<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje

 • Pod komendą "Gozdawy" 1 VIII - 4 X 1944 r.
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska K - P
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska R - Ż
 • Sturmwind - Wicher
 • 18 Kołobrzeski Pułk Piechoty
 • 22 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 36 Łużycki Pułk Piechoty
 • 5 Kołobrzeski Pułk Piechoty
 • 38 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 49 Pułk Piechoty
 • AK Lwów - wycinek południowo-wschodni
 • Płońsk i Ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939 – 1956
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska K - O
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska P - Ż
 • Kołobrzeg - marzec 1945
 • 29 Pułk Piechoty
 • 32 Budziszyński Pułk Piechoty
 • 1 Brygada Artylerii Armat
 • 26 Drezdeński Pułk Piechoty nazwiska A - N
 • 26 Drezdeński Pułk Piechoty nazwiska O - Ż
 • 40 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Ludobójstwo w województwie tarnopolskim
 • 15 Pułk Piechoty
 • Tajne nauczanie w powiecie koneckim
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska K - O
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska P - Ż
 • 17 Pułk Piechoty
 • 37 Pułk Piechoty
 • 25 Pułk Piechoty
 • Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie
 • 9 "Drezdeńska" Dywizja Piechoty
 • Powiat rypiński 1939 - 45
 • 4 brygada artylerii przeciwpancernej
 • 34 Budziszyński Pułk Piechoty
 • 11 Pułk Piechoty
 • Polegli w walce z UPA
 • 37 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Kaźń profesorów lwowskich - lipiec 1941
 • Miejsca pamięci narodowej - Janowiec Wielkopolski
 • 28 Pułk Piechoty
 • Suwalszczyzna 1939 - 44 Nazwiska A - Ł
 • Suwalszczyzna 1939 - 44 Nazwiska M - Ż


 • 2 Berliński Pułk Piechoty
  Nazwiska A - J

  (opracowanie własne )  Formowany na podstawie rozkazu organizacyjnego z dnia 14 maja 1943 r. w Sielcach. Wchodził w skład 1 dywizji piechoty im. Tadeusza Kościuszki.  Szlak bojowy 2 Berlińskiego Pułku Piechoty  LISTA NAZWISK - zawiera 3178 osób - dane z lat 1944 - 45


  Adamowicz Bolesław - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Adamowicz Franciszek - s. Macieja - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Adamowski Emil - s. Emila ur. 1906 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Adler Marian - s. Jakuba - - plut. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Agent Jan - s. Władysława ur. 1920 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Aizenberg Józef - s. Izraela ur. 1917r. - p. 27 X 1944 - kpr. - - - - - -
  Ajbin Jan - s. Franciszka ur. 1918 r. - 12 X 1943 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Ajbinder Ajzyk - - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Ajzenman Chaim - s. Hersza ur. 1921 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Akacki Zygmunt - s. Stanisława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Akajewicz Kazimierz - s. Jana - - st. sierż. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Akindinow Aleksander - s. Włodzimierza - - chor. - Dowódca plutonu - l BATALION - PLUTON SANITARNY. - (16 III 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Alchimowicz Konstanty - s. Pawła - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Aldenson Hyja - - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (9-15 XII 1944) - -
  Aleksandrowicz Bolesław - s. Stanisława ur. 1916 r. - p. 16 II 1945 - kpr. - - - - - -
  Aleksandrowicz Fabian - s. Jana ur. 1922 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Aleksandrowicz Feliks - s. Ignacego ur. 1909 r. - p. 3 III 1945 - szer. - - - - - -
  Aleksandrowicz Mieczysław - s. Władysława - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Aleksiejew Mikołaj - s. Dymitra - - chor. - Mlodszy technik uzbrojenia - - WARSZTAT RUSZNIKARSKI - (20 XII 1944-?) - -
  Aleksiuk Władysław - s. Piotra ur. 1920 r. - 16 IV 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Aleszkowski Bronisław - s. Antoniego - - kpt. - Dowódca batalionu - l BATALION - - (9 VI 1943-?) - Krzyż Walecznych - Order Wielkiej Wojny Ojczyźnianej I st.
  Aleszkowski vel Oleszkowski Bronisław - s. Antoniego ur. 1908 r. - p. 12 X 1943 - kpt. - - - - - -
  Allwail Jakub - s. Hilela ur. 1898 r. - p. 12 X 1943 - por. - Dowódca plutonu - PLUTON ADMINISTRACYJNY - - (29 VIII-12 X 1943) - -
  Alster Szymon - s. Mojżesza - - plut. - Instruktor propagandy - - - (31 VII-5 XI 1944) - -
  Altbaum Aleksander - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Altbaum Aleksander - s. Jakuba ur. 1925 r. - p. 27 X 1944 - szer. - - - - - -
  Altman Tadeusz - s. Bolesława - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Ałdowicz Jan - - - st. szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Ambroziak Marian - s. Tomasza ur. 1920 r. - p. 14 IX 1944 - bomb. - - - - - -
  Ambroży Ludwik - s. Sylwestra ur. 1904 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Ambroży Mikołaj - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Ancewicz Kazimierz - s. Kazimierza - - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (14 IV 1944-16 II 1945) - -
  Andrejczuk Władysław - s. Wincentego ur. 1920 r. - zm. 13 X 1944 - szer. - - - - - -
  Andrejko Stanisław - s. Michała ur. 1916 r. - p. 25 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Andruciuch vel Andruciuk Aleksander - s. Bazylego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Andrukaniec - - - plut. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (23 X 1943-?) - -
  Andruniewicz Stefan - s. Grzegorza ur. 1919 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Andrusiak Stanisław - s. Jana ur. 1922 r. - p. 12 X 1943 - kpr. - - - - - -
  Andryasiewicz Bogdan - s. Wiktora ur. 1926 r. - zm. 4 II 1945 - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - - -
  Andrzejewski Leopold - s. Henryka - - kpr, - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Anichowski Stanisław - s. Adama - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Antochów Edward - s. Michała ur. 1921 r. - p. 26 IV 1944 - szer. - - - - - -
  Antochów Karol - s. Michała ur. 1899 r. - p. 2 III 1945 - szer - - - - - -
  Antoniak Stefan - s. Ignacego - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - - KOMPANIA. TRANSPORTOWA - (9 XII 1944-27 I 1945) - -
  Antonis.zyn Józef - s. Karola ur. 1920r. - p. 15 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Antoniuk Michał - s. Andrzeja ur. 1919 r. - p. 8 II 1945 - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Apanowicz Michał - s. Aleksandra ur. 1922 r. p. 2 III 1945 - - szer. - - - - - -
  Aponowicz Szymon - s. Antoniego - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Aponowicz Walenty - s. Stanisława - - plut. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Archangielski Mikołaj - s. Pawła - - char. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (14 VI-19 IX 1943) - -
  Arcimowicz - - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 KOMPANIA FIZYLIEROw - - (?-12 X 1943) - -
  Arciszewski Stefan - s. Michała ur. 1925 r. p. 2 III 1945 - - st. szer. - - - - - -
  Arhbroży Franciszek - s. Jana ur. 1911 r. - p. 22 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Arson Aleksander - s. Jana ur. 1916 r. - . p. 26 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Astaszkiewicz Ludwik - s. Gerasima - - st. ogn. - Dowódca plutonu zaopatrzenia bojowego - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA ARTYLERII 76.MM - (27 II 1945-?) - -
  Astaszkiewicz Ludwik - s. Hieronima - - st. ogn. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Aszanin Stefan - s. Gawryła - - chor. - Felczer - - KOMPANIA SANITARNA - (29 V 1944-?) - -
  Aszkepazy Bolesław - s. Józefa - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 1 KOMPANIA FIZYLlEROW - - (2 VII-13 XII 1944) - -
  Aszuchiewicz Mikołaj - s. Jana ur. 1919 r. zm. 6 IX 1944 - - plut. - - - - - -
  Aściukiewicz Józef - s. Andrzeja ur. 1909 r. - 12 X 1943 - kpr. . - Zaginął bez wieści - - - - -
  Auerbach Mieczysław - s. Michała ur. 1919 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Augustynek Wójciech - s. Franciszka ur. 1922 r. p. 12 X 1943 - - szer. - - - - - -
  Augustynowicz Adolf - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Azarewicz Franciszek - s. Ignacego ur. 1908 r. p. ,16 II 1945 - - szer. - - - - - -
  Babcia Piotr - s. Grzegorza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Babiarz Jan - s. Andrzeja - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Babicki Franciszek - s. Aleksandra - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA MOŹDZIERZY 82 MM - (27 XII 1943-?) - -
  Babij Grzegorz - s. Jana ur. 1913 r. - lP. 24 X 1944 - szer. - - - - - -
  Babirecki Stanisław - s. Józefa - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Babula Adam - s. Ludwika, - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Babula Stanisław - s. Marcina - - kpr. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (15 VIII 1943 *-?) - -
  Bachora Mieczysław - s. Wincentego ur. 1922 r. - 2 VIII 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Baczewski Ludwik - s. Stanisława ur. 1911 r. p. 12 X 1943 - - szer. - - - - - -
  Baczkowski Jan - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Baczyński Bolesław - s. Hipolita - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Baczyński Roman - s. Michała - - ppor. - Adiutant - - - (21 VII-17 VIII 1943) - -
  Bafija Jan - s. Branisława - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Bafija Jan - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bagański Aleksander - s. Józefa - - kpr. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Bagiński Michał - s. Adolfa ur. 1909 r. - p. 14 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Bajda Władysław - s. Józefa ur. 1919 r. - 12 X 1943 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bajer Mamert - s. Władysława - - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (25 II-26 IV 1945) - -
  Bajkowski Tadeusz - s. Mariana - - st. sierż. - Dowódca plutonu - 2 BATALION - PLUTON ŁĄCZNOSCI - (17 VIII 1944-4 III 1945) - -
  Bakacz Jan - s. Teodora - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bakajewicz Władysław - s. Jana ur. 1927 r. - p. 7 II 1945 - szer. - - - - - -
  Bakieszczyk Aweryk - s. Michała ur. 1909 r. zm. 28 VIII 1944 - - szer. - - - - - -
  Bal Jan - s. Tomasza - - kpr- - - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Balawajder Jan - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Balcer Edward - s. Mieczysława - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 2 KOMPANIA PIECHOTY - (6 I 1945-?) - Krzyż Walecznych -
  Balicki Baltazar - s. Ignacego - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (?-5 VII 1943) - -
  Balicki Bronisław - s. Józefa ur. 1922 r. - 2 VIII 1944 - por. - Zaginął bez wieści - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (31 V-18 VIII 1944)
  Balicki Piotr - s. Józefa - - kan. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bałabanowicz Eugeniusz - s. Aleksandra - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Banach Zygmunt - s. Józefa - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (21 VIII 1943-?) - -
  Banasiewicz Piotr - s. Pawła - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Baraban Henryk - s.Izaaka ur. 1912 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Barabasz Roman - s. Jana ur. 1922 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Baran Józef - s. Pawła ur. 1922 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Baran Stanisław - s. Józefa ur. 1918 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Baran Stanisław - s. Ludwika ur. 1906 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Baranlwski Feliks - s. Mariana - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Baranow Michał - s. Nikity ur. 1918 r. - p. 2 II 1945 - szer. - - - - - -
  Baranow Mieczysław - s. Michała - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Baranowski Wacław - s. Adolfa ur. 1920 r. - p. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Baranowski Władysław - s. Augusta - - ppor. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw liniowych - 3 BATALION - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - (29 VIII 1943-?) - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Baranowski Włodzimierz - s. Augusta - - ppor. - - - - Order Wielkiej Wojny Ojczyźnianej I st. - -
  Barański Antoni - s. Wincentego. - - st. sierż. - Dowódca 2 plutonu - - KOMPANIA. TRANSPORTOWA - (4 X 1944-?) - Krzyż Walecznych -
  Barański Bolesław - s. Stanisława ur. 1923 r. p. 10 II 1945 - - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - (8 XII 1944-11 II 1945) - -
  Barański Jerzy - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Barański Ludwik - s. Makarego - - mjr - Dowódca batalionu - 3 BATALION - - (2 XI 1943-28 III 1944) - -
  Barański Stanisław - s. Piotra - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Barciuk Franciszek - s. Piotra ur. 1919 r. - 12X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Barczyk Marian - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bardin Sergiusz - s. Aleksieja - - por. - Dowódca kompanii - l BATALION - 1 KOMPANIA MOZDZIERZY 82 MM - (30 VIII 1943-5 I 1944) - -
  Barejko Jerzy - s. Władysława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Barmon Michał - s. Izydora ur. 1921 r.. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bartman Sebastian - s. Jakuba - - k;pr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bartoń Józef - s. Bernarda - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bartosek Jan - s.. Andrzeja ur. 1900 r. - zm. 11 II 1945 - kpT. - - - - - -
  Bartosiewicz Benedykt - s. Franciszka ur. 1923 r. 12 X 1943 - - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bartoszewski Aleksander - s. Pawła ur. 1903 r. p. 1 V 1945 - - sz~r. - - - - - -
  Baryła Antoni - s. Ignacego - - kan. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Baryło Czesław - s. Franciszka ur.. 1922 'r. p. 26 VIII 1944 - - szer. - - - - - -
  Baryło Marian - s. Franciszka - - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (15 III 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Barzyński Władysław - - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Basin Wiktor. - s. Pawła - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Baszek Wiktor - s. Władysława ur. 1921 r. p. 26 VIII 1944 - - szer. - - - - - -
  Baszkiewicz Antoni - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bazyluk Jan - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bączek Henryk - s. Aleksandra ur. 1923 r. - p. 8 II 1945 - szer, - - - - - -
  Bączek Józef - s. Jana ur. 1913 r. - p. 23 VIII 1944 - szeT. - - - - - -
  Bączorowski Jerzy - s. Feliksa ur. 1927 r. - zm. 5 III 1945 - szer. - - - - - -
  Bąk Jan - s. Michała - - plut. - - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Bąk Stanisław - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bąk Władysław - s. Henryka - - por. - Starszy adiutant batalionu - szef sztabu - 3 BATALION - - (19 X 1943-?) - -
  Bąkowski Karol - s. Aleksandra - - por. - Zastępca dowódcy pułku do spraw polityczno-wychowawczych - - - (5 XI 1944-27 I 1945) - -
  Beczek Józef - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bednarczuk Józef - s. Władysława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bednarczuk Józef - s. Franciszka - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bednarek Julian - s. Józefa - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bednarek Stefan - s. Władysława ur. 1925 r. zm. 1 X 1944 - - kpr. - - - - - -
  Bednarski Wiktor - s. Józefa ur. 1915 r. - 2 VIII 1944 - ppor - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bekker Brunan - s. Władysława - - plut- - - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Bekowy Stanisław - s.Pawła - - sierż. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - (11 I 1944-1) - -
  Benczyński Bolesław - s. Józefa - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych . - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - (9 XII 1944-3 V 1945) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Bendar Włodzimierz - s. Józefa ur. 1926 r. - 16 IV 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bendik Jan - s. Dymitra ur. 1920 r. - p. 14 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Bereczko Jan - s. Teofila ur. 1918 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Berger Michał - s. Alberta - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (1 VIII 1943 *-18 VIII 1944) - -
  Bergman Izrael - s. Bernarda - - chor. - Dowódca plutonu - PLUTON CHEMICZNY - - (22 IX 1944-29 III 1945) - -
  Bergman Monik - s. Chaima - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Berkij Paweł . - s. Piotra - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Berkowajny Aleksander - s. Michała ur. .1914 r.. 12 X 1943 - - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Berkowski Michał - s. Stanisława ur. 1910 r. 26 VIII 1944 - - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bernat Franciszek - s. Józefa ur. 1914 r. - zm. 1 V 1945 - szer. - - - - - -
  Bernat Kazimierz - s. Jana ur. 1924 r. - p. 15 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Beskiewicz Adam - s. Kazimierza ur. 1924 r. 27 X 1944 - - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bezemski Antoni - s. Stanisława - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych . - l BATALION - 1 KOMPANIA MOZDZIERZY 82 MM - (81-14 III 1944) - -
  Bezemski Kazimierz - - - st. sierż. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA MOZDZIERZY 82 MM - (?-28 IV 19'14) - -
  Bęczyński Bolesław - s. Józefa - - ppor. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bialik Arnold - s. Leona - - sierż. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (16 VI 1943 *-11 I 1944) - -
  Białkowski Ryszard - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Białkowski Stanisław - s. Tomasza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Białous Józef - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Białous Mikołaj - S. Marcina ur. 1923 r. - p. 8 II 1945 - szer. - - - - - -
  Białous Nikodem - s. Macieja - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Biały Tadeusz - s. Piotra - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych . - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - (2-14 III 1945) - Krzyż Virtuti Militari V kl. -
  Biegacz Marian - s. Mariana - - chor. - Dowódca plutonu - 3 BATALION - PLUTON ARTYLERII 45 MM - (22 II-30 IV 1945) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Biegański Franciszek - s. Jana ur. 1925 r. - p. 15 II 1945 - plut. - - - - - -
  Biela Ludwik - s. Ludwika ur. 1915 r. - lP. 27 X 1944 - kpr. - - - - - -
  Biela Michał - s. Marcina ur. 1917 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bielajew Grzegorz - s. Wasyla - - ppor. - Dowódca kompanii - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (29 XI 1944-?) - -
  Bielak Bolesław - - - p.o. kpr. - Dowódca plutonu - 2 BATALION - PLUTON ZAOPATRZENIA - (18 III 1945-?) - -
  Bielak Mikołaj - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bielawski Józef - s. Tadeusza ur. 1906 r. - 2 VIII 1944 - plut. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bielecki Stanisław - S. Michała ur. 1925 r. - p. 15 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Bielejewski Czesław - s. Antoniego - - ppor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 3 KOMPANIA MOZDZIERZY 82 MM - (27 XII 1943-15 IV 1945) - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Bielski Wiktor - s. Bronisława ur. 1914 r. - p. 15 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Biemacki Michał - s. Romana - - bIs - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowaw - 2 BATALION - - (21 VI-28 VIII 1943) - -
  Bieniek Kazimierz - s. Wojciecha ur. 1909 r. p. 26 VIII 1944 - - szer. - - - - - -
  Bieńko Stefan - s. Jana - - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA MOZDZIERZY 82 MM - (9 III 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Bierezowski Witold - s. Feliksa - - bomb. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Biernacki Józef - s. Zenona - - ppor. - Starszy lekarz weterynarii - - - (1-4 V 1945) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Bil Władysław - s. Jana ur. 1904 r. - 2 II 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Biliński Piotr - s. Tomasza ur. 1916 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bilski Władysław - s. Wojciecha ur. 1912 r. - p. 12 X 1943 - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 1 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - (21 VfII-12 X 1943) - -
  Biszewski Zdzisław - s. Edwarda - - plut. - - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Bizon Stanisław - s. Stanisława - - plut. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bjałlus Łukasz - s. Pawła - - szer- - - - - Krzyż Walecznych - -
  Blicharski Adam - s. Jana - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - (2611-15 IX 1944) - -
  Blicharz Władysław - s. Władysława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Blum Salomon - s. Abrama - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Błaszczakiewicz Jan - s. Idziego ur. 1922 r. 27 IV 1945 - - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Błaszczyk Apolinary - s. Franciszka ur. 1919 r. p. 16 II 1945 - - szer - - - - - -
  Błaszczyk Jan - s. Bernarda ur. 1912 r. - p. 14 XI .1943 - szer. - - - - - -
  Błaszczyk Józef - s. Mikołaja - - p.o. kpr. - Dowódca plutonu - l BATALION - PLUTON ZAOPATRZENIA - (?-11 XI 1944) - -
  Błaszczyk Marceli - s. Ludwika - - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bober Czesław - s. Bronisława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bober Kazimierz - s. Leopolda - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bobkowski Jan - s. Szymona - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Boboszko Jan - - - ppor. - Dowódca baterii - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA ARTYLERII 76.MM - (5-6 VI 1944) - -
  Bobrowski Piotr - s. Józefa ur. 1906 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bobrowski Piotr - s. Ambrożego - - sierż. pchor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNY,CH - (4 III-9 VII 1944) - -
  Bobrycki Michał - s. Szymona - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bochenek Józef - s. Michała ur. 1905 r. - p. 15 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Boczko Józef - s. Stanisława ur. 19:17 r. - p. 15 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Boczkowski Jan - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Boczkowski Józef - s. Stanisława - - ppor. - Dowódca 1 plutonu - - KOMPANIA. TRANSPORTOWA - (3 VI 1944-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Boczula Tomasz - s. Józefa - - chor. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Boczula Tomasz - s. Józefa - - st. sierż. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - (22 IX 1944-4 II 1945) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Bodnar Grzegorz - s. Miehała - - chor. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Bodnar Grzegorz - s. Michała - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA MOŹDZIERZY 82 MM - (26 II 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Bogański Aleksander - s. Józefa - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bogdalski Jan - s. Wincentego ur. 1919 r. - p. 15 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Bogdanowicz Antoni - s. Adama ur. 1913 r. - 15 II 1945 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bogdanowicz Julian - s. Antoniego ur. 1908 r. zm. 25 IV 1945 - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bogdanowicz Michał - s. Wincentego - - plut - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bogdziejewicz Piotr - s. Stanisława - - por. - Dowódca kompanii - 1 KOMPANIA FIZYLlEROW - - (31 V-30 VIII 1943) - -
  Bogomołow Aleksander - s. Sąmsona - - chor. - Kierownik ewidencji oficerów - - - (?-7 IV)945) - -
  Bogucki Jan - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bogusławski Marian - s. Grzegorza - - ppor. - Dowódca kompanii - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (19 X-4 XI 1943) - -
  Bogusz Mieczysław - s. Zygmunta - - ppor. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Bogusz Mieczysław - s. Zygmunta - - ppor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 3 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (15 IV 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Boguszewski Aleksander - s. Kazimierza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bohdan Franciszek - s. Franciszka ur. 1925 r. 12 X 1943 - - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bojarczuk Aleksander - s. Aleksandra ur. 1917 r. p. 1 II 1945 - - kpr. - - - - - -
  Bojarczuk Antoni - s. Władysława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bojarski Antoni - s. Jana ur. 1922 r. - p. 16.IV 1945 - kpr. - - - - - -
  Bojkowski Tadeusz - s. Mariana - - chor. - Dowódca plutonu sztabowego - KOMPANIA ŁĄCZNOŚCI - - (4 1II-27 IV 1945) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Bokota Ludwik - s. Sebastiana ur. 1907 r. - 26 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bokun Edward - s. Stefana ur. 1925 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Bolączek Władysław - s. Aleksandra - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Bolbut Antoni - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Boliuk Mikałaj - s. Łukasza - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Bondarenko Wilhelm - s. Bolesława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bondarow Piotr - s. Polikarpa ur. 1921 r. - 2 VIII 1944 - ppor. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bondarowicz Jan - s. Kazimierza ur. 1904 r. 2 VIII 1944 - - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bonicewicz Piotr - s. Juliana ur. 1918 r. 2 VIII 1944 - - st. szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Borejsza Mieczysław - s. Piotra - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (9 III-26 IV 1945) - Order Czerwonego Sztandaru -
  Borkacki Eugeniusz - s. Władysława - - ppor. - Instruktor propagandy artystycznej - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - (5 XI 1944-?) - -
  Borkowicz Leonard - s. Emiliana - - mjr - Zastępca dowódcy pułku do spraw polityczno-wychowawczych - - - (29 V-21 X 1943) - Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Borkowski Kazimierz - s. Józefa - - ppor. - Zastępca dowódcy baterii do spraw pomyczno-wychowawczych - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA ARTYLERII 76.MM - (8 V 1945-?) - Krzyż Grunwaldu III kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Boroń Jan - s. Franciszka - - por. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Boroń Jan - s..Stanisława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Boroń Wojciech - - - plut. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (23 X 1943-?) - -
  Borowiec Władysław - s. Józefa - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Borsuk Stefan - s. Eliasza ur. 1919 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Boruch Stefan - s. Piotra - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Boruta Stanisław - s. Marcina ur. 1913 r. - p. 1 VIII 1944 - sierż. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (lil 1-6 VIII 1944) - -
  Borys Józef - s. Franciszka - - kan. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Borys Stanisław - s. Pawła - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Boryszko Zygmunt - s. Zygmunta - - plut. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (18 VIII 1944-?) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Borysznikow Władysław - s. Piotra ur. 1924 r. 12 X 1943 - - b/s - Zaginął bez wieści - - Zastępca dowódcy baterii do spraw pomyczno-wychowawczych - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA ARTYLERII 76.MM - (22 VIII 1943-?)
  Bosak Stanisław - s. Wawrzyńca - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bosak Tadeusz - s. Wojciecha ur. 1915 r. - p. 12 X 1943 - kpr. - - - - - -
  Bosz Józef - s. Józefa ur. 1913 r. - p. 14 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Brach Edward - s. Marka - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - (2 IX 1943-18 VIII 1944) - -
  Brancewicz Wincenty - s. Wincentego - - plut, - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
   
  Braun Izaak - s. Hermana ur. 1913 r. - zm. 12 X 1943 - chor. - Dowódca plutonu - PLUTON CHEMICZNY - - (2 IX-12 X 1943) - -
  Braun Izaak urodził się w 3 IV1913 r. w Nowym Targu, jako syn Hermana i Lei z d. Bauman. Miał brata Majera absolwenta nowotarskiego Gimnazjum z 1921 r., uczestnika wojny polsko- bolszewickiej. W latach szkolnych1926/27 ( prawdopodobnie także 1924/25 i 1925/26)- 1933/34 był uczniem Państwowego Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Świadectwo dojrzałości otrzymał 18 VI 1934 r. W stopniu chorążego był dowódcą plutonu chemicznego 2 pułku piechoty 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Zmarł z ran w miejscowości Słoboda, w ramach bitwy pod Lenino ( w tym rejonie są dwie takie miejscowości: jedna ok. 22 km na zachód i druga ok. 8 km na wschód od Lenino– tuż za granicą rosyjską, chodzi tu zapewne o tę drugą ). W Instytucie Yad Vashem znajduje się błędna relacja , iż w czasie wojny przebywał i zginął w Polsce.
  Bibliografia
  Sprawozdania dyrektora Państwowego Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.
  Księga poległych na polu chwały : oprac. Leszek Lewandowicz [et al.] ; wstęp Juliusz J[erzy] Malczewski ; Wojskowy Instytut Historyczny ; Centralne Archiwum Wojskowe. Warszawa : 1974 s. 133
  inf. Jacek Waksmundzki 
   
  Broch Edward - s. Marka ur. 9 IV 1924 r. - 2 VIII 1944 - chor. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Brodowski Czesław - s. Jana ur. 1916 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Broniewski Józef - s. Stanisława ur. 1906 r. p. 25 IV 1945 - - plut. - - - - - -
  Bronikiewicz Franciszek - s. Kacpra ur. 1900 r. 26 VIII 1944 - - szer, - Zaginął bez wieści - - - - -
  Brue Jan - s. Piotra ur. 1922 r. - zm. 14 III 1945 - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Brusiłowicz Aleksander - s. Wiktora - - bamb. - - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Bryk Władysław - s. Szymona - - chor. - Pomocnik szefa zaopatrzenia żywnościowego - - - (27 X 1944-1) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Brykajlo Piotr - s. Piotra ur. 1919 r. - 27 X 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bryłko Władysław - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Brzasko Hieronim - s. Franciszka - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Brzezicki Mikołaj - s. Pawła ur. 1908 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Brzeziński Antoni - s. Józefa ur. 1944 r. - p. 15 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Brzeziński Józef - - - p.o. kpr. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowaw - - KOMPANIA SANITARNA - (21 V 1944-?) - -
  Brzozowski Emil - s. Michała - - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Brzozowski Kazimierz - s. Walentego ur. 1918 r. p. 31 X 1944 - - szer. - - - - - -
  Bublewicz Józef - s. Ignacego ur. 1914 r. - p. 16 IV 1945 - st. strz. - - - - - -
  Buchblitter Berek - s. Mordki - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Buchinger Jan - s. Marcina ur. 1912 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bucynowa Nina - c. Jefima - - b/fJ - Mlodszy lekarz - - KOMPANIA SANITARNA - (17 VII-17 VIII 1943) - -
  Budek Stanisław - s. Jana - - plut. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Budny Jan - s. Antoniego ur. 1907 r. - zm. 30 IV 1945 - kpr. - - - - - -
  Budynek Władysław - s. Stanisława ur. 1912 r. p, 15 III 1945 - - szer. - - - - - -
  Budzena Kazimierz - s. Franciszka ur. 1909 r. p. 22 VIII 1944 - - szer. - - - - - -
  Budziak Mieczysław - s. Marcina ur. 1922 r. 12 X 1943 - - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Budziar Karol - s; Antoniego ur. 1900 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Budzyński Mateusz - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bujnicki Feliks - s. Jana ur. 1915 r. - p. 16 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Bujnowski Aleksander - s. Konstantego ur. 1921 r. - 15 IV 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Bulkiewicz Franciszek - s. Stefana - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Bułaj Kazimierz - s. Stanisława - - sierż. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bułajew Józef - s. Józefa - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Burakiewicz Andrzej - s. Piotra ur. 1923 r. zm. 24 XI 1943 - - szer, - - - - - -
  Burbul Franciszek - s. Józefa ur. 1920 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Burd Abisz - s. Urca - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Burda Władysław - s. Jana ur. 1925 r. - p. 13 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Burek Wojciech - s. Adama ur. 1922 r. - p. 2U 1945 - szer. - - - - - -
  Burg Mieczysław - s. Wilhelma - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (7 VIII-30 IX 1943) - -
  Busłowicz Ernord - s. Franciszka - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Buszta Walenty - s. Antoniego - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bychawski Michał Kazimierz - s. Mariana ur. 1922 r. - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNY,CH - (8 XII 1944-9 II 1945) - -
  Byczkowski Andrzej - - - plut. - Dowódca plutonu - l BATALION - 2 KOMPANIA PIECHOTY - (23 X-27 XII 1943) - -
  Byliński Michał - s. Jana ur. 1912 r. p. 8 II 1945 p. 26 VII 1944 - - szer. - - - - - -
  Bystrzycki Mieczysław - s. Michała - - plut - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bzyk Jan - s. Prokopa - - plut. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Cabaj Antoni - s. Stanisława ur. 1906 r. - zm 15 IX 1944 - por. - Dowódca kompanii - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (31 V-22 IX 1944) - -
  Caryk Bazyli - s. Stefana ur. 1906 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Ceberak Jan - S. Jana ur. 1921 r. - p. 16 U 1945 - szer. - - - - - -
  Cegliński Kazimierz - - - kpr. pchor. - - - - (5IV'1945-?) - -
  Chabasiewicz Stefan - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chabros Marian - s. Józefa - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chady Józef - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chalenbach Witold - s. Jana - zm. 28 X 1944 - szer. - - - - - -
  Chałturewicz Wacław - s. Serafina ur. 1910 r. - 16 IV 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Chamski Henryk - s. Tadeusza ur. 1915 r. p. 4 III 1945 - - kpr. pchor. - - - - - -
  Chanaj Jan - s. Wojciecha ur. 1924 r. - lP. 8 II 1945 - szer. - - - - - -
  Charasiewicz Mikołaj - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Charchola Władysław - - - pJut. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - (9 IX 1944-1) - -
  Charko Józef - s. Jana ur. 1916 r. - . p. 2 II 1945 - st. strz. - - - - - -
  Charmaciuk Stanisław - s. Jana ur. 1914 r. - p. 28 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Charyton Edward - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Charytowicz Józef - s. Franciszka ur. 1912 r. - 27 IX 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Chawrona Wasyl - s. Michała ur. 1919 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Chęć Aleksander - s. Józefa, - - kpr. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Chilimończyk Barys - s. Ludwika - - sierż. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Chlut Lucjan - s. Władysława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chmiel Edward - s. Wojciecha ur. 1912 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Chmiel Wiktor - s. Wincentego - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chmielewski Bronisław - s. Michała ur. 1905 r. p. 2 II 1945 - - plut. - - - - - -
  Chmielewski Franciszek - s. Kazimierza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chmielewski Henryk - s. Teodora ur. 1915 r. p. 16 II 1945 - - st. strz. - - - - - -
  Chmielewski Paweł - s. Franciszka - - plut - - - - Krzyż Walecznych - -
  Chmielewski Piotr - s. Dominika - - kan. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chmielewski Władysław - s. Józefa ur. 1917 r. p. 26 X 1944 - - szer. - - - - - -
  Chmielewski Władysław - s. Aleksandra - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chmielowski Jan . - s. Jana ur. 1909 r. - p. 26 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Chobian Edward - s. Jana ur. 1913 r. - p. 2 II 1945 - szer. - - - - - -
  Chocian Leopold - s. Franciszka ur. 1919 r. - p. 13 X 1943 - kan. - - - - - -
  Chodorowicz Franciszek - s. Seweryna - - por. - Kierownik warsztatu - - WARSZTAT RUSZNIKARSKI - (27 VII 1943-?) - -
  Chodzikiewicz Franciszek - s. Franciszka ur. 1918 r. - p. 12 X 1943 - plut. - - - - - -
  Choiński Czesław - s. Józefa Uf. 1920 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Choiński Flarian - s. Franciszka - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Chojnacki Władysław - s. Ignacego ur. 1899 r. - zm. 23 XII 1943 - sierż. - - - - - -
  Chołodenko Edmund - s. Daniela ur.? - 2 VIII 1944 - st. sierż. - Zaginął bez wieści - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (1 X 1943 *-18 VIII 1944) -
  Chomicki Michał - s. Michała ur. 1919 r. - p. 26 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Chomiczewski Antoni - s. Jana ur. 1920 r. - p. 12 II 1945 - szer. - - - - - -
  Chorosiewicz Stefan - s. Jana - - st. sierz: - Starszy felczer weterynarii - - AMBULANS WETERYNARYJNY - (29 IX 1944-?) - -
  Choroszko Aleksander - s. Antoniego - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chorowski Zygmunt - s. Leona - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chorożenko Mikołaj - s. Aleksandra - - ppor. - Dowódca plutonu - l BATALION - PLUTON SANITARNY. - (3 IX 1944-16 III 1945) - Krzyż Walecznych -
  Chorsiewicz Stefan - s. Jana - - chor. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Choryła Piotr - - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Chrapowiecki Bolsław - s. Ignacego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chrolowicz Michał - s. Jana ur. 1897 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Chromiński Józef - s. Antoniego ur. 1920 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Chruszcz Kazimierz - s. Jana - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chruścicki Jan - s. Józefa - - st. ogn. - Dowódca 2 plutonu - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 45-MM DZIAŁ PRZECIWPANCERNYCH - (13 VI 1943 *-15 IX 1944) - Krzyż Grunwaldu III kl. -
  Chrzanowski Józef - s. Adama ur. 1914 r. - p. 25 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Chrzanowski Władysław - s. Ludwika ur. 1909 r. - p. 23 X 1944 - szer. - - - - - -
  Chrzanowski Władysław - s. Teodora ur. 1918 r. - zm. 25 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Chudzik Andrzej - s. Tomasza - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chwałek Jan - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chwałek Kazimierz - s. Wojciecha ur. 1924 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Chwałek Władysław - s. Franciszka ur. 1922 r. - p. 2 III 1945 - st. szer. - . - - - - -
  Chwir Mikołaj - s. Michała - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Chytroń Stanisław - s. Adama ur. 1923 r. - p. 26 VIII 1944 - kpr - - - - - -
  Ciak Władysław - s. Jana - - szer- - - - - Krzyż Walecznych - -
  Ciborowski Antoni - s. Jana ur. 1913 r. - p. 25 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Cichy Bronisław - s. Jakuba - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Ciesielski Piotr - s. Szczepana ur. 1919 r. - 12 X 1943 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Cieślak Józef - s. Wojciecha ur. 1908 r. - 2 VIII 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Cieślak Stanisjaw - s. Adama ur. 1919 r. - zm. 24 U 1945 - kpr. - - - - - -
  Ciota Zygmunt - s. Stanisława - - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (22 II-li III 1945) - -
  Cisek Józef - s. Michała ur. 1925 r. - zm. 17 II 1945 - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Ciura Edward - s. Aleksandra - - sierż. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (1 II-31 V 1944) - -
  Ciuruś Władysław - s. Wojciecha ur. 1925 r. - 2 VIII 1944 - plut. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Ciepielowski Jan - s. Andrzeja ur. - p. 2 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Cuber Jan - s. Andrzeja ur. 1908 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Cuchfler Kaman - s. Mojżesza - - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Cwiczarczyk Chaim - s. Ryfki - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Cwik Tadeusz - s. Jakuba - - chor. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (9 III 1945-?) - Krzyż Virtuti Militari V kl. -
  Cybulkin Henryk - s. Szymona - - sierż. - Kierownik kancelarii kwatermistrzostwa - - - (20 XII 1944-1) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Cyckarow Władysław - s. Aleksandla - - sierż. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (17 -22 III 1945) - -
  Cyffepszpiller Wolf - s. Wawrzyńca ur. 1905 r. - zm. 18 IX 1943 - plut. - - - - - -
  Cykoto Wiktor - s. Antoniego - - mjr - Szef zaopatrzenia finansowego - - - (15 VI 1943-29 I 1944) - -
  Cymbajew Eugeniusz - s. Arseniusza - - chor. - Dowódcy plutonów - 1 KOMPANIA FIZYLlEROW - - (8 XII 1944-24 II 1945) - -
  Cyngiel Mikołaj - s. Dawida - - kpr. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -

  Cynkin Tadeusz -
  s. Napoleona - - por. - Dowódca batalionu - 2 BATALION - - (4 III 1945) - Krzyż Walecznych (dwukrotnie) - Krzyż Grunwaldu III kl.

  Tadeusz Cynkin (Ur. 1920) we wrześniu 1939 roku wstąpił ochotniczo do oddziałów obrony Lwowa. Po wkroczeniu Armii Czerwonej, zgodnie z otrzymanym od polskiego oficera rozkazem, zakopał dużą ilość broni.
  Na skutek donosu agenta NKWD został aresztowany i osadzony w więzieniu na Zamarstynowie. W celi nr 69 było m.in. 5 oficerów Wojska Polskiego. Ich nazwiska można odnaleźć wśród ofiar zbrodni katyńskiej.
  Od stycznia 1940 roku przebywał w jednej celi z Władysławem Broniewskim. Czas ten zaowocował przyjaźnią. Broniewskiego zainspirował do napisania poświęconego Cynkinowi wiersza "Kasztan", umieszczonego w wydaniach krajowych dopiero po roku 1989 w tomiku ,~Bagnet na broń".
  Po przejściu ciężkiego śledztwa, 30 marca 1940 roku, Tadeusz Cynkin został skazany przez "Narsud" na półtora roku więzienia w "zahalnich mistach" - w odległych miejscach. Karę odbywał we Lwowie, Kijowie, Czernihowie oraz Połtawie. Rodziców wywieziono w 1940 roku na Sybir.
  Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej zostaje wcielony do tzw. strojbatu. W strefie przyfrontowej wykonywał umocnienia wojskowe pod Charkowem i Stalingradem, często w ekstremalnie trudnych warunkach. Po utworzeniu w roku 1941 w ZSRR Armii Polskiej, zgłosił się do niej niezwłocznie. Parokrotne aresztowanie i przetrzymywanie uniemożliwiło wstąpienie do Armii Andersa.
  W roku 1943 zgłosił się jako ochotnik do l Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Po ukończeniu 2-miesięcznej szkoły oficerskiej przeszedł z Dywizją cały jej bojowy szlak jako dowódca kompanii oraz batalionu. Już jako dowódca batalionu forsował Odrę pod Siekierkami oraz zdobywał politechnikę w Berlinie.
  Po wojnie, jako doświadczony oficer frontowy, szkolony w Centrum Wyszkolenia Piechoty, awansował szybko. Dowodził m.in. pułkiem, dywizją i korpusem.
  Jednak, jak informuje niegdyś tajna notatka służbowa, nastąpiła wkrótce "degradacja stanowisk wskutek interwencji organów informacji, przez które był rozpracowywany od roku 1950 początkowo w podejrzeniu o wrogie postawy polityczne, a następnie szpiegostwo". Polski Październik pułkownik Cynkin przeżywał w Krakowie. Zdobywszy zaufanie studentów zdołał udaremnić w wiecu pod AGH groźną prowokację.
  Wybrany na posła do sejmu działał aktywnie w komisjach Obrony Narodowej oraz Wymiaru Sprawiedliwości. W czasie trwania kadencji został wysłany przez MON na Akademię Wojskową w Moskwie. Jednocześnie powiadomiono radziecki kontrwywiad wojskowy, że celowym jest "wzięcie płk. Cynkina pod agenturalną obserwację..." Po odwołaniu z Akademii, z braku dowodów na wrogą działalność, został aresztowany i uwięziony pod pozorem innej sprawy. Po odbyciu kary, pozbawiony środków do życia, emigruje w roku 1971 do Szwecji. Tam założył i rozwinął przedsiębiorstwo, z czasem jedno z największych w branży tłumaczeniowej w Skandynawii.
  W roku 2002 przywrócono Tadeuszowi Cynkinowi stopień wojskowy.


   
  To na stadionie przy Politechnice Berlińskiej, 2 maja 1945,
  około g.10, parę minut przed lub po ogłoszeniu
  kapitulacji Berlina. Bodajże jeszcze przed rozmową
  z radzieckim dcą, z którym  się tam spotkałem
  (zdjęcie tekstu naszego wspólnego oswiadczenia jest na jednym ze zdjęć).


   
  (inf. własna Tadeusza Cynkina - wykorzystanie zdjęć - zastrzezone )  Cypel Stefan - s. Józefa ur. 1913 r. - 27 X 1944 - plut. - Zaginął bez wieści - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 3 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (18 X 1944-?) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Cypko Edward - s. Bernarda - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 3 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (30 XI 1943-27 VI 1944) - -
  Czachajda Józef - s. Walentego - - szer, - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czaja Ludwik - s. Michała - - plut. - - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Czajka Lubomir - s. Czesława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czajka Stanisław - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czajkowski Władysław - s. Stefana - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czaplij Paweł - s. Michała ur. 1915 r. - p. 2 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Czapliński Jan - s. Antoniego ur. 1915 r. - p. 15 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Czarniej Kazimierz - s. Antoniego ur. 1912 r. p. 12 X 1943 - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (30 VIII-12 X 1943) - -
  Czarnkowski Jan - s. Bronisława - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czarnota Bronisław - s. Ludwika ur. 1923 r. - 13 IX 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Czarnuszewicz Wacław - s. Mieczysława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czarny Wiktor - s. Pawła - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czaus Wieńczysław - s. Bolesława - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czechaniuk Warnawa - s. Antoniego - - kpr. - - - - - -
  Czeczot Władysław - s. Karola - - por. - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw operacyjnych - (23 XI 1944-?) - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Czeczot Włodzimierz - s. Karola. - - chor. - - - - Order Czerwonej Gwiazdy - -
  Czeladko Julian - s. Tadeusza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czepanko Henryk - s. Kazimierza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czepelewski Wiktor - s. Józefa - - kpr. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Czeponis Władysław - s. Antoniego ur. 1916 r. p. 24 X 1944 - - por. - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (7 IX-24 X 1944) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Czerniachowski Józef - s. Wojciecha ur. 1906 r. p. 29 X 1944 - - szer - - - - - -
  Czerniawski Klaudiusz - s. Wiktora - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czerwiński Gwidon - s. Fulgencjusza - - płk - Dowódca pułku - Krzyż Walecznych - Order Wielkiej Wojny Ojczyźnianej I st. - (18 V 194~1 IV 1944) - -
  Czerwiński Mikołaj - s. Dymitra - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czeski.. Jan - s. Piotra ur. 1915 r. - p. 15 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Czetrwonka Tadeusz - s. Jakuba ur. 1922 r. p. 2 VIII 1944 - - szer. - - - - - -
  Czuba Lucjan - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czudak Władysław - s. Wawrzyńca ur. 1926 r. zm. 28 II 1945 - - szer. - - - - - -
  Czyczel Józef - s. Piotra - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czyczyk Paweł - s. Piotra - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czyrka Józef - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czyrko Grzegorz - s. Michała ur. 1915 r. . - p. 16 II 1945 - kpr. - - - - - -
  Czyryk Michał - s. Tomasza ur. 1916 r. - 15 IX 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Czyż Jan - s. Jana ur. 1919 r. - p. 28 X 1944 - szer. - - - - - -
  Czyż Piotr - s. Ignacego ur. 1914 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Czyżewski Jan - s. Józefa - - chor. - Dowódca 1 plutonu - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 45-MM DZIAŁ PRZECIWPANCERNYCH - (21 XI 1943-11 I 1944) - -
  Czyżyński vel Czeryński Michał - s. Wincentego ur. 1917 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Daczuk Piotr - s. Jana ur. 1909 r. - p. 13 X 1943 - szer. - - - - - -
  Dajbóg Nachim - s. Jakuba - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - (2611-16 IV 1944) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Medal "Za bojowe Zasługi"
  Dajdziuk Paweł - s. Mateusza - - kpr- - - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Dalecki Henryk - s. Juliana ur. 1924 r. - 2 VIII 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dalewski Franciszek - s. Jana ur. 1925 r. - zm. 17 II 1945 - szer. - - - - - -
  Dalgiewicz Władysław - s. Henryka ur. 1917 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dalidowicz Karol - s. Floriana ur. 1907 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dalnicki Sergiej - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dandes Maksymilian - s. Mojżesza ur. 1922 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Danilczuk Stanisław - s. Kazimierza - - st. saper - - - - Krzyż Walecznych - -
  Daniłow Antoni - s. Ina - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Daraszkiewicz Witold - s. Józefa ur. 1915 r. - 16 IV 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dargieła Michał - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dargiewicz Grzegorz - s. Adama - - por. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - - KOMPANIA. TRANSPORTOWA - (9 XII 1943-16 IV 1944) - -
  Dawidowicz Konstanty - s. Pawła - - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dawidziuk Michał - s. Michała - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - (27 XII 1943-14 V 1944) - -
  Dawiskiba Józef - s. Stanisława ur. 1914 r. - p. 1 V 1945 - plut. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dąbek Jan - s. Pawła ur. 1906 r. - 26 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dąbrowski Aleksande - r s. Zygmunta - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Dąbrowski Bolesław - s. Juliana ur. 1925 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dąbrowski Dyonizy - s. Jana - - chor. - Dowódcy plutonów - KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - - (9 III 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Dąbrowski Edmund - s. Stefana ur. 1923 r. zm. 28 IV 1945 - - szer. - - - - - -
  Dąbrowski Edward - s. Piotra - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dąbrowski Jan - s. Kazimierza ur. 1919 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dąbrowski Piotr - s. Jana - - kpr. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dąbrowski Romuald - s. Sebastiana - - kpr. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dejk Antoni - s. Antoniego - - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - (4 V 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Demczyszyn Piotr - s. Józefa - - plut - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Demkow Maksym - s. Mikołaja ur. 1923 r. - 2 VIII 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Depa Wojciech - s. Kazimierza ur. 1903 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Depta Józef - s. Jana ur. 1922 r. - 19 II 1945 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Depta Michał - s. Pawła - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dereń Józef - s. Michała - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Dębicki Maciej - s. Wacława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Diug Tadeusz - s. Michała - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - 3 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - (8 I-l III 1945) - -
  Doberczak Józef - s. Jana ur. 1923 r. - 2 VIII 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dobratowicz Franciszek - s. Szymona ur. 1898 r. p. 12 X 1943 - - plut. - - - - - -
  Dobrogast Jerzy - s. Romana ur. 1924 r. zm. 27 II 1945 - - st. szer. - - - - - -
  Dobrowolski Leon - s. Józefa ur. 1904 r. - p. 26 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Dobrowolski Wacław - s. Piotra ur. 1924 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dobrzański Jan - s. Władysława ur. 1923 r. - 2 II 1945 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dobrzyński Jan - s. Piotra - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Docwnar-Zapalski Zenan - s. Bronisława - - kpr. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Dołbiej Jan - s. Jana - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dołhun Michał - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Domalewski Antoni - s. Onufrego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Domański Feliks - s. Feliksa - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (?-23 II 1945) - -
  Domarczuk Ludwik - s. Władysława - - sierż. - Dowódca plutonu radiowego - KOMPANIA ŁĄCZNOŚCI - - (1 VII 1943 *-?) - -
  Domarecki Andrzej - s. Stanisława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Domarecki Wojciech - s. Piotra ur. 1912 r. - p. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Domast Mozes - s. Wiktora - - ppor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (26 II-7 VII 1944) - -
  Domiński Kazimierz - s. Bolesława - - kan. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Domo Jan - s. Józefa - - chor. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowaw - 2 BATALION - - (24 VIII 1944-?) - -
  Donek Józef - s. Bolesława - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dongulak Władysław - s. Grzegorza ur. 1918 r. p. 12 X 1943 - - szer. - - - - - -
  Dorecki Bronisław - s. Wiktora ur. 1924 r. - zm. 4 V 1945 - szer. - - - - - -
  Dorna Jan - s. Józefa - - ppor. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - - (?-11 11945) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Dorniak Konstanty - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dorosz Bazyli - s. Andrzeja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Drabczuk vel Drebczuk Jan - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Draguła Emil - s. Franciszka ur. 1923 r. - p. 29 X 1944 - szer - - - - - -
  Draguła Stanisław - s. Marcina ur. 1918 r. - p.15 IX 1944 - plut. - - - - - -
  Drapiej Stanisław - s. Jana - - por. - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 2 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNY,CH - (6 VI-18 VIII 1944) - Krzyż Walecznych -
  Drażża Antoni - s. Stefana - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Drejer Konstanty - s. Franciszka ur. 1911 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Drozd Andrzej - s. Jerzego ur. 1905 r. - p. 14 IX 1944 - plut. - - - - - -
  Drozd Józef - s. Stanisława ur. 1924 r. - zm. 18 X 1944 - szer. - - - - - -
  Drozd Stanisław - s. Pawła - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Drozdowicz Eugeniusz - s. Władysława ur. 1913 r. - p. 16 II 1945 - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (?-18 II 1945) - -
  Drozdowicz Józef - s. Jana - - kpt - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw operacyjnych - - - (14 VI-13 VII '1943) - -
  Drożdżak Ludwik - s. Jakuba ur. 1924 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Drożyński Józef - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Druker Izjasz - s. Izraela - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Drybing vel Dryling Adolf - s. Adolfa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dubanowicz Antoni - s. Józefa - - ppor. - Starszy adiutant batalionu - szef sztabu - 2 BATALION - - (4 III 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Dubanowicz Antoni - s. Józefa - - ppor. - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (?-4 III 1945) - -
  Dubiczenko Henryk - s. Katarzyny - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dubiel Jan - s. Jana - - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dubiel Tadeusz - s. Jana - - chor. - Dowódca plutonu kierowania - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA ARTYLERII 76.MM - (27 III 1945-?) - -
  Duciak Jan - s. Michała - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Duda Józef - s. Andrzeja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Duda Władysław - s. Antoniego ur. 1907 r. - p. 3 III 1945 - kpt. - - - - Order Wielkiej Wojny Ojczyźnianej I st. - -
  Duda Władysław - s. Franciszka - - kpt. - Dowódca baterii - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 45-MM DZIAŁ PRZECIWPANCERNYCH - (23 X 1943-4 III 1945) - -
  Dudek Antoni - s. Franciszka ur. 1908 r. - p. 4 V 1945 - szer. - - - - - -
  Dudek Julian - s. Wawrzyńca ur. 1923 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dudek Kazimierz - s. Jana - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - 3 KOMPANIA MOZDZIERZY 82 MM - (28 II 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Dudenko Stefan - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dul Jan - s. Adama - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dul Stefan - s. Stanisława ur. 1924 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Dulewicz Józef - s. Ludwika - - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dumański Semen - s. Filipa - - szer. - - - - Medal "Za Odwagę" - -
  Dunkelman Dawid - s. Jakuba - - ppor. - Zastępca kwatermistrza do spraw polityczno-wychowawczych - - - (9 XII 1944-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Duński Roman - s. Feliksa - - ppor. - Dowódca kompanii - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (7 IX 1944-23 I 1945) - -
  Durkacz Alojzy - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dutka Franciszek - s. Wasyla - - sto szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Dworakowski Wincenty - s. Mikołaja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dwornik Stefan - s. Bartłomieja ur. 1925 r. - p. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Dworzyński Marian - s. Aleksandra ur. 1922 r. - p. 26 VIII 1944 - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - (21 VIII 1943-26 VIII 1944) - Krzyż Walecznych -
  Dycio Piotr - s. Michała ur. 1919 r. - 2 VIII 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dyga Ryszard - s. Jana ur. 1917 r. - 2 VIII 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dymiszonok Feliks - s. Franciszka ur. 1897 r. - p. 12 X 1943 - st. szer. - - - - - -
  Dyro Wacław - s. Michała ur. 1923 r. - p. 12 II 1945 - szer - - - - - -
  Dyrynda Stanisław - s. Juliana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dyszlewicz Józef - s. Michała ur. 1909 r. - 2 II 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dyś Józef - s. Andrzeja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dziadkiewicz Władysław - s. Pawła ur. 1906 r. - p. 26 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Działobiej Mieczysław - s. Marka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dziaworuk Antoni - s. Błażeja - - ppor. - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - (28 VI 1943--14 IV 1944) - -
  Dziedzic Stanisław - s. Tomasza ur. 1921 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dziedzic Stefan - S. Tomasza ur. 1914 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Dziewiński Bronisław - s. Ambrożego - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dzięcioł Aleksander - s. Sergiusza ur. 1902 r. - zm. 28 VIII 1944 - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 3 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (23 X 1943-26 VIII 1944) - -
  Dzik Eugeniusz - s. Jana ur. 1923 r. - p. 27 X 1944 - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dzikowicki Genadi - s. Jana - - ppor. - Dowódca kompanii - 3 BATALION - 3 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (16 VI-12 X 1943) - -
  Dziubek Stanisław - s. Franciszka ur. 1918 r. - p. 27 X 1944 - kpr. - - - - - -
  Dziurg Bazyli - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Dziwałkowski Anataliusz - s. Stefana ur. 1907 r. - 12 X 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Ealejko Adolf - s. Franciszka ur. 1918 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Edelman Zygmunt - s. Wacława - - sierż. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Edelman Zygmunt - s. Wojciecha - - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Eezemski Antoni - - - ppor. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - - (29 VII-17 VIII 1944) - -
  Ejgert Stanisław - s. Wiktora - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA MOŹDZIERZY 82 MM - Medal "Za Odwagę" - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Ejszycki Fabian - s. Gabriela - - chor. - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - (23 I-24 II 1945) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Ekiert Roman - s. Mariana - - sierż. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Engelsberg Leon - s. Dawida ur. 1919 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Engiel Gabriel - s. Leona ur. 1922 r. - 2 VIII 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Ernest Józef - s. Tomasza - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Ersteniuk Mikołaj - s. Jana ur. 1917 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Fac Władysław - s. Adama ur. 1924 r. - p. 28 X 1944 - szer. - - - - - -
  Falk Michał - s. Ignacego - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (2 IX 1943-5 11944) - -
  Falkowski Wacław - s. Jana ur. 1912 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Fałat Jan - s. Wawrzyńca ur. 1918 r. - p. 18 IV 1945 - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Faron Adam - s. Antoniego ur. 1923 r. - 2 VIII 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Fasolka Wasyl - s. Kiryła ur. 1905 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Fecyszyn Grzegorz - s. Pawła ur. 1910 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Feldfebel Rachmil - s. Janksa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Feldman Henryk - s. Natana ur. 1925 r. - p. 12 X 1943 - kpr. - - - - - -
  Feliks Robert - s. Karola ur. 1921 r. - p. 12 X 1943 - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (2 IX-12 X 1943) - -
  Feliński Józef - s. Adama ur. 1905 r. - 2 II 1945 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Feliński Michał - s. Michała - - por. - Dowódca kompanii - KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - - (13 VI 1943-2 VII 1944) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Order Wielkiej Wojny Ojczyźnianej II st.
  Ferstman Konwizor Mieczysław - s. Szymona - - kpt. - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw operacyjnych - - - (20 VII-23 XI 1944) - -
  Fiałko Władysław - s. Kazimierza ur. 1923 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Figurniak Władysław - s. Michała ur. 1918 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Fijałkowski Józef - s. Jana ur. 1920 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Filip Tadeusz - - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Filipkowski Stanisław - s. Franciszka - - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Filipowski Stanisław - s. Franciszka - - kpr. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Filkensztajn Aleksander - - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - (2611-13 III 1944) - -
  Fill Ilia - s. Dymitra ur. 1905 r. - 2 VIII 1944 - st. szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Filo Bronisław - s. Józefa - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Filonczuk Antoni - s. Konstantego ur. 1904 r. - p. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Finkelsztein Mechel - s. Moszka ur. 1919 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Finkielsztajn Aleksander - s. Michała - - chor. - Mlodszy technik artylerii - - WARSZTAT RUSZNIKARSKI - (19-26 II 1944, -19 VII 1944) - -
  Fiodorowski Bronisław - s. Stanisława ur. 1920 r. - p. 27 X 1944 - kpr. - - - - - -
  Firłok Zygmunt - s. Władysława - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Flaischfarb Izaak - s. Gabriela - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - KOMPANIA ŁĄCZNOŚCI - - (22 X 1943-7 VII 1944) - -
  Flajszakier Ignacy - s. Szymona - - por. - Zastępca dowódcy pułku do spraw polityczno-wychowawczych - - - (30 III 1945-?) - Krzyż Virtuti Militari V kl. -
  Flajszakier Izaak - s. Szymona - - por. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Flat Bencjan - s. Abla - - chor. - Dowódca kompanii - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (5 IV 1945-?) - -
  Flejszfarb Izaak - s. Gabriela - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Florków Władysław - s. Jana ur. 1926 r. - p. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Fołtyński Stanisław - s. Józefa ur. 1925 r. - 12 K 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Forfułowski Marian - s. Józefa ur. 1925,r. - zm. 1 IV 1944 - szer. - - - - - -
  Forst Zygmunt - s. Adolfa ur. 1912 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Fotek Bolesław - s. Józefa - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Franckiewicz Bronisław - s. Juliana - - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - (27 XII 1943-?) - -
  Franckiewicz Wincenty - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Frankiel Mieczysław - s. Gustawa - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - 3 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (9 XII 1944-?) - -
  Frąckiewicz Bronisław - s. Juliana - - chor. - Kierownik ewidencji oficerów - - - (14 IV-19 ~V 1944) - -
  Frenkiel Henryk - s. Wilhelma - - chor. - Dowódca plutonu - PLUTON CHEMICZNY - - (23 X 1943-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Frenkiel Mieczysław - s., Gustawa - - por - - - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Frey Jakub - s. Henryka - - sierż. - Kierownik kancelarii - - - (23 X 1944-?) - -
  Frołow Wasyl - s. Jana - - chor. - Zastępca dowódcy baterii do spraw liniowych - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 45-MM DZIAŁ PRZECIWPANCERNYCH - (23 X 1943-?) - -
  Fronczak Jan - s. Jana ur. 1925 r. - p. 12 X 1943 - szer - - - - - -
  Frydman Marian - s. Feliksa ur. 1919r. - p. 24 X 1944 - st. sierż. pchor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (15 X 1944-?) - -
  Fuksa Andrzej - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Furtak Antoni - s. Wawrzyńca ur. 1908 r. - p. 26 VIII 1944 - kpr. - - - - - -
  Furtak Władysław - s. Wawrzyńca ur. 1924 r. - 26 VIII 1944 - st. szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Gach Stanisław - s. Walentego ur. 1923 r. - p. 28 X 1944 - szer. - - - - - -
  Gadecki Roman - s. Tomasza - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gajewski Roman - s. Józefa - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (11-27 I 1944) - -
  Gajewski Stanisław - s. Jana - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - (26 II-16 III 1945) - -
  Gajewski Władysław - s. Kazimierza ur. 1922 r. - 26 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Gajon Piotr - - - plut. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (27 XII 1943-26 II 1944) - -
  Gajos Stefan - s. Franciszka - - ppor - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - 3 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (27 III 1945-?) - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Gal Józef - s. Antoniego ur. 1909 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Galej Bronisław - s. Józefa - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Galejsza Teodor - s. Teodora - - por. - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw kwatermistrzowskich - - - (15 X 1944-?) - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Galicki Adolf - s. Leona ur. 1921 r. - 12 X 1943 - st. szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Galicki Baltazar - s. Ignacego - - chor. - Starszy adiutant batalionu - szef sztabu - 2 BATALION - - (19 X 1943-5 I 1944) - -
  Galicki Duda - s. Aleksandra ur. 1924 r. - 2 II 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Galik Józef - s. Michała - - st. sierż. - - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Galinowicz Spirydon - s. Franciszka - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Galiński Adolf - s. Stanisława ur. 1918 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Galla Edmund - s. Józefa - - por. - Dowódca kompanii - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (29 III 1945-?) - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Krzyż Walecznych
  Galla Tadeusz - s. Bronisława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gałązka Wincenty - s. Bolesława ur. 1925 r. - p. 15 IX 1944 - plut. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (22 V-15 IX 1944) - -
  Gałczyński vel Gaczyński Józef - s. Mateusza - - chor. . - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (2 XI 1944-?) - -
  Gałkowski Józef - s. Kazimierza ur. 1924 r. - p. 8 II 1945 - szer. - - - - - -
  Gałkowski Wacław - s. Antoniego - - bomb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gam Samuel - s. Izraela - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gan Jan - s. Stanisława - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - (30 XI 1944-9 II 1945) - -
  Gancarz Bolesław - s. Andrzeja ur. 1922 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Gancarz Józef - s. Grzegorza - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (30 XI 1944-?) - -
  Ganowski Wojciech - s. Franciszka ur. 191,5 r. - zm. 6 III 1945 - szer. - - - - - -
  Garbowski Piotr - s. Ignacego ur. 1903 r. - p. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Gartenberg Jakub - s. Ozjasza - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gasper Tomasz - s. Jana ur. 1919 r. - p. 26 VIII 1944 - kpr. - - - - - -
  Gaweł Adam - s. Grzegorza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gawełczak Stanisław - s. Józefa - - plut - - - - Krzyż Walecznych - -
  Gawkowski Jan - s. Ignacego - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gawlicki Tadeusz - s. Jana ur. 1921 r. - p. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Gawluk Jan - s. Pawła - - kpr. - Dowódca plutonu - PLUTON CHEMICZNY - - (29 III 1945-?) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Gawryluk Mikołaj - s. Mikołaja - - kpr - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gawryłkiewicz Stanisław - s. Bronisława ur. 1916 r. - p. 19 II 1945 - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA MOZDZIERZY 82 MM - (29 IX 1944-21 II 1945) - -
  Gazda Jan - s. Macieja - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gągalski Jan - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gąsior Antoni - s. Michała ur. 1926 r. - zm. 2 V 1945 - szer. - - - - - -
  Gąsior Józef - s. Szczepana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gąsior Stanisław - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gąsiorowski - - - b/s - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 2 KOMPANIA PIECHOTY - (9 X 1943-?) - -
  Gąsiorowski Józef - s. Józefa ur. 1920 r. - 20 IX 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Gedzar Stefan - s. Mieczysława - - kpt. - Szef zaopatrzenia mundurowego - - - (3 III 1944-1) - -
  Gedzdar Stefan - s. Mieczysława - - ppor. - Dowódca 1 plutonu - - KOMPANIA. TRANSPORTOWA - (17. VI 1943-3 III 1944) - -
  Gembarowski Marcin - s. Kazimierza ur. 1903 r. - 26 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Gembarowski Stanisław - s. Józefa - - kpr. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gembicki Szulejman - s. Jakuba ur. 1914 r. - 12 X 1943 - st. szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Gerasimowicz-Aleksander - s. Bronisława ur. 1923r - p. 16 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Gerega Jan - s. Jakuba - - kpr - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Germański Jerzy - s. Pawła - - chor. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (25 II-4 III 1945) - -
  Gerner Herman - s. Marka - - chor. - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 12O MM MOŹDZIERZY - Cl4 XI 1943-2 VII 1944) - -
  Gerstel Franciszek - s. Marcina - - st. sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gerucz Herman - - - p.o. plut. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (21 X 1943-?) - -
  Gębarowski Stanisław - - - kpr. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - (29 IX 1944-?) - -
  Gieda Marcin - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Giedroyć Michał - s. Władysława ur. 1923 r. - zm. 3 II 1945 - szer. - - - - - -
  Giedź Adam - s. Stanisława ur. 1908 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Gierajewski Jan - s. Onufrego - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gierczak Władysław - s. Jana - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNY,CH - (29 111-27 IV 1945) - -
  Giermański Jerzy - s. Pawła - - chor. . - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - (30 XI 1944-25 II 1945) - -
  Giryn Stanisław - s. Lucjana ur. 1922 r. - p. 12 X 1943 - kpr. - - - - - -
  Giżewski Kazimierz - s. Stanisława - - por, - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw ewidencyjnych - - - (15 X 1943-30 III 1944) - -
  Glatter Karol - s. Gustawa - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 1 KOMPANIA FIZYLlEROW - - (20 XII 1943-17 VIII 1944) - Krzyż Walecznych -
  Glazman Michał - s. Borucha ur. 1921 - .2 VIII 1944 - plut. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Gliksman Konrad - s. Zygmunta - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (6 II 1944-?) - -
  Glinka Tomasz - s. Józefa - - chor - Dowódca 2 plutonu - - KOMPANIA. TRANSPORTOWA - (lO XII 1944-?) - -
  Glinka Tomasz - s. Wojciecha - - chor. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Gliński Władysław - s. Henryka - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Glozman Michał - s. Borucha - - p.o. plut. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (7 VI 1944-?) - Krzyż Walecznych -
  Gluter Karol - s. Gustawa - - ppor. - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - (17 VIII-15 IX 1944) - -
  Głowacki Jans - s. Stanisława ur. 1920 r. - 12 X 1943 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Głowacki Władysław - s. Piotra - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Głowacz Aleksander - s. Stefana ur. 1923 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Głowiak Marian - s. Jana - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Głowiński Stanisław - s. Bartłomieja ur. 1909 r. . - p. 25 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Głuszczak Andrzej - s. Fiodora ur. 1915 r. - 12 X 1943 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Gniady Henryk - s. Jana - - ppor. - Zastępca dowódcy baterii do spraw liniowych - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA ARTYLERII 76.MM - (17 VIII 1944-5 IV 1945) - -
  Gniazdowski Henryk - s.Józefa ur. 1921 r. - p. 16 III 1945 - plut. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (23 IX 1944-?) - -
  Gnietka Włodzimierz - s. Marka - - szer. - - - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - -
  Gojan Piotr - s. Jana ur. 1906 r. - 19 II 1945 - sierż. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Golasz Bronisław - s. Stanisława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Goldring Anszel - s. Mojżesza ur. 1908 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Gołda Andrzej - s. Tomasza ur. 1904 r. - p. 13 X 1943 - szer. - - - - - -
  Gołdyka Józef - s. Stanisława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gołębiovvski Wacław - s. Tomasza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gołębiowski Antoni - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gołębiowski Jan - s. Władysława - - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - (19 IV-9 XII 1944) - -
  Gołubowicz Józef - s. Józefa ur. 1904 r. - 12 X 1943 - plut. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Gonczowski Stanisław - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gongalski Jan - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gopman Fraim - s. Jakowa - - plut - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Goran Piotr - s. Feliksa ur. 1908 r. - p. 27 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Gorbaczewski Stanisław - s. Jakuba - - plut - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gordon Henryk - - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - (2 IX.-12 X 1943) - -
  Gordon Józef - s. Tomasza ur. 1903 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Gorewicz Jan - s. Kazimierza ur. 1916 r. - 12 X 1943 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Gorgoń Mieczysław - s. Tomasza ur. 1924 r. zm. 22 II 1945 - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNY,CH - (30 XI 1944-1 III 1945) - -
  Gorianow Walenty - s. Michała - - chor. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (30 XI 1944-26 II 1945) - Krzyż Walecznych -
  Gorlewski Mieczysław - s. Wiktora ur. 1924 r. p. 20 IV 1945 - - szer. - - - - - -
  Gosk Tadeusz - s. Leona ur. 1919 r. - p. 2 II 1945 - st. szer. - - - - - -
  Goss Jan - - - ppor. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowaw - 2 BATALION - - (29 VII-3 IX 1944) - -
  Gościełło - - - por. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - - (6-16 IX 1943) -
  Gotówka Antoni - s. Józefa ur. 1919 r. - p. 15 II 1945 - szer. - - - - - -
  Górniak Władysław - s. Tomasza ur. 1895 r. - p. 8 II 1945 - szer. - - - - - -
  Górski Czesław - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Górski Stanisław - s. .Jana ur. 1923 r. - p. 2 II 1945 - chor - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA MOŹDZIERZY 82 MM - (29 XII 1944-7 II 1945) - -
  Górski Stanisław - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Górski Witold - s. Stanisława - - plut - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Górzyński Stanisław - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Grabasz Adolf - s. Józefa ur. 1911 r. - p. 3 III 1945 - szer. - - - - - -
  Grabczak Eugeniusz - s. Pomiana ur. 1908 r. - 2 VIII 1944 - chor. - Zaginął bez wieści - Dowódca plutonu - 2 BATALION - PLUTON ŁĄCZNOSCI - (10 VI 1943-18 VIII 1944) -
  Grabczuk Jan - s. Wawrzyńca - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Grabias Józef - s. Piotra - - chor. - Dowódca 1 plutonu ogniowego - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA ARTYLERII 76.MM - (8 V 1945-?) - -
  Grabowska Maria - c. Pawła - - ppor. - Felczer - - KOMPANIA SANITARNA - (6 IX-29 XI 1943) - -
  Grabowski Jan - s. Teodora ur. 1904 r. - 12 X 1943 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Grabowski Rafał - s: Wacława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Grabowski Stanisław - s. Andrzeja - - plut. - - - - Krzyż Grunwaldu III kl. - -
  Grabowski Władysław - s. Michała - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Grabowy Franciszek - s. Pawła ur. 1923 r. - p. 22 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Grabowy Karol - s. Marcelego - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Graczow Jan - s. Jana ur. 1926 r. - p. 16 IV 1945 - plut. - - - - - -
  Graczyk Edward - s. Jana - - ppor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (12 IV 1945-?) - -
  Grajczel Roman - s. Jana - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Greba Michał - s. Franciszka - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (15-20 IV 1945) - -
  Greczychin Jan - - - kpt. - Dowódca batalionu - 2 BATALION - - (6--17 VIII 1944) - -
  Grejdan Jan - s. Aleksandra ur. ? - p. 26 VIII 1944 - st. szer. - - - - - -
  Gręba Michał - s. Franciszka ur. ? - p. 16 IV 1945 - chor. - - - - - -
  Groc Władysław - s. Jana ur. 1918 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Grocholski Franciszek - s. Andrzeja ur. 1923 r. p. 1 V 1945 - - szer. - - - - - -
  Grocholski Józef - s. Mikołaja - - kan. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Grodzki Marceli - s. Michała ur.. 1908 r. - p. 31 X 1944 - szer. - - - - - -
  Grodzki Mieczysław - s. Piotra - - sierż. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Grodż Michał - s. Franciszka ur. 1921 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Gromadzki Edward - - - plut. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (27 XII 1943-26 II 1944) - -
  Gromek Adam - s. Michała - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (?-23 IX 1944) - Krzyż Walecznych -
  Gromek Franciszek - s. Jana Uf. 1917 r. - p. 26 VIII 1944 - kpr. - - - - - -
  Grosfeld Leopold - s. Józefa - - b/s - Adiutant - - - (8 VI-5 VII 1943) - -
  Groskopf Józef - s. Zygmunta - - ppor. . - Lektor pułku - wykładowca - - - (30 III 1945-?) - Krzyż Grunwaldu III kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Grosman - - - kpr. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (28 VII 1943-?) - -
  Gross Konstanty - s. Jana - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Groszko vel Gruszko Jan - s. Antoniego ur. 1907 - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Grubner Leopold - s. Henryka - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - (2 IX-12 X 1943) - -
  Grunberg Julian - s. Mojżesza - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 3 BATALION - 3 KOMPANIA MOZDZIERZY 82 MM - (20 XII 1943-16 IV 1944) - -
  Grużewski Stanisław - s. Stanisława ur. 1911 r. - 12 X 1943 - plut. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Grybło Jan - s. Gabriela ur. 1900 r. - p. 26 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Gryczan Romuald - s. Kazimierza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gryczychin Jan - - - kpt. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw liniowych - 3 BATALION - - (31 VII-6 VIII 1944) - -
  Gryćko Michał - s. Jana ur. 1921 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Grykałowski Stanisław - s. Andrzeja - - chor. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Grykałowski Stanisław - s. Franciszka - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNY,CH - (19 III 1945-?) - -
  Grylak Paweł - s. Leona - - por. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (?-28 III 1944) - -
  Gryniewicz Wacław - s. Bazylego ur. 1923 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Grysiak Michał - s. Andrzeja ur. 1907 r. - p. ,26 VIII 1944.. - szer. - - - - - -
  Gryszczuk Jan - s. Nikona ur. 1918 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Gryszkiewicz Edmund - s. Michała - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gryszyn Aleksander - s. Włodzimierza ur. 1905 r. - p. 1 VIII 1944 - kpt. - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw rozpoznawczych - - - (16 IV--ć6 VIII 1944) - Order Wielkiej Wojny Ojczyźnianej I st. -
  Gryś Jan - s. Piotra ur. 1900 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Gryzan Edward - s. Antoniego ur. 1903 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Gryżewski Konstanty - s. Wincentego - - mjr - Szef Sztabu - - - (29 V 1943-?) - -
  Grządkowski Konstanty - s. Jana ur. 1920 r. - p. 10 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Grzesiak Adam - S. Michała ur. 1924 r. - p. 24 X 1944 - kpr. - - - - - -
  Grzesiuk Feliks - s. Tomasza - - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Grzeszczuk Władysław - s. Józefa - - plut. - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Grzyb Aleksander - . s. Aleksandra ur. 1909 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Grzyb Witold - s. Andrzeja - - szer. - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Grzybała Bolesław - s. Jana - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Grzybowski Antoni - s. Włodzimierza - - ppor. - Dowódca kompanii - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - (4-12 X 1943) - -
  Grzybowski Piotr - s. Donata - - por. - Mlodszy technik artylerii - - WARSZTAT RUSZNIKARSKI - (18-26 IX 1943) - -
  Grzystek Józef - s. Wojciecha - - kan. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Grzywacz Stanisław - s. Aleksandra - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gudking Adolf - s. Chaima ur. 1926 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Guk Eugeniusz - s. Szymona - - p.o. chor. - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (20 VI 1943-1) - -
  Gulewicz Donat - s. Piotra ur. 1919 r. - p. 22 X 1944 - sierż. - - - - Order Sławy III st. - -
  Gumienniczek Józef - s. Ignacego ur. 1901 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Gumienny Jan - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gumienny Józef - s. Bazylego - - sto szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gumienny Władysław - s. Antoniego - - ppor. - Dowódca plutonu - 2 BATALION - PLUTON ARTYLERII 45 MM - (19 I 1944-?) - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Gurgurewicz Edward - s. Józefa - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - - KOMPANIA. TRANSPORTOWA - (8-11 I 1944, 6 II-29 XI 1944) - -
  Gurwicz Samuel - s. Salomona - - por. - Dowódca kompanii - - KOMPANIA SANITARNA - (6 VII 1943-28 XII ,1944) - -
  Gus Haim - s. Haima ur. 1907 r. - zm. 15 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Gusiew Ksienofon - s. Grzegorza - - por. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw liniowych - l BATALION - - (18 VI-7 IX 1944) - -
  Guss Leon - - - st. sierż. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (31 X 1943-?) - -
  Gut Julian - s. Jana ur. 1921 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Gut Tadeusz - s. Władysława - - chor. - - - - Order Czerwonej Gwiazdy - -
  Guterman Józef - s. Dawida - - ppor - Instruktor propagandy artystycznej - - - (30 XI 1943-29 IX 1944) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Gutman Izaak - s. Salomona - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Gutowski Władysław - S. Władysława ur. 1905 r. - p. 28 X 1944 - szer. - - - - - -
  Gutt Tadeusz - s. Władysława - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - - (15 1-12 VII 1944) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Guttman-Lewkowicz Mojżesz - s..Markusa ur. 1907 r. - p. 15 IX 1944 - kpr. - - - - - -
  Guz Chaim - - - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Guzik Kazimierz - - - kpr - - - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - -
  Hafta Izrael - S. Szlamy ur. 1920 r. - p. 2 II 1945 - szer. - - - - - -
  Hajdasz Szczepan - s. Jana - - kpr.. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Hajduk Jan - - - plut. - Dowódcy plutonów - KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - - (10 X 1944-?) - -
  Hajduk Tadeusz - s. Stefana ur. 1921 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Hajdukiewicz Franciszek - s. Stanisława ur. 1922 r. - 16 IV 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Hajdukiewicz Stanisław - s. Juliana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Hajdusz Teodor - s. Sergiusza - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Hajdysz Teodor - s. Ambrożego - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Halankiewicz Julian - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Halicki Baltazar - s. Ignacego - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (31 V-19 X 1943) . - -
  Halicki Michał - s. Stanisława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Halusza Tomasz - s. Tomasza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Hałaburda Zygmunt - s. Izydora - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Hałda Stanisław - s. Józefa ur. 1923 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Hałda Władysław - s. Jana ur. 1925 r. - zm. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Hałdas Bronisław - s: Józefa - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Hankiewicz Irena - c. Emila - - chor. - Instruktor propagandy - - - (21 V - 12 VII 1944) - -
  Harbrot Szmul - s. Herycyka ur. 1923 r. - p. 3 II 1945 - szer. - - - - - -
  Harchoła Władysław - s. Karola - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Harkusza Paweł - s. Leona - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Hauser Hersz - s. Dawida ur. 1926 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Hawryluk Karol - s. Juliana ur. 1923 r. - p. 1611 1945 - kpr. - - - - - -
  Hecht Marceli - s. Pawła - - ppor. - Mlodszy lekarz - - KOMPANIA SANITARNA - (29 VI-12 X 1943) - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Order Czerwonej Gwiazdy
  Hejman Wacław - s. Mieczysława - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNY,CH - (21 X 1943-18 VIII 1944) - -
  Heldenreieh Wojciech - s. Walentego ur. 1918 r. - p. 26 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Heller Pinkus - s. Samuela ur. 1915 r. - p. 28 X 1944 - kpr. - - - - - -
  Helman Mojżesz - s. Józefa - - szer - - - - Krzyż Walecznych - -
  Helman Mojżesz - s. Judy - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Hendiger Tadeusz - s. Klemensa - - sl. sierż. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Henryk Morawski - s. Jana - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNY,CH - (161-'9 II 1945) - -
  Herman Franciszek - s., Bronisława ur. 1926 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Hersik Ignacy - s. Hermana ur. 1924 r. - 12 X 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Hładki Władysław - s. Pawła ur. 1924 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Hoffman Arkadiusz - s. Michała - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (23 II 1945-?) - Krzyż Walecznych -
  Hollender Stanisław - s. Józefa - - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Hołdej Józef - s. Jana - - szer. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Hołojda Jan - s. Kazimierza - - st. szer. - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Hołowacz Mieczysław - s. Piotra - - ppor. - Dowódca 2 plutonu - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 12O MM MOŹDZIERZY - (26 III 1945-?) - -
  Hołownia Aleksander - s. Pawła ur. 1922 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Hołowski Teodor - s. Mikołaja - - ppor. - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - (30 111-12 IV 1945) - Krzyż Walecznych -
  Hołubek Władysław - s. Michała ur. 1919 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Hołylak Feliks - s. Mikołaja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Honikman Szmul - s. Lejby - - ppor. - Kierownik apteki - - KOMPANIA SANITARNA - (8 IV 1944-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Hopenhaim Edward - s. Abrama - - ppor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - ~31 III 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Horn Eugeniusz - s. Szlomy - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Horodyński Stanisław - s. Szczepana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Horowitz Adolf - s. Dawida ur. 1918 r. - p. 16 IV 1945 - chor. - - - - - -
  Horowitz Michał - s. Azjasza - - chor. - Szef uzbrojenia - - - (14 I 1945-?) - Krzyż Walecznych -
  Horwitz Adolf - s. Dawida - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - (26 II-20 IV 1945) - -
  Horwitz Michał - s. Azjasza - - chor. - Mlodszy technik uzbrojenia - - WARSZTAT RUSZNIKARSKI - (19-26 II, 29 V 1944-14 I 1945) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Horyt Jan - s. Michała - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Hossa Stanisław - s. Jana ur. 1925 r. - p. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Hrabia Julian - s. Stanisława ur. 1900 r - p. 13 X 1943 - plut. - - - - - -
  Hrabia Kazimierz - s. Juliana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Hrynda Paweł - s. Jana ur. 1905 r. - 26 VIII 1944 - plut. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Hryniewicz Antoni - s. Grzegorza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Hubicki Tymoteusz - s. Jana ur. 1913 r. - p. 16 IV 1945 - kpr. - - - - - -
  Hul Adolf - s. Józefa ur. 1918 r. - p. 13 X 1943 - szer. - - - - - -
  Hun Piotr - s. Agafii ur. 1918 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Hunek Zygmunt - s. Józefa - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Hunk Zygmunt - - - p.o. kpr. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (3 V 1945-?) - -
  Huruk Stanisław - s. Ignacego ur. 1912 r. - zm. 22 II 1945 - sto sierl. - - - - - -
  Hutor Michał - s. Jana ur. 1921 r. - p. 1 V 1945 - szer - - - - - -
  Hypta Władysław - s. Andrzeja ur. 1914 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Ignacik Józef - s. Wincentego ur. 1911 r. - p. 27 X 1944 - szer. - - - - - -
  Ignaczak Jan - s. Józefa - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Ignatowicz Alfred - s. Michała ur. 1898 r. - 12 X 1943 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Ilewicz Konstatny - s. Kazimierza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Ilnicki Józef - s. Kornieja - - chor. - Dowódca plutonu - l BATALION - 2 KOMPANIA PIECHOTY - (7 XJ944-1 III 1945) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Ingrelski Jan - s. Jana ur. 1919 r. - zm. 16 III 1945 - szer. - - - - - -
  Iskra Franciszek - s. Kazimierza ur. 1923 r. - p. 811 1945 - szer. - - - - - -
  Iszora Józef - s. Józefa ur. 1909 r. - p. 1 V 1945 - szer. - - - - - -
  Iwaciuk Józef - s. Grzegorza ur. 1921 r. - p. 15 IX 1944 - sI. szer. - - - - - -
  Iwan Jan - s. Piotra ur. 1919 r. - 2 VIII 1944 - st. szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Iwanicki Antoni - s. Adama ur. 1921 r. - zm. 12 II 1945 - szer. - - - - - -
  Iwanowski Teodor - s. Łukasza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Iwańczyszuk Jan - s. Jakuba - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Iwaszkiewicz Michał - s. Andrzeja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Iwaszkiewicz Mikołaj - s. Stefana .ur. 1916 r. - 15 IX 1944 - kan. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Iwaszuk Maciej - s. Jakuba - - chor - Dowódca plutonu - PLUTON SAPERÓW - - (29 IX 1944-?) - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Iżykowski Bolesław - s. Sylwestra ur. 1917 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jabłonowski Jan - s. Antoniego - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 3 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (?-9 II 1945) - -
  Jabłoński Stefan - s. Stanisława ur. 19'11 r. - 26 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jacek Jerzy - - - kpr. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (4-28 XII 1944) - -
  Jachowicz Stanisław - s. Antoniego ur. 1914 r. p. 15 IX 1944 - - szer. - - - - - -
  Jackowski Franciszek - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jackowski Stanisław - s. Jana ur. 1918 r. - 12 X 1943 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jackowski Stanisław - s. Franciszka ur. 1920 r. - p. 14 III 1945 - szer. - - - - - -
  Jacyno Józef - s. Konstantego ur. 1915 r. - p. 8 II 1945 - kpr. - - - - - -
  Jacyno Władysław - s. Józefa ur. 1909 r. - p. 16 IV 1945 - kpr. - - - - - -
  Jadoch Jan - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jagas Wacław - s. Alfreda - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 KOMPANIA FIZYLIEROw - - (2 IX 1943-28 III 1944) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Jagiełło Antoni - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jagiełło Antoni - s. Piotra ur. 1928 r. - p. 28 X 1944 - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jagodziński Czesław - s. Antoniego ur. 1922 r. - p. 8 II 1945 - szer. - - - - - -
  Jagusiński Stanisław - s. Jana ur.? - 2 VIII 1944 - chor. - Zaginął bez wieści - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - (26 II-18 VIII 1944) -
  Jagusiński Stanisław - s. Karola - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jakimionok Stanisław - s. Konstantego - - por - Dowódca batalionu - 2 BATALION - - (20 XII 1943-5 I 1944) - -
  Jakimko Zbigniew - s. Jana ur. 1905 T. - 19 II 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jakimowicz Apolinary - s. Zygmunta ur. 1921 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Jakimowicz Hieronim - s. Klemensa - - sto sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jakimowicz Władysław - s. Jana ur. 1919 r. - p. 26 VIII 1944 - st. szer. - . - - - - -
  Jakubczak Antoni - s. Anitoniego ur. 1899 r. p. 17 IV 1945 - - plut. - - - - - -
  Jakubczyk Józef - - - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jakubczyk Piotr - s. Adama - - ppor. - Adiutant - - - (26 II-23 XI 1944) - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Jakubczyk Wiktor - s. Osypa - - szer. - - - - Medal "Za Odwagę" - -
  Jakubowicz Icek - s. Majera ur. 1905 r. - 28 IV 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jakubowicz Jan - s. Borysa ur. 1910 r. - p. 12 X 1943 - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (27 VIII-12 X 1943) - -
  Jakubowski Edward - s. Mieczysława ur. 1921 r. p. 12 X 1943 - - kpr. - - - - - -
  Jakubowski Józef - s. Leona ur. 1919 r. - p. 29 VII 1944 - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA MOŹDZIERZY 82 MM - (10 II-29 VIII 1944) - -
  Jakubowski Marian - s. Jakuba ur. 1906 r. - zm. 27 VII 1944 - szer. - - - - - -
  Jakubowski Władysław - s. Aleksandra ur.? - 2 VIII 1944 - chor. - Zaginął bez wieści - Lektor pułku - wykładowca - - - (11 1-18 VIII 1944) -
  Jakułowicz Jan - s. Stanisława - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jamrozek Jan - - - szer. . - - - - Krzyż Walecznych - -
  Jan Kozłowski - s. Bartłomieja - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (21 VIII 1943-?) - -
  Jancewicz Józef - s. Wiktora - - chor. - Dowódca plutonu - l BATALION - 2 KOMPANIA PIECHOTY - (18 X 1944-16 II 1945) - -
  Janczewski Czesław - s. Jana ur. 1923 r. - 3 III 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Janczuk Tadeusz - s. Stanisława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Janczyszyn Jan - s. Wawrzyńca - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Janik Franciszek - s. Ignacego ur. 1910 r. zm. 22 IX 1944 - - sto sierż - Dowódca plutonu - l BATALION - PLUTON ARTYLERII 45 MM - (4 XII 1943-23 IX 1944) - -
  Janiszewski Mieczysław - s. Stanisława ur. 1920 r. - p. 26 VIII 1944 - ppor. - Dowódca kompanii - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (10 VII-26 VIII 1944) - Krzyż Virtuti Militari V kl. -
  Janiszewski Rudolf - s. Adolfa - - - szer. - - - - - -
  Jankiewicz Józef - s. Michała - - ppor. - Dowódca plutonu - l BATALION - 2 KOMPANIA PIECHOTY - (26 II-7 VII 1944) - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Jankowski Antoni - s. Stanisława ur. 1923 r. - 16 IV 1945 - szer. . - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jankowski Michał - s. Antoniego ur. 11915 r. - p. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Jankowski Piotr - s. Stanisława - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Jankowski Romuald - s. Kazimierza ur. 1924 r. - 14 IX 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jankowski Walerian - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Janowski Alfred - s. Władysława - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Janulewicz Kazimierz - s. Józefa - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Janulewicz Stanisław - s. Michała - - bomb. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Janulewicz Stanisław - s. Michała - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Januszkiewicz Józef - s. Gracjana - - sierż. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (2? XI 1944-?) - Krzyż Walecznych -
  Januszkiewicz Michał - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jańczuk Włodzimierz - s. Teodora ur. 1911 r. p. 12 X 1943 - - szer. - - - - - -
  Jarema Władysław - s. Bazylego - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jaremak Antoni - s. Edwarda - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jaremczuk Stefan - s. Stefana ur. 1914 It'. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jarmolik Romuald - s. Antoniego - - por. - Szef zaopatrzenia finansowego - - - (19 IV-7 V 1945) - -
  Jarmulkowicz Paweł - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jarmułowicz Jan - s. Eliasza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jarnusz Stefan - s.Fiodora ur. 1916 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jarocki Henryk - s. Kazimierza - - szer. - - - - Medal "Za bojowe Zasługi" - -
  Jarocki Paweł - - - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jarocki Stanisław - s. Waleriana ur. 1923 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jarosław Paweł - s. Dawida ur. 1917 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jarosz Kazimierz - s. Wojciecha ur. 1921 r. - p. 2 II 1945 - szer. - - - - - -
  Jarosz Stefan - s. Wincentego - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jarzębski Józef - s. Ludwika - - plut. pchor. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Jasiewicz Feliks - s. Antoniego ur. 1906 r. - p. 2 III 1945 - szer. . - - - - - -
  Jasiński Feliks - s. Stanisława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jasiński Leon - s. Józefa - - por. - Szef służby chemicznej - - - (6 VI 1943-?) - -
  Jasiński Mieczysław - s. Piotra ur. 1920 r. - 2 VIII 1944 - kpr - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jasiński Mikołaj - s. Karola - - kpr. - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Medal "Za Odwagę" - -
  Jasiński Stanisław - s. Stefana ur. 1922 r. - p. 8 II 1945 - szer. - - - - - -
  Jasiński Stanisław - s. Karola - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jasiukiewicz Czesław - s. Stanisława - - sierż. - Dowódca plutonu - 2 BATALION - PLUTON ŁĄCZNOSCI - (4 III 1945-?) - Krzyż Walecznych -
  Jaskółka Władysław - s. Jana - - plut. - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Order Czerwonej Gwiazdy - -
  Jastrzębski Piotr - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jastrzębski Piotr - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jastrzębski Tadeusz - s. Bazylego ur. 1925 r. - p. 16 II 1945 - kpr. - - - - - -
  Jaszkiewicz Marian - s. Leona - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jaśkiewicz Bolesław - s. Franciszka ur. 1920 r. p. 16 II 1945 - - szer. - - - - - -
  Jaświan Stanisław - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jawelski Jan - s. Justyna - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jawor Walenty - s. Hilarego - - chor. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (26 X 1943-13 III 1944) - -
  Jaworski Józef - s. Antoniego ur. 1923 r. - 15 IV 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jaworski Michał - s. Antoniego - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jaworski Michał - s. Jana ur. 19'06 r. - zm. 3 III 1945 - szer. - - - - - -
  Jaworski Stefan - s. Józefa ur. 1919 r. - 16 IV 1945 - sierż . - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jegentowicz Stanisław - s. Józefa ur. 1920 r. p. 26 VIII 1944 - - por. - Dowódca kompanii - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - (19 X 1943-26 VIII 1944) - -
  Jendzyj Jan - s. Franciszka ur. 1901 r. - p. 22 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Jenner Adam - s. Władysława - - chor. - Dowódca plutonu - l BATALION - 2 KOMPANIA PIECHOTY - (27 XII 1943-5 I 1944) - -
  Jeremczuk Paweł - s. Stefana - - szer. - - - - Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jeremicz Kazimierz - s. Pawła - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (151-22 IX 1944) - -
  Jermakowicz Józef - s. Szymona - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jesion - - - sierż. pchor. - Dowódcy plutonów - 2 KOMPANIA FIZYLIEROw - - (?-112 X 1943) - -
  Jezionek Władysław - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jeż Jan - s. Józefa ur. 1920 r. I - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Jeż Stanisław - s. Józefa - - sierż. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (27 X 1944-?) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Jędorowicz Tomasz - s. Jana ur. 1919 r. - 13 IX 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jędrzejewski Piotr - s. Michała ur. 1923 r. - p. 8 II 1945 - szer, - - - - - -
  Jolles Stanisław - s. Michała ur. 1910 r. - p. 26 VIII 1944 - ppor. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - - (21 V-26 VIII 1944) - Krzyż Walecznych -
  Jolles Szymon - s. Michała - - ppor. - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 12O MM MOŹDZIERZY - (2 VII 1944-14 I 1945) - -
  Józak vel Jeżak Tomasz - s. Piotra ur. 1902 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Józef Kowalski - s. Piotra - - szer. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych . - l BATALION - 1 KOMPANIA MOZDZIERZY 82 MM - (21 VIII 1943-?) - -
  Józepczuk Konstanty - s. Jana ur. 1916 r. - p. 12 X 1943 - szer. . - - - - - -
  Jóżkiewicz Marian - s. Leona - - bomb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Juchniewicz Jan - s. Antoniego - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Juralewicz Czesław - s. Józefa ur. 1925 r. - 2 II 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Juraszek Jan - s. Pawła ur. 1901 r. - 12 X 1943 - kpr. . - Zaginął bez wieści - - - - -
  Juraszek Rudolf - s. Karola - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (26 II 1945-?) - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Jurczak - - - kpr. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (?-28 VII 1943) - -
  Jurczak Aleksander - s. Aleksego - - kpI' - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Jurewicz Romuald - - - sierż. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA MOZDZIERZY 82 MM - (10 VIII *-14 XII 1943) - -
  Jurewicz Teofil - s. Adama ur. 1904 r. - p. 13 X 1943 - szer. - - - - - -
  Jurgielewicz Sergiusz - s. Jana ur. 1906 r. - 16 IV 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Jurkowski Mieczysław - s. Ludwika - - ppor. - Dowódca batalionu - 3 BATALION - - (4-15 VI 1943) - -
  Jurkowski Władysław - s. Ludwika - - ppor. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw liniowych - 3 BATALION - - (11 VII-29 VIII 1943) - -
  Juszczak Stefan - s. Prokopa ur. 1922 r. - 2 VIII 1944 - st. szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Juszkiewicz Witold - s. Juliana - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (9 XII 1944-27 III 1945) - -  Żródło: "Drugi Berliński" - Andrzej Krajewski

   


  24 grudnia 2006 r. - 27 maj 2011 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005