<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Więźniowie polit. lat 1945 - 56

 • Więźniowie polityczni w CWK we Wronkach, Rawiczu i ZK Poznań - nazwiska A - F
 • Więźniowie polityczni w CWK we Wronkach, Rawiczu i ZK Poznań - nazwiska G - J
 • Więźniowie polityczni w CWK we Wronkach, Rawiczu i ZK Poznań - nazwiska K - Ł
 • Więźniowie polityczni w CWK we Wronkach, Rawiczu i ZK Poznań - nazwiska M - O
 • Więźniowie polityczni w CWK we Wronkach, Rawiczu i ZK Poznań - nazwiska P - R
 • Więźniowie polityczni w CWK we Wronkach, Rawiczu i ZK Poznań - nazwiska S - Ś
 • Więźniowie polityczni w CWK we Wronkach, Rawiczu i ZK Poznań - nazwiska T - W
 • Więźniowie polityczni w CWK we Wronkach, Rawiczu i ZK Poznań - nazwiska Z - Ż
 • ......
 • Wykaz osób zmarłych w ZK Rawicz i Oddz. w Miejskiej Górce w latach 1939 - 1956
 • Więzienia białostockie 1944-1956 i „Obława Augustowska”

 • Więzienia białostockie 1944-1956 i

  „Obława Augustowska”
  Redakcja dziękuję Panom dr. Marcinowi Zwolskiemu i prok. Zbigniewowi Kulikowskiemu
   za materiały i zezwolenie na publikację.  Zwróćmy Twarze Pomordowanym - działanie patriotyczno - genealogiczne


  Publikujemy po raz pierwszy w Internecie trzy listy: zamordowanych i zmarłych w więzieniach dawnego województwa białostockiego oraz lista zaginionych w „obławie augustowskiej”. Przypominają społeczeństwu z imienia i nazwiska ofiary zbrodni komunistycznych, ale co może ważniejsze dają szansę na identyfikację szczątków doczesnych tych osób przez odnalezienie ich rodzin genetycznych i nakłonienie ich do przekazania materiału genetycznego do przyszłych porównań z odnalezionymi szczątkami w "dołach śmierci".
  Dwie pierwsze listy związane z więzieniami w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Łomży dają już możliwość porównań genetycznych, gdyż pod kierunkiem prof. Szwagrzyka odkryto pierwsze miejsce pochówku i dalsze prace ruszają właśnie teraz. Trzecia lista dotycząca największej ilościowo zbrodni dokonanej przez Sowietów już po zakończeniu wojny w lipcu 1945 zwanej także Małym Katyniem, zawiera dane do porównań na czas przyszły, jeśli odnajdzie się miejsce pochówku, bo nie ma żadnych pewnych miejsc a tylko hipotezy, które kolejno teraz będą sprawdzane.
  Niektórzy genealodzy odnajdą być może brakujące ogniwa do swoich poszukiwań i wykorzystując nasze metody pozwolą na ustalenie żyjących rodzin tych osób.
  Publikacja w Internecie pozwala na przekazanie danych do genealogów z całego obszaru Polski i nie tylko Polski, bo przecież rodziny zamordowanych po ponad pół wieku nie mieszkają tylko w woj. podlaskim, a działania Oddziałowej Komisji ograniczają się do spotkań w różnych miejscowościach tego województwa.
  W komunikacie podanym poniżej są dane kontaktowe, ale pracownicy IPN proszą o kontaktowanie się z nimi tylko w przypadkach pewnych a nie hipotezach. Podkreślają także, że to, co publikujemy może być z błędami i nie zawierać wszystkich osób zamordowanych.

  opracowali : Jerzy Hykiel oraz Janusz Stankiewicz  Z Komunikatu Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku – o pobieraniu materiału biologicznego do badań DNA:

  Od końca lutego 2014 na terenie woj. podlaskiego  „... pracownicy IPN Oddziału w Białymstoku realizują czynności pobierania materiału biologicznego do przyszłych badań DNA. Materiał biologiczny będzie pobierany w ramach śledztwa prowadzonego w sprawie „Obławy Augustowskiej” oraz w śledztwie prowadzonym w sprawie popełnionych w białostockim więzieniu zabójstw członków polskich organizacji niepodległościowych oraz zabójstw innych osób tam osadzonych. Materiał biologiczny będzie pobierany tylko od tych osób, które wyrażą na to zgodę. Pobieranie materiału biologicznego do badań DNA polega na pobraniu wymazu z policzków i jest to zabieg całkowicie bezbolesny. Zebrany materiał biologiczny zostanie następnie wysłany do Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Taki materiał biologiczny do przyszłych badań DNA mogą oddać także osoby, które swoich najbliższych straciły podczas okupacji niemieckiej... Osoby, które chcą, aby materiał biologiczny do badań DNA został pobrany w ich miejscach zamieszkania, proszone są o kontakt pisemny lub telefoniczny z Oddziałową Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.

  Adres: Instytut Pamięci Narodowej
  Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
  przeciwko Narodowi Polskiemu
  w Białymstoku

  15-637 Białystok
  ul. Warsztatowa 1 A
  tel. 085.66.45.790, fax. 085.66.45.799
  e – mail
  danuta.pawlowicz@ipn.gov.pl 


  Zamieszczamy:

  1. lista zmarłych w więzieniu w Białymstoku z książki M. Zwolski, Więzienie w Białymstoku w latach 1944–1956, Białystok 2011

  2. lista wyroków śmierci wykonanych na terenie woj. białostockiego (więzienia Białystok, Ełk, Suwałki, PUBP w Łomży oraz w terenie) (z katalogu „W imieniu Rzeczypospolitej...” Skazani na karę śmierci w woj. białostockim w latach 1944-1956. Katalog wystawy, Białystok 2006).

  3. Lista osób zamordowanych podczas „Obławy Augustowskiej”(udostępnione przez Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku)

  Listy są niekompletne i ulegają ciągłym modyfikacjom.

     Lista zmarłych w więzieniu w Białymstoku

  (z książki M. Zwolski, Więzienie w Białymstoku w latach 1944–1956, Białystok 2011)


   

  Nazwisko i imię - - (lat) - Data zgonu - Przyczyna zgonu (według dokumentów)

  Antkiewicz Franciszek - - 19 - 9 VII 1945 r. -

  Bojarski Stefan - - 43 - 26 IX 1945 r. - wada serca, wylew krwi do mózgu (według dokumentacji cmentarnej: skręt kiszek i osłabienie mięśnia sercowego)

  Borowski Paweł - - - 10 XI 1950 r. -

  Berensztejn Brunon - - 22 - 20 XII 1945 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej: gruźlica jelit)

  Brzostek Edward - - - 18 V 1946 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej zmarł 20 maja 1946 r.)

  Chmielowski Maksymilian - - 59 - 20 XII 1949 r. - „starość”

  Cylwik Henryk - - 19 - 17 I 1947 r. - postrzał czaszki (według dokumentacji cmentarnej zmarł 16 I 1947 r.)

  Denisiuk Paweł - - - 5 VI 1946 r. - śmierć naturalna

  Duchnowski Antoni - - 65 - 12 V 1948 r. -

  Dudka Jan - - 54 - 21 IX 1946 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej: „na serce”)

  Fleks Józef - - 47 - VIII 1950 r. - „nieznana choroba”

  Flero Kazimiera - - 47 - 20 VIII 1952 r. - samobójstwo

  Frencko Leokadia - - 55 - 11 IX 1945 r. - porażenie mięśnia sercowego

  Gizelowa Marianna - - 54 - 2 VIII 1945 r. - wada serca

  Głuszuk Jan - - 52 - 20 II 1952 r. - niewydolność krążenia

  Gojko Julian - - 36 - 24 XI 1945 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej: gruźlica płuc)

  Haweńczuk Stefan - - - 4 VI 1947 r. - śmierć naturalna

  Hetman Franciszek - - 46 - 27 IV 1945 r. -

  Hwatki-Polak Leon - - 53 - 1 VII 1945 r. - osłabienie serca

  Iwaniuk Bazyli - - - 11 XI 1945 r. - samobójstwo

  Iwanow Karol - - - 30 VIII 1945 r. - zapalenie mięśnia sercowego

  Jadowka Czesław - - 40 - 15 II 1945 r. - anemia serca

  Janczewski Ignacy - - 37 - 14 VI 1947 r. - samobójstwo

  Janeczek Konstanty - - 46 - 5 V 1948 r. -

  Janul Antoni - - 34 - 23 XI 1952 r. - niewydolność krążenia

  Jaworowski Stanisław - - 44 - 30 XI 1945 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej: gruźlica płuc)

  Jesionek Jan - - 38 - 15 VIII 1949 r. -

  Kajdewicz Ignacy - - 53 - 19 IX 1946 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej: astma)

  Karwowski Ignacy - - 44 - 19 V 1945 r. -

  Kieda Feliks - - - 27 I 1951 r. -

  Klein Antonina - - - 10 I 1946 r. - śmierć naturalna

  Kosakowski Antoni - - 31 - 18 III 1945 r. - wada serca

  Kosiński Zdzisław - - - 5 XI 1951 r. -

  Kozłowski Bolesław - - - 22 II 1946 r. - śmierć naturalna

  Krygier Walenty - - 51 - 8 XI 1944 r. - astma

  Kupryanów Zdzisław - - 23 - 21 VII 1946 r. - przestrzał wątroby (według dokumentacji cmentarnej zmarł 20 VII 1946 r.)

  Kuźmińska Janina - - 25 - 17 V 1945 r. -

  Lebiedziński Edward - - 21 - 6 XII 1948 r. - samobójstwo

  Leszczyński Kazimierz - - 19 - 26 XI 1945 r. - gangrena

  Lewczuk Tadeusz - - 63 - 1 I 1946 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej: ogólne zakażenie krwi)

  Łukasiewicz Stanisław - - 39 - 24 VIII 1946 r. - wada serca

  Marchewka Fryderyk - - - 19 X 1946 r. - śmierć naturalna

  Melzer Paul - - - 18 III 1950 r. -

  Miekiczuk Sergiusz - - 62 - 26 V 1952 r. - niewydolność krążenia

  Modzelewski Józef - - 43 - 15 V 1947 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej: gruźlica płuc i jelit)

  Murawski Jan - - 37 - 9 X 1946 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej: porażenie mięśni oddechowych)

  Niżni Teodor - - 46 - 31 VII 1946 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej: opuszczenie żołądka i wada serca)

  Olszewski Paweł - - 46 - 5 IX 1948 r. -

  Półtorzecki Adam Andrzej - - 55 - 14 IV 1952 r. - gruźlica (według dokumentacji cmentarnej zmarł 15 IV 1952 r.))

  Pruszkowski Hieronim - - 22 - 23 III 1953 r. - gruźlica płuc

  Rańczuk Emil - - 43 - 21 III 1945 r. - zapalenie płuc (według dokumentacji cmentarnej: tyfus)

  Rogalewski Wacław - - - 16 IV 1946 r. - śmierć naturalna

  Rybko Jan - - 68 - 22 VI 1945 r. - nowotwór żołądka

  Selwesiuk Mikołaj - - - 3 III 1946 r. - choroba zakaźna

  Siereda Wasyl - - 56 - 22 III 1945 r. - zakażenie krwi

  Snarski Jan - - - 13 III 1946 r. - śmierć naturalna

  Sokołowski Paweł - - 51 - 22 VI 1953 r. - nowotwór żołądka

  Sokołowski Tadeusz - - 20 - 3 III 1945 r. - zapalenie płuc i osłabienie mięśnia sercowego

  Suchowierski Józef - - 32 - 12 V 1945 r. - nowotwór płuc

  Szczyglewski Józef - - - 26 I 1951 r. -

  Szerszeń Kazimierz - - 19 - 7 XI 1947 r. - zapalenie opon mózgowych

  Szeszko Henryk - - - 9 I 1946 r. - postrzał

  Szubszyński Józef - - 44 - 3 VIII 1947 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej: nowotwór żołądka)

  Szydłowski Eugeniusz - - 21 - 6 XII 1946 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej: rana postrzałowa)

  Truszkowski Mirosław - - 20 - 15 VI 1953 r. - gruźlica

  Turowicz Wojciech - - - 1 IX 1951 r. -

  Waltz Helena - - 56 - 10 II 1945 r. - anemia złośliwa

  Wardziński Franciszek - - 42 - 27 II 1947 r. - samobójstwo

  Wiśniewski Władysław vel Józef - - 29 - 31 III 1947 r. - postrzał czaszki (według dokumentacji cmentarnej zmarł 30 III 1947 r.)

  Witta Eugeniusz - - 61 - 2 II 1945 r. - choroba niedokrwienna serca

  Władyko Andrzej - - - 15 IX 1950 r. -

  Wołczecki Julian - - - 12 IX 1945 r. -

  Wołonciej Stanisław - - 66 - 9 X 1945 r. - zawał serca

  Wróbel Józef - - 27 - 16 VI 1947 r. - samobójstwo

  Wróblewski Franciszek - - - 3 III 1946 r. - śmierć naturalna

  Zaborowski Kazimierz - - 38 - 24 XI 1947 r. -

  Zajko Franciszek - - 47 - 25 VII 1946 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej: gruźlica płuc)

  Zajkowski Mieczysław - - 32 - 1951 r. -

  Zalega Jan - - 55 - 13 VII 1946 r. - śmierć naturalna

  Zalewski Władysław - - 26 - 26 V 1945 r. - ranny

  Zaniewski Zygmunt - - 20 - 25 XI 1945 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej: zakażenie i osłabienie mięśnia sercowego)

  Zimler Franciszek - - - 26 XII 1945 r. - choroba zakaźna

  Zimler Franciszek [?] - - - 16 V 1946 r. - śmierć naturalna (według dokumentacji cmentarnej zmarł 20 V 1946 r.)
  Lista osób straconych (wyroki śmierci) na terenie woj. białostockiego

  (więzienia Białystok, Ełk, Suwałki, PUBP w Łomży oraz w terenie)

  (z katalogu „W imieniu Rzeczypospolitej...” Skazani na karę śmierci w woj. białostockim w latach 1944-1956. Katalog wystawy, Białystok 2006).


  NAZWISKO, IMIĘ, IMIĘ OJCA LUB MATKI - - Rok urodzenia - DATA WYDANIA WYROKU - DATA STRACENIA

  Adamski Albin, s. Bernarda - - 1921 - 27 VI 1946 - 12 VIII1946

  Adamski Stanisław, s. Józefa - - 1919 - 29 I 1947 - 7 II 1947

  Arasimowicz Antoni, s. Antoniego - - 1921 - 8 XI 1946 - 25 XI 1946

  Awsiejew Leon - - 1924 - 8 VI 1946 - 21 VI 1946

  Bagiński Henryk, s. Jana - - 1912 - 4 II 1949 - 4 VI 1949

  Baryłowicz Eugeniusz - - 1905 - 25 V 1946 - 31 V 1946

  Bartnikiewicz Cyprian, s. Jana - - 1927 - 28 I 1947 - 7 II 1947

  Bartoszewicz Józef, s. Stanisława - - 1922 - 20 II 1947 - 3 IV 1947

  Baryło Konstanty, s. Konstantego - - 1925 - 27 XI 1950 - 10 III 1951

  Bergiel Edward, s. Wawrzyñca - - 1913 - 11 III 1949 - 9 IX 1949

  Bębernie Edward, s. Franciszka - - 1922 - 21 XII 1944 - 3 I 1945

  Bielecki Józef, s. Władysława - - 1900 - 11 IX 1947 - 1 XII 1947

  Bielun Stanisław (vel Leśkowski) - - 1925 - 10 IV 1946 - 15 IV 1946

  Boboryko Romuald - - 1928 - 1 VI 1946 - 7 VI 1946

  Borkowski Kazimierz, s. Stanisławy - - 1922 - 15 VII 1952 - 4 XI 1952

  Borowski Antoni - - 1923 - 6 V 1946 - 10 V 1946

  Borowski Jan - - 1926 - 6 V 1946 - 10 V 1946

  Borsuk Franciszek, s. Józefa - - 1927 - 16 VII 1946 - 13 IX 1946

  Brajczewski Bolesław, s. Aleksandra - - 1915 - 1 III 1948 - 18 III 1948

  Bubieńczyk Bolesław, s. Józefa - - 1921 - 13 X 1955 - 10 IV 1956

  Buczel Adolf - - 1918 - 6 III 1946 - 11 III 1946

  Bukrym Bolesław - - 1913 - 5 III 1946 - 11 III 1946

  Burdyn Leon, s. Piotra - - 1908 - 20 VII 1946 - 11 IX 1946

  Chajan Antoni, s. Mikołaja - - 1926 - 12 X 1946 - 25 XI 1946

  Chamerski Stanisław, s. Jana - - 1908 - 29 X 1946 - 21 XII 1946

  Chaniewski Edward, s. Kazimierza - - 1923 - 27 I 1947 - 7 II 1947

  Charkiewicz Wiktor, s. Wincentego - - 1918 - 30 VI 1947 - 16 VII 1947

  Chmielowski Kazimierz, s. Maksymiliana - - 1925 - 14 I 1950 - 1 IV 1950

  Chrapowicz Franciszek - - 1908 - 8 V 1946 - 15 V 1946

  Cieślewski Marian - - 1918 - 13 II 1946 - 15 II 1946

  Ciupecki Tadeusz, s. Jana - - 1923 - 8 VII 1946 - 23 VIII 1946

  Cylwik Stanisław, s. Jana - - 1929 - 29 X 1948 - 19 XI 1948

  Cylwik Zenon, s. Antoniego - - 1923 - 28 XI 1946 - 14 XII 1946

  Cyniak Wacław, s. Stefana - - 1926 - 5 I 1950 - 30 I 1950

  Czajkowski Edward, s. Piotra - - 1920 - 10 II 1947 - 24 II 1947

  Czop Stefan, s. Jakuba - - 1921 - 29 X 1946 - 22 XI 1946

  Czygier Józef, s. Stanisława - - 1919 - 13 V 1946 - 18 VI 1946

  Czyż Kazimierz, s. Józefa - - 1925 - 13 X 1952 - 1 IV 1953

  Daniluk Franciszek, s. Stanisława - - 1920 - 24 VII 1952 - 10 I 1953

  Danowski Władysław - - 1914 - 15 II 1946 - 20 II 1946

  Dawidowicz Witold, s. Stanisława - - 1925 - 12 IV 1946 - 13 V 1946

  Dąbrowski Michał, s. Stanisława - - 1909 - 7 V 1948 - 20 V 1948

  Dębowski Romuald - - 1906 - 21 V 1946 - 24 V 1946

  Dominiak Jerzy, s. Szczepana - - 1925 - 16 III 1951 - 20 VI 1951

  Doroszkiewicz Władysław, s. Władysława - - 1922 - 10 III 1949 - 10 VI 1949

  Dubrzycki Zygmunt - - 1913 - 6 III 1946 - 11 III 1946

  Dudziński Czesław - - 1920 - 26 VI 1946 - 28 VI 1946

  Dulczewski Kazimierz, s. Mikołaja - - 1928 - 25 IX 1946 - 10 X 1946

  Dulczewski Witold, s. Mikołaja - - 1923 - 25 IX 1946 - 10 X 1946

  Dziadul Jan, s. Karola - - 1923 - 6 XII 1946 - 2 I 1947

  Dziełak Jan, s. Jana - - 1929 - 8 X 1949 - 5 I 1950

  Dzienis Władysław, s. Władysława - - 1926 - 28 I 1947 - 7 II 1947

  Ewko Zygmunt, s. Aleksandra - - 1917 - - 13 XII 1949

  Falkowski Józef, s. Władysława - - 1925 - 18 XI 1946 - 13 XII 1946

  Falkowski Stanisław s. Piotra - - 1923 - 20 III 1945 - 6 IV 1945

  Fedorowicz Czesław, s. Franciszka - - 1923 - 11 III 1949 - 9 VI 1949

  Filipionek Aleksander, s. Mikołaja - - 1915 - 12 IV 1946 - 21 V 1946

  Fortel Józef - - 1905 - - 23 II 1948

  Gęślicki Józef - - 1920 - 23 V 1946 - 27 V 1946

  Gliwa Antoni - - 1892 - - 2 V 1948

  Głębocki Henryk - - 1925 - 2 II 1946 - 12 II 1946

  Godlewski Tadeusz, s. Tomasza - - 1919 - 17 XII 1946 - 10 I 1947

  Gołaszewski Hieronim, s. Mikołaja - - 1898 - 13 I 1947 - 27 I 1947

  Gordon Hieronim - - 1920 - 15 II 1946 - 20 II 1946

  Gorlewski Wiktor - - 1926 - 4 IV 1946 - 12 IV 1946

  Gosk Franciszek, s. Józefa - - 1904 - 14 I 1947 - 27 I 1947

  Góralczyk Jerzy, s. Aleksandra - - 1924 - 6 III 1946 - 8 III 1946

  Grabowski Czesław, s. Leona - - 1926 - 8 I 1947 - 24 I 1947

  Grabowski Feliks, s. Franciszka - - 1912 - 8 I 1947 - 24 I 1947

  Grabowski Jan, s. Mariana - - 1924 - 31 V 1949 - 28 VII 1949

  Grabowski Piotr, s. Jakuba - - 1927 - 8 VIII 1946 - 31 VIII 1946

  Grabowski Stanisław - - 1929 - 28 II 1946 - 22 III 1946

  Grabowski Zygmunt, s. Tomasza - - 1916 - 8 I 1947 - 24 I 1947

  Granos Piotr, s. Bronisława - - 1914 - 29 VIII 1946 - 23 IX 1946

  Grochowski Zygmunt, s. Stanisława - - 1925 - 24 IX 1946 - 10 X 1946

  Grodzki Mieczysław, s. Bronisława - - 1914 - 26 III 1953 - 11 X 1953

  Grodzki Władysław, s. Wojciecha - - 1934 - - 11 IX 1950

  Gromyko Tadeusz - - 1926 - 18 II 1946 - 22 II 1946

  Grzegorczyk Mieczysław, s. Mieczysława - - 1919 - 24 XI 1945 - 28 XII 1945

  Guzieniuk Czesław, s. Józefa - - 1927 - 27 IX 1946 - 10 X 1946

  Hajduk Józef, s. Józefa - - 1908 - 22 III 1946 - 2 V 1946

  Hańko Antoni - - 1912 - 25 V 1946 - 31 V 1946

  Hańko Józef - - 1908 - 25 V 1946 - 31 V 1946

  Hołowiński Stanisław, s. Wojciecha - - 1927 - 26 VI 1946 - 27 VII 1946

  Hryszko Florian - - 1920 - 27 II 1946 - 4 III 1946

  Hryszko Zygmunt - - 1927 - 27 II 1946 - 4 III 1946

  Iwański Stanisław - - 1928 - 3 IV 1946 - 15 IV 1946

  Jabłoński Julian - - 1907 - 25 V 1946 - 31 V 1946

  Jabłoński Wawrzyniec, s. Szczepana - - 1900 - 26 VI 1947 - 17 IX 1947

  Jackiewicz Edward - - 1927 - 1 VI 1946 - 7 VI 1946

  Jakuć Narcyz - - 1926 - 28 VI 1946 - 3 VII 1946

  Jałowiecki Ludwik - - 1927 - 9 III 1946 - 8 IV 1946

  Jankowski Stanisław - - 1925 - 28 VI 1946 - 3 VII 1946

  Jarlecki Ryszard, s. Ludwika - - 1927 - 25 V 1946 - 31 V 1946

  Jaromski Henryk - - 1924 - 6 V 1946 - 10 V 1946

  Jasiński Józef - - 1927 - 28 II 1946 - 22 III 1946

  Jastrzębski Jan s. Aleksandra - - 1910 - 18 I 1946 - 6 III 1946

  Jaworowski Marian, s. Ignacego - - 1923 - 21 X 1949 - 25 XI 1949

  Jurczak Józef s. Józefa - - 1910 - 29 IX 1945 - 24 X 1945

  Jurgielewicz Alfons s. Jana - - 1910 - 5 XI 1945 - 28 XII 1945

  Jurkantowicz Leonard, s. Jana - - 1923 - 26 III 1947 - 4 IV 1947

  Kaczyński Franciszek, s. Andrzeja - - 1916 - 26 XI 1946 - 18 XII 1946

  Kalinko Józef, s. Stanisława - - 1926 - 30 IX 1946 - 10 X 1946

  Kalinowski Alfred - - 1923 - 6 V 1946 - 10 V 1946

  Kalinowski Stanisław - - 1928 - 27 II 1946 - 4 III 1946

  Kalinowski Wacław, s. Romana - - 1910 - 14 XII 1946 - 10 I 1947

  Kalinowski Władysław - - 1922 - 21 II 1946 - 25 II 1946

  Kamieński Kazimierz, s. Franciszka - - 1919 - 26 III 1953 - 11 X 1953

  Kamiński Anatol, s. Adama - - 1925 - - 7 III 1945

  Kamiński Edward - - 1924 - 26 III 1946 - 3 IV 1946

  Karpienia Michał, s. Stanisława - - 1913 - 7 XII 1946 - 2 I 1947

  Karpiński Antoni, s. Katarzyny - - 1910 - 9 XI 1946 - 13 XII 1946

  Kaszuba Leon - - 1923 - 5 X 1947 - 9 X 1947

  Kaźmierski Mieczysław, s. Józefa - - 1923 - 12 VIII 1946 - 21 IX 1946

  Kietliński Bolesław - - 1924 - 15 II 1946 - 20 II 1946

  Klepacki Mieczysław - - 1928 - 23 II 1946 - 28 II 1946

  Klepacki Stanisław - - 1923 - 8 V 1946 - 15 V 1946

  Klonowski Aleksander - - 1895 - 30 V 1947 - 13 X 1947

  Kloza Kazimierz - - - 8 III 1946 - 12 III 1946

  Kłopotowski Franciszek, s. Józefa - - 1887 - 21 XI 1946 - 14 XII 1946

  Koc Zygmunt, s. Juliana - - 1925 - 7 I 1947 - 23 I 1947

  Konikowski Witalis, s. Józefa - - 1914 - 20 VII 1946 - 11 IX 1946

  Konopko Jan, s. Mikołaja - - 1915 - 24 X 1946 - 5 XI 1946

  Korolczuk Jan - - 1920 - 28 II 1946 - 22 III 1946

  Korzeniewski Mieczysław, s. Stanisława - - 1917 - 7 X 1946 - 17 X 1946

  Kosakowski Stanisław, s. Józefa - - 1909 - 13 I 1947 - 27 I 1947

  Kosiński Witold - - 1920 - 8 VI 1946 - 21 VI 1946

  Kossakowski Adolf s. Józefa - - 1916 - 5 X 1945 - 3 XI 1945

  Kosz Stanisław, s. Adolfa - - 1920 - 24 IX 1946 - 10 X 1946

  Kościołek Stefan, s. Jana - - 1927 - 23 V 1946 - 28 VI 1946

  Kościołek Tadeusz, s. Jana - - 1927 - 23 V 1946 - 28 VI 1946

  Kościuk Edward, s. Józefa - - 1926 - 26 XI 1946 - 2 I 1947

  Kowalewski Henryk, s. Franciszka - - 1928 - 7 I 1947 - 23 I 1947

  Kozłowski Jan, s. Wiktora - - 1907 - - 24 II 1950

  Krahel Czesław (stracony jako Kłoczko) - - 1919 - 14 II 1946 - 18 II 1946

  Krasnodębski Marian - - 1920 - 8 VI 1946 - 21 VI 1946

  Krasowski Kazimierz, s. Stanisława - - 1918 - 22 IX 1954 - 29 XII 1954

  Krawczyk Wiktor, s. Aleksandra - - 1923 - 29 X 1946 - 22 XI 1946

  Kudzielanko Eugeniusz - - 1923 - 21 V 1946 - 24 V 1946

  Kulągowski Tadeusz, s. Stanisława - - 1925 - 6 IX 1952 - 20 II 1953

  Kulesza Jan - - 1915 - - 13 VII 1949

  Kulesza Melchior - - 1914 - 19 II 1946 - 22 II 1946

  Kulesza Stefan, s. Józefa - - 1922 - 21 IX 1946 - 31 IX 1946

  Kułak Wacław - - 1924 - 23 II 1946 - 28 II 1946

  Kundzicz Stanisław - - 1922 - 19 III 1946 - 25 X 1946

  Kutyłowski Jan - - 1917 - 18 II 1946 - 22 II 1946

  Kuźmicki Konstanty, s. Józefa - - 1923 - 25 IX 1946 - 10 X 1946

  Kuźmin Władysław, s. Józefa - - 1916 - 9 XI 1945 - 10 I 1946

  Lenkiewicz Kazimierz, s. Stefana - - 1924 - 29 IV 1950 - 2 VIII 1950

  Leonczuk Bolesław, s. Konstantego - - 1903 - - 28 IV 1948

  Leszczyński Aleksander, s. Józefa - - 1910 - 10 XII 1951 - 21 II 1952

  Leszczyński Antoni - - 1922 - 8 VI 1946 - 21 VI 1946

  Leszczyński Józef, s. Bolesława - - 1926 - 19 XI 1946 - 13 XII 1946

  Lewandowski Władysław, s. Bazylego - - 1928 - 16 XII 1950 - 27 III 1951

  Lisek Aleksander, s. Walentego - - 1926 - 28 XII 1945 - 25 I 1946

  Lupa Stanisław - - 1917 - 4 III 1946 - 7 III 1946

  Łata Zdzisław - - 1926 - 25 II 1946 - 28 II 1946

  Łazarczyk Roman - - 1925 - 7 V 1946 - 10 V 1946

  Łopuski Józef, s. Justyna - - 1924 - 24 IX 1946 - 10 X 1946

  Łosiewicz Władysław - - 1923 - 15 II 1946 - 20 II 1946

  Łoś Jan - - 1928 - 12 IV 1946 - 15 IV 1946

  Łukaszuk Eugeniusz, s. Konstantego - - 1927 - 29 VII 1946 - 7 IX 1946

  Łukowski Józef, s. Piotra - - 1915 - 22 V 1947 - 4 VI 1947

  Maciejewski Stefan, s. Dominika - - 1922 - 27 IX 1946 - 10 X 1946

  Makarewicz Franciszek, s. Władysława - - 1907 - 30 IX 1946 - 10 X 1946

  Maleszewski Czesław, s. Józefa (stracony jako Maliszewski Wacław) - - 1910 - 7 X 1946 - 17 X 1946

  Malski Marian - - 1926 - 25 II 1946 - 28 II 1946

  Mankiewicz Jan - - 1922 - 13 III 1946 - 30 III 1946

  Marchel Lucjan, s. Bolesława - - 1926 - 27 XII 1946 - 27 XII 1946

  Marchel Zygmunt, s. Bolesława - - 1921 - 27 XII 1946 - 27 XII 1946

  Marciniak Stefan, s. Stanisława - - 1922 - 29 III 1947 - 26 IX 1947

  Marecki Mieczysław, s. Michała - - 1925 - 29 I 1947 - 7 II 1947

  Markiewicz Edmund, s. Feliksa - - 1911 - 23 XI 1946 - 14 XII 1946

  Markiewicz Władysław - - 1893 - 24 VI 1946 - 27 VI 1946

  Martyńczuk Antoni - - 1925 - 27 II 1946 - 4 III 1946

  Matejczyk Mieczysław - - 1925 - 16 III 1946 - 22 III 1946

  Matys Kazimierz - - 1920 - 7 V 1946 - 10 V 1946

  Michałowski Edward - - 1917 - 28 II 1946 - 7 III 1946

  Michałowski Stefan, s. Franciszka - - 1922 - 13 XII 1946 - 10 I 1947

  Michniewicz Jan - - 1918 - 12 VI 1946 - 18 VI 1946

  Mikolun Julian - - 1900 - - 3 IX 1946

  Minczewski Witold - - - 8 III 1946 - 12 III 1946

  Modzelewski Władysław s. Piotra - - 1915 - 19 XII 1945 - 22 I 1946

  Morecki Mieczysław - - 1925 - 29 I 1947 - 7 II 1947

  Mościcki Józef, s. Kazimierza - - 1923 - - 22 IX 1953

  Mróz Edward, s. Konstantego - - 1926 - 23 V 1946 - 28 VI 1946

  Myszczyński Kazimierz, s. Kazimierza - - 1906 - 11 I 1947 - 27 I 1947

  Naruszewicz Karol, s. Adolfa - - 1924 - 7 XI 1946 - 4 XII 1946

  Niedźwiecki Stanisław, s. Jana - - 1927 - 7 I 1947 - 23 I 1947

  Nitta Jerzy, s. Romana - - 1921 - 31 V 1949 - 11 VIII 1949

  Nowicki Jan - - 1915 - 28 II 1946 - 7 III 1946

  Nowiński Kazimierz - - 1909 - 16 III 1946 - 22 III 1946

  Obrębski Jan, s. Stanisława - - 1922 - 11 VII 1946 - 3 IX 1946

  Olszewski Tadeusz, s. Wawrzyńca - - 1920 - 22 XI 1946 - 13 XII 1946

  Orłowski Witold, s. Michała - - 1926 - 24 IX 1946 - 10 X 1946

  Ostrowski Bolesław, s. Ignacego - - 1924 - 27 XI 1946 - 14 XII 1946

  Ostrowski Józef - - 1905 - 24 VI 1946 - 27 VI 1946

  Ostrowski Leonard, s. Michała - - 1925 - 15 VII 1946 - 19 VIII 1946

  Ostrowski Władysław - - 1926 - 23 II 1946 - 28 II 1946

  Oszczapiński Gabriel, s. Wiktora - - 1914 - 27 XI 1950 - 10 III 1951

  Ozdowski Józef, s. Stefana - - 1917 - 21 XII 1944 - 4 I 1945

  Pakuła Stanisław - - - 8 III 1946 - 12 III 1946

  Paradowicz Albin, s. Jana - - 1914 - 16 XII 1949 - 4 V 1950

  Parafianowicz Stanisław, s. Antoniego - - 1926 - 20 VII 1946 - 11 IX 1946

  Parzonko Kazimierz, s. Stanisława - - 1922 - - 22 IX 1953

  Pawełko Ignacy, s. Stanisława - - 1927 - - 14 V 1952

  Pfafenhausen Ryszard, s. Karola - - 1913 - 8 III 1946 - 11 III 1946,

  Piekarski Marian, s. Stanisława - - 1927 - 20 VII 1946 - 11 IX 1946

  Piekutowski Czesław, s. Franciszka - - 1910 - 12 X 1946 - 22 X 1946

  Pietuszko Leon, s. Jana - - 1922 - 1 IV 1946 - 27 IV 1946

  Piluk Stanisław, s. Władysława - - 1921 - 23 II 1946 - 28 II 1946

  Pluciński Marian, s. Jana - - 1918 - 26 VI 1946 - 28 VI 1946

  Pokropowicz Bronisław, s. Kazimierza - - 1899 - 6 XII 1945 - 5 I 1946

  Poliński Stanisław, s. Władysława - - 1908 - 8 III 1946 - 11 III 1946

  Poliński Witold, s. Józefa - - 1918 - 8 III 1946 - 11 III 1946

  Popko Wincenty, s. Michała - - 1922 - 28 X 1946 - 21 XII 1946

  Popławski Edward, s. Franciszka - - 1913 - 8 VIII 1946 - 31 VIII 1946

  Popławski Józef, s. Józefa - - 1913 - 25 XI 1946 - 18 XII 1946

  Popławski Stanisław, s. Aleksandra - - 1909 - 26 XI 1946 - 18 XII 1946

  Potapa Mieczysław, s. Kazimierza - - 1921 - 6 III 1946 - 11 III 1946

  Prejs Jan, s. Franciszka - - 1903 - 14 XI 1947 - 11 II 1948

  Pryzwan Ignacy, s. Jana - - 1923 - 30 VI 1947 - 16 VII 1947

  Radziszewski Kazimierz, s. Wiktora - - 1917 - - 22 IX 1953

  Rafałowski Władysław, s. Józefa - - 1922 - 16 XII 1946 - 10 I 1947

  Ragin Wacław, s. Stanisława - - 1924 - 10 II 1947 - 24 II 1947

  Rajs Romuald, s. Stanisława - - 1913 - 1 X 1949 - 30 XII 1949

  Roginski Adam - - 1919 - 15 III 1946 - 22 III 1946

  Rogowski Marian, s. Jana - - 1905 - 15 I 1947 - 27 I 1947

  Rożnowski Hipolit, s. Kazimierza - - 1932 - 24 VI 1952 - 30 X 1952

  Rutkowski Antoni - - 1920 - 9 IV 1946 - 16 IV 1946

  Rybnik Aleksander, s. Michała - - 1906 - 20 VII 1946 - 11 IX 1946

  Rzemieniecki Arkadiusz - - 1910 - 21 V 1946 - 24 V 1946

  Sadowski Wacław, s. Józefa - - 1929 - 31 I 1952 - 3 IV 1952

  Sawicki Czesław, s. Adolfa - - 1920 - 29 X 1948 - 19 XI 1948

  Sawicki Zygmunt - - 1929 - 25 II 1946 - 22 III 1946

  Sawka Józef, s. Antoniego - - 1894 - 11 VIII 1947 - 23 VIII 1947

  Sejwa Stefan, s. Bolesława - - 1922 - 11 III 1946 - 8 IV 1946

  Sienkiewicz Edward, s. Franciszka - - 1912 - 26 XI 1946 - 18 XII 1946

  Siergiej Bronisław, s. Stanisława - - 1921 - 28 X 1946 - 13 XII 1946

  Skowroński Jan, s. Antoniego - - 1922 - 31 V 1948 - 29 VII 1948

  Skowroński Józef - - 1926 - 23 II 1946 - 28 II 1946

  Skrocki Czesław, s. Bolesława - - 1910 - 8 I 1947,01,08 - 24 I 1947

  Sokołowski Antoni - - 1913 - 24 VI 1946 - 27 VI 1946

  Sowulewski Franciszek, s. Antoniego - - 1915 - 20 VII 1946 - 11 IX 1946

  Stachnowicz Józef - - 1928 - 28 III 1946 - 15 IV 1946

  Stalewski Józef, s. Juliana - - 1900 - 18 X 1946 - 5 XI 1946

  Staśkiewicz Antoni, s. Antoniego - - 1923 - 8 XI 1946 - 25 XI 1946

  Staśkiewicz Kazimierz, s. Antoniego - - 1916 - 8 XI 1946 - 25 XI 1946

  Staśkiewicz Piotr, s. Antoniego - - 1905 - 8 XI 1946 - 125 XI 946

  Stefaniuk Mieczysław - - 1925 - 8 VI 1946 - 21 VI 1946

  Stępień Wacław - - 1913 - 15 II 1946 - 20 II 1946

  Stempkowski Eugeniusz - - 1924 - 26 VI 1946 - 28 VI 1946

  Strzałkowski Adolf - - 1910 - 28 II 1946 - 7 III 1946

  Strzałkowski Zygmunt, s. Adama - - 1921 - 7 X 1946 - 17 X 1946

  Strzyżewski Paweł, s. Jana - - 1908 - 7 I 1947 - 23 I 1947

  Sulik Witold - - 1925 - 9 III 1946 - 19 III 1946

  Sykucki Mieczysław - - 1927 - 8 VI 1946 - 21 VI 1946

  Szabłowski Bronisław, s. Franciszka - - 1916 - 16 X 1945 - 14 XI 1945

  Szafrański Marian, s. Feliksa - - 1926 - 18 II 1946 - 25 II 1946

  Szamszur Włodzimierz, s. Jana - - 1917 - - 27 XII 1950

  Szarejko Stanisław - - 1926 - 10 IV 1946 - 15 IV 1946

  Szarnowicz Edward, s. Jana - - 1926 - 7 V 1951 - 4 IX 1951

  Szewczyk Marian, s. Bronisława - - 1927 - 20 II 1947 - 3 IV 1947

  Szymańczyk Marcin - - - - 19 VII 1946

  Śliwko Stanisław, s. Bolesława - - 1922 - 4 XII 1945 - 22 I 1946

  Śliwowski Franciszek - - 1909 - 29 III 1946 - 3 IV 1946

  Świerpiel Józef, s. Wincentego - - 1904 - 9 XII 1946 - 21 XII 1946

  Świrydowicz Bronisław, s. Michała - - 1921 - 30 XI 1946 - 14 XII 1946

  Tararuj Ludwik, s. Stanisława - - 1927 - 23 XI 1946 - 18 XII 1946

  Tkacz Edmund - - 1922 - 8 VI 1946 - 21 VI 1946

  Toczydłowski Edward - - 1906 - 28 II 1946 - 7 III 1946

  Toczydłowski Henryk - - 1917 - 5 III 1946 - 11 III 1946

  Tomaszycki Kazimierz, s. Wiktora - - 1914 - 9 XII 1946 - 21 XII 1946

  Tomaszycki Piotr, s. Wincentego - - 1926 - 27 IX 1946 - 10 X 1946

  Trocki Izydor - - 1910 - 15 III 1946 - 22 III 1946

  Truskowski Zygmunt, s. Wiktora - - 1924 - 18 XI 1946 - 13 XII 1946

  Trykoszko Benon, s. Aleksandra - - 1928 - 30 XI 1946 - 14 XII 1946

  Turowski Franciszek - - 1910 - 25 II 1946 - 28 II 1946

  Tyszkiewicz Eugeniusz - - 1924 - 15 II 1946 - 20 II 1946

  Walinowicz Mieczysław, s. Władysława - - 1919 - 21 IX 1946 - 30 IX 1946

  Walukiewicz Jan, s. Wincentego - - 1923 - 3 XI 1944 - 4 XI 1944

  Waluś Czesław - - 1920 - 7 V 1946 - 10 V 1946

  Wawiernia Zygmunt - - 1923 - 26 II 1946 - 6 III 1946

  Wawrzyniak Franciszek, s. Franciszka - - 1913 - 4 III 1947 - 13 III 1947

  Werner Karol - - 1913 - 11 II 1946 - 14 II 1946

  Werpachowski Bernard, s. Franciszka - - 1916 - 30 IV 1946 - 6 VI 1946

  Westrych Henryk - - 1916 - 18 II 1946 - 25 II 1946

  Wiedra Eugeniusz - - 1925 - 6 V 1946 - 10 V 1946

  Wigda Wiktor, s. Kajetana - - 1928 - 18 X 1946 - 5 XI 1946

  Wiśniewski Henryk s. Wojciecha - - 1915 - 25 IX 1945 - 19 X 1945

  Witek Czesław - - 1926 - 21 V 1946 - 24 V 1946

  Witosławski Feliks - - 1907 - 24 VI 1946 - 27 VI 1946

  Wojtkowski Antoni, s. Jana - - 1898 - 31 XII 1946 - 31 XII 1946

  Wójtecki Stanisław, s. Józefa - - 1924 - 22 XI 1945 - 18 XII 1945

  Wysocki Stefan, s. Mieczysława - - 1926 - 24 X 1946 - 5 XI 1946

  Zabielski Józef, s. Franciszka - - 1909 - 7 I 1947 - 23 I 1947

  Zagórski Władysław, s. Władysława - - 1912 - 21 VI 1946 - 12 VIII 1946

  Zajączkowski Czesław - - 1919 - 14 III 1946 - 19 III 1946

  Zakrzewski Czesław, s. Bolesława - - 1929 - 7 VI 1952 - 28 XI 1952

  Zalewski Edward, s. Piotra - - 1924 - 18 I 1946 - 6 III 1946

  Zalewski Eugeniusz, s. Michała - - 1915 - 23 III 1946 - 16 V 1946

  Zalewski Henryk - - 1919 - 8 III 1946 - 11 III 1946

  Zalewski Wacław, s. Antoniego - - 1928 - 26 III 1953 - 11 X 1953

  Zamajsin Michał - - 1923 - 8 V 1948 - 18 VI 1948

  Zamęcki Tadeusz, s. Franciszka - - 1923 - 14 I 1947 - 27 I 1947

  Zdanowicz Antoni - - 1917 - 3 IV 1946 - 8 IV 1946

  Zgierun Jan - - 1928 - 8 VI 1946 - 21 VI 1946

  Zyskowski Stanisław - - 1924 - 14 III 1946 - 19 III 1946

  Żakowski Józef, s. Bronisława - - 1924 - 18 X 1946 - 5 XI 1946

  Żero Konstanty, s. Konstantego - - 1897 - 31 III 1950 - 31 V 1950

  Żukowski Józef - - 1927 - 18 II 1946 - 25 II 1946

  Żynel Edmund, s. Józefa - - 1926 - 23 V 1946 - 28 VI 1946

  Żynel Zenon, s. Józefa - - 1923 - 30 XI 1946 17 XII 1946  Lista osób zamordowanych podczas „Obławy Augustowskiej”

  (udostępnione przez Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku)


   


  Ambrosiewicz Marian - - syn Dominika i Wiktorii, urodzony 18.03.1924 roku we wsi Krasnopol, nie ustalono miejsca zamieszkania,

  Andraka Marian - - syn Mateusza i Michaliny, urodzony 18.10.1920 roku, zamieszkały we wsi Mogielnica,

  Andrulewicz Franciszek - - syn Wincentego i Marianny, urodzony 19.05.1919 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Bosse gmina Berżniki,

  Andrulewicz Janina - - córka Wincentego i Marianny, urodzona 17.07.1923 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkała we wsi Bosse gm. Berżniki,

  Andrulewicz Witold - - syn Józefa i Bronisławy, urodzony 21.04.1925 roku w Posejance, zamieszkały we wsi Posejanka,

  Andruszkiewicz Józef - - nie ustalono imion rodziców, oraz daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Balinka,

  Andruszkiewicz Mieczysław - - syn Józefa i Franciszki, urodzony 22.12.1903 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Jaziewo,

  Andruszkiewicz Stanisław - - syn Ignacego i Ludwiki, urodzony 8.05.1901 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Filipów,

  Andruszkiewicz Witold - - nie ustalono imion rodziców oraz daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Balinka,

  Bakuniewicz Jan - - syn Jana i Marianny, urodzony 1.09.1910 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Serwach,

  Baranowski Franciszek - - syn Andrzeja i Magdaleny, urodzony 02.12.1906 roku lub 02.12.1903 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Strzelcowizna,

  Baranowski Józef - - nie ustalono imion rodziców oraz daty i miejsca urodzenia, zamieszkały w miejscowości Zabryczany,

  Baranowski Władysław - - syn Józefa i Wiktorii, urodzony w1902 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Gruszki,

  Barszczewski Wacław - - syn Stanisława i Aleksandry, urodzony 28.09.1924 roku w Krasnem, zamieszkały w miejscowości Krasne,

  Bednarski Leon - - syn Józefa i Stanisławy, urodzony 4.04.1909 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Wierśnie,

  Białous Stanisław - - syn Jana i Stanisławy, urodzony w 1924 roku w miejscowości Wyżarne, zamieszkały w miejscowości Wyżarne,

  Bielawski Jan - - syn Franciszka i Emilii, urodzony 3.02.1908 roku w Brzozówce, zamieszkały w Jaziewie,

  Bielecki Aleksander - - syn Jana i Marcjanny, urodzony 7.10.1909 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w miejscowości Wielki Bór lub Pomorze,

  Bielenica Piotr - - nie ustalono imion rodziców oraz daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Kalety, zatrzymany w miejscowości Mikaszówka,

  Biziewski Antoni - - syn Stanisława i Anny, urodzony 4.04.1923 roku lub 04.04.1925 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Daniłowce, obecnie Sumowo,

  Biziewski Józef - - syn Józefa i Jadwigi, urodzony 21.10.1914 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Krasnopolu,

  Błażewicz Władysław - - syn Józefa i Joanny, urodzony 20.05.1919 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Balinka,

  Bobrukiewicz Jan - - syn Dominika i Stefanii, urodzony w 1921 roku w Karolinie, zamieszkały we wsi Karolin,

  Bobrukiewicz Józef - - syn Dominika i Stefanii, urodzony 17.04.1919 roku w Karolinie, zamieszkały we wsi Karolin,

  Bobrukiewicz Stefan - - syn Dominika i Stefanii, urodzony 17.06.1923 roku w Karolinie, zamieszkały we wsi Karolin,

  Bochyńska Bogumiła - - córka Bohdana i Marii, urodzona 29.11.1923 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkała we wsi Milanowizna,

  Bokuniewicz Jan - - nie ustalono imion rodziców oraz daty i miejsca urodzenia zamieszkały w Serwach,

  Bondzio Jan (Bądzio) - - syn Feliksa i Marianny, urodzony w 1921 roku w Serskim Lesie, zamieszkały we wsi Serski Las, gmina Giby,

  Bondziul Stanisław - - syn Weroniki i Stanisława, urodzony 13.04.1897 roku w Kolnicy, zamieszkały w Augustowie,

  Borucki Franciszek - - syn Leona, urodzony 26.01.1901 roku w miejscowości Nowe powiat Świecie, zamieszkały w Augustowie,

  Bożewicz Kazimierz - - syn Kazimierza i Marianny, urodzony 21.01.1901 roku, w Janówce, zamieszkały we wsi Janówka,

  Browolej Antoni - - nie ustalono imion rodziców oraz daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Balenięta,

  Brozio Jan - - syn Jana i Benigry, urodzony w 1913 roku, zamieszkały we wsi Osińskie Budy,

  Bućko Konstanty - - syn Jana i Michaliny, urodzony 31.03.1900 roku  we wsi Krasnybór (przyp. Kamila Pietusińska 04.08.2014)
  roku,  zamieszkały we wsi Krasnybór,

  Bućko Stanisław - - nie ustalono daty ani miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Krasnybór,

  Bujnowski Kazimierz - - syn Jana i Stefanii, urodzony 4.03.1911 roku zamieszkały we wsi Ponizie,

  Buksa (imię nieustalone) - - , nie ustalono daty ani miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Sokolne,

  Burzyński Antoni - - syn Karola i Janiny, urodzony 15.03.1924 roku nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Nadleśnictwie Pomorze,

  Butkiewicz Ludwik - - syn Władysława i Stefanii, urodzony 9.05.1909 roku w Czarniewie, zamieszkały we wsi Czarniewo,

  Chalecki Zygmunt - - syn Andrzeja i Wincenty, urodzony 26.10.1919 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Dębszczyzna,

  Chełmiński Henryk - - syn Jana i Heleny, urodzony 13.03.1926 roku w Augustowie, zamieszkały w Augustowie, aresztowany w Balince,

  Chełmiński Jan - - (ojciec Henryka), syn Sylwestra i Teresy, urodzony 1.04.1900 roku w Augustowie, zamieszkały w Augustowie,

  Chilicki - - (imię nieustalone), nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Jaminach,

  Chilicki Franciszek - - syn Franciszka i Marianny, urodzony 14.07.1895 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Sztabinie,

  Chilicki Zygmunt - - urodzony w 1908 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Sztabinie,

  Chiliński Czesław - - syn Józefa i Marianny, urodzony w 1921 roku nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Augustowie,

  Chiliński Stefan - - syn Józefa i Józefy, urodzony 8.06.1916 roku, w Serwach, zamieszkały w Serwach,

  Chlebanowski - - Stanisław syn Stanisława i Ewy, urodzony w 1912 roku w Jasionowie, zamieszkały w Jasionowie,

  Chodakiewicz Józef Stanisław - - syn Aleksandra i Franciszki, urodzony 1911 roku w Balince, zamieszkały w Balince,

  Chodakiewicz Józef - - syn Jana i Rozalii, zamieszkały w Płaskiej, nie ustalono daty ani miejsca urodzenia ,

  Chomiczewski Stanisław - - syn Franciszka i Katarzyny, urodzony w 1901 roku w Lipsku, zamieszkały w Nowym Lipsku,

  Choronowski Karol - - zamieszkały w Krasnyborze, nie ustalono daty ani miejsca urodzenia oraz imion rodziców,

  Chrulski Bronisław - - syn Wincentego i Heleny, urodzony 15.05.1920 roku w Pomorzu Wielkim, zamieszkały we wsi Pomorze Wielkie,

  Cichor Mieczysław Władysław - - syn Jana i Karoliny, urodzony 4.02.1898 roku w Przełaju, gmina Styczów, zamieszkały w Augustowie

  Ciechanowicz Aleksander - - syn Karola i Marii, urodzony w Augustowie w 1913 roku, zamieszkały w Augustowie,

  Ciemny Leon - - syn Stanisława, urodzony w 1903 roku w Bukownicy Wielkopolskiej, nie ustalono imienia matki, zamieszkały we wsi Sucha Rzeczka,

  Cieślewski Marian - - nie ustalono daty ani miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Bronowie,

  Cieślukowski Stanisław - - syn Klemensa i Weroniki, urodzony 12.01.1924 roku w Białogórach, zamieszkały we wsi Białogóry,

  Cychanowicz Piotr - - urodzony 01.06.1899 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Okółek,

  Cychanowicz Stanisław - - zamieszkały we wsi Okółek, nie ustalono daty ani miejsca urodzenia oraz imion rodziców,

  Cymon Józef - - syn Jana i Zofii, urodzony w 1909 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Zelwy,

  Czeszkiewicz Józef - - syn Władysława i Stefanii, urodzony 10.07.1917 roku w Poćkunach, zamieszkały we wsi Poćkuny,

  Czokajło Antoni - - syn Kazimierza i Marianny, urodzony 25.03.1913 roku w Kruszniku, zamieszkały we wsi Kopanica,

  Czokajło Wiktoria - - urodzona 15.02.1912 roku, zamieszkała we wsi Daniłowce obecnie Sumowo, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców,

  Czokajło Witold - - zamieszkały we wsi Kopanica, nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców,

  Danowski Józef - - syn Aleksandra, urodzony 4.09.1924 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imienia matki, zamieszkały we wsi Kopanica,

  Daraszkiewicz Adolf - - nie ustalono daty ani miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Jasionowie,

  Dąbrowski Aleksander - - nie ustalono daty ani miejsca urodzenia, oraz imion rodziców, zamieszkały w Gruszkach,

  Dąbrowski Franciszek Kazimierz - - syn Feliksa i Bronisławy, urodzony w 1912 roku w Poddubówku koło Suwałk, zamieszkały w Suwałkach,

  Dąbrowski Wacław - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Żywa Woda,

  Dernicki (imię nieustalone) - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Karolinie,

  Dębski Feliks - - syn Hilarego i Dominiki, urodzony 14.04.1902 roku w Krasnopolu, zamieszkały w miejscowości Wiżajny,

  Dębski Hilary - - (brat Feliksa) syn Hilarego i Dominiki, nie ustalono daty ani miejsca urodzenia, zamieszkały w miejscowości Wiżajny,

  Dobrowolska Kazimiera - - córka Władysława i Anny, urodzona w 1919 roku, w miejscowości Gruszki, zamieszkała w miejscowości Mały Borek,

  Dobrowolski Stanisław - - syn Kazimierza i Elżbiety, urodzony w 1921 roku,w Płaskiej, zamieszkały we wsi Płaska,

  Dobrowolski Zygmunt - - syn Ludwika i Michaliny, urodzony 1898 roku, we wsi Kopiec, zamieszkały we wsi Kopiec,

  Domiński Jan - - syn Leonarda i Janiny, urodzony 24.06.1923 roku lub 24.04.1922 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Raczki,

  Doroszkiewicz Adolf - - urodzony w 1907 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Jasionowie,

  Doroszko Zofia - - córka Franciszka i Anny, urodzona 12.04.1928 roku, w Nowym Lipsku, zamieszkała w Nowym Lipsku,

  Drassel (Drosel) Kazimierz - - urodzony 12.04.1905 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Sztabinie,

  Duchiński Jan - - syn Wincentego i Pelagii, urodzony 15.04.1917 roku nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Kopiec,

  Dyczewski Franciszek - - syn Feliksa i Władysławy, urodzony 23.07.1925 lub 1926 roku, w Augustowie, zamieszkały w Augustowie,

  Dyczewski Henryk - - syn Franciszka i Marianny, urodzony 7.12.1919 roku w Augustowie, zamieszkały w Augustowie,

  Dyjak Józefa - - nie ustalono imion rodziców, miejsca i daty urodzenia, zamieszkała w miejscowości Krasnoborki,

  Dylnicki Piotr Jan - - syn Józefa i Ludwiki, urodzony 21.06.1915 roku w Karolinie, zamieszkały w Karolinie,

  Dytkowski Zygmunt - - syn Jana i Teofili, urodzony 16.02.1922 roku, w Cisowie, zamieszkały w miejscowości Cisowo,

  Dziądziak Stanisław - - syn Feliksa i Aleksandry, urodzony 20.11.1912 roku w Jaziewie, zamieszkały w Jaziewie,

  Dzienisiewicz Celina - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia, oraz imion rodziców, zamieszkała w Suwałkach,

  Dzienisiewicz Wanda - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkała w Suwałkach,

  Dźwilewski Jan - - syn Jana i Józefy, urodzony 1914 roku lub 1916 roku nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w miejscowości Sobolewo koło Suwałk,

  Fabisiak Jan - - urodzony 16.12.1879 lub 1895 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Rygol,

  Fiećko Feliks - - syn Bartłomieja i Franciszki, urodzony w 1923 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Kopanicy,

  Fiećko Stefan - - syn Józefa i Marianny, urodzony w 1917 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Serskim Lesie,

  Fiećko Walerian - - syn Józefa i Marianny, urodzony w 1922 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Serskim Lesie,

  Fiedorowicz Jan - - nie ustalono miejsca i daty urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Nowinka,

  Fiedorowicz Wacław (lub Fiodorowicz) - - urodzony 20.03.1911 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Kopanica,

  Filar Antoni - - syn Tadeusza i Jadwigi, urodzony około 1920 roku w Augustowie, zamieszkały w Augustowie,

  Filipowicz Antoni - - syn Ignacego i Ewy, urodzony 20.08.1900 roku w Suwałkach, zamieszkały w Augustowie,

  Fimowicz Wacław - - syn Leopolda i Anny, urodzony 5.02.1898 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Gibach, zatrzymany we wsi Pomorze,

  Frąckiewicz Bolesław - - syn Józefa i Weroniki,urodzony 30.09.1897 roku w Serskim Lesie, zamieszkały w Suchej Rzeczce

  Galicki Stanisław - - syn Jana i Aleksandry, urodzony w 1918 roku w Topiłówce, zamieszkały we wsi Topiłówka,

  Gawinowicz (imię nieustalone) - - zamieszkały we wsi Daniłowce, nie ustalono daty ani miejsca urodzenia oraz imion rodziców,

  Gąglewski Tadeusz - - syn Stanisława i Zofii, urodzony 24.11.1921 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Suwałkach,

  Gąsiorowski (Gęsiorowski) Antoni - - syn Józefa i Petroneli nie ustalono miejsca i daty urodzenia, zamieszkały w Balince,

  Gąsiorowski (Gęsiorowski) Edward - - syn Józefa i Petroneli, urodzony 13.05.1923 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Balince,

  Gąsiorowski Jerzy - - syn Stanisława i Zofii, urodzony w 1925 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Augustowie,

  Gibas Antoni - - zamieszkały we wsi Klejwy, nie ustalono miejsca i daty urodzenia oraz imion rodziców,

  Giedrojć Dominik - - syn Albina i Marianny, urodzony w 1913 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Osowy Grąd,

  Giedrojć Wincenty - - zamieszkały we wsi Balenięta, urodzony w 1901 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców,

  Gliniecki Aleksander - - zamieszkały w Starym Brodzie, nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców,

  Godlewski Mieczysław - - syn Antoniego i Elżbiety, urodzony w 1922 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Giby,

  Glebowicz Stanisław - - urodzony w 1911 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Jasionowo,

  Gałkowski Stanisław - - syn Józefa i Franciszki, urodzony 1926 roku lub 8.12.1928 roku, w Strzelcowiźnie, zamieszkały we wsi Strzelcowizna,

  Gowś Jan - - syn Jana i Marii, urodzony 6.03.1902 roku w Golnie, zamieszkały we wsi Kamienna Nowa,

  Grabowski Józef - - syn Leona i Tekli, urodzony 22.09.1899 roku, w Filipowie, zamieszkały w Filipowie,

  Gramacki Stanisław - - syn Ignacego i Teofili, urodzony 23.05.1900 roku lub 8.05.1900 roku w Lebiedzinie, zamieszkały we wsi Lebiedzin,

  Gramacki Tadeusz - - syn Adolfa i Zofii, urodzony 2.09.1923 roku w Jasionowie, zamieszkały w Jasionowie,

  Granacki Czesław - - syn Aleksandry, urodzony 6.01.1916 roku, w Jastrzębnej, zamieszkały we wsi Jastrzębna I,

  Gruda Romuald - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Jaminach,

  Gruda Wacław - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Jaminach,

  Gruszewski Wiktor - - syn Michała i Marii, urodzony 1916 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Przewięzi,

  Gumieniak Stanisława - - córka Pawła i Józefy, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkała w Suwałkach,

  Gutowska Bronisława - - córka Jana i Anieli,urodzona w 1920 roku w Prusce Małej, zamieszkała we wsi Białogóry,

  Guziejko Antoni - - syn Jana i Salomei, urodzony 26.11.1903 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Jaziewie,

  Halicki Aleksander - - syn Józefa i Józefy, urodzony w 1921 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Serski Las,

  Hańczuk Eugeniusz - - syn Józefa, urodzony w 1925 roku w Płaskiej, nie ustalono imienia matki, zamieszkały we wsi Płaska,

  Haraburda Edward - - syn Franciszka i Aleksandry, urodzony 24.07.1921 roku w Czarnym Lesie, zamieszkały we wsi Czarny Las,

  Haraburda Eugeniusz - - syn Józefa i Leokadii, urodzony 5.09.1922 roku w Jaziewie, zamieszkały w Jaziewie,

  Haraburda Józef - - syn Wincentego i Weroniki, urodzony w 1890 roku, w Kamieniu, zamieszkały we wsi Krasnybór,

  Harasimowicz Bronisław - - , urodzony w Sopoćkiniach, nie ustalono daty urodzenia, oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Rygol,

  Hoffman Stanisław - - syn Alfonsa i Apolonii, urodzony 7.08.1926 roku lub 8.04.1926 roku, w Sztabinie, zamieszkały w Sztabinie

  Hołubowicz Stanisław - - syn Juliana i Józefy, urodzony 19.10.1901 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Kopanicy,

  Hornowski Karol - - syn Antoniego i Marianny, urodzony w 1897 roku, zamieszkały we wsi Krasnybór,

  Huber Mieczysław - - syn Edmunda i Józefy, urodzony 22.12.1912 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Augustowie,

  Hyrcz Kazimierz - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Hołny,

  Igliński (imię nieustalone) - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Augustowie,

  Jadeszko Stanisław - - syn Wincentego, urodzony w 1926 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imienia matki, zamieszkały w Sejnach,

  Jadeszko Zygmunt - - syn Franciszka i Weroniki, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Białogóry,

  Jagłowski Piotr - - syn Stanisława i Eugenii, urodzony 15.01.1925 roku w Kopcu, zamieszkały we wsi Kopiec,

  Jakubowski Feliks - - syn Franciszka i Wiktorii, urodzony 13.02.1922 roku w Filipowie, zamieszkały we wsi Filipów,

  Jakubowski Józef - - syn Józefa i Anieli, urodzony 18.12.1904 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Krejwińce,

  Jakubowski Władysław - - syn Józefa i Aleksandry, urodzony 24.01.1912 roku w Gorczycy, zamieszkały w Gorczycy,

  Janczewski Franciszek - - syn Macieja i Anny, urodzony 12.01.1913 roku lub 1915 roku, zamieszkały w Gibach,

  Janik Jan - - syn Antoniego i Franciszki, urodzony 24.06.1902 roku w Jaziewie, zamieszkały w Mogielnicy,

  Januszko Bronisław - - syn Józefa i Franciszki, urodzony 16.01.1901 roku w Murowanym Moście, zamieszkały we wsi Ponizie,

  Jarzębowicz Mieczysław - - syn Józefa i Marianny, urodzony 10.04.1899 roku w śluzie Sosnówek, zamieszkały we wsi Rygol,

  Jatkowski Mieczysław - - syn Józefa i Antoniny, urodzony w 1927 roku w Augustowie, zamieszkały w Augustowie,

  Jaworowski Zygmunt - - syn Wojciecha i Władysławy, urodzony 14.10.1914 roku w Serwach, zamieszkały w Serwach,

  Jedliński Władysław - - syn Adama i Katarzyny, urodzony w 1927 roku, w Augustowie, zamieszkały w Augustowie,

  Jejer Henryk - - syn Józefa i Stanisławy, urodzony 4.10.1928 roku w Strzelcowiźnie, zamieszkały w Strzelcowiźnie,

  Jejer Józef - - daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców nie ustalono, zamieszkały w Strzelcowiźnie,

  Jungiewicz Czesław - - syn Izydora i Aleksandry, urodzony w 1924 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Degucie,

  Juszkiewicz Aleksander - - syn Bronisława i Wiktorii, urodzony 22.04.1906 w Dalnym Lesie, zamieszkały w Dalnym Lesie

  Juszkiewicz Józef - - syn Jana i Anny, urodzony 27.06.1899 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Dalnym Lesie,

  Kalinowski Bronisław - - syn Stanisława i Rozalii, urodzony 04.09.1918 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Wierśnie,

  Kalisz Wacław - - syn Jana i Rozalii, urodzony w 1909 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Małyszówka,

  Kamiński (imię nieustalone) - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Nowinka,

  Kamiński Ludwik - - syn Antoniego i Marianny, urodzony 2.11.1919 roku, zamieszkały we wsi Daniłowce, obecnie Sumowo,

  Kamiński Antoni - - nie ustalono imion rodziców, urodzony 15.04.1907 roku w Kopcu, zamieszkały we wsi Kopiec,

  Kamiński Franciszek - - syn Kazimierza i Wincenty, urodzony 29.12.1906 roku w Morgach, zamieszkały we wsi Filipów,

  Kamiński Józef - - syn Antoniego i Marianny, urodzony 21.09.1908 roku w Daniłowcach, zamieszkały we wsi Daniłowce, obecnie Sumowo,

  Kamiński Józef - - syn Franciszki, urodzony 10.05.1911 roku w Prusce Wielkiej, zamieszkały we wsi Janówka,

  Kanty Antoni - - syn Szymona, nie ustalono miejsca i daty urodzenia, zamieszkały w Kamieniu,

  Karp Antoni - - urodzony w 1905 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Jasionowie,

  Karp Edward Józef - - syn Kazimierza i Kamili, urodzony 22.06.1923 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Jasionowie,

  Karp Jan - - urodzony 1905 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Jasionowie,

  Karp Leon - - syn Jana i Apolonii, urodzony 28.07.1916 roku w Jaziewie, zamieszkały we wsi Jaziewo,

  Karp Stanisław - - syn Józefa i Franciszki, urodzony 25.10.1907 roku, zamieszkały we wsi Krasnybór,

  Karp Stanisław - - urodzony w 1895 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Krasnyborki,

  Karpienia Stanisław - - syn Stanisława i Stanisławy, urodzony w 1911 roku w Nowej Wsi, zamieszkaly w Nowej Wsi,

  Kaźmierczyk Kazimierz - - syn Piotra i Rozalii, urodzony 21.05.1925 roku w Strzelcowiźnie, zamieszkały w Strzelcowiźnie,

  Kąkiel Józef - - syn Ignacego i Emilii, urodzony 14.01.1911 roku lub 15.01.1911 roku, zamieszkały w Balince,

  Kochanowski Antoni - - urodzony 15.04.1911 roku lub 15.04.1914 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Rygol,

  Koncewicz Jan - - syn Franciszka i Heleny, urodzony 1902 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Serski Las,

  Koncewicz Stanisław - - syn Jana i Salomei, urodzony 1903 roku lub 1902 roku w Jabłońskich, zamieszkały we wsi Iwanówka,

  Kondracki Kazimierz - - syn Aleksandra i Rozalii, nie ustalono daty urodzenia, urodzony i zamieszkały we wsi Krasnoborki,

  Kondracki Paweł - - syn Wincentego i Praskowii, urodzony 15.11.1910 roku w Baku, zamieszkały w Augustowie,

  Kondracki Zygmunt - - syn Jana i Emilii, urodzony 17.04.1923 roku w Podcisówku, zamieszkały w Motułce,

  Konopko Franciszek - - syn Józefa i Heleny, urodzony 25.02.1920 roku w Białowierśni, zamieszkały w Białowierśni,

  Konopko Józef - - syn Józefa i Heleny, urodzony 4.05.1922 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Białowierśni,

  Kopańko Ignacy - - syn Tomasza i Michaliny urodzony w 1892 roku w Kamienicy Nowej, zamieszkały w Ostrowiu Biebrzańskim,

  Korenkiewicz Lucjan Szczepan - - syn Piotra i Elżbiety, urodzony 26.12.1922 roku w Leszczewku, zamieszkały we wsi Leszczewek,

  Korenkiewicz Stefan - - syn Jana i Heleny, urodzony 1919 roku, zamieszkały we wsi Dalny Las, zatrzymany w Serskim Lesie,

  Kornacki Jan - - syn Wincentego i Anieli, urodzony 15.04.1899 roku w Mikaszówce, zamieszkały we wsi Rygol, aresztowany 18 lipca 1945 roku,

  Korniłowicz Zygmunt - - syn Wincentego i Katarzyny, urodzony 4.12.1909 roku w Balince, zamieszkały we wsi Balinka,

  Koronkiewicz Jan - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Tobołowo,

  Koronkiewicz Lucjan - - (wskazywany też jako Korenkiewicz), syn Stanisława i Wiktorii, urodzony w 1927 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Kopanica,

  Kowalewski Antoni - - nie ustalono miejsca i daty urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Wiłkopedzie,

  Kowalewski Wacław - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia, oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Wiłkopedzie,

  Kozakiewicz Czesław - - syn Bronisława i Franciszki, urodzony 18.04.1926 roku w Jaminach, zamieszkały we wsi Jaziewo,

  Kozakiewicz Wincenty - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Strzelcowiźnie,

  Kozłowski Jan - - syn Aleksandra i Weroniki, urodzony 29 08.1923 roku w Gibach, zamieszkały we wsi Giby,

  Krajewski Czesław - - syn Antoniego i Serafiny, urodzony 30.01.1919 roku w Czarnym Brodzie, zamieszkały we wsi Czarny Bród,

  Krejczman Czesław - - syn Józefa i Teodory, urodzony 19.02.1926 roku w Zaboryszkach, zamieszkały w Gibach,

  Krejczman Stanisław - - syn Józefa i Teodory, urodzony w 1928 roku w Zaboryszkach, zamieszkały we wsi Giby,

  Krupiński Szymon - - syn Antoniego i Karoliny, urodzony 16.04.1906 roku w Staroświęcianach, zamieszkały we wsi Kudrynki,

  Krysiewicz Antoni - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia, oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Bronowo,

  Krysiuk Czesław - - syn Stanisława i Franciszki, urodzony 12.07.1925 roku w Krasnem, zamieszkały we wsi Krasne,

  Krysiuk Remigiusz - - syn Józefa i Zofii, urodzony w 1926 roku w Krasnem, zamieszkały we wsi Krasne,

  Krysiuk Stanisław - - (ojciec Czesława) syn Jana i Rozalii, urodzony w 1903 roku w Krasnem, zamieszkały we wsi Krasne

  Krysztofik Jan - - syn Stefana i Rozalii, urodzony 5.12.1896 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Jasionowie,

  Krzywicki Jan - - syn Józefa i Rozalii, urodzony 15.04.1902 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Krasnybór,

  Krzywosz Jan - - syn Jana i Zofii, urodzony w 1913 roku w Kamiennej Nowej, zamieszkały we wsi Kamienna Nowa,

  Krzywosz Stanisław - - syn Jana i Zofii, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Kamienna Nowa,

  Kubicka Jadwiga z domu Kuczyńska - - córka Józefa i Aleksandry, urodzona 19.10.1913 roku w Sejnach, zamieszkała we wsi Białorzeczka,

  Kubryń Albin - - syn Albina, nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imienia matki, zamieszkały w Gruszkach,

  Kucharzewska Zyta - - córka Aleksandra i Natalii, urodzona 7.07.1925 roku lub 1926 roku w Rudawce, zamieszkała w Gibach,

  Kugiel Adam - - syn Ignacego i Aleksandry, urodzony 3.02.1901 roku w Jaziewie, zamieszkały w Jaziewie,

  Kuklewicz Józef - - syn Józefa i Konstancji, urodzony 25.03.1897 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Podgibki,

  Kukowski Franciszek Stanisław - - syn Wincentego i Walerii, urodzony 2.02.1911 roku lub 11.02.1911 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Balince,

  Kulbacki Jan - - syn Piotra i Stanisławy, urodzony 2.06.1929 roku w Płaskiej, zamieszkały we wsi Płaska,

  Kulik Józef - - syn Tomasza i Anny, urodzony 11.03.1912 roku lub 1907 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Krasnybór,

  Kulpan Józef - - syn Teresy, urodzony w 1912 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imienia ojca, zamieszkały we wsi Aleksiejówka,

  Kułak Józef - - syn Klemensa i Leonardy, urodzony w 1910 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Małyszówka,

  Kułak Stanisław - - syn Macieja i Anny, urodzony w 1908 roku w Hamulce, zamieszkały w Hamulce,

  Kułak Stanisław - - syn Klemensa i Anny, urodzony w 1913 roku w Hamulce, zamieszkały w Hamulce,

  Kułak Wacław - - urodzony 11.02.1905 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Hamulce,

  Kułakowski Kazimierz - - syn Kazimierza i Aleksandry, urodzony 6.08.1905 roku w Jaziewie, zamieszkały w Jaziewie,

  Koncewicz Stanisław - - syn Jana i Salomei, urodzony w 1902 roku w Jabłońskich, zamieszkały w Iwanówce,

  Kunda Edward - - syn Karola i Pauliny, urodzony 17.04.1917roku, w Jaziewie, zamieszkały w Jaziewie

  Kupiński Michał - - syn Stanisława i Marii, urodzony w 1920 roku w Kryłatce, zamieszkały we wsi Kryłatka,

  Kuryło Jan - - urodzony 21.11.1915 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Gruszkach,

  Kuźmicki Leon - - syn Antoniego i Julianny, urodzony 6.11.1919 roku lub 1920 roku w Balince, zamieszkały we wsi Krasnybór,

  Kuźmicki Stanisław - - syn Józefa i Anny, urodzony 3.07.1922 roku lub 3.07.1927roku w Lebiedzinie, zamieszkały w Lebiedzinie,

  Kuźnicki Piotr - - syn Antoniego i Anny, urodzony 17.12.1910 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Jastrzębnej,

  Kuźniecow Mikołaj - - syn Teodora i Władysławy, urodzony 24.12.1912 roku w Augustowie, zamieszkały w Augustowie,

  Kuźniecow Teodor - - syn Teodora i Władysławy, urodzony 28.11.1913 roku w Augustowie, zamieszkały w Augustowie,

  Laskowski Bronisław - - syn Władysława i Ludwiki z domu Makowska nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały wsi Daniłowce,

  Laskowski Stanisław - - syn Władysława i Ludwiki, z domu Makowska, urodzony 6 lub 8.04.1909 roku, nie ustalo miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Daniłowce,

  Laskowski Wacław - - (brat Bronisława) syn Władysława i Ludwiki z domu Makowska, urodzony 7.07.1905 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Daniłowce,

  Leśniewski Fabian - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Komaszewie,

  Lipnicki Józef - - syn Józefa i Honoraty, urodzony w 1922 roku w Danowskich, zamieszkały we wsi Danowskie lub Kopanica,

  Lipski Mieczysław - - syn Aleksandra i Józefy, urodzony 17.11.1920 roku w Augustowie, zamieszkały we Augustowie,

  Lisiewicz Czesław - - syn Jana i Bronisławy, urodzony 18.08.1917 roku w Krasnopolu, zamieszkały we wsi Krasnopol,

  Liszkowski Stefan - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Suwałkach,

  Luderf Bolesław - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Bosse,

  Luto Aleksander - - syn Jakuba i Aleksandry, urodzony 1.01.1885 roku, w Krasnoborkach, zamieszkały w Krasnopolu,

  Luto Franciszek - - syn Antoniego i Wincenty, urodzony w 1924 roku w Zarubach, zamieszkały we wsi Zaruby,

  Luto Hieronim - - syn Antoniego i Wincenty, urodzony w 1926 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Zaruby,

  Luto Józef - - syn Antoniego i Wincenty, urodzony w 1918 lub 1926 roku w Zarubach, zamieszkały we wsi Zaruby,

  Luto Józef - - syn Kajetana i Anny, urodzony 03.08.1906 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Posejnele,

  Łazarska Danuta - - córka Aleksandra i Eugenii, urodzona w 1925 roku w Nowince, zamieszkała we wsi Nowinka,

  Łazarska Eugenia z domu Biernacka - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkała we wsi Nowinka,

  Łazarska Władysława z domu Klimaszewska - - córka Jana, urodzona w 1911 lub 1912 roku w Nowince, zamieszkała we wsi Nowinka,

  Łebski Franciszek - - syn Józefa i Aleksandry, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Gorczyca,

  Łejmel Józef - - syn Franciszka i Marianny, urodzony 29.02.1920 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Grudziewszczyzna,

  Łozowska Anna - - córka Franciszka i Apolonii, urodzona w 1907 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkała w Nowym Lipsku,

  Łuckiewicz Feliks - - syn Józefa i Antoniny, urodzony w Klejmanach (Kielminach), nie ustalono daty urodzenia, zamieszkały w Rudawce

  Łucznik Bolesław - - urodzony w 1907 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Iwanówka,

  Makar Antoni - - syn Władysława i Antoniny, urodzony 23.10.1906 roku w Gruszkach, zatrzymany 16 lipca 1945 roku w Kielminach,

  Makarewicz Jan - - syn Bolesława i Stefanii, urodzony 22.11.1918 roku nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Dalny Las,

  Makarewicz Stanisław - - urodzony w 1914 roku, nie ustalono imion rodziców, zamieszkały we wsi Jastrzębna II,

  Makowski Konstanty - - syn Konstantego i Marianny, urodzony w 1923 roku, zamieszkały we wsi Rudawka,

  Makowski Konstanty - - syn Antoniego, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Rudawka,

  Maksimowicz Stanisław - - syn Antoniego i Michaliny, urodzony 9.04.1923 roku w Osocznikach koło Grodna, nie ustalono miejsca zamieszkania,

  Malinowski Konstanty - - syn Wincentego i Moniki, urodzony 6 lub 22.02.1922 roku, nie ustalono miejsca zamieszkania, zamieszkały we wsi Białorzeczka lub Białowierśnie,

  Malinowski Stanisław - - syn Stanisława i Franciszki, urodzony 8.01.1923 roku w Jastrzębnej, zamieszkały we wsi Jastrzębna II,

  Malinowski Wacław - - nie ustalono imion rodziców, urodzony w 1917 roku, zamieszkały w Krasnopolu,

  Małkowski Lucjan - - syn Franciszka i Józefy, urodzony 6.01.1909 roku w Kopcu, zamieszkały we wsi Kopiec,

  Marcinkiewicz Stanisław - - syn Antoni i Dominiki, urodzony w 1903 roku w Białogórach, zamieszkały we wsi Białogóry,

  Margiewicz Paweł - - syn Piotra i Marianny, urodzony 5.01.1899 roku we wsi Ponizie, zamieszkały w Poniziu,

  Markiewicz Antoni - - syn Stanisława i Marianny, urodzony 1889 roku nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Berżałowce,

  Markiewicz Jan - - syn Stanisława i Marianny, urodzony 20.07.1876 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Berżałowce,

  Markowski Józef - - syn Stanisława i Dominiki, urodzony w 1922 roku w Balince, zamieszkały w Balince,

  Martynko Edward - - syn Zygmunta i Anny, urodzony 13.10.1924 roku w Krusznikach, zamieszkały w Krusznikach,

  Masłowski Franciszek - - syn Bronisława i Michaliny, urodzony 21.10. 1920 roku w Lasance, zamieszkały we wsi Lasanka,

  Matukin Wiktoria - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkała w Suwałkach,

  Mateuszczyk Antoni - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Bronowo,

  Matuszewski Bolesław - - syn Józefa i Marii, urodzony w 1911 roku w Lipsku, zamieszkały w miejscowości Nowy Lipsk,

  Matyskieła Stanisław - - syn Antoniego i Feliksy, urodzony 17.10.1909 roku w Jaziewie, zamieszkały we wsi Jaziewo,

  Michalski Stanisław - - syn Wiktora i Anny, urodzony 15.05.1907 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Daniłowce,

  Michalski Czesław - - syn Michała i Weroniki, urodzony 6.10.1921roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Daniłowce,

  Michalski Romuald - - syn Wincentego i Bronisławy, urodzony 02 lub 01.01.1930 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Białowierśnie,

  Michalski Wincenty - - syn Michała i Weroniki, urodzony 6.11.1925 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Daniłowce,

  Michałowski Feliks - - syn Dominika, urodzony 10.04.1907 roku w Danowskich, zamieszkały we wsi Ateny,

  Michałowski Hilary - - syn Antoniego i Anny, urodzony 4.01.1894 roku w Serskim Lesie, zamieszkały we wsi Serski Las,

  Michniewicz Witold Piotr - - syn Jana i Franciszki, urodzony 6.03.1910 roku w Kolnicy, zamieszkały we wsi Kolnica,

  Mieczkowski Antoni - - syn Jana i Bronisławy, urodzony 10.09.1912 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Gruszkach,

  Mieczkowski Jan - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Gruszkach,

  Mieczkowski Józef - - syn Jana i Bronisławy, urodzony w 1899 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkaly w Gruszkach,

  Mieczkowski Wincenty - - syn Jana i Bronisławy, urodzony w 1906 roku w Gruszkach, zamieszkały w Białogórze,

  Mieczkowski Witold - - syn Ludwika i Aleksandry, urodzony w 1912 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Gruszkach,

  Mieczkowski Zygmunt - - syn Jana i Bronisławy, urodzony 20.05.1918 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Gruszkach,

  Miezio Franciszek - - syn Antoniego i Weroniki urodzony w 1916 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Komaszówce,

  Miezio Józef - - syn Antoniego i Weroniki, urodzony w 1915 roku w Komaszówce, zamieszkały w Komaszówce,

  Mikołajczyk Wacław - - syn Jana i Pauliny, urodzony 23.05.1907 roku w Pomianach, zamieszkały w Augustowie,

  Milanowski Konstanty - - syn Jana i Stefanii, urodzony w 1915 roku w Bernatkach, zamieszkały we wsi Pruska Wielka,

  Milewski Jan - - nie ustalono miejsca i daty urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Krejwińce,

  Milewski Stanisław - - syn Józefa i Anny, urodzony 2.03.1925 roku w Gibach, zamieszkały we wsi Białogóry,

  Milinkiewicz Marian - - syn Stanisława i Stefanii urodzony w 1925 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Giby,

  Milinkiewicz Stanisław - - syn Anny urodzony w 1895 roku lub w 1896 roku, nie ustalono miejsca urodzenia ani zamieszkania oraz imienia ojca,

  Miszkiel Edward - - syn Kazimierza i Marii, urodzony 12.01.1928 roku w Posejnelach, zamieszkały we wsi Posejnele,

  Miszkiel Eugeniusz - - syn Mieczysława i Stanisławy, urodzony 7.06.1926 roku w Iwanówce, zamieszkały we wsi Iwanówka,

  Miszkiel Janina - - córka Kazimierza i Marii, urodzona 15.12.1923 lub 1924 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkała we wsi Posejnele,

  Miszkiel Mieczysław - - syn Stanisława i Katarzyny, urodzony 23.09.1897 roku w Żłobinie, zamieszkały we wsi Iwanówka,

  Miszkiel Franciszek - - syn Macieja, urodzony w 1908 lub w 1907 roku w Okółku, zamieszkały we wsi Okółek,

  Miszkiel Wacław - - syn Karola i Józefy, urodzony 10.11.1920 roku w Budwieci, zamieszkały we wsi Budwieć,

  Moroz Józef - - syn Józefa i Stanisławy, urodzony 2.02.1917 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Białowierśni,

  Moroz Józef - - syn Antoniego i Agaty, urodzony 1.01.1891 roku w Białowierśniach, zamieszkały w Białowierśniach,

  Moroz Józef - - syn Michała i Ludwiki, urodzony 19.03.1899 roku w Gibach, zamieszkały w miejscowości Giby,

  Moroz Stanisław - - syn Bronisława i Aleksandry, urodzony w 1907 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Sumowo,

  Mroziewski Witold - - syn Wincentego i Joanny, urodzony 13.06.1910 roku w Krasnoborkach, zamieszkały we wsi Krasnoborki,

  Muller (Mulnier, Mulner) Antoni - - syn Franciszka i Elżbiety, urodzony 20.09.1903 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Sumowo,

  Mulner Albin (Muller, Mulnier) - - syn Franciszka, urodzony 10.05. 1922 roku w Sumowie, zamieszkały we wsi Sumowo,

  Mulner Bolesław (Muller, Mulnier) - - syn Franciszka i Bolesławy, urodzony 29.10.1920 roku, zamieszkały we wsi Sumowo,

  Mulner Wacław (Muller, Mulnier) - - syn Wincentego i Bolesławy, urodzony 23.10.1918 roku w Sumowie, zamieszkały we wsi Sumowo,

  Murawski Władysław - - syn Antoniego, urodzony w 1895 roku lub 1894 roku w Kamieniu, zamieszkały w Kamieniu,

  Myszczyński Bronisław - - syn Franciszka i Franciszki, urodzony 16.08.1918 roku w Dworczysku, zamieszkały we wsi Dworczysko,

  Myszczyński Edmund - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia, oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Daniłowce,

  Myszczyński Edward - - syn Aleksandra i Stefanii, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Macharce,

  Myszczyński Mieczysław - - urodzony 12.03.1910 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Daniłowce,

  Myszczyński Walerian - - syn Franciszka i Franciszki urodzony 1923 roku lub 5.07.1922 roku w Dworczysku, zamieszkały we wsi Dworczysko,

  Myszczyński Witold - - syn Franciszka i Franciszki, urodzony w 1925 roku w Dworczysku, zamieszkały we wsi Dworczysko,

  Myszczyński Witold - - syn Józefa i Ludwiki, urodzony 6.12.1910 roku w Orzechowie, zamieszkały we wsi Orzechowo,

  Myszczyński Edmund - - syn Aleksandra i Anny, urodzony 15.05.1911 roku w Orzechowie, zamieszkały we wsi Orzechowo,

  Myszczyński Mieczyslaw - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia, oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Orzechowo,

  Myśliwski Wacław - - syn Wincentego i Anny urodzony 10.08.1924 roku w Komaszowie, zamieszkały we wsi Komaszewo,

  Myśliwski Zygmunt - - syn Wincentego i Anny, urodzony 12.01.1921 roku w Komaszowie, zamieszkały we wsi Komaszewo,

  Nazarowski Władysław - - syn Józefa i Pauliny, urodzony 12.12.1898 roku w Serskim Lesie, zamieszkały we wsi Serski Las,

  Niedźwiecki Stanisław - - syn Franciszka i Marii, urodzony w 1921 roku w Augustowie, zamieszkały w Augustowie,

  Niemkiewicz Stanisław - - syn Nikodema i Marianny, urodzony 8.05.1923 roku w Gibach, zamieszkały we wsi Giby,

  Nowalski Stanisław - - syn Wiktora i Kamili, urodzony w 1.01.1920 roku, w Krasnopolu, zamieszkały w Krasnopolu,

  Nowik Aleksander - - syn Ignacego i Jadwigi, urodzony 8.12.1908 lub 1909 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Ponizie,

  Obuchowski Jan - - syn Wincentego i Bronisławy, urodzony 14.03.1917 roku w Lasance, zamieszkały we wsi Lasanka,

  Obuchowski Edward - - syn Wincentego i Bronisławy, urodzony 15.03.1917 roku w Lasance, zamieszkały we wsi Lasanka,

  Okrągły Dominik - - urodzony 17.10.1907 roku, nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Mazurki,

  Okulanis Witold - - syn Józefa i Teofili, urodzony 16.01.1896 roku w Gawiniańcach, zamieszkały we wsi Gawiniańce,

  Okuniewski Józef - - syn Antoniego i Anny, urodzony 13.06.1918 roku nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Jastrzębna II,

  Olechnowicz Stanisław - - syn Michała i Wiktorii, urodzony 15.01.1922 roku w Rajgrodzie, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Augustowie,

  Olszewski Józef - - syn Karola i Michaliny, urodzony w 1905 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Nowa Wieś,

  Olszewski Piotr - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w miejscowości Kalety, zatrzymany w Mikaszówce,

  Omielan Wacław - - syn Franciszka i Ludwiki, urodzony w 1915 roku w Suchowoli, zamieszkały w Suchowoli,

  Orłowski Antoni - - syn Antoniego i Bronisławy, urodzony 1893 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Fiedorowizna,

  Orłowski Mieczysław - - syn Antoniego i Bronisławy, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Fiedorowizna,

  Orłowski Mieczysław - - syn Antoniego i Elżbiety, urodzony 10.06.1897 roku lub 1896 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Fiedorowiźnie,

  Ostapowicz Ildefons - - syn Kazimierza i Leokadii, urodzony 1.10.1927 roku w Kamieniu, zamieszkały w Kamieniu,

  Pachucki Antoni - - syn Franciszka, nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imienia matki, zamieszkały we wsi Danowskie,

  Pachucki Piotr - - syn Franciszka, nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imienia matki, zamieszkały we wsi Danowskie,

  Paszkiewicz Antoni - - syn Piotra i Marianny, urodzony w 1913 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Białowierśnia,

  Paszkiewicz Franciszek - - syn Piotra i Marianny, urodzony 26.01.1907 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Białowierśnia,

  Pawełko Zofia - - córka Józefa i Kamili, urodzona 9.01.1926 roku w Czarniewie, zamieszkała we wsi Czarniewo,

  Pietrołaj Tadeusz - - syn Józefa i Jadwigi, urodzony w 1920 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Suwałkach,

  Piętko Bronisław - - syn Bronisława, urodzony w 1901 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w majątku Jaminy,

  Piktel Antoni Stanisław - - syn Józefa i Stefanii, urodzony 18.05.1926 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Wrotki,

  Piktel Rajmund - - syn Szymona i Weroniki, urodzony 21.08.1910 roku, we Wrotkach, zamieszkały we wsi Wrotki,

  Plewiński Stefan - - syn Władysława i Michaliny, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Lasanka,

  Podhajski Stefan Władysław - - syn Stefana i Józefy, urodzony 19.02.1919 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Gremzdy Polskie,

  Potapowicz - - (imię i miejsce urodzenia oraz zamieszkania a także data urodzenia tego mężczyzny nie zostalo ustalone),

  Prawdzik Jadwiga - - córka Antoniego i Marianny, urodzona 5 lub 8.05.1925 roku w Poniziu, zamieszkała we wsi Ponizie,

  Pryzmont Kazimierz - - syn Pawła i Zofii, urodzony 27.08.1929 roku w Chmielówce, zamieszkały w Dąbrowie Białostockiej,

  Pryzmont Kazimierz - - syn Antoniego i Wiktorii, urodzony w 1907 roku w Wiązówce, zamieszkały w Dąbrowie Białostockiej,

  Przekopowski Józef - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Kudrynki,

  Przekopski Antoni - - syn Stanisława i Ludwiki, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Daniłowce obecnie Sumowo,

  Przekopski Franciszek - - syn Stanisława i Ludwiki, urodzony 11.10.1908 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Daniłowce obecnie Sumowo,

  Puczyłowski Franciszek - - syn Kazimierza i Joanny, urodzony 25.08.1911 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Serwach,

  Puczyłowski Jan - - syn Jana i Józefy, urodzony 15.03.1894 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Serwach,

  Puczyłowski Józef - - syn Juliana i Aleksandry, urodzony 5.10.1906 roku w Gorczycy, zamieszkały w Płasce,

  Puczyłowski Piotr - - syn Jana i Józefy, urodzony 17.06.1904 roku w Serwach, zamieszkały w Suchej Rzeczce,

  Puczyłowski Tadeusz - - syn Jana i Józefy, urodzony 30.06.1912 roku w Serwach, zamieszkały w Serwach,

  Pużyński Henryk - - syn Jana i Franciszki, urodzony 20.07.1907roku nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Augustowie,

  Pycz Władysław - - syn Wincentego i Marianny, urodzony 13.01.1898 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Czarniewie,

  Radzewicz - - (wskazywany też w dokumentach jako Radziewicz, leśniczy z wsi Zelwa), nie ustalono miejsca zamieszkania ani też daty urodzenia oraz imion rodziców,

  Radzewicz Antoni - - syn Jana i Julianny, urodzony 15.05.1924 roku nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Bierżałowce,

  Radzewicz Bolesław - - syn Kazimierza i Petroneli, urodzony 01.04.1918 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Budwieć,

  Radzewicz Józef - - syn Jana i Anny, urodzony 1926 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Żwikiele,

  Rapczyński Franciszek - - syn Zygmunta i Anny, urodzony 29.01.1926 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Białowierśnie,

  Rapczyński Stanisław - - syn Józefa i Teresy, urodzony 28.09.1897 roku w Sumowie, zamieszkały w Sumowie,

  Renkiewicz Feliks (Rynkiewicz) - - syn Leona i Józefy, urodzony 3.11.1924 roku lub 1926 roku w Białowierśniach, zamieszkały we wsi Białowierśnie,

  Rewiński (lub Rywiński) - - imię nieustalone, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały wewsi Białowierśnie,

  Rogalski Izydor - - syn Piotra i Michaliny, urodzony w 1901 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Sajenek,

  Romanowski Bolesław - - syn Franciszka i Rozalii, urodzony 1.01.1899 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Augustowie,

  Romanowski Franciszek - - syn Franciszka i Michaliny, urodzony 4.02.1902 roku w Staneluszkach, zamieszkały we wsi Wiżajny,

  Romatowski Aleksander - - syn Witolda i Teresy, urodzony 26.02.1912 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w miejscowości Dziemianówka,

  Ropiński Józef - - syn Stanisława , urodzony w 1901 roku w Sumowie, zamieszkały prawdopodobnie w Daniłowcach,

  Roszalski - - (imię nieustalone), imiona rodziców, data i miejsce urodzenia nieustalone, zamieszkały we wsi Rygol,

  Roszko Izydor - - urodzony 11.12.1899 roku,imiona rodziców i miejsce urodzenia nie ustalone, zamieszkały we wsi Kopiec,

  Roszko Stanisław - - urodzony 9.06.1926 roku, miejsce urodzenia nie ustalone, zamieszkały we wsi Kopiec,

  Roszkowski Izydor - - syn Władysława i Franciszki, urodzony 20.07.1900 roku w Kopcu, zamieszkały we wsi Kopiec,

  Roszkowski Stanisław - - syn Izydora i Ludwiki, urodzony 21.11.1925 roku w Kopcu, zamieszkały we wsi Kopiec,

  Rowiński Czesław - - syn Mikołaja i Stanisławy, urodzony w 1920 roku w Suchej Rzeczce, zamieszkały we wsi Sucha Rzeczka,

  Rowiński Mieczysław - - syn Aleksandra i Anny, urodzony w 1924 roku w Białowierśni, zamieszkały w Białowierśni,

  Różański Romuald - - syn Bolesława i Rozalii, urodzony 7.10.1929 roku w Mikaszówce, zamieszkały we wsi Mikaszówka,

  Rudzewicz Jan - - urodzony 1928 roku,imiona rodziców i miejsce urodzenia nie zostały ustalone, zamieszkały w Jasionowie,

  Rudzewicz Edward - - syn Jana i Pelagii, miejsce i data urodzenia nie zostały ustalone, zamieszkały w Augustowie,

  Rukść Izydor - - syn Bolesława i Walerii, urodzony 10.11.1908 roku w Juryzdyce, zamieszkały we wsi Juryzdyka,

  Rupiński Józef - - syn Stanisława i Urszuli, urodzony 12.10.1901 roku, miejsce urodzenia nie ustalone, zamieszkały we wsi Sumowo,

  Rupiński Witold - - syn Józefa i Zofii, urodzony 6.02.1927 roku w Sumowie, zamieszkały we wsi Sumowo,

  Rutkowski Bernard - - syn Władysława i Anny, urodzony 21.09.1919 roku w Kamieniu, zamieszkały w Kamieniu,

  Rutkowski Bolesław - - syn Władysława i Aleksandry, urodzony 28.09.1901 roku w Filipowie, zamieszkały we wsi Filipów,

  Rutkowski Edward - - urodzony 1910 roku, imiona rodziców i miejsce urodzenia nie zostało ustalone, zamieszkały we wsi Kamień,

  Rutkowski Stanisław - - syn Bolesława i Marianny, urodzony w 1922 roku w Kopcu, zamieszkały we wsi Kopiec,

  Rutkowski Stanisław - - syn Stanisława i Marianny,urodzony 6.01.1909 roku, miejsce urodzenia nie zostało ustalone, zamieszkały we wsi Filipów,

  Rutkowski Stanisław - - syn Stanisława i Marianny, urodzony 15.01.1909 roku w Folwarku Garbaś, zamieszkały we wsi Filipów,

  Rybakowicz Kazimierz - - urodzony w 1910 roku w Jesionowie, nie ustalono miejsca zamieszkania oraz imion rodziców,

  Rzepecki Jan - - syn Tomasza i Marii, urodzony 25.07.1923 roku w Augustowie, zamieszkały w Augustowie,

  Rzepka Marian - - syn Władysława i Kazimiery, urodzony 14.10.1914 roku w Mogielnicy, zamieszkały we wsi Mogielnica,

  Sawicki Bronisław - - syn Franciszka i Rozalii, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Krasne koło Lipska,

  Sawicki Władysław - - syn Franciszka i Rozalii, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Krasne,

  Siarkowski Witold - - syn Jana i Dominiki, urodzony 6.02.1906 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Kopiec,

  Sidorowicz Stanisław - - syn Kazimierza i Marianny, urodzony 27.11.1922 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Sumowie,

  Siedlecki Antoni - - syn Wojciecha i Weroniki urodzony 13.06.1905 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Balinka,

  Siedlecki Mieczysław Wacław - - syn Jana i Stanisławy, urodzony 15.04.1929 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Balinka,

  Siedlecki Wacław - - syn Kazimierza i Józefy, urodzony 1906 roku w Balince, zamieszkały we wsi Balinka,

  Siedlecki Władysław - - syn Bolesława i Kazimiery, urodzony 21.06.1928 roku w Balince, zamieszkały we wsi Balinka

  Siedzik Kazimierz - - syn Jana i Pauliny, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Małyszówka,

  Sienkiewicz Henryk Bolesław - - syn Andrzeja i Franciszki, urodzony 15.10.1923 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Raczki,

  Sienkiewicz Remigiusz - - syn Wiktora i Władysławy, urodzony 15. 06.1922 roku lub 15.06.1925 roku w Mikaszówce, zamieszkały w Mikaszówce,

  Sienkiewicz Bolesław - - syn Stanisława i Heleny, urodzony 1908 roku w Augustowie, zamieszkały w Augustowie,

  Sitkowska Jadwiga - - córka Stanisława i Aleksandry, urodzona w 1918 roku w Iwanówce, zamieszkała w Iwanówce,

  Sitkowski Eugeniusz - - syn Stanisława i Aleksandry, urodzony 7.04.1922 roku w Iwanówce, zamieszkały w Iwanówce,

  Sitkowski Stanisław - - syn Adama i Antoniny, urodzony w 1885 roku w Iwanówce, zamieszkały w Iwanówce,

  Siwicki Zygmunt - - syn Piotra i Marianny, urodzony 2.05.1902 rokuw Kopcu, zamieszkały we wsi Kopiec,

  Skrocki Julian - - syn Juliana i Anny, urodzony 1.12.1918 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Karolin,

  Skrocki Bronisław - - syn Juliana i Anny, urodzony 13.09.1916 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w miejscowości Karolin,

  Skrocki Bronisław - - nie ustalono miejsca i daty urodzodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Kunicha,

  Sobolewski Piotr - - syn Wincentego i Anny, urodzony w 1900 roku, miejsca urodzenia nie ustalono, zamieszkały we wsi Nowinka,

  Sobolewski Stanisław - - syn Władysława i Stefanii, urodzony 6.01.1921 roku w Suchej Rzeczce, zamieszkały we wsi Gorczyca,

  Sobolewski Władysław - - syn Stanisława i Weroniki, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Gorczyca,

  Sobolewski Wacław - - syn Jana i Marianny, urodzony w1916 roku w Topiłówce, zamieszkały we wsi Kamienna Nowa,

  Sołtys Leonard - - syn Wojciecha i Marianny, urodzony w 1906 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Augustowie,

  Specjall Karol Józef - - syn Jana i Bronisławy, urodzony 23.05.1908 roku w Zawidowicach, zamieszkały we wsi Gruszki,

  Stankiewicz Piotr - - syn Jakuba i Antoniny, urodzony w 1914 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Suwałkach,

  Stankiewicz Stanisław - - syn Aleksandra i Anny, urodzony 28.04.1926 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Wierśnianka,

  Statkiewicz Kazimierz - - syn Aleksandra i Julianny, urodzony 20.02.1920 roku w Tobołowie, zamieszkały we wsi Kruszniki,

  Stefanowski Fabian - - syn Antoniego i Bronisławy, urodzony w 1925 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w leśniczówce Mały Borek koło Płaski,

  Stefanowski Izydor - - urodzony w Wojciechach, nie ustalono daty urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Śluza Paniewo,

  Stefanowski Władysław - - syn Wacława i Kamili, urodzony 14.08.1911 roku, nie ustalono miejsca urodzenia ani zamieszkania,

  Stelmak Sylwester - - syn Sylwestra i Sylforni, urodzony w 1917 roku w Promiskach, zamieszkały w Suchowoli,

  Stelmasik Tadeusz - - syn Władysława i Stefanii, urodzony 3.08.1925 roku w Kadyszu, zamieszkały w Augustowie,

  Streczkowski Paweł - - (wskazywany też jako Stroczkowski) syn Stanisława i Zuzanny, urodzony 29.06.1989 roku, zamieszkały we wsi Kamienna Nowa, zatrzymany 16 lipca 1945 roku,

  Suchwałko Ludwik - - syn Ludwika i Anny, urodzony 8.07.1913 roku w Jaziewie, zamieszkały we wsi Jaziewo,

  Sulżyński Józef - - syn Bolesława i Franciszki, nie ustalono miejsca i daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania,

  Surkont Stanisław - - syn Piotra i Marii, urodzony 26.07.1909 roku lub w 1910 roku w Mikutach, zamieszkały we wsi Krasnyborki,

  Sutuła Józef - - syn Józefa i Anny urodzony w 1905 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Brzozowo,

  Syperowicz Stanisław - - syn Józefa i Józefaty, urodzony 16.05.1902 roku w Karolinie, zamieszkały we wsi Karolin,

  Szarejko Bronisław - - syn Bronisława i Stefanii, urodzony 3.05.1928 roku lub 31.05.1928 roku w Gibach, zamieszkały w Gibach,

  Szarejko Stanisław - - syn Wiktora i Rozalii, urodzony 21.04.1912 roku w Wierśniach, zamieszkały we wsi Wierśnie,

  Szczytko Czesław - - syn Władysława i Apolonii, urodzony 6.10.1927 roku w Jasionowie, zamieszkały w Jasionowie,

  Szczytko Eugeniusz - - syn Władysława i Apolonii, urodzony w1925 lub 1926 roku w Jasionowie, zamieszkały w Jasionowie,

  Szczytko Kazimierz - - syn Andrzeja i Anny, urodzony w 1900 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Wolne,

  Szestyński - - (wskazywany też jako Szostyński) Antoni syn Michała i Wiktorii, urodzony 13.02.1905 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Sztabinie,

  Szmygel Franciszek - - (wskazywany też jako Szmygiel) syn Ludwika i Marianny, urodzony 14.11.1906 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Jaziewo,

  Szmygiel Kazimierz - - syn Ludwika i Pelagii, urodzony 17.02.1917 roku w Mogielnicy, zamieszkały we wsi Mogielnica,

  Szumska Józefa Krystyna z domu Nagietowicz - - urodzona w marcu 1916 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkała w Czarniewie,

  Szumski Ignacy - - syn Ignacego i Michaliny, urodzony 15.09.1903 rokuw Mogielnicy, zamieszkały we wsi Mogielnica,

  Szumski Zygmunt - - syn Jana i Weroniki, urodzony w 1898 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Mogielnica,

  Szusta Władysław - - urodzony w 1900 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Nowej Wsi,

  Szybiński Jan - - urodzony 26.03.1887 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w nadleśnictwie Pomorze- Giby,

  Szybiński Tadeusz - - urodzony 26.08.1926 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Nadleśnictwie Pomorze- Giby,

  Szygiel Henryk - - syn Jana i Władysławy, urodzony 20.02.1927 roku nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Augustowie,

  Szymański Czesław - - syn Stanisława i Pelagii, urodzony 1927 roku,nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Krasnybór,

  Szymkuć Antoni - - syn Antoniego i Anny, urodzony 13.06.1908 roku wKrasnoborkach, zamieszkały we wsi Krasnoborki,

  Szyper Józef - - syn Stanisława i Marianny, urodzony 5.03.1910 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Krasnobór,

  Szyper Kazimierz - - syn Franciszka i Adeli, urodzony w 1916 roku , nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Krasnoborki,

  Szyper Stanisław, - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Karolin,

  Szyperski Tadeusz - - syn Franciszka i Anny, urodzony 31.08.1925 roku w Kamieniu, zamieszkały w miejscowości Kamień,

  Szypulski Jan - - syn Jana i Anny, urodzony 1.11.1912 roku w Filipowie, zamieszkały w Filipowie,

  Szyszkiewicz Stanisław - - syn Dominika i Bolesławy, urodzony 30.09.1922 roku w Kopcu, zamieszkały we wsi Kopiec,

  Śledziński - - (imię nieustalone), nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Jaziewo,

  Śliwa Stanisław - - urodzony w 1907 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Jasionowo,

  Świerzbiński Klemens - - syn Klemensa i Pelagii, urodzony 17.08.1904 roku w Jaziewie, zamieszkały w Jaziewie,

  Święcicki Szymon - - syn Wincentego i Emilii, urodzony w 1909 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Białowierśni,

  Święcicki Dominik - - syn Wincentego i Emilii, urodzony 10.01.1912 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Białowierśni,

  Święcicki Stanisław - - syn Wincentego i Emilii, urodzony 15.03.1924 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Białowierśni,

  Święcicki Jan - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Karolin,

  Święcicki Roman - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Karolin,

  Święcicki Wincenty - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w miejscowości Białogóry,

  Święcicki Stanisław - - syn Wiktora i Marianny, urodzony 25.05.1922 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Karolin,

  Tarasewicz Edward Piotr - - syn Józefa i Rozalii,urodzony 28.06.1917 roku w Długich, zamieszkały we wsi Długie,

  Tarasewicz Stanisław - - syn Józefa i Rozalii, urodzony w 1913 roku w Długich, zamieszkały we wsi Długie,

  Terlecki Bolesław Bronisław - - syn Bronisława i Marianny, urodzony w 1917 roku w Karolinie, zamieszkały we wsi Karolin,

  Toczko Aleksander - - syn Stanisława i Marianny, urodzony w 1916 roku w Nowej Wsi, zamieszkały we wsi Nowa Wieś,

  Tomkiewicz Bronisław - - syn Ksawerego i Marianny, urodzony 24.12.1903 roku w Serwach, zamieszkały w miejscowości Serwy,

  Truszkowski Stanisław Konstanty - - syn Stanisława i Anny, urodzony 24.10.1913 roku w Janówce, zamieszkały we wsi Janówka,

  Tujakowski Marian - - syn Bronisława i Stanisławy, urodzony 2.09.1921 roku w Berżnikach, zamieszkały w Berżnikach,

  Turowski Józef - - urodzony 12.10.1917 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Rygol,

  Ugolik Bronisław - - syn Stefana i Zofii, urodzony 1910 roku, nie ustalono miejsca urodzenia , zamieszkały we wsi Kamienna Nowa,

  Ugolik Jan - - syn Stefana i Zofii, urodzony w 1913 roku w Kamiennej Nowej, zamieszkały we wsi Kamienna Nowa,

  Ugolik Wincenty - - syn Stefana i Zofii, urodzony w 1930 roku w Kamiennej Nowej, zamieszkały we wsi Kamienna Nowa,

  Ulikowski Józef - - syn Antoniego i Katarzyny urodzony 19.03.1898 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Topiłówka,

  Usnarski Jan - - syn Antoniego i Wandy, urodzony 13.06.1911 roku w Jaziewie, zamieszkały w Jaziewie,

  Walus Witold (Waluś) - - syn Jana i Aleksandry, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Białogóry,

  Warakomski Aleksander - - syn Aleksandra i Urszuli, urodzony w 1909 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Leszczewek,

  Warakomski Franciszek - - syn Bronisława i Bronisławy, urodzony w 1913 roku w Nowince, zamieszkały we wsi Nowinka,

  Wasilczyk Piotr - - syn Zygmunta, nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imienia matki, zamieszkały w Gruszkach,

  Wasilczyk Zygmunt - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Gruszkach,

  Wasilewski Antoni - - syn Aleksandra i Marianny,urodzony w 1916 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Osowy Grąd,

  Wasilewski Bolesław - - syn Aleksandra i Marianny, urodzony w 1913 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Osowy Grąd,

  Wasilewski Czesław - - syn Władysława i Józefy, urodzony 30.12.1914 roku w Osowym Grądzie, zamieszkały we wsi Osowy Grąd,

  Wasilewski Marian - - urodzony 10.12.1927 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Pogorzele,

  Wasilewski Piotr - - syn Józefa i Józefy, urodzony 11.01.1926 roku, w Wychodnem, zamieszkały we wsi Wychodne,

  Wasilewski Stanisław - - syn Aleksandra i Marianny, urodzony 8.10.1909 roku w Osowym Grądzie, zamieszkały we wsi Osowy Grąd,

  Wasilewski Władysław - - syn Feliksa i Franciszki, urodzony 7.06.1909 roku w Krasnoborkach, zamieszkały we wsi Krasnoborki,

  Waszkiewicz Ildefons - - syn Antoniego i Anny, urodzony 22.06.1911 roku w Mogielnicy, zamieszkały we wsi Mogielnica,

  Węgrzynowicz Marian - - syn Jana i Julianny, urodzony 1.08.1908 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Daniłowce,

  Wierzbicki Leon - - syn Jana i Bronisławy, urodzony 15.04.1915 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Sztabinie,

  Wimkiewicz Stanisław - - urodzony 22.05.1923 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Gibach,

  Wiśniewski Bronisław - - (wskazywany też jako Wiszniewski) syn Józefa i Stefanii, urodzony około 1922 roku w Płasce, zamieszkały w Płasce,

  Wiśniewski Jan - - syn Stanisława i Heleny, urodzony w 1923 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Augustowie,

  Wiśniewski Józef - - syn Feliksa i Ludwiki, urodzony w 1908 roku w Płasce, zamieszkały w Płasce,

  Wiśniewski Stanisław - - syn Adama i Pauliny, urodzony 8.05.1899 roku nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Augustowie,

  Wiśniewski Władysław - - syn Feliksa i Ludwiki, urodzony w 1912 roku w Płasce, zamieszkały w Płasce,

  Wnukowska Helena Aldona - - córka Andrzeja i Walerii, urodzona w 1926 roku w Grodnie, zamieszkała we wsi Ostrowie nad Biebrzą,

  Wnukowski Dominik - - syn Stanisława i Pauliny, urodzony w1917 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Małyszówka,

  Wnukowski Albin - - syn Stanisława i Albiny, urodzony w 1915 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Małyszówka,

  Wojno Hanna - - nie ustalono miejsca i daty urodzenia, oraz imion rodziców, zamieszkała w Suwałkach,

  Wojno Mieczysław - - syn Leopolda i Franciszki, zamieszkały w Suwałkach, nie ustalono daty i mijesca urodzenia,

  Wojtanis Mieczysław - - syn Wiktora i Marty, urodzony 8.09.1924 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Posejnele,

  Wołąsewicz Michał - - syn Józefa i Józefy, urodzony 10.10.1911 roku, w Tryczach, zamieszkały w Augustowie,

  Wołągiewicz Antoni - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały we wsi Zaleskie,

  Wołągiewicz Jadwiga - - córka Hilarego i Franciszki, nie ustalono daty i miejsca urodzenia, zamieszkała we wsi Wiżajny,

  Wołczek Antoni - - syn Marcina i Ludwiki urodzony w 1911 roku w Kamiennej Nowej, zamieszkały we wsi Kamienna Nowa,

  Wołos Władysław - - (wskazywany też jako Wołosz) urodzony 7.07.1912 roku w Ostrołece, nie ustalono imion rodziców, zamieszkały we wsi Dworczysko,

  Wójcik Bolesław - - syn Bolesława i Natalii, urodzony w 1900 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Ponizie,

  Wydro Władysław - - (wskazywany też jako Wydra) syn Antoniego i Stefanii, urodzony 8.05.1903 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w miejscowości Dworczyska,

  Wydrycki Jan - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w miejscowości Turzec,

  Urodzony w 1921 roku w Turcu pow. stołpecki. Imiona rodziców: Adam i Olga.
  inf. Anna Wydrycka 12.09.2014 
   
  Wysocka Aniela - - córka Ludwika i Józefy, urodzona 22.01.1928 roku w Suwałkach, zamieszkała we wsi Białawoda,

  Wysocka Kazimiera - - córka Ludwika i Józefy, urodzona 24.02.1923 roku w Białejwodzie, zamieszkała we wsi Białawoda

  Wysocki Ludwik - - syn Antoniego i Apolonii, nie ustalono miejsca oraz daty urodzenia, zamieszkały we wsi Białawoda,

  Wysocki Stanisław - - syn Antoniego urodzony w 1909 lub w 1904 roku, nie ustalono miejsca urodzenia oraz imienia matki, zamieszkały w Gruszkach, gmina Lipsk,

  Wyszyński Jan - - syn Ludwika i Konstancji, nie ustalono miejsca i daty urodzenia, zamieszkały we wsi Ponizie,

  Wyszyński Lucjan - - syn Franciszka i Stefanii, urodzony 11.02.1915 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w Poniziu,

  Zalewski Szymon - - syn Aleksandra i Franciszki, urodzony 25.02.1905 roku lub 18.02.1905 roku w Balince, zamieszkały we wsi Balinka,

  Zalewski Władysław - - syn Szymona i Leokadii, urodzony w 1925 roku w Balince, zamieszkały we wsi Balinka,

  Zaranek Władysław - - nie ustalono daty i miejsca urodzenia oraz imion rodziców, zamieszkały w Nowej Wsi,

  Zaręba Tadeusz (Zaremba) - - syn Hipolita i Melanii, urodzony 13.04.1926 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Nowinka,

  Zaręba (Zaremba) - - brat Tadeusza, syn Hipolita i Melanii, nie ustalono imienia, daty urodzenia oraz miejsca urodzenia, zamieszkały w Nowince,

  Zawistowski Józef - - syn Jakuba i Ewy, urodzony 1.11.1902 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Wolne,

  Zaworski Piotr - - syn Piotra i Józefy, urodzony 12.04.1912 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Dubowo,

  Zdunko Jan - - syn Tomasza i Teofili, urodzony 14.08.1920 roku w Krasnoborkach, zamieszkały we wsi Krasnoborki,

  Zubowicz Stanisław - - syn Antoniego i Franciszki, urodzony w 1916 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały we wsi Giby,

  Zysko Antoni - - syn Józefa i Zofii, urodzony 2.10.1928 roku w Krasnymborze, zamieszkały we wsi Krasnybór,

  Żabicki Stanisław - - syn Mateusza i Franciszki, urodzony 24.10.1897 roku w Zelwie, zamieszkały we wsi Zelwa,

  Żukowski Jan - - syn Jana i Marianny, urodzony w 1901 roku w Nowince, zamieszkały we wsi Nowinka,

  Żukowski Konstanty - - syn Jana i Władysławy urodzony 11.03.1920 roku w Kopcu, zamieszkały we wsi Kopiec,

  Żukowski Władysław - - urodzony w 1903 roku w Serwach, nie ustalono imion rodziców, zamieszkały w Gorczycy,

  Żukowski Władysław - - syn Jana i Julianny, urodzony 8.12.1903 roku, nie ustalono miejsca urodzenia, zamieszkały w miejscowości Księży Mostek,

  Żynda Antoni - - syn Anny, urodzony 08 lub 04.03.1920 roku w Pogorzelcu, nie ustalono imienia ojca, zamieszkały we wsi Wierśnie,

  Żywna Bernardyn (Bernard) - - syn Stanisława i Rozalii, urodzony 21.05.1912 roku w Komaszówce, zamieszkały w Komaszówce.
   

     25 marzec 2014 - 12 wrzesień 2014 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005