<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lista strat Wojska Polskiego 1918-20

 • Nazwiska na A
 • Nazwiska na B - Bi
 • Nazwiska na Bl - Bź
 • Nazwiska na C
 • Nazwiska na Ć
 • Nazwiska na D
 • Nazwiska na E
 • Nazwiska na F
 • Nazwiska na G
 • Nazwiska na H
 • Nazwiska na I
 • Nazwiska na J
 • Nazwiska na K - Kn
 • Nazwiska na Ko - Kó
 • Nazwiska na Kr - Ky
 • Nazwiska na L
 • Nazwiska na Ł
 • Nazwiska na M - Mę
 • Nazwiska na Mi - My
 • Nazwiska na N
 • Nazwiska na O
 • Nazwiska na P - Pi
 • Nazwiska na Pl - Py
 • Nazwiska na R
 • Nazwiska S - Stap
 • Nazwiska Star - Szyw
 • Nazwiska na Ś
 • Nazwiska na T
 • Nazwiska na U
 • Nazwiska na W - Wisz
 • Nazwiska na Wiś - Wzo
 • Nazwiska na V
 • Nazwiska na Z
 • Nazwiska na Ż
 • Nazwiska na Ź
 • Lista dodatkowa


 • Lista strat Wojska Polskiego 1918-1920

  Nazwiska na Ż

  (opracowanie własne -  w trakcie realizacji)  Dane pochodzą z publikacji "Lista strat Wojska Polskiego" wydanej przez Wojskowe Biuro Historyczne w roku 1934


  Żaba Jan - *, szer. b. z. w. wart VI. zm. ch. I1.X.1920, Lwów.
  Żaba Józef - ., szer. 2. p. p. leg. pl. 22.Vn.1919, Krasne.
  Żabicki Jan - , strz. 144. p. strz. zm. -,
  Żabicki Jan - , kan. 18. p. a. p. zm. ch. 7.II.I920. Jannolińce.
  Żabielski Bernard - *, szer. 59. p. p. pl. 27.X.1919, Krążkowo.
  Żabierek Stanisław - . szer. zakł. 9. dyw. piech. zm. ch. 2.II.1920, Lida.
  Żabiński Antoni - .. szer. 32. p. p. pl. 5.VlI.1919, Połonka.
  Żabiński Roman - ., szer. 6. dyw. piech. zm. ch. 22.VIII.1920, szp. ewak. 2.
  Żabirek Kazimierz - *. szer. komp. wart. Rawa Ruska. zm. ch. 21.1.1920, Żółkiew
  Żaboklicki Władysław - *. uł. 3. p. uł. zm. r. 19.VII.1919, Pińsk.
  Żabrański Jan - *, strz. 43. p. strz. zm. ch. 30.1.1920, Kowel.
  Żabridyr Franciszek - *, strz. 43. p. strz. zm. ch. 26.II.1920, Szepetiówka..
  Żabski Alfons - *, kpr. - zm. ch. 28.IX.1920, Lublin.
  Żachowski Feliks - .. szer. - zm. ch. 17.VIII.1920. Przemyśl.
  Żaczek Michał - *. szer. 201. p. p. pl. 15.x.1920, St. Troki.
  Żaczek Paweł - ., szer. 6. p. p. leg. zm. r. 29.IV.1919, Wilno.
  Żagiel Franciszek - *. szer. 6. p. p. leg. pl. 23.IX.1920, Suwałki.
  Żajić Stefan - ., sierż. 2. esk. lot. zm. (wypad.) 10.11.1919, Lublin.
  Żajski Marjan - *. strz. 49. p. strz. pl. 2ł.VII.1920, Brody.
  Żak Adam - , strz. 53. p. strz. zm. ch. 26.X.1920, Tarnopol.
  Żak Antoni - , strz. białost. p. strz. pl. 16.IV.1919. Antonowo.
  Żak Antoni - *, szer. szp. pol. 302. zm. ch. 26.111.1920, szp. pol. 302
  Żak Antoni - *, kan. 8. p. a. p. zm. ch. 6.V.1920, Guzy.
  Żak Franciszek - *, szer. poc. san. Cz. Krz. zm. ch. 26.1.1920, Warszawa.
  Żak Franciszek - *, szer. 9. p. p. leg. pl. 16.111.1920, Zaprudje.
  Żak Franciszek - *, szer. sekc. o. M. S. Wojsk. zm. ch. 18.IV.1920, Kraków.
  Żak Ignacy - *. st. szer. zakł. D. O. G. l. zm. ch. 29.X.1920, Bielsko.
  Żak Jan - ., - - zm. ch. 17.V.1919, Trzebinia.
  Żak Jan - ., szer. 2. p. p. leg. zm. ch. 26.II.1920, Piotrków.
  Żak Jan - , uł. 8. p. uł. pl. 28.VII.1920, Stanisławczyk.
  Żak Józef - , szer. 5. p. strz. wlkp. pl. 11.1.1919, Żnin. zm. ch. 21.IV.1920. Lwów.
  Żak Józef - szer. b z. w. wart. VI.
  Żak Józef - , strz. nowogr6dz. p. strz. pl. 23.VII.1920, Nowosiółki.
  Żak Józef - , st. ul. 8. p. ut pl. 28.VII.1920, Stanisławczyk.
  Żak Józef - *, szer. 57. p. p. zm. r. 30.X.1920, szp. pol. 702.
  Żak Karol - *, szer. oddz. och.** zm.. eh. 13.11.1920, Chełm.
  Żak Michał - * , szer. 20. p. p. zm. eh. 26. VII.1920, szp. pol. 606.
  Żak Piotr - ., szer. 27. p. p. pl. 3I.VIII.1920, Józefów.
  Żak Stanisław - ., strz. białost. p. strz. zm. eh. 9.II.1920, Wilno.
  Żak Stanisław - ., kan. 14. p. a. p. zm. eh. 28 X.1920, Poznań.
  Żak Walenty - ., szer. 39. p. strz. . pl. 5.V.1919, Pikułowice.
  Żak Władysław - ., szer. 5.5. p. p. zm. r. 5.IX.I920, Łuków.
  Żakiewicz Józef - , kan. 1. p. a. p. zm. ch. 14.1.1920, szp. pol. 305.
  Żakiński Jan - , szwol. 201. p. szwol. pl. 22.VIII.1920, żurominek.
  Żaklicki Emil - ., ppor. nowogródz. p. strz. pl. 16.VIII.1920, N. Janków.
  Żakowski Icek - ., szer. 5. p. p. leg. zm. - 13.IV.1919, Ostrów Mu.
  Żakowski Władysław - ., kan. 5. p. a. p. zm. ch. 3.X.1920, Poznań.
  Żal Aleksander - ., strz. 54. p. strz. zm. r. 28.IV.1920, Tarnopol.
  Żalisko Jan - ., szer. 8. p. p. leg. zm. r. 24.VI.1919, Lwów.
  Żalisz Bronisław - ., sap. 11. baon sap. zm. eh. 29.XII.1919, Dąbrowa Górn,
  Żalisz Stanisław - , szer. 67. p. p. pl. 25.V.1920, Budsław.
  Żalił Juljan - *, kan. 13. p. a. p. zm. ch. 6.1.1920, Włodzimierz Woł..
  Żałanowski Władysław - ., por. D.O.G. VI. zm. ch. 26.XII.I920, Rajeza..
  Żałek Aleksander - *, szer. 3/1. baon etap. zm. eh. 24.IX.1920, Warszawa.
  Żaługa Władysław - ., szer. 2. p. p. leg. pl. 23.VII.1920, Izabelin.
  Żanski Wawrzyniec - , - 18. komp. etap. zm. - 20-3I.X.1919, Lwów.
  Żar Kazimierz - , st. szer. 101. p. p. pl. 27.VII-20.VIII.1920,
  Żaraś Jakób - , strz. 144. p. strz. zm. eh. 27.11.1920, Łuck.
  Żardecki Jan - *, kpr. 11. p. ul pl. 1.VIII.1920, Mikołajów.
  Żargo Roman - ., strz. miński p. strz. zm. ch. 8.11.1920, Dyneburg.
  Żarkiewicz - , - st. ut jazda mjr. Jaworskiego. pl. 18.VIII.1920, Skrzeszew.
  Żarnoch Konstanty - ., szer. szp. wojsk. Płock. pl. 18.VIII.1920, Płock.
  Żarnowski - , - szer. leg. pol. pl. II.XI.1918. Lwów.
  Żarnowski Stanisław - , kan. 113. p. a. p. zm. ch. 28.II.1920, Kamieniec Podol
  Żarów - , - szer. 105. p. p. pl. 27.VI.1920, Lubar.
  Żarów Franciszek - * , strz. 46. p. strz. pl. 13. VI.1920, Michale.
  Żarski - -*, wachm. jazda mjr. Jaworskiego. pl. 18.VIII.1920, Skrzeszew.
  Żarski Aleksander - , szer. D. O. G. VIII. zm. ch. 28.1II.1920, Grudziądz.
  Żarski Eugenjusz - ., szer. 205. p. p. zm. r. 14.IX.I920, Warszawa.
  Żarski Franciszek - , - 54. p. strz. z.m. r. 6.VIII.1920, szp. pol. 202.
  Żarski Józef - *, strz. wileń. p. strz. pl. 27.VII.1919, Hołynka.
  Żarski Kazimierz - ., szer. 42. p. p. zm. ch. 29.II.I920, Białystok.
  Żarski Michał - ., szer. 7. p. p. leg. zm. ch. 13.1.1920, Chełm.
  Żarych Jan - ., szer. 37. p. p. zm. r. 3.111.1919, Gródek Jagiel.
  Żatkowski Józef - , szer. 1. p. p. leg. pl. 24.VI.1920, Zubkowicze.
  Żaton Stanisław - , szer. 55. p. p. pl. 2.IX.1920, Rudawiec.
  Żatonski Jan - ., szer. 26. p. p. zm. ch. 15.XII.1920, Piotrków.
  Żawał Jan - ., szer. 18. p. p. zm. ch. 9.1.1920, Równe.
  Żawinowski Konstanty - *, strz. grodzień. p. strz. zm. ch. 21.X.1919, Słuck.
  Żaworen Mikołaj - *, szer. 2. p. p. leg. pl. 8.1.1919, Kulików.
  Żazga Jakób - *, szer. 2. p. p. leg. pl. 22.VII.1919, Radoszkowice.
  Żądek Jan - *, szer. zakł. 1.armji. zm. r. 6.VIII.1920, Jabłonna.
  Żądło Henryk - *, szer. 67. p. p. pl. 21.VII1.1920, Las.
  Żądło Jan - *, strz. 47. p. stl'Z. pl. 4.VII.1920, nad Soszą.
  Żądło Michał - *, kpr. 52. p. strz. pl. 4.VIII.1920, Petryków.
  Żądło Piotr - *, szer. - zm. - 26.IV.1920, Równe.
  Żądołek Józef - *, kpr. 40. p. strz. pl. 24.VII.1920, Rossa.
  Żbik Jan - *, szer. 6. p. p. leg. zm. ch. 18.II.1920, Lublin.
  Żbik Józef - *, szer. 26. p. p. pl 24.VII.1920, Bielska Wola.
  Żbik Stanisław - *, szer. Lp. p. leg. zm. ch. 12.IX.1919, Wilno.
  Żbikowski Aleksander - *, szer. 5. p. p. leg. pl. 10.IX.1919, Bortniki.
  Żbikowski Bolesław - *, st. szer. 33. p. p. zm. -,
  Żbikowski Stefan - *, kpr. zakł. D.O.G. VII.7.in. ch. 6.IX.1920, Kraków.
  Żbikowski Walenty - , ul. 4. p. ut pl. 12.VI.1920,
  Żbikowski Władysław - *, szer. 59. p. p. zm. r. 4.VIII.1920, Starczewice.
  Żborak Józef - *, szer. 167. p. p. zm.. ch. 7.11.1920, Kraków
  Żeb Jacenty - *, st. szer. st. zb. Łomża. zm. ch. 11.Vifi.1920, Kraków.
  Żebos Franciszek - *, szer. 14. p. p. zm. ch. 28.V.1919, Sambor.
  Żebracki Adam - *, kan. 5. p. a. p. zm. ch. 16.VIII.1920, Tarnów.
  Żebrowski Franciszek - szer. 1. p. p. leg. pl. 22.VIII.1920, Białystok.
  Żebrowski Jan - *, szer. 24. p. p. zm. - 1.1.1919, Stryj.
  Żebrowski Józef - , strz. kowień. p. strz. pl. 20.V.1919, Naliboki.
  Żebrowski Juljan - *, strz. 47. p. strz. zm. ch. 11.VI.1920; Wilno.
  Żebrowski Michał - *, szer. 2. p. p. leg. zm. - 2.1.1920, Piotrków.
  Żebrowski Michał - *, szer. 201. p. p. zm. ch. 6.IX.1920, Warszawa.
  Żebrowski Stanisław - , szer. 38. p. strz. zm. -,
  Żebrowski Stanisław - *, sierż, 45. p. strz. pl. 1.V1.1920, Napadówka.
  Żebrowski Stanisław - *, szer. 8. p. p. leg. pl. 23.VI.1920, Czyżówka.
  Żebrowski Tadeusz - , szer. 22. p. p. pl. 3.VII.1920, Nowosiółki.
  Żebrowski Wacław - *, strz. kowień. p. strz. zm. ch. 22.1I.1920, Wilno.
  Żebrowski Wacław - , szer. 6. p. p. leg. zm. ch. XII.1920, Orzeł, niewola ros.
  Żecki Józef - *, szer. oddz. 1. dyw. piech. zm. ch. 27.XI.1919, Wilno.
  Żegadło Antoni - *, szer. - zm. ch. 13.IV.1920, Kowel.
  Żegadło Stanisław - , kpr. 38. p. strz. zm. - 13.VI.1920, Wilno.
  Żegar Jan - *, szer. 16. p. p. zm. ch. 17.VII.1920, Tarnów.
  Żegleń Stanisław - *, szer. 15. p. p. pl. 19.VI.1919, Drancza.
  Żegliński Franciszek - , strz. białost. p. strz. zm. - 7 XII.1920, Kowno.
  Żegnałek Stanisław - *, szer. 29. p. p. zm. ch. 4.n.1920, Królewszczyzna.
  Żegocki Antoni - , szer. 6O. p. p. zm. r. 2.VI.1920, szp. pol. 301.
  Żegota Franciszek - , strz. 144. p. strz. zm. r. 26.IX.1920, Pińsk.
  Żegota Józef - , bomb. 13. p. a. c. zm. - 9.VI.1920,
  Żek Wawrzyniec - , ul. 2. p. ut. pl. 21.IX.1920, Klewań.
  Żelasko Aleksander - , Szer. 2. p. strz. wlkp. zm. ch. 16.1.1920, Szamotuły.
  Żelawski Tadeusz - * ,sierż. szp. wojsk. ** zm. r. 10.IV.1920, Równe.
  Żelazkiewicz Antoni - , ognm. 3. p. a. p. zm. - II.1920, Wilno.
  Żelaznicki Józef - *, kpr. 8. p. p. leg. zm. r. 24.VI.1920, szp. pol. 602.
  Żelazny Franciszek - *, szer. 27. p. p. pl. 25.VI.1920, Ozierany
  Żelazny Stanisław - , strz. 145. p. strz. pJ. 18.VIII.I920, Ojrzeń.
  Żelazo Jan - , strz. 43. p. strz. pl. 29.V.1920,
  Żelazowski Bonifacy - *, st. SZer. 202. p. p. pl. 4.X.1920, Przełaje.
  Żelazowski Marcin - *, - szp. zap. Frydrychówka. zm. ch. 24 VIII.1920, Lwów.
  Żelazowski Stanisław - *, szer. 21. p. p. pl. 19.II.1919, Zabłocie.
  Żelechowski Antoni - *, szer. 34. p. p. zm. (wypad.) 6.IX.1920, Białystok.
  Żelechowski Józef - *, szer. komp. zap. tlgr. 2. zm. ch. 7.VIII.1920, Puławy
  Żelewski Marek - *, szer. szk. pchor. Poznań. zm. ch. 14.VIII.1920, Poznań.
  Żelik Franciszek - *, - zm. - 11.VIII.1919, Płock.
  Żelisiak Stanisław - *, - p. strz. pdh. ** zm. r. 27.VI.1920, Kowel.
  Żelisko Michał - , szer. 5. p. p. leg. pl. VIII.1920,
  Żelisławski Wacław - , ul. 2. p. ul. pl. 11.VIII.1920, N. Wieś.
  Żelwis Stanisław - , szer. oddz. dyw. lit. biał.** zm. - 15.IV.1919,
  Żemła Karol - *, szer. bytom. p. strz. pl. 23.VI.1919, Skomlin.
  Żemła Paweł - *, szer. 167. p. p. zm. ch. 3.VIII.1920, Łowicz.
  Żemski Bronisław - *, szer. 55. p. p. zm. - 6.X.1920, komp. san. 17.
  Żemuła Franciszek - *, strz. 51. p. strz. pl. 22.VII.1920, Toki.
  Żendał Michał - *, strz. wileń. p. strz. zm. ch. 20.111 1920, Pyszne.
  Żenska Bernard - *, szer. 55. p. p. zm. r. 5.X.1920, Baranowicze.
  Żera Jan - , strz. 48. p. strz. zm. ch. 2.IV.1920, Stanisławów.
  Żerań Stanisław - *, szer. 8. p. p. leg. zm. ch. 26.VI.1920, Sambor.
  Żerański Henryk - *, szer. 32. p. p. zm. ch. 20.VI.1920, Warszawa.
  Żerdzicki Stanisław - , ul. 8. p. ul. pl. 28.VI.1920, Kilikijów.
  Żerkowski Henryk - *, szer. 57. p. p. pl. 12.VII.1920, Szczytkowice.
  Żerkowski Jan - *, st. szer. 5.8. p. p. pl. 17.IV.1920, Jełań.
  Żernicki Stanisław - *, szer. 38. p. strz. pl. 26.III.1919, Lipniki.
  Żewiec Antoni - *, szer. 8. p. p. Jeg. zm. ch. 9.XII.1918, Lublin.
  Żewiecki - -, szer. 64. p. p. pl. 2.VIII.1920, śniadowo.
  Żewoszewski Jan - *, strz. 43. p. strz. zm. ch. 7.1.1920, Równe:
  Żgondek Szczepan - , kan. 8. p. a. p. zm. ch. 27.XII.1920, Łomża.
  Żłobecki Jan - *, szer. 40. p. strz. zm. r. 3.Xl.1920, Lwów.
  Żłobikowski Stanisław - *, pchor. grodzień. p. uł. pl. 4.IV.1919, N. Mysz.
  Żmiechowski Henryk - , szer. 202. p. p. pl. 4.x.1920,
  Żmiedak Jan - , sierż. 42. p. p. pl. 6.VII.1920, Ikopol.
  Żmigrod Maurycy - , szer. 4. baon teJ. zm. ch. 21.1X.1919, Łódź.
  Żmija Anna - *, pielęg. szp. okr. Grudziądz. zm. ch. 18.II.1920, Grudziądz.
  Żmija Jan - *, strz. 44. p. strz. pl. 9.VI.1919, Bronniki.
  Żmijewski Franciszek - , uł. 3. p. uł. pl. 11.1X.1920, Raków.
  Żmijewski Jan - *, st. szer. 33. p. p. pl. 7.X.1919, Paule.
  Żmijewski Jan - *, kan. 11. p. a. p. zm. ch. 30.XI.1919, Kraków.
  Żmijewski Jan - ., strz. 144. p. strz. pl. 30.IX.1920, Senin.
  Żmijewski Piotr - , strz. kowień. p. strz. pl. 8.1.1920, Butryńce.
  Żmirski Jan - *, szer. 14. p. p. pl. 6.VIII.1920, Wólka.
  Żmitrowicz Piotr - ., strz. lidzki p. strz. pl. 21.XU920, Giedrojce.
  Żmuda Aleksy - , szer. 61. p. p. pl. 15.VI.1920, Lipsk.
  Żmuda Antoni - , szer. 6. p. p. leg. pl. 6.IX.1919, Dyneburg.
  Żmuda Maksymiljan - , szer. 4. p. p. leg. pl. 21.V.1920, Wojłowo.
  Żmuda Stanisław - , szer. 67. p. p. zm. ch. 3.IX.1920, Tarnów.
  Żmuda Stanisław - , chor. 5. p. p. leg. pl. 22.XI.1918, Lwów.
  Żmuda Stefan - , uł. 8. p. ul. zm, ch. 3. VII.1920, Chełm.
  Żmudziejewski Marjan - , szer. 159. p. p. zm. ch. 6.VIII.1920, Wadowice
  Żmudzki Bolesław - * , Szer. 29. p. p. zm. ch. 28.111.1919, Kalisz.
  Żmudziński Jan - , szer. 354. p. p. zm. - 1l.IX.1920, Grudziądz.
  Żmudziński Józef - , szer. 58. p. p. pl. 27.VII.1920, Prużana.
  Żmudziński Józef - *, szer. 59. p. p. zm. ch. 4.IX.1920, Warszawa.
  Żmudziński Roman - *, st. szer. 58. p. p. zm. ch. 24.1.1920, Inowrocław.
  Żmudzki Józef - *, kpr. 34. p. p. pl. 17.VI.1920, Hapanowicze.
  Żmudzki Piotr - , strz. wileń. p. strz. pl. 25.VI.1919, Mazurki.
  Żmudzki Władysław - ppor. poc. panc. "Piłsudczyk". zm. r. 14.V.1920, Kalinkowicze.
  Żmudzyński Piotr - *, szer. 39. p. strz. zm. ch. 12.III.1920, Międzybórz.
  Żmujdzin Bolesław - *, st. szer. białost. p. strz. zm. ch. 31.V II 1.1919, Mińsk Lit.
  Żmurko Jan - , kan. 113. p. a. p. zm. - 27.II.1920, szp. pol. 202.
  Żochawski Bolesław - , szer. - zm. ch. 13.1II.1919, Lublin.
  Żochowicz Feliks - , kan. 3. p a. c. zm. (wypad.) 24.IV.1919, Lida.
  Żochowski Czesław - *, strz. 45. p. strz. zm. ch. 10.V.1920, Włodzimierz Woł,
  Żochowski Jan - , - - zm. r. 19.111919, Warszawa.
  Żołądek Władysław - *, szer. 5. p. p. leg. pl. 4.1.1920, Mazul.
  Żołądź Gustaw - , st. strz. 54. p. strz. pl. I.IV.1920, Harmaki.
  Żołędowski Stefan - , kpr. 21. p. p. pl. 16.XI.1919, Rupieszczyzna.
  Żołędziowski Czesław - , strz. 45. p. strz. zm. ch. 12.11,1920, Włodzimierz Woł.
  Żołkowski Kazimierz - , st. Szer. Baon sztunn. zm r. 22.IV.1919, Lwów.
  Żołnar Adolf - , st. szer. szp. pol. 101. zm. ch. 2.III.1920, Dyneburg.
  Żołnierek Franciszek - , strz. 4. p. strz. pdh. zm. ch. 31. VIII.1920, Piotrków.
  Żołnierkiewicz Leon - *, kpr. 2. p. ul. pl. LX. 1920, Romanówka.
  Żołnierowicz Stanisław - , kpr. 105. p. p. pl. 14.VIII.1920, Hucisko.
  Żołnowski Piotr - *, szer. Lp. p. leg. zm. (wypad.) 14.x1.1920, Łapy
  Żołnowski Stanisław - , szer. 1. syb. p. p. pl. 23.VII1.1920, Chorzele.
  Żołtak Antoni - , szer. 4. p. p. leg. pl. 30.V.1920, Ziembin.
  Żołtański Karol - , plut. 39. p. strz. pl. I.VII.1919, Trościaniec.
  Żołyniak Józef - *, strz. 53 p. strz. zm. ch. 19.IX.1920, Tarnów.
  Żoń Józef - , szer. 12. p. p. zm. r. 25.V.1920, Mołodeczno.
  Żopień Ludwik - , szer. 12. p. p. pl. 22.VII.1920, Józefin.
  Żorak Juda - *, szer. - zm. ch. 31.VII.1920, Tarnów
  Żółkiewicz Stanisław - , szer. 240. p. p. pl. 16. VII 1.1920, Streptów.
  Żółkowski Antoni - , szer. - zm. ch. 4.II.I920, Mołodeczno.
  Żółnowski Szczepan - , szer. 39. p. strz. pl. 5.VII.1920, Zaborze.
  Żółtko Helena - , pie1ęg. szp. etap. 2. :.m. ch. 13.1.1920, Mołodeczno.
  Żółtowski Antoni - , st. szer. 36. p. p. zm. (uton.) 10.x.1919, Homel.
  Żółtowski Bolesław - *, szer. 10. p. p. zm. ch. 1.X.1920, Łowicz.
  Żółtowski Franciszek - , kan. 1=:. p. a. p. zm. ch. 9.1.1920, Szepetówka.
  Żółtowski Jan - *, szer. 14. p. p. pl. 23.V.1920, Wołoduta.
  Żółtowski Ludwik - *, szer. baon alarm. 6. zm. r. 8.IX.1920, Kraków.
  Żórakiewicz Stanisław - *, szer. 2. syb. p. p. zm. r. 12.VIII.1920, Zegrze.
  Żórawek Paweł - , szer. 36. p. p. pl. 14.IX.1920, Słobódka.
  Żrebiec Władysław - *, st.rz. wileń. p. strz. pl. 27.IX.1920, Papiernia.
  Żrodowski Kazimierz - *, szer. P. K. U. Poznań. zm. ch. 20.II.1920, Poznań.
  Żub Jan - *, szer. 19. p. p. zm. ch. 6. IV.1920, Lwów.
  Żubek Wojciech - *, szer. Nacz. Dow. zm. ch. 29.1.1920, Warszawa.
  Żubik Józef - *, - leg. pol. zm. - 14.XI.1918, Lwów.
  Żubrowski Antoni - *, st. szer. 101. p. p. pl. 9.VIII.1920, Szelków.
  Żubrowski Franciszek - *, sap. baon most. zm. ch. 5.IX.1920, Modlin
  Żubryk Michał - *, szer. 41. p. p. pl. 4.XI.1918, Lwów.
  Żuchliński Franciszek - *, szer. 63. p. p. pl. 24.1X.1920,
  Żuchora Stefan - *, szer. szp. koni 2. zm. - 3.III.1920, szp. pol. 901. .
  Żuchowski Aleksander - , strz. 47. p. strz. pl. 10-21.VIII.1920,
  Żuchowski Franciszek - , szer. 9. p. p. leg pl. 12.XI.1920,
  Żuchowski Józef - *, szer. 14. p. ut pl. 8.X.1920, Barasze.
  Żuchowski Kazimierz - *, szer. 3O. p. p. pl. 20.II.1919, Brzeżany.
  Żuchowski Marjan - , szer. Lp. p. leg. pl. 28. VIII -1.X.1919,
  Żuchowski Marjan - *, szer. 4. p. p. leg. zm. ch. 17.X.1920, Warszawa.
  Żuchowski Wojciech - *, szer. b. z. w. wart. VI. zm. ch. 12.IV.1920, Lwów.
  Żucker Jankiel - , strz. 47. p. strz. pl. 25.IX.1920,
  Żuczek Władysław - *, st. szer. 19. p. p. pl. 16.X.1919, Zahajce.
  Żuczkowski Franciszek - * , szer. 38. p. strz. zm. ch. 11. VII.1919, Lwów.
  Żugolski Jan - *, strz. 144. p. strz. pl. 30.IX.1920, Senin.
  Żujewicz Mikołaj - *, kpt. wileń. p. strz. zm. - 18.1.1919, Ostrów Maz.
  Żuk Antoni - *, szer. 9. p. p. leg. pl. 30.VII 1920, Luck.
  Żuk Bolesław - , uł jazda tatar. zm. (wypad.) 10.VII.1919, Bohatery.
  Żuk Edward - *, strz. miński p. strz. zm. ch. l.II.1920, Mińsk Lit.
  Żuk -Skarszewski Eugenjusz - *, ppor. 8. p. ul. pl. 11-31.III.1919,
  Żuk Franciszek - , szer. 23. p. p. zm. ch. 7.1.1920, Lublin.
  Żuk Józef - *, san. zakł. 2. dyw. lit. biał. zm. ch. 22.XI.1919, Mińsk Lit.
  Żuk Józef - *, szer. 4. p. p. leg. pl. 22. V.1920, Nowosi6łki.
  Żuk Piotr - , kan. 13. p. a. p. pl. !9.V.1920, żywotów.
  Żuk Teodor - *, szer. 9. p. p. leg. zm. ch. 1.Xl.1919, Zamość.
  Żuk Wacław - , st. szer. 65. p. p. pl. 9.VII.1920, Klewań.
  Żuk Zenon - , plut. 41. p. p. pl. 2.VIII.1920, Wysokie Maz.
  Żukawski Franciszek - *, szer. komp. zap. sap. 4. zm. ch. 23.VII.1920, Sandomierz.
  Żukowiec Stanisław - , szer. 4. p. p. leg. pl. 3.VII.1919, Mołodeczno.
  Żukowski Antoni - , strz. białost. p. strz. pl. -,
  Żukowski Antoni - *, strz. grodzień. p. strz. zm. ch. 2.V.1919, szp. pol. 11.
  Żukowski Bazyli - , szer. 34. p. p. pl. 3.VII.1919, Zajezierze.
  Żukowski Dominik - *, strz. lidzki p. strz. zm. r. 21.VIII1920, Warszawa.
  Żukowski Feliks - *, sierż. 7. p. a. p. zm. ch. 13.X.1919, Częstochowa.
  Żukowski Jan - , szer. 34. p. p. zm. r. 20.II.1919, Warszawa.
  Żukowski Jan - *, szer. szw. mp. tab. V. zm. r. 4.1.1920, Kielce.
  Żukowski Jan - *. strz. 45. p. strz. zm. ch. 30.III.1920, Szepetówka,
  Żukowski Jan - , strz. 53. p. strz. zm. ch. 4.IV.1920, Lwów.
  Żukowski Jan - ., szer. - zm. r. 14.VIII.1920. Warszawa.
  Żukowski Józef - ., szer. piek. po!.u zm. ch. 15.XII.1919, Wilno.
  Żukowski Józef - *, kpr. oddz. D. O. G. I. zm. ch. 13.1.1920, Warszawa.
  Żukowski Józef - ., szer. 24. p. p. zm. - 28.IX.1919. Warszawa.
  Żukowski Kajetan - *, szer. 41. p. p. zm. ch. 11.1.1920, szp. pol. 201.
  Żukowski Kazimierz - , szer. 19. p .p. pl. 5.VI.1920, Ozierna.
  Żukowski Stanisław - *, st. szer. 62. p. p. zm. - 15.VI.1919, szp. pol. 705,
  Żukowski Stanisław - *, strz. słucki p. strz. zm. ch. 16.II.1920, Słuck.
  Żukowski Stanisław - , ppor. 13. p. p. zm. ch. 2.V.1920, szp. pol. 106.
  Żukowski Stefan - *, plut. 8. p. p. leg. zm. ch. 13 X.1920, Kielce.
  Żukowski Wacław - ., szer. 36. p. p. zm. ch. 17.II.1920, Lida.
  Żukowski Władysław - , uł. 17. p. ut pl. 3.VI.1920,
  Żukowski Zbigniew - , mar. 1. p. morski. pl. 3.VIII.1920,
  Żuliński Franciszek - *, sierż. wojsk. więz. śl. Lwów. zm. ch. 12.III.1920, Lwów.
  Żuliński Józef - , szer. 1. p. strz. Iw. pl. 15.1.1919, Lwów.
  Żuliński Konstanty - *, ppor.Lp. szwol. pl. 3.1.1919, Sławatycze.
  Żuliński Leonard - *. urz. wojsk. urz. D. O. G. I. zm. - 25.VIII.1920, Poznan.
  Żuławski Tadeusz - *, ppor. 23. p. p. pl. 21.IX.1920, Kowale.
  Żuławski Władysław - , st. szer. 12. p. p. pl. 31.III.1919, Gródek Jagiel,
  Żułkowski Stefan - *, strz. białost. p. strz. zm. ch. 19.1.1920, Mińsk Lit.
  Żupaniec Antoni - *, szer. szp. zap.** zm. ch. 19.VIII.1920, Kraków.
  Żupiński Jan - *, szer. baon kpt. T rap szy. zm. r. 4.II.1919, Bełz.
  Żur Franciszek - *, st. uł. 15. p. ul. zm. ch. 24.XII.1919, Chołuj.
  Żur Jan - *, szer. 2. p. p. leg. zm. r. 18.1.1919,
  Żur Ludwik - *, plut. 25. p. p. zm. ch. 19.X.1919, Rajcza.
  Żur Paweł - *, szer. 38. p. >:trz. zm .ch. 4.IX.1920, Grudz:ą.dz.
  Żur Walenty - *, strz. 54. p. strz. pl. 2.VII.1920, Wołkowińce.
  Żurakowski Bronisław - , ppor. 1. p. szwol. pl. 18.VIII.1920, Smardzewo.
  Żurakowski Zygmunt - , plut. 11. baon sap. pl. 13.VIII.1920, Radzymin.
  Żuralski Kazimierz - *, szer. toruń. p. strz.zm. ch. 25.XII.1919, Inowrocław,
  Żurański Marjan - *, szer. 36. p. p. pl. 9.III.1919, Bełz.
  Żuraw Józef - , strz. 46. p. strz. pl. 11.VI.1920, Ostrów.
  Żuraw Leon - *, szer. 21. p. p. zm. ch. 24.VII.1919, Warszawa.
  Żurawek Stanisław - *, kpr. 7. p. p. leg. pl. 20.IX.1920, Mostowiany.
  Żurawik Franciszek - *, szer. 12. p. p. zm. ch. 15.XI.1920, Wadowice.
  Żurawowicz Józef - *, kpr. oddz. dyw. lit. hiał."'* zm. ch. 20.VI.1919, Wilno.
  Żurawski Aleksander - *, kpr. wileń. p. strz. pl. 24.VI.1919, Maszuki.
  Żurawski Antoni - , strz. 1. p. strz. pdh. pl. 15.V1.1920, Zaznaje.
  Żurawski Antoni - *, szer. - zm. ch. 3.VIII.1920, Skierniewice,
  Żurawski Antoni - *, plut. 11. p. a. p. pl. VIII.1920, Kowale.
  Żurawski Bronisław - *, szer. szw. zap. tab. L zm. ch. 20.VIII.1920, Warszawa.
  Żurawski Edward - , szer. 11. p. strz. wlkp. pl. 11.1.1919, Strzyżewo.
  Żurawski Franciszek - , szer. 6. p. p. leg. pl. -,
  Żurawski Jan - *, kan. 12. p. a. p. 46814. zm. ch. 6.V.1920, Lwów.
  Żurawski Jan - , st. szer. 32. p. p. zm. r. 24.V.1920, czoło san. ,.Ziembin"
  Żurawski Jan - *, strz. 44. p. strz. pl. 13.IX.1920, Nawratyn.
  Żurawski Józef - *, szer. Lp. czołg. zm. ch. 21.XI.1919, Wilno.
  Żurawski Józef - *, szer. Lp. p. leg. pl. 201.1920, Bryczki M.
  Żurawski Józef - , kpr. zakł. 8. dyw. piech.zm. ch. 20.IX.1920, Kraków.
  Żurawski Karol - , plut. 24. p. p. pl. 7-12.VIII.1920, Gołystok.
  Żurawski Karol - , strz. 4;). p. strz. zm. ch. 13.VIII.1920, Stryj.
  Żurawski Ludwik - , szer. 1O. p. p. pl. 18.IV.1920, Sławeczno.
  Żurawski Mieczysław - , plut. 8. p. a. p. zm. ch. 15.XI.1920, Monietnaja Dacza, niewola ros.
  Żurawski Stanisław - , strz. wileń. p. strz.pl. 1.XI.1919, Lipsk.
  Żurawski Władysław - , kan. 1. d. a. k. zm. ch. 24.IX.1919, Rajcza.
  Żurawski Władysław - *, strz. 144. p. strz. zm. ch. 11.III.1920, Przemyśl
  Żurba Eljasz - *, szer. poczta pol. ** zm. ch. 6.IX.1920, Poznań.
  Żurczak Franciszek - *, kpr. 56. p. p. pl. 17.III.1920, Jakim. Słoboda.
  Żurek Antoni - kpr. 1. baon garn. Poznań. zm. ch. 21.I.1920, Poznań.
  Żurek Bronisław - szer. 2/VI. baon wart. zm. ch. 4.1.1920, Stanisławów.
  Żurek Emil - *, szer. 1°. p. p. pl. 7.V.1919, Stawczany.
  Żurek Feliks - *, st. szer. 56. p. p. zm. - 22.VI.1920, Bobrujsk.
  Żurek Henryk Wincenty - *, szer. 1°. p. p. zm. r. 29.VI.1920, Warszawa.
  Żurek Józef - , strz. 52. p. strz. zm. ch. 12.III.1920, Płoskirów.
  Żurek Józef - , kpr. b. z. w. wart. VI. zm. ch. 27.1.1920, Wilno.
  Żurek Michał - , szer. 9. p. p. leg. pl. 2:3. VI.1919, Lipnica Górna.
  Żurek Stanisław - , szer. kolm. amun.** zm. ch. 9.XII.1919, Borszczów.
  Żurek Stanisław - , kpr. 155. p. p. zm. ch. 17. VIII.1920, Poznań.
  Żurek Wilhelm - * , szer. 167. p. p. zm. ch. 24.X.1920, Inowrocław.
  Żurek Władysław - , Szer. sztab 13. dyw. piech. zm. ch. 3.XI.1920, szp. pol. 208
  Żurkowski Piotr - , szer. 7. p. p. leg. zm. ch. 26.X.1920, Miechów.
  Żurobski Antoni - , kan. 13. p. a. p. pl. 20.111.1920, Zwiahel.
  Żurowski Bronisław - , szer. 42. p. p. zm. ch. 24.11.1920, Białystok.
  Żurowski Jakób - , st. sap. 2. p. w. kol. zm. - 19.X.1920, Jabłonna.
  Żurowski Jan - , - - pl. 28.XI.1918, Lwów.
  Żurowski Stanisław - , st. pion. - zm. ch. 2.XI.1920, Grodno.
  Żutkiewicz Antoni - , szer. 30. p. p. zm ch. 5.IX.1920, Łódź.
  Żuzański Bronisław - , szer. 34. p. p. pl. 18.V.1920, Rzeczyca.
  Żuzik Tadeusz - , strz. 45. p. strz. pl. 19.II.1920, St. Sieniawa.
  Żuzniawski Leon - , szer. 2. syb. p. p. pl. 17.VIII.1920, Gołębia.
  Żużowski Abram - *, szer. 2. p. p. leg. pl. 22.V.1920, Czerniewicze.
  Żwawczyk Franciszek - , sierż. 28. p. p. pl. 22.V.1920, Gołbeje.
  Żwirek Wincenty - , Szer. 24. p. p. zm. ch. 2.IX.1920, Kielce.
  Żwirko Bronisław - , strz. lidzki p. strz. pl. 21.XI.1920, Bakupie.
  Żybała Florjan - , plut. 70. p. p. zm. r. 18.VIII.1920, Bielsko.
  Żybocki Józef - , strz. 47. p. strz. pl. n.X.1920,
  Żybura Antoni - *, szer. 39. p. strz. zm. ch. 29.VI.1920, szp. pol. 603.
  Żybura Eugenjusz - *, szer. dtwo fr. gal. wsch. zm. ch. 3.III.1919, Przemyśl.
  Żych Kajetan - *, strz. 54. p. strz. zm. ch. 23.11.1920, Drohobycz.
  Żychliński Roman - *, szer. 2. p. strz. wlkp. pl. 1l.II.1919, Koprowy Młot.
  Żychliński Szczepan - ., szer. 13. p. p. zm. ch. 1.1.1920, Modlin.
  Żychowicz - -, szer. leg. .pol. pl. 10.VI.1918, Lwów.
  Żychowicz Tomasz - ., szer. 4. p. p. leg. pl. 16.IV.1919, Lida.
  Żychowski Marjan - ., szer. 65. p. p. pl. 23.VII.1920, Michałówka.
  Życiński Piotr - , szer. 25. p. p. zm. (wypad.) 1 XII.1919,
  Życiński Władysław - ., szer. 2. p. p. leg. zm. ch. 24.X.1919, Piotrków.
  Życki Antoni - , ul. 6. p . ul. pl. 13.X.1920, Lubar.
  Życki Tadeusz - , ppor. 70. p. p. pl. 19-20.VII.1920, Różanki.
  Życki Władysław - ., szer. 5. p. p. leg. zm. ch. 23.XII.1920, Kraków.
  Życzkowski - -, strz. kowień. p. strz. pl. 8.VII.1919,
  Życzyński Leonard - ., szer. b. z. w. wart. VI. zm. ch. 21.111.1920, Lwów.
  Żydaczek Maciej - *, st. szer. 14. p. p. zm. ch. 4.V.1919, Jarosław.
  Żydkiewicz Jan - *, szer. st. zb. H. zm. ch. 3.1.1920, Modlin.
  Żydok Edmund - ., szer. 14. p. p. zm. ch. 14.XI.1920, Białystok.
  Żydowicz Piotr - *, szer. szp. wojsk. Mińsk Lit. zm. - 20.XII.1919, Mińsk Lit.
  Żygadło Stanisław - ., szer. 1.). p. p. pl. 24.111.1920, Czerniejki.
  Żygała Jan - ., szer. 3. baon strz. zm. - 6.V.1919, Przemyśl.
  Żygało Stanisław - ., kpr. lidzki p. strz. pl. 22.VII.1919, Kamień.
  Żygota Władysław - *, szer. 9. p. p. leg. zm. ch. 27.VIII.1919, Lwów.
  Żyhołkowski Edmund - *, płk. ob. jeń. Wadowice. zm. ch. 22.VII.1920, Warszawa.
  Żyków Konstanty - ., szer. 5. p. p. leg. pl. 27.VI.1920, Kiszyń.
  Żyliński Henryk - ., ppor. suwal. p. strz. pl. 16.IV.1919, Lida.
  Żyliński Leon - ., szer. 6. harc. p. p. pl. 16.X.1920, Suderwa.
  Żyliński Wacław - ., strz. 43. p. strz. zm. ch. 7.1.1920, Szepetówka.
  Żyliński Wiktor - , strz. miński p. strz. pl. 4.VII.1920, Szałagiry.
  Żyła Andrzej - * , strz. 48. p. strz. pl. 26.IX.1920, Smolarka.
  Żyła Bolesław - , - 36. p. p. zm. ch. XI.1920, niewola ros.
  Żyła Henryk - , por. 1. p. p. leg. pl. 7.VII.1920, nad Berezyną.
  Żyła Ignacy - , ul. 8. p. ul. pl. 28.VI.1920, Kilikijów.
  Żyła Jan - ., strz. 1. p. strz. pdh. pl. 7.VIII.1920, Michałków.
  Żyła Józef - *, strz. 45. p. strz. pl. 31.V.1920,
  Żyła Marcin - , ul. 6. p. ul. pl. 31.VII.1920, Toporów.
  Żyła Mieczysław - , szer. l/V. baon wart. zm. ch. 24.X.1919, Kraków.
  Żyła Rudolf - , st. szer. 31. p. p. zm. ch. 26.VI.1919, Kraków.
  Żyła Stanisław - ., szer. 12. p. p. zm. ch. 28.IV.1919, Wadowice.
  Żyła Wacław - , strz. 144. p. strz. pl. 16.VIII.1920, Krolówka.
  Żyła Władysław - *, szer. 39. p. strz. zm. ch. 27.V.1920, Rzeszów.
  Żyłka Andrzej - , strz. 44. p. strz. zm. ch. 22.11.1920, Łuck.
  Żyłka Jan - *, szer. 2. p. p. leg. pl. 28.VI.1919, Psary
  Żyłka Józef - , - 24. p. p. pl. 4.1.1919, Persenkówka.
  Żymicki Władysław - ., szer. 28. p. p. zm. ch. 11.XI.1919, Czortków.
  Żymiński Józef - *, pchor. 63. p. p. pl. 16.IX.1920, Kobryń.
  Żymirski Władysław - * , pchor. 2. p. strz. lw. zm r. 11.1.1919, Sroki.
  Żymniak Antoni - *, - - zm. ch. 18.V.1919, Kołomyja.
  Żympka Franciszek - ., szer. 45. p. strz. zm. ch. 12.11.1920, Włodzimierz Woł.
  Żyrnuła Teodor - , szer. 5. p. p. leg. zm. ch. 16.IV.1919, Kraków.
  Żyra Antoni - , szer. 33. p. p. zm. ch. XI.1920, niewola ros.
  Żyrda Józef - , - - pl. 10-14.1.1919,
  Żyrek Józef - ., - 12. p. p. pl. 22.V.1919, Milatycze.
  Żyrkowski Stanisław - *, kpr. 3. p. strz. pdb. zm. r. 25.IX.1920, Kuźnica.
  Żyromski Józef - , strz. kowień. p. strz. pl. 13.VII.1920, Wilno.
  Żyrzniewski Juljan - *, szer. szw. zap. tab. III. zm. ch. 11.IV.1920, Poznań.
  Żyser Mordko - *.,.. strz. 49. p. strz. pl. 12.IX.1920, Luboml.
  Żyskowski K. - *, szer. 41. p. p. pl. 6.IX.1920, Studzieniczna.
  Żyszkowski Aleksander - *, plut. 36. p. p. zm. r. 21.IV.1920, Mołodeczno.
  Zyś Franciszek - *, szer. 62. p. p. zm. - 9.X.1920, szp. pol. 705.
  Żyś Rudolf - , kan. 18. p. a. p. zm. r. 20.VIII.1920, Rzeszów.
  Żyta Władysław - , uł. 2. p. ul. pl. 12.IX.1920, Morozowicze.
  Żytkie Teodor - . pchor. 2. p. p. leg. pl. 1-10.IX.1920,
  Żytkiewicz Bronisław - ., szer. 5. p. p. leg. zm. r. 1.VII.1919, Wilno.
  Żytkiewicz Kazimierz - , ul. 2. p. ul. pl. 27.VI.1920, żytomierz.
  Żytko - -*, - - zm. r. 17.VIII.1920, Modlin.
  Żytkow Jan - *, urz. wojsk. - zm. - 12.X.1920, Warszawa.
  Żytniecki Henryk - *. szer. 36. p. p. pl. 19.11.1919, Skniłów.
  Żytniewski Władysław - , szer. 6. p. p. leg. pl. 13.111.1919. Lubowicze.
  Żyto Franciszek - *, ul. 2. p. ul. wlkp. zm. ch. 18.1.1920, Inowrocław.
  Żytowski Aleksander - *, strz. 44. p. strz. zm. ch. 4.11.1920, Łuck.
  Żytyński Władysław - * , st. szer. 38. p. strz. zm. ch. 27.VIII.1919, Lwów.
  Żywiałowski Adam - *, uł. 7. p. ul. zm. ch. 1.VIII.1920, Ławrynów.
  Żywica Ksawery - ., kan. 1. p. a. p.lit. biał. zm. r. 19.X.1920, Wilno.
  Żywiczyński Walenty - *, szer. 55. p. p. pl. 17.VIII.1920, Garwolin.
  Żywiecki Piotr - ., szer. 2. p. p. leg. pl. 23.VIII.1920, Dąbrowa.
  Żywkowicz Eugenjusz - *, mjr. D. O. G. VI.zm. ch. 11.XII.1919, Lwów.
  Żyżemski Tadeusz - , szer. 240. p. p. pl. 15.VIII.1920,
  Żuźniewski Ignacy - ., szer. 23. p. p. zm. ch. 12.VII.1920, Radom.  3 marzec 2007 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005