<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje

 • Pod komendą "Gozdawy" 1 VIII - 4 X 1944 r.
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska K - P
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska R - Ż
 • Sturmwind - Wicher
 • 18 Kołobrzeski Pułk Piechoty
 • 22 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 36 Łużycki Pułk Piechoty
 • 5 Kołobrzeski Pułk Piechoty
 • 38 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 49 Pułk Piechoty
 • AK Lwów - wycinek południowo-wschodni
 • Płońsk i Ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939 – 1956
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska K - O
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska P - Ż
 • Kołobrzeg - marzec 1945
 • 29 Pułk Piechoty
 • 32 Budziszyński Pułk Piechoty
 • 1 Brygada Artylerii Armat
 • 26 Drezdeński Pułk Piechoty nazwiska A - N
 • 26 Drezdeński Pułk Piechoty nazwiska O - Ż
 • 40 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Ludobójstwo w województwie tarnopolskim
 • 15 Pułk Piechoty
 • Tajne nauczanie w powiecie koneckim
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska K - O
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska P - Ż
 • 17 Pułk Piechoty
 • 37 Pułk Piechoty
 • 25 Pułk Piechoty
 • Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie
 • 9 "Drezdeńska" Dywizja Piechoty
 • Powiat rypiński 1939 - 45
 • 4 brygada artylerii przeciwpancernej
 • 34 Budziszyński Pułk Piechoty
 • 11 Pułk Piechoty
 • Polegli w walce z UPA
 • 37 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Kaźń profesorów lwowskich - lipiec 1941
 • Miejsca pamięci narodowej - Janowiec Wielkopolski
 • 28 Pułk Piechoty
 • Suwalszczyzna 1939 - 44 Nazwiska A - Ł
 • Suwalszczyzna 1939 - 44 Nazwiska M - Ż


 • 2 Berliński Pułk Piechoty
  Nazwiska K - O

  (opracowanie własne )


  Formowany na podstawie rozkazu organizacyjnego z dnia 14 maja 1943 r. w Sielcach. Wchodził w skład 1 dywizji piechoty im. Tadeusza Kościuszki.  Szlak bojowy 2 Berlińskiego Pułku Piechoty  LISTA NAZWISK - zawiera 3178 osób - dane z lat 1944 - 45

  Kacimel Mieczysław - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kaczanowski Józef - s. Józefa ur. 1912 r. - 16 IV 1945 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kaczanowski Józef - s. Wincentego - - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kaczkowski Franciszek - s. Michała ur. 1921 r. p. 16 II 1945 - - chor. - Dowódcy plutonów - KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - - (30 XI 1944-27 II 1945) - -
  Kaczmarczyk Stanisław - s. Michała ur. 1915 r. - p. 14 XII 1944 - kpr. - - - - - -
  Kaczmarek Aleksander - s. Stanisława - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kaczmarek Jan - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kaczor Jan - s. Michała ur. 1924 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kaczor Piotr - s. Maksyma ur. 1915 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kaczorowski Adam - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kaczorowski Henryk - s. Wacława - - kan. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kaczorowski Stanisław - s. Ferdynanda ur. 1910 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kaczyński Jankiel - s. Zajwela ur. 1919 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Kaftan Włodzimierz - s. Wiktora - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kaftan Włodzimierz - s. Teodora - - kpr. - - - - Medal "Za Odwagę" - -
  Kajdanowicz Jan - s. Bolesława ur. 1927. r. - p. 20 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Kajetan Władysław - - - kpr. - Dowódca plutonu - 3 BATALION - PLUTON ŁĄCZNOSCI - (4 XII 1944-?) - -
  Kajraniec Jan - s. Wincentego ur. 1925 r. - 2 II 1945 - st. szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kaliciak Stanisław - s. Jana - - sto sierż. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kalinek Tadeusz - s. Kazimierza - - chor. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (8 XII 1944-1 III 1945) - -
  Kalinko Wacław - s. Stanisława ur: 1923 r. - 2 II 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kalinowski Marian - s. Jana ur. 1925 ,r. - 26 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kaliński Edward - s. Leona - - chor. - Dowódcy plutonów - KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - - (30 XI 1944-?) - -
  Kaliński Marian - s. Pawła ur. 1924 r . - p. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Kałuża Edmund - s. Wincentego - - bomb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kamiński Franciszek - s. Stanisława - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kamiński Franciszek - s. Stanisława - - ppor. - Instruktor propagandy - - - (20 XII 1944-30 III 1945) - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Kamiński Franciszek - s. Aleksandra - - ppor. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowaw - 2 BATALION - - (30 III - 1945-?) - -
  Kamiński Jan - s. Pawła ur. 1917 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kamiński Stanisław - s. Ludwika - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kamiński Tadeusz - s. Wincentego - - ppor. - Instruktor propagandy - - - (30 III 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Krzyż Walecznych
  Kamiński Wasyl - s. Demki - - kpr. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kancki Józef - s. Józefa ur. 1918 r. - 12 X 1943 - sierż. pchor. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kaniewski Jan - s. Jana - - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kaniewski Marian - s. Karola - - kpt. - - - Krzyż Walecznych - Order Czerwonej Gwiazdy - -
  Kaniewski Seweryn - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kaniowski Zygmunt - s. Teofila - - st. sierż. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kanonowicz Władysław - s.' Jana ur. 1914 r. - 2 VIII 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kapinos Stefan - s. Wojciecha - - por. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (9 III 1945-?) - Krzyż Walecznych -
  Kapłan Leon - s. Macieja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kapłoń Jan - s. Stanisława ur. 1921 r. - p. 12 111945 - szer. - - - - - -
  Kapusta Bolesław - s. Józefa ur. 1912 r. - p.26 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Kapusta Władysław - s. Michała - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Karaś Aleksander - s. Włodzimierza - - por. - Dowódca baterii - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 45-MM DZIAŁ PRZECIWPANCERNYCH - (27 III-4 V 1945) - Krzyż Virtuti Militari V kl. -
  Karaś Stefan - s. Feliksa ur. 1923 r. - p. 8 II 1945 - szer. - - - - - -
  Karbownik Stanisław - - - sierż. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (18 VI 1944-?) - -
  Karkułowski Władysław - s. Wincentego ur.' 1904 - 2 VIII.1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Karła Jan - s. Józefa - - bomb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Karmazyn Maurycy - - - p.o. kpr. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (22V 1944-?) - -
  Karneś. Jan - s. Józefa - - chor. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Karolczak Bolesław - s. Tytusa ur. 191'1 r. - p. 12 X 1943 - kpr, - - - - - -
  Karp Szaja - s. Borucha ur. 1913 r. - 2 VIII 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Karpiński Rudolf - s. Bazylego - - plut. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Karpowicz Edward - s. Ignacego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Karpowicz Michał - s. Józefa - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Karpowicz Michał - s. Wawrzyńca ur. 1910 r. 12 X 1943 - - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Karpowicz Stefan - s. Michała - - kpt. - Dowódca batalionu - 3 BATALION - - (15 X-2 XI 1943) - -
  Kasjaniuk Andrzej - s. Grzegorza ur. 1929 r. p. 23 IV 1945 - - ppor - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (22 II-18 IV 1945) I - -
  Kasjaniuk vel Kseniuk Andrzej - - - kpr. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (9 IX 1944-?) - -
  Kasperowicz Stanisław - s. Józefa - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kasprzak Piotr - s. Joachima - - chor - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kasztelan Władysław - s. Józefa ur. 1920 r. - p. 15 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Kaszyna Władysław - s. 'Piotra ur. 1909 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Katz Herman - s. Józefa ur. 1915 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Kaufman Abram - s. Jakuba ur. 1916 r. - p. 26 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Kawarski Marian - s. Józefa ur. 1907 r. - 15 IX 1944 - szer. : - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kawczyński Antoni - s. Antoniego - - ppor. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (4 V 1945-?) - -
  Kazimierczak Eugeniusz - s. Franciszka ur. 1924 r. 12 X 1943 - - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kazimierczak Franciszek - s. Józefa ur. 1914 p. 2 V 1945 - - st. szer, - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kazimierczuk Henryk - s. Teofila ur. 1918 r. - 16 IV 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kazimierski Aleksander - s. Antoniego - - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kazimór-Leduchowski Władysław - - - chor. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (2 IX-29 X 1943) - -
  Kądzielewski Edward - s. Stanisława - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (8 XII 1944-1 III 1945) - -
  Kądziołka Stanisław - s. Władysława - - st. ogn. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kędzierski Piotr - s. Wawrzyńca - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (19 X 1943-28 III 1944) - -
  Kędzior Józef - s. Władysława - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kędzior Michał - s. Józefa ur. 1907 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Kibort Henryk - s. Bronisława ur. 1923 r. - p. 16 II 1945 - szer, - - - - - -
  Kibort Ludwik - s. Bronisława ur. 1924 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Kida Władysław - s. Józefa ur. 1923 r. - p. 16 IV 1945 - szer - - - - - -
  Kidyba Piotr - s. Jana ur. 19'18 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Kieczyło Eugeniusz - - - kpr. - - - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - -
  Kieda Aleksander - s. Grzegorza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kieda Feliks - - - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kielar Franciszek - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kiełbasa Jan - s. Jakuba - - st. szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kierkiewicz Antoni - s. Hipolita ur. 1919 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Kierul Kazimierz - s. Andrzeja ur. 1912 r. p. 15 IV 1945 - - st. szer. - - - - - -
  Kierżko Piotr - s. Józefa ur. 1911 r. - p. 27 X 1944 - kpr. - - - - - -
  Kiewluk Antoni - s. Antoniego ur. 1901 r. - p. 16 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Kiewro vel Kierko Bronisław - s. Józefa ur. 1913 r. - p. 15 II 1945 - szer. - - - - - -
  Kijowski Jan - s. Mikołaja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kikot Jan - s. Bartłomieja ur. 1917 r. - p. 12 X 1943 - kpr. - - - - - -
  Kikowicz Wiktor - s. Franciszka - - chor. - Dowódca plutonu - 3 BATALION - 3 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - (11 VII 1944-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Kiliwnik Tomasz - s.Franciszka ur. 1899 r. - zm. 12 II 1945 - szer. - - - - - -
  Kimber Henryk - s. Franciszka - - plut - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kimber Wacław - s. Franciszka ur. 1914 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kimsa Jan - s. Adolfa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  King Bolesław - s. Aleksandra ur. 1922 r. - p. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Kirbaj Adam - ur. 1918 r. - 2 VIII 1944 - st. szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kirsz Józef - s. Antoniego ur. 1906 r. - p. 16 IV 1945 - st. szer. - - - - - -
  Kirszenbaum Michał - s. Samsona ur.? - 2 VIII 1944 - ppor. - Zaginął bez wieści - Dowódca plutonu - 2 BATALION - PLUTON SANITARNY - (6 IX 1943-18 VIII 1944) -
  Kiryk Grzegorz - s. Pawła ur. 1916 r. - p. 27 X 1944 - szer - - - - - -
  Kisiel Stanisław - s. Leona ur. 1919 r. - p. 12 X 1943 - kpr - - - - - -
  Kisiel Tadeusz - s. Grzegorza ur. 11926 r. - p. 13 IX 1944 - st. szer. - - - - - -
  Kisielewicz Bolesław - s. Andrzeja - - por. - Dowódca kompanii - 2 KOMPANIA FIZYLIEROw - - (7 V 1945-?) - -
  Kiszko Maksym - s. Jerzego ur. 1919 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kitajewski Antoni - s. Franciszka - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - (12 IV 1945-1) - -
  Kitajewski Stanisław - s. Franciszka ur. 1902 r. 2 VIII 1944 - - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Klajn Jakub - s. Uszera - - por. - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw łączności specjalnej - - - (9 XII-28 XII 1944) - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Krzyż Walecznych
  Klapper Henryk - s. Mojżesza ur. 1921 r. - p. 26 VIII 1944 - st. szer. - - - - - -
  Klara Władysław - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Klejn Jakub - s. Uszera - - chor. - Dowódca kompanii - 1 KOMPANIA FIZYLlEROW - - (1-14 IV 1944) - -
  Kleszniak Piotr - ur. 1908 r.. - 16 IV 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Klich Stanisław - s. Jana ur. 1918 r.~ - p. 16 II 1945 - ppor. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Klimaszewski Bolesław - s. Konstantego - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Klimaszewski Kazimierz - s. Józefa ur. 1902 r. - zm. 2 I 1945 - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Klimczyk Stanisław - s. Stanisława ur. 1926 r. - p. 23 X 1944 - sto szer. - - - - - -
  Klimionek Aleksander - s. Harytona ur. 1910 -r. - zm. 19 II 1945 - szer. - . - - - - -
  Klimowicz Jan - s. Macieja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Klimowicz Michał - s. Jana ur. 1918 T. - zm. 3 III 1945 - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Klimowicz Władysław - s. Władysława - - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kliszewski Franciszek - s. Mariana' ur. 1899 r. 12 X 1943 - - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kloc Jakub - s. Jana - - ogn. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Klonowski Anatol - s. Wiktora ur. 1907 r, - 12 X 1943 - plut. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Klonowski Tadeusz - s. Antoniego - - chor. - Dowódca plutonu - l BATALION - 2 KOMPANIA PIECHOTY - (30 XI 1944-?) - Krzyż Walecznych -
  Klukoić Bolesław - s. Kazimierza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kluziak Antoni - s. Ignacego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kłapouchy Władysław - s. Tomasza ur. 1919 r. - p. 26 VIII 1944 - kpr. - - - - - -
  Kłobuszyński Tadeusz - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kłos Stanisław - - - ppor. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - - (?-11 V 1944) - -
  Kłysz Franciszek - s. Tomasza - - ppor. - - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Order Wielkiej Wojny Ojczyźnianej II st. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Kłysz Franciszek - s. Józefa - - ppor. - Adiutant - - - (23 XI 1944-?) - -
  Kłysz Stanisław - s. Tomasza - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kmieciński Bolesław - s. Romana - - chor. - Dowódca kompanii - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (17 III 1945-?) - -
  Kmiotek Szymon - s. Andrzeja - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Knec Czesław - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kniaziewicz Wojciech - s. Józefa ur. 1920 r. - p. 27 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Knieja Józef - s. Wawrzyńca - - chor. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - - (8-27 I 1945) - -
  Knietko Siemion - - - kpr. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (18 VIII 1944-?) . - -
  Kniołek Tadeusz - s. Stanisława ur. 1925 r. p. 2 II 1945 - - st. szer. - - - - - -
  Knipacan Kazimierz - s. Uljana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Knoll Aleksander - s. Mariana - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kobera Bronisław - s. Stanisława - - bamb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kobrynawicz Stefan - s. Mikałaja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kobuszewski Florian - s. Stanisława - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kobyliński Ryszard - s. Edmunda - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (31 III 1945-?) - Krzyż Walecznych -
  Kobyra Edward - s. Józefa - - szer. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kochanowski Józef - s, Mikołaja ur. 1912 r. - 18 II 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kochman Teodor - s. Szymona - - sto sierż. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kocik Bronisław - s. Jana ur. 1924 r. - p. 26 VIII 1944 - kpr. - - - - - -
  Kocioł Józef - s. Jana - - st. szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Koczałka Emilian . - s. Kazimierza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Koczan Stanisław - s. Dominika - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Koczocik Władysław - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Koczurek Jan - s. Józefa ur. 1921 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Koftun vel Kowtun Bazyli - s. Andrzeja - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kogen Eliasz - s. Dawida ur. 1919 r. - p. 16 II 1945 - kpr. - - - - - -
  Kogucik Józef - s. Piotra ur. 1910 r. - p. 8 II 1945 - szer. - - - - - -
  Kolada Paweł - s. Bazylego - - sierż. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - 3 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (16 XI 1944-?) - Krzyż Virtuti Militari V kl. -
  Kolada Wiktor - s. Teodara - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kolado Aleksanders - s. Jana ur. 1919 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kolasa Józef - s. Jana - - kpt. - Starszy adiutant batalionu - szef sztabu - 3 BATALION - - (3 V 1945-?) - Krzyż Walecznych -
  Kolasko Onufry - s. Timofieja - - por. - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (30 VIII 1943-20 III 1944) - -
  Kolenda Jan - s. Józefa - - bamb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Koliński Edward - s. Leona - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - (7 XII 1944-?) - -
  Kolonych Innocenty - s. Siemiona ur. 1918 r. 2 VIII 1944 - - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kołaba Józef - - - chor. - Dowódcy plutonów - KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - - (27 XII 1943-?) - -
  Kołacz - - - plut. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - - (22 XI 1943-?) -
  Kołacz Michał - s. Michała - - chor. - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (8-14 IV 1944) - -
  Kołaczyński Józef - s. Antoniego - - ppor. - Dowódca plutonu - 2 BATALION - PLUTON SANITARNY - (6 VIII 1944-?) - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Kołatka Edward - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kołczyk Marian - s. Mikołaja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kołodziej Karol - s. Mieczysława - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (25 II 1945-?) - Krzyż Virtuti Militari V kl. -
  Kołpak Aleksander - s. Aleksandra - - kpr. - - - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - -
  Kołtowski Józef - s. Jana ur. 1922 r. - 2 II 1945 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kołtun Pinkus - s. Hersza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kołtun Piotr - - - kpr. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Komar Michał - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Komes Jan s. Józefa - - - chor. - Dowódca plutonu - 3 BATALION - PLUTON ŁĄCZNOSCI - (9 XII 1944-?) - -
  Konarek Józef - s. Józefa - - plut. - Dowódca 2 plutonu - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 12O MM MOŹDZIERZY - (17 XII 1944-?) - -
  Konarski Józef - s. Filipa ur. 1911 r. - p. 8 II 1945 - szer. - - - - - -
  Konarzewski Czesław - s. Antoniego ur. 1919 r. - p. 24 X 1944 - st. szer. - - - - - -
  Konarzewski Wacław - s. Józefa - - bomb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Koncowik Józef - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kondej Henryk - s. Piotra ur. 1922 r. - zm. 24 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Kondracewicz Izydor - s. Jana - - kpr. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (9 XII 1944-?) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Kondraciuk Wasyl - s. Jana ur. 1908 r. - p. 24 X 1944 - szer. - - - - - -
  Kondracki Feliks - s. Mitruka - - mjr - Zastępca dowódcy pułku do spraw liniowych - - - (8 IV-3,1 VII 1944) - -
  Kondratowicz Witalis - s. Zygmunta - - płk - Szef Sztabu - (6 VI 1943-8 IV 1944) - Krzyż Walecznych - Order Czerwonej Gwiazdy - -
  Kongiel Jerzy - s. Stanisława - - szer. - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Medal "Za Odwagę" - -
  Konieczny Michał - s. Antoniego - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Koniewski Marian - s. Karola - - kpt. - Kwatermistrz - - - (15 X 1943~16 II 1944) - -
  Koniewski Włodzimierz - - - por. - Starszy adiutant batalionu - szef sztabu - 3 BATALION - - (24 X-26 X 1943) - -
  Konikowski Marian - s. Mateusza ur. 1923 r. - p. 12 X 1943 - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNY,CH - (21 VIII-12 X 1943 *) - -
  Konkiel Eugeniusz - s. Jana - - ogn - - - - Krzyż Walecznych - -
  Konon Michał - s. Fabiana - - kan, - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kononowicz Józef - s. Konstantego ur. 1914 r. - p. 16 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Konopiński Eugeniusz - s. Grzegorz,a - - szer - - - - Krzyż Walecznych - -
  Konopko Adolf - s. Macieja ur. .1919 r. - 12 X 1943 - kan - Zaginął bez wieści - - - - -
  Konopko Ryszard - s. Bronisława ur. 1923 r. - zm. 9 n 1945 - kpr. - - - - - -
  Konowałow Włodzimierz - - - kpt. - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw rozpoznawczych - - - (6 VIII 1944-?) - -
  Kopczacki Kazimierz - s. Franciszka - - st. sierż. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (18 VII 1944-?) - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Kopczuk Emilian - s. Stefana - - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (2 XI 1944-8 II 1945) - -
  Kopczyk Jan - s. Aleksandra ur. '1919 r. - p. 24 X 1944 - szer. - - - - - -
  Kopczyński Jarosław - s. Jana - - chor. - Dowódca 1 plutonu - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 45-MM DZIAŁ PRZECIWPANCERNYCH - (7 X 1944-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Kopeć Jan - s. Pawła ur. 1918 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Koper Michał - s. Beniamina - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Koper Michał - s. Wawrzyńca - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Korbiełło Grzegorz - s. Mikołaja ur. 1906 r. 2 VIII 1944 - - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kordon Józef - - - szer, - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kordyjaka Grzegorz - s. Teodora ur. 1918 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Korebła Zygmunt - s. Ludwika ur. 1921 r. - 12 X 1943 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Korn Jakub - s. Szlomy ur. 1898 r. - p. 13 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Korowacki Bolesław - s. Piotra ur. ,1929 r. - p. 12 II 1945 - szer. - - - - - -
  Korta Jan - s. Józefa - - szer. . - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Korusiewicz Wacław - s. Adama - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Korwiel Józef - s. Jana - - ppor. - Dowódca kompanii - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (~3 1-26 II 1945) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Korytko Jan - s. Jana - - kpt. - Dowódca kompanii - l BATALION - 1 KOMPANIA MOZDZIERZY 82 MM - (14 IV 1944-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Order Czerwonej Gwiazdy
  Kosakawski Franciszek - s. Wincentego - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kosakowski Leon - - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA MOŹDZIERZY 82 MM - (21 IX-12 X 1943) - -
  Kosierb Stanisław - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kosiorowski Andrzej - s. Wojciecha ur. 1923 r. 12,X 1943 - - plut. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kosiorowski Franciszek - s. Wojciecha - - st. szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kosiuk Franciszek - s. Platona ur. 1919 r. - zm. 15 IX 1944 - szer - - - - - -
  Kosko Jerzy - s. Aleksandra' ur. 1913 r. - p. 17 IV 1945 - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - (2 III -20 IV 1945) - -
  Kosowski Jerzy - s. Franciszka - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kostka Ignacy - s. Franciszka - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowaw - - KOMPANIA SANITARNA - (6 I 1945-?) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Kostonecki Antoni - s. Stanisława ur. 1908 r. - p. 25 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Kostowiecki Michał - s. Józefa - - chor. - Dowódcy plutonów - 1 KOMPANIA FIZYLlEROW - - (2 XI 1944-4 III 1945) - Krzyż Walecznych -
  Koszarski Tadeusz - s. Antoniego ur. 1913 r. - p. 13 X 1943 - plut. - - - - - -
  Koszela Władysław - s. Ludwika ur. 1919 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Kościuk Bazyli - s. Jana - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kościukiewicz Czesław - s. Kazimierza ur. 1920 r. - p. 16 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Kościuszkiewicz Grzegorz - s. Aleksandra - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kotas Bronisław - s. Stanisława ur. 1924 r. - 2 VIII 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kote1ecki Marian - s. Jana ur. 1918 r. - 1241943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kotek Józef - s. Stanisława ur. 1911 r. - p. 8 II 1945 - szer. - - - - - -
  Kotliński Antoni - s. Piotra - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kotowicz Adam - - - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kotowicz Aleksander - s. Jana ur. 1921 r. - p. 13 IX 1944 - kpr. - - - - - -
  Kotowicz Jan - s. Adolfa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kotowicz Zygmunt - s. Seweryna - - st. sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kotowski Józef - s. Piotra ur. 1903 r. - p. 26 VIII 1..944 - st. szer. - - - - - -
  Kotula Franciszek - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kotwicki Józef - s. Jana ur. 1921 r. - p. 13 X 1943 - szer. - - - - - -
  Kowalczuk Bronisław - s. Franciszka ur. 1925 r. 12 X 1943 - - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kowalczyk Andrzej - s. Jana - - chor. - Dowódca plutonu łączności przewodowej - KOMPANIA ŁĄCZNOŚCI - - (14 VII 1944-?) - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Kowalczyk Czesław - s. Stanisława ur. 1924 r. 2 II 1945 - - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kowalczyk Marian - s. Michała - - chor. - Dowódca 2 plutonu - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 45-MM DZIAŁ PRZECIWPANCERNYCH - (5 IV 1945-?) - -
  Kowalczyk Władysław - s. Jakuha ur. 1898 r. - 12 X 1943 - plut - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kowalec Władysław - s. Jana ur. 1919 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kowalec Władysław - s. Antoniego - - chor. - Dowódca plutonu - l BATALION - 2 KOMPANIA PIECHOTY - (30 XI 1944-26 II 1945) - -
  Kowalewski Michał - s. Aleksandra - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - - (?-11 VII 1943) - -
  Kowalewski Mikołaj - - - st. sierż. - Dowódca plutonu - l BATALION - PLUTON SANITARNY. - (151-10 II 1944) - -
  Kowalewski Piotr - s. Jana ur. 1926 r. - p. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Kowalow Tadeusz - s. Piotra - - kpr - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kowalski Aleksanders - s. Jana ur. 1917 r. - p. 7 II 1945 - plut. - - - - - -
  Kowalski Dionizy - s. Albina - - chor. - Dowódca plutonu radiowego - KOMPANIA ŁĄCZNOŚCI - - (8 I 1945-?) - Krzyż Walecznych -
  Kowalski Franciszek - s. Józefa - - kpt. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kowalski Jan - s. Tomasza ur. 1911 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kowalski Jan - s. Michała - - ppor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (22 IV 1945-?) - -
  Kowalski Józef - s. Wincentego - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA MOŹDZIERZY 82 MM - (2 IX 1943-24 III 1945) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Kowalski Józef - s. Tomasza ur. 1924 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Kowalski Józef - s. Piotra - - chor. - Zastępca kwatermistrza do spraw polityczno-wychowawczych - - - (14 II 1944-?) - -
  Kowalski Józef - s. Jana - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 2 BATALION - 2 KOMPANIA MOŹDZIERZY 82 MM - (9 V 1945-?) - -
  Kowalski Marian - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kowalski Władysław - s. Kazimierza ur. 1906 r. 2 VIII 1944 - - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kowbek Józef - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kowłun Bazyli - s. Andrzeja - - kpr. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kownacki Jan - s. Władysława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kozak Jan - - - ppor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - (4 V 1945-1) - -
  Kozak Michał - s. Jacka ur. 1906 r. - 12 X 1943 - szer, - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kozakiewicz Leopold - s. Józefa - - sierż. - Dowódca plutonu kierowania - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA ARTYLERII 76.MM - (17 VIII 1944-?) - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Kozakiewicz Wincenty - s. Józefa ur. 1923 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kozienowski Józef - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kozioł Edmund - s. Franciszka - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kozioł Edward - s. Adama ur. 1916 r. - p. 24 VIII 1944 - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (15 V-26 VIII 1944) - -
  Kozioł Franciszek - s. Antoniego ur. 1919 r. - 15 II 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kozioł Jan - s. Antaniego, - - sto ogn. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kozioł Józef - s. Stanisława ur. 1923 r. - p. 12 X 1943 - kpr. - - - - - -
  Kozioł Kazimierz - s. Stanisława - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kozioł Wojciech - ur. 1912 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kozioł Wojciech - s. Piotra ur. 1910 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kozłowski Bolesław - s. Władysława ur. 1923 r. p. 16 II 1945 - - szer. - - - - - -
  Kozłowski Franciszek - s. Jana - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kozłowski Jan - s. Bartłomieja - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (?-22 V 1944) - -
  Kozłowski Wiktor - s. Jana ur. 1906 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Koźluk Kazimierz - s. Jana ur. 1908 r. - 26 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kraczkowski Piotr - s. Antoniego ur. 1906 r. - 2 VIII 1944 - st. szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Krajewski Aleksander - s. Józefa - - chor. - - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Krajewski Jan - s. Wasyla ur. 1914 r. - p. 15 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Krajewski Piotr - s. Juliusza ur. 1907 r. - p. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Krakowiak Jerzy - s. Franciszka ur. 1914 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Kramer Stanisław - s. Hermana - - por. - Dowódca plutonu - 3 BATALION - PLUTON SANITARNY, - (1 VII 1943-?) - -
  Krasicki Stefan - s. Dominika ur. 1911 r. - p. 26 VIII 1944 - kpr. - - - - - -
  Krasiłowicz Bartłomiej - s. Pawła ur. 1906 r. p. 10 XI 1944 - - sierż. - - - - - -
  Krasiński Franciszek - s. Leona ur. 1911 r. - 2 II 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Krasowski Jan - s. Stanisława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Krasowski Jan - s. Tomasza - - ppor. . - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 2 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNY,CH - (4 X.1944-26 VI 1945) - Krzyż Walecznych -
  Krasowski Stanisław - s. Antoniego - - chor. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (15 III 1945-?) - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Krasucki Andrzej - s. Waleriana - - plut. - - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Kraśnicki Andrzej - s. Ignacego, - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kraśnicki Stanisław - s. Wojciecha ur. 1907 r. p. 2 III 1945 - - szer. - - - - - -
  Kraus Michał - s. Abrama ur. 1910 r. - p. 8 II 1945 - kpr. - - - - - -
  Krauze Jan - s. Jana ur. 1916 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Krawczenko Andrzej - s. Augusta ur. 1922 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Krawczewski Michał - s. Konstantego ur. 1920 r. - p. 12 X 1943 - szer. - . - - - - -
  Krawczuk Artemiusz - s. Polikarpa ur. 1894 r. zm. 31 I 1945 - - szer. - - - - - -
  Krawczuk Bronisław - s. Tomasza ur. 1918 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Krawczuk Józef - s. Kazimierza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Krawczuk Mikołaj - s. Tomasza - - b/s - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (21 VIII-12 X 1943) - -
  Krawiec Haim - s. Abrama - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Krawiec Mikołaj - s. Karola v Konrada - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (9 III-26 IV 1945) - Krzyż Walecznych -
  Krebs Pinkus - s. Hermana - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Krechowicz Antoni - - - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kremsa Jan - s. Franciszka - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kresło Łukasz - s. Jana ur. 19b r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Krezyman Bronisław - s. Andrzeja ur. 1909 r. zm. 16 III 1945 - - szer - - - - - -
  Krochmal Jan - s. Michała - - kpr. - - - Krzyż Grunwaldu III kl. - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kropiniewicz Tadeusz - s. Romualda - - ppor. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - - (30 III 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Król Alfred - s. Michała ur. 1919 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Król Franciszek - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Król Franciszek - s. Mariana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Król Gedeon - s. Jana ur. 1918 r. - p. 16 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Król Mieczysław - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Królczyk Ludwik - s. Władysława ur. 1920 r. p. 26 VIII 1944 - - szer. - - - - - -
  Kruczyński Jan - s. Andrzeja - - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kruk Jan - s. Feliksa ur. 1922 r. - zm. 24 IV 1944 - szer. - - - - - -
  Kruk Józef - s. Stanisława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Krukowski Alfons - s. Stanisława ur. 1908 r. - p.. 1 V 1945 - szer. - - - - - -
  Krukowski Zygmunt - s. Michała ur. 1919. r. p. 26 VIII 1944 - - szer. - - - - - -
  Krupa Jan - s. Jana ur. 1894 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Krupieńczuk Jan - s. Stanisława - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (26 II-26 VIII 1944) - -
  Kruszyński Jan - s. Andrzeja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kruton Franciszek - s. Jana ur. 1926 r. - p. 25 I 1944 - kpr. - - - - - -
  Kruza Benedykt - s. Jana ur. ? - p. 18 II 1945 - chor. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (?-20 II 1945) - -
  Krygier Mieczysław - s. Abrahama - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - KOMPANIA ŁĄCZNOŚCI - - (9 XII 1944-?) - -
  Kryk Marian - s. Romana - - chor. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (18 VI 1944-29 IV 1945) - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Krynicki Łukasz - s. Bronisława - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Krynza Benedykt - s. Jana - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Krysiak Hieronim - s. Piotrą, ur. 1899 r. - zm. 24 X 1943 - kpr. - - - - - -
  Kryworuczko Michał - s. Piotra - - ppor. - Szef służby chemicznej - - - (21 X 1943-16 XI 1944) - -
  Krzepic Zelman - s. Zeliga - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Krzesaj Kazimierz - s. Tamasza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Krzesań Marcin - s. Kazimierza ur. 1909 r. - p. 15 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Krzewiński Stefan - s. Pawła - - kpr. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Krzyszczak Czesław - s. Józefa ur. 1903 r. - zm. 6 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Krzyżanowski Bolesław - s. Ludwika - - kpt - Zastępca dowódcy batalionu do spraw liniowych - 2 BATALION - - (15 IX-5 XI 1944) - -
  Krzyżanowski Jan - s. Kazimierza - - szer. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Krzyżanowski Władysław - s. Witolda ur. 1926 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Kubała Stanisław - s. Ludwika - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kubernat Franciszek - s. Jana ur. 1924 r. - 12 X 1943 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kuca Walenty - s. Antoniego ur. -1909 r. - p. 27 X 1944 - plut. - - - - - -
  Kuca Wincenty - s. Antoniego - - p.o. plut. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (?-27 X 1944) - -
  Kuch Stanisław - s. Jana - - ppor. - Dowódca kompanii - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (10 VII 1944-18 II 1945) - -
  Kucharczyk Bazyli - s. Michała ur. 1926 r. - p. 25 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Kucharek Jan - s. Sidora - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kucharski Edmund - - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 3 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (2 IX-12 X 1943) - -
  Kucharski Jan - s. Grzegorza - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kucharski Jan - s.Teadora - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kucharski Józef - s. Jana - - sto szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kucharski Władysław - s. Franciszka ur. 1922 r. - p. 16 IV 1945 - kpr. - - - - - -
  Kuczera Adam - s. Mieczysława' - - kpr. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kuczyński Antoni - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kuczyński Michał - s, Chaima ur. 1914 r. - p. 3 III 1945 - chor. - - - - - -
  Kufel Władysław - s. Stanisława ur. 1919 r. - p. 1 V 1945 - szer. - - - - - -
  Kujałowicz Michał - s. Władysława ur. 1919 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kujawski Stanisław - s. Stanisława ur. 1926 r. - p. 21 IV 1945 - ppor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (?-24 IV 1945) - -
  Kukła Henryk - s. Adalfa - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kulakowski Aleksander - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kulakowski Bronisław - s. Józefa ur. 1918 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Kulaś Bronisław - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kulbaba Grzegorz - s. Andrzeja - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kulczycki Mieczysław - s. Adalfa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kulczyński Edward - s. Pawła - - chor. - Dowódca plutonu - l BATALION - 2 KOMPANIA PIECHOTY - (9 III-21 IV 1945) - -
  Kulczyński Franciszek - s. Jana - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kulczyński Piotr - s. Zachariasza - - sl sierż. - Dowódcy plutonów - 1 KOMPANIA FIZYLlEROW - - (23 X 1943-14 X 1944) - -
  Kulesza Antoni - s. Piotra ur. ? - 2 VIII 1944 - chor. - Zaginął bez wieści - Dowódca plutonu - PLUTON ZWIADU KONNEGO - - (17 I-V 1944) -
  Kulesza Józef - s. Antoniego ur. 1905 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kulicki Paweł - s. Antoniego ur. 1897 r. - p. 12 X 1943 - por. - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw kwatermistrzowskich - - - (1 VII-12 X t943) - -
  Kulig Franciszek - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kulik Jan - s. Józefa ur. 1922 r. - 26 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kulik Kazimierz - s. Franciszka - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kulikowski Konstanty - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kulpa Tadeusz - s. Jana ur. 1922 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kułdosz Walerian - s. Adama ur. 1919 r. - p. 26 VIII 1944 - st. szer. - - - - - -
  Kuna Marian - s. Stanisława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kunaszewski Wacław - s. Józefa ur. 1916 r. - zm. 9 II 1945 - szer. - - - - - -
  Kunc Kazimierz - s. Jakuba ur. ? - zm. 18 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Kunicki Józef - s. Feliksa ur. 1922 r. - 2 VIII 1944 - kpr - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kunikowski Ryszard - s. Ignacego - - plut. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kuprian Konstanty - s. Antoniego ur. 1914 r. - zm. 3 III 1945 - st. szer. - - - - - -
  Kur Władysław - s. Adama - - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kurasiewicz Jan - s. Antoniego ur. 1908 r. - zm. 23 IV 1945 - plut. - - - - - -
  Kurbaiel Jan - s. Marcina - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kurbiel Józef - s. Macieja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kurcewicz Jan - s. Henryka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kurcewicz Kazimierz - s. Hilarego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kurcin Alfons - s. Józefa ur. 1913 r. - p. 2 III 1944 - szer. - - - - - -
  Kurczewski Bolesław - s. Kazimierza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kurczycki Aleksander - s. Tomasza ur. 19'18 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kurek Stanisław - s. Piotra - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kuriato Stanisław - s. Władysława - - chor. - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 45-MM DZIAŁ PRZECIWPANCERNYCH - (9 XII 1944-11 II 1945) - -
  Kurij vel Kuryj Stefan - s. Andrzeja ur. 1920 r. - p. 15 IX 1944 - ppor. - - - - - -
  Kurpiel Teodor - s. Andrzeja ur. 1911 r. - 12 X 1943 - plut - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kuryj Stefan - s. Andrzeja - - ppor. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (27 XII 1943-18 IX 1944) - -
  Kuryluk Dymitr - s. Michała ur. 1905 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Kuryluk Kazimierz - s. Józefa ur. 1922 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kusiak Franciszek - s. Jana - - chor. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kustow Mikołaj - s. Jana ur. 1922 r. - p. 26 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Kustra Andrzej - s. Karola ur. 1904 r. - p. 26 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Kusz Józef - s. Pawła ur. 1920 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kuszcz Józef - s. Mikołaja ur. 1902 r. - p. 8 II 1945 - plut. - - - - - -
  Kuszner Jan - s. Jana ur. 1908 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kuszniew Mirosław - s. Stefana ur. 1923 L - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kuzak Józef - s. Grzegorza ur. 1919 r. - 26 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Kuzikowski Łukasz - s. Jana - - st. ogn. - Dowódca 2 plutonu - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 45-MM DZIAŁ PRZECIWPANCERNYCH - (18 VI 1944-19 III 1945) - -
  Kuzikowski Łukasz - s. Józefa ur. 1919 r. zm. 16 III 1945 - - st. szer. - - - - - -
  Kuzniecow G. - (instruktor) - - p.o. kpt. - Szef artylerii - - - (9 VI 1943-?) - -
  Kuźma Grzegorz - s. Bazylego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kwaśnicki Franciszek - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kwaśniewski Marian - s. Stanisława - - kpr. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (23 X 1943-?) - -
  Kwiatkowski Bruno - s. Walentyny ur. 1908 r. p. 13 IX 1944 - - szer. - - - - - -
  Kwiatkowski Lucjan - s. Franciszka - - kan. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kwiatkowski Zygmunt - s. Michała - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kwieciński vel Kmieciński Bolesław - s. Romana - - chor. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Kwiek Stanisław - s. Pawła - - st. szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Kwolik Kazimierz - s. Franciszka - - por. - Dowódca kompanii - KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - - (19 I 1945-?) - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Lach Jan - s. Józefa - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lach Józef - s. Władysława - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lach Kazimierz - s. Andrzeja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lach Stanisław - s. Jana - - chor. - Dowódca 3 plutonu - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 45-MM DZIAŁ PRZECIWPANCERNYCH - (5 X 1943 *-15 III 1945) - -
  Lach Wiktor - s. Aleksandra - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lachowicz Michał - s. Jana ur. 1904 r. - p. 2 II 1945 - szer. - - - - - -
  Lachowicz Władysław - s. Kajetana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lackowski Stanisław - s. Jakuba - - chor. - Dowódca kompanii - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (5 IV 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Order Czerwonego Sztandaru
  Laczka Tomasz - s. Tomasza - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Laksiefisz .Hersz - s. Wolfa ur. 1925' r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Lamier Włodzimierz - s. Piotra ur. 1924 r. - 12 X 1943 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Lang Ferdynand - s. Władysława ur. 1918 r. - zm. 10 II 1945 - ppor. - Dowódca 2 plutonu ogniowego - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA ARTYLERII 76.MM - (11 XI 1943-15 II 1945) - -
  Lankiewicz Józef - s. Stanisława - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Laskowski Antoni - s. Aleksandra - - ppor. - Dowódca plutonu - PLUTON SAPERÓW - - (6 IV-18 IX 1944) - -
  Laskowski Fryderyk - s. Aleksandra - - plut. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (22 V 1944-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Laskowski Jan - s. Antoniego ur. 1914 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Laskowski Roman - s. Mikołaja - - p.o. chor. - Dowódca kompanii - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (28 VI-16 IX 1943) - -
  Laskowski Roman - s. Stanisława - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - l BATALION - 1 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (10 X 1944-?) - -
  Laskowski Władysław - s. Michała - - kpt. - Dowódca batalionu - 2 BATALION - - (11 VIII 1944-9 II 1945) - -
  Laskowski Władysław - s. Mikołaja ur. 1918 r. - zm. 14 II 1945 - kpr. - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Order Czerwonej Gwiazdy - -
  Lasoń Władysław - s. Andrzeja - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Last Józef - s. Ignacego ur. 1925 r. - p. 13 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Laszczuk Piotr - s. Jana - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Laszek Stefan - s. Jana ur. 1919 r. - p. 3 III .1945 - chor. - - - - - -
  Laszewicz Bronisław - s. Antoniego - - bomb. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Lech Andrzej - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lech Jan - s. Felicjana ur. 1927 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Lech Julian - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lech Stanisław - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lech Wacław - s. Stefana ur. 1926 r. - p. 26 VIII 1944 - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lejman Marks - s. Kazimierza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lekarewicz Leon - s. Klemensa ur. 1920 r. - p. 8 II 1945 - szer. - - - - - -
  Lemieszka Stanisław - s. Franciszka ur. 1922 r. - p. 8 II 1945 - kpr. - - - - - -
  Lenczewski Jan - s. Jana - - plut - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lenczewski Leon - s. Ignacego ur. 1904 r - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Lenczewski Tadeusz - s. Mariana - - plut. - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 12O MM MOŹDZIERZY - (6 II 1944-?) - -
  Lenczuk Bazyli - s. Józefa ur. 1919 r. - p. 24 X 1944 - kpr. - - - - - -
  Leonow Filip - - - plut. - Dowódcy plutonów - 1 KOMPANIA FIZYLlEROW - - (31 X 1944-?) - -
  Lesisz Antoni - s. Michała ur. 1921 r. - p. 12 X 1943 - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (2IX-12 X 1943) - -
  Lesisz Jan - s. Walentego ur. 1894 r. - 27 X 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Lesiuk Włodzimierz - s. Mikołaja ur. 1907 r. - p. 12 II 1945 - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Leszczenko Andrzej - s. Polestrada - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Leszczewski Zygmunt - s. Aleksandra - - chor. - Dowódca 3 plutonu - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 12O MM MOŹDZIERZY - (23 X 1943-30 IV1945) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Leszczyński Franciszek - s. Józefa ur. 1912 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Leszczyński Jan - s. Józefa - - bomb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Leś Roman - s. Jana - - ppor. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - - (1 IX 1944-30 III 1945) - Krzyż Walecznych -
  Lew Jankiel - s. Abrama - - kpr; - - - - Krzyż Walecznych - -
  Lewandowski Edward - s. Jana ur. 1925 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Lewandowski Jerzy - s. Jana - - kpr. - - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Lewandowski Kazimierz - s. Leona - - plut. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Lewandowski Stanisław - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lewczuk Adam - s. Michała - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Lewicki Jan - s. Piotra ur. 1903 r. - p. 2 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Lewicki Wacław - s. Wincentego - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lewkowicz Bolesław - s. Adolfa ur. 1912 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Lewkowicz Jan - s. Konstantego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lewkowicz Mojżesz - s. Dawida - - plut. - - - Krzyż Walecznych - Order Czerwonej Gwiazdy - -
  Lewoniuk Stefan - s. Teodora - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Leżański Adam - s. Wojciecha - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Libiejko Józef - s. Justyna ur. 1909 r. - p. 16 III 1945 - szer. - - - - - -
  Liblich Dawid Henryk - s. Józefa - - por. - Mlodszy lekarz - - KOMPANIA SANITARNA - (29 X 1943-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Lichlinbaum Szaja - s. Szymona ur. 1916 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Lipecki Bolesław - s. Piotra ur. 1904 r. - 2 VIII 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Lipiński Ryszard - s. Adolfa - - por. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - KOMPANIA ŁĄCZNOŚCI - - (25 VI 1943-5 I 1944) - -
  Lipowy Eugeniusz - s. Kazimierza ur. 1924 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Lipski Wiktor - s. Jana - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 3 BATALION - 3 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (10 XI 1943-?) - -
  Lis Jan - s. Juliana - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Lisica Michał - s. Andrzeja ur. 1897 r. . - p. 12 X 1943 - plut - - - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - -
  Lisicki Paweł - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lisicki Władysław - s. Teodora ur. 1919 r. - 27 X 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Lisiecki Feliks - s. Józefa ur. 1913 'r. - p. 26 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Lisowski Edward - s. Józefa - - kpt. - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw łqczności - szef, łqczności - - - (14 III 1944-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Order Wielkiej Wojny Ojczyźnianej II st.
  Lisowski Jan - s. Włodzimierza - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (6 IV-27 VI 1944) - -
  Lisowski Józef - s. Michała - - st. szer. - - - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Lisowski Józef - s. Adama ur. 1915 r. - p. 13 X 1943 - szer. - - - - - -
  Lisowski Władysław - s. Stanisława - - st. sierż. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Liszyk Aleksander - s. Władysława - - st. sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Litwin Jan - s. Piotra - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Litwinionek Wiktor - s. Jana ur. 1923 r. - p. 16 II 1945 - st. szer. - - - - - -
  Litwinowicz Józef - s. Bronisława - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Liwsches Leon - s. Pinkusa - - czych chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowaw - - KOMPANIA SANITARNA - (21 VIII-12 X 1943) - -
  Locewicz Józef - - - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Lombic Włodzimierz - s. Antoniego ur. 1911 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Luboch Józef - s. Jana - - plut - - - - Krzyż Walecznych - -
  Luboń Leonard - s. Stanisława ur. 1916 r. - p. 26 VIII 1944 - st. szer. - - - - - -
  Ludek Ludwik - s. Stanisława ur. 1906 r. - p. 2 III 1945 - sierż. - - - - - -
  Luftglas Izaak - s. Mojżesza ur. 1920 r. - p. 26 VIII 1944 - ppor. - Dowódca kompanii - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (19 X 1943-28 VIII 1944) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Medal "Za Odwagę"
  Lukasik Józef - s. Wojciecha - - ogn. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Luński Wolf - s. Jakuba - - ppor - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (15 V-26 VIII 1944) - Krzyż Walecznych -
  Łabiak Józef - s. Kuby ur. 1923 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Łach Bronisław - s. Rudolfa ur. 1924 r. - p. 16 IV 1945 - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - (9 III-18 IV 1945) - -
  Łach Stanisław - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łachman Józef - s. Rafała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łaczek Andrzej - s. Kazimierza - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Ładak Józef - s. Józefa - - chor. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (9 III-8 IV 1945) - -
  Ładyko Stanisław - s. Jana ur. 1916 r. - p. 2 II 1945 - szer. - - - - - -
  Łagowski Stanisław - s. Jana ur. 1923 r. - p. 15 II 1945 - szer. - - - - - -
  Łagucik Wincenty - s. Wincentego - - bomb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łajeczko Mikołaj - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łajeczko Wasyl - s. Józefa ur. 1926 r. - p. 20 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Łapejko Paweł - s. Adama ur. 1911 r. - p. 12 X 1943 - plut. - - - - - -
  Łapicki Julian - s. Antoniego ur. 1903r. - 12 X 1943 - kpr - Zaginął bez wieści - - - - -
  Łapka Tytus - s. Tytusa - - ppor. - - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - (28 IV 1945-1) - Krzyż Walecznych -
  Łastowski Stanisław - s. Alojzego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łastowski Stanisław - s. Alojzego - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 1 KOMPANIA FIZYLlEROW - - (15 1-6 II 1944) - Order Czerwonej Gwiazdy -
  Łata Józef - s. Sylwestra - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (17 XII 1944-26 II 1945) - -
  Łatek Stefan - s. Jana ur. 1914 r. - p. 3 III 1945 - chor. - - - - - -
  Łatek Tytus - s. Jana - - char. - - - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - -
  Łatka Stefan - s. Jana - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - e18 X 1944-4 III 1945) - -
  Łazarko Mikołaj - s. Piotra ur. 1913 r. - p. 8 II 1945 - szer. - - - - - -
  Łemcio Józef - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łepkowski Antoni - s. Franciszka - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łężowski Edward - s. Jakuba - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łipko Henryk - s. Władysława ur. 1921 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Łobacz Franciszek - s. Wincentego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łobaziewicz Jan - s. Piotra ur. 1907 r. - 12 X 1943 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Łochin Marian - s. Michała ur. 1900 r. - 26 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łojek Wacław - s. Stanisława ur. 1923 r. - zm. 30 III 1945 - szer. - - - - - -
  Łomnicki Andrzej - s. Leona ur. 1923 r. - 12 X 1943 - kpr - Zaginął bez wieści - - - - -
  Łonin Marian - s. Michała ur. 1921 r. - 26 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Łopaciński Jan - s. Aleksandra ur. 1901 r. - p. 1 VIII 1944 - mjr - Zastępca dowódcy pułku do spraw liniowych - - - (31 VII-6 VIII 1944) - -
  Łosiak Edward - s. Wawrzyńca - - chor. - Kierownik warsztatu - - WARSZTAT RUSZNIKARSKI - (29 V 1944-?) - -
  Łosowski Lucjan - s. Wincentego - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (30 111-20 IV 1945) - Krzyż Walecznych -
  Łoś Antoni - s. Fabiana ur. 1905 r. - p. 26 VIII 1944 - kpr. - - - - - -
  Łoś Mieczysław - s. Antoniego ur. 1925 r. - p. 2 III 1945 - kpr. - - - - - -
  Łotocki Jarosław - s. Konstantego - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łotorewicz Sylwester - s. Bronisława ur. 1922 r. - zm. 3 III 1945 - szer. - - - - - -
  Łoziński Michał - s. Grzegorza ur. 1911 r. - 2 III 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Łozowski Bronisław - s. Stefana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łozowski Edward - s. Jakuba - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łozowski Lucjan - s. Wincentego - - ppar. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (11 II-30 III 1945) - -
  Łucatnik Edward - s. Piotra - - chor; - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (8 V 1945-?) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Łuczka Eugeniusz - s. Michała ur. 1922 r. - p. 8 II 1945 - szer.. - - - - - -
  Łukasiewicz Konstanty - s. Wiktora - - szer - - - - Krzyż Grunwaldu III kl. - -
  Łukasiewicz Krzysztof - s. Grzegorza - - chor. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (30 XI 1944-16 II 1945) - -
  Łukasik Józef - s. Filipa - - bomb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łukasik Józef - s. Wojciecha - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łukasik Stanisław - s. Wojciecha ur. .1924 r. - zm. 12 II 1945 - szer. - - - - - -
  Łukaszewicz Jan - s. Adama - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łukaszow Dominik - s. Kazimierza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Łunin Stefan - s. Antoniego ur. 1918 r. - 2 VIII 1944 - sto szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Łuszczyk Wiktor - s. Juliana ur. 1916 r. - p. 15 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Łyszczek Jan - s. Jakuba ur. 1913 r. - p. 14 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Łyszczek Walenty - s. Jakuba ur. 1915 r. - p. 12 X 1943 - kpr. - - - - - -
  Machowski Franciszek - s. Jana ur. 1909 r. p. 26 VIII 1944 - - szer. - - - - - -
  Maciejewski Józef - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Maciejewski Julian - s. Antoniego ur. 1911 r. p. 8 II 1945 - - st. szer. - - - - - -
  Maciejewski Stanisław - s. Antoniego - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Maciusowicz Jan - s. Michała - - por. - Starszy adiutant batalionu - szef sztabu - 3 BATALION - - (24 VI--'12 X 1943) - -
  Mackiewicz Ludwik - s. Benedykta ur. 1905 r. - 3 III 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mackiewicz Marian - s. Adama - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Macul Franciszek - s. Bolesława - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Maculewicz Antoni - s. Wiktora - - kpt. - Dowódca kompanii - KOMPANIA ŁĄCZNOŚCI - - (11 I 1944-?) - Medal "Za bojowe Zasługi" - Krzyż Walecznych
  Maculewicz Stanisław - s. Michała ur. 1911 r. p. 2 VIII 1944 - - szer. - - - - - -
  Macułkiewicz Józef - s. Franciszka - - plut - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Madej Jan - s. Jana ur. 1923 r. - p. 8 II 1945 - st. szer. - - - - - -
  Madej Stanisław - s. Antoniego - - ppor. - Dowódcy plutonów - KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - - (8 XII 1944-?) - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Madura Antoni - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Maga Józef - s. Jana - - chor. - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 12O MM MOŹDZIERZY - (30 III 1945-?) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Magierowski Zdzisław - s. Michała - - ppor. - Dowódca plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (25 II 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Magusik Marian - s. Józefa - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Maj Marian - s. Władysława ur. ? - 2 VIII 1944 - chor. - Zaginął bez wieści - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - (2 IX-4 XI 1943) -
  Maj Roman - s. Władysława - - chor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - (7 VII-18 VIII 1944) - -
  Majblum Hersz - s. Samuela ur. 1919 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Majchnowicz Jan - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Majchrowicz Jan - s. Jonata - - plut. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Majewski Jan - s. Kazimierza ur. 1924 r. - 12 X 1943 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Majkuł Józef - s. Jana ur. 1907 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Majzner Izrael - s. Chury ur. 1912 r. - 12 II 1945 - plut. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Makar Aleksander - s. Kazimierza ur. 1919 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Makarewicz Józef - s. Jana ur. 1920 r. - p. 2 II 1945 - szer. - - - - - -
  Makaruszka Miron - s. Włodzimierza ur. 1919 r. - zm. l XI 1943 - kpr. - - - - - -
  Makowski Edward - s. Pawła ur. 1912 r. - p. 15 IX 1944 - kpr. - - - - - -
  Malawka Stanisław - s. Józefa ur. 1918 r. - p. 25 VIII 1944 - st. szer - - - - - -
  Malawski Feliks - s. Antoniego ur. 1921 r. - 2 II 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Malduk Kazimierz - s. Gabriela - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Malec Władysław - s. Józefa ur. 1915 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Malesza Jerzy - s. Józefa - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - (9 III 1945-1) - -
  Malinowski Bronisław - s. Michała - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Malinowski Edward - s. Feliksa - - szer. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Malinowski Jan - s. Jana ur. 1923 r. - 12 X 1943 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Malinowski Jan - s. Franciszka ur. 1927 r. - p. 26 X 1944 - st. szer. - - - - - -
  Malinowski Marceli - s. Adama ur. 1925 r. - 2 III 1945 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Malinowski Michał - s. Józefa ur. 19.18 r. - p. 31 VII 1944 - kpr. - - - - - -
  Maliszewski Czesław - s. Antoniego - - ppor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - (8 V 1945-?) - Krzyż Walecznych -
  Maliszkiewicz Karol - s. Marcina ur. 1900 r. - zm. 6 V 1945 - szer. - - - - - -
  Małecki Józef - s. Stanisława ur. 1922 r. - p. 1 V 1945 - szer. - - - - - -
  Małek Leon - s. Kazimierza - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 1 KOMPANIA PIECHOTY - (14 III 1945-?) - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Małochwiej Antoni - s. Aleksandra - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Małychin Eugeniusz - s. Grzegorza - - kpt. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - KOMPANIA ŁĄCZNOŚCI - - (29 IX 1944-?) - Krzyż Grunwaldu III kl. - Medal "Za bojowe Zasługi"
  Małyszko Kazimierz - s. Emila ur. 1925 r. - p. 11 IX 1944 - kpr. - - - - - -
  Mamczur Mirosław - s. Grzegorza ur. 1910' r. - p. 26 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Mandziuk Leon - s. Dymitra ur. 1919 r. - p. 30 IV 1945 - chor - - - - - -
  Mandziuk Michał - s. Teodora - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Manejkowski Mieczysław - s. Józefa - - por. - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 2 KOMPANIA MOŹDZIERZY 82 MM - (17 XII 1944-?) - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Maniewski Jan - s. Romana ur. 1910 r. . - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mankiewicz vel Maszkiewicz Janusz - s. Stanisława - - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (? 11 II 1945) - -
  Manorek Emil - s. Józefa ur. 1911 r. - p. 26 VIII 1944 - kpr. - - - - - -
  Mantegoro Jan - - - st. sierż. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Mańczak Dymitr - s. Gabriela - - por. - Dowódca kompanii - l BATALION - 2 KOMPANIA PIECHOTY - (22 IX 1944-?) - Krzyż Walecznych - Krzyż Grunwaldu III kl.
  Mańkowska Halina - c. Stanisława - - st. szer. - - - - Order Czerwonej Gwiazdy - -
  Marciniak Paweł - s. Tomasza - - sierż. - - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Marciniszyn Michał - s. Wawrzyńca ur. 1908 r. - 27 X 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Marcinkiewicz Stefan - s. Jana ur. 1914 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Marcinkowski Edward - s. Jana - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Marcinkowski Lucjan - s. Bolesława ur. 1924 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Marciuk Bolesław - s. Kazimierza ur. 1912 r. - p. 28 X 1944 - szer. - - - - - -
  Marciukian Antoni - s. Justyna ur. 1906 r. - p. 3 III 1945 - kpr. - - - - - -
  Marczak Jan - s. Stefana ur. 1897 r. - 27 X 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Marczenko Kazimierz - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Marczuk Jan - s. Antoniego ur. 1919 r. - p. 25 VIII 1944 - kpr. - - - - - -
  Marczyk Józef - s. Aleksandra ur. 1908 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Marda Czesław - s. Tomasza - - sierż - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Marder Isaj - s. Izraela ur. 1920 r. - p. 12 X 1943 - kpr. - - - - - -
  Marek Czesław - s. Władysława ur. 1924 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Marek Władysław - s. Stefana - - sierż. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (17 XII 1944-7 III 1945) - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Krzyż Walecznych
  Margules Wiktor - s. Feliksa - - por. - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw rozpoznawczych - - - (27 IV 1945-.?) - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Markiewicz Józef - s. Michała - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Markiewicz Władysław - s. Jana - - por. - Dowódca plutonu - l BATALION - PLUTON ZAOPATRZENIA - (14 VI-4 XI 1943) - -
  Marko Aleksander - s. Szczepana - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Markowicz Antoni - - - plut. - Dowódca plutonu - 2 BATALION - PLUTON ARTYLERII 45 MM - (14 X 1943 *-19 11944) - -
  Markowicz Chaim - s. Izraela - - chor. - Starszy adiutant batalionu - szef sztabu - 2 BATALION - - (3--16 II 1945) - -
  Markowicz Chaim - s. Arona - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - (2 XI 1944-3 II 1945) - Krzyż Walecznych -
  Markowicz Julian - s. Walentego ur. 1922 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Markowski Jan - s. Bolesława - - chor. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Markowski Jan - s. Stefana - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Markowski Marian - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Markowski Władysław - s. Stefana ur. 1903 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Marmucki Józef - s. Marcelego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Maroj Andrzej - s. Andrzeja ur. 1919 r. - p. 26 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Marszałek Mieczysław - s. Jana ur. 1923 r. - p. 10 II 1945 - chor - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (30 XI 1944-12 II 1945) - -
  Marszałek Mirosław - s. Mirona ur. 1920 r. - 13 II 1945 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Martiuk Aleksander - s. Piotra ur. 1920 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Martynowski Leon - s. Józefa - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii.do spraw liniowych - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (?-13 III 1944) - -
  Maruszewicz Antoni - s. Antoniego ur. [918 r. zm. 9 II 1945 - - kpr. - - - - - -
  Maruszewski Kazimierz - s. Jana ur. ,1922 r. zm. 9 II 1945 - - szer. - - - - - -
  Marynia Stefan - s. Adama ur. 1908 r. - 12 X1943 - kpr - Zaginął bez wieści - - - - -
  Marynicz Mikołaj - s. Jana ur. 1906.r. - 12 X 1943 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Marzec Bolesław - s. Jana ur. 1917 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Masiuk Maksym - s. Jana - - kan. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Masłowski Marian - s. Władysława - - kpt. - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw kwatermistrzowskich - - - (15 X 1943-28 III 1944) - -
  Masłowski Tadeusz - s. Karola ur. 1924 r. - 12 X 1943 - kpr - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mastyga Antoni - s. Andrzeja - - plut. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Maszkiewicz Władysław - s. Józefa ur. 1906 r. p. 12 X 1943 - - plut - - - - - -
  Maszkowski Ignacy - - zm. 13 IX 1944 - szer - - - - - -
  Maślanka Michał - s. Antoniego ur. 1911 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Maślankiewicz Ryszard - s. Władysława - - kpt. - Szef służby inżynieryjnej - - - (7 VI 1943-16 II 1944) - -
  Maśnicki Witold - s. Józefa - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Matecki Faustyn - s. Alojzego - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Matecki Nikodem - s. Andrzeja - - por. - Kierownik kancelarii kwatermistrzostwa - - - (20 VI-6 IX 1943) - -
  Matejak Wacław - s. Jana ur. 1917 r. - p. 31 X 1944 - szer. - - - - - -
  Matkowski Józef - s. Michała - - kan. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Matuszewski Józef - s. Ludwika - - por. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych . - l BATALION - 1 KOMPANIA MOZDZIERZY 82 MM - (27 V 1944-24 II 1945) - -
  Matwiejczyk Franciszek - s. Kazimierza ur. 1908 r. - p. 2 III 1945 - szer. - - - - - -
  Matwiejuk Aleksander - s. Gierasima ur. 1918 r. - p. 15 IX 1944 - kpr. - - - - - -
  Matysiak Stanisław - s. Józefa ur. 1926 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Matyszczo Adam - s. Antoniego - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Matyszczuk Adam - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mauer Marian - s. Emanuela - - kan. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mawera Marian - s. Emiliana - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mawruszyn Mikołaj - s. Teodora ur. 1920 r. - 2 VIII 1944 - sierż. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mazgaj Franciszek - s. Józefa ur. 1923 r. - p. 12 X 1943 - kpr. - - - - - -
  Maziar Aleksander - s. Grzegorza - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Maziarz Franciszek - s. Józefa ur. 1923 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mazur Franciszek - s. Michała - - st. sierż - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mazur Józef - s. Jana - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mazur Stefan - s. Andrzeja - - plut. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - (29 IX 1944-?) - Krzyż Virtuti Militari V kl. -
  Mazur Wawrzyniec - s. Franciszka - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mazurek Jan - s. Jana - - pchor. - Szef zaopatrzenia żywnościowego - - - (14 IV-19 IV 1944) - -
  Mazurkiewicz Bronisław - s. Adama ur. 1924 r. - 26 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mazurkiewicz Franciszek - s. Jana - - ppor. - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - (17 III 1945-1) - Krzyż Virtuti Militari V kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Mazurkiewicz Jan - s. Kazimierza ur. 1916 r. - p. 12 X 1943 - kpr. - - - - - -
  Mazurkiewicz Oktawian - s. Karola ur. 1918 r. - 12 X 1943 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mazurkiewicz Piotr - s. Wiktora ur. 1918 r. - p. 12 X 1943 - kpr. - - - - - -
  Mazurkiewicz Stanisław - s. Ilona - - kan. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mazurkiewicz Zdzisław - s. Jana ur. 1925 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Mażejko Mieczysław - s. Juliana - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mączka Józef - s. Franciszka ur. 1922 r. - p. 1 V 11145 - szer. - - - - - -
  Mączyński Witold - s. Jana ur. 1912 r. - p. 26 VIII 1944 - ppor. - Dowódca plutonu - 3 BATALION - PLUTON ŁĄCZNOSCI - (2 IX 1943-26 VIII 1944) - -
  Mądrowski Bronisław - s. Teodora ur. 1917 r. - zm. 21 I 1945 - kpr. - - - - - -
  Medyński Jan - s. Antoniego ur. 1923 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mejer Włodzimierz - s. Jana ur. 1898 J. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mejran Wacław - s. Edwarda ur. 1919 r. - 2 VIII 1944 - st. sierz. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mendelson Stanisław - s. Jana - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Mendyluk Antoni - s. Franciszka ur. 1922 r. - p. 12 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Mess Jan - s. Wolia - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - (1-13 III 1944) - -
  Mess Wolf - s. Henryka - - plut - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Metelski Faustyn - s. Alojzego - - kpr. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Miazga Jan - s. Kazimierza - . - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Mican Stanisław - s. Michała - - ppor. - Dowódca kompanii - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (6 XII 1944-17 III 1945) - -
  Michajłow Wasyl - s. Sebastiana ur. 1910 r. - 22 IV 1945 - ppor - Zaginął bez wieści - - - - -
  Michajłowicz Antoni - s. Michała - - plut - - - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - -
  Michajłowski Klemens - s. Michała - - st. sierż. - Dowódca plutonu - PLUTON ZWIADU PIESZEGO - - (20 XII 1943-18 VIII 1944) - -
  Michalczeniec Antoni - s. Feliksa - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Michalczyk Eugeniusz - - - szer. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Michalczyniec Antoni - s. Feliksa - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Michalczyszyn Jan - s. Mikołaja - - B/s - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (21 VI-28 VIII 1943) - -
  Michalik Zbigniew - s. Walentego ur. 1925 r. - 2 II 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Michalski Jan - s. Stanisława - - por. - Szef zaopatrzenia żywnościowego - - - (23 VI-18 VIII 1943) - -
  Michalski Jan - s. Antoniego ur. 1918 r. - p. 15 IX 1944 - kpr. - - - - - -
  Michalski Stanisław - s. Antoniego ur. 1919' r. - p. 16 IV 1945 - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - (9 III-20 IV 1945) - -
  Michalski Tadeusz - s. Teofila ur. 1905 r. - p. 27 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Michałek Edward - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Michałkiewicz Antoni - s. Macieja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Michałowicz Antoni - s. Michała ur. 1922 r. - p. 16 IV 1945 - plut. - - - - - -
  Michałowiec Jan - s. Michała ur. 1906 r. - 12 X 1943 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Michałowski Józef - s. Jana ur. 1925 r. - p. 15 IV 1945 - kpr. - - - - - -
  Michałowski Władysław - s. Władysława ur. 1925 r. - zm. 17 II 1945 - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Micharewici Stefan - s. Piotra ur. 1907 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Michniewicz Izydor - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Michniewicz Józef - s. Józefa ur. 1924 r. - p. 2 II 1945 - szer. - - - - - -
  Michułka Kazimierz - s. Wawrzyńca ur. 1919 r. - 5 V 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mickiewicz Dymitr - s. Konstantego - - b/s - Felczer - - KOMPANIA SANITARNA - (?-29 V 1944) - -
  Midek Stefan - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Miedziucha Arkadiusz - s. Anatola - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mielnicki Wasyl - s. Józefa ur. 1907 L. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mielnik Franciszek - s. Władysława ur. 1918 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mielnik Józef - s. Stefana ur. 1923 r. - p. 11 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Mielnik Michał - s. Aleksandra ur. 1912 r. - p. 8 II 1945 - st. szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mielnik Teodor - s. Grzegorza' - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Miendler Bronisław - - - p.o. kpr. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - 3 KOMPANIA PIECHOTY - (9-15 XII 1944) - -
  Mierzwiński Witold - s. Wacława - - plut. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Mieszkowski Jan - s. Leona ur. 1904 r. - zm. 2 V 1945 - szer. - - - - - -
  Mikiszewski Ignacy - s. Michała - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Mikłusz Sergiusz - s. Tomasza - - st. szr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mikoił Michał - s. Kazimierza ur. 1921 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mikoluk Julian - s. Jana ur. 1919 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Mikołajewski Stanisław - s. Edwarda - - st. sierż. - Szef zaopatrzenia technicznego - - - (27 II 1945-1) - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Mikołajko Józef - s. Jana ur. 1922 r. - 2 VIII 1944 - kpr - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mikuć Maria - c. Franciszka ur. 1923 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Mikuła Stanisław - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mikułka Władysław - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Milan Stanisław - s. Michała - - ppor. - Dowódca kompanii - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - (17 II-26 IV 1945) - -
  Milas Andrzej - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Milert Stanisław - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Milian Stanisław - s. Michała - - ppor, - - - - Krzyż Grunwaldu III kl. - -
  Miluszyn Włodzimierz - s. Grzegorza ur. 1918 r. p. 2 III .1945 - - szer. - - - - - -
  Miłuch Stanisław - s. Jana ur. 1904 r. - p. 26 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Minikiel Jan - s. Jana - I - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Miniuk Paweł - s. Jana ur. 1918 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mirek Jan - s. Szczepana ur. 1918 r. - 12 X 1943 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mirek Stefan - s. Jana ur. 1912 r. - p. 16 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Misiarz Ludwik - s. Wojciecha ur. 1914 r. p. 26 VIII 1944 - - szer. - - - - - -
  Misiela vel Misela Józef - s. Józefa ur. 1924 r. p. 16 IV 1945 - - szer. - - - - - -
  Misięg Władysław - s: Kazimierza ur. 1906 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Miszkiel Stanisław - s. Leona - - plut - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Miszkiewicz Stanisław - s. Antoniego ur. 1925 r. p. 7 II 1945 - - kpr. - - - - - -
  Misztal Jan - s. Michała ur. 1915 r. - p. 12 X 1943 - kpr. - - - - - -
  Miśkowicz Władysław - s. Tadeusza ur. 1905 r. p. 12 X 1943 - - szer. - - - - - -
  Mizgier Józef - s. Antoniego ur. 19.17 r. - p. 2 III 1945 - kpr. - - - - - -
  Mleczko Władysław - s. Andrzeja ur. 1921 r. p. 24 IX 1944 - - szer. - - - - - -
  Młodzianowski Wacław - s. Stanisława - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Młynarczyk .Jan - s. Józefa - - plut. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Młynarski Józef - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Młynik Witold - s. Ludwika - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mocko Stefan - s. Jana ur. 1910 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mołdan Józef - s. Adolfa ur. 1921 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mołodiej Mikołaj - s. Michała - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Monejkowski Mieczysław - s. Józefa - - ppor. - Dowódca 2 plutonu - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 12O MM MOŹDZIERZY - (6 IX 1943:17 XI 1944) - -
  Monkiewicz Janusz - s. Stanisława ur. 1925 r. zm. 10 II 1945 - - chor. - - - - - -
  Moranc Jakub - s. Łazarza - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Morawski Henryk - s. Jana - - ppor. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 BATALION - 6 KOMPANIA PIECHOTY - (7 V 1945-?) - -
  Morawski Lech - s. Henryka - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Morawski Witold - s. Pawła ur. 1919 r. p. 16 II 1945 - - kpr. pchor. - - - - - -
  Morejka Ryszard - s. Kazimierza ur. 1919 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Mormol Stanisław - s. Błażeja ur. 1899 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Moros Emil - s. Jana ur. 1926 r. - p. 2 II 1945 - szer. - - - - - -
  Moroz Władysław - s. Karola - - kpr - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Moroziuk Franciszek - s. Mikołaja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Morza Antoni - s. Andrzeja - - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNYCH - (22 VII 1944.--?) - Krzyż Walecznych -
  Mosiewicz Ludwik - s. Każimierza - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Moskalik Jan - s. Piotra ur. 1918 r. - p. 12 X 1943 - kpr. - - - - - -
  Moskow Jan - s. Stefana ur. 1927 r. - p. 2 II 1945 - szer. - - - - - -
  Mosluk Adam - s. Wincentego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mostowy Stanisław - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mościpan Andrzej - s. Andrzeja - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Motyka Antoni - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Motyl Edmund - s. Piotra ur. 1919 r. - p. 13 X 1943 - szer. - - - - - -
  Motylica Ignacy - s. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mozany Julian - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mozejko Wienczysław - s. Juliana - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mozolew Józef - s. Klemensa ur. 1925 r. - p. 16 IV 1945 - szer. - - - - - -
  Mroczko Michał - s. Feliksa ur. 1912 r. - p. 22 VIII 1944 - szer. - - - - - -
  Mrozowski Aleksander - s. Ignacego ur. 1897 r. p. 8 III 1945 - - szer. - - - - - -
  Mróz Antoni - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mróz Franciszek - s. Józefa - - szer. - - - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - -
  Mróz Franciszek - s. Teofila - - b/s - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - 8 KOMPANIA PIECHOTY - (11 VIII 1943-?) - -
  Mróz Franciszek - s. Teofila - - chor. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowawczych - l BATALION - - (14 XII 1943-?) - -
  Mróz Wacław - s. Ignacego ur. 1925 r. - p. 8 II 1945 - szer. - - - - - -
  Mucha Mieczysław - s. Juliana - - plut. - - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Muraszka Józef - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Murawiejko Jan - s. Romana ur. 1905 r. - p. 16 II 1945 - szer. - - - - - -
  Muszyński Jan - s. Franciszka ur. 1906 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Muszyński Leon - s. Andrzeja ur. 1907 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Muszyński Paweł - s. Jana ur. 1925 r. - p. 27 X 1944 - szer. - - - - - -
  Muszyński Wacław - s. Józefa ur. 1919 r. p. 22 X 1944 - - st. szer. - - - - - -
  Muszyński Waldemar - s. Narcyza ur. 1924 r. p. 7 II 1945 - - szer. - - - - - -
  Muszyński Witold - s. Leona - - ppor. - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - (17 VIII 1944-27 III 1945) - Krzyż Grunwaldu III kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Muzyka Grzegorz - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Muzykański Rachmiel - s. Łazara - - kan. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Mycielski Zbigniew - - - por. - Zastępca dowódcy batalionu do spraw liniowych - 3 BATALION - - (11 VIII-7 IX 1944) - -
  Mysza Wojciech - s. Antoniego ur. 1910 r. - 2 VIII 1944 - plut - Zaginął bez wieści - - - - -
  Nadybski Bronisław - s. Albina - - chor. - - 2 BATALION - 2 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNY,CH - (1 V 1945-?) - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Naglewski Bolesław - s. Wojciecha ur. 1922 r. - 2 VIII 1944 - kpr - Zaginął bez wieści - - - - -
  Najder Jan - s. Józefa ur. 1909 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Najman Feliks - s. Izraela - - chor. - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw łączności specjalnej - - - (4 III 1945-?) - -
  Najmanowicz Wacław - s. Wincentego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Nanef Jan - s. Wołfa - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Naplocha Antoni - s. Konstantego ur. 1919 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Naralski Władysław - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Narbut Stanisław - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Narusiewicz Stanisław - s. Jana ur. .1924 r. p. 20 IV 1945 - - szer. - - - - - -
  Naumowicz Mieczysław - s. Mikołaja ur. 1927 r. p. 9 II 1945 - - szer. - - - - - -
  Nawaj Ludwik - s. Stanisława - - szer - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Nawieśniak Franciszek - s. Józefa ur. 1923 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Nawrocki Stanisław - s. Kazimierza ur. 1913 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Nazarewicz Józef - s. Szymona - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Neckar Jan - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Nerka Mikołaj - s. Stefana ur. 1914 r. - p. 15 II 1945 - szer. - - - - - -
  Nettar Stefan - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Netter Stefan - s. Piotra - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Neuman Wacław - s. Mieczysława ur. ? - 2 VIII 1944 - chor - Zaginął bez wieści - - - - -
  Nicewicz Aleksander - - - p.o. kpr. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - - KOMPANIA. TRANSPORTOWA - (28 II 1945-?) - -
  Nider Szymon - s. Salomona - - ppor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - 20 VI 1944-?) - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Nieboraczko Edward - s. Stanisława - - por. - Dowódca kompanii - - KOMPANIA. TRANSPORTOWA - (6 VI 1943-5 V 1944) - -
  Niedbała Karol - s. Feliksa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Niedźwiecki Józef - s. Józefa ur. 1911 r. - p. 2 II 1945 - szer. - - - - - -
  Niedźwiecki Piotr - s. Stefana ur. 1913 r. - 12 X 1943 - kpr - Zaginął bez wieści - - - - -
  Niedźwiecki Stanisław - s. Onufrego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Nielubowicz Bolesław - s. Józefa ur. 1923 r. p. 16 II 1945 - - szer. - - - - - -
  Nielubowicz Piotr - s. Józefa - - szer - - - - Krzyż Grunwaldu III kl. - -
  Niemiec Bolesław - s. Leona ur. 1924 r. p. 26 VIII 1944 - - szer. - - - - - -
  Niemijski Aleksander - s. Konstantego ur. 1902 r. - zm. 27 X 1944 - szer. - - - - - -
  Niemyjski Wacław - s. Mariana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Niewiadomski Ludwik - s. Ludwika - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Nikłowiecki Władysław - s. Wawrzyńca - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Nikołajew Wiktor - s. Mikołaja - - por. - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw rozpoznawczych - - - (9 XI 1944-27 IV 1945) - Order Czerwonej Gwiazdy -
  Niżyński Józef - s. Tomasza - - sierż - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Niżyński vel Niziński Adam - s. Jana ur. 1909 r. p. 1 V 1945 - - szer. - - - - - -
  Normantowicz Władysław - s. Piotra' - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 4 KOMPANIA PIECHOTY - (27 XII 1943-28 IV 1944) - -
  Nosarczuk Michał - s. Ignacego ur. 1924 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Nosek Jan - s. Stefana ur. 1909 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Nowak Bogdan - s. Jana ur. 1925 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Nowak Edward - s. Stanisława ur. 1920 r. p. 28 X 1944 - - st. szer. - - - - - -
  Nowak Franciszek - s. Józefa ur. 1914 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Nowakowski Henryk - s. Ludwika - - por. - Dowódca 2 plutonu - - KOMPANIA. TRANSPORTOWA - (21-30 VIII 1943) - -
  Nowicki Izasław - s. Juliana - - ppor. - Dowódca plutonu - PLUTON SAPERÓW - - (21 VI 1943-6 IV 1944) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Nowicki Jan - s. Franciszka - - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Nowicki Józef - s. Antoniego - - sierż. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Nowicki Stanisław - s. Stanisława ur. 1921 r. - 16 IV 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Nowicki Stanisław - s. Władysława - - por. - Dowódca plutonu - 2 BATALION - PLUTON ZAOPATRZENIA - (16 VI-6 IX 1943) - -
  Nowicki Tadeusz - s. Stefana - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - (9 III 1945-1) - Krzyż Walecznych -
  Nowicki Wiktor - s. Wiktora - - sierż - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Nowosielski Wacław - s. Juliana - - plut - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Nowotny Wojciech - s. Wincentego - - por. - Pomocnik Szefa Sztabu do spraw łqczności - szef, łqczności - - - (9 VI 1943-28 III 1944) - -
  Nuckowski Jan - s. Szczepana ur. 1924 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Oberewicz Albin - s. :Ksawerego - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Obergard Aleksander - s. Izvdora - - szer. - - - - Medal "Za Odwagę" - -
  Obidniak Michał - s. Bazylego ur. 1906 r. - 12 X 1943 - s'zer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Obłasow Walerian - s. Aleksandra - - chor. - Dowódca plutonu noszowego - - KOMPANIA SANITARNA - (6 V 1945-?) - -
  Obłuj Kazimierz - s. Andrzeja - - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Obmiński Lesław - s. Leona - - chor. - Dowódcy plutonów - l BATALION - 1 KOMPANIA MOZDZIERZY 82 MM - (31 III-12 IV 1945) - Krzyż Walecznych -
  Oborewicz Franciszek - s. Antoniego - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Oborski Franciszek - s. Adolfa ur. 1900 r. - p. 19 IX 1944 - szer. - - - - - -
  Oborski Stanisław - s. Michała ur. 1895 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Obrycki Michał - s. Stefana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Obucewicz Edward - s. Antoniego ur. 1924 r. - 16 IV 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Ochab Edward - s. Jana - - por. - Lektor pułku - wykładowca - - - (17 VIII 1943-4 I 1944) - Krzyż Walecznych - Order Czerwonej Gwiazdy
  Ocheń Major - s. Ostowa - - chor. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 7 KOMPANIA PIECHOTY - (9 III 1945-?) - -
  Ochman Engelberg - s. Pawła ur. 1922 r. - p. 8 II 1945 - szer. - - - - - -
  Ochman Piotr - s. Daniela ur. 1918 r. - p. 12 X 1943 - szer. - - - - - -
  Oczkowski Adam - s. Józefa ur. 1907 r. - zm. 14 II 1945 - kpr - - - - - -
  Ogłaza Jan - s. Jakuba ur. 1902 r. - p. 26 X 1944 - szer. - - - - - -
  Ogrodowicz - - - p.o. plut. - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 BATALION - 3 KOMPANIA CIĘŻKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (21 X 1943-?) - -
  Ogrodowski Jan - s. Jana ur. 1908 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Okińczyc Bolesław - s. Jana - - chor. - Dowódca kompanii - 2 BATALION - 2 KOMPANIA CIĘZKICH KARABINOW MASZYNOWYCH - (24 VIII 1944-19 I 1945) - -
  Okołotowicz Wacław - s. Jana ur. ? - 22 VIII 1944 - chor. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Okołowicz Wacław - s. Jana - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNY,CH - (27 VI-18 VIII 1944) - -
  Oksanicz Eugeniusz - s. Jana - - por. - Zastępca dowódcy pułku do spraw polityczno-wychowawczych - - - (3 IX-1 XI 1944) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Okuniewski Aleksander - s. Adama - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Okuniewski Julian - s. Jana - - kpt. - Szef służby inżynieryjnej - - - (?-26 VIII 1944) - -
  Okurzały Michał - s. Jana ur. 1919 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - Krzyż Walecznych - -
  Olejnik Eugeniusz - s. Michała - - kpt. - Kwatermistrz - - - (16 II 1944-?) - -
  Olejnik Piotr - s. Michała - - plut - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Oleksiuk Stanisław - s. Antoniego - - st. szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Olesiuk Henryk - s. Jana - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Olesiuk Władysław - s. Tomasza - - plut. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Oleszak Jan - s. Andrzeja - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Oliwa Zygmunt - - - kpr. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Olszaniecki Dymitr - s. Mikołaja ur. 1917 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Olszański Jan - s. Józefa ur. 1922 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Olszewicki Suchar - s. Berka - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA RUSZNIC PRZECIWPANCERNY,CH - (28 IV 1945-?) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Olszewski Antoni - s. Ludwika ur. 1913 r. - 2 VIII 1944 - plut. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Olszewski Arkadiusz - s. Grzegorza ur. 1919 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Olszewski Tadeusz - s. Konstantego ur. 1926 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Olszewski Tadeusz - s. Jana - - plut. - - - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Olszewski Tadeusz - s. Konstantego - - szer. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Olszewski Wincenty - ur. 1912 r. - zm. 1 X 1944 - sierż. - - - - - -
  Ołdak Jan - s. Franciszka - - cbor. - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - ARTYLERIA PUŁKOWA - BATERIA 45-MM DZIAŁ PRZECIWPANCERNYCH - (29 III 1945-?) - -
  Opacki Grzegorz - s. Stefana ur. 1902 r. - 2 II 1945 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Opatowski Chaim - s. Dawida - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Ordyński Roman - s. Wincentego ur. 1913 r. - 2 VIII 1944 - kpr. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Orłowski Aleksander - S. Kazimierza - - bomb. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Orłowski Andrzej - s. Antoniego ur. 1911 r. - 15 IV 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Orłowski Bronisław - s. Bronisława - - por. - Dowódca kompanii - 1 KOMPANIA FIZYLlEROW - - (30 VIII-12 X 1943) - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Order Czerwonej Gwiazdy
  Orłowski Stanisław - s. Stanisława - - kpt. - Szef artylerii - - - (26 III-6 V 1945) - -
  Orłowski Zbigniew - s. Józefa - - kpr. - - - - Krzyż Walecznych - -
  Orniacki Bronisław - s. Ludwika ur. 1926 r. - p. 1 V 1945 - szer. - - - - - -
  Orszulak Witold - s. Adama ur. 1925 r. - p. 15 II 1945 - szer. - - - - - -
  Orychowski Kamil - s. Antoniego ur. 1902 r. - 26 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Orzech Stanisław - s. Andrzeja ur. 1919 r. - p. 10 IX 1944 - kpr. - - - - - -
  Osadcow Władysław - S. Jana - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Osika Karol - s. Piotra ur. 1918 r. - 12 X 1943 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Osikowicz Wojciech - s. Andrzeja ur. 1906 r. - 2 VIII 1944 - szer - Zaginął bez wieści - - - - -
  Osiniak Andrzej - s. Jana ur. 1925 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Osiński Zygfryd - s. Adama - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Osowiecki Aleksander - s. Adama ur. 1896 r. - 15 IX 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Ossoliński Marian - s. Stanisława - - kpr. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Ostapczuk Antoni - s. Ludwika - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -

  Ostapowicz Wacław -
  s. Józefa - - kpr. - Dowódcy plutonów - 3 BATALION - 9 KOMPANIA PIECHOTY - (23 X 1943-?) - -
  Ur.05-08-1899r. Szachy-Radzyń
  W 1943r.zgłosił sie jako ochotnik do I Dywizji im.Tadeusza Kościuszki , która formowała się w Sielcach nad Oką. Został wcielony do 2 p. p.III bat.III kompanii,III plutonu,którego został dowódcą.
  Brał udział w bitwie pod Lenino. Awansował na plutonowego.
  Szedł z frontem przez Kowel(od Bugu),Chełm,Lublin,Dęblin - na Warszawę. Przy forsowaniu Wisły pod Kalwarią 26.08.1944r.został 3 razy ranny i przebywał w szpitalu w Lublinie przez 8 miesięcy.
  Po wyjściu ze szpitala został zwolniony z wojska jako inwalida wojenny II grupy.Wrócił do Białej Podlaskiej skąd w 1948r.wyjechał do Namysłowa.
  Tam mieszkał i pracował jako portier,ostatnio w POM.
  Często spotykał sie z młodzieżą szkolną i dzielił sie wspomnieniami z walk I i II wojny światowej.
  Zmarł 09-08-1980r.w Namysłowie
  Po śmierci został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy WP.
  Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i wojskowymi, które są w moim posiadaniu
  inf. Barbara Rodak

  Ostaszewski Antoni - s. Franciszka ur. 1916 r. - 2 VIII 1944 - plut. - Zaginął bez wieści - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 5 KOMPANIA PIECHOTY - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" -
  Ostropolski Józef - s. Jana - - szer - - - - Krzyż Walecznych - -
  Ostrowski Edward - s. Stefana ur. 1912 r. - zm. 8 III 1945 - szer. - - - - - -
  Ostrowski Franciszek - s. Józefa - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Ostrowski Józef - s. Wincentego - - chor. - Dowódca plutonu - 3 BATALION - PLUTON ZAOPATRZENIA - (18 VI 1944-?) - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały"
  Ostrowski Teofil - s. Walentego ur. 1912 r. - 2 VIII 1944 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Ostrowski Władysław - s. Józefa ur. 1922 r. - zm. 17 II 1945 - szer. - - - - - -
  Oszust Paweł - s. Michała - - szer. - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Oszust Tomasz - s. Józefa ur. 1906 r. - p. 28 X 1944 - szer - - - - - -
  Oślakow Mikołaj - s. Kiryła - - chor. - Dowódcy plutonów - 2 BATALION - 2 KOMPANIA MOŹDZIERZY 82 MM - (26 III 1945-?) - -
  Otręba Antoni - s. Tomasza - - st. sierż. - - - - Krzyż Walecznych - Order Czerwonej Gwiazdy -
  Owczarek Bronisław - s. Józefa ur. 1921 r. - 12 X 1943 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Owsiuk Antoni - s. Antoniego ur. 1918 r. - 2 II 1945 - szer. - Zaginął bez wieści - - - - -
  Ozimiek Bronisław - s. Józefa - - plut - - - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Ożga Leon - s, Kazimierza ur. 1914 r. - p. 12 X 1943 - sto szer. - - - - - -

  Żródło: "Drugi Berliński" - Andrzej Krajewski

   


  24 grudnia 2006 r. - 19 lipiec 2009 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005