<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 2

 • 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 4 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • 30 Pułk Piechoty
 • 13 Pułk Artylerii Pancernej
 • 1 Pułk Piechoty
 • Warszawskie cmentarze żołnierzy poległych w 1939 roku
 • Obrona Warszawy i Modlina - 1939 r.; nazwiska A - G
 • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 6 Pułk Artylerii Lekkiej
 • 39 Pułk Artylerii Lekkiej
 • Pracownicy Poczty i Telekomunikacji 1939 – 1945
 • 14 Pułk Piechoty
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska A - Ł
 • 7 Pułk Piechoty nazwiska M - Ż
 • „Ocalić od zapomnienia”
 • Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)
 • Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w nowogródzkiem
 • 10 Pułk Piechoty
 • Baranowicze
 • Kryptonim „San”
 • RUDAU II Reichsautobahnlager pod Królewcem
 • 27 Wołyńska Dywizja AK
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1939 - 47
 • Lotnicy w wojnie obronnej w 1939 r.
 • Lotnicy na wojnie 1940 - 1946 r.
 • 6, 7 i 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • W obronie Armii Krajowej na wileńszczyźnie x
 • Zbrodnia w Sarnim Dworze
 • 1 Dywizja Grenadierów w kampanii Francuskiej 1940 roku
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " A - Ł "
 • Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.; nazwiska na " M - Ż "
 • Deportacja na roboty przymusowe mieszkańców Podlasia
 • Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników w ZSRR w latach 1940-1956
 • 12 Pułk Piechoty - Kołobrzeski
 • Polegli w bitwie pod Lenino - 1943 r.


 • 14 Pułk Piechoty
  ( opracowanie własne )

  Formowany w składzie 6 dywizji piechoty na podstawie rozkazu sztabu formowania Armii Polskiej w ZSRR nr. 68 z dn. 15.07.1944 r.
  Miejscem formowania był Żytomierzu (Żurawica).  Szlak bojowy 14 pułku piechoty


  LISTA NAZWISK - zawiera 1452 osób -
  dane z roku 1944 - 47


   

  Adamowicz Marian - s. Stefana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Adamowski Kazimierz - s. Stanislawa - plut. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Adler Artur - s. Jochima - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca 1 plutonu ckm - 2 batalion
  Agman Salek - s. Nusenowicza - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Alberski Jan - s. Jana - kpr. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Aleksandrow Wasyl - - chor. - - - - Dowódca plutonu radiowego kompanii łączności - Sztab
  Aleksandrowicz Grzegorz - s. Jana - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Aleksiejczuk Jan - s. Prokopa - szer. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Ananko Wasyl - s. Władysława - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Andrejczuk Józef - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Andrejczuk Marcin - s, Wasyla - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Andrejczuk Michał - s. Józefa - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Andrejczuk Wladyslaw - s. Józefa - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Andruchow Jan - s. Cyryla - ppor. - (ranny) - Krzyż Walecznych - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Andryszczak Bronisław - s. Antoniego - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca plutonu ckm - 2 batalion
  Anisko Wacław - s. Władysława - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Aniszkiewicz Ignacy - s. Macieja - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Ankutowicz Jan - s. Józefa - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Anszczan Henryk - s. Józefa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Antoni Józef - s. Karola - kpr.. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Antonowski Teodor - s. Piotra - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Antoszak Stanisław - s. Andrzeja - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Apolonis Alfons - - - poległ w walkach o Warszawę 6-14.01.1945 - - - -
  Arbkowicz Konstanty - s. Antoniego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Arciszewski Edward (Edmund) - s. Jana - kpr. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Arczewski Stanisław - s. Makarego - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Artabus Tadeusz - s. Karola - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Astapczyk Jan - s. Józefa - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Auster Ignacy - - par. - - - - starszy lekarz pułku (szef służby sanitarnej) - Służby
  Babiej Józef - s. Michała - szer. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Babienko Jan - - ppor. - - - - Dowódca plutonu sztabowego kompanii łączności - Sztab
  Babij Roman - s. Bazylego - chor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca plutonu ckm - 1 batalion
  Babusia Franciszek - s. Jana - kpr. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Bagiński Stanisław - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 batalion
  Bagiński Wincenty - s. Felicjana - sierż. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bagiński Władysław - s. Antoniego - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bagłajewski Tomasz - .s. Grzegorza, - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bagmut Piotr - s. Siemiona - ppor. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - Dowódca 2 plutonu ogniowego - Artyleria
  Bajdow Madan - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Bajer Jan - s. Karola - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bakasau Jan - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bal Stanisław - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Balceruk Waclaw - s. Franciszka . - plut. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Balwiński Józef - s. Jana - por. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - Order Krzyż Grunwaldu III kl. - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Banach Jan - s. Jana - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Banasiak Tadeusz - - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowawczych - 2 batalion
  Banciarski Franciszek - (ranny) - chor. - - - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Banczenko Alerosander - - kpt. - - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw liniowych - Artyleria
  Baran Edward - s. Michała - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Baran Maria - c. Cezarego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Baran Michał - s. Wawrzyńca - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Baran Stanisław - s.Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Baranowski Leon - - szer. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Baranowski Michał - s. Bazylego - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Baranowski Tadeusz - s. Józefa - kpr. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Barański Andrzej - s. Aleksandra - st. strz. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bartman Michał - s. Prokopą - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bartosiewicz Franciszek - s. Dominika - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Bartosiewicz Józef - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bartosiewicz Wiktor - s. Wiktora - plut. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Bartyzel Antoni - s. Franciszka - ogn. - - Krzyż Walecznych - - -
  Basikiewicz Stanisław - s. Joachima - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Baszczyn Stanisław - s. Piotra - szer. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Bautrel Boleslaw - s. Piotra - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bąk Wilhelm - s. Tomasza - st. strz. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Becker Jan - s, Fryderyka - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bednarczuk Jan - s. Wojciecha - szer. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Bednarczuk Piotr - s. Filipa - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bednarski Jan - s. Piotra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bednarski Kazimierz - s. Józefa - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca 3 plutonu ckm - 2 batalion
  Bednarski Władyslaw - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) , -
  Beinisz Tadeusz - - ppor. - - - - Starszy lekarz weterynarii (szef służby weterynaryjnej) - Służby
  Bej Jan - s. Michala - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Belman Henik - s. Izaaka - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bełzań Jan - s. Wincentego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Benciarski Stanisław - s. Piotra - chor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 2 kompanii strzeleckiej - 1 batalion
  Bendzic Edward - - chor. - - - - Dowódca plutonu ckm - 2 batalion
  Benedykt Aleksander - - ppor. - - - - starszy lekarz pułku (szef służby sanitarnej) - Służby
  Bernacki Ambroży - s. Adolfa - szer. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Białkowski Lech - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii da spraw polityczna-wychowawczych - Służby
  Białowus Feliks - s. Antoniego - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Bieda Kazimierz - s. Jana - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Biekiesz Stanisław - s. Jana - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Bielak Franciszek - s. ,Piotra - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bielaszka .Eugeniusz - s. Franciszka - plut. pchor. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bielawski Józef - s. Piotra - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bielenda Jan - s. Juliana - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Bieleszka Eugeniusz - s. Franciszka - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bielik Henryk - s. Pawła - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bieliński Leonard - s. Mikołaja - szer , - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Biernacki Szymon - s. Pawła - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bigda Wilhelm - s. Michała - por. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dowódca 1 plutonu fizylierów - Kompania samodzielna
  Bilas Michał - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bilski Bronisław - s. Dionizego - kan. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Biłas Michał - - kpr. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Bitrych Jan - - ppor. - (ranny) - - - Dowódca kompanii rusznic ppanc. - Kompania samodzielna
  Blado - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 batalion
  Blichar Mieczysław - s. Stefana - kpr. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Blonsztajn Jankiel - s. Chaima - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Błahuta Antoni - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Błaśniak Jan - s. Franciszka - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Błoński Jan - s. Michała - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Błuś Henryk - - ppor. - - - - Starszy adiutant batalionu - 2 batalion
  Bobko Bronisław - s. Jana - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Bobko Jan - s. Franciszka - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bobko Władysław - s. Mikołaja - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Bobowski Józef - - ppor. - - - - Dowódca 3 plutonu ckm - 3 batalion
  Bobrycka Walentyna - - ppor. - - - - Felczer kampanii sanitarnej - Służby
  Bobzan Kazimierz - s. Jana - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Bochenek Wojciech - s. Jana - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Boczar Jan - s. Grzegorza - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bodnar Józef - s. Bazylego - plut. - - - - -
  Bodnar Józef - s. Bazylego - plut. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bogtajewski Tomasz - s. Grzegorza - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bogusław Stanisław - - szer. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Bogusz Piotr - s. Władysława - - poległ w walkach o Warszawę 6-14.01.1945 - - - -
  Boguszewski Wacław - s. Adama - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Bohdankiewicz Olgierd - s. Józefa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bojko Piotr - s. Michała - ogn. - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - -
  Bolszakow Stefan - - por. - - - - Zastępca dowódcy batalionu do spraw liniowych - 2 batalion
  Bomba Józef - s. Michala - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bondarenk Grzegorz - - ppor. - - - - Dowódca 2 plutonu ogniowego - Artyleria
  Bonder Piotr - s. Jakuba - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Borak Paweł - s. Bazylego - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Borek Jan - s. Adolfa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Borek Władysław - s. Mariana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Borkowski Józef - s. Stanislawa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Borowiec Władysław - s. Jana - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Borowski Adam - s. Lukasza - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Borowski Józef - s. Jana - ppor. - - Krzyż Walecznych - - -
  Borys Leon - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Boszko Paweł - s. Jana - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca 1 plutonu rusznic ppanc. - 1 batalion
  Bóg Franciszek - s. Jana - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Brejowski Aleksander - - por. - - - - Pomocnik szefa sztabu do spraw ewidencji (IVpomocmk sztabu) - Sztab
  Bristen Andrzej - s. Antoniego - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Broczyński Konstanty - (ranny) - chor. - - - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Bruska Franciszek - s. Bartłomieja - sierż. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bryk Tadeusz - s. Michała - ogn. - - Krzyż Walecznych - - -
  Brymorski Ryszard - - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Brzezina Karol - s. Wojciecha - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Bucko Jerzy - - kpr. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Buczkowski Jan - s. Francismrn - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Buć Władysław - s. Mikołaja - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Budka Kazimierz - s.. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Buga Marian - s. Bazylego - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bukarczyk Władysław - s. Grzegorza - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Bukiereszta Zenon - - ppor. - - - - Dowódca plutonu ckm - 2 batalion
  Buklad Stanisław - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Buko Piotr - s. Antoniego - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Burakowski Kazimierz - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Burko Władysław - s. Władysława - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Bury Jan - s. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Busłowicz Władysław - s. Antoniego - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  But Franciszek - s. Jana - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Butkiewicz Antoni - s. Hieronima. - kan. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - Krzyż Walecznych - - -
  Butrak Piotr - s. Michała - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - Krzyż Walecznych - - -
  Bykowski Józef - s. Stanislawa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Calcałko Jan - s. Józefa - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Całkowski Antoni - s. Adama - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Cebryk Jan - s. Lukasza - ppor. - - Krzyż Walecznych - - -
  Cegołow Włodzimierz - - ppor. - - - - Dowódca baterii dział 45 mm - Artyleria
  Chalawkin Ignacy - - por. - - - - Dowódca kompanii rusznic ppanc. - Kompania samodzielna
  Chodorowski Izydor - s. Aleksandra - sierż. pchor. - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Chojecki Tadelłsz - - ppor. - - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - Artyleria
  Chomicz Antoni - - szer. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Choroszucha Paweł - s. Władysława - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Chrobak Tadeusz - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Chruścielewski Lucjan - s. Juliana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Chruścińska Władysława - c. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Chuchrak Edward - s. Kazimierza - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Chudy Stanisław - s. Michała - kpr. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Chudziński Tadeusz - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Cichewicz Franciszek - s. Stanisława - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Cichocki Władysław - s. Józefa - ppor. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - Krzyż Walecznych - - Dowódca 3 plutonu moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Ciechanowicz Arkadiusz
   
  syn Aleksandra, ur. 03.11.1925, ur. Tartak
  Ciechoń Edward
  - s. Franciszka - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Cieniuch Czesław - s. Michała - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Ciesielski Józef - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Cieślicki Eliasz - s. Piotra - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Cisielski Tomasz - s. Józefa - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Citok Stefan - s. Andrzeja - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Ciuchera Jan - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Cybulski Franciszek - - szer. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Cybulski Jan - s. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Cykman Józef - s. Konstantego - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Cyngiel Jan - s. Konstantego - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Cyptor Michał - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Czaja Leon - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca l plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Czajkowski Józef - s. Stanisława - plut. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Czaniecki Fabian - s. Jana. - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Czapura Wacław - s. Nikodema - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Czarnecki Fabian - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Czarnecki Jan - s. Michała - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Czarnecki Stefan - - szer. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Czarnecki Wawrzyniec - s. Michała - kpr. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Czatko Tomasz - s. Adama - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Czech Józef - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Czeczot Piotr - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca plutonu zaopatrzenia - 2 batalion
  Czekajło Józef - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Czekański Jan - s. Stanislawa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Czepeleński Józef - S. Józefa' - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Czermak Władysław - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 3 batalion
  Czerniawski Bronisław - s. Andrzeja - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Czerniak Jan - s. Hieronima - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Czerniak Józef - s. Ignacego - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Czesławski Cezary - s. Józefa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Czmiel Zdzisław - s. Franciszka - kpr. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Czop Michał - s. Franciszka - plut. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Czopek Bolesław - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca 2 kompanii strzeleckiej - 1 batalion
  Czuchra Jan - s. Józefa - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Czupel Feliks - - ohor. - - - - Dowódca plutonu zaopatrzenia (gospodarczego) - 1 batalion
  Czupiel Jan - s. Włodzimierza - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Czyran Eugeniusz - s. Jana - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Czyżewski Stefan - - si~rż. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 1 batalion
  Czyżewski Jan - s. Witalisa - szer. - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - -
  Ćwiek Stanisław - s. Andrzeja - por. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - Dowódca 1 plutonu moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Dach Stefan - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Daniel Jan - s. Szymona - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Danilewicz Piotr - s. Samuela - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Daosiewicz Zygmunt - s. Izydora - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dawidzik Józef - s. Michala - kpr. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dąb Zenon - s. Mojżesza - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Dąbkowski Jan - s. Józefa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dąbrowa Władysław - s. Antoniego - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dąbrowski Bernard - s. Filipa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dąbrowski Eugeniusz - s. Kajetana - ppor. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - Dowódca kompanii rusznic ppanc. - 1 batalion
  Dąbrowski Stanisław - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - Sztab
  Dec Leon - s. Jana - st. strz. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dec Stanisław - s. Błażeja - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dembicki Józef - s. Jana - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Demeszko Jan - s. Aleksego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Denis Eugeniusz - s. Władysława - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Denys Jan - s. Wawrzyńca - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Derenowski Stanisław - s. Jana - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dereń Stanisław - s. Izydora - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Derewniuk Jan - s. Jana - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Derewniuk Piotr - s. Stefana - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Derlaga Władysław - s. Marcina - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Derysz Andrzej - s. Michała - szer. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Dijew Mikołaj - s. Fedora - chor. - (ranny) - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca plutonu sanitarnego - 2 batalion
  Dmitrijew Piotr - s. Aleksandra - ppor. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Dmochowski Ryszard - - char. - - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - Artyleria
  Dmytryszyn Andrzej - s. Andrzeja - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dobrowolska Zofia - c. Stanisława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dobrowolski Stanisław - s. Józefa - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Domański Feliks - s. Stanisława - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Domański Konstanty - s. Antoniego - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca 2 plutonu transportowego - Kwatermistrzostwo
  Domański Mieczysław Kazimierz - s. Łukasza - ppor. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Domaredzki Marceli - s. Jakuba - ppłk - Order Krzyż Grunwaldu III kl. - Krzyż Walecznych - Order Czerwonego Sztandaru - Dowódca pułku -
  Domaszewicz Józef - s. Aleksandra - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Domecki Franciszek - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Doroszak Wacław - s. Józefa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dralinowicz Michał - - szer. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Dratwiński Stanisław - - ppor. - - - - Dowódca 2 plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Dremko Edward - s. Aleksandra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dron Michał - s. Jana - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Droń Władysław - s. Marcina - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Droszcz Józef - s. Klemensa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Droz Michał - s. Adama - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Drożdż Józef - s. Klemensa - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Dubicki Wacław - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dubiego Michał - s. Stefana - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Dubiel Bronisław - s. Wladyslawa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Duda Jan - s. Wojciecha - st. strz. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dudewicz Bronisław - s. Aleksandra - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Dudus Władysław - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dudziec Franciszek - s. Marcina - - poległ w walkach o Warszawę 6-14.01.1945 - - - -
  Dulewicz Stanisław - s. Wawrzyńca - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 1 plutonu rusznic ppanc. - 2 batalion
  Dumiew Aleksander - - chor. - - - - Dowódca plutonu sanitarnego - 2 batalion
  Dunczyc Jerzy - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Durniew Aleksander - s. Jana - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Duszenko Władysław - s. Mikołaja - szer, - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dutkowski Walenty - s. Jana - plut. pchor. - - Krzyż Walecznych - - -
  Dwirski Jan - s. Anikieja - por. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca kompanii łączności - Sztab
  Dybek Franciszek - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - -
  Dziaduszko Jan - s. Jana - ppor. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Dziama Władysław - s. Bronisława - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Dzida Stanisław - s. Ferdynanda - ppor. - Order Krzyż Virtuti Militari - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Krzyż Walecznych - Dowódca 1 plutonu fizylierów - Kompania samodzielna
  Dziduszko Jan - (poległ) - ppor. - - - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Dziedzic Władysław - s. Rudolfa - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 1 plutonu fizylierów - Kompania samodzielna
  Dziekała Józef - s. Juliana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dziembowski Hilary - s. Jana - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Dziemian Czesław - s. Stanisława - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca 1 plutonu rusznic ppanc. - 2 batalion
  Dziergaj Piotr - s. Stefana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Dzikowski Czeslaw - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Dzwoik Wiktor - s. Kajetana - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Engler Jędrzej - s. Andrzeja - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Ertel Ryszard - s. Zygmunta - por. - (ranny) - Krzyż Walecznych - - Dowódca 6 kompanii strzeleckiej - 2 batalion
  Falczyszyn Szymon - s. Wojciecha - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Falkiewicz Jan - s. Jana - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Farbiszewski Michał - s. Jana - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Faściszewski Ludwik - s. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Faściszewski Władysław - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Fedorenko Prokop - - chor. - - - - Felczer weterynarii - Służby
  Fedorowicz Władysław - s. Józefa - st. strz. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Fedun Jan - - ppor. - - - - Starszy adiutant batalionu - 3 batalion
  Fedyk Stefan - s. Wicentego - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Feit Władysław - s. Stefana - szer.' - - Krzyż Walecznych - - -
  Ferek Jan - s. Tomasza - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Fiałka Piotr - s. Stanisława - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Fiedun Jan - - ppor. - - - - Dowódca kompanii moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Figiel Antoni - - kpr. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Filańczuk Marian - s. Bronisława - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Finkelsztein Herszko - s. Chaima - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Fiszman Wolf - s. Izaaka - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Flas Jan - s. Jana - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Foremski Franciszek - s. Pawła - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Fortuna Marian - s. Antoniego - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Foryt Władysław - s. Feliksa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Fostołowicz Dominik - s. Michała - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Franciszkiewicz Mikołaj - s. Fedora - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Froncowicz Stanisław - s. Wacława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Fruzyński Aleksander - s. Wincentego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gajewski Józef - s. Antoniego - st. strz. - - Krzyż Walecznych - - -
  Galant Piotr - s. Piotra' - chor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Galiński Longin - s. Mariana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gałązka Michał - s. Michała - chor. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - Krzyż Walecznych - - Dowódca plutonu zaopatrzenia - 3 batalion
  Gałoński Jan - s.. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gamdzik Marian - s. Jana - sierż - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Garbacz Paweł - s. Maksyma - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Garbiak Stanisław - s. Stanisława - st. strz. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Garbicz Franciszek - s. Piotra - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Garguliński Antoni - s. Ignacego - szer. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Gastfreund Józef - s. Salomona - ppor. - - Krzyż Walecznych - - -
  Gaś Bronisław - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca 2 plutonu ckm - 1 batalion
  Gaweł Antoni - s.' Jana - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gawlik Marian - s. Alfonsa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Gawliński Józef - s. Michała - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gawroński Jakub - s. Józefa - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Gazik Władysław - - szer. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - - -
  Genib Szandor - s. Wolfa - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  German Adam - - plut. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - - -
  Geruc Wacław - s. Edwarda - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gibała Wojciech - s. Stanisława - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Giedrojc Aleksander - s; Stanisława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gielewicz Józef - s. Stanisława - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Giemza Mieczysław - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gierczuk Franciszek - s. Antoniego - st. strz. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Giergunt Wojciech - s. Pawła - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gimiera (?) - - plut. podchor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 batalion
  Ginszelewski Jan - s. Andrzeja - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Glinny Michał - s. Andrzeja - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Głębocki Bolesław - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Głośnicki Jan - s. Franciszka - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Głowacki Stanisław - s. Jakuba - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Głowski Antoni - s: Franciszka - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Głupiak Wladysław - s. Józefa - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Gnapowski Mikołaj - - szer. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Gojlik Hieronim - s. Franciszka - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Golak Waclaw - s. Józefa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gołębiowski Julian - s. Dominika - sap. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Gołębiowski Teodor - s. Michała - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gonczarenko Borys - s. Pawła - st. sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Gondek Franciszek - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gongała Franciszek - s. Tomasza - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Goraj Stanislaw - s. Albina - sierż. - - Order Krzyż Grunwaldu III kl. - - -
  Gorczyca Tadeusz - s. Antoniego - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Gorkowy Antoni - s. Antoniego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gorkowy Józef - s. Antonięgo - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Gotard Aleksander - - por. - - - - Dowódca 1 plutonu ckm . - 3 batalion
  Górecki Stanisław - (?) - ppor. - - - - Dowódca 8 kompanii strzeleckiej - 3 batalion
  Górniak Józef - s. Onufrego - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Górski Władysław - s. Stanislawa - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Grabiński Stanisław - s. Ludwika - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Grabowski Grzegarz - - kpt. - - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw liniowych - Artyleria
  Grabowski Józef - s. Aleksandra - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Graj Dymitr - s. Eliasza - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 3 plutonu stmeleckiego - 1 batalion
  Graski Józef - s. Antoniągo - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Greczuk Franciszek - s. Antoniego - st. strz. - - Krzyż Walecznych - - -
  Grela Jan - s. Józefa - szer. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Grębosz Edmund - s. Adama - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Grigo Jan - s. Adama - kpr: - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Grodzki Władysław - s. Józefa - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Gromek Władysław - s. Stanisława - ppor. - - - Brązowy Krzyż Zasługi - Dowódca plutonu artyleryjskiego zaopatrzenia - Kwatermistrzostwo
  Gruszczyński Antoni - s. Stanisława - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gryko Czesław - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gryn Stanisław - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gryszman Mieczysław - s. Walentego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gulanowski Tadeusz - s. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gulowaty Michał - s. Szymona - kpr. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Gurdak Andrzej - - ppor. - - - - Dowódca kompanii moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Guszyński Antoni - s. Jana - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Guz Jan - s. Stanisława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Guzik Stanisław - s. Stanisława - kpr. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Guzowski Bronisław - s. Konstantego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Gwóźdź Tadeusz - s. Aleksandra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Habka vel Hapka Jerzy - s. Bronisław - ppor. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 1 batalion
  Hajduk Mieczysław - s. Józefa - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Hajdyczuk Jan - s. Karola - plut. - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Hajtesz Jan - s. Piotra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Halczak Jan - s. Matwieja - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Halinowski Jan - s. Franciszka - sied. - - Krzyż Walecznych - - -
  Halyko Piotr - s. Michała - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Handysz Bazyli - s. Aleksandra - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Hanuszewicz Franciszek - s. Władysława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Harłacz Franciszek - s. Jana - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Haryn Stanisław - s. Stefana - szer, - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Heller Józef - s. Rubina - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Henbruch Kazimierz - s.. Mateusza - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Herba Stefan - s. Jana - chor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 1 plutonu moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Hermanowicz Piotr - s. Piotra - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Hermanowicz Ryszard - - ppor. - - - - Dowódca kompanii moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Hilicz Wilhelm - s. Karola - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Hnidenko Grzegorz - - par. - - - - Dowódca plutonu dowodzenia - Artyleria
  Hodorowski - - st. sierż. - - - - Dowódca plutonu zwiadu konnego - Sztab
  Hodowany Bolesław - s. Antoniego - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Hojda Mieczysław - s. Antoniego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Holak Jan - s. Piotra - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Holenburda Stanisław - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Hopzyk Bronisław - s. Antoniego - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Horenczuk Teofil - s. Jana - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Horodyński .Józef - s. Dymitra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Horodyński Antoni - s. Sylwestra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Horodyński Bronisław - s. Grzegorza - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Horyl Paweł - - szer. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - - -
  Hreporowicz Stefan - s. Andrzeja - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Hul Jan - s. Michała - szer. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Humenniuk Dymitr - s. Dymitra - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Hunkiewicz Stefan - s. ,Józefa - szer. , - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Hurło Bolesław - s. Kazimierza - szer. . - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Hutl Zelik - s. Ozjana - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Igras Czesław - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Ilnicki-Czerczowicz Józef - - ppor. - - - - Dowódca plutonu kolnendanckiego (żandarmerii) -
  Impkowicz Cezary - s. Adolfa - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Istinow Anatol - (ranny) - chór. - - - - Dowódca plutonu saperów - Służby
  Iwańczak Franciszek - s. Jana - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Iwańczak Paweł - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Iżyk Teofil - s. Szymona - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Iżykowski Aleksander - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jachimowicz Antoni - s. Aleksandra - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Jachimowicz Stanisław - s. Jana - szer. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - Krzyż Walecznych - - -
  Jacko Stefan - s. Tomasza - por. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca l plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Jackowicz Jan - s. Józefa - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jackowski Jan - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jajesznica Jan - s.. Stanisława - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jakimiuk Teodor - s. Pawła - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Jaklik Józef - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jakub Jacek - s.Jakuba - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Jakubiak Jan - s. Pawła - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 2 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Jakubiec Michał - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jakubina Jan - s. Andrzeja - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Jakubowski Bazyli - s. Antoniego - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Jakubowski Jan - s. Franciszka - plut. - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - -
  Jakubowski Tadeusz - s. Antoniego., - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Janczewski Jan - s. Marcina - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Janisławski Józef - s. Wacława - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jankiewicz Władysław - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jankowski Stefan - - ppor. - - - - Dowódca plutonu ckm - 3 batalion
  Jaroszkiewicz Otto - s. Henryka - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Jarymowicz Edward - - b. st. - - - - Szef apteki - Służby
  Jasinkajc Wiktor - s. Antoniego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jasiński Adolf - s. Szymona - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Jasiński Franciszek - s. Wincentego - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Jasiński Michał - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jasiński Michał - s. Piotra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jaszczyński Michał - s. Michała - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jaworski Wlodzimierz - - por. - - - - Dowódca kompanii ckm - 1 batalion
  Jaworski Borys - s. Stefana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - starszy felczer kampanii sanitarnej - Służby
  Jedynak Michał - s. Józefa - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Jemiljanow Zygmunt - s. Aleksandra - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Jermakow Dymitr - s. Aleksandra - chor. - - Krzyż Walecznych - - Szef służby chemicznej pułku - Służby
  Jeronim Wiktor - s. Antoniego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jesion Wiktor - - por. - - - - Starszy adiutant batalionu - 2 batalion
  Jeżowski Tadeusz - s. Franciszka - szer, - - Krzyż Walecznych - - -
  Jędrzejczyk Stanisław - s. Aleksandra - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Job Michał - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Jochniewicz Mieczysław - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jolles Szymon - s. Michała - kpt. - Order Krzyż Grunwaldu III kl. - Order Krzyż Virtuti Militari - Order Czerwonej Gwiazdy - Zastępca dowódcy pułku do spraw polityczno-wychowawczych -
  Juchniewicz Stanisław - s. Emiliana - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Juraszek. Michał - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jurczak Władysław - s. Bronisława - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Jurewicz Henryk - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 1 batalion
  Jurgielewicz Józef - s. Piotra - szer, - - Krzyż Walecznych - - -
  Jurkiewicz Marian - s. Marii. - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Jurko Sylwester - s. Józefa - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 9 kompanii strzeleckiej - 3 batalion
  Juzak Michał - s. Stefana - plut. . - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Juzak Stefan - s. Antoniego - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Juzyszyn.Dymitr - s. Marcina - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Juźwa Piotr - s. Teodora - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kaczan Stanisław - s. Kazimierza - plut. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kahane vel Kochane Marek - s. Ohaima - chor. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - Dowódca 9 kompanii strzeleckiej - 3 batalion
  Kaichus Jan - s. Michała - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Kakułowski Józef - s. Stanisława - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kalinowski Ryszard - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca 1 plutonu ckm - 2 batalion
  Kalisz Tadeusz - - chor. - - - - Zatępca dowódcy kompanii do spraw liniowych - 1 batalion
  Kalisz Piotr - s. Tomasza - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kamczugow Dymitr - s. Aleksandra - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 7 kompanii strzeleckiej - 3 batalion
  Kamiński Jerzy - s. Bonifacego, - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kanop Michał - s. Antoniego - ppor. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - - -
  Kantymirow Hali - - mjr - - - - Dowódca 3 batalionu strzeleckiego - 3 batalion
  Kapuścin Sergiej Iwanowicz - s. Jana - por. - Order "Wojny w Obronie Ojczyzny" I kl. - Krzyż Walecznych - - starszy adiutant bataljonu - 1 batalion
  Kardasz Wiktoria - - (?) - - - - Felczer kompanii sanitarnej - Służby
  Kardzionek Bolesław - s. Bolesława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Karolak Mirosław - s. Wacława - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Karpiński Eugeniusz - s. Bronisława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Karpiowicz Izydor - s. Miznosa - st. strz. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Karpowicz Nikander - - kpt. - - - - Starszy lekarz weterynarii (szef służby weterynaryjnej) - Służby
  Kasiuk Jan - s. Wincentego - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kasprowicz Wacław - s. Jana. - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Kasprzyszak Wawrzyniec - s. Antoniego - plut. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kaszlej Jan - s. Adama - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kaszowski Daniel - s. Michała - szer, - - Krzyż Walecznych - - -
  Kawa Józef - s. Andrzeja - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Kawa Józef - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kazienko Albin - s. Michała - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kazik Stanisław - s. Stanisława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kazur Józef - s. Jana - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kąkołowski Józef - s. Stanisława - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Kędzierski Eugeniusz - (ranny) - por. - - - - Dowódca 6 kompanii strzeleckiej - 2 batalion
  Kędzior Gerard - s. Ignacego - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kędzior Józef - s. Ignacego - szer. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Kielar Józef - s. Szymona - st. sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kiełbasa Michał - s. Stefana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kikut Stanisław - s. Tomasza - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kilimiak Marian - s. Dominika - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kilimiak Michał - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kirchdrop Andrzej - s. Aleksandra - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Kiriuchin Aleksiej Jakowlewicz - - por. - - - Order Czerwonego Sztandaru - Młodszy technik broni - Artyleria
  Kirylenko Anatol - s. Szymona - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kisko Grzegorz - s. Grzegorza - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Kisłow Leon - - kpt. - - - - Szef artyleryjskiego zaopatrzenia pulku - Kwatermistrzostwo
  Kisły Stanisław - s. Piotra - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Kizlewicz Józef - s. Nikodema - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Klap Stanisław - s. Wincentego - st. sierż. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Klich Julian - s. Ignacego - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Klimek Władysław - s. Michała - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Klucznik Stanisław - s. Antoniego - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Klukowski Stanisław - - ppor. - - - - Dowódca plutonu ckm - 1 batalion
  Kłodnicki Antoni - s. Ilka - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kłopow Józef - - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kłosowicz Władysław - s. Andrzeja - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kłosowski Jan - s. Władysława - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kmak Michał - s. Antoniego - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Kmak Michał - s. Tomasza - szer. - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - -
  Kmak Piotr - s. Mariana - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Knichnicki Stanisław - s. Grzegorza - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Kobiałko Antoni - s. Piotra - szer. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Kobiałko Eugeniusz - s. Piotra - st. strz. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kobielew Walerian - - chor. - - - - Dowódca plutonu sanitarnego - 2 batalion
  Kobus Jan - s. Franciszka - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kobus Władysław - s. Jana - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kobylew Walerij Wasiliewicz - - chor. - - - Order Czerwonej Gwiazdy - -
  Kochanowicz Bolesław - s. Wojciecha - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kochanowski Antoni - s. Bronisława - szer. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Kociuba Karol - s. Leona - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kogut Jan - s. Macieja - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Kogut Piotr - s. Jana - sierż. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kogut Stanisław - s. Władysława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kolenda Leon - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Koleszko Marian - s. Grzegorza - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Koltan Bolesław - s. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kołodnicki Nikodem - s. Adama - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Komiucz Tomasz - s. Tomasza - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Komiucz Józef - s. Józefa - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Konarski Jan - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Konarski Michał - s. Piotra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Konefat Marcin - s. Piotra - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Konftstowicz Józef - s. Aleksandra - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Konop Michał - (poległ) - ppor. - - - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Konopacki Michał - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Konopacki Stanisław - s. Andrzeja - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Konopacki Wincenty - - ppo.r. - - - - Pomocnik szefa PFS do spraw zakupów - Kwatermistrzostwo
  Konopka Józef - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Konoracjonek Mikołaj - s. Trofima - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kopczyński Tadeusz - s. Michała - st. strz. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Koper Bogusław - s. Jana - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Kopera Bogusław - - ppor. - - - - Dowódca 2 plutonu ckm - 3 batalion
  Kordek Władysław - s. Wojciecha - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kordzijonek Bolesław - s. Bolesława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Korkuć Stefan - - szer. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - - -
  Korniejew Antoni - s. Stanisława - kpr. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Korona Stefan - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Koroniec Stefan - - szer. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Koropow Aleksander - (ranny) - mjr - - - - Dowódca 1 batalionu strzeleckiego - 1 batalion
  Korsucki Jan - s. Jana - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Korsuński Henryk - s. Ilii - por. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca kompanii moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Korublit Beniamin - - ppor. - - - - Dowódca plutonu łączności batalionowej - 3 batalion
  Koruniec Łukasz - s. Maksyma - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Korwel Aintoni - s. Karola - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Korzeb Eugeniusz - - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Korzec Józef - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Korzeniowski Maksymilian - - chor. - - - - Dowódca 1 plutonu ckm . - 3 batalion
  Kosiorek Wiktor - - chor. - - - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Kosowicz Eugeniusz - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii fizylierów do spraw polityczno-wychowawczych - Kompania samodzielna
  Kosse Michał - s.Dymitra - por. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Szef łączności pułku (III pomocnik szefa sztabu) - Sztab
  Kostus Jan - s. Kazimierza - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Koszil Stefan - s. Stanisława - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Koszlej Jan - s. Ignacego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Koszykowski Bronisław - s. Eliasza - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kośmider Jerzy - s. Czesława - por. - (ranny) - Krzyż Walecznych - - Dowódca kompanii rusznic ppanc. - 1 batalion
  Kot Stanislaw - s. Aleksandra - szer. - (ranny) - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca 1 plutonu ckm - 1 batalion
  Kotik Roman - s. Władysława - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kotow Michaił Nikołajewicz - - ppor. - - - Order Czerwonego Sztandaru - Dowódca plutonu dowodzenia - Artyleria
  Kotwica Bronisław - s. Piotra - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kotwica Stanisław - s. Piotra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kotwica Tadeusz - - ppor. - (ranny) - - - Dowódca plutonu zwiadu pieszego - Sztab
  Kotwicki Paweł - s. Piotra - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Kowal Bronisław - s. Aleksandra - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kowalenko Paweł Dmitrijewicz - - ppor. - - - Order "Wojny w Obronie Ojczyzny" I kl. - Dowódca 1 plutonu ogniowego. - Artyleria
  Kowalik Władysław - s. Dymitra - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kowalow Michaił Michajłowicz - - kpt. - - - Order Czerwonego Sztandaru - Dowódca 1 batalionu strzeleckiego - 1 batalion
  Kowalow Michał - s. Michała - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kowalski Dymitr - s. Zachariasza - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kowalski Karol - s. Marii - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kowalski Michał - s.' Wawrzyńca, - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kowalski Stanisław - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kowczyk Antoni - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kowkiel Jan - s.Wincentego - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Kownacki Leonard - s. Józefa - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 2 plutonu fizylierów - Kompania samodzielna
  Kownacki Piotr - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 1 batalion
  Kownacki Marian - s. Ludwika - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kozakiewicz Konstanty - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kozaruk Mikołaj - - chor. - - - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Kozica Henryk - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kozioł Józef - s. Józefa - por. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca 2 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Kozioł Kazimierz - s. Franciszka - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Kozlik Andrzej - - szer. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - - -
  Kozłowicz Aleksander - s. Bazylego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kozłowski Stanisław - s. Józefa - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Krajnik Tadeusz - s. Michała - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Krak Bogusław - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca 2 plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Krakowiak Eugeniusz - s. Michala - por. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca plutonu telefonicznego kompanii łączności - Sztab
  Krawczewski Bronisław - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Krawiec Jan - s. Michała - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Krawiec Stanisław - s. Tomasza - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kresta Franciszek - s. Jana - sierż. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Krosny Julian - s. Piotra - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Król Bolesław - s. Hipolita - chor. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - Szef wydzialu finansowego (platnik) - Kwatermistrzostwo
  Król Szymon - s, Tomasza - st. sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kruk Jan - s. Dymitra - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Krukierat Marian - - kpr. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Krukowski Jan - s. Franciszka - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Krupnicki Pawel - s. Franciszka - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Krytak Władysław - s. Michała - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kryulec Michał - s. Pawła - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Krzanoski Stanisław - s. Konstantego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Krzanowski Marian - s. Jana - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Krzemieniec Władysław - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Krzemiński Edward - - chor. - - - - Dowódca 1 plutonu rusznic ppanc. - 3 batalion
  Krzyskow Stanisław - s. Wacława - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Krzeszowski Tadeusz - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca 2 plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Krzyszko Witold - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Krzyształowicz Bronisław - s. Józefa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Krzyśko Piotr - s. Adama - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Krzywonsiuk Jan - - chor. - - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - Artyleria
  Krzywulski Jan - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Kubaj Izydor - s. Piotra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kubiak Marian - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 batalion
  Kuc Błażej - s. Franciszka - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Kuc Franciszek - s. Antoniego - sierż. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kuc Stanisław - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kucer Michał - s. Stefana - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Kucharski Henryk - s. Leona - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kuczer Michał - s. Stefana - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Kuczko Józef - s.. Stefana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kuczyński Czesław - s. Józefa - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kuczyński Henryk - s. Michała - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kukiel Bronisław - s. Wacława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kuksiuk Wasyl - s. Włodzimierza - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kuleszow Kuźmna Warfołomiejewicz - s. Warfolomieja - kpt. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - Order Czerwonego Sztandaru - Dowódca 1 batalionu strzeleckiego - 1 batalion
  Kuligowski Zbigniew - - chor. - - - - Szef artyleryjskiego zaopatrzenia pulku - Kwatermistrzostwo
  Kulik Bartłomiej - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kulik Józef - s. Michała - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kulikowski Wojciech - - ppor. - - - - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowawczych - 3 batalion
  Kunik Andrzej - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kurdal Stanisław - s. Władysława - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kurek Eugeniusz - s. Marcina - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Kurenta Stanisław - - sierż. - - - - Dowódca plutonu dział ppanc. 45 mm - 3 batalion
  Kuriata Klemens - s. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kurjata Jan - s. Cyryla - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kurjata Witold - s. Fabiana - kpr. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Kurowski Józef - s. Leona - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kurtycz Bronisław - s. Kazimierza - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kus Tadeusz - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kuszak Władysław - s. Karola - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Kuszewski Władysław - s. Franciszka - plut. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kuśnierz Józef - s. Antoniego - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kutas Kazimierz - s. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kuźnicz Jarosław - s. Antoniego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kwasek Józef - s. Andrzeja - ppar. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Kwasik Stanisław - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kwaśniewski Czesław - - ppor. - - - - Dowódca 2 plutonu rusznic ppanc. - 3 batalion
  Kwiatkowski Franciszek - s. Daniela - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Kwiecień Zenon - s. Feliksa - szer. - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - -
  Kwolek Józef - s. Franciszka - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Lach Wacław - s. Adama - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Lachowicz Józef - s. Alojzego - kpr. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Laskowicz Piotr - s. Józefa - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Laskowski Antoni - - ppor. - - - - Dowódca plutonu saperów - Służby
  Lebejdziejekowski Piotr - s. Ludwika - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Lech Józef - s. Rafała - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca kompanii moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Lechmian Franciszek - s. Piotra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Lemieszczuk Roman - - ppor. - - - - Dowódca plutonu rusznic ppanc. - Kompania samodzielna
  Leonow Anatol - - ppor. - - - - Dowódca 1 plutonu ogniowego - Artyleria
  Leonowicz Eliasz - s. Romana - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Leszczyński Marian - s. Tomasza - - poległ w walkach o Warszawę 6-14.01.1945 - - - -
  Leszczyński Stefan - s. Józefa - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Leszkiewicz Józef - s. Antoniego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Leśniak Franciszek - s. Jana - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Lichacz Bazyli - s. Wincentego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Liman Izaak - - ppar. - - - - Szef wydzialu finansowego (platnik) - Kwatermistrzostwo
  Lingo Antoni - s. Bolesława - bzer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Lipski Wacław - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 1 batalion
  Lipszyc Michał - s. Mojżesza - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Lisiecki Tomasz - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Lisowski Bronisław - s. Michała - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Literowicz Piotr - s. Michała - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Litwin Mieczysław - (ranny) - ppor - - - - Dowódca plutonu ckm - 2 batalion
  Litwin Mieczysław - s. Filipa - st. strz. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Litwin Wincenty - s. Stefana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Litwinowicz Józef - s. Ignacego - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Lubczyk. Władyslaw - - chor. - - - - Dowódca 5 kompanii strzeleckiej - 2 batalion
  Luka Franciszek - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Łaba Tadeusz - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Łabasz władysław - s. Leona - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Łach Józef - - ppor. - - - - Dowódca 2 plutonu rusznic ppanc. - 2 batalion
  Łaska Adolf - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Łaszczuk Piotr - s. Dymitra - plut. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Łaszkiewicz Roman - s. Andrzeja - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Łaszków Jepistan - s. Markusa - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Łatka Eugeniusz - s. Kaspra - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Łazanowski Mikołaj - .s. Mikołaja - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Łęgowicz Roman - s. Kazimierza - por. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Łężny Marian - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Łopaciński Józef - s. Józefa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Łopucki Antoni - s. Wincentągo - ppor. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Łopuski Edmund - s. Władysława - ppor. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - Order Krzyż Virtuti Militari - - Dowódca kompanii ckm - 2 batalion
  Łowkiż Walenty - s. Jarosława - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Łukasiewicz Mieczysław - s. Ignacego - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Łukasik Leon - s. Augustyna - st. strz. - - Krzyż Walecznych - - -
  Łukaszczuk Paweł - - ppor. - - - - Pomocnik szefa sztabu do spraw kwaterunkowych (VI pomocnik szefa sztabu) - Sztab
  Łysenko Michal - - kpt. - - - - starszy lekarz pułku (szef służby sanitarnej) - Służby
  Macek Antoni - s. Jana - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Maciejewski Waclaw - s. Antoniego - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Maciejuk Wiktor - s. Dymitra - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Maciszonek Bronisław - - kpr. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - - -
  Mackiewicz Stanisław - s. Bronisława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Macków Antoni - s. Stanisława - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  MadalewskiBronisław - s. Bronisława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Maftyjewicz Mikolaj - s. Michala - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Magijewski Marian - s. Piotra - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Magnowski Władysław - - ppor. - (ranny) - - - Zastępca dowódcy baterii do spraw polityczno-wychowawczych - Artyleria
  Maj Stanisław - s. Wincentego - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Majewski. Piotr - s. Jana - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Majewski Zdzislaw - s. Franciszka - ppor. - Order Krzyż Grunwaldu III kl. - Krzyż Walecznych - - Dowódca kompanii ckm - 2 batalion
  Majszyk Kazimierz - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Malarow Ignacy - s. Jana - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Felczer kompanii sanitarnej - Służby
  Malarz Tadeusz - s. Michała - por. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - Starszy adiutant batalionu - 2 batalion
  Malczewski Kazimierz - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Malewski Waclaw - s. Jana - st. sierż. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Malingrada Zygmunt - s. Marcina - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Malinowski Leopold - s. Józefa - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Malinowski Michał - s. Franciszka - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Malkiewicz Józef - s. Franciszka - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Małaszewski Grzegorz - s. Timofieja - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Małużny Konstanty - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Mamczyc Edward - s. Jana - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Marcelowicz Bronisław - s. Macieja - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Marcinek Włodzimierz - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 batalion
  Marciniszyn Michał - - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Marciniszyn Stanislaw - s. Jana - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Marcinkowski Mikołaj - s. Bazylego - chor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Marcinkowski Zygmunt - s. Mariana - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Marcuch Waclaw - s. Michała - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Marcyniuk Bazyli - s. Marcina - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Marczyk Kazimierz - s. Władysława - kpr: - - Krzyż Walecznych - - -
  Marecki Mojżesz - s. Kelmana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Markiewicz Piotr - s. Teodora - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Marosz Stefan - - por. - - - - Dowódca kompanii ckm - 2 batalion
  Marszałek Edward - s. Pawła - st. strz. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Martyniuk Paweł - - - poległ w walkach o Warszawę 6-14.01.1945 - - - -
  Martynow Paweł - - ppar. - - - - Szef zao.patrzenia technicznego - Kwatermistrzostwo
  Martyńczuk Aleksander - s. Kazimierza - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Masiuk Józef - s. Piotra - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Maskalow Michal - - par. - - - - Szef PFS - Kwatermistrzostwo
  Masłowski Kazimierz - s. Jana - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Maszkowski Władysław - s. Błażeja - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Matunin Władysław - s. Stanisława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Matuszczyk Józef - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Mazij Stanisław - s. Władysława - kpr. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Mazur Jan - s. Stanisława - szer. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Mazur Józef - s. Karola - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Mazurek Antoni - s. Franciszka - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Mazurek Piotr - s. Michała - 6zer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Merta Kazimierz - s. Leona - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Meszko Stanisław - s. Józefa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Michajłow Michał - s. Józefa - chor. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Michajłow Piotr - s. Józefa - chor. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Michajłow Serafin - (ranny) - chor. - - - - Dowódca plutonu dział opanc. 45 mm - 2 batalion
  Michalski Antoni - s. Antoniego - kpr. . - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Michałowicz Jan - s. Antoniego - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Michałowicz Zygmunt - s. Józefa - kpr. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Michałowski Józef - s. Adama - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Mickiewicz Leonard - s. Stefana - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Mieliński Witold - s. Władysława - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Mielniczyn Bazyli - s. Mikołaja - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Mięki Józef - s. Michała - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Mięsowicz Władysław - s. Jórefa - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Miętki Józef - s. Stanisława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Milaniec Jan - s. Józefa - kipI". - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Milczanowski Julian - s. Ludwika - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Milewski Boleslaw - - ppor. - - - - Dowódca plutonu ckm - 1 batalion
  Minc Hary - - chor. - - - - Dowódca 3 plutonu moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Minz Leon - s. Hersza - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Miodalewicz Kazimierz - s. Jana - st. strz. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Mirosław Bolesław - s. Marcina - szer, - - Krzyż Walecznych - - -
  Missa Władysław - s. Wincentego - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Mistecki Józef - s. Jana - st. szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Miszczańczuk Bronisław - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Miziniak Miohał - s. Wawrzyńca - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Mizotek Kazimierz - s. Jana - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Młyńczak Władysław - s. Ignacego - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Mochij Eugeniusz - s. Michała - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Mokrzycki Edward - s. Władysława - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Monikowski Adam - s. Józefa - plut.,' - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Morawski Jan - s. Józefa - plut. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Morgan Jan - s. Mateusza - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Moroz Stefan - s. Kacpra - por. - - Order Krzyż Grunwaldu III kl. - - -
  Moskal Władysław - s. Marii - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Moskalow Michal - - por. - - - - Dowódca kampanii transportowej - Kwatermistrzostwo
  Motuźny Konstanty - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Mróz Jan - s. Jana - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Mucha Wincenty - s. Wincentego - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Muchortow Serafin - s. Andrzeja - ppor. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - Zastępca dowódcy batalionu do spraw liniowych - 1 batalion
  Muchowski Józef - S. Aleksandra - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Murawski Jan - s. Józefa - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Murczenko Aleksander Nikolajewicz - - ppor. - - - Order Czerwonego Sztandaru - Młodszy technik artylerii - Artyleria
  Murenko Aleksander - - kpt. - - - - Dowódca 3 batalionu strzeleckiego - 3 batalion
  Musiał Wincenty - s. Michała - szer. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Nachyto Władysław - s. Józefa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Nagrodzki Mikołaj - s. Józefa - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Nałęcz-Komornicki Stanisław - s, Franciszka - chor. - Order Krzyż Grunwaldu III kl. - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca 1 plutonu moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Narkiewicz Marian - s. Antoniego - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Naumowicz Franciszek - s. Adama - szer. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Nawoj Józef - s. Andrzeja - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Niebieski Adam - s. Mateusza - szer. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Niechajowicz Michał - s. Michała - kpr. - - - Brązowy Krzyż Zasługi - -
  Nielepa Mikolaj - s. Bazylego - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Niemczyk Błażej. - s. Tomasza - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Niemiec Stanisław - s. Kosmana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Niewiadomski Jan - s. Bogdana - por. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Niewiadomski Janusz - s. Kazimierza - por. - - Krzyż Walecznych - - -
  Niewiadomski Marian - - por. - - - - Dowódca 9 kompanii strzeleckiej - 3 batalion
  Nikodem Ignacy - s. Jana - st. strz. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Nikodem Jan - s. Juliana - szer - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Nikodem Stanisław - s. Wincentego - - poległ w walkach o Warszawę 6-14.01.1945 - - - -
  Nikołajczuk Eliasz - s. Zachara - por. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - Dowódca 1 batalionu strzeleckiego - 1 batalion
  Nohrybecki Władysław - s. Józefa - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Noskowicz Grzegorz - s. Grzegorza - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Nowak Ewelina - c. Wojciecha - bomb. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Nowakowski Bronisław - s. Zygmunta - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Nowakowski Jan - s. :Mateusza - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Nowgorodcew Siergiej - s. Piotra - por. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - - Dowódca 4 kompanii strzeleckięj - 2 batalion
  Nowicki Józef - s.Mikołaja - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Nowicki Władyslaw - s. Jana - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Nowicki Władysław - s. Andrzeja - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Nowotarski Jan - s. Michala - por. - Order Krzyż Grunwaldu III kl. - Krzyż Walecznych - - Dowódca 2 kompanii fizylierów - Kompania samodzielna
  Nuckowski Jan - s.Marcina - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Nuckowski Kazimierz - - - poległ w walkach o Warszawę 6-14.01.1945 - - - -
  Nuckowski Ludwik - s. Józefa - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Obacz Józef - s. Michala - st. sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Och Ludwik - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Oczeretienko Jan - s. Piotra - mjr - - Order Krzyż Grunwaldu III kl. - - Zastępca dowódcy pułku do spraw liniowych -
  Ogiejczyk Józef - - chor. - - - - Dowódca 2 plutonu moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Ogiejczyk Józef - s. Mikolaja - szer. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Olchowka Józef - s. Wincentego - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Olechnowicz Adam - s. Stanisława - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Olechowski Witold - - ppor. - - - - Dowódca plutonu sztabowego kompanii łączności - Sztab
  Oleksiuk Stanisław - s. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Olekszyk Edward - s. Adama - por. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Olszewski Jan - s. Antoniego - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Omielczuk Michał - s. Stefana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Oneszko Władysław - s. Teodora - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Onoszko Adolf - - ppłk - - - - Zastępca dowódcy pułku do spraw liniowych -
  Onyszko Jan - - chor. - - - - Dowódca 1 plutonu transportowego - Kwatermistrzostwo
  Onyszko Jan - s. Franciszka - kan. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Onyszko Władysław - s. Józefa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Opałka Andrzej - s. Franciszka - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Opałka Józef - s. Wojciecha - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Orda Mikolaj - s. Władysława - por. - - - Order Czerwonego Sztandaru - Dowódca baterii moździerzy 120 mm - Artyleria
  Orman Jan - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Osetek Alibirn - s. Wawrzyńca - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Osiecki Jan - s. Andrzeja - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Osiński Bolesław - s. Cezarego - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Osiński Bronisław - s. Feliksa - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Ostapienko Aleksander Michajłowicz - - mjr - - - Order "Wojny w Obronie Ojczyzny" I kl. - Szef sztabu pułku -
  Ostapuk Bazyli - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Ostapuk Włodzimierz - s. Jana - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Ostaszewski Zbigniew - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca 2 plutonu ckm - 2 batalion
  Ostroszkin Timofiej Timofiejewicz - - chor. - - - Order Czerwonej Gwiazdy - -
  Ostrowski Aleksander - .s. Józefa - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Ostrowski Marcin - s. Michała - st. strz. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Ostrowski Marian - s. Piotra - kpr. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Osuch Franciszek - (ranny) - chor. - - - - Dowódca plutonu rusznic ppanc. - Kompania samodzielna
  Oślizło Antoni - s. Jana - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Otroszkin Timafij - - char. - - - - Dowódca plutonu chemicznego. - Służby
  Owsiany Mieczysław - s. Wojciecha - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Ozimek Franciszek - s. Andrzeja - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Pacek Antoni - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Pacek Jan - - ppor. - - - - Dowódca 2 plutonu moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Pacuk Bronisław - s. Józefa - - poległ w walkach o Warszawę 6-14.01.1945 - - - -
  Pakuła Adam - s. Marii - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Palczyński Czesław - s. Władysława' - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Palenica Józef - s. Kazimierza - st. strz. - - Krzyż Walecznych - - -
  Palier-Zagórski - - por. - - - - starszy lekarz pułku (szef służby sanitarnej) - Służby
  Pamula Marian - s. Antoniego - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Panadiuk Jakub - s. Pawła - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Panicz Michał - s. Szczepana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pankiewicz Franciszek - s. Józe!a - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pankiewicz Wladysław - s. Michala - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Parada Kazimierz - - chor. - - - - Dowódca 1 plutonu moździerzy 82 mm - 3 batalion
  Paradiuk Jan - s. Pawła - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Paszkowski Tadeusz - - ppor. - - - - Dowódca 2 plutonu fizylierów - Kompania samodzielna
  Patyniak Julian - s. Stanislawa - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Patys Michał - s. Kazimierza - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Pauk Michal - s. Teodora - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Pawłowicz Jan - s. Boleslawa - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Pawłowski Bernard - s. Marcina - por. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - Dowódca 2 plutonu ckm - 2 batalion
  Pawłowski Bolesław - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pawłowski Stanisław - - plut. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - - -
  Pawłowski Wincenty - s. Michala - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Pawłowski Wladysław - s. Bazylego - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Pazola Michał - s. Antoniego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pączek Stanislaw - s. M. - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Pecharski Jan - s. Józefa - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Pechowicz Zygmunt - - ppor. - - - - Dowódca 2 plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Pelc Edward - s. Ignacego - kpr. - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - -
  Pempus Władysław - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pentełejczuk Bazyli - s. Tadeusza - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Pepel Wincenty - - ppor. - - - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Perchowicz Piotr - - ppor. - - - - Dowódca 1 plutonu rusznic ppanc. - 3 batalion
  Perelmuter Mojżesz - s. Dawida - ppor. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - Dowódca plutonu łączności batalionowej - 1 batalion
  Pertak Stefan - s. Jana - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Peryt Władysław - - por. - - - - Pomocnik szefa sztabu do spraw łączności specjalnej (V pomocnik szefa sztabu) - Sztab
  Petela Wladysław - s. Józefa - chor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Petelczyc Tadeusz - s. Franciszka - chor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Adiutant dowódcy pułku -
  Petes Marian - s. Michała - szer. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Piasecki Władysław - s. Marka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pich Juliusz - s. Michała - kpr. - - - Brązowy Krzyż Zasługi - -
  Pieciut Waclaw - s. Antoniego - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Pieczonka Jan - s. Michała - st. strz. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Piejko Tadeusz - s. Teodora - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pielek Henryk - s. Pawła - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pierzycki Karol - s. Michała - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pieszko Jan - s. Romana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pietrucki Stanisław - s.Władyslawa - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Pietruszka Jan - s. Piotra - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pietruszka Stanisław - s. Antoniego - - poległ w walkach o Warszawę 6-14.01.1945 - - - -
  Pietruszkiewicz Jan - s. Michała - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pigura Stanisław - s.Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pilc Roman - - ppor. - - - - Zastępca dowódcy batalionu do spraw polityczno-wychowawczych - 2 batalion
  Piotrowski Boleslaw - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Piotrowski Franciszek - s. Piotra - sierż. - Order Krzyż Grunwaldu III kl. - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Piotrowski Nikodem - S. Jakuba - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Piotrowski Romuald - s. Henryka - por. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - Dowódca kompanii łączności - Sztab
  Piotrowski Zygmunt - - ppor. - - - - Dowódca kampanii sanitarnej - Służby
  Piotrowski Zygmunt - s. Adolfa - szer. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - (dwukrotnie) - -
  Piskorski Witold - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii rusznic ppanc. do spraw polityczno-wychowawczych - Kompania samodzielna
  Piskozub Franciszek - s.Rudolfa - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Piskozub Władysław - s. Jana - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca plutonu łączności batalionowej - 2 batalion
  Piwniczuk Adam - s. Ławrolą. - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Piwoni Mieczysław - s. Piotra - plut. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Piwowar Stanisław - s. Michala - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pleszczak Franciszek - - sierż. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 1 batalion
  Pleśniarski Władysław - s. Andrzeja - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Plewak Stanisław - s. Józefa - chor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca plutonu łączności batalionowej - 3 batalion
  Plumb Icek - s. Jośka - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Plutecki Marian - s. FranCiszka - chor. - - Krzyż Walecznych - - -
  Płachta Adam - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca plutonu ckm - 3 batalion
  Pławski Wladysław - s. Józefa - plut. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Płozkoń Jan - s. Michała - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Płutecki Marian - (ranny) - chor. - - - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Pochyły Michal - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Poczatek Stanislaw - s. Wojciecha - szer, - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Początek Józef - s. Wojciecha - kpr. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Podgórski Eugeniusz - s. Leopolda - chor. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - Kwatermistrzostwo
  Podgórski Piotr - s. Kazimierza - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Podgórski Piotr - s. Marcina - chor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Podnos Borys - s. Lwa - por. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - Dowódca 3 kompanii strzeleckiej - 1 batalion
  Podorożny Pawel - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Podstawski Seweryn - - ppor. - - - - Tłumacz II stopnia - Sztab
  Pohorski Leon - s. Waleriana - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Pokłoński Anatol - - kpt. - - - - I pomocnik szefa sztabu -
  Polakowski Antoni - s. Mariana - plut. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Pomagel Michał - s. Józefa - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Pomko Franciszek - s. Michała - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Popielarz Wojciech - - szer. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Popko Stefan - s. Jana - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Popławski Antoni - - szer. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - - -
  Popow Jan - - chor. - - - - Dowódca plutonu dział ppanc. 45 mm - 1 batalion
  Poraj Stanisław - s. ALbina - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Poszywaniuk Piotr - s. Emila - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Potoroczyn Piotr - s. Jana - szer.' - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Potraszewski Marian - - kpr. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - - -
  Praktyka Michał - s. Dymitra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Premniow Wasyl - - por. - - - - Inżynier pułku (szef służby inż~ sap.) - Służby
  Prima Justyn - s. Michała - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Pruchnik Stanislaw - s. Jana - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Prystaj Stefan - - ppor. - - - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Prytko Józef - s.Piotra - kpr. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Przesko Jan - s. Emiliana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Przetocki Józef - s. Antoniego - sierż. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Przetycki Leon - - chor. - - - - Dowódca 2 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Przybylski Zbigniew - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Przybysz Konstanty - - - poległ 27.10.1944 - - - -
  Przybyszewski Dionizy - s. Adolfa - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Przygodzki Adam - - kpt. - - - - Dowódca 2 batalionu strzeleckiego - 2 batalion
  Psiurski Jan - s. Wiktora - ppor. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 batalion
  Puchałko Karol - - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Puryj Stanislaw - s. Andrzeja - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Pusz Władysław - s. Franciszka - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Puszet Sulim - s. Henryka - chor. - - Krzyż Walecznych - - -
  Pyclik Wincenty - s. Józefa - chor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca plutonu zaopatrzenia - 2 batalion
  Pyrcz Tadeusz - (ranny) - chor. - - - - Dowódca 2 plutonu ckm - 1 batalion
  Rabic Kazimierz - s. Franciszka - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Raczkowski Antoni - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Raczkowski Jan - s. Wiktora - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Radio Eugeniusz - - szer. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Radiuszkin Teodor - s. Jana - por. - Order Czerwonego Sztandaru - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - -
  Radochoński Bronisław - s. Michala - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Radochoński Ludwik - s. Stanislawa - szer, - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Radziuk Jan - s.: Michała - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Rafalski Emil - s. Konstantego - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Rajch Władysław - s. Władysława - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Rapacki Franciszek - s. Mateusza - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Ratusz Józef - s. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Ratyński Tadeusz - - plut. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 batalion
  Rawiński Michal - s. Adama - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Retkiewicz Edward - s. Wincentego - szer, - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Reut Karol - s. Wincentego - ppor. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - Dowódca kompanii moździerzy 82 mm - 2 batalion
  Riaduszkin Fiodor - - kpt. - (ranny) - - - Zastępca dowódcy batalionu do spraw liniowych - 1 batalion
  Rogdziewicz Leon - s. Adolfa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Rogowski Franciszek - s. Michala - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Roj Teodor - s. Damiana - szer, - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Romanowski Ryszard - s. Jana - plut. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - Krzyż Walecznych - - -
  Romański Stefan - s. Wincentego - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Romuld Mieczyslaw - s. Stanislawa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Roseman Mechrnenn - s. Hersza - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Rostanowski Edward - s. St. - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Rostow-Rudin Lew Naumowicz - - mjr - - - Order Czerwonego Sztandaru - Szef sztabu pułku -
  Rozenborski Jan - s. Klemensa - kan. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Rozwadowski Edmund - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Róg Franciszek - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Róg Józef - s. Franciszka - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Różycki Władysław - s. Józefa - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Ruchała Franciszek - s. Franciszka - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Rudnicki Antoni - s. Frranciszka - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Rudnikiewicz Julian - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Rudomina Stanisław - s. Józefa - szer, - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Rudzil Franciszek - s. Antoniego - szer, - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Rudzynia Wiktor - s. Franciszka - szer, - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Ruszkowski Marceli - s. Feliksa - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Rutkowski Michał - s. Grzegorza - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Ryczkowski Stanisław - s. Stanislawa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Rydzak Władysław - s. Kazimierza - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Rygliszyn Józef - s. Stanislawa - szer, - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Rynkiewicz Piotr - ,s.Władyslawa - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Ryz Ludwik - s. Izydora - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Rzeczycki Wiktor - - szer. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Rzępoluch Stanisław - - ppor. - - - - Dowódca 3 plutonu ckm - 2 batalion
  Sadowski Kazimierz - s. Ludwika - ppor. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - Dowódca 2 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Sadowski Piotr - s. Piotra - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Sadowski Stanislaw - s. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Sadowy Alojzy - s. Teofila - kpr. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Sak Dawid - s. Natana - chor. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - Dowódca 2 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Sala Franciszek - s. Piotra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Saluk Stefan - - kpr. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Sałata Czesław - s. Józefa - st. strz. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - -
  Samowski Hieronim - s. Z - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Samowski Piotr - s. Michała - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Sanak Józef - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Sanczuk Józef - s. Piotra - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Sanczun Stefan - s. Teodora - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Sankiewicz Bolesław - s. Wincentego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Sanocki Jan - s. Franciszka., - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Saramcze Stanisław - s. Wincentego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Sarnowski Edward - - ppor. - - - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Sawczenko Aleksander - s. Wasyla - ppor. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dowódca 1 plutonu ogniowego - Artyleria
  Sawicki Henryk - s. Adama - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Sawietaje Jan - s. Józefa - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Sebestyjański Jan - s. Jakuba - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Segołow Władyslaw - s. Aleksandra - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Order "Wojny w Obronie Ojczyzny" I kl. - -
  Seliwerstow Konstanty - - ppłk - - - - Dowódca pułku -
  Sen Alojzy - s. Jana - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Senior Józef - - chor. - - - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Sereńcza Stanislaw - s. Wincentego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Serwaczek Jan - s. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Serwaczek Szymon - s. Macieja - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Serwadczak Jan - s. Franciszka - st. strz. - - Krzyż Walecznych - - -
  Sęk Zdzisław - (poległ) - ppor. - - - - Dowódca kompanii ckm - 1 batalion
  Sidorowicz Longin - S .Józefa - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Siemianczuk Józef - - szer. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Siemionow Mitrofan - s. Jewdokima - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Sienkiewicz Jan - s. Antoniego - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Sierachan Wacław - s. Piotra - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Sieradzki Sylwester - - chor. - - - - Dowódca plutonu łączności batalionowej - 2 batalion
  Sierow Michal - s. Zotowa - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Sierzański Zygmunt - s. Wincentego - kpr. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Sierżant Piotr - s. Eliasza - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Sierżant Stanisław - . Wojciecha - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Silipicki Mieczysław - - kpr. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - - -
  Siodłowski Edward - s. Feliksa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Sirenko Władimir Siemionowicz - - chor. - - - Order "Wojny w Obronie Ojczyzny" I kl. - Dowódca 2 plutonu ogniowego - Artyleria
  Siwak Michał - s. Karola - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Skiba Ludwik - s. Michała - plut. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Skolarczyk Tadeusz - s. Piotra - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Skonecki Mieczysław - s. Jana - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Skotny Józef - s. Andrzeja - sierż. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Skowroński Jan - s. Juliana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Skowroński Marian - s. Stanisława - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Skrajnowski Mieczysław - s. Michała - chor. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - Dowódca plutonu łączności batalionowej - 1 batalion
  Skrobiudulski Marian - s. Mariana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Skubisz Władysław - s. Marcina - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Skurczyński Andrzej - - sierż. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Skwarek Władysław - s. Jana - pchor. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Sloskin Grzegorz - s. Ignacego - por. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca kampanii transportowej - Kwatermistrzostwo
  Słoboda Aleksander - s. Michała - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Słowiński Feliks - - chor. - - - - Dowódca 2 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Słowiński Teofil - s. Józefa - chor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Smikunow Jerzy - - mjr - - - - Kwatermistrz pulku - Kwatermistrzostwo
  Smirnow Jan - - por. - (.ranny) - - - Dowódca 4 kompanii strzeleckięj - 2 batalion
  Smotrecki Kazimierz - - szer. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Smuczek Grzegorz - s.' Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Sobczyk Adolf - s. Władysława - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Sobkow Michal - s. Adama - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Sobkowicz Bronisław - s. Franciszka - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Sobol Henryk - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Sobolewski Bazyli - s. Feliksa - plut. - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - -
  Sobolewski Feliks - s. Władysława - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Sobolewski Jan - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 3 batalion
  Socha Bolesław - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Socha Jan - - szer. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Socha Józef - s. Władysława - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Soczyński Franciszek - - ppor. - - - - Dowódca plutonu rusznic ppanc. - Kompania samodzielna
  Sojka Stefan - - szer. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Sojko Józef - s. Ewortowica - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Sokołow Fotiej - - chor. - - - - Dowódca plutonu sanitarnego - 3 batalion
  Sokołowski Jan - s. Antoniego, - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Sokołowski Józef - s. Franciszka - plut. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Sokół Kazimierz - s. Franciszka - ppor. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - Dowódca 2 plutonu rusznic ppanc. - 3 batalion
  Solecki Jan - s. Józefa - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Solik Bolesław - s. Tadeusza - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Soliński Michał - s. Bazylego, - kan. - - Krzyż Walecznych - - -
  Sosnowski Cezary - s. Adama - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Sośnicki Franciszek - s. Antoniego, - szer, - - Krzyż Walecznych - - -
  Sówak Józef - s. Franciszka - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Spaczyński Józef - - ppor. - - - - Dowódca plutonu ckm - 3 batalion
  Stachura Czesław - s. Emila - sierż. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - -
  Stachura Leon - s. Józefa - kpr. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Stachura Tadeusz - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Stachurski Jan - - par. - - - - Szef wydzialu finansowego (platnik) - Kwatermistrzostwo
  Staczek Henryk - s. Henryka - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Stajnowski Józef - s. Szymona - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Stanicki Bronisław - s. Józefa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Staniułan Wacław - s. Mateusza - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Stankiewicz Władysław - s. Antoniego, - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Stanko Franciszek - s. Błażeja - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Stankowski Maksymilian - - kpr. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - - -
  Starańczuk Franciszek - s. Władysława - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Staroszewski Józef - s. Michala - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Starus Jan - s. Wiktora - chor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Stasiaczek Józef - s. Antoniego - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Stasicki Jan - s. Piotra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Stasiewicz Jan - s. Ludwika - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Stec Jan - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca plutonu ckm - 1 batalion
  Stefański Franciszek - s. Józefa - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Steliga Kazimierz - s. Witolda - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Stepkowski Jan - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Strachowski Teofil - s. Aleksandra - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Straus Jan - (ranny) - chor. - - - - Dowódca 3 plutonu ogniowego - Artyleria
  Strąg Władyslaw - s. Józefa - sierż. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Strojny Franciszek - s. Pawła - - poległ w walkach o Warszawę 6-14.01.1945 - - - -
  Strug Eugeniusz - - ppor. - - - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Strugało Antoni - s. Jakuba - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Strzeżecki Wacław - s. Józefa - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Strzyż Stefan - s. Jana - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Sturmwind Józef - s. Chaima - chor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Styś Władysław - s. Franeiszka - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Suchalak Edward - s. Wincentego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Suchodolski Marian - s. Józefa - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Suczkow Aleksander - s. Aleksego - ppor. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dowódca 1 kompanii fizylierów - Kompania samodzielna
  Sukniak Tadeusz - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spr. polityczno-wychowawczych - 2 batalion
  Sulima Eustachy - s. Pawła - kpr. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Sułek Aleksander - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 1 batalion
  Sułtan Jan - s. Mikołaja - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Suszkow Aleksander Aleksandrowicz - - ppor. - - - Order Czerwonej Gwiazdy - -
  Sychowski Wergiliusz - s. Stanisława - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 2 plutonu fizylierów - Kompania samodzielna
  Syryga Konstanty - s. Antoniego - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Szadziuk Roman - - chor. - - - - Instruktor propagandy -
  Szajdziuk Pawel - s. Aleksandra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Szakun Władysław - s. Wasyla - por. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Order "Wojny w Obronie Ojczyzny" I kl. - Szef artylerii pułku - Artyleria
  Szakura Franciszek - s. Adama - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Szalak Zygmunt - - ppor. - (ranny) - - - Dowódca 2 plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Szaleniec Stanisław - s. Franciszka - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Szames Rywik - s. Wolfa - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Szamotko Konstanty - s. Terentego - chor. - - Order Krzyż Virtuti Militari - Krzyż Walecznych - Dowódca plutonu zwiadu pieszego - Sztab
  Szaranowski Władysław - s. Franciszka - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Szargowicz Jan - s. Józefa - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Szaśkowski Bazyli - s. Tomasza - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Szawroński Józef - - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Szczepanowicz Ryszard - s. Wladysława - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Szczepański Franciszek - s. Kaspra - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Szczurek Edward - s. Pawła - kpr. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Szczygielski Stanisław - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Szehyński Stanisław - s. Marcina' - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Szerniewicz Albert - s. Stefana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Szerszeń Henryk - s. Władysława - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Szeterlak Władysław - s. Ludwika - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Szewczyk Piotr - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Szkarłupa Piotr - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - -
  Szmid Karol - - chor. - - - - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 2 batalion
  Szmigelski Stefan - s. Jerzego - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Szołek Tadeusz - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Szozda Franciszek - - ppor. - - - - Dowódca plutonu zaopatrzenia (gospodarczego) - 1 batalion
  Szparkowski Ignacy - s.' Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Szpetecki Stanisław - s. Juliana - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Szpunar Wojciech - - ppor. - - - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Szramiak Bronisław - s. Józefa - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Sztajn Munisz - s. Jakuba - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Szturmwid Józef - - chor. - - - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Szuba Edward - s. Wincentego - sierż. - - - Brązowy Krzyż Zasługi - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” -
  Szuc Szymon - s. Zygmunta - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Szukowski Wiktor - s. Józefa - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Szulklaper Leon - s. Grzegorza - chor. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - Krzyż Walecznych - - Zastępca dowódcy kompanii rusznic ppanc. do spraw polityczno-wychowawczych - Kompania samodzielna
  Szulski Józef - s. Ignacego - szer. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Szumigalski Franciszek - s. Pawła - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Szurdak Michał - s. Stefana - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Szwabczyński Waclaw - s. Mikołaja - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Szwec Mjkołaj - s. Stefana - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Szwed Paweł - s. Karola - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Szydełko Józef - s. Antoniego - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Szymański Stefan - s. Pawła - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Szymkaruk Jan - s. Jewtychiejusza - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Szymkow Grzegorz - s: Józefa - st. strz, - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Szymków Piotr - s. Antoniego - kpr. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Szymura Ryszard - (ranny) - chor. - - - - Dow odca 2 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Szyszlak Paweł - s. Andrzeja - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Śledziński Stanisław - s. Jakuba - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Śliwonik Jan - s. Bazylego - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Śmietana Eugeniusz - s. Juliana - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Śniatecki Edward - s. Michała - kan. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Środa Bolesław - s. Bazylego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Świderski Antoni - s. Alberta - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Świetlicki Kazimierz - s. Stanisława - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Świetlicki Klemens - s. Jana - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Świetlicki Stanisław - s. Mikołaja - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Świetlicki Władysław - s. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Święcicki Edward - s. Augusta - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Święcicki Stanisław - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Świtalski Kazimierz - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Tabak Jan - s. Wojciecha - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Tajtelbaum Rachetuel - s. Szaji - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Talko Dominik - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Tanczyk Antoni - s. Sylwestra - sap. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Taraszkiewicz Edward - s. Adama - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Tarniowy Michał - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Tatur Wacław - s. Wincentego - kor. - - Krzyż Walecznych - - -
  Tchórzewski Zygmunt - s. Edwarda - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Tenczar Adam - s. Stanisława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Terlikowski Jan - s. Piotra - ppor. - (ranny) - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca 2 kompanii strzeleckiej - 1 batalion
  Tołkacz Teodor - s. Charytona - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Tomaka Michał - s. Michała - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Tomaszewicz Józef - s. Aleksandra - kpr. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Tomaszewski Jan - s. Wiktora - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Tomaszewski Michał - s. Antoniego - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Tomczonek Piotr - s. Juliana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Tomkow Jan - s, Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Tomza Bolesław - s. Marcina - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Trochonowicz Bronisław - - szer. - poległ przy forsowaniu Odry i Starej Odry 19 - 20.04.1945 r. - - - -
  Trojanowski Zbigniew - s. Rudolfa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Trubiłowicz Adam - s. Mikołaja - st. strz. - - Krzyż Walecznych - - -
  Trybalski Mieczysław - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Trywoszkiewicz Mikołaj - s. Piotra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Trzciński Bronisław - s. Michała - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Trzciński Michał - s. Mikołaja - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Tumiłowicz Bronisław - s. Antoniego - kpt. - - Krzyż Walecznych - - -
  Turczynowicz Jan - s.Feliksa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Turczynowicz Lucjan - s. Kajetana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Turopolski Bronisław - s. Adama - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Turożynowicz Lucjan - s. Kajetana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Tutak Wiktor - - ppor. - - - - Dowódca 3 plutonu ckm - 1 batalion
  Twardowski Feliks - s. Ludwika - sierż. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Twardowski Karol - s. Juliana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Tylkowski Zenon - - ppor. - - - - Dow odca 2 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Tymiński Antoni - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Tynkiewicz Eugeniusz - s. Józefa - sierż. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Tynkiewicz Mikołaj - s. Józefa - plut. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Ukleja Henryk - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Urban Józef - s. Aleksandra - kpr. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Urban Stanisław - s. Alfonsa - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Urbanowicz Ludwik - - ppor. - - - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Urbański Kazimierz - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Uryc Władysław - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Uzorka Stanisław - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - (dwukrotnie) -
  Wabiszewicz Konstanty - s. Ignacego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wach Jan - s. Mikołaja - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wacłanowicz Michał - - kpr. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Wal Henryk - s. Wawrzyńca - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Walczak Stanisław - s. Grzegorza - st. sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Walczyszyn Antoni - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wanat Józef - s. Jana - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wardeński Jerzy - (ranny) - ppor. - - - - Starszy adiutant batalionu - 3 batalion
  Waryszyn Piotr - s. Józefa - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Wasiewicz Józef - s. Mateusza - plut. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Wasiljew Grzegorz - - por. - - - - Pomocnik szefa sztabu do spraw ewidencji (IVpomocmk sztabu) - Sztab
  Wasiljew Leon - s. Adama - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Wasin Jan - - ppor. - - - Order "Wojny w Obronie Ojczyzny" I kl. - Szef rusznikarni - Artyleria
  Wasławowicz Wladysław - s. Kazimierza - st. strz. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Waszkiewicz Adolf - s. Aleksandra - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Wawryszyn Paweł - s: Stefana - kpr. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Wawryszyn Piotr - s. Józefa - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wawrzyszyn Jan - s. Michała - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wawrzyszyn Kazimierz - s. Jakuba - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wąsowicz Adam - s. Albina - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Weherowicz Wiiulysław - - ppor. - - - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Wengier Stefan - s. Teodora - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wengłowski Hipolit - s. Feliksa - szer. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Werchowicz Wladyslaw - s. Piotra - ppor. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Wereniuk Karol - s. Justyna - sierż. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Weres Konstanty - s. Adama - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wertepny Marian - s. Jana - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Wesołowski Marian - s. Adama, - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wiciński Czeslaw - s. Antoniego - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wieczer Aleksander - s: Piotra - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Wieczer Włodzimierz - s. Jana - plut. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wieczorek Zygmunt - s. Zygmunta - ppor. - Order Krzyż Virtuti Militari - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - Dowódca 3 plutonu fizylierów - Kompania samodzielna
  Wieleszczyński Leon - s. Jakuba - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wieloch Antoni - s. Wawrzyńca - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Wiertel Jan - s. Władysława - st. strz. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wierzbicki Jan - s. Franciszka - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Wierzbowiecki Paweł - s. Karola - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Więcek Stanisław - s. Jana - chor. - (ranny) - Krzyż Walecznych - - Dowódca 3 kompanii strzeleckiej - 1 batalion
  Wikryński Zygmunt - s. Grzegorza - plut. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Wilczyk Władysław - s. Jana - szer. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Wilgosz Józef - s.. Piotra - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Wilk Teodor - s. P. - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Wilk Wojciech - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Willer Paweł - - chor. - - - - Dowódca 1 plutonu ckm - 1 batalion
  Winczura Jan - s. Stanisława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Winczura Stanisław - s. Piotra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wiszniowski Józef - s. Jana - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wiśniewski Jan - s. Józefa - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wiśniewski Wacław - s. Pawła - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Wiśniowski Józef - s. Jana - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Włodyczuk Bazyli - s. Maksyma - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Włochowicz Kazimierz - - ppor. - - - - Dowódca 2 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Wnnicki Jaroslaw - (ranny) - chor. - - - - Dowódca 2 plutonu moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Wnukow Michal - - ppar. - - - - Szef OWS - Kwatermistrzostwo
  Wojczuk Piotr - s. Michała - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Wojnarowicz Jan - s. Piotra - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wojnarowicz Władysław - s. Józefa - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Wojtaszewski Jan - s. Józefa - kpr. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wojtaszkow Michał - s. Bazylego - st. sierż. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wojtowicz Władysław - s. Dominika - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wokrój Tadeusz - s. Albina - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wolf Tadeusz - s. Jana - por. - - - Order Czerwonej Gwiazdy - Zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych - 1 batalion
  Wołański Eugeniusz - s. Rudolfa - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Wołkow Kuźma - s. Stefana - por. - - Krzyż Walecznych - - Pomocnik szefa sztabu do spraw ewidencji (IVpomocmk sztabu) - Sztab
  Wołochowicz Kazimierz - s. Jana - ppor. - - Krzyż Walecznych - - -
  Wołosiewicz Józef - s. Józefa - szer. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wołowicz Bronisław - s. Antoniego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wołowski Maciej - s. Michała - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Wosek Wojciech - s. Józefa - kpr, - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Woźniak Jan - s. Stanisława - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Woźnierko Jan - s.Józefa - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Wójcik Jan - s. Albina - kpr. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wójcik Marian - s. Wojciecha - plut. - - Krzyż Walecznych - - -
  Wójcik Michal - s. Jana - szer. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Wroński Konstanty - s. Ignacego - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wróbel Bronislaw - s. Jana - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wróbel Marcin - s. Walentego - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wróbel Michał - s. Franciszka - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Wróbel Michał - s. Michała - kpr. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - -
  Wróblewski Bartłomiej - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Wróblewski Franciszek - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Wróblewski Leonard - - sierż. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Wróblewski Stefan - s. Stanisława - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Wróblewski Władysław - s. Jana - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Wygoda Jan - s. Dawida - ppor. - (ranny) - - Order Czerwonej Gwiazdy - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Wyrobek Mieczysław - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca 3 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Wyrwicz Piotr - - chor. - - - - Dowódca plutonu ckm - 2 batalion
  Wysocki Stanislaw - s. Witolda - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Wysocki Waldemar - s. Marcina - kpr. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - Krzyż Walecznych - (dwukrotnie) - -
  Wysocki Włodzimierz - s. Włodzimierza - por. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca kompanii rusznic ppanc. - 3 batalion
  Wyszomirski Szymon - s. Józefa - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - , (dwukrotnie) -
  Wytrykosz Józef - s. Andrzeja - kpr. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Zaborski Czesław - s. Kazimierza - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Zachary Władysław - s. Stanisława - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Zachowicz Józef - s. Alojzego - plut. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Zachwiej Mieczyslaw - - szer. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Zacierka Błażej - s. Bartłomieja - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Zając Jan - s. Ignacego - szer. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Zając Wojciech - s. Jana - szer. - poległ w Kołobrzegu 8 - 18.03.1945 r. - - - -
  Zajcew Mikołaj - s. Wasyla - kpt. - - Krzyż Walecznych - Order Czerwonego Sztandaru - I pomocnik szefa sztabu -
  Zajdel Edward - s. Kazimierza - ppor. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - Dowódca 3 plutonu stmeleckiego - 1 batalion
  Zajdel Jan - s. Franciszka - por. - Order Krzyż Grunwaldu III kl. - Krzyż Walecznych - - -
  Zajdenberg Dawid - s. Mojżesza - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Zajfen Jojne Leib - s. Eli - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Zakopiec Michał - s. Aleksandra - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Zakrzewski Waclaw - (.ranny) - ppor. - - - - Dowódca 3 plutonu ckm - 1 batalion
  Zalewski Bronisław - s. Tomasza - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Zalewski Stanisław - s. Tomasza - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Zamieńczuk Kazimierz - s. Wincentego - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Zamoszczyński Aleksander - s. Seweryna - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Zamościński Aleksander - s. Sewera - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Zasławski Ryszard - (ranny) - ppor. - - - - Dowódca 3 plutonu fizylierów - Kompania samodzielna
  Zatylny Michał - s. Franciszka - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Zawacki Stanisław - s. Stanisława - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Zawadowicz Kazimierz - s. Jana' - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Zawadzki Julian - s. Szczepana - kpr. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Zawadzki Wiktor - - ppor. - - - - Dowódca 2 plutonu strzeleckiego - 1 batalion
  Zawilski Adam - - por. - - - - Młodszy lekarz kompanii sanitarnej - Służby
  Zawilski Adam - s. Boleslawa - szer. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Zborowski Edward - s. Franciszka - ppor. - - Krzyż Walecznych - - Dowódca 2 plutonu rusznic ppanc. - 2 batalion
  Zdobylak Marian - s. Józefa - kpr. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Zdrzałka Tadeusz - s. Pawła - szer. - - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - -
  Zdziebło Józef - s. Tomasza - chor. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Zejdel Jan - - por. - - - - Dowódca 1 plutonu strzeleckiego - 3 batalion
  Zembrowski Mieczysław - s. ,Adolfa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Zieleniak Jan - - chor. - - - - Dowódca 2 plutonu strzeleckiego - 2 batalion
  Zieliński Feliks - s. Władysława - szer. - poległ pod Wierzchowem 2 - 3.03.1945 r. - - - -
  Zieliński Jan. - - kpr. - poległ w rejonie Berlina i nad Łabą 22.04 - 3.05.1945 r. - - - -
  Zieliński Stanisław - - mjr - (ranny) - - - Zastępca dowódcy pułku do spraw liniowych -
  Ziemiański Witold - s.Stanisława - kpr. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Zimet Mojżesz - s. Izaaka - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Zimet Mojżesz - s. Chaima - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Zimler Izaak - s. Hana - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Ziober Kazimierz - s. Bartłomieja - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Ziomek Tadeusz - s. Jana - kpr. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Ziutkowski Stanisław - s. Piotra - kpr. - - Krzyż Walecznych - - -
  Złocki Antoni - - ppor. - - - - Dowódca kompanii moździerzy 82 mm - 1 batalion
  Złotkowski Franciszek - s. Jana - szer. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Zuba Franciszek - s. Stanisława - sierż. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Zubel Franciszek - s. Michała - plut. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Zych Mieczysław - - por. - - - - Dowódca 2 plutonu fizylierów - Kompania samodzielna
  Zygadło Kazimierz - s. Franciszka - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Zygmunt Adam - s. Antoniego - kpr. - Krzyż Walecznych - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Zysk Stanisław - s. Bolesława - st. strz. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Zyszkowski Ludwik - s. Michała - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Żarski Władysław - s. Józefa. - sierż. - - Krzyż Walecznych - - -
  Żółkowski Józef - s. Adama - kpr. - - Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" - - -
  Żuczeńczyk Antoni - s. Wladysława - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Żuczyński Tomasz - s. Antoniego - szer. - - Krzyż Walecznych - - -
  Żujewski Witold - s. Aleksandra - szer. - poległ pod Wielbokami 13 - 20.02.1945 r. - - - -
  Żuk Jan - - ppor. - - - - Dowódca 3 plutonu fizylierów - Kompania samodzielna
  Żuk Józef - s. Franciszka - kpr. - poległ pod Iłowcem 7 - 8.02.1945 r. - - - -
  Żukow Siergiej - - kpt. - - - - Dowódca baterii dział 76 mm - Artyleria
  Żukowski Grzegorz - - sier. - - - - Dowódca plutonu sztabowego kompanii łączności - Sztab
  Żukowski Stanisław - s. Antoniego - sierż. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Żukowski Władysław - s. Walentego - szer. - - Krzyż Walecznych - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Żułkiewicz Jan - s. Michała - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
  Żwakieta Władysław - s. Franciszka - plut. - poległ w walkach pod Nadarzycami 2-5.02.1945 r. - - - -
  Żytyński Ludwik - s. Józefa - szer. - - - Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” - -
   


  Źródło: "14 pp dotarł do Łaby  - Wspomnienia uczestników walki
  SUPLEMENT  Ciechanowicz Arkadiusz

   
  - Służył w ww. jednostce od 25.12.1944 - 12.06.1945 - w składzie 14 PP 6DP 1AWP - d-ca drużyny fizylierów - kapral, odznaczony brązowym medalem "Zasłużonym na polu chwały", ranny pod miejscowością Friesack.
  18.08.1944 - powołany do Wojska Polskiego (RKU Nowa Mysz)
  18.04.1944 - 25.12.1944 - Szkoła Podoficerska w Białymstoku
  25.12.1944 - 12.06.1945 - na froncie w składzie 14 PP 6DP 1AWP - d-ca drużyny fizylierów - kapral
  12.06.1945 - 30.10.1945 - Ofierska Szkoła 1AWP - Zagórze (Gryfice)
  09.11.1945 - mianowany na stopień chorążego w korpusie oficerów piechoty
  30.10.1945 - 02.05.1946 - 34 BPP 8DP - d-ca plutonu moździerzy 82 mm -
  02.05.1946 - 02.05.1947 - Ofierska Szkoła Piechoty nr 2 w (Zagórze) Gryfice
  02.05.1947 - służba w Praskim Pułku Piechoty d-ca plutonu moździerzy - chorąży
  20.04.1948 - wniosek awansowy na stopień podporucznika
  19.10.1948 - wniosek o przeniesienie z zajmowanego stanowiska d-ca plutonu możdzierzy 1 PP 1 DP  na dowódce plutonu strzeleckiego  16 Batalionu Wartowniczego (Warszawa).
  01.11.1948 - d-ca  plutonu strzeleckiego  16 Batalionu Wartowniczego 1 Praski Pułk Piechoty
  24.12.1944 - 12.06.1945 - 14 PP 6DP - d-ca drużyny fizylierów - kapral
  30.10.1945 - 02.05.1946 - 34 PP 8DP - d-ca plutonu moździerzy 82 mm - 3 pluton 1 komp. - chorąży
  02.05.1947 - 1 Praski Pułk Piechoty 1DP - d-ca plutonu możdzierzy 82 mm - chorąży
  01.11.1948 - 16 Batalion Wartowniczy 1 Praskiego PP (JW 2341 - Wa-Wa) - dowódca plutonu - ppor.
  20.05.1949 - przeniesienie do rezerwy
   
  19.04.1945 - ranny w nogi (FRYZAK - FRIESACK)
  od 10.05.1948 do 22.06.1948 - pobyt w szpitalu wojskowym na oddziale laryngologicznym

  Medale i odznaki -
  "Zasłużonym na polu chwały" - (brąz) - 19.07.1945 rozkaz personalny nr 0224 - st.strz.pchor. Arkadiuszowi Ciechanowiczowi.
  odznaka "Grunwald -Berlin-1410-1945" -
  bardzo prawdopodobne - "Za Warszawę", "Za Odrę, Nysę, Bałtyk", "Zwycięstwo i Wolność"...
  Radziecki Medal „Za Pobiedu nad Giermanijej w Wielikoj Otczestwiennoj Wojnie 1941-1945” –
  nadany uchwałą Prezydium Rady Najwyższej ZSRR 15 kwietnia 1946 r., 
  służył w
  - 14 Kołobrzeski Pułk Piechoty, 6 Pomorska Dywiazja Piechoty, 1 Armia Wojska Polskiego.
  - 34 Budziszyński Pułk Piechoty, 8 Drezdeńska Dywizja Piechoty, 2 Armia WP,
  - 1 Praski Pułk Piechoty, 1 Dywizja Piechoty im. T.Kościuszki, 1 Armia WP,

  inf. Mirek Ciechanowicz 25.04.2009 r.
   


  15 październik 2007 r. - 25 kwiecień 2009 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005