<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje

 • Pod komendą "Gozdawy" 1 VIII - 4 X 1944 r.
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska K - P
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska R - Ż
 • Sturmwind - Wicher
 • 18 Kołobrzeski Pułk Piechoty
 • 22 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 36 Łużycki Pułk Piechoty
 • 5 Kołobrzeski Pułk Piechoty
 • 38 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 49 Pułk Piechoty
 • AK Lwów - wycinek południowo-wschodni
 • Płońsk i Ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939 – 1956
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska K - O
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska P - Ż
 • Kołobrzeg - marzec 1945
 • 29 Pułk Piechoty
 • 32 Budziszyński Pułk Piechoty
 • 1 Brygada Artylerii Armat
 • 26 Drezdeński Pułk Piechoty nazwiska A - N
 • 26 Drezdeński Pułk Piechoty nazwiska O - Ż
 • 40 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Ludobójstwo w województwie tarnopolskim
 • 15 Pułk Piechoty
 • Tajne nauczanie w powiecie koneckim
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska K - O
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska P - Ż
 • 17 Pułk Piechoty
 • 37 Pułk Piechoty
 • 25 Pułk Piechoty
 • Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie
 • 9 "Drezdeńska" Dywizja Piechoty
 • Powiat rypiński 1939 - 45
 • 4 brygada artylerii przeciwpancernej
 • 34 Budziszyński Pułk Piechoty
 • 11 Pułk Piechoty
 • Polegli w walce z UPA
 • 37 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Kaźń profesorów lwowskich - lipiec 1941
 • Miejsca pamięci narodowej - Janowiec Wielkopolski
 • 28 Pułk Piechoty
 • Suwalszczyzna 1939 - 44 Nazwiska A - Ł
 • Suwalszczyzna 1939 - 44 Nazwiska M - Ż


 • Powiat rypiński 1939 - 45

  ( opracowanie własne )

   Proszę Czytelników o nadsyłanie informacji uzupełniających - biografii osób, tablic pamiątkowych, opisu wydarzeń, wspomnień i wszelkich materiałów służących do rozszerzenia wiedzy o okresie wojennym w rejonach opisywanych w opracowaniu.  Biogramy mieszkańców powiatu rypińskiego, aresztowanych przez Selbstschutz, a potem zamordowanych jesienią 1939 r. (wykaz niepełny opracował Roman Piotrowski), uzupełniony o wykaz świadków wydarzeń oraz wykaz miejscowości w rypińskiem, w których członkowie Selbstschutzu dokonywali aresztowań.


  aaa


  LISTA OSÓB - zawiera 178 osób


  ADAMSKI Leonard - , ur. 7 XI 1906 r., nauczyciel szkoły powszechnej w Świedziebni, pow. Rypin. Areszrowany 20 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany 31 X 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  ANDRZEJCZUK Bolesław - , ur. 1896 r. rolnik, mieszkał w pow. rypińskim. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w końcu października względnie na początku listopada 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  ANYŻ Jakub - , ur. 12 VI 1877 r., kupiec, zamieszkały w Rypinie, narodowość żydowska. Areszrowany w końcu października 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam po kilku dniach zamordowany.
  BACZYŃSKI Antoni - , kierownik szkoły powszechnej nr 2 w Rypinie. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  BARAŃSKA Józefa - , ur. 25 X 1902 r., mieszkała w Okalewie, pow. Rypin. Rozstrzelana w lasach skrwilnieńskich w kilka dni po aresztowaniu.
  BARTOSZEWSKI Teofil - , ur. 1889 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Osieku, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  BEJGROWICZ Ludwik - , ur. 1905 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Radzynku, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 XI 1939 L
  BETLEJEWSKA Jadwiga - , nauczycielka szkoły powszechnej w Stępowie, pow. Rypin. Aresztowana w październiku 1939 r Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowana 2 XI 1939 r.
  BIAŁKOWSKI Antoni - , ur. 27 I 1901 L, robotnik, mieszkał w Ostrowitem, pow. Rypin. Aresztowany 23 XI 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany.
  BIEDRZYCKI Adam - , ur. 24 V 1902 r., nauczyciel szkoły powszechnej w Oborach, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 XI 1939 L
  BOJARSKI Stanisław - , robotnik, mieszkał we wsi Lisiaki, pow. Rypin. .Aresztowany w październiku 1939 r. Rozstrzelany w kilka dni po aresztowaniu na stadionie sportowym w Rypinie.
  BOROWSKI Zdzisław - , ur. 1902 r., robotnik, mieszkał w Rypinie. Aresztowany w październiku 1939 L Więziony w rypińskim Domu Kaźni. Rozstrzelany w kilka dni po aresztowaniu w Lasku Rusinowskim koło Rypina.
  BORUCZKOWSKI Franciszek - , ur. 16 IX 1898 r., rolnik, mieszkał w Czerminie, pow. Rypin. Aresztowany 23 XI 1939 r., rozstrzelany w Lasku Rusinowskim.
  BRZESKI Bogumił - , mieszkał przed wybuchem wojny w Łodzi, student. W październiku 1939 r. przyjechał do rodziny w Rypinie. Aresztowany w październiku 1939 r Rozstrzelany w Lasku Rusinowskim.
  BRZEZIŃSKA Stanisława - , ur. 17 V 1911 r., nauczycielka szkoły powszechnej w Czarni Dużej, pow. Rypin. Aresztowana 22 X 1939 r. Więziona przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelana w końcu października 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  BRZOZOWSKI Józef - , ur. 13 XII 1902 r. nauczyciel szkoły powszechnej w Skudzawach, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w końcu października 1939 r., w lasach skrwilnieńskich.
  BRZUSKI Wiktor - , ur. 18 IX 1891 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w :lałem, pow. Rypin. Aresztowany 22 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  CEZAK Michał - , ur. 27 IX 1894 r., nauczyciel, inspektor szkolny w Rypinie. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasach skrwilnieńskich w końcu października 1939 r.
  CHUDEROWICZ Władysław - , robotnik, mieszkał w Radzikach Małych, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. 'Rozstrzelany w lasach skrwilnieńskich.
  CICHORACKI Alfred - , ur. 6 V 1904 r., nauczyciel szkoły powszechnej w Ugoszczu, pow. Rypin. Aresztowany 20 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 XI 1939 r.
  CIECIÓRSKI Teofil - , ur. 25 XII 1900 r., robotnik, mieszkał w Sadłowie, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Ślad po nim zaginął. Prawdopodobnie został rozstrzelany w Lasku Rusinowskim.
  CIEĆWIERSKI Józef - , ur. 27 I 1895 r., robotnik, mieszkał w Osieku pow. Rypin. Aresztowany 17 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 t tam zamordowany w końcu października 1939 r.
  DĄBROWSKI Feliks - , rozstrzelany w lasach skrwilnieńskich 25 X 1939 r.
  DĄBROWSKI Henryk - , ur 31 VIII 1909 r., organista, mieszkał w Radzikach Dużych, pow. Rypin. Aresztowany 4 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w końcu października w Lasku Rusinowskim.
  DĄBROWSKI Walerian - , ur. 26 IV 1910 r., urzędnik w gminie Żałe, pow. Rypin. W końcu października 1939 r. otrzymał wezwanie w celu stawienia się w starostwie w Rypinie, gdzie został aresztowany. Dalsze jego losy nie są znane, prawdopodobnie selbstschutze rozstrzelali go w lasach skrwilnieńskich.
  DEMBOWSKA Maria - , nauczycielka, kierownik szkoły powszechnej w Radzikach Dużych, pow. Rypin. Aresztowana w październiku 1939 r. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowana 2 XI 1939 r.
  DOBROWOLSKI - (imienia nie udało się ustalić) mieszkał w Łączonku, pow. Rypin. Rozstrzelany przez Selbstschutz w paździerp.iku 1939 r. na stadionie sportowym w Rypinie.
  DOMERADZKA Zofia - , ur. 7 11900 r., żona Andrzeja, nauczycielka szkoły powszechnej w Półwiesku, pow. Rypin. Aresztowana również w październiku 1939 r. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowana 2 XI 1939 r.
  DOMERADZKI Andrzej - , ur. 5 III 1893 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Półwiesku, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  DUDREWICZ - (imienia nie udało się ustalić), poseł na Sejm, właściciel majątku ziemskiego w Świeżawach, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasach skrwilnieńskich.
  GAJDKOWSKI Stanisław - , Ur. 25 IV 1908 r., rolnik, mieszkał w Szczachowie, pow. Rypin. Aresztowany 24 XI 1939 r. Ślad po nim zaginął. Prawdopodobnie rozstrzelano go w lasach skrwilnieńskich.
  GAJEWSKI Teodor - , ur. 10 V 1906 r., pracownik umysłowy, mieszkał w Rypinie. Aresztowany 1 XI 1939, więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 3 XI 1939 r.
  GAJEWSKI Władysław - , Ur. 1 VI 1890 r., ksiądz, proboszcz w Świedziebni, pow. Rypin. Działał w Związku Obrony Kresów Zachodnich. Jeszcze przed wojną powiedział: "zabiją mnie za tę przynależność". Był jedną z pierwszych ofiar hitlerowskiego ludobójstwa spośród duchowieństwa dekanatu rypińskiego. Aresztowano go 22 X 1939 r., więziono w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, gdzie poddano go straszliwym torturom. Rozstrzelany 28 X 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  GŁOWACKI Jan - , ur. 28 II 1916 r., mieszkał w Świedziebini, pow. Rypin. Aresztowany 9 XI 1939 r., więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasach skrwilnieńskich 11 XI 1939 r.
  GŁOWACKI Roman - , ur. lVII 1914 r., pracownik umysłowy, mieszkał w Świedziebni, pow Rypin. Aresztowany 9 XI 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20.11 XI 1939 r. wywieziono go wraz z bratem Janem do lasów skrwilnieńskich i tam rozstrzelano.
  GNIAZDOWSKA Antonina - , z domu Sierakowska, ziemianka z Łapinóżka, pow. Rypin. Aresztowana w październiku 1939 r. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowana.
  GNIAZDOWSKA Julia - , właścicielka majątku ziemskiego w Radzikach Małych, pow. Rypin. Aresztowana około 20 X 1939 r. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowana.
  GNIAZDOWSKI Tadeusz - , ziemianin z Łapinóżka, pow. Rypin. Aresztowany około 20 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany.
  GOGOLEWSKI Stanisław - , ur. 1868 r., ksiądz, proboszcz i dziekan Dekanatu Rypińskiego. Był prezesem Towarzystwa Szkoły średniej w Rypinie, z inicjatywy którego reaktywowano działalność Polskiej Macierzy Szkolnej na terenie powiatu. W sierpniu 1915 r. razem z pastorem Robertem Gundlachem wystąpił do okupacyjnych władz niemieckich z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na otwarcie szkoły średniej z polskim językiem wykładowym. Starania te zostały uwieńczone pełnym powodzeniem i od jesieni rozpoczęła się nauka w Progimnazjum Męskim w Rypinie, pierwszej w dziejach miasta szkole średniej z polskim językiem wykładowym. 20 X 1939 r. został aresztowany przez Selbstschutz. Miał wtedy 72 lata. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, wielokrotnie przesłuchiwany,. bity i torturowany. 28 X 1939 r. podczas spaceru upadł na więziennym podwórku i po chwili zmarł na rękach współwięźnia.
  GOŚCICKA Maria - , ur. 1889 r., nauczycielka szkoły powszechnej w Skrwilnie, pow. Rypin. Aresztowana 22 X 1939 r. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelana w końcu października w lasach skrwilnieńskich.
  GOTLIBOWSKI Eliasz - , ur. 1889 r., kupiec, mieszkał w Rypinie, narodowość żydowska. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany na początku listopada 1939 r.
  GÓRNY Edward - , ur.. 28 III 1902 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Wąpielsku, pow. Rypin. Aresztowany 20 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 Xl 1939 r.
  GRABOWSKA Janina - , ur. 1903 r., nauczycielka szkoły powszechnej w Chraponi, pow. Rypin. Aresztowana 22 X 1939 r. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelana w końcu października 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  GRABOWSKI Henryk - , ur. 1920 r., rolnik, mieszkał we wsi Rypałki, pow. Rypin. Aresztowany w listopadzie 1939 r. Rozstrzelany w lasach skrwilnieńskich w kilka dni po aresztowaniu.
  GRABOWSKI Władysław - , ur. 1902 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Chraponi, pow. Rypin. Aresztowany wraz z żoną Janiną 22 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 XI 1939 r.
  GRZYWIŃSKI Wincenty - , ur. 5 IV 1920 r, robotnik, mieszkał w Puszczy Rządowej, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Domu Kaźni, rozstrzelany w lasach skrwilnieńskich.
  GUZOWSKI Władysław - , ur. 1909 r, mieszkał w Rętwinach, pow. Rypin. Aresztowany 31 X 1939 L Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwilnieńskich. W 1955 r. sąd uznał go za zmarłego.
  HUBERT Jan - , mieszkał w Dobrzyniu nad Drwęcą, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Rozstrzelany w lasach koło Wąbrzeźna w końcu października 1939 r.
  HURDOWICZ Zofia - , ur. 1902 r., nauczycielka szkoły powszechnej w Rogowie, pow. Rypin. Aresztowana 22 X 1939 r., więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowana 2 XI 1939 r
  JABŁOŃSKI Czesław - , ur. 16 I 1906 r., szewc, mieszkał we wsi Łączonek, pow. Rypin. Aresztowany 16 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany na stadionie sportowym w Rypinie w końcu października 1939 r.
  JANICKI Leon - , naczelnik Urzędu Pocztowego w Rypinie. Aresztowany na początku października 1939 r. i natychmiast rozstrzelany na stadionie sportowym w Rypinie przez miejscowych Niemców Rotzala i Gramzego, członków Selbstschutzu.
  JANKOWSKI Jan - , ur. 2 VIII 1877 r., bednarz, mieszkał w Rypinie. Aresztowany w październiku 1939 r. Rozstrzelany w listopadzie 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  JASTRZĘBSKI Antoni - , ur. 25 VII 1910 r., rolnik, mieszkał w Szafarni, pow. Rypin. Aresztowany 26 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam po kilku dniach zamordowany.
  KABACIŃSKI Józef - , ogrodnik, mieszkał w Dobrzyniu nad Drwęcą, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r., po kilku dniach rozstrzelany w lasach koło Wąbrzeźna.
  KABACIŃSKI Piotr - , wykształcenie średnie, zamieszkiwał w Dobrzyniu nad Drwęcą, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r., rozstrzelany w lasach koło Wąbrzeźna.
  KABACIŃSKI Tadeusz - , szewc, mieszkał w Dobrzyniu nad Drwęcą pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r., rozstrzelany w lasach koło Wąbrzeźna.
  KAROLKIEWICZ Marta - , ur. 12 XII 1901 r., nauczycielka szkoły powszechnej w Zbój nie, pow. Rypin. Aresztowana w październiku 1939 r. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowana 2 XI 1939 r.
  KAUMA Jakub - , kupiec, mieszkał w Rypinie, narodowość żydowska. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, po kilku dniach rozstrzelany w Lasku Rusinowskim.
  KAWICKI Kazimierz - , ur. 27 VIII 1905 r., mieszkał w Podolinie, pow. Rypin. Aresztowany 13 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany.
  KAZIMIERKIEWICZ Anna - , nauczycielka szkoły powszechne; w Janowie, pow. Rypin. Aresztowana w październiku 1939 r. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowana 2 XI 1939 r.
  KESSEL Józef - , ur. III 1887 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Świedziebni, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, rozstrzelany 31 X 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  KĘPIŃSKI Bolesław - , ur. 1917 r., robotnik, mieszkał w Rypinie. Rozstrzelany w końcu października 1939 r. w Lasku Rusinowskim.
  KLENIEC Benek - , ur. około 1906 r., mieszkał w Rypinie, drogista, narodowość żydowska. Aresztowany w październiku 1939, rozstrzelany w Lasku Rusinowskim.
  KLICKI Roman - , kupiec, mieszkał w Rusinowie, pow. Rypin. Rozstrzelany w październiku 1939 r. w Lasku Rusinowskim.
  KŁOBUKOWSKI Alfred Marian - , ur. 9 VIII 1909 r., oficer WP, mieszkał w Pręczkach, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Domu Kaźni. Ślad po nim zaginął. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwilnieńskich. W 1946 r. sąd uznał go za zmarłego.
  KŁOSOWSKI Jan - , ur. 1919 r., robotnik, mieszkał w Rypinie. Rozstrzelany przez Selbstschutz w październiku 1939 r. w Lasku Rusinowskim.
  KOHN Jakub - , ur. około 1894 r., kupiec, mieszkaniec Rypina, narodowości żydowskiej. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany w końcu października 1939 r.
  KOHN Maurycy - , ur. około 1897 r., właściciel majątku ziemskiego w Radzikach Dużych. Więziony przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 30 X 1939 r.
  KOPACZEWSKI Jan - , robotnik, mieszkał we wsi Łączonek, pow. Rypin. Rozstrzelany jesienią 1939 r. we wsi Trąbin przez miejscowych Niemców, członków Selbstschutzu.
  KOPCZYŃSKA Janina - , ur. 2 IV 1908 r., nauczycielka szkoły powszechnej w Janowie, pow. Rypin. 21 X 1939 r. została wezwana do Świedziebni przez władze niemieckie celem rzekomego omówienia spraw związanych z objęciem posady nauczycielskiej. Tam została. aresztowana i uwięziona w Domu Kaźni. Zamordowana 2 XI 1939 r.
  KORDYLEWSKA Janina - , ur 1910 r., nauczycielka szkoły powszechnej w Świedziebni, pow. Rypin. Aresztowana 21 X 1939 r. Więziona przy ul. Warszawskiej 20, zamordowana 2 XI 1939 r.
  KORDYLEWSKI Roman - , ur. 1908 r., nauczyciel szkoły powszechnej w Świedziebni, pow. Rypin. Aresztowany wraz z żoną Janiną21 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  KOSSAKOWSKI Antoni - , ur. 1891 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Rużu, pow. Rypin. Działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  KOWALCZYK Stanisław - , ur. 1906 r., nauczyciel szkoły powszechnej w Załem, pow. Rypin. Aresztowany 23 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 XI 1939 L
  KOWALSKI Jan - , ur około 1905 r., instruktor rolny. Aresztowany w październiku 1939 f. Więziony przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany.
  KRAKOWSKI - (imienia nie udało się ustalić) ur. około 1902 r., robotnik, pracował w Borzyminie, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 f., rozstrzelany w kilka dni po uwięzieniu w Lasku Rusinowskim.
  KRASIŃSKI Edward Bolesław - , Ur. 10 X 1910 r., nauczyciel szkoły powszechnej w Skrwilnie. Aresztowany 23 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  KRAŚNICKI Juliusz - , Ur. 26 XII 1898 f., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Chrostkowie, pow. Rypin. Aresztowany 25 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 XI 1939 r.
  KRAWCZYK Leopold - , ur. 31 III 1904 f., nauczyciel szkoły powszechnej w Chrostkowie, pow. Rypin. Aresztowany 25 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 XI 1939 r.
  KRAWIECKI Abram - , Ur. 11 XI 1886 r., fryzjer, mieszkał w Rypinie, narodowości żydowskiej. Aresztowany w listopadzie 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany.
  KRETKOWSKA Zofia - , Ur. około 1905 f. współwłaścicielka majątku ziemskiego w Sadłowie, pow Rypin. Zamordowana w domu rodzinnym przez niemieckiego zarządcę majątku dnia 6 XI1939 r.
  KRETKOWSKI Bronisław - , Ur. około 1910 r., s. Jana, mieszkał w Sadłowie. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 4 XI 1939 r.
  KRETKOWSKI Jan - , ur. 1870 r., właściciel majątku ziemskiego z Sadłowa. Pochodził ze starej rodziny szlacheckiej osiadłej już w XIV wieku na ziemi dobrzynskiej. Przodek tej rodziny Jan z Kretów brał udział w bitwie grunwaldzkiej 1410 r., po zwycięstwie Jagiełło mianował go starostą Olsztynka. Po zajęciu przez rycerstwo polskie innych miast i zamków krzyżackich król rozdał je w zarząd zasłużonym w wojnie z Krzyżakami rycerzom polskim. Jan z Kretów otrzymał Bratyjan i Kurzętnik n. Drwęcą, a w latach 1418-1423 pełnił urząd starosty rypińskiego. Najeźdźcy hitlerowscy wymordowali w ciągu zaledwie kilku dni trzech członków rodziny, tj. ojca Jana, jego córkę Zofię i syna Bronisława. Jana Kretkowskiego w październiku 1939 f. wezwano do młyna zbożowego we wsi Michałki rzekomo w celu załatwienia spraw gospodarczych. Tam został aresztowany przez członków Selbstschutzu. Następnie uwięziony przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 4 XI 1939 r.
  KRÓL Karol - , nauczyciel szkoły powszechnej w Kiełpinach, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  KRYGlER Henryk - , ur. VIII 1884 r., administrator majątku ziemskiego w Osieku. Aresztowany 23 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w listopadzie 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  KRZYWIŃSKI Józef - , ur. 24 I 1898 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Trąbinie, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  KULCZEWSKA Łucja - , nauczycielka, kierownik szkoły powszechnej w Czyżewie, pow. Rypin. Aresztowana w październiku 1939 r. Więziona przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowana 2 XI 1939 r.
  KULCZEWSKI Mieczysław - , inżynier, mąż Łucji, mieszkał w Czyżewie, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Domu Kaźni, zamordowany 2 XI 1939 r.
  KUŁAKOWSKI Jan - , Ur. około 1898 r., nauczyciel szkoły powszechnej w Skrwilnie. Aresztowany 22 X 1939 f. Więziony przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w końcu października 1939 r. W lasach skrwilnieńskich.
  KWAŚNIEWSKI Ignacy - , mieszkał w Rypinie. Rozstrzelany przez Selbstschutz w październiku 1939 r. w Lasku Rusinowskim.
  KWIATKOWSKI Władysław - , ur. 5 I 1888 r., nauczyciel szkoły powszechnej w Dulski, pow. Rypin. Aresztowany 22 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 XI 1939 r.
  LESZCZYŃSKI - (imienia nie udało się ustalić), kupiec, mieszkał w Skrwilnie. Rozstrzelany w październiku 1939 r. przez Selbstschutz pod murem budującego się wówczas ośrodka zdrowia w Skrwilnie. .
  LEWANDOWSKI Bolesław - , ur. około 1909 r., rolnik, mieszkał we wsi Kierz Półwieski, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany.
  LEWANDOWSKI Jan - , ur. 27 XII 1907 r. robotnik, zamieszkiwał w Pręczkach, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwilnieńskich. W 1947 r. sąd uznał go za zmarłego.
  LEWKIEWICZ Zdzisław - , Ur. około 1919 r., rolnik, mieszkał we wsi Nowiny, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w lasach skrwilnieńskich w październku 1939 r.
  LITWIŃSKI Jan - , ur. około 1897 f. W październiku 1939 r. mieszkał w Półwiesku, pow. Rypin. Tam został aresztowany. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, a następnie zamordowany.
  LUKSEMBURG - (imienia nie udało się ustalić) kupiec, mieszkał w Rypinie, narodowość żydowska. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany.
  ŁAPKIEWICZ Teodozja - , Ur. 10 IV 1915 f., nauczycielka Gimnazjum Miejskiego w Rypinie. Aresztowana przez Selbstschutz w październiku 1939 r. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Zamordowana przez komendanta powiatowego Selbstschutzu Hermana Kniefalla 5 XI 1939 r.
  ŁAWICKI Jan - , ur. około 1919 f. mieszkał w Likcu, pow. Rypin. Rozstrzelany w końcu września 1939 f. wraz z bratem Teodorem i Stanisławem nad jeziorem Głęboczek, prawdopodobnie przez żandarmerię niemiecką z Rogowa.
  ŁAWICKI Stanisław - , ur. około 1922 r., mieszkał w Likcu, pow. Rypin. Rozstrzelany we wrześniu 1939 r. nad jeziorem Głęboczek.
  ŁAWICKI Teodor - , mieszkał w Likcu. Rozstrzelany w końcu września 1939 f. nad jeziorem Głęboczek.
  ŁEMPICKI Ludwik - , ur. około 1900 r., ziemianin, mieszkał w Płonnem, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Rozstrzelany w początkach listopada 1939 r. w Lasku Rusinowskim.
  ŁOPATKO Antoni - , ur. 15 I 1887 r., policjant, mieszkał w Rypinie. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany 9 XI 1939 r. w Lasku Rusinowskim.
  MACKIEWICZ Stanisław - , ur. 25 II 1904 r., nauczyciel szkoły powszechnej w Zbójnie, pow. Rypin. Aresztowany 18 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 XI 1939 r.
  MAGALSKI Bronisław - , ur. około 1918 r., mieszkał w Rusinowie. Więziony przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany w końcu października 1939 r.
  MAGALSKI Wiktor - , ur. 15 I 1909 r., rolnik, mieszkał w Świedziebni, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany w początkach listopada 1939 r.
  MALANOWSKI Wacław - , ur. 1889 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej nr l w Rypinie. Działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego, szermierz walki o jednolitą szkołę powszechną dla całej młodzieży polskiej. Aresztowany przez Selbstschutz 20 X 1939 r. Więziony i okrutnie torturowany w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, Rozstrzelany w końcu października 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  MALINOWSKI Mieczysław - , Ur. 20 IX 1912 r, nauczyciel szkoły powszechnej w Półwieski. Aresztowany 20 X 1939 f. Więziony przy ul Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  MALUSKI Jan - , sekretarz sądu VI Rypinie, mieszkał w Dobrzyniu nad Drwęcą. Aresztowany w październiku 1939 r., rozstrzelany w lasach wąbrzeskich.
  MAŁECKI Wacław - , ur. 1895 r., kupiec, mieszkał w Świedziebnie Aresztowany 10 XI 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany około 15 XI 1939 r.
  MARGANIEC Stanisław - , ur. 17 VIII 1902 r., robotnik, mieszkał w Ostrowitem, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 25 XI 1939 r.
  MATYJASIK Tadeusz - , ur. 9 IV 1913 r., mieszkał we wsi Piórkowo pow. Rypin, Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, rozstrzelany 25 X 1939 r: w lasach skrwilnieńskich.
  MIESZKOWSKI Stefan - , ur. 30 VIII 1896 r., nauczyciel szkoły powszechnej w Osieku. Aresztowany 16 X 1939 t. na drodze z Osieka do Rypina. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  MIROSŁAWSKI Tadeusz - , ur. 1902 t., nauczyciel szkoły powszechnej w Chraponi, pow. Rypin. Aresztowany 22 X 1939 r. Więziony w Domu Kaźni, tam zamordowany 2 XI 1939 t.
  NADOLSKI Teodor - , ur. około 1890 r., rolnik, mieszkał w Księtem. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany w pierwszych dniach listopada 1939 r.
  NAPIÓRKOWSKI Henryk - , ur. około 1886 r., nauczyciel, kierownik. szkoły powszechnej w Rogowie, pow. Rypin. Aresztowany 23 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  NARClŃCZUK Kazimierz Edward - , ur. 4 III 1911 .r., rolnik, mieszkał' w Zasadkach, pow. Rypin. Aresztowany 23 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul Warszawskiej 20, zamordowany około. 5 XI 1939 r.
  NEUBAUER Franciszek - , ur. około 1900 r., nauczyciel szkoły powszechnej w Dobrzyniu nad Drwęcą. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, i tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  NOWAKOWSKI Antoni - , ur. 1893 t., rolnik, zamieszkiwał w Somsiorach. Aresztowany przez Selbstschutz 7 X 1939 t. Rozstrzelany 11 X 1939 r. w Lasku Rusinowskim.
  OGIŃSKA Helena - , ur. 22 X 1899 t., nauczycielka szkoły powszechnej w Rypinie. Aresztowana 20 X 1939 r. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowana 2 XI 1939 r;
  OLSZEWSKI Antoni - , ur. około 1919 r., robotnik, mieszkał w Rypinie. Rozstrzelany przez Selbstschutz w końcu października 1939 r. w Lasku Rusinowskim.
  ORZESZKOWSKI Mieczysław Seweryn - , ur. 30 XI 1892 r., właściciel majątku ziemskiego w Mariankach, pow. Rypin. Aresztowany 9 XI 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, rozstrzelany 15 XI 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  PASZKIE Julian - , ur. około 1906 r., mieszkał w Szczawnie, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany.
  PĘCHEREK Wawrzyniec - , ur. 13 VIII 1887 L, 'nauczyciel szkoły powszechnej w Gulbinach, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony przy ulicy Warszawskiej 20 i tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  PŁOTKOWSKI Stanisław - , ur. około 1919 t., mieszkaniec Nowej Wsi, pow. Rypin. Aresztowany przez żandarmerię niemiecką w drugiej połowie października 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 31 X 1939 t.
  PŁUSA Józef - , ur. 11 XI 1917 r., robotnik, mieszkał we wsi Kujawa, pow. Rypin. Aresztowany 11 XI 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany.
  POŁCZYŃSKI-JANTA - , (imienia nie udało się ustalić), właściciel majątku ziemskiego w Sosnowie, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w końcu października 1939 r. w lasach skrwilnieńskich
  Otwórz chciałbym sprostować, iż tym Janta-Połczyńskim, był Tadeusz Janta-\Połczyński, syn Władysława, właściciela Redgoszczy. Żoną Tadeusza była Piwnicka. Tadeusz nie był właścicielem Sosnowa. Majątek ten należał do jego teściowej Piwnickiej, w której to zastępstwie pojechał na spotkanie inteligencji w Rypiniw, gdzie został aresztowany.
  inf. Michał Folega 13.09.2012 r.

  POPIÓŁ Mordka
  - , ur. 15 XII 1877 r., mieszkał w Rypinie, narodowośćżydowska. Aresztowany przez Gramzego i Schlieskego. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany w końcu października 1939 r.
  PRZEDZWIĘKOWSKI Franciszek - , ur. około 1905 r., rolnik, mieszkał we wsi Wysokie Pole, pow. Rypin. Aresztowany 1 XI 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20 i tam po kilku dniach zamordowany.
  PRZEDZWIĘKOWSKI Teodor - ;, ur. 1895 r., rolnik, mieszkał w Borzyminie, pow. Rypin. Aresztowany 30 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 XI 1939 r.
  PTASZYŃSKI Bolesław - , ur. 1883 r., urzędnik gminy Wąpielsk, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany w listopadzie 1939 r.
  PUŁKARSKI Michał - , ur. 1895 r., rolnik, mieszkał w Wąpielsku, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w końcu października 1939 t. W Lasku Rusinowskim.
  REIFELD Adolf - , aptekarz, mieszkał w Dobrzyniu nad Drwęcą, narodowość żydowska. Aresztowany w październiku 1939 r. Rozstrzelany w Lasku Rusinowskim.
  REŃSKI Stanisław - , ur. 10 X 1901 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Karwie, pow. Rypin. Aresztowany 22 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany 31 X 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  ROMANOWSKI Józef - , ur. 1902 r. nauczyciel szkoły powszechnej w Gójsku, pow. Sierpc. Zamieszkiwał w Szczutowie, pow. Rypin. Aresztowany w październiku i939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 XI 1939 r.
  ROZANOWICZ - (imienia nie udało się ustalić), kupiec, mieszkaniec Rypina, narodowość żydowska. Aresztowany w październiku 1939 r., więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam po kilku dniach zamordowany.
  RUMIANEK Bolesław - , ur. 19 VIII 1904 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Nadrożu, pow. Rypin. Aresztowany 24 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, po ciężkich torturach zamordowany 2 XI 1939 r.
  RUMIANOWSKI Jan - , ur. 1 III 1905 r., nauczyciel szkoły powszechnej w Rudzie koło Skrwilna. Aresztowany 23 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w końcu października 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  SĘDKOWSKI Aleksander - , ur. 17 II 1893 r., robotnik, zamieszkiwał w Dobrem, pow. Rypin. Aresztowany 20 XI 1939 r. Przebywał w areszcie w Ostrowitem przez dwa dni, następnie więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 24 XI 1939 r.
  SĘDKOWSKl Józef - , ur. około: 1919 r., robotnik, mieszkał . w Dobrem, pow. Rypin. Aresztowany wraz z ojcem Aleksandrem 20 XI 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej, tam zamordowany 24 XI 1939 r.
  SIERAKOWSKA Helena Maria - , ur. 1895 r., z domu Lubomirska, żona Stanisława, mieszkanka Waplewa, a następnie Osieka, pow. rypiński. Działaczka polska na Warmii i Powiślu, organizatorka szkół polskich, aktywna działaczka różnych polonijnych organizacji społecznych, m.in. Związku Polaków w Niemczech. W pierwszych miesiącach po dojściu Hitlera do władzy z całą rodziną opuszcza Niemcy i osiedla się w Polsce. Mieszka w majątku swego męża w Osieku. Tu zastaje ją wybuch drugiej wojny światowej. 20 X 1939 r. zostaje aresztowana wraz z mężem i córką przez gestapowców i selbstschutzów. Więziona w Rypinie przy ulicy Warszawskiej 20, po kilku dniach zamordowana.
  SIERAKOWSKI Kazimierz - , ur. 1891 r., mieszkał w Adamkach, pow. Rypin. Aresztowany 29 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam po kilku dniach zamordowany. .
  SIERAKOWSKI Stanisław - , ur. 1891 r., właściciel majątków ziemskich w Waplewie, który po pierwszej wojnie światowej pozostawał poza granicami Polski, i w Osieku, pow. rypiński. Działacz polski na Warmii i Powiślu, współtwórca Związku Polaków w Prusach Wschodnich, a następnie (1922 r.) Związku Polaków w Niemczech i jego pierwszy prezes, a także poseł na sejm pruski z ramienia tego Związku. Zasłużył sobie także na miano opiekuna i organizatora szkół polskich na Powiślu. W pierwszych miesiącach po dojściu Hitlera do władzy S. Sierakowski z rodziną opuszcza Niemcy j osiedla się w Polsce. Zamieszkuje w swym majątku w Osieku. Tu zastaje go wybuch 'drugiej wojny światowej. 20 X 1939 r. zostaje aresztowany przez Selbstschutz. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Okrutnie torturowany, w kilka dni po uwięzieniu zamordowany wraz z żoną Heleną i córką Gniazdowską.
  SKOWROŃSKA Sabina - , ur. około 1919 r., mieszkała na stałe w Hucie Chojno, pow. Rypin. W okresie międzywojennym pracowała w charakterze pomocy domowej u nauczyciela niemieckiego Augusta Nikolaia w Somsiorach, a następnie u nauczycielki z Obór, Marii Strużyńskiej. W październiku 1939 r. M. Strużyńska z dwojgiem małych dzieci i S. Skowrońską schroniły się w klasztorze karmelitów w Oborach. 25 X 1939 r. przybyło do klasztoru trzech umundurowanych Niemców, zniszczyli urządzenia klasztorne, a' na koniec swej wizyty kolejno dokonali gwałtu na S. Skowrońskiej. 7 XI 1939 r. została ona aresztowana i wywieziona do pobliskiego Ugoszcza. Wszelki ślad po niej zaginął. Według Krajewskiego odpowiedzialność za jej śmierć ponosi jej dawny chlebodawca August Nikolai.
  SKOWROŃSKI Marian - , nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Janowie, pow. Rypin. Aresztowany 21 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  SOBOCIŃSKI Hilary - , ur. około 1890 r., adwokat, mieszkał w Rypinie. Aresztowany w listopadzie 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, rozstrzelany 10 XI 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  SOKALSKI Jan - , ur. 26 IV 1896 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Przywitowie, pow. Rypin. Aresztowany 20 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  SOSNOWSKI Józef - , ur. około 1912 r., robotnik, mieszkał w Rypinie. Aresztowany w początkach listopada 1939 r. Więziony w Domu Kaźni, po kilku dniach zamordowany.
  STACHEWICZ Eugeniusz - , ur. 1925 r., uczeń gimnazjalny z Brodnicy, mieszkał w Półcieski, pow. Rypin. W pierwszej połowie października 1939 r. przejechał furmanką przez wieś, machając biało-czerwoną chorągiewką i wołając "Niech żyje Polska". Zauważył to jeden z okolicznych Niemców, prawdopodobnie członek Selbstschutzu. Chłopca aresztowano i wywieziono do Rypina. Po kilku dniach został zamordowany.
  STENCEL Jakub - , ur. 1890 r., zamieszkiwał w Rypinie, narodowość żydowska. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany.
  STERNICKI Józef - , ur. około 1920 r., mieszkał w Rypinie. Aresztowany w październiku 1939 r., więziony przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 7 XI 1939 r.
  STRUŻYŃSKI Romuald - , ur. 1904 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Oborach. Aresztowany 21 X 1939 r., więziony w Rypinie, zamordowany 2 XI 1939 r.
  STRZELECKI Henryk - , ur 8 XII 1894 r., robotnik, mieszkał w Ostrowitem, pow. Rypin. Aresztowany 22 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, rozstrzelany w lasach skrwilnieńskich w końcu października 1939 r.
  SULIŃSKI Henryk - , ur. 14 II 1903 r., aresztowany w Słupi, pow Rypin. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, tam w listopadzie 1939 r. zamordowany.
  SULIŃSKI Józef - , ur. 1903 r., rządca w majątku ziemskim Ostrowite. Aresztowany w październiku 1939 r., uwięziony przy ul. Warszawskiej 20, w listopadzie 1939 r. zamordowany.
  SYMONI Wiktor - , ur. 2 IX 1909 r., nauczyciel szkoły powszechnej w Świedziebni. Aresztowany w październiku 1939 r., uwięziony w Domu Kaźni, zamordowany 2 XI 1939 r.
  SZAŁWIŃSKI Antoni - , ur. 23 11903 r., rolnik, mieszkał w Wąpielsku. Aresztowny 28 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, rozstrzelany w początkach listopada 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  SZCZEŚNIAK Aniela - , nauczycielka, kierownik szkoły w Stępowie. Aresztowana w październiku 1939 r., więziona w Domu Kaźni, zamordowana 2 XI 1939 r.
  ŚWIDERSKI Józef - , nauczyciel szkoły powszechnej w Starej Woli pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tflm zamordowany 2 XI 1939 r.
  ŚWITALSKI Marceli Antoni - , ur. 16 I 1887 r., nauczyciel szkoły powszechnej nr 1 w Rypinie. Aresztowany 20 X 1939 r. 'Więziony przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 XI 1939 r.
  TĘGOWSKI Józef - , ur. 14 VII 1876 r., rolnik, mieszkał w Rypałkach. Aresztowany w październiku 1939 r., więziony przy ul. Warszawskiej 20. W początkach listopada 1939 r. wywieziony wraz z synami Kazimierzem i Leonem do lasów skrwilnieńskich, tam rozstrzelany.
  TĘGOWSKI Kazimierz - , ur. 12 IX 1912 r., rolnik, mieszkał w Rypałkach. Aresztowany 20 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, w początkach listopada 1939 r. rozstrzelany
  TĘGOWSKI Leon - , ur. 15 X 1914 r., rolnik, mieszkał w Rypałkach, pow. Rypin. Aresztowany 20 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, w początkach listopada 1939 r. rozstrzelany w lasach skrwilnieńskich.
  TORZEWSKI Stefan - , ur 20 IX 1905 r., robotnik, mieszkał w Skrwilnie. Aresztowany 23 X 1939 r., więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, prawdopodobnie rozstrzelany w Lasku Rusinowskim.
  TYKARSKI Jan - , ur. 1904 r., nauczyciel szkoły powszechnej w Rogowie, pow. Rypin. Aresztowany 23 X 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. 2 XI 1939 r. przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany
  TYSZKA Feliks - , ur. 11 XI 1901 r., właściciel majątku ziemskiego w Wildnie, pow. Rypin. Aresztowany 21 X 1939 r., więziony przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w początku listopada 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  WARDZYŃSKI Józef - , ur. 7 IV 1901 r., nauczyciel szkoły powszechne; w Skrwilnie. Aresztowany 22 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, rozstrzelany w końcu października 1939 r. w lasach skrwilnieńskich.
  WASILEWSKI Roman - , ur. około 1922 r., prawdopodobnie uczeń gimnazjalny. Aresztowany w październiku 1939 r Więziony przy ul Warszawskiej 20, zamordowany 7 XI 1939 r.
  WAŚNIEWSKI Zygmunt - , ur. 'około 1909 r., robotnik, mieszkał w Rypinie. Rozstrzelany w końcu października 1939 r. w Lasku Rusinowskim.
  WAWRZYŃSKI Roman - , ur. około 1909 r., rządca majątku ziemskiego w Pręczkach, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany.
  WELENC Marian - , ur. 13 I 1896 r., policjant, mieszkał w Rypinie. Aresztowany 8 X 1939 r. Więziony przy ul. Warszawskiej 20, rozstrzelany w kilka dni po aresztowaniu w Lasku Rusinowskim.
  WILCZYŃSKI Kazimierz - , ur. około 1923 r., prawdopodobnie uczeń gimnazjum, członek ZHP, mieszkał w Rypinie, rozstrzelany przez Selbstschutz w październiku 1939 r. w Lasku Rusinowskim.
  WIŚNIEWSKI Jan - , nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Radominie. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  WIŚNIEWSKI Józef - , ur. około 1895 r., mieszkał w Balinie, pow. Rypin. Aresztowany w październiku 1939 r., więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany.
  WOJCIECHOWSKA Eufemia - , ur. 1902 r., nauczycielka szkoły powszechnej w Rypinie, aresztowana przez Selbstschutz w październiku 1939 r.,;więziona przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowana.
  WOJNOWSKA Władysława - , ur. 1908 r., nauczycielka szkoły powszechnej w Rypinie. Aresztowana 20 X 1939 r. Więziona przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowana 2 XI 1939 r.
  WYSOCKI Kazimierz - , ur. 2 XII 1898 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Płonne m, pow. Rypin. Aresztowany 20 X 1939 r. Więziony w Rypinie, tam zamordowany 2 XI 1939 r.
  ZABŁOTNY Władysław - , ur. 1902 r., nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Likcu. Aresztowany 23 X 1939 r. Więziony w Domu Kaźni, zamordowany 2 XI 1939 r.  LISTA Świadków wydarzeń w Rypinie i Skrwilnie:
   

  Arent Stanisław
  Aszteborska Walentyna
  Baczyńska Janina
  Bełkowski Józef
  Błaszkiewicz Stanisław
  Brdowski Jan
  Brzuska Józef
  Budka Mieczysław
  Ciepliński Bogusław
  Ciepliński Bolesław
  Cieszyński Kazimierz
  Cukierman Szymon
  Czarska Adolfina
  Drewnik Jadwiga
  Dzięgielewski Wacław
  Głos Józef
  Głowiński Zygmunt
  Gogolin Genowefa
  Gogolin Adolf
  Góral Stanisław
  Górczyński Karol
  Jaroszek Marian
  Kacprzak Józef
  Kluba Stefan
  Klubińska Mieczysława
  Kowalski Juliusz Emil
  Kruszyński Antoni
  Krzywosiński Józef
  Kujawska Genowefa
  Kułakowski Aleksander
  Kwiatkowska Julianna
  Lulińska Gertruda
  Łapkiewicz Helena
  Majewska Apolonia
  Majewski Feliks
  Małecki Władysław
  Murawski Zygmunt
  Myśliński Henryk
  Nass Feliks
  Nowakowski Jan
  Paluszewska Leokadia
  Perkul Józef
  Perkul Weronika
  Piotrowski Wiesław
  Przybyłowski Bolesław
  Radomiński Bolesław
  Ratkowska Helena
  Reca Walenty
  Rosiak Józef
  Rotenberg Emil
  Rumianek Apolonia
  Rumianowska Stanisława
  Rybicki Stanisław
  Smolińska Maria
  Sternicki Ludwik
  Szymański Józef
  Taborek Ewa
  Umiński Tomasz
  Więdawski Jan
  Wiśniewski Czesław
  Wiśniewski Czesław Jan
  Wiśniewski Piotr
  Włodowska Apolonia
  Zabudź Stanisław
  Zakrzewska Genowefa
  Zakrzewski Jerzy
  Zieleniewski Stanisław
  Zieliński Ignacy
  Zieliński Antoni
  Żołnowski Antoni
  Żytowiecki Konstanty  Wykaz miejscowości w rypińskiem, w których dokonywano aresztowań:

  Adamki
  Balin
  Borzynin
  Brzuze
  Chrapoń
  Chrostkowo
  Czarnia
  Czarnia Duża
  Czyżewo
  Długie
  Dobre
  Dulsk
  Głowińsk
  Gołkowo
  Janowo
  Kretki Duże
  Kretki Małe
  Kiełpiny
  Kujawa
  Łączonek
  Marianki
  Michałki
  Nadróż
  Obory
  Obórki
  Okalewo
  Osiek
  Ostrowite
  Piskorczyn
  Piórkowo
  Płonne
  Podolina
  Półwiesk
  Półwiesk Mały
  Pręczki
  Przywitowo
  Puszcza Rządowa
  Radomin
  Radziki Duże
  Radzynek
  Rak
  Ręrwiny
  Rogowo
  Ruda
  Rusinowo
  Ruszkowo
  Ruże
  Rypałki
  Rypin
  Sadłowo
  Skrwilno
  Słupia
  Somsiory
  Stara Wola
  Stępowo
  Strzygi
  Sumin
  Szafarnia
  Szczechowo
  Szczurowo
  Świedziebnia
  Trąbin
  Trąbin Mały
  Ugoszcz
  Wąpielsk
  Wildno
  Wysokie Pole
  Zasadki
  Zasady
  Zbójno
  Żale

  Źródło: "Mordercy z Selbstschutzu" -Witkowski Antoni


  11 sierpień 2007 r. - 13 wrzesień 2012 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005