<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - B± "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - G±"
 • Nazwiska na literę "Ha - H±"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - J± "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - R± "
 • Nazwiska na literę " Sa - S± "
 • Nazwiska na literę "¦" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " W± "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Z±"
 • Nazwiska na literę "¬"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " P± - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodz±ce od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrze¶cijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrze¶cijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę ¬

  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne Ľródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cie¶likowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrze¶cijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997  ¬biciak - od żbik, ze staropolskiego zdbik ‘dziki kot’.

  ¬bik - od żbik, ze staropolskiego zdbik ‘dziki kot’.

  ¬bikowski - od nazwy miejscowej Żbiki (kaliskie, gmina Czermin).

  ¬broch - od imion typu Zbrosław, Zbrasław.

  ¬dziabek - od Ľdziebło, ĽdĽbło ‘łodyga ro¶lin trawiastych i zbóż; drobna cz±steczka’.

  ¬dziarski - od nazw miejscowych Żary, Żdżary (kilka miejscowo¶ci).

  ¬dzibłowski - od Ľdziebło, ĽdĽbło ‘łodyga ro¶lin trawiastych i zbóż; drobna cz±steczka’.

  ¬dzieba - od Ľdziebło, ĽdĽbło ‘łodyga ro¶lin trawiastych i zbóż; drobna cz±steczka’.

  ¬dziebczyński - od Ľdziebło, ĽdĽbło ‘łodyga ro¶lin trawiastych i zbóż; drobna cz±steczka’.

  ¬dziebełko - od Ľdziebło, ĽdĽbło ‘łodyga ro¶lin trawiastych i zbóż; drobna cz±steczka’.

  ¬dziebko - od z + dziobać lub od dziabać ‘r±bać’.

  ¬dziebkowski - od z + dziobać lub od dziabać ‘r±bać’.

  ¬dziebło - od Ľdziebło, ĽdĽbło ‘łodyga ro¶lin trawiastych i zbóż; drobna cz±steczka’.

  ¬dziebłowski - od Ľdziebło, ĽdĽbło ‘łodyga ro¶lin trawiastych i zbóż; drobna cz±steczka’.

  ¬dziech - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  ¬dziechowski - od nazw miejscowych typu Zdziechów, Zdziechowice, Zdzichowice (kilka wsi).

  ¬dzienicki - od nazwy miejscowej Zdzienice, dzi¶ Żdżenice (konińskie, gmina Malanów).

  ¬dzier - od zdzierać.

  ¬dzierela - od zdzierać.

  ¬dziński - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  ¬dziobek - od z + dziobać lub od dziabać ‘r±bać’.

  ¬dziobło - od Ľdziebło, ĽdĽbło ‘łodyga ro¶lin trawiastych i zbóż; drobna cz±steczka’.

  ¬dzioch - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  ¬dzi¶ - od imion złożonych typu Zdzisław, Zdzisław.

  ¬dziubko - od z + dziobać lub od dziabać ‘r±bać’.

  ¬dzuj - od imion złożonych typu Zdziwuj, Zdziuj.

  ¬dĽbło - od Ľdziebło, ĽdĽbło ‘łodyga ro¶lin trawiastych i zbóż; drobna cz±steczka’.

  ¬le Wlazł - 1459 – w grupie nazwisk pochodz±cych od zły.

  ¬lenicki - od zły.

  ¬lepecki - od lepić.

  ¬lezarczyk - od ¶lusarz, ze staropolskiego ¶lusarz, ¶losar ‘rzemie¶lnik wyrabiaj±cy drobne przedmioty z metalu’.

  ¬lik - od zły.

  ¬liwa - od ¶liwa ‘drzewo lub krzew owocowy’, też od gwarowego ¶liwać ‘zlewać’.

  ¬liż - pewnie od ¶liz ‘ryba z rodziny piskorzowatych’ dawniej też ¶luz.

  ¬lusarczyk - od ¶lusarz, ze staropolskiego ¶lusarz, ¶losar ‘rzemie¶lnik wyrabiaj±cy drobne przedmioty z metalu’.

  ¬lusarek - od ¶lusarz, ze staropolskiego ¶lusarz, ¶losar ‘rzemie¶lnik wyrabiaj±cy drobne przedmioty z metalu’.

  ¬łobecki - od żłób ‘podłużna rynna, koryto drewniane na paszę dla koni i bydła; wyżłobienie w ziemi’.

  ¬łobikowski - od żłób ‘podłużna rynna, koryto drewniane na paszę dla koni i bydła; wyżłobienie w ziemi’.

  ¬łobiński - od żłób ‘podłużna rynna, koryto drewniane na paszę dla koni i bydła; wyżłobienie w ziemi’.

  ¬mich - od ¶miech.

  ¬mielak - od ¶miały ‘odważny’.

  ¬mierczak - od gwarowego ¶mietka ‘człowiek mizerny, blady’, ¶mierć.

  ¬mija - od staropolskiego żmij ‘smok’, od żmija ‘jadowity w±ż’.

  ¬mijak - od staropolskiego żmij ‘smok’, od żmija ‘jadowity w±ż’.

  ¬mijan - od staropolskiego żmij ‘smok’, od żmija ‘jadowity w±ż’.

  ¬mijewski - od nazw miejscowych Żmijewo (ostrołęckie, gmina Troszyn), Żmijowice (gorzowskie, gmina Międzychód).

  ¬mijowski - od nazw miejscowych Żmijewo (ostrołęckie, gmina Troszyn), Żmijowice (gorzowskie, gmina Międzychód).

  ¬miłowski - od zmilczeć ‘przemilczeć, zataić’.

  ¬minkowski - od zminda ‘niedorajda, niedojda’.

  ¬mińczuk - od zminda ‘niedorajda, niedojda’.

  ¬mitrowicz - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku, notowanego jako Demetr, Demitr, Dmetr, Dmitr, Dymetr, Dometr, pochodz±cego od greckiego Demétrios ‘należ±cy do bogini płodów rolnych Demeter’.

  ¬muda - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  ¬mudziński - od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi, też od ŻmudĽ.

  ¬mudzki - od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi, też od ŻmudĽ.

  ¬mudĽ - od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi, też od ŻmudĽ.

  ¬murko - od żmurzyc ‘mrużyć’, od dawnego żmurki ‘zabawa w ciuciubabkę’.

  ¬niński - zapewne od nazwy miasta Żnin (bydgoskie).

  ¬piewak - od ¶piewa, z gwarowego też ¶piwa.

  ¬radło - od Ľradło ‘zwierciadło’.

  ¬ralek - od dawnego żrały, zdrzały ‘dojrzały’, od gwarowego Ľraleć ‘dojrzewać’.

  ¬ralski - od dawnego żrały, zdrzały ‘dojrzały’, od gwarowego Ľraleć ‘dojrzewać’.

  ¬rał - 1690 od dawnego żrały, zdrzały ‘dojrzały’, od gwarowego Ľraleć ‘dojrzewać’.

  ¬rałek - od dawnego żrały, zdrzały ‘dojrzały’, od gwarowego Ľraleć ‘dojrzewać’.

  ¬rałka - od dawnego żrały, zdrzały ‘dojrzały’, od gwarowego Ľraleć ‘dojrzewać’.

  ¬rałko - od dawnego żrały, zdrzały ‘dojrzały’, od gwarowego Ľraleć ‘dojrzewać’.

  ¬rały - od dawnego żrały, zdrzały ‘dojrzały’, od gwarowego Ľraleć ‘dojrzewać’.

  ¬r±bkowski - pewnie od zrębić. zr±bać ‘¶ci±ć; poranić kogo¶ broni± sieczn±’.

  ¬rebecki - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬rebiec - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬rebiecki - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬rebiński - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬rebna - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬rebny - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬reliński - od dawnego żrały, zdrzały ‘dojrzały’, od gwarowego Ľraleć ‘dojrzewać’.

  ¬robecka - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬robek - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬rodlak - od Ľródło.

  ¬rodlewski - od Ľródło.

  ¬rodło - od Ľródło.

  ¬rodłowski - od Ľródło.

  ¬rodowski - od Ľródło.

  ¬rołka - od dawnego żrały, zdrzały ‘dojrzały’, od gwarowego Ľraleć ‘dojrzewać’.

  ¬róbecki - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬róbek - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬róbik - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬ródelczyk - od Ľródło.

  ¬ródelna - od Ľródło.

  ¬ródelny - od Ľródło.

  ¬ródelski - od Ľródło.

  ¬ródla - od Ľródło.

  ¬ródlak - od Ľródło.

  ¬ródlana - od Ľródło.

  ¬ródlany - od Ľródło, Ľródlany.

  ¬ródlewski - od Ľródło.

  ¬ródła - od Ľródło.

  ¬ródło - od Ľródło.

  ¬ródłowski - od Ľródło.

  ¬rółka - od dawnego żrały, zdrzały ‘dojrzały’, od gwarowego Ľraleć ‘dojrzewać’.

  ¬rółko - od dawnego żrały, zdrzały ‘dojrzały’, od gwarowego Ľraleć ‘dojrzewać’.

  ¬rónlak - od dawnego żrały, zdrzały ‘dojrzały’, od gwarowego Ľraleć ‘dojrzewać’.

  ¬rubak - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬rubek - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬rubik - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬rudelny - od Ľródło.

  ¬rudłowski - od Ľródło.

  ¬rzebiec - 1400 - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬rzebko - 1421 - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬rzebkowic - 1295 - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬rzebnik - 1376 - od Ľrebię, ze staropolskiego Ľrzebię, Ľrzebiec, także Ľróbek ‘młode zwierz±t jednokopytnych’.

  ¬wadło - od żuć ‘powoli gryĽć’, żuję.

  ¬waka - od żuć ‘powoli gryĽć’, żuję.

  ¬wan - od zwan, zwany ‘nazywać’.

  ¬wański - od zwan, zwany ‘nazywać’.

  ¬wawiec - od żwawy ‘żywotny, ruchliwy’, dawniej ‘zacięty, burzliwy’.

  ¬widerski - od ¶wider ‘narzędzie do wiercenia otworów’.

  ¬wiercz - od ¶wierszcz, ze staropolskiego ¶wiercz, ¶wircz ‘owad skacz±cy’.

  ¬wierczek - od ¶wierszcz, ze staropolskiego ¶wiercz, ¶wircz ‘owad skacz±cy’.

  ¬wierełło - od zwierz, dawniej też Ľwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie czę¶ci przedmiotu’.

  ¬wierko - od ¶wierk ‘drzewo iglaste’ lub od ¶wierkać ‘ćwierkać’.

  ¬wierkosz - od ¶wierk ‘drzewo iglaste’ lub od ¶wierkać ‘ćwierkać’.

  ¬wierniak - od zwierz, dawniej też Ľwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie czę¶ci przedmiotu’.

  ¬wiernik - od zwierz, dawniej też Ľwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie czę¶ci przedmiotu’.

  ¬wierzchowski - od zwierz, dawniej też Ľwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie czę¶ci przedmiotu’; może też od nazwy miejscowej Zwierzchów (piotrkowskie, gmina Bełchatów).

  ¬wierzewski - od zwierz, dawniej też Ľwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie czę¶ci przedmiotu’.

  ¬wierzyna - 1465 - od zwierz, dawniej też Ľwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie czę¶ci przedmiotu’.

  ¬wierzyniec - 1440 - od zwierz, dawniej też Ľwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie czę¶ci przedmiotu’.

  ¬wikliński - od ¶wikać ‘skakać’.

  ¬winiuch - od ¶winia ‘zwierzę hodowlane’.

  ¬wirbla - może od litewskiej nazwy osobowej Svirbutas.

  ¬wirbliński - może od litewskiej nazwy osobowej Svirbutas.

  ¬wirbło - może od litewskiej nazwy osobowej Svirbutas.

  ¬wirek - od żwir ‘gruboziarnisty piasek’.

  ¬wirełło - od żwir ‘gruboziarnisty piasek’.

  ¬wirko - od żwir ‘gruboziarnisty piasek’.

  ¬wito - od ¶wit ‘pora, gdy zaczyna dnieć; brzask’, ¶witać.


  Nazwiska występuj±ce w Polsce na pocz±tku lat dziewięćdziesi±tych XX w.


  ¬bel ¬biciak ¬bik ¬bikowski ¬broch ¬dziabek ¬dziarski ¬dzibłowska ¬dzieba ¬dziebczyński ¬dziebko ¬dziebkowska ¬dziebło ¬dziebłowski ¬dziech ¬dziechowska ¬dzienicka ¬dzier ¬dzierela ¬dziłło ¬dziński ¬dziobek ¬dziobło ¬dzioch ¬dzi¶ ¬dziubko ¬dzuj ¬dĽbło ¬lenicka ¬lepecki ¬lezarczyk ¬lik ¬liwa ¬liż ¬lusarczyk ¬lusarek ¬łobecki ¬łobikowski ¬łobiński ¬mich ¬midzińska ¬mielak ¬mierczak ¬miesza ¬mija ¬mijak ¬mijan ¬mijewski ¬mijowska ¬miłowska ¬minkowska ¬mińczuk ¬mitrowicz ¬muda ¬mudziński ¬mudzki ¬mudĽ ¬murko ¬nińska ¬piewak ¬rakło ¬ralek ¬ralska ¬rałek ¬rałka ¬rałko ¬rały ¬r±bkowski ¬rebecki ¬rebiec ¬rebiecki ¬rebińska ¬rebna ¬rebny ¬relińska ¬robecka ¬robek ¬rodlak ¬rodlewski ¬rodło ¬rodowski ¬rołka ¬róbecki ¬róbek ¬róbik ¬ródelna ¬ródelny ¬ródelski ¬ródla ¬ródlak ¬ródlana ¬ródlewski ¬ródło ¬ródłowski ¬rółka ¬rółko ¬rónlak ¬rubak ¬rubek ¬rubik ¬rudelny ¬rudłowski ¬wadło ¬waka ¬wan ¬wańska ¬wawiec ¬widerska ¬wiercz ¬wierczek ¬wierełło ¬wierko ¬wierkosz ¬wiernik ¬wierzchowski ¬wierzewska ¬wikliński ¬winiuch ¬wirbla ¬wirblińska ¬wirbło ¬wirek ¬wirełło ¬wirko ¬wito  28 paĽdziernik 2009 r. - 12 wrzesień 2010
   

  @
  Layout i system zarz±dzania tre¶ci± wykonane przez: Lemon IT © 2005