<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Da - Dę

  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  pozostałe w kolejnych rozdziałach na dole listy rozdziałów


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997


  Dab - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Daba - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab (od dąb) lub od gwarowego daba ‘wgłębienie w obudowie żaren’.

  Dabaczek - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabak - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabal - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabała - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabałek - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabczyk - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabczyński - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabek - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Daber - od niemieckiej nazwy osobowej Dalbert, ta od germańskiego daga ‘dzień’ + berth ‘sławny, lśniący’.

  Daberko - od niemieckiej nazwy osobowej Dalbert, ta od germańskiego daga ‘dzień’ + berth ‘sławny, lśniący’.

  Dabert - od niemieckiej nazwy osobowej Dalbert, ta od germańskiego daga ‘dzień’ + berth ‘sławny, lśniący’

  Dabi - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabiach - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabiarczyk - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabic - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabić - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabiec - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabiel - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabielowski - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabikiewicz - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabiniak - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabiński - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabioch - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabis - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabisiak - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabiś - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabkiewicz - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabko - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabkowski - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabkus - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabolin - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabor - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabos - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabosz - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabow - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabula - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dabulewicz - od podstawy Dab-, która może pochodzić od niemieckiej nazwy osobowej Dab (ta od Dagobert), niekiedy od formy zgermanizowanej Dab- (od dąb).

  Dac - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Daca - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacej - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacek - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacel - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacenko - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Daceńko - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacewicz - 1545 od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dach - 1426 od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dacha - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachała - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachel - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachela - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachiewicz - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachna - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachnia - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachniak - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachniewicz - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachniewski - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachnij - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachnik - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachniuk - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachno - 1488 od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachnowicz - 1529 od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachnowski - 1448 od nazwy miejscowej Dachnów (KrW).

  Dachnus - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dacholak - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dacholec - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachow - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachowicz - 1687 od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachowski - 1559 od nazwy miejscowej Dachowa (poznańskie, gmina Kórnik).

  Dachór - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachów - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachulec - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dachur - od dach lub od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daciak - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Daciej - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Daciek - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Daciewicz - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacio - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Daciorek - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Daciow - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Daciów - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Daciuk - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Daciukowski - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Daciw - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Dacki - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Dackiewicz - 1541- od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dackiw - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Dacko - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dackow - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dackowicz - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dackowski - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Dacków - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dackus - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Dacnik - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacug - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Dacun - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacuń - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacut - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacy - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Dacyga - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacyk - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacyl - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacyna - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacyszyn - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’.

  Dacz - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczak - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczek - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczenko - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczew - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczewicz - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczewski - 1733 od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczka - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel lub od gwarowego daczka, daćka ‘płótno niebielone’.

  Daczkiewicz - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel lub od gwarowego daczka, daćka ‘płótno niebielone’.

  Daczko - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel lub od gwarowego daczka, daćka ‘płótno niebielone’.

  Daczkowski - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel lub od gwarowego daczka, daćka ‘płótno niebielone’.

  Daczkus - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel lub od gwarowego daczka, daćka ‘płótno niebielone’.

  Daczkuś - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel lub od gwarowego daczka, daćka ‘płótno niebielone’.

  Daczos - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczosa - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczow - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczów - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczuk - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczyk - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczyna - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczyński - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Daczyszyn - od imion na Da-, typu Dalemir, Daniel.

  Dać - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Daćbog - od imienia złożonego Dadzbog, notowanego od XIII wieku.

  Daćbogowięta - 1493 od imienia złożonego Dadzbog, notowanego od XIII wieku.

  Daćka - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Daćkiewicz - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Daćko - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Daćkow - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Daćkowski - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Daćków - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Daćkus - od imion na Da-, typu Daniel, Dawid lub od daca ‘danina, opłata’

  Dad - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dada - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadacki - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadacz - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadaczyński - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadaj - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadak - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’ lub od gwarowego dadak ‘dół po wykopanej ziemi, wypełniony wodą’.

  Dadalski - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadał - 1611 od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadała - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadałło - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadałuj - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadamka - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadan - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadana - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadaniak - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadaniec - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadań - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadański - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadar - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadarzyński - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadas - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadasewicz - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadasiewicz - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadasz - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadaszewski - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadaszow - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadaszyński - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadaś - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadecki - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadej - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadejkin - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadek - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadel - 1698 od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadela - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadełko - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadełła - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadełło - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadeło - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadera - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Daderko - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dades - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadia - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadio - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadkowski - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadla - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadler - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadlez - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadliński - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadło - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadnowicz - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadoch - 1697 od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadok - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadok-Grabski - złożenia brak; Dadok od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’; Grabski 1386 od nazw miejscowych Grab, Grabie (częste).

  Dadoł - 1744 od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadomski - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadon - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadoń - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadoński - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadorz - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dados - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadosiewicz - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadoś - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadot - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadowicz - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadowski - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadul - 1477 od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadulak - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadulewicz - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadun - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Daduń - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Daduński - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadura - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadurewicz - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Daduro - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadusz - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Daduś - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’ lub od gwarowego daduś ‘dziadek’.

  Dadyk - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadykuła - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadyn - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadyński - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadys - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadz - 1455 od imienia złożonego Dadzbog, notowanego od XIII wieku.

  Dadzbach - od imienia złożonego Dadzbog, notowanego od XIII wieku.

  Dadzbog - od imienia złożonego Dadzbog, notowanego od XIII wieku.

  Dadzbogowicz - 1471 od imienia złożonego Dadzbog, notowanego od XIII wieku.

  Dadzbohowicz - 1371 (KrW) od imienia złożonego Dadzbog, notowanego od XIII wieku.

  Dadziak - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadziąg - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadzibóg - od imienia złożonego Dadzbog, notowanego od XIII wieku.

  Dadzibug - od imienia złożonego Dadzbog, notowanego od XIII wieku.

  Dadzik - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadziński - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadzio - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadziuk - od dada w języku dziecinnym ‘dziadek, babaka’ lub od gwarowego dadać ‘paplać, gaworzyć’.

  Dadzko - 1265 od imienia złożonego Dadzbog, notowanego od XIII wieku.

  Dadzkowic - 1425 od imienia złożonego Dadzbog, notowanego od XIII wieku.

  Dadźbog - od imienia złożonego Dadzbog, notowanego od XIII wieku.

  Dadźbóg - 1604 od imienia złożonego Dadzbog, notowanego od XIII wieku.

  Dadżbóg - od imienia złożonego Dadzbog, notowanego od XIII wieku.

  Daga - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagajew - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagga - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagiel - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagielski - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagil - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagilis - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagin - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagis - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Daglis - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagniewski - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagobert - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagon - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagoń - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagoński - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagow - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dagowicz - od podstawy dag-, od prasłowiańskiego dagneti ‘palic się’, od daga ‘sztylet’, od niemieckiej nazwy osobowej Dag.

  Dai - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Daicz - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Daiczmanek - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Daika - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Daikow - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Daikowski - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dainczyk - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dainsczyk - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dainszczyk - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Daj - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Daja - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajacz - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajaczek - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajaczuk - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajak - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajaka - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajakaj - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajakis - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajan - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajankiewicz - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajanowicz - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajanowski - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajas - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajaś - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajbor - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajbóg - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajc - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajch - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajches - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajchowski - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajcier - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajcz - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Dajczak - 1665 od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajczar - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Dajczek - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajczer - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Dajczko - 1613 od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajczman - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Dajczmanek - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Dajczuk - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajczyk - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajda - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajdel - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajdok - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajdziński - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajdź - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajdż - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajecki - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajeczak - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajek - 1734 od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajema - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajes - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajeski - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajewicz - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajewski - 1783 (KrW) od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajk - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajka - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajke - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajko - 1665 od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajkowski - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajnecki - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajneka - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajneko - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajniak - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajniczuk - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajnowicz - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajnowiec - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajnowski - 1661 od nazwy miejscowej Dajnowa (Wileńszczyzna).

  Dajon - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajos - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajosz - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajoś - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajowski - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajuk - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajwa - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajwor - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajworek - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dajwór - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dak - od imion na Da-, typu Dalemir, Dawid.

  Daka - od imion na Da-, typu Dalemir, Dawid lub od gwarowego daka ‘mgła, szron’.

  Dakaczewski - od imion na Da-, typu Dalemir, Dawid lub od gwarowego daka ‘mgła, szron’.

  Dakaluk - od imion na Da-, typu Dalemir, Dawid lub od gwarowego daka ‘mgła, szron’.

  Dakało - od imion na Da-, typu Dalemir, Dawid lub od gwarowego daka ‘mgła, szron’.

  Dakiel - od imion na Da-, typu Dalemir, Dawid lub od gwarowego daka ‘mgła, szron’.

  Dakiewicz - od imion na Da-, typu Dalemir, Dawid.

  Dakiniewicz - 1542 od imion na Da-, typu Dalemir, Dawid.

  Dakos - od imion na Da-, typu Dalemir, Dawid.

  Dakow - od imion na Da-, typu Dalemir, Dawid.

  Dakowicz - od imion na Da-, typu Dalemir, Dawid.

  Dakowski - 1612 od nazwy miejscowej Dakowy (poznańskie, gmina Buk, Opalenica).

  Dakszewicz - od imion na Da-, typu Dalemir, Dawid.

  Dakus - od imion na Da-, typu Dalemir, Dawid.

  Dal - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dala - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalac - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalach - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalachowicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalaciński - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalacki - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalaczyński - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalaga - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalak - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalan - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalanek - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalanowski - 1435 od nazwy miejscowej Dalanowo (ciechanowskie, gmian Płońsk).

  Dalas - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalasiński - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalaszak - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalaszczyk - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalaszyński - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daląg - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalba - od niemieckiej nazwy osobowej Dalbert, ta od germańskiego daga ‘dzień’ + berth ‘sławny, lśniący’.

  Dalbek - od niemieckiej nazwy osobowej Dalbert, ta od germańskiego daga ‘dzień’ + berth ‘sławny, lśniący’.

  Dalberg - od niemieckiej nazwy osobowej Dalbert, ta od germańskiego daga ‘dzień’ + berth ‘sławny, lśniący’.

  Dalbert - 1231 od niemieckiej nazwy osobowej Dalbert, ta od germańskiego daga ‘dzień’ + berth ‘sławny, lśniący’.

  Dalbertowic - 1231 od niemieckiej nazwy osobowej Dalbert, ta od germańskiego daga ‘dzień’ + berth ‘sławny, lśniący’.

  Dalbiak - od niemieckiej nazwy osobowej Dalbert, ta od germańskiego daga ‘dzień’ + berth ‘sławny, lśniący’.

  Dalbik - od niemieckiej nazwy osobowej Dalbert, ta od germańskiego daga ‘dzień’ + berth ‘sławny, lśniący’.

  Dalbon - od niemieckiej nazwy osobowej Dalbert, ta od germańskiego daga ‘dzień’ + berth ‘sławny, lśniący’.

  Dalbor - 1332 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalc - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalczak - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalczewski - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalczyk - 1136 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalczyński - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daldys - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dale - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalebor - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleborowic - 1257 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleborz - 1386 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleborzec - 1266 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalec - 1269 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalech - 1429 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalechna - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalechowic - 1400 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleciński - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalecki - 1664 od nazwy miejscowej Daleka Nowa (KrW).

  Daleczka - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleczko - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’ (lub od gwarowego daleczko ‘duża odległość w czasie lub przestrzeni’).

  Daleczyński - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalej - 1449 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleja - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalejko - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalek - 1449 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’ (lub od gwarowego dalek ‘duża odległość w czasie lub przestrzeni’).

  Daleka - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleki - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’ lub od daleki.

  Daleko - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalekta - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalenica - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalenik - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalenkiewicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalenta - (= ęta) od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalentka - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleń - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleńkiewicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleński - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Deller, Dahler, ta od imienia Dagabnari.

  Daleske - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleski - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalesta - 1280 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalesz - 1280 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleszak - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleszczak - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleszczyk - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleszczyński - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleszkiewicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daleszyński - 1464 od nazwy miejscowej Daleszyn (leszczyńskie, gmina Gostyń).

  Daleśkiewicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daletzki - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalewicz - 1419 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalewski - 1396 od nazw miejscowych Dalewice, Dalewo (kilka wsi).

  Dalędka - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalętka - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalibog - od da li Bog ‘jeżeli Bóg da’.

  Dalibor - 1438 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalibóg - od da li Bog ‘jeżeli Bóg da’.

  Dalibór - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalig - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daliga - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daligo - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daligóra - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalik - 1383 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalikowic - 1384 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalikowski - 1467 od nazwy miejscowej Dalków (sieradzkie, gmina Dalików).

  Daliniewicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalinkiewicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalinowicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalinowski - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daliński - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalis - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalisz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daliszewski - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daliwa - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daliwoda - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daljasz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalka - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’ lub od gwarowego dalka ‘oddalenie, odległośc’.

  Dalki - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’ lub od dalki ‘daleki’.

  Dalkiewicz - 1781 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalko - 1388 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalkowski - od nazwy miejscowej Dalkowo (wieś wcielona do Inowrocławia, bydgoskie).

  Dalle-Mura - złożenia brak; Dalle- prawdopodobnie od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’ lub od dalki ‘daleki’; Mura od mur.

  Dallosta - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalmaczyński - od Dalmata ‘mieszkaniec Dalmacji’.

  Dalmat - od Dalmata ‘mieszkaniec Dalmacji’.

  Dalmata - od Dalmata ‘mieszkaniec Dalmacji’.

  Dalmatow - od Dalmata ‘mieszkaniec Dalmacji’.

  Dalna - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’ lub od dalny ‘oddalony’.

  Dalnik - XV w. od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalny - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’ lub od dalny ‘oddalony’.

  Dalonowski - 1424 od nazwy miejscowej Dalanowo (ciechanowskie, gmian Płońsk).

  Dalos - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalot - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalota - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalowic - 1479 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalowski - od nazw miejscowych Dalewice, Dalewo (kilka wsi).

  Dalski - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalszewski - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daluch - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Daluga - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dalusz - 1349- 60 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dała - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’; od dał, Bog-dał.

  Dałczak - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałczyński - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałecki - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałek - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałęcki - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałęgiewicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałęk - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałgielewicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałgiewicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałgołowicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałka - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałkarz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałkiewicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałkowicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałkowiecki - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałkowski - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałmata - od Dalmata ‘mieszkaniec Dalmacji’.

  Dałmatow - od Dalmata ‘mieszkaniec Dalmacji’.

  Dało - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałomis - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałomiś - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałonis - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałoń - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałost - 1136 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałow - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałowicz - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałowiec - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałowski - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałuj - 1204 od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dałyk - od imion złożonych typu Dalebor, Dalemir (notowane od XIII wieku) lub od dal, od gwarowego dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’.

  Dam - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Dama - 1711 w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damacz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaj - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damak - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damalak - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damalewicz - XVII w. w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damalewski - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damalski - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Daman - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damanga - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damangas - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damaniak - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damaniewicz - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damanin - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damanowski - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damantka - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damań - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damańczuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damański - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damarad - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damaradzki - od nazw miejscowych typu Domaradzice, Domaradz, Domaradzyn.

  Damarath - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damarczyk - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damarecki - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damarek - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damarow - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damart - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damarth - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damarus - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damarz - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damas - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damasat - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damasche - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaschek - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaschk - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaschke - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaschki - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damasek - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damasiak - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damasiej - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damasiewcz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damasik - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaska - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaske - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damasot - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damast - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama lub od gwarowego damast ‘adamaszek’.

  Damasta - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama lub od gwarowego damast ‘adamaszek’.

  Damastej - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama lub od gwarowego damast ‘adamaszek’.

  Damasty - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama lub od gwarowego damast ‘adamaszek’.

  Damasud - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damasz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaszczuk - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaszczyk - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaszczyński - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaszek - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaszewicz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaszewski - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaszius - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaszk - (Pom) w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaszka - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama lub od gwarowego damaszka ‘odmiana śliwki’.

  Damaszke - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama lub od gwarowego damaszka ‘odmiana śliwki’.

  Damaszkiewicz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama lub od gwarowego damaszka ‘odmiana śliwki’.

  Damaszko - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama lub od gwarowego damaszka ‘odmiana śliwki’.

  Damaszuk - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaszun - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaszyk - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaś - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damatowicz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damaz - od imienia Damazy. Imię, w Polsce rzadko używane, pochodzi od greckiego Dámasos, to od damáo ‘ujarzmiam, oswajam’.

  Damazer - od imienia Damazy. Imię, w Polsce rzadko używane, pochodzi od greckiego Dámasos, to od damáo ‘ujarzmiam, oswajam’.

  Damaziak - od imienia Damazy. Imię, w Polsce rzadko używane, pochodzi od greckiego Dámasos, to od damáo ‘ujarzmiam, oswajam’.

  Damazik - od imienia Damazy. Imię, w Polsce rzadko używane, pochodzi od greckiego Dámasos, to od damáo ‘ujarzmiam, oswajam’.

  Damaziuk - od imienia Damazy. Imię, w Polsce rzadko używane, pochodzi od greckiego Dámasos, to od damáo ‘ujarzmiam, oswajam’.

  Damazy - od imienia Damazy. Imię, w Polsce rzadko używane, pochodzi od greckiego Dámasos, to od damáo ‘ujarzmiam, oswajam’.

  Damazych - od imienia Damazy. Imię, w Polsce rzadko używane, pochodzi od greckiego Dámasos, to od damáo ‘ujarzmiam, oswajam’.

  Damazyk - od imienia Damazy. Imię, w Polsce rzadko używane, pochodzi od greckiego Dámasos, to od damáo ‘ujarzmiam, oswajam’.

  Damazyn - od imienia Damazy. Imię, w Polsce rzadko używane, pochodzi od greckiego Dámasos, to od damáo ‘ujarzmiam, oswajam’.

  Damazyniak - od imienia Damazy. Imię, w Polsce rzadko używane, pochodzi od greckiego Dámasos, to od damáo ‘ujarzmiam, oswajam’.

  Damaż - od imienia Damazy. Imię, w Polsce rzadko używane, pochodzi od greckiego Dámasos, to od damáo ‘ujarzmiam, oswajam’.

  Damażak - od imienia Damazy. Imię, w Polsce rzadko używane, pochodzi od greckiego Dámasos, to od damáo ‘ujarzmiam, oswajam’.

  Damażych - od imienia Damazy. Imię, w Polsce rzadko używane, pochodzi od greckiego Dámasos, to od damáo ‘ujarzmiam, oswajam’.

  Damażyn - od imienia Damazy. Imię, w Polsce rzadko używane, pochodzi od greckiego Dámasos, to od damáo ‘ujarzmiam, oswajam’.

  Dambek - od dąb.

  Dambia - od dąb.

  Dambic - od dąb.

  Dambicki - od dąb.

  Dambiec - od dąb.

  Dambietz - od dąb.

  Dambik - od dąb.

  Dambiniec - od dąb.

  Dambiński - od dąb.

  Dambke - od dąb.

  Dambok - od dąb.

  Dambon - od dąb.

  Damboń - od dąb.

  Dambor - od dąb.

  Damborz - od dąb.

  Dambowa - od dąb.

  Dambowy - od dąb.

  Dambrot - od dąb.

  Dambski - od dąb.

  Damczak - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damczuk - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damczur - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damczyk - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damczyński - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damczyszak - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Dame - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damec - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damecki - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damejko - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damek - XII w. w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damel - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damelak - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damelczyk - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damelewicz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Dameluk - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damenika - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damentka - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damentko - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damer - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Dameradzki - od nazw miejscowych typu Domaradzice, Domaradz, Domaradzyn.

  Damerow - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damerowski - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Dames - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Dametka - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Dametko - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damewicz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damęcki - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damęntka - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damętka - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damętko - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damiak - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damialski - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damian - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damiancki - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damianicz - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damianiuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damiano - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damianow - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damianski - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damiańczuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damiańczyk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damiański - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damiasiak - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damiącki - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damiątka - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damiątko - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damic - 1469 w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damich - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damicki - 1441 od nazwy miejscowej Damice (krakowskie, gmina Iwanowice).

  Damico - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damicz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damid - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damidowicz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damiec - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damiecki - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damielak - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damielczak - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damielczuk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damielczyk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damielewicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damielewski - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damielik - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damielski - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damieluk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damiencki - od nazwy miejscowej Damięty (ciechanowskie, gmina Sońsk).

  Damieniak - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damientko - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damieński - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damieszko - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damięcic - 1411 w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damięcki - 1488 od nazwy miejscowej Damięty (ciechanowskie, gmina Sońsk).

  Damiędzki - od nazwy miejscowej Damięty (ciechanowskie, gmina Sońsk).

  Damięta - 1434 w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damiętka - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damiętko - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damijan - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damijaniec - 1468 od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damijański - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damikowski - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damilak - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damilczak - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damilczenko - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damilczuk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damilewicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damiluk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damiłer - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damiłkiewicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damiło - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damiłoś - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damiłowicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damiłowski - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damin - 1737 od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Damina - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Daminiak - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Daminikowski - od nazw miejscowych Dominikowo, Dominikowice (kilka wsi).

  Daminow - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Daminowski - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Damińczak - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Damiński - 1766 od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Damis - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama lub od gwarowego damis ‘rodzaj tkaniny’.

  Damisz - 1400 w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damiszek - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damiszewski - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damitz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damiza - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damjan - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damjanow - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damka - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama lub od gwarowego damka ‘figura w grach, gra w warcaby’.

  Damke - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damkiewicz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damko - 1369 w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damkowski - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damlewicz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damlich - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damlik - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damo - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damon - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damoniak - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damoń - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damos - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damosiewicz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damoszek - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damowicz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damowski - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damracki - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damrad - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damradt - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damraht - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damrał - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damram - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damran - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damrat - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damrath - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damratowski - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damret - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damrich - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damrocki - od nazw miejscowych typu Domaradzice, Domaradz, Domaradzyn.

  Damroła - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damrose - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damrosz - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damrot - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damrota - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damroth - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damrów - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damrych - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damuc - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damuć - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damulewicz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damuła - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damurad - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damurat - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Damus - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damych - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damycz - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Damyjan - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Damyliszyn - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damyluk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damyłec - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damyłków - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Damys - w grupie nazw osobowych pochodzących od imion Damian, Damazy, też Adam; nowsze też od wyrazu dama.

  Dan - 1416 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dana - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danabidowicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danaborski - od nazwy miejscowej Danabórz (pilskie, gmina Wągrowiec).

  Danaburski - od nazwy miejscowej Danabórz (pilskie, gmina Wągrowiec).

  Danach - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danachowski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danaczek - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danaczyk - 1786 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danada - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danadej - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danagała - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danai - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danaiłow - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danaj - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danajko - 1482 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danak - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danakowski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danal - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danalski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danas - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danasczyk - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danasiewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danaszak - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danaszczyk - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danaszczyński - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danaszewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danaś - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danat - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danawa - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danawski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danay - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danaż - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danbek - od dąb.

  Danbiec - od dąb.

  Dancer - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Dancerz - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Dancewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dancig - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Danciger - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Dancigier - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Danck - 1384 od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Dancker - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Danckier - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Danco - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dancyg - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Dancyger - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Dancygier - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Dancyngiel - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Dancyszyn - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Dancz - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Danczak - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danczenko - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan

  Danczew - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danczewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danczewski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danczowski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danczuk - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danczura - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danczyk - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danczyn - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danczyszyn - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danda - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandak - 1430 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandalski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandas - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandek - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandel - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandelski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dander - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandera - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danderski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandok - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandra - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danduła - 1498 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandura - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danduta - 1434 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandy - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandyk - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandylak - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandys - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandysz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandzik - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandziła - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dandziło - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danecki - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danej - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danejka - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danejko - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danek - 1696 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daneka - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daneke - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daneker - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daneko - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danel - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danel - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danelczak - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danelczuk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danelczyk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danelewicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daneliszyn - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daneliuk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danelke - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danelkiewicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danelko - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danelok - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danelski - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danelski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daneluk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daneł - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danełko - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danes - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danesko - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daneszko - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan

  Danewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dang - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Danga - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dange - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dangel - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dangiel - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dangielewicz - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dangieło - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dangier - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dangiert - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dangiewicz - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dangow - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dangul - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dania - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dania ‘opłata, prezent, dar’.

  Daniak - 1655 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dania ‘opłata, prezent, dar’.

  Danic - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danich - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danicki - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danicz - XV w. od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniczak - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniczew - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniczewski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniczuk - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danida - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danidiuk - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danidkowski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danidowicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniec - 1789 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniecki - 1791 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniek1429 - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniel - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniela - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielac - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielak - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielas - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielczak - 1743 od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielczenko - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielczok - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielczuk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielczyk - 1523– od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielec - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielecki - 1596 od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielek - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielenko - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielewicz - 1508 od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielewski - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielian - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danieliczek - 1796 od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielik - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danieliszyn - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielka - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielkiewicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielkis - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielko - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielkowski - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniell - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniellczyk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielli - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniello - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielowicz - 1608 od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielów - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniels - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielsen - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielski - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielsky - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielsson - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielś - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danieluk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danielzik - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danieła - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniełak - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniełczyk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danieło - 1644 od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniełowicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniełowski - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniesz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniew - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniewski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danieyko - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danięcki - 1494 od nazwy miejscowej Damięty (ciechanowskie, gmina Sońsk).

  Daniga - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danik - 1385 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danika - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danikiewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danikowicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danikowski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danil - 1393 (Wlkp) od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilak - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilczak - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilczenko - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilczuk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilczuk-Danilewicz - złozenia brak; Danilczuk od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o); Danilewicz 1685 (KrW) od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilczyk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilec - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilecki - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilejko - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilenko - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilewicz - 1685 (KrW) od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilewski - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilęc - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilik - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilin - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniliszyn - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniliuk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilkiewicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilkowicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilów - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danilski - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniludis - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniludy - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniluk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danił - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniła - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniław - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniłkiewicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniłko - 1408 od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniłkowicz - 1479 od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniłków - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniłło - 1724 (Żmudź) od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniłłowicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniło - 1394 od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniłosio - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniłoś - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniłow - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniłowicz - 1435 od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniłowski - 1456 od nazw miejscowych Daniłów, Daniłowo, Daniłowice (kilka wsi na Kresach Wschodnich)/

  Daniłów - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniłuk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniłyszyn - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danin - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danio - 1464 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danioł - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniołek - 1526 od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Daniów - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danis - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danisch - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danisewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danisiewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danisiuk - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danisowicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danisz - 1265 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniszczak - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniszczyk - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniszenko - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniszewicz - 1723 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniszewski - 1398 od nazw miejscowych Daniszewo (ostrołęckie, gmina Rzekuń), Daniszewice (piotrkowskie, gmina Gorzkowice).

  Daniszkiewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniszko - 1462 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniszkowicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniszok - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniszowski - 1782 od nazw miejscowych Daniszewo (ostrołęckie, gmina Rzekuń), Daniszewice (piotrkowskie, gmina Gorzkowice).

  Daniś - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniściewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danitowicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danitz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniuk - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniun - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danius - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniuszenko - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniuszewski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Daniuszkowicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dank - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danka - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danke - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danker - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dankert - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dankiewicz - 1786 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danko - 1388 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dankorz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dankoski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dankow - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dankowiak - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dankowiakowski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dankowicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dankowski - od nazw miejscowych Danków, Dańków (kilka wsi).

  Danków - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danksz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danksza - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dankszewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dankszuk - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dankszys - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dankwa - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danlowski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dann - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danna - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dannat - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danne - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dannek - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dannych - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danoch - 1742 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danocha - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danocik - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danok - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danolkiewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danon - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danorski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danowicz - 1516 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danowski - 1452 od nazwy miejscowej Danowo (łomżyńskie, gmina Kolno).

  Danów - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Dantyszek - XVI w. od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk ( ze zlatynizowanej postaci Dantiscus).

  Danuch - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danuda - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danuel - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danufnik - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danul - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danula - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danulewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danulkiewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan

  Danull - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danur - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danus - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danusewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danusiewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danusik - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danusz - 1698 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danuszewski - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danuś - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danych - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danylak - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danylczak - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danylczenko - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danylczuk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danylec - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyleszyn - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danylewycz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danylik - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyliszyn - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyliw - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danylluk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danylów - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiegodaniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyluk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyła - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyłec - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyłeć - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyłko - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyłkow - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyłków - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyło - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyłow - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyłowicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyłów - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyłuk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danyłyszyn - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Danys - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danysz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danyszczuk - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danyś - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan.

  Danzer - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Danziger - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Danzigier - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Dań - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańca - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańcewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańcza - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańczak - 1647 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańczek - 1723 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańczewicz - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańczuk - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańczur - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańczura - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańczyk - 1640 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańczyn - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańczyszyn - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańda - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańduła - 1498 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańka - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańkiewicz - 1774 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańko - 1444 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańkow - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańkowicz - 1404 od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańków - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańszczak - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dańszczyk - od podstawy dan-, por. dany, dań, od imion Daniel, Bogdan lub od gwarowego dań ‘opłata, dar’.

  Dar - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Dara - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daraban - od imienia Barabasz, Barabas, notowanego w Polsce od XIII wieku; imię pochodzi od aramejskiego Bar_abba ‘syn ojca’.

  Darabarz - od imienia Barabasz, Barabas, notowanego w Polsce od XIII wieku; imię pochodzi od aramejskiego Bar_abba ‘syn ojca’.

  Darabas - od imienia Barabasz, Barabas, notowanego w Polsce od XIII wieku; imię pochodzi od aramejskiego Bar_abba ‘syn ojca’.

  Darabast - od imienia Barabasz, Barabas, notowanego w Polsce od XIII wieku; imię pochodzi od aramejskiego Bar_abba ‘syn ojca’.

  Darabasz - od imienia Barabasz, Barabas, notowanego w Polsce od XIII wieku; imię pochodzi od aramejskiego Bar_abba ‘syn ojca’.

  Darabok - od imienia Barabasz, Barabas, notowanego w Polsce od XIII wieku; imię pochodzi od aramejskiego Bar_abba ‘syn ojca’.

  Darach - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daracz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darafaj - od imion Dorot lub Dorota, te od greckiego Dorótheos, to od doron ‘dar’ + theós ‘Bóg’, w Kościele prawosławnym przejęte jako Dorofiej.

  Darafian - od imion Dorot lub Dorota, te od greckiego Dorótheos, to od doron ‘dar’ + theós ‘Bóg’, w Kościele prawosławnym przejęte jako Dorofiej.

  Darafiej - od imion Dorot lub Dorota, te od greckiego Dorótheos, to od doron ‘dar’ + theós ‘Bóg’, w Kościele prawosławnym przejęte jako Dorofiej.

  Darafiejew - od imion Dorot lub Dorota, te od greckiego Dorótheos, to od doron ‘dar’ + theós ‘Bóg’, w Kościele prawosławnym przejęte jako Dorofiej.

  Darak - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darakiewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daral - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darał - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darała - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daran - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daraniewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darankiewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daras - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darasewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darasiak - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darasiewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darasz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daraszewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daraszewski - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daraszka - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daraszkiewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daraś - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darawski - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darcz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darczak - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darczewski - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darczuk - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darczyk - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darczyński - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Dard - od darda, dard ‘dawna broń sieczna’, od gwarowego darda ‘darń’.

  Darda - 1786 od darda, dard ‘dawna broń sieczna’, od gwarowego darda ‘darń’.

  Dardacki - od darda, dard ‘dawna broń sieczna’, od gwarowego darda ‘darń’.

  Dardała - od darda, dard ‘dawna broń sieczna’, od gwarowego darda ‘darń’.

  Dardas - od darda, dard ‘dawna broń sieczna’, od gwarowego darda ‘darń’.

  Dardyla - od darda, dard ‘dawna broń sieczna’, od gwarowego darda ‘darń’.

  Dardzikowski - od darda, dard ‘dawna broń sieczna’, od gwarowego darda ‘darń’.

  Dardziński - od darda, dard ‘dawna broń sieczna’, od gwarowego darda ‘darń’.

  Dardziuk - od darda, dard ‘dawna broń sieczna’, od gwarowego darda ‘darń’.

  Dardzyński - od darda, dard ‘dawna broń sieczna’, od gwarowego darda ‘darń’.

  Darek - 1391 od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz lub od staropolskiego darek ‘prezent, upominek’.

  Daremiak - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Daremniak - od darmy ‘daremny’, darmo; od daremny.

  Daren - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Dareń - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Dareński - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Dares - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Dareszewski - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darewski - od nazwy miejscowej Darew (Wileńszczyzna).

  Darga - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargac - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargacz - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargaczewski - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargaj - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargas - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargasz - 1304 (Pom) od drogi, też od imion złożonych typu Drogomir, Drogosław.

  Dargasz - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Darge - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargel - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargelon - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargewicz - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargiel - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargielewicz - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargiewicz - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargis - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargocz - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargol - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargoń - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargusch - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Dargusz - 1326 (Pom) od drogi, też od imion złożonych typu Drogomir, Drogosław.

  Dargys - na Pomorzu od darga ‘droga’, od imion typu Dargorad, też od darga ‘wędka’.

  Daria - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Dariak - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darian - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darianicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darianycz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Dariczuk - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daris - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Dariusz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darjasz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darka - XV w. od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darke - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darkiewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darko - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darkowicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darkowski - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darkus - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darla - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darlak - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darlas - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darlecki - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darlej - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darlewicz - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darlewski - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darlicki - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darlik - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darliński - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darła - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darłach - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darłak - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darło - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darłoch - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darłok - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darłowicz - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darłowski - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Darma - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmach - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmaczek - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darman - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmanek - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmaros - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmas - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmasik - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmaszczak - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmaszczyk - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmaszek - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmat - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmath - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmejko - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmel - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmetko - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmiec - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmiński - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmobit - 1561 od darmy ‘daremny’, darmo; od staropolskiego darmobit ‘nieokrzesaniec, którego darmo bić’.

  Darmoch - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmochod - 1551 od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmochód - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmochraj - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmochwal - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmochwalik - 1748 od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmochwał - 1748 od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmochwała - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmochwat - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmochwoł - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmofal - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmofalski - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmofał - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmogłod - 1591 od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmograj - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmohraj - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmoid - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmoliński - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmon - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmonos - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmonuk - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmoń - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmopał - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmopuk - od darmy ‘daremny’, darmo.]

  Darmopych - 1405 od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmoras - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmoros - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmorost - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmoroz - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmorós - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmors - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmoruz - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmorys - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmos - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmoski - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmosz - 1405 od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmoszuk - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmotrunek - 1454 od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmotrunk - 1433 od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmotrynk - 1432 od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmowicz - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmowit - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmowski - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmowykł - 1453 od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmpfał - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darmuń - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darn - 1476 od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darna - 1265 od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnach - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnal - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnaś - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnawski - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnecki - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnia - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darniak - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnicki - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnicz - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnielewicz - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnielewski - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darniewski - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnikiewicz - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnikowski - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnilewicz - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darniok - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darniszewski - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnobid - od darmy ‘daremny’, darmo; od staropolskiego darmobit ‘nieokrzesaniec, którego darmo bić’.

  Darnobit - od darmy ‘daremny’, darmo; od staropolskiego darmobit ‘nieokrzesaniec, którego darmo bić’.

  Darnobyt - od darmy ‘daremny’, darmo; od staropolskiego darmobit ‘nieokrzesaniec, którego darmo bić’.

  Darnonos - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Darnos - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnosz - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Darnowski - 1397 od nazwy miejscowej Darowice (przemyskie, gmina Fredropol).

  Daro - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz, od gwarowego daro ‘prezent, upominek’.

  Daroch - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz, od gwarowego daro ‘prezent, upominek’.

  Darocha - 1743 od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz, od gwarowego daro ‘prezent, upominek’.

  Darochwiej - od imion Dorot lub Dorota, te od greckiego Dorótheos, to od doron ‘dar’ + theós ‘Bóg’, w Kościele prawosławnym przejęte jako Dorofiej.

  Darociak - od imion Dorot lub Dorota, te od greckiego Dorótheos, to od doron ‘dar’ + theós ‘Bóg’, w Kościele prawosławnym przejęte jako Dorofiej.

  Darocki - od imion Dorot lub Dorota, te od greckiego Dorótheos, to od doron ‘dar’ + theós ‘Bóg’, w Kościele prawosławnym przejęte jako Dorofiej.

  Darofiej - 1466 od imion Dorot lub Dorota, te od greckiego Dorótheos, to od doron ‘dar’ + theós ‘Bóg’, w Kościele prawosławnym przejęte jako Dorofiej.

  Darok - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darol - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darolewski - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daron - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darona - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daronia - 1399 od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daroń - 1429 od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daros - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darosiewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darosiński - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daross - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darost - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darosz - 1499 od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daroszek - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daroszewski - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daroszkiewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daroszuk - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daroszyna - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daroś - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darow - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darowana - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darowany - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darowicki - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darowicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darowiecki - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darowna - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darowny - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz; od darowany.

  Darowski - 1469 od nazwy miejscowej Darowice (przemyskie, gmina Fredropol).

  Daról - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darski - 1800 od dziarski, ze staropolskiego darski ‘żywotny, silny’.

  Darski - 1800 od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darski - 1800 od dziarski, ze staropolskiego darski ‘żywotny, silny’.

  Darsnik - od dziarski, ze staropolskiego darski ‘żywotny, silny’.

  Darszcz - od dziarski, ze staropolskiego darski ‘żywotny, silny’.

  Darszewski - od dziarski, ze staropolskiego darski ‘żywotny, silny’.

  Darszkiewicz - od dziarski, ze staropolskiego darski ‘żywotny, silny’.

  Darsznik - od dziarski, ze staropolskiego darski ‘żywotny, silny’.

  Darszyk - od dziarski, ze staropolskiego darski ‘żywotny, silny’.

  Darszyński - od dziarski, ze staropolskiego darski ‘żywotny, silny’.

  Dartak - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Dartczak - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Dartkowicz - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Dartosiak - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Dartosik - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Dartowski - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Dartus - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Daruch - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daruk - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darul - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darulewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darulewski - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darulski - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darus - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darusiewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darusz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz (zapewne od imienia Dariusz).

  Daruszewski - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Daryna - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darynek - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darys - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darysz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzak - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzecha - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzecki - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzenowski - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzewski - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzkiewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darznik - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz; od prasłowiańskiego ‘ofiarodawca’.

  Darzonka - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzowski - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzycki - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzydło - 1787 od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzyk - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzyluk - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzyło - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzynkiewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darzyński - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Darżnik - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz; od prasłowiańskiego ‘ofiarodawca’.

  Darżynikewicz - od podstawy dar-, por. dar, darzyć, imiona Bożydar, Dariusz.

  Dasewicz - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasiak - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasiczyk - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasiewicz - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasik - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasilewicz - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasiniewicz - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasiński - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasiok - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasios - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasis - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasiu - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasiuk - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasiukiewicz - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daske - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daskiewicz - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasko - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daskowicz - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daskowski - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dassui - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dassuj - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasuj - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dasz - 1204 od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszak - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszczak - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszczakowski - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszczenko - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszczeński - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszczuk - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszczyk - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszczykowski - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszczyński - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszczyszak - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszczyszczak - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszek - 1204 od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszel - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszenda - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszeński - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszewicz - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszewski - 1390 od nazwy miejscowej Daszewice (poznańskie, gmina Mosina), Daszów (leszczyńskie, gmina Jemielno).

  Daszka - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszke - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszkiel - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszkielewicz - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszkiewicz - 1405 od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszkiewicz-Bortnowski - złożenia brak; Daszkiewicz 1405 od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid; Bortnowski brak.

  Daszkilewicz - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszkin - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszkinel - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszko - 1400 od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszkow - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszkowicz - 1515 od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszkowski - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszkus - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszla - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszna - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszowicz - 1467 od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszowski - 1487 od nazwy miejscowej Daszewice (poznańskie, gmina Mosina), Daszów (leszczyńskie, gmina Jemielno).

  Daszuk - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszuta - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszycki - 1500 od nazwy miejscowej Gdaszyce (KrW).

  Daszyk - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszykowski - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszyniewicz - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daszyński - od nazwy miejscowej Daszyna (płockie, gmina Daszyna).

  Daś - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daścikowski - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daśkiewicz - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Daśko - od imion na Da-, typu Dalebor, Daniel, Dawid.

  Dat - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Data - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datański - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datczuk - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datek - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Daterok - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datka - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datkiewicz - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datko - 1748 od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datkowski - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datkun - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datoła - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datomis - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Daton - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datoń - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Dator - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datosz - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datt - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datta - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Dattko - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datuń - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Daty - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Datyński - od datek ( od prasłowiańskiego dati), od data ( od łacińskiego data).

  Daukrzewicz - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Daukrzys - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Dauksiewicz - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Daukst - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Dauksto - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Dauksz - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Dauksza - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Daukszenicz - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Daukszewicz - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Daukszo - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Daukszt - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Daukszta - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Daukszto - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Daukszyc - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Daukszys - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Daus - od niemieckich nazw osobowych Daus, Dausch, te od apelatywu Daus, Dausch ‘maciora’.

  Dauszewicz - od niemieckich nazw osobowych Daus, Dausch, te od apelatywu Daus, Dausch ‘maciora’.

  Dauszkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Daus, Dausch, te od apelatywu Daus, Dausch ‘maciora’.

  David - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Davidsen - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Davidson - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Davidsson - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawacki - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawad - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawadzki - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawal - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawała - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawans - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawcewicz - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawczak - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawczuk - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawczyk - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawczyński - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawda - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawdanowicz - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawdczyk - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawdo - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawdow - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawdziak - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawdziało - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawdziuk - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawedowski - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawejko - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawejnis - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawelczyk - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawelski - od dawać lub od imienia Dawid.

  Daweł - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawgiałło - od litewskiej nazwy osobowej Dawgieło, ta od Daugela, z Dáu(g)ela, od daugis ‘wiele, dużo’ i gélti ‘bardzo cierpieć’.

  Dawgiało - od litewskiej nazwy osobowej Dawgieło, ta od Daugela, z Dáu(g)ela, od daugis ‘wiele, dużo’ i gélti ‘bardzo cierpieć’.

  Dawgiel - od litewskiej nazwy osobowej Dawgieło, ta od Daugela, z Dáu(g)ela, od daugis ‘wiele, dużo’ i gélti ‘bardzo cierpieć’.

  Dawgielewicz - od litewskiej nazwy osobowej Dawgieło, ta od Daugela, z Dáu(g)ela, od daugis ‘wiele, dużo’ i gélti ‘bardzo cierpieć’.

  Dawgielowicz - od litewskiej nazwy osobowej Dawgieło, ta od Daugela, z Dáu(g)ela, od daugis ‘wiele, dużo’ i gélti ‘bardzo cierpieć’.

  Dawgiełło - od litewskiej nazwy osobowej Dawgieło, ta od Daugela, z Dáu(g)ela, od daugis ‘wiele, dużo’ i gélti ‘bardzo cierpieć’.

  Dawgieło - od litewskiej nazwy osobowej Dawgieło, ta od Daugela, z Dáu(g)ela, od daugis ‘wiele, dużo’ i gélti ‘bardzo cierpieć’.

  Dawgiełowicz - od litewskiej nazwy osobowej Dawgieło, ta od Daugela, z Dáu(g)ela, od daugis ‘wiele, dużo’ i gélti ‘bardzo cierpieć’.

  Dawgier - od litewskiej nazwy osobowej Dawgiert, z Daugirdas, od daugis ‘wiele, dużo’ i grdeti ‘słyszeć’.

  Dawgierd - od litewskiej nazwy osobowej Dawgiert, z Daugirdas, od daugis ‘wiele, dużo’ i grdeti ‘słyszeć’.

  Dawgiert - od litewskiej nazwy osobowej Dawgiert, z Daugirdas, od daugis ‘wiele, dużo’ i grdeti ‘słyszeć’.

  Dawgilewicz - od litewskiej nazwy osobowej Dawgieło, ta od Daugela, z Dáu(g)ela, od daugis ‘wiele, dużo’ i gélti ‘bardzo cierpieć’.

  Dawgird - od litewskiej nazwy osobowej Dawgiert, z Daugirdas, od daugis ‘wiele, dużo’ i grdeti ‘słyszeć’.

  Dawgirt - od litewskiej nazwy osobowej Dawgiert, z Daugirdas, od daugis ‘wiele, dużo’ i grdeti ‘słyszeć’.

  Dawgitowicz - od litewskiej nazwy osobowej Dawgiert, z Daugirdas, od daugis ‘wiele, dużo’ i grdeti ‘słyszeć’.

  Dawiak - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawiała - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawic - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawichniuk - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawicienko - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawicki - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawicz - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawiczak - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawiczewski - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawiczyk - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawid - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawida - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidait - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidajtis - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidajtys - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidczak - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidczenko - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidczewski - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidczuk - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidczyk - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidczyński - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidejt - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidek - 1352 od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidenis - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidenko - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawideńko - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidiak - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidian - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidiuk - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidiwicz - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidjak - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidjan - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidkiewicz - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidko - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidkowski - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidło - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidok - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidonis - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidow - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidowicz - 1425 od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidowski - 1412 od nazwy miejscowej Dawidów (KrW).

  Dawidów - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidsen - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidson - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidsson - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawiduk - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidurewicz - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidziak - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidzik - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidziński - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidziok - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidzionek - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidzióg - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidziók - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidziuk - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidzki - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidzon - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidzuk - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawidzyński - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawiec - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawiek - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawieka - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawiel - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawielek - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawielewicz - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawielowicz - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawielowski - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawięda - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawik - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawike - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawikowski - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawis - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawisz - od dawać lub od imienia Dawid.

  Dawksza - od litewskiej nazwy osobowej Daukša, ta od imion dwuczłonowych na Daug-.

  Dawna - od dawny ‘były, stary’.

  Dawnan - od dawny ‘były, stary’.

  Dawnar - od dawny ‘były, stary’.

  Dawnarowicz - od dawny ‘były, stary’.

  Dawner - od dawny ‘były, stary’.

  Dawnicki - od dawny ‘były, stary’.

  Dawnik - od dawny ‘były, stary’.

  Dawnis - od dawny ‘były, stary’.

  Dawniś - od dawny ‘były, stary’.

  Dawnor - od dawny ‘były, stary’.

  Dawnorowicz - od dawny ‘były, stary’.

  Dawnowicz - 1478 od dawny ‘były, stary’.

  Dawny - od dawny ‘były, stary’.

  Dawrowski - 1684 od nazwy miejscowej Dawrów (Wileńszczyzna).

  Dawsa - od niemieckich nazw osobowych Daus, Dausch, te od apelatywu Daus, Dausch ‘maciora’.

  Dawsiewicz - od niemieckich nazw osobowych Daus, Dausch, te od apelatywu Daus, Dausch ‘maciora’.

  Dawsina - od niemieckich nazw osobowych Daus, Dausch, te od apelatywu Daus, Dausch ‘maciora’.

  Dawsiukiewicz - od niemieckich nazw osobowych Daus, Dausch, te od apelatywu Daus, Dausch ‘maciora’.

  Dawyd - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawyda - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawydenko - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawydiuk - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawydko - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawydow - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawydowycz - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawydzik - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dawydziuk - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Day - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Daya - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dayan - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać

  Dayczak - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dayka - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dąb - 1366 od dąb.

  Dąba - od dąb.

  Dąbal - 1556 od dąb.

  Dąbala - 1556 od dąb.

  Dąbalewski - od dąb.

  Dąbalski - od dąb.

  Dąbała - 1396 od dąb.

  Dąbarski - od dąb.

  Dąbczak - od dąb; od dąbczak ‘młody dąb’.

  Dąbczewski - od dąb.

  Dąbczuk - od dąb.

  Dąbczyk - od dąb.

  Dąbczyński - od dąb.

  Dąbecki - od dąb.

  Dąbek - 1206 od dąb; od dąbek.

  Dąbel - od dąb.

  Dąbela - od dąb.

  Dąbelski - od dąb.

  Dąber - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbera - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbiak - od dąb.

  Dąbialski - od dąb.

  Dąbich - od dąb.

  Dąbiczak - od dąb.

  Dąbiec - od dąb.

  Dąbieński - 1592 od nazw miejscowych typu Dębno, Dębina, Dębiany.

  Dąbik - 1427 od dąb.

  Dąbiński - od nazw miejscowych typu Dębno, Dębina, Dębiany.

  Dąbisz - od dąb.

  Dąbk - (Pom) od dąb.

  Dąbka - od dąb.

  Dąbkiewicz - od dąb.

  Dąbko - od dąb.

  Dąbkos - od dąb.

  Dąbkowicz - 1393 od dąb.

  Dąbkowski - 1432 od nazw miejscowych Dąbków, Dabkowice, Dąbki (kilka wsi).

  Dąbków - od dąb.

  Dąblewski - od dąb.

  Dąblowski - od dąb.

  Dąbłowski - od dąb.

  Dąbniak - od dąb.

  Dąbnicki - od dąb.

  Dąbnik - od dąb.

  Dąborowicz - od dąbrowa ‘las dębowy’.

  Dąbosz - 1529 od dąb.

  Dąboszek - od dąb.

  Dąbowicz - od dąb.

  Dąbowski - od nazwy miejscowej Dębowa (częste).

  Dąbraś - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbrat - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbrkowski - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbro - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbroch - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbroczek - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbroń - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbros - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbrosiak - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbroski - od nazwy miejscowej Dąbrowa lub Dąbrówka.

  Dąbrosna - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbrosz - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbrosza - 1204 od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbroszek - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbroś - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbrot - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbroty - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbrow - od dąbrowa 'las dębowy'.

  Dąbrow - od nazw miejscowych Dąb, Dąbie, Dęby (częste).

  Dąbrowa - 1382 od dąbrowa 'las dębowy'.

  Dąbrowa - 1392 od dąbrowa ‘las dębowy’.

  Dąbrowa-Januszewski - złożenia brak; Dąbrowa 1382 od dąbrowa 'las dębowy'; Januszewski 1394 od nazw miejscowych Januszewo, Januszowice (kilka wsi).

  Dąbrowa-Karasiński - złożenia brak; Dąbrowa 1382 od dąbrowa 'las dębowy'; Karasiński od karaś ‘ryba z rodziny karpiowatych’.

  Dąbrowa-Kostka - złożenia brak; Dąbrowa 1382 od dąbrowa 'las dębowy'; Kostka 1381 od kostka.

  Dąbrowiak - od dąbrowa ‘las dębowy’.

  Dąbrowiak - od dąbrowa 'las dębowy'.

  Dąbrowianin - 1601 od nazwy miejscowej Dąbrowa lub Dąbrówka.

  Dąbrowica - od dąbrowa ‘las dębowy’.

  Dąbrowica - od nazwy miejscowej Dąbrowica (kilka wsi).

  Dąbrowicki - 1388 od nazwy miejscowej Dąbrowica (kilka wsi).

  Dąbrowicki - od dąbrowa ‘las dębowy’.

  Dąbrowicz - od dąbrowa ‘las dębowy’.

  Dąbrowiecki - od nazwy miejscowej Dąbrowiec (kilka wsi).

  Dąbrowiecki - od nazwy miejscowej Dąbrowiec (kilka wsi).

  Dąbrowieński - 1491 od nazwy miejscowej Dąbrowno (częstochowskie, gmina Niegowa).

  Dąbrowka - od dąbrowa ‘las dębowy’.

  Dąbrowko - od dąbrowa ‘las dębowy’.

  Dąbrowna - od dąbrowa ‘las dębowy’.

  Dąbrowny - od dąbrowa ‘las dębowy’.

  Dąbrowo - od dąbrowa ‘las dębowy’

  Dąbrowo - od dąbrowa ‘las dębowy’.

  Dąbrowolski - od dąbrowa ‘las dębowy’.

  Dąbrowski - 1386 od nazwy miejscowej Dąbrowa lub Dąbrówka.

  Dąbrowszczak - 1763 od nazwy miejscowej Dąbrowa lub Dąbrówka.

  Dąbrówczak - 1670 od nazwy miejscowej Dąbrowa lub Dąbrówka.

  Dąbrówczyk - 1566 od nazwy miejscowej Dąbrowa lub Dąbrówka.

  Dąbrówka - 1392 od dąbrowa ‘las dębowy’, od dąbrówka ‘mała dąbrowa’.

  Dąbrówko - od dąbrowa ‘las dębowy’

  Dąbrówna - od dąbrowa ‘las dębowy’

  Dąbrówny - od dąbrowa ‘las dębowy’

  Dąbrus - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbruś - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbrych - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbrycz - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbrzak - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbrzalski - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbrzał - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbrzałowski - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dąbski - 1358 od nazw miejscowych Dąb, Dąbie, Dęby (częste).

  Dąbski - od nazw miejscowych Dąb, Dąbie, Dęby (częste).

  Dąda - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądaj - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądajewski - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądalski - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądarski - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądek - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądel - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądela - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądelewski - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądelski - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądełło - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dąder - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Dądera - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Dąderewicz - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Dąderowicz - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Dąderski - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Dądol - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądolski - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądołowski - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądrowski - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądziak - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądzik - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądził - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dądziło - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dąga - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dągiel - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dągielewski - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dągielski - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dągierska - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dągowski - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dąmbek - od dąb.

  Dąmbrowski - od nazwy miejscowej Dąbrowa lub Dąbrówka.

  Dąmbrówka - od dąbrowa ‘las dębowy’

  Dąmbrówny - od dąbrowa ‘las dębowy’

  Dąmbski - od nazw miejscowych Dąb, Dąbie, Dęby (częste).

  Dąndalski - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dąndera - od dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Dąndera - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Dąpka - od dąb.

  Dąsal - od dąsać się, od gwarowego dąs ‘dym’.

  Dąsel - od dąsać się, od gwarowego dąs ‘dym’.

  Dąsiel - od dąsać się, od gwarowego dąs ‘dym’.

  Dąsiewski - od dąsać się, od gwarowego dąs ‘dym’.

  Dbaj - od dbać ‘troszczyć się’.

  Dbajtek - od dbać ‘troszczyć się’.

  Dbal - od dbać ‘troszczyć się’.

  Dbała - od dbać ‘troszczyć się’.

  Dbara - od dbać ‘troszczyć się’.

  Deba - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debacki - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debacz - 1564 od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debaczewski - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debajło - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debak - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debakowski - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debała - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debański - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debczak - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debczuk - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debecki - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debek - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debel - 1217 od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debelski - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debełło - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debeło - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debenko - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debeńko - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Deber - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Debera - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Debernik - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Deberny - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Debernyś - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Deberski - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Debert - od niemieckich nazw osobowych Debert, Dewerth, Dibbert, te od germańskiego Theudoberth, Theudoward, od Theud ‘lud’ + berth ‘sławny i wert ‘ten, co ochrania’.

  Debes - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debesz - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debiak - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debich - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debicki - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debiec - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debiek - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debies - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debiesz - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debieś - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debik - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debiński - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Debisz - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Debiszewski - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Debkiewicz - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Deboli - od nazwiska Henryka de Beaulieu (1662).

  Debolski - od nazwiska Henryka de Beaulieu (1662).

  Deborski - od dąb.

  Debosz - od dąb.

  Debowa - od dąb.

  Debowczyk - od dąb.

  Debowiak - od dąb.

  Debowicz - od dąb.

  Debowiecki - od dąb.

  Debowski - od dąb.

  Debra - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Debrej - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Debreńko - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Debros - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Debrow - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Debry - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Debrzak - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Debrzański - od nazwy miejscowej Debrzno (kilka wsi).

  Debrzeński - 1498 od nazwy miejscowej Debrzno (kilka wsi).

  Debrzyniuk - od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Debrzyński - od nazwy miejscowej Debrzno (kilka wsi).

  Debski - od nazw miejscowych Dąb, Dąbie, Dęby (częste).

  Debuli - 1761 od nazwiska Henryka de Beaulieu (1662).

  Debus - od dybać, dawniej też debać ‘czatować, skradać się’.

  Dec - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus lub od Denis na KrW.

  Deca - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Decak - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Deceszyn - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Decewicz - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Dech - od dech.

  Decha - od dech.

  Dechla - 1525 od dech.

  Dechowicz - od dech.

  Dechów - od dech.

  Dechtar - od niemieckiej nazwy osobowej Dichter, ta od apelatywu Dichter ‘poeta’, lub od średnio-wysoko-niemieckiego diehter, tichter ‘wnuk’.

  Dechter - od niemieckiej nazwy osobowej Dichter, ta od apelatywu Dichter ‘poeta’, lub od średnio-wysoko-niemieckiego diehter, tichter ‘wnuk’.

  Dechterenko - od niemieckiej nazwy osobowej Dichter, ta od apelatywu Dichter ‘poeta’, lub od średnio-wysoko-niemieckiego diehter, tichter ‘wnuk’.

  Dechterewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Dichter, ta od apelatywu Dichter ‘poeta’, lub od średnio-wysoko-niemieckiego diehter, tichter ‘wnuk’.

  Dechtiar - od niemieckiej nazwy osobowej Dichter, ta od apelatywu Dichter ‘poeta’, lub od średnio-wysoko-niemieckiego diehter, tichter ‘wnuk’.

  Dechtierewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Dichter, ta od apelatywu Dichter ‘poeta’, lub od średnio-wysoko-niemieckiego diehter, tichter ‘wnuk’.

  Deciak - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Deciek - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Deciuk - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Decius - 1570 forma zlatynizowana od niemieckiej nazwy osobowej Dietsch, Deutsch, z adideacją do łacińskiego decius ‘kostka do gry’.

  Deciusz - XVI w. forma zlatynizowana od niemieckiej nazwy osobowej Dietsch, Deutsch, z adideacją do łacińskiego decius ‘kostka do gry’.

  Decker - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’.

  Deckert - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’.

  Deckier - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’.

  Deckiert - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’.

  Decko - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Deckowski - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Decków - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Decyk - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus lub od gwarowego decyk ‘miara objętości alkoholu’.

  Decyna - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus lub od gwarowego decyna ‘torba’.

  Decyszyn - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Decyusz - forma zlatynizowana od niemieckiej nazwy osobowej Dietsch, Deutsch, z adideacją do łacińskiego decius ‘kostka do gry’.

  Decz - 1471 od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Deczak - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Deczek - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Deczew - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Deczewski - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Deczka - 1484 od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus lub od staroposlkiego deczka ‘puginał’, też od gwarowego ‘małe przykrycie, kocyk, serwetka’.

  Deczkal - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Deczkiewicz - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Deczko - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus lub od gwarowego deczko ‘trochę, odrobinę’.

  Deczkowski - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus lub od gwarowego deczko ‘trochę, odrobinę’.

  Deczyk - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus lub od gwarowego deczko ‘trochę, odrobinę’.

  Deczyński - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus lub od gwarowego deczko ‘trochę, odrobinę’.

  Deczys - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus lub od gwarowego deczko ‘trochę, odrobinę’.

  Deć - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Dećko - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Dećkowski - od nazwy etnicznej Deutsch ‘Niemiec’ lub od Detsch (od Diettrich) lub od łacińskiego cognomen Decianus.

  Deda - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedak - 1442 od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedatycki - 1439 od nazwy miejscowej Dydatycze (KrW).

  Dedecius - od niemieckiej nazwy osobowej Deditius.

  Dedeciusz - od niemieckiej nazwy osobowej Deditius.

  Dedecjus - od niemieckiej nazwy osobowej Deditius.

  Dedecjusz - od niemieckiej nazwy osobowej Deditius.

  Dedejczuk - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedejczyk - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedejczyk-Macieliński - złożenia brak; Dedejczyk od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’; Macieliński brak.

  Dedejko - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedek - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedeko - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedel - 1479 od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedeluk - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedełło - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedeński - 1435 od nazwy miejscowej Dydnia, dawniej Dednia (krośnieńskie, gmina Dydnia).

  Dedes - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedeszko - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedeszko-Wierciński - złożenia brak; Dedeszko od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’; Wierciński od nazwy miejscowej Wierciny (elbląskie, gmina Nowy Dwór Gdański), Wiercień (białostockie, gmina Siemiatycze).

  Dedewicz - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedich - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedić - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedik - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedina - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dediński - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedio - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Deditius - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dediuch - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dediuk - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedjo - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedka - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedke - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedkiewicz - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedko - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedkow - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedkowski - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedliński - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedła - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedło - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedner - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Dedo - 1381 od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedok - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedolik - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedoł - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedoński - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedowicz - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Deduchowski - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedudaj - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedudej - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedul - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Deduński - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Deduszko - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedycki - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedyk - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedyło - 1484 (KrW) od różnych podstaw na dyd-, por. gwarowe dydać ‘dyndać, ssać z piersi’, od ukraińskiego did, didko ‘dziad’.

  Dedyński - 1491 od nazwy miejscowej Dydnia, dawniej Dednia (krośnieńskie, gmina Dydnia).

  Dedys - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedyszyn - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedyś - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedza - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedzik - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedziński - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedziuch - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Dedzyk - od podstawy Ded-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Dedo, na Kresach Wschodnich też Detko, niekiedy też od prasłowiańskiego ded’ ‘dziadek’.

  Def - od def ‘złodziej’.

  Defa - od def ‘złodziej’.

  Defaciński - od def ‘złodziej’.

  Defański - od def ‘złodziej’.

  Defas - od def ‘złodziej’.

  Defec - od def ‘złodziej’.

  Defeciński - od def ‘złodziej’.

  Defee - od def ‘złodziej’.

  Defert - od def ‘złodziej’.

  Defet - od def ‘złodziej’.

  Deffert - od def ‘złodziej’.

  Deffes - od def ‘złodziej’.

  Deffke - od def ‘złodziej’.

  Deficiński - od def ‘złodziej’.

  Defik - od def ‘złodziej’.

  Defin - od def ‘złodziej’.

  Defiński - od def ‘złodziej’.

  Defit - od def ‘złodziej’.

  Defitowski - od def ‘złodziej’.

  Defratek - od def ‘złodziej’.

  Defratyk - od def ‘złodziej’.

  Defratyka - od def ‘złodziej’.

  Defrys - od def ‘złodziej’.

  Defus - od def ‘złodziej’.

  Defut - od def ‘złodziej’.

  Deg - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Dega - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degal - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degan - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degani - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degar - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degda - od dygać ‘kłaniać się niepewnie’.

  Dege - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degen - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degeń - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degien - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degień - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degies - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degieś - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Dego - 1499 od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degoda - od dygać ‘kłaniać się niepewnie’.

  Degoń - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degorski - od wyrażenia de Gora ‘z Góry’.

  Degow - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degowski - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Degórski - 1782 od wyrażenia de Gora ‘z Góry’.

  Degusz - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Deg.

  Dehtar - od niemieckiej nazwy osobowej Dichter, ta od apelatywu Dichter ‘poeta’, lub od średnio-wysoko-niemieckiego diehter, tichter ‘wnuk’.

  Dehtiar - od niemieckiej nazwy osobowej Dichter, ta od apelatywu Dichter ‘poeta’, lub od średnio-wysoko-niemieckiego diehter, tichter ‘wnuk’.

  Dei - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Deicz - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deina - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Deindl - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Deinek - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Deinert - od niemieckiej nazwy osobowej Deinert, ta od imienia Degenhart.

  Deines - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Deinhard - od niemieckiej nazwy osobowej Deinert, ta od imienia Degenhart.

  Deinhardt - od niemieckiej nazwy osobowej Deinert, ta od imienia Degenhart.

  Deinkart - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Deinnych - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Deinowski - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dej - 1748 od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Deja - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejak - 1378 od diak, ze staropolskiego dyjak ‘kleryk w Kościele wschodnim, śpiewak cerkiewny’.

  Dejanka - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejankiewicz - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejanowski - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejas - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejawski - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejciński - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejcki - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejcz - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Dejczak - 1789 od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dejczakowicz - 1366 od diak, ze staropolskiego dyjak ‘kleryk w Kościele wschodnim, śpiewak cerkiewny’.

  Dejczan - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Dejczer - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Dejczko - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Dejczman - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Dejda - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejde - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejdej - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejdo - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejek - 1616 od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejenka - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejenko - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejer - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejewski - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejewski - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejk - (Pom) od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejka - 1659 od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejkało - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejke - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejko - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejmak - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Dejman - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Dejmanowski - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Dejmek - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Dejmer - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Dejmicz - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Dejmik - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Dejmkowski - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Dejmowski - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Dejn - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejna - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnacki - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnak - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnaka - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Deiner, ta od imienia Dagenher.

  Dejnas - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnecki - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnek - 1492 od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejneka - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejneko - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejneła - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejner - od niemieckiej nazwy osobowej Deiner, ta od imienia Dagenher.

  Dejnera - od niemieckiej nazwy osobowej Deiner, ta od imienia Dagenher.

  Dejnerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Deiner, ta od imienia Dagenher.

  Dejnert - od niemieckiej nazwy osobowej Deinert, ta od imienia Degenhart.

  Dejniak - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejniart - od niemieckiej nazwy osobowej Deinert, ta od imienia Degenhart.

  Dejnich - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnicki - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejniczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnik - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnko - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejno - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnog - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnoga - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnorowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnowiec - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnowski - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnyk - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejnykiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dejo - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejon - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejunowicz - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Dejwor - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dejworak - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dejworek - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dejwór - od daj, dać, od prasłowiańskiego dajati, od staropolskiego dajać.

  Dek - od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke.

  Deka - 1419-20 od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke.

  Dekacz - od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke.

  Dekalski - od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke.

  Dekało - od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke.

  Dekałowicz - od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke.

  Dekan - od dziekan ‘dostojnik w hierarchii kościelnej’.

  Dekanek - od dziekan ‘dostojnik w hierarchii kościelnej’.

  Dekanowski - od dziekan ‘dostojnik w hierarchii kościelnej’.

  Dekany - od dziekan ‘dostojnik w hierarchii kościelnej’.

  Dekański - od dziekan ‘dostojnik w hierarchii kościelnej’.

  Dekar - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’; od dekarz ‘dacharz’.

  Dekarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’; od dekarz ‘dacharz’.

  Dekarski - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’; od dekarz ‘dacharz’.

  Dekarz - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’; od dekarz ‘dacharz’.

  Dekarzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’; od dekarz ‘dacharz’.

  Dekas - od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke.

  Dekasiński - od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke.

  Dekasz - od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke; lub od dekarz.

  Dekel - od dekiel ‘przykrywka’.

  Deker - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’.

  Dekert - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’.

  Dekiel - od dekiel ‘przykrywka’.

  Dekiela - od dekiel ‘przykrywka’.

  Dekieliński - od dekiel ‘przykrywka’.

  Dekier - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’.

  Dekiert - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’.

  Dekiertowski - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’.

  Dekil - od dekiel ‘przykrywka’.

  Dekker - od niemieckiej nazwy osobowej Decker, ta od apelatywu Decker ‘dekarz’.

  Deko - od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke; od deko dekagram; część pługa’.

  Dekon - od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke; od deko dekagram; część pługa’.

  Dekow - od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke; od deko dekagram; część pługa’.

  Dekowic - od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke; od deko dekagram; część pługa’.

  Dekowski - od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke; od deko dekagram; część pługa’.

  Dekudowski - od nazwy miejscowej Dokudów (białostockie, gmina Biała Podlaska).

  Dekula - 1572 od deka, dek ‘nakrycie’, też ‘puginał’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Decke; od deko dekagram; część pługa’.

  Del - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Dela - 1406 od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delach - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delak - 1386 od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delaki - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delakiewicz - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delakowicz - 1748 od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delakowitz - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delakowski - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delar - od niemieckiej nazwy osobowej Deller, Dahler, ta od imienia Dagabnari.

  Delawski - od nazwy miejscowej Delewo (gdańskie, gmina Stężyca).

  Deląg - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Deląk - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delążek - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delczak - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delczek - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delczuk - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delczyk - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delega - od delegować ‘wysyłać’.

  Delegacz - od delegować ‘wysyłać’.

  Delegan - od delegować ‘wysyłać’.

  Delegiewicz - od delegować ‘wysyłać’.

  Delegos - od delegować ‘wysyłać’.

  Delej - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delek - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delekt - od delektować ‘rozkoszować się’.

  Delekta - od delektować ‘rozkoszować się’.

  Delektowski - od delektować ‘rozkoszować się’.

  Deler - od niemieckiej nazwy osobowej Deller, Dahler, ta od imienia Dagabnari.

  Delerczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Deller, Dahler, ta od imienia Dagabnari.

  Delerka - od niemieckiej nazwy osobowej Deller, Dahler, ta od imienia Dagabnari.

  Delerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Deller, Dahler, ta od imienia Dagabnari.

  Deles - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delesiewicz - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Deleski - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Deleskiewicz - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delest - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delestowicz - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delesz - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Deleszek - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Deleszewski - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Deleszkiewicz - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Deleszko - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Deleś - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Deleśkiewicz - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delewicz - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delewski - 1790 od nazwy miejscowej Delewo (gdańskie, gmina Stężyca).

  Delfin - 1598 od delfin ‘ssak morski’, przenośnie ‘syn pierworodny’.

  Delfinowski - 1663 od delfin ‘ssak morski’, przenośnie ‘syn pierworodny’.

  Delic - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delich - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delig - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Deliga - 1592 od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Deligalski - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delik - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delikat - od delikat ‘pieszczoch’.

  Delikatna - od delikat ‘pieszczoch’; od przymiotnika delikatna’.

  Delikatny - od delikat ‘pieszczoch’; od przymiotnika delikatny’.

  Delikator - od delikat ‘pieszczoch’.

  Delikatow - ; od przymiotnika delikatny’.

  Delikot - od delikat ‘pieszczoch’.

  Delikowski - od delikat ‘pieszczoch’.

  Deliksa - od delikat ‘pieszczoch’.

  Delikta - od delikat ‘pieszczoch’.

  Deliński - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delis - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delisiewicz - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delisz - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Deliszkiewicz - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Deliś - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delkiewicz - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delko - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delkos - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delmaczyński - od Dalmata ‘mieszkaniec Dalmacji’.

  Delmat - od Dalmata ‘mieszkaniec Dalmacji’.

  Delmata - od Dalmata ‘mieszkaniec Dalmacji’.

  Delong - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delos - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delost - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delowicz - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delowski - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delski - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delug - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Deluga - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delura - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delurski - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Delus - od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Dem - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demach - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demaczewski - 1394 od nazwy miejscowej Dymaczewo (poznańskie, gmina Mosina).

  Demaczyk - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demaj - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demajczyk - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demal - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Deman - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demanczuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demaniuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demankiewicz - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demanus - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demańczuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demańczyk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demański - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demar - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Demara - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Demarczyk - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Demarka - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Demarko - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Demarski - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Demb - od dąb.

  Demba - od dąb.

  Dembacz - od dąb.

  Dembal - od dąb.

  Dembała - od dąb.

  Dembczak - od dąb.

  Dembczuk - od dąb.

  Dembczyk - od dąb.

  Dembczyński - od dąb.

  Dembe - od dąb.

  Dembeck - od dąb.

  Dembecki - od dąb.

  Dembek - od dąb.

  Dembel - od dąb.

  Dembela - od dąb.

  Dember - od dąb.

  Dembia - od dąb.

  Dembiak - od dąb.

  Dembiana - od dąb; lub od dębiany.

  Dembiani - od dąb.

  Dembiany - od dąb; lub od dębiany.

  Dembic - od dąb.

  Dembicki - od nazw miejscowych Dębica, Dębice, Dębicze (kilka miejscowości).

  Dembicz - od dąb.

  Dembiczak - od dąb.

  Dembiec - od dąb.

  Dembiecha - od dąb.

  Dembieński - 1572 od nazw miejscowych typu Dębno, Dębina, Dębiany.

  Dembik - od dąb.

  Dembina - od dąb.

  Dembiniak - od dąb.

  Dembiniec - od dąb.

  Dembiniok - od dąb.

  Dembinna - od dąb.

  Dembinny - od dąb.

  Dembinski - od nazw miejscowych typu Dębno, Dębina, Dębiany.

  Dembiński - od nazw miejscowych typu Dębno, Dębina, Dębiany.

  Dembkiewicz - od dąb.

  Dembkin - od dąb.

  Dembko - od dąb.

  Dembkowicz - od dąb.

  Dembkowski - od nazw miejscowych Dąbków, Dabkowice, Dąbki (kilka wsi).

  Dembliński - od nazwy miasta Dęblin (lubelskie).

  Dembniak - od dąb.

  Dembnicki - od nazw miejscowych Dębnica, Dębnik (kilka wsi).

  Dembnik - od dąb.

  Dembno - od dąb.

  Dembnowicz - od dąb.

  Dembny - od dąb.

  Demboń - od dąb.

  Dembończyk - od dąb.

  Dembosz - od dąb.

  Dembowa - od dąb.

  Dembowczyk - od dąb.

  Dembowiak - od dąb.

  Dembowicz - od dąb.

  Dembowiczak - od dąb.

  Dembowiec - od dąb.

  Dembowski - od nazwy miejscowej Dębowa (częste).

  Dembowy - od dąb.

  Dembrowski - od nazwy miejscowej Dąbrowa lub Dąbrówka.

  Dembski - od nazw miejscowych Dąb, Dąbie, Dęby (częste).

  Dembuń - od dąb.

  Demby - od dąb.

  Demcewicz - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demcio - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demciuch - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demcyszyn - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demczak - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demczenko - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demczewski - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demczuk - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demczur - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demczyk - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demczyło - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demczyn - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demczyna - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demczyński - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demczysiak - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demczyszak - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demczyszyn - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demecki - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demeczek - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demeda - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demedas - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demeder - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demediak - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demediuk - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demedziak - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demedziuk - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demek - 1482 od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demel - 1677 od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demeluk - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demen - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demenczenok - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demenczuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demendecki - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demeniuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demenko - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Dement - od imienia Dement, w cerkwi prawosławnej Dementij, Dometij, te z greckiego Dométios.

  Dementieff - od imienia Dement, w cerkwi prawosławnej Dementij, Dometij, te z greckiego Dométios.

  Dementiew - od imienia Dement, w cerkwi prawosławnej Dementij, Dometij, te z greckiego Dométios.

  Dementiuk - od imienia Dement, w cerkwi prawosławnej Dementij, Dometij, te z greckiego Dométios.

  Dementjew - od imienia Dement, w cerkwi prawosławnej Dementij, Dometij, te z greckiego Dométios.

  Dementka - od imienia Dement, w cerkwi prawosławnej Dementij, Dometij, te z greckiego Dométios.

  Demento - od imienia Dement, w cerkwi prawosławnej Dementij, Dometij, te z greckiego Dométios.

  Dementow - od imienia Dement, w cerkwi prawosławnej Dementij, Dometij, te z greckiego Dométios.

  Demeńczuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demeński - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demet - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demeter - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demetr - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demetrok - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demetruk - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demetryk - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demia - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demian - 1575 od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianczuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianczyk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianek - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianiak - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianicz - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianiec - 1472 od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianiek - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianienko - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianik - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianiuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianko - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demiankowicz - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demiankowski - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianok - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianow - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianowicz - 1573 od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianowski - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianów - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianycz - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demianyk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demiańczuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demiańczyk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demiański - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demiaszczuk - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demiaszkiewicz - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demich - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demichowicz - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demid - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demid - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demida - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demida - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demidas - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidaś - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidczuk - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidczyk - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidecki - od nazwy miejscowej Dymidecz (KrW).

  Demidek - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidenko - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demides - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidiuk - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demido - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidoff - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidok - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidon - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidow - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidowicz - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidowski - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidów - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demiduk - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidziak - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidzik - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demidziuk - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demiediuk - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demiedziuk - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demienczuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demieniuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demienkiewicz - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demieńczuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demieńkiewicz - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demin - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Demina - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Deminek - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Deminiak - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Deminiuk - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Deminowicz - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Demińczuk - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Demiński - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Demionowski - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Demionów - od imienia Dominik. Imię, notowane od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od dominicus ‘należący do Pana’.

  Demiro-Saulski - złożenia brak; Demiro- brak; Saulski od imienia Szawel, to od hebrajskiego sa’ul ‘uproszony, pożądany’, notowanego w Polsce od XII wieku (forma spolszczona Szaweł spotykana w źródłach od XIII wieku).

  Demis - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Demisiewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Demisiuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Demisz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Demiszkiewicz - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demiszko - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demiszko - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Demiter - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitka - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’; lub od imienia Diomid.

  Demitkiewicz - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitko - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitr - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitrasiewicz - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitraszek - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitraszkiewicz - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitrejko - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitrenka - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitrewicz - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitrow - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitrowicz - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitrów - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitruk - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitruszkiewicz - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demitrz - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demjak - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Demjan - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Demjan - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demjaniuk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demjankowski - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demjanowicz - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demjanowski - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Demjańczyk - od imienia Damian, znanego w Polsce od XII wieku, w staropolszczyźnie Damijan 1178, Demijan 1405, Doman 1250. Imię pochodzi od łacińskiego przydomka Damianus. Do łaciny przyszło z języka greckiego, a tam od egipskiej bogini Damia.

  Demka - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demke - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demkiewicz - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demkin - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demkiński - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demkiw - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demko - 1424 od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demkow - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demkowiak - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demkowicz - 1460 od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demkowicz-Dobrzański - złożenia brak; Demkowicz 1460 od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’; Dobrzański 1437 od nazwy miejscowej Dobrzany (KrW).

  Demkowski - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demkowycz - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demków - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demniak - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Demnianczuk - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demniańczuk - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demnicki - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demnig - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demnik - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Demnków - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demny - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Demnyk - od dym; w formach pochodnych też od imienia Dymitr.

  Demon - 1395 od demon ‘szatan, istota niematerialna’.

  Demoracki - od nazw miejscowych typu Domaradzice, Domaradz, Domaradzyn.

  Demp - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Dempc - (Pom) od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Dempczuk - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Dempich - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Dempko - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Dempniak - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Demps - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Dempski - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Demrath - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Demuch - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demucha - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demuć - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demun - od demon ‘szatan, istota niematerialna’.

  Demurad - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Demurat - od imienia złożonego Domarad. Imię notowane w Polsce od XIII wieku.

  Demus - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demusiak - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demusz - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demuś - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demut - XV w. od niemieckiej nazwy osobowej Demuth, ta od apelatywu Demut ‘pokora’.

  Demuth - od niemieckiej nazwy osobowej Demuth, ta od apelatywu Demut ‘pokora’.

  Demyda - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demydczuk - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demydenko - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demydiuk - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Demys - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demysów - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demyszyn - od imienia Deymitr (= Dymitr), Demian (= Damian), też od gwarowego dem ‘dym’.

  Demytczuk - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demyter - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Demytruk - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku jako Demetr 1264, Demitr 1419, Dmetr 1439, Dmitr 1446, Dymetr 1357, Dometr 1491, Domitr 1490. Imię pochodzi od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Den - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Dena - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denar - 1433 od niemieckiej nazwy osobowej Dehner, Diener, ta od średnioniemieckiego dener, średnio wysoko-mieckiego diener ‘sługa’.

  Denarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Dehner, Diener, ta od średnioniemieckiego dener, średnio wysoko-mieckiego diener ‘sługa’.

  Denarek - od niemieckiej nazwy osobowej Dehner, Diener, ta od średnioniemieckiego dener, średnio wysoko-mieckiego diener ‘sługa’.

  Denarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Dehner, Diener, ta od średnioniemieckiego dener, średnio wysoko-mieckiego diener ‘sługa’.

  Denarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Dehner, Diener, ta od średnioniemieckiego dener, średnio wysoko-mieckiego diener ‘sługa’.

  Denarski - od niemieckiej nazwy osobowej Dehner, Diener, ta od średnioniemieckiego dener, średnio wysoko-mieckiego diener ‘sługa’.

  Denas - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denasiewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denbczuk - od dąb.

  Denbek - od dąb.

  Denbel - od dąb.

  Denbny - od dąb.

  Denc - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denca - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Dencer - od Danzig, zgermanizowanej formy nazwy miasta Gdańsk.

  Dencewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denczak - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denczala - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denczek - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denczew - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denczik - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denczuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denczycz - 1499 od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denczyk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Dend - 1786 od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Denda - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendał - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendara - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dende - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendek - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dender - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Dendera - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Denderes - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Denderewicz - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Denderowicz - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Denderski - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Denderys - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Denderz - od staropolskiego dunder, donder ‘diabeł’.

  Dendesz - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendewicz - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendiak - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendiuk - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendo - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendor - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendra - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendura - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendurak - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendys - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendysiak - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendyś - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendzeluk - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dendzik - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Denega - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denejka - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denejko - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denek - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deneka - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deneko - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denel - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denel - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denell - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Dener - 1403 od niemieckiej nazwy osobowej Dehner, Diener, ta od średnioniemieckiego dener, średnio wysoko-mieckiego diener ‘sługa’.

  Denerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Dehner, Diener, ta od średnioniemieckiego dener, średnio wysoko-mieckiego diener ‘sługa’.

  Denerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Dehner, Diener, ta od średnioniemieckiego dener, średnio wysoko-mieckiego diener ‘sługa’.

  Denerski - od niemieckiej nazwy osobowej Dehner, Diener, ta od średnioniemieckiego dener, średnio wysoko-mieckiego diener ‘sługa’.

  Denert - od niemieckiej nazwy osobowej Dehner, Diener, ta od średnioniemieckiego dener, średnio wysoko-mieckiego diener ‘sługa’.

  Denes - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denesenko - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deneseńko - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denesewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denesiak - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denesiewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denesiuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denesko - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denesowski - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deneszczuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deneszewski - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deneś - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deneściok - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denew - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deng - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Denga - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dengel - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dengiel - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dengo - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dengus - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dengusiak - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Denia - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniak - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denich - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denicke - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denicki - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniczuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniczyk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniczyna - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denidiuk - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Denidowski - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Denidów - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Denidziuk - od imienia Demid, Dymid, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Diomedes, od Dios ‘Dzeus’ + medos ‘myśl’.

  Deniek - 1656 od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniesewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniesiewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniesiuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denieusz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniew - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denik - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denike - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denikiewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denilewicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Denilkiewicz - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Deniluk - od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Deniło - 1469 od imienia Daniel, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego daniel oznaczało pierwotnie ‘Bóg jest siędzią’. Na Rusi przejęte jako Danił(o).

  Denis - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisch - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisenko - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisiak - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisienko - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisiewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisik - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisiok - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisiuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniska - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniskiewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisko - 1430 od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniskowicz - 1466 od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisoff - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisow - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisowicz - 1473 od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisów - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisso - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denissow - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisyjew - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denisz - 1367 od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniszczuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniszczyc - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniszczyk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniszewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniszewski - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniszkiewicz - 1488 od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniszowski - 1764 od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniś - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniusiewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniusiuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniusz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denizak - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denizała - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniziak - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deniziuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denka - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denkacz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denkewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denkiewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denko - 1367 od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denkoff - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denkow - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denkowicz - 1498 od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deno - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denoch - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denoł - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denowski - 1463 od nazwy miasta Dynów, dawniej Denow (przemyskie).

  Dentka - od dętka ‘bąbel; piłka dęta; zawieja’.

  Dentkiewicz - od dętka ‘bąbel; piłka dęta; zawieja’.

  Dentko - od dętka ‘bąbel; piłka dęta; zawieja’.

  Dentkos - od dętka ‘bąbel; piłka dęta; zawieja’.

  Dentkowski - od dętka ‘bąbel; piłka dęta; zawieja’.

  Denus - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denusiak - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denusik - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denusz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denuszek - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denys - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denys - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denysenko - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denysewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denysiak - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denysiewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denysiuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denysowski - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denysów - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denysz - 1768 od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denyszak - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denyszczuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denyszenko - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denyszewski - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denyszyn - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Denyś - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deń - 1450 (KrW) od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deńca - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deńczuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deńczyk - 1625 od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deńkiewicz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deńko - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deński - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deobyszowicz - od nazwy osobowej Drohobysz, występującej w języku ukraińskim.

  Deonisiuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deoniz - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deonizek - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deoniziak - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deoniziuk - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Deonizy - od imienia Dionizy, notowanego w Polsce od XII wieku, od łacińskiego Dionysius, z greckiego Diónysios ‘poświęcony bogu Dionizosowi’; w Kościele prawosławnym imię przejęte w formach Denis, Denisz, Dynisz.

  Depa - 1461 od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depak - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’ lub od gwarowego depaki ‘pedały w warsztacie tkackim’.

  Depc - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Depc(z)yglina - 1405 od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Depcik - 1607 od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Depciuch - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Depciuk - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Depczak - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depczeński - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depczyk - 1441 od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depczyński - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depeński - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depesz - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depiak - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depiński - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depka - 1636 od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’; od depka ‘podkładka w bucie’, od gwarowego ‘pedał w kołowrotku’.

  Depka-Prądziński - złożenia brak; Depka 1636 od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’; od depka ‘podkładka w bucie’, od gwarowego ‘pedał w kołowrotku’; Prądziński od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Depka-Prądzyński - złożenia brak; Depka 1636 od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’; od depka ‘podkładka w bucie’, od gwarowego ‘pedał w kołowrotku’; Prądzyński 1742 od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Depka-Prondziński - złożenia brak; Depka 1636 od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’; od depka ‘podkładka w bucie’, od gwarowego ‘pedał w kołowrotku’; Prondziński od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Depka-Prondzyński - złożenia brak; Depka 1636 od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’; od depka ‘podkładka w bucie’, od gwarowego ‘pedał w kołowrotku’; Prondzyński od nazwy miejscowej Prądno (gorzowskie, gmina Barlinek), Prądzona (słupskie, gmina Lipnica).

  Depke - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depkiewicz - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depko - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depkowski - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depkun - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depla - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Deplewski - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depliński - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depła - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depło - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depłowski - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depłuch - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depłuła - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depo - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depołowicz - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depowski - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depta - 1419 od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptak - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptala - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptalla - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptalski - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Deptał - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptała - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptało - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptła - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depto - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptolla - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Deptowicz - 1677 od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptowski - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptuch - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptuka - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptula - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptulski - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptuła - 1730 od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptuło - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptus - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptusiński - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptuszewski - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptuszyński - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptuś - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptuś - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Deptuza - od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Depty - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Deptyła - od deptać, od gwarowego depta ‘guzdrała’.

  Depuciak - od deputować ‘wysyłać, wyprawiać’.

  Depucich - od deputować ‘wysyłać, wyprawiać’.

  Depukat - od deputować ‘wysyłać, wyprawiać’; od gwarowego depukat ‘deputat’.

  Deput - od deputować ‘wysyłać, wyprawiać’.

  Deputa - od deputować ‘wysyłać, wyprawiać’.

  Deputat - od deputować ‘wysyłać, wyprawiać’; od deputat ‘delegat deputowany’, też ‘wynagrodzenie w naturze za pracę’.

  Deputowski - od deputować ‘wysyłać, wyprawiać’.

  Der - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Dera - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derach - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derak - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr; od gwarowego derak ‘płachta do noszenia siana’.

  Deras - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derasewicz - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deraszewicz - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deraszkiewicz - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deraś - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derba - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbac - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbacz - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbał - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbanowicz - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbek - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbeniuk - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbia - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbich - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbicz - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbień - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbin - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbis - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbisz - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbiszewski - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbiś - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbusz - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derbut - od dyrbać ‘dyrdać’.

  Derc - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Dercik - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Dercin - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Dercina - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Dercisz - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Dercz - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derczacz - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derczak - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derczałowicz - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derczewski - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derczuk - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derczulka - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derczyk - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derczyński - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derda - 1698 od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’; od gwarowego derda ‘gęś’.

  Derdacki - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdaczew - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdaj - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdak - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdan - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdas - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdaś - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdek - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdelewicz - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdeniak - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdeń - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdiuk - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdka - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdko - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdo - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdol - 1572 od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdoł - 1605 od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdon - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdoń - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdończyk - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdoński - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdoski - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdoś - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdowicz - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdowski - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdół - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdula - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdulski - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derduł - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derduła - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdun - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derduń - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdyn - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdzia - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdziak - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdział - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdzik - 1687-88 od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdzikowski - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdziński - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Derdziuk - od gwarowego dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’.

  Deregowski - od nazwy miejscowej Doręgowice, dawniej też Deręgowice (bydgoskie, gmina Chojnice).

  Derej - 1619 od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Dereja - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derek - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deren - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Derend - od drynda ‘lichy wóz’.

  Derenda - od drynda ‘lichy wóz’.

  Derendacz - od drynda ‘lichy wóz’.

  Derendal - od drynda ‘lichy wóz’.

  Derendarz - od drynda ‘lichy wóz’.

  Derendas - od drynda ‘lichy wóz’.

  Derendasz - od drynda ‘lichy wóz’.

  Derendel - od drynda ‘lichy wóz’.

  Derenderz - od drynda ‘lichy wóz’.

  Derendowski - od drynda ‘lichy wóz’.

  Dereng - od staropolskiego dzierzęga ‘roślina polna; człowiek wątły’.

  Derengiewicz - od staropolskiego dzierzęga ‘roślina polna; człowiek wątły’.

  Derengowski - od nazwy miejscowej Doręgowice, dawniej też Deręgowice (bydgoskie, gmina Chojnice).

  Dereniak - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Dereniański - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Derenicz - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Dereniewicz - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Dereniewski - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Dereniowski - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Dereniuk - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Derenko - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Derenkowski - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Derenowicz - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Derenowski - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Dereń - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Dereńcz - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Dereńczuk - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Dereńko - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Dereńkowski - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Dereński - od dereń, z prasłowiańskiego dern’, z ukraińskiego deren ‘gatunek rośliny’.

  Deres - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Deresch - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Deresewicz - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Deresiewicz - 1768 od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Deresiński - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Deresiuk - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereskewicz - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereskiewicz - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereskowski - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Deresz - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereszak - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereszczuk - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereszczyk - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereszczyński - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereszeń - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereszewicz - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereszewski - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereszkiewicz - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereszko - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereszniak - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereszowski - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereszyński - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Dereś - od deresz ‘koń maści siwej’, też ‘człowiek siwawy’.

  Derewan - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewecki - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewenda - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewendarz - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewenko - od drzewo, drzewić, drwa.

  Dereweńczuk - od drzewo, drzewić, drwa.

  Dereweńczyk - od drzewo, drzewić, drwa.

  Dereweńko - od drzewo, drzewić, drwa.

  Dereweński - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewęda - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewiak - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewiaka - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewiana - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewianik - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewianka - 1430 (KrW) od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewianko - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewianyk - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewiański - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewicki - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewicz - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewiecki - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewienczuk - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewieniec - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewienko - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewieńczuk - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewiński - od nazwy miejscowej Drzewina (KrW).

  Derewko - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewlak - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewlana - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewlaniuk - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewlanka - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewlanko - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewlanna - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewlanny - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewlanuk - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewlany - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewlenna - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewlenny - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewnicki - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewnisz - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewniuk - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewojed - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewonka - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewonko - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewońka - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewońko - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derewoński - od drzewo, drzewić, drwa.

  Deręda - od drynda ‘lichy wóz’.

  Derędowski - od drynda ‘lichy wóz’.

  Deręg - od staropolskiego dzierzęga ‘roślina polna; człowiek wątły’.

  Deręga - od staropolskiego dzierzęga ‘roślina polna; człowiek wątły’.

  Deręgiewicz - od staropolskiego dzierzęga ‘roślina polna; człowiek wątły’.

  Deręgowicz - od staropolskiego dzierzęga ‘roślina polna; człowiek wątły’.

  Deręgowski - 1626 od nazwy miejscowej Doręgowice, dawniej też Deręgowice (bydgoskie, gmina Chojnice).

  Derga - od gwarowego dyrgać ‘dyrdać’.

  Dergacz - od gwarowego dyrgać ‘dyrdać’.

  Dergon - od gwarowego dyrgać ‘dyrdać’.

  Dergun - od gwarowego dyrgać ‘dyrdać’.

  Dergusiak - od gwarowego dyrgać ‘dyrdać’.

  Derk - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derka - 1621 od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derkacz - od derkacz, dyrkacz ‘ptak chruściel’.

  Derkaczew - od derkacz, dyrkacz ‘ptak chruściel’.

  Derkaczewski - od derkacz, dyrkacz ‘ptak chruściel’.

  Derkaczow - od derkacz, dyrkacz ‘ptak chruściel’.

  Derkaczuk - od derkacz, dyrkacz ‘ptak chruściel’.

  Derkan - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derkas - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’ lub od derkas ‘ptak derkacz’.

  Derkawski - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’ lub od derkas ‘ptak derkacz’.

  Derkies - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derkiewicz - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derko - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derkow - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derkowski - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derków - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derkus - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derkuś - od derkać, dyrkać ‘wydawać głos charakterystyczny dla derkacza’ lub od gwarowego derka ‘kawałek grubej tkaniny, koc, płachta’.

  Derla - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlach - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlaciński - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlacki - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlacz - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlaczyński - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlada - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlaga - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlak - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlaka - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlakiewicz - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlat - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlata - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlatka - od gwarowego dyrlać ‘gderać’; od dzierlatka, derlatka ‘rodzaj ptaka’.

  Derlatko - od gwarowego dyrlać ‘gderać’; od dzierlatka, derlatka ‘rodzaj ptaka’.

  Derląg - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derląga - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derle - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlecki - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlet - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derleta - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derletka - od gwarowego dyrlać ‘gderać’; od dzierlatka, derlatka ‘rodzaj ptaka’.

  Derletko - od gwarowego dyrlać ‘gderać’; od dzierlatka, derlatka ‘rodzaj ptaka’.

  Derletta - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlewicz - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlęga - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlica - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlich - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlicha - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlichowski - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlicki - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlig - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derliga - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlik - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlikiewicz - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlikowski - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derliński - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlis - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlukiewicz - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derlyk - od gwarowego dyrlać ‘gderać’.

  Derło - 1438 (KrW) od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Derłowska - od prasłowiańskiego drgati, drzeć, darty.

  Derm - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Derma - 1767 od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dermach - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dermacki - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dermaczyński - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dermak - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dermczuk - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dermek - 1492 (KrW) od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dermiacha - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dermiaga - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dermiak - 1720 od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dermiecha - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dermo - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dermocki - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dermofalski - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dermofał - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Derna - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Dernak - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Dernakowicz - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Dernałowicz - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Dernicki - od darmy ‘daremny’, darmo.

  Dernołowicz - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Dernowicz - od staropolskiego darn ‘darń, murawa’ lub też od darny ‘szczodry’.

  Dero - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derol - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deron - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deroń - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derow - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derowicz - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derowski - 1471– od nazwy miejscowej Darowice (przemyskie, gmina Fredropol).

  Derpa - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Derpachowski - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Derpacz - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Derpak - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Derpeński - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Derperek - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Derpieński - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Derpiński - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Derpkens - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Derpla - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Derpoluk - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Derpołow - od terpać, tyrpać ‘szarpać, potrząsać’.

  Derski - od dziarski, ze staropolskiego darski ‘żywotny, silny’.

  Dersz - 1711 od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derszen - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derszeń - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derszka - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derszkiewicz - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derszko - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derszniak - 1436 (KrW) od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derszniakiewicz - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derszniakowicz - 1424 (KrW) od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derszyński - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Deruch - 1494 (KrW) od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derucha - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deruchowski - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deruga - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derugo - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deruj - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derul - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derula - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derulski - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deruń - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derus - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr lub od gwarowego derus ‘zdzierca’.

  Deruszewski - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deruś - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deruta - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derwacz - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwal - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwalis - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwalski - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwan - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwatka - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwecki - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derweczyński - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derweńko - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwiański - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwicki - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwicz - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwieczyński - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwiek - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwieszyński - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwisz - od derwisz ‘asceta mahometański’ lub od gwarowego derwić ‘gnębić, martwić’.

  Derwiszak - od derwisz ‘asceta mahometański’ lub od gwarowego derwić ‘gnębić, martwić’.

  Derwiszek - od derwisz ‘asceta mahometański’ lub od gwarowego derwić ‘gnębić, martwić’.

  Derwiszis - od derwisz ‘asceta mahometański’ lub od gwarowego derwić ‘gnębić, martwić’.

  Derwiszyński - od derwisz ‘asceta mahometański’ lub od gwarowego derwić ‘gnębić, martwić’.

  Derwiś - od derwisz ‘asceta mahometański’ lub od gwarowego derwić ‘gnębić, martwić’; od gwarowego derwiś ‘chłopiec sprytny, zuchwały, psotnik, komediant; włóczęga’.

  Derwojad - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwojed - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwojet - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwońka - od drzewo, drzewić, drwa.

  Derwońko - od drzewo, drzewić, drwa.

  Deryk - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derykacz - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deryko - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derylak - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derylski - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deryła - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deryło - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deryna - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deryno - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Deryń - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr lub od staropolskiego dereń ‘krzew’.

  Deryński - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr lub od staropolskiego dereń ‘krzew’.

  Derysz - od dera ‘grube okrycie’, od niemieckich nazw osobowych Dähre, Därr.

  Derz - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derza - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derzan - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derzelak - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derziuk - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derzko - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derzukiewicz - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derzyło - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derzyński - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derża - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derżko - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derżon - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derżyło - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Derżynkiewicz - od staropolskiego dzierżeć, dziś dzierżyć ‘trzymać’ lub od imion złożonych typu Dzierżykraj.

  Deschczyk - od deszcz.

  Deschka - od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Descyk - od deszcz.

  Desczyk - od deszcz.

  Desecki - od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Desk - (Pom) od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Deska - od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Deske - od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Deskie - od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Deskiewicz - od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Desko - od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Deskowski - od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Despera - od gwarowego desperak ‘desperat, człowiek zrozpaczony’.

  Desperak - 1760 od gwarowego desperak ‘desperat, człowiek zrozpaczony’.

  Desperat - od gwarowego desperak ‘desperat, człowiek zrozpaczony’.

  Desperek - od gwarowego desperak ‘desperat, człowiek zrozpaczony’.

  Desperk - od gwarowego desperak ‘desperat, człowiek zrozpaczony’.

  Desporek - od gwarowego desperak ‘desperat, człowiek zrozpaczony’.

  Despyrak - od gwarowego desperak ‘desperat, człowiek zrozpaczony’.

  Desz - od imion na De-, typu Denis, Demid.

  Desza - od imion na De-, typu Denis, Demid.

  Deszcz - od deszcz.

  Deszczak - od deszcz.

  Deszczeczko - od deszcz.

  Deszczek - od deszcz.

  Deszczeński - 1394 od nazwy miejscowej Deszno, dawniej Deszczno (kieleckie, gmina Nagłowice-Oksa; konińskie, gmina Malanów).

  Deszczk - (Pom) od deszcz.

  Deszczka - 1388 od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Deszczkowski - od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Deszczółka - od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Deszczuk - od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Deszczuła - od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Deszczułka - od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Deszczyk - od deszcz; od deszczyk.

  Deszczyka - od deszcz; od deszczyk.

  Deszczykiewicz - od deszcz; od deszczyk.

  Deszczyków - od deszcz; od deszczyk.

  Deszczyna - od deszcz lub od gwarowego deszczyna ‘drobny deszcz, ‘licha, stara deska’.

  Deszczyński - 1414 od nazwy miejscowej Deszno, dawniej Deszczno (kieleckie, gmina Nagłowice-Oksa; konińskie, gmina Malanów).

  Deszek - od imion na De-, typu Denis, Demid.

  Deszert-Kłosowski - złożenia brak; Deszert- brak; Kłosowski 1400 od nazw miejscowych Kłosowice, Kłosowo, Kłosów (kilka wsi).

  Deszka - od imion na De-, typu Denis, Demid.

  Deszkiewicz - od imion na De-, typu Denis, Demid.

  Deszko - od imion na De-, typu Denis, Demid.

  Deszkowski - 1628 od nazwy miejscowej Deszkowce (KrW).

  Deszuk - od imion na De-, typu Denis, Demid.

  Deszyc - od imion na De-, typu Denis, Demid.

  Deszyk - od imion na De-, typu Denis, Demid.

  Deszyński - od imion na De-, typu Denis, Demid.

  Deś - od imion na De-, typu Denis, Demid.

  Deśkiewicz - od imion na De-, typu Denis, Demid.

  Deśko - od imion na De-, typu Denis, Demid.

  Detka - 1636 od Demetrius, por. Demetrius alias Detko 1341 lub od niemieckich nazw osobowych Dettke, Diet- (przeważnie od Dietrich), lub od gwarowego dytko, detko ‘diabeł, strach’.

  Detki - od Demetrius, por. Demetrius alias Detko 1341 lub od niemieckich nazw osobowych Dettke, Diet- (przeważnie od Dietrich), lub od gwarowego dytko, detko ‘diabeł, strach’.

  Detkiewicz - od Demetrius, por. Demetrius alias Detko 1341 lub od niemieckich nazw osobowych Dettke, Diet- (przeważnie od Dietrich), lub od gwarowego dytko, detko ‘diabeł, strach’.

  Detko - 1341 od Demetrius, por. Demetrius alias Detko 1341 lub od niemieckich nazw osobowych Dettke, Diet- (przeważnie od Dietrich), lub od gwarowego dytko, detko ‘diabeł, strach’.

  Detkoś - od Demetrius, por. Demetrius alias Detko 1341 lub od niemieckich nazw osobowych Dettke, Diet- (przeważnie od Dietrich), lub od gwarowego dytko, detko ‘diabeł, strach’.

  Detkowicz - od Demetrius, por. Demetrius alias Detko 1341 lub od niemieckich nazw osobowych Dettke, Diet- (przeważnie od Dietrich), lub od gwarowego dytko, detko ‘diabeł, strach’.

  Detkowski - od Demetrius, por. Demetrius alias Detko 1341 lub od niemieckich nazw osobowych Dettke, Diet- (przeważnie od Dietrich), lub od gwarowego dytko, detko ‘diabeł, strach’.

  Detków - od Demetrius, por. Demetrius alias Detko 1341 lub od niemieckich nazw osobowych Dettke, Diet- (przeważnie od Dietrich), lub od gwarowego dytko, detko ‘diabeł, strach’.

  Detman - od niemieckiej nazwy osobowej Dittmann.

  Detmar - 1224 od niemieckiej nazwy osobowej Dittmar, ta od imienia Theudo ‘lud’ + mari ‘sławny’.

  Detmarski - od niemieckiej nazwy osobowej Dittmar, ta od imienia Theudo ‘lud’ + mari ‘sławny’.

  Detmer - od niemieckiej nazwy osobowej Dittmar, ta od imienia Theudo ‘lud’ + mari ‘sławny’.

  Detmerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Dittmar, ta od imienia Theudo ‘lud’ + mari ‘sławny’.

  Detner - od niemieckiej nazwy osobowej Dittmar, ta od imienia Theudo ‘lud’ + mari ‘sławny’.

  Detnerski - od niemieckiej nazwy osobowej Dittmar, ta od imienia Theudo ‘lud’ + mari ‘sławny’.

  Detrich - od niemieckiego imienia Dietrich, to od Theodoricus, z germańskiego Theudo ‘lud’ + rihhi ‘potężny’.

  Detry - od niemieckiego imienia Dietrich, to od Theodoricus, z germańskiego Theudo ‘lud’ + rihhi ‘potężny’.

  Detrych - od niemieckiego imienia Dietrich, to od Theodoricus, z germańskiego Theudo ‘lud’ + rihhi ‘potężny’.

  Detryk - od niemieckiego imienia Dietrich, to od Theodoricus, z germańskiego Theudo ‘lud’ + rihhi ‘potężny’.

  Dettmer - od niemieckiej nazwy osobowej Dittmar, ta od imienia Theudo ‘lud’ + mari ‘sławny’.

  Detyna - od dziecię, dziecko (pod wpływem ukraińskim).

  Detyniecki - od dziecię, dziecko (pod wpływem ukraińskim).

  Detyniszyn - od dziecię, dziecko (pod wpływem ukraińskim).

  Deucz - 1427 od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deuczmanek - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deus - od niemieckiej nazwy osobowej Deus (od Theodosio) lub od łacińskiego Deus ‘bóg’.

  Deusch - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deuschman - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deuschmanek - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deuschmann - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deuszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Deus (od Theodosio) lub od łacińskiego Deus ‘bóg’.

  Deuszkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Deus (od Theodosio) lub od łacińskiego Deus ‘bóg’.

  Deutch - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deutsch - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deutscher - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deutsz - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deutszer - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deutszmanek - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deutszmann - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deutz - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deutzcher - od Deutsch ‘Niemiec’.

  Deuz - od niemieckiej nazwy osobowej Deus (od Theodosio) lub od łacińskiego Deus ‘bóg’.

  Deuza - od niemieckiej nazwy osobowej Deus (od Theodosio) lub od łacińskiego Deus ‘bóg’.

  Dewert - od niemieckich nazw osobowych Debert, Dewerth, Dibbert, te od germańskiego Theudoberth, Theudoward, od Theud ‘lud’ + berth ‘sławny i wert ‘ten, co ochrania’.

  Dewidczyk - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dewidenko - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dewidowski - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dewidz - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dewidziuk - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dewidzki - od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Dewior - od staropolskiego dziewierz ‘brat męża’.

  Dewis - od dziwy ‘dziki, dziwny’.

  Dewisiuk - od dziwy ‘dziki, dziwny’.

  Dewiszek - od dziwy ‘dziki, dziwny’.

  Dewniak - od dawny ‘były, stary’.

  Dewno - od dawny ‘były, stary’.

  Dey - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Deya - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Deyk - od deja ‘człowiek ociężały’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Dei.

  Deyna - od niemieckiej nazwy osobowej Dein, ta od imienia Dagenhart.

  Dęba - od dąb.

  Dębacz - od dąb.

  Dębak - od dąb.

  Dębakowski - od dąb.

  Dębal - od dąb.

  Dębala - od dąb.

  Dębała - od dąb.

  Dębas - od dąb.

  Dębc - (Pom) od dąb.

  Dębciuch - od dąb.

  Dębczak - 1685 od dąb.

  Dębczak-Dębski - złożenia brak; Dębczak 1685 od dąb; Dębski od nazw miejscowych Dąb, Dąbie, Dęby (częste).

  Dębczuk - od dąb.

  Dębczyk - 1635 od dąb.

  Dębczyński - od dąb.

  Dębe - od dąb.

  Dębecki - od dąb.

  Dębek - 1711 od dąb.

  Dębel - od dąb.

  Dęben - od dąb.

  Dęberski - od dąb.

  Dębia - od dąb.

  Dębiak - od dąb lub od gwarowego dębiak ‘młody dąb, kij dębowy’, gatunek grzyba’.

  Dębial - od dąb.

  Dębiałka - od dąb lub od gwarowego dębiałka ‘narośl na liściach i gałązkach dębu’.

  Dębianka, m. - 1386 od dąb lub od gwarowego dębianka ‘owoc dębu, żołądź’.

  Dębiarz - 1700 od dąb, od staropolskiego dębiarz ‘grabarz’.

  Dębica - od nazw miejscowych Dębica, Dębice, Dębicze (kilka miejscowości).

  Dębicki - 1377 od nazw miejscowych Dębica, Dębice, Dębicze (kilka miejscowości).

  Dębicz - 1397 od dąb.

  Dębiczak - od dąb.

  Dębiec - 1408 od dąb; od dębiec ‘mlody dąb’.

  Dębieński - 1392 od nazw miejscowych typu Dębno, Dębina, Dębiany.

  Dębik - od dąb.

  Dębin - od dąb.

  Dębina - od dąb lub od gwarowego dębina ‘drewni dębowe’.

  Dębiniak - od dąb.

  Dębinny - od dąb.

  Dębinski - od nazw miejscowych typu Dębno, Dębina, Dębiany.

  Dębiński - 1406 od nazw miejscowych typu Dębno, Dębina, Dębiany.

  Dębisz - od dąb.

  Dębita - od dąb.

  Dębiuch - od dąb.

  Dębka - 1696 od dąb.

  Dębkow - od dąb.

  Dębków - od dąb.

  Dębliński - 1447 od nazwy miasta Dęblin (lubelskie).

  Dębnek - 1447 od dąb.

  Dębniak - od dąb.

  Dębnicki - 1418 od nazw miejscowych Dębnica, Dębnik (kilka wsi).

  Dębniczyc - 1328 od dąb.

  Dębnik - 1513 od dąb; od gwarowego dębnik ‘gaj dębowy’.

  Dębno-Artwiński - złożenia brak; Dębno od dąb; od dębny ‘dębowy’; Artwiński od niemieckiego imienia Hartwig, to od staro-wysoko-niemieckiego hart ‘silny, mocny’ + wig ‘walczyć’.

  Dębny - 1487 od dąb; od dębny ‘dębowy’.

  Dębogórski - od nazwy miejscowej Dębogóra (kilka wsi).

  Dębołek - od dąb.

  Dębołęcki - 1599 od nazw miejscowych Dębołęka, Dębowa Łąka (kilka wsi).

  Dębonos - 1408 od dąb.

  Dęboń - od dąb.

  Dębończyk - od dąb.

  Dębor - od dąb.

  Dęborczyk - od dąb.

  Dęboróg - od dąb.

  Dęboróg - od dąb.

  Dęborski - od dąb.

  Dęborz - od dąb.

  Dęboski - od dąb.

  Dębosz - 1423 od dąb.

  Dęboś - od dąb.

  Dębowa - od dąb.

  Dębowczyk - od dąb.

  Dębowiak - od dąb.

  Dębowicz - 1423 od dąb.

  Dębowiec - 1381 od dąb; od gwarowego dębowiec ‘las dębowy; dębowy kij’.

  Dębowiecki - od dąb.

  Dębownik - od dąb.

  Dębowska - od nazwy miejscowej Dębowa (częste).

  Dębowski - 1394 od nazwy miejscowej Dębowa (częste).

  Dębowszczyk - od dąb.

  Dębowy - 1438 od dąb; od dębowy.

  Dębówka - od dąb.

  Dębra - 1403 od debra, debrza ‘wąwóz z zaroślami’.

  Dębrosz - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dębroś - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dębrowicz - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dębrowo - od dąbr ‘dąb, dąbrowa’.

  Dębski - od nazw miejscowych Dąb, Dąbie, Dęby (częste).

  Dębuła - od dąb.

  Dęby - od dąb.

  Dębylas - 1469 od dąb.

  Dęda - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dędalski - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dędek - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dędka - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dędkowski - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dędo - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dędoński - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dędor - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dędowski - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dędura - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dędys - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dędyś - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dędza - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dędzik - od dyndać ‘kołysać się’, od gwarowego dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Dęga - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dęgiel - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dęgielski - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dęgo - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dęgosz - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dęgoszewski - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dęgus - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dęgusiak - od dęga ‘pręga, szrama; tęcza’ lub od dąg ‘siła, zdrowie’.

  Dęmbe - od dąb.

  Dęmbek - od dąb.

  Dęmbiec - od dąb.

  Dęmbniak - od dąb.

  Dęmbny - od dąb.

  Dęmby - od dąb.

  Dępa - (z wtórnyą nosowością) od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Dępczyk - (z wtórnyą nosowością) od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Dępczyński - (z wtórnyą nosowością) od prasłowiańskiego depati ‘uderzać, bić’.

  Dętka - od dętka ‘bąbel; piłka dęta; zawieja’.

  Dętkiewicz - od dętka ‘bąbel; piłka dęta; zawieja’.

  Dętko - od dętka ‘bąbel; piłka dęta; zawieja’.

  Dętkos - od dętka ‘bąbel; piłka dęta; zawieja’.

  Dętkoś - od dętka ‘bąbel; piłka dęta; zawieja’.

  Dętkowski - od dętka ‘bąbel; piłka dęta; zawieja’.


  Nazwiska występujące w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.


  Daab Daas Daase Dab Daba Dabaczek Dabagh Dabak Dabal Dabała Dabałek Dabczyk Dabczyńska Dabek Daber Dabergut Daberko Daberstein Dabert Dabi Dabiach Dabiarczyk Dabic Dabić Dabiec Dabiel Dabielowska Dabierz Dabies Dabij Dabikiewicz Dabiniak Dabiński Dabioch Dabisiak Dabiś Dabitz Dabiza Dabiża Dabkiewicz Dabko Dabkowski Dabkus Dablewska Dablon Dabłuch Dabolin Dabor Dabos Dabosz Dabow Dabras Dabrenko Dabrińczyk Dabrocka Dabroń Dabros Dabrosz Dabroszczyk Dabroś Dabrot Dabrowa Dabrowicz Dabrowiecki Dabrowna Dabrowski Dabrówka Dabruchowski Dabrys Dabrzał Dabrzańska Dabrzycka Dabrzyńska Dabski Dabson Dabula Dabulewicz Dabulis Daburzyńska Dabuszyński Dabzdyl Dac Dac Daca Dacej Dacek Dacenko Daceńko Dacer Dacewicz Dach Dacha Dachała Dachańska Dachciarek Dachecka Dachel Dachela Dachemski Dacher Daches Dachia Dachiewicz Dachłoń Dachman Dachn Dachna Dachner Dachnia Dachniak Dachniewicz Dachniewski Dachnij Dachnik Dachniuk Dachno Dachnowicz Dachnowski Dachnus Dacholak Dacholec Dachowicz Dachowski Dachór Dachów Dachs Dachszlegier Dachtera Dachterski Dachton Dachucy Dachur Dachut Dachwic Dachwitz Dachymska Daciak Daciej Daciek Daciewicz Dacio Daciorek Daciow Daciów Daciuk Daciukowski Daciw Dacki Dackiewicz Dackiw Dacko Dackow Dackowicz Dackowski Dacków Dackus Dacnik Dacug Dacun Dacuń Dacut Dacy Dacyga Dacyk Dacyl Dacyna Dacyszyn Dacz Daczak Daczek Daczenko Daczew Daczewski Daczka Daczkiewicz Daczko Daczkowski Daczkus Daczkuś Daczos Daczosa Daczow Daczów Daczuk Daczyk Daczyna Daczyński Daczyszyn Dać Daćka Daćkiewicz Daćko Daćkow Daćkowski Daćków Daćkus Dad Dada Dadacki Dadacz Dadaczyński Dadaj Dadak Dadalska Dadał Dadała Dadałło Dadałuj Dadamka Dadan Dadana Dadaniak Dadaniec Dadań Dadański Dadar Dadarzyńska Dadas Dadasewicz Dadasiewicz Dadasz Dadaszewski Dadaszow Dadaszyński Dadaś Dadecki Dadej Dadejkin Dadek Dadel Dadela Dadełko Dadełła Dadełło Dadeło Dadera Daderko Dades Dadia Dadio Dadkowska Dadla Dadler Dadlez Dadlińska Dadło Dadłubowska Dadnowicz Dadok Dadok-Grabski Dadomska Dadon Dadoń Dadońska Dadorz Dados Dadosiewicz Dadoś Dadot Dadowicz Dadowski Dadrzyński Dadsi Dadsiewicz Dadulak Dadulewicz Dadun Daduń Daduńska Dadura Dadurewicz Daduro Dadusz Daduś Dadwidko Dadyk Dadykuła Dadyn Dadyński Dadys Dadzbach Dadzbog Dadziak Dadziąg Dadzibóg Dadzibug Dadzik Dadzińska Dadzio Dadziuk Dadźbóg Dadżbóg Dadżyńska Dafa Dafczyński Daft Daga Dagajew Dagga Dagiel Dagielska Dagil Dagilis Dagin Dagis Daglis Dagmara Dagnan Dagner Dagniewski Dagobert Dagon Dagoń Dagońska Dagow Dagowicz Dagumas Daha Dahan Dahczyszyn Dahelke Dahielak Dahińska Dahl Dahla Dahlback Dahlberg Dahlborg Dahle Dahlen Dahler Dahlgren Dahlhaus Dahlhof Dahlhorst Dahlig Dahlin Dahlka Dahlke Dahlki Dahlman Dahlmann Dahlmanns Dahlmans Dahlmanus Dahm Dahman Dahmani Dahmen Dahms Dahmus Dahn Dahne Dahner Dahtera Dai Daicz Daiczmanek Daika Daikow Daikowski Daiksler Dainczyk Dainda Dainert Dainhardt Dainsczyk Dainszczyk Dainta Dainty Daintzyk Daińczyk Dais Daitner Daj Daja Dajacz Dajaczek Dajaczuk Dajak Dajaka Dajakaj Dajakis Dajan Dajankiewicz Dajanowicz Dajanowska Dajas Dajaś Dajbel Dajber Dajbler Dajbor Dajbóg Dajc Dajcer Dajch Dajches Dajchowska Dajchsler Dajcier Dajcz Dajczak Dajczar Dajczek Dajczer Dajczman Dajczmanek Dajczuk Dajczyk Dajda Dajdel Dajdok Dajdzińska Dajdź Dajdż Dajeczak Dajek Dajema Dajer Dajerling Dajerski Dajes Dajeska Dajewicz Dajewski Dajgiel Dajk Dajka Dajke Dajko Dajkowski Dajksel Dajksler Dajlid Dajlida Dajlidis Dajlidko Dajlido Dajlidzienko Dajlidzionek Dajlitko Dajludzionek Dajłowski Dajman Dajmer Dajmund Dajna Dajnak Dajnarowicz Dajnecki Dajneka Dajneko Dajnert Dajniak Dajniczuk Dajnis Dajnowicz Dajnowiec Dajnowski Dajon Dajonk Dajor Dajos Dajosz Dajoś Dajowska Dajs Dajsenberg Dajsendor Dajski Dajskler Dajszczyk Dajtrowski Dajuk Dajus Dajwa Dajwłowski Dajwor Dajworek Dajworski Dajwór Dajzer Dak Daka Dakaczewska Dakaluk Dakało Dakarska Dakidzionek Dakiel Dakiewicz Dakiniewicz Dakir Dakli Dakniewicz Dakos Dakow Dakowicz Dakowski Daks Daksan Dakszenicz Dakszewicz Dakter Daktera Dakton Daktor Daktun Daktyńska Dakudowicz Dakuma Dakumas Dakurno Dakus Dal Dala Dalac Dalach Dalacińska Dalacka Dalaczyński Dalaga Dalak Dalakuras Dalal Dalamon Dalan Dalanek Dalarz Dalas Dalasiński Dalaszak Dalaszczyk Dalaszyński Dalata Dalati Dalatkiewicz Dalatowska Daląg Dalba Dalbek Dalberg Dalbert Dalbiak Dalbik Dalbon Dalbor Dalc Dalcer Dalczak Dalczewska Dalczyński Daldas Dalder Daldys Dale Dalec Dalechna Dalecińska Dalecki Daleczka Daleczko Daleczyński Daleja Dalejko Dalejzer Dalek Daleka Dalekas Daleki Daleko Dalekta Dalemba Dalemeńczuk Dalemula Dalenda Dalenica Dalenik Dalenkiewicz Dalenta Dalentka Daleń Daleńkiewicz Daleńska Dalerling Dalerzak Dalerzyńska Daleske Daleski Daleszak Daleszczak Daleszczyk Daleszczyńska Daleszkiewicz Daleszyński Daleśkiewicz Daletzki Dalewicz Dalewski Dalezig Dależyńska Dalęcki Dalędka Dalętka Dalga Dalgaard Dalgiewicz Dalhke Dalhmann Dalhn Dalhof Dali Daliasz Dalibiak Dalibog Dalibor Dalibóg Dalibór Dalicki Dalid Dalida Dalidczyk Dalidonis Dalidowicz Dalidowski Dalidutko Dalidzionek Dalig Daliga Daligo Daligóra Dalik Dalikowski Daliksz Dalilich Daliło Dalimata Dalinger Daliniewicz Daliniewski Dalinkiewicz Dalinowicz Dalinowska Daliński Dalios Dalipi Dalira Dalis Dalisda Dalistowska Dalisz Daliszewski Dalitko Dalitz Daliwa Daliwela Daliwoda Daljasz Dalka Dalke Dalkej Dalker Dalki Dalkiewicz Dalko Dalkorska Dalkowski Dall Dalla Dallaj Dallak Dallali Dallamura Dallbor Dallecki Dallemura Dalle-Mura Dallet Dallheimer Dalli Dallig Dallige Dallinger Dallmajer Dallman Dallmann Dallmer Dallosta Dalluge Dally Dalmaczyński Dalmada Dalmajer Dalman Dalmann Dalmanowski Dalmas Dalmat Dalmata Dalmatow Dalmer Dalmolin Dalmuna Dalmus Dalmy Dalna Dalniawka Dalnowski Dalny Dalomis Dalos Dalosińska Dalot Dalota Dalowski Dalro Dalrowska Dals Dalski Dalstedt Dalszewski Dalta Daltbor Daltman Daluch Daludda Daluga Daluge Dalupik Daly Dalz Dalziel Dalzinger Dalziniewicz Dała Dałamucki Dałasińska Dałaszyński Dałbaczuk Dałbakowska Dałbień Dałczak Dałczyńska Dałecka Dałek Dałęcki Dałęgiewicz Dałęk Dałgielewicz Dałgiewicz Dałgołowicz Dałgsz Dałhun Dałka Dałkarz Dałkiewicz Dałkowicz Dałkowiecka Dałkowski Dałksz Dałksza Dałmata Dałmatow Dało Dałomis Dałomiś Dałonis Dałoń Dałow Dałowicz Dałowiec Dałowska Dałsonowska Dałubińska Dałyk Dam Dama Damachowska Damacz Damadej Damagalska Damagała Damaj Damajat Damajtys Damak Damalak Damalewski Damalska Daman Damanga Damangas Damaniak Damaniewicz Damanin Damanowska Damantka Damań Damańczuk Damański Damarad Damaradzki Damarath Damarczyk Damarecka Damarek Damarow Damart Damarth Damarus Damarz Damas Damasat Damasche Damaschek Damaschk Damaschke Damaschki Damasek Damasiak Damasiej Damasiewcz Damasiewicz Damasik Damaska Damaske Damasot Damast Damasta Damastej Damasty Damasud Damasz Damaszczuk Damaszczyk Damaszczyńska Damaszek Damaszewicz Damaszewski Damaszius Damaszk Damaszka Damaszke Damaszkiewicz Damaszko Damaszuk Damaszun Damaś Damatowicz Damaz Damazer Damaziak Damazik Damaziuk Damazy Damazych Damazyk Damazyn Damazyniak Damaż Damażak Damażych Damażyn Dambach Dambacher Dambe Dambeck Dambecki Dambek Damber Damberg Dambetcka Dambia Dambic Dambicka Dambiec Dambietz Dambik Dambiniec Dambiński Dambke Damblowska Dambok Dambon Damboń Dambor Damborz Dambowa Dambowy Dambrot Dambrowski Dambryn Dambski Damczewski Damczuk Damczur Damczyk Damczyńska Damczyszak Damdin Damdz Dame Damec Damecki Damejko Damek Damel Damelak Damelczyk Damelewicz Dameluk Damenika Damentka Damentko Damer Dameradzka Damerau Damerio Damerow Damerowski Dames Dametka Dametko Damewicz Damezel Damęcki Damęntka Damętka Damętko Damfeld Damhajmer Damheimer Damhuis Damiak Damialska Damian Damiancka Damianicz Damianidis Damianiuk Damiano Damianow Damianska Damiańczuk Damiańczyk Damiański Damiasiak Damiącka Damiątka Damiątko Damic Damich Damicka Damico Damicz Damid Damidowicz Damiec Damiecki Damielak Damielczak Damielczuk Damielczyk Damielewicz Damielewska Damielik Damielska Damieluk Damiencki Damieniak Damientko Damieński Damieszko Damięcki Damiędzka Damięta Damiętka Damiętko Damigier Damijan Damijański Damikowska Damilak Damilczak Damilczenko Damilczuk Damilewicz Damiluk Damiłer Damiłkiewicz Damiło Damiłoś Damiłowicz Damiłowska Damin Damina Daminger Daminiak Daminikowska Daminow Daminowska Damińczak Damiński Damis Damisz Damiszek Damiszewska Damitz Damiza Damjan Damjanow Damka Damke Damkiewicz Damko Damkowska Damlich Damlke Damm Dammann Dammer Dammfeld Damminger Dammrath Dammuller Dammüller Damnianowić Damnic Damnicka Damnik Damnitz Damo Damoiseaux Damoiseux Damon Damoniak Damoń Damorowska Damos Damosiewicz Damoszek Damotte Damowicz Damowski Damp Dampa Dampas Dampc Dampe Dampowska Damps Dampuch Dampz Damracka Damrad Damradt Damraht Damrał Damram Damran Damrat Damrath Damratowski Damrau Damret Damrich Damrocka Damroła Damrose Damrosz Damrot Damrota Damroth Damrów Damrych Damrzalska Damrzyn Dams Damsch Damschek Damse Damski Damstadter Damster Damsteter Damstetter Damsz Damszeit Damszel Damszke Damś Damuc Damuć Damulążek Damulewicz Damulis Damuła Damunt Damurad Damurat Damurski Damus Damusiar Damut Damych Damycz Damyjan Damyliszyn Damyluk Damyłec Damyłków Damys Damysłowska Damzał Damzar Damzyn Damżał Dan Dana Danabidowicz Danabursak Danaburski Danach Danachowska Danaczek Danada Danadej Danafeld Danagała Danai Danaiłow Danaj Danak Danakowska Danal Danalaczna Danalska Danappel Danarowska Danarska Danary Danas Danasczyk Danasiewicz Danaszak Danaszczyk Danaszczyńska Danaszewicz Danaś Danat Danawa Danawska Danay Danaż Danbek Danbiec Danborski Danc Dancarz Dancbach Dancer Dancerz Dancewicz Danch Danchauer Danchofer Danchoffer Danchor Danchyrz Dancian Dancig Danciger Dancigier Dancker Danckier Danco Dancyg Dancyger Dancygier Dancyngiel Dancyszyn Dancz Danczak Danczenko Danczew Danczewicz Danczewski Danczowski Danczuk Danczura Danczyk Danczyn Danczyszyn Danda Dandalska Dandasowa Dandek Dandel Dandelski Dander Dandera Danderski Dandik Dandok Dandokrian Dandourian Dandra Dandt Dandura Dandurian Dandy Dandyk Dandylak Dandys Dandysz Dandziła Dandziło Dandzward Danebach Daneberg Danecki Danej Danejko Danek Daneka Daneke Daneker Daneko Danel Danelczak Danelczuk Danelczyk Danelewicz Daneliszyn Daneliuk Danelke Danelkiewicz Danelko Danelok Danelski Daneluk Daneł Danełko Daneman Danemann Danenhauer Daner Danerowski Danes Danesh Danesi Danesko Daneszko Danetko Danetz Danetzka Danewicz Danfil Dang Danga Dange Dangel Dangelmaier Dangiel Dangielewicz Dangieło Dangier Dangiert Dangiewicz Dangird Dangl Dangmai Dangner Dangot Dangow Dangul Dangward Danhauer Danhefer Danheisig Danhofer Danhoffer Danhoffner Danhofner Dania Daniak Danic Danicki Danicz Daniczak Daniczew Daniczewski Daniczuk Danida Danidiuk Danidkowska Danidowicz Daniec Daniecki Daniek Daniel Daniela Danielac Danielak Danielas Danielczak Danielczenko Danielczok Danielczuk Danielczyk Danielec Danielecki Danielek Danielenko Danielewicz Danielewski Danielian Danielik Danieliszyn Danielkiewicz Danielkis Danielko Danielkowski Daniell Daniellczyk Danielli Daniello Danielowicz Danielowski Danielów Daniels Danielsen Danielska Danielski Danielsky Danielsson Danielś Danieluk Danielzik Danieła Daniełak Daniełczyk Daniełowicz Daniełowski Danienkowicz Danienowska Danieńczuk Danieraczka Danies Daniesz Daniew Daniewicz Daniewski Danieyko Daniga Danigiel Danigier Danik Danika Danikiewicz Danikowicz Danikowski Danilak Danilczak Danilczenko Danilczuk Danilczuk-Danilewicz Danilczyk Danilec Danilecki Danilejko Danilenko Danilewicz Danilewski Danilewski Danilęc Danilik Danilin Daniliszyn Daniliuk Danilkiewicz Danilkowicz Danilów Danilska Daniludis Daniludy Daniluk Daniluk Daniluk Daniluk Danił Daniła Daniław Daniłkiewicz Daniłko Daniłkowicz Daniłków Daniłło Daniłłowicz Daniło Daniłosio Daniłoś Daniłow Daniłowicz Daniłowski Daniłów Daniłuk Daniłyszyn Danimczuk Danimior Danin Daninich Daniniczak Danio Danioł Danion Daniów Danis Danisch Danisewicz Danisiewicz Danisiuk Danisowicz Danisz Daniszczak Daniszczyk Daniszenko Daniszewicz Daniszewski Daniszkiewicz Daniszkowicz Daniszok Daniś Daniściewicz Danitowicz Danitz Daniuk Daniun Danius Daniusiar Daniuszenko Daniuszewski Daniuszkowicz Daniw Danizak Daniżalska Danjuma Dank Danka Danke Danker Dankert Dankiewicz Dankmayer Dankmeyer Dankner Danko Dankorz Dankoski Dankow Dankowiak Dankowiakowski Dankowicz Dankowski Danków Danksz Danksza Dankszewicz Dankszuk Dankszys Dankwa Dankwardt Dankwart Danlewska Danlowski Danloy Dann Danna Dannat Danne Danneberg Dannehl Dannek Danneker Dannemann Dannenberg Dannenheimer Danner Dannert Dannes Dannheisig Dannheizig Dannhesig Dannych Danoch Danocha Danocik Danoglidis Danoglidu Danok Danolkiewicz Danon Danorska Danowicz Danowski Danów Danówski Danrata Danrowska Danrzołowska Dans Dansczyk Dansiewicz Danski Danskow Dansonka Danszczak Danszczyk Dantczak Dantes Danton Dantoni Dantoń Dantz Danuch Danuda Danuel Danufnik Danul Danula Danulewicz Danulkiewicz Danull Danur Danus Danusewicz Danusiewicz Danusik Danuszewski Danuś Danut Danuta Danych Danycka Danyi Danylak Danylczak Danylczenko Danylczuk Danylec Danyleszyn Danylewycz Danylik Danyliszyn Danyliw Danylluk Danylów Danyluk Danyluk Danyła Danyłec Danyłeć Danyłko Danyłkow Danyłków Danyło Danyłow Danyłowicz Danyłów Danyłuk Danyłyszyn Danys Danysz Danyszczuk Danyś Danyż Danz Danzalska Danzer Danziger Danzigier Dapa Dapała Dapciuch Dapczeński Dapczuk Dapczynski Dapczyński Daperling Dapiernik Dapiński Dapka Dapkiewicz Dapkowska Dapkun Dapkus Dapner Dappa Dapros Daprowska Dapszewicz Dapszus Dapszyte Dapta Daptuła Dar Dara Daraban Darabarz Darabas Darabast Darabasz Darabok Darach Daracz Daradowicz Darafaj Darafian Darafiej Darafiejew Daragasz Darago Darak Darakiewicz Daral Darał Darała Daramola Daramoniec Daran Darangowski Daraniewicz Darankiewicz Daranowski Darans Darań Darańska Darapała Daras Darasewicz Darasiak Darasiewicz Darasz Daraszewicz Daraszewski Daraszka Daraszkiewicz Daraś Darawska Daraź Daraż Darażańska Darba Darbacz Darbandzki Darbański Darbas Darbi Darbik Darbos Darch Darciak Darciel Darcja Darcz Darczak Darczewski Darczuk Darczyk Darczyński Dard Darda Dardacki Dardała Dardas Dardyla Dardzikowski Dardziński Dardziuk Dardzyński Dare Darecki Darejling Darejski Darek Daremiak Daremniak Daren Dareń Dareńska Dares Dareszewski Darewicz Darewońko Darewski Darfieniuk Darga Dargac Dargacz Dargaczewski Dargaj Dargas Dargasz Dargatsch Dargatz Darge Dargel Dargewicz Dargiel Dargielewicz Dargiewicz Dargis Dargocz Dargoi Dargol Dargoń Dargusch Dargys Darhon Daria Dariak Darian Darianicz Darianycz Dariczuk Darida Daridson Darift Dariko Darikowska Dariman Darin Daris Darist Dariu Darius Dariusz Dariw Darjanicz Darjasz Darka Darke Darkiewicz Darko Darkowicz Darkowski Darkus Darla Darlak Darlas Darlatka Darlecki Darlej Darleta Darlewicz Darlewski Darlicki Darlik Darling Darliński Darłach Darłak Darłoch Darłok Darłowicz Darłowski Darma Darmach Darmaczek Darman Darmanek Darmaros Darmas Darmasik Darmaszczak Darmaszczyk Darmaszek Darmat Darmath Darmejko Darmelko Darmetko Darmić Darmiec Darmińska Darmiot Darmke Darmobit Darmoch Darmochód Darmochraj Darmochwal Darmochwał Darmochwała Darmochwat Darmochwoł Darmofal Darmofalski Darmofał Darmograj Darmohraj Darmoid Darmoliński Darmon Darmonos Darmont Darmonuk Darmoń Darmopuk Darmoras Darmoros Darmorost Darmoroz Darmorós Darmors Darmoruz Darmorys Darmos Darmoski Darmosz Darmoszuk Darmowicz Darmowit Darmowski Darmpfał Darms Darmstadter Darmstädter Darmstaedter Darmstaeter Darmstaetter Darmstatder Darmstatter Darmstätter Darmsterter Darmsteter Darmstetter Darmszczak Darmszteter Darmsztteter Darmuń Darna Darnach Darnal Darnaś Darnawska Darnecka Darnia Darniak Darnicki Darnicz Darnielewicz Darnielewska Darniewski Darnikiewicz Darnikowski Darnilewicz Darniok Darniszewska Darnobid Darnobit Darnobyt Darnonos Darnos Darnosz Darnowin Darnowski Darnszteter Daro Darobińska Daroch Darocha Darociak Darocki Darok Darol Darolewski Daromoń Daron Daroń Daros Darosiewicz Darosińska Daross Darost Darosz Daroszek Daroszewski Daroszkiewicz Daroszuk Daroszyna Daroś Darow Darowana Darowany Darowicki Darowicz Darowiecki Darowna Darowny Darowski Daroziński Daról Darólewska Darpas Darr Darra Darrich Dars Darscheid Darsicki Darski Darsnik Darszcz Darszewska Darszkiewicz Darsznik Darszyk Darszyńska Dartak Dartczak Dartkowicz Dartosiak Dartosik Dartowska Dartsch Dartsz Dartus Darubach Darubkowska Daruch Daruhoffner Daruk Darul Darulewicz Darulewski Darulis Darull Darus Darusiewicz Darusz Daruszewski Daruzel Darvas Darwaj Darwas Darwich Darwicki Darwicz Darwid Darwiński Darwish Darwojed Darwojek Darwojn Daryach Darylak Daryluk Daryłów Daryna Darynek Darys Daryskiba Darysz Darywalski Darzak Darzecha Darzecki Darzenowski Darzewska Darzinow Darziński Darzkiewicz Darznik Darzonka Darzowska Darzycki Darzyluk Darzyło Darzynkiewicz Darzyński Darźnik Darż Darżinow Darżnik Darżynikewicz Darżynkicz Darżynkiewicz Darżyński Das Dasaj Dasal Dasarobowicz Dasbach Daschek Daschke Dasdorf Dase Dasek Daser Dasewicz Dasgupta Dashkewitz Dashorst Dashoun Dasiak Dasiczyk Dasiewicz Dasik Dasilewicz Dasiniewicz Dasiński Dasiok Dasios Dasis Dasiu Dasiuk Dasiukiewicz Daskal Daskaluk Daskałow Daske Daskiewicz Dasko Daskowska Dasler Dasłych Dasma Dasman Dasmar Dasmowski Dasowicz Dass Dassak Dasse Dassek Dassler Dassow Dassui Dassuj Dasta Dastek Dastich Dastig Dastik Dastoor Dastorek Dastrzyk Dastych Dastyk Dasud Dasuj Daszak Daszba Daszczak Daszczakowska Daszczenko Daszczeńska Daszczuk Daszczyk Daszczykowska Daszczyński Daszczyszak Daszczyszczak Daszek Daszel Daszenda Daszeńska Daszewicz Daszewski Daszka Daszke Daszkewycz Daszkiel Daszkielewicz Daszkiewicz Daszkiewicz-Bortnowski Daszkilewicz Daszkin Daszkinel Daszko Daszkow Daszkowski Daszkus Daszla Daszna Daszos Daszt Dasztold Daszuk Daszuta Daszyk Daszykowski Daszyniewicz Daszyński Daś Daścikowska Daśkiewicz Daśko Dat Data Datańska Datberg Datczuk Dateba Datek Daterok Datha Dati Datka Datkiewicz Datko Datkowski Datkun Datla Datlaf Datlewicz Datman Datner Datoleta Datoła Datomis Daton Datoń Dator Datosz Datraszewska Datschkowska Datt Datta Dattelbaum Dattko Dattlaff Dattner Datuń Daty Datyńska Datz Datzkiewicz Datzko Dau Daub Daube Daubek Daubensztajn Dauber Daubienko Daubigney Daubitz Dauc Dauch Dauczka Dauczyszyn Daud Dauda Daude Daudinot Daudis Daudzward Dauengauer Dauenhauer Dauer Dauerman Daugawijet Daugert Daugiel Daugielewicz Daugiert Daugilewicz Daugul Dauk Daukantas Daukrzewicz Daukrzys Dauksiewicz Daukst Dauksto Dauksz Dauksza Daukszenicz Daukszewicz Daukszo Daukszt Daukszta Daukszto Daukszyc Daukszys Daulak Daulas Dauldzis Daule Daum Dauman Daumann Daumas Daumów Daun Daunheimer Daunhejmer Daunke Dauri Daus Dauszewicz Dauszkiewicz Daut Daute Dauter Dautin Dautowska Dautz Dautzenberg Davani Davenport Davi David Davidsen Davidson Davidsson Davies Davila Davis Davison Davoine Davolio Davris Davy Dawacka Dawad Dawadzka Dawal Dawans Dawasyr Dawayme Dawcewicz Dawczak Dawczuk Dawczyk Dawczyński Dawda Dawdanowicz Dawdczyk Dawdo Dawdow Dawdziak Dawdziało Dawdziuk Dawedowski Dawejko Dawejnis Dawelczyk Dawelski Daweł Dawendowska Dawer Dawerenda Dawerio Dawert Dawerte Dawęda Dawgert Dawgiałło Dawgiało Dawgiel Dawgielewicz Dawgielowicz Dawgiełło Dawgiełowicz Dawgier Dawgierd Dawgiert Dawgilewicz Dawgird Dawgitowicz Dawgon Dawgul Dawguł Dawgun Dawhan Dawhaniuk Dawhań Dawhoń Dawhun Dawia Dawiaczewska Dawiak Dawiała Dawibida Dawic Dawichniuk Dawicienko Dawicki Dawicz Dawiczak Dawiczewski Dawiczyk Dawid Dawida Dawidait Dawidajtis Dawidajtys Dawidczak Dawidczenko Dawidczewska Dawidczuk Dawidczyk Dawidczyński Dawidejt Dawidek Dawidenis Dawidenko Dawideńko Dawidiak Dawidian Dawidiuk Dawidiwicz Dawidjak Dawidjan Dawidkiewicz Dawidko Dawidkowski Dawidło Dawidok Dawidonis Dawidow Dawidowicz Dawidowski Dawidowski Dawidów Dawidsen Dawidson Dawidsson Dawiduk Dawidurewicz Dawidziak Dawidzik Dawidziński Dawidziok Dawidzionek Dawidzióg Dawidziók Dawidziuk Dawidzki Dawidzon Dawidzuk Dawidzyńska Dawiec Dawiek Dawieka Dawiel Dawielek Dawielewicz Dawielowicz Dawielowska Dawięda Dawik Dawike Dawikowski Dawil Dawilczuk Dawił Dawiłowski Dawindziak Dawinek Dawiniak Dawińdziak Dawiński Dawis Dawiskiba Dawison Dawister Dawisz Dawiudziuk Dawkoń Dawkos Dawkrzyc Dawksza Dawlak Dawlan Dawlasz Dawlaszewicz Dawlewicz Dawlica Dawlidowicz Dawlik Dawlisz Dawlud Dawluk Dawluszewicz Dawlut Dawna Dawnan Dawnar Dawnarowicz Dawner Dawnicka Dawnik Dawnis Dawniś Dawnor Dawnorowicz Dawnowicz Dawod Dawodko Dawodowicz Dawodowska Dawoli Dawor Dawosyr Dawoudi Dawreń Dawrońska Dawrowska Dawryś Dawrzuk Dawsa Dawsiewicz Dawsina Dawsiukiewicz Dawski Dawson Dawszczyńska Dawszelski Dawszewski Dawt Dawul Dawyd Dawyda Dawydenkowa Dawydiuk Dawydko Dawydow Dawydowska Dawydowycz Dawydzik Dawydziuk Dawyniak Dawżuk Day Daya Dayan Daych Dayczak Dayeh Dayka Daykola Dayman Daynyko Daz Dazan Dazarek Dazarz Dazga Dazgan Daziński Daziszewska Dazkiewicz Dazowska Dazwańska Dazwigalska Daź Daźba Daździoch Daźwańska Daż Daże Dażnik Dażo Dażwański Dażyński Dąb Dąba Dąbal Dąbalewski Dąbalska Dąbała Dąbarska Dąbczak Dąbczewski Dąbczuk Dąbczyk Dąbczyński Dąbecki Dąbek Dąbel Dąbela Dąbelska Dąber Dąbera Dąbiak Dąbialska Dąbiczak Dąbiec Dąbik Dąbiński Dąbisz Dąbk Dąbka Dąbkiewicz Dąbkiewicz Dąbko Dąbkos Dąbkowicz Dąbkowski Dąbków Dąblewski Dąblowski Dąbłowska Dąbniak Dąbnicki Dąbnik Dąborowicz Dąborowski Dąboszek Dąbowicz Dąbowski Dąbraś Dąbrat Dąbrkowska Dąbro Dąbroch Dąbroczek Dąbroń Dąbros Dąbrosiak Dąbroski Dąbrosna Dąbrosz Dąbroszek Dąbroś Dąbrot Dąbrow Dąbrowa Dąbrowa-Januszewski Dąbrowa-Karasiński Dąbrowa-Kostka Dąbrowiak Dąbrowica Dąbrowicki Dąbrowicz Dąbrowiecki Dąbrowka Dąbrowko Dąbrowna Dąbrowny Dąbrowo Dąbrowolski Dąbrowski Dąbrówka Dąbrówko Dąbrówna Dąbrówny Dąbrus Dąbruś Dąbrych Dąbrycz Dąbrzak Dąbrzalski Dąbrzał Dąbrzałowski Dąbrzelecki Dąbrżał Dąbska Dąbski Dąbżalski Dąbżał Dącer Dąchór Dąchów Dąchur Dącz Dączkowska Dąda Dądaj Dądajewski Dądalski Dądarska Dądek Dądel Dądela Dądelewski Dądelski Dądełło Dąder Dądera Dąderewicz Dąderowicz Dąderski Dądol Dądolska Dądołowska Dądrowski Dądziak Dądzik Dądził Dądziło Dąga Dągiel Dągielewska Dągielski Dągierska Dągowski Dąkiewicz Dąmbek Dąmbrowski Dąmbrówka Dąmbrzał Dąmbski Dąmżał Dąndalska Dąndera Dąndzbach Dąpczyńska Dąpka Dąrkowska Dąsal Dąsbasz Dąsblasz Dąsel Dąsiewska Dątruk Dązałowicz Dązbasz Dązblaż Dązbłaź Dązbłaż Dązwa Dążałowicz Dążbasz Dążblasz Dążblaż Dążbłarz Dążbłaź Dążbłaż Dąże Dążewski Dążyński Dbaj Dbajtek Dbal Dbała Dbara Ddzak Deak Deaki Dean Deas Deba Debacki Debaczewska Debaecker Debaere Debajło Debak Debakowski Debald Debalt Debała Debańska Debarge Debart Debauer Debcik Debczak Debczuk Debczyński Debecki Debek Debelak Debellis Debelmas Debelski Debelt Debełło Debeło Debemitz Debenko Debeńko Deber Debera Debergut Deberna Debernard Debernic Debernik Debernitz Deberny Debernyś Deberska Deberstein Debersztyn Debert Debes Debesz Debetowska Debewer Debiak Debich Debicki Debiec Debiek Debies Debiesz Debieś Debik Debiński Debipacy Debis Debisz Debiszewski Debita Debkiewicz Debkowski Deble Debler Deblessem Deblessen Deblic Deblińska Deblon Debluk Debna Debnar Debner Debniak Debniewski Deboa Debogorski Debogórski Debolski Debon Debonne Deborska Debosz Debowa Debowczyk Debowiak Debowicz Debowiecki Debowski Debrej Debreńko Debrnic Debros Debrow Debry Debrzak Debrzańska Debrzyniuk Debrzyńska Debski Debudaj Debudej Debuk Debulak Debularz Deburski Debus Debusz Deby Debżyńska Dec Deca Decak Decelis December Decenko Decer Decert Deceszyn Decewicz Dech Decha Dechent Decher Dechert Dechil Dechling Dechlowiec Dechmel Dechnert Dechnig Dechnik Dechowicz Dechów Dechsler Dechtar Dechter Dechterewicz Dechton Dechtoń Deciak Deciar Deciaro Deciek Deciuk Deck Deckas Decker Deckert Decki Deckiel Deckier Deckiert Decko Deckowski Decków Deckwirth Decman Decmer Decner Decobert Decorde Decoster Decowski Decułkowska Decyk Decyna Decyszyn Decyusz Decyzja Decz Deczak Deczek Deczew Deczewski Deczkal Deczkiewicz Deczko Deczkowski Deczułkowski Deczyk Deczyński Deczys Deć Dećko Dećkowski Deda Dedak Dedecius Dedeciusz Dedecjus Dedecjusz Dedeck Dedejczuk Dedejczyk Dedejczyk-Macieliński Dedejko Dedek Dedeko Dedel Dedelis Dedeluk Dedełło Dedemkowicz Dedemus Dedenczuk Dedeńczuk Dedeński Deder Dedera Dederczuk Dederek Dederka Dederke Dederko Dederos Dederowski Dederski Dedes Dedeszko Dedeszko-Wierciński Dedeta Dedewicz Dedich Dedić Dedik Dedina Dedińska Dedio Deditius Dediuch Dediuk Dedjo Dedka Dedke Dedkiewicz Dedko Dedkow Dedkowska Dedlińska Dedła Dedło Dedner Dedo Dedok Dedolik Dedoł Dedoński Dedor Dedorko Dedowicz Dedra Dedrko Dedrocka Dedrychowski Dedryniewicz Dedrzeńska Dedtych Deduchowska Dedudaj Dedudej Dedul Deduński Deduszko Dedycka Dedyk Dedyński Dedys Dedyszyn Dedyś Dedza Dedzik Dedziński Dedziuch Dedzyk Deeble Deeg Deege Deesler Def Defa Defacińska Defański Defas Defec Defeciński Defee Defert Defet Deffert Deffes Deffke Deficińska Defik Defilipi Defilippi Defin Defiński Defit Defitowski Defler Defman Defner Defnerska Deforf Defort Defosse Defradyka Defrance Defratek Defratyk Defratyka Defre Defrys Deftlaff Defus Defut Deg Dega Degan Degani Degar Degda Dege Degelman Degen Degener Degenhard Degenhardt Degenhart Degenkolbe Degentysz Degeń Deger Degerfeldt Degerman Degert Degiel Degien Degień Degies Degieś Degil Degin Deginder Degis Degl Deglan Deglas Deglau Degle Degler Degles Degling Degner Dego Degoda Degoń Degorski Degow Degowski Degóć Degórski Degracia Degracz Degrado Degrube Degucis Deguć Degudziemba Deguingand Degurski Degusz Degut Degutis Degwer Dehel Dehert Dehl Dehler Dehlert Dehling Dehlka Dehm Dehmal Dehman Dehmani Dehmel Dehmen Dehmke Dehmol Dehn Dehna Dehne Dehnel Dehner Dehnert Dehnke Dehno Dehodiuk Dehorecki Dehr Dehring Dehrmann Dehtiar Dehuke Dehuszek Dei Deibl Deibler Deichhardt Deichman Deichold Deichsel Deichsler Deichsn Deicki Deicksler Deicz Deida Deidel Deierling Deierung Deigsler Deik Deike Deiksel Deiksler Deilhardt Deim Deimert Deina Deindl Deinek Deinert Deines Deinhard Deinhardt Deinkart Deinnych Deinowski Deinrych Deinsenberg Deis Deischler Deisenberg Deising Deissenberg Deist Deiteil Deitner Dej Deja Dejak Dejanka Dejankiewicz Dejanowski Dejardin Dejas Dejawski Dejbar Dejciński Dejcki Dejcz Dejczan Dejczer Dejczko Dejczlender Dejczman Dejda Dejde Dejdej Dejdo Dejek Dejenka Dejenko Dejer Dejerling Dejewski Dejewski Dejha Dejhołos Dejk Dejka Dejkało Dejke Dejko Dejler Dejlich Dejlida Dejlidko Dejlido Dejlitko Dejlych Dejmaczyńska Dejmak Dejman Dejmanowski Dejmek Dejmer Dejmicz Dejmik Dejmkowska Dejmowska Dejn Dejna Dejnacki Dejnak Dejnaka Dejnakowski Dejnarowicz Dejnas Dejnas Dejnecki Dejnega Dejnek Dejnek Dejneka Dejneko Dejneła Dejner Dejnera Dejnerowicz Dejnert Dejniak Dejniart Dejnich Dejnicki Dejniczuk Dejnik Dejnis Dejniszewska Dejnko Dejno Dejnog Dejnoga Dejnorowicz Dejnowicz Dejnowiec Dejnowski Dejnyk Dejnykiewicz Dejo Dejon Dejrała Dejryng Dejrynk Dejrzak Dejsa Dejsak Dejszer Dejter Dejtrek Dejtrowski Dejunowicz Dejutrak Dejutryk Dejwarek Dejwerek Dejwor Dejworak Dejworek Dejwór Dek Deka Dekaban Dekabarz Dekaben Dekabon Dekacz Dekajło Dekalska Dekało Dekałowicz Dekan Dekanda Dekanek Dekanowski Dekany Dekański Dekar Dekarczyk Dekarli Dekarski Dekarz Dekarzewski Dekas Dekasiński Dekasz Dekatz Dekel Dekelbaum Deker Dekert Dekiel Dekiela Dekieliński Dekier Dekiert Dekiertowska Dekil Dekin Dekinder Dekindt Dekker Deklanowska Deklerski Deklert Dekman Deknop Deko Dekon Dekonda Dekonde Dekondy Dekońska Dekorda Dekorde Dekordy Dekorta Dekoszczak Dekow Dekowdy Dekowski Dekozarzów Dekón Dekret Dekrewicz Dekshaimer Dekshajmer Deksheimer Deksińska Dekskejner Deksmer Deksnait Deksneit Deksnis Dekson Deksyk Deksymer Dektar Dekterenko Deku Dekubanowski Dekucińska Dekucka Dekuczyński Dekudowicz Dekudowski Dekun Dekundy Dekurcjan Dekurgan Dekurniewicz Dekurno Dekus Dekuś Dekutowski Del Dela Delach Delachowska Delacińska Delag Delaga Delahis Delak Delaki Delakiewicz Delakowicz Delakowitz Delakowski Delalicz Delalicz Delalicz Delambert Delan Deland Delangiewicz Delankiewicz Delanowicz Delanowski Delar Delas Delasiński Delaszkiewicz Delatkiewicz Delatowski Delatycki Delau Delaunay Delawar Delawski Delay Deląg Deląk Delążek Delb Delba Delbani Delbar Delbarre Delbas Delbeca Delberg Delbowski Delcher Delcourt Delcutowska Delczak Delczar Delczarska Delczechowska Delczek Delczuk Delczyk Delczyński Deldzionek Deleba Delebiński Delebis Delebiś Delechta Deleciński Delecki Delecourt Deleczyński Deledutko Delega Delegacz Delegan Delegarda Delegiewicz Deleglewicz Delegos Delej Delejewska Delejowski Delejzych Delek Delekator Delekła Delekowska Delekt Delekta Delektorska Delektowski Delenda Delendowski Delengiewicz Delengowski Delenowska Delenzik Deleń Deler Delerczuk Delerka Delerm Delert Delerta Delerum Deles Delesiewicz Deleski Deleskiewicz Delest Delestowicz Delesz Deleszek Deleszewska Deleszkiewicz Deleszko Deleś Deleśkiewicz Deleta Deletka Deletko Deletowska Delew Delewczyński Delewicz Delewin Delewski Delezuch Deleżan Deleżek Deleżko Deleżuch Deleżuk Deleżychowski Deleżyński Delęda Delęga Delęgała Delęgowski Delfel Delfin Delfs Delga Delgado Delgas Delgiado Delgido Deli Deliadis Delias Delibasis Delibski Delic Delicat Delich Delichowska Delicińska Delicki Delić Delida Delidis Delidko Delifoti Delifotis Delig Deliga Deligalska Deligne Deligner Deligo Delijani Delijanis Delijewski Delijowski Delik Delikat Delikatna Delikatny Delikator Delikatow Delikot Delikowski Deliksa Delikta Deliman Delimara Delimat Delimata Delimedjac Delimet Delinda Delineszew Deling Delinga Delinger Delingier Delingos Delingowski Delinikajtis Delinikajtys Delinowski Deliński Delior Delios Deliowski Delipach Delipacy Delipski Delis Delisiewicz Delisle Delismon Delisz Deliszkiewicz Deliś Delita Delitkanicz Delitko Delitsch Delius Deliwa Deljewska Delka Delkat Delke Delkiewicz Delklock Delklok Delklot Delko Delkok Delkos Delkowski Delkta Delkus Dell Della Deller Dellinger Dellke Dellman Delloch Delmaczyński Delman Delmanowicz Delmanowski Delmar Delmastro Delmat Delmata Delmoczyńska Delmon Delner Delnge Delnicki Delnitz Deloch Deloff Deloga Delong Delor Delorm Delorme Delort Delorum Delos Delost Delowicz Delowski Delpacy Delplage Delsal Delska Delszer Delś Delteil Deltlaff Deltow Deltów Deluba Delube Deluda Delug Deluga Deluk Delukiewicz Deluna Delung Delupa Delura Delurski Delus Deluska Delutowska Delwa Delwin Delwo Delwos Delyga Delyńska Delżyńska Dełachter Dełbakowski Dełczew Dełczyk Dełek Dełenko Dełeńko Dełęgowski Dełka Dełko Dełkowska Dełmaczyńska Dełogiewicz Dełuszkiewicz Dełyk Dem Demach Demaczyk Demadyński Demaj Demajczyk Demajewska Demakin Demakowski Demal Demale Deman Demanczuk Demand Demandt Demanego Demanet Demange Demaniuk Demankiewicz Demant Demanus Demańczuk Demańczyk Demański Demar Demara Demaracka Demarc Demarco Demarczik Demarczyk Demaria Demarka Demarko Demarkowski Demarski Demartin Demaryń Demasiuk Dematur Demb Demba Dembacz Dembakowski Dembal Dembała Dembana Dembciuch Dembczak Dembczuk Dembczyk Dembczyński Dembe Dembeck Dembecki Dembek Dembel Dembela Dember Dembersz Demberszy Dembetzki Dembia Dembiak Dembiana Dembiani Dembiany Dembic Dembicki Dembicki Dembicz Dembiczak Dembiec Dembiecha Dembiecki Dembieński Dembier Dembik Dembina Dembiniak Dembiniec Dembiniok Dembinna Dembinny Dembinski Dembiński Dembiszewski Dembitzka Dembkiewicz Dembkin Dembko Dembkowicz Dembkowski Dembler Demblewski Dembliński Dembna Dembnalska Dembniak Dembnicki Dembnik Dembno Dembnowicz Dembnowski Dembny Dembogórska Dembolecki Dembon Dembonczyk Demboń Dembończyk Dembońska Demborski Demboryński Demboski Dembosz Dembowa Dembowczyk Dembowiak Dembowicz Dembowiczak Dembowiec Dembowiecki Dembowski Dembowy Dembożyński Dembrał Dembrowski Dembrzyńska Dembs Dembski Dembski Dembuń Demby Dembżalska Dembżyński Demcewicz Demcha Demchar Demchuk Demcio Demciuch Demcke Demcyszyn Demczak Demczański Demczar Demczenko Demczer Demczewski Demczuk Demczuk Demczur Demczyk Demczyło Demczyn Demczyna Demczyński Demczysiak Demczyszak Demczyszyn Demdek Demderska Demdin Demdiuk Demdowy Demdzik Demec Demech Demecha Demecki Demeczek Demeda Demedas Demeder Demediak Demediuk Demedziak Demedziuk Demega Demego Demek Demel Demell Demelt Demeluk Demen Demenczenok Demenczuk Demendecki Demeniuk Demenko Demensztajn Dement Dementieff Dementiew Dementiuk Dementjew Dementka Demento Dementow Demeńczuk Demeńska Demer Demera Demerdzis Demerdzisz Demerer Demertin Demeszczuk Demeszko Demeszuk Demet Demeter Demetr Demetrok Demetruk Demetryk Demets Demezuck Demezuk Demia Demialów Demian Demianczuk Demianczyk Demianek Demianeńko Demianiak Demianicz Demianiec Demianiek Demianienko Demianik Demianilik Demianiuk Demianko Demiankowicz Demiankowski Demianoff Demianok Demianow Demianowicz Demianowski Demianów Demianycz Demianyk Demiańczuk Demiańczyk Demiański Demiaszczuk Demiaszkiewicz Demich Demichowicz Demicki Demiczkowski Demid Demida Demidas Demidaś Demidczuk Demidczyk Demidecki Demidek Demidenko Demides Demidiuk Demido Demidoff Demidok Demidon Demidont Demidow Demidowicz Demidowski Demidów Demiduk Demidziak Demidzik Demidziuk Demiediuk Demiedziuk Demienczuk Demieniuk Demienkiewicz Demientiew Demieńczuk Demieńkiewicz Demieszkiewicz Demieszko Demig Demij Demikin Demil Demin Demina Deminek Deminet Deminger Deminiak Deminiuk Deminowicz Demińczuk Demiński Demionowska Demionów Demir Demirer Demiri Demiris Demirkol Demiro Demirok Demiro-Saulski Demirow Demirowski Demirski Demirus Demis Demisiewicz Demisiuk Demisz Demiszko Demiter Demitka Demitkiewicz Demitko Demitr Demitrasiewicz Demitraszek Demitraszkiewicz Demitrejko Demitrenka Demitrewicz Demitrow Demitrowicz Demitrów Demitruk Demitruszkiewicz Demitrz Demitżsch Demiziak Demjan Demjaniuk Demjankowski Demjanowicz Demjańczyk Demka Demke Demkiewicz Demkin Demkińska Demkiw Demko Demkorowski Demkow Demkowiak Demkowicz Demkowicz-Dobrzański Demkowski Demkowycz Demków Demkura Demlak Demlińska Demmel Demmenbaum Demmer Demmerle Demmig Demmin Demna Demner Demniak Demnianczuk Demniańczuk Demnicki Demnig Demnik Demnków Demny Demnyk Demolin Demolt Demont Demontero Demontis Demontiuk Demontow Demontowicz Demońska Demoracki Demoralska Demorit Demorz Demos Demosławska Demowski Demóra Demp Dempc Dempczuk Dempich Dempko Dempniak Demps Dempski Dempulik Dempz Demrath Demrich Demrów Demruch Demrych Dems Demski Demszczak Demszel Demuch Demucha Demuć Demudczuk Demulin Demun Demunt Demunter Demura Demurad Demurat Demurczy Demurianc Demuro Demus Demuschewski Demusiak Demuss Demusz Demuś Demut Demuth Demyczyna Demyda Demydczuk Demydenko Demydiuk Demys Demysów Demyszyn Demytczuk Demyter Demytruk Demzała Demziak Demżała Den Dena Denaburski Denajte Denaniuk Denar Denarczyk Denard Denarek Denarowicz Denarowska Denarski Denart Denas Denasiewicz Denbczuk Denbek Denbel Denbicka Denbiński Denbonczyk Denbrowska Denbska Denburska Denby Denc Denc Denca Dencel Dencer Dencewicz Denchra Dencikowski Denciukowska Dencka Dencław Denczak Denczala Denczek Denczew Denczik Denczuk Denczyk Denda Dendał Dende Dendek Dender Dendera Denderes Denderewicz Denderowicz Denderski Denderys Denderz Dendesz Dendewicz Dendiak Dendist Dendlandt Dendo Dendor Dendorf Dendra Dendura Dendurak Dendys Dendysiak Dendyś Dendzeluk Dendzik Dene Denecki Deneczko Denefeld Denefner Denega Denejka Denejko Denek Deneka Deneko Denel Denell Deneman Denenberg Denendecki Denenfeld Denenmark Denent Dener Denerenda Denerna Denerowicz Denerowska Denerski Denert Denes Denesenko Deneseńko Denesewicz Denesiak Denesiewicz Denesiuk Denesko Denesowski Deness Denessen Deneszczuk Deneszewski Deneś Deneściok Denew Deng Denga Dengel Dengiel Dengler Dengolc Dengus Dengusiak Denhel Denhof Denhoff Denia Deniak Denich Denichilo Denicke Denicki Deniczuk Deniczyk Deniczyna Denidiuk Denidowska Denidów Denidziuk Deniecka Deniesewicz Deniesiewicz Deniesiuk Denieusz Deniew Deniewicz Denig Denik Denike Denikiewicz Denilewicz Denilkiewicz Deniluk Deninberg Deninger Deninis Deninska Deniowska Denirowski Denis Denisch Denisenko Denisewicz Denisiak Denisienko Denisiewicz Denisik Denisiok Denisiuk Deniska Deniskiewicz Denisoff Denison Denisow Denisowicz Denisowski Denisów Denisso Denissow Denisuk Denisyjew Denisz Deniszczuk Deniszczyc Deniszczyk Deniszewski Deniszkiewicz Deniś Deniuk Deniusiewicz Deniusiuk Deniusz Deniz Denizak Denizała Deniziak Deniziuk Denizot Denjak Denk Denka Denkacz Denkala Denkała Denke Denkelmann Denker Denkewicz Denkiewicz Denkis Denkmann Denko Denkoff Denkow Denkowicz Denkowski Denkstein Denkul Denkwart Denluk Denman Dennefors Dennel Dennenbaum Dennenfeld Denner Denniak Dennig Denninger Dennler Deno Denobier Denoch Denowski Dens Dens Dens Densen Densiewicz Denski Densław Densoł Denst Denszka Denszkiewicz Densztok Denta Dentamaro Denter Dentermann Denterska Dentka Dentkiewicz Dentko Dentkos Dentkowski Dentryk Dentsch Dentschbok Dentschendorf Dentschmann Dentsz Dentys Denurat Denus Denusiak Denusik Denusz Denuszek Deny Denys Denysenko Denysewicz Denysiak Denysiewicz Denysiuk Denysowski Denysów Denysz Denyszak Denyszczuk Denyszenko Denyszyn Denyś Denz Denza Denzczyszyn Denzer Denzin Denzinger Denziński Deodor Deolecki Deon Deonisiuk Deoniz Deonizek Deoniziak Deoniziuk Deonizy Deoracki Deorak Deorecki Deoring Deorocki Deorowicz Deoziński Depa Depak Deparasiński Deparis Depart Depc Depcik Depciuch Depciuk Depczak Depczeński Depczyk Depczyński Depeńska Deperas Deperasiński Deperaś Deperosińska Depers Depes Depesz Depiak Depiński Depka Depka-Prądziński Depka-Prądzyński Depka-Prondziński Depka-Prondzyński Depke Depkiewicz Depklin Depko Depkowski Depkun Depla Deplewski Deplińska Depła Depło Depłowski Depłuch Depłuła Depner Depnota Depo Depołowicz Deponta Deponte Deporas Depot Depowski Deppe Deppisz Deppner Deprati Deprez Depta Deptak Deptala Deptalla Deptalski Deptał Deptała Deptało Deptła Depto Deptolla Deptowska Deptuch Deptuka Deptula Deptulski Deptuła Deptuło Depturzewska Deptus Deptusińska Deptuszewski Deptuszyński Deptuś Deptuza Depty Deptyła Depucich Depukat Depuła Depuś Deput Deputa Deputat Deputowski Der Dera Derabin Derach Derache Derafin Derajczyk Derak Deramek Deramer Deran Deranek Derangowski Deranik Derantt Derań Derańska Deras Derasewicz Deraszewicz Deraszkiewicz Deraś Derawecka Derągowska Derba Derbac Derbacz Derbajło Derbali Derballa Derbał Derbanowicz Derbaszen Derbat Derbauczuk Derbawczuk Derbecka Derbek Derbeniuk Derber Derberg Derbia Derbich Derbicki Derbicz Derbida Derbień Derbin Derbinowska Derbińska Derbirszer Derbis Derbisz Derbiszewski Derbiś Derblich Derbochlaw Derbot Derbouz Derbusz Derc Derchajło Derchaśko Derchelt Derchucz Dercik Dercin Dercina Dercz Derczacz Derczak Derczałowicz Derczuk Derczulka Derczyk Derczyński Derda Derdacki Derdaj Derdak Derdan Derdas Derdaś Derdau Derdej Derdek Derdelewicz Derdeniak Derdeń Derdiuk Derdko Derdo Derdoł Derdon Derdoń Derdończyk Derdoński Derdoski Derdoś Derdowicz Derdowski Derdół Derdula Derdulski Derduł Derduła Derdun Derduń Derdyn Derdzia Derdziak Derdział Derdzikowski Derdziński Derdziuk Dere Derebas Derebecki Dereberg Derebisz Derec Derecak Derech Derechajło Derechowski Dereciński Derecki Derecz Dereczenik Dereczeniuk Dereczko Derecznik Dereczyk Dereczynik Dereczyński Dereć Deredas Deredecka Deredes Deredos Deredowski Deredun Deredziak Deredziński Derefiejuk Derefinka Dereg Derega Deregiewicz Deregowski Deregren Derehajko Derehajło Derej Derej Dereja Derejczak Derejczyk Derejewicz Derejka Derejko Derejsabicz Derejski Derek Derekow Derela Derelecka Dereliecki Derelikowski Derelkowski Derelukiewicz Dereła Derełło Dereło Derełos Deremacki Deremaniec Deremczuk Deremdarz Deremdowska Deremecka Deremenda Deremgowska Deremiowska Deremoniec Deren Derenc Derencz Derenczuk Derend Derenda Derendacz Derendal Derendarz Derendas Derendasz Derendel Derenderz Derendowski Dereng Derenger Derengiewicz Derengowski Dereniak Dereniańska Derenicz Dereniewicz Dereniewski Dereniowski Dereniuk Derenko Derenkowski Derenowicz Derenowski Derens Derent Derentowicz Dereń Dereńcz Dereńczuk Dereńgowska Dereńko Dereńkowski Dereński Derepa Derepajło Derepeńska Derepińska Derer Dererzyńska Deres Deresch Deresewicz Deresiewicz Deresiński Deresiuk Dereskewicz Dereskiewicz Dereskowski Deresz Dereszak Dereszczuk Dereszczyk Dereszczyńska Dereszeń Dereszewicz Dereszewski Dereszkiewicz Dereszko Dereszniak Dereszowski Dereszyński Dereś Deret Deretiak Deretkiewicz Deretko Derew Derewacz Derewan Derewecki Derewenda Derewendarz Derewenko Dereweńczuk Dereweńczyk Dereweńko Dereweńska Derewęda Derewiak Derewiaka Derewiana Derewianik Derewianka Derewianko Derewianyk Derewiański Derewicki Derewicz Derewiecki Derewienczuk Derewieniec Derewienko Derewieńczuk Derewiński Derewjanyk Derewko Derewlak Derewlana Derewlaniuk Derewlanka Derewlanko Derewlanna Derewlanny Derewlanuk Derewlany Derewlenna Derewnicki Derewnisz Derewniuk Derewojed Derewonka Derewonko Derewońka Derewońko Derewoński Derez Dereza Derezańska Derezinski Dereziński Derezowiec Derezulka Derezulko Dereżańska Dereżkiewicz Dereżycki Dereżyński Derębecki Deręcz Deręczowska Deręda Derędowski Deręg Deręga Deręgiewicz Deręgowicz Deręgowski Deręngowski Derfel Derfer Derferd Derfert Derfla Derfler Derfling Derfort Derfret Derga Dergacz Derger Dergg Dergicz Dergiman Dergon Dergun Dergusiak Derhak Derhartuniak Derhartunian Derhawica Derheld Derhun Deriatka Deriatko Derica Derichowska Derichsweiler Deridowicz Deriglasoff Derij Deriło Derin Derinder Dering Deringer Deringowski Deriper Deripper Deris Derison Derisz Deriugin Derjak Derk Derka Derkacz Derkacz Derkaczew Derkaczewski Derkaczuk Derkan Derkas Derkawska Derke Derkes Derkies Derkiewicz Derkisiński Derklak Derko Derkocka Derkocz Derkow Derkowski Derków Derks Derkuca Derkuczewska Derkus Derkuś Derla Derlach Derlachter Derlaciński Derlacki Derlacz Derlaczyńska Derlada Derladka Derlaga Derlak Derlaka Derlakiewicz Derlat Derlata Derlatka Derlatko Derląg Derląga Derle Derlecki Derlet Derleta Derletka Derletko Derletta Derlewicz Derlęga Derli Derlica Derlich Derlicha Derlichowski Derlicki Derlig Derliga Derlik Derlikiewicz Derlikowski Derling Derliński Derlis Derliunas Derlocz Derloga Derluga Derlukiewicz Derlyk Derłachter Derłatka Derłemenko Derłowska Derm Derma Dermach Dermacki Dermaczyńska Dermak Derman Dermann Dermanowski Dermański Dermatas Dermczuk Dermetowicz Dermiacha Dermiaga Dermiago Dermiagow Dermiaha Dermiaka Dermiecha Dermietzel Dermin Dermina Dermo Dermocki Dermofalska Dermofał Dermond Dermont Dermott Dermowska Dermunt Derna Dernabach Dernacka Dernad Dernak Dernakowicz Dernałowicz Dernbach Dernbusch Dernchen Dernecki Derneld Derner Dernes Dernich Dernicki Dernidowska Dernikowska Derniowska Dernis Dernisz Dernkow Dernoga Dernołowicz Dernowicz Dernowski Dernuszewska Dero Derocki Derogan Derol Deron Deroniec Deroń Deroszewski Derow Derowicz Derowiecki Derowońko Derowski Deroziński Deroziuk Deróchla Derpa Derpachowska Derpacz Derpak Derpeński Derperek Derpieński Derpiński Derpkens Derpla Derpoluk Derpołow Derr Derra Derrar Derre Derrer Derron Derscheid Derschetcki Derschka Dersiewicz Derski Derstling Derszen Derszeń Derszka Derszkiewicz Derszko Derszniak Derszniakiewicz Derszujak Derszyński Dertecka Dertel Dertka Dertko Dertkowski Dertz Derub Deruba Derubińska Derubski Derucha Deruchowski Derucki Derudka Derudzka Deruga Derugo Deruj Derukich Derul Derula Derulski Derunecka Deruniec Deruń Derupalska Derus Deruszewski Deruszkin Deruś Deruzińska Derving Derwacz Derwal Derwalis Derwalska Derwan Derwatka Derwecki Derweczyńska Derweńko Derweta Derwęcka Derwiański Derwich Derwicki Derwicz Derwieczyński Derwiek Derwieszyński Derwin Derwinis Derwiniś Derwińczuk Derwiński Derwis Derwisch Derwisiński Derwisz Derwiszak Derwiszek Derwiszis Derwiszyński Derwiś Derwojad Derwojed Derwojet Derwońka Derwońko Derybowski Derych Derychowski Derydowicz Derygler Derygowski Deryj Deryja Deryk Derykacz Deryko Derylak Derylska Deryła Deryło Derymacki Deryna Deryng Derynger Deryngier Deryngowski Deryniowski Derynk Deryno Derynowski Deryń Deryński Derysz Derywski Derz Derza Derzakowski Derzan Derzanowska Derzatko Derzechowski Derzecka Derzelak Derzenowski Derzewski Derziuk Derzko Derzukiewicz Derzyło Derzyński Derzypolski Derźko Derża Derżecki Derżewski Derżko Derżon Derżyło Derżynkiewicz Derżyński Derżypolski Des Desa Desaga Desage Desages Desakiewicz Desal Desaniuk Desantis Desch Deschczyk Deschepper Descheppor Descher Deschka Deschner Deschu Descour Descours Descyk Desczka Desczyk Desecki Deselberg Deselińska Desella Desens Deseń Deserio Deserosse Desfarge Desiak Desiewicz Desin Desińska Deska Deske Deskie Deskiewicz Deskler Desko Deskocz Deskowski Desksneit Deskur Deslasis Desler Desloges Des-Loges Desławski Desman Desmet Desner Desnu Desodt Desol Desoł Desongnis Desoń Desowski Despaigne Despera Desperak Desperat Desperek Desperk Despet Despod Desponds Desporek Despot Despotow Despót Despud Desput Despyrak Desrochers Desroches Dessaint Dessall Dessan Dessaner Dessart Dessau Dessauer Dessaules Dessaur Desselberger Desser Dessert Desseulavy Dessin Dessol Dessoulany Dessoulary Dessoulavy Dessoulawy Destal Destefani Desterheft Destoński Destraw Destrof Desz Desza Deszat Deszberg Deszcz Deszczak Deszczeczko Deszczek Deszczk Deszczka Deszczkowska Deszczółka Deszczuk Deszczuła Deszczułka Deszczycia Deszczyk Deszczyka Deszczykiewicz Deszczyków Deszczyna Deszczyński Deszczyszak Deszek Deszer Deszert Deszert-Kłosowski Deszeryńska Deszka Deszkiewicz Deszko Deszkowski Deszłej Deszniak Deszperecha Deszpot Deszud Deszuk Deszunin Deszyc Deszyk Deszyński Deś Deśkiewicz Deśko Deśperecha Deśworek Deta Detal Detalaf Detela Detemple Deter Deterdynko Detfeld Dethier Dethloff Detiffe Detio Detiuk Detje Detka Detke Detkens Detki Detkiewicz Detko Detkoś Detkowicz Detkowski Detków Detlaf Detlaff Detlawski Detlef Detlefsen Detleja Detlof Detman Detmarska Detmer Detmerowski Detner Detnerski Detnian Detnik Detrait Detratyka Detrembleur Detrich Detry Detrych Detryk Detta Dettaff Dettka Dettke Dettki Dettlaf Dettlaff Dettleff Dettlof Dettloff Dettman Dettmann Dettmer Detto Dettoma Detuszko Detyna Detyniecki Detyniszyn Detz Detzner Deuar Deubel Deubler Deucz Deuczmanek Deudek Deuer Deufrains Deuik Deułschmann Deur Deurcz Deus Deusch Deuschman Deuschmanek Deuschmann Deust Deuster Deuszewska Deuszkiewicz Deutch Deutcher Deutel Deuter Deutry Deutrych Deutryk Deutsch Deutschamek Deutschamnn Deutschbock Deutschendorf Deutschendort Deutschentorf Deutscher Deutschkamer Deutschlaender Deutschlander Deutschman Deutschmanek Deutschmann Deutschmonek Deutsher Deutsz Deutszer Deutszkemer Deutszmanek Deutszmann Deutz Deutzcher Deuz Deuza Devai Devanne Devas Devechy Devecz Devey Deviat Deville Devillers Devis Devitt Devold Devolder Devos Devrient Devrim Devrim Devrisse Devtsch Dewa Dewailly Dewaj Dewajczyk Dewald Dewalde Dewall Dewalski Dewalt Dewant Dewar Dewas Dewaser Dewath Dewecki Dewedis Dewedzis Deweikis Dewejko Dewejnis Dewejno Dewenczuk Dewenter Deweńczuk Dewer Dewera Dewerenda Deweręda Dewerny Dewers Dewert Dewey Dewic Dewicki Dewicz Dewiczewska Dewidczyk Dewidenko Dewidowska Dewidz Dewidziuk Dewidzki Dewiecka Dewil Dewile Dewileit Dewille Dewillers Dewiniak Dewiński Dewior Dewis Dewisiuk Dewiszek Dewitz Dewlikamow Dewnarowicz Dewnerewicz Dewnerowicz Dewniak Dewno Dewo Dewoc Dewodzki Dewohlt Dewojna Dewojno Dewolt Dewoniak Dewoniuk Dewor Dewódzki Dewra Dewter Dewucki Dewudzki Dexheimer Dey Deya Deybowska Deyck Deyda Deyk Deyna Deyneka Deyries Dezakowska Dezel Dezelska Dezembowicz Dezi Dezierska Dezińska Dezlatka Deznerowicz Dezor Dezorzi Dezowska Dezór Dezsa Dezubik Dezurko Dezyderiusz Dezyk Deżakowski Deżącko Deżeński Deżetko Deższi Deżurka Deżurko Deżyło Deżyński Dęba Dębacz Dębak Dębakowski Dębal Dębala Dębała Dębarowski Dębas Dębata Dębawska Dębc Dębciuch Dębcka Dębczak Dębczak-Dębski Dębczuk Dębczyk Dębczyński Dębe Dębecki Dębek Dębel Dęben Dęberska Dębia Dębiak Dębial Dębiałka Dębica Dębicki Dębicz Dębiczak Dębiec Dębiecki Dębijska Dębik Dębin Dębina Dębiniak Dębinny Dębinski Dębiński Dębiska Dębisz Dębiszewski Dębita Dębiuch Dębiuska Dębkiewicz Dębko Dębkow Dębkowski Dębków Dębliński Dębłowski Dębna Dębniak Dębnicki Dębniewski Dębnik Dębno-Artwiński Dębny Dębogórski Dębolaski Dębolska Dębołek Dęboń Dęborczyk Dęborowski Dęboróg Dęborski Dęborz Dęboski Dębosz Dęboś Dębowa Dębowczyk Dębowiak Dębowicz Dębowiec Dębowiecki Dębownik Dębowska Dębowski Dębowszczyk Dębowy Dębówka Dębrosz Dębroś Dębrowicz Dębrowo Dębrowski Dębrska Dębrzalska Dębski Dębski Dębszczak Dębuszyńska Dęby Dęc Dęchnik Dęchór Dęcikiewicz Dęcka Dęczkowska Dęczyk Dęda Dędajewska Dędek Dęder Dęderski Dędiuk Dędka Dędkowski Dędnowska Dędo Dędońska Dędor Dędowski Dędura Dędys Dędyś Dędza Dędzik Dęga Dęgiel Dęgielski Dęgler Dęgo Dęgosz Dęgoszewski Dęgórski Dęgus Dęgusiak Dęk Dękasińska Dękierowski Dękowski Dęmbe Dęmbek Dęmbiec Dęmbniak Dęmbny Dęmbowska Dęmbska Dęmby Dęmski Dępa Dępczyk Dępczyński Dęs Dęsoł Dęsół Dęst Dęś Dętka Dętkiewicz Dętko Dętkos Dętkoś Dętkowski Dężalska Dia Diab Diabelec Diabełek Diaberi Diabi Diabin Diablen Diableń Diablik Diabło Diabowicz Diabułek Diabutek Diaby Diac Diachan Diacon Diacont Diacyszyn Diacz Diaczek Diaczenko Diaczeńko Diaczko Diaczkow Diaczkowska Diaczków Diaczok Diaczuk Diaczun Diaczyk Diaczyński Diaczyszyn Diadczenko Diadczyk Diadecka Diadia Diadieluk Diadieło Diadik Diadiuk Diadosz Diaduluk Diadyk Diadziuk Diafi Diagan Diagiel Diagielec Diagon Diak Diakiewicz Diakite Diakon Diakoniak Diakoniuk Diakonow Diakonowicz Diakonowski Diakonów Diakończyk Diakow Diakowicz Diakowiuk Diakowski Diaków Diakta Diakun Diakunek Diakuń Diallo Diałak Diałecka Diałog Diałóg Diamand Diamanda Diamandi Diamandiew Diamandis Diamandy Diamant Diamante Diamantis Diamarski Diamat Diamenstein Diament Diamente Diamond Diamos Diamski Diana Dianda Dianiczek Diankiewicz Diankow Diankowicz Diankowski Dianni Diano Dianok Dianow Dianowski Diarczyk Diarra Dias Diaso Diaszenko Diaszkiewicz Diaszyk Diatczuk Diatkowicz Diatkowska Diatlik Diatłowicki Diatłów Diatschok Diatszenko Diawił Diawoł Diawowska Diaz Diąg Diba Dibak Dibal Dibała Dibbel Dibbern Dibel Dibelka Dibelko Diber Dibich Dibiel Dibielecka Dibies Dibiesz Dibilas Dibisz Diblik Dibold Dibolik Dibon Diborów Dibowski Dibrach Dibrowa Dibrowenko Dibrucka Dibrychłop Dibrzyńska Dic Dicander Dichl Dichman Dichmann Dichocka Dichowska Dichta Dichtaruk Dichter Dichteruk Dichtiar Dichtiarenko Dichtier Dichting Dician Dick Dickahrdt Dickan Dicke Dicker Dickerson Dickert Dickfer Dickhardt Dickhaut Dickheiwer Dickhof Dickhut Dickmajer Dickman Dickmann Dickmańska Dickof Dickson Dickstein Dickti Dicti Dicuk Diczek Diczew Diczkaniec Diczman Diczuk Dida Didak Didek Didel Didenko Didenkow Didenków Dideńko Dider Dideriksen Didering Didicki Didiczenko Didiczuk Didik Didikas Didina Didiuk Didjurgeit Didkowski Didluch Didłowska Didłuch Didmenko Didniaków Didniański Dido Didoch Didocha Didolis Didor Didora Didorak Didoryń Didos Didoszak Didoszek Didowicz Didór Didrich Didrych Didszus Diduch Diduchiw Diduczenko Diduk Diduła Didułka Didun Didunek Didunyk Diduń Didur Didurek Didurenko Diduszczak Diduszek Diduszka Diduszko Diduś Didych Didycka Didycz Didyczuk Didyk Didyk Didykowska Didyłowski Didyna Didyszko Didziak Didzic Didzik Didzińska Diebek Diebel Diebeł Diebisch Diebl Diebler Diebner Diebowska Diec Diece Diechcinska Diecheć Diechowiec Diechtiar Diechtiarew Diechtiariew Diechtiarow Diechtiaruk Diechtior Diecielska Dieck Dieckmann Dieda Diedek Dieder Diederichs Diedik Diedio Diediuk Diedlaczek Diedlecka Diedler Diedo Diedowiec Diedrich Diedrichsen Diedrych Diedtrich Dieduch Diedula Dieduszko Diedyk Diedzik Diefenbach Diegan Diegel Diegner Diego Diegtarow Diegtiarenko Diegtiarow Diegza Diehl Diehm Diehtiar Diek Diekan Diekanowski Diekhardt Diekier Diekowska Dieksler Diekstein Diektiarenko Diektów Diekun Diel Diela Dielak Dielawska Dielecka Dielehner Dielewska Dieli Dielichowska Dielicka Dielik Dielmann Dielniok Dieltiens Diem Diemanczuk Diemaniuk Diembowska Diemcow Diemczuk Diemenstein Diemian Diemianiuk Diemianowicz Diemiańczuk Diemidienko Diemidiuk Diemienczuk Diemienik Diemientew Diemientiejew Diemientiew Diemieńczuk Diemierow Diemieszuk Diemińczuk Diemjaniuk Diemjańczuk Dien Diener Dienes Dienewald Diengo Dienis Dienisiewicz Dienisiuk Dienisiuk-Daniluk Dienkosz Diennik Dienst Dienstbier Dienstbir Dienstel Dienstl Dienstmann Dienter Dienwebel Dienwiebel Dieńkowski Diepak Diepold Dierau Dierberg Dierewianko Dierewienko Dierewnin Diergas Dieriabina Dierich Dierieng Dieriewjanko Diering Dierkes Dierks Dierlich Dierling Diermajer Dierman Diermanska Diers Diersch Dierschke Diersing Dierson Dierszke Dieruk Dieruniec Dierunowa Dierwiankin Dierz Dierzak Dierzba Dierzbicka Dierzęcki Dierzkowska Dierżak Dierżan Dierżanowski Dierżawski Dierżek Dierżko Dierżyńska Diesel Diesendorf Diesieng Diesing Diesmann Diesner Diessmann Diessner Diesterbeck Diesterheft Diesterhoeft Diestorhoft Dieszko Dieszkowski Diet Dieta Dietczyk Dieter Dieterle Dieth Dietkiewicz Dietkow Dietl Dietler Dietmann Dietmar Dietniunas Dietrechkeit Dietrek Dietrich Dietrichkeit Dietrichson Dietriech Dietroń Dietrych Dietryga Dietrzak Dietsch Diettrich Dietz Dietze Dietzel Dietzfeld Dietzig Dietzius Dietzmann Dieustbier Diewa Diewienis Diewkiewicz Diewock Diews Diewulski Diezek Dieża Dieżyc Difallach Difenbach Diffenbach Differenz Differt Difort Difrem Difren Diga Digaj Digal Digenfisz Di-Giusto Dignas Digny Digulla Dihm Dihun Dijak Dijakiewicz Dijakonić Dijakowska Dijaków Dijan Dijankowska Dijańska Dijew Dijk Dijkman Dijkmon Dijksman Dijkstra Dijoł Dijuk Dik Dika Dikacz Dikarewa Dikc Dikchardt Dikelman Dikerman Dikier Dikiert Dikij Diklić Dikmajer Dikman Dikmański Diko Dikof Dikolenko Dikomej Dikoras Dikos Dikow Dikowski Diks Diksa Diksztejń Dikta Dikter Dikti Diktor Diktorko Dikty Dikunow Dil Dilaj Dilc Dilecka Dilengowski Diler Dilewicz Dilewski Dilgierz Dilik Diling Dilingowski Diliniec Diliński Dilipek Dilis Dilk Dilkestad Dill Dilla Dillemius Dillenios Dillenius Diller Dilles Dilling Dillinger Dilly Diluś Diłaj Diłanian Diłatowicz Diłoszyńska Diłowska Dim Dima Dimagiba Dimanow Dimanowska Dimant Dimas Dimatrakowa Dimbat Dimczanow Dimczew Dimczuk Dimel Dimentsztejn Dimerman Dimidczyk Dimidowicz Diminiak Dimiński Dimiter Dimitrewski Dimitri Dimitriew Dimitrijew Dimitrijewic Dimitrijuk Dimitrin Dimitrion Dimitris Dimitriu Dimitrjew Dimitroff Dimitrow Dimitrowicz Dimitruczuk Dimitruk Dimitrus Dimitrzyk Dimitulis Dimka Dimke Dimmel Dimmich Dimmler Dimos Dimoska Dimow Dimowa Dimowski Dimski Dimter Dimu Dimulas Dimulis Dina Dinand Dinant Dinas Dinatale Dinca Dincklage Dinda Dindas Dinde Dindor Dindorf Dinehin Dinek Diner Dines Dinew Dinfer Ding Dinges Dingetal Dingetall Dingethal Dingfeld Dingler Dinham Dini Dinic Dinić Diniec Diniejko Dinies Diniewicz Diniow Dinis Dinisikiewicz Diniziak Dink Dinkas Dinke Dinkel Dinkgrafe Dinklage Dinkler Dinkow Dinkowska Dinnebier Dinner Dinnyes Dinort Dinos Dinowicz Dinowska Dinsber Dinse Dinsen Dinst Dinstak Dinstel Dintar Dinter Dintera Dintheer Dintner Dintryna Dinudis Dinwebel Dinwobel Dinys Dinze Dińk Dińka Diobak Diobełek Diobies Diobińska Dioblik Diobołek Diogot Diok-Baran Diokoszka Diolyk Diomin Diomina Diomo Dioniczew Dionisiuk Dionisjew Dioniziak Dionizy Diontas Diop Diorio Diorka Diotallevi Diotallewi Diowksz Dipa Dipel Diperro Dipierro Dipinto Diponat Dipont Dippel Dir Dirani Diras Dirawi Dirba Dirbach Dirchel Dirck Dirczka Dirda Dire Dirguś Dirhel Dirig Diring Dirjan Dirks Dirksen Dirkus Dirmantas Dirmel Dirnabaun Diron Dirschka Dirschke Dirschlag Dirski Dirszka Dirszlag Dirwelat Dirwiński Dirycz Dirzka Dirzla Disarz Discher Dischereit Disel Disendorf Disenvall Diserens Disha Disic Disicki Dising Disk Diskan Diskant Diskarz Diskau Diskaw Diskert Disko Diskocz Disner Disney Disput Diss Dissan Dissarski Dissarz Dissel Disselberger Disselbergier Distefano Distel Disterbeft Distercheft Disterchoft Disterheff Disterheft Disterhelf Disterhoff Disterhoft Disterwald Distl Distler Disz Diszcz Diszer Diszke Diszlaktor Diszliew Ditaj Ditala Ditamby Ditarowicz Ditberner Ditbrener Ditbrenner Ditchen Ditchfield Ditchien Ditczenko Ditczyk Dite Ditek Ditel Diter Ditert Ditfe Ditfeld Ditfold Dithen Ditko Ditkowitz Ditkowski Ditlof Ditloff Ditlrich Ditłow Ditmajer Ditman Ditmann Ditmar Ditmer Ditner Ditrich Ditrich Ditrych Ditscheid Ditsz Ditta Dittberner Dittbremer Dittbrener Dittbrenner Dittebrandt Dittefeld Dittel Ditter Ditterla Ditterle Dittert Dittfeld Dittke Dittko Dittkowski Dittlof Dittloff Dittmajer Dittmam Dittman Dittmann Dittmar Dittmar-Wituski Dittmer Dittner Dittof Dittrela Dittrich Dittrych Dittscheid Ditttrich Dittwald Ditus Ditwald Ditwińska Ditz Ditzka Diuba Diubek Diubel Diuch Diuczko Diudiuk Diufer Diufir Diug Diuk Diukow Diumyga Diundik Diupera Diupero Diupiero Diura Diurba Diurciak Diurczak Diurczak-Brzezowicki Diurdź Diurg Diurk Diurka Diurski Diurzyk Diurzyńska Diurżyńska Dius Diuwe Diuzba Diuzykow Diwal Diwan Diweky Diweniuk Diwenko Diwer Diwes Diwezur Diwiszek Diwlasz Diwnicz Diwnycz Diwyk Dix Dixa Dixon Diza Dizendorf Dizengow Dizenhaus Dizenhauz Dizmann Dizner Dizopa Diża Diżak Diżewski Diżniak Djabali Djabelec Djabełek Djabin Djabkin Djabkina Djableń Djablik Djabułek Djachowicz Djaczek Djaczenko Djaczkin Djaczko Djaczkowski Djaczuk Djaczun Djaczyk Djaczyński Djaczyszyn Djadel Djak Djakanow Djakiw Djakon Djakoniuk Djakonow Djakow Djakowicz Djakowski Djaków Djakun Djakuń Djament Djanowicz Djapa Djart Djas Djasek Djasińska Djaszuk Djatłow Djecaj Djedek Djehtjarenko Djema Djemal Djemmali Djenadi Djeta Djonisjew Djoniziak Djonowic Djukez Djukic Djukić Djula Djupero Djurberg Djurczak Dlabocha Dlaboga Dlaboha Dlakić Dlakun Dlatkiewicz Dlauth Dlebel Dlechopolczyk Dlechsler Dledziewska Dlehopolczyk Dleksa Dleksiak Dleksińska Dlekta Dlendek Dlesler Dlewka Dlewski Dlibóg Dlic Dligacz Dlikan Dliszcz Dliszka Dliszyńska Dlizga Dlocik Dlociok Dloczik Dloczyk Dloucha Dlouchy Dlouhy Dlowcha Dlubac Dlubacz Dlubata Dlubatz Dlubis Dlucha Dlucik Dluczik Dluczyk Dludzińska Dluga Dlugai Dlugaiczyk Dlugaj Dlugi Dlugokęcka Dlugoń Dlugoński Dlugorch Dlugos Dlugosch Dlugosz Dlugowska Dluha Dluhos Dluhosch Dluhosz Dluschinski Dluszczak Dluszewska Dluzik Dluzińska Dluźniewska Dlużak Dlużniewska Dlużyńska Dłabich Dłabik Dłabiszewski Dłachowiak Dłaczaszek Dłaczyk Dłaszczyk Dławichowski Dławikowska Dłączkowska Dłigi Dłociak Dłocik Dłociok Dłoczyk Dłomin Dłonia Dłoniak Dłośkiewicz Dłotko Dłougi Dłowala Dłóbałów Dłócik Dłóciok Dłub Dłubacz Dłubak Dłubakowski Dłubalski Dłubała Dłubałkowska Dłubanowska Dłubańczyk Dłubar Dłubek Dłubiła Dłubińska Dłubis Dłubisz Dłucha Dłuchań Dłuciak Dłuciernnik Dłucik Dłuciński Dłuciok Dłucki Dłuczek Dłuczik Dłuczyk Dłudaj Dłudkowska Dług Długa Długacz Długaj Długajczyk Długanowski Długarz Długas Długas Długasiewicz Długasz Długaszek Długaszewicz Długaszewski Długaś Długi Długiewicz Długiński Długoborski Długobórska Długocki Długocz Długoczewski Długodzięcka Długogórski Długojewska Długokącka Długokecki Długokencki Długokęcki Długokęska Długokiencki Długokięcki Długokiński Długokolski Długokręcka Długolański Długolata Długolaty Długolecka Długolencki Długolewska Długolęcka Długoloty Długołanski Długołański Długołącki Długołecki Długołęcki Długołędzki Długołęski Długom Długon Długonoga Długoń Długoński Długopolczyk Długopolski Długopołaja Długoręcka Długorska Długorz Długorzek Długorzewska Długos Długosch Długosek Długosiecki Długosielski Długosiewicz Długosiński Długosz Długoszcz Długoszej Długoszek Długoszelski Długoszewicz Długoszewski Długoszowski Długoszyja Długoś Długotorska Długowiejski Długowolski Długowski Długozima Długozimski Długozinia Długożewska Długów Długy Dłuha Dłuhan Dłuhań Dłuhosz Dłuiak Dłujak Dłukokęcka Dłukołęcka Dłuniak Dłunik Dłuńska Dłurzej Dłurzewski Dłurzyński Dłuski Dłuszczak Dłuszczakowski Dłuszczyk Dłuszewski Dłuszkowski Dłuszyński Dłuś Dłutek Dłutka Dłutkiewicz Dłutko Dłutkowski Dłuto Dłutowski Dłuzewski Dłuziński Dłuzniewski Dłuźna Dłuźniak Dłuźniakiewicz Dłuźniewski Dłuźnik Dłuż Dłużak Dłużalska Dłużański Dłużecka Dłużej Dłużek Dłużen Dłużeń Dłużewicz Dłużewski Dłużna Dłużniak Dłużniakiewicz Dłużniewicz Dłużniewski Dłużnik Dłużnikowski Dłużnowski Dłużny Dłużuński Dłużyk Dłużyński Dłytek Dmachel Dmajczan Dmaszyńska Dmawel Dmeja Dmeński Dmeterko Dmetrasz Dmetrecki Dmetryk Dmich Dmiczew Dmiec Dmiecińska Dmieciuch Dmilusik Dmirka Dmirtuk Dmisiewicz Dmitczak Dmiterczuk Dmiterczyk Dmiterko Dmitr Dmitraca Dmitrach Dmitraczenko Dmitrak Dmitral Dmitrasiewicz Dmitrasz Dmitrczuk Dmitrejew Dmitrejewski Dmitrejuk Dmitrenko Dmitrew Dmitrewicz Dmitrewski Dmitriak Dmitrienko Dmitriew Dmitriewska Dmitrijew Dmitrijewski Dmitrijuk Dmitriszyn Dmitriuk Dmitrjew Dmitrjewski Dmitrjuk Dmitroca Dmitroch Dmitrocha Dmitrola Dmitrosiewicz Dmitrow Dmitrowicz Dmitrowski Dmitrów Dmitruch Dmitruczak Dmitruczuk Dmitruczyk Dmitruk Dmitruk-Łapiński Dmitrukowski Dmitrus Dmitrusienka Dmitrusienko Dmitruszewski Dmitruszko Dmitruś Dmitry Dmitryjuk Dmitryk Dmitryszewska Dmitrzak Dmitrzuk Dmitrzyk Dmitszak Dmoch Dmochewicz Dmochiewicz Dmochowicz Dmochowski Dmolińska Dmoracka Dmorniakowa Dmosiński Dmoski Dmoszyński Dmowski Dmóchowska Dmuch Dmuchacz Dmuchala Dmuchalska Dmuchała Dmuchało Dmuchowski Dmus Dmuszewski Dmutryszyn Dmych Dmyk Dmylak Dmyszewicz Dmytenko Dmyterczuk Dmyterka Dmyterko Dmytków Dmytnik Dmytrach Dmytracz Dmytrak Dmytran Dmytrarz Dmytrarzyk Dmytras Dmytrasz Dmytraszko Dmytraszyk Dmytraszyn Dmytraszyńska Dmytrecka Dmytreczko Dmytrejewski Dmytrek Dmytrenko Dmytriak Dmytriat Dmytriw Dmytriwski Dmytro Dmytrow Dmytrowicz Dmytrowski Dmytrów Dmytruch Dmytruk Dmytrus Dmytruszczak Dmytruszewski Dmytruszkiewicz Dmytruszko Dmytruszyn Dmytruszyński Dmytruś Dmytrych Dmytryjewski Dmytryk Dmytrykiw Dmytrysz Dmytryszczyn Dmytryszyn Dmytryś Dmytrzak Dmytrzyk Dmytyryk Dnes Dneszel Dneś Dniak Dniakowska Dniec Dnieciuch Dniepruk Dniestrzański Dnieszczuk Dnieścierow Dnigiel Dnilczuk Dniłka Dnitruk Dniuk Dnojak Dnojewicz Dnop Dnopiuk Dnorowska Dnuchowska Dnucka Dnuszkowska Dnyp Dnystek Dnyszczuk Dnytrów Doba Dobacińska Dobacka Dobaczewski Dobaczyński Dobaj Dobak Dobaniewicz Dobaniowska Dobańska Dobarski Dobas Dobasiewicz Dobasińska Dobasow Dobasz Dobaszewska Dobaszyńska Dobaś Dobata Dobbeck Dobbek Dobbelstein Dobber Dobbermann Dobberstein Dobbersztein Dobbitsch Dobciński Dobczak Dobczewski Dobczyk Dobczyński Dobczyszyn Dobecki Dobejko Dobek Dobel Dobelewska Dobelke Dobelski Dobeneck Dobeńka Dobeńko Dober Dobera Doberczak Doberczuk Dobergut Doberman Dobermann Doberna Dobernic Dobers Doberschnetz Doberschuetz Doberschutz Doberschütz Dobersek Doberski Doberstain Doberstajn Doberstein Doberstyn Dobersztain Dobersztajn Dobersztein Dobersztejn Dobersztojn Dobersztyn Doberszuec Doberszütz Doberszyc Dobert Dobes Dobesz Dobesztyn Dobeś Dobeta Dobetti Dobeyko Dobi Dobia Dobiach Dobiak Dobiała Dobian Dobiański Dobiarz Dobias Dobiasiewicz Dobiasz Dobiaszewski Dobica Dobich Dobichowska Dobicki Dobiczek Dobiec Dobiech Dobiecki Dobieczyński Dobiega Dobiegała Dobiegałło Dobiegało Dobieglewski Dobiejewski Dobiejko Dobiel Dobielawska Dobielecki Dobielewski Dobieliński Dobielski Dobien Dobieniecki Dobieniewicz Dobienko Dobień Dobieńko Dobieński Dobieraj Dobieralski Dobierała Dobierczyńska Dobierski Dobiersztyn Dobierz Dobierzalska Dobierzewski Dobierzychleb Dobierzyn Dobierzyński Dobies Dobiesiewicz Dobieska Dobiesz Dobieszak Dobieszek Dobieszewski Dobieszok Dobieszyński Dobieś Dobieżewska Dobieżyn Dobieżyński Dobija Dobija-Dziubczyński Dobijalska Dobijała Dobijałowska Dobijański Dobijas Dobijasz Dobijata Dobijaz Dobik Dobil Dobilas Dobiles Dobilewski Dobilis Dobiło Dobin Dobina Dobiniak Dobiński Dobioch Dobioczek Dobiorz Dobios Dobiosch Dobiosz Dobioszkiewicz Dobis Dobisch Dobischok Dobisiak Dobisiowski Dobisz Dobiszek Dobiszewski Dobiszok Dobjasz Dobjesz Dobka Dobke Dobkiewicz Dobko Dobkowicz Dobkowski Doblarz Doblasiewicz Doblaska Dobledowiec Dobler Dobleszewicz Dobley Doblinski Dobloński Dobmeier Dobner Dobniak Dobniewska Dobnik Dobnio Dobo Doboc Doboch Dobocka Doboczewska Doboczyńska Dobogoszcz Doboj Dobojda Dobojkowska Dobolewski Dobolin Dobolski Dobolyś Dobołęcka Doboniewicz Doboń Dobor Doborowicz Doborski Doborz Doborzyński Dobos Dobosek Dobosiak Dobosiewicz Dobosik Dobosiński Dobost Dobosz Doboszcz Doboszczak Doboszczuk Doboszewicz Doboszewski Dobosz-Królikowski Dobosz-Krulikowski Dobosz-Sypulski Doboszuk Doboszyc Doboszyński Doboś Dobowicz Dobowik Dobowlańska Dobowolska Dobowski Dobra Dobrach Dobrachna Dobracki Dobracz Dobraczek Dobraczewska Dobraczyński Dobradin Dobradz Dobragost Dobragowski Dobrajski Dobrak Dobrakowski Dobralińska Dobrałowicz Dobran Dobranc Dobranek Dobraniak Dobraniecki Dobraniewski Dobranoc Dobranocka Dobranow Dobranowicz Dobranowski Dobrantz Dobranz Dobrańczyk Dobrański Dobras Dobrasiak Dobrasiewicz Dobrasikiewicz Dobrasiński Dobrasz Dobraszak Dobraszczuk Dobraszczyk Dobraszek Dobraszewski Dobraszka Dobraszkiewicz Dobraszklanka Dobraś Dobrat Dobrawa Dobrawski Dobrazek Dobrazin Dobreck Dobrecki Dobrek Dobrela Dobrenczyk Dobreniecka Dobreniuk Dobrenko Dobreńczuk Dobreńczyk Dobreńko Dobres Dobrestajn Dobreszek Dobrew Dobrewa Dobrewlańska Dobrewski Dobriak Dobriałowska Dobrian Dobriański Dobrijałowski Dobrik Dobrikow Dobrin Dobrina Dobrindt Dobringer Dobriniewski Dobrint Dobrińska Dobrjan Dobrjański Dobrkowski Dobroc Dobroch Dobrocheński Dobrochiński Dobrochłop Dobrochna Dobrochno Dobrochocka Dobrochodzki Dobrocholski Dobrochowicz Dobrochowski Dobrocinkowska Dobrociński Dobrocki Dobroczek Dobroczyn Dobroczyński Dobroć Dobrodolska Dobrodt Dobroduchow Dobrodumow Dobrodzaj Dobrodzej Dobrodzicki Dobrodziej Dobrodziejew Dobrodziejski Dobrodzierewiec Dobrogajewski Dobrogajski Dobrogniewa Dobrogocki Dobrogodzki Dobrogojski Dobrogost Dobrogosz Dobrogoszcz Dobrogoszer Dobrogość Dobrogowski Dobrogoyski Dobrogórski Dobrogrosz Dobrohorski Dobrolak Dobroliński Dobrolot Dobrolowicz Dobrolska Dobrolubow Dobrołecki Dobrołęcki Dobrołowicz Dobrołowski Dobromiejczuk Dobromil Dobromilski Dobromiła Dobromiński Dobromira Dobromirecki Dobromirski Dobromiska Dobromylski Dobromysław Dobromysławski Dobromysłowski Dobron Dobronek Dobroniak Dobroniecki Dobronielska Dobroniewska Dobronoki Dobronowska Dobroń Dobrończuk Dobrończyk Dobroński Dobropolski Dobros Dobroschek Dobroschke Dobrosiak Dobrosiel Dobrosielecki Dobrosielski Dobrosielski Dobrosiewicz Dobrosik Dobrosiński Dobroski Dobroskok Dobrosław Dobrosława Dobrosławski Dobrosmysłow Dobrosolski Dobrostan Dobrostański Dobrosz Dobroszak Dobroszczyk Dobroszek Dobroszewicz Dobroszewski Dobroszka Dobroszke Dobroszki Dobroszkiewicz Dobroszuk Dobroszycki Dobroszyn Dobroszyńska Dobroś Dobrotliwa Dobrotliwy Dobrotowicz Dobrotowski Dobrotwir Dobrotwor Dobrotwór Dobrowa Dobrowald Dobrowalski Dobrowąż Dobrowicki Dobrowicz Dobrowiecki Dobrowiński Dobrowlański Dobrowlońska Dobrowna Dobrownik Dobrowny Dobrowodzki Dobrowol Dobrowolański Dobrowolińska Dobrowolna Dobrowolny Dobrowolska Dobrowolski Dobrowój Dobrowólski Dobrowski Dobrowszczyk Dobroz Dobrozemska Dobrozińska Dobrożyńska Dobrócka Dobróczyński Dobródzki Dobróś Dobrski Dobrsztajn Dobruch Dobrucha Dobruchowski Dobrucki Dobrudzki Dobruk Dobruka Dobrun Dobrunst Dobruń Dobrurzyńska Dobrus Dobrusiak Dobrusin Dobrusz Dobruszek Dobruszewski Dobruszyński Dobruś Dobrut Dobry Dobrych Dobrychłop Dobrychno Dobrychowski Dobrycki Dobryden Dobrydnia Dobrydnie Dobrydnio Dobrygoszcz Dobrygowski Dobryjałowicz Dobryjałowski Dobryjan Dobryjanowicz Dobryk Dobrykiewicz Dobryłko Dobryn Dobryna Dobryniec Dobryniewski Dobrynin Dobrynina Dobrynio Dobryniuk Dobrynowicz Dobrynowska Dobrynt Dobryń Dobryńczak Dobryńczuk Dobryński Dobrys Dobrysiak Dobrysiewicz Dobrysiewski Dobryszewski Dobryszycki Dobryś Dobrywald Dobrywany Dobrywna Dobryziewicz Dobrzak Dobrzalicki Dobrzalski Dobrzan Dobrzanicka Dobrzaniecki Dobrzanowski Dobrzanski Dobrzański Dobrzecki Dobrzejewski Dobrzelak Dobrzelecki Dobrzelewski Dobrzelski Dobrzeniak Dobrzenicki Dobrzeniecki Dobrzeniewski Dobrzeniowska Dobrzenko Dobrzeński Dobrzewicki Dobrzewiński Dobrzewski Dobrzęcki Dobrzinski Dobrziński Dobrzniecki Dobrzońska Dobrzucka Dobrzuniecka Dobrzybiak Dobrzyca Dobrzychowska Dobrzycki Dobrzyj Dobrzyjałowicz Dobrzyjałowski Dobrzyk Dobrzykowski Dobrzymowski Dobrzyn Dobrzynek Dobrzyniak Dobrzynicka Dobrzyniec Dobrzyniecki Dobrzyniec-Konarski Dobrzyniewicz Dobrzyniewski Dobrzynkiewicz Dobrzynski Dobrzyń Dobrzyński Dobrzywiak Dobrzywiecka Dobrżański Dobsa Dobsch Dobschiński Dobski Dobslaff Dobslaw Dobson Dobsz Dobszyn Dobuch Dobucha Dobucki Dobudzki Dobul Dobulewicz Dobulis Doburz Doburzyński Dobusiak Dobusz Dobuszczak Dobuszczuk Dobuszewski Dobuszko Dobuszowski Dobuszyński Dobużyński Dobyasz Dobyczyn Dobyk Dobys Dobysiak Dobysz Dobyszewski Dobyszowska Dobyszuk Dobywal Doc Doca Docek Docekal Docenko Docew Docewicz Doch Docha Dochalski Dochan Dochikjan Dochinek Dochińska Dochler Dochlert Dochmak Dochmal Dochman Dochms Dochnal Dochnalik Dochniak Dochojda Dochowska Dochód Dochring Dochtera Dochtorczyk Dochtorowicz Dochtycz Dochuniak Dochuński Dochwalska Dochwat Dociej Docińska Docio Dociów Dockal Docko Dockter Docktor Doclaf Docław Docnik Docter Docyk Docyna Docz Doczad Doczadis Doczak Doczeck Doczek Doczekajczyk Doczekal Doczekalski Doczekała Doczenko Doczik Doczkal Doczkalek Doczkał Doczkin Doczomiński Doczowska Doczumiński Doczyc Doczyk Doczyło Doczyn Doczyński Doczyszyn Doć Doćkal Doda Dodacki Dodacz Dodaczyńska Dodaj Dodajewski Dodak Dodane Dodaniak Dodanowicz Dodas Dodat Dodatko Dodd Doddek Dodej Dodek Dodel Dodełło Dodenhoff Dodera Dodhorski Dodiak Dodik Dodin Dodis Dodisz Dodkowska Dodo Dodochowicz Dodolak Dodolewicz Dodolli Dodolski Dodomalewska Dodonowa Dodor Dodorczuk Dodorkiewicz Dodos Dodot Dodow Dodowska Dodów Dodrakowski Dodrzański Dodstawski Dodt Doduński Dodura Dodurycz Dodwojska Dodyk Dodylewa Dodziak Dodzian Dodziewicz Dodzik Dodzińska Dodzis Dodziuk Dodzwan Dodź Dodż Doefer Doeg Doega Doege Doehlert Doehner Doehring Doell Doelle Doellert Doellinger Doemelt Doemski Doemunt Doenig Doening Doenring Doepner Doeppner Doer Doercks Doerfer Doerffer Doerfler Doering Doeringer Doerk Doerksen Doerlig Doerling Doerman Doernchen Doerner Doerr Doerre Doetlaff Doettlaff Doeuter Doezinger Doffek Doga Dogacka Dogada Dogadalski Dogadko Dogalska Dogała Dogan Dogandere Doganowski Dogański Dogdan Dogel Dogelska Dogid Dogiel Dogielewicz Dogielski Dogil Dogin Doginacz Doglarz Doglewski Dogna Dogocki Dogoda Dogodała Dogondka Dogondke Dogonowski Dogontka Dogoński Dogor Dogosz Dogowicz Dogowska Dogórski Dogucki Dogwiłło Dogwiło Dogyla Dohadaj Dohanik Dohań Dohejda Dohit Dohl Dohlad Dohlamus Dohle Dohler Dohlich Dohligh Dohlke Dohman Dohmann Dohmke Dohn Dohnal Dohnalek Dohnalik Dohnau Dohner Dohnke Dohnl Dohnt Dohocka Dohoda Dohoja Dohojda Dohosiewicz Dohring Dohrman Dohrmann Dohuke Dohwań Doic Doiczman Doig Doilid Doilida Doimat Doin Doinak Doiniak Dois Doise Doisne Doits Doize Doja Dojaczek Dojak Dojałowska Dojaman Dojan Dojankowska Dojanowska Dojarski Dojas Dojasz Dojaś Dojcz Dojczak Dojczamanek Dojczeka Dojczendorf Dojczer Dojczew Dojczewski Dojczkemer Dojczlender Dojczman Dojczmanek Dojczynow Dojda Dojdol Dojdoł Dojenko Dojer Dojerski Dojewski Dojf Dojka Dojko Dojlicki Dojlid Dojlida Dojlidko Dojlidko-Dejlitko Dojlido Dojlitko Dojman Dojnagrodzki Dojnakowska Dojnarak Dojnarowicz Dojnia Dojniak Dojniczuk Dojnieko Dojnik Dojnikowski Dojno Dojnorowicz Dojnow Dojnowicz Dojnowiec Dojnowska Dojoczek Dojrzała Dojs Dojss Dojś Dojtala Dojter Dojtrowski Dojtruk Dojtyłko Dojucki Dojura Dojutrak Dojutrek Dojwa Dojwido Dojze Dok Dokalski Dokała Dokan Dokarno Dokert Dokęga Dokganiuk Dokicz Dokiel Dokielewska Dokijewska Dokimiuk Dokimuk Dokiński Dokisz Dokken Dokla Dokleja Doklewska Doklman Dokładański Dokładna Dokładny Dokoch Dokodomski Dokodowicz Dokolasa Dokomisiewicz Dokorno Dokoszko Dokoszyńska Dokota Dokotowska Dokowicz Dokowski Dokrop Dokrzewski Doksa Doksara Doksaras Dokse Dokswel Dokszewicz Dokszewska Dokszycki Doktor Doktorczak Doktorczyk Doktorow Doktorowicz Doktorowski Doktorski Doktoruk Doktór Doktur Doktycz Dokucińska Dokuczaj Dokuczak Dokuczał Dokuczyc Dokuczyńska Dokuć Dokudowicz Dokudowiec Dokupiel Dokupil Dokupił Dokupin Dokuril Dokurna Dokurniewicz Dokurno Dokutliner Dokutliwer Dokutowicz Dokwat Dokwiszewski Dol Dola Dolaciak Dolacik Dolaciński Dolacki Dolaczewska Dolaczyński Dolaga Dolais Dolajzer Dolak Dolakowicz Dolakowska Dolał Dolała Dolałes Dolan Dolana Dolanc Dolandej Dolanek Dolaniak Dolaniecki Dolanik Dolanowicz Dolanowski Dolanta Dolański Dolapowska Dolar Dolara Dolarski Dolas Dolasek Dolasiński Dolaskowska Dolasz Dolaszkiewicz Dolaszyński Dolaś Dolat Dolat Dolata Dolata Dolata Dolata Dolatka Dolatkiewicz Dolatko Dolatkowski Dolato Dolatorska Dolatowicz Dolatowska Dolatowski Dolatta Dolawa Dolaza Dolaziński Dolażyńska Doląg Dolążka Dolba Dolban Dolberg Dolbiak Dolbicki Dolbizno Dolbniak Dolbow Dolcerak Dolchnik Dolchonik Dolcka Dolcz Dolczak Dolczek Dolczewski Dolczik Dolczych Dolczyczek Dolczyk Dolczyński Doldasiński Dolder Doleba Dolebski Dolec Dolecek Dolech Doleciński Dolecki Dolecko Doleczek Doleczych Doleder Doledudko Doledutko Dolega Dolegacz Dolegala Dolegalski Dolegała Dolegało Dolegata Dolegio Doległa Doległo Dolego Dolegto Doleischi Dolej Dolejasz Dolejczuk Dolejczyk Dolejs Dolejsi Dolejsz Dolejś Dolek Doleka Dolemba Dolenda Dolendowski Dolenga Doleniak Dolenicki Doleniewicz Dolenko Dolenta Doleńko Doleński Dolepa Dolepski Dolesig Dolesik Doleski Doleszak Doleszczak Doleszek Doleszin Doleszkiewicz Doleszniak Doleśniak Doletz Dolewa Dolewczyk Dolewczyńska Dolewic Dolewicz Dolewka Dolewski Doley Doleza Dolezan Dolezek Dolezi Dolezia Dolezich Dolezig Dolezik Dolezin Doleziński Dolezol Dolezoł Dolezy Dolezych Dolezyk Dolezyński Doleźko Doleżak Doleżal Doleżał Doleżałek Doleżan Doleżańska Doleżek Doleżel Doleżewska Doleżich Doleżko Doleżko Doleżoł Doleżuchowicz Doleżuk Doleży Doleżyca Doleżych Doleżyczek Doleżyk Doleżyński Dolęba Dolęcki Dolęda Dolęga Dolęgała Dolęgiewicz Dolęgowska Dolężał Dolężek Dolężel Dolga Dolgiert Dolgopoł Dolgowski Dolgun Dolhan Dolhaniuk Dolhasz Dolhun Doliasz Doliba Dolibag Doliban Dolibog Dolibok Dolibóg Dolibós Dolicher Dolichowski Dolicki Dolicz Dolida Dolidko Dolido Dolidonis Dolidowicz Doligalski Doligała Doligański Doligda Doligowska Dolik Dolina Dolina-Sokołowski Dolinczuk Dolinczyk Dolindo Dolindo-Dolindowski Dolindowska Dolinger Doliniak Doliniec Doliniewicz Doliniuk Dolinka Dolinkiewicz Dolinko Dolinna Dolinny Dolinos Dolinowski Dolinóg Dolinski Doliny Dolińczuk Dolińczyk Doliński Dolipski Dolis Dolisęga Doliska Dolistowski Dolisz Doliszmiak Doliszna Doliszniak Doliszny Doliszyn Doliszyna Doliśniak Dolitowicz Dolitowska Doliwa Doliwa-Dobrowolska Doliwa-Stroński Doliwka Doliwkiewicz Doliwo Doliwoda Doliżańska Doljasz Doljota Dolka Dolke Dolkiewicz Dolko Dolkowski Doll Dolla Dollar Dollas Dollat Dollberg Dolle Dolleczek Dolleiser Dolleneder Dollerschell Dollet Dollewski Dollicher Dolling Dollinger Dollison Dollman Dollmann Dollmeier Dollna Dollner Dollni Dollnik Dollny Dolloczek Dollowska Dolmak Dolman Dolmański Dolmas Dolmasz Dolmata Dolmatowicz Dolmeier Dolmen Dolmiak Dolmierski Dolmińska Dolna Dolner Dolniak Dolnicek Dolnicki Dolniek Dolnierska Dolniewska Dolnik Dolnikowska Dolnowska Dolny Dolociński Dolok Dolonis Dolońska Dolor Dolores Dolors Dolose Doloski Dolot Dolota Dolotowska Dolowa Dolowski Dolozy Dolożel Dolski Dolszewski Dolt Doltach Doluchy Dolucińska Doluk Doluńska Doluta Dolutowska Dolżych Dolżycka Dolżyk Doła Dołacz Dołakowska Dołańska Dołasiński Dołaszewski Dołaszyński Dołata Dołąga Dołągowska Dołążka Dołba Dołbaczuk Dołbakowski Dołban Dołbaniak Dołbań Dołbecki Dołben Dołbeń Dołbiak Dołbicz Dołbień Dołbik Dołbiniak Dołbinko Dołbiń Dołbiński Dołbizna Dołbizno Dołbnia Dołbniak Dołbnik Dołboń Dołbowska Dołbusz Dołbuzio Dołbysz Dołchacz Dołchan Dołchaniuk Dołchań Dołchańczyk Dołcharz Dołchon Dołchoń Dołchun Dołczko Dołczyk Dołczyli Dołdys Dołebska Dołecki Dołega Dołegała Dołegowski Dołehań Dołek Dołemski Dołenga Dołengewicz Dołengiewicz Dołengowska Dołenko Dołenna Dołeńko Dołesińska Dołeski Dołezka Dołeżka Dołębski Dołęcki Dołęcza Dołędowska Dołęga Dołęga-Dołęgowski Dołęga-Jasińska Dołęga-Kozierowski Dołęga-Lewandowska Dołęga-Mostowski Dołęga-Otocki Dołęgiewicz Dołęgnowska Dołęgowicz Dołęgowski Dołęngiewicz Dołęski Dołęzka Dołężka Dołężko Dołga Dołgaja Dołgało Dołgan Dołganiszewska Dołganiuk Dołganow Dołganowicz Dołganów Dołgań Dołgańska Dołgarska Dołgi Dołgich Dołgier Dołgiert Dołgiewicz Dołgij Dołgin Dołginowicz Dołgjało Dołgolewski Dołgoli Dołgołowicz Dołgonicz Dołgonowicz Dołgoń Dołgopałow Dołgopasow Dołgopok Dołgopol Dołgopolow Dołgopoluk Dołgopoł Dołgopoła Dołgopołaja Dołgopołow Dołgopoły Dołgopor Dołgoraj Dołgorucka Dołgoruka Dołgoruki Dołgorz Dołgosz Dołgoszaj Dołgoszej Dołgoszenko Dołgoszyj Dołgoszyja Dołgoszyła Dołgoszyna Dołgow Dołgowicz Dołgowski Dołgun Dołgunik Dołguńska Dołgusz Dołguszew Dołha Dołhacz Dołhald Dołham Dołhan Dołhanczyk Dołhaniuk Dołhanycz Dołhań Dołhańczak Dołhańczuk Dołhańczyk Dołharz Dołhasz Dołhenko Dołhinko Dołhon Dołhoniuk Dołhoń Dołhoński Dołhopołowa Dołhoszyja Dołhun Dołhunik Dołhuń Dołhy Dołka Dołkan Dołkań Dołkarz Dołkiewicz Dołkin Dołkowicz Dołkowski Dołkrzys Dołksza Dołmacki Dołmala Dołman Dołmant Dołmasz Dołmat Dołmatow Dołner Dołobiej Dołobizna Dołobizno Dołobowski Dołodko Dołombowski Dołomis Dołomisiewicz Dołomysiewicz Dołonina Dołonko Dołoń Dołorzycka Dołosińska Dołoszańska Dołoszycki Dołoszyński Dołot Dołota Dołotko Dołoto Dołotow Dołotowicz Dołotto Dołowa Dołowacki Dołowiak Dołowicz Dołowiec Dołowiecka Dołowin Dołowski Dołowy Dołozina Dołożenko Dołożkiewicz Dołożycki Dołożyński Dołóbeczko Dołrzańska Dołszkiewicz Dołtyk Dołub Dołubeczko Dołubizna Dołubizno Dołuczak Dołuszkiewicz Dołuszkin Dołuszko Dołwgiało Dołyk Dołyniak Dołyniuk Dołynka Dołynna Dołynny Dołyńczuk Dołyńska Dołyżyc Dołzbłasz Dołża Dołżanica Dołżański Dołżenko Dołżenkow Dołżkiewicz Dołżonek Dołżyc Dołżycki Dołżyk Dołżyński Dom Doma Domaburska Domacała Domach Domacharska Domachowski Domaciuk Domacka Domaczek Domaczewska Domaczowska Domaczuk Domaczyńska Domadaj Domadalska Domadała Domaday Domadej Domadyńska Domadziarska Domadzierski Domadzka Domagaj Domagala Domagalik Domagalla Domagalski Domagał Domagała Domagałło Domagało Domagara Domagata Domagatska Domagiel Domagowski Domagulska Domaios Domaj Domajda Domajer Domajewski Domakiewicz Domakus Domal Domalaczna Domalaczny Domalamus Domalanus Domalażek Domalązek Domalążek Domalczuk Domalecki Domaleczna Domaleczny Domalewski Domalik Domalisz Domalowski Domalska Domalski Domał Domała Domałacna Domałacny Domałacwa Domałaczna Domałaczny Domałażek Domałązek Domałążek Domałeczna Domałeczny Domałewska Domałęczny Domałonzek Domałonżek Doman Doman Domanasewicz Domanasiewicz Domanczuk Domanczyk Domanek Domania Domaniak Domanicz Domaniecki Domaniewicz Domaniewski Domanik Domaniowska Domaniuk Domankiewicz Domanowicz Domanowski Domanski Domanszczyńska Domantowicz Domanus Domań Domań Domańczak Domańczuk Domańczyk Domański Domańszczyk Domańszczyński Domara Domaracki Domaraczenko Domaraczeńko Domarad Domarada Domaradek Domaradz Domaradzki Domaranczyk Domarańczyk Domarańska Domaras Domarasiewicz Domaraś Domarat Domarazek Domarczuk Domarczyk Domarecki Domareczenko Domaredzki Domarkiewicz Domaros Domarosła Domarot Domarowicz Domars Domarski Domaruk Domarus Domarz Domarzecka Domarzewski Domas Domasad Domasalska Domasała Domasałek Domasat Domaschek Domaschk Domaschke Domasek Domaser Domasiak Domasierowicz Domasiewicz Domasik Domasko Domasławski Domasłomka Domasłowski Domasot Domast Domasz Domaszajt Domaszak Domaszczeński Domaszczuk Domaszczyk Domaszczyński Domaszczyszyn Domaszek Domaszenko Domaszerska Domaszewicki Domaszewicz Domaszewski Domaszius Domaszk Domaszka Domaszke Domaszkiewicz Domaszko Domaszniew Domaszot Domaszowski Domaszuk Domaszunis Domaszyc Domaszyj Domaszyńska Domaś Domaśko Domatewska Domatowicz Domazalska Domazar Domazat Domazer Domazet Domazgała Domaziak Domazik Domaziuk Domazych Domazyn Domażalski Domażał Domażer Domażyrski Domb Domba Dombai Dombaj Dombal Dombała Dombczyńska Dombec Dombeck Dombecki Dombek Domberg Domberger Dombert Dombetzki Dombi Dombicka Dombiec Dombieracka Dombik Dombiniak Dombińska Dombk Dombka Dombke Dombkiewicz Dombkowski Domblat Domblewska Domboń Domborowicz Domborska Dombowski Dombraczow Dombrat Dombro Dombrol Dombron Dombroski Dombrot Dombroth Dombrow Dombrowa Dombrowicki Dombrowicz Dombrowiecki Dombrowny Dombrowski Dombrowsky Dombrów Dombrówka Dombrycz Dombryn Dombryń Dombrzal Dombrzalski Dombrzał Dombrzał Dombrzycz Dombrzyńska Dombski Domby Dombżalski Dombżał Domcer Domcewicz Domczak Domczenko Domczewski Domczuk Domczyk Domczyński Domdalski Domdej Domdek Domderowicz Domdey Domdrowska Domdulska Dome Domec Domecki Domedziak Domeier Domejczyk Domejko Domek Domel Domela Domelewski Domeł Domeła Domełka Domełła Domełło Domeło Domendecka Domendziak Domeniuk Domentka Domeń Domeńczuk Domeński Domer Domeracki Domeradzki Domeratzki Domerdich Domerecki Domeredzki Domerski Domerstag Domert Domes Domeszko Dometko Domewicz Domey Domeyko Domforth Domgała Domgen Domgiałło Domgowski Domiaj Domiak Domialski Domiał Domiała Domiałowska Domian Domianczyk Domianiak Domianiuk Domiann Domianowski Domiań Domiańczuk Domiańczyk Domiański Domiarus Domicewicz Domichowski Domicka Domicz Domiczek Domiczew Domiczewska Domić Domidenko Domider Domidor Domidowicz Domidowski Domiechowska Domiecka Domiejczyk Domielak Domielska Domieniak Domienicki Domieniecki Domieniewski Domienik Domienikowski Domieniuk Domienkiewicz Domieńczyk Domieńkowska Domieńska Domieracki Domieradzki Domiesiewicz Domieszczak Domieszewski Domieszko Domietło Domięcka Domijan Domijańczuk Domijański Domik Domilczuk Domilska Domiluk Domiłków Domiło Domiłowska Domin Domina Dominak Dominas Dominczak Dominczuk Dominczyk Domine Dominek Dominger Domini Dominia Dominiaczek Dominiak Dominiak-Górski Dominiakowska Dominial Dominiarczyk Dominiarz Dominic Dominich Dominicki Dominicus Dominicz Dominiczak Dominiczar Dominiczek Dominiczewski Dominiczok Dominiczuk Dominiczyk Dominiec Dominiecki Dominiek Dominiewski Dominik Dominika Dominikan Dominiker Dominikiewicz Dominikow Dominikowski Dominików Dominików Dominin Dominiok Dominiów Dominiszak Dominiuk Dominkiewicz Dominko Dominkow Dominkowski Dominków Domino Dominok Dominowicz Dominowski Dominów Dominski Dominus Domińczak Domińczuk Domińczyk Domińkiewicz Domiński Domińszak Domiracka Domirecki Domirowska Domirski Domirz Domisch Domisiewicz Domiski Domisz Domiszczak Domiszewski Domiter Domitor Domitr Domitra Domitrak Domitraszczyk Domitraszkiewicz Domitrowicz Domitrowska Domitryszyn Domitrz Domituz Domitz Domiwczak Domiza Domizak Domizała Domizelska Domiziak Domizoł Domjahn Domjan Domjańczyk Domka Domke Domkiw Domko Domkow Domkowicz Domkowka Domkowski Domków Domkus Domlek Domlewski Domlik Domm Dommach Dommel Dommer Dommert Dommest Domniak Domnick Domnicki Domnicz Domniczak Domnik Domnikowska Domniniak Domnitz Domnołowski Domnowski Domochowska Domocik Domoczko Domodaj Domodiuk Domogala Domogalla Domogalski Domogała Domogało Domoicz Domoj Domojewska Domolążek Domolewski Domolik Domon Domonek Domoniak Domonicka Domoniczak Domonik Domoniuk Domonowski Domoń Domońska Domoracki Domoradek Domoradzki Domorecka Domorosła Domorosły Domorowska Domorych Domorzych Domosad Domoschke Domoser Domosławski Domosłowski Domosód Domostaj Domostanska Domostoj Domostowicz Domostój Domosud Domosut Domosz Domoszczyński Domoszewski Domoszyński Domoś Domotko Domowicz Domownik Domowski Domozer Domozych Domożych Domożyk Domożyńska Domólska Domórowska Domów Dompa Dompc Domperska Dompk Dompke Domraczew Domradzki Domrani Domrat Domrath Domrazek Domredzka Domres Domrese Domroes Domroese Domrot Domrzalski Domrzał Domrzałowska Doms Domsalla Domschit Domski Domsky Domsta Domstalter Domsza Domszajt Domszewicz Domszewski Domszy Domszyj Domuc Domuć Domugalska Domulewicz Domulis Domun Domunik Domuniuk Domuń Domuracki Domurad Domuradzki Domurat Domurath Domurod Domusa Domusiak Domusiewicz Domuszewska Domut Domuth Domykalska Domykała Domyliszyn Domysiewicz Domysławski Domysłowski Domza Domzak Domzal Domzala Domzalski Domzał Domzała Domzałowicz Domzer Domział Domzioł Domzol Domzoł Domzych Domżak Domżal Domżala Domżalicki Domżalski Domżał Domżała Domżałł Domżałowicz Domżałowski Domżan Domżat Domżel Domżok Domżol Domżoł Domżych Don Dona Donabidowicz Donaburski Donachowski Donachów Donacik Donacjan Donacki Donacyńska Donaczyński Donadt Donaer Donafeld Donagała Donaj Donajczyk Donajdrodzki Donajewski Donajgrodzki Donajka Donajko Donajkowski Donajski Donajtis Donakiewicz Donakis Donakowski Donal Donald Donalewicz Donalewska Donalis Donalski Donał Donan Donański Donard Donarowicz Donarski Donart Donarzewski Donas Donasa Donasewicz Donasiewicz Donasik Donasz Donaszewski Donaś Donat Donata Donatek Donath Donati Donatowicz Donatowski Donatt Donatus Donau Donauer Donawagis Donawer Donay Donbek Donbij Donbrańczuk Donbrawska Donc Doncbach Doncer Doncewicz Donchor Donchór Donchów Donchur Donchyrz Doncik Doncow Doncy Donczak Donczenko Donczew Donczewa Donczewski Donczyk Donda Dondaj Dondajewski Dondalewski Dondalski Dondar Donday Donde Dondek Dondel Dondela Dondelewski Dondelski Donder Dondera Donderewicz Donderkiewicz Dondero Donderowicz Donders Donderski Dondes Dondlewska Dondo Dondojewski Dondolewski Dondolska Dondorowicz Dondra Dondrowicz Dondysz Dondzbach Dondziak Dondzik Dondziłło Dondziło Dondzwach Donec Donecki Donefner Donejko Donek Donelaj Donenberg Donenhersz Doner Donerowicz Donerstag Donerstak Donert Donesch Donesz Donew Donga Dongelewicz Dongen Dongiało Dongiewicz Dongowski Donhaiser Donhauser Donheffner Donhefner Donhejner Donhoeffner Donhof Donhofer Donhoffer Donhoffner Donhöffner Donhöjfner Doniak Donica Donicht Donicka Donicz Doniczka Doniczkowski Donider Doniec Doniecki Donieda Doniegiewicz Doniek Doniel Donielczuk Donielewicz Donielewska Donieracka Donieradzka Doniesiewicz Donietz Doniewicz Doniewski Donifacy Donig Donigiewicz Donikowska Donilczenko Doniluk Doniłkowicz Doniłowski Donim Donimierski Donimirski Donin Doniniak Donińska Doniolowicz Doniosławska Donis Donisiak Donisiewicz Donisiuk Donisz Doniszewska Doniw Doniza Donizak Donizalska Donizał Donizeł Doniziak Donizy Doniżak Doniżał Doniżonowicz Donjak Donk Donka Donke Donkel Donkers Donkier Donkiewicz Donkow Donkowska Donksza Donlija Donn Donnar Donner Donnerowicz Donnersberg Donnerstag Donobielewicz Donoch Donocik Donołek Donoracka Donorowicz Donos Donosewicz Donosiewicz Donoska Donosz Donoszewska Donoś Donot Donotek Donoth Donothek Donow Donowagis Donowicz Donowski Donsa Donsaft Donsbach Donschak Donschik Donsfalt Donski Donskow Donst Donsz Donszczyk Donsze Donszkow Dont Donten Donter Donth Dontkiewicz Dontsch Donurad Donus Donusewicz Donusiewicz Donvil Donych Donyłyszyn Donys Donysiewicz Donzagała Donzig Donziło Donżoł Dopadka Dopadko Dopadlik Dopadło Dopadzińska Dopajko Dopak Dopalik Dopart Dopatka Dopatko Dopcirała Dopciuch Dopczyk Dopczyński Dopek Dopelsztajn Dopeła Doperalska Doperała Dopiak Dopichaj Dopichay Dopiera Dopierala Dopieralski Dopierała Dopierałło Dopierało Dopierolska Dopierska Dopiłka Dopiłko Dopiński Dopióro Dopir Dopira Dopiralska Dopirała Dopirało Dopita Dopitka Dopka Dopke Dopkie Dopko Dopkun Doplaga Dopler Dopner Dopnik Dopoluk Dopont Dopońka Doport Doppelstein Doppelsztajn Doppelsztein Doppelt Doppka Doppke Doppler Dopplinger Doprat Doprata Doprawska Doproch Dopski Dopta Doptka Doptuła Dopuszyńska Dopychała Dopytalski Dopytała Dopytowski Dopytylski Dor Dora Dorabasz Dorabialski Dorabiała Dorabiało Dorabielska Dorach Dorachowicz Doracińska Doracki Doraczek Doraczyński Dorada Doradzała Doradziński Doradzisz Doraj Dorajczyk Dorajszyk Dorak Dorakowska Doral Doralak Doralczyk Doralewska Dorał Doran Dorand Doranek Dorant Dorantowicz Dorantt Dorań Dorańczuk Dorańczyk Dorański Doras Dorasialska Dorasiewicz Dorasiński Dorasz Doraszewski Doraszkiewicz Dorat Dorata Doratyn Dorau Dorawa Dorawski Doraz Dorazil Doraził Doraziński Doraż Dorażała Dorażewska Dorażyńska Dorąbiała Dorączak Dorączyńska Dorądziak Dorba Dorbach Dorbajło Dorbat Dorber Dorbniuk Dorbuck Dorc Dorciak Dorcz Dorczak Dorczok Dorczuk Dorczyk Dorczyński Dorda Dordański Dordas Dordel Dorder Dordońska Dordwa Dordyl Dordzik Dordziński Dorebecka Dorec Dorech Dorecki Doreczyk Doreda Dorefiejuk Dorejczyk Dorejko Dorek Dorel Dorela Dorembowicz Dorembus Dorembust Doremoniec Doren Dorenblant Dorenblat Dorenbust Dorenda Dorendarz Dorendowska Dorenfeld Dorengowski Dorening Dorenz Doreń Doreński Dorer Dores Doresztyn Doreszyńska Doret Doretz Dorez Dorębski Doręcka Doręda Dorędowska Doręg Doręga Doręgowski Dorf Dorfer Dorfler Dorfman Dorfmeister Dorfsman Dorga Dorgacz Dorgosz Dorgósz Dorgusz Doria Doria-Dernałowicz Dorian Doriegała Doring Döring Doringer Döringer Doris Dorison Dork Dorka Dorkan Dorke Dorkes Dorko Dorkofikis Dorkowski Dorlach Dorlag Dorlaga Dorle Dorlecka Dorlepan Dorlet Dorleta Dorlęga Dorlich Dorling Dormaier Dormajer Dorman Dormann Dormanow Dormanowski Dormański Dormas Dormawicz Dormayer Dormejer Dormeyer Dorminger Dormiński Dormiręcka Dormobit Dormofalska Dormont Dormosz Dormowicz Dormuch Dormus Dorn Dorna Dornad Dornakowski Dornarowicz Dornatowska Dornau Dornauer Dornawska Dornbach Dornbaum Dornberg Dornbusch Dorndorf Dorneberg Dornecki Dornek Dorner Dornfeld Dornfest Dornhard Dornhardt Dornhausen Dornheim Dornhof Dornia Dorniak Dornica Dornick Dornicki Dorniec Dorniewa Dorniewicz Dornig Dornik Dornikowska Dornińska Dorniok Dornis Dornowicz Dornowski Dorny Dorń Dorob Doroba Dorobajło Dorobanik Dorobanow Dorobczyński Dorobek Dorobialska Dorobiała Dorobiało Dorobiejczyk Dorobij Dorobiński Dorobis Dorobisz Dorobiś Dorobkiewicz Dorobków Dorobniak Dorobot Dorobysz Doroch Dorocha Dorochawicz Dorochin Dorochow Dorochowicz Dorochowska Dorocia Dorociak Dorociarz Dorocic Dorocicz Dorocik Dorocikowska Dorocinkowski Dorociński Dorociok Dorociuk Dorocki Doroczak Doroczyński Dorodak Dorodecka Dorodkiewicz Dorodna Dorodnicki Dorodniczyn Dorodny Dorodzała Dorodziński Dorodzki Dorodzowicz Dorofej Dorofejczuk Dorofejow Dorofejów Dorofejuk Dorofelczuk Dorofiej Dorofiejczuk Dorofiejczyk Dorofiejew Dorofiejowicz Dorofiejuk Dorofiew Dorofijuk Dorogi Dorogokupiec Dorogosz Dorogusz Dorogusz-Doroszkiewicz Dorohinicki Dorohonko Dorohońko Dorojczyk Dorok Doroka Dorol Dorolewska Dorolska Dorołek Doromaniec Doromejczyk Doromiejczuk Doromoniec Doromowiec Doromuniec Doron Dorondziak Dorongowski Doroniak Doronicz Doroniewicz Doronin Doronina Doronkiewicz Doronowski Doroń Dorończyk Doropczyńska Doropowicz Dororowicz Dororz Dororzenko Dororzkiewicz Dororzyński Doros Dorosch Dorosewicz Dorosieńska Dorosiewicz Dorosik Dorosiński Dorosiowicz Doroskin Dorosławski Dorosłowska Dorostko Dorosz Doroszcz Doroszczak Doroszczenek Doroszczenko Doroszczeńko Doroszczonek Doroszczonko Doroszczuk Doroszczyk Doroszek Doroszenko Doroszeńko Doroszew Doroszewicz Doroszewski Doroszka Doroszkiewicz Doroszko Dorosznuk Doroszów Doroszuk Doroszycka Doroszyński Doroś Dorot Dorota Dorota Dorotiak Dorotiejewa Dorotin Dorotiuk Dorotkiewicz Dorotkin Dorotko Dorotko-Darowski Dorotkowicz Dorotniak Dorotnik Dorotun Dorotyn Dorotyń Dorow Dorowa Dorowiak Dorowicka Dorowicz Dorowiec Dorowińska Dorowkin Dorowna Dorowski Doroz Doroza Dorozal Dorozalska Dorozała Dorozdowska Dorozewycz Dorozik Doroziński Dorozka Dorozko Dorozowiec Dorozowycz Dorozyński Doroż Dorożalski Dorożała Dorożało Dorożański Dorożej Dorożenko Dorożeńko Dorożeńska Dorożewicz Dorożewycz Dorożkiewicz Dorożkin Dorożko Dorożowiec Dorożowski Dorożuk Dorożynski Dorożyński Dorów Doróż Dorr Dörr Dorra Dorre Dörre Dorrington Dorro Dors Dorsa Dorsch Dorschner Dorsey Dorsiewicz Dorski Dorss Dorstmiler Dorstmueler Dorstmueller Dorstyn Dorswel Dorsz Dorsz Dorsz-Drożdż Dorszewicz Dorszewski Dorszlewicz Dorszon Dorszowicz Dorszyk Dorszyński Dortan Dortkowska Dortort Dortz Dorubska Doruch Doruchowski Dorucki Dorucz Dorudz Dorula Dorulak Dorulok Dorulski Doruniak Dorusch Dorusiak Doruszewski Dorużyński Dorwa Dorwald Dorwalski Dorwańska Dorwat Dorwian Dorwol Dorwoł Dorybowski Dorychin Dorycki Doryczyńska Dorygi Doryk Dorykiewicz Dorylak Doryn Dorynek Doryniewska Dorynik Doryń Doryński Dorys Doryszek Doryś Dorywalski Dorywał Dorywała Dorywek Dorzaj Dorzak Dorzański Dorzebach Dorzelewska Dorzeniak Dorzeszkowska Dorzet Dorzkiewicz Dorzkowska Dorzochowska Dorzok Dorzonek Dorzycki Dorzynkiewicz Dorzynko Dorzyńska Dorzywała Dorżalska Dorżynkiewicz Dorżyńska Dos Dosa Dosbek Doscas Dosch Doschk Dose Dosewa Dosiak Dosian Dosiecka Dosiewicz Dosinczuk Dosiuk Dosiukiewicz Doska Doskacz Doskiewicz Doskocki Doskocz Doskoczyl Doskoczył Doskoczyński Doskonała Doskonały Doskosz Doskot Doskowski Doskrobko Doskuszna Dosman Dospiak Dospiał Dospiech Dospil Dospilz Dossa Dossman Dossmann Dossow Dosswald Dost Dosta Dostal Dostalek Dostalik Dostalski Dostał Dostat Dostatna Dostatni Dostatnia Dostatny Dostaw Dosten Doster Dosterheft Dostert Dostig Dostojewski Dostojnik Dostok Dostoł Dostow Dostych Dostytny Dosula Dosuta Dosyciowa Dosyn Dosyń Dosz Doszak Doszczak Doszczątek Doszczeczko Doszczenko Doszczeszko Doszczętek Doszczka Doszczontek Doszczuk Doszecka Doszek Doszel Doszk Doszkielewicz Doszko Doszkow Doszla Doszlik Doszło Doszna Doszowska Doszuta Doszyn Doszyń Doś Dośka Dośko Dośla Doślik Dośpiał Dośpiat Dośpiech Dośpił Doświadczyński Dota Dota Dotacz Dotakowski Dotala Dotaszewska Doterman Dotęgowska Dothan Dothańczuk Dother Dothun Dotka Dotke Dotkiewicz Dotko Dotkowska Dotkun Dotkus Dotkuś Dotlido Dotmacki Dotmer Dotoń Dotowiec Dotrych Dotryw Dotschek Dotta Dottek Dottermusz Dotterweich Dottfried Dotti Dotuń Dotyniuk Dotzauer Dotzlaw Doubal Doubek Doubeńska Doubór Doubrawa Doubrawski Doubrow Douchan Doudawska Doudela Douder Doudziak Douengauer Douga Douglas Dougnet Douhan Douhań Douhoń Douieb Douillet Doujak Doukhan Douknia Douksza Doukszan Doukszewicz Doupal Douras Dourca Dourek Dourlon Dousa Doussot Doust Douszkień Doużyk Dovalla Dovell Dow Dowajna Dowak Dowal Dowalewski Dowalla Dowalska Dowański Dowar Dowarecka Dowas Dowaszewicz Dowbaczuk Dowbaczyk Dowbaj Dowban Dowbań Dowbecki Dowbejko Dowbenka Dowbenko Dowbeńko Dowbeus Dowbęcki Dowbieńko Dowbieszko Dowbij Dowbnia Dowbniak Dowbocka Dowbor Dowborski Dowbór Dowbusz Dowbysz Dowcewicz Dowchalski Dowchan Dowchaniuk Dowchanysz Dowchań Dowchij Dowchoniuk Dowczyk Dowczyński Dowda Dowdo Dowdziało Dowe Dowejko Dowejnis Dowejno Dowelewska Dowell Dowerg Doweyko Dowgajlo Dowgajło Dowgal Dowgalak Dowgalec Dowgalski Dowgaluk Dowgała Dowgałło Dowgało Dowgan Dowganiuk Dowgań Dowgart Dowgenko Dowgiajło Dowgiała Dowgiałewicz Dowgiałło Dowgiałłowicz Dowgiało Dowgiałowicz Dowgiel Dowgielewicz Dowgieliewicz Dowgielski Dowgieluk Dowgiełło Dowgieło Dowgiełowicz Dowgier Dowgierd Dowgiert Dowgiery Dowgiewicz Dowgilewicz Dowgiłło Dowgiłłowicz Dowgiło Dowgiłowicz Dowgint-Nieciuński Dowgiołło Dowgird Dowgiro Dowgirt Dowgul Dowgun Dowgwillo Dowgwiłło Dowgwiłłowicz Dowgwiłłowicz-Nowicki Dowha Dowhalski Dowhaluk Dowhan Dowhanczuk Dowhanek Dowhanicz Dowhaniuk Dowhanska Dowhanycz Dowhań Dowhij Dowhoniuk Dowhoń Dowhopiata Dowhopoluk Dowhopoła Dowhosser Dowhoszyja Dowhun Dowhurz Dowhuszko Dowhy Dowhyj Dowhyluk Dowiacka Dowiad Dowiak Dowiakowski Dowiałło Dowiało Dowiarska Dowiat Dowiatów Dowiatt Dowicka Dowicz Dowiczenko Dowidczyk Dowidowicz Dowidowska Dowidt Dowiduk Dowidziok Dowidziuk Dowiec Dowiedczyk Dowierciak Dowierciał Dowierski Dowięga Dowigajło Dowigałko Dowigałło Dowigało Dowigiałło Dowigiełło Dowim Dowimirska Dowin Dowindt Dowińska Dowirakowski Dowit Dowjak Dowjat Dowka Dowkan Dowkan Dowkant Dowkań Dowkau Dowkontt Dowkopała Dowksza Dowlacian Dowladowiec Dowlarz Dowlasiewicz Dowlasz Dowlaszczewicz Dowlaszewicz Dowlaszka Dowlatow Dowleszewicz Dowluszewicz Dowłaszewicz Dowmaciuk Dowmanowicz Dowmant Dowmont Dowmontt Downan Downaniuk Downar Downar Downar-Dukowicz Downarowicz Downarski Downar-Zapolski Downer Downiak Downie Downor Downorowicz Downyluk Dowodyński Dowojda Dowojna Dowojno Dowola Dowolenko Dowolnia Dowolski Dowołgowicz Doworski Dowoszkiewicz Dowowicz Dowoyna Dowól Dowpiert Dowrat Dowry Dowrzycki Dowrzycz Dowsa Dowsilas Dowsin Dowtort Dowtortt Dowydzienko Dowydziuk Dowzalska Dowżańska Dowżenko Dowżuk Dowżycki Dowżyckyj Dowżycz Dowżyk Doyniak Doza Doze Doziecka Doziński Doziwski Doznaniecka Doznańska Doznar Dozor Dozot Dozy Doździk Doździkowska Dożak Dożalski Dożańska Dożdzyn Dożdżyn Dożdżyńska Dożek Dożeńska Dożewska Dożmalska Dożyc Dożynek Dożynka Dożynkiewicz Dożynko Dożyńska Dób Dóbiel Dóbkowska Dóbroń Dóbrowski Dóbska Dódka Dóhring Dójczyński Dójka Dójs Dólna Dólniak Dólny Dół Dółka Dółkowski Dósa Dówięga Dówig Drab Draba Drabacz Drabal Drabało Draban Drabanat Draband Drabandt Drabanek Drabanska Drabant Drabarczyk Drabarek Drabarz Drabas Drabasz Drabat Drabata Drabato Drabb Drabczak Drabczuk Drabczyk Drabczyński Drabecki Drabek Drabel Drabenberg Drabend Drabent Drabentowicz Draber Drabert Drabetek Drabęcki Drabętowicz Drabiak Drabiarz Drabich Drabicki Drabiec Drabienko Drabienok Drabieszczak Drabiewska Drabig Drabik Drabik-Drabicka Drabikowski Drabików Drabin Drabina Drabiniak Drabiniok Drabiniuk Drabinkiewicz Drabinok Drabinowicz Drabinowska Drabiński Drabio Drabionek Drabisiak Drabisz Drabiszczak Drabiszczyk Drabiszewski Drabiuk Drabjewski Drabk Drabka Drabko Drabkowski Drablewska Drablińska Drabna Drabner Drabniak Drabnica Drabnicka Drabniewski Drabnik Drabo Drabol Drabon Drabont Draborz Drabot Drabowicz Drabowski Drabro Drabsch Drabsiak Drabski Drabsz Drabucka Drabun Drabuń Drabych Drabycz Drabyk Drabyszewski Drac Draca Dracek Dracewicz Drach Dracha Drachaim Drachajm Drachal Drachał Drachan Dracheim Drachel Drachenberg Drachewicz Drachman Drachny Drachol Dracholińska Drachowski Drachun Drachurz Drachus Drachusz Drachynicz Draciak Dracjalna Dracz Draczak Draczan Draczek Draczenko Draczewski Draczka Draczko Draczkowski Draczów Draczuk Draczyk Draczykow Draczyłowska Draczyński Drad Drada Dradach Dradała Dradejkowska Dradek Dradka Dradkowski Dradowicz Dradra Dradrach Dradrech Dradroch Dradtke Dradzeń Dradziński Draeger Draese Drafc Drafczyc Drafz Drag Draga Dragacz Dragainczyk Dragalniak Dragała Dragan Draganczuk Draganek Dragania Draganiak Draganicz Draganiec Draganik Draganiuk Dragankiewicz Draganow Draganowicz Draganowski Dragantschuk Draganyk Dragań Dragańczuk Dragańczyk Dragański Dragański Dragarz Dragarzyk Dragas Dragasz Dragatz Dragawczyk Dragen Drager Dragić Dragiel Dragienowska Dragiewicz Dragif Dragim Draglund Dragniewicz Drago Dragojew Dragola Dragoła Dragom Dragoman Dragomirecka Dragomirow Dragon Dragonek Dragoni Dragoniak Dragoniuk Dragonowicz Dragonowska Dragoń Dragończuk Dragończyk Dragoński Dragorz Dragos Dragosch Dragosiewicz Dragostan Dragosz Dragoszewicz Dragoszewska Dragow Dragowski Dragsitz Dragstra Dragucki Draguć Dragudzki Dragula Dragulski Draguła Dragun Dragunajtis Dragunajtys Dragunas Dragunas-Witkowski Dragunatys Draguniewicz Dragunowicz Dragunowski Draguń Draguński Dragusz Dragwa Drah Draha Drahaim Drahajm Drahal Draham Drahan Drahant Draheim Drahein Drahejm Drahel Drahim Drahokaupil Drahokopill Drahokoupill Drahol Drahomirecki Drahos Drahoś Drahowicz Drahra Drahs Draht Drahtschmidt Drahun Drahus Drahusz Drahuszczak Drahynicz Draier Draihahn Draik Draim Drain Drainberg Draing Draisig Draiss Draj Drajan Drajbant Drajblat Drajcen Drajchan Drajcz Drajczak Drajczyk Drajek Drajem Drajer Drajerciak Drajerczak Drajerczyk Drajerski Drajewicz Drajewski Drajfer Drajgor Drajgór Drajgur Drajgurt Drajhan Drajhorn Drajkacz Drajkarz Drajkaź Drajkaż Drajkiewicz Drajkopel Drajkoper Drajkopul Drajkopyl Drajkosz Drajkowski Drajksler Drajlich Drajling Drajmol Drajnberg Drajnert Drajok Drajs Drajski Drak Draka Drake Drakko Drako Drakoniewicz Drakoń Drakowicz Draks Draksimger Draksler Drakudis Drakus Dral Drala Dralecki Draleczyk Dralek Dralewski Dralik Dralim Dralina Draliński Drall Drallmer Drała Drałba Drałus Dramaczewska Dramaczonek Dramalis Dramański Drambowicz Dramczyk Dramiński Dramka Dramont Dramowicz Dramowska Drams Dramski Dramszteter Dramus Dramza Dranc Drance Drancen Dranckiewicz Dranczarek Dranczewski Dranczuk Dranczyńska Drandarska Drandijski Dranecka Dranek Drang Drangiewicz Drangowski Drangunajtis Drangwitz Drania Draniak Dranica Dranich Dranicki Draniczarek Draniecka Draniewicz Draniewska Dranik Dranikow Dranikowski Draników Draninska Dranisznikowa Drank Dranka Drankiewicz Dranko Drankowicz Drankowski Drannik Dranow Dranowski Drans Dransejko Dransiko Dranski Drantal Dranuta Dranysz Dranz Dranżewski Drańcejko Drańczak Drańczarek Drańczewska Drańczuk Drańczyk Drańko Drański Drańsko Drap Drapa Drapac Drapacki Drapacz Drapajła Drapak Drapaków Drapal Drapala Drapalla Drapalski Drapaluk Drapał Drapała Drapało Drapałowski Drapan Drapas Drapatz Drapczak Drapczewska Drapczuk Drapczyk Drapczyński Drapecka Drapeć Drapejkowski Drapek Drapella Draper Drapert Drapeżyńska Drapich Drapicka Drapiej Drapiejkowska Drapieńska Drapiewski Drapięta Drapik Drapikowski Drapiński Drapioch Drapisz Drapiszewska Drapko Drapkowski Draplewska Drapniewski Drapolla Drapon Drapońska Drapow Draps Drapsa Drapsiak Drapski Drapsza Drapszo Drapulska Drapuń Drapus Dras Drasba Draschner Draschof Draschoff Draschok Draschowska Drasczyk Drasejko Drasek Drasfig Drasig Drasik Drasina Draski Draskowska Drasna Drasny Draspa Drass Drastig Drastik Drasyk Draszanowski Draszawa Draszawka Draszawska Draszba Draszcz Draszczak Draszczuk Draszczyk Draszejko Draszek Draszel Draszew Draszewski Draszka Draszke Draszkiewicz Draszko Draszkowski Draszler Draszner Draszof Draszoff Draszok Draszonowski Draszow Draszowski Draszów Draszpa Draszpul Draszwa Draszyński Draś Draśba Draśkiewicz Draśpa Drat Dratczuk Dratek Dratel Dratewka Dratewski Drath Dratinska Dratkiewicz Dratkonicz Dratkowicz Dratkowski Dratnal Dratner Dratos Dratowicz Dratowiński Dratownik Dratt Dratus Dratwa Dratwer Dratwia Dratwiak Dratwianka Dratwic Dratwicki Dratwiecka Dratwinski Dratwiński Draub Drauczewska Drauer Draugialis Draugielis Draus Drausal Drauschke Drause Drausel Drausowski Drauss Drauszke Drauś Draut Drauz Drawal Drawc Drawczar Drawczyk Drawczyńska Drawdzik Drawe Drawek Drawel Drawer Drawerd Drawert Drawęski Drawiak Drawicki Drawicz Drawiec Drawiecka Drawik Drawiński Drawis Drawke Drawnel Drawniak Drawort Draws Drawski Drawz Drawż Drax Draxler Drayer Drazba Drazdowska Drazdzewski Drazdzyński Drazek Drazewicz Drazga Drazgina Drazik Drazikowski Drazin Drazińska Drazkiewicz Drazkowska Drazna Draznin Drazniowska Drazniuk Drazny Drazyk Draźba Draźbo Draździkowska Draździoł Draźdżewski Draźmowska Draźna Draźniowska Draźny Draż Drażan Drażba Drażbo Drażczyk Drażdil Drażdzewski Drażdzińska Drażdzyński Drażdżewski Drażdżyński Draże Drażek Drażela Drażencki Drażewski Drażka Drażkiewicz Drażkowiak Drażkowicz Drażkowski Drażna Drażner Drażnin Drażniowski Drażniuk Drażny Drażuch Drażyk Drażyński Drąb Drąbczyk Drąbek Drąbiak Drąbik Drąbina Drąbińska Drąblewski Drąblowska Drąc Drąchowska Drączak Drączek Drączewska Drączkiewicz Drączkowski Drączyńska Drąd Drądziak Drądzikowska Drąg Drągan Drągialis Drągiel Drągielski Drągiewicz Drągla Drąglewska Drągocki Drągowski Drągrzycki Drąk Drąka Drąsejko Drąsiejko Drąsikowska Drąskiewicz Drąskowska Drąsutowicz Drąszcz Drąszczak Drąszczyk Drąszewska Drąszkiewicz Drąszkowiak Drąszkowski Drąszyńska Drątwa Drązczyk Drązdziewski Drązek Drązewski Drązikowski Drązkiewicz Drązkowiak Drązkowska Drązyk Drąździewska Drąźkiewicz Drąźkowiak Drąż Drążańska Drążczak Drążczyk Drążdzewski Drążdż Drążdżewski Drążecka Drążek Drążela Drążewicz Drążewska Drążewski Drążk Drążka Drążkiewicz Drążkowiak Drążkowicz Drążkowski Drążniakiewicz Drążniewicz Drążnikowska Drążowski Drąższczyk Drążyk Drążykiewicz Drążykowski Drążyński Drda Drdich Drdoniecka Drdowa Drdowska Drdzanek Drdzen Drdzeń Drdzonek Drearski Drearz Dreas Dreb Drebał Drebat Drebczyk Dreber Drebert Drebik Drebin Drebit Drebkowska Drebler Drebot Drebschok Drebszak Drebszok Drebut Drecher Drechler Drechma Drechna Drechniewicz Drechniowicz Drechno Drechnowicz Drechny Drechowicz Drechsler Drechwo Dreciel Drecki Drecko Drecz Dreczewska Dreczka Dreczko Dreczkowski Dreczyńska Drećka Drećko Dreda Dredzień Dredzon Dreer Drees Dreesen Drefik Drefin Drefke Drefla Drefs Drega Dregan Dregański Dregarz Dregas Drege Dregel Dreger Dregiel Dregien Dregier Dregiewicz Dreglewska Dregorius Dregulski Dreheim Drehein Dreher Drehnowicz Drei Dreiband Dreibrodt Dreichan Dreichann Dreieicher Dreier Dreiforth Dreihahn Dreihan Dreijer Dreikopel Dreilich Dreiling Dreim Dreiman Dreimel Dreimol Dreiner Dreinert Dreinol Dreips Dreis Dreischer Dreiseitel Dreiseiter Dreiseltel Dreisen Dreisig Dreiska Dreissig Drej Dreja Drejak Drejański Drejarski Drejarz Drejas Drejasz Drejcz Drejczan Drejer Drejerczak Drejerski Drejewicz Drejewski Drejfeld Drejger Drejgier Drejka Drejkarz Drejko Drejkowski Drejlak Drejlich Drejling Drejman Drejmerska Drejnak Drejner Drejo Drejowicz Drejs Drejsa Drejsewicz Drejski Drejś Drejws Drejza Drejzensztok Drejziensztok Drejzin Drejzyń Dreka Drekało Dreke Dreker Drekla Dreko Drekowski Dreksa Dreksel Dreksler Drel Drela Drelak Drelas Drelch Drelczuk Drelenko Drelewski Dreliak Drelich Drelichan Drelicharz Drelichowski Drelik Drelikarz Drelikowski Dreling Drelinkiewicz Drelisiak Dreliszak Dreliszek Drella Drellak Drellok Drelok Drelowiec Drelowski Drelski Drelszak Dreluch Dreluk Drema Dremanis Drembkowski Drembociuk Dremda Dremek Dremel Dremer Dremińska Dremkowska Dremlik Dremluk Dremno Dremnowska Dremo Dremski Dremuk Dremza Dremzo Drena Drenacz Drenckberg Drenczewski Drenda Drendal Drendorz Drendowska Dreng Drenga Drenger Drengiewicz Drengk Drengowska Drengsted Drenia Dreniak Drenienkiewicz Drenikowski Dreniok Drenitz Drenk Drenkert Drenkhahn Drenko Drenkowski Drenowicz Drenowska Drens Drensek Drenski Drensky Drenst Drenster Drent Drentkiewicz Drenzek Drenzla Drenżek Dreń Dreńkowska Dreński Drepacz Drepała Drepczyńska Drepec Drepeć Drepet Drepko Drepsa Drepsiak Drepszak Drepszok Dreptało Dreschel Drescher Dreschler Drescik Dresdon Dresdzon Dresel Dresen Dreser Dresiewicz Dresik Dresiński Dresja Dresl Dresla Dreslarska Dresler Dreslerowska Dreslerski Dreslewski Dresliński Dresner Dresniok Dresp Drespa Dress Dressel Dresselt Dressen Dresser Dressler Dressner Dresster Drest Drester Drestewska Dresuer Dresz Dresza Dreszcz Dreszczyk Dreszczyńska Dreszek Dreszel Dreszer Dreszerski Dreszew Dreszewski Dreszkowska Dreszla Dreszler Dreszlew Dreszlewska Dreszliński Dreś Dreścik Dreśla Dreśler Dreślerski Dreślewski Dreślik Dreślin Dreśliński Dreśluk Dreśnik Dretar Dretkiewicz Dretko Dretkowska Dretler Drettel Dretwińska Dretzler Dreucka Dreue Dreur Dreus Dreuss Drew Drewa Drewal Drewalowski Drewalski Drewanowski Drewański Drewaszewski Drewc Drewczynski Drewczyński Drewecki Drewek Drewelis Drewello Drewelus Drewens Drewenski Dreweński Drewer Drewes Drewęcki Drewiacka Drewiak Drewiakowska Drewiankowski Drewic Drewich Drewicki Drewicz Drewiczak Drewiczewski Drewiecki Drewien Drewienkiewicz Drewienko Drewienkowski Drewieńkiewicz Drewieńkowski Drewieńska Drewietzki Drewikowska Drewin Drewing Drewiniak Drewinka Drewinkiewicz Drewinkowski Drewinok Drewiński Drewitsch Drewitz Drewitzów Drewka Drewke Drewko Drewkowicz Drewkowski Drewla Drewlak Drewlewska Drewlo Drewło Drewna Drewnak Drewnawska Drewnia Drewniacki Drewniaczek Drewniaczyk Drewniak Drewniakowski Drewniana Drewniany Drewnic Drewnicki Drewnicz Drewniczak Drewniczek Drewniecka Drewniewski Drewnig Drewnik Drewnikowski Drewnina Drewning Drewniok Drewniowski Drewnis Drewnisz Drewnitz Drewniuk Drewno Drewnowicz Drewnowski Drewny Drewo Drewońko Drewóz Drews Drewski Drewulak Drewulski Drewulus Drewuszewski Drexler Dreyer Dreyjer Dreyza Drez Drezal Drezdel Drezden Drezdenko Drezdeń Drezdeńko Drezdner Drezdowicz Drezdowska Drezdzon Drezdżon Dreze Drezek Drezel Drezen Drezer Drezewski Drezin Drezinski Dreziny Dreziński Drezja Drezler Drezner Drezniak Drezno Drezyk Drezynek Drezyńska Dreźdź Dreźniak Dreźniok Dreżaj Dreżba Dreżdż Dreżdżeniewska Dreżdżon Dreżek Dreżewski Dreżnal Dreżniak Dreżniewska Dreżniok Dreżyńska Drębkowski Drębot Drębowska Dręciuk Dręczak Dręczewski Dręczkowiak Dręczkowski Dręczyk Dręda Drędas Drędowska Dręg Dręga Dręgacz Dręgiewicz Dręgowski Dręk Drękowski Dręska Dręslewski Dręszcz Dręszkowska Drętkiewicz Drętkowska Drętocka Dręzek Dręźla Drężak Drężek Drężela Drężewski Drężk Drężkiewicz Drężyk Drgan Drgańska Drgas Drgoń Drgos Drgosiewicz Dria Driamina Driamow Driankow Drianowicz Driański Drias Dribczak Dribko Driczimski Driczinski Dricziński Driczymski Dridi Driegert Driemel Driemiel Drieschner Driesel Driesen Driesner Driessler Drietomski Driewit Drieża Drifkowski Driga Drigala Drigalla Drigalska Drihem Drijas Drikier Driks Drill Drillich Driłło Drimel Drimer Drimmer Drinda Dringer Dringos Dringu Drinkert Drinkman Drinkmann Drinko Drinkorn Drinkwater Driń Drischel Drischlag Drisen Driske Driss Drissi Driszel Dritanicus Dritkowska Dritter Driwa Driwko Drizner Driżdż Drjański Drjas Drmla Drob Droba Drobaczyński Drobarek Drobarz Drobat Drobata Drobato Drobczak Drobczuk Drobczyk Drobczyński Drobe Drobecka Drobek Drobenka Drobenko Drobent Drobeńko Drobiak Drobiała Drobiargiewicz Drobiazg Drobiazgiewicz Drobiazko Drobicki Drobicz Drobiczek Drobiec Drobiecki Drobienko Drobienska Drobieńko Drobiesz Drobieszewski Drobiewski Drobig Drobik Drobikowski Drobin Drobina Drobiniak Drobinoga Drobinowicz Drobinski Drobiński Drobionka Drobis Drobisch Drobiska Drobisz Drobiszczak Drobiszewski Drobitzek Drobiuk Drobjasko Drobjewski Drobk Drobka Drobkiewicz Drobkin Drobko Drobliński Drobna Drobner Drobniak Drobnic Drobnica Drobnich Drobnicki Drobnicz Drobniczak Drobniecki Drobniewicz Drobniewski Drobnik Drobnikowski Drobnionka Drobniowska Drobniuch Drobniuk Drobnowski Drobnuch Drobny Drobnyj Drobocki Droboczyńska Drobohlaw Droboł Droborz Drobosz Droboszewski Drobot Drobotenko Drobotiuk Drobotko Drobotowicz Drobotowski Drobowicz Drobowiecki Drobschok Drobuszew Drobuszewski Drobuszyr Drobut Drobutowicz Drobyczewska Drobyk Drobyłko Drobysz Drobyszew Drobyszewski Drocejko Droch Drochal Drochalska Drochcyner Drochel Drochina Drochirecka Drochliński Drochner Drochobelski Drochobycki Drochobylski Drochocka Drocholiński Drocholski Drochomerecki Drochomirecki Drochorób Drochowicz Drochowska Drochula Drociak Drocińska Drocka Drocourt Drocyk Droczak Droczek Droczko Droczkowska Droczyk Droczyński Droda Drodik Drodnicka Drodnyj Drodowski Drodwiłło Drodz Drodzal Drodzeń Drodzińska Drodziok Drodzka Drodżyńska Droefke Droese Droesler Droessler Droffke Drofiak Drofic Drofiejowa Drofiszyn Drofiszyńska Droga Drogala Drogan Droganowski Drogań Drogańska Drogas Drogasiewicz Drogaska Drogaś Droger Drogi Drogicki Drogier Drogies Drogińska Drogis Drogla Drogmira Drogobicka Drogokupiec Drogolin Drogolska Drogomanow Drogomarecki Drogomecki Drogomeracka Drogomerecka Drogomierska Drogomir Drogomirecki Drogomirski Drogon Drogoń Drogorób Drogorub Drogos Drogosch Drogosiewicz Drogost Drogosz Drogoszcz Drogoszewicz Drogoszewski Drogoś Drogowicz Drogowolski Drogowski Drogoż Droguda Drogulski Drogun Drogusch Droguszewska Drohamirecka Drohejko Droheń Drohimirecka Drohobycki Drohobycz Drohobyczer Drohobylski Drohocki Drohojewski Drohojowski Drohomerecki Drohomierecki Drohomierska Drohomirecki Drohomiredzki Drohomirska Drohomyreckyj Drohorób Drohsel Drohula Droidziel Droinka Droja Drojak Drojanowski Drojecki Drojem Drojer Drojetzky Drojewicz Drojewski Drojka Drojkarz Drojlich Drojma Drojman Drojna Drojnia Drojok Drojowski Drojszcz Drojzensztok Drok Drokeń Drokopowicz Drolet Drolich Drolik Droliński Drolisz Drolka Droll Droluk Drołb Drołkiewicz Drołus Drom Droma Dromaracka Dromarecki Dromautt Dromazer Dromber Drombiński Dromblewska Dromek Dromel Dromeradzka Dromerecki Dromert Dromina Drominecka Dromirecki Dromke Dromlak Dromlewski Dromm Drommel Drommert Dromny Dromontt Dromowicz Dron Drona Dronasz Dronczkowski Dronek Drong Drongialis Drongowski Dronia Droniak Dronicz Droniewski Dronik Dronikowska Dronina Dronińska Dronirecka Dronisz Dronka Dronkin Dronkowski Dronoszcz Dronow Dronowicz Dronowiecki Dronsejko Dronsgala Dronsgalla Dronszcz Dronszczyk Dronszkowski Dronyk Dronz Dronzek Dronzella Dronzikowski Dronzkowski Dronżek Dronżella Dronżewska Dronżkiewicz Dronżkowski Droń Drończuk Drońka Droński Drop Dropa Dropala Dropalla Dropała Dropcik Dropczyński Dropeć Dropek Dropia Dropiecki Dropiewski Dropik Dropikowski Dropinski Dropiński Dropio Dropiowski Dropis Dropisz Dropka Dropko Dropłowska Dropoła Dropp Droppa Droppelmann Droppo Drops Dropsiak Droracki Drorsky Dros Drosakis Droschek Droschiński Drosd Drosdalski Drosdeck Drosdek Drosdowski Drosdt Drosdz Drosdzewski Drosdzik Drosdziok Drosdziol Drosdzol Drosdzoll Drosdzowski Drosdź Drosdż Drosdżewski Drose Drosek Drosel Drosella Drosiecki Drosik Drosiński Drosio Droskat Drosl Drosler Drosł Drosman Drosos Drospera Drossard Drossel Drossella Drossler Drost Droste Drostek Drostel Drostka Drostko Drosto Drostowska Drosyńska Drosz Droszak Droszanowska Droszc Droszcz Droszczak Droszczyk Droszczyński Droszdz Droszek Droszella Droszer Droszewski Droszkiewicz Droszkowski Droszna Droszyński Droś Drośdziak Droślińska Drotiak Drotkiewicz Drotlef Drotler Drotlew Drottenberg Drotwińska Drouszczyk Drow Drowadzisz Drowanowski Drowar Drowczyńska Drowdwiłło Drowet Drowicz Drowidwiłło Droz Droza Drozak Drozakiewicz Drozała Drozan Drozańska Drozd Drozda Drozdak Drozdakiewicz Drozdal Drozdalewski Drozdalski Drozdańska Drozdatys Drozdawska Drozdczak Drozd-Drozdowski Drozdecki Drozdek Drozdel Drozdenko Drozder Drozdewicz Drozdewska Drozdina Drozdinska Drozdiuk Drozdol Drozdon Drozdow Drozdowa Drozdowicz Drozdowin Drozdowski Drozdowski Drozdowy Drozdów Drozdur Drozdyk Drozdz Drozdzak Drozdzal Drozdzalska Drozdzejko Drozdzel Drozdzewicz Drozdzewski Drozdziak Drozdział Drozdziarz Drozdziecki Drozdziel Drozdziewicz Drozdzik Drozdzikiewicz Drozdzikowski Drozdziński Drozdziok Drozdziol Drozdzioł Drozdziowski Drozdziuk Drozdzok Drozdzol Drozdzoł Drozdzowicz Drozdzowski Drozdzyk Drozdzykowski Drozdzyński Drozdź Drozdż Drozdżal Drozdżalska Drozdżecki Drozdżeńska Drozdżewicz Drozdżol Drozdżowicz Drozdżowski Drozdżyk Drozdżyński Drozek Drozel Drozella Drozen Drozenski Drozeń Drozeńska Drozer Drozewski Drozgalska Drozgowski Drozik Drozikowska Droziński Drozio Drozka Drozkowski Drozłowski Droznakiewicz Drozner Drozniak Drozniakiewicz Drozniakowska Drozniewska Droznikowska Droznin Drozo Drozol Drozt Drozyńska Droź Droźbar Droźdiel Droźdowicz Droźdz Droźdza Droźdzal Droźdzalski Droźdzeński Droźdzewski Droździak Droździal Droździał Droździec Droździecki Droździel Droździewicz Droździewska Droździk Droździkiewicz Droździkowski Droździński Droździok Droździol Droździoł Droździuk Droźdzowski Droźdzyk Droźdzyńska Droźdź Droźdż Droźdża Droźdżal Droźdżał Droźdżel Droźdżewicz Droźdżowicz Droźdżowski Droźdżyk Droźdżykowski Droźdżyńska Droźna Droźniak Droźniakiewicz Droźniewicz Droźny Droż Drożak Drożakiel Drożakiewicz Drożalska Drożała Drożan Drożański Drożba Drożbin Drożcz Drożczak Drożd Drożdal Drożdalska Drożdek Drożdewicz Drożdewski Drożdowicz Drożdowski Drożdrzewicz Drożdrzewski Drożdrzyński Drożdy Drożdyk Drożdz Drożdza Drożdzak Drożdzal Drożdzalski Drożdzał Drożdzecka Drożdzejko Drożdzek Drożdzel Drożdzeński Drożdzewicz Drożdzewski Drożdziak Drożdziakiewicz Drożdział Drożdzich Drożdziecki Drożdziejko Drożdziel Drożdziewicz Drożdzik Drożdzikiewicz Drożdzikowski Drożdziński Drożdziok Drożdziol Drożdzioł Drożdziuk Drożdzok Drożdzol Drożdzoł Drożdzowicz Drożdzowski Drożdzyk Drożdzykowski Drożdzyn Drożdzyński Drożdź Drożdż Drożdża Drożdżak Drożdżal Drożdżalski Drożdżał Drożdżańska Drożdżawski Drożdżecki Drożdżejko Drożdżek Drożdżel Drożdżeński Drożdżewicz Drożdżewski Drożdżok Drożdżol Drożdżoł Drożdżorska Drożdżowicz Drożdżowski Drożdżowsky Drożdżuk Drożdżyk Drożdżykowski Drożdżyn Drożdżynski Drożdżyński Drożecka Drożejko Drożek Drożela Drożella Drożen Drożencki Drożenski Drożeń Drożeńko Drożeński Drożewski Drożęcki Drożga Drożgalski Drożka Drożkiewicz Drożko Drożkowski Drożna Drożniak Drożniakiewicz Drożniakowicz Drożniewicz Drożniewski Drożnikowska Drożniowski Drożny Drożok Drożowski Drożulak Drożycka Drożyk Drożyna Drożyner Drożynowska Drożynski Drożyński Drób Dróba Dróbecki Dróbek Dróbka Dróbkiewicz Dróbko Dróbkowski Dródż Dróg Drójczyk Dróka Dról Drómla Drópiewski Drópka Drópkowski Drósch Dróst Drószcz Drótkowski Dróz Drózd Drózda Drózdka Drózdowska Drózdz Drózdzel Drózdziewicz Drózdzik Drózdź Drózdż Drózdżal Drózdżyk Drózek Drózga Drózgała Drózik Drózińska Drózka Dróźbik Dróźd Dróźdz Dróźdzel Dróździel Dróździewicz Dróździk Dróździkowska Dróździok Dróźdź Dróźdż Dróźka Dróżak Dróżba Dróżbiak Dróżbik Dróżbin Dróżbińska Dróżcz Dróżd Dróżdek Dróżdz Dróżdzel Dróżdziel Dróżdzyńska Dróżdź Dróżdż Dróżdżal Dróżdżał Dróżdżecka Dróżdżel Dróżdżewska Dróżdżolska Dróżdżowicz Dróżdżowska Dróżdżyk Dróżdżyński Dróżek Dróżga Dróżgalska Dróżka Dróżkiewicz Dróżko Dróżkowski Dróżna Dróżniak Dróżniakiewicz Dróżniewicz Dróżny Dróżyński Druba Drubar Drubczak Drubczyk Drubek Drubiak Drubińska Drubka Drubko Drubkowski Drublaniec Drublowska Drubrowska Druc Drucejko Druch Druchliński Druchnak Druchniak Druchnowicz Druchowicz Druchowino Druchowska Druciak Drucianek Druciarek Druciarz Drucik Druciok Druciorek Drucis Druck Drucker Drucki Druckier Druckner Drucko Drucks Druczak Druczek Druczka Druczman Druć Drud Drudek Drudło Drudniak Drudzień Drudzińska Drudź Drue Druet Drufke Druga Drugacz Drugak Drugała Drugan Drugas Drugda Drugi Drugieł Drugienicz Drugow Drugowa Drugowiec Druh Druhal Druhm Druhn Druhnowska Druhowino Druja Drujcińska Drujczyk Druk Druka Drukala Drukalec Drukalski Drukała Drukarczyk Drukareńko Drukarz Druker Drukier Drukiewicz Drukman Druko Drukort Drukowski Druks Druktejn Drul Drula Drulak Drulczenko Drulewski Drulik Druliński Drulis Drulla Drulska Drum Drumblewski Drumen Drumew Drumieńska Drumiński Drumla Drumlak Drumlewski Drumm Drumow Drumowicz Drumowski Drumski Drumsta Drumuńska Drunc Drunczkowska Drung Drunia Druniewicz Drunińska Drunkowska Drup Drupaluk Drupiewski Drupińska Drupisz Drupka Drupko Drupkowski Druri Drurzba Drus Drusbich Drusc Drusch Druschke Druse Drusejko-Różewicz Drusek Drusewicz Drusiecha Drusiewicz Drusik Drusio Druski Druskin Druskinas Druskis Drusko Druskont Druskowska Drusła Drust Druszcz Druszczyc Druszczyk Druszczyński Druszecki Druszka Druszkawiecki Druszke Druszkiewicz Druszkowski Druszlakowski Drusznakiewicz Druszniakiewicz Druszyński Druś Druślewicz Drut Drutejka Drutejko Drutek Drutel Drutiejko Drutis Drutkowski Druto Drutol Drutowicz Drutowski Drutschmann Druz Druzbiak Druzd Druzda Druzdała Druzdel Druzdowska Druzdz Druzdziel Druzdż Druzewicz Druzga Druzgala Druzgalski Druzgała Druzgoła Druzi Druzic Druzicki Druziecka Druziel Druzik Druziński Druzio Druzka Druzkowski Druzniewicz Druzol Druzyc Druzynowicz Druzyński Druź Druź Druźba Druźbiak Druźbicki Druźdz Druźdzel Druździel Druźdź Druźga Druźka Druźkowska Druźna Druźniak Druż Druż Drużba Drużbacki Drużbadzka Drużbalski Drużbański Drużbiak Drużbicki Drużbik Drużbin Drużbiński Drużbowska Drużcz Drużdański Drużdiel Drużdz Drużdzel Drużdziel Drużdź Drużdż Drużdżel Drużdżyńska Drużek Drużela Drużeńska Drużewicz Drużewski Drużga Drużgała Drużka Drużkawecka Drużkawiecki Drużke Drużko Drużkowiecki Drużkowski Drużmalska Drużna Drużniakiewicz Drużnik Drużnikiewicz Drużny Drużyc Drużycki Drużyk Drużykowska Drużyłowski Drużyna Drużyna Drużynin Drużynina Drużynowicz Drużyński Drwac Drwal Drwalewski Drwalski Drwaska Drwecki Drwelis Drwencki Drweniak Drwenski Drweński Drweski Drwęcki Drwęga Drwęski Drwich Drwicka Drwiega Drwienkowski Drwięcki Drwięga Drwiga Drwikowska Drwila Drwiła Drwiłło Drwiło Drwiłowski Drwinia Drwita Drwolewski Drwota Drya Dryacka Dryański Dryas Dryba Drybaczewska Drybalenda Drybała Drybański Drybczewski Drybczyński Drybka Drybko Drybkowska Dryblak Drybniek Drybniuk Drybs Drybsa Drybś Drybulanda Drybulski Drybus Drybuś Drybyś Dryc Drycewicz Drych Drychinicz Drychlińska Drychta Drychucz Drychusz Drychymycz Drychynycz Dryciak Dryciarek Drycimska Drycz Dryczek Dryczka Dryczyk Dryczyn Dryczyńska Drydziak Dryer Dryfas Dryfik Dryfkowski Dryg Dryga Drygacz Drygajła Drygajło Drygal Drygala Drygalak Drygalewicz Drygalewska Drygall Drygalla Drygalski Drygał Drygała Drygałło Drygało Drygan Dryganczuk Dryganowicz Drygańczuk Drygas Drygasiewicz Drygaś Dryger Drygert Drygiak Drygiel Drygiel Drygielski Drygienczo Drygieniec Drygieńcza Drygieńczo Drygier Drygierczyk Drygiert Drygla Dryglak Dryglarz Dryglas Dryglaś Dryglawska Drygler Dryglewski Dryglok Drygo Drygoła Drygoń Drygowski Drygólski Drygula Drygulski Dryguła Dryha Dryhinicz Dryhub Dryhusz Dryhynicz Dryhynycz Dryier Dryj Dryja Dryjacki Dryjak Dryjanski Dryjański Dryjas Dryjer Dryjewicz Dryjewska Dryjka Dryjo Dryjomka Dryjowicz Dryjski Dryk Dryka Drykała Drykałowicz Drykarczyk Drykas Dryker Drykier Dryko Drykowska Dryksiak Dryl Dryla Drylaga Drylak Drylańska Drylas Drylczuk Drylek Drylenko Dryleńko Drylewski Drylich Drylichowska Dryliczuk Drylik Dryll Drylla Drylong Drylski Drył Dryła Dryłko Dryło Dryma Drymajło Drymak Drymaka Drymalla Drymała Drymel Drymela Drymer Drymiak Drymlak Drymluch Drymmer Drymola Drymuch Dryn Drynarska Drynda Dryndak Dryndas Drynde Dryndo Dryndos Dryndoś Drynecka Drynia Dryniak Drynicz Dryniewicz Drynikowski Drynio Drynk Drynkman Drynkmann Drynko Drynkorn Drynkowski Drynos Drynowski Drynska Drynycz Dryń Dryńda Dryńko Dryńkowski Dryński Dryp Drypa Drypała Drypan Drypczak Drypczewski Drypczyński Dryps Drypska Drys Drysa Drysan Drysch Drysiak Drysielska Drysikowska Dryskowska Drysz Drysza Dryszcz Dryszczak Dryszczuk Dryszczyk Dryszel Dryszka Dryszkiewicz Dryszko Dryszner Dryś Drytel Drytkiewicz Drytko Drywa Drywia Drywień Drywin Drywka Drywkowska Drywś Drywulski Dryzant Dryzba Dryzd Dryzdnal Dryzdowski Dryzek Dryzelenko Dryzewa Dryzguła Dryzin Dryziń Dryzlionek Dryzlonek Dryzna Dryznal Dryzner Dryzno Dryzulenko Dryź Dryźba Dryźlińska Dryż Dryżak Dryżał Dryżałowski Dryżba Dryżek Dryżer Dryżlionek Dryżyłowska Dryżyńska Drzadzewska Drzadżyńska Drzagan Drzak Drzakowska Drzal Drzaluk Drzał Drzała Drzałowski Drzaman Drzamieński Drzamiński Drzanga Drzankowski Drzanowska Drzas Drzasga Drzastwa Drzaszcz Drzat Drzazdzyński Drzazga Drzazgal Drzazgała Drzazgan Drzazgo Drzazgowski Drzaździńska Drzaźdzynski Drzaźdzyński Drzaźdżewska Drzaźdżyński Drzażdrzewska Drzażdrzyńska Drzażdzewski Drzażdzyński Drzażdżewski Drzażdżyk Drzażdżyński Drząc Drządzewski Drządżewski Drząkowski Drząsała Drząstwa Drząszcz Drzązała Drzązdz Drzązdzewska Drzązga Drzązgała Drzążdz Drzążdzewski Drzążdż Drzążdżewski Drzążdżyński Drzebieniecki Drzebinski Drzebińska Drzechowicz Drzechowski Drzecimska Drzega Drzegan Drzejbo Drzejgało Drzekop Drzelicki Drzeł Drzemajło Drzemalska Drzemała Drzemczewski Drzemecka Drzemianko Drzemianowska Drzemicki Drzemiecki Drzemińska Drzemnicki Drzemski Drzen Drzenicka Drzeniecki Drzeniek Drzeniok Drzensla Drzenśla Drzenzla Drzenźla Drzeń Drzeńska Drzepa Drzeran Drzerski Drzes Drzesga Drzeszcz Drzeszczuk Drzeszko Drzeszkowski Drzeszyński Drzeucka Drzewak Drzewakowski Drzewanowska Drzewarska Drzewaszewski Drzewecka Drzewek Drzewel Drzewelekis Drzewenda Drzewęcka Drzewi Drzewia Drzewianowski Drzewic Drzewicak Drzewicki Drzewicz Drzewiczak Drzewiczewski Drzewiczuk Drzewiec Drzewiecha Drzewiecki Drzewiecki Drzewiecki Drzewiej Drzewien Drzewieniecki Drzewień Drzewieś Drzewięcka Drzewik Drzewinowska Drzewiński Drzewior Drzewiuka Drzewko Drzewkowska Drzewla Drzewna Drzewniak Drzewnicki Drzewniecka Drzewnik Drzewniowska Drzewnowski Drzewny Drzewo Drzewocin Drzewocka Drzewolewska Drzeworz Drzeworzewska Drzewosiewski Drzewoski Drzewososki Drzewosowski Drzewosz Drzewoszewski Drzewośka Drzewowski Drzewożewski Drzewożnik Drzewożycki Drzewódzki Drzewósz Drzewski Drzewucki Drzewudzki Drzewuski Drzewusz Drzewuszewski Drzewuś Drzezdzion Drzezdzon Drzezga Drzezgowska Drzezińska Drzezla Drzeździon Drzeźdzon Drzeźdżon Drzeźla Drzeźnik Drzeżdzion Drzeżdzon Drzeżdzoń Drzeżdzyński Drzeżdżan Drzeżdżen Drzeżdżewski Drzeżdżon Drzeżdżoń Drzęczek Drzędowska Drzękowska Drzęnsla Drzęsla Drzęszcz Drzęśla Drzęzla Drzęzła Drzęźla Drzężek Drzężla Drzimalla Drziński Drzisala Drzisga Drzisla Drzisła Drziśla Drzizga Drzniewicz Drzolik Drzoł Drzonek Drzonkowski Drzonowski Drzonsgala Drzonsgalla Drzonsgała Drzonszcz Drzonzała Drzonzgała Drzosdowska Drzosga Drzostek Drzostwa Drzowska Drzoz Drzozdowska Drzozga Drzozgowska Drzozowski Drzugała Drzuła Drzumło Drzumski Drzumyło Drzus Drzuś Drzuzga Drzuzgała Drzycimski Drzycinski Drzyciński Drzyga Drzygaluk Drzygała Drzygało Drzygiel Drzygińska Drzygolec Drzyguła Drzyłowski Drzymajłło Drzymajło Drzymala Drzymalik Drzymalla Drzymalski Drzymał Drzymała Drzymałła Drzymało Drzymałowski Drzymały Drzymańczuk Drzymata Drzymiński Drzymkowski Drzymnicki Drzymoła Drzymont Drzymony Drzymorska Drzymot Drzymota Drzymotta Drzymuchowski Drzymulski Drzymunt Drzynicki Drzyniecka Drzyniek Drzynkowska Drzyń Drzysga Drzysla Drzysła Drzysłek Drzystek Drzytroń Drzywień Drzyzdzyk Drzyzdżyk Drzyzga Drzyzgała Drzyzgiewicz Drzyzgóła Drzyzgula Drzyzguła Drzyzla Drzyźdżyk Drzyźla Drzyżdzok Drzyżdzyk Drzyżdżak Drzyżdżok Drzyżdżyk Drzyżgiewicz Drzyżla Drżal Drżał Drżała Drżażdzyński Drżażdżewski Drżażdżyński Drżgała Drżycimska Drżystek Drżyżdzyk Drżyżdżok Drżyżdżyk Dub Duba Dubach Dubacki Dubacz Dubaczewski Dubaczyński Dubaj Dubajewska Dubajka Dubajko Dubajło Dubajska Dubak Dubaka Dubako Dubakowski Dubal Dubala Dubalak Duballa Dubalski Dubała Dubałowka Duban Dubanek Dubanicz Dubaniewicz Dubanik Dubaniowski Dubanko Dubankowska Dubanos Dubanosow Dubanowicz Dubanowski Dubanycz Dubański Dubar Dubarek Dubarski Dubas Dubasiewicz Dubasik Dubaszewska Dubaszyński Dubaś Dubatowski Dubatówka Dubay Dubb Dubber Dubcio Dubcow Dubczak Dubczakowski Dubczonek Dubczuk Dubczyk Dubczyński Dube Dubec Dubeck Dubecki Dubejko Dubek Dubel Dubelak Dubelczak Dubelczyk Dubelecka Dubelewski Dubelowska Dubelski Dubelt Dubeltman Dubeltowicz Dubeltówka Dubeła Dubełek Dubeniecka Dubeniewicz Dubeniuk Dubeńczuk Dubeński Duber Duberek Duberman Dubernas Dubersztejn Dubert Dubeta Dubetowski Dubey Dubi Dubiaga Dubiago Dubiaho Dubiak Dubiako Dubiał Dubiała Dubian Dubianek Dubianik Dubianowska Dubiański Dubiawo Dubica Dubich Dubicki Dubicz Dubiczenko Dubiczeńko Dubiczyński Dubiec Dubiecha Dubiecki Dubiej Dubiejek Dubiejko Dubiek Dubieka Dubiel Dubiela Dubielak Dubielawska Dubielcig Dubielczyk Dubielecki Dubieleski Dubielewicz Dubielewski Dubielin Dubielis Dubiella Dubielowicz Dubielowski Dubielski Dubiełko Dubien Dubieniak Dubienicka Dubieniec Dubieniecki Dubienienko Dubieniewicz Dubieniuk Dubienka Dubienkiewicz Dubienko Dubienow Dubień Dubieńczuk Dubieński Dubies Dubieszko Dubietis Dubietko Dubiewczyk Dubiewicz Dubij Dubijaszewski Dubik Dubikajtis Dubik-Jaworski Dubikowski Dubil Dubilas Dubilas Dubilczyk Dubilecki Dubilewicz Dubilewski Dubilis Dubiłko Dubiłło Dubiło Dubiłowicz Dubin Dubina Dubinbaum Dubini Dubiniak Dubiniec Dubiniecki Dubinien Dubiniewicz Dubinin Dubinka Dubinkiewicz Dubinko Dubino Dubinow Dubinowicz Dubinowski Dubinski Dubińczuk Dubiński Dubiol Dubionka Dubis Dubisar Dubisiak Dubiski Dubisz Dubiszewski Dubiś Dubiśka Dubiwka Dubiwuk Dubjański Dubka Dubka Dubkiewicz Dubko Dubkowicz Dubkowiecki Dubkowski Dubla Dublaga Dublak Dublan Dublanica Dublanicka Dublanik Dublanin Dublanka Dublanowska Dublański Dublas Dublasiewicz Dublaszewski Dublej Dublenko Dubleńska Dubler Dublesiewicz Dubleski Dublesza Dublewicz Dublewski Dublianowska Dublicki Dublicz Dublij Dublik Dublikowska Dublin Dublinica Dubliniec Dublinowski Dubliński Dublis Dublonka Dublowski Dubnak Dubnia Dubniak Dubniański Dubnicki Dubniczak Dubniecka Dubniewicz Dubniewski Dubnik Dubno Dubnowski Dubocka Dubograj Dubogryzowa Dubois Duboj Dubojewska Dubojski Dubok Dubol Dubolak Dubolczak Dubolewicz Dubolska Dubomiewicz Dubomiowska Duboniewicz Dubonik Duboniowska Dubonosow Dubor Duborny Duborzyńska Dubos Dubosz Dubotołow Dubotołów Dubow Dubowa Dubowenko Dubowiak Dubowicki Dubowicz Dubowiec Dubowiecki Dubowienko Dubowik Dubowionek Dubownik Dubowoj Dubowski Dubowuk Dubowy Dubracki Dubrakowska Dubrałowicz Dubrańska Dubrasiak Dubrawa Dubrawski Dubrawszczyk Dubrewicz Dubriel Dubro Dubrow Dubrowa Dubrowal Dubrowenko Dubrowin Dubrowiński Dubrowka Dubrowko Dubrowna Dubrownik Dubrowny Dubrownyj Dubrowski Dubrów Dubrówka Dubrówko Dubryłko Dubrzycki Dubrzyński Dubski Dubsky Dubsz Dubujecka Dubuk Dubusiewicz Duby Dubycka Dubycz Dubyj Dubyk Dubylas Dubyna Dubynia Dubyniak Dubynka Dubys Dubysz Duc Ducai Ducal Ducana Ducek Ducel Ducelak Ducewicz Duch Duch Ducha Duchacz Duchaczek Duchajda Duchale Duchalik Duchalski Duchała Duchan Duchaniec Duchaniuk Duchanowski Duchant Duchań Duchańska Ducharzewska Duchatkiewicz Duchatsch Duchcik Duchecki Duchen Duchenc Ducheński Ducher Duchewicz Duchiak Duchicz Duchiewicz Duchinowska Duchiński Duchliński Duchman Duchna Duchnarewicz Duchnek Duchnia Duchniak Duchnicki Duchnicz Duchniewicz Duchniewski Duchnik Duchnikow Duchnikowski Duchniowski Duchno Duchnowicz Duchnowski Duchny Duchnycz Ducho Duchocki Ducholska Duchonik Duchonin Duchonowski Duchoń Duchor Duchota Duchotkiewicz Duchowicz Duchowiecki Duchownik Duchowski Duchów Duchrow Duchstein Duchwa Duchyński Duciacka Duciak Duciewicz Ducin Ducinowski Duciń Ducińska Duck Ducki Duckiewicz Duckinoski Duckna Ducks Ducksch Duckstein Duckwitz Ducmalewski Ducyn Ducyt Duczacki Duczak Duczakiewicz Duczakowski Duczańska Duczek Duczemiński Duczenko Duczeska Duczewska Ducziak Duczik Duczka Duczke Duczko Duczkowski Duczlak Duczmal Duczmalewski Duczmalowska Duczmalska Duczman Duczmanaite Duczmański Duczmiński Duczmol Duczmolewska Ducznal Ducznalewska Ducznial Ducznol Duczok Duczomińska Duczuc Duczuk Duczumiński Duczyc Duczyj Duczyk Duczyliska Duczymiński Duczyn Duczyniańska Duczyński Duć Dućka Dućko Dud Duda Duda Duda Dudach Dudacy Dudacz Dudaczy Dudaczyk Duda-Dziewierz Dudaj Dudajc Dudajcz Dudajek Dudak Dudal Dudala Dudalewicz Dudalski Dudał Dudała Dudało Dudan Dudaniec Dudaniowska Dudanowicz Dudanowska Dudańska Dudar Dudara Dudarczuk Dudarczyk Dudaref Dudarenek Dudarenko Dudarew Dudarewicz Dudarik Dudarkiewicz Dudaronek Dudarow Dudarowski Dudarski Dudaruk Dudaryk Dudarz Dudas Dudasiak Dudasz Dudaszek Dudaszko Dudaś Dudawiec Dudąg Dudczak Dudczenko Dudczyk Dudczyn Dudda Dudde Duddeck Duddek Dudeck Dudecki Dudeczek Dudeczka Dudeczko Dudeja Dudejcz Dudejczyk Dudejek Dudek Dudeka Dudek-Dudkowski Dudek-Dudziński Dudel Dudela Dudelas Dudelc Dudelewicz Dudelko Dudella Dudeło Duden Dudenis Dudenko Dudeń Dudeńko Duder Dudera Duderstadt Dudersztadt Duderz Dudeszko Dudeszyn Dudet Dudew Dudewicz Dudiak Dudic Dudich Dudicz Dudiel Dudier Dudij Dudik Dudin Dudina Dudinowska Dudinski Dudińska Dudis Dudiuk Dudjoć Dudka Dudkalski Dudkanicz Dudkawska Dudke Dudkie Dudkiewicz Dudkiewicz-Dudek Dudkin Dudko Dudkow Dudkowiak Dudkowicz Dudkowski Dudków Dudla Dudlak Dudlej Dudler Dudlewicz Dudley Dudli Dudlij Dudlik Dudliński Dudlo Dudlska Dudła Dudłacz Dudłak Dudłek Dudło Dudłowska Dudman Dudner Dudniański Dudnicka Dudniczak Dudniczek Dudniczenko Dudniewska Dudnik Dudnikow Dudny Dudo Dudoic Dudoić Dudojc Dudojcz Dudojć Dudojś Dudok Dudola Dudolado Dudolek Dudoła Dudon Dudona Dudonis Dudoń Dudor Dudorewicz Dudorga Dudos Dudot Dudow Dudowicz Dudowski Dudów Dudra Dudrak Dudrewicz Dudriak Dudrowski Dudrych Dudrycz Dudryk Dudsik Dudsińska Dudś Dudta Dudtka Dudtkiewicz Dudtko Dudtkowska Dudto Duduc Duduch Duduć Duduk Dudulak Dudulaki Dudulakis Dudulewicz Dudulski Duduła Dudun Duduń Dudurak Dudurycz Dudus Dudusaki Dudusakis Dudusz Duduszyńska Duduś Duduźniak Dudwał Dudy Dudyc Dudych Dudycz Dudydra Dudyk Dudyka Dudykiewicz Dudyn Dudyna Dudynek Dudyniec Dudyń Dudyńczak Dudyński Dudyra Dudyrda Dudys Dudysz Dudyszyn Dudyś Dudz Dudzaczyk Dudzewicz Dudzia Dudziacha Dudziacka Dudziak Dudziakiewicz Dudzial Dudział Dudzian Dudzianiec Dudziańska Dudziar Dudzic Dudzicki Dudzicz Dudziczek Dudzić Dudzidziak Dudziec Dudziecka Dudziej Dudziek Dudziel Dudzien Dudzienicz Dudzieniec Dudzienko Dudzień Dudzieński Dudziewicz Dudzik Dudzika Dudzikowski Dudzimska Dudzin Dudziniec Dudziniewicz Dudzinowicz Dudzinski Dudziński Dudzio Dudziok Dudzis Dudziska Dudzisz Dudziszewski Dudziuk Dudzoń Dudzuńska Dudzyn Dudzyński Dudź Dudż Duer Duerbach Duering Duerschlag Duerszlag Dueschke Duesterbeck Duesterberg Duesterhoeft Dufaj Dufajn Dufaniec Dufek Duffek Duffin Duffka Duffke Duffy Dufka Dufke Dufrat Dufrene Dufresne Dufrot Dug Duga Dugacz Dugaj Dugajczyk Dugajski Dugała Dugan Dugarowa Dugas Dugasiewicz Dugawka Dugel Dugiel Dugieła Dugiełło Dugieło Dugin Dugina Duginow Dugoń Dugor Dugosz Dugudaj Dugulska Duh Duha Duhame Duhan Duhanik Duhań Duhayon Duhel Duher Duhik Duh-Imbor Duhinowa Duhl Duhmel Duhn Duhnau Duhnicka Duhnke Duhojda Duhr Duić Duidek Duj Dujacz Dujak Dujakiewicz Dujankiewicz Dujanowicz Dujanowska Dujas Dujczyński Dujda Dujek Dujewodzie Dujicz Dujin Dujka Dujko Dujmovits Dujniczuk Dujnowski Dujotrek Dujowska Dujs Dujutrek Duk Duka Dukac Dukacz Dukaczewicz Dukaczewski Dukaj Dukala Dukalewski Dukalski Dukał Dukała Dukałaic Dukarewicz Dukarić Dukarski Dukart Dukas Dukasza Dukaszczyk Dukaszewska Dukat Dukata Dukatowska Dukatz Dukawka Dukawska Dukazianis Dukcik Dukerska Duketi Duketowska Duki Dukić Dukidis Dukiel Dukielak Dukielski Dukieł Dukiendorf Dukiert Dukiet Dukietis Dukiety Dukietys Dukiewicz Dukin Dukindorf Dukińska Dukker Dukla Duklag Duklak Duklan Dukland Duklanowski Duklant Duklas Duklej Dukler Dukles Duklewicz Duklewski Duklicz Dukliński Dukłand Dukłas Duko Dukocz Dukoczewska Dukoł Dukot Dukowiak Dukowicz Dukowiec Dukownik Dukowski Duks Duksa Dukso Dukst Duksza Dukszewicz Dukszt Dukszta Duksztain Dukszto Duksztulski Dukuńska Dukuzianis Dukuzjanis Dukwicz Dul Dula Dulaba Dulaj Dulak Dulake Dulakowski Dulan Dulancik Dulanicki Dulaniecka Dulanowicz Dulanowski Dulański Dulapa Dularczyk Dularz Dulas Dulasiński Dulaszewski Dulat Dulata Dulawa Dulawska Dulaz Duląba Duląg Dulba Dulban Dulbas Dulberg Dulbiński Dulbos Dulbow Dulc Dulcet Dulcyn Dulcyt Dulczak Dulczewski Dulczyk Dulczykowski Dulczyńska Dulda Dulder Duldig Dulęba - ( bez daty źródłowej ) - od dulęba 'człowiek niezgrabny'. Dulebów Dulebski Duleck Duleczus Dulega Dulej Dulejpowa Dulejski Dulek Dulemba Dulembor Dulemka Dulenicz Dulenko Duleński Dulepa Dulepski Duleszta Dulewicz Dulewski Dulęba Dulębowski Dulębski Dulęga Dulęmba Dulgis Duli Dulia Dulian Duliarz Dulias Duliasz Duliaś Duliba Duliban Dulich Dulicki Dulicz Duliepow Duliga Duligan Duligowski Dulihalska Dulijan Dulik Dulikiewicz Dulikowski Duliman Dulimska Dulin Dulina Dulinicz Duliniec Duliniewicz Duliński Dulion Dulipska Dulis Dulisch Dulischewska Dulisow Dulisz Duliszewski Duliwa Dulja Duljan Duljarz Duljas Duljasz Dulka Dulkas Dulke Dulkewitz Dulkiewicz Dulkin Dulko Dulkowski Dull Dulla Dullak Dullat Dulleck Dullek Dullemond Dullia Dullich Dullick Dullin Dullke Dullmann Dullmer Dully Dulma Dulman Dulmiak Dulna Dulniak Dulniawka Dulniawska Dulniec Dulnik Dulnikiewicz Dulnikowski Dulniok Dulniowka Dulno Dulny Dulo Dulog Dulok Dulona Dulos Dulosińska Dulowa Dulowicz Dulowić Dulowiec Dulowski Dulpa Dulski Dultz Duluk Dulukowska Dulur Dulus Dulyjan Dulz Duł Duła Dułacka Dułacz Dułaj Dułak Dułakowska Duława Duławski Dułczek Dułczewski Dułczyńska Dułek Dułęba Dułgosz Dułka Dułkiewicz Dułko Dułkowski Dułłak Duło Dułowa Dułowicz Dułowska Dułyk Duma Dumack Dumaj Dumajczan Dumajko Dumak Dumaka Dumakiewicz Dumala Dumalewski Dumalik Dumalski Dumał Dumała Dumało Duman Dumana Dumanek Dumangin Dumania Dumanik Dumann Dumanow Dumanowski Dumanski Dumań Dumańczuk Dumański Dumara Dumarad Dumarat Dumarecka Dumas Dumasiewicz Dumasik Dumaszowska Dumaś Dumat Dumbal Dumbel Dumberg Dumbińska Dumbis Dumblat Dumblewski Dumbrawa Dumbrowska Dumchowska Dumcke Dumczak Dumczalewska Dumczina Dumczyk Dumecki Dumecz Dumek Dumel Dumenia Dumer Dumeracki Dumeradzki Dumerska Dumiak Dumian Dumicz Dumić Dumidzuk Dumiec Dumienik Dumieński Dumikowska Dumin Duminczak Duminiak Duminiuk Duminowski Dumińczak Dumiński Dumiszewski Dumitrache Dumitracka Dumitrak Dumitraszczuk Dumitresch Dumitrescu Dumitreska Dumitrowicz Dumitruk Dumiza Dumka Dumke Dumkiewicz Dumko Dumkowska Dummann Dummer Dummersdorf Dumna Dumniak Dumnicki Dumniec Dumnin Dumny Dumond Dumonik Dumont Dumontet Dumoń Dumow Dumowicz Dumowski Dumpich Dumraj Dumrauf Dumschat Dumski Dumtzlaff Dumurad Dumycz Dumza Dumzał Dumża Dumżalski Dun Duna Dunac Dunacki Dunaf Dunaiko Dunaiski Dunaj Dunajczan Dunajczan Dunajczuk Dunajczyk Dunajecki Dunajew Dunajewski Dunajka Dunajko Dunajko Dunajski Dunak Dunakiewicz Dunakowski Dunal Dunalewicz Dunalski Dunał Dunańska Dunarowicz Dunarowski Dunas Dunasik Dunasiuk Dunast Dunaszewski Dunat Dunay Duncan Duncew Duncker Duncz Dunczewska Dunczok Dunczowska Dunczyk Dunczykowski Dunda Dundalek Dundalski Dundar Dundas Dundel Dundelski Dunder Dundiak Dundulis Dundur Dundziak Dunec Dunecki Dunej Dunejska Dunek Dunelska Duner Dungarow Dunger Dungfeld Dungiel Dunia Duniak Duniała Dunian Dunianazar Dunias Dunic Dunicka Dunicz Duniczkowska Duniec Duniecki Duniek Duniel Duniell Duniew Duniewicz Duniewski Dunik Dunikow Dunikowski Duniłłowicz Duniło Dunin Dunin Dunin Dunin Dunin Dunin-Borkowski Dunin-Brzeziński Dunin-Holecki Dunin-Horkawicz Dunin-Karwicki Dunin-Kęplicz Dunin-Kozicki Dunin-Łabędzki Dunin-Majewski Dunin-Marcinkiewicz Dunin-Markiewicz Dunin-Mugler Duninowski Dunin-Szpotański Dunin-Wąsowicz Dunin-Wilczyński Dunio Dunis Dunisch Dunisławski Dunisz Duniszewska Duniżalska Dunk Dunka Dunkan Dunke Dunkel Dunkelman Dunkelmann Dunker Dunkert Dunkiel Dunkielman Dunkier Dunkiert Dunkiewcz Dunkiewicz Dunko Dunkowski Dunn Dunna Dunne Dunniec Dunoch Dunota Dunowski Dunski Dunskus Dunst Dunus Dunwill Duny Dunycz Dunyk Dup Dupacz Dupadło Dupaga Dupaj Dupajka Dupajko Dupak Dupak Dupakowska Dupało Dupaniec Dupańka Dupas Dupcia Dupcinow Dupcinowski Dupczak Dupczyk Dupczyński Dupeczak Dupek Dupel Dupelicz Dupeńko Duperas Duperaś Duperos Duperson Dupert Dupiak Dupiczak Dupidis Dupiera Dupieralska Dupierała Dupiero Dupik Dupiłka Dupin Dupiński Dupira Dupka Dupke Dupkiewicz Dupla Duplaga Duplak Dupleca Duplewicz Dupleżeka Duplicki Duplowiec Dupłeca Dupnak Dupnicka Dupnik Duponka Dupont Dupońka Dupońska Duport Duppka Duppke Dupret Dupski Duptuła Dur Dura Dura Durac Durachta Duracińska Duracz Duraczak Duraczek Duraczewska Duraczyk Duraczyński Durada Duradzińska Duraj Durajczyk Durajewski Durajski Durak Durakiewicz Durakowski Dural Duralak Duralczyk Duralewski Duralski Duraluk Durał Durałek Durałowicz Durałus Duram Duramowicz Duran Duranc Duranczyk Durand Durandt Duranek Durankowska Duranowski Duranska Durant Durań Durańc Durańczyk Durański Duras Durasewicz Durasiak Durasiewicz Durasik Durasińska Durasiok Durasz Durasziok Duraszok Duraszyński Duraś Durat Durau Duraw Durawa Duray Duraziński Duraźlińska Durażny Durbacz Durbajłło Durbajło Durbak Durbakiewicz Durbała Durbało Durbałow Durban Durbański Durbas Durbaś Durbeniuk Durbesson Durbyło Durcher Durchgraf Durchowski Durciak Durck Durcz Durcza Durczak Durczek Durczewski Durczok Durczow Durczuk Durczyk Durczykiewicz Durczyński Durd Durda Durdacka Durdaniak Durdas Durdasiak Durdasik Durdecka Durdeczka Durdek Durdel Durdełło Durden Durdeń Durdina Durdis Durdka Durdłek Durdołek Durdowska Durdun Durdyn Durdyń Durdys Durdysiak Durdyś Durdzik Durdziński Durdzy Durec Durecki Dureczek Durej Durejko Durek Durello Durenek Dureń Dureński Dureś Durewicz Durey Durfat Durga Durgala Durgielewicz Durhlik Duriasz Duric Durin During Duris Durisic Duriś Durjan Durjasz Durka Durkacz Durka-Kozłowski Durkalec Durkalska Durkała Durkało Durkarz Durkasz Durkats Durke Durkiewicz Durkin Durklewicz Durko Durkot Durkowiak Durkowski Durla Durlach Durlak Durlaków Durlatka Durlej Durleta Durletka Durlewska Durley Durlig Durlik Durlin Durlok Durlow Durlowski Durła Durłak Durło Durma Durmagiel Durmaj Durmajcz Durmala Durmał Durmała Durmało Durman Durmań Durmas Durmat Durmaz Durmejer Durmenc Durmens Durmenz Durmers Durmiła Durmiński Durmowicz Durna Durnaga Durnaj Durnakowski Durnalec Durnałowska Durnas Durnasiewicz Durnaś Durniad Durniak Durnial Durnian Durniat Durniatt Durnicki Durniczak Durniewicz Durnik Durnikowski Durnio Durniok Durnjak Durnka Durno Durnoga Durnolap Durnota Durnowicz Durnowiecka Durnowski Durnóg Durny Duro Durociak Durof Durohanny Durok Durokiewicz Durol Durola Duroł Durołek Duronin Duroń Duros Durosewicz Durosz Duroś Durow Durowicz Durowski Durożek Durów Durr Durs Durschlag Dursiewicz Dursik Durski Durst Durszewicz Durszka Durszlag Durszlak Durszlewicz Durszlewska Durszok Dursztman Durślewicz Durta Durtan Durtanfejfer Durtanis Durtań Durtka Duru Duruch Durujek Durul Durus Durusik Duruszewska Durwakowska Durwal Duryasz Durybaba Durych Durycki Durycz Duryczek Durydiwka Duryk Duryło Duryman Duryn Durynek Duryń Duryński Durys Duryszkin Duryś Durza Durzacki Durzaj Durzak Durzal Durzalski Durzański Durzenko Durzeńska Durzewski Durzik Durzka Durzy Durzycka Durzyk Durzyński Durżak Durżalski Durżyński Dus Dusa Dusak Dusan Dusanowski Dusbaba Dusberger Duscha Duschak Duschek Duscher Duschińska Duschkowska Duschman Duscyńska Dusdal Dusejko Dusek Dusel Dusella Dusen Duseńko Dusewicz Dusiacka Dusiak Dusiatski Dusicka Dusidło Dusiejew Dusiek Dusiel Dusieńska Dusiewicz Dusij Dusik Dusikiewicz Dusikowski Dusil Dusiłło Dusiło Dusinkiewicz Dusinski Dusiński Dusiński Dusio Duske Duski Duskiewicz Dusko Duskos Duskowska Dusladzis Duslazis-Olszewski Dusła Dusłyc Dusner Dusnicka Dusoge Dusowski Duss Dussa Dussaj Dussberger Dusseberger Dussel Dussil Dust Dustal Dustanowski Duster Dusterheft Dusterhoft Duston Dustor Dustuł Dusuczenko Dusyl Dusyn Dusz Dusza Dusza Duszak Duszakiewicz Duszakowski Duszal Duszan Duszanowicz Duszański Duszar Duszara Duszatyński Duszcz Duszczak Duszczalewska Duszczan Duszczenko Duszczok Duszczyck Duszczyk Duszczyn Duszczyński Duszejko Duszek Duszel Duszenka Duszenko Duszeńczuk Duszeńczyk Duszeńko Duszeński Duszewicz Duszewski Duszik Duszka Duszkiewicz Duszkin Duszko Duszkowski Duszlak Duszliński Duszmal Duszna Duszniak Dusznicki Dusznik Dusznikiewicz Duszno Duszny Duszo Duszota Duszowicz Duszter Duszuk Duszuńska Duszy Duszyc Duszyca Duszycka Duszyczka Duszyk Duszyla Duszyn Duszynar Duszynkiewicz Duszynski Duszyński Duś Duścian Duściora Duśkiewicz Duśko Duślak Duślecka Duśta Duśter Duta Dutaj Dutczak Dutczyk Dutczyn Dutczyńska Dutka Dutkalski Dutkanicz Dutke Dutkiewicz Dutko Dutkolska Dutkowiak Dutkowicz Dutkowski Dutków Dutlinger Dutłow Dutow Dutowska Dutów Dutrys Dutsch Dutsek Dutt Duttkammer Duttko Duttkowski Dutz Dutzka Dutzky Duval Duval Duval Duvall Duwa Duwadzijan Duwadziński Duwaj Duwal Duwala Duwale Duwał Duwała Duwało Duwe Duwer Duwez Duwiał Duwiec Duwin Duwka Duwlis Duwłek Dux Duxa Duy Duynowska Duytruk Duz Duza Duzak Duzalska Duzańska Duzberg Duzdal Duzdek Duzdik Duzdowski Duzdrowski Duzel Duzela Duzelia Duziak Duzic Duziec Duzienkiewicz Duzik Duzikowski Duziłowska Duzinkiewicz Duzińkiewicz Duziński Duziok Duziukiewicz Duzniak Duzowski Duzy Duzyja Duzyk Duzyński Duź Duźmański Duźniak Duźnik Duż Duża Dużacka Dużaj Dużak Dużalski Dużała Dużałka Dużańska Dużbabel Dużbadel Dużdziel Dużecka Dużej Dużek Dużel Dużeński Dużewicz Dużewski Dużmak Dużmański Dużnia Dużniak Dużniewska Dużnik Dużny Dużowski Duży Dużyc Dużyj Dużyja Dużyk Dużykowski Dużyński Dwajak Dwamena Dwarak Dwarakowska Dwarniczak Dwarzańska Dwasyk Dwedyk Dwer Dwerczuk Dwernicki Dwerniczak Dwernikowski Dwiatkowski Dwiazdowska Dwiczyńska Dwid Dwidowicz Dwidowska Dwidziak Dwidzka Dwiecki Dwiercial Dwierzgowska Dwięba Dwigała Dwigubski Dwilewicz Dwiliński Dwilis Dwiłewicz Dwiłow Dwinger Dwiniel Dwinów Dwirek Dwirzaczek Dwitrukowska Dwizun Dwiżdż Dwociarska Dwoiczko Dwojacha Dwojacki Dwojaczna Dwojaczny Dwojak Dwojakowski Dwojanowska Dwojcak Dwojecka Dwojek Dwojewski Dwojna Dwojnacki Dwojny Dwojnych Dwojtaszek Dwola Dwolak Dwolatek Dwolitka Dwonaczyk Dwonańczyk Dwonar Dwoniarkiewicz Dwoniarska Dwonik Dwonkiewicz Dwonkowski Dworacek Dworacki Dworaczak Dworaczek Dworaczyk Dworaczyński Dworak Dworakiewicz Dworakowski Dworan Dworanczyk Dworanin Dworaninow Dworaninowicz Dworaninów Dworanowicz Dworanowski Dworańczyk Dworański Dworas Dworatzek Dworawska Dworazik Dworaźna Dworaźny Dworażna Dworażny Dworcan Dworciak Dworcowy Dworczak Dworczanin Dworczańska Dworczek Dworczyk Dworczyński Dworec Dworecki Dworecko Dworeczek Dworek Dworenko-Dworkin Dworęcka Dworianczyk Dworianin Dworiaszyn Dworkiewicz Dworkin Dworko Dworkowski Dworniaczek Dworniak Dworniakowska Dwornicki Dworniczak Dworniczek Dworniczok Dworniczuk Dwornik Dwornikiewicz Dwornikowski Dworniszak Dworniszewski Dwornkowski Dwornowski Dworog Dworok Dworonowicz Dworowa Dworowski Dworowy Dworóg Dworsatschek Dworski Dworszczak Dworucha Dworucka Dworuga Dworuk Dworys Dworzaczek Dworzak Dworzakowska Dworzan Dworzanczyk Dworzanin Dworzanowski Dworzanski Dworzańczyk Dworzański Dworzawska Dworzecki Dworzeński Dworzniak Dworznicki Dworzniecki Dworznik Dworznikowski Dworzok Dworzycki Dworzycz Dworzydło Dworzyk Dworzynicka Dworzyński Dwoskin Dwoskina Dwozd Dwozdz Dwoździej Dwoździok Dwoźniak Dwoźnik Dwożanin Dwożańska Dwożnik Dwożyński Dwólatek Dwórczak Dwórczyk Dwórecka Dwórniak Dwórnik Dwórski Dwórzniak Dwórznicki Dwórznik Dwórzyński Dwóznik Dwóźdz Dwóźdź Dwóźnik Dwóżnicki Dwóżnik Dwucet Dwudziński Dwulat Dwulatek Dwulatka Dwulecki Dwuletzki Dwulit Dwulitt Dwuraźna Dwuraźny Dwurażna Dwurażny Dwurczyk Dwurnik Dwurski Dwurznik Dwurzyński Dwusinkiewicz Dwuźnik Dwużniak Dwużnik Dwużynik Dyab Dyabełek Dyach Dyaczyński Dyak Dyakiewicz Dyakiw Dyakow Dyakowski Dyaków Dyament Dyamentowski Dyankiewicz Dyas Dyasiński Dyb Dyba Dybacha Dybacki Dybaczewski Dybajło Dybak Dybaka Dybal Dybala Dybalak Dyballa Dyballana Dybalski Dybał Dybała Dybałc Dybałd Dybałka Dybałowski Dybanowski Dybas Dybaś Dybat Dybata Dybawska Dybciak Dybcik Dybcio Dybczak Dybczyk Dybczyński Dybek Dybel Dybelska Dybeł Dybeło Dyber Dyberna Dyberny Dybiach Dybiaczyńska Dybiak Dybiarz Dybiasz Dybic Dybich Dybich Dybich-Tarnogrodzki Dybiciak Dybicio Dybicki Dybicz Dybiczbański Dybiczyński Dybiec Dybieczyńska Dybiel Dybiena Dybienka Dybier Dybierek Dybik Dybikowski Dybila Dybilas Dybin Dybiński Dybioch Dybiona Dybionka Dybis Dybisiak Dybisławski Dybisz Dybiś Dybitz Dybizański Dybizbański Dybizińska Dybiżański Dybiżbański Dybja Dybka Dybko Dybkowski Dybla Dyblak Dyblas Dyblewska Dyblik Dybna Dybner Dybnicki Dybo Dybol Dybolak Dybolska Dyboł Dybon Dyboń Dybos Dyboski Dyboś Dybowa Dybowiak Dybowicka Dybowicz Dybowski Dyból Dybós Dybóś Dybrowiecka Dybrowska Dybrsz Dybruś Dybrzak Dybrzyński Dybski Dybsza Dybuc Dybuch Dybuk Dybul Dybula Dybulak Dybulla Dybulski Dybuła Dybus Dybuszewska Dybuś Dybuść Dybyczak Dybyk Dybyna Dybyńska Dybysławski Dybza Dybzbańska Dybziński Dybżyński Dyc Dyca Dycek Dyceniuk Dycewicz Dycfel Dycfeld Dych Dycha Dychalski Dychała Dychało Dychan Dychanowa Dychawy Dychcik Dychdalewicz Dychdała Dychdało Dychert Dychliński Dychło Dychłoń Dychłowicz Dycho Dychoń Dychota Dychowa Dychowicz Dychowski Dychówka Dycht Dycht Dychta Dychtan Dychtanowicz Dychtanowski Dychterman Dychto Dychton Dychtoń Dychtorowski Dychtowicz Dychtynowicz Dychus Dycia Dyciak Dyciarz Dycich Dycio Dycjan Dyck Dycke Dycker Dyckert Dycki Dyckier Dyckiewicz Dyckowska Dycyan Dycyfeld Dycyk Dycyna Dycz Dycza Dyczak Dyczakowska Dyczek Dyczekowska Dyczer Dyczewski Dyczfeld Dyczka Dyczkiewicz Dyczko Dyczkowski Dyczmal Dyczok Dyczuń Dyczyj Dyczyk Dyczyński Dyć Dyćka Dyćkowski Dyda Dydacki Dydak Dydakow Dydaków Dydalka Dydał Dydała Dydałowicz Dydańska Dydarak Dydarska Dydas Dydaś Dydczyk Dydecki Dydejczyk Dydek Dydel Dydenko Dydeński Dyderka Dyderko Dyderski Dydewicz Dydewska Dydfeld Dydia Dydiak Dydiańska Dydio Dydiok Dydioł Dydiók Dydiów Dydiszko Dydiuk Dydiw Dydjow Dydka Dydkiewicz Dydko Dydkowski Dydliński Dydło Dydłow Dydłowski Dydna Dydniak Dydniański Dydniawska Dydnik Dydniziak Dydo Dydoch Dydok Dydoła Dydon Dydoń Dydorak Dydo-Rożniecki Dydow Dydowicz Dydra Dydraś Dydrych Dyduch Dyducz Dyduga Dyduk Dydul Dydula Dyduł Dyduła Dyduło Dydus Dydusiak Dyduszko Dyduszycka Dyduszyński Dydych Dydycz Dydyczko Dydyczuk Dydyk Dydykało Dydykow Dydyków Dydymski Dydymus Dydyn Dydyna Dydynia Dydyniak Dydyń Dydyński Dydys Dydyszko Dydyszyn Dydzak Dydzan Dydzer Dydziak Dydzian Dydzich Dydziel Dydzik Dydził Dydzin Dydzinska Dydziński Dydziuk Dydziul Dydziw Dydzyk Dydżak Dye Dyefeld Dyel Dyfak Dyfeld Dyfiński Dyfrat Dyfuda Dyfus Dyg Dyga Dygac Dygacz Dygadłowicz Dygajło Dygajtis Dygal Dygalski Dygała Dygało Dygałowicz Dygan Dygant Dygań Dygas Dygasiewicz Dygasiński Dygaszewicz Dygaszewitz Dygaś Dygat Dygatz Dygdalewicz Dygdała Dygdałowicz Dygdan Dygdon Dygdoń Dygiełło Dygin Dyginder Dygiń Dyglak Dyglis Dygmajer Dygnarowicz Dygnas Dygnat Dygnatowski Dygner Dygnerowicz Dygnos Dygnoś Dygnus Dygo Dygoda Dygodaj Dygoła Dygon Dygoniewicz Dygoń Dygorda Dygorzewska Dygos Dygosz Dygoś Dygot Dygota Dygowicz Dygowski Dygóła Dygórski Dygót Dygrela Dygtoń Dyguć Dygud Dyguda Dygudaj Dygudej Dygul Dygulińska Dygulla Dygulski Dyguł Dyguła Dygułła Dygus Dyguś Dygut Dygutowicz Dyhdalewicz Dyhdała Dyherowicz Dyhid Dyiciński Dyicki Dyiński Dyja Dyjach Dyjaciński Dyjaczenko Dyjaczyński Dyjak Dyjakiewicz Dyjakon Dyjakowski Dyjał Dyjament Dyjan Dyjankiewicz Dyjankowski Dyjanowski Dyjańska Dyjar Dyjas Dyjasek Dyjasiński Dyjasz Dyjaszek Dyjecha Dyjeciński Dyjecki Dyjeczyński Dyjek Dyjer Dyjeta Dyjewski Dyjniak Dyjo Dyjoch Dyjok Dyjor Dyjowska Dyjór Dyjuk Dyjur Dyk Dyka Dykacz Dykaczewska Dykalski Dykaluk Dykał Dykała Dykałow Dykałowicz Dykałowska Dykan Dykaniak Dykaniec Dykas Dykaś Dykaw Dykawska Dykban Dykcik Dykciński Dykcis Dykcz Dykczak Dykczis Dykczyk Dykczyński Dykczys Dykdalewicz Dyker Dykerman Dykert Dyki Dykiel Dykier Dykierek Dykierman Dykierski Dykiert Dykij Dykiłowska Dykla Dyklan Dyklas Dykler Dyklewicz Dyklewski Dyklon Dyklow Dykła Dykman Dykmann Dykmański Dyko Dykof Dykon Dykoń Dykos Dykow Dykowicz Dykowski Dyków Dykre Dykrzak Dykrzewski Dyks Dyksa Dyksan Dyksik Dyksiński Dyksowski Dykstas Dyksy Dyksza Dykszak Dykszewski Dykt Dykta Dyktanowski Dyktańska Dykto Dyktus Dykty Dyktyk Dyktynski Dyktyński Dyktysińska Dykun Dykuń Dykuński Dykus Dykyj Dykyk Dykył Dyl Dyla Dylag Dylaj Dylak Dylakiewicz Dylakowicz Dylakowski Dylan Dylang Dylangiewicz Dylankiewicz Dylanowski Dylański Dylas Dylasińska Dylatus Dylawerski Dyląc Dyląg Dylągowski Dylbas Dylczak Dylczyk Dylczyński Dylda Dyleg Dylejewska Dylejko Dylek Dylenda Dylengowski Dyleński Dyler Dylerska Dylert Dyleski Dyleśka Dylew Dylewarski Dylewicz Dylewski Dyleżelek Dylęda Dylęg Dylęgowski Dyli Dyliba Dylica Dylich Dylichowska Dylicki Dylicz Dylida Dylik Dylik Dylikowski Dylikowski Dyling Dylingowski Dyliniak Dylinowska Dyliński Dylion Dylis Dyliś Dylityńska Dyliżbańska Dylka Dylkiewicz Dylko Dylkowski Dyll Dylla Dylląg Dyller Dyllewska Dyllich Dyllick Dyllik Dylling Dyllo Dyllong Dyllus Dylnicki Dylny Dyloch Dylok Dylon Dylong Dylonga Dylongowski Dylonsek Dylont Dylony Dylonzek Dyloń Dylor Dylowerska Dylowicz Dylowiec Dylowski Dylóg Dylski Dylszman Dyluk Dylung Dylus Dyluś Dył Dyła Dyłąg Dyłda Dyłecińska Dyłka Dyłkiewicz Dyłko Dyło Dyłow Dyłożyński Dyłus Dyłyniak Dym Dyma Dymacz Dymaczewski Dymak Dymala Dymalewska Dymalski Dymała Dyman Dymand Dymanka Dymanow Dymanowski Dymant Dymanus Dymański Dymara Dymarczuk Dymarczyk Dymarek Dymarka Dymarkowski Dymarowski Dymarski Dymart Dymaryn Dymaryń Dymarz Dymas Dymast Dymasz Dymaszewska Dymat Dymbal Dymbel Dymbierska Dymbik Dymbiński Dymbkowski Dymbowy Dymbska Dymburt Dymcio Dymczak Dymczek Dymczuk Dymczyk Dymczyński Dymczyszyn Dymda Dymdalewicz Dymecki Dymediuk Dymedziuk Dymek Dymekowska Dymel Dymenstej Dymensztaj Dymensztajn Dymensztejn Dyment Dymentman Dymeńska Dymer Dymerk Dymerski Dymertów Dymet Dymeter Dymetrow Dymetrowicz Dymetrów Dymetryk Dymęcka Dymgler Dymia Dymiak Dymianczak Dymianczuk Dymianenko Dymianiuk Dymianka Dymianow Dymianowicz Dymianowski Dymiańczuk Dymiańska Dymiarz Dymicki Dymickiewicz Dymicz Dymiczew Dymida Dymidas Dymidaś Dymidczyk Dymidecka Dymidek Dymidiuk Dymidok Dymidowicz Dymidowski Dymidów Dymidziuk Dymiec Dymiel Dymieniuk Dymientof Dymientow Dymieńczuk Dymieński Dymierska Dymik Dymikowska Dymin Dyminczuk Dyminet Dyminicka Dyminik Dyminikowski Dyminkiewicz Dyminowska Dymińczuk Dymińczyk Dymiński Dymion Dymis Dymistraszewski Dymiszkiewicz Dymitczak Dymitczyk Dymiter Dymiterczak Dymitkiewicz Dymitko Dymitr Dymitra Dymitrach Dymitrak Dymitrasiewicz Dymitrasz Dymitraszczuk Dymitraszek Dymitraszewski Dymitrenko Dymitrew Dymitrewicz Dymitrewska Dymitriadis Dymitriak Dymitriatis Dymitriew Dymitriewicz Dymitrija Dymitrijewski Dymitrin Dymitrio Dymitriu Dymitriuk Dymitrjew Dymitrjewicz Dymitrjuk Dymitrocha Dymitrof Dymitrog Dymitrok Dymitrosa Dymitrow Dymitrowicz Dymitrowski Dymitróg Dymitrów Dymitruczuk Dymitruczyk Dymitruk Dymitrulas Dymitrus Dymitruszczak Dymitruś Dymitry Dymitryjan Dymitryjewski Dymitryjuk Dymitryk Dymitryszyn Dymitrzak Dymjanenko Dymka Dymke Dymkiewicz Dymko Dymkow Dymkowicz Dymkowski Dymkowski Dymków Dymkura Dymlak Dymlanczuk Dymlang Dymlańczuk Dymłowska Dymmel Dymmich Dymna Dymnet Dymnicki Dymnicz Dymniecka Dymnik Dymnikowska Dymnus Dymny Dymobłok Dymocz Dymolska Dymon Dymonsztaja Dymont Dymontowicz Dymoń Dymońska Dymor Dymora Dymoracka Dymorczyk Dymorska Dymorz Dymos Dymoski Dymosz Dymoszko Dymow Dymowicz Dymowłok Dymowski Dymper Dymrych Dymski Dymsza Dymszewicz Dymszkiewicz Dymucha Dymulas Dymuli Dymulis Dymura Dymurkowska Dymurski Dymus Dymusiak Dymusiuk Dymuszek Dymuszewski Dymuś Dymycka Dymycz Dymyd Dymyda Dymydiuk Dymydów Dymyga Dymyńska Dymyska Dymyszkiewicz Dymyt Dymyter Dymytrach Dymytrak Dymytrasz Dymytrok Dymytrow Dymytrowski Dymytrów Dymytruk Dymytrych Dymytryk Dymytryszyn Dymza Dyn Dyna Dynabierska Dynaburg Dynaburski Dynaczerska Dynajewski Dynak Dynaka Dynakowski Dynalewicz Dynaliszyn Dynał Dynałów Dynamowicz Dynamus Dynarek Dynarkowska Dynarowicz Dynarowski Dynarski Dynaryjska Dynaryński Dynarzewski Dynarzyński Dynas Dynasiewicz Dynasiński Dynasiuk Dynaszewska Dynaś Dynawski Dynbczak Dyncer Dynchurska Dynczak Dynczyk Dynda Dyndak Dyndal Dyndalewicz Dyndał Dyndała Dyndar Dyndarz Dyndas Dyndaś Dyndat Dyndek Dyndera Dyndera Dyndera Dynderska Dynderz Dyndesz Dyndewicz Dyndo Dyndor Dyndos Dyndowicz Dyndór Dyndul Dyndur Dyndura Dyndus Dyndyn Dyndys Dynecka Dynega Dynek Dyneka Dynel Dynelska Dynenson Dyner Dynerka Dynerman Dynerowicz Dynerski Dynes Dynewski Dynga Dyngel Dynger Dynges Dyngiel Dyngier Dyngler Dyngorz Dyngosz Dyngus Dyngusiak Dyni Dynia Dyniak Dyniakowski Dyniarska Dynicka Dynicko Dyniczyk Dyniec Dyniecki Dyniek Dynieko Dyniel Dynielewicz Dynies Dynieski Dyniewicz Dyniewski Dynik Dynikowska Dyniński Dyniowska Dynis Dynisienko Dynisieńko Dynisiewicz Dynisikiewicz Dynisiuk Dynisów Dynisz Dyniszak Dyniszczuk Dyniszkiewicz Dyniszuk Dynius Dyniusz Dyniziak Dyniziuk Dyniżyński Dynjan Dynka Dynkas Dynkierowska Dynkiewicz Dynkler Dynko Dynkowski Dynkwald Dynlendorf Dynlowska Dynniak Dynniczenko Dynoch Dynof Dynok Dynor Dynos Dynoś Dynow Dynowiak Dynowicz Dynowiec Dynowski Dynoziak Dynór Dynski Dynur Dynus Dynuszek Dynuś Dyny Dynylak Dynylczenko Dynyluk Dynys Dynysiak Dynysienko Dynysiewicz Dynysiuk Dynysowska Dynysów Dynysyk Dynyś Dynyziuk Dyń Dyńca Dyńczak-Kiryło Dyńczyk Dyńda Dyńdo Dyńka Dyńkiewicz Dyńko Dyńkowski Dyńla Dyński Dyoniak Dyoniza Dyonizak Dyoniziak Dyonizy Dyonziak Dyozińska Dypa Dypart Dypciak Dypcio Dypczak Dypczewska Dypczyński Dypieralska Dypka Dypko Dypkowski Dyplaga Dyplewska Dyplowiec Dypła Dypłacz Dypner Dypno Dypold Dypoldt Dypolt Dyporska Dypta Dyptuła Dypuch Dyr Dyra Dyracz Dyrada Dyrag Dyraga Dyragała Dyrago Dyragów Dyrak Dyrakow Dyrał Dyrała Dyrańczyk Dyrańska Dyras Dyraś Dyrba Dyrbach Dyrbala Dyrballa Dyrbała Dyrbus Dyrbusch Dyrbusz Dyrbuś Dyrbysch Dyrc Dyrca Dyrcoń Dyrcz Dyrczak Dyrczka Dyrczok Dyrczon Dyrczoń Dyrda Dyrdak Dyrdal Dyrdał Dyrdała Dyrdas Dyrdaś Dyrdat Dyrdek Dyrdo Dyrdoł Dyrdon Dyrdoń Dyrdowski Dyrdół Dyrdul Dyrduł Dyrduła Dyrduś Dyrduz Dyrdy Dyrdyła Dyrdyn Dyrdziak Dyrdzik Dyrdził Dyrdzińska Dyrecka Dyrek Dyrektor Dyrez Dyręgowska Dyrga Dyrgacz Dyrgala Dyrgalla Dyrgalska Dyrgała Dyrgałła Dyrgas Dyrgaś Dyrgoń Dyrhacz Dyring Dyringer Dyrka Dyrkacz Dyrkaniec Dyrko Dyrkowska Dyrków Dyrks Dyrkucz Dyrla Dyrlacz Dyrlag Dyrlaga Dyrlic Dyrlica Dyrlich Dyrlico Dyrliga Dyrlik Dyrma Dyrman Dyrmejko Dyrmo Dyrmont Dyrna Dyrnowski Dyro Dyrocz Dyrola Dyron Dyroń Dyrowicz Dyrowski Dyrów Dyrr Dyrsch Dyrschka Dyrski Dyrsowicz Dyrsz Dyrszag Dyrszczka Dyrszczko Dyrszka Dyrszlag Dyrszlak Dyrszląg Dyrta Dyrtek Dyrtka Dyrtkowski Dyrus Dyrwa Dyrwal Dyrwiańska Dyrwińska Dyrycz Dyryga Dyryk Dyryło Dyryna Dyrynda Dyryndo Dyryng Dyryngowska Dyryńda Dyrywolska Dyrzakowska Dyrzanowska Dyrzbałowicz Dyrzbański Dyrzbołowicz Dyrzek Dyrzewska Dyrzkiewicz Dyrzykowska Dyrzyński Dyrzysiuk Dyrżyńska Dys Dysa Dysakowska Dysała Dysan Dysarski Dysarz Dysasz Dyscher Dysek Dysera Dysiacka Dysiak Dysiek Dysierowicz Dysiewicz Dysik Dysing Dysiński Dysiorowicz Dysiów Dysiuk Dyskant Dyski Dyskielewicz Dyskiewicz Dyskin Dyskler Dyskło Dysko Dyskowska Dyslaga Dyslicka Dyslowska Dysma Dysman Dysmyk Dysoń Dysorz Dysowska Dyspolski Dysput Dysputów Dyssa Dyssarz Dyssy Dyste Dystel Dystelman Dysterheft Dystler Dystrach Dystrowska Dystrych Dysy Dysz Dysza Dyszak Dyszalska Dyszarz Dyszcz Dyszczak Dyszczakowski Dyszczorska Dyszczuk Dyszczyk Dyszczyński Dyszek Dyszel Dyszelewski Dyszelski Dyszendorf Dyszer Dyszereit Dyszerejt Dyszerowicz Dyszewski Dyszka Dyszkant Dyszkielewicz Dyszkiewicz Dyszko Dyszkow Dyszkowiec Dyszkowski Dyszlak Dyszlatys Dyszlendorf Dyszlendorf Dyszlewicz Dyszlewski Dyszlow Dyszlowski Dyszluk Dyszniak Dysznik Dyszpit Dyszuk Dyszy Dyszyca Dyszyński Dyś Dyśka Dyśkiewicz Dyśkiniewicz Dyśko Dyśkowski Dyślak Dyślicki Dyślińska Dyśniak Dyta Dytach Dytas Dytberner Dytczak Dytel Dyter Dytewski Dytfeld Dytfow Dytka Dytkiewicz Dytko Dytkow Dytkowicz Dytkowski Dytków Dytla Dytlew Dytlik Dytlof Dytloff Dytlon Dytlow Dytlów Dytlus Dytłof Dytłow Dytłów Dytmajer Dytman Dytmann Dytmar Dytmer Dytmińska Dytnarski Dytnecka Dytner Dytnerski Dytnierski Dytnyszyn Dyto Dytoń Dytow Dytrich Dytrichkeit Dytry Dytrych Dytrych Dytryszewski Dytryszyn Dyttfeld Dyttko Dyttkowicz Dyttlof Dyttmajer Dyttrich Dyttus Dyttwach Dyttwald Dytułów Dyturska Dytwach Dytwald Dytwiński Dytyk Dytyniak Dytynik Dytyry Dytysz Dytz Dywal Dywalewska Dywalska Dywan Dywanowska Dywanyna Dywań Dywański Dywarska Dywarz Dywczyszyn Dywejko Dywel Dywelski Dywes Dywiak Dywicki Dywieński Dywięga Dywiński Dywirska Dywizjusz Dywojna Dywolska Dywoniak Dywonis Dywoniuk Dywończuk Dywoński Dywor Dyz Dyza Dyzakowska Dyzba Dyzbiński Dyzbowska Dyzda Dyzdorf Dyzert Dyzia Dyziak Dyziel Dyzik Dyzin Dyzio Dyziora Dyzma Dyzman Dyzmann Dyzmański Dyzmas Dyzmon Dyznarowski Dyzner Dyzowska Dyzura Dyzyna Dyzyng Dyź Dyźla Dyźlą Dyźlik Dyż Dyżak Dyżakowski Dyżański Dyżbańska Dyżek Dyżerski Dyżewski Dyżla Dyżlewicz Dyżnarowska Dyżyński Dzadey Dzadz Dzadza Dzadzach Dzadź Dzak Dzakanowski Dzakis Dzakowska Dzalik Dzalta Dzaluk Dzała Dzałak Dzałba Dzaman Dzamara Dzamaras Dzamaros Dzambos Dzamecka Dzamiński Dzandzałowska Dzaneka Dzanekas Dzangozow Dzapolak Dzaran Dzarmaga Dzarski Dzazga Dzażdżewski Dząba Dząćko Dzbanek Dzbankowski Dzbanowska Dzbanski Dzbanuch Dzbanuszak Dzbanuszek Dzbanuszkiewicz Dzbanyszek Dzbański Dzbeński Dzbęk Dzbik Dzbikowicz Dzbikowski Dzbońska Dzbuczyński Dzbuk Dzbyński Dzdowska Dzdun Dzdunek Dzdzikot Dzdzińska Dzeciuch Dzeciuchowicz Dzedryk Dzedzaj Dzedzej Dzedziak Dzedzic Dzedziczak Dzedziela Dzedzińska Dzedzis Dzedzora Dzedzuj Dzedzyk Dzedżora Dzeg Dzegało Dzegan Dzegniuk Dzejko Dzen Dzenajewicz Dzendrowski Dzendzel Dzendzella Dzendzeluk Dzendzera Dzendzia Dzendzik Dzendzykowski Dzendżera Dzenedzeluk Dzengel Dzengilewicz Dzenis Dzenisch Dzenisz Dzeniszewski Dzennik Dzennisz Dzeń Dzeńczykowski Dzera Dzerbicki Dzerega Dzergiliszki Dzerota Dzerowicz Dzerwa Dzerzbicka Dzerzbińska Dzerżenga Dzerżęga Dzerżko Dzerżon Dzerżyk Dzetelnicki Dzewelekis Dzewiak Dzewiecki Dzewieńko Dzewięcka Dzewior Dzewiór Dzewudzki Dzeyek Dzęcielewski Dzęcielska Dzęciołowska Dzędzej Dzędzeluk Dzędziel Dzędzioła Dzędziurko Dzędzulak Dzędzyk Dzędzykowski Dzęgielewski Dzga Dzgowicz Dziaba Dziabaciński Dziabaczyński Dziabała Dziabanek Dziabas Dziabaszewski Dziabczyńska Dziabek Dziabel Dziabelec Dziabeł Dziabin Dziabińska Dziabło Dziabok Dziabor Dziabowska Dziabór Dziabula Dziabułek Dziach Dziachan Dziachanis Dziachań Dziachciarek Dziachel Dziachon Dziacka Dziacko Dziaczek Dziaczenko Dziaczka Dziaczko Dziaczkow Dziaczkowski Dziaczonek Dziaczuk Dziaczyński Dziaczyszyn Dziaćka Dziaćkiewicz Dziaćko Dziad Dziada Dziadak Dziadan Dziadana Dziadara Dziadas Dziadasz Dziadaś Dziadawa Dziadczak Dziadczuk Dziadczyk Dziadczykowski Dziadecha Dziadecki Dziadek Dziadel Dziadesz Dziadewicz Dziadewski Dziadik Dziadkiewicz Dziadko Dziadkowiak Dziadkowicz Dziadkowiec Dziadkowski Dziadliszewska Dziadłach Dziadło Dziadłowicz Dziadłowski Dziadoch Dziadolik Dziadon Dziadoń Dziador Dziadorczyk Dziadorz Dziados Dziadosz Dziadoszczyk Dziadoszek Dziadowczyk Dziadowicz Dziadowiec Dziadowski Dziadowszczyk Dziadowszczyn Dziadów Dziadrowiec Dziaduch Dziaduk Dziadukiewicz Dziadul Dziadula Dziadulewicz Dziadulewski Dziadulo Dziadulska Dziaduł Dziaduła Dziadułka Dziaduło Dziadur Dziadura Dziadurski Dziadurzyńska Dziadus Dziadusiewicz Dziadusz Dziaduszczyk Dziaduszek Dziaduszewski Dziaduszko Dziaduszycki Dziaduszyński Dziaduś Dziadycz Dziadyczenko Dziadyga Dziadyk Dziadykiewicz Dziadynak Dziadyniak Dziadyra Dziadys Dziadyszyn Dziadzia Dziadziak Dziadziało Dziadzianowicz Dziadziarczyk Dziadzias Dziadzic Dziadziejko Dziadziek Dziadzieła Dziadziewicz Dziadzik Dziadzil Dziadzin Dziadzio Dziadzioła Dziadzioło Dziadziszyn Dziadziuluk Dziadziuszko Dziadzka Dziadzkiewicz Dziadzko Dziadzkowski Dziadźka Dziadźko Dziadżko Dziag Dziagacz Dziagan Dziagiel Dziagielec Dziagman Dziagorz Dziagwa Dziajosz Dziak Dziaka Dziakała Dziakan Dziakańska Dziakcierowicz Dziakiewicz Dziakoła Dziakonow Dziakoński Dziakow Dziakowicz Dziakowiec Dziakowski Dziaków Dziakun Dzialach Dzialak Dzialakowska Dzialas Dzialek Dzialeski Dzialewski Dzialik Dziallas Dziallasz Dziallek Dzialo Dzialoszek Dzialowska Dzialuk Dział Działa Działabij Działach Działacz Działak Działakiewicz Działakowski Działański Działas Działasz Działaszyn Działawa Działawska Działba Działczyk Działdow Działdowski Działdyńska Działecki Działek Działeński Działgis Działkiewicz Działko Działkowiak Działkowicz Działkowiec Działkowski Działłowicz Działnowski Działo Działobij Działoch Działocha Działok Działoński Działosz Działosza Działoszek Działoszewski Działoszycki Działoszyk Działoszyński Działowa Działowicz Działowski Działowy Działtow Działtowas Działtowąs Działtowicz Działtowski Działusz Działyk Działyński Dziama Dziamaga Dziamaka Dziamałek Dziaman Dziamann Dziamara Dziamarski Dziamba Dziambol Dziamboł Dziambor Dziambór Dziambulak Dziamdziak Dziamdziara Dziamdziora Dziamecki Dziamianko Dziamin Dziamitrowicz Dziamka Dziamo Dziamski Dziana Dzianach Dzianachowski Dzianak Dzianbor Dziand Dzianek Dziania Dzianiakowska Dzianiarz Dzianicki Dzianis Dzianiski Dzianiszewska Dziankowski Dziankszta Dziano Dzianok Dzianot Dzianott Dzianow Dzianowicz Dzianzbor Dziańkowska Dziańska Dziapa Dziapek Dziapiński Dziapka Dziara Dziaras Dziarczak Dziarczyk Dziarczykowski Dziardkowiec Dziardosz Dziardzia Dziardziek Dziardziel Dziarek Dziaren Dziareń Dziargo Dziargowska Dziarka Dziarko Dziarkowski Dziarłowski Dziarmaga Dziarmagowski Dziarmakowski Dziarman Dziarmowski Dziarn Dziarnaga Dziarnecki Dziarniejko Dziarnik Dziarnkowska Dziarnowski Dziarny Dziaros Dziarski Dziarstek Dziaruk Dziarzaga Dziarzęcka Dziarżanowski Dziasek Dziaska Dziasko Dziaskowska Dziaszek Dziaszyk Dziaszyn Dziata Dziatak Dziatczak Dziatczyk Dziatczykowski Dziatełowska Dziatewski Dziath Dziatkiewicz Dziatko Dziatkowiak Dziatkowicz Dziatkowiec Dziatkowski Dziatków Dziatlik Dziatło Dziatłow Dziatłowicz Dziatłowiecka Dziatłowski Dziatłów Dziato Dziatosz Dziatzka Dziatzko Dziaukszta Dziawa Dziawak Dziawer Dziawgo Dziawolik Dziaworuk Dziawska Dziazbińska Dziażak Dziażdzyński Dziąba Dziąbała Dziąbek Dziąber Dziąbera Dziąbkowski Dziąbor Dziąbowski Dziąbór Dziąbur Dziącek Dziącioł Dziąciołowski Dziącko Dziączko Dziąćko Dziądak Dziądek Dziądosz Dziąduła Dziądziak Dziądziakowski Dziądzik Dziąg Dziąg Dziąga Dziągas Dziągawa Dziągelewska Dziągielewska Dziągow Dziągów Dziągwa Dziąk Dziąsałek Dziąsek Dziąsko Dziąszyk Dziążak Dziążka Dziążko Dzib Dziba Dzibacz Dzibaczyńska Dzibak Dzibakowski Dzibałka Dzibałtowska Dziban Dzibańska Dzibaszewska Dzibecka Dzibek Dzibełkowska Dzibich Dzibij Dzibik Dzibiński Dzibiszewski Dzibko Dzibkowski Dzibliński Dzicek Dzicewicz Dzich Dzichciarek Dzichciarz Dzichciński Dzichel Dzicher Dzichicka Dzichner Dzichowski Dziciaszek Dziciątkiewicz Dziciątko Dziciątkowska Dzicielewska Dziciniak Dziciuch Dzicki Dzicza Dziczak Dziczek Dziczkanicz Dziczkaniec Dziczkiewicz Dziczkowski Dziczuk Dzida Dzidak Dzidciołowski Dzidczyk Dziddek Dzidecki Dzideczek Dzidek Dzidenko Dzideńska Dzidiuk Dzidkiewicz Dzidko Dzidkowiec Dzidkowski Dzidł Dzido Dzidoszak Dzidowicz Dzidowski Dzidt Dziduch Dziducha Dziduła Dzidura Dziduszkiewicz Dziduszko Dzidycz Dzidyk Dzidzia Dzidzianowicz Dzidziara Dzidzic Dzidzicki Dzidziczak Dzidziczka Dzidziech Dzidziel Dzidziela Dzidzienko Dzidzieńska Dzidziewicz Dzidzik Dzidzilis Dzidzina Dzidziński Dzidzio Dzidziszewski Dzidziuk Dzidziul Dzidziuluk Dzidziura Dzidziuszko Dzidzul Dzieba Dziebak Dziebałkowska Dziebałtoska Dziebałtowski Dziebata Dziebczyńska Dziebiak Dziebiela Dziebies Dziebko Dziebkowska Dzieblo Dziebło Dziebłowski Dzieboń Dziebowicz Dziebowska Dziebuk Dziecewicz Dziech Dziechan Dziechaniec Dziecharowicz Dziecharski Dziechawicz Dziechciacz Dziechcian Dziechcianek Dziechciar Dziechciarczyk Dziechciarek Dziechciarewicz Dziechciaronek Dziechciarow Dziechciarowicz Dziechciarski Dziechciaruk Dziechciarz Dziechciaż Dziechciejewski Dziechcier Dziechcierewicz Dziechcieronek Dziechcierowicz Dziechcierska Dziechcierz Dziechciewicz Dziechciński Dziechciorek Dziechciorewicz Dziechcioronek Dziechciorski Dziechciowski Dziechczarczyk Dziechecki Dziechel Dziecher Dziechlicka Dziechniowska Dziechowa Dziechowicz Dziechowski Dziechtarz Dziechtierow Dzieciak Dzieciaszek Dzieciatkowski Dzieciątek Dzieciątka Dzieciątko Dzieciątkowski Dziecichowicz Dziecicka Dzieciechowicz Dziecielak Dziecielewicz Dziecielewski Dziecielski Dziecięga Dzieciętkowska Dziecilski Dziecina Dziecinek Dzieciniak Dziecinkiewicz Dziecinna Dziecinniak Dziecinny Dzieciński Dzieciochowicz Dziecioł Dzieciołkiewicz Dzieciołkowska Dzieciołowski Dzieciontkowska Dzieciowska Dziecióch Dzieciuch Dzieciuchowicz Dzieciukiewicz Dzieciuszkiewicz Dzieciutrowicz Dzieckaniec Dziecko Dziecuch Dziecuchowicz Dzieczaszek Dzieczawa Dzieczek Dzieczienko Dzieczkaniec Dzieczkowska Dzieczuch Dziećmirowska Dziedczyk Dziedel Dziediak Dziedic Dziedielewska Dziedkowiec Dziedolik Dziedoń Dziedora Dziedosz Dziedoszycki Dziedowicz Dziedowiec Dzieduch Dzieduczenko Dzieduczyńska Dzieduk Dziedul Dzieduńska Dziedura Dziedusiewicz Dzieduszczyk Dzieduszek Dzieduszewa Dzieduszewicz Dzieduszka Dzieduszko Dzieduszow Dzieduszycki Dzieduszyński Dziedzejko Dziedzia Dziedziach Dziedziak Dziedziało Dziedzianowicz Dziedzianowska Dziedzic Dziedzich Dziedzicki Dziedzicz Dziedziczak Dziedziczek Dziedziczka Dziedziczko Dziedziczna Dziedziec Dziedziech Dziedzieć Dziedziej Dziedziejewska Dziedziejka Dziedziejko Dziedziel Dziedziela Dziedzielewicz Dziedzielewska Dziedzielowski Dziedzielska Dziedzieniewicz Dziedzienko Dziedzieński Dziedziewicz Dziedzik Dziedzikowska Dziedzil Dziedzila Dziedzilla Dziedzin Dziedzina Dziedziniec Dziedziniewicz Dziedzinkiewicz Dziedzino Dziedziński Dziedzio Dziedzioch Dziedzioł Dziedzioła Dziedzioło Dziedziora Dziedziól Dziedzisz Dziedziszewska Dziedzitz Dziedziuch Dziedziuchowicz Dziedziuk Dziedziukiewicz Dziedziul Dziedziula Dziedziulewicz Dziedziulo Dziedziuluk Dziedziuł Dziedziun Dziedziura Dziedziurko Dziedziurski Dziedziuszko Dziedzulo Dzieg Dziega Dziegała Dziegało Dziegański Dziegciar Dziegciarczyk Dziegciarska Dziegciarz Dziegciński Dziegczan Dziegdziarz Dziegeć Dziegelewski Dziegiec Dziegiecki Dziegieć Dziegiedz Dziegiedź Dziegiel Dziegielewski Dziegielska Dziegiński Dziegirej Dzieglewski Dziegło Dziegniuk Dziegocińska Dzieguc Dzieguć Dziegwa Dziegżanowska Dziehańska Dziehciaruk Dzieik Dzieińska Dzieiszewska Dzieja Dziejak Dziejarski Dziejk Dziejka Dziejkało Dziejko Dziejma Dziejowski Dziejuch Dziejuk Dziek Dzieka Dziekajło Dziekała Dziekan Dziekanek Dziekaniak Dziekanik Dziekanowicz Dziekanowski Dziekań Dziekański Dziekarowski Dziekarz Dziekcian Dziekciarek Dziekciarska Dziekciaruk Dziekciarz Dziekcierow Dziekcierów Dziekciewicz Dziekciewska Dziekciński Dziekciowski Dziekczyńska Dziekć Dziekielewska Dziekiewicz Dziekleński Dziekliński Dziekoła Dziekon Dziekonski Dziekoń Dziekoński Dziekowicz Dziekowski Dzieksińska Dzieksiuk Dziektarz Dziektierow Dziekuć-Malej Dziekuńska Dziel Dziela Dzielak Dzielawa Dzielawski Dzielądziak Dzielczyński Dzieleciński Dzielecki Dzielek Dzielendziak Dzielengowska Dzieleńdziak Dzieleński Dzielewska Dzielędziak Dzielędziok Dzielicki Dzieliński Dzielisek Dzielnicki Dzielnik Dzielo Dzielong Dzielony Dzielowska Dzielski Dzieł Dziełach Dziełak Dziełaki Dziełakowski Dziełan Dziełanowski Dziełek Dziełka Dziełko Dziełkowska Dziełło Dzieło Dziełońska Dziełowska Dziełuk Dziełyński Dziem Dziema Dziemach Dziemak Dziemałek Dzieman Dziemanczyk Dziemanowicz Dziemańczuk Dziemańczyk Dziemański Dziemar Dziemara Dziemarow Dziemaszkiewicz Dziemba Dziembaj Dziembak Dziembakowski Dziembala Dziemballa Dziembała Dziembar Dziembata Dziembek Dziembicki Dziemblewska Dziembło Dziembłowska Dziembnia Dziemboła Dziembor Dziemborowicz Dziemborowski Dziemborska Dziembowski Dziembór Dziembulak Dziembur Dziemburski Dziemciak Dziemczenko Dziemczuk Dziemczyk Dziemdok Dziemdowicz Dziemdzialska Dziemdziela Dziemdziera Dziemdzik Dziemdziora Dziemecki Dziemel Dziemgowska Dziemiach Dziemiacin Dziemiak Dziemian Dziemianczuk Dziemianczyk Dziemianeczko Dziemianiec Dziemianiuk Dziemianko Dziemianowicz Dziemianowski Dziemiań Dziemiańczuk Dziemiańczyk Dziemiańko Dziemiański Dziemiarz Dziemiaszkiewicz Dziemiaszko Dziemiatowicz Dziemid Dziemida Dziemidak Dziemidek Dziemidik Dziemidkiewicz Dziemidko Dziemido Dziemidok Dziemidow Dziemidowicz Dziemidrowicz Dziemidziak Dziemidzienko Dziemidzik Dziemidzionek Dziemidziuk Dziemiedowicz Dziemiejew Dziemiela Dziemienczuk Dziemienicka Dziemieniczuk Dziemieniecki Dziemieniuk Dziemienko Dziemieńczuk Dziemiera Dziemierowicz Dziemierska Dziemierz Dziemierzonek Dziemiesz Dziemieszczyk Dziemieszkiewicz Dziemieszko Dziemieszonek Dziemieszyńska Dziemietko Dziemik Dziemińczuk Dziemiński Dziemiodek Dziemion Dziemionko Dziemira Dziemirowicz Dziemis Dziemisik Dziemiszewska Dziemiszkiewicz Dziemiszonek Dziemiszyński Dziemitka Dziemitko Dziemitko-Gwiazdowski Dziemitrowicz Dziemiuk Dziemkała Dziemkiewicz Dziemkowski Dziemniak Dziemok Dziemon Dziemski Dziemsza Dziemuszkin Dzien Dzienbała Dzienbicka Dzienbińska Dziencielak Dziencielewski Dziencielski Dziencina Dziencioł Dzienciołowska Dziendzel Dziendzia Dziendziak Dziendziara Dziendziczewska Dziendziel Dziendziela Dziendzielewicz Dziendzielewski Dziendziella Dziendzielski Dziendzieruch Dziendzierysta Dziendziewicz Dziendzik Dziendzikowski Dziendzilla Dziendziol Dziendzioł Dziendziołowicz Dziendzior Dziendziora Dziendziura Dzienga Dziengalowski Dziengel Dziengela Dziengelewski Dziengelska Dziengiel Dziengielewicz Dziengielewski Dziengielska Dziengiewicz Dziengo Dziengowski Dzienia Dzieniach Dzieniachowska Dzieniak Dzieniakowski Dzienian Dzieniar Dzieniarz Dzieniaszewski Dzienica Dzienicki Dzienidok Dzienidowicz Dzieniecki Dzieniek Dzienieniak Dzienienis Dzieniesiewicz Dzieniewicz Dzieniewski Dzienięcka Dzienikowska Dzienin Dzieninis Dzienińska Dzienio Dzienior Dzieniowski Dzienirz Dzienis Dzienisch Dzienisek Dzienisewicz Dzienisiak Dzienisienko Dzienisiewicz Dzienisik Dzienisiuk Dzienisława Dzienisowicz Dzienisz Dzieniszczyk Dzieniszewicz Dzieniszewski Dzieniszowski Dzieniś Dzieniuk Dzienius Dzieniusiuk Dzieniusz Dzienka Dzienkiewicz Dzienkowski Dzienksz Dzienkuszewska Dzienna Dzienniak Dziennicki Dziennik Dziennisik Dziennisz Dzienniszczyk Dzienny Dzienowagis Dzienowska Dziens Dziensa Dziensiewicz Dziensik Dzienskiewicz Dzientara Dzienuc Dzienuć Dzienus Dzienuś Dzienyński Dzień Dzieńciarska Dzieńcielak Dzieńcielska Dzieńciołkiewicz Dzieńczół Dzieńczyk Dzieńdzia Dzieńdziara Dzieńdziczewski Dzieńdziel Dzieńdzierz Dzieńdzikiewicz Dzieńdzikowski Dzieńdziora Dzieńdziura Dzieńgielewski Dzieńgo Dzieńgowski Dzieńkiewicz Dzieńko Dzieńkow Dzieńkowski Dzień-Rakoczy Dzieński Dziepak Dziepczuk Dziepok Dzieputa Dzierabin Dzieraczeńko Dzierak Dzierakiewicz Dzierała Dzieran Dzierań Dzierański Dzierawa Dzierba Dzierbanowicz Dzierbas Dzierbicki Dzierbiński Dzierbowicz Dzierbuda Dzierbuk Dzierbun Dzierbunowicz Dzierbuń Dzierca Dziercas Dziercinga Dzierczykowska Dzierdzicki Dzierdziej Dzierdziejewski Dzierdziel Dzierdzielewska Dzierdziewski Dzierdzik Dzierdzikowski Dzierdzinski Dzierdziuk Dzierebicka Dziereń Dzierepasko Dzierewianko Dzierewiaszko Dzierewienko Dzierga Dziergacz Dziergaczew Dziergaczow Dziergaczów Dziergaj Dziergan Dzierganko Dzierganowska Dziergas Dziergaś Dziergawa Dziergawica Dziergawka Dziergawko Dziergiel Dziergiewicz Dziergot Dziergowica Dziergowski Dziergwa Dzierha Dzierhawica Dziering Dzierka Dzierkacz Dzierkiewicz Dzierko Dzierkowski Dzierla Dzierlat Dzierlatka Dzierlatko Dzierlęga Dzierlik Dzierlikowska Dzierliński Dzierłowin Dzierma Dziermaga Dziermagowski Dziermakowska Dzierman Dziermański Dziermejko Dziermiańska Dziermiejko Dzierna Dziernajko Dziernia Dziernidowicz Dzierniejko Dzierno Dziernowicz Dziernowska Dzieron Dzieroniec Dzierożyński Dziers Dziersan Dziersań Dzierschewska Dziersenga Dziersk Dzierski Dzierskowska Dzierson Dzierszawczyk Dzierszko Dzieruba Dzieruga Dzierugo Dzieruk Dzierulski Dzieruń Dzierwa Dzierwajłło Dzierwan Dzierwanowski Dzierwawica Dzierwicki Dzierwińska Dzierybko Dzierza Dzierzaj Dzierzak Dzierzakowska Dzierzałowska Dzierzan Dzierzanowski Dzierzawa Dzierzawczyk Dzierzawiec Dzierzawski Dzierzącka Dzierząga Dzierzba Dzierzbała Dzierzbicki Dzierzbiński Dzierzbo Dzierzchowski Dzierzcińska Dzierzecka Dzierzega Dzierzegowska Dzierzek Dzierzencki Dzierzenga Dzierzeński Dzierzewicz Dzierzewski Dzierzęcki Dzierzędzki Dzierzęga Dzierzęński Dzierzęski Dzierzga Dzierzganowska Dzierzgawa Dzierzgiewicz Dzierzgna Dzierzgo Dzierzgomska Dzierzgoń Dzierzgowski Dzierzgwa Dzierzgwińska Dzierzinga Dzierziński Dzierzka Dzierzkiewicz Dzierzko Dzierzkowski Dzierzniak Dzierzok Dzierzon Dzierzoń Dzierzow Dzierzwa Dzierzyc Dzierzycki Dzierzygowska Dzierzyk Dzierzykowska Dzierzykraj Dzierzykray Dzierzynga Dzierzyński Dzierzypolski Dzierż Dzierża Dzierżac Dzierżaczyk Dzierżak Dzierżakowski Dzierżałowski Dzierżan Dzierżana Dzierżanowski Dzierżań Dzierżańska Dzierżaski Dzierżawa Dzierżawczyk Dzierżawiec Dzierżawin Dzierżawski Dzierżąga Dzierżba Dzierżbicki Dzierżbińska Dzierżecka Dzierżega Dzierżek Dzierżek Dzierżencka Dzierżenga Dzierżenka Dzierżeński Dzierżewicz Dzierżewski Dzierżęcki Dzierżędzki Dzierżęga Dzierżęnga Dzierżgowski Dzierżgwa Dzierżinga Dzierżko Dzierżkowski Dzierżok Dzierżon Dzierżoniowska Dzierżonowska Dzierżoń Dzierżowin Dzierżowska Dzierżuńska Dzierżwa Dzierżyc Dzierżyca Dzierżycki Dzierżyk Dzierżykowski Dzierżykraj Dzierżykray Dzierżykray-Morawski Dzierżyło Dzierżymirska Dzierżynga Dzierżynowski Dzierżyński Dzierżypolski Dzierżyska Dziesek Dziesiatniczenko Dziesiatów Dziesiątek Dziesiątkowski Dziesiątmiczenko Dziesiątnik Dziesiekowska Dziesieński Dziesiewicz Dziesięcka Dziesiętkowska Dziesiński Dziesław Dziesławek Dziesma Dziesuła Dziesuta Dziesuto Dzieszawska Dzieszba Dzieszczak Dzieszewska Dzieszęga Dzieszka Dzieszkiewicz Dzieszko Dzieszkowski Dzieszów Dzieszuk Dzieszuta Dzieszuto Dzieszyński Dzieślewski Dzietawska Dzietczak Dzietczenia Dzietczyk Dzieti Dzietka Dzietko Dzietło Dzietowiecki Dzietwoj Dzietwój Dzieuksza Dziewa Dziewaczyński Dziewak Dziewalska Dziewała Dziewałkiewicz Dziewałkowski Dziewałtowicz Dziewałtowski Dziewałtowski Dziewanda Dziewanik Dziewanowski Dziewantowska Dziewański Dziewas Dziewciarska Dziewczepolska Dziewczopolski Dziewczyn Dziewczyński Dziewecka Dzieweczyński Dziewejko Dzieweńka Dzieweńko Dziewęcki Dziewęczyńska Dziewguć Dziewiacien Dziewiacień Dziewiacin Dziewiakowska Dziewiaktowska Dziewiałtowicz Dziewiałtowski Dziewiałtowski Dziewiałych Dziewianowski Dziewiańska Dziewiarczak Dziewiarski Dziewiarz Dziewiasz Dziewiatek Dziewiatiel Dziewiatka Dziewiatkiewicz Dziewiatko Dziewiatkowski Dziewiatnik Dziewiatnikow Dziewiatowski Dziewiącka Dziewiąta Dziewiątak Dziewiątek Dziewiątka Dziewiątkiewicz Dziewiątko Dziewiątkowicz Dziewiątkowski Dziewiąty Dziewic Dziewicin Dziewicki Dziewicyn Dziewicz Dziewiczkiewicz Dziewiczyn Dziewić Dziewid Dziewidek Dziewidowicz Dziewidzińska Dziewieciarowa Dziewiecień Dziewiecki Dziewieczyński Dziewieka Dziewiel Dziewiela Dziewiencka Dziewienis Dziewienko Dziewientiejczyk Dziewientkowski Dziewientow Dziewieńka Dziewieńko Dziewieńska Dziewier Dziewierczak Dziewierdzak Dziewierski Dziewierz Dziewierzyński Dziewiesiński Dziewiesz Dziewieszek Dziewietkowska Dziewięcha Dziewięcień Dziewięcin Dziewięcki Dziewięntkowska Dziewiętek Dziewiętkowski Dziewikiewicz Dziewil Dziewił Dziewin Dziewinski Dziewiński Dziewiontek Dziewiontka Dziewiontkowski Dziewior Dziewiór Dziewirski Dziewirz Dziewis Dziewisiński Dziewisz Dziewiszek Dziewiszewski Dziewit Dziewita Dziewitek Dziewitowski Dziewiur Dziewiz Dziewiź Dziewiż Dziewkiewicz Dziewluska Dziewniak Dziewnicka Dziewnik Dziewo Dziewoczko Dziewol Dziewolski Dziewonia Dziewoński Dziewor Dzieworska Dzieworys Dziewosz Dziewota Dziewowska Dziewólski Dziewór Dziewulak Dziewulin Dziewulski Dziewura Dziewurski Dziewuski Dziewusz Dziewuszewska Dzieza Dziezbicka Dziezic Dziezińska Dziezok Dzieźgwa Dzieża Dzieżak Dzieżanowski Dzieżawska Dzieżba Dzieżbicki Dzieżbińska Dzieżda Dzieżek Dzieżencka Dzieżewski Dzieżęcka Dzieżęga Dzieżgowska Dzieżgwa Dzieżko Dzieżkowski Dzieżok Dzieżów Dzieżyc Dzieżyk Dzieżyński Dzięba Dziębaj Dziębak Dziębakowski Dziębała Dziębkowska Dzięblewski Dziębła Dziębło Dziębłowska Dziębor Dzięborowski Dzięborska Dzięboski Dziębosz Dziębowski Dziębór Dziębulak Dziębur Dzięburski Dzięciak Dzięciałowski Dzięciaszek Dzięciął Dzięciątko Dzięciątkowski Dzięcielak Dzięcielewski Dzięcielski Dzięciewski Dzięciglowski Dzięcina Dzięcio Dzięciol Dzięciolewska Dzięcioł Dzięcioła Dzięciołek Dzięciołka Dzięciołkiewicz Dzięciołkowski Dzięciołowicz Dzięciołowski Dzięciołów Dzięciosławski Dzięciół Dzięciuchowicz Dzięciuł Dzięcoł Dzięczewski Dzięczkowski Dzięćko Dziędelewska Dziędielewski Dziędowska Dziędzela Dziędziak Dziędział Dziędziara Dziędzic Dziędzicka Dziędziech Dziędziel Dziędziela Dziędzielak Dziędzielewicz Dziędzielewski Dziędzielowski Dziędzielski Dziędziełowska Dziędzieruch Dziędzierysty Dziędziewicki Dziędziewicz Dziędzik Dziędzikowska Dziędziła Dziędziłowska Dziędzina Dziędzio Dziędziok Dziędziol Dziędzioł Dziędzioła Dziędziołek Dziędziołowska Dziędziora Dziędziół Dziędziul Dziędziura Dziędziurek Dziędziurko Dziędziuro Dzięg Dzięga Dzięgała Dzięgałło Dzięgało Dzięgański Dzięgciarz Dzięgel Dzięgelewski Dzięgiecki Dzięgieć Dzięgiel Dzięgiel Dzięgielewicz Dzięgielewski Dzięgielowski Dzięgielski Dzięgieł Dzięgierz Dzięgilewski Dzięgińska Dzięglenicz Dzięglewicz Dzięglewski Dzięglowicz Dzięglowski Dzięgława Dzięgło Dzięgłów Dzięgo Dzięgowski Dzięgto Dzięgwa Dziękan Dziękcińska Dzięki Dziękielewska Dziękiewicz Dziękoński Dziękowska Dziększewska Dzięliński Dzięmba Dzięmczenko Dzięndzia Dzięndziel Dzięnkiewicz Dzięnsław Dzięntara Dzięręga Dzięrzecki Dzięrzęga Dzięsielewska Dzięsław Dzięsławek Dzięsłów Dziętara Dziętko Dziętło Dzięwiątka Dzięwiecka Dzięwięcka Dzięwit Dzięża Dzif Dzig Dziga Dzigacz Dzigajło Dzigan Dzigański Dzigda Dziggiel Dzigieć Dzigiel Dzigieł Dzigierowska Dzigiewicz Dzigman Dzigmann Dzigoluk Dzigoński Dzigorzewski Dzigoszewski Dzigowski Dzija Dzijak Dzik Dzika Dzika Dzikała Dzikałowska Dzikańska Dzikas Dzikciarek Dziki Dziki Dzikiel Dzikielewicz Dzikielewski Dzikiewicz Dzikij Dzikilewski Dzikilińska Dziki-Sereda Dzikler Dziklewicz Dzikliński Dzikołowski Dzikomski Dzikon Dzikoń Dzikoński Dzikorowska Dzikorski Dzikos Dzikot Dzikow Dzikowicki Dzikowicz Dzikowiec Dzikowiecki Dzikowski Dzikowski Dziks Dziktiarow Dzikuc Dzikuć Dzikun Dzikuń Dzikut Dzil Dzilawska Dziląga Dzileński Dzilew Dzilewska Dziliński Dzilne Dzilniewicz Dzilos Dzilowicz Dzilska Dził Dziłak Dziłba Dziłbo Dziłek Dziłkowski Dzima Dzimala Dziman Dzimara Dzimas Dzimba Dzimballa Dzimbinska Dzimbor Dzimbowska Dzimdowicz Dzimdziora Dzimek Dzimelak Dzimełyk Dzimensztejn Dzimer Dzimera Dzimian Dzimianowicz Dzimiańczyk Dzimiańska Dzimida Dzimidko Dzimido Dzimidok Dzimidowicz Dzimidzik Dzimidzionek Dzimidziuk Dzimiedowicz Dzimieński Dzimieńszuk Dzimiera Dzimierski Dzimina Dziminiak Dzimiński Dzimira Dzimirski Dzimiszkiewicz Dzimitka Dzimitko Dzimitriew Dzimitrijew Dzimitrowicz Dzimitruk Dzimkiewicz Dzimkowska Dzimla Dzimna Dzimra Dzimska Dzinat Dzinba Dzinbak Dzinbarczyk Dzinbińska Dzinciał Dzindrok Dzindzella Dzindzia Dzindziak Dzindziel Dzindziela Dzindzielska Dzindzio Dzindziol Dzindziora Dzindzioryk Dzindziul Dzindziura Dzindzoł Dzinek Dzinga Dzingalski Dzingała Dzingas Dzingel Dzingelewski Dzingiel Dzingielewski Dzingieł Dzingiewicz Dzingo Dziniak Dziniewicz Dziniewski Dzinik Dzinińska Dzinira Dzinis Dzinisik Dzinisława Dzinistrowicz Dzinisz Dziniszek Dziniszewski Dziniuszkiewicz Dzink Dzinkiewicz Dzinkowski Dzinna Dzinnik Dzinowagis Dzinra Dzinrok Dzinskiewicz Dzintolis Dzinuć Dziob Dzioba Dziobacińska Dziobaczyńska Dziobak Dziobaka Dziobakowski Dziobal Dziobała Dzioban Dziobanowska Dziobańska Dziobarz Dziobas Dziobawska Dziobczuk Dziobczyńska Dziobdziela Dziobecka Dziobek Dziobiak Dziobiarz Dziobik Dziobiński Dziobko Dziobkowski Dziobłak Dziobło Dziobłowska Dziobol Dziobomska Dziobon Dzioboń Dziobus Dziobyk Dzioch Dziocha Dziodko Dziodzio Dziodzioch Dziodzios Dzioga Dziogat Dziogielewska Dziok Dziokała Dziokan Dziokanowski Dziokas Dziokić Dziokowska Dzioków Dziokumska Dziokuński Dziol Dziola Dziolas Dziolnek Dziolo Dzioła Dziołak Dziołek Dziołkiewicz Dziołko Dziomaga Dziomba Dziombar Dziombek Dziomber Dziombla Dziombor Dziombowski Dziombra Dziomdzialski Dziomdziara Dziomdziora Dziomek Dziomin Dziomko Dziomkowska Dziomska Dziomuszkin Dziona Dzionach Dzionara Dzioncek Dziondziak Dziondziakowski Dziondziuk Dzionek Dziong Dzionik Dzionk Dzionke Dzionkowska Dzionksz Dzionniak Dzionok Dzionski Dzionsko Dziony Dzionyk Dziońska Dziońsko Dziopa Dziopak Dziopała Dziopek Dziopińska Dziopko Dziora Dziorba Dziorczykowski Dziordak Dziordzi Dziordziel Dziordziński Dziordzis Dziorek Dziorkowska Dziorna Dziorny Dziorobek Dzioros Dziorozińska Dziorska Dzioryńska Dziorżek Dzios Dziosa Dziosek Dziosławek Dziotkiewicz Dziotko Dziouksza Dziowgo Dziowochowska Dziowska Dziowulski Dziowy Dzioza Dziożek Dziożyński Dziób Dzióba Dzióbacki Dzióbak Dzióbałtowska Dzióbas Dzióbczyński Dzióbdziela Dzióbek Dzióbel Dzióbiak Dzióbich Dzióbiński Dzióbka Dzióbkiewicz Dzióbkowski Dzióblak Dzióblewski Dzióbłowski Dzióbowska Dzióbski Dzióbuk Dziód Dziółka Dziółko Dziópa Dzióra Dziórawiec Dziórda Dziórdzia Dziórdziak Dziórek Dziórgowska Dziórkowski Dziórlik Dziórlikowski Dziórzyński Dziórżyński Dzipa Dzipak Dzipanow Dzipanów Dzippak Dzipziewicz Dzirak Dzirakowski Dziran Dzirawiec Dzirba Dzirbasz Dzirbowicz Dzirbuk Dzircha Dzirczak Dzirda Dzirdzikowska Dzirdzińska Dzirga Dzirgas Dzirgawko Dzirguś Dzirko Dzirlikowska Dzirliński Dzirłowski Dzirnowska Dziroki Dzirska Dzirwa Dzirzbińska Dzirzęcki Dzirzęga Dzirzgowska Dzirzgwa Dzirzyński Dzirża Dzirżak Dzirżan Dzirżanowski Dzirżawski Dzirżek Dzirżęga Dzirżoń Dzirżykraj Dzis Dzischel Dzisdzic Dzisga Dzisgiel Dzisiak Dzisiątkowska Dzisienicz Dzisiewicz Dzisiewski Dzisińska Dzisiów Dzisko Dziskowski Dzisla Dzisło Dziszka Dziszkiewicz Dziszuk Dziszura Dziszyński Dziś Dziśdziel Dziśkiewicz Dziśko Dziśkowska Dziśnieński Dzita Dzitka Dzitkiewicz Dzitko Dzitkowiak Dzitkowski Dzitowski Dzitrych Dzitryk Dziub Dziuba Dziubacha Dziubacki Dziubacz Dziubaczka Dziubaczyk Dziubaczyńska Dziubak Dziubak Dziubaka Dziubakiewicz Dziubakin Dziubakowski Dziubalka Dziubalo Dziubalski Dziubała Dziubałka Dziubałko Dziubałkowska Dziubałłon Dziubało Dziubałon Dziubałowski Dziubałtoski Dziubałtowski Dziuban Dziubana Dziubanda Dziubandowski Dziubanek Dziubani Dziubanii Dziubanik Dziubaniuk Dziubankiewicz Dziubanos Dziubanowicz Dziubanowski Dziubany Dziubań Dziubański Dziubarczyk Dziubary Dziubarz Dziubas Dziubasik Dziubaszewski Dziubaśki Dziubat Dziubata Dziubaty Dziubawik Dziubczyk Dziubczynski Dziubczyńska Dziubczyński Dziubdzicka Dziubdziela Dziubdzieła Dziubdziński Dziubecki Dziubeczka Dziubej Dziubek Dziubel Dziubela Dziubelski Dziubeła Dziubełka Dziubełkowska Dziuberyńska Dziubet Dziubiak Dziubich Dziubicki Dziubiecka Dziubiel Dziubiela Dziubiella Dziubielski Dziubienko Dziubik Dziubikowska Dziubin Dziubina Dziubincka Dziubinski Dziubińska Dziubiński Dziubiska Dziubiuch Dziubka Dziubkiewicz Dziubko Dziubkowski Dziubla Dziublak Dziublewski Dziubliński Dziubła Dziubławska Dziubłowski Dziubny Dziubokiela Dziubon Dziubonos Dziuboń Dziubońska Dziuborczyk Dziubosz Dziubow Dziubowicz Dziubowiecki Dziubowski Dziubras Dziubraś Dziubrys Dziubrzyńska Dziubuński Dziubyk Dziubyna Dziuch Dziuczyńska Dziuda Dziudas Dziudek Dziuder Dziudkiewicz Dziuduch Dziuduła Dziudz Dziudzek Dziudzi Dziudzia Dziudziak Dziudziarczyk Dziudziarski Dziudzich Dziudziek Dziudziel Dziudziela Dziudzień Dziudziewicz Dziudzik Dziudzikowski Dziudzińska Dziudzio Dziudzioch Dziudziul Dziudź Dziudż Dziug Dziuga Dziugaj Dziugalska Dziugała Dziugan Dziuganowski Dziugeł Dziugga Dziugiel Dziugielewska Dziugieł Dziugiełł Dziugiewicz Dziugo Dziugomani Dziugomanis Dziugońska Dziuk Dziuka Dziukała Dziukaniec Dziukarew Dziukata Dziukiewicz Dziuklewa Dziuklewicz Dziukli Dziukowski Dziuksz Dziula Dziulak Dziulała Dziulas Dziulba Dziulewski Dziulikowski Dziulińska Dziuła Dziułek Dziułka Dziułkiewicz Dziułko Dziułoszyński Dziułowicz Dziuma Dziumaga Dziumak Dziumakas Dziumakowski Dziumał Dziuman Dziumba Dziumbelak Dziumbla Dziumdziora Dziumdziura Dziumienko Dziumińska Dziumla Dziumowicz Dziumyga Dziumyk Dziundzic Dziundził Dziundzio Dziung Dziuniak Dziuniakowska Dziunik Dziunikowski Dziunka Dziunko Dziunkowska Dziunok Dziunycz Dziuń Dziuńdzio Dziuńko Dziupa Dziupak Dziupczyńska Dziupiński Dziupkowska Dziur Dziura Dziurak Dziurakowska Dziuraniuk Dziurań Dziurawiec Dziurawiec Dziurawska Dziurba Dziurbacz Dziurban Dziurbas Dziurbasz Dziurbaś Dziurbejko Dziurbiel Dziurbińska Dziurbon Dziurbowicz Dziurch Dziurchalik Dziurchaluk Dziurcz Dziurczak Dziurczik Dziurczyk Dziurda Dziurdanowicz Dziurdowska Dziurduś Dziurdz Dziurdza Dziurdze Dziurdzewski Dziurdzi Dziurdzia Dziurdziak Dziurdziel Dziurdzielewski Dziurdziewicz Dziurdziewski Dziurdzik Dziurdzikowski Dziurdziński Dziurdzio Dziurdziukowska Dziurdzy Dziurdź Dziurdż Dziurejla Dziurek Dziurenicz Dziurewicz Dziurg Dziurgala Dziurgaluk Dziurgał Dziurgiela Dziurgieł Dziurgot Dziurgowska Dziurgut Dziurhaluk Dziuria Dziurian Dziurieja Dziurk Dziurka Dziurkacz Dziurki Dziurkiewicz Dziurko Dziurkowski Dziurla Dziurlaj Dziurlay Dziurleja Dziurlejska Dziurlik Dziurlikowski Dziurlińska Dziurła Dziurłaj Dziurmaga Dziurman Dziurna Dziurnik Dziurnikowski Dziurnin Dziurniuk Dziurny Dziuro Dziurok Dziuron Dziuroń Dziurosz Dziurot Dziurowicz Dziurowiec Dziurowski Dziurski Dziurta Dziurun Dziuruń Dziurycz Dziuryk Dziuryńska Dziurz Dziurzański Dziurzbiński Dziurzik Dziurzycki Dziurzyk Dziurzynski Dziurzyńska Dziurzyński Dziurżyński Dzius Dziusa Dziuskiewicz Dziusłowska Dziustek Dziuszkin Dziuszko Dziuszyński Dziuś Dziuwara Dziuwaras Dziuwarowska Dziuwe Dziuziel Dziużański Dziużycki Dziużyński Dziwa Dziwajda Dziwak Dziwakow Dziwalski Dziwała Dziwani Dziwanik Dziwanowski Dziwański Dziwarski Dziwata Dziwazik Dziwątek Dziwbalski Dziwbałtowska Dziwcierów Dziwek Dziwela Dziwenka Dziwenko Dziweńka Dziweńko Dziweńska Dziwer Dziweragis Dziwgieł Dziwgon Dziwi Dziwiak Dziwiałtowska Dziwiarek Dziwiątka Dziwiątkowski Dziwicki Dziwicz Dziwiczkiewicz Dziwiczyński Dziwiec Dziwiecki Dziwiel Dziwiela Dziwieniuk Dziwientow Dziwierek Dziwierz Dziwietow Dziwięcki Dziwiętkowski Dziwigał Dziwigała Dziwik Dziwilański Dziwilewicz Dziwiłł Dziwin Dziwina Dziwinski Dziwiński Dziwior Dziwiosz Dziwiór Dziwir Dziwirek Dziwirski Dziwirz Dziwis Dziwisch Dziwisek Dziwisinska Dziwisiński Dziwist Dziwisz Dziwisz Dziwiszek Dziwiszewski Dziwiś Dziwit Dziwkowska Dziwlański Dziwlasz Dziwlik Dziwłowska Dziwma Dziwna Dziwnel Dziwnicz Dziwniel Dziwnik Dziwnowska Dziwok Dziwoka Dziwoki Dziwola Dziwoła Dziwołowicz Dziwon Dziwonko Dziwonowska Dziwons Dziwoń Dziwoński Dziwor Dziworoniuk Dziworski Dziwos Dziwosz Dziwota Dziwólski Dziwóra Dziwuk Dziwula Dziwulski Dziwura Dziwusz Dziwyk Dziza Dzizdak Dzizdziel Dzizulewicz Dziża Dziżak Dziżdziel Dziżuk Dziżyc Dziżyński Dzłopa Dzmira Dzoba Dzobiński Dzoc Dzoć Dzodz Dzodzomenio Dzodzomenyo Dzodź Dzodż Dzoga Dzoha Dzoka Dzokas Dzokos Dzokowska Dzola Dzolas Dzon Dzonek Dzongas Dzongowska Dzoniewicz Dzony Dzoń Dzorba Dzorylis Dzos Dzostak Dzowisz Dzownek Dzownkowska Dzozdowski Dzób Dzóbek Dzóbka Dzóg Dzółko Dzradczyk Dzrewiecki Dzrzewicki Dzrzewosz Dzrzewucka Dzrzewuszewska Dzrzeżdzon Dzrzyzga Dzuba Dzubak Dzubakowski Dzubala Dzubała Dzubałtowski Dzuban Dzubanik Dzubańska Dzubczyk Dzubdzińska Dzubek Dzubel Dzubeła Dzubeta Dzubich Dzubiel Dzubiella Dzubiński Dzubios Dzubkiewicz Dzubko Dzubliński Dzuch Dzucidło Dzuczyński Dzudzan Dzudzek Dzudzewicz Dzudzia Dzudziak Dzudzic Dzudziec Dzudziewicz Dzudzik Dzudziński Dzudzyło Dzugaczów Dzugaj Dzugalik Dzugała Dzugan Dzugiewicz Dzugowicz Dzuk Dzukała Dzukiewicz Dzuklewska Dzukowska Dzul Dzula Dzulas Dzulczyńska Dzuliniec Dzuł Dzuła Dzułyk Dzułyń Dzułyński Dzum Dzumaga Dzumak Dzumakos Dzumała Dzumało Dzuman Dzumas Dzumbelak Dzumbelar Dzumek Dzumenko Dzumla Dzumyjło Dzumyk Dzun Dzuna Dzundza Dzupińska Dzupny Dzura Dzurba Dzurbicka Dzurda Dzurdzia Dzurdź Dzurenda Dzurko Dzurkowski Dzurla Dzurleja Dzurok Dzurska Dzurzyński Dzus Dzusajew Dzuś Dzuta Dzutel Dzuwara Dzuzińska Dzuż Dzużdz Dzwalewska Dzwiago Dzwiarek Dzwiela Dzwierza Dzwierzyński Dzwięga Dzwięk Dzwięka Dzwig Dzwiga Dzwigacz Dzwigaj Dzwigajewska Dzwigalski Dzwigał Dzwigała Dzwigałowski Dzwigniewski Dzwigol Dzwigoł Dzwigon Dzwigoń Dzwigoński Dzwigulski Dzwik Dzwikowiecki Dzwikowski Dzwil Dzwilewicz Dzwilewski Dzwill Dzwina Dzwinacki Dzwinczyk Dzwinel Dzwiniarski Dzwinich Dzwiniel Dzwinka Dzwinnyk Dzwinogrodzka Dzwińczyk Dzwiński Dzwiorek Dzwir Dzwirek Dzwisz Dzwiza Dzwizdal Dzwiża Dzwoch Dzwol Dzwolak Dzwolek Dzwon Dzwonariewicz Dzwonarkiewicz Dzwonatis Dzwonatus Dzwonczyk Dzwonecki Dzwonek Dzwoniarek Dzwoniarkiewicz Dzwoniarski Dzwoniarz Dzwoniec Dzwoniecki Dzwonik Dzwoniuk Dzwonka Dzwonkiewicz Dzwonko Dzwonkowicz Dzwonkowski Dzwonnicki Dzwonnik Dzwonny Dzwonowski Dzwończak Dzwończyk Dzwońko Dzwońkowska Dzwońska Dzworniakiewicz Dzyban Dzyc Dzyda Dzydlik Dzydz Dzydzan Dzydzon Dzydzora Dzyg Dzyga Dzygadło Dzygała Dzygało Dzyganowicz Dzygas Dzygien Dzygowska Dzygóra Dzyk Dzym Dzymalska Dzymała Dzymańska Dzymarkowska Dzymballa Dzymczak Dzymoła Dzymota Dzyndra Dzyndrowska Dzyndzelek Dzyndzero Dzyndzyrysta Dzyngel Dzyngiel Dzypulewska Dzyr Dzyra Dzyrba Dzyruk Dzyzga Dzyzgiewicz Dzyzguła Dźbanuch Dźbańska Dźbig Dźbik Dźbikowicz Dźbikowski Dźbuk Dździuch Dźus Dźweńka Dźwiagwa Dźwiarek Dźwiecka Dźwiela Dźwielewski Dźwierzyński Dźwierżyńska Dźwięga Dźwig Dźwiga Dźwigacz Dźwigaj Dźwigal Dźwigalski Dźwigał Dźwigała Dźwigało Dźwigałowski Dźwigar Dźwiglewska Dźwigniewski Dźwigoł Dźwigon Dźwigoń Dźwigoński Dźwigorz Dźwigros Dźwigulski Dźwik Dźwikowski Dźwil Dźwilewski Dźwill Dźwina Dźwinacki Dźwinczyk Dźwinel Dźwiniel Dźwinieł Dźwinka Dźwinogrodzki Dźwińczyk Dźwińska Dźwonkowski Dżabka Dżadowicz Dżadżewska Dżagało Dżagan Dżakis Dżakosta Dżakostas Dżaków Dżalak Dżalik Dżallik Dżalok Dżaluk Dżał Dżała Dżałabaj Dżałabij Dżałamaga Dżamali Dżamalis Dżaman Dżambo Dżan Dżananow Dżandzałowska Dżandziałowska Dżandżałas Dżandżałowski Dżangozow Dżanian Dżaran Dżarowska Dżarski Dżartow Dżaryga Dżarzdzewski Dżas Dżatkowska Dżaura Dżawala Dżawała Dżawaś Dżawela Dżawelas Dżazdyńska Dżazga Dżażdzewski Dżażdzyńska Dżażdżyk Dżażdżyński Dżbańska Dżbik Dżbikowicz Dżbikowski Dżbuk Dżduch Dżdżyński Dżediora Dżedzej Dżedzyk Dżedżora Dżedżyk Dżega Dżegało Dżegan Dżegań Dżegniuk Dżegoluk Dżegus Dżemil Dżen Dżenajewicz Dżenata Dżendzara Dżendzera Dżendżera Dżengalow Dżengalowski Dżengel Dżenisch Dżeń Dżera Dżerelejko Dżereń Dżereżun Dżereżuń Dżerowicz Dżewiecki Dżewska Dżeyk Dżeżdżon Dżeżora Dżga Dżmełyk Dżobak Dżochowski Dżoczko Dżodz Dżodż Dżog Dżoga Dżogan Dżoha Dżok Dżoka Dżokas Dżoku Dżolak Dżolas Dżomyło Dżon Dżongal Dżongowski Dżonkowski Dżoń Dżos Dżowski Dżóg Dżubko Dżuchil Dżudżewicz Dżuga Dżugaj Dżugalik Dżugalski Dżugała Dżugan Dżuganowski Dżugata Dżugiel Dżugieł Dżugla Dżuglaj Dżuglej Dżugła Dżuklewska Dżul Dżula Dżulak Dżulik Dżuliniec Dżuliński Dżulis Dżuła Dżułaj Dżułyk Dżułyn Dżułyń Dżułyński Dżuma Dżumaga Dżumak Dżumakas Dżumała Dżumało Dżuman Dżumbelak Dżumek Dżumenko Dżumiło Dżumla Dżumski Dżumyga Dżumyk Dżumyło Dżundzurowska Dżundżurowski Dżungal Dżuniński Dżur Dżura Dżurak Dżuran Dżurba Dżurdzia Dżurko Dżurkow Dżuro Dżurok Dżurow Dżuryk Dżurzik Dżus Dżusajew Dżuś Dżuta Dżwiarek Dżwierzyński Dżwig Dżwigacz Dżwigaj Dżwigalska Dżwigał Dżwigała Dżwigniewska Dżwigoń Dżwigulski Dżwikowski Dżwil Dżwilewski Dżwill Dżwiniel Dżwonkowska Dżycimska Dżydeń Dżydzora Dżydżora Dżyg Dżyga Dżygadło Dżygaiło Dżygała Dżygało Dżygiel Dżygora Dżygóra Dżygun Dżymalska Dżymała Dżymełyk Dżymińska Dżyndzyrysta Dżyndżyrysta Dżyngiel Dżyr Dżyrók Dżyruk Dżywocień Dżyzga Dżyzgowska


     wrzesień 2008 r. - 28 listopad 2009 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005