<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1939 - 1947 Informacje cz. 3

 • Cichociemni
 • 27 Pułk Piechoty
 • Polskie dzieci w Nowej Zelandii
 • Organizacje niepodległościowe na terenie Wielkopolski 1945 – 1956
 • Niepowtarzalni - Lekarze weterynarii ofiary II wojny światowej
 • Nauczyciele tajnego nauczania - woj. kieleckie
 • Żołnierze, którzy powrócili z zachodu do Polski po II WŚ
 • Wspomnienia nauczycieli tajnego nauczania
 • 11 Batalion Łączności - 2 Korpus Polski
 • Palmiry - lista zamordowanych
 • Straty wśród duchowieństwa łódzkiego w czasie II wojny światowej
 • Więźniowie Radogoszcza - listopad 1939 / styczeń 1940
 • Wykaz żołnierzy polskich przybyłych z Archangielska do Glasgow 3.10.1941
 • Wykaz osób przybyłych z Afryki do Londynu i Glasgow
 • Wykaz osób przybyłych do Liverpool
 • Wykaz osób przybyłych do Southampton nazwiska na literę " A - K "
 • Wykaz osób przybyłych do Southampton nazwiska na literę " L - Ż "
 • Żołnierze AK spoczywający na Cm. we Wrocławiu
 • Cmentarz Obrońców Lwowa 1939 r.
 • Lublin w okresie okupacji (1939-1944). Na podstawie badań sądowych Miejskiej Komisji Badania Zbrodni
 • Lista zmarłych w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

 • Lista zmarłych w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  \
   

   Lista pochodzi z dokumentu sporządzonego przez dr T.M. Wieliczko pt. "Wilejka", skany dostępne na SzWA w kolekcji gen. Andersa, pochodzącej z Instytutu Hoovera http://www.szukajwarchiwach.pl/800/1/0/-/69/skan/full/zewHRxKxYFIKTizEZY5HmA . 

   

  Abakanowicz - kolejarz z Zalesia skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Achronowicz Piotr -

  Apałko - leśniczy skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Babicz - emeryt P.P. zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Bartoszewicz - skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Baryłko Stanisław - nauczyciel zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Bielewicz Jan - uczeń, syn wachmistrza skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Boczarski Łucjan - inżynier zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Bondar Piotr - rolnik zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Bondar Władysław - funkcjonariusz P.P. zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Bondarewicz Wacław - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Bonow Piotr, - skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Borowski Kazimierz - obywatel ziemski z pow. wilejskiego, chory na płuca i serce, zm. 21.V 1941r. zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Bućko - skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Bułat - sekretarz sądu w Daniłowiczach skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Burdecki Józef - urzędnik sądowy zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Butrymowicz - rolnik w pow. Oszmiańskiego skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Bychowiec Jan - z Oszmiany zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Chorwat (Horwat) Stefan - administrator majątku ziemskiego zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Chwoles (Chwolisz) - inżynier z Wilna zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Czechowicz - obywatel ziemski zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Czernichow - adwokat z Wilna skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Daniłowicz - rolnik zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Dargiel - sierżant z Brasławia zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Drobik (Drabik) - zawiadowca stacji zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Dubicki - z Wormian skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Duchawski Ignacy - wójt zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Duchnowski Ignacy - wójt z Dołhinowa zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Dziekoński Janusz - obywatel spod Brześcia zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Dziergacz Witold - właściciel sklepu w Nistaniszkach zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Fijałkowski Stanisław - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Galbinowicz - rolnik skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Garbaczewski - urzędnik z Wilejki zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Garnicki Stanisław - adwokat z Wilejki zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Gładysz - urzędnik wilejskiej stacji kolejowej zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Górski Teofil - zm. w karcerze po torturach w maju 1941r. zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Grabiński - inżynier z Wilna zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Grygoriew - kapitan WP zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Grzelak - z Warszawy zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Hajbowicz - urz. skarb. Postawy skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Harnicki (Hranicki) Józef - mierniczy z Wilejki zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Hassa Stanisław - admin. szpitala w Oszmianie skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Hcyfec (Hcyfiec) - aptekarz zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Hurnowicz / Gurnowicz Wincenty - z pow. Dołhinowa skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Iwaszkiewicz Jan - rolnik zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Iwaszkiewicz Stefan - obywatel ziemski zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Jachondowicz Jan - stolarz z Widz zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Jachondowicz Jan - rolnik zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Jamrzycki Cezary - uczeń gimnazjalny zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Jankiewicz Jan - uczeń, syn zegarmistrza skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Jankiewicz Jan - starszy przodownik PP zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Janowicz Stefan - z powiatu Postawy zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Jaroszewicz Józef - dyrektor izby rolniczej (skoczył z mostu do rzeki) zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Jasiukiewicz - skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Jaworski - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Jeziorek - nauczyciel z pow. wilejskiego zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Juchniewicz Jan - rolnik zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Juchniewicz Józef - urzędnik skarbowy z Wilejki zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Kaczan Stanisław - nauczyciel zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Kaczanin Józef - zabity podczas ewakuacji w 1941r. zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Kajro - rolnik z gm. Miadzioł skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Kamiński Ignacy - osadnik zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Kanczanin Józef - nauczyciel z Łyntup zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Karcisz - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Kardis (Kardisz) Józef - z Wormian skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Karmazyn - kolejarz z Wilna zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Karolkiewicz Feliks - obywatel ziemski z Brasławia zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Karpowicz - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Kilmanowicz Władysław - zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Kimbar Aleksander - z Wilejki zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Kimbart - prezes Kasy Stefczyka z Nistoniszek zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Kimber Stanisław - rolnik zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Kisiel Jan - komornik zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Kornblum - z Wilejki zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Kosiak - rolnik, brak pomocy lekarza zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Kosiak - zmarł na skutek zapalenia opon mózgowych po uderzeniu kolbą zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Kościukiewicz Eugeniusz - z Oszmiany,student, syn lekarza skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Kowszon (Kowszyn) Stanisław - sołtys gm. Mędzyki zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Kowzan - z Wormian skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Kozłowski Edward - z pow. Oszmiańskiego zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Krupski - skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Krzywonos - obywatel ziemski z pow. wilejskiego, zapalenie płuc zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Kuczewski - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Kuczewski Stanisław - agronom skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Kurc Henryk - z Warszawy zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Lamprecht Witold - urzędnik skarbowy z Wilejki zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Lemantowicz Konstanty - skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Lemontowicz Teodor - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Leśkiewicz Jan - szewc z Dołhinowa zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Lipiński Mikołaj - nauczyciel z Oszmiany, ppor rezerwy skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Lipiński Mikołaj - mierniczy zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Łaps - ślusarz z Duniłowicz, gm. Postawy zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Ławrynowicz Jan - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Łozicki - nauczyciel z Oszmiany skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Maciejewski - policjant zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Maćkowiak - chorąży z Krakowa - zmarł na tyfus plamisty 1940r. zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Majewski - z gm. Kościeniewicze zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Makarewicz Antoni - kolejarz z Łyntup zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Małachowski Jan - kierownik poczty zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Małachowski St. - z Gornicy skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Marczański Piotr - nauczyciel pow. Swięciany zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Matusiewicz Jan - przodownik PP zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Matysiak Jan - ksiądz katolicki zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Matyszczak - ks. wikary, Widze woj. wileńskie skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Michałowski Leon - skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Milczewski Tadeusz - przodownik PP zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Minkowski Edward - funkc.P.P. skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Mirazen - rabin zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Mironowicz - nauczyciel z Wilejki (zaduszony w wagonie) zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Monid Roman - rolnik zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Monid Stefan - kolejarz ze stacji Zahacie zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Muraszko - profesor państwowej szkoły rolniczej w Łuczań zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Mutt Witold - mierniczy z Oszmiany skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Nadroszlański Jan - obywatel ziemski zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Nawrocki - leśniczy zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Niedrusztański - rolnik zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Olszewski Władysław - telegrafista zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Panksztełło - lat 20-23 skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Pawłowski - rolnik skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Petkiewicz - uczeń gimn. z Oszmiany skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Pietkiewicz Witold - rolnik z pow. Oszmiańskiego skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Pilczuk Michał - skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Piotrowski - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Pisarczyk Franciszek - inż. skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Pisarczyk Stanisław - aspirant P.P. z Łodzi skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Pociejonek - powiat Dzisna zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Pytel Kazimierz - nauczyciel z Holszan skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Radecki Józef - z Miadzioł skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Rajchel Hersz - właściciel młyna zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Rakowski Bronisław - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Raszkiewicz Jan - rolnik z Krzywa (?) zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Raszkiewicz Józef - kapral 86 pp zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Rjazancew - jeniec wojskowy skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Roth (Rott) Konstanty - inżynier, krewny gen. Bortnowskiego, zamordowany w lesie pod Pleszczenicami w dniu 26.VI o godz. 9 rano zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Rubin - z Dołhinowa zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Rusin Aleksander - uczeń gimnazjalny zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Rynkiewicz Józef - rolnik z gm. Pohoskiej zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Ryżon (Ryszon) Walery - rolnik zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Rzepko Józef lub Jozefat - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Sawicki - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Serdeczny Piotr - rolnik zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Siatkiewicz - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Siwicki Czesław - uczeń gimnazjalny zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Skowroński Bronisław - legionista zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Skowroński Tadeusz - kier. księgarni z Oszmiany skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Smoląg Józef - komendant post. P.P. zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Sokołowski Jan - urz. skarb. z Oszmiany skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Stachowicz Bronisław - osadnik spod Dołhinowa zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Stachowski - rolnik, przebity bagnetem zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Stachowski Apolinary - zastępca naczelnika poczty w Wilejce zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Stefanowicz Stanisław - skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Syrowiec Władysław - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Szczęsny - z maj. Wiszniew, katar żołądka zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Szlinigier - krawiec zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Szpiec Alfons - robotnik spod Łyntup zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Szymanel Franciszek - skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Szymanel Józef - agronom skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Szymański Antoni - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Tarasiewicz Romuald - uczeń, lat 17 zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Tomaszewicz Adam - rolnik z Wileńszczyzny, pobity zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Tomaszewicz Jan - technik gorzelniany zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Tomaszewicz Józef - elektrotechnik zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Tomaszewski Wacław - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Tyszko Aleksander - rolnik z pow. Oszmiańskiego zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Urbanek - rolnik zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Urbanowicz Józef - uczen gimn. z Wilejki skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Waniurski - spod Głębokiego skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Wasilewski - syn zegarmistrza z Oszmiany skazany/a na śmierć i zamordowany/a 24. VI 1941r.

  Wasilewski Bolesław - drogomistrz z Oszmiany skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Wasilewski Bolesław - podchorąży zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Wasilewski Feliks - dr n. med. z Warszawy, postradał zmysły, zapalenie opon mózgowych zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Waszkiewicz Wacław - przodownik PP zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Waszkinel (Wajszkinel) - elektrotechnik z Łyntup, zastrzelony podczas próby ucieczki 24.IV 1941 skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.

  Wieniarski - dr weterynarii - zapalenie płuc zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Wojciechowski - z Łyntup zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Wojciechowski Stanisław - rolnik zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Wojnowski - obywatel ziemski zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Wołłowicz Michał - nauczyciel z Wilejki - gruźlica zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Woroniec Adolf - kadet zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Wysocki Kazimierz - obywatel ziemski - odleżyny, gangrena zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Zahorski Henryk - prokurator Sądu Najwyższego w Warszawie zmarł/a w więzieniu w Wilejce w latach 1940-1941

  Zajkowski (Sajkowski) Mieczysław - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Zawadzki Ignacy - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Zieliński - ślusarz zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Żukowski - zamordowany podczas ewakuacji więzienia w Wilejce w czerwcu 1941r.

  Żywotkiewicz Antoni - cukiernik z m. Smorgonie skazany/a na śmierć i zabity/a przed 24.VI 1941r.
   


  6 grudzień 2016 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005