<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1918 - 1938 Informacje

 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 1
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 2
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 3
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 4
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 5
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 6
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 7
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 8
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 9
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 10
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Artyleria i Pancerniacy
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Piechota
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Strzelcy i Saperzy
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Ułani i Szwoleżerowie
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 11
 • 56 Pułk Piechoty w karykaturze
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1914 - 20
 • 84 Pułk Piechoty w karykaturze
 • 39 Pułk Piechoty w karykaturze
 • 3 Pułk Lotniczy 1918 - 1928
 • Cmentarz Wojskowy w Białymstoku
 • 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich w karykaturze
 • Lotnicy 1918 - 1920
 • Cmentarz Wojskowy w Warszawie
 • Oficerowie Marynarki Wojennej - 1930 r.
 • Oficerowie Korpusu Sanitarnego – 1934 r.
 • V Dywizja Syberyjska
 • Rocznik oficerów kawalerii 1930
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 1
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 2
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 3
 • Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy
 • Lista ofiar I wojny światowej - wrzesień 1914 r.
 • Groby żołnierzy z wojny polsko – bolszewickiej na cmentarzu w Rawiczu
 • Szematyzm funkcjonariuszy Straży Celnej 1927 r.
 • PST w Wilnie
 • Groby żołnierzy z lat 1914-1918 na cmentarzu w Rawiczu
 • Łódź. Popularne reklamy i ogłoszenia 1937 / 1939
 • Osadnicy wojskowi w powiecie Oszmiana w latach 1924 - 1939 r.
 • Żołnierze powiatu rudeckiego w okresie I wojny światowej
 • Pochowani na cmentarzu Obrońców Lwowa stan 1939 r.


 • Rocznik oficerów kawalerii 1930

  (opracowanie własne)  Na podstawie publikacji "Rocznik oficerów kawalerii 1930" (zamieszczonej w WBC), opracowałem listę oficerów, poprzedzoną proporcami poszczególnych formacji.

  Zapraszam Czytelników do nadsyłania not biograficznych oficerów i kawalerzystów, wspomnień i historii bojowej jednostek !

  Proporce


  1 pułk szwoleżerów Józefa Piłsudzkiego


  2 pułk szwoleżerów Rokitniańskich


  3 pułk szwoleżerów Mazowieckich im. Pułk. Kozietulskiego

   


   

   

  1 pułk ułanów Krechowieckich im pułk. Bolesława Mościckiego

   

  2 pułk ułanów Grochowskich im gen. Dwernickiego

   

   

  3 pułk ułanów Dzieci Warszawy

   

   

  4 pułk ułanów Zaniemeńskich

   

   

   

  5 pułk ułanów Zasławskich

   

   

  6 pułk ułanów Kaniowskich

   

   

  7 pułk ułanów Lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego

   

  8 pułk ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego

   

   

  9 pułk ułanów Małopolskich im. Podpułkownika Józefa Borkowskiego

   

   

  10 pułk ułanów Litewskich

   

   

  11 pułk ułanów im. Pułkownika Antoniego Jabłońskiego

   

  12 pułk ułanów Podolskich

   

   

  13 pułk ułanów Wileńskich

   

   

  14 pułk ułanów Jazłowieckich

   

  15 pułk ułanów Poznańskich

   

  16 pułk ułanów Wielkopolskich

   

   

  17 pułk ułanów Wielkopolskich

   

   

  18 pułk ułanów Pomorskich

   

   

  19 pułk ułanów Wołyńskich im. Pułkownika Karola Różyckiego

   

  20 pułk ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego

   

   

  21 pułk ułanów Nadwiślańskich

   

   

  22 pułk ułanów im. Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego

   

   

  23 pułk ułanów Grodzieńskich

   

  24 pułk ułanów im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

   

   

  25 pułk ułanów Wielkopolskich

   

   

  26 pułk ułanów Wielkopolskich

   

   

  27 pułk ułanów im. Króla Stefana Batorego

   

  1 pułk strzelców konnych Raszyńskich im. Napoleona I

   

   

  2 pułk strzelców konnych

   

   

  3 pułk strzelców konnych

   

  4 pułk strzelców konnych Ziemi Łęczyckiej

   

   

  5 pułk strzelców konnych

   

   

  6 pułk strzelców konnych

   

   

  7 pułk strzelców konnych Wielkopolskich

   

  8 pułk strzelców konnych Pomorskich

   

   

  9 pułk strzelców konnych im. Generała Kazimierza Pułaskiego

   

   

  10 pułk strzelców konnych

   

   

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 szwadron pionierów

   

   

  1, 2, 3, 4, 5 szwadron samochodów pancernych

     Lista oficerów


  Proporzec jednostki wojskowej Nazwisko Imię - - Stopień wojskowy - Jednostak wojskowa

  - - -

  __ Abłamowicz Konstanty - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Abraham Roman - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Abramowicz Józef - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Abramowicz Władysław - - porucznik - 23 p. uł. G.

  __ Adamczyk Józef - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Albrecht Janusz - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Aleksandrowicz Stanisław - - porucznik - 13 p. uł. W.

  __ Anders Karol - - major - 2 p. uł. Groch.

  __ Anders Władysław - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Andres Jerzy - - rotmistrz - 15 p. uł. P.

  __ Andrzejewski Witold - - rotmistrz - 27 p. uł.

  __ Anton Konstanty - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Antoniewicz Kazimierz - - rotmistrz - 25 p. uł. W.

  __ Antoniewicz Wacław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Antoniewicz - Woysym Michał - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Antoniewski Edward - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Arnoldt - Russocki Juljan - - major - 10 p. uł. L.

  __ Arnoldt - Russocki Wiktor - - rotmistrz - 10 p. uł. L.

  __ Badowski Mieczysław - - rotmistrz - 1 p. sz.

  __ Bajkowski Władysław - - rotmistrz - 8 sz. p.

  __ Balasiński Stefan - - porucznik - 26 p. uł. W.

  __ Baliński Michał - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Baliński Jerzy - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Bandau Henryk - - rotmistrz - 25 p. uł. W.

  __ Baranowicz Edward - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Baranowski Wiktor - - major - 13 p. uł. W.

  __ Baranowski Zdzisław - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Baranowski Leopold - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Baranowski Kazimierz - - podporucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Baranowski - Tuhan - Murza Eugeniusz - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Bardowski Edmund - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Bargieł Zygmunt - - rotmistrz - 26 p. uł. W.

  __ Bartik Mieczysław - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Bartlitz Stanisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Bartosiak Wacław - - porucznik - 9 sz. p.

  __ Bartosiewicz Adam - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Bartoszewicz Jan - - porucznik - 10 p. uł. L.

  __ Bartoszewicz Henryk - - porucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Basiński Stanisław - - rotmistrz - 7 p. strz. kon. W.

  __ Bazylczuk Stanisław - - porucznik - 25 p. uł. W.

  __ Bazylewski Ryszard - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Bączkowski Jan - - rotmistrz - 1 p. uł. Krech.

  __ Bąkowski Juljan - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Bednarski Franciszek - - rotmistrz - 21 p. uł. N.

  __ Bedryjowski Stanisław - - rotmistrz - 22 p. uł.

  __ Bełcikowski Marian - - rotmistrz - 1 p. sz.

  __ Beranek Franciszek - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Berdowski Florjan - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Berenson Oskar - - rotmistrz - 1 p. strz. kon. R.

  __ Bereza Władysław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Berg Leopold - - rotmistrz - 7 p. uł. L.

  __ Berlach - Tukalski Teodor - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Beyer Stefan - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Białkowski Edward - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Białobłocki Włodzimierz - - rotmistrz - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Białobrzeski Roman - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Bieberstein - Żarnowski Franciszek - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Bielański Aleksander - - porucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Bielecki Antoni - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Bielicki Jan - - podporucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Bielobradek Władysław - - rotmistrz - 2 sz. sam. panc.

  __ Biełoń Konstanty - - rotmistrz - 26 p. uł. W.

  __ Bieńkowski Ludwik - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Biernacki Mieczysław - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Bierzyński Paweł - - rotmistrz - 11 p. uł.

  __ Bigoszewski Mieczysław - - rotmistrz - 1 p. sz.

  __ Bigoszewski Henryk - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Biliński Tadeusz - - porucznik - 24 p. uł.

  __ Billewicz Jan - - porucznik - 27 p. uł.

  __ Bilwin Zygmunt - - podporucznik - 19 p. uł. W.

  __ Bittner Leon - - porucznik - 1 p. sz.

  __ Błasiński Karol - - porucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Błaszczak Stanisław - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Bobiński Władysław - - porucznik - 15 p. uł. P.

  __ Bobrownicki - Liebchen Teofil - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Bocianowski Stanisław - - rotmistrz - 21 p. uł. N.

  __ Boczkowski Stanisław - - porucznik - 19 p. uł. W.

  __ Boczkowski Bolesław - - rotmistrz - 21 p. uł. N.

  __ Bogucki Mieczysław - - porucznik - 23 p. uł. G.

  __ Bogucki Wacław - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Bogusławski Stefan - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Bogusławski Kazimierz - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Bogusławski Walerjan - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Bogusz Roland - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Bohdanowicz Michał - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Bohomolec Andrzej - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Bokalski Karol - - podpułkownik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Bokota Józef - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Bokszczanin Janusz - - major - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Bolechowski Feliks - - porucznik - 18 p. uł. P.

  __ Boniecki Edward - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Boniewicz Dyonizy - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Borawski Zygmunt - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Borejsza Witold - - rotmistrz - 15 p. uł. P.

  __ Borycki Romuald - - major - 26 p. uł. W.

  __ Borzuchowski Konstanty - - podporucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Bourdon Witold - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Bracławski Herman - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Brandt Edward - - podporucznik - 14 p. uł. J.

  __ Brauenek Władysław - - porucznik - 15 p. uł. P.

  __ Breza Edward - - major - 5 p. strz. kon.

  __ Brochwicz - Lewiński Zbigniew - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Brodzki Jan - - porucznik - 15 p. uł. P.

  __ Brodzki Józef - - porucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Brudziński Ludwik - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Brzeziński Roman - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Brzeziński Henryk - - podporucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Brzozowski Mieczysław - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Bubnicki Stanisław - - porucznik - 10 p. uł. L.

  __ Bucholc Adolf - - major - 5 p. strz. kon.

  __ Buczyński Antoni - - rotmistrz - 3 sz. p.

  __ Budarkiewicz Włodzimierz - - porucznik - 26 p. uł. W.

  __ Budkowski Bohdan - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Budzik Paweł - - rotmistrz - 27 p. uł.

  __ Budzyński Kazimierz - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Bujalski Jerzy - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Bukład Tadeusz - - porucznik - 9 p. uł. M.

  __ Bukowiecki Ludwik - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Bukowski Zbigniew - - podporucznik - 15 p. uł. P.

  __ Bukraba Stanisław - - rotmistrz - 2 p. strz. kon.

  __ Burnatowicz Kazimierz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Burtowy Jan - - porucznik - 13 p. uł. W.

  __ Burzyński Józef - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Busler Kazimierz - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Buszkiewicz Czesław - - rotmistrz - 21 p. uł. N.

  __ Buszkiewicz Bronisław - - porucznik - 25 p. uł. W.

  __ Buszyński Henryk - - rotmistrz - 10 p. uł. L.

  __ Buterlewicz Kazimierz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Bychawski Edmund - - rotmistrz - 3 p. strz. kon.

  __ Byliński Tadeusz - - podpułkownik - 16 p. uł. W.

  __ Bystram Cyprjan - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Byszewski Józef - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Calewski Wacław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Capała Edward - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Cendro Wincenty - - rotmistrz - 26 p. uł. W.

  __ Cendrowski Bolesław - - major - 17 p. uł. W.

  __ Centnerowski Juljan - - podporucznik - 26 p. uł. W.

  __ Cetnerowski Józef - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Chachaj Mieczysław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Chełmiński Jerzy - - podporucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Chełmiński Edmund - - porucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Chludziński Jan - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Chludziński Witold - - rotmistrz - 8 p. uł. JP.

  __ Chłapowski Kazimierz - - rotmistrz - 15 p. uł. P.

  __ Chmielewski Marjan - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Chmielewski Zdzisław - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Chmielewski Czesław - - podpułkownik - 13 p. uł. W.

  __ Chmielewski Jan - - porucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Chmielowski Stanisław - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Chociaj Zygmunt - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Chodań Jarosław - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Chodorowski Henryk - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Chojecki Edmund - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Chojnacki Jan - - rotmistrz - 12 p. uł. P.

  __ Chojnacki Bogusław - - podporucznik - 12 p. uł. P.

  __ Chojnacki Edmund - - porucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Chomicz Stefan - - major - 24 p. uł.

  __ Choromański Antoni - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Choroszewski Kazimierz - - rotmistrz - 4 p. uł. Z.

  __ Choroszewski Stefan - - rotmistrz - 6 p. uł. K.

  __ Chruszczewski Roman - - podporucznik - 1 p. sz.

  __ Chrzanowski Eugeniusz - - rotmistrz - 1 p. uł. Krech.

  __ Chrzanowski Janusz - - podporucznik - 17 p. uł. W.

  __ Chrzanowski Lubomir - - porucznik - 7 sz. p.

  __ Chrząstowski Zdzisław - - major - 1 p. uł. Krech.

  __ Chrząszczewski Wincenty - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Chwalibogowski Władysław - - major - 1 p. strz. kon. R.

  __ Chwalibóg - Piecek Eugeniusz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Chwaliński Mieczysław - - rotmistrz - 3 p. strz. kon.

  __ Cibicki Medard - - major - 8 p. strz. kon. P.

  __ Cichocki Stefan - - porucznik - 1 p. sz.

  __ Cichocki Józef - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Ciechanowicz Stanisław - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Ciechanowski Jarosław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Ciecierski Stanisław - - rotmistrz - 10 p. strz. kon.

  __ Ciejko Feliks - - porucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Ciepiela Bronisław - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Cierpicki Zygmunt - - rotmistrz - 4 p. uł. Z.

  __ Cierpicki Eugeniusz - - porucznik - 27 p. uł.

  __ Ciesliński Witold - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Ciosiński Juljan - - podporucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Ciszewski Edward - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Ciszowski Konstanty - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Ciurlik - Nowiński jan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Cjchowski Tadeusz - - porucznik - 10 p. uł. L.

  __ Cucjew Włodzimierz - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Cumft Jan - - porucznik - 13 p. uł. W.

  __ Cuzek Zygmunt - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Cybulski Wacław - - porucznik - 25 p. uł. W.

  __ Cymerman Franciszek - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Cyngott Marian - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Czach Władysław - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Czajkowski Zdzisław - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Czajkowski Witold - - major - 14 p. uł. J.

  __ Czapla Tadeusz - - porucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Czapliński Antoni - - rotmistrz - 19 p. uł. W.

  __ Czapski Bronisław - - major - 2 p. uł. Groch.

  __ Czarkowski - Golejowski Kajetan - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Czarnecki Eugeniusz - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Czarnek Kazimierz - - podporucznik - 20 p. uł.

  __ Czarnota Adolf - - rotmistrz - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Czechowicz Antoni - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Czechowski Karol - - porucznik - 9 p. uł. M.

  __ Czechowski Zygmunt - - porucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Czerniawski Stanisław - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Czuczełowicz Stanisław - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Czyrsznic Edward - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Dabiński Florentyn - - porucznik - 18 p. uł. P.

  __ Dabiński Zygmunt - - porucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Dabrowski Bolesław - - rotmistrz - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Dackiewicz Tadeusz - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Dalkowski Leon - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Danienkowicz Mikołaj - - porucznik - 23 p. uł. G.

  __ Dawbulewicz Włodzimierz - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Dąbrowski Janusz - - porucznik - 1 p. sz.

  __ Dąbrowski Józef - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Dąbrowski Józef - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Dąbrowski Romuald - - porucznik - 25 p. uł. W.

  __ Dąbrowski Karol - - porucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Dąbrowski Mieczysław - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Dąmbski Eugeniusz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Dekoński Sergiusz - - rotmistrz - 3 p. strz. kon.

  __ Dembiński Stefan - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Derkacz Stanisław - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Deskur Jerzy - - major - 6 p. uł. K.

  __ Deszert Bolesław - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Deżakowski Przemysław - - porucznik - 2 sz. p.

  __ Dębski Antoni - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Dibrzański Henryk - - major - 20 p. uł.

  __ Dillenius Karol - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Długoszowski Bolesław - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Dmitrowicz Roman - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Dmochowski Czesław - - rotmistrz - 16 p. uł. W.

  __ Dobiecki Jerzy - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Dobraczyński Stefan - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Dobrowolski Zygmunt - - rotmistrz - 15 p. uł. P.

  __ Dobrowolski Jan - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Dobrowolski Zygmunt - - porucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Dobrowolski Stefan - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Dobrzański Bohdan - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Dobrzański Zygmunt - - porucznik - 15 p. uł. P.

  __ Dobrzyński Bohdan - - rotmistrz - 24 p. uł.

  __ Doda Józef - - rotmistrz - 6 p. strz. kon.

  __ Dokowski Józef - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Domagalski Jan - - porucznik - 1 p. sz.

  __ Domaniewski Karol - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Domanus Józef - - porucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Domański Tadeusz - - podporucznik - 21 p. uł. N.

  __ Domański Zbigniew - - podporucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Domański Tadeusz - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Dombrowicz Henryk - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Domiszewski Władysław - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Donner Lucjan - - porucznik - 26 p. uł. W.

  __ Dowbor Romuald - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Dowgiałło Stanisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Dreszer Rudolf - - pułkownik - 15 p. uł. P.

  __ Drozd Konrad - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Drozdowski Ignacy - - major - 6 p. strz. kon.

  __ Druchowino Grzegorz - - rotmistrz - 23 p. uł. G.

  __ Drucki - Lubecki Konstanty - - podpułkownik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Drzewiński Stanisław - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Duchnowski Kazimierz - - podpułkownik - 23 p. uł. G.

  __ Dukaj Stefan - - major - 7 p. uł. L.

  __ Dulski Zygmunt - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Dunin Janusz - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Dunin - Borkowski Chryzant - - rotmistrz - 18 p. uł. P.

  __ Dunin - Żuchowski Włodzimierz - - major - 3 p. strz. kon.

  __ Dworakowski Józef - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Dworakowski Kazimierz - - major - 15 p. uł. P.

  __ Dworzecki - Bohdanowicz Tomasz - - porucznik - 10 p. uł. L.

  __ Dymowski Stanisław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Dziadulski Zdzisław - - rotmistrz - 1 p. sz.

  __ Działek Wacław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Dzidek Marian - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Dzierdziejewski Leon - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Dzierżanowski Roman - - podporucznik - 14 p. uł. J.

  __ Dzieślewski Henryk - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Dziewanowski Władysław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Ejchler Stefan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Ejsymont Otton - - podporucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Elsner Zygmunt - - porucznik - 9 p. uł. M.

  __ Emich Bolesław - - porucznik - 18 p. uł. P.

  __ Engelking Edward - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Ertman Witold - - porucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Ertman Zygmunt - - porucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Fabrycy Marian - - rotmistrz - 2 p. strz. kon.


  __ Falewicz Tadeusz - - podpułkownik - 25 p. uł. W.
  płk. Tadeusz Antoni Falewicz  (ur. 25.6. 1892), ), w latach 20-tych z-ca d-cy 25 p. uł. Poznańskich w Prużanie, w 1939 roku dowódca 9 pułku strzelców konnych.
  Źródło: Wikipedia,
  www.kawaleria-polska.pl
  (inf. Anna Krajewska )


  __ Falkowski Jerzy - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Falkowski Mieczysław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Fedorowski Stanisław - - rotmistrz - 8 p. uł. JP.

  __ Ferenstein Ludwik - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Fiedler Mieczysław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Fijałkowski Leonard - - porucznik - 18 p. uł. P.

  __ Filipczuk Mieczysław - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Filipecki Aleksander - - porucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Filipowicz Leon - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Filipowicz Juljan - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Filipowski Fryderyk - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Fischer - Drauenegg Juljan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Flatau Franciszek - - rotmistrz - 1 p. sz.

  __ Florkowski Jerzy - - rotmistrz - 5 p. uł. Z.

  __ Florkowski Czesław - - podporucznik - 22 p. uł.

  __ Florkowski Wacław - - rotmistrz - 27 p. uł.

  __ Focht Jerzy - - porucznik - 18 p. uł. P.

  __ Frankiewicz Antoni - - podporucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Freyman Marcin - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Friedberg Erwin - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Friesendorff Feliks - - porucznik - 27 p. uł.

  __ Frytz Bronisław - - rotmistrz - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Fuksiewicz Michał - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Gabraski Jan - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Gadomski Zdzisław - - podporucznik - 1 p. sz.


  __ Gajewski Władysław - - rotmistrz - 25 p. uł. W.
  mjr Władysław Michał Gajewski (ur.  4 stycznia 1898), w latach 20-tych i 30-tych służył w 25 p. uł. Poznańskich w Prużanie, we wrześniu 1939 dowodził Kawalerią Dywizyjną   20 Dywizji Piechoty, walczył w obronie Warszawy na odc. „Warszawa-Wschód” – Praga,  poległ w Warszawie 22 września 1939, pochowany na Cmentarzu Bródnowskim  w Warszawie
  Źródło: Wikipedia,
  www.kawaleria-polska.pl
  (inf. Anna Krajewska )


  __ Gajewski Mieczysław - - podporucznik - 25 p. uł. W.

  __ Galica Adam - - podporucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Galiński Konstanty - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Gałachcin Aleksander - - rotmistrz - 1 p. strz. kon. R.

  __ Garbacki Kazimierz - - podporucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Garbarczyk Stanisław - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Garniewicz Ryszard - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Gauza Stanisław - - rotmistrz - 15 p. uł. P.

  __ Gawryłkiewicz Mieczysław - - rotmistrz - 10 p. uł. L.

  __ Gąsiewicz Henryk - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Gąsiewicz Edward - - porucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Gąssowski Stanisław - - major - 2 p. strz. kon.

  __ Gerlicz Henryk - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Giecewicz Wacław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Gierasiuk Borys - - porucznik - 27 p. uł.

  __ Gierulewicz Witold - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Gierwatowski Tadeusz - - porucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Gilewicz Wacław - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Gilewski Włodzimierz - - rotmistrz - 2 p. sz. Rokit.

  __ Gilewski Roman - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Glasser Stanisław - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Gliński Jerzy - - major - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Gliński Stanisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Głębocki Tadeusz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Głogowski Piotr - - podpułkownik - 11 p. uł.

  __ Głogowski Jan - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Głowacki Aleksander - - porucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Głowacki Stanisław - - podporucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Głowacz Eugeniusz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Głowiński Stanisław - - podporucznik - 22 p. uł.

  __ Głuchowski Antoni - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Gocel Władysław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Godlewski Edward - - podpułkownik - 14 p. uł. J.

  __ Godlewski Wacław - - porucznik - 18 p. uł. P.

  __ Gołaszewski Stefan - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Gołębiowski Stefan - - porucznik - 10 p. uł. L.

  __ Gonera Stanisław - - porucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Gosiewski Wiktor - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Goslar Feliks - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Góralski Leon - - porucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Góralski Tadeusz - - porucznik - 5 sz. sam. panc.

  __ Górski Tadeusz - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Grabowiecki Aleksander - - rotmistrz - 13 p. uł. W.

  __ Grabowski Stefan - - rotmistrz - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Grabowski Tadeusz - - pułkownik - 9 p. strz. kon.

  __ Grabowski Bohdan - - porucznik - 2 sz. p.

  __ Grabowski Ziemowit - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Grabowski Tadeusz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Grabski Kazimierz - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Grąbczewski Stanisław - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Grobicki Jerzy - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Grocholski Adam - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Grodzicki Juljan - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Grodzki Bronisław - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Grodzki Aleksander - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Gromnicki Stefan - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Grubowski Józef - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Grudzień Henryk - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Grudziński Józef - - major - 9 p. uł. M.

  __ Grudziński Antoni - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Grunwald Edmund - - porucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Gruszecki Emil - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Grużewski Mieczysław - - major - 22 p. uł.

  __ Gryf - Łowczowski Jan - - podporucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Grzeżułko Tadeusz - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Grzybowski Jerzy - - podporucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Grzybowski Gustaw - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Grzymkowski Władysław - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Gucunajew Temir - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Gulcz Michał - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Gulkowski Aleksander - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Gurbiel Władysław - - major - 6 p. uł. K.

  __ Gustowski Roman - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Guzowski Marian - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Guzowski Stanisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Guźniczak Stanisław - - porucznik - 13 p. uł. W.

  __ Gużkowski - Janicki Marcin - - porucznik - 9 p. uł. M.

  __ Gzowski Kazimierz - - porucznik - 15 p. uł. P.

  __ Hahn Maksymilian - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Halicki Kazimierz - - podpułkownik - 24 p. uł.

  __ Halik Tadeusz - - rotmistrz - 10 p. strz. kon.

  __ Hamuliński Stanisław - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Handtke Stefan - - porucznik - 24 p. uł.

  __ Hankisz Witold - - porucznik - 27 p. uł.

  __ Hejnich Stanisław - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Heller Stanisław - - podporucznik - 6 p. uł. K.

  __ Herkner Władysław - - rotmistrz - 6 p. uł. K.

  __ Hernik Marian - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Hlawaty Andrzej - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Hollak Jerzy - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Horoch Konstanty - - porucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Horodyski Ludwik - - rotmistrz - 6 p. strz. kon.

  __ Horsetzky Wilhelm - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Horwatt Stanisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Hrakało - Horawski Kazimierz - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Hreczański Adam - - podporucznik - 23 p. uł. G.

  __ Hryckiewicz Wacław - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Hrynkiewicz Aleksander - - rotmistrz - 1 p. sz.

  __ Ignaczak Marceli - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Iliński Janusz - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Inis Stefan - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Ipohorski - Lenkiewicz Mieczysław - - rotmistrz - 19 p. uł. W.

  __ Iwanowski Wincenty - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Iwanowski Jan - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Iwaszkiewicz Aleksander - - podporucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Iwaszkiewicz Jerzy - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Izdebski Aleksander - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Iznoskoff Aleksander - - rotmistrz - 18 p. uł. P.

  __ Iznoskoff Mikołaj - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Jabłonowski Antoni - - rotmistrz - 6 p. strz. kon.

  __ Jabłoński Witold - - major - 16 p. uł. W.

  __ Jabłoński Witold - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Jabłoński Antoni - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Jaczyński Michał - - porucznik - 3 sz. sam. panc.

  __ Jadownicki Marian - - porucznik - 26 p. uł. W.

  __ Jagielski Józef - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Jahn Emil - - porucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Jakubiak Czesław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Jakubowski Wiktor - - porucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Jakubowski Franciszek - - rotmistrz - 24 p. uł.

  __ Jałozo Kazimierz - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Janas Roman - - rotmistrz - 24 p. uł.

  __ Janiszewski Konrad - - podporucznik - 3 p. sz. Maz.

  __ Janiszewski Kazimierz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Jankowski Roman - - rotmistrz - 2 p. uł. Groch.

  __ Jankowski Zygmunt - - podporucznik - 21 p. uł. N.

  __ Jankowski Eugeniusz - - podporucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Jankowski Stanisław - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Jankowski Stefan - - porucznik - 3 sz. p.

  __ Jankowski Aleksander - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Jankowski Wacław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Janowski Stefan - - porucznik - 1 p. sz.

  __ Januszewski Mieczysław - - porucznik - 1 sz. p.

  __ Januszewski - Jagiełło Marian - - porucznik - 18 p. uł. P.

  __ Jarosz Leonard - - rotmistrz - 24 p. uł.

  __ Jaroszewicz Kajetan - - major - 21 p. uł. N.

  __ Jaroszewicz Adam - - porucznik - 26 p. uł. W.

  __ Jaroszewicz Tadeusz - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Jaroszyński Józef - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Jarząbkiewicz Marian - - podporucznik - 13 p. uł. W.

  __ Jasielski Jerzy - - podporucznik - 6 p. uł. K.

  __ Jasiewicz Jerzy - - porucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Jasiewicz Wincenty - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Jasiewicz Eugeniusz - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Jastrzębski Jan - - rotmistrz - 2 p. sz. Rokit.

  __ Jastrzębski Wacław - - rotmistrz - 18 p. uł. P.

  __ Jastrzębski Jan - - porucznik - 23 p. uł. G.

  __ Jastrzębski Karol - - rotmistrz - 25 p. uł. W.

  __ Jastrzębski Jerzy - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Jaworski Romuald - - rotmistrz - 5 p. uł. Z.

  __ Jaworski Tadeusz - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Jeljasiewicz Aleksander - - podporucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Jelski Jerzy - - porucznik - 15 p. uł. P.

  __ Jełowicki Wiktor - - rotmistrz - 2 p. sz. Rokit.

  __ Jezierski Anatol - - pułkownik - 5 p. uł. Z.

  __ Jezierski Tadeusz - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Jędrzejewski Ludwik - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Jodkiewicz Aleksander - - porucznik - 1 sz. sam. panc.

  __ Jordan - Stojowski Adam - - rotmistrz - 2 p. sz. Rokit.

  __ Juniewicz Józef - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Jurczyński Jan - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Jurgielewicz Kazimierz - - rotmistrz - 13 p. uł. W.

  __ Jurgielewicz Kazimierz - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Jurkowski Leon - - podporucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Juszczak Stanisław - - porucznik - 9 p. uł. M.

  __ Juszkiewicz Jan - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Juściński Czesław - - porucznik - 27 p. uł.

  __ Kaczyński Jarosław - - major - 27 p. uł.

  __ Kajderowicz Stefan - - podporucznik - 6 p. uł. K.

  __ Kalinowski Konstanty - - porucznik - 10 p. uł. L.

  __ Kalwas Wilhelm - - rotmistrz - 22 p. uł.

  __ Kałłaur Jan - - major - 10 p. uł. L.

  __ Kałusowski Stanisław - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Kamiński Mieczysław - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Kamiński Romuald - - porucznik - 24 p. uł.

  __ Kamionko Wacław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kański Jan - - porucznik - 24 p. uł.

  __ Kański Celestyn - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kapiszewski Kazimierz - - rotmistrz - 21 p. uł. N.

  __ Kapuściński Janusz - - rotmistrz - 15 p. uł. P.

  __ Karasek Franciszek - - major - 8 p. uł. JP.

  __ Karbowski Wacław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Karcz Jan - - podpułkownik - 1 p. sz.

  __ Karcz Józef - - porucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Karczewski Mieczysław - - podporucznik - 15 p. uł. P.

  __ Karczewski Eugeniusz - - rotmistrz - 22 p. uł.

  __ Karkoz Edward - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Karski Kazimierz - - porucznik - 24 p. uł.

  __ Karwacki Stefan - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Karwat Jerzy - - rotmistrz - 7 p. uł. L.

  __ Karwowski Teodor - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Kasimir Stefan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kasperski Włodzimierz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kawecki Zdzisław - - porucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Kawka Ryszard - - podporucznik - 19 p. uł. W.

  __ Kentro Bolesław - - major - 1 p. uł. Krech.

  __ Kern Jerzy - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Kern Marian - - podporucznik - 12 p. uł. P.

  __ Kerner Jan - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kiczan Stanisław - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Kiedrzyński Karol - - rotmistrz - 2 sz. p.

  __ Kiełczewski Witold - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Kierwiński Ludwik - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kierwiński Włodzimierz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kieszkowski Janusz - - porucznik - 18 p. uł. P.

  __ Klauzal Alfred - - rotmistrz - 4 sz. p.

  __ Kleeberg Juliusz - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Klepacki Tadeusz - - rotmistrz - 24 p. uł.

  __ Klepacz Stanisław - - podpułkownik - 23 p. uł. G.

  __ Klerykowski Aleksander - - podporucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Kłopotowski Michał - - rotmistrz - 2 p. uł. Groch.

  __ Kłopotowski Michał - - porucznik - 19 p. uł. W.

  __ Kłopotowski Jerzy - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kłoss Bogusław - - porucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Kłossowski Stanisław - - porucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Kniaziołucki Leon - - major - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Kobylański Jerzy - - major - 5 p. uł. Z.

  __ Kochański Bronisław - - porucznik - 19 p. uł. W.

  __ Kochański Jan - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Kociejowski Stanisław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kocięcki Ludwik - - porucznik - 2 sz. sam. panc.

  __ Koczorowski Mścisław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Koczwara Józef - - podpułkownik - 18 p. uł. P.

  __ Kohaut Tadeusz - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Koiszewski Spirydjon - - pułkownik - 25 p. uł. W.

  __ koiszewski Mikołaj - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kołakowski Zygmunt - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kołokołow Jerzy - - porucznik - 26 p. uł. W.

  __ Komarnicki Zdzisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Komorowski Janusz - - podporucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Komorowski Tadeusz - - podpułkownik - 9 p. uł. M.

  __ Komorowski Eugeniusz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kon Leon - - rotmistrz - 2 p. uł. Groch.

  __ Konach Teodor - - rotmistrz - 25 p. uł. W.

  __ Kononowicz Konstanty - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Konopiński Jan - - porucznik - 19 p. uł. W.

  __ Konopka Zygmunt - - podporucznik - 23 p. uł. G.

  __ Konstantynowicz Henryk - - porucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Kopeć Feliks - - major - 1 p. uł. Krech.

  __ Kopeć Teodor - - podporucznik - 25 p. uł. W.

  __ Koperski Roman - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Koprowski Franciszek - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Korczak Marian - - rotmistrz - 10 p. uł. L.

  __ Korczyński Janusz - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kornacki Józef - - rotmistrz - 3 p. strz. kon.

  __ Kornberg Hugo - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Korpalski Bronisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Korytkowski Włodzimierz - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Korytowski Adam - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Korzon Bronisław - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Kosiarski Kazimierz - - podpułkownik - 16 p. uł. W.

  __ Kosiński Wacław - - porucznik - 23 p. uł. G.

  __ Kossak Hilary - - major - 9 p. uł. M.

  __ Kossowski Stanisław - - rotmistrz - 1 p. sz.

  __ Kossowski Wacław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kostanecki Napoleon - - porucznik - 10 p. uł. L.

  __ Kostiha Henryk - - rotmistrz - 26 p. uł. W.

  __ Kostiuk Zbigniew - - podporucznik - 9 p. uł. M.

  __ Kostkiewicz Stanisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Koszarski Stanisław - - porucznik - 26 p. uł. W.

  __ Kościa Jan - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Kotarski Władysław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ kotlarski Antoni - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Kotliński Ambroży - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Kotowski Witold - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Kowalczewski Ignacy - - podpułkownik - 5 p. strz. kon.

  __ Kowalczewski Stanisław - - rotmistrz - 4 sz. sam. panc.

  __ Kowalczyk Marian - - porucznik - 26 p. uł. W.

  __ Kowalewski Mieczysław - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Kowalewski Stanisław - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Kowalski Wincenty - - kapitan - 1 p. sz.

  __ Kowalski Tadeusz - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Kowalski Michał - - podporucznik - 9 p. uł. M.

  __ Kowalski Henryk - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Kowalski Witold - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kowza Antoni - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Kozakiewicz Roman - - major - 25 p. uł. W.

  __ Kozanecki Mieczysław - - rotmistrz - 2 p. sz. Rokit.

  __ Kozierowski Czesław - - pułkownik - 4 p. uł. Z.

  __ Koziński Stefan - - rotmistrz - 24 p. uł.

  __ Kozłowski Konstanty - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Kozłowski Jerzy - - porucznik - 19 p. uł. W.

  __ Kozłowski Władysław - - porucznik - 19 p. uł. W.

  __ Kozłowski Stanisław - - major - 10 p. strz. kon.

  __ Kozubowski Adam - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Koźmiński Ksawery - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Krachelski Stanisław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Krajewski Bolesław - - porucznik - 25 p. uł. W.

  __ kroenitz Juljan - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Krogulski Stanisław - - major - 3 p. strz. kon.

  __ Kropielnicki Antoni - - podporucznik - 12 p. uł. P.

  __ Królicki Stanisław - - major - 17 p. uł. W.

  __ Królikiewicz Adam - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kruciński Aleksander - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Kruger Józef - - podporucznik - 12 p. uł. P.

  __ Kruszewski Stanisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kryczyński Marian - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Kryński Wacław - - rotmistrz - 1 p. sz.

  __ Krzeczkowski Jerzy - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Krzesimowski Jerzy - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Krzyszkowski Jerzy - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Krzyżanowski Stefan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Krzyżanowski Edmund - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Ksiński Henryk - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Ksyk Edward - - porucznik - 9 p. uł. M.

  __ Kubisz Rudolf - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Kucharski Tomasz - - porucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Kuchcicki Edmund - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kuczek Andrzej - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kuksz Maurycy - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kulczycki Henryk - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Kulesza Seweryn - - porucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Kulesza Władysław - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kulesza Stefan - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kulik Bronisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kulikowski Jan - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Kułagowski Konstanty - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kunachowicz Andrzej - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kurnatowski Tadeusz - - podpułkownik - 5 p. strz. kon.

  __ Kurnicki Jan - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Kuszel Jerzy - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kuściński Jerzy - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kuźmiński Tadeusz - - rotmistrz - 2 p. sz. Rokit.

  __ Kwiatkowski Zdzisław - - podpułkownik - 3 p. sz. Maz.

  __ Kwiatkowski Józef - - podporucznik - 11 p. uł.

  __ Kwiatkowski Ryszard - - podporucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Kwiatkowski Aleksander - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kwiatkowski Jan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Kwieciński Józef - - porucznik - 27 p. uł.

  __ Kwieciński Kazimierz - - rotmistrz - 1 p. strz. kon. R.

  __ Lachowicz Edward - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Landowski Antoni - - porucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Laskowski Piotr - - podporucznik - 17 p. uł. W.

  __ Laskowski Tadeusz - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Lasocki Stefan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Lassota Zygmunt - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Lassota Aleksander - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Latawiec Wilhelm - - porucznik - 24 p. uł.

  __ Latour Sławomir - - rotmistrz - 18 p. uł. P.

  __ Lebecki Aleksander - - porucznik - 23 p. uł. G.

  __ Lecewicz Zygmunt - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Lechowski Bronisław - - major - 9 p. strz. kon.

  __ Lemański Jan - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Leski Stanisław - - porucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Lesser Teodor - - porucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Leszczyński Zygmunt - - podporucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Leszkow Aleksander - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Leśniewski Jan - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Letyński Władysław - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Letyński Leopold - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Lewak Kazimierz - - porucznik - 23 p. uł. G.

  __ Lewandowski Henryk - - porucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Lewgowd Wiktor - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Lewicki Stanisław - - major - 11 p. uł.

  __ Lewicki Ryszard - - rotmistrz - 18 p. uł. P.

  __ Lewicki Wiktor - - rotmistrz - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Lewicki Wilhelm - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Lichtarowicz Józef - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Lidwin Józef - - rotmistrz - 2 p. uł. Groch.

  __ Liehr Jerzy - - porucznik - 4 sz. p.

  __ Likiernik Tadeusz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Lindner Tadeusz - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Linhardt Wacław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Linsenbarth Witold - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Lippa Czesław - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Lipski Antoni - - rotmistrz - 6 p. uł. K.

  __ Liszko Stefan - - podpułkownik - 6 p. uł. K.

  __ Liszko Józef - - rotmistrz - 9 p. strz. kon.

  __ Liszko Henryk - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Litewski Jan Hipolit - - major - 1 p. uł. Krech.

  __ Litewski Jerzy - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Lizoń Włodzimierz - - major - 26 p. uł. W.

  __ Lubiński Stanisław - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Łabęcki Roman - - rotmistrz - 7 p. strz. kon. W.

  __ Łabędź Władysław - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Ładoś Jan - - podporucznik - 18 p. uł. P.

  __ Łapin Marian - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Łappa Dominik - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Łasiewicki Stefan - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Łaski Michał - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Łaszewski Stefan - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Ławrynowicz Henryk - - porucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Łączyński Włodzimierz - - rotmistrz - 8 p. uł. JP.

  __ Łękawski Tadeusz - - major - 2 p. sz. Rokit.

  __ Łomnicki Stanisław - - rotmistrz - 5 p. strz. kon.

  __ Łopaciński Jan - - porucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Łopianowski Narcyz - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Łopuski Wojciech - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Łoś Janusz - - porucznik - 18 p. uł. P.

  __ Łoś Tadeusz - - podporucznik - 18 p. uł. P.

  __ Łoś Alfred - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Łoziński Roman - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Łubieński Stanisław - - podporucznik - 14 p. uł. J.

  __ Łubieński Mieczysław - - rotmistrz - 6 p. strz. kon.

  __ Łubieński Aleksander - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Łubieński Bernard - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Łuczkowski Zorjan - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Łukaszewicz Stanisław - - porucznik - 19 p. uł. W.

  __ Łukowski Stefan - - porucznik - 24 p. uł.

  __ Łuszczewski Romuald - - porucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Machalski Tadeusz - - podpułkownik - 26 p. uł. W.

  __ Maciejowicz Mikołaj - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Maciejowski Jan - - porucznik - 27 p. uł.

  __ Maciejowski Władysław - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Macieliński Emil - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Mackiewicz Zygmunt - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Mackiewicz Władysław - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Mackus Adam - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Majchrowski Stefan - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Majewski Eugeniusz - - porucznik - 10 p. uł. L.

  __ Majewski Jerzy - - rotmistrz - 17 p. uł. W.

  __ Majewski Jerzy - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Makowiecki Józef - - rotmistrz - 1 p. sz.

  __ Makowski Władysław - - rotmistrz - 19 p. uł. W.

  __ Malecki Stanisław - - rotmistrz - 23 p. uł. G.

  __ Maleszewski Tadeusz - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Maleszewski Stanisław - - porucznik - 15 p. uł. P.

  __ Malewski Adam - - podporucznik - 3 p. sz. Maz.

  __ Malinowski Ignacy - - kapitan - 19 p. uł. W.

  __ Malinowski Jerzy - - rotmistrz - 21 p. uł. N.

  __ Malinowski Bronisław - - rotmistrz - 27 p. uł.

  __ Malinowski Jarosław - - porucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Malinowski Antoni - - porucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Malinowski Władysław - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Mally Fryderyk - - podpułkownik - 27 p. uł.

  __ Małachowski Czesław - - porucznik - 1 sz. p.

  __ Małochleb Kazimierz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Małysiak Jan - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Maniak Stanisław - - rotmistrz - 22 p. uł.

  __ Mańkowski Edward - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Marcinkiewicz Antoni - - porucznik - 27 p. uł.

  __ Marcinkowski Marceli - - podporucznik - 10 p. uł. L.

  __ Marcisz Bazyli - - porucznik - 13 p. uł. W.

  __ Marjanowski Antoni - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Marszewski Zygmunt - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Maruszczak Edward - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Massalski Piotr - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Mastalerz Kazimierz - - podpułkownik - 8 p. uł. JP.

  __ Matuszek Eryk - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Matuszewicz Władysław - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Max Kazimierz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ May Karol - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Mazurkiewicz Walenty - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Mazurkiewicz Kazimierz - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Mączewski Władysław - - major - 15 p. uł. P.

  __ Medyna Piotr - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Meisner Ludwik - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Merka Kazimierz - - rotmistrz - 6 p. strz. kon.

  __ Metzger Edward - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Męczrski Antoni - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Mianowski Wacław - - rotmistrz - 5 p. uł. Z.

  __ Michalski Zygmunt - - rotmistrz - 2 p. strz. kon.

  __ Michalski Adam - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Michalski Leonard - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Michniewicz Mikołaj - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Michorowski Witold - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Mierzejewski Stanisław - - porucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Mieszczankowski Zygmunt - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Miętus Karol - - porucznik - 26 p. uł. W.

  __ Mikiciński Ryszard - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Mikke Tadeusz - - major - 3 p. sz. Maz.

  __ Miklewski Bohdan - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Mikołajczyk Tadeusz - - major - 7 p. strz. kon. W.

  __ mikołajewski Kazimierz - - rotmistrz - 5 p. uł. Z.

  __ Mikulski Ireneusz - - porucznik - 13 p. uł. W.

  __ Milewski Edward - - major - 20 p. uł.

  __ Miller Juljan - - major - 14 p. uł. J.

  __ Miłkowski Zygmunt - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Mincer Bohdan - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Minecki Kazimierz - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Mineyko Tomasz - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Miniszewski Bogumił - - porucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Minkusz Mikołaj - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Mińkowski Michał - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Mirecki Stanisław - - rotmistrz - 8 p. strz. kon. P.

  __ Mirowski Stanisław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Miszke Michał - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Mitas Bonifacy - - porucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Mitkiewicz - Żółtek Leon - - podpułkownik - 7 p. uł. L.

  __ Mitraszewski Mikołaj - - rotmistrz - 17 p. uł. W.

  __ Mittelstaedt Stanisław - - rotmistrz - 11 p. uł.

  __ Młynarski Józef - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Mniszek Adam - - podpułkownik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Mochnacki Marian - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Moczulski Wiktor - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Mokrzycki Bronisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Monwid - Olechowicz Jan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Morawski Jan - - podporucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Morawski Witold - - major - 21 p. uł. N.

  __ Morawski Witold - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Mosiński Stefan - - rotmistrz - 11 p. uł.

  __ Mossakowski Jan - - porucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Mossor Stefan - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Moszczeński Zygmunt - - major - 17 p. uł. W.

  __ Moszyński Juljan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Mościcki Ludwik - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Motz Jan - - rotmistrz - 1 p. sz.

  __ Moźdżeń Józef - - rotmistrz - 14 p. uł. J.

  __ Mrówczyński Czesław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Mróz Stanisław - - porucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Mrugalski Kazimierz - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Mularczyk Józef - - major - 1 p. strz. kon. R.

  __ Muller Władysław - - podpułkownik - 20 p. uł.

  __ Murasik Józef - - rotmistrz - 20 p. uł.

  __ Murowicki Mikołaj - - podporucznik - 16 p. uł. W.

  __ Musiał Apolinary - - rotmistrz - 13 p. uł. W.

  __ Musielak Juljan - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Muszyński Zygmunt - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Myczkowski Stefan - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Nagórny Ksawery - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Naimski Ludwik - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Najnert Józef - - porucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Nakoniecznikoff Stanisław - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Nalepa Tadeusz - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Nałęcz - Nieniewski Kazimierz - - podporucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Narzymski Jan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Nawrocki Kazimierz - - porucznik - 13 p. uł. W.

  __ Nejman Stanisław - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Nekanda - Trepka Wojciech - - porucznik - 9 p. uł. M.

  __ Nelcarski - Mielcarz Kazimierz - - podporucznik - 24 p. uł.

  __ Nestorowicz Mieczysław - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Nestorowicz Lucjan - - rotmistrz - 27 p. uł.

  __ Nieczaj Bazyli - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Niedziński Aleksander - - major - 18 p. uł. P.

  __ Niegowski Władysław - - rotmistrz - 18 p. uł. P.

  __ Niemczynowicz Bohdan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Niementowski Romuald - - podpułkownik - 2 p. strz. kon.

  __ Nieszkowski Edmund - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Nowacki Władysław - - rotmistrz - 14 p. uł. J.

  __ Nowak Michał - - porucznik - 6 sz. p.

  __ Nowakowski Antoni - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Nowakowski Janusz - - podporucznik - 24 p. uł.
   

  __ Nowakowski Eugeniusz - - podporucznik - 5 p. strz. kon.
  Na pana liście oficerów 1930 znalazł się mój pradziadek Eugeniusz Nowakowski.
  Jako notkę biograficzną mogę dodać że podczas kampanii wrześniowej był dowódcą kompani i zastępcą d-cy baonu w baonie O.N \"Żywiec\" i brał udział w walkach w ryglu \"Węgierska Górka\". W kampanii wrześniowej brał udział od 1 IX 1939 do 26 IX 1939 potem dostał się do niewoli i resztę wojny spędził w oflagu VII A Murnau.
   inf. Maciej Nowakowski


  __ Nowakowski Tadeusz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Nowakowski Jan - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Nowicki Stanisław - - rotmistrz - 23 p. uł. G.

  __ Nowiński Tadeusz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Nowosielski Władysław - - podporucznik - 6 p. uł. K.

  __ O'Berg Mieczysław - - porucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Obertyński Marian - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Obiedziński Ludomir - - rotmistrz - 4 p. uł. Z.

  __ Ojrzyński Kazimierz - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Okulicz - Kozaryn Marian - - rotmistrz - 10 p. uł. L.

  __ Oleksy Jan - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Olędzki Wiktor - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Olpiński Jan - - rotmistrz - 8 p. strz. kon. P.

  __ Olszewski Stefan - - podporucznik - 24 p. uł.

  __ Olszewski Stanisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Olszowski Stanisław - - major - 2 p. sz. Rokit.

  __ Onyszkiewicz Janusz - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Ordyniec Michał - - major - 20 p. uł.

  __ Orliński Ryszard - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Orłowski Zygmunt - - porucznik - 25 p. uł. W.

  __ Orłowski Stefan - - podporucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Orłowski Stefan - - major - 9 p. strz. kon.

  __ Ornas Adam - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Osiński Mieczysław - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Ossowski Marian - - major - 11 p. uł.

  __ Ossowski Mieczysław - - porucznik - 24 p. uł.

  __ Ossowski Janusz - - porucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Ossowski Janusz - - rotmistrz - 9 p. strz. kon.

  __ Ostrowski Józef - - podporucznik - 3 p. sz. Maz.

  __ OStrowski Tadeusz - - porucznik - 18 p. uł. P.

  __ Ośmiałowski Wincenty - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Pacewicz Antoni - - podporucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Paciorkowski Rudolf - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Packiewicz Lubomir - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Pająk Józef - - major - 3 p. sz. Maz.

  __ Pająk Mieczysław - - podporucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Pałka Edward - - porucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Pałka Stanisław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Panczakiewicz Leon - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Parafjanowicz Eugeniusz - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Paszkowski Antoni - - rotmistrz - 10 p. uł. L.

  __ Paszota - Panieński Kazimierz - - rotmistrz - 16 p. uł. W.

  __ Patek Tadeusz - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Pawelski Rupert - - major - 8 p. strz. kon. P.

  __ Pawełczak Zygmunt - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Pawlikowski Władysław - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Pawlikowski Ludwik - - podporucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Pelczar Jan - - rotmistrz - 9 p. uł. M.

  __ Perekładowski Stanisław - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Pereświet - Sołtan Kazimierz - - porucznik - 1 p. sz.

  __ Perkowski Wacław - - rotmistrz - 17 p. uł. W.

  __ Peszkowski Leopold - - rotmistrz - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Peszkowski Kazimierz - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Petrulewicz Tadeusz - - rotmistrz - 12 p. uł. P.

  __ Peucker Włodzimierz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Pętkowski Józef - - major - 7 p. strz. kon. W.

  __ Pflanzer Wilhelm - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Piasecki Zygmunt - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Pieczyński Bolesław - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Pieńkowski Piotr - - porucznik - 5 sz. sam. panc.

  __ Pieregorodzki Anatol - - podporucznik - 10 p. uł. L.

  __ Pierzak Wincenty - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Pieściuk Antoni - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Pietraszko Jan - - rotmistrz - 23 p. uł. G.

  __ Pilawitz Andrzej - - rotmistrz - 14 p. uł. J.

  __ Pilinkiewicz Włodzimierz - - podporucznik - 25 p. uł. W.

  __ Piniński Piotr - - porucznik - 15 p. uł. P.

  __ Piotraszewski Aleksander - - podpułkownik - 19 p. uł. W.

  __ Piotrowski Jan - - porucznik - 1 p. sz.

  __ Piotrowski Zbigniew - - porucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Piotrowski Bronisław - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Piotrowski Stanisław - - rotmistrz - 15 p. uł. P.

  __ Piotrowski Bohdan - - rotmistrz - 3 p. strz. kon.

  __ Piotrowski Witold - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Pisula Edward - - rotmistrz - 9 p. uł. M.

  __ Plackowski Tadeusz - - rotmistrz - 21 p. uł. N.

  __ Plackowski Józef - - rotmistrz - 26 p. uł. W.

  __ Plater - Zyberk Stanisław - - rotmistrz - 13 p. uł. W.

  __ Platonoff Stefan - - major - 18 p. uł. P.

  __ Platonoff Antoni - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Platonoff - Plater Zygmunt - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Plechowski Janusz - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Plisowski Kazimierz - - major - 13 p. uł. W.

  __ Plocek Rudolf - - podporucznik - 3 p. sz. Maz.

  __ Płonka Władysław - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Płosa Jan - - porucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Płoski Tadeusz - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Pniewski Tomasz - - rotmistrz - 7 p. uł. L.

  __ Pniewski Jan - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Poborowski Jerzy - - podporucznik - 9 p. uł. M.

  __ Podczaski Zygmunt - - rotmistrz - 17 p. uł. W.

  __ Podczaski Jerzy - - porucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Podhorodecki Jan - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Podhorski Zygmunt - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Podhorski Włodzimierz - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Podmagórski Zygmunt - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Podonowski Edward - - podporucznik - 19 p. uł. W.

  __ Podrez Leon - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Podziemski Jan - - rotmistrz - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Pohorecki Józef - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Pohoski Wojciech - - rotmistrz - 7 p. uł. L.

  __ Poletyłło Kazimierz - - podporucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Polit Wincenty - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Politański Tadeusz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Polny Stanisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Pomaski Juljan - - rotmistrz - 10 p. uł. L.

  __ Pomorski Czesław - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Poniatowski Mieczysław - - rotmistrz - 27 p. uł.

  __ Popławski Antoni - - rotmistrz - 15 p. uł. P.

  __ Porczyński Witosław - - podpułkownik - 10 p. uł. L.

  __ Porzycki Kazimierz - - rotmistrz - 6 sz. p.

  __ Possart Bohdan - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Possart Tadeusz - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Poznański Józef - - rotmistrz - 14 p. uł. J.

  __ Pożerski Mieczysław - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Pragłowski Aleksander - - podpułkownik - 17 p. uł. W.

  __ Prokop Aleksander - - podporucznik - 25 p. uł. W.

  __ Prokopowicz Włodzimierz - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Pronaszko Stefan - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Prosiński Włodzimierz - - rotmistrz - 13 p. uł. W.

  __ Prosiński Mikołaj - - rotmistrz - 13 p. uł. W.

  __ Protassowicki Rafał - - podpułkownik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Próchnicki Stanisław - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Próchnicki Aleksander - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Próchniewicz Antoni - - porucznik - 27 p. uł.

  __ Pruszanowski Leon - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Pruszyński Andrzej - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Pruszyński Feliks - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Pruszyński Lucjan - - podporucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Przeniewski Józef - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Przeradzki Stefan - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Przewłocki Marian - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Przywieczerski Jerzy - - podporucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Ptak Jan - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Ptaszyński Juljan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Pulkiewicz Stanisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Puzdrakiewicz Mieczysław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Pysiak Stanisław - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Pytkowski Tadeusz - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Pytlewski Jerzy - - pułkownik - 6 p. strz. kon.

  __ Rabiński Stanisław - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Racewicz Bronisław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rachwalski Edward - - porucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Raczyński Włodzimierz - - podporucznik - 18 p. uł. P.

  __ Raczyński Adam - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Radajewski Edmund - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Radecki - Mikulicz Witold - - podpułkownik - 6 p. uł. K.

  __ Radomyski Adam - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Radowicki Paweł - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Radziejowski Wincenty - - rotmistrz - 27 p. uł.

  __ Radzimiński Michał - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Radziukinas Tadeusz - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Rago Stefan - - rotmistrz - 7 p. uł. L.

  __ Rakowski Bronisław - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rakowski Tadeusz - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rasiewicz Mieczysław - - porucznik - 8 sz. p.

  __ Regulski Adolf - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Reif - Wagner Władysław - - porucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Rekucki Franciszek - - major - 22 p. uł.

  __ Reliszko Alfred - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Reszke Kazimierz - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Riczka Bronisław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Riedl Karol - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Robak Władysław - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Rodziewicz Franciszek - - major - 5 p. uł. Z.

  __ Rodziewicz Mikołaj - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Rogawski Adam - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Roguski Zygmunt - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Rojcewicz Henryk - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rojkiewicz Tadeusz - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Rojkiewicz Ludwik - - porucznik - 25 p. uł. W.

  __ Romanowski Bernard - - rotmistrz - 12 p. uł. P.

  __ Romanowski Jan - - podporucznik - 27 p. uł.

  __ Romański Jan - - major - 19 p. uł. W.

  __ Romański Wilibrand - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Romaszkan Grzegorz - - rotmistrz - 9 p. strz. kon.

  __ Romaszkiewicz Heljodor - - porucznik - 23 p. uł. G.

  __ Romiszewski Modest - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rosen - Zawadzki Kazimierz - - rotmistrz - 2 p. strz. kon.

  __ Rosset jan - - porucznik - 13 p. uł. W.

  __ Rostowski Bronisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rostworowski Stanisław - - podpułkownik - 22 p. uł.

  __ Roszkowski Jerzy - - podporucznik - 19 p. uł. W.

  __ Rościszewski Jerzy - - porucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Rozlau Władysław - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rozmuszcz Stanisław - - porucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Rozwadowski Mieczysław - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Rozwadowski Marian - - podporucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Rozwadowski Janusz - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Rozwadowski Jan - - pułkownik - 3 p. strz. kon.

  __ Rożałowski Leon - - rotmistrz - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Rożałowski Mieczysław - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rożałowski Szczęsny - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Różycki Stanisław - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Ruciński Zdzisław - - rotmistrz - 23 p. uł. G.

  __ Rudnicki Janusz - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Rudnicki Edward - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Rudnicki Jan - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Rudnicki Zygmunt - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rudnicki Klemens - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rudnicki Józef - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rudnicki Stefan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ rudnicki - Cedro Adolf - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rudziński Stanisław - - rotmistrz - 5 p. strz. kon.

  __ Rupp Rudolf - - pułkownik - 12 p. uł. P.

  __ Rusecki Jan - - rotmistrz - 17 p. uł. W.

  __ Rusiecki Jakub - - rotmistrz - 25 p. uł. W.

  __ Rusiecki Stanisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rusinowski Jan - - porucznik - 25 p. uł. W.

  __ Ruszczyński Janusz - - porucznik - 27 p. uł.

  __ Rybicki Tadeusz - - porucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Rylke Aleksander - - podporucznik - 14 p. uł. J.

  __ Ryłło Bohdan - - porucznik - 19 p. uł. W.

  __ Rymsza Bolesław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rytarowski Włodzimierz - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rytarowski Zygmunt - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Rzepka Karol - - rotmistrz - 5 p. strz. kon.

  __ Rzeszotarski Adam - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Rzewuski Leon - - podporucznik - 9 p. uł. M.

  __ Sacewicz Wacław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Safar Roman - - podpułkownik - 21 p. uł. N.

  __ Sakowicz Bolesław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Salmonowicz Antoni - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Salomon Gwidon - - podporucznik - 14 p. uł. J.

  __ Sałaciński Marian - - porucznik - 19 p. uł. W.

  __ Sałasz Zygmunt - - rotmistrz - 8 p. uł. JP.

  __ Sarama Zygmunt - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Sarjusz - Wolski Aleksander - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Sawicki Mirosław - - podporucznik - 12 p. uł. P.

  __ Sawicki Bohdan - - rotmistrz - 2 p. strz. kon.

  __ Sawicki Witold - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Schaitter Jan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Schoeneich Edward - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Schollenberger Tadeusz - - porucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Sediwi Bolesław - - podporucznik - 13 p. uł. W.

  __ Seeliger - Reklewski Tadeusz - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Seeliger - Reklewski Henryk - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Siedlecki Stanisław - - porucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Siedlecki Feliks - - rotmistrz - 2 sz. p.

  __ Siemiątkowski Andrzej - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Siemieński Bronisław - - rotmistrz - 2 p. strz. kon.

  __ Siemieński Stanisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Sienkiewicz Józef - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Sierzycki Zenon - - major - 3 p. strz. kon.

  __ Siewicz Stefan - - porucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Sikorski Antoni - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Sikorski Jan - - porucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Silny Ferdynand - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Sitek Aleksander - - porucznik - 15 p. uł. P.

  __ Skarzyński Andrzej - - podporucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Skarżyński Stefan - - major - 9 p. strz. kon.

  __ Skawiński Jan - - rotmistrz - 1 sz. sam. panc.

  __ Skiba Antoni - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Skibiński Franciszek - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Skinder Jerzy - - porucznik - 19 p. uł. W.

  __ Skornia Roman - - porucznik - 15 p. uł. P.

  __ Skorupka Eugeniusz - - porucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Skowroński Kazimierz - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Skrodzki Wacław - - podporucznik - 27 p. uł.

  __ Skrzydlewski Jerzy - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Skrzynecki Władysław - - rotmistrz - 10 p. strz. kon.

  __ Skrzynecki Marian - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Skrzyński Kazimierz - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Skrzyński Mieczysław - - rotmistrz - 11 p. uł.

  __ Skrzyński - Kmicic Ludwik - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Skrzypkowski Józef - - rotmistrz - 23 p. uł. G.

  __ Skupiński Stefan - - rotmistrz - 16 p. uł. W.

  __ Skuratowicz Piotr - - pułkownik - 10 p. strz. kon.

  __ Słapa Wiesław - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Słapczyński Antoni - - porucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Słatyński Emil - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Słomowski Stanisław - - major - 3 p. sz. Maz.

  __ Słomowski Józef - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Słoniński Marjan - - pułkownik - 1 p. uł. Krech.

  __ Słotwiński Ludwik - - rotmistrz - 8 p. uł. JP.

  __ Słowiński Zenon - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Słupski Mieczysław - - porucznik - 5 sz. sam. panc.

  __ Słuszko - Ciapiński Władysław - - rotmistrz - 19 p. uł. W.

  __ Smodlibowski Antoni - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Smoleński Józef - - podpułkownik - 2 p. uł. Groch.

  __ Smoleński Władysław - - porucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Smolikowski Konstanty - - rotmistrz - 2 p. sz. Rokit.

  __ Smoliński Wiktor - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Smolski Stefan - - porucznik - 23 p. uł. G.

  __ Sobański Zygmunt - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Sobański Edward - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Soberski Wacław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Sobolewski Władysław - - porucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Sokolnicki Witold - - porucznik - 15 p. uł. P.

  __ Sokołowski Tadeusz - - porucznik - 1 p. sz.

  __ Sokołowski Bolesław - - rotmistrz - 17 p. uł. W.

  __ Sokołowski Józef - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Sokołowski Adam - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Sokulski Włodzimierz - - podporucznik - 18 p. uł. P.

  __ Sołtan Adam - - rotmistrz - 1 p. uł. Krech.

  __ Sołtykiewicz Stanisław - - porucznik - 23 p. uł. G.

  __ Sołtysik Stefan - - porucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Soniński - Grad Józef - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Soroczyński Czesław - - major - 8 p. uł. JP.

  __ Sotkiewicz Kazimierz - - porucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Sozański Andrzej - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Spasowicz Eugeniusz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Spodenkiewicz Stanisław - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Spyrłak Wincenty - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Sroczyński Stefan - - rotmistrz - 7 p. uł. L.

  __ Sroczyński Jan - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Stabiński Henryk - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Stablewski Stefan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Stachlewski Bohdan - - podpułkownik - 27 p. uł.

  __ Stachowicz Franciszek - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Stachowicz Władysław - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Stamirowski Kazimierz - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Standełło Stefan - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Staniszewski Józef - - podporucznik - 6 p. uł. K.

  __ Staniszewski Jerzy - - rotmistrz - 9 p. strz. kon.

  __ Stankiewicz Romuald - - rotmistrz - 13 p. uł. W.

  __ Stankiewicz Wacław - - podporucznik - 13 p. uł. W.

  __ Stankiewicz Stanisław - - porucznik - 23 p. uł. G.

  __ Stankiewicz Witold - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Stańda Jan - - kapitan - 8 p. uł. JP.

  __ Stapf Józef - - major - 10 p. strz. kon.

  __ Starak Andrzej - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Starnawski Antoni - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Starnawski Stefan - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Starzecki Stanisław - - rotmistrz - 8 p. uł. JP.

  __ Stasiewicz Kornel - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Stefanowski Kazimierz - - porucznik - 3 sz. p.

  __ Steiner Edward - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Stelmaszewski Feliks - - porucznik - 26 p. uł. W.

  __ Stetkiewicz Oskar - - major - 13 p. uł. W.

  __ Storożek Józef - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Stpiczyński Aleksander - - rotmistrz - 4 p. uł. Z.

  __ Stradomski Wacław - - podporucznik - 23 p. uł. G.

  __ Strawiński Kazimierz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Strubel Zygmunt - - rotmistrz - 5 p. uł. Z.

  __ Strubiński Stanisław - - porucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Strubiński Roman - - rotmistrz - 7 p. strz. kon. W.

  __ Strużyński Jerzy - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Strycker Karol - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Strzałkowski Jan - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Strzelecki Leon - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Strzemieński Stefan - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Strzygowski Alfred - - porucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Studziński Aleksander - - rotmistrz - 4 sz. sam. panc.

  __ Suchcicki Jan - - porucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Suchecki Władysław - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Suchecki Jan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Suchodolski Benedykt - - porucznik - 24 p. uł.

  __ Suchorowski Tadeusz - - porucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Suchorowski Władysław - - kapitan - 25 p. uł. W.

  __ Sulimir Roman - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Sumowski Włodzimierz - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Supko Józef - - rotmistrz - 23 p. uł. G.

  __ Suryn Jerzy - - major - 12 p. uł. P.

  __ Suryn Olgierd - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Suski de Rostwo Kazimierz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Swirtun Alfred - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Synoradzki Witold - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Szabliński Konstanty - - porucznik - 7 sz. p.

  __ Szach - Bej - Krummel Szczęsny - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Szacherski Zbigniew - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Szadkowski Czesław - - porucznik - 10 p. uł. L.

  __ Szafran Michał - - rotmistrz - 2 p. uł. Groch.

  __ Szafrański Zygmunt - - major - 4 p. uł. Z.

  __ Szajowski Andrzej - - podporucznik - 22 p. uł.

  __ Szalewicz Marian - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Szantyr - Ursyn Wacław - - porucznik - 23 p. uł. G.

  __ Szawłowski Edward - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Szczawiński Witold - - rotmistrz - 7 p. uł. L.

  __ Szczawiński Antoni - - rotmistrz - 10 p. uł. L.

  __ Szczeblowski Roch - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Szczepan Stanisław - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Szczerbik Władysław - - rotmistrz - 8 p. strz. kon. P.

  __ Szczęśniak Wacław - - porucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Szczucki Stanisław - - rotmistrz - 5 sz. p.

  __ Szczypa Stanisław - - podporucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Szefer Stanisław - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Szela Henryk - - porucznik - 6 sz. p.

  __ Szeliga Stanisław - - porucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Szeliski Stanisław - - major - 16 p. uł. W.

  __ Szeliski Witold - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Szeloch Adam - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Szempliński Ryszard - - podporucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Szendzielarz Marian - - porucznik - 20 p. uł.

  __ Szenk Tadeusz - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Szepietowski Wacław - - rotmistrz - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Szklarek Jan - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Szkotnicki Tadeusz - - porucznik - 9 p. uł. M.

  __ Szlapak Józef - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Szosland Kazimierz - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Szostak Józef - - major - 1 p. sz.

  __ Szostakowski Stanisław - - porucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Szpotański Zygmunt - - porucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Sztukowski Józef - - rotmistrz - 23 p. uł. G.

  __ Szumski Bogumił - - rotmistrz - 20 p. uł.

  __ Szumski Józef - - rotmistrz - 26 p. uł. W.

  __ Szuszkiewicz Antoni - - pułkownik - 14 p. uł. J.

  __ Szwarcenberg - Czerny Andrzej - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Szwejcer Ludwik - - podpułkownik - 5 p. uł. Z.

  __ Szychiewicz Juliusz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Szydek Zygmunt - - porucznik - 5 p. strz. kon.

  __ Szydłowski Jerzy - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Szymankiewicz Tadeusz - - porucznik - 23 p. uł. G.

  __ Szymanowski Leonard - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Szymański Kazimierz - - rotmistrz - 4 sz. sam. panc.

  __ Szymański Lucjan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Szymkiewicz Bronisław - - rotmistrz - 13 p. uł. W.

  __ Szystowski Franciszek - - rotmistrz - 3 sz. sam. panc.

  __ Ścisłowski Apoloniusz - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Ślepecki Władysław - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Śliwiński Władysław - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Śliwiński Michał - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Śmigielski Tadeusz - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Śniegocki Edward - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Świderski Stanisław - - rotmistrz - 7 p. uł. L.

  __ Świderski Władysław - - rotmistrz - 25 p. uł. W.

  __ Świdziński Bolesław - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Świerczyński Józef - - podpułkownik - 4 p. uł. Z.

  __ Świeściak Eugeniusz - - porucznik - 18 p. uł. P.

  __ Święcicki Czesław - - rotmistrz - 2 p. uł. Groch.

  __ Święcicki Eugeniusz - - major - 23 p. uł. G.

  __ Święcicki Ksawery - - rotmistrz - 7 p. strz. kon. W.

  __ Święcicki Stefan - - porucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Święcicki Witold - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Tabaczyński Jan - - podporucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Taczanowski Janusz - - porucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Tański Tadeusz - - rotmistrz - 9 p. uł. M.

  __ Tarnasiewicz - Heldut Edmund - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Tarnowski Witold - - podporucznik - 1 p. sz.

  __ Tarnowski Jan - - porucznik - 13 p. uł. W.

  __ Tarnowski Waldemar - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Tatara Jan - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Tatarowski Feliks - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Taube Józef - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Tchórzewski Tadeusz - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Teichman - Traugutt Władysław - - porucznik - 9 sz. p.

  __ Terlecki - Prokopowicz Władysław - - porucznik - 24 p. uł.

  __ Tetmajer Tadeusz - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Tłuchowski - Skarbek Janusz - - porucznik - 18 p. uł. P.

  __ Tomasik Kazimierz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Tomaszewski Stefan - - rotmistrz - 9 p. uł. M.

  __ Tomczyk Jan - - porucznik - 26 p. uł. W.

  __ Tomkowicz Antoni - - porucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Totjew Wacław - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Tracewski Adolf - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Trachimowicz Stanisław - - porucznik - 24 p. uł.

  __ Traeger Albert - - podpułkownik - 18 p. uł. P.

  __ Traichel Romuald - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Trenkwald Józef - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Trepto Józef - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Trojanowski Władysław - - porucznik - 26 p. uł. W.

  __ Trojanowski Leon - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Trzciński Józef - - major - 12 p. uł. P.

  __ Trzciński Kazimierz - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Trzecieski Władysław - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Trzyszka Władysław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Tucewicz Zygmunt - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Tuchołka Włodzimierz - - porucznik - 26 p. uł. W.

  __ Tudziński Piotr - - porucznik - 26 p. uł. W.

  __ Tułasiewicz Tadeusz - - major - 8 p. strz. kon. P.

  __ Turkowski Józef - - porucznik - 18 p. uł. P.

  __ Turowicz Władysław - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Turyczyn Kazimierz - - rotmistrz - 20 p. uł.

  __ Tuski Maksymilian - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Twardowski Juliusz - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Twardowski Zygmunt - - rotmistrz - 7 sz. p.

  __ Tyblewski Jan - - porucznik - 9 p. uł. M.

  __ Tyczyński Jan - - podpułkownik - 7 p. uł. L.

  __ Tym Kazimierz - - porucznik - 5 sz. p.

  __ Uchnast Stefan - - podporucznik - 10 p. uł. L.

  __ Udymowski Leon - - porucznik - 5 p. uł. Z.

  __ Ujejski Tadeusz - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Uklański Witold - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Umiastowski Stefan - - porucznik - 5 sz. p.

  __ Ungeheuer Eugeniusz - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Unrug Michał - - rotmistrz - 17 p. uł. W.

  __ Urbanowicz Zygmunt - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Ustupski Stefan - - rotmistrz - 6 p. uł. K.

  __ Uszyński Stanisław - - major - 25 p. uł. W.

  __ Vacqueret Alfons - - porucznik - 1 p. sz.

  __ Virion Eugeniusz - - porucznik - 13 p. uł. W.

  __ Wacek Józef - - kapitan - 1 p. uł. Krech.

  __ Wachniewski Kazimierz - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Walczak Władysław - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Walczak Andrzej - - rotmistrz - 20 p. uł.

  __ Walczyński Władysław - - rotmistrz - 14 p. uł. J.

  __ Waldeck Marian - - porucznik - 12 p. uł. P.

  __ Walecki Władysław - - rotmistrz - 9 sz. p.

  __ Walerjan Apolinary - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Walkowski Tadeusz - - rotmistrz - 14 p. uł. J.

  __ Walter Ernest - - porucznik - 14 p. uł. J.

  __ Wania Edward - - major - 9 p. uł. M.

  __ Wańkowski Henryk - - porucznik - 6 p. uł. K.

  __ Wasiutyński Witold - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Waszyński Antoni - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Waśniewski Tadeusz - - rotmistrz - 3 p. strz. kon.

  __ Wawrzyniak Kazimierz - - podporucznik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Ważyński Zygmunt - - rotmistrz - 9 p. strz. kon.

  __ Wdziękoński Tomasz - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Wegenko Wacław - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Weiss Stefan - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Wejtko Ksawery - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Weldon Otton - - major - 24 p. uł.

  __ Wendorff Zygmunt - - porucznik - 10 p. uł. L.

  __ Węcławowicz Otton - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Wichert Władysław - - porucznik - 19 p. uł. W.

  __ Wichtowski Władysław - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Widuch Jan - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Widuch Tadeusz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Wieczorkiewicz Bohdan - - rotmistrz - 11 p. uł.

  __ Wielgosz Piotr - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Wiernicki Karol - - rotmistrz - 4 sz. p.

  __ Wiertlewski Piotr - - porucznik - 13 p. uł. W.

  __ Wiesiołowski Jan - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Więckowski Józef - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Więckowski Mikołaj - - podpułkownik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Wilczek Adam - - rotmistrz - 2 p. sz. Rokit.

  __ Wilczyński Józef - - porucznik - 1 p. sz.

  __ Wilczyński Sobiesław - - porucznik - 16 p. uł. W.

  __ Wilczyński Rajmund - - porucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Wisłocki Stanisław - - porucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Wisłocki Czesław - - rotmistrz - 27 p. uł.

  __ Wisłocki Mieczysław - - rotmistrz - 8 p. strz. kon. P.

  __ Wisłouch Karol - - major - 6 p. strz. kon.

  __ Wiszniowski Eugeniusz - - rotmistrz - 19 p. uł. W.

  __ Wiszniowski Jerzy - - porucznik - 19 p. uł. W.

  __ Wiszowaty Ryszard - - porucznik - 10 p. uł. L.

  __ Wiśniewski Adam - - porucznik - 22 p. uł.

  __ Wiśniewski Marian - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Witanowski Tadeusz - - porucznik - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Witkowski Edward - - rotmistrz - 3 p. sz. Maz.

  __ Witkowski Antoni - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Witkowski Witold - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Witoszyński Jerzy - - rotmistrz - 20 p. uł.

  __ Wittwer Adam - - rotmistrz - 15 p. uł. P.

  __ Włodarkiewicz Jan - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Wojaczek Marian - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Wojakowski Władysław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Wojciechowski Michał - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Wojnikonis Władysław - - podporucznik - 26 p. uł. W.

  __ Wolański Jan - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Wolicki Bronisław - - rotmistrz - 1 p. strz. kon. R.

  __ Woliński Franciszek - - porucznik - 2 p. strz. kon.

  __ Wollman Henryk - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Wolski Józef - - porucznik - 25 p. uł. W.

  __ Wolski Zygmunt - - podporucznik - 6 p. strz. kon.

  __ Wołoszyn - Broczyński Stanisław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Wołowski Zygmunt - - major - 21 p. uł. N.

  __ Woszczyński Jerzy - - podporucznik - 26 p. uł. W.

  __ Woś Marceli - - podporucznik - 18 p. uł. P.

  __ Woynowski Witold - - porucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Woyzbun Edward - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Wójcicki Leon - - porucznik - 9 p. strz. kon.

  __ Wójcik Franciszek - - porucznik - 9 p. uł. M.

  __ Wójtowicz Zdzisław - - porucznik - 9 p. uł. M.

  __ Wójtowicz Władysław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Wroczyński Zbigniew - - porucznik - 10 p. uł. L.

  __ Wróbel Jan - - porucznik - 2 p. sz. Rokit.

  __ Wróblewski Edmund - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Wróblewski Wacław - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Wrześniowski Leon - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Wrzosek Franciszek - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Wścisłowicz Józef - - rotmistrz - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Wygonowski Lucjan - - rotmistrz - 12 p. uł. P.

  __ Wyrzykowski Hipolit - - rotmistrz - 1 p. strz. kon. R.

  __ Wyrzykowski Jerzy - - rotmistrz - 8 p. strz. kon. P.

  __ Wysocki Ludomir - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Wzacny Bronisław - - pułkownik - 8 p. strz. kon. P.

  __ Zabielski Józef - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Zabielski Stefan - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Zabłocki Witold - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem


  __ Zachoszcz Wacław - - porucznik - 25 p. uł. W.
  Rtm. Wacław Stanisław Zachoszcz (ur. 18 sierpnia 1900), ), w latach 20-tych i 30-tych służył w 25 p. uł. Poznańskich w Prużanie, we wrześniu 1939 roku dowodził dywizjonem 6 pułku strzelców konnych, 20 września dołączył ze swym oddziałem do załogi składnicy amunicyjnej w Palmirach, wycofujące się ze składnicy oddziały zostały zaskoczone 22 września przez Niemców, poległ 22 września 1939 roku pod Łomiankami Górnymi, pochowany we wspólnej mogile w Kiełpinie Poduchowym na cmentarzu łomiankowskim.

  Źródło: Wikipedia, www.kawaleria-polska.pl
  (inf. Anna Krajewska )


  __ Zagórski Jan - - porucznik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Zahorski Sergiusz - - pułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Zajkowski Stefan - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Zakrawacz Edward - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Zakrzewski Stanisław - - porucznik - 17 p. uł. W.

  __ Zakrzewski Bartłomiej - - major - 26 p. uł. W.

  __ Zakrzewski Tadeusz - - rotmistrz - 27 p. uł.

  __ Zakrzewski Adam - - podpułkownik - 1 p. strz. kon. R.

  __ Zakrzewski Stanisław - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Zakrzewski Jan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Zalewski Zygmunt - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Zamarajew - Ursyn Jan - - porucznik - 7 p. strz. kon. W.

  __ Zandbang Henryk - - porucznik - 15 p. uł. P.

  __ Zaniewski Wiktor - - podporucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Zaniewski Wiesław - - porucznik - 2 p. uł. Groch.

  __ Zaniewski Jerzy - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Zaorski Kazimierz - - porucznik - 1 p. uł. Krech.

  __ Zaorski Bohdan - - porucznik - 9 p. uł. M.

  __ Zapolski Jan - - rotmistrz - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Zapolski Jarema - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Zaremba Stanisław - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Zaremba Bohdan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Zarembiński Wiktor - - porucznik - 3 p. strz. kon.

  __ Zaręba Roman - - porucznik - 9 p. uł. M.

  __ Zarzycki Sławomir - - porucznik - 15 p. uł. P.

  __ Zarzycki Jan - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Zatorski Wacław - - rotmistrz - 4 p. strz. kon. Z. Ł.

  __ Zawadil Wilhelm - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Zawadzki Włodzimierz - - porucznik - 4 p. uł. Z.

  __ Zawadzki Żelisław - - rotmistrz - 13 p. uł. W.

  __ Zawadzki Wincenty - - porucznik - 25 p. uł. W.

  __ Zawdzki Bronisław - - porucznik - 27 p. uł.

  __ Zawiliński Kazimierz - - porucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Zawistowski Dezyderiusz - - major - 19 p. uł. W.

  __ Zawisza Andrzej - - porucznik - 27 p. uł.

  __ Zawodziński Karol - - rotmistrz - 1 p. strz. kon. R.

  __ Zbierzchowski Jan - - porucznik - 11 p. uł.

  __ Zborowski Michał - - porucznik - 27 p. uł.

  __ Zdanowski Kazimierz - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Zdzieszyński Stanisław - - porucznik - 19 p. uł. W.

  __ Zembrzuski Konrad - - podpułkownik - 1 p. sz.

  __ Zemsta Józef - - rotmistrz - 5 p. uł. Z.

  __ Zieliński Florjan - - rotmistrz - 16 p. uł. W.

  __ Zieliński Edward - - rotmistrz - 20 p. uł.

  __ Zieliński Adolf - - rotmistrz - 7 p. strz. kon. W.

  __ Zieliński Tadeusz - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Zieliński Tadeusz - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Ziemba Juliusz - - major - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Ziembicki Jan - - rotmistrz - 5 p. strz. kon.

  __ Ziembiński Kazimierz - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Zienkowski Stanisław - - rotmistrz - 11 p. uł.

  __ Ziobrowski Józef - - rotmistrz - 5 p. strz. kon.

  __ Znamierowski Tadeusz - - porucznik - 21 p. uł. N.

  __ Zubicki Kazimierz - - porucznik - 13 p. uł. W.

  __ Żakowski Wiesław - - porucznik - 3 p. uł. Dz. W.

  __ Żarski Hipolit - - porucznik - 10 p. strz. kon.

  __ Żebrowski Marian - - porucznik - 7 p. uł. L.

  __ Żelewski Antoni - - podporucznik - 8 p. uł. JP.

  __ Żelisławski Kazimierz - - podpułkownik - 3 p. uł. Dz. W.


  __ Żniński Mieczysław - - rotmistrz - 15 p. uł. P.
  Mjr Mieczysław Józef Żniński, w latach 20-tych służył w 25 p. uł. Poznańskich w Prużanie, we wrześniu 1939 roku dowodził kawalerią dywizyjną 14 Dywizji Piechoty, wraz z oddziałem wyróżnił się przy zdobywaniu miejscowości Piątek
  Źródło: Wikipedia, www.kawaleria-polska.pl
  (inf. Anna Krajewska )  __ Żółkiewicz Marian - - podpułkownik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Żórawski Zdzisław - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Żórawski Feliks - - rotmistrz - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Żórawski Janusz - - porucznik - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Żukotyński Stefan - - rotmistrz - 10 p. strz. kon.

  __ Żukowski Stanisław - - rotmistrz - 23 p. uł. G.

  __ Żukowski Zygmunt - - rotmistrz - 1 sz. sam. panc.

  __ Żuławski Janusz - - major - kawalerzysta poza oddziałem

  __ Żuromski Jerzy - - major - 22 p. uł.

  __ Żuromski Kazimierz - - rotmistrz - 2 p. strz. kon.

  __ Żyrkiewicz Leonard - - porucznik - 2 sz. sam. panc.


  27 lipiec 2008 r.  - 22 listopad 2009 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005