<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 2

 • 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • 30 Pułk Piechoty
 • 13 Pułk Artylerii Pancernej
 • 1 Pułk Piechoty
 • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku
 • Obrona Warszawy i Modlina - 1939 r.; nazwiska A - G
 • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Pracownicy Poczty i Telekomunikacji 1939 – 1945
 • 14 Pułk Piechoty
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • „Ocalić od zapomnienia”
 • Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)
 • Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w nowogródzkiem
 • 10 Pułk Piechoty
 • Baranowicze
 • Kryptonim „San”
 • RUDAU II Reichsautobahnlager pod Królewcem
 • 27 Wołyńska Dywizja AK
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1939 - 47
 • Lotnicy w wojnie obronnej w 1939 r.
 • Lotnicy na wojnie 1940 - 1946 r.
 • 6, 7 i 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie x
 • Zbrodnia w Sarnim Dworze
 • 1 Dywizja Grenadierów w kampanii Francuskiej 1940 roku
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " A - Ł "
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " M - Ż "
 • Deportacja na roboty przymusowe mieszkańców Podlasia
 • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956
 • 12 Pułk Piechoty - Kołobrzeski
 • Polegli w bitwie pod Lenino - 1943 r.


 • 13 Pułk Artylerii Pancernej

  ( opracowanie własne )


  Formowany od 11 marca 194 r. w miejscowości Raj na Smoleńszczyźnie.
  Wchodził w skład 1 Korpusu Polskiego, 1 brygady pancernej Wojska Polskiego.  Szlak bojowy 13 pułku artylerii pancernej


  LISTA NAZWISK - zawiera 331 osób -
  dane z lat 1944 - 47

  Achtopow Iwan - s. Grzegorza - chor. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Agariew Grzegorz - s. Teodora - St. sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Agiejew Grzegorz - s. Sergiusza - St. sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Akopian - Aramais - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 4 bateria
  Aleksandrow Mikołaj - s. Piotra - Szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Aleksiejew Ilja - s. Jakowa - sierż. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Dowódca dział pancernych - 1 bateria
  Alfieriew Iwan - s. Michała - st. sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Aniko Jan - s. Kajetana - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Antropow Grzegorz - s. Szymona - Szer. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Baranik Michał - s. Pawła - st. sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bartosiewicz Jan - s. Adama - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Bauer Jan - s. Leona - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Bereła Jan - s. Stanisława - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Bezdziel Piotr - s. Stanisława - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Bielakow Aleksander - s. Dymitra - kpt. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - Dowódca baterii - 2 bateria
  Biełousow Aleksander - s. Aleksandra - por. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca baterii - 2 bateria
  Bieniuszewicz Jan - s. Pawła - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Blenow Mikołaj - s. Mikołaja - chor. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Dowódca dział pancernych - 3 bateria
  Bobreszow Wasyl - s. Froła - Sierż. - urodzony - 1920 - pochowany - 16.4.1945 -
  Bobryk Jan - s. Daniela - kpt. - Krzyż Grunwaldu III kl. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Szef służby finansowej - Kwatermistrzostwo
  Bobryszew Wasyl - s. Frołowa - sierż. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Bochniewicz Jerzy - s. Adama - chor. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Szef kancelarii - Sekcja techniczna
  Bojew Wiktor - s. Stefana - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bojkowski Jan - s. Józefa - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Bojkowski Lucjan - s. Józefa - szer. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Bołanow Mikołaj - s. Wasyla - sierż. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Boradzin Mikołaj - s. Stefana - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Briuchow Arkadiusz - s. Aleksandra - sierż. - urodzony - 1925 - pochowany - 10.2.1945 -
  Broniec - Kazimierz - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 2 bateria
  Brzozowski Bronisław - s. Narcyza - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Budieńczuk - Maksym - kpt. - - - - Zastępca szefa sztabu do spraw operacyjno-wyszkoleniowych - Sztab
  Bujniewicz Ireneusz - s. Wacława - sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 bateria
  Bułanow Mikołaj - s. Wasyla - sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Burłakow Aleksander - s. Jana - kpt. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Dowódca baterii - 3 bateria
  Burzyński Stefan - s. Władysława - kpr. pchor. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Busiawski Sergiusz - s. Władysława - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Chałupa Mieczysław - s. Józefa - sierż. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Chamidulin Chajrudin - - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Charchuła Bronisław - s. Michała - st. sierż. - urodzony - 1903 - pochowany - 11.2.1945 -
  Charitonow Paweł - s. Dymitra - mjr - Krzyż Walecznych - Krzyż Grunwaldu II kl. - - Dowódca baterii - 1 bateria
  Chojt Kopel - s. Moszka - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Chrysiukiewicz Aleksander - s. Jana - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Chudożytkow Mikołaj - s. Jefima - sierż. - urodzony - 1923 - pochowany - 29.4.1945 -
  Ciszewski - Bronisław - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 2 bateria
  Cukierman - Abram - por. inż. - - - - Pomocnik dowódcy baterii do spraw technicznych - 1 bateria
  Curoczkin Michał - s. Piotra - ppłk gw. - Krzyż Grunwaldu II kl. - Krzyż Virtuti Militari V kl. - - Dowódca pułku - Dowództwo
  Cyrpel Piotr - s. Jana - ppor. - - Krzyż Virtuti Militari V kl. - - Dowódca dział pancernych - 4 bateria
  Czereminin Piotr - s. Kuźmy - sierż. - urodzony - 1915 - pochowany - 12.5.1945 -
  Czernow Michał - s. Piotra - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Czumaczenko Semen - s. Aleksieja - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Czusz Władysław - s. Józefa - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Czymaczenko - Szymon - ppor. - - - - Starsi mechanicy-kierowcy dział pancernych - 3 bateria
  Dec Mieczysław - s. Józefa - por. - - Krzyż Walecznych - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 bateria
  Demidow - Grzegorz - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 2 bateria
  Derbieniow Włodzimierz - s. Andrzeja - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Diakow Mikołaj - s. Iwana - st. sierż. - Krzyż Walecznych - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Domagacki Jerzy - s. Sergieja - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Dorofiejew Piotr - s. Jefima - chor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca dział pancernych - 4 bateria
  Dubiński Antoni - s. Tymosza - szer. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Dublicki Ryszard - s. Antoniego - ppor. - urodzony 1924 - pochowany 17.4.1945 - - Dowódca dział pancernych - 1 bateria
  Dudkiewicz Anatol - s. Matwieja. - sierż. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Filip - Jan - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 1 bateria
  Filipow Jan - s. Konstantina - st. sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Filipowicz Iwan - s. Konstantego - sto sierż. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Fiodorcow Siernion - s. Fiedora - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Freidkis Edward - s. Izaaka - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Szef służby chemicznej - Sztab
  Frydman - Helena - chor. - - - - Wykładowca - Sekcja polityczna
  Frydrych Władysław - s. Piotra - szer. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Furman. - Michał - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 3 bateria
  Garbowski Cezary - s. Karola - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Garbowski Stanisław - s. Tomasza - st. strz. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Giliziejew Burgan - - st. sierż. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Glen Jan s. Józefa - - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Głowacki Igor - s. Gerasima - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Golandin Michał - s. Mojsiejewa - kpt. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Pomocnik dowódcy baterii do spraw technicznych - 3 bateria
  Goldman Abusz - s. Szyji - sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 1 bateria
  Golszewski Ferdynand - s. Tadeusza - szer. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Gorb Sergiusz - s. Szymona - st. sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Góra Michał - s. Andrzeja - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Górska - Helena - chor. - - - - Wykładowca - Sekcja polityczna
  Grembowski Paweł - s. Franciszka - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Griażnow Jan - s. Grzegorza - sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Grigoriew - Paweł - ppłk - - - - Zastępca dowódcy pułku do spraw liniowych - Dowództwo
  Grodz Antoni - s. Franciszka - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Grudniewski Jan - s. Władysława - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Dowódca kompanii fizylierów - Kompania fizylierów
  Grusza Grzegorz - s. Aleksandra - szer. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Hajdasz Józef - s. Michała - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Halimin Wiktor - s. Jana - st. sierż. - urodzony - 1906 - pochowany - 17.4.1945 -
  Hopak - Borys - - ppor. - - - - Technik radiowy - pozostałe pododdziały i służby
  Hrychow Iwan Stanisław - s. Iwana - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Ignatienko - Anatol - ppor. - - - - Dowódca kompanii fizylierów - Kompania fizylierów
  Ikajew Ilja - s. Aleksandra - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca dział pancernych - 1 bateria
  Illich Tadeusz - s. Rudolfa - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Dowódca dział pancernych - 1 bateria
  Indiarow - Aleksy - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 2 bateria
  Inkow - Szymon - ppor. - (poległ 30.4.1945 r.) - - - Pomocnik dowódcy baterii do spraw technicznych - 3 bateria
  Iwanow Andrzej - s. Wasyla - por. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Pomocnik dowódcy baterii do spraw technicznych - 2 bateria
  Iwaszkow Stefan - s. Wincentego - kpr. - urodzony - 1904 - pochowany - 12.4.1945 -
  Jakimienko Wasyl - s. Grzegorza - ppor. - urodzony 1912 - pochowany 7.2.1945 - - Dowódca dział pancernych - 3 bateria
  Jakubinak - Stanisław - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw politycznowychowawczych - Kompania fizylierów
  Januszkiewicz Stanisław - s. Piotra - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Jarosz - Władysław - kpt. - - - - Szef łączności - Sztab
  Jendiarow Aleksy - s. Dymitra - chor. - - Krzyż Walecznych - - -
  Jerofiejew Witalis - s. Prokopa - sto sierż. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Jesipienko - Wasyl - chor. - - - - Dowódca dział pancernych - 4 bateria
  Jewstifiejew Borys - s. Aleksandra - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Julian Aleksander - s. Mikołaja - sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Jurikow Jan - s. Mjchała - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Jurin Stefan - s. Antoniego - por. - urodzony 1912 - pochowany 19.2.1945 - - Dowódca dział pancernych - 3 bateria
  Kac Maks - s. Izraela - szer. - urodzony - 1916 - pochowany - 14.2.1945 -
  Kaczkowski - Wacław - por. - - - - Dowódca kompanii fizylierów - Kompania fizylierów
  Kaim Stefan - s. Franciszka - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Kalczewski Parfil - s. Tomasza - chor. - - Krzyż Walecznych - - starsi mechanicy-kierowcy dział pancernych - 4 bateria
  Kałasznikow Sergiusz - s. Mikołaja - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Kamelski Władysław - s. Zenona - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Karakczejew Jan - s. Wałaleja - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Dowódca dział pancernych - 2 bateria
  Karepow Nikifor - s. Inokientja - chor. - - Krzyż Walecznych - - starsi mechanicy-kierowcy dział pancernych - 4 bateria
  Kargin Michał - s. Jakuba - sierż. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Karpiński Stanisław - s. Józefa - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Karpor Michał - s. Karpa - sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Karpow Mikołaj - s. Markiła - st. sierż. - urodzony - 1922 - pochowany - 19.2.1945 -
  Kloc Stanisław - s. Józefa - szer. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Kochańczuk Roman - s. Antoniego - kpr. - urodzony - 1922 - pochowany - 19.2.1945 -
  Kocieszyn Władysław - s. Józefa - plut. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Kokszerow Michał - s. Jakarlewa - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Komkow Piotr - s. Grzegorza - st. sierż. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Kondraszow Mikołaj - s. Dymitra - kpr. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Kondrat Włodzimierz - s. Michała - plut. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Korniak - Tadeusz - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 4 bateria
  Korniejenko Teodor - s. Abrama - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca dział pancernych - 3 bateria
  Korniejew - Jan - ppor. - - - - Pomocnik dowódcy baterii do spraw technicznych - 3 bateria
  Kosenko - Jan - kpt. - - - - Dowódca baterii - 4 bateria
  Kost Jakub - s. Izaaka - por. - - Krzyż Grunwaldu II kl. - - Zastępca dowódcy pułku do spraw polityczno-wychowawczych, jednocześnie szef sekcji politycznej - Dowództwo
  Kostiunin Michał - s. Iwana - kpt. - Krzyż Grunwaldu III kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Oficer informacji - pozostałe pododdziały i służby
  Kotyra Tadeusz - s. Stanisława - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Kowal - Aleksander - kpt. - - - - Szef łączności - Sztab
  Kowalski Kazimierz - s. Feliksa - plut. - urodzony 1922 - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - pochowany 17.4.1945 - -
  Kozakiewicz Kazimierz - s. Kazimierza - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Koźlenko Mikołaj - s. Kuźmy - chor. - - Krzyż Walecznych - - starsi mechanicy-kierowcy dział pancernych - 4 bateria
  Krajewski - Antoni - por. - - - - Zastępca dowódcy pułku do spraw polityczno-wychowawczych, jednocześnie szef sekcji politycznej - Dowództwo
  Krajewski Antoni - s. Juliana - st. strz. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Krasnow Aleksander - s. Aleksandra - st. sierż. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Kriwko Jakub - s. Pawła - st. sierż. - urodzony 1918 - Krzyż Walecznych - pochowany 12.3.1945 - -
  Krugłow Sergiusz - s. Jana - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Dowódca plutonu remontowego - pozostałe pododdziały i służby
  Krzaczkowski Stanisław - s. Józefa - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Kulcewicz Wiktor - s. Jana - kpt. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Krzyż Grunwaldu III kl. - - Kwatermistrz pułku - Dowództwo
  Kunicki - Czesław - chor. - - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 4 bateria
  Kuntusz - Czesław - ppor. - - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 4 bateria
  Kurczuk Franciszek - s. Jana - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Kurejenkow - Grzegorz - kpt. - - - - Dowódca baterii - 1 bateria
  Kurpiel Leon - s. Michała - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Kuska Antoni - s. Stefana - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Kuźniecow Borys - s. Aleksego - kpt. - - Krzyż Walecznych - - Szef kancelarii sztabu - Sztab
  Kuźniecow Włodzimierz - s. Bazylego - plut. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Lachowicz Konstanty - s. Aleksandra - sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Laszczyk Wacław - s. Ignacego - st. strz. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Lebiecki - Franciszek - sierż. - - - - Szef kancelarii sztabu - Sztab
  Leopold Stefan - s. Stanisława - plut. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Letko - Aleksander - ppor. - - - - Szef służby chemicznej - Sztab
  Lewandowski Alojzy - s. Jana - kpr. - urodzony - 1909 - pochowany - 10.2.1945 -
  Leźniuk - Paweł - sierż. - - - - Dowódca dział pancernych - 1 bateria
  Lisiak Paweł - s. Pimona - mjr - Krzyż Walecznych - Krzyż Grunwaldu II kl. - - Szef sztabu - Sztab
  Lisicki Stanisław - s. Jana - szer. - urodzony - 1925 - pochowany - 12.1.1945 -
  Liźniuk Paweł - s. Jeftafieja - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Lorek Wilhelm - s. Karola - szer. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Lubiński Antoni - s. Tymona - szer. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Łaciński - Leon - sierż. - - - - Dowódca plutonu - Kompania fizylierów
  Łaktinow Walenty - s. Piotra - st. sierż. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Łazarenko Anatol - s. Michała - por. - - Krzyż Grunwaldu III kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Dowódca baterii - 4 bateria
  Maciążek Stanisław - s. Jakuba - szer. - urodzony - 1908 - pochowany - 30.7.1945 -
  Makagon Jan - s. Aleksandra - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Makarencow - Mikołaj - chor. - - - - Starsi mechanicy-kierowcy dział pancernych - 3 bateria
  Makarow - Aleksander - chor. - - - - Dowódca dział pancernych - 3 bateria
  Małyszkin - Michał - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 1 bateria
  Manterys Edward - s. Serafina - chor. - urodzony 1924 - (poległ 18.1.1945 r.) - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 bateria -
  Marek Józef - s. Jana - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Mariańczuk Stefan - s. Andrzeja - kpr. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Markowski Franciszek - s. Franciszka - st. sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Marszał Edward - s. Jana - st. sierż. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Dowódca plutonu dowodzenia - Sztab
  Matusiak Marian - s. Tomasza - plut. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Mazurek Czesław - s. Jana - szer. - urodzony - 1920 - pochowany - 11.2.1945 -
  Mądry Stanisław - s. Stanisława - plut. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Miedźwiński Stanisław - s. Juliana - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Mierzawkin Mikołaj - s. Wasyla - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Mikołajenko - Sergiusz - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 4 bateria
  Milutin Mikołaj - s. Sergiusza - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Mirecki Zygmunt - s. Zygmunta - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Mironienko Jan - s. Grzegorza - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca dział pancernych - 1 bateria
  Moizyk Adam - s. Teofila - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Mokszański - Stanisław - ppłk - - - - Zastępca dowódcy pułku do spraw liniowych - Dowództwo
  Monaczenko Mikołaj - s. Arslentija - ppor. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Dowódca dział pancernych - 4 bateria
  Morgun - Paweł - por. - - - - Pomocnik dowódcy baterii do spraw technicznych - 1 bateria
  Mułagaliew Hajnugalins - - sierż. - urodzony - 1919 - pochowany - 10.2.1945 -
  Myskow Mikołaj - s. Jakuba - st. sierż. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Myszakowski - Wojciech - st. sierż. - - - - Dowódca plutonu - Kompania fizylierów
  Neuman Izydor - s. Ilji - st. sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Nicewicz Jan - s. Antoniego - plut. - urodzony - 1917 - pochowany - 17.4.1945 -
  Nierodkiewicz Antoni - s. Kazimierza - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Niestorow Jerzy - s. Jana - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Nikołajenko Sergiusz - s. Sewelina - ppor. - urodzony - 1914 - pochowany - 5.5.1945 -
  Nogawicyn Mikołaj - s. Aleksieja - st. sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Nowicki Mikołaj - - sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Nowik Stefan - s. Aleksandra - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Nowikow Iwan - s. Ignacego - sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Oberczuk Stanisław - s. Piotra - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Obłogin - Wasyl - sto sierż. - - - - Dowódca dział pancernych - 2 bateria
  Oksen Wiktor - s. Zachara . - st. sierż. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Adiutant - Dowództwo
  Olchowik Władysław - s. Wincentego - kpr. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Oleszkiewicz Ryszard - s. Kazimierza - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Orlicz - Michał - chor. - - - - Instruktor propagandy - Sekcja polityczna
  Orlicz Mikołaj - s. Izydora - por. - Krzyż Walecznych - Krzyż Grunwaldu III kl. - - -
  Orłow Mikołaj - s. Kuźmy - st. sierż. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Ozga - Lidia - kpr. - - - - Wykładowca - Sekcja polityczna
  Pachlejew Włodzimierz - s. Andrzeja - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Pajakszyn - Wasyl - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 2 bateria
  Pass Leopold - s. Karola - sto strz. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Pawlicki Antoni - s. Józefa - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Pawłowski Józef - s. Michała - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Pątek - Kazimierz - chor. - - - - Dowódca dział pancernych - 2 bateria
  Piątkowski Jan - s. Wiktora - plut. - urodzony - 1921 - pochowany - 9.10.1945 -
  Piekarski - Tadeusz - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 2 bateria
  Płaczkowski - Eugeniusz - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 1 bateria
  Płoskow Aleksander - s. Arkadiusza - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Podleśny Jan - s. Fiedora - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Podolski Michał - s. Jefrema - szer. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Pokrzywatow Mikołaj - s. Nikity - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Poniedziałko - Anatol - chor. - - - - Starsi mechanicy-kierowcy dział pancernych - 3 bateria
  Poniokszyn Wasyl - s. Mefadija - ppor. - urodzony - 1914 - pochowany - 9.2.1945 -
  Ponomarew Timofiej - s. Teodora - ppor. - urodzony 1904 - pochowany 17.4.1945 - - Dowódca dział pancernych - 1 bateria
  Proszycki - Ilja - por. - - - - Dowódca plutonu saperów - pozostałe pododdziały i służby
  Prywalicki Jerzy - s. Teodora - plut. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Raczkowski Wacław - s. Zygmunta - por. - - Krzyż Walecznych - - Zastępca szefa sztabu do spraw zwiadowczych - Sztab
  Radionow Wiktor - s. Mikołaja - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Rak Mikołaj - s. Maksyma - kpt. - Krzyż Grunwaldu III kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Lekarz pułku - pozostałe pododdziały i służby
  Rakocz Henryk - s. Michała - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Rełjunin Fiedor - s. Grzegorza - sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Rezniczenko Dymitr - s. Michała - plut. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Reżnikow Edward - s. Judy - sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Riascow - Mikołaj - chor. - - - - Starsi mechanicy-kierowcy dział pancernych - 3 bateria
  Rospand Stanisław - s. Felicjana - sierż. - urodzony - 1922 - pochowany - 10.2.1945 -
  Rudnicki - Kazimierz - chor. - - - - Dowódca plutonu portowego - pozostałe pododdziały i służby
  Rudyk - Paweł - ppor. - - - - Zastępca szefa sztabu do spraw zwiadowczych - Sztab
  Rus Władysław - s. Andrzeja - sierż. - urodzony - 1904 - pochowany - 4.3.1945 -
  Sadowski Franciszek - s. Stefana - chor. - Brązowy Krzyż Zasługi - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 4 bateria
  Sakieryn Leonid - s. Jana - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Sanarow Piotr - s. Mojsieja - chor. - - Krzyż Walecznych - - -
  Sarajkow Beniamin - s. Pawła - plut. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Semegan Józef - s. Michała - sto strz. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Serbin Anatol - s. Jana - kpt. - urodzony 1916 - (zginął 15.9.1945 r.) - Dowódca baterii - 2 bateria -
  Sigmierow Piotr - s. Wasyla - szer. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Sikorski - August - ppor. - - - - Technik MPiS - Sekcja techniczna
  Siwkow Serafin - s. Pawła - por. - Krzyż Grunwaldu III kl. - Brązowy Krzyż Zasługi - - Pomocnik dowódcy baterii do spraw technicznych - 2 bateria
  Skoczkow Michał - s. Jana - ppor; - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Technik radiowy - pozostałe pododdziały i służby
  Smalikowski Piotr - s. Józefa - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Smirnow Aleksy - s. Michała - sierż. - urodzony 1924 - pochowany 19.2.1945 - Krzyż Walecznych - Technik czołgowy - pozostałe pododdziały i służby
  Sokołowski Jan - s. Oskara - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Sołodiankin Wasyl - s. Stefana - st. sierż. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Sosielski Wincenty - s. Karola - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Spirydonow Aleksy - s. Kariona - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Staniszewski Jan - s. Antoniego - kpr. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Starikow Dymitr - s. Wasyla - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Starowierkin - Jan - ppor. - - - - Dowódca plutonu dowodzenia - Sztab
  Stepaniuk Włodzimierz - s. Jana - chor. - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Dowódca plutonu zaopatrzenia bojowego - pozostałe pododdziały i służby
  Suprunow Iwan - s. Panteleja - chor. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Starsi mechanicy-kierowcy dział pancernych - 3 bateria
  Suszkiewicz Hilary - s. Józefa - szer. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Suszkin Borys - s. Michała - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Szajewski Wiesław - s. Tadeusza - szer. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Szaszłow Konstanty - s. Nazara - szer. - urodzony - 1913 - pochowany - 12.3.1945 -
  Szatkowski Andrzej - s. Ignacego - sto strz. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Szatunow Wasyl - s. Mikołaja - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Szczerbinin Kużma - s. Grzegorza - kpr. - Brązowy Krzyż Zasługi - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Szpak Szymon - s. Piotra - por. - urodzony 1913 - pochowany - 9.2.1945 - Dowódca dział pancernych - 1 bateria
  Szpringel Mikołaj - s. Franciszka - sto strz. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Sztaban Kazimierz - s.. Teodora - kpr. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Szult-Kraut Julian - s. Leona - plut. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Szuszkin Borys - s. Michała - sierż. - urodzony - 1924 - pochowany - 19.2.1945 -
  Szwarc Roman - s. Józefa - plut. - urodzony 1916 - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - pochowany 17.4.1945 - -
  Szyldkraut Julian - s. Leona - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Szylencew Jan - . Teodora - st. sierż. - urodzony - 1919 - pochowany - 9.2.1945 -
  Szyrkowiec - Aleksander - chor. - - - - Dowódca dział pancernych - 4 bateria
  Ślepecki Józef - s. Władysława - sto sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Ślutar Jarosław - s. Aleksego - sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Tanderys Józef - s. Jana - sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Tetiuk Bazyli - s. Pawła - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Tobiasz Stanisław - s. Józefa - szer. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Tobolewicz Feliks - s. Teodora - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Toropow Sergiusz - s. Andrzeja - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Trochunow Siergiej - s. Matwieja - por. - urodzony 1923 - Krzyż Walecznych - pochowany 3.3.1945 - Dowódca baterii - 3 bateria
  Tryszyn Mikołaj - s. Dymitra - sto sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Tulczyński Sergiusz - s. Jana - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Tymisiewicz - - sierż. - - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 bateria
  Udowika Aleksy - s. Jakuba - mjr - urodzony 1914 - Krzyż Walecznych - pochowany 12.3.1945 - Szef sztabu - Sztab
  Usynin - Jan - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 3 bateria
  Warfałomiejew Wasyl - s. Jana - kpt. - Krzyż Grunwaldu III kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Pomocnik kwatermistrza do spraw zaopatrzenia - Kwatermistrzostwo
  Wasiljew Paweł - s. Kiryła - kpt. - Krzyż Grunwaldu III kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Szef uzbrojenia - Sekcja techniczna
  Wasylow Władysław - s. Teodora - kpr. - - Brązowy Krzyż Zasługi - - -
  Watulin - Wasyl - ppor. - - - - Dowódca dział pancernych - 4 bateria
  Wejnger Izaak - s. Grzegorza - plut. - Brązowy Krzyż Zasługi - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Wejszel Wiktor - s. Wincentego - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Werner Władysław - s. Jakuba - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Weselak Jerzy - s. Jakuba - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Wiatkin - Aleksy - chor. - - - - Dowódca dział pancernych - 3 bateria
  Wiechowski Aleksander - s. Adolfa - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Wiedeński Mieczysław - s. Antoniego - plut. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Wienckowski Aleksander - s. Adolfa - plut. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Wierzański Alfons - s. Narcyza - mjr - - Krzyż Grunwaldu II kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Pomocnik dowódcy pułku do spraw technicznych - Dowództwo
  Winokurow - Wiktor - kpt. - - - - Szef łączności - Sztab
  Wiśniewski Janusz - s. Roberta - ppor. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Technik artyleryjski - pozostałe pododdziały i służby
  Witkowski Jan - s. Ignacego - szer. - urodzony - 1914 - pochowany - 11.2.1945 -
  Witkowski Kazimierz - s. Kazimierza - por. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Szef służby chemicznej - Sztab
  Własow Mikołaj - s. Stefana - plut. - urodzony - 1923 - pochowany - 3.3.1945 -
  Własow Wasyl - s. Iwana - st. strz. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Wołkow Prochor - s. Jana - st. sierż. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Wołodin Jan - s. Teodora - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Worobiew - Włodzimierz - chor. - - - - starsi mechanicy-kierowcy dział pancernych - 4 bateria
  Wójcicki - - ppor. - - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - 4 bateria
  Wyszywany Michał - s. Anastazego - st. strz. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Zakrzewski Franciszek - s. Michała - kpr. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Zaremba Jarosław - s. Michała - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - -
  Zarubin Michał - s. Andrzeja - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Zelichowski - Antoni - por. - - - - Instruktor propagandy - Sekcja polityczna
  Ziątek Stanisław - s. Wojciecha - kpr. - urodzony - 1907 - pochowany - 14.10.1944 -
  Zieleńcow Aleksander - s. Aleksandra - ppor. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - Technik czołgowy - pozostałe pododdziały i służby
  Zolnin Aleksander - s. Aleksandra - kpr. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Zołotuchin Sergiusz - s. Andrzeja - kpt. - Krzyż Grunwaldu III kl. - Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - Pomocnik dowódcy baterii do spraw technicznych Dowódcy dział pancernych - 4 bateria
  Zub Jan - s. Teodora - kpt. - urodzony 1919 - pochowany 23.4.1945 - Dowódca baterii - 4 bateria -
  Zubar Anatol - s. Jana - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Zubrycki Stefan - s. Franciszka - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Zujew Leonard - s. Józefa - sierż. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca dział pancernych - 2 bateria
  Zych Stanisław - s. Jana - szer. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -
  Żołądziewski Bolesław - s. Władysława - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Żurawlow Piotr - s. Frytona - sierż. - - Brązowy Medal "Zasłużony na Polu Chwały" - - -

  Źródło: "Trzynasty pancerny" -Lipka Czesław


  10 lipiec 2007 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005