<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Przyjaciele - ich okiem i piórem "3"

 • Wspomnienia o Łukaszu Szczepańskim
 • Trochę historii, trochę legendy
 • Stanisław Drzewiecki ostatni komendant obwodu AK w Lipnie
 • Krótki rys historyczny powstania i działalności Uniwersytetu Powszechnego
 • Zjazd rodziny Serba
 • Garść wspomnień
 • Wspomnienia Franciszki Chałubińskiej

 • Krótki rys historyczny powstania i działalności Uniwersytetu Powszechnego
  w Siemianowicach Śl.


   
   

  Witam Pana serdecznie!
  Mój Ojciec Jan Szczepański- nauczyciel , żyjący w latach 1905 - 1979, autor ksiązki "Moje szkoły - wspomnienia, wydanej w roku 2014 , z której niektóre teksty zamieszczone w ksiązce przesyłałam Panu , był twórcą Uniwersytetu Powszechnego w Siemianowicach Śląskich w latach 1936 - 1939 i 1946 - 1949.
  Z lat powojennych zachowała sie Kronika prowadzona przez członków Uniwersytetu, w której zapisywali oni swoje wrażenia z uczetnictwa w pracach Uniwersytetu.
  Na podstawie tej kroniki i osobistych notatek Ojca napisałam krótki rys historyczny pracy Uniwersytetu.
  Makarewicz Danuta z domu Szczepańska


   
  Krótki rys historyczny powstania i działalności Uniwersytetu Powszechnego
  w Siemianowicach Śl.

  pobierz plik 1 
   

  Trochę wspomnień o panu Janie Szczepańskim.

  Poznaliśmy się w  bibliotece, w pracy społecznej. Pan Jan Szczepański był wiceprezesem nowopowstałej organizacji społeczno-kulturalnej – Towarzystwa Miłośników, obecnie Przyjaciół Siemianowic. Mnie powierzono funkcję sekretarza tej organizacji. Spotykaliśmy się często.
  Pana Szczepańskiego pamiętam jako człowieka dużej kultury osobistej, zawsze eleganckiego, nienagannie ubranego. Należał do pokolenia, dla którego „być” wyprzedzało „mieć”. Był dżentelmenem, to jest gatunkiem, jak wówczas mówiliśmy „na wymarciu”, ponieważ świat Jego wartości był wypierany przez nośniki nowej kultury socjalistycznej.
  Potrafił pięknie opowiadać, a miał głęboką wiedzę o czasach, które nas interesowały – jak kształtowała się oświata, kultura na Śląsku, w naszym mieście w okresie II Rzeczypospolitej.
  Należał do grupy nauczycieli, którym na sercu leżała przyszłość młodego pokolenia Ślązaków, a trzeba wiedzieć, że na Śląsku była bardziej ceniona praca  niż wiedza. Śląsk w okresie międzywojennym nie miał własnych wyższych uczelni, stąd brakowało mu też własnej inteligencji. Dlatego istniała potrzeba szerokiego budzenia ciekawości wiedzy, budzenia ambicji intelektualnych.
  Służyły temu różne formy. Przykładem jest Uniwersytet Powszechny, który pan Szczepański utworzył w Siemianowicach przed wojną i reaktywował po jej zakończeniu. Jego wychowankowie zdobywali dalsze wykształcenie, zostawali absolwentami wyższych uczelni i cenionymi fachowcami.
  Troską pana Jana Szczepańskiego była oświata i kultura nas Ślązaków, mieszkańców tego miasta. Miał dobry kontakt z ludźmi młodymi, czego przykładem była swoista przyjaźń ze współzałożycielami Towarzystwa, panami Antonim Halorem (późniejszym reżyserem filmowym) i Joachimem Liszką (obecnie profesorem politologii Uniwersytetu Śląskiego). Wówczas byli oni studentami.
  Książka „Moje Szkoły” dostarczyła mi wiedzy jak kształtowały się ambicje intelektualne i charakter młodego pana Jana, a Jego czasy były bardzo trudne.
  Z Jego wspomnień wynika, że ambitna młodzież żyła także problemami własnego środowiska. Cechowała ją chęć czynienia pozytywnych zmian w swoim otoczeniu. To pokolenie miało w sobie misję – być użytecznym dla drugiego, swój talent i bogactwo umysłu angażować dla dobra ludzi, spuściznę przodków pielęgnować, pomnażać, dokumentować i przekazywać potomnym tradycję i obyczaje.
  Pan Jan Szczepański był dumny ze swego pochodzenia. Jako humanistę cechowała go imponująca praca nad sobą.
  Był niekwestionowanym autorytetem, na miano którego pracuje się przez całe życie.
                                                                           Krystyna Migała
                                                   Sekretarz Towarzystwa Miłośników Siemianowic

   

   


  24 listopad 2015 r.
   

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005