<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje

 • Pod komendą "Gozdawy" 1 VIII - 4 X 1944 r.
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska K - P
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska R - Ż
 • Sturmwind - Wicher
 • 18 Kołobrzeski Pułk Piechoty
 • 22 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 36 Łużycki Pułk Piechoty
 • 5 Kołobrzeski Pułk Piechoty
 • 38 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 49 Pułk Piechoty
 • AK Lwów - wycinek południowo-wschodni
 • Płońsk i Ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939 – 1956
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska K - O
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska P - Ż
 • Kołobrzeg - marzec 1945
 • 29 Pułk Piechoty
 • 32 Budziszyński Pułk Piechoty
 • 1 Brygada Artylerii Armat
 • 26 Drezdeński Pułk Piechoty nazwiska A - N
 • 26 Drezdeński Pułk Piechoty nazwiska O - Ż
 • 40 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Ludobójstwo w województwie tarnopolskim
 • 15 Pułk Piechoty
 • Tajne nauczanie w powiecie koneckim
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska K - O
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska P - Ż
 • 17 Pułk Piechoty
 • 37 Pułk Piechoty
 • 25 Pułk Piechoty
 • Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie
 • 9 "Drezdeńska" Dywizja Piechoty
 • Powiat rypiński 1939 - 45
 • 4 brygada artylerii przeciwpancernej
 • 34 Budziszyński Pułk Piechoty
 • 11 Pułk Piechoty
 • Polegli w walce z UPA
 • 37 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Kaźń profesorów lwowskich - lipiec 1941
 • Miejsca pamięci narodowej - Janowiec Wielkopolski
 • 28 Pułk Piechoty
 • Suwalszczyzna 1939 - 44 Nazwiska A - Ł
 • Suwalszczyzna 1939 - 44 Nazwiska M - Ż


 • 40 Pułk Artylerii Lekkiej

  ( opracowanie własne )


  Formowany na podstawie rozkazu organizacyjnego z dnia 3 września 1944 r. w Białymstoku.
  Wchodził w skład 9 dywizji piechoty, 2 Armii Wojska Polskiego.


  Szlak bojowy 40 pułku artylerii lekkiej  LISTA NAZWISK - zawiera 943 osób -
  dane z lat 1944 - 45


  Abarowicz Antoni - s. Michała, r. 1923 - bomb. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Abramczuk Zbigniew - s. Wacława, r. 1925 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Abramowicz Mieczysław - - kan. - - - - - -
  Adamczyk Stanisław - s. Andrzeja - chor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Zastępca dowódcy dywizjonu do spraw polityczno - wychowawczych - - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Adamczyk Stanisław - s. Wincentego - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Adamski Aleksander - s. Konstantego. - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Adamski Konstanty - s. Konstantego - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Aksionow - Aleksander - ppor. - - - Dowóda plutonu ogniowego - 9 bateria haubic 122 mm - 3 Dywizjon - (25 IX 1944 r.)
  Aleksandrow - Eugeniusz - ppor. - - - Dowódca plutonu zwiadu - Bateria sztabowa - - (15 IX 1944 r.)
  Aleksandrowicz Czesław - s. Józefa - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Aleksandrowicz Józef - - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Aleksiejew Mikołaj - s. Andrzeja - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Ałtuchow Wasyli - s. Dymitra, r. 1915 - ppor. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - Szef łączności - - 3 Dywizjon - (8 XI 1944 r.)
  Anczukow - Filip - mjr - - - Zastępca dowódcy pułku do spraw zaopatrzenia (kwatermistrz pułku) - - - (24 IX 1944 r.)
  Andriachin - Stefan - ppor. - - - Dowóda plutonu ogniowego - 8 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (15 IX 1944 r.)
  Andruszkiewicz Sobiesław - s. Bronisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Andrzejczyk Stanisław - - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Andrzejewski Wacław - s. Franciszka - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Andziulewicz Zygmunt - s. Franciszka (ranny) - kpr. - Krzyż Walecznych - ranny 16-27 IV 1945 r. w czasie walk na froncie (bez dokładnego określenia miejscowości oraz daty ranienia) - - - -
  Aniszczak Czesław - s. Pawła - kpr. - - ranny 16-27 IV 1945 r. w czasie walk na froncie (bez dokładnego określenia miejscowości oraz daty ranienia) - - - -
  Aniszczyk Józef - s. Józefa - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Antoniuk - Iwan - por. - - - Szef służby chemicznej - - - (30 X 1944 r.)
  Antonowicz Zygmunt - s. Michała, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Aron Bonifacy - s. Stanisława - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Artemczyk Kazimierz - s. Aleksandra - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Assendi Paweł - s. Karola - por. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca baterii - 7 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (14 VIII 1945 r.) -
  Baj Edward - s. Józefa - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Dowódca plutonu ogniowego - l bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (V 1945 r.)
  Bajek - Antoni - st. ogn. - - - Dowódca plutonu zaopatrzenia bojowego (amunicyjnego) - - 3 Dywizjon - (26 XI 1944 r.)
  Bajkiewicz Józef - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Bala Czesław - s. Piotra, r. 1923 - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - p/z 7 V 1945 r. - w rejonie Schmeokwitz - - - -
  Balcer Franciszek - s. Tomasza - por. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - Bateria sztabowa - - (1945 r.)
  Balzowski (Bąkowski) Michał - s. Zachariasza - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Banaś Roman - s. Jana - ogn. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bandzarewicz Piotr - s. Antoniego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Baniewicz Bolesław - s. Bolesława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Barabasz Teodor - s. Kondrata, r. 1913 (ranny 23 IV 1945, zmarł następnego dnia na punkcie opatrunkowym) - kpt. - - p/z 23 IV 1945 r. - w lasach na zachód od Leppersdorf - Zastępca dowódcy pułku do spraw zaopatrzenia (kwatermistrz pułku) - - - '(5 XII 1944 r.)
  Barancewicz Czesław - s. Jana - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Baranowski - Czesław - por. - - - Dowódca baterii - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (30I.X 1945 r.).
  Baranowski Władysław - s. Wacława, r. 1920 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Barbaszyński Wiktor - s. Józefa, r. 1923 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Bartkowski Stefan - s. Władysława - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Bazylczuk Stanisław - s. Stanisława - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Bąbol Hipolit - s. Andrzeja - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Bąk - Marian - chor. - - - Zastępca dcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (IX 1945 r.)
  Bąkiewicz Konstanty - s. Dominika - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Bendrat Stanisław - s. Błażeja - chor. - Krzyż Walecznych - - Zastępca dowódcy dywizjonu do spraw polityczno - wychowawczych - - 2 Dywizjon - (12 XI 1945 r.)
  Berent Zygmunt - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 19-22 IV 1945 r. - w walkach pościgowych od przedmieść Drezna - - - -
  Bezdel (Bendel) Wacław, - s. Floriana, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Białczyk Lucjan - s. Antoniego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Białous Czesław - s. Franciszka - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Bielecki Bazyli - s. Zenona - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Bielecki Zygmunt - s. Franciszka - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Bielewicz Jerzy - s. Aleksandra - ppor. - Order Virtuti Militari V kl. - - II zastępca dowódcy baterii do spraw liniowych - 4 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (VI1945 r.)
  Bielewicz Regina - c. Jana - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Bielicz Edward - s, Wiktora - ogn. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Bielik (Białek) Michał - s. Jana, r. 1914 - kan, - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Bieliński Waldemar - s. Franciszka - kan. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Biełkin - Bazyli - por. - - - Szef zwiadu - - 1 Dywizjon - (VI1945 r.)
  Bieniecki Leonard - s. Wilhelma - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Bierezowski Zbigniew - s. Franciszka - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Bierieziuk Mikołaj - s. Stefana - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Dowódca baterii - 5 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (3 XII 1944 r.)
  Biernacki Sergiusz - s. Stefana - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Bingel Czesław - s. Michała - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Bloch Józef - s. Aleksandra - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Błauciak (Błanciak) Kazimierz - s. Piotra - chor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Felczer weterynarii - - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Błudnik Albin - s. Jana - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bodzicz Edward - - por. - Krzyż Walecznych - - Zastępca dowódcy dywizjonu do spraw polityczno - wychowawczych - - 3 Dywizjon - (12 XII 1944 r.)
  Bogdan Bronisław - s. Ludwika - kan. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bogdan Timofiej - s. Anisima, r. 1922 - ppor. - - p/z 17 IV 1945 r. - pod Uhsmannsdorf - Dowódca plutonu ogniowego - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (5 XII 1944 r.)
  Bogdanow - Wiaczesław - ppor. - - - Adiutant dowódcy pułku - - - (20 IX 1944 r.)
  Bogusiewicz (Boguszewicz) Piotr - s. Józefa, r. 1922 (1924?) - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Bogusławski Mikołaj - s. Pawła - ppor. - Order „Otieczestwiennoj Wojny - II stopnia - - Szef sztabu dywizjonu - - 3 Dywizjon - (III 1945 r.)
  Bogusz Władysław - s. Piotra - plut. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - -
  Bogusz-Boguszewicz - Nina - b/st. - - - Młodszy lekarz pułku - - - (5 VIII 1945 r.)
  Boguszewicz Czesław - s. Łukasza, r. 1919 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Boguszewicz Piotr - s. Józefa - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Boguszewicz Romuald - s. FeliIksa, r. 1920 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Boguszewicz Zygmunt - s. Feliksa (Antoniego?, ranny) - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 16-27 IV 1945 r. w czasie walk na froncie (bez dokładnego określenia miejscowości oraz daty ranienia) - - - -
  Bohdanowicz - Jerzy - chor. - - - St .felczer (aptekarz) - - - (15 VI 19t5 r.)
  Bojarski Stanisław - s. Piotra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Bołtacz Stanisław - s. Tomasza - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bonarski Bronisław - s. Mieczysława - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Bonarski Bronisław - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Bondariow Aleksander - s. Fiodora) - mjr - Krzyż Walecznych - - Dowódca dywizjonu - - 3 Dywizjon - (III 1945 r.)
  Borkowski Edward - s. Bronisława - kan. - Krzyż Walecznych - ranny 23-26 IV 1945 r. - w walkach obronnych w Grossrohrsdorf - Leppersdod - Pulsnitz - - - -
  Borkowski Gracjan - s. Aleksandra - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - p/z 9 V 1945 r. - w rejonie Bad Schandau - - -
  Borodejko Zbigniew - s. Romana - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Borszcz Stanisław - s. Jana - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bortnowski Klemens - s. Stanisława, r. 1926 - kan. - - p/z 20 IV 1945 r. - w rejonie Colln - - - -
  Borys Aleksander - s. Mikołaja (Michała?), r. 1913 - ppor. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - Dowódca plutonu ogniowego - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Borys Tadeusz - s. Piotra (ranny) - kan. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 17-18 IV 1945 r. -- w rejonie Nieder Horka - Uhsmannsdorf - Niesky - - -
  Borysiewicz (Borysieńko?) Paweł - s. Sylwestra - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Borysiewicz Kazimierz - s. Albina, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Borysiewicz Kazimierz - s. Antoniego - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Brancewicz Zygmunt - s. Aleksandra, r. 1915 - ogn. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Brodzik Józef - s. Stanisława - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Bronecki Ignacy - s. Stanisława - por. - Krzyż Grunwaldu III kl. - Krzyż Walecznych - Zastępca dowódcy pułku do spraw polityczno-wychowawczych - - - (1 VII 1945 r.).
  Brożek Michał - s. Józefa - kpt. - - - I zastępca dowódcy dywizjonu do spraw liniowych - - 2 Dywizjon - (2 VII 1945 r.)
  Brzeski Tadeusz - s. Ludwika - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Brzeźniakiewicz Wilhelm - s. Marcelego - ppor. - Krzyż Walecznych - - Dowódca plutonu kierowniczego - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Brzozowski Stanisław - s. Józefa, r. 1921 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Brzozowski Tadeusz - s. Władysława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Buchtin - Wasyl - kpt. - - - Zastępca dowódcy pułku do spraw technicznych - - - (IV 1945 r.)
  Bućko Władysław - s. Ignacego - ogn. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Buda (Buła) Władysław - s. Walentego - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Burczyk Czesław - s. Stanisława - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Dowódca plutonu transportowego - - Bateria parkowa - (27 X 1945 r.)
  Burda Kazimierz - s. Franciszka - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Burkow Aleksander - s. Jana - kpt. - Krzyż Walecznych - Order „Otieczestwiennoj Wojny - II stopnia - Dowódca baterii - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - (10 IX 1944 r.)
  Burniewicz Władysław - s. Emeryka - st. ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Burtowski Stanisław - s. Adolfa - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 23-26 IV 1945 r. - w walkach obronnych w Grossrohrsdorf - Leppersdod - Pulsnitz - - - -
  Busłowski Józef - s. Albina, r. 1924 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Caban Władysław - s. Władysława - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Cały - Jan - ppor. - - - Dowódca plutonu ogniowego - 2 bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (14 V 1945 r.)
  Catewicz Konstanty - s. Kazimierza - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Chaciński Henryk - s. Michała (ranny) - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Charitonow - Grzegorz - ppor. - - - Dowódca plutonu ogniowego - 5 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (20 IX 1944 r.)
  Chludziński Mieczysław - s. Wincentego, r. 1922 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Chodyniecki Jan - s. Franciszka, r. 1923 . - kan. - - p/z 17 IV 1945 r. - pod Uhsmannsdorf - - - -
  Chodźko Witold - s. Józefa - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Chojnacki Bronisław - s. Michała - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Szef zaopatrzenia żywnościowego (oficer żywnościowy) - - - (X 1945 r.1
  Chojnowski Edward - s. Wacława - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Cholewiński Jan - s. Józefa - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Chomicz Bronisław - s. Piotra - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Chomiuk Józef - s. Bolesława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Chomończuk Stanisław - s. Konstantego - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Chorążewicz Jan - s. Zygmunta, r. 1920 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Chryszczanowicz Józef - s. Józefa - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Chrzanowski - Wacław - chor. - - - Dowódca plutonu ogniowego - l bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Chwietkow - Jan - por. - - - I zastępca dowódcy dywizjonu do spraw liniowych - - 3 Dywizjon - (10 I 1944 r.)
  Ciapało - Józef - b/st. - - - Felczer - - - (14 XI 1944 r.)
  Cichończuk Mieczysław - s. Antoniego, r. 1924 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Cielniak - Jadwiga - chor. - - - St .felczer (aptekarz) - - - (30 VII 1945 r.)
  Ciereszko Franciszek - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Ciereszko Franciszek - s. Adama - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - - - -
  Cieśla Wacław - s. Mariana - kan. - - ranny 15-16 IV 1945 r. - podczas przygotowań do natarcia i forsowania Nysy pod Rothenburgiem - - - -
  Ciuńczyk Stanisław - s. Konstantego - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Cwietkow - Aleksander (Jerzy?) - por. - - - Felczer weterynarii - - 2 Dywizjon - (III 1945 r.)
  Cyceń Antoni - s. Witalisa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Cydzik Ludwik - s. Aleksandra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Cygiel Piotr - s. Franciszka - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Cynk Mieczysław - s. Ludwika - chor. - - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - Zastępca dcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - l bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (1945 r.)-R
  Cytarzyński Janusz - s. Jerzego - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Cytra Józef - s. Jana - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Czajka Stefan - s. Adolfa, r. 1904 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Czajkowski Marian - s. Jana - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Czajkowski Tadeusz - s. Czesława - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - - Bateria parkowa - (1945 r.)
  Czapkin Piotr - s. Andrzeja - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Czarniawski Jan - s. Franciszka - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Czarnuszewicz Michał - s. Jana - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Czcianko (Trzcianko?) Stanisław - s. Aleksandra, - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Czeberko Jan - s. Andrzeja - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Czeczko Stanisław - s. Franciszka, ,r. 1912 - plut. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Czeczuk Stanisław - s. Antoniego., r. 1923 - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - p/z 1 X 1946 r. - w rejonie Piwody - - - -
  Czerniak Zygmunt - s. Jana - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Czernic Michał - s. Emiliana, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Czernicki Wincenty - s. Kazimierza - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Czerwiakow - Wasyl - por. - - - Zastępca dowódcy pułku do spraw zaopatrzenia (kwatermistrz pułku) - - - (V 1945 r.)
  Czerwonka Waldemar - s. Franciszka - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Czotorobok Konstanty - s. Jana - ogn. - Krzyż Walecznych - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Czyż Julian - s. Bazylego - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Czyżow - Jan - kpt. - - - Dowódca baterii - 5 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (10 IX 1944 r.)
  Ćwik Stanisław - s. Jana, r. 1918 - bomb. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Ćwirko Tadeusz - s. Jana - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Dowódca plutonu moździerzy 120 mm - - Szkoła podoficerska - (17X 1945 r.)
  Daciuk Henryk - s. Józefa - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Dakowicz Józef - s. Wincentego - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Danieluk Władysław - s. Romana - kan. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Dargiel Franciszek - s. Jana - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Dauksza Stanisław - s. Feliksa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Dawidowski Stanisław - s. Dominika, r. 1908 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Dejkałowski Jerzy - s. Stefana, r. 1907 ł - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Demczyński Mikołaj - s. Aleksandra, r. 1913 - kpt. - - p/z 20 IV 1945 r. - w rejonie Colln - Dowódca baterii - l bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (10 IX 1944 r.) - P
  Denis Adam - s. Adama - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Denisiewicz Zenon - s. Bronisława - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Dernes - Bronisław - por. - - - Dowódca plutonu zaopatrzenia bojowego (amunicyjnego) - - 2 Dywizjon - (4 I 1945 r.)
  Dębski Zdzisław - - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Diemidow Froł - s. Piotra - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Order „Otieczestwiennoj Wojny - I stopnia - Dowódca baterii - 9 bateria haubic 122 mm - 3 Dywizjon - (1945 r.)
  Diemientijew Jan - s. Diemiana - ppor. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca baterii - l bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Dmuchowski Jan - s. Szymona - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Dobrienko - Jan - por. - - - Szef zaopatrzenia taborowo-mundurowego (oficer. mundurowy) - - - (3 XII 1944 r.)
  Dojlitko Bronisław - s. Adama - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Dołgopol Piotr - s. Wacława, r. 1918 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Domański Stanisław - s. Aleksandra, r. 1919 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Dorofiej Szymon - s. Stefana - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Dorogokupiec Eugeniusz - s. Cyryla - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 16-27 IV 1945 r. w czasie walk na froncie (bez dokładnego określenia miejscowości oraz daty ranienia) - - - -
  Drab Jan - s. Józefa, r. 1910 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Drejman Mieczysław - s. Stanisława, r. 1924 - plut. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Drobniuch - Bogdan - chor. - - - Dowódca plutonu kierowniczego - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - (10 IV 1945 r.)
  Druć Leonard - s. Konstantego - bomb. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Duczuk Michał - s. Michała, r. 1917 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Duda - Karol - por. - - - Dowódca plutonu ogniowego - l bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (12 V 1945 r.)
  Dudek Jan - s. Antoniego - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Dudek Jan - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Dudnikow - Siemion - ppor. - - - Dowódca baterii - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (10 IX 1944 r.)
  Dudziński Eugeniusz - s. Walentego - bomb. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - - -
  Duszkiewicz Jan - s. Kazimierza - plut. - Krzyż Walecznych - ranny 16-27 IV 1945 r. w czasie walk na froncie (bez dokładnego określenia miejscowości oraz daty ranienia) - - - -
  Dylewski Borys - s. Konstantego - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Dylewski Edward - s. Edwarda - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Dymnicki - Tadeusz - chor. - - - Dowódca plutonu transportowego - - Bateria parkowa - (30 VIII 1945 r.)
  Dyńkowski Józef - s. Floriana (ranny) - ppor. - Krzyż Walecznych - ranny 23-26 IV 1945 r. - w walkach obronnych w Grossrohrsdorf - Leppersdod - Pulsnitz - Dowódca plutonu kierowniczego - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Dypczyński Alojzy - s. Walentego, r. 1918 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Dzida Czesław - s. Antoniego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Dzidziejko Franciszek - s. Wincentego, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Dziemianko Wacław - s. Ksawerego - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - - -
  Dzieruk Antoni - s. Jana - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Dzieżyc Longin - s. Stanisława - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Dziurla Stanisław - s. Piotra - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Ejsmont Ludwik - s. Seweryna - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Eret Zbigniew - s. Jana - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Felholc Roman - s. Antoniego, r. 1921 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Fic Edward - s. Józefa, r. 1921 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Filipek Jan - s. .Jana - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Filipionek - Beniamin - chor. - - - - - -
  Filipow Michał - s. Konstantego. - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Order „Otieczestwiennoj Wojny - II stopnia - Zastępca dowódcy dywizjonu do spraw polityczno - wychowawczych - - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Filipowicz Tadeusz - s. Klemensa - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Finster Kazimierz - s. Jana, r. 1904 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Fiodorowicz - Jerzy - chor. - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno - wychowawczych - 4 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (1945 r.)
  Firek Bolesław - s. Piotra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Furman - Jan - ppor. - - - Dowódca zwiadu plutonu - - Szkoła podoficerska - (19 X 1945 r.)
  Gabriel - Alfons - ppor. - - - Starszy lekarz weterynarii pułku - - - (14 IX 1945 r.)
  Gabrukiewicz Henryk - s. Kazimierza - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Gajbowicz Wincenty - s. Stanisława - ppłk - Order Odrodzenia Polski V kl. - Krzyż Grunwaldu III kl. - Krzyż Walecznych - Dowódca pułku - - (25 VI 1945 r.)
  Gawriłow Mikołaj - s. Mateusza, r. 1914 - ppor. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - Dowódca baterii - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (XII 1944 r.)
  Gawroński Adam - s. Jana - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Gądek Sławomir - - kpr. - - ranny 7-8 V 1945 r. - w walkach pościgowych od rejonu Kamenza do brzegów Łaby r - - - -
  Gąsowski Czesław - s. Witolda - chor. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Szef kancelarii sztabu - - - (25 X 1944 r.)
  Gąsowski Leonard - s. Witolda - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Giecewicz - Antoni - por. - - - Zastępca dowódcy pułku do spraw polityczno-wychowawczych - - - (12 X 1944 r.)
  Gieorgiew Michał - s. Aleksandra - mjr - Krzyż Walecznych - Order Virtuti Militari V kl. - Szef sztabu - - - (23 IV 1945 r.)
  Giętka Stanisław - s. Teodora - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Gil Edward - s. Stefana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Gluszczenko - Andrzej - por. - - - Dowódca baterii - 9 bateria haubic 122 mm - 3 Dywizjon - (11 V 1945 r.)
  Głodzik Franciszek - s. Jana, r. 1909 - chor. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - Dowódca plutonu kierowniczego - l bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (17 1111945 r.)
  Głowacki Jan - s. Romana, r. 1923 - kan. - - p/z 20 IV 1945 r. - w rejonie Colln - - - -
  Głowacki Stanisław - s. Mariana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Głuszczenko Andrzej - s. Jana - kpt. - Krzyż Walecznych - - Dowódca baterii - 8 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (1945 r.)
  Gniewek - Zdzisław - ppor. - - - Dowódca plutonu ogniowego - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Godziszewski - Tadeusz - ppor. - - - Dowódca plutonu kierowniczego - 8 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (20 XI 1944 r.)
  Godziszewski Ryszard - s. Leona - ppor. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Gołąbek Tadeusz - s. Józefa, r. 1922 - chor. - - p/z 20 IV 1945 r. - w rejonie Colln - Zastępca dcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (1944 r.)
  Gołdasiewicz - Stanisław - chor. - - - Zastępca dcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - (8 I 1945 r.)
  Gonera - Stanisław - ppor. - - - Dowódca plutonu ogniowego - 2 bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Gorbaczonek Genadiusz - s. Stefana, r. 1922 - kan. - - p/z 17 IV 1945 r. - pod Uhsmannsdorf - - - -
  Gordiejenko - Aleksander - kpt. - - - Szef sztabu dywizjonu - - 1 Dywizjon - (5 V 1945 r.)
  Goś Mieczysław - s. Bolesława - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Góra - Mieczysław - ppor. - - - Dowódca plutonu kierowniczego - 7 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (1945 r.)
  Górecki Roman - - kpt. - - - - - -
  Górecki Stefan - s. Jana - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Grabarz Marian - s. Bernarda, r. 1924 - kan. - - p/z 12 XI 1946 r. - w rejonie Brzyskiej Woli - - - -
  Grabowski Leon - s. Władysława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Grabowski Zygmunt - s. Piotra - st. ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Grewling Edmund - s. Tomasza - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno - wychowawczych - 9 bateria haubic 122 mm - 3 Dywizjon - (1945 r.)
  Grochowski Henryk - s. Bronisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Grochowski Jan - s. Wacława - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Gryczychin Jerzy - s. Dymitra - por. - Krzyż Walecznych - - I zastępca dcy baterii do spraw liniowych - 2 bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (VI 1945 r. )
  Gryniewski Romuald - s. Gierasima - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Grześkowiak Stanisław - s. Antoniego - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Grzyb Bolesław - s. Macieja, r. 1915 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Guziuk Mieczysław - s. Marcina - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Gwacki Henryk - s. Wiktora, r. 1924 - kpr. - - p/z 20 IV 1945 r. - w rejonie Colln - - - -
  Hajduk Konstanty - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Hajdukiewicz Antoni - s. Antoniego - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Halicki Eugeniusz - s. Jana, r. 1916 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Hałaburda Aleksander - s. Daniela - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Han Oskar - s. Henryka - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Hankowski Zbigniew - s. Stanisława - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Hardziewicz Stanisław - s. Józefa - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Hartwig - Reinke - ppor. - - - Starszy lekarz pułku - - - (12 XII 1944 r.)
  Hawrylik Romuald - s. Antoniego - st. ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - Krzyż Walecznych - - - -
  Henc Michał - s. Stanisława (pośmiertnie) - kan. - Krzyż Walecznych - p/z 26 III 1947 r. - - - -
  Herzig - Alfred - por. - - - Młodszy lekarz pułku - - - (15 VI 1945 r.)
  Hoduń Tadeusz - s. Józefa (dwukrotnie) - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Hołownia Klemens - s. Józefa - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Hołówko Antoni - s. Jana - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Horodniczy Franciszek - s. Józefa - plut. - - ranny 16-27 IV 1945 r. w czasie walk na froncie (bez dokładnego określenia miejscowości oraz daty ranienia) - - - -
  Horosz Jan - s. Władysława, r. 1912 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Hrynkiewicz Edward - s. Stefana - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Dowóda plutonu ogniowego - 8 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (1 VII 1945 r.)
  Hucuł Stefan - s. Michała - ppor. - Order Virtuti Militari V kl. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Zastępca dcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (24 X 1944 r.)
  Hunder Fnmciszek - s. Antoniego - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Hunder Wiktor - s. Antoniego, ,r. 1926 - kan. - - p/z 20 IV 1945 r. - w rejonie Colln - - - -
  Igoszyn - Jan - ppor. - - - Dowódca plutonu kierowniczego - 9 bateria haubic 122 mm - 3 Dywizjon - (30 XI 1944 r.)
  Iltiakow Aleksander - s. Stefana, r. 1916 - por. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - Szef zwiadu - - 1 Dywizjon - (5 XI 1944 r.)
  Irlica Michał - s. Grzegorza (ranny) - por. - Krzyż Walecznych - - 3 pomocnik szefa sztabu do spraw łączności (szef łączności) - - - (20 XI 1945 r.)
  Iwanek (Iwańczuk) Stanisław - s. Jana, r. 1921 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Iwańczuk Zdzisław - s. Feliksa - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Iwaszkiewicz Aleksander - s. Michała - plut - Brązowy Krzyż Zasługi - - - - -
  Jackow Piotr - s. Pawła - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Felczer weterynarii - - - (3 XII 1944 r.)
  Jagielnicki Henryk - s. Mieczysława - bomb. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Jagiełło Henryk - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Jakubowski Henryk - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Janda Józef - s. Macieja - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Janik Mieczysław - s. Kazimierza, r. 1920 - plut. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Januszewski Henryk - s. Aleksandra - bomb. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Januszkiewicz - Ludwik - b/st. - - - Młodszy lekarz pułku - - - (12 XII 1944 r.)
  Januszkiewicz Henryk - s. Mariana - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Januszkiewicz Wacław - s. Feliksa, r. 1926 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Jarmołowicz Kazimierz - s. Wincentego - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Jarnusz Edmund - s. Edmunda - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Jarnut Franciszek - s. Stanisława - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Jaroszewicz Marian - s. Piotra - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Jarząbkiewkz Józef - s. Edwarda - kan. - - ranny 15-16 IV 1945 r. - podczas przygotowań do natarcia i forsowania Nysy pod Rothenburgiem - - - -
  Jarzębowicz Eugeniusz - s. Antoniego. - chor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Jasiński Jan - s. Tomasza - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Jasiukiewicz Mieczysław - s. Stanisława - ogn. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Jaworski - Stanisław - ppor. - - - Szef zaopatrzenia artyleryjskiego - - - (1945 r.)
  Jaworski Jan - s. Andrzeja - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Jegorow Fiodor - s. Jana, r. 1920 - ppor. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - Dowódca plutonu ogniowego - 2 bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (18 IX 1944 r.)
  Jerzak - Władysław - ppor. - - - Szef łączności - - 3 Dywizjon - (12 V 1945 r.)
  Jończyk - Marian - chor. - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno - wychowawczych - 8 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (1945 r.)
  Josko - Jan - chor. - - - Młodszy. technik artyleryjski - - 2 Dywizjon - (XII 1945 r.)
  Józefczuk Piotr - s. Dymitra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Jurczak Eugeniusz - s. Franciszka, r. 1925 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Jurkowski - Stefan - ppor. - - - Dowódca baterii - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - (29 IV 1945 r.)
  Jurszewicz Bolesław - s. Jana (dwukrotnie) - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Jużyk Aleksy - s. Stefana - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kabac Jerzy - s. Aleksandra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kaczanowski Justyn - s. Aleksandra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kaczor Florian - s. Michała - ppor. - - - Zastępca dowódcy dywizjonu do spraw polityczno - wychowawczych - - 2 Dywizjon - (23 X 1944 r.)
  Kaczorowski Ryszard - s. Mariana - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Kadowicz Wiktor - s. Pawła, r. 1923 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Kalarus Franciszek - s. Ignacego - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kalinin - Jan - ppor. - - - Szef zaopatrzenia żywnościowego (oficer żywnościowy) - - - (15 IX 1944 r.)
  Kalinowski Kazimierz - s. Ludwika - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kalinowski. Stanisław - s. Józefa - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kamiński Kazimierz - s. Andrzeja - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kandyba Józef - s. Jana (ranny) - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 17-18 IV 1945 r. -- w rejonie Nieder Horka - Uhsmannsdorf - Niesky - - - -
  Kapusta Jan - s. Konstantego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kapusta Kazimierz - s. Kazimierza - kpr. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 15-16 IV 1945 r. - podczas przygotowań do natarcia i forsowania Nysy pod Rothenburgiem - - -
  Karczmarczyk Stanisław - s. Stanisława - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kardaszewicz Mikołaj - s. Władysława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Karpowicz Wincenty - s. Juliana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Krzyż Walecznych - - - -
  Karski Julian - s. Józefa - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kasa Bolesław - s. Józefa - chor. - - - - - -
  Kaskiewicz Mieczysław - s. Jana - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kaskiewicz Piotr - s. Jana - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kaszlej Edward - s. Bolesława - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kąkol Henryk - s. Andrzeja, r. 1924 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Kiarszys Adolf - s. Marcina, r. 1911 - ppor. - - p/z 17 IV 1945 r. - pod Uhsmannsdorf - Dowódca plutonu ogniowego - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (22 I 1945 r.)
  Kielczak Bolesław - s. Stanisława - st. ogn. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kiersznowski Zygmunt - s. Karola - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kieszkiekczi Mikołaj - s. Piotra - mjr - Krzyż Walecznych - Order „Krasemu Znamieniu” - Krzyż Grunwaldu III kl. - Dowódca dywizjonu - 2 Dywizjon - (10 IX 1944 r.)
  Kijewski Jan - s. Wojciecha (Jana) - kap.. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kikłowicz Kazimierz - s. Jana - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kiryło Sławomir - s. Józefa - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kiszkarewicz Czesław - s. Adama, ,r. 1920 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Klakowski Stanisław - s. Karola, r. 1903 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Klimek Stefan - s. Józefa - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Klincewicz Eugeniusz - s. Adolfa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Klusewicz Anatol - s. Aleksandra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kłoczkow Mikołaj - s. Pawła - ppor. - Krzyż Walecznych - - Dowódca plutonu kierowniczego - 7 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (1945 r.)
  Kłodkow - Mikołaj - ppor. - - - II zastępca dowódcy baterii do spraw liniowych - 8 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (VI 1945 r.)
  Kłos Czesław - s. Aleksandra - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kłosowski - Stanisław - ppor. - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno - wychowawczych - 5 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (12 XI 1945 r.)
  Kłowas Henryk - s. Władysława - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kłysz Franciszek - s. Tomasza - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kmiecik Jan - s. Józefa, r. 1925 - kan. - Krzyż Walecznych - p/z 26 III 1947 r. - - - -
  Knurek - Bolesław - chor. - - - Zastępca dowódcy dywizjonu do spraw polityczno - wychowawczych - - 3 Dywizjon - (23 X 1944 r.)
  Koczab Mieczysław - s. Piotra, r. 1924 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Koczan Józef - s. Antoniego, r. 1926 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Koczetkow - Jan - ppor. - - - Dowódca plutonu kierowniczego - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - (18 IX 1944 r.)
  Kojpacz Jan - s. Antoniego - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kokoszko Eugeniusz - s. Stanisława (ranny) - chor. - Krzyż Walecznych - - Dowódca plutonu ogniowego - 4 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (1945 r.)
  Kokoszko Józef - s. Marcina - ppor. - Krzyż Grunwaldu III kl. - - - - -
  Kolary Tadeusz - s. Andrzeja, r. 1922 - kan. - - p/z 20 IV 1945 r. - w rejonie Colln - - - -
  Kołodyński Józef - s. Józefa - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kołodziej Jakub - s. Stefana - ppor. - Krzyż Walecznych - - Szef zaopatrzenia artyleryjskiego - - - (1945 r.)
  Kołodziej Roman - s. Józefa - ppor. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kołomincew - Piotr - kpt. - - - Szef sztabu dywizjonu - - 3 Dywizjon - (10 IX 1944 r.)
  Kołosowski Edward - s. Edwarda - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kołosowski Paweł - s. Kazimierza - st. ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kołosowski Ryszard - s. Kazimierza - ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - - -
  Kołosowski Władysław - s. Albina (ranny) - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 17-18 IV 1945 r. -- w rejonie Nieder Horka - Uhsmannsdorf - Niesky - - -
  Kołowrocki - Wiktor - kpt. - - - I zastępca dowódcy dywizjonu do spraw liniowych - - 1 Dywizjon - (9 VII 1945 r.)
  Komołowski Sergiusz - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Komorkiewicz Marian - s; Jana. - ogu. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - - -
  Konar (Komar?) Zygfryd - s. Franciszka, r. 1920 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Konarski Stanisław - s. Józefa - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kondraszow Siergiej - s. Jerzego, r. 1914 - chor. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - Dowódca plutonu transportowego - - Bateria parkowa - (20 XI 1944 r.)
  Kondratienko Jakub - s. Jana - mjr - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Krzyż Walecznych - Dowódca baterii - 8 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (14 VIII 1945 r.)
  Konecki Stanisław - s. Teodora - plut. - - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - - - -
  Konieczny Leon - s. Jana - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Konkorski - Jan - mjr - - - Szef sztabu - - - (28 XI 1945 r.)
  Konowałow Mikołaj - s. Piotra - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Szef zwiadu - - 2 Dywizjon - (1944 r.)
  Kopa (Kropa?) Stanisław - s. Wojciecha, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Kopelow Kazimierz - s. Jana - por. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Korczewoj Jan - s. Tierientija - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Dowódca plutonu łączności - Bateria sztabowa - - (24 II 1945 r.)
  Korczowy Bronisław - s. Franciszka - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Korczowy Bronisław - s. Ignacego - plut, - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Korczyc Tadeusz - s. Czesława - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Korecki Kazimierz - s. Jana, r. 1908 - bomb. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Korko Bolesław - s. Józefa - st. ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Korolonek Michał - s. Grzegorza - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Korowuszkin - Wasyl - mjr - - - Szef sztabu - - - (19 VIII 1945 r.)
  Korsakow Jan - s. Piotra - chor. - Order „Krasnoj Zwiezdy” - - - - -
  Korzuchowski Stanisław - s. Jana - chor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kosko Michał - s. Nikifora - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kostomitin - Stefan - kpt. - - - Szef zaopatrzenia artyleryjskiego - - - (15 IX 1944 r.)
  Koszewski Adam - s. Jana - chor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 16-27 IV 1945 r. w czasie walk na froncie (bez dokładnego określenia miejscowości oraz daty ranienia) - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno - wychowawczych - 8 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (30 IV 1945 r.)
  Kotielnikow - Wasyl - por. - - - Dowódca baterii - 8 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (10 IX 1944 r.)
  Kotieniow Piotr - s. Maksima - kpt - Order „Otieczestwiennoj Wojny - I stopnia - - 3 pomocnik szefa sztabu do spraw łączności (szef łączności) - - - (25 X 1944 r.)
  Kotliński - Zygmunt - por. - - - Starszy lekarz weterynarii pułku - - - (15XI 1944,..)
  Kowalczyk Stanisław - s. Stanisława - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kowalenko Jakub - s. Łuki - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Order „Otieczestwiennoj Wojny - II stopnia - Dowódca plutonu zwiadu - Bateria sztabowa - - (24 II 1945 r.)
  Kowalski - Piotr - kpt. - - - I zastępca dowódcy dywizjonu do spraw liniowych - - 3 Dywizjon - (30 VIII 1945 r.)
  Kowalski Jan - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kowalski Władysław - s. Władysława - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kozak - Henryk - ppor. - - - Szef zaopatrzenia finansowego (oficer finansowy) - - - (10 VII 1945 r.)
  Kozak Bronisław - s. Piotra, r. 1899 - plut. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Kozan Witold - s. Piotra, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Kozioł Tomasz - s. Teofila - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kozłowski Józef - s. Czesława, r. 1924 - kan.. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Kozłowski Tadeusz - s. Jana, r. 1923 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Kożuchowski Henryk - s. Piotra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kożuchowski Stanisław - s. Jana - chor. - - ranny 19-22 IV 1945 r. - w walkach pościgowych od przedmieść Drezna - Szef warsztatów artyleryjskich - - - (16IV 1945 r.)
  Krakowiak Bolesław - - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Krakowiak Franciszek - - kan. - - ranny 16-27 IV 1945 r. w czasie walk na froncie (bez dokładnego określenia miejscowości oraz daty ranienia) - - - -
  Krall Eugeniusz - s. Stanisława, r. 1926 - ppor. - - p/z 20 IV 1945 r. - w rejonie Colln - Dowódca plutonu kierowniczego - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Krasiński Stanisław - s. Stanisława, r. 1918 - ogn. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Krasnopolski - Tomasz - ppor. - - - Dowódca plutonu kierowniczego - l bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Krasowski Stanisław - s. Jana - ppor. - Order Virtuti Militari V kl. - - - - -
  Kraszewski Jerzy - s. Kiryła - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kraszewski Leonard - s. Antoniego - kan. - - ranny 17-18 IV 1945 r. -- w rejonie Nieder Horka - Uhsmannsdorf - Niesky - - - -
  Krempa Władysław - s. Franciszka - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kriukow - Jan - por. - - - Szef zwiadu - - 2 Dywizjon - (15 IX 1944 r.)
  Król Karol - s. Stanisława, r. 1925 - ppor. - Krzyż Walecznych - p/z 26 VII 1946 r. - w rejonie Kobylnicy Ruskiej - - - -
  Król Stanislaw - s. Jana, r. 1918 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Krygier Witold - s. Feliksa, r., 1925 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Kryłow - Aleksy - ppor. - - - Technik artyleryjski - - - (11 IV 1945 r.)
  Kryński Karol - s. Wincentego - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - - - -
  Krzyżak (Krzyżek?) Jan - s. Józefa, r. 1925 - bomb. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Krzyżanowski - Tadeusz - chor. - - - Zastępca komendanta szkoły do spraw polityczno - wychowawczych - - Szkoła podoficerska - (X 1945 r.) .
  Ksieniewicz Józef - s. Piotra - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kuciński - Franciszek - ppor. - - - Dowóda plutonu ogniowego - 9 bateria haubic 122 mm - 3 Dywizjon - (VI 1945 r.)
  Kuczyński - Władysław - ppor. - - - Młodszy lekarz pułku - - - (1945 r.)
  Kuczyński Andrzej - s. Andrzeja - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kuczyński Ryszard - s. Antoniego - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kudłasiewicz - Stefan - chor. - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno - wychowawczych - 8 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (13 I 1945 r.)
  Kudłaszek Edmund - s. Kazimierza - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kudriawcew Timofiej - s. Wasyla, r. 1921 - kpt. - - p/z 23 IV 1945 r. - w lasach na zachód od Leppersdorf - Szef sztabu - - - (28 XII 1944 r.) - P
  Kulaszewicz Jan - s. Pawła - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - - -
  Kulik Tadeusz - s. Bronisława, r. 1912 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Kulikow - Igor - por. - - - Dowódca baterii - 7 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (10 IX 1944 r.)
  Kulikowski Kazimierz - s. Wincentego. - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kulikowski Konstanty - s. Wincentego - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kułakowski Jarosław - s. Józefa - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kunda Aleksander - s. Kazimierza - ogn. pchor. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Młodszy felczer - - 2 Dywizjon - (1945 r.)
  Kupniewski Jan - s. Stanisława, r. 1923 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Kupryjanowicz Leopold - s. Władysława, r. 1924 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Kur Józef - s. Józefa - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kurczewski Michał - s. Jana - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Kurczewski Stanisław - s. Józefa - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kurnicki Władysław - s. Wincentego - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kursakow - Jan - ppor. - - - I zastępca dowódcy baterii do spraw liniowych - 4 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (1945 r.)
  Kurylewski Zdzisław - s. Teofila, r. 1912 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Kuwałek - Józef - ppor. - - - Dowóda plutonu ogniowego - 7 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (11 V 1945 r.)
  Kuźmicki Jan - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kuźmicki Paweł - s. Bolesława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Kwiatkowski - Stanisław - ppor. - - - Dowódca plutonu kierowniczego - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - (29 IV 1945 r.)
  Kwiatkowski Wacław - s. Piotra - plut. - Krzyż Walecznych - Order Virtuti Militari V kl. - - - -
  Langowski Izydor - s. Aleksandra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - - - -
  Laskowski Romuald - s. Mikołaja - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Laskowski Tadeusz - s. Jana, r. 1923 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Lassota Lucjan - s. Bronisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Latour de - Zbigniew - por. - - - Szef sztabu dywizjonu - - 3 Dywizjon - (11 VIII 1945
  Lelej Michał - s. Kazimierza - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Leoniec Michał - s. Wincentego - bomb. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Leszczyński Antoni - s. Józefa (ranny) - bomb., - Krzyż Walecznych - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - - - -
  Leszczyński Edward - s. Aleksandra - kpr. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - p/z 25 XI 1946 r. - w xejonie wsi Krzywe - -
  Leszczyński Wiktor - - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Leśniczuk Kazimierz - s. Aleksandra - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Leśniewicz Walerian - s. Władysława, r. 1923 - kpr. - - p/z 14 XI 1945 r. - w rejonie wsi Kuńkowice - - - -
  Lewczuk Jakub - s. Jana - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Krzyż Walecznych - ranny 19-22 IV 1945 r. - w walkach pościgowych od przedmieść Drezna - Adiutant dowódcy pułku - (I 1945 r.) -
  Leżański Eugeniusz - s. Leona - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Lipiński Leon - s. Leonarda, r. 1920 - kan. - - p/z 20 IV 1945 r. - w rejonie Colln - - - -
  Lipiński Stanisław - s. Ludwika - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Lisowski Ignacy - s. Jana - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Dowódca plutonu ogniowego - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (29 IV 1945 r.)
  Litwa Eugeniusz - s. Józefa - por. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Zastępca dowódcy dywizjonu do spraw polityczno - wychowawczych - - 3 Dywizjon - (31 III 1945 r.)
  Litwiniec Józef - s. Józefa - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Litwińczuk Mikołaj - s. Mikołaja - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Lutostański Kazimierz - s. Bolesława, r. 1906 - ogn. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Łabuda Jan - s. Leona - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Ładny Czesław - s. Michała - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Łakomko Grzegorz - s. Macieja - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Łaperow - Piotr - ppor. - - - Dowódca plutonu kierowniczego - 2 bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (25 XI 1944 r.)
  Łapo Józef - s. Jana, r. 1925. - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Łaptiew - - por. - - - Szef zwiadu - - 1 Dywizjon - (1944 r.)
  Ławreńczyk Mikołaj - s. Aleksandra - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Łogosz Mikołaj - s. Bazylego - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Łozowski Czesław - s. Stanisława, r. 1926 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Łukasiewicz Wiktor - s. Władysława - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Łukaszuk Kazimierz - s. Mariana, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Łukianow Jan - s. Konstantego - mjr - - - Dowódca dywizjonu - - 1 Dywizjon - (7 VI 1945 r.)
  Łuksza Wincenty - s. Wincentego - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Maciejewicz Władysław - s. Franciszka - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Maciorowski Mieczysław - s. Aleksandra - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Macuk Józef - s. Antoniego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Macul Jan - s. Ludwika - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Madejski - Bronisław - por. - - - Szef zaopatrzenia technicznego - - - (1 X 1945 r.)
  Majnicz Paweł - s. Włodzimierza - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Makagow - Piotr - ppor. - - - I zastępca dowódcy baterii do spraw liniowych - 4 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (VII 1945 r.)
  Makarow - Walenty - kpt. - - - Szef sztabu - - - (IX 1944 r.)
  Makohon Bolesław - s. Teodora - chor. - Krzyż Walecznych - - Technik radiowy - - Bateria parkowa - (1945 r.)
  Maksyrnowicz Bazyli - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Malarewicz - Jerzy - mjr - - - I zastępca dowódcy pułku do spraw liniowych - - - (X 1944 r.)
  Malewicz - Wacław - ppor. - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno - wychowawczych - 7 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (1945 r.)
  Malinowski Leonard - s. Karola - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Malinowski Ryszard - s. Romualda - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Maltan Michał (Mieczysław) - s. Piotra - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Mamcarz Józef - s. Juliana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Mancewicz Franciszek - s. Juliana - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Krzyż Zasługi - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - -
  Marcinkowski Jan - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Marczewski Jerzy - s. Janusza - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Markaczewski Wincenty - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Markowski Władysław - s. Jana - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Maszkin - Jerzy - por. - - - Dowódca baterii - Bateria sztabowa - - (1944 r.)
  Maszkin Grzegorz - s. Siergieja - por. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Matejko Marian - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Matiuszyn - Wasyl - ppor. - - - Dowódca baterii - 7 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (11 V 1945 r.)
  Matusiewicz Władysław - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -

  Maziejuk Edward - s. Wincentego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -

  Jestem prawnukiem Edwarda Maziejuka s.Wincentego z podanych danych wynika, że walczył w 40 Pułku Artylerii Lekkiej z książeczki dołączonej do Medalu Za Warszawę i Medalu Zwycięstwa i Wolności nadanego w Dębicy 2lutego 1946r wynika, że walczył w 12 Dywizjonie Artylerii Pancernej. Mój pradziadek pochodził z wsi Dokudów, gm. Łomazy, Powiat Biała Podlaska. Sformowanie 40 Pułku Artylerii Lekkiej i przemarsz przez Lubelszczyznę pasuje do wiadomości, które udało mi się uzyskać od mojej babci i Pana strony która z resztą jest wspaniała i podziwiam Pana za wkład i wysiłek włożony w jej redagowanie i treść.
  Mój ŚP pradziadek brał udział w walce z Banderowcami w Bieszczadach i chyba udział w Akcji "Wisła".
  Maziejuk zmarł 18 stycznia 1992r i spoczywa na cmetarzu w Korczówce gm. Łomazy. powiat Biała Podlaska

  Łukasz Eliaszuk 24.08.2014

   

  Mazunin - Michał - ppor. - - - I zastępca dcy baterii do spraw liniowych - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (VI1945 r.)
  Mazur Ludwik - s. Mikołaja - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Mazurski - Stanisław - ppor. - - - Zastępca dowódcy dywizjonu do spraw polityczno - wychowawczych - - 2 Dywizjon - (1945 r.)
  Mączyński Stanisław - s. Stanisława - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Krzyż Walecznych - - - -
  Mąkosza (Kokosza?) Zbigniew - s. Lucjana, r. 1920 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Mełgies Edward - s. Michała - ppor. - - - - - -
  Menczak Władysław - s. Michała - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Męczak Władysław - s. Michała - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Mędrzycki Jan - s. Edwarda - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Miałdoń Michał - s. Dominika - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Michajłow - Michał - chor. - - - Dowódca plutonu topograficznego - Bateria sztabowa - - (2 XII 1944 r.)
  Michalcewicz Franciszek - s. Zdzisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Michalis Staniisław - s. Pawła, r. 1925 - ropr. - - p/z 17 IV 1945 r. - pod Uhsmannsdorf - - - -
  Michałowski Jan - s. Pawła - bomb. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Michno Józef - s. Józefa - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Mikolski Stanisław - s. Wojciecha - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Mikucewicz Marian - s. Jakuba - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Mikuć Adolf - s. Stanisława - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Mikulan Józef - s. Stanisława - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Mikulski Edward - s. Stefana, ,r. 1922 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Miładowski. Zbigniew - s. Wincentego - ppor. - - - - - -
  Mińciukiewicz Wincenty - s. Kazimierza, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Misiejko Józef - s. Wincentego - bomb. - Brązowy Krzyż Zasługi - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Misztoft Ferdynand - s. Hieronima - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Miśkow Władysław - s. Michała - par. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Mizer Witold - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Moczało Leonard - s. Jana - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Moczulski Roman - s. Władysława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Morzało Leonard - s. Jana - kpr. - - ranny 17-18 IV 1945 r. -- w rejonie Nieder Horka - Uhsmannsdorf - Niesky - - - -
  Mrozkowiak Edward - s. Edwarda, r. 1921 - ppor. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - Dowódca plutonu remontowego - - Bateria parkowa - (1945 r.)
  Mróz - Jan - por. - - - Dowódca plutonu kierowniczego - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - (VI1945 r.)
  Mucha Edward - s. Mikołaja - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Musielak Franciszek - s. Michała - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Nadstawny Józef - s. Jana - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Narbut Romuald - s. Witolda, r. 1.924 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Narkiewicz Józef - s. Wincentego. - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Nasuta Józef - s. Józefa - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Naumowicz Leon - s. Filipa - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Nawrocki Henryk - s. Józefa - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 16-27 IV 1945 r. w czasie walk na froncie (bez dokładnego określenia miejscowości oraz daty ranienia) - - -
  Nazarewicz Zbigniew - s. Józefa: - ppor. - Krzyż Walecznych - - Dowódca plutonu ogniowego - 2 bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (18 X 1945 r.)
  Nazwikowski Stanisław - s. Szczepana - kpr. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - -
  Niedźwiedzki Stanisław - s. Hipolita - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Niekrasz Aleksander - s. Władysława - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Nieścierow - Eugeniusz - ppor. - - - Dowódca plutonu remontowego - - Bateria parkowa - (11 X 1944 r.)
  Niewiera Czesław - s. Andrzeja, r. 1920 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Niezgoda Lean (Zenon) - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Nikiel Ryszard - s. Juliana - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Nikitin Mikołaj - - ppor. - Order „Krasnoj Zwiezdy” - - - - -
  Nizieński Kazimierz - s. Jana - ppłk - Order Odrodzenia Polski V kl. - - Zastępca dowódcy pułku do spraw zaopatrzenia (kwatermistrz pułku) - - - (29 X 1945 r.)
  Norek Stanisław - s. Jana - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 15-16 IV 1945 r. - podczas przygotowań do natarcia i forsowania Nysy pod Rothenburgiem - - - -
  Nowacki - Wacław - chor. - - - Młodszy felczer - - 3 Dywizjon - (12 X 1944r.)
  Nowacki Aleksander - s. Mariana, r. 1924 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Nowakowski Ryszard - s. Jana - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Nowakowski Zdzisław - s. Stanisława - por. - Krzyż Walecznych - - Szef zwiadu - - 2 Dywizjon - (1945 r.)
  Nowicki Jerzy - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Nowosielski Zygmunt - s. Władysława, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Obuchowski Antoni - s. Konstantego, r. 1896 (ranny 19 IV 1945 r., następnie zamordowany przez SS) - chor. - - p/z 5 V 1945 r. (?) - w rejonie Horki k. Kamenza - Dowódca plutonu zaopatrzenia bojowego (amunicyjnego) - - 2 Dywizjon - (30 IX 1944 r.)
  Olech - Adam - chor. - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno - wychowawczych - 5 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (1945 r.)
  Olechnowicz Witold - s. Piotra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Olejnicki Henryk - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Olejnik Kazimierz - s. Józefa, r. 1905 - plut. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Olejnikow Grzegorz (Sergiusz) - s. Michała, r. 1913 - kpt. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - Dowódca baterii - 2 bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (10 IX 1944 r.)
  Oleszkiewicz Antoni - - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Olichwer Michał - s. Franciszka - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Krzyż Zasługi - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - -
  Olszański Wacław - s. Antoniego, r. 1922 - ppor. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno - wychowawczych - 7 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (1945 r.)
  Olszewski Bolesław - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Olszewski Józef - s. Ludwika, r. 1915 - bomb. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Olszewski Józef - s. Piotra - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Orłowski Antoni - s. Aleksandra - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Orzeł Franciszek - s. Jana, r. 1916 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Ostapiuk Czesław - s. Aleksandra - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Ostrowski - Mieczysław - chor. - - - Szef kancelarii kwatermistrzostwa - - - (1 XI 1944 r.)
  Ostrowski Mieczyslaw - s. Boleslawa - st. ogn. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Oszczepiński Leon - s. Bolesława - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Otapowicz (Opatowicz?) Kazimierz - s. Edwarda - bomb. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Owczarek - Bolesław - chor. - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno - wychowawczych - 4 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (XI 1945 r.)
  Owczinnikow Gabriel - s. Jana - ppłk - Order „Krasemu Znamieniu” - - Dowódca pułku - - - (28 XII 1944 r.)
  Padalis Jan - s. Jana - ogn. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Padlewski Roman - s. Franciszka - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 23-26 IV 1945 r. - w walkach obronnych w Grossrohrsdorf - Leppersdod - Pulsnitz - - - -
  Pajkert Edward - s. Edwarda - kpr. - Krzyż Walecznych - ranny 17-18 IV 1945 r. -- w rejonie Nieder Horka - Uhsmannsdorf - Niesky - - - -
  Panasewicz Paweł - s. Józefa - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Krzyż Walecznych - - - -
  Panek Jan - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Panglisz Witold - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Paprocki Antoni - s. Aleksandra, r. 1924 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Parol Kawl - s. Antoniego - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pastuszek - Aleksander - ppor. - - - Dowódca plutonu ogniowego - 2 bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (16 V 1945 r.)
  Paszkiewicz Otton - s. Antoniego (ranny) - kan. - Krzyż Walecznych - ranny 15-16 IV 1945 r. - podczas przygotowań do natarcia i forsowania Nysy pod Rothenburgiem - - - -
  Paszkowski - Kazimierz - kpt. - - - Dowódca baterii - 2 bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (27 VI 1945 r.)
  Paszkowski -(Pączkowski) Edward - s. Władysława, r. 1922 - kan. - - p/z 20 IV 1945 r. - w rejonie Colln - - - -
  Paszun Robert - s. Bronisława - kan. - Krzyż Walecznych - ranny 23-26 IV 1945 r. - w walkach obronnych w Grossrohrsdorf - Leppersdod - Pulsnitz - - - -
  Pawelec - Wacław - por. - - - Dowódca baterii - - - (4 IX 1945 r.)
  Pawluczuk Władyslaw - s. Pawła - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pawłow Wiktor - s. Piotra - mjr - Order Virtuti Militari V kl. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Order „Otieczestwiennoj Wojny - II stopnia - Szef sztabu - (VI 1945 r.) -
  Pawłowicz Józef - s. Witolda, r. 1920 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Pawłowicz Ryszard - s. Edmunda - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Pcion Kazimierz - s. Macieja - ppor. - Krzyż Walecznych - - Zastępca dcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - (7 VI 1945 r.)
  Pejchert Henryk - s. Edwarda - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Pelic Mieczysław - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Pełka Stefan - s. Teofila, r. 1925 - kan. - Krzyż Walecznych - p/z 26 III 1947 r. - - - -
  Pętniak Wacław - s. Jana - bomb. - Brązowy Krzyż Zasługi - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Piaseczny - Mieczysław - chor. - - - Zastępca dcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - (1945 r.)
  Piątek - Władysław - chor. - - - Zastępca dcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (14 VI 1945 r.)
  Piciukiewicz Kazimierz - s. Ignacego - bomb. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pientko Antoni - s. Władysława - kan, - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Pieśla Bolesław - s. Ludwika - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Pietkiewicz Antoni - s. Klemensa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Pietkun Wacław - s. Wacława - bamb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Pietrasik Zbigniew - s. Wladysława - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - p/z 25 XI 1946 r. - w xejonie wsi Krzywe - - -
  Pietraszewski Benedykt - s. ,Michała - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Pietraszkiewicz Aleksy - s. Aleksandra - bomb. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Pietraszkiewicz Aleksy - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Pietraszowski Czesław - s. Jana - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Pietraszuk Mieczysław - s. Aleksandra, r. 1913 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Piklikiewicz - Stanisław - kpt. - - - Dowódca baterii - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - (23 VI 1945 r.)
  Piotrowicz Stanisław - s. Antoniego, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Piotrowski Romuald - s. Ignacego - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Piworowicz Konstanty - s. Konstantego - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Krzyż Walecznych - - - -
  Plaskowicz Leonard - s. Pawła - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Pleskaczyński - Tadeusz - ppor. - - - Dowódca plutonu ogniowego - 4 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (1945 r.)
  Pobierzyn Wiktor - s. Feliksa, r. 1916 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Podstawski Jan - s. Bazyla - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Pogodin Aleksander - s. Iljicza - mjr - Krzyż Walecznych - Order „Krasemu Znamieniu” - ranny 23-26 IV 1945 r. - w walkach obronnych w Grossrohrsdorf - Leppersdod - Pulsnitz - Dowódca dywizjonu - 3 Dywizjon - (10 IX 1944 r.)
  Pokład Antoni - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Pokład Michał - s. Józefa - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Popławski Albert - s. Józefa, r. 1921 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Popławski Józef - s. Michała - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - - - -
  Porembski - Mikołaj - ppor. - - - Szef łączności - - 2 Dywizjon - (20 XI 1944 r.)
  Porembski Mikołaj - s. Stanisława - ppor. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Porembski Mikołaj - s. Karola - ppor. - Order „Krasnoj Zwiezdy” - - - - -
  Porębski Mikołaj - s. Korala - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Potyra Jan - .s. Ignacego, r. 1916 - ppor. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - Dowódca plutonu kierowniczego - 2 bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Powiłajtys Witold - s. Antoniego. - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Poznański Henryk - s. Antoniego - bomb. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Poźniak Antoni - s. Wincentego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Prawdowicki Jan - s. Floriana, r. 1909 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Prichodźko - Maksim - ppor. - - - Szef służby chemicznej - - - (31 XII 1944 r.)
  Protasiewicz Franciszek - s. Aleksandra, r. 1925 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Prus Mieczysław - s. Piotra - kan. - - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - - - -
  Prus-Mierzwiński Tadeusz - s. Jarosława - ppor. - Krzyż Walecznych - - Lektor pułku - - - (II 1945 r.)
  Prychodźko Maksym - s. Siemiona - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Przybylak Henryk - s. Stanisława - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Przybysz Piotr - s. Pawła (Piotra) r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Przybytek Bronisław - s. Józefa - bomb. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Przyłuski - Tadeusz - ppor. - - - Starszy lekarz pułku - - - (26 VII 1945 r.)
  Pustowojtow Aleksy - S. Tierientija - kpt. - Order „Krasnoj Zwiezdy” - - Szef sztabu dywizjonu - - 2 Dywizjon - (1944 r.)
  Radcewicz Michał - s. Grzegorza - kpr. - Krzyż Walecznych - ranny 23-26 IV 1945 r. - w walkach obronnych w Grossrohrsdorf - Leppersdod - Pulsnitz - - - -
  Radkiewicz - - kpr. - - ranny 7-8 V 1945 r. - w walkach pościgowych od rejonu Kamenza do brzegów Łaby r - - - -
  Radziszewski Antoni - s. Pawła - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Radziszewski Franciszek - s. Aleksandra - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Krzyż Walecznych - - - -
  Radziukiewicz Witold - s. Antoniego, r. 1926 - 'kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Rak Mikołaj - s. Pawła - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Rakiel Bolesław - s. Józefa - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Rakośny Marian - s. Wincentego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Rałowiec Czesław - s. Jana - st. ogn. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Rasiński Kazimierz - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Ratowt Henryk - s. Mieczysława - kan. - - ranny 16-27 IV 1945 r. w czasie walk na froncie (bez dokładnego określenia miejscowości oraz daty ranienia) - - - -
  Ratyński Kazimierz - s. Franciszka - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Reiss Aleksander - s. Karola, r. 1912 - ogn. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Rejszel Henryk - s. Józefa - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Repa - Roman - ppor. - - - Młodszy lekarz weterynarii pułku (komendant lazaretu wet.) - - - (1945 r.)
  Reut (Reud) Jan - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Rewenik (Rewonik?) Antoni - s. Dymitra, r. 1922 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Rękasowski Kazimierz - s. Juliana - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Riabikow Włodzimierz - s. Aleksandra, r. 1910 - por. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - Dowódca baterii - 7 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (1944 r.)
  Robert Antoni - s. Klemensa - k.an. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Rodziewicz Władysław - s. Władysława - kan. - - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - - - -
  Rogulski Wacław - s. Stanisława - kan. - - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - - - -
  Rojtman - Borys - por. - - - Zastępca szefa łączności do spraw radiowych - - - (19 X 1944 r.)
  Rokicki Kazimierz - s. Adama - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Rolek Bolesław - s. Bolesława - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Romachowicz Józef - s.Piotra - kan. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - - -
  Romaniuk Józef - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Romanowski Wincenty - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Romańczuk Mikołaj - s. Aleksandra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Romuk Józef - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Krzyż Walecznych - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - - -
  Rosiński - Stanisław - mjr - - - I zastępca dowódcy pułku do spraw liniowych - - - (11 VI 1945 r.)
  Rosiński Jan - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Rosochacki Seweryn - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Roszkowski Stanisław - s. Leonarda - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Rot Jerzy - s. Jana - bomb. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Rotoft Henryk - s. Mieczysława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Rozwadowski Henryk - s. Zygmunta - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Rożek Władysław - s. Józefa - por. - Krzyż Walecznych - - Szef zwiadu - - 3 Dywizjon - (3 X 1945 r).
  Rożkowski - Wiaczesław - kpt. - - - Szef sztabu dywizjonu - - 2 Dywizjon - (26 IX 1945 r.)
  Rusaczonek Jan - s. Hipolita - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Ruszczak Stefan - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Rutkowski - Kazimierz - por. - - - Szef zwiadu - - 1 Dywizjon - (26 X 1945 r.)
  Rybski - Jan - ppor. - - - Dowódca plutonu zaopatrzenia bojowego (amunicyjnego) - - 3 Dywizjon - (23 VI 1945 r.)
  Rynkiewicz Marian - s. Jana - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Rytczak Władyslaw - s. Jana - ogn. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Ryży Marian - s. Stefana (ranny) - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Rzepnicki Wandalin - s. Jakuba - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sabiłow Wsiewołod - s. Dymitra - plut - Brązowy Krzyż Zasługi - - - - -
  Sadkowicz Stefan - s. Józefa - ogn. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Safronow - Mikołaj - ppor. - - - Dowódca baterii - - Bateria parkowa - (14 X 1944 r.)
  Sak Kazimierz - s. Józefa - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Salkiewicz Edward - s. Waleriana, r. 1911 - plut. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Salnikow - Stefan - kpt. - - - Dowódca baterii - 4 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (10 IX 1944 r.) (p.o.)
  Sałek Antoni - s. Antoniego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Sawczuk Piotr - s. Fieodosieja - ppor. - Brązowy Krzyż Zasługi - - Felczer weterynarii - - 3 Dywizjon - (3 XII 1944 r.)
  Sawicki Alfons - s. Macieja - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Sawicki Józef - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Sawiejko Antoni - s. Leona - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Sejmicki - Kazimierz - por. - - - Dowódca plutonu topograficznego - Bateria sztabowa - - (27 VI 1945. r.)
  Sielakow Aleksander - s. Dymitra - st sierż. - Brązowy Krzyż Zasługi - Krzyż Walecznych - - - -
  Siemak Adam - s. Ac;iama - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Siemaszko Hieronim - s. Wacława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Siemaszko Stefan - s. Józefa - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sieniawski - Zbigniew - ppor. - - - Dowódca plutonu ogniowego - 2 bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (16 V 1945 r.)
  Sienkiewicz Bolesław - s. -Stanisława, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Sienkiewicz Stanisław - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Siennicki Stanislaw - s. Jana - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sikoń Antoni - s. Kazimierza, r. 1913 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Silicki Stanisław - s. Romualda, r. 1921 - plut. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Siluszczyk Józef - s. Józefa, r. 1924 - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Sinica Adolf - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Siniło Józef - s. Antoniego - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Sitek Józef - s. Aleksandra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Sitko Antoni - s. Antoniego, r. 1921 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Skierliński Bronislaw - s. Jerzego - por. - Krzyż Walecznych - - Instruktor propagandy - - - (7 XI 1945 r.)
  Skorniakow - Dymitr - chor. - - - Dowódca plutonu łączności - Bateria sztabowa - - (1944 r.)
  Skorupski Alojzy - s. Michała - kpr. - Krzyż Walecznych - ranny 23-26 IV 1945 r. - w walkach obronnych w Grossrohrsdorf - Leppersdod - Pulsnitz - - - -
  Skrzeszewski Mieczysław - s. Jana - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Slowikowski Roman - s. Michała, ,r. 1925 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Smierniakow Wiktor - s. Jana - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Smirnow - Borys - ppor. - - - Dowódca plutonu zaopatrzenia bojowego (amunicyjnego) - - 1 Dywizjon - (1944 r.)
  Smirnow Aleksiej - s. Jana, r. 1909 - chor. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - Dowódca plutonu ogniowego - 2 bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (15 IX 1944 r.)
  Sobczyk Stanisław - s. Stanisława - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Sobol - Pinkus - ppor. - - - Młodszy. technik artyleryjski - - 1 Dywizjon - (15 IX 1944 r.)
  Sobolewski Stanisław - s. Władysława, r. 1899 - plut. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Soboń Jan - s. Józefa - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Sokołow Aleksy - s. Mikołaja (Michała) - por. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Szef zaopatrzenia finansowego (oficer finansowy) - - - (III 1945 r.) -
  Sokołowski Aleksander - s. Feliksa - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Sokołowski Wacław - s. Kazimierza, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Sołdatow Fiodor - s. Stefana - por. - - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - Szef sztabu dywizjonu - - 2 Dywizjon - (10 IX 1944 r.)
  Sołdatow Teodor - s. Stefana - kpt. - Order Virtuti Militari V kl. - Krzyż Walecznych - - - -
  Soroka Henryk - s. Michała, r. 1925 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Soszczenko Sergiusz - s. Gierasima - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Sperski Witold - s. Witolda, r. 1926 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Spurgjasz Jan - s. Antoniego - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Srodnikow - Jan - por. - - - Szef zaopatrzenia artyleryjskiego - - - (1945 r.)
  Stankiewicz Antoni - s. Wladysława - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Stankiewicz Eljasz - s. Michała, r. 1912 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Stankiewicz Mikołaj - s. Hieronima - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Stankiewicz Stanisław - s. Stanisława - chor. - - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - Młodszy. technik artyleryjski - - 1 Dywizjon - (VI 1945 r.)
  Stankiewicz Stefan - s. .Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Stankiewicz Władyslaw - s. Ignacego - chor. - Krzyż Walecznych - - II zastępca dcy baterii do spraw liniowych - l bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (VII 1945 r.)
  Stasiewicz Marian - s. Antoniego - bomb. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Stecewicz Henryk - s. Juliana - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Stecuła Zbigniew - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Stefanek Albin - s. Feliksa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Stolarczyk Jan - s. Antoniego - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Stupak Romuald - s. Bolesława - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Suchecki (Suchocki) Stanisław - s. Adama, r. 1926 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Suraż Stanisław - s. Szymona, r. 1918 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Suszczyński Jan - s. Filipa, r. 1922 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Suszczyński Stefan - s. Aleksandra - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Suszko Józef - s. Władysława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Suszyński Henryk - s. Konstantego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Swirydowicz Wiktor - s. Urszuli, r. 1924 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Syroczew Teodor - s. Jana - ppor. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca plutonu kierowniczego - 4 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (15IX1944r.)
  Szabaszow Aleksander - s. Jakuba - ppor. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szablicz Stanisław - s. Antoniego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Szafranowicz Pawel - s. Waclawa - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szafrański - Wiaczesław - ppor. - - - Dowódca plutonu ogniowego - 3 bateria haubic 122 mm - 1 Dywizjon - (25 X 1944 r.)
  Szakalicki Edward - s. Pawła - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Szakiel Władysław - s. Michała - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szalony Zdzisław - s. Andrzeja, r. 1918 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Szałtun Stanisław - s. Antoniego, r. 1914 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Szałtynis Walenty - s. Stanisława - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Krzyż Walecznych - - - -
  Szamrel Edward - s. Konstantego - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szaszko Józef - s. Walentego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Szatański Stanisław - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Szatyński Sykstus - s. Franciszka - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Szczygieł Feliks - s. Józefa, r. 1915 - bomb. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Szczytko Ireneusz - s. Józefa, r. 1925 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Szczytko Marian - s. Józefa - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Szebaszow - Aleksander - chor. - - - Szef łączności - - 1 Dywizjon - (2 XII 1944 r.)
  Szebunow - Sergiusz. - ppor. - - - Szef zwiadu - - 3 Dywizjon - (15 IX 1944 r.)
  Szemel (Szmid) Leopold - s. Antoniego - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Szerszeń - Paweł - st. sierż. - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno - wychowawczych - 7 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (1945 r.)
  Szewczuk Tadeusz - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Szewczyk Czesław - s. Antoniego. - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szmulik Lucjan - s. Jana - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szpakowicz Jan - s. Kazimierza, r. 1921 (zmarł z ran) - kan. - - p/z 7 V 1945 r. - w rejonie Schmeokwitz - - - -
  Szpet Karol - s. Józefa - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Szpigiel - Zbigniew - por. - - - Adiutant szkoły - - Szkoła podoficerska - (23 X 1945 r.)
  Sztal Stanisław - s. Aleksandra - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szuchnowicz Henryk - s. Juliana - chor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Zastępca dcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - l bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Szuszkiewicz Leonard - s. Adama, r. 1924 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Szuszkiewicz Stanislaw - s. Kazimierza, r. 1923 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Szutkowski Edward - s. Piotra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Szutowicz Bolesław - s. Franciszka - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szuwyryn - Jerzy - ppor. - - - Dowóda plutonu ogniowego - 7 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (15 IX 1944 r.)
  Szyca Marceli - s. Michała - st. ogn. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Szydłowski Kazimierz - s. Szymona - ppor. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Order „Otieczestwiennoj Wojny - II stopnia - Zastępca dowódcy dywizjonu do spraw polityczno - wychowawczych - 2 Dywizjon - (25 III 1945 r.)
  Szymanowicz Antoni - s. Jana, r. 1925 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Szymański Czesław - s. Piotra - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - ranny 16-27 IV 1945 r. w czasie walk na froncie (bez dokładnego określenia miejscowości oraz daty ranienia) - - -
  Szymański Jan - s. Franciszka - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szymański Walerian - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Szymański Zygmunt - s. Franciszka, r. 1924 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Szymczuk Albert - s. Stefana - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Szymkiewicz Mikołaj - s. Wawrzyńca, r. 1915 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Szymuk Michał - s. Piotra, r. 1920 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Szynkołowicz Czesław - s. Antoniego - kan. - - ranny 7-8 V 1945 r. - w walkach pościgowych od rejonu Kamenza do brzegów Łaby r - - - -
  Śmieszek - Roman - ppor. - - - Dowódca plutonu ogniowego - 4 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (26 VI 1945 r.)
  Śwerpol Marian - s. Wincentego - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Światłowicz Leonard - s. Konstantego - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Świerba Jan - s. Leona - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Tarasiewicz - Michał - por. - - - I zastępca dowódcy dywizjonu do spraw liniowych - - 2 Dywizjon - (15 IX 1944 r.)
  Teodorowicz Stefan - s. Waleriana - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Tichonkin - Mikołaj - ppor. - - - Szef sztabu dywizjonu - - 3 Dywizjon -
  Tkaczyk Marian - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Tobis Kazimierz - s. Kazimierza - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Toczko Bolesław - s. Józefa - kan. - - ranny 17-18 IV 1945 r. -- w rejonie Nieder Horka - Uhsmannsdorf - Niesky - - - -
  Tokarski Czesław - s. Józefa - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Tomaszewski - Kazimierz - chor. - - - Dowóda plutonu ogniowego - 8 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (30 VI 1945 r.)
  Tomkiel Tadeusz - s. Franciszka - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Torbicz Jan - s. Jana - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Trepanowski Ryszard - s. Zygmunta, r. 1925 - bomb. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Troć Józef - s. Adama - k,an. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Trofimow - Jerzy - por. - - - Szef zaopatrzenia taborowo-mundurowego (oficer. mundurowy) - - - (VIII 1945 r.)
  Trofimow - Grzegorz - ppor. - - - Dowóda plutonu ogniowego - 9 bateria haubic 122 mm - 3 Dywizjon - (20 IX 1944 r.)
  Trościanko Bronisław - s. Hipolita - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Trukan Aleksander - s. Aleksandra - kan. - - ranny 7-8 V 1945 r. - w walkach pościgowych od rejonu Kamenza do brzegów Łaby r - - - -
  Tryfon Wacław - s. Józefa - (Władysława), r. 1919 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Trzaskowski - Antoni - ppor. - - - Dowódca plutonu kierowniczego - 6 bateria haubic 122 mm - 2 Dywizjon - (26 VI 1945 r.)
  Turek Stefan - s. Franciszka - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Turkowski Bolesław - s. Feliksa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Turski Jan - s. Wladyslawa - plut. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Turski Zygmunt - s. Stefana - ppor. - Krzyż Walecznych - - Lektor pułku - - - (10 IV 1945 r.)
  Turula (Turuta?) Bolesław - s. Leona - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Krzyż Walecznych - - - -
  Tyszczuk Edward - s. Michala (ranny) - ppor. - Krzyż Walecznych - ranny 16-27 IV 1945 r. w czasie walk na froncie (bez dokładnego określenia miejscowości oraz daty ranienia) - Dowódca plutonu technicznego zaopatrzenia (obsługi technicznej) - - Bateria parkowa - (1945 r.)
  Ugliik Kazimierz - s. Floriana - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Ulasiewicz Wladyslaw - s. Filipa - bomb. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Upołownikow Teodor - s. Konstantego, r. 1917 - kpt. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - Szef sztabu dywizjonu - - 1 Dywizjon - (10 IX 1944 r.)
  Urych Ryszard - s. Wladysława - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Usakiewicz Władysław - s. Adama - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Walaszczyk Stanisław - s. Władysława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Waraksa Jan - s. Jana - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Wasilewski Leon - s. Konstantego - st. ogn. - - ranny 17-18 IV 1945 r. -- w rejonie Nieder Horka - Uhsmannsdorf - Niesky - - - -
  Wasilewski Leonard - .s. Romualda, r. 1926 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Wasilewski Marian - s. Leona - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wasiliew - Grzegorz - płk gw. - - - Dowódca pułku - - - (X 1944 r.)
  Werner Feliks - s. Jana - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Weryszko Stanisław - s. Adama, r. 1920 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Wiatr Kazimierz - s. Jana, r. 1910 - kpr. - ranny 27 IV 1945 r. - podczas okrążenia w rejonie Kuckau - Panschwitz - Miltitz - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Wieliczko Stanisław - s. Karola - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Wiench Aleksander - s. Grzegorza - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Wierciński Wincenty - s. Wincentego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Wierzba Albin - s. Piotra - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wierzbicki Antoni - s. Piotra, r. 1924 - bomb. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Wierzbicki Henryk - - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Wierzbicki Henryk - s. Antoniego, r. 1924 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Wietecha - Józef - mjr - - - Komendant szkoły - - Szkoła podoficerska - (X 1945 r.)
  Wilem Piotr - s. Dominika - kpr. - Krzyż Walecznych - ranny 17-18 IV 1945 r. -- w rejonie Nieder Horka - Uhsmannsdorf - Niesky - - - -
  Wilk Józef - s. Andrzeja - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Wilkow Mikołaj - s. Konstantego - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Wilktorko Homuald - s. Stanisława, r. 1924 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Winerowicz - Zygmunt - ppor. - - - Dowódca plutonu kierowniczego - 2 bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (20 V 1945 r.)
  Wirkowski Teodor - s. Michała - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Wiszniewski Stanisław - s. Aleksandra - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Witkow - Mikołaj - chor. - - - Szef zaopatrzenia taborowo-mundurowego (oficer. mundurowy) - - - (20 IX 1944 r.)
  Wnuk Henryk - s. Piotra - plut pchor. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - - -
  Wojciechowski - Franciszek - por. - - - Dowódca baterii - 4 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (22 VIII 1945 r.)
  Wojciechowski Czesław - s. Jana - ogn. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wojciechowski Stanisław - - kpr. - - ranny 16-27 IV 1945 r. w czasie walk na froncie (bez dokładnego określenia miejscowości oraz daty ranienia) - - - -
  Wojcieszko - Stanisław - st. ogn. - - - Młodszy technik artyleryjski - - 3 Dywizjon - (1944 r.)
  Wojtkiewicz Stanisław - s. Józefa - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Wojtkow - Józef - plut. - - - Młodszy technik samochodowy - - 1 Dywizjon - (24 XI 1944 r.)
  Wolański Stanislaw - s. Szymona - st. ogn. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Wolska - Helena - st. sierż. - - - Młodszy felczer - - 1 Dywizjon - (21 XI 1944 r.)
  Wołynek Henryk - s. Franciszka - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Woronecki Henryk - s. Władysława - kan. - - ranny 17-18 IV 1945 r. -- w rejonie Nieder Horka - Uhsmannsdorf - Niesky - - - -
  Woronecki Władysław - s. Władysława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Woroniecki Czesław - s. Władysława, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Woroniecki Mieczysław - s. Konstantego, r. 1922 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Worotyński Mieczysław - s. Stanisława, r. 1926 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Woźniak Marian - s. Władysława - ppor. - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno - wychowawczych - 7 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (12 XI 1945 r.)
  Wójcik - Jan - ppor. - - - Młodszy. technik artyleryjski - - 2 Dywizjon - (14 XII 1944 r.)
  Wrzesiński Edward - s. Jana - por. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - Dowódca plutonu łączności - - Szkoła podoficerska - (23 X 1945 r.)
  Wrzos Antoni - s. Antoniego - kan. - Brązowy Krzyż Zasługi - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zaborski Franciszek - s. Antoniego, r. 1924 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Zacharczuk Tadeusz - s. Konstantego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - p/z 4 IX 1946 r. - w rejonie Cieplic - - - -
  Zachowicz - Stanisław - st. ogo. - - - Dowóda plutonu ogniowego - 8 bateria armat 76 mm - 3 Dywizjon - (26 X 1944 r.)
  Zachowicz Franciszek - s. Jana - st. ogn. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Zadrejko Albin - s. Piotra (Józefa) - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Zadrożny Henryk - s. Józefa - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zając Jan - s. Ludwika - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Zajączkowski Stanislaw - s. Jakuba - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Zajkowski Edward - s. Michała (dwukrotnie) - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Zalewski - Tadeusz - ppor. - - - Dowódca plutonu ogniowego - 5 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (18 VIII 1945 r.)
  Zalewski - Alojzy - ppor. - - - Dowódca plutonu kierowniczego - l bateria armat 76 mm - 1 Dywizjon - (1945 r.)
  Zalewski Kazimierz - s. Andrzeja - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Zalewski Ryszard - s. Stanisława - kpr. - Krzyż Walecznych - ranny 23-26 IV 1945 r. - w walkach obronnych w Grossrohrsdorf - Leppersdod - Pulsnitz - - - -
  Zalewski Stanislaw - s. Michała - plut. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Zalewski Stanisław - s. Kazimierza - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Zappe - Stanisław - ppor. - - - Dowódca plutonu ogniowego - 5 bateria armat 76 mm - 2 Dywizjon - (26 XI 1945 r.)
  Zarzecki Wawrzyniec - s. Jana, r. 1912 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Zastrowski Jerzy - s. Wacława - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Zatorski - - kan. - - ranny 15-16 IV 1945 r. - podczas przygotowań do natarcia i forsowania Nysy pod Rothenburgiem - - - -
  Zatorski Stanisław - s. Marcina, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Zawiślak Stanisław - s. Antoniego - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Zdanowicz Józef - s. Adama - plut. - Krzyż Walecznych - ranny 16-27 IV 1945 r. w czasie walk na froncie (bez dokładnego określenia miejscowości oraz daty ranienia) - - - -
  Zieliński Grzegorz - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Zieliński Tadeusz - s. Władysława, r. 1923 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Zinkiewicz Danat - s. Hilarego. - kan. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Zubel Mikołaj - s. Jakima - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Zubrycki Paweł - s. Władysława, r. 1920 - kan. - - p/z 17 IV 1945 r. - pod Uhsmannsdorf - - - -
  Zujewski Tadeusz - s. Jana - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Zych Leon - s. Kazimierza, ,r. 1924 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Żabicki Józef - s.. Romana, r. 1912 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Żak Alfred - s. Piotra, r. 1924 - kpr. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Żandarczuk Jan - s. Józefa, r. 1926 - kan. - - Zaginął w czasie walk w rejonie Kuckau - - - -
  Żarnowski Edward - s. Bronisława - kpr. - Krzyż Walecznych - - - - -
  Żgaj - Józef - plut. - - - Felczer weterynarii - - 2 Dywizjon - (24 XI 1944 r.)
  Żmudzki Jan - s. Mikołaja - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Żmudzki Józef - s. Mikołaja - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Żongołowicz Henryk - s. Bolesława - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Żuk Edward - s. Aleksandra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Żuk Jan - s. Antoniego - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Żuk Stanisław - s. Karola - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Żuk Stefan - s. Józefa bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Żydek Zygmunt - s. Wawrzyńca - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - - -
  Źródło: "40 Pułk Artylerii Lekkiej" - Edmund Ginalski  21 styczeń 2007 r. - 24 sierpień 2014 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005