 16. p. p. zm. ch. 4.VIII.1920, Tarnów.
  Spacjer Kazimierz - ., szer. zakł. 8. dyw. piech. zm. ch. 29.V.1920, Wilno.
  Spadło Stanisław - *, ul. 3. p. ul. zm. ch. 12.IX.1919, Kalisz.
  Spaleniak Walenty - *, kan. 12. p. a. c. zm. ch. 5.III.1920, Warszawa.
  Spalony Antoni - , kpr. 12. p. strz. wlkp. pl. 19.II.1919, Korzeń.
  Spalony Franciszek - , szer. 19. p. p. zm. r. 7.VI.1920, Płoskir6w.
  Spalony Ignacy - *, sto szer. 101. p. p. zm. r. 30.VII.1920, Łomża.
  Spaltenstein Franciszek - "', san. leg. pol. zm. r. 4.XII.1918, Lwów.
  Spałunkiewicz Stanisław - , kan. 13. p. a. p. pl. 29.V.1920, Żywotów.
  Spanner Mieczysław - *, sierż. Lp. strz. lw. pl. 27.XII.1918, Lwów.
  Spanuszek Leopold - * , bomb. 1. d. a. k. zm. ch. 2.XII.1920, Przemyśl.
  Spas Bronisław - *, szer. zm. ch. 30.XII.1920, Białystok.
  Specht Józef - *, ul. 15. p. ul. zm. - 10.1.1919, Szubin.
  Specjał Roman - *, Szer. 3. baon garn. Główno. zm. ch. 15.1.1920, Poznań.
  Speier Jakób - *, szer. wlkp. oddz. och."'* zm. ch. 27.III.1919, Poznań.
  Spektorski Eugenjusz - *, szer. 1. baon ods. Lw. pl. 11.1.1919, Bartatów.
  Spes Zygmunt - , szer. 5. p. p. bg. pl. 22.VI.1919, Pasieki.
  Spędzia Andrzej - * , kan. 17. p. a. c. zm. ch. l.IX.1920, Warszawa.
  Spiałek Leopold - *, ul. 6. p. uł. pl. 12.1.1920, Kalinowszczyzna.
  Spichala Józef - *, szer.Lp. p. leg. zm. ch. 6.VIII.1?20, Wadowice.
  Spiegel Zygmunt Szczepan - *, plut. 6. p. ul. pl. 23.IX.1920, Zasław.
  Spieszny Franciszek - *, kpt. D. O. G. IX. pl. 24.VII.1920, Kuźnica.
  Spikowski Tomasz - *, szer. 56. p. p. zm. 8.VI.1920, Poznań.
  Spilewski Antoni - *, szer. 58. p. p. zm. eh. 18.II.1920, szp. pol. 702.
  Spilida Franciszek - *, szer. ob. ćwicz. Przemyśl. zm. ch. 12.111.1919, Przemyśl.
  Spinek Stanisław - "', ul. 3. p. uł.' pl. 1l.VI.1920, N. Grobla.
  Spinkowski Antoni - , strz. kowień. p. strz. pl. 1920,
  Spiołek Jan - *, kpr. 43. p. strz. pl. 12.1X.1920, Wygoda.
  Spisak Stanisław - *, szer. 25. p. p. zm. ch. 10.111.1919, Kielce.
  Spitzel Jan - *, kan. 21. p. a. p. zm. ch. 27.X.1920, Kraków.
  Spiźarny Władysław - *, - 38'. p. strz. zm. - 13.x.1.1919, Łubianki Niż.
  Spławski Ludwik - *, szer. 29. p. p. zm. ch. 26.II.1920, Mołodeczno.
  Spławski Władysław - *, st. szer. 155. p. p. zm. ch 30.VII.1920, Ostrów Maz.
  Spławski Władysław - , szer. 4/VII. Baon etap. pl. 18.IX.1920, Zabłudów.
  Spodek Salomon - *, strz. 50. p. strz. 36526. pl. 28.1V.1920,
  Spoldenik Jan - *, - st. zb. Wilno. 36527. zm. dn. 12.III.1920, Wilno.
  Sporn Wincenty - *, por. szp. wojsk. N. Sącz. zm. dn. 28.1.1920, N. Sącz.
  Spólnik Mikołaj - , szer. pl. 20.VI.1919, Kopyczyńce.
  Sprawka Władysław - *, kan. 12. p. a. p. Pl. 18.VI.1919, Brzeżany.
  Spręiuk Stefan - *, szer. 6. p. p. leg. pl. 22.IX.1920, Sejny.
  Spring Gustaw - *, strz. 46. p. strz. zm. ch. 6.III.1920, Sambor.
  Springer Feliks - , plut. 14. p. a. p. zm. ch. 29.VIII.1920, Poznań.
  Spriniecki - -, kan. 16. p. a. c. pl. 20.VI.1920, Owrucz.
  Sprosz Bolesław - *, strz. 52. p. strz. zm. ch. 5.X.1920, Białystok.
  Sprotzer Selig - *, - zm. ch. 18XI.1918, Lwów.
  Sprycha Jacenty - *, szer. 67. p. p. pl. 15.VIII.1920, Modlin.
  Spryszyński Piotr - , szer. 32. p. p. pl. 19.Vn.1919, Stepań.
  Sprzączka Feliks - * , szer. 2'111. baon wart. zm. ch. 8.1.1920, Grzybów.
  Sprzyński - -*, szer. 3. p. p. leg. pl. 1.VII.1919, Jaśkiewicze.
  Spych Franciszek - *, szer. 66. p. p. zm. ch. 1.V.1920, Kościerzyna.
  Spychaj Jan - *, szer. 57. p. p. pl. 30.VII.1920, żabinka.
  Spychaj Tomasz - *, szer. 57. p. p. pl. 25.V.1920, Burzyn.
  Spychalski Antoni - * , szer. 55. p. p. pl. 24.VII.1920,
  Spychalski Stanisław - *, kpr. 31. p. p. Zm. ch. 2.111.1919, Lublin.
  Spychalski Stanisław - *, szer. 55. p. p. pl. 24.VII.1920, Bereza Kartuska.
  Spychalski Tomasz - *, kan. 14. p. a. p. zm. (uton.) 21.V.1920, Berezyna.
  Spychała Jan - *, szer. 68. p. p. pl. 5.VII.1920, Królewszczyzna.
  Spychała Karol - *, szer. 159. p. p. zm. ch. 24.1.1920, Gniezno.
  Spychała Ksawery - *, szer. 29. p. p. zm. ch. I.V.1919, Kalisz.
  Spychała Michał - *, szer suwał. p. strz. zm. ch. 1l.VII.1919, Warszawa.
  Spychała Stanisław - *, szer. 269. p. p. zm. ch. 24.VIII.1920, Warszawa.
  Spyra Jan - *, stn. 2. p. strz. gran. pl. 28.1.1920,
  Spyrka Antoni - *, kan. 9. p. a. p. zm. ch. 5.III.1920, Dęblin.
  Spyrka Józef - *, strz. 4. p. strz. pdh. zm. r. 3.x..1920, Warszawa.
  Spyt Jan - *, strz. 43. p. strz. pl. 29.V.1920, Pliskowo.
  Spytek Józef - *, kan. 13. p. a. p. zm. ch. 5.II.1920, szp. pol. 801.
  Sral Jakób - *, strz. 145. p. strz. zm. ch. 16.II.1920, Dunajowce.
  Sral Jan - , strz. 1. p. strz. pdh. pl. 3.V.1919, Ławryków.
  Srawczyński Feliks - *, szer. 30. p. p. zm. ch. 7.II.1920, Berezwecz.
  Srebniak Wojciech - , szer. 19. p. p. pl. 5.VI.1920, Ozierna.
  Srebrnik Abram - ., plut. 9. p. a. Co zm. ch. 28.lV.1920, Łachwa.
  Srebrnik Fiszel - ., kan. 3. p. a. Co zm. ch. 28.1.1920, Wilno
  Srebrnik lcek Dawid - ., kan. 18. p. a. p.. pl. 18.VII.1920, Radziwiłłów.
  Srebro Stanisław - , szer. 15. p. p. zm. - 9.1.1920, Dobryczyce
  Srednicki Stefan - , szer. 201. p. p. zm. ch. 17.X.1920, Warszawa.
  Srocek Teodor - ., szer. 37. p. p. zm. ch. 15.VI.1919, Stanisławów.
  Sroczyński Antoni - ., szer. 62. p. p. Pl. 10.V1II.1920, Węgrów.
  Sroczyński Juljan - *, szwol. 2. p. szwol. zm. ch. 28. VI.1920, Zamość.
  Sroczyński Marjan - *, szer. 6. p. p. leg. pl. 6.V.1919, Niemenczyn.
  Sroczyński Wacław - , szer. 29. p. p. pl. 17.V1.1920, Dworzyszcze.
  Sroczyński Władysław - , szer. 155. p. p. zm. (wypad.) 20.X.1919,
  Srodawa - -*, szer. gr. kpt. Todta. pl. 21.VII.1920, Petryków.
  Srodkowski Bronisław - *, szer. 33. p. p. zm. - 4.1.1920, Łomża.
  Sroka Aleksander - , szer. 9. p. p. leg. pl. -,
  Sroka Andrzej - *, szer. 3. baon wart. ** zm. ch. 22.1.1920, Białystok.
  Sroka Antoni - *, Szer. 13. p. p. zm. ch. 22.V.1919, Kraków.
  Sroka Antoni - *. szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 12.1X.1920, Lublin.
  Sroka Bolesław - , st. sierż. 159. p. p. pl. 4.VII.1920, Hanczary.
  Sroka Bronisław - ., por. M. S. Wojsk. zm. ch. 12.X1.1920, Warszawa.
  Sroka Eugenjusz - *, st. strz. 3. p. strz. pdh. zm. ch. 31.XII.1920, Płock.
  Sroka Franciszek - *, szer. 27. p. p. zm. ch. 13.IV.1919, Częstochowa.
  Sroka Franciszek - *, strz. 2. p. strz. pdh. zm. ch. 19.XI.1920, Sanok.
  Sroka Jan - *, szer. 40. p. strz. zm. ch. 10.II.1920, Lwów.
  Sroka Jan - *, strz. 3. p. strz. pdh. pl. 1l.V1.1920, Koziatyn.
  Sroka Józef - *, strz. 1. p. strz. pdh. zm. ch. 25.XII.1918,N. Sącz.
  Sroka Józef - *, kpr. 9. p. p. leg. zrn. ch. 14.II.1920, Udź.
  Sroka Józef - *, strz. 49. p. strz. zm. ch. 15.II.1920, Kołomyja.
  Sroka Józef - *, SZer. 2/V. baon wart. zm. ch. 10.1.1920, Kraków.
  Sroka Józef - *, szer. 16. p. p. zm. r. 25.VIII.1920, Kalisz.
  Sroka Karol - *, strz. 44. p. strz. zm. ch. 19.1.1920, szp. pol. 801.
  Sroka Ludwik - *, szer. 9. p. p. leg. pl. 22.II.1919, Bratkowice.
  Sroka Michał - *, SZer. 55. p. p. pl. 21.V.1920, Januszkiewicze.
  Sroka Michał - *, strz. 2. p. strz. pdh. zm. r. 23.1X.1920, szp. pol. 504.
  Sroka Stefan - *, st. Szer. 25. p. p. pl. 28.VII1.1920, Chełm.
  Sroka Szczepan - *, szer. 3. p. p. leg. pl. 19.VII.1919, nad Uszą.
  Sroka Władysław - *, szer. poe. P8JłCo.* pl. 2Q.-28.II.1919,
  Srokosz Roch - *, szer. 27. p. p. zm. ch. 29.XI.1918, Częstochowa.
  Srokowski Antoni - , por. 1. p. a. c. zm. r. 3.V1.1920, Olszanica.
  Sromek Jan - , plut. 12. p. p. pl. 7.IV.1919, Wiszenka W.
  Sron Marcin - ., szer. 68. p. p. pl. 23.VII.1920, Gródek.
  Sron Michał - *, szer. 38. p. strz. zm. r. 27.IV.1919, Lwów.
  Srócki Antoni - *, sierż. 45. p. strz. zm. ch. 12.II1.1920, Radom.
  Srzednicki Ignacy - *, sierż. grodzień. p. strz. ml. ch. 21.II.1920, szp. pol. 405.
  Stabiszewski Stanisław - *, st. szer. 29. p. p. zm. ch. 31.X.1919, Lwów.
  Stabłowski Aleksander - *, szer. 62. p. p. pl. 12.X.1920, Wiertniki.
  Stabrawa Maksymiljan - *, szer. 8. p. p. leg. zm. ch. 31.1.1919, Sucha.
  Stabrowski Kazimierz - *, kpr. komp. żywiec. pl. 12.1.1919, Bartatów.
  Stabrowski N. - , pchor. 9. p. p. leg. pl. 10-14.1.1919,
  Stabuń Karol - *, szer. 6. p. p. leg. zm. r. 31.VII.1919, N. święciany.
  Stach Józef - *, szer. szp. okr. Kraków. zm. ch. 7.VII.1920, Kraków.
  Stacha Paweł - ., strz. 44. p. 'strz. zm. ch. 26.XII.1919, Szepetówka.
  Stachak Jan - ., st. szer. szp. epid. Kraków. zm. ch. 1l.V.1919, Kraków.
  Stachecki Jan - ., szer. - zm. ch. 6.V1II.1920, Poznań.
  Stachecki Jan - *, szer. 2. p. strz. wlkp. zm. ch. 6.1.1920, Poznań.
  Stachelek Józef - ., strz. 3. p. mrz. pdh. zm. r. 20.IX.1920, szp. pol. 504.
  Stachelek Wiktor - ., szer. 5. p. p. leg. zm. ch. 17.XII.1919, N. święciany.
  Stachelski Józef - ., por. 2. p. a. p. lit. biał. Zm. ch. 27.VII1.1920, Częstochowa.
  Stachira Jan - ., szer. - zm. - 13.VIII.1920, Grabowiec.
  Stachnik Leon - ., ppor. 24. p. p. zm. r. 27.III.1919, Lwów.
  Stachnik Wawrzyniec - ., uł. 1. p. ul. pl. 29.V.1920, Wołodarka.
  Stachowiak Andrzej - *, szer. 55. p. p. pl. 17.IX.1920, Sławne.
  Stachowiak Andrzej - *, sap. 2. baon sap. zm. ch. 18.VII.1920,
  Stachowiak Antoni - ., szer. 23. p. p. zm. ch. 6.IV.1919, Lublin.
  Stachowiak Jan - , szer. 6. p. strz. wlkp. pl. 30.V.1919, Klonowiec.
  Stachowiak Jan - *. szer. 67. p. p. zm. ch. 16.VII.1920, poe. san. 6.
  Stachowiak Józef - *, plut. 101. p. p. pl. 12.VIII.1920, Pułtusk.
  Stachowiak Marcin - *, kan. 17. p. a. p. zm. ch. 15.X.1920, Leszno.
  Stachowiak Piotr - "', szer. 2. p. strz. wlkp. pl. 21.IX.1919, Połock.
  Stachowiak Stanisław - , st. szer. 157. p. p. pl. 3.VI.1920, świdno.
  Stachowiak Stanisław - *, szer. 67. p. p. pl. 22.V.1920, Głębokie.
  Stachowiak Stanisław - , uł. 17. p. uł. pl. 14.VI.1920,
  Stachowiak Wacław - *, uł. 215. p. ul. zm. ch. 20.X.1920, Słonim.
  Stachowiak Wiktor - ., szer. zakł. 14. dyw. piech. zm. ch. 7.V.1919, Poznań.
  Stachowicz Bronisław - *, szer. 159. p. p. zm. ch. 31. VII.1920, Rawicz.
  Stachowicz Edmund - ., strz. lidzki p. strz. zm. ch. 1.VIL1920, Mińsk Lit.
  Stachowicz Jan - ., kpr. 57. p. p. pl. 23.V.1920, Bohuszewieze.
  Stachowicz Jerzy - - - zm. ch. 23.V.1919, Kołomyja.
  Stachowicz Józef - *, szer. 6. p. p. leg. pl. 1l.V.1920, Browary.
  Stachowicz Józef - ., ul. 1. p. ul. pl. 29.V.1920, Wołodarka.
  Stachowicz Michał - *, sap. 4. baon sap. zm. ch. 29.Vm.1920, Poznań.
  Stachowicz Władysław - *, szer. 3. baon sm. zm. r. 26.XII.1918, Sanok.
  Stachowski Franciszek - , szer. 4. p. strz. wlkp. pl. 8.1.1919, Szubin.
  Stachowski Ignacy - , szer. 69. p. p. zm. -,
  Stachowski Jan - *, plut. 144. p. strz. zm. ch. 4.II.1920, Jarmolińce.
  Stachowski Józef - *, szer. 2. p. strz. wlkp.zm. ch. 13.LI920, szp. pol. 702.
  Stachowski Władysław - *, kan. 18. p. a. c.zm. - 16.V.1919, Kraków.
  Stachórski Józef - *, szer. 4. p. p. leg. zm. ch. 28.VII.1920, Kraków.
  Stachuła Józef - *, kpr. 2. p. strz. wlkp. pl. 1-10.IL1919, Kramsko.
  Stachur Michał - *, strz. 3. p. strz. pdh. zm. ch. 30.III.1920, Płock.
  Stachura Aleksander - , kpr. 21. p. p. pl. 31.V.1920, Koziany.
  Stachura Jan - ., szer. 1. p. p. leg. zm. r. 14.X.I920, Bydgoszcz.
  Stachura Józef - *. strz. 4. p. strz. pdh. pl. 24.IX.1920, Bilwiny.
  Stachura Marcin - *. szer. 17. p. p. zm. - 17.V1.1920, Mińsk Lit.
  Stachura Piotr - . szer. 31. p. p. pl. 1l.IX.1920. Sokal.
  Stachura Stanisław - *, szer. 7. p. p. leg. zm. ch. 1l.V.1919. Bielsko.
  Stachura Stanisław - *. kpr. 4. p. p. leg. zm. r. 26.XI.1919, Warszawa.
  Stachura Stanisław - *, szer. 57. p. p. zm. ch. 27.VII.1920, Lublin.
  Stachura Stanisław - . kan. 18. p. a. p. zm. ch. 12.XII.1919, Kamieniec Podoi.
  Stachura Walenty - *. kan. 3. p. a. c. zm. ch. 17.11.1920, Kraków.
  Stachura Władysław - *, szer. 59. p. p. pl. 25.VIII.1920, Kolno.
  Stachurski Franciszek - , SZer. 33. p. p. zm. ch. 17.IV.1919,
  Stachurski Ignacy - *. szer. 25. p. p. pl. 30.V.1920, Biruki.
  Stachurski Józef - , szer. 23. p. p. pl. 25.1-30.1.1919,
  Stachurski Józef - *. szer. 221. p. p. zm. r. 15.VIII.1920, Warszawa.
  Stachurski Wawrzyniec - . strz. 43. p. strz. zm. ch. 1-11.XII.1919, szp. pol. 404.
  Stachyr Stanisław - *, szer. 23. p. p. zm. ch. 18.111.1920, Lublin.
  Stachyra Jan - , szer. - pl. -,
  Stachyra Jan, - szer. 7. p. p. leg. pl. 13.VIII.1920, Hrubieszów.
  Stachyra Marcin - *, szer. 23. p. p . zm. (wypad.) 14.IV.1919, Lublin.
  Stachyry Szczepan - *, sZer. 9. p. p. leg. zm. ch. 22.IV.1920, Zamość.
  Staczyra Józef - *, szer. urz. 13. dyw. piech. zm. ch. 14.11.1920, Chełm.
  Stadnicki Adam - *, st. szwol. 1. p. szwol. zm. - 20.VIII.1920, Modlin.
  Stadnicki Józef - *, kpr. szp. wojsk. Częstochowa. zm. ch. 14.VIII.1920, Piotrków.
  Stadnicki Józef - *. kan. 3. p. a. c. zm. ch. 13.1.1920, Tarnów.
  Stadnik Franciszek - , kan. 13. p. a. p. pl. 29.V.1920. żywotów.
  Stadnik Karol - , strz. 50. p. strz. zm. - 1-10.1.1920, szp. pol. 107.
  Stadnik Stanisław - *, strz. 46. p. strz. zm. ch. 20.IX.1920, Sambor.
  Stadnik Wojciech - *, szer. 10. p. p. pl. 20.rv.1920, Sławeczno.
  Stafa Karol - *, szer. - zm. ch. 15.IX.1920, Kraków.
  Stafel Jan - , szer. 59. p. p. pl. 5.VIII.1920, Liszki.
  Stafiej Edward - , ppor. 18. p. p. pl. l.VII.1920, Korzec.
  Stafiński Władysław - ., kpr. 57. p. p. pl. 8.VIII.1919; Zasław.
  Staga Franciszek - *, szer. 56. p. p. pl. 17.IX.192 , Bereza Kartuska.
  Stagingier Wincenty - , - 29. p. p. Zm. - 21.X. 920, niewola ros.
  Stahl Ferdynand - * , sap. 12. baon sap. pl. 16.XII. 19, Zbaraż.
  Stajewski Konstanty - *. szer. 33. p. p. zm. 9.XII.1919, Białystok.
  Stajniak Henryk - *, strz. 48. p. strz. zm. Ch. 24.111.1920. Stanisławów.
  Stakiewicz Daniel - , szer. 9. p. p. leg. pl. 1 .III.1920,
  Stała Jan - *, plut. 1. p. strz. kon. zm. ch. 13.1.1920, Lublin.
  Stała Józef - , szer. 27. p. p. pl. 20.1-18.11.1919. Mikulice.
  Stala Walenty - *, szer. 20. p. p. zm. ch. 16.VII.1919. Kraków.
  Stala Władysław - , szer. 19. p. p. pl. 3.IX.1920, Busk.
  Stalewski Stanisław - *, szer. 106. p. p. zm. r. 26.VII.1920. Lwów.
  Stalicki Stanisław - *, sap. 3. baon sap. zm. (uton.) 7.VIII.1920. Bug.
  Staliński Kazimierz - *, szer. annja gen. Hallera. zm. - 27.XII.1919, Warszawa.
  Staliński Kazimierz - *, szer. 'komp. mp.gr. 4. zm. ch. 10.VIII.1920, Ł6dt.
  Stana Włodzimierz - , plut. 7. p. ul. pl. 6.rv.I920,
  Stalmaszczyk Stanisław - *. strz. 45. p. Itrz. zm. ch. 15.V.1920, Włodzimierz Wał.
  Stalowski Ignacy - *, szer. 3. baon etap. ** ~m. ch. 22.1.1920, Tarnopol.
  Stalski Stanisław - *, sieri. dtwo fr." zm. ch. 16.1X.1920, Frydrychówka.
  Stalek Wincenty - , szer. 26. p. p. pl. 23.VII.1920, Bielska Wola.
  Stamaszek Czesław - * , st. szer. wojsk. str. kol. zm. ch. 10.1.1920, Warszawa.
  Stamba Antoni - * , szer. 10. p. p. pl. 30.VI.1919, Gródek Jagiel.
  Stambler Samuel - *, szer. zald. 8. dyw. piech. zm. ch. 19.11.1920, Mołodeczno.
  Stamiak Antoni - * , szer. 31. p. p. zm. ch. 15.1.1920, Łódź.
  Stamm Józef - *, kpr. '1. p. a. p. zm. r. 20.VI.1919, Pińsk.
  Stamorok Piotr - *, strz. lidzki p. strz. pl. 25.VII.1919, Nowiki.
  Stan Kazimierz - *, strz. 48. p. strz. pl. 21.1X.1920, Łuszczyki.
  Stanachowski Władysław - , kpr. szp. pol. 7012. zm. ch. 9.IX.1920, Warszawa.
  Stanaszek Stefan - *, ppor. 3. p. p. leg. zm. r. 15.VIII.1920, Białystok.
  Stanciak Józef - , szer. 36. p. p. pl. 3.VI.1920, Piotrowieze.
  Standera Jan - , szer. 25. p. p. pl. 8.X.1920, Olewsk.
  Staneeki Wawrzyniec - , szer. 9. p. p. leg. pl. l.VI.1920, nad Berezyną.
  Stanek Antoni - , st. szer. 24. p. p. pl. 26.IV.1920, N. Janczyn.
  Stanek Czesław - *, kpr. 4. p. p. leg. zm. r. 30.VII.1920, Częstochowa.
  Stanek Franciszek - *, szer. 10. p. strz. wlkp. zm. ch. 30.1.1920, Ostrów Wlkp.
  Stanek Józef - *, strz. 145. p. strz. zm. ch. 1920, Kijów.
  Stanek Ludwik - *, szer. 58. p. p. pl. 23.1X.1920, Rosochy.
  Stanek Stanisław - *, szer. 4. p. strz. wlkp. pl. 8.VIII.1919, Radoszkowice.
  Stanek: Władysław - ., st. szer. sztab 13.dyw. piech. zm. ch. 30.VIII.1920, Żyrardów.
  Stanek Władysław - *, strz. 50. p. strz. zm. ch. 20.XII.1919, Lwów.
  Stanelik Antoni - *, kan. 12. p. a. c. zm. ch. 2'1.III.1920, Lwów.
  Stangreciak Aleksander - *, szer. 6. p. p. leg. pl. 22.V.1919, Łabonary.
  Staniak Jan - *, strz. 44. p. strz. zm. r. 17.VII.1920, Lwów.
  Staniaszek Piotr - *, szer. 57. p. p. zm. ch. 28.VIII.1920, Grupa.
  Stanicki Józef - *, szer. 6. p. p. leg. pl. 18.VIII.1920, Płock.
  Stanicki Wawrzyniec - *, szer. 4/II.baon wart.~. ch. 26.xII.1920, Kraków.
  Stanicz Bolesław - *, strz. 4'1. p. strz. zm. ch. 29.11.1920, Stryj.
  Staniecki Franciszek - *, szer. 13. p. p. zm. ch. 6.1.1920, Warszawa.
  Staniecki Wojciech - . , strz. słucki p. strz. zm. ch. 26.Xl.1920, Kalisz.
  Staniek Józef - *, szer. 65. p. p. pl. 9.VII.1920, Klewań.
  Stanik Jan - *, strz. 53. p. strz. pl. 28.VI.1920, Hołodki.
  Stanik Kazimierz - *, plut. wileń. p. strz. pl. 15.VIII.1920, Ciemne.
  Stanik Stefan - ., strz. lidzki p. strz. zm. ch. 30.xII.1920, Grodno.
  Stanik Władysław - *, pion. kadra w. kol. 2. zm. ch. 15.III.1920, Kraków.
  Stanikowski Jan - ., kpr. 167. p. P . pl. 2.VI.1920, Dziewiętniki.
  Staniów Józef - *, szer. leg. pol. pl. 9.XI.1918, Lwów.
  Staniów Stanisław - *, szer. oddz. rtm. Abrahama. zm. ch. 16.VIII.1920, Przemyśl.
  Stanisław Jan - ., szer. oddz. wlkp.** zm. ch. 13.1.1920, Szamotuły.
  Stanisławczyk Augustyn - ., szer. - zm. ch. 31.V.1920, Czortków.
  Stanisławek Tomasz - *, szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 26.nI.1920. Kraków.
  Stanisławski Antoni - *, szer. 40. p. strz. zm. r. 19.X.1919, Lwów.
  Stanisławski Feliks - ., kpr. 19. p. p. pl. 3.VIII.1920, Ruda Brodzka.
  Stanisławski Franciszek - *, plut. 69. p. p. zm. r. 25.VIII.1920, Kościan.
  Stanisławski Ignacy - *, st. pion. 5. baon kol. pl. 16.VIII.1920, Włocławek.
  Stanisławski Jan - *, szer. szp. wojsk. Kalisz. zm. ch. 27.VIII.1919, Kalisz.
  Stanisławski Jan - ., szer. 59. p. p. zm. ch. 19.IX.1920, Inowrocław.
  Stanisławski Józef - *, sap. 20. baon sap. zm. ch. 12.XII.1920, świecie.
  Stanisławski Konstanty - *, szer. l. syb. p. p. zm. (wypad.) 12.VIII.1920, Zegrze.
  Stanisławski Modest - *, strz. 52. p. stn. pl. 6.IX.1920, Lipowce.
  Stanisławski Roman - *, szer. - zm. ch. 9.1.1920, Stanisławów,
  Stanisławski Stanisław - ., szer. 29. p. p. pl. 18.VI.I920, Jamo.
  Stanisławski Włodzimierz - ., bomb. 14. p. a. p. pl. 28.IX.1919, Michalewo.
  Stanisławski Zygmunt - ., szer. 60. p. p. pl. 1.X.1920,
  Staniszczak Józef - *, szer. 60. p. p. zm. ch. 22.XII.1920, Ostrów Wlkp.
  Staniszewski Aleksander, - szer. 101. p. p. pl. 27.VI.1920, nad Słuczą.
  Staniszewski Bohdan - *, por. 3. baon sap. zm. eh. 9.VII.1920, Wilno.
  Staniszewski Ignacy - *, szer. - zm. ch. 24.VI.19l9, Wołkowysk.
  Staniszewski Jan - , szer. 6. p. p. leg. zm. r. -,
  Stani8zewski Józef - ", strz. 52. p. strz. pl. 3.IX.1920,
  Staniszewski Leonard - ., stn. 52. p. stn. zm. r. 2.VIII.I920, Stryj.
  Staniszewski Maciej - * , ul 209. p. uł. zm. - 5.IX.1920. Sanok.
  Staniszewski Marjan - *, szer. szw. zap. tab. VII. zm. ch. 10.VIII.1920, Poznań.
  Staniszewski Michał - *, strz. 149. p. stn. zm. ch. 13.1.1920, Łomża.
  Staniszewski Stanisław - ., kpr. 18. p. p. pl. 8.V.1919, Stojańce.
  Staniszewski Sylwester - *, strz. 52. p. strz. pl. 5.VIII.1920,
  Staniszewski Szczepan - ., szer. 59. p. p. pl. 4.VIII.1920, Starczewice.
  Staniszewski Tadeusz, - kpr. 3. baon strz. pl. 1-10.V.1919,
  Staniszewski Wacław - *, ppor. 41. p. p. zm. ch. 9.X.1920, Warszawa.
  Staniszewski Witold - ., - 1. p. a. p. lit. biat zm. r. 25.VII.1920, Klimki.
  Staniszewski Władysław - "', strz. 54. p. strz. zm. ch. 18.11.1920, Drohobycz.
  Staniszczyński - -, 23. p. p. zm. ch. 1920, Kijów, niewola ros.
  Staniurski Władysław - *, szer. 5. p. p. leg. pl. 12.VI.1919, Ponizie.
  Stankiewicz - -, 15. p. p. zm. -,
  Stankiewicz - -', - - zm. - XI.-XII.1919, szp. pol. 602.
  Stankiewicz - -, sierż. - zm. ch. 21.VIII.1920, Wadowice.
  Stankiewicz Adam - ., szer. zakł. 8. dyw. piech. zm. ch. 19.111.1920, Mołodeczno.
  Stankiewicz Aleksander - , strz. wileń. p. stn. pl. 1.111.1919, Byteń.
  Stankiewicz Aleksander - , szer. 8. p. p. leg. pL 20.VI.1920, Tupalce.
  Stankiewicz Andrzej - kpr. 5/VI Baon etap. zm. eh. XI.1920, Czuhujew, niewola ros.
  Stankiewicz Bolesław -, sierż. 28. p. p. zm. ch.. 16.111.1919, Łódź.
  Stankiewicz Bolesław - , szer. 12. p. p. pl. 4.VU.1920,
  Stankiewicz Bolesław -, kpr. 33. p. p. zm. ch. 8.11.1919, Warszawa.
  Stankiewicz Bolesław - , strz. miński p. sm. pl. 4.VIl.1920, nad Berezyną.
  Stankiewicz Bronisław - , strz. nowogródz. p. sm. zm. ch. 24.XI.1920, szp. pol. 106.
  Stankiewicz Bronisław - , strz. wileń. p. strz. pl. 25.VI.1920, Czernica W.
  Stankiewicz Franciszek - *, szer. oddz. org. białor. ,..m. ch. 27.XII.1919, Włocławek.
  Stankiewicz Jan Edward - , ppor. 40. p. strz. pl. -,
  Stankiewicz Jan -, szer. 201. p. p. pl. 24.1X..1920, Grodno.
  Stankiewicz Jan -  strz. kowień. p. strz. zm. ch. 17.V.1919, Nowogródek.
  Stankiewicz Jan -, sm. 42. p. strz. zm. ch. 29.11.1920, Białystok.
  Stankiewicz Jan -, strz. wiIeń. p. strz. zm. ch. 14.IX.1919, Baranowicze.
  Stankiewicz Józef - *, - zm. ch. 4.IL1919, Kamionka Strum.
  Stankiewicz Józef - *, sap. komp. zap. sap. 6. zm. ch. 2O.x.1919, Lwów.
  Stankiewicz Józef -, sierż. oddz. dyw. lit. biało "'. zm. ch. 24.IX.1920, Żyrardów.
  Stankiewicz Józef - *, strz. kowień. p. strz. zm. ch. 10.ILI920, czoł. san. 28.
  Stankiewicz Konstanty -, strz. wileń. p. sm. pl. 28.1X.1920, Papiernia.
  Stankiewicz Konstanty - , szer. 41. p. p. pl. 9.VIII.1920, Wyszków.
  Stankiewicz Leon - , ul. 6. p. ul. zm. ch. 18.1.1920, Rzeszów.
  Stankiewicz Leonard - , ppor. lek. 64. p. p. pl. 28.VLI920, Nachów.
  Stankiewicz Michał - , ppor. 44. p. strz. pl. 2.IX.1920, Tyszowce.
  Stankiewicz Mieczysław -, por. szle. of. Dęblin. zm. ch. 7.XII.1918, Dęblin.
  Stankiewicz Mikołaj - , strz. 53. p. strz. zm. ch. 21.VI.1920, szp. pol. 202.
  Stankiewicz Mikołaj - , sap. 16. baon sap. zm. (uton.) 10.VII.1920, Styr.
  Stankiewicz Mikołaj - ., - 211. p. ul. zm. - 4.IX.1920, Koluszki.
  Stankiewicz Piotr - , st. szer. inst. wet. Warszawa. zm. ch. 15.IX.1920, Bydgoszcz.
  Stankiewicz Piotr - , ppor. 35. p. p. pl. 23.VII.1920, Grodno.
  Stankiewicz Stanisław -, bomb. 13. p. a. p. pL 22.IIL1920,
  Stankiewicz Stanisław -, sierż. 37. p. p. zm. ch. 21.VlII.1920, Wadowice.
  Stankiewicz Stanisław - , strz. miński p. strz. pL 21.1.1920, Woroń.
  Stankiewicz Władysław -, szer. 8. p. p. leg. zm. ch. 6.111.1920, Lublin.
  Stankowski Franciszek -, szer. 36. p. p. pl. 8.IV.1919, tużel.
  Stankowski Ludwik -, szer. 66. p. p. zm. ch. 19.X.1920, Warszawa.
  Stankowski Stefan - , - - pL 17.111.1919, Dołhomościska.
  Stanowski Franciszek -, strz. 40. p. strz. zm. ch. 7.1.1920, Tarnopol.
  Stanowski Jan - , szer. - zm. ch. Piotrogród, niewola ros.
  Stanowski Wojciech -, plut. 4. p. p. leg. pl. 2.VI.1920, Ziembin.
  Stanuszkiewicz Jan - , st. szer. 32. p. p. zm. r. 17.VIII.1919, Hrubieszów.
  Stańczak Antoni - *, szer. 3. p. p. leg. zm. ch. 13.VI.1919, szp. pol. 11.
  Stańczak Franciszek - *, szer. poe. panc. "Pionier". pl. 17.Vl.1920, Jaroszynka Ukr.
  Stańczak Jan - *, szer. - zm. ch. 17.XII.1919, Łubianki Niż.
  Stańczak Stanisław - , strz. miński p. strz. pl. 25.VI.1920, Otrubek.
  Stańczak Stanisław - *, szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 29.VII.1919, Jabłonna.
  Stańczak Tadeusz - *, szer. 205. p. p. pl. 3.X.1920, Orany.
  Stańczak Walenty - , wachm.!. p. szwoI. pl. 16.VII1.1920, Smardzewo.
  Stańczewski Ignacy - *, st. szer. 1. komp. tlgr. zm. (wypad.) 21.Xl.1920, Antoniny,
  Stańczyk Gustaw - *, szer. oddz. mjr. Abrahama. zm. ch. l.V.1920, Lwów.
  Stańczyk Joachim - *, kan.!. p. a. p. zm. ch. 11.1.1920, Wołkowysk.
  Stańczyk Marjan - * , strz. 48. p. strz. pl. 15.VIII.1920, Łoś.
  Stańczyk Michał - *, szer. szp. epid. Wilno. zm. ch. 9.VI.1920, Wilno.
  Stańczyk Stanisław - , - 30. p. p. zm. ch. 1920, Kijów, niewola ros.
  Stańczyk Wincenty - *, ul. 13. p. ul. zm. (wypad.) U-XI.1920,
  Stańczyk Władysław - ., kan. 9. p. a. p. zm. ch. 27.X.1920, Wojgiany.
  Stańczyk Wojciech - ., szer. 22; p. p. pl. 8.V.1920, Szupejki.
  Stańczyk Zygmunt - *, kpr. oddz. rtm. Abrahama. pl. 9.III.1919, Gródek Jagiel.
  Stańkowski Józef - , szer. 59. p. p. pl. 23~VII.1920, Malkiewicze.
  Stański Jan - *, sap. 1. baon sap. zm. ch. 28.X.1920, Warszawa.
  Stapf Jan - *, szer. st. zb. Warszawa. zm. ch. 2.V.1919, Warszawa.
  Stapf Mieczysław - ., kan. 8. p. a. p. zm. ch. 3.XII.1920, Warszawa.
  Stapiński Franciszek - ., kpr. 108. p. ul. pl. 15.1X.1920, Biskupicze.
  Stapiński Józef - ., strz. 2. p. strz. pdh. zm. r. 23.VIII.1920, Stryj.  14 - 18 luty 2007 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005