<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Mał - Md


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch

  pozostałe w kolejnych rozdziałach

  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997

  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Mał - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mała - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mała Dusza - 1309 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małabęcki - od nazwy miejscowej Małobądz (katowickie, gmina Bukowno).

  Małach - 1 174 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małacha - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małachajew - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małachińska - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małachniej - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małachow - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małachowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małachowiej - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małachowski - 1424 od nazwy miejscowej Małachowo (konińskie, gmina Witkowo).

  Małachów - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małachwiej - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małachwiejczuk - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małachwiejczyk - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małachwiejec - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małachwiejew - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małachwiejszczyk - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małachwiejszyk - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małacuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małacz - 1397 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaczek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaczewski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaczyński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małafi - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małafiej - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małafiejew - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małafiejski - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małafiejuk - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małaga - od malaga ‘gatunek wina hiszpańskiego’.

  Małagacki - od nazwy miejscowej Małogoszcz (kieleckie, gmina Małogoszcz).

  Małagocki - od nazwy miejscowej Małogoszcz (kieleckie, gmina Małogoszcz).

  Małagowicz - od malaga ‘gatunek wina hiszpańskiego’.

  Małagowski - od malaga ‘gatunek wina hiszpańskiego’.

  Małaj - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małajczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małajewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małajko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małajło - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małajna - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małajny, m. - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małajowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małak - 1457 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małakowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małakowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małan - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanczycz - 1500 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanczyj - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanczyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małandziuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanecz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaniak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaniczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanij - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanin - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małannik - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małanycz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małań - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małańczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małańczyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małańczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małański - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małara - od malarz.

  Małarczyk - od malarz.

  Małarski - od malarz.

  Małaruk - od malarz.

  Małarzewski - od malarz.

  Małas - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małasa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małasiak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małasin - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małasiński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małasiuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaskiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małasnicka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małasny - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małasycz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małasz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszczenko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszczycki - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszczyński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszenko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszewski - 1560 od nazwy miejscowej Małaszewice (białostockie, gmina Terespol).

  Małaszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszkin - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszniak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszonek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszowski - od nazwy miejscowej Małaszewice (białostockie, gmina Terespol).

  Małaszuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszycki - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszycz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaszyński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małaś - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małat - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małata - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małatek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małatyński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maława - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maławy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małąg - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małcuszek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małcuszuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małcużyński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małcy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małcza - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małczan - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małczaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małczanow - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małczanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małczeć - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małczek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małczęc - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małczęć - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małczok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małczon - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małczyński - od nazwy miejscowej Małczyn (ciechanowskie, gmina Nasielsk).

  Małdrzyk - 1392 od małdrzyk ‘mały ser z mleka słodkiego’.

  Małec - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małech - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małecki - 1464 od nazwy miejscowej Małecz (piotrkowskie, gmina Lubochnia), Małki (kilka wsi).

  Małeczek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małeczko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małeczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małeć - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małeja - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małejek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małejk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małejka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małejki - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małejko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małejkowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małejkyj - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małejski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małek - 1204 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małeń - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małeńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małesa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małesz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małesza - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małeszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małeszka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małeszko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małeszuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małeszyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małeta - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małetka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małetko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małęciński - 1467 od nazwy miejscowej Małęczyn (radomskie, gmina Gózd, Grabów).

  Małęcki - od nazwy miejscowej Małęczyn (radomskie, gmina Gózd, Grabów).

  Małęczyński - od nazwy miejscowej Małęczyn (radomskie, gmina Gózd, Grabów).

  Małęga - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małęza - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małgas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Małgies - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Małgieś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Małgorzaciak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Małgorzacik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Małgorzata - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Małgorzatowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Małgorzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Małgorzewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Małgoschewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Małgosiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Małgoski - od nazwy miejscowej Małgów (kaliskie, gmina Lisków).

  Małgowski - 14 14 od nazwy miejscowej Małgów (kaliskie, gmina Lisków).

  Małka, m. - 1377 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkielun - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkin - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkiński - od nazwy miejscowej Małkinia (ostrołęckie, gmina Małkinia).

  Małko - 139 1 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkoski - od nazw miejscowych typu Małki, Małkowice, Małków.

  Małkosz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkowicz - 139 1 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkowski - 1430 od nazw miejscowych typu Małki, Małkowice, Małków.

  Małkuch - 169 1 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkus - 16 12 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkusiak - 1665 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkusz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkuszak - 1700 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkuszewski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małkuś - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małła - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małłek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małmyga - od mamałyga, małałyga ‘lemieszka, potrawa z mąki kukurydzianej’.

  Małmygo - od mamałyga, małałyga ‘lemieszka, potrawa z mąki kukurydzianej’.

  Małmyszko - od mamałyga, małałyga ‘lemieszka, potrawa z mąki kukurydzianej’.

  Małnica - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małnowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małobęcki - od nazwy miejscowej Małobądz (katowickie, gmina Bukowno).

  Małobędzki - od nazwy miejscowej Małobądz (katowickie, gmina Bukowno).

  Małobłocki - od nazw miejscowych Małe Bloto, Małe Błota (kilka miejscowości).

  Małobłodzki - od nazw miejscowych Małe Bloto, Małe Błota (kilka miejscowości).

  Małobroda - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoch - XIII w. w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małocha - 1382 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małochleb - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małocho - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małochoń - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małochowski - 139 1 od nazwy miejscowej Małachowo (konińskie, gmina Witkowo).

  Małochrzybski - 1393 od nazwy miejscowej Małochrzybsko, dziś Chrzybsko Małe (poznańskie, gmina Chrzybsko Małe).

  Małochwiej - 1444 od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małochwiejczuk - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małochwy - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małoczek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoczka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoczna - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małocznik - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoczyc - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoczyński - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małodecki - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Małodobra - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małodobry - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małodobrzyk - 1707 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małodowicz - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Małoduszek - 140 1 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małodziejko - (pod wpływem wschodniosłowiańskim) od młody.

  Małofiej - 1393 od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małofiejczuk - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małofiejew - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małofiejuk - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małofujec - od imienia cerkiewnego Małofiej, to od hebrajskiego male-akhu ‘wysłannik’, przez greckie Malachias, w Polce notowane od XIV wieku na Kresach Wschodnich.

  Małoga - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małogłowa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małogłowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małogłówka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małogocki - od nazwy miejscowej Małogoszcz (kieleckie, gmina Małogoszcz).

  Małogodzki - od nazwy miejscowej Małogoszcz (kieleckie, gmina Małogoszcz).

  Małogoski - 1489 od nazwy miejscowej Małogoszcz (kieleckie, gmina Małogoszcz).

  Małogowski - 149 1 od nazwy miejscowej Małogoszcz (kieleckie, gmina Małogoszcz).

  Małogórski - od nazw miejscowych typu Mała Góra, Małe Góry.

  Małogrosz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małogurski - od nazw miejscowych typu Mała Góra, Małe Góry.

  Małoid - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoj - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małojec - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małojet - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małojid - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małojło - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małojo - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małok - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małokrzybski - 1393 od nazwy miejscowej Małochrzybsko, dziś Chrzybsko Małe (poznańskie, gmina Chrzybsko Małe).

  Małoleprza - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoleprzy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małolepsza - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małolepszak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małolepszy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małomiejski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małon - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małonek - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małonia - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoniak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małonij - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małonowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małonóg - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoń - 1623 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małończuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małopiejuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małopolski - 1676 od nazwy regionu Małopolska.

  Małos - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małosa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małosek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małosiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małosiuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoska - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małost - 1788 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małostek - 1455 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małostka - 1789 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małostowic - 1409 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małosz - 1223 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoszczycka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoszek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoszewski - od nazwy miejscowej Małoszów (wieś zagrodowa, Młp), Małoszewo (płockie, gmina Bodzanów).

  Małoszka - 1442 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoszko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoszkowic - 13 14 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoszowski - 1358 od nazwy miejscowej Małoszów (wieś zagrodowa, Młp), Małoszewo (płockie, gmina Bodzanów).

  Małoszuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoszyc - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoszycki - od nazwy miejscowej Małoszyce (kilka wsi).

  Małoszyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoś - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małota - 1463 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małotaki - 158 1 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małow - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małowicki - od nazwy miejscowej Małowidz (ostrołęckie, gmina Jednorożec), Małowice (kilka wsi).

  Małowicz - 1483 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małowiczka - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małowidzki - od nazwy miejscowej Małowidz (ostrołęckie, gmina Jednorożec), Małowice (kilka wsi).

  Małowiecki - 1778 od nazwy miejscowej Mała Wieś (liczne).

  Małowiejski - 1574 od nazwy miejscowej Mała Wieś (liczne).

  Małowieski - 16 13 od nazwy miejscowej Mała Wieś (liczne).

  Małowist - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małowski - 1465 od nazw miejscowych typu Małowice, Małów.

  Małoziąć - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małoziec - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małozieć - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małozięc - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małozięć - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małożewski - od nazwy miejscowej Małożewo (gdańskie, gmina Tczew).

  Małów - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małpa - 1386 od małpa, też małupa.

  Małs - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małsiak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małsiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małsz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małszy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małta - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Małtacz - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Małtarski - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Małtas - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Małtaszewski - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Małtosz - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Małtowicz - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Małtyszka - od nazwy wyspy Malta, od nazwy zakonu maltańskiego, por. kawaler maltański.

  Małuch - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małucha - 1472 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małucho - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuchowicz - 1594 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małucki - od nazwy miejscowej Małusy, dawniej Małusza (częstochowskie, gmina Mstów).

  Małucy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuda - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małudzek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuj - 1204 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuja - 1265 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małujko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małujło - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małun - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małunow - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małunowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małunów - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małupa - od małpa, też małupa.

  Małupczak - od małpa, też małupa.

  Małupczyński - od małpa, też małupa.

  Małupka - od małpa, też małupa.

  Małus - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małusa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małusek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małusiak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małusiał - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małusiej - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małusik - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuski - 1408 od nazwy miejscowej Małusy, dawniej Małusza (częstochowskie, gmina Mstów).

  Małusz - XIV w. w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuszak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuszczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuszek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuszka - 1447 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuszko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuszuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuszyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuszyński - 1469 od nazwy miejscowej Małuszyn, dziś Małuszyno (częstochowskie, gmina Żytno).

  Małuś - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuśniak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małut - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małuta - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małutowski - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małużyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Mały - 1376 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małych - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małycha - 1645 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małycz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyczek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyczok - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyga - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małygin - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyj - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyja - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyjas - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyjasiak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyjasik - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyjaśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyjek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyjurek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyjuzek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyn - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małynczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małynia - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyniak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małynicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyniec - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyniok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyniuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małynko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małynycz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyń - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyńczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyńczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małypan - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małys - 1639 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małysa - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małysek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małysiak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małysiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małysik - 1769 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małysiok - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyska, m. - 1474 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małysko - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małysów - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małysy - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małysz - 1244 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małysza - 1397 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyszak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyszczak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyszek - 179 1 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyszew - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyszka, m. - 1 136 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyszkin - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyszko - 1499 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyszkowicz - 1449 w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyszuk - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyś - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małyśniak - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Maływojtek - w grupie nazwisk pochodzących od mały, także od imion złożonych typu Małomir.

  Małzeński - od małżonek, od przymiotnika małżeński.

  Małziński - od małżonek, od przymiotnika małżeński.

  Małżeński - od małżonek, od przymiotnika małżeński.

  Małżonek - od małżonek.

  Małżyński - od małżonek, od przymiotnika małżeński.

  Mama - 1489 w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamach - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamaj - 142 1 od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Mamajak - od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Mamajek - od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Mamajew - od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Mamajewicz - 1437 od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Mamajko - od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Mamajlenia - 155 1 od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Mamajlowicz - 155 1 od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Mamajowicz - 1437 od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Mamajski - od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Mamak - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamala - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamała - 1698 w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamałek - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamałka - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamałyga - od mamałyga, małałyga ‘lemieszka, potrawa z mąki kukurydzianej’.

  Maman - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamaniuk - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamanowicz - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamańczuk - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamański - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamara - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamarski - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamarz - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamas - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamat - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamatiuk - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamątow - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamcarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamcarz - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamcer - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamcerczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamcerz - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamcorz - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamcyc - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamcyrczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczak - 1683 w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczan - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczar - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczarek - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczarski - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczarz - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczarz - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’; od mamczarz ‘syn mamki’.

  Mamczas - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczasz - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczer - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczerski - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczok - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczor - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczór - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczów - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczur - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczura - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczurzyn - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczyc - 1469 w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczyn - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczyński - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczys - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamczyś - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mameczka - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mameczko - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamej - od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Mamejek - od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Mamejka - od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Mamejko - od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Mamek - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamel - 1497 od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mamela - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mamelak - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mamelka - 15 13 od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mamelok - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mameł - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mameła - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mamełka - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mamełko - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mameło - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mamer - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamera - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mameri - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamerka - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamerla - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus lub od niemieckiej nazwy osobowej Mammerle.

  Mamerlak - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus lub od niemieckiej nazwy osobowej Mammerle.

  Mamerlik - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus lub od niemieckiej nazwy osobowej Mammerle.

  Mamerow - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamerów - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamerski - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamica - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamicki - 1652 w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamiel - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mamiela - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mamienko - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamieński - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamiga - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamij - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamik - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamin - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamiński - 1766 w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamis - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamista - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamiś - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamiuk - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamka - 1487 w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’; od mamka.

  Mamla - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mamlak - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mamlewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mamlik - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mamlo - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Mammer - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamoch - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamociuk - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamok - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamola - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamoł - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamoła - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamołek - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamon - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas lub od mamona, mamon ‘bogactwo, pieniądze’.

  Mamona - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas lub od mamona, mamon ‘bogactwo, pieniądze’.

  Mamonas - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas lub od mamona, mamon ‘bogactwo, pieniądze’.

  Mamonko - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas lub od mamona, mamon ‘bogactwo, pieniądze’.

  Mamonow - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas lub od mamona, mamon ‘bogactwo, pieniądze’.

  Mamonowicz - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas lub od mamona, mamon ‘bogactwo, pieniądze’.

  Mamont - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamontjuk - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamontow - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamontowicz - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamoń - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas lub od mamona, mamon ‘bogactwo, pieniądze’.

  Mamońcik - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas lub od mamona, mamon ‘bogactwo, pieniądze’. od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamończyk - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamońko - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas lub od mamona, mamon ‘bogactwo, pieniądze’.

  Mamoński - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas lub od mamona, mamon ‘bogactwo, pieniądze’. w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamora - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamorek - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamorski - od niemieckiej nazwy osobowej Mammer, ta od imienia Mamertus.

  Mamos - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamosz - 1383 w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamoś - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamot - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamotiuk - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamotko - od imion cerkiewnych Mamant, Mamont, te od greckiego Mámas.

  Mamowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamowski - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamra - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamraj - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamrak - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamrał - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamrega - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamro - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamrocha - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamrol - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamroł - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamrosz - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamrot - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’; od mamrot ‘człowiek mówiący niewyraźnie’.

  Mamroth - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamrowicz - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamrowski - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamruk - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamrycz - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamryk - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamrzec - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamrzyński - od staropolskiego mamrać ‘mamrotać, mówić niewyraźnie’.

  Mamuch - 1352-57 w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamul - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamula - XVI w. w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamulak - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamulewski - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamulski - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamur - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Mamurski - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Mamus - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamusia - 1793 w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’; od mamusia.

  Mamusz - 1383 w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamusza - 1392 w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamuszak - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamuszka - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamuszko - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamuś - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamuśka - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamyk - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamyła - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamys - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamysz - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamyszak - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamyś - w grupie nazwisk pochodzących od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’.

  Mamza - od gwarowego mamić ‘robić wolno, jeść powoli’.

  Mamzar - od staropolskiego mamzer ‘bękart’.

  Mamzer - od staropolskiego mamzer ‘bękart’.

  Mamzerowski - od staropolskiego mamzer ‘bękart’.

  Mamziej - od gwarowego mamić ‘robić wolno, jeść powoli’.

  Mamzyński - od gwarowego mamić ‘robić wolno, jeść powoli’.

  Mamża - od gwarowego mamić ‘robić wolno, jeść powoli’.

  Mamżyński - od gwarowego mamić ‘robić wolno, jeść powoli’.

  Man - 14 14 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mana - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manaches - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manachewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manachiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manachowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manacki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manaczyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manaczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manajowicz - 1437 od imienia cerkiewnego Mamaj, to od Mamant, to z greckiego Mamas lub od staropolskiego mamaj ‘jołop, bałwan’.

  Manak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manarcha - od monarcha ‘władca, panujący’.

  Manarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Monard, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Muni-hart.

  Manardo - od niemieckiej nazwy osobowej Monard, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Muni-hart.

  Manardt - od niemieckiej nazwy osobowej Monard, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Muni-hart.

  Manart - od niemieckiej nazwy osobowej Manner, ta od Mann ‘mężczyzna’, też imienia Mangan ‘siła, moc’ + hart ‘silny, krzepki, dzielny’.

  Manart - od niemieckiej nazwy osobowej Monard, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Muni-hart.

  Manarz - od niemieckiej nazwy osobowej Manner, ta od Mann ‘mężczyzna’, też imienia Mangan ‘siła, moc’ + hart ‘silny, krzepki, dzielny’.

  Manas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manasiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manasis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manastarski - od nazw miejscowych Monasterzyska (KrW), Monasterzec (krośnieńskie, gmina Lesko).

  Manasterski - 1483 od nazw miejscowych Monasterzyska (KrW), Monasterzec (krośnieńskie, gmina Lesko).

  Manasteruk - od staropolskiego monastyr ‘klasztor w Kościele wschodnim’.

  Manastyrski - 1472 od nazw miejscowych Monasterzyska (KrW), Monasterzec (krośnieńskie, gmina Lesko).

  Manasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manaszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manaszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manc - 1439 od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manca - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mancaj - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mancarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Mancarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Mancarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Mancarzewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Mancarzyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Mancel - 14 15 od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mancewicz - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manciak - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mancik - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mancikowski - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manciuk - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manclewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mancorz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Manculewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mancyk - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mancywoda - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Manczak - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manczak-Mancewicz - złożenia brak; Manczak od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard; Mancewicz od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manczar - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Manczarek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Manczarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Manczarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Manczenko - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manczew - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manczewski - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manczikowski - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manczuk - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manczukowski - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manczuński - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manczur - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Manczurek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Manczyc - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manczyk - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manczykowski - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Manda - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandach - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandak - 179 1 w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandal - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandala - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandalka - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandaluk - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandał - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandas - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandat - od mandat ‘pełnomocnictwo udzielone osobie sprawującej funkcję pochodzącą z wuboru’.

  Mandecki - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandel - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mandela - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mandelak - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mandelka - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mandelke - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mandelko - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mandelkow - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mandelski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mander - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandera - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Manderak - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Manderek - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Manderski - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Manderys - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandes - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandl - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mandla - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mandlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mando - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandocha - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandola - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandolla - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandoluk - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandoł - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandon - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandoń - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandos - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandosik - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandowski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandra - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrak - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrala - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandras - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrek - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrela - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrella - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrewicz - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandro - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrosa - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrossa - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrosz - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandroszek - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrow - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrowski - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandruch - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrusz - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandry - (Śl) od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandryga - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mandrygaf - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mandrygał - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mandryk - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandryka - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrykiewicz - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrykin - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandryko - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrykowski - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandryla - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandryn - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrys - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrysch - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrysz - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrysza - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandryś - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrzak - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrzejewski - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrzela - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrzik - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrzyk - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mandrzyn - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Manduk - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandulak - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandura - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandurowicz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandurski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandus - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandycz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandygraf - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mandygrał - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mandyk - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandyka - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandykowski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandyn - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandyna - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandys - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandysz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandza - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzak - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzarz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzel - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mandzelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mandzeliński - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mandzelowski - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mandzi - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzia - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziaj - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziak - 1684 w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziara - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziarowski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziarski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziarz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziej - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziejewicz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziejewski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzielewski - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mandzierowski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziewicz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziewski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzij - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzijewicz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzik - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzikowski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzion - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziora - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzios - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziuch - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziuk - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandziukowski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzla - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mandzlik - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mandzur - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzyk - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzyn - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzyniec - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzyń - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandzysz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandżak - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandżuk - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandżukowski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandżur - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mandżyn - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Manecki - od nazwy miejscowej Manieczki, Mańki (kilka wsi).

  Maneja - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manejkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manel - od niemieckiej nazwy osobowej Mannel, ta od Mann ‘mężczyzna’.

  Manel-Jackiewicz - złożenia brak; Manel od niemieckiej nazwy osobowej Mannel, ta od Mann ‘mężczyzna’; Jackiewicz od imienia Hiacynt, to od greckiego Hyakinthos, od apelatywu hyakinthos ‘nazwa kwiatu’, wcześniej nazwa boga wegetacji; w języku polskin znane od średniowiecza też w formach Jacenty, Jacek.

  Manelski - od niemieckiej nazwy osobowej Mannel, ta od Mann ‘mężczyzna’.

  Maneluk - od niemieckiej nazwy osobowej Mannel, ta od Mann ‘mężczyzna’.

  Maneł - od niemieckiej nazwy osobowej Mannel, ta od Mann ‘mężczyzna’.

  Maner - od niemieckiej nazwy osobowej Manner, ta od Mann ‘mężczyzna’, też imienia Mangan ‘siła, moc’ + hart ‘silny, krzepki, dzielny’.

  Maner-Maneroński - złożenia brak; Maner od niemieckiej nazwy osobowej Manner, ta od Mann ‘mężczyzna’, też imienia Mangan ‘siła, moc’ + hart ‘silny, krzepki, dzielny’; Maneroński od niemieckiej nazwy osobowej Manner, ta od Mann ‘mężczyzna’, też imienia Mangan ‘siła, moc’ + hart ‘silny, krzepki, dzielny’.

  Maneroński - od niemieckiej nazwy osobowej Manner, ta od Mann ‘mężczyzna’, też imienia Mangan ‘siła, moc’ + hart ‘silny, krzepki, dzielny’.

  Manerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Manner, ta od Mann ‘mężczyzna’, też imienia Mangan ‘siła, moc’ + hart ‘silny, krzepki, dzielny’.

  Manerski - od niemieckiej nazwy osobowej Manner, ta od Mann ‘mężczyzna’, też imienia Mangan ‘siła, moc’ + hart ‘silny, krzepki, dzielny’.

  Manert - od niemieckiej nazwy osobowej Manner, ta od Mann ‘mężczyzna’, też imienia Mangan ‘siła, moc’ + hart ‘silny, krzepki, dzielny’; od niemieckiej nazwy osobowej Manert.

  Manes - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Manesiak - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Manesterski - od nazw miejscowych Monasterzyska (KrW), Monasterzec (krośnieńskie, gmina Lesko).

  Manew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mang - od niemieckiej nazwy osobowej Mang, ta od imienia Magnus.

  Mangała - od niemieckiej nazwy osobowej Mang, ta od imienia Magnus.

  Mangel - od niemieckiej nazwy osobowej Mang, ta od imienia Magnus.

  Manger - od niemieckiej nazwy osobowej Mang, ta od imienia Magnus.

  Mangiel - od niemieckiej nazwy osobowej Mang, ta od imienia Magnus.

  Mangier - od niemieckiej nazwy osobowej Mang, ta od imienia Magnus.

  Mangiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mang, ta od imienia Magnus.

  Mango - od niemieckiej nazwy osobowej Mang, ta od imienia Magnus.

  Mania - 1500 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniaczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniak - 16 10 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniakało - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniar - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniara - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniarak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniarek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Manias - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniasik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniaszyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Manic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Manica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Manich - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Manicha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Manicki - od nazwy miejscowej Manieczki, Mańki (kilka wsi).

  Manicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Manić - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniec - 1437 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniech - XII w. w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniecki - 16 1 1 od nazwy miejscowej Manieczki, Mańki (kilka wsi).

  Maniek - 1388 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniel - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manieluk - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manieła - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manieński - 1742 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniera - od maniera, też maniora ‘sposób tworzenia, nawyk’.

  Manierak - od maniera, też maniora ‘sposób tworzenia, nawyk’.

  Manierczyk - od maniera, też maniora ‘sposób tworzenia, nawyk’.

  Manierek - od maniera, też maniora ‘sposób tworzenia, nawyk’.

  Manierka - od maniera, też maniora ‘sposób tworzenia, nawyk’ lub od manierka ‘blaszane naczynie na płyny’.

  Manierski - od maniera, też maniora ‘sposób tworzenia, nawyk’.

  Manies - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Maniesiak - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Maniesik - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Maniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Maniewski - od nazwy miejscowej Maniowy (nowosądeckie, gmina Czorsztyn).

  Manijak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’; od gwarowego mania ‘leworęki’.

  Manik - 15 13 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manika - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manikow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manikowski - od nazwy miejscowej Mańkowo (wieś zagrodowa, kaliskie).

  Manikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manilenko - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manilewski - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Maniluk - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manił - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Maniła - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Maniło - 1462 od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manina - zapewne od dawnego manić ‘zwodzić’.

  Manini - zapewne od dawnego manić ‘zwodzić’.

  Maniniak - zapewne od dawnego manić ‘zwodzić’.

  Maninkiewicz - zapewne od dawnego manić ‘zwodzić’.

  Maniński - 1795 zapewne od dawnego manić ‘zwodzić’ lub od nazwy miejscowej Manina.

  Manio - 1480 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manioch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniocha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manioła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniora - od maniera, też maniora ‘sposób tworzenia, nawyk’.

  Maniorski - od maniera, też maniora ‘sposób tworzenia, nawyk’.

  Manios - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Maniosik - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Manioszek - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Manioś - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Maniowczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniowicz - 1429 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniowski - 149 1 od nazwy miejscowej Maniowy (nowosądeckie, gmina Czorsztyn).

  Maniowszczak - od nazwy miejscowej Maniowy (nowosądeckie, gmina Czorsztyn).

  Maniów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manisiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniuka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniuł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniura - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniurka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniurski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniurzyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniusiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniuszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniuszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Maniuth - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manjora - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manjura - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manjurka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mank - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mank - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Manka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mankal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mankała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Manke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mankes - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mankielewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mankiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mankow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mankowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mankowicz - 1373 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mankowski - od nazwy miejscowej Mańkowo (wieś zagrodowa, kaliskie).

  Manków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mankus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mankus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mankut - od mańkut ‘człowiek leworęczny’.

  Mann - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manna - od manna ‘drobna kasza’.

  Mannek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manni - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mannin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mannke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mano - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manoch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manocha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manola - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manolski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manołow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manosik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manoszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manoś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manowiecki - od nazwy miejscowej Many (warszawskie, gmina Tarczyn).

  Manowita - od nazwy miejscowej Many (warszawskie, gmina Tarczyn).

  Manowski - 1500 od nazwy miejscowej Many (warszawskie, gmina Tarczyn).

  Mans - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Mansel - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Mansicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Mansiol - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Mansla - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manslik - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Mansopust - od mięso; mięsopust ‘ostatki, zapusty; uczta’.

  Mansour-Benaouf - złożenia brak; Mansour- brak; Benaouf brak;

  Mansula - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Mansy - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Mansyk - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Mansz - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Mant - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mantaj - od niemieckiej nazwy osobowej Manthei.

  Mantajewski - od niemieckiej nazwy osobowej Manthei.

  Mantal - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mantas - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mantaś - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mantay - od niemieckiej nazwy osobowej Manthei.

  Mantefka - od mątewka, mątew ‘drewienko do mącenia płynów’.

  Mantei - od niemieckiej nazwy osobowej Manthei.

  Mantej - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mantej - 1744 od niemieckiej nazwy osobowej Manthei.

  Mantejewski - od niemieckiej nazwy osobowej Manthei.

  Mantel - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mantelski - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Manter - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Manterski - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Manterus - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Manterys - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Manteryś - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Mantewka - od mątewka, mątew ‘drewienko do mącenia płynów’.

  Mantewski - od mątewka, mątew ‘drewienko do mącenia płynów’.

  Manthai - od niemieckiej nazwy osobowej Manthei.

  Manthaj - od niemieckiej nazwy osobowej Manthei.

  Manthei - od niemieckiej nazwy osobowej Manthei.

  Manthej - od niemieckiej nazwy osobowej Manthei.

  Manthey - od niemieckiej nazwy osobowej Manthei.

  Manthoi - od niemieckiej nazwy osobowej Manthei.

  Mantiuk - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mantke - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mantkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mantkowski - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mantlak - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mantlewicz - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mantlewski - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mantlik - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mantlikowski - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mantoj - od niemieckiej nazwy osobowej Manthei.

  Mantorowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Mantorski - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Mantorys - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Mantrak - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Mantulik - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mantuła - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mantur - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Mantura - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Manturewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Manturo - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Manturowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Manturuk - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Manturyk - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Manturz - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Manturzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Manturzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Mantusz - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mantuszewski - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mantużyk - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Manty - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mantych - od dawnego mantyka ‘torba stanowiąca podwójny worek przewieszony przez pierś i ramię’, też ‘zrzęda, dziwak’.

  Mantycki - od dawnego mantyka ‘torba stanowiąca podwójny worek przewieszony przez pierś i ramię’, też ‘zrzęda, dziwak’.

  Mantyk - od dawnego mantyka ‘torba stanowiąca podwójny worek przewieszony przez pierś i ramię’, też ‘zrzęda, dziwak’.

  Mantyka - 1409 od dawnego mantyka ‘torba stanowiąca podwójny worek przewieszony przez pierś i ramię’, też ‘zrzęda, dziwak’.

  Mantykiewicz - od dawnego mantyka ‘torba stanowiąca podwójny worek przewieszony przez pierś i ramię’, też ‘zrzęda, dziwak’.

  Mantynkiewicz - od dawnego mantyka ‘torba stanowiąca podwójny worek przewieszony przez pierś i ramię’, też ‘zrzęda, dziwak’.

  Manuel - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manuił - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manuiło - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manujło - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manujłow - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manuka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manukas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manukian - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manula - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manulak - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manulewicz - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manulic - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manulik - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manulok - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manusch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manusek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manusewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manusiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manuszak - 1483 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manuszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manuszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manuszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manuszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manuś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manylicz - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manyło - od imienia cerkiewnego Maniło, to z hebrajskiego immanu’el ‘Bóg jest z nami’, przez greckie Manouel.

  Manys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manysiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manysz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manyś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Manz - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manzei - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manzej - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manzek - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manzel - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manzela - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manzelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manż - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manżuk - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manżukowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manżuła - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manżuło - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manżyk - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Manżyniec - od niemieckiej nazwy osobowej Mans, ta od imienia Emmanuel lub od germańskiego Man-.

  Mań - 1448 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańc - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mańcewicz - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mańczak - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mańczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańczukowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańczur - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańczurek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańczyk - 1683 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańczyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańczyr - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańdak - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańdała - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańderek - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mańdok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańdrek - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mańduk - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańdus - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańdzia - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańdziak - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańdziara - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańdziarz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańdziej - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańdziejewicz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańdzik - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańdzikowski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańdziuch - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańdziuk - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańdziukowski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mańka - 1388 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mańkie - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mańkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mańko - 12 12 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańkoś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mańkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mańkowicz - 1373 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’.

  Mańkowski - 1396 od nazwy miejscowej Mańkowo (wieś zagrodowa, kaliskie).

  Mańków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mańkus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mank-, por. imiona Manomir, Maniło, niemiecka nazwa osobowa Mahnke.

  Mańkuś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Man-, por. imiona złożone typu Manomir, imiona na Ma-, typu Maria, Emanuel, wschodniosłowiańskie Maniło, niemieckie nazwy osobowe z członem man-, typu Herman, od niemieckiej nazwy osobowej Mann ‘człowiek, mężczyzna’ lub od mańkut.

  Mańkut - od mańkut ‘człowiek leworęczny’.

  Mański - 1748 od nazwy miejscowej Mańki (część dzielnicy Praga w Warszawie).

  Mańtiuk - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mańtok - (Śl) od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mańturz - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Mańturzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Mańtusz - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Map - od mapa.

  Mapa - od mapa.

  Mapczak - od mapa.

  Mapka - od mapa, mapka.

  Maponik - od mapa.

  Maponiuk - od mapa.

  Mapoń - od mapa.

  Mapuszak - od mapa.

  Mar - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Mara - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maracewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maracha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marachaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maracina - 1774 od ukraińskiego malata ‘potrawa z kukurydzianej mąki’.

  Marackiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maracz - 1395 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maraczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maraczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maraczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maradz - od nazwy miejscowej Maradz (konińskie, gmina Rzgów).

  Maradziewski - od nazwy miejscowej Maradz (konińskie, gmina Rzgów).

  Maradziński - od nazwy miejscowej Maradz (konińskie, gmina Rzgów).

  Maradziszewski - od nazwy miejscowej Maradz (konińskie, gmina Rzgów).

  Maradzki - od nazwy miejscowej Maradz (konińskie, gmina Rzgów).

  Maraj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marajca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marajda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marajka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marajko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maral - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maralek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maralewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maralewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maralski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maran - 1326 od marana ‘roślina, matecznik’.

  Maranda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maranek - od marana ‘roślina, matecznik’.

  Maraniak - od marana ‘roślina, matecznik’.

  Maraniec - od marana ‘roślina, matecznik’.

  Marankiewicz - od marana ‘roślina, matecznik’.

  Marankowski - od marana ‘roślina, matecznik’.

  Maranowicz - od marana ‘roślina, matecznik’.

  Maranowski - od marana ‘roślina, matecznik’.

  Marańczak - od marana ‘roślina, matecznik’.

  Marańczuk - od marana ‘roślina, matecznik’.

  Marańczyk - od marana ‘roślina, matecznik’.

  Marańda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marański - od marana ‘roślina, matecznik’.

  Maras - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maras - 1609 od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Marasek - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Marasek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marasiak - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Marasiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marasiewicz - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Marasik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marasim - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Marasimiuk - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Marasimowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Marasiński - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Marasiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marasiuk - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Maraska - 165 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maraska - 165 1 od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Maraskiewicz - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Marass - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Marasymowicz - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Marasz - 1475 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marasz - 1475 od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Maraszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maraszak - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Maraszczak - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Maraszczuk - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Maraszczyk - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Maraszek - 1475 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maraszek - 1495 od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Maraszewski - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Maraszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maraszkiewicz - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Maraszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maraszko - 147 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maraszkowicz - 147 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maraszkowicz - 147 1 od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Maraszyński - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Maraś - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Maraśkiewicz - od maras ‘błoto, grząskie bagno’ lub od imion Marcin, Marek.

  Marat - od marat ‘stronnik Marata; rewolucjonista, tyran’.

  Maratos - od marat ‘stronnik Marata; rewolucjonista, tyran’.

  Maratyk - od marat ‘stronnik Marata; rewolucjonista, tyran’.

  Marazin - od ukraińskiego imienia Harasym, to od Gierasimos, od geras 'cześć, przywilej, zaszczyt' + przyrostek imos.

  Marborczyk - 1590 od nazwy miasta Malbork (elbląskie).

  Marborski - 1522 od nazwy miasta Malbork (elbląskie).

  Marc - 1400 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcal - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcalik - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcalik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcała - 1788 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcało - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcel - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcela - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcelak - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcelan - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcelanik - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcelek - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcelerowicz - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcelewicz - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcelewski - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marceli - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcelik - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcelin - 1608 od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku; lub od imienia Marcelin.

  Marcelina - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku; lub od imienia Marcelin.

  Marceliński - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku; lub od imienia Marcelin.

  Marcelonis - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku; lub od imienia Marcelin.

  Marceluch - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marceluk - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marceniak - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marceniszyn - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marceniuk - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marceński - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcewski - od nazwy miejscowej Marcewo (konińskie, gmina Słupca).

  March - 140 1 od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marcha - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchacki - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchacz - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchaj - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchajski - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchal - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchalak - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchalewicz - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchalewski - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchalik - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchall - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchalski - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchaluk - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchał - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchałowski - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchard - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Marcharek - od niemieckiej nazwy osobowej Märker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego merkaere, merker ‘dozorca’ lub od imienia Merchari.

  Marchat - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchaw - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchay - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchel - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marchela - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marchelak - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marchelek - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marchelewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marchelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marchel-Mikusiński - złożenia brak; Marchel od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-; Mikusiński w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Marchelski - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marcheluk - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marcher - od niemieckiej nazwy osobowej Märker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego merkaere, merker ‘dozorca’ lub od imienia Merchari.

  Marchera - od niemieckiej nazwy osobowej Märker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego merkaere, merker ‘dozorca’ lub od imienia Merchari.

  Marcherek - od niemieckiej nazwy osobowej Märker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego merkaere, merker ‘dozorca’ lub od imienia Merchari.

  Marchew - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchewa - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchewczuk - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchewczyk - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchewczyński - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchewicz - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchewka - 142 1 od marchew, też marchiew, markiew, marekwia, marchewka.

  Marchewski - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchiany - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchiel - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marchiewa - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchiewicz - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchilewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marchiński - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchiori - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Marchlak - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marchlerek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Marchlewicz - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.


  Marchlewicz - 1759 od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Przeglądając Pańską strone, trafiłam na wyjasnienie nazwiska \"Marchelewicz\". Z mojej strony jedna uwaga - jest to nazwisko kresowe, patronimiczne, które tłumaczy się na język polski następujaco: Marchel (głowa rodu) + wicz (syn) = co daje nam \"syn Marchela\", a co za tym idzie Marchelewicze to synowie Marchela. Marchel, jak się doszukałam, to zniekształcona formia imienia Melchior, dość popularne imię na Wschodzie. Istnieje jeszcze inna forma tego nazwiska, a mianowicie Marchilewicz - moim zdaniem to jest to samo nazwisko, z tym, że Marchilewicz to spolszona forma rosyjskiej wymowy (w języku rozyjskim nieakcentowane \"e\" wymawia się jak \"i\"), a akcent w obu nazwiskach pada na drugie \"e\", Rosjanie moje nazwisko wymawiają \"Marchiliewicz\" jeśli napisane jest cyrylicą \"Мархелевич\". to tyle ciekawostek dotyczących mojego nazwiska.
  inf. Marzena Marchelewicz


  Marchlewka - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchlewski - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marchlik - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchlik - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marchliński - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marchocki - 140 1 od nazwy miejscowej Marchocice (kieleckie, gmina Racławice).

  Marchoff - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchoj - 1388 od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchol - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marcholewski - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marcholiński - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marchoł - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marchow - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchowa - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchowiak - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchowicz - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchowiecki - od nazwy miejscowej Marchowo (gdańskie, gmina Szemud).

  Marchowski - od nazwy miejscowej Marchowo (gdańskie, gmina Szemud).

  Marchód - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchót - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchui - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchuk - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchul - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchulak - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchulski - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchuluk - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchuł - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchuła - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchut - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marchwa - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwacki - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwacz - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwadzki - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwandt - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Marchwant - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’.

  Marchwat - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Marchwia - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwiak - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwian - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwiana - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwianka - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwiany - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwiarz - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwiarzyk - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwic - 1428-69 od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwica - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwicki - 1678 od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwicz - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwieński - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwik - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwina - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marchwiński - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marcia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciałek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcian - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcianiak - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcianik - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcianowicz - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marciański - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marciar - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciarek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcias - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcich - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcichow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcichowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcichów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcickiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcićkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcieniuk - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcienkiewicz - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcienko - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marciesz - 1375 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcijan - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcijański - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcijasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcijaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcik - 1724 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcików - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcil - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcilonek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcilonis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcilonisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinalec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinanis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinauskiene - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinczok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinczyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcine - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcineczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcineczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcineczko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinek - 1224 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marciniak - 17 13 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marciniak-Gutowski - złożenia brak; Marciniak 17 13 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia od łacińskiego Martinus, o pierwotnym znaczeniu 'należący do boga wojny Marsa'; Gutowski 139 1 od nazw miejscowych Gutowo, Gutów (kilka wsi).

  Marcinial - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinian - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinianis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marciniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marciniecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinieczko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marciniek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marciniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marciniewski - od nazw miejscowych Marcinowice, Marcinów (kilka wsi).

  Marciniewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinika - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinikowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marciniok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marciniów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marciniszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marciniszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marciniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinkan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinkaniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinke - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinkian - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinkianiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinkienas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinkjan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinko - 1449 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinkon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinkoń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinkow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinkowicz - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinkowski - 1396 od nazw miejscowych Marcinkowice, Marcinkowo (kilka wsi).

  Marcinków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinonis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinoski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinoszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinowicz - 14 12 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinowski - 1405 od nazw miejscowych Marcinowice, Marcinów (kilka wsi).

  Marcinów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcinuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcińczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcińczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcińczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcińkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcińkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marciński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcio - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcioch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciocha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcion - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcioniak - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marciończuk - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcioszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcisiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcisiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcisław - 1388 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Marcisz - 1374 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciszanok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciszek - 1370 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciszel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciszenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciszewski - od nazwy miejscowej Marciszów (katowickie, gmina Zawiercie), Marcisze (ciechanowskie, gmina Gzy).

  Marciszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciszowski - 1638 od nazwy miejscowej Marciszów (katowickie, gmina Zawiercie), Marcisze (ciechanowskie, gmina Gzy).

  Marciszuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciulak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciulonis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciuniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciuszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciuszonek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciwiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marciwiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcjan - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcjanek - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcjaniak - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcjanik - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcjaniuk - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcjanowicz - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcjanowski - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcjański - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcjasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcjoch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcjocha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcjon - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcjoniak - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcjoniek - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcjonis - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marco - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcoch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcog - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcol - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcola - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcola - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcolik - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcolik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcoll - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcoll - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcolla - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marcolla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcoł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marconi - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcowicz - 1647 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcowny - 1405 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marców - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcówka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcucha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcul - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marculanis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marculewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcuła - 1583 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcuniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcuniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcunkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcuń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcusiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcuszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcuta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcyan - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcyanek - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcyaniak - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcyanik - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcyaniuk - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcych - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcyniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcyniszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcyniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marcyoniak - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcyonik - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marcys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcysiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcyszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcyś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcyśka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcywiok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcyz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcyzak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marcz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczak - 1592 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczak-Krupa - złożenia brak; Marczak 1592 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; Krupa 1204 od krupa, krupy ‘kasza jęczmienna’.

  Marczak-Maciak - złożenia brak; Marczak 1592 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; Maciak 1374 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, także od macać.

  Marczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczała - 1506 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczałkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczan - 144 1 od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczel - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marczel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczelewicz - od imienia Marceli. Imię od łacińskiego Marcellus, a to zdrobnienie od Marcus. W Polsce imię Marcellus poświadczone już w XI wieku.

  Marczenia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczeno - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczeńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczeński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczewczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczewski - 1609 od nazwy miejscowej Marcewo (konińskie, gmina Słupca).

  Marczko - 14 13 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczoł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczonek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczorz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczowski - od nazwy miejscowej Marcewo (konińskie, gmina Słupca).

  Marczuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczukajtis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczukiewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczukowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczulewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczulin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczułajtis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczyc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczycha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczycki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczyczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczydło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczygłowa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Marczyk - 1497 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczykowski - 1787 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczyłło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczyło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marczyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczynczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marczynczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marczynek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marczyniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marczyniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marczyńczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marczyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczyszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marczyśka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Marda - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardacz - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardak - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardaka - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardal - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardało - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardan - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardas - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardasiewicz - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardaszewski - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardaus - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardausz - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardej - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardeja - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardejewski - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardek - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardel - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardela - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardeła - 159 1 od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardkowicz - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardo - 14 18 od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardoła - 1726 od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardon - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardoń - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardos - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardosewicz - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardosiewicz - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardosz - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardoś - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardowski - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Marduchowski - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardula - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Marduła - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Marduło - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardusewicz - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardusiewicz - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardusin - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardusiński - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardusz - 1393 od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Marduta - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardyła - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardyłło - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardyło - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardzak - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardzała - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardziak - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardziel - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardzik - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardziłowicz - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardziński - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardziołek - 1786 od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardzon - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Mardzyński - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Marec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Marecek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Marecek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Marecik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Marecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Marecz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Mareczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Mareczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Mareczka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Mareczko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Mareczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Mareg - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku (forma zgermanizowana).

  Marejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Marek-Młot - złożenia brak; Marek w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku; Młot od młot.

  Marekowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Marekwa - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marekwia - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marekwica - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marel - 1400 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marena - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Marenczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marenda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marendowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marendycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marendziak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marendziuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Mareniak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Marenicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Mareniec - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Marenin - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Marenina - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Mareniok - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Mareniuk - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Marenko - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Marenowicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Mareń - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Mareńca - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Mareńczak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Mareńko - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Mareński - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Mares - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maresa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maresch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maresek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maresiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maresz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Mareszeniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Mareszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Mareszyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maret - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mareta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Maretko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Maretniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Maretycz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Maręcik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marędowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marędzak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marędziak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maręża - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marężak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marfat - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Marfatek - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Marfiak - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marfiana - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marfianek - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marfianna - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marfianny - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marfiany - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marficki - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marfiewicz - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marfik - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marfionek - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marga - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margac - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margacki - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margacz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margaczewic - 1450 od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margaj - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margal - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margalarczyk - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margalla - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margalski - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margalus - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margała - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margan - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Marganiec - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Marganowski - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Marganus - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margański - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margas - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margasiewicz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margasiński - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margaszewski - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margaś - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margel - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margella - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margereta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Margerit - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Margewicz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margiciok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Margiczok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Margieciak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Margieciok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Margiecok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Margieczok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Margiel - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margiela - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margielewicz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margielewski - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margiella - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margielski - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margiełło - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margieta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Margiewicz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margiewski - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margis - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margisz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Marglewicz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Marglewski - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margol - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margola - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margolak - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margolin - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margolis - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margolski - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margoł - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margoła - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margon - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margonasz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margonia - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margoniew - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margoń - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margoński - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margorek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Margoret - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Margoreta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Margorzata - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Margorzęcic - 1496 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Margos - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margosiak - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margosiewicz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margosik - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margosz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margoszczyn - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margoszek - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margoś - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margot - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margota - 1324 od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margowicz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margowiczna - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margowiczny - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margowiczy - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margowko - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margownicza - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margowniczy - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margowski - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margól - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margólski - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margóniak - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margrabia - od margrabia, ze staropolskiego markrabia ‘tytuł arystokratyczny’.

  Margraf - od margraf ‘zwierzchnik marchii’.

  Margrarczyk - od margraf ‘zwierzchnik marchii’.

  Margrat - od margraf ‘zwierzchnik marchii’.

  Margrawiec - od margraf ‘zwierzchnik marchii’.

  Margryta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Marguard - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Marguardt - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’.

  Margul - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margula - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margulas - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margulec - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margules - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margulewicz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margulies - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margulski - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Marguła - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margun - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margunow - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Marguński - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margusiewicz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margusz - 14 10 od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Marguz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Marguź - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Marguż - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margużewicz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margużewski - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Margwart - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Margwat - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Margyciok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Małgorzata. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, od greckiego Margarites, to od margarites ‘perła, drogi kamień’.

  Marha - 1444 (KrW) od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marhal - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marhall - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Marhard - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Marhardt - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Marhefka - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marhewka - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Marhol - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marhula - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Maria - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Mariak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Mariakowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Mariampolski - od nazwy miejscowej Mariampol (kilka wsi).

  Marian - 1736 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marianczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marianczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marianek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Mariani - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marianiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marianik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marianiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Mariankowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marianow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marianowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marianowski - 1773 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marianpolski - od nazwy miejscowej Mariampol (kilka wsi).

  Mariańczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Mariańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Mariańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Mariańkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Mariański - 1763 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Mariarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Mariarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Marias - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Mariasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Mariasik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Mariasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Mariaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Mariaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Mariewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Marin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marinczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marinek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marini - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Mariniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Mariniok - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Mariniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marinkow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marinkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marinow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marinowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marinowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marińczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marińczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Mariok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Marion - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Mariowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Mariuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Mariusz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mariusz, to od łacińskiego Marius; znane w Polsce od XIII wieku.

  Mariuszyc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mariusz, to od łacińskiego Marius; znane w Polsce od XIII wieku.

  Mariuszycz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mariusz, to od łacińskiego Marius; znane w Polsce od XIII wieku.

  Marjak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Marjampolski - od nazwy miejscowej Mariampol (kilka wsi).

  Marjan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marjanczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marjanczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marjanek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marjaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marjankowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marjanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marjanowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marjanpolski - od nazwy miejscowej Mariampol (kilka wsi).

  Marjańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marjańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marjański - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marjasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Marjasik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Marjasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Marjuszyc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mariusz, to od łacińskiego Marius; znane w Polsce od XIII wieku.

  Marjuszycz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mariusz, to od łacińskiego Marius; znane w Polsce od XIII wieku.

  Mark - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Marka, m. - 1389 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markaczewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markafka - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markaj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markalewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markał - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markanicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markanycz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markarewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Märker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego merkaere, merker ‘dozorca’ lub od imienia Merchari.

  Markarow - od niemieckiej nazwy osobowej Märker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego merkaere, merker ‘dozorca’ lub od imienia Merchari.

  Markas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Marke - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markefka - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markefski - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markel - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markelewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markelow - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marker - od niemieckiej nazwy osobowej Märker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego merkaere, merker ‘dozorca’ lub od imienia Merchari.

  Markewia - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markewicz - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markewitz - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markewka - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markfiak - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markfianek - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markfiany - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markfiewicz - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markgraf - od margraf ‘zwierzchnik marchii’.

  Marki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markieczko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markiefka - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markiel - 14 17 od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markielanis - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markielaniś - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markielans - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markielczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markielewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markielis - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markielowski - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markieluk - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markielun - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markienia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markienowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markień - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markier - od niemieckiej nazwy osobowej Märker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego merkaere, merker ‘dozorca’ lub od imienia Merchari.

  Markiet - od dawnego markietan ‘wędrowny handlarz obozowy’.

  Markieta - od dawnego markietan ‘wędrowny handlarz obozowy’.

  Markietan - od dawnego markietan ‘wędrowny handlarz obozowy’.

  Markietka - od dawnego markietan ‘wędrowny handlarz obozowy’.

  Markieton - od dawnego markietan ‘wędrowny handlarz obozowy’.

  Markietoń - od dawnego markietan ‘wędrowny handlarz obozowy’.

  Markietun - od dawnego markietan ‘wędrowny handlarz obozowy’.

  Markiew - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markiewicz - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markiewicz-Dunin - złożenia brak; w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku; Dunin 14 16 od Duniec ‘Duńczyk’.

  Markiewicz-Kłak - złożenia brak; w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku; Kłak 1794 od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Markiewicz-Markielewicz - złożenia brak; w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku; Markielewicz od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markiewka - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markiewski - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markijanowicz - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Markil - 14 19 od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markilewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Markin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markinko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markisch - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markisz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markiszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markitan - od dawnego markietan ‘wędrowny handlarz obozowy’.

  Markiton - od dawnego markietan ‘wędrowny handlarz obozowy’.

  Markitoń - od dawnego markietan ‘wędrowny handlarz obozowy’.

  Markiz - od markiz ‘margrabia francuski’.

  Markiza - od markiz ‘margrabia francuski’.

  Markizański - od markiz ‘margrabia francuski’.

  Markjanowicz - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Markl - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marklewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marklewski - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marklik - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marklowski - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Marko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markocha - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markociński - od nazwy miejscowej Markocin (gdańskie, gmina Osiek).

  Markocki - od nazwy miejscowej Markocin (gdańskie, gmina Osiek).

  Markoczyński - od nazwy miejscowej Markocin (gdańskie, gmina Osiek).

  Markoff - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markol - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markola - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markoł - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markoni - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markoń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markosik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markosiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markosz - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markoszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markoś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markot - od staropolskiego mrokotać ‘mruczeć’.

  Markota - 1403 od staropolskiego mrokotać ‘mruczeć’.

  Markow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markowc - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markowczenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markowicz - 1366 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markowiec - 1660 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markowiecki - od nazw miejscowych Markowice, Markowa (kilka wsi).

  Markowiok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markowski - od nazw miejscowych Markowice, Markowa (kilka wsi).

  Markót - od staropolskiego mrokotać ‘mruczeć’.

  Marków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markrabia - 1436 od margrabia, ze staropolskiego markrabia ‘tytuł arystokratyczny’.

  Marksan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Marksiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Marksz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Marku - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markuc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markucicz - 1437 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markucik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markuciński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markucki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markuczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markuczyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markuć - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markul - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markulak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markularz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markulek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markulicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markulik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markulis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markulisz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markuła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markunas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markunowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markuń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markusik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markusz - 1388 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markuszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markuszewski - od nazw miejscowych Markuszewo, Markuszów (kilka miejscowości).

  Markuszka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markuś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markut - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markuta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Markuza - od markiz ‘margrabia francuski’.

  Markuze - od markiz ‘margrabia francuski’.

  Markuzel - od markiz ‘margrabia francuski’.

  Markwa - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markwald - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Markwałd - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Markwant - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Markward - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’.

  Markwardt - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’.

  Markwart - 1600 od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’.

  Markwat - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Markwent - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Markwia - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markwiak - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markwic - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markwica - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markwicz - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markwiok - (Śl) od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markwitz - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Markwordt - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Markysz - od markiz ‘margrabia francuski’.

  Marla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlacz - 1568 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlak - 1689 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marląg - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlega - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlenga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlęga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlęnga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlica - 1453 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’ lub od staropolskiego marlica ‘skóra z padłej owcy’.

  Marlicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’ lub od staropolskiego marlica ‘skóra z padłej owcy’.

  Marlicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’ lub od staropolskiego marlica ‘skóra z padłej owcy’.

  Marliga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlinek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marliniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlinka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlitz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marloch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marloff - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marlos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marłatek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marłek - 1 136 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marłka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marłoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Marmarz - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmer - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmol - 1787 od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmola - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmolak - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmoł - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmołowski - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmor - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmól - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmór - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmul - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmula - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmulak - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmulek - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmulewicz - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmulewski - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmull - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmulla - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmuła - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmułowski - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmur - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmura - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmurczak - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmurowicz - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmurowski - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmurski - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmurzewicz - od marmur, z gwarowego marmuł ‘skała używana w budownictwie i rzeźbie’.

  Marmus - od marmus ‘gęba, pysk’.

  Marmusiewicz - od marmus ‘gęba, pysk’.

  Marmusz - 138 1 od marmus ‘gęba, pysk’.

  Marmuszewski - od marmus ‘gęba, pysk’.

  Marmuszok - (Śl) od marmus ‘gęba, pysk’.

  Marmuszowic - 14 15 od marmus ‘gęba, pysk’.

  Marmuzek - od marmus ‘gęba, pysk’.

  Marmuziewicz - od marmus ‘gęba, pysk’.

  Marmuźniak - od marmus ‘gęba, pysk’.

  Marmużek - od marmus ‘gęba, pysk’.

  Marmużniak - od marmus ‘gęba, pysk’.

  Marna - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marnaj - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marnasz - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marnecha - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marniak - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marnic - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marnich - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marnik - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marnikowski - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marniła - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marniok - (Śl) od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marno - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marnocha - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marnola - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marnowicz - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marnowski - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marnusz - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marny - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Marnysz - od marny ‘lichy, nędzny’.

  Maro - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maroch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marochow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marocik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maroczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maroczkaniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maron - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Maron - 149 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maron - 149 1 w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Marona - 1466 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marona - 1466 w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Marone - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Maronek - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Maroni - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Maronka - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Maronkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Maronna - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Marono - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Maronowicz - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Maronowski - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Marony - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Maroń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marończyk - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Maroński - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar-.

  Maroński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maros - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marosa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marosak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marosanyj - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marosch - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marosek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marosi - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marosiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marosiek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marosik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marosiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maroski - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maroszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maroszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maroszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maroszek - 16 17 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maroszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maroszuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maroszyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maroszyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maroś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marot - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maroz - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Maroza - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marozak - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marozas - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marozek - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marozik - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marozin - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marozowski - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marożek - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marożna - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marówka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maróz - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marózałek - (z fonetyką wschodniosłowiańską) w grupie nazwisk pochodzących od mróz, mrozić, też od imion staropolskich i gwarowych typu Jamroz, to od Ambroży.

  Marquard - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’.

  Marquardt - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’.

  Marrodan-Casas - złożenia brak; Marrodan- brak; Casas brak.

  Mars - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsa - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsajewicz - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsal - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsal - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marsalski - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marsałek - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marschal - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marschalik - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marschalka - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marschalkewicz - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marschalko - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marschalkowski - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marschall - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marschałkowski - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marscholek - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marscholl - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marschollek - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marsicki - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsiewicz - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsik - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsinowicz - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marso - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsol - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marsolek - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marsollek - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marsołek - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marsow - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsowicz - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsul - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsula - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsulo - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsy - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsylewicz - od mars ‘przenośnie: wojna; groźny wyraz twarzy’, też ‘bocianie gniazdo na statku’; wywodzi się od Marsa, rzymskiego boga wojny.

  Marsz - 1 177 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marsz - 1 177 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszal - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszalak - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszalec - 14 13 od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszalek - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszalenko - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszaleńko - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszalik - 1607 od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszall - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszallek - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszalski - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszaluk - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszał - 1442 od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszała - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszałak - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszałakowski - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszałek - 1389 od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszałkiewicz - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszałko - 1376 od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszałkowicz - 138 1 od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszałkowski - 1356 od nazwy miejscowej Marszałkowo (sieradzkie, gmina Brzeźno).

  Marszałków - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszan - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszczak - od marszczyć się ‘pokrywać się zmarszczkami’.

  Marszczek - od marszczyć się ‘pokrywać się zmarszczkami’.

  Marszczeniuk - od marszczyć się ‘pokrywać się zmarszczkami’.

  Marszczewski - od marszczyć się ‘pokrywać się zmarszczkami’.

  Marszczowski - od marszczyć się ‘pokrywać się zmarszczkami’.

  Marszczuk - od marszczyć się ‘pokrywać się zmarszczkami’.

  Marszczybrodzki - 1474 od nazwy miejscowej Marszczybrody, dziś Mościbrody (siedleckie, gmina Wisniew).

  Marszczycki - od marszczyć się ‘pokrywać się zmarszczkami’.

  Marszczysz - 1590 od marszczyć się ‘pokrywać się zmarszczkami’.

  Marszczyzna - od marszczyć się ‘pokrywać się zmarszczkami’.

  Marszek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszel - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszelec - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszelewski - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszelik - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszelski - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszełek - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszenik - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszeniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszeniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marszew - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszewicz - 165 1 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszewicz - 165 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marszewski - 1396 od nazwy miejscowej Marszewo (gdańskie, gmina Przywidz), Marszowice (krakowskie, gmina Gdów).

  Marszk - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszko - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszko - 1370 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marszl - od marznąć, por. zmarzły ‘zmarznięty’.

  Marszlakiewicz - od marznąć, por. zmarzły ‘zmarznięty’.

  Marszlek - od marznąć, por. zmarzły ‘zmarznięty’.

  Marszł - od marznąć, por. zmarzły ‘zmarznięty’.

  Marszła - od marznąć, por. zmarzły ‘zmarznięty’.

  Marszłek - od marznąć, por. zmarzły ‘zmarznięty’.

  Marszłkowski - od marznąć, por. zmarzły ‘zmarznięty’.

  Marszner - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marszo - 1372

  Marszol - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszolek - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszolik - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszoll - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszoł - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszołek - od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Marszon - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszow - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszowski - 1377 od nazwy miejscowej Marszewo (gdańskie, gmina Przywidz), Marszowice (krakowskie, gmina Gdów).

  Marszuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszula - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Marszyński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Mart - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Marta - 14 13 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martala - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martalek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martałek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martanus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martas - 1603 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martaś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martczenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Marte - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Marteczka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martek - 1459 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martela - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Marteliński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martell - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martelonis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martelus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Marten - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martenczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martenek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martenes - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marteni - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marteniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marteniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martenka, m. - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martenowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marteńczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marteńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marteńczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marteńko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Marteński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martficki - od martwy ‘nieżywy, nieczuły’.

  Martianow - od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Marti-Marca - złożenia brak; Marti w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn; Marca w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’.

  Martin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martincewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinez - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn;

  Martinez-Calbimonte - złożenia brak; Martinez w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn; Calbimonte brak.

  Martini - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martini-Bieszk - złożenia brak; Martini w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn; Bieszk 1498 (Maz.) od imion na Bie-, typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Martiniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martini-Kielan - złożenia brak; Martini w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn; Kielan od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Martiniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinka, m. - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinkaitis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinkowa - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinkus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martino - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martins - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinson - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinsson - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martinus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martiń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martińczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martisz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martiszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martiszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martiszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martiszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martiś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martkowski - 1622 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martola - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Marton - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martona - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martonik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martonis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martoniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martoń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martosek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martosiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martosiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martosz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martoszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martoś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martuka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martul - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martula - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martulik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martuła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martuniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martuniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martunowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martuń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martusewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martusiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martuszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martuszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martuszka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martuś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martwiak - od martwy ‘nieżywy, nieczuły’.

  Martwica - od martwy ‘nieżywy, nieczuły’; od martwica ‘trup, też ‘bezwład, brak objawów życia’, ze staropolskiego ‘woda stojąca’.

  Martwich - od martwy ‘nieżywy, nieczuły’.

  Martwicki - od martwy ‘nieżywy, nieczuły’.

  Martwig - od martwy ‘nieżywy, nieczuły’.

  Martwij - od martwy ‘nieżywy, nieczuły’.

  Martwijczuk - od martwy ‘nieżywy, nieczuły’.

  Martwik - od martwy ‘nieżywy, nieczuły’.

  Martwitz - od martwy ‘nieżywy, nieczuły’.

  Martwłos - od martwy ‘nieżywy, nieczuły’.

  Marty - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martych - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martychewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martychiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martychoniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martychowiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martycz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martyga - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martyjaniec - 1487 od łacińskiego imienia Marcianus, dawniej Marcyjan. Imię znane w Polsce od XIV wieku, od łacińskiego Martianus, to odnazwy boga Mars.

  Martyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martyka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martykowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martyla - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martyła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martym - 1462 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martymiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martymiska - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martymiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martymowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyn - 165 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyna - 1498 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynajtis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynajtys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynaki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynakis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyneczko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynek - 1787 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyni - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyniak - 1495 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynicz - 1428 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyniczyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyniec - 1450 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynienko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyniew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyniok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynionis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyniszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynka - 1627 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynkien - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynkin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynoga - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynonis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynowicz - 1499 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynson - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynuska, m. - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynusz - 1582 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynuszek - 1532 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martynyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyńciów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyńczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyńczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyńko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Martys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martysewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martysiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martysiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martysik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martysiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martysz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martyszenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martyszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martyszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martyszunis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martyszus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martyś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Martyśko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Maruc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marucha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruchacz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruchel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruchin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruchniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruchnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruchoł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marucik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruciński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marud - od marudzić ‘robić coś powoli, ociężale’.

  Maruda - od marudzić ‘robić coś powoli, ociężale’.

  Marudna - od marudzić ‘robić coś powoli, ociężale’; od marudny ‘leniwy’.

  Marudny - od marudzić ‘robić coś powoli, ociężale’; od marudny ‘leniwy’.

  Marudow - od marudzić ‘robić coś powoli, ociężale’.

  Marudza - od marudzić ‘robić coś powoli, ociężale’.

  Marudziński - od marudzić ‘robić coś powoli, ociężale’.

  Maruga - od maruga ‘rodzaj tabaki’.

  Marugalski - od maruga ‘rodzaj tabaki’.

  Marugała - od maruga ‘rodzaj tabaki’.

  Marugi - od maruga ‘rodzaj tabaki’.

  Marugiewicz - od maruga ‘rodzaj tabaki’.

  Marul - 1520 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marulec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marulewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruli - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marulik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marunczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marunienko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marunkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marunowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marunowski - od nazwy miejscowej Maruny (olsztyńskie, gmina Barczewo).

  Maruń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruńczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusarz - 1687 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusiek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusieński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusiuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruska - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruskiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusz - XII w. w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marusza - 14 12 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszczyk - 1628 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszeczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszewski - 1790 od nazwy miejscowej Maruszewo (leszczyńskie, gmina Rydzyna).

  Maruszka, m. - 16 17 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszkin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszyc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszyj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszyniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruszyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruś - 1727 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marutko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruwka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruziak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maruzik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marwic - od gwarowego marwa ‘rodzaj gryki; okruchy’.

  Marwicki - od gwarowego marwa ‘rodzaj gryki; okruchy’.

  Marwicz - od gwarowego marwa ‘rodzaj gryki; okruchy’.

  Marwinek - od gwarowego marwa ‘rodzaj gryki; okruchy’.

  Marwiński - od gwarowego marwa ‘rodzaj gryki; okruchy’.

  Marwis - od gwarowego marwa ‘rodzaj gryki; okruchy’.

  Marwitz - od gwarowego marwa ‘rodzaj gryki; okruchy’.

  Marwy - od gwarowego marwa ‘rodzaj gryki; okruchy’.

  Marx - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Maryan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Maryanczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Maryanek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Maryanowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Maryańczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Maryańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Maryański - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Maryasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryczew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryiczyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryja - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryjan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Maryjanik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Maryjankowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Maryjanowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Maryjańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Maryjański - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Maryjas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryjasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryjasik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryjczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryjek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryjewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryjka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryjko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryjok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryjosz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryjowski - 1770 (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maria, dawniej Maryja. Imię hebrajskie Miryam, przejęte do języka greckiego jako Maria, łacińskiego Maria, w Polsce notowane od XII wieku.

  Maryk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryl - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marylak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marylewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marylkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marylowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marylski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryna - 1443 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynaiczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryniaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryniarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryniewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryniocha - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryniok - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryniowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynkowić - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynocha - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Marynowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryńczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryńczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Maryon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marysa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marysewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marysiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marysiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marysiewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marysik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marysiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marysiok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marysiuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryska - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marysz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Maryś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzajko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzak - 1795 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzalik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzałek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzanek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzaniszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzanna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzanowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzantowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzański - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marząta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzątka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzątko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzec - 138 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Marzecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Marzeda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzejan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzejon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzejon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzejow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzejusz - 1399 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mariusz, to od łacińskiego Marius; znane w Polsce od XIII wieku.

  Marzek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzela - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzelski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzena - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzencin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzencki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzenda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzenna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzenowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzenta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzeński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzeński - 1498 od nazwy miejscowej Marzenin (poznańskie, gmina Września).

  Marzeta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzęciak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzęcki - 1427 od nazwy miejscowej Marzęcin (kieleckie, gmina Pińczów).

  Marzęda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzęta - 1265 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzjan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzły - od marznąć, por. zmarzły ‘zmarznięty’.

  Marznica - od marznąć, por. zmarzły ‘zmarznięty’.

  Marznicki - od marznąć, por. zmarzły ‘zmarznięty’.

  Marznik - od marznąć, por. zmarzły ‘zmarznięty’.

  Marzoch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzoll - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzoł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzonek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzotka - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzotko - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzucha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzuchowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzusz - 1466 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzusz - 1466 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mariusz, to od łacińskiego Marius; znane w Polsce od XIII wieku.

  Marzyan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzyc - 143 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzych - 14 19 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzycha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzydusza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Marzyjan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzyjanek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzyjanowic - 14 18 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marianus, to od Marius. W Polsce forma Marian notowana jest dopiero od XVI wieku, wcześniej było Marzyjan (XIV w.).

  Marzyk - 14 15 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzyna - 1359 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzyński - od nazwy miejscowej Marzenin (poznańskie, gmina Września).

  Marzys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzysz - 1400 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzyszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzyszewic - 1497 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzyś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Marzywołek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mor-, por. mór ‘zaraza’, mor ‘czarny’, mora ‘chorobliwy odór’, morzyć.

  Marżało - od marznąć, por. zmarzły ‘zmarznięty’.

  Marżło - od marznąć, por. zmarzły ‘zmarznięty’.

  Marżoch - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Marżysz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Mas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masaad - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masac - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masacz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masaczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masaczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masajło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masala - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masalewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masalon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masałow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masałów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masana - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masaniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masanio - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masar - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masarak - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masarczyk - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masarek - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masarewicz - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masarowicz - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masarski - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masaryk - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masarz - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Mascewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mascianica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mascianiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mascidła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mascidło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mascienica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masciuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mascyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Masczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Masek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Maseli - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Maselik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masella - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Maselli - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masełek - od masło.

  Masełka - od masło.

  Masełko - od masło.

  Masełkowski - od masło.

  Maser - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Maserak - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Maserczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Maserek - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Maserewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Maserok - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Maserowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Maserski - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Masewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masewicz-Masel - złożenia brak; Masewicz w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz); Masel w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiali - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masialik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiałowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masian - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masianik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masianko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiarak - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masiarczyk - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masiarek - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masiarkowski - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masiarz - 1578 od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masiasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiądz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiąg - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Masiejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Masiejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Masiejewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Masiejewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Masiejka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Masiejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Masiejonek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Masiejowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mojżesz. Pochodzenie biblijnego imienia Moseh nie zostało wyjaśnione. Przypuszcza się, że pochodzi od egipskiego msj ‘urodzić’ lub od arabskiego m-w-sz ‘dziecię nowonarodzone’ lub od koptyjskiego mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’ albo od hebrajskiego naszach ‘wyciągnąć (z wody)’. Przejęte do greckiego w dwóch wariantach Moyses i Moses, łacińskiego Moyses, Moses, niemieckiego Moses, Mose, Moyse. W języku polskim Mojżesz, za pośrednictwem Kościoła prawosławnego Mojsiej, a języka jidysz Mosze.

  Masiek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masielak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masielarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masielewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masielewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masielski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiena - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masienek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masieniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masienko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masienniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masier - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masiera - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masierak - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masierek - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masierkiewicz - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masierkowski - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masierna - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masierowski - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masierz - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masik - 1689 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masilela - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masilewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masinowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiński - 1706 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masio - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiołek - 178 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masion - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masionek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masionis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masioń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masior - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masiorek - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masioro - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masiorski - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masiota - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiórna - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masir - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masirek - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masirowski - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masiuda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiudziński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiuk-Polonis - złożenia brak; Masiuk w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz); Polonis od Polak, ze staropolskiego Polanin; od polana.

  Masiul - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiulaniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiulanis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiuleniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masiulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Maska - od maska, maskować.

  Maskal - od maska, maskować.

  Maskalan - od maska, maskować.

  Maskalaniec - od maska, maskować.

  Maskalenko - od maska, maskować.

  Maskalewicz - od maska, maskować.

  Maskalon - od maska, maskować.

  Maskalonek - od maska, maskować.

  Maskalonok - od maska, maskować.

  Maskalski - od maska, maskować.

  Maskaluk - od maska, maskować.

  Maskaluniec - od maska, maskować.

  Maskała - 1487 od maska, maskować.

  Maskałka - 1449 od maska, maskować.

  Maskar - od maszkara, maskara ‘potwór, straszydło’.

  Maskara - od maszkara, maskara ‘potwór, straszydło’.

  Maskielka - 1534 od maska, maskować.

  Maskieła - od maska, maskować.

  Maskiera - od maszkara, maskara ‘potwór, straszydło’.

  Maskiewicz - od maska, maskować.

  Masko - od maska, maskować.

  Maskol - od maska, maskować.

  Maskoła - 1423 od maska, maskować.

  Maskoń - od maska, maskować.

  Maskos - od maska, maskować.

  Maskow - od maska, maskować.

  Maskowiak - od maska, maskować.

  Maskowicz - od maska, maskować.

  Maskowski - od maska, maskować.

  Maskuch - od maska, maskować.

  Maskula - 1739 od maska, maskować.

  Maskulak - od maska, maskować.

  Maskulaniec - od maska, maskować.

  Maskulanis - od maska, maskować.

  Maskuliński - od maska, maskować.

  Maskuł - od maska, maskować.

  Maskuła - od maska, maskować.

  Maskus - od maska, maskować.

  Maskut - od maska, maskować.

  Maslach - od masło.

  Maslaczka - od masło.

  Maslak - od masło.

  Maslakiewicz - od masło.

  Maslana - od masło.

  Maslanek - od masło.

  Maslaniec - od masło.

  Maslanik - od masło.

  Maslanis - od masło.

  Maslanka - od masło.

  Maslankiewicz - od masło.

  Maslanko - od masło.

  Maslankowski - od masło.

  Maslanny - od masło.

  Maslany - od masło.

  Maslarz - od masło.

  Masląg - od masło.

  Maslej - od masło.

  Maslejak - od masło.

  Maslenik - od masło.

  Maslenikow - od masło.

  Maslenkow - od masło.

  Maslennikow - od masło.

  Masler - od niemieckiej nazwy osobowej Mosler.

  Maslerz - od niemieckiej nazwy osobowej Mosler.

  Maslica - od masło.

  Maslich - od masło.

  Maslicha - od masło.

  Maslij - od masło.

  Maslijewicz - od masło.

  Maslikiewicz - od masło.

  Maslikowski - od masło.

  Masliński - od masło.

  Maslisz - od masło.

  Maslo - od masło.

  Masloch - od masło.

  Maslof - od masło.

  Maslon - od masło.

  Maslona - od masło.

  Maslonka - od masło.

  Maslonkowski - od masło.

  Masloń - od masło.

  Maslosz - od masło.

  Maslow - od masło.

  Masluch - od masło.

  Masluk - od masło.

  Maslukiewicz - od masło.

  Masluszczak - od masło.

  Masła - od masło.

  Masłaj - od masło.

  Masłak - od masło.

  Masłakow - od masło.

  Masław - od imienia złożonego Masław, znanego w Polsce już w XI wieku.

  Masławski - od imienia złożonego Masław, znanego w Polsce już w XI wieku.

  Masłej - od masło.

  Masłek - 1390 od masło; od masłek ‘pieszczoch, mazgaj’.

  Masłko - 1398 od masło; od staropolskiego zdrobnienia masłko.

  Masło - 1 103 od masło.

  Masłoch - od masło.

  Masłocha - od masło.

  Masłok - od masło.

  Masłomięcki - 1422 od nazwy miejscowej Masłomiąca (krakowskie, gmina Michałowice).

  Masłon - od masło.

  Masłoniak - od masło.

  Masłonik - od masło.

  Masłoń - od masło.

  Masłosz - od masło.

  Masłow - od imienia złożonego Masław, znanego w Polsce już w XI wieku.

  Masłowicz - 1486 od masło.

  Masłowiec - od masło.

  Masłowiecki - 1689 od nazwy miejscowej Masłowo (poznańskie, gmina Dolsk), Masłów (kieleckie, gmina Masłów); od Masłowiec (kieleckie, gmina Łagów).

  Masłowski - 1398 od nazwy miejscowej Masłowo (poznańskie, gmina Dolsk), Masłów (kieleckie, gmina Masłów).

  Masłowy - od masło.

  Masłówka - od masło.

  Masłusz - 1445 od masło.

  Masłuszczak - od masło.

  Masły - od masło.

  Masłyj - od masło.

  Masłyk - od masło.

  Masłyka - od masło.

  Masłysz - od masło.

  Masniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masnica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masnowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masnusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masny - 148 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta; od staropolskiego masny, maśny ‘tłusty’.

  Masnyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masoch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masocha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masoj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masojcz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masojć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masolak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masoł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masoła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Mason - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masoni - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masoniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masonik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masopust - od mięso; mięsopust ‘ostatki, zapusty; uczta’.

  Masoput - od mięso; mięsopust ‘ostatki, zapusty; uczta’.

  Masor - 144 1 od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masorek - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masorz - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masosz - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masowa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masór - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Mass - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massalewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massań - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massar - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Massarczyk - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Massarek - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Massari - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masse - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masseli - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masselik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masser - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Massier - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Massiuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massloch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masson - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massoni - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massopust - od mięso; mięsopust ‘ostatki, zapusty; uczta’.

  Massow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massowa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Massór - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Massulik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Mast - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastajek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastal - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastala - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalan - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalarczuk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalarczyk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalarek - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalarski - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalarz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalasz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalczyk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalec - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastaler - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalerczuk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalerczyk - 1679 od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalerek - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalerko - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalerski - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalerz - 1725 od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalesz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalierz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastaliński - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalirz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalisz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalski - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastalski - 1789 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastejak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastejek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastela - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastelak - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastelarczuk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastelarczyk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastelarz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastelerczuk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastelerczyk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastelerz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastella - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastelorz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Master - od niemieckiej nazwy osobowej Master, ta od meister ‘mistrz, nauczyciel, pracodawca’.

  Masterak - od niemieckiej nazwy osobowej Master, ta od meister ‘mistrz, nauczyciel, pracodawca’.

  Masterczak - od niemieckiej nazwy osobowej Master, ta od meister ‘mistrz, nauczyciel, pracodawca’.

  Masterman - od niemieckiej nazwy osobowej Master, ta od meister ‘mistrz, nauczyciel, pracodawca’.

  Masternak - od niemieckiej nazwy osobowej Master, ta od meister ‘mistrz, nauczyciel, pracodawca’.

  Masterniak - od niemieckiej nazwy osobowej Master, ta od meister ‘mistrz, nauczyciel, pracodawca’.

  Masterok - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Master, ta od meister ‘mistrz, nauczyciel, pracodawca’.

  Masterski - od niemieckiej nazwy osobowej Master, ta od meister ‘mistrz, nauczyciel, pracodawca’.

  Masterzak - od niemieckiej nazwy osobowej Master, ta od meister ‘mistrz, nauczyciel, pracodawca’.

  Mastlerz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masto - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastoj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastolarczyk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastolarek - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastolarski - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastolerczyk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastolerz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Mastoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Master, ta od meister ‘mistrz, nauczyciel, pracodawca’.

  Mastruk - od niemieckiej nazwy osobowej Master, ta od meister ‘mistrz, nauczyciel, pracodawca’.

  Mastrzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Master, ta od meister ‘mistrz, nauczyciel, pracodawca’.

  Mastrzykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Master, ta od meister ‘mistrz, nauczyciel, pracodawca’.

  Mastuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masty - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastyga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastyj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastyka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastykarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastyla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastylak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastylarek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastylarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastyła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastyło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastyniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastynow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Mastyń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masulik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masuła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masur - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masura - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masuras - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masurek - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masuro - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masurowski - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Masyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masynek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mas-, por. masa, wschodniosłowiańskie, gmina Mosiej (= Mojżesz).

  Masz - 1400 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Masza - 14 15 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszaj - 1452 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszakowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszala - 1520 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszalec - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszalski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszałek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszałkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszało - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszanka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszanowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszański - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszara - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Maszarek - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Maszarkowski - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Maszaro - od masarz, masar ‘rzeźnik’.

  Maszawiec - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszczakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszczała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maszczenko - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszczyc - 139 1 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszczyn - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszczyński - 163 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maszczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszej - 1452 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszek - 1399 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszel - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszelewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszelski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszenda - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszenicki - 1396 od nazwy miejscowej Maszenice (bydgoskie, gmina Kruszwica).

  Maszeńda - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszeński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszeński - 1499 od nazwy miejscowej Maszenice (bydgoskie, gmina Kruszwica).

  Maszer - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Maszerak - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Maszerek - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Maszerewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Maszerkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Maszerow - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Maszerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Maser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego maser ‘sęk’.

  Maszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszewski - 1407 od nazw miejscowych Maszów, Maszewo (kilka wsi).

  Maszk - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszka, m. - 16 16 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszkała - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszkało - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszkara - od maszkara, maskara ‘potwór, straszydło’.

  Maszkarewicz - od maszkara, maskara ‘potwór, straszydło’.

  Maszkarka - 162 1 od maszkara, maskara ‘potwór, straszydło’.

  Maszke - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszkiewski - od nazwy miejscowej Maszkowice (łódzkie, gmina Ozorków), Maszkowo, Maszków (kilka wsi).

  Maszko - 1202 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszkow - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszkowiec - 1338 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszkowski - 1566 od nazwy miejscowej Maszkowice (łódzkie, gmina Ozorków), Maszkowo, Maszków (kilka wsi).

  Maszków - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszlach - od masło.

  Maszlak - od masło.

  Maszlakiewicz - od masło.

  Maszlana - od masło.

  Maszlanka - od masło.

  Maszlany - od masło.

  Maszląg - od masło.

  Maszlej - od masło.

  Maszlejak - od masło.

  Maszlewski - od masło.

  Maszlic - od masło.

  Maszliński - od masło.

  Maszloch - od masło.

  Maszlong - od masło.

  Maszluch - od masło.

  Maszłak - od masło.

  Maszło - od masło.

  Maszna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masznic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masznica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masznicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Masznienko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maszniew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maszo - 1376 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszol - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszonek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszonka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszoń - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszoński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszot - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszota - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszow - 1498 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszowicz - 1435 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszowski - 1670 od nazw miejscowych Maszów, Maszewo (kilka wsi).

  Maszt - 1427 od maszt ‘wysoki słup służący do wywieszania flag; drzewce do rozpinania żagli na żaglowcu’.

  Masztaj - od maszt ‘wysoki słup służący do wywieszania flag; drzewce do rozpinania żagli na żaglowcu’.

  Masztajak - od maszt ‘wysoki słup służący do wywieszania flag; drzewce do rozpinania żagli na żaglowcu’.

  Masztak - od maszt ‘wysoki słup służący do wywieszania flag; drzewce do rozpinania żagli na żaglowcu’.

  Masztakow - od maszt ‘wysoki słup służący do wywieszania flag; drzewce do rozpinania żagli na żaglowcu’.

  Masztakowski - od maszt ‘wysoki słup służący do wywieszania flag; drzewce do rozpinania żagli na żaglowcu’.

  Masztaków - od maszt ‘wysoki słup służący do wywieszania flag; drzewce do rozpinania żagli na żaglowcu’.

  Masztal - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalar - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalarczuk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalarczyk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalarski - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalarz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalecz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztaler - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalerczuk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalerczyk - 175 1 od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalerek - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalerski - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztaleruk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalerz - 1593 od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalesz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalewicz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalewski - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalik - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztaliński - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztaller - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalowski - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztalski - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Maształ - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Maształa - 1608 od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’; od staropolskiego mastała ‘stajnia’.

  Masztanowicz - od maszt ‘wysoki słup służący do wywieszania flag; drzewce do rozpinania żagli na żaglowcu’.

  Masztelan - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztelarczuk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztelarczyk - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztelarz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztelerski - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztelerz - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztella - 1494 od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Masztelski - od masztalerz, Mastalerz ‘człowiek zajmujący się końmi, stajenny’.

  Maszuch - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszuk - 1445 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszuł - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszuła - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszuta - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszyc - 1440 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszyk - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maszyn - od maszyna.

  Maszyna - od maszyna.

  Maszynda - od maszyna.

  Maszyniak - od maszyna.

  Maszynkiewicz - od maszyna.

  Maszynowski - od maszyna.

  Maszyńda - od maszyna.

  Maszyński - 15 13 od nazwy miejscowej Maszenice (bydgoskie, gmina Kruszwica).

  Maś - 1628 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maśca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maściak - 1788 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maścian - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maścianica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maścianiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maściborski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maścibrocki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maścibroda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maścibrodzki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maścibrzuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maścibrzych - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maścidło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maścienica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maścigłowa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maścigłówka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maściobroda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maściuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maściuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maśka - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maśko - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maśkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maśkowiec - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maśków - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Ma-, typu Maciej, Marcin, Małomir.

  Maśla - od masło.

  Maślach - od masło.

  Maślaczek - od masło.

  Maślaczyk - od masło.

  Maślaczyński - od masło.

  Maślag - od masło.

  Maślaj - od masło.

  Maślak - od masło; od maślak ‘gatunek grzyba’.

  Maślaka - od masło.

  Maślakiewicz - od masło.

  Maślakow - od masło.

  Maślakowski - od masło.

  Maślaków - od masło.

  Maślan - od masło.

  Maślana - od masło; od przymiotnika maślany.

  Maślanak - od masło.

  Maślanek - 1770 od masło.

  Maślanicz - od masło.

  Maślaniec - od masło.

  Maślaniewicz - od masło.

  Maślanik - od masło.

  Maślank - (Pom) od masło.

  Maślanka - 1488 od masło, maślanka.

  Maślankiewicz - od masło.

  Maślanko - od masło.

  Maślankowski - od masło.

  Maślanna - od masło; od przymiotnika maślany.

  Maślanny - od masło; od przymiotnika maślany.

  Maślany - 1709 od masło; od przymiotnika maślany.

  Maślańczyk - od masło.

  Maślarczyk - od masło.

  Maślarz - od masło.

  Maślarzyk - od masło.

  Maślaszek - 1698 od masło.

  Maśląg - od masło.

  Maśleczka - od masło.

  Maślej - od masło.

  Maślejak - od masło.

  Maślejczyk - od masło.

  Maślena - od masło.

  Maślenik - od masło.

  Maślenikow - od masło.

  Maśleników - od masło.

  Maślenka - 1470-80 od masło.

  Maślenkow - od masło.

  Maślennik - od masło.

  Maślennikow - od masło.

  Maślenników - od masło.

  Maśleń - od masło.

  Maślerz - od masło.

  Maślesz - 1526 od masło , maślesz ‘kaczeniec’.

  Maślewicz - od masło.

  Maślewski - od masło.

  Maśli - od masło.

  Maślica - od masło.

  Maślich - od masło.

  Maślicha - od masło.

  Maślicki - od masło.

  Maślij - od masło.

  Maślijewicz - od masło.

  Maślik - od masło.

  Maślikiewicz - od masło.

  Maślikowski - od masło.

  Maślinkiewicz - od masło.

  Maślinowicz - 1429 od masło.

  Maślinowski - od masło.

  Maśliński - od masło.

  Maślisz - od masło.

  Maśloch - od masło.

  Maślon - od masło.

  Maślona - od masło.

  Maślong - od masło.

  Maślonik - od masło.

  Maślonka - od masło.

  Maślonkiewicz - od masło.

  Maślonkowicz - od masło.

  Maślonkowski - od masło.

  Maśloń - od masło.

  Maślorz - (Śl) od masło.

  Maśluch - od masło.

  Maśluk - od masło.

  Maślukiewicz - od masło.

  Maśluszczak - od masło.

  Maśniak - 1795 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maśnica - 1787 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta; od maś (l)nica ‘drewniane naczynie z tłokiem służące do wyrobu masła’.

  Maśnicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maśniecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maśniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maśnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maśniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maśny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mast-, por. maścić, o-masta.

  Maśtak - od maszt ‘wysoki słup służący do wywieszania flag; drzewce do rozpinania żagli na żaglowcu’.

  Maśtakowski - od maszt ‘wysoki słup służący do wywieszania flag; drzewce do rozpinania żagli na żaglowcu’.

  Mat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mata - 1463 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matac - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matacki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matacz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataczun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataczyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataczyno - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matafiasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matafiej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matafiejuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mataj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataja - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matajas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matajasek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matajczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matajek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matajewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matajka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matajkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matajowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matajszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matajszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matala - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matalak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matalerz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matalewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matali - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matalik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataliniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matalkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matalla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matała - 1566 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matałek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matałowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matałyga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matania - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matanina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matanog - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matanóg - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matanycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matanyj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matań - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matańko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matar - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Mataraszek - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matarczyński - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matarewicz - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matarkowski - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matarski - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matarz - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matarzewski - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matarzyński - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataschke - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matasek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matasiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matasik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataska - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matasko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matasow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataszyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataśka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataśko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mataus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matausch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matauschek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matausz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matauszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matauszów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matawa - 1698 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matąga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matcher - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matcherek - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matciak - od matka.

  Matciniak - od matka.

  Matciol - od matka.

  Matciuk - od matka.

  Matcyk - od matka.

  Matczak - od matka.

  Matczek - od matka.

  Matczenia - od matka.

  Matczenie - od matka.

  Matczewski - od matka.

  Matczok - od matka.

  Matczuk - od matka.

  Matczyk - od matka.

  Matczyna - od matka.

  Matczyński - 1348 od nazwy miejscowej Matczyn (lubelskie, gmina Bełżyce).

  Matczyszyn - od matka.

  Mate - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matea - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matech - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matecha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matecki - 1472 od nazwy miejscowej Matcze (zamojskie, gmina Horodło).

  Matecz - od matka.

  Mateczak - od matka.

  Mateczka - od matka.

  Mateczko - od matka.

  Mateczok - od matka.

  Mateczyński - od matka.

  Mateias - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateiko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matej - 1296 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateja - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejanka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejanko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejasiek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejasik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejaski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejasz - 1393 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejaszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejaszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejaś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateja-Torbiarz - złożenia brak; Mateja w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych; Torbiarz od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Matejcio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejciów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejenka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejko - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejkowicz - 1447 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejo - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejuczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matejun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matela - 14 16 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matelak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matelan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matelański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matelczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matelewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matelewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matelica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matelisiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matelka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matelkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matella - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matelonek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matelowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matelski - 1789 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matełka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matełko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matełusiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matełusik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matena - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matenczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateni - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matenia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matenik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matenka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matenkow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matenna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matenok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateńka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateńkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateoszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateószek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mater - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matera - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materac - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materach - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materacki - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materak - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materał - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materan - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materas - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matercok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materczok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materczyk - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matere - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materek - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materen - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matereń - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materewicz - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materewski - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materka - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materkas - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materklas - 1603 od materklasy ‘narzędzia, pakunki, manatki’.

  Materko - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materkowski - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materla - 1673 w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materlak - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materlik - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materliński - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materła - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matern - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materna - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz lub od imienia Materna, od greckiego Maternos ‘pochodzący od matki’, od łacińskiego Maternus.

  Maternak - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz lub od imienia Materna, od greckiego Maternos ‘pochodzący od matki’, od łacińskiego Maternus.

  Materne - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz lub od imienia Materna, od greckiego Maternos ‘pochodzący od matki’, od łacińskiego Maternus.

  Maternia - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz lub od imienia Materna, od greckiego Maternos ‘pochodzący od matki’, od łacińskiego Maternus.

  Materniak - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz lub od imienia Materna, od greckiego Maternos ‘pochodzący od matki’, od łacińskiego Maternus.

  Maternicki - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz lub od imienia Materna, od greckiego Maternos ‘pochodzący od matki’, od łacińskiego Maternus.

  Maternik - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz lub od imienia Materna, od greckiego Maternos ‘pochodzący od matki’, od łacińskiego Maternus.

  Maternisz - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz lub od imienia Materna, od greckiego Maternos ‘pochodzący od matki’, od łacińskiego Maternus.

  Materniuk - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz lub od imienia Materna, od greckiego Maternos ‘pochodzący od matki’, od łacińskiego Maternus.

  Maternus - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz lub od imienia Materna, od greckiego Maternos ‘pochodzący od matki’, od łacińskiego Maternus.

  Materny - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz lub od imienia Materna, od greckiego Maternos ‘pochodzący od matki’, od łacińskiego Maternus.

  Materok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materowicz - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materowski - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matersiak - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materski - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materus - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materyński - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materys - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materzak - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materzok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materzyński - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Materżok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Mates - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matesa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matesek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matesiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matesik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateszek - 1576 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateszew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateszo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateszuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Mateus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateusiak - 1793 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateusik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateusz - 1 144 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateuszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateuszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateuszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateuszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateuszek - 1446 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateuszel - 1446 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateuszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateuszów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateuszuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matey - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mateyszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matfejuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matfiej - 143 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matfiejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matfiejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matfiejew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matfiejuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matfin - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Mathe - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathea - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathei - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matheiczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matheis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matheisel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matheja - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathejs - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathejsel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathera - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Mathes - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matheta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matheus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathews - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathias - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathiasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathiej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathienia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathies - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathy - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathyl - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mathyssek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matiakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matian - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matianowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matiarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matias - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiasczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiasek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiasiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiasik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiasiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiaszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiaszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiaszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiaszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiaszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiaszkojć - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiaszowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiaszów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiaszuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiaszyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiaś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiesza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matieszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matij - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijasik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijaszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijaszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijaśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijcio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijciów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijców - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matijuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matios - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiosik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matioszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matioszka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matioszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matisek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matisiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matisik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matisow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matissek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matiucha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matiuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matiukow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matiulko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matiunko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matiuszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matiuszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matiuszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matiuszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matjas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjasek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjasewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjasik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjasiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjasowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjaszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjaszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjaszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjaszkojć - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjaszuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjaszyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjaszys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjaśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matjewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matka - od matka.

  Matkacz - od matka.

  Matkas - od matka.

  Matkies - od matka.

  Matkiewicz - od matka.

  Matko - od matka.

  Matkoński - od matka.

  Matkowicz - od matka.

  Matkowski - od matka.

  Matkus - od matka.

  Matla - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlach - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlachowski - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlacz - od słowackiego matlak ‘głupkowaty człowiek’.

  Matlaczyk - 1656 od słowackiego matlak ‘głupkowaty człowiek’.

  Matlag - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlak - 1649 od słowackiego matlak ‘głupkowaty człowiek’.

  Matlakiewicz - od słowackiego matlak ‘głupkowaty człowiek’.

  Matlakowicz - 1627 od słowackiego matlak ‘głupkowaty człowiek’.

  Matlakowski - 1627 od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlanga - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlanowski - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlar - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlas - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlaś - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matląg - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlega - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlegiewicz - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlejewski - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlengiewicz - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlica - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlich - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlik - 1594 od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlikiewicz - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlingiewicz - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlinkiewicz - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matliński - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matloch - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlochowski - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlok - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matloka - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlonga - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlor - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matlowski - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matluas - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matluch - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matluk - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matła - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłach - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłachowski - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłacki - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłacz - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłaj - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłas - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłaszek - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłaszewski - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matława - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matławski - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłejko - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłęga - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłoch - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłocha - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłok - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłoka - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłosz - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłoszek - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłoszyński - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłowski - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matłuch - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Mat-Madajczak - złożenia brak; Mat w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka; Madajczak w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Matnia - 1657 od matnia ‘workowata część sieci rybackiej; pułapka na zwierzynę, sidła’.

  Matniak - od matnia ‘workowata część sieci rybackiej; pułapka na zwierzynę, sidła’.

  Matnicki - od matnia ‘workowata część sieci rybackiej; pułapka na zwierzynę, sidła’.

  Matniej - od matnia ‘workowata część sieci rybackiej; pułapka na zwierzynę, sidła’.

  Matniejczyk - od matnia ‘workowata część sieci rybackiej; pułapka na zwierzynę, sidła’.

  Matnies - od matnia ‘workowata część sieci rybackiej; pułapka na zwierzynę, sidła’.

  Matniewicz - od matnia ‘workowata część sieci rybackiej; pułapka na zwierzynę, sidła’.

  Matnik - od matnia ‘workowata część sieci rybackiej; pułapka na zwierzynę, sidła’.

  Matnis - od matnia ‘workowata część sieci rybackiej; pułapka na zwierzynę, sidła’.

  Matniszewski - od matnia ‘workowata część sieci rybackiej; pułapka na zwierzynę, sidła’.

  Matniuk - od matnia ‘workowata część sieci rybackiej; pułapka na zwierzynę, sidła’.

  Matochniejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matochwiejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matofiej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matofiejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matofij - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matog - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matoga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matola - 1528 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matolicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matoliniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matoliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matolski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matoł - 1462 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka lub od matoł ‘człowiek ograniczony umysłowo, tępak’.

  Matoła - 158 1– w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka lub od matoł ‘człowiek ograniczony umysłowo, tępak’.

  Matołka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka lub od matoł ‘człowiek ograniczony umysłowo, tępak’.

  Matołowicz - 1526 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka lub od matoł ‘człowiek ograniczony umysłowo, tępak’.

  Matoni - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matonia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matoniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matońka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matońkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matosak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matosch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matosek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matosiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matosik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matosiuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matoszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matoszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matoszen - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matoszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matoszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matoszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matoszuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matośka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matousz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matouszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matouszuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matowicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matowidło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matóg - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matószko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matra - 1767 w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz lub pochodzenia węgierskiego Matra, Matrai.

  Matrac - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matracha - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matracki - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matracz - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matraj - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrak - 1663 w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matras - 1698 w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz lub od matras ‘poduszka’.

  Matrasek - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrasik - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrasz - 1424 w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matraszak - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matraszek - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matraszek-Szaniawski - złożenia brak; Matraszek w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz; Szaniawski 1654 od nazwy miejscowej Szaniawa, dziś Szaniawy (siedleckie, gmina Trzebiatów).

  Matraszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matraś - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matray - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrąg - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matreczyk - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrejak - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrejek - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrejko - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrela - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrena - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrenczuk - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrenczyk - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrenka - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matreńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matreńczyk - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matreska - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matreszek - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrewicz - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matręczyk - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrochin - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matroj - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrojek - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrona - 1423 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka; od matrona ‘kobieta starsza, godna szacunku’.

  Matronczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka; od matrona ‘kobieta starsza, godna szacunku’.

  Matronczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka; od matrona ‘kobieta starsza, godna szacunku’.

  Matrończyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka; od matrona ‘kobieta starsza, godna szacunku’.

  Matros - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matroszek - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matroszyło - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matroś - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrowski - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matruda - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matruk - 1453 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrunicz - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrunionek - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrus - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matruszek - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matruszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matruszewski - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matryka - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matryn - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matryna - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matryniak - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matryniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matryniuk - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrynowski - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrys - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matryska, m. - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matryszewski - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matryszyn - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matrzak - 1765 w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matter - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Mattera - w grupie nazwisk pochodzących od łacińskiego mater ‘matka’ lub od Mateusz.

  Matthias - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mattusz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Mattuszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuchin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka

  Matuchniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuchno - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuchny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuchowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matug - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuga - 1603 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuika - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuja - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matujasek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matujaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matujewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matujko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matujło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matujszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matujza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matujzo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matukanis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matukański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matukić - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matukin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matul - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matula - 1686 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matulaitis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matulajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matulak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matulaniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matulczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matulenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matulewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matulicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matulin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuliniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matulka - XVIII w. w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matulko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matulla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matulski - 1789 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuł - 1204 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matułak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matułka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matułkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matułojć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matułowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matułowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matunak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matunek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuniek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matunik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matunin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuńczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matuńkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matur - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Matura - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Maturczak - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Maturek - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Maturka - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Maturkiewicz - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Maturniak - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Maturowski - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Maturski - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Maturz - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Maturzak - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Maturzejczuk - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Maturzek - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Maturzewski - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Maturzyk - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Maturzyński - od matura ‘egzamin kończący szkołę średnią’, od łacińskiego maturus ‘dojrzały’.

  Matus - 16 16 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuschak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuschek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuschewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuschik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuschke - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuschkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuschok - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuschowitz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusek - 1600 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusek-Perez - złożenia brak; Matusek 1600 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych; Perez brak.

  Matusewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusiak - 1654 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusiakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusiarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusiecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusiek - 1600 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusielański - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusiewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusik - 1569 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusioch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuskiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuson - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matussek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matussiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matusz - 1373 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszak - 1634 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszalik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszalski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszcak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszcyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszczak - 1736 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszczenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszczyk - 1692 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszczyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszec - 1655 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszek - 1559 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszelański - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszelewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszeński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszewicz - 1680 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszik - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszka,M. - 1629 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszny - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszonek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszowic - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszowicz - 15 17 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszowitz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszycki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszyniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuszyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuśka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuśna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuśniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuśniarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuśny - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuzalski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuzelski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuziak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuziewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuzik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matuziński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matużak - 1662 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matwa - 1470 od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwasz - 1489 (KrW) od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwejków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwejuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwia - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwial - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwicki - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwiczak - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwiczuk - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwiczyn - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwieczuk - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwieiszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiej - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejczyk - 1580 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejczyk-Matwiejewski - złożenia brak; Matwiejczyk 1580 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych; Matwiejewski w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejczyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejewicz - 1366 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejko - 1470 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejszuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwiejuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwień - 149 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwij - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijcio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijczyna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijeczko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijejski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijeszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijiszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijiw - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwijszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matwik - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwików - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwin - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwiński - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwis - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwisów - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwisyk - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwiszyn - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwitz - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwoszkiewicz - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matwuch - od staropolskiego matwać, matłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’, też od wschodniosłowiańskiego imienia Matwiej.

  Matyas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyaschek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyasek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyasiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyasik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyasiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyassek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyaszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyaszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyaszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matych - 1469 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matychewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matychniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matychowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matychowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matychowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matyciak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matycki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matycyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matyczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matyczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matyczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matyczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matyczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matyczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matyg - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matyga - 1690 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mat-, por. imiona Mateusz, Matyjasz, Maciej; matać, matka.

  Matyj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyja - 1658 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjac - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjach - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjak - 1702 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjakowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjanczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjanek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjanka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjanko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjanowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjas - 1727 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaschek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjasek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjasiak - 1787 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjasiek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjasik - 1666 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaskiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjasz - 1222 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszcyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszczyk - 1644 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszczyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszek - 1444 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszko - 1379 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszkojc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszkojć - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszowicz - 1435 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszyc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaszys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjaśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjawczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjciów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, utworzone od Matthaeus. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej. Te cztery imiona, a także ich skrócone formy Mat- i Mac- mieszały się w źródłach historycznych.

  Matyjczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej. W języku hebrajskim były dwa warianty imienia: mettithejah (u) i mattanejah (u) ‘dar Jahwe’, przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, Maththaios, a do łacińskiego jako Matthias, Matthaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz oba pochodzące od wariantu Matthias i Mateusz, u