<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Akty Stanu Cywilnego cz. 1

 • Mazurówka, parafia Grzymałów, powiat Skałat
 • Stary Zamość
 • Powsin k. Warszawy
 • Podlesie, parafia Grzymałów powiat Skałat
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława cz. 2
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława cz. 3
 • Warszawa - Praga, par. Matki Bożej Loretańskiej UR
 • Warszawa - Praga, par. Matki Bożej Loretańskiej ŚL
 • Warszawa - Praga, par. Matki Bożej Loretańskiej ZG
 • Stupsk, gm. Stupsk, woj. mazowieckie
 • Śleszyn woj. łodzkie
 • Wypisy wybranych aktów ślubów,urodzeń i zgonów w Rożnowie, Nowosielicy, Dżurowa, Kut, Kosowa, Sniaty
 • Wilno, parafia św. Jana - chrzty
 • Wilno, parafia Św. Jana - śluby
 • Wilno, parafia Św. Jana - śluby późniejsze
 • Wilno, parafia Św. Jana - zgony
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława cz. 4
 • Kiełpin k. Warszawy UR
 • Kiełpin k. Warszawy ŚL
 • Kiełpin k. Warszawy ZG
 • Bedlno k. Kutna UR
 • Bedlno k. Kutna ŚL
 • Bedlno k. Kutna ZG
 • Tarchomin k. Warszawy UR
 • Tarchomin k. Warszawy ŚL
 • Tarchomin k. Warszawy ZG
 • Łomna k. Warszawy UR
 • Łomna k. Warszawy ŚL
 • Łomna k. Warszawy ZG
 • Zerzeń - Warszawa UR
 • Zerzeń - Warszawa ŚL
 • Zerzeń - Warszawa ZG
 • Paprotnia woj. mazowieckie UR
 • Paprotnia woj. mazowieckie ŚL
 • Paprotnia woj. mazowieckie ZG
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę A - J
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę K - O
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę P - Ż
 • Warszawa, par. Św. Jana ŚL - nazwiska "A " do " Ł "
 • Warszawa, par. Św. Jana ŚL - nazwiska "M " do " Ż "
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę A - J - lata 1884 - 89
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę K - O - lata 1884 - 89
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR - nazwiska na literę P - Ż - lata 1884 - 89
 • Warszawa, par. Św. Jana UR
 • Warszawa - Wola, parafia Św. Stanisława ŚL
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1901 - 1905 - nazwiska na literę A - J
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1901 - 1905 - nazwiska na literę K - O
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1901 - 1905 - nazwiska na literę P - Ż
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1906 - 1909 - nazwiska na literę A - J
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1906 - 1909 - nazwiska na literę K - O
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych UR 1906 - 1909 - nazwiska na literę P - Ż
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych ŚL 1866 - 1890 - nazwiska na literę " A - Ł "
 • Warszawa, par. Wszystkich Świętych ŚL 1866 - 1890 - nazwiska na literę " M - Ż "
 • Turośl woj. podlaskie UR


 • Wilno - par. św. Jana

   księga ślubów 1876 - 1907 
   

   


  księga ślubów 1865-1876
  Link: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3930

  księga ślubów 1876-1885
  Link: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3933

  księga ślubów 1885-1892
  Link: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3776

  księga ślubów 1892-1897
  Link: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3784

  księga ślubów 1898-1903
  Link: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3787

  księga ślubów 1903-1907
  Link: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3793

  Rok

  Nr. strony / Nr. aktu w nawiasach

  Liczba par zaślubionych

  Uwagi

  1876

  374 – 389 (nr. 1-32)

  3 – 30 (nr. 33-74)

  74

  brak

  1877

  31-70

  52

  brak

  1878

  71-140

  77

  Wyblakły atrament

  1879

  141-193

  61

  Gorzej czytelne

  1880

  193-219

  50

  Niechlujne zapisy

  1881

  220-275

  58

  brak

  1882

  276-311

  43

  brak

  1883

  312-336

  48

  brak

  1884

  337-378

  55

  brak

  1885

  378-396 (nr.1-35)

  3-9 (nr. 36-49)

  49

  brak

  1886

  10-35

  55

  niezbyt czytelne

  1887

  36-69

  63

  niestaranne zapisy

  1888

  70-100

  58

  brak

  1889

  101-126

  52

  niestaranne zapisy

  1890

  127-150

  46

  brak

  1891

  151-184

  61

  brak

  1892

  185-195 (nr.1-33)

  4-34 (nr 34-62)

  62

  brak

  1893

  35-80

  90

  brak

  1894

  81-117

  72

  brak

  1895

  118-148

  60

  zdarzają się niezbyt wiarygodne zapisy!

  1896

  148-178

  60

  brak

  1897

  179-199

  59

  słabiej czytelne

  1898

  4 – 34

  58

  brak

  1899

  35 – 64

  52

  brak

  1900

  65 – 90

  55

  brak

  1901

  91 – 125

  71

  brak

  1902

  126 – 160

  64

  brak

  1903

  161 – 186 (nr. 1-52)

  4 – 18 (nr. 53-82)

  82

  brak

  1904

  19 - 46

  54

  brak

  1905

  47 – 81

  69

  brak

  1906

  82 – 131

  99

  brak

  1907 (do 2.10.)

  132 – 172

  82

  brak

  RAZEM

  1991

     Jak korzystać z tabeli
  1. Odnalezienie poszukiwanego nazwiska.
  Najlepiej robić to przy pomocy własnej (nie portalowej!) wyszukiwarki: wystarczy kliknąć na klawisz "Strg" albo "Crtl" w lewym dolnym rogu klawiatury, a potem na klawisz oznaczający literę "F". Na ekranie pojawia się okienko, gdzie należy wpisać nazwisko albo jego najbardziej charakterystyczną część, np. „Mieczkowski” albo „Mieczk”. Należy pamiętać o tym, że pisownia nazwiska często nie odpowiada dzisiejszej wersji, nazwiska pisano „na słuch”, np. Dapszewicz i Dabszewicz.

  2. Odszukanie aktu w księdze.
  W tabeli podane są lata i numery stron, odpowiadajace tym latom. Np. poszukiwana osoba brała ślub w 1893 roku, akt nr 27. Przy pomocy tabeli można ustalić, że aktu należy szukać na stronach 35-80 księgi ślubów 1892-1897 (link jest podany nad tabelą). Na jednej stronie spisywano przeważnie po dwa akty. Przy pomocy prostego arytmetycznego działania (27:2) ustalamy, że akt nr 27 powinien znajdować się na 13 albo 14 stronie danego roku czyli na 48 albo 49 stronie księgi (35+13=48).

  O księgach

  Księgi metrykalne parafii św. Jana w Wilnie, znajdujące się w zasobach Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego, zostały opublikowane w sieci w ramach projektu Litewskiej Biblioteki Narodowej. Indeksację rozpoczęłam z myślą o tych, dla których kościelny rosyjski stanowi przeszkodę nie do pokonania. Nazwiska odzwierciedlają wielonarodowościowy koloryt Wilna i Wileńszczyzny; w poprawnym ich odczytaniu bardzo pomogła mi znajomość litewskiego i białoruskiego. Stosowałam wszędzie polską transkrypcję, choć pewnie nie zawsze byłoby to po myśli właścicieli tych nazwisk. Na przełomie XIX i XX wieku ruch litewskiego odrodzenia narodowego przybierał na sile, zdarzało się, że rodzeni bracia pisali swoje nazwiska odmiennie, w zależności od wyznawanej tożsamości narodowościowej. Za wszelkie uwagi i sprostowania z góry dziękuję!

  Zastosowane skróty:
  sz – pochodzenie szlacheckie
  m – pochodzenie mieszczańskie
  ch – pochodzenie chłopskie
  z d. – z domu
  Znaki zapytania w rubrykach „Wiek” i „Pochodzenie” oznaczają brak odpowiedniego zapisu, przy nazwisku – zapis nieczytelny. Nazwisko w nawiasach oznacza inny zapis nazwiska tej samej osoby w innych aktach.

  Indeksacji dokonała Wilnianka
  (kontakt  plsndnetz@aol.com 
  Możliwy kontakt po polsku i rosyjsku.
  Contact in English and German possible.
  Galima kreiptis lietuviskai.)
  Narzeczony - - Wiek - Stan cywilny - Pochodzenie/Zawod - + - Narzeczona - - Wiek - Stan cywilny - Pochodzenie - Data ślubu - Numer zapisu - Dziecko 1 Dziecko 2 Dziecko 3 Dziecko 4 Dziecko 5 Dziecko 6 Dziecko 7 Dziecko 8  Abakow Jan - - 45 - wdowiec - ? - + - Szymkiewicz z d. Ingielewicz Józefa - - 30 - wdowa - ? - 29.08.1876 - 53 -

  Abriażuk Wincenty - - 45 - kawaler - ? - + - Łapun z d. Wołczanko Michalina - - 37 - wdowa - ? - 27.09.1881 - 46 -

  Abulewicz Antoni - - 31 - kawaler - m - + - Gendwiłło Konstancja - - 22 - panna - m - 15.02.1887 - 22 -

  Achramowicz Franciszek - - 28 - kawaler - ch - + - Rodziewicz Aniela - - ? - panna - ch - 21.11.1884 - 55 -

  Achramowicz Michał - - 30 - kawaler - m - + - Ławrynkiewicz Helena Julia - - 32 - panna - ch - 16.02.1892 - 27 -

  Adamkowicz Antoni Tadeusz - - 57 - wdowiec - sz - + - Mirska z d. Korecka (?) Alojza Augusta - - 40 - wdowa - sz - 03.07.1882 - 17 -

  Adamowicz Kajetan - - 30 - kawaler - ch - + - Paszkowska Petronela - - 29 - panna - ch - 05.09.1889 - 33 -

  Adamowicz Kazimierz - - 26 - kawaler - m - + - Sorol Zofia - - 25 - panna - ch - 22.02.1881 - 19 -

  Adamowicz vel Adamajć Józef - - 33 - kawaler - ch - + - Moczulska Helena - - 21 - panna - ch - 1903-10-26 - 66 -

  Akinis Ignacy - - 64 - wdowiec - ? - + - Simonowiczowa Urszula - - 40 - wdowa - ? - 10.06.1881 - 26 -

  Akutowicz Antoni - - 47 - kawaler - ch - + - Stankiewicz Elżbieta - - 29 - panna - ch - 1907-06-17 - 53 -

  Alchimowicz Franciszek - - 29 - kawaler - m - + - Rodowicz Petronela - - 19 - panna - m - 15.08.1878 - 46 -

  Aleksandrowicz Józef - - 29 - kawaler - ? - + - Ikaniewicz Józefa - - 30 - panna - ch - 26.10.1880 - 45 -

  Aleksandrowicz Ludwik Wincenty - - 28 - kawaler - sz - + - Szpakowska Helena - - 22 - panna - sz - 18.01.1890 - 5 -

  Alksnis Michał - - 25 - kawaler - ch - + - Adamowicz Barbara - - 24 - panna - m - 09.11.1891 - 52 - 1892 Leokadia

  Almann Herman - - 28 - kawaler - ? - + - Bortkiewicz Weronika - - 17 - panna - ch - 08.05.1883 - 13 -

  Ambrożewicz Kazimierz - - 36 - kawaler - ch - + - Sokołowska Anna - - 19 - panna - m - 1902-05-12 - 26 -

  Amenda Ernest - - 31 - kawaler - sz - + - Szłak Anna - - 26 - panna - m - 24.10.1881 - 53 -

  Androłojć Józef - - 38 - wdowiec - m - + - Samosionek Katarzyna - - 31 - panna - ch - 08.02.1887 - 11 - 1890 Weronika 1891 Stanislaw 1895 Bronisława

  Andrulewski Aleksander - - 49 - wdowiec - m - + - Łabuć Marianna - - 30 - panna - sz - 15.01.1898 - 1 -

  Andruszaniec Adolf - - 25 - kawaler - m - + - Jagiełło Petronela - - 18 - panna - m - 04.09.1877 - 34 -

  Andruszkiewicz Józef - - 36 - wdowiec - ch - + - Simuntis Katarzyna - - 26 - panna - ch - 28.07.1898 - 34 -

  Andruszkiewicz Kazimierz - - 26 - kawaler - m - + - Adulczyk Ewa - - 36 - panna - ch - 20.07.1898 - 32 -

  Andruszkiewicz Klemens - - 27 - kawaler - m - + - Skinder Maria - - 25 - panna - m - 12.05.1885 - 23 -

  Andruszkiewicz Michał - - 23 - kawaler - ch - + - Maciejewska Kazimiera - - 25 - panna - ch - 1900-05-28 - 23 -

  Andrys Antoni - - 28 - kawaler - m - + - Ostapko Maria - - 18 - panna - ch - 19.02.1889 - 16 - 1890 Franciszek 1891 Henryk

  Andrzejewski Napoleon Juliusz - - 26 - kawaler - sz - + - Januszkiewicz Tekla - - 22 - panna - sz - 30.04.1878 - 23 -

  Andrzejkowicz Aleksander - - 64 - kawaler - sz - + - Kiersnowska Helena - - 53 - panna - sz - 24.01.1888 - 9 -

  Andziel vel Andzielewicz Franciszek - - 25 - kawaler - m - + - Wyszymirska Paulina - - 38 - panna - sz - 1904-05-09 - 20 -

  Animucki Stefan - - 27 - kawaler - ch - + - Uszkurelis Urszula - - 24 - panna - ch - 1907-05-29 - 47 -

  Aniśko Marcin - - 33 - kawaler - ch - + - Witkiewicz Barbara - - 21 - panna - ch - 25.10.1898 - 51 -

  Anonis Adam - - 30 - kawaler - ? - + - Awsiukiewicz z d. Romanowska Anna - - 30 - wdowa - ? - 31.10.1876 - 66 -

  Antonowicz Stanisław - - 30 - kawaler - m - + - Karpan Helena - - 30 - wdowa - m - 28.01.1879 - 6 -

  Apanowicz Bernard - - 28 - kawaler - ch - + - Doderonok Michalina - - 30 - panna - ch - 1901-07-30 - 41 -

  Aramowicz (Adamowicz?) Ferdynand - - 28 - kawaler - sz - + - Gerasimowicz Maria - - 21 - panna - ? - 1902-11-19 - 60 -

  Araszkiewicz Piotr - - 29 - kawaler - m - + - Pietkiewicz Józefa - - 27 - panna - sz - 18.01.1887 - 2 -

  Arciszo Antoni - - 35 - kawaler - ? - + - Stuk Katarzyna - - 26 - panna - ? - 19.05.1885 - 24 -

  Aszkilaniec Krzysztof - - 26 - kawaler - ch - + - Jarczak Zofia - - 28 - panna - m - 06.08.1889 - 28 -

  Awłasewicz Zygmunt - - 25 - kawaler - ch - + - Chorościan Anna - - 22 - panna - ? - 1901-02-04 - 6 -

  Babiański Bronisław Alojzy - - 45 - kawaler - ? - + - Babiańska Zofia Jadwiga - - 30 - panna - sz - 20.02.1886 - 13 -

  Babicz Wincenty - - 30 - kawaler - ch - + - Pietkiewicz Maria - - 22 - panna - ch - 1902-05-12 - 24 -

  Babicz Wincenty - - 31 - kawaler - m - + - Brzozowska Józefa - - 40 - wdowa - m - 16.08.1881 - 36 -

  Baczul Wincenty - - 29 - kawaler - ch - + - Mozyrska Elżbieta - - 43 - panna - ch - 19.09.1889 - 36 -

  Bajkowski Andrzej - - 32 - kawaler - ? - + - Strapczo Anna - - 23 - panna - ch - 27.10.1885 - 46 -

  Baka Ignacy - - 24 - kawaler - sz - + - Tukerkes Maria - - 19 - panna - m - 02.03.1880 - 18 -

  Bakas vel Baka Ignacy - - 32 - kawaler - ch - + - Mataczun Zofia - - 25 - panna - ch - 1903-06-01 - 25 -

  Bakun Dominik - - 26 - kawaler - sz - + - Rozwodowska Zofia - - 24 - panna - sz - 03.02.1890 - 9 -

  Baliński Antoni - - 56 - wdowiec - ch - + - Tyszko Agnieszka - - 36 - panna - m - 27.09.1883 - 37 -

  Balkowski Michał - - 28 - kawaler - m - + - Sokołowska Wiktoria - - 20 - panna - m - 11.11.1879 - 54 -

  Balsiukiewicz Józef Wincenty - - 45 - wdowiec - m - + - Pankiewicz z d. Hrynaszkiewicz Maria - - 35 - wdowa - ch - 1905-07-10 - 32 -

  Balys Feliks - - 28 - kawaler - ch - + - Bomblewicz Aniela - - 18 - panna - ch - 1902-08-18 - 44 -

  Bałasz Filip - - 30 - kawaler - ch - + - Mikulewicz Anna - - 20 - panna - ch - 03.06.1879 - 25 -

  Baniuk Jerzy - - 50 - kawaler - ? - + - Znosko Jadwiga - - 48 - panna - sz - 08.09.1885 - 37 -

  Bańkowski Stanisław - - 29 - wdowiec - ch - + - Grygorowicz Helena - - 17 - panna - m - 07.11.1899 - 45 -

  Baran Piotr Paweł - - 21 - kawaler - ch - + - Pietkiewicz Rozalia - - 19 - panna - ch - 1907-08-05 - 63 -

  Baranowicz Franciszek - - 30 - kawaler - sz - + - Załuska Felicja - - 20 - panna - sz - 1904-01-25 - 1 -

  Baranowski Józef - - 40 - kawaler - m - + - Zakrzewska Marianna Eleonora - - 30 - panna - sz - 25.01.1890 - 7 -

  Baranowski Kazimierz - - 41 - kawaler - ch - + - Żukowska Domicela - - 30 - panna - ch - 07.06.1881 - 24 -

  Baranowski Władysław - - 24 - kawaler - m - + - Zawadzka Stefania - - 22 - panna - sz - 14.11.1891 - 54 -

  Barkowski Józef - - 35 - kawaler - ch - + - Zajączkowska Wiktoria - - 32 - panna - ch - 12.02.1884 - 18 -

  Bartoszewicz Józef - - 33 - wdowiec - m - + - Sztejnberg Maria - - 34 - panna - m - 27.01.1888 - 11 -

  Bartoszewicz Kazimierz - - 59 - wdowiec - ? - + - Możejko z d. Jankowska Julia - - 45 - wdowa - m - 15.08.1876 - 49 -

  Bartoszko Józef - - 23 - kawaler - ch - + - Jagintowicz Katarzyna - - 23 - panna - sz - 1903-07-20 - 39 -

  Baturo Antoni - - 23 - kawaler - ch - + - Hryncewicz Weronika - - 26 - panna - m - 13.07.1899 - 27 -

  Bąkowski Ignacy - - 26 - kawaler - m - + - Abakow Petronela - - 25 - panna - ch - 23.01.1877 - 5 -

  Bejm Wilhelm Marek - - 37 - kawaler - sz - + - Bortkiewicz Wanda - - 19 - panna - sz - 09.01.1884 - 2 -

  Bejnar vel Jurgielanc Antoni - - 44 - kawaler - ch - + - Bugianis z d. Dyrmont Marianna - - 37 - wdowa - ch - 1904-02-09 - 9 -

  Bejnarowicz Adam - - 37 - kawaler - m - + - Bernatowicz Franciszka - - 24 - panna - ch - 17.02.1898 - 15 -

  Bejnarowicz Teodor - - 30 - kawaler - sz - + - Kossakowska Apolonia - - 23 - panna - m - 29.10.1884 - 48 -

  Bekionis Jan - - 23 - kawaler - ch - + - Boraczewska Katarzyna - - 23 - wdowa - ch - 1900-09-17 - 36 -

  Benderowicz Wincenty - - 24 - kawaler - ch - + - Jankowska Anna - - 23 - panna - sz - 19.08.1884 - 38 -

  Bendler Antoni - - 32 - kawaler - m - + - Audorowicz Wiktoria - - 20 - panna - m - 18.09.1877 - 41 -

  Bendorajtis Marcin - - 53 - kawaler - ch - + - Budrewicz Anna - - 26 - panna - ch - 1901-02-13 - 19 -

  Benois Józef - - 42 - wdowiec - m - + - Uzieło Anastazja - - 37 - panna - ch - 08.07.1879 - 36 -

  Ber Henryk Adam - - 29 - kawaler - sz - + - Przybytko Maria - - 27 - panna - sz - 20.11.1899 - 47 -

  Berentt Antoni - - 27 - kawaler - sz - + - Trzeciak Helena - - 18 - panna - sz - 14.10.1876 - 63 -

  Berezo Antoni - - 26 - kawaler - ch - + - Mościaniec Rozalia - - 23 - panna - ? - 30.07.1889 - 27 -

  Bernatowicz Adolf - - 24 - kawaler - ch - + - Jeleńska Weronika - - 24 - panna - ch - 24.06.1880 - 30 -

  Bernatowicz Aleksander - - 30 - kawaler - ? - + - Jurewicz Paulina - - 27 - panna - m - 30.01.1877 - 7 -

  Bernatowicz Konstanty - - 36 - kawaler - ch - + - Kostecka Weronika - - 27 - panna - ch - 14.02.1888 - 19 -

  Białłozor Julian - - 28 - kawaler - ? - + - Koszańska Maria - - 21 - panna - sz - 19.11.1890 - 44 -

  Bielawski Wincenty - - 28 - kawaler - m - + - Rekieć Marianna - - 27 - panna - ch - 01.06.1881 - 23 -

  Bielewicz Bronisław - - 26 - kawaler - m - + - Szatkowska Anna - - 27 - panna - sz - 17.11.1885 - 48 -

  Bielikowicz Jan - - 33 - kawaler - ? - + - Jurewicz Maria Dominika - - 28 - panna - m - 20.05.1879 - 20 -

  Bielinowicz Konstanty - - 22 - kawaler - sz - + - Minciuk Zofia - - 19 - panna - m - 31.01.1882 - 5 -

  Bielski Klemens - - 27 - kawaler - m - + - Imbras vel Łukaszewicz Apolonia - - 27 - panna - m - 1901-02-11 - 14 -

  Biełousow Jan Antoni - - 25 - kawaler - m - + - Sznigel Maria - - 22 - panna - poddanka pruska - 11.05.1880 - 23 -

  Bildziuk Piotr - - 29 - kawaler - ch - + - Jankowska Dominika - - 25 - panna - ch - 13.02.1890 - 17 - 1891 Helena 1893 Marianna 1895 Jadwiga 1898 Franciszka

  Bilikowski Kazimierz - - 28 - kawaler - m - + - Czaplińska Marianna - - 22 - panna - ch - 1907-02-25 - 22 -

  Bilkiewicz Józef - - 29 - kawaler - m - + - Bojarczyk Stefania Aniela - - 20 - panna - ch - 1906-02-07 - 20 -

  Biłuński Władysław - - 28 - kawaler - sz - + - Wirpszo Stanisława - - 21 - panna - sz - 1902-01-27 - 3 -

  Bimbiris Gabriel - - 29 - kawaler - ch - + - Ejsmont Józefa - - 20 - panna - m - 11.09.1883 - 30 -

  Biniewicz Józef - - 30 - kawaler - ch - + - Szyłas Ewa - - 28 - panna - ch - 11.11.1879 - 58 -

  Birul Józef - - 28 - kawaler - m - + - Malewska Władysława - - 18 - panna - sz - 06.07.1886 - 32 - 1892 Jadwiga 1893 Maria 1894 Henryk

  Bistram Edward August - - 40 - rozwodnik - poddany pruski - + - Roszkowska Albertyna - - 30 - wdowa - sz - 04.02.1879 - 9 -

  Biszewski Stanisław - - 40 - wdowiec - sz - + - Połaczańska Stanisława - - 24 - panna - sz - 25.11.1879 - 60 -

  Bizunowicz Jan - - 28 - kawaler - m - + - Mościaniec Elżbieta - - 23 - panna - ch - 18.05.1886 - 24 - 1894 Marianna 1895 Antoni

  Bleze Alfons - - 25 - kawaler - sz - + - Rakowska Helena Klementyna Luiza - - 24 - panna - sz - 21.04.1881 - 20 -

  Błażewicz Jan - - 34 - wdowiec - ch - + - Kartonowicz z d. Szczerbo Eleonora - - 21 - wdowa - ch - 1901-09-16 - 52 -

  Błażuk vel Kotkiewicz Feliks - - 27 - kawaler - ch - + - Jackiewicz Zuzanna - - 30 - panna - sz - 23.11.1886 - 51 -

  Błażyński Rafał - - 29 - kawaler - ch - + - Adomajtis Maria - - 23 - panna - ch - 1901-10-28 - 59 -

  Błudnicki Marcin - - 26 - kawaler - ch - + - Degutis Rozalia - - 25 - panna - ch - 1903-02-09 - 9 -

  Bobrowicz Józef - - 23 - kawaler - ch - + - Szymańska Anna - - 19 - panna - ch - 07.01.1880 - 1 -

  Bobrowski Kajetan Jan - - 26 - kawaler - sz - + - Rymszo Weronika - - 35 - panna - ch - 10.05.1892 - 33 -

  Bogdan Adam - - 28 - kawaler - ch - + - Mironówna Marianna - - 26 - panna - ch - 31.05.1887 - 29 -

  Bogdanow Wiktor - - 26 - kawaler - ch - + - Szlepik Marianna - - 34 - panna - ch - 04.09.1890 - 37 - 1891 Józefa 1895 Wiktor

  Bogdanowicz Adam Wincenty - - 23 - kawaler - sz - + - Bortkiewicz Maria Józefa - - 21 - panna - sz - 08.01.1886 - 1 -

  Bogdanowicz Antoni - - 27 - kawaler - ch - + - Pietkiewicz Rozalia - - 25 - panna - ch - 17.01.1888 - 7 -

  Bogdanowicz Bolesław - - 25 - kawaler - ch - + - Bobrownicka Maria - - 21 - panna - ch - 06.02.1877 - 11 -

  Bogdanowicz Feliks - - 24 - kawaler - m - + - Piotrowska z d. Korzeniewska Ewa - - 22 - wdowa - m - 19.06.1877 - 23 -

  Bogdanowicz Kazimierz - - 32 - kawaler - ch - + - Sieniuć Józefa - - 28 - panna - m - 1904-08-22 - 38 -

  Bogdanowicz Paweł - - 29 - kawaler - m - + - Aponowicz Zofia - - 29 - panna - m - 09.02.1892 - 20 -

  Bogdanowicz Zygmunt - - 40 - kawaler - ch - + - Zacharewicz Marianna - - 22 - panna - ch - 29.06.1883 - 25 -

  Bogdziewicz Antoni - - 33 - wdowiec - ch - + - Augustynowicz Anna - - 30 - panna - ch - 1904-06-13 - 26 -

  Bogojawleński Józef - - 22 - kawaler - ch - + - Kaczanowska Dominika - - 22 - panna - ch - 1906-05-22 - 45 -

  Bogusławski Hilary - - 30 - kawaler - sz - + - Honesta Józefa - - 21 - panna - sz - 29.08.1876 - 50 -

  Bogusławski Robert Antoni - - 30 - kawaler - m - + - Milewska Urszula - - 18 - panna - ch - 15.08.1888 - 37 - 1891 Aleksandra 1894 Stanisław 1896 Feliks 1899 Antoni Józef 1901 Jadwiga 1903

  Bogusz Jakub - - 29 - kawaler - ch - + - Bobrowicz Emilia - - 28 - panna - ch - 29.10.1878 - 62 -

  Boguszewicz Stefan - - 27 - kawaler - m - + - Zanter Jadwiga - - 23 - panna - m - 20.06.1876 - 37 -

  Boguszewski Jan Witold Mikołaj - - 26 - kawaler - sz - + - Janicka Jadwiga - - 21 - panna - sz - 1907-10-02 - 82 -

  Bojarewicz Andrzej - - 35 - kawaler - ch - + - Hreczna Urszula - - 24 - panna - ch - 1903-06-17 - 26 -

  Bokszański Władysław - - 30 - kawaler - sz - + - Gorbaczewska Maria - - 22 - panna - sz - 26.08.1882 - 25 -

  Boncz-Osmołowski Władysław - - 26 - kawaler - sz - + - Siemaszko Jadwiga Barbara - - 24 - panna - m - 1900-02-20 - 14 -

  Borejko Antoni - - 25 - kawaler - ch - + - Michałowska Helena - - 21 - panna - m - 1900-10-01 - 38 -

  Borejszo Józef - - 32 - wdowiec - sz - + - Lisowska Waleria - - 22 - panna - m - 04.08.1891 - 30 - 1892 Stanisław

  Borkowski Jan - - 31 - kawaler - ch - + - Wolska Stefania - - 30 - panna - sz - 1906-01-26 - 8 -

  Borkowski Józef - - 26 - kawaler - sz - + - Markiewicz Władysława - - 21 - panna - sz - 1901-09-12 - 51 -

  Borowicz Gwidon Juliusz Krzysztof - - 57 - wdowiec - sz - + - Pietkiewicz Karolina - - 29 - panna - sz - 1907-06-03 - 49 -

  Borowik Franciszek - - 27 - kawaler - sz - + - Falkowska Ewa - - 27 - panna - ch - 15.11.1887 - 61 -

  Borowka Bonifacy - - 23 - kawaler - ch - + - Prusewicz Marianna - - 22 - panna - ? - 21.11.1876 - 70 -

  Borowko Bartłomiej - - 55 - wdowiec - ch - + - Rozenberg Maria - - 30 - panna - m - 06.02.1884 - 11 -

  Borowski Józef - - 51 - kawaler - ch - + - Turganis Barbara - - 32 - panna - ch - 1906-05-14 - 42 -

  Borowski Kazimierz - - 52 - wdowiec - ch - + - Dyło Petronela - - 35 - panna - ? - 1907-02-04 - 14 -

  Borowski Maciej - - 32 - kawaler - ? - + - Nowicka Urszula - - 27 - panna - m - 08.02.1876 - 11 -

  Borowski Mateusz - - 38 - wdowiec - ? - + - Filipowicz Wiktoria - - 30 - panna - ch - 14.11.1882 - 40 -

  Bortkiewicz Antoni - - 23 - kawaler - sz - + - Grygonis Rachela - - 25 - panna - ch - 1906-04-13 - 31 -

  Bortkiewicz Józef - - 28 - kawaler - ? - + - Poczkowska (brak imienia) - - 29 - panna - ch - 06.02.1883 - 8 -

  Bortkiewicz Konstanty - - 28 - kawaler - sz - + - Kisiel Joanna - - 32 - panna - sz - 21.05.1891 - 16 - 1892 Janina Dominika 1896 Maria Adela

  Bovy Edmund Grzegorz Ferdynand - - 25 - kawaler - sz - + - von Witte Helena Wanda - - 22 - panna - sz - 1907-06-02 - 48 -

  Bowgierd Józef - - 25 - kawaler - ch - + - Koźmian Franciszka - - 20 - panna - ? - 1902-11-05 - 52 -

  Bójko Jan - - 30 - kawaler - ? - + - Woronicz Joanna Janina - - 17 - panna - ? - ?.11.1906 - str. 130 -

  Brancewicz Jan - - 22 - kawaler - sz - + - Korycka Agata - - 26 - panna - ch - 1901-01-23 - 1 -

  Bratkowski Piotr - - 29 - kawaler - m - + - Lipniewicz Helena - - 20 - panna - ch - 06.09.1898 - 41 -

  Brażewicz Mieczysław - - 21 - kawaler - ch - + - Prokopowicz Anna - - 26 - panna - ch - 1907-02-25 - 26 -

  Broel-Plater Marian Stefan Wandalin - - 34 - kawaler - sz hrabia - + - Hołyńska Ludwika Maria Janina Irena - - 19 - panna - sz - 1907-03-03 - 30 -

  Brzeziński Bolesław Daniel - - 26 - kawaler - sz - + - Sikorska Stefania - - 17 - panna - sz - 30.01.1888 - 10 - 1891 Stefan Sylwester 1893 Janina

  Brzeziński Józef - - 33 - kawaler - ch - + - Komarowska Justyna - - 28 - panna - ch - 1901-02-13 - 20 -

  Brzostowicz Andrzej - - 30 - kawaler - m - + - Gryszkiewicz Teresa - - 23 - panna - ch - 12.05.1885 - 22 -

  Brzostowski Józef Szymon - - 31 - kawaler - sz - + - Kontowt Stanisława - - 25 - panna - sz - 1902-01-10 - 1 -

  Brzostowski Michał Wacław - - 21 - kawaler - m - + - Kaczkowska Jadwiga Malwina - - 19 - panna - m - 1901-11-18 - 65 -

  Buczyński Adam Dominik - - 43 - wdowiec - sz - + - Urbanowicz z d. Liniewicz Roberta - - 42 - wdowa - sz - 1907-03-04 - 32 -

  Budrewicz Ignacy - - 25 - kawaler - ch - + - Jakubowska Salomea - - 20 - panna - ch - 15.11.1898 - 56 -

  Budrewicz Wincenty - - 21 - kawaler - m - + - Sawicka Bronisława Salomea - - 24 - panna - sz - 1901-04-29 - 22 -

  Budzewicz Wincenty - - 26 - kawaler - ch - + - Gago vel Gaidys Zofia - - 26 - panna - ch - 1902-07-21 - 39 -

  Bujniewicz Bronisław Kazimierz - - 25 - kawaler - ? - + - Rewkowska z d. Chmielewska Paulina - - 24 - wdowa - sz - 01.11.1885 - 47 -

  Bujwid Jan - - 32 - kawaler - ch - + - Uszak-Kulikowska Zofia - - 31 - panna - ch - 29.08.1889 - 32 -

  Bukaty Jan - - 37 - wdowiec - sz - + - Pacewicz Maria - - 18 - panna - sz - 25.02.1878 - 12 -

  Bukil Tomasz - - 29 - kawaler - ? - + - Wróblewska Karolina - - 22 - panna - ch - 27.06.1876 - 40 -

  Bułhak Henryk Maciej - - 28 - kawaler - sz - + - Jankowska Ewelina Małgorzata - - 25 - panna - sz - 16.06.1885 - 26 -

  Buło Szymon - - 50 - wdowiec - ch - + - Deramar Agata - - 50 - wdowa - ch - 11.06.1878 - 35 -

  Burlingis Feliks - - 28 - kawaler - ch - + - Brzozowska Anna - - 23 - panna - m - 29.05.1888 - 25 - 1892 Józef

  Bury vel Burusiński Franciszek - - 27 - kawaler - m - + - Szpak Antonina - - 29 - panna - ch - 03.05.1898 - 18 -

  Buszyński Jan - - 26 - kawaler - m - + - Nowicka Tekla - - 24 - panna - ? - 12.02.1889 - 12 - 1893 Stanisław 1895 Tekla 1896 Jan 1898 Władysław 1900 Klotylda 1901 Maria Barbara 1901 Katarzyna 1904 Zygmunt Benedykt

  Buszyński Józef - - 35 - kawaler - sz - + - Przemieniecka z d. Krzycka Anna - - 30 - wdowa - sz - 12.11.1878 - 68 -

  Butarlewicz Teodor Walenty - - 31 - kawaler - sz - + - Wojnicka Zofia - - 21 - panna - sz - 1901-02-12 - 17 -

  Butkiewicz Jan - - 25 - kawaler - ch - + - Borysewicz Michalina - - 18 - panna - m - 1900-11-19 - 50 -

  Butkiewicz Konstanty - - 28 - kawaler - ch - + - Szumska Ewa - - 33 - panna - ch - 1903-06-22 - 29 -

  Butkiewicz Ludwik - - 28 - kawaler - ch - + - Smyk Józefa - - 24 - panna - ch - 1903-05-11 - 21 -

  Butkus Tadas - - 42 - kawaler - ch - + - Snieger Karolina - - 30 - panna - ch - 1903-11-02 - 69 -

  Buzar Józef Karol - - 30 - kawaler - ch - + - Wojewódzka Emilia - - 20 - panna - ch - 1905-02-07 - 6 -

  Buzarewicz Kazimierz - - 29 - kawaler - ch - + - Gieczewska Konstancja - - 20 - panna - m - 04.02.1898 - 7 -

  Byk Franciszek - - 28 - kawaler - ch - + - Rakść Paulina - - 18 - panna - ch - 1906-04-30 - 37 -

  Cejko Kazimierz - - 27 - kawaler - ch - + - Ilgiewicz Weronika - - 21 - panna - ch - 19.10.1899 - 42 -

  Chatkiewicz Ludwik - - 33 - kawaler - ch - + - Żwierełło Maria - - 18 - panna - ch - 31.10.1899 - 44 -

  Chlebiński Kazimierz Nikodem - - 29 - kawaler - m - + - Boszko Maria - - 20 - panna - m - 11.05.1880 - 24 -

  Chlondo (?) Andrzej - - 27 - kawaler - ? - + - Krugłowska Wincenta - - 30 - panna - ch - 08.02.1876 - 10 -

  Chmielewski Franciszek - - 38 - kawaler - sz - + - Stupkiewicz Anna - - 23 - panna - ch - 11.09.1877 - 36 -

  Chmielewski Franciszek Józef - - 28 - kawaler - sz - + - Markowska Cezaria Katarzyna - - 22 - panna - ? - 27.08.1888 - 39 -

  Chmielewski Julian - - 31 - kawaler - sz - + - Malczewska Dominika - - 19 - panna - sz - 09.11.1878 - 64 -

  Chomentowski Jan - - 33 - kawaler - sz - + - Mindryk Marianna - - ? - panna - ch - 1900-02-20 - 18 -

  Chormański Józef - - 65 - kawaler - sz - + - Dakiniewicz Emilia - - 37 - panna - ch - 1904-07-03 - 30 -

  Chorunży Jan - - 29 - kawaler - ch - + - Tomaszewska Maria - - 23 - panna - ? - 1901-01-28 - 3 -

  Choruży vel Waliński Kazimierz - - 26 - kawaler - ch - + - Żamojć Martyna - - 28 - panna - ch - 1907-09-23 - 76 -

  Chowański Wincenty - - 32 - kawaler - m - + - Sieczkowska Maria - - 20 - panna - m - 04.06.1878 - 32 -

  Chreptowicz Józef Andrzej - - 25 - kawaler - m - + - Czernikiewicz Maria - - 39 - panna - ch - 08.01.1889 - 3 -

  Chwielduk Józef - - 26 - kawaler - ch - + - Frąckiewicz Joanna - - 19 - panna - sz - 1901-05-20 - 28 -

  Chwojnicki Józef - - 27 - kawaler - ch - + - Dymowicz Teodora - - 25 - panna - ch - 1900-06-11 - 27 -

  Cieśla Antoni - - 46 - kawaler - ? - + - Szydłowska Ewa - - 40 - panna - sz - 25.11.1888 - 58 -

  Cijunowicz Kazimierz - - 46 - wdowiec - m - + - Stankiewicz Honorata - - 21 - panna - ch - 22.08.1877 - 31 -

  Cijunowicz Konstanty - - 23 - kawaler - ch - + - Bundzewicz Teofila - - 28 - panna - ch - 1903-01-23 - 2 -

  Cugier Józef - - 67 - wdowiec - ch - + - Wasilewska z d. Połoczańska Helena - - 40 - panna - m - 23.01.1883 - 5 -

  Cybulski Justyn - - 44 - wdowiec - sz - + - Naruszewicz Stefania - - 21 - panna - ch - 1907-09-16 - 74 -

  Cydzik Julian - - 23 - kawaler - m - + - Orszewska Zofia - - 23 - panna - m - 27.01.1885 - 9 -

  Cytkowicz-Jurkiewicz Jan - - 28 - kawaler - m - + - Sieczeń Katarzyna - - 28 - panna - sz - 1900-06-11 - 26 -

  Czajkowski Bolesław - - 43 - kawaler - ch z Białegostoku - + - Kaczyńska Stefania Rozalia - - 21 - panna - m - 1902-02-23 - 17 -

  Czapliński Aleksander - - 26 - kawaler - m - + - Woronowicz Aleksandra - - 18 - panna - sz - 26.08.1879 - 38 -

  Czapski Hipolit - - 26 - kawaler - ch - + - Grigutis Maria - - 27 - panna - m - 12.01.1890 - 3 -

  Czekan Kazimierz - - 27 - kawaler - ch - + - Bartoszewicz Rozalia - - 25 - panna - sz - 23.01.1877 - 6 -

  Czeponowski Michał - - 30 - kawaler - ch - + - Sosnowska z d. Pietrowicz Emilia - - 24 - wdowa - ch - 05.10.1886 - 39 -

  Czepulionis Wincenty - - 34 - kawaler - ch - + - Puchalska Anna - - 23 - panna - sz - 1906-10-29 - 89 -

  Czernel Jan - - 50 - wdowiec - ch - + - Szyszło Anna - - 30 - panna - m - 04.02.1887 - 9 -

  Czerniawski Aleksander - - 45 - wdowiec - m - + - Bogdanowicz Petronela - - 23 - panna - m - 02.06.1885 - 25 -

  Czerniawski Franciszek - - 35 - wdowiec - ch - + - Baczul Marianna - - 25 - panna - ch - 06.02.1884 - 14 -

  Czerniawski Jan - - 26 - kawaler - m - + - Soroko Pelagia - - 21 - panna - ch - 1906-07-04 - 52 -

  Czerniawski Piotr - - 30 - kawaler - m - + - Skrycka z d. Bielan Aniela - - 30 - wdowa - ? - 1902-09-29 - 48 -

  Czerniewicz Adam - - 26 - kawaler - ch - + - Akińczo Emilia - - 22 - panna - ch - 20.09.1887 - 44 -

  Czerniewski Kalikst - - 32 - kawaler - sz - + - Jakubowska Marianna Teresa Benigna - - 25 - panna - sz - 04.08.1888 - 34 -

  Czernihowski Tadeusz - - 29 - kawaler - sz - + - Dąbrowska Waleria Maria - - 19 - panna - sz - 29.07.1880 - 35a -

  Czesiulewicz Jan - - 32 - kawaler - ch - + - Preis Maria Eugenia - - ? - panna - m - 07.11.1898 - 53 -

  Człan Tomasz - - 30 - wdowiec - m - + - Jodko Marcela - - 22 - panna - m - 03.02.1882 - 9 -

  Czyrko Apolinary - - 24 - kawaler - ch - + - Andrzejewska Scholastyka - - 23 - panna - m - 15.01.1889 - 4 -

  Czyż Edward Mintowt - - 28 - kawaler - sz - + - Pizani Józefina - - ? - panna - sz - 02.09.1882 - 26 -

  Czyżewski Józef - - 28 - kawaler - ch - + - Jałyńska Zofia - - 27 - panna - m - 1901-08-12 - 46 -

  Dabolin Karol - - 22 - kawaler - ch - + - Michałowska Józefa - - 20 - panna - m - 1906-01-29 - 11 -

  Dabszewicz Marcin - - 27 - kawaler - ch - + - Jurgielaniec Franciszka - - 30 - panna - ch - 1903-11-10 - 75 -

  Dacewicz Wincenty - - 29 - wdowiec - ch - + - Gudiłajtis (?) Petronela - - 38 - panna - ch - 25.01.1883 - 6 -

  Daniłkiewicz Józef - - 46 - kawaler - m - + - Klukowska Petronela - - 33 - panna - m - 1906-09-19 - 75 -

  Daniszewski Jan - - 24 - kawaler - sz - + - Paszkiewicz Rozalia - - 19 - panna - ? - 15.08.1887 - 39 -

  Danusewicz Konstanty - - 32 - wdowiec - ch - + - Rajszys Anna - - 32 - panna - ch - 1903-02-09 - 12 -

  Daszkiewicz Florian - - 47 - wdowiec - m - + - Zaborowska Józefa - - 22 - panna - ch - 29.01.1898 - 3 -

  Daszkiewicz Józef - - 31 - kawaler - ch - + - Ciunis Krystyna - - 23 - panna - ch - 1906-09-10 - 72 -

  Daszkiewicz Nikodem - - 31 - wdowiec - m - + - Cygałko Kazimiera - - 37 - panna - m - 03.02.1880 - 4 -

  Dawbor Aleksander - - 34 - kawaler - m - + - Olechnowicz Anna - - 29 - panna - sz - 04.02.1890 - 10 -

  Dawidowicz Wacław - - 28 - kawaler - m - + - Dodarewska Cecylia - - 26 - panna - m - 25.09.1883 - 36 -

  Dawidowicz Władysław - - 28 - kawaler - ? - + - Zawadzka Kazimiera - - 25 - panna - sz - 26.09.1876 - 58 -

  Dawidowski Aleksander - - 34 - kawaler - sz - + - Rudnicka Ksawera Wincenta - - 26 - panna - sz - 06.10.1891 - 40 - 1893 Witold 1894 Maria Aldona

  Dąbrowski Antoni - - 32 - kawaler - m - + - Zamowska Franciszka - - 20 - panna - m - 20.08.1878 - 48 -

  Dąbrowski Edward - - 20 - kawaler - ch - + - Wołkowicz Ludwika vel Jadwiga - - 28 - panna - ch - 1906-11-12 - 94 -

  Dąbrowski Józef - - 36 - kawaler - ? - + - Skoczykowa z. d. Korzeniewska Konstancja - - 18 - wdowa - ? - 05.06.1883 - 20 -

  Dąbrowski Leon - - 32 - kawaler - sz - + - Anasińska Małgorzata - - 26 - panna - sz - 22.11.1881 - 57 -

  Dąbrowski Witalis Stanisław Pankracy - - 32 - kawaler - sz - + - Kołpak Maria - - 27 - panna - m - 14.04.1879 - 13 -

  de Broel Plater Wilhelm Karol Lucjan - - 30 - kawaler - hrabia - + - Pereswit-Sołtan Felicja Maria - - 19 - panna - sz - 23.11.1880 - 48 -

  Debis Jan - - 23 - kawaler - m - + - Nikanor z d. Kuciełowska Karolina - - 38 - wdowa - m - 1901-02-11 - 12 -

  Degutis Wincenty - - 29 - kawaler - ch - + - Wołoncewicz z d. Stacewicz Stefania - - 35 - wdowa - ch - 24.06.1890 - 30 - 1891 Antoni 1893 Władysław 1896 Anna

  Denisenko Józef - - 27 - kawaler - ch - + - Szyszkowska Maria - - 28 - panna - ch - 09.11.1899 - 46 -

  Denisewicz Antoni - - 47 - wdowiec - m - + - Orłowska Weronika - - 38 - wdowa - ch - 1905-05-22 - 20 -

  Derwiatowski ? Kazimierz - - 57 - kawaler - sz - + - Bokszańska Maria Izabela - - 40 - panna - sz - 14.07.1881 - 32 -

  Dmochowski Bronisław - - 27 - kawaler - ch - + - Kuźmińska Weronika - - 24 - panna - m - 1900-02-20 - 16 -

  Dmochowski Jan - - 29 - kawaler - sz - + - Szalewicz z d. Wagner Maria - - 27 - wdowa - sz - 26.04.1878 - 21 -

  Doboszyński Hipolit - - 48 - wdowiec - ? - + - Bardowska Emilia - - 28 - panna - sz - 07.02.1877 - 14 -

  Dobrowolski Bolesław - - 28 - kawaler - sz - + - Pęczkowska Emilia - - 19 - panna - m - 22.11.1887 - 58 -

  Dochtorowicz Józef Jan Antoni - - 31 - kawaler - sz - + - Gorska Helena Cecylia - - 20 - panna - sz - 07.02.1881 - 10 -

  Doderonok Aleksander - - 27 - kawaler - ch - + - Kardis Marcjanna - - 30 - panna - ch - 1901-02-11 - 16 -

  Dołgowicz Ignacy - - 22 - kawaler - m - + - Gryckiewicz Michalina - - 18 - panna - ? - 12.11.1883 - 43 -

  Domecki Wincenty - - 24 - kawaler - m - + - Stempkowska Józefa - - 19 - panna - m - 08.08.1876 - 47 -

  Domuć Andrzej - - 30 - kawaler - ? - + - Werning Elżbieta - - 30 - panna - poddanka pruska - 10.06.1879 - 28 -

  Dorniak Józef - - 28 - kawaler - m - + - Sielawo Kazimiera - - 24 - panna - sz - 08.11.1877 - 49 -

  Dorniak Wacław - - 31 - kawaler - m - + - Kowalewska Ewelina Katarzyna - - 18 - panna - sz - 1907-06-19 - 54 -

  Dorulis (Darulis) Stanisław - - 27 - kawaler - ch - + - Rynkiewicz Felicjanna - - 19 - panna - ch - 20.05.1890 - 24 - 1895 Wincenty 1905 Jan

  Dowejko Ignacy - - 52 - ? - sz - + - Reniger z d. Jankiewicz Józefa - - 34 - wdowa - sz - 04.11.1880 - 47 -

  Dowgiałło Kazimierz - - 30 - kawaler - ch - + - Boniecka Julia - - 21 - panna - ? - 23.10.1888 - 53 -

  Dowgiało Konstanty - - 26 - kawaler - ? - + - Urbanowicz Agata - - 20 - panna - ch - 05.06.1883 - 21 -

  Downarowicz Adolf - - 36 - kawaler - m - + - Umbras Rachela - - 25 - panna - ch - 1906-10-15 - 82 -

  Downarowicz Stanisław Karol - - 23 - kawaler - sz - + - Szpakowska Jadwiga - - 17 - panna - sz - 08.05.1880 - 22 -

  Downarowicz Teofil - - 29 - kawaler - m - + - Kropidłowska z d. Sadkiewicz Tekla - - 30 - wdowa - sz - 27.07.1890 - 33 -

  Dragunas vel Witkowski Jan - - 42 - kawaler - ch - + - Fedorowicz Maria Waleria - - 30 - panna - ch - 15.02.1898 - 11 -

  Dranicki Piotr - - 56 - wdowiec - m - + - Ruchla z d. Surkiecka Franciszka - - 44 - wdowa - m - 15.06.1886 - 28 -

  Drozdowski Hieronim - - 29 - kawaler - ch - + - Trabuszewska Elżbieta - - 19 - panna - ? - 1902-11-10 - 54 -

  Druskis Piotr - - 34 - kawaler - ch - + - Wróblewska Antonina - - 25 - panna - ch - 1904-04-25 - 16 -

  Drutel Paweł - - 25 - kawaler - ch - + - Sucharzewska Zofia - - 18 - panna - ch - 1907-08-18 - 66 -

  Drzewiecki Franciszek Ksawery - - 28 - kawaler - sz z Warszawy - + - Dowgierd Alma Aleksandra - - 20 - panna - sz - 09.09.1899 - 33 -

  Drzewiecki Franciszek Ksawery - - 20 - kawaler - m - + - Abramowicz Maria - - 17 - panna - ch - 1906-02-10 - 22 -

  Dubicki Aleksander - - 40 - kawaler - ch - + - Pawełkowska Teresa - - 25 - panna - m - 1905-02-22 - 12 -

  Dubietis Michał - - 26 - kawaler - ch - + - Zasztowt Tekla - - 23 - panna - m - 1902-06-16 - 35 -

  Dubro Romuald - - 28 - kawaler - ch - + - Kukiel Emilia - - 21 - panna - ch - 1907-02-11 - 17 -

  Dubrowski Wawrzyniec - - 34 - kawaler - ? - + - Biront Paulina - - 26 - panna - sz - 23.09.1890 - 40 - 1891 Wincenty

  Duchowski Antoni - - 24 - kawaler - m - + - Barbarowicz Bronislawa - - 22 - panna - ch - 1901-09-30 - 56 -

  Dudko (Dutko) Antoni - - 28 - kawaler - ch - + - Czerniawska Petronela - - 24 - panna - ch - 19.11.1889 - 50 - 1890 Tekla 1892 Władysław 1893 Piotr

  Dunin-Borkowski Jan Kanty - - 29 - kawaler - sz, lekarz - + - Kamieniecka Apolonia Alina - - 28 - panna - sz - 1900-06-03 - 24 -

  Dwilewicz Aleksander - - 25 - kawaler - m - + - Padorecka Tekla Anna - - 27 - panna - ch - 25.09.1888 - 47 -

  Dyko Włodzimierz - - 28 - kawaler - ? - + - Downarowicz Aleksandra - - 21 - panna - sz - 26.08.1881 - 39 -

  Dyrma Zygmunt - - 26 - kawaler - ch - + - Bortkiewicz Helena - - 24 - panna - ch - 09.02.1892 - 16 -

  Dyszlewski Antoni - - 45 - kawaler - sz - + - Michałowska Jadwiga Sabina - - 22 - panna - sz - 30.09.1889 - 37 -

  Dziakoński Michał - - 27 - kawaler - sz - + - Strauss Maria Jadwiga Józefa - - 20 - panna - sz - 30.04.1885 - 17 -

  Dzieciukiewicz Adolf - - 23 - kawaler - m - + - Zinkiewicz Anna - - 23 - panna - ch - 1902-02-10 - 12 -

  Dziekiewicz Wincenty - - 36 - wdowiec - ch - + - Poznańska Urszula - - 35 - panna - ch - 1904-09-24 - 45 -

  Dziemidowicz Feliks - - 26 - kawaler - ch - + - Sokołowska Paulina - - 27 - panna - ch - 1904-11-25 - 54 -

  Dziewienis Konstanty - - 28 - kawaler - ch - + - Łukaszewicz Stefania - - 21 - panna - ch - 06.07.1899 - 26 -

  Dzimitrowicz Konstanty - - 23 - kawaler - ch - + - Miszybańska Franciszka - - 20 - panna - ch - 27.01.1885 - 3 -

  Egerdt Stanisław - - 26 - kawaler - sz - + - Łapińska Bronisława - - 18 - panna - sz - 16.02.1880 - 6 -

  Ejdrygiewicz Antoni Romuald - - 36 - wdowiec - sz - + - Pogorzyńska Waleria - - 31 - panna - ch - 1900-06-24 - 28 -

  Elminowicz Józef - - 38 - wdowiec - ch - + - Ruczyńska Kazimiera - - 23 - panna - ch - 1906-04-12 - 30 -

  Enders Józef Michał - - 35 - wdowiec - poddany austriacki - + - Rudolf Bronisława - - 18 - panna - sz - 21.11.1884 - 54 -

  Ernsztejn Andrzej - - 26 - kawaler - ? - + - Dauksza Antonina - - 33 - panna - ch - 29.05.1880 - 27 -

  Erżant vel Gergald Jan - - 22 - kawaler - ch - + - Prokopowicz Józefa - - 22 - panna - ch - 12.11.1881 - 55 -

  Falkowski Józef Eustachy - - 28 - wdowiec - m - + - Jodokas-Murawska Anna - - 25 - panna - ch - 20.08.1889 - 29 -

  Farowski Wacław - - 29 - kawaler - m - + - Łuksza Anna - - 28 - panna - sz - 1902-05-26 - 30 -

  Fedorowicz Zygmunt - - 27 - kawaler - sz lekarz - + - Milewska Wanda Domicela - - 20 - panna - sz - 1900-12-28 - 54 -

  Fetkiewicz Józef - - 30 - kawaler - sz - + - Kozłowska Paulina - - 20 - panna - ch - 1901-02-11 - 13 -

  Filinowski Adolf Klemens - - 29 - ? - sz - + - Ejnarowicz Antonina - - 29 - panna - sz - 08.10.1880 - 43 -

  Filipowicz Konstanty - - 28 - kawaler - m - + - Zwycewicz Zofia - - 18 - panna - sz - 28.01.1892 - 11 -

  Filistowicz Gabriel - - 23 - kawaler - m - + - Bogdanowicz Józefa - - 20 - panna - m - 26.02.1878 - 15 -

  Filon Joachim - - 27 - kawaler - ch - + - Mickiewicz Julia - - 25 - panna - ch - 27.09.1898 - 44 -

  Franckiewicz Kajetan - - 25 - kawaler - ch - + - Żylińska Maria - - 24 - panna - ch - 16.02.1892 - 23 -

  Frąckiewicz Feliks - - 29 - kawaler - sz - + - Jakubowska Natalia - - ? - panna - sz - 18.06.1881 - 28 -

  Furs Andrzej - - 58 - wdowiec - ch - + - Antonienko z d. Spiewak Helena - - 47 - wdowa - ch - 1907-09-23 - 78 -

  Gaciski Tadeusz - - 26 - kawaler - sz - + - Ostrowska Barbara Jadwiga - - 18 - panna - sz - 30.11.1879 - 61 -

  Gaczys Ambroży - - 41 - kawaler - ch - + - Szabłowska Waleria - - 33 - panna - m - 18.11.1884 - 52 -

  Gajduk Jan - - 29 - kawaler - ch - + - Bartoszewicz Tekla - - 23 - panna - ch - 05.09.1882 - 27 -

  Gajdulewicz Jan - - 23 - kawaler - ch - + - Afranowicz Marcela - - 27 - panna - ch - 04.02.1898 - 6 -

  Galczewski Romuald - - 26 - kawaler - sz - + - Wróblewska Marta - - 28 - panna - poddanka pruska - 13.09.1878 - 52 -

  Galimski Paweł Piotr - - 32 - kawaler - sz - + - Janowicz Maria Leokadia - - 21 - panna - sz - 14.11.1891 - 58 - 1893 Zofia Janina 1894 Eugenia Jadwiga

  Galin Jan - - 21 - kawaler - ch - + - Tobielewicz Rozalia - - 25 - panna - sz - 01.07.1884 - 30 -

  Gałaszko Jan - - 27 - kawaler - ch - + - Misiunas Maria - - 19 - panna - ch - 11.11.1890 - 42 -

  Gałkowski Benedykt - - 48 - kawaler - m - + - Pasznik Józefa - - 31 - panna - m - 28.04.1881 - 21 -

  Garniewicz Hilary - - 28 - kawaler - ? - + - Połońska Teofila - - 24 - panna - sz - 20.11.1883 - 44 -

  Garszko Benedykt - - 27 - kawaler - ch - + - Gierasim Józefa - - 20 - panna - ch - 03.09.1887 - 42 -

  Gasiński Paweł - - 32 - kawaler - ch - + - Boguszewicz Michalina - - 30 - panna - ch - 1906-02-12 - 24 -

  Gasperowicz Józef - - 47 - kawaler - m - + - Gorbaczewska Anna - - 27 - panna - ch - 30.08.1898 - 39 -

  Gawdis vel Legki (?) Adam - - 38 - kawaler - ch - + - Prakudo Jadwiga - - 22 - panna - ch - 1904-08-18 - 35 -

  Gąsiewski Jakub - - 46 - wdowiec - m - + - Wołejszo Tekla - - 27 - panna - ch - 12.01.1886 - 2 -

  Gełażewski Stanisław - - 28 - kawaler - ch - + - Niewiadomska Anna - - 27 - panna - sz - 21.07.1891 - 27 -

  Gełażunas Jan - - 30 - kawaler - ch - + - Tomaszun Michalina - - 28 - panna - ch - 27.11.1886 - 55 -

  Gendzwiłło Zygmunt Klemens - - 27 - kawaler - sz - + - Kruszyńska Jadwiga Antonina - - 20 - panna - sz - 16.01.1887 - 1 - 1900 Waclaw

  Giec Józef - - 26 - kawaler - sz - + - Józefowicz Alina - - 18 - panna - sz - 1902-06-02 - 34 -

  Giecewicz Antoni - - 31 - kawaler - m - + - Żerdecka Rozalia - - 31 - panna - m - 20.08.1878 - 47 -

  Giecewicz Antoni - - 29 - kawaler - sz - + - Skrobowska Leonilda - - 26 - panna - ch - 05.10.1880 - 40 -

  Gieczewicz Kazimierz Mikołaj - - 38 - kawaler - sz - + - Montwiłł Aleksandra Maria - - 26 - panna - sz - 1906-08-02 - 59 -

  Gieczewski Norbert - - 29 - kawaler - m - + - Jurewicz Karolina - - 25 - panna - ? - 12.06.1888 - 27 - 1890 Norbert 1892 Franciszek 1896 Konstancja 1900 Weronika

  Gieczys Kazimierz - - 27 - kawaler - ch - + - Drozdowska Wiktoria - - 22 - panna - ch - 1901-02-04 - 8 -

  Giedrojć Witold Remigiusz - - 32 - kawaler - sz - + - Strauss Janina Jadwiga Kazimiera - - 22 - panna - sz - ?.02.1892 - 22 -

  Gieglis Ignacy - - 23 - kawaler - ch - + - Romanowska Petronela - - 19 - panna - ch - 04.11.1884 - 49 -

  Gieleżyński Edward - - 23 - kawaler - m - + - Piotrowska Bronisława - - 21 - panna - ch - 1905-11-24 - 68 -

  Gierżod Aleksander - - 44 - wdowiec - m - + - Piekarska Prakseda - - 44 - panna - sz - 1900-11-05 - 44 -

  Gigaszko Antoni - - 27 - kawaler - ch - + - Kowalewska Scholastyka - - 21 - panna - ch - 23.02.1886 - 15 -

  Gigoł Paweł - - 31 - kawaler - ch - + - Biełgunt vel Giełgunt Anna - - 25 - panna - ch - 1903-07-20 - 38 -

  Gil Paweł - - 30 - wdowiec - ch - + - Razmuk Helena - - 18 - panna - ch - 08.02.1881 - 11 -

  Gilferding Jan - - 78 - wdowiec - sz - + - Stefanowicz Melania - - 39 - panna - sz - 09.07.1889 - 25 -

  Gilis Wincenty - - 40 - kawaler - ch - + - Romanas Benigna - - 46 - panna - ch - 21.11.1899 - 49 -

  Gimbut Adolf - - 39 - kawaler - m - + - Gorbaczewska Anna - - 17 - panna - sz - 26.11.1887 - 60 -

  Gimbutt Antoni Laurenty - - 38 - kawaler - sz - + - Andrzejewska z d. Rudolf Anna - - 42 - wdowa - sz - 1904-08-09 - 34 -

  Ginejt Kazimierz - - 29 - kawaler - m - + - Rudzińska Maria Katarzyna - - 26 - panna - sz - 08.02.1881 - 12 -

  Gintowt Antoni Rafał - - 32 - kawaler - sz z Białegostoku - + - Dowgiałło Józefa Franciszka Salomea - - 30 - panna - sz - 1903-10-02 - 52 -

  Giriotas Wincenty - - 56 - wdowiec - m - + - Bakinowska Elżbieta - - 40 - panna - sz - 1906-04-11 - 29 -

  Gniedzewicz Bolesław - - 30 - kawaler - m - + - Kulewicz Rozalia - - 25 - panna - ch - 1901-09-23 - 53 -

  Gniedziewicz Wincenty - - 28 - kawaler - m - + - Januszewska Stefania - - 18 - panna - ch - 15.05.1877 - 20 -

  Gnoiński Wincenty - - 30 - kawaler - sz - + - Czeczot Jadwiga - - 20 - panna - sz - 15.08.1882 - 23 -

  Godlewski Antoni - - 19 - kawaler - m - + - Woronowicz Salomea - - 18 - panna - sz - 20.11.1877 - 50 -

  Godlewski Józef Aleksander - - 54 - kawaler - sz - + - Kundzicz Maria - - 26 - panna - sz - 1901-11-28 - 70 -

  Godlewski Władysław - - 29 - kawaler - ? - + - Żwejruk Malwina - - 20 - panna - m - 13.10.1885 - 43 -

  Goldszuch (Holszuk) Wincenty - - 26 - kawaler - m - + - Bauman Maria Barbara - - 29 - panna - sz - 03.02.1882 - 10 -

  Golmond Paweł - - 25 - kawaler - ch - + - Rodziewicz Helena - - 26 - panna - sz - 02.02.1877 - 9 -

  Gołąbiewski Jan - - 24 - kawaler - m - + - Żukowska Józefa - - 20 - panna - ch - 14.10.1898 - 46 -

  Gołdakowski Jan - - 32 - wdowiec - m - + - Popławska Elżbieta - - 30 - panna - ch - 28.07.1885 - 33 -

  Gołębiewski Aleksander - - 27 - kawaler - m - + - Sawicka Tekla - - 28 - panna - ch - 22.11.1887 - 59 -

  Gołębiewski Justyn - - 26 - kawaler - m - + - Masiukiewicz Magdalena - - 30 - panna - ch - 08.01.1884 - 1 -

  Gorbaczewski Adam - - 35 - kawaler - m - + - Rusiecka Maria - - 20 - panna - m - 06.05.1879 - 17 -

  Gosztowt Mieczysław - - 50 - wdowiec - sz - + - Konopacka Malwina - - 32 - panna - sz - 02.10.1877 - 45 -

  Gosztowt Stanisław - - 23 - kawaler - sz - + - Alkienis Salomea - - 19 - panna - ? - 1902-11-17 - 58 -

  Górniewicz Mateusz - - 29 - kawaler - ? - + - Łopiałło Regina - - 21 - panna - ch - 14.09.1876 - 54 -

  Górski Józef Kazimierz Walenty - - 56 - wdowiec - sz - + - Witort Izabella Aleksandra Julia - - 42 - panna - sz - 1900-02-15 - 10 -

  Grabowski Adolf - - 26 - kawaler - m - + - Pietraszkiewicz Zofia - - 17 - panna - m - 25.11.1879 - 59 -

  Grabowski Wincenty Józef - - 26 - kawaler - m - + - Godwod Katarzyna - - 20 - panna - m - 26.05.1876 - 29 -

  Grabsztanowicz Jan - - 25 - kawaler - ch - + - Iwaszkiewicz Zofia - - 17 - panna - ch - 1906-07-30 - 57 -

  Grabsztunowicz Jan - - 28 - kawaler - ch - + - Sprogis Anna - - 22 - panna - ch - 19.10.1891 - 46 - 1892 Jadwiga 1895 Witold

  Grażycki Franciszek - - 40 - wdowiec - ch - + - Flinner Maria - - 35 - F - poddanka pruska - 18.04.1882 - 13 -

  Grejć Bronisław - - 34 - kawaler - ch - + - Romatowska Aleksandra - - 26 - panna - ch - 1901-05-27 - 33 -

  Grejć Jan - - 33 - kawaler - ch - + - Zacharewicz Jadwiga - - 24 - panna - ch - 28.04.1885 - 19 -

  Grejwoł Jan - - 30 - kawaler - m - + - Dubicka Zofia - - 27 - panna - m - 18.09.1877 - 39 -

  Groblewski Hipolit - - 23 - kawaler - ch - + - Bagdziun Wincenta - - 18 - panna - ch - 23.06.1885 - 29 -

  Groc Tadeusz - - 25 - kawaler - ch - + - Sztejnert Jadwiga - - 19 - panna - ch - 1905-01-31 - 3 -

  Grochowski Józef - - 25 - kawaler - ch - + - Jakszto Petronela - - 22 - panna - ch - 02.05.1878 - 24 -

  Grochowski Michał - - 23 - kawaler - m - + - Andruszkiewicz Zofia - - 24 - panna - ch - 03.05.1887 - 25 -

  Grochowski Władysław - - 28 - kawaler - sz - + - Liber Anna - - 20 - panna - m - 02.05.1876 - 24 -

  Groński-Grajewski Jan - - 26 - kawaler - ch - + - Owczyn Anna - - 26 - panna - ch - 1906-09-14 - 74 -

  Grożycki Franciszek - - 40 - wdowiec - ? - + - Maksymowicz z d.Gabrielewicz Elżbieta - - 45 - wdowa - m - 29.08.1876 - 51 -

  Grudziński Cyprian - - 32 - kawaler - sz - + - Sielicka Agata - - 24 - panna - sz - 25.01.1884 - 8 -

  Grundan Józef - - 28 - kawaler - ch - + - Kulpowicz Teresa - - 22 - panna - ch - 09.02.1886 - 9 -

  Grusznis Józef - - 24 - kawaler - ch - + - Mućko Emilia - - 19 - panna - ch - 1904-01-25 - 2 -

  Grużewski Bolesław Zygmunt - - 25 - kawaler - ch - + - Zubrycka Józefa - - 23 - panna - m - 04.02.1890 - 11 -

  Grużewski Feliks Piotr - - 74 - wdowiec - ? - + - Bańkowska Anna - - 45 - panna - m - 1907-03-03 - 29 -

  Grużewski Józef Cyprian - - 22 - kawaler - sz - + - Trubnicka Kazimiera Wiktoria - - 19 - panna - m - 22.02.1886 - 16 - 1898 Paweł

  Grużewski Konstanty - - 22 - kawaler - ch - + - Godwod Eleonora - - 22 - panna - ch - 22.02.1881 - 16 -

  Gryczas Chryzostom - - 25 - kawaler - ch - + - Wilianowicz Julia - - 16 - panna - m z Warszawy - 04.10.1898 - 45 -

  Grygiel Antoni - - 34 - kawaler - m - + - Kobylińska Rozalia - - 24 - panna - sz - 24.02.1891 - 8 -

  Grygorowicz Adolf - - 29 - wdowiec - m - + - Stankiewicz Izabela - - 28 - panna - m - 23.02.1886 - 19 - 1898 Władysława

  Gryncewicz Antoni - - 65 - wdowiec - ch - + - Drozdowska Pelagia - - 47 - panna - ch - 1902-06-24 - 37 -

  Gryszkiewicz Karol - - 25 - kawaler - ch - + - Kuncewicz Marianna Leokadia - - 22 - panna - sz - 29.04.1890 - 21 - 1900 Franciszka

  Gryszkiewicz Konstanty - - 27 - kawaler - ch - + - Malinowska Ewa - - 19 - panna - ch - 1906-09-03 - 70 -

  Gryszkiewicz Stanisław - - 39 - wdowiec - ch - + - Songajło Cezaria - - 36 - panna - ch - 1906-04-24 - 34 -

  Gryszkiewicz Zygmunt - - 21 - kawaler - ch - + - Maciulewska vel Szabrońska Monika - - 23 - panna - ch - 1903-10-05 - 57 -

  Grzec Józef - - 26 - kawaler - ch - + - Żylewicz Katarzyna - - 33 - panna - ch - 1900-02-20 - 17 -

  Gudowicz Antoni - - 31 - kawaler - sz - + - Rajcewicz Natalia - - 20 - panna - sz - 1903-10-19 - 62 -

  Gujski Józef - - 26 - kawaler - ch - + - Halecka Jadwiga - - 19 - panna - ch - 24.05.1898 - 22 -

  Gul Władysław - - 38 - wdowiec - ch - + - Sawicka z d. Żełudenok(?) Ludwika - - 41 - wdowa - ch - 16.02.1887 - 18 -

  Gulbicki Andrzej - - 21 - kawaler - ch - + - Kulikowska Helena - - 22 - panna - ch - 28.06.1886 - 30 -

  Gulbicki Jan - - 48 - wdowiec - ch - + - Azarowicz Maria - - 28 - panna - ch - 1905-07-21 - 36 -

  Gulbin Bolesław - - 26 - kawaler - ch - + - Tyszkiewicz Wiktoria - - 24 - panna - ? - 14.11.1876 - 68 -

  Guryn (Huryn?) Wincenty - - 24 - kawaler - m - + - Wojtkiewicz Helena - - 24 - panna - ch - 08.11.1898 - 55 -

  Hajdamowicz Andrzej - - 31 - kawaler - m - + - Skokowska Anna - - 26 - panna - sz - 15.11.1887 - 55 - 1891 Jadwiga 1893 Rozalia 1895 Zygmunt

  Hajdamowicz Jan - - 53 - wdowiec - m - + - Ronkunas Helena - - 24 - panna - ch - 1901-05-22 - 32 -

  Hajdamowicz Kazimierz - - 23 - kawaler - ch - + - Stankiewicz Bronisława - - 17 - panna - ch - 1901-09-23 - 54 -

  Hajdamowicz Piotr - - 25 - kawaler - ch - + - Kuczyńska Katarzyna - - 27 - panna - m - 19.02.1889 - 15 - 1890 Dominik

  Halicki Wilhelm - - 30 - kawaler - m - + - Kułakowska Stanisława - - 26 - panna - m - 25.11.1890 - 45 -

  Hanusowicz Bolesław Franciszek - - 31 - kawaler - sz doktor - + - Załuska Jadwiga - - 21 - panna - sz - 1903-09-10 - 49 -

  Herman (German?)Wincenty - - 20 - kawaler - ch - + - Czertowicz Zofia - - 17 - panna - ch - 1907-02-25 - 25 -

  Herman Witold - - 20 - kawaler - sz - + - Grygorowicz Leokadia - - 21 - panna - sz - 17.06.1876 - 36 -

  Hermanowicz Jan - - 29 - kawaler - ch - + - Zagrzecka Maria - - 22 - panna - ch - 20.01.1891 - 2 -

  Hermanowicz Romuald - - 48 - wdowiec - m - + - Prawlionis Kazimiera - - 26 - panna - m - 22.02.1878 - 11 -

  Hesse Jan - - 28 - kawaler - m - + - Przyjagłowska Helena - - 20 - panna - sz - 28.07.1885 - 32 -

  Hofmann Józef - - 33 - kawaler - sz - + - Kowalicka Emilia - - 24 - panna - ch - 1907-06-12 - 51 -

  Holenderski Jan - - 40 - kawaler - m - + - Machwic Maria - - 32 - panna - sz - 1903-04-30 - 20 -

  Honslejt (?) Gustaw - - 36 - kawaler - poddany pruski - + - Jurgielewicz Józefa - - 31 - panna - m - 15.06.1886 - 29 -

  Hornowski Henryk - - 31 - kawaler - m - + - Nowos Maria - - 21 - panna - m - 11.09.1877 - 37 -

  Houwald Witold - - 22 - kawaler - sz - + - Moszyńska Maria Jadwiga - - 20 - panna - sz - 1906-07-11 - 54 -

  Hryniewicz Michał Bonifacy - - 39 - kawaler - sz - + - Szukszto Malwina Felicjanna - - 28 - panna - sz - 1900-11-25 - 52 -

  Ibiański Adolf - - 28 - kawaler - sz - + - Mickaniec Łucja - - 24 - panna - ch - 29.05.1877 - 21 -

  Ilewicz (Ilcewicz) Onufry - - 28 - kawaler - ch - + - Koncewicz (Kuncewicz) Weronika Helena - - 30 - panna - ch - 21.01.1879 - 5 -

  Iliński Ignacy Józef Albin - - 51 - kawaler - sz - + - Orłowska Teresa Wiktoria - - 34 - panna - ? - 1906-04-27 - 36 -

  Illinicz Antoni - - 25 - kawaler - sz - + - Malewska Bronisława - - 25 - panna - sz - 1906-02-04 - 14 -

  Ingielewicz Onufry - - 36 - kawaler - ? - + - Ejsmont Konstancja - - 23 - panna - sz - 23.05 1876 - 33 -

  Ipohorski-Lenkiewicz Adam Ignacy Emil - - 46 - kawaler - sz - + - Kostrowicka z d. Massalska Maria - - 37 - wdowa - sz - 1906-11-23 - 97 -

  Iwanowski Adam - - 33 - kawaler - m - + - Kisarewska Antonina - - 27 - panna - ch - 19.06.1888 - 32 -

  Iwanowski Antoni - - 30 - kawaler - m - + - Rulko Michalina - - 30 - panna - ? - 1902-11-17 - 57 -

  Iwaszkiewicz Jan - - 26 - kawaler - ch - + - Lisowska Rozalia - - 23 - panna - ch - 30.06.1891 - 24 -

  Iwaszkiewicz Józef - - 63 - wdowiec - m - + - Stefanowicz z d. Gierasimowicz Aniela - - 40 - wdowa - ch - 1904-07-04 - 32 -

  Jabłoński Adam - - 28 - kawaler - sz - + - Soroko Wiktoria - - 20 - panna - sz - 15.07.1880 - 35 -

  Jabłoński Aleksander - - 33 - wdowiec - ch - + - Dawidowicz Eleonora - - 28 - panna - ch - 04.09.1888 - 40 -

  Jabłoński Maciej - - 30 - kawaler - m - + - Zurzo Elżbieta - - 39 - wdowa - ch - 17.10.1878 - 58 -

  Jacewicz Antoni - - 35 - kawaler - m - + - Stankiewicz Maria - - 22 - panna - m - 06.11.1883 - 46 -

  Jacewicz Bolesław - - 23 - kawaler - ch - + - Larysz Zofia - - 23 - panna - ch - 27.02.1899 - 15 -

  Jackiewicz Antoni - - 42 - wdowiec - sz - + - Taraszkiewicz Zofia - - 32 - panna - sz - 1903-10-22 - 65 -

  Jackiewicz Józef - - 21 - kawaler - ch - + - Ruczyńska Maria - - 18 - panna - ch - 1903-07-20 - 40 -

  Jackiewicz Kajetan - - 62 - wdowiec - m - + - Kowzan Balbina - - 34 - panna - sz - 1907-03-01 - 28 -

  Jackiewicz Wincenty - - 26 - kawaler - sz - + - Januszewska Ludwika - - 23 - panna - m - 26.01.1892 - 8 -

  Jackunas Jerzy - - 24 - kawaler - m - + - Prokopowicz Elżbieta - - 24 - panna - m - 27.01.1885 - 4 -

  Jakimowicz Piotr - - 21 - kawaler - m - + - Tarasewicz Antonina - - 23 - panna - ch - 1905-11-20 - 64 -

  Jakowicz Józef - - 29 - kawaler - ? - + - Lisowska Maria - - 18 - panna - m - 12.10.1880 - 44 -

  Jakszta Julian - - 30 - wdowiec - ch - + - Szymukojć vel Szymkowska Maria - - 18 - panna - ch - 25.07.1881 - 34 -

  Jakszto Julian - - 26 - kawaler - ch - + - Kozłowska Teofila - - 26 - panna - ch - 06.02.1877 - 12 -

  Jakubowski Karol - - 28 - kawaler - ch - + - Piotrowska Izabela - - 25 - panna - ch - 26.05.1891 - 17 - 1892 Antoni

  Jakubowski Stanisław - - 41 - kawaler - ch - + - Karolewicz-Jucewicz Anna - - 20 - panna - m - 28.01.1892 - 10 -

  Jałowiecki Aleksander - - 20 - kawaler - ch - + - Rudzińska Albina - - 17 - panna - sz - 01.10.1878 - 54 -

  Jałowik Aleksander - - 25 - kawaler - ch - + - Kojało Petronela - - 28 - panna - ch - 1900-11-19 - 48 -

  Jamont Władysław - - 26 - kawaler - sz - + - Kozłowska Aniela - - 20 - panna - m - 07.11.1878 - 66 -

  Jancewicz Edmund - - 26 - kawaler - ch - + - Suchocka Zofia - - 23 - panna - ch - 1903-02-27 - 18 -

  Janczewski Jan - - 26 - kawaler - m - + - Walentynowicz Katarzyna - - 28 - panna - ? - 19.07.1881 - 33 -

  Janczewski Bonifacy - - 36 - wdowiec - m - + - Ruszczyńska Petronela - - 32 - panna - m - 17.07.1888 - 33 -

  Janczukowicz Kacper - - 28 - kawaler - ? - + - Pojmańska Aniela - - 24 - panna - ch - 18.08.1885 - 34 -

  Janczys Łukasz - - 26 - kawaler - ch - + - Miłaszewicz Franciszka - - 21 - panna - ch - 1907-07-01 - 58 -

  Janiel Antoni - - 55 - wdowiec - ch - + - Zinkiewicz z d. Borzyczko Anastazja - - 45 - wdowa - sz - 1903-02-27 - 17 -

  Janiel Antoni - - 37 - wdowiec - ch - + - Andruszkiewicz z d. Sikorska Joachima Anna - - 49 - wdowa - sz - 1905-09-22 - 47 -

  Jankajć Franciszek - - 32 - kawaler - ch - + - Pudymajtis Anna - - 27 - panna - m - 10.01.1888 - 3 - 1890 Anna 1891 Karol 1893 Anna 1895 Witold 1896 Wanda 1898 Kazimierz

  Jankowski Feliks - - 20 - kawaler - m - + - Sawicka Anastazja - - 32 - panna - m - 08.02.1899 - 7 -

  Jankowski Jan - - 31 - kawaler - ch - + - Harcówna Antonina - - 35 - panna - m - 30.06.1891 - 23 -

  Jankowski Józef - - 57 - kawaler - m - + - Nowicka Aniela - - 35 - wdowa - m - 1901-07-22 - 40 -

  Jankowski Józef - - 22 - kawaler - m - + - Więckowicz Wiktoria - - 22 - panna - sz - 1902-02-12 - 13 -

  Jankowski Józef - - 24 - kawaler - ch - + - Müller Joanna - - 21 - panna - poddanka pruska - 09.01.1877 - 2 -

  Jankowski Julian - - 28 - kawaler - ch - + - Szczęsnowicz Stefania - - 21 - panna - m - 1905-01-30 - 2 -

  Jankowski Julian - - 32 - kawaler - m - + - Stefanianis Rozalia - - 28 - panna - ch - 02.07.1878 - 40 -

  Jankowski Julian - - 40 - wdowiec - ? - + - Bogdanowicz Kazimiera - - 28 - panna - ch - 16.10.1888 - 52 -

  Jankowski Justyn - - 26 - kawaler - ch - + - Grabciun Domicela - - 25 - panna - ch - 25.04.1876 - 21 -

  Jankowski Kazimierz - - 25 - kawaler - ch - + - Szretner Anna - - 21 - panna - ch - 1902-07-13 - 38 -

  Jankowski Kazimierz - - 26 - kawaler - m - + - Awsiukiewicz Katarzyna - - 21 - panna - ch - 20.09.1887 - 45 -

  Jankowski Wincenty - - 30 - kawaler - sz - + - Maczułajtis Dorota - - 34 - panna - poddanka pruska - 11.02.1879 - 12 -

  Jankun Feliks - - 29 - kawaler - ch - + - Michałowska Michalina - - 19 - panna - sz - 24.05.1887 - 28 -

  Janonis Marcin - - 24 - kawaler - ? - + - Pietkiewicz Wiktoria - - ? - panna - ch - 27.01.1885 - 10 -

  Janowicz Antoni - - 39 - wdowiec - sz - + - Borejko Anna - - 28 - wdowa - sz - 1900-02-22 - 19 -

  Janowicz Antoni - - 32 - kawaler - sz - + - Kierzówna Antonina - - 28 - panna - ch - 07.05.1892 - 30 -

  Janowicz Augustyn - - 28 - kawaler - m - + - Pietkiewicz Rozalia - - 21 - panna - m - 08.08.1876 - 45 -

  Janowicz Jan - - 23 - kawaler - ch - + - Bogdanowicz Karolina - - 20 - panna - m - 23.11.1886 - 50 - 1899 Aleksander Maria 1901 Franciszka 1903

  Janukiewicz Stanislaw - - 26 - kawaler - ch - + - Mostowska Tekla - - 24 - panna - ch - 1900-09-17 - 35 -

  Janusewicz Paweł - - 27 - kawaler - ch - + - Grzymajłło Marianna - - 23 - panna - m - 1904-05-30 - 23 -

  Janusz Franciszek - - 29 - wdowiec - ? - + - Sawicka Anna - - 19 - panna - m - 28.01.1890 - 8 -

  Janusz Karol - - 40 - kawaler - ch - + - Matulewicz Maria - - 25 - panna - ch - 1901-11-04 - 62 -

  Januszewski Jan - - 72 - wdowiec - ch - + - Marszand Helena - - 40 - panna - m - 24.08.1891 - 35 -

  Januszewski Konstanty - - 27 - kawaler - m - + - Chodźko Karolina - - 22 - panna - m - 03.02.1885 - 12 -

  Januszkiewicz Adam - - 32 - kawaler - m - + - Dychowicz Anna - - 30 - panna - sz - 08.06.1881 - 25 -

  Januszkiewicz Edward - - 37 - kawaler - sz - + - Egerdt z. d. Łapińska Bronisława - - 23 - wdowa - sz - 18.04.1889 - 19 -

  Januszkiewicz Kazimierz Emilian - - 30 - kawaler - sz - + - Kozłowska Teodora Stefania - - 28 - panna - sz - 03.06.1879 - 27 -

  Januszkiewicz Piotr - - 25 - kawaler - ch - + - Barbarowicz Aleksandra - - 26 - panna - ch - 21.02.1899 - 13 -

  Januszonis Józef - - 36 - kawaler - ch - + - Szymukianiec Teresa - - 21 - panna - ch - 15.02.1887 - 21 -

  Jarman Ludwik - - 40 - wdowiec - ch - + - Lawdańska Aleksandra - - 20 - panna - sz - 14.01.1879 - 3 -

  Jarocki Stanisław Alfons - - 34 - kawaler - sz - + - Jaroszyńska Maria Jadwiga - - 21 - panna - sz - 1905-10-15 - 51 -

  Jasiewicz Antoni - - 26 - kawaler - m - + - Kiersnowska Joanna - - 26 - panna - m - 23.05.1876 - 31 -

  Jasiewicz Franciszek - - 29 - kawaler - sz - + - Domejko Zofia - - 28 - panna - ch - 1904-02-02 - 5 -

  Jasiewicz Michał - - 31 - kawaler - sz, z Moskwy - + - Patolska Ewelina - - 23 - panna - obywatelka austriacka - 09.01.1899 - 2 -

  Jasiński Aleksander - - 22 - kawaler - sz - + - Ostrowska Aniela - - 20 - panna - m - 29.06.1883 - 26 -

  Jasiński Wincenty - - 30 - kawaler - ? - + - Milczewska Zuzanna - - 24 - panna - sz - 05.02.1886 - 7 -

  Jasiukiewicz Kazimierz - - 32 - kawaler - ch - + - Androłojć Stanisława - - 20 - panna - ch - 12.02.1884 - 15 -

  Jasiulaniec Adam - - 34 - kawaler - ch - + - Hajdamowicz Julia - - 32 - panna - ch - 26.11.1887 - 63 -

  Jaskołd Adalbert - - 34 - kawaler - sz - + - Boguszewska Maria Kazimiera - - 18 - panna - sz - 16.07.1880 - 34 -

  Jastrzemski Zygmunt Maksymilian - - 27 - kawaler - sz - + - Rymkiewicz Ewa - - 18 - panna - sz - 07.01.1879 - 1 -

  Jastrzębski Wincenty - - 25 - kawaler - sz - + - Wiszniewska Stefania - - 24 - panna - m - 24.09.1888 - 46 -

  Jasutowicz Wincenty - - 26 - kawaler - ch - + - Kwiatkowska Zofia - - 17 - panna - ch - 14.02.1899 - 9 -

  Jaszkul Wincenty - - 20 - kawaler - ch - + - Fedorowicz Stanisława - - 20 - panna - ? - 1902-11-17 - 59 -

  Jatowt Jan - - 26 - kawaler - sz - + - Ruchel Petronela - - 17 - panna - m - 11.02.1890 - 20 - 1892 Stanisław

  Jazdowski Antoni - - 40 - kawaler - m - + - Smyk Tekla - - 36 - panna - ch - 27.05.1884 - 27 -

  Jazdowski Wincenty - - 31 - kawaler - ? - + - Pawłowska Helena - - 20 - panna - m - 18.01.1881 - 4 -

  Jeleński Antoni - - 28 - kawaler - ch - + - Giejgał Marianna - - 28 - panna - ch - 14.11.1891 - 55 - 1892 Janina

  Jeleński Edward - - 24 - kawaler - sz - + - Wagner Wanda Antonina - - 17 - panna - sz - 26.04.1878 - 22 -

  Jelski Michał - - 43 - kawaler - sz - + - Baranowicz Maria - - 25 - panna - sz - 03.06.1879 - 24 -

  Jodkiewicz Ignacy - - 28 - kawaler - m - + - Borkowska Agata - - 30 - panna - ch - 08.07.1884 - 32 -

  Jodko Marian - - 22 - kawaler - sz - + - Andrzejewska Antonina - - 22 - panna - m - 1906-07-04 - 51 -

  Jodkowski Kazimierz - - 40 - kawaler - ch - + - Jundziłł Brygida - - 22 - panna - m - 02.05.1885 - 20 -

  Jodźko Ludwik - - 24 - kawaler - m - + - Katkowska Maria - - 24 - panna - m - 1900-08-06 - 34 -

  Józefowicz Bolesław - - 33 - kawaler - m - + - Żebrowska Kazimiera - - 33 - panna - m - 1902-01-27 - 2 -

  Józefowicz Longin Kazimierz - - 28 - kawaler - m - + - Szyszko Emilia - - 24 - panna - ch - 10.02.1887 - 16 -

  Józelewski Antoni - - 24 - kawaler - ch - + - Wołożyńska Helena - - 23 - panna - ch - 1900-02-20 - 13 -

  Juchniewicz Aleksander - - 27 - kawaler - sz - + - Miładawska Aniela - - 28 - panna - ch - 26.11.1891 - 59 -

  Juchniewicz Bronisław - - 27 - kawaler - ch - + - Pobiedzińska Gryzelda - - 27 - panna - ch - 15.01.1884 - 5 -

  Juchniewicz Hieronim - - 29 - kawaler - sz - + - Krasowska Aniela - - 26 - panna - sz - 28.12.1877 - 1 -

  Juchniewicz Ludwik - - 59 - wdowiec - ch - + - Stupenko Izabela - - 27 - panna - ch - 04.02.1879 - 10 -

  Judzewicz Jan - - 22 - kawaler - m - + - Baran Katarzyna - - 22 - panna - ch - 18.09.1883 - 33 -

  Jundziłł Piotr - - 28 - kawaler - sz - + - Schacht Emilia - - 25 - panna - poddanka pruska - 23.02.1886 - 20 - 1894 Witold 1895 Olgierd Tadeusz

  Jundziłł Stefan Michał - - 27 - kawaler - sz - + - Dowgiałło Melania - - 21 - panna - sz - ?.01.1890 - 6 -

  Junowicz Edward - - 24 - kawaler - sz - + - Pruss Waleria - - 22 - panna - sz - 27.01.1885 - 2 -

  Jurałajć Jan - - 33 - kawaler - ch - + - Bartoszewicz Aniela - - 38 - wdowa - ch - 1901-07-08 - 38 -

  Jurewicz Jan - - 25 - kawaler - m - + - Mażelis Anna - - 25 - panna - ch - 23.08.1898 - 36 -

  Jurewicz Jan - - 27 - kawaler - ch - + - Żylewicz Anna - - 18 - panna - ch - 1907-06-17 - 52 -

  Jurewicz Ludwik Rafał - - 35 - kawaler - m - + - Sławińska Stefania - - 22 - panna - m - 06.10.1891 - 42 -

  Jurewicz Stanisław - - 22 - kawaler - ch - + - Olszewska Stefania - - 23 - panna - ? - 12.06.1888 - 28 -

  Jurgielanis Stefan - - 22 - kawaler - m - + - Karpowicz Adela - - 22 - panna - m - 1906-08-13 - 63 -

  Jurgielewicz Jan - - 24 - kawaler - m - + - Masiukiewicz Urszula - - 24 - panna - m - 26.02.1878 - 16 -

  Jurgielewicz Piotr - - 27 - kawaler - ch - + - Klimowicz Agata - - 26 - panna - ch - 1900-06-04 - 25 -

  Jurgiewicz Antoni - - 28 - kawaler - ch - + - Stunms (?) Karolina - - 21 - panna - ch - 18.09.1882 - 31 -

  Jurkiewicz Albert - - 29 - kawaler - ch - + - Micpowilis Helena - - 25 - panna - ch - 1900-11-21 - 51 -

  Jurkulniewicz Aleksander - - 35 - kawaler - ch - + - Łajewska Stefania - - 21 - panna - ch - 1900-11-12 - 46 -

  Justynowicz Feliks - - 37 - kawaler - m - + - Iwanowska Józefa - - 25 - panna - ch - 14.05.1898 - 20 -

  Juszczyński Adam - - 36 - kawaler - ch - + - Bizunowicz Józefa - - 26 - panna - m - 1904-07-12 - 33 -

  Juszkiewicz Aleksander - - 28 - kawaler - ? - + - Kutołowicz Anna - - 24 - panna - ch - 04.07.1876 - 43 -

  Juszkiewicz Michał - - 29 - kawaler - ch - + - Makuć Pelagia - - 24 - panna - ch - 1905-11-26 - 69 -

  Juszkiewicz vel Utowka Kazimierz - - 30 - kawaler - ch - + - Stankiewicz Anna - - 25 - panna - ch - 1903-11-24 - 81 -

  Juszko-Romanowski Adam - - 29 - kawaler - ch - + - Wojniusz Aniela - - 22 - panna - sz - 1903-04-29 - 19 -

  Kaczkan Wiktor - - 28 - kawaler - ch - + - Januszewska Elżbieta - - 21 - panna - m - 1905-07-10 - 33 -

  Kairys Józef - - 35 - kawaler - ch - + - Degesiun Katarzyna - - 30 - panna - ch - 1906-07-09 - 53 -

  Kajrewicz Jan - - 53 - kawaler - ch - + - Borkowska z d. Meiex Amelia - - 57 - wdowa - ch - 1906-02-13 - 28 -

  Kalinowski Józef - - 26 - wdowiec - m - + - Kramer z d. Miłaszewska Weronika - - 24 - wdowa - ch - 11.11.1891 - 53 -

  Kalinowski Mateusz - - 28 - kawaler - ch - + - Hryniewicz Franciszka - - 22 - panna - ch - 23.05.1876 - 30 -

  Kalinowski Michał - - 26 - kawaler - ch - + - Bojarska Maria - - 20 - panna - ? - 26.01.1886 - 5 -

  Kałnyńsz Ernest - - 26 - kawaler - ch - + - Jawnicka Maria - - 24 - panna - m - 1905-02-09 - 7 -

  Kamicki Hipolit - - 27 - kawaler - m - + - Pawłowska Agnieszka - - 22 - panna - m - 11.11.1887 - 54 -

  Kamieniecki Józef - - 35 - kawaler - sz - + - Rusiecka Rozalia - - 25 - panna - ch - 14.10.1879 - 48 -

  Kamiński Apolinary - - 25 - kawaler - sz - + - Krzyżanowska Agnieszka - - 22 - panna - sz - 04.02.1881 - 9 -

  Kamiński Jan - - 26 - kawaler - sz - + - Orlicka Klementyna Adela - - 23 - panna - ? - 13.01.1888 - 4 -

  Kamiński Jerzy - - 26 - kawaler - ch - + - Sielicka Marianna - - 33 - panna - ch - 22.10.1889 - 43 -

  Kancler vel Drapas Józef - - 26 - kawaler - ch - + - Dziedziul Wincenta - - 28 - panna - ch - 1901-05-20 - 31 -

  Kardel Wincenty - - 35 - kawaler - ? - + - Mackiewicz Stefania - - 22 - panna - sz - 14.11.1888 - 56 -

  Karmazyn Jakub - - 27 - kawaler - ch - + - Urbanowicz Weronika - - 24 - panna - ch - 21.11.1899 - 50 -

  Karpiński Antoni - - 23 - kawaler - m - + - Wasilewska Teresa - - 23 - panna - m - 02.02.1881 - 7 -

  Karpowicz Jan - - 42 - wdowiec - ch - + - Buszyńska Rozalia - - 30 - panna - ch - 1903-08-18 - 46 -

  Karpowicz vel Sakowicz Tomasz - - 26 - kawaler - m - + - Iwaszkiewicz Dominika - - 27 - panna - m - 21.04.1885 - 16 -

  Karpowicz Władysław - - 22 - kawaler - m - + - Trocka Wiktoria - - 25 - panna - ch - 1900-01-23 - 1 -

  Kasperowicz Józef - - 39 - kawaler - ch - + - Wyszyńska Kazimiera - - 27 - panna - ch - 1907-09-23 - 79 -

  Kasperowicz Józef - - 42 - wdowiec - sz - + - Wasilewska Genowefa - - 37 - panna - sz - 02.05.1878 - 25 -

  Kasperowicz Józef - - 42 - kawaler - ch - + - Dejnowska Wincenta - - 30 - wdowa - m - 27.08.1878 - 49 -

  Kasperowicz Zygmunt - - 31 - kawaler - ch - + - Barbarowicz Tekla - - 19 - panna - ch - 21.02.1899 - 12 -

  Kasperowski Szymon - - 30 - kawaler - ch - + - Wierzbicka Anna - - 18 - panna - ? - 08.01.1889 - 2 -

  Kaszczyc Stanisław - - 28 - kawaler - ch - + - Kirnia vel Karpowicz Paulina - - 28 - panna - m - 18.01.1887 - 4 - 1891 Stanisław

  Kaszeta Józef - - 29 - kawaler - ch - + - Sztandel Aleksandra - - 23 - panna - ch - 25.07.1899 - 30 -

  Katinas Andrzej - - 32 - kawaler - ch - + - Rejmont Józefa - - 27 - panna - m - 14.06.1887 - 32 -

  Katkowski Joachim - - 25 - kawaler - ch - + - Jurgielewicz Maria - - 23 - panna - ch - 1903-09-02 - 47 -

  Kaufman Wincenty - - 35 - kawaler - m - + - Nowik Anna - - 30 - panna - ch - 1902-02-24 - 18 -

  Kazakiewicz Kacper - - 30 - kawaler - m - + - Żwinis Anna - - 20 - panna - ch - 25.11.1886 - 53 -

  Kazancewicz Józef - - 34 - kawaler - m - + - Ciecierska Konstancja - - 31 - panna - sz - 18.11.1884 - 51 -

  Kecaris Aleksander - - 20 - kawaler - ch - + - Miłaszewicz Jadwiga - - 19 - panna - ch - 1900-01-29 - 2 -

  Kedyk Jan - - 37 - wdowiec - ch - + - Ancewicz Maria - - 31 - panna - ch - 1904-08-29 - 40 -

  Kerntoper Roman Teodor - - 32 - kawaler - sz - + - Sobolewska Eugenia Aurelia Tekla - - 30 - panna - sz - 03.02.1882 - 8 -

  Kiawszinis Jan - - 46 - kawaler - ch - + - Jarmił vel Jarmoł Konstancja - - 38 - panna - ch - 1905-02-24 - 14 -

  Kieda Michał - - 29 - kawaler - ? - + - Wojciechowicz Paulina - - 25 - panna - m - 14.08.1888 - 36 - 1891 Anna 1892 Władysław 1896 Helena 1898 Marianna 1903 Bronisław

  Kiejziewicz Aleksander - - 24 - kawaler - ch - + - Miszkinis Weronika - - 19 - panna - ch - 02.03.1899 - 20 -

  Kielaczius Józef - - 27 - kawaler - ch - + - Wejtkunas Stefania - - 20 - panna - ch - 1904-04-27 - 17 -

  Kierewicz Władysław Konrad Anastazy - - 30 - kawaler - sz - + - Jackiewicz Adela - - 23 - panna - sz - 03.02.1892 - 15 -

  Kieżun Piotr - - 25 - kawaler - m - + - Pieślak Tekla - - 19 - panna - sz - 03.08.1886 - 36 -

  Kilczewski Antoni - - 29 - kawaler - ch - + - Butanowska Ewa - - 24 - panna - ch - 1904-05-02 - 18 -

  Kirkiewicz Ludwik - - 20 - kawaler - ch - + - Wieżalis Ludwika - - 17 - panna - ch - 10.02.1887 - 17 -

  Kisiel Aleksander - - 25 - kawaler - sz - + - Tunkiel Józefa - - 18 - panna - ch - 1903-11-18 - 78 -

  Kisiel Józef - - 35 - kawaler - m - + - Zienkiewicz Rozalia Antonina - - 18 - panna - m - 26.02.1878 - 18 -

  Kisiel Kazimierz - - 57 - wdowiec - m - + - Stankiewicz Michalina - - 38 - panna - sz - 1901-02-11 - 11 -

  Kitkiewicz Michał - - 26 - kawaler - ? - + - Szyngier Anastazja - - 23 - panna - m - 08.05.1883 - 12 -

  Kitkiewicz Piotr Wincenty - - 26 - kawaler - ch - + - Polakowska Antonina - - 27 - panna - m - 16.02.1888 - 20 - 1890 Władysława 1892 Witold

  Kiżuk Antoni - - 34 - kawaler - ch - + - Pińczuk Maria - - 30 - panna - ? - 1902-11-24 - 62 -

  Klar Jan - - 26 - kawaler - m - + - Krimm Zofia - - 20 - panna - poddana Hesji - 04.02.1890 - 12 - 1890 Zofia Leokadia

  Klebanas Ignacy - - 37 - kawaler - ch - + - Stankiewicz Helena - - 34 - panna - ch - 03.07.1876 - 34 -

  Klejnot Jerzy - - 64 - wdowiec - ? - + - Piotrowska z d. Pietruszkiewicz Marianna - - 60 - wdowa - ? - 24.10.1876 - 65 -

  Klementowicz Konstanty - - 20 - kawaler - ch - + - Tomaszewska Aniela - - 18 - panna - m - 15.10.1878 - 56 -

  Klemiato Adam - - 24 - kawaler - ch - + - Krzywiec Anna - - 20 - panna - ch - 1907-07-29 - 62 -

  Klimajtis Franciszek - - 21 - kawaler - ch - + - Urbanowicz Zofia Anna - - 25 - panna - ch - 1906-06-27 - 49 -

  Klimaszewski Józef - - 26 - kawaler - ch - + - Janczewska Anna - - 27 - panna - ch - 09.08.1890 - 35 - 1892 Władysław

  Klimaszewski Józef - - 30 - kawaler - m - + - Makowska Cecylia - - 24 - panna - m - 05.02.1884 - 9 -

  Klimowicz Mikołaj - - 27 - wdowiec - ch - + - Pawłowska Julia - - 24 - panna - ch - 1901-02-04 - 4 -

  Klimpe Jerzy Robert - - 29 - kawaler - poddany pruski - + - Łopatto Anna - - 22 - panna - sz - 07.11.1876 - 74 -

  Klincewicz Michał - - 28 - kawaler - ch - + - Truchlec Emilia - - 29 - panna - ch - 02.02.1892 - 14 -

  Kłotowski Franciszek - - 25 - kawaler - ch - + - Oleszkiewicz Helena - - 26 - panna - ch - 07.10.1882 - 34 -

  Kłubiejko Wincenty - - 28 - kawaler - ch - + - Cielachtowicz Joanna - - 26 - panna - ch - 1905-10-23 - 56 -

  Kłusowski Józef - - 31 - kawaler - ch - + - Liman Weronika - - 27 - panna - ch - 1907-02-04 - 16 -

  Kłysiewicz Antoni - - 44 - wdowiec - ? - + - Joachimczyk Apolonia - - 30 - panna - ch - 17.06.1879 - 31 -

  Knorr Albert - - 33 - kawaler - poddany pruski - + - Szukajtis Agata - - 31 - panna - m - 08.02.1887 - 13 -

  Kochanowski Onufry - - 35 - kawaler - ch - + - Zawadzka Aniela - - 32 - panna - sz - 19.11.1878 - 71 -

  Kociełł Fabian - - 39 - kawaler - sz - + - Gapo Julia - - 20 - panna - sz - 06.08.1878 - 44 -

  Koczan Maciej Mieczysław - - 30 - kawaler - ch - + - Przyjałgowska Maria Konstancja - - 23 - panna - sz - 25.08.1891 - 36 -

  Kolendo Ignacy - - 27 - kawaler - sz - + - Zagórska Józefa Agnieszka - - 41 - panna - sz - 21.09.1885 - 39 -

  Kolendo Jan - - 40 - kawaler - m - + - Czarniewska Franciszka - - 23 - panna - m - 06.02.1883 - 7 -

  Kołakowski Jan - - 41 - wdowiec - sz - + - Adamkowicz Aniela - - 32 - panna - sz - 11.11.1879 - 55 -

  Kołb Gabriel - - 24 - kawaler - sz - + - Sarnacka Eufrozyna - - 25 - panna - sz - 12.02.1889 - 10 -

  Kołodko Mateusz - - 42 - kawaler - m - + - Okuszko z d. Sawicka Barbara - - 42 - wdowa - sz - 08.02.1876 - 13 -

  Kołysko Stanisław - - 28 - kawaler - ch - + - Skinulis Anna - - 34 - panna - ch - 1906-02-05 - 19 -

  Komaiszko Franciszek - - 33 - kawaler - ch - + - Kierul Anna - - 27 - panna - ch - 1903-05-21 - 22 -

  Komarowicz Bolesław - - 30 - kawaler - sz - + - Jotejko Julia - - 26 - panna - sz - 1907-05-09 - 41 -

  Komarowski Bolesław - - 25 - kawaler - ch - + - Kamińska Kazimiera - - 30 - panna - ch - 1903-07-06 - 36 -

  Komla Leon - - 52 - wdowiec - ch - + - Buklarewicz Julia - - 38 - panna - ch - 26.01.1892 - 4 -

  Komorowski Jan Piotr - - 28 - kawaler - sz - + - Łapińska Józefa Seweryna - - 22 - panna - sz - 08.09.1899 - 35 -

  Konarzewski Władysław - - 22 - kawaler - sz - + - Ratyńska Maria Stanisława - - 22 - panna - sz - 1903-01-30 - 7 -

  Kondracki Leonard - - 24 - kawaler - m - + - Skarżyńska Emilia - - 23 - panna - m - 09.06.1884 - 29 -

  Kondratowicz Kazimierz - - 42 - kawaler - ch - + - Boroszko Marianna - - 41 - panna - ch - 1905-07-24 - 39 -

  Kondratowicz Michał - - 23 - kawaler - ch - + - Stankiewicz Ludwika - - 35 - panna - m - 1900-02-13 - 9 -

  Konkołowicz Piotr - - 24 - kawaler - sz - + - Nowicka Bronisława - - 16 - panna - sz - 29.06.1878 - 37 -

  Kononowicz Władysław - - 27 - kawaler - m - + - Lisowska Klara - - 23 - panna - m - 17.02.1892 - 28 -

  Konopacki Justyn - - 45 - kawaler - sz - + - Węgielewska Józefa Jadwiga - - 24 - panna - sz - 10.07.1885 - 30 -

  Konowałow Wiktor - - 28 - wdowiec - ch - + - Korsak Emilia - - 30 - panna - ch - 05.02.1889 - 7 -

  Kopaczel Adam - - 29 - kawaler - ch - + - Mosewicz z d. Baczul Petronela - - 38 - wdowa - ch - 1906-10-15 - 83 -

  Kordecki Stefan - - 30 - kawaler - m - + - Rogowska Helena - - 18 - panna - m - 05.02.1891 - 5 - 1892 Mieczysław 1893 Czesław 1895 Wacław 1900 Stefania

  Korewo Konstanty Kazimierz - - 29 - kawaler - sz - + - Zmaczyńska Wanda - - 20 - panna - sz - 24.06.1879 - 32 -

  Korkuć Leopold - - 50 - wdowiec - sz - + - Wilbik Helena - - 39 - panna - m - 28.11.1878 - 75 -

  Korkuć Stanisław - - 33 - kawaler - sz - + - Podlecka Petronela - - 27 - panna - ? - 15.09.1885 - 38 -

  Korol Pawel - - 29 - kawaler - ch - + - Butkiewicz Konstancja - - 24 - panna - ch - 31.01.1898 - 4 -

  Korolkiewicz Wiktor - - 27 - kawaler - sz - + - Kamińska Zofia - - 21 - panna - sz - 1901-09-30 - 55 -

  Koryciński Władysław - - 24 - kawaler - m - + - Rytwińska Izabela - - 20 - panna - m - 27.05.1884 - 26 -

  Korzeniewski Michał - - 27 - kawaler - m - + - Nowicka Stanisława Emma - - 21 - panna - m - 04.02.1889 - 6 - 1891 Michał

  Korżycki Stefan - - 26 - kawaler - sz - + - Płuszczewska Maria Elżbieta - - 25 - panna - sz - 1904-06-21 - 27 -

  Kosiński Marian-Leon - - 21 - kawaler - sz - + - Sukiennikowicz Maria - - 23 - panna - m - 28.04.1898 - 17 -

  Kosmowski Antoni - - 29 - kawaler - sz - + - Ramazewicz Paulina - - 21 - panna - m - 20.10.1879 - 49 -

  Kosobudzki Wincenty - - 26 - kawaler - ? - + - Wojdacz Maria - - 24 - panna - sz - 06.03.1888 - 22 -

  Kossakowski Stanisław - - 26 - kawaler - ch - + - Ostaniewicz Aniela - - 37 - panna - m - 1900-11-26 - 53 -

  Kostecki Ignacy - - 28 - kawaler - ? - + - Lachowicz Julia - - 26 - panna - m - 25.01.1876 - 4 -

  Koszyc Kazimierz Maksymilian - - 27 - kawaler - sz - + - Gierżadowicz Maria - - 29 - panna - ch - 06.11.1888 - 54 -

  Kościałkowski Abelard - - 47 - kawaler - sz - + - Poklewska-Koziełł Wanda Katarzyna - - 26 - panna - sz - 1905-11-06 - 61 -

  Kowalenek Mamert - - 25 - kawaler - ch - + - Koleśnik Apolonia - - 23 - panna - ch - 28.09.1887 - 49 -

  Kowalewski Antoni Karol - - 28 - kawaler - ? - + - Korewo Malwina - - 19 - panna - ? - 14.11.1889 - 48 -

  Kowalewski Franciszek - - 29 - kawaler - ? - + - Zwirydowska Waleria - - 34 - panna - m - 20.02.1889 - 18 -

  Kowalewski Jakub - - 28 - kawaler - ch - + - Budźko Józefa - - 22 - panna - ch - 1907-08-12 - 65 -

  Kowalewski Jan - - 26 - kawaler - ch - + - Sokołowska Petronela - - 28 - panna - ch - 1901-06-21 - 35 -

  Kowalewski Józef - - 62 - wdowiec - ch - + - Grygolewa z d. Tomaszewska Petronela - - 35 - wdowa - ch - 05.08.1887 - 38 -

  Kowalewski Józef - - 28 - kawaler - ch - + - Kreślewska Weronika - - 25 - panna - m - 20.11.1888 - 57 -

  Kowalewski Ludwik - - 25 - kawaler - ? - + - Aniego Agata - - 27 - panna - ? - 1902-11-09 - 55 -

  Kowalewski Stanisław - - 27 - kawaler - ? - + - Pietkiewicz Cecylia - - 23 - panna - ? - 11.10.1881 - 49 -

  Kowalski Bolesław - - 28 - kawaler - m - + - Baranowska Michalina Wanda - - 30 - panna - m - 1905-09-24 - 48 -

  Kowaluniec Kazimierz - - 28 - kawaler - ch - + - Ziniewicz Urszula - - 25 - panna - ch - 20.09.1887 - 47 -

  Kowszyniec Jerzy - - 56 - wdowiec - ? - + - Adamowicz Anna - - 40 - panna - ? - 01.07.1884 - 31 -

  Kozak Wincenty - - 37 - wdowiec - ch - + - Wiśniewska Ewa - - 36 - wdowa - ch - 25.11.1899 - 51 -

  Kozakiewicz Konstanty - - 21 - kawaler - ch - + - Błażuk Józefata - - 17 - panna - ch - 1905-05-29 - 23 -

  Kozierowski Konstanty Gabriel Józef - - 38 - kawaler - sz - + - Gołkowska Aleksandra Jadwiga - - 23 - panna - sz - 23.05.1889 - 22 -

  Kozłowski Aleksander - - 29 - kawaler - m - + - Mamenas Anna - - 48 - panna - ch - 13.08.1878 - 45 -

  Kozłowski Antoni - - 26 - kawaler - m - + - Karaszewicz Urszula - - 26 - panna - ch - 09.02.1892 - 21 -

  Kozłowski Bolesław - - 27 - kawaler - sz - + - Rostowska Maria - - 26 - panna - sz - 1903-11-27 - 82 -

  Kozłowski Eustachy - - 37 - wdowiec - sz - + - Lenkszewicz Stanisława - - 20 - panna - sz - 15.02.1876 - 16 -

  Kozłowski Józef - - 44 - kawaler - sz - + - Matkiewicz Józefa Katarzyna - - 18 - panna - sz - 26.01.1878 - 4 -

  Kozłowski Julian Stanisław - - 28 - kawaler - sz - + - Undrewicz Sabina - - 26 - panna - ? - 09.07.1887 - 36 - 1894 Michal

  Kozłowski Witold - - 31 - kawaler - sz - + - Adamkowicz Zofia - - 30 - panna - sz - 26.02.1880 - 11 -

  Kozubowski Stefan Onufry - - 33 - kawaler - sz - + - Janicka Zofia Maria - - 23 - panna - sz - 1907-10-02 - 81 -

  Kragonda Jakub - - 36 - wdowiec - m - + - Dawnorowicz Maria Leokadia - - 22 - panna - ? - 17.10.1884 - 47 -

  Krahelski Henryk - - 26 - kawaler - sz - + - Buchowiecka Tekla - - 24 - panna - sz - 27.09.1883 - 38 -

  Krahelski Mieczysław - - 29 - kawaler - sz - + - Korczyc Antonina - - 22 - panna - sz - 18.04.1889 - 20 -

  Krasiwicki Józef - - 28 - kawaler - ch - + - Szyk Izabella - - 26 - panna - ch - 1903-11-09 - 74 -

  Krasodomski Andrzej - - 30 - kawaler - ch - + - Baniewska Magdalena - - 28 - wdowa - m - 13.07.1878 - 42 -

  Krasowski Aleksander - - 33 - kawaler - ch - + - Bujnowska Anna - - 21 - panna - ch - 05.06.1878 - 33 -

  Krassowski Kazimierz - - 28 - kawaler - ch - + - Marynowska Michalina - - 22 - panna - m - 21.11.1899 - 48 -

  Krawczyński Michał - - 28 - kawaler - m - + - Możejko Anna - - 21 - panna - ch - 1907-09-09 - 72 -

  Kren Konstanty - - 42 - kawaler - m - + - Więclewicz Eleonora - - 39 - panna - m - 1901-04-24 - 21 -

  Kresło Jan - - 28 - kawaler - ch - + - Beraznowska Kazimiera - - 26 - panna - ? - 18.08.1887 - 40 -

  Kruglik Andrzej - - 39 - kawaler - m - + - Jodkonis Brygita - - 38 - wdowa - m - 1901-02-11 - 15 -

  Krukowski Mikołaj - - 34 - kawaler - ch - + - Gulecka Bronisława - - 23 - panna - ch - 1900-11-19 - 49 -

  Krupieńczyk Wincenty - - 31 - kawaler - ch - + - Murawska Józefa - - 20 - panna - ch - 1903-10-12 - 59 -

  Krupowies Aleksander - - 26 - kawaler - ch - + - Wojtkiewicz Weronika - - 22 - panna - m - 26.11.1890 - 46 -

  Krupowies Józef - - 33 - kawaler - m - + - Krupowiesówna Weronika - - 22 - wdowa - m - 26.01.1892 - 9 -

  Kryszkian Antoni - - 26 - kawaler - ch - + - Kuleszo Emilia - - 29 - panna - ch - 1905-09-18 - 46 -

  Krywaszejew Jan - - 31 - kawaler - m - + - Sudejnis Marianna - - 30 - panna - ch - 19.11.1878 - 70 -

  Krywatowicz Rajmund Aleksander - - 35 - wdowiec - m - + - Maszkowska Zofia Tekla - - 27 - panna - sz - 19.06.1888 - 31 -

  Krywko Wincenty - - 33 - kawaler - ch - + - Kuczko Marianna - - 23 - panna - m - 26.01.1892 - 3 -

  Krzywiec Antoni - - 45 - wdowiec - ch - + - Bogdanowicz Konstancja - - 30 - panna - ch - 22.02.1881 - 18 -

  Krzywiec Gustaw - - 37 - kawaler - sz - + - Kołyszko z d. Zdanowicz Kazimiera - - 40 - wdowa - sz - 19.02.1887 - 23 -

  Krzywiec Kazimierz - - 22 - kawaler - sz - + - Daniłowicz Maria - - 19 - panna - sz - 10.01.1890 - 2 - 1891 Anna

  Krzywobłocki Rajnold Piotr - - 44 - kawaler - sz - + - Kozłowska Aniela Franciszka - - 17 - panna - sz - 17.04.1879 - 15 -

  Kubicki Józef Jan - - 47 - wdowiec - urzędnik pocztowy - + - Biernacka Salomea - - 35 - panna - m - 1907-05-09 - 38 -

  Kublicki Józef - - 26 - kawaler - m - + - Szocik Karolina Zofia - - 26 - panna - ? - 18.09.1888 - 42 - 1891 Kazimierz 1895 Stefania

  Kucewicz Stanisław - - 33 - kawaler - sz - + - Kochanowska Julia - - 19 - panna - sz - 1906-01-24 - 6 -

  Kuczewski Antoni - - 28 - kawaler - sz, lekarz - + - Antonowicz Józefa-Franciszka-Eleonora-Wanda - - 23 - panna - sz - 02.01.1899 - 1 -

  Kuczewski Bronislaw - - 23 - kawaler - sz - + - Maculewicz Stanisława Anna - - 24 - panna - sz - 1900-09-26 - 42 -

  Kuczuk Feliks - - 24 - kawaler - ch - + - Giedrys Stefania - - 27 - panna - ch - 1903-11-16 - 77 -

  Kuczyński Jan - - 40 - wdowiec - ch - + - Pietranis Katarzyna - - 30 - panna - ch - 1907-05-20 - 42 -

  Kuczyński Józef - - 30 - kawaler - ch - + - Michałowska z d. Domaniewska Aleksandra - - 25 - wdowa - m - 08.02.1890 - 14 -

  Kudin Tomasz - - 26 - kawaler - ? - + - Rynkiewicz Zofia - - 20 - panna - ch - 21.06.1877 - 25 -

  Kudrewicz Jan - - 30 - kawaler - sz - + - Gąsowska Stanisława - - 18 - panna - sz - 04.07.1876 - 42 -

  Kukawski Witold - - 27 - kawaler - m - + - Piotrowicz (z d.Sokołowska) Maria - - 24 - wdowa - m - 09.02.1892 - 17 -

  Kukoszkin Andrzej - - 29 - kawaler - m - + - Razel Ludwika - - 27 - panna - ? - 31.01.1882 - 6 -

  Kulesza Jan - - 43 - kawaler - m - + - Borkowska Petronela - - 30 - panna - ch - 18.01.1887 - 3 - 1891 Franciszka

  Kuleszo Józef - - 30 - kawaler - m - + - Wieliczko Adolfa Natalia - - 24 - panna - ch - 1903-10-05 - 56 -

  Kulikowski Edmund - - 22 - kawaler - sz - + - Korozeń Maria - - 19 - panna - m - 27.08.1878 - 50 -

  Kulikowski Jan - - 29 - kawaler - ? - + - Dorycka (Durycka) Barbara - - 31 - panna - ch - 17.05.1883 - 17 -

  Kulwieć Edward Adam Karol Jan - - 33 - kawaler - sz - + - Tuskiewicz Aleksandra Elżbieta - - 39 - panna - sz - 1904-04-17 - 12 -

  Kułdo Feliks - - 24 - kawaler - ch - + - Grabołowska Stanisława - - 24 - panna - ch - 1907-07-03 - 59 -

  Kuncewicz Tadeusz - - 31 - kawaler - ch - + - Oskierko Maria - - 30 - panna - ch - 25.09.1883 - 35 -

  Kunicki Antoni - - 32 - kawaler - ch - + - Pelakowska Karolina - - 22 - panna - ch - 1903-08-10 - 44 -

  Kunicki Jan - - 24 - kawaler - m - + - Jeżewska Katarzyna - - 19 - panna - m - 04.07.1882 - 18 -

  Kunicki Konstanty - - 27 - kawaler - ch - + - Staszewska Helena - - 26 - panna - ch - 1901-05-20 - 29 -

  Kupieć Bolesław Wincenty - - 47 - wdowiec - ? - + - Kupieć Stefania Kazimiera - - 19 - panna - sz - 07.01.1888 - 1 -

  Kuprel Michał - - 31 - kawaler - ch - + - Drozdowska Anna - - 19 - panna - ch - 1903-02-11 - 13 -

  Kupryszewski Stanisław - - 27 - kawaler - m - + - Wysocka Anna - - 25 - panna - ch - 25.09.1888 - 45 - 1897 Anna

  Kurancynek Julian - - 25 - kawaler - ch - + - Falkowska Marianna - - 22 - panna - ch - 1906-10-22 - 86 -

  Kurcewicz Szymon - - 25 - kawaler - ? - + - Korsak Eufrozyna - - 21 - panna - sz - 09.01.1883 - 4 -

  Kurczewski Aleksander - - 30 - kawaler - m - + - Czybor Ewa - - 28 - panna - ch - 14.02.1888 - 18 -

  Kurhan Bolesław - - 34 - wdowiec - m - + - Krzywicka Kazimiera - - 43 - wdowa - m - 23.07.1889 - 26 -

  Kurylenok Paweł - - 28 - kawaler - ch - + - Kijewicz Zofia - - 19 - panna - ch - 1907-07-08 - 61 -

  Kusojć Stanisław - - 30 - kawaler - m - + - Sztral Faustyna Anna - - 39 - panna - m - 1900-10-18 - 41 -

  Kuszlewicz Szymon - - 28 - kawaler - ch - + - Łatwińska Apolonia - - 28 - panna - ch - 11.02.1890 - 19 -

  Kuźmicki Antoni - - 24 - kawaler - ch - + - Swiło Michalina - - 20 - panna - ch - 02.02.1886 - 6 -

  Kwiatkowski Józef - - 36 - kawaler - ? - + - Ostaniewicz Jadwiga - - 30 - panna - ch - 04.05.1886 - 23 -

  Kwiatkowski Stanisław - - 27 - kawaler - sz - + - Huszcza Józefa - - 20 - panna - sz - 04.06.1883 - 19 -

  Lachowicz Franciszek - - 24 - kawaler - m - + - Kondratowicz Maria - - 19 - panna - ch - 23.11.1886 - 49 - 1890 Jan

  Lachowicz Hipolit - - 25 - kawaler - ch - + - Gintowt Maria - - 17 - panna - sz - 09.02.1886 - 8 -

  Lachowicz Kajetan - - 52 - wdowiec - sz - + - Wołowicz z d. Kiłdysz Stefania - - 42 - wdowa - sz - 10.02.1890 - 15 -

  Lachowicz Władysław - - 24 - kawaler - ch - + - Skorynko Izabela - - 24 - panna - ch - 23.02.1886 - 17 -

  Lacki Władysław - - 32 - kawaler - sz - + - Cedrońska Aleksandra - - 28 - panna - sz - 12.07.1881 - 31 -

  Lakis vel Lakin Bronisław - - 22 - kawaler - ch - + - Gotowska Jadwiga - - 20 - panna - m - 1907-06-24 - 55 -

  Lamontowicz Dominik - - 29 - kawaler - ch - + - Remiso Antonina - - 20 - panna - ch - 15.06.1899 - 22 -

  Lawdański Piotr - - 27 - kawaler - ? - + - Święcicka Anna - - 22 - panna - m - 22.11.1881 - 56 -

  Lawrynowicz Antoni - - 26 - kawaler - m - + - Szmaukszto Michalina - - 25 - panna - ch - 20.06.1899 - 23 -

  Legiewicz Ludwik - - 42 - wdowiec - ch - + - Sunkladas (Sunkłot) Gryzelda - - 34 - panna - ch - 1905-02-20 - 10 -

  Legunok Konstanty - - 21 - kawaler - ch - + - Barbarowicz Antonina - - 18 - panna - ? - 1902-11-03 - 51 -

  Lejda Stanisław - - 30 - kawaler - ? - + - Maculewicz Tekla - - 25 - panna - sz - 24.02.1880 - 10 -

  Lejtan Adam - - 29 - kawaler - ch - + - Olechnowicz Felicja - - 22 - panna - sz - 12.02.1889 - 11 -

  Lejtan Ignacy - - 27 - kawaler - ch - + - Wasilewska Maria - - 30 - panna - ch - 22.10.1889 - 42 -

  Lelis Józef - - 25 - kawaler - ch - + - Gieczewska Tekla - - 21 - panna - m - 31.05.1898 - 26 -

  Lenartowicz Stefan - - 24 - kawaler - sz - + - Rodziewicz Helena - - 24 - panna - sz - 12.11.1878 - 69 -

  Leonowicz Ignacy - - 31 - kawaler - ch - + - Bejnarowicz Eleonora - - 20 - panna - ch - 30.06.1891 - 26 -

  Leonowicz Jan - - 41 - kawaler - ch - + - Rudzińska Rozalia - - 36 - wdowa - ch - 1906-04-25 - 35 -

  Leonowicz Jan Władysław - - 27 - kawaler - m - + - Czerniewska Anna - - 27 - panna - ch - 26.01.1892 - 6 -

  Leonowicz Tadeusz - - 29 - kawaler - ch - + - Juszkiewicz z d. Łopato Aniela - - 27 - wdowa - ch - 05.02.1891 - 4 -

  Lepetu Florian - - 60 - wdowiec - m - + - Żwiryn z d. Butowicz Aniela - - 40 - wdowa - ch - 17.10.1887 - 50 -

  Leszkowicz Piotr - - 28 - kawaler - ch - + - Dokalska Karolina - - 22 - panna - ch - 1903-01-26 - 5 -

  Lewicki Stefan - - 20 - kawaler - sz - + - Jakść Emilia - - 19 - panna - sz - 1906-04-18 - 33 -

  Lewszewicz Ludwik - - 33 - kawaler - ch - + - Piotrowska Tekla - - 35 - panna - sz - 16.10.1877 - 48 -

  Liber Jan - - 26 - kawaler - m - + - Gorbaczewska Marianna - - 18 - panna - m - 19.06.1877 - 24 -

  Ligawiec Jan - - 25 - kawaler - ch - + - Milewicz Helena - - 27 - panna - ch - 1907-01-21 - 4 -

  Likszo Ignacy - - 32 - wdowiec - ch - + - Uszakowska Helena - - 21 - panna - m - 23.05.1882 - 15 -

  Likszo Jan - - 29 - kawaler - ch - + - Wasilewska Józefa - - 20 - panna - ch - 18.09.1883 - 34 -

  Lilejko Kazimierz - - 30 - kawaler - ch - + - Koczgan Rozalia - - 20 - panna - ch - 17.10.1899 - 41 -

  Lilejko Kazimierz - - 39 - wdowiec - ch - + - Dziergacz Leokadia - - 32 - panna - ch - 1907-05-27 - 44 -

  Lipin Jan - - 32 - kawaler - ? - + - Masiukiewicz Marianna - - 20 - panna - ch - 10.09.1879 - 42 -

  Lipniewicz Wincenty - - 30 - kawaler - ch - + - Daukszo Joanna - - 25 - panna - ch - 1901-05-06 - 24 -

  Lipski Adam - - 26 - kawaler - ch - + - Urban Dorota - - 27 - panna - m - 1903-01-21 - 1 -

  Lisowski Antoni - - 26 - kawaler - obywatel Królestwa Polskiego - + - Poczeganis Zofia - - 22 - panna - ch - 1900-10-12 - 39 -

  Lisowski Franciszek - - 28 - kawaler - m - + - Dunowska Adela - - 19 - panna - ? - 1902-11-12 - 56 -

  Lisowski Jan - - 27 - kawaler - m - + - Janowicz Michalina - - 29 - panna - m - 27.01.1885 - 5 -

  Lisowski Stanisław - - 49 - kawaler - sz - + - Glinko Aleksandra - - 28 - panna - sz - 16.10.1877 - 46 -

  Lisowski Tomasz Konstanty - - 42 - kawaler - sz z Białegostoku - + - Szyszko Janina - - 23 - panna - sz - 1902-02-19 - 15 -

  Lubin Edward - - 36 - kawaler - mieszkaniec Królestwa Polskiego - + - Jarmołowicz Aleksandra - - 45 - wdowa - m - 24.06.1880 - 31 -

  Lubin Konstanty - - 25 - kawaler - ch - + - Dzwonik Katarzyna - - 25 - panna - ch - 1901-02-02 - 5 -

  Lutkiewicz Józef - - 24 - kawaler - ch - + - Goniejewska Helena - - 18 - panna - ch - 1906-10-17 - 85 -

  Lutostański Jan - - 35 - kawaler - sz - + - Mordas Rozalia - - 23 - panna - ch - 26.07.1898 - 33 -

  Łabanowski Boleslaw - - 30 - kawaler - m - + - Stapowicz Maria Delfina - - 21 - panna - m - 1900-10-04 - 37 -

  Łabędzki Zenon - - 28 - kawaler - ch - + - Radzewicz Julia - - 24 - panna - ch - 1907-01-21 - 3 -

  Łajszys Jan - - 29 - kawaler - ch - + - Pawlukojć Karolina - - 28 - panna - ch - 1907-01-28 - 10 -

  Łajzan Aleksander - - 25 - kawaler - ch - + - Szadurska Maria - - 26 - panna - ? - 23.08.1888 - 38 -

  Łapicki Łukasz - - 32 - kawaler - m - + - Ławrynowicz Aleksandra - - 21 - panna - m - 21.05.1878 - 29 -

  Łapin Antoni Adam - - 23 - kawaler - m - + - Rymkiewicz Maria - - 20 - panna - sz - 14.10.1882 - 36 -

  Łapiński Aleksander - - 22 - kawaler - sz - + - Dobrowolska Wincentyna - - 22 - panna - sz - 10.08.1876 - 46 -

  Łaszkiewicz Kazimierz Jan - - 29 - kawaler - sz - + - Komar Wanda Wiktoria - - 27 - panna - sz - 1907-01-10 - 1 -

  Łatwiński Zygmunt - - 29 - kawaler - sz - + - Baranowska Lubow - - 21 - panna - m - 1906-09-09 - 71 -

  Ławiński Ludwik - - 27 - kawaler - ch - + - Bodnarczuk Maria - - 32 - panna - ch - 1905-02-20 - 9 -

  Ławiński Wincenty - - 31 - kawaler - sz - + - Piotrowska Helena - - 19 - panna - m - 24.07.1877 - 28 -

  Ławrukiewicz Antoni - - 60 - wdowiec - ch - + - Szkop Marta - - 36 - panna - ch - 1903-01-26 - 3 -

  Ławrynowicz Mikołaj - - 26 - kawaler - ch - + - Krasowska Marianna - - 21 - panna - ch - 29.06.1877 - 26 -

  Ławrynowicz Stefan - - 42 - wdowiec - m - + - Hermanowicz Petronela - - 27 - panna - sz - 19.06.1883 - 23 -

  Ławrynowicz Wincenty - - 46 - kawaler - ch - + - Sawlewicz Maria - - 36 - panna - ch - 1905-05-26 - 21 -

  Łażyński Antoni - - 28 - kawaler - ch - + - Wasilewska Zuzanna - - 35 - panna - ch - 1907-02-11 - 19 -

  Łodziato Józef - - 34 - kawaler - m - + - Małachowska Teresa - - 28 - panna - m - 26.10.1899 - 43 -

  Łojewski Augustyn - - 30 - kawaler - ? - + - Dojnowska Zofia Maria - - 32 - panna - m - 16.05.1876 - 27 -

  Łojko Ignacy - - 24 - kawaler - ch - + - Strobejko (Strubejko) Józefa - - 23 - panna - sz - 02.08.1881 - 35 -

  Łokczewski Szczepan Kazimierz - - 33 - kawaler - sz - + - Marcinowska Anna - - 31 - panna - sz - 1905-10-12 - 50 -

  Łokuciewicz Hilary Grzegorz - - 30 - kawaler - ch - + - Skrendziewska Filomena - - 29 - panna - ch - 1907-09-30 - 80 -

  Łomowski Adam - - 24 - kawaler - ch - + - Markiewicz Aniela - - 20 - panna - ch - 21.11.1882 - 41 -

  Łopaciński Kazimierz Ludwik Kajetan - - 32 - kawaler - sz - + - Brochocka Marianna Aleksandra Zofia - - 27 - panna - sz - 10.07.1890 - 32 -

  Łotoczko Julian - - 25 - kawaler - sz - + - Pietraszko Kamila - - 25 - panna - m - 15.10.1889 - 39 -

  Łozicki Józef - - 27 - kawaler - ? - + - Kossowska Maria Leokadia - - 27 - panna - sz - 15.02.1881 - 14 -

  Łozinko Jan - - 31 - kawaler - ? - + - Aleksandrowicz Weronika - - 26 - panna - m - 17.06.1879 - 29 -

  Łozowski Adam - - 25 - kawaler - ch - + - Plaugo Aniela - - 22 - panna - ch - 09.11.1886 - 48 -

  Łozowski Bolesław - - 30 - kawaler - ch - + - Fedorowicz Julia - - 26 - panna - ch - 1902-06-02 - 33 -

  Łukaszewicz Antoni - - 28 - kawaler - ch - + - Chrapowicka Ewa - - 18 - panna - ch - 1906-09-10 - 73 -

  Łukaszewicz Bolesław - - 26 - kawaler - ch - + - Filipowicz Kazimiera - - 17 - panna - m - 1905-06-19 - 29 -

  Łukaszewicz Konstanty - - 30 - kawaler - ch - + - Zygmuntowicz Anna - - 21 - panna - ch - 29.05.1880 - 26 -

  Łukaszewicz Wincenty - - 26 - kawaler - ? - + - Wyszemirska Michalina - - ? - wdowa - sz - 04.02.1885 - 13 -

  Łukaszun Augustyn - - 29 - kawaler - ? - + - Górska Anna - - 24 - panna - m - 17.10.1876 - 64 -

  Łuksza (Łukaszewicz) Wincenty - - 35 - kawaler - ch - + - Walentynowicz Petronela - - 24 - panna - ch - 03.02.1880 - 3 -

  Łukszo Józef - - 36 - kawaler - ch - + - Bortkiewicz Karolina - - 20 - panna - sz - 15.01.1878 - 3 -

  Łuniewski Władysław Józef - - 23 - kawaler - ch - + - Rynkiewicz Konstancja - - 26 - panna - m - 1905-02-23 - 13 -

  Łunkiewicz Aleksander - - 44 - kawaler - ch - + - Giniewiec Paulina - - 19 - panna - ch - 1904-11-21 - 53 -

  Łuszys Piotr - - 26 - kawaler - ch - + - Giedrojć vel Giedrys Józefata - - ? - panna - ch - 26.11.1899 - 52 -

  Łyndo Antoni - - 27 - kawaler - ch - + - Głębocka E.(?) - - 19 - panna - ch - 16.08.1898 - 35 -

  Łysionok Wincenty - - 20 - kawaler - ch - + - Masiukiewicz Wiktoria - - 19 - panna - m - 1904-06-29 - 28 -

  Maciański Leon Wacław - - 28 - kawaler - sz - + - Staniszewska Ewelina Julia - - 20 - panna - sz - 23.06.1891 - 21 -

  Maciejewski Jan - - 45 - wdowiec - ? - + - Sinkiewicz Maria - - 21 - panna - m - 20.11.1877 - 51 -

  Macinkiewicz Jan - - 36 - kawaler - ch - + - Gryciun Aleksandra - - 25 - panna - ? - 05.02.1884 - 13 -

  Mackiełło Wincenty - - 32 - kawaler - ch - + - Januszewicz Julia - - 19 - panna - sz - 26.11.1877 - 52 -

  Mackieło Adam - - 32 - kawaler - ch - + - Maciejewska Władysława - - 24 - panna - sz - 24.09.1891 - 38 - 1892 Józef 1893 Jadwiga 1896 Władysław

  Mackiewicz Jerzy - - 27 - kawaler - ch - + - Łukaszewicz Marianna - - 27 - panna - ? - 16.02.1886 - 12 -

  Maculewicz Sylwester - - 25 - kawaler - ch - + - Turska Katarzyna - - 18 - panna - ch - 09.02.1892 - 18 -

  Majewski Apolinary - - 36 - kawaler - sz - + - Maciejewska Helena - - 24 - panna - sz - 22.11.1878 - 73 -

  Majewski Józef - - 55 - kawaler - ch - + - Radzewicz Domicela - - 39 - panna - ch - 1907-02-18 - 20 -

  Makarewicz Jakub - - 27 - kawaler - ch - + - Juchniewicz Emilia - - 21 - panna - ch - 30.08.1898 - 40 -

  Makowicz Bolesław - - 27 - kawaler - ch - + - Muczyńska Eufrozyna - - 27 - panna - ch - 25.08.1898 - 38 -

  Makowski Kazimierz - - 30 - kawaler - ch - + - Bieniasz Aleksandra - - 22 - panna - m - 26.09.1876 - 56 -

  Makowski Stefan - - 26 - kawaler - ch - + - Łagucka Zofia - - 27 - panna - ch - 1905-11-22 - 65 -

  Maksymowicz Stanisław - - 24 - kawaler - ch - + - Pozniak Julia - - 26 - panna - ch - 1907-01-21 - 5 -

  Malachowski Ryszard - - 26 - kawaler - m - + - Tabulewicz Benedykta - - 20 - panna - ? - 1902-11-24 - 61 -

  Malaronok Michał - - 41 - kawaler - ch - + - Szyrwińska Julia - - 28 - panna - ch - 1902-06-16 - 36 -

  Maldzis Wincenty - - 30 - kawaler - ch - + - Czyżewska z d. Winerd (?) Katarzyna - - 33 - wdowa - m - 20.05.1878 - 27 -

  Malinowski Antoni - - 29 - kawaler - sz - + - Lebiedź Zofia - - 29 - panna - ch - 02.02.1892 - 13 -

  Malinowski Donat - - 34 - kawaler - sz - + - Kuczewska Zofia - - 20 - panna - sz - 1903-09-27 - 53 -

  Malinowski Jan - - 21 - kawaler - m - + - Oleszkiewicz Józefa - - 17 - panna - ch - 12.09.1882 - 28 -

  Malinowski Władysław Polikarp - - 36 - kawaler - sz - + - Wojnar Aurelia Tekla - - 23 - panna - sz - 22.02.1881 - 17 -

  Malke Walenty Fryderyk - - 38 - kawaler - sz - + - Butz Barbara - - 21 - panna - ? - 07.09.1888 - 41 -

  Małachowski Julian - - 29 - kawaler - sz - + - Mentelis Ewa - - 33 - panna - m - 1900-07-30 - 30 -

  Małachowski Wincenty - - 24 - kawaler - m - + - Raczkowska Konstancja - - 23 - panna - sz - 23.08.1881 - 38 -

  Małolis Kazimierz - - 36 - kawaler - ch - + - Kojan Tekla - - 28 - panna - ch - 26.01.1892 - 1 -

  Małyszko Paweł - - 45 - wdowiec - ch - + - Konowalenko z d. Kuczyńska Marianna - - 33 - wdowa - ch - 25.11.1886 - 52 -

  Małyszko vel Małaszkiewicz Jan - - 23 - kawaler - ch - + - Pugacz vel Pugaczewska Zofia - - 22 - panna - ch - 1904-09-07 - 41 -

  Manujło Antoni - - 34 - kawaler - ? - + - Tuhanowska Teofila - - 29 - panna - m - 29.05.1883 - 18 -

  Maracz Andrzej - - 28 - kawaler - ch - + - Balińska Zofia - - 24 - panna - sz - 03.02.1891 - 3 - 1891 Stefan 1893 Helena

  Marcewicz Julian - - 24 - kawaler - m - + - Zakandin z d. Sperska Wiktoria - - 27 - wdowa - m - 29.01.1878 - 5 -

  Marcinowski Mikołaj - - 64 - wdowiec - sz - + - Marcinowska Adela - - 38 - panna - sz - 1907-08-12 - 64 -

  Markiewicz Aleksander - - 20 - kawaler - ch - + - Łukaszewicz Wiktoria - - 25 - panna - ch - 1907-01-28 - 8 -

  Markiewicz Ignacy - - 35 - wdowiec - m - + - Franckiewicz Karolina - - 36 - panna - ch - 23.08.1898 - 37 -

  Markiewicz Ignacy - - 26 - kawaler - ch - + - Wałujewicz Michalina - - 24 - panna - ch - 1901-11-11 - 63 -

  Markiewicz Jan Aleksander Ambroży - - 33 - kawaler - sz - + - Siemaszko Aleksandra Anna - - 25 - panna - m - 1906-01-14 - 2 -

  Markiewicz Stanisław - - 31 - kawaler - sz - + - Rapacka z d. Szukiewicz Maria - - 22 - wdowa - sz - 22.07.1879 - 37 -

  Markowski Antoni - - 27 - kawaler - ? - + - Brodowska Tekla - - 23 - panna - ch - 24.06.1879 - 33 -

  Markowski Bolesław - - 57 - wdowiec - sz - + - Kaliszewska Helena - - 42 - panna - ? - 23.07.1887 - 37 -

  Markowski Olgierd Włodzimierz Adolf - - 29 - kawaler - sz - + - Odachowska Zofia Anna - - 23 - panna - sz - 1905-03-01 - 15 -

  Markunas Jerzy - - 25 - kawaler - ch - + - Rynkiewicz Bronisława - - 19 - panna - ch - 26.11.1899 - 53 -

  Marynowski Józef - - 43 - wdowiec - m - + - Olechnowicz Aleksandra - - 40 - panna - sz - 1903-10-05 - 55 -

  Masalski Jan - - 34 - kawaler - m - + - Szejkis Aniela - - 45 - panna - ch - 1905-05-22 - 19 -

  Masewicz Stanisław - - 34 - kawaler - ch - + - Jeleńska Anastazja - - 29 - panna - ch - 01.02.1876 - 7 -

  Masiulanis Marcin - - 29 - kawaler - ch - + - Zarembo Helena - - 20 - panna - ch - 1904-09-14 - 43 -

  Masłowski Ignacy - - 28 - kawaler - ch - + - Dymżlis Barbara - - 19 - panna - ch - 1902-08-18 - 43 -

  Masłowski Kazimierz - - 22 - kawaler - m - + - Wierzbicka Helena - - 17 - panna - m - 03.10.1876 - 60 -

  Masłowski Stanisław - - 40 - kawaler - sz - + - Twerska z d. Kopeć Leontyna - - ? - wdowa - sz - 25.06.1887 - 34 -

  Maszejun vel Maszejunas Józef - - 38 - kawaler - ch - + - Swiatska vel Sawicka Maria Aniela - - 25 - panna - m - 1903-11-25 - 80 -

  Maszejunas Antoni - - 28 - kawaler - ch - + - Mickiewicz Kazimiera - - 20 - panna - ch - 1906-05-09 - 41 -

  Maśliński Adam - - 26 - kawaler - ch - + - Sznejder Józefa - - 18 - panna - ch - 10.02.1891 - 6 - 1892 Aleksander 1893 Antoni 1896 Helena 1899 Genowefa Bronisława

  Matecki Antoni - - 21 - kawaler - m - + - Szocik Konstancja - - 19 - panna - m - 18.06.1881 - 27 -

  Matejunas Ignacy - - 28 - kawaler - ch - + - Dydziak Maria - - 25 - panna - ch - 1901-07-10 - 39 -

  Matelis vel Matulewicz Władysław - - 26 - kawaler - ch - + - Makarewicz Marianna - - 26 - panna - ch - 20.06.1899 - 24 -

  Matulewicz Józef - - 25 - kawaler - ch - + - Bukiel Apolonia - - 20 - panna - ch - 05.07.1898 - 31 -

  Matulis Stanisław - - 22 - kawaler - m - + - Żukowska Kazimiera - - 24 - panna - m - 1901-08-07 - 44 -

  Matusewicz Aleksander - - 26 - kawaler - ch - + - Stasiukiewicz Zofia - - 20 - panna - ch - 1902-02-05 - 10 -

  Matusewicz Jan - - 28 - kawaler - ch - + - Twerjanowicz Zofia - - 22 - panna - sz - 1906-11-12 - 92 -

  Matusewicz Stanisław - - 50 - kawaler - sz - + - Lukas Anna - - 25 - panna - sz - 14.09.1883 - 32 -

  Matusewicz Teodor Wincenty Witold - - 49 - wdowiec - sz - + - Fiorentini Aleksandra Irena - - 21 - panna - sz - 21.11.1889 - 45 - 1892 Władysław

  Mazalski Leonard - - 25 - kawaler - sz - + - Hryniewicz Maria - - 25 - panna - m - 17.01.1888 - 6 -

  Mazul Marcin - - 34 - kawaler - ch - + - Toczko Paulina - - 36 - panna - ch - 1906-06-29 - 50 -

  Mazur Jan - - 25 - kawaler - ch - + - Stankiewicz Franciszka - - 25 - panna - ? - 18.05.1884 - 23 -

  Mazurkiewicz Alojzy Jan - - 30 - kawaler - sz - + - Edel Maria - - 30 - wdowa - sz - 1900-02-20 - 12 -

  Mazurkiewicz Jan - - 30 - kawaler - ch - + - Gradzewicz Julia - - 26 - panna - ch - 1904-10-17 - 49 -

  Mazurkiewicz Józef - - 27 - kawaler - ch - + - Kulewicz Malwina - - 24 - panna - m - 24.01.1899 - 3 -

  Medeksza Kazimierz - - 21 - kawaler - ch - + - Giniewicz Adela - - 24 - panna - ch - 1906-01-22 - 4 -

  Mejer Antoni - - 36 - kawaler - m - + - Deguć Teofila - - 32 - panna - m - 28.02.1878 - 19 -

  Mejłun Franciszek - - 32 - kawaler - ch - + - Dacewicz Zofia - - 20 - panna - ch - 1901-05-06 - 25 -

  Mejłun Wiktor - - 25 - kawaler - ch - + - Egert Stefania - - 18 - panna - ch - 25.07.1899 - 29 -

  Mianowski Aleksander Mikołaj - - 30 - kawaler - sz - + - Żorawska Maria Jadwiga - - 20 - panna - sz - 24.06.1878 - 36 -

  Mic Józef - - 30 - kawaler - ch - + - Lewejkis Urszula - - 26 - panna - ch - 1906-07-16 - 55 -

  Michajłowicz Stanisław - - 28 - kawaler - sz - + - Lutyńska Maria - - 21 - panna - sz - 01.03.1880 - 15 -

  Michałowicz vel Mikołanis Semen - - 36 - kawaler - m - + - Górska Maria - - 25 - panna - ch - 1905-06-19 - 28 -

  Michałowski Andrzej - - 28 - wdowiec - ch - + - Gutorowicz Ewa - - 22 - panna - m - 18.08.1885 - 35 -

  Michałowski Jan - - 25 - kawaler - m - + - Misewicz z d. Gulbicka Józefa - - 34 - wdowa - ch - 1904-10-19 - 51 -

  Michałowski Jan - - 24 - kawaler - ch - + - Person z d. Ring Zofia - - 30 - wdowa - m - 1907-09-02 - 69 -

  Michałowski Jerzy - - 30 - kawaler - m - + - Szołonówna Katarzyna - - 26 - panna - m - 25.10.1898 - 50 -

  Michniewicz Józef - - 25 - kawaler - ch - + - Michałowska z d. Kamińska Stanisława - - 32 - wdowa - ? - 1905-07-10 - 34 -

  Michniewicz Tomasz - - 25 - kawaler - ch - + - Wicz Helena - - 22 - panna - ? - 25.10.1887 - 52 - 1890 Helena 1893 Antoni

  Michniewicz vel Juchniewicz Bronisław - - 23 - kawaler - ch - + - Jasiukiewicz z d. Smołko Anna - - 31 - wdowa - ch - 1906-05-21 - 44 -

  Michniewicz Wincenty - - 28 - kawaler - ch - + - Łuczko Adolfina - - 27 - panna - m - 20.06.1890 - 29 - 1891 Kazimierz 1893 Weronika 1894 Wincenty 1896 Apolonia

  Michnowicz Józef - - 63 - wdowiec - m - + - Łozowska Helena - - 43 - panna - m - 01.02.1876 - 6 -

  Mickaniec Antoni - - 28 - kawaler - ch - + - Kwiatkowska Anna - - 17 - panna - ch - 1901-08-26 - 49 -

  Mickiewicz Jan - - 28 - wdowiec - ch - + - Karpowicz Anna - - 33 - panna - ch - 1907-03-04 - 35 -

  Mickiewicz Władysław - - 37 - kawaler - sz - + - Szwarc Maria - - 30 - panna - sz - 02.08.1877 - 29 -

  Mickun Michał - - 33 - kawaler - ch - + - Obolewicz Karolina - - 25 - panna - sz - 25.04.1876 - 19 -

  Mieduchowski Antoni - - 42 - kawaler - ch - + - Kosacz Magdalena - - 29 - panna - m - 09.05.1876 - 26 -

  Mierkowski Józef - - 28 - kawaler - sz - + - Sielezniewa z d. Lenkiewicz Aniela - - 22 - wdowa - sz - 20.02.1884 - 20 -

  Mikosza Bolesław - - 31 - kawaler - sz - + - Stanisławska z d. Zmaczyńska Maria - - 28 - wdowa - sz - 19.01.1880 - 2 -

  Mikosza Władysław - - 28 - kawaler - sz - + - Sienkiewicz Antonina Joanna - - ? - panna - sz - 21.01.1879 - 4 -

  Miksza Jan - - 55 - wdowiec - ? - + - Białkowska z d. Daniszewska Helena - - 40 - wdowa - ? - 05.10.1880 - 41 -

  Mikulski Antoni - - 32 - kawaler - ch - + - Gawiel Dominika Malwina - - 18 - panna - ch - 25.07.1899 - 31 -

  Mikulski Daniel - - 69 - wdowiec - ? - + - Baczeńska Franciszka Wiktoria - - 36 - panna - sz - 07.08.1884 - 37 -

  Mikulski Michał - - 26 - kawaler - m - + - Bernatowicz Ewa - - 26 - panna - ch - 1903-07-06 - 35 -

  Milewski Adam - - 38 - kawaler - sz - + - Maciejewska Weronika - - 26 - panna - ch - 1903-02-02 - 8 -

  Milewski Jan - - 40 - kawaler - m - + - Maciejewska Petronela - - 22 - panna - ch - 1903-06-01 - 24 -

  Milewski Teofil - - 34 - kawaler - ? - + - Butkiewicz Teresa - - 24 - panna - sz - 02.02.1876 - 8 -

  Milinowicz Jan - - 28 - wdowiec - ch - + - Rokicka Michalina - - 19 - panna - sz - 1907-02-26 - 27 -

  Milko Wiktor - - 22 - kawaler - m - + - Jakszta Monika - - 25 - panna - ch - 07.01.1881 - 2 -

  Miłaszewski Adam - - 22 - kawaler - m - + - Korzeniewska Józefa - - 19 - panna - sz - 09.07.1878 - 41 -

  Miłaszewski Michał - - 38 - kawaler - ch - + - Smarkusz Michalina - - 29 - panna - ch - 1907-03-04 - 33 -

  Minkiel Antoni - - 28 - kawaler - ch - + - Piórko Tekla - - 26 - panna - ch - 26.01.1892 - 7 -

  Minkiewicz Jan - - 23 - kawaler - ch - + - Samosionek Felicja - - 25 - panna - ch - 28.06.1887 - 35 - 1892 Józef 1902 Felicjanna

  Minko Adam - - 26 - kawaler - ch - + - Łużyńska Anna - - 22 - panna - ch - 07.10.1886 - 40 -

  Minkowski Jerzy - - 36 - kawaler - ? - + - Kowgiert Paulina Petronela - - 32 - panna - m - 25.05.1880 - 25 -

  Minkowski vel Minowski Władysław - - 33 - kawaler - ch - + - Cziwilis Urszula - - 20 - panna - ch - 1905-07-24 - 38 -

  Minowicz Jan - - 42 - kawaler - ch - + - Lisowska Karolina - - 21 - panna - ch - 12.10.1886 - 42 -

  Mirkulewicz Władysław - - 47 - kawaler - sz - + - Dobrowolska Katarzyna - - 33 - panna - sz - 1900-10-12 - 40 -

  Misiewicz Wacław - - 24 - kawaler - m - + - Błażewicz Eleonora - - 25 - panna - ch - 1903-11-16 - 76 -

  Miszkinis Szymon - - 55 - wdowiec - ch - + - Grygorowicz Bogumiła - - 40 - panna - ch - 1902-05-28 - 31 -

  Młynarski Leon Wincenty - - 24 - kawaler - sz - + - Fiorentini Zofia Teresa Aleksandra - - 22 - panna - ? - 09.10.1888 - 49 -

  Mnichowicz Jan - - 38 - kawaler - m - + - Goscewicz Marianna - - 19 - panna - m - 1903-01-28 - 6 -

  Moczusiewski Władysław - - 27 - kawaler - ch - + - Dworzenowska Aleksandra - - 22 - panna - sz - 23.09.1881 - 45 -

  Mokrzycki Feliks - - 21 - kawaler - m - + - Bołądź Maria - - 25 - panna - sz - 04.03.1880 - 21 -

  Mołochowiec Aleksander - - 37 - kawaler - sz - + - Owsiany Ludwika - - 24 - panna - ? - 12.09.1881 - 44 -

  Monkiewicz Szymon - - 28 - kawaler - m - + - Karpicz Eleonora - - 21 - panna - ch - 1905-07-24 - 37 -

  Montegierd-Łajba Stanisław Władysław Ksawery - - 37 - kawaler - sz - + - Żyburt-Żyburtowicz Helena - - 25 - panna - sz - 22.05.1888 - 24 -

  Montwiłł Aleksander - - 33 - kawaler - sz - + - Brochocka Wanda - - 20 - panna - sz - 26.09.1878 - 53 -

  Moraczewski Aleksander Maciej Józef Dionizy - - 42 - kawaler - sz - + - Borodzicz Józefa Roberta - - 35 - panna - sz - 15.09.1890 - 39 -

  Moraczewski Julian - - 25 - kawaler - m - + - Markindorf Michalina - - 20 - panna - m - 05.02.1878 - 7 -

  Moroz Antoni - - 29 - kawaler - ch - + - Wołkowicka Aniela - - 20 - panna - m - 11.08.1891 - 31 - 1895 Stanisława 1897 Stefania 1899 Helena

  Moroz Jan - - 28 - kawaler - ch - + - Sujeta (?) Stefania - - 17 - panna - sz - 02.06.1891 - 19 -

  Mosiewicz Piotr - - 32 - wdowiec - m - + - Wojtkiewicz Karolina - - 23 - wdowa - ch - 23.06.1885 - 28 -

  Mostowicz Feliks - - 26 - kawaler - sz - + - Szylejko Stefania - - 22 - panna - sz - 21.10.1878 - 59 -

  Moszko Feliks - - 30 - kawaler - ch - + - Szyrwińska Anna - - 19 - panna - ch - 13.05.1890 - 22 - 1891 Feliks 1892 Kazimiera 1894 Jan 1895 Andrzej Józef 1898 Maria 1900 Antoni 1902 Tekla

  Możejko Antoni - - 35 - kawaler - ch - + - Kozakiewicz Urszula - - 26 - panna - ch - 1905-10-23 - 57 -

  Możejko Piotr - - 36 - kawaler - m - + - Bogdanowicz Zofia - - 21 - panna - m - 1901-10-07 - 57 -

  Możejko Wincenty - - 29 - kawaler - ch - + - Stasiulewicz z d. Aleksandrowicz Katarzyna - - 36 - wdowa - m - 27.02.1883 - 11 -

  Muczyński Jan - - 24 - kawaler - m - + - Bukowska Helena - - 18 - panna - ch - 1907-05-09 - 37 -

  Mućko Walenty - - 21 - kawaler - ch - + - Miller Maria - - 25 - panna - m - 23.02.1888 - 21 - 1892 Jan 1895 Józef 1899 Józefa 1898 Wiktor 1901 Antoni 1903 Aleksander

  Mumenas (Mamenas) Jerzy - - 34 - kawaler - ch - + - Maciulewicz Ludwika - - 27 - panna - m - 27.10.1891 - 48 - 1892 Bronisław 1895 Anna 1897 Helena

  Murawski Wincenty - - 53 - wdowiec - ? - + - Nikołajewa z d. Piotrowska Marianna - - 42 - wdowa - ch - 04.07.1876 - 41 -

  Murzynowski Oktawian - - 38 - kawaler - sz - + - Szlak Dominika - - 27 - panna - sz - 14.07.1884 - 33 -

  Muszejko Antoni - - 38 - kawaler - ch - + - Stempkowska Izabela - - 47 - panna - ch - 12.02.1898 - 9 -

  Muszkiet Mateusz - - 45 - wdowiec - ch - + - Juchniewicz z d. Stupenko Izabela - - 30 - wdowa - ch - 12.09.1882 - 30 -

  Nabag Józef - - 24 - kawaler - ch - + - Sienkiewicz Franciszka - - 25 - panna - ch - 03.02.1898 - 5 -

  Nagórski Jan Paweł - - 42 - kawaler - sz lekarz i radca - + - Zdrojewska Zofia Antonina Maria - - 19 - panna - sz - 1901-06-02 - 34 -

  Nakiewicz Aleksander - - 27 - kawaler - ch - + - Wieryk vel Wierykowska Karolina - - 26 - panna - ch - 1903-07-27 - 41 -

  Nanartonis Marcin - - 30 - kawaler - ? - + - Rusaczkowa Rozalia - - 30 - panna - ch - 01.07.1879 - 35 -

  Narbucki Stefan Antoni - - 30 - kawaler - m - + - Strzałkowska Anna Franciszka - - 21 - panna - m - 16.02.1891 - 7 -

  Narbut Józef Antoni - - 27 - kawaler - ch - + - Rudzińska Józefa - - 22 - panna - sz - 15.02.1881 - 13 -

  Narbutowicz Piotr - - 26 - kawaler - m - + - Dawidowicz Helena - - 21 - panna - m - 26.11.1886 - 54 -

  Narkiewicz Bronisław - - 35 - kawaler - sz - + - Szukiewicz Alina - - 31 - panna - sz - 03.09.1881 - 42 -

  Narkiewicz Konstanty - - 29 - kawaler - m - + - Sieniuć Wiktoria - - 25 - panna - m - 1905-05-15 - 18 -

  Narkowicz Feliks - - 23 - kawaler - m - + - Pawłowicz Anna - - 31 - panna - m - 05.06.1877 - 22 -

  Narkowicz Józef - - 26 - kawaler - sz - + - Mikianiec Bronisława - - 20 - panna - ch - 1906-10-08 - 78 -

  Narkowski Florian - - 23 - kawaler - m - + - Truskowska Elżbieta - - 22 - panna - m - 16.10.1883 - 39 -

  Naruniec Boleslaw - - 35 - kawaler - ch - + - Krasodomska Julia Joanna - - 36 - panna - ch - 07.02.1899 - 5 -

  Naruszewicz Florian - - 31 - kawaler - ch - + - Stempkowska Marianna - - 20 - panna - m - 08.09.1879 - 39 -

  Narwid Jerzy - - 31 - kawaler - sz - + - Zwirełło Antonina - - 21 - panna - ch - 25.10.1898 - 49 -

  Narzeczony - - Wiek - Stan cywilny - Pochodzenie/Zawod - + - Narzeczona - - Wiek - Stan cywilny - Pochodzenie - Data ślubu - Numer zapisu - Dziecko 1 Dziecko 2 Dziecko 3 Dziecko 4 Dziecko 5 Dziecko 6 Dziecko 7 Dziecko 8

  Natalewicz Jakub - - 28 - kawaler - ch - + - Werkunas vel Werkowska Weronika - - 23 - panna - ch - 1905-11-06 - 62 -

  Nawakas Tadeusz - - 40 - kawaler - ch - + - Moroz Anastazja - - 30 - panna - ch - 1901-05-01 - 23 -

  Nawrocki Piotr - - 24 - kawaler - m - + - Kuczel Agata - - 17 - panna - ch - 03.10.1881 - 47 -

  Nidowicz Albin - - 35 - wdowiec - ch - + - Rynkiewicz Petronela - - 30 - panna - ch - 02.07.1878 - 39 -

  Niedźwiedzki Jan - - 30 - kawaler - ch - + - Kulewicz Emilia - - 28 - panna - ch - 1907-09-23 - 77 -

  Niedźwiedzki Piotr - - 39 - kawaler - ch - + - Staszewska z d. Romanowicz Helena - - 37 - wdowa - ch - 1906-10-17 - 84 -

  Niemiro Władysław - - 44 - kawaler - sz - + - Leszczyńska Emilia - - 36 - panna - m - 1906-08-26 - 65 -

  Niesiełowicz Ferdynand - - 27 - kawaler - m - + - Małyszko Joanna - - 23 - panna - m - 19.09.1876 - 55 -

  Niewiadomski Michał - - 30 - kawaler - m - + - Nagrocka Michalina - - 20 - panna - sz - 28.01.1879 - 7 -

  Nimicki (?) Piotr - - 34 - wdowiec - m - + - Dubicka Jadwiga - - 19 - panna - ch - 04.05.1886 - 21 -

  Nonilewski (??) Jan Stanisław - - 74 - wdowiec - sz - + - Malinowska Helena - - 29 - panna - sz - 24.10.1891 - 49 -

  Norowski Michał - - 30 - kawaler - ch - + - Raczyńska Zofia - - 24 - panna - ch - 26.05.1890 - 25 -

  Nowak Paweł - - 46 - wdowiec - ch - + - Mikulska Maria - - 30 - panna - sz - 10.05.1887 - 26 -

  Nowicki Ignacy - - 30 - wdowiec - ch - + - Andrejunas Anastazja - - 30 - panna - ch - 14.05.1889 - 21 -

  Nowicki Ludgard - - 30 - kawaler - sz - + - Leparska Maria Antonina - - 18 - panna - sz - 29.09.1884 - 43 -

  Nowik Józef - - 70 - ? - ? - + - Żebrowska Izabela - - 60 - ? - sz - 12.09.1882 - 29 -

  Nowochodzki Józef - - 37 - kawaler - ? - + - Kimbar Emilia - - 23 - panna - ch - 12.02.1889 - 9 -

  Nowodworski Wincenty - - 40 - wdowiec - m - + - Paliukianis Helena - - 36 - panna - ch - 1900-02-20 - 15 -

  Nowoszyński Jan - - 47 - wdowiec - m - + - Gizulewska z d. Wygonowska Marianna - - 42 - wdowa - m - 28.04.1884 - 22 -

  Obrembowski Apoloniusz - - 24 - kawaler - ch - + - Kostecka Weronika - - 27 - panna - ch - 1903-09-20 - 51 -

  Obuchowski Władysław - - 24 - kawaler - ch - + - Barszczewska Eleonora - - 24 - panna - m - 30.06.1891 - 25 -

  Odyniec Leon - - 28 - kawaler - sz - + - Monne Maria - - 26 - panna - sz - 1906-08-31 - 68 -

  Odyniec Leon Kazimierz - - 29 - kawaler - sz - + - Tur Tekla - - 18 - panna - sz - 19.03.1878 - 20 -

  Ogiński Jan - - 27 - kawaler - ch - + - Makowska Rozalia - - 23 - panna - ch - 15.05.1883 - 15 -

  Ogonowski Kazimierz - - 35 - kawaler - m - + - Downarowicz Anna - - 19 - panna - m - 10.10.1878 - 55 -

  Ojmuciański Józef - - 35 - wdowiec - m - + - Kudrycka vel Kurnicka Maria - - 23 - panna - ch - 10.10.1899 - 39 -

  Okulicz Konstanty - - 27 - kawaler - sz - + - Adamowicz z d. Downarowicz Karolina Stanisława - - 37 - wdowa - sz - 1907-01-23 - 6 -

  Oladowski Adam - - 32 - kawaler - m - + - Juchno Ludwika - - 18 - panna - m - 29.11.1889 - 52 -

  Olszewski Adolf - - 24 - kawaler - sz - + - Kowzan Monika Julia - - 24 - panna - sz - 27.07.1882 - 19 -

  Olszewski Mieczysław - - 27 - kawaler - sz - + - Dziakońska Zofia Irena - - 18 - panna - sz - 1904-04-05 - 10 -

  Onowicz Daniel - - 27 - kawaler - ch - + - Sobolewska Weronika - - 25 - panna - ? - 1906-02-05 - 18 -

  Onufrowicz Adam - - 28 - kawaler - ch - + - Czernis Katarzyna - - 28 - panna - ch - 02.07.1889 - 24 -

  Opulski Juliusz - - 33 - kawaler - sz - + - Lisowska Teofila - - 21 - panna - sz - 27.11.1891 - 60 -

  Oranowski Aleksander Zygmunt - - 30 - kawaler - sz - + - Osiecka Stefania - - 26 - panna - sz - 27.07.1886 - 35 -

  Orański Karol - - 20 - kawaler - ch - + - Puris Anna - - 27 - panna - ch - 1907-02-18 - 21 -

  Orański Michał - - 38 - wdowiec - ch - + - Krupowies Zofia - - 25 - panna - sz - 11.09.1888 - 43 - 1891 Jozef 1894 Jan

  Ordo Benedykt - - 38 - kawaler - m - + - Borkłaj Wiktoria - - 20 - panna - sz - 21.07.1883 - 27 -

  Orłowski Albin - - 41 - wdowiec - m - + - Krejcz Dorota - - 35 - panna - m - 29.08.1876 - 52 -

  Orłowski Hilary - - 35 - kawaler - ch - + - Awgul z d. Sokołowska Stefania - - 27 - wdowa - ch - 1907-01-14 - 2 -

  Orłowski Józef - - 24 - kawaler - ch - + - Kulikowicz Stefania - - 28 - panna - ch - 1906-02-12 - 23 -

  Orłowski Waclaw-Błażej - - 30 - kawaler - sz, lekarz - + - Bołtuć Eleonora-Magdalena - - 22 - panna - sz - 17.11.1898 - 58 -

  Osic Jan - - 26 - kawaler - ch - + - Burel Antonina - - 18 - panna - ch - 06.05.1879 - 16 -

  Osiński Kazimierz - - 34 - wdowiec - sz - + - Sinkiewicz Michalina - - 23 - panna - sz - 1903-02-20 - 16 -

  Ostrowski (Kowalewski) Antoni - - 28 - kawaler - ch - + - Jachimowska Grasylda - - 27 - panna - ch - 15.11.1898 - 57 -

  Ostrowski Stanisław - - 31 - kawaler - m - + - Michałowska Wiktoria - - 22 - panna - m - 28.05.1891 - 18 -

  Owczyn Józef - - 39 - wdowiec - ch - + - Sienkiewicz Jadwiga - - 22 - panna - sz - 1906-02-09 - 21 -

  Pachar Józef - - 27 - kawaler - m - + - Juszkiewicz Anna - - 21 - panna - m - 15.11.1887 - 56 - 1890 Antonina 1892 Jadwiga 1894 Rafał

  Pacyno Jan - - 60 - wdowiec - ? - + - Siemaszko Zuzanna - - 48 - wdowa - m - 15.09.1877 - 38 -

  Pajszun Józef - - 31 - kawaler - ch - + - Raczycka Anna - - 30 - panna - ch - 1900-01-30 - 3 -

  Pakalnis vel Michniewicz Wincenty - - 36 - kawaler - ch - + - Zarembo Petronela - - 25 - panna - ch - 1903-06-29 - 34 -

  Paliulis Zygmunt - - 27 - kawaler - ch - + - Wieryk Weronika - - 27 - panna - ch - 1903-01-26 - 4 -

  Paragis Zygmunt - - 28 - kawaler - ch - + - Karalis Urszula - - 21 - panna - ch - 1906-01-24 - 7 -

  Paszkiewicz Aleksander - - 30 - kawaler - ? - + - Kimber Amilia - - 17 - panna - m - 11.06.1878 - 34 -

  Paszkiewicz Bronisław Józef - - 27 - kawaler - sz - + - Hannak Stefania - - 19 - panna - ? - 23.10.1879 - 50 -

  Paszkiewicz Kazimierz - - 26 - kawaler - ch - + - Dniakus Petronela - - 30 - panna - ch - 1904-01-25 - 3 -

  Paszkowski Hieronim - - 49 - wdowiec - sz - + - Jankowska Faustyna - - 35 - panna - sz - 27.09.1877 - 43 -

  Paszkowski Stanisław - - 23 - kawaler - sz - + - Wierzbowska Teofila - - 22 - panna - sz - 14.01.1879 - 2 -

  Paszkowski Tytus - - 26 - kawaler - sz - + - Walentynowicz Helena - - 28 - panna - sz - 06.10.1885 - 41 -

  Pasznik Eliasz - - 26 - kawaler - ch - + - Gorbaczewska Emilia - - 25 - wdowa - ch - 03.03.1880 - 20 -

  Pautenas Kazimierz - - 39 - kawaler - lekarz, z Astrachania - + - Ambrozewicz Emilia - - 20 - panna - ch - 1907-01-30 - 12 -

  Pawidis Jan - - 22 - kawaler - ch - + - Tałutis Weronika - - 22 - panna - ch - 1905-06-05 - 26 -

  Pawiliunas Mateusz - - 40 - kawaler - ch - + - Proniewska z d. Roubo Małgorzata - - 45 - wdowa - sz - 07.10.1876 - 62 -

  Pawliukas Antoni - - 25 - kawaler - ch - + - Masuro Karolina - - 24 - panna - ch - 28.02.1899 - 19 -

  Pawliukojć Bronisław - - 23 - kawaler - ch - + - Rogowska Konstancja - - 36 - panna - ch - 1900-02-13 - 8 -

  Pawlukojć Ignacy - - 25 - kawaler - ch - + - Rogowska Zofia - - 20 - panna - ch - 1904-06-29 - 29 -

  Pawlukojć Józef - - 33 - kawaler - ch - + - Klimentowicz Emilia - - 22 - panna - ch - 1901-02-10 - 10 -

  Pawłowicz Bronisław - - 34 - wdowiec - ch - + - Łozowska Marianna - - 33 - panna - sz - 09.10.1888 - 50 -

  Pawłowicz Michał - - 23 - kawaler - sz - + - Józefowicz Maria - - 19 - panna - m - 1907-09-02 - 67 -

  Pawłowski Aleksander - - 31 - kawaler - m - + - Grablewska Kazimiera - - 20 - panna - m - 21.08.1877 - 30 -

  Pawłowski Gabriel - - 29 - kawaler - sz - + - Piotrowicz Józefa - - 23 - panna - ? - 1902-11-05 - 53 -

  Pawłowski Szymon - - 54 - wdowiec - m - + - Mieganiec Julia - - 35 - panna - ch - 02.05.1876 - 23 -

  Pawłowski Walerian - - 25 - kawaler - sz - + - Malewska Anna - - 18 - panna - sz - 15.08.1876 - 48 -

  Paździerski Władysław - - 24 - kawaler - m - + - Markowska z d. Zarachowicz Zofia - - 32 - wdowa - m - 10.02.1880 - 5 -

  Pereswit-Sołtan Juliusz Paweł - - 34 - kawaler - sz - + - Chomińska Alina - - 23 - panna - sz - 24.06.1880 - 29 -

  Pęczkowski Konstanty - - 40 - wdowiec - m - + - Osiecka Franciszka - - 32 - panna - m - 03.06.1879 - 23 -

  Pęczkowski Michał - - 25 - kawaler - ch - + - Sienkiewicz Joanna - - 24 - panna - ch - 20.10.1891 - 47 -

  Piasecki Józef - - 29 - kawaler - sz - + - Małyszko Helena - - 18 - panna - ch - 22.09.1885 - 40 -

  Piecewski Julian - - 36 - wdowiec - sz - + - Maciulis Michalina - - 28 - panna - ch - 1900-02-08 - 7 -

  Pieczul Stanisław - - 35 - kawaler - ch - + - Domicewicz Jadwiga - - 32 - panna - m - 13.10.1891 - 45 -

  Pieczuro Ignacy - - 28 - kawaler - ch - + - Kuczyńska Michalina - - 20 - panna - ch - 20.01.1885 - 1 -

  Piekarski Konstanty - - 56 - wdowiec - sz - + - Malinowska Jadwiga - - 37 - panna - sz - 27.09.1879 - 44 -

  Piekarski Władysław - - 34 - kawaler - m - + - Leczycka Kamilla - - 32 - panna - m - 1900-01-30 - 4 -

  Pieśla Antoni - - 30 - kawaler - ch - + - Kułakowska Izabela - - 44 - panna - sz - 16.02.1898 - 14 -

  Pieślak Ryszard Edward - - 29 - kawaler - sz - + - Herubowicz Maria Teodozja - - 22 - panna - sz - 1905-06-02 - 24 -

  Pietkiewicz Andrzej - - 30 - kawaler - m - + - Swirska Aleksandra - - 18 - panna - ch - 29.10.1878 - 63 -

  Pietkiewicz Antoni Józef - - 28 - kawaler - sz - + - Witkiewicz z d. Nowakowicz Helena - - 28 - wdowa - sz - 1901-09-08 - 50 -

  Pietkiewicz Bolesław - - 23 - kawaler - ch - + - Cholewo Zofia - - 24 - panna - m - 1902-05-12 - 25 -

  Pietkiewicz Franciszek - - 28 - kawaler - ch - + - Sabulis Anna - - 25 - panna - ch - 1901-08-19 - 47 -

  Pietkiewicz Franciszek - - 21 - kawaler - ch - + - Markunas Rozalia - - 21 - panna - ch - 1906-02-12 - 27 -

  Pietkiewicz Ignacy - - 23 - kawaler - ch - + - Orłowska Stefania - - 21 - panna - ch - 06.06.1883 - 22 -

  Pietkiewicz Jan - - 38 - kawaler - ch - + - Wirbal Weronika - - 29 - panna - ch - 1905-10-30 - 58 -

  Pietkiewicz Jan - - 32 - kawaler - ch - + - Babasz Zofia - - 22 - panna - ch - 05.10.1886 - 38 - 1892 Jan

  Pietkiewicz Józef - - 33 - kawaler - ch - + - Filipowska Antonina - - 22 - panna - ch - 21.02.1899 - 11 -

  Pietkiewicz Józef - - 30 - kawaler - ch - + - Glińska Ewa - - 24 - panna - sz - 01.06.1886 - 26 - 1891 Maria 1893 Aleksander 1895 Bolesław 1896 Marianna 1897 Helena

  Pietkiewicz Kazimierz - - 28 - kawaler - m - + - Burzyńska Barbara - - 19 - panna - sz - 09.01.1883 - 1 -

  Pietkiewicz Maciej - - 25 - kawaler - ch - + - Rutkiewicz Marianna - - 17 - panna - ch - 1907-05-27 - 46 -

  Pietkiewicz Michał - - 34 - kawaler - ch - + - Lisowska Weronika - - 27 - panna - ch - 1904-05-09 - 19 -

  Pietkiewicz Stanisław - - 36 - kawaler - ch - + - Paszkiewicz Rozalia - - 22 - panna - ch - 1905-06-05 - 25 -

  Pietkiewicz Wincenty - - 26 - kawaler - ch - + - Swiadzka Konstancja - - 31 - panna - ch - 17.06.1890 - 28 -

  Pietkiewicz Władysław - - 32 - kawaler - ch - + - Plawgo Izabella - - 33 - panna - ch - 1900-10-29 - 43 -

  Pietraszkiewicz Jan - - 38 - wdowiec - sz - + - Parczewska Tekla - - 23 - panna - sz - 28.10.1886 - 45 - 1890 Jan 1893 Ludwika Maria 1896 Zofia Maria

  Pietraszkiewicz Jan Stanisław - - 35 - kawaler - sz - + - Chądzyńska Antonina Apolonia - - 21 - panna - sz - 24.11.1882 - 43 -

  Pietraszkiewicz Julian - - 44 - wdowiec - m - + - Rynkiewicz Józefa - - 22 - panna - ch - 19.09.1882 - 32 -

  Pietrukaniec Marcin - - 31 - kawaler - ch - + - Matejunas Katarzyna - - 19 - panna - ch - 05.02.1887 - 10 -

  Pietrusiewicz Antoni - - 38 - wdowiec - ch - + - Woronowicz Paulina - - ? - panna - ch - 1903-02-09 - 11 -

  Pietrusiewicz Jan - - 29 - kawaler - ch - + - Markun Kazimiera - - 27 - panna - ch - 1903-11-09 - 72 -

  Pietrusiewicz Jan - - 24 - kawaler - ch - + - Piotrowska Rozalia - - 23 - panna - ? - 26.11.1887 - 62 -

  Pietrusiewicz Michał - - 24 - kawaler - sz - + - Radzewicz Antonina - - 19 - panna - ch - 08.02.1878 - 8 -

  Pilatowski Leopold Józef - - 50 - wdowiec - sz - + - Adamkowicz Konstancja - - 35 - panna - sz - 25.09.1882 - 33 -

  Pilecki Filip - - 29 - kawaler - m - + - Mickiewicz Petronela - - 23 - panna - ch - 29.09.1891 - 41 -

  Pilwiński Jan - - 26 - wdowiec - ch - + - Danowska Helena Hieronima - - 28 - panna - m - 1903-11-09 - 70 -

  Piłoza Adam - - 24 - kawaler - m - + - Sosnowska Józefa - - 24 - panna - ch - 24.02.1891 - 9 -

  Pinzi Julian - - 23 - kawaler - m - + - Giedrojć Barbara - - 27 - panna - m - 03.10.1876 - 59 -

  Piotrowicz Ignacy - - 31 - kawaler - m - + - Hermanowicz Jadwiga - - 33 - panna - ch - 05.11.1878 - 65 -

  Piotrowski Antoni - - 50 - wdowiec - ch - + - Juchnowicz Tekla - - 38 - panna - ch - 1906-10-01 - 77 -

  Piotrowski Julian - - 33 - kawaler - sz - + - Ginejko Aniela - - 24 - panna - sz - 24.11.1876 - 72 -

  Piotrowski Kazimierz - - ? - kawaler - m - + - Niewiadomska Zofia - - 19 - panna - ? - 1902-09-21 - 47 -

  Piotrowski Leopold Franciszek - - 59 - wdowiec - m - + - Kreuzberger Joanna Augusta - - 43 - panna - obywatelka pruska - 1906-05-07 - 40 -

  Piotrowski Maksymilian - - 28 - kawaler - m - + - Iwaszkiewicz Julia - - 28 - panna - m - 09.09.1899 - 34 -

  Piotrowski Wincenty - - 32 - kawaler - ch - + - Dąbrowska Zofia - - 26 - panna - ch - 1904-04-18 - 13 -

  Piotrowski Władysław - - 27 - kawaler - ch - + - Szajnicka Jadwiga - - 25 - panna - ch - 22.08.1889 - 30 -

  Piottuch Bernard - - 43 - kawaler - sz - + - Kruszyńska Laurentyna - - 20 - panna - m - 20.06.1887 - 33 -

  Piwcenis Stanisław - - 37 - kawaler - wdowiec - + - Urbanowicz Leonora - - 26 - panna - ch - 16.02.1892 - 24 -

  Piwcewicz Józef - - 36 - kawaler - m - + - Raczkowska Karolina - - 36 - wdowa - m - 22.10.1878 - 60 -

  Pizann Konstanty Mikołaj Stanisław - - 30 - kawaler - sz - + - Rosień Aniela Maria - - 29 - panna - ? - 1902-11-29 - 64 -

  Plapas Grzegorz - - 29 - kawaler - ch - + - Jarosz Emilia - - 25 - panna - ch - 1905-10-02 - 49 -

  Plapas Stanisław - - 28 - kawaler - ch - + - Kerul Wiktoria - - 27 - panna - ch - 1906-08-15 - 64 -

  Plater Władysław Wilhelm Jerzy - - 36 - kawaler - hrabia - + - Sobańska Aleksandra Maria - - 20 - panna - sz - 16.10.1879 - 47 -

  Platowski Zygmunt Ksawery - - 23 - kawaler - sz - + - Tołoczko Marianna (Maria) - - 22 - panna - sz - 1905-08-10 - 41 -

  Plernis Bolesław - - 38 - kawaler - ch - + - Matuzewicz Anna - - 34 - panna - ch - 1907-09-02 - 68 -

  Pobiedziński Jan - - 22 - kawaler - sz - + - Sławińska Beniamina - - 18 - panna - sz - 25.01.1876 - 3 -

  Podolecki Józef Tadeusz - - 29 - kawaler - sz - + - Tanajewska Ludwika - - 22 - panna - sz - 04.02.1876 - 9 -

  Podolski Piotr - - 39 - kawaler - m - + - Pojawska Ewa - - 38 - panna - sz - 14.02.1889 - 14 -

  Podorski Grzegorz - - 27 - kawaler - ? - + - Soronicka (Sorzycka) Weronika - - 18 - panna - sz - 16.10.1883 - 40 -

  Pogorzelski Jan - - 34 - kawaler - sz - + - Halinowska Franciszka - - 26 - panna - sz - 1903-06-22 - 30 -

  Pogorzelski Jan - - 73 - wdowiec - m - + - Sobolewska z d. Kozłowska Pelagia - - 46 - wdowa - sz - 20.09.1887 - 46 -

  Pogowski Ignacy - - 55 - wdowiec - m - + - Kuczkowska-Pietrusewicz z d. Sinkiewicz Aniela - - 45 - wdowa - ch - 1906-02-12 - 25 -

  Pogowski Józef - - 29 - kawaler - m - + - Sinkiewicz po mężu Gejbo Anna - - 22 - wdowa - ch - 31.01.1888 - 13 - 1890 Róża

  Poka (Pokk) Aleksander - - 26 - kawaler - m - + - Bejnarowicz Wincenta - - 24 - panna - m - 16.08.1880 - 36 -

  Poknis Aleksander - - 35 - kawaler - ch - + - Morawska Wiktoria - - 17 - panna - ch - 08.11.1898 - 54 -

  Polkowski Ludwik Józef - - 34 - kawaler - sz - + - Szywicka Stanisława Antonina - - 22 - panna - sz - 24.01.1882 - 1 -

  Popławski Adolf - - 35 - kawaler - sz - + - Milewska Maria - - 20 - panna - ch - 1900-07-30 - 31 -

  Popławski Ignacy Antoni - - 44 - kawaler - sz - + - Chrzanowska Julia Elżbieta - - 34 - panna - sz - 1905-09-14 - 45 -

  Popławski Wincenty - - 21 - kawaler - ch - + - Stonis Władysława - - 18 - panna - m - 1905-10-16 - 52 -

  Posienicki Piotr - - 35 - kawaler - sz - + - Zaleska Maria - - 22 - panna - sz - 04.02.1881 - 8 -

  Poszewiecki Ignacy - - 23 - kawaler - ch - + - Maksymowicz Michalina - - 26 - panna - ch - 1906-08-06 - 61 -

  Potap Antoni - - 33 - kawaler - ? - + - Bobolć Aniela - - 35 - panna - ? - 03.10.1876 - 61 -

  Potapowicz Wincenty - - 28 - kawaler - ch - + - Lancek (?) Anna - - 24 - panna - ch - 14.07.1884 - 34 -

  Powicki Alfons - - 35 - kawaler - sz - + - Cydzik Emilia Łucja - - 22 - panna - sz - 30.01.1882 - 4 -

  Poźniak Jan - - 29 - wdowiec - sz - + - Nosowicz Rozalia - - 26 - panna - m - 22.11.1878 - 72 -

  Pożerski Robert Ludwik - - 36 - kawaler - sz - + - Romaszewska Eleonora - - 29 - panna - m - 13.02.1887 - 20 - 1890 Emilia

  Pożerski Władysław - - 28 - kawaler - sz - + - Misiewicz Łucja - - 22 - panna - sz - 01.03.1880 - 16 -

  Protasewicz Walerian - - 46 - kawaler - sz - + - Harting Maria Beatrix Anna - - 28 - panna - sz - 04.07.1891 - 28 -

  Prusewicz Adam - - 40 - kawaler - ch - + - Sawicka Agata - - 25 - panna - ch - 30.01.1877 - 8 -

  Przątkowski Michał - - 28 - kawaler - ch - + - Mosewicz Karolina - - 22 - panna - ? - 02.02.1888 - 15 -

  Przeciński Michał - - 50 - wdowiec - m - + - Obrozka z d. Ludwinowicz Józefa - - 46 - wdowa - ch - 1905-08-07 - 40 -

  Ptaszycki Stanisław - - 32 - kawaler - sz - + - Stadzewicz Rozalia - - 34 - panna - m - 15.09.1898 - 42 -

  Puchalski Karol - - 24 - kawaler - m - + - Sawicka Zofia - - 28 - panna - sz - 07.06.1887 - 31 -

  Puciato Antoni - - 31 - wdowiec - sz - + - Bartoszewicz Benigna - - 25 - panna - sz - 04.02.1878 - 6 -

  Pugacewicz Józef - - 27 - kawaler - ch - + - Dziczkowska Bronisława - - 18 - panna - m - 1901-11-18 - 68 -

  Pugacz-Felecki Leon Adolf - - 42 - wdowiec - m - + - Tanana Antonina Weronika - - 38 - panna - ch - 1906-08-06 - 62 -

  Pukszta Julian - - 49 - wdowiec - m - + - Andrzejewska Rozalia - - 47 - wdowa - m - 1901-08-05 - 42 -

  Purkiewicz Aleksander - - 28 - kawaler - ch - + - Szerelis Zofia - - 25 - panna - ch - 1902-08-18 - 42 -

  Puswaszkis Piotr - - 30 - kawaler - ch - + - Rybałtowicz Aniela - - 31 - panna - ch - 15.02.1898 - 12 -

  Putra Karol - - 47 - wdowiec - ch - + - Wasilewska Anna - - 34 - panna - ch - 28.02.1899 - 17 -

  Rabcewicz Antoni - - 35 - kawaler - ch - + - Szochat Jadwiga - - 22 - panna - ch - 1903-10-28 - 68 -

  Rabcewicz Franciszek - - 28 - wdowiec - ch - + - Szerelis Dorota - - 24 - panna - ch - 1904-10-03 - 48 -

  Rabkowski Franciszek - - 29 - kawaler - ch - + - Dubonis vel Dudanow Prakseda - - 18 - panna - ch - 1903-10-15 - 61 -

  Raczko Stanisław - - 42 - kawaler - sz - + - Rudnicka Antonina - - 25 - panna - sz - 1903-08-02 - 43 -

  Raczyński Zygmunt Ignacy Feliks - - 28 - kawaler - sz - + - Romejko Melania Weronika - - 21 - panna - m - 1905-01-10 - 1 -

  Radyko Teodor - - 27 - kawaler - m - + - Groblewska Marcela - - 37 - panna - ch - 1903-06-22 - 28 -

  Radzewicz Jerzy - - 60 - wdowiec - ch - + - Karpowicz z d. Bukler Rozalia - - 39 - wdowa - ch - 11.02.1890 - 16 -

  Radzewicz Michał - - 25 - kawaler - ch - + - Sankowska Emilia - - 24 - panna - ch - 1907-05-27 - 45 -

  Radziusz Mikołaj - - 47 - kawaler - ? - + - Trambowicz Aniela - - 22 - panna - ch - 23.01.1877 - 4 -

  Rakicki Bolesław - - 20 - kawaler - ch - + - Jaroszyńska Konstancja - - 22 - panna - ? - 1903-09-07 - 48 -

  Rakiecki Bolesław - - 24 - kawaler - sz - + - Doboszyńska Emilia Maria - - 24 - panna - sz - 1902-10-17 - 49 -

  Rakint Józef - - 67 - wdowiec - sz - + - Grochowska Emilia Petronela - - 36 - panna - sz - 25.06.1880 - 32 -

  Rakowski Jan - - 50 - kawaler - ? - + - Szylejko Petronela - - 24 - panna - ch - 27.06.1876 - 39 -

  Rapacki Tadeusz Ludosław - - 43 - kawaler - m - + - Zawadzka Jadwiga Maria - - 35 - panna - sz - 1906-09-27 - 76 -

  Ratkiewicz Antoni - - 45 - kawaler - ch - + - Margiewicz Aleksandra - - 31 - panna - sz - 1905-05-29 - 22 -

  Ratowt Ignacy - - 35 - kawaler - sz - + - Dąbrowska Ewa - - 24 - panna - ch - 07.02.1888 - 17 -

  Ratowt Walenty - - 21 - kawaler - m - + - Pietkiewicz Karolina - - 25 - panna - ch - 1905-10-30 - 59 -

  Rauzo Julian - - 26 - kawaler - m - + - Piotrowa z d. Balcewicz Antonina - - 26 - wdowa - m - 04.02.1879 - 8 -

  Razel Józef - - 28 - kawaler - ch - + - Hendel Maria Antonina - - 23 - panna - m - 13.07.1886 - 33 -

  Razel Józef - - 27 - wdowiec - ch - + - Bogdanowicz Ewa - - 23 - panna - m - 07.06.1887 - 30 - 1893 Bolesław 1895 Jan 1899 Antoni 1901 Stanisław

  Rejgut Karol Waldemar - - 26 - kawaler - ? - + - Żukowska Maria - - 18 - panna - m - 11.01.1881 - 3 -

  Reutt Henryk Władysław - - 35 - kawaler - sz - + - Francuzowicz Wanda Paulina Kazimiera - - 22 - panna - sz - 26.11.1881 - 58 -

  Rewako Stanisław - - 22 - kawaler - ch - + - Kuncewicz Joanna - - ? - panna - sz - 1900-05-14 - 21 -

  Ritter Adolf Stanisław - - 31 - wdowiec - m - + - Załuska Julia - - 28 - panna - m - 10.08.1882 - 22 -

  Rode Ferdynand - - 31 - kawaler - m - + - Karman Michalina - - 33 - panna - m - 17.04.1877 - 17 -

  Rodkiewicz Wiktor Maciej - - 28 - kawaler - m - + - Nowicka Justyna - - 28 - panna - m - 17.08.1880 - 37 -

  Rodzewicz Antoni - - 27 - kawaler - sz - + - Karpowicz Zuzanna - - 29 - panna - m - 1902-02-25 - 21 -

  Rodzewicz Kajetan - - 26 - kawaler - sz - + - Urbanowicz Urszula - - 24 - panna - ch - 19.11.1889 - 49 -

  Rodzewicz Piotr - - 36 - kawaler - ? - + - Łokis Tekla - - 30 - panna - m - 26.11.1889 - 51 - 1891 Wladyslaw

  Rodzewicz Stanisław - - 21 - kawaler - m - + - Rzotkiewicz Maria - - 18 - panna - m - 05.07.1898 - 30 -

  Rodziewicz Jan - - 33 - kawaler - m - + - Oleszkiewicz Wiktoria - - 17 - panna - ch - 05.05.1885 - 21 -

  Rodziewicz Piotr - - 70 - wdowiec - sz - + - Raubo Karolina - - 40 - panna - sz - 11.11.1884 - 50 -

  Rogalewicz Wacław Antoni - - 27 - kawaler - m - + - Czarnocka Florentyna - - 26 - panna - m - 1907-05-10 - 39 -

  Rogoża Michał - - 28 - kawaler - ch - + - Kasperowicz Apolonia - - 20 - panna - m - 28.09.1888 - 48 - Antoni 1902 Kazimierz 1905

  Rolicz Adam - - 27 - kawaler - ? - + - Gabienko Franciszka - - 25 - panna - ch - 06.02.1884 - 12 -

  Romanis Józef - - 54 - wdowiec - m - + - Łukaszewicz Anna - - 28 - panna - ? - 1902-10-16 - 50 -

  Romanowski Jan - - 25 - kawaler - ch - + - Błażewicz Anna - - 22 - panna - ch - 1907-01-28 - 9 -

  Romanowski Jan - - 23 - kawaler - m - + - Kuczyńska Zofia - - 17 - panna - m - 16.02.1892 - 25 -

  Romanowski Julian - - 58 - wdowiec - ? - + - Rusiecka Antonina - - 30 - panna - sz - 23.05.1876 - 32 -

  Romanowski Justyn - - 59 - wdowiec - ch - + - Ambrożewicz Anna - - 37 - wdowa - ? - 24.07.1877 - 27 -

  Romanowski Kazimierz - - 24 - kawaler - ch - + - Rutkiewicz Paulina - - 25 - panna - sz - 28.10.1879 - 51 -

  Romanowski Wincenty - - 30 - kawaler - ch - + - Kozłowska Michalina - - 30 - panna - ? - 1901-02-04 - 7 -

  Romaszkiewicz Aleksander Józef - - 30 - kawaler - sz - + - Leszczyńska Maria Izabella - - 17 - panna - sz - 08.01.1877 - 1 -

  Romaszkiewicz Jan - - 55 - wdowiec - ch - + - Gabuć Anna - - 45 - panna - ch - 1905-10-16 - 53 -

  Romazewicz Bolesław - - 26 - kawaler - ch - + - Wiszniewska Tekla Felicja - - 22 - panna - m - 01.07.1890 - 31 -

  Romejko Józef - - 26 - kawaler - ? - + - Satkiewicz Rozalia - - 28 - panna - ? - 20.11.1883 - 47 -

  Römer Ryszard - - 48 - wdowiec - sz - + - Skokowska Monika - - 38 - panna - sz - 08.11.1876 - 67 -

  Roncza Wincenty - - 60 - wdowiec - sz - + - Wojciechowicz Agata - - 39 - panna - m - 29.01.1889 - 5 -

  Rose (?) Julian - - 28 - kawaler - baron, poddany pruski - + - Marcinowska Emilia - - 18 - panna - sz - 03.02.1887 - 8 -

  Rossudowski Józef - - 30 - kawaler - sz - + - Grudzińska z d. Daukszo Joanna - - 31 - wdowa - sz - 20.02.1884 - 19 -

  Rostowski Jakub - - 30 - wdowiec - ch - + - Tomaszewska Karolina - - 24 - panna - m - 30.07.1878 - 43 -

  Rożan Augustyn - - 28 - kawaler - ? - + - Rudzińska Franciszka - - 23 - panna - ch - 18.11.1890 - 43 -

  Rudis Szymon - - 26 - kawaler - ch - + - Turska Petronela - - 24 - panna - ch - 1901-05-13 - 27 -

  Rudomański Stefan - - 30 - kawaler - m - + - Czarnichowska Petronela - - 29 - panna - ch - 17.01.1888 - 8 -

  Rudy Antoni - - 19 - kawaler - ch - + - Aniuksztis Helena - - 27 - panna - ch - 1906-11-12 - 93 -

  Rudziński Ignacy - - 45 - wdowiec - sz - + - Jeger Henrietta - - 27 - panna - m - 12.11.1883 - 42 -

  Rudziński Józef - - 20 - kawaler - m - + - Jackiewicz Michalina - - 17 - panna - m - 11.11.1879 - 56 -

  Rudziński Michał Antoni - - 27 - kawaler - sz - + - Grygorowicz Teresa - - 19 - panna - sz - 18.10.1881 - 51 -

  Rugys Józef - - 40 - kawaler - ch - + - Skalska Irena - - 22 - panna - sz - 1900-04-22 - 20 -

  Rukowicz Jan - - 50 - wdowiec - sz - + - Orłowska Izabela - - 35 - panna - sz - 08.05.1876 - 25 -

  Runiewicz Józef - - 27 - kawaler - ch - + - Różańska Elżbieta - - 26 - panna - sz - 27.02.1899 - 14 -

  Runowicz Mikołaj - - 27 - kawaler - ch - + - Zenowicz Tekla - - 30 - panna - m - 07.01.1888 - 2 -

  Ruris Adam - - 31 - kawaler - ch - + - Masiewicz Helena - - 19 - panna - m - 03.11.1891 - 51 - 1892 Elżbieta 1894 Aleksander 1899 Michalina

  Rusiecki Benedykt - - 26 - kawaler - ch - + - Horn Agnieszka - - 34 - panna - m - 04.05.1886 - 22 -

  Rustejkis Aleksander - - 30 - kawaler - m - + - Szer Augustyna - - ? - panna - poddanka pruska - 12.06.1886 - 27 - 1892 Aleksander

  Ruszczyc Ignacy - - 30 - kawaler - sz - + - Kossowa Helena - - 18 - panna - sz - 25.11.1876 - 73 -

  Rutkiewicz Michał - - 32 - kawaler - sz - + - Eysymont Konstancja - - 28 - panna - sz - 02.12.1878 - 77 -

  Rutkowski Józef - - 60 - wdowiec - ? - + - Bieliczenko Wiktoria - - 40 - wdowa - m - 02.03.1880 - 19 -

  Rutkowski Piotr - - 53 - wdowiec - m - + - Sobolewska Julia - - 37 - panna - sz - 16.10.1877 - 47 -

  Ryczycki Antoni - - 26 - kawaler - ch - + - Jodko Urszula - - 37 - panna - ch - 28.05.1898 - 24 -

  Rydzewski Stanisław - - 28 - kawaler - sz - + - Borowik Filipina - - 19 - panna - sz - 1906-08-05 - 60 -

  Rymkiewicz Julian - - 29 - kawaler - sz - + - Glińska Antonina - - 23 - panna - sz - 21.10.1881 - 52 -

  Rymkiewicz vel Rynkiewicz Wincenty - - 22 - kawaler - ch - + - Górska Rozalia - - 19 - panna - ch - 1900-06-16 - 29 -

  Rymkiewicz Wincenty - - 63 - wdowiec - ? - + - Szyszko z d. Dworzecka Julia - - 38 - wdowa - ? - 08.11.1881 - 54 -

  Rymołowicz Józef - - 34 - kawaler - sz - + - Naruszewicz Eustachia - - 23 - panna - sz - 13.01.1877 - 3 -

  Rymsza Michał - - 30 - kawaler - ch - + - Andruszkiewicz Antonina - - 19 - panna - ch - 1906-04-13 - 32 -

  Ryncewicz Wawrzyniec - - 42 - wdowiec - ch - + - Kotłowska Anastazja - - 23 - panna - ch - 21.07.1885 - 31 -

  Rynkiewicz Kazimierz - - 30 - kawaler - m - + - Matulewicz Urszula - - 30 - panna - m - 02.05.1876 - 20 -

  Rynkiewicz Wincenty - - 24 - kawaler - m - + - Adamelis Augustyna - - 24 - panna - ch - 1900-02-06 - 6 -

  Rynkun Izydor - - 30 - kawaler - ? - + - Serejko Waleria - - 27 - panna - sz - 27.01.1885 - 11 -

  Rynkun Marcin - - 39 - kawaler - ch - + - Ameljan Wiktoria - - 28 - panna - ch - 24.10.1889 - 44 -

  Rynkunas Kazimierz - - 26 - kawaler - ch - + - Mieszko Józefa - - 22 - panna - ch - 1907-03-04 - 34 -

  Rzepnicki (Rzepicki) Jacek - - 21 - kawaler - ch - + - Szałkowska Wiktoria - - 18 - panna - m - 22.08.1877 - 32 -

  Rzewuski Józef Kazimierz - - 27 - kawaler - sz - + - Parczewska Stefania Józefa - - 24 - panna - sz - 1905-06-28 - 31 -

  Sabulis Paweł - - 32 - kawaler - ch - + - Dagilis Julia - - 18 - panna - ch - 27.06.1899 - 25 -

  Sadowski Edward Czesław - - 40 - kawaler - sz - + - Blizińska z d. Więckowska Wanda - - 33 - wdowa - sz - 01.09.1884 - 39 -

  Sadowski Florian - - 26 - kawaler - sz - + - Śnieżko Anna - - 25 - panna - sz - 03.06.1879 - 26 -

  Sadowski Julian - - 24 - kawaler - sz - + - Niemicka Wincenta - - 20 - panna - m - 27.05.1884 - 25 -

  Sadowski Stefan - - 32 - kawaler - ch - + - Bałdiszis Anna - - 23 - panna - ch - 1904-09-19 - 44 -

  Sadowski Tadeusz - - 22 - kawaler - sz - + - Fronckiewicz Anna - - 22 - panna - m - 1902-02-04 - 8 -

  Sajko Antoni - - 27 - kawaler - ch - + - Gulecka Franciszka - - 20 - panna - ch - 1905-02-06 - 5 -

  Sajkowski Antoni - - 26 - kawaler - ch - + - Szulikowska Róża Jadwiga - - 23 - panna - ch - 30.10.1886 - 46 -

  Sakowicz Franciszek - - 35 - kawaler - ch - + - Downar Waleria Ewa - - 26 - panna - m - 1901-11-21 - 69 -

  Sakowicz Roman - - 63 - wdowiec - sz - + - Święcicka z d. Snarska Maria Katarzyna Dominika - - 36 - wdowa - sz - 25.01.1881 - 5 -

  Saliwanow Wincenty Franciszek - - 53 - wdowiec - ? - + - Bobrowicz z d. Filistowicz Anna - - 48 - wdowa - ch - 15.02.1876 - 17 -

  Samotowicz Józef - - 38 - wdowiec - ch - + - Palewicz Anna - - 36 - panna - ? - 24.04.1877 - 19 -

  Samulanis Antoni - - 31 - kawaler - ch - + - Krzysztofowicz Teresa - - 24 - panna - m - 18.08.1891 - 32 - 1892 Antoni

  Samulewicz Józef - - 36 - kawaler - ? - + - Lewkowicz Józefa - - ? - panna - m - 18.08.1881 - 37 -

  Sarol Józef - - 30 - kawaler - ch - + - Szwedowicz z d. Żylińska Łucja - - 40 - wdowa - ch - 03.03.1891 - 11 -

  Saski Konstanty - - 24 - kawaler - sz - + - Komarewicz Zofia - - 20 - panna - sz - 26.09.1876 - 57 -

  Sawicki Jerzy - - 58 - wdowiec - m - + - Hryniewicz Petronela - - 44 - panna - ch - 02.01.1878 - 2 -

  Sawicki Józef - - 25 - kawaler - m - + - Chmielewska Józefa - - 23 - panna - m - 14.02.1876 - 15 -

  Sawicki Kazimierz - - 42 - wdowiec - ch - + - Grochowska Rozalia - - 31 - panna - ch - 1906-05-14 - 43 -

  Sawicki Stefan - - 25 - kawaler - ch - + - Paszkowska Helena - - 19 - panna - m - 14.02.1899 - 8 -

  Sawicki Stefan - - 30 - kawaler - ch - + - Sudejko Bogumiła - - 35 - panna - ch - 21.05.1878 - 28 -

  Sawicz-Zabłocki Jan Wilhelm - - 26 - kawaler - sz - + - Rudzińska Maria Tekla - - 24 - panna - m - 10.02.1887 - 15 - 1890 Stanisław

  Sawko Joachim - - 26 - kawaler - ch - + - Stankiewicz Anna - - 23 - panna - ch - 1903-09-28 - 54 -

  Sejfert Bolesław - - 26 - kawaler - sz - + - Strojnowska Maria Helena Franciszka Józefa - - 29 - panna - sz - 1906-01-07 - 1 -

  Sergij Stanisław - - 24 - kawaler - ch - + - Gryszkiewicz Ewa - - 28 - panna - ch - 07.02.1899 - 4 -

  Siadkowski Rafał - - 27 - kawaler - m - + - Apinan Marianna - - 23 - panna - ch - 1906-05-07 - 39 -

  Sidorowicz Antoni - - 29 - kawaler - ? - + - Isak Franciszka - - 21 - panna - m - 08.09.1881 - 43 -

  Siedlecki Kazimierz - - 28 - kawaler - m - + - Dobrowolska Anastazja - - 20 - panna - m - 25.01.1876 - 2 -

  Siedlecki Stanisław - - 33 - kawaler - ? - + - Mianowska Franciszka - - 24 - panna - ch - 25.04.1882 - 14 -

  Siemaszko Michał Kazimierz - - 24 - kawaler - sz - + - Alchimczuk vel Alchimowicz Wilhelmina - - 23 - panna - m - 1900-08-06 - 33 -

  Siemaszko Włodzimierz - - 29 - kawaler - ch - + - Zenonowicz Maria - - 29 - panna - m - 1907-09-23 - 75 -

  Sieniuć Józef - - 26 - kawaler - ch - + - Baranowska Rozalia - - 28 - panna - ch - 1900-11-12 - 45 -

  Sienkiewicz Bolesław - - 28 - kawaler - m - + - Wasilewska Kazimiera - - 39 - panna - ch - 1905-06-02 - 16 -

  Sienkiewicz Dominik - - 32 - kawaler - m - + - Jermołowa Maria - - 23 - panna - m - 05.08.1884 - 36 -

  Sienkiewicz Dominik Karol - - 34 - kawaler - sz - + - Pawłowicz Maria - - 25 - panna - sz - 06.09.1877 - 35 -

  Sienkiewicz Leon - - 28 - kawaler - sz - + - Pietkiewicz Maria Helena - - 28 - panna - sz - 1904-06-06 - 24 -

  Sienkiewicz Semen - - 32 - kawaler - m - + - Piotrowska Konstancja - - 34 - panna - m - 28.06.1898 - 29 -

  Sinkiewicz Józef - - 26 - kawaler - ch - + - Markiewicz Konstancja - - 26 - panna - sz - 25.01.1887 - 6 -

  Sinkiewicz Józef - - 26 - wdowiec - m - + - Iwanowska z d. Brzozowska Anna - - 32 - wdowa - sz - 25.04.1876 - 22 -

  Sinkiewicz Ludwik - - 27 - kawaler - ch - + - Sienniuć Józefata - - 26 - panna - ch - 23.10.1883 - 41 -

  Sinkiewicz Maciej - - 25 - kawaler - ch - + - Bujwid Franciszka - - 21 - panna - sz - 1901-07-01 - 37 -

  Sitkiewicz Karol - - 23 - kawaler - ch - + - Bartoszewicz Agnieszka - - 20 - panna - ch - 08.08.1882 - 21 -

  Siwko Mikołaj - - 41 - wdowiec - ch - + - Kulikowska Michalina - - 28 - panna - ch - 1907-09-09 - 71 -

  Skabas Tomasz - - 29 - kawaler - ch - + - Eksztel z d. Lewin Józefa - - 27 - wdowa - ch - 1902-05-19 - 28 -

  Skarżyński Antoni - - 24 - kawaler - m - + - Wojtkiewicz Helena - - 29 - panna - ch - 09.09.1879 - 41 -

  Skeris Jan - - 36 - kawaler - ch - + - Buzis Leonora - - 27 - panna - ch - 1904-08-29 - 39 -

  Skinor Franciszek - - 28 - kawaler - ch - + - Panelnis vel Wojtkiewicz Zofia - - 21 - panna - ch - 25.01.1898 - 2 -

  Skobejko Zenon - - 31 - kawaler - sz - + - Sinkiewicz Kazimiera - - 21 - panna - sz - 17.10.1899 - 40 -

  Skokowski Marcin - - 27 - kawaler - m - + - Butowicz Bronisława - - 17 - panna - m - 28.04.1885 - 18 -

  Skrzędziewski Ignacy - - 24 - kawaler - ch - + - Juszkiewicz Józefa - - 26 - panna - ch - 03.03.1891 - 12 - 1891 Ksawery

  Skrzypski Józef - - 29 - kawaler - ch - + - Godlewska Maria - - 25 - panna - ch - 1902-02-05 - 9 -

  Skugar Antoni - - 40 - kawaler - m - + - Lutkiewicz Konstancja - - ? - panna - m - 28.07.1891 - 29 - 1894 Gerard Marcin 1897 Ryszard str 165

  Sliżewicz Norbert - - 20 - kawaler - m - + - Sliwkin Emilia Izabella - - 18 - panna - m - 26.02.1878 - 14 -

  Sławiński Zygmunt - - 22 - kawaler - ch - + - Bogdanowicz Joanna - - 20 - panna - ch - 18.11.1884 - 53 -

  Smilgin Piotr - - 22 - kawaler - m - + - Gotowska Eleonora - - 21 - panna - ch - 1907-06-10 - 50 -

  Smołko Jan - - 29 - kawaler - ch - + - Ambrożuk Maria - - 22 - panna - ch - 1906-10-22 - 87 -

  Snopko Józef - - 32 - kawaler - ch - + - Łukojć Julia - - 23 - panna - ch - 1905-11-22 - 67 -

  Sobolewski Paweł - - 24 - kawaler - sz - + - Sieczeń Antonina - - 19 - panna - sz - 10.05.1898 - 19 -

  Sobolewski Piotr - - 54 - wdowiec - m - + - Firkowa z d. Suchotrzewska Franciszka - - 40 - wdowa - ? - 24.11.1885 - 49 -

  Sobolewski Stanisław - - 31 - wdowiec - m - + - Jackiewicz Weronika - - 28 - panna - ch - 22.08.1882 - 24 -

  Sobolewski Teofil - - 26 - kawaler - m - + - Osipowicz Zofia - - 21 - panna - m - 27.10.1882 - 38 -

  Sokołowski Jan - - 28 - kawaler - ? - + - Romanisowa z d. Rodziewicz Ewa - - 34 - wdowa - sz - 17.02.1880 - 7 -

  Sokołowski Stanisław - - 35 - kawaler - m - + - Potocka Józefa - - 23 - panna - ch - 06.07.1886 - 31 -

  Sokołowski Stefan - - 30 - wdowiec - m - + - Koleśnik Monika - - 30 - panna - ch - 1905-10-16 - 54 -

  Solennik Jan - - 29 - kawaler - ch - + - Nowicka Michalina - - 23 - panna - ch - 12.02.1878 - 9 -

  Sołłohub Kazimierz Leonard - - 39 - kawaler - sz - + - Żejmo Paulina Antonina - - 38 - panna - sz - 1906-11-28 - 98 -

  Songin Antoni - - 27 - kawaler - ch - + - Usowicz Paulina - - 26 - panna - ch - 1900-08-06 - 32 -

  Songin Władysław - - 25 - kawaler - sz - + - Zajączkowska Maria Józefa - - 25 - panna - sz - 02.10.1886 - 37 -

  Sorokulski (Sarakulski) Rafał - - 28 - kawaler - ch - + - Nieciecka Apolonia - - 21 - panna - ch - 05.11.1889 - 47 - 1896 Bronisława Apolonia 1900 Rafal 1902

  Sosnowski Antoni - - 38 - kawaler - ch - + - Szymaniec Karolina - - 25 - panna - ch - 1905-07-17 - 35 -

  Sosnowski Julian - - 36 - wdowiec - m - + - Gołosowska Aniela - - 18 - panna - m - 02.06.1891 - 20 - 1891 Maria 1892 Bronisława

  Sosnowski Paweł - - 25 - kawaler - ? - + - Kuźmińska Elżbieta - - 25 - panna - m - 06.02.1884 - 10 -

  Sosnowski Zygmunt - - 39 - kawaler - ch - + - Symonowicz Domicela - - 29 - panna - m - 19.02.1878 - 10 -

  Sosonko Jan - - 31 - kawaler - sz - + - Berkiewicz Paulina - - 18 - panna - sz - 04.08.1884 - 35 -

  Spirydowicz Antoni - - 28 - kawaler - ch - + - Jankowska Marcjanna - - 27 - panna - ch - 1902-02-24 - 19 -

  Stachowicz Michał - - 31 - kawaler - ch - + - Bortkiewicz Eleonora - - 27 - panna - ch - 27.05.1890 - 26 -

  Stachowski Walerian - - 33 - wdowiec - m - + - Skuratowicz Rozalia - - 23 - panna - m - 18.09.1877 - 40 -

  Stakuć Józef - - 25 - kawaler - m - + - Marcinkiewicz Karolina - - 26 - panna - m - 20.11.1891 - 57 - 1893 Stanisława

  Staniewicz Władysław - - 20 - kawaler - m - + - Borkowska Maria Józefa - - 18 - panna - ch - 12.10.1885 - 42 -

  Stanisławski Jan - - 26 - kawaler - m - + - Łazar Weronika - - 26 - panna - ch - 1906-01-31 - 13 -

  Stankiewicz Andrzej - - 28 - kawaler - ch - + - Komarowska Ludwika - - 25 - panna - ch - 1903-10-12 - 60 -

  Stankiewicz Antoni - - 36 - kawaler - sz - + - Maciołowska Aleksandra - - 28 - panna - sz - 1906-11-05 - 90 -

  Stankiewicz Bolesław - - 38 - kawaler - m - + - Jaksztowicz Helena Anna - - 32 - panna - sz - 24.08.1891 - 33 -

  Stankiewicz Edward Aleksander - - 26 - kawaler - sz - + - Strauss Józefa - - 18 - panna - m - 22.08.1889 - 31 -

  Stankiewicz Jakub - - 49 - kawaler - ch - + - Linkiewicz Ewa - - 40 - panna - ch - 1906-02-05 - 17 -

  Stankiewicz Jan - - 25 - kawaler - ch - + - Piekarska Paulina - - 17 - panna - ? - 07.02.1888 - 16 -

  Stankiewicz Kazimierz - - 27 - kawaler - ch - + - Urbanowicz Waleria - - ? - panna - ch - 1902-02-17 - 14 -

  Stankiewicz Kazimierz - - 42 - wdowiec - ch - + - Okińcza Anna - - 30 - panna - ch - 25.06.1889 - 23 -

  Stankiewicz Konstanty - - 30 - kawaler - ch - + - Gołębiewska Aniela - - 24 - panna - m - 14.11.1882 - 39 -

  Stankiewicz Laurenty - - 25 - kawaler - m - + - Stefanowicz Antonina - - 25 - panna - sz - 15.06.1888 - 30 -

  Stankiewicz Marcin - - 30 - kawaler - ch - + - Paciówna Julia - - 36 - panna - m - 10.09.1889 - 34 -

  Stankiewicz Michał - - 27 - kawaler - m - + - Gulbicka Petronela - - 19 - panna - m - 12.02.1884 - 17 -

  Stankiewicz Michał Karol - - 40 - kawaler - sz - + - Wilejko Maria - - 30 - wdowa - sz - 26.02.1878 - 13 -

  Stankiewicz Stefan - - 29 - kawaler - ch - + - Kamińska Paulina - - 27 - panna - ? - 20.11.1883 - 45 -

  Stankiewicz Zygmunt - - 58 - wdowiec - m - + - Ziniewicz Joanna - - 42 - wdowa - ? - 22.08.1885 - 36 -

  Stankowski Edmund - - 24 - kawaler - ch - + - Matakiewicz Anna - - 18 - panna - ch - 27.01.1885 - 6 -

  Stasiłowicz Franciszek - - 36 - kawaler - ? - + - Hajdukiewicz Rozalia - - 22 - panna - ch - 27.01.1885 - 8 -

  Staszewski Adam - - 26 - kawaler - ch - + - Popławska Paulina - - 36 - panna - ch - 1906-01-22 - 5 -

  Staszewski Franciszek - - 51 - wdowiec - m - + - Jurgielewicz Zofia - - 40 - panna - m - 16.06.1885 - 27 -

  Staszewski Józef Piotr - - 30 - kawaler - sz - + - Jodkowska Kamila - - 20 - panna - ? - 04.06.1888 - 26 -

  Staszkiewicz Ignacy - - 40 - kawaler - m - + - Glejzer Julia Joanna - - 26 - panna - m - 17.11.1891 - 56 -

  Stefanowicz Stanisław - - 33 - kawaler - ch - + - Aleksandrowicz Leokadia - - 21 - panna - m - 09.09.1880 - 39 -

  Stefanowicz Wincenty - - 37 - kawaler - ch - + - Butler Marianna - - 35 - panna - m - 26.11.1878 - 74 -

  Stefański Bolesław - - 26 - kawaler - sz - + - Glińska Ludwika - - 20 - panna - sz - 04.10.1879 - 45 -

  Stelingis Józef - - 50 - wdowiec - ch - + - Siemaszko Marianna - - 32 - panna - ch - 19.05.1890 - 23 -

  Stelnicki Konstanty - - 26 - kawaler - sz - + - Kamieniecka Stefania - - 21 - panna - sz - 03.06.1876 - 35 -

  Sterło-Orlicki Józef Piotr - - 27 - kawaler - sz - + - Majewska Helena Barbara Benedykta - - 17 - panna - sz - 30.11.1878 - 76 -

  Stodolnik Józef - - 31 - kawaler - ch - + - Stankiewicz Ewa - - 25 - panna - ch - 1902-02-03 - 6 -

  Stolarski Wawrzyniec - - 28 - kawaler - ? - + - Sławińska Anastazja - - 25 - panna - m - 20.05.1879 - 21 -

  Stonkus Jan Hipolit - - 33 - kawaler - doktor - + - Toczyłowska Maria Elżbieta - - 23 - panna - sz - 1903-07-30 - 42 -

  Streła Jan - - 36 - kawaler - ch - + - Żukowska Aniela - - 25 - panna - ch - 1901-01-28 - 2 -

  Struczkowski Józef - - 30 - wdowiec - ch - + - Chodorowicz Estera Dominika - - 26 - panna - sz - 21.09.1877 - 42 -

  Strupejkis Kazimierz - - 30 - kawaler - ch - + - Mickiewicz Aleksandra - - 26 - panna - sz - 23.11.1882 - 42 -

  Stryszko Symon - - 34 - wdowiec - ch - + - Jasiukiewicz Stanislawa - - 32 - wdowa - ch - 10.02.1898 - 8 -

  Stryżko Ignacy - - 28 - kawaler - ch - + - Sceglur Elżbieta - - 28 - panna - ch - 1903-10-05 - 58 -

  Strzałkowski Franciszek - - 32 - kawaler - sz - + - Elsner Melania - - 21 - panna - sz - 11.11.1879 - 57 -

  Styczniewski Edward - - 34 - kawaler - m - + - Bogusławska Helena - - 23 - panna - m - 1904-04-25 - 15 -

  Subiel Karol - - 28 - kawaler - ch - + - Markiewicz Paulina - - 25 - panna - ? - 1907-02-25 - 23 -

  Subotkiewicz Michał - - 29 - kawaler - ch - + - Żidonis Julia - - 25 - panna - ? - 1902-11-26 - 63 -

  Subotkiewicz Michał - - 35 - kawaler - ch - + - Łapin Michalina - - 27 - panna - ch - 1907-02-04 - 13 -

  Suchocki Cyprian - - 50 - wdowiec - sz - + - Wołkanowska Konstancja - - 32 - panna - sz - 26.04.1887 - 24 -

  Suchodolski Konstanty - - 26 - kawaler - ch - + - Kriwoszejewa z d. Sudenis Maria - - 30 - wdowa - m - 12.10.1886 - 41 -

  Suchowiej Kazimierz - - 34 - kawaler - ch - + - Krywoszejko Maria - - 30 - panna - ? - 09.10.1888 - 51 - 1890 Weronika 1892 Franciszek 1893 Bronisław 1897 Katarzyna

  Sudenis Ludwik - - 27 - kawaler - ch - + - Komar Eleonora - - 28 - panna - ch - 28.02.1899 - 18 -

  Sudziński Stefan - - 28 - kawaler - m - + - Mackiewicz Kazimiera - - 26 - panna - ch - 18.10.1887 - 51 -

  Sumorok Julian-Antoni-Ezechiel - - 29 - kawaler - sz - + - Schacht Wilhelmina Matylda - - 24 - panna - obywatelka pruska - 28.03.1898 - 16 -

  Svensson Johann - - 41 - wdowiec - poddany szwedzki - + - Granicka Zofia - - 33 - panna - m - 12.11.1878 - 67 -

  Swenson Johannes - - 25 - kawaler - obywatel szwajcarski - + - Wołkowicz Józefa - - 24 - panna - ch - 1906-06-04 - 46 -

  Swinarski Marcin - - 31 - kawaler - ? - + - Dąbrowska Kazimiera - - 27 - panna - ch - 25.01.1881 - 6 -

  Swirski Innocenty - - 30 - kawaler - m - + - Żakiewicz Rozalia - - 26 - panna - ch - 1904-02-02 - 4 -

  Swirski Jan - - 29 - kawaler - m - + - Podkońska Maria - - 22 - panna - m - 16.02.1886 - 10 -

  Swolkień Edward Adam Onufry Antoni - - 32 - kawaler - sz - + - Kurkowska Felicja Konstancja - - 18 - panna - sz - 16.05.1879 - 19 -

  Sworobowicz Jan - - 29 - kawaler - ch - + - Martinelis z d. Pieślak Kazimiera - - 29 - wdowa - sz - 1901-02-06 - 9 -

  Symak Jan - - 22 - kawaler - ch - + - Morozowska Maria - - 22 - panna - m - 1906-10-26 - 88 -

  Symonowicz Henryk Daniel - - 48 - wdowiec - sz - + - Jachimowicz Helena - - 26 - panna - ch - 1907-02-04 - 15 -

  Syrojć Kazimierz - - 25 - kawaler - ch - + - Hermanowicz Tekla - - 24 - panna - ch - 1906-06-25 - 47 -

  Szabliński Ludwik - - 29 - kawaler - sz - + - Daukszo Felicja - - 19 - panna - sz - 1906-11-22 - 95 -

  Szadzewicz Józef - - 29 - kawaler - sz - + - Kondracka Justyna - - 20 - panna - m - 1906-07-31 - 58 -

  Szalew Alfons - - 40 - kawaler - sz - + - Borysewicz z d. Pikiel Eleonora - - 30 - wdowa - sz - 12.02.1884 - 16 -

  Szalewicz Ksawery Józefat - - 39 - wdowiec - sz - + - Zalman Władysława Eleonora - - 22 - panna - sz - 15.07.1880 - 33 -

  Szałomski Jan - - 27 - kawaler - ch - + - Stankiewicz Anna - - 23 - panna - ch - 1902-02-24 - 20 -

  Szamiel Wincenty - - 27 - kawaler - ch - + - Margusz Petronela - - 26 - panna - ch - 1900-01-30 - 5 -

  Szantyr Leon Neriusz - - 31 - kawaler - m - + - Janowicz z d. Dubicka Tekla - - 25 - wdowa - m - 18.01.1876 - 1 -

  Szapałas Justyn - - 33 - kawaler - ch - + - Trambowicz Maria - - 23 - panna - ch - 12.09.1899 - 37 -

  Szapliński Edmund - - 33 - kawaler - ch - + - Czechowicz Wiktoria - - 27 - panna - sz - 05.11.1887 - 53 -

  Szczelik Dominik - - 29 - kawaler - ch - + - Juryłowicz-Litomska Marianna - - 21 - panna - m - 14.10.1886 - 43 -

  Szczepuk Józef - - 25 - kawaler - ch - + - Pinkowska Helena - - 24 - panna - ch - 1907-03-04 - 31 -

  Szemiotowicz Jerzy - - 28 - kawaler - sz - + - Masewicz Aleksandra - - 21 - panna - sz - 18.04.1884 - 21 -

  Sziksznis Konstanty - - 28 - kawaler - ch - + - Olechno Weronika - - 24 - panna - m - 1902-01-27 - 7 -

  Szkiełdo Klemens - - 25 - kawaler - ch - + - Dziebryc (Dzierżycka) Joanna - - 24 - panna - ch - 08.09.1883 - 31 -

  Szmara Antoni - - 27 - kawaler - ch - + - Stankiewicz Agata - - 23 - panna - ch - 1903-02-16 - 14 -

  Szmitowski Mikołaj - - 30 - kawaler - m - + - Walentynowicz Konstancja - - 31 - panna - ch - 1906-02-12 - 26 -

  Sznejder Franciszek - - 25 - kawaler - poddany austriacki - + - Didier Franciszka - - 25 - panna - m - 22.01.1883 - 3 -

  Szocki Jan - - 27 - kawaler - ? - + - Gałkowska Weronika - - 19 - panna - m - 16.01.1883 - 2 -

  Szrubas Tadeusz - - 27 - kawaler - ch - + - Staszkunas Helena - - 22 - panna - ch - 1907-05-20 - 43 -

  Sztelman Aleksander - - 25 - kawaler - m - + - Godwod Józefa - - 27 - panna - ch - 07.08.1888 - 35 -

  Sztutas Julian - - 27 - kawaler - ch - + - Glińska Karolina - - 23 - panna - ch - 17.01.1882 - 2 -

  Sztutas Michał - - 36 - kawaler - ch - + - Sinkiewicz Eleonora - - 23 - panna - m - 06.11.1888 - 55 -

  Szulakowski Feliks - - 30 - kawaler - ? - + - Juchniewicz Marianna - - 23 - panna - sz - 16.02.1886 - 11 -

  Szulski Józef - - 22 - kawaler - ch - + - Pieszko Anna - - 18 - panna - ch - 1905-11-13 - 63 -

  Szumkowski Henryk Bonawentura - - 28 - kawaler - m - + - Janowicz Stefania - - 19 - panna - m - 19.08.1890 - 36 -

  Szumowski Antoni - - 27 - kawaler - ? - + - Leonowicz Maria - - 23 - panna - m - 12.01.1886 - 3 -

  Szumski Franciszek - - 29 - kawaler - m - + - Burzymowicz Stefania - - 25 - panna - ch - 26.01.1892 - 5 -

  Szuszkiewicz Kazimierz - - 23 - kawaler - ch - + - Różyńska Zofia - - 16 - panna - ch - 1903-06-22 - 27 -

  Szut Nikodem - - 28 - kawaler - m - + - Szych Julia - - 19 - panna - ? - 10.04.1877 - 16 -

  Szwabowicz Michał - - 28 - kawaler - ch - + - Pacewicz Michalina - - 28 - panna - m - 15.02.1898 - 13 -

  Szwajkowski Florian - - 26 - kawaler - m - + - Herdan Władysława Florentyna - - 18 - panna - m - 20.04.1885 - 15 -

  Szwedas vel Lik Piotr - - 33 - kawaler - ch - + - Jurgielewicz Anastazja - - 27 - panna - ch - 1902-05-19 - 29 -

  Szydłowski Jan - - 29 - kawaler - m - + - Mackiewicz Aniela - - 28 - panna - m - 03.03.1891 - 13 -

  Szyling Władysław Stanisław - - 26 - kawaler - sz - + - Bukowska Olimpia Zofia - - 19 - panna - sz - 16.05.1879 - 18 -

  Szyłko Michał - - 27 - kawaler - ch - + - Kozłowska Ewa - - 26 - panna - ch - 28.02.1899 - 16 -

  Szymkiewicz Władysław - - 35 - wdowiec - m - + - Orłowska Paulina - - 33 - panna - ch - 1904-02-08 - 7 -

  Szymkowski Jan - - 18 - kawaler - m - + - Legiewicz Bronisława - - 19 - panna - ch - 1905-02-06 - 4 -

  Szyrejko Józef - - 22 - kawaler - ch - + - Pietrowicz Wincenta - - 20 - panna - ch - 1907-07-08 - 60 -

  Szyszko Adam - - 27 - kawaler - ch - + - Dragun Anna - - 21 - panna - m - 17.02.1880 - 8 -

  Śnieżko Edward - - 28 - kawaler - m - + - Ławrynowicz z d. Zas...kowska Anna - - 32 - wdowa - m - 15.10.1885 - 44 -

  Śnieżko Edward - - 28 - kawaler - m - + - Szydłowska Emilia - - 22 - panna - m - 22.11.1887 - 57 - 1896 Petronela 1897 Dominik

  Śnieżko Jan - - 27 - kawaler - sz - + - Jankowska Apolonia - - 20 - panna - ch - 1907-02-11 - 18 -

  Świderski Hilary - - 26 - kawaler - sz - + - Wyganowska Marianna - - 30 - panna - m - 01.08.1882 - 20 -

  Świeżewski Zygmunt Anzelm - - 25 - kawaler - sz - + - Dąbrowska Maria Wincenta Zofia - - 18 - panna - sz - 28.02.1880 - 14 -

  Taboretti Józef - - 40 - wdowiec - poddany francuski - + - Pisarska Maria Zofia - - 24 - panna - sz - 07.04.1885 - 14 -

  Taborski Wincenty - - 21 - kawaler - m - + - Mackiewicz Petronela - - 24 - panna - ch - 30.06.1879 - 34 -

  Taderowski vel Teodorowski Stanisław - - 27 - kawaler - m - + - Siniewicz Kamilla - - 23 - panna - m - 1903-02-09 - 10 -

  Talarkowski Mateusz - - 30 - kawaler - m - + - Bucz Konstancja - - 32 - panna - ch - 08.10.1891 - 44 -

  Tamkun Jerzy - - 28 - kawaler - ch - + - Stankiewicz Eleonora Tekla - - 41 - panna - ch - 1904-04-11 - 11 -

  Tarasewicz Aleksander - - 33 - kawaler - ch - + - Mulic Tekla - - 38 - panna - ch - 1906-02-05 - 16 -

  Tarasewicz Jan - - 30 - kawaler - ? - + - Alukiewicz (Walukiewicz)Maria - - 17 - panna - m - 31.08.1880 - 38 -

  Taraszkiewicz Donat Antoni - - 26 - kawaler - m - + - Jawrusewicz Julia - - 32 - panna - ch - 05.11.1889 - 46 -

  Taraszkiewicz Piotr - - 25 - kawaler - ch - + - Kulikowska Karolina - - 23 - panna - ch - 08.01.1884 - 7 -

  Tarwid Franciszek - - 36 - kawaler - sz - + - Witko Leokadia - - 27 - panna - m - 1904-09-27 - 46 -

  Taurel Jan - - 21 - kawaler - m - + - Burbul Teofila - - 17 - panna - ch - 1906-10-15 - 81 -

  Tchórznicki Konstanty Maciej - - 27 - kawaler - ch - + - Krajewska Jadwiga - - 19 - panna - ch - 1903-07-15 - 37 -

  Tenne Andrzej (Andreas?) - - 39 - kawaler - ch - + - Anusewicz Zofia - - 26 - panna - ch - 1904-06-06 - 25 -

  Thorwirth Adolf Karl - - 23 - kawaler - obywatel niemiecki - + - Obry Eugenia - - 18 - panna - m - 1903-08-17 - 45 -

  Tkaczenko Siergiej - - 26 - kawaler - ch - + - Wieliczko Józefa - - 21 - panna - ch - 1907-05-06 - 40 -

  Tkaczuk Kazimierz - - 30 - kawaler - ch - + - Olszewska Michalina - - 24 - panna - ch - 16.02.1892 - 26 -

  Tołoczko Adam - - 26 - kawaler - ch - + - Oleszkiewicz Marianna - - 21 - panna - ch - 1905-06-26 - 30 -

  Tomaszewicz Michał - - 30 - kawaler - m - + - Tomaszewska Katarzyna - - 24 - panna - ch - 1901-10-28 - 60 -

  Tomaszewicz Piotr - - 52 - wdowiec - m - + - Żynel Zofia - - 38 - panna - ch - 1907-06-24 - 56 -

  Tomaszewski Józef - - 27 - kawaler - ch - + - Sawicka Justyna - - 27 - panna - sz - 1906-05-02 - 38 -

  Tomaszewski Józef - - 23 - kawaler - ch - + - Szuszkiewicz Stefania - - 23 - panna - ch - 01.02.1882 - 7 -

  Tomaszewski Józef Zachariasz - - 20 - kawaler - sz - + - Roubo Seweryna - - 20 - panna - sz - 09.06.1890 - 27 - 1892 Stanisława

  Tomaszewski Karol - - 24 - kawaler - ch - + - Sawlewicz Józefata - - 26 - panna - ch - 09.09.1890 - 38 - 1891 Stanisław 1892 Jan 1894 Helena 1897 Dominik 1898 Franciszek

  Tomaszewski Michał - - 42 - wdowiec - ch - + - Żyźniewska Justyna - - 42 - panna - ch - 1902-09-01 - 46 -

  Tomaszewski Stanisław - - 28 - kawaler - m z Warszawy - + - Wróblewska Aniela - - 32 - wdowa - m - 18.07.1899 - 28 -

  Tomkiewicz Jan - - 27 - kawaler - sz - + - Wilamowicz Weronika - - 22 - panna - m - 31.05.1898 - 25 -

  Tracewski Karol - - 27 - kawaler - m - + - Romanowicz Petronela - - 19 - panna - ch - 21.02.1899 - 10 -

  Trato Józef - - 27 - kawaler - ch - + - Jachimowicz Anna - - 20 - panna - ch - 25.08.1891 - 37 -

  Troszczyński Edward Melchior - - 35 - kawaler - sz - + - Masłowska Stefania Teodora - - 23 - panna - sz - 02.08.1890 - 34 -

  Trościanko Piotr - - 37 - kawaler - ? - + - Jarmołowicz Anna - - 22 - panna - sz - 12.02.1889 - 8 -

  Trynkowski Mikołaj - - 24 - kawaler - sz - + - Kudrewicz Maria Regina - - 22 - panna - ? - 16.01.1888 - 5 -

  Trzeciak Franciszek - - 26 - kawaler - sz - + - Debesis Joanna - - 30 - panna - ch - 15.10.1889 - 40 -

  Tuba Kazimierz - - 24 - kawaler - ch - + - Szwajkowska Felicja - - 22 - panna - ch - 1904-10-17 - 50 -

  Tubielewicz Adam - - 22 - kawaler - sz - + - Sikorska Norberta - - 22 - panna - sz - 05.02.1877 - 10 -

  Tubielewicz Mikołaj - - 27 - kawaler - sz - + - Doburzyńska Konstancja - - 17 - panna - sz - 12.09.1884 - 42 -

  Tuczyński Wacław - - 21 - kawaler - sz - + - Plaugo Zofia - - 23 - panna - ch - 24.02.1891 - 10 - 1891 Wacław 1897 Emilia

  Tuhanowski Józef - - 30 - kawaler - m - + - Krenigkeit Anna - - 26 - panna - poddanka pruska - 26.02.1880 - 13 -

  Tukerkes Adam - - 40 - wdowiec - m - + - Tandetnik Zofia Barbara - - 27 - panna - m - 17.04.1877 - 18 -

  Tur Stanisław - - 32 - kawaler - sz - + - Godlewska Zofia - - 17 - panna - sz - 13.09.1878 - 51 -

  Turkiewicz Franciszek - - 27 - kawaler - ch - + - Siemaszko Eleonora - - 28 - panna - ch - 1901-02-12 - 18 -

  Turło Michał - - 25 - kawaler - ch - + - Tracewicz Marcjanna - - 23 - panna - ch - 1902-02-03 - 5 -

  Twarogal Bronisław - - 26 - kawaler - ch - + - Pietrulewicz Johanna - - 26 - panna - ch - 1903-06-29 - 33 -

  Tweling Józef - - 28 - kawaler - ch - + - Wyszedworska Aniela - - 30 - wdowa - m - 26.02.1878 - 17 -

  Tylenis Antoni - - 42 - kawaler - ch - + - Stankiewicz Apolonia - - 24 - panna - m - 12.02.1889 - 13 - 1890 Maria Józefa

  Tyliński Jan - - 26 - kawaler - sz - + - Brauer Emilia - - 19 - panna - ? - 25.06.1881 - 29 -

  Tyłło Szymon - - 31 - kawaler - ch - + - Krasowska Eleonora - - 27 - panna - ch - 09.02.1887 - 14 - 1890 Stefania 1892 Jadwiga 1896 Pelagia

  Tyszkiewicz Piotr - - 25 - kawaler - m - + - Smilgin Michalina - - 20 - panna - m - 1900-02-17 - 11 -

  Tyszyński Jan - - 22 - kawaler - sz - + - Stankiewicz Dominika - - 28 - panna - ? - 04.10.1880 - 42 -

  Udro-Rymkiewicz Paweł - - 24 - kawaler - m - + - Skarżyńska Waleria - - 35 - panna - m - 20.06.1898 - 27 -

  Ulewicz Piotr - - 40 - kawaler - m - + - Berecka Monika - - 30 - panna - ch - 1905-10-18 - 55 -

  Ułowicz Zygmunt - - 23 - kawaler - m - + - Sinkiewicz Apolonia - - 20 - panna - ch - 1903-10-26 - 67 -

  Umiastowski Józef - - 23 - kawaler - sz - + - Klimaszewska Helena - - 20 - panna - sz - 1906-02-05 - 15 -

  Umiastowski Marian Kazimierz - - 31 - kawaler - sz - + - Narzymska Maria Aniela - - 21 - panna - sz - 10.01.1890 - 1 - 1892 Emilia Klementyna 1894 Izabella Barbara Maria 1900 Wojciech

  Undrewicz Jan - - 30 - kawaler - ? - + - Snarska Teresa - - 22 - panna - sz - 10.10.1884 - 45 -

  Unterberger Adolf - - 30 - wdowiec - m - + - Komocka Eleonora - - 23 - panna - m - 25.01.1887 - 5 - 1891 Franciszka

  Unterberger Adolf - - 28 - kawaler - m - + - Juszkiewicz Aleksandra - - 19 - panna - m - 29.05.1884 - 24 -

  Urbanelis Wincenty - - 32 - kawaler - m - + - Szczerbińska Anna - - 22 - panna - m - 10.05.1887 - 27 -

  Urbanowicz Jerzy - - 39 - wdowiec - ch - + - Matelaniec Adela - - 29 - panna - ch - 13.02.1898 - 10 -

  Urbanowicz Józef - - 29 - kawaler - m - + - Tubilewicz Katarzyna - - 26 - panna - sz - 03.05.1892 - 29 -

  Urbanowicz Leonard - - 66 - wdowiec - sz - + - Borowska z d. Malinowska Józefata - - 53 - wdowa - ? - 02.09.1881 - 41 -

  Urbanowicz Michał - - 55 - wdowiec - ch - + - Strutyńska Elżbieta - - 50 - wdowa - m - 27.06.1876 - 38 -

  Urbanowicz Michał - - 25 - kawaler - sz - + - Goczykowska Anna - - 20 - panna - sz - 03.04.1877 - 15 -

  Urszulak Michał Bolesław - - 29 - kawaler - ch - + - Bezruczkin Petronela - - 27 - panna - ch - 31.01.1888 - 14 - 1890 Aleksandra

  Urusewicz Jan - - 49 - kawaler - ch - + - Kozłowska Wiktoria - - 22 - panna - ch - 20.01.1891 - 1 -

  Us vel Usow Antoni - - 28 - kawaler - ch - + - Maciunas Zofia - - 27 - panna - ch - 1905-11-02 - 60 -

  Uszyński Antoni - - 33 - kawaler - ? - + - Kuczyńska Helena - - 32 - panna - ? - ?.11.1900 - str.88 -

  Uścinowicz Jan - - 40 - kawaler - ch - + - Piotrowska Emilia - - 23 - panna - ch - 1901-05-13 - 26 -

  Uścinowicz Witalis Piotr - - 45 - wdowiec - sz - + - Piekarska Maria - - 25 - wdowa - m - 1900-11-16 - 47 -

  Uzielewicz Józef - - 46 - wdowiec - ch - + - Afanasjewa z d. Żemojdź Anna - - 36 - wdowa - ch - 14.10.1890 - 41 -

  Valerne Gustaw Kajetan (?) - - 28 - kawaler - sz - + - Wiesko (?) Marianna - - 26 - panna - m - 23.02.1886 - 14 -

  von Roemer Bolesław Ludwik - - 35 - kawaler - sz - + - Roemer Elżbieta - - 20 - panna - sz - 10.10.1879 - 46 -

  von Witte Waldemar Teodor Edward - - 50 - kawaler - sz - + - Szarska z d. Adamowicz Alina Felicja - - 32 - wdowa - sz - 1905-08-14 - 42 -

  Wajtkiewicz Piotr - - 25 - wdowiec - ch - + - Przytulska Eleonora - - 23 - panna - sz - 21.06.1898 - 28 -

  Walentynowicz Franciszek - - 30 - kawaler - sz - + - Markiewicz Stefania - - 20 - panna - ch - 29.06.1891 - 22 - 1892 Witold 1893 Helena

  Walentynowicz Konstanty - - 35 - kawaler - sz - + - Romanowska Benigna - - 28 - panna - ch - 11.10.1881 - 50 -

  Walentynowicz Piotr - - 31 - kawaler - sz - + - Pietkiewicz Felicja - - 20 - panna - ch - 26.01.1892 - 2 -

  Walicki Adam - - 46 - wdowiec - sz - + - Popow Maria - - 29 - panna - sz - 19.04.1876 - 18 -

  Waliulis Antoni - - 30 - kawaler - ch - + - Nakutis Urszula - - 22 - panna - ch - 1904-08-22 - 36 -

  Wańkowicz Mikołaj - - 30 - kawaler - sz - + - Szabłowska Leokadia - - 21 - panna - sz - 02.10.1877 - 44 -

  Warkorz Jan - - 33 - kawaler - ch - + - Czaplińska Józefa - - 23 - panna - ch - 30.08.1887 - 41 -

  Wasilewski Antoni - - 26 - kawaler - ch - + - Dzierżankiewicz Anna - - 23 - panna - ch - 1904-09-12 - 42 -

  Wasilewski Feliks - - 28 - kawaler - ch - + - Chrol Konstancja - - 38 - panna - ch - 1902-05-30 - 32 -

  Wasilewski Franciszek - - 34 - kawaler - ch - + - Getelis Helena - - 24 - panna - ch - 1901-05-20 - 30 -

  Wasilewski Jan - - 31 - kawaler - ch - + - Godwod Rachela - - 30 - panna - ch - 29.10.1878 - 61 -

  Wasilewski Julian - - 27 - kawaler - m - + - Tamkun Katarzyna - - 17 - panna - ch - 1905-02-13 - 8 -

  Wasilewski Marcin - - 40 - kawaler - ? - + - Dzimitrowicz z d. Kubiecka Kazimiera - - 30 - wdowa - ? - 03.06.1884 - 28 -

  Wasilewski Piotr - - 29 - wdowiec - sz - + - Karpowicz Aleksandra - - 25 - panna - ? - 14.06.1888 - 29 -

  Wasilewski Rygobert - - 25 - kawaler - m - + - Judzewicz Cecylia - - 18 - panna - m - 04.06.1878 - 31 -

  Wasilewski Stanisław - - 25 - kawaler - sz - + - Peterson Maria Zofia - - 24 - panna - sz - 1906-08-29 - 67 -

  Wasiuk Feliks - - 34 - wdowiec - m - + - Pokuczewska Antonina - - 20 - panna - m - 21.08.1883 - 29 -

  Wawrzyniec Michał - - 26 - kawaler - m - + - Sadowska z d. Rutwińska Helena - - 26 - wdowa - ch - 30.08.1877 - 33 -

  Ważyński Władysław - - 21 - kawaler - sz - + - Gorska Wanda - - 17 - panna - sz - 08.01.1889 - 1 - 1890 Konstanty Kazimierz 1891 Stanisława Ludwika

  Wąsewicz Kazimierz - - 27 - kawaler - ch - + - Stankiewicz Anna - - 31 - panna - m - 10.05.1892 - 31 -

  Wąsowicz Józef - - 27 - wdowiec - ch - + - Klimko Konstancja - - 18 - panna - ch - 1906-10-08 - 79 -

  Weber Peter-Konstantin - - 26 - kawaler - obywatel hrabstwa Waldeck - + - Sommer Maria-Wanda - - 17 - panna - obywatelka pruska - 27.10.1898 - 52 -

  Wedor Maciej - - 32 - kawaler - ch - + - Bagdziun Urszula - - 26 - panna - ch - 1907-03-04 - 36 -

  Wenier Teodor - - 40 - wdowiec - m - + - Kononowicz Wiktoria - - 23 - panna - ch - 15.04.1879 - 14 -

  Went Cyprian - - 29 - kawaler - ch - + - Garniewska Józefa - - 30 - panna - ch - 09.02.1892 - 19 -

  Węcławowicz Stanisław Otton Ryszard - - 26 - kawaler - sz - + - Bogusz Stefania - - 22 - panna - sz - 10.02.1879 - 11 -

  Węgliński Alfons - - 26 - kawaler - ? - + - Lariviere Maria Magdalena - - 18 - panna - sz - 21.02.1881 - 15 -

  Wiałbut Kazimierz - - 27 - kawaler - ch - + - Bielawska Wincenta - - 18 - panna - ch - 1903-02-17 - 15 -

  Wiedrycki Rafał - - 27 - kawaler - ch - + - Jatkiewicz Stefania - - 23 - panna - ch - 1906-08-25 - 66 -

  Wieliczkiewicz Leon - - 38 - kawaler - ch - + - Kulwińska Zofia - - 31 - panna - ch - 1901-08-26 - 48 -

  Wiełłowicz Stanisław - - 27 - kawaler - ? - + - Szymanowska Antonina - - 19 - panna - ch - 19.02.1889 - 17 - 1892 Stanisław 1893 Felicja 1895 Jadwiga 1897 Kazimiera 1899 Wiktor

  Wierszyło Jan - - 30 - kawaler - ? - + - Frąckiewicz Ewa - - 26 - panna - ch - 16.05.1876 - 28 -

  Wierzbicki Adam - - 23 - kawaler - ch - + - Kuźmicka Emilia - - 25 - panna - ch - 1904-07-04 - 31 -

  Wierzbicki Adam - - 50 - wdowiec - m - + - Kulikowska Józefa - - 32 - panna - m - 18.07.1886 - 34 -

  Wierzbicki Józef - - 38 - kawaler - ? - + - Trynkowska Maria Tekla - - 18 - panna - sz - 06.01.1881 - 1 -

  Wierzbicki Marcin - - 26 - kawaler - ch - + - Szwarecka Michalina - - 19 - panna - ch - 09.11.1886 - 47 -

  Wierzbicki Władysław - - 25 - kawaler - m - + - Stankiewicz Paulina - - 17 - panna - m - 1904-08-22 - 37 -

  Wierzbowicz Franciszek - - 36 - wdowiec - m - + - Kumpikiewicz Michalina - - 21 - panna - sz - 16.02.1887 - 19 -

  Więcewicz Antoni - - 44 - kawaler - m - + - Brzezińska Marianna - - 27 - panna - ch - 09.09.1879 - 40 -

  Więckup Kazimierz - - 41 - wdowiec - sz - + - Lacka z d. Cedryńska Aleksandra - - 32 - wdowa - sz - 24.09.1891 - 39 -

  Wiktoustow Józef - - 30 - kawaler - ch - + - Augustowska Marianna - - 20 - panna - m - 16.05.1878 - 26 -

  Wilczyński Jan - - 22 - kawaler - sz - + - Klimentowicz Konstancja - - 17 - panna - ch - 1905-06-05 - 27 -

  Wilczyński Nikodem - - 28 - wdowiec - m - + - Boczkowska Apolonia - - ? - panna - ch - 08.02.1887 - 12 -

  Wilkicki Michał - - 28 - kawaler - ch - + - Ejdarowicz Wiktoria - - 21 - panna - m - 1906-09-03 - 69 -

  Wiłowicz Jerzy - - 42 - wdowiec - m - + - Tworug Maria - - 37 - panna - ch - 1902-02-19 - 16 -

  Wincel Adam - - 25 - kawaler - ch - + - Danowska Paulina - - 23 - panna - ch - 1906-10-08 - 80 -

  Winober Narcyz Adolf - - 33 - kawaler - ? - + - Łabanowska Teodozja - - 20 - panna - sz - 21.11.1876 - 69 -

  Wirpszo Adam - - 30 - kawaler - sz - + - Ronczych Maria - - 27 - panna - sz - 1903-05-25 - 23 -

  Wiszniewski Adolf - - 27 - kawaler - ? - + - Szabłowska Konstancja - - 22 - panna - m - 07.10.1884 - 44 -

  Wiszniewski Józef - - 23 - kawaler - ch - + - Iwaszkiewicz Józefa - - 19 - panna - m - 1901-10-28 - 61 -

  Wiszniewski Karol - - 27 - kawaler - sz - + - Głębocka Zofia - - 18 - panna - sz - 02.02.1876 - 14 -

  Witkiewicz Hilary Paweł - - 31 - kawaler - sz - + - Mejżelis Barbara - - 35 - panna - ch - 1900-05-17 - 22 -

  Witkowski Józef - - 26 - kawaler - m - + - Możejko Paulina - - 23 - panna - ch - 20.09.1898 - 43 -

  Witkowski Józef - - 52 - wdowiec - m - + - Rokitnicka Julianna - - 40 - panna - sz - 20.06.1882 - 16 -

  Witkowski Michał - - 30 - kawaler - ch - + - Szakiewicz Teofila - - 22 - panna - ch - 14.02.1890 - 18 -

  Witkowski Oktawian Ferdynand - - 27 - kawaler - sz - + - Urniaż Helena Maria - - 24 - panna - sz - 23.08.1891 - 34 -

  Wiżyn Antoni - - 24 - kawaler - ch - + - Grynkiewicz Weronika - - 23 - panna - ch - 1904-02-08 - 6 -

  Wodoklasow Jarosław - - 21 - kawaler - ch - + - Laskowska Karolina - - 25 - panna - m - 27.01.1876 - 5 -

  Wojciechowicz Antoni - - 21 - kawaler - ch - + - Bumbul Domicela - - 19 - panna - ch - 17.10.1882 - 37 -

  Wojciechowicz Michał - - 30 - wdowiec - ch - + - Sidorowicz Rozalia - - 36 - panna - m - 30.08.1881 - 40 -

  Wojciechowicz Piotr - - 30 - kawaler - ch - + - Kodź Zofia - - 24 - panna - m - 24.05.1898 - 23 -

  Wojciechowski Jakub - - 22 - kawaler - m - + - Nowicka Anastazja - - 21 - panna - m - 08.01.1884 - 4 -

  Wojciechowski Maciej - - 25 - kawaler - ch - + - Kukla z d. Michałowska Józefa - - 27 - wdowa - ch - 1903-10-19 - 63 -

  Wojnicki Michał - - 30 - kawaler - m - + - Marciszewska Rozalia - - 18 - panna - ch - 29.01.1892 - 12 -

  Wojnicz Jan - - 32 - kawaler - ch - + - Borysewicz Weronika - - 28 - panna - m - 1905-02-20 - 11 -

  Wojskiewicz Jakub - - 30 - kawaler - m - + - Wołkowicz Antonina - - 23 - panna - m - 06.02.1890 - 13 - 1896 Witold 1899 Zofia Alfons 1900 Jadwiga 1904

  Wojszwiło Piotr - - 30 - kawaler - sz - + - Małachowska Karolina - - 20 - panna - m - 31.07.1883 - 28 -

  Wojtkiewicz Antoni - - 23 - kawaler - m - + - Rudnicka Anastazja - - 19 - panna - ch - 04.11.1879 - 52 -

  Wojtkiewicz Józef - - 47 - wdowiec - ch - + - Krukowska z d. Kowalewska Rozalia - - 36 - wdowa - ch - 1901-11-18 - 66 -

  Wojtkiewicz Józef - - 28 - kawaler - m - + - Subotowicz z d. Dzieniszewska (?) Urszula - - 27 - wdowa - m - 23.02.1886 - 18 -

  Wojtkiewicz Józef - - 34 - kawaler - ch - + - Ilgiewicz Józefa - - 32 - panna - ch - 03.11.1891 - 50 -

  Wojtkiewicz Konstanty - - 24 - kawaler - m - + - Jancewicz Malwina - - 24 - panna - obywatelka Królestwa Polskiego - 20.11.1883 - 48 -

  Wojtkiewicz Ludwik - - 30 - kawaler - ch - + - Wendt (?) Kazimiera - - 22 - panna - ch - 1906-01-15 - 3 -

  Wojtkiewicz Michał - - 28 - kawaler - ch - + - Chamska Teofila - - 18 - panna - ch - 1901-10-14 - 58 -

  Wojtkiewicz Stanisław - - 26 - kawaler - m - + - Siemaszko Julia - - 23 - panna - ch - 19.09.1899 - 38 -

  Wojtkiewicz vel Kiszkowski Ignacy - - 24 - kawaler - ch - + - Wilkiewicz Felicjana - - 26 - panna - ch - 1901-11-29 - 71 -

  Wojtkiewicz Wincenty - - 27 - kawaler - ch - + - Masojć Izabela - - 25 - panna - ? - 17.09.1889 - 35 -

  Wolski Władysław - - 26 - kawaler - ? - + - Oleszkiewicz Emilia - - 19 - panna - m - 16.01.1890 - 4 - 1891 Konstanty

  Wołejko Jan - - 22 - kawaler - ch - + - Łukaszewicz Ewa - - 25 - panna - ch - 1904-02-08 - 8 -

  Wołejszo Ludwik - - 30 - kawaler - m - + - Kwiecińska Anna - - 21 - panna - sz - 26.09.1887 - 48 -

  Wołk Gustaw Michał - - 25 - kawaler - sz - + - Jasiewicz Barbara Julianna - - 24 - panna - sz - 08.02.1882 - 12 -

  Wołkowicz Józef - - 27 - kawaler - m - + - Szylejko Helena - - 37 - panna - ch - 1902-02-25 - 22 -

  Wołkowicz Stanisław - - 28 - kawaler - m - + - Mongird Ewa - - 22 - panna - m - 1906-01-29 - 10 -

  Wołłowicz Kazimierz Michał Ignacy Cyprian - - 58 - kawaler - sz - + - Dowgiałło Elżbieta Melania Emilia - - ? - panna - sz - 1903-06-22 - 31 -

  Wołodkowicz Ignacy - - 28 - kawaler - ch - + - Downarowicz z d. Dubiczanko(?) Ewa - - 33 - wdowa - ch - 24.01.1882 - 3 -

  Wołonsewicz Wincenty - - 46 - wdowiec - m - + - Bieluńska Helena - - 35 - panna - sz - 04.11.1879 - 53 -

  Wołosewicz Wincenty - - 29 - kawaler - ch - + - Chajecka Stanisława - - 19 - panna - ch - 1901-11-18 - 67 -

  Wołyński Marcin - - 25 - kawaler - m - + - Borysewicz Ewa - - 22 - panna - m - 1903-11-09 - 71 -

  Wołyński Marcin - - 27 - kawaler - ch - + - Kwiatkowska Zofia - - 20 - panna - ch - 1906-01-29 - 9 -

  Woronowicz Antoni - - 40 - wdowiec - ch - + - Szostak Jadwiga - - 26 - panna - ch - 27.01.1885 - 7 -

  Wróblewski Józef - - 26 - kawaler - ch - + - Auksztakais (Auksztakalnis?) Anna - - 32 - panna - ch - 1906-11-09 - 91 -

  Wróblewski Stanisław - - 29 - kawaler - sz - + - Pietrulewicz Eufrozyna - - 30 - panna - sz - 21.02.1880 - 9 -

  Wróblewski Szymon - - 35 - kawaler - ch - + - Andziulewicz Józefa - - 21 - panna - ch - 1902-05-12 - 23 -

  Wyskoczko Jan - - 40 - kawaler - urzędnik pocztowy - + - Gontarska Bronisława Antonina - - 30 - panna - sz - 1901-12-01 - 64 -

  Wysocki Adam - - 41 - wdowiec - m - + - Tomaszewska Elżbieta - - 26 - panna - ch - 02.07.1878 - 38 -

  Wyszomirski Antoni - - 22 - kawaler - ch - + - Charłap Anna - - 17 - panna - ch - 1906-07-17 - 56 -

  Zabłocki Józef - - 33 - kawaler - ch - + - Komarowska Anna - - 28 - panna - ch - 1904-04-25 - 14 -

  Zabłocki Ludwik - - 28 - kawaler - sz - + - Wilejko Maria - - 20 - panna - sz - 06.10.1881 - 48 -

  Zabłocki Witold Aleksander Jan - - 24 - kawaler - sz - + - Sławińska Maria - - 20 - panna - sz - 17.06.1879 - 30 -

  Zaborowski Franciszek - - 20 - kawaler - m - + - Basznowa (?) z d. Lachowicz Julianna - - 40 - wdowa - ? - 08.02.1876 - 12 -

  Zacharewicz Antoni - - 33 - kawaler - ch - + - Bagińska Maria - - 23 - panna - ch - 01.06.1899 - 21 -

  Zacharewicz Ignacy Albert - - 23 - kawaler - ch - + - Tuchanowa Maria - - 23 - panna - m - 31.01.1888 - 12 - 1891 Ludwik

  Zacharewicz Józef Jerzy - - 21 - kawaler - m - + - Jankuniec Amelia Petronela - - 19 - panna - m - 15.02.1883 - 9 -

  Zacharzewski Stanisław Jakub - - 30 - kawaler - ch - + - Rodzewicz Ewa - - 32 - wdowa - ch - 25.10.1898 - 48 -

  Zagilewski Władysław Gerwazy - - 22 - kawaler - m - + - Skarżyńska Katarzyna - - 25 - panna - m - 15.05.1888 - 23 -

  Zajączkowski Franciszek - - 24 - kawaler - ch - + - Czekianis Dorota - - 24 - panna - m - 01.02.1887 - 7 -

  Zajączkowski Józef - - 28 - kawaler - ch - + - Rudalewicz Gryzelda - - 21 - panna - ch - 02.03.1880 - 17 -

  Zajączkowski Teodor Piotr - - 33 - kawaler - sz - + - Miller Melania - - 19 - panna - sz - 1902-02-10 - 11 -

  Zakrzewski Florian - - 32 - kawaler - ch - + - Giejdzis Anna - - 22 - panna - ch - 1903-10-23 - 64 -

  Zakrzewski Henryk Jan - - 36 - wdowiec - sz - + - Ławkajtis Maria - - 30 - panna - ? - 28.11.1891 - 61 -

  Zakrzewski Józef - - 27 - kawaler - m - + - Kudzin Józefa - - 22 - panna - m - 26.02.1880 - 12 -

  Zakrzewski Józef - - 25 - kawaler - sz - + - Wirpszo Antonina - - 21 - panna - sz - 07.02.1882 - 11 -

  Zakrzewski Władysław - - 26 - kawaler - m - + - Burbul Aniela - - 26 - panna - ch - 08.06.1880 - 28 -

  Zaleski Felicjan - - 22 - kawaler - m - + - Głatkowska Antonina - - 22 - panna - ch - 05.07.1881 - 30 -

  Zaleski Józef - - 28 - kawaler - ? - + - Kondratowicz Petronela - - 26 - panna - ch - 27.10.1885 - 45 - 1890 Bronisława 1893 Marianna 1895 Ignacy 1897 Helena

  Załęski Konstanty - - 26 - kawaler - sz - + - Błażewicz Izabela - - 24 - panna - ch - 15.10.1898 - 47 -

  Załogo Kajetan - - 42 - kawaler - ch - + - Pawłowska vel Prejmak Anna - - 31 - panna - ch - 1904-09-28 - 47 -

  Załuski Adam - - 33 - kawaler - m - + - Ciecierska Elżbieta - - 21 - panna - poddanka pruska - 30.10.1880 - 46 -

  Zamar Stanisław - - 32 - kawaler - ch - + - Deraszewska Regina - - 24 - panna - ch - 15.10.1878 - 57 -

  Zamaro Józef - - 29 - kawaler - ch - + - Pawiłowska Marianna - - 29 - panna - ch - 1907-09-16 - 73 -

  Zapaśnik Bronisław Romuald - - 26 - kawaler - sz - + - Łukomska Anna Teresa Zofia - - 27 - panna - sz - 1903-09-18 - 50 -

  Zapaśnik Cyprian - - 45 - wdowiec - ? - + - Żuk Anna - - 29 - panna - ? - 24.11.1876 - 71 -

  Zapolski Kazimierz - - 33 - kawaler - ch - + - Borejko Karolina - - 26 - panna - ch - 27.05.1879 - 22 -

  Zapolski-Downar Władysław - - 31 - kawaler - sz - + - Ogińska Anna - - 20 - panna - m - 1905-11-22 - 66 -

  Zarachowicz Adolf - - 23 - kawaler - sz - + - Aleksandrowicz Tekla - - 18 - panna - sz - 23.09.1879 - 43 -

  Zatorski Stefan - - 22 - kawaler - sz - + - Komarowska Klara - - 22 - panna - sz - 24.05.1898 - 21 -

  Zawadzki Feliks - - 33 - kawaler - sz - + - Pac-Pomarnacka Zofia Michalina - - 23 - panna - sz - 1906-06-27 - 48 -

  Zawadzki Nikodem - - 36 - wdowiec - sz - + - Dunowska vel Dejnowska Weronika - - 18 - panna - ch - 1905-09-11 - 44 -

  Zawadzki Stefan - - 50 - wdowiec - sz - + - Łowczanowska Józefa - - 21 - panna - sz - 08.01.1884 - 3 -

  Zawadzki Wincenty - - 40 - kawaler - ? - + - Żarnowska z d. Potocka Marianna - - 37 - wdowa - m - 23.11.1880 - 50 -

  Zawistowski Cyprian - - 22 - kawaler - m - + - Wojtkiewicz Tekla - - 17 - panna - m - 09.09.1884 - 40 -

  Zawysza Adam - - 24 - kawaler - ch - + - Witkowska Weronika - - 23 - panna - ch - 1903-06-24 - 32 -

  Zdrewski Zygmunt Jan - - 35 - kawaler - sz - + - Jauszyc Maria Helena - - 20 - panna - sz - 1902-08-04 - 40 -

  Zdrojkowski Jan Alfons - - 22 - kawaler - sz - + - Zakrzewska Malwina Zofia - - 32 - panna - m - 1905-05-29 - 17 -

  Zeller Franciszek - - 28 - kawaler - m - + - Barkowska Maria - - 26 - panna - ch - 06.10.1891 - 43 -

  Zenko Jan - - 27 - kawaler - ch - + - Gieniusz Julia - - 27 - panna - ch - 1901-08-05 - 43 -

  Zenowicz Władysław - - 34 - kawaler - sz - + - Szwojnicka Maria - - 25 - panna - sz - 24.02.1883 - 10 -

  Zieleniewicz Kazimierz - - 24 - kawaler - ch - + - Miszkinis Paulina - - 21 - panna - ch - 07.02.1899 - 6 -

  Zieliński Wojciech - - 38 - kawaler - m - + - Bogusz Julia - - 27 - panna - sz - 1903-11-09 - 73 -

  Ziemski Franciszek - - 23 - kawaler - m - + - Pakulnicka Józefa - - 24 - panna - ch - 12.01.1886 - 4 - 1890 Jan 1892 Bolesław 1895 Apolonia 1897 Władysław 1898 Stanisław

  Zienkiewicz Seweryn - - 27 - kawaler - m - + - Filipowicz Paulina Konstancja - - 17 - panna - ch - 01.10.1889 - 38 -

  Zienkiewicz Wincenty - - 30 - kawaler - ch - + - Maziec Kaliksta Ewelina - - 36 - panna - ch - 04.03.1891 - 15 -

  Ziniewski Michał - - 32 - kawaler - ? - + - Gutowska Aniela - - 33 - panna - m - 06.02.1877 - 13 -

  Zinkiewicz Antoni - - 28 - kawaler - m - + - Winkler Anna - - 22 - panna - ch - 1901-08-12 - 45 -

  Zinkiewicz Józef - - 40 - wdowiec - m - + - Markiewicz Urszula - - 26 - panna - ch - 14.10.1884 - 46 -

  Zinkowicz Wacław - - 47 - kawaler - ch - + - Bizykowicz Zuzanna - - 27 - panna - ch - 1907-01-30 - 11 -

  Zmitrowicz Tomasz - - 53 - wdowiec - ch - + - Puncewicz vel Pumpuć Izabella - - 42 - panna - ch - 1907-07-01 - 57 -

  Zubrycki Józef Adam - - 24 - kawaler - ch - + - Puczko Józefa Antonina - - 18 - panna - m - 21.10.1889 - 41 -

  Zwonik Wincenty - - 25 - kawaler - ch - + - Łastowska Michalina - - 22 - panna - sz - 10.05.1892 - 32 -

  Żagliński Marcin - - 26 - kawaler - ch - + - Norejko Gertruda - - 24 - panna - ch - 1902-01-27 - 4 -

  Żamejć Adam - - 33 - kawaler - ch - + - Wawerowicz Monika - - 24 - panna - ch - 18.05.1886 - 25 -

  Żarawowicz Grzegorz Wincenty - - 25 - kawaler - sz - + - Sadkiewicz Jadwiga Maria - - 22 - panna - m - 1906-11-23 - 96 -

  Żdanowicz Wincenty - - 31 - kawaler - ch - + - Urbanowicz Aniela - - 18 - panna - ch - 1902-08-11 - 41 -

  Żebertowicz Józef - - 32 - kawaler - ch - + - Chojnowska Henryka - - 26 - panna - ch - 1907-02-25 - 24 -

  Żebrowski Jan - - 38 - kawaler - m - + - Marłowicz Petronela - - 34 - panna - ch - 03.03.1891 - 14 -

  Żebrowski Józef - - 28 - kawaler - sz - + - Start Petronela - - 23 - panna - ch - 1907-01-28 - 7 -

  Żegaryn Maciej - - 37 - kawaler - ch - + - Ziemnicka Antonina - - 27 - panna - ch - 15.01.1884 - 6 -

  Żejmo Izydor - - 27 - kawaler - ? - + - Stefanowicz Filomena - - 23 - panna - m - 08.05.1883 - 14 -

  Żejmonsz Waclaw Michał - - 26 - kawaler - m - + - Łupiejko Stanisława - - 20 - panna - m - 1904-11-18 - 52 -

  Żorawowicz Kazimierz - - 24 - kawaler - sz - + - Bogdanowicz Maria Zofia - - 19 - panna - sz - 04.06.1878 - 30 -

  Żujwoda Wincenty - - 60 - wdowiec - m - + - Wiszniewska z d. Szukiewicz Klara - - 56 - wdowa - sz - 19.09.1888 - 44 -

  Żukowski Adolf - - 28 - kawaler - m - + - Łastowska Weronika - - 17 - panna - sz - 09.09.1884 - 41 -

  Żukowski Józef - - 24 - kawaler - ch - + - Koleśnik Stanisława - - 20 - panna - ch - 1904-05-23 - 22 -

  Żukowski Justyn - - 24 - kawaler - m - + - Siesicka Petronela - - 21 - panna - ch - 1907-09-09 - 70 -

  Żukowski Władysław Seweryn - - 38 - kawaler - sz, inżynier z Petersburga - + - Jałowiecka Jadwiga Aniela Tekla - - 26 - panna - sz - 31.07.1899 - 32 -

  Żuromski Adam - - 24 - kawaler - ch - + - Bołtuć Maria - - 20 - panna - sz - 1901-06-24 - 36 -

  Żwynis Antoni - - 24 - kawaler - ch - + - Leonowicz Wincenta - - 23 - panna - m - 10.10.1882 - 35 -

  Żybert Emilian - - 22 - kawaler - ch - + - Kaczyńska Michalina - - 23 - panna - ch - 1906-01-29 - 12 -

  Żyburski Mieczysław - - 35 - kawaler - m - + - Kozłowska Konstancja - - 32 - panna - m - 23.06.1883 - 24 -

  Życieński Jan - - 23 - kawaler - sz - + - Przybytko Wanda - - 18 - panna - sz - 1902-05-14 - 27 -

  Żygas Antoni - - 26 - kawaler - ch - + - Czinczikas Weronika - - 20 - panna - ch - 1902-09-15 - 45 -

  Żygilewicz Bonifacy - - 45 - wdowiec - ch - + - Jacewicz Adolfina - - 30 - panna - ch - 1903-11-23 - 79 -

  Żylewicz Adam - - 33 - wdowiec - ? - + - Kotwicka Marianna Kazimiera - - 27 - panna - m - 17.05.1881 - 22 -

  Żylewicz Ignacy - - 34 - kawaler - ch - + - Iwanowska Elżbieta - - 20 - panna - ch - 1905-08-23 - 43 -

  Żyliński Stanisław - - 34 - kawaler - ? - + - Falewicz Kamilla - - 22 - panna - sz - 14.07.1876 - 44 -

  Żyłło Michał Władysław - - 25 - kawaler - sz - + - Kawecka Jadwiga - - 18 - panna - sz - 25.10.1886 - 44 -

  Żytkiewicz Franciszek - - 24 - kawaler - ch - + - Bil Anna - - 21 - panna - ch - 1904-05-18 - 21 -

  Żywin Stanisław - - 24 - kawaler - ch - + - Sokołowska Anna - - 22 - panna - ch - 13.09.1887 - 43 -

  - - - - - + - - - - - - zapis powtórzony nr. 12 - 16 -
     15 listopad 2008 r. - 17 maj 2009 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005