<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1918 - 1938 Informacje

 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 1
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 2
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 3
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 4
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 5
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 6
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 7
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 8
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 9
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 10
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Artyleria i Pancerniacy
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Piechota
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Strzelcy i Saperzy
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Ułani i Szwoleżerowie
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 11
 • 56 Pułk Piechoty w karykaturze
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1914 - 20
 • 84 Pułk Piechoty w karykaturze
 • 39 Pułk Piechoty w karykaturze
 • 3 Pułk Lotniczy 1918 - 1928
 • Cmentarz Wojskowy w Białymstoku
 • 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich w karykaturze
 • Lotnicy 1918 - 1920
 • Cmentarz Wojskowy w Warszawie
 • Oficerowie Marynarki Wojennej - 1930 r.
 • Oficerowie Korpusu Sanitarnego – 1934 r.
 • V Dywizja Syberyjska
 • Rocznik oficerów kawalerii 1930
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 1
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 2
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 3
 • Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy
 • Lista ofiar I wojny światowej - wrzesień 1914 r.
 • Groby żołnierzy z wojny polsko – bolszewickiej na cmentarzu w Rawiczu
 • Szematyzm funkcjonariuszy Straży Celnej 1927 r.
 • PST w Wilnie
 • Groby żołnierzy z lat 1914-1918 na cmentarzu w Rawiczu
 • Łódź. Popularne reklamy i ogłoszenia 1937 / 1939
 • Osadnicy wojskowi w powiecie Oszmiana w latach 1924 - 1939 r.
 • Żołnierze powiatu rudeckiego w okresie I wojny światowej
 • Pochowani na cmentarzu Obrońców Lwowa stan 1939 r.


 • Wykaz żołnierzy poległych i zmarłych w latach 1918-1921, pochowanych na Cmentarzu Wojskowym – Powązki w Warszawie.

  opracował -  Krzysztof Menel   


  Cmentarz wojskowy na Powązkach
   
  Cmentarz zlokalizowany przy ul. Powązkowskiej 43/45. Został założony w 1912 r., jako cmentarz prawosławny dla żołnierzy garnizonu warszawskiego. Po wybuchu I wojny światowej grzebano tu żołnierzy armii rosyjskiej, a po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan, cmentarz garnizonowy przeszedł pod zarząd niemieckich wojsk okupacyjnych. Nie jest znana liczba żołnierzy rosyjskich i niemieckich oraz pochodzących z innych armii, pochowanych tu w latach 1914-1918. Szacuje się, że było ich od kilku do kilkunastu tysięcy. Powstała również kwatera legionowa, gdzie w latach 1917-1918 miejsce spoczynku znaleźli żołnierze Legionów Polskich i Polskiej Siły Zbrojnej. W latach 1918-1920 w kilku kwaterach spoczęło około 2500 żołnierzy Wojska Polskiego zmarłych w warszawskich szpitalach lub poległych w walkach. W okresie międzywojennym uporządkowano kwatery żołnierzy polskich, utworzono kwatery weteranów powstania 1863 r. i poszczególnych polskich formacji z I wojny światowej. W latach międzywojennych cmentarz służył do pochówku żołnierzy garnizonu warszawskiego oraz ich rodzin. Na cmentarzu spoczęły m.in. ofiary wybuchu magazynu amunicji w Cytadeli Warszawskiej, 169 żołnierzy poległych w walkach w maju 1926 r. oraz liczni lotnicy, którzy zginęli w wypadkach. W czasie II wojny światowej powstało tysiące nowych grobów. W 1939 r. pochowano 2857 żołnierzy poległych w obronie Warszawy. Spoczywa tu 359 żołnierzy zmarłych z ran w Szpitalu Ujazdowskim. W latach 1939-1945 cmentarz służył do pochówku żołnierzy armii niemieckiej. Po 1945 r., w wyniku ekshumacji z terenów Warszawy tysięcy ciał poległych w czasie Powstania Warszawskiego, powstały kwatery żołnierzy Armii Krajowej, I Armii WP i Armii Ludowej. W 1946 r. cmentarz przeszedł pod zarząd Ludowego Wojska Polskiego. W latach pięćdziesiątych przeniesiono tu szczątki tysięcy żołnierzy WP poległych w 1939 r. nad Bzurą i w czasie obrony Modlina. W 1964 r. cmentarz wojskowy połączono z cmentarzem bezwyznaniowym (gdzie znajdują się mogiły zbiorowe ludności cywilnej, która straciła życie w wyniku bombardowań lub masowych egzekucji niemieckich) i zmieniono nazwę na Cmentarz Komunalny – Powązki. W 1998 r. powrócono do starej nazwy.
  W latach pięćdziesiątych XX w. zerwano tabliczki imienne z większości grobów żołnierzy pochowanych w latach 1918-1920. Zachowano jedynie te, na których były daty z końca 1918 roku. Na ówczesnych planach cmentarza kwatery żołnierzy zmarłych i poległych w latach 1918-1920 przedstawiano, jako kwatery z I wojny światowej. Groby kilkudziesięciu żołnierzy pochowanych pod koniec 1920 r. uległy likwidacji. Ten sam los spotkał kwaterę jeńców ukraińskich i bolszewickich. Dopiero w latach osiemdziesiątych XX w. przystąpiono do wymiany zniszczonych krzyży betonowych oraz do odtwarzania tabliczek nagrobnych. Było to możliwe dzięki pracy prof. dr med. Hanny Odrowąż-Szukiewicz i dzięki temu, że ocalała księga cmentarna ze spisem pochowanych żołnierzy. W latach 1918-1920 w Warszawie mieściło się wiele szpitali wojskowych. Ranni i chorzy żołnierze byli transportowani z frontu pociągami sanitarnymi. Zmarłych w szpitalach grzebano na cmentarzu garnizonowym. W sierpniu 1920 r. walki toczyły się na przedpolach Warszawy. Wtedy też pogrzebano wielu poległych żołnierzy, w tym kilkudziesięciu nieznanych, których ciała przywieziono z pobliskich pól bitewnych. Jeszcze w 1921 r. w szpitalach warszawskich zmarło z ran kilkudziesięciu żołnierzy. Pogrzebano także kilku poległych, ekshumowanych z różnych pól bitewnych. W 1933 r. odbył się pogrzeb majora Bolesława Szul-Skjöldkrony, poległego w 1920 r., którego szczątki sprowadzono z cmentarza w Tulczynie (ZSRR).
   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  LISTA NAZWISK - zawiera w obecnej chwili 2445 osoby


  Wykaz obejmuje żołnierzy Wojska Polskiego, pracowników cywilnych instytucji wojskowych, weteranów z 1863 r. i kilku jeńców wojennych. Oprócz nich pochowano również 81 nieznanych żołnierzy. Został ułożony wg. następujących danych: nazwisko, imię, stopień, przydział, przyczyna zgonu, data i miejsce zgonu, posiadane odznaczenia bojowe.
   
  Objaśnienia oznaczeń i skrótów:
  * - grób zlikwidowany decyzją kancelarii cmentarza z 1961 r.
  (*) – ekshumowany na inny cmentarz
  (n) – grób nieodnaleziony lub zlikwidowany
  pl. – poległ
  zm.r. – zmarł z ran
  zm.ch. – zmarł z powodu choroby
  zg. śm. lotn. – zginął śmiercią lotnika
  VM – Virtuti Militari V kl. z numerem odznaczenia
  KN – Krzyż Niepodległości
  KW – Krzyż Walecznych


  Abramowicz Stefan - , uł., 8 p.uł., zm. 27.08.1920
  Abwel Ludwik - *, szer., 159 p. wielkopolski, zm. 25.12.1920
  Adada Władysław - , szer., 34 pp, zm. 19.10.1919
  Adamczak Jan - , szer., 25 pp, zm. 06.04.1919
  Adamczyk Antonina - , sanitariuszka, zm. 31.12.1919
  Adamczyk Józef - , szer., 10 pp, zm.ch. 15.08.1920, Warszawa
  Adamczyk Stanisław - , szer. WP, zm.ch. 21.09.1920, Warszawa
  Adamski Ignacy - , szer., 159 pp, zm.ch. 03.08.1920, Warszawa
  Adamus Cyprian - , rekrut WP, zm.ch. 16.11.1918, Warszawa
  Andruszkiewicz Bolesław - , szer., wileński pułk, zm. 03.09.1920
  Andrychowicz Stanisław - , szer., 5 pp Leg., zm. 08.11.1920, Warszawa
  Andrzejczak Henryk - , st. szer., 10 (101) pp, zm.ch. 28.09.1920, Warszawa
  Andrzejewski Bronisław - , szer., 18 pp, zm.r. 13.11.1920, Warszawa
  Andrzejewski Karol - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 28.11.1920, Warszawa
  Andrzejewski Marian - , szer. sanit., zm. 16.08.1920
  Andrzejewski Paweł - , szer. WP, zm. 22.08.1919
  Andrzejewski - (-) rekrut, 3 pp Leg., zm. 02.12.1918
  Antczak Andrzej - , szer., 6 pp, zm. 31.05.1919
  Antczak Jan - , szer. sanit., szpital WP Białystok, zm.ch. 03.08.1920, Warszawa
  Antczak Stanisław - , szer., 4 pp Leg., zm.ch. 15.06.1919, Warszawa
  Antoniak Stefan - , szer., 23 pp, zm. 04.09.1920
  Antonow Władysław - , por., 210 p.uł., zm. 25.10.1920
  Antuszewicz Longin - , szer., wileński baon harcerski, zm. 22.08.1920
  Arszyński (Arczyński) Ignacy - , uł., 18 p.uł., zm.ch. 22.08.1920, Warszawa
  Artecki Michał - , sierż. WP (30 pp), zm.r. 06.08.1920, Warszawa
  Assendajmer Julian - , szer. WP, zm.ch. 01.12.1918, Warszawa
  Aulich Jan - *, szer. WP, zm. 26.12.1920
  Aulich Jerzy - , szer., Warsztaty Samochodowe nr 1, zm. 02.10.1920
  Aupa Jan - , plut., 4 pp wielkopolski (58 pp), zm. 13.08.1920

  Babski Antoni - , szer., 59 pp, zm. 20.10.1920
  Baćkowski Stanisław - , szer., 8 pp Leg., zm.r. 29.09.1920, Mołodeczno (?)
  Bagrowski Bolesław - , szer. WP, zm. 12.11.1918
  Bajkowski Leon - , szer., d-two Frontu Wołyń, 2 oddz., zm.ch. 01.01.1920, Warszawa
  Bajkowski Wacław - , szer., 1 pac, zm. 29.07.1919
  Bajncerowski Antoni - , szer., 2 pp Leg., zm. 11.10.1920
  Bajszczak Ignacy - , szer., 30 pp, zm.ch. 12.08.1920, Warszawa
  Bajurek Franciszek - , kan., 18 pap, zm. 19.12.1919
  Balary Bronisław - , szer., 9 komp. kolej., zm.ch. 29.03.1919,Warszawa
  Balawanda Franciszek - , szer. WP, zm. 09.06.1919
  Balcerzyk Wawrzyniec - , szer., 8 p. nowogródzki, zm. 11.09.1920
  Balcewski Stanisław - , szer., 36 pp, zm. 10.09.1920
  Baldich Leon - , szer. WP, zm. 22.11.1918
  Balicki Bolesław - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 25.05.1919, Warszawa
  Balicki Ignacy - , szer. WP, zm.r. 17.08.1920, Warszawa
  Baligrodzki Stanisław - , kan., 3 pap, zm.r. 10.09.1920, Warszawa
  Bałdyga Stanisław - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 20.03.1920, Warszawa
  Bałtrosz (Bałtrasz) Wacław - , szer., 7 p. lidzki, zm.r. 20.05.1920, Warszawa
  Banasiak Adam - , kan., poc. panc. "Paderewski", zm.r. 17.08.1920, Warszawa
  Banasiak Józef - , szer., 48 pp, zm.ch. 15.08.1920, Warszawa
  Banasiewicz Henryk - , szer., 2 pp Leg., zm. 28.09.1920, Warszawa
  Banasik Władysław - , uł., 2 p.uł., zm. 09.11.1919
  Banaszek Ignacy - , szer. sanit., poc. infekc. nr 11, zm. 01.02.1920
  Bar Antoni - , st. szer. (st. sierż.?), 37 pp, zm.r. 28.08.1920, Warszawa
  Baran Stanisław - , szer., 54 pp, zm. 27.04.1920
  Baran Stefan - , szer. sanit., szpital polowy nr 705, zm.ch. 22.11.1920, Warszawa
  Baranowski Antoni - ,  wachm., 2 szw. III dyw. Straży Granicznej, pl. 18.01.1919, koło Chorzel
  Baranowski Stanisław - , szer., 59 pp, zm.ch. 26.07.1920, Warszawa
  Barański Józef - , szer., 32 pp, zm.ch. 22.07.1920, Warszawa
  Barczak Jan - , szer., 59 pp, zm.r. 10.09.1920, Warszawa
  Barczak Józef - , szer., 267 pp, zm.ch. 03.09.1920, Warszawa
  Barczak Michał - , rekrut, 3 pp Leg., zm. 27.12.1918
  Barczak Stefan - , szer. WP, zm. 15.01.1920
  Barczykowski Jan - , rekrut WP, zm.ch. 30.11.1918, Warszawa
  Bareja Piotr - , szer., 5 pp Leg., zm.r. 20.03.1920, Warszawa
  Bargiel Robert - , szer., 67 pp, zm.ch. 17.07.1920, poc. sanitarny
  Barszczewski Franciszek - , szer., 1 p. litewski, zm. 15.11.1920
  Bartek Konstanty - , szer., 47 pp, zm.ch. 21.08.1920, Warszawa
  Bartnicki Jan - , szer., 8 pp Leg., zm.r. 15.09.1920, Warszawa
  Bartnicki Józef - , szer., 7 pp Leg., zm.ch. 23.03.1920, Warszawa
  Bartosiewicz Józef - , szer., 4 baon sap. 22 pp, zm.ch. 10.08.1920, Warszawa
  Bartz Władysław - , szer., d-two Grupy Frontu Wlkp., zm.ch. 28.01.1920, Warszawa
  Barwiński Antoni - , szer., 5 komp. (5 p.uł.?), zm.ch. 17.03.1919, Warszawa
  Baza Franciszek - , strz., 2 pspodh., zm.r. 09.10.1920, Warszawa
  Bąbik Piotr - , (-), 2 pp Leg., zm. 11.08.1919
  Bączalski Stanisław - , szer. WP, zm.ch. 05.09.1920, Warszawa
  Bączek Józef - , szer. sanit. oddz. sanit. Szpitala Ujazdowskiego, zm. 29.05.1920
  Bąkowski Józef - , kan., 10 pap, zm.ch. 24.03.1919, Warszawa
  Beckier Mieczysław - *, szer., 2 oddz. ND, zm. 13.12.1920
  Bednarczyk Jan - , szer., komp. robocza Cytadela, zm.r. 14.10.1919, Warszawa
  Bednarczyk Stanisław - , kan., 1 pap, zm.ch. 10.09.1920, Warszawa
  Bednarek Jan - , kan., 7 pap, zm.ch. 10.04.1919, Warszawa
  Bednarz Grzegorz - , szer., 2 komp., zm. 30.07.1919
  Bednarz Jan - , por. WP, zm.ch. 19.04.1920, Warszawa
  Będziechowski (Będzichowski) Wojciech - , sierż., 236 pp, zm.r. 27.09.1920, Warszawa
  Bejer Jan - *, szer., 2 p. syberyjski, zm. 14.12.1920
  Bek Józef - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 11.06.1920, Warszawa
  Belina Piotr - , uł., 4 p.uł., zm.r. 17.07.1920, Warszawa
  Bemek Mikołaj - , kpr., 14 pp, zm. 16.08.1920
  Benecki Antoni - , szer. WP, zm.ch. 24.02.1920, Warszawa
  Bergmański Alojzy - , kpr., komp. Szkoły Podchorążych 21 pp, zm.ch. 26.12.1919, Warszawa
  Białecki Telesfor - , szer., 66 pp, zm.ch. 09.10.1920, Grochów
  Białek Józef - , szer., 66 (60?) pp, zm.r. 20.09.1920, Warszawa
  Białogrodzki Maksymilian - , kpr. pil., 16 esk. wywiadowcza., zg. śm. lotn. 12.08.1920, Warszawa
  Białoszyński Stanisław - , sap., baon marsz. sap., zm.r. 19.02.1920, Warszawa
  Białous Michał - , szer., 1 baon telegr., zm. 26.07.1920
  Białowąs (-) - , szer., 9 pp Leg., zm. 14.08.1920
  Biedź Bronislaw - , sap., l baon sap., zm.ch. 14.05.1920, Warszawa
  Biegański Ignacy - , szer., 22 pp, zm.r. 28.08.1920, Warszawa
  Biegun (Bieguń) Stanisław - , ppor. art., 1 warszawska bateria. etap., zm.ch. 30.11.1919, Warszawa
  Bielawski Jan - , rekrut, 1 baon zap., zm. 10.02.1920
  Bielecki Aleksander - , szer. WP, zm. 25.07.1920
  Bielecki Stanisław - , uł., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 21.03.1920, Warszawa
  Bieleniec Jan - , szer., 142 pp, zm.r. 03.12.1920, Warszawa
  Bieliński Leon - , szer., stacja zborna Warszawa, zm.r. 06.03.1919, Warszawa
  Bielska Antonina - , szer., p. łódzki (28 pp), zm.ch. 05.08.1920, Warszawa
  Bieńkiewicz Józef - , strz., l pspodh., zm. 10.08.1920
  Bieńkowska Jadwiga - , sanitariuszka, Szpital Mokotowski, zm. 07.02.1920
  Bieńkowski Konstanty - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 13.01.1920, Warszawa
  Biernacki Rudolf - , ppor., komp. szt. w Wilnie, zm.ch. 11.01.1920, Warszawa
  Biernat Piotr - , szer., 36 pp, zm.ch. 31.08.1919, Warszawa
  Bierzyński Leon - , szer., 32 pp, zm. w maju 1920
  Biesik Józef - , żand., Żandarmeria Syberyjskiej Brygady, zm.ch. 23.08.1920, Warszawa
  Bigota Piotr - , szer., czołówka amunicyjna 35 pp, zm. 05.11.1920
  Bilarczyk Jan - , szer., szpital koni nr 2, zm. 08.01.1920
  Biliński-Ostrowski Antoni - , por. WP, zm.ch. 03.12.1918, Warszawa (KN)
  Binder Teofil - , szer., 3 p. wielkopolski (57 pp), zm.ch 12.10.1920, Warszawa

  Biretto Wiktor
  - , (n), kpt., 41 pp, d-ca I baonu, zm.r. 09.12.1920 (VM 2267)


  Biskup Antoni
  - , szer., Szkoła Piechoty, zm.ch. 07.07.1920, Warszawa
  Błachowiak Piotr - , szer., 63 pp, zm.ch. 02.08.1920, Warszawa
  Błaiszewski Stanisław - , szer., stacja zborna Warszawa, zm. 17.08.1919
  Błasiak Władysław - , szer., komp. Zamkowa, zm.ch. 27.10.1919, Warszawa
  Błaszczak Antoni - , kan., 6 dak, zm.ch. 12.03.1920, Warszawa
  Błaszczyk Feliks - , kan., skład art. Cytadela Warszawska, zm. 19.04.1919
  Błaszczyk Stefan - , szer. WP, zm. (wypadek) 17.08.1920, Warszawa
  Błażejewicz Jan - , kpr. WP, zm.ch. 01.08.1920, Warszawa
  Błażejewski Adam - , szer., 1 pp Leg., zm. 01.02.1919
  Błoniak Wiktor - , szer., 2 komp. automobil., zm.ch. 26.08.1920, Warszawa
  Błoński Aleksander - , szer. WP, zm. 15.11.1918
  Błoński Jan - , rekrut WP, zm. 04.12.1918
  Bobek Andrzej - , szer., komp. ckm 47 pp, zm. 17.08.1920
  Boblec Krystjan - , szer., 2 baon wartown. inwalidów, zm.ch. 10.11.l920, Warszawa
  Bobrek Stanisław - , szer. WP, zm. w listopadzie (25.11.) 1918, Warszawa
  Bochenek Stefan - , szer., 41 pp, zm. 06.08.1920
  Bocian Wojciech - , szer., 21 pp, zm. w lutym 1919
  Bogacki Jan - , szer., 46 pp, zm.r. 03.09.1920, Warszawa
  Bogatka (Bogatko) Zenon - , por., 31 pp, zm.r. 24.07.1920, Warszawa
  Bogatko Kazimierz - , pchor. obs, zg. śm. lotn. 28.07.1920, pod Maciejowicami
  Bogdalski Józef - , kan., 8 pac, zm.ch. 14.01.1920, Warszawa
  Bogucki Roman - , szer., armii rosyjskiej (WP?), zm.ch. 11.09.1919, Warszawa
  Bogucki Teofil - , szer. WP, zm.ch. 11.08.1920, Warszawa
  Bogulski Walenty - , szer., komp. ozdrowieńców 13 pp, zm.ch. 21.03.1920, Warszawa
  Bojakowski Stanisław - , por., 201 pp, zm.r. 30.08.1920 (VM 8361)
  Bojanowski Lucjan
  - , szer. WP, zm. 13.11.1919
  Bojar Jan - , szer., 5 pp Leg., zm. 20.02.1920
  Bolczak Janusz - , szer. WP, zm.ch. 01.01.1919, Warszawa
  Bomastrych Stanisław - , szer. WP, zm. 15.08.1920
  Bonicki Jan - , szer., stacja zborna Warszawa, zm. 01.06.1919
  Bonisławski Stanisław - , szer., 32 pp, zm.ch. 13.02.1920, Warszawa
  Bończak Franciszek - , szer., 3 pp Leg., zm. 23.09.1920
  Borecki Stanisław - , szer., 26 pp, zm.ch. 11.12.1920, Warszawa
  Borecki Stefan - *, szer. WP, zm. 20.11.1920
  Borgiel Bertold - , szer., 2 pp syberyjski, zm. 02.09.1920
  Borkowski Józef - , szer., 36 pp, zm.ch. 11.08.1920, Warszawa
  Borkowski Michał - , szer., 3 pp Leg., zm.r. 13.08.1920, Warszawa
  Borkowski Stefan - , szer., Warsztaty Zakładu Karnego, zm. 03.06.1919
  Borowik Wincenty - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 03.09.1919, Warszawa
  Borowski Franciszek - , szer., 201 pp, zm.r. 01.08.1920, poc. san. 7
  Borowski Michał - , szer., baon harcerski 3 pp, zm. 27.02.1919
  Borowski Stefan - , rekrut WP, sanit., zm.ch. 02.03.1919, Warszawa
  Bors Andrzej - , szer., stacja zborna Warszawa, zm.ch. 24.07.1919, Warszawa
  Boryszewski Franciszek - , szer., 32 pp, zm.ch. 15.09.1920, Warszawa
  Botkier Zygmunt - , szer., 32 pp, zm. 23.10.1919
  Brach Józef - , strz., l p.strz., zm. 20.09.1920
  Braciszewski Jan - , szer., 202 pp, zm.ch. 22.09.1920, Warszawa
  Branicki Antoni Witold - , uł., 3 p.uł., zm. 29.06.1919
  Brańczak Wincenty - , szer., 54 pp, zm. 23.07.1920
  Bremisz Jan - , szer., 2 pp kowieński, zm. 01.09.1920
  Bresz Teofil - , szer., 13 D Armii gen. Hallera, zm.ch. 16.01.1920, Warszawa
  Breszcza (Bresze) Józef - , szer. WP, zm.ch. 02.12.1918 Warszawa
  Brochocka Katarzyna - , siostra-pielęgniarka Szpitala Mokotowskiego, zm. 15.10.1920
  Brotwicki Stefan - , uł., 115 p.uł., zm. 08.10.1920
  Brudzyński Czesław - , szer., 18 pp, zm.ch. 25.08.1920, Warszawa
  Bruzda Franciszek - , kan., 17 pac, zm.ch. 16.08.1920, Warszawa
  Bryglin Bolesław - . szer., WP, zm. w lipcu 1920
  Bryksa (Bryks) Jan - . szer., 14 pp, zm.r. 29.07.1920, Warszawa
  Bryś Józef - , szer., l pp Leg., zm. 28.01.1919
  Brzezik Henryk - , szer. kierowca, auto przy Misji Francuskiej, zm.ch. 16.10.1919, Warszawa
  Brzeziński Józef - , szer., p. syberyjski, zm.ch. 21.09.1920, Warszawa
  Brzeziński Stanisław - , szer., 36 pp, zm.ch. 01.01.1920, Warszawa
  Brzeziński Zygmunt - , szer., B.K.B. 3020 (?), zm. 12.11.1918
  Brzęczak Piotr - , sap., 13 p. baon sap., zm.ch. 03.03.1920, Warszawa
  Brzozowski Albin - , szer., 8 pp nowogródzki. zm.ch. 24.08.1920, Warszawa
  Brzuszkiewicz Józef - , szer. WP, zm.r. 31.08.1920, Warszawa
  Brzyszewski Antoni - szer., 31 pp, zm. 23.07.1920
  Bubek Jan - , szer., 21 pp, zm.ch. 05.07.1920, Warszawa
  Buczkowski Jan - , (szer.), l pp Leg., zm.ch. 15.03.1919, Warszawa
  Buczyński Filip - , szer., 32 pp, zm.ch. 26.01.1920, Warszawa
  Buczyński Franciszek - , szer., l baon Szkoły Telegr., zm. 06.07.1920, Warszawa
  Budkiewicz Bolesław - , szer., WP, zm. 07.08.1920
  Budkiewiczówna Barbara - , szer. WP, zm. 15.08.1920
  Budny Stanisław - , szer., 23 (29?) pp strz., zm.r. 13.07.1920, Warszawa
  Budyta Józef - , szer. 7 pp Leg., zm. 07.08.1919, Warszawa
  Budzyński Adam - , szer., straż kolej., zm. 02.01.1920
  Bugaj Józef, - szer., 3 p. telegr., zm.ch. 03.06.1920, Warszawa
  Bujak Józef - , szer., 8 p. nowogródzki, zm. 13.05.1920
  Bujakiewicz Stefan - , plut., 26 pp, zm.ch. 03.03.1920, Warszawa
  Bujalski Kazimierz - , kan., 10 pap, zm.r. 15.08.1920, Warszawa
  Bujalski Władysław - , szer., 34 pp bialski, zm.r. 22.02.1919, Warszawa
  Bujanowski Roch - , szer., oddz. wart. baonu gdańskiego, zm. 24.07.1920
  Bujanowski Lucjan - , szer., l pp Leg., zm. 02.11.1919
  Bukowiecki Aleksander - , szer., l pp Leg., zm.ch. 10.04.1919, Warszawa
  Bukowski Feliks - , szer., WP, zm. 18.11.1918
  Bułat Jan - , szer., 3 baon, zm. (wypadek) 30.07.1920, Warszawa
  Bułhak Aleksander - , szwol., l p.szwol., zm.ch. 10.08.1920, Warszawa
  Buraszak Teodor - , uł., 115 p.uł., zm. 14.09.1920
  Burek Franciszek - , rekrut WP, zm. 20.12.1918
  Burek Józef - , sierż., 36 pp, zm. 08.12.1919
  Burny (Bumy) Franciszek - , sap., komp. sap. zap. nr l, zm.ch. 09.11.1920, Warszawa
  Burski Wacław - , szer., Centralny Urząd Gospodarczy. zm.ch. 03.03.1920, Warszawa
  Byk Władysław - , szer., 5 komp. 19 pp armii gen. Hallera, zm. 11.07.1919  Cegiełka Stefan - , szer. WP, grupa harcerska, zm.r. 20.08.l919, Warszawa
  Cejner Wacław - , szer., 44 pp, zm.r. 08.11.1920, Warszawa
  Cemmel Józef - , szer., 159 pp, zm.ch. 27.07.1920, Warszawa
  Cenf (Cent) Ryszard - , szer., d-two Flotylli Pińskiej, zm.ch. 14.06.1920, Warszawa
  Cębrowski Stefan - , szer., 3 pp Leg., zm. 29.11.1918

  Chabior (Chabiorow) Andrzej
  - , wachm., 1 p.szwol., zm.r. 25.05.1920, Warszawa


  Chałas Maciej
  - , szer., 37 pp, zm.ch. 30.05.1920, Warszawa
  Cheluska Wincenty - , szer., punkt zborny SU, zm. 30.10.1918
  Chęciński Wacław - , szer., 3 komp. strz., zm.ch. 02.01.1920, Warszawa
  Chętnik Stefan - , pchor., zm. 03.06.1921
  Chimkowski Mikołaj
  - , szer. WP, zm.ch. 26.07.1920, Warszawa
  Chlebowski Józef (n) - , mjr, stacja rozdzielcza jeńców, zm. 30.12.1920, Warszawa
  Chmielewski Aleksander
  - , szer., 7 pp Leg., zm. 10.03.1919
  Chmielewski Stanisław - , robotnik, zm. 13.04.1920
  Chmielewski Stanisław - , ppor. WP, zm. 02.09.1920
  Chmielniak Antoni - , szer., 4 komp. kolej., zm.ch. 03.09.1920, Warszawa
  Chmura Bolesław - , szer., 20 pp, zm. 23.08.1920
  Chmurowicz Zygmunt - , ppor., 4 p. strz. kresowych, zm.ch. 26.10.1920, Warszawa
  Chociak Józef - , szer., 101 pp, zm. 06.09.1920
  Chodkiewicz Bronisław - , kpr., baon wartown., zm.ch. 15.09.1920, Grochów
  Chodkiewicz Józef - , szer., oddz. sanit. w Brześciu, zm. 16.05.1920
  Chodyka (Chodyko) Władysław - , por., sztab garniz. m. Lidy, zm.ch. 09.08.1920, Warszawa
  Chojnacki Józef - , szer. WP, zm. 09.01.1919
  Cholewa Jan - , kan., 1 pac, zm.ch. 11.09.1920, Grochów
  Cholewiński Roman - , szer., autokolumna I Armii, zm.r. 04.09.1920, Warszawa
  Cholewski Teodor - , szer., 21 pp, zm. 02.07.1919
  Chorzębianka Katarzyna - , sierż., 5 pp Leg., zm.r. 06.11.1919, Warszawa,  (KW)
  Chrostowski Józef - , szer., 33 pp, zm. 03.11.1920
  Chrul Stanisław - , kpr., Szkoła Podchorążych, zm.ch. 02.10.1919, Warszawa
  Chruściel Stanisław - , szer., 5 pp Leg., zm. 09.11.1919
  Chryptowicz Piotr - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 29.09.1919, Warszawa
  Chrzanowski Jan - , szer., 36 pp, zm.ch. 28.04.1920, Warszawa
  Chrzanowska Zofia - , sanitariuszka, zm. 24.02.1919
  Chudzik Bolesław - , szer., 1 pp syberyjski, zm.ch. 06.09.1920, Warszawa
  Chudzik Ludwik - , szer., 32 pp, zm.ch. 18.03.1920, Warszawa
  Chwalewik Zygmunt - , szer. ochotnik, 1 baon radiotelegr., zm.ch. 28.07.1920, Warszawa
  Chwedoruk Stanisław - , szer. WP, zm.ch. 23.09.1920, Warszawa
  Chybicki Władysław - , szer., 201 pp, zm. 02.09.1920
  Chybiński Józef - , szer., 32 pp, zm.ch. 27.08.1920, Warszawa
  Ciach Piotr - , szer., 13 pp, zm.ch. 11.09.1920, Warszawa
  Ciborski Józef - , szer., 2 pp krakowski, zm.r. 24.08.1920, Warszawa
  Cichocki Jan - , szer., zm.ch. 07.02.1919, Warszawa
  Cichowicz Józef - , szer. (kpr.), 101 pp, zm.ch. 12.08.1920, Warszawa
  Cichy Konstanty - , szer., 17 pp, zm. 19.08.1920
  Ciechomski Stanisław - , sierż., 201 pp, zm.r. 26.07.1920, Warszawa
  Ciechoński Władysław - , pchor. obs., 16 esk. wywiadowcza, pl. 12.08.1920, lot bojowy w rej. Tłuszcza (VM 8125)
  Ciesielski Stanisław - , szer., 60 pp, zm.ch. 28.10.1920, Warszawa
  Ciesionek Konstanty - , szer., 9 pp Leg., zm.ch. 15.09.1920, Warszawa
  Cieśla Paweł - , szer., 44 pp, zm.ch 17.08.1920, Warszawa
  Cieślak Józef - , rekrut WP, zm.ch. 11.03.1919, Warszawa
  Cieślak Józef - , szer., 1 szw. uzup. w Warszawie, zm. 08.12.1920
  Cieślak Stanisław - , szer., Zarząd Składu Artylerii, zm.ch. 26.08.1919, Warszawa
  Cieślak Stefan - , szer., 36 pp, zm. 04.11.1919
  Cieślik Tadeusz (n) - , ppor., 4 ppleg., zm.r. 22.09.1919, Warszawa
  Cieśluk Władysław
  - , szer., 22 pp zbrojownia, zm. 19.06.1920
  Cisz Józef - , szer., 8 pp Armii Polskiej, zm. 20.02.1919
  Ciszek Edward - , szer., 1 p. inż., zm.ch. 07.07.1919, Warszawa
  Ciszek Jan *  - , kan., 1 pap, zm. 20.12.1920
  Ciupka Franciszek - , strz., 3 pspodh., zm. 16.10.1920
  Ciura Paweł - , szer., baon lwowski 4 pp, zm.ch. 29.09.1920, Warszawa
  Ciwiński Zygmunt - , szer., 4 oddz. szt. MSWojsk., zm. 03.09.1920
  Cudny Zygmunt (n) - , por., 7 pac, zm. 07.12.1921
  Cwaliński Jan
  - , szer., baon marsz. zap., zm.ch. 01.03.1920, Warszawa
  Cyfert Jan - , szer., 1 pp Leg., zm. 02.10.1920, Warszawa
  Cymbarowicz (Cymbarewicz) Franciszek - , szer., 2 pp, zm.ch. 06.03.1919, Warszawa
  Cymer Bolesław - , szer., 4 pp lubelski, zm.ch. 11.01.1920, Warszawa
  Czaban Józef - , szer., 30 pp, zm.ch. 01.04.1919, Warszawa
  Czaja Jan - , kan., 3 pac, zm. 05.07.1919
  Czajka Franciszek - , szer., wileński pułk, zm.ch. 30.08.1920, Warszawa
  Czajkowski Eugeniusz - , szer., 59 pp, zm.ch. 16.09.1920, Warszawa
  Czajkowski Władysław - , szer. WP, zm. 13.05.1920
  Czajrowski Antoni - , szer. sanit., kolumna dezynf., zm.ch. 08.11.1920Warszawa
  Czaplarski Stefan - , szer., 2 p.strz. SU, zm. 24.03.1919
  Czapski Franciszek - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 14.05.1920, Warszawa
  Czarnecki Aleksander - , szer., 34 pp, zm.ch. 18.03.1919, Warszawa
  Czarnecki Antoni - , pchor. WP, zm.r. 11.09.1920, Warszawa
  Czarnecki Franciszek - , szer., 36 pp, zm.r. 20.05.1920, Warszawa
  Czarnecki Leonard - , rekrut WP, zm. 17.12.1918
  Czarnecki Stefan - , szer., 21 pp, zm.ch. 11.09.1919, Warszawa
  Czarnecki Zygmunt - , szer. sanit., Szpital Ujazdowski, zm. 16.03.1919
  Czarnowski Feliks - , kpr., 36 pp, zm.r. 20.04.1920, Białystok (?)
  Czarpichowski Wacław - , kan., I konna bat., zm.ch. 06.02.1919, Warszawa
  Czarpiński Franciszek - , szer., 1 dyw. pobor. Warszawa, zm. 11.06.1919
  Czech Jan - , żołn. WP, zm.ch. 03.08.1920, Warszawa
  Czech Stanisław (n) - , ppor. obs. aeronauta, zm. 30.09.1920, Gniezno
  Czech Tadeusz
  - , kan., 5 pap, zm.ch. 21.08.1920. Warszawa
  Czechowski Tadeusz - , mjr., d-ca 2 dyonu P.W.Samoch., zm. r.. 22.10.1920
  Czeciółka Stanisław - , szer., 66 pp, zm.r. 22.09.1920, Warszawa
  Czekławski (Czekłowski) Mikołaj - , kpr., 15 pac wlkp., zm.ch. 10.07.1920, Warszawa
  Czerniak Kazimierz - , szer., 1 p. suwalski, zm.ch. 17.08.1919, Warszawa
  Czernik Józef - , szer., 20 pp krakowski, zm.ch. 05.06.1920, Warszawa
  Czerski Jan - , szer., 22 pp, zm. 12.09.1920
  Czerwiński Jan - , pilot, lotniczy pluton, zm.ch. 23.02.1919, Warszawa
  Czerwiński Mieczysław - , kan., komp. amunicyjna Warszawa, zm.ch. 11.01.1920, Warszawa  Ćwiek Ludwik
  - , szer., 32 pp, zm.ch. 03.10.1920, Warszawa
  Ćwiertum Antoni - , szer., 2 pp Leg., zm. 16.08.1920
  Ćwikliński Tadeusz - , szer., Szkoła Oficerska Obserwatorów Lotniczych, zm.ch. 22.01.1920, Warszawa
  Ćwikła Franciszek - , szer., 9 pp Leg., zm.r. 09.11.1920, Warszawa  Dacówna Zofia - , sanitariuszka, zm. 05.03.1920
  Danieluk Józef - , szer., 34 pp, zm.r. 07.05.1920, Warszawa
  Darczuk Aleksander - , szer., 64 pp, zm.ch. 28.11.1920, Warszawa
  Darul Antoni - , sap., 10 baon sap., zm.ch. 16.10.1920, Warszawa
  Dąbrowicz Zygmunt - , żołn. WP, zm. 17.11.1918
  Dąbrowicz Zygmunt - , szer., 3 pp Leg., zm.ch. 22.11.1918, Warszawa
  Dąbrowiecki Jan - , kpr., 29 pp, zm. 03.08.1920
  Dąbrowski Dominik - , szer., 29 p. białostocki, zm.ch. 16.09.1920, Grochów
  Dąbrowski Jan - , szer., 1 pp Leg., zm. w 1919
  Dąbrowski Józef - , szer., 20 pp, zm.ch. 22.08.1919, Warszawa
  Dąbrowski Konstanty - , szer., 21 pp, zm.ch. 24.08.1919, Warszawa
  Dąbrowski Mieczysław - , uł., 5 p.uł., zm.ch. 29.11.1919, Warszawa
  Dąbrowski Stefan (Szczepan) - , uł., 115 p.uł., zm.r. 06.09.1920, Warszawa
  Dąbrowski Władysław - , szer., kolumna przewozowa, zm.ch. 27.08.1920, Warszawa
  Dąbski Stanisław - , szer., 201 pp, zm. 03.08.1920
  Delmaczyński Henryk - , rekrut, 2 pp Leg., zm. 04.12.1918
  Demiańczuk (Demianczyk) Stanisław - , plut., Żandarmeria Wojskowa Białegostoku, zm.r. 02.09.1920, Warszawa
  Denel Franciszek - , szer., szw. zap. taboru nr l, zm.ch. 14.08.1920, Warszawa
  Denisz Stanisław - , uł., 4 p.uł., zm.ch. 16.06.1920, Warszawa
  Deptuła Czesław, - uł., 3 p.uł., zm.ch. 28.02.1919, Warszawa
  Derecki Stanisław - , rekrut WP, zm. 20.11.1918
  Deresz Wiktor - , rekrut, 1 baon sap. zap., zm. 18.04.1920
  Dereszyński Leon - , uł., 1 szw. Jazdy Tatarskiej, zm.ch. 21.08.1919, Warszawa
  Derożyński Władysław - , szer. sanit., szpital polowy nr 503, zm.ch. 17.07.1920, poc. san. 14
  Detkowski Stanisław - , szer., 1 pp Leg., zm. 13.08.1920
  Dęberzyński Władysław - , szer., 1 pp, zm.ch. 18.08.1920, Warszawa
  Dębiński Paweł - , cywilny, zm. 18.12.1919
  Dębski Józef - , szer. sanit., poc. sanit. Czerwonego Krzyża, zm.ch. 01.02.1920, Warszawa
  Dębski Kazimierz - , ppor., 1 Bryg. Leg. Pol., zm.r. 29.04.1920, Warszawa
  Dębski Witold - , kan. ochotnik, 2 dak, zm.śm.trag. 1921
  Dmochowski Kazimierz
  - , ppor., 1 komp. 5 pp Leg., pl. 07.09.1920, Sidra (VM 7969)
  Dmowski Tadeusz - , st. szer., 205 pp, zm.r. 03.09.1920, Warszawa
  Dmuchowski Jan - , płk, 18 pp, zm. 27.03.1920, Kunczyczyn
  Dobiecki Bronisław - , szer., dowództwo Okręgu Etapu w Mołodecznie, zm. 27.06.1920
  Dobis Stanisław - , szer., 33 pp, zm.r. 06.08.1920, Warszawa
  Dobon (-) - , szer., 19 baon, zm. 20.07.1920
  Dobrowolski Jan - , szer., Centr. stacja sanit.-transp., zm. 30.01.1920
  Dobruń Wawrzyniec - , szer., baon wyszkolenia Warszawa, zm. 05.07.1919, Warszawa
  Dobrzyński Jan - , rekrut WP, 3 punkt zborny, zm. 06.06.1919
  Dobrzyński Feliks - , plut. pilot, Garnizon Lotniczy, zm. 23.07.1919
  Doda Stanisław - , szer., 38 pp, zm.ch. 14.04.1920, Warszawa
  Doering Marian - , szer., Szkoła Podchorążych, zm. 11.11.1919
  Dolita (Dolata) Tomasz - , szer., 60 pp, zm.ch. 07.09.1920, Warszawa
  Dolski Antoni - , sierż., 16 baon sap., zm.r. 31.07.1920, Warszawa
  Domagalski Bolesław - , szer., 8 pp Leg., zm.ch. 16.05.1919, Warszawa
  Domański Adolf - , st. szer. sanit., oddz. sanit. Szpitala Ujazdowskiego, zm. 11.05.1920, Warszawa
  Donaj Władysław - , szer., 201 pp, zm.ch. 10.10.1920, Warszawa
  Dończuk Stefan - , szer. WP, zm.r. 28.08.1920, Warszawa
  Doppler Eugeniusz - , uł., 1 p.uł. krechowieckich, zm. 08.01.1920
  Drabent Stefan - , st. szer., 68 pp, zm.ch.. 28.08.1920, Warszawa
  Drapała Michał - , szer., 62 pp, zm.r. 11.08.1920, Warszawa
  Drogowski Józef - , szer., 21 pp, zm.ch. 09.08.1919, Warszawa
  Drozdowski Ignacy - , st. szer., oddz. gosp. 1 pułku, zm.ch. 09.09.1920, Warszawa
  Drozdowski Marcin - , szer. pilot., l baon lotn., zm.ch. 11.12.1919, Warszawa
  Drue Feliks - , żołn. WP, zm. 21.11.1918
  Drzewek Ludwik - , szer., dyw. poborowa, zm.ch. 20.04.1919, Warszawa
  Dubaczewski Stanisław - , szer., 32 pp, zm. 30.08.1920
  Dubczyński Jan - , szer., Okręg Gospodarczy Powązki, zm. 04.01.1920
  Dubiel Franciszek - , ppor., 38 pp, zm.r. 24.07.1920, Warszawa
  Dubiński Romuald - , ppor., 1 p.telegr., pl. 04.07.1920 pod Równem
  Dubowik (Zenon) - , żołn. WP, zm.r. 15.08.1920, Warszawa
  Duch (Szczepan) - , szer., (47 p.strz.), zm.r. 17.08.1920, Warszawa
  Duchnowski Józef - , szer. sanit., szpital zap. DOG, zm. 06.12.1920
  Duda Franciszek - , żołn. WP, zm.ch. 27.11.1918, Warszawa
  Duda Józef - , szer. sanit., poc. sanit. nr 2, zm. 22.12.1919
  Dudek Michał - , żand., żandarmeria w Łucku, zm.ch. 28.09.1920, Warszawa
  Dudek Wincenty - , szer. WP, zm.ch. 06.03.1919, Warszawa
  Dudkiewicz Michał - , kpr., baon marsz. sap., zm. 18.10.1920
  Dudziec Jan - , kpr., Szkoła Podchorążych, zm. 28.09.1919
  Dudzinicki Aleksander - , żołn. WP, zm. 22.12.1919
  Dudziński Andrzej - , szer., 2 pp Leg., zm. 23.08.1919
  Dukaczewski Franciszek - , szer., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 31.03.1920, Warszawa
  Dunajski Stefan - . szer., 3 pp Leg., zm.ch. 01.02.1920, Warszawa
  Dunikowski Jan - , szer., 1 pp Leg., zm.r. 26.09.1920, Warszawa
  Dur Franciszek - , kpr., 67 pp, zm.r. 18.08.1920, Warszawa
  Durna Józef - , szer., 16 pp, zm. 25.12.1919
  Durnowski Jan - , szer. WP, zm.ch. 03.09.1920, Warszawa
  Durski Wojciech - , st. szer., poc. panc. "Wielkopolski", zm. 22.08.1920
  Dutkowski Henryk - , szer., Dyw. taborów, zm. 18.02.1919
  Dybała Stanisław - , strz., 6 p. strz. gran. K.M., zm.ch. 16.08.1920, Warszawa
  Dybowski Stanisław - , pchor., Urząd Gospodarczy 10 DP, zm.ch. 07.08.1920, Warszawa
  Dybul Walenty - , por., 1 p.uł. wlkp., zm.r. 26.09.1920, Warszawa
  Dychtyński Jan - , szer., 2 pp Leg., zm. 29.08.1920
  Dyła Stanisław - , szer., 2 pp Leg., zm.r. 12.06.1919, Warszawa
  Dymel Stanisław - , szer., 1 baon telegr. specjalny, zm. 16.01.1920
  Dziarnik Wacław - , szer., 36 pp, zm.ch. 08.02.1919, Warszawa
  Dżibij Jan - , szer. WP, zm.ch. 11.06.1919, Warszawa
  Dziedziczak Wacław - , rekrut, l pp Leg., zm.ch. 19.03.1919, Warszawa
  Dziedziech Paweł - , szer., suwalski pułk, zm. 13.02.1919
  Dziekoński Aleksander - , szer., zm. 11.11.1918
  Dzierbicki Wawrzyniec - , szer., 20 pp, zm.ch. 10.01.1920, Warszawa
  Dzierzkowski Zygmunt - , kan., 1 pap, zm. 02.09.1920
  Dzięgielewski Marian - , szer., 36 pp, zm.r. 13.08.1919, Warszawa
  Dzioba Józef - , szer. WP, zm.ch. 07.10.1920, Warszawa
  Dziopa Piotr - , szer., 21 pp, zm.ch. 30.04.1920, Warszawa
  Dziuk Piotr - , szer., 167 p. bytomski, zm. 24.07.1920
  Dziura Stanisław - , szer., 21 pp, zm.ch. 25.02.1920, Warszawa
  Dżems Antoni - , szer., 6 komp. maskowania, zm.ch.18.08.1920, Warszawa  Ejsmont Kazimierz - , szer. sap., szt. komp. sap. oddz. zap., zm.ch. 17.07.1920, Warszawa
  Ekert Mieczysław - , marynarz WP, zm. 12.02.1919
  Eksztejn Władysław - , kpr., 2 szw. 1 D SU, zm. 25.02.1919
  Erdman Leon - , ppor., 3 baon wojsk kolej., zm.ch. 31.02.1920, Warszawa
  Erkier Stanisław - , szer., 1 komp. telegr., zm. 08.01.1920, Warszawa
  Ewerli Jan - , szer. WP, zm. kwiecień 1920, Warszawa
  Ewiak Konstanty - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 24.08.1919, Warszawa  Fabianowicz Józef - , szer., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 06.04.1920, Warszawa
  Fabiański Adam - , szer., 145 pp, zm. 03.09.1920
  Fabiański Antoni - , szer., 1 pp Leg., zm. 10.01.1920
  Fabiański Piotr  * - , lotn. mech., Lotnicze Warsztaty w Mokotowie, zm.ch. 18.12.1920, Warszawa
  Fabich Jan - , szer., 31 pp, zm. 14.07.1920
  Fabisiak Kazimierz - , żołn. WP, zm. 28.03.1920
  Fabry Zdzisław - , urzędnik, Wojskowy Urząd Gospodarczy, zm. 26.06.1920
  Falczyński Kazimierz - , szer. WP, zm.ch. 09.01.1919, Warszawa
  Falencki Aleksander - , szer., 1 D Armii gen. Hallera, zm.ch. 23.12.1919, Warszawa
  Faliński Julian - , żołn. WP, zm. 22.11.1918
  Falkowski Marian - , szer., komp. szt., zm. 16.01.1919
  Fałaciński Stanisław, - szer., 6 pp, zm. 22.06.1919
  Farmas Jan - , szer., 3 pp Leg., zm.ch. 11.06.1919 Warszawa
  Feda Marian - , szer., 19 pp Armii gen. Hallera, zm.r. 24.09.1919, Warszawa
  Feder Walenty - , szer., stacja zborna Warszawa, zm. 05.07.1919, Warszawa
  Fedor Ignacy - , sap., l baon sap., zm.ch. 19.02.1920, Warszawa
  Fedor Władysław (*) - , szer., 18 pp, zm.ch. 16.08.1920, Warszawa
  Fedorowicz Antoni - , szer., 36 pp, zm.ch. 26.03.1920, Warszawa
  Fedoruk Jan - , szer., 23 pp, zm.r. 22.04.1920, Warszawa
  Fenko (Feńko) Piotr - , kan., 113 pac, zm. 05.01.1920, Warszawa
  Fibik Aleksander - , szer. WP, zm. 05.02.1920
  Fidelski Jan - , kan., 2 pap, zm. 02.02.1919
  Fidrych Franciszek - , szer., 21 pp, zm.ch. 15.07.1919, Warszawa
  Fifelski Jan - , kan., 12 pap, zm. 07.01.1920
  Figat Jan - , szer., l pp Leg., zm.ch. 25.05.1919, Warszawa
  Figura Jan - , szer., stacja zborna, zm.ch. 24.09.1919, Warszawa
  Filip Franciszek - , szer., 21 pp, zm. 08.08.1920
  Filipek Jan - , szer. WP, zm. 18.07.1920, Warszawa
  Filipek Marian - , szer., 5 pp, zm.ch. 11.09.1919, Warszawa
  Filipkowski Jan - , szer. WP, zm. 03.09.1920
  Filipowicz Benedykt - , szer., zm. 10.11.1918
  Filipowicz Bronisław - , szer., kkm 205 pp, zm.ch. 12.09.1920, Warszawa
  Flis Michał - , szer., 6 pp Leg., zm.ch. 24.06.1919, Warszawa
  Flisak Kazimierz - , por., 10 p. miński, zm. 01.08.1920
  Flisiński Maksymilian - , szer., 9 D, zm.ch. 06.11.1920, Warszawa
  Flomański Szymon - , szer., 9 pp Leg., zm. 18.10.1920
  Forenc Józef - , szer., zapasowa składnica, zm. 01.09.1920
  Forkusiewicz Franciszek - , rekrut WP, zm. 17.12.1918
  Fornala Feliks - , szer., 39 pp, zm.ch. 03.09.1920, Grochów
  Fornowski Władysław - , sierż. szt., 67 pp, zm.r. 19.08.1920, Warszawa (VM 2772)
  Fortkiewicz Henryk - , por. WP, zm.ch. 11.03.1920, Warszawa
  Frankowski Władysław - , kpr., 33 pp, zm.r. 15.08.1920 Warszawa
  Frączkowiak Kazimierz - , szer., 61 pp wlkp., zm. 11.07.1920
  Frej Józef - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 04.06.1920
  Fronckiewicz Emil - , plut., ruchomy punkt zborny jeńców, zm.ch. 25.08.1920, Warszawa
  Fronia (Fronio) Władysław - , kan., l pac, zm.ch. 06.09.1920, Warszawa
  Frydrych Franciszek - , żołn. WP, zm.r. 27.08.1920, Warszawa
  Furman Stanisław - , szer., 59 pp, zm.ch. 27.07.1920, Warszawa
  Fusiecki Jerzy - , szer. ochotnik, 205 pp, zm.r. 20.08.1920

  Fusiński Jan (n) - , sierż., 1 p.strz. lwowskich, zm. 12.04.1919


  Futa Leon
  - , szer. sanit., poc. infekc. nr 11, zm.ch. 15.01.1920, Warszawa  Gabinowski Marian - , kan., 1 pap, zm.ch. 23.01.1920, Warszawa
  Gać Jan - , szer., 109 pp, zm.r. 04.09.1920, Warszawa
  Gaczkowski Jan - , sap., Szkoła Saperów, zm.ch. 02.03.1920, Warszawa
  Gaczyński Jan - , szer., baon harcerski, zm. 21.04.1919
  Gadomski Jan - , szer., PKU w Radzyminie, zm.ch. 28.07.1919, Warszawa
  Gadomski Kazimierz - , sierż., oddz. robotniczy nr 34, zm.ch. 29.09.1919, Warszawa
  Gadomski Izydor - , rekrut WP, zm. 06.12.1918
  Gadomski Zacharjasz - , kpr., komp. ozdrowieńców 32 pp, zm.ch. 22.05.1920, Warszawa
  Gaiński Jan - , uł., 3 p.uł., zm.ch. 16.07.1919, Warszawa
  Gajdowski Antoni - , kan., 9 pap, zm.ch 09.05.1919, Warszawa
  Gajewski Stanisław - , szer., 21 pp, zm.ch. 03.08.1920, Warszawa
  Gajewski Wincenty (Walenty) - , kpr., 60 pp, zm.r. 20.09.1920, Warszawa
  Galaj Konstanty - , szer., 4 p. podhalański, zm. 01.10.1920
  Galasiewicz Jan - , plut., 5 pp Leg., zm.ch. 10.07.1919, Warszawa
  Gałązka Aleksander - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 09.11.1920, Warszawa
  Gałązka Stanisław - , szer., 1 pp Leg., zm. 19.03.1919
  Gałecki Stefan *  - , szer., 10 pp, zm.ch. 18.12.1920, Warszawa
  Gawęda Michał - , szer. ochotnik, 28 komp., zm.ch. 19.09.1920, Warszawa
  Gawroń Leon - , kan., 15 pap, zm.r. 31.08.1920, Warszawa
  Gawroński Kazimierz - , szer., 6 pp Leg., zm.ch. 24.06.1919, Warszawa
  Gąbiak Stanisław - , szer., 3 pp Leg., zm. 10.10.1920
  Gąbkowski Michał - , szer., komp. telegr., zm. 31.12.1919
  Gągorowski Władysław - , szer., 1 pp wileński, zm. 16.08.1920, Warszawa
  Gąsior Stanisław - , szer., kkm 67 pp, zm.ch. 22.06.1920, Warszawa
  Gąsiorek Józef - , plut., 1 kkm 5 pp Leg., pl. 07.09.1920, Sidra
  Gąsiorowski Bronisław - , szer. WP, zm.ch. 06.10.1920, Warszawa
  Gąsiorowski Henryk - , szer., 1 pp syberyjski, zm.ch. 12.09.1920, Warszawa
  Gąsiorowski Jan - , kpr., SU Jabłonna, zm.ch. 26.02.1919, Warszawa
  Gąsiorowski Marcin - , sap., l baon sap., zm.ch. 25.03.1920, Warszawa
  Gąsiorowski Sylwester - , szer., l p. strz. armii gen. Hallera, zm.ch. l6.12.1919, Warszawa
  Gelter Leon - , szer., 65 pp, zm.ch. 15.10.1920, Warszawa
  Gerek Władysław - , szer., 15 pp, zm.ch.16.10.1920, Warszawa
  Giedrocz Stanisław - , szer., l pp suwalski, zm.ch. 15.03.1919, Warszawa
  Gierczyk Jan - , kan., 7 pap, zm. 11.02.1920
  Giętek Stanisław - , sap., Szkoła Podoficerów Saperów, zm.ch. 01.08.1919, Warszawa
  Gil Józef - , szer. WP, zm.r. 12.08.1920, Warszawa
  Girka Stanisław - , szer., 34 pp, zm. 26.12.1919
  Giza Marian - , szer., 2 D, zm.ch. 17.09.1920, Warszawa
  Gizińska Zofia - , sanitariuszka, zm. 02.07.1919
  Glewiński Wincenty (n) - , ppor., Wojsk. Centralne Zakł. Gosp., zm. 08.10.1921
  Gliniecki Józef
  - , plut., 34 pp, zm.ch. 16.08.1920, Warszawa
  Glinkowski Antoni - , szer., Centralna Składnica Umundurowania Cytadela, zm. listopad 1920
  Gładkowski Jan - , szer. WP, zm. 25.08.1920
  Głażewski Franciszek  * - , szer., baon wartown. kielecki, zm.ch. 13.12.1920, Warszawa
  Głąb Jan - , szer., 144 pp, zm.r. 21.09.1920, Warszawa
  Głodek Wojciech - , szer. WP, zm.ch. 12.08.1920, Warszawa
  Głogowski Aleksander (n) - , por., bat. zapas. artylerii., zm. 03.09.1921
  Głowacki Józef
  - , żołn. WP, zm. 20.11.1918
  Głowacki Józef - , szer., Gospoda Żołnierska Warszawa, zm.ch. 26.04.1919, Warszawa
  Głowacki Henryk - , szer., 14 komp. baonu kolej., zm.ch. 01.09.1919, Warszawa
  Głowikowski Antoni - , szer., 4 pp Leg., zm.ch. 21.08.1919, Warszawa
  Głowinkowski Władysław - , rekrut WP, zm. 04.12.1918
  Gnieciowski Antoni - , szer., 21 pp, zm.ch. 04.03.1920, Warszawa
  Goc Stefan - , szer., tabor zap. nr l, zm.ch. 26.03.1920, Warszawa
  Gocewicz Feliks - , robotnik, Warsztaty Lotnicze, zm. 06.04.1919
  Godlewski Adam - , szer., 21 pp, zm. 18.07.1920
  Godziński Edward - , st. szer., 46 pp, zm. 16.08.1920
  Gogolewski Antoni - , sierż., 28 pp, zm. 26.07.1920
  Gogoliński Jarosław - , jeniec katolik, zm. 09.10.1920
  Goliszak (Goliszek) Seweryn - , szer., baon etapowy, zm. 22.10.1920
  Goljarz Stanisław - , szer. sanit., oddz. sanit. Szpitala Czerwonego Krzyża, zm.ch. 04.12.1920, Warszawa
  Goljat Władysław - , szer., 5 pp Leg., zm.r. 11.09.1920, Warszawa
  Goliński Józef - , szer., 11 baon zap., zm.ch. 03.10.1920, Warszawa
  Gołaszewski Jan - , szer., Wojskowy Okręgowy Urząd Gosp. Warszawa, zm. 12.07.1920, Warszawa
  Gołaszewski Józef - , szer., 33 komp. kolej. 5 baon, zm.ch 13.10.1920, Warszawa
  Gołębiowski Franciszek - , szer., 29 pp, zm. 13.07.1920
  Gorczak Antoni - , st. szer., komp. szt. 36 pp, zm.ch. 14.06.1920, Warszawa
  Gorski Wojciech - , szer., 26 pp, zm. 09.04.1919
  Gortat Józef - , szer., 4 komp. Cytadela, zm. 07.09.1920
  Gorzechowski Jerzy *  - , uł., 11 p.uł., zm.ch. 21.12.1920, Warszawa
  Gorzela Józef - , sap., 16 p. sap., zm. 17.10.1920
  Gorzkowski Franciszek - , szer., 1 baon telegr. zap., zm.ch. 13.01.1920, Warszawa
  Gościła Julian - , szer., 21 pp, zm.ch. 16.02.1920, Warszawa
  Goździalski Wacław - , uł., 2 p.uł. w Łukowie, zm.ch. 18.05.1920, Warszawa
  Gożniewicz Marian - , żołn. WP, zm. 05.11.1920
  Góralczyk Benedykt - , żołn. WP, zm.ch. 05.12.1919, Warszawa
  Góralczyk Stanisław - , szer., l lot. oddz., zm.ch. 20.03.1919, Warszawa
  Górecki Józef - , szer. 21 pp, zm.ch. 26.01.1919, Warszawa
  Górecki Józef - , szer., 1 baon etapowy kielecki, zm. 24.12.1919, Warszawa
  Górecki Piotr - , żołn. WP, zm.ch. 29.11.1918, Warszawa
  Górecki Stanisław - , szer. sanit., oddz. san. szp. zap. nr 2, zm.ch. 16.03.1920, Warszawa
  Górecki Stanisław - , kan., 1 bat., miński pułk, zm. 16.09.1920
  Górniak Władysław - , szer., 58 pp, zm.r. 10.12.1920, Warszawa (VM 487)
  Górny Józef - , szer. WP, zm. 18.11.1918
  Górowski Leon - , kan., 8 pac, zm.ch. 13.10.1920, Warszawa
  Górski Ignacy - , szer., 1 poczta polowa, zm. 12.08.1920
  Górski Otton - , ppłk, inspektor obozu jeńców, zm. 02.07.1919
  Górynowicz (Górykowicz) Władysław - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 29.04.1919, Warszawa
  Gózik Józef - , plut., 4 pspodh., zm.ch. 02.10.1920, Warszawa
  Grabarczyk Jan - , szer., Główna Szkoła Piechoty, zm.ch. 05.01.1920, Warszawa
  Grabarek Jan - , szer., 29 pp, zm.ch. 23.08.1920, Warszawa
  Grabczyk Antoni - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 13.03.1919, Warszawa
  Grabowski Bolesław - , szer. WP, zm.ch. 11.01.1919, Warszawa
  Grabowski Jan - , szer., 1 dyw. tabor., zm.ch. 10.10.1919, Warszawa
  Grabowski Józef - , szer. WP, zm.ch. 31.07.1920, Warszawa
  Grabowski Julian - , szer., 23 pp, zm.ch. 09.10.1920, Warszawa
  Grabowski Michał - , kan., 1 pap grupa Armii gen. Hallera, zm.ch. 29.08.1919, Warszawa
  Grabowski Stanisław - , kan., 6 bat. baonu art. zap., zm.ch. 23.02.1920, Warszawa
  Grabowski Wincenty - , szer., 5 kolumna Armii Hallera, zm. 06.12.1919
  Grabowski Władysław - , kan., l dyw. art. konnej, zm.ch. 25.12.1919, Warszawa
  Grabski Józef - , szer., 49 pp, zm.r. 28.08.1920, Warszawa
  Graczyk Michał - , strz., 3 pspodh., zm.r. 10.11.1920, Warszawa
  Graczyk Stefan - , szer., 66 pp, zm.ch. 11.11.1920, Warszawa
  Graczyk Szczepan - , szer., 5 pp Leg., zm. 06.08.1919
  Gradnik Franciszek - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 20.01.1920, Warszawa
  Grajewicz Stanisław - , szer., 4 pp Leg., zm.ch. 27.09.1920, Warszawa
  Gral Stanisław - , szer., 4 pp Leg., zm. 24.12.1919, Warszawa
  Granoszewski Jan, - szer., 32 pp, zm. 24.11.1919
  Grat Józef - , st. szer., 36 pp, zm. 15.08.1920
  Grat Wawrzyniec - , żołn. WP, zm. 22.07.1920
  Grenda Franciszek - , robotnik, Centralne Warsztaty Lotnicze, zm. 06.02.1920
  Gregorowicz Marian - , st. szer., Centralne Warsztaty Telegr., zm. 03.04.1920
  Grędzielewski Bronisław - , szer., 2 pp ochrony kolej., zm. 14.09.1920
  Grędziński Franciszek - , st. szer. WP, pl. 15.08.1920, Radzymin
  Grochowski (-) - , szer. WP, zm. 17.08.1920
  Grochowski Aleksander - , żołn. WP, zm.ch. 09.12.1918, Warszawa
  Grodzki Jan - , żand. WP, zm. 19.07.1920
  Grodzki Julian - , szer. ochotnik szofer, 20 kolumna samochodów ciężarowych, pl. 19.10.1920, pod Brodami
  Grolicki Stanisław - , uł., szw. zap. taboru nr 1, zm. 23.07.1920
  Gromacki Franciszek - , szer., komp. telef. p. telegraf., zm.ch. 08.07.1919, Warszawa
  Gronkowski Karol - , szer., 48 pp, zm.r. 08.10.1920, Warszawa
  Grosicki Bolesław - , szer., 19 pp, zm.ch. 08.12.1919, Warszawa
  Grubski Ignacy - , uł., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 15.03.1920, Warszawa
  Gruchała Wawrzyniec - , żołn. WP, zm. 28.11.1918
  Grudny Paweł - , kan., 1 bat. polowa, zm.ch. 04.03.1919, Warszawa
  Gruszczyński Piotr - , szer., kkm miński pułk, zm.ch. 13.07.1920, Warszawa
  Gruszka Maciej - , szer., 25 pp, zm.ch. 12.10.1920, Warszawa
  Gruszkiewicz Władysław - , szer., 21 pp, zm.ch. 02.05.1919, Warszawa
  Gryglewski Antoni - , szer., 31 pp, zm. 19.08.1920
  Gryziak Józef - , szer., Komenda Wojskowa lewobrz. Wisły, zm.ch. 01.12.1919, Warszawa
  Grzebak Józef - , strz., 3 pspodh., zm.ch. 04.06.1920, Warszawa
  Grzelakowski Jakub - , szer., 22 pp, zm.ch. 03.07.1920, Warszawa
  Grzesiak Karol - , kan., 8 pap, zm.ch. 28.05.1919, Warszawa
  Grześkiewicz Bronisław - , szer., 3 kkm 145 p., zm.r. 07.09.1920, Warszawa
  Grzeszkiewicz Józef - , szer., poczta pol., zm.ch. 18.11.1920, Warszawa
  Grzybowski Antoni  * - , szer., 34 pp, zm.ch. 10.12.1920, Warszawa
  Grzybowski Brunon - , st. szer., Dep. I MSWojsk., zm.ch. 09.06.1920, Warszawa
  Grzymała Wacław - , szer., 1 baon telegr., zm.ch. 20.02.1920, Warszawa
  Grzyś Franciszek - , szer., 8 pp wileński, zm. 01.03.1920
  Grzywaczewski Bronisław - , szer., 1 pp Leg., zm.r. 14.10.1920, Warszawa
  Gubowski Mieczysław - , szer., 2 pp Leg., zm. 26.08.1920
  Guc Andrzej - , szer., 25 pp, zm.ch. 03.02.1920, Warszawa
  Gucze Leon - , szer., 13 pp, zm.r. 25.08.1920, Warszawa
  Gudlewicz Walenty - , szer., front. poczt. pol. 62 pp, zm. 21.07.1920
  Gudzinowicz Maciej - , szer. WP, zm. 13.10.1920
  Gugała Andrzej - , szer., 36 pp, zm.ch. 17.07.1919, Warszawa
  Gugała Jan - , szer., WP, zm. 01.01.1920
  Gulej Jan - , szer., samodz. dyon straży gran., zm.ch. 07.01.1920, Warszawa
  Gusek Jan - , szer., 42 pp, zm. 18.02.1920
  Gutkowski Stanisław - , uł., 214 p.uł., zm.ch. 30.09.1920, Warszawa
  Gutowski Jan - , szer., 101 (10) pp, zm. 06.12.1920, Warszawa
  Guz Józef - . szer., 64 pp, zm. 06.08.1920
  Guz (Guź) Stefan - , kpr., 1 p. szwol., pl. 03.04.1920, Jelsk
  Gwoździak Czesław - , szer., 67 pp, zm. 21.07.1920  Habert Czesław - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 21.08.1919 Warszawa
  Habik Wincenty *  - , szer., baon kielecki, zm.ch. 15.12.1920, Warszawa
  Hałas Walerian - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 04.09.1919, Warszawa
  Hałyk Eljasz - , szer., komp. Zamkowa, zm.ch. 13.05.1920, Warszawa
  Han Bolesław - . szer. sanit., komp. sanit. Szpitala Mokotowskiego, zm.ch. 22.10.1919, Warszawa
  Hanas Bronisław - , żołn. WP, zm. 10.11.1918
  Hanke Roman - , st.wachm. żandarmerii, zm.śm.trag. 08.05.1920
  Haraburda Jan - , ppor. WP, zm.ch. 09.01.1920, Warszawa
  Harbaszewski Czesław *  - , szer. WP, zm.ch. 07.12.1920, Warszawa
  Hebda Władysław - , szer., 1 garaż automobil., zm.ch. 12.01.1920, Warszawa
  Heller Edward - , szer. WP, zm.ch. 08.01.1919, Warszawa
  Herciński Feliks - , szer., 5 pp Leg., zm. 03.08.1920
  Hermanowicz Józef - , szer., 101 pp, zm.r. 27.08.1920, Warszawa
  Hiasoń Jan - , szer., 1 pp Leg., zm. 29.08.1920
  Hoch Leon - , szer., 58 pp, zm.ch. 09.09.1920, Warszawa
  Hodyka (Hodyla) Jan - , szer. WP, zm.ch. w lutym (06.02.)1920, Warszawa
  Hoffman. Stefan - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 12.08.1920, Warszawa
  Holewiński Stanisław *  - , strz., 16 Dyw. Strz. Pomorskich, zm.ch. 15.12.1920, Warszawa
  Hrom Roman - , kan. ochotnik, 2 bat. art. zenitowej, zm.ch. 07.09.1920, Warszawa
  Hryniewiecki Bronisław - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 14.11.1920, Warszawa
  Hubel Jan - , por., 3 pap, d-ca 9 bat., zm. 10.09.1920 (VM 6966)
  Hulecki Władysław - , sierż.. stacja zborna Armii gen. Hallera, Modlin, zm.ch. 21.01.1920, Warszawa  Idzikowski Mikołaj - , szer., 22 pp, zm.ch. 12.03.1919, Warszawa
  Ignaciuk Franciszek - , szer., 7 pp Leg., zm.ch. 30.12.1919, Warszawa
  Iljin Jan - , żołn. WP, zm. 27.11.1918  Jabłonowski Józef - , żołn. WP, zm. 20.11.1918
  Jabłoński Adam - , szer., 34 pp, zm.r. 22.07.1920, Warszawa
  Jabłoński Henryk - , szer., 32 pp, zm.ch. 12.06.1920, Warszawa
  Jabłoński Kazimierz - , rekrut, l pp Leg., zm.ch. 03.12.1918, Warszawa
  Jabłoński Stanisław - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 17.11.1919, Warszawa
  Jabłoński Wincenty - , szer., 21 pp, zm.ch. 02.08.1920, Warszawa
  Jackiewicz Andrzej (*) - , por., 4 pp Leg., zm.r. 31.07.1920, Warszawa
  Jackowiak Jan - , żołn. WP, zm. 19.08.1920
  Jacuta Kazimierz - , żołn. WP, zm. 11.09.1920
  Jacymiński Roman - , szer., komp. garnizonowa, zm. w lutym 1920
  Jadacki Aleksander - , szer., 13 pp, zm.ch. 10.03.1920, Warszawa
  Jagiełło Jan - , rekrut, 5 pp Leg., zm.ch. 18.03.1919, Warszawa
  Jaginiak Idzi - , strz., 6 p. strz. gran., zm.ch. 24.08.1920, Warszawa
  Jagodziński Aleksander - , szer., 201 pp, zm.ch. 04.12.1920, Warszawa
  Jagodziński Antoni - , żołn. WP, zm. 15.11.1918, Warszawa
  Jagodziński Józef - , strz., 3 pspodh., zm.r. 24.09.1920, Warszawa
  Jagodziński Maksymilian - , strz., 9 p. strz., zm.r. 20.08.1920, Warszawa
  Jagodziński Wincenty - , uł., szw. zap. taboru nr l, zm.ch. 29.03.1920, Warszawa
  Jagusiak Serafin - , szer. WP, zm. 13.11.1918
  Jakiwiak Władysław - , szer., 36 pp, zm.ch. 09.08.1920, Lwów (?)
  Jakubczyk Franciszek - , szer., 25 pp, zm.ch. 16.01.1920, Warszawa
  Jakubowski Czesław - , rtm., 14 p.uł., pl. 09.10.1920, Korosteń (VM 3928)
  Jakubowski Jan - , szer., stacja zborna, zm. 30.07.1919, Warszawa
  Jakubowski Michał - , szer., 7 komp. telegr. przy II Armii, zm. 08.10.1920
  Jakubowski Władysław - , szer., 31 pp, zm.ch. 14.08.1920, Warszawa
  Jama Stanisław - , szer., 49 pp, zm. 03.12.1920
  Jambroży Franciszek - , szer., 63 pp, zm. 09.08.1920
  Janas Michał - , żołn. WP, zm. 24.11.1918
  Janicki Wawrzyniec - , sap., 16 baon sap., zm.ch. 17.11.1920, Warszawa
  Janiszewski Michał - , szer., 2 pp Leg., zm.r. 03.12.1920, Warszawa
  Janka Jan - , uł., 2 wlkp.p.uł., zm.ch. 06.10.1920, Warszawa
  Jankiewicz Stanisław - , szer., słucki pułk (Baranowicze), zm. 25.03.1920
  Janko Rudolf - , szer., l pp Leg., zm.r. 05.07.1919, Warszawa
  Jankowski Heliodor - , kpr., 21 pp, zm. 07.01.1920
  Jankowski Kazimierz (*) - , sierż. pil., 13 esk. myśliwska, pl. 18.08.1920, lot bojowy w rej. Pułtuska (VM 8126, KW)
  Jankowski Mieczysław - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 24.03.1920, Warszawa
  Jankowski Szczepan - , szer., 4 pomorski pp, zm.r. 03.09.1920, Warszawa
  Jankowski Władysław (*) - , kpt., dca II dyonu 1 pac, zm.(wypadek) 18.10.1920, Warszawa
  Janowski Wacław - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 02.03.1919, Warszawa
  Janulewicz Antoni - , szer., 1 p. suwalski, zm.ch. 09.08.1919, Warszawa
  Janusz Jan - , rekrut, 4 bat. 10 pap, zm. 13.03.1919
  Jańczak Zygmunt - , szer., 28 pp, zm. 01.08.1920
  Jarczyński Roman - , szer. WP, zm.09.08.1920
  Jarkowski Włodzimierz - , por., transp. zagraniczny MSWojsk., zm.ch. 02.07.1920, Warszawa
  Jarmusz Wincenty - , st. szer. WP, zm. 09.08.1920
  Jaroński Eugeniusz - , szer., Szkoła Rusznikarska, zm. 24.06.1919
  Jaroński Wawrzyniec - , szer., 70 pp, zm.ch. 27.09.1920, Warszawa
  Jaroszek Feliks - , uł., 2 p.uł. lubelskich, zm.ch. 06.09.1920, Warszawa
  Jaroszewicz Antoni - , szer., 9 pp Leg., zm.r. 21.10.1920, Warszawa
  Jarus Franciszek - , szer. pilot, 12 eskadra lotn., zm. 15.08.1920
  Jasinicki Adam - , szer., baon zap. OKC, zm. 15.09.1920
  Jasiński Antoni - , st. żand., l dyon żandarmerii, zm. 05.06.1920
  Jasiński Stefan - , szer., 1 pp Leg., zm. 22.12.1918
  Jasiuniec Kazimierz *  - , szer. WP, zm. 13.12.1920
  Jaskółka Antoni - , szer., 3 krakowski pułk, zm. 17.08.1920, Warszawa
  Jastrzębowski Wacław - , uł., 112 p. konny oddz. mjr Jaworskiego, zm.ch. 03.12.1920, Warszawa
  Jastrzębski Stanisław - , szer., 167 pp, zm.ch. 03.10.1920, Warszawa
  Jaśkowski Jakub - , szer., kolumna parkowa nr 2, zm.ch. 03.01.1920, Warszawa
  Jatczak Czesław - , szer., komp. rekonwal. 21 pp, zm.ch. 20.07.1919, Warszawa
  Jaworski Kazimierz - , plut., 4 szw. 3 dyonu żandarmerii, zm.ch. 27.10.1920, Warszawa
  Jaworski Stanisław - , kan., bat. 1 D, zm.ch. 17.10.1919, Warszawa
  Jaworski Stanisław - , szer. WP, zm.ch. 18.10.1920, Warszawa
  Jaworski Wacław - , szer. sanit., oddz. sanit. Szpitala Ujazdowskiego, zm.ch. 17.06.1920, Warszawa
  Jedliński Zygmunt - , kan., 8 pap, zm.ch. 27.06.1919, Warszawa
  Jeleń Władysław - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 20.11.1920, Warszawa
  Jeńszkowiak Jan - , kpr., 46 pp, zm. 15.08.1920
  Jezierski Stanisław - , szer. WP, zm.ch. 02.09.1920, Warszawa
  Jeziorowski Kazimierz - , szer., 266 pp, zm.ch. 11.08.1920, Warszawa
  Jeziorowski Stanisław - , szer. WP, zm. 25.12.1918
  Jeziorska Ludmiła - , sanitariuszka, zm. 24.07.1920
  Jeziorski Ignacy - , strz. kon., 1 szw. straży gran., zm.ch. 10.04.1919, Warszawa
  Jeznach Stefan - , ppor. obs., lotn. I Armii, zg. śm. lotn. 06.08.1920, Warszawa
  Jędrzejczak Walenty - , kan., 5 bat. 17 pap, zm.ch. 28.08.1920, Warszawa
  Jędrzejewski Bolesław - , weteran powstania z 1863, lat 79, zm. 05.11.1920
  Jodłowski Szczepan - , szer., szpital koni nr 2, Warszawa Praga, zm.ch. 05.11.1920, Warszawa
  John Aleksander - , por., 4 komp. 9 pp Leg., zm.r. 21.10.1920, szp. pol. 602
  John Władysław - , szer. WP, zm. 16.08.1920
  Jopp Jan - , st. szer., 4 pp Leg., zm.r. 09.08.1920, Warszawa
  Józefiak Józef - , uł., l p.uł., zm.ch. 20.08.1920, Warszawa
  Jóźwiak Michał - , szer., 3 p. straży gran., zm. 05.03.1920
  Juchnicki Józef - , szer., 12 pp, zm. 01.04.1919
  Juchniewicz Bronisław - , szer., 21 pp, zm.ch. 16.04.1920, Warszawa
  Judczak Aleksander - , szer., 32 pp, zm. 09.01.1920
  Jurczak Aleksander - , strz., 1 pspodh., zm.r. 13.08.1920, Warszawa
  Jurczyk Anastazy - , szer., auto przy Misji Francuskiej Armii gen. Hallera, zm.ch. 08.10.1920, Warszawa
  Jurkiewicz Antoni - , szer., 63 pp, zm. 08.09.1920
  Jurkiewicz Czesław - , szer., komp. telef. 63 pp, zm.ch. 24.09.1920, Warszawa
  Jurkowski Stanisław - , st. szer., pluton żandarmerii wojskowej, zm.ch. 17.05.1920, Warszawa
  Juszczyński Franciszek - , żołn. WP, zm.ch. 25.08.1920, Warszawa
  Jużynek (Jużyrek) Jan - , szer., 101 pp, zm.r. 30.09.1920, Warszawa


  Kachała Szczepan
  - , szer., 15 pp, zm. 17.01.1920
  Kacperski Piotr - , szer., 6 pp Leg., zm.r. 13.09.1920, Warszawa
  Kacprowicz Stanisław - , kan., 5 pap, zm.r. 27.07.1920, Warszawa
  Kacprowski Feliks - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 27.11.1920, Warszawa
  Kaczalak Józef - , szer., Urząd Gospodarczy Warszawa Praga, zm.ch. 04.04.1919, Warszawa
  Kaczała Wincenty - , szer., 13 pp, zm.ch. 24.09.1919, Warszawa
  Kaczmarczyk Telesfor - , szer., kkm 33 pp, zm.ch. 11.08.1919, Warszawa
  Kaczmarczyk Władysław - , szer., 36 pp, zm.ch. 01.09.1919, Warszawa
  Kaczmarek Artur - , uł., oddz. poznański konny, zm.r. 15.03.1919, Warszawa
  Kaczmarek Józef - , telegraf., l p. telegraf., zm.r. 23.03.1919, Warszawa
  Kaczmarski Zygmunt - , kpt., dowództwo dworca Aleksandrów, zm. 01.11.1919
  Kaczocha Jan - , szer., 7 pp Leg., zm.ch. 15.04.1919, Warszawa
  Kaczor Piotr - , szer., 42 pp, zm.ch. 01.01.1920, Warszawa
  Kaczyński Antoni - , szer., 32 pp, zm.ch. 08.01.1920, Warszawa
  Kaczyński Konrad - , szer. WP, zm. 21.01.1920
  Kadisz Jan - , uł., 13 p.uł., zm.ch. 04.04.1920, Warszawa
  Kaftan Jan - , rekrut WP, zm.ch. 10.04.1919, Warszawa
  Kajdos (Kajdas) Jan - , strz., 3 pspodh., zm.ch. 10.08.1920, Warszawa
  Kajzer (Kajser) Władysław - , szer., 21 pp, zm.ch. 17.09.1919, Warszawa
  Kakowski Józef - , szer., komp. zap. baon wartown., zm.ch. 26.03.1920, Warszawa
  Kalafaciuk Mieczysław - , szer., 5 pp Leg., zm. w lipcu 1919
  Kalata (-) - , żołn. WP, zm. 24.11.1918
  Kalata Czesław - , szer., 21 pp, zm.ch. 19.10.1919, Warszawa
  Kalbarczyk Józef - , plut., 1 p. szwol., pl. 03.04.1920, Kuźmicze
  Kalczyński Stefan - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 27.01.1919, Warszawa
  Kaliniak Paweł - , kpr., dowództwo Szkoły Wyższej Taborów Warszawa, zm.ch. 05.03.1920, Warszawa
  Kalinowski Ignacy - , szer., 8 pp Armii gen. Hallera, zm.ch. 26.07.1919, Warszawa
  Kalinowski Jan - , szer. WP, zm.ch. 03.09.1920, Warszawa
  Kaliński Wiktor - , ppor., 36 pp, pl. 18.01.1920, Zahacie
  Kalisz Wincenty - , szer., 49 pp, zm.r. 11.10.1920, Warszawa
  Kalita Józef - , szer., oddz. wartowniczy Zamku Warszawskiego, zm.ch. 28.12.1919, Warszawa
  Kalitowski Józef - , szer., 32 pp, zm.ch. 08.02.1920, Warszawa
  Kałuski Henryk - , szer., 201 pp, zm. 11.09.1920
  Kałuża Józef - , szer., 3 pp Leg., zm.ch. 08.05.1919, Warszawa
  Kamiński Feliks - , szer., Sztab Generalny, zm. 31.08.1919
  Kamiński Franciszek - , żołn. WP, zm.(wypadek) 07.11.1919, Warszawa
  Kamiński Ignacy - , szer., 145 pp, zm.r. 18.08.1920, Warszawa
  Kamiński Józef - , strz., 1 pspodh., zm.r. 13.07.1920, Warszawa
  Kamiński Józef - , kan., l pac, zm.ch. 31.08.1920, Warszawa
  Kamiński Leon - , szer., tabor zap. nr 1, zm.ch. 27.06.1920, Warszawa
  Kamiński Maksymilian - , żołn. WP, zm. 23.12.1918, Warszawa
  Kamiński Michał - , szer., 16 pp, zm.ch. 06.08.1920, Warszawa
  Kamiński Romuald (Roman) - , plut., 5 pp Leg., zm.r. 02.10.1920, Warszawa
  Kamiński Wacław - , żołn. WP, zm.ch. 20.11.1918, Warszawa
  Kamiński Wincenty - , szer. sanit., zm. 14.09.1919
  Kamionowski Edward - , kpr., 19 pp, zm.ch. 31.10.1919, Warszawa
  Kanan Henryk - , szer., p. białostocki, zm. 14.08.1919
  Kania Szymon - , szer., 64 pp, zm.ch. 07.08.1920, Warszawa
  Kania (Klama?) Walerian - , uł., szw. przyboczny Naczelnego Wodza, zm. 15.01.1920
  Kanyszew Otto - , kan., 46 bat. 167 p., zm. 31.08.1920
  Kapacki Jan - , szer., 36 pp, zm. 01.08.1920
  Kapica Wacław - , szer., l baon kolej., zm. 02.12.1919
  Kapka Józef - , żołn. WP, zm.(wypadek) 25.09.1920, poc. szp. 34
  Kapkowski Michał - , szer., 15 pp, poczta pol. nr 26, zm.ch. 23.07.1920, Warszawa
  Karasiuk Antoni - , szer., punkt zborny SU, zm. 28.10.1918
  Karaszewski Józef - , szer., 63 pp, zm.ch. 10.09.1920, Warszawa
  Karcz Jan - , szer., 5 pp Leg., zm.r. 30.07.1920, Warszawa
  Karczewski Władysław - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 04.12.1920, Warszawa
  Karczmarek Wojciech - , żołn. WP, zm. 26.08.1920
  Kardysiak Stanisław - , uł., szw. front. 16 p.uł., zm. 28.09.1920
  Karga Józef - , szer., 7 Bryg. Piech., zm.ch. 27.09.1920, Warszawa
  Karnaś Wojciech - , szer., 17 pp, zm. 17.11.1920
  Karol Zdzisław - , strz., 3 pspodh., zm. 25.09.1920
  Karolak Józef - , szer., 59 pp, zm.ch. 01.08.1920, Warszawa
  Karotkiewicz Franciszek - , szer., 21 pp, zm. 17.02.1920
  Karpiński Adam - , szer., 29 pp, zm. 20.08.1920
  Karpiński Jan - , sierż., 4 łucki baon etapowy, zm.ch. 05.06.1920, Warszawa
  Karpiński Józef - , szer. WP, zm. 29.08.1920
  Karpiński Kazimierz - , rekrut WP, zm.ch. 26.11.1918, Warszawa
  Karpiński Marian - , szer., 4 pp Leg., zm.r. 05.05.1920, Warszawa
  Karpowicz Kazimierz - , szer., 102 kolumna taborowa, zm.ch. 13.08.1919(1920?), Warszawa
  Karpus Franciszek - , szer., 4 pp Leg., zm.r. 05.08.1920, Warszawa
  Kartela (Kartala) Franciszek - , szer., 22 pp, zm.ch. 05.08.1920, Warszawa
  Karwacki Bolesław - , kan. ochotnik, 7 pap, zm.r. 21.07.1919, Warszawa
  Karwacki Stanisław - , kpt., żandarmeria polowa, zm. 09.03.1920
  Karwacki Wojciech - , szer., Komenda miasta Warszawy, zm.r. 14.04.1920, Warszawa
  Kasperski Franciszek - , szer., 66 pp, zm.ch. 10.09.1920, Warszawa
  Kasperski Władysław - , żołn. WP, zm.ch. 08.12.1918, Warszawa
  Kasprowiak Antoni - , st. szer., 17 dyw. kolumna sap., zm.ch. 03.09.1920, Warszawa
  Kasprowicz Stefan - , szer., 63 pp, zm.r. 15.10.1920, Warszawa
  Kasprzak Józef - , plut., 69 pp, zm.ch. 25.08.1920, Warszawa
  Kasprzak Józef - , uł., 3 p.uł., zm.ch. 29.11.1920, Warszawa
  Kasprzak Stanisław - , szer., Centralny Urząd Gospodarczy w W-wie, zm.ch. 19.09.1920, Warszawa
  Kasprzyk Franciszek - , szer., 21 pp, zm.ch. 06.02.1920, Warszawa
  Kasztelan Antoni - , żołn. WP, zm.ch. 29.11.1918, Warszawa
  Katarzyński Stefan - , szer., 8 pp Leg., zm.ch. 23.01.1920, Warszawa
  Kausz Stefan - , żołn. WP, zm. 02.12.1918
  Kawiecki Stanisław - , szer., 1 baon wartown., zm.ch. 02.01.1920, Warszawa
  Kawlak (-) - , żołn. WP, zm. we wrześniu 1920
  Kaział Alojzy - , kan., 15 pap, zm. 01.09.1920
  Kazimierczak Ignacy - , szer. sanit., szpital polowy nr 11, zm.ch. 09.06.1919, Warszawa
  Kazimierczak Teodor - , szer., baon lotn., zm.ch. 08.01.1920, Warszawa
  Kazimierczyk Walerian - , szer., 5 pp Leg., zm. 24.10.1920
  Kazimierski Marian - , szer., 61 pp, zm.ch. 24.09.1920, Warszawa
  Kazimierski Zygmunt - , szer., zm. w listopadzie 1918
  Kądziela Wincenty - , szer. WP, zm. 24.12.1919
  Kątaba Stanisław - , żand., placówka żandarmerii w Częstochowie, zm. 18.04.1919
  Keczaj Franciszek - , szer. WP, zm. 04.08.1920
  Kempiński Stanisław - , żand. WP, zm. 17.01.1920
  Kędzierski Franciszek - , szer., 201 pp, zm.ch. 14.08.1920, Warszawa
  Kędzierski Jan - , szer., 7 pp Leg., zm. 09.02.1919, Warszawa
  Kędzior Józef - , strz., 3 pspodh., zm.r. 11.10.1920, Warszawa
  Kępiński Kazimierz - , kan., bat. art. zap. Góra Kalwaria, zm.ch. 15.02.1920, Warszawa
  Kępka Jan - , szer., 32 pp, zm.ch. 01.08.1920, Warszawa
  Kępka Józef - , szer., 36 pp, zm.ch. 23.12.1919, Warszawa
  Kęty Michał - , kan., 18 pap, zm. 26.08.1920
  Kiełbasiński Franciszek - , szer. Odsieczy Lwowa, zm.ch. 20.04.1919, Warszawa
  Kidrowski Alojzy - , żołn. WP, zm. 09.11.1920
  Kidyla Stefan - , szer., 1 baon telegr., zm. 22.02.1920
  Kiełczewski Zygmunt - , szer., komp. szt. Cytadeli, zm. 18.10.1920
  Kiełtyka Józef - , szer., 59 pp, zm.ch. 18.08.1920, Warszawa
  Kiepertt Franciszek - , szer., oddz. ckm 68 pp, zm.ch. 12.09.1920, Warszawa
  Kilarski Andrzej - , szer., 3 pp Armii gen. Hallera, zm.ch. 27.10.1919 (1920?), Warszawa
  Kisiel Stanisław - , szer., komp. szt. 16 dyw., zm.ch. 10.10.1920, Warszawa
  Kisieliński Zygmunt - , szer., komp. ozdrowieńców 21 pp, zm.ch. 19.02.1920, Warszawa
  Kisły (Kisła) Józef - , szer., 42 pp, zm.ch. 25.11.1920, Warszawa
  Kitczuk Stanisław - , kpr. WP, zm. 02.08.1920
  Kiwała Marcin - , szer., baon zap. kielecki, zm.ch. 10.12.1920, Warszawa
  Klajn Paweł - , szer., 56 pp, zm.r. 16.11.1920, Warszawa
  Klak Józef - , żołn., 49 p.strz., zm.ch. 02.11.1920, Warszawa
  Klej Andrzej - , szer., 21 pp, zm.ch. 26.07.1920, Warszawa
  Klepacz Józef - , szer., 46 pp, zm.r. 28.08.1920, Warszawa
  Klimańczyk (Klimałczyk) Antoni - , szer. WP, zm. 29.10.1920, Warszawa
  Klimaszewski Marian - , ppor. MSWojsk., zm.ch. 28.12.1919, Warszawa
  Klimaszewski Zygmunt - , szer., 1 lotn. dyw. zap., zm.r. 13.03.1920, Warszawa
  Klimczak Ignacy - , szer., PKU Siedlce, zm.ch. 14.02.1920, Warszawa
  Klingert Edward - , kan., Warsztaty Artylerii, zm. 08.01.1920
  Klisiński Ludwik - , szer. WP, zm. 29.12.1919
  Kliszpost (Kliszport) Władysław - , szer., 36 pp, zm.ch. 26.07.1920, Warszawa
  Kloc Piotr - , szer., 15 pp, zm.ch. 21.01.1919, Warszawa
  Klops Wacław *  - , strz., p. strz. białostockich, zm.ch. 24.12.1920, Warszawa
  Kluj Andrzej - , szer., 68 pp, zm.r. 18.08.1920, Warszawa
  Kluk Franciszek - , szer., pp wileński, zm.r. 05.11.1920, Warszawa
  Klukowski Marcin - , st. wachm., zm. 17.12.1920
  Kluz (Kłuż) Franciszek - , szer., Armia gen. Hallera, zm.ch. 28.07.1919, Warszawa
  Kłak Franciszek - , uł., p.uł., zm. 18.04.1919
  Kliber Jan - , kpr. WP, zm.r. w sierpniu (19.08.)1920, Warszawa
  Kliks Władysław - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 23.08.1920, Warszawa
  Kłoda Paweł - , szer., 65 pp, zm.ch. 01.10.1920, Warszawa
  Kłopot Jan - , szer., 6 p. telegr. 1 D, zm.ch. 26.09.1920, Warszawa
  Kłopotowski Stanisław - , szer., komp. szturmowa 21 pp, zm. 13.11.1920
  Kłosiewicz Michał - , szer., PKU Warszawa, zm.ch. 13.01.1920, Warszawa
  Kłosowski Wojciech - , szer., 1 p.garnizonowy, zm.ch. 02.02.1920, Warszawa
  Kmiecik Józef - , szer., 10 pp, zm.ch. 08.08.1920, Warszawa
  Kmieć Józef - , szer., 16 pp, zm. 23.12.1919
  Knopf Franciszek - , rekrut, szpital zap. koni nr l, zm.ch. 17.03.1919, Warszawa
  Kobielan Konstanty - , szer., 3 p. strz. wlkp., zm.ch. 26.06.1920, Warszawa
  Kobos Władysław - , szer., 4 baon lwowski etapowy, zm. 16.03.1920
  Kobus Julian - ochotnik, dywizja gen. Żeligowskiego, zm. 28.01.1921
  Kobyliński Lubomir - , żołn. WP, zm.ch. 29.11.1918, Warszawa
  Koc Stanisław - , szer. WP, zm.ch. 23.10.1920, Warszawa
  Kocenda Wladysław - , strz., 3 pspodh., zm.ch. 15.10.1920, Warszawa
  Kochan Franciszek - , szer., 10 pp, zm.r. 23.09.1920, Warszawa
  Kocioł Wojciech - , szer., 1 pp Leg., zm. 03.09.1920
  Kolasiński Ignacy - , st. szer., 8 pp Leg., zm. 29.09.1920
  Kolczykowski Józef - , szer., 23 pp, zm.r. 04.12.1919, Warszawa
  Kołakowski Władysław - , szer., 233 pp, zm.ch. 17.08.1920, Warszawa
  Kołatkowski Władysław - , szer., baon wartown., zm.ch. 21.09.1920, Warszawa
  Kołczun (Kołczuk) Władysław - , żand., żandarmeria śledcza, zm.ch. 31.12.1919, Warszawa
  Kołodziej Jan - , szer., 10 pp, zm.ch. 30.03.1920, Warszawa
  Komar Józef - , szer., 36 pp, zm.ch. 28.02.1919 (1920?), Warszawa
  Komar Konstanty - , st. szer., oddz. szt. Zarz. Kwatermistrzostwa w Białymstoku, zm.ch. 17.08.1920, Warszawa
  Komar Piotr - , szer., kkm 36 pp, zm. 20.08.1920
  Komarowski Jan - , kan., 10 bryg. art. pol., zm. 18.11.1920
  Komberknop Bronisław - , szer., 201 pp, zm. 12.09.1920
  Komorkiewicz Wacław - , szer., 2 baon zap., zm. 28.01.1919
  Komorowski Marian - , szer., 201 pp, zm.r. 03.09.1920, Warszawa
  Konarczyk Józef - , szer., 8 pp Leg., zm. 18.08.1920
  Konarkowski Edmund - , strz. konny, 1 szw. 6 p. strz. gran., zm.ch. 11.09.1920, Warszawa
  Konca Andrzej - , szer., 32 pp, zm.ch. 18.01.1920, Warszawa
  Kondas Władysław - , szer., baon wartown. poznański, zm.ch. 11.10.1920, Warszawa
  Kondracki Jerzy - , kpr. WP, zm.ch. 29.12.1919, Warszawa
  Konieczko Władysław - , bomb., bat. zap. art. konnej, zm. 10.09.1920
  Konieczniak Jan - , st. szer., baon wartown. zap. Kielce, zm.ch. 23.03.1920, Warszawa
  Konnicki Bronisław - , art. konny, bat. zap. art. konnej, zm. 31.12.1919
  Konopka Walenty - , sap., baon marsz. sap., zm.ch. 10.10.1920, Warszawa
  Konrad (Konrat) Ignacy - , strażnik kolej., 7 oddz. straży kolej., zm.ch. 25.05.1919, Warszawa
  Konrad Józef - , kpr., 14 pp, zm.r. 03.08.1920, Warszawa
  Kopański Aleksander - , szer., komp. Zamkowa, zm. 28.06.1919
  Kopczewski Jan - , szer., 2 komp. frontowa Rembertów, zm. 12.10.1919, Rembertów
  Kopczyński Władysław - , szer., 68 pp, zm.r. 24.07.1920, Warszawa
  Kopeć Andrzej - , szer., 2 baon wartown., zm. w kwietniu 1920
  Kopka Stanisław - , kan., 3 pac haubic Cytadela, zm.ch. 13.04.1919, Warszawa
  Kopyś Antoni - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 14.08.1920, Warszawa
  Koralewski Antoni - , szer., 46 pp, zm. 23.11.1920
  Koralewski Marian - , st. szer. WP, zm.ch. 02.08.1920, Warszawa
  Korczak Józef (*) - , por., 201 pp, pl. 18.10.1920, Wilno
  Kordak Wincenty - , szer., 61 pp, zm. 19.08.1920
  Korol Zdzisław - , strz., 3 pspodh., zm.r. 25.09.1920, Warszawa
  Korona Piotr *  - , strz., p. strz. kowelskich, zm. 25.12.1920
  Korzeniowski Józef - , szer., 1 dyw. piekarni polowej, zm. 25.04.1920
  Kosik Stanisław - , żołn. WP, zm. w kwietniu 1920
  Kosiński Gabriel - , szer., 83 kolumna tabor. GO gen. Krajewskiego, zm.ch. 18.01.1920, Warszawa
  Kosiński Kazimierz - , szer., 6 pp Leg., zm.ch. 17.08.1920, Warszawa
  Kosiński Stanisław - , żand. WP, zm. 16.10.1920
  Kosiorek Stanisław - , szer., stacja zborna Warszawa, zm.ch. 29.03.1920, Warszawa
  Kosmalski Władysław - , szer., 65 pp, zm.ch. 10.08.1920, Warszawa
  Kosmala Tomasz - , szer. WP, zm.r. 04.08.1920, Warszawa
  Kostrowicki Mikołaj - , st. uł., 108 p.uł., zm.r. 11.08.1920, Warszawa
  Kostrzewa Szczepan - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 10.02.1920, Warszawa
  Kostrzewski Kazimierz - , szer., WP, zm. 19.04.1919
  Kostrzewski Marian - , szer., 32 pp, zm. 06.11.1920
  Kosyl Stanisław - , kan., 9 pap, zm. 07.06.1920
  Kościelski (Leon) - , szer., 62 pp, zm.ch 19.08.1920, Warszawa
  Kościński Józef - , sierż., szt. komp. fort. Twierdzy Modlin, zm.ch. 18.05.1919, Warszawa
  Kot Teodor - , szer. WP, zm. 30.12.1919
  Kotas Ignacy - , sap., 17 baon sap., zm.ch. 25.07.1920, Warszawa
  Kott Jan - , kpr., 7 pp Leg., zm.ch. 18.07.1920, Warszawa
  Kotwa Wawrzyniec - , szer., 11 pp, zm.ch. 21.10.1920, Warszawa
  Kotyński Konstanty - , szer., 15 pp, zm. 20.07.1920
  Kowalczyk Antoni - , szer., komp. Zamkowa, zm. 30.05.1920
  Kowalczyk Franciszek - , szer. WP, zm. 19.12.1918
  Kowalczyk Józef - , szer., 36 pp, zm.ch. 20.01.1920, Warszawa
  Kowalczyk Józef - , szer., PKU, zm.ch. 06.09.1920, Warszawa
  Kowalczyk Kazimierz - , szer., 1 dyw. taboru nr 1, zm.ch. 07.05.1919, Warszawa
  Kowalczyk Michał - , st. uł., 1 p.uł. krechowieckich, zm.ch. 05.01.1920, Warszawa
  Kowalczyk Stanisław - , szer., oddz. Zamku, komp. wartown., zm. 27.08.1920
  Kowalczyk Walenty - , szer., 2 komp. Zamkowa, zm.ch. 02.01.1920, Warszawa
  Kowalczyk Władysław - , szer., 2 komp. frontowa 34 pp, zm.ch. 16.08.1920, Warszawa
  Kowalewski Antoni - , szer. sanit., Szpital Epidemiczny, zm.ch. 05.01.1920, Warszawa
  Kowalewski Antoni - , szer., 10 pp, zm.ch. 21.08.1920, Warszawa
  Kowalik Antoni - , kan., 10 pap, zm.ch. 28.05.1919, Warszawa
  Kowalik Jakub - , szer., 9 D, Urząd Gospodarczy, zm.ch. 21.09.1920, Warszawa
  Kowalkowski Władysław - , rekrut WP, zm. 18.11.1918
  Kowalski Aleksander - , szer., zm. 12.11.1918
  Kowalski Antoni - , szer., stacja zborna, zm.ch. 22.07.1919, Warszawa
  Kowalski Bolesław - , sap., 1 baon sap., zm.ch. 18.10.1920, Warszawa
  Kowalski Henryk - , szer. WP, zm.ch. 16.08.1920, Warszawa
  Kowalski Jan - , szer. WP, zm. 23.07.1919
  Kowalski Jan - , szer., 15 pp, zm.ch. 09.01.1920, Warszawa
  Kowalski Jan - , szer., 157 pp, zm.ch. 08.09.1920, Warszawa
  Kowalski Józef - , szer., 5 pp Leg., zm.r. 17.12.1919, Warszawa
  Kowalski Józef - , szer., 40 pp, zm.ch. 31.07.1920, poc. sanit.
  Kowalski Kazimierz - , szer., 70 pp, zm.ch. 29.08.1920, Warszawa
  Kowalski Stanisław - , szer., Lotnicze warsztaty automobil., zm. 08.07.1920, Warszawa
  Koza Franciszek - , szer., 65 pp, zm.ch. 23.11.1920, Warszawa
  Koza Leon - , szer., 32 pp, zm.ch. 11.02.1919, Warszawa
  Kozaczka Paweł - , strz., 3 p. strz. konnych, zm.ch. 09.09.1920, Warszawa
  Kozak Konstanty - , szer., 21 pp, zm.ch. 13.02.1920, Warszawa
  Kozak Stanisław - , szer., 5 baon lubelski, zm.ch. 09.12.1920, Warszawa
  Kozakiewicz Ignacy - , chor. WP, zm. 29.11.1918
  Kozakowski Kacper - , szer., 8 pp Leg., zm.ch. 01.10.1920, Warszawa
  Kozanecki Henryk - , por. pil., 12 eskadra lotn., zm.r. 12.08.1920, Warszawa
  Kozieracki Władysław - , szer., Centralne Zakłady Telef.-Telegr., zm.ch. 27.12.1919, Warszawa
  Kozigóra Michał - , szer., 15 pp, zm.ch. 25.04.1920, Warszawa
  Koziński Stanisław - , żand. WP, zm. 16.10.1920
  Kozłowski Adam - , szer., 8 pp Leg., zm.ch. 25.05.1919, Warszawa
  Kozłowski Franciszek - , szer. sanit., zm.r. 05.08.1920, Warszawa
  Kozłowski Franciszek - , szer. WP, zm. w listopadzie 1920
  Kozłowski Konstanty - , szer., 63 pp, zm.r. 15.10.1920, Warszawa
  Kozłowski Ksawery - , szer., 41 p. suwalski, zm.ch. 04.08.1920, Warszawa
  Kozłowski Władysław - , żołn. WP, zm.ch. 30.11.1918, Warszawa
  Kozłowski (-) - , żołn. WP, zm. 02.08.1920
  Kożuchowski Stanisław (n) - , mjr, zakł. DOG III, zm.ch. 24.10.1919, Warszawa
  Koźliczek (Koźliczak) Stanisław
  - , szer., stacja zborna, zm.ch. 20.03.1920, Warszawa
  Koźluk Jan - , szer., 1 komp., stacja zborna, zm.ch. 14.06.1919, Warszawa
  Koźma Franciszek - , szer., 4 p. poznański, zm. 06.05.1920
  Kożyna Józef - , szer. WP, zm. 18.07.1920
  Kraiński Kazimierz - , strz., 2 pspodh., zm.r. 28.09.1920, Warszawa
  Krajewski Czesław - , szer., 21 pp, zm.ch. 05.05.1919
  Krajewski Jan - , st. szer., 32 pp, zm.ch. 14.08.1920, Warszawa
  Krajewski Stanisław - , szer. WP, zm. 20.12.1919
  Krajewski Władysław - , st. szer., 28 pp, zm.r. 19.07.1920, Warszawa
  Krajewski Zygmunt - , kpr., 14 p. strz. konnych, zm.r. 26.03.1920, Warszawa
  Kramer Wiktor - , szer., 155 pp, zm.r. 12.07.1920, Warszawa
  Kramski Edward - , szer., 36 pp, zm. 06.10.1920
  Krasnodębski Wojciech - , szer., 32 pp, zm. 03.08.1919, Warszawa
  Krasowski Leon - , szer., straż kolej. białostocka, zm.ch. 29.07.1920, Warszawa
  Krasuski Polikarp - , szer., 7 pp Leg., zm.r. 09.10.1920, Warszawa
  Krauze Edward - , szer., 2 pp Dęblin, zm.ch. 28.03.1919, Warszawa
  Krauze Henryk - , mar., 1 baon morski, zm.r. 02.05.1920, Warszawa
  Krawczyk Józef  * - , szer., baon etapowy kielecki, zm. 11.12.1920, Warszawa
  Krawczyk Kazimierz Andrzej - , st. uł., 203 p.uł., zm. 12.09.1920, Warszawa
  Krawczyk Wincenty - , szer., 55 pp, zm. 17.11.1920
  Krepsztal (Krapsztul) Jan - , szwol., 1 p. szwol., zm.r. 03.04.1920, Jelsk
  Kreut Adam - , szer., 25 pp, zm. 22.01.1920
  Krośnicki Witold Stefan - , pchor., 6 p.uł., zm.ch. 20.10.1919, Warszawa
  Kroc (Kroć) Stanisław - , szer., 31 pp, zm.ch. 29.08.1920, Warszawa
  Kroczyc Edward - , szer., 3 pp Leg., zm. 28.08.1920
  Kropielnicki Stanisław - , szer., 36 pp, zm. 22.02.1920
  Król Aleksander - , sierż., 5 pp Leg., zm.ch. 21.08.1919, Warszawa
  Król Józef - , szer. WP, zm. 23.07.1919
  Król Marian - szer., 1 pp Leg., zm. 21.08.1920, Warszawa
  Król Paweł - , szer., 5 pp Leg., zm. 26.09.1920
  Król Stanisław - , szer. WP, zm.ch. 07.04.1919, Warszawa
  Królak Feliks - , st. szer., 47 pp, zm.ch. 17.08.1920, Warszawa
  Krüger Jan - , szer., 36 pp, zm.ch. 23.03.1920, Warszawa
  Krugułka (Krugiołka) Władysław - , szer., 14 pp, zm.ch. 21.08.1920, Warszawa
  Kruk Stanisław - , strz., 3 pspodh., zm.r. 13.11.1920, Warszawa
  Krupa Marcin - , szer., 49 p. strz., zm.ch. 07.01.1920, Warszawa
  Krupa Paweł - , szer., 145 pp, zm.ch. 09.10.1920, Warszawa
  Krupiński Jan - , kpr., 1 pp Leg., zm. 19.12.1919
  Krupor (Kruporz) Stanisław - , uł., szw. jazdy zap., zm.ch. 03.01.1920, Warszawa
  Krusiecki Stanisław - , szer., 4 pp Leg., zm. 01.01.1920, Warszawa
  Kruszewicz (-) - , żołn. WP, zm. 14.08.1920
  Kruszewski Henryk - , ppor., adiutant, 32 pp, zm. 09.11.1920
  Kruszewski Jan - , szer., warsztaty kolejowe, zm.ch. 01.05.1919, Warszawa
  Kruszewski Jan - , strz., 66 p. kaszubski, zm.ch. 02.08.1920, Warszawa
  Kruszewski Józef - , szer. sap., komp. zap., zm.ch 04.07.1920, Warszawa
  Kruszewski Kazimierz *  - , kan., 10 pap, zm. 28.12.1920
  Kruż Mikołaj - , szer., 15 pp, zm.r. 16.06.1920, Warszawa
  Krybski Stanisław - , szer., stacja wyżywienia, zm. 14.10.1920
  Krydel Wacław - , ppor., 13 p.uł., zm.ch. 07.08.1920, Warszawa (VM 3569)
  Krygier Władysław - , szer., 5 pp Leg., zm. 24.07.1920
  Kryk Roman - , strz., 4 pspodh., zm.r. 04.10.1920, Warszawa
  Kryszczak Józef - , szer. WP, zm. 08.08.1920
  Krzemień Józef - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 14.03.1919, Warszawa
  Krzeszowski Teofil - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 13.08.1920, Warszawa
  Krzewiński Stanisław - , szer.,6 pp Leg., zm.ch. 27.07.1920, Warszawa
  Krzyczkowski Leon - , szer., baon telegr. zap., zm.r. 14.07.1920, Warszawa
  Krzyczkowski Piotr * - , szer., 21 pp, zm.ch. 23.12.1920, Warszawa
  Krzywda Antoni - , szer., 32 pp, zm.ch. 31.06.1920, Warszawa
  Krzyżanowski Joachim - , szer., 47 pp, zm.r. 06.11.1920, Warszawa
  Krzyżewski Józef - , szer. WP, zm. 17.01.1920
  Ksanter Wincenty - , szer., 36 pp, zm.ch. 10.08.1920, Warszawa
  Książek Stanisław - , szer., kkm 36 pp, zm. 26.09.1920
  Ksiobel Franciszek - , żołn. WP, zm. 08.08.1920
  Kubarz Andrzej - , szer. WP, zm. w grudniu 1918
  Kubiak Bonifacy - , szer., 201 pp, zm.r. 27.08.1920, Warszawa
  Kubiak Franciszek - , plut., 2 baon zap., zm.r. 22.08.1920, Warszawa
  Kubiak Jan - , szer., 30 pp, zm.ch. 28.08.1920, Warszawa
  Kubiak Marceli - , ppłk, Armia gen. Hallera, zm.r. 22.07.1919, Warszawa
  Kubicki Edward - , szer., 16 pp, zm. 05.09.1920
  Kubuszewski Wacław - , szer., 46 pp, zm. 20.08.1920
  Kucharewicz Józef - , szer., 21 pp, zm. 08.02.1920
  Kucharski Edmund (Edward) - , szer., 21 pp, zm.ch. 15.06.1919, Warszawa
  Kucharski Grzegorz - , szer., komp. robocza Cytadela, zm.ch. 19.01.1920, Warszawa
  Kucharski Teodor - , szer., komp. Zamkowa, zm.ch. 30.12.1919, Warszawa
  Kuciński Jan - , szer., 49 pp, zm.r. 27.08.1920, Warszawa
  Kuciński Jan - , szer., 3 pp Leg., zm.r. 31.07.1919, Warszawa
  Kuczyński Zygmunt - , szer., 4 pp Leg., zm. 23.09.1920
  Kudzima Jan - , szer., 3 pp Leg., zm.ch. 27.05.1919, Warszawa
  Kukiełka Teodor - , szer., 2 baon wartown., zm.ch. 04.04.1920, Warszawa
  Kulak Antoni - , szer. WP, zm. 27.12.1918
  Kulczycki Bogdan - , jeniec, obóz jeńców Warszawa, zm. 10.02.1920
  Kulesza Bolesław - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 21.04.1919, Warszawa
  Kulesza Stanisław - , rekrut, 1 szw. Jazdy Białostockiej, zm. 18.03.1919
  Kulesza Wacław Władysław - , szer., Zakład Karny Warszawa, zm.ch. 05.12.1919, Warszawa
  Kulewicz Bronisław - , szer., p. taborów, zm. 20.08.1920
  Kuligowski Józef - , szer., Dywizja Białoruska, zm.ch. 22.04.1919, Warszawa
  Kuliński Jan - , szer., 60 pp, zm.r. 17.10.1920, Warszawa
  Kulik Tadeusz - , ppor., p. nowogródzki, zm.r. 27.07.1920, Warszawa
  Kulisz Ignacy - , żołn. WP, zm.ch. 01.12.1919, Warszawa
  Kulka Konstanty - , szer., zm. 10.11.1918
  Kulmaczewski Wacław - , szer., 21 pp, zm.ch. 11.05.1920, Warszawa
  Kulmiński Aleksander - , szer., 142 pp, zm.ch. 15.10.1920, Warszawa
  Kułacz Jan - , szer., 36 pp, zm.ch. 04.04.1920, Warszawa
  Kupiński Bolesław - , szer., 21 pp, zm.ch. 16.02.1920, Warszawa
  Kurasiewicz Michał - , szer., 35 pp, zm.ch. 29.07.1920, Warszawa
  Kuraś Antoni - , szer., 15 pp, zm. 20.09.1920
  Kurc Adolf - , szer., miński pp, zm. 17.08.1920
  Kurcman Kazimierz - , szer. ochotn., 1 p. strz. syberyjskich, zm. 26.09.1920
  Kurdziel Feliks - , kan., 1 pap, zm.ch. 05.09.1920, Warszawa
  Kurek Paulin  * - , szer., 210 pp, zm.ch. 22.12.1920, Warszawa
  Kurpiła (Kurpyta) Jakub - , szer., 16 pp, zm.ch. 06.02.1920, Warszawa
  Kuryło Mariusz (Marcin) - , szer., 35 pp, zm.ch. 30.06.1920, Warszawa
  Kurzawiński Feliks - , szer. WP, zm.ch. 19.10.1920, Warszawa
  Kurzycki Wacław - , szer., 7 pp Leg., zm.ch. 20.02.1919, Warszawa
  Kusa Ludwik - , uł., p.uł. lubelskich, zm. 16.10.1920
  Kusiak Mieczysław - , szer., 36 pp, zm. 28.03.1919
  Kustosz (Berchold) - , szer., wojskowa straż kolej., zm.ch. 06.09.1920, Warszawa
  Kuszak Franciszek - , szer. WP, zm.ch. 31.07.1920, poc. sanit. 1
  Kuśmierek Stefan - , kpr., 30 p. strz. kaniowskich, zm. 07.11.1920
  Kuśmierczyk Stanislaw - , uł., 1 p.uł., zm. 01.01.1920
  Kutas Dymitr - , szer., 36 pp, zm.ch. 19.07.1919, Warszawa
  Kuźnicki Wacław - , szer., 36 pp, zm. 10.09.1919
  Kwaśniak Franciszek - , szer., 2 p. strz. syberyjskich, zm.ch. 17.08.1920, Warszawa
  Kwiatkowski Józef - , szer., 32 pp, zm. 25.12.1918
  Kwiatkowski Stanisław - , szer., 30 pp, zm.r. 17.08.1920, Warszawa
  Kwiatkowski Sylwester - , kan., 1 pap, zm.ch. 01.01.1920, Warszawa
  Kwiatkowski Wacław - , szer., 53 pp, zm.r. 09.08.1920, Warszawa
  Kwiek Stefan - , szer. WP, zm.ch. 16.10.1920, Warszawa


  Lachowski Piotr
  - , rekrut, 3 pp Leg., zm. 02.12.1918
  Lacka Jan - , sap., baon mostowy, zm. 21.04.1920
  Ladra Piotr - , kan., 16 pap, zm.ch. 10.09.1920, Warszawa
  Lagera Wiktor - , uł., 7 p.uł., zm. 13.02.1919
  Lament Józef  * - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 25.12.1920, Warszawa
  Lang Mieczysław *  - , szer. (ppor.?), 32 pp, zm.ch. 25.12.1920, Warszawa
  Lange Czesław - , szer., 113 pp, zm. 18.03.1920, Warszawa
  Lankiewicz Franciszek - , szer., komp. szt. d-two 2 D Leg., zm.ch. 08.08.1920, Warszawa
  Laskowski Hieronim - , szer., poc. panc. Stefan Batory, zm.ch. 27.09.1920, Warszawa
  Laskowski Kazimierz - , kan., 1 pap, zm. 08.12.1919
  Laskowski Wacław - , szer., 49 pp, zm.ch. 27.10.1920, Warszawa
  Laskus Antoni - , szer., 6 pp Leg., zm.ch. 10.04.1919, Warszawa
  Lassota Karol - , plut., 12 p.uł., zm.r. 13.09.1919, Warszawa
  Laszkowski Józef - , szer., oddz. szt. w Wilnie, zm. 10.01.1920
  Latocha Wawrzyniec - , szer., 2 pp Leg., zm.r. 16.08.1919, Warszawa
  Lebecki (Lebelt) Stanisław - , plut. sanit., Szpital Wojskowy PCK, zm. 03.04.1920
  Lech Franciszek - , szer., 1 baon wartown., zm. 14.08.1920, Warszawa
  Lechowicz Mieczysław - , szer., 1 baon telegr., zm. 13.06.1920
  Lemański Jan * - , szer., 2 komp. 28 pp, pl. 17.08.1920, Mokre p. Radzyminem
  Lemański Julian - , szer., 33 p. strz., zm. 21.07.1920, Warszawa
  Lempiński Piotr - , rekrut, 3 pp Leg., zm. 24.11.1918
  Lemport Jan - , szer., 1 pp Leg., zm. 15.10.1920
  Lendzion Józef - , wachm., p. Jazdy Tatarskiej, zm.ch. 28.05.1920, Warszawa
  Leoniec Michał - , szer., p. miński, zm.r. 17.03.1919, Warszawa
  Lesiakowski Józef - , szer., 7 pp Leg., zm.ch. 19.10.1920, Warszawa
  Leszczuk Franciszek - , szer. WP, zm.ch. 04.03.1919, Warszawa
  Leszczyński Antoni - , szer., 46 pp, zm.ch. 06.08.1920, Warszawa
  Leszczyński Kazimierz - , st. szer., 1 p. straży gran., zm. r. 25.09.1919, Warszawa
  Leszek Aleksander - , szer., 101 pp, zm. 06.08.1920
  Leśniak Władysław - , strz., 2 p. strz., zm.r. 10.08.1920, Warszawa
  Leśniewicz Hieronim - , szer., Okręgowa Stacja Weterynarii, zm.ch. 14.01.1920, Warszawa
  Leśniewski Michał - , szer. WP, zm. 23.03.1920
  Lewandowski Cezary - , żołn. WP, zm. 18.11.1918
  Lewandowski Franciszek - , kpr., Centralny Magazyn Amunic. w Cytadeli, zm.ch. 29.06.1919, Warszawa
  Lewandowski Józef - , szer., 36 pp, zm.ch. 09.06.1919, Warszawa
  Lewandowski Piotr - , strz., 2 p. strz., zm.ch. 20.09.1920, Warszawa
  Lewandowski Stanisław - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 27.05.1919, Warszawa
  Lewandowski Stefan - , st. szer., straż Zamkowa, zm. 02.01.1920
  Lewandowski Wacław - , szer. WP, zm. 27.12.1919
  Lewandowski Walenty - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 04.07.1919, Warszawa
  Lewicki Czesław - , szer., 34 pp, zm.ch. 09.08.1920, Warszawa
  Lewicki Karol - , szer. WP, zm. 22.12.1918
  Lewicki Stefan - , mjr lek., Szpital Mokotowski, zm. 10.02.1921
  Lewkowicz Albin
  - , szer., 21 pp, zm. 21.02.1920
  Lewlacil Tadeusz - , szer. sanit., poc. infekc. nr 11, zm. 17.01.1920, Warszawa
  Libanowicz (-) - , szer. WP, zm. 15.08.1920
  Libawski Józef - , szer. WP, zm. 25.12.1918
  Libiszewski Adam (n) - , por., 36 pp, DOG Siedlce, zm. 22.09.1921
  Lichota Stanisław
  - , szer., 1 p. telegr., zm. 07.04.1919, Warszawa
  Ligocki Wincenty *  - , strz., 1 p. strz. białostocki, zm.ch. 23.12.1920, Warszawa
  Liliewicz Leonard - , szer., 3 pp Leg., zm. 26.11.1918
  Linia Konstanty - , żołn. WP, zm. 22.11.1918
  Lipiński Adam - , szer. WP, zm. 10.11.1918
  Lipiński Antoni - , szer., straż kolej., zm.ch. 18.12.1919, Warszawa
  Lipiński Józef - , płk, wojsk kolej., zm. 31.01.1920, Mińsk Litewski
  Lipiński Leon *  - , szer. WP, zm. 08.12.1920
  Lipiński Piotr - , uł., dyw. Jazdy Ochotniczej, zm.ch. 03.09.1920 Warszawa
  Lipka Ignacy - , żołn. WP, zm. 10.08.1920
  Lipnicki Karol - , szer. WP, zm.ch. 02.09.1920, Warszawa
  Lipowski Teofil - , szer., 63 pp, zm.ch. 20.10.1920, Warszawa
  Lisiecki Stanisław - , szer., 29 pp, zm.ch. 17.01.1920, poc. sanit. 12
  Lisiecki Stefan * - , por., 9 komp. 67 pp, pl. 08.08.1920
  Lisowski Feliks - , szer., komp. etapowa Pińsk, zm.ch. 13.01.1920, Warszawa
  Lissowski Lucjan - , szer., stacja zborna Warszawa, zm.ch. 05.07.1919, Warszawa
  Litych Marian - , sierż., zm.śm.trag. 22.03.1921
  Lizun (Lizuń) Józef
  - , szer., kolum. przewozowa Warszawa, zm.ch. 15.01.1920, Warszawa
  Liżewski Zygmunt - , kan., 10 pac, zm. 11.04.1920
  Lokaj Franciszek - , żand., II dyon żand. polowej, zm.ch. 15.10.1920, Warszawa
  Lorenc Teodor - , szer., 8 pp Leg., zm.ch. 30.07.1920, Warszawa
  Lubański Bronisław - , por. obs. balonowy, 1 p. aeronaut., zm.r. 03.06.1920, Platerów (VM 387)
  Lubiński Bolesław - , sierż., 1 p. Leg., zm.ch. 21.12.1919, Warszawa
  Lucka Tomasz - , szer. sanit., oddz. szkolno-sanit. w Wilnie, zm. 18.06.1920
  Ludwikowski Tadeusz - , szer., 205 .pp, zm. 07.09.1920
  Luterek Antoni - , szer., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 20.03.1920, Warszawa
  Luzar Wincenty - , strz., 1 pspodh., zm.ch. 25.08.1920, Warszawa


  Łabieniec Edward
  - , szer., PKU 42 pp, zm. w lipcu (03.07.)1920, Warszawa
  Łagowski Dominik - , szer., 60 pp, zm. 05.09.1920
  Łapiński Józef - , uł., 10 p.uł., zm.ch. 18.01.1920, Warszawa
  Łaskaryś Zbigniew - , st. szer., magazyn umundurowania Dyw. Lit.-Białoruskiej, zm. 06.08.1920
  Łaski Kazimierz - , szer., dyw. ćwiczeń Warszawa, zm. 06.05.1919
  Łaszcz Czesław - , szer., 1 p. inżynierii, zm.ch. 04.03.1919, Warszawa
  Łaszczyk Konstanty - , strz. konny, l p. strz. gran., zm.ch. 30.10.1920, Warszawa
  Łaszkowski Józef - , szer., oddz. szt. w Wilnie, zm. 10.01.1920
  Ławniczak Józef - , szer., Szkoła Podoficerów, zm. 22.02.1919
  Łazicki Antoni - , szer., 32 pp, zm. 30.10.1919
  Łączko Franciszek - , szer., 36 pp, zm. 20.07.1920
  Łęcki Feliks - , szer., 30 pp, zm. 29.12.1919
  Łęczycki Paweł - , szer., 2 DP Leg., zm.ch. 09.02.1920, Warszawa
  Łęczyński Władysław - , szer., 145 pp, zm.r. 27.08.1920, Warszawa
  Łoch Wojciech - , szer., 6 pp Leg., zm.ch. 28.12.1919, Warszawa
  Łokociewski Edmund - , szer., p. białostocki, zm.ch. 16.12.1919, Warszawa
  Łomako Aleksander - , szer. sanit., czołówka sanit. nr 25, zm.ch. 01.07.1919, Warszawa
  Łopaciński Antoni - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 10.04.1919, Warszawa
  Łopata Stanisław - , szer., 4 baon kolej., zm.ch. 11.09.1920, Warszawa
  Łoszko Józef - , szer. WP, zm. 25.12.1918
  Łoza Paweł - , st. marynarz, Marynarka Wojenna Modlin, zm.ch. 25.12.1919, Warszawa
  Łoziński Józef - , uł., 214 p.uł., zm.ch. 10.09.1920, Warszawa
  Łuchiński Leon - , szer. WP, zm. 16.08.1920
  Łuczejko Jan - , szer., 4 pspodh., zm.r. 07.08.1920, Warszawa
  Łuczyński Jan - , mjr, sztab 4 Armii, zm.ch. 30.08.1920, Warszawa
  Łuczyński Ludwik - , szer., poc. san., zm.ch. 31.01.1919, Warszawa
  Ługowski Józef - , por., 3 komp. 30 pp, pl. 21.05.1920, pod Twereczem (VM 746)
  Ługowski Ryszard - , kpr., 4 pspodh., zm.r. 20.10.1920, Grodno
  Łujewicz Mieczysław - , żołn. WP, zm.ch. 21.09.1920, Warszawa
  Łukasik Andrzej - , szer. WP, zm. 30.12.1919
  Łukasik Antoni - , żand., dowództwo żandarm., zm.ch. 03.01.1920, Warszawa
  Łukasik Stanisław - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 26.07.1919, Warszawa
  Łukaszewski Antoni - , szer., 32 pp, zm. 25.01.1919, Warszawa
  Łukaszewski Jan - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 13.08.1920, Warszawa
  Łukjan Edward - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 01.07.1919, Warszawa
  Łukomski Aleksander - , szwol., l p. szwol., zm. 08.09.1919, Warszawa
  Łukomski Józef - , szer., 24 pp, zm. 28.09.1919
  Łuniewski Franciszek - , szer., 21 pp, zm.ch. 12.10.1919, Warszawa
  Łuszczewski Adam Władysław - , szer., 103 pp, zm. 13.07.1920
  Łyszkowski Mieczysław - , szer., 21 pp, zm.ch. w maju (09.05.)1920, Warszawa  Machota Roman - , sap., 21 baon sap. górskich, zm.ch. 05.10.1920, Warszawa
  Maciaszczak (Maciaszczyk) Roman - , kan., 1 pap, zm.ch. 11.09.1919, Warszawa
  Maciągowski Jan - , szer., 46 pp, zm.r. 13.09.1920, Warszawa
  Maciejewski Albin - , kan., komp. amunic. art. Cytadela, zm.ch. 29.12.1919, Warszawa
  Maciejewski Jan - , sierż. (chor.?) 61 pp, zm.r. 07.08.1920, Warszawa
  Maciejewski Piotr - , szer., 33 pp, zm.ch. 29.04.1919, Warszawa
  Maciejewski Stanisław - , rekrut WP, zm. 14.07.1920
  Maciejowski Ludwik - , plut., 36 pp, zm. 31.01.1920
  Maciejowski (-) - , uł., 19 p.uł., zm. 25.11.1920
  Maciowicz Tomasz - , szer., 2 pp kowieński, zm. 02.03.1919
  Machtynowicz (Machtyłowicz) Józef - , szer. WP, zm.ch. 28.10.1920, Warszawa
  Maćkowiak Michał - , kpr., szt. żandarmerii, zm.ch. 13.11.1920, Warszawa
  Madej Władysław - , plut., 6 pp, zm. 05.12.1919
  Madziewicz Kazimierz - , żand. WP, zm.ch. 21.08.1920, Warszawa
  Magiel Ferdynand - , szer., 1 pp Leg., zm. 01.09.1920
  Maglicki (Maglecki) Kazimierz - , szer., 1 kolum. motorowa, zm.ch. 02.10.1920, poc. epid. 44
  Magzyta (Magryla) - , szer., 6 pp Leg., zm.r. 29.09.1920, Warszawa
  Maicki Albin - , szer., 36 pp, zm.ch. 04.08.1920, Warszawa
  Maik Ignacy - , szer., 66 pp, zm. 13.09.1920
  Maj Paweł - , uł., 3 szw. ułański partyzanta Bułchara, zm. 10.08.1920
  Majek Stanisław - , szer., 60 pp ochotn. plut. telef., zm.r. 21.09.1920, Warszawa
  Majer Ernest - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 18.10.1920, Warszawa
  Majerski Zygmunt - , rekrut WP, zm. 06.04.1920
  Majzner Jan - , szer., baon zap. taboru nr 1, zm. 04.05.1920
  Majzner Wacław - , st. szer., 4 pp Leg., zm. 12.02.1920
  Makówka Stefan - , szer., 13 pp, zm.ch. 01.11.1920, Warszawa
  Malanowski Jan - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 21.12.1919, Warszawa
  Malec Stanisław - , szer., 8 pp Leg., zm.ch. 30.04.1920, Warszawa
  Malicki Stefan - , szer., Armia gen. Hallera, zm.ch. 18.08.1919, Warszawa
  Malinowski Aleksander - , szer., 41 pp, zm.ch. 27.10.1920, Warszawa
  Malinowski Jan - , żołn. WP (44 p. strz.), zm.ch. 07.09.1920, Warszawa
  Malinowski Lucjan - , rekrut WP, zm. 04.12.1918
  Malinowski Stanisław - , szer., 32 pp, zm.ch. 15.02.1920, Warszawa
  Malinowski Stefan - , ppor., Armia gen. Hallera, zm.r. 10.07.1919, Warszawa
  Malinowski Władysław - , szer., 1 samodz. dyon straży gran., zm.ch. 03.01.1920, Warszawa
  Malinowski Władysław - , szer., 1 baon kielecki, zm.ch. 14.12.1920, Warszawa
  Maliszewski Henryk - , szer., 214 pp, zm.ch. 01.10.1920
  Maliszewski Marian - , kan., 2 bat. konna, zm. 13.01.1920
  Małaszewski Franciszek - , szer., 6 pp Leg., zm.r. 11.09.1920, Warszawa
  Małecki Józef - , szer., 12 pp, zm.ch. 05.08.1920, Warszawa
  Małecki Józef - , rekrut WP, zm.ch. w lutym (12.02.)1920, Warszawa
  Małecki Ksawery - , szer., 66 pp, zm.ch. 11.09.1920, Warszawa
  Małyszko Jan - , szer., 42 pp, zm.ch. 22.10.1920, Warszawa
  Maniura Alojzy - , szer., 167 pp, zm.r. 25.07.1920, Warszawa
  Manowski Feliks - , szer., Szkoła Rusznikarska, zm. 29.12.1919
  Mańczak Jakub - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 24.03.1920, Warszawa
  Mańkowski Władysław - , szer. WP, zm. 20.12.1918
  Marchlewski Jan - , szer., 3 pp Leg., zm.ch. 12.10.1920, Warszawa
  Marciniak Józef - , szer. WP, zm.ch. 31.12.1919
  Marciniak Stanisław - , uł., oddz. konny l p. Leg., zm.r. 29.09.1920, Warszawa
  Marciniak Tadeusz - , szer. WP, zm. 15.03.1919, Warszawa
  Marcinkowski Grzegorz - , uł., 3 p.uł., zm.r. 04.08.1919, Warszawa
  Marecki Jan - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 04.09.1920, Warszawa
  Marek Piotr - , szer., 70 pp, zm.ch. 27.07.1920, Warszawa
  Marek Szymon - , szer., 47 pp, zm.ch. 14.10.1920, Warszawa
  Markielewicz Jan - , szer., 5 pp Leg., zm. 07.12.1920
  Markiewicz Antoni - , strz., 29 p. strz. kaniowskich, pl. 06.09.1920, Stara Wieś
  Markiewicz Franciszek - , szer., 157 pp, zm.r. 25.08.1920, Warszawa
  Markiewicz Kazimierz - , kan., 6 pap, zm.ch. 06.02.1919, Warszawa
  Markiewicz Polikarp - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 25.08.1919, Warszawa
  Markiewicz Stefan - , st. szer., l pp Leg., zm.r. 15.09.1920, Warszawa
  Markowski Jan - , szer., 36 pp, zm. 24.12.1919
  Markowski Jan - , szer., 34 pp, zm.ch. 24.09.1920, Warszawa
  Markwart Bolesław - , szer., 33 pp, pl. 03.08.1920, Czerniewice
  Marmer Józef - , szer., 3 pp Leg., zm. 23.02.1919
  Marmorasz Emil - , szer., Dywizja Litewsko-Białoruska, zm.ch. 28.04.1919, Warszawa
  Marsz Józef - , st. szer., l p. strz. wlkp., zm. 29.04.1920
  Marszałkowski Jakub - , szer., sekcja weteryn., zm. 11.11.1919
  Marszczyk Franciszek - , strz., l pspodh., zm.r. 15.07.1920, Warszawa
  MartuzaIski Stefan - , szer., 29 pp, zm.ch. 30.12.1919, Warszawa
  Marulewski Wojciech - , szer., 61 pp, zm.ch. 01.08.1920, Warszawa
  Marzewski Józef - , sierż., 5 pp Leg., zm. 01.06.1920
  Masianek Stanisław - , szer., 20 baon zap., zm. 22.08.1920
  Masiaż Piotr - , strz., 9 p. strz., zm. 19.07.1919
  Masłowski Aleksander - , szer., 1 pp Leg., zm. 31.12.1919, Warszawa
  Masternak Jan - , szer., 24 pp, zm.r. 11.09.1920, Warszawa
  Matarewicz Stanisław - , por., 236 pp, pl. 14.08.1920, Ossów
  Mateja Bolesław - , szer. sanit., Szpital Ujazdowski, zm.ch. 06.06.1919, Warszawa
  Matejko Stefan - , szer., 36 pp, zm. 21.06.1919
  Matiewicz Jan - , plut., l pp Leg., zm. 22.06.1919
  Matłosz Franciszek - , szer., l baon krakowski, zm.ch. 19.10.1920, Warszawa
  Matucewicz Helena - , szer., 2 oddz. Legii Kobiecej, zm. 09.10.1920
  Matulko Edward - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 19.08.1920, Warszawa
  Matusiewicz Franciszek - , szer., 144 pp, zm. 31.08.1920
  Matuszewicz Aleksander - , student, szw. SU 1 korpusu, zm. 26.02.1919
  Matuszewski Jan - , szer., 1 pp Leg., zm.r. 17.08.1920, Warszawa
  Matuszewski Kazimierz - , kan. ochotnik, 201 pap, zm.r. 10.09.1920, szp. pol. 1014
  Matyjasik Michał - , szer., Komisja Kwaterunkowa, zm.ch. 27.10.1920, Warszawa
  Matysiak Józef - , szer., 55 pp, zm.ch. 01.09.1920, Warszawa
  Mazur Stanisław - , szer., 201 pp, zm.r. 13.10.1920, Warszawa
  Mazurkiewicz Aleksander - , sierż., żandarmeria pol., zm. 01.11.1918
  Mazurkiewicz Zygmunt - , st. sap., 4 baon sap., zm.r. 11.08.1920, Warszawa
  Mazuś Zygmunt - , szer. ochotnik, baon harcerski 201 pp, zm.r. 07.08.1920
  Mecelski Bronisław - , szer., 32 pp, zm. 11.10.1920
  Melka (Melko) Michał - , szer., 62 pp, zm.r. 04.10.1920, Warszawa
  Mendyk Franciszek - , szer. 46 pp 16 D, zm.ch. 04.10.1920, Warszawa
  Mentryk Tadeusz - , sap., 1 baon sap., zm. 18.09.1919
  Meserszmit Michał - , szer., autokolumna 28 pp, pl. 14.08.1920, Radzymin
  Mężyński Tomasz - , kpr., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 27.10.1920, Warszawa
  Miazga Stanisław - , żand., oddz. żandarmerii konnej nr 1, zm. 09.02.1920
  Michalak Feliks - , szer., 29 pp, zm.ch. 31.08.1920, Warszawa
  Michalak Jan - , szer., (5 p.uł.), zm.ch w lutym 01.02.1920, Warszawa
  Michalak Kazimierz - , szer., 32 pp, zm.ch. 29.08.1920, Warszawa
  Michalak Teodor - , uł., 5 p.uł., zm.ch. 15.05.1919, Warszawa
  Michalak Władysław - , szer., 67 pp, zm.ch. 22.07.1920, Warszawa
  Michalak (Zygmunt) - , szer., 1 plut. sam. panc., zm.r. 15.11.1920, Warszawa
  Michalczuk Jan - , szer., 4 pp .Leg., zm.ch. 12.02.1920, Warszawa
  Michalski Antoni - , kan., 15 pap, zm.ch. 15.07.1920, Warszawa
  Michalski Edward - , szer., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 28.03.1920, Warszawa
  Michalski Franciszek - , szer. WP, zm. 27.10.1918
  Michalski Ignacy - , szer., 60 pp, zm.ch. 24.07.1920, Warszawa
  Michalski Jan - , kan., 6 pap, zm.ch. 07.04.1919, Warszawa
  Michalski Jan - , szer., 68 pp, zm.ch. 04.09.1920, Warszawa
  Michalski Kazimierz - , szer., 21 pp, zm.ch. 06.08.1920, Warszawa
  Michalski Szczepan - , szer., 30 pp, zm.ch. 30.03.1919, Warszawa
  Michalski Władysław - , szer., 10 pp, zm.ch. 16.08.1920, Warszawa
  Michałowicz Marcin - , sierż. WP, zm. 03.01.1919
  Michałowski Jan - , sierż., Szkoła Podchorążych, zm.ch. 20.06.1920, Warszawa
  Michałowski Michał - , szer., 46 pp, zm.r. 15.08.1920, Warszawa
  Michałowski Włodzimierz (n) - , por., 33 pp, pl. 14.08.1920, Ossów (VM 3669)
  Michnowski Marian
  - , szer., dowództwo wojsk gran., zm.ch. 12.01.1920, Warszawa
  Michota Kazimierz - , rekrut, stacja zborna SU, zm. 12.11.1918
  Miciński Jan - , szer., l pp Leg., zm.ch. 12.08.1920, Warszawa
  Miciuk Jakub - , strz., 1 p. strz., zm.ch. 25.12.1919, Warszawa
  Mieczkowski Stanisław - , sap., 16 baon sap., zm.ch. 22.08.1920, Warszawa
  Mielczarek Stanisław - , szer. sanit., czołówka sanit. nr 27, zm.ch. 29.05.1919, Warszawa
  Mielczarek Stanisław - , szer., Zakład Karny WP, zm.ch. 20.11.1919, Warszawa
  Miernik Roman - , kan., 9 dyon art. konnej, zm.r. 25.09.1920, Warszawa
  Mieżejewski Stanisław - , szer., 36 pp, zm. 01.01.1920
  Migacz Stanisław - , strz., 8 p. strz. Armii gen. Hallera, zm.r. 10.07.1919, Warszawa
  Migos Franciszek - , szer., 6 pp Leg., zm.ch. 01.09.1919, Warszawa
  Mik Bazyli - , sierż., 7 pp Leg., zm.r. 03.10.1920, Warszawa (VM 6951)
  Mika Wacław - , szer., 59 pp, zm.ch. 04.09.1920, Warszawa
  Mikiewicz Józef - , szer., WP, zm. 22.11.1918
  Miklaś Jan - , szer., 16 pp, zm. 30.12.1919
  Mikołajczyk Antoni - , szer., 61 pp, zm. 01.09.1920
  Mikołajczyk Jan - , szer., 5 pp poznański, zm. 31.07.1920
  Mikołajczyk Józef - , szer., kkm 31 pp, zm.ch. 02.09.1920, Warszawa
  Mikołajewski Lucjan - , ,szer., WP, zm. 07.08.1920
  Mikołajski Adam - , plut., 12 pap, zm. 08.09.1920
  Mikoławski (Mikołowski) Izydor - , szer. sanit., p. białostocki, zm.ch. 18.07.1919, Warszawa
  Mikoś Jan - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 16.07:1919, Warszawa
  Mikulski Stanisław - , szer., 59 pp, zm.ch. 02:08.1920, Warszawa
  Milej Józef - , szer. sanit., 1 D sanit., zm.ch. 02.09.1920, Warszawa
  Milewski Stanisław - , szer., 61 pp, zm.ch. 17.07.1920, Warszawa
  Milewski Stanisław - , strz., 2 bryg. górska, zm. 02.10.1920, Warszawa
  Milgiewicz Bronisław - , st. sanit., szpital polowy nr 201, zm.ch. 05.08.1920, Warszawa
  Miliwanek (-) - , szer. WP, zm. 18.08.1920
  Miller Franciszek - , szer., 33 pp, zm. 30.11.1920
  Miller Jan - , szwol., l p. szwol., zm.ch. 03.09.1919, Warszawa
  Miller Wacław *  - , szer., 3pp Leg. (63 pp?), zm.ch. 10.12.1920, Warszawa
  Miller Zygmunt - , ppor., 36 pp, pl. 14.08.1920, Ossów
  Miłosek Antoni - , kan., Szkoła Artylerii, zm. 02.01.1920
  Miłoszewski Antoni - , szer., WP, zm.ch. 05.05.1920, Warszawa
  Miłowski Teofil - , szer., 61 pp, zm. 18.11.1920, poc. szp. 12
  Mińczewski Emil - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 17.09.1920, Warszawa
  Misiak Leon - , kan., 9 pap, zm.ch. 10.10.1919, Warszawa
  Misiałek Jan - , szer., 21 pp, zm. 12.01.1920
  Misiński Marceli  * - , szer., komp. szt. 7 D, zm. 16.12.1920
  Miszczański Stanisław - , por., Kursa Oficerskie, Warszawa, zm. 03.03.1919
  Miszkiewicz Edward - , szer., 2 pp Leg., zm. 29.05.1920
  Mitros Władysław
  - , szer., 21 pp, zm. 13.02.1920
  Mizerski Józef (n) - , kpt., zm. 28.10.1919
  Młodzianowski Tomasz (n) - , rtm., 12 p.uł., zm. 25.10.1921
  Młyńczak Jakub
  - , szer., komp. parkowa, zm.r. 24.10.1919, Warszawa
  Mochlewicz Walenty - , sap., 1 baon sap., zm. 07.03.1920
  Moczulak Aleksander - , szer., 2 pp, zm.ch. 01.08.1920, Warszawa
  Modzelewski Antoni - , szer., 41 pp, zm.ch. 07.09.1920, Warszawa
  Modzelewski Czesław - , kpr., Szkoła Piechoty, zm.ch. 24.01.1920, Warszawa
  Mokała Józef - , szer., 4 pp podhalański, zm.r. 13.09.1920, Warszawa
  Molak Władysław - , szer., stacja zborna Warszawa, zm.ch. 22.02.1920, Warszawa
  Moleda Benedykt - , szer., forteczny tabor, zm.ch. 08.02.1919, Warszawa
  Molenda Maciej - , żołn. WP, zm. w kwietniu 1920
  Molka Michał - , szer., 120 pp, zm. 17.08.1920
  Morawski Andrzej - , szer., 47 pp, zm. 29.08.1920
  Morawski Zygmunt - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 22.11.1920, Warszawa
  Mordasiewicz Tomasz - , szer. WP, zm. 15.08.1920
  Mossakowski Anastazy - , szer., 205 pp, zm.ch. 10.09.1920, Warszawa
  Motyl Michał - , sap., 10 baon sap., zm.ch. 18.09.1920, Warszawa
  Możyc Stanisław - , szer., 36 pp, zm.ch. 22.09.1919, Warszawa
  Mroczkowski Jan - , szer., 36 pp, zm.ch. 31.12.1919, Warszawa
  Mrożowski (Mrozowski) Kazimierz - , uł., Jazda Rycerstwa Polskiego, zm.ch. 22.08.1920, Warszawa
  Mróz Ryszard - , szer., 21 pp, zm.ch. 13.02.1920, Warszawa
  Muc Stanisław - , strz., 2 pspodh., zm. 2.09.1920
  Mucka Ignacy - , żołn. WP, zm. 23.08.1920
  Muklewicz Władysław - , szer. lotn., park lotn. oddz. wywiad., zm.ch 27.07.1920, Warszawa
  Murawiec Franciszek - , kpr., autokolumna ciężka nr 610, zm.ch. 20.07.1920, Warszawa
  Murawski Józef - , rekrut WP, zm. 24.11.1918
  Murawski Józef - , szer., 3 pp Leg., zm. 24.11.1918
  Musiał Karol - , szer., 31 pp, zm.ch. 11.10.1920, Warszawa
  Musiałowski Szymon - , szer., 68 pp, zm.ch. 20.07.1920, poc. san. 15
  Mustaler Karol - , szer., 14 baon, zm.ch. 30.10.1920, Warszawa
  Muszter Józef - , szer. WP, zm. 29.07.1920
  Mutejski Feliks - , st. szer., 16 pp, zm. 05.08.1920
  Mycoń Stanisław - , szer., 16 pp, zm.ch. 04.09.1920, Warszawa
  Mysiałkowski Wincenty - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 27.09.1919, Warszawa
  Myśliwiec Dominik - , urzędnik M.S.Wojsk., zm. 27.10.1920
  Myśliwiec Michał *  - , kan., 18 pap, zm.ch. 10.12.1920, Warszawa  Nabrdalik Franciszek - , szer. WP, zm.r. 17.08.1920, Warszawa
  Nadsiadlik Jan - , sap., 2 p. sap., zm. 10.09.1919
  Nagadowski Henryk - , szwol., 1 p. szwol., zm.ch. 09.01.1920, Warszawa
  Nagajewski Stefan - , sierż., szpital Zakładu Karnego, zm.ch. 08.02.1919, Warszawa
  Najzarek Franciszek - , por. WP, zm.ch. 01.04.1919, Warszawa

  Nakonieczny Zenon
  - , ppor., zm.ch. 24.06.1920, Warszawa 


  Naktonis Paweł
  - , wachm., 5 p.uł., zm.ch. 29.06.1919, Warszawa
  Nalesa Stanisław - , żołn. WP, zm. 02.12.1918
  Nałęcki Feliks - , rekrut WP, zm.ch. 30,11.1918, Warszawa
  Napieraj Franciszek - , szer., 1 baon zap., zm.ch. 04.08.1920, Warszawa
  Napierkowski Piotr - , kan., 1 pap, zm.ch. 10.01.1920, Warszawa
  Napióra Józef - , st.uł., 2 p.uł., zm.r. 21.09.1920, Warszawa
  Narkoń Antoni - , pchor., ND, zm. 01.01.1920
  Narzyński Lucjan - , szer., zborny punkt SU, zm. 27.10.1918
  Nasiłowski Aleksander - , kan., d-two poligonu artylerii Rembertów, zm.ch. 30.12.1919, Warszawa
  Nawrocki Franciszek - , pchor., dowództwo 11 DP, zm.ch. 01.08.1920, Warszawa
  Naziębło Antoni - , szer., kkm 5 pp Leg., zm.ch. 28.05.1920, Warszawa
  Nechowicz Stanisław - , szer., 16 komp. telegr., zm. 05.10.1920
  Negoita Mikołaj - , żołn. WP, zm. w kwietniu 1920
  Neibauer Józef - , szer., 22 pp, zm. 28.02.1920
  Neppel Jan - , szer., 1 bryg. syberyjska, zm.r. 18.11.1920, Warszawa
  Neruszczkowski Stefan - , szer., 1 pp Leg., zm. 10.10.1920
  Nidzgórski Bartłomiej *  - , szer., 22 pp, zm. 30.12.1920
  Niebrzydowski Władysław - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 28.07.1920, Warszawa
  Niebudek Wojciech - , szer., 47 p. strz. kresowych, zm. 12.04.1920
  Niedziałek Antoni - , szer., d-two garniz. w Płocku, zm.ch. 12.04.1920, Warszawa
  Niedziałkowski Stanisław - , kan., 1 pap, zm.ch. 15.09.1920, Warszawa
  Niedzielski Aleksander - , żołn. WP, zm. 18.11.1918
  Niedziński Michał - , szer. sanit., poc. sanit. nr 18, zm.ch. 28.04.1920, Warszawa
  Niekrasz Czesław - , kpt. lek. wet., komendant szpitala koni nr 2, zm. 17.03.1919
  Niemier Antoni - , sierż., 70 pp, zm. 30.08.1920
  Niewiadomski Marian - , szer., 58 pp, zm.ch. 11.10.1920, Warszawa
  Niezieliński Stanisław - , żołn. WP, zm.ch. 04.01.1920, Warszawa
  Niżyński Jerzy - , ppor., 202 pp, zm.r. 08.10.1920, szp. pol. 503
  Nojszewski Wawrzyniec - , szer., 18 pp, zm. 27.09.1920
  Nosalik Karol - , szer., 1 p. strz., zm.r. 10.08.1920, Warszawa
  Nowacki Joachim - , szer., 3 pp Leg., zm. 28.09.1920
  Nowaczyk Ludwik - , szer., Centralny Urząd Gospodarczy na Pradze, zm.ch. 12.11.1920, Warszawa
  Nowak Andrzej - , szer., 4 pp strz., zm.r. 17.08.1920, Warszawa
  Nowak Bernard - , sierż., Armia gen. Hallera, zm. 19.06.1919, Warszawa
  Nowak Franciszek - , kpr., 4 p. strz. wlkp., zm.r. 05.08.1920, Warszawa
  Nowak Jan - szer., 1 baon wartown., zm.r. 21.01.1920, Warszawa
  Nowak Marcin - , uł., 16 p.uł., zm.r. 20.09.1920, Warszawa
  Nowak Marcin - , szer., 1 baon telegr. Bydgoszcz, zm.ch. 28.11.1920, Warszawa
  Nowak Stanisław - , ppor., 12 pp, zm.r. 21.06.1920, Warszawa
  Nowak Stanisław - , szer., 13 pp, zm. 03.09.1920
  Nowak Wojciech - , szer., 5 pp Leg., zm.r. 31.07.1919, Warszawa
  Nowakowski Czesław - , szer., 1 p. czołgów, zm.ch. 21.08.1920, Warszawa
  Nowakowski Zygmunt - , szer., 21 pp, zm.ch. w styczniu 1920, Warszawa
  Nowicki Antoni - , szer., 21 pp, zm.ch. 14.07.1919, Warszawa
  Nowicki Antoni - , szer., 15 pp, zm.ch. 06.08.1920, Warszawa
  Nowicki Józef - , szer., 36 pp, zm.ch. 08.03.1919, Warszawa
  Nowobilski Daniel  * - , szer., 4 pp Leg., zm.ch. 15.12.1920, Warszawa
  Nowotniak Czesław - , szer., 32 pp, zm.ch. 07.10.1920, Warszawa
  Nożgowicz Władysław - , żołn. WP, zm. 26.11.1918  Oberda Jan - , szer., 145 pp, zm.r. 07.09.1920, Warszawa
  Obertan (Oberda) Andrzej - , strz., 4 pspodh., zm.r. 06.09.1920, Warszawa
  Obieżałek Andrzej - , żołn. WP, zm. 13.11.1918
  Oczkowski Marian - , szer., 16 pp, zm. 27.12.1919
  Ojlak Stanisław - , żołn. WP, zm.ch. 04.12.1918, Warszawa
  Okniński Antoni - szer., stacja zborna, zm.ch. 31.07.1919, Warszawa
  Okołów Ignacy - , ppor. 7 komp. p. miński,  zm.r. 16.08.1920, pod Radzyminem
  Okrzeja Stanisław - , kpr., 22 pp, zm.ch. 25.10.1920, Warszawa
  Okrzeja Władysław - pchor., d-two frontu Lit.-Białoruskiego, zm. 26.10.1919
  Okulicz-Kozaryn Witold - por., komenda dworca Praga, zm. 29.03.1921
  Okuła Konstanty
  - , szer., 3 pp Leg., zm.ch. 12.02.1920, Warszawa
  Okuński Stanisław - , szer., 36 pp, zm. 26.09.1920
  Olborski (Olbarski) Stanisław - , sap., baon masz. sap., zm.ch. 20.02.1920, Warszawa
  Olechnowicz-Czerkas Antoni (n) - , ochotnik, 1 p. wojsk kolej., zm.ch. 30.12.1920
  Olejniczak Antoni
  - , szer., 48 kolum. 15 D, zm. 24.09.1920
  Olejniczak Józef - , szer., 22 pp, zm.r. 22.04.1919, Warszawa
  Olejnik Roch - , szer., 101 pp, zm.r. 15.11.1920, Warszawa
  Olkamiecki Władysław - , szer. WP, zm. 28.12.1919
  Olszanowski Józef - , szer., 42 pp, zm.ch. 09.01.1920, Warszawa
  Olszewski Czesław - , plut., 29 pp, zm. 09.08.1920
  Olszewski Wincenty - , art. konny, 1 dyw. art. konnej, zm.ch. 02.02.1920, Warszawa
  Olszewski Wincenty - , szer., 26 pp, zm. 18.09.1920, Warszawa
  Olszyna Stanisław - , szer. WP, zm.r. 28.09.1920, Warszawa
  Opara Bronisław - , kpr., 8 pap 2 bat., zm.ch. 17.02.1920, Warszawa
  Opęchowski Piotr
  - , szer. sanit., szpital polowy nr 115, zm.ch. 04.01.1920, Warszawa
  Orawiec Józef - , strz., 2 p. strz. konnych, zm.ch. 27.08.1920, Warszawa
  Orczuk Wincenty - , sap., 1 baon sap., zm.ch. 16.02.1920, Warszawa
  Oreński Feliks - , szer., Zakłady Graficzne WP, zm.ch. 26.03.1920, Warszawa
  Orkwiszewski Antoni - , szer., 21 pp, zm. 31.07.1920
  Orlik Antoni - , szer., 36 pp, zm.ch. 23.04.1919, Warszawa
  Orłowski Janusz - , st. sanit., oddz. sanit. Szpitala Ujazdowskiego, zm.ch. 30.09.1919, Warszawa
  Orłowski Tadeusz - , st. szer., 167 pp, zm.r. 22.08.1920, Warszawa
  Orpel Kazimierz - , kan., 7 pap, zm.r. 27.04.1919, Warszawa
  Orzechówna Maria - , siostra miłosierdzia Szpitala Mokotowskiego, zm.ch. 15.12.1919, Warszawa
  Orzeł Mikolaj - , szer., 1 baon telegr., zm.ch. 08.09.1919, Warszawa
  Osiakowski Stanisław - , szer. pomocnik prowiantowy, zm. 11.07.1919
  Osiński Józef - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 30.12.1919, Warszawa
  Osiński Ludwik - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 09.08.1920, Warszawa
  Osiust (Oszust) Tadeusz - , rekrut WP, zm.r. 01.12.1918, Warszawa
  Oskiewicz-Rudnicki Edward (n) - , por. lek. wet., 20 DP, zm. 27.02.1921
  Osmulski Franciszek
  - , szer., oddz. informacyjny DOGW, zm.r. 04.09.1919, Warszawa
  Ostapowicz Aleksander (n) - , ppor., 101 pp, zm.śm.trag. 06.02.1921 (KW)
  Ostrowski Adam
  - , szer., stacja zborna Warszawa, zm.ch. 16.03.1920, Warszawa
  Ostrowski Wincenty - , szer., 69 pp, zm.ch. 20.07.1920, Warszawa
  Osytek Piotr - , szer., 21 pp, zm.ch. 28.05.1919, Warszawa
  Oszczyszek Czesław - , szer., 11 pp, zm.ch. 31.08.1920, Warszawa
  Oszer Jan - , szer., frontowa komp. szturm., p. kowieński, zm.r. 20.06.1919, Warszawa
  Otocki Józef - , uł., 211 p.uł., zm.ch. 11.09.1920, Warszawa
  Otrębski Jan - , żołn. WP, zm. 12.11.1918
  Owczarczyk Tomasz - , kan., 8 pac., zm.ch. 08.11.1920, Warszawa
  Owczarek Stefan - , szer., 30 pp, zm.ch. 20.07.1920, Warszawa
  Owczarek-Pośpiech (Franciszek) - , żołn. 66 pp, zm.r. 05.08.1920, Warszawa
  Ożyłowski Czesław - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 15.06.1919, Warszawa  Packiewicz Bronisław - , por., 10 p.uł., pl. 20.05.1920, Kalinkowicze
  Pacyna Adam - , szer., 49 pp,. zm.ch. 17.09.1920, Warszawa
  Paczkowski Kazimierz - , szer., 168 pp, zm.ch. 15.08.1920, Warszawa
  Paczyński Roman - , ppor., 1 (4?) pspodh., zm.r. 16.06.1919, Warszawa (VM 5781)
  Pakoć Franciszek - , żołn. WP, zm. 07.12.1918
  Pakulski Jakub - , szer., 7 pp Leg., zm.ch. 05.09.1920, Warszawa
  Pakuła Antoni - , szer., 157 pp, zm.ch. 23.08.1920, Warszawa
  Palczewski Jan - , szer., l kkm, zm. 01.07.1919
  Paliga Jan - , szer., WP, zm.ch. 15.01.1920, Warszawa
  Paliński Czesław - , st. szer., 69 p. poznański, zm. 21.07.1920
  Paluchowski Józef - , szer., 236 pp, zm.r. 02.09.1920, Warszawa
  Pałasz Stanisław - , szer., baon telegr., zm. 18.03.1920
  Pałuba Bolesław - , szer., 2 pp Leg., zm.r. 31.08.1919, Warszawa
  Panoszek Jan - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 01.09.1920, Warszawa
  Parwanis Józef - . szer., kowieński pp, zm. 19.08.1920
  Pawelski Michał - , szer., 66 pp, zm.r. 09.10.1920, Warszawa
  Pawełek Michał - , strz., 2 p. strz., zm.ch. 19.10.1920, Warszawa
  Pawiński Franciszek - , sap., 18 baon sap., zm.ch. 10.10.1920, Warszawa
  Paks Józef - , szer., 24 pp, zm. 27.12.1919
  Paprocki Czesław - , szer. WP, 4 komp., zm. 28.07.1920
  Paprota Adam - , szer., 1 baon telegr., zm. 08.01.1920
  Paradowski Leon - . szer., bryg. portowa, zm. 11.08.1920
  Parol Antoni - , cywilny, Szkoła Rusznikarska, Warszawa, zm. 14.07.1920
  Parupiński (Parupiewski) Wacław - . szer., 32 pp, zm. 12.10.1920
  Parys Marian - , ppor., 32 pp, zm.r. 08.01.1920, Warszawa
  Pasecki Władysław - , szer., dowództwo Dworca Kowelskiego, zm. 08.11.1919, Warszawa
  Pasek Wacław - , szer., 6 pp Leg., zm.ch. 12.06.1919, Warszawa
  Pasierbski Wiktor - , sierż., 5 pp Leg., zm. 22.09.1919, Warszawa
  Pasinkiewicz Szymon - , szer., 36 pp, zm.ch. 12.04.1920, Warszawa
  Pasternak Józef - , szer., 23 pp, zm.r. 13.08.1920, Warszawa
  Pastusiak Michał - , szer., 30 pp, zm.ch. 11.08.1920, Warszawa
  Pastuszak Jan - . uł., 7 p.uł., zm. 03.01.1920
  Paszkowski Jan - , strz., 2 p. strz., zm.ch. 01.10.1919
  Paszkowski Wacław - , szer., 58 pp, zm.ch. 08.08.1920, czoł. sanitarna „Karpatczyk”
  Pawelec Eugeniusz - , szer., 205 pp, zm.ch. 13.09.1920, Warszawa
  Pawelec Franciszek - , strz., 30 pp, zm.ch. 18.08.1920, Warszawa
  Pawełek Stanisław - , szer., 21 pp, zm.ch. 07.08.1920, Warszawa
  Pawlaczyk (-) - , (-), żołn. WP, zm. w listopadzie 1918
  Pawlak Franciszek - szer., 4 pp Leg., zm.ch. 20.08.1920, Warszawa
  Pawlak Jan - , strz., 11 pp strz., zm.ch. 22.07.1920, Warszawa
  Pawlak Konstanty - , szer., PKU Warszawa, zm.ch. 13.06.1919, Warszawa
  Pawlarczyk Leon - , st. szer., (157 pp), zm.r. 13.08.1920, Warszawa
  Pawlikowski Władysław - szer. WP, zm. 30.12.1918, Warszawa
  Pawłowski Eugeniusz - , sierż. WP, zm.ch. 08.12.1918, Warszawa
  Pawłowski Feliks - , ppor., 1 baon telegr., zm. 12.04.1920, Warszawa
  Pawłowski Ignacy - , szer., baon wartown.4, zm.r. 22.09.1920, Warszawa
  Pawłowski Józef - , wachm. żandarmerii, zm. 23.07.1920
  Pawłowski Władysław - , szer., l pp Leg., zm.ch. 11.10.1920, Warszawa
  Pączek Adam - , uł., l p.uł., zm. 11.09.1920, Warszawa
  Pączkowski Feliks - , szer., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 16.03.1920, Warszawa
  Pejsler Michał - , kan., pal, zm.ch. 23.01.1919, Warszawa
  Pelekiewicz Franciszek - , szer., zborny punkt SU, zm.ch. 26.02.1919, Warszawa
  Pełka (Pałka) Wincenty - , szer., 5 pp Leg., zm. 02.03.1920
  Perlicki Józef - , szer., 725 kolum. taborowa, zm.ch. 17.08.1920, Warszawa
  Perliński Józef - szer., 1 pp Leg., zm.ch. 27.10.1920, Warszawa
  Perzyński Antoni - , uł., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 20.03.1920, Warszawa
  Pianko (Pianka) Józef - , szer., 4 komp. kadry wartown. Cytadela, zm.ch. 16.06.1919, Warszawa
  Piasecki Edward - , szer., Komenda Miasta Warszawy, zm.r. 19.02.1919, Warszawa
  Piasecki Edward - , por., 19 pp Odsieczy Lwowa, pl. 17.03.1920, pod Jampolem
  Piasecki Onufry - , szer., słucki pp, zm.ch. 02.08.1920, poc. szp. 7
  Piasta Stanisław - , szer., 49 p.strz., zm.r. 04.09.1920, Warszawa
  Piątkowski Stefan - , weteran powstania 1863, lat 76, zm. 24.10.1920
  Pich Żeko - , szer., zm. 08.03.1919
  Piechota Władysław - , szer., 4 pp Leg., pl. 26.04.1919
  Piećko Leopold - , szer., 1 p. wileński, zm.r. 16.08.1920, Warszawa
  Piekarniak Józef - , szer., zborny punkt Warszawa, zm. 08.11.1918
  Piekarski Jan - , sap., 2 baon sap., zm. 17.10.1920
  Piekarski Józef - , rekrut, PKU, zm.ch. 18.01.1920, Warszawa
  Piekarz Karol - kan., 4 pap, zm.ch. 05.09.1920, Warszawa
  Pieńkowski Jan - , szer., 5 pp Leg., zm. 28.07.1919
  Pierug (Pieróg) Józef - , szer., 5 pp Leg., zm. 02.02.1920, Warszawa
  Pierunek Bronisław - , strz., pspodh., zm.ch. 24.08.1920, Warszawa
  Pietrowicz Marcin - , szer., DOG Poznań, zm. 12.08.1920
  Pietrusiewicz Józef - , szer., Centralna Składnica Wojskowa Metali DOG, zm.r. 10.06.1920, Warszawa
  Pietruszak Adam - , kpr., ND oddz. nr 6, zm. 14.01.1920
  Pietrys Wojciech - , cywilny, zm. 08.09.1920
  Pietrzak Roman - , plut., Twierdza Modlin, zm.ch. 18.12.1919, Warszawa
  Pietrzyk Jan - , szer., 59 pp, zm.ch. 29.07.1920, Warszawa
  Piędzia Piotr - , szer., 6 pp, zm.r. 09.10.1919, Warszawa
  Piętkiewicz Bronisław - , chor., (16 pp), zm.ch. 25.11.1918, Warszawa
  Pilarczyk Marian - , szer., 70 pp, zm.r. 26.07.1920, Warszawa
  Pilarczyk Stanisław - , szer., 29 pp, zm. 19.11.1919
  Pilc Franciszek - , strz., 2 pspodh., zm. 10.10.1920
  Pilch Tadeusz - , szer. WP, zm.ch. 02.08.1920, Warszawa
  Pilecki Kazimierz - , szer., 28 pp, zm. 17.09.1919
  Pilkowski Mieczysław - , st. szer., 4 pp pomorski, zm. 18.08.1920
  Piłusinski Roman - , szer., Szkoła Podoficerów, zm.ch. 20.08.1919, Warszawa
  Pindak Konstanty - , szer. WP, zm.ch. 30.07.1920, Warszawa
  Pintera Bolesław - , szer., Centralny Urząd Gospodarczy, zm. 21.11.1920
  Pioterek Stanisław - , szer., 55 pp, zm.r. 02.08.1920, Warszawa
  Piotrowska Karolina - , sanitariuszka, Szpit. Epidem. Warszawa-Praga, zm.ch. 15.03.1920, Warszawa
  Piotrowski Aleksander - , szer., 36 pp, zm.ch. 30.12.1919, Warszawa
  Piotrowski Bolesław - , kan., 1 dyw. art. konnej, zm.ch. 02.01.1920, Warszawa
  Piotrowski Czesław - , uł., 1 p.uł., zm. 01.03.1919, Warszawa
  Piotrowski Józef - , szer., 36 pp, zm. 18.03.1920
  Piotrowski Norbert - , szer., 64 pp, zm.ch. 13.09.1920, Warszawa
  Piotrowski Stanisław - , sap., 1 komp. sap., zm.ch. 06.07.1920, Warszawa
  Piotrowski Stanisław - , szer., p. wileński, zm.ch. 29.06.1920, Warszawa
  Piórkowski Jakub - , szer., 66 pp, zm. 20.10.1920
  Pipiak Władysław - , szer., 1 p. inż., zm.ch. 02.04.1919, Warszawa
  Pisarzewski Franciszek - , szer., Główna Szkoła Piechoty, zm.ch. 26.12.1919, Warszawa
  Piskło Franciszek - , szer., 2 baon wartown. Cytadela, zm.ch. 21.07.1920, Warszawa
  Placek Stanisław - , szer., 7 pp Leg., zm.ch. 27.06.1919, Warszawa
  Platt Jan - , rekrut WP, zm.ch. 02.12.1918, Warszawa
  Pleban Stefan - , szer., 19 pp, zm.ch. 08.11.1920, Warszawa
  Plewiński Eugeniusz * - , pchor., pl. 23.09.1920, Brzostowice
  Pluciński Alojzy - , szer., 1 p. inż., zm.ch. 31.01.1919, Warszawa
  Pluta Adam - , szer., 29 pp, zm.ch. 01.04.1920, Warszawa
  Pluta (Pluto) Władysław - , szer., 26 pp, zm.ch. 04.10.1920, Warszawa
  Płatek Franciszek - , szer., 17 pp, zm.ch. 03.08.1920, Małkinia
  Płochocki Stefan - , szer., 2 baon wartown., zm.ch. 15.11.1920, Warszawa
  Płodarski Franciszek - , kan., 18 pap, zm. 11.09.1920
  Płodzik Bolesław - , szer., 19 pp, zm.ch. 17.07.1919, Warszawa
  Płoński Franciszek - , st. szer. WP., zm. 17.08.1920

  Płoszko Karol Zygmunt
  - , szer., 236 pp, pl. 14.08.1920, Ossów


  Płucinek Władysław
  - , szer., 4 baon kolej., zm. 09.10.1920
  Pobocha Wincenty * - , szer., 1 baon telegr., zm.ch. 21.12.1920, Warszawa
  Pobóg-Pobojewski (Pobiejewski) Zygmunt - , ppor., p. kowieński, pl. 03.08.1920
  Poczerwiński Jan - , szer., 49 pp, zm. 07.09.1920
  Podębski Marcin - , szer., Szkoła Podchorążych, zm.ch. 18.08.1920, Warszawa
  Podlaski Władysław - , szer., Szkoła Piechoty, zm.ch. 30.12.1919, Warszawa
  Podlewski Stanisław - , uł., 11 p.uł., zm. 09.10.1919
  Podwysocki Ludwik* - , kan., 9 pap, zm. 06.12.1920
  Pogonowicz Franciszek - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 11.02.1919, Warszawa
  Pogorzelski Józef - , kan., 1 dyw. art., zm.ch. 19.12.1919, Warszawa
  Pogorzelski Stanisław - , szer., 2 komp. l BUL, zm.ch. 23.03.1920, Warszawa
  Pokraka Jan - , szer., 37 pp, zm.ch. 05.11.1920, Warszawa
  Pokorny Franciszek (n) - , kpt., zm. 24.06.1921
  Pol Jan
  - , sap., 18 komp. sap. frontowa 3 pp, zm. 11.08.1920
  Polak Paweł - , szer., zm. 09.11.1918
  Polański Jan - , żand., żandarmeria pol., zm.ch. 18.10.1920, Warszawa
  Polceń (Polcyn) Antoni - , kpr., 64 pp, zm.r. 05.08.1920, Warszawa
  Policewicz Józef - , st. szer., 7 pp Leg., zm.ch. 15.09.1920, Warszawa
  Politowski Czesław - , szer. WP, zm.ch. 09.08.1920, Warszawa
  Polkowski Aleksander - , szer., 145 pp, zm.ch. 29.11.1920, Warszawa
  Polkowski Marian - , lotnik, 1 baon lotn., zm. 21.12.1919
  Połaciński Jakub - , cywilny, zm. 16.08.1920
  Pomorski Michał - , szer., 4 pp Leg., zm.ch. 30.07.1920, Warszawa
  Pompad Adam - , szer. sanit., poc. sanit., zm. 07.09.1920
  Poniekowski Tomasz - , szer. WP, zm. 15.08.1920
  Popiel Wincenty - , st. szer., 5 pp Leg., zm.ch. 01.02.1920, Warszawa
  Popławski Bronisław - , ppłk, urz. wojsk. IX rangi, zm. 04.09.1920
  Popławski Jan - , mjr inż., Sekcja Wojsk Samochodowych, zm. (wypadek) 18.10.1920
  Popławski Roman - , żołn. WP, zm. 10.12.1918
  Popow Juliusz - , kpt. (por.), 19 pp, pl. styczeń (20.01.)1919, Dąbrówka
  Poprawa Jan - , strz., 6 p. strz. gran., zm.ch. 12.09.1920, Warszawa
  Poraj-Garnysz (Garnisz) Napoleon Leoncjusz - , plut., żandarm. w Warszawie, zm.r. 22.02.1920, Warszawa
  Porębski Franciszek - , sap., 5 baon sap., zm.ch. 17.09.1920, Warszawa
  Porowski Lucjan - , strz., 1 psk, zm.ch. 23.03.1920, Warszawa
  Poszczyniarz Jan - , szer., 8 pp Leg., zm. 19.09.1920
  Potempa Stanisław - , szer., oddz. Partyzancki mjr Dąbrowskiego, zm.16.08.1920
  Potrzebowski Władysław - , szer., 29 pp, zm.ch. 27.08.1920, Warszawa
  Pozdrowski Stanisław - , szer., p. słucki, zm.r. 25.08.1920, Warszawa
  Praszek Jan - , szer., 3 pp Leg., zm.ch. 29.11.1918, Warszawa
  Prochaska Józef - , szer., 36 pp, zm. 18.03.1920
  Proćko Franciszek - , szer., 2 baon, zm.ch. 16.08.1920, Warszawa
  Prokop Piotr - , szer., 1 baon etapowy, zm.ch. 03.09.1920, Warszawa

  Prokopowiczówna Zofia
  - , plut., Legia Kobiet, zm.r. 21.09.1920,  (KW)


  Pros Ignacy
  - , strz., 8 baon strz. Lublin, zm. 22.04.1919
  Proszek Władysław - , plut. pilot, komp. szkol. lotn., zg. śm. lotn. 03.04.1919, Warszawa
  Prószynski Kazimierz - szer., 22 pp, zm.ch. 04.09.1920, Warszawa
  Prusa Ignacy - , szer., 155 pp, zm. 03.08.1920
  Prusak Ignac - , żołn. WP, zm. 03.08.1920
  Pruski Mateusz - , szer., 40 pp, zm.ch. 28.12.1919, Warszawa
  Prywat Michał - , szer., 26 (36?) pp, zm.ch. 31.03.1920, Warszawa
  Przedpełski Włodzimierz (n) - , por., oddz. II SG, zm. 17.12.1921
  Przeradzki Mieczysław
  - , szer., PKU Lipno, zm.ch. 11.03.1920, Warszawa
  Przeradzki Wacław - , szer., 1 baon wartown., zm.ch. 28.07.1920, Warszawa
  Przyborowski Feliks - , st. szer., kkm 8 pp Leg., zm. 12.09.1920
  Przybylak Karol - , kpr., 37 pp, zm.ch. 29.09.1920, Warszawa
  Przybylski Michał - , szer., szpital koni nr 2, zm.ch. 13.05.1919, Warszawa
  Przybylski Wojciech - , szer., 3 kckm 155 pp, zm.ch. 14.09.1920, Warszawa
  Przybyło Ignacy - szer., 15 pp, zm.ch. 29.08.1920, Warszawa
  Przybyłowski Władysław - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 02.09.1920, Warszawa
  Przybyszewski Franciszek - , szer., 4 pp Leg., zm.r. 04.09.1920, Warszawa
  Przybyszewski Tadeusz - , szer. WP, zm.r. 30.01.1920, Warszawa
  Przygodzki Henryk - , szer., 32 pp, zm. 30.09.1920
  Przysłucha Józef - , szer., tabor kawalerii I bryg., zm.r. 11.11.1919, Warszawa
  Psyk Jan - , szer., 62 pp, zm.ch. 28.09.1920, Warszawa
  Pszczółkowski Stanisław - , rekrut WP, zm.ch. 29.03.1920, Warszawa
  Puchaczewski Józef - , szer., 1 pp Leg., zm. 28.01.1919
  Puchała Walerian - , szer., 4 pp Leg., zm.ch. 04.04.1919, Warszawa
  Pudlik Leon - , szer., 5 pp Leg., zm. 01.08.1919, Warszawa
  Puk Franciszek - , sap., 1 baon sap., zm.ch. 01.04.1920, Warszawa
  Pul Antoni - , szer. ochotn., zm. 13.08.1920
  Purzanista (Purzański) Jan - , szer. WP, zm.r. 13.08.1920, Warszawa
  Puszkarz Stanisław - , szer., 10 pp, zm.ch. 03.08.1920, Warszawa
  Putra Jan* - , szer., baon wartown. Cytadela, zm.ch. 24.12.1920, Warszawa
  Pych Władysław - , szer., 21 pp, zm. 13.10.1919
  Pyra Michał - , szer., 2 komp. garniz., zm.ch. 19.01.1919, Warszawa
  Pyrzawa Tomasz - , szer., zm. 12.11.1918
  Pysik Ludwik - , szer., 18 dyw. telef., zm. 07.09.1920
  Pytkowski Jan - , szer., 2 pp Leg., zm. 12.03.1920
  Pytlarz Władysław - , szer., 157 pp, zm.ch. 20.08.1920, Warszawa  Rabiega Stanisław - , szer., 1 kckm DOG Poznań, zm.ch. 16.07.1920, Warszawa
  Rablewski Wojciech - , szer., 59 pp, zm. 13.08.1920
  Rachoń Bolesław - , szer., 8 pp Leg., zm.r. 12.10.1920, Warszawa
  Raciborski Leopold - , weteran powstania 1863, lat 81, zm. 07.09.1920
  Raczniak Piotr - , szer., 4 pspodh., zm. 31.08.1920
  Raczyński Zygfryd - , szer., 4 pp Leg., zm.ch. 03.05.1919, Warszawa
  Radok Stanisław - , szer., l pp Leg., zm.r. 11.10.1920, Warszawa
  Radoszkiewicz Kazimierz - , uł., szw. zap. taboru nr l, zm.ch. 24.07.1920, Warszawa
  Radulski (Raducki) Czesław - , szer. WP, zm. 05.01.1920, Warszawa
  Radzikowski Klemens - , szer., urzędnik wojskowy, zm. 20.12.1919
  Rajch Jan - , kpr., 30 pp, zm.r. 03.08.1920, Małkinia
  Rajczyk Józef - , szer., 20 pp, zm. 24.07.1920
  Rajer Bolesław - , szer. WP, zm. 12.01.1919
  Rajnsztejn Martyn - , szer., 3 pp Leg., zm.ch. 08.03.1919, Warszawa
  Rajski Ignacy - szer., 58 pp, zm.ch. 15.08.1920, Warszawa
  Rajszuszternals Jan - , szer., 61 pp, zm. 05.08.1920
  Rak Jan - , szer., Etap na Powązkach, zm. 07.08.1919
  Rak Wincenty - , szer., dyw. tabor. Warszawa, zm. 25.02.1919
  Rakowski Antoni - , szer., 30 pp, zm.ch. 24.08.1920, Warszawa
  Rakowski Franciszek - , szer., Szkoła Podchorążych Warszawa, zm.ch. 31.12.1919, Warszawa
  Rams Jan - , szer., 4 pp Leg., zm.ch. 04.08.1920, Warszawa
  Ranachowski Władysław - , szer. sanit., szpital polowy nr 7012, zm. 09.09. 1920
  Raniewicz Roman - , szer., 4 pp poznański, zm.ch. 26.08.1920, poc. san. 1
  Rapalski Zygmunt - , szer., 9 pp Leg., zm.ch. 21.04.1920, Warszawa
  Rasikow (Rasików) Franciszek - , szer., 3 pp Leg., zm.r. 30.09.1920, Warszawa
  Raszczyk Zbigniew - , kan., 3 bat., zm. 21.08.1920
  Ratajczak Andrzej - , kan., 11 pap, zm.ch. 16.10.1920, Warszawa
  Ratajczak Wacław - , szer., 31 pp, zm.r. 22.07.1920, Warszawa
  Ratajczyk Wacław - , szer., 31 pp, zm.r. 15.08.1920, Warszawa
  Rauba Adam - , żołn. WP, zm. w listopadzie 1918
  Rauc Otto - , kpr., 28 pp, zm. 27.10.1920
  Razaźnik Stanisław - , st. szer., 8 pp Leg., zm. 22.07.1920
  Rechowicz Rudolf (n) - , kpt., MSWojsk., zm. 01.07.1921
  Redo Władysław
  - , szer., 1 autokolumna zap., zm.ch. 11.09.1920, Warszawa
  Renicki Antoni - , szer., 4 pp poznański, zm. 03.09.1920
  Rent Bonifacy - , szer., 10 p. miński, zm.r. 01.05.1919, Warszawa
  Reszke Stanisław - , szer., 21 pp, zm.ch. 15.06.1919, Warszawa
  Redlewski Józef - , szer., 3 auto kolumna,, zm. 14.08.1920
  Robaczewski Franciszek - , szer., 31 pp, zm.r. 25.04.1919, Warszawa
  Rodziewicz Wiktoria - , cywilna, Urząd Gospodarczy 8 DP, zm. 14.07.1920
  Rogala Józef - , szer., 3 pp, zm.ch. 25.09.1920, Warszawa
  Rogiński Konstanty - , szer., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 28.03.1920, Warszawa
  Rogoszewski Jan - , szer., 5 pp Leg., zm. 01.01.1920
  Rogowski Franciszek - , szer., 101 pp, zm.r. 05.10.1920, Warszawa
  Rogowski Jan - , szer., plut. telef. 65 pp, zm.ch. 09.10.1920, Warszawa
  Rogowski Józef - , szer., stacja zborna Siedlce, zm.ch. 31.07.1920, Warszawa
  Rogulski Ludwik - , szer., 1 baon telegr., zm.ch. 26.03.1920, Warszawa
  Rojek Stanisław - , szer., zm. 10.11.1918
  Rojek Stanisław - , szer., 21 pp, zm.ch. 03.08.1919, Warszawa
  Rokos Henryk - , kpr., 4 p. łódzki, zm. 28.03.1920
  Romanowski Michał - , szer., 19 pp, zm.ch. 11.06.1919, Warszawa
  Romanowski Stefan - , st. szer., 1 pp Leg., zm.ch. 22.01.1919, Warszawa
  Romański Piotr - , uł., 7 p.uł., zm.ch. 14.02.1919, Warszawa
  Romel Mikołaj - , szer., p. wileński, zm.r. 20.08.1920, Warszawa
  Rosiak Stefan - , kan., 2 pap, zm.r. 26.03.1919, Warszawa
  Rosiński Piotr - , pilot, 17 eskadra lotn., zm. 09.12.1920
  Rosiński Stanisław - , szer., jeniec austriacki?/59 pp WP?, zm. 18.08.1919
  Rosner Jan - , szer., 6 pp Leg., zm. 22.01.1920
  Rosołowicz Jan - , st. szer., 4 baon kolej., zm. 22.07.1920, Warszawa
  Rostkowski Antoni * - , por., 20 DP, zm. 06.01.1921, Anin
  Rostkowski Wacław - , szer., 21 pp, zm.ch. 23.04.1919, Warszawa
  Rostkowski Zygmunt - , kpr. WP, zm. 22.03.1919
  Roszak Stefan - , st. szer., 1 pp Leg., zm. 22.08.1920
  Roszczak Wacław - , ppor., zm. 11.08.1920
  Roszyński Stefan - , szer., szpital koni nr 2, zm. 17.02.1919
  Rozkosz Jan - , szer., 5 pp Leg., zm. 22.09.1920
  Rozmusz Wojciech - , rekrut WP, zm.ch. 12.03.1919, Warszawa
  Rożek Tomasz - , szer., 3 pp, 01.12.1918
  Ródnicki Wacław - , szer., 29 pp, zm. 21.10.1920
  Różycka Zofia - , szer., oddz. Legii Kobiecej, zm. 08.11.1920
  Różycki Jan - , szer., 5 pp Leg., zm. 23.03.1920
  Rózycki Stanisław - , szer., stacja zborna Warszawa, zm.ch. 02.07.1919, Warszawa
  Ruciński Franciszek - , szer., 32 pp, zm.ch. 21.07.1919, Warszawa
  Rudnicki Władysław - , szer., Centralne Składy Samochodowe, zm. 03.08.1920
  Rudowski Gustaw - , szer., 32 pp, zm.ch. 08.11.1920, Warszawa
  Rułakowski Józef - , szer., 8 pp Leg., zm. 11.01.1920
  Rupociński Franciszek - , szer., 7 komp. 159 p., zm. 11.07.1920, Warszawa
  Rusiniak Feliks - , szer., (64 pp), zm.r. 08.08.1920, Warszawa
  Rustecki Józef - , szer., Centralny Urząd Gospodarczy, zm.ch. 08.01.1920, Warszawa
  Rutkowski Józef - , szer., (41 pp), zm.r. 07.08.1920, Warszawa
  Rutkowski Józef - , szer., 4 p. pomorski, zm. 12.09.1920
  Rybarczyk Walenty - , rekrut, 1 pp, zm. 03.12.1918, Warszawa
  Rybicki Stanisław - , szer., 2 komp. Zamkowa, pl. 24.04.1920
  Rybik Zygmunt - , szer., 32 pp, zm.ch. 30.08.1919, Warszawa
  Rychlewski Franciszek - , sap., 1 baon sap., zm.ch. 18.02.1920, Warszawa
  Rychter Romuald * - , szer. WP, zm. 23.12.1920
  Ryczan Szczepan - , uł., szw. przyboczny Naczelnego Wodza, zm.ch. 06.01 1920, Warszawa
  Ryfka Jan - , szer., 36 pp, zm. 08.01.1920
  Rykowski Józef - , szer., 5 pp Leg., zm. 08.10.1920
  Rymarski Marian - , szer. WP, zm.r. 01.09.1920, Warszawa
  Rynas Ludwik * - , szer., 22 pp, zm. 07.12.1920
  Rynkiewicz Romuald - , szer., 201 pp, zm.ch. 17.10.1920, Warszawa
  Rysz Paweł - , szer. WP, zm. 05.09.1919
  Ryszel Edward - , plut., 1 Bryg. Art. gen. Dowbór-Muśnickiego, zm. 09.02.1921
  Rzepka Henryk - , st. szer., 47 pp, zm.ch. 24.07.1920, Warszawa
  Rzepkowski Władysław - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 13.10.1919, Warszawa
  Rzeszutek Adam - , kan., 6 pap, zm.ch. 11.10.1920, Warszawa
  Rzymek Henryk - , strz., 1 pspodh., zm.ch. 02.09.1920, Warszawa  Sadkowski Bolesław
  - , szer., 2 dyw. taborów Ostrów, zm.ch. 18.06.1919, Warszawa
  Sadowski Jan - , szer., 60 pp, zm.ch. 23.09.1920, Warszawa
  Sadowski Józef - , uł., 7 p.uł., zm.ch. 08.07.1919, Warszawa
  Safranowicz Bronisław - , szer., Komenda placu Wołkowysk, zm.ch. 21.04.1919, Warszawa
  Sajczyk Wincenty - , szer. WP, zm.ch. 08.06.1919, Warszawa
  Saller Czesław - , żołn. WP, zm. 05.08.1920
  Salmonowicz Zdzisław (n) - , por., Oddział Zamkowy, zm.(wypadek) 27.09.1921
  Sałata Michał
  - , szer., PKU, zm.ch. 29.12.1919, Warszawa
  Samsel Konstanty - , szer., 33 pp, zm.ch. 19.10.1920, Warszawa
  Saniuk Michał - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 26.10.1920, Warszawa
  Sapko Jan - , szer., 3 pp Zegrze, zm. 29.05.1919, Warszawa
  Saniuk Michał - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 26.10.1920, Warszawa
  Sara Jan - , szer., dowództwo m. Radomia, zm.r. 25.09.1919, Warszawa
  Satko August - , szer., kkm 2 p. syberyjski, zm. 09.09.1920
  Sawarzyński Franciszek * - , szer., 60 pp, zm.ch. 20.12.1920, Warszawa
  Sawek Andrzej - , sap., 1 baon sap., zm.ch. 05.08.1920, Warszawa
  Sawicki Edward - , szer., 10 pp, zm. 16.08.1920
  Sawicki Franciszek - , szer., 3 p. Armii gen. Hallera, zm.ch. 21.01.1920, Warszawa
  Sawita Piotr - , szer., 26 pp, zm.ch. 02.10.1920, Warszawa
  Schenk Mieczysław - , szer., 1 baon Krakusów, zm. 04.10.1920
  Schrabowski Franciszek - , szer., 1 warsz. baon etapowy, zm.ch. 03.04.1920, Warszawa
  Schymczak (vel Szymczak) Jan - , szer., 66 pp, zm.ch. 06.09.1920, Warszawa
  Sebet (-) - , żołn. WP, zm. 22.05.1920
  Semka Kasper - , kan., 9 bat. 11 p., zm.ch. 18.09.1920, Warszawa
  Serafin Józef - , szer., 9 pp, zm. 09.05.1919
  Serafin Kazimierz - , szer., MSWojsk., zm.ch. 19.08.1920, Warszawa
  Serba Stanisław - , szer. sanit., oddz. Sanit. Szpitala Ujazdowskiego, zm.ch. 03.10.1920, Warszawa
  Sereda Michał - , szer., 9 pp Leg., zm.ch. 07.10.1919, Warszawa
  Serko Bolesław - , szer., 41 pp, zm.ch. 27.08.1920, Warszawa
  Sęk Walenty - , kan., 1 pap, zm.ch. 13.06.1920, Warszawa
  Sianosa (Sianoja) Antoni - , szer., 48 pp, zm.ch. 20.07.1920, poc. san. 19
  Siedlecki Adolf - , cywilny, zm. 27.08.1920
  Siedlecki Kazimierz - , szer., szpital koni nr 2, zm. 07.09.1919, Warszawa
  Siejbiczek Dionizy - , szer. sanit., szpital polowy nr 105, zm. 12.07.1920
  Siejka Antoni - , szer. WP, zm.ch. 11.01.1919, Warszawa
  Sielski (-) - , urzędnik wojskowy, zm.r. 04.08.1920, Warszawa
  Siemiątkowski Henryk (n) - , por., 36 pp, zm. 06.11.1921
  Siemiątkowski Piotr
  - , rekrut, tabor art. Fortu Warszawa, zm. 24.12.1918
  Siemiecki Paweł - , szer., oddz. telef. 32 pp, zm. 08.01.1920
  Sienicki Aleksander - , kan., 8 pap, zm. 06.06.1919
  Sienkiewicz Józef - , szer., SU, zm. 28.02.1919
  Sierpka Tomasz - , szer., 61 pp, zm.ch. 12.09.1920, Warszawa
  Sierzputowski Piotr - , szer., 21 pp, zm.ch. 07.10.1919, Warszawa
  Sierzputowski Stefan - , szer., zm.ch. 31.12.1919, Warszawa
  Sikawiak Józef - , kan., 14 pap, zm. 13.09.1920
  Sikora Łukasz - , żołn. WP, zm. 16.02.1919, Warszawa
  Sikorski (-) - , sap., Szkoła Saperów w Nowym Dworze, zm. w czerwcu 1920
  Sikorski Kazimierz - , szer., 61 pp, zm.ch. 05.11.1920, Warszawa
  Sikorski Stanisław - , szer., 9 pp, zm.r. 14.09.1920, Warszawa
  Sikorski Zygmunt - , szer., 1 autokolumna, zm.ch. 07.08.1920, Warszawa
  Siłka Andrzej - , szer., 17 pp, zm. 16.10.1920
  Simon Jan - , szer., 6 pp Armii gen. Hallera, zm.r. 04.06.1919, Warszawa
  Sitejko Jan - , szer., 2 pp, zm. 26.08.1920
  Sitkiewicz Paweł - , szer., komp. garniz. Warszawa, zm. 26.01.1919
  Siwek Konstanty - , szer., 14 pp, zm. 29.08.1920
  Skarżyński Narcyz - , szer., p. warty Cytadela, zm.ch. 08.09.1920, Warszawa
  Skawiński Rudolf - , sierż. pilot, 1 szw. lotn., zm.ch. 09.08.1920, Warszawa
  Skoczylas Franciszek - , szer. WP, zm. 30.08.1920
  Skonieczny Władysław - , szer., oddz. Zamkowy, zm.ch. 26.10.1920, Warszawa
  Skonieczny (-) - , szer. WP, zm. we wrześniu 1920
  Skoropa (Skoropad) Filip - , szer. (jeniec?), obóz jeńców Wadowice, zm. 17.03.1920
  Skorupski Franciszek - , kan., 1 bat. pol., zm. 17.07.1919, Warszawa
  Skorupski Wacław - , szer. WP, zm. 24.12.1918
  Skotnicki Józef - , kan., 1 pap, zm. 28.12.1919, Warszawa
  Skowron Jakub - , szer., 9 dyw. Urząd Gospodarczy, zm.ch. 31.08.1920, Warszawa
  Skowroński Tomasz - , sierż., szt. WP, zm. 05.03.1920
  Skowuś Jan - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 13.08.1919, Warszawa
  Skrobacz Franciszek * - , szer., 3 pp Leg., zm.ch. 16.12.1920, Warszawa
  Skromblewicz Rafał - , szer., szpital koni nr 2, zm. 24.03.1919, Warszawa
  Skrzypek Antoni - , szer., baon zap. 1 pp, zm.ch. 28.09.1920, Warszawa
  Skrzypek Józef - , strz., 3 pspodh., zm.r. 01.10.1920, Warszawa
  Skupin Grzegorz - , szer., 14 pp, zm.ch. 24.07.1920, Warszawa
  Skwiat Franciszek - , szer., 3 pp Leg., zm.ch. 21.09.1920, Warszawa
  Słapiec Paweł - , szer., 4 pp, zm.ch. 14.06.1919, Warszawa
  Słojewski Teofil - , szer., zm.ch. 21.07.1920, Warszawa
  Słomnicki Kazimierz - , plut., 7 pp, zm.ch., 09.03.1920, Warszawa
  Słowińska Jadwiga - , sanitariuszka, poc. sanit. nr 7, zm.ch. 27.05.1920, Warszawa
  Słowiński Stanisław - , szer., 21 pp, zm.ch. 11.03.1920, Warszawa
  Słuczanowski Wincenty - , pchor., 115 p.uł., pl. 21.08.1920, Mdzewo
  Smela Józef - , szer., 1 p.garniz., zm. w lutym 1920
  Smiczyński Ryszard - , szer., 34 pp, zm. 09.02.1919
  Smirnow Michał - , jeniec bolszewik, zm. 30.08.1920
  Smoliński Aleksander (n) - , por., zm. 22.06.1921
  Smoła Józef
  - , szer. sanit., Szpital Epidemiczny, zm. 03.09.1919
  Smordzewski Władysław - , szer., 8 baon zap., zm.ch. 03.12.1920, Warszawa
  Smosna (Smoszna) Józef - , szer., kkm 13 pp, zm.ch. 05.11.1919, Warszawa
  Smotar (Smotr) Stanisław - , szer., 47 pp, zm.ch. 04.12.1920, Warszawa
  Smukała Kazimierz - , kpr., 14 pp, zm.r. 08.08.1920, Warszawa
  Smutkiewicz Jan - , cywilny, zm. 18.09.1920
  Sniecikowski Feliks - , plut., 1 Depo Autokolumna zap., zm. 27.05.1920
  Snowacki Henryk - , plut., 1 p.strz. wlkp., zm.r. 05.05.1920, Warszawa
  Sobczak Robert - , mjr, Urząd Gosp. Baranowicze, zm. 19.07.1920, Warszawa
  Sobczyk Władysław - , rekrut, 5 pp, zm. 27.03.1920
  Sobecki Jan - , szer., kckm 62 pp, zm.ch. 04.10.1920, Warszawa
  Sobiech Jan - , szer., 62 pp, zm.r. 20.07.1920, Warszawa
  Sobieraj Antoni - , szer., komp. robotnicza Cytadela, zm.ch. 07.09.1919, Warszawa
  Sobociński Jan - , żołn. WP, zm.ch. 22.11.1918, Warszawa
  Sobol Jan - , sanit., 61 pp, zm. 05.08.1920
  Sobótka Franciszek - , szer., szpital koni Warszawa, zm. 15.01.1920
  Socha Józef - , szer., 30 pp, zm.ch. 08.11.1920, Warszawa
  Soczewski Władysław - , szer., 21 pp, zm.ch. 23.07.1919, Warszawa
  Soćko Wiktor - , szer., 1 baon sap., zm. 22.05.1920
  Sokołow Jan - , szer., Armia gen. Bałachowicza, zm. 16.10.1920
  Sokołowski Julian - , ppor., 23 p.uł., zm.r. 06.10.1920, Warszawa (VM 8064)
  Sokołowski Kazimierz - , szer., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 11.04.1920, Warszawa
  Sokołowski Stanisław - , szer., 22 pp, zm.ch. 24.09.1919, Warszawa
  Sokołowski-Korwin Zygmunt - , por., 1 p.szwol., pl. 10.12.1918, Dołhobyczów (VM 3368)
  Sołtys Józef
  - , szer., 17 pp, zm. 16.11.1920
  Somczewicz Stanisław - , szer., 9 baon wartown., zm.ch. 01.11.1920, Warszawa
  Sosnowski Adam - , szer., baon etapowy 2 p. lubelski, zm.ch. 19.03.1920, Warszawa
  Sosnowski Czesław - , szer. sanit., poc. sanit. nr. 12, zm.ch. 11.04.1920, Warszawa
  Sowina Kazimierz * - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 09.12.1920, Warszawa
  Sowiński Feliks - , szer. kadet, 36 pp, Szkoła Podchorążych, zm. 23.04.1919
  Spaleniak Walenty - , kan., 12 pap, zm.ch. 05.03.1920, Warszawa
  Spendzia (Spędzia) Andrzej - , kan., 17 pac, zm.ch. 01.09.1920, Warszawa
  Sperski Dominik - , szer., 2 baon etapowy, zm. 06.09.1920
  Spychała Michał - , szer., 1 p. suwalski, zm.ch. 11.07.1919, Warszawa
  Spychała Stanisław - , szer., 269 pp, zm.ch. 24.08.1920, Warszawa
  Spyrka Józef - , szer., 4 pp Leg., zm.r. 03.10.1920, Warszawa
  Stachura Jan - , szer. sanit., Szpital Zakł. Karnego Warszawa, zm. 26.12.1919
  Stachura Stanisław - , szer., 4 pp Leg., zm.r. 26.11.1919, Warszawa
  Stachurski Józef - , szer., 221 pp, zm.r. 15.08.1920, Warszawa
  Staliński Kazimierz - , szer., Armia gen. Hallera, zm. 14.10.1919, Warszawa
  Staniaszek Czesław - , st. szer., wojsk. straż. kolej. Łapy, zm. 09.01.1920
  Stankiewicz Bolesław - , kpr., 1 orkiestra WP, zm.ch. 08.09.1919, Warszawa
  Stańczyk Wincenty - , szer. WP, zm. 17.11.1920
  Stańkowski Ludwik - , szer., 66 pp, zm. 19.10.1920
  Stański Jan - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 28.10.1920, Warszawa
  Starczewski Roman - , ochotnik, 205 pp, zm.r. 28.02.1921 (ranny pod Nasielskiem)
  Starostka Tadeusz - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 18.08.1920, Warszawa
  Starybrat Leon - , szer., 50 pp, zm.r. 26.07.1920, poc. san. 11
  Starzyński Franciszek - , podoficer, Szkoła Podchorążych, zm. 10.12.1918
  Starzyński Jan - , ppor. obs., 16 eskadra lotn., zg. śm. lotn. 12.08.1920, Warszawa
  Stasiak Jan - , szer., 30 pp, zm.ch. 26.08.1920, Warszawa
  Staszewski Andrzej - , szer., 6 D Armii gen. Bałachowicza, zm. 10.10.1920
  Staśkiewicz Julian - , szer., 20 pp, zm. 20.08.1920
  Stawicki Stanisław - , szer., 1 p. wileński, zm. 16.08.1920
  Stawicki Stanisław - , szer., 12 komp. 10 pp, zm. 16.08.1920
  Stawiński Jan - , por., 1 p. uł. krechowieckich, zm.ch. 09.01.1920, Warszawa
  Stawowy Michał - , szer., 46 pp, zm. 28.08.1920
  Steblewski Antoni - , szer., 104 pp, zm.ch. 07.08.1920, Warszawa
  Stefanek Kazimierz - , kan., 3 pap, zm.ch. 28.03.1920, Warszawa
  Stefaniak Bolesław * - , szer. WP, zm.ch. 19.12.1920, Warszawa
  Stelmach Jan - , szer., 46 pp, zm.ch. 06.08.1920, Warszawa
  Stelmarski Alfred - , szer., 202 pp, zm. 10.10.1920
  Stempniewski Stanisław - , szer., 21 pp, zm. 18.08.1920
  Stępień Michał - , szer., ND poczta pol. nr 53, zm. 22.09.1920, Warszawa
  Stępniak Andrzej - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 01.04.1919, Warszawa
  Stępniak Władysław - , szer., 31 pp, zm. 03.09.1920
  Stocki Antoni - , szer., Kurs Kar. Maszynowych we Lwowie, zm. 21.03.1920, Warszawa
  Stokowski Mikołaj - , szer., punkt zborny komp. wartown., zm.ch. 26.05.1920, Warszawa
  Stokowski Wacław - , szer., 6 komp., zm.ch., 04.01.1919, Warszawa
  Stolarek Stanisław - , szer., 35 pp, zm.ch. 13.09.1920, Warszawa
  Stompień Stanisław - , szer., WP, zm. 25.12.1918
  Strauss Lucjan - , kpr. ochotnik., 21 pp, zm.ch. 18.07.1919, Warszawa
  Strumiński Jan - , szer., 1 autokolumna zap., zm. 23.08.1919, Warszawa
  Stryjewski Czesław - , szer., 32 pp, zm.ch. 11.03.1920, Warszawa
  Strynkowski Jan - , szer. sanit., Szpital Mokotowski, zm.ch. 22.12.1919, Warszawa
  Strzelecki (-) - , plut., 36 pp, zm. 19.06.1919
  Strzyżewski Antoni - , szwol., 1 p. szwol., zm.r. 02.05.1920, Warszawa
  Stuczyński Stanisław - , kpr., 13 pp, zm.ch. 26.12.1919, Warszawa
  Studniarek Stanisław - , szer., baon kolej. Jabłonna, zm.ch. 22.03.1919, Warszawa
  Studzianek Aleksander - , szer., Zarząd Budowy II Cytadela, zm.ch. 21.12.1920, Warszawa
  Sturgulewski Jan - , ppor./kpt., Inst. Wojsk. Geogr., zm. 18.07.1921
  Styś Teofil
  - szer., szpital koni nr 1, zm.ch. 24.02.1920, Warszawa
  Styś Wincenty - , szer., 5 pp, zm. 18.03.1920
  Subel Bolesław - , szer., grodzieński pp, zm. 28.05.1920
  Suchecki Jan - , szer., 21 pp, zm.ch. 18.06.1919, Warszawa
  Sufleta Władysław - , szer., 1 p. syberyjski, zm.ch. 02.09.1920, Warszawa
  Sukiennik Bolesław - , szer., 1 p. telegr., zm.ch. 02.08.1919, Warszawa
  Sulliwan Zygmunt Leon - , szer., d-two wojsk kolej. Wołyń, zm. 13.10.1919
  Sumiński Zygmunt - , kan., 16 pap, zm. 07.10.1920
  Sunta Wacław - , szer., punkt zborny Warszawa, zm. 09.11.1918
  Suplicki Sylwester - , szer., 59 pp, zm.ch. 11.09.1920, Warszawa
  Surdel Jan * - , szer., 18 pp, zm.ch. 26.12.1920, Warszawa
  Surecki Kazimierz - , szer., 1 baon zap., zm. 16.02.1920
  Surmanówna Bronisława - , szer., oddz. Legii Kobiet, zm. 26.09.1920
  Suwka Stanisław - , żand., dowództwo Szkoły Żandarmerii, zm. 25.07.1920
  Swędrak Józef - szer. zbrojownik, zm. 26.07.1920
  Sygała Jan - , szer., 16 pp, zm.ch. 19.01.1919, Warszawa
  Sykała Jan - , szer. WP, zm. 06.08.1920
  Sykulski Stanisław - , szer., 1 baon wartown., zm.ch. 08.09.1919, Warszawa
  Sykuła Antoni - , szer., 1 pp Leg., zm.r. 20.09.1920, Warszawa
  Synkowski Zygmunt - , uł, 7 p.uł., zm. 28.04.1919
  Szabla Władysław - , szer. sanit., baon sanit. Góra Kalwaria, zm.ch. 17.05.1919, Warszawa
  Szadkowski Stanisław - , strz., 4 p.strz., zm.r. 29.09.1920, Warszawa
  Szadujkis Feliks - , żand., d-two żandarmerii pol., zm.ch. 20.05.1920, Warszawa
  Szadurski Wincenty - , ppor., 1 pspodh., zm.ch. 01.09.1920, Warszawa
  Szajler Władysław - , szer., Centralna Stacja Sanitarno-Transportowa, zm. 29.01.1920
  Szałecki Piotr - , szer., 5 pp Leg., zm. 12.01.1920
  Szarzawski (-) - , jeniec, zm. 29.11.1918
  Szatkowski Franciszek - , st. szer., 1 baon wartown., zm. 03.09.1920
  Szatkowski Ignacy - , szer., 162 eskadra lotn., zm.ch. 13.04.1920, Warszawa
  Szczepanowski Feliks - , szer., 2 pp Leg., zm. 14.02.1919
  Szczepański Marian - , ppor., 1 p.czołgów, zm. 24.11.1921
  Szczepański Stanisław
  - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 08.03.1919, Warszawa
  Szczepański Stanisław - , plut., 1 pal Litewsko-Białoruski, zm.ch. 12.08.1920, Warszawa
  Szczepański Stanisław - , szer. WP, zm. 16.08.1920
  Szczepko Konstanty - , szer., komp. szt. 42 pp, zm.ch. 30.07.1920, Warszawa
  Szcześniak Antoni - , szer. WP, zm. w lutym 1920
  Szcześniak Stanisław - , szer. 28 pp, zm. 09.07.1920
  Szczęsny Andrzej - szer. DOG Brześć, zm.ch. 16.10.1920, Warszawa
  Szczygielski Stanisław - , szer., Składnica Gospodarcza WP, zm.ch. 20.09.1920, Warszawa
  Szczykowski Józef - , szer., komp. garniz., zm.ch. 22.03.1919, Warszawa
  Szczypka Roman - , szer., 10 pp, zm. 17.08.1920
  Szczypkowski Stanisław - , szer. WP, zm.ch. 12.01.1919, Warszawa
  Szeląg Henryk - , szer., baon etapowy Lwowski 4 pp, zm. 23.03.1920
  Szeląg Stefan - , szer. WP, zm. 13.04.1920
  Szelkowski Anastazy - , szer., kkm 36 pp, zm. 20.08.1920
  Szewczyk Adam - , szer., 1 p. czołgów, pl. 12.08.1920
  Szewczyk Stanisław - , uł., 1 p.uł., zm.ch. 23.02.1919, Warszawa
  Szewczyk Stanisław - , szer. WP, zm.ch. 29.09.1920, Warszawa
  Szkolnik Władysław - , szer., 4 lubelski baon etapowy, zm. 28.09.1920
  Szkudlik Stanisław - , uł., 7 p.uł., zm. 09.08.1920
  Szlachcic Jan - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 10.06.1919, Warszawa
  Szlanowski Józef - , szer., 47 pp, zm.ch. 17.08.1920, Warszawa
  Szmidt Gotfryd - , szer., 157 pp, zm. 18.09.1920
  Szmidt Wilhelm - , kan., czołówka amunic. 1 dyw. ochotn., zm.ch. 14.11.1920, Warszawa
  Szmyd Henryk* - , por., 14 pp, Szkoła Podch., zm. 16.09.1921 (VM 2384)
  Szope Józef
  - , szer., 17 pp, zm.ch. 31.10.1920, Warszawa
  Szpejewski Stefan - , szer., kkm 32 pp, zm.ch. 20.05.1919, Warszawa
  Szpuner Zygmunt - , kpr., Szkoła Rusznikarska, zm. 17.02.1920
  Szrederba (Szroderba) Alfons - , szer., 26 autokolumna, zm.ch.10.09.1920, Warszawa
  Sztark Rafael * - , szer., 60 pp, zm. 18.12.1920, poc. san. 43
  Szuba Stanisław - , szer., 9 pp Leg., zm.r. 06.10.1920, Warszawa
  Szudarek Walenty - , kpr., 67 pp, zm. 26.08.1920
  Szul-Skjöldkrona Bogusław - , mjr, 52 p.strz. kres., pl. 27.05.1920, Czetwertynówka (VM 7680, KN z mieczami, KWx3)
  Szulc Edmund - , kpr., 4 Armia, zm. 13.08.1920, Warszawa
  Szulc Franciszek - , szer., 1 p. słucki, zm. 18.05.1920
  Szulc Jan * - , szer., 144 pp, zm.r. 24.12.1920, Warszawa
  Szulc Stanisław - , szer., 34 pp, zm.ch. 26.12.1919, Warszawa
  Szulc Stefan - , szer., 201 pp, zm. 19.10.1920
  Szumiński (Szumieński) Józef - , szer., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 30.09.1920, Warszawa
  Szumski Wojciech - , szer., 36 pp, zm.ch. 21.12.1919, Warszawa
  Szwaja Jakub - , szer., 1 p. wileński, zm. 27.10.1920
  Szwarc Teofil - , szer., komp. szt. Szkoły Podch., zm. 05.07.1920, Warszawa
  Szwede Józef - , szer. 34 pp, zm.ch. 03.08.1920, Warszawa
  Szwitek Stanisław - , szer., 2 pp Leg., zm. 02.09.1919
  Szwon Jan - , szer., 1 baon zap. ochotn. 55 pp, zm. 15.09.1920
  Szybler Michał - , szer., baon Odsieczy Lwowa, zm.ch. 09.10.1919, Warszawa
  Szybowska Halina - , szer., 236 pp, pl. 14.08.1920, Ossów
  Szydło Augustyn - , szwol., 1 p. szwol., zm.ch. 15.06.1919, Warszawa
  Szydłowski Józef - , szer., 21 pp, zm.ch. 11.02.1920, Warszawa
  Szydłowski Władysław - , szer., 21 pp, zm. 12.02.1920
  Szyja Piotr * - , szer., Centralna Eskadra Lotnicza, zm.ch. 07.12.1920, Warszawa
  Szykalski Józef - , szer., p. miński, zm. 17.10.1920
  Szymaczek Wincenty - , szer. WP, zm.ch. 16.11.1918, Warszawa
  Szymanek Stanisław - , szer., 157 pp, zm.ch. 27.08.1920, Warszawa
  Szymaniak Jan - , szer., 5 pp Leg., zm. 09.08.1919
  Szymanowicz Adolf - , kpt., wileński p.strz., zm.ch. 22.07.1920, Warszawa
  Szymańczyk Paweł - , kan., art. Litewsko-Białoruska, zm.ch. 14.12.1919, Warszawa
  Szymański Czesław - , st. szer., komp. ozdrowieńców 55 pp wlkp., zm.ch. 02.08.1920, Warszawa
  Szymański Jan - , szer. sanit., poc. sanit. Nr 1, zm.ch. 18.08.1919, Warszawa
  Szymański Józef - , szer. sanit., Szpital Ujazdowski, zm.ch. 24.03.1919, Warszawa
  Szymański Stefan - , szer., 63 pp, zm.r. 28.09.1920, Warszawa
  Szymański Władysław - , szer., 36 pp, zm. 21.03.1920
  Szymborski Antoni - , szer., 21 pp, zm.ch. 15.02.1920, Warszawa
  Szymczyk Aleksander - , szer., komp. ozdrowieńców 21 pp, zm.ch. 04.09.1920, Warszawa
  Szymkowski Stanisław - , szer., 2 p. kowieński, zm.ch. 01.04.1919, Warszawa
  Szymoński Florian - , szer., 65 pp, zm. 27.08.1920
  Szymusiak Jan - , szer., 4 pp Leg., zm.r. 29.07.1920, Białystok
  Szyszko Bronisław - , żołn. WP, zm. 07.10.1920
  Szyszko Józef - , kpr., 8 pp Leg., zm. 04.01.1920  Ścibisz Stanisław - , szer. sap., baon mostowy, zm.ch. 20.04.1920, Warszawa
  Ślązakiewicz Stefan * - , szer., 201 pp, zm.ch. 24.12.1920, Warszawa
  Śledziewski Aleksander - , szer., kadra wartown., zm. 20.06.1919
  Śliwa Jan - , szer. WP, zm. 07.08.1920
  Ślusarczyk Leon - , szwol., 1 p.szwol., zm. 22.03.1920
  Śmiałek Jan - , szer., 2 p. wlkp., zm.r. 08.10.1920, Warszawa
  Śmiech Franciszek - , szer., 10 komp. 10 D, zm. 26.08.1920
  Śmietana Wacław - , szer. sanit., Szpital Ujazdowski, zm. 20.02.1920
  Śmietanowski Jan - , szer., 2 pp Leg., zm.r. 06.02.1919, Warszawa
  Śmigiel Wilhelm - , strz., 2 p.strz. syberyjskich, zm.ch. 26.08.1920, Warszawa
  Śniegocki Witold - , kan., 3 bat. art. konnej 2 dyon, zm.r. 19.10.1920, Warszawa
  Średnicki Stefan - , żołn. WP, zm. 17.10.1920
  Środa Józef - , szer., 47 pp, zm. 07.08.1920
  Świadkiewicz Kazimierz - , szer., 36 pp, zm.ch. 21.05.1919, Warszawa
  Światłowski Wojciech - , szer., 1 pp Leg., zm. 22.09.1920
  Świderek Józef - , szer., 24 pp, zm. 17.10.1919
  Świerczyński Jan - , uł., 4 p.uł., zm. 16.06.1920
  Świerszcz Franciszek - , szer., komp. ozdrowieńców 1 pp Leg., zm. 31.05.1920
  Świetlik Wincenty - , plut., 37 pp, zm.ch. 24.10.1920, Warszawa
  Świętochowski (Świętoniowski) Wojciech - , kan., 16 pap, zm.ch. 30.11.1920, Warszawa
  Świrski Józef - , kpt., Twierdza Modlin, zm.ch. 13.04.1919, Warszawa
  Świstak Bolesław - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 16.06.1920, Warszawa
  Świtalski Józef - , szer., DOG Warszawa, zm. 12.10.1920, Warszawa
  Świtkowski Franciszek - , szer., komp. robocza, zm.ch. 16.04.1920, Warszawa  Tabaka Franciszek
  - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 19.07.1920, Warszawa
  Talarowski Mieczysław - , szer., komp. ozdrowieńców 32 pp, zm.ch. 29.01.1920, Warszawa
  Tallen-Wilczewski Jordan - , por., gdański szw. 6 psk, zm.ch. 19.08.1920, Warszawa
  Tarczewski Bolesław - , szer., 32 pp, zm.ch. 18.09.1919, Warszawa
  Targański (Targoński) Jan - , szer., 6 pp Leg., zm.ch. 01.07.1919, Warszawa
  Tarka Józef - , rekrut, 2 pp Leg., zm. 31.03.1919
  Tatarczuk Michał - , uł., 11 p.uł., zm.ch. 07.09.1919, Warszawa
  Tekliński Jan - , szer. sanit., poc. sanit. nr 8, zm.ch. 12.01.1920, Warszawa
  Tkaczyk Stanisław - , szer., 32 pp, zm.ch. 24.08.1919, Warszawa
  Tokalski Józef * - , szer., 5 pp Leg., zm. 26.12.1920
  Tokarczyk Stanisław - , szer., 10 pp, zm.r. 08.08.1920, Warszawa
  Tokarski Józef - , kan., 14 pap, zm.ch. 05.10.1920, Warszawa
  Tomala Stanisław - , szer., oddz. defensywny, zm.r. 11.09.1920, Warszawa
  Tomalka Stanisław - , szer., sztab 14 D, zm.ch. 26.09.1920, Warszawa
  Tomaszewski Jan - , szer., 5 oddz. szt. ND, zm.ch. 05.09.1920, Warszawa
  Tomaszewski Leon - , szer., 155 pp, zm.ch. 28.07.1920, Warszawa
  Tomczak Wacław - , szer., 1 pp Leg., zm. 10.10.1919
  Tomczak Władysław - , szer., 2 komp. robocza Warszawa, zm.ch. 06.04.1919, Warszawa
  Tomczyk Stefan - , żołn. WP, zm. 30.12.1919
  Tomczyński Teofil - , szer., 1 pluton telegr., zm.ch. 16.05.1920, Warszawa
  Topolski Leon - , kpt. WP, zm. 18.04.1920
  Tosik Jan - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 21.07.1920, Warszawa
  Towlak Wojciech - , szer. WP, zm. w lutym 1920
  Tracikowski Jan - , szer., 5 pp Leg., zm. 01.09.1919
  Trafidtt (Trafiełło) Aleksander - , szer. sanit., szpital pol. nr 406 35 pp, zm.ch. 05.09.1920, Warszawa
  Trajderowski Jan - , szer. WP, zm. 07.08.1920
  Trakiel (Trakul) Jan - , szer., d-two 3 Armii, zm.ch. 19.12.1920, Warszawa
  Trocki Bronisław - , strz., 1 p.strz. suwalskich, zm. 28.04.1919, Warszawa
  Trojak Walenty - , szer., 31 pp, zm.ch. 26.08.1920, Warszawa
  Trojanowski Józef - , szer., 2 komp. 1 baon, zm. 28.06.1919
  Trosiak Antoni - , sap., komp. ozdrowieńców 5 baon sap., zm.ch. 23.11.1920, Warszawa
  Truszkiewicz Jan - , szer., Dep. II, zm. 09.07.1920
  Trzeciak Józef * - , szer., 13 pp, zm.ch. 19.12.1920, Warszawa
  Tuchel Ludwik - , szer., 21 pp, zm.ch. 23.07.1919, Warszawa
  Tupczewski Dymitr - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 01.11.1920, Warszawa
  Turawski Antoni - , żołn. WP, zm. 14.09.1920
  Turbaczewski Jakub - , szer., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 06.05.1920, Warszawa
  Turczyński Aleksander - , szer., 7 pp Leg., zm.ch. 29.01.1920, Warszawa
  Turczyński Jan - , szer., 33 pp, zm. 24.07.1920
  Turczyński Stanisław - , szer. WP, zm. 07.08.1920
  Turostowski Marcin - , strz., 2 p. strz., zm.ch. 20.10.1920, Warszawa
  Turski Leopold - , uł., 2 p.uł., zm.r. 05.08.1920, Warszawa
  Turz Ludwig - , szer., 61 pp, zm.ch. 10.09.1920, Warszawa
  Tusiecki Jerzy - , szer., 205 pp, zm. 20.08.1920
  Tusiński Jan - , sierż., 1 p.strz., zm. 10.04.1919
  Tutak Władysław - , szer., komp. szt. 46 pp, zm.r. 12.09.1920, Warszawa
  Tutkay Adam - , ppor., 1 kkm 33 pp, zm.r. 09.08.1920, Warszawa
  Tworek Stanisław - , rekrut WP, zm. 09.12.1918
  Tworkowski Izydor - , szer., szw. zap. taboru nr 1, zm. 07.08.1920
  Tybich Jan - , szer., 59 pp, zm.ch. 06.06.1920, Warszawa
  Tyburcy Emil - , szer. WP, zm. 08.12.1918
  Tyrkil (Tyrkiel) Jan - , plut., 63 pp, zm.r. 08.08.1920, Warszawa
  Tyszka Konstanty - , szer., 36 pp, zm.ch. 27.12.1919, Warszawa
  Tyszka Stanisław - , kpt. artylerii, Inst. Wojsk. Geogr., zm. 16.05.1921  Ulatowski Franciszek - , szer., Warsztaty Automobilowe Warszawa, zm. 10.04.1919
  Umiński Stanisław - , sierż., 1 pp Leg., zm.ch. 17.03.1920, Warszawa
  Urbaniak Antoni - , szer., 269 pp, zm.ch. 28.08.1920, Warszawa
  Urbaniak Józef - , kan., 4 pap, zm.ch. 31.07.1920, Warszawa
  Urbaniak Józef - kan., 1 dyw. art., zm.r. 27.08.1920, Warszawa
  Urbaniak Stanisław - , szer., komp. kolej., zm.ch. 12.09.1920, Warszawa
  Urbanowicz Stanisław - , szer., pluton rez. Kierownictwa Organizacji Wojskowej, zm. 25.04.1920  Waady Władysław - , szer., 3 pp Leg., zm.ch. 29.05.1919, Warszawa
  Wajs Wincenty - , kpr., 59 pp, zm.ch. 02.08.1920, Warszawa
  Wajterman Wojciech - , szer., 28 pp, zm.ch. 09.10.1920, Warszawa
  Walc Franciszek - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 21.11.1920, Warszawa
  Walczak Władysław - , szer., 32 pp, zm.ch. 12.06.1920, Warszawa
  Walczyńska Maria - , urzędniczka, Szpital Ujazdowski, zm. 09.10.1920
  Walczyński Kazimierz - , szer., baon wartown., zm.ch. 29.09.1919, Warszawa
  Waliszewski Bronisław - , plut., 30 pp, zm.r. 10.07.1920, Warszawa
  Walkiewicz Jan - , szer., 1 komp. aeromot., zm. 19.11.1920, Warszawa
  Walkowiak Czesław - , szer., p. telegr. Cytadela, zm.ch. 25.07.1919, Warszawa
  Walkowiak Ignacy - , szer., 58 pp, zm.ch. 02.09.1920, Warszawa
  Wałąsewicz Stanisław - , ppor., 41 pp, zm. 15.01.1920
  Wałędziak Aleksander - , szer., 32 pp, zm. 04.10.1920
  Wanat Władysław - , szer., 2 pp, zm.ch. 17.02.1919, Warszawa
  Warchocki Antoni - , żołn. WP, zm. 15.11.1918
  Warchoł Józef - , szer., Armia gen. Hallera, zm.ch. 21.09.1919, Warszawa
  Warda Andrzej - , szer. sanit., 2 komp. sanit. 1 pp, zm.ch. 01.04.1919, Warszawa
  Wardziak Bolesław - , szer., 33 pp, zm.ch. 13.08.1919, Warszawa
  Warszawski Jan - , szer., 13 pp, zm.ch. 27.08.1920, Warszawa
  Warych Bolesław - , szer., 33 pp, zm.ch. 10.03.1920, Warszawa
  Wasążnik Wiktor - , szer. WP, zm.ch. 18.07.1920, Warszawa
  Wasilewski Antoni - , uł., 1 p.uł., zm. 24.07.1920
  Wasilewski Karol - , szer., 22 pp, zm.ch. 04.10.1920, Warszawa
  Wasilewski Władysław - , szer., p. miński, zm.ch. 29.04.1919, Warszawa
  Waśniewski Michał - , szer., baon WBW, zm.ch. 05.10.1920, Warszawa
  Waszkiewicz Ignacy - , strz., 8 p. strz., zm.ch. 01.08.1920, Warszawa
  Waszkiewicz Jan - , szer. sanit., Szpital WP nr 3 Kraków., zm.ch. 06.10.1919, Warszawa
  Waszkiewicz Józef - , sanit., Szpital WP w Mołodecznie., zm.ch. 24.07.1920, Warszawa
  Waszkiewicz Tadeusz - , szer., 6 pp Leg., zm.ch., 28.08.1919, Warszawa
  Wawrzeńkowski Michał - , szer., 1 pp Leg., zm. 07.09.1920
  Wawrzyniak Edmund - , szer., 67 pp, zm.r. 14.08.1920, Warszawa
  Wawrzyniak Stanisław - , szer., 30 pp, zm.ch. 21.08.1920, Warszawa
  Wąsal Józef (Jan) - , szer., Wojskowy Instytut Geograficzny, zm.ch. 01.09.1920, Warszawa
  Wąsikowski Kazimierz - , uł., 7 p.uł., zm.ch. 29.07.1920, Warszawa
  Wątróbski Adam - , ppor., komp. telegr. ND, zm. 29.02.1920 (KN, KW)
  Wdowiak Jan - , szer., 68 pp, zm.ch. 07.10.1920, Warszawa
  Weber Józef - , szer., komp. zap. nr 1, zm. 28.12.1919
  Wendroch Stanisław - , szer., 34 pp, zm.ch. 29.04.1920, Warszawa
  Werbowski Ilko - , szer., 3 komp. III bryg., zm. 11.08.1920
  Werda Karol - , szer., 1 baon wartown., zm.ch. 27.07.1920, Warszawa
  Wereszczyński Wacław - , strz., 1 p. strz. wlkp., zm.ch. 05.11.1920, Warszawa
  Weseli Bożywój - , sierż. szt., 205 pp, zm.ch. 30.07.1920, Warszawa
  Wesołowski Stanisław - , kan., 1 pap Ostrów, zm. 29.10.1918
  Wewiórka Adam - , szer., 32 pp, zm. 22.10.1919
  Wewławski Antoni - , szer., 26 pp, zm.ch. 07.08.1920, Warszawa
  Węgrzyn Jan - , szer. WP, zm. 16.07.1920
  Wiater Wincenty - , st. szer., 201 pp, zm.r. 15.09.1920, Warszawa
  Wideł Józef Bartłomiej - , kpr. pirotechnik, Zakład Składów Artylerii, zm.r. 14.10.1919, Warszawa
  Więcek Władysław - , szer., 16 pp, zm.r. 25.11.1920, Warszawa
  Wieciołkowski Stanisław - , kan., p. art. w Rembertowie, zm.ch. 25.07.1919, Warszawa
  Wieczkiewicz Ignacy - , szer., komp. Zamkowa, zm. 28.07.1919
  Wieczorek Henryk - , szer., 2 komp. Zamkowa, zm.ch. 31.12.1919, Warszawa
  Wieczorek Jerzy - , szer., 28 pp, zm.ch. 09.10.1920, Warszawa
  Wieczorek Stanisław - , sierż., poc. panc. „Danuta”, pl. 23.08.1920
  Wieczorkiewicz Stanisław - , szer./sierż., 61 pp., zm.r. 14.10.1920, Warszawa (VM 3810)
  Wielgomes (Wielgomas) Stanisław - , kpr., 5 pp Leg., zm.ch. 19.05.1920, Warszawa
  Wielochowski Jan - , sap., 1 baon sap., zm. 28.03.1920
  Wierciński Mikołaj - , szer. WP, zm. 16.04.1920
  Wierkowski Kazimierz * - , uł., 19 p.uł., zm.ch. 11.12.1920, Warszawa
  Wierzbicki Aleksander - , szer., p. suwalski, zm.ch. 16.05.1919, Warszawa
  Wierzbicki Franciszek - , szer., 2 baon wartown., zm. 30.05.1920, Warszawa
  Wierzbicki Józef - , szer., 6 pp Leg., zm.ch 02.09.1919, Warszawa
  Wierzbicki Karol - , szer. ochotn., 205 pp, zm.r. 27.09.1920, Warszawa
  Wierzbicki Mikołaj (Michał) - , strz., 11 komp. 30 p. strz., zm.r. 18.08.1920, Warszawa
  Wierzbiński Jan - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 26.08.1920, Warszawa
  Wierzchowski Mieczysław - , szer., 1 baon wartown., zm. 31.12.1919
  Wierzejski Wacław - , szer., 3 pp Leg., zm.r. 05.04.1919, Warszawa
  Wierzyński Zygmunt - , szer., 5 pp Leg., zm. 11.12.1919, Warszawa
  Wiewiór Antoni - , szer., grupa Szkoły Piechoty, zm. 06.05.1920
  Wigiel Ignacy - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 14.09.1920, Warszawa
  Wijato Paweł - , szer., 2 pp, zm. 07.01.1920
  Wika Stanisław - , szer., 4 komp. straży gran., zm. 19.02.1919
  Wiktorowski Aleksander - , żołn. WP, zm. 09.12.1918
  Wilczewski Bolesław - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 01.09.1919, Warszawa
  Wilczyński Bolesław - , żołn. WP, zm. 25.11.1918
  Wilczyński Bronisław - , szer., 21 pp, zm. 26.06.1919
  Wilczyński Stanisław - , szer., 16 pp, zm. 16.08.1920
  Wilda Wincenty - , rekrut WP, zm. 05.12.1918
  Wilewski Jakub - , strz., 1 p. strz., zm.ch. 16.08.1920, Warszawa
  Wilk Jan - , szer., 1 pp, zm. 18.04.1920
  Wilke Czesław (n) - , szer. kadet, Wojenny Kurs Oficerów Gosp., zm.śm.trag. 18.04.1921

  Winiecki ( Winnicki ) Stefan
  - , plut., 1 pap 8 bateria, zm. 08.08.1920 
  Winter Ludwik
  - , szer., komp. ozdrowieńców 36 pp, zm.ch. 23.06.1920, Warszawa
  Wira Józef - , szer., kkm 10 pp, zm.ch. 17.08.1920, Warszawa
  Wiruchowski Paweł - , kpr., 36 pp, zm. 13.08.1920
  Wiśniewski Adam - , kan., 1 bat. art., zm.ch. 03.02.1919, Warszawa
  Wiśniewski Bronisław - , szer., 2 baon wartown., zm.ch. 02.06.1920, Warszawa
  Wiśniewski Franciszek - , sierż., 145 p. strz., zm.ch. 15.03.1920, Warszawa
  Wiśniewski Franciszek - , szer., 4 pp Leg., zm.ch. 25.08.1920, Warszawa
  Wiśniewski Franciszek * - , strz., 1 pspodh., zm.r. 21.12.1920, Warszawa
  Wiśniewski Jan - , szer., 1 pp Leg., zm. 18.10.1919
  Wiśniewski Józef - , kan., 8 pap, zm.ch. 23.03.1919, Warszawa
  Wiśniewski Józef - , szer., 5 pp Leg., zm.r. 07.09.1920, Warszawa
  Wiśniewski Kazimierz - , szer. WP, zm.ch. 27.01.1919, Warszawa
  Wiśniewski Leonard - , strz., 14 p. strz., zm.ch. 16.02.1920, Warszawa
  Wiśniewski Stanisław - , szer., 5 pp Leg., zm.r. 14.06.1920, Warszawa
  Wiśniewski Władysław - , szer., 32 pp, zm. 02.09.1920
  Witak Józef - , szer., Dep. Artylerii, zm.ch. 29.02.1920, Warszawa
  Witalis Piotr - , kan., 46(?) pap, zm.ch. 27.09.1919, Warszawa
  Witek Tomasz - , szer., 18 pp, zm.r. 22.08.1920, Warszawa
  Witkowski Jan - , szer., Zakład Karny WP, zm. 26.12.1919
  Witkowski Maksym - , szer. 1 baon zap., zm.ch. 23.12.1919, Warszawa
  Witkowski Stefan - , szer., 32 pp, zm.ch. 29.03.1920, Warszawa
  Witowski Bolesław - , szer., 32 pp, zm. 30.09.1920
  Witulo Albin - , kan., 14 pap, zm.ch. 08.10.1920, Warszawa
  Wlazło Władysław - , szer., grodzieński pp, zm.r. 11.08.1920, Warszawa
  Włodarczyk Jan - , kan., 16 pap, zm.ch. 01.09.1920, Warszawa
  Włodarczyk Stanisław - , szer., 53 pp, zm.ch. 31.08.1920, Warszawa
  Włodkowski Paweł - , szer., stacja wyżywienia WP, zm.ch. 09.01.1920, Warszawa
  Włodyga Antoni - , szer., 144 pp, zm.r. 19.10.1920, Warszawa
  Włoszek Jan - , żand., Szkoła Żandarmerii, zm.ch. 14.12.1919, Warszawa
  Włoszko Michał - , szer., 145 pp, zm. 16.08.1920, Warszawa
  Wojakowski Edward - , szer., szpital koni nr 1, zm. 21.07.1919
  Wojciechowski Augustyn - , szer. WP, zm.ch. 30.12.1918, Warszawa
  Wojciechowski Franciszek - , rekrut WP, zm. 02.04.1920
  Wojciechowski Józef - , szer., 65 pp, zm.ch. 05.10.1920, Warszawa
  Wojdak Kazimierz - , żołn. WP, zm. 21.08.1920
  Wojdak Władysław - , strz. konny, 4. p. strz. konnych, zm. 19.09.1920
  Wojna Stanisław - , st. szer., d-two taborów, zm.ch. 30.12.1919, Warszawa
  Wojnarowicz Wiktor - , pchor. WP, zm.ch. 31.08.1920, Warszawa
  Wojnarowski Adam - , szer., 32 pp, zm.ch. 07.09.1920, Warszawa
  Wojnarski Ignacy - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 17.03.1919, Warszawa
  Wojtulak (Wojtalski) Aleksander - , st. uł., 13 p.uł., zm.ch. 30.09.1920, Warszawa
  Wojtasik Marcin - , szer., 12 pp, zm. 03.09.1920
  Wojtusik Antoni - , szer., 8 pp Leg., zm.ch. 05.10.1920, Warszawa
  Wolak Henryk - , sierż, 46 pp, zm.r. 10.07.1920, Warszawa
  Wolfel Rudolf - , szer., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 08.04.1920, Warszawa
  Wolff Henryk - , szer., 21 pp, zm. 25.06.1919
  Wolff Józef - , żołn. WP, zm. 16.02.1919
  Wolski Antoni - , wachm., Jazda Tatarska, zm.r. 26.02.1920, Warszawa
  Wołkowicki Zygmunt - , szer. WP, zm. 19.06.1919
  Wołoch Ignacy - , szer., komp. robocza, zm. 02.08.1919
  Wołodźko Konstanty - , szer. żand., żandarmeria pol., zm.ch. 18.12.1919, Warszawa
  Wołosin Józef - , szer., 109 pp, zm.r. 08.08.1920, Warszawa
  Wołowicz Błażej - , szer., 145 pp, zm.ch. 18.08.1920, Warszawa
  Wołowik Stanisław - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 25.10.1920, Warszawa
  Woroniecki Bolesław - , plut. WP, zm.ch. 18.08.1920, Warszawa
  Woszkiewicz Teofil - , szer., 66 pp, zm. 08.08.1920, Warszawa
  Woś Stanisław - , szer., 168 pp, zm.ch. 20.08.1920, Warszawa
  Woziński Józef - , szer, komp. art. plot. 10 p., zm.ch. 20.07.1920, poc. san. 19
  Woźniak Bronisław - , kan., 10 bat. p. nowogródzki, zm. 05.09.1920
  Woźniak Jan - , st. szer., 2 pp Leg., zm.ch. 25.07.1920, Warszawa
  Woźniak Józef - , szer. WP, zm.ch. 02.08.1920, Warszawa
  Woźniak Wincenty - , kpr., Szkoła Podchorążych, zm.ch. 21.11.1919, Warszawa
  Wójcicki Władysław - , kpr., d-two żandarmerii, zm.ch. 14.08.1920, Warszawa
  Wójcik Ignacy - , szer., 36 pp, zm.ch. 14.06.1919, Warszawa
  Wójcik Jan - , szer., 22 pp, zm. 27.09.1919
  Wójcik Józef - , szer., 12 pp, zm.ch. 02.09.1920, Warszawa
  Wójcik Julian - , żołn. WP, zm. 01.01.1920
  Wójcik Łukasz - , szer., p. kowieński, zm.r. 03.09.1920, Warszawa
  Wójcik Wojciech - , szer., komp. parkowa, zm.ch. 13.02.1920, Warszawa
  Wójcik (-) - , szer., wojska lotnicze, zm. 06.08.1920
  Wroński Marian - , kan., 1 pac, zm.ch. 01.08.1919, Warszawa
  Wróbel Antoni - , szer., komp. rekonwal. 33 pp, zm.ch. 02.12.1919, Warszawa
  Wróbel Antoni - , szer., 1 pspodh., zm.r. 25.06.1920, Warszawa
  Wróbel Feliks - , szer., 2 pp Leg., zm.ch. 08.04.1919, Warszawa
  Wróbel Ignacy - , żołn. WP, zm.ch. 17.02.1919, Warszawa
  Wróbel Piotr - , kan., 1 pac, zm.ch. 12.11.1919, Warszawa
  Wróbel Stefan - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 01.08.1920, Warszawa
  Wróblewski Julian - , szer., IX rejon wojskowy, zm.ch. 03.10.1920, Warszawa
  Wróblewski Kazimierz - , szer., 4 pp pomorski, zm.r. 25.08.1920, Warszawa
  Wróblewski Stefan (Szczepan) - , kpr., 59 pp, zm.ch. 27.07.1920, Warszawa
  Wrzesiński Kazimierz - , szer., 59 pp, zm.ch. 02.11.1920, Warszawa
  Wrzosek Antoni - , kan., 16 pap, zm. 28.10.1920
  Wyka Walenty - , szer., poc. refekcyjny nr 14, zm. 28.01.1920, Warszawa
  Wyrwiak Albin - , szer., 14 pp, zm.r. 07.08.1920, Warszawa
  Wysocki Antoni - , p. nowogródzki, zm.r. 12.09.1920, Warszawa
  Wysocki Jan * - , szer., 5 pp Leg., zm.ch. 15.12.1920, Warszawa
  Wysocki Leon - , szer., 1 pp, zm.ch. 18.02.1919, Warszawa
  Wysocki Stanisław - , szer., 18 pp, zm.ch. 22.06.1920, Warszawa
  Wysokiński Józef - , szer., 5 pp Leg., zm. 30.05.1919
  Wyszkowiec Józef - , szer. WP, zm. 10.08.1920  Zabłocki Piotr
  - , sap., 1 baon sap., zm. 24.12.1919
  Zabłocki Stanisław - , szer., Zakład Karny, zm. 24.12.1919
  Zaborowski Stefan - , szer., 6 p. taborów, zm. 20.12.1919
  Zabuski Bohdan - , żołn. WP, zm.ch. 27.11.1918, Warszawa
  Zachwieja Stefan - , szer., 21 pp, zm.ch. 23.03.1919, Warszawa
  Zadrzyński Wacław - , szer., 21 pp, zm.ch. w listopadzie1920, Warszawa
  Zakrzewski Edward - , uł., 5 p.uł., zm. 30.12.1919
  Zakrzewski Jan - , szer., 4 pp, zm. 21.07.1920
  Zakrzewski Józef - , szer. sanit., szpital polowy nr 204, zm.ch. 20.07.1920, Warszawa
  Zakrzewski Władysław - , szer., 4 baon WBW, zm.ch. 06.09.1920, Warszawa
  Zalejko Jan - , żand., 4 pluton żand. polowej., zm.ch. 19.08.1920, Warszawa
  Zaleski Antoni - , szer., 2 baon wartown., zm.ch. 13.03.1920, Warszawa
  Zalewa Michał - , kan., 3 p. art., zm.ch. 22.12.1919, Warszawa
  Zalewski Antoni - , szer. sanit., Szpital Ujazdowski, zm.ch. 25.12.1919, Warszawa
  Zalewski Bolesław - , szer., komp. Zamkowa, zm.ch., 21.05.1919, Warszawa
  Zalewski Bolesław - , kpr., 23 p.uł., zm.ch. 03.02.1920, Warszawa
  Zalewski Czesław - , szer., komp. harcerska pomorska, zm.ch. 02.09.1920, Warszawa
  Zalewski Franciszek - , żołn. WP, zm.ch. 30.11.1918, Warszawa
  Zalewski Henryk - , szer., 32 pp, zm.ch. 22.03.1920, Warszawa
  Zalewski Ignacy - , szer., 21 pp, zm. 02.11.1919
  Zalewski Jan - , szer. WP, zm.ch 19.10.1920, Warszawa
  Zalewski Józef - , szer., 7 pp Leg., zm.ch. 16.02.1919, Warszawa
  Załuski Józef - , strz., komp. strz. 51 pp, zm. 28.11.1920
  Zamiara Walerian - , kpr. ochotnik, 8 komp. 55 pp, zm.r. 14.09.1920, Warszawa (VM 8011)
  Zaremba (Zaręba) Bronisław - , szer. WP, zm.ch. 09.03.1919, Warszawa
  Zaręba Bronisław - , szer., 1 p. straży gran., zm.ch. 04.12.1919, Warszawa
  Zarzycki Jan - , uł., 1 dyw. Lubelskiej Jazdy, zm.ch. 22.11.1920, Warszawa
  Zawada Jan - , ppor., 13 pp, zm.ch. 03.08.1920, Warszawa
  Zawadka Jan - , szer., 9 pp Leg., zm.r. 06.09.1920, Warszawa
  Zawadziński Stanisław - , st. szer., 7 pp Leg., zm.r. 14.07.1920, Warszawa
  Zawadzki Józef - , szer. WP, zm.ch. 30.07.1920, Warszawa
  Zawadzki Michał - , szer., 36 pp, pl. 15.08.1920, Ossów
  Zawaliński Jan - , szer., baon morski, zm. 15.08.1920
  Zawarda Piotr - , szer., 48 pp, zm. 15.08.1920
  Zawistowski Bolesław - , plut., Żandarmeria Rezerwowa Warszawa, zm.ch. 26.02.1920, Warszawa
  Zawistowski Ignacy - , sanit. WP, zm.r. 23.12.1919, poc. san. 12
  Zawistowski Jan (Józef) - , szer., oddz. Szt. Komendy Miasta, zm.(utonął) 13.07.1920, Służew
  Ząbkowski Józef - , szer., 8 dyw. Urząd Gospodarczy, zm.ch. 15.08.1920, Warszawa
  Zbrojek Stanisław - , szer. WP, zm. 25.11.1918
  Zdanowicz Władysław - , szer. WP, zm.ch. 10.01.1919, Warszawa
  Zdunek Stanisław - , szer., garnizon Cytadela, zm.ch. 21.03.1920, Warszawa
  Zdziarski Eugeniusz - , szer. WP, zm. 17.11.1918

  Zdzienicki-Sekiel Roman - , ppor., 1 p.szwol., zm.śm.trag. 11.12.1921 (VM 4529, KWx4)


  Zebrzycki Tomasz
  - , szer. 46 pp, zm. 18.08.1920
  Zembrzycki Ignacy - , szer., 21 pp, zm.ch. 12.06.1919, Warszawa
  Zgliński Julian - , szer., kolumn. przewozowa nr 1, zm.ch. 09.04.1920, Warszawa
  Zgolak Ludwik - , szer., 2 pp, zm.ch. 10.04.1919, Warszawa
  Zgórczyński Antoni - , szer., 13 pp, zm. 16.08.1920
  Ziarko Jan - , szer., grodzieński pp, zm.r. 16.08.1920, Warszawa
  Zieliński Marian - , szer., 21 pp, zm.ch. 31.05.1919, Warszawa
  Zieliński Seweryn - , mar., komp. zap. Modlin Marynarka Wojenna, zm.ch. 14.12.1919, Warszawa
  Zieliński Stanisław - , szer., 101 pp, zm.r. 26.11.1920, Warszawa
  Zieliński Teofil - , szer., miński pp, zm.ch. 16.09.1920, Warszawa
  Zieliński Wacław - , szer. WP, zm. 04.01.1919
  Zieliński Władysław - , szer., obóz ćwiczeń 3 komp., zm.ch. 26.03.1919, Warszawa
  Ziemba Aleksander - , uł., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 20.07.1920, Warszawa
  Ziemnicki Stanisław - , szer., oddz. mjra Dąbrowskiego, zm. 16.07.1919
  Ziemski Ignacy - , szer., 36 pp, zm.ch. 23.10.1919, Warszawa
  Ziendy (-) - , szer. WP, zm. 20.07.1920
  Zientak Bernard - , kan., komp. miotaczy min 7 bryg., zm.ch. 03.09.1920, Warszawa
  Zięba Stanisław - szer., 49 pp, zm.r. 12.09.1920, Warszawa
  Zimecki (-) - , żołn. WP, zm.ch. 15.09.1920, Warszawa
  Zimny Jan - , kpr., 18 pap, zm.r. 23.08.1920, Warszawa
  Zimoch Kazimierz - , szer., komp. wartown., zm.ch. 02.05.1920, Warszawa
  Ziółko Stefan - , szer., 4 komp. telef., zm.ch. 08.10.1920, Warszawa
  Ziółkowski Feliks - , szer. WP, zm. 19.11.1918
  Ziółkowski Stanisław - , sap., 1 baon sap. Warszawa, zm.ch. 15.02.1920, Warszawa
  Ziółkowski Władysław * - , szer., 64 pp, zm.ch. 16.12.1920, Warszawa
  Zjawian Stanisław - , szer., 2 pp Leg., zm. 02.07.1919
  Złotowski Władysław - , szer., 1 pp Leg., zm.ch. 29.04.1919, Warszawa
  Zosiuk Andrzej - , szer., 50 pp, zm.r. 20.08.1920, Warszawa
  Zubek Wojciech - , szer., komp. parkowa ND, zm. 29.01.1920
  Zwierzyński Antoni - , żołn. WP, zm. 17.11.1918
  Zymer Antoni * - , szer., kckm 59 pp, zm. 28.12.1920
  Zynak (Zynek) Jan - , szer., 166 pp, zm. 17.08.1920, Warszawa
  Zysk Konstanty - , szer., oddz. Zamkowy 3 komp. wartown., zm. 07.09.1920  Żak Franciszek - , sanit., poc. sanit. PCK, zm.ch. 26.01.1920, szp. pol. 302
  Żałek Aleksander - , szer., 4 Depo Wartown. 3 baon wartown., zm.ch. 24.09.1920, Warszawa
  Żamery Szymon - , szer. WP, zm. w lutym 1920
  Żarski Eugeniusz - , szer., ochotnik-harcerz, 205 pp, zm.r. 12.09.1920, Warszawa
  Żarski Kazimierz - , szer., 5 pp, zm. 05.12.1918
  Żebrowski Michał - , szer., 201 pp, zm.ch. 06.09.1920, Warszawa
  Żelazko Roman - , szer. lotn., 1 port. lotn. wywiad., zm. 10.07.1920
  Żerański Henryk - , szer., 32 pp, zm.ch. 20.06.1920, Warszawa
  Żętkowski Kazimierz - , rekrut, 3 pp Leg., zm. 27.11.1918
  Żłobecki Józef - , szer., szw. zap. taboru nr 1, zm. 08.04.1920
  Żmudziński Józef - , szer., 50 pp, zm.ch. 04.09.1920, Warszawa
  Żochowski Stefan - , ppor. pil., 1 Armia, zg. śm. lotn. 06.08.1920, Warszawa
  Żuchowski Jan - , szer., 34 pp bialski, zm. 19.02.1919
  Żuchowski Marian - , szer., 4 pp Leg., zm.ch. 17.10.1920, Warszawa
  Żukowski Dominik - , szer., p. lidzki, zm.r. 21.08.1920, Warszawa
  Żukowski Józef - , kpr., komp. robocza Cytadeli, zm.ch. 13.01.1920, Warszawa
  Żukowski Włodzimierz - , szer. WP, zm. 15.11.1920
  Żuraw Leon - , szer., 21 pp, zm.ch. 23.07.1919, Warszawa
  Żurawski Bronisław - , szer., szw. zap. taboru nr 1, zm.ch. 20.08.1920, Warszawa
  Żurek Wincenty - , szer., 10 pp, zm. 27.06.1920
  Żygałowski Edmund - , ppłk, d-two obozu jeńców Warszawa, zm. 22.07.1920
  Żyłka Wincenty - , żand., zm. 10.06.1919
  Żysiński Tadeusz - , szer., 36 pp, zm. 10.10.1920
   


  Źródła:
  1. Hanna Odrowąż-Szukiewicz, Świadkowie wydarzeń 1918-1922 (wyd. 1990) – Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w latach 1918-1920 (27.10.1918-30.12.1920).
  2. Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920 (wyd. 1934)
  3. Nekrologi „Kuriera Warszawskiego” z lat 1918-1921
  4. Spis z natury.


  25 grudzień 2007 r. - 26 grudzień 2008 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005