<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje

 • Pod komendą "Gozdawy" 1 VIII - 4 X 1944 r.
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska K - P
 • 3 Berliński Pułk Piechoty nazwiska R - Ż
 • Sturmwind - Wicher
 • 18 Kołobrzeski Pułk Piechoty
 • 22 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 36 Łużycki Pułk Piechoty
 • 5 Kołobrzeski Pułk Piechoty
 • 38 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 49 Pułk Piechoty
 • AK Lwów - wycinek południowo-wschodni
 • Płońsk i Ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939 – 1956
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska K - O
 • 2 Berliński Pułk Piechoty nazwiska P - Ż
 • Kołobrzeg - marzec 1945
 • 29 Pułk Piechoty
 • 32 Budziszyński Pułk Piechoty
 • 1 Brygada Artylerii Armat
 • 26 Drezdeński Pułk Piechoty nazwiska A - N
 • 26 Drezdeński Pułk Piechoty nazwiska O - Ż
 • 40 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Ludobójstwo w województwie tarnopolskim
 • 15 Pułk Piechoty
 • Tajne nauczanie w powiecie koneckim
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska A - J
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska K - O
 • 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty nazwiska P - Ż
 • 17 Pułk Piechoty
 • 37 Pułk Piechoty
 • 25 Pułk Piechoty
 • Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie
 • 9 "Drezdeńska" Dywizja Piechoty
 • Powiat rypiński 1939 - 45
 • 4 brygada artylerii przeciwpancernej
 • 34 Budziszyński Pułk Piechoty
 • 11 Pułk Piechoty
 • Polegli w walce z UPA
 • 37 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Kaźń profesorów lwowskich - lipiec 1941
 • Miejsca pamięci narodowej - Janowiec Wielkopolski
 • 28 Pułk Piechoty
 • Suwalszczyzna 1939 - 44 Nazwiska A - Ł
 • Suwalszczyzna 1939 - 44 Nazwiska M - Ż


 • 4 Brygada Przeciwpancerna

  ( opracowanie własne )


  Powstała na bazie 4 pułku artylerii przeciwpancernej 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, formowanego we wrześniu 1943 r.


  Szlak bojowy 4 brygady przeciwpancernej


  LISTA NAZWISK - zawiera 788 osób -
  dane z lat 1943 - 45

  Abramow Jan - s. Sergiusza - kpt. - Order Czerwonego Sztandaru - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - I pomocnik szefa sztabu - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (10.VIII. - 20.X1.1944 r.),
  Adamczuk Franciszek - s. Stanisława - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Adamowicz Stefan - s. Andrzeja - ogn. - Krzyż Walecznych - - - -
  Agwol Jan - s. Tomasza - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Aleksander - Henryk - chor. - - Zastępca dowódcy 2 baterii ds pol.-wych. - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (24.VIlI. - 14.XI.1944 r.), -
  Aleksandrów Aleksander - s. Teodora - por. - - 19 pappanc, zmarł z ran 22.X.1944 r. w Otwocku - Dowódca 4 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.V. - 23.X.1944 r.) -
  Aleksienko - Timofiej - por. - - Dowódca 2 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.VII.1944 r. 9.V.1945 r.) -
  Alisijonek - Bazyli - por. - - Dowódca 5 bateri - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (17.XII.1943 r. - 23.1.1944 r.), -
  Ambrożak Michał - s. Andrzeja - kan. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Anisimowicz - Mikołaj - por. - - Szef służby chemicznej - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.IX.1943 r. - 9.V.1945 r.), -
  Antoniak Mikołaj - s. Bazylego - por. - Krzyż Walecznych - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - Dowódca l baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (8.III. - 9.V.1945 r.)
  Antoszko Franciszek - s. Jana - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Aponowicz Edward - s. Edwarda - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Apuchtin - Rościsław - por. - - Dowódca 2 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (2X. - 25.XI.1944 r.), -
  Artiomenko - Aleksander - por. - - Szef warsztatów artyleryjskich - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.V.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Atanasiewicz Mieczysław - s. Bazylego - chor. - Krzyż Walecznych - - - -
  Atanaziewicz - Mścisław - chor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 6 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (20.XI.1944 r. - 9.V. 1945 r.) -
  Azorko - Wincenty - plut. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 6 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (:0.XI.1944 r. - 29.IV.1945 r.), -
  Babiak Michał - s. Wasyla - por. - Krzyż Walecznych - Dowódca 1 plutonu ogniowega 3 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (25.XI.1944 r. - 9.V. 1945 r.) -
  Baczewski - Mieczysław - st. ogn. - - Szef zaopatrzenia technicznego - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.IX. - 14.X.1944 r.), -
  Badjan - Jerzy - plut. pchor. - - Lęktor pułku - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Bagiński Leon - s. Piotra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bagiński Władysław - s. Dominika - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bajer Adam - s. Adama - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Balicki Wiesław - s. Mariana - kpr. pchor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bałwanowicz Michał - s. Pawła - mjr - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Zastępca dowódcy 'pułku ds technicznych - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.IX.1943 r. - 29.V.1944 r.), -
  Banach Michał - s. Tereszka - kpr. - - 4 pappanc, poległ 16.IX. 1944 r. w Warszawie - - - -
  Bandurski Jan - s. Marcina - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bańkowski Aleksander - s. Stanisława - kpt. - Order Czerwonej Gwiazdy - Lekarz pułku - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.VIII.l944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Baran Mikołaj - s. Antoniego - kan. - - 19 pappanc, poległ 8.VIII. 1944 r. pod m. Wilga - - - -
  Barankiewicz Stanisław - s. Jana - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Baranowski - Mendel - por. - - Dowódca 6 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.V. - 14.VII.1944 r.), -
  Barski - - st. ogn. - - Dowódca l plutonu ogniowego l baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.VIl.1944 r. - 23.Il1.1945 r.), -
  Barski Franciszek - s. Józefa - chor. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bartys Marian - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Barylilk Filip - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bas Antoni - s. Dawida - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bass - - kpt. - - Dowódca l baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (9.IX.1943 r. - 20.IV.1944 r.) -
  Basz - Czesław - chor. - - Zastępca dowódcy 3 baterii ds pol.-wych. - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (24.1I. - 9.V.1945 r.) -
  Baszmakow - Paweł - kpt. - - Zastępca dowódcy 'pułku ds technicznych - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (29.V.1944 r. - 8.IV.1945 r.), -
  Baszuk - - ppr. - - Dowódca plutonu kierowniczego 2 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (9.IX.1943 r. -, 12.VI.1944 'r.), -
  Bator - M. - ppor. - - Dowódca plutonu łączności - - (V - X.1945 r.) -
  Bator Herold - s. Mariana - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bażek - Władysław - plut. - - Dowódca 1 plutonu ogniowego 2 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12 - 17.XII.1943 r ), -
  Bąk Józef - s. Tomasza - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bednarczyk Antoni - s. Józefa - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bednarczyk Michał - s. Jana - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bednarowski Edward - s. Michała - chor. - Krzyż Walecznych - Dowódca: 2 plutonu ogniowega 2 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - -
  Bednarz Stanisław - s. Krzysztofa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Berczewski - Eugeniusz - chor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 2 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (LVII. - 26.XI.1944 r.), -
  Bereza - - por. - - Szef uzbrojenia - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.IX.1943 r. - 19.IX.1944 r.), -
  Berezowski - J. - chor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 4 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (2VI. - 10.VIII.1944 r.), -
  Bergman - Ignacy - chor. - - Szef służby chemicznej - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (lO.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Bernatowicz - Antoni - por. - - Oficer finansowy - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.IX.1943 r. - 9.V.1945 r.) -
  Bes Abram - s. Emanuela - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Betlejewski - Julian - chor. - - Szef kancelarii pułku - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (8.XII.1944 r. - 22.111.1945 r.), -
  Białous Józef - s. Bartłomieja - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Białowąs Mikołaj - s. Dymitra - bomb. - - 20 pappanc, poległ 23.IX.1944 r. na Pradze - - - -
  Biały Bazyli - s. Jana - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Biatecki Sendor - s. Mojżesza - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Bielajew Eugeniusz - s. Pawła - kpt. - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - Pomocnik szefa sztabu d/s zwiadu - - (X.1944 r. - X.1945 r~) -
  Bielajew Piotr - s. Pawła - mjr - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - Szef sztabu brygady - - (17.VII.1944 r. - X.1945 r.) -
  Bielański - Zygmunt - ppor. - - Kancelista uzbrojenia - - (3.V1.1944 r. - IV.1945 r.), -
  Bielawski Wacław - s. Jana - st. ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Bielczyk Franciszek - s. Jana - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bielecki - Jerzy - kpr. pchor. - - Technik samochodowy - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (28.VIII. - 23.X1.1944 r.), -
  Bielecki Jerzy - s. Mikołaja - ogn. - - 4 pappanc, poległ 24.IV.1945 r. pod Neu Schwante - - - -
  Biliński Michał - s. Marcelego - bomb. - - 19 pappanc, poległ 30.IV.1945 r. pod Bradikow - - - -
  Blinda Henryk - 's. Karola - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Blum-Kwieciński - Jerzy - ppor. - - Szef zaopatrzenia technicznego - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (8.V.1945 r.) -
  Błażewicz Józef - s. Józefa - chor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Zastępca dowódcy 2 baterii ds pal.-wych. - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (2II. -, 9.V.1945 r.) -
  Błoński Wawrzyniec - s. Wawrzyńca - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bobowski Albin - s. Jana - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bodzak - Anatol - por. - - Szef zaopatrzenia technicznego - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.VII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Bogdaszewski - Ignacy - mjr - - Szef sztabu - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.V.1944 r. - 5.V.1945 r.) -
  Bogdaszewski Zygmunt - s. Stefana - mjr - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - - - -
  Borchilak Stefan - s. Piotra - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Borkowski - Zdzisław - ppor. - - Dowódca l plutonu ogniowego l baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (23. - 2B.IIl.1945 r.), -
  Borys - Czesław - ppor. - - Instruktor propagandy artystycznej - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (30.VIII.1944 r. - IV.1945 r.) -
  Borys Czesław - s. Bronisława - ppor. - - 4 BAPpanc, poległ 23.11.1945 r. pod Mirosławcem - - - -
  Borysiewicz - Mieczysław - ppor. - - Dowódca plutonu kierowniczego 1 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (29.1V.1945 r.) -
  Bronczyński Jan - s. Ilka - plut. - - 19 pappanc, poległ 2.IX. 1944 r. w m. Tyborów - - - -
  Broniewski Stefan - s. Stanisława - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Brzeski Mikołaj - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Bubin Antoni - s. Jana - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Buczkowski Kazimierz - s. Stanisława - plut. - - 19 pappanc, poległ 5.V.1945 r. pod Klietz - - - -
  Budlański Piotr - s. Jana - kpt. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - - - -
  Budzikowska - Jadwiga - chor. - - Nauczyciel języka polskiego - - (XlI.1944 r. - X.1945 r.) -
  Bugoreszta Michał - s. Tomasza - bomb. - - 19 pappanc, poległ 3.11.1945 r. pod Sępolnem - - - -
  Bułhakow Rustej - s. Muchameta - kpt. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca 1 plutonu ogniowego 5 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (19.IX.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Bura Jan - s. Piotra - st. ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Buraczewski - Cz. - ppor. - - Płatnik brygady - - (VII.1944 r. - X.1945 r.), -
  Burjanow - Włodzimierz - ppor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 2 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.V. - 26.XI.1944 r.), -
  Burow - Eugeniusz - ppor. - - Szef warsztatów artyleryjskich - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (4.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Buszta - Kazimierz - chor. - - Zastępca dowódcy 5 baterii ds pol.-wych. - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (25.XI.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Buszuk - - ppor. - - Szef zaopatrzenia technicznego - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.IX.1943 r.. - 29.III.1944 r.), -
  Byliński - Aleksy - por. - - Dowódca parku artyleryjskiego - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (19.VII1.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Cecorski Wojciech - s. Stefana - kpt. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Szef służby chemicznej - - (7.VIII.1945 r. - X.1945 r.), -
  Chap Icek - s. Jakuba - kan. - -- 4 pappanc, poległ 2.11.1945 r. pod Sępolnem - - - -
  Charkowski - B. - chor. - - Dowódca plutonu kierowniczego 2 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.V. - 2VI.1944 r.), -
  Charkowski ,Wiktor - s. Jana - ppor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - Dowódca 3 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (20.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Chlebińska - Janina - chor. - - Szef kancelarii parku - - (21.XII.1944 r. - X.1945 r.) -
  Chmielewski - Michał - chor. - - Lektor pułku - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (5.X.1944 r. - 22.IV. 1945 r.), -
  Chmielnicki - Borys - mjr - - Szef sztabu pułku - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (l7.X.l944 r. - 9.IV.1945 r.). -
  Chmielnicki - Michał - chor. - - Zastępca dowódcy 4 baterii ds, pol.-wych. - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (VI. - 5.X.1944 r.), -
  Chodziński Walenty - s. Ignacego - chor. - Krzyż Walecznych - Dowódca 2 plutonu ogniowego 1 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.XII.1943 r. - 9.V.1945 r.) -
  Cholewski - Ryszard - ppor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 6 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (29.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Cholewski Ryszard - s. Edmunda - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Choma Bolesław - s. Antoniego - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Chomicz Kazimierz - s. Stanisława - kpt. - Medal „Za Odwagę” - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Choziajnow - Jan - mjr - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - Szef uzbrojenia - - (2.XII.1944 r. - X.1945 r.) -
  Chudziński - . Ignacego - chor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Ciuprzyk Franciszek - s. Szymona - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Cwicz - Józef - plut. - - Zastępca dowódcy 6 baterii dis pol.-wych. - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (1.VIII. - 20.XI.1944 r.) -
  Cybulka Bronisław - s. Stanisława - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Cybulski Leon - s. Józefa - bomb, - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Cydzik Adolf - s. Władysława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Cymbaluk - Jan - por. - - Lekarz pułku - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (p.o.) (25.X.1944 r. - 19.IV.1945 r.), -
  Czarniecki Antoni - s. Edwarda - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Czarniecki Kazimierz - s. Mieczysława - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Czepieluk - Mikołaj - mjr - - Szef oddziału informacji - - (1.VII.1944 r. - 4.II.1945 r.), -
  Czeremicyn Andrzej - s. Konstantego. - kpt. - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - - - -
  Czerepak Kazimierz - s. Jana - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Czerepak Zygmunt - s. Jana (dwukrotnie) - chor. - Krzyż Walecznych - Zastępca dowódcy 4 baterii ds, pol.-wych. - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (5.X.1944 r. - 30.I.1945 r.), -
  Czerkaszyn Bazyli - s. Leona - por. - Order Czerwonego Sztandaru - I pomocnik szefa sztabu - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (19.II. - 9.V.1945 r.) -
  Czesnak - Napoleon - ppor. - - I pomocnik szefa sztabu - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.IX.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Czuzkin - Zachar - chor. - - Dowódca plutonu parkowego - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (31.V. - 26.XI.1944 r.), -
  Czyź Władysław - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Danielewicz Piotr - s. Grzegorza - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - 19 pappanc, poległ 20.1.1945 r. pod m. Cząstków - - -
  Dawidow Piotr - s. Dymitra - bomb. - Order Czerwonej Gwiazdy - - - -
  Dawidowicz Julian - s. Aleksandra - chor. - - 4 pappanc, poległ 22.VII1.1944 r. w m. Żelazna Stara - Zastępca dowódcy 6 baterii ds liniowych - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (3.11I. - 20.X1.1944 r.), -
  Dąbrowski - Bazyli - mjr - - Zastępca dowódcy pułku ds liniowych - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.VII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Dąbrowski Zygmunt - s. Feliksa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Dejnechowski - Piotr - płk - - Dowódca brygady - - (1.VI.l944 r. - 8.IV.1945 r.), -
  Demidow - Aleksander - por. - - Dowódca l baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (27.V. - 23.VII.1944 r.), -
  Dendewicz Franciszek - s. Leona - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Diedkow - Aleksander - kpt. - - Szef łączności - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (27.V.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Dobrzański Józef - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Doczymiński Józef - s. Michała - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Dolecki Bolesław - s. Jana - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Dołganiuk Sylwester - s. Jana - kan. - - 20 pappanc, poległ w 1944 r. na Pradze - - - -
  Dora - Jan - chor. - - Kancelista zaopatrzenia technicznego - - (11.VI.1944 r. - XII.1944 r.), -
  Duda Zdzisław - s. Władysława - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Dudek Stanisław - s. Stanisława - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca 1 plutonu ogniowego 2 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (p.o.) (22VIII. - 1.X.1944 r.), -
  Dudziński Ludwik - s. Jana - ogn. - Krzyż Walecznych - - - -
  Dugin - Mikołaj - kpt. - - Szef uzbrojenia - - (17.V. - 2.XII.1944 r.), -
  Dworak Mikołaj - s. Onufrego - ppor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca l plutonu ogniowego 6 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (lO.VIII. - 9.IX.1944 r.), -
  Dymel - Feliks - ppor. - - Dowódca plutonu kierowniczego 6 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (28.III. - 9.V.1945 r.) -
  Działo - Marcin - ogn. - - Zastępca dowódcy baterii 2 ds pol.-wych. - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (17.X.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Dziewczepolski - Zdzisław - szer. - - Zastępca dowódcy 3 baterii ds pol.-wych. - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (19.VIII. - 12.XII. 1944 r.), -
  Engiel Dawid - s. Berka - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Epik Włodzimierz - s. Kosmy - kan. - - 4 pappanc, poległ 2.11.1945 r. w Sępolnie - - - -
  Fadiejew - Konstanty - por. - - Zastępca dowódcy 'pułku ds technicznych - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (8.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Falber - Jerzy - mjr - - Zastępca dowódcy pułku ds pol.-wych. - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (18.VII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Faustman - Stanisław - ppor. - - Dowódca plutonu administracyjnego - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (8.XII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Fen Stefan - s. Kornieja - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Fergał Aleksander - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Fiedotow - Grzegorz - por. - - Oficer żywnościowy - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (3.X.1944' r. - 9.V.t945 r.) -
  Filatow - Eliasz - kpt. - - Szef uzbrojenia - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (30.V.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Fird Michał - s. Mariusza - st. ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Firsowicz Aleksander - s. Piotra - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Fiszer Izaak - s. Hersza - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Fituch - Józef - ogn. - - Dowódca 1 plutonu ogniowego 6 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (27.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Flak Wiesław - s. Franciszka - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Flikierski Henryk - s. Stanisława - mjr - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Zastępca dowódcy brygady d/s pol.-wych. i szef wydziału pol.-wych. - - (XI.l944 r. -..:. X.1945 r.) -
  Frankiewicz Stefan - s. Antoniego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Frołow. - Bazyli - por. - - Dowódca 3 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.VII.1944 r. - 22.1I.1945 r.), -
  Gabiejew Bazyli - s. Krzysztofa - mjr - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Szef łączności i zastępca szefa sztabu d/s łączności - - (IV.1945 r. - X.1945 r.) -
  Gajbowicz Wincenty - s. Stanisława - mjr - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Zastępca dowódcy pułku d/s liniowych - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (1.1. - 9.V.1945 r.) -
  Galicki Józef - s. Feliksa - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Gallus Józef - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Gałecki Edward - s. Aleksandra - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Gałygin Dymitr - s. Siemiona - por. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - - - -
  Garanin - Włodzimierz - por. - - Dowódca 4 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.V. - 23.IX.1944 r.), -
  Garbowski - s. Kajetana - kan. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Garbus Jan - s. Wojciecha - kan. - - 4 pappanc, poległ 16.VII.1944 r. pod m. Stawek - - - -
  Garbuz - Dudek - chor. - - Technik artyleryjski - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (8.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Garczyński Feliks - s. Piotra - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Garmolisow - Mikołaj - chor. - - Dowódca 1 plutonu ogniowego 2 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (2VII. - 22LVIII.1944 r.), -
  Garmolisow - I. - chor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 3 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (1.VI. -
  Garosa Mikołaj - s. Władysława - st. ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Gec - Bernard - chor. - - Lekarz pułku - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (19.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Gęstwiński Stanisław - s. Jana - st. ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Giedyk Kazimierz - s. Bronisława - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Giemza Józef - s. Władysława - ogn. - Krzyż Walecznych - - - -
  Glinisty - Filip - ppor. - - Szef uzbrojenia - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (19.III. - 2.XII.1944 r.), -
  Gloksin Jan - s. Marcina - chor. - Krzyż Walecznych - - - -
  Głowacki Paweł - s. Jana - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Gnitecki Władysław - s. Kazimierza - bomb. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Goldman Adam - s. Jonasza - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Goliński Stefan - s. Stefana - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Gollus Edmund - s. Józefa - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Gołowienko Bazyli - s. Sylwestra - por. - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - Dowódca 3 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (22VIII.1944 r. - 20.IV.1945 r.), -
  Gołowienko Wasyl - s. Sylwestra - por. - - 19 pappanc, poległ 16.IV.1945 r. w m. Łysogórki Stare - - - -
  Gołubiew Włodzimierz - s. Jakowa - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Gonczarski Jerzy - s. Konstantego - kpt. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Krzyż Walecznych - Lektor brygady - - (IX.1944 r.- X.1945 r.)
  Gorbowski Jan - s. Gnata - kpr. - - 20 pappanc - zmarł 20.II 1944 r. w Mirosławcu - - - -
  Gorecka Irena - c. Andrzeja - ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Górnicki - Bolesław - chor. - - Zastępca dowódcy l baterii ds pol.-wych. - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (24.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Górski Marian - s. Stanisława - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Grabowski Jan - s. Ignacego - kan. - - 20 pappanc, poległ w 1944 r. - - - -
  Grabowski Wacław - s. Edwarda - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Grauer - Jakub - ppor. - - Instruktor pol.-wych. - - (XI.1944 r. - X.1945 r.) -
  Grauer - Emanuel - chor. - - Lektor pułku - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (6.II. - 9.V.1945 r.) -
  Grebel Ignacy - s. Ignacego - st. ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Grin Mikołaj - s. Stefana - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Grinblat Juchim - s. Samuela - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Griniakin - W. - kpt. - - Kwatermistrz - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.V.1944 r. - 14.II.1945 r.), -
  Grodzicki Jan - s. Rodiona - kpr. - - 4 pappanc, poległ 23.IX. 1944 r. w Warszawie - - - -
  Gruszczyński Jan - s. Kazimierza - kan. - - 19 pappanc, poległ l.IX.1944 r. w Tyborowie - - - -
  Grużennikow - Wiktor - ppor. - - II pomocnik szefa sztabu ds zwiadu - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.111. - 9.V. 1945 r.) -
  Grynkiewicz Konstanty - s. Maksymiliana - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Gryń Piotr - s. Mikołaja - mjr - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - Szef oddziału informacji - - (4.II. - X.1945 r.) -
  Grześkow Józef - s. Marcina - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Grzybowski Szymon - s. Antoniego - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Gudełajtin Paweł - s. Benedykta - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Gudełajtis Jan - s. Benedykta - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Gula Tadeusz - s. Mariana - kan. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Gulewaty Kazimierz - s. Franciszka - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Gutman Dawid - s. Abrama - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Gutowski Józef - s. Antoniego - plut. - - 4 pappanc, poległ 17.1.1945 r. w Jabłonnie - Legionowie - - - -
  Hajduk Mikołaj - s. Władysława - st. ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Hałygin - Dymitr - por. - - Zastępca dowódcy l baterii ds liniowych - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (25.XI.l944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Hankiewicz Ryszard - s. Jakuba - bomb. . - - 19 pappanc, poległ 30.IV.1945 r. w Falkenhagen. - - - -
  Hańko Jerzy - s. Teodora - ppor. - Krzyż Walecznych - Dowódca plutonu kierowniczego 1 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (8.XII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Haramowicz - A. - chor. - - Zastępca dowódcy parku d/s pol.-wych. - - (III - X.1945 r.) -
  Hawoto Władysław - s. Leonarda - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Hawro - Władysław - chor. - - Dowódca plutonu kierowniczego 5 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (3.III. - 12.VI.1944 r.), -
  Heftarczyk Alfred - s. Piotra - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Heliasz Józef - s. Romana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Heller - Jan - kpr. - - Zastępca dowódcy l baterii ds pol.-wych. - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (13.VIII. - 19.IX.1944 r.), -
  Herszlikowicz Jan - s. Jakuba - kan. - – 19 pappanc, poległ 17.1.1945 r. pod Chotomowem - - - -
  Hochbauer Mendel - s. Rachmila - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Hochman - Jerzy - ppor. - - Szef warsztatów artyleryjskich - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (21.1. - 5.IX.1945 r.) -
  Hoftarczyk Józef - s. Antoniego - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Honczar Teodor - s. Pawła - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Hotowitz Edmund - s. Majera - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Husiatyński Józef - s. Pawła - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Huszczanowski Jarosław - s. Bolesława - kpr. - - 4 pappanc, poległ 23.11.1945 r. pod Mirosławcem - - - -
  Iwanejko Czesław - s. Kazimierza - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Iwankow Piotr - s. Aleksandra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Iwanow - Marek - ppor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 4 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (25.XI.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Iwaszkiewicz Arnold - s. Stanisława - chor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Zastępca dowódcy 5 baterii dIs liniowych - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.IX.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Iwaszkiewicz Siergiej - s. Andrzeja - kan. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Izmaiłow - Rakip - chor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 6 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.V. - 23.X.1944 r.), -
  Izotow Konstanty - s. Włodzimierza - ppor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca 1 plutonu ogniowego 4 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (10.VIII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Iżyk Władysław - s. Konstantego - dwukrotnie - płk - Order Czerwonego Sztandaru - Dowódca pułku - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (19.VIII.1943 r. - 9.V.1945 r.', -
  Jabłonowski Wojciech - s. Antoniego - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Jakubiszyn Michał - s. Piotra - kan. - - 19 pappanc, poległ 8.VII.1945 r. nad Wilgą - - - -
  Jakubowski Marcin - s. Władysława - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Jankin - Grzegorz - chor. - - Adiutant dowódcy brygady - - (V.1944 r. - X1.19H r.), -
  Jankowski Antoni - s. Konstantego - chor. - Krzyż Walecznych - Zastępca dowódcy l baterii ds pol.-wych. - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (1.I.1944 r. - 30.111.1944 r.), -
  Jański Franciszek - s. Hipolita - ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Jastrzębski - Franciszek - chor. - - Szef kancelarii pułku - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.III. - 9.V.1945 r.) -
  Jechajew Eugeniusz - s. Pawła - chor. - - 19 pappanc, poległ 22.IX.1944 r. na Pradze - Dowódca l plutonu ogniowego 6 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (9. - 23.IX.1944 r.), -
  Jermak - Jan - ogn. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego l baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (6.XI.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Jezior Bronisław - s. Łukasza - por. - - 4 pappanc, zmarł 29.III.1945 r. w Piszczałowie - - - -
  Jezon Michał - s. Grzegorza - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Jeżelew Bazyli - s. Mifodieja - ppor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca 1 plutonu ogniowego 1 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (4.1. - 9.V.1945 r.) -
  Jeżelew Wasyl - s. Mikołaja - ppor; - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca 2 plutonu ogniowego 2 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - -
  Jochimek - T. - ks. kpt. - - Kapelan brygady - - (X1.1944 r. - X.1945 r.) -
  Johson Edward - s. Jana - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Józefowicz - s. Ignacego - st. ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - szef łączności - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (8.XII.1944 r. - 8.1.1945 r.), -
  Jóźwicki Józef - s. Jana - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Judin Aleksander - s. Filipa - kpt. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódcy 5 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (20.VIII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Jurkiewicz Michał - s. Eliasza - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Jurkow Wasyl - s. Mikołaja - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Juszczyn Daniel - s. Maksyma - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kachanowicz - s. Piotra - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kacietczyk Kazimierz - s. Macieja - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kaczan Aleksander - s. Mikołaja - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kaczorowski Adam - s. Jana - ppor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca plutonu kierowniczego 2 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (8.XII.1944 r. -: 9.V.1945 r.) -
  Kadygrobowa - - por. - - Lekarz pułku - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.IX. - 3.X1.1943 r.), -
  Kahlik Stefan - s. Jana - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kaliton Jan - s. Michała - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kałasun Marian - s. Józefa - kan. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Kamiński Paweł - s. Mikołaja - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kamiński Władysław - s. Stanisława - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kampka Wiktor - s. Benedykta - plut. - - 19 pappanc, poległ 2.IX.1944 r. pod m. Bagno - - - -
  Kania Józef - s. Andrzeja - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Karasiewicz Edward - s. Mariana - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Karikow Piotr - s. Aleksandra - kpt. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca baterii - - (26.V.1944 r. - X.1945 r.) -
  Karpikow - Piotr - kpt. - - Zastępca kwatermistrza dIs pol.-wych. - - (IX. - X.1945 r.) -
  Kasperowicz Florian - s. Dionizego - plut. - - 4 pappanc, poległ 24.IV.1945 r. pod Neu Schwante - - - -
  Kaszewski Piotr - s. Bazylego - por. - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - - - -
  Kaszewski Piotr - s. Tichona - por. - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - - - -
  Kaszuba - Jan - Plut. Pchor. - - Dowódca l plutonu ogniowego 6 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.XII.1943 r. - 12.VII.1944 r.), -
  Kazakiewicz Władysław - s. Antoniego - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kazandajew - Piotr - chor. - - Dowódca l plutonu ogniowego l baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.V. - 23.VII.1944 r.), -
  Kazior - Antoni - por. - - Zastępca dowódcy brygady d/s pol.-wych. i szef wydziału pol.-wych. - - (VIII.l944 r. - X1.1944 r.), -
  Keiner - A. - ppor. - - Dowódca plutonu gospodarczego - - (II - X.1945 rJ -
  Kejner Kazimierz - s. Antoniego - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kiczak Jarosław - s. Franciszka - kan. - - 20 pappanc, poległ 10.X.1944 r. pod Różopolem - - - -
  Kielec Maciej - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kielski Józef - s. Michała - kan; - - 19 pappanc, poległ 8.VIII. 1944 r. pod Wilgą - - - -
  Kisielow - Jan - por. - - Szef warsztatów artyleryjskich - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.1. - 22.1.1945 r.), -
  Kiszniewski Henryk - s. Józefa - plut. - - 20 pappanc, poległ 17.IX.1944 r. na Pradze - - - -
  Klauze - Feliks - ppor. - - II pomocnik szefa sztabu - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (1.1.1944 r. - 13.VIII.1944 r.), -
  Klejman Samuel - s. Natana - st. ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Kładziński - Jan - chor. - - Dowódca 1 plutonu ogniowego 2 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (lU. - 9.V.1945 r.) -
  Kłysz Czesław - s. Stanisława - kan. - - 4 pappanc, poległ 17.1.1945 r. pod Jabłonną - - - -
  Knutariow - Włodzimierz - ppor. - - Dowódca 2 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.V. - 14.VIl. 1944 r.), -
  Kochwicz Jan - s. Jana - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kociubiński Stanisław - s. Andrzeja - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kocur Bronisław - s. Kazimierza - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kolata Bronisław - s. Stefana - kan. - - 20 pappanc, poległ 27.IX.1944 r. pod Annopolem - - - -
  Kolczuk Dionizy - s. Dymitra - ppor. - Krzyż Walecznych - Dowódca 5 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (27.III. - 9.V.1945 r.) -
  Kołodziej Jakub - s. Stefana - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca 1 plutonu ogniowego 5 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.VII - l3.XII.1944 r.), -
  Kołodziejski Jan - s. Wojciecha - chor. - Brązowy Krzyż Zasługi - Technik samochodowy - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.XI.1944 r. - 16.V.1945 r.) -
  Kołodziński Jan - s. Franciszka - kan. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Kołomyrski - Dymitr - chor. - - Dowódca plutonu parkowego - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (26.XI.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Kołosowski Czesław - s. Piotra - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Komar - Feliks - kpt. - - Szef łączności - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (17.V.1945 r.) -
  Komar Paweł - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Konarzewski Józef - s. Mariana - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Kondyrew - Aleksander - por. - - II pomocnik szefa sztabu ds zwiadu - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (30.V.1944 r. - - 3.111. 1945 r.), -
  Konieczny Franciszek - s. Antoniego - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Konopski Tadeusz - s. Antoniego - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Konowalczuk Michał - s. Kazimierza - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Konowałow Grzegorz - s. Demiana - ppor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca 1 plutonu ogniowego 3 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (26.XI.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Konstandow - Arszawir - chor. - - Dowódca plutonu kierowniczego l baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.V.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Korczyński Henryk - s. Szczepana - chor. - Krzyż Walecznych - Zastępca dowódcy 6 baterii dis pol.-wych. - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (4.1. - 9.V.1945 r.) -
  Korniejczuk Andrzej - s. Eustachego - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Zastępca dowódcy 5 baterii ds pol.-wych. - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (13.VIII.1944 r.9.V.1945 r.) -
  Korościel Michał - s. Michała - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Korta - Stanisław - chor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 15 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (3.111.1944 r. 9.V.1945 r.) -
  Korta Anatol - s. Dawida - ppor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - Dowódca 2 plutonu ogniowego 6 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (l0.VIII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Korzeniowski Józef - s. Ludwika - plut. - - 4 pappanc, poległ 25.IV.1945 r. pod Schwante - - - -
  Kossa Jan - s. Feliksa - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kossakowski Henryk - s. Jana - por. - Krzyż Walecznych - Dowódca plutonu kierowniczego 4 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (3.III.1944 r. - 10.III.1945 r.), -
  Kostandow Arszawir - s. Sergiusza - ppor. - Krzyż Walecznych - - - -
  Kostrzewski Adam - s. Jana - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kościuk Józef - s. Piotra - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kościuszko - J. - mjr. - - Intendent brygady - - (VI.1944 r. - VI.1945 r.), -
  Kot Stanisław - s. Wawrzyńca - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kotowski - Anatol - por. - - Dowódca 5 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (30.VI.1944 r. - 27.III.1945 r.), -
  Kotyra Jan - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kowacz Mikołaj - s. Bazylego - kpr. - - 20 pappanc, poległ 7.III. 1945 r. pod m. Karsbaum - - - -
  Kowalczyk Józef - s. Fabiana - kan. - - 4 pappanc, poległ 6.VII1.1944 r. pod Rudą Czechowską - - - -
  Kowalczyk Karol - s. Michała - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kowalczyk Roman - s. Michała - kpr. - - 20 pappanc, poległ 10.X.1944 r. pod Różopolem - - - -
  Kowalew - Jan - chor. - - Dowódca plutonu łączności - - (1.VII.1944 r. - V.1945 r.), -
  Kowalewski Józef - s. Józefa - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kowalow - Jan - ppor. - - Szef łączności - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.V.1944 r. - 17.V.1945 r.), -
  Kowalski Jan - s. Grzegorza - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kozieniec Piotr - s. Jana - plut. - - 4 pappanc, poległ 23.II.1945 r. pod Mirosławcem - - - -
  Kożeczkin - Jan - ppor. - - Szef wydziału finansów - - (8.VI.1944 r. - VIII.1944 r.), -
  Krajczewski Michał - s. Jana - kan. - - 19 pappanc, poległ 20.IX.1944 r. w Warszawie - - - -
  Krajewski Michał - s. Karola - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kras Michał - s. Michała - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Krasnodębski Stanisław - s. Jana - bomb. - poległ 20.IX.1944 r. w Warszawie - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - -
  Krasucki Roman - s. Józefa - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Krepski - - kpt. - - Zastępca dowódcy pułku d/s liniowych - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (9.IX.1943 r. - 1.1.1944 r.), -
  Kroze - Leonard - chor. - - Zastępca dowódcy l baterii ds pol.-wych. - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (8.IX.1943 r. - 9.XII.1943 r.), -
  Kruszkowski Albin - s. Mikołaja - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Krym Zelig - s. Lejzora - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kryworuczenko Piotr - s. Tichona - ppor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - Dowódca 2 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (25.XI.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Kucharczyk - W. - st. ogn. - - Szef kancelarii kwatermistrzostwa - - -
  Kuczyn Jerzy - s. Mikołaja - ppor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca plutonu kierowniczego 5 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (lO.VIII. - 19.VIII.1944 r.), -
  Kuczyński - Franciszek - kpt. - - Lekarz pułku - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (3.XI.1943 r. - 9.V.1945 r.) . -
  Kuczyński - Tadeusz - ogn. - - Szef służby chemicznej - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (16.XI.l944 r. - 10.IV.1945 r.), -
  Kuczyński Edward - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kuczyński Jan - s. Jana - kpt. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - - - -
  Kuczyński Konstanty - s. Jana - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kudlak Andrzej - s. Andrzeja - kan. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Kudlik Władysław - s. Stefana - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kulczycki Piotr - s. Jana - kan. - - 4 pappanc, poległ 17.IX.1944 r. w Warszawie - - - -
  Kulgawy Bazyli - s. Aleksandra - kpt. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca l baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (2.IV.1945 r. - 9.V.1945 r.) -
  Kuligowski Antoni - s. Ludwika - chor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - - - -
  Kułaga Jan - s. Andrzeja - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kułakowski Antoni - s. Bolesława - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kuncewicz Stanisław - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kuprioszyn - M. - por. - - Dowódca 1 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.V. - l.VI.1944 r.), -
  Kurek - - ppor. - - - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (9.IX. - 4.X.1943 r.), -
  Kuriata - - plut. - - Oficer mundurowy - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (20.xI.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Kurnicki Michał - s. Jana - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Kurzyj Bolesław - s. Wojciecha - kan. - - 19 pappanc, poległ 22.X.1944 r. w Starej Miłosnej - - - -
  Laskowski Stanisław - s. Waleriana - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Lastowski - Czesław - ppor. - - Instruktor pol.-wych. - - (XI.1944 r. - V.1945 r.), -
  Lawner - Chemja - chor. - - Oficer ds propagandy artystycznej - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (17.XII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Lazurek - s. Franciszka - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Lebek Adam - s. Józefa - st. ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Leskowicz Eugeniusz - s. Izydora - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Letienko - A. - por. - - Dowódca 3 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.V.- 1.VII.1944 r.), -
  Lewandowski Jan - s. Franciszka - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Lewandowski Marian - s. Teofila - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Lewandowski Stanisław - s. Waleriana - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Lewiński - Henryk - kpr. pchor. - - Oficer żywnościowy - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (l9.IV. - 22.VI.1944 r.), -
  Ligocki Marian - s. Pawła - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Linkiewicz Jan - s. Antoniego - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Lipiński - Wacław - ppor. - - Dowódca plutonu kierowniczego 4 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (10.111. - 18.V.1945 r.), -
  Lisowski - - ppor. - - Technik artyleryjski - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12 - 27.IX.1943 r.), -
  Lisowski Eugeniusz - s. Władysława - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Lisowski Jan - s. Franciszka - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Liwicki Henryk - s. Maurycego - ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Lizohub - Sergiusz - kpt. - - Kwatermistrz pułku - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (8.XII.1944 r. - 8.IV.1945 r.) -
  Lubimow Eugeniusz - s. Aleksandra - por. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca plutonu zwiadu - - (1.VI.1944 r. - X.1945 r.) -
  Ludwiczak Czesław - s. Józefa - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Lussa Czesław - s. Stanisława - kan. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Luszniewski Stanisław - s. Józefa - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Łastowski Czesław - - kpt. - Krzyż Walecznych - Zastępca dowódcy pułku ds pol.-wych. - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.IV - 2.V.1945 r.) -
  Łomoś Bronisław - s. Adama - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Łopian Mieczysław - s. Józefa - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Łosicki Feliks - s. Urbana - chor. - - 19 pappanc, poległ 29.IV. 1945 r. pod m. Pessin - Oficer mundurowy - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.V. - 20.X1.1944 r.), -
  Łuczka Adam - s. Antoniego - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Łuczyński Paweł - s. Franciszka - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Łyda Marian - s. Franciszka - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Machalski - - chor. - - Dowódca plutonu kierowniczego 4 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (30.1. - 9.V.1945 r.) -
  Madera Józef - s. Tomasza - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Magierek Bronisław - s. Andrzeja - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Majewski Franciszek - s. Ignacego - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Makarczuk Mikołaj - s. Michała - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Makarow Piotr - s. Bazylego - mjr - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - Szef sztabu pułku - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (29.XII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Makosa Stefan - s. Adama - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Makowiecki Zbigniew - s. Stanisława - ppor. - Krzyż Walecznych - Dowódca plutonu kierowniczega 3 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (10.III.9.V.1945 r.) -
  Maksel Stanisław - s. Stanisława - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Zastępca dowódcy 2 baterii ds pol.-wych. - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.XI.1944 r. - 16.IV.1945 r.), -
  Maksimowicz Eugeniusz - s. Wasyla - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Zastępca dawódcy 4 baterii ds pal.-wych. - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (13.VIII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Maksymiuk Mikołaj - s. Jana - ppor. - Krzyż Walecznych - Dowódca l plutonu ogniowego l baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (28.IIl. - 9.V.1945 r.) -
  Malcew Paweł - s. Jana - ppor. - Krzyż Walecznych - Dowódca plutonu kierowniczego 3 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.1I1. - 9.V.1945 r.) -
  Malejew - Aleksander - chor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 5 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (10.VIII. - 20.VIII.1944 r.). -
  Malinowski Józef - s. Stanisława - kpr. - - 4: pappanc, poległ 13.VII1.1944 r. pod Żelazną Starą - - - -
  Malinowski Tadeusz - s. Jana - kpr. - - 19 pappanc, poległ 19.IX.1944 r. na Pradze - - - -
  Maluta Tychon - s. Jana - ppor. - Krzyż Walecznych - Technik artyleryjski - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.V.1944 r. -, 9.V.1945 r.) -
  Małachowski Marian - s. Dymitra - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Małek Tadeusz - s. Józefa - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Manaj Bronisław - s. Henryka - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Mandrat Zdzisław - s. Bronisława - ppor. - Krzyż Walecznych - Dowódca 1 plutonu ogniowego 4 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.XII.1943 r. 12.VII.1944 r.), -
  Mandrzij Michał - s. Piotra - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Margalis - Anatol - ogn. pchor. - - Technik samochodowy - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (18.1. - 28.V.1944 r.), -
  Margielewicz Wiktor - s. Aleksandra - ppor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca 4 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (26.XI.1944 r. - 8.n. 1945 r.), -
  Martynoga Antoni - s. Jana - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Maruszkiewicz Jan - s. Michała - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Marut Walerian - s. Floriana - bomb. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Marzec Marian - s. Jana - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Masiuk Roman - s. Ludwika - st. ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca plutonu kierowniczego 5 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.XII.1943 r. - 3.III.1944 r.) -
  Maślennikow.. - Wiktor - por. - - Dowódca l baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (23. - 30.VII.1944 r.), -
  Matuszczak Józef - s. Franciszka - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Mazur Józef - s. Mikołaja - st. ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Mażej - Dymitr - ppor. - - Dowódca 6 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (19.II. - 17.IV.1945 r.), -
  Mendelhorn Salik - s. Szaji - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Michalski - Stanisław - plut. - - Dowódca plutonu kierowniczego 2 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (30.VIII. - 8.XII.1944 r.), -
  Michalski - Stanisław - ppor. - - Zastępca dowódcy 4 baterii ds pol.-wych. - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.IX.1944 r. - 23.11.1945 r.), -
  Michalski Paweł - s. Józefa - ppor. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Michno Marian - s. Andrzeja - kpr. - - 4 pappanc, poległ 22.IX.1944 r. w Warszawie - - - -
  Mieczkowski - Stanisław - ppor, - - Dowódca 1 plutonu ogniowego 5 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.V. 1945 r.) -
  Mielniczenko Grzegorz - s. Timofieja - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Mielnik Piotr - s. Mojżesza - plut. - - 4 pappanc, poległ 2.II.1945 r. w Sępolnie - - - -
  Mierzwiński Franciszek - s. Wojciecha - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Mieszczerin - Jurij - ppłk - - Zastępca dowódcy pułku dis liniowych - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (15.VII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Międzygórski Mojżesz - s. Jakuba - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Milenko Józef - s. Michała - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Milityn Stefan - s. Teodora - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Milniczenko - Grzegorz - chor. - - Dowódca plutonu sztabowego - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - -
  Mironow - M. - kpt. - - Zastępca szefa oddziału informacji - - (V - X.1945 r.) -
  Mironow - Paweł - ppor. - - Dowódca 1 plutonu ogniowego 2 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.V.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Miroszyn Dymitr - s. Andrzeja - ppor. - Order Czerwonej Gwiazdy - Dowódca plutonu parkowego - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.V. - 9.V.1945 r.) -
  Misiorowski Jan - s. Antoniego - bomb. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Mleczko Władysław - s. Jakuba - chor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Zastępca dowódcy 3 baterii dis pol.-wych. - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (21.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Moch Henryk - s. Zygmunta - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Moczarski Kornel - s. Bronisława - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Mołczan Paweł - s. Jana - kan. - -- 20 pappanc, poległ 24.X.1944 r. w Warszawie - - - -
  Mołokowski Daniel - s. Michała - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - -
  Monastyrski Piotr - s. Gawryła - kan. - - 4 pappanc, poległ 13.11.1945 r. w Sępolnie - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - -
  Mowszowicz - M. - kpt. - - Szef zaopatrzenia technicznego - - (V. - X.1945 t.) -
  Mowszowicz - Rafał - por. - - Szef zaopatrzenia technicznego - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.X.1944 r. - 8.V.1945 r.), -
  Murawiniec Piotr - s. Stefana - kan. - - 19 pappanc, poległ 2.IV.1945 r. pod m. Bilkow - - - -
  Murawski Stefan - s. Franciszka - plut, - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Narkiewicz Wacław - .s. Zenona - ppor. - - 4 pappanc, poległ 18.IV.1945 r. pod Łysogórkami Starymi - Dowódca l plutonu ogniowego 6 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.VII.1944 r. - 18.V.1945 r.) -
  Naspiński Władysław - s. Jana - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Nawara Marcin - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Nazarian Robert - s. Edwarda - chor. - Order Czerwonej Gwiazdy - Adiutant dowódcy brygady - - (XI.1944 r. - X.1945 r.) -
  Nestoruk Stanisław - s. Bazylego - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Nidek Bazyli - s. Aleksandra - kpr. - - 20 pappanc, poległ 8.II1.1945 r. pod Karsnem - - - -
  Niechajew - Mikolaj - chor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 3 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.V. - 14.VII.1944 r.), -
  Niedzielenko Włodzimierz - s. Wasyla - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Niefiedow Grzegorz - s. Nikity - por. - Krzyż Walecznych - Dowódca plutonu kierowniczego 4 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - . (22.V.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Niereński - - ppor. - - Szef zaopatrzenia technicznego - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (17.X.1943 r. - 9.III.1944 r.), -
  Niesriedow Piotr - s. Bazylego - ppor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - - - -
  Nieznańska - Salomea - chor. - - szef łączności - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (8.1. - 9.V.1945 r.) -
  Nikiforuk Zdzisław - s. Michała - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Nikulszyn Michał - s. Arkadego - chor. - - 20 pappanc, poległ 19.IX.1944 r. na Pradze - Dowódca plutonu kierowniczego 6 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.V. - 19.IX.1944 r.), -
  Noga Władysław - s. Romana - kan. - - 4 pappanc, poległ 27.X.1944 r. pod Płudami - - - -
  Nosko Michał - s. Michała - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Nowak - Beniamin - mjr - - Szef sztabu pułku - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (19.IX. - 17.X.1944 r.), -
  Nowak Jan - s. Michała - kan. - - 19 pappanc, poległ 19.IX.1944 r. w Warszawie - - - -
  Nowicki - Piotr - chor. - - Zastępca dawódcy 3 baterii d/s liniowych - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (3.III. - 14.IX.1944 r.), -
  Nowik Kazimierz - s. Wacława - ogn. - - 4 BAPpanc, poległ w 1944 r. - - - -
  Nusbaum Michał - s. Gerszona - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Obara Mieczysław - s. Józefa - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Oczkowski - Mikołaj - por. - - Szef zaopatrzenia technicznego - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (29.III.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Odejkowski Paweł - s. Mikołaja - ppor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - - - -
  Odlewany - Marian - kpt. - - I pomocnik szefa sztabu - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.IX.1943 r. - 13.VIII. 1944 r.), -
  Odosij Aleksander - s. Teodora - kan. - - 19 pappanc, poległ 17.V1II.1944 r. w m. Bagno - - - -
  Odrzykowski - Paweł - por. - - Dowódca plutonu kierowniczego 1 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (17.XII.1943 r. - 29.IV.1945 r.), -
  Ogłanow - Jakub - ppor. - - Dowódca plutonu sztabowego - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (8.XII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Ogonowski Jan - s. Franciszka - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Około-Kułak Mieczysław - s. Piotra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Okołowski Stanisław - s. Karola - kan. - - 20 pappac, poległ w 1944 r. pod Ząbkami - - - -
  Okręt - Zofia - chor. - - Lektor pułku - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (18.VII.1944 r. - 23.11.1945 r.) -
  Okuszko Adam - s. Jana - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Olechnowicz - Józef - ppor. - - Technik samochodowy - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (16.XI.1943 r. - 18.1.1944 r.), -
  Olszewski Józef - s. Jana - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Ołyszański Eugeniusz - s. Aleksandra - ppor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - - - -
  Oniszczuk Bazyli - s. Mikołaja - ogn. - Krzyż Walecznych - - - -
  Opoczyński - Z. - ppor. - - Szef zaopatrzenia technicznego - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (16.XI.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Orliński Marian - s. Hilarego - chor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Oroielczenko - Piotr - pchor. - - Dowódca plutonu kierowniczego 5 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.V.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Orużejnikow Wiktor - s. Mikołaja - por. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca plutonu kierowniczego 3 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (27.XI. - 7.III.1945 r.), -
  Osiński Ryszard - s. Stanisława - kan. - - 4 pappanc, poległ 24.1V.1945 r. pod Neu Sehwante - - - -
  Osmołowski - Piotr - chor. - - Oficer finansowy - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (1.VI. - 9.V.1945 r.) -
  Ostapczuk - Teodor - por. - - Oficer mundurowy - - (16.X1.1944 r. - 1.1945 r.), -
  Ostrowski Stanisław - s. Wojciecha - ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Owczaruk Bolesław - s. Jana - st. ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Owczynnikow - Michał - ppor. - - Technik samochodowy - - (VII. - X.1944 r.), -
  Owsiannikow - A. - por. - - Kwatermistrz pułku - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.X. - 8.XII.1944 r.), -
  Oznobkin - Aleksander - ppor. - - Szef warsztatów artyleryjskich - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.V.1944 r. - 4.IV1945 r.), -
  Paczosa Czesław - s. Jana - chor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Zastępca dowódcy 4 baterii ds pol.-wych. - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (25.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Palkiewicz Marian - s. Piotra - ppor. - Krzyż Walecznych - Dowódca plutonu sztabowego - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (24.IV. - 9.V. 1945 r.) -
  Paluchowski Zbigniew - s. Romana - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Pankowski - - Chor. - - Dowódca l plutonu ogniowego 6 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.IX. - 20.XI.1943 ,.). -
  Pankratow Mikołaj - s. Pawła - chor. - - 20 pappanc, poległ 11.VII.1944 r. pod Szepetówką - Dowódca 2 plutonu ogniowego 5 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - -
  Panow - Aleksander - chor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 4 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (25.XI.1944 r. - 9.IV.1945 r.), . -
  Pańkowski - Mieczysław - chor. - - - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (4.X.1943 r. - 9.V.1945 r.) -
  Parszyn Aleksander - s. Hipolita - por. - Krzyż Walecznych - Dowódca 4 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (3.III. 9.V.1945 r.) -
  Pawelec Władysław - s. Jana - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Pawlikowski - Jan - plut. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 3 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.XII.1943 r. - 3.III.1944 r.), -
  Pedanow Grzegocz - s. Pawła - kpt. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - - - -
  Piatnicki - Jan - kpt. - - Szef łączności i zastępca szefa sztabu d/s łączności - - (17.V.1944 r. - IV.1945 r.), -
  Piedanow - Grzegorz - kpt. - - Lekarz brygady - - (2.VI.I944 r. - 3.III.1945 r.), -
  Piekarski Roman - s. Stanisława - kpt. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Szef uzbrojenia - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (l3.III. - 9.V.1945 r.) -
  Pietrakowski - Jerzy - chor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 5 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (21.XII.1944 r. - 9.V. 1945 r.) -
  Pietruszka - Józef - chor. - - Dowódca 1 plutonu ogniowega 3 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (30.VIII. - 25.XI. 1944 r.) -
  Pikor Władysław - s. Jana - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Pilecki - Wacław - chor. - - Szef uzbrojenia - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (2.XII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Pilecki Antoni - s. Wincentego - chor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Zastępca dowódcy 4 baterii ds ,liniowych - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.VIII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Piotrowski Jerzy - s. Bolesława - ppor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca plutonu kierowniczego 5 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (l9.VIII.1944 r. - 26.XI.1944 r.), -
  Pióro - Marcin - por. - - Szef zaopatrzenia technicznego - - (VIII.1944 r. - V.1945 r.), -
  Piskadło - - kan. - - Zastępca dowódcy 5 baterii ds pol.-wych. - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (3.X.1943 r. - 30.III.1944 r.), -
  Placewicz Kazimierz - s. Antoniego - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Pleskota Bazyli - s. Antoniego - kpt. - Order Czerwonej Gwiazdy - Zastępca dowódcy pułku ds technicznych - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (VII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Plichta Piotr - s. Katarzyny - kan. - - 20 pappanc, poległ w 1944 r. pod Różopolem - - - -
  Plikus Adam - s. Ludwika - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Podgórski Stanisław - s. Jana - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Podolski - Antoni - por. - - II pomocnik szefa sztabu dis zwiadu - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (29.XII.1944 r. - 14.II.1945 r.), -
  Pokojnikow - A. - ppor. - - Oficer żywnościowy - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.V.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Polaczek Piotr - s. Józefa - ogn. - Krzyż Walecznych - - - -
  Polak Michał - s. Józefa - chor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca 6 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (17.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Polakow Jan - s. Aleksandra - por. - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - Dowódca 2 plutonu ogniowego 4 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (U. - 9.V.1945 r.) -
  Popow - Bazyli - ppor. - - Dowódca plutonu kierowniczego 6 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (26.XI.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Popow Wiktor - s. Piotra - por. - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - Dowódca 2 plutonu ogniowego 2 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (25.XI.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Posławski Piotr - s. Kazimierza - ppłk - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - Dowódca pułku - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.V.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Pozdan Jan - s. Marcina - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Pracz - Jan - chor. - - Dowódca parku artyleryjskiego - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (3.III. - 19.V1I1.1944 r.), -
  Preisner Edward - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Prochorow - Jan - por. - - Dowódca plutonu kierowniczego 2 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.1. - 9.V.1945 r.) -
  Prochorow Siemion - s. Bazylego - por. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca 2 plutonu ogniowego 1 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (26.XI.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Pronin - Bazyli - ppor. - - Oficer żywnościowy - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (9.V.1944 r. ~ 9.V.1945 r.) -
  Próchnik - A. - chor. - - Technik samochodowy - - (X.1944 r. - X.1945 r.) -
  Prus Jan - s. Stefana - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Prysmaka Józef - s. Jana - kan. - - 20 pappanc, poległ 12.11.1945 r. pod Mirosławeem - - - -
  Pryszczypczyk Konstanty - s. Bazylego - por. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca 4 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (30.IX.1943 r.- 3.III.1944 r.), -
  Przecławski - Anatol - chor. - - Dowódca 1 plutonu ogniowego 5 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (17.XII.1943 r. - 12.VII. 1944 1r.), -
  Przyłucki Szymon - s. Matwieja - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Pudło Józef - s. Ignacego - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Pułkowski Michał - s. Stefana - ogn. - Krzyż Walecznych - - - -
  Pupkiewicz - Władysław - por. - - Zastępca dowódcy pułku d/s pol.-wych. - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (13.XII.1944 r. 9.V.1945 r.) -
  Putno - Zofia - chor. - - - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.IX, - 4.X.1943 r.), -
  Pyca Zygmunt - s. Andrzeja - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Pyka Szymon - s. Jana - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Radomski Roman - s. Wincentego - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Radziechowski Marian - s. Piotra - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Zastępca dowódcy l baterii ds pol.-wych. - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.VIII.1944 r. - 24.IV.1945 r.), -
  Rajca Wojciech - s. Antoniego - ppor. - Krzyż Walecznych - Dowódca plutonu kierowniczego 2 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.VII. - 30.VIII.1944 r.), -
  Rechusz Wawrzyniec - s. Antoniego - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Redzik - - chor. - - Zastępca dowódcy 6 baterii dis pol.-wych. - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (19.VIII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Rekusz Józef - s. Kaspra - kan. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Reminek Teodor - s. Teodora - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Rent - Stanisław - por. - - Szef zaopatrzenia technicznego - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (21.VI. -14.VII.1944 r.), -
  Repak Władysław - s. Wojciecha - kan. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Riabkin - Jan - ppor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 2 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (26.XI.1944 r. - 5.V.1945 r.) -
  Riat Szmul - s. Ajzika - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Richter Artur - s. Leona - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Robak Zygmunt - s. Józefa - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Rogunkow Władysław - s. Aleksandra - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca 1 plutonu ogniowego 1 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (21.XII.1944 r. - 4.1.1945 t.), -
  Rokita - Stefan - ppar. - - Dowódca plutonu kierowniczego 4 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (18.V.1945 r.) -
  Rokusz Józef - s. Andrzeja - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Romanowski Bronisław - s. Ludwika - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Rombek Kazimierz - s. Juliana - chor. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - - - -
  Rostopsza Bazyli - s. Jana - kpt. - Order Aleksandra Newskiego - Dowódca 1 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (29.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Rozember Wolf - s. Mendla - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Rozmarynicz Feliks - s. Piotra - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Rudak Antoni - s. Macieja - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Zastępca dowódcy 4 baterii ds, pol.-wych. - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (30.1. - 9.V.1945 r.) -
  Rudewicz Piotr - s. Michała - kan. - ~ 19 pappanc, poległ 5.V. 1945 r. pod Klietz - - - -
  Rudko Konstanty - s. Tomasza - plut. - - 4 pappanc, poległ 2.II.1945 r. pod Sępolnem - - - -
  Rusałowski Bronisław - s. Jana - kpr. - - 20 pappanc, poległ w 1944 r. pod Różopolem - - - -
  Rutkowski Piotr - s. Dymitra - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Rybczak Edward - s. Józefa - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Rybiec Stanisław - s. Grzegorza - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Rybin - Aleksander - mjr - - Kwatermistrz brygady - - - -
  Rydzik - Wojciech - chor. - - Zastępca dowódcy 1 baterii ds pol.-wych. - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (18.VII.1944 r.) -
  Rzepczyński Jan - s. Stanisława - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Rzewiński - Janusz - chor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 3 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (22XII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Safończyk - Ignacy - kpt. - - Szef sztabu pułku - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (1.1. - 18.VII1.1944 r.), -
  Safończyk Ignacy - s. Franciszka - mjr - ~ 4 pappanc, poległ 17.X:.1944 r. na Pradze - II pomocnik szefa sztabu - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.IX.1943 r. - 1.1.1944 r.), -
  Salski - Jan - ppor. - - Dowódca plutonu kierowniczego 2 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (28.1II. - 9.V.1945 r.) -
  Sarapułow - Jerzy - por. - - Dowódcy 5 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.V. - 20.VIII.1944 r.), -
  Sarnawski Bolesław - s. Jana - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Sawczyński Jan - s. Antoniego - kan. - - poległ 19.IX.1944 r. na Pradze - - - -
  Sawicki Kazimierz - s. Józefa - chor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca 2 plutonu ogniowego 5 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.VII.1944 r. - 9.V.1945 r.) . -
  Schleyen - Mieczysław - por. - - Zastępca dowódcy pułku d/s pol.-wych. - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.IX;1943 r. - 13.XII. 1944 r.), -
  Seleżniew - Grzegorz - chor. - - Oficer żywnościowy - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (25.XI.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Semko Edward - s. Jana - bomb. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Sergiejew - Wiktor - chor. - - Zastępca dowódcy 6 baterii ds liniowych - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (25.XI.1944 r. - 18.V.1945 r.) -
  Serożenko - Michał - ppor. - - Szef zaopatrzenia technicznego - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (VI - 16.XI.1944 r.), -
  Setny Piotr - s. Teodora - kan. - - 20 pappanc, poległ 27.VIII. 1944 r. w m. Osiemborów - - - -
  Siatecki Władysław - s. Jana - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Sieczkowski Ryszard - s. Leona - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca 1 plutonu ogniowego 6 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.X.1944 r. - 12.IV.1945 r.), -
  Sienkiewicz - Franciszek - ppor. - - Szef kancelarii sztabu - - (3.VI.1944 r. - X.1945 r.), -
  Sienko Zygmunt - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Siergiejew Wiktor - s. Mikołaja - ppor. - Krzyż Walecznych - Dawódca 2 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (2.IV.1945 r. - 13.V.1945 r.), -
  Sierow Włodzimierz - s. Pawła - por. - Order Czerwonej Gwiazdy - - - -
  Sierożenko Michał - s. Marcelego - por. - Order Czerwonej Gwiazdy - Kwatermistrz - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.II - 9.V.1945 r.) -
  Skibiński Stefan - s. Jana - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Medal „Za Odwagę” - - -
  Skrętkiewicz Jan - s. Józefa - chor. - Krzyż Walecznych - Dowódca 1 plutonu ogniowega 3 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (l 2.XII. 1943 r. - 30.VIII. 1944 r.), -
  Skrzerzędziewski Michał - s. Mieczysława - kpt. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca 4 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (3.III.1944 r. - 9.V. 1945 r.) -
  Skrzydło Józef - s. Franciszka - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Skrzypnik Jan - s. Piotra - kpr. - - 19 pappanc, poległ 24.VIII. 1944 r. pod m. Bagno - - - -
  Słowiński - s. Franciszka - st. ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Słupczyński Walenty - s. Klemensa - por. - Krzyż Walecznych - Dowódca 3 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.1I. - 9.V.1945 r.) -
  Słupski Franciszek - s. Dionizego - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Smirnow - D. - ppor. - - Dowódca plutonu kierowniczego 6 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (30.VIII. - 26.XI.1944 r.), -
  Smolak Stanisław - s. Antoniego - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Smykowski Władysław - s. Stanisława - bomb. - - 19 pappanc, poległ l.IX.1944 r. w m. Bagno - - - -
  Snagin - Mikołaj - por. - - Dowódca 6 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (16.1. - 19.111.1945 r.), -
  Soerżant Stanisław - s. Karola - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Sojfer Bencjan - s. Jankiela - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Sokolnicki Florian - s. Franciszka - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Sokołowski - W. - kpt. - - Szef wydziału finansów - - (VIII.1944 r. - X.1945 r., -
  Solniewicz Kazimierz - s. .Jana - kan. - - 20 pappanc, poległ 25.VII1.1944 r. w m. Cychry Stare - - - -
  Sołdryk Władysław - s. Franciszka - kan. - - 4 BAPpanc, poległ 18.11.1945 r. w Wałczu - - - -
  Sołtys Arnold - s. Grzegorza - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Sołtys Grzegorz - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Sołtys Paweł - s. Józefa - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca 1 plutonu ogniowego 5 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (p. o.) (19.VIII. - 19.IX.1944 r.), -
  Stankiewicz Michał - s. Frumenta - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Stasiak - Antoni - ppar. - - Dowódca 3 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (2.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Staszewski - Adam - chor. - - Dowódca plutonu kierowniczego 6 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (17.XII.1943 r. - 9.V.1945 r.) -
  Statiwa - Paulina - por. - - Felczer brygady - - (21.V.1944 r. - X.1945 r.) -
  Stolarz Antoni - s. Macieja - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Stosnoj - Władzimierz - chor. - - Dowódca 1 plutonu ogniowego 4 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.VII. 1944 r. - 5.IV.1945 r.), -
  Stosuj Włodzimierz - s. Mikołaja - ppor., - - 4 pappanc, zmarł od ran 30.IV.1945 r. w szp. chir. nr 616 - Dowódca plutonu sztabowego - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (lO.III. - 24.IV. 1945 r.), -
  Straszecki Ludwik - s. Michała - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Strybulski Tadeusz - s. Sergiusza - kpr. - - 4 pappanc, poległ 20.VII.1944 r. w m. Osereby - - - -
  Strzałkowski Władysław - s. Franciszka - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Suchowy Władysław - s. Szymona - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Sus - - chor. - - Zastępca dawódcy 4 baterii ds pal.-wych. - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (27.IX - 2.X.1943 r.), -
  Swietłow Włodzimierz - s. Jana - kpt. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Lekarz brygady - - (3.III. - X.1945 r.) -
  Swirszcz - Stanisław - ppor. - - Dowódca 1 plutonu ogniowego 4 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (28.III. .- 9.V.1945 r.) -
  Szaban Józef - s. Stanisława - chor. - Krzyż Walecznych - Dowódca plutonu kierowniczego 6 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (p.o.) (19.IX. - 30.X.1944 r.), -
  Szabunin - Jan - kpt. - - Szef sztabu pułku - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (13.V.1945 r.) -
  Szaderski Stanisław - s. Filipa - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szafeni - Henryk - chor. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 4 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (18.X. - 25.XI.1944 r.), -
  Szafik Aleksander - s. Bazylego - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szafoni Henryk - s. Leona - chor. - Krzyż Walecznych - Dowódca 1 plutonu ogniowego 5 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (13.XII.1944 r. 12.V.1945 r.), -
  Szankulski Stanisław - s. Jana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szapiro Bernard - - chor. - Medal „Za Odwagę” - II pomocnik szefa sztabu - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (13.VIII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Szapowałow Siemion - s. Michała - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca 2 plutonu ogniowego 4 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.V. - 17.X.1944 r.), -
  Szatkowski - Jan - ppor. - - Zastępca dowódcy 2 baterii ds pol.-wych. - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (16.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Szatowa - M. - chor. - - Lekarz pułku - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.V. - 22.VIII.l944 r.), -
  Szczeblewski Zygmunt - s. Piotra - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Szczepanowski Władysław - s. Józefa - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Zastępca dawódcy 3 baterii ds pal.-wych. - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.IX. 1944 r. - 9.V.19~5 r.) -
  Szejdak - - por. - - Oficer żywnościowy - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (9.IX.1943 r. - 19.IV.1944 r.), -
  Szenkowiec Dorofiej s - . Grzegorza - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szeremet Józef - s. Jana - kpr. - - 4 pappanc, poległ 17.1.1945 r. pod Jabłonną - - - -
  Szerman Chill - s. Michała - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szerman Dawid - s. Leona - st. ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szermiecki Józef - s. Tomasza - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szerszun Sergiusz - s. Kalinika - plut. - - 4 pappanc, poległ 23.XII.1944 r. w Józefowie - - - -
  Szerszygin Anatol - s. Bazylego - kpr. - Medal „Za Odwagę” - - - -
  Szerszygin Anatol - s. Wasyla - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szklarski - Feliks - ppor. - - Zastępca dowódcy 6 baterii ds liniowych - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (20 - 25.X1.1944 r.), -
  Szkuratowski Marian - s. Ławrentego - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Szkwarek Jan - s. Mikołaja - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szpak - Leon - kpr. - - Dowódca 1 plutonu ogniowego l baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (l2.XII.1943 r. - 3.III.1944 r.), -
  Szpilewski - Alfons - ppor. - - Felczer - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (5.IX.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Sztajber Jan - s. Stanisława - ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Szukalski Aleksander - s. Borysa - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szulkowski Antoni - s. Teodora, - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szwaczko - Paweł - chor. - - Dowódca 1 plutonu ogniowego 4 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.V. - 26.XI.1944 r.), -
  Szymanowski Teofil - s. Jana - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szymczyszyn Paweł - s. Antoniego - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Szyryk Jan - s. Antoniego - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Śliwka Józef - s. Andrzeja - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Średnicki Aleksander - s. Konstantego - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Święcicki Józef - s. Cezarego - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Tarachoruk Wiktor - s. Jana - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Tarakczejew - Ostap - chor. - - Dowódca 1 plutonu ogniowego 5 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.V. - 2.VIII.1944 r.), -
  Tarnowiecki Władysław - s. Piotra - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Tchórzewski Jan - s. Adolfa - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Tereszczenko - Michał - chor. - - Dowódca plutonu kierowniczego 4 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (l0.VIII.1944 r. - 30.1.1945 r.), -
  Tesarski Andrzej - s. Antoniego - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Tesarski Paweł - s. Mikołaja - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Tichonow Michał - s. Jakuba - por. - - 19 pappanc, poległ 15.1.1945 r. w m. Chotomów - Dowódca plutonu kierowniczego 5 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (26.XI.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Timoszczuk - Witalis - mjr - - Szef służby chemicznej - - (8.VI.l944 r.,-7.VIII.l945 r.), -
  Timoszenko - - por. - - Szef służby chemicznej - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (5.IV. - 9.V.1945 r.) -
  Tiszczenko - Jan - chor. - - Dowódca plutonu kierowniczego 6 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (lO.VIII. - 30.VIII.1944 r.), -
  Tiutczenko - Mikołaj - por. - - Szef służby chemicznej - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (28.XI.1944 r. - 5.IV.1945 r.) -
  Tomana Władysław - s. Józefa - plut. - - 4 pappanc, poległ 17.1.1945 r. pod Jabłonną - - - -
  Tomasz - Władysław - kpr. - - Dowódca 1 plutonu ogniowego 5 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12 - 17.XII.1943 r.), -
  Trajgajzen Daniel - s. Borysa - ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Tuczyński - - ppor. - - Felczer - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.V. - 25.VIII.l945 r.), -
  Tumanowicz Jan - s. Wincentego - kan. - - poległ 17.1.1945 r. pod Jabłonną - - - -
  Tychowski Jan - s. Leona - por. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Oficer mundurowy - - (1.1945 r. - IV.1945 r.) -
  Tynecki Józef - s. Benedykta - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Tysiaczny Arkadiusz - s. Eugeniusza - mjr - Order Wielkiej Wojny Narodowej I kl. - Zastępca szefa sztabu - - (XI.l944 r. - X.1945 r.) -
  Uljanicki - Józef - kpt. - - Zastępca szefa oddziału informacji - - (1.VII.1944 r. - 4.XII.1944 r.), -
  Umbrażum Józef - s. Zygmunta - st. ogn. - Order Czerwonej Gwiazdy - - - -
  Uplasowicz Piotr - s. Sylwestra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Urbański Michał - s. Michała - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Uszkiewiez Emil - s. Józefa - kan. - - 19 pappanc, poległ 18.VIII.1944 r. w Żelaznej Starej - - - -
  Utkin - Aleksy - kpt. - - Oficer żywnościowy - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.VI. - 3.X.1944 r.), -
  Wajda Piotr - s. Antoniego - ogn. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Wajsztejn Majer - s. Izaaka - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Wałachiewicz - Mieczysław - ppor.. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 3 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (28.11I. 9.V.1945 r.) -
  Wankiewicz Jan - s. Teofila - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Wasilewski - Stanisław - chor. - - Zastępca kwatermistrza ds pol.-wych. - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.IX.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Wasilewski Kazimierz - s. Jana - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Ważny Mieczysław - s. Józefa - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Wieniawski - Jan - ppor. - - Dowódca 3 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (22.V. - 14.VII.1944 r.), -
  Wiktoruk - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Wilczewski Zygmunt - s. Aleksandra - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Wilk Feliks - s. Józefa - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Winogrodzki - B. - st. ogn. - - - - (III - X.1945 r.) -
  Wisznia - Jakub - kpr. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 4 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.XII.1943 r. - 3.III.1944 r.), -
  Wiszniowski Samuel - s. Aleksandra - kpt. - Krzyż Walecznych - Dowódca 6 baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.VII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Wiśniewski Wacław - s. Franciszka - ogn. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Wizowski Ludwik - s. Fabiana - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Wojciechowski Ksawery - s. Ksawerego - plut. - - 19 pappanc, poległ 22.IX.1944 r. na Pradze - - - -
  Wojtkowski Józef - s. Jana - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Wolniak Borys - s. Jana - kpt. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Zastępca dowódcy pułku ds pol.-wych. - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (VI.1944r. - 1.IV.1945 r.), -
  Wolnicki Dymitr - s. Mikołaja - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Wolski Tadeusz - s. Mieczysława - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Wołodźko Józef - s. Bronisława - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Wołoszczak - B. - ppor. - - Dowódca 1 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (1.VI.1944 r. - 29.IV.1945 r.), -
  Worobiec - s. Grzegorza - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Woroniecki Adam - s. Adama - chor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Dowódca 2 plutonu ogniowego 1 baterii - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (19.VIII. - 26.XIJ1944 r.), -
  Woroszyłow - - ppłk - - Kwatermistrz pułku - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.V.1943 r. - 23.IX.1944 r.), -
  Wotysiak Stanisław - s. Franciszka - kan. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Woźniak Bolesław - s. Józefa - st. ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Woźniak Eugeniusz - s. Izydora - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Wójcicki Zygmunt - s. Ignacego - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Wydra - Jan - ppor. - - Dowódca 1 plutonu ogniowego 4 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (9.IV. - 9.V. 1945 r.) -
  Wysocki Stanisław - s. Władysława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zacharczuk Tadeusz - s. Jana - ppor. - Krzyż Walecznych - Zastępca dowódcy 5 baterii ds pol.-wych. - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (1.VIII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Zacharosik Tadeusz - s. Jana - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zagórski Alojzy - s. Juliana - st. ogn. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Zagumienny - I. - mjr - - Dowódca pułku - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (7.V. - 2.VII.194;4 r.), -
  Zaiskrot Wolf - s. Gerszona - kan. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Zając Jan - s. Aleksandra - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zakrzewski Piotr - s. Juliana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zalajew - Anatol - ppor. - - Kwatermistrz pułku - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.V.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Zalewski Franciszek - s. Mikołaja - chor. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Kancelista uzbrojenia - - (IV. - X.1945 r.) -
  Zalewski Willi - s. Władysława - por. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - - - -
  Zamojski Jan - s. Antoniego - ppor. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - Zastępca dowódcy l baterii ds pol.-wych. - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (19.IX.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Zapaśnik Jan - s. Michała - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zapotoczny Andrzej - s. Kazimierza - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zapotoczny Stanisław - s. Józefa - bomb. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zastawnicki Mikołaj - s. Teodora - ogn. - - 4 pappanc, poległ 2.11.1945 r. pod Sępolnem - - - -
  Zastowski Czesław - - chor. - Order Czerwonej Gwiazdy - - - -
  Zawadzki Marian - s. Aleksandra - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zawarkin Sergiusz - s. Teodora - mjr - - 19 pappanc zmarł od ran 20.X1.1944 r. w Rembertowie - Szef sztabu pułku - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (16.VII - 20.X1.1944 r.), -
  Zawiałow Donat - s. Konstantego - ppłk - Order Czerwonej Gwiazdy - Dowódca pułku - 19 pułk artylerii przeciwpancernej - (2.VII.1944 r. - 9.V.1945 r.) -
  Zawrycz Grzegorz - s. Michała - kan. - Brązowy Krzyż Zasługi - - - -
  Zemło Wiktor - s. Marcina - st. ogn. - - 4 BAPpanc, poległ 28.IV.1945 r. - Kancelista zaopatrzenia technicznego - - (XII.1944 r. - V.1945 r.) -
  Zenfler - Marian - ogn. - - Dowódca 2 plutonu ogniowego 6 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12 - l7.XII.1943 r.), -
  Zieliński - Will - por. - - Dowódca 6 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (2I. - 7~VI.1944 r.), -
  Zieliński Bazyli - s. Mikołaja - kpr. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zieliński Jan - s. Stanisława - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Ziembicki - Stanisław - plut. - - Szef warsztatów artyleryjskich - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (14.XII.1944 r.. - 14.1. 1945 r.), -
  Zimny Michał - s. Józefa - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zinkowski Tadeusz - s. Marcina - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Znowiec Bazyli - s. Michała - plut. - Srebrny Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zub - B. - por. - - Pomocnik szefa uzbrojenia d/s opakowania - - (I-X.1945 r.) -
  Zuba Mieczysław - s. Józefa - kpr. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zymanczuk Hieronim - s. Józefa - bomb. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Zymańczuk Mirosław - s. Stefana - kan. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Żelisko Bronisław - s. Józefa - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -
  Żochowski - Karal - par. - - Dowódca 3 baterii - 4 pułk artylerii przeciwpancernej - (12.IX.1943 r. - 20.IV.1944 r.), -
  Żukow Aleksander - s. Pawła - kpt. - Order Wielkiej Wojny Narodowej II kl. - Dowódca parku - - (1.VI.1944 r. -
  Żylenko Jan - s. Dymitra - chor. - - 20 pappanc, poległ 17.IX. 1944 r. na Pradze - Dowódca 2 plutonu ogniowego l baterii - 20 pułk artylerii przeciwpancernej - (23.V. - 7.IX.1944 r.), -
  Żywiec Władysław - s. Tomasza - plut. - Brązowy Medal „Zasłużony na Polu Chwały” - - - -

  Źródło: "Czwarta przeciwpancerna" - Jerzy Gonczarski, Juliusz Malczewski


  1 kwiecień 2007 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005