<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Ku - Ky

  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  pozostałe w kolejnych rozdziałach na dole listy rozdziałów


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Kub - od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.

  Kuba - od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.

  Kubac - od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.

  Kubaca - od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.

  Kubacewicz - od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.

  Kubaciewicz - od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.

  Kubacik - od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.

  Kubaciński - od nazwy miejscowej Kubaczyn (poznańskie, gmina Granowo).

  Kubacki - 1433 od nazwy miejscowej Kubaczyn (poznańskie, gmina Granowo).

  Kubaczyński - 1393 od nazwy miejscowej Kubaczyn (poznańskie, gmina Granowo).

  Kubanek - od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw;

  Kubanek-Sałaga - złożenia brak; Kubanek od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw; Sałaga od sałaga ‘nicpoń, włóczęga’.

  Kubarycz-Hoszowski - złożenia brak; Kubarycz od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw; Hoszowski od imion na Go-, typu Gościmir, Gorzysław, Gościsław.

  Kubaski - 1435 od nazwy miejscowej Kubaczyn (poznańskie, gmina Granowo).

  Kubatzki - od nazwy miejscowej Kubaczyn (poznańskie, gmina Granowo).

  Kubecki - od nazwy miejscowej Kubaczyn (poznańskie, gmina Granowo).

  Kubel - od kubeł ‘naczynie na płyny’ lub od Jakub.

  Kubela - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kubelczuk - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kubelec - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kubelewicz - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kubelka - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kubelski - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kubeł - 1240 od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kubełka - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kubełuk - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kuberski - 1626 od nazwy miejscowej Kubra (łomżyńskie, gmina Jedwabne).

  Kubert - od imienia Hubert. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie. Pochodzi od hugu ‘rozum’ + bert ‘sławny’.

  Kubiak - od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw;

  Kubiak-Chwast - złożenia brak; Kubiak od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw; Chwast 1388 od chwast.

  Kubiakowski - od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw;

  Kubiak-Smułka - złożenia brak; Kubiak od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw; Smułka w grupie nazwisk pochodzących od smoła ‘uboczny produkt suchej destylacji węgla lub drewna’, smolić ‘brudzić, powlekać smołą; palić’.

  Kubicki - 1670 od nazwy miejscowej Kubice (kilka wsi).

  Kubitzek– od nazwy miejscowej Kubice - (kilka wsi).

  Kubla - 1459 od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kublak - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kublas - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kublewicz - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kublic - 1498 od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kublicki - 1552 od nazwy miejscowej Kublicze (KrW).

  Kubliczek - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kublik - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kublikowski - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kublin - 1783 od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kubluk - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kubłak - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kubło - od kubeł ‘naczynie na płyny’.

  Kubłowski - 1468 od nazwy miejscowej Kubłowo (włocławskie, gmina Chodecz).

  Kubra - 1497 od nazwy miejscowej Kubra (łomżyńskie, gmina Jedwabne).

  Kubracz - od kubrak ‘rodzaj wierzchniego okrycia, kurtka’.

  Kubraczyński - od kubrak ‘rodzaj wierzchniego okrycia, kurtka’.

  Kubrak - od kubrak ‘rodzaj wierzchniego okrycia, kurtka’.

  Kubrakiewicz - od kubrak ‘rodzaj wierzchniego okrycia, kurtka’.

  Kubrakowicz - od kubrak ‘rodzaj wierzchniego okrycia, kurtka’.

  Kubrakowski - od kubrak ‘rodzaj wierzchniego okrycia, kurtka’.

  Kubrat - od kubrak ‘rodzaj wierzchniego okrycia, kurtka’.

  Kubrowski - od nazwy miejscowej Kubra (łomżyńskie, gmina Jedwabne).

  Kubrski - 1497 od nazwy miejscowej Kubra (łomżyńskie, gmina Jedwabne).

  Kuc - 1753 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kuca - 1763 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucab - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucaba - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucabała - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucabiński - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucabski - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucajda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucak - 1780 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucala - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucała - 1679 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucap - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucapski - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucar - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucara - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucarz - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucberski - od nazwy miejscowej Kuczbork, dawniej Kruczbork (ciechanowskie, gmina Kuczbork-Osada).

  Kucborski - 1500 od nazwy miejscowej Kuczbork, dawniej Kruczbork (ciechanowskie, gmina Kuczbork-Osada).

  Kuc-Dzierżawski - złozenia brak; Kuc 1753 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz; Dzierżawski 1471 od nazwy miejscowej Dzierżawy (sieradzkie, gmina Wartkowice).

  Kuceba - 1655 od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucejewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucek - 1786 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucela - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kuceł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kuceła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucen - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucenicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kuceń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucer - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucera - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucero - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucerow - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucerski - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucewicz - 1666 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucfin - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kuch - 1413 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kucha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchaciak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchacz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchaczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchaczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchaja - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchajda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchajewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchajewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchalak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchalski - 1784– w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchała - 1394 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchaniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchaniewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchanik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchanna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchanny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchanów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchar - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchara - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharariow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharcz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharczk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharczy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharczyk - 1591 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchareczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchareł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharenok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharonek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharski - 1395 od nazwy miejscowej Kucharzewo (KrW).

  Kucharski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharyczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharz - 1393 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharzak - 1711 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharzak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharzek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharzeński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharzewski - 1688 od nazwy miejscowej Kucharzewo (KrW).

  Kucharzowic - 1451 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharzowski - 1636 od nazwy miejscowej Kucharzewo (KrW).

  Kucharzów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharzuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharzyk - 1622 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucharzyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchaski - od nazwy miejscowej Kucharzewo (KrW).

  Kuchasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchata - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchawik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchawski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchażak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchażewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchcewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchciak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchciakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchcianek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchcicki - od nazwy miejscowej Kochcice (częstochowskie, gmina Kochanowice).

  Kuchciewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchcik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchciński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchciski - od nazwy miejscowej Kochcice (częstochowskie, gmina Kochanowice).

  Kuchczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchejda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchelbacher - od niemieckiej nazwy osobowej Kuchenbecker, ta od apelatywu Kuchenbäcker ‘piekarnia wypiekająca ciastka, placki’.

  Kuchelski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchenbecker - od niemieckiej nazwy osobowej Kuchenbecker, ta od apelatywu Kuchenbäcker ‘piekarnia wypiekająca ciastka, placki’.

  Kuchenbeker - od niemieckiej nazwy osobowej Kuchenbecker, ta od apelatywu Kuchenbäcker ‘piekarnia wypiekająca ciastka, placki’.

  Kuchenbekier - od niemieckiej nazwy osobowej Kuchenbecker, ta od apelatywu Kuchenbäcker ‘piekarnia wypiekająca ciastka, placki’.

  Kuchenecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchenna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchenny - 1672 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od przymiotnika kuchenny.

  Kucheński - 1734 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kucher - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucherak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucherowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kucherowsky - od nazwy miejscowej Kucharzewo (KrW).

  Kucherski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kucherzewski - od nazwy miejscowej Kucharzewo (KrW).

  Kuchewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchil - 1388 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchinka - 1567 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchl - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchlarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchler - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Küchler - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchlewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchlicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchlin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchlo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchm - od niemieckiej nazwy osobowej Kuch (en)mann.

  Kuchma - od niemieckiej nazwy osobowej Kuch (en)mann.

  Kuchmach - od niemieckiej nazwy osobowej Kuch (en)mann.

  Kuchmacz - od niemieckiej nazwy osobowej Kuch (en)mann.

  Kuchmaizter - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchman - od niemieckiej nazwy osobowej Kuch (en)mann.

  Kuchmann - od niemieckiej nazwy osobowej Kuch (en)mann.

  Kuchmański - od niemieckiej nazwy osobowej Kuch (en)mann.

  Kuchmeister - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Küchmeister - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchmister - 1468 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchmistrz - 1478 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchnar - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchnecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchner - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchnia - 1470-80 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchniarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchniarz - 1528 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchnic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchnicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchniczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchniczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchnierz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchnik - 1398 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchnikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchnio - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchno - 1431 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchnowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kucho - 1406 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchorski - od nazwy miejscowej Kucharzewo (KrW).

  Kuchowicz - 1643 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchra - od kuchra ‘wnętrzności ryby’.

  Kuchrak - od kuchra ‘wnętrzności ryby’.

  Kuchrczak - od kuchra ‘wnętrzności ryby’.

  Kuchrczuk - od kuchra ‘wnętrzności ryby’.

  Kuchrczyk - od kuchra ‘wnętrzności ryby’.

  Kuchrek - od kuchra ‘wnętrzności ryby’.

  Kuchrewicz - od kuchra ‘wnętrzności ryby’.

  Kuchro - od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Kuchta - 140– w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.8

  Kuchtan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchtar - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchtara - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchtarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchte - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchtelak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchter - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchtewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchtiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchtiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchtin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchtiuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchto - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchtoś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchtowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchtyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchtyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta; od kucharz.

  Kuchyło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchynia - 1561 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchyno - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuchyt - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuch-, por. staropolskie kuch ‘rodzaj placka’, kuchnia, kuchta.

  Kuci - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kucia - 1594 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciaba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kuciak - 1665 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciap - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kuciapa - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kuciapiński - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kuciapski - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kuciara - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuciarski - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucias - 1741 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kucibowski - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kucicki - 1526 od nazwy miejscowej Kucice (ciechanowskie, gmina Dzierzążnia).

  Kuciczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kucieba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kuciec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciejczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciejewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciejski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciel - 1794 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucielski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kucieński - 1426 od nazwy miasta Kutno (płockie).

  Kucier - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuciera - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucierba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kucierski - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucierzyński - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucies - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kucieska - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kucik - 1752 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucikiewicz - 1733 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucikowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kucikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kucin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kucina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kucinas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciński - 1776 od nazwy miasta Kutno (płockie).

  Kucio - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciołek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kucion - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kucior - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuciora - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucioras - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucipera - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kucipiński - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kucipski - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kucir - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucira - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuciski - 1436 od nazwy miejscowej Kutyszcze (KrW).

  Kucisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciukisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciukowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuciunka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuck - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kuckarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kucki - 1496 od nazwy miejscowej Kuczki (konińskie, gmina Uniejów).

  Kucki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kucia ‘człowiek, który powoził u dziedzica’.

  Kucko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kuckowski - od nazw miejscowych Kuczków, Kuczki, Kuczkowo (kilka wsi).

  Kucko-Zajączkowski - złożenia brak; Kucko w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz; Zajączkowski 1387 od nazw miejscowych Zajączków (piotrkowskie, gmina Mniszków), Zajączkowo (poznańskie, gmina Pniewy).

  Kucla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucma - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kucmaczewski - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kucmaja - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kucman - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kucmann - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kucmański - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kucmar - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucmarski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucmer - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucmia - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kucmida - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kucmierczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucmierowicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucmierz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucmin - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kucmirz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucmus - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kucnarczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucner - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucnerowicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucob - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucoba - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucoń - 1742 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kuców - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucp - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kucpa - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kucpej - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kucper - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kucpera - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kucuba - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucubała - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucucha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucucho - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucuczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucuła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucuń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucwa - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kucwaj - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kucwal - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kucwał - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kucwiarz - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kucy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucyba - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucybala - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucybała - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucyga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucyj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucyków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucyl - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucyła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucyłyma - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucynda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucyniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucypała - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kucypara - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kucyper - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kucypera - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kucyrka - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kucyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kucz - 1391 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kucza - 1258 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczab - 1676 od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczaba - 1477 od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczabiński - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczabo - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczabowski - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczabski - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczaj - 1616 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczajda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczajewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczajowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczak - 1777 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kucza-Kuczyński - złożenia brak; Kucza 1258 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’; Kuczyński 1397– od nazwy miejscowej Kuczyn, Kuczyna (kilka wsi).

  Kuczala - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczalski - 1728 od nazwy miejscowej Kuczały (ostrołęckie, gmina Małkinia Górna).

  Kuczał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczała - 1548 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczałaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczałek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczamer - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczar - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczara - 1627 od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczarczyk - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczarek - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczarski - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczarzyk - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczata - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczaty - 1687 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczba - 1711 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczberski - od nazwy miejscowej Kuczbork, dawniej Kruczbork (ciechanowskie, gmina Kuczbork-Osada).

  Kuczborski - 1446 od nazwy miejscowej Kuczbork, dawniej Kruczbork (ciechanowskie, gmina Kuczbork-Osada).

  Kuczeba - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczeja - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczek - 1166 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczeka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczel - 1497 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczela - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczelinis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczeła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczełło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczembski - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczempski - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczemski - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczenczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczeń - 1476 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczeńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczeński - 1784 od nazwy miejscowej Kuczyn, Kuczyna (kilka wsi).

  Kuczepa - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczer - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczera - 1567 od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczerak - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczerawa - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczerawcew - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczerawy - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczerba - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczerek - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczerenko - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczerha - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczerka - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczerko - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczero - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczerow - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczerowski - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczerów - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczerpa - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczerski - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczeruk - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczeryn - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczeryna - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczewicz - 1427 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczewski - 1446 od nazw miejscowych Kuczew, Kuczów, Kucze (kilka wsi).

  Kuczębski - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczępa - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczępski - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczka - 1265 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczkau - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczkin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczkowicz - 1792 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczkowski - 1394 od nazw miejscowych Kuczków, Kuczki, Kuczkowo (kilka wsi).

  Kuczków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczma - 1521 od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmaj - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmaja - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmajewski - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmak - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczman - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmanek - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmanis - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmann - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmanycz - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmański - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmar - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmara - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmarczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmarek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmarski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmarz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmarzewski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmaszewski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmaszewski - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmejno - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmenda - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmer - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmera - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmerowicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmerski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmiak - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmiański - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmiarczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmiennik - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmier - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmierczuk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmierczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmierowicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmierowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmierz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmierzyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmik - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmiński - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmirowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczmowski - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczmyło - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kuczna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kucznarski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczner - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucznera - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucznerowicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczneryk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczniarski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczniarz - 1603 od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucznier - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucznierz - 1675 od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kucznierzyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczniesz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczniew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kucznik - 1400 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kucznir - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuczny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczob - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczoba - 1688 od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczołaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczołek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczonic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczonik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczonowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczop - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczor - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczora - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczorkiewicz - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczoro - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczorski - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczowic - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczowicz - 1394 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczowski - 1402 od nazw miejscowych Kuczew, Kuczów, Kucze (kilka wsi).

  Kuczóra - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczuba - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczuk - 1472 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczukow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczuła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczuń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczuński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczur - od kocur ‘samiec kotki’.

  Kuczur - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczura - od kocur ‘samiec kotki’.

  Kuczurak - od kocur ‘samiec kotki’.

  Kuczuro - od kocur ‘samiec kotki’.

  Kuczurski - od kocur ‘samiec kotki’.

  Kuczwa - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kuczwalski - 1763 od nazwy miejscowej Kuczwały (toruńskie, gmina Biskupiec).

  Kuczwał - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kuczwar - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kuczwara - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kuczwarski - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kuczy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczybała - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kuczyc - 1433 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczyj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczyk - 1441 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczykowicz - 1441 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczyło - 1435 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczyniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczynko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczynski - od nazwy miejscowej Kuczyn, Kuczyna (kilka wsi).

  Kuczyńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczyński - 1397 od nazwy miejscowej Kuczyn, Kuczyna (kilka wsi).

  Kuczyrka - od staropolskiego kuczer, kucier, też koczar ‘woźnica, stangret’.

  Kuczys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuczyś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kuć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kućka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kućko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kućkowski - od nazw miejscowych Kuczków, Kuczki, Kuczkowo (kilka wsi).

  Kućma - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kućmaja - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kućmański - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kućmiarowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kućmień - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kućmierczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kućmierowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kućmierski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kućmierz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kućmin - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kućmiński - od staropolskiego kuczma ‘rodzaj czapki futrzanej’.

  Kućmirek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kućmirowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kućmirski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kućpiol - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kućwin - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kućwir - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kud - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kuda - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudaba - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudabo - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudach - 1767 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudaciak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudaciński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudacki - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudaj - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudajewski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudaka - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudala - 1426 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudalla - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudalski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudała - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudałszyk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudan - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudanek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudanowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudań - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudar - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudarczuk - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudarenko - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudarewko - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudarewski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudarski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudaruk - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudas - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’; może od rumuńskiego codas ‘wlokący się w ogonie’.

  Kudasiewicz - 1718 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudasik - 1601 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudasiński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudasz - 1601 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudaszewicz - 1721 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudaszewski - 1748 od nazwy miejscowej Kudaszewice (wieś zagrodowa, kaliskie).

  Kudaszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudaszyn - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudaś - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudawa - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudawski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kuday - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudczak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudecki - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudej - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudejko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudek - 1748 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudel - 1465 od kudeł ‘włos’.

  Kudela - 1765 od kudeł ‘włos’.

  Kudelanko - od kudeł ‘włos’.

  Kudelek - od kudeł ‘włos’.

  Kudelicz - od kudeł ‘włos’.

  Kudelik - od kudeł ‘włos’.

  Kudelka - 1743 od kudeł ‘włos’.

  Kudelko - 1781 od kudeł ‘włos’.

  Kudella - od kudeł ‘włos’.

  Kudelski - 1580 od nazwy miejscowej Kudelczyn (siedleckie, gmina Bielany).

  Kudeł - od kudeł ‘włos’.

  Kudełek - od kudeł ‘włos’.

  Kudełka - 1679 od kudeł ‘włos’.

  Kudełko - od kudeł ‘włos’.

  Kudełło - od kudeł ‘włos’.

  Kuden - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudenicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudeniec - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudeniuk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudenko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kuder - 1625 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudera - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kuderak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kuderawiec - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kuderawski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kuderczak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kuderczyk - 1644 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kuderewicz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kuderewski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kuderko - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kuderlaczek - od chudy.

  Kuderlasek - od chudy.

  Kuderna - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudernak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudernowski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kuderowicz - 1655 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kuderowiec - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kuderowski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kuderski - od nazwy miejscowej Kudry (białostockie, gmina Jabłoń).

  Kudesz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudirka - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudka - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudl - od kudeł ‘włos’.

  Kudla - od kudeł ‘włos’.

  Kudlacik - od kudeł ‘włos’.

  Kudlacz - od kudeł ‘włos’.

  Kudlak - 1634 od kudeł ‘włos’.

  Kudlanek - od kudeł ‘włos’.

  Kudlanko - od kudeł ‘włos’.

  Kudlański - od kudeł ‘włos’.

  Kudlarczyk - od kudeł ‘włos’.

  Kudlarek - od kudeł ‘włos’.

  Kudlarski - od kudeł ‘włos’.

  Kudlarz - od kudeł ‘włos’.

  Kudlarzyk - od kudeł ‘włos’.

  Kudlaszczyk - od kudeł ‘włos’.

  Kudlaszyk - od kudeł ‘włos’.

  Kudlej - od kudeł ‘włos’.

  Kudlek - od kudeł ‘włos’.

  Kudler - od kudeł ‘włos’.

  Kudlesz - od kudeł ‘włos’.

  Kudlewicz - od kudeł ‘włos’.

  Kudlewski - od kudeł ‘włos’.

  Kudlich - od kudeł ‘włos’.

  Kudlicz - 1647 od kudeł ‘włos’.

  Kudlik - 1676 od kudeł ‘włos’.

  Kudlikowski - od kudeł ‘włos’.

  Kudlok - (Śl) od kudeł ‘włos’.

  Kudlorz - od kudeł ‘włos’.

  Kudła - 1399 od kudeł ‘włos’.

  Kudłaciak - od kudeł ‘włos’.

  Kudłacik - od kudeł ‘włos’.

  Kudłaciok - (Śl) od kudeł ‘włos’.

  Kudłaciuk - od kudeł ‘włos’.

  Kudłacki - od kudeł ‘włos’.

  Kudłacz - 1398 od kudeł ‘włos’; od kudłacz.

  Kudłaczak - od kudeł ‘włos’.

  Kudłaczek - 1596 od kudeł ‘włos’.

  Kudłaczewski - od kudeł ‘włos’.

  Kudłaczka - od kudeł ‘włos’.

  Kudłaczyk - od kudeł ‘włos’.

  Kudłaj - od kudeł ‘włos’.

  Kudłak - od kudeł ‘włos’.

  Kudłan - od kudeł ‘włos’.

  Kudłana - od kudeł ‘włos’.

  Kudłania - od kudeł ‘włos’.

  Kudłaniec - od kudeł ‘włos’.

  Kudłarz - 1672 od kudeł ‘włos’.

  Kudłasiewicz - od kudeł ‘włos’.

  Kudłasz - od kudeł ‘włos’.

  Kudłaszczyk - od kudeł ‘włos’.

  Kudłaszewicz - od kudeł ‘włos’.

  Kudłaszyk - od kudeł ‘włos’.

  Kudłata, m. - 1376 od kudeł ‘włos’.

  Kudłaty - 1397– od kudeł ‘włos’.

  Kudław - od kudeł ‘włos’.

  Kudławiec - od kudeł ‘włos’.

  Kudłek - 1426 od kudeł ‘włos’; od kudłek ‘kudłaty’.

  Kudło - 1773 od kudeł ‘włos’.

  Kudłocz - (Śl) od kudeł ‘włos’.

  Kudłosz - od kudeł ‘włos’.

  Kudłowicz - 1603 od kudeł ‘włos’.

  Kudłowiec - od kudeł ‘włos’.

  Kudłowski - 1651 od kudeł ‘włos’.

  Kudłuczka - od kudeł ‘włos’.

  Kudniak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudnik - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudoba - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Kudobiński - od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Kudoj - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudok - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudon - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudoń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudor - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudorski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudos - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudosiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudosz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudoszyn - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudowicz - 1748 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudra - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrach - 1606 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudracz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudraczow - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudraj - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudran - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudraniec - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrański - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrarz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudras - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrasiński - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudraszew - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudraszow - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudraszów - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrawcew - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrawców - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrawczuk - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrawiec - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrawlew - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrawski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrej - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrejko - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrel - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrelak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrelek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrelik - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrewicz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrisz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudroń - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudroński - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudroś - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrowczuk - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrowiec - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudruk - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudruś - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrycki - XVIII w. od nazwy miejscowej Kudry (białostockie, gmina Jabłoń).

  Kudrycz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudryj - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudryk - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudryl - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrymski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudryn - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudryński - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrys - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrysz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudryś - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrzański - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrzeński - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrzycki - od nazwy miejscowej Kudry (białostockie, gmina Jabłoń).

  Kudrzyk - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrzyn - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kuduch - 1757 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kuduk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kuduła - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudułtowski - 1552 od nazwy miejscowej Kudułtowo, dziś Kodłutowo (ciechanowskie, gmina Raciąż).

  Kudura - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudy - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudycz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudyk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudyka - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudył - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudyła - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudyma - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudymowicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudymowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudyn - 1444 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudyna - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudyniak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudyniuk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudynow - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudynowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudynów - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudyń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudyra - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudys - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudyś - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudza - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzelka - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzi - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzia - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudziak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzian - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudziel - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudziela - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzielin - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzielka - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzielko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudziełka - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudziełko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzierko - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudzierski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudziewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzik - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzin - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzinow - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzinowicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzinowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudziń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudziński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzio - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzior - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego kudry ‘kudły’, od gwarowego kudra ‘łacha, jezioro’.

  Kudzok - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzyn - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudzyński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kudź - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego kuditi ‘niszczyć’, por. rosyjskie kud ‘bies, szatan’, może też od kud, kuda ‘naśladowanie głosu kury’, też przekuda ‘przekora’.

  Kufa - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kufajew - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kufal - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kufalski - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kufał - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kufciak - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kufciewicz - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kufecki - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kufej - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kufel - 1774 od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kufelewski - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kufelin - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kufelnicki - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kufelski - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kufeł - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kufer - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kufera - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kuferski - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kuffel - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kuffer - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kufierski - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kufij - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kufin - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kufirski - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kufka - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kufkowski - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kufla - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kuflak - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kuflarski - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kuflewicz - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kuflewski - 1614 od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kuflich - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kuflik - 1787 od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kuflikowski - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kufliński - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kuflisko - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’; od kulisko.

  Kuflowicz - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kuflowski - od kufel ‘pękate naczynie z uchem na płyny’.

  Kufra - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kufraj - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kufrasa - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kufrej - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kufrejski - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kufrowski - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kufryj - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kufryn - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kufrzyk - od kufer ‘rodzaj skrzyni; waliza’.

  Kuft - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kufta - od kufa ‘duża drewniana beczka’.

  Kuga - od koga ‘okręt’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Koge.

  Kugacki - od koga ‘okręt’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Koge.

  Kugacz - od koga ‘okręt’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Koge.

  Kugaczewski - od koga ‘okręt’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Koge.

  Kugaj - od koga ‘okręt’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Koge.

  Kugała - od koga ‘okręt’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Koge.

  Kugan - od koga ‘okręt’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Koge.

  Kuge - od koga ‘okręt’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Koge.

  Kugel - od staropolskiego kugle, kugiel ‘sztuczki kuglarskie; warkocz’, też ‘pieczona legumina u Żydów’.

  Kugelewicz - od staropolskiego kugle, kugiel ‘sztuczki kuglarskie; warkocz’, też ‘pieczona legumina u Żydów’.

  Kugelowski - od staropolskiego kugle, kugiel ‘sztuczki kuglarskie; warkocz’, też ‘pieczona legumina u Żydów’.

  Kugiejko - od koga ‘okręt’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Koge.

  Kugiel - 1664 od staropolskiego kugle, kugiel ‘sztuczki kuglarskie; warkocz’, też ‘pieczona legumina u Żydów’.

  Kugielewicz - od staropolskiego kugle, kugiel ‘sztuczki kuglarskie; warkocz’, też ‘pieczona legumina u Żydów’.

  Kugielski - od staropolskiego kugle, kugiel ‘sztuczki kuglarskie; warkocz’, też ‘pieczona legumina u Żydów’.

  Kugin - od koga ‘okręt’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Koge.

  Kugiński - od koga ‘okręt’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Koge.

  Kugla - od staropolskiego kugle, kugiel ‘sztuczki kuglarskie; warkocz’, też ‘pieczona legumina u Żydów’.

  Kuglan - od staropolskiego kugle, kugiel ‘sztuczki kuglarskie; warkocz’, też ‘pieczona legumina u Żydów’.

  Kuglarz - 1392 od kuglarz ‘człowiek pokazujący sztuczki’.

  Kuglasz - od kuglarz ‘człowiek pokazujący sztuczki’.

  Kugler - od kuglarz ‘człowiek pokazujący sztuczki’.

  Kügler - od kuglarz ‘człowiek pokazujący sztuczki’.

  Kuglerz - 1393 od kuglarz ‘człowiek pokazujący sztuczki’.

  Kuglew - od staropolskiego kugle, kugiel ‘sztuczki kuglarskie; warkocz’, też ‘pieczona legumina u Żydów’.

  Kuglin - od staropolskiego kugle, kugiel ‘sztuczki kuglarskie; warkocz’, też ‘pieczona legumina u Żydów’.

  Kuglo - od staropolskiego kugle, kugiel ‘sztuczki kuglarskie; warkocz’, też ‘pieczona legumina u Żydów’.

  Kugła - od staropolskiego kugle, kugiel ‘sztuczki kuglarskie; warkocz’, też ‘pieczona legumina u Żydów’.

  Kuhl - od niemieckich nazw osobowych Kuhl, Kühl, te od średnio-wysoko-niemieckiego küel ‘spokojny, łagodny’ i od średnioniemieckiego kule ‘jama, loch’.

  Kühl - od niemieckich nazw osobowych Kuhl, Kühl, te od średnio-wysoko-niemieckiego küel ‘spokojny, łagodny’ i od średnioniemieckiego kule ‘jama, loch’.

  Kuhla - od niemieckich nazw osobowych Kuhl, Kühl, te od średnio-wysoko-niemieckiego küel ‘spokojny, łagodny’ i od średnioniemieckiego kule ‘jama, loch’.

  Kuhlewski - od niemieckich nazw osobowych Kuhl, Kühl, te od średnio-wysoko-niemieckiego küel ‘spokojny, łagodny’ i od średnioniemieckiego kule ‘jama, loch’.

  Kuhlow - od niemieckich nazw osobowych Kuhl, Kühl, te od średnio-wysoko-niemieckiego küel ‘spokojny, łagodny’ i od średnioniemieckiego kule ‘jama, loch’.

  Kuhłow - od niemieckich nazw osobowych Kuhl, Kühl, te od średnio-wysoko-niemieckiego küel ‘spokojny, łagodny’ i od średnioniemieckiego kule ‘jama, loch’.

  Kuhn - od niemieckiej nazwy osobowej Kuhn, ta od imion na Kun-.

  Kühn - od niemieckiej nazwy osobowej Kuhn, ta od imion na Kun-.

  Kühn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuhna - od niemieckiej nazwy osobowej Kuhn, ta od imion na Kun-.

  Kuhne - od niemieckiej nazwy osobowej Kuhn, ta od imion na Kun-.

  Kühne - od niemieckiej nazwy osobowej Kuhn, ta od imion na Kun-.

  Kühne - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuhnke - od niemieckiej nazwy osobowej Kuhn, ta od imion na Kun-.

  Kuhny - od niemieckiej nazwy osobowej Kuhn, ta od imion na Kun-.

  Kuic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kuica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kuich - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kuik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kuik-Studziński - złożenia brak; Kuik w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję; Studziński 1609 od nazw miejscowych typu Studzień, Studzianki, Studzieniec, Studenne.

  Kuiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kuisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kuiszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kuj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kuja - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujac - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujacha - 1304 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujach-Czyżewski - złożenia brak; Kujach w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję; Czyżewski 1465 od nazw miejscowych typu Czyżewo, Czyżów, Czyżowice.

  Kujacz - 1679 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujaczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujaga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujak - 1374 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujaka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujakowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujalnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujalo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujałowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujan - 1627 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję; od gwarowego kujan ‘nicpoń, leń’.

  Kujanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję; od gwarowego kujan ‘nicpoń, leń’.

  Kujaniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję; od gwarowego kujan ‘nicpoń, leń’.

  Kujanka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję; od gwarowego kujan ‘nicpoń, leń’.

  Kujanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujar - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujata - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujath - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujatowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujatowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujatt - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujawa - 1422 od kujawa ‘wydma piaszczysta’.

  Kujawa-Gryszun - złożenia brak; Kujawa 1422 od kujawa ‘wydma piaszczysta’; Gryszun w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Kujawczyc - 1421 od kujawa ‘wydma piaszczysta’.

  Kujawczyk - od kujawa ‘wydma piaszczysta’.

  Kujawczyński - od kujawa ‘wydma piaszczysta’.

  Kujawiaczyk - od kujawa ‘wydma piaszczysta’.

  Kujawiak - od kujawa ‘wydma piaszczysta’.

  Kujawiakowski - od kujawa ‘wydma piaszczysta’.

  Kujawicz - od kujawa ‘wydma piaszczysta’.

  Kujawiecki - od kujawa ‘wydma piaszczysta’.

  Kujawik - od kujawa ‘wydma piaszczysta’.

  Kujawin - od kujawa ‘wydma piaszczysta’.

  Kujawiński - od kujawa ‘wydma piaszczysta’.

  Kujawka - 1387 od kujawa ‘wydma piaszczysta’.

  Kujawowicz - od kujawa ‘wydma piaszczysta’.

  Kujawski - 1397 od nazwy regionu lub od nazwy miejscowej Kujawy (częste).

  Kujbiada - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujbid - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujbida - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujbieda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujcik - w grupie nazwisk pochodzących od koić ‘uspokajać, łagodzić’.

  Kujć - w grupie nazwisk pochodzących od koić ‘uspokajać, łagodzić’.

  Kujda - w grupie nazwisk pochodzących od koić ‘uspokajać, łagodzić’.

  Kujdewicz - w grupie nazwisk pochodzących od koić ‘uspokajać, łagodzić’.

  Kujdowicz - w grupie nazwisk pochodzących od koić ‘uspokajać, łagodzić’.

  Kujduś - w grupie nazwisk pochodzących od koić ‘uspokajać, łagodzić’.

  Kujdyński - w grupie nazwisk pochodzących od koić ‘uspokajać, łagodzić’.

  Kujeba - 1751 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujełowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujk - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujmatycki - 1437 od nazwy miejscowej Kumatycze (KrW).

  Kujny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję; od gwarowego kujny ‘kowalny’.

  Kujon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję; od staropolskiego kujon ‘kanalia’.

  Kujos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujot - od kojot, kujot ‘zwierzę drapieżne z rodziny psów’.

  Kujoth - od kojot, kujot ‘zwierzę drapieżne z rodziny psów’.

  Kujowski - 1632 od nazwy regionu lub od nazwy miejscowej Kujawy (częste).

  Kujś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujta - w grupie nazwisk pochodzących od koić ‘uspokajać, łagodzić’.

  Kujtkowski - w grupie nazwisk pochodzących od koić ‘uspokajać, łagodzić’.

  Kujtowski - w grupie nazwisk pochodzących od koić ‘uspokajać, łagodzić’.

  Kujuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kujus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuj-, por. prasłowiańskie kujati ‘utyskiwać’, kuć, kuję.

  Kuk - 1444 od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kuka - 1787 od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukacki - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukacz - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukafka - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukaj - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukak - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukalski - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukała - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukałka - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukałowicz - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukan - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukaniec - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukanow - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukanów - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukańko - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukarczyk - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukarkow - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukarków - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukarski - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukas - 1665 od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukasek - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukasiak - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukasiewicz - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukasik - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukaszczyk - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukaszek - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukaszewicz - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukaszewski - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukaszuk - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukat - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukaty - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukawa - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukawczyński - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukawiec - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukawka - 1673 od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukawko - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukawski - 1580 od nazwy miejscowej Kukawki (siedleckie, gmina Jadów).

  Kukczyk - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukczyński - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’

  Kukelski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’

  Kukfa - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukfisz - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukiarz - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukica - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukicz - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukić - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukie - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukiec - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukieciak - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukieć - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukiel - 1626 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukiela - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukielak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukielan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukielczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukielewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukieliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukielka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukiella - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukielski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’

  Kukieł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukieła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukiełczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukiełczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukiełka - 1414 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’; od kukiełka.

  Kukiełko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukiełła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukiełło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukieło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukien - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukień - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukier - od niemieckiej nazwy osobowej Kücker, ta od kuchen ‘patrzeć, spoglądać’.

  Kukiera - od niemieckiej nazwy osobowej Kücker, ta od kuchen ‘patrzeć, spoglądać’.

  Kukierek - od niemieckiej nazwy osobowej Kücker, ta od kuchen ‘patrzeć, spoglądać’.

  Kukierski - od niemieckiej nazwy osobowej Kücker, ta od kuchen ‘patrzeć, spoglądać’.

  Kukiewicz - 1768 od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukin - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukioła - 1725 od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukioła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’

  Kukiołczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’

  Kukiołka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’

  Kukis - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukisz - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukiś - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukiz - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukizowski - 1444 od nazwy miejscowej Kukizów (KrW).

  Kukiż - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukl - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukla - 1366 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuklak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuklan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuklaniec - 1677 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuklarz - 1408 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’

  Kuklas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’

  Kuklasiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’

  Kuklaska, m. - 1565 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’

  Kukle - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’

  Kukleński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’

  Kuklesz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’

  Kuklewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuklica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuklicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuklicz - 1451 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuklik - 1599 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuklikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuklin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuklinowski - 1497 od nazwy miejscowej Kuklinów (leszczyńskie, gmina Kobylin).

  Kuklinski - od nazwy miejscowej Kuklinów (leszczyńskie, gmina Kobylin).

  Kukliński - 1493 od nazwy miejscowej Kuklinów (leszczyńskie, gmina Kobylin).

  Kuklis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukliś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuklo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuklok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuklów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukła - 1599 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukłanowa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kukłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kukl-, por. staropolskie kukla ‘podłużna bułka; kaptur’, kukła ‘lalka, marionetka’, kuklać ‘bić, nękać’.

  Kuko - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukoczka - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukofka - (Śl) od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukolczyk - 1702 od kukułka.

  Kukolka - od kukułka.

  Kukolnik - od kukułka.

  Kukolski - 1583 od nazwy miejscowej Kukole (rW).

  Kukoł - 1690 od kukułka.

  Kukoła - od kukułka.

  Kukołka - od kukułka.

  Kukołowicz - od kukułka.

  Kukor - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukorenda - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukorowski - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukoródz - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukorudz - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukorudza - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukorudź - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukoruza - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukosa - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukosz - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukoszek - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukoszyk - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukoś - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukotka - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukotko - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukowiak - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukowicz - 1698 od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukowiecki - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukowka - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukowski - 1497 od nazwy miejscowej Kukowo (włocławskie, gmina Skępe).

  Kukowski - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukół - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukółka - od kukułka.

  Kuków - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukówka - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kuks - od kuks, kuksaniec ‘uderzenie łokciem lub pięścią’.

  Kuksa - od kuks, kuksaniec ‘uderzenie łokciem lub pięścią’.

  Kuksanowicz - od kuks, kuksaniec ‘uderzenie łokciem lub pięścią’.

  Kuksewicz - od kuks, kuksaniec ‘uderzenie łokciem lub pięścią’.

  Kuksinowicz - od kuks, kuksaniec ‘uderzenie łokciem lub pięścią’.

  Kuksiński - od kuks, kuksaniec ‘uderzenie łokciem lub pięścią’.

  Kuksionek - od kuks, kuksaniec ‘uderzenie łokciem lub pięścią’.

  Kuksiuk - od kuks, kuksaniec ‘uderzenie łokciem lub pięścią’.

  Kukski - 1623 od nazwy miejscowej Kuksy (elbląskie, gmina Dzierzgoń).

  Kukso - od kuks, kuksaniec ‘uderzenie łokciem lub pięścią’.

  Kuksz - od kuks, kuksaniec ‘uderzenie łokciem lub pięścią’.

  Kuksza - od kuks, kuksaniec ‘uderzenie łokciem lub pięścią’.

  Kukszow - od kuks, kuksaniec ‘uderzenie łokciem lub pięścią’.

  Kukszyński - od kuks, kuksaniec ‘uderzenie łokciem lub pięścią’.

  Kukuc - 1786 od gwarowego kukuczka ‘kukułka’.

  Kukuch - 1607– od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukucki - od gwarowego kukuczka ‘kukułka’.

  Kukucz - od gwarowego kukuczka ‘kukułka’.

  Kukuczka - 1633 od gwarowego kukuczka ‘kukułka’.

  Kukuczko - od gwarowego kukuczka ‘kukułka’.

  Kukuczyński - od gwarowego kukuczka ‘kukułka’.

  Kukuć - od gwarowego kukuczka ‘kukułka’.

  Kukufka - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukuj - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukuk - od gwarowego kukuczka ‘kukułka’.

  Kukuka - od gwarowego kukuczka ‘kukułka’.

  Kukul - od kukułka.

  Kukula - od kukułka.

  Kukulak - 1786 od kukułka.

  Kukulenko - od kukułka.

  Kukulew - od kukułka.

  Kukulewa - od kukułka.

  Kukuliński - od kukułka.

  Kukulisz - od kukułka.

  Kukulla - od kukułka.

  Kukulowicz - od kukułka.

  Kukulski - od kukułka.

  Kukuluk - od kukułka.

  Kukulus - 1737 od kukułka.

  Kukuł - od kukułka.

  Kukuła - od kukułka.

  Kukułka - 1427 od kukułka.

  Kukułkiewicz - od kukułka.

  Kukułła - od kukułka.

  Kukuło - od kukułka.

  Kukułowicz - od kukułka.

  Kukułowski - od kukułka.

  Kukuowski - od kukułka.

  Kukura - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukuradz - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukurek - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukurenda - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukurewicz - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukuręda - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukurka - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukurkowski - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukurowski - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukurski - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukurudz - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukurudza - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukurudziak - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukuruza - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukuruziński - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukuruzowiec - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukurydz - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukurydza - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukurydziak - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukuryk - od kukuryka ‘rodzaj stroju głowy’.

  Kukuryka - od kukuryka ‘rodzaj stroju głowy’.

  Kukurzyński - od kukurydza, też kukurydza, kukuruza ‘roślina zbożowa z rodziny traw’.

  Kukus - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukuska - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukuszka - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukuszkin - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukuszkina - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukuszko - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukuszyński - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukuś - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukut - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukuta - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukuwa - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukwa - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukwaski - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukwicz - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kukwisz - od kukać ‘wydawać głos „kuku”’.

  Kul - 1422 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kula - 1253 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulach - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulacha - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulacz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulaczek - 1765 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulaczenko - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulaczyk - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulag - od wschodniosłowiańskiego kułaga, kułaka ‘kasza z serem’.

  Kulaga - od wschodniosłowiańskiego kułaga, kułaka ‘kasza z serem’.

  Kulagowczuk - od wschodniosłowiańskiego kułaga, kułaka ‘kasza z serem’.

  Kulagowski - od wschodniosłowiańskiego kułaga, kułaka ‘kasza z serem’.

  Kulaj - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulak - 1618 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulakiewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulakin - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulakowski - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulakowski - od nazwy miejscowej Kułaki (łomżyńskie, gmina Ciechanowiec).

  Kulał - 1539 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulan - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulanda - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulanek - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulaniak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulanica - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulanicka - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulaniec - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulanik - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulanin - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulaninek - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulaniuk - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulanka - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulanowicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulanowski - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulanów - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulanta - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulanty - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulanuk - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulański - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kular - od niemieckich nazw osobowych Kuhler, Kühler, te od Kuhl.

  Kulara - od niemieckich nazw osobowych Kuhler, Kühler, te od Kuhl.

  Kularczyk - od niemieckich nazw osobowych Kuhler, Kühler, te od Kuhl.

  Kularski - od niemieckich nazw osobowych Kuhler, Kühler, te od Kuhl.

  Kulary - od niemieckich nazw osobowych Kuhler, Kühler, te od Kuhl.

  Kularz - od niemieckich nazw osobowych Kuhler, Kühler, te od Kuhl; od kularz ‘człowiek, który kula klody na tartak’.

  Kulas - 1460 od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulasa - 1743 od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulasek - 1664 od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulasiak - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulasiewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulasik - 1642 od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulasiński - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulaska - 1599 od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulasz - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulasza - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulaszek - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulaszenko - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulaszewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulaszewski - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulaszewycz - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulasziński - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulaszka - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulaszko - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulaszyński - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulaś - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulata - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawa, m. - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawas - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawczuk - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawczyk - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawiak - 1792 od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawianek - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawica - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawicz - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawiec - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawiecki - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawig - (Śl) od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawik - 1743 od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawin - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawinek - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawiński - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawiuk - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawka - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawow - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawski - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulawy - 1486 od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulaz - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulaziński - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kuląg - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulągowski - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulba - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulbaba - od kulbaba ‘roślina przydrożnik’.

  Kulbabiński - od kulbaba ‘roślina przydrożnik’.

  Kulbacki - 1698 od nazwy miejscowej Kulbaki (KrW).

  Kulbacz - od kulbaka ‘wysokie siodło na konia’, też ‘człowiek zgarbiony’.

  Kulbaczewski - od kulbaka ‘wysokie siodło na konia’, też ‘człowiek zgarbiony’.

  Kulbaczyński - od kulbaka ‘wysokie siodło na konia’, też ‘człowiek zgarbiony’.

  Kulbak - od kulbaka ‘wysokie siodło na konia’, też ‘człowiek zgarbiony’.

  Kulbaka - od kulbaka ‘wysokie siodło na konia’, też ‘człowiek zgarbiony’.

  Kulbaniuk - od gwarowego kulfan, kulban ‘osoba krzywa, głupiec, prostak’.

  Kulbanka - od gwarowego kulfan, kulban ‘osoba krzywa, głupiec, prostak’.

  Kulbanowski - od gwarowego kulfan, kulban ‘osoba krzywa, głupiec, prostak’.

  Kulbas - od gwarowego kulbas ‘patyk; styczysko u pługa’.

  Kulbasiński - od gwarowego kulbas ‘patyk; styczysko u pługa’.

  Kulbasz - od gwarowego kulbas ‘patyk; styczysko u pługa’.

  Kulbaszewski - od gwarowego kulbas ‘patyk; styczysko u pługa’.

  Kulbat - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulbecki - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulbica - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulbicki - od nazwy miejscowej Kulbaki (KrW).

  Kulbicki - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulbida - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulbiecki - od nazwy miejscowej Kulbaki (KrW).

  Kulbiecki - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulbieda - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulbiej - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulbij - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulbik - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulbikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulbiński - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulbisz - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulbiszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulboka - od kulbaka ‘wysokie siodło na konia’, też ‘człowiek zgarbiony’.

  Kulbowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kulbe, ta od słowiańskiej bazy kul- z sufiksem ba-.

  Kulc - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulca - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulcak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulcenta - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulcenty - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulcetyn - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulcicki - od nazwy miejscowej Kulczyce (KrW).

  Kulczak - 1659 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczakiewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczakowicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczek - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczenko - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczucki - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczuga - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczuk - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczyc - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczycki - 1589 od nazwy miejscowej Kulczyce (KrW).

  Kulczyk - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczykiewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczyna - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczyniec - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczynski - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczyny - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulczyński - 1780 od nazwy miejscowej Kulczyn (chełm., gmina Hańsk).

  Kulczyński - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulda - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuldak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuldanek - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuldo - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuldys - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuldzik - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleba - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulec - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulecha - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulecki - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulecza - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleczka - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleczko - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulej - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleja - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulejewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulejewski - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulejko - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulejowski - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulek - 1748 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleka - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulen - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulena - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulenicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulenko - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulenta - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulenty - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleń - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleński - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleń-Sławeński - złożenia brak; Kuleń od kula lub kuleć lub kulić (się); Sławeński 1397 od nazwy miejscowej Sławno (kilka wsi).

  Kuleń-Sławiński - złożenia brak; Kuleń od kula lub kuleć lub kulić (się); Sławiński 1397 od nazwy miejscowej Sławno (kilka wsi).

  Kuler - od niemieckich nazw osobowych Kuhler, Kühler, te od Kuhl.

  Kulera - od niemieckich nazw osobowych Kuhler, Kühler, te od Kuhl.

  Kulerski - od niemieckich nazw osobowych Kuhler, Kühler, te od Kuhl.

  Kulerz - od niemieckich nazw osobowych Kuhler, Kühler, te od Kuhl.

  Kulerza - od niemieckich nazw osobowych Kuhler, Kühler, te od Kuhl.

  Kules - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulesa - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulescha - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulesiak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulesiewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulesik - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulesiński - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleski - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulessa - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulesz - 1434 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulesza - 1405 od kula lub kuleć lub kulić (się); od staropolskiego kulesza ‘potrawa mączna’.

  Kuleszak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleszczyk - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleszewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleszewski - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleszka - 1455 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleszko - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleszo - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleszow - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleszyk - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleszyński - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleszyński - od nazwy miejscowej Kulesze (łomżyńskie, gmina Kulesze Kościelne).

  Kuleszys - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleśnik - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleta - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuleto - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulewa - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulewiak - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulewieć - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulewiński - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulewitz - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulewosz - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulewski - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kuley - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulfan - od gwarowego kulfan, kulban ‘osoba krzywa, głupiec, prostak’.

  Kulfanek - 1646 od gwarowego kulfan, kulban ‘osoba krzywa, głupiec, prostak’.

  Kulfanowicz - od gwarowego kulfan, kulban ‘osoba krzywa, głupiec, prostak’.

  Kulfanowski - od gwarowego kulfan, kulban ‘osoba krzywa, głupiec, prostak’.

  Kulfon - od gwarowego kulfan, kulban ‘osoba krzywa, głupiec, prostak’.

  Kulfosz - od gwarowego kulfan, kulban ‘osoba krzywa, głupiec, prostak’.

  Kulg - od gwarowego kulać ‘kuleć, chromać’.

  Kulga - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulgajuk - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulgawczuk - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulgawczyk - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulgawik - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulgawiuk - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulgiewicz - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulgowczuk - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulgowczyk - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulgowski - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulh - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulhaj - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulhan - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulhanek - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulhawa - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulhawczuk - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulhawczyk - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulhawiak - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulhawiec - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulhawik - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulhawiuk - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulhawy - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kulhowik - od gwarowego kulgać ‘kuleć, chromać’.

  Kuli - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulia - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulian - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulias - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliasa - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliba - od kolibaba ‘człowiek ociężały’.

  Kulibab - od kolibaba ‘człowiek ociężały’.

  Kulibaba - od kolibaba ‘człowiek ociężały’.

  Kulibabka - od kolibaba ‘człowiek ociężały’.

  Kulibob - od kolibaba ‘człowiek ociężały’.

  Kulibosz - od kolibaba ‘człowiek ociężały’.

  Kulibowski - od kolibaba ‘człowiek ociężały’.

  Kulibski - od kolibaba ‘człowiek ociężały’.

  Kulic - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulica - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulich - 1706 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulicki - 1640 od nazwy miejscowej Kulice (gdańskie, gmina Pelplin).

  Kulicz - 1472 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliczak - 1669 od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kuliczanka - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kuliczenko - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kuliczkowski - 1651 od nazwy miejscowej Kuliczków (KrW).

  Kuliczuk - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kulig - 1370 od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kuliga - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kuligawczyk - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kuligiewicz - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kuligoski - od nazw miejscowych Kuligi, Kuligów (kilka wsi).

  Kuligowicz - 1431 od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kuligowski - 1580 od nazw miejscowych Kuligi, Kuligów (kilka wsi).

  Kulij - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulijczuk - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulijewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulik - 1410 od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kulika - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kulikan - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kulikiewicz - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kulikjan - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kulikow - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kulikowicz - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kulikowiec - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kulikowski - 1402 od nazw miejscowych Kulików, Kulikowe (KrW).

  Kulikowski - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kulików - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kulim - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulima - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulimaczewski - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulimaga - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulimak - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulimicz - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulimowski - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulimski - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulin - 1415 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulina - 1413 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulincz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulinczak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulinczyk - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulinek - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliniak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulinicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliniec - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliniewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulinko - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulinkowicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulinkowski - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulino - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulinok - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulinos - 1452 od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulinowicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulinowski - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulinski - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulińczak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulińczyk - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliński - 1633 od nazwy miejscowej Kulin (włocławskie, gmina Włocławek).

  Kulio - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulion - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulis - 1594 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulisa - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulisarz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulisch - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulisek - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulisewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulisiak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulisiewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulisiński - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliska - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulista - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulisz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulisza - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliszak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliszczak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliszek - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliszenko - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliszewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliszewski - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliszka - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliszkiewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliszko - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliszow - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliszów - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliszyn - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliszyński - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliś - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliśkiewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulit - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulita - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulito - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliza - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulizek - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliziak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliź - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuliżek - 1677 od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kuljan - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuljański - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuljon - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulk - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulka - 1459 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulka-Dembowski - złożenia brak; Kulka 1459 od kula lub kuleć lub kulić (się); Dembowski od nazwy miejscowej Dębowa (częste).

  Kulkiewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulko - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulkoszowian - 1794 od nazwy miejscowej Klikuszowa (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Kulkowiak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulkowicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulkowik - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulkowski - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulkula - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulkuszowian - 1794 od nazwy miejscowej Klikuszowa (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Kull - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulla - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kullak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kullanda - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kullande - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kullas– od kula lub kuleć lub kulić - (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kullass - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kullig - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kullik - od kulik, dawniej kulig ‘ptak brodzący’.

  Kullman - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kullmann - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kullok - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulm - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulma - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulmacz - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulmaczewski - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulmaga - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulman - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulmanowski - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulmański - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulmawik - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulmianin - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulmicki - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulmiński - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulmis - od niemieckich nazw osobowych Kohlmann, Kuhlmann, Kolm, Kulm, te od Kuhl.

  Kulnia - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulniacz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulniak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulnianin - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulnica - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulnicki - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulniew - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulniewicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulnik - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulnis - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulniś - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulno - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulnycz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulo - 1290 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuloch - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulok - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulon - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulonek - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulonik - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuloń - 1743 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulos - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulosa - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulosek - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulosik - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulossa - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulosz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulosza - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulot - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulota - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulow - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulowczyk - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulowicz - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulowiec - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kulowski - od kula lub kuleć lub kulić (się); od kulas ‘noga; człowiek kulawy’.

  Kuloza - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulozik - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulpa - 1637 od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpacki - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpaczyński - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpak - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’; od kulpak ‘kłonica’.

  Kulpaka - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’; od kulpak ‘kłonica’.

  Kulpan - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpanek - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpanowicz - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpanowski - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpe - 1348 od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpecki - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpek - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’; od kulpak ‘kłonica’.

  Kulpesza - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpeszka - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpicki - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpieński - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpierz - 1743 od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpik - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpinski - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpiński - 1764– od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpis - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpiś - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpit - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpita - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpka - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpo - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpok - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpowicz - 1774 od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kulpun - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’.

  Kuls - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulse - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulsek - od kulsać, kulzać ‘kuleć .

  Kulsicki - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulski - 1698 od nazwy miasta Koło (konińskie).

  Kulsza - 1489 od kula lub kuleć lub kulić (się); od staropolskiego kulsza ‘biodro’.

  Kulsza - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulszew - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulszewicz - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulszewski - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulszis - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulszo - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulszyc - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulszys - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kult - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kulta - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kultanowicz - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kulton - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kultonowski - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kultys - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kultysów - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kultysz - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kultyszewski - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kultyś - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kuluk - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuluń - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuluński - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulus - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulusz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuluszka - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuluś - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kuluza - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulwanowski - od nazwy miejscowej Kulwany (nowosądeckie, gmina Łącko).

  Kulwiak - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulwic - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulwicki - od nazwy miejscowej Kulwy (Wileńszczyzna).

  Kulwicz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulwiec - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulwiński - 1584 od nazwy miejscowej Kulwy (Wileńszczyzna).

  Kulwisz - 1467 od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulyk - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulyniecz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulynycz - od kula lub kuleć lub kulić (się).

  Kulz - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulza - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulzak - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulze - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulziak - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulzicki - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulzik - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulzowicz - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulżanowski - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kulżyk - od kulsać, kulzać ‘kuleć’.

  Kuł - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kuła - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułac - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułac - od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułaca - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułaca - od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułach - 1616 od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułacha - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułacki - od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułacz - od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułaczek - od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułaczenko - od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułaczewski - od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułaczkiewicz - od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułaczkowski - od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułaczowski - od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułaczyński - od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułag - od wschodniosłowiańskiego kułaga, kułaka ‘kasza z serem’.

  Kułaga - 1404 od wschodniosłowiańskiego kułaga, kułaka ‘kasza z serem’.

  Kułagin - od wschodniosłowiańskiego kułaga, kułaka ‘kasza z serem’.

  Kułago - od wschodniosłowiańskiego kułaga, kułaka ‘kasza z serem’.

  Kułagowski - od wschodniosłowiańskiego kułaga, kułaka ‘kasza z serem’.

  Kułaj - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułajewicz - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułak - 1486 od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułakiewicz - 1673 od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułak-Kułakowski - złożenia brak; Kułak 1486 od kułak ‘zaciśnięta pięść’; Kułakowski 1628 od nazwy miejscowej Kułaki (łomżyńskie, gmina Ciechanowiec).

  Kułako - od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułakow - od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułakowicz - 1738 od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułakowski - 1628 od nazwy miejscowej Kułaki (łomżyńskie, gmina Ciechanowiec).

  Kułaków - od kułak ‘zaciśnięta pięść’.

  Kułan - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułaniecki - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułanowski - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułas - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułasiewicz - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułasik - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułasz - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułaszak - 1635 od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułaszczyk - 1659 od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułaszka - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułaszkowski - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułaszyk - 1630 od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułaś - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułat - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułatka - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułażyński - od wschodniosłowiańskiego kułaga, kułaka ‘kasza z serem’.

  Kułczak - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kołd-, por. kołda ‘żebrak, złodziej’.

  Kułdo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kołd-, por. kołda ‘żebrak, złodziej’.

  Kułdosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kołd-, por. kołda ‘żebrak, złodziej’.

  Kułeczko - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułek - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułk - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułka - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułkiewicz - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułko - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułkowski - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułpa - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’; od kulpak ‘kłonica’.

  Kułpiński - od łacińskiego culpa ‘wina’ lub od gwarowego kulpa ‘kij zakrzywiony’; od kulpak ‘kłonica’.

  Kułt - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kułtan - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kułtaniak - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kułton - od kołton ‘włosy skręcone, kudły, kłaki’, też ‘rodzaj choroby’.

  Kułtoniak - od kołton ‘włosy skręcone, kudły, kłaki’, też ‘rodzaj choroby’.

  Kułtoń - od kołton ‘włosy skręcone, kudły, kłaki’, też ‘rodzaj choroby’.

  Kułtow - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kułtun - od kołton ‘włosy skręcone, kudły, kłaki’, też ‘rodzaj choroby’.

  Kułtuniak - od kołton ‘włosy skręcone, kudły, kłaki’, też ‘rodzaj choroby’.

  Kułtunicki - od kołton ‘włosy skręcone, kudły, kłaki’, też ‘rodzaj choroby’.

  Kułtunowicz - od kołton ‘włosy skręcone, kudły, kłaki’, też ‘rodzaj choroby’.

  Kułtyka - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułtyna - od kołton ‘włosy skręcone, kudły, kłaki’, też ‘rodzaj choroby’.

  Kułtys - od kult ‘cześć, uwielbienie’.

  Kułyk - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułyka - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułykow - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułyków - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułyna - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułynczyn - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułyniak - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułynicz - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułynycz - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułynysz - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułyński - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kułysz - od imienia Mikuła (Mikołaj), może też od podstawy Kul-.

  Kum - 1368 od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kuma - 1498 od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumak - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumala - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumalis - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumalski - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumała - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kuman - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumana - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumanek - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumaniecki - 1747 od nazwy miejscowej Komańcza, dawniej też Kumańcza (krośnieńskie, gmina Komańcza).

  Kumanko - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumanowicz - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumanowski - 1563 od nazwy miejscowej Kumanowce (KrW).

  Kumań - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumański - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumar - od komar, ze staropolskiego komor.

  Kumarczyk - od komar, ze staropolskiego komor.

  Kumarek - od komar, ze staropolskiego komor.

  Kumarowski - od nazw miejscowych Komorów, Komorowo (częste).

  Kumas - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumasa - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumasiński - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumaski - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumaszek - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumaszewski - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumaszka - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumaszko - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumaszyk - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumaszyński - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumat - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumatowski - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumatycki - 1441 od nazwy miejscowej Kumatycze (KrW).

  Kumca - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumcewicz - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumczak - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumczek - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumczuk - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumczyk - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumecki - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumejko - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumejsza - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumek - 1445 od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumel - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumela - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumelowski - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumelski - od nazwy miejscowej Kumelsk (łomżyńskie, gmina Kolno).

  Kumelski - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumełan - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumenda - od komenda ‘rozkaz, dowództwo’.

  Kumer - od niemieckiej nazwy osobowej Kummer, ta od solnoniemieckiego kume ‘głęboka miska, zbiornik na wodę’, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego kumber, kun ker ‘obciążenie, udręka, kłopot’.

  Kumerow - od niemieckiej nazwy osobowej Kummer, ta od solnoniemieckiego kume ‘głęboka miska, zbiornik na wodę’, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego kumber, kun ker ‘obciążenie, udręka, kłopot’.

  Kumerski - od niemieckiej nazwy osobowej Kummer, ta od solnoniemieckiego kume ‘głęboka miska, zbiornik na wodę’, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego kumber, kun ker ‘obciążenie, udręka, kłopot’.

  Kumert - od niemieckiej nazwy osobowej Kummer, ta od solnoniemieckiego kume ‘głęboka miska, zbiornik na wodę’, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego kumber, kun ker ‘obciążenie, udręka, kłopot’.

  Kumesa - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumesz - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumeta - od kometa ‘cia- od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’. ło niebieskie’.

  Kumeto - od kometa ‘ciało niebieskie’.

  Kumiaszczak - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumic - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumicki - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumicz - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumidaj - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumidej - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumiec - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumiega - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumiejko - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumiel - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumielewski - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumielski - 1473 od nazwy miejscowej Kumelsk (łomżyńskie, gmina Kolno).

  Kumiełka - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumienek - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumieniak - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumieszczo - od białoruskiej nazwy osobowej Kumiszcza, ta od kum.

  Kumieszczo - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumiet - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumięga - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumięgów - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumiępa - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumiga - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumigiel - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumik - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumikowski - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumilewski - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumin - 1441 od komin.

  Kuminek - 1794 od komin.

  Kuminiarczuk - od komin.

  Kuminiarczyk - od komin.

  Kuminiec - od komin.

  Kuminkiewicz - od komin.

  Kumiński - 1497 od nazwy miejscowej Konin, dziś Kunin (kieleckie, gmina Waśniów).

  Kumiołek - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumisz - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumiszcz - od białoruskiej nazwy osobowej Kumiszcza, ta od kum.

  Kumiszcza - od białoruskiej nazwy osobowej Kumiszcza, ta od kum.

  Kumiszczak - od białoruskiej nazwy osobowej Kumiszcza, ta od kum.

  Kumiszcze - od białoruskiej nazwy osobowej Kumiszcza, ta od kum.

  Kumiszczo - od białoruskiej nazwy osobowej Kumiszcza, ta od kum.

  Kumiszczów - od białoruskiej nazwy osobowej Kumiszcza, ta od kum.

  Kumka, m. - 1470 od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumke - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumkiewicz - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumko - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumkowski - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumków - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumm - od niemieckiej nazwy osobowej Kummer, ta od solnoniemieckiego kume ‘głęboka miska, zbiornik na wodę’, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego kumber, kun ker ‘obciążenie, udręka, kłopot’.

  Kummel - od niemieckiej nazwy osobowej Kummer, ta od solnoniemieckiego kume ‘głęboka miska, zbiornik na wodę’, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego kumber, kun ker ‘obciążenie, udręka, kłopot’.

  Kümmel - od niemieckiej nazwy osobowej Kummer, ta od solnoniemieckiego kume ‘głęboka miska, zbiornik na wodę’, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego kumber, kun ker ‘obciążenie, udręka, kłopot’.

  Kummer - od niemieckiej nazwy osobowej Kummer, ta od solnoniemieckiego kume ‘głęboka miska, zbiornik na wodę’, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego kumber, kun ker ‘obciążenie, udręka, kłopot’.

  Kummera - od niemieckiej nazwy osobowej Kummer, ta od solnoniemieckiego kume ‘głęboka miska, zbiornik na wodę’, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego kumber, kun ker ‘obciążenie, udręka, kłopot’.

  Kummerow - od niemieckiej nazwy osobowej Kummer, ta od solnoniemieckiego kume ‘głęboka miska, zbiornik na wodę’, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego kumber, kun ker ‘obciążenie, udręka, kłopot’.

  Kumnacki - od komnata, ze staropolskiego kownata ‘pokój mieszkalny w zamku’.

  Kumnata - od komnata, ze staropolskiego kownata ‘pokój mieszkalny w zamku’.

  Kumodziński - od komoda ‘niska szafka na bieliznę’.

  Kumoń - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumoński - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumor - 1786 od komar, ze staropolskiego komor.

  Kumorczyk - od komar, ze staropolskiego komor.

  Kumorek - od komar, ze staropolskiego komor.

  Kumorowski - od nazw miejscowych Komorów, Komorowo (częste).

  Kumorzewski - od nazw miejscowych Komorów, Komorowo (częste).

  Kumos - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumosa - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumosiak - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumosiński - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumossa - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumosz - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumosza - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumoszewski - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumoszka - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumoś - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumoter - od kumoter ‘dobry znajomy, przyjaciel’.

  Kumoterski - od kumoter ‘dobry znajomy, przyjaciel’.

  Kumowicz - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumowski - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumór - od komar, ze staropolskiego komor.

  Kumórek - od komar, ze staropolskiego komor.

  Kumórkiewicz - od komar, ze staropolskiego komor.

  Kumów - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kump - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpa - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpel - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpf - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpiak - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpiałowski - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpicki - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpiec - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpiecki - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpiel - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpikiewicz - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpin - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpiniewski - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpinowicz - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpiń - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumpis - od staropolskiego kump ‘szynka wieprzowa’.

  Kumuć - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumuda - od komoda ‘niska szafka na bieliznę’.

  Kumur - od komar, ze staropolskiego komor.

  Kumurek - od komar, ze staropolskiego komor.

  Kumurkiewicz - od komar, ze staropolskiego komor.

  Kumurowski - od komar, ze staropolskiego komor.

  Kumusiński - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumycz - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumyk - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kumysz - od staropolskiego, gwarowego kum ‘ojciec chrzestny’, też od gwarowego kum ‘żłób, koryto’, od gwarowego kumać, kumkać ‘o głosie żab’, kumać się ‘przyjaźnić się’.

  Kun - 1460 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuna - 1380 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunac - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunachowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunachowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunacki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunacz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunaczowski - 1421 od nazwy miejscowej Kunaszów (KrW).

  Kunać - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunad - 1327 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunadt - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunajew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunak - 1397 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunakowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunaniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunar - od konar ‘duża gałąź’, też od staropolskiego konarz ‘człowiek zajmujący się hodowlą koni’.

  Kunarewicz - od konar ‘duża gałąź’, też od staropolskiego konarz ‘człowiek zajmujący się hodowlą koni’.

  Kunarski - od konar ‘duża gałąź’, też od staropolskiego konarz ‘człowiek zajmujący się hodowlą koni’.

  Kunarz - od konar ‘duża gałąź’, też od staropolskiego konarz ‘człowiek zajmujący się hodowlą koni’.

  Kunarzewski - od nazwy miejscowej Konarzewo, Konarzew (kilka wsi).

  Kunas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunasiuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunasz - 1327 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunaszewski - 1407 od nazwy miejscowej Kunaszów (KrW).

  Kunaszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunaszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunaszowski - 1435 od nazwy miejscowej Kunaszów (KrW).

  Kunaszuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunaszyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunaszyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunat - 1394 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunata - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunatek - 1316 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunath - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunatkowski - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunatowski - 1564 od nazwy miejscowej Kunatowce (KrW).

  Kunatowski - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunawicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunawiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunawski - 1435 od nazwy miejscowej Kunaszów (KrW).

  Kunc - 1394 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunca - 1265 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuncak - 1417 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunce - 1370 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuncelman - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuncenta - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuncer - od niemieckiej nazwy osobowej Konzer, ta od imion na Kun-.

  Kuncerak - od niemieckiej nazwy osobowej Konzer, ta od imion na Kun-.

  Kuncerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Konzer, ta od imion na Kun-.

  Kuncerz - 1437 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuncerz - od niemieckich nazw osobowych Gunter, Ginther, te od imienia Guntheri.

  Kuncewicz - 1522 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunciak - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuncicki - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuncik - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuncikowski - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuncio - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunciów - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunciów - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunc-Jasiński - złożenia brak; Kunc 1394 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’; Jasiński 1392 od nazw miejscowych typu Jasień, Jasienie, Jasieniec, Jasiona, Jasienica.

  Kuncki - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuncol - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuncowicz - 1425 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuncy - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuncyk - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuncz - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunczak - 1691 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunczak - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunczał - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunczar - od niemieckiej nazwy osobowej Konzer, ta od imion na Kun-.

  Kunczek - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunczer - od niemieckiej nazwy osobowej Konzer, ta od imion na Kun-.

  Kunczewa - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunczewicz - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunczka - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunczke - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunczycz - 1490 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunczyński - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunć - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kund - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kunda - 1630 od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundak - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundalski - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundała - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundas - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundaszewski - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kunde - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundej - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundejewski - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundel - 1570 od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od kundel ‘pies mieszaniec’.

  Kundela - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od kundel ‘pies mieszaniec’.

  Kundeli - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od kundel ‘pies mieszaniec’.

  Kundelik - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od kundel ‘pies mieszaniec’.

  Kundelis - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od kundel ‘pies mieszaniec’.

  Kundelski - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od kundel ‘pies mieszaniec’.

  Kundenko - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kunder - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kundera - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kunderak - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kunderek - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kunderewicz - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kunderka - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kunderowicz - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kunderowski - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kunderski - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kundeus - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundeusz - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundich - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundicz - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundirewicz - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kundla - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundlacz - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundlewski - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundo - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundra - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kundrat - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kundro - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kundrowski - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kundry - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kundryk - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kundrzycki - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kundt - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundu - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundus - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundycki - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundycz - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundyk - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundyl - 1391 od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundym - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundyn - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundyna - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundys - 1786 od staropolskiego kondys, kundys ‘kundel’.

  Kundys - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundyś - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundzewicz - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundzia - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od Kunegunda.

  Kundział - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od Kunegunda.

  Kundziarz - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od Kunegunda.

  Kundzicz - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od Kunegunda.

  Kundziel - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundzielewicz - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kundzienko - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od Kunegunda.

  Kundzier - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kundzierewicz - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kundzierowski - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kundziewicz - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od Kunegunda.

  Kundzik - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od Kunegunda.

  Kundzin - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od Kunegunda.

  Kundzinowicz - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od Kunegunda.

  Kundzio - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od Kunegunda.

  Kundziołka - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od Kunegunda.

  Kundzior - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kundziowicz - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od Kunegunda.

  Kundziowicz - od niemieckich nazw osobowych Konder, Kunder, te od Günther.

  Kundzisz - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ lub od Kunegunda.

  Kune - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuneciak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunecki - 1779 od nazwy miejscowej Kunki (kilka wsi).

  Kunecy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuneczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunefał - od konował ‘weterynarz’.

  Kunefka - od konew, konewka ‘naczynie na wodę’, od gwarowego konwa.

  Kunej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuneja - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunejka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunek - 1399 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuner - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunera - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunerdt - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunert - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunerth - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunesz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuneszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunewa - od konew, konewka ‘naczynie na wodę’, od gwarowego konwa.

  Kunewicz - od konew, konewka ‘naczynie na wodę’, od gwarowego konwa.

  Kunewka - od konew, konewka ‘naczynie na wodę’, od gwarowego konwa.

  Kung - od niemieckich nazw osobowych Kung, König, te od średnio-wysoko-niemieckiego künic, künec, od średnioniemieckiego kung ‘król’.

  Kunger - od niemieckich nazw osobowych Kung, König, te od średnio-wysoko-niemieckiego künic, künec, od średnioniemieckiego kung ‘król’; od niemieckiej nazwy osobowej Kunger.

  Kungiel - od niemieckich nazw osobowych Kung, König, te od średnio-wysoko-niemieckiego künic, künec, od średnioniemieckiego kung ‘król’.

  Kungler - od niemieckich nazw osobowych Kung, König, te od średnio-wysoko-niemieckiego künic, künec, od średnioniemieckiego kung ‘król’.

  Kungonda - od niemieckich nazw osobowych Kung, König, te od średnio-wysoko-niemieckiego künic, künec, od średnioniemieckiego kung ‘król’.

  Kungowski - od niemieckich nazw osobowych Kung, König, te od średnio-wysoko-niemieckiego künic, künec, od średnioniemieckiego kung ‘król’.

  Kuni - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniak - 1691 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniarczyk - od koń.

  Kuniarski - od koń.

  Kuniarz - od koń.

  Kuniata - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunic - 1401 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunica - 1398 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunicek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunicewicz - 1437 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunich - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunicki - 1448 od nazwy miejscowej Kunice (kilka wsi).

  Kunicowicz - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunicyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniec - 1469 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniecek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniecki - 14221 od nazwy miejscowej Kuńczyce, dziś Kończyce (krakowskie, gmina Michałowice), Kończyce (radomskie, gmina Kowala).

  Kunieczewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunieczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunieczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniega - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniesz - 1479 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniewski - 1546 od nazwy miejscowej Kuniewo (KrW).

  Kunig - od niemieckich nazw osobowych Kung, König, te od średnio-wysoko-niemieckiego künic, künec, od średnioniemieckiego kung ‘król’.

  Kunigel - od niemieckich nazw osobowych Kung, König, te od średnio-wysoko-niemieckiego künic, künec, od średnioniemieckiego kung ‘król’.

  Kunigiel - od niemieckich nazw osobowych Kung, König, te od średnio-wysoko-niemieckiego künic, künec, od średnioniemieckiego kung ‘król’.

  Kunigiewicz - od niemieckich nazw osobowych Kung, König, te od średnio-wysoko-niemieckiego künic, künec, od średnioniemieckiego kung ‘król’.

  Kunigowicz - od niemieckich nazw osobowych Kung, König, te od średnio-wysoko-niemieckiego künic, künec, od średnioniemieckiego kung ‘król’.

  Kunigowski - od niemieckich nazw osobowych Kung, König, te od średnio-wysoko-niemieckiego künic, künec, od średnioniemieckiego kung ‘król’.

  Kunik - 1369 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad); od gwarowego kunik ‘królik’.

  Kunikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuninoga - 1456 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniński - 1397 od nazwy miejscowej Konin, dziś Kunin (kieleckie, gmina Waśniów).

  Kunio - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniowski - od nazwy miejscowej Kuniewo (KrW).

  Kunis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunisch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunisiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunisz - 1394 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniszcza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniszuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniszyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunit - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunitowicz - 1433 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunity - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad); od gwarowego kunity ‘podobny do kuny’.

  Kuniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuniuta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunk - 1707 od niemieckiej nazwy osobowej Kunk, ta od imion na Kun- lub od apelatywu künkel ‘kądziel’.

  Kunka - 1475 od niemieckiej nazwy osobowej Kunk, ta od imion na Kun- lub od apelatywu künkel ‘kądziel’.

  Kunke - od niemieckiej nazwy osobowej Kunk, ta od imion na Kun- lub od apelatywu künkel ‘kądziel’.

  Kunkel - od niemieckiej nazwy osobowej Kunk, ta od imion na Kun- lub od apelatywu künkel ‘kądziel’; od niemieckiej nazwy osobowej Kunkel.

  Kunkiel - od niemieckiej nazwy osobowej Kunk, ta od imion na Kun- lub od apelatywu künkel ‘kądziel’.

  Kunkiewicz - 1776 od niemieckiej nazwy osobowej Kunk, ta od imion na Kun- lub od apelatywu künkel ‘kądziel’.

  Kunko - 1318 od niemieckiej nazwy osobowej Kunk, ta od imion na Kun- lub od apelatywu künkel ‘kądziel’.

  Kunkol - od kąkol ‘gatunek chwastu zbożowego’.

  Kunkowic - 1422 od niemieckiej nazwy osobowej Kunk, ta od imion na Kun- lub od apelatywu künkel ‘kądziel’.

  Kunkowski - 1788 od nazwy miejscowej Kunki (ciechanowskie, gmina Szreńsk).

  Kunkul - od kąkol ‘gatunek chwastu zbożowego’.

  Kunn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunne - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kuno - 1338 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunoch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunofalski - od konował ‘weterynarz’.

  Kunofał - od konował ‘weterynarz’.

  Kunol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunopa - od konopie, ze staropolskiego też konop.

  Kunopka - od konopie, ze staropolskiego też konop.

  Kunopski - od konopie, ze staropolskiego też konop.

  Kunor - od konar ‘duża gałąź’, też od staropolskiego konarz ‘człowiek zajmujący się hodowlą koni’.

  Kunoricz - od konar ‘duża gałąź’, też od staropolskiego konarz ‘człowiek zajmujący się hodowlą koni’.

  Kunorski - od konar ‘duża gałąź’, też od staropolskiego konarz ‘człowiek zajmujący się hodowlą koni’.

  Kunory - od konar ‘duża gałąź’, też od staropolskiego konarz ‘człowiek zajmujący się hodowlą koni’.

  Kunosz - 1483 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunosza - 1407 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunot - 1408 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunotek - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunowicz - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunowski - 1423 od nazw miejscowych Kunów, Kunowo (kilka wsi).

  Kunów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunracki - 1470-80 od nazwy miejscowej Kunracice, dziś Konracice (tarnobrzeskie, gmina Opatów).

  Kunrad - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunradowic - 1214 od nazwy miejscowej Kunratowice, dziś Kurnatowice (poznańskie, gmina Kwilcz).

  Kunradowski - od nazwy miejscowej Kunratowice, dziś Kurnatowice (poznańskie, gmina Kwilcz).

  Kunratowicz - 1381 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunratowski - 1400 od nazwy miejscowej Kunratowice, dziś Kurnatowice (poznańskie, gmina Kwilcz).

  Kunst - od niemieckiej nazwy osobowej Kunst, ta od imienia Constantinus lub od Kunz.

  Kunstek - od niemieckiej nazwy osobowej Kunst, ta od imienia Constantinus lub od Kunz.

  Kunstowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kunst, ta od imienia Constantinus lub od Kunz.

  Kunszczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Kunst, ta od imienia Constantinus lub od Kunz.

  Kunsztowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kunst, ta od imienia Constantinus lub od Kunz.

  Kunsztynowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kunst, ta od imienia Constantinus lub od Kunz.

  Kunt - 1453 od niemieckiej nazwy osobowej Kunt, ta od imion na Gud-.

  Kunte - od niemieckiej nazwy osobowej Kunt, ta od imion na Gud-.

  Kuntejko - od niemieckiej nazwy osobowej Kunt, ta od imion na Gud-.

  Kuntelak - od niemieckiej nazwy osobowej Kunt, ta od imion na Gud-.

  Kuntelski - od Niemieckiej nazwy osobowej Kunt, ta od imion na Gud-.

  Kunter - od niemieckich nazw osobowych Gunter, Ginther, te od imienia Guntheri.

  Kuntor - od niemieckich nazw osobowych Gunter, Ginther, te od imienia Guntheri.

  Kuntusz - od niemieckiej nazwy osobowej Kunt, ta od imion na Gud-.

  Kunty - od niemieckiej nazwy osobowej Kunt, ta od imion na Gud-.

  Kuntysz - od niemieckiej nazwy osobowej Kunt, ta od imion na Gud-.

  Kuntyszew - od niemieckiej nazwy osobowej Kunt, ta od imion na Gud-.

  Kuntz - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuntze - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuntzel - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunuć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunusz - 1425 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunwerski - od staropolskiego konwirsz, kunwirsz, konwers ‘braciszek zakonny’.

  Kunwirsz - 1425 od staropolskiego konwirsz, kunwirsz, konwers ‘braciszek zakonny’.

  Kunycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunydło– w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad - (= Konrad).

  Kunys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunysz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunyszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunyszyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunyś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kunz - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunza - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunze - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunzek - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunzel - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunzig - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunzika - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunzke - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kunzo - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuń - od koń.

  Kuńc - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuńcio - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuńcz - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuńczak - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuńczycki - 1493 od nazwy miejscowej Kuńczyce, dziś Kończyce (krakowskie, gmina Michałowice), Kończyce (radomskie, gmina Kowala).

  Kuńczyk - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kuńda - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kuńdulski - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kuńdzicz - od gwarowego kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’.

  Kuńka - od niemieckiej nazwy osobowej Kunk, ta od imion na Kun- lub od apelatywu künkel ‘kądziel’.

  Kuńkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kunk, ta od imion na Kun- lub od apelatywu künkel ‘kądziel’.

  Kuńko - od niemieckiej nazwy osobowej Kunk, ta od imion na Kun- lub od apelatywu künkel ‘kądziel’.

  Kuński - od nazwy miejscowej Konin, dziś Kunin (kieleckie, gmina Waśniów).

  Kuński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kun-, por. kuna ‘zwierzę z rodziny łasicowatych’, dawniej też ‘narzędzie tortur’ lub od imienia Kunrad (= Konrad).

  Kup - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupa - 1762 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupaciński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupacki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupacz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupaczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupaja - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupajczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupajka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupajski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupala - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupalczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupało - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupań - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupasa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupc - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupcak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupcel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupcewicz - 1618 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupciak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupcikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupciukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupcok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupcow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupców - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupcza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczak - 1763 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczanko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczek - 1690 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczuna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczunas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczyk - 1551 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczykiewicz - 1711 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupczyński - 1721 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupecek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupeczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupeć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupeń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuper - od kuper ‘tylna część tułowia u ptaków’.

  Küper - od kuper ‘tylna część tułowia u ptaków’.

  Kupera - od kuper ‘tylna część tułowia u ptaków’.

  Kuperak - od kuper ‘tylna część tułowia u ptaków’.

  Kuperko - od kuper ‘tylna część tułowia u ptaków’.

  Kuperschmidt - od niemieckiej nazwy osobowej Kupferschmidt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kupfersmit ‘kotlarz’.

  Kuperski - 1680 od kuper ‘tylna część tułowia u ptaków’.

  Kuperszmidt - od niemieckiej nazwy osobowej Kupferschmidt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kupfersmit ‘kotlarz’.

  Kuperszmit - od niemieckiej nazwy osobowej Kupferschmidt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kupfersmit ‘kotlarz’.

  Kupferschmid - od niemieckiej nazwy osobowej Kupferschmidt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kupfersmit ‘kotlarz’.

  Kupferschmidt - od niemieckiej nazwy osobowej Kupferschmidt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kupfersmit ‘kotlarz’.

  Kupferschmied - od niemieckiej nazwy osobowej Kupferschmidt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kupfersmit ‘kotlarz’.

  Kupferschmiedt - od niemieckiej nazwy osobowej Kupferschmidt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kupfersmit ‘kotlarz’.

  Kupfersmidt - od niemieckiej nazwy osobowej Kupferschmidt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kupfersmit ‘kotlarz’.

  Kupferszmid - od niemieckiej nazwy osobowej Kupferschmidt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kupfersmit ‘kotlarz’.

  Kupferszmidt - od niemieckiej nazwy osobowej Kupferschmidt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kupfersmit ‘kotlarz’.

  Kupia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupian - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupianka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupianowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupias - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiatycki - 1478 od nazwy miejscowej Kupiatycze (przemyskie, gmina Fredropol).

  Kupibida - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupicel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupich - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupicha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiciel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupić - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupidło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupidłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupidura - 1614 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupidurka - 1629 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupidurski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupidusa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiec - 1382 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa; od kupiec.

  Kupiecha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiecki - 1499 od nazwy miejscowej Kupce (siedleckie, gmina Korytnica).

  Kupieczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupieć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupieniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupieniecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupień - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupier - od kuper ‘tylna część tułowia u ptaków’.

  Kupiera - od kuper ‘tylna część tułowia u ptaków’.

  Kupiers - od kuper ‘tylna część tułowia u ptaków’.

  Kupietz - od kuper ‘tylna część tułowia u ptaków’.

  Kupiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupijaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupijoj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupik - 1703 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupila - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupilas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupillas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupilos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupinowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupinski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiony - 1428 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupis - 1613 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupisch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupisek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupisiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupisiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupisiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupista - 1507 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupisz - 1425 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiszowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiszyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupiuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupka - 1399 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupkaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupkała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuplak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuplewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuplewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuplicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuplicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuplik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuplowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupłacz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupłon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupnich - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupniewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupniowicz - 1473 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupnjaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupnowicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupnowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupny - 1700 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupp - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuppa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuppe - od kuper ‘tylna część tułowia u ptaków’.

  Kupper - od kuper ‘tylna część tułowia u ptaków’.

  Kupr - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupra - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupracz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupral - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupran - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupranek - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupraniec - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupraniuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupranowicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprański - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupras - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprasiewicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprasz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupraszewicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupraszewski - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupraszuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupraś - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprecz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprel - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprelewicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupren - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprewicz - (KrW) od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprian - 1444 od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprianczyk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprianiec - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprianik - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprianis - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprianiuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprianow - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprianowicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprianów - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupriańczyk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupriański - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupriasz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupriaszkin - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupriaś - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupric - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupricz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprienko - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprienowicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupriewicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupriewski - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprij - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprijan - (KrW) od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprijanczyk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprijaniuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprijanow - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprijanowicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprijańczyk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprijenko - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprin - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprinowicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupris - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupriś - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprjan - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprjanik - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprjanis - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprjaniuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprjanko - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprjanow - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprjanowicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprjańczyk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprosik - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprosz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuproszewicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprowicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprowski - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprut - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupruziak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryan - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryanczyk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryaniuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryanow - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryanów - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryc - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryciuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprycz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryjan - 1433 od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryjanczuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryjanczyk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryjaniuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryjanow - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryjanowicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryjańczuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryjańczyk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryjniuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryło - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryn - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryniak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryniec - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryniuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprynowicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryński - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprys - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryszewski - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kupryś - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kuprzyk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kups - od niemieckiej nazwy osobowej Kupsch, ta ze słowiańskiego kupbcb, polskiego kupiec.

  Kupsch - od niemieckiej nazwy osobowej Kupsch, ta ze słowiańskiego kupbcb, polskiego kupiec.

  Kupsek - od niemieckiej nazwy osobowej Kupsch, ta ze słowiańskiego kupbcb, polskiego kupiec.

  Kupsiak - od niemieckiej nazwy osobowej Kupsch, ta ze słowiańskiego kupbcb, polskiego kupiec.

  Kupsik - od niemieckiej nazwy osobowej Kupsch, ta ze słowiańskiego kupbcb, polskiego kupiec.

  Kupsz - od niemieckiej nazwy osobowej Kupsch, ta ze słowiańskiego kupbcb, polskiego kupiec.

  Kupszak - od niemieckiej nazwy osobowej Kupsch, ta ze słowiańskiego kupbcb, polskiego kupiec.

  Kupś - od niemieckiej nazwy osobowej Kupsch, ta ze słowiańskiego kupbcb, polskiego kupiec.

  Kupta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuptas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuptej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuptek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuptel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupter - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuptiel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kuptyś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupudura - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupujaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupuński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupusiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupybida - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupyczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupyła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kup-, por. kupić, kupa.

  Kupz - od niemieckiej nazwy osobowej Kupsch, ta ze słowiańskiego kupbcb, polskiego kupiec.

  Kupzok - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Kupsch, ta ze słowiańskiego kupbcb, polskiego kupiec.

  Kur - 1239 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od staropolskiego kur ‘kogut’.

  Kura - 1237 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuracew - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurach - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuracha - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurachowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurachów - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraciński - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuracjusz - od kuracjusz ‘poddający się kuracji’.

  Kuracki - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuracowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuracz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraczek - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraczka - 1484 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraczowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraczuk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraczycki - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraczyk - 1696 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraczyński - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuradym - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuradziej - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraga - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuragan - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurago - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraj - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurajata - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurajedowa - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurajew - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurajewski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurajk - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurak - 1428 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraki - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurakow - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurakowski - 1581 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kural - 1587 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuralak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuralc - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuralczak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuralenko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuralewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuralewski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuralski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraluch - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurał - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurałowicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuran - 1065 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuran - od kurhan ‘mogiła, pagórek’.

  Kuranc - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kuranciński - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kuranczyk - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kurand - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kuranda - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kurando - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kurandt - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kurandy - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kurankiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurano - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuranowicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuranowski - 1395 od nazwy miejscowej Koronowo, dawniej Kuranow (leszczyńskie, gmina Lipno).

  Kurant - 1762 od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kuranta - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kurante - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kurantkiewicz - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kurantowicz - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kurantowski - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kuranty - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kurań - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurańciński - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kurańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurańda - od kurant ‘melodia wygrywana przez zegar’, dawniej ‘taniec’.

  Kurański - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurarz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuras - 1783 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kurasadowicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurasandris - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurasandzis - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurasch - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurasek - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kurasiak - 1720 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kurasiak-Kurasiński - złożenia brak; Kurasiak 1720 w grupie nazwisk pochodzących od kura. Kurasiński od kura.

  Kurasiek - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kurasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kurasik - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kurasiński - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kurasz - 1485 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kuraszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kuraszek - 1136 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kuraszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kuraszewski - od nazwy miejscowej Kurasz (KrW).

  Kuraszewski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kuraszka - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kuraszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kuraszko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kuraszkow - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kuraszyk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kuraszyński - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kuraś - 1684 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kuraśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kurat - 1686 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurata - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuratczyk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuratewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuratnik - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuratow - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuratowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurau - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraw - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurawa - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurawiak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurawicki - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurawicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurawiński - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurawko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurawski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuraz - od kuraż dawniej ‘odwaga, fantazja’.

  Kuraziński - od kuraż dawniej ‘odwaga, fantazja’.

  Kuraż - od kuraż dawniej ‘odwaga, fantazja’.

  Kurażda - od kuraż dawniej ‘odwaga, fantazja’.

  Kurażko - od kuraż dawniej ‘odwaga, fantazja’.

  Kurażyński - od kuraż dawniej ‘odwaga, fantazja’.

  Kurba - od korba, dawniej też kurba ‘urządzenie z rączką do kręcenia np. wału’.

  Kurbach - od korba, dawniej też kurba ‘urządzenie z rączką do kręcenia np. wału’.

  Kurbała - od korba, dawniej też kurba ‘urządzenie z rączką do kręcenia np. wału’.

  Kurbało - od korba, dawniej też kurba ‘urządzenie z rączką do kręcenia np. wału’.

  Kurban - od korban ‘rodzaj pudełka z kory’, od gwarowego kurban ‘pochwa na osełkę’.

  Kurban-Galijew - złożenia brak; Kurban od korban ‘rodzaj pudełka z kory’, od gwarowego kurban ‘pochwa na osełkę’; Galijew w grupie nazwisk pochodzących od imienia Gallus, znanego w Polsce od XII wieku. Imię miało w łacinie dwie postacie: Gallus, Gaulus. Pierwsza forma stała się podstawą dla polskiego przejęcia Gal, druga dla Gaweł. Niektóre nazwy osobowej mogą pochodzić też od galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, od prasłowiańskiego galiti.

  Kurbaniak - od korban ‘rodzaj pudełka z kory’, od gwarowego kurban ‘pochwa na osełkę’.

  Kurbanowski - od korban ‘rodzaj pudełka z kory’, od gwarowego kurban ‘pochwa na osełkę’.

  Kurbań - od korban ‘rodzaj pudełka z kory’, od gwarowego kurban ‘pochwa na osełkę’.

  Kurbańczuk - od korban ‘rodzaj pudełka z kory’, od gwarowego kurban ‘pochwa na osełkę’.

  Kurbańczyk - od korban ‘rodzaj pudełka z kory’, od gwarowego kurban ‘pochwa na osełkę’.

  Kurbański - od korban ‘rodzaj pudełka z kory’, od gwarowego kurban ‘pochwa na osełkę’.

  Kurbarz - od korba, dawniej też kurba ‘urządzenie z rączką do kręcenia np. wału’.

  Kurbas - od staropolskiego korbas ‘dynia’.

  Kurbasiak - od staropolskiego korbas ‘dynia’.

  Kurbasik - od staropolskiego korbas ‘dynia’.

  Kurbasów - od staropolskiego korbas ‘dynia’.

  Kurbel - 1697 od staropolskiego korbel ‘kubek’.

  Kurbiech - od korba, dawniej też kurba ‘urządzenie z rączką do kręcenia np. wału’.

  Kurbiel - od staropolskiego korbel ‘kubek’.

  Kurbieło - od staropolskiego korbel ‘kubek’.

  Kurbik - od korba, dawniej też kurba ‘urządzenie z rączką do kręcenia np. wału’.

  Kurbon - od korban ‘rodzaj pudełka z kory’, od gwarowego kurban ‘pochwa na osełkę’.

  Kurbowicz - od korba, dawniej też kurba ‘urządzenie z rączką do kręcenia np. wału’.

  Kurbowski - od korba, dawniej też kurba ‘urządzenie z rączką do kręcenia np. wału’.

  Kurbski - od korba, dawniej też kurba ‘urządzenie z rączką do kręcenia np. wału’.

  Kurbul - od staropolskiego korbel ‘kubek’.

  Kurbula - 1665 od staropolskiego korbel ‘kubek’.

  Kurbulewicz - od staropolskiego korbel ‘kubek’.

  Kurc - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurcab - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurcaba - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurcabart - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurcabiński - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurcap - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurcbach - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzbach.

  Kurcbacher - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzbach.

  Kurcbard - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzbart.

  Kurcbardt - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzbart.

  Kurcbart - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzbart.

  Kurcbat - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzbart.

  Kurcbuch - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzbuch.

  Kurceb - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurceba - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurcek - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurcelak - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurcewicz - 1581 od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurcewski - od nazwy miejscowej Kurczewo, dziś Kurczew (kaliskie, gmina Kotlin).

  Kurch - od podstawy karch-, por. karchut ‘lewa ręka’.

  Kurcha - od podstawy karch-, por. karchut ‘lewa ręka’.

  Kurchan - od kurhan ‘mogiła, pagórek’.

  Kurchanowicz - od kurhan ‘mogiła, pagórek’.

  Kurchanów - od kurhan ‘mogiła, pagórek’.

  Kurchański - od kurhan ‘mogiła, pagórek’.

  Kurchowski - od podstawy karch-, por. karchut ‘lewa ręka’.

  Kurciak - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurcil - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurcin - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurcina - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurcinowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurciński - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurcio - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurcipa - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kurcis - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurcisz - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurcius - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzius, Kurtzius, forma zlatynizowana od Kurt lub od imienia Curtius.

  Kurciusz - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzius, Kurtzius, forma zlatynizowana od Kurt lub od imienia Curtius.

  Kurciuś - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzius, Kurtzius, forma zlatynizowana od Kurt lub od imienia Curtius.

  Kurcjus - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzius, Kurtzius, forma zlatynizowana od Kurt lub od imienia Curtius.

  Kurcjusz - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzius, Kurtzius, forma zlatynizowana od Kurt lub od imienia Curtius.

  Kurcki - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurcman - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzman, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kurz ‘krótki, niski’.

  Kurcmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzman, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kurz ‘krótki, niski’.

  Kurcob - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurcoba - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurcok - (Śl) od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurcoń - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurcop - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurcubuch - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzbuch.

  Kurcus - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzius, Kurtzius, forma zlatynizowana od Kurt lub od imienia Curtius.

  Kurcwail - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzweil.

  Kurcwajl - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzweil.

  Kurcwal - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzweil.

  Kurcwald - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzweil.

  Kurcwał - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzweil.

  Kurcweil - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzweil.

  Kurcwiel - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzweil.

  Kurcyus - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzius, Kurtzius, forma zlatynizowana od Kurt lub od imienia Curtius.

  Kurcyusz - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzius, Kurtzius, forma zlatynizowana od Kurt lub od imienia Curtius.

  Kurcz - 1375 od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurcza - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczab - 1568 od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczaba - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczabek - 1624 od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczabik - 1631 od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczabiński - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczabo - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczabowicz - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczaby - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczak - 1630 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od kurczak lub od nazwy osobowej Kurcz.

  Kurczakow - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od kurczak lub od nazwy osobowej Kurcz.

  Kurczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od kurczak lub od nazwy osobowej Kurcz.

  Kurczal - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczalski - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczała - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczan - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczap - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczapa - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczapski - 1607 od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczątko - 1732 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od kurczak lub od nazwy osobowej Kurcz.

  Kurczbuch - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzbuch.

  Kurczeb - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczeba - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczebowicz - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczejko - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczek - 1413 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od kurczak lub od nazwy osobowej Kurcz.

  Kurczek - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczelski - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczenko - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczewicz - 1495 od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczewski - 1497 od nazwy miejscowej Kurczewo, dziś Kurczew (kaliskie, gmina Kotlin).

  Kurcz-Kurczewski - złożenia brak; Kurcz 1375 od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’; Kurczewski 1497 od nazwy miejscowej Kurczewo, dziś Kurczew (kaliskie, gmina Kotlin).

  Kurczmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzman, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kurz ‘krótki, niski’.

  Kurczoba - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczobiński - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od kurczak lub od nazwy osobowej Kurcz.

  Kurczon - 1748 od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczonek - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczowa - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczowicz - 1487 od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczowski - 1402 od nazwy miejscowej Kurczewo, dziś Kurczew (kaliskie, gmina Kotlin).

  Kurczowy - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczób - od gwarowego kuczaba, kuczab, kuczoba ‘kołek zabezpieczający koło u wozu’.

  Kurczubuch - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzbuch.

  Kurczuk - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczycewicz - 1438 od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczych - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczycki - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczyj - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczyk - 1566 od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczyk - 1596 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od kurczak lub od nazwy osobowej Kurcz.

  Kurczykowicz - 1721 od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczyn - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczyn - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od kurczak lub od nazwy osobowej Kurcz.

  Kurczyna - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od kurczak lub od nazwy osobowej Kurcz.

  Kurczyna, m. - 1473 od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczyń - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurczyń - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od kurczak lub od nazwy osobowej Kurcz.

  Kurczyński - 1707 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od kurczak lub od nazwy osobowej Kurcz.

  Kurczyński - 1756 od nazwy miejscowej Korczyn (KrW; kieleckie, gmina Strawczyn).

  Kurczywa - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurć - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kurd - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurda - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdach - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdaczyk - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdak - 1439 od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdal - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdanowicz - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdański - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdas - odstaropolskiego kardasz ‘brat, pobratymiec’, też kurdesz ‘pieśń biesiadna’.

  Kurdasiński - odstaropolskiego kardasz ‘brat, pobratymiec’, też kurdesz ‘pieśń biesiadna’.

  Kurdaś - odstaropolskiego kardasz ‘brat, pobratymiec’, też kurdesz ‘pieśń biesiadna’.

  Kurdej - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdek - 1481 od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdel - od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdelek - od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdelik - od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdelski - 1766 od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdewicz - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdin - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdo - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdonowicz - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdoń - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdos - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdowski - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdub - od kurdupel ‘człowiek niski, niedorostek’.

  Kurdubelski - od kurdupel ‘człowiek niski, niedorostek’.

  Kurdubka - od kurdupel ‘człowiek niski, niedorostek’.

  Kurdubski - od kurdupel ‘człowiek niski, niedorostek’.

  Kurdul - od imienia Kordula. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia łacińskiego, od cor, cordis ‘serce’.

  Kurdula - od imienia Kordula. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia łacińskiego, od cor, cordis ‘serce’.

  Kurdulasiński - od imienia Kordula. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia łacińskiego, od cor, cordis ‘serce’.

  Kurdulewski - od imienia Kordula. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia łacińskiego, od cor, cordis ‘serce’.

  Kurdun - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdunowicz - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdup - od kurdupel ‘człowiek niski, niedorostek’.

  Kurdupel - 1786 od kurdupel ‘człowiek niski, niedorostek’.

  Kurdupski - od kurdupel ‘człowiek niski, niedorostek’.

  Kurdusiewicz - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurduś - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdwan - 1368 od kurdwan, kordyban, kurdyban ‘skóra koźla, wytłaczana i złocona uzywana do obijania mebli i ścian’.

  Kurdwanek - 1398 od kurdwan, kordyban, kurdyban ‘skóra koźla, wytłaczana i złocona uzywana do obijania mebli i ścian’.

  Kurdwanowski - 1476 od nazwy miejscowej Kurdwanów (skierniewickie, gmina Nowa Sucha; część Krakowa, dz. Podgórze).

  Kurdych - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdycz - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdyga - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdyk - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdyka - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdykowski - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdyla - od imienia Kordula. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia łacińskiego, od cor, cordis ‘serce’.

  Kurdylak - od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdył - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdyła - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdyło - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdyn - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdyna - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdynowski - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdyń - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdyński - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdys - odstaropolskiego kardasz ‘brat, pobratymiec’, też kurdesz ‘pieśń biesiadna’.

  Kurdysiak - odstaropolskiego kardasz ‘brat, pobratymiec’, też kurdesz ‘pieśń biesiadna’.

  Kurdysz - odstaropolskiego kardasz ‘brat, pobratymiec’, też kurdesz ‘pieśń biesiadna’.

  Kurdyś - odstaropolskiego kardasz ‘brat, pobratymiec’, też kurdesz ‘pieśń biesiadna’.

  Kurdza - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdzel - od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdzelewicz - od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdziałek - od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdziczak - 1737 od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdziec - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdziej - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdziel - 1652 od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdziela - od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdzielewicz - od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdzielewski - od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdzielik - 1757 od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdzielko - od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdzielski - od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdziełko - od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdzik - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdziko - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdzin - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdzinowski - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdziński - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurdziołek - 1418 od staropolskiego kurdziel ‘wrzód na języku u konia’.

  Kurdziuk - od staropolskiego kord ‘krótki miecz’ lub od staropolskiego korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’.

  Kurec - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurecik - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurecki - 1609 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kureczka - 1774 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kureczkin - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kureczko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kureć - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurej - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kureja - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurejko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurejsza - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurejus - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurejwo - od litewskiego Koreiva, Kareiva, to od apelatywu kareiva ‘wojak, żołnierz’.

  Kurek - 1384 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od kurek ‘kogucik’.

  Kurek-Trzeciak - złożenia brak; Kurek 1384 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od kurek ‘kogucik’; Trzeciak 1433 od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Kurel - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurela - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurelak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurelek - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kureleus - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kureleusz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurelewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurell - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurella - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurelowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurelski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kureluk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurelus - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kureła - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurełek - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuren - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurenda - od kurenda ‘pismo okrężne, okólnik’.

  Kurendasz - od kurenda ‘pismo okrężne, okólnik’.

  Kurenia - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kureniuk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurenko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kureń - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuresik - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuresz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuresza - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kureś - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurewicki - od kurwa.

  Kurewicz - od kurwa.

  Kurewski - od kurwa.

  Kuręda - od kurenda ‘pismo okrężne, okólnik’.

  Kurędys - od kurenda ‘pismo okrężne, okólnik’.

  Kuręnda - od kurenda ‘pismo okrężne, okólnik’.

  Kurgalik - od niemieckiego apelatywu karg, średnioniemieckiego karc ‘mądry, chytry, przebiegły, skąpy’ lub od niemieckich nazw osobowych Karge, Kargel.

  Kurgan - od kurhan ‘mogiła, pagórek’.

  Kurganiak - od kurhan ‘mogiła, pagórek’.

  Kurganow - od kurhan ‘mogiła, pagórek’.

  Kurgarz - od niemieckiego apelatywu karg, średnioniemieckiego karc ‘mądry, chytry, przebiegły, skąpy’ lub od niemieckich nazw osobowych Karge, Kargel.

  Kurgiel - od niemieckiego apelatywu karg, średnioniemieckiego karc ‘mądry, chytry, przebiegły, skąpy’ lub od niemieckich nazw osobowych Karge, Kargel.

  Kurgielewicz - od niemieckiego apelatywu karg, średnioniemieckiego karc ‘mądry, chytry, przebiegły, skąpy’ lub od niemieckich nazw osobowych Karge, Kargel.

  Kurgin - od niemieckiego apelatywu karg, średnioniemieckiego karc ‘mądry, chytry, przebiegły, skąpy’ lub od niemieckich nazw osobowych Karge, Kargel.

  Kurgol - od niemieckiego apelatywu karg, średnioniemieckiego karc ‘mądry, chytry, przebiegły, skąpy’ lub od niemieckich nazw osobowych Karge, Kargel.

  Kurgon - od niemieckiego apelatywu karg, średnioniemieckiego karc ‘mądry, chytry, przebiegły, skąpy’ lub od niemieckich nazw osobowych Karge, Kargel.

  Kurgonowicz - od niemieckiego apelatywu karg, średnioniemieckiego karc ‘mądry, chytry, przebiegły, skąpy’ lub od niemieckich nazw osobowych Karge, Kargel.

  Kurgól - od niemieckiego apelatywu karg, średnioniemieckiego karc ‘mądry, chytry, przebiegły, skąpy’ lub od niemieckich nazw osobowych Karge, Kargel.

  Kurgun - od niemieckiego apelatywu karg, średnioniemieckiego karc ‘mądry, chytry, przebiegły, skąpy’ lub od niemieckich nazw osobowych Karge, Kargel.

  Kurgus - od niemieckiego apelatywu karg, średnioniemieckiego karc ‘mądry, chytry, przebiegły, skąpy’ lub od niemieckich nazw osobowych Karge, Kargel.

  Kurhan - od kurhan ‘mogiła, pagórek’.

  Kurhaniewicz - od kurhan ‘mogiła, pagórek’.

  Kurhanowicz - od kurhan ‘mogiła, pagórek’.

  Kurhański - od kurhan ‘mogiła, pagórek’.

  Kurian - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kurianiuk - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kurianowicz - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kurianowski - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kuriańczyk - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kuriański - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kuriat - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kuriata - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kuriatek - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kuriatnik - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kuriato - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kuriatto - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kurienda - od kurenda ‘pismo okrężne, okólnik’.

  Kurieta - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kurij - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurilec - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurilenko - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuriluk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuriło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuriłow - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuriłowicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuriota - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kurjan - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kurjanczyk - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kurjaniuk - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kurjanowicz - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kurjańczuk - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kurjańczyk - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kurjański - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kurjat - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kurjata - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kurjatnik - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kurjatnyk - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kurjato - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kurjatto - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kurk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurka - 1454 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkal - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkaniec - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkarewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkelewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurker - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkerewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkes - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkiel - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkielewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkienicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkieniec - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkierewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkierowicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkierz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkijaniec - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkin - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkiniec - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkofka - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkow - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkowitz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkowski - 1443 od nazwy miejscowej Kurkowo, Kurki (kilka wsi).

  Kurków - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkuc - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkucz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkul - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkulonis - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkurowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkus - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkusińska - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkuś - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkut - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurkuzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; kurka.

  Kurlada - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurlafski - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurlak - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurlanc - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurlancki - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurland - 1759 od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurlanda - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurlandczyk - 1759 od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland; od nazwy etnicznej Kurlandczyk.

  Kurlandski - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurlandt - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurlandzki - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurlantz - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurlańczyk - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurlej - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurlenda - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurlenia - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurlenko - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurlenko - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurleto - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurletto - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurlewicz - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurley - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurlęda - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurlędzki - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurlik - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurlikowski - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurlinda - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurliński - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurliszczuk - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurliszyn - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurlit - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurlita - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurlondt - od nazwy prowincji Kurlandia, dawniej Kurland.

  Kurlonek - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurluk - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurlus - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurlusowski - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurluta - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurłak - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurłej - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurłowicz - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurłowski - od gwarowego kurlać ‘turlać, toczyć’.

  Kurma - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurman - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmanek - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmaniak - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmanik - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmanow - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmanowicz - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmanowski - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmański - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmas - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmaszewski - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmel - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmiel - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmieł - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmiłko - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmiłowicz - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmin - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurminko - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurminowski - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmiń - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmiński - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmis - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmiś - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmuło - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmyło - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurmyn - od staropolskiego, gwarowego karmana, korman ‘odzież, sukmana’.

  Kurna - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnach - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnakowicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnakowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnal - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnalewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnałowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnanowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnas - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnat - 1713 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnat - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kurnatowicz - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kurnatowski - 1495 od nazwy miejscowej Kurnatowice (poznańskie, gmina Kwilcz).

  Kurnek - 1762 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnędzki - 1552 od nazwy miejscowej Kurnędz (piotrkowskie, gmina Sulejów).

  Kurniak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurniakowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurniata - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kurniawa - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurniawka - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurniawski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnicki - 1554 od nazwy miasta Kurnik, dziś Kórnik (poznańskie), też od kurnik.

  Kurniczak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurniecki - od nazwy miasta Kurnik, dziś Kórnik (poznańskie), też od kurnik.

  Kurniewicz - 1759 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnik - 1371-74 od nazwy miasta Kurnik, dziś Kórnik (poznańskie), też od kurnik.

  Kurnikiewicz - od nazwy miasta Kurnik, dziś Kórnik (poznańskie), też od kurnik.

  Kurnikow - od nazwy miasta Kurnik, dziś Kórnik (poznańskie), też od kurnik.

  Kurnikowski - od nazwy miasta Kurnik, dziś Kórnik (poznańskie), też od kurnik.

  Kurnoch - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnochowski - 1659 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnol - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnoł - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnos - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnot - 1729 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnuszka - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnuszko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnuta - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurny - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kurnyk - od nazwy miasta Kurnik, dziś Kórnik (poznańskie), też od kurnik.

  Kurnyta - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kurnyta - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od przymiotnika kurny.

  Kuro - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurobziel - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroch - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurocik - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurociński - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroczek - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroczik - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroczka - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroczkin - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroczko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroczycki - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroczyk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroczyński - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroder - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurodym - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurodyn - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurodziej - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurodziel - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurodzielewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurojczyk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurojed - 1585 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurok - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurol - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurolek - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurolewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuron - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuronen - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroń - 1748 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurończyk - 1791– w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurop - od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kuropa - od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kuropaciński - od nazwy miejscowej Kuropatniki (kilka wsi).

  Kuropacki - 1407 od nazwy miejscowej Kuropatniki (kilka wsi).

  Kuropaczewski - od nazwy miejscowej Kuropatniki (kilka wsi).

  Kuropala - od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kuropas - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuropaś - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuropat - 1492 od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kuropatkina - od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kuropatnicki - 1387 od nazwy miejscowej Kuropatniki (kilka wsi).

  Kuropatowski - od nazwy miejscowej Kuropatniki (kilka wsi).

  Kuropatwa - 1399 od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kuropatwic - 1476 od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kuropatwicki - od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kuropatwiński - od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kuropatwo - od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kuropczak - od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kuropek - od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kuropiej - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuropiejski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuropiewicz - od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kuropiewski - od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kuropnicki - 1475 od nazwy miejscowej Kuropatniki (kilka wsi).

  Kuros - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurosad - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurosad-Kurasiewicz - złożenia brak; Kurosad w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; Kurasiewicz w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć; od gwarowego kuras ‘kogut’.

  Kurosadowicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurosat - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurosiak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurosiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurosik - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurosiński - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurosz - 1392 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurosza - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroszczyn - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroszek - 1440 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroszewski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroszyk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroszyński - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuroś - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurow - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurowaj - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurowiak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurowicki - 1494 od nazwy miejscowej Korowice, też Kurowice (kieleckie, gmina Sabnie).

  Kurowicz - 1204 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurowidzki - od nazwy miejscowej Korowice, też Kurowice (kieleckie, gmina Sabnie).

  Kurowiec - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurowiecki - od nazwy miejscowej Korowice, też Kurowice (kieleckie, gmina Sabnie).

  Kurowski - 1392 od nazwy miejscowej Kurów (kilka wsi).

  Kurozad - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurozwęcki - 1461 od nazwy miejscowej Kurozwęki (tarnobrzeskie, gmina Staszów).

  Kurozwoński - 1568 od nazwy miejscowej Kurozwony (KrW).

  Kurów - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurp - 1370 od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpa - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpach - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpacha - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpaciński - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpacki - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpacz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpaczewski - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpak - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpalski - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpan - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpanek - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpaniak - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpanik - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpaniuk - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpanowicz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpanowski - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpas - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpasik - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpaski - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpasz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpaszewicz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpat - od gwarowego karpaty ‘chropowaty, szorstki’, korpetny ‘wyboisty’.

  Kurpat - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpel - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpela - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpesa - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpet - od gwarowego karpaty ‘chropowaty, szorstki’, korpetny ‘wyboisty’.

  Kurpet - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpeta - od gwarowego karpaty ‘chropowaty, szorstki’, korpetny ‘wyboisty’.

  Kurpeta - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiak - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’ lub od Kurpiak ‘pochodzący z Kurpi’.

  Kurpial - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpian - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’ lub od Kurpiak ‘pochodzący z Kurpi’.

  Kurpianiec - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’ lub od Kurpiak ‘pochodzący z Kurpi’.

  Kurpianik - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’ lub od Kurpiak ‘pochodzący z Kurpi’.

  Kurpianiuk - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’ lub od Kurpiak ‘pochodzący z Kurpi’.

  Kurpianowicz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’ lub od Kurpiak ‘pochodzący z Kurpi’.

  Kurpiańczyk - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’ lub od Kurpiak ‘pochodzący z Kurpi’.

  Kurpiarz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpias - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiasiak - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiasz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpic - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpich - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpicki - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpicz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiczowicz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiech - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiecki - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiej - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiejewski - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiek - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpieko - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiel - 1408 od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiela - 1789 od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpielewski - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiella - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpielski - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpieła - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpienik - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpieńczyk - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiernik - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiers - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpierski - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpierz - 1781 od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpies - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpieski - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiesz - 1400 od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpieszko - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpietko - 1477 od gwarowego karpaty ‘chropowaty, szorstki’, korpetny ‘wyboisty’.

  Kurpiewicz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiewski - 1462 od nazwy miejscowej Kurpie, dawniej też Kurpiewo (ostrołęckie, gmina Troszyn).

  Kurpijaniuk - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpijewski - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpik - 1691 od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpikiewicz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpin - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpinicz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpinowicz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpinowicz-Malinowski - złożenia brak; Kurpinowicz od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’; Malinowski 1442 od nazwy miejscowej Malinów (kilka wsi), Malinówka (krośnieńskie, gmina Haczów).

  Kurpioch - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiołek - 1563 od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiorz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpios - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiosz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpioś - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiowski - od nazwy miejscowej Kurpie, dawniej też Kurpiewo (ostrołęckie, gmina Troszyn).

  Kurpis - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpisch - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpisz - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpiszewski - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpisz-Kasprzak - złożenia brak; Kurpisz od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’; Kasprzak 1661 od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kurpiś - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpita - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurplik - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpniewski - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpnik - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurponik - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpos - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurposka - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurputa - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpyt - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurpyta - od staropolskiego kurp ‘chodak, łapeć’.

  Kurr - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurrek - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurs - od kurs ‘obieg, bieg’.

  Kursa - od kurs ‘obieg, bieg’.

  Kursak - od kurs ‘obieg, bieg’.

  Kursal - od kurs ‘obieg, bieg’.

  Kursek - od kurs ‘obieg, bieg’.

  Kursel - od kurs ‘obieg, bieg’.

  Kursewicz - od kurs ‘obieg, bieg’.

  Kursiak - od kurs ‘obieg, bieg’.

  Kursiewicz - od kurs ‘obieg, bieg’.

  Kursik - od kurs ‘obieg, bieg’.

  Kursiński - od kurs ‘obieg, bieg’.

  Kurski - 1420 od nazwy miejscowej Kursko (gorzowskie, gmina Międzyrzecz).

  Kurso - od kurs ‘obieg, bieg’.

  Kursor - 1579 od kurs ‘obieg, bieg’, od staropolskiego kursor ‘posłaniec’.

  Kurst - od gwarowego kurstać ‘pobudzać, przynaglać’.

  Kürst - od gwarowego kurstać ‘pobudzać, przynaglać’.

  Kurstak - od gwarowego kurstać ‘pobudzać, przynaglać’.

  Kursun - 1396 od kurs ‘obieg, bieg’.

  Kursz - 1389 od kurs ‘obieg, bieg’, od staropolskiego kursz ‘rodzaj skóry do oprawy szabli’.

  Kurszek - od kurs ‘obieg, bieg’, od staropolskiego kursz ‘rodzaj skóry do oprawy szabli’.

  Kurszel - od kurs ‘obieg, bieg’, od staropolskiego kursz ‘rodzaj skóry do oprawy szabli’.

  Kurszewski - od kurs ‘obieg, bieg’, od staropolskiego kursz ‘rodzaj skóry do oprawy szabli’.

  Kurszowicz - od kurs ‘obieg, bieg’, od staropolskiego kursz ‘rodzaj skóry do oprawy szabli’.

  Kurszuk - od kurs ‘obieg, bieg’, od staropolskiego kursz ‘rodzaj skóry do oprawy szabli’.

  Kurszyński - od kurs ‘obieg, bieg’, od staropolskiego kursz ‘rodzaj skóry do oprawy szabli’.

  Kurszys - od kurs ‘obieg, bieg’, od staropolskiego kursz ‘rodzaj skóry do oprawy szabli’.

  Kurt - 1391 od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurta - 1396 od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtaczka - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtak - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurteczka - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurteczko - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtek - 1580 od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtel - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurteto - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurth - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtiak - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtis - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtisz - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtka - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtkowiak - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtkowicz - 1615 od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtków - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurto - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtok - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtosiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtosik - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtosiński - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtus - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtycz - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtyczak - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtyga - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtyka - 1486 od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtyko - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtyła - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtyn - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtyna - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtynowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtys - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtysiak - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtysz - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtyś - od niemieckiej nazwy osobowej Kurt, ta od Konrad; też od kurta, kurtka.

  Kurtz - od kurczyć (się), od staropolskiego kurcz ‘rasa psa myśliwskiego’, też od niemieckiej nazwy osobowej Kurtz, ta od przymiotnika kurz ‘krótki’.

  Kuruc - 1786 od kuruc ‘węgierski żołnierz Rakoczego’.

  Kuruck - od kuruc ‘węgierski żołnierz Rakoczego’.

  Kuruć - od kuruc ‘węgierski żołnierz Rakoczego’.

  Kurudź - od kuruc ‘węgierski żołnierz Rakoczego’.

  Kuruk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuruków - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurulak - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurulak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurulanc - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurulanc - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuruluk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuruluk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurupatwa - od kuropatwa, też kuropatka, kropatwa.

  Kurus - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurusza - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuruszewski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuruszko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuruszyn - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuruś - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurwacz - od kurwa.

  Kurwal - od kurwa.

  Kurwan - od kurwa.

  Kurwela - od kurwa.

  Kurwicz - 1471 od kurwa.

  Kurwin - od kurwa.

  Kurwyczak - od kurwa.

  Kury - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuryata - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kuryatto - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kuryc - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurych - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuryciorz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurycki - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurycyn - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurydło - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuryga - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurygin - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuryj - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryja - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryjak - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryjan - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kuryjaniuk - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kuryjański - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kuryjata - od biblijnego Judasz z Kariotu lub od niemieckiej nazwy osobowej Karioth.

  Kuryk - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kurykowicz - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kurykowski - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kuryków - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kuryksza - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kuryl - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylak - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylanek - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylas - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylcio - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylciów - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylczuk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylczyk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylec - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylek - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylenko - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylew - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylewicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylik - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylin - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryliszyn - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylonek - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryloński - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurylski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryluk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kurył - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryła - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryłak - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryłas - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryłaś - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryłek - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryłko - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryłło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryłłowicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryłonek - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryłow - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryłowicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryłowicz-Cudowski - złożenia brak; Kuryłowicz od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło; Cudowski od nazwy miejscowej Cudów (radomskie, gmina Kozienice).

  Kuryłowicz-Zakrzewski - złożenia brak; Kuryłowicz od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło; Zakrzewski 1390 od nazw miejscowych Zakrzewo, Zakrzów (częste).

  Kuryłowski - 1578 od nazwy miejscowej Kuryłowice (KrW).

  Kuryłów - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kuryn - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuryna - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuryniak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurynka - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurynko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurynna - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurynny - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuryń - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuryński - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurys - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurysia - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurysiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurysiewski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurysz - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuryszczak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuryszew - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuryszko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuryś - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kuryśko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurz - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurza - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzac - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzach - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzachów - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzacki - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzacz - 1638 w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzaczek - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzadkowski - od nazwy miejscowej Kurzątkowo (wieś zagrodowa pod Płońskiem), Kurzętki (wieś zagrodowa, Maz).

  Kurzaj - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzaj - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzaja - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzaja - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzajak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzajak - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzajek - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzajewski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzajski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzak - 1697 w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od gwarowego kurzak ‘palacz’.

  Kurzak - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzal - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzala - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzalewski - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzaliński - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzalski - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzał - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzański - 1490 od nazwy miejscowej Kurzany (KrW).

  Kurzasz - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzaszyk - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzat - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzatek - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzatek - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzatka - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzatko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzatkowski - od nazwy miejscowej Kurzątkowo (wieś zagrodowa pod Płońskiem), Kurzętki (wieś zagrodowa, Maz).

  Kurzatz - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzawa - 1687 w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od staropolskiego kurzawa ‘zawierucha’.

  Kurzawczyk - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od staropolskiego kurzawa ‘zawierucha’.

  Kurzawiak - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od staropolskiego kurzawa ‘zawierucha’.

  Kurzawiński - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od staropolskiego kurzawa ‘zawierucha’.

  Kurzawski - 1726 w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od staropolskiego kurzawa ‘zawierucha’.

  Kurządkowski - od nazwy miejscowej Kurzątkowo (wieś zagrodowa pod Płońskiem), Kurzętki (wieś zagrodowa, Maz).

  Kurzątek - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzątko - 1333 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzątkowski - 1570 od nazwy miejscowej Kurzątkowo (wieś zagrodowa pod Płońskiem), Kurzętki (wieś zagrodowa, Maz).

  Kurzbach - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzbach.

  Kurzbiel - od staropolskiego korbel ‘kubek’.

  Kurzbuch - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzbuch.

  Kurzdera - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzdym - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzdyn - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurze - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzec - 1407 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzecki - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzecz - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzedlak - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzedlos - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzej - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzeja - 1511 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzejak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzejamski - 1576 od nazwy miejscowej Kurzejama (konińskie, gmina Grabów).

  Kurzejczak - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzejewski - od nazwy miejscowej Kurzejewo (bydgoskie, gmina Warlubie).

  Kurzejka - 1642 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzejowski - od nazwy miejscowej Kurzejewo (bydgoskie, gmina Warlubie).

  Kurzek - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzel - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzela - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzelewski - od nazwy miejscowej Kurzelow (kieleckie, gmina Włoszczowa).

  Kurzella - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzelowczyk - 1561 od nazwy miejscowej Kurzelow (kieleckie, gmina Włoszczowa).

  Kurzelowski - 1394 od nazwy miejscowej Kurzelow (kieleckie, gmina Włoszczowa).

  Kurzeniecki - 1523 od nazwy miejscowej Kurzeniec (KrW).

  Kurzentkowski - od nazwy miejscowej Kurzątkowo (wieś zagrodowa pod Płońskiem), Kurzętki (wieś zagrodowa, Maz).

  Kurzeński - 1496 od nazwy miejscowej Kurzany (KrW).

  Kurzeski - 1591 od nazwy miejscowej Kurzeszyn (skierniewickie, gmina Rawa Mazowiecka).

  Kurzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzewin - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzewiński - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzewka - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzewnik - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzewski - 1730 od nazwy miejscowej Kurzeszyn (skierniewickie, gmina Rawa Mazowiecka).

  Kurzęcki - 1403 od nazwy miejscowej Kurzęcino, dziś Skorzęcin (poznańskie, gmina Pobiedziska).

  Kurzęda - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzędkowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzędowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzędzki - od nazwy miejscowej Kurzęcino, dziś Skorzęcin (poznańskie, gmina Pobiedziska).

  Kurzętkowski - od nazwy miejscowej Kurzątkowo (wieś zagrodowa pod Płońskiem), Kurzętki (wieś zagrodowa, Maz).

  Kurzętnik - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzętowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzidem - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzidim - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurziewicz - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzik - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurziński - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzionek - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzius - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzja - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzke - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzkowski - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzlewski - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzman - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzman, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kurz ‘krótki, niski’.

  Kurzmann - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzman, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kurz ‘krótki, niski’.

  Kurzmański - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzman, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kurz ‘krótki, niski’.

  Kurznik - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzol - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzonoga - 1442 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzoń - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzweil - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzweil.

  Kurzwel - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzweil.

  Kurzwell - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzweil.

  Kurzwiel - od niemieckiej nazwy osobowej Kurzweil.

  Kurzyc - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzyca - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzych - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzycz - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzydlak - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzydlo - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzydła - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzydło - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzydłowski - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzydym - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzydyn - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzyjamski - 1716 od nazwy miejscowej Kurzejama (konińskie, gmina Grabów).

  Kurzyk - 1589 w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzyl - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzylec - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzylna - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzylny - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzył - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzyłek - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzyło - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzym - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzyma - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzymąka - 1672 w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzymowski - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzymski - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzyn - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzyna - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzynka - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzynko - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzynkowski - w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Kurzynowski - od nazw miejscowych Kurzyna, Kurzyny (kilka wsi).

  Kurzyński - od nazw miejscowych Kurzyna, Kurzyny (kilka wsi).

  Kurzys - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzysz - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzyś - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kurzywilk - 1685 w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura.

  Kusarczyk - od huzar ‘żołnierz lekkiej jazdy typu węgierskiego’, z gwarowego też ‘duży człowiek’.

  Kusarczyn - od huzar ‘żołnierz lekkiej jazdy typu węgierskiego’, z gwarowego też ‘duży człowiek’.

  Kusarek - od huzar ‘żołnierz lekkiej jazdy typu węgierskiego’, z gwarowego też ‘duży człowiek’.

  Kusber - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kuschmierski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuschmierz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusiak-Zyk - złożenia brak; Kusiak brak; Zyk od życzyć.

  Kusiba - od podstawy kos-, por. kos ‘ptak z rodziny drozdów’, kosić, kosa.

  Kusibab - od podstawy kos-, por. kos ‘ptak z rodziny drozdów’, kosić, kosa.

  Kusiel-Moroz - zlożenia brak; Kusiel brak; Moroz od białoruskiego moroz ‘mróz’.

  Kusienicki - 1463 od nazwy miejscowej Kusienice, dziś Kosienice (przemyskie, gmina Żurawica).

  Kusieniecki - od nazwy miejscowej Kusienice, dziś Kosienice (przemyskie, gmina Żurawica).

  Kusieński - 1485 od nazwy miejscowej Kusienice, dziś Kosienice (przemyskie, gmina Żurawica).

  Kusiński - od nazwy miejscowej Kusienice, dziś Kosienice (przemyskie, gmina Żurawica).

  Kuskowski - od nazwy miejscowej Kuszkowo (leszczyńskie, gmina Krzywiń).

  Kusma - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kusman - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kusmenko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kusmider - od gwarowego kośmider ‘czlowiek roztargniony’, to od niemieckiego Koschmieder.

  Kusmidrowicz - od gwarowego kośmider ‘czlowiek roztargniony’, to od niemieckiego Koschmieder.

  Kusmierczak - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmierczuk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmierczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmierek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmierkiewicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmierowicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmierowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmierski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmierz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmierzak - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmirczuk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmireczuk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmirek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmirowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmirski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusmirz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusnarczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusner - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusnerz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusnerz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusnier - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusnierczak - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusnierczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusnierek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusnierewicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusnierkiewicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusnierski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusnieruk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusnierz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusnik - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny; od kusznik ‘strzelajacy z kuszy’.

  Kusnik - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny; od kusznik ‘strzelajacy z kuszy’.

  Kusowski - od nazwy miejscowej Kusy, dawniej też Kussy (radomskie, gmina Belsk Duży).

  Kusowski - od nazwy miejscowej Kuszewo (poznańskie, gmina Skoki).

  Kuspa - 1447 od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuspak - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuspal - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuspar - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kusper - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kusperek - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kuspiel - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuspiewicz - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuspis - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuspisz - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuspiś - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuspit - od gwarowego kuśpit ‘mały, niewyrosły chłop; kawaler’.

  Kuspol - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuspra - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kusprzyński - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kussowski - 1559 od nazwy miejscowej Kusy, dawniej też Kussy (radomskie, gmina Belsk Duży).

  Kust - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusta - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustach - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustak - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustal - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustalik - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustał - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustała - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustanowicz - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustarz - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustas - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustasik - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustasz - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustaszczuk - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusteczko - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustek - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustel - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustelak - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuster - 1325 od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Küster - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustera - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kusterka, m. - 1597 od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kusterski - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustka - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustna - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustno - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusto - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustoch - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustochowicz - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustodowicz - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuston - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustoń - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustor - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustora - 1425 od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustorz - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustos - od kustosz.

  Kustosik - od kustosz.

  Kustosz - 1376 od kustosz.

  Kustoś - od kustosz.

  Kustow - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustowski - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustra - 1377 od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustraj - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustrek - 1588 od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustrkowicz - 1602 od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustro - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustron - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustroń - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustrowski - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustrzeba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kustrzepa - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kustrzęp - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kustrzępa - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kustrzoba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kustrzycki - od nazwy miejscowej Kustrzyce (sieradzkie ,gmina Sędziejowice).

  Kustrzyk - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustrzynek - 1664 od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustrzyński - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustunowicz - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustur - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kustusch - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustusik - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustusz - od kustosz.

  Kustusz - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustycki - od nazwy miejscowej Kuścice (KrW).

  Kustyk - od kuśtykać, kusztykać ‘utykać’.

  Kustyła - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustyniuk - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kustyński - 1625 od nazwy miejscowej Kuścin (Wileńszczyzna).

  Kustysiak - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusy - 1381 od kęs ‘kawałek’, kąsać ‘gryźć’; od kusy.

  Kusz - 1136 od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kusza - 1136 od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszaj - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszajewski - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszak - 1785 od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszakiewicz - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszal - XVI w. od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszalewski - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszała - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszanek - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszarecki - od niemieckiej nazwy osobowej Kuscher, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kussen, kussin, kusse ‘poduszka’.

  Kuszarski - od niemieckiej nazwy osobowej Kuscher, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kussen, kussin, kusse ‘poduszka’.

  Kuszawa - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszch - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuszcha - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuszcz - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuszczak - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuszczek - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuszczeruk - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuszczew - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuszczuk - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuszczycki - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuszczyk - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuszczykiewicz - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuszczyński - od nazwy miejscowej Kuścin (Wileńszczyzna).

  Kuszej - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszejko - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszek - 1404 od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszel - 1589 od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszela - 1789 od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszelak - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszelewicz - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszelewski - 1773 od nazwy miejscowej Kuszelewo (KrW).

  Kuszeliew - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszelik - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszeliński - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszelka - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszell - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszelna - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszelny - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszeluk - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszełyk - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszer - od niemieckiej nazwy osobowej Kuscher, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kussen, kussin, kusse ‘poduszka’.

  Kuszera - od niemieckiej nazwy osobowej Kuscher, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kussen, kussin, kusse ‘poduszka’.

  Kuszerski - od niemieckiej nazwy osobowej Kuscher, ta od średnio-wysoko-niemieckiego kussen, kussin, kusse ‘poduszka’.

  Kuszewicz - 1427 od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszewski - 1652 od nazwy miejscowej Kuszewo (poznańskie, gmina Skoki).

  Kuszka - 1433 od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszke - (Śl) od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszkiewicz - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszkin - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszkis - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszko - 1387 od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszkow - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszkowicz - 1453 od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszkowski - 1497 od nazwy miejscowej Kuszkowo (leszczyńskie, gmina Krzywiń).

  Kuszla - 1586 od gwarowego kośla, koślak ‘czlowiek koślawy; mający krzywe nogi’.

  Kuszlak - od gwarowego kośla, koślak ‘czlowiek koślawy; mający krzywe nogi’.

  Kuszlewicz - od gwarowego kośla, koślak ‘czlowiek koślawy; mający krzywe nogi’.

  Kuszlewski - od nazwy miejscowej Kuszelewo (KrW).

  Kuszlik - od gwarowego kośla, koślak ‘czlowiek koślawy; mający krzywe nogi’.

  Kuszlis-Grygołowicz - złożenia brak; Kuszlis brak; Grygołowicz w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Kuszła - od gwarowego kośla, koślak ‘czlowiek koślawy; mający krzywe nogi’.

  Kuszłak - od gwarowego kośla, koślak ‘czlowiek koślawy; mający krzywe nogi’.

  Kuszłejko - od gwarowego kośla, koślak ‘czlowiek koślawy; mający krzywe nogi’.

  Kuszłeyko - od gwarowego kośla, koślak ‘czlowiek koślawy; mający krzywe nogi’.

  Kuszm - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuszma - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuszman - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuszmański - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuszmar - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuszmer - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmerek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmerski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmeruk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmic - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuszmider - od gwarowego kośmider ‘czlowiek roztargniony’, to od niemieckiego Koschmieder.

  Kuszmierczuk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmierczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmierek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmierenko - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmierewicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmierow - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmierów - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmierski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmiersz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmieruk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmierz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmir - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmircz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmirek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmirenko - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmirski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszmiruk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznarek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznarenko - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznarewicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznariw - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznaryk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznaryw - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszner - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznerczuk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznerek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznerko - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznerow - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznerów - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszneruch - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszneruk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszneryk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszniak - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuszniar - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszniarek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszniarski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznic - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kusznicz - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuszniel - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kusznier - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznieranko - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznierczuk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznierczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznierek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznierenko - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznierewicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznierewski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznierko - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznierow - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznierowicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznierowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznierów - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznierski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznieruk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznieryk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznierz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznik - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny; od kusznik ‘strzelający z kuszy’.

  Kusznir - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznirenko - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznirewicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznirewko - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznirski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszniruk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznirz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kusznirzewic - 1494 od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszniż - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuszno - 1494 od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuszny - 1494 od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuszolewicz - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszoluk - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszot - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszowicz - 1415 od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszowski - 1462 od nazwy miejscowej Kuszewo (poznańskie, gmina Skoki).

  Kuszpa - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuszpak - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuszper - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kuszpetowski - od gwarowego kuśpit ‘mały, niewyrosły chłop; kawaler’.

  Kuszpiał - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuszpiel - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuszpil - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuszpin - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuszpiński - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuszpit - od gwarowego kuśpit ‘mały, niewyrosły chłop; kawaler’.

  Kuszpyra - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuszpyra - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kuszpyt - od gwarowego kuśpit ‘mały, niewyrosły chłop; kawaler’.

  Kuszta - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztak - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztal - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztalak - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztaluk - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuształ - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuształa - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuształo - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztan - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztejko - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztel - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztela - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztelak - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztelan - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztelar - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztelarz - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztelek - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztelok - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztelski - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztera - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kuszterak - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kusztewicz - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztka - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuszto - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztol - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztowicz - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztowski - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztra - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kusztyk - od kuśtykać, kusztykać ‘utykać’.

  Kusztykiewicz - od kuśtykać, kusztykać ‘utykać’.

  Kusztylak - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztyło - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kusztyński - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuszuba - od Kaszub, Kaszuba ‘mieszkaniec Kaszub’.

  Kuszubowski - od Kaszub, Kaszuba ‘mieszkaniec Kaszub’.

  Kuszuk - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszwa - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuszwara - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuszwerko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuszweruk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuszy - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszyca - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszyk - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszykowicz - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszyla - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszył - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszyłło - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszyło - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszyn - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszyna - 1442 od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuszyński - 1397 od nazwy miejscowej Kuszyn (kaliskie, gmina Mycielin).

  Kuszysz - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuś - 1609 od staropolskiego ‘chłopak terminujący u kucharza; penis’ lub też od baz kus, kusz.

  Kuśba - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuściarek - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza.

  Kuścicki - 1607 od nazwy miejscowej Kuścice (KrW).

  Kuścielak - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuścielek - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuścik - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuścin - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuściński - 1777 od nazwy miejscowej Kuścin (Wileńszczyzna).

  Kuściów - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuściuk - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuściukiewicz - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuść - od staropolskiego kust ‘wilk’.

  Kuśka - od staropolskiego ‘chłopak terminujący u kucharza; penis’ lub też od baz kus, kusz; od staropolskiego gwarowego kuśka ‘penis’.

  Kuśkierek - od staropolskiego ‘chłopak terminujący u kucharza; penis’ lub też od baz kus, kusz.

  Kuśkiewicz - od staropolskiego ‘chłopak terminujący u kucharza; penis’ lub też od baz kus, kusz.

  Kuśko - od staropolskiego ‘chłopak terminujący u kucharza; penis’ lub też od baz kus, kusz.

  Kuśkowicz - 1654 od staropolskiego ‘chłopak terminujący u kucharza; penis’ lub też od baz kus, kusz.

  Kuśkowski - od staropolskiego ‘chłopak terminujący u kucharza; penis’ lub też od baz kus, kusz.

  Kuśla - od gwarowego kośla, koślak ‘czlowiek koślawy; mający krzywe nogi’.

  Kuślak - od gwarowego kośla, koślak ‘czlowiek koślawy; mający krzywe nogi’.

  Kuślik - od gwarowego kośla, koślak ‘czlowiek koślawy; mający krzywe nogi’.

  Kuśluk - od gwarowego kośla, koślak ‘czlowiek koślawy; mający krzywe nogi’.

  Kuśła - od gwarowego kośla, koślak ‘czlowiek koślawy; mający krzywe nogi’.

  Kuśma - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśman - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśmerek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmia - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśmiar - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśmiarek - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśmiarzak - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśmicki - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśmicz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśmiczek - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśmider - od gwarowego kośmider ‘czlowiek roztargniony’, to od niemieckiego Koschmieder.

  Kuśmiderski - od gwarowego kośmider ‘czlowiek roztargniony’, to od niemieckiego Koschmieder.

  Kuśmidor - od gwarowego kośmider ‘czlowiek roztargniony’, to od niemieckiego Koschmieder.

  Kuśmidrowicz - od gwarowego kośmider ‘czlowiek roztargniony’, to od niemieckiego Koschmieder.

  Kuśmiela - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśmielczyk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśmienik - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśmienko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśmier - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmiera - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierak - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierczak - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierczuk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierewski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierkiewicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierkowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierow - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierowicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierski - 1673 od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmieruk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmieryk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierz - 1679 od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierzak - 1788 od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierzowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmierzyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmiesz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmieszak - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmieszuk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmina - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśminder - od gwarowego kośmider ‘czlowiek roztargniony’, to od niemieckiego Koschmieder.

  Kuśmiński - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśmiński - od nazwy miejscowej Kuźmin (KrW).

  Kuśmiorek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmir - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmira - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmirak - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmirczak - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmirczuk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmirczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmirek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmirkiewicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmirowicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmirowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmirski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmiruk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmiryk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmirz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmiser - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśmiurczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśna - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuśnia - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuśniacki - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuśniak - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuśniar - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśniarek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśniarski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśniaruk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśniarz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnicz - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuśnienko - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuśnień - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuśnier - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierak - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierczak - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierczuk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierczyk - 1608 od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierewicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierewski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierkiewicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierkowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierowicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’; od przymiotnika kuśnierski.

  Kuśnieruk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnieryk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierz - 1406 od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierzak - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierzcyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierzewicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierzewski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierzowicz - 1584 od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnierzowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśniesz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśniewicz - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuśnik - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny; od kusznik ‘strzelajacy z kuszy’.

  Kuśniołek - od imienia Jakusz, to od Jakub lub od kusza; od przymiotnika kuszny.

  Kuśnir - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnirak - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnirczyk - 1685 od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnirek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnirski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśniruk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśnirz - 1536 od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśny - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuśpa - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuśpak - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuśpiel - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuśpień - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuśpiet - od gwarowego kuśpit ‘mały, niewyrosły chłop; kawaler’.

  Kuśpik - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuśpisz - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuśpiś - od gwarowego kuśpiel ‘krótki nóż’.

  Kuśpit - od gwarowego kuśpit ‘mały, niewyrosły chłop; kawaler’.

  Kuśpita - od gwarowego kuśpit ‘mały, niewyrosły chłop; kawaler’.

  Kuśtak - od kuśtykać, kusztykać ‘utykać’.

  Kuśtra - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kuśtrowski - od gwarowego kustrać się ‘robic coś powoli, guzdrać się’.

  Kuśwa - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuświacki - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuświak - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuświk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuśwok - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kut - 1448 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kuta - 1391 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutaba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć lub od gwarowego kutaj ‘zając’.

  Kutak - 1645 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutala - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutalewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutalla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutałowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutar - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutara - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutarajczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutarasiński - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutarba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutarbo - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutarnia - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutarsiński - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutarski - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutarzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutas - 1793 od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutasek - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutasewicz - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutasiak - 1791 od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutasiewicz - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutasiewicz - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutasik - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutasiński - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutasiuk - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutaska - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutasko - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutasowski - 1798 od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutasz - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutaszczuk - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutaszewicz - 1765 od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutaszewski - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutaszowicz - 1651 od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutaszyński - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutaś - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutaśka - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutawka - 1601 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kutcman - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kutcner - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kutcza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kutczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kutczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kucz-, por. staropolskie kuczeć ‘siedzieć w kucki’, staropolskie kucza, kuczka ‘chata, szałas, buda’.

  Kutecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutela - 1792 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kuteliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutella - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutelski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kuteła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutełło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kuten - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutenia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kuteń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kuter - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutera - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kuteras - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kuterasiński - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kuteraś - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kuterba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kuterbach - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutereba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kuterek - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kuternia - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kuternoga - 1669 od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kuternoliński - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kuternowski - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kuternoziński - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutesa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kuteski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutesko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutesów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutesz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kuteszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutfin - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kuth - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kuthan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutka - 1627 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutkiewicz - 1528 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutkorski - 1445 od nazwy miejscowej Kutkorz (KrW).

  Kutkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutla - od kocioł, ze staropolskiego kocieł; od białoruskiego katla ‘kocioł’.

  Kutlarz - od kocioł, ze staropolskiego kocieł; od białoruskiego katla ‘kocioł’.

  Kutlewicz - od kocioł, ze staropolskiego kocieł; od białoruskiego katla ‘kocioł’.

  Kutliewicz - od kocioł, ze staropolskiego kocieł; od białoruskiego katla ‘kocioł’.

  Kutlig - od kocioł, ze staropolskiego kocieł; od białoruskiego katla ‘kocioł’.

  Kutlik - od kocioł, ze staropolskiego kocieł; od białoruskiego katla ‘kocioł’.

  Kutlin - od kocioł, ze staropolskiego kocieł; od białoruskiego katla ‘kocioł’.

  Kutlina - od kocioł, ze staropolskiego kocieł; od białoruskiego katla ‘kocioł’.

  Kutliński - od kocioł, ze staropolskiego kocieł; od białoruskiego katla ‘kocioł’.

  Kutluk - od kocioł, ze staropolskiego kocieł; od białoruskiego katla ‘kocioł’.

  Kutni - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutnia - 1488 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; od kutnia ‘sieć do łowienia ptaków’.

  Kutniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutniakow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutnicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutniewski - od nazwy miasta Kutno (płockie).

  Kutniewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutnikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutnin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutniowski - od nazwy miasta Kutno (płockie).

  Kutniowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutno - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutnowski - 1580 od nazwy miasta Kutno (płockie).

  Kutny - 1423 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kuto - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutołowski - 1619 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutorba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutos - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutosiewicz - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutosik - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutosiuk - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutosz - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutoszek - od kutas ‘ozdoba na czapce w kształcie pędzelka na sznurku’, też ‘członek męski’.

  Kutowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutowiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutowski - od nazwy miejscowej Kutowo (białostockie, gmina Narew).

  Kutr - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutra - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrak - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutran - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrasiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrasiński - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutraszewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutraszyński - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutron - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrosiński - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutruba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutruś - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutry - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutryb - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutryba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutrybala - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutrybała - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutryc - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrych - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutryczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutryj - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutryka - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutryn - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrynowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutryń - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrys - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrysiak - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutryś - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrz - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrzaba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutrzeb - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutrzeba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutrzebka - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutrzebski - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutrzej - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrzejowa - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrzepa - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutrzobka - 1525 od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutrzuba - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutrzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrzykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutrzyński - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutszyński - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, por. też kuternoga ‘koślawy’.

  Kutt - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutuc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutuć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutulas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutuła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutuło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutuś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutwa - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kutwa - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kutwas - 1719 od kutwa ‘skąpiec’.

  Kutwasiewicz - 1736 od kutwa ‘skąpiec’.

  Kutwasiński - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kutwicki - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kutwin - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kutwiński - od kutwa ‘skąpiec’.

  Kuty - 1598 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutylak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyłła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyłło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyłow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyłowski - 1443 od nazwy miejscowej Kutyłowo (łomżyńskie, gmina Boguty-Pianki).

  Kutyłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyma - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutymiok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutymów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutymski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutynia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutynik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyniok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyno - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutynycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutypa - od kocierba, ze staropolskiego kocierpka ‘czeremcha’.

  Kutys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutysek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyska - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyski - 1437 od nazwy miejscowej Kutyszcze (KrW).

  Kutysz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutyza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, od staropolskiego kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć.

  Kutz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kutza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kutzan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuc-, por. kucać ‘przysiadać na zgiętych kolanach’, też gwarowe ‘kaszleć’, od kuc ‘mały koń’, kuca ‘buda, szałas’, niemiecka nazwa osobowa Kutz.

  Kuwacz - od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwaczka - od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwaj - od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwak - 1486 od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwal - 1800 w grupie nazwisk pochodzących ze staropolskiego kować ‘kuć metal’, kowal.

  Kuwala - w grupie nazwisk pochodzących ze staropolskiego kować ‘kuć metal’, kowal.

  Kuwala - XVI w. od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwalski - od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwaluk - od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwaluk - w grupie nazwisk pochodzących ze staropolskiego kować ‘kuć metal’, kowal.

  Kuwał - od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwał - w grupie nazwisk pochodzących ze staropolskiego kować ‘kuć metal’, kowal.

  Kuwałek - od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwałek - w grupie nazwisk pochodzących ze staropolskiego kować ‘kuć metal’, kowal.

  Kuwan - od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwan - w grupie nazwisk pochodzących ze staropolskiego kować ‘kuć metal’, kowal.

  Kuwaszka - od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwaszka - w grupie nazwisk pochodzących ze staropolskiego kować ‘kuć metal’, kowal.

  Kuwczak - od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwczyński - od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwerski - od gwarowego kower ‘gruby kij do podpierania się’.

  Kuwica - od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwiczko - od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwieczka - 1481 od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwik - 1449 od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuwyk - od staropolskiego kować ‘kuć (wielokrotnie), por. też staropolskie kuwiek ‘piszczałka do wabienia ptaków’, staropolskie kuwiekać ‘kwilić, płakać’.

  Kuz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuza - 1672 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzajewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzajski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzaka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzal - 1726 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzaniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzań - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzar - od huzar ‘żołnierz lekkiej jazdy typu węgierskiego’, z gwarowego też ‘duży człowiek’.

  Kuzara - od huzar ‘żołnierz lekkiej jazdy typu węgierskiego’, z gwarowego też ‘duży człowiek’.

  Kuzarczyk - od huzar ‘żołnierz lekkiej jazdy typu węgierskiego’, z gwarowego też ‘duży człowiek’.

  Kuzarewicz - od huzar ‘żołnierz lekkiej jazdy typu węgierskiego’, z gwarowego też ‘duży człowiek’.

  Kuzarski - od huzar ‘żołnierz lekkiej jazdy typu węgierskiego’, z gwarowego też ‘duży człowiek’.

  Kuzas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzawa - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od staropolskiego kurzawa ‘zawierucha’.

  Kuzawiński - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od staropolskiego kurzawa ‘zawierucha’.

  Kuzawow - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od staropolskiego kurzawa ‘zawierucha’.

  Kuzawski - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od staropolskiego kurzawa ‘zawierucha’.

  Kuzba - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzber - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kuzberski - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kuzbicki - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzbik - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzborski - od imienia Kasper. Imię znane w Polsce od XIV wieku, notowane jako Kasper, Kaspar, Gasper, Gaspar, Kasfar. Pochodzenie nie jest pewne, być może wywodzi się z języka perskiego, od kansbar ‘stróż skarbca’.

  Kuzdera - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdra - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdraj - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdrak - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdraliński - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdro - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdroliński - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdroń - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdrowicz - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdrowski - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdrój - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdrzał - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdrzoł - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdrzyn - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdzał - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdział - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdzień - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdżał - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzdżeń - od guzdrać, z gwarowego guzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’.

  Kuzek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzela - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzelak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzella - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzeła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzemczak - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuzemczuk - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuzemczyk - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuzemicz - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuzemka - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuzemko - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuzena - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzenin - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzenka - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzenko - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzera - 1608 od kozera ‘powód, przyczyna’, dawniej też ‘atut w kartach; karciarz’.

  Kuzia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuział - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzian - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzianiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzianik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzianko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziar - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziara - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzica - 1641 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziczka - 1643 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziel - 1594 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziela - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzielski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzieł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzieła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziema - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuziemczak - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuziemka - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuziemko - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuziemkowski - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuziemła - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuziemski - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuzienko - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzienkowski - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzienowicz - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzieńko - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzier - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziera - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzierowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzikowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzilek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuził - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzima - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuzimiców - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuzimko - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuzimkowski - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuzimowicz - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuzimski - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuzin - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzina - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzincow - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzinców - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzinia - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuziniak - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuziniarski - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzinicki - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuziniec - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuziniewicz - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuziniewski - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzinna - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzinowicz - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzińcow - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzio - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzio - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzioł - od kozioł, ze staropolskiego kozieł ‘samiec kozy’.

  Kuzioł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzioła - od kozioł, ze staropolskiego kozieł ‘samiec kozy’.

  Kuzioła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziołek - od kozioł, ze staropolskiego kozieł ‘samiec kozy’.

  Kuziołek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziołka - od kozioł, ze staropolskiego kozieł ‘samiec kozy’.

  Kuziołka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziomka - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuziomko - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuziomski - od gwarowego kuzim ‘urodzony pod zimę; malec, karzeł’.

  Kuzionik - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzionko - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzior - 1743 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziora - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziór - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzirowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzitowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziu - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziura - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuziuta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzkow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzlik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzma - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmacki - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmak - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzman - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmania - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmarów - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuzmarski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuzmecki - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmenko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmiak - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmian - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmiar - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuzmic - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmicewicz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmicki - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmicki - od nazwy miejscowej Kuźmice (kilka wsi; KrW).

  Kuzmicz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmiczenko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmiczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmiecki - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmiecow - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmienko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmier - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuzmierczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuzmierowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuzmierski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuzmierz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuzmik - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmin - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzminow - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzminski - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmińczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmiński - od nazwy miejscowej Kuźmin (KrW).

  Kuzmiruk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuzmiszyn - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmiuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmowicz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmycz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzmyk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuzna - od kuźnia.

  Kuznacki - od kuźnia.

  Kuznia - od kuźnia.

  Kuzniak - od kuźnia.

  Kuzniakowski - od kuźnia.

  Kuzniar - od kuźnia.

  Kuzniarek - od kuźnia.

  Kuzniarkiewicz - od kuźnia.

  Kuzniarowicz - od kuźnia.

  Kuzniarowski - od kuźnia.

  Kuzniarski - od kuźnia.

  Kuzniciurz - (forma zlatynizowana) od kuźnia.

  Kuznicius - (forma zlatynizowana) od kuźnia.

  Kuzniciusz - (forma zlatynizowana) od kuźnia.

  Kuznicjusz - (forma zlatynizowana) od kuźnia.

  Kuznicki - od nazwy miejscowej Kuźnica (częste).

  Kuznicow - od kuźnia.

  Kuznicz - od kuźnia.

  Kuzniec - od kuźnia.

  Kuzniecki - od nazwy miejscowej Kuźnica (częste).

  Kuzniecow - od kuźnia.

  Kuznieczenko - od kuźnia.

  Kuzniewicz - od kuźnia.

  Kuznik - od kuźnia.

  Kuznikowski - od kuźnia.

  Kuznowicz - od kuźnia.

  Kuzo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzoj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzolak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzoniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzor - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzora - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzub - od staropolskiego kozub ‘naczynie z kory’, też ‘uparty człowiek’.

  Kuzubacz - od staropolskiego kozub ‘naczynie z kory’, też ‘uparty człowiek’.

  Kuzubek - od staropolskiego kozub ‘naczynie z kory’, też ‘uparty człowiek’.

  Kuzubski - od staropolskiego kozub ‘naczynie z kory’, też ‘uparty człowiek’.

  Kuzuka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzulak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzuna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzunicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzych - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzycz-Berezowski - złożenia brak; Kuzycz w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza; Berezowski (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Kuzyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzyka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzylak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuzyn - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzyna - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzynacki - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzyniak - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzynin - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzynko - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzynkow - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzynkowski - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzynków - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzynowek - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzynowicz - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzynowski - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzynów - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzyński - od kuzyn ‘krewny’.

  Kuzyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuź - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuźka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuźko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuźkow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuźkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuźla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuźlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuźlan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuźlecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuźlik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kuz-, por. gwarowe kuza ‘stara krowa’, gwarowe kuzia ‘przekleństwo’, może też od koza.

  Kuźma - 1321 od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmacki - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmak - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźma-Kuźniarski - złożenia brak; Kuźma 1321 od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk; Kuźniarski od kuźnia, od przymiotnika kuźniarski.

  Kuźman - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmecki - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmenko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmeńko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiacki - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiak - 1678 od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmian - 1414 od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmianczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmianek - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmianiczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiańczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiańczyk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiar - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuźmiarek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuźmiarowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuźmiarski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuźmiarz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuźmic - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmica - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmicewicz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmicha - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmicki - 1654 od nazwy miejscowej Kuźmice (kilka wsi; KrW).

  Kuźmicz - 1366 (KrW) od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiczak - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiczak-Kuźmiński - złożenia brak; Kuźmiczak od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk; Kuźmiński od nazwy miejscowej Kuźmin (KrW).

  Kuźmiczek - 1636 od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiczenko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmicz-Kuźmiński - złożenia brak; Kuźmicz 1366 (KrW) od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk; Kuźmiński od nazwy miejscowej Kuźmin (KrW).

  Kuźmiczonek - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiczow - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiczów - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiecki - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmieckiewicz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiecoff - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiecow - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiecz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmieczenko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmieczew - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiejczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiek - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmienia - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmienko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmieńczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmieńko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmieński - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmierczak - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuźmierczyk - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuźmierek - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuźmierkiewicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuźmierkowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuźmierowicz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuźmierowski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuźmierski - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuźmierz - od kuśnierz ‘rzemieślnik wyrabiający futra’.

  Kuźmiewicz - 1636 od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiewski - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmijczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmik - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmikowski - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmilewicz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmin - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmina - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźminczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźminiak - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźminko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźminow - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźminów - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźminski - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiń - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmińczak - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmińczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmińczyk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiński - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiński - od nazwy miejscowej Kuźmin (KrW).

  Kuźmiszyn - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmitowicz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmiuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmo - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmoński - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmowicz - 1639 od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmów - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmycha - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmycz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmyk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźmyn - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźna - od kuźnia.

  Kuźnar - od kuźnia.

  Kuźnarski - od kuźnia.

  Kuźnia - 1592 od kuźnia.

  Kuźniacki - od kuźnia.

  Kuźniak - od kuźnia.

  Kuźniakowski - od kuźnia.

  Kuźnian - od kuźnia.

  Kuźniar - od kuźnia.

  Kuźniarek - od kuźnia.

  Kuźniarewicz - od kuźnia.

  Kuźniarkiewicz - od kuźnia.

  Kuźniarowicz - od kuźnia.

  Kuźniarowski - od kuźnia.

  Kuźniarów - od kuźnia.

  Kuźniarski - od kuźnia.

  Kuźniarz - od kuźnia.

  Kuźnic - 1333 od kuźnia.

  Kuźnica - od kuźnia.

  Kuźnicha - od kuźnia.

  Kuźniciurz - (forma zlatynizowana) od kuźnia.

  Kuźnicius - (forma zlatynizowana) od kuźnia.

  Kuźniciusz - (forma zlatynizowana) od kuźnia.

  Kuźnicja - (forma zlatynizowana) od kuźnia.

  Kuźnicjus - (forma zlatynizowana) od kuźnia.

  Kuźnicki - od nazwy miejscowej Kuźnica (częste).

  Kuźnicow - od kuźnia.

  Kuźniców - od kuźnia.

  Kuźnicz - od kuźnia.

  Kuźniczek - od kuźnia.

  Kuźniczka - od kuźnia.

  Kuźniczów - od kuźnia.

  Kuźniczuk - od kuźnia.

  Kuźniec - 1439 od kuźnia.

  Kuźniecki - od nazwy miejscowej Kuźnica (częste).

  Kuźniecow - od kuźnia.

  Kuźniecowicz - od kuźnia.

  Kuźnieców - od kuźnia.

  Kuźniecz - od kuźnia.

  Kuźnieczuk - od kuźnia.

  Kuźnienko - od kuźnia.

  Kuźnier - od kuźnia.

  Kuźnierczak - od kuźnia.

  Kuźnierczyk - od kuźnia.

  Kuźnierek - od kuźnia.

  Kuźnierkiewicz - od kuźnia.

  Kuźnierkowski - od kuźnia.

  Kuźnierowski - od kuźnia.

  Kuźnierski - od kuźnia.

  Kuźnierz - od kuźnia.

  Kuźniew - od kuźnia.

  Kuźniewicz - od kuźnia.

  Kuźnijski - od kuźnia.

  Kuźnik - 1629 od kuźnia.

  Kuźnikiewicz - od kuźnia.

  Kuźnikowski - od kuźnia.

  Kuźników - od kuźnia.

  Kuźniok - (Śl) od kuźnia.

  Kuźnior - od kuźnia.

  Kuźniow - od kuźnia.

  Kuźniuk - od kuźnia.

  Kuźny - od kuźnia.

  Kuźwa - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźwicki - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuźwik - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kuż - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kuża - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużacz - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużaj - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużajak - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużajczyk - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużajewski - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużajski - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużak - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużala - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużan - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużaniak - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużański - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużar - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużara - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużas - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużaś - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużawa - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od staropolskiego kurzawa ‘zawierucha’.

  Kużawczyk - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od staropolskiego kurzawa ‘zawierucha’.

  Kużawiński - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od staropolskiego kurzawa ‘zawierucha’.

  Kużawka - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od staropolskiego kurzawa ‘zawierucha’.

  Kużawski - w grupie nazwisk pochodzących od kurz ‘pył’, kurzyć, niekiedy od bazy kura; od staropolskiego kurzawa ‘zawierucha’.

  Kużba - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużbica - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużbicha - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużbicki - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużbiel - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużbik - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużbiński - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużej - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużeja - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużejak - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużejczak - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużel - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużela - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużelew - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużelewski - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużella - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużeł - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużka - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużko - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużkow - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużków - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużlak - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużlan - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużlik - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużło - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kużma - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmak - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmenko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmiak - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmicha - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmicz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmiczów - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmiczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmienko - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmieńczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmik - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmin - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużminczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużminów - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmińczuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmiński - od nazwy miejscowej Kuźmin (KrW).

  Kużmitowicz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmiuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmo - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmowicz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmuk - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmycha - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużmycz - od imienia Kosma. Imię pochodzenia greckiego, od Kosmas, to od wyrazu kósmos ‘porządek, świat’. W Polsce znane od XIII wieku, także w obocznych formach Koźma, Kuźma; może też od kosmaty, kosmyk.

  Kużna - od kuźnia.

  Kużnacki - od kuźnia.

  Kużnar - od kuźnia.

  Kużnia - od kuźnia.

  Kużniacki - od kuźnia.

  Kużniak - od kuźnia.

  Kużniakowski - od kuźnia.

  Kużniar - od kuźnia.

  Kużniarek - od kuźnia.

  Kużniarkiewicz - od kuźnia.

  Kużniarski - od kuźnia.

  Kużniarz - od kuźnia.

  Kużniaski - od kuźnia.

  Kużnicius - (forma zlatynizowana) od kuźnia.

  Kużniciusz - (forma zlatynizowana) od kuźnia.

  Kużnicki - od nazwy miejscowej Kuźnica (częste).

  Kużniecki - od nazwy miejscowej Kuźnica (częste).

  Kużniecow - od kuźnia.

  Kużniecowicz - od kuźnia.

  Kużnieców - od kuźnia.

  Kużnier - od kuźnia.

  Kużnierski - od kuźnia.

  Kużniewicz - od kuźnia.

  Kużniewski - od kuźnia.

  Kużnik - od kuźnia.

  Kużnikowski - od kuźnia.

  Kużniok - (Śl) od kuźnia.

  Kużnior - od kuźnia.

  Kużyk - od staropolskiego koża, od gwarowego kuża ‘skóra’.

  Kwaca - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwacała - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaciak - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaciński - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaciszewski - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwacz - 1485 od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwacza - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczak - 1664 od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczala - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczała - 1442 od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’ lub od nazwy miejscowej Kwaczała (krakowskie, gmina Alwernia).

  Kwaczało - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczek - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczeniuk - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczenko - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczewski - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczko - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczkowski - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczoła - 1424 od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczonek - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczorek - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczuk - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczula - 1530-35 od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwaczyński - od gwarowego kwaczeć ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’.

  Kwadrans - od kwadra ‘czwarta część’; od kwadrans ‘czwarta część godziny’.

  Kwadrat - 1395 od kwadrat.

  Kwadrens - od kwadra ‘czwarta część’; od kwadrans ‘czwarta część godziny’.

  Kwadrowski - od kwadra ‘czwarta część’.

  Kwadryński - od kwadra ‘czwarta część’.

  Kwadrys - od kwadra ‘czwarta część’.

  Kwadrysz - od kwadra ‘czwarta część’.

  Kwadrzys - od kwadra ‘czwarta część’.

  Kwadrzyss - od kwadra ‘czwarta część’.

  Kwak - 1603 od kwakać ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’, od staropolskiego kwak ‘brukiew’.

  Kwaka - od kwakać ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’, od staropolskiego kwak ‘brukiew’.

  Kwakiewicz - od kwakać ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’, od staropolskiego kwak ‘brukiew’.

  Kwakowicz - 1612 od kwakać ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’, od staropolskiego kwak ‘brukiew’.

  Kwakowski - od kwakać ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’, od staropolskiego kwak ‘brukiew’.

  Kwakrzys - od kwadra ‘czwarta część’.

  Kwakrzyss - od kwadra ‘czwarta część’.

  Kwakszis - od kwadra ‘czwarta część’.

  Kwakszyc - od kwadra ‘czwarta część’.

  Kwakszys - od kwadra ‘czwarta część’.

  Kwakszysz - od kwadra ‘czwarta część’.

  Kwakuliński - od kwakać ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’, od staropolskiego kwak ‘brukiew’.

  Kwal - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwalc - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwalczak - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwalczuk - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwalczyk - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwalec - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwalek - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwalerski - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwalia - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwalik - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwaliło - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwaliński - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwalski - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwała - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwałek - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwand - od kwant ‘najmniejsza cząstka energii’.

  Kwandrac - od kwadra ‘czwarta część’; od kwadrans ‘czwarta część godziny’.

  Kwandrans - od kwadra ‘czwarta część’; od kwadrans ‘czwarta część godziny’.

  Kwandras - od kwadra ‘czwarta część’; od kwadrans ‘czwarta część godziny’.

  Kwandt - od kwant ‘najmniejsza cząstka energii’.

  Kwandy - od kwant ‘najmniejsza cząstka energii’.

  Kwant - od kwant ‘najmniejsza cząstka energii’.

  Kwanta - od kwant ‘najmniejsza cząstka energii’.

  Kwanty - od kwant ‘najmniejsza cząstka energii’.

  Kwap - 1441 od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapczyk - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapel - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapich - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapicz - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapieć - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapien - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapień - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapik - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapil - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapił - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapin - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapiński - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapioń - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapis - 1626 od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapisiewicz - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapisiński - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapisz - 1470-80 od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapiszek - 1632 od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapiszewicz - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapiszewski - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapiś - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapkowski - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapliński - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapniewski - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapniowski - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapp - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapsiewicz - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwapuliński - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwarc - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’ lub od kwarc ‘minerał’.

  Kwarcewicz - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’ lub od kwarc ‘minerał’.

  Kwarciak - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwarcian - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’; por. ‘żołnierz kwarciany’.

  Kwarciana - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’; por. ‘żołnierz kwarciany’.

  Kwarcianna - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’; por. ‘żołnierz kwarciany’.

  Kwarcianny - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’; por. ‘żołnierz kwarciany’.

  Kwarciany - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’; por. ‘żołnierz kwarciany’.

  Kwarcic - 1393 od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwarcik - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwarciński - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwarcionek - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwarcjan - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwarców - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwarczak - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’ lub od kwarc ‘minerał’.

  Kwarczewski - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’ lub od kwarc ‘minerał’.

  Kwarczyk - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’ lub od kwarc ‘minerał’.

  Kwarczyński - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’ lub od kwarc ‘minerał’.

  Kwardys - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Kwardysz - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Kwardyś - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Kwart - 1439 od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwarta - 1386 od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwartalnik - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwartalski - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwartała - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwartnik - 1398 od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’; od staropolskiego kwartnik ‘dawna moneta’.

  Kwarto - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwartowicz - 1384 od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwartowski - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwas - 1291 od kwas, kwasić.

  Kwasak - 1374 od kwas, kwasić.

  Kwasawa - od kwas, kwasić.

  Kwasek - 1136 od kwas, kwasić; kwasek.

  Kwasiak - od kwas, kwasić.

  Kwasiborowski - od nazwy miejscowej Kwasiborzyno (wieś zagrodowa, ciechanowskie).

  Kwasiborski - 1466 od nazwy miejscowej Kwasiborzyno (wieś zagrodowa, ciechanowskie).

  Kwasieborski - od nazwy miejscowej Kwasiborzyno (wieś zagrodowa, ciechanowskie).

  Kwasiebowski - od nazwy miejscowej Kwasiborzyno (wieś zagrodowa, ciechanowskie).

  Kwasiec - 1731 od kwas, kwasić; od kwasiec ‘napój kwaśny’.

  Kwasiewicz - od kwas, kwasić.

  Kwasiglina - 1648 od kwas, kwasić.

  Kwasiglinka - 1679 od kwas, kwasić.

  Kwasigroch - 1626 od kwas, kwasić.

  Kwasigrosz - od kwas, kwasić.

  Kwasik - 1683 od kwas, kwasić.

  Kwasil - 1408 od kwas, kwasić.

  Kwasin - od kwas, kwasić.

  Kwasinik - od kwas, kwasić.

  Kwasiński - od nazwy miejscowej Kwaszyn (kieleckie, gmina Działoszyce).

  Kwasioła - 1690 od kwas, kwasić.

  Kwasiuk - od kwas, kwasić.

  Kwasiulewicz - od kwas, kwasić.

  Kwasizur - od kwas, kwasić.

  Kwasiżur - od kwas, kwasić.

  Kwaska - 1136 od kwas, kwasić.

  Kwaskiewicz - od kwas, kwasić.

  Kwasko - 1405 od kwas, kwasić.

  Kwaskowicz - od kwas, kwasić.

  Kwaskowski - 1386 od nazwy miejscowej Kwasków (sieradzkie, gmina Błaszki).

  Kwasna - od kwas, kwasić.

  Kwasniak - od kwas, kwasić.

  Kwasnica - od kwas, kwasić.

  Kwasnicki - od kwas, kwasić.

  Kwasniewicz - od kwas, kwasić.

  Kwasnik - od kwas, kwasić.

  Kwasniok - (Śl) od kwas, kwasić.

  Kwasniowski - od kwas, kwasić.

  Kwasnopolski - od kwas, kwasić.

  Kwasnowski - od kwas, kwasić.

  Kwasny - od kwas, kwasić.

  Kwasnyczka - od kwas, kwasić.

  Kwasnyk - od kwas, kwasić.

  Kwasoch - 1748 od kwas, kwasić.

  Kwasow - od kwas, kwasić.

  Kwasowczak - od kwas, kwasić.

  Kwasowicz - 1459 od kwas, kwasić.

  Kwasowiec - od kwas, kwasić.

  Kwasowski - 1447 od nazwy miejscowej Kwasowice (krakowskie, gmina Raciechowice).

  Kwass - od kwas, kwasić.

  Kwassowski - od nazwy miejscowej Kwasowice (krakowskie, gmina Raciechowice).

  Kwast - od chwast.

  Kwasy - 1567 od kwas, kwasić.

  Kwasz - od kwas, kwasić.

  Kwasza - od kwas, kwasić.

  Kwaszcz - od chwast.

  Kwaszcz - od kwas, kwasić.

  Kwaszczek - od chwast.

  Kwaszczek - od kwas, kwasić.

  Kwaszczewski - od kwas, kwasić.

  Kwaszczyk - od chwast.

  Kwaszczyk - od kwas, kwasić.

  Kwaszczyński - od chwast.

  Kwaszczyński - od kwas, kwasić.

  Kwaszenko - od kwas, kwasić.

  Kwaszewski - od kwas, kwasić.

  Kwasziński - od kwas, kwasić.

  Kwaszkiewicz - od kwas, kwasić.

  Kwaszko - od kwas, kwasić.

  Kwaszniewski - od nazwy miejscowej Kwaśniów (katowickie, gmina Klucze).

  Kwasznin - od kwas, kwasić.

  Kwaszuk - od kwas, kwasić.

  Kwaszyński - od nazwy miejscowej Kwaszyn (kieleckie, gmina Działoszyce).

  Kwaszys - od kwas, kwasić.

  Kwaś - od kwas, kwasić.

  Kwaściak - od chwast.

  Kwaściborski - od chwast.

  Kwaścik - od chwast.

  Kwaściok - od chwast.

  Kwaśk - od kwas, kwasić.

  Kwaśka - od kwas, kwasić.

  Kwaśkiewicz - od kwas, kwasić.

  Kwaśna - od kwas, kwasić.

  Kwaśniak - od kwas, kwasić.

  Kwaśniak - od kwas, kwasić.

  Kwaśniakowski - od kwas, kwasić.

  Kwaśnianin - od kwas, kwasić.

  Kwaśnianka - od kwas, kwasić.

  Kwaśnica - od kwas, kwasić.

  Kwaśnicki - 1611 od nazwy miejscowej Kwaśnice (tarnowskie, gmina Pilzno).

  Kwaśnicki - od kwas, kwasić.

  Kwaśniczko - od kwas, kwasić.

  Kwaśniecki - od kwas, kwasić.

  Kwaśniecki - od nazwy miejscowej Kwaśnice (tarnowskie, gmina Pilzno).

  Kwaśnieski - od kwas, kwasić.

  Kwaśniewicz - od kwas, kwasić.

  Kwaśniewski - 1473 od nazwy miejscowej Kwaśniów (katowickie, gmina Klucze).

  Kwaśnik - 1406 od kwas, kwasić.

  Kwaśnikiewicz - od kwas, kwasić.

  Kwaśnikow - od kwas, kwasić.

  Kwaśnikowski - od kwas, kwasić.

  Kwaśników - od kwas, kwasić.

  Kwaśnioch - od kwas, kwasić.

  Kwaśniok - (Śl) od kwas, kwasić.

  Kwaśniowczyk - 1784 od nazwy miejscowej Kwaśniów (katowickie, gmina Klucze).

  Kwaśniowski - 1419 od nazwy miejscowej Kwaśniów (katowickie, gmina Klucze).

  Kwaśniuk - od kwas, kwasić.

  Kwaśno - 1420 od kwas, kwasić.

  Kwaśnok - (Śl) od kwas, kwasić.

  Kwaśnowski - od nazwy miejscowej Kwaśniów (katowickie, gmina Klucze).

  Kwaśny - 1432 od kwas, kwasić, kwaśny.

  Kwaśnyk - od kwas, kwasić.

  Kwat - od chwat ‘zuch, junak’.

  Kwata - od chwat ‘zuch, junak’.

  Kwatek - od chwat ‘zuch, junak’.

  Kwater - od staropolskiego kwater ‘czwórka’, też ‘darowanie życia, łaska’.

  Kwatera - od staropolskiego kwater ‘czwórka’, też ‘darowanie życia, łaska’.

  Kwaterczak - od staropolskiego kwater ‘czwórka’, też ‘darowanie życia, łaska’.

  Kwaterka - od staropolskiego kwater ‘czwórka’, też ‘darowanie życia, łaska’; od kwaterka ‘miara pojemności’.

  Kwaterkiewicz - od staropolskiego kwater ‘czwórka’, też ‘darowanie życia, łaska’; od kwaterka ‘miara pojemności’.

  Kwaterko - od staropolskiego kwater ‘czwórka’, też ‘darowanie życia, łaska’; od kwaterka ‘miara pojemności’.

  Kwaterniak - od staropolskiego kwater ‘czwórka’, też ‘darowanie życia, łaska’.

  Kwaternina - 1487 od staropolskiego kwater ‘czwórka’, też ‘darowanie życia, łaska’.

  Kwaterowski - od staropolskiego kwater ‘czwórka’, też ‘darowanie życia, łaska’.

  Kwaterski - od staropolskiego kwater ‘czwórka’, też ‘darowanie życia, łaska’.

  Kwatkowski - od chwat ‘zuch, junak’.

  Kwatora - od staropolskiego kwater ‘czwórka’, też ‘darowanie życia, łaska’.

  Kwatrkiewicz - od staropolskiego kwater ‘czwórka’, też ‘darowanie życia, łaska’.

  Kwatro - od staropolskiego kwater ‘czwórka’, też ‘darowanie życia, łaska’.

  Kwatyra - od staropolskiego kwater ‘czwórka’, też ‘darowanie życia, łaska’.

  Kweda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwedeczenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kweder - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwedera - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwederacki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwederas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwederowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwedor - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwel - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwel - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwel - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwela - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwelek - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwell - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwella - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kweła - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwerka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-,skwier-, skwir-, por. skwar, staropolskie skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Kwerko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy skwar-,skwier-, skwir-, por. skwar, staropolskie skwara ‘upał, spiekota’, skwarek, skwark, skwarka ‘kawałek usmażonej słoniny’.

  Kwest - od staropolskiego kwest ‘zysk, dochód’, kwesta ‘zbiórka pieniedzy na cele publiczne’.

  Kwestan - od staropolskiego kwest ‘zysk, dochód’, kwesta ‘zbiórka pieniedzy na cele publiczne’.

  Kwestarz - od staropolskiego kwest ‘zysk, dochód’, kwesta ‘zbiórka pieniedzy na cele publiczne’.

  Kwesten - od staropolskiego kwest ‘zysk, dochód’, kwesta ‘zbiórka pieniedzy na cele publiczne’; od kwestarz ‘zbierający pieniądze’.

  Kwester - od staropolskiego kwest ‘zysk, dochód’, kwesta ‘zbiórka pieniedzy na cele publiczne’.

  Kwestorowski - od staropolskiego kwest ‘zysk, dochód’, kwesta ‘zbiórka pieniedzy na cele publiczne’.

  Kwestorz - od staropolskiego kwest ‘zysk, dochód’, kwesta ‘zbiórka pieniedzy na cele publiczne’.

  Kwestrowski - od staropolskiego kwest ‘zysk, dochód’, kwesta ‘zbiórka pieniedzy na cele publiczne’.

  Kwęc - od kwękać ‘stękać, utyskiwać’.

  Kwęcioch - od kwękać ‘stękać, utyskiwać’.

  Kwędacz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwękalski - od kwękać ‘stękać, utyskiwać’.

  Kwękalski - od kwękać ‘stękać, utyskiwać’.

  Kwękalski - od kwękać ‘stękać, utyskiwać’.

  Kwękalski - od kwękać ‘stękać, utyskiwać’.

  Kwękalski - od kwękać ‘stękać, utyskiwać’.

  Kwiaciak - od kwiat, kwiatek.

  Kwiacień - od kwiat, kwiatek.

  Kwiadar - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwiadaras - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwiador - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwiadras - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwiak - od kwakać ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’, od staropolskiego kwak ‘brukiew’.

  Kwiakowski - od kwakać ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’, od staropolskiego kwak ‘brukiew’.

  Kwiałcz - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’.

  Kwiałek - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’.

  Kwiałk - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’.

  Kwiałkowski - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’.

  Kwiałoń - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’.

  Kwias - od kwas, kwasić.

  Kwiaskowski - od kwas, kwasić.

  Kwiasowski - od kwas, kwasić.

  Kwiaśniak - od kwas, kwasić.

  Kwiaśniewski - od kwas, kwasić.

  Kwiat - 1616 od kwiat, kwiatek.

  Kwiataniowski - 1448 od nazwy miejscowej Kwiatoniowice, dziś Kwiatonowice (nowosądeckie, gmina Gorlice).

  Kwiatanowski - od nazwy miejscowej Kwiatoniowice, dziś Kwiatonowice (nowosądeckie, gmina Gorlice).

  Kwiatański - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatecki - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatek - 1136 od kwiat, kwiatek.

  Kwiatewicz - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatka - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatke - (Pom) od kwiat, kwiatek.

  Kwiatkiewicz - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatko - 1399 od kwiat, kwiatek.

  Kwiatkowicz - 1437 od kwiat, kwiatek.

  Kwiatkowski - 1386 od nazw miejscowych Kwiatkiwce, Kwiatków, Kwiatki (kilka wsi).

  Kwiatniewski - od nazwy miejscowej Kwiatoniowice, dziś Kwiatonowice (nowosądeckie, gmina Gorlice).

  Kwiaton - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatoniowski - 1442 od nazwy miejscowej Kwiatoniowice, dziś Kwiatonowice (nowosądeckie, gmina Gorlice).

  Kwiatoń - 1399 od kwiat, kwiatek.

  Kwiatorz - (Śl) od kwiat, kwiatek.

  Kwiatos - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatosiński - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatosz - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatoszewski - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatoś - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatowski - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatulski - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatusiński - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatuszek - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatuszewski - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatuszyński - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatyński - od kwiat, kwiatek.

  Kwiatyszek - od kwiat, kwiatek.

  Kwiątkowski - od kwiat, kwiatek.

  Kwicik - 1618 od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwiciński - od nazwy miejscowej Kwiecin (KrW).

  Kwiczak - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczal - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczala - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczalla - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczał - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczała - 1679 od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczek - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczka - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczko - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczla - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczok - (Śl) od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczoła - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczon - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczor - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczora - 1645 od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczorowski - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczór - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczulski - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczycki - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwiczyński - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwidziński - od nazwy miasta Kwidzyn (elbląskie).

  Kwidzyński - od nazwy miasta Kwidzyn (elbląskie).

  Kwiec - od staropolskiego kwiekać ‘płakać, kwilić’.

  Kwieceń - od kwiat, kwiatek.

  Kwieciak - od kwiat, kwiatek.

  Kwieciań - od kwiat, kwiatek.

  Kwieciański - od kwiat, kwiatek.

  Kwieciarz - 1696 od kwiat, kwiatek.

  Kwieciasz - od kwiat, kwiatek.

  Kwiecie - od kwiat, kwiatek.

  Kwiecieć - od kwiat, kwiatek.

  Kwieciel - od kwiat, kwiatek.

  Kwiecień - od kwiat, kwiatek.

  Kwiecień - od kwiat, kwiatek; kwiecień.

  Kwiecieński - od nazwy miejscowej Kwiecin (KrW).

  Kwiecierz - od kwiat, kwiatek.

  Kwiecijarz - od kwiat, kwiatek.

  Kwiecijas - od kwiat, kwiatek.

  Kwiecijasz - od kwiat, kwiatek.

  Kwiecik - XIII w. od kwiat, kwiatek.

  Kwiecikowski - od kwiat, kwiatek.

  Kwiecin - od kwiat, kwiatek.

  Kwieciniewski - od kwiat, kwiatek.

  Kwiecinski - od kwiat, kwiatek.

  Kwieciń - od kwiat, kwiatek.

  Kwieciński - 1761 od nazwy miejscowej Kwiecin (KrW).

  Kwiecisz - 1265 od kwiat, kwiatek.

  Kwieciszczak - od kwiat, kwiatek.

  Kwieciszewski - od nazwy miejscowej Kwieciszewo (bydgoskie, gmina Mogilno).

  Kwieciuł - od kwiat, kwiatek.

  Kwiecuń - od kwiat, kwiatek.

  Kwieczak - od staropolskiego kwiekać ‘płakać, kwilić’.

  Kwieczasz - od kwiat, kwiatek.

  Kwieczeń - od kwiat, kwiatek.

  Kwiecziński - od kwiat, kwiatek.

  Kwieczka - od staropolskiego kwiekać ‘płakać, kwilić’.

  Kwieczko - od staropolskiego kwiekać ‘płakać, kwilić’.

  Kwieć - od kwiat, kwiatek.

  Kwiedacz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwiedor - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwiedorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwiej - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’.

  Kwiejcarz - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’.

  Kwiejda - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’.

  Kwiejski - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’.

  Kwiek - 1651 od staropolskiego kwiekać ‘płakać, kwilić’.

  Kwiekowski - od staropolskiego kwiekać ‘płakać, kwilić’.

  Kwiel - od kwakać ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’, od staropolskiego kwak ‘brukiew’.

  Kwiel - od kwakać ‘wydawać głos podobny do głosu kaczki’, od staropolskiego kwak ‘brukiew’.

  Kwier - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwieryga - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwierz - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwiet - od kwiat, kwiatek.

  Kwietczuk - od kwiat, kwiatek.

  Kwietek - 1418 od kwiat, kwiatek.

  Kwietel - od kwiat, kwiatek.

  Kwieteń - od kwiat, kwiatek.

  Kwietkiewicz - od kwiat, kwiatek.

  Kwietko - 1500 od kwiat, kwiatek.

  Kwietko-Bębnowski - złożenia brak; Kwietko 1500 od kwiat, kwiatek; Bębnowski 1468 od nazwy miejscowej Bębnowo (ciechanowskie, gmina Radzanów), Bębnów (radomskie, gmina Gowarczów).

  Kwietkowski - od kwiat, kwiatek.

  Kwietna - od kwiat, kwiatek.

  Kwietniak - od kwiat, kwiatek.

  Kwietnicki - 1673 od nazwy miejscowej Kwietnica (krakowskie, gmina Słomniki).

  Kwietniewski - od nazwy miejscowej Kwietniewo (elbląskie, gmina Rychliki).

  Kwietnik - od kwiat, kwiatek.

  Kwietnikowski - od kwiat, kwiatek.

  Kwietnin - 1436 od kwiat, kwiatek.

  Kwietniowski - 1406 od nazwy miejscowej Kwiatoniowice, dziś Kwiatonowice (nowosądeckie, gmina Gorlice).

  Kwietniowski - od nazwy miejscowej Kwietniewo (elbląskie, gmina Rychliki).

  Kwietoniowski - od nazwy miejscowej Kwiatoniowice, dziś Kwiatonowice (nowosądeckie, gmina Gorlice).

  Kwietoń - 1369 od kwiat, kwiatek.

  Kwietowicz - od kwiat, kwiatek.

  Kwiędacz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwiędzacz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Kwik - 1748 od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwika - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kwil - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwilak - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwilan - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwilarz - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwilas - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwilasz - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwilecki - 1388 od nazwy miejscowej Kwilcz, dawniej Kwilcza (poznańskie, gmina Kwilcz).

  Kwilicz - 1288 od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwilik - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwiliński - 1419 od nazwy miejscowej Kwilina (częstochowskie, gmina Moskorzew).

  Kwilon - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwilorz - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwilosz - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwiła - od staropolskiego kwiel, kwil ‘piszczałka do wabienia ptaków’, od kwilić, z gwarowego kwelić.

  Kwinciak - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwinciniak - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwincza - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwinczak - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwint - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwinta - 1440 od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwintak - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwintal - od kwinta ‘interwał w gamie’; od kwintal ‘jednostka wagi’.

  Kwintera - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwintiuk - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwintkiewicz - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwinto - 1621 od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwintowski - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwintt - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwintuk - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwińciak - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwińcińska - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwińczak - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwińtiuk - od kwinta ‘interwał w gamie’.

  Kwior - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwiotek - (Śl) od kwiat, kwiatek.

  Kwiotkowski - (Śl) od nazw miejscowych Kwiatkiwce, Kwiatków, Kwiatki (kilka wsi).

  Kwir - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwiram - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwiran - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwirant - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwireng - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwirent - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwirewicz - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwiręć - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwiręg - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwiring - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwiro - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwirowicz - 1585 od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwirowski - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwiryn - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwiryna - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwirync - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwiryng - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwirynk - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwirynowicz - od imienia Kwiryn. Imię, notowane w Polsce od średniowiecza, jest pochodzenia łacińskiego, od nazwy bóstwa Sabinów Qurinus.

  Kwistek - od chwist ‘świst’.

  Kwit - 1567 od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwita - od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwitakowski - od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwitasz - od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwitczenko - od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwitecki - od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwitek - 1500 od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’; od kwitek.

  Kwiter - 1627 od niemieckiej nazwy osobowej Quitter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego quiten, quiter ‘uwalniać’.

  Kwitkiewicz - od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwitko - od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwitkowski - od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwitok - (Śl) od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwitoń - od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwitosz - od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwitowski - od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwitt - od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwittek - od kwit ‘pisemne potwierdzenie odbioru pieniędzy lub innych przdmiotów’ lub od staropolskiego kwitać ‘kwitnąć’.

  Kwoc - od kwoka, kwokać.

  Kwociała - od kwoka, kwokać.

  Kwociński - od kwoka, kwokać.

  Kwocz - od kwoka, kwokać.

  Kwoczak - od kwoka, kwokać.

  Kwoczala - od kwoka, kwokać.

  Kwoczalik - od kwoka, kwokać.

  Kwoczalla - od kwoka, kwokać.

  Kwoczała - od kwoka, kwokać.

  Kwoczek - od kwoka, kwokać.

  Kwoczka - od kwoka, kwokać.

  Kwoczkała - od kwoka, kwokać.

  Kwoczko - od kwoka, kwokać.

  Kwoczla - od kwoka, kwokać.

  Kwoczyński - od kwoka, kwokać.

  Kwok - 1567 od kwoka, kwokać.

  Kwoka - 1575 od kwoka, kwokać.

  Kwokiński - od kwoka, kwokać.

  Kwokowski - od kwoka, kwokać.

  Kwol - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwolaczyk - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwolak - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwolarczyk - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwolca - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwolczak - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwolec - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwolek - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwolewski - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwolik - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwolka - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwolke - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwolkiewicz - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwoll - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Kwopich - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwopik - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kwopisz - od kwapić się ‘być skorym do czego’, od staropolskiego kwap ‘puch’.

  Kworcela - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kworciński - od kwarta ‘dawna miara pojemności równa jednemu litrowi; naczynie o takiej pojemności’.

  Kwos - od kwas, kwasić.

  Kwosek - od kwas, kwasić.

  Kwoska - od kwas, kwasić.

  Kwossek - od kwas, kwasić.

  Kwoszcz - od chwost ‘ogon’.

  Kwośka - od kwas, kwasić.

  Kwośna - od kwas, kwasić.

  Kwośniak - od kwas, kwasić.

  Kwota - 1711 od kwota ‘pewna suma pieniędzy’.

  Kwotek - od kwota ‘pewna suma pieniędzy’.

  Kwotowski - od kwota ‘pewna suma pieniędzy’.

  Kwuka - od kwoka, kwokać.

  Kwyk - od kwik ‘głos wydawany przez świnię’, kwiczeć.

  Kyas - od kij.

  Kyc - od kicać ‘skakać z przysiadem do ziemi’ lub od imienia Kilian.

  Kycej - od kicać ‘skakać z przysiadem do ziemi’ lub od imienia Kilian.

  Kycia - od kicać ‘skakać z przysiadem do ziemi’ lub od imienia Kilian.

  Kyciak - od kicać ‘skakać z przysiadem do ziemi’ lub od imienia Kilian.

  Kycik - od kicać ‘skakać z przysiadem do ziemi’ lub od imienia Kilian.

  Kyciński - od kicać ‘skakać z przysiadem do ziemi’ lub od imienia Kilian.

  Kycio - od kicać ‘skakać z przysiadem do ziemi’ lub od imienia Kilian.

  Kycior - od kicać ‘skakać z przysiadem do ziemi’ lub od imienia Kilian.

  Kycko - od kicać ‘skakać z przysiadem do ziemi’ lub od imienia Kilian.

  Kycz - od staropolskiego kicz ‘pałka, maczuga; wiązka’.

  Kycza - od staropolskiego kicz ‘pałka, maczuga; wiązka’.

  Kyczak - od staropolskiego kicz ‘pałka, maczuga; wiązka’.

  Kyczka - od staropolskiego kicz ‘pałka, maczuga; wiązka’.

  Kyć - od staropolskiego kicz ‘pałka, maczuga; wiązka’.

  Kyćko - od staropolskiego kicz ‘pałka, maczuga; wiązka’.

  Kyder - od niemieckiej nazwy osobowej Kuder.

  Kydorek - od niemieckiej nazwy osobowej Kuder.

  Kydrycki - od niemieckiej nazwy osobowej Kuder.

  Kydrymski - od niemieckiej nazwy osobowej Kuder.

  Kydryński - od niemieckiej nazwy osobowej Kuder.

  Kydryś - od niemieckiej nazwy osobowej Kuder.

  Kyj - od kij.

  Kyjanica - od kij.

  Kyjnar - od kij.

  Kyjoch - od kij.

  Kyjonka - od kij.

  Kykuła - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kykus - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kykut - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kykyciak - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kymak - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kymala - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kymczak - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kymiewicz - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kymko - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kymona - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kymuś - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kyp - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kypczyk - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kypiński - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kypisz - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kypta - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kyra - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyrul, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kyrasz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyrul, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kyrc - od gwarowego kyrczyć ‘gnieść, kurczyć’.

  Kyrcz - od gwarowego kyrczyć ‘gnieść, kurczyć’.

  Kyrczek - od gwarowego kyrczyć ‘gnieść, kurczyć’.

  Kyre - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyrul, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kyrek - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyrul, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kyriew - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyrul, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kyris - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyrul, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kyritsis - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyrul, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kyrowski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyrul, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kyrycz - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kyryk - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kyryliuk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyrul, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kyryła - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyrul, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kyryłło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyrul, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kyryło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyrul, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kys - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kysela - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kyseluk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kysiak - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kysil - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kysior - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kyś - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kyślik - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kyta - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kytczak - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kytka - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kytlica - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kytta - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kytzler - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kyzia - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kyziński - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kyzioł - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.
  UZUPEŁNIENIE


  Kablina - od niemieckiej nazwy osobowej Kabel, nowsze od kabel ‘przewód elektryczny’.

  Kabutek - od kabat, dawniej też kabaj ‘kaftan; kurtka’.

  Kachał - od imion na Ka-, typu Kazimierz, Kasper, z przyrostkiem zdrabniającym ch-.

  Kachczyk - 1743 od imion na Ka-, typu Kazimierz, Kasper, z przyrostkiem zdrabniającym ch-.

  Kachliński - od imion na Ka-, typu Kazimierz, Kasper, z przyrostkiem zdrabniającym ch-.

  Kacuła - od podstawy kacz-, porównaj gwarowe kaczać ‘taczać, przewracać’, kaczka.

  Kacy - od podstawy kacz-, porównaj gwarowe kaczać ‘taczać, przewracać’, kaczka.

  Kaczarewicz - od kacerz ‘heretyk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Katzer.

  Kaczej - 1566 od podstawy kacz-, porównaj gwarowe kaczać ‘taczać, przewracać’, kaczka.

  Kaczel - 1694 od podstawy kacz-, porównaj gwarowe kaczać ‘taczać, przewracać’, kaczka.

  Kaczeniak - od kaczan ‘głąb kapusty’.

  Kaczewicz - od podstawy kacz-, porównaj gwarowe kaczać ‘taczać, przewracać’, kaczka.

  Kaczir - od kacerz ‘heretyk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Katzer.

  Kaczkowic - 1399 od podstawy kacz-, porównaj gwarowe kaczać ‘taczać, przewracać’, kaczka.

  Kaczorowię - 1475 (KrW) od kaczor ‘samiec kaczki’.

  Kaczoryk - 1653 od kaczor ‘samiec kaczki’.

  Kaczorzyk - 1651 od kaczor ‘samiec kaczki’.

  Kaczota - od podstawy kacz-, porównaj gwarowe kaczać ‘taczać, przewracać’, kaczka.

  Kaczowic - 1498 od podstawy kacz-, porównaj gwarowe kaczać ‘taczać, przewracać’, kaczka.

  Kaczulski - 1785 od podstawy kacz-, porównaj gwarowe kaczać ‘taczać, przewracać’, kaczka.

  Kaczun - 1436 od podstawy kacz-, porównaj gwarowe kaczać ‘taczać, przewracać’, kaczka.

  Kaćkuś - od podstawy kacz-, porównaj gwarowe kaczać ‘taczać, przewracać’, kaczka.

  Kadek - 1412 od podstawy kad-, por. kadzić, kadź.

  Kadel - od podstawy kad-, por. kadzić, kadź.

  Kadłubka - 1458 od kadłub ‘tułów’.

  Kadolski - od podstawy kad-, por. kadzić, kadź.

  Kadula - 1789 od podstawy kad-, por. kadzić, kadź.

  Kadyś - od podstawy kad-, por. kadzić, kadź.

  Kadzisz - od podstawy kad-, por. kadzić, kadź.

  Kafarnik - od kafar ‘przyrząd mechaniczny do wbijania pali’; od kafarnik ‘człowiek posługujący się kafarem’.

  Kaimiak - 1660 od imienia hebrajskiego Kain, wtórnie od wyrazu kaim ‘bratobójca’.

  Kaimowski - od imienia hebrajskiego Kain, wtórnie od wyrazu kaim ‘bratobójca’.

  Kajdasik - 1682 od kajda ‘torebka drewniana do chowania osełki, używana przez kosiarzy’.

  Kajdaszczuk - od kajda ‘torebka drewniana do chowania osełki, używana przez kosiarzy’.

  Kajdelewic - od kajda ‘torebka drewniana do chowania osełki, używana przez kosiarzy’.

  Kajdewicz - od kajda ‘torebka drewniana do chowania osełki, używana przez kosiarzy’.

  Kajta - od imienia Kajetan. Imię notowane w Polsce późno, w XVII wieku, pochodzenia łacińskiego od nazwy miasta Caieta.

  Kajtak - od imienia Kajetan. Imię notowane w Polsce późno, w XVII wieku, pochodzenia łacińskiego od nazwy miasta Caieta.

  Kajzler - od niemieckiego Kaiser ‘cesarz’.

  Kakalewski - od staropolskiego kak ‘pręgierz’ lub od kakać w języku dziecinnym ‘wypróżniać się’.

  Kakał - od staropolskiego kak ‘pręgierz’ lub od kakać w języku dziecinnym ‘wypróżniać się’.

  Kalanic - 1423 od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’; od kał ‘odchody ludzkie lub zwierzęce; błoto, brud’.

  Kalarin - od niemieckiej nazwy osobowej Kaller, ta od średniowysokoniemieckiego kalhart ‘gaduła’.

  Kalasch - od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’.

  Kalatowicz - 1713 od kaleta, ze staropolskiego kalita, z gwarowego kalota dawniej ‘sakiewka’.

  Kalbara - od niemieckiej nazwy osobowej Kalb, Kalp, ta od średniowysokoniemieckiego kalf ‘cielę’.

  Kalemon - w języku polskim pomieszaniu uległy nazwy osobowej Kalman, Kalemon, Kalimon, Kolman, które genetycznie mogły być związane z niemieckimi Kalmann, Kohlman, węgierską Kolman.

  Kalemoniuk - w języku polskim pomieszaniu uległy nazwy osobowej Kalman, Kalemon, Kalimon, Kolman, które genetycznie mogły być związane z niemieckimi Kalmann, Kohlman, węgierską Kolman.

  Kalend - od gwarowego kałęd ‘brzuch, żoładek’.

  Kalenda - od gwarowego kałęd ‘brzuch, żoładek’.

  Kalendarz - od gwarowego kałęd ‘brzuch, żoładek’ lub od kalendarz.

  Kalender - od gwarowego kałęd ‘brzuch, żoładek’.

  Kalendo - od gwarowego kałęd ‘brzuch, żoładek’.

  Kalendowicz - od gwarowego kałęd ‘brzuch, żoładek’.

  Kalendowski - od gwarowego kałęd ‘brzuch, żoładek’.

  Kalendyk - od gwarowego kałęd ‘brzuch, żoładek’.

  Kalenic - 1343 od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’; od kalenica ‘górna pozioma krawędź dachu’.

  Kalenica - od kalenica ‘górna pozioma krawędź dachu’.

  Kaletowicz - 1790 od kaleta, ze staropolskiego kalita, z gwarowego kalota dawniej ‘sakiewka’.

  Kalębiak - od gwarowego kalęba ‘stara, chuda krowa; kobieta otyła’.

  Kalębin - 1443 od gwarowego kalęba ‘stara, chuda krowa; kobieta otyła’.

  Kalfus - od niemieckiej nazwy osobowej Kalb, Kalp, ta od średniowysokoniemieckiego kalf ‘cielę’.

  Kalichno - 1497 od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’.

  Kalikowic - 1229 od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’.

  Kaliman - 1473 w języku polskim pomieszaniu uległy nazwy osobowej Kalman, Kalemon, Kalimon, Kolman, które genetycznie mogły być związane z niemieckimi Kalmann, Kohlman, węgierską Kolman.

  Kalimon - 1484 w języku polskim pomieszaniu uległy nazwy osobowej Kalman, Kalemon, Kalimon, Kolman, które genetycznie mogły być związane z niemieckimi Kalmann, Kohlman, węgierską Kolman.

  Kalinik - 1445 od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’.

  Kaliszkowicz - 1670 od nazwy miasta Kalisz lub od kalić.

  Kaliszowicz - 1613 od nazwy miasta Kalisz lub od kalić.

  Kallenbach - od niemieckiej nazwy osobowej Kallenbach, ta od nazwy miejscowej Kallenbach.

  Kalnic - 1411 od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’.

  Kalnica - 1383 od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’.

  Kalociński - od kaleta, ze staropolskiego kalita, z gwarowego kalota dawniej ‘sakiewka’.

  Kalonka - 1495 od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’.

  Kalpiw - od niemieckiej nazwy osobowej Kalb, Kalp, ta od średniowysokoniemieckiego kalf ‘cielę’.

  Kalrys - od niemieckiej nazwy osobowej Kaller, ta od średniowysokoniemieckiego kalhart ‘gaduła’.

  Kalwiński - 1769 od kalwin ‘wyznawca kalwinizmu’, dawniej też ‘niedowiarek, bezbożnik’.

  Kałacik - 1715 od kaleta, ze staropolskiego kalita, z gwarowego kalota dawniej ‘sakiewka’.

  Kałamaniuk - w języku polskim pomieszaniu uległy nazwy osobowej Kalman, Kalemon, Kalimon, Kolman, które genetycznie mogły być związane z niemieckimi Kalmann, Kohlman, węgierską Kolman.

  Kałeczka - 1495 od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’.

  Kało - od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’.

  Kałocha - od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’.

  Kałon - od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’.

  Kałoniuk - od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’.

  Kałoń - od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’.

  Kałun - od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’.

  Kałusz - 1497 od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’; od kał ‘odchody ludzkie lub zwierzęce; błoto, brud’.

  Kałusza - 1450 od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’; od kał ‘odchody ludzkie lub zwierzęce; błoto, brud’.

  Kałuszowic - 1691 od kalać, ze staropolskiego kalić ‘brudzić, plamić, okrywać hańbą’; od kał ‘odchody ludzkie lub zwierzęce; błoto, brud’.

  Kałynycz - od kalina ‘gatunek drzewa o czerwonych owocach’.

  Kałynyń - od kalina ‘gatunek drzewa o czerwonych owocach’.

  Kamianowski - od kamień.

  Kamieniany - od kamień.

  Kamienic - 1409 od kamień.

  Kaminiorz - od kamień.

  Kamionak - od kamień.

  Kamizelka - 1580 od kamizela, kamizelka.

  Kijanczek - 1777 od kij.

  Kijec - 1479 od kij, od kijec ‘rodzaj broni’.

  Kijkowicz - 1604 od kij.

  Kikłowka - 1467 od kikłać ‘wikłać’.

  Kikola - 1560 od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikolski - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikoł - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kilanowicz - 1685 od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilijanowski - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kinalic - 1359 od gwarowego kinol, kinoł ‘wielki nos’.

  Kipko - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kitlowski - od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kiwajko - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwalic - 1359 od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwałka - 1748 od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwek - 1790 od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwier - może od niemieckiej nazwy osobowej Kibber, ta od imienia Gëbher, por. też imię żydowskie Kiwer.

  Kiwin - 1398 od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwisz - 1743 od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Klarzec - 1389 od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarzyc - 1308 od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klatt - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klatta - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klebic - 1378 od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebieko - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebło - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klekoł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekura - 1481 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klemensowicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kletusz - 1348 od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klimanak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimenta - 1211 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiot - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiuntek - 1470-80 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimuntowicz - 1599 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimut - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klocza - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Kloczko - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Kloczkowski - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Kloczyński - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klokus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe kłokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Klosel - 1386 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klosik - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kloska - 1529 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kloske - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos (zgermanizowane).

  Klunek - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klupuś - od gwarowego klupać ‘uderzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Kluskowius - (latynizacja) od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Kładło - 1616 od kład ‘kloc, kłoda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładosz - od kład ‘kloc, kłoda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładziwa - od kład ‘kloc, kłoda’ lub też od kładać, kłaść; od gwarowego kładziwa ‘młot’.

  Kłakuliński - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierść, nieuczesane włosy’.

  Kłamiński - od kłamać.

  Kłebucki - od nazwy miasta Kłobuck (częstochowskie).

  Kłobucko - 1469 od nazwy miasta Kłobuck (częstochowskie).

  Kłobucznik - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłodawczyk - 1531 od nazwy miasta Kłodawa (konińskie).

  Kłodow - 1360 od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodzian - 1496 od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodzicz - 1492 od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodziejski - 1405 od nazwy miejscowej Kłodzin (poznańskie, gmina Mieścisko), Kłodzno (kilka wsi).

  Kłodzieński - 1406 od nazwy miejscowej Kłodzin (poznańskie, gmina Mieścisko), Kłodzno (kilka wsi).

  Kłokowicz - 1427 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe kłokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłoków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe kłokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłomica - 1423 od kłonica ‘drążek w drabinie’.

  Kłoniczka - 1567 od kłonica ‘drążek w drabinie’.

  Kłoniecki - od kłonica ‘drążek w drabinie’.

  Kłosiela - od kłos.

  Kłoso - od kłos.

  Kłowa - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Kłowak - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Kłowas - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Kłowaty - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Kłowiński - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Kłowowski - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Kłowski - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Kłóskowicz - od kłos.

  Kłysiejko - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłyszejko - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłyszek - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłyszewicz - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kmieic - od prasłowiańskiego k’mn, w dialekce prasłowiańskim k’my, k’mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k’nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Knaak - od niemieckiej nazwy osobowej Knack, ta od apelatywu Knack ‘trzask’.

  Knapiarz - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knaź - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knaż - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knażek - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knażuk - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniażykowicz - 1631 od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniec - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knitter - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knopel - 1438 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopiś - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knup - 1787 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knychalak - 1759 od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Kobienik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kob-, ta od prasłowiańskiego koba ‘wróżba z lotu ptaka’ lub od kob ‘chlew’ lub od imienia Jakob, dziś Jakub.

  Kobyłczyc - 1397 od kobyła.

  Kobyłkiewski - od nazwy miejscowej Kobyłki (piotrkowskie, gmina Drużbice).

  Kobzina - 1786 od kobza, ze staropolskiego kobos ‘instrument muzyczny’.

  Kocembowicz - 1659 od kociuba, koczuba ‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca węglowego; pogrzebacz’.

  Kochut - od kogut; od gwarowego kohut ‘kogut; cietrzew’.

  Kochutek - od kogut; od gwarowego kohut ‘kogut; cietrzew’.

  Kociczka - od kot.

  Kocielnikowic - 1492 od kocioł, ze staropolskiego kocieł.

  Kociełka - 1459 od kocioł, ze staropolskiego kocieł.

  Kociełkowicz - 1271 od kocioł, ze staropolskiego kocieł.

  Kociembin - od kociuba, koczuba ‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca węglowego; pogrzebacz’.

  Kociernik - od kot.

  Kocię - 1416 od kot, od kocię ‘mały kot’.

  Kocinek - od kot.

  Kocinowski - od kot.

  Kociołkowic - 1463 od kocioł, ze staropolskiego kocieł.

  Kociszek - 1311 od kot.

  Kociubaj - 1483 od kociuba, koczuba ‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca węglowego; pogrzebacz’.

  Kociubik - od kociuba, koczuba ‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca węglowego; pogrzebacz’.

  Kociugowicz - 1616 od kociuba, koczuba ‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca węglowego; pogrzebacz’.

  Koconik - 1699 od kocić się, koc ‘grube nakrycie’, też ‘skórka zwierzęcia’, też może od kot.

  Kocowiec - 1387 od kocić się, koc ‘grube nakrycie’, też ‘skórka zwierzęcia’, też może od kot.

  Kocząb - od kociuba, koczuba ‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca węglowego; pogrzebacz’.

  Koczorski - od kocur ‘samiec kotki’.

  Koczubski - od kociuba, koczuba ‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca węglowego; pogrzebacz’.

  Koczuna - 1473 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kocz-, por. gwarowe koczka ‘kotka’, kocz ‘półodkryty powóz’, kocza ‘kaczan’.

  Koczunicz - 1443 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kocz-, por. gwarowe koczka ‘kotka’, kocz ‘półodkryty powóz’, kocza ‘kaczan’.

  Koczurak - od kocur ‘samiec kotki’.

  Koczurowski - 1445 od nazw miejscowych Koczurów, Kocurów (kilka wsi).

  Kodrył - 1766 od gwarowego koder, kodra ‘szmata, łachman’.

  Kodzioł - od kod ‘naczynie wydłubane z pnia’, koda ‘gatunek ptaka’.

  Kohutczyc - 1480 (KrW) od kogut; od gwarowego kohut ‘kogut; cietrzew’.

  Kojasz - 1482 w grupie nazwisk pochodzących od koić ‘uspokajać, łagodzić’.

  Kojawa - w grupie nazwisk pochodzących od koić ‘uspokajać, łagodzić’.

  Kojen - 1577 w grupie nazwisk pochodzących od koić ‘uspokajać, łagodzić’.

  Kojęta - 1265 w grupie nazwisk pochodzących od koić ‘uspokajać, łagodzić’.

  Kokac - od kokać ‘wydawać głos podobny do kurzego gdakania’, koko ‘jajo’.

  Kokisz - od kokać ‘