<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Bo - Bż

  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch

  pozostałe nazwiska - w kolejnych rozdziałach


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Bob - 1405 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Boba - 1743 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobacz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobaczek - 1599 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobaczeński - 176 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobaczka - 1406 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobaczyk - 166 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobak - 1608 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’; od bobak ‘straszydło; zwierzę szczurowate’.

  Bobakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’; od bobak ‘straszydło; zwierzę szczurowate’.

  Bobako - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’; od bobak ‘straszydło; zwierzę szczurowate’.

  Bobakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’; od bobak ‘straszydło; zwierzę szczurowate’.

  Bobal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobala - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobalewicz - 1547 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobaliński - 1578 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobało - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Boban - 1784 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobber - od bóbr, bober.

  Bobcow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobcowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobczenok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobczonek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobeczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobek - 14 1 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’; od bobak ‘straszydło; zwierzę szczurowate’.

  Bobel - 1676 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobela - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobelak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobeł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobeła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobeło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobenka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobeńczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bober - od bóbr, bober.

  Bobera - od bóbr, bober.

  Boberda - od bóbr, bober.

  Boberek - od bóbr, bober.

  Boberski - od bóbr, bober.

  Bobeszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobiarski - od bóbr, bober.

  Bobicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobiel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobiela - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobieni - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobienko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobier - od bóbr, bober.

  Bobik - Sienkiewicz złożenia brak; Bobik 140 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’; od bobik; Sienkiewicz 1736 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Siemion, też od sień, siano.

  Bobik - 140 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’; od bobik.

  Bobikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’; od bobik.

  Bobikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’; od bobik.

  Bobilak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobilewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobiłek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobiński - 1624 od nazwy miejscowej Bobin (krakowskie, gmina Proszowice), Bobino (ostrołęckie, gmina Ploniawy Bramura).

  Bobiowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobisz - 1670 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobka - 144 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobkiewicz - 1762 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobkow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobkowicz - 1708 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Boblach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Boblak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobojed - 15 1 1 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’; od bobik.

  Bobola - 1223 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobolew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobolewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Boboli - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobolic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobolin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Boboliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobolka - 1455 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobolski - 1405 od nazwy miejscowej Bobolice (częstochowskie, gmina Niegowa).

  Bobołowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobona - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Boboń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Boboński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Boborowski - od bóbr, bober.

  Boborycki - od bóbr, bober.

  Boboryk - od bóbr, bober.

  Boborykin - od bóbr, bober.

  Boboryko - od bóbr, bober.

  Bobotek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Boboth - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobowczyk - 1579 od nazwy miejscowej Bobowa (nowosądeckie, gmina Bobowa), Boby (ciechanowskie, gmina Pułtusk).

  Bobowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobowik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobowski - 138 1 od nazwy miejscowej Bobowa (nowosądeckie, gmina Bobowa), Boby (ciechanowskie, gmina Pułtusk).

  Bobr - 14 14 od bóbr, bober.

  Bobra - od bóbr, bober.

  Bobrak - 1570 od bóbr, bober.

  Bobran - od bóbr, bober.

  Bobras - od bóbr, bober.

  Bobrecki - 1470 od nazwy miejscowej Bóbrka (krośnieńskie, gmina Chorówka).

  Bobrek - 1324 od bóbr, bober lub od bobrek.

  Bobrel - od bóbr, bober lub od bobrek.

  Bobrich - od bóbr, bober lub od bobrek.

  Bobrko - 1397 od bóbr, bober.

  Bobrkowicz - 1447 od bóbr, bober.

  Bobrkowski - 1529 od nazwy miejscowej Bobrek (radomskie, gmina Stromiec).

  Bobro - od bóbr, bober.

  Bobrow - od bóbr, bober.

  Bobrowicz - od bóbr, bober.

  Bobrowiec - od bóbr, bober.

  Bobrowiecki - od bóbr, bober.

  Bobrownik - 1426 od bóbr, bober; od bobrownik ‘hodowca bobrów’.

  Bobrowy - 1287 od bóbr, bober; od bobrowy ‘hodowca bobrów’.

  Bobrowycz - od bóbr, bober.

  Bobrów - od bóbr, bober.

  Bobrówko - od bóbr, bober.

  Bobrucki - od bóbr, bober.

  Bobruk - od bóbr, bober.

  Bobrukiewicz - od bóbr, bober.

  Bobrus - od bóbr, bober.

  Bobruś - od bóbr, bober.

  Bobrych - od bóbr, bober.

  Bobrycz - od bóbr, bober.

  Bobryk - 1673 od bóbr, bober.

  Bobrykow - od bóbr, bober.

  Bobrykowicz - 16 18 od bóbr, bober.

  Bobryków - od bóbr, bober.

  Bobryszew - od bóbr, bober.

  Bobrzak - od bóbr, bober.

  Bobrzecki - 1464 od nazwy miejscowej Bóbrka (krośnieńskie, gmina Chorówka).

  Bobrzik - od bóbr, bober.

  Bobrzyk - od bóbr, bober.

  Bobrzykowicz - 1467 od bóbr, bober.

  Bobul - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobula - 1654 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobulak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobuliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobulka - 13 15 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobuła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobunka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobuń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Boburczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobusia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobyla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobylak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobynko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bobyńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’.

  Bocak - od bok, też od boczyć się.

  Bocan - od bok, też od boczyć się.

  Bocek - od bok, też od boczyć się.

  Boceński - od bok, też od boczyć się.

  Bocer - od bok, też od boczyć się.

  Bocewicz - od bok, też od boczyć się.

  Boch - 1435 od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bocha - 1369 od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochacik - od bogaty.

  Bochacki - od bogaty.

  Bochacz - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’ lub od bogacz.

  Bochaczek - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’ lub od bogacz.

  Bochaczyk - 1687 od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’ lub od bogacz.

  Bochaj - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochajczuk - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochajczyk - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochajewski - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochajko - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochak - 1793 od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochal - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochalka - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochan - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochan - Bochanowicz złożenia brak; Bochan od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’; Bochanowicz od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochanacki - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochanek - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochaniewicz - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochanowicz - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochanowski - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochanycz - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochanysz - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochańczak - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochańczyk - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochańczyk - od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Bochański - od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Bocharewicz - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochat - od bogaty.

  Bochater - od bohater.

  Bochaterko - od bohater.

  Bochatkiewicz - od bogaty.

  Bochatko - od bogaty.

  Bochdan - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bochdanowicz - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bochdanowski - 1696 od nazwy miejscowej Bogdanów (piotrkowskie, gmina Wola Krzysztoporska).

  Bochdziel - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bochdziewicz - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bochdziun - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bochel - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochem - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bochemek - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bochen - 1566 od bochen, bochenek.

  Bochenak - od bochen, bochenek.

  Bochenczak - od bochen, bochenek.

  Bochenczyk - od bochen, bochenek.

  Bochenek - 1389 od bochen, bochenek.

  Bochenkiewicz - od bochen, bochenek.

  Bochenko - 1388 od bochen, bochenek.

  Bochenkowic - 1439 od bochen, bochenek.

  Bocheń - od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Bocheńczak - 1634 od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Bocheńczuk - od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Bocheńczyk - od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Bocheński - 1379 od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Bochiński - od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Bochm - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bochma - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bochmak - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bochman - od niemieckiej nazwy osobowej Bachmann, ta od apelatywu Bach ‘strumień’ + mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Bochmann - od niemieckiej nazwy osobowej Bachmann, ta od apelatywu Bach ‘strumień’ + mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Bochmat - od bachmat ‘’mały, silny koń tatarski’.

  Bochme - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bochmke - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bochna, m. - 1425 od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochnaczak - 164 1 od bochen, bochenek.

  Bochnak - 1620 od bochen, bochenek lub od nazwy miejscowej Bochnia.

  Bochnakiewicz - od bochen, bochenek.

  Bochnar - 1398 od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Bochnarz - od bochen, bochenek.

  Bochnek - 1384 od bochen, bochenek.

  Bochner - 1375 od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Bochnia - 1449 od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Bochniak - od bochen, bochenek.

  Bochniar - od bochen, bochenek.

  Bochniarz - od bochen, bochenek.

  Bochnic - 1566 od bochen, bochenek.

  Bochniewski - od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Bochnig - od bochen, bochenek.

  Bochno - od bochen, bochenek.

  Bochnok - od bochen, bochenek.

  Bochnowicz - 1727 od bochen, bochenek.

  Bochnowski - od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Bocho - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochomolski - od bohomodlec, bohomodlca ‘człowiek pobożny, bogobojny’.

  Bochomólski - od bohomodlec, bohomodlca ‘człowiek pobożny, bogobojny’.

  Bochomulski - od bohomodlec, bohomodlca ‘człowiek pobożny, bogobojny’.

  Bochon - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochonko - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochonowicz - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochoń - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochorek - 1455 od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochorski - od staropolskiego, gwarowego bachorz, bachór, bachórz, bachur ‘brzuch, coś napęczniałego’, od prasłowiańskiego bachoriti ‘paplać, gadać, czarować’, od bachor ‘dziecko z nieprawego łoża; nieznośne dziecko’.

  Bochotnicki - 1485 od nazwy miejscowej Bochotnica (lubelskie, gmina Kazimierz Dolny).

  Bochowicz - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochowiec - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochów - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochra - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochul - 1789 od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochula - 1676 od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochulak - 1679 od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochun - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochunewicz - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochuniewicz - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochuniuk - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochuń - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochurzyński - od nazwy miejscowej Bachorzyn (sieradzkie, gmina Buczek).

  Bochus - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochusz - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochuszko - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochut - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochuta - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochużyński - od nazwy miejscowej Bachorzyn (sieradzkie, gmina Buczek).

  Bochwic - od imion na Bo , typu Bogusław, może też od staropolskiego boch ‘tułów’.

  Bochyn - od bochen, bochenek.

  Bochynek - od bochen, bochenek.

  Bochyń - od bochen, bochenek.

  Bochyński - od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Bociag - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociaga - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bocial - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bocian - 1393 od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bocianek - 1393 od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bocianiak - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bocianik - 1532 od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociankiewicz - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bocianko - 1388 od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bocianowicz - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bocianowski - 1725 od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociań - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociański - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociarski - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociej - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociek - 1567 od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociewicz - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bocionek - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociong - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bocionga - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociorowski - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociuk - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociur - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociura - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociurek - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociurko - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociurowski - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociurski - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociuta - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bociuto - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bocon - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bocoń - 1786 od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Bocul - od bok, też od boczyć się.

  Bocula - od bok, też od boczyć się.

  Bocyk - od bok, też od boczyć się.

  Bocyła - od bok, też od boczyć się.

  Bocz - 1743 od bok, też od boczyć się.

  Bocza - od bok, też od boczyć się.

  Boczaj - 1388 od bok, też od boczyć się.

  Boczajka - od bok, też od boczyć się.

  Boczak - od bok, też od boczyć się.

  Boczan - od bok, też od boczyć się.

  Boczar - od bok, też od boczyć się.

  Boczarow - od bok, też od boczyć się.

  Boczarowski - od bok, też od boczyć się.

  Boczarów - od bok, też od boczyć się.

  Boczarski - od bok, też od boczyć się.

  Boczej - od bok, też od boczyć się.

  Boczek - 1208 od bok, też od boczyć się lub od boczek.

  Boczeń - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Boczka - 1374 od bok, też od boczyć się.

  Boczko - 1434 od bok, też od boczyć się.

  Boczkola - od bok, też od boczyć się.

  Boczkowicz - 1390 od bok, też od boczyć się.

  Boczkus - od bok, też od boczyć się.

  Boczkuś - od bok, też od boczyć się.

  Boczniewicz - od bok, też od boczyć się.

  Boczniowicz - od bok, też od boczyć się.

  Boczok - od bok, też od boczyć się.

  Boczon - od bok, też od boczyć się.

  Boczonek - od bok, też od boczyć się.

  Boczoń - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Boczoń - od bok, też od boczyć się.

  Boczor - od bok, też od boczyć się.

  Boczowski - 138 1 od nazwy miejscowej Boczów (tarnowskie, gmina Łapanów).

  Boczólak - od bok, też od boczyć się.

  Boczul - od bok, też od boczyć się.

  Boczula - od bok, też od boczyć się.

  Boczulak - od bok, też od boczyć się.

  Boczuliński - od bok, też od boczyć się.

  Boczulis - od bok, też od boczyć się.

  Boczulo - od bok, też od boczyć się.

  Boczulski - od bok, też od boczyć się.

  Boczuła - od bok, też od boczyć się.

  Boczur - 1677 od bok, też od boczyć się.

  Boczura - od bok, też od boczyć się.

  Boczy - od bok, też od boczyć się.

  Boczydło - od bok, też od boczyć się.

  Boczyj - od bok, też od boczyć się.

  Boczyk - 1630 od bok, też od boczyć się.

  Boczyla - od bok, też od boczyć się.

  Boczyluk - od bok, też od boczyć się.

  Boczyło - od bok, też od boczyć się.

  Boczyło - od bok, też od boczyć się.

  Boczym - od bok, też od boczyć się.

  Boczyński - od bok, też od boczyć się.

  Boć - od bok, też od boczyć się.

  Boćkiewicz - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Boćko - od bocian, z gwarowego też bociek, bocoń, bociaga.

  Boćwin - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Boćwiński - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Bod - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Boda - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodach - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodaj - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodajko - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodak - 1644 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodaka - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodakowski - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodal - 1498 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodalski - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodan - (z uproszczeniem fonetycznym hd w d ) (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bodana - (z uproszczeniem fonetycznym hd w d ) (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bodanczycz - (z uproszczeniem fonetycznym hd w d ) (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bodanek - (z uproszczeniem fonetycznym hd w d ) (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bodanka - (z uproszczeniem fonetycznym hd w d ) (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bodanko - (z uproszczeniem fonetycznym hd w d ) (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bodańczuk - (z uproszczeniem fonetycznym hd w d ) (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bodasiński - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodasiuk - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodecki - 139 1 od nazwy miejscowej Bodecz, dziś Bucz (leszczyńskie, gmina Przemęt).

  Bodej - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodejko - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodek - 1495 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodel - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodela - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodeł - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodełek - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodełko - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Boden - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodena - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodenek - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodenko - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodeńko - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Boder - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodera - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Boderek - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodes - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodęga - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodke - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodko - 1390 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodlak - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodlas - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodnar - 1444 od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od niemieckiego wariantu wyrazu bodnar.

  Bodnarczuk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od niemieckiego wariantu wyrazu bodnar.

  Bodnarczyk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od niemieckiego wariantu wyrazu bodnar.

  Bodnarek - 1489 od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od niemieckiego wariantu wyrazu bodnar.

  Bodnariuk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od niemieckiego wariantu wyrazu bodnar.

  Bodnarow - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od niemieckiego wariantu wyrazu bodnar.

  Bodnarowicz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od niemieckiego wariantu wyrazu bodnar.

  Bodnarowski - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od niemieckiego wariantu wyrazu bodnar.

  Bodnarski - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od niemieckiego wariantu wyrazu bodnar.

  Bodnaruś - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od niemieckiego wariantu wyrazu bodnar.

  Bodnaryk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od niemieckiego wariantu wyrazu bodnar.

  Bodner - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od niemieckiego wariantu wyrazu bodnar.

  Bodnia - od bodnia ‘beczka z zamykanym wiekiem’.

  Bodniak - od bodnia ‘beczka z zamykanym wiekiem’.

  Bodniewicz - od bodnia ‘beczka z zamykanym wiekiem’.

  Bodnik - od bodnia ‘beczka z zamykanym wiekiem’.

  Bodo - 1227 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodoch - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodoń - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodor - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodora - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Boduch - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodula - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodulski - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Boduła - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodur - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodura - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodurek - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodurka - 1265 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodurkiewicz - 1789 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodurko - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodurowicz - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodus - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodusz - 1398 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Boduszek - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Boduszyński - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Boduś - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Body - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodych - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodyga - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodyk - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodyl - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodylak - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodylewicz - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodylski - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodył - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodynek - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodyniak - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodynka - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodyńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodyński - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodys - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodysz - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodyszak - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodyś - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodyt - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodyta - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodytka - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodytko - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodz - XIII w. w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzak - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzan - 1464 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzanek - 1470 80 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzanowski - 1478 od nazwy miejscowej Bodzanowo (włocławskie, gmina Choceń).

  Bodzdniewski - 140 1 od nazwy miejscowej Bodzyniewo (poznańskie, gmina Śrem).

  Bodzech - XIII w. w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzek - 1388 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzel - 1420 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzenda - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzenta - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzento - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzeszak - 16 19 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzewski - 1393 od nazwy miejscowej Bodzewo (leszczyńskie, gmina Plaski), Bodzów (część Krakowa).

  Bodzęnta - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzęta - 1230 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzia - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodziach - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodziachowski - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodziacki - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodziak - 1763 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodziakowski - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzian - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodziana - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzianny - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodziany - 16 17 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodziara - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodziarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzich - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzicz - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodziecki - od nazwy miejscowej Bodecz, dziś Bucz (leszczyńskie, gmina Przemęt).

  Bodziej - 142 1 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodziejowski - 1400 od nazwy miejscowej Bodziejowice (częstochowskie, gmina Lelów).

  Bodziek - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzien - XII w. w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzieski - 1403 od nazwy miejscowej Bodecz, dziś Bucz (leszczyńskie, gmina Przemęt).

  Bodzieszyk - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzio - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzioch - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzion - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodziona - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzionek - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzionny - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodziony - 1605 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodziuch - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzka - 14 1 1 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzko - 138 1 w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzoch - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzoj - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzon - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzony - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzoń - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzowski - 1642 od nazwy miejscowej Bodzewo (leszczyńskie, gmina Plaski), Bodzów (część Krakowa).

  Bodzych - w grupie nazwisk pochodzących od bodę, bóść ‘kłuć’, też od imion złożonych Bodzisław, Bogdan, od niemieckiej nazwy osobowej Bodo.

  Bodzyniewski - 139 1 od nazwy miejscowej Bodzyniewo (poznańskie, gmina Śrem).

  Bodzyniowski - 1398 od nazwy miejscowej Bodzyniewo (poznańskie, gmina Śrem).

  Boehm - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Boehme - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Boehmel - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Boehmer - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Boehmke - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Boeker - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Boem - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bog - XIII w. od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogacewicz - od bogaty.

  Bogaciel - od bogaty.

  Bogaciewicz - od bogaty.

  Bogacik - od bogaty.

  Bogacin - od bogaty.

  Bogaciński - od bogaty.

  Bogaciuk - od bogaty.

  Bogacki - 1468 od bogaty lub od nazw miejscowych Bogata, Bogatki.

  Bogacz - 1424 od bogaty.

  Bogaczek - od bogaty.

  Bogaczewicz - od bogaty.

  Bogaczewski - od bogaty.

  Bogaczyński - od bogaty.

  Bogadkowski - od bogaty.

  Bogaj - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogajczyk - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogajewicz - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogajewski - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogajło - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogajny - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogajski - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogal - 1265 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogala - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogalecki - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogalewicz - 1777 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogaliński - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogalski - 16 14 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogała - 1587 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogan - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boganow - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boganów - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogański - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogarodzica - 1579 od staropolskiego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Boska’, także nazwa pieśni.

  Bogasz - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogaszik - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogaszyk - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogaś - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogata - od bogaty.

  Bogatek - od bogaty.

  Bogatka - 1362 od bogaty; od bogatka ‘gatunek ptaka’.

  Bogatkiewicz - od bogaty; od bogatka ‘gatunek ptaka’.

  Bogatko - 1407 od bogaty; od bogatka ‘gatunek ptaka’.

  Bogatkowic - 1432 od bogaty; od bogatka ‘gatunek ptaka’.

  Bogatkowski - od bogaty; od bogatka ‘gatunek ptaka’.

  Bogatosz - od bogaty.

  Bogatow - od bogaty.

  Bogaty - 1404 od bogaty.

  Bogatyński - od bogaty.

  Bogatyr - od bohater.

  Bogatyrow - od bohater.

  Bogatyrów - od bohater.

  Bogda - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdaj - 1399 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogdajewicz - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogdal - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdala - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdalczyk - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdalewicz - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdali - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdalik - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdalin - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdall - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdalski - 1749 od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdał - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdała - 14 15 od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdałek - 1425 od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdałkowicz - 1444 od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdałowicz - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdałowski - 1600 od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdan - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdanek - 120 1 od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdani - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdania - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdaniak - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdaniec - 1208 od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdanienko - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdaniewicz - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdanik - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdanis - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdaniuk - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdanka - 144 1 od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdankiewicz - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdanko - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdankowic - 1239 od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdanow - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdanowic - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdanowicz - Markowski złożenia brak; Bogdanowicz 14 1 1 od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku; Markowski 1387 od nazw miejscowych Markowice, Markowa (kilka wsi).

  Bogdanowicz - 14 1 1 od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdanowski - 1449 od nazwy miejscowej Bogdanów (piotrkowskie, gmina Wola Krzysztoporska).

  Bogdanów - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdań - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdańczuk - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdańczyk - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdańczyków - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdas - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdasz - 1 155 od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdaszewic - 1452 od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdaszewski - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdaś - 1624 od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdawa - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdewicz - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdol - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdoll - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdoł - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdon - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdoń - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdos - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdół - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdu - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdul - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogdzia - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdziak - 1748 od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdziel - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdziewicz - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdzin - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdziński - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdzio - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdziul - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bogdziun - od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Boge - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogel - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogiel - Mikołajczyk złożenia brak; Bogiel 1237 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław; Mikołajczyk 1588 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia greckiego, od Nikolaus, to od nike ‘zwycięstwo + laos ‘lud’.

  Bogiel - 1237 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogielczik - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogielczyk - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogielski - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogienka, m. - 1462 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogień - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogier - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogierczuk - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogin - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogiń - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogińczuk - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogiński - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogisz - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boglewic - 1239 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boglewski - 1444 od nazwy miejscowej Boglewice (radomskie, gmina Jasieniec).

  Boglowic - 1397 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogłowski - 1497 od nazwy miejscowej Boglewice (radomskie, gmina Jasieniec).

  Bogna, m. - 1289 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogno - 1399 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bognyk - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogo - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogocha - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogochwalski - od imienia złożonego Boguchwał, notowanego od XII wieku.

  Bogocki - od bogaty.

  Bogocz - od bogaty.

  Bogoczek - od bogaty.

  Bogoczyk - od bogaty.

  Bogoczyński - od bogaty.

  Bogoj - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogoja - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogojło - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogol - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogola - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogolan - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogolka - 1537 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogoł - 1494 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogołomski - 1553 od nazwy miejscowej Bogołomia (włocławskie, gmina Chodecz).

  Bogomilski - od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Bogon - 1379 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogonos - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogonowicz - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogoń - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogoński - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogorad - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogoraj - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogoria - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogoria - Buczkowski złożenia brak; Bogoria od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław; Buczkowski od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk; też odmiejscowe.

  Bogorodz - od staropolskiego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Boska’, także nazwa pieśni.

  Bogorodzic - od staropolskiego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Boska’, także nazwa pieśni.

  Bogorodzica - 1572 od staroposloego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Boska’, także nazwa pieśni.

  Bogorodzicz - od staropolskiego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Boska’, także nazwa pieśni.

  Bogorodzki - od staropolskiego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Boska’, także nazwa pieśni.

  Bogorodź - od staropolskiego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Boska’, także nazwa pieśni.

  Bogorodż - od staropolskiego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Boska’, także nazwa pieśni.

  Bogorski - od nazwy miejscowej Bogurzyn (ciechanowskie, gmina Wiśniewo).

  Bogoryja - 1336 od nazwy miejscowej Bogoryja (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Bogoryjski - 1400 od nazwy miejscowej Bogoryja (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Bogos - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogosław - od imienia złożonego Bogusław, notowanego od XII w.

  Bogosłowskij - od imienia złożonego Bogusław, notowanego od XII w.

  Bogosz - 1302 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogoś - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogota - 1265 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogotko - od bogaty.

  Bogotko - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogowicz - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogowski - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogój - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogsza - 1224 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogszyc - 1429 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogszyca - 1469 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogszycki - 1428 od nazwy miejscowej Bogszyce, dziś Boksyce (kieleckie, gmina Waśniów).

  Bogszyk - 1375 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguc - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogucewicz - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogucha - od imienia złożonego Boguchwał, notowanego od XII wieku.

  Boguchałowic - 1400 od imienia złożonego Boguchwał, notowanego od XII wieku.

  Boguchwał - od imienia złożonego Boguchwał, notowanego od XII wieku.

  Boguchwała - od imienia złożonego Boguchwał, notowanego od XII wieku.

  Bogucki - 1395 od nazw miejscowych typu Bogucice, Bogucin, Boguty.

  Boguć - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogud - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguda - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogudał - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bogudziński - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogufał - 150 1 od imienia złożonego Boguchwał, notowanego od XII wieku.

  Boguj - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogul - 1538 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogula - 1645 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogulak - 179 1 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogulas - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogulicz - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogulski - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguła - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogułas - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogułka - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogumatko - 1593 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogumiak - od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Bogumil - od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Bogumilowic - 1237 od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Bogumilski - od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Bogumił - od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Bogumiła - od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Bogumiłko - od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Bogumiłło - od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Bogumiło - od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Bogumiłow - od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Bogumin - od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Bogumski - od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Bogun - 1265 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogunek - 14 16 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogunia - 1627 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguniecki - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguniewicz - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguniewski - 1388 od nazwy miejscowej Boguniewo (pilskie, gmina Rogoźno).

  Bogunin - od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Boguniowski - od imienia złożonego Bogumił, notowanego od XII wieku.

  Bogunowicz - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguń - 13 19 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguński - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguracki - od imienia złożonego Bogurad, notowanego od XIV wieku.

  Bogurad - od imienia złożonego Bogurad, notowanego od XIV wieku.

  Boguradka - 1446 od imienia złożonego Bogurad, notowanego od XIV wieku.

  Boguradzki - od imienia złożonego Bogurad, notowanego od XIV wieku.

  Boguraj - od imienia złożonego Bogurad, notowanego od XIV wieku.

  Bogural - od imienia złożonego Bogurad, notowanego od XIV wieku.

  Bogurat - od imienia złożonego Bogurad, notowanego od XIV wieku.

  Bogurodzica - 1553 od staroposloego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Boska’, także nazwa pieśni.

  Bogurodziczka - 160 1 od staropolskiego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Boska’, także nazwa pieśni.

  Bogurski - 147 1 od nazwy miejscowej Bogurzyn (ciechanowskie, gmina Wiśniewo).

  Bogurzyński - 1487 od nazwy miejscowej Bogurzyn (ciechanowskie, gmina Wiśniewo).

  Bogus - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogusiak - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogusiewicz - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguski - 1394 od nazwy miejscowej Boguszyce (częste).

  Bogusław - od imienia złożonego Bogusław, notowanego od XII w.

  Bogusława - od imienia złożonego Bogusław, notowanego od XII w.

  Bogusławek - 1 198 od imienia złożonego Bogusław, notowanego od XII w.

  Bogusławicz - 1224 od imienia złożonego Bogusław, notowanego od XII w.

  Bogusławiec - 1220 od imienia złożonego Bogusław, notowanego od XII w.

  Bogusławin - 132 1 od imienia złożonego Bogusław, notowanego od XII w.

  Bogusławka - od imienia złożonego Bogusław, notowanego od XII w.

  Bogusławski - 1396 od nazw miejscowych Bogusławice, Bogusławki (częste).

  Bogusz - 1228 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogusza - XI w. od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguszczak - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguszewicz - 13 13 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguszewski - 1546 od nazw miejscowych typu Bogusze, Boguszewo, Boguszów.

  Boguszka - 1265 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguszko - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguszkowski - od nazwy miejscowej Boguszków (radomskie, gmina Magnuszew).

  Boguszny - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguszowic - 13 17 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguszycki - 1395 od nazwy miejscowej Boguszyce (częste).

  Boguszyk - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguś - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogut - 1759 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguta - 125 1 od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boguth - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bogutyn - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boh - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohacz - od bogaty.

  Bohaczek - od bogaty.

  Bohaczewski - od bogaty.

  Bohaczuk - od bogaty.

  Bohaczyk - od bogaty.

  Bohaj - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohajczuk - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohajło - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohan - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohasiewicz - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohat - od bogaty.

  Bohatczuk - od bogaty.

  Bohater - od bohater.

  Bohaterewicz - od bohater.

  Bohaterko - od bohater.

  Bohaterowicz - od bohater.

  Bohatyrewicz - od bohater.

  Bohatyrko - od bohater.

  Bohatyrowicz - 162 1 od bohater.

  Bohdal - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bohdalec - 1450 (KrW) od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bohdalek - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bohdan - 1445 (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdaniec - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdaniuk - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdankiewicz - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdanow - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdanowicz - Dworzecki złożenia brak; Bohdanowicz 1425 (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku; Dworzecki od nazwy miejscowej Dwórzno (skierniewickie, gmina Mszczonów).

  Bohdanowicz - 1425 (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdanów - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdzia - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdzian - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdziej - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdziel - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdzielenko - Wylewko złożenia brak; Bohdzielenko (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku; Wylewko brak.

  Bohdzielenko - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdzielewicz - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdziewicz - 1532 (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdzio - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohdziul - (pod wpływem ukraińskim) od imienia złożonego Bogdan, notowanego od XII wieku.

  Bohen - od bochen, bochenek.

  Bohenek - od bochen, bochenek.

  Bohm - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Böhm - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bohomolec - 1530 od bohomodlec, bohomodlca ‘człowiek pobożny, bogobojny’.

  Bohoniuk - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohonka - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohonko - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohonos - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohonoś - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohonowicz - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohończak - 162 1 (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohordycz - od staropolskiego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Boska’, także nazwa pieśni.

  Bohorodycz - od staropolskiego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Boska’, także nazwa pieśni.

  Bohorodzicz - od staropolskiego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Boska’, także nazwa pieśni.

  Bohorycz - od staropolskiego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Boska’, także nazwa pieśni.

  Bohosiewicz - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohowicz - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohowiec - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohów - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohufał - od imienia złożonego Boguchwał, notowanego od XII wieku.

  Bohun - 1464 (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohunik - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohuniuk - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohuń - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohurat - od imienia złożonego Bogurad, notowanego od XIV wieku.

  Bohurski - 1499 (KrW) od nazwy miejscowej Bogurzyn (ciechanowskie, gmina Wiśniewo).

  Bohusław - od imienia złożonego Bogusław, notowanego od XII w.

  Bohusz - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohuszko - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohut - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohuta - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bohutyn - (z ukraińskim lub czeskim h w miejsce g ) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boida - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boidak - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boidol - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boidoł - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boik - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boika - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boike - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boiko - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boino - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boiński - 1580 od nazwy miejscowej Bojanice (leszczyńskie, gmina Krzemieniewo; poznańskie, gmina Kłecko).

  Boito - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boj - 1447 od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boja - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojacz - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojaczek - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojaczuk - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojaczyk - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojak - 1687 od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojakowski - 1679 od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojalski - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojałkowski - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojan - 1222 od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojana - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojancow - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojanców - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojanczuk - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojanczyk - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojanek - 1782 od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojanicki - 1294 od nazwy miejscowej Bojanice (leszczyńskie, gmina Krzemieniewo; poznańskie, gmina Kłecko).

  Bojanka - 1398 od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojankiewicz - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojanko - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojankowski - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojanow - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojanowicz - 1336 od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojanowski - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojanów - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojanski - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojańców - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojańczuk - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojańczyk - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojański - 1394 od nazwy miejscowej Bojanice (leszczyńskie, gmina Krzemieniewo; poznańskie, gmina Kłecko).

  Bojar - Fijałkowski złożenia brak; Bojar 1497 od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy’; Fijałkowski 1500 od nazwy miejscowej Fijałkowo (ostrołęckie, gmina Przasnysz).

  Bojar - 1497 od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojara - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarczak - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarczuk - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarczyk - 1494 od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarek - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarewicz - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarin - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarkiewicz - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarojc - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy (wpływ litewski).

  Bojarojć - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy (wpływ litewski).

  Bojaronus - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarowicz - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarowski - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarski - 1476 od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy lub od nazwy miejscowej Bojary.

  Bojarszczuk - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarun - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojaruniec - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarunos - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojary - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojaryn - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarynos - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarz - 1494 od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarzeń - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarzyn - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarzyniec - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojarzyński - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojas - 1763 od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojasiński - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojaś - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojcun - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojcuniak - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojczak - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojczek - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojczenko - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojczenkow - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojczew - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojczewski - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojczuk - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojczyk - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojczykowski - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojczynko - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojczyszyn - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojda - 1579 od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojdak - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojdasz - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojdecki - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojdo - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojdok - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojdol - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojdoł - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojduniak - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojdunik - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojdyla - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojdyła - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojdys - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojdziński - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boje - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojeczko - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojek - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojemski - 1608 od nazwy miejscowej Bojmie (siedleckie, gmina Kotuń).

  Bojenicki - 142 1 od nazwy miejscowej Bojanice (leszczyńskie, gmina Krzemieniewo; poznańskie, gmina Kłecko).

  Bojenko - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojeński - 1390 od nazwy miejscowej Bojanice (leszczyńskie, gmina Krzemieniewo; poznańskie, gmina Kłecko).

  Bojer - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojerski - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojeś - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojk - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojka - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojke - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojkiewicz - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojkiw - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojko - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojkow - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojkowicz - 1420 od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojkowski - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojków - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojm - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bojna - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojnik - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojno - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojny - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojo - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojołka - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojor - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojora - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojorczyk - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojorek - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojorko - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojorski - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojór - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojówka - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojsa - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojski - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojsza - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojszewski - 1472 od nazwy miejscowej Bojszowy (katowickie, część Tych), Bojszów (katowickie, gmina Rudzieniec).

  Bojszowski - 1448 od nazwy miejscowej Bojszowy (katowickie, część Tych), Bojszów (katowickie, gmina Rudzieniec).

  Bojtała - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojto - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojuk - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojułka - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojułko - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bojur - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojurak - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bojurski - od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy.

  Bok - Kulikowski złożenia brak; Bok 1406 od bok, też od boczyć się; Kulikowski 1402 od nazw miejscowych Kulikow, Kulikowe (KrW).

  Bok - 1406 od bok, też od boczyć się.

  Boka - od bok, też od boczyć się.

  Bokacki - od bok, też od boczyć się.

  Bokacz - od bok, też od boczyć się.

  Bokaj - od bok, też od boczyć się.

  Bokajczuk - od bok, też od boczyć się.

  Bokajło - od Bok, też od Boczyć się.

  Bokalorz - od bok, też od boczyć się.

  Bokała - od bok, też od boczyć się.

  Bokałło - od bok, też od boczyć się.

  Bokało - od Bok, też od Boczyć się.

  Bokas - od bok, też od boczyć się.

  Bokata - od bok, też od boczyć się.

  Boki - od bok, też od boczyć się.

  Bokiewicz - od bok, też od boczyć się.

  Bokin - od bok, też od boczyć się.

  Bokina - od bok, też od boczyć się.

  Bokinczuk - od bok, też od boczyć się.

  Bokiniec - od bok, też od boczyć się.

  Bokiniecki - od bok, też od boczyć się.

  Bokińczuk - od bok, też od boczyć się.

  Bokisch - od bok, też od boczyć się.

  Bokisz - 1687– od bok, też od boczyć się.

  Boklewski - od nazwy miejscowej Boglewice (radomskie, gmina Jasieniec).

  Bokła - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bokłach - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bokłada - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bokłaga - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bokłago - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bokłaha - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bokłaho - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bokłak - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bokosz - od bok, też od boczyć się.

  Bokot - od bok, też od boczyć się.

  Bokota - od bok, też od boczyć się.

  Bokotko - od bok, też od boczyć się.

  Bokow - od bok, też od boczyć się.

  Bokowa - od bok, też od boczyć się.

  Bokowicz - od bok, też od boczyć się.

  Bokowiec - od bok, też od boczyć się.

  Bokowy - od bok, też od boczyć się.

  Boks - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boksa - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boksan - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boksicki - 157 1 od nazwy miejscowej Bogszyce, dziś Boksyce (kieleckie, gmina Waśniów).

  Boksz - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Boksza - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bokszyc - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bokś - od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Bokul - od bok, też od boczyć się.

  Bokuła - od bok, też od boczyć się.

  Bokun - od bok, też od boczyć się.

  Bokunewicz - od bok, też od boczyć się.

  Bokuniewicz - od bok, też od boczyć się.

  Bokuń - od bok, też od boczyć się.

  Bokus - od bok, też od boczyć się.

  Bokusz - 1658 od bok, też od boczyć się.

  Bokuś - od bok, też od boczyć się.

  Bokuta - od bok, też od boczyć się.

  Bokwa - od bok, też od boczyć się.

  Bokwiec - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bol - 1577 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bola - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolach - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolacha - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolacki - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolacz - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolaczek - 139 1 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć lub od bolaczek ‘wrzód’.

  Bolaczyk - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolak - 1682 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć lub od bolak ‘wrzód’.

  Bolakiewicz - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolakowski - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolałek - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolan - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolana - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolanka - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolanowski - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolański - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolar - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolarczyk - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolarek - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolas - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolączka - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolączko - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Boląda - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolc - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć lub od niemieckiej nazwy osobowej Bolz.

  Bolcek - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolcer - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bolcyr - 179 1 od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bolczak - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolczar - 1789 od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bolczek - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolczyk - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bold - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bolda - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Boldys - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bolebrzuch - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolec - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolech - 1 136 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolecha - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolechała - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolechawa - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolechowicz - 1224 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolechów - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolej - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Boleja - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolejka - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolejko - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolejszo - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolek - 1389 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolemba - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolemiński - 1409 od nazwy miejscowej Bolemin (gorzowskie, gmina Deszczno).

  Bolen - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolenda - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Boleń - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolesiewicz - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolesławski - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolest - 1400 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolesta - 1237 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolesto - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolestraszycki - 1377 od nazwy miejscowej Bolestraszyce (przemyskie, gmina Żurawica).

  Bolesz - 1396 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolesza - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Boleszczak - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Boleszczuk - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Boleszkow - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Boleś - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Boleścic - 130 1 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolewicz - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolęba - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolęch - 14 13 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolęda - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Boliboczuk - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolibok - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolibrzuch - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolibrzuszek - 1583 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolica - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolich - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Boligłowa - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolik - 1400 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolikowski - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolim - 1290 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolimiński - od nazwy miejscowej Bolemin (gorzowskie, gmina Deszczno).

  Bolin - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolina - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolinko - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolisięga - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolisz - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolius - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolk - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolka - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolke - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolko - 1238 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolkowicz - 1350 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolkowski - 1576 od nazwy miejscowej Bolków (sieradzkie, gmina Ostrówek).

  Bolków - od nazwy miejscowej Bolków (sieradzkie, gmina Ostrówek).

  Boloch - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolochowic - 1439 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolon - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolonek - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Boloń - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolsewicz - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolsęga - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolsiewicz - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolsz - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolsza - 1393 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolszak - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolszo - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Boluk - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Boluk - Sobolewski złożenia brak; Boluk od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć; Sobolewski 1399 od nazw miejscowych Sobolewo, Sobolów, Sobole (kilka wsi).

  Bolukiewicz - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolus - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bolusik - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bołaban - 1475 od bałaban w języku białoruskim i ukraińskim ‘gatunek sokoła’; nazwisko występujące dawniej na Kresach Wschodnich; por. też gwarowe bałaban ‘ziemniak’.

  Bołd - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołda - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdak - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdan - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdaniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdo - 1336 od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdok - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdoń - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdowski - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdyga - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdyn - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdyń - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdys - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdysiak - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdyś - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołdyzar - 163 1 od węgierskiego imienia Baldizsar (= Baltazar).

  Bołdyzer - od węgierskiego imienia Baldizsar (= Baltazar).

  Bołdziło - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bołoban - od bałaban w języku białoruskim i ukraińskim ‘gatunek sokoła’; nazwisko występujące dawniej na Kresach Wschodnich; por. też gwarowe bałaban ‘ziemniak’.

  Bołobanowicz - 1437 od bałaban w języku białoruskim i ukraińskim ‘gatunek sokoła’; nazwisko występujące dawniej na Kresach Wschodnich; por. też gwarowe bałaban ‘ziemniak’.

  Bołonny - od błona, błonka.

  Bołotin - (pod wpływem ukraińskim lub rosyjskim) od błoto, błotko.

  Bołotinek - (pod wpływem ukraińskim lub rosyjskim) od błoto, błotko.

  Bołotiuch - (pod wpływem ukraińskim lub rosyjskim) od błoto, błotko.

  Bołotna - (pod wpływem ukraińskim lub rosyjskim) od błoto, błotko.

  Bołotny - (pod wpływem ukraińskim lub rosyjskim) od błoto, błotko.

  Bołotow - (pod wpływem ukraińskim lub rosyjskim) od błoto, błotko.

  Bołotowicz - (pod wpływem ukraińskim lub rosyjskim) od błoto, błotko.

  Bołowanowicz - 1437 od bałaban w języku białoruskim i ukraińskim ‘gatunek sokoła’; nazwisko występujące dawniej na Kresach Wschodnich; por. też gwarowe bałaban ‘ziemniak’.

  Bołoz - od węgierskiego imienia Balazs (= Błażej).

  Bołoziuk - od węgierskiego imienia Balazs (= Błażej).

  Bołoż - od węgierskiego imienia Balazs (= Błażej).

  Bołożuk - od węgierskiego imienia Balazs (= Błażej).

  Bołt - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bołtacz - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bołtko - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bołtowicz - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bołtowski - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bołtuczuk - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bołtuć - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bołtun - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bołtuś - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bołuc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bal , por. prasłowiańskie bal?ji ‘czarownik, znachor’, bal ‘kloda, zwój płótna’, imię Baltazar; na południu Polski też pochodzenia węgierskiego lub od bała ‘człowiek niezgrabny’.

  Bołucki - od bałuk, bałyk ‘wędzona ryba’. Wyraz zapożyczony z języka tureckiego.

  Bołuć - od bałuk, bałyk ‘wędzona ryba’. Wyraz zapożyczony z języka tureckiego.

  Bołuk - od bałuk, bałyk ‘wędzona ryba’. Wyraz zapożyczony z języka tureckiego.

  Bołuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bal , por. prasłowiańskie bal?ji ‘czarownik, znachor’, bal ‘kloda, zwój płótna’, imię Baltazar; na południu Polski też pochodzenia węgierskiego lub od bała ‘człowiek niezgrabny’.

  Bołwan - od bałwan ‘bryła, posąg, człowiek niezgrabny’.

  Bołzan - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bołzian - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bołzon - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bołżan - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bołżek - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bołżyk - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bołżynowski - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bom - od niemieckich nazw osobowych Bohm, Bom, te od średnioniemieckiego apelatywu böm ‘drzewo, żerdź’.

  Boma - od niemieckich nazw osobowych Bohm, Bom, te od średnioniemieckiego apelatywu böm ‘drzewo, żerdź’.

  Bomak - od niemieckich nazw osobowych Bohm, Bom, te od średnioniemieckiego apelatywu böm ‘drzewo, żerdź’.

  Boman - od niemieckich nazw osobowych Bohm, Bom, te od średnioniemieckiego apelatywu böm ‘drzewo, żerdź’.

  Bomba - 1668 od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombacz - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombal - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombala - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombalak - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombalewski - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombalicki - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombalka - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bomball - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombalski - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombała - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombało - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombar - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bombara - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bombarski - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bombas - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombczyński - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombeck - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombecki - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombek - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombel - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombela - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombela - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombelczyk - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombelek - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombelewski - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombelka - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombelko - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bomber - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bombera - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bomberski - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bombiak - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombicki - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombicz - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombier - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bombierski - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bombik - 163 1 od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombil - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombiński - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombis - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombka - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bomblewski - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bomblicki - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bomblis - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombliś - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombol - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombola - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombolak - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombolewski - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombolicki - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombolis - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombolski - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombor - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bombora - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bombos - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombosz - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombrych - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bombrys - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bombski - od bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym; wielki kufel piwa’, wyraz francuskiego pochodzenia; w nazwach osobowych może nastąpić pomieszanie z formacjami pochodnymi od bąba.

  Bombul - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bombulewicz - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bomek - od niemieckich nazw osobowych Bohm, Bom, te od średnioniemieckiego apelatywu böm ‘drzewo, żerdź’.

  Bomer - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bomerek - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bomersbach - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bomerski - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bomert - od gwarowego bamber ‘chłop, wieśniak; Niemiec’, bambory ‘ziemniaki’, od nazwy miasta Bamberg.

  Bomik - od niemieckich nazw osobowych Bohm, Bom, te od średnioniemieckiego apelatywu böm ‘drzewo, żerdź’.

  Bomkowski - od niemieckich nazw osobowych Bohm, Bom, te od średnioniemieckiego apelatywu böm ‘drzewo, żerdź’.

  Bomok - od niemieckich nazw osobowych Bohm, Bom, te od średnioniemieckiego apelatywu böm ‘drzewo, żerdź’.

  Bomski - od niemieckich nazw osobowych Bohm, Bom, te od średnioniemieckiego apelatywu böm ‘drzewo, żerdź’.

  Bon - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bona - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonach - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonacki - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonak - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonakowski - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonal - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonalik - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonalski - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonar - od niemieckiej nazwy osobowej Bohner, ta od apelatywu Bohner ‘hodowca grochu’.

  Bonarek - od niemieckiej nazwy osobowej Bohner, ta od apelatywu Bohner ‘hodowca grochu’.

  Bonarewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Bohner, ta od apelatywu Bohner ‘hodowca grochu’.

  Bonarka - od niemieckiej nazwy osobowej Bohner, ta od apelatywu Bohner ‘hodowca grochu’.

  Bonarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Bohner, ta od apelatywu Bohner ‘hodowca grochu’.

  Bonarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Bohner, ta od apelatywu Bohner ‘hodowca grochu’.

  Bonarski - od niemieckiej nazwy osobowej Bohner, ta od apelatywu Bohner ‘hodowca grochu’.

  Bonas - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonasewicz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonasiak - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonasiewicz - 1783 od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonasz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonaszak - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonaszczuk - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonaszczyk - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonaszek - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonaszewski - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonaszkiewicz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonaszko - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonaś - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonat - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonat - od niemieckiej nazwy osobowej Bonat, ta od imienia Bonard.

  Bonata - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonata - od niemieckiej nazwy osobowej Bonat, ta od imienia Bonard.

  Bonati - od niemieckiej nazwy osobowej Bonat, ta od imienia Bonard.

  Bonato - od niemieckiej nazwy osobowej Bonat, ta od imienia Bonard.

  Bonatowski - od niemieckiej nazwy osobowej Bonat, ta od imienia Bonard.

  Bonawanturski - od imienia Bonawentura. Imię w Polsce rzadko i późno używane, od łacińskiego bona ventura ‘dobra przyszłość’.

  Bonawentórski - od imienia Bonawentura. Imię w Polsce rzadko i późno używane, od łacińskiego bona ventura ‘dobra przyszłość’.

  Bonawentuczak - od imienia Bonawentura. Imię w Polsce rzadko i późno używane, od łacińskiego bona ventura ‘dobra przyszłość’.

  Bonawentura - 15 1 1 od imienia Bonawentura. Imię w Polsce rzadko i późno używane, od łacińskiego bona ventura ‘dobra przyszłość’.

  Bonawenturczak - od imienia Bonawentura. Imię w Polsce rzadko i późno używane, od łacińskiego bona ventura ‘dobra przyszłość’.

  Bonawenturczyk - od imienia Bonawentura. Imię w Polsce rzadko i późno używane, od łacińskiego bona ventura ‘dobra przyszłość’.

  Bonawenturski - od imienia Bonawentura. Imię w Polsce rzadko i późno używane, od łacińskiego bona ventura ‘dobra przyszłość’.

  Bonawenturzak - od imienia Bonawentura. Imię w Polsce rzadko i późno używane, od łacińskiego bona ventura ‘dobra przyszłość’.

  Bonciarz - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Boncz - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczaj - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczak - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczał - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczar - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bonczarowski - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bonczarski - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bonczek - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  BonczekBączek - złożenia brak; Bonczek od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’; Bączek 1409 od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczewski - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczkiewicz - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczko - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczkowski - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczol - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczoszek - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczuk - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczyk - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczysta - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczysty - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonczyszyn - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bond - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bonda - 1770 od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondal - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondalewicz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondalski - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondankiewicz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondar - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondara - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondarczuk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondarczyk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondarek - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondarenko - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondarew - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondarewicz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondarewski - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondaro - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondaronek - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondaronok - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondarow - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondarowicz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondarowski - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondaruk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondaryk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondarynka - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondarzecki - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondarzewski - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondas - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondasiewicz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondaś - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondek - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondel - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bonder - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondera - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bonderek - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bonderewicz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bonderowicz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bonderski - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondko - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondkowski - od nazw miejscowych typu Bądków, Będków, Będkowice.

  Bondos - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondosz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondoś - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondrow - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondrowicz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondrów - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondryra - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondur - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondura - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondura - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondurenka - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondurowicz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondurowski - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondurski - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondyr - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondyr - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondyra - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondza - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondzarewicz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondzel - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondzelewski - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondzerewicz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondzerowicz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondzia - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondziak - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondziarowski - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondziel - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondzio - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondzior - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondziul - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondziur - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondzorewicz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, od ukraińskiego wariantu wyrazu Bondar.

  Bondzul - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bondzyło - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bonek - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boner - 14 13 od niemieckiej nazwy osobowej Bohner, ta od apelatywu Bohner ‘hodowca grochu’.

  Bonerski - od niemieckiej nazwy osobowej Bohner, ta od apelatywu Bohner ‘hodowca grochu’.

  Bones - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonewicz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boni - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonia - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniacki - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniak - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniakiewicz - 1730 od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniakowski - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniar - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniarczyk - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonias - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniaszczuk - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonic - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonica - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonicewicz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonich - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonicz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniczewski - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonida - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniec - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniek - 1396 od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniel - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonielewicz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonieński - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonier - od niemieckiej nazwy osobowej Bohner, ta od apelatywu Bohner ‘hodowca grochu’.

  Boniewicz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniewski - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonifaciuk - od imienia Bonifacy. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego bonum ‘dobro’ + fatum ‘los, wróżba’.

  Bonifacy - od imienia Bonifacy. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego bonum ‘dobro’ + fatum ‘los, wróżba’.

  Bonifaczak - od imienia Bonifacy. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego bonum ‘dobro’ + fatum ‘los, wróżba’.

  Bonifaczuk - od imienia Bonifacy. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego bonum ‘dobro’ + fatum ‘los, wróżba’.

  Bonifańczuk - od imienia Bonifacy. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego bonum ‘dobro’ + fatum ‘los, wróżba’.

  Bonifatiew - od imienia Bonifacy. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego bonum ‘dobro’ + fatum ‘los, wróżba’.

  Bonifatiuk - od imienia Bonifacy. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzi od łacińskiego bonum ‘dobro’ + fatum ‘los, wróżba’.

  Bonik - 12 10 od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonika - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonikowski - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonin - 139 1 od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniński - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonio - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonior - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonis - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonisch - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonisiak - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonisiewicz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonisz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniszak - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniszewski - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniszko - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniszyn - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniś - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniśniak - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniuk - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniukiewicz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonius - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniusz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniuszewicz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniuszko - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Boniuś - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonja - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonk - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonka - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonkała - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonkało - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonkiewicz - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonko - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonkolik - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonkosch - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonkosz - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonkowicz - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonkowski - od nazw miejscowych Bąków, Bąkowo (kilka wsi).

  Bonków - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bonn - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonna - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonneck - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonnek - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonowicz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonowski - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonsz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir.

  Bonszkowski - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir.

  Bont - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bontaj - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bontal - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bontani - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bontarek - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bontaruk - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bontarz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bontkiewicz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bontko - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bontkowski - od nazw miejscowych typu Bądków, Będków, Będkowice.

  Bonus - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonusiak - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonusiewicz - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonysiak - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bonzarewicz - (z wtórną zmianą l na n // ń ) od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Boń - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bońca - od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bońcik - od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bońcioszek - od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bońciuń - od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bończa - Pióro od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bończa - Tomaszewski od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bończa - 14 15 od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bończak - od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bończal - od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bończał - od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bończała - 1695 od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bończar - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bończarowski - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bończek - od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bończerowski - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bończoł - od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bończoszek - od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bończuk - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bończyk - od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bończysty - od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bończyszyn - od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Bońka - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bońko - 14 13 od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bońkowic - 1459 od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bońkowski - 1744 od nazwy miejscowej Bońki (ciechanowskie, gmina Plońsk).

  Boński - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bor - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Bora - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boraca - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borach - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boracki - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boracz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boraczek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boraczewski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boraczuk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boraczyński - od nazwy miejscowej Boratyn (przemyskie, gmina Chłopice).

  Boraj - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borajkiewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borajski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borak - 1422 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borakiewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boral - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borala - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boralewski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borał - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borałkiewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boran - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boraniecki - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boranowski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borański - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boras - 1566 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borasa - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borasiewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borasik - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borasiński - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borasz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boraszek - 1376 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boraszkiewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boraś - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borat - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boratczyk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boratyn - 1427 od nazwy miejscowej Boratyn (przemyskie, gmina Chłopice).

  Boratyniec - od nazwy miejscowej Boratyn (przemyskie, gmina Chłopice).

  Boratynowicz - od nazwy miejscowej Boratyn (przemyskie, gmina Chłopice).

  Boratynski - od nazwy miejscowej Boratyn (przemyskie, gmina Chłopice).

  Boratyń - od nazwy miejscowej Boratyn (przemyskie, gmina Chłopice).

  Boratyński - 14 19 od nazwy miejscowej Boratyn (przemyskie, gmina Chłopice).

  Borawa - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borawczyk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borawiak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borawiec - 1448 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borawik - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borc - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borca - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borcan - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borchacki - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Borchacz - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borchan - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borchard - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Borchardt - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Borchart - 1769 od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Borchelt - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Borchert - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Borchet - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Borchman - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borchon - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borchoń - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borchowiec - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borchowski - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borchólski - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borchulski - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borchun - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borciak - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Borcinek - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Borciń - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Borciński - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Borciuch - od borsuk ‘zwierzę drapieżne z rodziny kun’, od gwarowego borczuch.

  Borcon - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borcoń - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borcow - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borcowski - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borcuch - od borsuk ‘zwierzę drapieżne z rodziny kun’, od gwarowego borczuch.

  Borcuk - od borsuk ‘zwierzę drapieżne z rodziny kun’, od gwarowego borczuch.

  Borcych - od borsuk ‘zwierzę drapieżne z rodziny kun’, od gwarowego borczuch.

  Borcz - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borcza - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borczak - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borczak - 1622 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borczakowski - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borczan - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borczanowski - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borczek - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borczek - 1477 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borczen - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borczon - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borczoń - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borczuch - od borsuk ‘zwierzę drapieżne z rodziny kun’, od gwarowego borczuch.

  Borczucha - od borsuk ‘zwierzę drapieżne z rodziny kun’, od gwarowego borczuch.

  Borczuk - od borsuk ‘zwierzę drapieżne z rodziny kun’, od gwarowego borczuch.

  Borczyca - 139 1 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borczyk - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Borczyk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borczykowski - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Bord - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Borda - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Borda - Sieczkowski złożenia brak; Borda od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’; Sieczkowski 1498 od nazwy miejscowej Sieczków (kieleckie, gmina Tuczępy’, też od sieczka ‘drobno pocięta słoma’.

  Bordak - 1777 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordakiewicz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordalski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordan - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordas - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordel - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Borden - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordenko - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordeńko - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordewicz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordiuk - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordnik - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordo - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordoliński - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordolo - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordon - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordoń - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordoszewski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordowicz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordowski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordukiewicz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordulak - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordun - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Borduna - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Borduń - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordych - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordyga - 163 1 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordykiewicz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordyl - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordyn - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordyżak - 1640 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordzan - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordzań - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordzeń - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordziak - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordziakowski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordzian - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordziej - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordzio - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordziuk - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Bordzoł - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Borecki - 1447 od nazw miejscowych typu Borek, Borki, Borcze.

  Borecz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boreczak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boreczek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boreczko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borej - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boreja - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borejczuk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borejka - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borejko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borejsza - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borejsza - Wysocki złożenia brak; Borejsza od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór; Wysocki 1399 od nazwy miejscowej Wysoka (częste).

  Borejsze - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borejszko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borejszo - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borejszo - Wysocki złożenia brak; Borejszo od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór; Wysocki 1399 od nazwy miejscowej Wysoka (częste).

  Borejszów - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borejszyk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borejza - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borek - 12 18 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór; od borek.

  Borel - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borelowski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boren - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boreniak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boreniek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boreń - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boreńko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boreński - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boresz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boreta - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boretyński - 1424 od nazwy miejscowej Boratyn (przemyskie, gmina Chłopice).

  Borewicz - 17 13 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boręcki - od nazw miejscowych Borzęcin, Bożęcin, Borzęcice (kilka wsi).

  Borg - 1359 od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgacki - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgacz - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgel - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgensztain - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgensztajn - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borger - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgiel - od bargieł, bargiel ‘gatunek ptaka’.

  Borgieł - od bargieł, bargiel ‘gatunek ptaka’.

  Borgiełowski - od bargieł, bargiel ‘gatunek ptaka’.

  Borgman - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgon - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgoń - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgorz - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgosz - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgowiec - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgowski - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgól - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgul - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgula - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgulski - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borguński - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgus - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borgusz - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borguś - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Borhard - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Borhardt - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Boricka - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boricko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boris - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borisch - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borisenek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borisiewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borisiuk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borisonek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borisow - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borissow - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boriszewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boriszkowski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boriś - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Bork - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borka - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkacki - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Borkala - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkała - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkata - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkatowski - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Borke - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borken - Hagen złożenia brak; Borken od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór; Hagen od niemieckiej nazwy osobowej Hag, ta od imion na Hag.

  Borkiewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borko - 1264 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkoń - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkoński - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkos - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkosiewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkowiak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkowicz - 1320 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkowiec - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkowska - 1402 od nazw miejscowych typu Borków, Borkowice, Borki.

  Borkowski - 1402 od nazw miejscowych typu Borków, Borkowice, Borki.

  Borkowszczak - 1659 od nazw miejscowych typu Borków, Borkowice, Borki.

  Borkowy - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borków - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkułak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkusewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkusiewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkusz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borkuszewski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borl - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borla - 1598 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borlicki - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borlik - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borlikowski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borliński - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borlowska - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borłowski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borman - od niemieckiej nazwy osobowej Bormann, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’ + mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Bormann - od niemieckiej nazwy osobowej Bormann, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’ + mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Bormański - od niemieckiej nazwy osobowej Bormann, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’ + mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Bormiński - od niemieckiej nazwy osobowej Bormann, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’ + mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Bormistrz - 1465 od burmistrz.

  Bormistrzewicz - 15 10 od burmistrz.

  Bormistrzowicz - 15 10 od burmistrz.

  Born - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Borna - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Bornakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Bornecki - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Bornejko - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Borniak - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Bornicki - od nazwy miejscowej Bornice (elbląskie, gmina Susz).

  Borniecki - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Bornik - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Bornikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Bornim - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Borniński - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Bornio - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Borno - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Bornos - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Bornowski - od nazwy miejscowej Borne (koszalińskie, gmina Ostrowice).

  Bornowski - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Bornstein - od średniowysokoniemieckiego Born ‘studnia, źródło’ + stein ‘skała, kamień’.

  Bornstejn - od średniowysokoniemieckiego Born ‘studnia, źródło’ + stein ‘skała, kamień’.

  Bornsztaj - od średniowysokoniemieckiego Born ‘studnia, źródło’ + stein ‘skała, kamień’.

  Bornsztajn - od średniowysokoniemieckiego Born ‘studnia, źródło’ + stein ‘skała, kamień’.

  Bornsztein - od średniowysokoniemieckiego Born ‘studnia, źródło’ + stein ‘skała, kamień’.

  Bornsztejn - od średniowysokoniemieckiego Born ‘studnia, źródło’ + stein ‘skała, kamień’.

  Bornus - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Borny - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Borń - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Borńczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Born, ta od apelatywu Born ‘studnia, źródło’, możliwe też pochodzenie od imienia Bernard.

  Boro - 13 17 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boroch - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borochowski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boroda - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodacz - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodaj - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodajkiewicz - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodajko - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodaka - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodawka - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodawko - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodej - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodejko - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodejuk - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodenko - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodeńko - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodicz - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodij - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodijczuk - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodijuk - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodiuk - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodko - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodo - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodolenko - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodulenko - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodulin - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodycz - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodyjuk - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodyn - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodynko - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodynowicz - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodyń - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodzenia - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodzi - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodzic - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodzica - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodzicz - 17 19 (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodziej - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodziejuk - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodzik - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodzisz - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borodziuk - (od ukraińskiej postaci wyrazu boroda) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Borok - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boron - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borona - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boronczyk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boroniec - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boronowicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boronowski - 1628 od nazwy miejscowej Boronów (częstochowskie, gmina Herby).

  Boroń - 1682 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borończyk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boroński - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boros - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borosiewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borosowski - 1574 od nazwy miejscowej Borosowice (ziemia lwowska, KrW).

  Borosz - 1743 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boroszczowski - 1493 od nazwy miejscowej Borszczów (Podole).

  Boroszek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boroszewski - od nazwy miejscowej Boroszewo (gdańskie, gmina Tczew).

  Boroszka - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boroszko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boroszowski - 1483 od nazwy miejscowej Boroszewo (gdańskie, gmina Tczew).

  Boroszuk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boroś - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borow - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowa - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowczak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowczuk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowczy - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowczyk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowiak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowian - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowic - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowica - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowice - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowicki - 16 1 1 od nazwy miejscowej Borowice (płockie, gmina Bodzanów).

  Borowicz - 1423 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowiczenko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowiczka - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowiec - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowiec - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór; od borowiec ‘mieszkaniec borów’.

  Borowiecki - 1532 od nazw miejscowych Borowca, Borowiec (częste).

  Borowieński - 1423 od nazwy miejscowej Borowno (częstochowskie, gmina Mykanów).

  Borowik - od borowik ‘gatunek grzyba’.

  Borowik - Boboryko złożenia brak; Borowik od borowik ‘gatunek grzyba’; Boboryko od bóbr, bober.

  Borowin - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowiński - od nazwy miejscowej Borowno (częstochowskie, gmina Mykanów).

  Borowitz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowka - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowkin - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowkow - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowków - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borownik - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowok - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowoński - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowy - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowycz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowyj - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borowyk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boroz - (pod wpływem ukraińskim) od bruzda, dawniej brózda.

  Borozdin - (pod wpływem ukraińskim) od bruzda, dawniej brózda.

  Borozdzin - (pod wpływem ukraińskim) od bruzda, dawniej brózda.

  Borozdziuk - (pod wpływem ukraińskim) od bruzda, dawniej brózda.

  Borówek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borówiec - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borówka - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borówke - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borówko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borówków - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borratyński - od nazwy miejscowej Boratyn (przemyskie, gmina Chłopice).

  Bors - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsa - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsakow - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsan - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsiak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsich - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsik - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsiński - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borskowicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsow - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsów - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsucki - od borsuk ‘zwierzę drapieżne z rodziny kun’, od gwarowego borczuch.

  Borsuk - 1546 od borsuk ‘zwierzę drapieżne z rodziny kun’, od gwarowego borczuch.

  Borsukiewicz - od borsuk ‘zwierzę drapieżne z rodziny kun’, od gwarowego borczuch.

  Borsukow - od borsuk ‘zwierzę drapieżne z rodziny kun’, od gwarowego borczuch.

  Borsukowicz - 1800 od borsuk ‘zwierzę drapieżne z rodziny kun’, od gwarowego borczuch.

  Borsukowski - 1775 od borsuk ‘zwierzę drapieżne z rodziny kun’, od gwarowego borczuch.

  Borsut - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsych - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsz - 14 15 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borsza - 1 125 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borszcz - 1426 (pod wpływem ukraińskim) od barszcz dawniej ‘roślina heracleum’, później ‘zupa gotowana z buraków’.

  Borszczan - (pod wpływem ukraińskim) od barszcz dawniej ‘roślina heracleum’, później ‘zupa gotowana z buraków’.

  Borszczew - (pod wpływem ukraińskim) od barszcz dawniej ‘roślina heracleum’, później ‘zupa gotowana z buraków’.

  Borszczewicz - (pod wpływem ukraińskim) od barszcz dawniej ‘roślina heracleum’, później ‘zupa gotowana z buraków’.

  Borszczewski - od nazwy miejscowej Borszczów (Podole).

  Borszczewski - (pod wpływem ukraińskim) od barszcz dawniej ‘roślina heracleum’, później ‘zupa gotowana z buraków’.

  Borszczow - (pod wpływem ukraińskim) od barszcz dawniej ‘roślina heracleum’, później ‘zupa gotowana z buraków’.

  Borszczuk - (pod wpływem ukraińskim) od barszcz dawniej ‘roślina heracleum’, później ‘zupa gotowana z buraków’.

  Borszczyk - (pod wpływem ukraińskim) od barszcz dawniej ‘roślina heracleum’, później ‘zupa gotowana z buraków’.

  Borszczykiewicz - (pod wpływem ukraińskim) od barszcz dawniej ‘roślina heracleum’, później ‘zupa gotowana z buraków’.

  Borszek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borszewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borszke - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borszlak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borszuk - od borsuk ‘zwierzę drapieżne z rodziny kun’, od gwarowego borczuch.

  Bort - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Borta - 1435 od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortacki - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortak - 1380 od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortan - 1404 od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortasów - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortel - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Borth - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortka - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortkiewicz - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortkin - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortko - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortkowiak - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortkowicz - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortkowski - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortkun - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortkuń - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortliczek - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortlik - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortlisz - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortmik - (pod wpływem ukraińskim) od barć ‘pasieka, ul’.

  Bortniak - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortnicki - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortniczak - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortniczuk - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortnik - w grupie nazwisk pochodzących od barć ‘pasieka, ul’.

  Bortnikow - w grupie nazwisk pochodzących od barć ‘pasieka, ul’.

  Bortnikowski - w grupie nazwisk pochodzących od barć ‘pasieka, ul’.

  Bortników - w grupie nazwisk pochodzących od barć ‘pasieka, ul’.

  Borto - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortoń - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortowski - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortuszek - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortyś - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bortz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Bortzka - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruc - 1465 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruca - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borucewicz - 1409 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruch - 1 136 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór; później od imienia żydowskiego Boruch).

  Borucha - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór; później od imienia żydowskiego Boruch).

  Boruchalski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór; później od imienia żydowskiego Boruch).

  Boruchowicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór; później od imienia żydowskiego Boruch).

  Boruchowski - 139 1 od nazwy miejscowej Boruchowo, dawniej Borzuchów (pilskie, gmina Ryczywół), Boruchy (włocławskie, gmina Skrwilno).

  Boruchowski - 1673 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór; później od imienia żydowskiego Boruch).

  Boruciak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borucinski - od nazw miejscowych Borucin, Borucino (kilka wsi).

  Boruciński - od nazw miejscowych Borucin, Borucino (kilka wsi).

  Borucki - 1409 od nazw miejscowych Borucin, Borucino (kilka wsi).

  Borucz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruczenko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruczeńko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruć - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borukała - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borukało - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borul - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borula - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borulski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruła - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borułak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borułka - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borun - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruń - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borus - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borusa - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borusewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borusiak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borusiewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borusz - 1307 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruszak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruszczak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruszek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruszewski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruszka - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruszko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruszko - Kabaczuk złożenia brak; Boruszko od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór; Kabaczuk od kabat ‘kaftan, kurtka’.

  Boruś - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borut - 1265 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruta - 1269 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borutek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borutha - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borutko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boruto - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borutta - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borutyński - od nazwy miejscowej Boratyn (przemyskie, gmina Chłopice).

  Bory - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryc - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryca - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryceusz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borychowski - 1536 od nazwy miejscowej Borychów (siedleckie, gmina Repki).

  Borycz - 1490 (KrW) od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borycza - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryczka - 1567 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryczko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryczko - Tomasik złożenia brak; Boryczko od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór; Tomasik 1709 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Boryczkowski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryga - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryka - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borykin - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryła - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryłka - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryłko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryło - 1468 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryłowicz - 149 1 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borym - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borymow - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borymów - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borymski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryn - 15 10 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryna - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryniak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryniec - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borynik - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryń - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borys - 1405 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysan - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysenko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryseńko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysewicz - 16 14 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysiak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysienko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysieńka - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysieńko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysiewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysiewski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysik - 1634 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysiuk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryske - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryskin - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysow - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysowicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysowiec - 1443 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysów - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysz - 1405 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Borysza - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryszak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryszczuk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryszczyk - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryszek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryszka - 1743 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryszko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryszkowski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryszowski - 1477 od nazw miejscowych Borzyszewo, dziś Boryszew (skierniewickie, gmina Nowa Sucha), Borzyszowice, dziś Borszowice (kieleckie, gmina Sędziszów).

  Boryszuk - 1477 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryś - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryśkiewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór lub od imienia Borys.

  Boryt - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Boryta - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borza - 1425 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzan - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzanowski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borządek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borząt - 1435 (Maz) od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzec - 1446 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzech - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzecki - 1449 od nazw miejscowych typu Borek, Borki, Borcze.

  Borzej - 1407 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzek - 1393 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzem - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzemój - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Borzen - 14 19 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzencki - od nazw miejscowych Borzęcin, Bożęcin, Borzęcice (kilka wsi).

  Borzesz - 1265 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzeszkowski - 1765 od nazwy miejscowej Borzyszkowo (bydgoskie, gmina Więcbork), Borzyszkowy (słupskie, gmina Lipnica).

  Borzewicki - 1386 od nazwy miejscowej Borzewisko (sieradzkie, gmina Poddębice).

  Borzęciak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzęcki - 153 1 od nazw miejscowych Borzęcin, Bożęcin, Borzęcice (kilka wsi).

  Borzęda - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzędek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzędowski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzędzki - od nazw miejscowych Borzęcin, Bożęcin, Borzęcice (kilka wsi).

  Borzęta - 1 136 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzik - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzko - 1386 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzobochaty - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Borzobohaty - 1570 (KrW) od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Borzoł - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Borzuch - 1434 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzuchowski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzuchowski - 1487 od nazwy miejscowej Boruchowo, dawniej Borzuchów (pilskie, gmina Ryczywół), Boruchy (włocławskie, gmina Skrwilno).

  Borzucki - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzuj - 1366 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzun - 1437 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzut - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzuta - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzyc - 14 10 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzych - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzyck - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzycki - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzyczak - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzyczka - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzyczko - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzyczkowski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzyk - 1296 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzykowski - 1470 80 od nazwy miejscowej Borzykowa (częstochowskie, gmina Żytno; kieleckie, gmina Chmielnik).

  Borzym - 12 12 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzymiński - 1564 od nazwy miejscowej Borzymin (włocławskie, gmina Rypin).

  Borzymowski - 1442 od nazwy miejscowej Borzymowice (włocławskie, gmina Choceń), Borzyny (łomżyńskie, gmina Grabowo; siedleckie, gmina Jadów).

  Borzyn - 13 13 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzyna - 1387 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzyncki - od nazw miejscowych Borzęcin, Bożęcin, Borzęcice (kilka wsi).

  Borzysz - XII w. od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzyszek - 1335 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borzyszewski - 1497 od nazw miejscowych Borzyszewo, dziś Boryszew (skierniewickie, gmina Nowa Sucha), Borzyszowice, dziś Borszowice (kieleckie, gmina Sędziszów).

  Borzyszkowski - od nazwy miejscowej Borzyszkowo (bydgoskie, gmina Więcbork), Borzyszkowy (słupskie, gmina Lipnica).

  Borzyszowski - 163 1 od nazw miejscowych Borzyszewo, dziś Boryszew (skierniewickie, gmina Nowa Sucha), Borzyszowice, dziś Borszowice (kieleckie, gmina Sędziszów).

  Borzyszyc - 1203 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Borżoł - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Borżół - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Borżuł - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Borżym - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Bos - 1347 od bosy.

  Bosa, m. - od bosy.

  Bosacki - od bosy.

  Bosaczyk - od bosy.

  Bosak - 1337 od bosy lub od bosak ‘czlowiek chodzący boso’.

  Bosakiewicz - od bosy.

  Bosakirski - od nazw miejscowych Biesiekiery i Biesiekierz, dziś Besiekiery (konińskie, gmina Grabów), Besiekierz (łódzkie, gmina Zgierz).

  Bosakow - od bosy.

  Bosakowski - od bosy.

  Bosarczyk - od bosy.

  Bosek - 1679 od bosy.

  Bosel - od bosy.

  Bosenko - od bosy.

  Bosiacki - od bosy.

  Bosiak - od bosy.

  Bosiakowski - od bosy.

  Bosian - od bosy.

  Bosianek - od bosy.

  Bosianok - od bosy.

  Bosicki - od bosy.

  Bosiecki - od bosy.

  Bosiejko - od bosy.

  Bosiek - od bosy.

  Bosiel - od bosy.

  Bosiewicz - od bosy.

  Bosik - od bosy.

  Bosiński - od bosy.

  Bosiuk - od bosy.

  Bosiukiewicz - od bosy.

  Bosko - 1698 od bosy.

  Boskowicz - od bosy.

  Bosma - od bosman ‘podoficer na statku’.

  Bosmanik - 1620 od bosman ‘podoficer na statku’.

  Bosowicz - od bosy.

  Bosowiec - od bosy.

  Bosowski - 1470 80 od nazwy miejscowej Bosowice (kieleckie, gmina Stopnica).

  Boss - od bosy.

  Bossa - od bosy.

  Bossak - od bosy.

  Bossaki - od bosy.

  Bossakowski - od bosy.

  Bossek - od bosy.

  Bossman - 16 19 od bosman ‘podoficer na statku’.

  Bossmann - od bosman ‘podoficer na statku’.

  Bossowski - od nazwy miejscowej Bosowice (kieleckie, gmina Stopnica).

  Bossy - od bosy.

  Bost - 1478 od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Bosuta - 1027 od bosy.

  Bosy - 1388 od bosy.

  Bosych - od bosy.

  Bosz - 1206 od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszan - 1677 od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszcz - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszczak - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszczon - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszczoń - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszczuk - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszczyk - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszczyński - 1470 80 od nazwy miejscowej Boszczyn, dziś Boszczynek (kieleckie ,gmina Skalbmierz).

  Boszek - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszk - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszka - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszkaj - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszke - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszkiewicz - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszko - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszkowicz - 1422 od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszkowski - 1398 od nazwy miejscowej Boszkowo (leszczyńskie, gmina Przemęt).

  Boszman - od bosman ‘podoficer na statku’.

  Boszowski - 16 12 od nazwy miejscowej Bosowice (kieleckie, gmina Stopnica).

  Boszulak - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boszyński - od nazwy miejscowej Boszczyn, dziś Boszczynek (kieleckie, gmina Skalbmierz).

  Boś - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Bośka - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Bośko - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Boślak - od imion na Bo , typu Bogusław, Bolesław.

  Bośniacki - od Bośniak ‘pochodzący z Bośni).

  Bośniak - od Bośniak ‘pochodzący z Bośni).

  Bot - 1543 od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Bota - 1402 od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Bote - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot; od niemieckiego apelatywu Bote ‘goniec, posłaniec’.

  Botek - 1459 od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botel - 13 16 od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botin - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botiuk - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botk - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botka - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botke - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botkiewicz - 1784 od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botko - 1743 od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botkowski - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botnar - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, nawiązuje do podstawy niemieckiej Böttner.

  Botner - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, nawiązuje do podstawy niemieckiej Böttner.

  Botog - od batog ‘bat’.

  Botor - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botorek - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botorzyński - 1490 od nazwy miejscowej Boturzyn (wieś zagrodowa, krakowskie).

  Botoż - od batog ‘bat’.

  Botóg - od batog ‘bat’.

  Bott - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botta - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botte - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Bottek - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botul - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botuliński - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botur - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Boturski - 14 1 1 od nazwy miejscowej Boturzyn (wieś zagrodowa, krakowskie).

  Boturzeński - 1467 od nazwy miejscowej Boturzyn (wieś zagrodowa, krakowskie).

  Boturzyński - 14 10 od nazwy miejscowej Boturzyn (wieś zagrodowa, krakowskie).

  Botuszan - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botuszański - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botuszyn - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botwicz - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Botwin - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Botwina - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Botwinik - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Botwinionek - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Botwinowski - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Botwiński - od Botwina, Boćwina ‘liście Buraków’, od staropolskiego Butwieć, dziś Butwieć.

  Botysz - 1488 od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botyszan - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Botyszewicz - 1438 od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Boufał - od imienia złożonego Boguchwał, notowanego od XII wieku.

  Boufałł - od imienia złożonego Boguchwał, notowanego od XII wieku.

  Bouffał - od imienia złożonego Boguchwał, notowanego od XII wieku.

  Bouhala - od imienia złożonego Boguchwał, notowanego od XII wieku.

  Boumgard - od niemieckich nazw osobowych Baumgart, Baumgarten, te od apelatywu Baumgart ‘sad’.

  Boumgart - od niemieckich nazw osobowych Baumgart, Baumgarten, te od apelatywu Baumgart ‘sad’.

  Boumgarten - od niemieckich nazw osobowych Baumgart, Baumgarten, te od apelatywu Baumgart ‘sad’.

  Bowentowski - od nazwy miejscowej Bowętów (konińskie, gmina Grabów).

  Bowętowski - od nazwy miejscowej Bowętów (konińskie, gmina Grabów).

  Bowyczyński - 157 1 od nazwy miejscowej Bowyczyny (konińskie, gmina Chodów).

  Boy - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boyka - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boyke - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boyko - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boysza - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Boz - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Boza - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bozak - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bozentka - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bozęcki - od nazw miejscowych Borzęcin, Bożęcin, Borzęcice (kilka wsi).

  Bozik - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bozio - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bozionek - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bozkiewicz - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bozonek - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bozoń - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bozyk - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Boż - 1206 od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Boża - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożak - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożalek - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożałek - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożan - 1247 od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożątka - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożątkiewicz - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożczyk - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Boże Jajko - 1407 od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożechna, m. - 122 1 od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożecki - od nazw miejscowych Borzęcin, Bożęcin, Borzęcice (kilka wsi).

  Bożedaj - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożedajek - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożej - 1220 od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożejewicz - 14 18 od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożejewski - 1497 od nazwy miejscowej Bożejewice (bydgoskie, gmina Strzelno).

  Bożejko - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożek - 1204 od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał lub od bożek.

  Bożela - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożemój - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożemuj - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożen - 1265 od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożenda - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożenek - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożeniec - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożenius - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożeniusz - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożenko - 1470 od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożenkow - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożenków - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożenta - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożentka - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożentko - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożentowicz - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożeń - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożeńko - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożepolski - 1526 od nazwy miejscowej Boże Pole (gdańskie, gmina Skarszewy).

  Bożeta - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożetka - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożewicz - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożęciak - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożęcki - od nazw miejscowych Borzęcin, Bożęcin, Borzęcice (kilka wsi).

  Bożęta - 1 177 od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożętka - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożętko - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożkiewicz - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożko - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożkow - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożkowicz - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożowić - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożuch - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożuga - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożugo - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożuk - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożuko - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożukowski - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożulak - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożusz - 1334 od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożuta - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożycki - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożyczko - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożydaj - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożyk - 1390 od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożykowski - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożyn - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożyna - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożyń - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożys - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bożysiewicz - od imion złożonych typu Bożeciech, Bożydar, też od imion złożonych typu Boguchwał.

  Bób - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bob , por. bób ‘roślina z rodziny motylkowatych; jej owoc, ziarno’, bobo ‘straszydło, strach’; od bobik.

  Bóbr - 14 14 od bóbr, bober.

  Bódgał - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bógdał - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bógdała - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bógdeł - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bógdoł - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bógdół - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bój - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bójczuk - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bójka - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bójko - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Bójno - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bójnowicz - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bójnowski - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bójski - od staropolskiego bojeć się ‘bać się’, bój ‘walka’.

  Ból - 1606 od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bóll - od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Bóna - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bónik - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bónisch - od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Bór - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Bóratyński - od nazwy miejscowej Boratyn (przemyskie, gmina Chłopice).

  Bórawski - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Bórek - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Bórkiewicz - od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Bót - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Bóta - od podstawy bot , por. prasłowiańskie botati ‘uderzać, stukać’, staropolskie bot ‘but’, niemiecka nazwa osobowa Bot.

  Bóżnicki - 1698 od bóznica ‘świątynia żydowska’.

  Brac - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Braca - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Brach - 1483 od imion złożonych typu Bratumił.

  Bracha - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachacki - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachacz - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachaczek - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachaczik - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachaczyk - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachal - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachel - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachman - od niemieckiej nazwy osobowej Brachmann, od średnioniemieckiego brachmane ‘czerwiec’.

  Brachmann - od niemieckiej nazwy osobowej Brachmann, od średnioniemieckiego brachmane ‘czerwiec’.

  Brachmański - od niemieckiej nazwy osobowej Brachmann, od średnioniemieckiego brachmane ‘czerwiec’.

  Brachnic - 1400 od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachno - 1443 od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachoń - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachosz - 1352 od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachowicz - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachowski - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachuc - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachucki - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachucy - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachun - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachuń - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachuś - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachut - od imion złożonych typu Bratumił.

  Brachyczek - od imion złożonych typu Bratumił.

  Bracia - 1466 od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Braciak - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bracichowicz - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Braciej - 1222 od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Braciesz - 1204 od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bracik - 1387 od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bracikowski - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bracio - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bracis - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bracisiewicz - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bracisz - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Braciszewicz - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bracki - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bracław - 1402 od nazwy miasta Bracław (KrW) lub od takiego imienia złożonego.

  Bracławicz - od nazwy miasta Bracław (KrW) lub od takiego imienia złożonego.

  Bracławiec - od nazwy miasta Bracław (KrW) lub od takiego imienia złożonego.

  Bracławik - od nazwy miasta Bracław (KrW) lub od takiego imienia złożonego.

  Bracławski - 1490 od nazwy miasta Bracław (KrW) lub od takiego imienia złożonego.

  Bracłowicz - od nazwy miasta Bracław (KrW) lub od takiego imienia złożonego.

  Bracny - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bracz - od brak, brakować.

  Braczek - od brak, brakować.

  Braczko - od brak, brakować.

  Braczyk - od brak, brakować.

  Braćko - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Brad - (od czeskiej postaci wyrazu brada) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brada - (od czeskiej postaci wyrazu brada) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Bradacz - (od czeskiej postaci wyrazu brada) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Bradel - (od czeskiej postaci wyrazu brada) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Bradliński - od brodło ‘stóg siana, słomy’.

  Bradło - od brodło ‘stóg siana, słomy’.

  Brado - (od czeskiej postaci wyrazu brada) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brady - (od czeskiej postaci wyrazu brada) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Bradzel - (od czeskiej postaci wyrazu brada) od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Bragiel - od bróg ‘stóg, sterta’.

  Bragin - od bróg ‘stóg, sterta’.

  Brago - od bróg ‘stóg, sterta’.

  Bragula - od bróg ‘stóg, sterta’.

  Bragulla - od bróg ‘stóg, sterta’.

  Braguła - od bróg ‘stóg, sterta’.

  Bragun - od bróg ‘stóg, sterta’.

  Braja - 1644 od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brajan - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brajcz - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brajczak - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brajczyk - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brajda - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brajer - od niemieckiej nazwy osobowej Breier, ta od Brauer ‘piwowar’.

  Brajerek - od niemieckiej nazwy osobowej Breier, ta od Brauer ‘piwowar’.

  Brajerski - od niemieckiej nazwy osobowej Breier, ta od Brauer ‘piwowar’.

  Brajewicz - 1458 od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brajewski - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brajowski - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brak - od brak, brakować.

  Braka - od brak, brakować.

  Brakała - 1565 od brak, brakować.

  Brakało - od brak, brakować.

  Brakarz - od brak, brakować.

  Brakoniecki - od brak, brakować.

  Brakowski - od brak, brakować.

  Braksator - od łacińskiego braxator, braseator ‘słodownik, piwowar’.

  Bral - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Brala - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Bralak - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Bralczyk - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Bralewski - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Bralich - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Bralik - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Bralin - 1324 od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Bralino - 1393 od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Bralinowic - 14 14 od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Braliński - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Brall - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Bralla - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Bralle - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Bralski - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Brał - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Brała - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Brałek - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Brałko - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Brałkowski - od brać, brat, imion złozonych typu Bratumił.

  Brałm - od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Brałn - od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Bram - 1497 od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Brama - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bramański - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Brambor - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Brambora - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bramborski - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Brambosz - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Brambura - 1450 od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bramk - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bramka - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bramko - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bramnik - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bramora - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bramorski - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bramowany - 1463 od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’; od bramowany ‘obszyty’.

  Bramowicz - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bramowiec - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bramowski - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bramski - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bramura - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bramurski - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bran - 14 17 od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Brana - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Branach - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Branas - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Branaś - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Branc - od niemieckiej nazwy osobowej Branz, ta od imienia Franciscus lub od brand ‘głownia’.

  Brancek - od niemieckiej nazwy osobowej Branz, ta od imienia Franciscus lub od brand ‘głownia’.

  Brancel - od niemieckiej nazwy osobowej Branz, ta od imienia Franciscus lub od brand ‘głownia’.

  Brancew - od niemieckiej nazwy osobowej Branz, ta od imienia Franciscus lub od brand ‘głownia’.

  Brancewicz - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Brancewicz - Michalak złożenia brak; Brancewicz 1763 od niemieckiej nazwy osobowej Branz, ta od imienia Franciscus lub od brand ‘głownia’; Michalak 1683 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał. Imię biblijne, od hebrajskiego mika’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku.

  Brancewicz - 1763 od niemieckiej nazwy osobowej Branz, ta od imienia Franciscus lub od brand ‘głownia’.

  Branczel - od niemieckiej nazwy osobowej Branz, ta od imienia Franciscus lub od brand ‘głownia’.

  Branczeł - od niemieckiej nazwy osobowej Branz, ta od imienia Franciscus lub od brand ‘głownia’.

  Branczewska - od niemieckiej nazwy osobowej Branz, ta od imienia Franciscus lub od brand ‘głownia’.

  Branczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Branz, ta od imienia Franciscus lub od brand ‘głownia’.

  Branczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Branz, ta od imienia Franciscus lub od brand ‘głownia’.

  Branczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Branz, ta od imienia Franciscus lub od brand ‘głownia’.

  Brand - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Branda - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandalski - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandał - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brande - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brande - Bury złożenia brak; Brande od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’; Bury 1457 w grupie nazwisk pochodzących od bury; bura ‘awantura’.

  Brandebur - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Brandebura - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Brandeburg - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Brandeburski - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Brandebuta - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandek - 140 1 od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandel - 1398 od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandemburg - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Brandenbura - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Brandenbura - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Brandenburer - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Brandenburg - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Brandenburger - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Brandenburgier - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Brandenburski - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Branderbura - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Branderburg - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Branderburger - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Branderski - od nazwy miasta Brandenburg (Niemcy).

  Brandes - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandl - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brando - 1390 od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandolik - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandos - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandota - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandowski - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandt - 1582 od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandy - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandyk - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandys - 1476 od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandysiak - 17 18 od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandysiewicz - 1725 od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandysiok - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandysz - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandyszak - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandyszek - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandyszowicz - 1724 od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandzelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brandziok - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Branecki - 1447 od nazwy miejscowej Branki (Maz), Branków (radomskie, gmina Warka).

  Branewicz - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Brania - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Braniak - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Braniarczyk - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Branic - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Branica - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Branicki - 1435 od nazwy miejscowej Branice (kilka wsi).

  Branicz - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Braniec - 1536 od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir; od braniec ‘jeniec’.

  Braniek - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Braniewicz - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Branik - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Branisz - 1265 od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Brank - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Branka - 148 1 od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir; od branka ‘niewolnica’.

  Brankowski - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Branny - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Branowicz - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Brant - 15 12 od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brantiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brany - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Brańczak - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Brańczko - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Brańczuk - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Brańczyk - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Brańka - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Brańko - od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Brańtiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brasczok - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braseator - 1482 od łacińskiego braxator, braseator ‘słodownik, piwowar’.

  Brasel - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Brasewicz - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Brasiak - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Brasiel - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Brasiewicz - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Brasiuk - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Brasiun - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Brasiuń - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braska - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Brason - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Brasoń - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Brasuń - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Brasz - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braszak - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braszan - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braszcz - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braszczak - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braszczok - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braszczyk - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braszczyński - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braszek - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braszewski - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Brasziewicz - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braszka - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braszkiewicz - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braszko - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braszkowski - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braszok - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braś - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Braśkiewicz - od imion na Bra , typu Bratumił.

  Brat - 1403 od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Brata - 1483 od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratanek - 1400 od brat lub od imion złożonych typu Bratumił; od bratanek.

  Brataniec - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Brataniewicz - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratarczyk - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratasz - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Brataszczuk - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Brataszow - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratczak - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratczuk - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratczun - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratczyk - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratczykow - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratecki - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratejko - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratek - 1385 od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Braterski - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił; od przymiotnika braterski.

  Brateus - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratka - 1402 od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratke - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratkie - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratkiewicz - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratko - 1325 od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratkowiak - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratkowski - 1443 od nazw miejscowych Bratkowice, Bratkowo (kilka wsi).

  Bratna - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratnicki - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratnikow - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratników - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratniuk - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratny - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratoń - 1224 od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratos - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratosiewicz - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratosz - 1204 od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratoszewski - od nazwy miejscowej Bratoszewice (łódzkie, gmina Stryków).

  Bratoś - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratownik - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratowski - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratrek - 1385 (od starszej formy wyrazu bratr) od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratro - (od starszej formy wyrazu bratr) od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratroń - XIII XIV w. (od starszej formy wyrazu bratr) od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratrzech - (od starszej formy wyrazu bratr) od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Brattig - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Brattik - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratulski - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratumił - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratun - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratuń - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratus - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratuski - 14 1 1 od nazwy miejscowej Bratuszewo (toruńskie, gmina Kurzętnik).

  Bratusz - 1286 od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratuszewski - od nazwy miejscowej Bratuszewo (toruńskie, gmina Kurzętnik).

  Bratuś - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratwa - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Braty - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratyński - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratys - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Bratysz - 1453 od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Brauer - od niemieckiej nazwy osobowej Breier, ta od Brauer ‘piwowar’.

  Brauliński - od niemieckiej nazwy osobowej Breier, ta od Brauer ‘piwowar’.

  Brauła - od niemieckiej nazwy osobowej Breier, ta od Brauer ‘piwowar’.

  Braum - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brauman - od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Braumański - od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Braun - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Braun - Walicki złożenia brak; Braun 1620 od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’; Walicki 1766 od nazwy miejscowej Waliska (siedleckie, gmina Latowicz).

  Braun - 1620 od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Braun - 1620 od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Braunacki - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Braunak - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Braunak - od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Braune - od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Braune - od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Braunek - od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Braunek - od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Brauner - od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Braunert - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Braunes - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Braunfełd - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Braunger - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Braunigier - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Braunisch - od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Braunisz - od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Braunisz - od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Braunka - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Braunlich - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Braunn - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brause - od niemieckiego brausen ‘szumieć, huczeć’.

  Brausz - od niemieckiego brausen ‘szumieć, huczeć’.

  Brauza - 1675 od niemieckiego brausen ‘szumieć, huczeć’.

  Brauze - od niemieckiego brausen ‘szumieć, huczeć’.

  Brawała - od brawować ‘hałasować, awanturować się’, może też od gwarowego braw, brow ‘kastrowane zwierzę; wieprz’.

  Brawański - od brawować ‘hałasować, awanturować się’, może też od gwarowego braw, brow ‘kastrowane zwierzę; wieprz’.

  Brawata - od brawować ‘hałasować, awanturować się’, może też od gwarowego braw, brow ‘kastrowane zwierzę; wieprz’.

  Brawecki - od brawować ‘hałasować, awanturować się’, może też od gwarowego braw, brow ‘kastrowane zwierzę; wieprz’.

  Brawek - od brawować ‘hałasować, awanturować się’, może też od gwarowego braw, brow ‘kastrowane zwierzę; wieprz’.

  Brawik - od brawować ‘hałasować, awanturować się’, może też od gwarowego braw, brow ‘kastrowane zwierzę; wieprz’.

  Brawiński - od brawować ‘hałasować, awanturować się’, może też od gwarowego braw, brow ‘kastrowane zwierzę; wieprz’.

  Brawka - od brawować ‘hałasować, awanturować się’, może też od gwarowego braw, brow ‘kastrowane zwierzę; wieprz’.

  Brawko - od brawować ‘hałasować, awanturować się’, może też od gwarowego braw, brow ‘kastrowane zwierzę; wieprz’.

  Brawura - od brawować ‘hałasować, awanturować się’, może też od gwarowego braw, brow ‘kastrowane zwierzę; wieprz’; od brawura.

  Brawura - Biskupski złożenia brak; Brawura od brawować ‘hałasować, awanturować się’, może też od gwarowego braw, brow ‘kastrowane zwierzę; wieprz’; od brawura; Biskupski 1397 od nazwy miejscowej Biskupice (częste).

  Brawuski - od brawować ‘hałasować, awanturować się’, może też od gwarowego braw, brow ‘kastrowane zwierzę; wieprz’; od brawura.

  Braxator - 1499 od łacińskiego braxator, braseator ‘słodownik, piwowar’.

  Bray - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brayczewski - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brayer - od niemieckiej nazwy osobowej Breier, ta od Brauer ‘piwowar’.

  Brazda - (pod wpływem czeskim) od bruzda, dawniej brózda.

  Brazdeń - (pod wpływem czeskim) od bruzda, dawniej brózda.

  Brazgalski - od brazgać ‘brzęczeć, paplać’, brazg ‘brzęk, szczęk’.

  Brazgała - od brazgać ‘brzęczeć, paplać’, brazg ‘brzęk, szczęk’.

  Brazgun - od brazgać ‘brzęczeć, paplać’, brazg ‘brzęk, szczęk’.

  Braździel - od brazgać ‘brzęczeć, paplać’, brazg ‘brzęk, szczęk’.

  Brąberek - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Brąberg - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Brąberk - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Brącz - od brzękac, brzęczeć.

  Brączek - od brzękac, brzęczeć.

  Brączewski - od brzękac, brzęczeć.

  Brączik - od brzękac, brzęczeć.

  Brączkiewicz - od brzękac, brzęczeć.

  Brączkowski - od brzękac, brzęczeć.

  Brączyk - od brzękac, brzęczeć.

  Brądel - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brąk - od brzękac, brzęczeć; od brąk ‘chrabąszcz, to od brząkać.

  Brąka - od brzękac, brzęczeć; od brąk ‘chrabąszcz, to od brząkać.

  Brąkal - od brzękac, brzęczeć; od brąk ‘chrabąszcz, to od brząkać.

  Brąkowski - od brzękac, brzęczeć; od brąk ‘chrabąszcz, to od brząkać.

  Brąszewski - 1570 od nazwy miejscowej Brąszewice (sieradzkie, gmina Brąszewice).

  Brąszkiewicz - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Brąszkowski - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Brąś - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Brąz - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Brązkiewicz - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Brązkowski - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Brążewski - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Brążkiewicz - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Brążkowski - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Brczak - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’; ze starszego Brdczak.

  Brda - 1433 od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdak - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdak - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brdakała - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brdakowy - 1458 od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdąk - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brdąkala - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brdąkała - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brdej - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdeja - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdek - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brdel - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdęk - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brdękała - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brdękiewicz - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brdokała - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brdon - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdon - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brdonkała - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brdoń - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdoń - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brdos - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdulak - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdyk - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdyła - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdynkiewicz - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdyńkiewicz - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdys - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brdyś - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Breborowicz - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Breda - 1449 od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredan - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredek - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredel - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredla - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredlak - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredłowski - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredo - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredow - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredy - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredzel - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredziak - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredzicki - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredziczka - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredzik - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bredziński - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brefczyński - od brewka, brew.

  Breffka - od brewka, brew.

  Brefka - od brewka, brew.

  Breger - od niemieckiej nazwy osobowej Brieger, ta od nazwy miasta Briege (= Brzeg na Śląsku).

  Bregier - od niemieckiej nazwy osobowej Brieger, ta od nazwy miasta Briege (= Brzeg na Śląsku).

  Bregierski - od niemieckiej nazwy osobowej Brieger, ta od nazwy miasta Briege (= Brzeg na Śląsku).

  Bregin - od brzeg.

  Bregula - od brzeg.

  Bregulla - od brzeg.

  Breguła - od brzeg.

  Breier - od niemieckiej nazwy osobowej Breier, ta od Brauer ‘piwowar’.

  Brej - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Breja - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejak - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejan - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejczak - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejczyk - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejda - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejer - od niemieckiej nazwy osobowej Breier, ta od Brauer ‘piwowar’.

  Brejk - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejka - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejko - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejlak - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejna - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejnak - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejnakowski - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejniak - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejniakowski - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejnik - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejski - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Brejza - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brejża - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brejże - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brejżek - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brel - 1608 od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brela - 1534 od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brelak - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brelański - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brelczak - 1662 od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brelewic - 1328 od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brelewski - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brelich - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brelik - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brelikowski - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Breliński - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brelski - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Breła - 1609 od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brełyk - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brem - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Brember - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Brembor - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Brembora - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bremek - 1397 od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bremski - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Brend - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brenda - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brendecki - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brendel - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brendl - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brendt - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brendys - 1476 od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Brendzel - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Breniaczyk - 1653 od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Breniarski - 1767 od niemieckich nazw osobowych Bruner, Brinner.

  Brenic - 1370 od brać, brany, też od imion złożonych typu Branimir.

  Brenk - od brzękac, brzęczeć.

  Brenka - od brzękac, brzęczeć.

  Brenkacz - od brzękac, brzęczeć.

  Brenkiewicz - od brzękac, brzęczeć.

  Brenko - od brzękac, brzęczeć.

  Brenkus - od brzękac, brzęczeć.

  Brentek - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Breń - od nazwy miejscowej Breń (tarnowskie, gmina Lisia Góra; rzeszowskie, gmina Czerim).

  Breńkacz - od brzękac, brzęczeć.

  Breńko - od brzękac, brzęczeć.

  Breńko - od nazwy miejscowej Breń (tarnowskie, gmina Lisia Góra; rzeszowskie, gmina Czerim).

  Breńkowski - od brzękac, brzęczeć.

  Breński - od nazwy miejscowej Breń (tarnowskie, gmina Lisia Góra; rzeszowskie, gmina Czerim).

  Breńtek - od niemieckiej nazwy osobowej Brandt, ta od imienia Hildebrandt lub od brand ‘głownia’.

  Bres - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bresa - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bresan - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bresiewicz - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bresik - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Breslar - 1728 (Śl) od nazwy miejscowej Breslau (= Wrocław).

  Bress - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bressa - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bressan - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bressel - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bresso - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bresz - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Breszka - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Breszkiewicz - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Breszko - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Breszler - od nazwy miejscowej Breslau (= Wrocław).

  Breszyk - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Breś - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Breśka - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Breśkiewicz - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Breśko - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Breśler - od nazwy miejscowej Breslau (= Wrocław).

  Bretoj - od brat lub od imion złożonych typu Bratumił.

  Breus - od niemieckiej nazwy osobowej Breusch, ta od Preusse ‘Prusak’.

  Breusenko - od niemieckiej nazwy osobowej Breusch, ta od Preusse ‘Prusak’.

  Breuska - od niemieckiej nazwy osobowej Breusch, ta od Preusse ‘Prusak’.

  Breusowski - od niemieckiej nazwy osobowej Breusch, ta od Preusse ‘Prusak’.

  Brewczak - od brewka, brew.

  Brewczek - od brewka, brew.

  Brewczuk - od brewka, brew.

  Brewczyk - 1635 od brewka, brew.

  Brewczyński - od brewka, brew.

  Brewiak - od brewka, brew.

  Brewiecki - od brewka, brew.

  Brewiński - od brewka, brew.

  Brewka - 1465 od brewka, brew.

  Brewke - 1465 od brewka, brew.

  Brewko - 147 1 od brewka, brew.

  Brewus - od łacińskiego brevis ‘krótki’.

  Brewuz - od łacińskiego brevis ‘krótki’.

  Breza - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brezgiel - od bryzgać ‘parskać, chlapać’.

  Brezgieł - od bryzgać ‘parskać, chlapać’.

  Breziak - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Breziuk - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brezka - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brezyk - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brezyna - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Breżny - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brębor - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bręborowicz - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Brębowicz - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bręcławski - od nazwy miasta Bracław (KrW) lub od takiego imienia złożonego.

  Bręcz - od brzękac, brzęczeć.

  Bręczek - od brzękac, brzęczeć.

  Bręczewski - od brzękac, brzęczeć.

  Bręczka - od brzękac, brzęczeć.

  Bręczkiewicz - od brzękac, brzęczeć.

  Bręczkowski - od brzękac, brzęczeć.

  Bręda - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brędel - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brędowski - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brędzej - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brędzel - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Brędziel - od bredzić, brdać ‘mówić od rzeczy, pleść’, od gwarowego breda ‘gaduła, papla’.

  Bręk - od brzękac, brzęczeć.

  Bręka - od brzękac, brzęczeć.

  Brękiewicz - od brzękac, brzęczeć.

  Bręklewicz - od brzękac, brzęczeć.

  Brękus - od brzękac, brzęczeć.

  Brich - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brichacek - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brichaczek - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brichta - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brieger - od niemieckiej nazwy osobowej Brieger, ta od nazwy miasta Briege (= Brzeg na Śląsku).

  Briegier - od niemieckiej nazwy osobowej Brieger, ta od nazwy miasta Briege (= Brzeg na Śląsku).

  Briese - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brieska - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brieske - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brieze - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Briger - od niemieckiej nazwy osobowej Brieger, ta od nazwy miasta Briege (= Brzeg na Śląsku).

  Brigier - od niemieckiej nazwy osobowej Brieger, ta od nazwy miasta Briege (= Brzeg na Śląsku).

  Brik - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brikner - od niemieckiej nazwy osobowej Bruckner, ta od apelatywu Bruck (n)er ‘mieszkający przy moście’.

  Briks - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Briksi - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Briksin - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Briksy - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bril - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brila - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brilka - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brill - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brilla - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brillewski - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brillowski - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brilowski - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brinda - od brynda ‘błyskotka, cacko’.

  Brindell - od brynda ‘błyskotka, cacko’.

  Brink - od niemieckiej nazwy osobowej Brink, ta od dolnoniemieckiego brink ‘pagórek’.

  Brinka - od niemieckiej nazwy osobowej Brink, ta od dolnoniemieckiego brink ‘pagórek’.

  Brinke - od niemieckiej nazwy osobowej Brink, ta od dolnoniemieckiego brink ‘pagórek’.

  Brinken - od niemieckiej nazwy osobowej Brink, ta od dolnoniemieckiego brink ‘pagórek’.

  Brinkien - od niemieckiej nazwy osobowej Brink, ta od dolnoniemieckiego brink ‘pagórek’.

  Brinkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Brink, ta od dolnoniemieckiego brink ‘pagórek’.

  Briń - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brisek - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Briska - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Briske - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Briss - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brisz - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Briszka - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Briszke - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brize - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brlok - 14 15 od staropolskiego brlok ‘zezowaty’.

  Broc - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Broca - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Brocakiewicz - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Brocewicz - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Broch - 1494 od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brocha - od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brochacki - od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brochacz - od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brochaczek - od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brochała - 1676 od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brochel - 1233 od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brochna, ż. - 14 18 od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brochnik - od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brochno - od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brochnów - od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brochocki - 14 14 od nazwy miejscowej Brochocin (płockie, gmina Radzanowo).

  Brochoń - od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brochota - 1353 od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brochowicz - 1627 od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brochwicz - od imion na Bro , typu Bronisław, Brodzisław lub od brochać się ‘tarzać się w błocie’.

  Brociak - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Brociek - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Brocik - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Brociuk - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Brocki - 1643 od nazw miejscowych Brody, Bród (częste) lub od nazwy miejscowej Brok (Maz).

  Brocław - od nazwy miasta Bracław (KrW) lub od takiego imienia złożonego.

  Brocławicz - od nazwy miasta Bracław (KrW) lub od takiego imienia złożonego.

  Brocławiec - od nazwy miasta Bracław (KrW) lub od takiego imienia złożonego.

  Brocławik - od nazwy miasta Bracław (KrW) lub od takiego imienia złożonego.

  Brocławski - od nazwy miasta Bracław (KrW) lub od takiego imienia złożonego.

  Brocz - 1444 od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Broczek - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Broczkiewicz - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Broczko - 1345 od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Broczkowski - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Broczyk - 1634 od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Broczyński - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Brod - 1256 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Broda - 1 136 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodacki - 1748 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodacz - 1256 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław; od brodacz.

  Brodaczek - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodaczewski - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodaj - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodajkiewicz - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodak - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodal - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodala - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodalak - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodalka - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodalko - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodalla - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodalski - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodała - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodałka - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodarczek - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodarczyk - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodata - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodaty - 1499 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław; od brodaty.

  Brodawa - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodawczuk - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodawiak - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodawicz - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodawka - 1483 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław; od brodawka.

  Brodawkin - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodawko - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław; od brodawka.

  Brodawski - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodawy - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodczyc - 1442 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodda - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodde - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Broddek - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Broddy - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Broddziuk - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brode - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodecki - 1457 od nazw miejscowych Brodek, Bródki (kilka wsi).

  Brodek - 1 136 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław lub od Brodek.

  Brodel - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodelski - od nazwy miejscowej Brodła (krakowskie, gmina Alwernia).

  Brodewicz - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodiuk - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodka - 1325 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław; od bródka.

  Brodkiewicz - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław; od bródka.

  Brodko - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław; od bródka.

  Brodkowicz - 174 1 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław; od bródka.

  Brodkowski - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław; od bródka.

  Brodków - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław; od bródka.

  Brodło - od brodło ‘stóg siana, słomy’.

  Brodłowicz - od brodło ‘stóg siana, słomy’.

  Brodna - 1390 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodniak - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodnica - 130 1 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodnicki - 1393 od nazwy miejscowej Brodnica (kilka wsi).

  Brodniewicz - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodnik - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodno - 1443 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodnów - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodny - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodocz - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodosiuk - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodowa - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodowiak - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodowicz - 16 13 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodowski - 1398 od nazwy miejscowej Brodowo (kilka wsi).

  Brodowy - 1497 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław; od brodowy ‘człowiek pilnujący brodu’.

  Brodusiuk - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brody - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodzak - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodziak - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodzic - 1427 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodzicz - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodzieszewski - 1395 od nazwy miejscowej Brodziszewo (poznańskie, gmina Szamotuły).

  Brodzik - 1 136 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodzikowski - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodzisz - 1265 od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodziszewski - 1389 od nazwy miejscowej Brodziszewo (poznańskie, gmina Szamotuły).

  Brodziszowski - 1395 od nazwy miejscowej Brodziszewo (poznańskie, gmina Szamotuły).

  Brodziuch - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodziuk - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Brodzki - 1388 od nazw miejscowych Brody, Bród (częste).

  Broel - Plater złożenia brak; Broel brak; Plater 138 1 od niemieckiej nazwy osobowej Plater, ta od nazwy miejscowej Plata.

  Brog - 1465 od bróg ‘stóg, sterta’.

  Brogar - 1584 od niemieckiej nazwy osobowej Brogger.

  Brogard - od niemieckiej nazwy osobowej Brogger.

  Brogies - od bróg ‘stóg, sterta’.

  Brogosz - od bróg ‘stóg, sterta’.

  Brogowicz - od bróg ‘stóg, sterta’.

  Brogowski - od bróg ‘stóg, sterta’.

  Brogul - od bróg ‘stóg, sterta’.

  Broiek - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Broik - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Broiko - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Broj - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Broja - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Brojacz - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Brojak - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Brojakowski - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Brojan - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Brojanowski - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Brojda - 1677 od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Brojecki - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Brojek - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Brojeński - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Brojer - od niemieckiej nazwy osobowej Breier, ta od Brauer ‘piwowar’.

  Brojerek - od niemieckiej nazwy osobowej Breier, ta od Brauer ‘piwowar’.

  Brojerski - od niemieckiej nazwy osobowej Breier, ta od Brauer ‘piwowar’.

  Brojewski - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Brok - 1324 od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Broka - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Brokisz - 1677 od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Brokon - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Brokoń - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Brokos - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Brokosz - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Brokowski - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Brokowski - 1622 od mazwy miejscowej Brokowo (elbląskie, gmina Kwidzyn).

  Broks - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Broksa - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Broksza - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Brokut - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Brol - 1377 od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Brola - od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Brolak - od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Brolek - od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Broleński - 1578 od nazwy miejscowej Brulino, dawniej Brolino (łomżyńskie, gmina Nur).

  Brolewicz - od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Broliński - 1435 od nazwy miejscowej Brulino, dawniej Brolino (łomżyńskie, gmina Nur).

  Broll - od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Brollik - od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Brolnicki - od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Brolski - od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Brom - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Broma - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bromber - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bromberak - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bromberek - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bromberg - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bromberger - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Brombergier - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bromberk - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bromberkowski - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bromberski - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Brombik - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bromblik - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Brombor - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bromborz - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Brombosz - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bromboszcz - od gwarowego brambor ‘ziemniak’.

  Bromek - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bromierski - 1635 od nazwy miejscowej Brombierz (płockie, gmina Staroźreby).

  Bromirski - od nazwy miejscowej Brombierz (płockie, gmina Staroźreby).

  Bromis - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bromisch - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bromisz - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bromka - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bromke - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bromkie - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bromko - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bromnik - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bromowski - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bromski - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bron - 1453 od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Brona - Leszczyński złożenia brak; Brona 1438 od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona; Leszczyński 1388 od nazw miejscowych typu Leszczyny, Leszczno, dziś Leszno.

  Brona - 1438 od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronacki - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronak - 1674 od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronakowski - od nazwy miejscowej Bronaki (łomżyńskie, gmina Jedwabne).

  Bronala - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronarski - od nazwy miejscowej Brunary (nowosądeckie, gmina Uście Gorlickie).

  Bronat - od brunat ‘kolor brunatny’.

  Bronatowski - od brunat ‘kolor brunatny’.

  Bronchard - od niemieckiego imienia Brunhard.

  Bronchardt - od niemieckiego imienia Brunhard.

  Bronchart - od niemieckiego imienia Brunhard.

  Bronchartd - od niemieckiego imienia Brunhard.

  Bronczak - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronczakowski - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronczek - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronczkowski - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronczuk - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronczyc - 1399 od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronczyk - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronec - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronejko - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronek - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broner - od niemieckich nazw osobowych Brunner, Bronner, te od średniowysokoniemieckiego brünner ‘rzemieślnik wyrabiający napierśniki’.

  Bronhard - od niemieckiego imienia Brunhard.

  Bronhardt - od niemieckiego imienia Brunhard.

  Bronhart - od niemieckiego imienia Brunhard.

  Bronhord - od niemieckiego imienia Brunhard.

  Bronia - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniak - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniakowski - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniarczak - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniarczyk - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniarek - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniarski - od nazwy miejscowej Brunary (nowosądeckie, gmina Uście Gorlickie).

  Broniarz - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniatowski - od brunat ‘kolor brunatny’.

  Bronic - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronica - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronich - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronicz - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniec - 1492 od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniek - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniewicz - 1783 od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniewski - 1397 od nazw miejscowych Broniewice, Broniewo, Broniów (kilka wsi).

  Bronik - 1239 od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniowski - 1470 80 od nazw miejscowych Broniewice, Broniewo, Broniów (kilka wsi).

  Bronis - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronisch - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronisiewicz - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronisz - 1 173 od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniszczak - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniszewicz - 1465 od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniszkiewicz - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broniś - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronk - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronk - Marwicz złożenia brak; Bronk od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona; Marwicz od gwarowego marwa ‘rodzaj gryki; okruchy’.

  Bronk - Zdunowski złożenia brak; Bronk od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona; Zdunowski 1399 od nazw miejscowych typu Zdunowo, Zdunowice, Zduny.

  Bronka - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronke - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronkiewicz - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronko - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronkowic - 1366 od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronner - od niemieckich nazw osobowych Brunner, Bronner, te od średniowysokoniemieckiego brünner ‘rzemieślnik wyrabiający napierśniki’.

  Bronny - 1564 od bronny ‘strażnik pilnujący bramy’.

  Bronowicz - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronowłok - 1435 od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona; od bronowłok ‘koń włóczący bronę’.

  Brons - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Bronskiewicz - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Bronskowski - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Bronszewski - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Bronszkiewicz - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Bronszkowski - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Bronś - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Bronuta - XIII XIV w. od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Bronz - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Bronze - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Bronzel - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Bronżek - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Bronżewski - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Bronżkiewicz - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Bronżkiewiczak - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Broń - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Brończak - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Brończek - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Brończko - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Brończuk - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Brończyk - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Brońk - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Brońka - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Brońko - od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Broński - 1386 od nazwy miejscowej Bronno (płockie, gmina Łęczyca).

  Bros - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Brosch - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broschk - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Brosia - 1686 od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Brosiewicz - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Brosiło - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Brosiłowicz - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Brosk - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Brosko - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broskowski - od nazwy miejscowej Broszków (siedleckie, gmina Kotuń).

  Brostek - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brostko - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brostowic - 1627 od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brosz - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Brosza - 1407 od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broszak - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broszczak - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broszczakowski - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broszczok - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broszczuk - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broszczyk - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Brosze - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broszek - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broszel - 1784 od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broszk - 1570 (Pom) od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broszka - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broszkiewicz - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broszko - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broszko - 1403 od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.

  Broszkowicz - 1627 od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broszkowski - 1497 od nazwy miejscowej Broszków (siedleckie, gmina Kotuń).

  Broszwic - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broś - od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży.

  Broś - Załęski złożenia brak; Broś od imion złożonych typu Bronisław, Brodzisław, też od Ambroży; Załęski 1498 od nazwy miejscowej Załęże (kilka wsi).

  Brot - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Brota - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Brotaj - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Broth - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Brotkiewicz - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Brotko - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Brotniak - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Brotnik - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Brotoj - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Broton - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Brotoń - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Brotój - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Brott - od gwarowego brot ‘bochenek chleba’, to z niemieckiego Brot ‘chleb’.

  Browalski - od browar.

  Browar - od browar.

  Browarczik - od browar.

  Browarczyk - od browar.

  Browarek - 1720 od browar, browarek.

  Browarna - od browar; od przymiotnika browarny.

  Browarni - od browar.

  Browarniak - 1766 od browar.

  Browarnik - 1608 od browar; od browarnik ‘pracownik browaru’.

  Browarny - 1773 od browar; od przymiotnika browarny.

  Browarowo - 1420 od browar; od browarowe ‘podatek od browaru’.

  Browarski - od browar; od przymiotnika browarki.

  Browczuk - od gwarowego brow ‘zwierzę kastrowane, wieprz’.

  Browczukowski - od gwarowego brow ‘zwierzę kastrowane, wieprz’.

  Browicz - od gwarowego brow ‘zwierzę kastrowane, wieprz’.

  Browik - od gwarowego brow ‘zwierzę kastrowane, wieprz’.

  Browiński - od gwarowego brow ‘zwierzę kastrowane, wieprz’.

  Browka - od gwarowego brow ‘zwierzę kastrowane, wieprz’.

  Browkin - od gwarowego brow ‘zwierzę kastrowane, wieprz’.

  Browko - od gwarowego brow ‘zwierzę kastrowane, wieprz’.

  Brown - od nowszej postaci wyrazu podstawowego braun ‘brązowy’.

  Browski - od gwarowego brow ‘zwierzę kastrowane, wieprz’.

  Broy - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Broyek - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Broygier - od niemieckiej nazwy osobowej Breier, ta od Brauer ‘piwowar’.

  Brozd - od bruzda, dawniej brózda.

  Brozda - od bruzda, dawniej brózda.

  Brozdeczko - od bruzda, dawniej brózda.

  Brozdowicz - od bruzda, dawniej brózda.

  Brozdowski - od bruzda, dawniej brózda.

  Brozdziak - od bruzda, dawniej brózda.

  Broze - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brozek - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brozi - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brozia - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brozik - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brozio - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Broż - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Broża - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożak - 143 1 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożczak - 169 1 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożek - 1335 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży; też od brożek, bróg.

  Brożel - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożka - 149 1 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożkiewicz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożman - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożna - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożniak - 1777 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożny - 1788 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Broży - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożyc - 1377 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożych - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożyk - 1328 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożyma - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożyn - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożyna - 14 14 od bróg ‘stóg, sterta’; od brożyna ‘część konstrukcji brogu lub od imienia Ambrozy.

  Brożyniak - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożynic - 1427 od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brożynka - 1468 od bróg ‘stóg, sterta’; od brożyna ‘część konstrukcji brogu lub od imienia Ambrozy.

  Bród - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Bróda - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Bródka - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Bródkowski - od podstawy brod , por. broda, bród, brodzić, imiona złożone typu Brodzisław.

  Bródło - od brodło ‘stóg siana, słomy’.

  Brój - od broić ‘dokuczać, przeszkadzać’.

  Brók - od broczyć ‘zalewać, krwawić, ciec’, brocz ‘płyn, sok’.

  Bról - od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Brówka - od gwarowego brow ‘zwierzę kastrowane, wieprz’.

  Brózda - 1683 od bruzda, dawniej brózda.

  Brózdeczko - od bruzda, dawniej brózda.

  Brózdowski - od bruzda, dawniej brózda.

  Brózdziak - od bruzda, dawniej brózda.

  Brózdziński - od bruzda, dawniej brózda.

  Brózik - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Brózio - od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Bróżda - od bruzda, dawniej brózda.

  Bróżdziak - od bruzda, dawniej brózda.

  Bróżdziński - od bruzda, dawniej brózda.

  Bruc - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Bruca - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Bruce - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Bruch - od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Brucha - od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruchacki - od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruchacz - od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruchajło - od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruchal - od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruchalski - od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruchel - 1593 od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruchl - od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruchlej - od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruchlik - od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruchlikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruchła - od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruchnicki - od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruchnik - 1460 od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruchowski - od niemieckiej nazwy osobowej Bruch, ta od średnioniemieckiego Bruch ‘przełom’.

  Bruckner - 1782 od niemieckiej nazwy osobowej Bruckner, ta od apelatywu Bruck (n)er ‘mieszkający przy moście’.

  Brucko - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brucko - Stempkowski złożenia brak; Brucko od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’; Stempkowski w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego stępa ‘urządzenie do tłuczenia; pułapka na niedźwiedzia’, też od stąpać ‘kroczyć, iść’.

  Brucko - Stępkowski złożenia brak; Brucko od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’; Stępkowski 172 1 od nazwy miejscowej Stępków (białostockie, gmina Dębowa Kłoda).

  Brucz - 1705 od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brucza - 1 136 od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Bruczak - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Bruczek - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Bruczko - 1424 od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Bruczuk - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Bruczyc - 1497 od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Bruczyński - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brud - 1466 od brud, brudzić.

  Bruda - od brud, brudzić.

  Brudacki - od brud, brudzić.

  Brudak - 14 18 od brud, brudzić.

  Brudakowic - 14 17 od brud, brudzić.

  Brudalski - od brud, brudzić.

  Brudecki - od nazw miejscowych Brodek, Bródki (kilka wsi).

  Brudek - 1466 od brud, brudzić.

  Brudel - od brud, brudzić.

  Bruder - 1470 od niemieckiego Bruder ‘brat’.

  Bruderek - od niemieckiego Bruder ‘brat’.

  Bruders - od niemieckiego Bruder ‘brat’.

  Brudka - od brud, brudzić.

  Brudke - od brud, brudzić.

  Brudkiewicz - od brud, brudzić.

  Brudko - od brud, brudzić.

  Brudkowski - 1727 od nazwy miejscowej Brudki (ostrołęckie, gmina Wasewo).

  Brudlo - od brud, brudzić.

  Brudlow - od brud, brudzić.

  Brudło - od brud, brudzić.

  Brudna - od brud, brudzić.

  Brudna Misa - 1484 od brud, brudzić.

  Brudnak - 1497 od brud, brudzić.

  Brudnia - 1436 od brud, brudzić.

  Brudniak - od brud, brudzić.

  Brudnias - od brud, brudzić.

  Brudnicki - 1530 od nazwy miejscowej Brudnice (ciechanowskie, gmina Żuromin).

  Brudniej - 1589 od brud, brudzić.

  Brudniejczyk - od brud, brudzić.

  Brudniejowicz - 1635 od brud, brudzić.

  Brudnień - 1638 od brud, brudzić.

  Brudniewicz - od brud, brudzić.

  Brudnik - od brud, brudzić.

  Brudniok - od brud, brudzić.

  Brudnios - od brud, brudzić.

  Brudno - 1393 od brud, brudzić.

  Brudnoch - od brud, brudzić.

  Brudnowski - 16 19 od nazw miejscowych Brudnowo, Brudnów (kilka wsi).

  Brudny - 1399 od brud, brudzić; od brudny.

  Brudo - 1499 od brud, brudzić.

  Brudow - od brud, brudzić.

  Brudowski - od brud, brudzić.

  Brudy - od brud, brudzić.

  Brudyń - od brud, brudzić.

  Brudys - od brud, brudzić.

  Brudz - 1329 od brud, brudzić.

  Brudza - 1439 od brud, brudzić.

  Brudzewski - 1390 od nazw miejscowych Brudzew, Brudzewice, Brudzowice, Brudzów (kilka wsi).

  Brudziak - od brud, brudzić.

  Brudziana - od brud, brudzić.

  Brudzikowski - od brud, brudzić.

  Brudzisz - od brud, brudzić.

  Brudzki - 1398 od nazwy miejscowej Brudzice (piotrkowskie, gmina Lgota Wielka).

  Brudzowic - 1400 od brud, brudzić.

  Brudzowski - 1457 od nazw miejscowych Brudzew, Brudzewice, Brudzowice, Brudzów (kilka wsi).

  Brudzy - od brud, brudzić.

  Brudzyna - 1494 od brud, brudzić.

  Brudź - od brud, brudzić.

  Brudźko - od brud, brudzić.

  Brueckner - od niemieckiej nazwy osobowej Bruckner, ta od apelatywu Bruck (n)er ‘mieszkający przy moście’.

  Bruekner - od niemieckiej nazwy osobowej Bruckner, ta od apelatywu Bruck (n)er ‘mieszkający przy moście’.

  Bruh - Dzieliński złożenia brak; Bruh brak; Dzieliński 1563 od nazwy miejscowej Dzielin (ciechanowskie, gmina Czernice Borowe).

  Bruj - 1455 od gwarowego brujić ‘brzęczeć, szumieć’.

  Bruja - od gwarowego brujić ‘brzęczeć, szumieć’.

  Brujak - 1424 od gwarowego brujić ‘brzęczeć, szumieć’.

  Brujek - od gwarowego brujić ‘brzęczeć, szumieć’.

  Brujenko - od gwarowego brujić ‘brzęczeć, szumieć’.

  Brujewicz - od gwarowego brujić ‘brzęczeć, szumieć’.

  Brujko - od gwarowego brujić ‘brzęczeć, szumieć’.

  Bruk - 1497 od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Bruka - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukacz - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukalic - XIII w. od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukalski - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukaluk - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukał - XIII w. od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukała - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukało - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukarczuk - od brukarz.

  Brukarczyk - od brukarz.

  Brukarski - od brukarz.

  Brukarz - 1448 od brukarz.

  Brukarzewicz - od brukarz.

  Brukasz - od brukarz.

  Brukat - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Brukator - 1600 od brukarz; od łacińskiego brucarius ‘brukarz’.

  Brukert - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Brukhardt - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Brukiew - od brukiew ‘roślina uprawna’.

  Brukiewa - od brukiew ‘roślina uprawna’.

  Brukiewicz - od brukiew ‘roślina uprawna’.

  Brukliński - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukner - od niemieckiej nazwy osobowej Bruckner, ta od apelatywu Bruck (n)er ‘mieszkający przy moście’.

  Brukot - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukowic - 1497 od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukowicki - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukowiecki - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukowski - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’ lub od nazwy miejscowej Bruk, Bruki.

  Bruks - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Bruksak - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Bruksz - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukszo - od brukać, z gwarowego ‘szumieć, gruchać’, także ‘brudzić’ oraz gwarowego bruczeć ‘burczeć’.

  Brukwica - od brukiew ‘roślina uprawna’.

  Brukwicki - od brukiew ‘roślina uprawna’.

  Brukwicz - od brukiew ‘roślina uprawna’.

  Brukwiński - od brukiew ‘roślina uprawna’.

  Brukwitz - od brukiew ‘roślina uprawna’.

  Brul - od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Brula - od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Brulewski - od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Brulikowski - od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Bruliński - 147 1 od nazwy miejscowej Brulino, dawniej Brolino (łomżyńskie, gmina Nur).

  Brull - od niemieckich nazw osobowych Brühl, Broll, te od apelatywu Brühl ‘podmokła łąka’.

  Brum - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Bruma - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Brumierski - od nazwy miejscowej Brombierz (płockie, gmina Staroźreby).

  Brumirski - od nazwy miejscowej Brombierz (płockie, gmina Staroźreby).

  Brumm - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Brumma - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Brumowski - od podstawy bram , por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’.

  Brun - 1375 od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Bruna - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunacki - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunak - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunar - 1464 od niemieckich nazw osobowych Bruner, Brinner.

  Brunarczyk - od nazwy miejscowej Brunary (nowosądeckie, gmina Uście Gorlickie).

  Brunarski - 1554 od nazwy miejscowej Brunary (nowosądeckie, gmina Uście Gorlickie).

  Brunat - od brunat ‘kolor brunatny’.

  Brunath - od brunat ‘kolor brunatny’.

  Brunatny - od brunat ‘kolor brunatny’.

  Brunchard - od niemieckiego imienia Brunhard.

  Brunek - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Bruner - od niemieckich nazw osobowych Brunner, Bronner, te od średniowysokoniemieckiego brünner ‘rzemieślnik wyrabiający napierśniki’.

  Bruni - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunia - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Bruniak - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Bruniana - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Bruniany - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Bruniarski - 1554 od nazwy miejscowej Brunary (nowosądeckie, gmina Uście Gorlickie).

  Brunik - 1403 od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunin - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunisz - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunk - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunka - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunkal - od brzękac, brzęczeć.

  Brunkalla - od brzękac, brzęczeć.

  Brunkał - od brzękac, brzęczeć.

  Brunke - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunker - od niemieckiej nazwy osobowej Bruckner, ta od apelatywu Bruck (n)er ‘mieszkający przy moście’.

  Brunko - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunkow - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunków - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunner - od niemieckich nazw osobowych Brunner, Bronner, te od średniowysokoniemieckiego brünner ‘rzemieślnik wyrabiający napierśniki’.

  Bruno - Kamiński złożenia brak; Bruno 1272 od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku; Kamiński 1398 od nazw miejscowych typu Kamień, Kamienna, Kamieńsko (częste).

  Bruno - 1272 od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunos - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunosz - 1383 od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunow - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunowicz - 1330 od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brunów - od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Bruns - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Brunsch - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Brunskiewicz - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Brunsz - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Brunszkiewicz - od bronz lub od niemieckiej nazwy osobowej Brons.

  Brunusz - 1393 od imienia Bruno. Imię pochodzenia staro wysokoniemieckiego Brun ‘lśniącobrunatny’, notowane w Polsce od XIII wieku.

  Brus - 1440 od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusa - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusacki - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusak - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusała - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusanowski - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusczyk - 1604 od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusek - 1628 od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusewicz - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusiak - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusic - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusić - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusiewicz - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusik - 1775 od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusikiewicz - 1747 od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusikowski - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusilewicz - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusilowicz - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusiłło - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusiło - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusiłow - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusiłowicz - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusiński - od nazwy miejscowej Brusiny (elbląskie, gmina Susz).

  Bruska - 1748 od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruski - 1657 od nazw miejscowych Brus, Brusy (kilka wsi).

  Bruss - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brussa - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brussy - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Brusz - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruszak - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruszcz - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruszczak - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruszek - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruszewski - 1630 od nazwy miejscowej Bruszewo (łomżyńskie, gmina Sokoły).

  Bruszka - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruszke - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruszkiewicz - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruszko - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruszkowski - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruszowski - od nazwy miejscowej Bruszewo (łomżyńskie, gmina Sokoły).

  Bruszwic - 1255 od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruś - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruśk - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruślik - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruśniak - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruśnicki - od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruśniej - 1629 od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’.

  Bruśnik - 1459 od staropolskiego brus ‘kamień do ostrzenia, osełka’ lub od bruśnik ‘szlifierz’.

  Brutal - od brutal ‘grubianin’.

  Brutel - od brutal ‘grubianin’.

  Bruzd - od bruzda, dawniej brózda.

  Bruzda - od bruzda, dawniej brózda.

  Bruzdewicz - od bruzda, dawniej brózda.

  Bruzdowicz - od bruzda, dawniej brózda.

  Bruzdowski - od bruzda, dawniej brózda.

  Bruzdziak - od bruzda, dawniej brózda.

  Bruzdziński - od bruzda, dawniej brózda.

  Brwinowski - 1580 od nazwy miasta Brwinów (warszawskie).

  Bryc - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Brych - Kadziński złożenia brak; Brych 1680 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego; Kadziński brak.

  Brych - 1680 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brychacek - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brychcy - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brychczy - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brychczyk - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brychczyński - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brychlec - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brychlik - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brychner - od niemieckiej nazwy osobowej Bruckner, ta od apelatywu Bruck (n)er ‘mieszkający przy moście’.

  Brychowic - 1493 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brychsy - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brycht - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brychta - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brychte - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brycki - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brycz - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Brycza - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Bryczak - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Bryczała - 1680 od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Bryczek - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Bryczka - 1630 od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Bryczkiewicz - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Bryczko - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Bryczkowski - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Bryczyński - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Bryczysz - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Bryć - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Bryd - 1378 od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Bryda - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydacki - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydak - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydała - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydar - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydasz - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydczuk - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydek - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydiuk - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydko - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydło - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydniak - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydowicz - 1482 od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydun - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Bryduń - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydz - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydziak - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydziński - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydzion - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydziuk - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydziun - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydzki - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brydzyński - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Bryg - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Bryga - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygała - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygało - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygar - 1357 od niemieckiej nazwy osobowej Brieger, ta od nazwy miasta Briege (= Brzeg na Śląsku).

  Brygarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Brieger, ta od nazwy miasta Briege (= Brzeg na Śląsku).

  Bryger - 152 1 od niemieckiej nazwy osobowej Brieger, ta od nazwy miasta Briege (= Brzeg na Śląsku).

  Brygicki - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygida, m. - 1677 od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygider - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygidowicz - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygidyn - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygidyr - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygiel - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygielewicz - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygier - 1369 od niemieckiej nazwy osobowej Brieger, ta od nazwy miasta Briege (= Brzeg na Śląsku).

  Brygierowic - 1376 od niemieckiej nazwy osobowej Brieger, ta od nazwy miasta Briege (= Brzeg na Śląsku).

  Brygiewicz - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygilewicz - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygin - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygliński - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Brygoła - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Bryguła - od imienia żeńskiego Brygida. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, także jako Bryjida, Bryda, pochodzenia celtyckiego, od brigh ‘siła, cnota, męstwo’.

  Bryj - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Bryja - 16 14 od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Bryjak - 1442 od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Bryjan - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Bryjanowski - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Bryjański - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Bryjewski - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Bryjka - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Bryjko - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Bryjok - od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Bryjowski - 1680 od braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa, gęsty kwas’.

  Bryk - 1622 od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Bryka - 1397 od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Brykajło - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Brykalik - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Brykalski - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Brykała - 1397 od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Brykarczyk - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Brykarz - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Brykas - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Brykcy - 1663 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brykczy - 1559 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brykczyński - 1790 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryke - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Bryknar - 1486 od niemieckiej nazwy osobowej Bruckner, ta od apelatywu Bruck (n)er ‘mieszkający przy moście’.

  Brykner - od niemieckiej nazwy osobowej Bruckner, ta od apelatywu Bruck (n)er ‘mieszkający przy moście’.

  Brykoński - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Brykowicz - od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Brykowski - 169 1 od brykać ‘skakać, wierzgać’ lub od imienia Brykcy.

  Bryks - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryksa - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brykse - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryksy - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryl - 1396 od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Bryla - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylak - 1763 od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylant - od brylant.

  Brylański - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylas - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylczak - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylczyk - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylecki - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylew - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylewicz - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylewski - 139 1 od nazwy miejscowej Brylewo (leszczyńskie, gmina Krzemieniewo; włocławskie, gmina Piotrków Kujawski).

  Brylicki - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylik - 1254 od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylikowski - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylka - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Bryll - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylla - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Bryllowski - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylok - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylonek - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylow - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylowicz - 1690 od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brylski - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Bryluk - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brył - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Bryła - 1630 od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Bryłka - 1548 od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl; od bryłka.

  Bryłko - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl; od bryłka.

  Bryłkowski - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl; od bryłka.

  Bryło - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Bryłow - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Bryłowicz - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Bryłowski - od bryła, też od niemieckich nazw osobowych Brill, Briel. Brühl.

  Brym - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brymar - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brymara - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brymarski - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brymarz - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brymas - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brymasz - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brymek - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brymer - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem; od niemieckiej nazwy osobowej Brimmer.

  Brymera - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brymerski - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brymiak - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brymiarski - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brymierski - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brymor - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brymora - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Bryn - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynak - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynarski - 1794 od niemieckich nazw osobowych Bruner, Brinner.

  Brynas - od niemieckich nazw osobowych Bruner, Brinner.

  Brynasz - od niemieckich nazw osobowych Bruner, Brinner.

  Bryncewicz - od niemieckich nazw osobowych Bruner, Brinner.

  Brynczak - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynczka - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynda - od brynda ‘błyskotka, cacko’.

  Bryndak - od brynda ‘błyskotka, cacko’.

  Bryndal - od brynda ‘błyskotka, cacko’.

  Bryndał - od brynda ‘błyskotka, cacko’.

  Bryndas - od brynda ‘błyskotka, cacko’.

  Bryndek - od brynda ‘błyskotka, cacko’.

  Bryndel - od brynda ‘błyskotka, cacko’.

  Bryndz - od bryndza ‘rodzaj sera owczego’.

  Bryndza - 1483 od bryndza ‘rodzaj sera owczego’.

  Bryndzak - od bryndza ‘rodzaj sera owczego’.

  Bryndzej - od bryndza ‘rodzaj sera owczego’.

  Bryndzia - od bryndza ‘rodzaj sera owczego’.

  Bryndziak - od bryndza ‘rodzaj sera owczego’.

  Bryndziej - od bryndza ‘rodzaj sera owczego’.

  Bryndzio - od bryndza ‘rodzaj sera owczego’.

  Bryndziuk - od bryndza ‘rodzaj sera owczego’.

  Bryndzki - 1765 od bryndza ‘rodzaj sera owczego’.

  Bryndzoła - od bryndza ‘rodzaj sera owczego’.

  Bryndzowski - od bryndza ‘rodzaj sera owczego’.

  Bryndzuk - od bryndza ‘rodzaj sera owczego’.

  Brynecki - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Bryner - od niemieckich nazw osobowych Bruner, Brinner.

  Bryniak - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Bryniar - 1792 od niemieckich nazw osobowych Bruner, Brinner.

  Bryniarczyk - 1696 od niemieckich nazw osobowych Bruner, Brinner.

  Bryniarski - 1723 od niemieckich nazw osobowych Bruner, Brinner.

  Bryniczka - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynier - od niemieckich nazw osobowych Bruner, Brinner.

  Brynierski - od niemieckich nazw osobowych Bruner, Brinner.

  Bryniewicz - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Bryniewski - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynik - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynikowski - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Bryninek - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Bryning - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Bryniński - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Bryniora - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Bryniowski - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Bryniuk - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynk - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynkacz - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynke - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynkien - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynkiewicz - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynkner - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynko - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynkołowicz - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynkus - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynkus - Weber złożenia brak; Brynkus od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink; Weber od niemieckich nazw osobowych Weber, Wöber, Wäber, te od średniowysokoniemieckiego wëber ‘tkacz’.

  Brynkuś - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynning - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynoka - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynowski - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Brynza - 1432 od bryndza ‘rodzaj sera owczego’.

  Bryń - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Bryńczak - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Bryńczka - od podstawy bryn , por. brynek ‘kon gniadosz, brzyn ‘modrzew’, niemieckie nazwy osobowe Brinno, Brink.

  Bryński - 1782 od nazwy miejscowej Bryńsk (ciechanowskie, gmina Lidzbark; toruńskie, gmina Górzno).

  Brys - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysa - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysacz - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysch - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryschak - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysek - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysewicz - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysiacz - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysiak - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysiewicz - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysiewski - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysik - 1700 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysikiewicz - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysiński - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysiuk - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysk - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryske - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryski - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryskiewicz - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysko - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brysz - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryszak - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryszcz - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryszczyk - 1597 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryszek - 1603 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryszel - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryszewski - 1536 od nazwy miejscowej Brzyszewo (wlocławskie, gmina Chodecz).

  Bryszka - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryszke - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryszkiewicz - 1686 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryszko - 1582 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryszkowicz - 1626 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryszkowski - 16 13 od nazwy miejscowej Bryszki (piotrkowskie, gmina Rozprza).

  Bryszyński - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryś - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryśk - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryśka - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryśkiewicz - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryt - od bryt ‘pas tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Breit.

  Bryta - od bryt ‘pas tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Breit.

  Brytan - od Brytan ‘pochodzący z Brytanii’ lub od brytan ‘wielki pies’.

  Brytańczyk - od Brytan ‘pochodzący z Brytanii’ lub od brytan ‘wielki pies’.

  Brytas - od bryt ‘pas tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Breit.

  Brytczuk - od bryt ‘pas tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Breit.

  Brytek - od bryt ‘pas tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Breit.

  Brytka - od bryt ‘pas tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Breit.

  Brytkowski - od bryt ‘pas tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Breit.

  Brytoch - od bryt ‘pas tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Breit.

  Bryton - od Brytan ‘pochodzący z Brytanii’ lub od brytan ‘wielki pies’.

  Brytoń - od Brytan ‘pochodzący z Brytanii’ lub od brytan ‘wielki pies’.

  Brytończyk - od Brytan ‘pochodzący z Brytanii’ lub od brytan ‘wielki pies’.

  Brytowski - od Brytan ‘pochodzący z Brytanii’ lub od brytan ‘wielki pies’.

  Bryx - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Bryz - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryza - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryzak - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryze - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryzek - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryzewicz - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryzg - od bryzgać ‘parskać, chlapać’.

  Bryzga - od bryzgać ‘parskać, chlapać’.

  Bryzgalski - od bryzgać ‘parskać, chlapać’.

  Bryzgiel - 1636 od bryzgać ‘parskać, chlapać’.

  Bryzgieł - od bryzgać ‘parskać, chlapać’.

  Bryzgornia - od bryzgać ‘parskać, chlapać’.

  Bryziecki - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryzik - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryzinkiewicz - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryzoń - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryzwicz - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryzys - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryżek - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryżuk - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryżys - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Bryżyś - od łużyckiego breza ‘brzoza’, też od zniemczonej nazwy osobowej Briese (pol. Brzoza).

  Brzakala - od brzękac, brzęczeć.

  Brzakalik - od brzękac, brzęczeć.

  Brzakała - od brzękac, brzęczeć.

  Brzakowski - od brzękac, brzęczeć.

  Brzan - od brzana ‘ryba karpiowata’.

  Brzana - 1620 od brzana ‘ryba karpiowata’.

  Brzanek - od brzana ‘ryba karpiowata’.

  Brzaniak - 166 1 od brzana ‘ryba karpiowata’.

  Brzanik - 16 17 od brzana ‘ryba karpiowata’.

  Brzank - od brzana ‘ryba karpiowata’.

  Brzanka - od brzana ‘ryba karpiowata’.

  Brzankała - od brzana ‘ryba karpiowata’.

  Brzankowski - od brzana ‘ryba karpiowata’.

  Brzany - od brzana ‘ryba karpiowata’.

  Brzański - 158 1 od nazwy miejscowej Brzana (nowosądeckie, gmina Bobowa).

  Brzask - od brzask.

  Brzask - Makieła złożenia brak; Brzask od brzask; Makieła od niemieckiej nazwy osobowej Makel, ta od imion na Mag .

  Brzaska - od brzask.

  Brzaskowski - od brzask.

  Brzastek - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzazga - od bryzgać ‘parskać, chlapać’.

  Brzazgacz - od bryzgać ‘parskać, chlapać’.

  Brzazgała - od bryzgać ‘parskać, chlapać’.

  Brzazgoń - od bryzgać ‘parskać, chlapać’.

  Brząk - 1662 od brzękac, brzęczeć.

  Brząkala - od brzękac, brzęczeć.

  Brząkalik - od brzękac, brzęczeć.

  Brząkalski - od brzękac, brzęczeć.

  Brząkała - 1543 od brzękac, brzęczeć; od brząkała ‘zły grajek’.

  Brząkałka - 1620 od brzękac, brzęczeć.

  Brząkolik - od brzękac, brzęczeć.

  Brząkowski - od brzękac, brzęczeć.

  Brzdąk - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brzdąkała - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brzdąkiewicz - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brzdek - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brzdekiewicz - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brzdenkiewicz - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brzdęk - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brzdękiewicz - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brzdonk - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brzdonkiewicz - od brzękac, brzęczeć; od brzdąkać, z wtórnym d .

  Brzechfa - od brzechwa ‘drewniana część strzały’.

  Brzechffa - od brzechwa ‘drewniana część strzały’.

  Brzechwa - 1387 od brzechwa ‘drewniana część strzały’.

  Brzecki - od brzeczka ‘ekstrakt słodowy wytworzony w procesie produkcji piwa podczas zacierania chmielu, słodki napój’.

  Brzeczak - od brzeczka ‘ekstrakt słodowy wytworzony w procesie produkcji piwa podczas zacierania chmielu, słodki napój’.

  Brzeczek - od brzeczka ‘ekstrakt słodowy wytworzony w procesie produkcji piwa podczas zacierania chmielu, słodki napój’.

  Brzeczka - 1437 od brzeczka ‘ekstrakt słodowy wytworzony w procesie produkcji piwa podczas zacierania chmielu, słodki napój’.

  Brzeczko - od brzeczka ‘ekstrakt słodowy wytworzony w procesie produkcji piwa podczas zacierania chmielu, słodki napój’.

  Brzeczkowski - od brzeczka ‘ekstrakt słodowy wytworzony w procesie produkcji piwa podczas zacierania chmielu, słodki napój’.

  Brzeczniak - od brzeczka ‘ekstrakt słodowy wytworzony w procesie produkcji piwa podczas zacierania chmielu, słodki napój’.

  Brzeczowski - od brzeczka ‘ekstrakt słodowy wytworzony w procesie produkcji piwa podczas zacierania chmielu, słodki napój’.

  Brzeczykowski - od brzeczka ‘ekstrakt słodowy wytworzony w procesie produkcji piwa podczas zacierania chmielu, słodki napój’.

  Brzeg - 1679 od brzeg.

  Brzega - 1738 od brzeg.

  Brzegowian - 1786 od brzeg.

  Brzegowicz - od brzeg.

  Brzegowiec - 1787– od brzeg.

  Brzegowski - 1630 od brzeg.

  Brzegowy - 1698 od brzeg.

  Brzeguła - od brzeg.

  Brzegy - od brzeg.

  Brzejszcz - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzejszczak - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzemczek - od brzemię ‘ciężar, tobół’.

  Brzemia - od brzemię ‘ciężar, tobół’.

  Brzemieniewski - od brzemię ‘ciężar, tobół’.

  Brzemieński - od brzemię ‘ciężar, tobół’.

  Brzemiński - od brzemię ‘ciężar, tobół’.

  Brzemkowski - od brzemię ‘ciężar, tobół’.

  Brzemowski - od brzemię ‘ciężar, tobół’.

  Brzemski - od brzemię ‘ciężar, tobół’.

  Brzencki - od brzękac, brzęczeć.

  Brzenczak - od brzękac, brzęczeć.

  Brzenczek - od brzękac, brzęczeć.

  Brzenczka - od brzękac, brzęczeć.

  Brzenczkowski - od brzękac, brzęczeć.

  Brzenczyk - od brzękac, brzęczeć.

  Brzenek - od brzękac, brzęczeć.

  Brzenia - od brzemię ‘ciężar, tobół’.

  Brzenicki - od brzemię ‘ciężar, tobół’.

  Brzenk - od brzękac, brzęczeć.

  Brzenkalik - od brzękac, brzęczeć.

  Brzenkiewicz - od brzękac, brzęczeć.

  Brzenkowski - od brzękac, brzęczeć.

  Brzeń - od nazwy miejscowej Breń (tarnowskie, gmina Lisia Góra; rzeszowskie, gmina Czerim).

  Brzeńczek - od brzękac, brzęczeć.

  Brzeńka - od brzękac, brzęczeć.

  Brzeńkowski - od brzękac, brzęczeć.

  Brzeński - 14 18 od nazwy miejscowej Breń (tarnowskie, gmina Lisia Góra; rzeszowskie, gmina Czerim).

  Brzeński - 1599 od nazwy miejscowej Brzyna (nowosądeckie, gmina Łącko).

  Brzesciński - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzesicki - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzesina - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzesiński - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzesk - od brzask.

  Brzeskat - od brzask.

  Brzeske - od brzask.

  Brzeski - od brzask.

  Brzeskieniewicz - od brzoskwinia, dawniej też brzoskwinia, brzeskinia.

  Brzeskiniewicz - od brzoskwinia, dawniej też brzoskwinia, brzeskinia.

  Brzesko - od brzask.

  Brzeskot - od brzask.

  Brzeskowic - od brzask.

  Brzeskowski - od brzask.

  Brzeskwiniewicz - od brzoskwinia, dawniej też brzoskwinia, brzeskinia.

  Brzeskwiński - od brzoskwinia, dawniej też brzoskwinia, brzeskinia.

  Brzesławski - od nazwy miasta Bracław (KrW) lub od takiego imienia złożonego.

  Brzest - 14 1 1 od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzestan - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzestek - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzestowski - 1383 od nazwy miejscowej Brzostowice (pilskie), także Brzostowo, Brzostowiec, Brzostówka (kilka wsi).

  Brzeszcz - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzeszcza - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzeszczak - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzeszczek - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzeszczyk - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brześ - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brześciański - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brześcikowski - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brześciński - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brześć - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brześka - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brześkiewicz - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brześkinowicz - od brzoskwinia, dawniej też brzoskwinia, brzeskinia.

  Brześko - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brześkwiniewicz - od brzoskwinia, dawniej też brzoskwinia, brzeskinia.

  Brześniakiewicz - od brzoskwinia, dawniej też brzoskwinia, brzeskinia.

  Brześnikowski - od brzoskwinia, dawniej też brzoskwinia, brzeskinia.

  Brześniowski - od brzoskwinia, dawniej też brzoskwinia, brzeskinia.

  Brzewcy - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzewczyński - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzeza - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzezak - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzezdob - 1265 od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Brzezdrew - 124 1 od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Brzezek - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzeziak - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzezich - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzezicha - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzezicki - 1632 od nazwy miejscowej Brzezica, Brzezice (kilka miejscowości).

  Brzeziczek - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzeziewicz - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzezik - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzezin - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzezina - 1392 od brzoza ‘gatunek drzewa’; od brzezina ‘las brzozowy’.

  Brzezinek - od brzoza ‘gatunek drzewa’; od brzezina ‘las brzozowy’.

  Brzeziniak - od brzoza ‘gatunek drzewa’; od brzezina ‘las brzozowy’.

  Brzezinka - 1435 od brzoza ‘gatunek drzewa’; od brzezina ‘las brzozowy’.

  Brzeziok - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzezisz - 1288 od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzezka, m. - 140 1 od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzezki - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzezon - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzezoń - 1566 od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzezula - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzeźna - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzeźnia - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzeźniak - 1786 od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzeźnik - 1503 od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzeźny - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzeż - od brzeg.

  Brzeżak - od brzeg.

  Brzeżan - od brzeg.

  Brzeżańczyk - od brzeg.

  Brzeżański - od brzeg.

  Brzeżawski - od brzeg.

  Brzeżecki - od brzeg.

  Brzeżek - 1448 od brzeg, brzeżek.

  Brzeżkiewicz - od brzeg.

  Brzeżko - 1320 od brzeg.

  Brzeżna - od brzeg.

  Brzeżnia - od brzeg.

  Brzeżniak - od brzeg.

  Brzeżniakiewicz - od brzeg.

  Brzeżnicki - od brzeg.

  Brzeżniczek - od brzeg.

  Brzeżny - od brzeg.

  Brzeżowski - od brzeg.

  Brzeżycki - od brzeg.

  Brzeżynski - od brzeg.

  Brzeżyński - od brzeg.

  Brzęcki - od brzękac, brzęczeć.

  Brzęczak - od brzękac, brzęczeć.

  Brzęczek - 1384 od brzękac, brzęczeć.

  Brzęczka - 145 1 od brzękac, brzęczeć.

  Brzęczkiewicz - od brzękac, brzęczeć.

  Brzęczko - 1383 od brzękac, brzęczeć.

  Brzęczkowski - od brzękac, brzęczeć.

  Brzęczowski - od brzękac, brzęczeć.

  Brzęczuk - od brzękac, brzęczeć.

  Brzęczyk - od brzękac, brzęczeć.

  Brzęczykowski - od brzękac, brzęczeć.

  Brzęk - 1383 od brzękac, brzęczeć.

  Brzękała - 1494 od brzękac, brzęczeć.

  Brzęko - 14 16 od brzękac, brzęczeć.

  Brzękowski - od brzękac, brzęczeć.

  Brzmilas - od brzmieć ‘szumieć’ + las.

  Brzonka - od brzękac, brzęczeć.

  Brzonkalik - od brzękac, brzęczeć.

  Brzonkała - od brzękac, brzęczeć.

  Brzonkolik - od brzękac, brzęczeć.

  Brzonkowski - od brzękac, brzęczeć.

  Brzosa - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzosek - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzosk - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzoska - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzoski - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzoskieniewicz - od brzoskwinia.

  Brzoskiewicz - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzoskinia - od brzoskwinia.

  Brzoskniewicz - od brzoskwinia.

  Brzosko - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzoskwinia - od brzoskwinia, dawniej też brzoskwinia, brzeskinia.

  Brzoskwiński - od brzoskwinia.

  Brzost - 1366 od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzostak - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzoste - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzostecki - od nazwy miejscowej Brzostek (kilka wsi).

  Brzostek - 1398 od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzostka - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzostkiewicz - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzostko - 1437 40 od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzostkowicz - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzostkowski - 1439 od nazw miejscowych Brzostków, Brzostkowo, Brzostek (kilka wsi).

  Brzostocki - od nazwy miejscowej Brzostek (kilka wsi).

  Brzostok - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzostowicz - 162 1 od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzostowiecki - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzostowski - 1389 od nazwy miejscowej Brzostowice (pilskie), także Brzostowo, Brzostowiec, Brzostówka (kilka wsi).

  Brzostyński - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzoszczak - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzoszczyk - 173 1 od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzoszkiewicz - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzosztek - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzoś - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzościk - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzościkowski - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzośka - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzośkiewicz - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzośko - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzośkowski - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzoz - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzoza - Brzezina złożenia brak; Brzoza 139 1 od brzoza ‘gatunek drzewa’; Brzezina 1392 od brzoza ‘gatunek drzewa’; od brzezina ‘las brzozowy’.

  Brzoza - 139 1 od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozak - 14 18 od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozan - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozczyk - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozek - 1628 od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozka - od brzoza ‘gatunek drzewa’; od brzózka.

  Brzozkiewicz - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozko - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozkowic - 1439 od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozogajski - od nazwy miejscowej Brzozogaj (konińskie, gmina Ostrowite; poznańskie, gmina Kłecko).

  Brzozogłowy - 14 1 1– od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozok - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozon - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozoń - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozowa - od brzoza ‘gatunek drzewa’; odprzymiotnika brzozowy.

  Brzozowczyk - 1727 od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozowicz - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozowiec - 1549 od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozowski - od brzoza ‘gatunek drzewa’; od przymiotnika brzozowy.

  Brzozowy - od brzoza ‘gatunek drzewa’; od przymiotnika brzozowy.

  Brzozów - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozówka - 143 1 od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzozy - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzoż - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzoża - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzożka - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzóska - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzóski - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzóskiewicz - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzósko - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzószczak - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzószczyk - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzóścik - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzóścikowski - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzóśka - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzóz - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzóza - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzózan - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzózań - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzózek - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzóziek - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzózka - 1430 od brzoza ‘gatunek drzewa’; od brzózka.

  Brzózkiewicz - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzózko - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzózkowicz - 1439 od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzózkowski - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzózy - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzóź - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzóżka - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuch - 14 15 od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuchacz - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuchal - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuchala - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuchalski - 1635 od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuchała - 1587 od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuchało - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuchania - 1577 od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuchański - 158 1 od nazwy miejscowej Brzuchania (kieleckie, gmina Miechów).

  Brzucharz - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuchaty - 1202 od brzuch, ze staropolskiego brzucho; od brzuchaty.

  Brzuchawa - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzucheński - 1429 od nazwy miejscowej Brzuchania (kieleckie, gmina Miechów).

  Brzuchewicz - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuchnal - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuchnalski - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzucho - 1409 od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuchowski - 1470 80 od nazwy miejscowej Brzochowo (bydgoskie, gmina Kęsowo).

  Brzukała - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzukata - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzukowski - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzumiński - od nazwy miejscowej Brzumin, dawniej Brzunino (wieś zagrodowa, parafia Rembertów, warszawskie).

  Brzuniński - 1452 od nazwy miejscowej Brzumin, dawniej Brzunino (wieś zagrodowa, parafia Rembertów, warszawskie).

  Brzuński - 1429 od nazwy miejscowej Brzumin, dawniej Brzunino (wieś zagrodowa, parafia Rembertów, warszawskie).

  Brzus - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzusek - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzusk - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuska - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuski - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuskiewicz - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuskniewicz - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzusko - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzustek - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzustewicz - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzustkiewicz - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzustkowski - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzustowicz - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzustowski - od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Brzusy - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuszcz - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuszczak - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuszczyk - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuszczyński - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuszek - 1427 od brzuch, ze staropolskiego brzucho; od brzuszek.

  Brzuszewicz - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuszk - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuszkiewicz - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuszko - 1437 od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuszkowski - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzusztowicz - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuszyński - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuś - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuścian - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuściński - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuśkiewicz - od brzuch, ze staropolskiego brzucho.

  Brzuz - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuza - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuzan - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuze - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuzek - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuziek - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuziewski - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuziński - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuzka - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuzkiewicz - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuzko - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuzon - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuzowski - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzuzy - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzychc - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzychca - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzychciński - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzychcy - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzychcyk - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzychcz - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzychcza - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzychczy - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzychczyk - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzychczyn - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzychczyński - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzychwa - od brzechwa ‘drewniana część strzały’.

  Brzycki - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyczek - 1439 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyk - 1398 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyka - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzykaj - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzykała - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzykca - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzykcy - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzykczek - 1439 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzykczy - 1380 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzymalski - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brzymański - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brzymek - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brzymiński - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brzymkowski - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brzymowski - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brzymyszkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Brimm, Briehm, Briem.

  Brzyński - 1678 od nazwy miejscowej Brzyna (nowosądeckie, gmina Łącko).

  Brzysz - 1450 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzysza - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyszcz - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyszczak - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyszczan - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyszczyk - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyszek - 14 17 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyszewski - 1527 od nazwy miejscowej Brzyszewo (wlocławskie, gmina Chodecz).

  Brzyszki - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyszkiewicz - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyszko - 14 19 od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyszkowski - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyszowski - 149 1 od nazwy miejscowej Brzyszewo (wlocławskie, gmina Chodecz).

  Brzyś - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyśka - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyśkiewicz - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyśko - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzytański - od Brytan ‘pochodzący z Brytanii’ lub od brytan ‘wielki pies’.

  Brzytewka - 1438 od brzytwa; od brzytewka.

  Brzytwa - 1365 od brzytwa.

  Brzywca - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzywcy - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzywcz - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzywczy - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzywczyński - od imienia Brykcy (dziś Brykcjusz). Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest pochodzenia celtyckiego.

  Brzyzan - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzyzek - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzyziak - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzyzy - od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Brzyźkiewicz - od brzeg.

  Brzyżek - od brzeg.

  Brzyżkiewicz - od brzeg.

  Bsdurek - od bzdura ‘głupstwo’.

  Buba - 1494 od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubacz - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubaczek - 1693 od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubaczewski - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubaj - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubak - od buba ‘straszydło, głupiec’; od staropolskiego bubak ‘strach’.

  Bubakiewicz - od buba ‘straszydło, głupiec’; od staropolskiego bubak ‘strach’.

  Bubal - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubala - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubalik - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubalis - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Buballa - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Buballik - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubał - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubała - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubałka - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubałło - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Buban - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubanc - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubanic - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubanicz - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubanić - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubas - 1753 od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubasz - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubczyk - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubec - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubek - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubel - 1763 od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubela - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubelak - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubelczak - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubella - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubelski - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubelski - 1378 od nazwy miejscowej Bybło (KrW).

  Bubeła - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubeło - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Buben - (z cechami czeskimi) od bęben.

  Bubeniczek - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubeniec - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubeniez - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubenko - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubeńczyk - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubeńko - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Buber - od bóbr, bober.

  Bubernak - od bóbr, bober.

  Buberniak - od bóbr, bober.

  Buberow - od bóbr, bober.

  Buberów - od bóbr, bober.

  Buberski - od bóbr, bober.

  Bubes - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubia - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubiak - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubiało - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubian - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubiańczyk - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubic - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubicz - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubiec - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubiel - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubielak - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubiełło - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubieło - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubien - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubienczyk - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubienec - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubieniez - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubienko - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubień - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubieńczyk - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubieńko - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubik - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubiłek - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubiło - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubin - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubiniec - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubinko - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubiń - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubiński - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubis - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubisz - 1725 od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubiś - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubka - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bublas - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bublej - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bublew - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bublewic - 1389 od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bublewicz - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bublewski - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bublic - 1389 od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bublicki - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bublij - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bublijewski - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bublik - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bublis - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bublitz - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubła - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubłyk - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubna - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubnel - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubniak - (z cechami czeskimi) od bęben.

  Bubnicki - (z cechami czeskimi) od bęben.

  Bubniewicz - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubnik - (z cechami czeskimi) od bęben.

  Bubnikiewicz - (z cechami czeskimi) od bęben.

  Bubnikowicz - (z cechami czeskimi) od bęben.

  Bubno - 1536 (z cechami czeskimi) od bęben.

  Bubnow - (z cechami czeskimi) od bęben.

  Bubnowicz - (z cechami czeskimi) od bęben.

  Bubnowski - (z cechami czeskimi) od bęben.

  Bubon - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Buboń - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubóla - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubółka - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubrzyk - od bóbr, bober.

  Bubul - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubula - 1602 od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubulis - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubulko - 1394 od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubuła - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubułek - 1394 od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubułka - od buba ‘straszydło, głupiec’.

  Bubylski - 1375 od nazwy miejscowej Bybło (KrW).

  Buc - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buca - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucaj - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucak - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucała - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucałowski - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucek - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucelski - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucenda - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucenko - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buceń - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buceńko - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucewicz - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucewka - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucewko - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buch - 1672 od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Bucha - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchaca - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchacik - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchacz - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchaj - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buchaja - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buchajba - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buchajców - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buchajczuk - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buchajczyk - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buchajewicz - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buchajewski - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buchajko - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buchajski - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buchajzer - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buchal - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchala - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchalczyk - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchale - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchali - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchalik - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchaliński - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchalla - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchalo - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchalski - 1782 od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchał - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchała - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchałko - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchało - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchałow - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchałowicz - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchaniec - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchanow - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchar - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchara - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Bucharewicz - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Bucharow - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bucharowski - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bucharów - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bucharski - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bucharyn - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bucharz - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bucharzewski - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Buchbinder - Press złożenia brak; Buchbinder brak; Press od niemieckiej nazwy osobowej Presch, ta od nazw miejscowych Bresch, Bresck.

  Buchcar - od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchcholz - od niemieckiej nazwy osobowej Buhholz, ta od apelatywu Buchenholz ‘drzewo bukowe’.

  Buchcia - od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchciak - 1636 od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchcic - od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchcicki - 1425 od nazwy miejscowej Buchcice (tarnowskie, gmina Tuchów).

  Buchcik - 1694 od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchciński - od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchczak - od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchczew - od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchczik - od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchczyk - od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchczyński - od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchda - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchel - 1394 od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchholdz - od niemieckiej nazwy osobowej Buhholz, ta od apelatywu Buchenholz ‘drzewo bukowe’.

  Buchholtz - od niemieckiej nazwy osobowej Buhholz, ta od apelatywu Buchenholz ‘drzewo bukowe’.

  Buchholz - od niemieckiej nazwy osobowej Buhholz, ta od apelatywu Buchenholz ‘drzewo bukowe’.

  Buchiński - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchko - od niemieckiej nazwy osobowej Buhholz, ta od apelatywu Buchenholz ‘drzewo bukowe’.

  Buchkolc - od niemieckiej nazwy osobowej Buhholz, ta od apelatywu Buchenholz ‘drzewo bukowe’.

  Buchkolz - od niemieckiej nazwy osobowej Buhholz, ta od apelatywu Buchenholz ‘drzewo bukowe’.

  Buchl - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchla - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchlewski - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchlik - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchliński - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchła - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchłak - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Buchło - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchna - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchnal - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchniewicz - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Bucho - 1454 od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Bucholc - od niemieckiej nazwy osobowej Buhholz, ta od apelatywu Buchenholz ‘drzewo bukowe’.

  Bucholcz - od niemieckiej nazwy osobowej Buhholz, ta od apelatywu Buchenholz ‘drzewo bukowe’.

  Bucholec - od niemieckiej nazwy osobowej Buhholz, ta od apelatywu Buchenholz ‘drzewo bukowe’.

  Bucholski - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Bucholtz - 1622 od niemieckiej nazwy osobowej Buhholz, ta od apelatywu Buchenholz ‘drzewo bukowe’.

  Bucholz - od niemieckiej nazwy osobowej Buhholz, ta od apelatywu Buchenholz ‘drzewo bukowe’.

  Buchoński - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchowicz - 1392 od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchowiec - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchta - 1507 od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchtal - 1626 od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchtalarz - od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchtalerz - od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchtarewicz - od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Buchuta - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Buchwajc - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Buchwak - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Buchwala - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Buchwald - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Buchwaldek - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Buchwalo - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Buchwalt - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Buchwał - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Buchwałd - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Buchwałdek - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Buchwało - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Buchwic - od staropolskiego buchać ‘gwałtownie bić; puchnąć’, też od imion na Bu , typu Budzisław, Burchard.

  Bucia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Buciaga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Buciak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Buciakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Buciar - od bucior, buciar ‘stary zniszczony but’.

  Buciara - od bucior, buciar ‘stary zniszczony but’.

  Buciarka - od bucior, buciar ‘stary zniszczony but’.

  Buciarski - od bucior, buciar ‘stary zniszczony but’.

  Buciarz - od bucior, buciar ‘stary zniszczony but’.

  Buciek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Bucier - od bucior, buciar ‘stary zniszczony but’.

  Bucierka - od bucior, buciar ‘stary zniszczony but’.

  Buciewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Bucik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Bucikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Bucikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Buciński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Bucio - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Bucion - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Bucior - od bucior, buciar ‘stary zniszczony but’.

  Buciora - od bucior, buciar ‘stary zniszczony but’.

  Buciorkowski - od bucior, buciar ‘stary zniszczony but’.

  Buciorowski - od bucior, buciar ‘stary zniszczony but’.

  Buciór - od bucior, buciar ‘stary zniszczony but’.

  Buciur - od bucior, buciar ‘stary zniszczony but’.

  Buciuto - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Buck - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buckacz - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buckan - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucki - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucki - 16 18 od nazw miejscowych Buk, Buczek (częste).

  Buckiewicz - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucko - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buckun - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucon - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucoń - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucwald - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Bucwał - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Bucyk - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucz - 16 18 od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucza - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bucza - Buczyn złożenia brak; Bucza od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk; Buczyn od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od buczyna ‘las bukowy; owoc drzewa bukowego; drewno bukowe’.

  Buczacki - 1428 od nazwy miejscowej Buczacz (KrW).

  Buczacz - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczaj - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczak - 1662 od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczakowski - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczalski - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczał - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczała - 1675 od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczałkowski - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczałowski - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczan - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczaniewicz - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczański - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczaski - 1443 od nazwy miejscowej Buczacz (KrW).

  Buczek - 1383 od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk; od buczek ‘płaczek’.

  Buczel - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczelski - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczeluk - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczeń - 1687 od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczeński - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczewicz - 1766 od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczka - 1646 od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczkiewicz - 1782 od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczko - 1349 od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczkow - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczkowicz - 1497 od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczkowski - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczków - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczma - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczman - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczmański - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczna - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczniewicz - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczno - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczny - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczon - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczula - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczulak - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczuliński - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczwiło - od litewskiej nazwy osobowej Butvilas.

  Buczwiński - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Buczy - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczyk - 14 12 od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczyluk - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczyłko - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczyłło - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczyło - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczyłowski - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Buczyn - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od buczyna ‘las bukowy; owoc drzewa bukowego; drewno bukowe’.

  Buczyna - 1397 od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od buczyna ‘las bukowy; owoc drzewa bukowego; drewno bukowe’.

  Buczyniak - 164 1 od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od buczyna ‘las bukowy; owoc drzewa bukowego; drewno bukowe’.

  Buczynka - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od buczyna ‘las bukowy; owoc drzewa bukowego; drewno bukowe’.

  Buć - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bućka - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bućko - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bućkowski - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bućkun - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bućkuń - od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać; butwieć’, też od buk.

  Bućwiło - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Bućwiło - od litewskiej nazwy osobowej Butvilas.

  Bućwin - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Bućwiński - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Bud - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Buda - 1424 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budacki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budacz - 1527 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budaj - 16 10 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław lub od węgierskiej nazwy osobowej Budai.

  Budajczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budak - 1452 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budakow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budałek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budana - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budara - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budarczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budarewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budarkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budaron - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budaszawska - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budczak - 1673 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budczan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budek - 1204 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budelek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budelewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budell - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budelnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budelski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budełek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budeń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budeńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budeńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Buder - od niemieckiej nazwy osobowej Buder, ta od łużyckiego budar ‘chałupnik’.

  Budera - od niemieckiej nazwy osobowej Buder, ta od łużyckiego budar ‘chałupnik’.

  Buderacki - od niemieckiej nazwy osobowej Buder, ta od łużyckiego budar ‘chałupnik’.

  Buderacky - od niemieckiej nazwy osobowej Buder, ta od łużyckiego budar ‘chałupnik’.

  Buderaski - od niemieckiej nazwy osobowej Buder, ta od łużyckiego budar ‘chałupnik’.

  Buderawski - od niemieckiej nazwy osobowej Buder, ta od łużyckiego budar ‘chałupnik’.

  Buderecki - od niemieckiej nazwy osobowej Buder, ta od łużyckiego budar ‘chałupnik’.

  Buderewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Buder, ta od łużyckiego budar ‘chałupnik’.

  Buderiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Buder, ta od łużyckiego budar ‘chałupnik’.

  Buderkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Buder, ta od łużyckiego budar ‘chałupnik’.

  Buderowski - od niemieckiej nazwy osobowej Buder, ta od łużyckiego budar ‘chałupnik’.

  Budewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budka - 1304 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław lub od budka.

  Budkiewicz - 1673 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budkin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budko - 1387 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budkowicz - 1396 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budkowski - 1462 od nazwy miejscowej Budków (piotrkowskie, gmina Wola Krzysztoporska).

  Budków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budlewski - od nazwy miejscowej Budlewo (białostockie, gmina Wyszki).

  Budniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budniakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budniewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budnik - 1409 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław; od budnik ‘kramarz’.

  Budnikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budnikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budniok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budno - 1393 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budnowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budnowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budny - 1443 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budoj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budolak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budoła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budołek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budój - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budryn - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Budrynowicz - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Budryń - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Budryński - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Buduj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budujkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budulak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budulicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Buduła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Buduś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budych - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budyj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budyka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budyła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budyłowicz - 1486 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budyłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budyn - od budynek.

  Budyna - od budynek.

  Budynas - od budynek.

  Budynczuk - od budynek.

  Budynek - od budynek.

  Budynewicz - od budynek.

  Budyniak - od budynek.

  Budyniec - od budynek.

  Budyniński - 1462 od nazwy miejscowej Budynin (zamojskie, gmina Ulchówek).

  Budynkiewicz - od budynek.

  Budynko - od budynek.

  Budynowicz - od budynek.

  Budynowski - od budynek.

  Budyń - od budynek.

  Budyńczuk - od budynek.

  Budyńczyk - od budynek.

  Budyńko - od budynek.

  Budyński - od budynek.

  Budys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budysz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budyś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budyta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budz - 128 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budza - 1 136 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzak - 1646 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzalewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzałek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzar - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzarek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzek - 1408 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzelewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzen - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzeń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziachowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziacki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziak - 1665 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budział - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziałek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziałkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziałowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziałowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzian - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzianowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziar - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziarek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzias - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziąg - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzic - 1400 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzich - 1406 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzichowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzidzień - 1763 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziejewski - 14 13 od nazwy miejscowej Budziejewo (poznańskie, gmina Mieścisko).

  Budziejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziejowski - 1499 od nazwy miejscowej Budziejewo (poznańskie, gmina Mieścisko).

  Budziel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzielak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzień - 1632 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzik - 1302 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzikur - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzikura - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzilewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzilewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budził - 1470 80 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziłek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziłko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziłło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziło - 1540 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziłowicz - 1542 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziłowski - 1396 od nazwy miejscowej Budziłowo (poznańskie, gmina Kołaczkowo).

  Budzin - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzinek - 1576 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzinkowicz - 1633 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzioch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzioł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziołek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzion - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziona - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzionek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzionny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzior - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziorz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzios - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzioszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzisch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzisiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzisławski - 1428 od nazwy miejscowej Budzisław (kilka wsi).

  Budzisz - 1065 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziszak - 1645 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziszek - 1423 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziszowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budziwojski - 1438 od nazwy miejscowej Budziwój (rzeszowskie, gmina Tyczyn).

  Budziwoyski - od nazwy miejscowej

  Budziwół - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzo - 1432 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzulak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzyczak - 1697 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzyk - 16 16 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzykowicz - 1726 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzykowski - 1726 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzylewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzyła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzyłło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzyło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzyłow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzyłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzyna - Dawidowski złożenia brak; Budzyna w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław; Dawidowski 14 12 od nazwy miejscowej Dawidów (KrW).

  Budzyniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budzyń - 1602 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budź - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Budźko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bud , por. buda, budzić, imion złożone typu Budzisław.

  Buethner - od niemieckiej nazwy osobowej Büttner, ta os średniowysokoniemieckiego bütenaere, bütener ‘bednarz’.

  Buetner - od niemieckiej nazwy osobowej Büttner, ta os średniowysokoniemieckiego bütenaere, bütener ‘bednarz’.

  Buettner - od niemieckiej nazwy osobowej Büttner, ta os średniowysokoniemieckiego bütenaere, bütener ‘bednarz’.

  Bug - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Buga - 1660 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugaj - 1405 od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugaja - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajak - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajan - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajczyk - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajec - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajek - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajenko - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajew - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajewicz - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajewski - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajło - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajna - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajniak - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajnik - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajno - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajny - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajow - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugajski - 1653 od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugala - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugalczyk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugale - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugalecki - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugalewski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugalski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugała - 16 15 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugało - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugana - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Buganik - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Buganika - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Buganiuk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Buganowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugański - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bugański - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugara - 1763 od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bugarewicz - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bugarin - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bugaryn - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bugas - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugdal - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bugdalski - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bugdał - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bugdała - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bugdeł - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bugdol - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bugdoll - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bugdoł - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Bugdół - od imienia złożonego Bogdał, notowanego od XII wieku.

  Buger - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bugera - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bugesz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugiel - Czekała złożenia brak; Bugiel 14 19 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg lub od bugiel ‘obwarzanek’; Czekała 1634 od staropolskiego czakać, też czekać.

  Bugiel - 14 19 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg lub od bugiel ‘obwarzanek’.

  Bugielski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugieł - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugier - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bugiera - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bugiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugira - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bugla - 1795 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Buglewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Buglewski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugliński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Buglowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugła - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugłacki - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugna - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugnacki - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugnar - od niemieckiej nazwy osobowej Bugner, ta od łuzyckiego bubnar, bugnar ‘dobosz’.

  Bugner - 1590 od niemieckiej nazwy osobowej Bugner, ta od łuzyckiego bubnar, bugnar ‘dobosz’.

  Bugno - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bugorewicz - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bugorski - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Buhaj - 1405 od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buhajczuk - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buhajczyk - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buhajewicz - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buhajewski - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buhajski - od buhaj, bugaj ‘byk’.

  Buj - 1427 od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Buja - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujacki - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujacz - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujaczek - 1489 od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujaczyk - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujak - Sochalski złożenia brak; Bujak 1400 od bujać ‘szybko się rozwijać’; od bujak ‘awanturnik; byk’; Sochalski od socha ‘rozwidlona gałąź; prymitywne narzędzie orne’.

  Bujak - 1400 od bujać ‘szybko się rozwijać’; od bujak ‘awanturnik; byk’.

  Bujakiewicz - 1764 od bujać ‘szybko się rozwijać’; od bujak ‘awanturnik; byk’.

  Bujakowicz - 1603 od bujać ‘szybko się rozwijać’; od bujak ‘awanturnik; byk’.

  Bujal - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujala - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujalczyk - 175 1 od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujalicz - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujalla - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujalski - 1638 od nazwy miejscowej Bujały (skierniewickie, gmina Sadkowice, siedleckie, gmina Jabłonna Lacka).

  Bujał - 149 1 od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujała - 1444 od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujałka - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujałkowski - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujało - 1477 od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujałowski - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujan - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujana - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujanecki - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujanowicz - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujańczyk - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujański - 1578 od nazwy miejscowej Bujanica (lubelskie, gmina Rybczewice).

  Bujar - 152 1 od bujać ‘szybko się rozwijać’; od staropolskiego bujar ‘byk’.

  Bujara - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujarek - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujarkiewicz - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujarow - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujarowicz - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujarów - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujarski - 1782 od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujas - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujasiak - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujaśkiewicz - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujczuk - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujczyk - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujda - 1769 od bujda ‘bzdura, plotka’.

  Bujdas - od bujda ‘bzdura, plotka’.

  Bujdasz - od bujda ‘bzdura, plotka’.

  Bujdo - 1580 od bujda ‘bzdura, plotka’.

  Bujdoł - od bujda ‘bzdura, plotka’.

  Bujdosz - od bujda ‘bzdura, plotka’.

  Bujdy - 1600 od bujda ‘bzdura, plotka’.

  Bujek - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujel - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujeńczyk - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujewicz - 1593 od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujewski - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujka - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujkiewicz - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujko - 1764 od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujkowski - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujło - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujłow - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujna - od bujać ‘szybko się rozwijać’; od bujny ‘silny’.

  Bujniak - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujniewicz - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujniewski - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujnik - 160 1 od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujniuk - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujno - 1390 od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujnowicz - 1496 od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujny - 1482 od bujać ‘szybko się rozwijać’; od bujny ‘silny’.

  Bujoczek - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujoczyk - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujok - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujonek - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujor - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujowski - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Bujski - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Buk - 1396 od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Buka - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukaciński - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukacki - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukacz - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukaczewicz - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukaczewski - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukaczuk - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukaj - 1482 od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukajło - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukal - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukala - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukalak - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukalarz - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukalewicz - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukall - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukalla - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukalski - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukaluk - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukał - 1748 od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukała - 1764 od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukałło - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukało - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukan - 1467 od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukanowicz - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukanowski - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukań - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukański - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukar - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bukarczuk - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bukarew - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bukarewicz - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bukarewski - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bukarowicz - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bukarowski - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bukarz - od bugar ‘duża końska mucha’.

  Bukas - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukasiewicz - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukasiński - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukasz - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukaś - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukat - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Bukata - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Bukatczuk - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Bukatewicz - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Bukatko - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukatko - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Bukato - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukato - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Bukatowicz - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukatowicz - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Bukaty - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukaty - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Buki - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukiej - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukiejko - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukiel - 148 1 od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukielski - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukiet - od bukiet ‘wiązanka kwiatów’.

  Bukietyński - od bukiet ‘wiązanka kwiatów’.

  Bukiewicz - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukin - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukina - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukis - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukisz - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukita - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Buklow - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Buklowic - 148 1 od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukłacha - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bukłacho - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bukłacko - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bukład - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bukłaga - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bukłago - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bukłak - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bukłaka - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bukłako - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bukłat - od bukłak, dawniej też bukłak ‘naczynie z przykrywką; worek skórzany na płyny’.

  Bukna - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Buko - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukol - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’.

  Bukow - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukowa - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukowczak - 163 1 od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukowczan - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukowczę - 1620 od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukowczyk - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukowczyk - Laskowski złożenia brak; Bukowczyk od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’; Laskowski 1395 od nazw miejscowych Laskowa, Laski.

  Bukowiak - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukowian - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukowicz - 1443 od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’.

  Bukowiec - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’ lub od bukowiec ‘gruby kij’.

  Bukowiecki - 1399 od nazwy miejscowej Bukowiec (kilka wsi).

  Bukowina - 16 16 od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukowina ‘las bukowy’.

  Bukownicki - 1388 od nazwy miejscowej Bukownica (kaliskie, gmina Grabów nad Prosną; leszczyńskie, gmina Krobia).

  Bukowniecki - 140 1 od nazwy miejscowej Bukownica (kaliskie, gmina Grabów nad Prosną; leszczyńskie, gmina Krobia).

  Bukowny - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’

  Bukowski - 1408 od nazw miejscowych typu Bukowa, Bukowe, Bukowno.

  Bukowszczak - 1632 od nazw miejscowych typu Bukowa, Bukowe, Bukowno.

  Bukowy - 1788 od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’ lub od bukał ‘puchar, kubek’; od przymiotnika bukowy.

  Buków - od buk, bukać ‘krzyczeć, burczeć’

  Bukrab - od burgrabia ‘namiestnik królewski w mieście’.

  Bukraba - od burgrabia ‘namiestnik królewski w mieście’.

  Bukrabo - od burgrabia ‘namiestnik królewski w mieście’.

  Buks - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Buksa - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Buksak - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Buksakowski - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Buksalewicz - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Buksel - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Buksiak - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Buksicki - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Buksik - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Buksiński - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Buksowicz - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Buksz - 1429 od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Buksza - 1437 od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Bukszak - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Bukszan - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Bukszaniewicz - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Bukszanowicz - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Bukszewicz - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Bukszewski - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Bukszowany - od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Bukszpan - 1472 od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Bukszyc - 1494 od buk, buks, bukszpan ‘gatunek krzewu’ lub od buks, buksa ‘koniec osi; walec metalowy’.

  Bukta - od buchta ‘duzy kawałek chlebva; rodzaj ciasta drożdżowego’.

  Bukwa - od bukwa, bukiew ‘owoc buka’.

  Bukwal - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Bukwald - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Bukwalt - od niemieckiej nazwy osobowej Buchwald, ta od apelatywu Buchenwald ‘las bukowy’.

  Bukwas - od bukwa, bukiew ‘owoc buka’.

  Bukwaś - od bukwa, bukiew ‘owoc buka’.

  Bul - 1430 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bula - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulaczak - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulaczek - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulada - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulaga - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulak - 1567 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulakowski - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulan - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulana - 1660 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Buland - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulanda - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulande - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulandziak - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulanowski - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bular - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulara - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bularczyk - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bularski - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bularz - 1498 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulas - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulasiński - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulasz - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Buląg - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulątka - 1450 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulc - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulcewicz - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulcz - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulczak - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulczek - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulczok - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulczuk - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulczyk - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulczyński - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulec - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulecki - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulej - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulejak - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulejko - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulek - 1566 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Buler - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulera - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulerski - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulewicz - 1669 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulewski - 1465 od nazwy miejscowej Bulowice (bielskie, gmina Kęty).

  Bulga - 1607 od bulga, bulza ‘wór skórzany na płyny’.

  Bulge - od bulga, bulza ‘wór skórzany na płyny’.

  Bulgiewicz - od bulga, bulza ‘wór skórzany na płyny’.

  Bulgin - od bulga, bulza ‘wór skórzany na płyny’.

  Bulgowski - od bulga, bulza ‘wór skórzany na płyny’.

  Bulicz - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Buliczak - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Buliczek - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulić - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulik - 1425 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulin - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulisz - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulowic - 139 1 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulowski - 1439 od nazwy miejscowej Bulowice (bielskie, gmina Kęty).

  Bulów - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulsielewicz - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulsiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulski - 1698 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulsza - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Buluk - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bulz - od bulga, bulza ‘wór skórzany na płyny’.

  Bulza - od bulga, bulza ‘wór skórzany na płyny’.

  Bulzacki - od bulga, bulza ‘wór skórzany na płyny’.

  Bulzak - od bulga, bulza ‘wór skórzany na płyny’.

  Bulzan - od bulga, bulza ‘wór skórzany na płyny’.

  Bulżak - od bulga, bulza ‘wór skórzany na płyny’.

  Buła - Bulski złożenia brak; Buła 1385 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’; Bulski 1698 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Buła - 1385 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułacik - 1679 od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułaciński - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułacki - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułacz - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułaczyński - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułaj - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułajew - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułajewski - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułajko - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułak - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułakow - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułakowski - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułakowski - 1578 od nazwy miejscowej Bułaków (leszczyńskie, gmina Pogorzela).

  Bułan - od bułan ‘kon maści płowej’.

  Bułanek - od bułan ‘kon maści płowej’ lub od bułanek.

  Bułanienko - od bułan ‘kon maści płowej’.

  Bułanow - od bułan ‘kon maści płowej’.

  Bułanowski - od bułan ‘kon maści płowej’.

  Bułanów - od bułan ‘kon maści płowej’.

  Bułany - od bułan ‘kon maści płowej’.

  Bułański - od bułan ‘kon maści płowej’.

  Bułas - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułaś - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułat - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułat - Mironowicz złożenia brak; Bułat od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’; Mironowicz w grupie nazwisk pochodzących od mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Bułata - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułatecki - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułatek - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułatewicz - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułatkiewicz - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułato - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułatow - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułatowicz - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułatowski - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Bułaty - od bułat ‘stal damasceńska; szabla turecka’.

  Buława - 1604 od buława.

  Buławców - od buława.

  Buławczyk - od buława.

  Buławicki - od buława.

  Buławieniec - od buława.

  Buławik - od buława.

  Buławin - od buława.

  Buławiniec - od buława.

  Buławka - od buława.

  Buławko - od buława.

  Buławski - 1484 od buława.

  Bułda - 1687 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułdak - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułdan - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułdo - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułdys - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułdyś - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułdyzar - 1636 od węgierskiego imienia Baldizsar (= Baltazar).

  Bułecki - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’; od bułeczka.

  Bułeczka - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’; od bułeczka.

  Bułeczkin - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’; od bułeczka.

  Bułeczko - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’; od bułeczka.

  Bułek - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułgajewski - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bułgajski - od staropolskiego bugaj ‘zakole rzeki; byk; duży chłopak’ lub od nazwy miejscowej Bugaj.

  Bułgarski - od Bułgarzyn, Bułgar; od przymiotnika bułgarski.

  Bułgaryn - od Bułgarzyn, Bułgar.

  Bułk - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułka - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’; od bułka.

  Bułkanow - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’; od bułka.

  Bułkanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’; od bułka.

  Bułkowski - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’; od bułka.

  Bułkunowicz - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’; od bułka.

  Bułła - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułło - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Buło - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’; od bułka.

  Bułowski - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułuk - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułyga - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułygin - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułygo - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułyk - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułyka - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułyko - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułynka - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułynko - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułyńko - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bułyszko - w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Bumblis - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bumbul - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bumbulewicz - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bun - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buna - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunach - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunal - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunalski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunar - 1600 od niemieckiej nazwy osobowej Bohner, ta od apelatywu Bohner ‘hodowca grochu’.

  Bunarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Bohner, ta od apelatywu Bohner ‘hodowca grochu’.

  Bunc - od niemieckiej nazwy osobowej Bunz, też od bundz ‘ser z mleka owczego’.

  Buncarzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Bunz, też od bundz ‘ser z mleka owczego’.

  Buncel - od niemieckiej nazwy osobowej Bunz, też od bundz ‘ser z mleka owczego’.

  Buncler - od niemieckiej nazwy osobowej Bunz, też od bundz ‘ser z mleka owczego’.

  Buncler - Bolesławski złożenia brak; Buncler od niemieckiej nazwy osobowej Bunz, też od bundz ‘ser z mleka owczego’; Bolesławski od imion złożonych typu Bolesław lub od ból, boleć.

  Buncol - od niemieckiej nazwy osobowej Bunz, też od bundz ‘ser z mleka owczego’.

  Buncon - od niemieckiej nazwy osobowej Bunz, też od bundz ‘ser z mleka owczego’.

  Bunczek - od niemieckiej nazwy osobowej Bunz, też od bundz ‘ser z mleka owczego’.

  Bunczkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Bunz, też od bundz ‘ser z mleka owczego’.

  Bunczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Bunz, też od bundz ‘ser z mleka owczego’.

  Bunczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Bunz, też od bundz ‘ser z mleka owczego’.

  Bund - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Bunda - 1489 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Bunder - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund; od niemieckiej nazwy osobowej Bunder.

  Bundera - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund; od niemieckiej nazwy osobowej Bunder.

  Bundo - 1475 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Bundyra - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund; od niemieckiej nazwy osobowej Bunder.

  Bundz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Bundzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Bundziak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Bundzioch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Bundziow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Bundziów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Bundzylak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Bundzyła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Bundzyło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Bunia - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buniak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buniakowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunic - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunicki - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buniek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buniewski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunik - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunikowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunil - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunimowicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunin - Tomaszewicz złożenia brak; Bunin w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'; Tomaszewicz 1483 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Bunin - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunina - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buniński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunio - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunior - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buniosz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buniow - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buniowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunn - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buntowski - 1497 od nazwy miejscowej Buntowo (pilskie, gmina Złotów).

  Bunus - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bunusiak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buńcza - 1475 od nazwy herbu Bończa, notowanej od XIV wieku, nazwa herbu pochodzi od nazwy wsi Bończa (Mazowsze), nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Boniek.

  Buńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buńczyk - 1778 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buńda - 1699 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Buńdziak - 1692 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Buńdziów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund.

  Buńka - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buńkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buńko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Buńkowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego buniti 'hałasować, szumieć', od gwarowego bunić 'pedere'.

  Bur - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Bura, m. - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buracki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buracz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buraczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buraczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buraczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buraczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buraczonek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buraczonok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buraczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buraczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buraczynek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buraczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burak - Gajewski złożenia brak; Burak w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć; Gajewski 1372 od nazw miejscowych Gajewo, Gaj (częste).

  Burak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burakow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Bural - 1362 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buralaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buralik - 1759 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buralski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buran - 17 1 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buranicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burankow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buranow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buranowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buranowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buras - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burasik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burasiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burasowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burasy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buraszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buraś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buratczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buratin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buratowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burawas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burawczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burawczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burawkin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burawski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burba - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbal - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbało - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burban - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbas - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbel - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbela - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbelka - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbelski - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbeluk - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbeła - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbełka - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbełło - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbeło - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbo - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbol - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbuć - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbul - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbula - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbulak - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbulis - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbulla - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbuła - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbułowski - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbutowski - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burbyła - od gwarowego burbotać ‘burczeć’.

  Burc - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burca - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burcała - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burcan - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burcek - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burcel - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burcew - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burcewicz - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burch - 1462 od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burchacki - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burchacz - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burchard - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burchardt - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burchat - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burchatz - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burchert - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burchet - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burchot - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burcik - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burcin - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burcon - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burcoń - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burcy - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’ lub od imienia Tyburcy.

  Burcz - 1497 od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burcza - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczak - 1649 od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczaniak - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczaniuk - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczanowski - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczek - 1423 od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczenik - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczenko - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczewicz - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczewski - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczyk - 1644 od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burczykowski - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burczył - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczyn - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczyna - 1777 od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczynowski - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burczyński - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burć - od burczeć ‘krzyczeć, warczeć’.

  Burd - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burda - 147 1 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdach - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdachin - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdacki - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdacz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdaczyk - 1676 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdaj - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdajewicz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdak - 1676 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdal - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdalak - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdaliński - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdalski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdała - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdan - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdanowicz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdanowski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdasz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdaszka - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdaszko - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdaś - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burde - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdecki - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdej - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdejewicz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdejkowic - 1399 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdejny - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdejski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdek - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdekowski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdel - 1699 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdela - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdelak - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdelas - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdelek - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdelik - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdeliński - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdelski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burden - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdeń - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdeński - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdka - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdno - 1432 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdo - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdon - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdoń - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdosz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdoś - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdow - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdowicz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burduk - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdukiewicz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdun - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burduń - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdy - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdych - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdycz - 1463 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdyga - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdyk - 166 1 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdyka - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdykiewicz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdyko - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdyl - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdyłło - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdyło - 1496 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdyn - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdyna - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdynek - 14 12 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’; od burdynek ‘pojedynek’.

  Burdynewicz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdyniewicz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdynowicz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdynowski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdyń - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdyński - 1788 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdys - 1794 od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdyszek - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdz - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdza - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdzak - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdzan - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdzanowski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdzań - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdzel - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdzeń - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdziak - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdziakowski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdziałowski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdzianowski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdziąg - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdzicki - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdziej - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdziejew - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdziejko - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdziel - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdzieł - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdziełowski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdzik - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdziłowski - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdziuk - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdzy - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdzyluk - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdzyń - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burdzyński - od burda ‘awantura’, burdać się ‘przewracać się, rozrzucać’.

  Burec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Bureczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Bureć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burek - 1425 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burela - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burell - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burenkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burenkow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Bureń - 1480 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Bures - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buresa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buresz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Bureś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Bureta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burg - 1360 od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burgala - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burgalic - 1679 od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burgar - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burgard - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burgardt - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burgart - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burgarz - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burgel - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burger - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Bürger - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burghard - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burghardt - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burghart - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burgiel - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burgielewicz - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burgielski - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burgieł - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burgieła - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burgiełł - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burgier - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burglin - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burgrabia - 1382 od burgrabia ‘namiestnik królewski w mieście’.

  Burgraf - od burgrabia ‘namiestnik królewski w mieście’.

  Burgraff - od burgrabia ‘namiestnik królewski w mieście’.

  Burgraw - od burgrabia ‘namiestnik królewski w mieście’.

  Burgrawicz - 1407 od burgrabia ‘namiestnik królewski w mieście’.

  Burgs - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burgula - od niemieckich nazw osobowych Burg, Borg, Borch, te od imion typu Burghard, też od apelatywu Burg ‘zamek’.

  Burhard - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burhardt - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burhart - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burka - 143 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burkacki - 16 12 od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’ lub od nazwy miejscowej Burkaty.

  Burkan - 1467 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burkard - 1790 od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burkart - 1470 80 od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burkarz - 16 16 od brukarz; od gwarowego burkarz ‘brukarz’.

  Burkat - 143 1 od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burkatowic - 1483 od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burkhard - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burkhardt - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burkhart - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burkhartowic - 1459 od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burkiert - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burkiet - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burkietowicz - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burkot - od niemieckiego imienia Burghard, notowanego w Polsce od XII wieku, to od starowysokoniemieckiego bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’.

  Burkow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burkowicz - 1407 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burkowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burkowski - 1622 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burkowy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burkrab - od burgrabia ‘namiestnik królewski w mieście’.

  Burkraba - od burgrabia ‘namiestnik królewski w mieście’.

  Burkrabo - od burgrabia ‘namiestnik królewski w mieście’.

  Burkusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burla - 1604 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burlewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burlik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burlikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burlin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burło - 139 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burmistrz - 1577 od burmistrz.

  Burmistrzak - 1669 od burmistrz.

  Burn - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burna - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burnac - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burnacki - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burnak - 1497 w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burnas - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burni - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burniak - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burnicki - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burniecki - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burniewicz - 1705 w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burno - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burnos - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burnosz - 1376 w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burnoszwic - 1485 w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burnoś - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burnowicz - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burnowski - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burnus - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burnuś - w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Burny - 1696 w grupie nazwisk pochodzących od burny ‘silny, gwałtowny’.

  Buro - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buroch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buron - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buroń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buros - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burosz - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buroszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buroś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burowski - 1659 od nazwy miejscowej Burów (krakowskie, gmina Zabierzów).

  Burs - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Bursa - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Bursacki - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Bursak - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Bursakowski - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burse - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Bursell - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Bursewicz - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Bursiak - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Bursiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Bursik - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burski - 1529 od nazwy miejscowej Burcz, dziś Borcz (gdańskie, gmina Somonino).

  Burso - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burson - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Bursow - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burssy - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Bursy - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Bursz - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burszak - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burszczan - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burszczyn - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Bursze - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burszewski - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burszka - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burszowski - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burszta - od bursztyn.

  Bursztajn - od bursztyn.

  Bursztein - od bursztyn.

  Bursztejn - od bursztyn.

  Bursztyga - od bursztyn.

  Bursztyka - od bursztyn.

  Bursztyn - 1485 od bursztyn.

  Bursztyna - od bursztyn.

  Bursztyniak - od bursztyn.

  Bursztynik - od bursztyn.

  Bursztyniuk - od bursztyn.

  Bursztynka - od bursztyn.

  Bursztynowicz - od bursztyn.

  Bursztynowski - od bursztyn.

  Bursztyński - od bursztyn.

  Burszy - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burszyk - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burszyłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burszyński - w grupie nazwisk pochodzących od bursa ‘internat; bractwo; worek’, też od niemieckiej nazwy osobowej Bursche.

  Burta - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burtak - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burtan - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burtarka, ż. - 1494 od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burtka - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burtkiewicz - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burtna - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burtnik - 1644 od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’; od burtnik ‘wyrabiający burty’.

  Burtny - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burton - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burtoń - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burtowicz - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burtowski - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burtyk - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Burtyn - od burta, ze staropolskiego borta ‘burta w łodzi, grobla; wróżba’.

  Bury - Burzymski złożenia brak; Bury 1457 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć; Burzymski w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Bury - 1457 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buryk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burykało - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burył - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buryła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buryłło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buryło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buryn - 1457 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burynek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buryniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buryny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buryń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buryński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burysz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buryszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Buryś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burza - 1434 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzacki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzalski - 1787 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzało - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzały - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzana - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzanek - 1405 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzantowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzawski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzec - Burzyński złożenia brak; Burzec 1625 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć; Burzyński w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzec - 1625 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzej - 1566 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzejewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzejski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzelewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzelow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzelów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzelski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzenik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzeński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzetzky - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burziwoda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzyc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzyca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzych - 1749 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzycki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzydło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzyk - 1 182 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzył - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzym - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzymowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzymowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzymski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzynowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzynski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzytynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burzywoda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burź - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burża - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burżacki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Burżak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bur , por. bury; bura ‘awantura’; burak, burka ‘opończa’, burza, burzyć.

  Bus - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busa - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busak - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busala - 1673 od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busalski - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busał - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busała - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busało - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busch - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buschan - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buschka - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buschke - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buschon - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busek - 1699 od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busiak - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busiakiewicz - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busic - 1594 od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busiek - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busiel - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busiela - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busieł - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busiewicz - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busik - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busiłło - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busiło - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busina - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busiński - od nazwy miejscowej Busina (sieradzkie, gmina Poddębice).

  Busioł - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busior - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busiowicz - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busiuk - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busk - 1392 od nazwy miasta Busko (kieleckie).

  Buska - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buskała - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buske - od nazwy miasta Busko (kieleckie).

  Buski - 1486 od nazwy miasta Busko (kieleckie).

  Buskiewicz - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busko - 1396 od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busko - 1396 od nazwy miasta Busko (kieleckie).

  Buskow - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buskowicz - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buskowski - 1576 od nazw miejscowych Buszkowice, Buszkowo (kilka wsi).

  Buslenko - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busler - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buslik - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busma - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buss - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Bussa - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Bussaj - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Bussak - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busse - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Bussek - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Bussel - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Bustrycki - 17 13 od nazwy miejscowej Bustryk (nowosądeckie, gmina Tatrzańska).

  Bustryczak - 166 1 od nazwy miejscowej Bustryk (nowosądeckie, gmina Tatrzańska).

  Bustryk - 1800 od nazwy miejscowej Bustryk (nowosądeckie, gmina Tatrzańska).

  Bustrzycki - 1640 od nazwy miejscowej Bustryk (nowosądeckie, gmina Tatrzańska).

  Bustrzyczak - 1646 od nazwy miejscowej Bustryk (nowosądeckie, gmina Tatrzańska).

  Bustrzyk - 1665 od nazwy miejscowej Bustryk (nowosądeckie, gmina Tatrzańska).

  Busz - 1304 od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busza - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszac - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszak - 1477 od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszał - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszała - 1673 od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszan - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszau - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszczak - 1477 od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszczakiewicz - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszczek - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszczuk - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszczyk - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszczyński - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busze - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszejko - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszek - 1404 od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszel - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszewicz - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszewski - 1405 od nazw miejscowych Buszewo, Buszów (kilka miejscowości).

  Buszęga - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszka - 1536 od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszke - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszkie - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszkiewicz - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszko - 1404 od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszkow - 1369 od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszkowski - 14 1 1 od nazw miejscowych Buszkowice, Buszkowo (kilka wsi).

  Buszma - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszna - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszo - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszowski - 1420 od nazw miejscowych Buszewo, Buszów (kilka miejscowości).

  Buszt - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszta - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busztyka - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busztynowicz - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Busztyński - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszujew - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszus - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszydlik - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszydło - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszyk - 1748 od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszyła - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszyłło - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszyło - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszyn - 1394 od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszynczak - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszyniewicz - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszyń - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszyńczak - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buszyński - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buś - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buśk - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław.

  Buśka - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław lub od buśka.

  Buśkiewicz - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław lub od buśka.

  Buśko - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław lub od buśka.

  Buślak - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław lub od buśka.

  Buśliński - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław lub od buśka.

  Buśluk - od imion złożonych na Bu , typu Budzisław lub od buśka.

  But - 147 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Buta - 13 16 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butaj - 1682 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butajło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butakow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butalewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butała - 1743 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butarewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butasek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butczyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butelewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butelewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Buteliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butelo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butelski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Buthner - od niemieckiej nazwy osobowej Büttner, ta os średniowysokoniemieckiego bütenaere, bütener ‘bednarz’.

  Büthner - Zawadzki złożenia brak; Büthner od niemieckiej nazwy osobowej Büttner, ta os średniowysokoniemieckiego bütenaere, bütener ‘bednarz’; Zawadzki 1382 od zawada ‘przeszkoda’, dawniej też ‘kora; skaza’ lub od nazwy miejscowej Zawada (liczne).

  Butka - 1587 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butkiewicz - 1680 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butko - 1565 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butkow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butkowicz - 1550 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butkun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butkus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but lub od butla.

  Butlański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butlarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butlewski - 1733 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butner - od niemieckiej nazwy osobowej Büttner, ta os średniowysokoniemieckiego bütenaere, bütener ‘bednarz’.

  Butniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butnicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butniewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butnowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butny - 1478 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but; od butny.

  Buto - 1498 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butoka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butowicz - 1574 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butowski - XVIII w. od nazwy miejscowej Butowo (elbląskie, gmina Kisielice).

  Butrym - 1487 od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butryma - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butrymanowicz - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butrymowicz - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butrymowski - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butrymski - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butryn - 1445 od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butryna - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butrynko - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butryno - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butrynowicz - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butrynowski - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butryń - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butryńczuk - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butryński - od litewskiej nazwy osobowej Bütrimas.

  Butt - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butte - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butter - od niemieckiej nazwy osobowej Büttner, ta os średniowysokoniemieckiego bütenaere, bütener ‘bednarz’.

  Buttna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Buttny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butwił - od litewskiej nazwy osobowej Butvilas.

  Butwiłło - od litewskiej nazwy osobowej Butvilas.

  Butwiło - od litewskiej nazwy osobowej Butvilas.

  Butwiłowicz - 1494 od litewskiej nazwy osobowej Butvilas.

  Butwiłowski - 1696 od litewskiej nazwy osobowej Butvilas.

  Butwin - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Butwina - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Butwinowski - od botwina, boćwina ‘liście buraków’, od staropolskiego butwieć, dziś butwieć.

  Butycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butylewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butylin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butyło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butyłow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Butyniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy but , por. buta ‘pycha’, bucić się ‘pysznić się’, but.

  Buwaj - od bywać ‘być często, przebywać’.

  Buwelski - od bywać ‘być często, przebywać’.

  Buyno - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Buynowski - od bujać ‘szybko się rozwijać’.

  Buz - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buza - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzacki - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzak - 1680 od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzakowski - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzala - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzalewicz - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzalski - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzała - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzałek - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzan - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzanowski - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzar - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzarewicz - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzawa - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzawa - Schoen złożenia brak; Buzawa od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’; Schoen od niemieckiego schön ‘piękny’.

  Buzczak - 17 1 1 od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buze - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzek - 1706 od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzela - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzia - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’ lub od buzia ‘usta’.

  Buziak - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buziakowski - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buziałkowski - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buziałowski - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzian - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buziewicz - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buziewski - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzik - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzikiewicz - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzikowski - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzin - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buziński - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buziok - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buziuk - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzo - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzor - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzora - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzow - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzowicz - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzowski - 1665 od nazwy miejscowej Buzy (włocławskie, gmina Rypin).

  Buzuk - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzun - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzunowski - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzuń - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzyla - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzyń - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buzyński - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buź - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buźkiewicz - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buźko - od buza ‘nagana’, buzować ‘łajać’.

  Buźniak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Buźniuk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Buż - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Buża - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Buża - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużalski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużała - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużałek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużan - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużanowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużański - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużewski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużke - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużniak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużniok - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużon - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużowicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużuk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużulak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużycki - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Bużyk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego bug? ‘zakręt, zakole rzeki’ lub od niemieckich nazw osobowych Buck, Bugg.

  Byba - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bybel - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bybelski - 1380 od nazwy miejscowej Bybło (KrW).

  Bybeł - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Byblewski - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bybluk - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bybło - od nazwy miejscowej Bybło (KrW).

  Bybo - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bybylski - 1375 od nazwy miejscowej Bybło (KrW).

  Byc - od byk.

  Byca - od byk.

  Bycal - od byk.

  Bycan - od byk.

  Bych - 1403 od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bycha - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychacz - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychaj - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychalczuk - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychalczyk - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychalski - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychawa - od nazwy miasta Bychawa (lubelskie).

  Bychawski - 14 10 od nazwy miasta Bychawa (lubelskie).

  Bychcik - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychcza - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychel - 1436 od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychlicki - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychlik - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychłowski - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychniuk - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychno - 1362 od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychowiec - 15 10 od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychowski - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychta - 1432 od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychto - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychtowski - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychtyar - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bychwiec - od imion na By , typu Bysław, Bydgost.

  Bycia - od byk.

  Byciek - od byk.

  Bycina - od byk.

  Bycio - od byk.

  Byciuk - od byk.

  Bycko - od byk.

  Bycok - od byk.

  Bycuk - od byk.

  Bycul - od byk.

  Byculewicz - od byk.

  Bycyk - od byk.

  Bycz - od byk.

  Byczak - od byk.

  Byczak - Byczkowski złożenia brak; Byczak od byk; Byczkowski 17 1 1 od byk.

  Byczek - 1 136 od byk, byczek.

  Byczen - od byk, byczek.

  Byczenko - od byk.

  Byczewski - od byk.

  Byczik - od byk.

  Byczk - od byk.

  Byczka - od byk.

  Byczke - od byk.

  Byczkiewicz - od byk.

  Byczko - od byk.

  Byczkoński - od byk.

  Byczkow - od byk.

  Byczkowiak - od byk.

  Byczkowicz - 1463 od byk.

  Byczkowski - 17 1 1 od byk.

  Byczków - od byk.

  Byczot - od byk.

  Byczuk - od byk.

  Byczuński - od byk.

  Byczy - od byk, byczy.

  Byczyk - od byk.

  Byczykowski - od byk.

  Byczyłowski - od byk.

  Byczyna - 1653 od byk; od byczyna ‘mięso z byka’.

  Byczyniuk - od byk.

  Byczyński - 14 13 14 od nazwy miejscowej Byczyna (kilka wsi).

  Byczyska - od byk.

  Byczyszyn - od byk.

  Być - od byk.

  Byćko - od byk.

  Byćkowski - od byk.

  Byda - 1602 od imion złożonych typu Bydgost.

  Bydacz - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydałek - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydążek - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydelski - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydełek - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydełko - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydgoski - 1397 od nazwy miasta Bydgoszcz, dawniej Bydgoszcza.

  Bydgoszcza - 143 1 od nazwy miasta Bydgoszcz, dawniej Bydgoszcza.

  Bydgoszewski - od nazwy miasta Bydgoszcz, dawniej Bydgoszcza.

  Bydgowski - 17 1 1 od nazwy miasta Bydgoszcz, dawniej Bydgoszcza.

  Bydkoń - od imion złożonych typu Bydgost.

  Bydlak - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydler - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydlewski - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydlicki - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydlinowicz - 1790 od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’; od bydlina ‘zwierzę domowe’.

  Bydliński - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydlok - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydlon - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydloniek - 1520 od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydlonik - 172 1 od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydlowski - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydluk - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydłań - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydło - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydłoch - 1469 od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydłon - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydłoniak - 169 1 od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydłoń - 15 19 od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydłończyk - 1532 od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydłoński - 1792 od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydłos - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydłoska - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydłosz - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydłow - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydłowski - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydłów - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydołek - od bydło, od staropolskiego bydlić ‘mieszkać’.

  Bydon - od imion złożonych typu Bydgost.

  Bydoń - od imion złożonych typu Bydgost.

  Bydych - od imion złożonych typu Bydgost.

  Bydychaj - od imion złożonych typu Bydgost.

  Bydzicki - od imion złożonych typu Bydgost.

  Byik - od bijać, bić.

  Byj - od bijać, bić.

  Byjak - od bijać, bić.

  Byjaś - od bijać, bić.

  Byjoch - od bijać, bić.

  Byjos - od bijać, bić.

  Byjoś - od bijać, bić.

  Byk - 1347 od byk.

  Byka - od byk.

  Bykal - 1554 od byk.

  Bykalski - od byk.

  Bykała - od byk.

  Bykas - od byk.

  Bykiewicz - od byk.

  Bykoł - 1369 od byk.

  Bykow - od byk.

  Bykowa - od byk.

  Bykowicz - 14 13 od byk.

  Bykowy - od byk, bykowy.

  Bykuć - od byk.

  Byl - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Byla - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Bylak - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Bylbył - człon pierwszy od byle ‘żeby, tylko’.

  Bylebyl - człon pierwszy od byle ‘żeby, tylko’.

  Bylebył - człon pierwszy od byle ‘żeby, tylko’.

  Bylebyt - człon pierwszy od byle ‘żeby, tylko’.

  Byledbak - człon pierwszy od byle ‘żeby, tylko’.

  Byledbał - człon pierwszy od byle ‘żeby, tylko’.

  Bylewski - 1442 od nazwy miejscowej Bylew (konińskie, gmina Ślesin).

  Bylęta - 1393 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Bylica - 1426 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’, bylica ‘gatunek rośliny’.

  Bylicki - 1447 od nazw miejscowych Bylice, Bylica (kilka wsi).

  Byliczyc - 1478 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Bylik - 1535 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Bylin - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Bylina - 139 1 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’, bylina ‘rodzina roślin’.

  Byliniak - 164 1 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Bylinka - 1460 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Bylinko - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Bylino - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Bylinowicz - 1726 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Byliński - 1390 od nazwy miejscowej Bylin (poznańskie, gmina Kleszczewo).

  Bylka - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Bylko - 1428 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył.

  Bylok - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Był - 1454 1508 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył.

  Była - 1379 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył.

  Byłak - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył.

  Byłek - 1532 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył.

  Byłen - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył.

  Byłeń - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył.

  Byłka - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył.

  Byłki - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył.

  Byłkowic - 1470 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył.

  Było - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył.

  Byłów - od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył.

  Byłtowicz - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Byłyń - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bym - 1437 od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bymek - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bymke - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Byms - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bymś - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Byna - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Byncz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bynczak - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bynczkowski - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Byndyk - 1774 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Byrda - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Byrdak - 1772 od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Byrdek - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Byrdy - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Byrdzak - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Byrdziak - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Byrdzik - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Byrger - od niemieckiej nazwy osobowej Berger, ta od nazwy miejscowej Berg.

  Byrnas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Byrnatowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Byrne - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Byrnz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Byrt - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Byrtak - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Byrtek - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Byrtel - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Byrtus - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Byrtyczak - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Byrtyś - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Byrtyzel - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Byrylik - od baryła ‘beczka’.

  Byrylkiewicz - od baryła ‘beczka’.

  Byryła - od baryła ‘beczka’.

  Byrynda - 1467 od ukraińskiego imienia Beryndij, a to zapewne z tureckiego; w Polsce imię występowało niegdyś na Kresach Wschodnich.

  Byryndycz - 1467 od ukraińskiego imienia Beryndij, a to zapewne z tureckiego; w Polsce imię występowało niegdyś na Kresach Wschodnich.

  Byrzan - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Byrzewski - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Byrzyk - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Byrzykowski - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Byrzyński - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Bys - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Bysek - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Bysewski - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Bysiak - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Bysiakiewicz - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Bysiec - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Bysiecki - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Bysiek - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Bysiewicz - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.